Skip to main content

Full text of "Nordisk tidsskrift for oldkyndighed"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle fot 

u^8it)ct 

•f - 

bel Sengit'it 
■ Stotbiffe »n>ptifit.@elilab. 5«t(le »inU. av?K (M 3. iD. atHf, 8ii(= tgRibttqanr. 
Digills-JbyCOOgle 5 .0 r o r b . 

^^ Soa^aitt SZorbiftf Dl^fttStlfttA ^ Upabt fif 
fVt at frittt til flt ncrmrllt Øtrmcfr, btt\i neb Ubøivdftn 
af bc iHaubflt OlbfVriRcr , fyitntb bi^c tre blevne db 
IfMøtliøe f« ^iflnltfn^ttm og iBibenffabtmanbfii t 
SUininbtrig^eb , bttl< »tb ObtrftrRelfcr uf famme fbt 
tefbe Dfl for bitttnebt aStbbcrsfre, ^Sttn om inb Ub' 
liftdrm af ftHie jCXbfTrifterJIt nwattf , fem btt tr, »tn 
&t^fa6ct< ntnmtflt SDrmaal, faa fan bmt ^rbeibt bog 
flebff fult blibe piibltt for en (jsitrt @tr«bfn. OlMibcn 
Itggtr 8if{nof flor i fclet OlbfFrtfttnit ^ mea btt er tff« 
(t^eett Øie øieet ae ftite og ret at o))fant ben bcrt; 
Olbtibcn nbgjereel et for Hi ftjefom afrunbet ^etft/ men 
!&ttpbninø fer o4 ^t ben tun , i bet btn fnpttrr ftø til 
3!nttbni; Hgefotn bcr btrfir neppc titte IKogtn meb 
V^atttofie os Seklfc/ fem jo gfertie bbøltr »eb ^cbreneé 
SRinber / faa Dcfb oøfaa ^ber toenfenbe ^anb , at 0U» 
tibett før^ ret ax^axH »rb tt ftlgtnbe Slar^nnbreberé Etjé. 

Æfiterat eelflobrt« ^^cefeclfer. mtb Ubøibelfen af be 
»orbifle Clbfrrifter ^attc ftinbrt faa gob gremgans oø faa 
meøen gafl^eb, troer bet berf^r/ oeb Ubøtwlfen af et 
XtbøfFriftr ber ^ar til ^enfløt at mebbelc ben bannebc £)eef , 
of b« KefeRbe SUmeen^, Unberf^gelfer, fom tjene til at. 
0))i9fe DlbfErifterneø 3nb^ote o« {Rorbtnt Otbtib i 9I[> 
mitibef igf}tti/ cnbnu mere at, fmtnt fremme benne |tn -^enflgt^ 

S3ttte^ib£|7rtft, fwij fSegpnbelfe ^etutb-fbrtlffggt« 
^kiblicnm/ et beflemt til fornemmeligat inbe^olbe: 

^) .Ubfiflter Otter Slorbenj øamie Eiteratur i iUlminbc 
liøfteb cacc ettEelte Ørene af famme/ ifttr ffiffebe til 

Coogle mm nlminbelis ta libbxtbi en btbrc ■ Jttinb|Ia6 om, ti 
ta rigtiøn-t Siurberinø nf bennt iittxatati ®fam. 

2} Slf^anblingtr / fom opl^fe ttt samle SQocben j J^it 
ftorit i Sllmintitlis^b, edtr tnftfte ^egiøen^etier i @«r; 
bele§&eb/ famt Solftnté gorfatning, ©«ber »a ©fiffe. 

3) Aortfattcbt andqonrifTe Qlf^nnbliniier og SRotiteo 
faauelfom oøfaa SctRarfninfltr/ btr oplpfe een eller anbttt 
iDunftlOA i bet gamte norbiffe @preg, famt Sfnmelbtlftr 
09 Ubbraø af nplig ubfomnc $i|lort(Te og atttiquartffc 
©friftcr, fornemmelig faabannc, fom angaae . !Rorbni< 
CIMib. 

4) ^eai^tibelfer af olbnorbift iDiøtntng eder $rof<a, 
fom ellert iffe funbt otntee at Uittt ubgione i bt af 
@tlflubet &eferg(bt Sfriftet , og fom i Omfang tre pdit 
fenbe for ^ibéfTriftrt. 

5) SJtretningtr om @dfffibtt< egne Qfrfteibcr og %tn 
^anblinger, npc ^MtmmtTi Øptagtlft, inbrmbtt ©frtft 
ter 0. f. e. 

6) efterretninger om funbnc Oibfa^tt, famt anH()t>af 
rtfit ^ufetrS ©tiftclfe, Xil^b oø ^ilt>e):t, faavel i 
Eftorben, fom ogfaa, fbrfoaoibt bc oebfomme etter 0)>l9fe 
be norbi'ITe / i onbre ^dnbe. 

7) €fterretntngtr om OlbfQnbig^ebenJ ^i^tnf^ribt sø 
Sertgelfe , ' forfaaeibt be i een tBtr anben ^tnfeenbc ftaae 
i gor6in&e(fe raeb SiorbtnÅ Olbttb. 

^aa ut fonibffftte , at benne forte grfm^Hing ttil 
9«tt tilftrffffeltg til at ixrffe ^nterejfe for ntertKErcnbe. 
^ibépFrifr. røufligt bil ogfaa 6fn>eb U, fom maatte fee 
|{g i ©tanb ttt at leuere intctejfante 3)}(bbelclfcr ofetr 
een efier anben af be fyn 9p&imt @)enflanbe, opforbrej 
til at til^ille @tIfTabet faabamtt. .obvGoogle l)ett tSIanbffc ^JiftortcffritmtngS 

Oprinbelfc, glw eg Unbergangf 

eiffop oMt eiaQanbl CSti^'. ^igtfont b( flt^t af tx albte ^ifioritftciDtn ftoebe iHe at funtu 
Btgpnbt bra nocbifCt ^tltorit tibCig nø!, og Dttbc btfltmmc 
JtenainttttAit i Sloilim tnbog fet Qtiri^i Sebrdj ^M nogit 
af b( Wpert ittbfat al, noibifl ^ijtotifé Stg^ttbtCft (il bet Zibt* 
piinft, f}i)ot frnnnttbf Tiiabti^tt (unbt famnitnligntS ntib twn 
tgnt, og ^ut tilfibtfat alle be iDlbfagn, ^DiS fiJatb br i((c 
^tttbe om at bcø^t. 

3Rra om tnb'og bt mtftt og fbtn^ AoAgne Slagtrafftc 
føtfi ^imob ^alfban Guactrt Sagt bliw pnalibtligdt, om tnb 
6aro6 Xoitgtlifttt m bpggtbt poq falfb Sonibfatittngtt ; (kXk 
vi bog (tt foaban Unangfelbigtitb af Sagn fta .^tbraolbnt tittagt, 
at biifc lobt |Tg oittM i fteat SRatftr, ^ilft inbbptbM fuime 
fommfnlignrt. S^itftt draracttriflifft gfor^itaiglifb antpbtc m 
Xibjfblgt , bit wl iffé fan b<f enimrf tftcr Tica ttC ^nnalifttnirt 
€fitiT(tniRg, Run no( (abtr f!g dmføct til Spoftc, fom ^iftario 
^imne tunnt'bcntiitt, og 1)vit timbommtligt St|f.iff(n^b frem> 
bpbtc liwligt JBiEItbti af (ti Itmgft fbrfounbtR STib. 

') 2)tt S»(fltnbt n tn Dmøtbitbclft af tn bec tongtdge Bnnffe 
VlOtiifFafotntB &tlftab fcrdoet Xf^anbling , fjuillm tr ubtominen 
i rn tvbfC OMirsttdrt 1813, men ci ilfe.ttgCt tilfoin paa iDanff, 
03 nu tt blewn «« ®(*1 fOiagfti .obyCoo^le ' 2 , ip. s. ^Mn. Om ben iélaittffe {)i^ri(f?riftmnø. 

Sa naptn att, ^b vi (umtt ffgt om bitft albjonKe Slis 
btc i 91otbrn, maa (»ntrt tnttn fn bt UCanb^t SortæDingrr, 
*l(tt, fra @nto6 {»i^orirt ni føcØtJBøatr, ea biffré langi tni«> 
(idibtt iStffafftntitb jgitn fetft Otb SAmmfnltgnitij mrb €Sagatmc 
lobn f!g oplpft; n btt fbrntmtndigm Øogafrnrtf ^oaltbtliabttt^ 
poo b^)'!''" StnbfnJ ttlbØt ^ifiotit bnorc. 

SJttn i b(t fiialrbtt Unbttfegtlfcn af 3ei(eiibrTn(< $i|ioTic^ 
Roning blton ni ffitttnstlfe fa.c al grunbig gocftning i ^(n olb> 
norbipe ^i^vtit, xaaa tiQtgt girm|tiUingni a[, i^ocrletre bnittc 
4>iflDii(fEnvnilig ^at ndoitltt flg . tcetft Cttltagtlft foi frn tg/m 
Sfi^lb, tf)i brt giwt nrfpt noget onbft SdK* f)ot (iDttfet matt 
faatrbrt fon paaotft ^iftocitne Unbfangtlft og Søbfd, ^t»i matt 
mtb Stiiafjti ton ^tmftillt, ijtetUM SRmbrt Ja^tbt gob, og 
aulfbt SottaUingtn , og SortaUingtn fotplantebc ftg og meK, 
inbliC brn bitv ntbftceott, og btn ntb^tune. S°T^(Iiii9 bin til> 
fibjt otbtut tfttt "tiaatal og bieftit t^it tRtgltr, inblil uttbtc 
Xibtmet £eb ?(anben, btc (|at>bt opltwt btt ■^tCt, fWnbt f|tn, 
og iMitn btt bebt Øogjiao hin titbage. 

3 bennt Unbitfegeift fiemtcabtt altfan itt Spørgtmaal, 
(»ootfot bet iu|t vac S^Ianbecne, bn i 9totbtn tanbit .^ifloiient 
SaHti, og freotltbt« bttiA @tin funbf (pft faa (angt fca benne 
fitint iE&e. Sctte ØpngCmaat i^Iøfer |tg i ttenbe anbtt. J^ooo 
fbc minbebtt {ufi 3*(anberoe faa ontbpggtligrn baobi Qlbtjb6 og 
€amtibC S9tgititnbebtrl J^oocfbr bragtt« bt til at pmfattt bt6ff 
i fammenEietngtnbt ^MttttHn^ni og dooclebeé fomnltbigebef bt 
til at ntbfhint bt<ft?.!Btfoartlftnafbi<re@P«ra*mna[, bti, tilligt 
mtb nogCe JBtmitTfningtt om ^tab btt var bt ntb^reoc og om 
btnne ^'llorttPcEDainge @ang og €nbt, ubgiet 3nbbolDtt af 
btnne Qtfbonbling ; vil moafltt bibragt 'til at berigtigt 3Renitt) 
gtnu om bf UCanbPt SRinbetmorttrS ^oaUbtligtltb, og. vift, at 
bet tMr nogrt anbtt tnb br langt ISiMttaftrnti, btt biogtt SSoga 
. tit vtb' ^itlat $ob at opleftt (Tn Sitmmt. X&trAt SVoabtn, . 
^Mrpaa Stlonb bleo bt^pggtt; tr fiiart macftKg og maattt bti 
ttemme boobt tanitlf $ctlatnmå og brt« 3nbbpdgtrt< Xanb. . $. e. tiRflflcr. Om btn iJlaiA^ -^i^orirfTritning. 3 

IDtt « Mjrnbt, at fftttat brnnt Bu mob fSVbm af btt nimbt Vau 
tionbttbt Mr bttcnt funbtt af Sifin^rrj btr vilbt fftlt fra fRotgt 
tilgKtffnit, btastt 4>ar<>'b ^aaTfagn« ^flt^Vå* ntangi 9}nbi 
Rutnb ti[ bib at fsgr @tffnf|eb 09 Snbfb> S'Ifn ^in Ød %itrK' 
M tanittliaainbe CwrfaTtm. Si tn bEanbrt €^fan af Slnt* 
ningtr, fun ^^ftMngni, f^ni tifbr fttm Gtibt, ftn^ mffe 
fig til m Satt, twt oftt ratbtog btn ^tst Detl af Xocrt. 2>M 
m btlttr ittf SRtfngbm, btt ^avbt bra VnCtbnfnft til at fiHU 
fvi {Mralb, fom bt btc ^tibt bojm ^ct^olb imob barn i Cfai 
gft tKb 4Mfiti<pBTb, tUa bf, btc, ^(te af fabrmt Ibbtl, ti biOw 
Hrh m Jtengt« 3)taiib. 

3 XbrnibfUs'o ^>°^ Slorgti mtllt SSt^rft, bn (ttnbt fTg 
tcoftigjl fttii gatnlt lanb. Sgnmel tgm Btfhffinbfb , U Port 
Sinbt «g bt manat frnalbiirt IEDr (KiDbt bn ifn robfttfltt Uif* 
^ngigf^lQJim , »s fnmbnistt btifta bt ^pppigjte Ubtunbrui* 
gtr af bt (tbltftt eiffgttr. 

Ctt rpfltrbt* fnait, at fitttt 3Ranb (lotibt bofat (I^ i tt 
>(t tanb, «t iQwtsft btc om JBintnm forrbt fi^ frto, Sam 
bnu iNnrt fufbt mtb i«v, {anbtt btbottftt mtb SfoO', og otb Jtpi 
fttmt tnnbt fditgef {iwln 1. gltct btlltmtt fTg birfbi fcteilliam 
tit at bragt bib, tit>n man, fom dtrim fasbt til Sngtmimb, ti 
biløwbt at fr^tt for Uitbtctr^tttlft tnttn af Xongn ttttx af C«Ib6> 
mmb>. @aa mangt bngt bort, at jtong ^Aralb btgpnbtt 
«t ftpstt 9Ior$t «i(bt bitot øbt; l^in fbrtvb ttrfn bttint Ub> 
tMnbcing, »9 lagbt tn SSfat af 6 Øtrt paa ^ 3<IaiMfattr>. 

^nbin^tn mrbtog Samilit, ^u&mtlt, Svvttt og £lt>«g, 
dgfiia pUitbt gnnibtT, g^iibrebn og fitrt frit SRtenb, btr bosbt 
fulgt barn paa^^ane jtogt, at Itbfagt ^m' paa bmnt Sorb. 
S^ggtfltbtt br|trmtr6 af Siinb Og Scir eg ZrMn paa fabrtnt 
Subtt. ^(Roar man ^l>bt faart Sanb i SSigtt, ubfa|itbt Cftbt* 
b«m tmbtr Sbor« 9>aataUitlft ^eifcbtpintmt , tUtt bt tombt 
langt poa enbtn nbfCoarm Xraftottt, btr (aebt ptpbtt .^S* 
') CslWfiiøa, Aiip. 25. earbfflfltaBa, Jtap. 2. — •) BatnIWtU« 
fafl«, *ap. If), — ») Xrt gtobrt SeheJæ, Jtop- 2. 4 $. €■ 9RMet. Cm ben iéfanbfle {>ifIorie{Yrit)nttt«. 

fobrttirt ^ifctte, Ofl ^vot biife fanbtrt bcnme i Santi, bltv- 
®aa^n ntjt K SRpttpafltnnS førfie @96[tl vat paa tn ^tiMig 
^aabt at tag/t et ®tp(ti af btt ebi {anb i Stflbbtift, »fttft 
Mb at fotf -n»b 3lb om {anbtt, fim bet (xb', tfftt, vcb at 
ontanbt en SRanabt fSoal, fOA at man hintw fn fra bet mc 
tit bet anbtt, fbrmelifltnat betegne rørttnbfnnc af ben ®tTat> 
ning, ^n vtlbe ttkgne fig; ,b(rniifl inbrn fijt btnnt at ubbtle 
C^aS'Pfobft ti( be ftie SSonb af @(ibtti 9S^nb^b^ 

Sitfe ^anblingtr robt aUtnbt jlige SontaQnibtTi -i^nfiat. 
2)t( wa intet ØnøtMcbol, bfoetil mon oilbe fvge ^nj men tf 
npt £anb, bn frebtligen ftulbe btbiiggtS, fetwr ttbvcrt .^eirrtt, 
ftpret af fin egen S^i^ftai^ec efttt gammel notbip tJebtsgt, 
tcenfte« Deb Ktisfot^olb fannet mib be anbtr. Slogtt af be 
føtft 3(n{omne ^aobt -tilegnet ftg |lartt Strofninger, enb be i 
lang Xib tunbt benptlc; man ftdfaat fnart bel Slobtlige ^eti, 
og fulgte Xong' .^atalb $aaifager< fflaab, almt at tilegne (tg 
fan mrgtt ^anb, fom v»a ten JDag (unbe oettfart« meb 3tb*> 

jtun fmaoe .4>obe tNue nfjle ub ttlfantmtn i Ubt tfta libt 
^bbe be i 60 Tlat optaget ^t(e bmbet-*. SOt fet^ Intonmc 
fraobé imiblettib ttfe ^w Srili^eb tiC at etbwm fTg ttogtn 
Sljagt, fom funbe inbptonte be fenete, btr meb fammc Uaf* 
^(tngig^tb fom be fnfie btmagtigebe ftg ben €Mr«(ning, bet ^b 
bem an. £anbctt SutteCfe, ben tum^elige ®amf(ttft(, ben tinge 
fSefeiEning maatte ceblige^olbe benne Xil^anb. SRinbetige Øots 
binbelfet vatt be entfte, ber tunbt finbe €^eb, ug tit U<fc 
maatte ^tvsaeme tibligen bliw btivm. £e, Mtt aOe- enten 

') undvegtMiUor, letttubliar, eonbnama, 0. 14, 20, 210, 290, 
298, 303,' .154; GtnrbQegia, Xap. 4, 6. 6. idfinAa, Stop. 2, 3. 
SbDtgitl Ortaficeni tUec gtoamannaftiBa, ooetfat oeb ^tafelfot 
XbDtlaciu* f etanb. fiJtuf. ls08, Jtap. 4, S. 232, — • *) eanbnama, 
e. 14, 158^ 207, 30S, 309, 216, 230, Satnltutln, Xop. 10, iof. 
Ffnni J«h. kitt. eeelti. Ul, I, S. SilO, •— ■) eanbnama, 6. 231, 
315, eaibotti), Xap, 6, — *) eantnana, 6. S23. — ^) Vre StoM 
Schtåa, Aap. 3. eanbaama, ®. 379. 

DjIreobvGoO^le $. & SSAOtr. Om ben iffatibfTe ;E>i^ritf7ritMiiiig. 5 

ner^ af 3St, fBer fonne ftn !norgr. SSongr tun ØtftogMt, 
be Pr^ fyxett mob J^araR) gjort fsQrt« Øog. Z>t ftnm Xiu 
tomnt nebt oftt føtft Sitftwn^b af bf Sofotte, og Iibtrt af 
iKnt HI at- finbt .brteemmt Sgne. UorllaaTlistR bcngtrt be tit 
At timcputtt btn telbn Seifatning, be i Olécae tubigeH ^mbc 
oillft fetlAbf. tit tuK bn vante til et fomM meb ISffunf 
Sell paa Stingjlf btt , Mb Øub^ufd, til ht fton Øf^nstt eg 
ixb @i(|t<bubtt (ftn ^$9tn og til 3ulm <. :Di*ft Sntiifnft<> 
foOtn ftnbc oi bo« bt aDfcffc^t IStbottc. 

^it»b ovfiob tn gorftitnins, enbnu fctnt enb btn gamle 
i Stocge, ^twe bog, faa Icengt mon fuBbe minbi«, fil« to 
ilgrjle Sønbet maattc ^plbt Jtongtrnt« Cottntagt (St frit dth 
funb var giftet , dotS (laftfunK Stmmec tgnttligm Iiut Mk - 
noiat^ SSoonb tniitttbrt ti[ ^innnbtn. Aun tt 9<ie iif tx 
rigest UbvonbKbt ^asbi faa mangt Ziattt, at be fattt bim til 
atbprhftengneSaarbt, ogftbtnPisnfrbtNrnSci^rb. XUe anbrc 
Sntttetc Hn fri.' Sn faabon Øonbe oac umb|fT«nt(t ^tat 
tm fin øloaib. Jtom ^an i €StTib mtb fin 9Iabo og trotbt |!g- 
fhtrttre, tKtc tunbe fr»n aaetnunpk ^o«, fIog-{ian ^am t^ 
men føgtt bnpaa Mb J|>irtebCfbcftanbtetnt tKec m anbtn metgtig' 
fltonb« !ERegIing ot fctitt f!g, fom btt ^eb, ellei vtb ot betale 
fMtt fbtligrt mtb ben StcHrf Si^onbet. 

{uvbingmft 7(|frrlft (taobt M( ftn iOprinbdfc af, at ^i i 
egtt 9laM ^otte toget t^gnen i Stftbbtlfe, ^oiltet rgitn-fu^- . 
af bet botgttltge SMwIb* bet imellem Øfibtbtfotningn ^ooto . 
finibet €ttb i SSobetlanbtt; men nstmt^ .btrotbe bnt paa, ot 
^ tnttn tMt en.tappet ^tribSmanb, titec og faa scl^ownbe,' 
ot fym ^(bt flere ^uefarle og airøUe mb fint !Rabotr. J^onS 
Siftonl) blev trifor »igtig til at afgtne Øtttbig^ebtt , Dg (Mm' 

') Set eilbenttefeTBibtlaFlistatSObtgjaTttiiiertinteUSutafbenne 
Rilbttng afSMaabi albftc gotfatning Mb •^notientnget. ^(eSanbc 
notna eg oQt Sagatc om eanbnamliiKEnb, b. t, ZaoAtte fnfle Jtel«ai' 
(kl, MFo^bet Vnmit. .obvGoo^le 6 $. <£. tBfABer. Om btn i<I«n^f!< ^i|tftH(ffrt»itinfi. 
1^ ^N iiivtfH, (mfoof fis igini fonilifltrt til >t unbfifelt* 

9aa X^ingftit fntgtt matrinbmt, ^ m'vM CSamthig sf 
Séw fomiflia'V Mn bifopf tnbfeiK, br samit Ctbtastn. ^sx* 
trnie ubitMBtt flo ^t"< Ssriiikh blmbt 91al>»bnibnn(. fBtm 
iiAfltft btt E)WTttn nunsltbt paa ' SIttéfomilR , lioorpM man 
funbe bnoobt tl9' 'Un paa Spibeftnbigbfbn, ^entb tnbog 
gnmbtbt Alofltc (untH bliot afoifit , wuibt bog oft(|t btn , ^vit 
^iaxtl Mt 0>rft 9aa ^mrMt^ina« Mt føobinginS Xnrttlfe 
ftec, beg iHt albflrt oomtirnbf; fint af tw faofalbt« gebt, brt ' 
•t ^nnutnbc SSenb«, (unbt gine dam fltttt SSebftanb. Sitb 
3((t|)ingtt gnmbtbc ^atrt Snbflpbrlft ^g paa ffgia pttfenliøt Xn* 
l^lft, (ati« Si^RD^trt SRogt og ixitt talrig btn etcn wa, Ur 
fulgte ^m. 

{wobingtirt 3nbtem|lrT brnxb« normtll poa btn Hem 
£anb|h(ttnina, ^n ^aebt fbrbfiiolbt fig ftt«, og btn Z^riftiglKtif 
^Docmtb 1^ foc^b dt benpttt bra. Cirtit (om, at f)an ofttft 
tillige vat ^oføobt eOer ZHnpetforjtanbn , og foc at OetligrE)0(te 
SEmpltt (hof), og bctofh bel ^nt Cfftt, ei^tbt tn libm Xf* 
gift (hoftoUr) af Ifttc (SaaA t Cmegnm >. JDennt ubitbrM 
fentn ^tn fem Stfatning fbt Keifnne til Vllbitigtt'. JDtf^ 
tiben tt^oCM ^n Soiff^inøet af brm, i)Ui< Øogtt bm f«rtt, og 
til Solb .<if be Ctilw , ber lanbtbt paa ^ii< Stunb *. Cog 
tKtn bUfeSnUomjttr, ^eirebtfotitanbttffabtt (Ur Qteborbct inb« 
fttogte, nrppe tnegtt betpbeligt; Smbtbet htnbt fetlgtS og afftaat«, 
bet (unbt tabit i Straffebcbtc. 3 eftigt tur bet (icwCigt ligefom 
i 9tHgt*. SBm btttt ^inbttbt ri, at jo oftt en (ca^fuIS Wlanb 
i {wrrtbtt tr^Miwbe ffg flmt Hxifttlft tnb SoiOanbettn og ^ en 
SRtrngbe Xllenttc. Øoalebrf fortafftr Sapbalafoga* om jDlaf 
$aa, at efttcat (an vat tommtt tilbagt fra |!n lwbet({gt,9acb 

■) Jtnftniraga, 0. 18. XialncfiiigafiiDa, Jtop. 9. Optbpg., JCa|i. 4. 
e. 10, DlafXr^BeMfenlØaga, eWal^It* Ubg-, 2-2). 6. 13, Saubnania, 
©. 300. — ') Jtrlftnlfaaa, S, 138, Sott. — ») Øleanuaufaga, C. 
123, 134. — *} dgiUfaga, e. I, Jtdp. 3. — *) Jtop. S. til 3c(anb, ^obt S'ftrt twn nutgtigt S^l etolaarin« Satttr, 
BS amt fin Sojlnfabtrt (Saatb , tp<&c nungt %tXt til (am, ag 
frdti tUn m ^« J^nbing, ubtn bøg at tItM fgmilig ØobotM* 

@aa [oitgt IBtbvagrlfrttibfR tutrbt, ftttnbt Sanbtt< Ubfttdtd 
nmg bm ittiwoctrt 9Io. Sanbnamf mttnbitu, fen bt fnft 89«befrt 
faibCrt, fuvbt hin foa Glctbtg^tbft ntb (ilnanbni, t^i ni^- 
XfixM nof at bffhffi ntfb at ttnptte |in( tgne GtcstningK*. 
2>a aUtnbt tn Sftl tut bpgt, ^btt bit Ml imbntikrn at nt 
ffriMfipcn SHonb Mb J^Imgang rllftXmbftl bnvm btn ni Bonbc 
fca fin @aarb', mtn i 3flminb(tigi)(b trfimbtrt not ^aiit 
^ben, af [)Mb Srit pdn Subbaltn i m foaban Vnitbning fagb« 
tit SRtibar: „2>tt n upoeffube, ol goU flodrt ntb (inanbni, 
foolangt bn n tn fodban SoIItntitnsiI i Eanbti" *. 

<Sn anbtn Io!aI CmlioenbiDfttb af IngfR rin^t 3nbfEpbr[fc 
1MC b( iølanbpi Øtotirt StPa^tntitb. Z)i<ft brj^obt af (ovftaai' 
uKbf Srtnr, (un libft Itittrbt til SttbBtøninur. £(ttrt Saim 
(utlbt ^Un in« ftflattrt Mb Sdvctmmtnt' fra ^tnitifa, bn 
tibtigm MiMr omtalt i Øagamtt. 3 3<Ianb fdo bpgtrt bt[> 
fo.c tun minbtt %3x%mtK .^uo fom oilbt fan |iaa fRicgv Jnb^ ' 
. f^f groimligm SvUtbf^ab mtb m natf Jtiebmanb, rdet tili 
fi«bt( fig rt ®t(b , fom ¥ar btivm fnt ub fia btttt ?anb. Slig« 
Xt«bnanb*|Rbe (unbr ti brugt« (jl ffiitingétog. -^ Dm fom ¥ilbt 
tujlf fig til biift, maittt btr^ attn inbgoat gitlltbffab imb 

*) CftnjfDTfatningrnl Opdnbtlft i Slotttn funbi ubcn Xtiiel 
oplofc« v(b 3«I(inb( aUi|tt gaifatning, fom i bet Softntlig« Iig> 
ntb« tini flamlt i Korat..— ■) jDcr notinrt f btn ^* eaabMBiftlb 
.hm SetrmniM Strib mtb JtiaUal, iiaiitaiama, e.l'j7, oøUbt fciint 
S^Kftrin 2orØrtiibtt« SStrib mtb JttaOaM gritnbtr, eanbnana, C »4, 
eurbvø.. e. 22. — *) f. t£i. eaabnama, S. 70, 96, 3i4, 371; 373. 
*) Sanbnflmo, 6, 211. — ') Øom tn eitlbtnbtb forlfflitt Eanbrnima, 
6, 20, atSuang toøSanb, tioorbtr t>ar Taa ftpnSfotit, atbangforbt 
fig (t eangffib, eg Xri^niraga, 0. 68, at -tkialtt ettageftn Isb glatt 
tt eiib bitmmt, fwoc)Ma \m ftiltbe til gtoige, Sicnipltc paa at mfit 
fif btc fnmmtbc 6li6c forttommt i buet S^oga. 

bjlreobvGoOgle 6 ^. £. SKfldcr. Otti im iJldtitfle -Oiflorifflnotiint. 

bm, fom i 9Iorat,rittM (t Sangflib. SMft SonPtlig^brE wb 
Ubrulbtingtlt, for^unbne mtb &cnn af ttl|hitntltgt goltrt^ tit 
rt JtiisflfliM Stfftmins, tg Sanbitt tiinscjfffianti' fia tw jtp* 
fltr, f)t)Ot man )il(tibe at "^ttit , btDictttif ubm XDivI , at faa 
fqa af ^Iptipsstnit fcirt poa ffiitingttog, inubtnS be i dit ånbet 
' gttmi^ fufsic jDCbttbfnØ &\Ht. 

Øanltbrt gaiM be npe Soligtr mangt af Qlocgrt biniK^ 
Snitiib Stibtb og Sto fi(mt fra berrt {itrm|tatni. %ttf)m oantc 
lU Etbing^fotb , fobbt b( nu paa btrrt ®aarbt og ubbcltt iOags 
ttotl til ^utfatltnc. Srn nalucUgt gøEgt af bmne fetanbitbc 
GliDing tnaaiti vccre, at Srinbiingm oftt gi( tllbagf til bm 
fbunbne 21b, ^tittf !Btbrift(t blnt btt mtte-fc(m(iab(nbt> ba bt 
ubgiecbf tt afflutttt ^tttt, foon tiltgt btn ncecoormbt Ziljlanb. 
€gtn Saab'Itbtf ttl at minbrC Socbtmrtr t^i btt vat oftt^ 
iW* iOeb, man ^aobe btgpnbt mcb at ^emu, tlltt fta bMfrS 
®t(|lvcti1Iabn oggrttnbcr, tnan t)aVbt n^olbt ben fn|tt Sijtanb. 

Otpbpggrint naxt btCnbtn atttore SRanb. ØtanbinaoKn« 
yititbt at loejgt iSagt paa bmnt iDm|lanbig^tb. 3o ftcrrf be 
ttbtramS XbfEiUtlfeCtrgn vocr, btt tilfitnbigaot bm €n(fltrt 
3btattn, bt|lo oigtigttt anfaotS tt gorttin, btt (ovtbt SHanb«* 
t>ib og Jtifft^tb. iCtn gtrmmrbt abfputgttS btr(pt ombygge* 
ligm om ffn Ødtgt, og ftto btn wnt Wtm pMAt at tingtagtc 
SiiCtrtn, ^oiS ^tifomft eift ut>e(ienbt. 3 SI?DbttCanbtt Imbt 
SJItnbct.om bt gamit Glagttt blanbt Sgntn« golf^ og btm bec 
^aobc bffogt btt ftE&tb« X^tng{ifb. ^Qtrtbt bt fctbctnt @taO; 
fyni og CbtUgaacbtn oibntbt om btn btrømmdigt fSjjtb. Sil 
3<Ianb (unbt om alt btttt (un 6ilgntt føtgt mib. Stfto oms 
t)9ggtftgrrt maattt Sanbnamtoianbtn Hiw, for at fbttallf jTp 
@«n om gnbrtnt« ;Daab, om gtctnbtrnt i 91orgt, og Øenitin 
funbt fotmtbtljt ^n tgtn $abtie' Sfijlb iltt gitmme At fbrplontt 
Stinbiingtn <f)trom. €Saa(tbt< maattt af ffg ftio tn fammtit: 
ficengtnbé S^'i^l^iUing af Socfabtfntt Stbtift.tt bliot banntt. ' 

Sitft ieiai)b|Et Øagn om bt norfEt gnfabtt« Saab git i 
Vlntinbtlig^tb itu faatc [angt tilbagt. S)t @agatt, vi om Sanb> 9. €. SSAUtf. Om bm (Manbfft -Cii^orieirriøniRg. 9 

namtmett^KM (om tiloMrt, pirit tun at omtalt ^abtt og Øat* 
fobti. Smiblntib tt btt brgttbrligt,, at nt mfclt mttifdig 
Stttnft af m gamnitt %tnMnb tanbt tifMirt ^ Sftnfntimmn 
^nnmn flirt @I«gt(c. 

Stfto »(bn tiow bt SRmbtr fer nt Cnl votrt, ^[ft wfe 
SKdIbtntt Cl,»ib "bftw bitnrrbt i ^ubmnttlfni. ZM te ^ 
iRt ettbft at utwillt btn sibftt norbifft ^etflt« IBt1Iafffn|>tb. 
Si fmme ferubfottt fim brfimbt, at ligtfem f)«t bt gamlt Sta< 
In Dg Stlttr, faalt6t< ^or ogfoa i^et Øtcmann eg Goii^tr 6atigm 
I^t ^t tit Qtubtcvrt «g 4)rlltliwt< fRoif. jDtt angdfaplb 
^Itttist om Øfosul^ SStbcifttc fnnfhlttt of ettalb«, tnbnu 
Fatmb €$aFn tutt lanbtbt t iBiittatinitn , qMtbtnbt i jDoiAu* 
(ongrat ^[ om bt gamit SSotfimgtt eg om ØtielbungtnitC 
SMrifttr. 

831 fmmt paavift m ØtaHt ^ijteriffi .£må>, ^oilft 3«> 
lanbtmt noat ^oot bragt mtb fig til {onbtt. Xbi »ov >i 
linbt, at Øtiaibt, bn tiM M ^t It^tt ^ fdtalb >^rfagtr* 
2ib tStc utibtr bm«, ^oitft af Sølctitbtmt MbbCtvt at anfttt 
fn 3Rmtflrt i 3Mgtttunjhn , ^bt btti« btflungrt tfi^mi^t TSm* 
sn, bHlt btugt .^tpbntngrr; twnttbt fra bltft, fem btttmbtt 
SisEtrbtEtbtc, faa moa btt tilbntnbt- b'^tiff* Ctof ^^vt til« 
ttulht (Rpb^ggttni« &pmeirtfem|)rb. 

@aalfbt< moat dint CSongt otn S)«Cunb, om JBoIflmgrr eg 
Qiulungtt, til boilh »> ftnbt ØtmHang ^o» Xngrlfnrrr,. ffratttrt og 
<Stmmn <, aOtnbt fer 3ehmb< iBt^ggtlft twcrt bftvnt fiungnt,. 
tntni fom oi nu ftnb« btm i btn foatalbU.Samunb« Sbba, tUtr 
i RI olbTt Serm. X^i Sragt btn @amtt, btt Itotbt før ^(i> 
rolb ^aaifiigtc, eg Xbioboif af ^oint, eg €^inb etia[bf> 
(pilbtr, ^aot i bcrrf JDigtt btm^tttt SllUbtt ^ttbt fra btmu 
©ajntrtb««. ^ 

*) Dtttc fUbH nlvMtt i fit 1|t(e Om^ng i Sit btutr^t -^tlbenfagc 
tK)nSiU)tlnetiBim;18I9. — ■lettnttSoQaliiMicittitl, 2Z)., e.373'. 
Zil Ut bciVn^ttt ttmiu uAnu f«lt« CEitmptac afDnaUngafiiaa, Xap. 
19, 39. , 

LKjIreJbyCdo^le Xt fiSagn mn ianft Jtmgti van ocb tRfb^mu btogtt 
til Ciinbtt, ton fttS boabi af be AbifEt Slgtt om ^iMfgtnit og 
bnaf, dt Cistemt MnAt ortt Øftvggttfrtltbtn talMe @ulbit gro> 
brf SKftI ^ 09 8ptift)oIb< Cob >, Øalgtit ^obort tBtt eifttue 
SRanb* {Mjt*. Vt bt atb^ 3i|Umbm (imble til bi fonifk 
JUngrt, » Roffom broiifi af ^^fobolf bni ^tiwnilte ^nglLint/a* , 
tal, ^iJtrt 6notK ^ lagt lil Otunb foc fhi ^nøCilflafaso. 
Sfttt ZIrtebolp ZLWib n tiSijt mrb tfvvinb GHatbtrinlbn« tig* 
tiRibt Gang om 4x*(on 3arM fforfffbrt, tt ofgivnnb« BniM 
for, ^oilhn Nigbom af gotnlt Slangt hi Mt 1 Omtfb. Z^ 
fiRMb tn Cfgtn dmbr folbr (»a at btftwgc 30 ClMgtbb i 
4niwb)gi? CMmii, maottt mangt ^ ^m (om fhmgrt om bUf^ 
bortbebe eittittt, og Ztl^øimK finbf Ørbog i at gitntoftc fig 
f4a gomlt SSinbrr. 

eUgr ®angt, bn Hct biftoii^ i tn mgrri 16tmmtM\t, 'b'rtf 
bog i*ni Ztnol tit bt fttOimir; be »art ittt Stugtre af atag«« 
Qhut^, ntn Itiligbtbéoiifl fommtnrimrt«, fei at ItttM bni 
mttgtigt ^tebing tMb ni bigtnf|t Ubmoling af ^né Stamtrtt. 
^W\g,nt MTt bt ^i^orillt Gongt, ifwti tn ^It* fomtligc 
Brbnftrc wixt o^ntgnrbf. Saaltbr« ^m bl fn 'Ørbpggdftfttbtn 
Brabjlpnic tilbagt uf Z|)OTbj«ra $«m(loot< jQ.i>ab om ^MtaU) 
4><MTfag(rt Jtampr, af rølnni Gtinfrnl om (Sti( iBlobørrt fBc« 
btiftn, af Outtorm Ctnbrrt Sang om l^atUb Scaaftilb, og 
fia in libtt frnnt Sib, af Cinac etaaltgfant« 2)capf, fdlbft 
ØtRttta, om J^ten Sari, eg SRottirf ehagtftn« fant ^U 
fhb SSanraab^M om Claf Zn^ggotfniS Jtamirr. 

{itStr tH( i biSft eSongt oai btt mVgm Btgtiltnng, nm 
MibK BogQoMimMté Stltlong tun biStbligt Ubttirl' fommtn* 
ffkbt om ®tKRbgug og tRonbfalb i btt nu 6lag tftn btt anbt t> 
^oilkt glinfalbtt i ^ulommtlftn , ^orltbt« bt. bttonnntligt Bt« 

') f- Or. tteil eSfalafltlmrra, frt StapI ubgaoe af emim dbtia, 6=. , 
15a — ■] Øulbtt, nat Itntbt fbv RøCf )Ma Ø^nltielb. I&tttc 
Ubttrf brugte (»piifnb erialttTpflbtrt ■ fammtfttbl Cf. ISS. — 
*} Soøtinflaraga, Xop, 22, 2ft, 28, 

DjIreobvGoO^le $. (E. Waatt. Om »n itlonbffe ^ifbritffriMiiiø. 11 

totfire falgtt paa ^wionbrr. SmiblnA fnrntrabn btt MjtRlfEc 
£to mm t bf atbtc af bMr* Doob f- ^r i {MmRoort Øanø wn 
{Mra[b ^Marfagtr, iftn i ^antSStiCbttngafCladrtwbfufHrtfiort, 
mb t bt ffnm f, @f. i Dttac CSMRft iDnpf om Cldf bfn ^((> 
ttgrt Stfltningtc. Songt' ftvtn bigtnift Batb ^iM bt ^ftøti|b 
Sangt, ^Mri Cigtntn ubtalR brn Øtltift, ^ilfm CSamtlbfnl 
Xitbragflfn twttt; fom nuat fvoinb Cfnalbtfpinm qvcrttc H( 
bni ffllbnt Xong {l-ifo" ^iRtrnt Rod, tOre naat m «f Srit 
Blobtrf« aVoidi ' fpngrt tti 2>ra)M Mb fin JtongtC golb. 

2>rt bt^n nrppt fSniit, ti ^ttqMb, bn birw Afftoism 
af Stialbnt ftf« i $rltm6 fgtn Sooib, moatie tuititt tninM, 
»g i m faabon SFibAiatc, (Kwr alntr bfttr SRiUrl rbcytimttbl 
fylwa 91<nm, fonbt wb muiAtl^ OmlftMring gtut iglnann 
tb» €Hagttt. j&n ^nM og Qrnnplre paa, at man ^t ffgt 
at tommt .^nfemmrirtit til J^itip wb at rHift iSrrfnu awb' ' 
tSlmtt paa jtirppf. jDtn bebitigm .fi^onbe .(MImunb fagbt lU 
ftn Dattrt I : „Gu |b( mt ^t mtbtn< jtg fottaKn mrnt S9t« 
biifiet og qwtbn bnoiK (t jQwb, brttt {tal bu i:tb|« rfttr pa« 
Ktp." ^A $gi[ Stalagrimfrn af Cocg omi fin ilfitt Sen 
BoboarS 2}ab, ^aobf brflultrt ftfø at mb« fine Cagt, ffgrc ^nS 
2>attn XbOTsnbty bn foc at bsit Sabttni fotftilte fig M vilte 
hb bmé €!tubRr: „3<3 vtlbr, 9abn, at vi Itvtbt foa langt, at 
btt tinibc qMbi m IBtaefang mn tStbwa, ^ .itg tibft bra 
pod Xitf'^i 

eStnnbom Uttttt StrfnK 9w ubm ab af ra ^( SDt<ngbr. 
iDa Xottg Claf bm ^Kist fn Slagtt Mb etiRf^ab [Tim 1030) 
otbmbt ffn 4)(n, beb ^an fint fitUtbt ^t tnbrnfor btn eiioO* 
bng, bt fitHffie aRetnb bonntbt om Xongnt fd«. „3 fuOt, 
fagbie (ton, vtttt in og ftt Iivab btt tilbrogft fig , faa btbøw 3 
ti Bt ftut paa Znittt Qaqn em btt, 3 fibrn ffullf foitcefft 
Oj btfpngt." Sfialbon ttiitt nu imtKtm ftg og fagbt, btl lut 
IMtfrabt at bigtt nog[t SRtnbtfangt om btt, fom nu fnott ellbi 
titbcagt ftg, (jiKipaa i)V» improDtfttitt tn @lrap^r, og, Ictggtt 
■) Ønttitlfaga, Aop 65. ~ ■) OgiKfaga, S. 905. i2 % <i. ^mtr. i:>m btn iMal1bj^. JfiigoritffrieRiRg. 

Ønom ti(,-bi<r(' ffiif" '*^t Sotttt-fhai'. jDar^a langt tribn 
Gangt wbligf^Blbtr« i Stintfftnatn. JBi |}qet mbnu i bm j>«l 
ar Gturrft; eoba, btc tAlbrt JTfnningac,, tt Øtprh af Stoac 
€(talbs Stapt cm ERtgnac SebMot, ficormtb btsnr 1 fStgijnbilfm 
af niritM Xarf)unb»b( rDmttlbttK fRrgnari @mi Støm Strnfibrt 
Snbt imob ftø^. EifitlAt« i)avt Di i bttft Jtmningac Øntb* 
Øpftn af ttt smit Siarttmaal om iRnlC Atafrt galb, IfOtltrt 
iDbf btn ^tUtjit bob 3:bi)rniob Xolbrunjliatb at qtxtbr, ba btt 
nuthaantt SSloø wb 6tt{lt|)ati flulbt btgpnbr. ^ttt ^cttm 
bin glab wb at &«n btnnt gamlt Øattg 09 talbtt btn {»itCCor* 
Uati' S^wtepl^t*, Jtonstn tatltbt SfioOMn, og' gat) ^n m 
Oulbring ba vrtfbt ttt ^alo Parf. tnaar Ønotrt btimn i S^t* 
taltn til {jtimUnngta, at til dont 3:ib funbt man cnbnu bt 
Gangr, .^antlb -{)aatfagn4 €!ttalbt baobt ipKtbtl, ligtfom og aKt 
'btm, brr angil bt ftlgtnbe notfEfXangrr; ton btraf iKt pntttS, 
at man fl(t ingm teEbn Glialbt()«.ib formaarbt at rtinbrt fig; t^. 
€Snom tairt (an om bnii, brr an^if btn SUtbf {liftont^^ . 
»iibt bffwnbtt, bnn Selt i XCminbrligtKb funbi bu1tr> 

X}rt oar ifcr Gtia^mt f^lOf btc, fom btt fibft an^e 
Srtmptl oirtt, btvactbt f ectnbrtngrn bt ttlbn JD.Pab. JBtb at 
fmt bi*ft ^aobt bt filo ba»nct (lu; brrr« -^utommtirt tK btctit 
fEitrptt, og bt' maattc ^tw Jtunbjlab om Soitfbcn, ba btt p^ti^ 
UbtrpI fbt m £tt[ bcjlob i mptbifft og bifiotiflt Sraomtlftr. 
Ct ertmptt paa btnnt Sfialbtnrf bifiocillt JTunbf&ib fortaHtS t 
Eanbttama *. 2)a JFong ^<aali ^aacbtoabt laat mtb fin $(tt 
Mb ®lpm|lt(n i {Mlfanb, Taat man tombt {lort @rat)^t paa. 
Xfippin btb Øtranbbrtbbcn , mtn ingtri otbfit at (igt, ^0 bte 
Mvt betCagtt. - £)m Ttaitfn bromtt' twnbt af Jto»gtn« gslgt, 
at tn biwtbntt !DIanb voc (oOimtt til ^ af btm, og baube 
i(Mtbtt tt Siirtf, b(T lobtbt Xongtn Gtir. ®lbm H man twc 
ftmmtt bitm til 9}ocgt, fottattt Jtart btn 6ortt, ni Stvnbt af 

') •frtimMTinsIa, CCafbtn ■^tKigc ( eaga, JCap. 218. — *) ttffM' 
faga, Ct. 418.— ^i) ■^(imfftinQla, Claf btn ■^taigrt eaga, Xap.220. 
?>e. 387.88. 

■ L)ji*ob,Gpo^le % & COJuOrr. Om bta i^IatitijTc {)i^rie|frien{R8. ~ 13 

btn bttsmtt eSfialb X^iofcolf af {»in«, at btt tm 4ni gamle ' 
vttftt Ston^ Catnart ntnbt FrigK^ Setmtc , 6nla[ og ^iaa, 
f«m bfi tH»t htgcmnt, ICtt moat btrfbc onwnbrt patt &ialbtnt, 
■aan brt ^itallr« >, „at btt i fmbum* 2ib »at 6(tt i {Reigf, Daiti 
mart e^ Stmrig , ^t brr vott fbn Qti^falt (laa Jtong4> 
gombm, at [jgc oW ^ JtDngrntf feifobt poa btn norbtf IBant. 
fab bm giootltt 9Ranb, fom tiai: gatnoifl øg Jtøngmfl eift Stoob* 
giwc; Itji ba pitttbt Atmsfmt ai (om gomb ØUfmanb ^06 ffg. 
fM flt funitf Istt lljrttnpln fra Sf*rt>bni og Sabttnrt StH." - 
3% Mot btn ^iftorHh Jtunb^b , Ijre tiSvggrt bt<fc jDRiiiqc, 
oiftt brt tMiS^Ibe, ogfoa btt nerbtt .{wtfabt, btttftobtt. Z^ 
foaltbtS f)cbbti btt em ^atafb -^aatfaia „at ^n af aBt fim 
^icbmvnb tnttft ogttbt CSfiafbmt eg aneijtt btm btt onbtt ^i> 
fc^'*. ^oloanbrt ^lat^unbttbt fmtrt ^oobt ttlonb^ CStUDK 
fammt $<cbtrt pfabA ffot btii fortillt jDlaf CSfifbfonnmg , fem 
fnntbtift brrte Siitolnt^tb otC (utlbt Itbt btm >. 

IDtn notbiftt $tbtnoIb< ICigttr moat bnfbt ti tavht fom ' 
^lltmnii« Xotbtc, ijBiS tntftt Sp^ftl tui at fpnar. Cnrntt 
tunbf bt [igm< mtb bt ptvuttifalfft 9libbtct, btt'dlligt Mte* 
Xtoitbobouitt. Qgfaa bc gamlt ØHaIbt tuit ar<mfit(lig ^trtomp, 
t^i tun btt ^ittt og fritct Øamtiv funbt fttmtaibt Øtogti 
Santt. Z>* Mtt tiaisf ' fBm bi«' Xibtrt 4)«bfrtmcEnk , w| 
nfotnc i aDt Ftigtt^ Sbrntttt; bt fang mtbcni bt tttmptbt, t$ 
vi i^aw na^ listfaa mangt SXtnbtt af bttt< SRanbbontboab 
fom of btrrt £jgtttunft tilbagr. St oott eg fhmbom Jtongtnttt 
Snttoligt, fom 2bi<Aolf af ^oinij itt vat ^atalb .^aaifdgttt 
titrtftt iStn *, 09 S(tln Gtiolb, ^tm tn Jtong Sifttin t Z)an> 
mart gav |in Satttr til %gtt'. 

eaaltbtS tunbt mon iot ®(iti(btn wntc Xunb^b hubc 
em Sottibtn« cg GamtibtnS Stbtifttt. 2>tn ftnbigt €nont 

■} 3 ÆS^ Noregi kooiinga. Sitebtt anf«Ttl i tnRott tilOunlaug 
Onn8ftingnraga , €S, 133. — ') SaiWfago, Xap. 8, €S. 37. — 
') *(ini«rina(a , D(of btn ^tltigt* CSago, *ap. 69. — *) *aratt ' 
'^atfogm Saga bo* Snottt, Kof-HQ. — *) tanbnama, e.333' 14 % (£. ^aatt. Om btti iémt^t ^i^priefTrivninø. 

|Tatt hrfoc ( %Malm til fit JBatr: ,Jbtt ntfb, vt Iffggt til 
®ntnb, (r tagrt af bt JQoabtr, fom tilrw afpungnt foc ftlse 
^«vbln(|fnit tUtr bfrrt SSørn, og ti%t »[ ak brt f« fanbt, fom 
finbrf i ftrtft dvabn em UvH gocb 03 Xampf. 2>(t n w( 
eitøffitnrt @(rtMnt at roft brit DHrjl, for ^vllUtttt floot; Mtn 
iniim mOnnt dom at fntalle (tn ftls fligr Sitntingtr^ fom Qon 
eg allr bt, ttr ^ertt btt, oibftr at vmt @nat og iDigt, t()i btt 
MT tftuti Gpot og iitgfn Rort." 

SotubfH ^tltrfatigt tUtc JDTOpR inpreoirttrt oft(, fttt bIM 
af GCialbr, mm af mangt anbcr, baabt QSemb eg ClviRbtr, ts* 
(ritt Glrofi^ .i tt bttpbning<^bt Ciiblir, font, vtb at minbtf, 
ftrplontAt tidigt Qrinbritigtn om bm itiligExb. ^tinMb bt tme 
bltvm firnnfagtt. Sigtront jDtitntalnm, tt^bt 9lDTbbem at vifc 
(In Jtfagt «tb btt fmUntieft i Xattn, wb Saabnr og Xnttt^tt«''' 
og btrfra var £}t)trgangm Itt, naat tDttt kat bltwn Dont til tn 
SSrtril, fom i btn cEbltt Zib vat foan ^mptl, til, Mb VUttRU 
tion tKff «^ Oltitn at bomit m Gtcop^t. Sagatntt gitw mangt 
Httatfln ;»a fmoot Zrict, fom fsnntbrfp P's* ^^ tre bbtmc 
trinbitbi. 

Z>( bfbtEl anfertt {sitlptmtbltt til at trinbit fig gettibtnC 
- ergiwnEirbtc htnbt vri fn ftsr^t JDdtn fimrt faOtbS faotMl foc 
btiti, btt bltM i 9I»gr, fom btm, brr'fiptltbt til btt nfifutibnt 
(ottb. 9Kfn i SSobnlanbtt (tnctvti man af iB(siWR6(tiK:nt< 
Cttfffli bt ttft aSitibtc fbctrongtt bt gomlt. OmMimingttne 
fta ^ataa ^Marfagfrt Zib, brt afgiocbe btlt {onbft« etiAnt, 
moottc blitM mttrftligftt, tnb doab brt fei ^aobt btittmt tnttftt 
SpKrrEgrrt £ob. 3<lembtmt maattt brrimob onftt ^int Btgi* 
wn^tc for at angaoc tmt ^itm, mtbtnS bt ftnrrt »art tt ' 
fitmmtb Sanbf. 4)int tc^Att aitfaa fot btm tn fteitgm Sn« 
tttrtft, og bt SRinbti, fom til Ubeonbringtnt Zib ^trtx for< 
plojittt fig i dtorgri tnfrttt Sgnt, ^rbanbtrt mrb Hnanbtn i 
3<lanb., i btt bm tnt Ubuttbttbt o))tegntbc fer btn anbtn fint 
g»rfabtr< bttommrligt Saab. 

DjIreobyCoOgle {I. e. ^litt. Om bf R inmipt ^iftnufhi^iint' 15 

2)rt ut brtubm bt al^tt gdmJIEnr, bn i ^nt Wbtt be> 

tonh gJItiibtnit. Z)i<|t Sletgttt finplantrt« fCg i Sllonb 9ini> 
nan Var^unbnbn , imtbdi« bt i Korflf tbriaflbré fnff srb bt 
wnst Sttiffl unbtt ^aralb ^awfoørrt '<B9øni eg Ønnrbmi, 
tmnt^ wb Claftrnrt.Sm fbi at htefén, e^ifltnbnnmrn, bn 
ttigtt Sortsrotlft eoer bt fittft^t Xit^ngntaf bm giunlt Zco, 
03 tittft Mn oafaa bt, brr btbfi ttinbrtbt fTg Clbtibmf €^Bgn. 3H< 
ninbK •bttttggntbt f^i bf gomlt €>Iaet([ bItM i btt tUtiKt Vor' 
^inittrtit '{xnatb $aittbnubr( og SSognitl SA[f)b< ulpndigt 
Xojt til eaatonb 09 3rlatib, og I brt tolMt 3(at^iinbnbt > 
Itmgt Sotgrcfrist , btr tabtrt imb Biitrbmmtrt, bitfr nut SMb ' 
' tf«R(, &in oMc jDplinutntM. 

iDrt øvrigt gamCt 9torbni fjMbt Ml eg ^et tnongt Gtialbt; 
btt lumtrt fitn btubt hiit^ »9 Ibnt^ i eagnrDtnn ERoif 
Xntt eg Scmallfllagft. QRra i JDannutTt og ClWTrig fUtbttl 
ott fn bn Bitnbt 3(«6>>ttbT(b( jtint fXigrt, nutgttgm Cwt> 
tmtgtt ^abb( Tfgimt , og f<ultbt< bovbf btn bcroifft ZibMbn i 
bifft timbt ^n togit ffn Snbt, f)wnéb eg eiialbt^bmt btr 
MiiKbprbcé ttbligttt tnb t fnergt. ■ Si ^ nit itttf I)MiItbt« tpftm til at fortttUt om btn 
smitte Zib novttt opfbur ioi fnpbtiggrnu i 3llanb. SXm (joobt 
tmbwmhtMnibnit og bnrrt Bern blot btiMb {abtt btt btrot, 
tKbe, nuofbe mjtlti gotnU ^gn m £jb lang ^UK ftg wbtigt 
iUubt ben, b« vott bnfor (i bierne {ri^oritnt. Xil at btvitte 
brtte auottt tnbnii ' mange onbrt Varfagti fbbt r»nimen.' 

JDet HT ifot eSanb« for £)igtftunft eg gfldft fbt 3Sn, 
fon, tttmt vtb btt botgnlige SJamliol fSe^fftn^tb, hmbc f[tm> 
tøbt lUge gnigt«. 

3 9ta eat Eoitbtt Unn bebygget, benne fimbc ei Mce Mb, 
fiufiurt eirnbomtnnie nitnntce berette ^inonben, og bt gttnfi> 
^9t Sn^ib Heiw noget mere uboiElebt. iBorgttfamfunbttS 
Soinb MC alt for Ie|i til at (unne tamme faa mange biirtw 
■g ftlDtaabigt Otoibbotr. 2>t SSebtetsttr, man fra Sebpggiiftf' 16 $. €, ^åtttt. Om ita ijfanbffc J^pnt^nwiag. 

tiCtti-fuIgtr, fiimt lit ittt, Uipiol £0 Xat fmm fit in&ftrtr, 
tilliannA rt fet. ^I( Ctn fetllM Xf^ing^A, tunbt xttan brgninbe 
tn SItlMrbm, (wtl Srflemmrlft ^Dbt [ihn fUagt, nm km 
enitlu »i, unbnflettft Mb SRaflt fUet SInbefl, fonnaatbt at briK 
btm igitnnim. gtil uboiHtbt fr^ Snbwté SitnbommtliBtiib, mm 
(gen Aiaft iw nriwnibtø til tgni Xrpgf^b. Ct manfit Socf* 
lingtT, bn .«( bdoiif epbniacrbt om be øijttgfic gamiltnt 
Stitbtu i bt twnbt førfh ^acfiunbifbrr fctmflilU btrfbc tn Stolft 
af Solbromdtbtt og Aompt. I)( »ifc tiOi^t, tiMtfct btn eitbc 
jttdft ti foctitttbt (Tg ftlb. £( SJfoefet, bn brtagfbt Ifg mat 
^inanbtn> wtit tnbnu att fDi fmaac ej <Af|inMt til ot fetftpne 
btt ^de. SSønbrtnrt gtibrr oare Itbit blobigt, ofct|t btfiobt be 
tun i mttlt CMcrumpIing, ifwz aifeb og XonbtiKtttNsnlft vi^c 
^g i ligt ®i;ab. £m Xrttfhing anfaort aUnibr for bttybtlia, 
^eoc 10 SRcmb falbt. 

3)aT bm ca|It iDoab bfgangtn og offtntligm af Sitmingø* 
manbtit wbltcnbt, ubtn ^oiltrt brn tmfaort fbc 9libbiitg8* 
wxt; maaitt bm ubfnit«, tM rlltrt tubtrf man til ot fdnbc bc 
gamlt&rbrproj: „ot fBIobnatttn ti bcattf^'", og „fiattttøtunb 
' glvbtt ^oanbm fij vtb ^uggtt '." 9totbbotnS ^nrlp^ Mt 
bog tf(e faa umatttlig fom jDiicntobttnl, bm vat ft gofttt af 
gittfatbtfeltireog JSrtlpff, bm hmbt ilh unblabtéy ubtn at 
paabragt fT.4 @fani; bnt fbcbribt iffun Sitngitib fUtc €rftat> 
fiatniiig, 03 fun i tnttitt 3;ilfa[bt, ^n bmJCrabtt ftoDbt Mcrtt 
mtgtt agtrt; anfaat mon flitrt jDvb at maatu øtmrit btn ttuf. 
€r|{iitningti|j btt govtt fec tt 2>rab, bt(iob i ^^tngtbvbtt, Xa6 
of &itttbom, af Sobotbtt, og 8imb<fo»iitning. Sffbtmt, font 
albtig -tftrTgaoiS, ubtn f)SOt giinRbigt JDrab Ntotbt ^inanbtn, 
tUtc 400c brn £)t(cbtt tnttbt aiiftr« etb tn gdtnittmtift at ^am 
forbnibt fin gfctb, oait ofit bttpbtligf, 09 btoirttbt at man ti 

■) blMnctr ern braSasUr, iBatntkala, Jtap. 24, 6. 98, Siga 
Qlumf esaea, Saf- 6', €S. 148. — ') •lianima itnnd ver&r bdnd 
bogfi ffgin, miait^aia, Sap. 43, C. 64,' 

DjIreobvGoO^le 9. S- ^XtrT Dm txn itflanftfft ^B^riefrrioninf. 17 

tnete fbtt nb min t)mt 9(»gr til at taftt. Zil <it fiHttf 
(I tilfilt gerfi« a6r«twM mrgn Ua^r^oMCag »g »iltltftig 
{Røgtias; ^ iWMlte W JRvgfokm It»fb^ etfrrr*. SSan 
tiiMtti ^( ftrftHEtt tø ^Htn»ei^OT*, wtfgr^ ftb at Hh 
dittsjit fF| Er«ne Safffc 6«Mbbt< Hn flklbrtthii •gfu M 
9frtniMrib, but Citfiriwe Btbttft i^rbrt wn ifttr tMM, 
M(tc oMtibrflg 2Vrtti9rtfF, 03 ftmtt eHoltrM tit at fxita 

Smibtit b( Mmat iDtatitT, af ^ SM oi |«w BnA> 
^flR tilbag«/ »om bfi *ab prti, iw tmvmt fim gabt Ctialbr, 
cg tamiK6aig$, ^ m* tiiMtt titH^fr {mprosifntr. ^iHtt 
Miratt fii ntl mMlff fMb M'Mli^itttm af Mtt SAMrl til at 
giarJSonfni nt ynbrt Sragt. Otibntfrt maoitf t rr tank, ^01 

btrfDt bbve bc og oftr SfnfEonb fK Mobig J|)mi, eg dn^Mrt 
^ tn 9)<«grMtr trt XiMrgc h« atl)Higrt. Cm nit mMflt 

%miKMia^. iZ» eaoAi i^tub bMr mi mottrl^t fei 9laayt, 
mboj Mat for l^txvMtpKmit ®(vn, fem i {Wftb<ig(fiH-»94t 
itfi Inicé } IM 6tb^ (amliMst SftotM S^^r t4rVr pMfimtittb« 
»9 9irat«S]i( af. SiKIit. , 

911^1« af ki<ft 93«« ^amtibt em Ctf*t> * , fflftltf mk 
ktfhtimriif', mm bt flr^ M« af tri^iii^ ^RtOoRk Dfttf 
M«ag 6(iatfe(n fir rgin Srinift, ^nbMn Dg fhit Sfitmrt, 
^McfoT bUfc |>(ni«r at giw Ifom S^ntriMjrt t ØrngrieM. £41 
bm 'Mrftt Cpvhit) ®ttalbtrpi{hr ^Bt ifMbit t» Xtrapr tit 
3«cnbanN« 9M. fmiinfitfAib t)OR jQMti i' SRmb ®«[t> af 

*) f., 6r. ØJunlaug OtmSIunga* cg ifac ÆorinalS. — ')"f. Gj;, 
Ulf Uggtfcnf @iTng '^utbraptt ooct OCaf $aae Ri(b SOlaIccietr. ubfitrbe 
'&iiut; eaubttlofaea. Sup. 24. Sgil Sfala^rimrend tloab oon it 
brmott eiJoUi, SinaT Siaokelam 1}WU ftUattt l)an); Sailifagn, 
Jtap. 81, e. 699, .obvGoo^le 18 $. e. røiilltr. Oin ben iélanbfTt •CtflomDFritinitig. 

tff ^m^rt Sagt, ^raf fexitaiiitbti tn SSnmme 1t( -tn Jtttppt, 
.bre stfebt 50 !07aTf, fom fmbttt ®tialbtn til gotaring^. 

€S(Io jtlimatt 04 etbrnua^n (uitbe n«» btn df ^abnnt 
OTHbt os mb gci^ebtaonbtn btbligt^olbtt Epjl til S^^Utun^t 
Mb at gibe røibotcnf mangt ttbi^ Simti: 09 (tfcrbtt Øamliv. 
Jtomobltn, btc fbibttr mtt^ Tixbt'At, fanbtrf tun enftttt: €Strbrt, 
oa Mt faan ubti^btlig. Ifgtrb^ninstn fnbjrrttnftbt fig til al 
ittbdrgnt 0^ giobt (Stc^mattnm, ^e^m brfiob i {MbtKgninø, 
bn btfltmte ^aratt gruaibaii^tb ' titn iraoltllt Xib obr ^It 
iaabtt, i (fbilfm rnbog aOt Sti\Mt plittbt at ^uilt. Siffnitt 
fvtr'Ifoitt tun ttitrltt Vaitiibtr , . 09 bm etgtigfit 9l(nins6wi, 
£luff9avlfn, tccwbe librn Cmf^u; .{»øvbingtrart fiignjlf gon* 
tagtnbti; mtbtogt ittt mtgfn Zlb; i rt ^c Ugtc bart bt vibt* 
lefi4afh bragte til @nbt; mtn bilbt bt nu rftn ft ^tlbigt Vngnb 
fCftrt ffg føl @titnaifl&, maattt bt.^olbr mangi gojt romCtbe pu 
bttrt ®aarb, iBbtit S^^lig bat bltMn inbgaatt. ^oett J^afit 
%oit oplroibt ffg (tUt^ (ttbbg DoalH llnfft ®aatb(, i btn feeUM 
@tur, boot btt og bar fn fuTføm fiSanf for Eluinbrfnt (pallr), 
' fom ofte pltitbt at i>btir ^0$ , uagtet be ogfoa ^obi bcTt< eget 
Aammer (d jiigji). iDtcte - Samqtiem maatte i \t longe 
IBinKtaftener fbranltbigt SRibbelelfe og Sptt til alpen« ®tiemt^. 

SRegen Xib anotnbteB betuben til .felfbibeligt Sotlpftelftr. 
gOTUben bt |tote ®ieftrbube, btt sarebe otte til ftorlen iDage, 
f)oIbte< omfring i ^rtbemt Segt fltrt Ugtr i {Råb, faboavltgtn 
Solbfiill filtr Sr^btn, tioottil ^U jDmegnen famltbre. gnb 
Vittigere btføgte« 'i^tfietbingtnt baabt af ®amle og Ungt, \sm 
man mortbt (ig meb at tggt ^fie til at bibrt meb ^inailben. 
2it bieft Sorening^punfttT fom tnbnu gieibingddingtne , min 
fotntmmeligtn Vltf^in^et, ()Oor aKe Sen« anfteligt !Dtitnb aarligm 
mebte. ©et onfaaeé foc en ©(am Kfe at rtift btrdén » ; bet 

*) ■^timthingli) , -^aralb iSiaafdbt Gaga, JCop. 18. — *) Ot 
finempel berpaa, IBieaiSlumé Saaa, Jtap. 14. -^ ■) 3 niaKraB«.' j 
Aap. 121, bebtribd StaTp^ebi.n S^oiM ^^\ bttle. 

DjIreobvGoO^le $. £. ^iaa. Om ^tn i«lanbfFc -^illDtiefhioitJns. 19 
vic {wvbingimrl ^btr, at funnt btr liftroftr |Ig SRttngbtnt 

Sri pigt SRøtvr ffaqxbt« tiOlgt rnb tune bm VStttf 

fe(c!f(, fom i ben frit S^'fatning fotttitiliufn miuttt ubvitft fi^ 
Sri offmtligt SRoijitg htfttmU nAnlis boabt bni Snftltrf 
@itt(t^fb 03 tiaigt fer in ftor JDhI ^evbingtnS SRagt. {n>o 
tiec tKiT ilbe (ibt i ^tnebtt, bt^Ibirf itmtm^m, nout bn 
tngmig bCtt> btgodtt onbt, fo'c at vten btH Cif1}M, tmit ingfn 
SRtgning giert ftg paa at tr^olbe Siftanb, 09 bbo ubtn etbttr 
jogit bort. S^w btt aaroatC f» umanbig , tunbi fftlbtn b(H» 
fH.,fbc btn CHrmobisrt gotucttttlffc, eg lubtrt til at tv« 
untm btn &tctitmt Korrtagt. .{itvbingm« SRogt btteibe 
|nnnnmtli9(n ^fatt QRangbrn mim af i^anl Z^ingmitnb riitt af 
fyivi SBtnncT, og bmnt btjltmtrt igitn af, fwsr fiKn tn Biflanb 
mim lunbt Mtitt af tiam, beei Iwtg ban faart at vat« fec at 
briM tn @ag iaiciiTitin , 09 gMr dK brt IpHtbtC bom. 2>tt^t 
mm ^ffvbtngtntf foa om^tiggtligt for at fjcfsact btrtS X^ing* 
iPiEnM @agtt, rnbeg naar tn blobig S'ibt bttaf funbc btft^gttt, 
fotbi btttS (grn Xnftrift btrotbt bttpaa. 

6(ulbt nti tn Sag fnti , Dat btt mtgtt tnagtpoaliggtabt 
M litnbe neit S)tebpattiti< gotftMut, fet at. oibt om b^in tur 
^ImgangømanbtHtrbtugtt JttogloM, om f)aii wc oaabmbicm og 
rnilbiaabtg, tUtc otnntfctt eg frsnbtllai!. Sigtfem bm tntepvifb 
^IttiE fenner Aunbflab om Sbc|teint< Jtarafttti, m«attt btn 
itlmbfle Sonbt for rgtn @iHtctHb v«a utibtneltrt em ådr 
^bingtmt« 3brcEtltr. 

3{f btnne i Socgtcfamfunbttt St{Iaffttif^b Eiggtnb« @runb 
nuue nRrmtit SegUnljg^tben ubltbti, (jDOTmtb aDt SCIanbrrt 
vpMat npt Sagaer tUtr SorttcKiitgrr om bt @atntibtgt« msrtt* 
%* ^brifttr. 'Eet fo««ae* i Snbm "af fiajbalnfaga, nt bu 
Sødt SoUtftn, tn mobrg SK'wnbtt i btt-tffeett Sarfiunbctbt, 
Nit gioct tn gidfe gitnntm ganbtt, og paa SCrien oar bleutn f«(l 
fot:taantt, f(btn aiffalben af tn SBonbt; fom b^n t»b fin Xnpptcbtb 
daWwfatftet, Weo btnne ^dnS gart tit tn np ©ogn, btr gif 20 4». e. ^flå*t%. cm U* iMttt»9e. ^iMefFrtMins. 

van Mi pntt^fi 09. nH^t fnøfirt« Scttrf ^oftit. 3 SiMc 
SucrtnS Ønga tnbferte tn gttmmrt figtnbc ti[ fitt 9tafctt )M« 
Zlmyt : „SMM mi« eutHMtttaMtubtm, krat fi;a t«ltc Øaeotrn* 

Zh attitfli^t CogMr, et Imr Ubosr, ban éOt btft*, mm 
iMttbe f1^, pitHifft 9>nt^ Ht iwlMfjebt m ^itmfitimB of 
nttit 9taxM, riln gdmitM, fQn SgaS »igttsfti ettibtg^bfr, 
»S btefe fiCbirt« inbcrl bt mtMbfle Xml; bn^ tilfoii« m 
AlmiKbrii^ AMariwi{lif af te sigttgfir S^ttfemc. -^ot- mtøni 
ffiitgt nua lasbt pM ^ AntitfUcfftlbniistf, »ifrr aBfrckt 
®pi*9ecf fOtfUftn^, bo tti-M Mtgnt h'éSibw af Slataltnm, 
few foi ehmifwrtrt mk bt oigtrdfTr, Shmbtirt Auft tfitt 

(igtn paA ØtMtniHgefc, nb Mgit ifp«n luupitifft . 6f*>>8> 
fWfb r«n<e 9t»i<^ttøM> btøtwr* {lewBpRfimtnH« Ubftmb«, 
ifar XnfiglMnet, ^ttri »gfaft Sfctert* jlow Migfeem nr fitKbtligi, 
)< mbD9-brr^ rimbonrmligi Jtl«MbMst Mitmr it fMMgikwt. 
Zifwir 9lmngtiBH Itmb e«n iR Velft tf M Itoligr iobMhi* 
liftrritbt Socrbriig. S^m ott brttc «at bfiutnt htpnlwtét 
Httdtigf i It tnilk, ^wr ^bom *{t fom m )Mn tangt fra at 
tnnnefftlM, Mtt bm S<r»itiraib«, bnDJftffg, tm )|}HTtfl*rgfml)r. 
St^fMiftlfm. trwntibibcnMjtKlØiAtunbryiae, fttni#illMbai 
MfA avfntr 8a]tl«rf«f«gii >. .^tlgr ^at^bmlfm, t» litecfr Jtrisn, 
n^olkt P9 msnnft jn« frir CcManMlttnf. Strikene; i)Mrt C^iraør 
il^rbe fftnnft lit fjfttn, ag 9sT EW N*>b' {*>{ M^ f nw wwwt « 
9{ptlfK tiolbt bmS JDdDie i 9}fcrf}tbfn. 9)u nb^^n •^•(at 
0<nn, IrvnlrM raifaa fAir A »9 mk paotltht, eg tfltt 
^prkra« nøtdgltjt iSt^i'nttft fhittn fxm pa ttf, %*• m|Mi af 
hm .mr, uagtet noglt tIfmM btin otbrig fat van ttmar ^m 
fbt S^'ini. 

Crt funin' ^n*a toerit eg Bi«ft SKtiHtitttin* ^rf< Zem. 
^Ibii^ fTfintrciber SorMdtfrtn* ffimbom»fCtg^ , brt te f«w 
■) flbreBiiiiMmi ^i el lugar ginga fré; ®i<fr Sutrnt^ &ttga, 
Map.'2å, i iSiørn 1S}ar!u<f»< CSagi^Mnjine 18.—*) 6. 2rz. V. £. tRåfkr. Cm »«t iAanft^ {M|lo«itfFriMinf. 2i 
»«Ttt wn Hot &i«v»fi af *rt otaiuiMlgt CajN. S« onjKlM ^ 

l<(j«iiber ftthft mtb: „Cfc eac irn fffwb, f*jn ()Hft f<i.i, n 
gen «f tm 0. f. »." JEiVc til^M titgrn JDtmmt «wr {MA' 
[ingmiry abm bM tt bcmit JDdob fwwgcb« fRanbnrt XMfMiff, 
« (in MlF« inangr « b«« ^(t. 3 t( fbfit e<ifl«nr ^br 
tm btalogilTt Sorm, og jo «lt« bt ta, ttfté Mnc ftfw« 
tT«hHitr. 2><t«e Sen* «r 04 bm KonKlijIki eglita m» 
XlmurtiMERb flw ittttttaotliyK «t bJaCtgi^ Ui«« Ktntain^n. 
Smsfltv^ Mom lMrMb,m MftifE $0"^' thi man fmoltt ri 
aXmt it CiMMolfc, twr Mtf Mttim ^Mtrof S^f"' mtn «gfaa 
bfoi, font jaav af St^rniytmK kttlbt (hittt (14 U(, m be 
^Mrrtc ^afMri: »b^itM lanattt ^oM ^otbt. JDa Ubtipffft 
Ntbnt <ar flnipdt, 2)M«rt)(n ttmmtfis m6 eg JternHtMvr« 
fruftii ifttatk ^9 i m br|lMit Sotm; 'MtM iwt bi<f( ff[«< 
ubutnftt Biolegtt aftf^ i tet ^e fonbfiRbior. <9I«« f* «««« 
bfn ^MtaBfiibf oib^ at ■nlliKUggien ^g be l}oi)bttiite 9rcfMifC, 
io t>rkn ^n Iwffaib at tneffc bret« Xont, )0 ItMJgm tif* o^fM 
SKtæUtasdi , jo {»ittt btn 3nt<M<re bm (tmbt eoKr. 

^>«n: mtget fert«(Ife, 03 Sottffttingn gtmit t)ertt, Dit «g 
Salmtrt (ti at fDtlctdt gobt u1)«tt((« ^oe ben Snteltt. !8(b|t 
miuat StjiXbeit , ber vm vent (il at ininbtS be gouiJt €a^ 
Dg ^Dje SMibiCbitmgMufR Mt [»mbt, Ivim tå^t- btwM 
brarnttiffe Scrtn, og nu Un^enatiasm, tunfrtt brnS ptftll^ 
Sntflflfc, foc fin fgtn &p[b tmrtnbe. S !Sic|aÆ[unit @5(tg« 
fmbf6 tt ©jrtmprl pan',. at mnn neppe (t "Warfiunbrtbe efter 
iccabnt SSfbpggrlfe ^at funbrt ESefwg i btnnt aRoerflaK €n 
Dag, fottwHee b«, bo gca( Bart fotfamlebe Vti JRaoiWftiWbabet, 
tomiSI^Koarb -ber, ^a tca ei faare nuinltc aRwib, »^ tuitbe 
i>itb paa Atøw ØanttsfR. „Qx no^ tommit," fpiu^te i)OM, 
iM^ fSbMb, ter {mne moct mfb ii;>t SøitttHfneet«." IWon 
fwtAtbain: „"ftetnolt Sfiemt ogffiirmnim, Ijoorbu et", ^an 

') Sflp. 24, S. 142- — *) er gkemta kunni oyjain rraamii. 

. LKjIreJbyCOO^Ie 22 $. £. røfiUtr. Om btn iélanb|Tt -CiiftoritirnttRing. 

fagbc „€i tptM. rats )w m"' ^b"' ■ ttagtt, 'mb i at qoitbe 
aiwm« aSifrt," (jtwrpao (»n affnnfl tm af brtfr, fom ^n 
^a»bt Ite«. 3 ©mrtungflfflfla^ P9'« om "> 95'«? Sofl" 
mutib, Sindrt Ssn, at ^an oar in funb^abCcts WtaxA, og 
ftilti ffø gobt otb (int Soctctaingrr j ^an merrbt mtgrt og btglibt 
gobt tlwA, font ^an fif føn fbc ubtnCanM^. Sn foiftan gob 
SottsUn laWtt (n,@agnmi(inb^. 

Sai b(t nu bltsm ni JCunft' at fotfctKe gobt, 03 \aaUM 
frive SnrtallingcnB %nm m ®itn|laiib for Cpmarffom^tb , tue 
Ctmgangni brrf^a (tt tt( at 9(9« Sonntn til ^mtb^tn, og 
at DiKc mon »tb. .opbigttbe SortaBingn. Sfiabbft btrttlt 
etmlunøafaga ^ om tt ®ir^bnb, 3(ar 1119, ^ot in Mt 
nifgnt @lcebt og &ammm, alftttrt {ig, (oalH SJanbftltg, 
- Stt^cn og @agnt^«ntni, at bti ^rtoltt SleCf paa STaCiiMnirt 
(ti Øaga om Staungoib, fSttfstt tg SJiting^ om OCaf Stb> 
maiMMtongt, X^aint $øibnib og 9tomutib Stcipfm fonit 
mangt SSifrc mrb. Ctnne Saga tur Æong ®i>rnrt SQetfob, 
cg fagbt ^an at ' fltgt Cpwr^iiiafc ooit fOTn«itlige. SUm bog 
funnt mangt ubltbe btrt« 3@t fra SRomtiRb. ^rtcfltti 3ngt' 
ntunb (btn fornaente) fttmfaBbt Ctra SSarrpwPinlM €090 mtb 

') 1 pAtti, Staf. R, ©. 9. — ') Tar fritSimaSr miliill, ok 
tér ve] raeO iflgur; hann Bbenili vel ob orli gH ItTteAt, er 
hann ^A lann ^ir utnnland«. — *) lagnamaBr, SStutlunaa, ibM; 
tm m dH Kcif |>aa eSlalmaintfi — *) 1 S-, Jtop. 13, SS. 23. 
^r Tar gUnmr ok ^''■^•^1 mikll, ikeintun gd& alt margikoiiU 
leikar, 'bsBi danilejkr, glfmur ak inifnatkcmtan. —- Hi6lfi »t 
Sk^lmarneii ingdi sugu af Hrntingvi&i bemærk ok vfkiagi, ok 
frd Olafl liiuinannakaniingi ok liangbroti ^riiini ok Hrtfrnnndt 
Grei|tB8foi ok tnarftar yitur incS. En f>eiri aaga -var ikemt 
Syerri koniin^i, «k kvai hann slikar lfg{*5gur tbemliligar, en 
^6 kanna luargir at .telja Ktlir ifnar lit Urdmmuhir. lagi- 
mundr preilr lagiU ivgit Ormi B^reyjanliAldg ok vfiur innrgar> 
ok flokk g<Oan \Ui enda (Dgunnsr, er liann iJalFc orl hafSi' 
jptniit @aQa om Siomunb !«[<< i Fomqldar SfigurNoi Arlanda, 2 % r,h;Go(yq\ii^ ^. e. SMder. Om btn Ulanbflfe ■^jporitfrrleniod. 23 

-flion^ SJiT''' "i 'n 90t) Sang wb &ajtttni SrIh, fvm ^n 
fdo tuDlK tigtrt." 

Z>rttt €Strti lawr et, at mim v^l alt i JBtgpnttflffR af btt 
lolntt ^atgunbrtbt ^aVbt o^jgtebe ®agan, fom fortaCtrt Mb 
@ft(ii af b( ^i96tift, mm at bt ttViøt btjltmt abpiUrt fni 
litfr. Jtong evtnti Sitinétbprt anføtrt ubm Xutvl, fbc at 
dnbrfalt jltBe Sijwfiga^t, ^oitttt fpitr« at fOrubfatK, at mangt 
toVf (ingtagtft brnt. $ft ftnbrt ogfaa ®pot til (i^ti^ Jttittf 
i J^nfffiAt til ^ommtii om bm opbigttbt ®agat @ninbiw(b. 

Srt Viit fit Vntp, fom paa bdtt ÆSttb namUt fom Sot' 
UDiT, EBi ftvøt cg i btt So'S'nbt f» , at ®ti|t[igt bitvt bt 
fn^t {)i{iOTitPrii»cf. J^naf (unbt man Eet mfb abfliUigc 
frtmmibe itttbi ubbragt bm Slutning, at btt voi SRunft, fom 
^DDbt fstfatttt allt bt gamlt ^Iftsiitr. Cm fCrbtt btt i onbn 
fvtepcn^t Sanbt, mtn i Søhinb var btt anbttltbre. ^aobt vi. 
tnb i(tt i btn foctgaotnbt gnmfKBing viift, i^notltM btn polittftt 
3nttn<ft frrmtalbtt Sogart, silbt aDtrtbt be ODdbltvnrt 83(* 
fpfftn^ owrt^ 06 bttom. fSlaax unbtagtt fSif^opprmtt 
etnrttbfpciwlftc og {tgntbtt om .^(Cgtnt, daot vi blot twnbt 
StaTbrlbtffrt af Slaf 3!ipggl)(f(n4 {)i{iocie tilbagt, fotfatttbt af 
Wtastt. {iDab btc tilfjent ^untmtjtlv, te fulbt af fcommt 
XytTOgtntRgf r , og betitt SJIunftanputlftirt umi^Fitnbtligt 9>rocg, 
mtn fttmtr (tg tiUigt iu\t bttutb fra W eoiigte Slont. @progtt 
nsmitc |!g oftt btt f Jtongtfpttbt i ^itfttnbt ttl bt mangt 
2ill«g<Dib og IR t>i« ER^tftmuØ/ btt fpntt ^mttt fca @fttrligning 
af 3Sibbt[allHCtn6 Hotin. 3 mangfotbigt SSogati fmbt« btTimob 
itft nogtt €Spor tiC gocfnttcrtnS rgtn ^tliåim, ingm for> 
Inantnbt Ubtipt om bt gomlt ®itbft, ingtn opbpggttigt St> 
nijtningtr. Dt SiattUt, XStvamt og ©pøgiEft^iffotitr , btc 
lx\tt, tjODt bntt tttnbommtligt noibi^ 9>rag, itft mii^t tnb 
bft (implt goctbrag. §onti btr fotlcellte mtb btn fforjtt a!)t([. 
>>i3fl[t ti Jttigt, $coct6f(c og fmprooiftit) SSrrt, @(igt Sor> 
((tBingti pitit ti at txen S^unttliotlfi 5o(lrt. UKjiiejbvCoo^le Sii im w MMKtlit bt»'wHitttCj|( SMtftUina« XntMgMf 
i 3flanb, og oiijl ^coiItbtS brnne bcgpnbte nu* b<t w|K()ift 
€Stor, ulwilM« fta Ofb bft ()iiI«fiBlf, «9 ntf)lt iwb bet fabf(> 
•Itigf. iOi' (» liUi^ toimit «(t> dl bw ^hciøtic, ifDM uOnlk 
ftre JB«gfc «4tf flwMt, »6 JBtødfnUiyi ftaebM i iia^. 
Wltn vi iMM £tM(f {UK Mtrt ^fNi liL ^wrifM eiu&[in jet 

gtHbrtt tm (»^it mmtt vtnott fiii m *t»9t m m. ttx 

Mtk 3M«ib«inW £90. til åiiorifl gotMna i mmpbiii^)^, «« 
bffbwtc ta>« gnvi. ,^[*f« mi ^QW SvcffsMs fwbt 
ulftlbt M ^fctt £>ii&*g, Uiuc tithiM tt tubtffegr. SBj go« 
hrfcr igint tiitosr. Jil of ba^ti #»it gotfidfit« at wUb 
hMcfaM 3«{fltnb(j:ne ilfe U*t luiO« tlivt ,$t#<nl«w fBi tWHØ 
ifK e«ib, tnffi ogdn for ^ WKbm, 

JEScn« ajoliagwf)« I^nM at wuMtt ftilrife IBtkamie fM 
fifniMCiiBni tt bttfmt $s «m «ato &i«M ÆMiWk *Mt 
eSaafiwttc« «4 Ko^ VMT te| HfttMdm, «« JMrorb ttOiif 
StfitåtfUi t æt»bff[w^f{|l Sitfii«3.iita. fiitf MHmtbr tUMW 
teMyn ^fiweia ^ S^cKuVealtitr, Mbog r^ « 8i«)hrt 'M' 
Mmt, MS fm oaciiøni flfM Metawvb mwibNi <B«4« «| 

Jtiirh^lfr>,«g Æaptttr', •« ttiattt kcfor isMl MtCrti ^t« 
tibr Ktu, ifm JHtoM i afiwb, ffiabttri, i« iiitiMn. ^hmkr 
SJtAtfttta <ciidiU «« tnwcM)} ttfi^miti m Sif <i4M^) '*. 

fnrftimtnM •« {intH ^utMtflÉrtutegm, pi tite tU ØfiM fS 
^øt Zitaiknr ^ 9lotf|f / tw^M »tfttimt SteMtf ^M« ff 
^meiitå goll,- «»{øae, ^vabln ^ i^m fds «, e«~ia))t<(it» 
@(aetl $««c^ tU tt mm ^06 fig aStntotn «ar*. Hiam 
imaitAtt *w fw nn cf ^ttl Satf, bnlu« 1 goaibitf 
ØHlWlDiJui: «a i *nrt Ørtbtt, auH*t tan i 3«fM ntb «v 

') Wiolåfago, Ædp. 3, S, 4( Jtdp. 32, @, 4l. — ') ffifiHalafaga, 
Jtap. 1. — ') Sifla^SlumJ Saga, ®, 6. — *} SxQA'fSlamt ©09a, 
aay. U, S; 80. — ') «»\t(nig Cnn#tMga*«ag«, «irt(, «(. ts, fg. .obvGoogle 9. €. SNUkr. Om ken iSbutbfb {)tjleru^i»D!nø. 25 

iwMMnate, pg f(^etr^e ^vtbaAtn til IffjU ngdpe ffafftrt* 
dcAtdltrMMeHliicrtetvtftMeiRigiiaftieåitKlrirt. Ml 
tiogtlB^iM Mn irit etb t^nbn« 18t^H9(tf(<tib ftt rn IM ganøK 
HKt til ^aOiIfcttfrr. AicNunbrnt (Utr esttpytm mm terftc 
*^ ISMf «f «nf«rlig^erl*ia1t ^ntDm b« mufU Xtuqat ^icfei 
mimb^.'Ag iftt «ib^ geb Offftb nut Ztlbragrifnw i 9Ut§t. 
fymmt^ JjfMtt eiam^wfel t}ax oiifct tK at fwtgi M 49oti|(« 
@i*f, i«)tlwr obtrfHttigm M ganwdt ^nimb^rift b( CUf 
Nb ^tftgrt e<i9« mtb bi«(t £M: „3 ^ttntb 4<i«fétal 
CUltMr ter mt%m Scrb frt-Stcigr til 3*l«a. 4>imc GMtnmt 
|pn^ Sjitaibtt ntUfflt €«i6m(, og btm tcinticiM fbm, t% 
Hm Cfi ift ^urtsmnpK." 

SCImbnac imOlagi iH« ilot Æftnrrtningtr ^ n«9t. bt 
NMt bta -Offm fA. Zk Ml< X(»r<9n> -fm ^Eiigtt <i^ 
lAoabt ««nb zil «t aim •Krifrii, «a[ Ml fk rt tcføgt 
Sambn ^ j^oOe 3(n, »tu f»t <at «bf«st f% fofMattn I99|ii««i> 
tsmmn, tnb XwbmaBMiK fambt tarfii|t *nn. ^Mbtngm ftttt 
tmli% fm TSrt i at tmmi éamt m jtfc aSKngkt geU, bntil 
itW>Hirt et TiMMKli9t~C*M((uMl, btt maattt ttbgioK m 
oKJir 6at bt Slbw IBaAt bntnbt nftt pm tmTfi« eito , ^ 
■■ iOBtn .«MfiiiMrs9t Stiétf. jDmIdt fetfbmtrt -^s^M 
ØMint^ Dg ObMc ^manmntt^attnii«, »g fM Waftltight 
faCtt nun bn|pi faa mrgrn ^iK >. 

tvffibfllUfiitgiU«, cBK«t j(^^«it>K'|a( R«( aurgftv Snmbfl^ 
•smugl «f'faMi titelU -Mirgni Xrifttift l)t» 91(119** Ad agrr. 
Ct, tn tt fK«tM( «m «t 4«ngr i ØNngritf Aa«*, bCMt 
StrtmantrfiA, f« nt nljWH't ffg ®cb«, »U»r Stf åring «g Ttnftrtfli 
t^ bm gamle noAl^t Hunting vtbltg^olbt fTg. rn ^itlang i 
S'Iaab; ot tod^ rr ti'ntnirfebt iBom 4. iCrtfot {agbt b<n fera 

'3 WflOifltunTåjSogo, B. 6. — *) Jaamåt Erict, depereg-rfnat^ 
«*« JdantfonMi, «, 44 f. — «) BntltMttta, 'Jtoy. «. ftilftli«. 
*M, «.'»63, . eaAftla, -e. Sir. — '■) keiMikr ot IwiBirih' han. 

. , DjueobvGoOgle 26 $. e. rø&Uer. Om tta iilaai^t {)i|}ontf?rii)ning'. 

ntnntt Collt BoOtfeit til fin CSoisnfiibir Chtorte Qtabe, to vi(b( 
frotoabt ^n m Krife til UMunbrt : „iibtt btnbig »fttté mig ben at 
»em, bft ({ fitnbrt til mtn tnb 3eidnb i." ^Mtmti Soc^nbrmg 
bttragitbt« ftnibltctib oft( uf S^nglingm b(ot fora SSiblet til at 
rr^»(bt Xunb^ab om tibrn[anb|fe Cabw; iiiiiit b( liaebe fttmmrt 
(Ig, fom bet i}(b, 1 Ublanbtt, fftxu bt op mrb^Samn. 

Sftn it ^ar aStnnrfftaCbtr« forløb' ^tegtbt« ^IktBbRiiil 
ERtiftlpft wb (11 »9 Xatflie, btc dacbt m langt nattant 3nb> 
fipbfirt paa. gongtlfin of btt diftociftt Stof. ®fia(bme brugt 
iib fta 3tlMb tic Sngrllanb, Orftnemu cg tfot til aSlt !Soibtn< 
4>offn, fbt -At r^e ^ttbtc og Øelønnini ^. Se bt^cbe ^ttn 
granbffttttp mir Aipbmanbtgobt fat ot fBrtfftttr tort 9{(i(t. 
eCialbnt trirabtt inb i $aU(n , nom Jtonsnt fob ooer £ct(tt> 
borbtt mtb fTitt 3)T(nib, bab om Xillabeift at maottt frtmfint 
tn Scnpt ttC Jtonstnt Kot, eg trfiolbt, naor bm mc til Snbt, 
ptagtig« SQaabtn, Jtlæbtr, ofttfl ®)t(bnn(|t i fBnigrton, faml 
tt ^ffbtTligt CpEioIb foa AoRgfitf ®«iacb '. 

@ntin vat M m @gil ®talagcim^tni og et ^at Vnbtrt 
SrtmiKl, btc fecft opmuntret %int til at pra«r i>aii txt fommt, 
ttltc bft blot wir btn alb» norbifCt StK at bragt em i 9liibo> 
lanbnu fer at føgt ^nbft , fom 36I(tnbtrot fulgte. - 2}(i fpnrt 
ntmltg , fnn 9Iocbta< Stbocn , btn Sib ^elt €((inbtn(U>ira ooc 

eel« bet gamle Drb uaa ZoSft, heimikr, n ubtn 3t)js[ ublebetar 
heimr, ^iem. Stt(r(omtenne9teif(Ip|Hati(5rtnanp*anfBrIti(fbaiiWin9 
6. *o, f. mtn b»« bt forffitUfge SJ^ioiwr ei iwie aet m MtBnt abffiltt. 
•') «ai:bal», Jtap.'72, e. 31o, — ") (Jnmplet ^txpaa i Hflil 
etaSaffcimJetit tg Vuirfaug - Otmdtunga* Øagaec.- — ■) gorubfli 
^irob b(t forlitlltl. om bt tDtnbt n^tanfntt ®Iialbe, trbolbt i^olbea 
, IBtTfe Socetfen tsti^e Øulbnngt af JCnub btn @lo;t, ^otr af tn 
^olo fOtatU Sagt, famt et gulbbejlagtt ®t>(t(b (-^timefringto, Claf 
btn ■^eUigt« Sfatta, Jt. UO, Jtn^tlinga, JC. i9-)' S^otarin Coftunga 
fit fot tt Qnab 50 røatC @9lD af famme Jtonge (■^(imitcfnslur 
Dlaf btnfitaigtieaga. JCap. 183, ÆnDtlinga, Jt. 19.]. '(lal^et SJarn 
taabeffialb ^ af •Pafon Sort en fflnbeflageii Øit og en gob Jtlobningi 
CUr Stpggotftni Sagn, Jt. 154 i Fornmaona Stigar, 3 S. ®. I^- $. €. ^SJ&ficr. Om ben iiUmb^t ■!>i|ioritffr(ftniRg. 27 

bfir i Gnuarigrr, bn jnnlisn) ftmqMbt mtb ^bumb«, nm 
^ anfctt f!f| fm ot uJ>aieTt nt g»ll, sg bm (Mh !RarMw 
bnfot mm t^ tgtt Spttf.vt ^avt lOwilff fig btn Jteagt, 
^n oribt t'imii mi (ibfit, bo iatibtm. Mb at famlH i fttm 
SDal|a, ab^lM fig fra (tnaRbtn. 

X»n sarmfft« Xaifcø til brti UbrnttrftEff , brr Mbnfml bt 
i<[anb|b €}fia(bt, maat wl føgrt i bMfrt rgtit Serttin, bn 
iijira btrptbi poa at ®fralbrfunfltn mt Ubtrytht «f bcu gttnf* 
mtbi^ 3[anb , fom MbUgrboIbt flg i Sllonb , nrbtnt bftt i bM 
>Hig( ØtotbtR, fecft «rb Dotttonamtrt SRaøt, ^«i Mb ffbH9m> 
Mmmmø Snbrntlft btg^nbtt ot foninbre Pfl- 3« morltltgKt 
bitft Sotm^xB*' ^t">*' ^1^ """ '>''^* "< Ziblong IM 
i([imb|b ®ff(ilbrt OMttMtat, if«t ba JQ.Hbtni ^ft blnt mm 
ttmftiat, og br'fhibt af eibif«gtt m^tbifb {xntbbninan . (»wi 
StlvnbntH maattt wne SKtflnt ; fom bt btr bib^ (ienbtt Xf«* 
Ittim og b(t gamit Sigttcfpng. Jgimll lom og, at bm ftit 
3*[iinbtt6 SoKiMbt maattt wnt Jtongnt firrtomntce tnb ^onl 
tgm ^f^aUX, og btt nOatU anftrt fømnitligt, ot btftnnt bm 
SRanb wl, bn nifmbt fca &mb til {anb, fuabt oibt foitsSt 
*m btn hmgdigi Stomnilb^ib. JDe iDTap«, bn faabbtt. bltvt 
ftmigitt, tMtt oUi af ^eriftt 3nb^lb. Gttalbm maattt- ba 
fecil Ntnbf Jtongfitl og ^ns gorfabttC StbHfttr; og bm btrotb, 
i btt ^ mft Stotbtn om, M( bcMnbcd t btnt {»tflotie. Z>rt« 
BbtR ottittbt« btt af ÆSfialbtm, at bt fbtubtn tgtit Øons' ogfoa 
fimbc minbrS bt gnmCi £li)(tbtr. ^wc itø i btnm ftttfetnbt 
tnrt {»ifotnmttfi funbt Dtrrt, oifrrtn gfartaffing cm btn bifnbt 
Stiilb Øluf, btt pda ttn Xfttn fang 60 Cimgt for Jtong 
$iita[b -^aoibraabt, og tnbba funbt firt ®angt faa' mangt 
Iftngm iOigtt > , tg bttfbr agfaa Djitogtf blanbt Xongmt ^ffTnbtc 

^tit btt oac vigtigt foi btn rttfcnbt ØtiaCb ot (itnbt 
^i^ntn, Riaotti btt bli«t nebotnbigt foc ben ttiftnbt ^ogntf 

') SottnItD til ®(6ønina# ntigaae af ■^cimftringla, S. "XVII. 
Zn\ma, 3 iD., 0. 3i3. 

DjIreobyGoOijlc -SS $. £. VHéHtt. Om bttt itlaxt^t .^iØwirffriMiinft. 

Xib (t RiKtliCigt Snnptt paa m fuftim gab 9ort«A«c,. tn 
tn|t( ubttilanM iw f!n jtonfl'. 

Hn M ai^r^in tiriy til Sorgt dl Jh>ng J^vaa , fém 
fpurgtt em t)aa tunbe nogrt !«( tERoro. ^on fMnl*, « ^oa 
(nnbt stølr SftgiM. ,^ vU," r^S^ Xongm „taft mtb big, 
bH fba mact twm ttt trbfr Mg bmm." XftBcftrin bln yabft 
Bf {litbMaibfiu og jtt ftitbfc af bon. Jtongtn gM ^am rt 
^t (Ewtrb. SRob 3u(nt fciro (xm tung^ig. Jttxycn ^rtttta 
KtHfofirn, at twmKfl >ni< &igm San offt, eg ^n ^«bc 
iMK tit Sutro. J^ feartbf, btt Mt faa; !^ ^obr bui em 
tWay, flin ton d totbt fvrtsKt, t^ bfti tMtr mm Jtongfoc 
8Ufn (tItfararsBga ytiar-i herra!). Moa%tn fagbr, «( t>m 
fhribt bfsimbt bicpaa fn(k ilalebag, og Nm, Xons(n,'fEulbt nof 
^tgf ^. ot bin fufbr ijelbt 3ut<ti''tik. Ck ftbfr 09, at 
Xengm b»b Nun Pf^rtr fftreat ^m feoobe fxtolt tn @ttMb 
fM^ 3bl*ag. JDm a-i«f«b( Cng nibtr tim fh SorUrttmSr 
09 Ht mt <itigfi fK JtMigrirt iDnn. Jtnigm fagbt. bMt teb txn 
•K. ,Jim IX d vctnc ^italt, tnb bu !}« Srnit til. >Rm (m» 
tog tu bnt?' £b»t1Mti fbortbc „Crt »ar mil V«nt, «t {tq 
^r OonrntK Img ti( ^t^ict i MK Canb , »s log t«g €!nø«ni 
af M .^Aftoc SSnomfm fottOttt*/' t(m^ fagbf : „Cm 4t bft 
intet UiibfT, « bn fan'«tii,fan »rf." 'Ckvm ^afeStoiijm ^ain 
Mt ttb QUbMpbniaa, 09 tn»iI>dM f*os «u %()K|lfiii mrilnn Ctwg« 
•g 3nt«." 

') iDennt 7(nt(bot (c poecfat tfter et SJopiTJbacnbttrift t liD aiaamaiux' 
an^eSamttng, 9lF. 4!»6i4. ^dtlraf^inteini frdfta. Stirfccu« ^at be: 
n^ttrt ben Hi»t. Womog-. Par* 8, lib. 5, cop. 11, ®. ^33. — *) Cm 
ktDtir^aftnQRCneffnfigKiUlt'^otRetUTbfni-^itMlb-^aTbTtMibr« 
Chq«, Sap. 0, at >bct «w itta, fttn Iiniøte Stetttninsfn -*■>■ .^on- 
ømt Zof fXM eicilien til aHUnii Jptn Jufbt -frfv nooet nt^ 

■ tntKm Tn Samling af vratnmnT^ngciit« 'Smaafnt'ctltinQci; af for: 
ffieUiøt BtEtb. 

DjIreobvGpOgle . % fL æSHrr. On ttu idtonbfPi -^iMrffHmiit«. 29 

%n dt fmfmat, ^onttM fif n gectaatitg hwbt ftfhM (m 
la»i, Uiigttl tvn ntppt ^c htbrirrikt Mftti CJfilbnR« af N 
Sgac, Jlonsm (wbt btf(gt, boilfrt ti pltMt Mvatt^lUalbmttt 
Qaktaiu, m> mnbn nosm nrb TUtf^Hn ItUagtt iE)rrtMi*|, 
MMK vt fett^iUt oj bni biologtfnt , 03 »Mftc HtrMvChl mk 
tqtrilf fåifn. £« OE^t etrraiMt bmf »i. at ftøtfNn 0«glUi 
mmknK opføm fmnt rnb etiolbMK, jbbi k« tg f tingm 
Ibroift. eSftoOtnr ^e ttf {»iffMfrnt, ea^nnMiihii htnv 
t(M faw ^M nt metmb« ^ttfott, 

3 tot (Untr Tiuiw^tAi tfttrtc SAmbtnt iwk at fMt 
m SifiRjttag. ^n^afftnt, k*t< Ø^o^t og Ki|beni mi 
fitøgtt, fotfiMHitb« JEebrMtiMtfrffim. Srtbno^ itut btt Ml 
IMta KWM poa btcrt euibigf^ikn, at mt af 9«tmie mmW 
fKliibt bnbft |Ha nogiCr Ttx. Ibibwtibin btflnnU U $9 ig fri/t, 
fx at gien Synttbbt^, til tn Rmmnift. Sfigt rt SE»f gtf 
fnjt N« UtMnuHl, kMr ie Mm Ml mebøgnr uf bc bonPi 
toigK. 3fen bfRMtrM M •« okffK«* ieiM*|lr .(WiibiiivCi 
K k.i M tntttfbf Vtr^ntetke wtc Xnfttife mR SalboMi 

Xlt ti<f( wHMt 3Mcnk«» pMtftt tfttr ^trt ~%n» 9<»M 
« ttitkt titkagr til 4)tfiHM*, Of bri at f«tlt IBm. ®iiattM 
iHt« Xons ^iM CmmiM n fitmaat Summi af ^tttamb« 
tK M Hfee ^ ^, oogM ^tt t(lk»h at gm ^ui m Jl«w fg 
M|(B9Rt«l>. .^otM M)' bnflc lil6i«bes«gtaninM>: ^« 

*) 3 aciOEfninfldTflgai AaH- 30. -fortaUrt em C»be 9iti» 
Fnt, ot tm- fem', fM r» Romrccif^ poigtM til JInt km 
IMCtCr f«K aoo ^o*>, og QStr OA ø If (ITfM, kn ooir t' 
Nm yjtgt, .T fiffatf SfrtB, ©a etnrr« Wfl^trfftftn -rtlbr refff ttt 
Sm, bng $an fej9 til Øamtifltf, f)Dor ^un tUa gøDt nnttasct af 
*M8 »(rtSoniit Ben Ssrnlt (bth XnKn) Zix 1233, 'SOirtuBfla, 3 
5i'ir,»ap.23; 3,8. i-f?, ¥aa fnliflntnttSirdrffcmogllrirtia, Shottt 
8lu(lff(nj ®Bn, tir fammt HJtinKmar, om ^ofm bo" fl"«'' "l Sang, 
08 (ttlol« m ^(ft til gotttrtrrg, fom E)an rrt paa HI Som, Vat 
im. etireluhga, efSttr, Æap. 4Bi 2, S. r33. — •) SHalSfoflo, 
*4p. 31, — •) giniogé Samm(B ©aga, Jtop. IS. 

* DjIreobvGoOgle 30 $. e. ^iitt. Om btn iéianbflt {liflorieflribninø^ 

snur bft mtb br fItfU af 3tt 3llanbn(/ naat 3 rec'blctmt 
9nbtb( Di iuQHTtbt ^t* ^nblngtt, uiat 3 ftcap btagt bort.'-' 

Sftaac bm tfTriftc S)7anb (Dm f)itnr, mobtogef ^n tncb 
fløcfle CpmartfomCift) ; paa Vltdtngtt fsgtt man (»am, ég n& 
taodttf {)an ferfffOt om fTn S'ti't'*- ^(in tiUaggtr i Jflminbo 
li^^ Stbonnr Si^itgimia^b ; bt»ne f^ttti at twrt HItagtt 
tftt 3<Ianbtm< i goi^^olb til bttti Siftnbtb fra gaftlnnbrt. 
KAitbibt tt €ftt>, ptfitbr goK at ftiinbt f?9 tU SlranbbTtbbcn f^c 
at fpngt !Rpt, mtb minbtt ^rr»bflfbc(tdnb(tfn ^bbe faflfat/ f^An 
fhilbe'vatt bm fnftt^ 2^r|l(iii Sngmiunbfm; (n gitflfri 
aRanb, btr fmbti btt 10 "Katttmbttbt, ati|(uw bit fot en 
St^Ibis^rb, at nt^oer Snmmfb fnft ^be btføgt gom, 09 ■ 
. fortttSt Xtbnibrr; ^on vubtbrt btcfbc paa nogit Summtbe, fom 
fynht fbcfemt bet *. Xia bni Jtlattan , fom af jDlaf ZrnggMfnrt . 
^iflotie n brfunbt, (om (litni fra 9!org<, og Dur føcgmobig 
ootT^ at f)aM fStub ear bitem i)am ucto , eg ^an< SofKcobtr 
fimtbe føtgttt ^am, grorbc btt if<n SAbrrm onbt, at ^an oat faa 
ton«, dt SoIE ti (unbe l)mt gobt af^anS SotiaQtngtt ^ 2)a^ 
f)(in ^tn bitt) btoffgtt til al gifU |!g, og bn b[t»- boCbt et yrces* 
tigt fBtpIlup, oac brt inttt, fom mtct niettbt Skftrrnt, tnb 
iBnibgommnit SottctBtng , om ^Mtltbte E^an langt bavbt tirnt 
bm ^nllBt Aonge Claf Xtpggwrfn. $dot ' gitrnc mb bm 
Slpeantomnt vilbt' tiibi, ^oab b» l)at>bt tilbiagtt |ig iJ^itmmtt, 
tnaattt ^axi bog ^fl fortant fTM.SanbJmanb Sibmbtt, fra Ub* 
lanbit " , faa at ^an wl . jtunbom tt bltwa fcifttt til at ft»)n, 
fom 2;()ot[tif 3atlifCiaIb til ^afon 3arl, bti ovriottlbtbt (um 
mtb @p»rg«maal om ^ime fflttfft " : „£(t tt tt garamrit iDcb> 

■ ■) f, ttr. SlioWfaga, Sop. 33. — ") afiotb ^trtti Sago, Jtop, 3, 
e. 6r, i aHotfuSftnfl ©agafamUnfl i 4. — ■) Satn(b«tafafla , Jtap, 
31. — ■*) Eorbæla, Jtop. 41. ~ ') f. Sr, Earbctla, flop. 52, — 
•) a^orleif 3arI«Piotti ^ttr; FornmanDa Sågar, 3 tS. ®. 96. 
iDen IK anfixU gottaning n rfgtlgnol ti paalibtlig, nidt bet am 
ferte Øteb » albelcS i ben gamlt Ttant, og t bet mtnbfte ffr«btC 
i brt fiortfnBe Xor^unbrebe. 

hji-i-byCooijle $. £. ^fillcr. Qm ben i«li)nbf7t {tifiorjcffrbtritte. 31 

fpreg, at ffffl n \vUm SSonM €nat, tdl oi( Ha b« ti fftSn 
fnaHt for @bK, j)m», ubcR 3 labr mig gtM ot tebt , tf^i btt rr 
iRt doebinangti;! at fpsigf ulifntit SRonb om l)Wt ra 9ffi, 
uhn al brtonlt. ^n« (gtt Xaio." 3far tt M faraFKtiftipt, 
ftHb btt foitnat« i IBiflop SSagnufté CioiKt, fom 1135 fe« 
. tiOdgt owt Olargc, fta t^n EXrift til Sarbmb. Solht fntttbrt 
tuP paa Sdinatt «m «i €!<tg, og hmbt ti blnt raigtj bo melbM 
tt Sub, at S3ipc)iprn hm liltibtnbt, (Mrøorr aDe bbw foa 
gbbt, at bt {Itaf forCobt X^tRgtt, aji Bipopptn maaitt tntbt 
fttntpaa tn SocdetRittg Mb Jticttit, for at fmaKt btn (iimMt 
<Sl(Uiflbt alt, dMb b(i fiabbt ftlbragtt ffg i ^lotøt, mtb^ ^n 
^nbc vaift ubtiiCatiU '. ' 

Sn faaban fSrtttning, fom man gaobr (wtt af tn paalibtlig 
SBmib, Sif libKi fta fStnvh (tC aRnnb, unbtt btn fnftt 8k> 
ttUnl giavn. S3i ffnbi btcfot oftm anfnt, boilftn QSonb btt 
ifit btogtt S^tnttningm em. brjint tlTti ^ia maTfeltgt BStgi* 
vtBttA lil 3<[aiib, eø f/oit 91atpn t>ltt) anftrt fom Øocøtn fn ^ibinbtit ti tlttKtt Iriift, fiterltbtt mtatt ^ifførifft Stof 
tue Mtixn famCtt i S^Ianb, og Mb btt munbtligt Sortbrog 
ttoctttøtt. Snbnu jiootr tilbngt at vift/ ^»orltbt« {lifiortijliio« 
ningm ubbifltbe fig i btttt iarib. 

SnoiH StucEiftn foitaDti i Sortnltn til ^timtttingla >, 

*J 4anQtn»a(a, Xap. '13, ®. 93. — ■} ®aaC(bt< lom bt pas' 
liMijflt (Sfttcittninstt: om '-PdDn 3arlt Stitt oste 3em(t>itingtrnt 
fu X^ib JiSiM^nb 09 btm tti: (aobt wicit mcb Sinoc SSaaltgloR, 
Sttoifingafaaa i FuraiiiHnDa Sugur, 11 9. ®, 158. JBtntninstn 

mi '^atdlb ■^aatbtaatct SDQt paa Sicilien btaqU ■^t^lbpt, Soottc 
@eb(t@«n. In fttii boobt viKtt mtb. -^einKtTingla, -^atalb ■frnatb' 
tiiAtt @agi, 'Jb^P. 9. Vtlt eodnftn fOTtallc om ben @traf, Anub 
tm^taigrt SKoibm lebe, »ntitlingofaga, Jtop. 118. Diaf afjDtbftn 
W mangt ^ttligt Sfterrttningtt fta Jtong ealbcmac btn Xnbtn, 
Ængtlingafaga, «ap. 127. — ») ^eimshinfllo, 1 iD-, ®. 3, fraSi, 
"sSi fnniB ok n>7™, . ' . 

LljlreobyGoO^le- M V» Ørebc var bni føiib, føm t bit mrtifb C^iitog nr>|h«« 
ttilMl|h Untitrr«affftt froAbi om gumtt tg n^ Xibn. ^ 
fnm llrt* CtrmttRS. "Sube om bf nvrffi Jloitgtr.* Bf99f Mlft 
ueortflbctK bid* etriftn fem CaiiVgf, tftrr b(t onM Xartruf 
Mt MIMI Xat^nbitbr. C9mi ^m tftnf bugrt ton ShitiliRg. 
flt fbt Ixm ^iftetilR R birtm tMØE.»rt t SflaM r«! '■* 
1N*M 3tl>, os fhtttAt nu ujbm, M al ^i^u^ttnibti i Mntt 
lenb itfun o« n Snqt af Ua »fb Q^THtHAowmm «afti 
CSmiM f*r h tt^li^ ftunjtrt. ~ 2)a tm iktobm tøloi^ft 
^Ifiøttt^tKK, fra fBrgpnbi^fn uf htt ntttnbt SfuNAbntr, 
fm Stontuta Sfnnl og iObB Sluitf famf emrtf Øtwfifftt, 
tnoabtt (tg , naat be ^rtalCt om S3((jjut;t|vt)niir fer bMrt 3ft, 
fKiMfflimttjtit fia waatfttm WtåttM mtmWIt^t ØtnCRinsn ; 
mUttti MMn b«taf b{n ØMnin^, at Wt bf mangt anbn SSitgatt 
af ufMmsinK 9*tf3nnr, of ti/Mi tiHa%t, eatr pmnt T enkm 
•f bM nittrtib« tXft rnteg f tM fAirtttAt Vof^unbrrte. 9atR(in 
Mb I Zttim tabt nMn^ jif Øt^onm ffg fkt ifli! MbfMtf, fscM 
Di (latii ^aanb^iifttc ttlbagt, (om ban ti[|hiHNIi^ |ibn«i4 
^rag af at sait ffrrone 1 bt fTbft anfintt ^(artiunbnbtr. SRtn~ 
m Hoim KnfrttFvBtlf' i"! tHff , at m itU (ibM £^l af bllfe 
etrtfttc nun wm hpab« forfattrt og mbtfcrttn f m tttbtt 
JTft. 

XUtrrbt tn eSatnmraltgntiTg mffitm br Cagoff itibttnM, 
^viftc ^aMtf Hot om Wfaitb|te !S^d(R(n^rr , 'eil Uif im op< 
ntcrtfominiTe Sagtlagrc til at trfitnb« en fa« matMfg gotfEjtt> 
(i^ baobi t ^{»foyt, i9itnbrb98iiiilft^o$ibt»^Sort«KMgf 
^tMib-y (tt ;tutt' mtb J^AtfpK til tf Stttb og. til Zibtt, ^wt 
' mm gtabeii« og longfiHTit gdRWbijitgfr t ^ocr^IRlistr Dg. Witl^ 
tmAi forfgaat, iwbrt tit at onlffgf, irt itattttm iit^ JTffirttrtft 
ma.i sart ^ntrunbet en (otig Slarrt nf "Xat^. 

<St faft ^unft, |)l)otfra tn fanbati Sammrnligning ton gaat 

ub, fttmbpbte bra oibUofttgt ^K^anunMcobrii Slatotbo^ni 

') WttQtt ()(IJl;rt(rttt llnttS i mit ©afloblibiiotftdl, 'i S, ifær S. ] 3=3 ). 

L).jlreob,GoOgle % e. WtUtt. Om btn iffnnbfyt ^ifi»tit^Htni»t. 83 

Ubrt, ha gttmiM« pia ttt trngfllii KiUUit^ i Siibrafytva, 
ti f«m ittbt^bfc Tiffnfttt af «i aSsngbr ^gwc, 6)>>I(t »t 
jiDTte fhi 1387 Hl 1395. fRoot oltfoa bt 9119^ et^Htc i 
hmtt SSamltng itt ^a t%^ {)a[t>6rtl af Ut f[«ttinb< Xac^nbrfh, 
mut bt albjlt, f. Sr- et^tmb iBn|itrfM< eSago, aatrtbt 
tftlgt bmiH eannnnitisnhis ftetM mm tnti tt Var^imbTrbt tp 
i Zihn. 

Ih mMt S»ii< foc ebgalittrattntn« ISCbf' fan fynM 
fn Snom Gtnrlrfrnt gfffori^ Sart om U mtft Jtongtr. 
SSftrh bftim J{rtfloilfl 6tnl og jDmfans fuitbtiribnt em, at 
iwgM maattt txm fstarbribtt, inbtn (iiaban m Sog funbt ilnw«, 
Srtttbm anr«r» €Sn»m ftnt ®ttbrr G^gatc, ^n ^t btniftM, 
og btt (Kta m rubttti <Bt(Mbf, at btt biiwt (ifl^ rimtligt, at 
^ i btt minbfh nua ^<nK ^ot enelbtmgafaga *, CrCneQingafaga" 
tg 6tjf jDbbfnrt eSogii om JE)acaIb SiKt eg Qon« Slagt * ffctvnt 
f"fg- 3o l)Vab (Rbmt rr mm, CSemmtnlignfng mfRrm 6tioin< 
Shtft og bt uobgient tiotlCf AongtftHhdn, ifar bt, (iDfItt efttc 
bt {uoibfftifitn, ^tt bt itibt^etbr«, m teftinbtt unbtr 9]avnrnt 
Bf SagBtff nita, SnorfitifKnna, .^roltinffinna og S'itebogtn, famf 
StitttiflbttfrnM af CCdftmrt {lilTotit, vifrt mtb ootrvtirabt 
6aiib^nltg()(b, at tn ERttftt af ubfvcligtrt ØnrbribtErn af bt 
mtfi Jtongflfifforin aStnbt turt (hruti vtb SfgpnbtCftn af btt 
tmtrnbt Xar^unbnbe, og at etierrt ubra Xsiot foc fterfle 
ttlm itbnt (ar optogtt btrrt SttmfliOfngtt , bog faalfbt«, at 
im bor tMet pa« Ølitm, fntorttt UbtipHtt, nbrlabt btt 
U^ftnbt fffn Urigtigt, og tilfeitt iibfliaigt*. 

Ct titbit IBtoiie paa Sagont tibltgtit Ottbjlttwlft ton 
\mtt ^ Sanbnumabog, era ^il Xlfatirtft vi (aot paallbriigi 

') ftnftt Jtongnt Itwitl, ^aiUaaa^cia Xop. 33, 1 S. 6, 41. — 
') Sammtfttbø, Dlaf ttn '^tKigtl @aia, Xop. 109, 2 S. 6. 160. 
Saanid 6aQa, Xap, sr, 3 S. 6, 50. — ■} SammtfttbS 5 S., 
S«Oa oBi ©ignrt og 3nflt, JCap, 4, 7, 10, 1 1, 12. — "*) 'Øt* min 
nnbttf»flftf( em Æilbftnt til Snotte* ^eimBttinflla i Bifctntt. ©»tffaM 
Bftift. bifL »fb. 2 X). «. irs f. Baflabitl. 3 ». S. 3tt8 f. 34 <p. €. ^&ttn. Om bm iaianbfte {>i)in'iefTrbnins< 

eftmetnittgcT. Vr ^nit 03 Jtolfkg btspnbtt bm, et^m« 
og ©tiitb Idcttftn forøfltb« bm, 09 .^aue grUntifm, btt babe 
1334, Inabt fibil« 4»x"it' Pao SitTftti. Siib at fdtntnenlignc 
bc fw^kllise Ålnlfcr af $aanbf!tiftn , ei af bttte f&art ffoM 
tilbnat, (uitnt vi tt>bf[igen ftttlnt .$<»» StdtbtibtEfe fca @tutlt 
.St^oibftn«, @iterTrt @dintibigtt, og i btn ariiatnaatutanfEe 
Aommitrione %i)xtalt til Sanbiiama n onglDrt brt ittt mtatC 
bttpbttigt {>auf ^flf føtrt tt(. Sogrn iitbtdolbfc , fom bttitnbt, 
tn jDpttsnins of allt 3<(anb< 9tpbpggtn, bMb Stiatiimg 
en^titr itCtsntbc |ta, f)<in< ^(Tfomjt og natmt^ 2)rft(nbmtn, 
fomt nogft libtt om bert« Sebrifin. Xf et^affen^ebtn of bt 
XlOag ^aat øiocb«, og af bm ubtTpfhEigtn ttlfvitb« S9(m«t(> 
ning, at bc fbrftitQig* Ubgawr af SSarttt et i btt Slttfnilltgc 
eoit foi^itnige, (an fluttrt, at Xct og AoIfCtg (|aw ffmtt brt 
SSigtigfit. fJta ftnbtr man i bft minb^t i 6xutlt Xfmbfnit 
Sanbnama tnbttt €agatt ubtqiHtligm onførtt ', briubot Ubtog 
of og {iftit^bnityn tt[ mangfolbige, anbct, oi (nbtiu (MOt tilbag. 
£ft ec (^Oir itcppe at bfgiibe, (isorlt^* m faa neiagtig og wl> 
otbittt Samling of omtmtt 3000 ^n^entjt og 1400 Øttbrrt 
Ølnmit tat mutig, uben t>tb .^idp af fortgaombt Ptiflligc 
DpKgndf«. * . 

3:t[ bieft Snif«, ^tcbt fro Sagacint« tqm fBtKafftnfKb 

' og gien|ibigt goitiolb, funnt ;>i tnbnu fait itbttptfttigt S3tbntSbfi^. 

gotfnttnm af ^ungunuf a, tllftbe fer^e fim ®talf)0ttflt^ fBifiKrt 

SiVMt, brc mna |)atM tnbt (In S3og mtQtm 1198 og 1200/ 

Itnaiit ftg i ^ettaUn > paa btt, btn cirt ®i»fur {laOftn ^ebt 

') 8anbnama, ®. S78. — *) fembnama: fiS. 21 ^atal& ■ -ftaar« 
fag«6 Sagcii 47 J^atbtt Saga; 84 S^ib^ggiiiFaga ; 110 XboA 
@tC((i:< Saga; 124 æorftflcbingafaga ; 130 3:b')i:l><''nS ^9 -^uDaiib 
-^altrl ®aga; 158 ®aga om StiwOf 139 Sefirbingafaga ; 168 
Saga BDi Sabmob, CBtcpi og ørimolf; 233 Snatfbalaragai ,303 
Saga om Sinai, K^gnualb SSert'SacU ®øn. -^ ') <&ungimala, 
©.4. ...byCooijle 9- €. a&AKcr. Cm ben i«lanbf7e ^fbti^nnln^ 35 

fagt ^, «a paa noglt t^Ibn fplanbø motbRgt Scofogii, o( 
litggn btTfM tit, at ^on oilbt fhiH, foi at opmitnttt ungt 
aSittil) til at (»aar f!a efttr, ^b bn mt fftmt i brt norbifd 
@rteg, mttn Sove, tQet Sosttrr, tOtc SRotibtojilMin (oilKtifiibf 
ligt ehiftn) \. $(caf fergtr, at bn gdort ffcnnt eosart nrt 
ftUrn af btl totvte Xmr^nnbtfbt. £j«f« Gogon maai jujt ^ 
HRtt flmnt af Sifttnbrri/ t^i b«i ontmit famtibiai St^bnil 
3Bun!, btt tfu ubarbtibtt la (Dct norg ^ipsric, tttnbit iH« 
ntgin rntft Socfiittic , mm btraabtc fig i 8i)ttal«i af fit Smt 
jw 3<l(tnbtnif< Secttningn, (miltt t»te amnhbt,^ €Stla(bt* 
nrf jQtMb. 

fobmi befltmttrt, tx fMgnik tnacttltat ^tltina i 6lur*. 
bnigafasa*, btt Wl ittt tm eott af etuili JH^tbftn, ') f. Qiu Slanba, tt tStcift om btn (iricCisi Xlbntenfng. — 
*) etuilangafago, 2£dltr, Xo,p. S8, 1, C!> 1 06. Cttbtt Ipbiri 6amitun' 
iiEBfiKiI'btC: ..€S.(uTlf bøbe i (in Xlbttboin 1 ^oan, nif n Onbiup botbt 
in Pn Itrnst. 9Sanø( f ittorift ean ^rnttb famtibfai, (eiil« 
iiS ^t biagt i tfltrt ^rTDit, beg fan itg ilte ntbfCtiec btm alle 
pu Noaang, baabt S&lfop Xgoilaf ben '^tUigtt ESaøa Dg Øubmnnb 
Xnftnt bfn QiabH Saga/ inbCil (an bles siet tit ^taf. — nafB 
S>enbtiietnrcR< og S^oTDalb SSnøntftnd Saga et fan\t(btø nitb ISubi 
nunb ben <Si)Ut @asa> og enbeC ifta Siilop SSranb« 2)ob, fom 
eturle S^ortftn fortsHet i aBIfnbinflafaga. Bt ?([!* ■ftt^riet, ftnt 
(ose tilbcogtt fig i 3jlanb, bUce fhtmi, foccnb iBi^o]] Sranb ®(C' 
nuintfni bøb^ SRtn be -^iftorier, ftini ftben tilb»s' Itfl« ^^t^ '»n 
libet ftnnne, ferenb SSturle ^ia[b S^OTbftn forfatCtbt 3£1tnbinga> 
ftgfl, Dg^obt ban btitilUnbtrrelntng af Ipnbige SKctnb, fooiltotbc i 
tnS ungt £age, og noett ((tnttbt ban} af SBttM fra Øamtlbigé, 
fom bedtoQe \ ZtQletn^bnnt. IKange eigtlge 3ine, fom tilbtoB* 
tis pea ban< Xib, lunbt (an fdo fee oø i»Tt, t^ii (an nar tn btas, gobmo: 
'igr f«iftanbig og maab((olben aSaftb, biitrD og Ktf, Qlub ^nnbt (ara 
nu (Il €KiebRt bebie enb (dot) Sod." JDct ittt letttligen, at tettc 
ti (la Dait fCrtDct af ØtuTlt Xboibfen felo. iDetmeb bta^nbtt btl< 
<ftw ft (angt eipHe, btfaoatrtilSl&i't'* *<"P- H, ®. 133, fora et 
fMfott« i en anben og mtteannalilliit Still enb bet fortgawnbi og tftet' .obvGoo^le 36 $. ^. fOtfifftr. Om ben tjfaobjte J&i|f«riHVrt»ninø. 

Sot^tttc, mm maat bog tU^riwC ra tiWø Øttirtribet af 
fatnntf, b« ben finbt« i oUt ^nntiblhift«:, eg oltfba i M tiimbih 
^t fBnfb fipm (t gammelt ®(otftm: „Ce jte^ .^ipmieT,'' 
^bber bft, „fom ^aM tilbraget fTg < S'fonb' .f)(et» pwnt (imiib 
Bi|lop Cranb Cvmanbrm b«bt (1201); nwn af be ^fferltr, 
fom t^en tilbroge ffg, bito fun ItM ^:ewt, {In ØfUlb Qtttrlc 
Zftoibfni fHfiltebc SdeKbittgaraga." 

Cdtltbel it brt baabt wb ØagaemeS egen Otffofftn^rb eg 
gintfTbigt Seiti>(b famt vtb »btrpffelfgi Sibntfbprb bfevrn gobfe 
giett, at mimge, ja maapi be flf^e ejagur, boabe em 2ilbra> 
gtrftnu i 3<li>nb frb, eg em StaftMtibtbime i be norbilfr Stiflet, 
eare bleen« neblhtime t btt ftnefle f Se^et øf bet toIMe Var> 
(unbiebt. Ci Wnbe brrfoc tilbage til bet $ttn(t, ^boneb vi 
' rfait iUmt (toaenbi t gcemtlilttngen df, fooiltbei ben niunbtliflc 

fitøenbe, ^vt bet foitaDtI neget em Siiftvp ZljnlaX, noi mtep em 
éutiinunb ben Sotel gtentifb. Serpaa ftlgrt Qubmunb iDeteS 
tkio. iDtt ^nef ba fem en Seunbiec ef Øubmunb btn Sebe, vfft 
itel en ØdfHfg, (ai trnet bet at |Inbe en flSangel t Stmitt effert 
faa ^IbthEnbige SortaUinøj fom bon bat ciUet affjidp«, eg berfin 
inbpnbt fine Bibtleftfee XiOiie mtQem tct eturle (otteit fbttalte om 
ailbraedfcine fra )I83 til 1197. Cibtrt gaatr SilteQgtt neppe, ba 
ttt falgtnbt fnbebolbct meget ttl ØturluaQtrned -^ifterie, fomStntte 
ei Funbe boet forbigaatt. 3 btn ftmtt JBag faitt juft ben esem 
n'teentt Gaga om 9tafn SøtnbbfRnfen eg X^lDi^atb Ønonefen, Ofter 
ot benne Berfaltei faalebt< fele ^Mii tinienbegfnet fit XIQagt Omi 
fang, tiCfeitE ban en EocCale ener 6t»tit S^eibfen, og begpnber meb 
ben Stmttrlnlng, at ligefom man fn StØop BranM Seb baobe (atit 
Snuoe, bet baobe nebftieMt.bt f(e|te af Sanbeta Oigtige SegtUinbebrT, 
»at eftet ben 31o eturle aODtbfen ben entfte iHbenlanSife ^iftorid 
friset. Zt oltfaa benne Jotfattet »eb Orbene „te ptfte >&ifteT(er, 
fem .f)aof tirbroset |ig 1 3*(anb*' e. f. », Iffe -forflaaet Wot bet,, fora 
ftebte I EBi^op asranbf Gcøetib, men egfaa be albre ffottidlingfi;, 
falger {Re afltne af Ubtrgffet fele, btt ei alminbeltgt/ men egfaa af 
bete'eammenbtenetn, ba bet eQerl ingen ret asobfatning eilbe vm, 
eg ingen Xaifag bootfot bet bCec anfert. .obyGboijlc gottRiiitg Ifeibt iA»\1M fis i 3«iaRb, 0| ^t nn »tf* bm 
EgtiUigt 4itt9ci<fftitiniR|< grabvift Cr'*inP> Xu 1000 bltt ettrijtmbommtn reMogrt i 3<l«iift, Rp« 
StjnbK os n;) 6(rip hin to Ml inb^t, tutti bit ntiatti 
HH m Sil), intxn a(- Sf^nnr ^of blm sinuirogifbnibr. 
^Ptttbnasifti tMt Mt bltwn iftbTnt paa tbia Mb 9Sagt, 
nn Mb btt af aRobtcianbtt grbnt CrtmiMl, Mb inMtt ^ain 
UogRt BdMtgtn^ for b(ii Wft !«», og SSoiigc« Sigtgrlbig^ 
fK ben §<un[f. £( fcMinubt SRitflondic« , Bifop grtbnil 
(MHlfDiB bfii fhibbdti S^abtdnb, ^br («n oirtct librt; brt 
tnt^ MC ubMttit Mb iatåtti tgot S3«m. SHgrn ^tgt Son 
folgt^tt tultrf mob bni flamlt Sttrrt 2tl6ang(«. Srn Dpt 
Efftrt Siibpibfifr poa e^btnie hi i etsftibflfn buisfetn. 
Sn^ fitUa Zav tft« Qf)rt|trnboinmnie SnbreHlft Utv brt *ftn 
Staf bM ^Higf« S))fotbcin9 forbubt at nbfctttt S6nn og fpift 
{HMM. J^il inbffranttbt ft^ w( r«i btl intftt Øjfbp Q^rimrrH 
Aicttnt', Bfl nttt fnb ^unbrtbr ^ai btrtftir bitv fnfi tit (ømiU| 
Aitfnet Vfbtogrt lua Xltfjingtt. Htx (otibt oottalt tflr ixm 
@rngfiitaal om 4>'"')i^(i't' 3nbflpbt[ft pan )|9m, focrab ba 
in<ni ^aBb« et^Ibt inbfabtt Sipoppfc. iCttte pu fn|t 1066, 
lu Stitif blfo inboitt. SRtn $8if(«ppmirt 3(nrfrlft bnotbt po« 
terrt pftfoRligt ffQtnfFabK og btn6 groenbfrt SKogt. Oligarrift 
biiArtbc ^itrinfift fra at f«f[t gtøUtr.' 3a^ prfVtbe ot 
piuaviast StijUiabtbm (Sttlibat enbtiu i Sr^nbrtfrn of b«t 
tntitnbt Tlatbunbnbt dgttbrt 3ittfrtj(t(l ittt tntatt, og X^Tnftt 
bitm« Stftbifp tubtrt 1213 af Volttir,- lit at iHft fht ØFdatii 
r«in6(b mob bt ^eebitidfi, f)Dt(h f)aobi gmfomt mie^onbltt fBk 
fbp ®nbmunb Hxt^ta. 

S(b bfit i^ti^nc ®ubltitne^ mbfetttS poa Jl^cit tiUigfrntb 8t«< 
pif«, a»rtfrf((tb(r 09 Sttttn, ogfM 85*3«. 8orfim ^mbt 3*t»n" 
hnu iHon fttnbt gtuntjitn^ SRuneflaut, og <tUef)aanbt Ømoating, 

') e« eOfltitl i gMtoUn itl ©raoflaarm, 1 ». ®. xxm. 

DjIreobvGoO^k 38 $. (£. SRftdtr. Om ben jJlanbfFe ^floHe^rittninø. 

^OKfOå mttiu Ccb funbt MK« libftbt. fSift no( mau SntrUc 
paa bnt4 Slrifrt f)aM f«t IBøørc, (igtrom '"'") og i)*^ Sattbelf 
fecitf Stbpgøttftttib '^ovbt pAA S(|hnanRaetnie funbrt' nostt 
irftt IBønntt'øgcr ^ , mtn rnoItBnøt man ittt (inibtt bi latinffc 
SSoaftOMT tin ^r{tob be ^tmnKb« Gptog, funbt SSøgtt tffun 
tlfM biRaglebt fom ubtRlattbltt Sitlben^tbtr. 9lu mtbbngtc 
jtCtrftme (atinftt fBnviatitr. it>et lunbt et ^Ibt imgrt eanfb* 
tigt at I(tn bet n^e Xlptiabrt/ ba man oib ERunmu fyi-ebe 
wtnt Witt til at bruøc iSasftaofR^ift- 50 Var eftrt S^rijltn* 
bomrotna 3nbføttlfr atilosb« Siftop tStUlf, bet felD «st af |In 
9abit bleven fenbt tit ØarConb, ben fetfle ®tD[e, og tftrr benne 
anCagbrt om føie- Xib fint. Hm fbregoombc CaniHlfe ^vbe i 
3«Ia»b Mft nure eonbl fac Eeetning og Aunb^ab enb i bet 
øwiflt 9torbm, ng bt borgtrCigt Setdotbt frembebe btr ftem 
WoIiflV^. ©et Mrebt betfjt ^tUn itte [(Wge, fnben |I«e of 
bitf iOtbeere Cagbe |[g fftfi be fcie jtun|l(r. SRob Snbtn af 
brt ilhote Var^unbrebe \Jtti bet, fom S^ri|hiifdga fottaK«*, 
mange J^evbrngtt faa Idtbe, at be (Unbt ^aoe Mttel ^x^n, 
moRgr Mit og eiebe berttt. 3 Segpnbttfen af bet tolute Tldxt 
^btebl Isflt« ColbC Steve og Amores af Sfolebifttprt. ^t 
fbrttille« nemlig ■ om Sifo; Xlteng, tn (unbftabtrig QRanb os 
gob Stialb, at f)iiR, imebent ^ait befugte €S(oItn i .^olum, oot 
engang bltotn DStrrumpIet af Bi|Iop Son {Bgrnutibftnv i bet 
tian l(t{tt i bitfft &bib< €tiiftti:, ^botpan benne \}aiAt flaoet Sogen 
of'J&aanbe«, og fotbubt (wm at Itefe (ligt. 3 gebet of bet 
teCvti Vac^tmbtebe ^nbeC abffiDige^ fom (lasbe Sogfamlinget i 
3<Canb. Sen fn næbntt ^tcefl 3ngtmunb , fom Irb €3fibbnib 
1180, beflagebe metft fiaiti af pn SostnSfe, ^eilftn bog flben 
bltb bietflft. Cm §an» gofffrfen Submunb, bet bleo Biffop, 
fettaDeé, at ^on'Mt meget Ictttlpftm, og nont ^n fom til 

'} Xn grobffi Sehedce, 2 JCap, gottalen til eanbnama. Jtialnefa 
Ingafaga, Jtap. I, — ■) ®, 116, — ■) Fin. Johan. HUt. eecU». 
M- t>^. 1,0. 260.' 

DjIreobvGoOgle ^ s. fSS&tttt. Om itn iilaabftt {siftoTttffrionEng. 39 

terfo %«tl, ianftr<>9'tx fym b«rt Øø^tt, fur bmf at uHroat, 
^b ton snfa« for npctigt >, 

Cn Zib-lAig ttiaotti {Rining tiRignneb alt Cegetrfm Wot 
tnit Fiqtm til bm n|ie iw. Wtm la^t bi lotin^ SBoiftina, 
for at tunnt fpngt ^folttmi, (if>' Bønntr, em be cnb prt 
tKt bint foiffdaibt, til^teti in moslfl JCtaft, eg bm i»gt 
ftfft [agb« fig tpii Satin, fn DibbRligm at ttnt« mtlft. 
^i DptføRttfti i btt baølist t'n bitwwb« 3<I<nb»m tf bm 
fctminrbt @frift, t^i bntil tur i}an wnt at aWMnbt Slumnir, 
cg wbbbi) Imgc ot fccuøt bitft. ^tcinub bm SSttimbtfabtt 
nA btt (atinftt @png af ^ftt ffiigtisbtl) fbt ^e ^It Z>ati> 
wlft, t^i nu MI tn lu^tdmmtlis Jtunb^AbMiOt bltvra aabntt 
f«i fym, Dg bni itiftnbt 3<Ianbtr futibt bttotb paa bt fmnniib« 
Stolte Mrbt btfifflbt mtb ^It Xibiolbtttnt Jtoibffobtr, og 
wb bf lotin^c Segrrt ^itlp oott^e btm til flt {titm. Xf 
bHfc vort bt ^iflorifCt bt, (fsirh mttft naraitbt (ig til btn Xanb*> 
naring, ^an [)ibtt[ ^tibi mobtagrt, eg naot tfon nu oilbt btiKrce 
luigri af btt mtgit npt, Ijan (artt, vat btn annatiftiPt gorm 
bra btqwntmtjh, fom ttlb*b |Ig til btri at gitmmt StrfiUtattc« 
of ttaat Strtning. Gaaltbrt maaitt 3iIffi>brttR bringt« til at 
offttibt, tUtc ftlo forfattf Xnnattc fra Stabtlftn «f, eg btrotb 
linigt foRintibigtø til at b(|»anbl( bm notbiffi J^.iflotit )hm 
rannu aSiuibt. 

aVM ^c »ipt fig factgnt Canffrlig^tbtc. {moc in^ 
nos ttib i 34|anb ^avbe fortalt om bt atlbtt Zibni fBtgiotn' 
^, bt^eb alt btttt beg tim af JBnibltptftr, tUtc af goctitaingtc 
tn fnbltc SItbrifttr, f)t>ittt iHun Mb JDpttgnttftn af ®lagtltb 
Hn [n^tttbt til gotlib eg G^fttiiib. %i(bi man nu ^nfeci bi6f< 
Scgiotn^tbtc til tiitft 'Aaretal, og ocbnt bim tftti XiMfelgtn, 
iwuitt btrttl ubfbibrtt olblleftigt SSamminlltaingtr, mtgtn 3;ib 
•g SReit; mtn Mb ^ige ditopologt^ UblTgtti owr CHorbtn« 
fi^it tltv tiaigi tt KAtibt f^Ibfert, ijtii Sisrb aDt fBog> 
inftit maattt iKuifttennt. 
') CStncIuiteafagaf S j^lti, JCap. 2. 

. - - DjIreobyGoOijlc m $. e. ^SMtt, Om Nn iMMNI* ■£)tM*9>t4¥t>& 

en fub«n S9^ ^n Vr 8mI» w*(c SiM af 3«illbMBi^ 
beg. iOttK lillt ehtft tnbt(ie(btr ts (n eg iKtfttttt, iw 
tidigt m twlottntt 09 alminbdii) ttMlgt oMt bt «[atta(tt SjfotR 
i tanbetl ^i^cib aHoii ^c eftt btflastt'. At (t ftom SSort af 
Xtt Siobt n gaatt tabt. SmiDCtrlib potftt bo^ btn Øt^iiwlftr 
€itoRi f SortBltn tiC .^ndhinaio gion af btttt @(dft, mcgit vri 
paa brt. Di (|a«t tilbajr, ilftm at (r Stitonolosi oMt bt nerfc jtntflff 
^i tidtrt font Xnbanø fritt til *. Cwtolt ^oot 7(n Scøbt cttnti, 
P(K btttt fun fn fta bom «t btnit (^noleAifb Cp&iØahittt *. 

SRtb %bU bttD Vrté liQi eftt^, btt moa f;iiu< tf txb 
fnftt JBftfafl at Mttt ubctpbetlgt, tntstt onpiEill; t^ tMb btttt 
MI SruHbtioEbm lagt fw al noibifE fiiftwttfhritming, i btt ^ 
triatigt Cpotft birwb Don btfltmtt, eg bt onbrt Cigionib^il 
Socbelb til bi<ft paa»ii|L QHtn man ^os ' olbtM milfocgaad 
Snorcrt ^ttcinsti om Xct S^bt, noat moo ^c (abet ^cttt 
. ftgt, at ttt var ttn ^^ 3«(anbR, bet ftcftf-nogei ^tflectffl. 
Snom (Igtr, at ^tt vat bm ^tflt Silvnbcr, btc Dot ^i^ori^ 
forptt, ^nbcb fuobt b«i itt falbt fast at poi^aat, at flit 
ingtR t>o»bt f« 3[it Stobt btagt no^rn &aia pm m>tt, t^ 
btttt t»t nogtt, foRtf.t^c at Sélctnbtntr Mce bittntt opbntt \ 
6foftr , ingni mtb nogtR GtUttbtb tunbt paa|iaat. 

Si ^Vc ft(t i btt Sotfsootnbt, flt m.røffngbt SottaUingK, 
btogtt i tn tot(t([ig S^rm, eort i Cmlsb, og at bitft nuattt 
unbtt btB ^it Secfatntng' bliet fbtegrbt mtb alt btt SDhuttiigt, 
fom titbrog fig paa S>m og i 9Iabolaitbtnt. ^'boi lit luObt nu 
tH( ttn tUti onbnt, btt oat bltom vant tiC at tirfi fBvgtr og til 
at. ftcitM, og fom maafttt minbn tnb anbtt {lobbt paa ftn ^ut 
loRimtlft, btfngt6 tit at optrgnt, ^vsb btt mortbt \)am at itm 
IfBtt. JOtn btt ntbiint) tn 6iiga, tunbt itft foibt paa at ti(' 
føtt flt Stavn, og btcvtb fsgt gocfatlttart ; ibi fym nAfbtO blot, 

') ©(ttt lat ffitaticaab ffingeWtoft uSoiflrt i tn Knmelbdff af 
Qtatfiiaab lEBtilauffø Sftift dt Ario muUUcia i ilnivnfittti Tlnnai 
Unt f«t 1808, 2b(t »inb, B. 7a f. — •). Jit bfbbntnbe ©ttbtt 
trt fqmttbt af StatCcoab rø^Iauff i anr. Ottift. 

' DjIreobvGoO^le . $. i. 9AØff. Øa ^ lUtmiflt JEiijlorifffritiDins. 41 

M ^ «r IMw kam Mr es fKR 4« (M* ^ M. 
^ ^w vi 3(ar{ag*n til , ^Mcfoc tf oflnf (jtc Cogut itt onoi 
iqiiiu. Xf intiwttt« @(unbt nud btrrt Xffnmifrttib btffnuinfl, 
«g M tt HMgrt muligt, at fim SSAøatt un ittiinbfh Stgi> 
wnffiieT, f. 6f, SigoiStprø Sofld og ;^ti6«^i|afiiga , m tit* 
lignt nt^fo« mb %n S'OM Sakedte. 

Sn onbtN ieianbgc {»iftotifforffrr Hr Xn< Un, GS' 
aninb Sie^, |ik« iBtctft »in bt nw^ Xongn fia ^axatk 
^ut^tSW t^ Vwwt btn 6ot)( au n fobt, »g åitxH fttltmtn 
nk %f SvpM/ WMhtiam ftabi bt eiøtigftt Spol« oSnrtf Hb 
bnw Mre fiipj«t(r. 

JSi tH>M w^K (' UMoi) tilbogt af @<imimM Gdi^ i it 
Sv(niP»{iig|Mrt< til ro af SoMUnbl -€ft(itpmiwH , ten i 
3(lanb nw^a* 3e^ii £optffii*. )0m utWHKf SatFAttt Af 
btttt @QiHt (fart i 40bt ettot>^, at fMW ^ fntott t4 XDnatt« 
Snwt (ftn GcmiuRH Stcttnins. Sa ^n teø au tun (w 
IUM fon^m SIi^iivøaMtnt om (iikt Stfsmt, ftnti mon 
bKof dt tunnc f(Httt, at Øainmb« .^tfbiu ti fm mrnt i)ibt< 
løflij' og at b(« ^roMbgi^ JDn[ w binmt anfirt fot Un 
i»a%|it. €$(ta BKflft M (iMim fon mon feiUwt f g, at ®a* 
nunM €SttiN> uogttt Socfaitettnø fint Tln^ul^t, n gmitnabt, 
ftrti Ut( 3iil>^lt, tfur at bt vibtløfcifltrt Jteitgrfadan Hct 
Utint ttit^tme, ittt btnflm ait^otl fbc-uigtig. fStgpiibflftn 
of bt oMi^ Kmtabt tiHoggrt Øamunb/ (itHChI ttjlprttt, at 
^ mtgct ^at bcffiaftigtt |Tj^ mtb (fftonelogi^t Uitbttføgrlftt, 

en anbm @i(s(laitb, {wotttl eanbtM løfffaffmbtb ^ralibfbt 
h ttCønb^ .^(lociegtiwirt iDpnartfom^ i M totett Xot^ni 
bntt, Mc, ^oeikbf« Sanbtt uac bCntt brtpaøtt, i tftai JDtten 
SumitimM ^æbt bofat |tg, ^oilttn bctrt 3St vat, og ^vnlibfC 
b« ton btftwsrtbf. Gn Sntst af bitfe Unbct^tcrn bltti Sanb' 
luiinabog, om ^vil, BtAtffintKb i b<t fottggatnbt n talt. 

') Sobn EoptfniC Sticomialt, ubgiøtt mtb Cbtcftttttlfe af Oiic^ftn. 
*»*. 1787 i 4. .obyGooqlc Cftot^ bieft Øitnftnntw fbi Ih a[b|lt'^i^nf^ Unbnffsttftc 
i 3flanb ijtnotnbtct Cpmicrtrom^tbrn forncmmrlfg paa bf tunbt 
£)laffr« fRtgitttns, om |)t>i< Øtbiift« tn S)Ictngbe ffortadingfr 
Vart i Cmleb, og ^eitf 3otr for d^rtfittiboiniiifnft UbbrrbiEft ^dobt 
omgiDrt itm mA in dtllig @(nRb<. £)Iaf XrpggMftnS tmitt 
blev ht^tivtt pan Satin af mnbt WtmU V(b Snbtn af btf 
Itlott Xatltunbrtbt , @unlaug og Cbb, f)DtItr anføtCt fon 
;^iemmt( munMIis« Serttningtc af SRctnb fra Vac^unbnbtM 
ORibtt. Si (ienbc iatt &ttftn af frit mib m CerC ZiOttg 
foMgtb« iS(«tbffi D»erf«f((Ifrt fca b(t fiorttnbe Tlat^imbtrbe. 
iRtppt ^ot bttfS Tfcbtibt wb M fltint Ola^ Srttntt bcfiaatt i 
anbrt, tnb at bf baot ounfat paa Satin og [ebfagtt mtb nogle 
SSttiastningrc/ goab b(t i tn famrilfnirctttgtnbt ^octæSing tt 
bltHn btm foctbtagtt; t(|i Sig^brn mtUtm btggt bitft St(tn|tiU 
lingtc af Ctof Scpggwfnte SfOnet bcttiftr, at irtgtn af Sn^tttnu 
^r ^foitaCt ft(o|lffRbtgtii. 

Cmtrtnt Dtb famme Xib oac tn vibtle^ig Øomlinfl fut« 
' anjtitltet af Quf btn {itltigtj Sri>riftic , mtbtni ^n Itvtbr, og 
fyint Strtfgn, tfttcat ^n »at beb, liDtlftn |Tbtn biro btnpttrt af 
Gnom og btnnt6 ©amiibigt, ^raften ®ip[mtt>. SRtn f8t> 
fFaftn^tbtn af btggt bieft AongirS StonttébtftrlDdftt gin btt 
rimdigt, at fim Z>tk-btraf oart atftitbf ntbffrtvne i tntette 
SoTtdHingtc, fottnb btt ^tlt bCto famltt. 

. SiSft Claftcntt SdintttbtfFcitPtlftr m fanbfijnligDiiS b< 
tibltgllt, efter tn vie $Ian focanilattebt (Itiftligt jDpfotttlftt af 
ben %i>ttxtt'ma, btt munbtligen ^aobt ubvitlet fTg, og inbtfntbt 
tn Socbinbe[ft melltm {liftorjtflciDning og bet (eoenbt gorebtag, ■ 
fom baabt 3@mntt< Sntereife og SSattrlaliemee Qnangbt funb« 
foranifbigt. 

JDgfaa ^aralb ;^ancfagtte JBebtifiter, ^oilfe btrettt« i faa 
mangt SottsQinger om Stlanbi 91pbpggttt, vare bitonr 6e|Tungnc 
af foa mangt @tialbt, ()OiS Sangt Eeoebt i ^ulommtlftn, og 

- ') 9te min Sfbanbling em @nOTTt4 Ailbtc, &,jl65'i7. 

LKjIreJbyCOO^Ie $. <?. SVållcr. -Cm twti i'élonbfft ^iftoririTrivninø. 43 

foc SflcEiUirnK, mnm i Mn af brt totett Vai^imbnbt von 
blnne mbftrtont >. 

^r Pi* tnMti Aongtr« SnnrtMrffn»irtE funh ht bt 
notft AongrroGArc uboiCIt Pi> Xf)f Ilgtrom mon ubflraftt 
SDrtffDtnsrn om btn iSlanbfEt SKanbf mftltt Btbri^ til tti 
i«mitsitfttivil\t , 03 bntti (nptttbe HStcttningft om Soratbri oø 
Søn, fad(tbt6 »orte JtDngrfagarn pia fonimt SXaobt, og wt 
Sammnt^Dinsen of ^oralb ^naxfåqttt og bt totnbt C(afn4 
EnnttMf^iHlftr, tun altmbt m ncr^ Xongtfuga omtntit forbig. 
3lttn btn, fom i brt teiett "Sn^mbtiit \aviAtit *an afffm tn 
futett, tonttc bif) nof in« paa at ^of tn Bog, mb minbn 
Foa ot Mtbe ogttt fom S<Kfatttr, l^m fltn fbtbi fym mtm 
ffc ftj Jtlv DiRit tfUiW alt brtK, elltt forbi Ijan uilN ^Ot 
nifgtt (Kia ttbt ^»onb, ^an funb« fettttUt til anbn. 

2>t frtflt Soif^ |H>a fifgt jtongefagMt modttc &(iw ufittb' 
lonine, ifar megrt ttltgt, i btt SBatnkttmtt vort tflfttlbism 
famlrbt, »g aRfaa uftoT^oMmaffTs fSibtleftig^fb 03 Jtoit^tb brri 
nuiiti fhtbtø, g^m bKfe gerfes naattt 2:ib tftcc anbtn btiM 
Mk, og (un bt binfigttmatflgft« bl(M af^nint. J^annbfbifttt 
Sdjtn^imia, bec maa vare (([bn mb @naTrt< S3ttrt, n tt 
@Rinp([ paa tn Jaabait JtDngt^iliode fra btt tolott ^iliunbrtbe. 

9tatl £i(afnn( b(» {Ktialb ^acbcaabf bm noifh JCongt, 
cm ^Hm bt fltflt 3(nttbotrt mk i pmHb, og aStrtbt Kiebnrf 
Jbngm f(l» Itctbt og meb ^n4 tgtt SSamtpftf, Mr tn totnontiff 
ttbrmntftirt af f)an< jDp^otb-l Qonfianttnoptl , fom gntnbtbt |Tg 
(KU fyaa Stbfastt^lbotØttomfrne pcaltnbt SoTtnOingct, bragt 
i&ntob. .2>tnn( Amgt« Srtntt bCtb faaltbtt IttCdigtn for otbt* 
t>fltg, til at far6inbt< mcb be albrt Xonatfagoit. Stcfbi gabtd 
tn ubnt XotW fim notfti ADngtfagatr i btt tolvte Xai^unbttbt, 
^ilh btgvnbti mtb SRngnu« brti ®obt« Wigitring, og gll inbtti 

') Btt eanbnpmabpg, e. 21. Sttmfn min UnbnF»gelf< em 6aom 

6. !05. DigillE-JbyCOOijlC Cwtnl. Xf Foobannf ^ut ni tntntr bt tiwnbt '^aMibprifttr 
SKotftnffuHUi 00 fioltinfRnna tilbagf. 

gta at ^bf fammtnCdnatnlM norfh Xon^ifogaft vat 
jDmgongnt iHt vontEdig til at {Ettiw m Stiolbunsafaga , 
^ilftn aKtctbt Gnorrt twDbf for fTgi t^i tRftCte Sidgatt om 
bf (cibgumlc ^t(a» 1^ %tiibn, Dm fXolf Jttaft, eigm e% 
^tei, SnoMKtflagK cg Ktgnot {obbmg ^tt i DmUib. SXm 
atffi hat btRQt €5aga o^rt ^amltt mtb {tot Cfttnfonfitb, 
fibm btn !((» i Xflbiftfr trblmn flKphinttt, t^i Wt n oUtb 
fanbfirnligt , at btt i f?t Ctogl Sottrinlis^t bib^ ^ (unml 
mebgoat jtibmi IMcbtfigriftt. 

Cn var iHbnu ni aabm XloT* of Clbftgit/ {wi nuotto 
biiHgt irct &rialbftuiiiliiil S)nbtn tit at vUt \(uHi bm' i 
tHrt ^(t Samiwnftwig, tumlij b« gomb oiMbn^iat Sagn 
om ScCfungtr og ®iu|nnø(r, tfM f8«brifttt i br cttø' &tia(bt> 
qmb oait Hlungflt , ^a f^ii 4>iltnif [•>«> mmgc X}«gttctriIIcbrt 
VOK ^tnttbt, og em ffKiU ingtti 3*lanbn fuitbt ttm ttoibtnbc, 
bH (Mm ttilbt DOM fdv at bigtt *n Gtie))f)t, tHtr gint $«> 
bcii^ paa at ttfibbc Qmog >. Stolfimgaroga moa »ttn n(b> 
ftnott rntrn i Sabtn af b<t to[ott rUtc IBtgpRbtlftn <if ttflttnbt 
XocbunbRbt. 

Sobfligtn totnm« fRbmi- til ait btltt, (Mb tfttt alt btt 
fKtgiUKibi føIgM. af fl^ (ti»y M ligffom SUtmbmif nibffnt» 
til btrrt «g«t SftimtBim, -frinimtbt Jtongrrt flMiift«, ^m bt 
ogf« i btt telMt ^(Hmbnbt oittgntt mrgrt onr b»t< tffu 
Samtlitre .(»anbcHtc t b(«< %atfattH tirtle £»at-.~ 

3R(n af Utfe G^ott vat b« tnbnu ntjtft- aqra, fom 
gtirtligfti (unbt (olbft en fSog , t»miig tt &u(t ubgitxt til 
Tbåntt Stf«ic(ft. TULt CagoK tun .mbmi at bitragtf fom 
iDptigMlfrt ttl igtt JBiug. Zn ^u Øintflong. af bm (ttirnbt 
SertffBing og ^irifHtdti« far bfimt. 

■) &» ®afiabibttotb((r 2 Dnl. — ■} 9a GogabibUotbd, .obvGoogle 9- S. ^&Btt. Dai hm Wtmb^t {){ftor{<(fri«ntnd. 4S 

^t SSttnb ntmlis, gbilh fomltbt tt ^tftcri^t C!nf, ^irttt tt 
ftl«9<iibi3tR fetarttibttw i bffl •^nifigt, brmb M mibbtft btn* 
9libf«Tgm eftfrrttningfc rai mcatrllgt SHbRt^tirtt, Mrt foa« 
kmiK SRtnib, ftm ^iH bmf GamtM ^^tfr. Xf bi<fe tut 
tm irlbpc lltft Cbbftn, om ^oilfm Snwn bmttn, at ^an 
|hn f^ brt JBitntAbnn ^aobt fbrtalt og ^ ftltj ()avbi Kfant 
em ^ralb (BtBt 09 ^otrt ØBnntt i Slibtni af btt MlWf Van 
(imtcAt'. J^e Beg rr Mmn bntpitrt <tf ®nem, og ttibnn 
nnt erbcrt af Sotfatttrm til ^onbflri^rt gSwFinPERna*. 

9^(tP rfttr ^aiti totmnrr Sot! 3oRf«t, bit 116? btrv 
Xtbtb i Zdingen Jttoffw, og fom, ba ^ 1 tombe Vat o^i^olbt 
f[g i Shrgt, fttn .tnbti Jtong Cwrrrf (grt Sntfiin bm ferftt 
Z)ttl of-bfinu A«i9rt 4^orit; ubm Zirivl bt ffr^ 43 So* 
fttin af wv SwTTrtfasit. X»rn félsnibf I>h( af bram 6aga 
Mm nborbribrt ,af Gtvrmn i fmftt ^lobffl af brt tnttmb« 
^ai^btrbt. ZXAff Sorfattnt fnfgtt atbrirt bm ()i|toct^ etii(, 
fon Dfb bm mutibtlige Sortvfiing ^bt nbbonnrt fig. £m 
Cm^btg^, et Jtong øotm, btt imb jDm^ggtlig^tb moattt 
griie (tbvnt SRibbtl til at Pdnmt bm offnrtftge SRraing f^ ' 
|!s. ^t r«gt at inbeirft paa Goil Wbtb, i brt bram fm ^anl 
^flont, oifrr at bra Øong allmbt nogm Canb< fbt Bogtnfrii 
noattt oim Mft. €aaltbr< bltti altfoa brt tohti ^(ar^Rbctbt 
i Sffanb brt 3;ib8nmi, i b^Ufrt Sai^taQhlgra , r>tn ^bttl eor 
snut ^a !Runb ti( SRnnb, bltti o^^fattrt i .^mnra, eg t ^oilftt 
Sog^oningra bigijiibtt. Stt fe[grnbt Vactmnbrrbt Mm bm 
btffnbigt .^flotieftrbRing« iv^nt Tilbn. 3 brttrf ferfte ^alt» 
b«I lrt(be HfiKlig ®nom €!f«t[(fm. C« binnrt ©fcibratuirf. . 
fnnbtt af mig anbtnfttb< ubfertigra n Untn ubeiRrt, maa 
bit Mk nof bnaf at onCnt felgfnbt EKtfullat *. „€notrrt Sot> 

') Saga om CStgutb, 3ngi od S^ft'fn, Jta)>. 11, S J?, ®. 3t7> 
3*8. - ») 6« ®aaabibli«6tr, 3 O. 0. 459. — •) etagabiHfotbct 
1 C- es. 403-404. 

DjIreobvGoOgle 46 V. S. ^&att. Om btn iélanbflc :S)t|totieffri»mnø. 

tittttftt af btn tiKfb ^ijlot!« tan tffe bt|taiu i , ot ^ot m«i< 
fomiRtligtn famCtbt aRatfriaUtrnt; btttc oai aStrtbt ftftt føi 
fiont Xibj ^tSn ittf i, at ^an ^ronologip Kbrirbt Statwit^f 
bttne; btttt i)avb« Vtt giabe s'oi't' P«o ^oi< 2iHtt|l(mnitIf<rr 
Snone btraabt« fig; (wDti: iftt i, at ^n fragmatif! ^ovbt 
for^uitbtt btt ^tjlotifft @tof tSrt betaf glwt npe 3(ntfiuCfer, 
iStt fOTtalt.bft i tt piønt gortbtag. ^an fortaQtc jO Scgtwil' 
(tbnnt i btt fKtt/ r<»o ^ f«<^ ^ox' '^'t' M'D> fortoft«, ubtn at 
inbbCanbe tgnt fStttaatningcci ^cmt Øtiit rt itfc fbifCirQig fca 
^an< @aintibig(4, 09 fytn ta$n ligffaalibt fem be i JBrtttnfning 
etbttt at ub^iot Vnbn. 3itt bt({o jninbrt tee @ni>nrt S«* 
tiftu^tr faurt ftocr. GammtnCisnmgtn mtHim ^ant SJail og 
betl Xilbit Imn.et, fyootUM fym mtb Stitit, @niag og SdTs 
bonrtfri^b ^at e{l af bitfe. J^an ttnferrt 3nttt, ubtn btt/ 
^eoifot fKin i^ac ontostlia {litmmit; f)an fufaftti, ^oab btt iMc 
t»Aer*bt nttb J^i(loritn< SJoibia^b, ()tiat> btc tue altfiDt finaaUgt, 
tiUigtmtb bt ttUnflt^t'ititnbtc, ^Dotaf abfEiOige _af ^fftiiwcne 
tee f!b(it brtont tnb^ubct t t}mt Simt £ttiniob fDrbigaati Ijaa 
ti bt lacoIltTijli^ Staf, og (lac tioligtn btiurrt btn flomle 
Saaoø lioCigt Snmftilling." 

„Ubtn XuiDl dar @nerttl SBaabe at itbant't J£)i{ioti(it paa 
' ottrtt bennt. $an tog bt aDfctbt fCrtvnc ^agaet fer fTg, ub> 
fl»a Ijuab btc tniStiagtbt, giorbt Ubtog af ^vob btt oat foi oibt> 
ledigt, tilfutbt m tntttt StifatJgtIft/ og ^tfl -og ^tc nogit 
fitce @(rop^tc af bt gamit ØCialbt, S>tt \aattM gttnntnf 
gaatbt .^oanbffrift obttgau' fyM tit fint 3(fPiii>rct. ^at ^oxt 
ba ,tnb itkbtntb ({jnbitligtn foragtt btt ^ijlottftt @ttif, ^r 
^an bog.paatcpit btt focdaanbtnueertnbt Smagtnéog SiitiftnS 
9c<eg og btiwb ootratKDoAtt btt til 6fcct!omninne , fom ttt 
ufocgangtlig Stal." 

iDtn'ttfermtltt Kacfag til at @nott« itU (ob fCn Ubgattt of 
jtongtfagatmt fbttfttttt leengtrt tttb ti( ^wtttt Srtmtncbnt/ 
laat vtnttLigtn btri, at Snottt uibftt at Ifarti @amtibigt, ^tc 
fltn Ølpimti:, uilbi beatbtibe btnnt Qa^a, 

DjIreobvGoOgle $. €. ^Mtv, Dm ben létoiAfFe ■Oifiorie|Trt«nin«. 47 

Slogtt (((» at SHTTrtroAii t»t ^Ibfnt, ffrto GSttirlt 
æi)Orbftn tiKKtm 1264 09 1271 .^{on ^Fonrm« ^ifforit pM 
Aon^ SRagnut Eogtbaftrt iDpfpibrmg, og tfter bt SXattcialtn, 
^R Mb bet noxflt Jlongrl)ef ^Me fmnltt. l^t Sfrift k 
a:t[aa et rtlo^cenbiat Zthtibt, 09 btt ^t mtb ^fVR ^^obt ({( 

- Smfangtt, eg til brn ^i|loTi|If S^mmtnfatniitg, til b(t fortdrt* 
[igjit blanbt 3«lanb(nu< i)t|h)ri]!t @(tift(r, 

@tntte tnb ^fon J&4.tonf(ne Sfaga m fanbfifftligtiiiS b« 
øogui ^tont, b» gaat fta Øwrtrt Seb lit J^ntoti {ufonftnt 
Sebftlj t()i ba bt iuft ubfytbe StumnKt imrffrm btgøt bt fint* 
(i^ijlt Stnirc, oilbc Xrangin btrtti Tni"? op^oat, (f(» at 
|ini SvgtT uon ftrtent. Sft Scubfi^fft, btr « tilbogt af 
9tagnuS £agtb(ettr< 6aga, siftr, at man 1}av tctttlt ptta at. 
fiKtfittte Xongtftigoernrt GRnfft [angm, mtn mtgit og af mfgm 
SnttTrtfe {an t)tt iitl neppt ffOn boent, Jlbtn ingm ^aanbfftifttt 
bffof m tilbage. 

Stgtfom mon i btt tntttnbi 3(at^uitbnb( ^te SSfgn om 
bm norfle ^i{locie,, bitv ogfaa rn 3atUf«iga fbifuttrt, tUti fitn 

- olttt Soctaaingtr em Ctftnøtntrt 3atln bltw { iDchtt^inga' 
flga foniltbe til ft ^rtlty fotbunbnt mtb fiinanben og fbrffattf. 
Dt borgnligt Urolig^btt i 3«[anb ftle blnt af @tuilt Z^erbfin 
nti^ttgtn ^^utmr. Crtubtn oate ogfoa flttt btpittfttgtbe mtb 
M ^« 3(nnattt. 

3 btt fiorttnbt Xot^unbrtbt gttfttbe mbmt i 3<{tinb mtgtn 
%[(3 SJitfrDm^tb, mtn btn ffli>{tanbig( ^iflotit^ioning ^nobe 
tobi fig, jHun nogft ' !Bi|Io)rtfaga(c HtM fitr^ttbf. Stiimob 
af^D man fltlfig, dlbn ©agiuc bEttii ^tt i ^nnra, Sanb^ 
■amn bl(t> fuEbtnbt 09 ^fitiifogn tttn grtmiliBingin af 
6titi|i(n6ommtn« 3nbf^tlfi i ianitt ubbtagtt af be titbw 
Slcifttr. £)tt uibCCøfcigt 4)aanbflcift , Sfatsbogm falbtt, cir^c 
mtinu, mtb ^cilfm glib tnfelte etaper otb »oj^unbrtbft« ^bt 
fnmltbf og offftf« be albrt 6i|lorifft gSagaer, ■ .obvGoogle Ki ^Mt RU fttt, (HtltM btit Ktanlft {tlftorlffctonins, 
iftn At tiaM fctmbra^ ^ligr Snigtn, tøjtn trgpRbtt at bolt, 
•g 3(«rfdatnte til ben« O^omll 09 IB(om|ii:m Ubt o« tifligt tH 
et fbc^nat bnti jDptwt. JDni gamlt Saifdtning (attit fnmfdl^ 
9tt<^nS(* Af frafl^ ZMab, eg voft Qimbe f» Strni|HOtiiflni 
<tf bnint, gRtn m fMban Sørfotning !unbt H o«e wb, foarnatt 
4«tob(R9ntt !OIagt oon dan« Z^inatnanb tl» minbn inbfFnnif 
!rt, tin {fgttwgtrti («vtbrt RKdtm' ^nUngrmt ^dv.- XOmbe 
i Otg^ribtirtn af btt tJinu 7(arguKbrrbt ^obbr Ønbmunb btn 
aHagtigt 100 X^be paa pn (Saatb, og plrirbt om Soacfn at 
nifc, [Igtfbm tn libtn Jtongr, omfting i J^tmbet imb (t S'Ig* 
af 30 SVttiib, fn at bomni« |!Rt ai^RgRKntb« Sitgn. 2)«9 
tttbt fian tnbnu ri tMbfifSE^ngnMrnbtRrtgortrvbftft ewt, at ^n 
mtb btttf 80(9« Øintbom tøMbf 6 CRattK pia tn Saarb, og 
btrwb gtotbt bpc Sib i Saqbtt, faa at ^r tilfibft fob |!g nrit 
Rwb ffp Stbfagfrt )>aa f?nt SRrir«'. $ODt faaltftrt bm e|fmt< 
[rg( 3Rfnins Nobf nogm Sagt, maattt tg eSaga« SSttmmtt 
gfilbt. 9Rm ba møgtigt S^Riilitt giptbr ftg RirOtni ^inanbrn, 
- ttnog ^(bfr btrrt SRagt tiOigtRttb Vntalitt af bm< X^ingmatA. 
Si Stgpttbtlfm af bft tolMt Vac^unbrebc ^aobt ^d|Iibe fBtm\m 
tv Gttib mtb S^OTgiM JDbbtftn; btit fot|lt ttb mtb 1200 
SRonb og btn anbtn mtb 700 til St^rRgt*. anob fbabonne 
^obt tunbt (Rhlt Snanb tf langrrt bt^aat wb tgtH 9t^t 
(llrr tt $ar Smnbti« ^itlp. £m tttanb^ ^tporit« A»b< 
IttblhtfRtt« bitvtb fra ^9tangfoIbigf)rttn af bt Jtatafttrtt og 
iBtbcifttr, SanbRQfflBmvRbtnte Xib fnitibpbtr, til nogtt fao 
fSfagnatirt gVibtc. 

%ta SRibtm af bft tolutt Xac^unbttbc (It» btn ^tbbare 
®turlfl trmtf GJenn^t, .^i^TitthitwTm Ønorrt, S^orb og 
Gig^oat titligt mtb bftt« Stonbtr bt magttgftt i SaRbtt. Vmgtt 

>) eiofettningaraga, Xap. 6. -^ ■) Jtrifbiiraga , 6. 126. CStncs 
ttingar*eaj l E^''f 20 Jtop.; ), 6. 27, tiKotggtt ■{iaflitit 700 «g 
StoTQiK nogtt tnintrt. 

Digilis^byCOO^Ie $. t. ^Mtt. Om ben Jtloitbfle ■C>ig»ri(frri»ning. 49 

hffttSi^, tStiumgfn'b og ^tsntfpft wtu ufeifonligt ^b 
itniUtm btm, og bragtt bttrt 3St til at øbfictagt ffg ftln. £>m 
itluibftt S^i^atø .§i{tint( mbtt ntib hnnt gooiiltrt Jlani))r, bn 
tKtnbt i ^unbttbt ](ar, og meb Ktttt (laobt giwt ^rriobm Olimn 
Df Stutlungaiibfn. Ungttt bi ^OM bmnt iiflttwt i ft gobt 
Socibrig, mtb ^latftt OleiagCigftcb og fTtlbfn Upatti^tb af S^itm 
vitalt og JDfdtagfrni, X^orb ØtutCrftn« @«n, €StntIf 31»ocbfm, 
nogftt bt petK ®ttib<h(t^ti:, font t)« fctmfor i bm vlbrt Xib 
blmpptttbli, \9ati at maattt tittncfh flg flnn Slpmetrtfom^tb; 
Kbttbcg langt, fra, at Øturlungafaga [gtfrt nitti bm 2>it[> 
Itgtlft, 'fom bt celbct gottallingtr om langt minbn Skibet. 

Stn blotte £)tHimagt, ilt« bin tnUltt aSanb« Stptfc fl(« 
Snifli^b, afgiorbt nu @tribfni Ubfatb. JDd vat ifh (ffngttc 
@|Hig6ma(t[ om txb {aBtpnbi^()rb at foijVan fm @ag' ^ 
S^ingtt, mm om til idtt £ib at famlt ^xn. S)tn gamle 
^nxuiiff vat ti fbifounbrt, mm 3@tligbebtn ^a»bt t»gft fot 
3iDlt%b cg tSlmtb. Sngrn nbmcetttbt Aarafttrtt, btr funbt 
Kcfft ttt [tDtnbt Strltagtlft. iSncrrt @tur[tftit sai {log og 
VtUalnibt, mtn tiOigt iKngtttgi<t{ig , (trgittttg og iftt ttt ttafl' 
fulb i ftn 2}aab. SSraberfmintn gSturle Sig^oatfm bat fiilb af 
Jtiaft; mm (^rfttfpg, twlbfom og (tclrt. flelbdn btn Ungt og 
@iffui, iDp()atifmanbmt til @notrt« £)tab, van Mot Koge 
$antanfontt. X^otb Xilat, bet (leDntbt ^tuTbtngtmté 9lAt» 
li>S, bctttrt mert Sttltogtlft; mm bon btfab bog itft jttaft nol 
lil nitm at unbtttoinge ftnt gitnbti, iiitx opiigtigm at fbtligt 
h mtb btm, og fitmdofttbt ftlb Omt Unberfa|{tlfe. - 

Det Ittti Di af Øturlungafaga, ^wt naturligt btt tur, <tt 
SNitnbrmt ti(fib|l gobotUigtn tptbt unbtt bt norfft Jtongrt« 
'^RCtbetnmt , ti)i bti sar ingm @nbt paa 37tagnattmt6 Xrige, 
^tiontb ilft, fiu fm, blot (R mtrit @aacb fuiibe bliw brttnbt, 
mm ^tli ^nvinbftr Iagb<4 ebt. @tIo .bt mtb ^inonben frigmbt 
€tttin(nib ^aobt ^btc for ftg til $tn|igt at beflprlt btitø 
'^tntbemnu otb bm notpe jtongrt ^nfttlfr, ^iirtti btSubtn 
nnbK^rttfbtC af eonbttS SBiftopptr, W vart afdangige af btt .50 ip. $. <rofiflcr. Om ben {jlanbfTt ^iftoHeffriviiitis- 

Z^ronbf)imi^ IEit«fKb». eniCtMli^ »{b'fte Jtong fofon .^lAnfm 
at txtttiM ^g af btttt, eg frrmbafltbt foaltbf« 1260 (n Btgitni^, 
kn i fiu fdo wr btn iwbiMnbigf {S«lgt of Xiagmrt noturliai Eeb. 
Saafixtrt btn mjft XotigrC .^frrtbømnu ' bac iUtat ttii> 
f(t^, betrvg^fM M[ btn inboottrt ,3to, mtn Øanbfm fot be 
tfTnttlig* KnIiggtnbtT , btr offrrrtt unbn btt fmitt Qligarti ut 
bhvtn fbsflit, mmttr mb intn fbtrainbftrt. 2)ri giiirt ifitt 
btn ^ib insfM Sogwi om .^itnimrtt Stgivnt^rbw, f^i bti ^it 
iHgm SMci^, Arbiat at anttgnrt nnb eagaø Ørtfftl. Xmt 
brn tøm VniuEift tunbe nibnu ubføibt TtmitaUtm tat'b %irt 
ttgnrir« ovn Utai^tttAmH Omflifldl«, $e«UiH|ffnt< StnjUuptR 
og ^outftF, mtb Øttetnlnget om ttiMte SSoIbSgltrniiigtt , fom 
van StVNing« af im gamte 6tlt>radbtsf)«b , og om bt Eotibt« 
rlagn, fora nu fun alt fot dpppigm iqbtcof. 

^orfotttnn af bt tvfta itlat^p Ttnnaln, Bførn af ØhrbCoa, 
t»r pttcrt i S«talra til ftt 9}art, at btt bat bI6ft Ednbcplagrr, 
eg naonlfgtn btn fjiotalbtt font £øb, tfvilttn 1350 og 1401 
tlifm|øgtt Gen , fom ^aobt btuitCtt ttt plubftlig ØcanMnmg i 
Ml bogligt SoMngtnbtt, Vtb iMa trngong at bortrive bv SKtfnbf 
fom btffictftigrbc fø m<b bitft. SVtn btnnt ^ot^ttn, bn Itwbt 
i @i^m af' btt ftrttnbf eg i JStgfnbdftn af btt fptttitbt Vai< 
^i^tbt, fjat, fom oftt fbitr at flit, tilfttM «n Xarfag, ^oA 
btc Mb tt SommmØob af fltrt bltb frtmfalbt. 9)e^n fan ^ 
flanbftt mangt tt tnidt goRMgtnbt, mtn ^Mtttn btn iBtr 
' ^imaafeippimt, ifiiiltt cafrbt taabi 1430 og 1472, bettctw aOt 
Soglfftbt. {ttRtt ifft tnbtraf i 'nøgtl Xibipunft m biiftlig 
®tanb*niitg i Sflanbttnt« begligt Sittfsm^b tffrr tt Dpiet 
of fommt. 

SRtit ffobttig enb ?)i|}rtnintn bitv ubm Xoivt for bm 
tølanbfd ^tfloiit^oning Øraagtn for ERomantL 2>tnnt n 
r»9 nol hflttgMt nub @onbe for ^ifterlt; tfit faa«l wb bt«ft 
fem i btnnt n btt Srtmlitlling af Xilbiagclftc i Sntnntfftlibct, 
btt nxttn iDttitagtlft. S)i ^avi i btt gottgaatnbt (®..22) 
tutfert tt Srtm^l poa, ^»oiltbt« man i 3Havå> aSmbi i btt $• i. ^&Utr. Dm ben (él«ii»fk ■&ifbrltfhi«iins. 61 

tttttt Xor^nknttt, -ba btt grnnnubi' neiiiH nttmu tunbt pttn 
lugtn tuRcMij 3iitppl>'ir'' k»v^ fortalt B|MaKbf n«bi|(( ^i^citc 
li[ SRko, og btt oac Dtb at fertallt (t foobaitt KSomipr, ot 
@turlt SE^tbftn i btt ictttnibc Xai^imtirtb« Døibt btn n»tflt 
Jtonj Sflagnue ^dgtbietfrt Srvaastn^fb. fSJltn TMlanse btn 
vidtligt fSibrifl tnbnu safte oacm £tt[cagtl|f, r<ultniae Øagam 
hftttbft til etialbtfangi 09 Samilitmrt Glctgtbb, inoatlt b»g 
i Sttgbn bra fanbf goctaUing tiirff idih tnb bm cpbigttbt. 
Xnbnlibrf bitv bit, noat &pm(rrtromE)fb« ftr firømtt* Ød 
giHiibtbit aftog, imtbfnl ligtføm tn bnl HD Cnbtn, fulb af 
IgttnttK og 4>t(t<b<bnfi<r, bltv vtb gtit^memaRn aobmt fer 
Sdanbmire SIhHi JDtttt ffttt ifar 1 Xong {hilen ^ahnfrtX 
SEb, b« tftn bfum JItnart iBtfaling m ^rt ftemnifbt fXemomr, 
nnnligra bt om ^tinbé Xriltran og btn IRmnt Sfalbt, om 
biR !o[ti Staabf og Sfttit, tin af ERibbftne wb btt lunbt SSotb, 
om CIM og Stofamvnba, om Srlanbtttn jDugalb og Stlom|ltr' 
HOafiiga bItDt eettrittr. Ctt giOfi btéubta in WHmajbt anbrt 
Sotnann oOfrfattt af £tlin, Sngri|(, Bronff og Zpbff, famt 
iDniinilh SStarbtibtirtr af btn tttioa^ Jtifg, 3(branbtt btn 
Statt ^i^erit og bt gamlt Briltrfongtrt Bibrifttv, fom tn 
itøm bUMttbt i iCIanb^t {laanbfEtifttr, baobt fta btt fiocttnbf 
ti ftDitmbt XaKivi^nbt, ^ei« Ørfr^f^R^fb trirtt, at bt tn 
Hmt OQtrfattc af Sflonbtrt, {Mttil ton tnbnn føit< btn »ibti 
Iefti§t JSilfin^tao > "i {Roman »m JDibtif af Ø«tn og fyua 
Simptt, t«n HmtligDii« i btt fiorltnbt Xatftunbnbt n bCtwn 
Mbftt«m af 3*(itnbttf i Stcgtn tfitc l)an\m\fli At»bm(inb9 
SonttHmgn >. 

Dtnnt £9? tit at (art »g I«ft bt fcimmtbt Stomantt 
ftbtbc {liftotitørivningtn paa tn bobbtU SRaabt,. btt« «tb at 
Me iE^tfltrgtCftR for btn fontit ^x^mit, bttU Mb at fotltbt 
^IKUigt til ot t>tHi ubnnti btnnt Mb aitut loantt fra b« 
ftnnmtbi Wemantc, tmorvtb btt otbnorbifft, fom forbtn tnbog. 

') ett eaøabibliot^tf, -^ Si., e. 311. 

4. 

DjIreobvGoOgle 52 sp. S. fOlAflrr. Om teti l<lf)nb|le -giiftoHrflritHiins. 

i 'k opbigttbi CosoR pat tttom, f» m itot 2>tt( fctfbontit STil 
Sl»ni|>bc poa fllgt forqiMntbf Sogntr funnt fin^irt @giH og 
^SmuitW, Corif St(trft4, ^taEmttil .og Stort«,- 4>«If^ 
epfltinrmt, ^[fban ]Bcaiu^|lfr(, eturbtus Øtarffanitt' og 
eanshøtorf«. 

fbratC, Mbtrt eørio bfn Itwnbt SonH fbi Otabolatibntrt $ip«ri(. 
at(t) bt borgtrligt Jtiigt ^atbt Sltnt SJtlftanb. tibt @f^n jDtnt 
ttnbtcla|blft bint tiogU bttpbtligt ®obftr (iigtf unbn btn norft 
Sttotit, og tftK^anbtn tabtf lig €StDrnittnbflirt Stigbom^ St> 
lotibnnré Ut»tnlanb6teifrr eg btrwb tiSigt btnf ' Btf imbt^b mb 
lUCanbftt S(giwn|Kb« bit« fidbntcr. JDni niibnfaatlist 9ottt 
SiatuIationBoer« til |Tn SRonarf mamt naiucligttiié ti bliH f« 
migrt agtrt fom bm nifmbt Gfialb« £liMb tiC m frtmnxb 
Xongrt 3@n. Z)tt bctennibrt ti fpnbctCigtti, og fnart uhblttw botftt 
€Sfialbt og CSogtumanb. 9KA S«" btnuttfer bnfbi Sorfaut*/ 
«t Aong 4)aton J^afonfrn otb Sllanb« Unbttfajttire Ml tfltiliib 
te følgtnbt Jtongtr tt flene SRige^ mtn ftabtbt tiUige bRtC 
efttcmalc Mb at ftiOt btm otb bt Sllomb, btr htnbt fbrtvtgt brt. 

3 Mt fiaitnibt. eg ftmttnbi ^atl)unbt(bi op^ectt D^fot Sti < 
icenbeinrf &t\btfMt. £)c gitmintbt, btt tanbtbt wb binl 
X^fta tUK ^(tl forfCitDigt fca bt gaitilt ®tib<ft)|ltt» ; bft M( 
Jtiammrtt og-SSatnfrt, af 1)Vit S3t»tiiing(r librt (unbi Imi 
Snnt tti|{t rnb tnttltt 3<Ianb(re, moottt bi fnart ftnbt fig 
ftttnmtbc i brt øwfgf Sfanbmaiiitn. Sbtt gamit Øptog ^«At 
i Santnatt i btt ttttttnbt ^ardunbribt Mb Ølanbing mtb brt 
tpb^t og tn PisbiSIeftct Ubtalt btgpnbt at focanbn fig, og t brt 
^[gfnbt 3Car^bnbt to^ GptogfoniTrin'gni til. Ctnnt pttnbc 
ftg i brt fiorttnbt Xot^unbnbt ogfaa i 9Iorgr/ ^i< esftiftfprog 
oBtrtbt i brt fffiitntbt ntttnitbf fig brt banfit, ligffom «g m lignmbe 
' €Sprogfan» fmntcabn wb bt fwnfit SRinbrfmatfrt fra Uniontttl 
JDagr. ØAfllfbr« fOTflummtbt Ilbt tptt IJbt i (»It ®tanbtiiavim 
') Titrfai kitt. IVorv'eg. P. 4. ©. 367. 

.DjIrJbvGoOglé 91. <i. SSAaet. Om tiai Hlanhftt motitfttitminå. 53 

bflt ifmlt bmfEr Xunar, 09 mit hn bt ^mh ieSdgn; mrbraS t 
3«(imt> Si(nt^^m, bt mangt gomb Sliafbrqvofe og ØaaaR, fTKrttM 
Uat Sonn SSatig^b. v 

9Iu abfliltt fta tmi nrigt fOhttn Mb CSpiogtt, iHt tninbn 
«b «b ^ort, (unbt gltfrftrtm af 3«Iænbimt oUtnr i btcrt iqtt 
»mb« »sgft fsgt (Rdring fot brtt< ffimtpH J)m tnunbtElge 
gortKBing« ajotrb og bermrt ogroa bfné Æroft tm aftogtt «P«j 
fymråm, rom JSogtt og Salning Mtt binnt alminbflisen. 3Brn 
btt gamlt gorraab of fonb« og opbfgttbe SoitaOingtt wbbltB at 
firøgrt etb Stgfitbcr em fnmmtbe og inbtii[anb|lt ^tlgtnt, Hb 
!&Hn^ om Gpvitlfn og Øiingongtn, og wb Cwrftrttdftr af 
fmnmfbt iXomimtT, bbilft ogfaa i btt ftmtttibt, ftrtrnbt og 
fjttmbt -larlimtbRbr llnt fbrfnttibt. 

ganbrtn fbc bt gamlt SRinbtt og Soctaaingtmt om btftft 
titw tmiUtrtib bttattbt ifar erb tetnbt SSibbr. Snfl StRntlogttnit, 
Sbilh 3«[«nB(nif mtb, p«ff( £)m6psStI>S^tb gitmiim oBt 3tar» 
tuntrtbtt fynt fortfot, ^ooTWb b( btbct gamiCirr bftoi fattt i 
Slonb it[ dt ubctgnt btrt< @[ffgtltb fra b<t titnbi og tøtutt 
^T&tmbrtbt mtb (angt fiøm @iHttgtb, mb bt f{r|t( tieiibtlige 
%m\Mn i eutopa tunnt ^ast fot bttt« lange Øtomtrott. 
3)l(b m Die ^^nrfiolt^tb bttiaitbt bttfot Sflcenbtmt omftpggtligtn 
it €iigatt, ()Oori ^atiC Sotfabtt oact naentt. 

& anbtt !tntbbtl tft at btoatt bt gamlt @agit f $urommi[ft 
ttti bt ^i^oiifEt SJifrr, tDtt bt faa falbtt Slimui, ^»UU [tgne 
Mtt jtem^tftt, tt[ ^utEtt man allittbt finbti Spor i @ttic[ungn: 
fcisai, mtn fom igitnntm bt felgmbt TCar^unbrtbtr i aKongbc - 
MtM bigttbt. 3If bt 78 Wlflnb|ft ?iotItc, ivWt i btn af ginatftn 
fMfaltcbt tilonbfit fiittrair&i|fotie opttgnrt at M« Itwt ^a 
Sifontifliionin inbtil fetnimob gnbin af btt atttnbt ^atfiunbtibt, 
¥>t bt flt|tt fbtfotttt (ligt tRirauc, eg i mangt af bieft btfimgtS 
bt i/mb aninbtr. 

') lO^ittr, 2i «ai). 1, 3, «. 317. 

DjIreobyGoOijlc 54 ip. <£. SOhlKr. Cm btn {fI(ln^fTe •^ItlorfffFttMinj. 

3 (rt ftrtntbe XotQnibcAt U«t (tnflt fcrtt €}*gari dffbiHn 
rnb i b«t fftntmbc, fH« t<u n»^ fKbt man brs^btt ot b[i» 
bttjtnbt mrb trpfct Cøgtr, l)bi(Ctt ^t« langfomt; mra 
fDtM ERtfbimationtti i fStgftilMirtn nirtth mob SogaMning, 
b(t mmtrt, «a tUbtilS itt( ubni Øtitnb, at fnbt^i>It)e ^opiflfn'. 

iCit Mt bttfOt til Sp(h fot {jt^Dritn, at man jra btl 
ffittfiibi Xot^mbnbt bltv i JDamnatt og ®wnig epmctrtfem - 
ffoa be mcmbft ^nbfErifttrt 6igtl{)titb. 3(nigTim Sobnfrn, 
Satfdttftm tf JtTfnwgtta, famltbt ab^iaist btraf, unbrTftntrt af 
S^iltian bni Sfktbt. fSi^ Dr^njurT ®wnbrtA ftnbtt nsglt >f 
be utgiiglif Klonbllt Qobicrt til btit fbi a(- !Bibin|labiIig(|(U 
Stfoibiing \aa iwi^t Srrbtcit btn Xrtbit. SWirribtttii gtugRun, 
b«, fangni i JtTigtti ttub Sari 6tuflav, ^avbt vatt it fwnfft 
imbit jDpmffTFTomfitb yaa Sflanb« bogligr Stattt, bitb 1661 
Ttnbt til 3«lmi aL tjebt {jaanbffttfttc tiC Xnti<|i»ittt«ar(^iv(t 1 
Øtotbl^lm. S'^tt fmbfrf (Ib(n bttowc i fommt 3Sriittt, Jnbttl 
d^tipian bta ffnnte 1685 fotbob 3Mttnbrrnt at folgt ^dnbi 
fhiftn ttt Sirmnube. fØIm ba Q)ref((rot Ttint STtosRtnd i 
SSe^nbtlffit af btt atttnbt XarE)unbRbt tern til £}in i longtligt 
.SStinbe , anvtHMf tfut mtb faa migtn Sfm- battU 9)ntst og 
Snbfltrbclflt. at fUK faart faa {iaanb|hiftn bltot tifbagf, 

') Snbnu i Eangt \tntrt Zitn blnt QSaqattat ftunbom itti ia\ttt, 
'flDorpaa ffn Ci)<^!ftfan btn SUtUå Xnstbnbs om ■^uuStuaCm pna 
3«(anb 1746, 3 3unt, fttmbiijbrT UtimptU SOni bfbbtt bet f. 7- 
„iDe fTt alDorllsfn at (laaminbt mtbtr 6t»f at nvgtt ffg fot urøaitndig 
6na( 09 SVionU, ODoreii oa Banbtn, foifaiigclie« ^iftDrin (in 
fait {albtbt ®«sut og ktfttibist Cigtt tlUi 8Hn», fom illt fngmn 
en Gbri^tn, og bootMb brn fidlia Vanb bcbreeet." .obyCoogle ' S5mtcrrhttnder om ;Stt(beni( til S^onmftrH 
^i(bcic i ^cbenolb og bere« aSe* 
artwibelfc; »c^ sii- iDt '^ttcim, ditii&iatot 

^(t n nbm aisivt M af bt (Ej«nm1lt IBtoiftt )Ma bt( ISblt 
1 aSflUHftté DlAut, at SnfoiAm ntfl** n tHDomi til ntgm 
Ønb tf 3RobfiilK», fn bm ttoøttt efl« at fUbt 8^ i Ut 
aSntt, Nc otngiwt btn , og at ubbttbt btttt £9! mk b* longft 
fraUignbt Sfiit «g fjmirff 3ii:n. JDtmu fBwnlititA tftn 
intoU at Ijtnbt M €(jlift(, 09 ^at fnmingf btt til Jtloi^b, 
ftlilbt vi Mct vtgtigpt JtuitbfobK om Staunii utMtfot og inb« n i 
ot. eg b( foctrinligftt UntMffgtlfir pm bt fvdti Xtttfttr, btc 
tun i Init SNttmngtc oo^batf |ig ^r Mtt S>it. Wim SHau 
»|bt tliwi itft^iMHibc M bet nffrvwHibc og matrritat; btt 
tphgK itfc Mot eiotMH i SocbfttS eSCifb, bft ^gOMzttmmtt 
tHi oltnt ftatuilfgtmmu , for [igifom M Ubbngt. Mrrf iBbti|!e 
Sjsl; brt fEuK tiSiøe inb t Sibtn, og fggtt at tibgMt f^ btt 
Miioitgnf (« M a:il(DRim(i*t. 2>tt 3)i[tei»B»nbt rr i Xd 
ninMig^rb f^lt flnb rt uigjtnmintKtngiliBt Cafftj Zantm 
bettiM ftelt« bufec, fon oftt^, SRfnnrfftM ^ftigØc £ibni16ib« 
i Sftwgrifi; bfti <^(bcr tet ni(b XngP og ERdbfrI, og fabti btt 
Mfti ttwUfin ^acA og Srpgt. SJttngtningtn af btt Sertt« 
gimsm bttimob reitr iHt i tingm <!h«b {Htttrt, fctttw iHt 
mtnbn Solrlftn i Stttægtlft, hhii btnnt fBrvogtlft n tiOigt 
fiibunbra OHb nt ferttrøgnbe SIo; fem fptftiunbtt te btt Sotbi> 
gtngiit ttn ®fiig fot alk ufittimbctEtgt; Gitibtt, fotn 9hitibm 
[u tit optøTK eg cng^, otbtrbitgrt bttfot wb Sottibin, btc 
tKi- ftof!«, mm blot abvam. •^tcaf tan m«n ubtn Znivl 
fottion ftg, ^otfoT aBt, fom ^ovt tt^Ibt nogm ®rab af 
&•»#, bm tKRt øttng eit>mfabt% tQtt tj, mtb m gaiiKt 
m 3ittttt«ft bttMgU .^iilotlfn og bt SBtfliMnf)(btc, but fttm' 

. ■ ' Coo^le £6 tR. 9)?. ^ttrfttt. Qm Piberne til S)anmart$ ^i|førit. 

ftWn. Sigefotn itemEis titt mMU SUtnntftt gjntit tMclit t(b 
fin Siinibom< og tibCige Ungbomt StgiDtiifirbrT, faa ftct tilia 
dftt QRinnrflfflagttn tntb tt btoæget ^jfrt« illtagt paa bm 
XiUcetftt , bfti f^ar gimRrmtmnbRt {htnbom mtb, flunbem ubtn 
entbfldtb. Stflst. r<ioHl tti QStnntPfflagt tikr tt ^otltflai, 
fon) b(t tnttlK 3Rcnnt{ft, ^»e gftnnfmintt btn aatlr SSonibcm 
ubnt SStvib^b, lUn f)i\t btnnt, fom man wl ter antagt, Ht 
til, faa n ben fnitct, es foi^ (» Sib ubflttttt af bet følgtn> 
£jt>< ESrgiMnQtbet, btr ^aoe eftetCabt {Tg tt ftecrCere 3nbtni(i 
brggt funne bttfoi: tun tr^olbt CpEfiening om bt tiblisftt S« 
giHnE)tbtc oeb Sagn, 9)?tnntfltt f)t>t fine'S>''nbtT, goltct fca 
Clbfttbnnd SRinber. 3 begge @[ag4 Setetningtt beefftt n 
(ejtibttifl, nat ^oobt ftg fagt ^tQig 2>unttl^b; igitnntm btm 
beggt jhooltc tt tomantiff Cv*; og ligefom bef wt ntppt ^ 
nogen , bet jo Oeb SottctKingen om benne tQer ^tin nKtrfilige 
IBegietiilieb , bee ftal \san danbtt (lom i Sambommtn-, men 
om 1)V\lUn t)m ittt feto mtee gar nbgtn @rtnbring, Witt 
foa m ganjle ejtnbommtlig gRaabtj tiUctggtt binnt !8tgititn(Kb 
tn fScttb og Snbflpbtlfe, fom ben timdigDiie i S}ii(e[igb<txn 
Blbrig ()at ^aft, og tbtt (an tobei |Tn ^nbbitbmngltca^ gtenlasi 
btn for flg eg giøn btn ttt Icwnbe, tiUigt ublinptCtt btn »ib 
fmigienbt IBiomfiombig^tbec, faa at fian lilfibfl troet fulbfomimn 
at (unnt tiinbrt btn, faalebt6 maa, og wl i tn tnbnu ^ett 
@tab, Sagntnt fta tt ^olU^agt JDlbtib, tfttt^oanbm font bt 
ubvtfit ffg i Xibtn, tigtfom af fig feto onigtveC meb tt tomnnlip 
ipt^ittT, ^DOtueb be uubfltttelig inbpttnte fTg t J^utemmtffen, og> 
Iioab enitn be nu men tSer minbte foate til tn objeftio ®(tnb^/ 
btføt vebtommenbe gottt]Iag6 fanbt , uaflbi|ieligt ejtnbom. 

2>et nua anftet foi tn fanb nallonat Sltgbom, noot tt 
golf, fom tn Tin fra flnt gubte, btfibbet tn gjlcengbt uf foo« 
banne @agn fra btn fjttntfte £)tb} bt e» tigefao mange iBibnrt 
om tn tibltg Xanbtubnitling og em SoEItt^ ejenbommtEigt Øt> 
ffaffm^tb. 3 foab'anu qabtnbattt ftg ifM btn (ttligfic SRiudit 

DjIreobvGoOgle se. m ^ttaftn. Om Sdibntu tit 3>antnarH ^t|iori(. 57 

9lnbni< Spbbc, SD^Ianbnirt bnsth 36wnt9Tl!§t»tb , øj) bm 
M Spbtnt ^bt Øo( nbvitCtbi uubtminitlig ffabmbt SontalT. 
gra ttt %mflt aniin Sibr bliwt btcimob Gi^fli at betragtr, 
MK btt fpøcgrt om bisfi Sogn' b<fiori^ Conb^, noar btn 
nitgt go^anb itTOwi brm, unbtifean bntf gerbinbtirt og 
tichftgt SSdmimit^ns ) Ætbm, noat bm fbnlsaarc flg brt 
@|ietg«maat : €n btCft €^9" eirftlia' <£cinbtingn af'fanbt 
2i(bra|ttftc; tUn nt bt bjot gofint af tn barnlig 8«ntafl, bet 
^t gnttt tn tin ottbrn eitftlig 8f git>tnlj(b , eg brrpa mib . 
Xmbffil 03 3nbbi(bntngm< Sn()rb ubbanntt bm til et ^nlt, 
ht albrtg fwt boft tiogtt vitttlig Xilfmrtnbt ^faa 3oibtn. 

iDiøft @)W(g<niaa[t Ian man gjøte, 09 b^ mm oftf giort 
I13 ogfoa otb SanmarH albftt .^t|Iorirj mtn CJutctnt m 
tltbiH l)ei|i for^jtUigt, €n af •om iatM ^fftt^t bat ifft 
.Mct fttmflilitt m fammtn^vngtnbt JtongttaKt af jOanmarH 
Sfgtnttr fet Jttifltnbommrii , mrn bur tiUigt etbjt at anoif* 
ti^ mfftfeltg Utibtrtongt og ^tlt, mbotr anbtn minbrt tnS 
gribtnh fBtgiwn^fb, btr rnbog fpntri at ^aat otbrM affonbtrt 
fu brt ^tlt, fin ctttt ^laii i Xibtn, fin ntit gocbinbdft mtb 
M ^Ht og mtb btt Sntfltt. 'f (Cftim ftn bt , at jfg tonftc 
|Ma @u^ine AiompttKnt , m gtugt af >n SRtnnft^talbrrt uaf> 
ioAtt StTobcn, af bm oMirocbtntligltt Sarbom og et IpHtligt 
SM tnifl^lbtflf Ximtt. 3(nbrt bttimob fttmfliQt et HartmiiH 
^^nt i ^(btnoCb fra ta gan^t anbm Sfintpunft : Sin 
h^tr, fTgf b(, fitn af lefe ufammtndangmbe ®agii ubttt ^iftoiill 
SiEtb og JBrtpbntng; ft^WTt Sorføg vfi"/ ot bctngt EpS'i brttc 
^tth, at ftnbt jDtbm i btnnr i8i[btrrbe, nuta mi6lf[(t<j og 
faaltbtt fan man wl foTdott Ps. at man, mtb jDanmnrfl nijt^t 
^i^oiitf^titr (an fommt til, ben QtHTbnJiØning, at b*t te tttttp 
i m gTtm^illmg af tiott £anbt fStgistnbtbtc gonfb at fotUgoat 
bra brtenfft Sib. SRtn faaltbt« af bttragtt Sttttningtn om 
^nt Sib fom iKt tilbaitnbt , forbi btn iHt te til for o< pna 
fammt SBtaaht fom btn ftnttt, fotbt btn i(tt (an (lettt ^g (ma 
tern Arønnittpciwiti Unaeln, mtn te i(abt og bamul af %ilttt 58 S!. tD}. ^ttfrfen. Om Piberne til ?>anm<irf« ^t'^erif. 

mA SHlirb «g Timp, tUa nifb anbn {Dcb ot fKbi^aat £«• 
maiM eoyn^iftoTif og etilbtingm øf goIffM -gotfattring sg 
@(tt>ft unbti {tebtnbonimtn ,, tx ubrn SEtHOl ot borttaftt tlitnbt 
of bt ft)«nnt^( ^nln i oot 4><fio"<' 'fl at tti\t m røpgning «f 
b«R feCgtnbt ZiM StabtR^tt, rom nuiRglft |in Ønmtsolb, 

fSttragtninam af SanmoTM aliftt {li^wk t<bti D(|lu 
gotraltntn af bMfe iitiut til ben rsKbteiiltiing , nt bft ^kttt 
ttfta'atnbt Mt tm anfttS foi tilfotkbtlig tUer blot rinuljg ^' 
ftotifl Cdtiti^tb; miR fnrnb iig mtbbtUt 3[lRK(ti()tbtn (gM 
@lian|Inini;>t i bmnt SRAttiit, trotbt jtg btt (Møfrnbe ot fD»b> 
ffitft føljribt inUtbmbt emiotrfningtr om JtiAmte og Uié 
tbtfyanMioa j Xlminbeligiitb. 2>iifr iBtimtctningfr ubglvt f>g 
iltt fiu mtu, tnb bnA bt uirfrtiii m, tn Cercflgt af ontnt 
SRftiJRgtr og @ran^ttigtc, btt tn famnwnOilltbt, for «t Cth 
S^fenn til ir rnbtlig 2>om. £ttre 4>"<f4t " naciiK^ it 
brtrogtf Xingtn ^d ben ntgatiM @ibt, ftiarnt at rivt ntb tab 
at brøgt op; btt fatjlt maa, btHxerrt, ogfna btt, goot fbiub fK 

. btt fibftt; btt ti i fTg ftlD bttanttligt eg van|itligt, og btt ti 
muligt, at mon i tim ^n, ^imtb man n (ommtn i ®ang, 

'leitioti abjljaigt, fom man fibtn otl ftnbi burbt t[tM fioanibi 
og ijtnt ii( @tvttrt)unlc. Sn faaban SKbfattlft maa tmiblttCib 
nnb^ttitl RKb (tiiMtt foabant XibttH tnbtligt SormaaC, nb 
Øianftningtn« JStj tnbtlig og liljfbfl at ti^otntt fig m tt[fbrtabt(ifl 
jtunbffab. 

SSetiagtt ti \ %lmtnbtltgf)tb bt aRt^t S7Iinb(<m(nfit i 
forben, ba bcfiaat''bt, ligtfom ^oB aDt ClbtAtn« golItfUg, i 
itDti)iiaiibt Sauningtc ^a btn fltnitPt Sib, fora vi i V(ininbt> 
ligtKb fpibt btn JStfhabtlft f)6t aRtnndltat at brMt« for Sfttt' 
flo^tn mnM om bttt« Sl^bt og om bt wb tn tUtr anbts 
Daab ttbmacMw STtanb/ fom txut tn {BtlfTgntlfe foc (in 3ib, 
tUtc btn inbct QiobiKnbtgfjtb, dvoniwb SVtRntlht fvgtr at fni^tt 
fit iocbifh t'm ti[ 4>u"''>i ^ at, gjnt btt gubbommtltgt li( 

-DttUngtr i ^an9 QKdbt og Goigi CEaobfiHnf Samtingff/ i 
^tilti Stbtt itft paatR iffft' onbtn Slaobt fxtr oblnit fifl, fiM> % ^. VfttrffR. Om Stibernt ril X^nnmarM ^ifbrte. S& 

fbm @tm)()Btt, SttttidEttrt og btflOgt, m ubm Sebl i tint 
^nfttnb« mnrtbatltigri ^tt brtrt tSlbi oift bt %cUta UStH, 
Kb btrrf St^alftn^tb ^oltnt Jtulturgtab, og bt funnf brcfoc 
tiftt mtgtt ?^ paa gollrttf ®ab(r ég ®tiHt, pno bttt ^uitflige, 
tmbntibni ograo bargfrligt gotfntning, mtn, fom ^mmt Sibnn, 
til bt i Xlminbiliflfieb om ftlet bt (ifhti^ Srgivtn^tbtr. Sffrrt 
nifflbt (t et[ Stuntflmmty dcit Snbjhlfttr unbtrtlbm ritttt op 
lit bm ^tbenflt Clbiib, mm tjvai iCanmacF aaqMn, taa mm 
bcj ifft mtb €lffrtf)tb antast, ot nogrn biftoriff Srgibtn^rb n 
opituTti fan nogrn 9lutitfttrn, albtt mb StKingiPtntnt, eg om 
mim tab oilbt antagt, fom tinuEigt te, at fltn ianft fitunt^tm 
(tn^nt ti( m inbnu otlbit fybtaf Sib , fiia bCiMt bog btt 
iiltotifft Ubb^ttt ^øjft~ libttpbtligt ; tfttt bt af . Vbri^amron i 
SniiqHtiflt ^nnaCtt og af Stijtt i €ota 9IiM ^Jlfbtr ifli> 
pdtbt Unbtrfegtlftt om Stunt^ftnnt« 3nbtroCb i Uminbdigdtb 
Difn btt fig mmlig, at it f^boanlii) angaat yriDatr SRanbl 
JRtjfn tOn 2)øb, og at b( 1 alt Silb ftaot affonbrtbt fom f)øt^ 
foitt !Brub{ipftt[ ubm ®ammtnljang mtb f)Wtanbtt og oftt 
Sim tilfpnilnbmbt Soi^t^ittbtlft mtb $i|loritR i btt ^It. 

DtbctJ Itombt a^Iinbtlmarfti U^an ba tgtnilig tun i 
imlt Sangt, SCagtHgijht og S»taIIing» (Sagati^. Zf bitft 
m bt føtlit bt ctlbiit; fuR bt f)a\>t (unntt btoart fTg norimtunbt 
ufonunjltbt formtbtlfi StaDcIfrmaaltt , . Dlitm|]:a)»nt t^ øorigc 
Sitnt>DmmeItgf)tbtc utb btn albftt SigtrCun^; bt tci btflubtn 
lotlr og giw tun ^oDcbfhegmt af tBigivm^tbtrnt , og maottt - 
bfffot faa mtgtt Ittttn btoaitø. ^^iUigt faabonm €!angt, 
fem b(tct tnbtlig ^tag af at vart bigttbt i ^btncCb, tct 
tttfflig bltpni ofbttiarfbt til Mi Xib, mtn bt flt^ ttt fStub) 
jifltK, titbffttvnt tangt ftncH, og fnppltrtbt eg ubotbtbt wb 
ii^llubt pmftåft goTtBfling. , tongt pngct trt b« inofaifh 
€iigatr ftte, altfaa ogfaa langt vngrt, cnb bm Stib, O"'' St' 
ginndfbtT bt fctmlliat. X3t tunnt ,bttfin tun anftt« foc ttb 
fwiflbtltgt §i(lotifft fBtbnt«)itb om SUbcogtlftt i J&tbtnolb, 
liMr bt §owbbtj|iMn|)tbtt, bt ftcnifliat, bitroffti«, mtb Xnfmtlf« 60 K. TO. Veftrfffl. Otn mitmt til ^mmam ^iflotie. 

uf ni.aanmrt 60113, tSn naat btrt« opleUt (SUmtntn, 9im 
en (iubon ©ang »U ubtrpHtlig an^rrt, «tre fim til ra faatHm, 
fB« mon mtwiig Ian gjtnfinbt Srsiwnfitbm f m tfUt dRbtn 
Clbfang/ om ttnne ttA Itt« af 4»ijlotitj!tiwrm frio n brnjt 
»Uft Dwrficwb fpnrt at-jlaat i nogtnrnmtidft gotbinbrifi -miti 
ftlw eogoin. SRoac int« af btttt « lilfalliff, tunat finni' 
S»I«Uina(T om ra« fjtnit lBta<»nfi(b(t t!h fiaDt anbtn l^itmat{, 
■ mb (t to|i goIEtfagn, tDct fnatm btn af« (Kti anbrt Øflg« 
ubrprungnf inbiDibutKt Tinftutt^i, fom btn ftntt* gottæHet 6« 
, bannrt pg af Ktgivmf)titm og -b«(é ©aninwHdoeng. 

@9m b«(i(nbt .gninb* baabc ©ow ag ©norw, bfw* 
tljloript Brtrtningrr btt» :faa Sang«, btf» paa muubtrij 
- gortaUinfl, eå'SSnoni dat oijinot SRa, naai ^an n«top pa« 
roBbannt eangt grunbn pn fiifiOFiflf arooætbigfitb i Sing, cm 
^oille i)an af (gm og fine ii«rni«fif eamtibigrt gtfating imrt 
funbe Bib«. ^0« ©aw finbt »i ligtCebrt ide blot »tWiiipH« 
af ©angt, mtn mangt anbt( ^o4 t)am forttommtnbt SottaiCtngn 
^a« aabmbat fiaft btcf« ferjlt @tunMag i faabanni,, bit tnbnu 
tilbttK funnt gjtnf jmM i gottsaingtn. .^tiwb maa imibrtitib 
ingfnlunbt tabt« af ®igt« btt fbtffjtUigt gorfeolb tmtUrm eSangra 
cg iJethritingfn (Utc ©agntt. ©angoi giétr, fom oi np« btmathbt. 
lun ^ootbtctrfjtnt af Btgiotntitbttnt , tt(t bttt< (nhttt Enw 
pttnbig^tb« og gøigr, fjtlbtn bttrt b(|l/mt( aib, oftt ^ffftt iKt 
btrrt ©ftbj eSagntt bmmcb ubBibft, ^b b« twt InbjIcanW 
i ©ang(n,"»g b((Itmiii(r, dtiab biri »at ubtjlimt. iDtn ftn«« 
gottattft fiat ntmlig «t (angt mire ubftcaft ©pilltrum fot fis, 
tnb iDIbrang«!« Digttt; fian (an I«gg( til (Der tagt fta tp(t 
fSttiag , og gi« ^eljt btt fnfie ; fian maa i bet ^elt bragt ISti 
gieenfitbtn nttrmttt fitn til |ig og tit SEil^eienit; ifaa. maa giw 
ben ©anbfpnrigdfb Cg tt ©lagl SJiéfieb Utb at aneift btn pn 
b((lrmte Sib 03 ©ttb ; ^an fiipte .Ittttlig til at givt ben ftnrt 
Snteretft etb anbtn|ltb( fta at taant et tUtt anbtt Ztat, font 
Ian fliffte ret leDtnb« Snbtrpl, 09 otb at gjow alt (joab jlort og 
tittligt tt til gDtfabttnt« 2)aab- ©aobanne Stol, (^ wb tn % ^. <t]tietfen. £)m Ailbemt til ^DanmorM J^tflo* it. 61 

iQrt aabm fotafttriffifE SfftafftnEld) , fsttt 3nbf>i(bnfng6(caftra 
tBti Set'lf'n i tn Imnbc Steaa'ir'' gitntogt (Ifl bfi^^ tit og 
ofte i gocKtaingre, bn ievtfat ith ftaat i npøtn Soctinbtift 
mtti dottnnbct , og fnptteø btrfoi mangtti Sang ton mrb (btrØ 
ftMgt Saanb til {jotxb^nblingni ; najlm ^lit eSagabtbriot^Itt 
[mm S'Oirrr f)fTpaa. Soregrt meb tnttlti XiCfatningtt , ub> 
fnqlfK tntb [(("Si' S^rctt goatc engntt foaltbrt ^o £anb ti( 
Eanb, og oWTalt, f)W)[ brt fommtr gn>, ^ac btt ^itmmt. ISt af 
tt mitft ttafftnbe Srfntflir (jtrpan ti btt betimbtt €agii om 
^tatb og @ignt, bii fottallt* mtbJOnabnaotvIfc «g ^aaolifc 
tung uf ®ttbrt, ^ooi btt et ^itfaCbtt, i nojlm ode notbifh 
{anbt: i Uplottb og 9l»it( i btt <gtntligt ewnjg. i {»llanb, 
i Sttfrngm, i Cvnbmn og ^tlgtlonb i Olorgt, poa Zlt, og 
bn ti, fom bttimbt, fbtwt nat foi at btvift, at btt tfttr Saj«< 
Sntftding eiitrlig tildøitr at, og bat tilbtagtt ftg ingni anbtn 
£ttM tnb t SjctUanb. Wm tttt blot i Sttibtn, ogTaa ubnt> 
Iinib« ^ar ©agntt |Tt •^inii bit btfjtiibtt Gagn om %ttM 
frtb og @ulbfmpKtt, fom tit Ztgn pao btnnt ^tniagbrt pøa 
Xlfaiwj, foitceUet ilte blot om Jtong giobt i Sanmacf, ititn 
ogfoa om Aong 3((fitb i Snglanb, Jtong SSrjan f 3tlanb, 
QimgtiSIolf i Stotmonbitt og moaffti tnbnu ^tit; ti btt inbilig 
itft.btri^nbtiligt, at tn foa tgtn original Stgiwn^tb, fom btn 
btr liggtt til ®ranb fbt goitallingtn om ^alnatott* SRtjItr^ub, 
finibt gjtnføbtS f Sibtit tfin; ut fiabt (lumitt i ^ai^unbttbn, ^ 
Dg gjentagt frg ittt 1}Dt tn af ^anl 3@Iltng(, mm i^tUtm 
^rbtfoir pna bi fi$ttKii«|lt ffijttgi. 

SpbtDaitngtn af allt bc ClbtibAfogn t>i ^w fC^lbié m 
[mnt ^ijtoiifl Zib; «i maat beifoi btmctrd, at jo nvrmtrt 
Signtt xptttt f)tn til binnt, btfto me» ^ifloiiff blioti btt 
Injliog, bit tfi(r()>ianbtn ontagit, mtn bit ii ittt fagt, at 
itttt ^njireg nat btt opiinbitigt. 2>t gamit @angt tit ogfan, 
»9 fiwn ofti af mptftiff 3n&f)olb, 3 Sagnit m btggi ©Iimfttttt, 
bit mut^i^i og t)i|Utifft, blanbtbi; i $l{?oriffl maat bt affonbuS, 
4m»b maatti ^iPotii|ftiwtin lit Itbi« til, ol [abt goiflonbin 

L)/reob,GoOgle 62 9!. tOf. Vtterfen. Om Æitetrnc til £)iinnatEj {tifbrit, 

\ttxft oHi ben i CastKt fpiUfflbt mvtfitfh ganta|! og at bngt 
ftlM STIplEien ovn i .&i{ioiini. {liRgtlr^iHrtn maatU sjm 
ttttt, tiri tMtn ttotbt ^an tiitfdig at {!aat paa th fa^trt Qtnml), 
- tU« i bit minbpt maattt tjan bpsgt [Ig m fooban, ubtn tnilfm 
^an< l)(It JBact fnart tttaatti ftptit fammm tg opEøfe |Tg i 
ufammtn^anjtnbf iDtU. Slil bet oicttlia I)i({orifIt fnptttc fym 
btrfbr c t anbtt €0311 , bti ubtn Stoiol ogfaa n giwt dam ntb 
nogtt ^tdoriff Xnfing, ubtn (oilttt bit ti funbt btvart«, og i 
bm Øammtnliainfl, ^wri btt nu (ommtc til at faat, moa btl 
nebvtnbig atiMflt btit uboorM CtgEitb, btn .Dtagt, om jtg f«a 
tnaa taibt btt, ubtn liuitfin btt fira; af tn{iotr otlbc ierto\[tt 
fom fitmmtb. - S^at btt fet{l antagtt tn foobiii' tn tfllti btt 
bttnctll af frg^ ftlti inb i tn ftntn ^iflotip Xtb<albrc , ^mt brt 
opiinbtlig ntppt tiasbt djtmnit. ®aaltbil gaatr ti<n tbbtjEt 
Wtvi^t om ^ebn 09 Sa(btt< £)eb igjtn {»aa Sotbtn i Jtongtrot 
af fammt 9tat)nt fyit €wo, og (Mb oi fra ten Jtilbt {jtnbc 
fom tn af bt b^bflnbigflt, Sjfitxtt og 3fanb mtt{l tectnbt £igl' 
ningei, ftnbt vi i tn anbtn frtmlilDtt fora tn fctbtKinlig (iflotifl 
Stgiwnbtb, lil (silfen fun faa ratgtt ootrøtbtnttigt og otbunbttligt 
1)01 tnptttt ffg, at vi ifft tunnt toiDtt om btn* oprinbtligt gotm. 
jDo paa in nogtt ligntnbt. aRaabt Xdoitil ^tlfart 9!tjft t^ 
€SaroC fRtgntng maa inbfalbt Vtb JtrJ|ttnbommtnS. 3nbføtil[tl 
Xib, faa fbrbinb(< bmnt SottaUtng Diitelig mtb Jtcifltnbommtn, 
fijent vi i btnt fetflt @runblag ntpp; funnt mictjtntt btn 
rapltit^, Xarattttr, bvortitb btn (at ^ig^tb -mtb 2(ort Sltjft tit 
3«tun((im, fotanbttt og blanbtt mtb ftntct Ca^n. Wtm btt 
K Iftt blot @aEo, mtn ogfaa @notct, og (vab Uitbtc ba, om' 
ogfoa anbit ®aga^twti, btr fegt foaltbt« at beftefit eagntt 
»eb at givt btt SEit! og Øttb, tUtt mtb anbtt Grb at gjoit btt 
(ifiotip. ^0« Snocre, trsbt ogfaa Cbin og (an« SRtbfolgtri 
fctm fom 97Itnntfftt, bt bot iblanbt STttnntfftnt, tiigt mrb 
btra og unbtrvifr brm; og bog fan umulig btnnt Cbin vitn 
(iin ®ub, fom bprtibi« vtb 3tfitn« Srtjnbftt, og ^vi« Soett ub> 
brtbtt fig bttfca tvtrt igjtntftm (Sucopa til Sloibtn. Z)t mpil)if(t æ. ^. qjettrffit. £>nt Sitbmt Hi 2)i)nm«r» J^iflotit. 63' 

Son^iinjn fBnie oM^wb f)Ot S'tartbniM at ^ <mtag«t 
ni ^i()»ri|F Aarofttrr Enigt oftjrr, tnb man i Xftninbeliglwb fon* 
Stan (fg. Sirbffl fom [)t|lori|i ficm|li(te grobrfcrb og b<M 
Cjifioi Mb Stttmwtmt Stnja 03 SUtnia, ftiitit et bin mtt 
mftfiijb ttlfMtntbt gotf^Oing i ffielufpaa, ^r Qiibtfribni 
[igtlti)(< aftqM wb ^ittlfRmcl Xtttsmff; og twril eittunbtclig, 
Innbt man lutffm fTgr, foimrbt tmint SNptN Ps foJni nub ben 
tiiStltgt gott^i&mg om btn 09« al Cnbtn (»ttlbnbt tab , ba 
Stl^ ^bM, ^uaraf fu[i)tt, ot Stobr« SfWtfb ^iftortll bito an> 
fu til benne 3ib; bMtnibbtrbt ojifaii bitte Sagn fnt nrnt, 
ftrt af bm tangt ftntrt S»m|1illing bttaf i jDlof Xt^sgHfniS 
€$1191, ^ot bet [Kggtt i Xbert SRunb, nrmlig at {Rorgt I be 
(tupt Sibn »ae brbott af Wif<C' »et aPe b«be |Ma to jtoinbet 
nn; ba hm SSienb ^a JB^Ianbene, fom bitfe Xeinbec gierbt 
ntgtt Srpbeti , inbtti etibtlig X^oc bttebce bem. {Betragter mon 
Tiultbrt Øajnent i bet pore , i en lung graltanb af Zib, og ittt 
Hot i be Srretningti, fom nitrme|l btrnt [linanbtn, faa Bit 
l!iir*(ia^ ingtn (unnt toiult om , al fllbigtrt 3:{btt ^ane tiCegnet 
[[9 langt albie iSagn ag frtmmtbe {anbt«, og %«at gjort fTg bim 
mtn ^pqgiligi og fortroligt »eb at ombanKt, bem. JDette falbtt 
ifn i i&intnf, naar mon- fammtnftiQet be ttlbfte €Sange og 
Sdgaip rotb SRtbbetalbtrrnl ftntrt Jtj(tm)Kt>ifit 09 gortaQinstr. 
^vilfin gOTan|)iing af btt famme 2@n)ttel < ^OtKrt anbtt 
Xorin og Crugt poa bm famme ^tltl ClbtibiQ< blbunbectigfte 
^It, @tgutb Sofntrdbant , bltott i Silftniifaga til en tfbbtrlig 
eigutb @Denb og i Ajamptviftmt til Siguib Snatenfotnb, bit 
^ter mrb bt banfit Jtjiemper, „f>ia btt bonnec unber ERo<", 
(^ opcpHer @gtn mtb !Robe, cg „fecti fanitbt« Sommtt i Sp"; 
Setntn tUtr Xburftn i Sbrpmjqoiba blieti til tn S^oAfegreoe, eg 
Sctia fammeØtbé til &tn abelrgt jomfru gco^eitbotg. Qpflob 
Sagntt tirtnu en ©ang I oot fagniøft Sib, f)Bir(t SCteftnec 
ncmit Pi sel ba Djlbc flue i bi4fe 9torbtn« alb^t og bpbfinbiglte 
n»!if)t^t grtmiiillinget! 3Rtn — Pil man ubtn XoiPl inbombt 
— brt it iHe SBtt at btbsmme bt (elbpi og KtPcttbigjle J^iftotic' 64 9!. ^. ^pftcrfn. Otn Silbrtne itl SuntnaifØ ^i^ri<. 

ftwmt IBitetnins« tftn pnnt gabbr fra m libtt fnoflfulb 
XiMalbfr; sg lAtn £t>ii>I li^gtt bti nognt Stunb i bintit ^nb 
Mnbinøj Mt M KU faj, ba bilbi oi tfft boctic wb bt ccnaibigt 
jDlbfagn. {»'ii'^ inbt{iaatT oj imiblntib san|Ct fbi, at bit" Blb{it 
Sagn i S3tr(tlisbfbm trt mttt agt«, tnb bttft fmrn gon 
bTij(ir» , font 01 (unitt Qjnitttinlliu ag gjtntjmbe tinbn htat 
fDIa^, foibt Di (jftibt btm i Urti oprinbtlige 83(|Ia(f(n^tb ; Cft* 
faantttt daw »ijtnof foi e< tt agtt Xnfhøa af bm SEibMlbn, 
froort bf febtrt, men (»wc langt tilbagf i Xibni tjntbt iri bfnw, . 
og 6<''l(t>* o'>^") JtunbtfaUtitbi f)a« Vi til ben uben nttDp 
€asnmt ptv% Slet rr øEtroa rimtligt, at .Clbtibtn« $iftorie> 
^iHce (unbe ^ttoabe iob poa ten elCer onben BSUbjti, font Coa 
aabtn fbr btm, eg f^ni wtt foa let ;)t bmabe; bit n enbog 
rimeligt, at bc JHt blot tunbe, mm ot be'ogfaa, omgiont af 
fon mangt SJtfe, og Mottebe for faa mange SHiHtt, fom vi nu 
teflbbt til at efttrgcanpt Soltenet albft ^jemftovn og {lanbtlfet, 
maotte betrttbc ben; be ()ave oirttlig gjoTt bet. 

gttbnu en trebic ^iftoit^ jtilbe fjant vi foran natmt, neniQg 
@lagt»9i|tcenf, fom i ifb ringf SQanøbt irt' o6 oiKileHitbc 
fro gortiben, og fom cfmeligttiit, ba {Rocbboemt fatte foa jtoi 
$tii6 paa al mlnbet eg at ejjtegne bere« Sabre« @lagtleb, tunnt 
fiaw bttpbeCig Snbflpbelfe paa IBeftemmtlfin af SahmaTH ctRiftt 
^l^rit. SQtb bem PuEbe man trot maa XMregnfngen et^ibc 
en ucethlia gaiifftb, og uben bennet Sefiemmelfe eatler a[ fonb 
^ifiorie. Sten følgenbe StmstEninger , em (vit omftonbcligete 
Ubvitting eg SRigtigbtb ei ^(nsife til $. 6. an&Oer« beljmbtt 
Unbnføgelfet om Gtøo og €!norre-, vin* oUetebf oife, ot egfoa 
Senealegirme maat benfittet mtb megen Ctotfombeb, ba bt, 
faalebetf fom bt tr«, itfr attib afgjH paalibeligt g{e|\iltatcr:, Z)t 
tunne nemlig i ^(minbtIlgE)eb fun antaget fer nogenlunbt |!(te i 
bl nttrmtfii Stb, og bItH fo [(cngtrt be rpttt tilbage i Siben, 
brfio upaaCibtligiri. Sn()tier anftiCig SCagt fegte at ublrh |in 
$ettom|l fra en berømt ®tamfabtr; n«f{en dQt bi noibi^ 
jtengtrt ^tirgfttgiflrt btg^nbi bttfoc mtb Cbin; nnar ifton wc 

LKjIreJbyCOO^Ic ' 31 ^, i^etfrftn. Om SUbtrnt dl ^nnmatti .^iftorir. 65 

tmmm f^ia utbt tiltogt, mon brbft Hbftt eg funbt, fatte man 
ifim i €pibf(ii, (Ufr t Wt minbflt tn anbfn ligrltbrC anfirlig 
Stiinb, fom focijcriigrbtt Ofb btt 2Ret(t, f)Port Sibliben tnbbpUtbt 
(an, idjfttnfm l)oilFft ^ørtt b( barn tiQaalt IStbrifcrr j!taal(bt 
fu miyrt (Mrtcr. 3R(in btlragtt blot bt iSIanbflt ifanbndinti 
msnb« SiomtaDltr , itoot mange ber htb{Iamni(be fca Srguib 
Sofnnbanti Z>ait(c Acnfa (^<lau{j), ^DDtwb Siniifttn tfft blot 
poabm «nt €ifit bragte« i ^ocbinbeirt meb ben banftt jtonge* 
(lagi, men tidige, ^oot van{ftlt9 tiib bmne Sormina f(nt< 
lKn((%, fflfb en af be flerfte ^aMijtlu, Sigurb Jofnertbane, 
tvilStebTifiH f)mit langt (tbligtTe EanbflraFningtT lil €FuepIab«, 
09 ^vi^ SibftKbti ec fiia ubt|l<niC, at b^n fnnit fammrnfltM 
meb ]lf(rne, ftiart meb fRt^nts CDbbiog. S!a» bt mefiemliggtnbc 
tib i en @Itigtfe(gc ubrtjenDtt, faoMrat man frembtlc« t)iin 
fwji' teramtf ®liimfob« fna (nngt mb i 3ibm, fem bd tmr 
iwftwnbigt, for at banne en fluitet £fta((f; betfot dat Cbtn 
mailttt ItM op igjen fna miinge @ange, fon) bet nogenfunbe 
)Kiiilibe(ige, man tjenbte til be focfFfenige Jtangeflajttr, foibtebt 
bet, og 3(nt(iSct af Sebbene imeHem barn og ftte fAmttbrge 
■^trffne n t)oS forffjeOige nocbiffe ^alt fotftirUigt , alt eftirfom 
tn Wibt en longere ellei tortere JtongrccetFe al ^emmfe. ^Ullftn 
ojtm 3Rar! liggec i(te feer for ®ranjfnihgen ! ^»ilfcn 2:umt(i 
pliftS fot gfncp(Tnbigf)eben, naar ben Dt( bejlræbe fig fot at 
f«ene bet, fom fpneS i fig fels ufotenfligl, 09 at opttate bet 
fmn fpne« inb^pDet i uigjennemtreengeligt OTotfe. 

jDerfom biSf« StemarfningeT finne noget St3«rb, mane oirtdig 
be ©agaerog ©liigttegijhe, fom læggeS til ®runb for ©anniat!* 
Slb^i^OTic, unbetfafieS en omtipggelig Atitif, forenb ncgrt tilfors 
IMigt ^ijtorilE SRefuttnt af bem tun ubbroget; foa MtDer bet 
ogfaa neboenbigt, at gjete (tg viflfe Keftemmflfer og Seglec 
l'venbi, forti i SBearbeibefftn tunne felget, cg albrig maoe (abtS 
af €ig(t. Sii 'forfege tottelig at ubdifte nogle foabnnne, bei 
natutiigsiij tte bt famoe, fom bt, ber gjelbc foc Selianbltngrn 
S 66 9!< ^- ^ttrfcn. Om jtilbernc til ^DaniiMirFé tyi^tit. 

of rt^wrt mM goUtpasl filterit i fab ^tmr og buntft Sib«, 
fom U oi |)tt omtaCt. 

Sil' fiipåfl SRlmtliafitb', tfii poa mne titl ntp|)t nogen 
^•c( Sotbting, fdn ntb EKrttt MnM, u bm Stibtn notnufit 
Smtning Ixutt til Srunb for btn I)tfIorif!t SottttQtna; tHn 
ba i Sninbm jngm af bc ^iflotiPt Jtilbfc, of ^tiilft »i nuat 
efe, (an ftgrt at liagt btn Sib »(er, fom af^nbM, foa dhui ' 
btn fSmming salgrt »g ^ntcctlftl, font,! Sølgt Sprog 09 
3nb(|o(b man tiDtCggttf bm ^øjt^t 3@lbr, rtiim Clbfonspi ftlv. 

^DiS m faoban l^aMt, tUn btnS 2lnb6o(b, ijiii btnt' tan %i«^ 
finbrt, wa M enbog (un i m ftntu Qa%a^ btr maa ontagri 
ot ^aot tr^olbt manafolbigt SitfRtntngn. @pm SctmptE nttDnif 
SIt9iut£Dbbroge2^b6riing, in, pjøni ftnm bisttt, boqnoaonftrt 
for tangt albrt mb {Segntt GobbTOseØago; og fom btifOT moa lagg'f 
tt[ ®iunb, naar man »il »nbnføflt btnnt brremtc ^Itt Étwctb og 
3'ogt: raml@ii9abntbPti(Mom3«irSI}ibfabmt,^bt«inbP(tttbtSSnf 
ubmXoiuI tee flovningtKiftn langt albttSSang, og fom oLbtcfoi 
maar tiUaggt I;i{lDrifI ØQnbrpnIig()(b i brni SStrftning om EBtgiwnjie 
bet, ^uarom Pi intet anbft(tfM f}(at fammtn^ctngrøbtSfurtrtninga. 
£tt @agn, fom btnpttté, ^oab (ntm.bft nu i Somtm a 
(ilbre rUn ^nfft, xbm tillige fra 3nb()0lbtti ®tbe funni rrfjmbtS 
at vare telbgammtft. 9Saac bit gaaeci bet (ion, uE)pce, (oloi' 
fal^, I^T bet crmHigeiil ^jemmi i 4>'btnoIb; brooigec bit |^ 
berimob inbenfor fnnce ©rsntifn, foa te bet fnartrt tt Safltt 
af rn (n|ltltg Xibøafbti; , btt tyi/obt gkmt bet Set))bntng<fulte 
af bft ub owc a:ib og @teb fcaoenbe Dlbfa^R. eigefom Slem 

. g'dbe (ig. m»e(l OBtr bet, fom gaaec i btt uenbelig (tote, faoItN* 
maatte bet ogfaa fitetfe Xraf til at oirft poa OUifabtent« 3)>b< 
bilbntttgtCcaft. ^^oilten Satttclig^ib btcfbc, at vtQe negle Vfc ' 
fatettf 3@gtlrebl SOm llfatfwE , fom eabet paa fBiinbm of 
;&avet 03 ratttif ^jt op OMt bet« foulmtnbe SEtbe, 'fom fowt i 
2;omme!fingfCtn af tn ^anbpe, btr tilijenr tt tnbnu Itgtntfig 
Qertt S!(tftn, og btrfoc fortCommei ifam at vart en ^ptte, foa* 
bannt SiOtbn tre iHt aelebi i tn SHanH fntort Stat, og ofte % ae. $(Krfffl. Om ^ilbmif til ©anawrK ^ifhrif. 67 

(igi fm fntbtt ^jtrtK. Stn 3w<r, fom forbantitt uf 9nntai< 
iln og'SuCrr, ^ctrf af (in (gm SB^nfabn i ^owt, cQrc ^ 
^11, ^oi< Sig fian btt bcKnbtnbt ^l'ib tlaotitc ub foibi Jtlipptc 
og €!(!», 03 foaftbiø i ftlw Søbtn tiCfieitt: J^nMt, r»m M' 
SBitot ti( boittf fio6 oigtisfte Stbrlfutj faabannt JStgiwn^rbtr 
(umif uubjlftltlis jnbprtnK |fg i {tutommdftit , og btMirt i 
Sfttnbrt igitnntm tn uttibtlig Zibfcottft. Sfttr^aanbm bfrtmsb, 
\m «t fitse ntb i Zibm, ^miinb|Irf Silltbtt, 03 ttibflcanM 
twn Hxtift Saab; btn u^pn . S^rogt blitxc lit in {inbovtnj 
3«tfn, b« (ign« it SiWjftg, bliB« tit m pubfig efpoirolbj 
btn (unflfterbigi Solunb, fDin forfacblgtc bt ()ttltg|tt Soabrn, 
i6m m ^optanb @init^. In fmcbn ^tftrffo; og ^tltitrt 
Sltbt jgitnnrm btii (Tammtnbr SEhfafhiing (raCrlogl) til S3(t 
fitgningm af et Slotbjtrg. Be ftn/a fobtloglige €agatt, faafom 
ZJibcil af Stmi, og alt (lOab btt b«nt btxtt ^cttg, tan altfaa 
ifft, om be tnb fagbe ot noffaa mtgtt om SDanmatif, ^tr 
(ttnBK f^nbtclig i fSftragttiing j ogfaa bt ^OM ©tilbtingtr af 
ibKty og ligtimbr m^llii^ SSoefmtc, mtii b(Tt< S]l?an^tl af 
^[bntng ctfrt tiljhcetttlig, at bt ftin m ftnttt Siigtningtt, btr 
mb en fatp efttctigning af btt gamle mplljiil« Stof fogt ai 
inbuirft paa SnbbilbningøFrafttn , og. at tiltgtit fTg en ZrO' 
Mtbig^tbj fom bt jujl btroeb tabe. 

Mm ^cbi @dngtn tila Sagnet, 01 btnplte, ert srbgamle, 
f%c tnbnu ilFe bttaf. at bt eet ^t^ori|Iei tuettimob jo oelbce 
bt tit, bello mert namt bt frg fStvtijm. ^n f[al altfaa tn 
Kenfom Atitit fegt at btfitmmt, om Snb^olbtt a rtcn rnpt^i)!, 
ill([ om bec itQigc'fon antaget at ligge tn E)ifiorifI iScgivtngtb 
til @timb. iDttit ec btn eanfCtlislle Cpgaet af afit. Da 
artpt^t 09 .^{{{oiit i it^Otrt SoUeflagS £[b{)i|i<i:i» berert ^inanbtn 
09 tabt f?g i [)inanben, fom ERegnbutn« SacDtr, faa fan fot bts ,, 
oUiriElb^t Xib bm UTftfigt Scctnbft fun gjénfjenbe« i btt fiort, . 
dlbetg i allt be enttlte Xcitf, tfft engang altib i ^etfonetne. 
Sin i SKptboIogitn ftemfllUebe Aamp imrlltm Xftt og 3cttter 
^n tiaige (|iitort|I Setpbning, fom en oitleltg Samp imtUem 

^ Cboc^le 68 fSl. ^. ^rttrftn. Cin Æilbtrnt til ;Dantn<irf 2 .^^tir. 

iRorbHie alb|lt Qctotrt SftnnfTiK (gjppftnO og tt anbit inN 
ttand'nbr optinbtlig afiatifl Solf'jliid. 03 n faa ^iHoi^ift D'S' fDOi 
nogrn nnbrn ijitlorifC SBcgiotn^rb, nun matt (an t(fe btifoc fta bt 
Øamlce Sfilbiing af bmnc Jtamp mib Siittnt)ib flullt til nogtil 
f)i|torif( £t)in$ (Utt: Xgocfl , rUtr nogtn anbtn finfl tUti ^faa 
3t)[?(A oJTftliijr Qlavne og mtcltt SStbrifltc. Sot bnt botti^' 
Dlb giu(« aCtfna instn anbtn Srtmjlillinj af ^iflotirn, mb jDlv* 
li)tn, 09 btn ^ootbbfgiDm^tb, font (fttc Øanbrpnitgbrb inbtbolbtJ 
i fammt. Ca bm Slanbiiig af mptbifit og biRort|T( SrgistntKbit' 
fom finbtt i Slbfagnft, tan opftnat jpaa ntnit Watbn, mtin 
btiwb, at W (lijtonftt re gaatt øvre til <ØIpif)«, (Ure at btt Innat 
(tIPrt mqtbiftt ®ti)f wb 3;rabttton(n (ftttl).ianbm f)ar itntagrt 
Ubfrtnbi af tn biltodfC SScgitifnbtb , faa aiMt- btgijc bif f( 2ing 
oini;pggr(ig' affonbrrC fta fiinanbrn; oftt (abre b(t (tg ctrttlij 
gjort; brt. føTflt Fan ijmt cttctc XilfalbrC i bm fjtrnrfit jDlb, i 
brt tn Sptfit fbrgubtbtj, tCIre, ftm tn 2ama, iRbbcfjtltbt baobt 
btn wrbeiige SDagt fom iRtgrnt, og tilltgt focrflillrbe ben ®ub, 
i I)Dt< 9la»n ^n ganbhbt; btt ftb|}t tt fabDanlig Xilfalbft, na« 
SItbm liggre od nftrnittr. Sia aili bt flilbei , fom i)Mt t)i|totift 
Ubf»Rbt, ju|t ^m()eH til brnnt itatmrrt Sib, ftta moa btrfac 
ogfoa brn Soi^niDbning fer{l ep{laat tio< o« txb tn^iore ^iftociP 
gctmflilling , ()oot Subenit umibbtlbar gttbt inb i ^anbtingtn, 
at brn optinbdig tt tn SRp(f)t, fom f)ae mobiogtt ^iflotift !Bt> 
l)anb(ing; bonblt bttfor ©ubtrnt mcb i $octa((tngtc |)dø Saro. 
fijønt f)an tnbnu ittt i)ac giott nogtt SBtnf om, alb« trt @ubtr, 
tlTtr fisiltt @[>ig* @ubtt>afenre bt «r«, faa moat si |ltnir fotmobt, 
al bUft SortttOtngre mnaffrt part til i langt Eclbri Snptbtt; tg 
btt bifcffftre |Tg urb nøjret ^nbtrfe^tlft, al bt tit btc. ^un 
naiit Xibtn og €tcb(l og allt anbrt Omgiotlfre mtb flatr Staf 
angiut J^anblingtint , bttré SBrøaggrunbt og Seigrefom titn 
mtnncfftltgr, (unrtt ol ^av* al SRimrlig^tb fot, aC @toff(l k 
tiifloriff. 

@t Og fammt Cagnd ©itntagrlft paa ^rrt Gttber fon ml 
ifh i og fot (Ig (iliittttgiøtt bt« fiifforiP' ÆtcPtetbi^^tb, mtn 

hjl-l-byCOOljlC , SK. ^. ^(Krfen. Om ^'(tvrnt til S^annmrfS {lillottc. 69 

mM bog altt& fvccftt bni. 31}j itft oITttit Mtwr Sltbtt brnxb 
m\f. mm in maa tiOigt op^acK Øotmobning om, tit Sagntt 
<Dii |!n S^anbring fra €t(b tit Stcb Ijit Eitbc tn ShI SotonC'cind- 
@r t(t tiQige libioft, om jrg faa maa ftgt, (Ucc iitnferrt til ubn 
fhmft tUec forfCjtHtsr Sibti, o^ faii brt faa fn fiinbf^RtiD 3){aab( 
fi!cf(itrr# fem m S)!ctbf/ t)i>i£ ^ODtbtmf gjtnfinbft iQibatrm, 
ii n bmat gpctlarin^emaabt ubtn Sciol dl focrtrtttte for bm 
iliitsnfte; tfji jufl imtb ciftp\ti tiUi^t paa ttn fimplffit 9!V<Mbt 
^unbm til at ©agnit ()ar fit ^jem |ifla faa mangt forfltflliat 
®tetitt. 

Kt ©agittt ^(nfoKfl af «n gertttU« til «n , af n anbm 
til tn anbm 3!tb, ftwtfttr bfrimob minbrt bHf 9)trfflig[)(b fom 
diftoriff gafiunn tiji @ttb« forVn ©(giom&fb maa altib fif: 
T(» tunnc brfinnmf J , (fttrfom tnbcg frlw @agn(t$ Xilsctrdft 
anii)b(( btt, og-@t^ttnt f((o Kfi tuitne nnbgajr nogtn @agni 
ifnwi« iDpmættføml)tb , ba f)ani SortctUing, naai Ijan rntm itU 
Fan ongivt btt (Drt angioir bet focvirrtt , {trap antajit AaraFtHi; 
<>f «[ 3@t)(nt9c; S^ibm bttimob fuæotr fom nogtt unibdigt (jm 
outt ^erfonic og SScaiuinf^rbjc. J^tr ^ttt btt, oil mffUi E8t> 
mtn-oftr.tunnf (Tge mtb Sii^b'b- mm l)an btrimob paa Specgfi 
Rioaltl naac?'!tun fan tilfejt: for lang 2ib fibrn, i mint iDIb: 
fibti« Xib, (Urt bteiigc. gomtmmdij re 2;ibrn6 Uoié^rb itft 
nugct ofgiectnbt i8ttiii8<|Mia røtyiornlrtbtné, naai btt fan oplpfcé, 
M SSfribtntm, fom fortatift knnt, &ar (jftifat btn til btiine 
«1I« [)iin Sibj tmen cilbltbt af tn tlltc onbfti l)i(}oci(( Sprfula* 
tion, af SKaaboiIb(;tb tCltr af jctn Uoibtnfitb om Sibvn , i Ijuiltfii ' 
KtgiMn^rbtn bog maatit' fiaut Ijjtmmr. "åfnnii Snbuanbring i 
91oib(R n faaltbrf tt albtlt« uomtoidtligt [)i(]eri{{ Sattum, ftio 
om bc fot^jtUigt Sttriningre maattt Itbt til at antagt btn fom 
S^ott nogle ]{ari)unbrtbtt ftntrt tibc tibligrtt. Stolf Jtraft ^at 
ligtltbti x&m Soiel otettt m »itfrlig , outr 6f It Qtotbtn btremt 
E'jcttonge, Ifsi« SDinbt/ uforgjirtigtligt foi ot og aUr fommttibt Digilis^byCOO^Ie 70 9!. <0?. 9)ttfrftn. Cm Silbftne 'til S^onmarfé ^ijIeTif. 

CStegM, tt DpbmiKt 1 JBjarlttiKialtt , cm mb ^anCSrtttib jHt 
(mi angiurt mtb fulbfommtn Ciftttljtb ^. 

2)(n ^itiscille StgiUfnlrtb og btirt nrftitt Cmltanbig^ 
maw oplpr'S V'b Sammtnligning af aSt Rilbtr, bt {tlbn eg bt 
fagn: ingm bn Sran^tngtn OHtftt. EDIht bmntt Somul 
ntoa vart, at fonnifnlisnt og wtigr, iftc nt rammmøillt og 
fonnt. {itMb bn ligt^in nicibffgn f)inanb(n, lobtt (ifl ittt poi 
«n Oang tcenh font brjlaiunbt; « bnfot btt npgtnCunbt @aiA) 
f|mlig( m @ang ub^nbtt, ba maa ittt btt Ufanbfpnligt tfltr 
minbn Øanbrpnligt fcrmttctbt foa np, fac at ijXiAt (In ?[bhm^ 
til E)iflPtifI Xrownbis^b. Dtnnt SBtni(crtning te faa flmptl ot 
mon ntoa unbii |1g owt, at btn OttstI, bm tnbi^olbtr, tu)am< 
^nbt tunbt owitietbtt. 

&MTttn<f[(iiniitlftn rmtntm bt inbcnlonb^ jtilbtt bør {ri 
tmbttføgt<; mtn wb ©ammtnligningtti mtb bt ubmlanb^ ton 
btn ^i^tlftt SSanb^b 'tiKigf ninbt tn Gtpttt, fom fattti btit 
wtr adt 3Dit>(. JDtanglt ubtnlanb^t Sfltrrttntngtt otn vigtigt 
fStgiwit^r, pj«nt bt ^aw« em tnlnbrt tngttgt fca fammt Sib 
09 ©tfb, angoatnbt fammt ^rtron, bu man bt inbtndmb^ btit 
etb lubwnbig tabt i 3!ro»tcbig&tb. Srt ,bt inbtnlanbllt og 

') Stni QitmptI paa Stbébefttmniflftnd Ufjffnbcb (an fclu bnuu 
bnømtt Aengrt SrDtlib tjint, faaltbct fomben anglott i ferftirdigc Jti(tR: 
■fod ®aEO Ifgatr b« ittt mtnbtt tnb 40 iRtQtnllcb imtatm ijim H 
.■^a^alb fBIaotanb; tiaat btnntt a:E)TOnbt|ttgt[ft .anfotttr« til 940, ]aa 
Dil {Rolf JCiaft bo»t [teet tmtTrnt Sat J60; boS Ønorit btrimot a 
Slolf Arafc ramCibig mtb HilU, og clI ba tftcr btn Tstioonligt Sttf 
ning baoi (tott omtetnt »tb 500{ i gortottting"! oni Sofe Srfifm i 
Clør btn '&taigt4 Saga gintt Xong >^alf og Slolf Acale ti( fon' 
libigr, og btttt 8tvtib anfalttf til to SXtnntlttajbnt fn OUf btn 
<&cUtgtt ffiont Stnne gorlaUing ubtntoiol et ojibigttt, fon Dtf« *«> 
bog bf (ZiKlte snening om Jtong Sjolfi Stottibi antagtt miin np 
tnboø 70 Kar for tn aHenntfftalbeE, faa »il, la fionfl Olof etb g"' 
tallinetne Sib vac i eaTpEborg 1013, JCong Sfolf ^avt ItMt i titt 
6»if|te 150 Xar fat btnnt Æfb tlltv S68. gmtHtm bi(ft foiffitHig* 
angiMirtt tommtr ber altfaa til at liggt to tit tre binbwb* *"• 

DjIreobvGoOgle. % rø. $d<rftn. £)tn SUbtmt til X>anm<irf j ^iftone. 7L 

iMnlÆhbft nlbtlré uformtti^f, tu maat br m^itt for bt poatihligftt, 
btttiltierttttSoIF, btdtenglt (»at: f)aft tn ^llorit, tflUoe bftSolt, 
iimt ^i^srir rir pngft, maat @agn(nr vart mm fabdogtlgt, tnb 
iiH ftijnt. SiC at bfflfmmt fnprmannttagtnt, unbtr fisit Vnføf' 
HbtfoMoyt«, til ^oilttt @ttb bt ptt ea i ^billtt 3(u, bibragt 
InfR imt inf^tl bt SfUTHtntiigtr, ei finbt 6o< bcittiflb franpEt 
eg Stan ffWs/i Sttamitt^'fotrt. 3R«i tit SibBmaitlftn of rt 
nbmbmbft Gagn ^n ttaigt foni tn tMtfrntiig DmfianbigEitb, at 
M ma tmm ftjemiH M eom ubfprunjtt af ftlDt fStgicntfjibtn, 
0} tttt at vmi opfiaati wb rti focbcrjft Xrabitton. Se @rtmptl 
itifoa n ' SngtUanbtnut Smtning »m'Ottgnti gcbbiogt Sob. 

Sra biøft alminbttigt Stmarfningn goat oi oiwi til m f«t 
Sdtagtntng af ftl" Atlbttnt Dg fpergr rt fdti: Stfmftintc nogfti 
Af btlft i>< m |Nialib<[ig XotigniEftt? angi« br m flHfc 3;tbj> 
feljt? funnt Dtlibe paa b« @ttb«btfNmnitlffT, bt anføn? Xil> 
krni b«(t pj, fom «i attnbt fymt bttsrt, i totnbt Ølas«. 
fubannt, i iftHU Soi^tmtxn tnbnu ifft tt bifttn btt ^trffmbt 
^mip, og faabonnt, i ^iltt btttt n 3i(f«lbtt, tOtc bt 
tgintlig f)i^i:ifCt; btc ftnbt« imtbfttttb oftt m Blanbing af 
ttjgt uNn btptmt ®r<tttbft, mnt oi ^tnftani til pbftt ©logi 
mim SHmjlilling, gtwr btn .^fnfigt, at otbnt ØtgiimiEitbttnt 
tft([ 21b og tn'etC SelS«' tpbefig ubtnitt fig. @aabannt btgpnbt ' 
tnfin mtb %n ^ntit, btcftrji f^gtt at oibnt goctvDingtint om 
bl iilbit fStgiwniitbti (titioiitl, og fOA f)Wm ^norrt igitn gcunbibt 
frt dijlorillt @?ft«m, famt mtb ©ato, btt, fem % g. SJJiiUK 
(W Biiff, uagKt nUt (int gfjltagflftr (^tttbt^ tfitt at bring* Ct. 
t«n i bt l}i(ioiift( iBrgtotn^tbtrt Selg*- 

SRtn btttigtt «t JlilbtTiu til Canmart« ^iflotit i {itbtnolbe 
tn raaot ni fnact btmintt, fyaot libtt »i ot>tTf)DStb vibt om bttt' 
i ^tbtnbommm ftio, iH unbtagtt, fomCato fortcelltt, nanc ut 
ittt tii iOanmatt eiQe ijtnført Øttttningtr, fom nxvrnt^ angnat 
I)ilt 9]Kbtn ditr onbrt tnititt Strctfningtr ubtnfot Sanmatt. 
©tt btn slb^t norbifit ^ifforiilhiBnma ffjlbtt 3«[anb pn 
Cptinbilft, faa maattt btttt Banb og ©famltinbtt Worg« f«t 72 31. 931. ^((crfen. Om SUtwiw til Simmarfé .&ijiom. 

ntmmtlig titbraat (Ig )Dpmar((pm^(btnj og ^ ftnbt »i Ntfn ti rigt, 
nalitn oorifleoi^t Stof for tn ftnrrt ScgaKbling 09 gorllning. 
Canmatt Dg ©otrrta haM ittt minbrt ^aft fine €tdlbt, imn 
hntt 'Sartit m fot fierflt ^ilta fbrfDunbnt; f)(r banntiit % 
fom ?)■ @. SlIfiEItr fKir t>tiii«rttt, tibligtn ftnt Sligtr, tiDotmb 
btn ^trcipt 2ibé<ilb<r fnartrr normtbi ftg fin @nbt, og @talb(iu( 
Sangt tabte fig i^urtiattt. 211 S'faftb fom eftttcttnitintrnt om 
bitft {anbt ubcn ZvM (iblt^, tnfn itfc i faa oMrflebiø SRangbt, 
ot mtgd brraf funbt labre, o^ ^ammint)tmi ittt brtfmijibrt i 
SttVntn(((m( (unbt brvartS. {>tJiir(ii Ung Sjanbting ,C)<it>be bn 
munblligt SortceUing brtubtn tlt< at gaat, fer btn tom bib op 
og attn lilbagr til 6i. Dtt tr attfaa illt bifpnbttligt, at mfgel 
af bet, fom oittrltg t)ar »artt lir, tr nbm @pi)T forfounbrt, oj 
al bt( ®ntnb[.tg, fom oi fia Silanbtrnrt SortccUingn funbt 
vrntt, n mrb btn tabtt Sfjolbungtraga utrflatttlig forgaoft. 

£t slbtlt Sangt, vi iraw fra Stotbrn, fK opbtvattbt i bm 
faatalbtt @aemunb«>@bba; btrre 3nbi)alb n b»U mpt^9> 
bttlø i)iftouft. JDt m^tbifft @angr crbfommt et tgraHig tttr 
()tr,'f)eor ui (un fegf rt bi^oitfl ©cunblag; mtn t>i maat bog 
gjert opnusrtfom paa bin Sgrnljtb, brr finbtt naftin M bnn 
aUt, at bt ligtfont inbfatit b<t mptbtfft i tn^tfiottfC {Rdmnt, 
ibrt n'.mlig tntm tn 9!tift -tlltr tn anbtn ligntnbf Sigiixntirt 
giotr ^nlebning til Wlpli^ttnH SrtmfliUing. 3 bennr ^cnrrtnbc 
tiavt bc tn paafdlbmbt Ei^tifb mtb 3nbtl<(bningtn i @nti:i:ri> 
ebba, i f)Dilftn @i?Ife« SHtjft til Uigaarb (igtltbt* frtmjtiUf* fom 
3(nlcbning tit. at bt mfitbij!' ScrKcUinget fortbcagtø. iSmrtffi 
@b^a dat ntirna i btnnt J^(iir>'(nbt rtl Dtl opfattet btn a(b{k 
potliftt 3nbf iRbningSmadbt, cg Irber onil at vart opmKEffcmn' 
paa anbtt grtmftillingtt , btr muligtn stb forP* JEjtfp" . tania 
fpncø at vait (liltoriftt og ittt btJmit^rt inbflucK en nipibil' 
Æi«ne. 

iSfnnbt biSft m^t&tfft Sange, fom ioDciijt "ittt twbtomiw 
jbanmnrt i @((rbc[rj^(b, maa bog trn ub()ffDrA og nsnnt^ , '^ 
btn (angt HjbeEigtrt, tnb bt anbrr, n«tnier fig ^ijioritn« SrfS*- 

' ' ^ -LKjrreJbyCOO^Ie % iSa. ^rltrftn. Om S^iMnt tU iDantnarf j {)iftorir. 73 

iitm[ie4>l»ib(u[jeb., 3 bntnt oMibit n«{ttn allt gamlf Xm^eflaatrt 
fcit ^ulDbaR btn gdinlt' (bm gamit $al«iatK}, 03 t>ni flaan 
foaltM i ligtfrtm ttJIobfcttning meb anbn t}t{l(iri|{t EBnttnin^K, 
bet ublibt Storbfii« Aonarltammtc fra Sffo-Sbin. Stn ømfntm 
Djfaa btn bon^ jtongrllttgt, bu ^aealb ^tlbttanb ubtcpftdig n(n> 
nri, nifli itbtt ieocigt ittt til nogtn fantmtnbcengfttbf gtfrnftiUing. 
Stn <uibtR Xfbrdng t iStemunb« ■ If bba fpnrt vrb |In iftlt 
3!ent 09 Snbljolb at b(E)anbk fiiflorjftt StgiDtnl^tbn; tn«i, niuu 
Jloobrnt om ^tlgtrnt unbtagt«, itt bt Sarbt ubrti Xoiol nu 
tnijt om, Qt bt »(bfontmt Atilbmgtlftt ubtnfor ^toibtn. $ufC, 
fem 9. S. rø&Kit »II , - ©ognfiif« førftt rpcinbi!ft rnbog moo 
i)mføTf6 til Vti*"/ fio ipff [>' fjifiorifft fS^givrafitbtr, fom oi 
brn funbt otntt at ^nbf, ttibnu laa^tx ftn o« , eg tct Vtl mbog 
fmntibigt tntb 3ff(tnt«. X)( mptfttfCe eg l)ijloriPt €angt vUbt i 
fia gdlb ubgjen tn (amitl ©agnfcrbf om 2(fti, fsm ®ubtc, og 
Solfungtt og ® jutungn fom $f(te()iftotif ; (tgtfom ba ogfaa Diiftlii 
gtn ^« ©norrtVfn, ajølfungtt 0^ Sjufiingtt fammmØiDrt. Z)rt 
(tM itti ufanbfvnttgt, at Stgiotnfjtbtntf mrb 8?elfungtrar ttt f«it> 
folbnt i btnKotbljgtDttl af2p{f!anbpaa^fnnrt^nbvanbttng!itt 
li( 91nttn^ ; bt m ba tun mlbbrlbar af SJijtigfitb foc £anmart< 

')Hj-ndIn(i«iS, ©tt.l6, fag. j»nr. SkillclH,i SflfW Ubø. 6.1^1 — 
192.— *)Xtb( «Il|le fbbifle ESanøt (jaDt tn gtrmanill Dpiinbtift, dttt 
at tt BMblige gclkfiaa »anbrtbt iøjfnntm (Scrmanifn bertil, ftté tx)' 
te% af Sproget. Sr Orb, fom i Alvisinål tillaqeiå Subtnt 
(goSia, iBcttTnt), t» tv^c eSft farifCt^ ^Gd fnunttnt (nSnnum, 
aSanuniO, figer AWutoål, (altes ESoItn adl, ^oi-Subern« aunna 
(t. eonnt), Ijgtfaa fammEnHiUtS ol cg bj'iir (t.JSi«), eldr cg fiinl 
(t 5ua((), bjg cfl bar, IjDilfet (ibfte 'et farijlj faa (alb(8 ogfaa 
SegliCJfiU hStr ISiiSrar, bet ^eie Zta (t. JBoum). SBen b(c finbrt 
oflffia filte Ctb i bet «Ibite noibijj: ©piog, fom i[Ee (te inbfomn« 
okhnni flot^ifte Bej, mtn fta b« BelHige ffuropa (btilip bron, 
Sf^ft f. et. (t ©tometb til lét. lirjnja), og (nbnu anbte (abe fig 
«W( ttf Sopplft og ginIE, JDet fan ocb ffitttagtning af ©ptoflenc, i ' 
Sorfwiielfe meb tf ceH|l( tidotiffe eftettetninatr, brinaei tit ben ftttfte 
Gdiibtiinlifl^b, at (elttfft Sufteflae i ben tojeUt Olb 6aoe flfalt ^ 

UjlreobvGoO^le 74 9i. ^. ^(ttrftn. Dm SiUbtvnt itl £)antitarEj ^ifimt. 

J^i^ni; ang/uutibt Xw)>tttr om ttrgøi ^tlgtmt bat brriniob S- 
iplagnuftn« Unbitføedfit gteet oS !Bi<^b for, Un S3M()tb. rom ^ti 
fi mulig at nl)0lbt, at be otbtoffline ilDanmaif, Sloigt 03 StxRij. 
3Rtn ba SSangtnt om ^tlg/i ^wibm^ilbim attn fioot i lujt 
Socbinbtlfe mtb Øonstnt om JQelfungtrnt, faa trabn bnt banib 
Jtongtflflmme (^totb tillige i SBiti>it>*If> RKt) tn ^Itt^af, fom 
vi mcb ^mfpn til SIbtn ^uUt Ijaot iOan(Iclts()A at fotmt btti 

'mtb tfttr anbtt ()i|Io<'>|tt Sftmrtningfc ; og goob bt i bt (»i|Et 
€Sangt naontt tnftlit bait^' jtongfi angaair, ba oil a}an^Iig> 
^btn mtb ot aiieift btm btirf rttti ^XabS i Aongtitettni »cbi 
mbnu pnt. {looi fluOi oi f. @f* ^tnfottt btti bonfle Xongt 
^jalpctf og ^an< Øen ?(If (Ittt J^If ^ ; R btttt tn Son^rting 
mtb btn 'bttømtt ^tlt Xlf titte ^Mlf, fom anbct Scttninsti 
fottccQt ot foa mtgfi om', mtn i STotatt te XlfS Aoni, Z^m 
{lafoirfbatttr , tn Xhittic af btn Aong {lafon, fom Satt* 
' foitsUti om, at f)an mtb ØlattoUm giocbt tt Zog tU Sriant, 
t^f vi ^nbe ingtn onbtn banp Xongi af btttt Stavnj tUn mb' 
lommtc oHT^vtb btn ^It Sctnftiffing i Sbba tn banp Solth 
^ommt i 9Iac()tbtn af fflbtn, oott ^vilftn tn jtongt ^jolput 
(i anbn Øagn JDvitgtn @lbtrid)} ttgjtttbt, 09 ubbrtbu miu|ttt 
btnnt @tammt ^g tnbnu ^ettrt op t SpDanb, ffbtn vi mibl i 
SpQiinb finbt tt Xlftfunb (btt liUt SStlt) , 09 btnnt ^jalprtt i 
@notTi< @bba figtt at van Aongt i S;^p (å $Jii&i)? 

Sotubtn bt tbbiftt®angt ^ai'Slbtibin tfttrlobt ol oblliaigt 

• anbrtj tUtr i btt mtnbjit @agatc, fem aabinbai gninbt ftg pw 

faabannt. 9toglt omfnttt in E)ti( Ølttgti ^jlHorit, onbrt tn 

tnftlt Wtatib« Btbriftti; bt fetlit ^avt gjtcnt btt tilfaBt«, «l 

. 'bt bttjt fig om tn rUtt anbtn Aoftbat^b, ^uorpaa tn %tibant 

btlfc I)viltt; ligifom gofnté ®fat banntt @runblagtt i @aii}tnt 

inb i Rocbcn, ^at U fattt fammcn mtb bt opTtiibdiat finfft &M' 
mti; imttttm beggt inbttanatt {19 fibtn flotfiifft gcif, fom fiwrt 
forbtrltt lU« tilbagtbttot bt anbtt. IDtttc ell blivt Øitnftanbtn ftit 
tn filgtnbt Unbccffgtlft. 

■) Ga5raiiarkvf^I.i6!lutnin9tneeIl.,Øti. 12—13. — *} hii-^ % <D}. ^tttrftn. Om.^btrne ril SJanmotK Jfx'fterjt. 15 ' 

m JBeirungeTnt, faaftbri ft bet ftmne XUfalbft mib Socirttt 
Sjltftiig i JgitttKitatraga, og f(M i ^ttglinaafaso tt ^njlto 
mtm« eCjtbnt, fom @rii» nøjtn ^nt ubDifKt, bunbni til 
Il gulbfmpKt. Sonbt »i ba t bt fbbi^ Øan^t aRptfifr« grtra^ 
piKina inbfatttt i tn lilfpitrltibrnbt 6i{lerip Staniint, fod ttaffi 
ni ijK ailDbrtetnittgtn bnttl, en ffisffe af ^i^ti{(t tStstwnbtbtt 
ruaminfiolbtt Mb ra tonuinttp Xnube. iDi Cangt bnimob, 
[otn ongaac tn enftit ^r^"!, opctgiu i VlnitnbtlTg^ i SJrrt, 
fulbi af bf fabiMiiIigr ()Mtif(t SnftTieningtt, btnnrt Ørbrifttc [ 
m bt^t Selgt. IBeagt bitft @IaaS Jtilbn inbt^elbf naftrn ollt 
m (Bn anbf« S^tlfilnina til £)anitiatH ^iflnit i Xlminbtlig' 
i)tb, men fitmjiillt Ingm famintn^angmb« fSnttning om btnnt. 
St @angt, foir aiisaae tn rtiEtlt Jtengrf rDtt ■^ilM iBtbrtftrr, 
\m !Ktgn» £obbTOa< Sang, m Ijiftortff oigtrgt tit bnitu ftt> 
tilti MwM ■^(føtit, ba bt, om nft (ngrt tNb. SSrgiwn^ibttnt, 
bDg mtbbtlt o< tn af bt aCbflt Opfatningtr df bMft. 

JDtn faatalbtc GnocnAiSbba , btt Itgtltbtt fbt tn ^t 2)tt( 
- hn anfrf« fom gninbtt paa gamlt Songt , inbt^olbtr i fin ^i 
^i\ft Sttl tn Samling af XtaMtiontCj fom \jn m famlibt i 
m tlbtM u^fføcip -^flgt, ntmlig at optvft btn gamft iCigt« 
hu^ aStonbt bi<ft @agn (re nogit fot DanmarfØ £)lbf)iflDttt 
((tibcM vigtigt« foafom bt om Santtonstmt 3rtb<Scobt, SKolf 
ftott Bg Ktgntt Sobbrog , og bt fotljttit faa nitgtt mtct wr 
OlidKntfomdtb , fom btt ifft oac €iamln:tn< .^jtnfigt, at imbm 
' ftntt tltn ftwRt nogtt ^iftocifC Spfttm, mm lun at ^Im Sagnet 
[om b(t nor, og fom btt fra albgammtl SfJb moa iiwt vxxtt, ba 
bt (tiblte SMgtnbiDtbtr grimbt ftg btcpao. jDnimob Idtt t>i af 
Rrabt ®t9ftn, ntmltg Sottatin til og Slu^ingm af btn tgtnt> 
list Sbba , ^votCtbt« t)t()6Tif{ Sptfutation oOtttbt ttblig Ofltob, 
og bi eiUt bttfor tt JG&jtblit bealt btrvtb, for at oMttpbt o« om, 
« Di id* blot trt bttiftigtbt til, ffltn nebbtnttigtn maat [ag^t 
to tntt^ ^BlaaltfloC f&n bt gamit fSttttningtr , naac »i ifft 
iaitnncm Clbtibtn^ Zaage ffuUt ttot ot ^imtt Stttmtc, btr i 
!QitItIig^b fun tc( £pgttmttnb. S'tixttillingtn i bisft twnbt . 

• Coo^le 76 91, a)?. ?irtffftn. Dm Sdtbnttt (il Bonmorf« -Oijiorif. 

®(|i(trr t)it aahnim tfl ^tnitgt, ot abbatt imob tx flfjubifh 
SQtningn, Tom tn(t^o(bt< i ftlvc <Sbba,' cg antagtr bftfbt'Sn' 
tttDtngttnt om @ut>tin( og btttS Sibrifttr, fonr Dtbtomtnnibi 
fbtgubtbf QfftnntlltT. grtmflillinsfn btgpnbec tmgtt langt loitt, 
mtb aSnbrnø ^tabtl^t, og bm« ®runb,ibt( brtjtT fig btrpaa om, 
«t fotbinbf Øngntnf om Ttftrm nitb Ijwb.gorfntltr«! f)o« (n 
en« firft af gffibbdarbtwn* fiStribfnttt feaobt laff om Stoja »3 
bm m'mP Arig. ^ct Xrojotirrnt tax m Oorrtongt og ithr 
J^obingr, og faaltbti Inbrattt ogria Cbin to[& ^eobtngt i 
, ®igtun , fo^ ®fit (laobt ovrtl ()0< Stpttftnt < , otb ^tiiltt »i 
attfaa ^ maae forfliiiif XrojoiKTtie, {fjnibl bte ntppt fan Kttt 
Xvtbt «m, at bt @araltl Xvrfjar brttgni X^raftmi. ^tt ol 
giM bmnf pwttrntf!mmitir< tnbnu |!ørrt iSffgt, fegn S«f<i<' 
tftffl ot ftnbt langt dmitbt Sigljtbrc imtHrm Vfttnt) Slavnt >g 
bt trojanftt Jtongrrj og ^tUH; Xfjioc maa berfoc vart 3(|0T, 
b(R gamlf JEZ^futfjot XTojanttftrltfn J^tftor ^ , 0. brøl. ^tai 
Unbtc bo, at gtagnaref tUtt btn ftpgttligt Jlomp^ wb ^nillm 
I)tlt Sitcbtn fotgaaK, tfttt binnt Sorfoctrri. VnftudrrimoiAr, 
« itenftn mm tUn mittbtt, tnb bm trojanfFt Jtttg og trt 
ttojanjli Sligrt Unbtrgang >. X)tt n, fpnr4 mig, oabnibiirt/ 
ot bennt Soifd't«^ &oi^ '^9 'f fnmmib« JCilbtc, fanbfonligtiiit 
brilttfEt , c^t ogfaa brt britttfh ERfgt ontogt« cfHr fn 1 QSitihU 
fllbtmi ttmmtlig gcengt gabd al cctrt grunbit af Xiojnntrtn 
SJcutud, Dg'ftli" bonbon sar, tftrr SabgatJ gebf, cptpggft tfin 
og tit (frinbring om bet gotnlt 2;tofa; I;uotfDC flulbe HU o^fdi 
N norbi^t Siigrr 1)aM fammt £)prinb([ft, fem be fpbligt ^iM 
fergubrbt ^jtm, bit ^ligt Stomd. TSltn t)"^ Sotfotltrtn tt> 
tifitttt faabannt ftrmmtb; Jtilbn, ba fiar t)an Ijutiftn 9{l mib 
Smag af bitfi tUtc bt|Tbbtt nogmlunbt fammrnljKngtnbt JtuniM 
f(nb om bt ffblije Sanbet aCbti ^ijtotit. ®<ia gjrcnt Di bcrfet 
t>iO( ttot be gam(( SRotbboer, tiaar bt tio^iertig fortteHe, fod 

') Snona Edda, ©, 7. 15. — •) 6lb ?. 12. 13. 7a — ')®6- 

- e. 88 fffl. cpmitrffømnif, hc W »i Af btttt @]»mpfl, ntoof Pi mh, noar 
h benptlt frtmmtbt (Her btgnnbe ot anwnbt Si'ttit, iHi i btcrt 
Siti mddiie Bxtt (t iDttcygrt Soteib, fom hn tUtcf f<i;> ooabnii 
bpjiigf ^jdnb nrfipt tmbt fnt, ubtn at fno'* H f'")- 2)'t 
ir madjt, at Jtilbm til btnnt Sorfatttcø Strmmuins (jn finM 
Mb at tfCKfport band fatrjtie Srmarfntngtc om, at Sorbtn pu 
m »ij flKaatit » [twnbt, om 3oroa{tirf, famt oDtt^DWb om 
2![0jaiutttijrn ; ntfn (an^t Digtigtre foc oC blivtt bfR fQtmaxU 
mi, <tt abfliffiyt, fom fonlommK I)tc, - ogfoa finbtt fio< 
Sniiiit i ^rimsf citigla ,' ntmlij at Sjtttiintbfltn (Sutopa ogfoa 
filM €nfii>, at Oi'm fom fotuboititnbt Dibjlt, at gun fCutbt 
blive bttømt i 9lDtbra^; fa tnbog ftlvt Xibébtlttmmtircn . at 
hl ijc for SIommrciM (nnsnlig foc ^empcjut) Diin ppgttbt 
mob 9}(itbrR»> tE)j bmt fpnrS at otfe. At bt (oor ^aft Sftm 
citning« fra famme SUbt, og at bmttlgt o« til at toiult poa 
Snotert SDttitUHij, naar ^an gaarc ubtnfor btt, fom in sam 
nd Sanj tUir turbtft Xrabition tunbt Ian I^m. 

3 Soibigaatiibt btnutnbf Di Scef>ccn< Dpmeettronififb pja 
h tWnbt msttdtat ®lp(ltT, fom inbt^olbté i Sagnet om 
Smiiiit og iim« ^tmanb, ijoilti i|dM {»ft faa mfgm 3nb< 
jll'bdfe pa.i iBtdonblingm af £)anmai:» £)Cbf)i(Iatir. Stg;nbrl> 
fm af bi*ft !Brubflp(((i; , il)i btt fonrt bf nt tww. m af mps 
tliifl Snb^Dlb: gotntot >(mfliUt< mtb ftn eiagt, ^m, 
Sinbtn Oj Sibfn, 3»(ul (3«bi"g(t), @nK, 8w, Æul, afft 
0} lisntnbc Stcermic, luttir $iD{len« og StbfnS rUtr æorm/nt 
oi JCuIbtn« SCanttt, gwlfm Srtmftiliing ffai ijfne til nt oift 
Blorgri fBilit Btbpggrlff fed Soilunb (ginlnnb) of; bttpaa tab«' 
Siigmt fij i btn fobtlagtigt ^^It, ^iiloban bin gamit, fta 
boim be noiflt Aongebuft nrbftainmi. 3 imnt J^cnftmbt finbt 
>> ^ni. in DicEcMig £iii_(C(m<(t(mtn(irt meb btn fottitn .anftrctc 
^pnbluljob , og oi funnt ntppe toiulr om , at ui ^ave (t aib* ' 

') Snorra EHdii, 0, 6. YngUngasHga , fiap, 1, — ') 1RS«an= 
fntt'e, 13 (g «ap.-5. — ') Ciflffaa ©. 11 og JEap. 5. 

D.,:.ii6^b,C0O_gle ^6 91, (01. ^trfrn. Om £ilbtrii( til SDatintarH :^|Iori(. 

gnmmrit orDetcbigt Sogn fbc et, mtn atmlntttt e< fm m 
langt fnt(t( Xib; bm i btt gimbnt 9largt fbirfommtnbt SBnisD* 
tirlTt £app(t, fom ^ol tt @amlt rDtrt altib Fa[b(< Smntr, )»[» 
ubttptttlia bti« filbistn ' Cpfotttlft. @on SRpt^t tiKgtt vi 
^tUtt ii^mlunbe bfttt ØAan Sinbnsdib, tfit btt ^tmlliUn irt 
Imnbe ØiUebtt af tt S^ib, b^r » Xulbm« $itni 09 opCiBrf 
twb tn fBacmt ubenfra, t)i)onrti tftet^aonbtn uboiFEet fig 3atH> 
Mtftnti, bn cnbtiig mobtoat Jtultuc og b'annt Skattij mtn vi 
beI)øM eifl ittt at ttbDillt, ^eilftn Sonittins brr maa fttitx 
(onrøH, naac biift mptdi^t 3btn, bn fptirt nt ongau n 
ttibitu albrt Xib rnb Xftntrt Snbonnbring. bcagrS nrt til viihs 
ligt i)i(tDri{te 3:tbn, 09 Jgulobon btn nomlit ©gnnet fomiiu 
til at btfKrpe €Jtcatninafr af bft tmfU Stige i fh Icitgt riK" 
Xib<sun(t. ^ 

&a m ganfft anbrn ®ibt aabiir« o» en np JKtbr tiC 9» 
fimbt|la6 mrb bet gamle GfjotbuiigeOuu«. Set angelfapffr 
JDiflt Biowulfébrape fremjlinrt Sfjelb \em en ©en af €lef(()rt 
3ei(enbetne et bon tn Søn afCbfn), og fortaDler, b^tltbtt 
^an i (?n SBanibpm (emmec ttnlig paa tt Slib Rieb SJaaben og 
jtlenobiet btiwnbe til Sanmatf (et af be ftjønnejlt S^tbiQebK 
poa bet banfff %elU og bttt Olegjettngt mtlbe @obmobigl)ib)i 
efter \)ant fibfte SBtQie inb|fibe« f)an« £ig paa famme Sltaabt og 
evttltiiti betpaa til fSelgeriK, tt fanbt norbif! Xicrf, often, 
men i langt bjamte Si^etnflitTing, anotnbt paa Slorbtne ^lu; 
flong ^afe4 Sig brto faalebtt, fom Snorre fottallec d, nu« 
paa bet btanbenbr @Fib, ub fa» ^aott. Sftrc btttt £igt t» 
frembcM 6tjo[M Sfteifommert : ^anft 6sn fSjonulf, betmrt 
Sen J^atsban, bennet Søn ^nbgai. unbei ^oein 3!io[btR 
@c(enbel anrettet fIraHeltgt Utpflet i Eanbet. SSiUctgge vi betle 
JDigt negtt l)tito(i|{ SBarb, 09 btt maa ogfaa i benne Spin> 
fetnbe t btt minbfie vattt wt Cpmstffom^eb, ia bet omtntd 
et, fom btt fpn(9, paa noget jjiftotlll gninbet Seg af ©ontr og 1 
Stifte unbtc_ 3(nfencne ^a^ og <l^gift, famt nmxia ablfitigi 
onbte notbifle Slægttt 03 golteflag , fom n|ibenfltb« fca tre 6* 1 Si. !K. ^tttrfen. Om Silbtrne ril ^mmatli ^ftotit. TJ 

tttjn^, fem Øtjo^ttgra, Sdlftngrf, StolfittiQti, 3Mitn, 
9)sc6>, S)(l: oj SrjllMtitr, Øot^ og &tmp, faa «^o(bt ot 
^fc !8<9pnb(irtn ttC tn banf! Songftath, font te ganØi foo 
fliSii fra bfii, oi funnt famlt uf onbit Sortibtlceoninstr, ifefgt 
^iltt btt banflf Xongftiuirt btgijntKc meb jDbtnl Søn Øtjotb 
«g bnrnté Sftttfommrcr Stiblfif og giobt. 

SftR fankM at tuof fortrlig fitnrt bt albftt San^t t[[n 
m Sangt gntnM* Sagn, og mbftrt btn Uootmnlfttmmtlft, 
bn ^M tmtdtm bi<ft Og btn rtngt S3t<^rb, bt hinnt pbt 06, 
go« vi ootr til bt tgthtCigt .^i{lDntfFrit»it , ffoit tubiEigt ^tni 
Pgt btt ttai; at mtbbth tn fammtnfjansmbt I)if{oiif( SttmlliaiRg. 
SCanbt bifft mm naturligoiiø Sajro fetH tiCbtogt (tg eot 
D)iniacffoni()tb, t^i' E)an tt btn tnrjlt, fom i uafbntbt Sølge 
^n gitwt ee btn banf!t SongtcceCFia albllc ^iflotft. Xt ^an 
|b« paa Satin te ^tc i Srimbtn tn UHÉftntlig jDmflvnbtgbtb, 
dli ^ant Sfttirttningtr lunnt btSuagttt vmi ligtioa ctgtt noc* 
bifb, fom bt, btt trt of ostTltotitbe i btt gamit Sjjinqi botii 
^i( \>lv DUtrtpbtc oS om, at ^an-ffnp tfttc gamlt j jDanmatC 
i^biAtt SSogn og Sangt; S- Snagnuftn inr ifor uimobfTgtlig 
g^tgiott btt ftbfit wb at omplantt m af biøft @ang< i bt,t 
gimlt fStaal, I^voraf btt t^btlig »tftr ffg, at bti i btn Ctiginal, 
Om fym ^Aft fot-fCg og fem 9in<^'i^ igitnntm i b<^ai tatinffi 
^Mbitining , ^ar liggtt be fammt Sjtnbemmtligbtbti, fom btn 
gumntlinorbnit $oe{Tt evtralt btflbbtt. 3 btnnt ^tnfttnbt 
nua Sarb altfao (unne fiaot fammt SlioDsrbigfrrb , foin 3s> 
IitRbtmt; boabt mtb $infon tit Sib eg Sttb tut ^n nætmtrt 
Silbtn. ^aa btn nnbm Stbt tiir^i ftg f)o< ()am, fom ^ot m> 
bwt ^jlotitffrio«, b(t fhcebtr tfltr gocHnbtlft eg gtnlffb, tn 
mtb ^tnfirn Itl SStgitxn^tbrrntS Sammrn^ctng og ^elit anotnbt 
€»t(idatien, ^oab tntth nn @cunb(ngtt btrtil oar giott f)am i 
SogntntfdB, tn« (lan wb tgen SfCirtanft fogtt at orbnt 
li*ft. iDflfao i btnnt ^tnftmbt (igntr ^n bt i«Innbf(e 4''il'"iti 
?tiw«, btr, fom M/ fe^f* af Sagnft at ubbtagt btn fjiflotifft 
S,\(mt 0^ at btptnimt Sibf^tgtn. Xititm ©aros »ig&A mtb 

Cooc^le 80 91. Q)?. $eKrftn. Om $ilbf riit til X)autnarf j ^i^tit. 

^tlanitmi, U, tfretfom UnbttrøgrlfKnt btrbm ubmbtflg, ,flA[t 
ftsvlni cg tvtttti^rK Stuifct foa, al ®()gn(Rt ffot Soro sjrn> 
finbfé i bl iAUnbfft ClD^iiftrt, oixrltiÉr oé om, nt vi ingens 
(unbt bat ffEitf dam ti( Stbt, mm twitimob fltbft mm nj 
mtcf gTiiti|lt fjiim, fom tn bpb Ailb^'vtb Siben af bt anCrt: «i 
gjtnfinbt f)ot <£iici) iCtt blot mangt Scmbtin^c om bt a""*'' 
noTblflt Subrt, min ojjfaa bijtoriflt SmtRin^tt, btr, om U 
mb Ufb ferltt jSjtfaft f^ncl at lig^t ['><>" lAn^t fm bi iilanb^/ 
ubm Xoiel bog flijtt til fonime @agn; Di aa'otu, fTbtn vi juff 
n^Ctj) t)« bttørt bftit, iSaymt om gornJDt og ^mi Sictgt; ol 
betl« ogliia it» D«r<t ttl i Sanmatt, {^ntt at uan oobtii: 
bait of bt Sfconinaic, fom finbeø btrof tjot Saco: ben 
^od I)Am naunlc Aongt'Snio, gviiftn (atinitt gotm af Qiuunrt 
mao ItrftØ @nio. og' foam til SRibbtlalbrtmt Jtrennittr« eg 
fRimCrmmitfttf €ti»> b. t. @nt(, n finnitit mm (Urr rainbrt 
tnb 3ø(ttnbtrnt< @n<» rKfc @njoT, nf gvilftn fibflt' SbhO' 
aamm(l>ban{( mfb boctfa^et Snbtift €njo , ^ttå- @nio lign 
ftim tr tdgtt. S)i ftnbf allfaa (itr i tvtnbt Jtilbtt tt Øagn om 
m Uboonbring fra ^ollanb (brt fdbennligf Stavn pm 3pDanb], 
rom i Sib og Sltb tagr be.m ()«I {oiffifUig SRttninjj ^ri 
S^Itenbtmt n ^otlani eftn bm fttbvnnligt. Sortlatingentaabt, 
fom ogfaj'biemltf afbttSunbnt9torgt, Sinlanb, og Ubeanbcingen 
gootc tit ^otgt og otbfomm« brite fanbt celbftt Stfoltninti; 
i)ot @aro btcimob ttgjtm €nio i SijQanb, ^doc netop bm bt> 
tjmbtr ^(tt: boibe bm iiée, og Ubvanbiingm (Sinilrmrf tZa 
So-i^obarberneé) ^aait (itcfca imob Sptitn. fBttcagttc man £)p> 
nnbrlftn li( btt ban^t Sligi bod Saro, ba finbtt man, fon 
etb roangfolbigt nnbrt So''' "> Slamfabtt mtb goitrri Qlovn, 
oltfiu m £>ani' bennt ovleT mtb @rtitf)a af t^rutonifl €1«^! li> 
Senn«; .!&umblufl og Eoi^ftu«, (loié ©en igjm rt ©fjolb; nwn 
fan ntppe l)ti unbgaat i 9tavnrt ©rptiK .at giintjrnbt bit f«^ 
eaniigi 9tann paa m 3ituqoinbt, Gridr, og i ©(jolbt Sobrr 
SotlKC 3^(((nbtTnte Lo&r, m af iDbint !8iobn, og bitti oil 
mnli^n igjtn (unnt Iibt tit )8tt|}bniirgin af bit italtvafl^f* 

, CoorIc % rø. ^ertrfen. Om JMtt<trnt til S>iinmarf S -(lillom. SI 

6agn, @a[o ^ac bftipttrt. Slunbt anbn Siøfitbit ntUtiu 3*i 
litntirnifj 0$ @aj:oi fSmtntndtr anffftt et ftibnu btt tUfrt af 
JKHMrorfaaa btFjriibi«, (»oé Øato i S^obe« ^iflorit inbflttrtbe 
Sign om Knijrim dj danø €(»gt > , AKri itioat iøDrigt f)rn> 
vife til % Q. iDiEtOtc em Saro« jtilbrr; esfoa 3. Snaijnufrn 
bat t |t[ Lesicon mt/thologicum onfnt fltxt ®ubt> 09 
$tll( s 3?ctrtn» y fom 0<iri> ' fortcelltr om, .og fom åimfinitt, 
fhinbum tun af ^mn, i Sbbo, i f)t>i(trt Xilfcelbf ba ws $i|lotit> 
IFritxt ijtnnr til at trjtatt« H (lltt< focfbunbtt Cagn. SStn 
fai mcdtn 3)tti6 vi tnb ftetle paa b,n unbtrtibfti miftjrnblt 
Sfiro, faa (an bet bog oaraH/ tfitc bt af fl»t £«rbt an|tiUtb« 
UitbttrSiitlfn , anftrt for afgloTt: "Zt ^ajet Sttm|lJ[Cin3 fiaatc 
tmlctnt mibt tmtdtm btn celbct ()tbtn|Ct Clb* 6<mat 09 bin 
(tntH <9?ibbrlalt)fr« go^'biftr, og at btn brtfot, |Ijoni grunbct 
pan nationnit @agn, f)at opfatKt biSft tftcral bt ctttMi 1)ai>U 
unbftgoatt m brtpbtliø So^<iit^""di <" @at;o, fom STtunt, bat, 
og lunbt ifte anbrf tnb ijM*, focuirttbt Sortftillindtr cm bt <r[b(lt 
@utrD(tfentr, og at f»an btrfot labcc bi^ft cptcabt faa forn.'btrbr, 
fem bt ffttt IjanJ ZM Slitmn^ maaitt otrit 09 tilbedt »ri t 
Sagntt wiu ^am gisnt, 09 mangtn @jng ubcn at tttjtnbt 
Sbtntttrttn af brm 03 bt ^i^tn af Ijam næuntt @ub(c, btt 
oucTbowb i t}an< £iint iit onbt og af^Dterbtgt SSaftntt; btmb 
te 'btr (Rbttaåbt tt Snitforbolb i I;an< SStiiaRbling, fom tift bet 
fiRbr« i btn r^nb' $iflorit, btt ntmlig at giot ttt ttlbflt @ub(i 
03 $tltt tn X(ua.Ufn og aanbfltg Staj)t, fom bt oprinbclig if(t 
tunbt i^w, mtn fom tn fmtn Xibt ^nfludftt I;aut tillagt 
btm; at ®apo tnbtlig Ifitt talte natuiligDiis btltanbig tun om 
^ont iStbanbling af ^ijtotitn i ^tbenoCb), oKt fint Scftrabtlftt 
uaglit, itft ^nr funntt fcemifillt tn Xongtratft, i)Di< @clbigbtb 
tan trtimbt«, ^utttm mtb .^tnfpn til »tgiPfndtbttnte ©ammtn« 
t)!tng dot ()am ftlo, tUtt utb Sammmltgning mtb anbit Jtilbrc 

') 8et bttit maa btmaxM, at Btacnet .0»wn maa la\it Øfitra, 
fom tx -(»tBotatfoga* Ejvor (.Gnfura, Øfara). 

* fl2 9t. fO?. Vtttrfcn. Om Ailbrrnt ril ^wntmrtt ^iptif. 

fra (Retbffl og norUflsnibt 9olMI'>S< •&lftorit; at ttm twitlnuili 
^ eptagrt faa mangt brt (ømtlis banfEt ERigt uBibtemmnibe 
J^Ut i bra banjlt JCongtcaf h , fu at brnnt btmb langt tlU 
boøf i Xibtn »fiolbtc ni Ub^atning , itt wttfhiin ol fiifbiiV 
eanbrvnligfeeb. ^aabbri inbt^olbtc dltroa @aro tti Rtr^ 
uubtntinMlia StiOit tU Sranjhiing, mm ^n ()ac ittt Itwnt n» 
gra SttmfilQittg af jDnnmarH ctlbfb $iffon(, fom et tdttinjtt 
(uniM hrrøt ttl @runb fbc tn n^tn Starbeibtlft. 

Stan man tu, tiMchn fia 3ib6rrgningni< Sibt tOrt nitb 
JEKnfpn til ^alibrlts^tbtn af bt tnftltc SScgiwntKbec < fra btnnt 
VW ^ifloTitfCrlMc ntielbt et fiftttt @iunblagj faa mod bwt. 
6«t< btt re at finbt, f«g(* i 3<lanbrnie< Strifltc. Ct mtbMh 
o<, fom fbr^m rr btmørtft, flunbum tn tnttlt efttrrrtnin^, 
Øtmbum it faDmim^angtnbt BnttØvItt af bonffe Xilbiogtlftt i 
^tbtnolb/ mm tnam fra ^ ti( ffbjl fu[bft«nbtg uafbttl^t 
gortaaing. JgMtaf op^aati aUrtcbt m Sanfltligtitb , ba btt n 
Ititnr i ttr txdjimmtn^ngmbr Sttmjiiffing at femint tfttt bt 
Aritniti, fom btgtunbt tfltt fbocltt tn fSrTftnrngt @<inb6tb, tai 
i m tnftlt aftnttv i Sottigaatnbr mtbbttit Sfitttttning. -SinttM 
(rrtib tre frio faabomtr af SQigtig^b, og ubtn br'itCanb^ Jtil< 
btr viibt Di ncr{hn inttt bibt nttb nogtnCutibt ^ittnf}tb. Sit 
«b bt btlttnbtt Øagatr om SRoCf Xtatr og Sltgntr eobbrog og 
bt faa onbH JBnttiftpMti, vi t/aw, ntb^nnt i m fenftt Ziii 
og bart bt tnbog nogrt ^rag. af £Ribbtrtibtn< ERomanrr, fu 
(an btttt goTtalltng bog ) ^ootbfogtn bthvfttt vtb ^mtttnini 
grr tit'bt mrtt[ig ^itlorifh Gogotr, fom $tim«(ting[a , Claf 
ZrvggMrtnl, Cfaf btn |)([[igt«, og U tit oirftltg. faaltbr« bt> 
(rafttbt. Stmitll fan btn. gorHnbtlft, iioori faa .man^Ibigt 
af 9torbtnt SIsgtir jlobt mtb ^wranbrt, Itbt oS til at bt^tmnt 
Xibra af mtgtt, fotri iift ftiv angtwr fin Xtb, faa at bt ntanjt 
tnhltt 3(nfertIftT f. €r. af t6hinb|It Slctgtti, btr ntb^nntmi 
fra Sttgmr Eobfiiog tUir anbrt bonfC« Jtimg« , twbtKAbigrn itfc 
Mot maa tanti i iBrttagntIng og fnmmmlignt« , mm ogfoii 
- mangin ®ang Itbt til tt (Rtfultat , bit ntppt {ua nogtn onbm 

hjiTvhvCooijlc % iK, $(ttrfm. Om Stiibtmt ril SanntarW J^i^ttrit, 89 

Kfj htr at n^elbe. 3R«] brt f^tt osfoa [igtfnm ^f, <t 
StAffrt R giwt i>< rddt og ubnittxlbf t , eg at brr ubfbtbrrt M 
ImgHiij ®can1(nina tit at funtlt bet, utibtcfffgt bet 09 brfnat 
btt twjtnlunbt ti[ SttiEtfb. 

@lutbe mgtn, mrb .^nfi»n ^»ti(, blunbt b( itEb« Tdo Nw 
ftiM Dt nbgm £H)rtraab yg Iigtr«n fbtatbtjbft t$ , \m at «t 
fun btl^øw at InbfFjjbt bft tnat1sIm^t, af anbrt Sftntrtntngfr 
iirmAt, lua fit tettt Gttb, ba moatte bit Vcert @ncnt. Z^l 
h illonb^ Vnnalfr, paa ^oilft non moa^t tOtrt ^c ^rfl 
fanbt tttttlt, ^R^t til tn \mnt Xtb 09 bttrt S^alibttig^b' 
Ion tun gninbrt bnpaa, at bt btffbbr tilttnttMig fttmnifl i 
fttw bt gelbn ftilbtt. Hm tiul af Snonrt Snt, fra ^oiltm 
ti ba iftn tuti« bcntt Cp[p<ning, tr Shlslinsorogt ; ^n dion 
ol ^nl en fammrntjcengnibt goTtaUina om bt albjlt fwiitFt og 
notft Aotigfr, 09 lominra brrutb til at nctent fttn SfjnlongrT, 
tg al famffltnlttKr btm mtb btrrt fomtibigt i Cwcrtg. J^eab 
IWttt Bi ba ^tr anbtt at gject, iltb ot følgt bnint tHgtigr SrbA 
tmib, og faa rtttt iStrb at inb|Epb( bt jtongtt, fom 6nom 
tftn |!n J^^gt ittt ^«bt ?tjllgf)tb til at omtalt. 

9taat Scobt btn fetilt (Sttbfføbt) f i&anmaif giwt o& 
fflfflttbig mrb Snpt itg gjelntr j SotTrig, iDait afffifillati mtb 
Dfgget, Srcbt ^tbtgoM @øntitt ^Ivban og ffribltif mtb Cn 
tm Siimlt , Stobt din Sttttnt mtb @gil ^unnabolgt og Dtttt 
Smbtlhagt, fRolf Jttah mtb TS.tWt og ba»6 Sen Si^tn, 3vac 
Slibfabmt mrb Sngialb 3(brsabt,' og tfltr anbrt Sftttrttningtc > 
Sltgnrt Eobbtøg mtb Xong @ifttn, bir igjrn, rftrr J^niarat> 
fog«, tr ^oratb ^^ilbctonbt €m, ba \i6,vt vi jo tun at foti 
felgi bt mtUtmltggtnbt ^b, og btit fulb^cenbijt frtmmtbt Aengt> 
tritt gjvtt ^ ba (ilftraHtligt WMa i J^mbt til at bt^rmmt ' 
btn tintligt -bb{h_afning af \)tU SRatfnt og ttn« tnFtltt Crit. 
3H( brtminbn fttmftaat ^tntb, foih btt fi^ntt. ueptoftligt SQan* ' 
fdigMn. ^t blot/ ^ilFtt alt Stiitc om^ffitbtltg ^at ub< 

') RaRDania^ lobbnfkar, JCa)). B. 

«• 

. UjlreobvGoO^le 84 91. SU. ^ttcrfcn. Om Jtil»crnc tit SnnmarM ^i^rir. 

9init, maa btn fomlb JtonanaH«, ^oH eiffft^b ^ iutiu< 
[igvii« førft imattf Mftrt fbi albf(r< afgjort, vaa ftm^ttn 
(olbrt fbi tvltflfom, ba bt fnftt Brb i 9t«Ktn rfmtligoitt m 
mpt^lflf, ba brr tan op{lil[t6 grunbcbt Xoiol om at Xong {tugliit 
Mt Xenae i €ofnig, og Jtong Sint afltaanc [an^ Stwtib df 
,910 3(dE aabnifiat moa fortajM [om %aM, ^uoTWb allfu 
Xib<naningcn bltD^t ewt 100 Tfac fetr^tttt} mtn ftio tijat 
' SplbiaNbtii of ^ ritftiltt XojiatraHt til|taat6, oi( txt Hin 
vanfEtliat Rirti bin at fomit btn anlagnt €trnfronitn» af h 
bonflt Jtana>t. 3 btn banfif Xonantettt tt nrmlis imilttm 
Cpsgort Samttbiøt Can S^ptillatf oa Ønt Øamtibfgt Sribliif 
fun to S(b, bu btrimeb f&n i btn ftinifft AangrcaKt i ligt 
nAffiambt Jitiii et bm fi»tt( fra Bfgfl'"! *>»* ®«n Ca" "- 
(fitt €3aaatn, (tuntibig t«b grob« ^tti %tattu, bit » tn Sen 
af btn fammt ^Ibbif, bre (Tart af ^ot Inrt i fSrøpnbtlftn'af 
Jtoi^e Sini iKtsJttins , og bmnr £&n ttQsaar* bft bog m ttettit 
af 310 ^»j foa t^artt egfoa btn fo(n|tf Jtongi 'Xbtlfrt ERtgj'' 
ting imob fttt ban^ Xongrrt, af ^uilft boq twnbt, ^rlat og 
gtoff Jttoh, tHe funnt ffont ttgjtctt i'Cott Zib. Sicft SRab* 
tlgtlf^t Eobe ftg nrppf t)(tw, ubm otb at inbfAjbf og ubflcbt iA 
i Xonarrvttfn, at ubt>ibt og foifortt Jtongttnr« anaienr iivtib, 
n Si^ungangtmaabc , bn nttop (ulbtafln ZcoDKrbig^tbra af btn 
Bftrtntng., ^eotpaa bni Itelttt ffg. 

Æ>(tn«it fon b(t t)tOn itfi nagtt«, mtn te af $. 0. 
fSJttdn og ®tiia øjtnfpnCigtn gobtgjott, at ogfiia 6nom, i btt 
^an btnptttbt f!g af bt 4£l«nmltr, €!aan cg @aiigt gaw f)am, 
gae bitft m gorKarlng tfttr |in og fin Sit)' Xnjlutlff og ?vn 
bom, fom ntppt oEtib tan ^tmmt owtttnft mtb btn Ipftn CotA 
flgt ag btn bpbttt Actlil, bt filbigirt ®tanfhiingrt ^om ttlegati 
og maattt tilignt |1g, S'tragttc man SliisI>«9of<>90 ' ^'t ^*^' 
ba vif« f}g ntmlig totnbt ^OMbbtli i famtnt af gonfEi foiKiOig 
Bt|liiffmbtb og gcrm : bt frift* ttfttm Jtopitltt fyat tr^olbt tt 
. f)iftoriJ> Jfilfhit mib abfCiQigt fStmctfningrr, fom gnmbt (Tg poa 
Snibbdalbrrine ^atbom; btl følgtnbt btrimob gninbtr |!g fbrntm> !S. <0?. ^itaftn. Om Sifbtmi til ^DantnnrH -^tfiorir. 85 

iiHli^ paa Xjebeir af {)»tnrt SoHst, af ^iriKi ^It fStrt nt 
inbruti til Srtrv^tlft. afftff (vor mtgft nu tnb btn f»cØt Xff 
btliitj fpnrt at nbgio« fly for »HrMtg ^iflorir, foa oiftt ht fig 
tAg p(b ntermnf Sdragtniitt} , at bcné gtnttibCas r mpt^iff. 
Stt numge af Snotrrt 'SfTttninstr (uniu ef [fgtfcnn gjfnfin&* 
3)lTt^tnK i Sbtutrnr, faarcm %»i)at S^i^olb til Cbfc, og ftl« 
i)»[ Di nu ittt mrtt funnt «;)Utft btn ^Ifsortiibt mpt^iflt Sor* 
titllina, faafom wb Stnmingm øm Obitrt Øtrjfe 09 fymi 
ZMuJBt'i «9 a3il('6 Sifgjfring i fiané Sraoactlft, ^tttt 
«gfiu bttsTrt t)o< eSaro, om SRimne .$oub og brt< €paiAom(> 
. SUK, om £)btii« eiftmnaol tnfb ®tabr, ti btt bog tiljlratMlgty 
<K 6n«r( wfonn eS Jgmu^bningn til tnpt^ifCe Safinn og 
SiQrbct, fom anbm^bS fro m cS vtl bttjfnbtt, til mrb eiRn* 
i(b ^ (unnt fluttt, at ei ogfaa ^ti fiaut mtb SRfitdrT at gion. 
Qloat otnfiDDtb ©nent labtc Obin ttirr fta Donpobrn igifnnnn 
(Snbntgt, ®arlatib og pn iaait itf Slorbtn, og altfaa lid 
Iffggn ra mfflt QRanb og 1)ani STitb^rgcn nt np SttltgionC 
tlbbnbtlff i m Sanbjhafning fra btt fortt l^m uf inbtil b« 
luctiligt Xpfttc'af Stftnftm, ^vob ti ba i 83tT(rligI)fbtn btnnt 
Stint Sknbting anbtl tnb VfnIctrtnC SSanbring tsart igirtmtin 
SuiojM; vi daW, om i((t mangt, bog tiogtt ftiftori^ Ztttt, 
fBm DUtitpbt o< om btnnt Xfalonn« Ubbttbdft, og etb Spio- 
grati 4)i(l4> Futint ot forfolgt ncgmCunbt btn SItlntng, fom btt 
%i)<S, btt mtbttagbt btnnt fRdtgion, fur tngrt; mm t>i eibt 
tgfaa, at bit dmga'att m [ong 3:tb, ^i otlbci JKttigiontr tabt 
Hi i npt. Og at btttil ubftrbitS mtct mb ttv 3)ltnnt|(talbtr ; 
»i moQttt ba bt(ibbt mtgtn feiflorilf St t tiomfttb , tivtt tribogfla. 
Mtg btlbt trot Snertt Tpaa E)and Crb, at bm Cbin, bcr totbe 
M Xanai« og ^pgttbc fbi ERomnittnt^ Vai bm fanttnt, fom 
tiftib« tt gtigt i Satbtrigt, fom bprftbrt nf Sttttrat unbtt 
9kn4 SSibttout , af ^axtmt unbtt flavntt SUeban , og enbt> 
lig fDin jDbin ntbfottt flg bbbt fnbt i @Hrtig, og omrad pna 
fcittt pt Sog tftttfob fTg m utaOig SBtengbt Cerniti, bfc bo 
Vtftbt ligt faa mdngt {RtgK; noar vi tibtmitrc uilbt ttot, « 

C 00^ le 86 9}. rø. ^(rftn. Om Jtilbtrnc ril :Z><inin«ifø ^jfterk. 

dt fom titint £)>in nub (an* Siibtfvlgt brosn nesrnlitM (n,- 
1« oiitcUsflifcrt bt ttivttiiPk SonfiiUingn, (oi« fn^f £)piiiA([|t 
fIpEbrt Xfltn. Sttlmob Ian Intet oset nalut%», tiA at ti 
goItfllaB i tn lang ZibttalU tflt^baanbrn r^ionbHt (IntSopvU, 
M en Sp^tP'St unbtrtuingtr tt nttTliggwlH %ait, o« tatbbtUt' 
bti fine Mljøieft Srsnbtr. ot tn faabon Sln^t mboa i S'Itfi* 
Sine tt^tbft subbomntlig Vnfttirt, (9 at ontrtiawb bt fr« 
iBfflvnbtlftn mntnfflflidt gtnipiUindtt blanbt fig mtb b; bpbtn 
-trtifliørt; gvcltfn og ^(t|tfn fan. pM bni aS<Mbt bliM m 
Sub, JDfffi^tbtt nwb fk ^Uigc 2i(t (SggbtoPQ) og fin Jlilbc 
(UiM Øronb), dwr (Subemt oabtnbait bmt ffiiUit, (unnt fu 
3ocbni otKtflpttiS til {limltn, og btt htl* %olt (®olnnt) bo 
tragtt« Tmi ®ubtc, SubrfoU (Goft, Goft})J4td)j noac oi i 
VtlatfDiba finbt Sibffjalf og fSal^oU btngtr om "Xittt S^rg, fu 
inbfte t>{, ot btt f«r{lt Ocb opiinbtligm btttgntbt btt Imt 
Xaatn txb Stff {Itl^Egni , fia ^DiKtt man ^ube m otib Ubfigl, 
tg a}a(I)øU bni 4«alMbt ^al i Øorgtn, ()boi Spiftm tUtt $»«> 
bingtn, bn (ttbft tiUtgi vat ^ppttfttpittfl, famltbi fint JTaniiin 
e'mhing fig; m foaban .^•vbing« bobbtltt ShnbEg^ finbt ri 
tnnmttig trafftnbi ubtt^ft i bm btCjtnbir Øigrlami (btn ftptntt 
£ama), og tn faaban mt ubtn Xdidi ØnDtrte Cbin, btr ifirt 
tn lStm«rfning 1}06 ftlsr bt gamit iSfrttim „tfCtc bttt« tSfiP 
antog bm @uU 9laen, doi« Cffrrpntfi bon Mt ; (wn' lintlig' 
vtM tttu 91at>n, 6iggt fiitbt oi mbnu i SBftn {bm Sang 
tonbflcetfningtn) Sigtun. 

JDet ti fotgtn btroit, at bt Ulanb^ etribnittc KiAttlibm 
btnptttbt fTg af ^ft^at ^i'^ ^3 fctmmtbt eSttifttT. Dtm 
iiH af bet fiunbnm fbrttommmbt Ubtr^: „bri ^nM fCttttL" 
fom f. Qt. Sonalm tU ®noctrt« Æbbd juft btn(ttK f^ of, 
t^bflifoc brt tOtrt fabMnItgt: „foa tt fagt", !Oit fnt ^mi> - 
btlt« af bt ^nbnm nannlig anfortt eSfriftir, Beda, Hiatoria 
S, Edmund! , 0. ^, font t af anbn {''■itpt'ningK , f«m rift 
^ til (n fpblig Jtilbt. Wtm etcibtntnmt tibtnfoc ØlBrbtn 
hinbt (un boH tn mibbtlboc Aunbflab oib {Retbm; bttu bf 

DjIreobvGoO^le %. ^. Vfttrfcn. Om Jtiltcrnt fil »Danmarfé {>iftort<. 87 

Rt%i O* altftia tit M fdimnmlisnc Wottlbotmtt S^nrtnittflri 1 
Bi«3iii^|i og (iftoriø ^rafnntK meb b( 5i>rfAitftt, fro feniltt bt 
tinttltsBii« ^avt (Kiittt bnn , 09 bc eillt mattern &ena tt^tbt 
(t goQfli anbtt Ubftinbc, tnb naat vi bCinbt ^ ttMbt btm, 
fom ^i(niinc()øt(nbt i Qlotbin. 

Sftti a[t ijeab Di (rtr baw rotf'S^ "' fmnftilit !an btt vd 
onfcrf fbi afgjort, at ftlM bt i<(anb1(t SftrrrtlRingrt maat unbtc« 
(aH C^mmmlignins 09 Ucbnføgtrff, fn be atitagrt. fRon bc 
bnoobt ^3 pat munbllig Soclvdtng, funitt bt hin (mm ubttingrt 
SflbigtKbj ^rfoavibt bt wbfcmmt bntXib, ht laa» gocta&Kiii* 
SrM^ nacmt^ 9taar bt bttimob fottbroat o< fStgiMnOtbtr 
fta bn ^eitfle Qlb, ne bt ^bum ftilagtfgt, i btt Ctttttcntt 
betl* Tom Ariftnt~ bttcagttbt {tebfii^abft mtb ngunltiøt Øjiu, 
bntt tc^nbltbt bt mptbi^ Sagn foiti tttR ^i^riflt. Dt inob> 
fijt % fiflbf IjtitcanbH, og trt'oftt ufDttnttigt mtb ^mmib« 
€trtb(nttt. dlaat bt ftCo ^aw btn^itttt m faaban, tt btl t 
Itlmmbilig^ m tQtr anbtn SRibbtUIbtttti* ®hibtnt, btr itti 
mjong attib nsontt , og ()Oil Sibnt6bptb i alt Salb fun (rar 
unbnoibtitt ®p[btglitb, noat btt fpørgt« om bt ita^f BtgiDt«* 
tian i ftlM' 9Iotbm. @amineR|lilIr6 bt tnbtlig mtb GSare, 
tlsttCin SoifrjtDislKb finbt« btr ba t!ft iti btggt i Snb^olb pg 
' Snen, i)0tlt«i Sf^igtjfi i Xib^biPtmmttrtn og etgiein^ibtnK« 
gslgtl 

SSfflbt «i nn ww Sttragtning fra ^ttot bt iaioU Sttitn im 
til b(tt6 fBtoibtibtlft i btn nptct Xtb< ^ifiMrit^tmrr« SJorftr, 
bn fOTnaciRt tti vitftEig iHt (lint ^ifloriflt ^trotrt SRinbt, om ol 
tnb anftt bnmt Starbtjbtlft foc tnbtiu Ifft at van fulbtnbti 
1^ jup bnl^r finbtt Soc^ing @ttb, at man, om muligt, 
{Itbff Ian !ommt Sanb&tbtn tt 6tttbt nctimtrt, og baabt ^r 
rt Dg @fttrt.ibtn blivn btt tn JDtlgJFrnlng , iftt blot at oplpft« 
trt btrt* BirWigt iOpbagtlftt, mtn tilligi at te« af btr** !Qi(b» ' 
funlftt. Wlib fiuoE mangt .^inbtinatT daubt bt tftt at tamiw, 
fnn BU ttt rpbbtbt af aStjtn, om fyan mangt DunMbtbtr 
maattt bt M»t,_tflt fotgjowe, (»gt CplpSningtt, fora nu, ba 

DjIreobyCoOgle is tJt. '^. 'l)'t"f<ti- Cix ^i^etnt til £]>ininiirf j J^fior'u. • 

bft gamte Spcoø n nm tuittt oq mangfotbiat ^iilpimibltr fefctti 
nt for^aanbcn, nt Itttt at tii^olbt. ^ottfm i invifio'Od'f^' 9'**' 
j|rafi|! tUtc bilt^cifl Jgttnrtmbt tunnt be aDtagrt at f)AM lefi \>tu 
»anjldi^ Cpgn«/ at bringe Jtloi^cb i btt aamlt 91oibtn6 ^t> 
|)oti(i btr tan nrppi ^tlln Mtapi fulbtommtn at txcrt fCttt, 
oa vil timrligoiif tnbnu iftt fitt i ddh Sasf. mm ntermtn ttl 
. 911<ialft (te Di i mnnae .^tnfttiibrr fDmnr. ^attt (SbbatcErcn 09 
bens Jtilbrt, @bbarcne, »ctcct f^alrbtS beorbtjbtbt, font bt nu 
tte, ba vilbe, fot at tage et SttmprI, bn fcncé at lig^r [angt 
fca Sbbiimie . mm ittt btiminbte et el i Qjnt falbtnbt ,9Stvii« 
pOd. i.^0ilfm neje Sotblnbdft be mentufltCige JtunbfLiber flaac 
met) f^wnnbny ba «ilbe iScftontng uWn .Zvtol itte (otnemmrlig 
of b( fatrtagtiae Sagaet Ijatie e(t ben aecarnfi^ Aunbftob om 
bet albftt ?lotti(n, ba ellbe ben Semcettnina ilte hinnt bave unb* 
gaaet ^am, at bit ^otuntelm, fom man fttrbtbrj iit frn.bft 
taenltige @HRig, og meb bntSSBebaftr, Selnerm, Hftt og 
H\ftt 1}ti>lt fna mtget Sambtm, maattr vcere en anben, langt 
n«rmece liastnbt Sanb(lrcttnina cnb I^iint 3o.tuni)tim »eb bet 
(Vibe $a«< Stj)ftn, og ttun eilbe ba \ibtn XdjI}! fjavi siixt o« ta 
ganfte anben gfremltiUtna af brt gamle ?7Drge, enb ben vi finbc 
i ^anj-befjenbte Øfrift, fSltn at gioe en fulbflanbig UbuiCiing 
af betti, dg bt mange anbte Slement.T, W» fSiatitibtl^i f»r< 
ubraittS, fertnb ben egentlig f)i^ori|(( (jn finbr @leb, (an ith 
ecere ^enfTgten af biSf' Øtabe, fom (lin phiUe mebbd* en Doeri 
fTgt oett ben I)i|toii^e Se()anbling. Dmne tx, fom brtjrnbt, 
fulbrnbt i»b €u()m, bei ifle altene ^r. fremfiiUet be biitoriffe 
SefliBen^eber i ^ebenolb i bete« formeenlligt ©nrnrnraSceng mm 
tillige , fot at goMgjere benne, unbet(a|iet bem en ubfotlig Arb 
tit, og faalebei giuet 06 iReruflattt af egne og alle foregaarnbc 
bonflt {lifionefotilerte Xrbejbet. Z>tnA n bennt fBraTbribelfe, 
i bet ratnbfie i benS gttfuliater, MtMn SolfrtS; (nbnu (ut ingen 
Gfribent gioet bttte nogen anben Smnliilling i ^ttnbe, bn o«t> 
et fritte fBlit, t>eb tn bpbere ®anbbtb, »eb en lioeligm %rtm' 
ftiOing enbcg f fjttnefte ^aabt lunbe baanbthaoe fin Ttti^tnft 

- ' Dj'ireobvGoOgle Si. WIi. ^«terf«n. Dm ^ilDtrne tit JDonmarfé ^i^tt'u. 89 

ttb €Sibtn af btn albn; btniu inb|»r(tntrt bttfbt boc Un^iii 

og rt Hntn ftiM bt Eårbrt EtbtttdOb wb onbn UnbirfsjtlCtr. 

^t @u^m4, ©nnftninøK iiUH^olbt fbt alle iattit uflatuiu 

tigt SamttnstT, 09 ffitfuliattt of fonme j bt fet^f Sti« af 

^an2 SantuarM giftene i iUie 4l"if(f><btr ^SM m foKtlij 

Sitmltidins^ SjinfEabtt, tWTDm toioltc t)i|l in^rn; mm pan 

btn anbtn @ibt, mtb al SSrbøbig^tb fbt Sabitit b^rtbort 

SRtnbe wtvt iH\t VmmMnyt ntbjict&nt, fpntC btt igimnfin 

tmné ^tlt SBtfjaMins af SanmarR Clb^ifiertt at btagt fi^ twnbe 

^inciptr, fom i itft lingt ®rab (bcettt bttl< ^dalibilfgbtbcn, 

bcfIS 3nttrrSftn. J>it tnt af btSft tfHaatx i, at gotfaittttn 

ti( @igTib iCtt ijai anwnbt, og, fom btt «irrt {Tg, iftt 6>ir 

otUtt anvrnbt btn poiiillt Sanb<, fo«! ^'"< virfrlig btfab, ojfoa 

i fin« f)i(lønf(t Tirbt\bn, at fian btrfot i biefe fulgtt btn 9Iotm. 

fom af bc (Somtt f((t> tilbttit fpnlr« at nurt (lam git"« ' ^S <Ht 

tog tiltiæftcCtg $.-nf(in. til btt i ollt SolH Citljtliotit fabMm 

(>&( S<in'»'<^' "' btn ffcingtr OHi 1 Wlfi^n; bi6ft git (trfM 

»tiber banJ -l^nbtt ovtt i J^)|h)citn, og bi>ab bn i alt S^lb fun 

thH portift @iinbtltb 09 1)toburt af Sclttt< inbtt, aonbtliat 

Ziv, Mtt) til biftotifl @ai}bfKb, tU pbtt, (i^tfom (t^tmltg Sti 

gioen^b paa Soibtn. '^ btn anbtn CSibt- fettafltbt ban na> 

ptn i tn&B« gottttUing "allt btn« blgttrifft 2ræ( og fwflattbt 

bem fom rttn ^iftotifttj btrwb tcbolbt Strmfliainøtn ui^t' 

cibtn ttt SRalfKb , fom btn i bt optinbrligt Ailbtc ttU 

fyuAt , og btflaltt af iDlbtibtné biytttfft 3(unbt ifh funbt ^aot. 

goc at ootittibt |Tg fytem, btbootr man blot at fammtnitgnt 

@u^ni< Srtmpifling af allt bf SortaDingti , . fom ^ot tn pottif! 

Xolorit, eg fom tilbttU potti|( trt bt^anbltbt af ^m ftlo, 

mcb bt gamlt Ailbtt, af ^uilCt btn tt e{t. @t anbtt $oi>tb< 

l)ciiicip,. fom goati igjtnntm ^It btn €u^m((t ISraibtibtlft af 

ZSanmot!« (tlbflfv4)i|lorit, tt btt, at onftt allt gamlt fifttmt. 

ningtr fot omtrtnv ligt troQatbigt, , i gelgt boilftt altfaa Sri. 

tittrn* Sottttning iftt fan mtgtl gaittt: ub paa al ^toot, af: 

fORbrt 09 fotta^t, fom fnartrt i ben Sf|lt«btlff at fortnt oQt 

- - DjIreobvGoO^le do S}. 3)7. ^tcrr«!. Om jFil^t^Ile ril SDctntodrf j •£)tf{orif. 

Jtitbrau oft øiM btm oKt Otrt. CM n fsnmbnlist, ^({i h> 
f^bnlfat Sttivoi""' becvrb tre frtmf omnt , ^viltf ^wig,t SntiAt 
bff punbum' (HH maattft tttrit til at dtftptlt bm l)t|lori^ @ant> 
txbf boiitt ffint Xraabc bet ^mt vaaatut fptbinbt bt tUirt« 
font b(t fvntrt, albtlrt ufammen^gtnb« Ct^iMitfitbfl:. ' 3 
S«Ig( bfnnt grttnsdngtniaabt maattt btn famme ^trfon Im fp 
igimy nnac tvtnbt fSrrtiningtC f)nifntt ^m, btn tnt til m 
tiblisttt, b(n anbtti tt( tn filbigttt 2ib, oS' btl iKt bl«t n 
^ttrfon tntb fammt fRabn, tE|l bittt funbt w{ sjtntajt fig i 
Siben, mtn tn SRanb, fom bor StDebtgiwnbtbtr illf«e8rt tntb 
fin tiblifltci Slaent, og fom tfttrlabtt ^3 bt fammt f&tm wA 
fanunc Qlaent 09 Srbri{ttT. $aa faaban QllAabt (unbt vi (rt 
Gufini faa« tn Cbimti, fpo Stobrt, to OtootK, to @tif ben 
wltalrabt fca ERtnntfø', ttt ØtncfebbtK., btn mtHimfti 03 fib^ 
web omtttnt fammt SSibrifitc, og to ERtgntr SobStogtt ott 
fotnmt @«nftttj Cagntt bm ^tbtn, {liCb/ 09 {løgrn loinntti 
to ®angt fctnt/ bf I om ^^iigbarb og Signt, fom nBtnbc M 
Øong Wfc frtm^Ott, gaair isjtn unbtr SItgntc {obbiog, 0. f. ^ 
SRtn brr (an ntppt tctnM negtt btfpnbttCigttr, tnb btniit ^ 
floriPt iBcEianblln^; ffotrttbtt fluiit fammt Stbrifttr 03 fonnnt 
tBem af i Zttttn fbtfljtlligi ^fontc futint tiltssatt fQittt[ia((b 
fDtE b(ot Canbfpilfgbtb? Qtt Sagn, og for bettt tgjtn itn 
Øtgfwnbtb maa i VIminbtltgfitb antagt^ al ligge til tSnaAi 
Ubfmpfttlftn og S<"^ftjtIIig^tbtn maa ^iw6 faa golhfogntlt 
Regning. Btoifeme for bt tvmbe ^ frtmfhUtbt eotntngft 

■) fiRon funbe paa b*a SSaabt, fom Sorfnii« Anfoier, t)it &m 
finit fn Obintit en vat famtiblg mcb <&abMnfl; en mitoMn til' 
tgnebt fis t Obint gravmtlfe eubbommelig Xnfcelft, mtn moaltt 
fCpgtt tiC Efotn gg kmbtel bn« tn ttebie t)at famtlbijt tntb 4otl)n( 
en OKtT anCoetl af Øuttint i Oblnt ®t(b 09 fn ^anl ffiann'; tn 
femtt var Sabtr til Srtgrr (fjreor); en fjette briibtt unbtc Sninef 
e^ilftlft ■^aralb fitbttanb, Beb bc- flefte ar biffe ftittet bog Onb' 
bomfnatnten faa meget igiennem, at vi vet funnt fEiooM, ^km vi 
bave ran at gine. m. 3)?. 9(»lt;n. Cm StUbtnt til SanmarN ^{porit. 91 

U)m t)« ittt ubfetfig ot vtwifM, ha ntwc »fiiwtffsm 
føf" of Guftntt %6«jbt uEKn £«M olmlK tnaa (mm gtect 
fomint iStmarfning , og Mubm ttiMti Spraiplfr itcpat finbt* 

MUn, 0. fL antn i XwttKk mootn b< bn nemit«, ba bft 
R lua bt, font ^ftorijb, otttoane 9>nfona o^ btrr« Sntttt 
M f)iU bonologilb SpfUn igjen smxibtt PS' "d i*^ XM< 
felgt sij ^ enFrlt BcgiembtM ontaam Sib mM alifaa fUot 
tUnjmbr nwb brt opfinit evUrm. 

trt ba nbtii Xmt>( nustt oigtiflt S^tttttnins« cm. Z>tiiii 
nwttt clbflt J^tftork tabte , eg nf bt , font vi tnbni ^OM , I 
fnt ^fttnbti: utii^oKdigt til bfrof at »fi .ni ^ilbftttnbfg 
[uunnitanstRbi Aunt^ab øm beH a&ftt Jtongn og btirt Rr* 
fljfting, oifn Ubbpnrt Pg .(lec fin iDonmarf mintn og ti)wai 
litielt^tn, fnb moitlht for nogrt anbft af bt notbi^ ERign, eg 
^ brrt {Bfvbtjbcift Ittt tvmn ItftftM bt rotrjl nbmatMc 
Sna|bTc,- faa mo« »i t>i|lnoE ttlftaat o< (og ijMrfbi fhilbt ei 
Me giw €5anb^tbm USitnJ), at JDanmactt {»ijtorit nc^n iigc til 
Jtiipmbommmt 3nbf«nl(( ittt btftaan (tf anbtt tvb 6agn , ^M 
i^V* asirfriigtitb oftt maa UiM tbtolftm , og I}ui« Xib og 
6itb si fjritKR mrb @ithrf)tb taimt angiw; og at ttfiwct goc* 
(ag poa at fnnfHIU m uafbiubt fDttfhttmbt Xongtcattt , nub 
miagtig Xngiwlft af ()twt Aongt< £(»• og Strgittingttib , nbra 
Ztitl nua (hottbe. Zht n altfan ftM Zibnt at opgiot, ^Mb 
IN ittt tamtt fnftaa. SRm bnimb otSt «i ittt |Tge, at vi 
intrt vibt om JDaitmocf t ^btnolb. Swttimob, n brie 
^tjbxlt fm bmm Stb tun giwt o« i {lort Zcat, foa fttmu 
moilttt bUfc sjm tt bpbm Snbtqrf; tt bni tun giixt i m > 
%tRi9 Snbfotntng , moaPtt (an bm ba bliM ittt blot tn dS}tn> 
^b for {tufoRimtCftn , ntn ttlligt fottt ^ftttttt b^ibf^, titl> 
h9* feUlfn i BtixigtEft. ^nnt 6i tnb ittt fttmftillt tn ab 
Mil ttgtint (roKOløgiP Solgt, ubtn eammtn^ttng tm bog ligrfoa 
libttbtttt, font ROgtl anbtt af SRnmtfltlttttt eg btn nitnR({Et> 
ligt %dA« 9>rrtntlcc Ktrt. Cg ^tr 1)at % 9. WtbVrn vHp, 

Cooijle 92 9!. COf. Vrttrffn. Om jM^f me ril £)Anmnrré ^iftaiit. 

tfoUtm Sri vi jhiQc togt: „Ximttt mb ntppt", fig« ^n, „bt 
nåfmtlit SletgtM ^ ^ntoban Swirtrf Z'A mtb nogm Øittib 
^tb (dbt fid bflttmmt, fad btpbbt of bog m faaban Snangfolbig' 
titb af Goan N J^fbtnolb, at bttft si"iu tunnt hbe Pi Kbnt 
i Øtn SRalftc; og ,fimmrt (oroflniftifft So(fKlIi9f)'t> &«ntvbtc 
ttUlat poa nt Xibtfeldt. rom tdtt btttgiu ^fteritfjr^Tm, om 
Mt $ifiorl(|!rinfttn , brt Sorifhlbftibt i Sfdtiblnanitmrt Ubt 
banntlff." GfuDr vi ba , focbi ui itCf (unnt (^((IfmRM tra illn 
anbtn', manatn ®<]na~iiejfl ubrtpbtlig, Ottgmtt ^tM i 2ibtn, 
bbt o< aff^Kr fra at ^Igf 03 owt^t SottttA tUrattling 1 
tut ^U1 Øajiitt om ' tnoRgrn fB(gi«fnf)tb tan ban bimblt 
og ittf brtminbce oprpfi oø sm golfft« Sorfatntitj , €5abn tg 
Øtifft/ og Uh ØfgiDtntiebtnK ftle, mm bfrtS Otffultiitit, 
%altttt Øfjctbnt 09 Aaiatttir, n- at {)i|lorir* ftbflt 09 ^jrlh 
filfnneb. ^H«f i Øaitnet fiar Htlltt ffilbrrt fTg fdD/ tufl bni 
(oc btt nrblogt |Tn Knffuftft af fTnt gabrr* tli; wrt%tr^ititi 
(om fortalt bft om btrrt Sorfecbrt, 09 Dort @ftrtlommm irflK 
foctallf btt laitn inbti[ bc (ilbigttt CCagtre. Qflan oil ab 
Oron^tnsmé SJrf vart i €Stanb til at ubfocjb, Ijoilft goltf 
flag btr i btn \e[b|b Xtb, ba Øagti btgpnbtt, daw btbttt 
{Rmbtn, ^oijlt btctt go'liolbe til ^inonbtn ^aot eoctt, ^XiMbn 
9»atlbri»g b(t utb Ttfatanirt Snbferrift tr fbitgaatt i bttif 
gotfatnjng. 03 bvorbbr« bmnt t)n råtttt fM$elht«\Xbbmniliii 
(fttt bc (tibtit ÆftfmtiiiiigtT , ia ftio t^tc btrtt ^tmdong i 
btti ftnttr Xib , tril htt ««n mutigt at btfttmmi , beilft fnttiiu 
ligt ftongtt 09 $tltt btr fioM uubflttitlig inbolcitt poa btttt 
Sibtalbrc , 09 Emoiltbtf SoKtt tfttr^aanbrn tr frrmffttbrt ttl btt 
jtuliurltin, fca gnilttt trt finbt ^tt otb Jtttflmbobitntn« 3iib> 
fenift ; ja feto ^tror it (e|l Øagtt tun Itgtfom i Zoagt ftewr 
fbt vort jGJjt , eil btn jDlbtibtnl JScosrbig^tb , foni omgiHt btt, 
i ^»i ®rab eatft Cpmactfom^tb, 09 btt ^aCsbuntlt Ev</ i 
tfotitit btt ftaair, sil fangflr 3nbbi[biitti9eft<iftm btttil, cg btt* 
troffijlbtgt, batnCigt Socm opIiM 09. vannt ftlo btt foAtllt 
4jtci(. Sn Ubtiitltng ^traf, .fljtngfort i m KMfe ffnnftillinj, % ^. ^tttrfttt. Dm A'lberht til 2>anmarrø ■(>ijiorJf. 93 

tan ith tnbtt mb blivt ^Ottt eimbom, og m faaban mon 
nu wtti fitt) mm tcrnMtg, (nb foibtti' *^" -ot bn k giori 
\ia ODicDrtrntltjr Srtm^cibt idUt bt ^idpfmibm Oj 6«fC Ot* 
^nbltiij, ubcit tivitft brt (t umuligt mtb nogtnlimbt ^'''b 
at finbt ffitj i jDlbttbfnS bontle SasRdtubre og at btd^r btt 
nbti Wlalm, b* tnbifiDfbf, for Epfrt. Gpn^tt ft wb ttrt 
iRanW BHTocbfntliijr SStftittbflfrr Mrwt tilgjitngt[i9t fdv for btn 
ninliTr SRbsitbt , bt gamfr Ailbft frie m Unni ubgitmc mtb 
m?teiJ9lisb«b sart fmaafulM SJ^tf, foa at itU Ibc ligf Stjlinsflftr 
ug Xnfl«b mob ØpTOgtigttg^tb' og lanb BatM affhatt« fra at 
bnii)Kf btniy 09 bt buntlfftf, Sbbotnif, m bitene faa Dp> 
fturt«, at Sronfnnt lun brfwwc at (rbt 09 tan vtat vit 
m it fuibfj TtlH etan^ittngm éac i fittt {tnM Striftff bo* 
Bit {T) tn 93ti , foin fn^ni ^)c fiunbcrbt ](ar fibtn funbe ant, 
ti fom brn feFgnibc ®ranfC(T futi bt{)ootT ot faFgt; og ^Mb ^ 
vitftlig 'i)tItK itu b" tot foiattmmr« , boabingrn nfbtJSbh, bn 
bat litbngt pnt Sitnn af btirt Ungbomtlie i Dlgttnnt aanbft 
ligiØriffab, nogntflnbt uiitt glfmmf, tn JDigtirS nnjbemmtdst 
StgtjjtTing ^r |Kta btn aottotbtntlisfit Sffaabt catt SoIf'H 
ftamrmbf Sanb* foc btti jOtbfabrr« Saab. — Øaa mange ^c> 
niAt SBtfirabdftr tiinm itU bliw ubrn Selgrr; (bt wl funiu 
SsgmK aStjcfij« foc (t £)jtb(it focbunttt Jtunb^abtn« »ig« 
Stirmt, mm jufi btttt (t btn ttiigt Øtjnnrt fKtligt 9latur, 
» btn i Ha^at ®traal» ta« t Olattrnø Xaagr, fotbuntirt 
riln uforbundtt , fttt eUrt ufttt,- \iraaln ligt lOEig og albrtg 
AltufttJ. 2>(t (t btR Srofi, fom @ran^Ttn (ftn it mejtfulbt 
!i« tagtt mtb fig i Qtraotn, at btt oitttltgt {pi, bmi utrvitti 
lia rPHbtnbt :iCanb tn Sang ^ac flabt, pal-ingm Xib og ingtn 
Dinrntftrlig Smlliftiiing gan^ titintttgiett. i.bvGoogle 94 

Om nogle minbw htt\mHt 9tuinn: m 
53cf?ft?flen af ©rjøntanb. aset Dr. 

e. pinsel. 

^[rtt of ttott eiabc (mH t Afiiiste eftnaic tmbbnlt ttt l«t 
fDcrføbiø iStrttning om br, Toa t>m ttmft Btt%i«in<ifi %etm 
fUftninfl i Xutl 182? btgnibtt' Unbrrf«gtir» poa CifH^ilnt of 
Qtønlonb. "Xf btntit BintBin^ n brt ubm S^ibl rn^Hi <if 
Mte SiblfErtfte ectfrn bftitnbt, ot bft alt i Setrt af bra ftr^ 
Goinmtc nar Cptftt ninxnnib« Øapitatii>eitutm<mt XO. (Btae,^, 
blot ifbrogft af Snbfebtt og i tt af bi i Sattbrt brugrlE^ Sop 
tvitT, at trans.« frtn til tn, i {Btntningni unavngttm, 
paa 66" 18' 91. !Bc. 09 nDtntit 38" 28' fD. fn SrfrnnMlS 
mtn ttixn at btnnt, ligrfoa NtbfljiKfulbt fom b[lillgr> fXnftnt' 
paa ben ebe, iiMmgtDnt S)^p9 baobt tniffrt „rtibeg bfti aHit' 
„ubtt))btligfit ERuin rO« at^t ®por af fotbum< Qtoilifaticn," 
■ntbnie tolrigr, iboontl ttibmi tun ufulb^anbtgtn ^rtfttitrtt/ 
DlbtiMitijni)« htiattt i)tU etrtttnin%n af brn mobfottt Stff> 
tvft, 0% nibnu S^rn Sug { iEMg btlrgtif bf €SttbfT, ()1>k vm 
noibiffr gorfabH fer Xarbunbrtbit flbra [)ast boet Oj tpggft 
SStb {)jalp af bKfr fRuinn en vi paa btnnt €Sibt af Sonbtt i 
€^anb til at foifelgt bt gamb dolDnttc, lige fca be fpMigjh 
SlMbt twb €ap Santi tnbttt i jDmesnnt af 4«l9tht*toig, tOfl 
Bilb anb» Crb igjtnntm E)tlr bttnuDønnbt fmbn Snfpfttorat. 
^nlione^oabø Ci^ict re, fom btfjenM, bet ft^tglti eg 
tiOiøt bet ftugtborrftt Clffrict paa ^e SSt^ftnt. Sntet Unbn 
altfod, at tn iftt teetffe bt fltfit ^inbtCmarter fca ben noi« 
biPt ^attii. 3 Kntaf eøtraoat be bfr^aTtnbe £Rutntt tnbog fomtltst, 
I fiflt btt rørigt ©rmtlanb bedenbtt. Een fcrtitnte ^. Cflefe, ' 

') Omllxnbelig og ufeffTlig StetatioB fingEiatnbt btn gnnliiiibpt 
asiifionl iB(50nb*lft eg Sortlittttirt, af -Sine æflece. «b6m"^ 
1733. 4. e, 100—118, boor ban ftrtftHei fin brfjnibU e^binft 
i Karet 17Z3. 

■ DjIreobvGoO^k €. Vingir. Om Siuintr paa @r»nlanb< ^tflfi}|I. 95 

p. iDfren VaB^ i> 09 31. (Dlfen* fym sfwt nltltt tiUisrr* 
SfinrRtntngn om ERuinttiu i bttu JDiRiht; mm bt fnit^t og 
nbfnljj^ ftplbt vi K. arctAnC'er*. Knlrtnitidni tit bnt 
Pib^ ^gtn ^etRl^l Ibtbnføøtirtt vor føEgttibe. Cftfrat Qoi 
[anint 3ultant(iaab ooc anl<i$t i- Hottt 1776/ og itutn Mb 
bfflitt £tilig()tb vat Untn nogft naniint bttjmbt mtb bt mange ' 
(hi^tbaic Sjotbf i 3UltantE)<iab<buatm , fpntS man i Dunqurf 
tlwtltgtie enb ftitbrn at ^m tetnft paa at ootcfgw tutopaifb 
%)imnt lit ®rsnlanb. 3 3(ant 1777 ubfnibtt« Titaanbtt 
til ®!)bgiVRlanb , før at bftltagt i in Unbftføgdffittirt , tfi^i 
$iiefbi)(nft|)t gif ub paa at opfegt foabonni Sttntntngrr, fora 
tonbt'tirRc til SttbrtFt 03 til Sanbbittg oonbovtbrt. S" poa 
m f^jlgjemibr Waitbt at ubfnt bfttt fit 3grinbt, trotbt 
9T{tati&ec i &«xtiiltit)A at bnrbt von opmorffom paa bf 
€<ibn, fom S^ttenbtrnt og ^Iprmanbtnt fortum (iiisbt havt 
inbt, og fom bf tifbttlø daubf rpKitt og epbpcfft. ^an fegtt 
bnf« l}»e bt Snbføbtf at ftfan » ^vor brr nrtnu fanbtrC 
EnmiBgn af bf gamit Qolonift, 03 btt [pRtM dam ffCftlrdan« 
bflt at foat Unbinttning om if tt ferert tnb toto ^ivtbt, btt 
b[M i SuTiantfiaaM Z>iflTia, tfltr Srontonbtcnrt Ubfagn, fiaob« 
Kntt bfbHbt af be gomlf Jtablunafttr. 3 trt paa tfinanbtn 

') UM99 af tn ©aøbcg, VlSyi i Sartrnt it5i — irj3 af >9anbtU> 
bt^int PfVf r dMfcn paa (n Arift i Stnilanb, fotn fan føTftoø fi|) tU 
U nntcTfigt bt fqMiaftt Og« af 8anbft tnbtti 15 ISilc St>9f9 ffx 
StitR^ut, mtb ttlføicbt XnmotrCningtt. iDitft ttt af <P. Siibrfcino, 

brr lot tttte Ubtog aftvijtlt i Uar^irttt „Samlmn" 1. S. Jtb^avn 
iU7, %T. 7 0. ff. iOcn originalt JDagbof) opbcoaTt* i b(t Aongdigt 
Srfaattfltdjiti. — *) Oftttcttnittfl tm Rubtra efftr eeonlngtt af bt 
gimlt ttoTkmanbt eg ^dlccnbtTrt SqQningtr paa (BT?nIonb< letUm 
Sih. «f æ. tijortrtUfftiil. abbaon. 1776, B. 44-52 pnM 
3Wtrt HMftne 3ntb(«tninB om Stuinrrnt i Marttbtn af 3uliant> 
baab. - •) Blflrift af tn ©agbofl, Ijolbtn i ©rentanb af Mrtfon ' 
HHtanbtf paa hi Btftoanofctrinai-Wrifc i 3uIiancbaaW Biflrict i 
tiaat 1777— 177S. g»fb « Æoart. ,5nln}H<b(* af •S. p. ». 
KgSfca i „esamlfien" 6. S. Xbl^aoa ]7i)J. e. 1105— 124:;. 

.■ ' • * DjIreobvGoOgle 96 €. Vinøfl. Om.iRHtiwr paa @rsnlanbé ^tfiFpft. 

feljenbf ®oinmm -btxti^t (»an tHrot af bttfe 3io^' ^f^ '■< 
UDfftlig^tb, foni ittr ffnM do« npjtn af ^anf gotgivngm, 
ti fom unbtrtibm mb»g faCbrr tiattfnbf, ^t dan i |in S^gi 
bog ppttgntt JfntaSit , Srliggnidtbfn 09 , (om ofu|t tiOijt, 
jDimni|Tontmf af atti be otb bfn»( Sdligdtb fottfunbiH 09 <if 
dam unbttføjtt gtuimt, ubni bog at d'^otgivrt r», tnbog tun 
nojtnlunbt tilfrrbtlTiUnibt, anii^Uitrifl (^do^o^'apdie af btitnt, 
i faa dei ®'>ib iiilrrHfanIr (Sga. Zftw dat ogfaa UbjiUdtn af 
dan* Sngbog maattrt inbrømmf. „SfeBor m^s«", pttc« btnm 
i SoTfnnbtingtn , „tnb bitff Gfl'nrlningK i ^mm'ndnng »g 
„Sulbflonbi^dtb owidaat ^It, db>ib t)iitU om be @am[rt Eoi 
„ningfT i ØtDnCanb te bItMt btfjtnbt, faa tit bt bog langt fid 
„itu fulbfomnt. Zdi tttt alint tu abftiffigf Clratntngtr, ifcet 
„JDre,^ (i Hevnt (ftttf'rtt, mm og ovnalt dat Unbitfegtir'n 
„fiwtttn ftratt (Ig til onbn nib bt nf n«rt>Br(nb( ®rentonbm 
„opgiont ©trttc, ()fCft ittt btfliwtt i mfg*t onbd , mb Bumia-' 
„gttntt Optctlning og Cpuaaling. Zit «ar brtfot at onfit, at 
Jo føt jo d'O"' og inbffl £(DRin,j(cn( af @rønltcnbtni( raiJWt 
„mttt bliut pfpnbcrbt, in nøint SHaRbfagctft maattt foKtogtf, 
„dooctti <I?'tefionaicrrnt fpnrt at oort btb|t ffilffbr , btrfom bt 
„Htw btdorigtn infhumbt". 2!(fti Sorflag iln uttnbfrl ej 
ubtn Sdg't, uagtit btt ubgit fra tn aRanb, wb ^mt fam> 
tibfgt Unbitfogrlfd odw Srentanbtf gamit @fograpdit'. Unbtt> 
føgtlfrr, t)wltt tnb ittt ^nnt afgjottt STtobfianbtrt Ifrnt fiafimbt 
£acbom og Sfnrpfinbigd'b , allf iSui«(mt paa £r|)tp{tni af 
©tBntanb, nifn i ©fttbttrtdtb b« i SuIianedaaM iCijlrict diWb« 
faaet,ft npt Jttau paa Dprntci-tfombrb. £>m br (ibjlt n %vo 
tani>et9 Sttftning , ftjent t bttti ^Ublit oHt tt ^aM 3fars 

'J Om Ørenlan« >5|l«&pabi fanht Btligofndtb of ^. P- "■ 
ttS^tvi. aJItfc to Jtflfltt. ■ SScSbetK i btt Æonaelldt tont^uuiliolb' 
vinamfabt Sftift« 4. BJ. Xbtfaw 1791. S. 339-3^0, ofl tiHigt 
fxr^It aftrplt. JDtnnt Xr^aiiblins. uMom jiaa fammt Sti i en, af 
jfoifatttnn brfgrøet, ti}b1t UbQanr: Uebfi bit »ab« Sagt b« alttn 
.Cftgrbnlonbt. tnit 7 6I)<tTtfn. Aid 1794. 

■^ Cooijlc c pinsel. Cm 9!»in(r >aa Ørenlanb« 9)f (tf^ft 97 

^btrtx gnnmtt, tnbnu btt 9tptftry vi ttflbbe, oø btn ol( (tt 
Miønt hOM <tf Stgtis^b, ba pnt af bitft Kulnet fibfn (lanf 
Stb ^DM Hbt mtrt (Qrc mtittitt , imrbtnt anbn nt olMrt fw* 

SU bc fetfit ^ert, bt6«aml Sluintntt .! btn mibrt Xiin 
<if SgttliCFo SjotbfK, tnbnu i btct« So^K* bt ^Htltt 9)ttnbt9i 
>wnttt fra SotHben, fom f)»[t SrønEanb ^r at fTtmotft. 2>a 
tn i btttt ?anb a(btM vri*bi>«i'<S Cmflanbtgfieb f)ac fnm^nbtt 
og t^nu ^cmfl9Rb(c br b^twtttnbt Kuintrt Unbtrsangj trotc 
H ittt ot butbc fetHgaat btA mtb Xauti)tb. Sftttat btn own> 
foMKmitt '21. ^[fen i tn Sldttt uf Vat ^anbt ijtnt {lanbtCtn 
mA Xn>|fab 09 3otr , faat (»an fla nøbt ^I at ubtrabt af btnf 
2itnt^. %ot bt|lanbt9 bunbtn til {anbtt btb (tt ^SgCt^ob mtb 
ra af bttt Settrt, uat fyxn (Ig tilbagt I btt frugtbart 3!jalI7Fo, 
bWr ban ttCbragtt'Pnt fibjlt itwaaz og, paa bt gamlt norbi^ 
^ntibpggftt« SiM, for jføt^t £tlfn nnartbt (Tg og ®tnt Mb 
Sntirifi. il^tt af ^am gtt gtunbfbt @tablteftmmt ,. i fft €[ag< ' 
bitintitU btt tntjlf i SronCanb , Oar owtltvtt Øtifttrtn og ^olbl 
fi} tnbiit btnnt Dag , uagttt (lanA Sfttrfommtct tit af btanbtt 
^tDRifi, øg bHft i @»n(anb tUtrt pltit at antngt SRobtrfoIttt« 
SobNntt eg Etvtmiiabt. Saalrbt« fit OgnliPFo, tfttt i "San 
ftunbrtbtr ot ^tmt bttit btn 3:om()tb , fom btn jlerftt £(rl af 
^iictt jgjtnntm ^rjltx i @rnilanb< eotigt gjorbt, v^^a Stf) (tablet 
Bibertt; mtn btttt~- Sottrin l)a»f bt ptxgtigt Stuintr maatttt 
mbgjoSit. ZJi'ft m ntmttg ubtn Unbtagttrt opdelt af btn 
thøanblltttt, fom ubbtibK |Tg i btt Snbit af Xunnubtiatbif 
tgOgaiiEFo Sicrbtm, og bt afgitx, ba bt i btt aRinbfU lilbtti* 
i^nat af ttmmtlig ttgtlmat|lgt £luabitt, ntbfafbnt tUtt ub* 
tnbtt af bt nacmtftt SJdbt, tt ligtfaa fortrinligt [om Itt Itlc 
SJcngdigC iBpgning«ma(triaI. Xltttt bar ogfaa ?l. (DIftn 03 
^n liQf Qolonit, fom ^m ix Unin Scamfabir for , btftanbigtn 
txnotctl fig af til Opfetttrtn af bt fornebnt Spgningrr foi brm 
H«, ttrt« £lpag og btrt« Sonoab; ia ftlD til ^Qilt^tbtT foi 
Iwrt teU fyit btt maoHtt fltnt. iOtt «t wb dtt, i btt« uub> 
, 7 

Coogle tnnrotltat Smnbntb/ at fagt tftet fS^qv^m, at tv af 3(. 
^Iffne Cannrfønntt ifjoc @DRim» |Ubtt paa tun SRuiujbis, 
fom fomme €ftnaat braøtttf bnntb. 2f)^ox uot^tig Nne, df MT' 
(tetbe OtuntfocteKtr ^tof. Tiafl («{!( og focflartbt ' , Snbftift 
cnb i anbtt ^nftrabn fiinrt al tmrt, fatt«r bcmu C^bagtl|< 
hjoa btt SooniX' At bic i goitibn bat {laatt m ditifidia Jtirft 
i OøatiFFo, ubmfot aC Xcipl. ^ibtnbttl iMt btiu iKun n 
apiltt gonnobttins , font femfnimtligoi ftetttbc (19 paa bf, til 
focffitlliSt Xibft i 3gaIiEFo fwbnt giagtntttttc of JtlDHrmatm*. 
SKtn itg miM Vtb bmnt Stttigf^b ren ®ang for allt btntarti, ot 
btnnt Cmfiatibig^tb nutitbng«, fftttnt mon tnbog Itmtntlig . 
f)9Ppij(m finbit bttfe/ Af ®r«nIanb(tRt.Dibt 03 bnbt omtrii>fl> 
fpretbtt, 9)I(ilm|l9Ct(t poa @ttbrt, ^»si bf Samlf albrig ^k 
bott, tnb (191 bpggft JtUttc tilrr Qoptnti, albrlcft Snitt if 
uifti. )Votmf{iol& l}ap alltrtbr' gJDct opmsitfom pun ' , tim 
fentMtft Mnflritgt 09 fom oftf^'umutligt bft ft, meb ^litmt' 
t|tb al afgjørt, om btnitf tUn ijiin Sfsning i @nnianb Nn 
twctt fti Aitff, ftio wb at bttcaøtt btn roa €tibit. ^kA 
OgdliEFo anaaott, ba onf»ct» 'JlcctiiitOet , {am bog faaf bf 
btrvactiibr fRuinet i btrrt fnbnu liraitf Sfifjianb og omflcfnbrli) 
gm fyit itflcn.tt tn £tfl af brm * , ittt Qtogtt > fom tunbe Ith 
til tn gmnbtt ^ormDbiting om , at b(t ifclanbt bieff fanbtft Sti» 
fllngtinc af en fOTbumS J^irft. 3mtbittlib tteci jfg unb« nit 
gjtntagnt £)p(|(iEb i OgaHPFo mtb ttmmtdg SitFnfKb at ^ 
gitnljtnbt (ti faaboit i bt, rjatignot faact ubctpbtltgt, SRuurfrog' 
mtiitct, font bni @atig (t Sommcrtn 1828) sart tilbogf af tn 

') 3onf. ;.Æieb(n^atHH Sfilbfti" uf 2b(n Stobr. 1830. — •) ffln-- 
ftrt fot norbtftf OlbfaBfi: b*libb't to faalmnnf gragmrntn fta Cfj*" 
Iltfo: brt cnt, funbtt i 3uK 180€, tiirftibttC brt t Vant I8IT uf 
yrof. <B\t^Klt i Subtini btt anbft, -fom '\t% i Varet l>42tt bngR 
mtb fra Scenlonb, uai funbet nogle Kac f*t min Steiff i Sanbft, men 
btBorct poa' ©trtet af en af 39ali(fo boerne. — ■) Oonf. bet ffanbi' 
naoiffe eitfratuTfel^bd eftipn 1814. Æienb* aargana.- B. 3i4.— 
*) 3 Ugeffriftet ..©amleten" 6 ». 6,, ia08— 18. .obvGoogle c. Vinøri. Om dluinrr paa QteniatiM 93t|lf9ft. 99 

i (to Sit) onfrtlis'Ø^Qtifng. Ctt ^It fanbt ji^ imiMtttlb i ftm 
Srob fetliptRt, at jrg ^Dtrfin fant mig i CStanb ti( at beØtmme, 
t»i: Snbsangrni Ijaw Dtrnt, tlln t(ot tn^n mia til tf angiM 
Spgaingrirt {ongtt. ttttbin bnlmob ^t iwiaetigm wmt 48 
got. ^uilftt jfg oMTbniftt mig om, wb ubtnEfl at maolt giw* 
bomratrt af btn «ftrt SDliiur, ftm enbnu k Ffftibtlig dø fyit 

wmt bfggrt i bmnt gotm 1 I . X^n 4 gob 

fnmA>rtngti^ , miUrt^t Ctrl af 9tumi ubgjn nrtep ^tvbKr« 
iBti 24 S*b} btn ^T ubfn Xi>it>( (mt til Cb«tt- 3 M tilbogo 
^unbt SSouiwtcf fattbt jtg inbnu Øpcc af bf I SMaaltW/ f**" 
bt Øamtt ^SM bftjmt |1s af «fb 0|»fi»T(lfrR af bnrt Øpgntttgtc 
i tt bnb, b(t Itu frimfttngrr Xa(f. Jtirhn tUn Nn fBpsniiig, 
fim jtg b«! tr«t at borbt antagt fot m foaban, (ai i twgm 
VfHanb »KTrt omyiotn af tit tibcr Wlitm, bn nu ti olbdrt øb«> 
ligl, lugtrt b(n i €Satbilrtf;;b paa 9toib|fbm ^t bt|taaft Af 
tQKgligt e(inb|lr(n«blDffc. 3nbtilfDr bmnt SSuut vat fanmbmt* 
ligm Aitttgambén, paa i)v[ltm fig traf tnbnu timbdifit Srmingn 
af tt ^ax (tlbgamlt Srgrawlftr. SJtb notriRtrt Uiib(tr»3(l(^ 
BHTbttiiftt jtg mig tmibltttib om, at b{øft Etibmt fra Saiibtt6 
miHtmibt Snbbij^gtu, bti bn, fom paa flrn Øtrbtt, fynt bt> 
npitit bf noTbifb Stuintc til at jotbt btrtl ZJebt i. ffnbiui 
fomt ei tn tieiagtiatit IfngtMrft af fRumjIrntn« 3inbt|ltb; m'ni 
^« btn, fom bft focrtoinmer mig fanbf^nlfgt, tt funbfii paa 
titif @(tb, og Vlabfin tltfoa vittilfgtn fya tjtnt bt gamit SSt> 
bMtt til Aitrtgaarb, In ut ubin Sulul ^abt, dt fortfattt Unbrr« 
rejtlfti oiQt bringt flrrt og mcRttiisKt 3nb|htftH: fiitm fer tOiu 
gml t^, Snbtn jrg foilabtt btt mitibtngt ^QitliFPo, mao jtg 
iMnu iufb tt $ar Orb omtatt bt (»if etttntiarbtt , fom ffulU 
Rnbt< paa fIrrt'Stdbt i- CnKgntn, tnbflient frg foi fflbt bitv 
i\nt opmorlfora btcpaa tit at jtg fdt) f^itibt funntt btføgt bttn. 
@cni(cinbtmt tiUaggt oort Sorfab» Møft SJatb«, eg btt ti itfc 
uttmtli^t, at bt virftligm {tamtnt fra bttttXib; atltctbt btTt# fBt> 
liagm^tb tnbt i ¥iinb(t ab{tillti btm'notfom fra bt i SSpbatenlonb 
t'mmdis ^WPiif SSoibtt, fom gnbtf ubt paa Xpfttn oa'i i" 

'■ ■ 

L)jir;ob,Google ' 100 CVijigel. Om gittintr vad QlrAthtnbJ 5Qc|ir9|l 

bnif imtUrm Omtr. £i(fr tilfort almiiAfligm og ubtnSoiil 
mtb %rit JEMRanbtrtw , fom tnbnu i bet fbrrigt ^(ar^unbiibt 
ti»w tn btt^elig ^atibtt ims Snnlanb. 

Zøt nortm fcc DflnUBPo gjorbfit « KaFottoP gjortm 
ttttt „X'ntt finirn", fom ben tblanbc bt i Eanbtt (»mbt Sonflt 
oflfoa taCbrt t^tc btn umMiitibtflgt Siibnitn i btn* Snbn. 
Scctati&et (Kii Toa nøiagtigrn bf^mt bnt ■, ofl btta 2il^ 
(DT tibtn (Kin« Xib, i btt '{»ih togrt, fiui libtt foTtmbm (Ig, «t 
itø nxllm 3nt't boc «t tllfeit. Sot ImlbUrtib neiastigtn oi » 
^Ibt bfflé DfmtnfTenn, i^r ftfl ubfotil moalt btn notbn og "» 
pt SRutit, 1 {)Ot(h ØttRtnt tnbnu ligge Itgt ro« fa{tt og uftri 
fpHtbt, fom ba Spgntngtn opførte«. Sitngbm fanbt iig ba at 
Mn 51 Sob 4 SCommn, og eitbm poa bet ^UentcttnKftt 26 
gob, altfoa lun faun libtt afoigenbt fra 7lv<tanUv» ^ngiHlfn. 
JDtn 8^ aRuui wu 1828 tnbnu t^ ^t^t, mtn iftun IS 
Sob 3 Zommrt ^l, .oltfaa bog ovtt 4 gob lavtct, enb for 50- 
'Kat fHwn, ba ^utaniøv unberfogtt bttt- $i>ab bet i j^wigt 
ubittffTttr btn CiUt Xicte i SdFottoP, ti iKt blot btn< Qm\tt' 
Mtion, mtn tflltgt ben ootraCt fpnligt Cmbu, mtb fyoHttn btn ti 
epfnrt; faottbttf fya man, tigtignof pbeill fpaifomt og hin i bti 
' 3nbn af Jtitttn, anetnbt »iifelig StaU, og S^gningttitntnt tnft 
TfM enttttt ®trtiei, f. <Si. i btt fmoHe ^otninbut, tpbtligt 
Øpot af. Xilbugnlng ; ingen af Seltne n, faovtbt jtg ^i tunntt 
bringe i Sifdtingi Zilfalbet meb nogtn anbtn af bt @ani(tt fSw 
ninger i @ianlanb. Jtiiftn i KaPortoE ei ^Ibfomment oiitn' 
ttfet og i tn Iffflonb af omtttnt 20 gob omcingrt af tt @ttm> 
fltaibi! poa ®9b|!btn » btiu nu bog øbrlagt. {Rogtt wRffl fK 
Jtiiten ftggei tn IIKt, mtn meget foltb JSpgntng, fom ubtn Seivl 
dai ixettt ^cctllttt« Salig. Ubgangtn »tnbet imob Jtiittn «g 
btn tntftt liSf {Binbuetaabning ei fom fabwnfigen paa @ol|Atn. 
De »ottgt EKuinei.iSaPovtoPgjarben foithm mig ot^wMitrt 
ubctybtligt; bt ttt nu mtgtt ebtlagtt og tilbttM uffnbeligt. 

') 3 ..CSamUitn" ff, O. e. 123.1—36. e. ^ngel. Om diuinrr paa ØMnlanbé 93(fItD|t. lOt 

SiRtntm JtiTft^oTbni 03 Solonifn m K Sugttt, SRiugK 
tngtm (JtetblarfoaT) 09 QIltMiftiefcugtm OterttaPl, 3 
Sunlini af hn føx\tt, fom utb 9Itriftt tTouVaflF iib|It|[t< fn 
UaFottot gjotbtn , fanbt irg paa IBtrbbtn af nt tillt Siv tt 
$«, SuTppotcnr focmobrnttigfti ubt(irnb», mm mt%ft feclt^rcrbt 
ti tiOwH ooregroibt, Stuinre. Uagttt Øugtm n omcingtt af 
twit Sitlbi, tuT titn t>03 ttt tnbrnf« btt ^ort SSaagtHt'b' f**" 
tni fCplbn fit biVnflt ^aim, tt DftiAau^t, btt fgttiit bm i 
Stibisbfltt mtb KangettftmtfliC Sjotbrn , (oot btr tfttf TItCi 
tan&et ^ ItgtUbtt ffuUt finbrt Sfluitin. 3evrigt btnttt Srmi> 
Icrabmu, At btt ptta fim Ølibrt i btttt iDifiilct giof« (fjnntbt, 
minbtc bftpbflige BtimingfT fca $orltb<n, fom ingtn @ucop(t(r 
inbnu d« btføgt. . « 

^cttci'ffel^aatiø jDijirict itu fjibinbtil vænt attfttt fbi 
irt( at b(MW nt^ttfoinfedfl ©pot uf cttbrt »(bwlftj btrfot 6»n. 
lagbt V. ftrtgers ogfaa ubm Øtlcrnftiing br Ub^gbrt, fom ffttc 
bt @amlrt Sttttnin^ft obftiltt J&flnbijgbtn fca !Qtfttriip9bnt, 
i itttt JDiftrkC Seiuagttt fiat bit tn Siotb, fom \vnit t Son 
libm at daw vant rnbog trmmdi^ Øcrrft brbpggtt, ntmlig 
StFfut gjoibtn, Set vtb Sorfogtt af- fotnnit ^laoii , fom n 
anlagt pna SJorbttiS notbK ®ibe og itte langt fra btnt 9Kun> 
bing, foat jtg i bnt ttangt, af tn <ilv gjfttnem^mmtbt, 
Sjdbbal nogit gtuinrr, ^oie norbiftt Cptmbtlft ittt focrfom mig 
tbiolfom. enbffjmt be nu m parW fotfoibiw, tkw bet beg 
t^(igt, at btn tnt Spgning (laubt ijabt ^rtt muKbf Vfbtlingd, 
(tiilttt te ubtti Snmptt 1 be nuwettnbt SrsnKenbireC Spgningb 
ffliiah. Z>(<ttbtn [tgge bttfe GRuiiKi lungne bortt fra Skcanb* 
^*Mn), (tib ®ran[<nib<[iit nogtnnnbt fpntd at ^aw bpggtt btrtft 
^of*. 9J?fn deab'b« forrfomm« mig cfgjetrnbt, « at man, 
Vb ni \mttt fotrtogtn ®ramiing i, ®runbttt, b't f)at ^btt 
®^lt^t af fococÉfib« a3«gP»n, fom Qlbflt« ligntbf b* noglr Xnt 
i Sorwiin, utb Xnlaggel of jBwbKunitef«« 3Hi#pon grtrttidjei^ol, 

') Sbnf ..ØaraltKn" 6. 8), 6. 1241. 

Digills-JbyCOOgle 102 g. tingel. Cm Øtnlntr pta &taalMU ^tflfpfl. 

i n uomtvi^tria notbifl fXtiia funbnc Sraamrntrr. 3 KctT^ttM 
af Stufnmw wt> "Httfat ht btr forftfit ni Xraxfht, fom i Pm 
Xdt foirtinfbt gorffigtt mA tilfhatffllst CranbrrU 9Iu nuu txltt 
fefntt« tn QRilf dcngfn oppe r Sjortftt Mb Oglotfoaf, b. t. ht 
^n ^uut, H nomen loci, fom, i @vbs»nl<»t<> > bft QSinb^f/ 
bvpptgm btft^tirc 91a»«tflftn af netbifit ERuJntr. Sirttlian 
fnbrt b(T poa ttttt €5ttb SnningtT uf tn SJpgnrng, fom nin 
anøav mig <it (nm ottril ommnt 24 S«b lang. £i ligge p» 
tn (lab Eanbtungt, fem ^a ben netbrt iBreb ffipbrt ftg ub i 
SJoAtn , og ifivt i fRtttfH^ af (ig be fttbMolige ^tTlig^tbft, 
§ebt og QWTfltbigl iBanb i en rinbtnbt (Elo eg en €toø tftn 
{Attbtte ^tilig^eb. JDui fib|le flår foi: @rni(anb enbog tctn 
ttmraelig ttlpbelig og trgoat af gnrt og @U(lr(ttt,' iSiri og 
EReni bt ftn^ JKtft^ammtt, ftg tut fe« f Srmlanb, oin 
bttfra. %9X^ tftft at ^aM fbilabt @tenia,nb, i)U jtg faort 
jtunbltab em et utiiit $untt i bennt ^nh , fom (mi vsrti (<< 
boet af bl gamft Seiaobtre a^ f)loT(n(nib. 3Mr fulbt en SRiil 
fia goefeget ftnbe« bt c to Sluiiui af ringt £)mfang paa Snbi 
bnt af tn WU ubftf^Iig $lo, fom i'SIsrtitben af btm buintc 
ft IMki iBonbfJlb eg berpaa («btc ub i tn iBugt af gierb«; 
SRunnt tn -paa fint @tebrr enbnu firt S^b ^eit. . 

Cm EKuinernt i jtfltnaer^to ZMjhicl %ox uben SlQiol P- 
d>. Vnll^t giwl oi btn fetftt Unbtnttning >. fan forittOR 
nemlig, at bti i Siflffiat^'ii H i XrabGtfjotbtn ftnbet Xitttc eg 
tuinrrrtf S}^\t tfttr bt norfit Q^tciflnt, ubtn bog frie at \fi!* 
fefl bem. Jtnibbifiotbtn er formobentligin ben 3f>fjocb, fom 
@i9nlttnbtTite lalbt 3(ftlotnftf<(t. jDtnne [iggec omtrrM Ij 
aRtil notbtn fotben 3 SQilc bcebt 3i#t)linf, fom obftilltt Srtbntb 
ina^i eg' SifffHttf f't* Sijlttcttr -^a tinanbtn , sg er maafitt b( 
(dbtf @t(aarttil iOtat 6oun&. @(ran(anbrrnt btrdté, al 
bet: tn gob aRiil oppe i 3lg[omeirfi?t paa tt'Øttb, fom bc FdlM 
CCiiUuit, foibi btr t btn btttwrtnbt @Iu falbtT tti lERttngbt &[• 

^) Z ..'SamlKrn" 1. ^. 6. loi. 

DjIreobyGoOijlc Z. $ingtl. Om iKuincr paa &nn\ant>S iBcfIfp|I. i03 

Rbft, fiiArf t» fot fSttftat tnrgrt ottttttvHs^SIudirr. S)t ftitjfnlt 
iniHttlib at unbnfage*, ba nrppf noijrn Smopstt tifbinblil fya fm 
btm. SSinircirtn ^nbrfbt mig , unbtr mit tortt Cp^Ib Crt) Bipt> 
sittftt i aSai 1829, fra at btfvgt Stuintnte i Sogm« ffiort, (olUr . 
n. Cggtce ■ antogtt foi Snningmtt af ni fbcbumf jtirti. VJItn . 
joa min Xmnotning tog S<1^t«s<rtt' nuectttntit BtftpPn , S^ttx 
Xjetmanb ItTflltr; ("<"' t^tvp 09 unbnrøgtt oindvggtligtn b« 
htiumnbe Stutnrr, 4 i Xalltt. ^an fanbt btm fiast ttrt vA |)iR> 
iniben paa tn lillt Olmt, fom intcb fnott cg Gpb fnbftlMtrt 
nf ^r SJtfbt, i tBtft ftøtm tir«i Sugt af gjorbtn, eg i Cfl 
til m 3nb^, ktt J9)tnnfin rt @(et»b (iatlrtrt ftaott { ^tAitti 
Mr« mA gjorbtn. ^aa $itlt^trat nocbtn fn fXuinrcnt mjx 
&11T, isn« og fQibitbufN i CHc^ebigfitb, cg ub imob gjoibfn 'te 
(t <tRiug(^t(b, i tivilftt LaruB tridahtglus tpgg« i SRangbf. 
@ib|!ient bijfe 91uinfr m faa »bflagtt, at be poa bt flt^ 
6ttbtr neppt tagt nt geb fum ooti; ^Ktflabtn, tiin bn bog 
mppt eteit ncgui Zottrf om, at bt jo tS^t ftn ditM nbgjort tn 
tmfh Siiarb. Soatiingtfiufrt , fom tr fitnbrllgt btcaf, at btt 
tnbwnbigm \m Ijnst ^rtt V^ctingtr, ^ac tflti Scebeant 3nki 
gangtn paa @t)bf?btii. ^aa i)Wt Sibtof .^urtt liggtr tn minbrt 
Spgning, tntn foran btt tn lawgaglig ^ttttt JBpgning, fjoi' 
le Qbgangt t»nbt- imob Snbfmn og føtt til tt -^aat 
ntblebtnbt, mtb flabt Simt ttlagt, SSanbmgøftcb. iDtn flbflt 
Sm{liinb%^tb gjøT bet funbrpntigt, at bfnnt SSpgntttg forbum 
H titnt tit AMCgflntb. ^rrt tH« Utr (ob grnnt E-aabc i og wb 
Ststnttnt; mtn bet fonbtt« 3nttt,' fom ffinbt giw btit tingest 
Spidning om bt gamtt iSifibbtrt. 

Cm bt talrige og tilbttM mtg'it ractrttdgt iDlblibCmitibtt i 
(Bobti^aabfi £i|hict, i/vw bt bog tnbfCretnfe (ig til tD Sioibt, 
3(m(tta(i( Sjotbtn og btt faa falbtt 2iaa,H Hivitt , bai 
IttotljflUefen mibbKU ubf«lig« eftrrretningtc i tt tgd liUt 

') 3oiif- eanb^UBitjotbningifelflabtM ©(rifter 4. flS. 0. 266. .obvGoogle lOi (£. ^ingfl. Cn iRuinrr paa @!»nlanb< !8t^f9|t. 

Ghfrt^- 9'1'n tf" (f")" fpnrtSnøfR uibtrt at (ovr bffviiiRt|i| 
OB hm. !noe(t tnititt Cpttsntlfn om Airtm i Ujoraifoa!, 
<n af bt tittpbdiaftt Øluimt ith blot i Mtc £iftrtci, mm i W 
Oconbnb, ftnbrt i «t tibligttc tq)tt gto^mt af min „Sagtoj 
poa cn ffitift til btt fpbtisi ®ren(anb i Tiaxnu 1628 og 29 1". 

Z)(t tr ttmmttig flfajort, at @iiFEevtoppfn» £i|hict pd 
in^tn ScDtiingtr ftat at fctmoift fra btn nprbifft Soitib, ffimt 
Btdii) angion fnabot^m i jDmtgnm af Bitt of €act >. £a 
btntit QftttrttRtng ilfun ^nbf* (}o< bm upaatjbelia^t af alt 
npftt gocfatttrt om iSranlanb, n M ittt ufanbfpnlist, at bt af 
3IS(bt fammtnfalbnt gronlanbØt {ruft, fom fftt ffullf finbrt i 
SRsnsbt *, t>ax øiMt Xnltbninii til m foc iRtfttn u^tunbft ^aaflanb. 

jDtrimob trafff vi atttt paa fRmrttt i 9Ittrtitbrn af Qo(t> 
nim ^olfleinsbocg, (»ot« SiRtict ubjjec btn noiMigfft HiA 
af btt fintbif SnfpKiorot. (Blo^ti titittttr'^ nrmlig, at btm i 
tnalligfaf , tn af bt trt Titmt, fora OFFectoF gjoibtn fbtf 
grtntc (Tg i, finbtt umifEftnbdtst StBntnytr af tt gammtlt notftt 
^ut, opføTt af 3oib og ®tftn. a;jl JBtuii« for btnnt Kuint 
3@Ibt og btn6 notbiftt JD)icinb(irt anferti ^m, at @renl(enbtnit 
^t f)Wt ubgraott fltit nxrrftliøt Clbfogtt, af fiofitt tn fOtm 
fpabt i tin Stib (om i XXitle fEgefes Sft. ^Imiblnttb fyeot 
VnbTtbns't SRi^tisd'btn af Oilaijn« ^minq i Xdjoi. Sbfanbi 
bitft tr btn btfjtnbtt "&. £.. ^itfcfFe, ^oit ^nbotnbinatt beg 
i btttt Xilfsibt ilfun ttt af libtn IBagt, ba ^m oabtnbart iw 
fbt»rC(t fRuinfn f Vetatliilat tiftb bt ertminan af langt fratrc 
(utopctifl Cprinbtift, fom finbtt paa C>tn ttcpirent imtBtm 
Timtttlot og 3FFettoF giotbmt. 

') Ofttnttnlng em Rubtta tDtr etontngn af bt eamlt Knmanbl 
cg SfIanbtTt* eognlnstr paa 9»nlatlbl iBtftttteibt. Xbbaon 
1776, — •> aritoatnia. moobt. 1839. S. 73-98. — ») D«' 
tftb Bruns ^jftoTit von QlTAnlanb. SI). I. IBarbq 17fi'>' &• 
18. — *) Senf. ..Æjebtnboenjpofltii" af Q Dtcbz. isno. — 5) Kn« 
lHartnlnofi oeti bt ttc fnflt SBtin af ■&!. Dtivlt l&ranyt 9i9** 
Il»pm Sienlanb. Ab^aon I7TI. 9. 30 eg 34. 

. Digilie-JbyGOOljlC & Vin{((. Om dtniner jMa (SttattaM SStfttp^ 100 

Uagtrt hr, rom tii alt oWRfK (wt trinbert/ Ittt finbtt 
nogtt @per til at be @aralf tiaw (»ot faftt fSo^xtlt nttbrn fn 
jwl^tiatbacg , n btt bog tngni Xsfol em , at br io (kih fjrnbt, 
n«^ rabBg iirmlignt ptnt btr«flt, i btt aBtnbftt in iDitl af 
btt nuHtmbt aoibn Snrprtloiat, 2)rt bigligt, af Sj^tn 3on> 
ftn (HM SFar&eaa b.eMnbc i^otoøtap^i^ gragmtnt ■ n«MM, 
(ftft at ^OM opngmt b( btbotbt &tAtt i St^tbpabm, tn nodi 
lig Øgnippt „Bjaratyar" af tt faa bttpbtligt jDmfatifl, at bet. 
bAevtbrt (alp ^nt til at roe emfnng btn i tii 6tpiat{ttg. 
Cr ts af een £cibt, font ^mtft fyiot afgtwt fTg mit Qknii 
UnM gamle Stogtop^i«, tVormtHoItt es '^of- ji("n 
magnufeti, nt mig« t at onftf iDiflo og bt mlnbn ØFnrni 
^gtt, |bm omringt btnnt Jtfttmpr«, for bt SamM Sjernreti:^, 
ig t>tt oilbt vnfdlsrti faibt faott vanprligt, at ubfinbt m anbm , 
911U foi btm' fioa itU StjHpfltii af Øttnlanb. Dtnnt 9Rt* 
ning tr|ififf« iftt blot af btn Cmflmbtstltb/ st bta fufilbtt 
JGfftii« pltitr fta Xmnica at btfngt tn iDitl {)vibb'iøtnt mrb flg 
til Ctfto fei>Ian& og be omliggtnbt jStt, mtti sitibrr tnbeg tn 
fm @rab af ^ifmfl Øanbfpnlig^b Mb btt tncftt ajtrnbrtnurtft 
fn bm notbipt Soitib, fom vi mtb nogtnlunbc SiHtc^tb funat 
onglH i turbn @tenCanb. lUtrtbt p. Cstbe btctlttr > , at 
lun, ba ^on fam SRit^onalc op^olbt fig »tb Sifcifiianttiaab eg 
mgng btfegtc »Ofltt ^ønUtAbtn i Stttt^tbtn, of bitft ^aobt 
N om tn af iwggtti €t(tn opmuitt ejnntftilbt, fom bt gamlt 
Aédinottti fEuIbf ^auc tftrrtabi ffg tnbnu longtrt ^totb paa, 

') Vftnid i Tor fa i GrBnlandia antiqua p. 38, eanb^UUJbolbi 
iH«B*f(lffab(« ©Irifttr 4. S. S. 292 ofl, faatiiM B(|l(rti)gben onaaan, 
i StMMoapifl eitrcaCurfdIIabl eiciftcr. 1814. 3itnbr Kaig. 6. 
3j7. — <) ^nnr. etonb, eittTaturfilffaM etiirtcr. Xltntit Itna. ' 
e. 3S8 og Xntiqttaii^e Xnnaltr. 4. e. Abbaen 1327. &. 326 og 38. 
- ') Qontinnation af Kflaticntcne b(tr«ffent( ben Qtønlanbfl« tlSi«> 
font 2i[|tanb ag Sipaffen^eb mr, poul legt&c, Abbaon «. a. 4. 
^ 40 og eammtt OfttrtctninQK am (Snnlanb. Abfiaaa >■ «■ 8. 
8.76. Digills-JbyCOOgle . 106 Z.^tt9tU j^n Otitincriwa <3rBo(«RM ^(ftf^ll 

tam tvivift om bntni ZitgjqtlfM eonbfittbiafiffty ba M Forf 
(omtnfr (tam utrodigt, ot it tSamlt )>aa btntit Ctbt af SonM 
nogfitfTnbr flu^ wtrt trcngt foa [angt fttm imob 9Iorb, I8ittg> 
t(Ub (SicfKFM utiptti £pgb«g Inbt^elbtt fvlgtnlH €ftinrtna> 
gtr om Mtt forunbtrligt Stttf «f son ni»bi|Et Soc^ilm, ttilti 
frg, ba brt «nbnu n faa gobt fom ubrtjtnbt, IK« tugit i SOf 
tantninD ^t at mtbbtlf. Sd øaon etb Snbnt of tl^oisatiel, 
fom abPiUn i&iflo CyUnb fra btt fajlt imi, ittt langi fn ti 
nu utAtc eolonttn Stttttnbnit fMttnbt Soifoa, LTArfoaf. $ff 
n btt oprtip i m IIUi IBugt poa So(tlanbtt, mtn i 9I«tf)(lM 
af ^aott. JDf t bf jlaati ittt of ^ugni Sttm , fom p. lEsetc 
ttotbe, mm of bt fittfniig« fBafaltpcrtmrr, fom finitt i ttn lutf 
iatftt Cmrgn. Stt bannn ti ntefttn fulbhmmmt £luabn|, 
14 Sob langt «g iS^Sob tmbtj Snbqongtn tr poa (&9|ibn 
3^ $ob lang eg 2 8»t> bnft; btt ihtttt fRum te 10 Sob CdDsl 
og ligtfom 3n>)gangtn 'z iot fcnbl. SRurtnt ttt' S Sob, i 
4)ierntnit tnbog 5 gob, tpHc og poa (Iitt Sttbti tnbtiu oert 6 
Sob bøit. fBafaUpTitmnnt tn ti^itU faa flort og tutigt, ot bet 
tftfc <B{efc<F(e Soiflttring oilbt ^avt txtttt oCbdt« nmutligl/ 
Mb blot ^^aanblraft at toftt btm op poa (tixinbtn. (Smlte» 
btmt ^oe btifbr Utt funittt rtift b«nnt colotfalt CSttnifxIbt, 
uagttt bc fotlaitt (Bie^tt, at m 6f btrtfl eonbtmeeilby wb 
Edapn CunnittgajeF, btr i bt norbgientanbflt Sagn fpnt« at 
figuttrt fom m greR(anb|I {Krtutttf, i irtn Stat ^z nbfnt btitt 
Xtbttb« og btTMb eunbtt tt tRbgoott SJttbbtinaal. 3Kt mtgtt 
limtllgtrt te (Sltjetteo rgtn SRtning om btttt QUinbilmctrft, 
_at btt ntmjifl Bulbe l)ibc8rt fra 3^"« tHutiP og ()an8 9»anb» 
flab, ba btt nof n btoiieiigt, at bitft fUt tt(t-^aw lilbcagt bt> 
w< bttjtnbtt Srcngrtieointtc i (Scenlanb. 2>tiiiv ffijemtfttn« 
tt for 9lt{ltn btn fammt „Stttnmuut i gitrlant mtb nt Itbtn 
fmat Snbgnng", fom btn forctgt !!Ri«(lpnair otb ggtbtlminbt, 
9>a{{oc p. Ztrnø^, i tn Sitbbtntning til 6ommM|I«itn ^ ,ob,Go'ogle s. 9ingfl. -Out Ruintr faa @r«nlanb< fStflfpll, 107 

bt ntrtrifr Dftfagrrt OpfttMriita af 12 :^ti 1826, hat fcf|hr> 
nt' fft« U 3vS)f»bM Ubfasn eg onCagtt fot EtontnamH af 
ti anmmtn noibi^ Jjfuia. $a9«cn Anfertt btn utnrligi Cm> 
fsnbigfirt, at bet { &tHnmutmt S^tftbt b. t. Qolflbf tilfom i)dt 
Mcrt (n ftictanttt 9iUm mrt 3nb^jfl pag — oentfligni Runtc 
(Buntt ^. ^oflonn] ; mm at brnne Sttin nu brt««r» tx af 
fSlmm ubfolbtR, murlidtn fmbnflasni . «Urt boctlommtii, 3 
H^t Srilfvibt tnaa brtit Ijteai fmbtt Stfb , og Snbfhiftm 
iKi fnfuanbm iiAfn 181Q, ba tSitfi<te Ufent CStcbtt; t(i 
■iDgtt faa SRdrfriist t>ilb( ntppr ^OM unbgaatt ^mt Cpnwrt« 
fomttb. 

Sfttr BJarne^sr tunnrr brt own^r anfgTtr ^agmrnt 
f.j, BysuneB, ÆSanea fyrir norAan; ttint dt br|ltmitK bifft 
Slttmt otcttlisc Srlig^ntrfb, n oHrmaabf Mti^Iigt. TfUi^ml 
i« man fetregt btrpaa, og brttt «il, fjaabn itg, unbftfiibt, at ' 
Dgfia jtg WM[ nøgit gormobningtr cm bern. %rof. jinn 
tttagntifcn ffoi oBtttbt af rtpmolsgipt Srunbi gDbtgJDtt, M bt 
ØjmM Ey3nne§ tKt fon f)aM txtcrt ^ate^en notbtn fbt 
&J|Eø, foiti Wotmftiolb mtintt, \a mppt tngang m S oowi 
(ntbrt*. Sia btt otbRorbfffi Ctb Eysa tftti ham bctfbtr Xut, 
Eysitnes felgfligm Jtulnaffft, o^ @onfmnttraab 3. £o(Iin. i 
Imt gtograpfitft > flati|1iPt @fltrtflningrr om ®renlanb iKtmn 
UptrnivtPMtæafet i Umanaf Sjorbtn, fom et af bt trt unbtt 
dDlonitb UmanaF I}et<nbt Ublltbtc, t>tb ()t)il!t btc brvbi« @t(tii> 
tul 3, fotttotnmer btt tni^ mrtr tnb fanbf^nligt, at bt (Samltt 
l^jsanes ^at Ifggtt f)tt. ^artofn fnv* bt formobtntligtn ctg> 
mc mtb til !Bi»tn(9tri»j og ba fan Ey ()aoe Ottrtt bit ^eic 
UbcFjcntite'ie^Iatib omtrtitt i SRunbingtri af Umanat 
Slirtra. Æ6«nes »i(be jfg fegt pna OTorbfibtn nf binnt Sjorb 

') 3nl Xntiquiitifft Vnnaln, i. fflb. S. 37*. — •) antiqua. 
tiflt XnniiliT, 4.. æ. 0. 323. — ') iDct Staiibinaøiøe eiCtraiuc: 
\<^it SKtiftec. 1809. Stmtt Koraang. 8. 206. .otGooijlc i08 C. Vinøtl. Om fRuintr iwa Ø»n(anb< fQt|)f9^ 

i Cap CcanAtenøii/ 6vattel>nf tOn rt onbtt fcemfblfnh 
Sotbjnø- Zfti ot tiT* ncrbligt Qgnt ilte tiaoe tw»t bt Somli 
albtltJ ubftjrnbtt, btsiftt tim tnarftliat Kmt^, ^eilhn 
6a)Htaln<ElHitinant (Sxaaf) i SftttoaTct 1824 (ritmbtagti fn 
SiinsJ(torf«(t7, rn Itbra paa m^m 73" 9I.fBTtbt. Dgti»< 
^mfigt oqfinibatt bat ectctt, m bringr €rinbri»gm om rt vom 
tprligt Zog cg JDttttagnnf f fammt til €fltnnbrtim. SDtrimA 
tr^t I(g nqqjt , at bt Øamit nt oftt ^akt gjo^ct bi<f» fintt 
Cgni tUn bn »i^elbt ps fan langr, at be mtm fFulbt I^Bt ntM 
9tA^fn' |i»>> ^ ")' SctftnKiabt af ERunrinb|tiifttn fca Stnsili 
totfoaP antag« 1, fUn ub^uggtt ttt Jtlipptbmib ^laa btt mulig* 
gtnbt UingiFtortaliP, ^uilftt Srmlttitbttnt tjtlbe oMttoIt 9<i' 
^ Ktog^ til at teet. Dtt tr ijmtligt, at i)it\t imt art\M 
en naturlig, mtn ufabMiilig ngrloKtf^g SoTbpbtiing i SjiOtt 
f»t H tunjligt SBanbgitmRif og btrfn tiSagt tttt gocfobn btt. 
Sigtfoa opotTppftifEt etoningtr fca btn notbifh Sortib m ubt* 
Xoiol lie fiirfanttbt QJptamlbtc af Stitn, ttMtt, tfw bt 3nbfsbtrt 
Ctntning '', ffuQt fEnbt« (angt unt>et ttorb og (jtrt til S(i> 
UiffK. 2ig(ficrai btnagte btTr< XilosRlft ter vi bog Utt, fof 
(lengt ui atbtld Snltt tjtnbt til bnt bttpbtligt Apfl^Khtng 
noAtn fbc dolonitn UpcrnioiE og op til IBunbm af fBaffinfc 

M Mntlquariffr Innaln, 4. ». S. 312. — "} efuttctnfnB« m 
eiønlanb af p. tCgeC«. 6. iss, 

Qfcføtt I SoToant ISSI. .obyGooijk Dm Un gamle 3*I*JnbtTe Cott; og dim* 
i)og/ faiut ..®xAA^a&^", bctié Op^ 
rinbelfc/ sna\)n; Mb«/ inbverte* 
aSctTaffenfccb oø ftm 5Di«tig^tb t 
flere ^enfeenber^ i Slntebning af bene 
førffe trtjfte Ubgave; af % 5. as. 

@ct)Ieget/ ^onfittntirMb, Dr. dø Frofeasor Jntji. 

(Bnthtft i M Xonørliet »DTbiffr OIb|Ittft'eSclfEa& bni 8tt Ko«, isso.) iUm mrt Too tntgrn Simartt af oUc btm, fom iatatt^nt ftg 
fn iRoTbifE SoDfpnbistKb, og irirc af btm, fom mflt itsU at 
tunb« 2tIanM gamlf Sout «s 'Stftlnnmn; og btttf (ttbn Sotfob 
ning, ^nwntfbr ctlbftt 3£tniib|ft SoD: og Sltctbog, b» et bt> 
Eitnbt unbfT Ttavntt „@taagaat", re oitifibrt ubtommtn stb btn 
Kma >i])tagn(E(inftt dommiffiont prifdigt Cmforg ^. Xt btttt 
ith (I f((tt før, maa forncmmttig ttlffcivrf brn Cmflsnbigttb, 
U ingtn Ubgivtlft af it ieionbfft ^aanb^ifttt vat focbunbtn 
talt fmit Sianjttlia^ibfr mb nateartnbt, fDrmtbtI|i bisfrt SSo 
fCuffm^eb, ^ailftt |ibm tiaimm oti oocbc aplpft, tg bfrtiaft, ot 
ingm SoiarbtilMT fanbtrt. bn funbe Uttr btttt f<u omfattrnbt 
SotTf« eaibigc Ublipcftft > , t^i &Mb bt»m fm (»acbf« , btflob 
tiot i tnttCtt Sccerpttr iKbrtH af maabrligt llfffcjflti, fom l<f> 
ii^bftilDiiJ fotitommt for mta tnb to 3farbttnbtrbtc fibtn i ^tm' 

'} nogtft Varttalltt 1629 ftaofi |Ma Sittlcn, faa n eorfet bog 
fnft ubtommd i StgipQlielftn af B^caant 1630, Da Xitel og flntalt 
blnt tnjrtt Ol ZXd ttbltgnt, tnb btit Qorrht (unbt fotlabe yirtrni. 
"-') Ctn tianftt Cottfattti^, fotn btn btramtt C&«rm«1> C«rf{tii> 
imU toifatCet i ^n Ungtpm, tftn ban« tgtn Strttntng t ben ttebit 
Siil ar bane Kocfft <&iflOTir, (lifrlV. o. 4. p. B9) og fom am 
Nice i CataIo£«( bMiothecæ Reienii, p. 140, er for Isagt |!ben 
t«iti mtn ba Xorfnirt felo (albtr btt tt Unabont-Vrbeibc, er Sabtt 
Kiiibrt beSageligt. .„Gi-r(\^lc 110 % %, ^. @<^(1. Om €}raaøai)fen. ' 

itim ^onat'e Crgmogæa^ , og fftfr SSitittii of-^irlat X*r> 
fymtvA i 3lrnefi(Rø iq iEtt?|>ii8 SSart om btn 3«Iaiiti1h 
GRttttrgana, I Siffap jinn 3ol>itfene pppeTtige SeianM jtitfo 
bi^iif, f negit Vnmochiingfc til bt ir^tti Ubaavti af 3£[anb> 
(ft €S<igA(T, ffctc. iniaK @agit nt. m. Stn UbgoM, afbebt 
Qlc^imtiXidittiaciii* ^^orFelin i fint pngrt X« ^obt bc^tmi 
lig til at (tfetgt, tom ifFt I @tanb, og b( flt|t( ' SRottrialin 
branbtt unbn Xiøbnif)iion« nmbt (toit 3(b6oaabti: *. 

SJffttrK, Stnnlft og XrbcibtK SSanfErligdtb 1)at mibf^ 

at fbn Var nt f)inninbni, inbtn J^nPlhifitmr fuitbt )tmfnrt> 

Xtrim fonflttum« , btn totinfEr Cotcr^tlrlft forfattt«, U fw | 

■ ftitOtg« rtalt og CibifRtdiflrt btfergd, XnjFnktj^tn af (t raabmt 

Cott^bferrf, gottatt og btti fotnobiK Snbltbning ^tort og irpfM. 

Kflltifttii af tt biagtc JgiaanbffrifCrr og bm 361ant)^ | 
Ztrtt (Son|litntioit, btn latintit Cnnjttttt^t og Ølotraritrnt Emt 
SrgatfK batwTinbf 6tip(nbiaTtu< ,' nu @|i#f((manb lifyet^ 
Sreinbi^tttfm tnt ubfm mrb {tor Slib. Qoirtcturtn tt'ilu 
ontbtfergit af @omniJe|Tontn< SRtblfm ®fgtfmt>7(r4itiaTiitf 
^tofrtfor jliin tnosnufen og Ctiptnbiariu« ' Ttjoiqtit 
(Bu&m«n6fen, (Sait^ft wb ^olmm* kittt,_m tort SEib ogfoa 
of afgangitt @ta«raab og ^roftcror X^otladua. 2*% fttn I)« 
f)nibtR Sottafen, btc inbtfiolbfr tn Dcrt littraifr 9totitfrr, Ubfngrt 
btnttt Ub()(iv( mtb m ubføilig (itiloiifZ 09 fiiti^ ^fbatibling, btt 

■) 3)rn uMom I60U i {>am6atg i Duatt, 3\<tt i l|l( Sogt Sl» 
Qap. e. 80—100, fiDot fU» af SroagaartrK eoDbub tntbbclti. — 
*] SRun ^at bcnnt iavtt i Srgften utgiott [ Haut UTU tt graø' 
mtiit af VigalftSi poa I6 eibn i 8, mtb latinfl ODtiTatttlft, fen 
Xtumnti« paa SBor^l SeUtQiam, bn im tt Unn tU m ftn Gtnatt 
GKetbtnbf b. — Xntrt litttoin 9IotiirtT om bt SfnFtR, btr-titnt til at 
09V9U oiift S»btr i ©taaftoaftn tUet at ^ifliMinibln; ti( Dxtfetiiv 
nngtn, fan tfctrftt« goftolfn p. IX~X1II. gmibltrtib fortitn« ft« 
at ninbit«, at -(it. ^frffor tnjdjtfrtn i JUcI »tb tn oiCjIinfn Xf^ 
ftottbline „dbtr attnorbifc^tl VnntiKn^t", inbrnt i 9nf. jolct« 
•Stianttn, 2tt eitftrung, t)at bibraøtt til paani) at ottHt bt tpblb 
tatbit Cpmatffomtifb paa btnnt eoofamling. % 3. 36. ®<(r(j)tl. Om ØrusoAfcn. ili 

ifitftt ^It btnnt eobjttinina< {lipotft, bt Zill«g, btn I m 
{tmi Stb ^t foiirt, tattSøranbitngfc, btn (t imbtrgdort, brnl 
Silto, {»aMb'^ambffiifcttnrt ferptUigt Bt^ffmftrb 09 3(iir* 
\iipat til btnnt So'Pi'I > frtm^lt b* Ittttnb« iSmnb^tttaingn, 
|hu fynlH bt i (}tlt btnnt 8od> 09 fXtMteg abrpnbli iDi<pe|IiiB* 
nit m brøatbt, imbtcfvøt, bbotvibt bi<ft fiinttM OMttnrf tarfc 
ti $ftf nttningtt , brr inbffwlbtt i bt ^flavbfft Cagott, irat t 
Islttaina af bt btt fbttaltt maHtltgt fRttttcgang« Sugtt , »g 
luninlig, bMrvibt bt ^otmalam, btc i OtMgoafm fKtfbiiHt, 
[MII liC btin , fotn bt 3<l>inbfft (tlbftc biftoiifft €Sh:i^tT brrtttt * 
at wrt b[t»nt brugit etb {Rttt^anblingrT tUrt ^nctfftr, tnbiribtn 
unbnføgt, Ijoonibt Siansaarmf SotfCrifttc trt fttminmbt mib 
tx gam(t 91ot|It iott tUn afbigt btcfca, og ^loibt Sprøgtt, 
ifn bt iuribi^ JtonØorb , tt not brflagtrt mtbbtt, btrronfenb 
Dttt i bt 9Ioc{Ei , inbrlis buil'rn 9^)ttt ®raagaaftn< Øtubium 
fbt^tr. £>tnnt S^pttt n i>ibt|hdFt, t^i btttt @tub[um fw> 
tinut ingtnlnnbt blot at mbtfaltt fm btn @pn<(>untt, at btnnt 
føvfamllng t)m tt flctt inbowtt« Sarb, fotmtbrlll btn EoQ^iDi 
ningl Jtltgpab, btn af^iwt foa mangt ^irsMt fun, tg brn fubtilt 
Stmtcp!< Viinb, btt ^it^tt 1}ttlt igitiintm, tOtr fomirbrtft btt 
Et«, btn ubbrtbti wtt nnbit gamCt 9Iotbifft ifoc bt ^nft 
imt, mm og forbi oib btn btbfl trf)D[btS Jtunb|Iab om btn b'lt 
3t(inibflt ' gotfaiRing i ffirpublittn« Zib og Sanbti« Sori}oIb ti( 
antct ^itattr, tfcc bt 9}oibittt, eg til bttt ®renlanbflt Jtolonit/ 
09 btmafi fom vppttligt {litlptmibbtl til ot fottlari €Saga(cnt, 
ligtTixn Omombt bitfft |hutbuin (unnt- tntb 91ottt btugrl til at 
fDctetft eanftfli^t @ltbti i btnnt iev, tUrc Xiblpunftti, bvor tn 
illn anbtn Soubtfltmmtift før|l n fommrn inb i btnnt {!oDfani* 
lilla, ég tnbtlfg focbt btn forfpnrr ^iffotir^iwctn mtb jlttt Dia* 
tijt uemtsilliligt JData, fom nnbtnjltliø fra ittt fitnbtS, og titnti 
til at btttgttgt ^tct vrangt 03 ^trøtnbe gortjbUingtr om Slocbtnf 
(tnt SKaabtb i ^itn XibCpttiobt. X)a btt bar IfHtbtt mig at op> 
^t tn ^ibtil oMrfttt gntalt til @ra>igaa|tn, faa fya jrg og føii 113 % 3* ®< @c^lts<l' Om Øroaøaaftn. 

grt fti/ At bffl 6bt}, afttpft fi>r(m Ztrtm, Mfostt nub « bitnlE 
CMtroitrirt. 

Uagttt nartwttnbf Sotebtag tr btffnnt til at mtbbtit it 
famntfnttttttgt UM03 af brn fvcjlt jDhI af fomaonti 3[f^iA> ; 
ting, foa (nr jtg bofl funbct btt paefenbt ot afbigt nesft fn 
bm i fomnit fiiløtf Otbtn, Ag brgpitbtr brtfor nub at nubtxlt 
en tott ffifttntlnins om be »igligflt ^aanblFci^tr af @Taagai{tn, , 
btt mbnu batwC i fStboIb , Og om VnEtbningm til btn fiinbccliie ' 
BtnoDRdft, URbtr doiftni brnnt gamit 361anb|It Sod< tg 
Sitlbca nu re btfiinbt , fntinbra jtg gaaet ootc ttC at vift« , 
^erbbrt bin n bfitmi tit. - 

I. Om Øraaøaafdij ■g>cianbr?tifr(r. ■ 
SnbfKent bre giort m tittl iManbflriftre af btnnt gimb | 
3«lanbfk 8i>«famling, foa ^ar man bog @tcunb til at antagt, ot 
bff tRun giwt nxnbt .(lowb'^aanb^ifMc, dvoiaf bf anbxt m 
umibbflbai tlln mlbbtlbac tagne Ubllrifttr, i Wtt* ittun faabunnt ; 
goronb'cjngtt forrtommt , bn mtm m grunbibt i Xf^wnul 
Sfiebrtløt^tb tHre tuntimiA flttt mrb Slib, faaDtl mtb ■^mfpi 
til Snbbttingm fom tU Stpttni fDrmtmtCi^r tBrn^ligfirt. 2)tn nx 
af btift tetnbt opbtoattB paa btt jloit fongtligi Sib[iotf)tI (Co- 
des regiaa) og fpnrtat »art (ommrn brt adfttbt unbre Jtcog 
SttbfHt bm Zrrbir, bm anbtn f^nn til bm ^cnttiSBagnaon^ 
Gamling paa UniDH|?trte)fBiHiot^fft.' SSrggt ret ^ngamntt 
^aanbprifwr t flor gEotio, rom b»t (ongeligf tt »fter eSfrift« 
trafttm at bemmi ^mDtb 60 Vat aibtt mb btt anbrt (jonf- 
fac aimile faxan Soottfttn 0. 169, oj btn SSt^tctlfe af biC{t 
twnbt ^aanbilciftrc, $Toft«for ^{afn Etat tatrt faa gob tt 
mtbbcit mig, btt finbt« aftr^ft 6. 164 og 165), f)vf[(rt og bc 
(tfÅM t)tb fn (tot 2)tt[ inbtiotttt Sitra , ftg fjat angiott i Snb* 
libninflm. 3mibl«tib (an Codex regius i!lt otert fCrfwn fot* 
tnb i Efbrt af btt itfttmbt Xoibtmbttbt, fom ifat bn JDni{{ini> 
bigdtb gobtgtfr, at bre t btnnt €obri; finbt< iwftiflUt tilfiifbt, 
fom fbi|t m wblagnt i iBtøpnbctrm af fomtnnu ](acfKi>tbnbti mra tftir tStnfU^attmmi bmmtt Attnbfn, «i htttt Ijfaaxif 
IbifC mrrn n fra Ubgangtn df M ttrtunN Xar^nbnbc tB« 
StffnMfnt ar btt fIotttiib(>, og btt tnognotan^ , fnn am 
Ugrt at von 50 Vor pagn, vil ha oten mtrn fra !R^ttn ritn fM 
Snira af fiomnlx. Z>(n ^c^ {>>f( af Codex ngiut inbtit 
6. ,26 rt fbfMn nut 'n boobt fmuKitt og albn ^oanb fiA 
tei.wrigt*. 

2>ft fT imiblnttti ifb btn alHte tUtt Jtsngni til^ørmbt 
Srt^, bff n (agt >j| @lntnb i brn ttpftt ttbgoM, mtn bni Xnifti 
SVognaanfe; ^Uftt itft faamfgtt re fDTonCtbtgrt bnve^, at man 
imbt en friftc Xbgang til btnnt mb til biiR> fom «fb bin iDm> 
ØftnMg^tb, at Ztrtrn i allr bf ^ooppHtc, btn inbt^lbtr, n fec 
hc »r^ fKlbjlffiAtgrn mb i btn Xongtligt, foa og focbi bra 
ise Bjrtagtt bt fmi^t SiUctg og ^oranbringtt , mbclig forbi in 
tit fhtt frioiDigt ^cuntc i Xtrttn i bm tongriigt Sobtt, fom 
Xf^iticipi fthi, btt twotog fig btttt Hibtibt tit tgrt iBtug , f)M 
btKgntt iwb Dtbtt vtque, M itft ^cbi btnnt f)ai>bt btt øvrigt 
i {WHbtt, mtn ^tasm foibi btt Ubtlabti fanbttC i tt onbtt 
{NURbjIrift i f)an6 jQstgt, i/mltt iaamrt btcimob tunnt idifD(bt< 
M ^jtEi* af btt SRagnsanftt {^onn^ff^irt *• Xacrugtn tit ra 
Eutmt i Sffatnitn om 3Cb<paaf(tttt[f< (( Vfgsl^M (lojitttl 
86 «a 87) flal brtimob Vsit, at btttt St^tfc af JEtaanbjhifbt 
tt bnmbt, og bt fammt QopEtCrt [<">"•* »S < ^ ^ffhifttr, btt 

') Dtn Dmpanbifl^cb, at btn aSa^naan^t Sobti tiQiQt inbc^lbn 
u3tt»1!b(n", ffttBtn meb fammt -&aanb, mtn itfe btn filbiatw 3»np: 
^g> hnbt imibUrttb Itbt til ben goimtbnlng, at btn tiltb ^ttxn 
fnmb 1181, og btn (gliSobti:, btr intU faabant Sillttg inbeliolber, ni 
^Htlat f«. — *) Bttte tan jtiinnt* af (n^mt Jtpnbig, bec famnttnliflntr 
**t fftftt fae timiU mtb btt 'onbtt I. o. — ») 3 bet aSagnitanltt 
SSannftripl fiabttf Ott tafoa paa cnCtlit Stebtt faabannt øtKaaTtigc. ' ' 
Ubriobrtftt, bttjgntbc mtb tuqiu, mtn fjertil a Siunbtn tn ganllt 
flnbtn, nnnlifl ot btt UbelaOtt pnici pao tt anbtt Bt(b i famnic 
*«iwtiffnft, f« min anbltbning Jag.' LXI og ifSr »ctcn •) i ftt og 
SKBipItt ^(ipao yag. LII. 

DjIreobvCToOgle 114 % S. 3B. e^ttgtl. Cm Øraagoaren. 

m Mgnr af htt Jtonøin til^rnbt {Kunbpcift > (fx Vol. II. 
p. 12S 00 129 jfat 9Iottn 3}. 

TtfnetlTtmc imrdrm bitft twnbt ^stMV.^aanb^fttt tn Mg 
jnafnlutib« intfCcitnftbt til it frtmfntty imn bn tt brtnlmt nt 
anbtn Eiitigt btc^btligttt, fom brtimob gtwr Cftrfex r«^'iu tt 
llKRtdtgt SottiJn ftrmfot bm S^agiKianjtt, ntnUig at ^It {imi 
og minbn {oe|lti!ftt, brc tiDigi ttt gainlt, finbrt f Cotfef n- 
fiM, -fom bftimob fnntt \ brit mbtn, iDictt rt SilfzOft 
m»b \}tU ^fotttfdi fUff btn faafølbtr $(ngBkapa-|»ittr, ^tnnnA 
b«i fenstlis« Sobrr bfgpnbtr i bm (iytic JDnt af Soobogtn, 
bnnaft LK|soguniRnnH-[iBth' og Logréttu-{)dttr tUti HB 
Eaugtnatibtn og om Saugtrtttn, btt i btn tryttt Ubgow tn 
tltoiH fattt fOTdit paa ®ninb af bfttt twit Socbinbtirr mtb 
^rttttftn , mtti i frlM {''^onbPciftrt fnnt førP tftn VfgeiuEli, 
foa og imob €tucningrn af Staagaaftn mtb rn ^fbtlin^ mn 
fienUta unbtr Strnavntlfnt : tim sktpa-me&fei^, II. |>. 
394—407, og mtb tt etpHt om 3<Iffnbtrnt6 ^tioiftgitt i 
'91eigt og bc 9}o[^ fna 3<lanb. 3 VfgxlttOi ^r btn fommt 
Qobrr tnt 3(fbtling«n (Sap. XV, om 9iatl<>3nqt>ifIlion (Riu- 
8(!kna-I)åtti), faa og Sup. XIX, om fBebttaatt (Biuga-til) 
Vfll. II, p. 171—196. 3 be imftftUt, fom btggt bitft 
^oanbfftifttc fxiVf tilfaDrt, trt ri adttu SapitKrnt fom oflr|l 
'PoTTi, ram btr gi9t< mangt ^tlt {^apitltr, fom ttit finbrf i 
brt QRagnsnnpt.' J^traf ftertntt, at biift tørnbt .(laaitb^i^ 
giot ot tutnbe vteftntltg fccflirlfigt SlrctnftDntr af fommt Etoi 
log', ffirunbtn til btnnt gorlfitl faatt jtg gtiligijtb tit (orlt> 
lig ot oplpft i btt ffllgtnbt. 3 nanjormbt Utgaw tn ofCorfej 

') Scon^T btimtb b( teenbt af m{g fotratttbt 3aoItt, bti tic 
Inbftrtt i Snbttbningtn, bootof btn f»r|lt Bifir Sorftttatn tmtlTnn 
bcgst •&aanbfttifttrnt f <Otnrttnbt til Bafltait og XfbilingtTnt , btn 
anbtn mtb .fienføn til bt tnftltt Stit bq Qapttitt, p- XLVn— 
LIX ; 6tn i»tftt tt forfatttt tfttt btn 1 .^aonb^ifttnit iaattagni 
Orbtni btn anbtn tftn btn, Cijfftlnianb Svtinbiørnftn iat fulgt i 
btn ttQitt tlbgant. , ^ ' ^jJ>Co(Tgle 3- S. 5B. @(^Cflt(. Om ®ra«9adfen. IIS 

ngiKt vfiajjttt aa* bf SDOltpfftc, t»n iavatt i bm fDtogngtanlb 
Gobtr, Dg lOatiantmM irt aQt lUft ungiDpr, mnt ^t. Svcttii 
bi^rnfen dv ittr fulgt btn Crbrn, fom nogtt af biift {Matib> 
fripir togttagft, mtn m tmbin, brc fotrfom bom mnt notucKg. 
Sm ganlt ^fUnbflt Xicfrctt, fora i brggt .^anb|bi^(c ftaan 
fuTM bm cioilt Httl af Sosbogra, fnr ^an ubrlabt, ^Igmbr f)tri 
bm ttmtnbtlific Sætning, at bn iHc ffmtt ^rtil ■. 

II. Om Slduntt: „Ømagaaé". 
$t»b Dliiviut „(Scditgaiiø" (Grdg^K) angoatr, fom ini 
(iUaggtj brnnt galntt 36(anbffr Sovr'^mlinj. foa fottfommrr btn 
iRe i tm af bt tbtnbc gatnic {ioi)rb>@ebicr(, <i f^Htt t nogen af 

') S'i finbcT mig foranicbiget til ^n al t)Utt, at jrg iCtt ^m tiatit 
tftnmhQt nicb Seitrn< Sonftttution Ofl UbQistirc at gtBtt, ti ^cUti 
nrt tn latinlte Ostrfattrlft. SSit Xrtxibt bcsQntitt ^iff ba taD> 
tnt« Mt ti5(t. 3cg »iibt ilh b«*« onffrt mig btf»irt til faaltbtf 
it tfsigt Fca ■^janbffriftniici Otbtn f Eovttrtrn. 3*t bostt og mftrt, 
«t nan {gaebt tonfnmt b« anbrr 4aanb|frift» iwlm rnb bn r 
9<tt, og angiDft Cariantcrnt af biéfc, om bi(F( tnb ^«xt til tn af 
>t [»nbc {)0D(bfainiIi(c, I 2:i[fa1bt at bn ^ianntiti, al rn aroigtnbt 
Efffcnajtf (ntrn »ar optagtt af ben onbtn %rc(n[ion, tUd paa ®ninb 
«f tn Ssi(t( Stittli mtn ir« lenftteiet be ^aantflirift«, b«r intfi 
§tU( tilet be £e))|tQR(T, fom Hh flnbrf i ben aKaQtixanlh Qobn, 
bMittl tnt Rr. 339 og 34l i Ttvat tnngmifcno cfltrlabtt Gamling, 
>i im, )>tef«fat jinn mAømiftK tift, f. {n. eixfclaoab 
SMinbitftnrtnt Conifectu* Cadkum i btn trpttc Øcaagaat I. 0. 
CLS, ^tipciil jtg tiUaber mig at tilfoit, at bit bog tnbnu itle (t )aa 
'Ma ofgiDrt, at Iti- iCfc \tatbi giote nOQit <{iaanbjtrif[ af @caa= 
ffliH, fom iH« oat tagin tnttn af btt tnt ■Jx)»(b=.&aatib|rrift, tUer af 
hlanbtC, tOfT fammtnfat af btm brggr. 3[<tT tt btr Xnlebning til at tuiolt 
<B Wtt »gfaa gitlbn mtb -^cnfnn tfl bet, fem ^tflonbé DemttU ' 
3>4itiiujiil SonftrraUtaab 6ttpt>(>>f'n f^^'^- ofl fom P^a fine 
Bitbtt dtttté i ban< ConiiBcnliieiV) inaug. dt Ugiiu$ ItlandUU 
(r. iiid. f. CXLI og Kotf). X(t tttit f)ai iu tiUabt. mig at 
^■"■rff, ubta btr^oi paa nogtn SStiabt at mittitnbe btn ftott glib og 
Swifl^b, foin ti. Soflfdmanbtn ^t (agt for ©agtn ofb fit Jfrhibt, 116 3. 3. ^. S^lcgd. Dtn €}faaflaafm. 

h ywlt e««iHr. Cntit IBnitAntlfc n, fem ftg ^ øaMgftrt 
i btn tr^t 3Rb((bnins, ^ bbwB fnbføct t rntn %lbn. 4i 
tilféni (alM bm Allsherjar 16$, i. t. almttn £». 3 ttfftt 
etriftrc foRfORioiR iHi 9tamH „9tM9«aS" femtb 1 aStHm 

. af htt ffttnibt Xot^nbnbt. Z>tn ftnbr« ittt i Xrastin SsmfV 
Crymagaa (fra 1609). Srg (»r ^ trafrt btn i btt tf 
yro^^f" <IMe Wotm 1650 t^gfonf Spenimtn lexwirunki; 
Stottraab Wetlttuff trort eg at frøM funbtt bfHnt Smamttlfi 
t Si^tn Af Sfdtbsad's uRfftt Sfnfttc, bn bebt i66& 
SSuflist ^M bog Snbbpggtmt langt tibliaue gfwt bntnt Scvhig 
bettt 9l(n»t. ^b XnlrbntngtR tit bennt CtfRovnftft ^ Kmt, 

' tt nuørt uoip. Ælt fitllt dstbe fbc, <it btn fipibt« Sntogfiil 
IKiib, fom^nuii in? af bnim Xocfas antagrr at ^om wntt 
Gtinbtt af tit Scoagao«, mnt Udgtfg^ibtR df btnnt SHHartng 
^tmftifrt ti oKtne biraf, at btt maa anfrt« foc utnutliat, tt 
etittbtt af tn foAott ^ai flulbt txnt til^thltst ttt at iM* 
blnbt tn Sog af fan ^»rt Cm^ng fom btimt, ntn ifot bttif, 
at flSfntroiKlftn n ny. Z>t anbtt goiftatfndrt ttt faa nfim^ 
lønligt, ttlb(t» tnbog foa nrimtlfgtf'ot ftg ifh vil 0|^(bt mig 
tKb bi fnmfottt 09 gitnbriw brm. ^tg ^t i btn trvftt Ønt" 
Ifbning pttrit btn Sc"n*nit<9/ at StfRKDntlftn ^ tr tommni 
{ Stufl iblaiAt mtnig SBonb paa 3f(aiib, tfttrat ^onsbogen 
Mr.bltbtn atminbtltg inbføtt, ^r at btttgnt at diin {» ntt im . 
gonlt, nu aflogtt, bo btt n 6Ii( og iSiug poa 3'lanb ■< \ 
fomnttnlignt (Mb btt blfotr mtgtt gammt|t mA tn Scoiigut ' 
(hrata], forbi S^bbpggmif trot, at bttti €SCag6 ®ic< Dpna« tn { 
nugtt \ia\ VIbtr, (jMrfor og fSonbtn brr' paa Sanbtt (IgR om tn ' 
fMliiRg: hann er orSinn hrnti, fom Ciuftn Og ^anCrni bt*i 
Oibnt i bttt< 3«lanb^ gttirrbt^wlft (I fBinb 0. 64& £49). 
Vtoftffot jintt ntasnufen antager, ot bmnt ntmewitlfi k 
bitotti inbfeit af slbtt {ortit, fom git ub fra btn urigtigt S«rr> 
^Hing, at btnnt gamlt, 3«IaRbfIt 800 oot iHt flott onbtl mb 
btn notfit nf jtong UTagfiu« ^tn (Stibt gitrnt Scoogaol, om 
trtrflttn Ønorre StMtiefefi mdbet, at btn afftrtbt I fya* liSl % $-'3&. Si^ffgfl. rOnt Ømagaafm. 117 

hitw fwliM, Bfggi ffpTfldctiign han» bmuPh faoMtl |iH» 
(Hl, At hn ^mp sirOn om Xlmnml Sabintg, >m oibm e|»> 
tH«, dtoriibff bra tmfibn tt gooft ømt i tipttf CMflM. 4**^ 
kn fin gteet ^nfebning tit, «t Jt. SRagnt nnfi («« fr titwn 
tiOKt JSxaaioai", ^t jtg ptttft i 3nblr£tttn{im til Ubgavra af 
hn 3H<mbi(( Scaosoo«, JHt st (unnt fntUtu poa tn lilfrrH« 
fliUtnbc SSaibt; 9roftlfor jtn" ntagnuftn ^tntn«, at 
tffl ^ fooft Mt( SloDn, firbi non fhtDM ^om brtimt Pg af 
m 9fl(/ tagm af ni gru Øoat, til at fblM brti nub, ta ni 
fiutes 9>ni mbini poa SManb anfttf nttft beqmn til fdittant 
Btiq, bnaabmbc flg paa emcnntlfni „Sulbfiabn", (Mmub 
SrttHA) Kffttine KtttUn btttgntbt*; mm btt tt Mimbt, at 
bnini ffb^t JBrnaetitlfc ti iffu'n figuttig, fom figtrnbt Ifl-ot tlli 
tintbt^M, M bm MI m mn 3itbtagt< Sitbt fst IftMt^ 
Hbbt raangi BetM, btt tftti tiQdgM 1)am, (wtfmtb CtM 
mA ^|)in tit \>m omUIte noijfc tioflt £oe ^tbf tast6 i ni 
tgrnuig pbPfiP BimiEitrift. GtnRc n bet fdlM mig ixA, at 
SJmnnrirm fer btniH not^ in fKt « givm af JtMflfli fd«/ 
Fom nun almiitbclig atitagn:, uagtrt Snotn ingniluidit f^n btt, 
nnt inb^ poa famne SRoabt ag f fammt Vntfbtiing \om paa 
SHea, nmtlia f» fit bfttgne bm gamtt 8ot), i ^nbbning of 
n H)Kce , maofttt ^ tfttrat X. ^itgfn ^asenfeit« {»• 
^iMringtt ^ovbc fimbtt Sttb, fom ^tnm fit brtrt ^foM fnan 
tm of ^m nvibmbt groflttdingt'éim '■ STotmrt „Staa^I** 
[Grf^gta), bft (rugrt unbntibfn i nprtt CfitftK om bmnt 
SttoM gamit iw) n aamt tlntt inbfnt, forbi tRamtt .JStaot 

') Ctnnc goimobnins Itabfx^« breocb, at btt i X '^agra '^agcni 
fitti '^iftoiic fCatJ, at btnnt JtonQcl BoDfeTExbcingeT olleitbt t btnnt 
Jtengrt éeøtttb blnt lalbtt »bin n^t £od": fiann lét ^at k^b f b^diioB, . 
•en mA ern kfillat „bin n^jn log" {f. ©non« ftimifcingla i 
^ Itf bfn^onfft Ubgaet 18IS, gol., tSap. SS?i, &. Ml). -(»ntU 
hmma, qt CtuKn intan, at Jtosg ffliognuf« en vat tniUut 
Sitlbndx i Jtsng ^gto ^agtnffiK Stb, f- Mogodn géi» S. c 17, 
i enotRt 2bfii £,, S. 23 1 fammt utgaot. .obyCoo^je 118 3. s. 9B. ©(^Iffltl. .Om ©rrtdfliMiffn. 

' goal" Iling« lunfianbist fbi f)«iH^ 3<lanb|k SDmi, ba DM 
focHbtn tun abniitMigf fytt.tn anbtn ot>fco«i SSrtp&niiig, >g hi> 
tftK ^T man biugt btnnt {Bntfftmtlft, fom tt Vrgumtnt foi ot 
btoiff, dt btn 3<lanb|It mt oar'xt'ia fnftirftig fra ana^ut bni 

I!I. Om Umt gnmie 33Iarb|T( ?066?b« ^ijlorif. 

3*9 gaair nu wn til (otttlig at mtbbdt Sttfullattmi oF 
mint tinbtcrøsrirfr sm Snaabtn , , paa ftoiltm btimt ^oofamliRS 
K bltwn til oa omflbK ^at faatt bttrSorm, fom hn nu bor. 

iE>a bt bttlé foibrtVRt, b»U mttfotntitbt 9}oift botfatU 
Pa pna 3<Ianb i "Xaim* 874—930 , Mie b< tngfnlunbt fai 
tutr fem bt, bn viDt ntbfottt ocn gamlt Slorbrfft goifiebit, 
viBt gwn btm til. )Dn foi^ tn Dit botgnltj Ccbfn i Slocgrf 
fotØitQiøt ^rooinbfft €Sttb, tangt fertil btt l)UAtt. Xony ^ 
ral« ^rfos^c at eprtHng« fig ii{ €nnolb6fongc. Sum 
Jtonø SiA'T ^alf^on €»<ttte ^atibt tt^MTWt {Tg tt 91aiHi 
fon Sotigivrt foi DplMbtnt; twin tiUagjtr ^am ^tiifib'ia. 
i,9v«n, til twilftn M tttirntt |1ø af X^ottctf t»ii Vife« 
ERdi^, mtn btnnt Sa» em natutltgviit iftt 9^f^H optijitul. 
Ca Xn^tnit foc b( førftt fnotfft Gotonitr ittt ()^t( til bra 
tingtct 6la4f(, nttn twtliiiiob til ben pettet, font mtbbca^bf til 
Sélonb ti aOmt bcrré ^ufhutc, Snn, S^Tallt og Xptnbti. nttn 
eg tn X)nl friboornt fSJtaråi og jC^Dtnbtt, bn Itaobe i Stotgt 
^ott i rt vi|I fltinielariff Swbolb tt{ brm, fod focplantrbr« btltt 
fommt got^olb til btn npt SoComt, ^uorfor btc af f^ ftlt 
tfttr^aimbttt moattt bannt ffg tn ERtpublif afaci^olcotip Sorm. 
Stgtfom bi<ft ^vbingtr Ufo bavbt pnabemt bt imrlTtm btril 
Unbtraitmt optomnt SHuiHiggebtc i (nptst, faa otbblm bt at ubovt 
fommt bømmtitbt SSpnbigbtb poo 3«tdnb; btc ^iintbt« bttfoi 
ttbltg tMff X^ina, Ifoexaf noglt vau foo btramtt foc btn 9ttt« 
fatb og ttpartiffbtb, btt iagttogte etb 9Itteraetc6 Unbtrfegrfft og 

') Om btnnt %tU 3Rat«rit ftt min Snblrtning § 8, paQ. XKV— 
WIX og ytofrtfot ginn tnnsniiftno aStninfl fttrcm Koa- (!U\. % %. 9B. ©<^føf(. bm &taaittaita. 119 

9iiii(i(tttwlft, at 3iiHtiss«i» i bc JM^dtr, ^twr ingrn foobin 

jDvio^I tnbnu var bltotn ixgiinlffnt, tptbt bn^n, Ifgtfom 

>g ^Rbtt uf lianttite Xaifog forlobt b«n'3uri<bitttOR, fom bt 

^btil l)aebt {laort unbit, fn at btgiee fijj ttnbrc m frrmmtb, 

^ilim bt' fafttU |tenc £iIIJb til. {Mroon bItH nogK 3utH* 

bicti«irt>£t^iftitr nttgtt etbtteftiatrt mb anbn og nsglt J^cix 

bJBsnØ KnfRlfc t \<imm* Soi^tj^lb lierrt. QRottriist k b(t , at 

btimt bømtnmbc fS^nbigtKb "Bat, fulRitgt >^btnpabrt tMnbt/ 

mit totbuntxn mtb brt piaptligt Snibtbt, ^oorfec ERtttngangm 

boIbteS i fRsT^tbm af hmt XfgnM'Zrmpkt og Offnftttfc, 

B 3 at btn ^tUtgt ®ulbrtna > fom bra^tt« Mb Stb« Xflvflsrlfe, 

biub mim brt Mc jDommirat tKti ^rlFtm, fKit bt futalbtt 

fXuibbn tUn SJtbntr,' btc ^!bt (bctt^t, opbetiartbt« Ofb Xlttnt, 

eg af famint ^acfo^ (aCbttS Sommtnit Gni^ar, ^ilftt tuemt^ 

btttgntr bntt ptslhltgi Suttf tionn , IlgtrBm Qnbibtt ftiD p{ 

£iilritttt, i (foiltrt btl tAcwbrl, talbtrt Go5or&i tntit af 

brau Sonning af Z>omnut<9n)btbtt mtb btt gtiftligt moattt 

f[pbt, at bt fom I 9tor9t jfh baobc ^ot 3(f gubl • Zrmpift paa* 

bnti Snbtt, fem bt maattt pn<ft, ittr btljlrbr [Fs t" ^t epnttt 

fji^nnt paa 3t(anb7 og bftfor btUir ttft totbt tilrgnt fig nøjnt 

tømmmbt 3uci<biction. -Dt btrimob, tKc urt tilfoin i Brflb* 

bflfi af btnnt. ailpnbtgCitb, anfaat« i bin Orab tnibtttttigtbt 

b«til, at btn gi( i Uta (igtfem bttt< •vrigt gormut, tttbog noai 

Vnringtmr mtt t^pnbigt tBerQoinbtr, itagttt bt Mu uffiffrbt 

til ftR) at fort|laat btttt gmbtbt, mtit tnaattt owtbcagt bitft . 

SRiKontt lil ZnbTt; tal M fpn<< at oUtitbr tibltg btnnt 8ttl 

Cunbt .etHtbrOgrt Vtb Jtiob tlltc Savt, fom taabt bt Seianbjh 

€agBft oa Øroagaafen . btvtbnt. Stb 9lt;<ragrrnrft V^tønlft 

logM natnrtiaoii< bt KtHnatmtr til Øninb, fom bt eatr canit 

til i Stocgt, og- ifhin l;t)or bitft fOTtntbtlff b( npf Icfale Sot^Wlb 

ti [<mat» Mtt pafftnbt, maaitt man mobi^urt tlltt fnpplttt 

Irai i DDtrttntjltmmtlft mtb bi«ft. 

9StQ mtb att btttt. mc Sltitfptnrii HU btt btn buibt vittt. 
Sk« rob .^WBblngttnt i Otanb lil at ^mbt «tt iHoiUrt bttt« 

Goo^te 120 3. S- ^> ®(^I(flef. Cut ^trafløiuifm. 

ttabttghNw^ faa btfaabM bog Stdmtningm tfautøtig, »au etn* 
bijitKbfr op^obt imrilfm .{W>bing(n» Inbbyrbrt, Ml eø i k £!• 
^ifltt, gtwc ingfn orbtntlfg Stittrgaag tnbnu Mt inSJnt. J^ 
maottf Gtvtfen gferi Ubjloget, vg ba bet Wi Vligt ti oUtnt fw 
ttm Samilif« aKfbbnimic gc gint fvUrt Gag, mtn »g fK 
.(Wvbtnstnu at Itffitcmt tmt Unbttgitwt mob DtMrlof, ligtftm 
bitft Mtt fpcbuttbnt til at pbe brat 4)tt(p, noar bt ilnt angtibw, 
faa ituam bltbig Xanp fwi« til 2>agtn< jDibra. UnbiT iVft 
CnPaitbig^tbn fonbt en anftft, aDtnbt Uetigt poo 3<laBb fctfM, 
9toftaumb« Ulfliotai Oib Snbaaiifl, at fenM biift firfttl. 
ligf {wvbfnatt mib dinanbm wb it fctUrt Ktatuib, famrttl^ 
mie int og m. olmiiibiUs firllrl ^ntttbictioR — Jtlt^ini 
get — [itiilftn VQtj fnbog bt %entm9t, ffuibt tKr» Hntm 
ta9*b«, 9Rtn Ulfliot fasbt bog fonwbntt, at nlft, forinbraha j 
paatsnftt Otffonn bragbt« til Ubftolft, til fin 'SSKbiolHi . ' 
CEjetlcif Qpaft (b. t. bin Silfi), Nt tut Saugmanb pu ' 
(9uEm, ntbffetit i)an'ba aBtiebt hi: 60 "Sat gainmtL Ijfet fym 
»p^oibt ^ Pg i tri Tta, ^Kfoa ^an t^tr ffn 4)>f»<tDiii9 
Xm 928 fbimodtbt 3<{(ntbrtnr, Mb-^itlp af fin gomK Sm 
•g Øtoftbn^ *Btim (Stititor, m Dtbtagt 6an< SoofKJlog, 
eg Var 930 orgonifmbrf dtrpaa ?([t^fnset poa tt Gtib, (Etim 
%nbt, poa «n i btt iJSirmtb fnftagm ERtift emfting i iatM 
fmbit btqwniintll 4frlil , ^oatttl Com ot bft nplig hc tilfalbtt 
V(iiunif)cbm, I 3foltbmng af tt nf ®m*itnt €itr ^aoti SRoilb 
Sttte Øttb, poa btitltt }([tbinget wbbln at famtr« tigt tU 
bttmt 2>un{lol i' Timt 1800 opM»M, i Xnltbning af btn 
npt SjHanbfle iDbn»t<.£iTgantfation, tx^lbtrf t»b ^pataa i 
21ttiea @ptftl. LogaiJgninanDs ISrabrbtl opcttttbrt ba, fom bM 
btf eigtigftf paa 3<lanb og gitriu OMtbtogrt btn mttft fonitntt 
Socgtt, nbtn faAtltC ^tnrpn ttl Bpib. tUfliot t>at btn fnftt, 
Ut btttMbtl lil, fom Sttmning for f}ant Vnfhtngtlfrt, Dttt* 
Smbeb't valgttt man tCfuit tH poa tre Xot, nm tft« btn« 

■} Qnbnu paanifft man paa 3<laRb btn Oaarb Ion f iWttr' 
Sierbinetn, paa btiilftn Ulfli^r batbt. 

'ujlreobvGoOgle 3. %. æ. @(^(8fl. Ota enufloafcn. i21 

ZtM ^(M ftmbt féropct Ønlg M« Cttb. Z>m» ead>fW> 
nmb |»«^n(bc iHt blot pta Xlt^ngtt, (Mb mtm b«r affo^M 
tm tOtt ^tvbnigmic fontlfM fer at Mbtagt nyt {evr, 
ttljtur StviHmgtt, og fottt BrfUitnin|n em Ipab In tf( Sbr< 
brtl Xont «gtfbc<. fenieNm, rkr og fat at frenfm Enfvcflag, 
ntog no« anbce fyivtit fecfotttc itm. ^aa Mr if« f^UgUt tK 
utlig al epUeft og fertbm bt wbtagnt Eew jiir'bc poaVliftni^ 
^amUh Snbbngrcf , faa at tttlt iainingttt bmbt vttn tilmbh 
tmgt i tre Xot, mtn ^^wtigommit (jiHtt Hu, (Mtfec (ok 
pu 2(l«lb taibttt lo^ogumadr > , 03 tnbtlig MT Iffln bm 
lnbt|t*iiitc SbrtcenfHbnt for fBeigttm mtb ^tnfijti til {«vnil 
SKJtwrfft. 

ttl^iots Sew Mt ittt olhtM npt. ^an fce^rbt tomtneb 
At kt gomU, b(t tunbt fammt mib be n^i SoifiiHb, t^i bft vor 
i(ft Zibttrt Xonb 'Ot støre Sotint^tingtr i bt gitlbmbt 8om. faa> 
Imgt tngni b^bmbt 9tsbMRbtgE)rb tilfagbt foobant. Z)tt ffR(* 
91 tf ifttr fyéet ongaait f^ncrtfm eg btflaatt for (ti Hot Hnl 
i Stnnxlatn, fem tmber 6agml Orift poa brt nøitøc maattt 
ugttflgrt'af 118c Sdrtotnmmbc , bcrfem man itU oilbe tabt fl« 
Sug, eg fem i btt fijoftntligt teAc ^am Hbligt^olbt |Ig ti biet 
itttU Øioagaafni famltbtt , mnt eg unbtr itat ^nttbøRutH. 

9tan ^r antagtt', ot Ulfltot ^vbt inbfett Jteng ^øen 
^bttf^ctKø (Su[(t^ing«i£oo, fem ^m mtbbrastt fbtvta, fecM 
mtn mifforfleb ?trf ^o&ts £)rb (f. -nt. ^nbltbnJng C 18 
9lBt(*M); nitti jDTbnu ttlHtnbtgiM iftun, ,^t fyai for btt 
nt^ inbitttfbt (tnt EoM fom (Bttlttl^ing« t llovett oar 
t)in (Ettns*"> Snmt ubrnrnttbt d^anogiapf) tunbt ^Ktt . 
ittt mrac S<tseit Ttbtliiime @altt^ingt<2eD , t^ ^n tlbfbt . 

') Sti ISgdiaBr fcrfiaacf btTimob i QroaQaafen og i b( om 3t' 
l«ift tantlcnte Baga« orb«itItfl»ilt iB( CaugmanlKn , nwn ttt icv 
^ntij. — «) 36tflnM biJfe et enbog 3(rngi'lm CJonas {Crytnogia 
*H- 89). — •) ^r» PolyhUtarU Schedte e. 3. 3)ag. 1*. „En 
W Tøru fleit lett at {itI, sent |>é vorn Gata-^lnga log-" rtt. 
3(1)11^ min Comm. ^ag. XVIU. 

DjIreobvGoO^le 122. 3. %, Sfl}. B<^tit\. Cm Sraaøaaftn. 

'ititøtt'Ml, Bt ttipiort {o» b(d> tnb^ ftr tDit ottt TUe ftmi 
{Ufltn Xbrlfttfit br^g Xronm, føiU doc S34 tUnr 936, lisifm 
1^ ^tU(t ifft (itiibc mtap, at brn £oo, fom {»n ewtbrojtt, 
tit ffrntn, ba <)<in file btcttUc, tt bt 3<I«ibfEt 8oM før^ fir> 
^tM i 9«inm Kar 1117. Smt im, ^m Ulfliet tolnti 
|Tg uf M> fliM iQWt Swfolning , twbt Ml fnottfi ^dm mtA 
^ibflviOfCoven, Com btn @ang Mt btn mttft bittm i 
Stoigt, D3 bft fM fflføft mm, fom b«i Xt^orleff, l^eiRnilU^ 
[iot raabfntf |tg mtti, wl xHt Vftt brit famitH ^tfcvUtf, ht 
.(ai)6f forfattrt i^fibfiDta>^otitR , fom &å)(tnltiQ tngans wij> 
tiø aniog, tbi btttt {bfte 60 Zat tfbligm, imn bog btmitt 
Cmxwjm, bn taaatti fom ff(t> Eaugmanb titnbi btn ttlfulbt,' 
irtet tftn it 2Jbn£ @!if, bDO' foabannt jtunbpabtt fonlntltbrt 
omb^ggrlig fca btn tut Sinttatiim til btn jii^tn i bra b*''" 
@plKtre, r» ot |Ttf» |Int Søni Tftgang til Smigm<inb<> og h 
twittt iDomm(i<Smb(btr. Dm os tfoeeaitt btnnt £od n gant | 
OMr til ^ageit }t&e[|leertA ®uI(t6ins<<eoi), tr it«i{i, mm n« ' 
(C .UoKtttnt^tmmrirtn ImtStm btnnc tig @t<iagaaftn', fom bug 
ftl inbe^olbt Uipioi«>£own, btt^btli^. £(r jDwrnntfitmmtift/ 
b« imiblrctib finbrt imtlftm btggt , forfhitt« noiatltg^ btnif, at 
foowl Ulftiot, fom é«S"> "Ht^tl^ten, bttitntt fig af C^tlcif 
QvattB Eftddb. Sig^tbtn imeKtm Uffliots JLo« »g ^alf^an 
Qveitit« ^tiDfivituHov tiax faRbfpnCJgtiiit oocctt mrgti fmit, 
mtn nu fan btt i(f t afgiertf , EHwctiibt btn maafte fynt fhoR 
ffg, ba .^ibfbiaieoDtn' if(t mtn (c til, .unbtagtn fOtfaaoibt 
btn maattt ettit optagtn i JCong ^agtn HM^tnt ®Dtttbi»gfr 
£ot) 1 , (igtfom vi ^tlbr itft bow UI)Itot6- £oo langttt faoltbrt 
(em bfn optinbtligtiirø fya nemt. , 

Ue o( Ulfliot inbforte Soee »afttt« tn libtflng efttt bi""' 
mtn btnnt Bmoendft bnobi alltttbt opfieit, frttnbMte S^°^'* 

') 3 ■iJagtn 3(bct(lten( tav notonrt B(I ^otrfcii Z^orltU »O« 
^(ibltvi4=Eotitn, mtn bfrimob Ktle, fom fgnci at oot( btn famo" 
Ktle, btt eai Sari baabt unbtt <&ittrt><"> ®eitt(t og btnnt< @«n 
Xong <&(iratb -^aatfastt^ f. min 3nbltbning yag. XIX. ffoft**. 3- S- 3B. ei^tgff. Om SraaeaafcR. 123 

Sit, fom (an ftlv bfVibRtt Mb Ctbnu: ok voru |>i UlflJtUi 
log koIluS b. I. „09 taUM bl tu (btn Qons) UlfftøM 8ew", 
altfiia <t mtn i Sttrcø £ib. 3 bt SKlanbfh Sosiur fbcrionimfc 
}tll(t \ttt, faoBibt ttg M«b, bmnt BmitVRtlfr/ mm naor b< 
gntb EoDfrub omtahSj loRwC bt bm foroi réttr tUcc liiiheijar 
lo; (r. m. SnMtbniiQ 903- XX]. X>ct tr fnft i aRibtm af 
fpnige Xot^unbttbt, at tam ttat gimoptaatt (tin, fn mangt 
Srflcc fTbrti fOTttlbebr iSrtmwIt* / »% ttDIgt giott bKft UtpiotI 
{oh (iia DJbt omfatttnbt, fom om ©taaøodfni itU vat anbtt 
tiA btn rmibmbt tttfliøM So«. Ulftfot namti tngtn^ i 
Srnogaartn, tnblKsiii dnbn Soujmanb« Qlaom fetttomme, dvK 
Sorilag tt tatr ahbtt btr inbføtt ?eobub ftfilbt« , faarom UTav* 
(HS, btt DOC eatigmonb i Tbamt 1084—1093 og attn 10!»— 
1108 tq -en Ulff^eOtrt ubin Xoitil (Sutinittfen , b« fb»|b>b 
btttt eittbfbr (ftn aSatcu« 1109—1119; fonibtn nogtt tmg{r. 
eftn lUfliots &«b fotrgif bn rftit^aaRbtn fUct goroiK 
bcingfl; i EoMRt og Kfttecgatigrn , (ooiaf tioglt, mtn oift ao( 
iiuigtfra itft afft fiobt« opttgntbt 1 bt gfimlt 341anb^ ^iftoritt. 
Ihi foaban Mc btn tt^(t-ZocfiIt> UTanc'd S^tflag jmu 
Soionbcina i Tiaxttt iB«ttgning, (wttfUt Tiant tom nct^tn til 
tt Omr til ilt i(itr €SeIaac{ btn, dnorotb Eaubtte Sinbing«^ 
|i( (MC trt fOddct^rng, unbtogtn btn notbrt, bti i {gftiagtning 
Af fin ^tnctlfc eg Solttmangbt fit fitt, (voiaf tt|imt fhiUit 
foK^ur« af trt Qtobar wptMit, 03 12 (Sobdc, 3 af ^wtt Kaot* - 
l(ing, ojrlij fmbr« tt( ]((I(tngtt, fot btt at pltit Ktt b. m. 
Sonibtn blSff bpbt inbaiibtnbt So«, brc wblagté fermb Gticifitn> 
bomnuiri Snbføttiri, ttoent« [ttligf}ibtvii< anbtt, til eFtmpd bm, 
(Mttftit, i ^[r^flung uf .^eiibingtR 31ni?i[&e JDtab, btt itft 
tiUiørlia biti> fii^apt af 3}Iiingt[ poa tn fcaftig Zttet, faftfaitt«, 
<u ingni Pointe tUn Sllinbrtaartg (b. t. unbir 16 Hat) ftulbt 
bmftn lunnt ftlD paataCt faaban ®(ig (f, Ejrbyggja S. c. 
38), twjiira ?i}» fotmmt< gietn i 3(artt 994, og finbt«. btn inb* 
fnt i (gMagaaftrt 

D.,:.ii6.jb>(.l00^le 124 %%.^. et^Htl. Dm @Ta<ijiutfen. | 

Q^Pndwiamm tnb^ttrt wb ni S« 31« 1000, tfttt n : 
ofCfjorgeft fotfnttrt 2ob, poa m ^aabt, ^ooreA b«it ^(benft i 
Krllgiotrt Xft^ansftf foifaaoibt PoontM, at bn tilloM im i 
, ^imtis 7f9uMbvrf(Ift/ Toa Bg at lAftttH Cønt og fpift ^^ ! 
fub. 9Rtn Mt|ie £n»tlngtt tf ^mØabtt t)l(M aBtntx <#i^ 
frbe 1016 efut jleng (OUf ben é*(ligee 2ilf!|)nbrir* Mb m i 
af £augnMtib Q'Bajptt fortflaart Een. Z)tniH 9lf(fsfoirt>Sn' 
anbråig mantt« ttmt tn t\i Sitbftfibtire jua Kttttcgangiplfin, . 
mm ^aeh b«imøb minbt« Cirhtiitg i SøTlbiingni paa be ttcgtn 
liat Sorgotb. £t S!nrb<(igtl aRagt fbieHtbrt jHt ^mrt fiH 
nwatt, fom nun ffuibt tnt, focbt be f!itin»mii)t fnndg MCKttt 
9cs|triSnib^t wb bt Airfn, be fyt^t t/ffgrt øg bottnt, og fgnnrtt 
ofte bt fjeint a*'|KiB( Smbtbrt, Iratfom fin, mcb bnrt amligi 
jDemmtrcSmbtbt, ^IHtn Sn^bnig fanbt &ttb ligt tit btt tnb 
tn^bt SlarfitrabTfbt. (BA btcrt (gut QaptDtt anfottf bf i Søtgt 
tmt $atnRatt>9t(t ^i^tfi''' be (els fxmbe Eabet- oplori, btc . 
(umtnertig fabteTtbe« og ftdbt i et elUltt unbnorbntt %(itlfi\i • 
tit bent, fom onbte Zptnbe. . 

'Den famm« Sfopte t)ii»be alt fbrgen, »tmlig 1004, efttt 
ben bnømte Sovtpnbigc t^iole JRuab fort^att og ^oet titbtaget 
Af TUmttTt1}tbm |>aa,3(It^inget, at en npc OHcbomlloI, fimtar- 
ddmr, ffulbe nganiffreø, "^Mc aDt bt 3<(iinb1Ie @agtr, fon 
fbnmbtlfi ten eOet anbtn $onnaIlttt«*St!l tfh (unbc enbetig 
paofttnbtl wb 3(ltl)injet, (bilbt foretage« og enbtlig ariere«, ba 
fodbanne SagtTi Vntat tilbeeU utb Malt tgnt ^rmaCittt«^ 
ctptiontt |)«iibe naatt en faa fipgtelig ^øibt, at al ERettpIeit 
f^nttl at opfare, Stitt STiibHnal bCev faa- fulbfomment otgonl* 
fttet, at bet befmbtet fulbtlig fvattnbt tit fit Citmtb, og at bt 
øwige Z)om^U tfitrlignebt i btrtC Crgonifntton bm btr inb> 
firrtt ^«4>&i^im. Ogfaa gat> ^ttt Xnlcbning til, at Pert 
Gager t)(ntagbt< unbtr bemie 2)oni{lolS 3uiifbi(tian, fom itfc 
opnnbelftJDiié ^ebe tiert beninbti. Staagaaftn ^ar opbeturtt 
bette ^oufocflag foalebeC, fom bet oprinbetigviU bleo fremfAt af 
efavtt,. ZMte SmUtttt Sn^tnt et frtmfor onbre ptM til % %. 'B. <^Uit\. Om ØraagMfttt. 125 

»tf^ a m gMt^iains «m, ril tjvHttn {Mbt gwrfgiiMrtibn i 
r n f« fueni XtMdCbtr wr bragt, og i WOm Qkab brt Xaltat 
ti fiH^ew, fom Mrt ttSMtt afpat\tit til Xib6al6tmi, aOnrt* 
ben Sovg Mt uti»intt fM ht fttrnir 3<Ianb, ^rftr ^rt 
iajin faaban (fpppiø Xfffafftlft af tttgang t)A(agat 8etw ^, 
fm onbnlitM, fanM ®tA. 

XoT 1011 ffal, tftn IM S<rM VtnftoiA, éolmsaitf Mn 
iltMn ar?aff(t^ fom ttt Iwgicniltl l^inatfø SRaabt at ofatnc 
Sbi^g^t poa, ftoorimoti JSi^p jtnn Ool^nfkn anto* 
gtt, at bttti fnø (fmbomb« bln brotrtet. €ftre Oosa* 
mrt BiMttins fpnrt iffe ObnPffibentmnt, nm bntmob t« 
fsnau CmftitnbJB&tb«, btt tuie fbtbuithK mtl) (Snnnlaaø 
iDttiwtnnses og ØFnIb Kafne Zwfnmp, at (»M frtmtalM 
bnmt tm. Qi tnUa pgH, a( 3<nibpcb tnb^trt \ ^tlrngttufi 
@ttb, nbflimit hntw ()(c ligtfom i (»It 9loitm, ja! i (rite 
6unpa, brugtrt fom etoitimaobt, og vrbbbD ém at brugt« (nm 
3Mimb, faaliiiige {Rtpubliefii |b)b Mb SKagt 

Sblanbt bt fmnt gow n btn oigtigfh bm, ^cwti ICtdi&e, 
mbfntrt i Xant 1096 (ftn Srfbp (Siøpir« SikIW' *^ 
^Ep af 6cemunt> jtobr ag gaugmanb tTltttcn« ØPeggti 
itn, Xt bcnnt {oo git iøirnntm btc ligtrom i anbn 8aidM, og 
>u»ltg i (Rorbttt , booc ' ^01 Qpoffnlfe btn nbog mtbpRtt f« 
b' Sbtsbt, btoiftr Sti^lig^tbtite oortnbt 3nbflpbtlft. ØilEop 
Sisfute {tore ^opulorittt '(mgtwf, af 21te øg Xnbrt fom 
^Mwhutfagtn bntil, mtn btnnt Dittw bog i(ft fyat tnrtt t{[> 
Rtttttlig, bnfom iffi tiSigt onbrt Xoifagtc (nutit intMwtrt. 
%>( bitft Ian rrgtttC twn, at bt Øornrmmt, bti ttibt Jtirfni, ftio 
<VfAm JCtifttimbm paa ®runb af btrte ^atronattrtt, og fom 
(■rannim. QtijUigr tttbnu m anbtn Sttl af bltft. 

' Sifbp jititt SoljnfVn paa^oarr tnbog, at (angc fin, 
nmiig 10S3, QMIKig^tbtn« SRa^ ^at^ wtnt faa flor, at ben 
n bttwt tn Sot) tgitnntm, i gslgt boilttn bc e«b«(igt Eow 
folbt tibft vigt for bt grilUigt. Sffm (trfoc givt« i«tt anbtt 
Bniif, tnb at Hlingmki roilbtc (f. Snbltbniiig e. 23, 126 . 3. 3- ^' @c^l(fltt Om dtaagoafed. 

Sttou«*); ol Snb^ijgtn« fw*t lewt (Bltfat, fbr A fxnuat 
^m tit at tagf imob fSirptf^Un, at bti giillrist Sagte pilbttilt 
^m al S^bJgbtb , og bet tut føEsr[|g tt Sevte , fm allnn ht 
bbibnibt i (Siefut« Smbtbttlb. Si fftDrt afgitm Srttogaafm 
nagtt ØtoiiS tltrfor , mnt timer twttimDb tU at gobtgiAt W 
aRobfdttt. Ztt (C fer{l f btt ISbt 3(ail}unbttbt, at brn nqn> 
bfge ISi^ %tt ftt tn faabaiT ^na^anb brwtt igitnarm. 

iDnint (EtefUr inbferte og , ot SlDcbiSiK^ingm f>( f^n fgn 
Stffop, bn tom ttC at rfftbfn f ^olum , Iftrbtnfot at bec til^ 
ffhin ^aebt ectTtt tnt JBiffop owi (»tit ganbit, bn unbit @U\\s 
frrft er^lbt tt fa{{ Sifptfabe i €PaX^o[t, og ^qm btggt bitft 
Bifptltolt fibtn ben Xib wbltgtdoibt ftg inbtil ](ant 1601. 

jDa tiu CobmtS og tRfttnozitinntt 3(nlal tptt^oanbtn tw 
betiibtlrg bCtDtt fotfgtt, faa brt nu faibt faatt eanfttligt U 
apbtvan htm i Stinbring , tut btt Saugmonb ^etst^ot l^afnftn 
i fit førfb €mbtbt>3(<)c 1117 fotrflog, ot bt t>iubt ffrifriig vf \ 
Ugttit, 03 eeb.bfiiiit {eilig^tb bt gamlt Sovbub, btt ti longtn 
palffbt fig til SolftM timxEctnbi Qultuccg Serfolntng, af^ffrf. 
og npt bttiinob, Ijoor btt agtebt« fornebtnt, fbttfloatt gelitt . 
2>tttt Stiflag gil igitnntm og tn Soocommttllon ntbTittf* / 6t>i( ' 
^owbiltttnb onrt btn fymmt^Ztt^t^ov og i>anl 4hil9btob(i 
paa 9)I»bT(nti@tb( ^ofli&e iXtfiutefen , btt mc mtgtt ttig og 
bttt>o< gobmilb , fi«tl(tit tilbeb fit ^uu* og titUgt btibrb . 
aUf bt mtb btttt £opatbtibt fotbunbnt jDmtslhtiRstt. Xt Øi^ 
<Bie(lic tiat ^abt Sttl f twnnt eavgionfng , fom jihn 3o^nftit 
mtntr, mtlbfl Htt, og tr i)tlltt iift tfttt fltrt &m|Ianbig^^ 
rimeligt. ' £lii , %n 3ire , nebfhtort Vfgsliiai og mangt anbtt | 
eobt/ fom etbtogt« ^Tarrt tpet, lllS, poa ^t^ingtt uf gelht. 
SRan OOT firat om^pg^rlig for ot wbligtbolbr {oDbogtli i fin 
eprinbeligt rtnt Sorm , t^i i gslgt b^ eftetrtiningtt , fom {ot» 1 
bbgni (i btn (ongtltflt Eebt): L8|rétto-[iéttr, 1. ¥09. 7 i frm I 
trpftt Ubgaw) mtbbtltr , var btr tn autfKntift (Sobtr, foni é^f "** 
mauce(<!n ftio ^obt ittfergtt, og totnbt anbct, btt^ulbtapbri 
vart« paa bt totnbt Slfprfitbti , af ^vilft bog bm ^|libt|ft til> j % g. taj. @($If«([. Om GiroasMftn. 127 

Ittggrt ffettitatt ftnnfbr bt imbrc, mar {sfnnaAftiif Mit føn 
IKtdijr; mtn jntrt af bitft offidtdc {laanblEriftrr n mm liltagt, 
tg hE fdtt ^U(t \itt dntogtt / at no^d af bt tta^ ^sMt* 
^b^rfttt, fem ttibnu (unnt afbfiivttte, rem UbtCrfftafbiiri 
titnbe ofltcirllt; ba bt iubtftolbt ^Ifiorf^ fRotttfre 6% onbrt, f«m 
ntppt Bot inbf«tt i Cciginalretit , tnb jninbrt tunbt bt ftiwti !£!(• 
litg tav« faott bttt« 9liib6 i bitft/ ^t bt nu |Iaaf. jD« birt 
ItgthM føigtt fOT, dt Soobogtn fhtibt tonmt tit abnttn Jtnnb* 
fad Mb at bpbt, at bir aoxUi ffuibt oplctfrt tt f^ia ^ØtpM«, 
U bit {KU tunbt nibt< i tct Sar. 

ZM (C binnt Ctvfamling , fom nu tttbti Qri^n, og fom 
t(^lbt|in fulbf Knfttlft, faaltengt Sttpublitni ftbb wb SRogt, 
min bntftn ntifttbt fin forbinbmbf jtuft, ferft wb 3nnflMn 
oj ftnnt vtb SonSbogtn; mm, btrfom jrg iNt ftilet, 'wbbliD 
brn tnbba range at gitlbt fom fu^libtajt Boo i bt. SRatmn, 
l)i»tbi lift SotK tf(t inbtCioIbt bt fornebnt fBt|ltmmt(ftt , faafom 
t alt ^sob btr an^aa« ^anbotlonomitn , ^eiltrt ba og føctlattc, 
bMcfn man ittt befio minbtt DtbMt« at af^iot btn unbn bt npt 
ititt ^mtbammt, i|t)or jtort og omfatttnbttnbbtltt^il'ttbtMc, 

Xar 1122 fotfatttbt« tn Jttrhloo tUn SfiriltmtKtt af btn 
@tat|)olipt fBiffop C^orluF Tlunolffcn og btn (olumØt fBiftof) 
Setil (fttt btn lunblf« Srftbifp 2t»j»te Cpfotbting, Btb ^ittp 
af Samunti jrobe og anbtt (atbt SHmA , fom Jtrftntttn 
(tin bfpibntr (f. Snbltbmng ®- 31). Stnnt Son bbo antagtn 
fil Sltbingtt Xactt tfttc (1123). iCm bt{)oIbt fFn QI«[btgM> 
intrtil bi» t^tr Sltpublirtnl Cpljoi, fortivnglt* af 3ttn(s SÅtlt* 
'"/ bn bog tjIbttH tt grunbtt paa bin celbrt. Sot afbritt fn* 
ticntt Ci^rPelini^t førfi ubgistt btn t Stvftttt (ffføbrn^abn 
1775. 8) mtb (n laiin? Owrfaittlft , ligtfom ftntn (1777) btn 
»Vtn Ucncffej mtn ^n ubgao btn fecjlt itFt i |Tn a(b^ 
S^nn, mtn mtb bt Slilfceinitlgtc , fom btn fra £ib til Xib l)at 
fMrt. ^oiltM bmnt Jtirtrett i gnibtntgtn ^bi ftt t ub, nfaitt 
w«i trtjl af btt tit omtalte, Jtongtn« flow OiHiotM tilln. 
tmh .^lanbPrtft, X%\ btttt finr førfl bag (fttt btn ti»i(c XJttI af 

- ii^ooijle 120 % %. W.&^Ht\. Dm. ®ta(i9aaftfl. 

etaaøÉifm ^ MfMft bt 9»^ ftattf XiKorg. 3IttKn imftMib 
iagatlKBb« « fri fer Sntnpelotinttc , frrtaf fbnØtttMr^ ibbnlt 
onbtt af $MfE[ifttRU anaaambt^ea^bastnt, (ver SiPop moø' ' 
nae nmmrt, fsm fon^ Bifiwflolni i "Sactru 1216 til 1236. 
Hx Sewtt om Citn&c ittc tt hlnm ojrtostn i btnnt Xirtmt fti 
fnfi af, uagttt bm n tclbtt mb bm , mn MbbUo at onf«* fon ' 
fRfClt lopsiniing , erfottl og af brttt (amMirDtii af ^ gA 
4hui)ib|biftn. ^t bn btrnaft i btnne Xtitnrt blcy tayrt ^ 
(^ dl bra civilt Sov, (porrt poa mangt Øttb«. SRtnM, fon 
ifsc fortitnti at btnutrM, rr at man i (it fttuct^nioh, M. 
mm bigpnbtc mt» f^fttmatift at orbnt @iaagaaftn , fya onlitt 
btn 2^0Tla(>£(tiBan^ Jtictrrtt for en inttsKttiibt ipwl af iw> 
bøgnt t tl)i af bnrnt @nttib n brt , ot baabt ben, btc (kk afffnott , 
btt tmøtligt, og bn, btt af^obtt 3(in(E>SRaBnaanfb9|tiii|i(iic j 
af ®taagaafRi , fyit fat btnnt Jticttrtt foran btn tivift SttI if i 
fammty ^Igmbe ()tri bt gamlt Otbtpt Eoort^rnnfii, l)MtSici) i 
ftemttttn optagtr før|t( ^létt; ^ SJtn tonstligt Sobtp goblgiff 
btttt 9bttmt» otb at fcetti tn gortolt foran Jtirftctttin , btc iFb 
. frOT ^fifpi '" bmnt, ffltn til btn i)tU Soobog. £tt n trnnt 
gottalt, fom man f)ibtil Ijar ootcfttt,- ^ilttn nu fOt før|lt €h]ng 
er binm tcfit, mtn fom iewigt fpnrt loant af UTaQiii lagti 
bfEtees eoo, l^annhelgab. c. 17 (IJog. 171 i btn Jti«ttn> 
l^emfU UbgaM) jtvnfn Vol. I. &. CLXVI i btn tt^rftt Ubgaw 
af ØTOogaafttt. 3tft btfio minbn dor man unbtt fijtnomitlftn 
af „@magaa(" ^ibtit forjtoatt btn cfsilt iDttI, btn «» Olavtue 
tmbtagnt, b« i f?t ®lrift om Saabm fjttifntt btn gamh Jtirft^ 
nt tit btnne Sovbog, ubtn bog -at motlwn btnnt SRining >. 

') Si{Iop. 5> CTo&nrtn antager, eg flert tfttr ^am, at btt førent 
btn X1|0tlaf= JtctiHanfft Si;rj{tcns9t(t Ijaobtt (n albrt paa Sftanb, 
fom Aone Olaf btn .(»Ilige« SifCop iStfmniO nac gorFatt« til, 
mtn .§4t)ibfitt}iTtt grunbtr |1g paa n mtafDr|laatt 6teti i Olaf oer 
^eDtgt« etontt 1^1 enorct Sop, ]35)f t|l naar bn talrt oa 
KrUtbtrittr, faa {Igtti btc, roni SoBttittn t pbtUg oirtc, blot til nit f( 
■^tbtnpabi eeeninect« Xfffafftlft. . 

DjIreobvGopgle Jlirffntieirt SnbfRtlft ftrmttSbU m SnrAi|Ten af bnt 
vnMltsf tm unbti Saugmattb Øubrnnttb Xfnnfltitr'n imrKmt 
Xittnt 1123—1135. fBtb bmnt itili^b tiWM firrc S!f 
(hiDRKlfcc. {)an nttenft bctroc og )Ma ii»glt Øtrbrr i Sraif 
gimftn i Codex rvgiua. 

aStn ^rcwb bicw Soronbringiciit Wr ftaatnbt, ^em iStaot 
gufm ftl« Dibnrc om , in (wa f m SHtbtc btmaifn, tfttr At 
^ anfert ^oab fotbum eac gtdbtnbt {oo, fiat «|ok tftekit, 
er ritit var i fornuin logbttknin b. (. nu tr btt »ffnfftt, 
fem Kti fajtfat i b« gamtt EoiM, tUn [titcr nii aftekit ( [18g- 
um [ftt Snblebnins |>. XL). 3(«i[ia inrtribnrt Sopp.' vtb 
Stbrt ii;^in)eli b. t. R« Socoibning, fal bn fonlommtt (Rbog 
fdobannt écbbub, om^wlUtUait t(|ttmt oetb, irt bt bint foifoS 
ttbt i Stgtifibrlftn af bft 13bt 3(ari)Uiibrtt>t , foofsm m fJT. øngaa> 
inbt aKodt eg,Stoel, font tfttr IBiffep panlø CAgd bit« pn> 
niulgnit af gaugmant <Sia1^tr ^aUefcn , tfbc fomamttt Siffopé 
iRiuib, btr fom @obi ^oubt btmtrihl bt Uotbtntt, ^tiittt if« i^ 
£>anbt[ mtb gTtmtmbt Dtb SRAarnfna cg Stinitig ^ibttl fnobf 
Funht @ttb , rimtligDii« -srb Xortt 1200 , tCit 1201 ntblagb« 
Silfuc Saugmsnbt'Smbtbt!. Sigtttbre ^rt bmmt - fitri rabnu 
npin Soretbningtr , btt i Jtangt«6 Sttti (flbftc 6ap. i jtirftrtfttn) 
iHftittt Si^op tlTasnue {Biflfiiertti , Ttt fOTtjlo^ Sfal^t 
Sirptpel i ^attnt 1216—1226, faafom om Omaga (Sattfgr«) 
&f^){titBs og om fDcbnbtu ©lobrr i JSiUffab. 
aUtn til bi6ft SotoTbnmgir tovami tnbnu : 
a) taasmanbtnte ttbiHtt , bn fiaobt fjrtinbtttbt Jtraft, 
fulsngt bf forbltw i Smbtbtt , altfan t btt minb|{t i ttt ^for, mtn 
Httti bni f3c grtitilibtn, btifom bi«fe Sbitltr ^dbfct^tbt« »tb otbtKn 
[intwfSrug. £}t trt (itnbtligt t ©raagnaftti btcetb, nt btt taltt 
fM [aabannt Sttbtr i fecjtt ^tcfsn, nrmlig i Saugmanbtnl (ek 
tel ; jmifør Snbltbningtn 0. 42) , tnbflunt btt og foctlommt 
€iAtT, ^Dor btt fammt fastlagt«, uagltl btt n tn fonntlig 
t«, btr tr inbfart, forbi ^augmatibtn« ieo^rpag orbnt tefrt/ 
, fi<i[iim i fotxn om SotKnritltn. 
i - » -. 

I . LKjIreJbvQOO^Ie 130 % g. 9S. ffi^leøri. Om Sraaøoaftn. 

b) jDtnap bt ^tttlatmgiit , ^tm £augmantitn a^u nn 
{obffl, naac ^n «pttt{{t bm fer golftt |Ma Xtt^ingrt , tbi man 
fttt df Loptognmaniia-fidttr (Vol. I. p. 3], at f)mé gtiR(ti(i> 
nn ingfRlunbt lun inbflrenttb« tU tn blst Cplctfning, tam at 
itm og t^K fit embtb« aRtb|«t Rulbt fotflon btn, gwtfbr 
ban og, tuac btttt faibt bom sanftfEigt, ffnlbt t«« tit tnt tO« jltrt 
Sootpnbigrt fXaab> So bmm ^ic Smbtbtmanb maattt niAbtle 
CpIptninaK i tvioirommt OltMfagn tit ^tttmt an^anAt M 
tStnitis« {K(t<> ®pete<maal, tnoi uNn at br^ttt Ps mib brt 
%a(tifbj faa ^c txl btttt 09 Kcctt tn tig Vnlibning til npt 
SttMnwinti. 

g) Snboibm maai be ^Sobtpn^lgr* SStningrr eg SSftonti^in' 
gtc btttogtrt fohi (n tttbic ^oetbtilbe. Xiblig ^dc btr paa 
Stlonb, tigtfom i)o9 bt gamle Komtn, wmt obpnigt anftttt 
Wl9ab, btr bpcftbt gabtrlAtitMtt Soot^nbigbrb mtbSwr, tKilibcbt 
btcrt SRtbbocgftt, ial tnbog SomflefflK otb bttrt SRaab, fnt« 
ofli btn toiflinbt ^atM Sag paa iFtlingrt tftti tn fbimdfg £)tMT> 
bcagrlft ^ , og boniubt ungt Sootpnbigt ti biet sA at ion btm 
bt Mbtagu Socmulanc eg wl ubtecnltt Cfaitittltt, mm eg wb 
at foittatt btm, tieoiltbt« foroiHebt tånitZHfalit bucbt afgienl. 
2)tn bttemtt Vtiai, tfitr bfiKtn 9lialt @aga (or fit Shen, 
bttltetbt V(b ^tbmPabilt ISnbt og fBtgpnbtirm af Qbri^m* 
bommtnS Snbfønlft, tØlumitigtn af btt ipbt og IBfgfnbtirtn 
. af btt lltt ^facbiittbctbt , banntbt tnbeg tt Glagtf Sttttt&tlt, 
af b^iK^n firtt nauntunbtgt Setif;iitbigf ubgif. 

d) €n fittbt 4>i>i>'bf<(bt oatt bf ^emmt, bn affogbté i 
teivlfommt ERttCtil^Ibt, ifør paa 3(It^ingtt eg orb Stmltr* 
tftttn. 

Z^t hii^t SiUag tavt jtDnlig funbtt @ttb, fem jtg ewnfot 
^ai antubtt, ligt tt( btn Zib Jtong ^agtn {»agtnftnt Eev, tKtc 
bm foafaEbti ^imfibt, fbmiragtt btnnt gamlt SeDbog, f^rfocag 

' ætittaadftt'gnmulann fan ItiftI i Sxaa^aaftn VlgiL c XLI 
(li- «f)) (konføt Ki<ili-MSB p- 317 > af bm 3l^nifti'~ Xnt). 
Ct bitet t>(b btnnf DBfrbragtlff dmM It(>*. 

C 00^ I C % S> ^- ^c^Iigei. £>m SrooflMfcn. 131 
M Qtognnntb 4<xinb|btft fnltftotbw' pngn ZEO«s' mb M 

3 ^ntfHnbr til Øtfbrt i ewfeoflrn, ^c M<f* SUttg 
faOt inb^trt, f^at bn ^^ nt Snl OiKuiIis^ ^C$«n> 
Imirt €Hbe , t)Wiaf focffatrf bt ^n ^fvigelfn i ^aonbfrt^rmt 
i ^nfmbf til Dtbinnt. etwtboni fpecrt eg, M CSoailffai iNt 
^ Mnn rnis mtb Pg ftlii otH Øtrbtt, l/Mr Wfe fRcttnenmt 
Ttttt|t burbt faat bnr* flab«, ^caf bt fim fOrttemniflibt 
9inilagr[f([ af bt fammt 8ltttn«nntT t ØamlingttM fstt 
Itiilltse iB«Bt fulgtt, font b«s aitrnt afhttrt Mb b(ot «t 
ineiM jDitpopIJDnnt* fnftt Ofl ^|lc iDib, btt fbcbittbrt «tb 
3llilIfMeibtt ukqne, faafctini@amltrnimiibtrbt|Tg, dt^oSf* 
nbt tibligKr ^»bt inbfétt btn pos tt mbtt Ctti. 

8Mat liigsopiniaAr tutiN fa(it8n6egtttl)t4»iniatIi80pl(tP 
m Virfiinfltt inbni Im fa^mtt Xib af In "Sax, mooltft bm 
Stg (j>ittr) 1, brc tMit for Ittng, opIeftC f fim Xittt, eg 
b», brc oot for fort, tt^lbt btrimeb XiBKø, ttgnt af bt anbtt 
B>gn, btc noamrriKé tfitt SVotfiitn tunb« potf* til ^fn- 

VJssiMi * eg VttMbogtn m ubttt Sotol SnMBoafml etlbpe 
Sfgn; t^paa3<binb, %rMnf btit 9terbMi,f«lteiZnngtntll ^ 
Sr#nnmtifrr fbi gorbq»bi(f(rt .Xfftrofftlft faaMrfent' ^ T^fogic 
mn^ Itenibt. ^di^kepa - fiåttr n ^^WoW np. IJttt 
[ptt at.ft^M fdott |Tn Xilocmift tWTMb, at ISgs&^niriir «at 
|)[igiigtilalopIart9tKrt'S(>*niulamiH^ptrtVac(LKgi6gnminiH- 
{»itlr p. 2) , fttbi neit »a ^Hbftanbis Xmibffab ^rom tut af 
}ht^ Sigttg^b fet ifm ^eianb^ fBoTatt, ba man paa 3é(an& 
ingt nrn ttib i 6tt sudat fRocbni tttmbt biifrt Soattosrift 
fat ^a'' »t ^ mlnb^t TTfMatlft ocbtntllaoiiS mtbfrctt, ot 

') Oibct j[iiur bTUjct baabt om be Hetre og mittbn XfbrtinBtt, 
fafl flt twroA t(t«3nt* faaPrf bni Dibtbftige Sog om flnKCirtn, t^nr- ' 
•Upa-^ttr, fom br lort* tSt^Kcx om lofrfgnmaBr og UgrAtU. — 
') On T%il<fB'i btoibn« btt uttrpddigt af Kn gnbt : (d ru 
■1>rir>h T(g>Id&i ok margt annat 1 Ifignm e. X. p. 66 f 8ll«|M 
UtflflUt. 

■ . ' ■ iMI-lvbyCOOljfC 132 3. g. 5B. e^Ufld. Om Ørflagdflf«. . 

ftlB btri bAftt Sag tibtrt. {Mn maattr infot, f)c at funni 

opfpibt bnint SfflbrM'^Iigt lit SJtbtommmbre Xilfrtbtl^tb , famli 

bt SwmulAm , fem f<)nbtrt obfpttbtt i Soobcgtn6 fn|IitUJjt 

Ztlt, til tt J^ttlt. 

JBittfaii'WIlMnlm 1)m ubtn ZttM i geifintngm «mt 

fértunbtntntb Ihwbosm, mtn ba ben tfttr 5tirttcmni< Stås-- 

fntlff fit linet Ctnfong 09 Bttpbning (t FesU-fiéttr bliVffl 

til tn tgm i8«g. 

JDtttf gitlbrt «f[ og on> Oma^a-billcr tUn Øogm, bn 

^anbltt om bt inniått gorp (rining , tflttfom brnnc B^jcbt ^(l^ 

tmfl paalaat @Iaginingnnc Dg gif i X», ()«attil (ømmn at 
baaf bfbfl fartUatt, at no^It Eitiningtr af bntnt Wtatnit ntbnii 

fbttfontoH i Smbogm. 

Ksupa-béikr tt tfltt min Senntning gammtl, og ^ fri 

fmp. Af amfatttt~pt» aRottriti; tnb i fR ftnttt SibSptniibt. 

LandabrlgQa-b&Ikr, fom nu ti tn (gm omfatttnbr Bog, 1)« 
no( tibligt^t oartt rn IbtA btcaf. Stttt-gittbrc ubtn -Xoiol cg 

om @nrtttn J. 

Xt btn nuutctnbt Staagoat ifft inh^olbcc Eosbogtn i fin 
aK>|l( Sotni, ^oab 3nt>^oft)et angiiatc, fRønni« af.btt goian« 
fntt. SVtn'at btn ligtltbtt ^<k unbtcgaatt uoftntCigt %mimt 
btingtc i btt SoHitOt af fint SiSpofJtiontt, ton iblanbt anM 
flultrt af bl miinat ®tAtv , btt btgpubt mtb Crbcnc 
f>ater mælt, i togum vonim (b. «. btt n faftfat i- Vort EoDt), 
tiift ligtfttm Jiat er mælt (jttmfrt-min Sfnblfbning ©. XXX); 
fda'og bnaf, at fijft @IoJftr trt optagnt i .Xtjittn, fno^m 
fiijlorifft gpttrttntngtr, fom f)ifi og ^a fctttommt, f. Ht. em 
@ttafftn fot 8rtb(«ft i 91orgt , «m. fjuab btt i albtt Sibtt i« 
DSfti gttlbtnbt 8ttl paa Sllnnb m. m. , font brtrgntl txb Zab. 
manbtmt [lat eru fom liig i Islaudi, \igaU XV (II. p- 
20), tOtt ^at er aftelcU er ritat var 1 fornnia liigbiSkDiii, 

M StenfK cm btttt min 3abUbnfns til araaaaafeti S a5. p' f. gr. Arfc-J.. c. XXni (I. p. 228j f. 3nMtbn. p. XL), ©rt 
n itr^c m uontagtlis ^^potM (Røgb (wvt fninfm, at mim 
im ton<^tli%t tUtr QSngiKeanjIr Qobtt fhiK« vcrft ra Vfffrifl af 
^aflibie tSfi; ra atibtn af bt, tt[ti|it aucf|fnttf!t Codke: JCtr> 
imob (r brt JHt ufanbrpnligt , at bf ^orc fet flg tunb< van »t 
Sirnpart af m €obtic ; fom «t LogsogumafiT tUtr anhn ^i jutibifE 
SmbtbJitianb , boa *"' ^''1^ bt" T"{I'' ^abbtfocanftaltet, ^otfbc 
btti finbrS Sftrrrttningtc til fgit Sius, fmi ittt tgmtdg f)øi( 
ftttljib. 

SXm paa btn anbtn Sibt tt brt og tii|t, ot bti ^rttommt 
@(tbR, ^ooc UblrpFffne af bm samtt 800 tdtc aftn Sototbning 
iK umittifnbtliti otbltgc^olbtr (ftt ^ttmfUx htbfntt i min 3nb* 
Itbnina ®. LXV**, fom Ut fmU foragt«). 

3*9 fluttn tinaf, at faaoti ht ftilt, fom ubgiM Øtoasaaftn 
i fin nutiaTtnbt ^otm foi m it-Orbos, fom tt, btranfttbm fcT 
m Tletebog (SRtc^tCbuc^) , rDit mtb anbtt&rb f«t ra Steg, bn 
inbt^olbd be trabiliontDt 9lttlnotmtr, fom af m tSn imlfm 
^»(pnbig (tt famltb« , tn SRming ,- fom f i. ^ro^oi tTTi^xtftff 
btfiinbtT f[g til, mm at bm n brggt Ddt paatmgang — allfoa 
m Im Oj) t» ffltllbag famitt, Sobt): og $anbrK» formtbt 
(jtenfoT min 3nbltbning p. LXIV.) 

Xt SoDboatn, ungtttbm f^ai mobtagrtm Std geninbHnfltr, 
nm ifRc (rf^olbt mangt Bliffag i Sibrn« £eb, bog foc m {tot 
SttI ^ b(|)ptbt fit gamit ^ag, elftr, at btn ittt ^t unbif> 
goM m fna wtfmtlig og faa vibiomgribinbt Bitform, fom man 
tunbt friflr« til at udtogt. Stttt sobtgtsttC faavrl otb mangt 
if Emiinbmt«, fom bt i Eoobogm Inbfertt Sstmulaittt inbvottrø 
!Bt{^jf(n^b og btrt< til Sorunbting'Itott CBtmnJftimmtlft mtb 
bt'SwbUb og 9Itt«bub, fom bt vlbftt Si<Ianb|tt ^i^orift ^ow 
•jtfttOKt, og Otb btt ddt gOBfptog og^lilbttM fbtoelbtb« ©pcogfcmwr* 
^Krtimbnu dein« @(Tabgidbttombtt€prog, fom btn (oRgtltgt 
(Sotij bcugtt, ftimfot btt, fom 3(m« aBagntfi Gobtj tt fftturt t, 
tSdfflf« min Snbltbning § 27. p. LXX- LXXV). 

DjIreobvGoO^le iAi ' 3. S- ®* 6i^t(ø(l. Om 

2tl (ilte {Mbob, bn niitn ^vi Vlbntom, ^(»itftften 
SSt^ratmtlftr am ISgti^b* Cliftelft, om mnndBrmil , tMUdt m 
3tni))taM,'i>i<r< btrbarifft SBt^tramtlfrr, faitfom at gilbt Ztggttt, 
at brugt m tu< ffiønt milb Tin af X«iur imot> tn bffsonflitt 
^fgt, bn « »ilbf angivt IBomtfidKnn , btn loo^innlfbt Sm^tngf' 
maobe mob Dtblcortr m. m. 3(f saixE* So<^>iii>iA"i^ 'u^ ^ 
om grid , om trygd fUfc om btn foitlvbigt 09 oiti btn. tnbtllst 
fttbtligt ^fføientfc af a^anbbcab og pttronligt Zngui, tin l^é 
i Vfgaltf&l e. CXII, Gri»amil og c. CXIII, Tr7g&amåi, ttni 
trptt* UbsoM II. p. 165—171, boiltrttfr ftnbt« pUbflitnMgiK 
mb i noøtn onbtn Eoi^og tilte i CSagoitnt > fbititnt f<nbr1(6 Ct> 
nuRfCombtb wb bnt btgittf^ Xotit, btt fyn^r i btm. Stpot< 
ti^ fiJtfriwEftE DMI m SHaxib Mb fulbt Jtntfttr i VfgtlMi 
c. 15 (II. 20), bftl fa» om tn ^tanttt i Arfa-{>sttr c. 3 
{tbid. p. 17fi), b«. IBtffriwIfft af Zib og Øttb ^ tn brt 
fottiiftligt ORtnnt^ i SJint fdtbtnbi SRanbi, og fom fnant til 
3<[«nbtntt< bdsintnbf immaabt , fom faa |)9ppig foHfommi, 
Pabfttpr btt fiimmt. fiub Spcogtt angaatr, bo tøhtt Utitf 
bommtn jTg iblonbt anbtt btnib, at »tCft QomU fenbdté Stniitn 
ntlfn bbfifgtt mtb Xidlrgget {lat heita, tDrt si maAr hdlir, 
tdn kalis mean }>aC, tftn Oaføb (Srimme Vdgntttbtbt Bo 
maltning i Stutfc^(ERt(^U>%itrtb{im(i€S. 2.3., bttnttjlwb bm 

. iPVViå* XUUmtion; tnb oibnt wb btn i gDnnu(annit Icugtt ^ 
ttbtligt Sitntogttft af ottft Crb, fot ^ttwb at giM Xalra ^( 
efttrtqtr, faa og Hb enmulodon af ttn< bttpbtnbt Silbtgtert 
^Ditttt aCt jtg i 3nb(tbnin9tn ^ar op[p|t »rb ptrt Stmfftt 
(3«Wfn §. 37. p. LXX — LXXV). 2>ttimob fbtdomt« 
fitlbtn jutibiPt Orbfpcog, fom i anbtt gamit '(»otbj^ {c», 
(Bilttt n faa mtgtt fpnbtrligttt, ba man joetinlig fttiitt poa bna 

' i be 36{anbfFt .^ijlotuT. 

$K vil jtg ittun inbProtnft mig til at giw tn nMt ^taw 
IMd tiMft Ca>tibtn< &pot Mb at mtbhlt btt ®ttb af btnnt 
EOB, btt bpbtt (Mtltbtl fQcpQup fCal ittbgootl. 3 Arft-|rfttr 
c 3. («fte: f>é er kom mundi ke^pt, er ml>i^ VI tlni 3> 3' ^< ®(^(gH. Cm Oraagaaftn. 135 

inn er goldin at mnndi, eftr litndstlU, eAr mcin A 
elti. f& er brullanp gert'it Iftgum, ^f logrå&^Ddi fntn- 
ir:][ooo, ends ab VI raean Btbmllavpl et fteaU, ok 
giDg! bni&^nii { tjdal'f Bim« i«ing koao, b. r. „batr^H* 
ftrnfli fjtbt mtb aRunb (2nib(i«b), bttfen tni SBoct ^a fv 
Xlnrt &tt »iTfriig n ubtttM clbr Imlis bttinirt, ttiR eg mm ^ 
SeM. 2)a tr tSrfUupiift dolM tfUt Sowr, bnfsm bm ntft Oi^ 
lingfmanb bntfs|In fSn^n, og i btt ininb|tt fti Sibner btMAiii 
ScTSnpptt, og maa ba erubøenimni aobtnlpø {aat i fammt 
6«tj mtb Bnibm." ZMt* Sertttb fftu* at ^oM poort wb 
SSagt, faoteagt Scaagoafm vrbbliv at oan gitlbtnbt £ss/ «g 
lugut @ti9li8t)tbrn tunbt » brtpbilig Snbflpbrift paa SSøttlbbl* 
SKloIbtnt , ifur mtb JEienfvn tU bt ^cbnbtH Øtobet og bf t gti^ 
ligi Svogrr^b famt Mb ®|wrs<miuU em e^ttmHJt, fu tuttbt 
hn boa )ft( btti bteiitt noflnt SMoabring. HXm fatt* ftta 
mtgtn 9iit« pu ,1 at ^gtt^btt Mt fta ferff af blcMt Pttltit 
fia bmnt loubtPtmtc aSaabt, at iB«ni, b«i Mrt abhbt i ta 
Sotbmbtlft, fom btp bectfntt dtrinbrt ^dbtt \U* (abbi blUlgrt, 
itft uifaart fer ^te tUtt antbitttttgtbt fem faaban«, bttfero 
aib«S Sabtttn r«i»c f)aobr'fiiMt -fit ØamtpHf, tVin tn i 4*"* 
fmibt til bt fott^tmt Somulintn t>ac bltwt ^nbltt tmtt &> 
Hn, fbm SraagiMfni nbtq)f!tllg fajtfattrt (/. o.)< '8 Ssi<* P"** 
Zmt@9gtmiuil i ERerge (igilfbrt gobtgin, at bttti alt i ^bnu 
IbbttI Zib blev iagttagtt (f. ffgi»>eaga, Cap. £7, iftn 6> 343). 
](t ØtaogMftB fn fietfl af tr birwm »b^tvm i rtt mVKt 
9tiiebt, »ifn eg btn Cra^nbig^tb , ot fim Øtig» ncnnrt fem 
fiirffitDigt fra Sttgtlliinb eg Stetlanb, btt i n \tnm 2lb feimtbrt 
mb bitft. €Jaalrti(( novnrt tnbnu Bretsko^dngr, (Mtwb ubm 
Xniei nttnrfbtn, btt fittptbt ovtt SBaCt« , Inkoniingr, fsmfei« 
?i([[ig fca EnflakoDinp b. t. Sngtffcnbtntrt Jtengt, f(M 
UIft og om Xeng« ewt 6ub(mnit , SuSreyfagakonAngr 
(f. VfploSi e. 160. II. p. Ifil). $0« tt anbtt ettb 
(Omip-b. c. S4. I. p. 299) iia^rt »Et biet gtmfnti, tt 

Digilis^byCOO^Ie 13G % 3. æ. (&t^it%tU Om (SraaéoafcR. 

{Ktlonbfff og Ocfntamtt, men og Katcnee, fom Sanb«, btr 
^t unbtc i^otgr. 

©attimrnliøntr man Qtaagaafm mtb Srifmfnlnsmit , bn 
ferrfommt i Bt Stlanbfh Sagatr , fan oK man (wtll tgitnntm finbe 
m f)9t|i meectdig CMttttte^tmmrlft, cg tfl bi gotanbringn, Fom 
bfmcntrt at tmtt giottt^ (an bn (ntra 0))9tMt btn fceAdft 3(ti< 
ttbnittg, b(c dac frrmfdlbt t»m, rlltc beg paa anbtn SSoatit 
Siøtrt fltrgnflab fin. 

£(n ¥ataO(b, jtg ^ dn|H(I(t i 3nbl(bningm> fooMt mib 
.^tnfpn til ^loctlfm, Tent til Scirtiinoltttttn, ^ftfontrnrt 09 ZingtJ 
nrt 3ttt, Mb SinniiilbCrnt af Scaagaafme $owb ' S}tf)fln> 
mtlfttr'K fca btnnt CSpnSpunft' mtgft larftig (ftc Snblrbningm 
§. 28—32. p. LXXV — CXL). 2)tn (an og ttmt til at 
ftabfaitt bt gamle Cagan« Xtooåcbig^tb , naat bi«r« mtlb« om 
3<(anbfle 80H, Stbtagttr, Keltngangtmaabtt, tDtc offtntlrgt 
Snbtttningrt. 3Dm afgtetr \>tms\t bt mtffi ovtttp^nbt Onifn 
om btn' J^eibt, til ^oiChn SoDgloningCtonft og SopFfinbigfitb ut bragt 
Ifoa bfnnt fratlggmbt Sit, og btt piia tn Zib, ba QAibbtlalbttrat 
^ut poa @ontinmttt ftoU, forfaaoibt bKft fdoflanbijt ^ 
ubbanntt fig , faacf mtgrt tilbagt i Ubeifling. Uagttt bm 9to> 
mft^ ffiitjlrt fngrn Snbflpbtirt ^at()avtpaa bitjt Soobub, i^bm 
loiionipt fet^lbdoitø tn ttngt, faa ^pntt I)tt owtalt tn ERomnl! 
3(anb i bt mangt ' ^nt SStptmmtlfn , t>t»rt>rb aSt sangligt 
GRttetUfalbt voibt afgiortt/ t((t btot rn^bannr/ font viTldig fotf 
tomme, men og bi man ttenttc (Ig fommiteltgt. Som Spnn 
ptl -gttpaa fan time ®Taagaafm« ubfMIigc og neiagtigt S{fitin> 
mttftr om, dvorltbe« btr flal fott>oIbe«, naor en Sttcenbtt paibt 
twti UMa«b(t, m^ ^niSfttKabniffabrf Arfa-fjittr c. 13. 14. 
15. 16. 17. (L p. 206—221); t()i man dII ntppt (unne ub' 
tunft et XilfiKlbt, fom iftt tr forubfttt og om E)oiIttt btr iflt 
ftnbet ^(C tn ERttenocm nngioen. JSe gamle !Rot(Ct joce tit* 
mncfc Ha ^'( i b't •&'>* oar«<i mO Su[b|l«nbig^b , mtn mnn til 
bog , noat man fammtntigntc btm meb ()inanben 1 bt 3n|Iittitio> 
. ner, fom Uffteot tilfoUt«, tt(|taat bm gamlt 3tlanbf^ iti ti 

LKjIreJbyCOO^Ie % %. tS. @<^(ø(r. Om @raa«daf<n. i37 

^rt Sottrin. Zyttc sittbit namngm om {eebnbtiu ftoc bt Sot« 
lijri Unbtr^olbniiig (OinRgi-bklkr). 

iDvttYtnClftmnKirtn imtfftm btn SSIanbP« gaitilt ?ou og 
btgnmlt 9tot^ fr ittt (lotrt, tnb bir of tt forijrn anføttf ®iunb( 
96bt laitt fig fottla« (f. 0, 122} , 09 « fot tn (tot Oefl ben, b« n 
^M mtb anbn Otocbiflt Sdw, foiti gnmbtt f fgtUiS 91tbfliini> 
nu[fe og i nnøatttbt Sttbn. Smmob rotttoRtmt og mircttligt 
Qrinbommeltg^rbtT , fom ingftitunbf aBt labt |?g forffOTt af 3t> 
(tmW npublitanfl« Sctfaining, (Dfc af tlotte lotalt |Dm|Iatibisf|(brt. 
Spntmrigt n bit, at bin Stot^t Cbtttrrt ifh i)ar funbtt 3itb> 
gang p«a SSIonb, faalitngt Scaotiaaftn ginibt, uagtti be (Rotftt 
fdltt faa (tot ^tiie paa btn, og uagttt bet anjieX fom ni $oHbgninb 
ti[ SBotbmanlxnf« gRiffbrrwidrt ratb ifong .StKolfe ^aatfof,tte 
Sttgitring, ttt ^nn biibt bit«M brm bfrrt jDbc Hirt. iDtSltUnbPt 
l^oloniftti; foifømt« bog if(e at giøtt bttrt jDbtlSctt gitfbrnbt t 
9tDtgt i foKtommtnbc Zilfctlbt. 9!a|trn ffutbt mati ttot, at 
QolDDiitmit itmgt IjaiM blot anfttt ffg Tom Øttjltr paa 3<Ianb og 
9Iotgt fot btTti ctttt J^itm. €nbog {Rrtefptogrt tr i mangt 
Sitfctibt flOitPc fotØt&igt, og ^oot btn ^llnnbpt og91oiilt Eov 
truge tmS iDtb, tugtS bitft bog jlunbom i fOrflirQig Sttpbi 
ning. SManbt fittt ftrtmbobt jDrbmf iltlagr -og lillegd mærto 
ligt ermiplfr pa« b(t fibftt ©lag« T(f»ig((f(t , t()i i ®taa« 
giurtn bflegnt bitft Stb btn, fem ic berat tt[ ^ingtbøbtt, og 
Subftatifiwt (II ^tngtbob, Snuitt; i9totgf bttimobtn Ianb<foi«iift, 
eg eanbffocviijning. Qbra SlviM tr bog brn Slstft Sttpbntng btn 
K[b|i(, fom ti tt npt Siniit fot , at btt Sålanb^e Sprog alltrrbt tib> 
lig f)at unbrrgaatt viCft gocitnbtingtr , rtibffient i mtgd rtngcTt @tab 
tnbbtanbre 9lotbtpt £ta(f(irt foniirbiI{t ganbrttSfoffting, og ot 
oltfaa bt i dei Srab fttCt, fom inbbiibt |?g ot btt ^ai ^rrfltl (it 
futbtommtn da^iltttt i Sprogtt ligtftn^^Ianb blto btbtiggrt til nu. 
^abt( @i»ni;Icc trt årep, fom i ©raagaafm btttgntt Slag, Vf^slj c. 
LXXIV, i bt gamit dlorbifft £oM tt ringt ®aar; j^ittr, fim ^n 
il(b(( btugrt om rt fctmtligt gotbub {interdictum) , mtn i bt .obvGoogle 138 % %. rø. 6(^tø(l. Om ØrMgaafen. 

Øtorfk Som om tn SSembl Ctt d. f. o. (3«Bf«c »91 bmii ^Ii 
SRottrU 3nbMRinara §. 33. p. CXL— CXLIV). 

IV. Oin 9?9tt:n of (StAoiaaUné @iit&ium. 

S'S ^oc aDinbe giott Itilf jftttitotie epmaitfeni tisa ^ af 
tM Soi^t^iR' føm ubmstit QcaiigMftn ^rmfOt onbrf QRtbbrlalh' 
tral iett. 9Rtn ia tnati f)itT jttinlig dm rfrtt bi4ff , og bntmtb 
aitttt p« otirt focRHrnilig bafrnlligt 3R<ingIti i fammt, fon 
tniMttt btt Mtit mig tilldbt ^tc al ^^tm^ brt fnnefrnt inet 
ki<ft ntbfKtttnbt Ccinbringtt. 

(^nbog ftlDt larbt 3<lffnbtct itmt Ia{ttt Un Wb Sraagaafnt 
^tmlfbt ^Mcrt'SMm >, men irnt bm Yppigt IBcug af bc fU' 
Caltttt kri&ir, brt oplalbtrt af eagfagtten, flunbom og <if 
CSogecEbtrm, eg -^DM 2a( eg @gni|tabtt batt <^i|{itDig( tfric 
SagrnC for|HtDjgt St^fftn^rb, f.to eg at bm ipinbllt Vfoigtlft fra 
il ERrglrt , £oB og Øtrboan« fyvobi faflfat i .^fnftmbc til bntt Sng, 
mtbfSTtt eagttrt Sfoiiltting. tnbtlig brnftttngr StbfiangtR »fbviirt 
inbfvrte So'ntuloft i EXtt9> eg UbtnittSieagft, tioti £tl|TbffiT(UIfr 
mrbfntt b< ttlftgtrbf fXftttg^btrl rOn KrtlfagK« S£ab. SStn fil 
nup rrtffftbigm Dutbtti brnnt iO"l uf Coetn, bet non tth 
.tiU af 6igt(, at btt.tt bm, fom eanfbligft og fmtfl ubbannrf, 
, eg at itr« fitlbffl %elUtf Sorbommt, ocrtbrrDtn %tH)tH eg Uaf> 
(ttngig^'b« Epjl, og btn f)tlt Slrgittinglfonq tagge »sfin 
noenvinbiUgt ^inbtingti i Srim for tn btbtt ^otrtmoobfl 
^Rbfetdfr, bøotfot man ittt fim foibtc of fn fplibbtlatbtmil i 
ieegioning btt^ fem tuppt ooc ZibSalbtt mtb al (In fonnØt ' 
Sultut pt(r|tim. SStbømmtt man bnimob Sraagaaffnt V^ 
gotm tftn in faoban brrigtigtt SRaaltfiof, og fatitt ftg ^Ibclig ' 
tBb i bm Zibealbtt, ba brn Mt gtdbrnbt, faa tutbt DabtUn '■ 
bottfalbr, jal mbog foiMnbM til JBntnbiing, ifot i €£ainiim> 
ligning mtb onbit {Qotbmt Sew. SRait Ijatfoalrbte ^^aSdonkf''' 
ea9tt9Rfbtrt(nmnbrl[nbmfaatalbtr„eDM" Ceotupcramentalet) 

■) 6r( VnuTnl SlIanbfEt MttttTgang C 19. Sind , hl wnatt sod Ifnltbnfng til faa megen VtltnrA, bt e^ b« 
I)n9mbi goibomm« , btt anraof« ittt oBnr fK ^Itgt fiw JBraimi at 
(i|i<ejjt fodban Etb til 8orb«tl ftr f[n fagfvgtt S3m, og b«t mrfRobM- 
fn btn anbtn, mm @i[b(bt»brtnt etibog ftxm%t wb <8ilbt(«tMa 
MK [on>[rgttbt til at pbt (indnbfn r>)«biiti ^idp, ^rfot bet 
^Ot ^tft vanfltliQt for ®(igføgtrfn at fomnu til at ii|»bf |in 
[»ligt fKn, b»fi»n SSagtwIbtrm wtt tir magtig rHet pebet 
3tiiBb, Z)t 3«(anb^ Som om kviAlr Mte vel ubtonttt fei at 
bttictt,, at btttil ubnaBntrI SII«iri>, fon Mb bttrt borgittige Ciiil* 
ting HTt i in »i« Srob uaf^ngige, og i SHiegireningfceager, 
foiki h botbc Mb Siemtngefirbet og fhar blm tlltalbte til ot 
mi^tgt €!agen« SSt^afftn^b, maattt (unnt givt bm btb^ 
Sflfteing om fdmme. 2)«t tibifhatte Sltt, 6agoo(bnen ffatbt 
til al fitmfete Snbli^dfec imob brm rOet i {itnftenbt til SRoO' 
tot, poo f)DiIten bc Mce falbtt, titnte til at bergt fot bKe< Upar> 
lijf^b. gogoerne f^abFnlti og bettc Mb ot berette, ^rleM at 
titft kri&jr flat @dngt af^atw btie« Øetanftting fot Retten 
ttintiinob 6agf«aenu« 9>i)a^nb. SlUfe getmularn« Brug « 
iKi tt fiu iloTt Onbe, fom man mt inbbUber ftg; bt ete opcitti 
Migout ubttiaftc fbi at a«be , SSebfommmbe (il Cpmcntfom^ 
pu bm 9tit<gten|tanb . bet nnii»|t f>anb(e< om, og lit i Zibt 
at fotibrøge be SnbfTgrirer, fbm 4^gennplte og Ztaitttpft ffben 
■xuitt siQt ubfinb« ^ at tilintetgine EKiHiiaiftlingtiiS Cirb 
jmijtti. Uiibet ^>roteéFrR4 @ang beoirlebt be, at fuostl bt t«i> 
imit Vatitt unbee Cagfnelfm , fBibnerne og be tittalbte Wlani 
'■Kto bice< Sorflatinger , Commetné wb €!agtn< ^ofienbelfe 
»utte flnngt bolbe pg til b(t egentlig Cmtvt^be, ttben at totb* 
tilbAt f!g UbfEeirtfer eOrt ffiiltaaelig^b, bet (unbe ^inbte ØagenB 
ftHbUrabigt jDprpining og tetfsrbiqe ^aatirnbeire. Det fpntl 
■tnigt u Mtre en nebvenbig gtlge af bett rtpublilanflt gotfat* 
oiiig, at btr fntneie gtetcS for me^tt enb fot libet af bieft SleMi 
ftnnn ag EReMfonnulQtet. {wl Kemrmi botbt man fhvRgt 
"w tmn, f(ial«i^e Stepubtifen ^ob Mb SRogt, og enbnn 1 iDog 
«<rm man faowl i Sioibcttbnirn, fom t-bcnf fbcrige Coloniir, 140 ' 3. S- ®- ©c^Kfitl. Om ©raflfl«flf(K. 

bt fRocbamnitaRpt gHflatti, a(t bfttt fom bt borgtrligt jRtHigi 
(ebR6 irpggrfh Seem. SmiMrrtibExiubt mon pnn Sélanb f*gt 
dt bøbf pda btn UEtiligFirt, fom m nltfoc.fling OsrctiBlbtirt af 
bi*f(. Scitnd funbt mtbfert,' »tb ^tmtnvttttné Srganifalion, 
^uoc bf eagtr, fpm fKmtbtljt gormalittiftgnl ittt (nbfli^fnnh 
afgiøTtf pda KUbinaft, psa npt funbt feti«, 03 £)om btreftn offTgrt. 
^(t giocø bttnctjl m.mgt anbit Stfleinmrirn i bm pnxrf) 
fualt jDkI af (Braaganfm , fom fnatm tutbtuinbt tib«tlt ^ 
fdCb. i^mtt rtgpra jtg. Al b(t føTgtbrt f^^ atgrow SoTbipbdfrt 
*tf( funbt ^tngoat upantaltt, fotbi Slagt otbmtliyoiit iHt blu 
pcb btn Sotncecmrbe (Qtr IjanSSlttBtoabtn, mmatbtDtbfamminbl 
HnxigEitbéptrfontT (foi^ar) t al Solb vart pligtigt lU at ftfim 
fnt btn, ligtfom og olfr bt, fom ftobt i tt faibdrø gor^elb til 
bm Somarmtbt, tnbtligtn opfocbrtb«« allt S9f(ttbatgtn ttlatpiui 
tab @agtn vrb bt ptcunioin Sctbtlt, fom btrotb tii^vN btm. 
Sfitbtn for at btt i btt evttgt Qlorbcn «ftt iflun fanbt tt ptiMt 
eSøgtmoaE @ttb, faa btgtunbtbt btOtgt Sorbrpbclftc |ida 3«lanb 
tt Dfftntliat, ja! tnbog m SoftiAla^t (actio popularit), oj 
ot unbtrtrfiftt faaban @ag etb tt ptiuat Sottij ubtn ^ntn 
XnUtifatidn paa Xltfitngft, bttragttbté fom Sorbrpbtfft. Sdæm 
btnittf 3mc fot SRtt og tRttfarbrgbtb bmU tnbog labtt btm 
Hbtagt, at naar fitrr Alagtrt mtlbtt fig, btt ba neit pulbc 
nnbtifsgtl, ^Mm btt tiar btn mttfl comptttntt, og btn mtt^ 
intttttftitbr i at ^ btn mtb al btn aluorligt @trtngb'b, 
fom Gagtn Icaxbt, og man var ojtfoa ubtn atiitnbt ntgrt 
til $omthitt fanfalbtt divinatio tommtn til fammt %oz\}tMi 
ttgltr. Soibcpbtlftre Opbagttft og Xffhaffttft btfotbrtbr6 uwigt 
btiotb, <it btt tiar fal^fat tn mtgtt milbtrt @ttaf i t!at)tn foc btn 
goitrpbrr, fom ^nt ftCD. itngao rIItT bog ttljlob fTn SBtebi, tnb 
fot bfn, fom baatbna((tt benagttbt btn. %Utt eoobub flgltbtJif 
at fctmiiH @agcinte (Mftigt ^aatalt 0^ ^fgieidft etb al fii|N 
fatte tn btt 9>ntfc[iptiont'Ztrmtii fot Alagtn, Mb at.forfottt 
Cttvnin^iiXttmintn (btr i Vlminbtlig^tb vat ftnttt ®imu) og 
etb iffc at tilftctbf nogrn Sottlneggtlft. 

■UjlreobyGoOgle'" 3. S. aB. ©(^lefl«I. Om ©raagaaftii. 141 

Udgtrt bt Søtonbp« Sfagarr oftt ftAgt owr, at b SRaatigt 
jiecbt fig ^Ibigt i wEbfom SninfiiTb, ifttbtn fut at labt £om* 
flolmt pu loolig aSaabt afgieri brid Xoipiij&tbtt , og at frlM 
Scit«) poa 3;f)in9(nt trsattM, og at gcoM gomatnKtftt f)tnsi( 
njtraffrtt; fda frn man bog tffi, at btt fftfc S'mttmttint jDtgai 
nifdtien fartrt £{ag(r ootr rtlM KtttfrgiingtiDtbitifii. fijrb bt 
fiiOtorgt ar-tnb^tt eootøg« tftrt 3<Ianb< Unbrr(a|lt(rt( • Soti 
tiing fnonbrfbr« ot^ not bmnt albflrt, og bonmbrt tfitt btn 
^ocfft SRenflti, mm ubtn Stlonbtrnt« SRtbetrtning. 

SRtb nifre @ninb tunbt man laRt btnni Sovbog foc oilfc 
@;ot if Satbatit , fom iHin}irf faminr. 3tg &il vift t(h paa> 
(a^mig at cftfårbiggieic btttf, mm biet tillebt mig tt[ Unb> 
Slibning at on^f , at tt Itgf Saibatif finbrS og i anbn 9fet< 
ttn« (tlbUr EotM,. og i ^agen 'Abtlfittno Sulttdingtifoe i 
lonst i)eun Slrab, ligtfom brt og maa bmttxlti, at faabon 
i^tb^b i brt minbfle ittt i m fmtrt ^ttiobe iptut at ti«t 
CiDtn ubeHt , ta i ^agatint intft i)ficm mflbtt, faaoibt jrg 
DHt, mtn bHfc Soebub blot bitor |laarnb( fom Xcublffr.' S^m 
|i^ ttn anbrn @ibt finbtfl bn og i Sosbogtn flitt tBfjlrmmtlfH, 
bn nUiiit om llot - 4>ttmanttft. J^irtil fan rrgntø btn floct 
Smfeig, btn vifte fot frugtfommrligt Clembtr og bcrri Sejltr, 
WtFor Vi'gHliii^i c. 36 (II. 69^ faftrsiitr, at btn fom brirbtt 
m ftiaban £lvinbt ^l (IcaffiS fom fot ti bobbtit Sffanbbtab, 
H naat bun maaitt btgout rit Socbrpbtift , fom lUnt vUbt mtb> 
r>t( Sttblo^bfb og btraf ^pbrnbt ufiroffft Xngttb af @nbw( , faa 
<i(latf6 bun fot uferfrttntrlig (Fft. c. 48. 1. 364). Sigt SRtnntpt* 
'ij^li gift« mob Cl?!, ba tt Soobub forbpbtc^ ^trtfttt al mttitt 
5mc Wb Snttt 3(f(ti«t«If( unbtt gomiilning« ©traf, Kh, c. 23. 
([- 426) og^ Lb- c. 38 (II. 3091). . gor ®a.iTbl!unbtl og ^uuAbpt« 
SBWI»nWing tt btt fapfnt aluottigt eirafft mtb fatbtlt« .^cnfpn 
tiieitttn (VfgsWSi c. 73—79. il. 118—123). 

Ht ^Itafftni t £ot)bogtn iift altib ttt wl afpatftbt tU 
S'ttt^btfrttnt« fotpttaigt Tixt og tiC Sttaf^tn , n tn alminbtlig 
Siil Wb gottibrti« JoDbegft, mtn fom ^t fniwtn (iJttifntc at 

•- . DjIreobvGoOgle 142 % 0. VS. €>(^itfltl. Om Øraaøaafert. ' 

unb^IM, forbi Salgrt af @traffriit mi nøttrnibtgnfit ntgfl 
Inb^tmttt otb Stfattiinafforaitn* fscbtM Ctffaffntittb og if« 
wb fRattart pM at Dtfbnrt QRagt , twb f)0i6 ^trtp 2)tnntni 
(unbt (tftqwKl mob btn ®(tn^tibtgf, 

£tn fnotbiPi {pft tH gtifHb og Uafdangig^ ^itibrttt iift 
Sllanbfrnt fca at flior gobt S<inbbrug<'Og$oIitifIow, bftraibfntc 
' pmSnb^ctnhimgtcfocSiirgtntt, fom fM^rnt at tDrt*mbegftnn> 
for U fRoiØt af fantmt ^titobr. aKan irm^art bt Cotibtili tni 
bt SRattn foc ClBagtt, b(t af mfym &tt fIuR)( ^fslttt, 
lUMt btt frnbttø til ti fttUM CMbin (■frfettr). St 8(119* 
Sagt og SKoal ittbfettr« fan f)tlf 3<(anb tt fjttlt Ttar^måmii 
ttbligm tnb i Otorgt. ^oltcitt fm SRattfbtr og i ^entin 
»tmøolbttt firtngt af btn ttrbhimninibt jEDt^g^tb , Irgtfom ^ 
og oiaattt Mogt ODrr, at frtmmcbe Jtbbmanb ifff ffuEbt btfvigt 
Eanbtté Snbbosgn'/ «rb al fa|tfat(t btUige XartK paa bnrt 
JQatn, fom bog nrbfatttø, tiaat txb^ ^r( &iiti Vii(un{t ti' 
fainrnt .^aun Soncurrincrtt Un flntt ((, Seretttrn c. 3-, il> 
406). Tit Omlobrn, Siggrn ifti fhiibt falbf fBorgniM tit JDc 
ftxn, r^gtbrt om^iiagflig for. £ottnm fbt 2p«nbt og TttitMi 
folt tMC ubtrpfftfig btil'mt vtb imlui . tftn Varftibnt , foi 10 
Cwrttabdfe $u«bo«b(ii, KN Jinifnn, (hafftbrt (5^. c. UV. 
I. p. 147-149 og Kb. c. LIV og LV. ibid. \>. 466-470). 

' iOttimob fergrbrt mtb fatbdtø ^tttninitrt fer Sprabrrt 
'pUit, ifai i @pgboni< SiTilfolbc, [igffom btr og b>">br<rgttr fS" 
fttmintlfrc ti[ gorbrri for giftt Slpcnb«, bir tf titntt fmm 
;&u«bonb {^p. ,p. 151. 154. 162, Kb. p. 476)', paa brt at ittt 
(tit ØamliD -ftaibt bntvH bmt. Sobbogtn inbffwlbtt, og fb« 
etfttmni((ffr til offrntligf Stirt og SSrottt Knlvg og Sibligibol' 

'bel(t, (nbftient fitci mtgtt oU(t:{obf< t{[ bt ^riuatrt rarn rni' 
forg. (Lk G. 16 og 16. IL p. 264. 266]^ SRangrttn pM 
offmtligt .®i(t|lg[etr|bbit ofbiolpt« bttvtb, at bri giet«« til SlMiigf' 
pligt for Etønbrntt ot mobf agt fKtiftnbi , mm ifor btm Btr 
frtmbort tt jlig , iSrubrfelt og Uztt S^'S' > ^fppt" <i 
ØVtfolf , fBorgm , btt ttiftt til Z^ingt. ' Ibm alilunbrI>B' % %. IS. ©(^frøel. Om &naiMi<n. 143 

Sie|tfri6rt> tttutit bitfc Zontt 1&ftitlml{t. £« féTtbpsgr« wb 
ftn ioebub, at Snara V(b Donbtfttitt (Savn mootti btlpbdig 
fiitfc ftB gotmut. Hit eSpil om ^ngt tUn ^Intgrt IBctb 
Mr jftmat furbubft.' (VIgsldBi c. 131. 11. 198). 'Snfim 
i^ijttbsSontract bat IcebifmUt. 

JD(I onfaaftf poa 3<tanb iffc for nof, at bn gauH gPbt 
tm, men brc fngrbt« f [angt ^im Qiab mb i bH nrist 
%bFn, ja! man tøc maap« p^ i fylt Suropa, foc nt t\t\t 
!otbub bbM Sorgtrnt lilbeilig brfirtibtr, eg at Ctinbringrn am ' 
fiainii Prbft tltv fotnptt, faa ot Itigtn mtb Jjfelt (unbt unb^lbc 
fig mtb Uvibftt^tb , nooc i)an siocbi ftg ff^ilbig i Sotirnt Ci>ntra> 
hl[i. 2>R:li( figttbt ittr blot brn foromlaftt iovtnt Optefning 
|>S Snrilining vo^ Xttbingrt, mm og b(t pppfrligt ^nflitut af 
Leiiltr-firng, f)cet ben nplig fca Kltfjingrt frirmfomminbr goiti 
mantti hfitnbtgiert foi fint 3!f)<iis!)Vrigt , fioab btr paa ^([t^ingrt 
tw tievrt 'Mbtagtt Klmtmbtbm btbfemnimbt *. 

iDtlti maa scttt mt cm SmogaarHtt inbn Sarb, fem 
toibiig bttiaattt. tmm btn \nUTttfmx JHe b(et {otigranbPfTnt, 
ttm ith minbct ^ott btn, fom 6tftictftigtt ftg mrb 9Iai$(ne Clbntrog, 
StlmbtitlbrtSorfatning, ogbtntfSorljDCb tilfnorgi og gth fnotbin. 

Benne Jowbog tr rt af bt »tbpt ubfetlige aUonunnntrr 
if Slbiibtn6 Sprog, btc ()aw< i Btbolb, og tttnti'tn ot gløri 
ti bttitnbtf mrb mange gamle Crb, bet ti anben|Ieb< aitlictffrt, 
li'Draf fltre m gan^e fbrslbrbt, ifac i ben So^m, ben tongeligc 
^iiit 3t«et o« fammt. røiin faaet »eb ben« Giubium m 
Imnbt Ovetbeoiiflning om btn fRigbom faa Ubttpf, Spcogtt 
°Me ben ®ang brfab, og btn (Sulluc ^o< SoKet, fom foabnt 
Uttitling i ©progft fotubfatttt. OTon ' t>i( if«t btunbn ben 
SSanjfoibigfitb af Otb, bet trt fcerbdtfl tgnebe lit at ublrpfh 

') Set em betle LeiSar-[iJng , btr og tientc til aUe Stagt offtntligt 
MfnMgwrflftt oa ftert SKetlbanbtinaet, 3ntilebmnaen, 0. XCII — 
^Civ, ^on tg i e;i utifnlig Knmarlmng unbetf«Qt<, om og %oot' 
»i't i Soegf (t (ignenbe 3nB(tut fe« funbef ©Itb , faa ofl om Qa^tU 
■ntniM Coirt-Int fMrtr bnti<> 

UKjiiejbvCoo^lc 144- % 3. S. ®c^tl. Om Øranøaafen. 

{RtKbrgrttft og EXrtafoc^lb. S^ce af bftft fdunrt i vtit nib 
Kcctnbt dinf{, og btujrt ti ^tUtt mrct ;iiia Sllonti, faa[«n 
ftak, brc btttgntc m SSnstCtit. 9toglt af b(- foKtontmrabt 
jDcb (cr r»ti focKlbtbr, at Sllanbernt ftio tre uviéfe om btat 
xitti IBttpbnms, .t. Sr. om Ctbn ^Srtæki, ^bilftt man ^ os> 
taatt flulbt bfttgtu tingtflt XpWtit (furtum rei minimal), 
mtn tfitc fflw 3;trtni at bemmt n ra facpilt Sorbtpbilfi, f«< 
ftitDrg Ttmbt fra Xporcit 03 ^a Stan, foin £oDtn( |}taf}« ^tpt 
(f. aiDfeagnie tt( Snblibninam CLIV). 

Sngtnftcbl ngolbf« rn faa flac !3itbf!st i boi Sdfanb^ 
Sltrtforfattting, iOl^aabrn, poaljuirfrti E!otH ^aMf , {BtbiUtngtr og 
{Btnuabningtt tilflcEbttC, fom etb @raagaaftn. £tt te tftcc Lag- 
Ti:ttu-t)t!ttr, btc t)tnin giwc btt bibflt £p« (6. 4—12 i btit tiptIt 
£ost(ttt l{it £}tti], SRan fttt ^rof, at Sltiflofratift milbntbrf 
btcDtb, (it Soigrmt funbr poa Xltdinait Hb Iftdamalbn ftd^fajlt 
btt, fom otblogtS, t^n Dmwnbt giot btcet SSi^f^ag tiltitnbt, tg 
at ®(t|iIig|)tbtR< 3(uio[ittt bttpbtltg tur inbfCmntftbniitb, at bis 
^itftt cil}il^Smbtbémanb — logHogums&r — pretfibtttbt i ERaabitC 
®amling(c, 03 at btggt JSiffapptmt , btr vart bt tittfit gtijlligt lBi> 
llbbtrt , togt btttf @abe førji itcejt »tb I)am , og at bt øurigt 
Xtffffoitt , eau vtcbtligt, mtb minbrt bHfc ti[f(t[bigoii( tidigt 
fotitiobt tt gti^ligt @mbtbr. 

Cotr Sanbtte i)t{t »conomifEe Sotfatning ubfirtbec brnnt {bo 
ligtlrbte ri jtort Sp6 , Og pabfaftet fulbrligtn M , fom bt albftt ^t 
lanbfle ()>|to"fIt Sfiifttc poa ftrtt Strbtr angiut. STlan ftti 
ijtraf, .Dl 3(gtrbrugti ^t ftuatt pou in (ongt {teret :^oibt rabnu, 
ba btc i £cp(n talt« tm ^tfmmarftne J^tgn, om ^(otning til 
^giTlimb, ^DorltC ba Crtr briigttS ligtfom i bit øocige Olorbtn 
(Kb. c. 85), om JtorniUbfotb} at urb @ibtn nf SajctaDlin, fom 
ba onc Ugrfaa tiigtig fom nn, man ogfaa ^at: migtt brflttlit fig 
paa £Lt)ag' «g ^t^uHtU 03 <tt fitrt @Iag< minbct ^uiiSbpr i/aiAtå, 
fom nu fa»ni6, faofcm Soiin, Lb. c. XI og XIV (H. 232og25S), 
(gi(t« og Hnbte, t'^ c. XLVH (II. 346), at Snbbpggfcnt poa 
btn Slib ^aV( Itunbom brugt Siogn (vågn) (ib.) , at in £>ttl @t<m ba 3. s. ^ ©(^(gtr. Cm ØTMsaafm. 145 

tM Htnt (il, fbtn'nti m abttaitt, btr (mvtttM til ol eiagft 
Hcmsuiip Sniø, Lb. c. 34 09 35 {nnfrrt mtb c^ 1 (IL 211. 
29^301), og at SratSIIaiistlfii »a fom nu ubftlbtt« Mb btt 
£siniD([, fom iitflvb« gimbtt «tb ^atitt, og font Snbtpggenu 
Hat U^m at mbfaialtj mtn at bog til flem Srøningn Xnit* 
natt^fe (itntebtø frit Qlngt, rtfarrt af fim EoDfttbtr, j^^. c * 
LVI (1. 149) og Kb. c. LV (I. 468). 

Zt iifbtut, faactC btt Qøcif Jgiaofi^trit , fom bet mtnbn i 
!)Iiet^tn af Æpfttrnt, i Sete 03 'Han, ^or wtm tn b>i^ brt^. 
Mia og inbbTtngtnbc 9!atiRg<P(i, bnom etbnt bt mangt S« 
Piiiiintl[fT i Soorar, faaog cm ®Cranbrrttm< Sigtigljtb, ligtfao« 
H[ mcb .^(nri^n til J^val fom til Semmeti 3(t Sagtin i Sot> 
tit«n irntS mtb fteat Son (nb nu af ^anbftt Stiottt, bitom 
Eifgiwi bfnnt gamlt Soo ligdibil ufortajldige fBteiftt. 

Se, bit »idi. fotj&iffr f{g Jtunbf{i)f< om ^tngtnrt SJttrbt eg 
tn ^cifdini for SSanr og foi^irlligt 3(rbtibt, faalebt« fom bilfc 
iiH eotnt i I)it 12tc og 13bi Xar^unbiibi paa S^Ianb, funni 
°f @raagaaf(n ^e^e m fuEbllcenbig og ^eifl btlctimbi Unbnrit* 
niiia (Kb. c. 5é 09 65, L 465 09 500—505, jeonfei $^. c. 
S6, I. 147- 149). Dm rnnt abknbit @eM ^rif« |Ma 3«« 
[mb Mb (^^ri|linbomm(n< ^nbfndfe gieit bm longrltgi QtUr 
<if@[(iagaaftnin^ei{tiiittrterant &p[p«ning. Eb. c. 84 (L500). 

Zt ^anbil og Setfdct blomjhibt poa 3i(anb, tilbtrlt bog 
txb ^ulp af @ftbi, bic bpggebet i 9Iotg(, biiom inbi^oCbir 
Stoagaaftn fitce ^ei^ msrfeCigi Sibnridprb. ^in ifar fortini« 
^t @ttb at btmcEctie, ^DoC bet taled om SilcenbiniiS jDpbos 
g'IJrt>9titfic (fara f Inndaleitaii) , fom fottlommit i et bet 
lonjeligi ^aanbfftift tilfeiet ©tpHe om Seianbime« gWoiligtit i 
^ocgt, fom i Im trptti Ubga« Icefi« t bra 2bin 3)t(l6. 410. 

^.()iPoti|^ iit)i ^ibttC tiAeilS ubtnpttebi Op(p<ningn om^ 
SKonb« goc^ib til onbti Sanbi, ifm be Stocbifb, i» af ftetflc 
BijtiflH. 

^m finbir ^ir otit^tiffe fBeutfec for , at , uagtet bt 9Ioibi^ 
imi oaie abffitti i fotftitQigf @ttrter, bt bog mtb ^Eimfpn til 
10 

DjIreobyGoOijlc 146 3. $. ^. 6(^18(1. Om Øraagaafrn. 

ftftrt fitM 9I(b|bimniHfe eg epng.os [fgt eabrt uifiw 
f^ f» trt SfDU, 09 at bftt« tnbos ^ebt ni txtfmttig 3nb^r> 
(»a bf flattntlfge Scrbolb imrDcm itm. 

tlogttt tibltg bt nscbifle SiaErfttt fjiat tcmt fbrfRrlllgt, 
foa onfMti bitfi bDg for nbrpninaiu af tt tne^ Stamfprog, 
fom tolbtrt bet tonfle (ddnslc tAnga), ^fti 9totbfn owr. Setff 
i gWbtnt (tf bfl trdtmbt Xarbunbreb« btgpnbtt man ^btm 
egfaa ot (oAt btttt Sprog bet Slotbt^ (iioment), foa >t t»n 
tnbos wb Uttt Qm SSntg fan fCiémt , ot Shiptt n ftafoiirt 
i m fmm Xib. Cet De^Ianbfle , fom et forfEilt ffforbif 
Cfpns, fbntommtt tnbnn megtt ftlbigtn, nemlig i €SfHftn fia 
16bt ^ai^imbrtbr. JDm bonftt Xungt falbc< bctfbr og i fotN 
bogfn Mt Sange (vor tdngm), b. t. 3<Ianbtnirt Gpiog. 
3bldiibt bt marfftigt ®tebn, bn bftnbnt bttti, tt eg bet ! 
f ft. c. 1 (I. 16) , ^Dor bn ftgr< : at btn , bn' tHt i (in EMntbim 
^ bnt ot tab S>anff, (an iFFe ttbtitcimrt til aJIebltm i 
nogra ERrt, fnenb (N>n ^at opdoibt (Tg paa SSloRb I tre SJiatte 
tOec tongm (f)ana mtno skal eigif d6iii nefna, er dgibafi 
mAl nnmlt f bsrnæalcii étlanaka tdnga, i8r bånnbefir 
verlt III Tetr i hlandi e&a lengr). ^tn brtpbel^ m Strtf« 
viifRing btlte fiavbt foavri { (nmintllt fom ttoilt Sagn , tifont 
af anbn eos^ebtr. SJI^i af V^IdU c. S7 (H^ 71. 72) fcet, 
at naat Canfk, 6«rnfh og 9tot^, fom tn af bf tee jtotiS'nS*'' 
|fti(bt bliM brabtf , faa ttt bftrf ^nbtc cnbog i fianiftt ?eb , fem 
moatttVSR paa 3«anb, fttlbbetftligtbe Sagfrgitt, fbrbi bt ett 
af rot Ztrngt, (b. (. ta(t 3<lttnbttnt< Sprog), bbortmob bme 
iffun bfirilgrt anbtf gtemiiifbt, bft fre af anben Æungf (•;> 
ben bonpe, beifom biift ete btn Xfbøbt t fnfte Ørab befUflttbf, 
faafom Sabtt, Søn ^Het SStober. 3 ^tnr^tnbt til Yntitttm 
goaet btt enbog faa oibl, at bt, fomoanaf tmafbf tnØlationrt, 
ocvtbe bcct« 3tlanb|It Stanbet inbliC 7be @rab, fjeortmob bt, 
fom ta» af onbrn Xungf, ban albtM ubtlutttbr fta ot am* 
Af), c 6 (I. 188), iewif« c. 16. 17 (1. 218. 220. 221). SA 
bitfc og fltn faabomtt Stebn i btn gamle Øcaagaol fpafS bM 3. %. ^ et^ketl Cra Oroasoaftit 14T 

6bfi, fem oSnAt f ffOq -ZlbK llmtl/ iwii fm n^ifl >tt" 
RtlnntDpriTprt, omunbrt „JDonfb Zungr" , li.t. 6)nii9f os|i» 
ht 9>lo[^ Oj 6Mn^ foAutn inbbtrottrM, olbtM afgtect. 
. Z>tit ii»u fforbinbtirr/ btt fmbt 6ttb ImtCnn 3*IaiA eg 
bl ttt 9toeKpc ERi^n, ^t mtbføtt at Snugaafm fj^ttttttfB 
\2aA etraf (SntCøS^'b) fbc tni, font maattt ttOobe fTg M ^w 
Mjflt af bitft ERigtta Jtimgn eib n ^RtbtHft/ ^tinnb ligt gor> 
nstmtl^c mob anbce Spcjttc ^gt( ii|lraff«bt , VfgildM c 106. 
H. p. 149. 150, ^rtil Xnbbnhtgnt Tvtirt at ^a»t Mttrt bm 
'^itnt, Jtons^MrdlbCtaatanbtOBOMrSeianbnnt, fbtbl fubimtft 
JRitoif« tMrt bWont fhittgiu owt (wtn paa 3<lAtib, tftttSinom 
Stutttrmø IBmmtiig (Ilelmxkrfngls 1.241). VffaBmtQnOt 
jltaffrtitC 03 btn 3ll«nb(c pntiøt, b« bt(iiTti fbi lanblnKnA 
ftri Ktt af biffr Xongfr. 

Slttitbabt Eltocf^l)a^lbft3e{l,fTa^l]ilCel3f[(tnbf^una^]H9 
nrb^onimtbt, foa (om« f Sraagaaftn forffgt SStPtmmelfn mA 
^fpn tit btt ftrtbtitt Saonb , btc ^ntaitbt 38[anb «tb Qtetgr. 
^M Scunb ^f onfoat« K VSittfltA , bn vor flnttrt^ 1 bttit 
Stigt' fct gpCbigt, tugttt bf 3<Uinb^ £oMl Sotfbifin un bbnu 
tilflbtraltt/ btcfom tun bt 9Ior^ £ot»l Bub \mt bltonc fagb 
tag«. Snb btfpnbttligtn et btt, at Sntt, aoltbt i SSigomit i 
Qt«gt, irfloiti i SoDtit fn ambtnttigtbt fom oøtt Sent. 
Aifa-|>ittr c. 4 (I p. 181). 

anm brntu SHbittbilft mtb Stotge wit pbcrnun bitwn bi> 
fsPtt Mb n fbrn»[ia Xcactat wibtr jtong Claf btn .^rllfgt, 
fnn Snagaaftn nit ^ ortilfgt^Ibt o< SSinbtt em, fKønt tnt 
i b?t .^aairtfhift, btt ^n (gL Sibliot^ titt, (fem lafrt i btn 
ttfCit UbgaM 2btti Siil @ibt 407—410 unbn Xttt( : Vrå. rtitt 
Korep kuniings i Ulandi og Um rett lilend^Dgs i Noregl). 
3 6[ummgtn paabtraabtt it fentttligt Xtnaloibnt , fem ^mtt 
bliMC fnt paa 3flanb, wb QoHI^t Siffop (Siø(Ut 09 f)an< 
@eB Ceit, triatcua, é'tt"/ Æinot, I&i^cK, <5tit>> 
munb, S)ii&(/ 4o[>t>R(in ^m tttbtgtt, at SifEcp DøNif 
i>i jltK aRanb meb ^m i f&i Sib ^ot^ btftom, at bt fbic pånUt VcivfUøitt MM ^t. (Ok tnbog 9>m tun MifAt 
36Utdbmu ar Xong tDkf ben ^cUige (1. c p. 410). Dtttt 
faa oigtiøf XltfipKt ti bitort owtfett af oUe <notgt« ^i|lDrte< 
fbtiKn, fooMt tK alitt (tbi filo @notte mtlbtr inttt ^m)', font 
af b( npin, en6tWnfng^ (S^t^dtti, jallVn. fKisttg^ths 
df fampit {lolifaPrt unlbUciib eib St{itromtlftc i Øetiitttn (Um 
ikipi-mcDf erS , c. 2. II. 401), boot bt Stetpt fcitogc« for at 
fiMce il^MOiHtotb pos 3<Iinib, fom ollt onttrt S^'mnttbt non 
)ili9tiflt at Hlttigt, ^Bilttt ubta Soiol n faitfAt tmb {Mnfvn til 
bm aRoberattoii i Zotbtn, bn ferunbrt 2l«liinbtn» i btøft 9ni)i> 
Itøin (IL 408. 409.) Stt titpoart brat {rtnxb lig* ^ntm i 
9t«gr mtb bt 3ntifebt(, 03 m f«btM {ttti{f( i ^m^MtiU til 

- ISniitbptbni j bttpb(%S(gun|lt3tlftti 4)anb(Im, (oorlmsb Slm 
gni6 gøcbiingtr paa 3tlanb ubm ntbtct Øttwiing (unbe inbtaM , og 
bt 9IocfEi fCuIbt npbt focbtlrt fBtffrrmtlft paa Silonb , cg n^bt 
% 9t(t tft« Zoome mrt bt Snbfsbtt. Ctn tittngt S«1>liflt<'f'/ 
bn iMb bittt gottiunb poalagbrt 3eianbl iSnbbpg^trt, at, niot 
9iaTg( oDrifalbtt* af et firttnmtbC Solt/ og tt atminbiltgt Ubtnib 
fEeti, ba af f)Wt: tie Mabenfere SBcenb, btr opl)olbt fig f !)1«S'< 
bt totnbe Putbe.iile btn Slorfft Jtengt til {lielp, og iHmt ben 

■ titbie f)aM iM til dC blittt ^temme (ib. p. 408), ffat ittt nub> 
fnt m faa ubttpbtllg $ielp, ba becalttb op^lbt flg m ^tSttl 
3<lanb(ce i bette fflige. ^mibttrtib ^M Hl bi6ft eeftemiatlln »t> 
eet en tip Xnlebning til at bt ^tmnit SMlsnbite men OMt fegt 
itt (omme i ben 9Ioc^ Jtonfte« 2ime^, tnb i be tobxt Slon 
biife Xengtri, og wb bet Qlor^t .^of titSignt bbet mobtagnt. 
Sn SammtnligRitig imtSem bitfe ^lioilegitc og bt fBtfteitimt& 
fet/ Seianbé CDttgtwire«:9agt af 1261 og 1264 wibtc Jtonj 
^Aøen ^agtitfin Inbe^olbtr, fpnti otvife, at man Kb ^agttnf 
3CffIatttlft ^ togft $enfpn til btm. 

gUtn bet, fom fbt mtntcrtnbl Xib totbi inbmett tUtrtttlt Cp> 
mttttfbmiKb, ^E Snteitefti^ fbc bit gamle Stenlanb paa vft 
ti btttMtt faa mtget saft, te at bti t Staagaaftn ^vbtt bt 
nttp aføtaienbt toobt^mtlfiv «n 3U«a» S«^(b til l&i 

■ ' LKjIreJbyCOO^Ie St^nlanbffe Colotiic , 09 fon yoa ra ubMbfTatlig SRaobt 9Bbt> 
gttn. Mb« «{tftli9|xu <ScmIanbfanbtHl[" Vniebc m tm^ttllQ 
Stbm og Sultne Sitb, fom fottioHC JBiunhing, tj at f»tøRg 
h @tribnttn« So"9i<>*n'>* , bn (aw »ilitt aint oDe bt etfM« 
teirn, brt finbrt (tnm i be gamit 3lIanbfEt btftorifb GMftic, 
til iDigt og Xant, n olbtM ugntnbtt. Xk Sse^btr, bn gobt* 
gint bttte, os rom ^tbtil eet buent obttfttte ftloafnt Cocfau« 
fuwifom of aUt bt tiptrt Stribitim:, bn ^au mtbbnlt Cftiti 
ntningti em bit gamle ^unlanb, iRbt^lbtt f VfgoldM c. 102 
og 103 (II. 142. 143). JDrt em @ap. ^nbltr om dSonbbnb, 
tut fegaatC i Smilanb [Hm vfg i GrBaalsndi) , og bet anbtt 
m mgen tllvei b«mt Pplbig paa Stønlanb [Um ^at maSr 
Terftr sekr å Gronalandi). {»t faPfSttrt fbc brt fBIjlf, Ot 
bRfom tt Drab brgoaet poa ©ronlanb, og 6agtn birtftec fortet 
m 2«lanb, fos trotMbd itfc at bt faafalbtt SSanbemtetib , »lu- 
^armenn, Tom bragte« »tb IStetKftcelftn, fulb* ba eHer tTbtn 
kmt ^abigt Opbolb i ®ilønlanb, ^oiUet tOctt bt^bi«, naac bet 
bl» btgaott i tt ^tmmtbt {anb, i bet mitibøe mcb ^mfpn tU 
to af bem , ^eoeimob bti ^lUbc iogttogtC , ot tttt att for ntec ^lun 
mmit bletw fatgte (at teogftara at eina akai ^i vanda). 
SRra tf« tt ben Unbtagttft tiigtig^ at betfom btn (omptttntt 
€agfe^ tcaatte ^avt inbgaaet 3oiIig tiln paatalt SSagtn i 
Stenlonb , ba ffulbe ^tle SegSmaaltt faa SJ'lonb bortfalbt , og btrfom 
©ogfogtctn iNtr ufompttent, men iCEtr« »tb Ævgimaolrt IfaVbt 
usttogit Sot)tne< S3ub , faa glolbt bet mtb ^enfijn tit .^pwb> 
Ssgdnoaltt mob SRanbbraberen , men betfmob rxa ben tettt 
SfuniuaHnanb bog beføjet til at tiltale bem^ fom ^w bifiaatt 
^anbbtabtnn; mtti iior ^an itti tfttrf^mmet Esimiee Bub, ba 
K SegSmnaEet albelrS »s^Ibigt' og ben lette Sagføgtr paa 3<> 
lanb ^gr ba fin t'I« ^'t, faautl meb Snanbbra&eren fom ^ani 
^tb()i;[ptT focbelrclben'. Set felgenbt dap. bejlemmer fom a(> 

') Ef maSr TeiAr Teginn A tarnnolandi, ok ikal ^at béf enn 
•iilija mn Siinnr erlendU jig , fyrir ^at feam at rigl er ikjl* ■ 
M imuiarinenn ha& ot^u torit, hvårtki^A nd (iftanr^tMgV- 

Cooijle 150 3. S* ^* 64Itøt(. Om Sraosaafm. 

niabtliø {R^(, at tm, fem n bemt firibift poa (Stmlmt, fol 
onftrt foc ^bia bnnt pu Seiotib (Ef ma&r veri^ sdu < 
Giønlnidl, ok er hverr ^elm manna aekfliér, or ^ur er 
aekr). ^nbrcItM fordotbt brt f[g btripiob i Silfttlbt.at SRoibi 
btabft o« btgiKut t (t anbtt Sonb, t^i om mb ben (omptttntt 
CSogfagd bcr maattt f)dt>t anlost Cag , ^aa tmbt bog @ii§ni 
øptippt« paa iqit paa 3<[anti tfitt Sop. 100 eg 101 (II. 14a 141]- 
^n^ ffimart, baabt at bt 3<lat^fb Som eg gtttl»niM 
tM» ogfda gitftcnbt paa (Bcønlanb/ eg at £otii|leIn» t" 
Vat* oigauirtrrbt pos lignmbt 9)Iaab( fem p<u 3<[aiib , eg ti 
Krifpltim tut poa btitiR ®nnknbfb Qelonic Ugtfoa brtniggtiib 
rem p<u anebttlonbit ^ 36Ianb — \m at man bKfbt fåi 
lagbc bt ZJotnmt ^ affaabt« fiilb SItrteirtnjng. an« et all 
twttt fombrattte tn bt(pbr[ig @n^ af CuUur, bt^r ,iq li 
tuenatrt at eplpft« 

Snbim taM om ®»tilanb paa rt' at^et Øttb i Øtaagaafta, 
nnulig Af), c. XIV. (1. 211.)« mni fem n af mmbit ffitgiig^A. 
4)n fajlfattrt, at btrfom Slegm ootctngtt bøb a)Ianb< Xtw 
mitln i Øtønlonb, ^al fidtt fbrtiolbf {Tg mtb fammt t {xnftnibt 
til @ebfttt Sutbtring, [igifom bee i eoebogtn re forr^rMC twb 
4t>i|tiR til SKanbtcrt, btt b»r i jEDjIlanbtiit, fammt^ tfttt' 
lobte Sarmui, og btinall at bmnt ^Ibe farge for, at btt taå 
fnfit eiib ^i«nfiRtt6 til 3<lanb, (iDilttt oif« Sfibtfarttnl fiilbt i 
60119 imtBtm 3<lanb eg @rm(aiib>. 

■un at cin« )kal |iÅ Tanda. Et aSiliDn er t Grialandi, »k | 
Mettiit lunn ^ar d vJg eSr lokEr nm, ok er ^ elgi bér tAa 

til. Nd er eigi aBill dt ^sr, ok iSkii annar maBr ^r til falha 1 
laga, ok å aSill ^d at tokja nm tJSrg ^tm mana« Ur, oh ^arf 
hann eigi at taka ^i midt af £9iDm moBDnin. Ea ef ubv 

maSr tokir dt ^ar eon BSIHon, ok eigi tU fnllralaga, ober^ { 

•dkn Ii«r til. ' i 

<) Ef maBr tekr té å GrEnalandi, ob tbal hann Uta virSaKit. ' 

jamt lem aattr, ob fara dUd i fji »Upl er f^it ferr. SIffc | 

■ifkB er ^ar lil en Hina, ef hann gurr clgi nian fara, tcm ^ I 

at anite tekit *é f«t, ok •*& fScn. I 151 

Unberføselfe af Jtiibtuinen i JCafottol, 

mebt)rdt af 93?. % &xaah, ^itaw>iitvittnmu 

(SmUat 1 bn JTøU Kortfth Olbttrtft'Chllhb bn znt Octoba 1831.) 

^b Dr. pjngel, bnmt fatttaffaiii SRanb, ^S (ontigt 
Stlffab itg totftt fer faa maag/m bt^gtlij Zimt, (oebc fotttt 
btt Sorfat at lobt Dm fflorttligt faatoltin SoEortohJtfrft v^it. 
SRtti gtette ttotbf Itm, bnt M^ £pl;)fning onsoarnbe ^iint 
\aa nugft otnni^tfrf Spnglmaat ont i^flHbpgtMtrt eg St^n« 
l^sbnrt fatAt Vtliggmf^ tnoottt tunn* ^aort af m nølagtfø 
llntiic|iq|tlf( af noalt blmU bt tPtstigfU. ERuinti ^ t Difiricttt. 
Sit Mt fiøijt fonbrpnligt, ot Snfctiption^t maattc ^nitt, og fu> 
tane vilbc tw, famintntioatt roib bt @antlrt Snttningn eg 
ZiabUiontr, formebtntltgtn mA M toft Jtnufrtn. "Rtitottoté 
Kctn, b« cnDnu fmn tjttl, n (itiligt snttiMmeHb em 8«* 
bent« Jbafi eg tfemflTtiibt XUftanb 1}n ifantut, tietb« nMn 
i[n mowt bringt tt gebi Ubbpttt. So imiblttiib ufonibftrtt 
Dn^tmbig^tbtr giotb«, at Pingel moottt epglvt btnn« ^rtraffo 
ligt ^t, bfflotttbt ffg at ubfm'^n, eg eopitaln <Bram, 
lem af btn Jtgl. ^onbfU Stib .^Ifiptn, fom iftt gjfnu 
■dm tugm Stiligl)tb , ()^et ^n (an gatmt , gaoc ubtnptttt boit, 
ttOieb mig fit Snanbffab tit ]I»ji|lana. 

3 Sela* ni(b {)c Vat^t, Sapitatn (Bram, Jtjebnunb 
mat^Kftn eg 3(efT|lmt moefetbt/ git itg bmSlbt Suli 1828 til 
Sictm, fem (iggir i en 3(tnraf OgaliEo rUn QeEontt^erbtR, 
nitmit 2^ Snitl fra 3uEiani()aab. £tn (i- epfert poa t n * - iHf 
nrgtt breb, mm btfie Ifcngm , fra €am pjetrt epgaatnbt 
€hitt, bir btgranbftS af (obrdfiaatnbe omlrrnt 40 S^b (wit 
SlipjKr, bug fiiHU brt etflltgflt af be foatalbtc SJeiengifct, 
>} longrrt tilbf^t {Rcbttammtn tittee ftg til ni ^beafimtOtm 
3 Oj 4000 Sob otxr JgiaMtL gtabt. £en n bpggtl i tn Itgtfoa 
fbnptl, fem fmog^ilb, 6ttil, af flort, for tn CkI ttl()uggebt 
€»», bet ubtn Xoiul tri tagne fta ^int nplig nsMtt lobrtttt 152 1EB. 9. QtaoS}. Cm ÅtrEtruinrn i SafortoF. 

Xlivpn, fem inbt^olbt Un funme Sttrnart, f)Ootaf fBtiam 
■bt^aat. iSxiljWt Stttn n lagt mtb S^nlg og jDmfiu Mb @ibnt 
af Og ownpaa Dtn anbtn, mm Jnttt @fOc af Sotbinbingftnitttri 
« at optage fiaa bti; ubvtnbigt !D!uuc. iCttiniob funbtf« inbi 
'wnbta^ ^i^ og 1)n, langt inbt imdltm iSttmitc, noglt goafff 
fmoot @ti}f(et af ni b<""b, f]Cib !DIaé[e, btt ubtn Sloiøt vn 
Aalt. il^i. XOai}l famltbt noglt £t;iHtc ^»af , fOt wb 2ti(igt)tb 
i^nni|( at unbtifegt bet, mtn btt fam[(b< git tabt, og rA ^t 
ide flbtn (unntt tt^olb« mttt bttaf. Tltttanbet flgtc , at ^ 
^Bt funbet'2m imrHtm Suntnt, ^af nu iKt btt ttngtllt r 
at optogt. - ' 

Airftnl mob Gpben liggtnbt J£iooebfafabt, fom Mnbti i^ 
til 6øtn, ^OT i gag Sinbutr og tMnbe SOettt, of (niltt btn 
»f[[ig|{e tt^iKejtm 1^ Sob (owit, og ^ac ubmXoiDl aKtnctKent 
bijltmt fot JticftnS Xtentn, ben eefiltgt betimab for S7ttiiij< 
. ^tbtti. S}Mi aniifoTfjoIb bltoet fmibltitib itte ieinefatbmbe , ba 
btgge jdørtrt CottFant ttt i 'StiMotl , og bet bemcttteS bttfn 
ogfaa tun i bet man gaaer inb. iCrn nebabgaatnbt @ntnli fytt 
focmobtmltg ocnet Sfacfog ti(, at benne SRuuc fei{l tiac big|inbt 
ot littlbe; ntppt oU ben tnt^nt | SecliEum funnt mi>b|}aae bt 
abtlffggenbt SJinbe. 3 noibtt ^a9abt feitf tun tet SJinbut, ba 
Snnctn pM btt @ttb, ^uot btt mobfbaTtnbi I)ac moatttt Kntt 
onbragt , n mbfalbtn. {loutbinbgangen ()ac eactt t »|ht 
SRmit , oDtt fammt ftnbtC et {lort JSinbut , og paa fammt ^ibt 
i efht Sl?uur,tt meget (unfligtn i)Da[e(t. S!tb Aitftn« Snbi^i 
vttttt nogit fmaat i S^itggtnt (tnbtagtt paraDelepipebalfte Ttti^tt 
ooc JDpmarlfom^tb, (loilte maaffte ^atn Mtrtt be|temte til SaP- 
ItE mtb bibelfte Sprog ttttt ttt fmaat f Zm t\iti SJten idM 
fCaornt ^IgtnbiQtbtr. Som @itmraefitbtt fot jtalt, Zli? 09 
eVrigt ^tOigbammi ^aiM bt Ptt ntppt utecet btftemti, ba bifff 
®agtt »fl mnat ^aw ^aut btteS Q)fabe i 9I(Er()ebtn af^flettt, 
fom ogfaa t benne SixU maat ^ant Ootrtt for eflrt VJlnm ligtfcr 
J^owbinbgangtn , fwot'imob ()ine SHidjtr pnbe« antrnglt , 3 I 
notbte eg 4 i fsnbte aJIuarj be«ubm t« nogte ligntnbt at \ti_l SS. 31. @na^. Dm SlttmAnin i SttUmt. 153 

noAROhmtbiatSRunr. SnboibfnfortinfratfennsrfrtniinbtMnbiø 
inoAct Wlaui It^gtnbt ®mit, fora ^ar noglt 09 t^M, foaoiM 
mnbrrt 24 eDfc 26 , ptaaMt etirgn, l^tnlft tptitlis ffininrt at 
Wttibftbr af QTttnntflc^aanb ; faa ttt ØKb fpnti « iwtc bb 
jfnlii paa Snfctiption, bog et btl mrgit niurligt, ot irtU tan 
nStipxå)tl\m til SStfntn« SoAittritig. Stn liagn, Itgffoni SVi> 
(^nit, omtttnt 5 S°^ cBn Øulttplanm. £«ine mccHacbidt Spgntas, Ut E btt ftle r«6ef Køtfaa 
ivgni Xunjt fom ©mug, Ijac tn Sanabe af £1 S^^ '■' **> 
Sttbt af 25 Sob; norbte og fønbrt QRuur (k oeer 4 Seb t|)f((, 
DS ^eibtn foc^jtUii) fra 13 tt( 7 gob. Sitbtmurtnl æpfttlfc 
n nnfttn 5 gob, .^eibtn af sftct, fom i Xartt 1777 Mt 22 
Sot, ttnti tun IdSobS Som., cejht nafitn 16 Sob. $oMb> 
iiiliaingra « 3^ Sob brtb, 6j Sob ^ei'; ooet fainR" "99" 
"> 12 Sob lang, 25 Xom. bitb og 7 å 8 Som. i)ei 6tten; 
i« fmaae 9Ii((»tr m 23 SEom. lana«, 17 Xom. bpbe, 14 3;om. 
^>it; bit (itialoebe SBinbnt ubWRbis 3 Sob 9 Zcm. ^eit, 2 Sob 
If Sbu. bnbt, tnbotnbis.6 Sob 4 Zom. ()øit, 4 Sob 4 Zom. 
^"Iiti bit bntit mobfoarenbe i oi{ln SAuur ubstnbig 3 S^b 
^Ztm.^\t, 1 Sob 3 2!om. bnbt, og bt 4 i Jgiootbfa^abrn, 
\m bet me i nocbct SRmit ubombig 2 Sob 11 Zom. ^ic, 1 
S°b 4 2:am. bittf, inbDtnbig 4 gøb 4 Xom. (tsit, 4 Sob 2 
Sum. itibe. 

Cmfiin^ t)tlt Spgnmgm (laa tn Vf|tanb af 50 til 60 Sob 
^ tKRt rti|{ et @j(tbt af @tten, btr bog nu tt albeCe« forfalbet 

Siafnart vi fau antomne til Stitltn, tog iRpbningfn (in 
S"8Wb(lf(, [)\}\iltt 3(cfitlb b(ffi(ftiatb» 21 ajlmniffec cmttmt 
^2 ^irntc. 9}og[( ffibt til ^acftt, anbte til Spobcc, JCobeen, 
^ulfir, 03 bt, fom tntit faobant Ølebftab tanbc ti^olbe, bon U 

C 00^ le 154 3B. 3. &tM^. Om ^rferninen i Statemt. 

otibmbtf 6tRU ut af Jlirhn, fbi at gjsrt bibn ^toM. XibtiM i 
. gil tafft fra {uanbcn, t^i bt, fom itft f*gU rft«: EKuwr ttn i 
Sttunttlatin , ^obibt i btt minbfit at finbf tn liUt Xlunp Øaft : 
tUtc Sele. Smiblmib bltOf beggr ^attin i liat-Stob (hffAi: 
b« faitbtrf 3nttt, uagtft ^U ®nnbm bfto opgroMt til ru i 
Z)pl)b( af 2^ Sfb, 03 for «|tK 09 Mjln SSimr, tit owt 3 $e» 
Z)(bbt, e§ uagttt tn^ apbtnbt @tKn mrb Cmf)it bUo a^ 
fEit eg imbrcf»9t, fn bm bcagbe« nb. 9losU fmaot fituni^ 
fSttti, bff blm antag« fet STImntfttbtm, fom nogit cabog titte 
gtm til Sijlapptn«, mttltt epfltn SM, fom fpntrt at irift, at 
Jtirtffl »OT »btlagt ^b 3lb, fatnt it liUt CtftU ttbt 3af», 
foiU/ fot oøfaa tl"Om at pttn ra Øilntng, muligtn toti ffix 
(aet ti( tt JDebtfDnt, oøc alt ^i»b brt btto funbit. &mlm 
btmt paapbi imibltitib, at fBcnttu cart af Sa(f)UDb(, at Jliil> 
Ifflt futib« bnrt Cprinbclft fra bt 3lbfhbtc i Jtiiftn, ^eorwa 
bffrt IFatibCmanb nnbtrtibni f)<abt tegt Jti«b(t af dine ZJpr, cg 
. Spor df bitff 3[bi!tbn hh Dirttlig tpbtEigtn at fjnibt. | 
jDnttcmt 1^ Sob bpbt fonbtrt oofralty bwi^ bn btto groHt, il 
ttltibt (!aa af tn twib, fanbblanbft Sttrart. ?ft tt Øittbt af 
€t(tn b(tD unbtt Xcbttbct opfa^tt fta bm »fht Snbgang nat 
owr '^uttbm,^ an^ne tit Unbtmtn'mg fbc frtmtiUgt Hvbn* 
f«gt». @p« af to tibligfte forttogiu tlnbnføgtlftt fanbtrt , <f 
^ith bm me af ^n« lEseDe, fem tutop fiinbt bet fomnt 
fo{ii ni: Sttti, S6m og Øtumpn af ettcfnr, (bilff ^pt Uft 
(unnt antagrt at ^aM oertt StvititigtT fra 3<ictnbtmt, ba iSsebc 
ingm vibftt Slotiu ^t tagtt af btm ^ tnrn fbrmobrnHigm tn 
flibbcagtt af ^oStenbtrnt, btt fet eort Qolonitre XnCag briM 
S^nbil mi ®nn[(tnbtn». 3ilrbtnfor faabonnc imlit foitbt 
bi {Bnibfiptttr af &at fta 9DTcilIain<<Sabti<}Ufn. i jtjobtR^ont. 

IBffpttbtiCigt maa btt tii{lnot fpnrt, at albtltt inttt €pot 
tU ØuCd voi ot finbt. S)tb tn Spsxinfl' k''>°'V^<^ foo <i>^ 
Slib og £)m^u var onDenbt fom paa bennt, maatte mon kI 
wntt at linbt tt mtb ubfegte fmidft etnti belagt ®ule, tw" 
faabonnt ^btit ittt Mb 9t|Aningflii 3otb og ettu af otttat ®. 9. Ørod^. £>m ÆirfentiiKn i AifortoT. 155 

iem os Sumift loat tiNn jOibni fmtKrm fyitmiM fu ^t 
hr birp gnett. 2>tntit DmflanbiafKb fan noaptt lAe HI bm 
6(untin.], dt SaFottoF/Jtfcfm albci| ^ netnt fiilbfnt, »g n 
brt ran, ba Ciui man ti unbn f^ eiMC, ^ ro faaban Øpgntng 
ri ar finbt nagni 3nb^ift, ^osrtil beg n«fll< ^f Cttium, faa> 
fom bm ^OM ooft ^'Bwbinbgdtigm , farbflrt tgnt fig eg nrtep 
f^inrt at (hm vottt bf^tmtr. Ara gobe etntb, i ^ilfm tmntt 
jtiib, famnunligntt mtb bt mongfolbfgt onbn Stubtca, SMianc 
toobt Ctltrict b" Dt opsift, (» wbligtbelbt flg, tein i brt 
minb^e foc , at bro n Hn af br ftntfle og rimtligvitf btn aRit« 
fni^ af wn S«b» ^ paa Eanbtt off$xu SSpgning. 

Ct greitlattbfC €Sagn' om 3<(anb«ntf< ttnbtigang paa bmnt 
@ibt af ianbtt, vifte ogfao, om man tUtt* t«c fs^ Z» birtif, 
it @gntnt omtring XUFoitoF turt bt, f»Doii ^tnt [(tngff fm* 
linmbt flg. „Sang Sib," flgtr ^utantet, fom bnigtt btfbt* 
tRlImbt ®csnf<(Rbnt< tgnt £ib, „mangt ffiintrt oan alt f»t> 
Itbne, tfttrot bt gamlt 9locbmcenb vort owtall paa Sanbtt lå* 
TfiMn og ombiagtt af.Ønnlecnbtnit, ba tnbba 3gftItfo<Siet' 
boit nocbtt Ttvm bltv beboet af Otorbmonb, iUanbt *f»ilh wtt 
m gammd ^c SSonb, af ntrt mb atminbcCig €Stpi(e, (sU 
9tin>it sat 3sitIifo , tfiti: ^Mm Sioibtn af Cftrønlitnbttnt « op« 
tiQit, Stnnt ^golifo ^aobt m S>ttl »Pyne Senntt, fom. 
Hla mt btr tnbnu ittt ^asbt naatt fin (lalot SStert SnntQ)tt 
3gaItFo wa fom ^ttn foc a8t bt anbtt fRocbmvnb i SJorbtit. 
SSoDgt 3;ibtc irøbbe @)TønI(tnbtntt vant tftti ^am, at omfommt 
(om mtb ^atrt (tit Samilit, mm bcjionbig gaatt mtb SStammt 
Hca, og (aebt tn SttC af btct« wb {Itg Sitligttrb bntbL Sa 
bt tngang ^ovbt btfiatttt, atbiia at ubrpbbt 9loAmanbmt af 
bmt {anb, fom bt ftlo (albtt bet, optanftt bt npt SSUItr fdr 
tt f«ttt btcrø gocfttt i S<n(, boilftt ogfaa IpHtbtC btm poa 
^Igtnbt SUfuibt. £)m Sommtctn biteftt bt flt|tt iOagt Sinbra 
nbai gjoibtnt, fslgtlig ogfaa inb ab OsaliEoHi^bm. Stnnt 
Sinb bln m {ssDtbpoct for Sacbaretnt at faat btrtS moibtti^ 
fi'ctn ^tbt tilfirti«. fRo^ Jtontbaabf ^Ibttf mtb Sim? iS6 'SB. Sf. QxM^. Om ^rr<rutnen i ^ar&rfor. 

lonbnt, ^of[f( blm IføTfe ^uibt ^Itft, og lagbt fig iitk i Ønu 
bntf, faa at b(t ith tunttt FjmM at b» uart Snttmrflrc i. {k 
tute forfpnrbt mtb $ilt, ^atpunrr/ Sonbrtr og mtb tet brfpatbt 
SRirf og diibn tl[ at ontetiibt 3lb nifb fnqixtnme Sagfr, Kh 
ftg faa of Sinbrn om Kfinuit brise inb ab Sjorbrn. Stf|i 
mtb ffiinbtn fnUiiwnbt ^nibt IBaabf og 9);mntfl(t blm ti oi' 
fnie af Øtorbmanbtnt foc anbM tnb Sitflf^Iffr , f)UotoHt bt 
ingm Cetanbiiiifi gjorbt fTg. JDa nu fBoabtnt »b fRibnattth 
BOoAt Sanbtt, btgoH @røn[antwtnc,> btc t»K i btm, % til 
SVoi^anbtnHI ■fmft, og flat btm i BSronb, mtbttrt fStbonw 
\m, fisorpao/ ba biCft eilbt unb^t, ®[enC<enbtrnt~ ftobt firer 
fotiMgt ubtn for , at mpcbt btm , fTt ogfaa fttirtt bttt< ummrnjhi 
ligt Stgjtriigf^b (mq aUt , tmbtagtn paa btn gamit i^ttt 3ga> 
liFo og ^an« pngftt Sen , tbi ba ^an foat aQt fTnt at wtit 
ombragtt, tog (un bnini fin eon unbtc Itmtn og lob ep ^ 
Sitlbrt tft. (SionlitnbtTnt tfttrfulgtt &am langt, lam ifla 
gammti tnb SloibmanbtR Mt, og tnbmt tntrt fjaaU f!« @n 
ot bart pai), tunbt @ienlanbtmt bog i((t noat ^am. ^voi 
Iwn flbtn tr bltocn af, ttibt Siønlanbrmt ifti, ba ^otrhn ^ 
tfftr ^ant @nt |tbtn tr bltwn fttt af btm." 

Sorubtn Airfm finbt« f)tr i (Rar^Ant obftiUigt onbit f)t» 
bra, btprtDRt af Tltctttnta. jDtn marhligllt of bMft lissit 
2 å 300 eftibt tfiligrti. JDtn n cirttttunb, 44 å 48 Stbr 
Ojtnntmfntt , og lOiurtn af uiilfiugnt Øttni fi;a 2 til 5 gob ^t 

SaPottoC>Jtir!ttt tt unagttligtn btn btb[i Mbiisr^lbtt . 
- gtuin 1 SuIfoRt^aab« Siftrict, og btn tnt|lt ^odtfca mon tm 
pttU f^ til btn a;ib< Spgning«maabt og Stnag , ba bra bin 
opfort. 3mib[trtib tr ben (un af libtt jDmfang, fammtnliBittl 
tntb mangt anbrt fRubtta , og fbintmmtlig mtb btm i SaFflurfaF, 
Btmbtn af ^galtfOfgforbtn. $tr trotr man <tt ftt en ^ ; 
»belagt Sift; mm finbet 83pgningtr af 120 S<*b< Sangh oj 
100 Sobt Srtbf , opfarte af 6t<tA aftn ^ibaufenbe Stnrelft, nn 
SRuTtttt, ffienbtafenfaabanSpHtlft, at ttian maatte trot bt eiltt 
^e ttobftt eoig^eben, t» bog flelbtnt owr 6 Sob ^ Soc^RMinger poa @el|Tabe» SDtUbn. 

<Ubbrag af ^n^aaiViJtit'pntKoJlin,) 

HatSmøU ten Uu gebruar 1831. 

UDimintitn' ^r. JDbetfiruuttnant og ](bjutant ^et ^ant aSajt* 
Sut Aonstn 2lbvafyamfon (lotbt m Zolty ^ori ^an 'fM'biog 
ni abninbtltg fBeKtning om Srlffabttt XHfianb, Icbrtbtc og 
Sorttd^nbtc i bt pra bttt @li^tlfi btn 28bt Sanuat 1825 
fgtlftnt 6 Zac, og i Sscbtb^tb i b(t n(ttint|t focltbat 
mtitt Stioat. 

Sil %n«mtbtnn af &tl^aiit 0Jlgt(< : 
^t. Sccdmct $T. ?1. IV. V. ^DUi^, ERibbti of @(rpl)antni, 

SlDctDc« af S), og 2). !&I. , $ane Snajtjlaié Oetnffammti* 
- ^1, iDeet: jicfmarftat, Cwt>®taltMii({ltt , Philos. Dr., 

f«tftt aRtbfcm af bnt Jtotial. €oRiia!<|Toti .fbt Clbfagnrt 

BfbtUtjng te IC. 

XU erbtntCigt SRtblemmn optogrf: 
$[. é- (B. bt Cteft^ow, gt. S. og C. tSt., Sfmtmanb ewi 

SttbttiMÉorg ZmU 
^. p. C. :Sitd}/ 3»9iKraab 09 Sox^mt^t i Slagtlfe. 
$1. S. Harftn , @09nf)>ta|t lit Øtjab^rup 09 SCjltb , KanbfcC Ymt. 
^[•p. IB. De Cotiind, ®io«ftm, Sotbioap. 

Snmanbtti inbbøb bnna^ SRtbltmmtme dt , ODmnrt^m* 
nmb( meb aJtbtaattntrt fSpbrøbt, at fOHtust Salg paa npe 
EattMmctnb føc bt 3 felgtnbc "Hw 1851 , 1832 og 1633, 
iQic @tipabe» tnbtt Zrtaac, guortftti Migtrt 

til gotmanb 
$'- 3> S- 1H0. eSi^IescI, Qomnanbtuc af C 09 af bttt 

XongL p»ue|ipt tebt Simt Ccbtn, SonftietiMtaab, Dr. og 

$nf. ocbin. i Sootpnbig^tbtn , Senior Mb Uniwcfitrttt K. ic. 
til JQicttSotmanb 
^^ Sinn mosntifim , EX. df £). y ^of. 08 ®t^einit>XK^iiu< K. Cooijle 4k. €. c Tlitfn, ^tcfrtfoc, 8t..af Z>. eg. 91. 

tit Satfttn 
4)c. 3. j. tITagnii8, (3te«r»n> SJiTtoingiiiirémetc ten 28be SDiiiité 1831. 

, etl^abitl n^t gotmanb, ^t. SoRfttmlJraab, £i.«s$n^ 

@c^[egel , inbttbtbe So^fiaRbliRamH mtb tn foti ^iltxébt^tttZåit. 

^cofcffDrtmt Sfntt ntdonufrn og C. C Ttofn S'" 
«t fonletlgfKtbbdttfttiinnt Ubgotw af „a!tr^^((ln^6 bitl«(iRf 
tnintcnmætFer" i ®tunbrproa(t m(b banP JDottrtetttlft tj 
tilfvicbt jDpIp^nttigtc , fom bt ogK i Soi^'Hins at btaibtibt' 

Stl^abiti Qat^aii, $c. ®ro(f(itr tttagnus antntltl^ 
at iHiR fidobt mobtagtt m €e(fbit(t af bet« SRtblcm $t. £)Ht> 
(artt Dr. WluUtQ i 92pbot£| pjtnttt AfiL £)b[igatioti faa 100 
Rbblc. €e[», famt at (igcltbrt tt Sibros af 640 91bb. t. €., 
tfettom b« tt[ Sd^abr« fbicigt ^rnvnib, {)t. £)btt|t(trutnunt 
Ttbro^amron »At af m ^tUnatmgiMii giwt £eftt, nu vu 
inblebtt, og at ^n fct fammt jha; ^Obbe tnbfjebt Sig,l. Ctligo* 
tionn til fSttob 800 Stbbti;. e«Co, faa at et[|tabtt« fa^ 
SoRb nu te wpt til 3000 SIbblr. SeCv t Jtongtligt 4 t>Sri. 
Cbligationrr. etl^bttbtflutttbt, at tn Xa(|T9tirrS'@tiiHl(t Hl 
{». Dr. mAletQ ^Ibt ubfoeibtgrt, famt (Igticbrt tn til btU 
anbtn oMnomtaltt (itt unaengitmt SJtlgtøttr. 

eilt^pm otitr S;""* ®tifl, fK, Dr. Theol. piunt, ti[> 
^ctt> Øel^i^, 03 ubbab |?a tiEfmbt tit 2)(tl SimnpEarri af bm 
ftnttt ubgiMit Stcetning om 6t(ffa6rt< Xilftanb og Xibeibit eg 
af gttgnpobtt outr bet< ^tngttiteftK , fat at ubfrabt bttft bbmbt 
Øttffltgi^tbm i $iftni @tift, og bttwb oitfe tU fbregtt Z)»[* 
tagfift for Gtrflabtt« Sotttag'nbrr. Sin btjhmtt« m SaffTadfc 
tic S?mi ■&øi!tni(tibtg{!«b for l}mi XiFbub, 03 at tn Sttl i&ttta' 
platet af Stcttningrn 09 ERcgnflabtt flulbt tilftnbtJ fiam. 

{ir. JDbtTfiCieuttnant 3tbta^<tmfon fottlasbt , fom tn 
Sotsring fta etlpiUa tBléblim $t. tVarbtn i $arié,f<)C^ ^mf <S*nml'QoTi\v.i i bc fmnrlM Gtotrr i Storbanmu , brmM 
tf 5 ZDnta btftoombf ^atj^^, fliftnlff* >g politijh Orflriwtft 
of bilft QlDibomfricanflt Statct. 

Samme 3)Itbltin fDitlagbt fro SSet^ahM fERtbIrm ^. 
bcpptrts i føatit btnnrt n^Cig ubgiont ^ifbtit uf {Jdnbclm 
\miim iitantm 03 Sunpa fra Xorttogmr inbtil ^( amttitonPf 
Htmnt @tunblag, i to XemtE, 

$c 3Iiriiu& i $attS ftnblr fit npKg ub&rtmt SJenf om fint fXn^tt 
i ^sTptrn, 9Inbitn og omligstnb« imit j bet Snbre af V^iu. 

$T. SlnnnlDHtroutl^ f ^rx^ent i bet AgL iBibrR^bert 
Subtmit i SSorBeauT/ fortlagbe, jfott bctCe ^ubtmM Stegttt, 
&I Sinb af 'bete Wltmtaa. 

ivmumim i bet €fbn>d(etrfb a[m«nii|}ttiae Cttjlat i Sltnc^ 
(t. StatCioab U(lcrt, rmbtf 6 S9inb af bette StlfM €friftrt. 

Sotflgelfe vebtogeS foc bttf« fotftttKigt Øtnbinser. 

;21I orbentligt gRtblemtner optogrt : 
^. D. 2(n6<tfeti , Zvot^ttn i Oboife. 
^- D. p. Sed)/ Strtfff« og Ctfbefatrltet. 
it. Cip.v. £&Iow, gt.C, Jtammec^ent, £)berft(teutenant 

03 SSdtaiSondiSotRinanbtur veb .^ané ^ajtftat Aongent 

Olegimnit. . 
^' ^ Z). <Srove, ^ofjunftr og Xolbtnefrrtr i 9^cr^.. 
$[• t> €, v. Kellticr , ^emiertSieutinartt wb Jttonent 9Iegi> 

mrttt,-{aceT Mb bin tnilttsitt ^»ifblt. 
^- P. £. KnubQoti , Qixaiinn. 
^. n. S. V. 'Scoeflng, @apitaiii af VttiKecltcortiftt, (Ktbtrt 

nub aHebaillm for obtl JDoab. 
^'- C. lautcup, £iacena« og {iofpit<iKpc«ji t ^abettlto. 
^- 3- m. £.in&, 3u^UraiA, (Smatei: teb SJaifetibufet. 
^'. a. ». ». t^sfirup , $remitr<?fr«tenant wb anbet Jlstegimert. 
^t. ©et^atft OTunt^e, Capttoin, goetec wb ben JI9I. itotfte - - 

MsMbEf i e^fania. 

Digills-JbyCOOgle 160 3»r^aRbUfl8C|r t Sklflaiet. 

fe, 7lntttM> Vliil^n, ØnrtftRc. 

^t. HuQt, Med. Ur., ptutifmnbt i«at i jCbn^e.' 

^. 3. 5. ©rfjilling, 6. ®. C, ©(iwcalmajw , C6*f I« 

ben Sta,U norfft StttOfTtiiiSrigabc i 6()n|tiania. 
4)c. 0. D. 31. e^jjinbcrs, Med.Dt., 3u|iit8i:aab, TCc^iotff, 

a. of C eg P«t Otbmer. 
f t. m. 2t. Ilwatup, UabfcbiÉIiot^teat »tb Unie(t(Ttt»s!Bi6Iiih 

ii)(tc(. 
fe iS. ^. Xteg&er, Qanctaiftoab, Stnttfor 09 (Sontoit^tf 

unbti @ltnr[a(*9o|tbi[«ttoiun. 

Xi( corTtrponbtrtRbt SRfMmimtt ubneeontté : 
. fr. p. XX. Sratttit, ^cooft, @ogn())C(c{t til tRmafjafiitts cg 

fflitibom. . 

ft. 3. £tler, @agn(pT(r|l til Sttt|(oo cfi Sorbnip; SRibdrnt 
ft. (C tv. (5«ttni(tl&t, @osntpc(e{! til ^«t i .^aUtitgbal, 

tSufCnub« Vmt, ^ggertguu« Stift. 
fr. 3- <£■ JKroue, 9l. iD., 3ufiit«taab, SRaabtnnnb og ^> 

(itifintfttt i Sttnibnfi. 
fe. Tt>. Heee, 9>to»|i, Soantpcajt til SSncbt. 
fe. C £.• poulfett, Aammtrraab, ImtdfDtHltnr t Sttgt. gjeifcingaflrémtfbe ben I2tc STprit 1831 , 
mtb Gonttnuotiotttmøbe ben 33be ^priC. 

€9tlpabtt fHiConetebt tn np Ctganifatioii af b<n paa 
Slb^tftintc« Ubgi»[f< ocbtibtnbe VrbrCina, i felg* ^Ditfra, i 
twitbt af fammt 3(fbtljng ubaoarbe WittUmmttt @ttb , £f tr. 
9)i»f(«fc»c ^littiOTttgttwfeitogJl. Xaet inbtraabte i Xfbtlingen. 

f t. Xpot^tter e,a»ien fra Cbtnft fbcilngbe to Slobc ,n»l> 
neiagtiae Staninatt <tf mcetfuctrbiat Clbfaget, fom opbenatt« 
btcl« i btn mtb Stift06ib[iott)t(tt i Obenft fbitncbt £>Ui^iåt\am^ 
[itta, bt(» i f I. {olftiiø egen @amling. Sct.btPutttbrf Zat> 
^itl\a>®hl'ot^t til fe. Eatfett, 03 wblogrt at biSft Xegttingec 
?ulbt ovetaiV b"* AaI-.SommiS|Ton foc Clbfagete OpbesatiRg, 

DjIreobvGoOgle foi at inbhmmrt i bm Øomlina uf UganAt Vfbilbningtt, fom 
fintirt BA OTurcrt fot nOTHfff Clfrfda«. 

^r. ^ofraab 03 ftrofrffot Kottcd! i Sttj^itrg ti[|Irf», 
€(litiit<(t 09 foirla^bt fammt bt ubtomitr 6 Stinb af ^ata ali 
tnintidigt ^t|!orjr, 7bf£)p((ig. 3iitfFdrlft btfbmtrt ti( SnMOrtfii, 
Sccrrtairrn mfbbfdtt ni til ^am abirfffKt SfriMifr fra 
Jpr. <Stn(riil , {Baron ^opo , ^caflbfitt f &ntra[<Q»mmtef[enm af 
^rgfD^rnp^ld ^tiflab i ^\trit, fyaexi btant unbnrdtn om, M 
btiit Qtifhb fiavU bffTuttrt at Mt wrt ®ri^b mobtagt fom 
Si)ritcingb«t<4ib3ti>nr3Rfnioirrr, fjit&rlfombtte tirtiobifEtiBuaeCin«. 

Sil OTbtntligt SRcbttmmtt oplogfø : 
tix. (5. Setter, !S, B., ^rof^for, Jgiofapetljf!«. 
^t. B. Kl. »U3«I, ®ro«f(r«. 
§r. 3. i).- ^er^otot, W. JD., gtnrtriiib, Dr. 09 ^frtf« i 

9)«bicmtn. 
§r D. C. tJ^fCbfen, ffi. E., fflfgiintnrtc^lrurg, i Cbenf*. 
$r. 3. n. HkKpytt, giipitatn orb ^t. SRiiHt«« . SitMor;4, 

GonfumtioniffritHr. 
$r. (5. TiaXytff, Med. Dr. , 81. Z). , Cmlagc «tb .&an< 

3)lai(|i«t« giotorp«. 
fy- S- S- ». Xomt«M , ^trtmitr-prtittnaiK af itroimrt Kffll« 
' mtnt, jDfficwr uri) Wn miliMir« ^mfleU. 
fy- i- ^' Scf>4tiberg, 91. S>. 09 Z>. S)!./ £)wifrig6(ommie' 

[air, J^ofinrprttriiT.' 
$c. S- $; V. Stu^grttieict, St. iD., Gapitatn etb ^t. X. 

^. ^rinbS Gdtiftinn grtberifS SRfflimftit. 
■&t. iB. 6nit(ier, McH. Dr, , SB-rtaiUoitSdjirurs. 
fy- (Siittotrm Tijorfletnfen, ØogiKprttp ti( .^of og Stcfjlab, 

yrOBJi fot 9?orbre.gjrulf.^n>DJli p-in SSIiinb. 
'^r. 31. (£. V, Citfc^matiit, St. £). , Gjpicain af artiacti'ecorffrt. 
fy- C. ^. V. Reinert, Ænmmfrjutittr, ?eitoinfpfcttur. 
^t. 5. C, V. %^vvtn , W. B. , CapiMin af /pbjlc 3«flrt(otp(. 
fy- P. «. Sdjlegel / K. £)■ , JRfgtitKmedjirurfl paa ©t. ^roip 
i £(|linbi(iv 

11 
UKjiiejbvCoo^le Xil »rrtrponbrrtnbi (Dttbltintntc ubnnnttt. 
J^r. 5. pliim, Theol. Dr., 6. af©., BiPopom gp»nseiifl. 
$t. <£. S- t. aSfi-ttfdjflftf , €o9n«ptorP tit Dbbtr 03 S»in< gjertingftflréni^be ben 5t« ^(ugiifl 1831. 

(E>lb9ti{ti'HfttlinQtn fotiloabr to npltS ubfomnt Sint) 
af bt fm Stl^abtt ubginnt JBffTFcc, ntmlia: 

Fonimauiia Sogur , tVtt bi ^tflcnflt &ag,aa em Stgu 
t)cnt)tbrc ubtnfor 3<[iinb, ubgivni i bm i(Ianb|Ic tUfc gAinIt 
norbt|It ®cunb|iEiift , 6tt fBinb, inbrljolbtnbt ^ongtrnt Wainvt 
btn ®abtt, ^iitalb J^atbmubtf 0^ f}mi £enii»< eagattj »g 

iDIDnoi'&ttTc Sagatt^ tUtr btn fiimmt @agii>@ainlinj 
i banP CiwrrcttHirt. 4bt IBinb, inbt^clbrnbt brn fei|fa Z)(il >f 
jtcng Clhf bm ^(Digrt ©oaa. 

(IMDfltifti^lttitlingcii anbtoa paa, atUbaivrirtnafffiatttt 
Islendi'ngB Siigur, (U(t U dijlort^t eagatt am fi^giutnl)tb» 
poa 3si>)nbi mnatte jlatibf' >nbtll Slfcrtd Foriimaiiua Siigar 
KU fulbflceubiø ub^iwt, famt nt M Sart „(St^nUittø I^ipo^ 
tiffe VniilfteamacPrc", fom lo nf afbdin^tnB 9J!rbl(mni(t 
5inii HTaflmifeti oj~ £. £. Kofii agtt i gotfning at' ttac< 
btibt , og paa ^»ilttt b( aOtrtbt j fsiiijict £ib boobf oTttittt, 
moattt iibgtttte ^a StlfCabrt, Srgge biSft SocfI>t9 anicg Stlfntri. 

jontianbeit mcbbtrltr fit fonletig Unbmdniitj om, atm 
CttI (omtrint ^lobdtn) afbt fn bet Agl- ptrutfiffr @tl)rim(>KT(^ii) 
. j Xenigtfiftj i doptir brlowbt IfctfipFFtt, ocbfomimnbt 2)anm(i[Ci 
og btt sotigr QtoTbinC {)ifiori( i JDronning SRargrctbrf cg W' 
gtntx Sftgtnltrt Sib, nii Mr mobtagtn, fioonftfr SSicogormanbni 
4>t. 9Jtof. og ØtI)fimi:7fi:{()ioar 5inti rtTastiuren, fom t^"*' 
- pantagrt fig at gjtnnmtgaat og orbnt ^de brnni @nmling, fctf 
bTog m fottløbig IBmining om btn mcb .^tnfpn til brnC 3n^ 
^olb «g btit^ SStgligt)<b for bt norbipt 8Iigtr4 J^tftorir. 

SQt. 3ufliteraab tbatnftn i iiaiaa iS^itetig tilffriD @tli(<i< 
ttl, i ewit paa (it e((tO(l(( fri Bfjtprdftii , „at b*t foraorfng« Sor^otiMinøn i ®rlffa6(t. 163 

im m^rn @læbt , at (un ^ax batit Eeitfg^tb Itl, tftn ringt Cuitt 
mm job Snilde , at tibritgt no jfi lil ^ilfaittt jDp(om|i oq grtmgana, 
ej at tjun , i\Ux Srflpi'df'n^ HnrtiDbntna til %am , vil tiOab«, at 
b( af dam ttl Si^nb fot SdfTattt fFjinftbt Stbrngr af 960 EKbb. €S«fo 
i %^. Sblijalionrc mii.it bfnimm« !D<t X[}am{eiifl!c Acgat." 

5oriti3TiOett nhitiflbtf,,at b(ii ©amUnj af ©hift«, ub> 
jrant nf bit gfognipbifr* ©(((I.ib i ^iiriS, fom betl* ©tiflal), 
ifolsi (n EtriDtlfc fra ?)rtefib(nt(n for bttS GtnttaI>(Soninii*fior, 
$1. @enei:>>t , IBaton ^opo (ommrlbc i QSebrt btn 12tr Kptil) E)a«bt 
alftnM [om (ii SorKtinyiil @rl^,itrl, nu «at inblebtn ^ctil, 
»3 fordaabt btniK Øamlinij , 6« bcitintt af 3 SBinb i 4te mtb 8lt(r(» 
br|hititlfrroj7(ftiiinbIiiiarc/ H 12 31tiibitj af €(l|Iabtt< Buffftiirt. 

J&«. ercflt. ^r.'æaron XO. 5. Tl^e«, Æfll. 9l«b«(anbff 
eMiimitiift« cg 9K(W(m af Snpilttttt i.Tfmjldbom, tilffcn* 
©djlkitet ogfordjgbf famme fFn fra ^rrtftn nplig ubfomtit 
Wcrijh Unbwfsgdf« cm Orbfnm flf bd gotbnt ©tinb. 

$r. 1. \7ioUiei:, Jtttftrt. gtuSftil Stanticn^r'^'tatci SStrn, 
[ nbtt abftiUige @friftrr, brtrccffrnbt 6d)m(ig'é $t|loi;i{ og Oicgrap^it. 

J^r. 3. C5. tTcnntittiii, 3([d)i>Z)ta»nu«i @irlie, ftnbtf, . 
i 5«tfartflf(, 9 SBinb« 2 S)<i\u af æibiffriftft „9I(urt SouftftU 
fd;«« ^Raaajin," ijoort ftnb?# abffiUigt aniJqoarifCt Sfttmtningn 
(g UnbiTf^egdfcr. 

J^t. ObtrfllifUtfnflnt Slbratjamfon gao gRibbfWffOm m 
®frii)((ft, I)an dncbe mobtagtt fra Øtcrrtatrm i Sfbdingm foc 
*un(l og iDlbfpnbiijfielJ nf btt ©(((ifft €(lf(ob fbt frebrtlanbff 
ChHiu i SBrtStau, .^r. .^o^aab, Dr. (CUtte, mtb brttt ©fl. 
Øabt Kaiibfcetning fot 1S30, bcilemt for Sdflabtt , (iUtaimtb 
(t e;inip(ac nf btte aRtbaiUe i Sronct. 

{ir. tOhueøIaw ^aiiFa, S3ib(tatf)etat bcb b(t Agf. ftt> 
iKliinb^t (QIufruiR i ^rag, fx^t' P"^ ^'^ f''^ ^'^'' S]tufniiti 
ept(tleb( ©((jtabe SJfguf bf trt ubfomnf J^«fttt nf bf [« Sotbanbling«, 
09 b(«ub(n pa« fgtte SBegnf nogit af I)am ffb ubgiime Sfnft«, 
fiwtitlanbt tn ©amiina «f DlbtetjinijI* goltcbigtf i ®cunb. 
fptojrt mtb, tpbff bortfattdff. 

'uKjiiejbyCoo^le 164 Sor{jonMitie« i iS<lfTii6«. 

Ztt RonH. JSe^miftt Stbfnjr.tttr6 @t\flab i Vm \nW 
Mt) (Tn eimtair, 3^- ^tofrtfot iDavfC, M anbii 8inb ihn 
iipt SRsttff af b«( ©(riftft. 

goceninfltn i iSJiESttibtn fot gialfiiuifl eiblpnbiabrt cg 
^ijlotitfltniiftninfl \mtitt M Zb(t 09 Sliif ^»ft( nf pnt Xnnalcr. 

^t. (B. 1. roiatft«, EirfCtfur i ©d^itft fot bmtntil* 
JtunP« 09 fabr(lanb((f Olbfngtr i dmbm i ffijlftifilanb min-. 
wtWbf i tn ettbclfe cm, at bdK Sflffab dår i ©inbi, ii# 
Tfflt ot ubfliw ti ogfiia i tiifloti|! .^fnfitnbf Biatiijt fflittt cdk 
btn- ©ilfcifi|I< 3Jipntbi|Iocit, fom ofaangnt ^oftaab Wi^ 
gotfattft til btn Dlbfvilifft Crbbofl 09 Ubgion af Kreya.Bojffl 
og pt" JDlbfrififTf gDinbtemcecEtc, Ijac eftfrrabt ffij, ItoiKtt Bart 
UbfugfS mtb lit[!09rLipf)crtbt Ttftilbninytr af bt af ()am btPi'tvnt 
øamlt 09 tii|tori|I RiaiFccetbigt STIpntrt. 

ibavtt) tnorifoti/ @*q. ^ ©(ctitair otb btt litfrni« 03 
anttqcnrifliØtlffab'^«'')' M». tftitbitIe©(lf(.iMB(jIu{iiin9, 
b(l fer(lr 09 biblil tntflt ubytVKt fSinb af btii ©friftrt nwb W 
ibnfit , vtb bcnnr ©cnbing at inbltbt ^n natmttt Sorbmbtfjé lUft 
bt banfft Vittiquacrr. 

J^r. 3o^n 3tei&, fOIcbltm af btt Qtlti|It Srlftat i @I(rt> 
901D ftnbtt- tn ©IniHift, ^uott ban unbtrttlUc cm, al b<)n t 
lang Sib ^ht artttbtl pna el fSctrt, fom f^al inbrfjoibt rn Ubfti)! 
OPtc aSt i btt @ae[if^ tltri: erltifft ©prog ubjtiuiK ©Fcifttr, »9 
fttmbtlcS pltctr, nt ban Eiai btmxrtet wrC ©rlffati !8rftrcct(lftr 
foc Worbtn« gnmle Cittratur, 09 at i)m ubbfbtt IT9, for tnb 
vibtrt at beforbtt bifft, Itlfmbl tt Vntal ^rmtplarct af ©dpaM* 
SJtbtægltr 09 93trttniiigtt , fom iaa lilbpbtc at oiKr, ti[ Sajfn« 
Srttnmt , ubbtit blanbt ©totlanbA Vnttqbattc 09 ^nbttt af bt b>> 
(leriflt {Bibtn^abcT. Stflpnlftn mtlbtt, at bf» ollertbt Javbt 
btnpti«! tn EtiEigbtb, fom frtmbøb |?9, til at tatft {it. 3o^n 
HetC foc iant ZUbub 09 at tilftnbt ^am btt ^Jclangtt. 

Sra §r. I^onaK (5cegocy, ©mttait otb bt Bhtflt 
VnttqvamS ©elflab i ^binturg, bar inbtommrn m &timlft, 
tocri fjan siuti tn SKtbbf tclfe cm et fotrbtW fmud 09 tul bti . SorØonblfngrr i <£A\t<Att. t6S 

vaat Cfanht, mib to jKiariftttit fRunHnbPriftn , fam nvEfg n 
^itt6tt i 9}(n6ebni jf e<iTg$ pna Jtpftfn af CEDbtfjotbrn. 

4t. Cf^oinaø ^. Wtbb, €S((n(iuc wb btt ERticbt>3e> 
IdiOfk 6tftoci{tt Qtlftai < ^lovibrnct, frnbtt nt efrtDcfft, ^voit 
ban gjør opmtEiffora paa fRoctumtricnnflt OlbtibS 9Rinbrtai<tttrt, 
in ^m {ig^tb tntb 9Iorbmrepaif(( , nantligm Stae^itj btt 
liiiu bfin fom ftnbrt i Sutibinaoitn , ERuSlanb 09 Xati.iH(t, 
lijtfom ojfd'! {(tmingtr af iBtfafhiin^ft, brc til btrrt jDpfnctft 
moot bdW fraott m ($zai af Sultut eg SorbfgVb og tt Stratt 
IMM i Aun^fr, btt i(h finbff ^o« nogfit af be 3Rbtanp( 
Stiimmtr. 3 ^ammt ^ man ^nbrt foiftjrStgt 9Btt"t«ift"t>it 
uf m Sotai^t'il>ning , fom bt 3nbfobtt iftt (te bftjntbtt mrb. 
Smibdrt f)Ji man opbagrt pn Alippn, ()Mit uf>rfimbt( giju> 
nt, fanbfptilig af ntigtt øamnut OpttRbtlft, tn inb^uggftr. ^f 
btjft gttMT (ran tn IBeftriotlft , Ubfa^it til Cpl^tng af obHJUiat 
ittgningrf, ntRiIig ^atlimilc af m Snfcription paa Cigi|ien> 
Slipptd I qjtooinbfm Stijlol i JOTaSf^ir"'* - f'i"" 3(f^iIbninafr 
af Siau'rn, bti m inb^ugne paa tn Xlippt wb ecaEitoef i Xtnt« 
IDifhitt 1 donntctioit. Gnboibtit giet l)an optiiaiCfoin paa tt 
6Iag< jlotbtrmtinttc , fom trt |iinbnt i' ^crbtn unbf t tn flot 
ilab ®tten i SRtbferb i aSaAfadjnfctf«. S^rb fammt £riltgi|tb 
lilffiOtbt ^n @tl^t btt fn^t Sinb af btt 9tf)0bf>3i[anb1It 
t)ijlarj^ ØdpoM Samlingti , inbttiolbrnbt {Kogtt ^iUiamC 
3}aatt lil btt 3nbtanf!t Sprflj- 

$r. ^ugitfte tt Ptevofl i fKcutn mtbbcfltt tit ubfvti 
lig , far^ilt ttptt , fflappett cm vort @(lf!aM Vcbtibti og 
S<'-!-ttagtnbrc , fom Eian dat af^ivtt ti[ M Jtongeligt a3ibtn> 
(labrrt Xcabtmit i SKoiitn. 

2atfigtlft fot btift foif itUiat SRtbbfittf« ntbtojt«. 
Xtl otbtnKtgt SRtbltmmtr optegt« 
af bt fortttnoattntK corwfponbfrtnfct OTebltitimtT ! 
^r. C $. X. iEottfi^alce , Øogntpraft lil Tbbct 09 Xotii« 

ftnip, ](atf)uu< %mt. 
*T. 3«. S. iaBfen , fottitn 3(pMdtf(t i ©Mtoft , fot 3«b'n i l^^btnft. 166 Sor^Atiblinger i 6tI{IabM. 

%tttnUM optoflrt (il ocbtntligt Wtbttmmn: 
^c. 3t C 2}eit&5, Sltatmftiiediiturg. 
^c. p. é- »irdj, M. JD. 09 S. ©. D., Æoi^ilis norjl , 

@tncri]Imdjor oj) ©(nttalfri^ecommttrair. 
4)t. 3. <S. ^urmanii'Sedet-, Philoa. Dr. 
4>i. U. }|. Srtifl,Xammmiub, $ropc»tdicttlSalIrsaarbieiinli> 

pflfift .eunb(H)itl. 
^t. 3. C. (Boltbta, Med. Dr., Bfjlptrt af et Cettpuramc 

3n|litut i Ultona. 
^c. S' 3- £• V. (Bonit)/ Stiont^lfituUnant i ^mt SHajk 

(tecH SicjtrsrtiKpt. 
$r. C Saton uf (5A[(eiiftoiie, -Xammcijunfvc, Vmtl[«< 

Bfllltt i ©(aiibfrtpra. 
j^. ^. p. ^. énitfen, {R. £>., 3u|lit«t.iab, £anbf|;p|iail 

i Solborg 09 Bjerring Jfinttt. 
^. p. ^unfeit, CortftigecDmmisrair, ZclbconlcoUcur poa 61. 

(Etoi): t 3}((linbicn. 
J^r. 3. 5. U?. ^etljoltt, StfgimttiKrfiicur^ 
$r, S. 3«erfe>i, Aon^l. fnmil oj norff SStte-SonfuI i Cnfert. 
4K.n. ^. V. Unap, Sapiioiiiiifanbtt jptiflc 3nfanimt'9trdim(nl. 
^t. 3. tT. (S. Xtoc^, 9t. 2>. og C^., ecflHtuab , t "ilmi. 
4>T. ^. 3. JO. SeUtiig^tifm, Atigfrtiab, i rbtnft. 
{)t. £• nTatiboc, 2!ran8[aCrur, 
JE)r. 3- *£■ trt^Uer, ERtginttnKcIjicuTa, i ^tit\mi, 
$t. U>. iC> £■■ »■ pio, iSttonbiEifUUimnt »tb titbtt jpt^ 

3nr<»lttiit<9t(gimfnt i ^»[tor^ 
{». é* ^- Tton&tiip, £dnbpbti|Tcue 09 Slltbitu« i gtibt Stift. 
^c. g. 3l*p , ^roojl , Sognepcall lit 3(a|lrt tj ©f jimmi, 

J^incitig 3(mt. 
Jpt. 5. ©e^ittitt, TIieoLDr., K.D.,g)toflji, ©ogiMpwif til 

^imtptløB \am mw«tili)t abiltgt Somftuflofitr. 
^r. S. C <Bvtvt afXtampe, J. U. I)r., !R. ©.ogG.W.C-, 

Øliftnmlmanb DOti Sronb^jrniS @tifl og Vmtnuinb omi 

^enbtr 3:[onbt)jfm« ^tnt. 

DjIreobvGoOgll? gorfMnMing^r i @elfTabef. i(!7 

■&r. 5. ^. VoCP«t(fcn, ®«niroR«<t)lrur9, CfftticM^tcurg poa 

^. 3*()ii røoob XOatttv. Xs(. Øtotbritonniff ergationepra^. 
^r. £. ■». V0tln1jolr>t , SngtmA, Ci^vcn af I«l»|Mp5ra 

$c. C WUbt, gi.'Z). , SomnianbriK>1Sa|)Jtdin, XoMnfimttur 

^. 71. ^rn|ltu|>, Xjetmanb 1 JDbmft. 

3:il corrtrponbrnnb« SRtbCimmtt ubnaontrt : 
^t. VI, 31. SiitU , 2R. ffi. O. , ©oantprKji til etBctn , ©»nb« 

2tonbf)j(m< ^mt. 
'^'r. 3. 35. Haafen, €(ifi«fulbmasti^. 
^. •£• $. tlogel. Med. Dr., practtfdtnbr ia^t i Xltond. 
$!■ é- TIfmet, 3ufltt«raab, $o[)ret|ttr poa IBornt)oIi)i. 
J[lr. @cf)U9, Flii], Dr., i Bctmrø. Sjerbingnardmpbe tm 27tf Ortctur 1831. 

@(lffabrt( Sormanb ^r. Conftrmt6taab @i^l((icl fbirliiiibt 
tin itpttt Ub|i|)t oeci: btt „Qtoibiflf 2;ib«f(tjft foi ClbrpnbigfiA," 
[m @rl{Eabrt ^ac bf|Iuttrt at ubfliw, mtb ^»iltnt ftt fattt i 
Sorbinbrlft noalf af J^t. Qanctllin<i.ib Tf)9mftn i gortntng 
nifb ^rof(«ferfrnt nTagniifcn og Kufn fotfotttbt B5tmcer[. 
ninjrr om notbifit DUfagtr pg bfrt« DptnaTtitg. 

ffiict.germonbfn ^r. ?>rofrtfor 09 ®«f)timi > Mrdjiont 5inti 
ItTagnufin ^(tntAgbt tti fta np af fbtfnttet (ittonolDgiff Son 
■Ajntlfc oeti: bt fra btt Xjl. ^ctu^ltpt ®i^'imi'TiTi)iv i jtenigtbtrg 
vtb bm fotrigt Socmanbt , ^t. CbftftlitutmaRt 3l&rA[>cmfon« 
aHrti)irlnin9,ni«b(a3iic3Jlplom>i(|Prift(r,Btbeomm(nbtiE)flnmarf« 
°a b(l nrigt 91otben6 {)i|lorit i Æ>connin9 tERargctt^rt 09 ^ 
gfflbt gttgtnttr« Xib, Dg fotfbcDg SiMrtftetttIft af (In JStcrtning^ 

') Ubbraa af btnnt ffittctnina oil, iianc SUCiliDnrn « fulb^tt, 
bli» nubbnit f btttt æib«|trirt. 

DigillE-JbyCOOijle i6& SiM^AttMiiiSfr i 6(l|fit6tt. 

em 9{(Ui|Ioiitn af bmnf Samling , fom mbii{ otbrrt fonuiri i 

^tftyvflfen flao 3?((Wfl(ir' cm, (it bmwi m S(riwl|( 
fra ^t. Ctxtlilirutrnont 2lbtaifam^on ^aiÅt mobtogtt tn @a» 
til etf^aM fra ^t. Qtathaai IDonner i 3(ltotia af 200 SiUt. 
T. ©., for (jBiIfm ©ura 6fl«f»rfrfB (inobt mb!j»6t flongflig« 
Ctligaliontt ti( Sdeb 250 Stbtlr/ ee(e til Sotibtt« Jertstlft 
unb«t iS.-netun([f(n „E)« iDonucctlt Ht^at". ©n^itct irt' 
to9 at ttoibnt ^r.'gtateraab E-oiriet fin STfltfrgflf* for bmw 
®atK, (jootwb ©(IjTabd« f.i|lt Kntrfærfnbt genb mi (t fnsjft 
til 3250 ntblr. eefø i Stngil. CHigationec. 

(I>l6fftift.2(f6eliiig«t gjcrbf étlftabtt Mjtnbt nifb, al 
b(r fro (n unettnt SJtlpnb« of Ssianb i ©wtria oor til Z^ 
linamt tSttblm . ^r. 1)tofrtfor 'RaxC, inb(o^m m gfnbina, 
brliaotnbt af 158 nmplntt Crf mpLircr «f bfn tii« i gpcrriij foriiiTi 
fhllttbt Ubsnotflf £imrr@tUTl(ftné Norc--ctr Kont'in^fi So>riir (hn 
WlonblftOtunbtfn), Tom. I— iri, ftrubfn« ©HlfnfeltfSmb, 
ibrt^flrtilfnSSarbi af 1000 ffltblr.r. ©., fomuott btfttmttril 
at ubbtltS, foiti gorterinfl, til uformacitbf icrf«[p(lm 3fl«nbm. 
^nmobft om , ^aa patfrnbt Wlaait at ttfergf gcrbrlingfn af bmnt 
®Mt, &ar Xfbrlingfn b«l* nDcttbr ti.iHKnbe fig, brcl« agttrmrt 
nttjlt aSaarPibt at ^(iuwnbt (ig m abffillige af €*l|tabrt« 
aUfbhmmti paa Stiatib, for vtb b»t« ^i<ri]] at faoe. grtmplix 
rtme paa paefrnbf og ffjonfom Wmit fetbwltt. gw Qevbif 
lonbtl ftnbt« fonlrbrj Q^mviorn til gorbflitig til .?•'■ Biffop 
Ooljtifetij for SCffltrLmbft til Xibit. aratmonb Xfjotfltinfrn 
•3 Jtjatmanb Srenbfen; for giDtbtonb« til Jqx. TimmaA 
3o()tifrtt, og for ©fitrlanbd til E.?irr. ^Jroefttt Æiiitctni 
Xfjocffeirifrn og (Suttoriii paulfen fnmt ^.iftot Qiiortr 
»tj-tijutffen. SJrt bi«fr ilBaiib« SRrtlftrtmng wntfr Ttfbft 
litigm b(n af ©iwrtn pttttbr «b[e .?)tii(rgt mtb benni ttp 
Htt gorating, at narr btn Hanbt SIRtnigmanb paa ^timi 
tKtffcnbf 85fl til at tjdibe eg feg« JBttordff i brrrf gebter* 
9.iml( gKinb.f(riftfr, paa bfbfl* Wtaabt fitmmtt og opnaatl. 3ie\}yrriftn anb»j pa.), al Stljldbrt foc at uboift ffn 
^eingtrlfc imob Jqi. 6>ipttatii'?initrnant iBvaal} i Knicbning af 
tionf Dbtroibrniti^t nirti faa mfgtn Xnfltangfift Oi) fiia i^rlbtgtn 
vifMt £)pbagtlft<c(irt pas ØtenCtiRb, deonHb ^n , mrb b«t 
(camit txtn bnv pbft ØrngTapljitti m bigtlg Zjrntfir, Ijar tri)MiMt 
m ft afgjort Jtrao paa bt notbiPi jDUgtoiiPKrf' o^ Clbtibti , 
Himtrt Sct)inbtligl)tb , oitbf fotbtnbt i^m ntb fTg fon SSrtltiit. 
Srlffobft bifalbt fStttptrlfni* Xnbcagnibt, øg opt»s ftnft«n> 
nignt 4)t. Sapitam'^imttnaRl XO. 21. (Braafi, 81. of JD. 

'^. 3. tTTatl^itfeit , cra|}jiumt SoIi>nitb>{}iD»t poa Suliaiift 
fniA, tror i rn €%fwlft unbtmtttt Stlfabtt em, at (an i Xot 
igjm ^ »bfrttbt m €tmt mrb ^nbfttifl' . fem te funbtn vtb 
Sttjfit af EBrebir > Sffi*|tcnainn ^c. t)r ^tieo pao Sti*(c<4>'' 
ibol øg wb l)anS Cmfoig bragt nifb Jtotirtaab tU Suliatit^aab. 
Stnriaimi fbrrdigbf tn Kpfgning af bnint €^trfit , famt mtb> 
tttitt tn fBtfhiwtft af fammt eg gorttoring af 3Rb|trifttn. 
SfftpcrCftn tog brcaf Knfibning til at anbragt paa , at Øtl^> 
in, font Ztga paa f!n iDpiuarffont^tb og fin Srljttlbtlft af IQlgtig* 
kAm af brant "otb ^r. &c jrieo*« Cmforg ttbbtbt marfvacbtgt 
DlbtibHtnning , oitbt ubnatint (am til comfponbtrtnbt SRtbltm. 
■^t. <OIi«|!(mdit Dt jrite øalgtt« tmlttnimigtti til 
(errtfponbmnbt aRrbltra,- og €JtI|(abtt Vtbtog at (fOiblH 
^. mattiiefett XatfTgtlft i ^InMtiing af gane ^ilfattt Cm(u 
fn tt 3(nltggrnbt , bti i \na mtgtt (oitrt Qliab (at XroB paa 
Stipobtca £)pmarf fom(tb , nu ba brt f)ai btflutttt at ubgiw 
Dplplningtc om famllfgt (iftotifft SRinbtfmmFtr fra bm gamit 
'un)Mti|tt iSolonif« 2tb i Ørenlanb. 

SttrttaJTtR fbTtlcefIf tn af Jglf. Sapflatn • Eituttnant 
<BtMi> 6t[|tabtt mtbbttit fOtiitning om tn Unbttfegttft , 
i)an (or forttagtt , af btn mttrttligt jtirttniin nb jta(ortat> 
Qwbtiv, i 3ti(ianr(aabS t)i|hfct paa Srenlunb* , trbfagtt af 
fifct 3>gniagrt, fom give jDpIp<ning om btnnt Kutni naruattnb« 

') Om benne gioef narmtre Oplqining unbnr iSrønlanb i b* Xntl' 
flBdtiBfæfttttrtnlrta«. *) Snbfett oMnfot 1 bttte Biiib B. 151—156. 

Coo^le J70 goi^ortWing« i i£«1ffa6»t. 

Xilflanb Cd Ubfttnbf. Øflfkbrt Drtiofl at intimt ffn Sat lil 
■t)c, IS<ipitain>£i(u(rnant (Brtiai) fot bnmt vigtigt SRtbbflflft. 

$r. Solonirbtltprtt ■ Ængfjolm ^aa -SrrbfrlHiiaab lli|b» 
€r(|Fatft, „at ban agitr, om brt bliott dam mntlijt, i itltl^ 
»annbt Sommn: ni btfegf ben ftm 3«(lint (t ^c ®Hbn i 
jtmnntfiorbcn, fnmt ifac fRuincrnt i Vrffuifjorbtn m. v., t/ttnm 
itan ba til ti<r(tt Koi vil \tnbt bc jljfttrrttntngtr , i)an blitn i 
Øtat^til at givr, tiOigf mtb Sittbttiontffon af brSltbtc, ^anbiføgn. 

^r. eolcnitbt^rtt % tX tn^Uet poa Sogm St^c^f'' 
gav m mtb Siunblr^ningft ltbr>igtt QRrbbtlft om ERuinti af bi 
gatntt 361<tnbtrt6 SScIign inbi i ^i^mailJOTbnu Xafft ^tlft wbcosrt. 

SSrl^dbfte SJittformanb , .^t. ^rofrtfoi cg @t()(im(>Vtd;iHt 
jiitn magnurtn roKlofit r^rfie Xfbflina af (ti Ubligt m 
bfn fibfit ^tiiobc af btn gamit grmilanb^t Solonifé ^ifetit. 

^TofrtfDttnic jinii vnngniifcn og <C. C Tlafn, bir i 
8ocmingbtatbeibtbttiB(tt((iutr„<EtØtiItiit&el}iflortf7etnint)tb 
marPer," fom @rl|taft(t b^ beflutttt at ubgfw, tnbaovt Sne 
Qilltng om , at ®tlffabtt viibt, for at tilotitbitngc be pbnlignt 
CpMningtc, fom brt maattt vatt tnutligl ni nftoCbt, btfttmiw 
(t $fngf:83tLob til at focttagr .^ftrrgravntngtr og Unbrrfegilfn > 
bt vigttgflt fRuintc fra brn gamit rutopaifh €clenit6. 2!ib i 
@ren(anb, fDttMinmtlig' i 3ulinnr()aabS S^jfhict, bet nu ifn 
^r. 6apitaiR>Situt()iaiit (Braaife gitift poa @renlattb< fUp^ fyf 
fanrt tt mtgft foiøgtt Jtnm faa Qpmacffomfrtb. 

. Ct ^vb( i btnne Knftbning InbVntrt faa»t ^r. SopitaiD' 
£i«ittnant Øraal^s fom ^r. Dr. piitscle Sitctnlning. ^vHH 
bfggt m neit btfirnbte mtb Eocaltteltmt og gotbolbtnt poa 
©Tonlanb. X>iift fjmli tilraabft at labt anfiiElc foabannt Uitbtri 
. fegtlftt , fctntmmelig i gjocbrnt 3gali(o , Sun'nublJoibit og 
enmtlit, og loHt at villt vært btbicefprligt mib ot ubtajtt 
en IjmfEgKttt ^(an for fammt, farat ot forfpnt mtb Bibtn fir« 
nebtn 3fnDiitning. ^r. eo(oniebt|lt>ttt ttTot^iefen og fitrt (ww 
tilbubt btrt« fBiftanb. Sa ab|Ttaigt ERtiftt og Sfttrgravningii 
' ntaattt fortta^ti, ttotbt mon btt, mtb J^mfpn til bt fiStlo^ingf , SorfionMinøcr i iS<l|fabtt. 171. 

faabdniK oiUt mtbta^r, |Ki<ffnbt at fot((I.U( Sd^abtl, btxtil at 
inHit n Stieb af IQO Stbblr. c. & 

@rl?attt tifaibt btttt ](nbragtnbt 03 btuif^rbt btt nitonlt 
St(eb til at forrtagf f<iabann( Unbnfogtlftc i U forftjfUijt JTi' 
fhicitr i Kannt 163:i og 1833. 

(OlbfCciftfllfbelingen onnulbtt, at bm fca bra4 fTdva> 
mit WiAUm, 4>r. 6iMtnb)^irn 1^8'^^"/ ](bjuntt Mb brn 
latbt €følt Srtffjlab p<i<l 3<lanb, ^nobt mobla^tt brn !«• 
tmfFt Cotrfcettfffe af Jlong Claf bm ftUiDtt Sagai f!bfl( JD(t(, 
fai at bfnnt ^lU ^^a i (ntinp D^n\9tMU/ fom te btjlttnt 
fer ttt of ©fljlobet ubgiunt 2Jc(tl, SrripttM kiatorica Islando- 
Tum, FoL IV 4' y, nu tr, fåa %KX<Atn nctr, fcctbig lil ^tréfra. 

©tatlaictn foi^lagbt tn Sctttning fta ^r. Xpot(Kfn 
lllbinu« i Vtftnø om tn af ^m i Sonning nub J^t. Jtamtnm 
noli Bg a^olbtRrptcttui €eo|itig fammtlltbt fotttagtn Unbt(f«< 
Bil(t af bt ttlbngttwrtnbt giufnn of @runbtn til tn Sorg , fom 
mtnct at twrt fta Clbtibtn, ^tnrti nplig tn optiagtbt Dtb ltoirt> 
minlf J OTiil fra Jtsftnfl '. 

$c. ODtrlimt ^eting i Sttttin, @fcrttair Mb SStlflabrt 
fot ^niinttft $i[toTit og S(btpnbtgf|tb , foctlagbt ©tl^obft ^la> 
nm fi)r tt i)i|tori|I anttflBarij! a:ib6|!rift, fom btt ^ommttPt 
©(['[lab ^ac btgpnbt unbtr 2:ittl „SSaClifc^t @liibt(R^". 

S}t. ^rof. Yt?i(&a i ^aUt ^aobt fcnbt [m 9rii«<VftHtpb< 
ling oMr ®iCb(«artiiit, oi) tn minbtt oen b( tpb^ JCiobjIabttt 
SiMfatning i SRibbcCalbtttn. 

fy. Aiøbmonb nToo^rer ' i QTttnbtn mtbbttrtt i tn ban^ 
Shibtfft Ubfigt oott noglti^Ianbltt ^aanbflcifttr, fom ^an tt i 
Si|ibb(lf( af, oft ftnbtt fra btt 83t{lp(iaI(Ie ©tlftflb for fffbrttanblf 
Galtur bet 1 e. 4 ^. 09 2 ©. 1 ^. af bet« atb«ffrift, ^"ori 

') Ubbiag af bcnnt Snttning inbfønC uitbti Obtnfe Xmt i bt 
^((VaTiftt Sftrnttningtt. ■) Zxt. fetjtt ^itftt af ^ttt 2ib«fltirt 

"ftMtmttornjntt, ofl oitbliM btimttet til Itantiqoatifft Sffe«(tnin= 
S<[ om X^bfRanb, Tom bK ffulle mcbbclej. 

DjIreobvGoOgle 172 Ser&(inl>)<n9(r i Bt\ft<Att, 

fin&tt inbfort tn SfffKmbling uf $r. SRoopn om brt i itUntifi 
Sadori omtoCtf 6trb J^trfuTba*. 

' JDrt lijb^t €SfItIi>ti rot fabrrlnnbtl Sprog 'og jDlbfpiibig^ 
i Stipfig ,()ac Tfnbt fin 3(ar<tttttnina fbt 1830. 

C* tngfl^ 3(nti()ti.irrr6 6(ip<ib i Sonbon ftnbtr bn 22bi 
og 23bt Xomt af btn af faramf uUgitine Jrchæohgia. 

E« ffotfff 1(nti([Banrt Sdflab i gbinturg: Vol. III. Pirt. 
il. og' Vol. IV. P. I. of Arckæologia Scotica i Soclfottttft 
af bt tiblignt ftnbtt Brnb af brtti Siirrf. 

2>it (Dmfpottbrrtnbt ardfaologifCt 3nftitul f 8Iom ^i |tnbC 
|T| Rfgttmtnt, iBuUtttne m. o. 

^affigflffT for bifft WltbMtl^ix og Stnbingtr btbtogrt. 

X)n fOKtogrd ajalg paa ERfuifotn af Galfrrtrtnf ,.^r. @ro<> 
ftttc ITTitgtiue's SKrgnftab ODfc Ørljlabttt ^rngtvaftn fot inl!^ 
vactnbr Zm, og fom foiibannt valglr« C^, ^labtmajn 
Catfjiafa, K. C, og Sroflftrrr Slnbrco« Uit((«n. 

Sil orbratligt 3)7(tilrinmtj' optogt« fttmbrirt: 
^c. p. XO, ^tdtt, iam wb Sanbcabrt-Vtabtinitt. 
'^r. C é. IDonner, StaMtoab, 9t. fi, i ^(tona. 
4)r. 3. Cinarftn, StaiAraob, ItfrSfoi i eanb«oonTtttm paa3«Iank 
$1. (S. (Bt&nrr, Xtigtasrrtfot, £■ SR./ 9toptttIait til Jtjcmip, 

gocMitit etb Øpanagn, Sioimtiavnt Kmt. 
$r. ^. (E. Xt. Howjo'to, Jtammttjunftt, Sfobtinfptctnn pu 

3«g*rtptfi«. 
$c. £. lanb, Xammtnaab, Sanbinfprtttut, Bttgifhotor loAn 

btt Xgl. ERtntrtitmmn. 
J^c. S)e mes«, Merf. Dr., 91. 2>., 3upit«r<iab, i JE><tff<t9>"- 
$T. e. K.. Snot of @c&nlin, 9t. C, Xammtr(»tnt, fot^ 

Dartnbf Kmlmanb evn $r«fløf Xmt. '' 

$:. fC €tiertt^oIm, XrigfaAfttfor, Sulbmagtig i ^mitalll(t<> 

eoUtaitt. 

<) ffirfultatft af ^n«. Unbrarøatlf" oetr btnnt 9itn^nb oil b«"' 
in(bb«It i btttt Sibipclft. Coo^le ^terretninger tm fiinbne norbiffc Oih 
imx famt om flørrc ^inbeémcerfer 
fM ptbtibm 0^ SWibbdalberen. 

^iCm tt iftc unøtli^ Sibrag til at ttbvittr og (rriatigf Jtuib* 
{faWn om be norbifCt ClbruA/i bur nun anrtft tn Samling uf 
grtmMnrnatt i>m, l}t).ib Nt I bt ftiMrt Xibit re funbtt rUii op* 
bajti. ^ibinbtil f)ar man tun ^aot faabannt Samlingir, btr 
tcitffrnbt tnttlte Kdttbf, ^rovillbrtt tUn 3l?ufrtc, tUn o^faa 
inan ^i inbflrantft flg til at fortlort tt tnftit gunb. {><t 
gif man bttinteb fegf at Oitbbflt en almintitlig £)Dfr|lat, faasibt 
nut%t, OMT fdmltiat mcttfligf Sunb i bt fDcffitUigr norbi^ 
imli, 03 bet fadwl owc bt Dlbfaarc, htx trt inbltmmtbt i 
clfnitUgt tU([ pnoiilt Øamltngtc, font oon bt ()ift og tfn opi 
bnjttt (loiie Slbtib^lrcningrr. %t9 btnnt Ootrfigt trotbi man 
biUtr nu at burbt ubehitft bt iDlbfiiger, fom finbtf i be meb 
^Itrbnt foc^tn i Btcerelft ^naenbi ?itnbe, forrootiibt btt tiin 
antage« , at be enten umtbbelbOT ^mmt fta 9tOTbrn/ elltt (unnt 
tjnie til CpIpSiting af be nstbifle. 

iDet ec m Selefølge, al fRtfultatet og SSrnuetfntnger langt 
litfttit Oj meb fterrc Jtlitil^rb ubbiagc« af en ilRlingbt focftielligt 
Srfiitingit, fom inbtprbtt opl^fe og trtrtcfie buer>inbre, enb af 
be enftlle, og netop faabamit ønffer og tjaahix man at funne 
ubtroge af bt @ftettrining>'T , man ijtc Slib eftrt anben agtti at 
mrbbrlf. gra Pere @gne Dg Samlinger ^ar m.m enbnu fun beift 
tifulb(i«nbige gpetre iningec , Ijuiitet ifttt er ^Brunben til, ot t n 
ortiiKt Ubfigt'om ben fSrrf^elfe, dbtib«t>mn|1!abtn tieb be fbc. 
^taiit Sunb og iD^bagetftc l).ir ^eftet, fei^ tfuc l«ngtrt-3'ib 
vil (unne mtbbrle«. 

9}fb netop nt befftint analogt lOIbfaget og gorfcinbel[tc , i 
i)uil(e fiiabannt finbeS, (an btt naiurligolie ifft unbgaat«, 
nt [ignenbe Sager og ligntnbt goctiolb maae gjmtagnt @ange 
tømme unbffCmtale; og unbtttiben blioei: bet ogfaa lilraabrligt, 
'i gan|ff at foibigooe lilfpnelabenbt minbte Digtige £)lbfaget, foc . 

Coogk 174 SIntiiiMrifft dfttnttttmtx, Uanmarf. 

al bibragt til at HiVt (R flat £ivixfSit, og fatli Olbgtan^n i 
Vimfntttiabtb i Stonb til, f^tat Wv at (unnt anøilli Smi 
mnilijninjtr og ubbca^nt Sttfultntrr. 

iDitfr ^fttrrrtningit , (om 6rc forntnttndid angoiit h 
tombf ^ftfttletnt TSart $txnb, giet liRi^t tt SSruii« fna, at 
m^n nllfrminb(t dtr i tnorbtn bei onftr btn jtilbf for ttbUmt, 
i)Dorf[a SRtifmnt (»rntt bftrR vtsttgflf Cttiyrlfrr, ny at nnn 
• ^at Stutib til at glcrbr ^j Ofb at fcf , at bt fltflr tfterbannbtn 
oinbr i(N 'uanfrrlij 2'ilt<(r[t Coj tiinnt ^amlinjtTm mbnu 
tun anlitgrt fot at vxit i bcnS SSrgpnbdff, og Aunbpabin om 
jDlbfagrr ollfii.i tnbnu tun b<i|l ufifftt 09 ufglb|lanbi(|. £n 
oil bthBVrl man^t Xir, mtgtn S'ib cg meifoinnitlig Srditj!- 
ning tif itt itbbrcbt (t [aa tiart ?p<- obtr btnnr ®itn|lattb, fom 
bm i fitrr ^cnf'inbtT foi'li'il"'- Smlblttlib arbrtbcS btr til brllt 
Sl?aitl fra fotftivlligt Sibrr, og fom-rt librt Sibtag tit [ammi 
miiiU ojjfaa bf f)(t fel^tnbt jDptrgiKlfrr bdrngtrt. 

25 a n m a r f . 

ffitb at mtbbflr b« Sanmarf brtræffmlft anliqurtriff« l5f((T» 
mningor, ffplbtr mitn at aflæflgt btn forbinbtligflt Sal til Oirfc 
tfutrn fo( btt Jtøngl, ST^tint* og 97;cbaiU(>(Sab{i)tt, $r. ^rofftfn 
(C Tlamti«^ !5. S., 09 til Snfpfdfiirfit »tb btt Jtonflf. jhinjl' 
SKiiffum, ^t. 3u|!it*rartb 3.^ £. ©pengtetr, SR. C, fom 
inrb fortit fiStrrbviUigfjtb fiaut giittt tt^tbbfltlfrr om btn Sifwit, 
bieft to Stiftrlffr etb abjlilligf martoarbigt gunb ^aw i bt 
frntllt Hat mobtogrt. ' 
"■"•riVflo »Die Wotm, forbum ^roftSf« i SJIfbictnm etb jtjettii' 
^aBitJ Univttflttt, (an nnffcS for at ti(trt ton of btn norbi^ 
Clbgranflning« Sliptn og <i[b|lt ^Ititfabrt i 2)anitiarF. J^tif 
. K-remIt SSaiftc i bttit S^g btfuw oi ittt dtc al oprtgnt, tant 
btmsrft tun, at ^n ^tr i SRigtt var btn ^exfti, in anlajb« 
tn l}(nf!gteni(r<ffg SSatnling af fabrdanbfli £)lbfag(r. lOtt mat MotiqwrifFe gfttrrttning«, Donnwrf. 175 

ttcfoi MCK httyig/iliqt at rrfart, at M Xoitjl. SKufruin for nor* 
iiflt Ølbfagrt ' , ifelst tn (c^mnttarifl tStfitmmrlft uf ttmt 
iwcbigt Jgiiins, ben nplig wb Dobtn itf|)>i>itb( ^roft^for iDIc 
Worm, XKtot twb btn Ittrb« SStolt i {)Kf(ii«, er (ømmet i 
Stfiibeift af rt mathltji famUifWIain'u, ^uotpiia f)in becomle 
EttctH (r afbUbrt tillige meb ^mt iKrrmcjIt ecogininge Oj (nb> 
Dibtct (rom bet fpnt«) nogle af banø fsttrolisfle Senner. De |Ma 
%lt[trt ])omattincr9f!a fdieltilltbe ^erfonet forbtnbet-inbtptbctpoa 
in btfpnbrcltg SRaabe oeb tn bibetff ^OTtftillmi, meb ^enfijn til 
^M\)m 19 @ap. 14 Ser«, fom ubtrvHrlij) (ittrre oeb tn formi 
unhtntbtn flanenbe 3nb{{iirt. 3tt beirt fetr man ntmiij dfitithtC 
nA fitt af ^ant Difftpit, til ^»tm DH røorm, ^an< tit {)uftruic 
tj to ettijitfønntt tntb bittC Araer fctmføre en ^M itf 18 
[niiiat Bsin. ^(bfliaigt 3nb^ifl(T rre lUttt anbragte. $m en 
nulti Svante, nafltn fomf! paa fSlalnitt, Infe« beitt laitn^e 
Siflii^n, famtibigl brrmtb : 

FecundoB Wormii tlinlaiuos liac ceriic tabdia, 

lugenji sobolem. Bi vclis, orbio lubel. 
1017. Th. Bartli. D. 

Si Ottrtge Snbfhifter ootc be fote^iUebe ^trfontr, fom fpne« at 
nnt tilfattt i d^rillian ben 5le< eOer giebei-it ben 4bt« Xib, tre 
bitrt: D. Ole Wormius, Aiiliquariiis, nat 15S8 f 1654. 
Dorothea Finke, onor Im« f IStB Æ. 32. — Suaauna 
Mudrs Datter, uxor 2da -f- 1637. Ilendes Fader var D. Madfa 
Jensen, Blijkoi) i Sliaane. — Maf;ilalena Motzfeld, ux. 
SiU, nat. 1017 f 16U1. Griffenfelds Moster. — M. 
iva» Seholderiii), EpIsC. Berg. - uxor - luger Worm, 
nata 1621 f 'lOT7. — M. Eric Torm; »oinpr. til v. Fr. 
K. i Khafn - uxor - Soster Worm nat. 1623 f 1685. 
— £)ut[{{ til ^eirt ifaa Snalttiet ftrS btt SBormftt. fiSaabtn. 
Sf((t tt i gatnilitn fDcpIanttt @agu jluUt bt poa SJIaleritt 
^ittiUtbt Stfciplt af ddrifiud vcert porttailtrtbe tftet nogle meb 

') 881 at tmbflaat ffljtntaaelfer bemarlei btf, ot be Oltfjøer, ort 
^>il(t ittt anbtt angtHl, trt inbltmmebe I btnn« Samling. 176 91mi(itwn(f* gfiertetningtr, @J«((ant. 

Olt fflonn famiibiøt ^te^H\om Mb Jtfabnttxtttifl Unhm^trt 
fom bo fbcmobtntlij ^aw Mtctt fytni forirelig^t CmsingCwnnR. 

KiØl>eu[>avnø 2lmt. S^mm« ^en-el-, ©»egtt* 
le V 6 1 gn. Q}iiJ @i>0(t(T<leti Sørø 9)?(iTt funbt ^uutnifinb YOil' 
tufeii i 3MlHn m Sind^tinfl of ®u(b, i ^oiKm i tn fHnbt paa 
8oc{!btn n Jnbrattrl rn wøtttMiu @latflu<, bft ^ai: twrtt tAi 
bnibl , cj bvorof nffftn b(t J^aEot re tabt. Ttf nnbrr (igninh, 
f. ®E. ni mib fRumtnbPtift (fff Int. 3fnn. 9, 341), fen 
man, at brt ittt tfm vtrrtt urabeanligt at inbfaiti @latfiit^a, 
Ifirbfnfor SSMfitnc, i @ulb. ;^rtrc Ifrbtibtt at bemnir hit- 
fløct br fanbfi^IiaviiS til ben b'bm^t Ztbe flbjlt ^iricbt. (Cxi 
Kotiat. »iitifl.llTiifi-iini.) 

Slamf* értw ©nbfttiip 60911. 3 9[«t6(bnt af 
{MMbjaacbtn SSfnjonetirS {lomiarf fanbl Oli ^drtfm, Sjf 
nrflttatl (c< @taarbirfanb Xbomotf ^atjfm i Kamlslillt, wb 
^leinin^ noglr S3rub|)pt(tT af tn af tct mrgri tpttt SuCbttiube 
fitlirt |IcT ©ulbiinj, in tm t)a.K tjent fom ^nn*, 4mM> tOrt 
^Dt<tb>Sinp{(r. 3 bft Rottil XunfttDIufmm og i aRufttt i 
€tDtfio[m %v tnAit foabannt t)t(t (Sulbtin^f, funbnt ^n i 9Ict> 
btn, mm i S)?u|t(t for nnbifh JDlbfagft ^ibtir iRun Itjntntt 
af @øl». jDfn firr omi^nbbbt ontojrl At oset fiuggtt i @i|)t> 
ttt i dlbiibrn, foi at bnigrf fom fiSctafittdtmibbtl, faaltbtt f>m 
b(t til ooimtlbtC i Gagatr og gamlt faiit>el attaflfariP« fom oRm 
norbifEt Digtr, Og |bm btt, ligtfia bt albflt 2ibtt af, bibd at 
vavt fim i forffifUigt afTatifft ianii. Sigtfom mnn fjar manff 
@trmplft foa, ot SoK af Xlmufliitnbtn fttbuandi] aiita^r EBcpncts 
fa^rr, uagttt brn !!Rit|l, teotmtb btnæftm nttjb rrr mtrbttqat, 
for at MtT( @u(b, t)ta btt brt i^nnfTt inDbrmtt vam Sifulbrt, 
i brt Sinbrtrn nctnfi^ ifft anfaar biéfr Stptttt for ot van af 
(tbrtt SRttal, ja flat m&D^faa batit fat faa rtn^r ^tlit foa Um, 
at iKin i t^erflnin^rn IjmU toentl at btiigr brm til at tJngr fctiiin 
ni(b. ^tn tagbr brcfor (jrOtt i«( noir afftecft ti( ginlufl brt. 
iDrn fulbr SRrtalvarbi Utv barn, rftrc brt Aongl. , SItnrftani' 
tant SotanltiUinin^, -ubbflalt mrb 61 fKbb. t. ®. 

Coogle anttq»arif?e Sftfrmnfnøtr, ®j«tlanb. 177 

Sn^xum <6r&., Balttrap Gøsn. 3 Vlbn af m at* 
trcmbt Sno fra SSrtfogmnttftn pta BaRtrup SSatt fatiftt ^. 
Eimbnuinb ^ C* Tteimctt paa ff^ftindp^ m ubmorfrt wt 
(Dnftrwrrt ^ibuta of fmuft Xrbribt, nafttn 3 Zomrad tms, 
fat itn tengfte Søili ^ac bfn trt tftU brtitbt Jtnppptc. 
Spicalfitbrcm te btmrtt tidigt mtb Staalttij og 1)n rabnu fin 
Spanbttraft. ^u rdcfamitK SRaobi funbt .^c. QføblatK 3^rf 
Stnfen i fSafftiup i tn XøM) fra SJIagltnKirt «n fmut <SeItt af 
Stdiiu mcb S>Vm paa btn tn» 6ibt fatnt Sttibtjiratrc oMntil paa 
btsgt U hnbt @ibtr; inbfmbtrt af Øogntprafltn, $c. Ø(ift<> 

SisnbbpditrttT @ojn. Cwn i m poa j!n SRoc! itligt 
gtnti f)ei , omtcftit 2 Kltn unbtt ^otbrnf jDwiflabf/ fanbt 
ØoDTbmaiib t&illum Ø^ten tt @taetai af Sm ubm ^a«'' 
4^ Som. iieit og af 5 Xomtntt« £{amttn, fljønt ntppt brtitt 
put m @(ti>e, bog af b(bn 3(cbrib( tnb bt faboanligt; ^frt 
lisnmbt fpoctbfi i !nist()(bfn ; IjViiU firap E)tnfmu[bnbt. 3 
Xontt fanlitt« iKt minbfit Spor til fSttn tUtr X^, men b»> 
\a<A aBtnt Sotb 09 btri inbvoitbt $[antr»bbrr. 

SKOeriHebocg 2(me. ^oiboe^rt., e^fborg Sojn. 

Cmtrmt 300 3(1. frn btl bttimbU -Ølot ®9(boig6 Sluinrr poa tt 
6ttb, fom antagrt fer^tn at ^aM uartt ®øt, fanbtt6 tt far* 
btM titl coitrttDtnt ØlagfDfttb af 3trn, omtrint fra btt 14bl 
tEtt 15bt Xatfjunbctbt. ^octit^angtn tr ligt, og ^aaribtagtt, 
^mf btt UbVtnbigt ti: tabt, tnbtr fig i tn {{or, rutib, poa 
SiiKmt ^abtt^lt Snap, ogfoa af 3ttn, btt Otb Srugin (oi 
tjtnt lit SRobtKtgt. jtlingtnt Soengbt tt 36 Sammtt, og 4^aanb> 
Ugrtl 7 Xommtt. ■&<■ Aonstltgt ^ei^tb ^rinb« 3r(&*'i^ 
Carl C[)rt|it()n foritrtbt bttti Soatb til SRufttl. 

Ølftyitt^t^., S3Ktldr<@Dgn. SitTtnafeiEToSiarløftXre, 
C^ctflfati pcberfiin Rvag^, fanbt wb CStauning i tn paa ^ont 
SorblDb BKitnbt $øt ^(gtitbt @agtr: 1) tn tibn{t ntRi'" ®(^ 
Umr, ganpt af Sotm fom bt i !norbtn funbnt Øu(b>UlMtt; bm 
naf2;æommt< ^»tbte« 4-SoiiRn««iD>imttrr. 3ø9tiifilif 
IS 

UKjiiejbvGoo^le l7s Sltu^Mriflc' Æfwrrctninfltr, @|aaanb. 

UK btn e^fiia km vtb Xt^ib fimbnt 9[at>Um(, paa brt wn, 
at be 4 op^øitbt @tculn, [om ubgau fra brnntl JSunb, mangb 
IMd btn f^r btfliront. ' I>fn (i ganf!« ubm ^i'otrr, tun af 
rn ntl Soim. CStatftt it iHe m(|)(t tptt , og fatCiT tibt i brt 
g»nliat> 2) Steninsd af tt SconctiSeflaa tIC tn XTJtfpanb, r«i> 
f)m vsxit Dititrmt af 6^ Xomntf« £>iam(ttT; U btftaat af J^iin> 
ftn , ^noiDtb man ^ac funntC bart tUrc op^xrngt @panbni nrb 
bt to fOtflas, imb (lUilft {)anltit ^ac vant btfa^t til &åtm, 
Cn^liplttc af en ombeiet Jt>mt, ^sontb SSpanbme vmjtt 
fXonb tr b(røm bt(I<ebt og r«iti**i<"Hbi « faint cnbtlig aftn« 
ninfltrne of fim btfbt aRcMIbaanb af IJ Sominf* JBrrbe, beorBf 
tit i^Tut at &aM citFtt anbragt mbbtnbig obtntK, mm bt anlin 
9aa forftjtUiat Strbtc ubvnbig. Sabwinlig ftnbt« itfun SSrnl" 
Øptht af btn øotcflt SBrtalcanb famt ^anftn til faabawK 
@panbt. fBtm ^at langt vattt uoi« om, t)Mctil (t tad Øogf 
Immmt, (»ulr og paa btn tne @ibt aob« SSttalftptttc , tmbitf 
ttbtn af Øelo, ^ot titntj inblil man om|Tbrr bltø 6fmit<Aim 
fM, at faabannt tnbnu finbr« (ibbmbt om btn vore Xont of 
mi btt Jtongl. JtunltiSnufrum osttnbt @panb af obtnomtalii 
Hit. 3) @n glat ®ulbfingening , fom ubPtnbig re tontMF og 
ttmmtCig maifio, mtn i btt ^lU iftt ualminbtlig tUtt af foc' 
trinligt 31rb(ibt. (i)tt K«ns[. Sunf}>mufeumO 

■^Olbcfe Tlmt. ©fipping« ^r&., JBifgningt eSogtt- 
{Qtb XocorfljctTing i in mtUfcm ^ngtnbrup og Stumpnup bt> 
liagtnbt SJIoft opgcoocd ntbttRt £tt[ af tt i^jtlmvifii fra itn 
btbtti^t XtbC (tlbrt Q>ti:tobt, ^ebt af ajronct. timmtltg tnub 
fiet, min af nbmacht Vibeibt. ^n ^t flutttt omfring ^' 
gfn,.forfpntt mA to {h)ct XraOtr,- ^noraf tun bm tnt ogrt - 
lidt Ctptti af btn anbtn tt i iSt^olb. tSa^wr af btm n f«^ 
giott til^agitlpttit meb in |Idt Slittr. 7if ^fbilbningrr, fm 
davrf af gamlt ^jtlmt, (an man fonnobi, at bir mtlltm bttft 
to SraQtr, ijar, fca ^Ulmmt Coicbtil, gaatt m @pib*'nib, 
fbt avbifEjrrmt Otoftn, talbtt poa jDlbnorbiff nefbjerg, «l 
ot Xnllattt faalibt« i btt J^lt ^ac rutttt 6i^tNt etb bilft f«' 

UKjiiejbyCoogle tntbt Snbrttningfr. ^aaSocfibm, tntKnn ZraKttnt, (ifit tm> 
h( SSunbffl, «dc, Ut eipttrt ^mittt, m tfinb @ulb|rfabe foft' 
jjtrt, fem fttm)s'ipT bt unbrc bm anbrafitt gitottr, btt bi|lut 
i SpiraEn, tiUtge mtb fitn anb», btt efft fig fem epdøirt Hu • 
btibt. QlatiPr (igiunbt 3<n>tti pH paa forfVitOfge ttlbgamb i 
SSuffft iwttRbc CroiKtfagtr. Stptht inbftnbtf« af btn boM* 
ttntK ^ittrtbtffoytb, ^. SufliMroab Vctt, fom Xottt ifTtc [igrhi 
M inbftnbti b«i anbcn ScuSi, btr manglrbt. Cwrbrltn af jljtl« 
nm ^t man bnimob tnbna tfft utntt faa ^Cbig at finb*, ttagttt 
hc etb Sørwf iaringtn frtmbtJrf tr om^s'lis'«- TøSt 'f^" '*it. 
3 tn Jgiei txb VOrt^ugt fanbt .^uulmimt) Httl« S^renfcn 
i @(rrt(ev, onUrcnt » ^Id ^Itit unbtr 3orbnt, tt ubmorftt 
@iNtrb af Scon«, ^Dorfoc ^n ttl^olbt tn tbevam. ØOKibft ^r * 
m mtgti fjclbtn Sonn, ^^aanbtagrt tr af fammt SRital 03 jlebt 
Mtibt; brt te sonpt ubm !Ritt(C, ^i< ^nbtnbrlft fpnt< at 
Mttrn ftntn $oc6(bring/ 09 tnbtc fig i tn 3<cat, fom btttaatt 
af 10 inbab bettbt Jlrggt, (igtitnbt fcummt ^om- SRtStm 
i(n n tn opltmitnbt Xop, mtb fRmgiirattr, mtgtt ligntnbt 
m @ftut, fom bm bog ifft tt. ^aa frlM {jaanbfangtt fiitbK 
itåni e% fmaDttt fKtngjitatfT. $aa tn^Dtc af bt flabt Cibfc 
df bin Z)ttt af ^aanbtagn, dooti Srrbtungtn gaott inb, 09 
\m, mob €<eboant, tr ligt af^attn , Ifttbtnfbt at btn tKtit 
p\t\tt at wtit gjrnntmbTubt i rn {laltKirftI og forfpntt mtb 9lit* 
tK, ftt« Sitattc, btr fvnte at fonftillt btn Htt af ^oalfloM, 
[did lutmlit diu ubgaatnbt og nogtt ubBibtbt Øptbftr af Sggtn, 
Z)a ^unbtagtt n nogtt bt^abigrt , fttc man, at btt te bItMt 
hit Ben m Jtjarnt af iin, ftm. n forbltbtn btti; af bttte ' 
'i |I<rt emtiT f(té, al man i btn ^rbtn^t Xib< tibligrrt $f> 
riobt, l)ooitiI futibfpnltg foabannt Øagrr [)(n()ert, t>^t fdo mtb 
StibtnCigfttb fegt al f^art SRttaC, fom ba maa ^ut Mtitt 
fejtlKirt. IBCabtt, fom E)at uattt bnibt 1 3 ØIpKtr 03 nu 
mongiK gjpibftn, f)m faa SKibttn tn brtb @trib( , btr tt nogtt 
ufllibt, fom btt fijate, wb ^tAfning. etwrbtt inbfttAtt« af 
'^;:[tMfegbtn, ^t. QanctUifcaob <Ettbt. 

12* 
!.,■ , ■ vCoO'jIc ieo 9lntt(|Mr{f7f Cftcmtninsn/ &\tt1i«ini. 

8stIt<I«» eeøn. <Qt^ at ^(øit f m til fFn ISoatb ^ 
ntibt Qni, bn fotfitn f)« voctt tn flRof* af 2 til 3 Xnb« 
SanM CtciitCft, fom tiai ft^t nnbtr Slanb og tmitt utff«[ig 
fer SRtnnt^ti 09 jtovg, fanbt Øancbmatib, pt&tt tZitirtn i 
geStlleo (t ubmsrfrt €v(iTb af ffirontr. Z>n n t«tagtt. Sku 
btt af 29 XDtntntttf eg {Manbtogti af 4 XomniK* Sttngbt. 
Vda Sffitittn df eii^t n anbragt tn ofi^ritt, ^loninb Ctiih, 
•g ftb tnft af bttrt 6ibrc ftm minbn, fom blioe fraaBm og 
lebt fønmm mob Spibfrn. ^^iMnbtagtt rr foftgiott til SloM 
stb 4 ^rt Olitttc, fem t» anbiagtt i tn J^Ivtitht, cg Itgnt 
noglt Jtnopptr, ^uoimtb {Ktfttt re gtnt. ®t)»bhiapptn (t fnA (f 
netfttn oea(, famt brfat poa btn ubab|laaenb< 6ibt n»b (tn {tot 
og 12 miRbtt Jtnopptc. ^aa {»oanbtigrt finbce fjrnbcligt og 
btøfmit @pot af, at fiti* 2>rli betaf ^aw Mtm aonlogtt nib 
tpnbt Øulbplobti, ligrfimi ogfiM 6poc af Snblctgntng om fin 
af ^itatnrn, fom bog nu mtp ttt emgiimt af tommt S»'*'> 
Sfttr €^an«l ^i fl eiag i gomlt Xibn jloott omtcntt tn 
eø«f(f(ub fta btn ommdbtt SRofi Dtb tn Bantt tBii fsi, i«, 
llgtfom ^m onbtf ^øii ^tr i Olocbtn, Faibt« fBtobf)eKn, fsteu 
wb ttitpbt ®(tartt ttt btliggfRbt, fom btcrt ØtoOR af e(i>b> 
goatbmr. iDttft Stabilt maai ttbCtbt« af btt olbnotbi^ bidt, 
Cf^ing; ogfaa i bt gamle itranbfh og atigtifnpijh jiaaib^^ 
ptibti m<in unbtrtibtn bl<SS for bidt. 3 bm ^btnfTt 2jb tilb«tt( 
ei*f< Setbtr XtmpEttnt iKti jDfftrpIabftnti i Setatib falbtr« h 
. hofHJar&ir, men bt tuttbt wl ogfaa talbt< bItftjarSir tlttt 
bUtgarbar. iStb ^cn« tnajcffnts Sjtimtmrfirf i Hud 
1830 owctaftt Smbtrtn 7Btr^ei{ifammt btKt Htibnt CiMcO, 
fom poa ^n« SVojtflat« SBtfaling of ^r. ^o«ft CJtfi^tt int< 
ftnbttø, '^DOTtftti bre iltv tilftiUtt gittbrrtn tn £outt«r af -SO 
fflbbUM. €S, 3 Karfitbtii af Sttbtt, ^im bttte Bwitb foi* 
ttt, « ftmrt funbft tt anbtt Soorb af Øionct rarb ^annbMg 
af fammt EDIttalblanbing , fom bog (angtfra ittt n faa iib> 
msTtrt fom btt fbtrigt. X)tt6 Ølab, fom ^c tn ep^tt eirih 
paa SKlbttn, faml gucci ti[ brggt efbtt, tt 22 Zom. bngt' 

DjIreobyGoOijk StnriqAnrifTf fSftmttniaitr, &f9ttani. 181 

og ^nbiogtt tr t>[ot t>A to IRittK fcfltt til ramtnt. jDgfM 
htt( in»frnbtt< af 6»btie ^taf, {w. ^mft JDtfct)«. 

©bB ^t6., ®rr«iiige Sofln. $a<i tn aRaH, Ut til* 
^ ari&erB É,arrett, Ubflptttc fra 4>«t(ftnip, riafltr m ^, 
i ftnClbn SSonb«! t>ift» graM »ftn eiottt. ^m tKgtinbtc bnftr 
»t fm Sfotbtn btirt, 09 fttbte ba pou »t ettniitavtammH, fem 
ton aabtifbt. 3 brn «nt Snb« af btttt fanbt f}an tt ^at Uri 
»t, btr fttat ^rnfmulbnbt, og nogit ubtti^irlta« Øttmragtr, 
ftm fflbnu jHt tre inbffitbte. Sraetamrtt bftlaati af 6 ^rt 
€iKiit, btr bctte tn #n»fl« mtgtt flpt EMrHggir. $a<i btn Hb» 
wnbigi 6ib( af btniu JDonllggrr finbrt fltre raoe Btflunt fnN 
tugnt i famnw Ømag fom be man mrb Qbunb ^dbrr fot at 
Wtt b( »toftt norbille 3IfMbnina«t, man ^ibtJE Ijfnb«, f. €(:. be |wa 
XiBithJKonumrntrt i efoane, ftwr bog Tlfbirbnlnflttn« tr« an< 
bngit inbt i Sratrfammrrn paa b( flabf Slint, btr botn Cbrr> 
ligSttn, ' ^orimob b« (irt finbrt ubMnbtg og paa ftroe £)otr> 
[iagnm. 3bianbt bt fitre bunttt 09 ffmpb gonfiWinaft finbr« 
Ii9n»i Snbgangtn fOagt ub^ugm tn Jtitbft, fiirbttttt Drb Jtorf, 
fim tre onbtaste inbnt i btm i ligtCfh« flljttn« man HI vmpt 
Ton ni nDstnlunbf glat glabf af 6tnMtt i brt minbjlt nt Cangc 
SKbt, b« t)aw £iagtb nub bt raa>|h af btm, ber nt forffliUfbt ■ 
> Vnt, XttR. 4 83. 2 ^. Xab li btt tnc ^ar 8, btt anbrt 
10- btt trtbie 25 Konfatb. Steittt efKrrrtnina« mtb Xfbitb. 
BingR af bttte i Danmntf i f{t Slog« na^tn mtftt SRontimfnt 
wittT raan at tunnt mtbbtlt Clbgca^ffningin« ffitliinbtrt. Xt 
^ i ISraotn inttt fanbtrt af ffflttal, fpnrt at bthafti bm Sar* 
notmiiig. man ^ar om biift 'gettfiittin^ta 3Slbt. Stb tn Sif?* 
tDKcrift bl» ^ant .^eiatvaibig^tb ^t. Sifbp p. C. m&lln 
»pniBtffom paa brtte ^«ift mttrlffigt SBonwmmt,. om ^(fit 
fiibtjl alMH inttt dat octttt btfitnbt. 

9aa S^tvte fBpt« aRart fanbtrt tn anfttlia, ffient bog 
iHt mtgtt fi'Cbtn, ntbttfan^P Gulbm^nt, tn mouløn d'or (fao 
!alb(t af btt :fM fammt fbrtUtlltbt eg-nu« åei) fro btt 14bt 
^Mwtbc. (3Ht Kcnøl. ttTyntcabinrt.) 

h]i-i--b,Coot^lc 1^ Slnti()MrifI( (éftmttaiaitr, @jffll<inti. 

{»{Initorp unbfr (Stn|I>ibrt fBctsmtiMb fanbt ®i]iRbmaiib Oens 
S>lftn, paa flab tBlarl, ta mt^tt ma<iib ®pii<il>9lm9 of €!«< 
Intm (fil i Clbltbtn brugt Slanbiitg af ®ulb dø @eiri). Ztm 
fimrt blot vt ^ow Offrtt liamxrt, o^ n folgtlig tun af fimptit 
Xtb<ibt, oa faoltbrt ligntnbt anbn ©ulbtinije, btr ttt fønbnt wb 
bm ^tbrnfft Xibtelbrt« (tibtt ^iobte iDlbfustc. ERRigm « 
PJraht STtufcrt af btn natixEirnbt ^tbntgcfiw ^. @r»D. {n*. 
(Sh^imt etoteminill« 21. VO. tTToItb, ligtfom forfMU m ftn, 
atbtM lijittnbf, paa bm fammt !Kar( i fin Zib funbfn Ønlh 
ting bits fiiiattt foinmt af ^r9 Subtt, a^angm Qtfjiim 
eiailnijnillrc ®»m OMC^tm (BoMtt ITtdltFc. 

eiageir« <6t^&-' Sittteb«* €$0911. 3.tn ØrnuManb 
|Kia ®[oHbj«Bbti< SRotf' i SKiil 0. fbt Ølaatlfe, fanblrt i 
3Cant 1817 tre malt, mtgri motjitie gjtntitmffaantt Sulbringt, 
^ie jDonndfe [ab» fmnobf, al be mtuliatn (»ot Mnt (icllist 
Rittge of brs Kit, Tom < b'R ^tbtnftt Xtb btuaM Mb &U 
Vflaafltlft. 'fioå aalltfl<atr>nant^ SKpntK ftnbrt 3Rnuif|b 
Siøuctc fnr^iHtbt, ^Ibtnbt Slinat of btnnc gorm i ^icntbtnu. 
SRttaloenbifn af biffr mcerttriat Btptttt, fem nu tpbtMRt i 
Aunll'aBufttM Øamlina, Hn ubbrtalt gmbnrn mtb 4,964 
Kbblt. 87 et. 91. iB. 1820 fnnbtrt omtnnt 60 etribt fra 
famne Vimlt (t Clpttt foratbiibft 6«lo, fom f)at ubaiort m 
!>«[ af :t)afttt til rt ©Mccbi eg i 1830 untwr fn 9« &tm 
i ffliK bra famntt Øanfr m fttr gammtl 91«a(t af 3mi, I|m* 
Aam itu n (ebbft paa, n»n ttftaafr af tt flobt fmtbtt etigttt 
3»n, btt bos &«>i Snbfnit, fom [fani bt fcebvaiili^. @nb(t tr 
najttn i ffoim af tt XriétøDerblab. Stnnr 9tøsli, btr, tint 
ttmmtlta iammtl, bog ilU Jptut at ^avt nssrn gotbtnbtlft mtb 
©utbtingfiK, inbftnbf(6 of J&t. MtgimtnKctituca Øuonftflit.' 

Vefltnjlaeeebjers $r&., Btnbeiøv Cogn. Stti 
^tlning pna tn mtb JtTotfbv oerrgrort 9Rart i bttit €it^> 
fen ^ntr unbtc ®rtt>fla&tt $o[(ltinbDtg , fjttbtt« to poet fSlt' 
laCcinat, 8onf(t of «tn« Bonn, 5(rbtib« 09 ©totrtlft, famt 7j 

- ■ LKjIreJbyCOO^Ie SIntiqbarJfFc <£fttrmmnitr, CjcMlant. 183 

Sommrt Sjtnnrmrnit. Sf br|taat borc ifar of m lunb it^ 
aB(liil|!dn9 , fom vad Hnbnnt te pMit (tab; V'i bm tm af 
iii^i n onbtaat rn -tKijr,' ben anbtn tt btrimob ombøiti eg 
ytih« inb i ^gro, iiwntb JSingm lutW. 3 b(t gmbt««, 
mSonbtfuI, paa tn uolbfora SRaobe bat viUtt lubctfva«, om 
9{ingnit ean of @uUi, (rar i)an biubt bin tnt i €tptf(t, og 
bRWb bttpbtEig fotringrt btn« ffidrti, ()»ilht brtomrt of« pltiit 
At 9t( paa liantnbt Slaabtr. ^t. jtammttlrmt S- ^ 'SttM 
af ^olpetn (wt ffim!« bief( Wing« til OTuftet. 

Pcafløe 2lme. »jepirfloB ^eb., ^tirf^Igi ©efliu 
Stil @iniu«gtaonjiig 1 m ubftpbtCig !Batt* Mb Øvan^bjcrg 
UBbft Siallvr €tift fatibtr« félgfnbt iDlbfagtr fto bin ^rbtn^ 
Si)): 1) ^ mrgrt {lotgttula, fonnobtmlta fci^ni et progta 
fulbt St^ftfiKtnbt, f»m bo§ nu (»ai Itbl mtsrt wb at lijise (ang 
Sib i Socben. Gtunbploben tt of BrotKC, ajtnnembnibt faa* 
1M at fite ^Wotbanbningti ligne i Sisurtn rn gob[aaIe. 3 
^ibtni f^t oetrtt a»biagl ncgtl ubmarfet, fom nu et tabt. 
Stiaf rt lun en nu I«« Selotina, fom l><a omgiort 9nibpun(> 
"t, itlbage. 3 fict >&lemrc (kim btr oaret ligtfaa mange op< 
5ntbr eg fptbft opltaaenbt Stflobopper, af ^olltt nu fun een ^il 
»i itmingemc af rn anbrn tie tilbage. Xantm er uborbeibrt , 
><1 20 tunbagtigt Xunger, twoiaf mange bog nu e» (otte, :f<ia 
boiltt fuw øuret anbragte ligt faa mangt opfioatnbe @eIiAop|Kt. 
Zlm ^(t ubDtnbigt Co(T(tabi i)ar uartt telagt mtb mtgtt t^nbt 
®iitt. og @elD>$Iabet og girtningtr, btfojltbt mrb @«(VRitter, 
tli»nf mange enbntt tee tilbage. Sag poo (tor tn S^Prn Me< 
n> onbtagt,, af (wiKtn, faaotlfom of Staaltn, btr inblagbtø i 
funmt, 8t«ningtr ett lifbagt. 2) @n fIRvngbt ^tffjrfligf ttU 
^It (unjtige $er[tr, nrmCig a) 6 &tptttt af gjennemfigtigt 
@(>K, foalebeC forfsrbigtbt, al forfi btn inbrt Stiamt tt bltsen 
bannit af btnne 9}?aitri(, fom tr bttwn oUKlagt mtb tn gonfCi 
t^nli @u[bp(abt, brr igjen tt hlt^ata ootttrutltt meb SIo6. 
^cijitnntm maji fttc @ulbtt. b) €n. |1ot fiictantti $tilt af 
m If[tbtaa gtaSagtig pJlMlt; 6pib[tcnt ert fontbe giOt. c) Sn 

!.,■ .hvCooijle 184 SlfltiqtMrifVf Cftmt'tningir, &j«flanb. 

. SRfrngbi mlnbtt, (Implt ^Mtr, nimlig 16 Ipftbia« af m glalf 
agtig gRatfr. 27 guh, 9 bvibt af fammt QRatrrie, ramt 62 
ttbf eg brunt -^f tn fiin brsnbt Smmair' ' fotn ligntt ftertti 
laln. Sntwibin ^1] tn jlerrc og 3 mlnbn Sloopreltt. 2Mli 
^b nocftliøc Sunb inbrtnbM-, if«[ge Sentee tnajtltat 
Jbtønningtne 3(I[tmaabtgftt fBlfaling, tftn Calln CStifn 6ti' 

' ratPrt, ^e. SrttSHKc ^c. Qt^tiim eiotS* og SinontemiitiPfi 
amt 3(. YV. moIlSe« Snbfliajns. 

Stttins ^r&.» £itrt fitbbingt Sogn. Stb Eillt 
J^ingt Spt fanblrt: 1) St noget btPabtgtt 4>aanbtag til il 
BTOnu>etKnb af [■"»(( Zrbtibt. SBan fttr, at {louBbtagtt 
tt bbMI ^t oMi tn Jtisrnt af Stir, fom ti forbltorn inbn i. 
Sfgtlrbi« ftt«, at ÆSoaibtt ^t, fom fobøanltg, oortt btfaØit 
til ^oanbtaitt mtb Qlitttr, bet trt mbrogtt i tn ^albclrftl; 9lu> 
P« vtf». At @«acbit ri ti bbtMt bnibt i btn ftntn ^i. 
2) €t liK*, mm ntgtt Httbtnt glintjtpHt, fom tpbrlig btttft 
&ptt af, at man af fammt (»r ubbtubt bt faa fotbtt SIint> 
pcRtr. Z>tt ^It €StpKt tr tun 2 Xommn langt, og glaHinii 
IfQat Mmt foa fint, ot bt Funnt antagt< at ^w Mtrtt af btt 
Slog«, fom' man ^ar funbrt fnbfatn longe mtb SAtmt af 
fpibfe Bttnfiptttt. ffitb SRufttt ftnbt« «tl tt foabont IBttn^fh. 
nttt ubtn btnnt Zilfatntng, fam btrimob frtt paa tt (Sttto' 

. plor, bfc bttMcrt otb UniotTfCttté>€SamIingtn i Sunb ((hdtrt i 
Jtobbtr btb Bruaelii Specimen mt. bor.. Tab, 2. Fig. 8. 
es Øjvbeigl Samlingir Tor Nordens ForniilBkire, 2 Del. 
Fig. 129, ligtfom og tt anbtt |inbt< i btt jtongrilgt SRuftum i 
BtiCin. Xf foobannt glintfl^lttr , ^voraf man tpbtlig fp«it ot 
Slsfftr ^M MCCft ubbugnt, (jinbtt man bibtnbtil fun to (tt ^t 
i SRuftft og tt anhtt i Sunb), mtn btggt foa fioct, at bttpbt> 
ligt $j(tf)fibftr (unnt tort bltvnt tilbugni af bt af btm ubbntbtt 
SlaHtr. Citff Øogir ffjtnftbt« af ^t. ^topp lengtl^at&t. 

Sarptløt) Sogn. 3 tn Stoofiei t Øtnt^tbtn af 8anM< 
bptn SJacptlev fanbtrf tn Sd @[a6fluefrc af | SFommtt £tii> 
mttn, fom trt runbf, oointil conptrt og.^tft, unbtnttbni 

DjIreobvGoO^le 9(miinwri(re Sfttmtnmtt, ©jcrBnnt). ±65 

bnimob flabt, og bart fM itmt €Rbt 6por af at »ott banmbt 
Vfb at fnKlt'' t tn Sonn og aatm bitltmtt til al fnt fra bm 
(iinMrt €Sit»- 3 rn @rat>E)ei nnc XAlKorg gar man foc itogU 
Vflr ffbm fiinbrt (tgntnh. 3 b'89t SuRt) tn fl'Tt Øt^Hrt 
dttibt 09 gult af ni pnceDainagtig Sffatmt, anbtr tn brunt mrb 
fottt glammrc i, aittc atibt« blaat 03 grennt. j&tc 11 ingtti 
3t)ti)[ om, (it bt6ft @lla8flii0ftt ^aw ettTrt inbfatttbt Eigtfem nib 
om{huib(t ?@b(({Irnt (fn cMnfot unbtt Afebtn^aenC ^mi 6. 
176); b( mbftnbtrf af ^r. Xammcnaab og Snfprttnit Cocp^ 

S<tf^» ^r^., Satift Øogit. 9}tb Stortfinbt fanbtr«: 
1) m ntlbdi tiUt og fmuft uborbrfbtt Stetnbap ttja fRing/btc 
fm ub fom om brti var brrttt. 3 SRibtm tt ^udrt (un liffc. 
tm ewifit e!ibt n ^aio afrunbrt og tibstnt mtb 12 inbgraHbc - 
Jtrtbl|hibrr, S(K anbiti Øibt ri flab og glat. 3 €!ttnrn fdo 
ffrt @[imnfrr. 2] @n anbtn gan|tt lignrnbt af fttvfammt Vrt. 
3] @n trtbit af tn afoigmbt $orm, nsjlrn fpibft tiKebtnbt )Mo 
btn tne €itM, bo^rpaa te anbragt m Artbl,' btftiiambt af 6 
Eirfltc, terrocr pna brn anbtn. 4) Hn fjtrbt mtb pnradtlt 
Stribtr. 5) Slo @t»npi«tr, gifnmmbortbi i SXibttni ffjtntf 
brt af $1. $tD»|i CngellxiT&t. jDitf« Øtrfnbopptr tDtc fRtngt, 
fom man i Xpb^lanb, maaPtt nbrn @runb, Ijai talbtt @ptni 
brifttine, f!nb«> ifft aSeni af 6trtn, mtn fhmbum ogfaa af 
n»srt ^orbt bronbt Em, )a ftlD af ®la4; bd tr ifft uf(tb> 
tuilist, at man f)at funbtt fonbannt oorn i Urntt, bvflftt ub> 
tiftr btrt< ffvit TfSltti, ^oorpaa bet tUfrt tun oart ufttfti Xitnbt« 
mtttln; bt fltlb, fem m tomnt til ®amlingtcn( i Xiøbtn^im, 
nt fanbnt i Sgntn omlring Hatift. 

ZyhievQ ^t^, Otiieie« Gogn. 3 tn IlRt fftat, btr 
lebtt fra Sliiem Xirh ub, i ®u<aatn, ^oéc btn ff[atcr eorec 
S)(iin, ub'btn f<ia(a[btt Sangrrt' tDtr @tangtl>Sco, fonbttt 
»b SSathn« Cpmubbring tt ^aonbtag af 9Rt<(tng, maofhc 
til m SicBanb<(M|t Stt ti lunbt , prpbtt mtb opb9i(bt )Bog> 
ftttWt og gfguttr. Sril fy»t ©ibt fil« eiaemt JHS (Jesus) 
6 Sangt gjfntag«, og unbtr (jwrl 9towi tt ftim (agnua dei.J 

Cooijlc 186 S(nri(fDarifft Sftcrnmingfr, ^tta. 

Stt ^ttt taM i m Xiutp, ^mtiri te Øtmptiiintdoubn fect^UM. 
iD*t inbfnibirt af {tmtMføsttin, ^t. StaHnub Q^^nfyiiUu 
' niøetU SlmflURbeSogn. SSib at grflw tn SJanbsnfi 
fanbt @iiacbmanb i^ne é4»rf n i Slaabprlillt, tt e^btnuol uatn 
3o[btn, ft Kunboanb af fiint ®ulb, fctbtM liantsbt tt af 
6elt)/ font for faa Tiax fibtn opgcovrt Mb Xerwftimrittg liHigt 
mtb noglt cu5fh SRpnttc, af l)tiilf( ben pngftt mc prsatt V« 
232 <ft» ^tgira (U» 646 (fttt Q^cljli gøbrrf, af m SRcft i 
GenbioXicftbpt 6agn paa Saljitr, og nu finbrt i bit Jlsngritgt 
XunjtiSnuff um. Cotiftbcn , fom i/ox liggrt ooti $aanbl(brt tUn 
Xcoun, n btrbt^, og afcugtr tfttrftnanbtn ntbab til bcggt ®tlM 
fra tn i Snibitn ubgaiunbc tsTt @pib<. @nbtn» nt fntadt eg 
ubflaatbr t Socm af tn SRrlaltcoab, og nt faaltbrt bitCtbt on 
tiinanbtn , at bt tun txb (nftttt £tittgl)tbtc (unbt aabntff 
min (Utiø tw @m;ifftl otint btfltmt til at btiot f^btnbt en 
Knnm. ^irott'nc poa Cetcflbin nt bnlS inbflaarbt, b«U uh 
brtont fta JSaglTbtn. 3 9JIibttn afbclts $labtn wb 5 rnnbe 
ubbrtonr Aneppfc; til tfVtt 6ibr ftaatt 3 anbtt i Srtfant. Zri> 
angUrnt m jnbbprbfj foibunbnt pcb inbpriHtbt 3ii^tc, fon 
titbt i (t ØlagA Hfbilbningtt af lEttett. Sit @tbtn» f(ft te 
JtOTJftguni: , og (nboibtrt paa \fon tt grasttrt ^vxtt, ^Mci tt 
SJttbbtT^oMb (t inbflaatt, Stitt ^(Tmbaanb tnbftnbtrt af Zmtt« 
femaltfTin, ^c. jtommfiraab paulfin i Stegt, og Soibitn 
gebtgierbtø Sinbtttn ))aa btt Jtongtlige !KtRttfamRiei< %wvx» 
ftaltning mtb 60 ERblc. 44 Gt. r. ®. 

Samlfiolt Sogn. SStb Qttefiegtapmng paa tm af 
.^eotbgaarbcn 3)Iatienborg« .^oomarttc fanbttS .tt fint eg mtgtt 
malftot ^owbfmptft af iSrontt, banntt af in tpf rifltt King 
af 8 Sornmir« Sjamtttt. Snbnrne iie ubflaatbt i fion onIi 
$Iabrr, fom igjin inbt ftg i megit langt ftirfonttbt Siaabt, bff 
tn opDunbnt i ØpUalir, og ombeitbt jaaltbrt, ot btn ene (f 
bi^ft Snbtc gribtc i ben anben, $aa ^labernt finbr« 6pei af 
mtiltt dirittc. £enne Dtel af ERingtn (rat natuiliflbiit »nt 
anbcagt o»c ^anbcn. $t:. $a{loc :Qc,u}eUue (tit i fin Øohk SlntiqvørifTe <£ftmttwntn, QBøtn, !B«rnf|o)in. 187 

ting Sra^nttttrr af ft Rugtt lignntbt ^oMbfmfttt, fe« k 
funbrt i efaan«. {>rt fut txfhraiH Ri<tttrtiat eqrftt.^nmM af 
^. 9^"rtaii X.uttin it[ {)r. @anb. Q^lr. Cantot^ af ^p*n 
aRuftrt f(ii(tt i)ia mobtn^t fammt. ' 

V^antfjorb @ogn. Scb SanbMpin Camf ^bt Ben* 
in ^ane ^fitgen pouireti txb at grata Xno it ubtnartrt 
forarbrtbtt &xptlt af Sta«, bn tr langagtig (Cgfmnrt, eg fortt* 
M. rrantt ort> g{«gtlin(f<^g^b, Sjttintmflgtis^rb, ^olituc eg 
SdiiK. jOnttrmt i Wiibtm tt M eJtniMmboitt ifaa nmt, e§ 
i $allrt fibbfc mbnu ra !RaaI af OlblibtnC SBtoncr, fem « 
^ til bra int ®ibf, mm epibftn n afbtubt. SBrb 9Iaa(fn 
^i btt foifirn ixtrd btfoftet tiC Miit, maaflH iju brt timt 
\m SRibbdfi^r af (t ^aHbaanb. Stt ittbfttibtrt «F •&■'• Xam* 
mntaab poulfen, 09 Sinbicm tr^olbt tn eelDftur^jrngc tH 
&lBnning. %nmbtltt nt paa !ØIern fUnbnt abfliOfgr ^fCf 
DlbjagfT, font af ^t. Xammrnaab paulfiit ffifflftbrt til !Shi* 
fnt, nrmlig: (ti ^aat^av af Sroticf, 4 Jtilw, 2 Jtniot, 6 
Hantt 03 1 <9?fiffl af Sliot. Timt (tt €>Ct(iini(if({ itHb tt i 
@((nrii fmuCt ubotbtibtt ^^oaiibtag ', f out forotmt fior rn aftuii> 
bit Snap, og faa Sfftbtni, beot {taanbtagtt fnb(r, n Ttf^aUi 
itttt ®(ag6 3)ItifI(r, f)Mraf hn fibtrll faa @tp(f(r ^ibtiC tn 
fimbnt, ftc ti af S'int, 03 davt ingtn fCarp itlfltbtn @g. Snbi 
»itKrt felgmbc 2 Jtniw, 1 ^mc(t Dg en jtnap af Bton«,. 
fDrmobditlig , «fttt anb» ltgn(nb( dt bemmt, funbnt fammtn i 
m Un», iiwitt fl\tnMH af $t. $»e(t lEtistlljat&t. 

Sorn^olm. Veflet^t«., SBffttrmarlaeogn. Øfb 
Smenngt fanbttø , «(b a( opbprfr nogit af Sngni* , (t tgtt 
Slag« fiiThntebt, iijnbt, fmaat ®ult)bcatt(at(t og ®ulbbll[tbrt. 
StrndnitniH tn in(g(t t^nbt. SoffPiUingtnit poa bem tn zaat, 
cg b(|taat fcboanligtn af to (igt ovrt for i^innnbm {iaatnbr gi* 
gutn, af fiollh bfn tnc n ifett et ØlagS prtegtfg ubjiid Xapp(. 
9aa (t @t;rtiipl(ir ftint« branr gigur at »art giU(n tn !Bi<po 
9i6 i ^ajRbcn. I>t fpnef fnnrtre at fjMt Bcent tt Slag« 
^rntitlftt tUtt'XmuMer-enb SRpnttr, og ^aot rim([igQti< ottrtt 

DjIreobvGoOgle 188 9lRtiq»iirifFe CfttrrttnJRfltr/ ISorn^Iin. 

anbragt! paa Zing , fom nu m tabtt. <E(t Srrmplat ^ n 
liOt jE)fftn, tionf btt maa ^m bøttt bootit t>»tflni^< Tit* 
kr, man iMøtn ^ Ijnbt, ^ooraf non (an ftt ¥mn ifi 
bllbtttt i BtfhiMlftn owc btt AgI. SKpniiabinrt Iflt S(a«ft 9tt. 
28—30, «H ntppt ^ £i>mmf langt. 3 1831 te funbtn m, 
btt tr'Mbtlt iut flw fen bt fKfjtn bttitnbK, og btni gigut 
b«vtl> nugtt tpbiligcTti f>cub ftatlit mtm tn oIMtl lignrnh, 
mui (un f)alt> (aa (loi. Sfttbtn fbc bt fabvonligf lo ^ttftmt 
\ttt in hm »ti Sisu<^* 2)'nnt tr Ifect » Stappt, bn trW 
art floott tilflbf, (ivnwb man fttr *n Ions UnbnKabnina , fm 
R fbffpntt mtb tn jTguttrtt fBrammt, bifnaatc dg« ntb til 
Xntfttnt, faoItbtC al man biet fttr SEotnt, btr trt ptfbtbt må 
m Jtnap. Xnflgttt tt nogtt ufotmtligl, ^aattt mtgtt |)nt, 
ombttift poa tn tgtn SRaabt, og ^ngtnbt langt ntb paa tR^f 
gtn. JDtt n rimtligt, at biCft Sagtt nt oprinbtlig tomnt fit 
Eanbtnc ncttmtfl noibm f«c btt bpjaatin^t Jtrifttbrnttmt. $»• 
ttbftt ootnrotlbtt trt tnbfibtK i Kat fammtfttb« funbnt tn jltbn 
Satniolptrit famt nogit (Slatfiut^n og gSofailpttltT,' ligtfom tili 
fetn fltn Itgmnbt. ^r. 3u|IiMtaab eg .{leljfstttt Tl^ratr. 
btr i tn fitti Tiat dat inttrttftttt fig fet Olbfagttnt« fBttottng, 
^t cftttt ittbftnbt Stplttr, fom trt fvnbnt paa ttn af bit(( 
Qgttt, d&t« eitT p<&cr XXitlftn f)at tetttt fterbtM vf 
mttctfem vaa btnnt ®jtn|lanb. og ombpflgtlig fot bt funbu 
Gagtt, tioeifbt ogfaa 6emmief!ontn for jDlbfagttntt CpbtMtini 
dat labtt btnnt- SRanb wb ^ufliMcoabtn tilfttUt tt &etobitia 
ntb tn 3nbpiift.tt[ Srinbring om Itnltbntngra. UM> StaflmU 
i etoane, {iiw btt ^ar edttt tt (iait Cffttjltb, m obfftlltgt 
foobannt, ttlbttK fbttfiiKiRbi QRtnntfltc i ntbltpft €^Oing, 
funbnt, IjiAltt iBenbtint ^atM glMt 9ta&n af Øulbgubbtc, og I 
gecbinbtlft mtb fammc floti ^itbtnolb« ®ulbbi:acttattt. 8ia*l>M 
«ibt< (igntnbt at vatt funbnt i 9torgt, JDtt foititntt b" o^ 
btmstftt, at fEnon^ottrnt ftuOt ^ase brugt tpnbt ubgooibt 
®ulbttptrtr, btt formebttttlig b<>M f)aot Eigfitb mtb bitft, fon 
^tpbtirti faft^ftrbt |Ma btrt« Xlobn. SSuttigm (fOM fMbunt 

LKjIreJbyCOO^Ie Vntiqtarjfle Sftfrrttniti^tr, Sorn^Im, gptn. 189 

Mnt anoAU (M «• i Ctbtfbnt til brt €(099 €mpFfn, fom 
>f h Aamlc !ni)rbbore IwntteRM hlai) (fiMraf hli&biiitin), dvilh 
ii[Ct nnUM t Sogannt. 

S^nber ^cb., 9ou[((j(T Sogn. gra ^ouKtfrr Jtirft 
tin tn gdmmtl Silottt ftnbt ti(,Afeb«n^avn, fn at om^aM, 
ftCDtpiM {». JtlDtffjløbtr (Eam|l giorbt opmarf rom , mrt 4>(>i* 
fia ti[ m bnpaa txetmbt gammrl Snbtlcift, fom btfanbtti at 
iiim af gRtfffmlibtn« Wunfttogflao« , 09 ot Ipbt foaftbrt: 
S«t9i »ab : O REX : GLOHIE : VENI ; ri'H : PACE; 
(@n %abf|I(, for ot ubfp[br btt Irtiigt fRura). XnbtH 9lab, 
mA minbtt €Mnft: f P£TRUS : LAVRENS" : MESTER : 
feTER: JOHANNES iSCRIVER. idtrunbtr |{aat te eiiolbc 
nASgniffrfn, og unbn Crbtt MESTER ft trrbtt Øommtt 
idm Stjolb. Scrti. fRftb: ANNO DNI MiCCCiLXXX: 
TERCIO : DIE : BEATE : GERT^DIS. 

(Dbenfe 2lmt. 3((if)mt ^tO., J&eib^t€ogn. JOib 
•»gTOMSniirt i tn Øonfr, forfin rnnbf^niigoif« m ®rasl|»i, 
IHu ^eibpt aSact, 1^ QRiil i @JD for jDbmfi, fanbt Ragle Aarlt,- 
Bmirrat J Hien unb« 3orb«n( 0«tflabf, falgHibe maihtigt 
CitfigiT fta btn (itbnipt Slibe ffnirf ^rtiobrr. 1) tt RUrflTot 
StoncilTpHt, fottltiOnibt tt S!cibbrr(|otitb mtb tn JglAie, btc n 
^tD^tlig forFccngtt; paa b«nnt rtf fom ^iiattt tct ERinat aiii 
hiigtt. gffn: btte goTin at bvmmr, (an b(t fanbftinlig ^OH 
»ntt inbfat fom ^i^tlft ostnttt i m 4;)f((ni. 2) Cn flor 
Bnlot af @u(b, nogrt blanbtt mtb Søl«, btlagt mtb mtgrt fin« 
Slitntngn: af famme SUtftalf btn tnbtr fotmbiit i tn ftmbobbtlt 
^t. Vtbtibtt tr oOfTOibtntlig fitnt. @tpHtt ligntc fulbfommtii 
U^ililgt anbrt, fom ^rub fjawi i SRufttt. Ctt witt | Sob. 
3) &i rm&tc fotatbtibtt @ele>^tula og Btubflptftt af tn ani 
tm, olbtCfj ligittnbt,- mtb iRbgciiMbt 3<cattc. gjtbtttn, fom 
^fPflott af tn ombTtitt fiflctniab, (jot mbnu fin Gpotnbtfcaft. 
>9 Sotntn r vtbligtiiolbt. 4] St JBronttfpanbt Intb Xotn. 
5) aSartflige ?«Hitng(t af tn SBtonttfant og anbtt Btflag, btt 
Iw*« i«t ^ til tn libtn ar«fpanb af bet 6(09«' f"" P«"' 

DjIreobvGoOgle ■ 190 Sfnriiioarfffe <iitmttawitt, Spo- 

bum finM i it nwMft Øroo^mf, fomt af rn Jtjtbt, bf^oonAt 
af Qtteiijtc os St'måt, bwrl btn formobtntlig ^at tjxait. 6) et 
. JtnlDMliib uf Sftti, 09 7) m bttitt ()uul SKttal • (SpCinht. KSi 
bt«fi Qa^tt inbltDKcbt i^oantfoabm i $øibpt, tltefo ^intittfen, 
ti[ {imrbtfpgbiii, 4i- SancfUitraab jciiflebt, fem inbftnbtt 
btm, dMctfirt ginbfiRt rt^olbt SStlaieacbim øobtajeit og brf> 
H^, formtbtljl Sagtmtt @jtlb(nbtb, fti librø j&oucfur, 

£jetge ^tt>., Ajølficup 6osn. fStb VtbtibFt ixu 
Embtwitn inuUrm Obmft o^ jtittttminbe fanbM of .^c. Siu 
o|»føt<føi(t trtunc^ mb J^unitUv Kft i rn @niu«acaD> 6 SM 
unbff Sotbtn, f^rgrabt IDIbradti fta btn (}tbtn|Ii Sib. 1) 3:otnbt 
€J|i[raI:Xi:inbaanb af Stener, bvexa^ btt rnr dar 16. bet anbH, 
fom i(h te fulb|t«nbtgt, 12 Cmgangt. 2) gragmnifK uf |ItR 
faabannt. 3) @n IBconu Zimi tUn $aanblrb<>1Ring, ^anniiiK 
bctb, nifb tn opbøitt ®ttibt ubetnbig i QStbcm og to otb Xanteret. 
Cnbtme.lwM itft gaatt fulbtommm fammfn, mm tn nogtt ub> 
flaotb« i Siiatfbcn 09 bttbt affEaoiiu. 4) SilAfifiHtr of n 
lisntnbt. 6) 2o ^'Ibnt fmaat @augblabt af fijtanct; bt at 
tnap ^ Xomint bcfbf, og I>at» wmt af omlHiit | ^Ctti« 8aRg> 
bt; pu bin tnt €ibt ftnbt« tt S^ac fiom opgaatnbt ©pibfti, 
teE ^ tjtnt tic at fa|tE)o[b( IBfabrt i Xrci, dooci btt Ijar ««• 
m inbfat, faaltbrt At (un tn liUt Xittl af famnH t)m vtatt 
blotttt fbiatii paa btn ftnbrt-Scinbttnt at vart inbfiltbe. Si<ft 
^ØjtUiSt Sagtt inbftnbtt« af StifiamlraaRbtn , ^t. Jtammit' 
^tm ttiivftttit efmonfen. 

Sftag é'b., ®amieft« ®(igR. Ubltas af tn S9(nt< 
ning til®(ipabtt fra $t. XpotfitFtr ^Ibittue, bat. Veftirt bm 
9bt ](uaufl 1831. „Xct SJtrblnyDti norbtn fot Vefrn« lisgn 
31 boittminbt, btc tt Snblebtt til tn liUt Sita tUtc Sjorb, fom 
upaatoiuldig i gamlt Dage &at eaitt langt flnrt tnb nu, bo 
btn nttop vcb btt rmotlt Snbleb nu fot tn (tot £)tt[ ti f^fo"* 
btt, mtti (cengttt oppt i Sanbtt bliett mtgtt brtbttt 09 bpbn<- 
Gntrmt 100 Sfribt fenbtn foi Sllinbtt, ligt i Stranbdinttn, 
1199* bt øamlt Stt>nina<c af, fom btt fpntt, tn SSocg tOec S'Ø'' 

Dji'reobvGoOgle 3(Rriit6arifIt Sfttrmn(nflfr, Søttt. 191. 

ning ftii Clbttbrn. Sft f^bwIHigt ^jnnr af Borgen ubglnbf, 
h nmii i ttntit Sommn fctgpnfttt at grovt , rn {)t)icl«iitg af 
14 X(m i XwmnndL .^lOadimgfnf ftibligf ®ibf, btt for fn 
t»l (tiuHr ntb'nu, ubgj«))« tn fim HUa tpt STIuut af fnocrt 
o^rjdt Xdinpr^ttny tttt fummtnmurtbc mcb Salt i ^ JDijbbr 
af 1 X(nt 6 Xomtntc , og bttunbrt miittirt ff>impf^»n murth 
i i!((T. Htmt fnart gffuur flsbtr mtl) {7n øflltgt Snbt tit tn 
iint«n mtqft mtrrltlig Wium af ttl^ugnt |Torr Jtiimptptttt , mu' 
nit i Jtolt. Srtmr SRuur ^aFIfr ffg omtttnt rtt !norb i tn 
iangtt af 49 tiUn . ^eibtn tr inbnu tm Tfltn ; SJtfbfn 2 
3(«i 6 Sommtrj btn rntxr (Tg mob 9l0Tb i nojin Kfilanb 
fta 3Stnb(t mtb 4 fb«n Aampifff nr. ' SRurcn (wr, li^ffom M« 
^oiKniDnRtt^ m '^ilbning !Rorb pan nrb ab (il røinbft. jDrn 
m\n Ctt( af btn føt omtaltt .^valciRg, bir ubtn Zeiut Ijar 
KH(t gninbtn af Sorgtnf Xaarn (Uft t>fn6 faftt $unct, biflnntr 
i fin DwTbnl ligtEtM af mrrc tOtt minbre fsan Aamptflrat, 
^Kii\aa (te murtbt i Aalf, mtn MU nar faa bpbt fom bnt 
[ttltgt snuur.af ^»(([otngtn. .^Daloin^rn ftl« Mc owratt lutttt 
\m m Con; tnob bm notbotfiligf ®ibt wa brn tiUuIftt mtb 
tn Jaitfitm rdtc fnortn tt moffTvt St^tft XaK af omtrtnt 3 
^I'n i giirfant og fim Xommrc tpft, fotbmnbt ^oa btn In* 
('(?( €tbt, og tot btretb fanbtt« Aul, "Kft og tn S)rf{ fmul* 
t[<ti( JBim. jOtt (I fcfmbdt« mntftligt, at btr nttop i $eal> 
linjm Ddtt paa mangt @ttbtt fmaat Aul tlltt ®por af Sranb 
i Mtm. Snaaflft tan Sorgtn fta @etf!bin vcttt btflormtt og 
ipbranbt^ ^ob Qlorb fta .^ixetotngtn af i Jtlinttn tr btr in> 
9tn fa[i !Shiur mrtt; mm birtmob i tn Ølrttfning af 30 til 
^ Xttn, ligtfom ooefatt i Stunbfn, tn SRcrngbt paa i)DrtanbTt 
(atftbt €!ttnt, Ie|t muctbt i ffalf<; brt fammr .tr Xilfctlbtt 
Wa bm Bjlligt ®ibt af aKærmuttn , iioifl i feoot flor 3(f|tnnb. 

') fifttc anbtt aatnnielt aSuutoætf at bammt (an man formobt, ot 
'iltt (C UbfplSmngen til SomnKnVb af tn gSuut, fjoi« Ubfititr IjaBt 
l>!ftw(É flf brttnbte Etttn, fom formobtnllfgtn txt bortfettt fra Siulntn 
'il Snij, tiDortil . bttimob Ubfijlbnlngtn VU eat titnliø. 

LKjIreJbvGoO^le 192 , fll|iti<i»ar(fl( €ft<rr(tRinøcr, gpni. 

Sotifln« 91orb i eauMlfntfti bannn btn [«ft Sotbv fem M 
Tpnrt, StMiitiamit af nt SoUi. Cotraft fpnr« bfttt 9>untt ol 
Itm »ctrtt anlaat og ^tfajttt i btt Øitnifb ot btfttc^t Sitiltitt 
til Sigtit (Btt Siorbtn, cg-Alt vifn, at man tr l)» pao (Ia([i|i 
ClHiM Sotbbunb) f. Qr. libt oMc 100 Sttftt i eO fH 
Øorgtn« Ohiintt (iggtr tt fftbmff @[nt>fttb, m 20 til 30 
etribc birfn til e^b tt forfalbtt £)ff(tf{tb, og i nafit fSIatt tt 
af m Snongbt fimt 6ttnt bfgcanbfet Zfjiitgfltb. iSfi Sfritt 
•IltA foT Bocgtn liaat ffluinrrne, ntmlig tOtuminnihxetUt,' a\ 
tn gaigrgoarb, ^vH Sllinbf fnbnu tt til i €agntt; b«rimcb bb 
iBcrgm og brne Slujntr tP(A Vlmwti albtltS inttL — ^(It bm 
San, t)eor biSft ERuinti liggf, fwnc til btn nusvrinbt Ifbotci Sjrf 
fitratftt Ubmaiftr, og btt n ittt ufdnbftinligt, at btn Aata9n))ibt< 
bn rttlaabt Snbb^gnnc« brfa{ltbt Sorg, og brto btm boii fn 
btttt J^f Kigbommt , tfm giwt XnlAning til, at bt (oOt ftgl i 
Xilffugt i btt tittiwb tn SRiil btifca btiiggtnbt Xbottt/ bit nn 
bcmr btn gamit Ittng^ rotfbunbnt fOexqi 9tani." ' 

©»en&bocg 2(mc. e«Uir»8 ér"« ^iiitreits 

6ogR. . Gitttn af ansDtmoftgaacb, ^t. OuHgcIaufeii, ftac giMt 
m Øentning ttl Stl^brt om abifilligt fteifi macttligt jDlbfagtt, 
fom fM« ^c fuabtt i tn fM ftant @aatbt aJIatftr, bn ^ i 
ti( 9Ipbaatbpt, btdggtnbt (Btaobei, btnaonct A«mpttieitn. Xf> ' 
bilbningtc af bt otgtigllt af biøft ft« Tab. 1. Jfnltbningtii 
til ot CSagtcnt bittw funbm tnt btn, at 4>t. 3uitetlauftn f» 
omtcflit 6 "Sat flbtn føgtt (Bnait til Stifplb, og fonbt, at ^eint 
ittbtifolbt brttt ORattrialt, aRait btgpnbtt at botttagr Stufrt 
ttmmdig t)9it oppt pod ®ias^sitn, fom Mt omtnnt af 16 Zlat i 
^bc £a man oac tommtn 2 ^len ntb, fanbit« iMnbc JDpc« 
^ørbtT og tn Øøilt mtb letnbt Ssontt, beggi 2)tlt fiaatnbe 
o^tti^t faa' m liOt Øtttn, Sitft ®tpf(ti m af tn !RttAl> 
blonbing, btt ^av ttmmtlig Sigijtb mtb fSttt^ma bt ret eiot 
fpnlig focfscblgtbt paa ttn 3^ib, fortnobtnttigtn af fammt SR» | 
ftti:, og ^Mt muttigoii* Mtrtl ~anbtagtt poa nn og fomiw 
9itnfiaRb. 1) SebPpttrt, tiwtjiaa evantmt ^oot (Tab. 1, Fig. 1). 

DjIreobyGoOijlc ■ giiitiqiMtifft (!ftmemin«(r, ggtn. 193 

n nogit tøirt »9 ubi)u(ft, foil''^'' rom «n btt datibt tMittt aii< 
trLijt'p'an in runbdgti^ IBolIt. ^ift n J)| jfom. [aii|jt, 09 at 
in \Ht dat voTtt længrtt, fijenne« tpbdig, Dtb brt at brc poA 
Snbicnt (itbnu finbrt €poc tiC Sulbotmlagnjng. 3 So^flvf't 
Rntri mbnu StDtimgcnit nf 6 3"n|liftti^> ^pataf nogit af ^W* 
nAmit ftt ttfbttgt. Unbttntbfn fpnrø btt at vart €^or til 
3nmu{i, og btt er altfaa fnnbfpnCigt, nt brrt Sjtntlanb, S^tpt' 
ttt doi »»"t ffffitt til, bar.enrrt nf Stm. gta SSibttn op< 
m" tn mtclmnb fBeilt af vd m 2:ommrt ®imntmfntt, in 
fotonm (lutttr mrb uoglt ØlangrfnoninAn. $>ia 6s» Cibt af 
hnnc n anbcnjt, ftaambtpan So1)|}rtffi> <» Stunt, Tom >"<• 
hmfbfli n ^uu(. Cifff ®eanrrf laniit ^^Iff tit bøitbt i^n 
mt £)wrtirltn nf Stingtn »3 mcb {»ovtbtntt fajlfiotrt til Slntigtt 
imam. Stb SBiiabrIm af tnbvn af SMtittnt te an^ntgl ttt 
InMnbtIft mtb Sobftvtftt, fom tnttn W I)<ii>t til ^n^gt at 
itt* M 4)tlt Stptft tUft at Itttf etatninam. gDantrnt« gonii 
ti nogft vilfiiotlia wb btn fatr^tu Vcbtib«< oq Ub)icina«maabt, 
fom ft biu^t. Sitijtmf, fom btjpnbe mrb tn @piinl tct lagte 
D»[ diniinbfn, % ovn btm igitn te lagt tn ERing. Z>tn \itlt 
'^a Snttjlabt, faaotl af Øoantrnt fom Setltn og SobflpHtt, 
^ ymn etnla^t mtb m mrgtt t^nb ®ulbplrtltring. 3 Øffu 
Ira tilt jnttt eccrtt tnbfat. Svanrrnt fyivt btn mt|l paafalbtnbt 
!i#b i Sonntlft 09 ^cbrjbemiiabr mtb bt tetnbt gitgltfisuitt 
([« Xm..Xnnalfr, 4 K. 1 ^. T«h. II, Flg. III cg IV), 
funi tn funbnil Ztjprt T>armtbebt Scott; VA at famrnmlignt 
'^r^iltningrrnt Dtl tnan Itt ootrbtetft jTg ^rrom. — 2) iDprt' 
i)o«titmF (Fig. 2) nt i So'&olb btl^ttig ftnct; mtn KTbtib<< 
raiinbm Dg Sitfttrnt trt albtCtC i fammt Ømog, og bt tiaM, 
lijffom Soilm , ourtt bifcr|itbi til nogtt nu tabt wb ttt Snit-. 
Itiftit. btt trt albtltfl ligt btm, fom f>nb>'< paa iStiltnS gobflpHt. 
Sntmmbig nt ^outbtrnt ^u((, og unbtmtbtn aabnt og atbtM ubin 
Sitotrr, bMcof fan ffiønnXj (it bt i!(t fjaw txettt bf(ltmtt til 
»' f"« fto jifbtn of. JgioBtbttnte gorm, if^et otb Æotnbttnt, 
tat tn vi« giflfjtb mtb tt SSilbfviine tUn m J&unbS, ubtn tt- iH SintiqbArifFc SftttrttningcT, Sptn. 

ftnau Wtt^tta, brc tunne i)rnfecr btm til anbtt mb tt p^tO' 
{liff iDtn^, ^oortJt bog maafitt bt bffpnbtrtigt ^irot" tiegn nr 
Varfagtn. Cutnpaa {ici^'^'t rte ntmUD forefiilltbt i op^eitt Tix-- 
bdbt nttnbf JOragtfiauttr, cmfnotbt af SlatiDrjitottr. StagMne 
ttt fiiitit imob t)inanbra; niait fponc tpbdifl bfrtt ^ostiwr, 
Cittf, Soibttn og SBogttm tnrb Slott, Cutnpoo Xqjntn iDrr 
€^ubm ttt iSUngtfncningtr anbcaste i $octn af rn Glaifr. 
jDitnlaOdme «r banntbt vtb to btfpnbntigt Stfottr, htt ^m 
S\ff)tb mtb rt @[(tgt tøitbt Sptenbtt C^b,utæJ, fom man f;n> 
bft i btbcnftt @Tao(. Snnu tn af ttt ^iilernnb op^iirtt 
Sorm, oa flultc« fotoBtn nwb tn 9)ft(«ab. ^t eipfbrat iftt 
^aw tWTtt fteiitj pjonntø itti aUtm afj at bt bagtil tnbt fij i 
tn ^(tltrab, mtii ogr>i<t'af at mnn poo Jlffnittft ^nbtr Spn 
til rn ®u[bp[ttt»inj, ^oormtb btt fylt, irnb Unbtagtift af S)it*' 
brpntne, btc fpncf at ^aot Eiaot tn SøCvoectlagiiins , ^at nml 
oHtbra^ti. S)t iwnbt ^ootbtr trt ^inanbtn nocfini albtltt ligt, 
ffjont bt bog iCft nt jlebtt i fammt Sorm; nt unbmtrbm 
ubgaatnbt @pib< (r paa brc cnt gjrnnrmbDtct , (loiKtt ifit » 
S^ilfalbd mtb btt atibtt. 3!tl Øammtnligning tnrb bi<fe ^ 
»tbrr i)aT man (FFg. 3) labrt nfM[bt rt mrgri analogt Stpttr, 
bti allritbt Ittngr Ijac vactt t !S?urret. Dtté 1)tU ^nmlfc, i 
iBtfalielftCmaobt og 3tibt(tning t/K tn faa pot Ct>ttrtn<|ltm= 
mrift ntib br ownanfntr, at mnn itU tun KivU om, at hl 
^ac Offttt brugt pna fammt Sl^aabe. .^wittil biøft €agrc i ovriji 
1)a»t osctt anwnbtr, om bt f. <St. ^aur ptpbrt rti $irlm *II" 
vant anbragte paa rn Stanbact, brrom oowr man mbnu in> 
gtn ©iSninj; mtn man ^ labct btm afbilOt ^tt, fornrnimt- 
lig i brt ^aab, at noircc iDpmffrffombrb i»i fint lignful« 
gunb »i; 6«« Ufiflcrijtbtn. iDtoSotUB jSiculm (V. 30) |ij(t 
om @aUtnit, til ^uiKt ^an ogfaa rtgncc Srrmantrat, at bt p<u 
bttre ^frlmt rnttn bart ^otn tUrc SSiDtbtr af Sus'' 'Q" ^"' 
febbrbr 2)pr.. SRan fjac funbtt ^ottpUinan, fom lobr formiriit, 
at bi«ft >naliontr E)avt i bt ælbfir Slibtr paa btrc« ^jtlmt b<io> 
rtt, ittt ](fbilbningtr, mtn eirftligr £tlt af £pctf)oorbrr. 3fels* t« af Kriife uijimt Stutfifr« Tfttrrt^ttmtt (1 DS. 6 ^. ®. 
35) tt i (h f)fbfii|l ®iaD Ofb ©robiig i OTcftdrtm af ^allf og 
@Ml(flJJbm, pinbm m mrffln .&.JI af Brenct, nf fltottt 3(^ 
Mh, mm Eiog ttmmtliy wt bjnnrt, ftaantbt paa tn Stmplabt, 
fitn tog fot bn imfit unc borte. Snife (i af brn Sonnming, 
N (lin Doete mrgtt ttmrlig, at o^faa btn fjat fFbbrt naa m 
^jtlm. Sm ^{Iptrnt, tt wb btt baltt)iflr {xio botnbt go* 
t^il^sfrininiijl golf mttbn "Zadtite {Germania, Cap. 45), at 
<)t tiftttbt @ubttnr< STtobfr, og bnrt, fom Xtgn paa ))nfi 
%n poa ^nbt, aSilltbtr af EStlbroiin , b«tlh bt trotb« b^f'i'ttt^t ^ 
t«!n i g^rrn. St fnabant {»idmtf gn , Hildisvfui, tiatraqn 
Eiltla Src|u. Ogfaa b(t angcirarifte Ij\å,x Stomulft Dmpa oni' 
iJl't iligt Si|I(b*t paa ^jftmr. — So Kim bpbirt fanbiee 3) lo 
!(tt;Um« af (R fort qtinbffnbt Wtaxmi mrt Slimmtt i, af 
Nltt bm fflt inbf^olbt XfCe, bfti anbrn fmont branbtt Sttn; 
1« i(99f »at lagt tn brib Sttm, Wogtt graaratnur , fem 
ffuH* mtf af biSff Utncr, t« mbfinbtt. J)tn ran« gorarbfib. 
King faa fri .^nanb labtr IDioIt om , ot t)t ftmbort til fumim 
£i^ fiiin bt ourigt ®agfr. — jDmtrtnt ^ 3(Uit bpbtn ftoblt 
mm ;iaa aSttnrabtn af rn ^tff; »fb ©ib'" b«raf bat «t 9B(n« - 
ifffifftl«, 09 m»a<m .?»fl(i 09 aHfnnff(t.iB(iKnt 4) ra pot 
Win^h fotruft«b« Snnfa^« af forPJtUigt gorrart. JPrtiblanbt 
pnW to fulb|l«nbi9( BibWft, af I)iJiI(> ®tang»rn( paa b(t tm 
H 01 \ixot wewt CDfrlaglf mib tpnbi SSeloptabft; frftnbrli« 
Khtti Snnlanlti:, ^»t« Stb m (oitgagtigt, fammratTpfit i 
ffllibtm 09 af to 3!omm(r$ ?angbt; ert P«nf(|lpttt mbft: fig i 
mSeilt, fom muflig (an Ija« wntt JJJaanblag. S&b S««' 
'»nlcnw fanbtfé tillige et ^Jt runb* Cpanber af Sfm web 
Stojitifnl af Sont paa bet tue; 09 tn mtb {laanbgTcb ft)rfpnet 
Si)!t uf Ginti:«nt Ice £learteerC Scengbt. &iboibtte 5) Stawtnt 
iif 'ti 2:tfffpanb, fom ubeenbig ^ar octrtt btflffbt mtb 5 bctbt 09 
4 fnuBt tpnbc Stnibaanb, bti gan^t f^oe ttboettet ben l)elt 
9bt(jftt. .^atifcn et flf 3etni af bmne fan man fet, af ©pan« 
tm ^at røtet af 8 lommer« ©iamtler. ^oibfn berimob ijM 
13- ,^ I 

Lnoo^le 196 ^ttU(\utiilt (£fremtninfl<r, S^en. 

vftttt 7 Xommtr. Si^nrnbt eiionbe ^ar mon oftén funW i 
brn ()ebraf(c 2ib6 ®riiM. Qn fulbflttnbig 6tt>3i:tt, beg bttptxtij 
minbn og mtb JBronct'lBcflag , fom te bf I fabuanliD«, fintrt i 
bttXAl.Aunft-SRurtum; Stit of fitn (ignmbt i anbn @ani(iiigtT. . 
(jf. ®. 178, 189). 6) Snammtn af m tpt llaolfotttii)] 3ftnp(iitt 
ar5|ZominreZ>tamtttE, mtgtt ligntnbt tn Sfjotbtuftrl. ^ftipaii 
btti «r faftnilttt » eunl 3tTR|)(obf, (<*■" maii|Irt fjar Ijtnt fora 
tn iaf ti( Ubbtbring. Snbctnbig [port6 Zxa eg tn aftnibt 
(RititAglf. {ifitltbre fanbtti let ^itmt^Ut, btc timrtigntif fiaw 
tjtnt lil at faff^olbt IButltn til @fioIbtt« ^rabtlt, af itmllt 
egfoa fttS @por pan Oliigltrat. — j[>ii man mc fommtit 6 Xlm 
bpbtrt ttm hnob &fin%tn, fonbt man, ftaotnbt poa tn trtb 
®ttrn 7) tn f[» IBoUt, fom wn btbctfttt mrb tn @ttfn; bm 
« (if tn 3S*tøltom]wfttton, Toni fjor fi^litb mtb g}fre|ins, feri 
niobtnttis fammt, ^ooraf SSoanrrnt oj iOpTift^vanrtt m. ®tU 
ftabtte Sntbltm, $r. Dr. philos. ^Sitrman St^tv fytv åft- 
m\fl amWrtt <t ©tpfft af bmnt SlcUt, o^ funbrt, ot 100 
iDtlt of ©(anbingtn inbtf^olb« 79,224 jtobb«, 15,859 3m' 
og 4,917 Xin. ]ff bt oetrtlttint ^tifttn ftii, at btn t)at »«> 
trt bttittj. t^i UKbeintbtti SSunbtn finbt« (Iii:((IfI.iB og br^itbt 
Si'attr. 2)tn evnfit Stant tt omtøirt ug noi^ct tptfnt cnb btt 
ewigt, I>fn ^at »«t(l no^d owr ^ 3(lfn i Sjtnntnifntt. Hm 
€!ttbtt ubtnpaa fpott«, at btn tiat uttrtt inbfeøbi i 8} rt .@Ii>j< 
tinntb S£øt, bti paa tn tgtn Wlaobt n uaott nirb tiKiibt 
Xcodbt, faaoti i Sttnning fom Sftat; of tn liUt ^røDt af btitc 
£»i, fom tt ab|(i(t fra SSolIfn, fft6 tn :!(fbilbning Fif..4. 
3nbtn i SoQtti fanbtt« tn ^aacb SRattrit, af S'^tm ømtrrnt 
fom tt ^jtrtt. So mun futtt SoQin paa JCanten af ^min, 
tt\m btn blttt øaatn'bt tt ^ar Ximtt, op(ø|lt fSIattritn (ig i 
tn aJabfft, fom [ignrbt S»t((. — J)a b« ^t^t af bWft ©ag« 
ftt funbnt fei 6 Xac pbtn, og bt fanbtts tt jnia ttn 9<>ng, 
mm tibt (fttc libt, og ittt aftib 1 fRætoattirt af Sitrtn tKrc 
anbrt ftmbigt' 3}fanb, foa tt i bciinc [ungt Xib mtget, fom (unbc 
Ijtne til bi»ft eagtr« OpIpJning, gaott tabt. Kf tt gtagmtnt, 

Dj-lreobyGdOijk >^HtiqtKirtfft <iftmtmittiir, Si)'"- ^^ 

rem mon ^ rrlicRtt, ^tn mon JmiMmib, lU txc i J^otrn \)m 
VEttrt nitinu tn Settr mtb totttbr ØtMntr, albcfcø lid D'ti txr 
bilfrtnnf; af Srubbtitt, fom rer np^, |fjmnr(, ot btttr Si^tft 
ri ^T vccrt fetibrrtrubt t ^oitn. 9?imr[igmi< (jot brr ba rgf')'! 
WHt tnb ri ^av Spreftotfbrc , fom brtotettr Oflfflii rrt trttf. 
tiijtltbr« fanbtcl 9) tt gragmint af m tpnb SRftaltttaiiiiing af 
trtHt Vrbribr, mrb SlanjFjiratcc (ftt Fi^. S). iDrit ®jni> 
lUnb, (»oiirijao brnnr ^t vant aubriiijt, rr cgfita %cuut tttbt. 
3itittrnr fua bt evcnfoi: brftrtunr €ipf(fc (Irmmt atbtirt owxi 
mt mrb brm, fom^fittbrS pa>i bt celbcr Stuncftrnt (jf. J^auttl. 
6. 123, Dir. 427), faml mrb bcm, fom ftnbtS poa U albfle 
Sjanins« (jft i Worbtn, f. Qr~ Ataftffrtftt i ?unb, 09 paa 
t« slbjlr £ebrfontrc af @trtn. Crttr i Soi^'>i'"S ^'^ ^'" 9^1^ 
rnr»nl|t(ramelfr , fom finbrø itnrlirm Su^rrfijurrrnr 09 bffli 
fora nt funbttt t Stjprr J)anntbbbd @rao, labei nce|Im injm 
Sw9l om], at biSfr Stpttn maat Ijtnbffi« ti( brn |tbft« ^(tiobr 
af btit drbrnfCr Stib i Storbm. Xr @agtrnr (lørr tit rit @nw, 
tn w tnbrrttrt , tttr f>aa d^rifltlig, mrn faa (irbtnfl Snaabt, 
lljonnti [(itrlig. S)t mcrcttltgfir af bitfr Htltx" Sagrr tilisen 
^t. SWajot ©emmer, fom fjat eterft fa« brcrbUtUig at ublooni 
tm til 7tft>tnpttr(fr &rt; (un noalt af bt minbre trr^bdigr ttr 
tomnt til SHuftrt. $t. Otingctoufeit, ^»tm mnn ^plbtr bm 
imMbtlijr UnbrrMning om brn Sotbinbrlft, i ^eilfrn ©agrrar 
nt ^nbnr, i)ar looet at ui[[t ocert ft(mbtlr6 opmaitfem paa 
trnnt beifl mærtucetbig; Sæmpr&et. 

6u^^6 4r6., Ætiuror. ©rn beb Dnnl!( Xtla« (VI, 722) 
09 @iatetiiab UTerlaiiffd iBePrtotIfr af Jteng J^mt't 09 Dronning 
^fittftinrt SJIonunifnt, (©. 29—30) brtjfnbtr 3(lt«iaDle t Z^met 
R«U blre, ba man rrfaribc at brn vat trftattft Orb nt anbrn og 
irøfiit paa rt Soft, fjplfft tit fijobrnfjaon. gjlan »at aHrtrbr 
forbm bitorn opmcetffom paa , at goct^iUingtmt pan brnnt HU 
tnlinlt tunbt tjmt tit at bctiaftr btn Si^rmobniitg, man i brn 
ftmw Sib fjat ijnot om, nt Song Gf)ri|Iiati btn getjlet og ©ron« 
nina 23flrot&rffe ^orttoittt rtf bltont fotwrttbe mrb Jtong ^ant't 

LKjIreJbvGoO^le i^d. <!lnii(|t>firifV< gfttrrctninøfr, 39>n. 

Og XMnnins S^tifiinr«, ^nllten ^tntilini, font ^bmn fta 
Øtulntngm af (S&tiflian btn 4bf« rUrt: fM S"bnit btn Sbirt Sib, 
fitbft n gjrntasrn i Mt bt Siimltnjrr af Xftilbningtt, man ^ 
df bt tidn^e ERrgtntct af b(n olbrnbDtjflc Stammt. ^aa bm 
(ti( df Jflttrtaoltnf inbotnbiijt £øict foctfliUttxS nftnlig @C. 
Sactfiolomititf, onbtfaltnbt tn Inttlenbt og btbtnbt Jton^t, ^iimt 
bi'ilttn bft (rcntbt ban^t SKigSoaabm n anbragt; og pod Mi 
mobfatu Det Soangtlifltn 3of)anR(f, anbtfaleRbt tn [i^tlttirt 
fnaicnbt £)[Dnnind, foian {juiftrn b(t banfi ^i^iwabin mcb 
bft btanbentotgfft SCiabrn [om ^jjitttptjolb. SiSft gnmU SDJalft 
liir m nu n«{ii-n ganfle affLiIbnt, mrø bo^ bdr Slbfag'donn 
mMfiontn« Sictftair, Sjncrllicraiib Hjcitifeii i ISnttt 1838, ba 
tnbnu tant af btm Mc ttMrrl, »tb Unbftfe^firr oiKrbfVit^ flj 
cm, at b( tvtnbt ^orttiiittr, font fotdtn ttDarrbe« i b(t Jtgl> 
JtunltfammtT unbft Dtacn af Aong $anS o^ 6an6 Dronntiij, 
og fom nu ftiibtt i tut 5gl. SnaUtifSaQfrit, tn Gopiec af $<i> 
nbtcttt og bm øsrt £ett af bt oocnomtaltt 3Ra(ttitt. S)it\t 
Gopttc tre forfctrbigibr af ben olbtnbotD^t Aunflnfc lESoIfgang 
i^eimbaif)/ fom op()aIbl fig bn i Sf'Iittit brn S^crbiti og t fØti 
gpnbtlfm af 6()ri|lian ben ^trnUt SitgirtingStib. JqwA mdn 
imibimib \llt fpnet f)ibtnbti[ at tfant Ligt fO?vvfr tit, et ben a{= 
giertnbe £)mtlfEnbigfirb , at fitautl paa £)riginoIen fom paj Qf 
ptm it .^ierltfCjoIbet i SJaabtnet oeb Sronningtne @ibt bet 
btantitnborgfft , iift bel fadjfif^' fii^ «t tirt bctaf blån vfiitliit, 
at ben forefliOtbt Cronning maa oarc Hototfyta, Gdci^opb" of 
JBajernS Dg'Qbnflian bin Sot{lei ©cmalinbej mtn ba Jtongen 
te foietiillet olbTtnbt, og bet olbrnborgfle Sinabcn finbej i b^nl 
i&aaimt S^ittU^\olb, fan brc ingen Zb'nl vettt om, atten 
fortfliUebe Jf ongt tt Sf)ci{lidn ben Sørfle og ei ^ant éUrc (lf)ri(lap^(r. . 
^etimob bawi Jtong ^anS'é og dronning @Ijri(liRté rigtige $«> 
trailer faa fotfliiUigt ©tebei, nemlig paa ]((tettav(en t %m 
X'tttt I Cbenfe, ;iaa Stgftenen i ®t. JCnub6 Jttrft (^uEfm i 
jtobbtt »eb VOevlanffø onenanrartbte ©trift) og paa ©ttttifigui 
rernt wb Snbgangcn til bet fiott AongE. fBiMiotfiet i Jljsbtn(atn), 31ntiqi)artf?e (Ej^crrrtniiigtr/ SoUi)n>. 199 

ilt aKc |t(inm( ovmtn« mti hm , font ftrbtNinlid m tlnat ub> 
yhmt foc Sen$ d^rifltan btn gstfirt og ^an> jDronntngS ^ortcaittr. 
Watibot Tlmt. tratte éi6., ©canbttéleB ©. 
3 tn 9R(trt wb @aarbtn Aartneivfl blr» funStt otti ^leininø af 
m Sonbeforl: €n ®ulbi!8rat»at fra bm t)tbtnflt ZV>. af 1^ 
Slommrt DiiimtKr, omaiwti meb m ubarbtibrt bttlil fafilotib(t 
9Img tSnr tftanb, t)nen tn £^fbn. Ctn tgmtltge JQracttat i 
3)Iibtm ec prttgtt mtb ft Sttmptr. SonliiOinøtn btifKiti (c 
tmm: @t ftirfrtb«! £pt nub $Dtn. f»i Sttjlfn mtfl liyntnbt en 
$rft, Irac om jioet tt ®lagS SisthR rUtt trtb ®tott, fdmt 
fOert tn ^aK^jort. {lattn tr iifflumprt, fem pjo tn {lt|). 
£|iTtti S^rtn fttc man tpbtlig, fom ganflt fotflitllitit fia ^ors 
Mnf. £)titnob€r iCprtt ftrt ft 2IFtnn(f(<ljoot6, fyaiS ^aar, cpfai 
paa tn brfpnbtrlig 9n>iabt fem tn J^jdm, rr-(Ittttt t ^atttu, 
DS nmbtomfring Dmriit mtb ^nln. Socan Oij o«enpa,i ^outbtt 
rit tn JE>tQRb , mtb ub^alt S^ommtlfinatc , fortfttUet fom om 
im wt affjUjjgtt tDtt fom « epmtol. Sfltb^n unbft JEmimbin 
\ttt m trtMcunb ^imx, bt|laafnbt af tn tSmiralptie, omjtiun 
af 3 Artbft/ fom mttn fFa[ fsrtlliUe it ØljDlb tUn ogfaa fanb< 
ftiiKigtTt Coltn. gca btnnt ntb^itiitr tn trummrt Sirtg mob 
^owbft* 5lcefttip. gotan Sjrtta ^om f«t< tn minbt« flrtba. 
fisuc mrb tn ^tif i SRibttn, o^ ubm om btn 4 minbct i Aot<> 
forai. jpoitn oppr ftt« 3 ^ti!(tr i Sttttant, famt tn ?)ci( »b 
titt d^uant {)aiinb[tb. Ubtn om brn timHig,t SSttKttat tr tn 
>Hb flont, feticri mtb tt ©ttrapti tn SftI gigurtr tre ubflaatbe, 
uf Sonniift fom 3tnb«aSÆet*, fyoUti tilfammm tigne rt Ølag« 
Sletning. Xaetpbtrfl er btn fet|lommt[btt Sting elltr ftant. JDa 
©ulbplabin tt ttmmtlrg lp!, .ftrt ingtn UbTjulingrt paa Sagfibin, 
bo[ $Eaben i bel t)'U er ^nb og gl.it. Dette fjtlbne @mptft, 
tiwrtil intet fiilbtomment Sibeflptfe, fnuDibt mon teeb, tiaot*, 
Witt > ^ob 09 4 @«. ®u!b(t< a3<ccbje tt ubbtialt til Sinbeien 
pot bet S3I. 2{entef ammere Soeanfhiltning. t>tt ^w^xU 
lingetne pa<i nogle af btltt ©(ag« gamle !8riwt(atft fpne« at 
i)ni(^ pau OiotbtnS gam(t @ubfl(trt og be bnmtt fotbunbnt 

LKjIreJbyCOOgle :!U0 i)liit((it>anf?c (Sfinretningtr, ^^aonb. 

fllltolo^tfb 3t)trr, tunbt man Irt folbt |wa bra Wtnm, at 9a* 
bm Zpt, biit ^aanb Hto afiibt af btc mptf^iflc U^pn ^tnriSj 
ulDtR, unccbftf Ufb bft ^n afbitbfbr ^owb. @otbilIcbft< ter 
Xrebft ffuUt mnd^rt btttai" Svlttt« ttt gplning«)ttriobft, SRpr^tn, 
SSibba^ »d ^fttii > bfti minbir Jtiebtlinit funb« ba Dcen Qnaantn. 
Sod aiM btttt tMufiiff>iit fjftt^illrl til ©ammnilidning nut> 
anbrr liyiMnbf Stpittr 09 ftirtfaitt neifn Unbrtfegtlfrr. 

^jiSL-iiiig 2tint. é*"" ^t^-* grtbtciNfjattn. 

Stb i Ototc^tbrn af SBpm at opbipbf @ttfn tit ^aonti^nlaggrt 
foiiMf«, 2 tt( 3 X(fR unbtr Soiben, ra Sroncr>^pnt af Iflt 
-€t»ri(irt af AciftT Vnioninud 9}iu<- pr«j.-t unbtr ^ant 3bi. <Son> 
ftilflt (Hm t. e.' g. 140—143). $aa ,9t«(cfm fottliittrf (n 
fibbtnbt llalia mti^Mnn unbn, (r» IlamiCat. Mua. Iteg. 
Dan. Str. 123); inbftnbit« af ^r. Coccftistcoittinierair S'^?'- 
Vefititbtrg ^[&., Usilt Sean- 3 tf @iatiE)tfi fonbtt« 
»rat« til m liUf Co« »U« (I"r finio af Kron«, fom n 4 
XltR langt, og mob btn esrtfle (^nbt ubljamrct ^a& @ibmir, 
for at tunnt b(fa{I(« til eiaftet. Dfttt Stfitft ^ji isvriiit inttf 
obmarftt vib ITg, tntn matttlijt lur bet, nt brt tur nrMajt i 
rn bftttl ubfiuitt @t(ni, fom Sinbctm ubrlbiyuiij bog ilU \tex 
opbrtMRt. — Scctibf ( ®cgn. 3 tKt« Sogn pnM «i ^ei, ^r> 
OMt brr liggre tn fh)c Cttm, 5 Xlrn lang, 3^ llltn bctb og I^ 
Kitn 19!, bmctcnt .^iatntfttiKn, i bnithn .^ei tftrr ©agtift nt 
Acemix »tb fnabR 4>iornf tUer 3trn|IjoIb flal liggt bcgraoft 
(if. Sonpt Xild< 5 £. @. 260). Dtnnt ^øi b(ft> t 1631 
oabnet af Sogmfoabtn ttitle Xlyt%aax1i, mm btt fanbtrt i 
famnif intft ubtn giaflmmt« af focffifUigt teb» og of tn fott 
?»r>Umt, paa ()i)i(tm flbjlt fft< @poT til ®la«ftcing, famt tn 
nogtt t>(({<)btgtt glintfniD, nogit Iftfft Slintfladtt og jlnt mtnbre 
brtbbdtgt Stubjlpefer, l)btlt(t alt loar i tn btlpbrlig iDpbbr. 9tinir> 
ligbiii (fat brnnt .i^ei allittbt tibltgert bcctt opbrubt. Samcii^c 
@agtt inbftnbttt af $t. jtammrrraab Stitl i SrtbttiHdam. 

^^if1;e& 2I1IIC. éiU^elfo ^tt)., S)rtt[>æanbtt 
eogii. 2)tb .Rlat.aRoUt fanbt tn tiUt ¥%« «« ©ulbfinaemng 

DjIreobvGoOgle af fortrinligt ^ibribt Strtll (at bn (n gjrmKmbrubt »al ^Wbt, 
btwrt SIoDtift IIIS (Jeaim), famt (il die\tt til bvct Sitx, all 
imaillrttc 2>rn [aat t negtt SKuIb, fom »at cpFaftrt af tn 
^[(ititwt, (vor brn f^nin maa wttt tabt rlln ftiuft; ttji ^rttibtl 
»([it, at bni tupft n albir mb btt ISftt VdTfiunbnbf. ^igtn 
(ciKibt m ptrfffiibf Soueruc, t^M fRmsm Mt inbfmbt af 
Smtnimbfii , ^. Qm^tnatttaci jjuft« 

^un^botg ^c&./ SJang So^n. 3 tn Umt, fom blrv 
D^rawn af ^itmxt 9ReII(f)øi, fanbttl m JBrontrnaal tnrb tn 
lunb bnirt ilnap, fom n fammtnfai af 2 JDrlt, mtOfm ^iltt 
n t^b @ulbplabt it inbla^t, bfc focthobrntlig foitirn b»' <""'( 
^m gg ttcbvHtt g(t< &wtflabcn. ^aaltn tnbrtnbtrt af Vmt' 
nanbtn, ^r, Qonfmnttraab Sayt, 

^asflns ^tb., Senbti^aat @ogii. 3 rn @rav^ pod 
Ssnbtttiaat SRatf fanbl SSonbtti 'niot)« Poulfkii m Pab@tnii> 
ti(t af 11 Zoramtté {angbt og fmutt flibfii paa allr Øibrr. - 
3 ni (mbtn ®raetiei fanbtft m 10 Xommrt lang glinifnio mtb 
uttjltmt angiwt J^aanblag, fom ubtn XotDl ^ar osttt btbititt 
mtb nogft; og i fdmmf J^ei t» ninbt, foraibtibtbt , ttmmtlia 
i^nbi SSftnptrae af 7 li( 8 Zommft« £angbe, bwt mt ^be tt 
tilfpibfft, btn anbtn Ijat inb^raotbt ^tratrc i .ERubefgrnt. X)t 
ligiu mrgtt br S(rn|iiKti, fom Qtjiniftrnt rnbnu bnigt iftibtnfoc 
Qi^n. 3 SHufHt tiaobrf aUittbi noglt JBrrnptnbe mtb l»(an> 
itb( Spibfft, bn mistt at timt tttnt til fammt JBtvg, ba bf 
fiinbtr« (i tn Senrnvift wb $Iem[«ft i St>nt) i Sotbinbtift mfb 
£niut og 2(«tat i^tb jtjebmab m. D. [ftt Xnt. 3(nn. 4, 566 
—67, if. 604.) — 4'«'*""'' €5cgn. 3 «ii ®ra»^ei poa 
'^atbum S^art fanbtt«: 1) gtagmrnt of tit SSioncnStaal , fom 
^ tn flab Anap mtb (Siittl'Sirattc. 2) Sn bobbtlt SSpitalTing 
df Jtobbntiaob, bn rr faaltbt6 fammrnlobbtt, at tngra af @n> 
^mu fan fttt, fom bttimob tct fammtnbutCcbt i ietUt- Ittf 
Dtt, aiWtS Itgntnbt, af @ulb tiaoce i Snufttt. 3) @n rnfdt 
Sptrolring af fammt 97?ttaC, af ^'ittrn bog [un 5 Smgnngt tre 
'■"^gf' ftt btn fijni« «t ^aot uatct flottt. — ©tbfttb ®ogn. 

hjlTVbyCOOijIp 202 ^ntiqMnfFr Sfttmminøtr, 39Q<int). 

3 (t 9ifEr«aab bltv af Zanbmip ®øt optniRni n tmgct 9« 
0^ lang Aaatbr af 3ini; ^arnrflangftt mrt btctil ^mtM SSeis 
l( fc bceairtj iHfii {laantitagtt rr tabt. ;Dtri fpnrt At wtn fH> 
fotcbiart i b(t 16bt 3(ar()unbrtbt. eamtttst bitfi i ^ritttrt 
funbiH Sagrt fnbftnbtrø af Xmtmanlxn, ^. (SonfnraMiaob ^a^t. 
IT^irt ^rS. pon UTore^e, 2([ft(b Sogn. 3 rra af bt 
faa tamt S^m^i)9it fanbt 3nbfIbbtr€^ren21iit<trCnt m etfb 
tn ttRiRMltg tpt Øulbtraab, fom enbnu tr opDunbtn i tt @ldg4 
@plra(fOTm, albrifé (jgnrnbt no^t fom forub E^aebri i 9Rufn(> 
tin fanbtrt vitld om ^jaltH paa tt {ttbtnolbS- @oaib. Snb* 
ftnbtrt af Vnttmanbtn , ^r^ GonftctnHtraab S<tyt , fyjenftn 
SinbHfn ntiolbt SSiabim gobtgjcrt. — @a[ftcup Sogn. Sn 
Stmn af ^obtbgaarbtn UlTtcup, $t. Stabel, mobtog !^t. fSctm 
ctOirtaab 7Iumniell7«ff og mbftnlitt rt mcnttligt ^uult ø^ 
mfgrt gammdt 97Ia(m>!BilI(b(, font fOr langtrt Xib tiibagt ffol 
babe Mmt bnuttt paa Xftp. Kf brtlc @Iag< iSilKbtr, fom aBt 
m gamtt, giort (Ilrrt fbtfEjfKigt Tlttn, ()«oraf bt flr^t fm^iOt 
pbantafliPt tOn vittdisf £ltir, fom Stvtjierningcr, getirc, {kØ* 
o, f. 9. Zttbxt, fora f)Bn til bt fi(lbnf|h, foctjiiBe (n JRptt« 
tiSigt mtb ^i^m. Htt Citt om^nbltbt re af itrtm 3[rt. SHiin 
twtt, at br i albn Xtbtt, orb btn cat^olfft SuEtut, ti<i<x 
tirat fom SJanbfoc, bn fiobt paa ](Itmi( og blttw (rugtt wb 
tOIrtfdi, paa fammt 9Snabt fom bin Ruotiirnbe faatalbtt bu- 
rette. Sffudigtn Innnt bt ogfaa tibligttf I^aw bartt brttgtt fem 
alminbtrige @f jmftfar (Iltr JSnnbfnr, og faaltbrt btt b man at tnNtt 
(tigt i npcn Zibtt trt bUntit brn^lttbt paa 3tlanb. Jbtt ^r om 
mtlblriiultSRalmtiiafbtfDTtjtjUtrtn jtongt, librnbr paa tn ^in#. 
^itwi« S^ta^t bfftantt af fn fnabtr JErefe, mtb (nngt jhibtb* 3Snrff; 
ovn btn tr tit ebfjolr uitn yStmtr, oetntil fnctwr, min mtb 
bnbe Sttøbré, fom ntbcnttl trr ubtaffebt og befattt mtb gtpnlft- 
Søttt l}at oant ftguttrct, og fCal ma.ifltt ^rtjtillt Scocabt: Stftt' 
[Isbtcnt fpnt< at gaat f rft mtb ©ttompttnr. etoim ^m fi>ian 
m ftiun €Spib«, cg vtb poeten m Spo«, fom blot bt^iMt 
af tn tpf mtn fpib? ^ig. $aattt rt tunbt affEoortt oø om> Sfndqoarifft dfunttnmtt, ^^HatiC. Sii3 

tieStt i !Raffm. SigtIrM n btt ninbt afffdont fbcon cm ^n> 
tim, mm (Urtt jitbfantmtt. J^mrtt btbattr« tilbftU af m 
»hn Jtron^, fom duc baDC ftit t»b( \6labt, bnotaf nu fun rd 
R ti^(. SSrb bm vtntltt Øibe fpnt« tt @i>ittb at b«« »><^tt 
trfoffft. {leenbtnii frt brtlabtt itirb SingribixtbPrc. SRrb bm 
vtnjltt 4>oo>ib ^olbtc Aonatn S^smmrn; i brn ^e'nt ^ac ^n 
Iwttit nogrt (fbrtnDbentlig tt @cipt«c fUrt Svctcb), fora nu ft 
tét. $>ia :^(|itnA Acop ftt« abpiUigi tunbt SUut" '"'i^ l^t* 
^Ifltti, b(C tnttu ffunt tif!i<nbrgtDr bmt fiiaFdIbtt eeUtU ^ant, 
lUtt ^Mt recbum ro>>'rbtC Dznt ubflipptbr til Stabfl paa ERibo 
W- S'ibrlm a, iaabt for og bag, fotf^iiut mtb tit I)ei Cvibftl. 
enttlbotttntt >t pra^iigt og pipbtt mtb Srbnbftt. Sit 91ibt> 
løitc bnn m bitb ubjirti ^ip^imb, ftooti 6 JDfEtnrt; i btm 
^, tfitt @ia^tRbt, fort)rti (Httigt SSjcelbti;, fom nn ttt afbtublt. 
@(igtail«iit mtb fRemmrnt fetS tøtlig. tBtbftttt b^t til btøac 
SUitt lange ©tæng«, fom tre fortunbnt mtb tn SBHJinna fet 
itAtn. J^ootbtøictØ iRtmmt omyiot ogfaa SSttrntj mtUtm bitft 
(t tc $iil, fjooti fbrmobtnilig tn Sap fot{}tti b» vant. S<su> 
t(n tr jtøbt over rn Jtjtetnt, fom fyit mtrtt ubtagtt poa fltrt 
€tibtt, gjtnntm ^fabningrt, bti foi(Ktt aUt bovt uairt lutttbt. 
Smbtt CT bItDtt ^ctbet inb igjtnnttn tn ](abtiing t Aonatn« ^o« 
»b/ fom luftet tMb en jtlap, og ub^tlbt fgitn etbtn Xub, aii> 
biagl i J^rflene ^anbt. SSurttt eiebt bibinbtjt tun to ØlptftT 
of bttit @[ag8, font i Setmtn li^nt bet {jtc btftiecne. Sog [tg> 
nn btt tnbniert tt faabant, foni te btftteod og afbilbtt af Jtlfi* 
■m i bane Siorfle ll^inbtjmaifee ~ (Qbnfiianin 1623 , 4.) 
6. 46—47, Tab. Jl c ©et fotejliatt tn SRptttt mtb Iu^ 
il $j<lm, fotan paa ^»ilttn tt opbøitt JCoit et anbiagt. Uni 
i« Eiutjoleti, ber ian^i Itgntt brn bte btP«ent, tntb Unbtdgel(t 
<i( Stpnbfetnt,' tjat fym en fna»e {RingtbtDtijt tUtt ^anbftifKit, 
DSStenflabtt af famme Ztt, fem gaat ob i eet mtb @ttempii 
[•3 Stot, ber tnbt foran i tn Ftum nebabgnatnbe @pibS. 
!Bi7|igiotbtn i)-\i be ommdbtt S|Iener, tjMti noget fer fpntS at 
!mh maatttt fjcengt, og $e|ttne Xtop bt fammt tunbt Q>l(tter 

UKjiÆjbvCoogle 2M 9Ciuiqt>or{|Tt Sfirmtntnflcr, Spaonfr. 

rtr« nbfiippfbt giguni. JDrt fRji omtalte Stpftr ffal wn« fun. 
btt i Sortwn i J^lgtlonb (i 91i»gte QtorblAiibt). !!Ku(!ia ti 
btt MU ®[iia' Jtof, fotn poo 3<Iatit> i brn rtR^i^t SRUitxUn« 
i ^Mbsodrbrt 09 be tigtpe SCMnt Snufntattili^n: tilCtrt 
Vatnsk&rlar, b. t. fSanbmttnb, Sonbbcagtn; ba be tnina i u> 
((Wlfh JHtftc btusfC of iDtgnni (StT 6tietbini9ni lil m (rUt 
Stanb ub obtr $ia{ttnf (anbrc, rr btt fiinbfiinliat et N ojfM 
fetbum, iti tfge SRanb, ^aw tjfiK tit famint IBnig tfttt 
SRanItibft, oa bd fStrt ^»it fem rt Slagi ^ragtopfotl til 
Xaffditt 9riib(lfn. — 6olbj(tg eogii. 3 bm faaliiUiU 
Øottwtbftwi faa Golbjftg SRatt i it Sratitammit af 6tK> 
fanM Snatbmanb O^rgrn ØFontaget: to Stnlw, 10 ^n< 
crttn oj in til nt inbfatit 1 tt @faft ftanntl (I« 9Iiu( <f 
Jtobbtc, famt ni fbrnifcnKig ^iilfpibl 09 nt .^Ilfnap tDrt 9Iil- 
naslt af BSrenct, [ijgmbr, tiDiij« mtb brsnbte Sent fomofd 
fialoooEenC STItRntftt, maafTn-rt Srutntimmre, i to Uniff of 
fctbuanligt im, ifoilU jhap ^tnfmulbtrbr vtb StTecdfm. Snt« . 
fmbtrt nf ^mtbtffogbfti , ^t. dAtiCfUitTaab Tiummel^ff. 

2(cIborg '^mt. »i«t 6f*>-f "Xah^t ©ogn. 3 n« 

Sorggtoti, bet omgEutc fBitftIft ^ODtbgaaTb, fom i Snibbrtalbtrm 
langt til^Rtt SiittM tiin SHiftUb Alofttt, fanbtt« en 3fni> 
bammtt af ufaboanlig 3onn. JDm tigiut en ØttentHunnitt; 
forubrn btt paa faabanne fablMBligt jloct fiitfanltbf $ul |M0 
Sagftbtn^ ftnbet f)er pdo @taftet, fom Itaelrbre re af-Stm, en 
toet, fcctagtlg @dffe(, Jnbbetiblg of £l»()butrotm. I>m W 
miielig timt lil at fttmmt rn |h)E .^arpe, ^bi« btn itfe fnottie 
f)ta f|«Tt lil rn ^or ?(tnibur< Sponbrrrbffat , rUtt maa^i ^t 
vttttt bragt til at optiafft ^sjuUaafe pn« ©ebttiet mtb. 3nb> 
fenMt« af S^r. ISonft^mteraab og 3(mlmanb S«yt i Xf)i|ieb. 

(Slølum ^c&., SSjøcne^olm Sogn. 3 rn {rtrgtav 
Veb Sanbt^n affun(r>€nttp fanbtt« et Vntal af 312 garnle 
tpbpf, banfh 03 mgrip« aHpntec, allr of fiint ®«I» eg af bt 
i Kibit XitKc foa talbtr penninge, fom ere nceften bm tm|[t 
OTpntfoct, man i be fotflt Æiber, efterat inbenfanbfft SBpntet wn anttq»ari(?f gfrn-Ktniiiflfr, 3o(Ianb. 205 

tmiu i Snig i Dlotbrn, finbn pragft ^r. (Sn foaboti Vtiming 
uittT ømtrrnt iV ^ob, og ftiArrr altfaa gmlnnt til 6 StiglbaRffF. 
af VW Rutwnnbe SRptttj mm, font' btfjtnbt, var @«lHtS 
SBorbi føteitb "Xmnitat jDpbagflft mangt Ønnat ^e'mi tnb btn 
nu ft. Z>( fifftt of Snpnttmt tre ii<U, itoaft ttt IW9 liet 
BDnflaamc Oj balH (SnglctnbiiiKt firoitø monvy), (ottftt 
iiun oflrrt finbn; at Me» 3:i(f(tlbtty 'tfKtfom man plritbt til 
Snij Mb mtnbu Ubbr(alin))(c at oontltppr bieft ^mninst, poa 
bnK tne @il>e til btn :^ni|Tgt oft( tt bobbtll Aor< Mr anbiagt. ' 
iDebanfIt(ttigrl|tt)m allt af Jtongtrn« Anub'btn ®ign, (.^acatb 
J^TtfBb) :^aibr>Xnub, VSia%ma btn ®obr sg ©otnb SfiribFrii, 09 
(< frtmmtbr af tn ligt 2;tD6aIb(c. g« t>(t Sciigl. ITtynti , 
cabtnct, fto ii(I»fbt titbt fim og bebn Siirmplaiii af bc 
fltj}t af bitft ailpnteT, ubføgltS 128 Stpfttc fom be btbflt og 
foi fiiiiiint tjrnligllr; bitfr btflobt af folgtnbt: Jtnub btn Øton 
25 btle og 3 bol^r; 4>ara[b .^rtrob 25; {iatbt<Anub 3S; 
aRasnu« btn ®^t 5; @wnb eftribftn 18; tngetlh 7; tpbfft 
13 ddt eg 4 ^alot. JDitft IDIpnttc mnot allfaa limtligviiø l)aM 
votti gjtmte t 3o[bftt i €wnb @(inbf(n8 Xib, fotmobtnilij 
unbtr bf btiD«rtnbr ÅttgSuroiigb'brr , 09 ba btr finbrt fim af 
toirt Sdcgangtft« tnb af ^antf tgne, og af biéft ti af aitt Zx* 
||R> fom man fjtnber af btunt Aongr, fna tr btt fanbfpnligt, 
» bt mad« sccrt ntblagtt poa btttt ®>tb, tnbogfaa i btn ferpt 
•^iittbttl af btnnt jtonat« SRtgjtrrngatlb. 

Uiborg 2Imc. Tlintw .gtb., Baaftrup Sogn. 3 
tn ^ paa Jaafhup Bpt« aBatf fimbtt* tn mathJtetbig ®tttn» 
^, gttnntm bxi' Wibtt tt ^ul af tn i)alD XommtC iDijmt> 
In tr bottt Dg paj btt neiagtig{lt fltbtt. Åu^ltn ftio, btt ^ 
n tnibbtfrnoabi^ ^Dmmtrantftfl Sterrtlft , tt afrunbtt mtb mft 
gm 91otaatigf)tb. 2>tn fanbtt« liggtnbt i tn Stttflaal, btt faac 
ub fom btt fablMnligt jpbftt ^otttmagtraibtibt , mtn ftntrt 
ti ^mmtt. JDm inbftnbtti tilfigt mtb to paa famntt a9pt< 
^R*nt<ailatt ^nbnt glinttniot og tn Stttn^ammtr af ^x. 3u> 
fitStMb VDiitt^ter tftir SS(|ttmmt[ft af afbebt ^t0»|t XVove^t, 

C.oc>q}z 20G 91nrtqt>Ari|Te <Sft(tmmn(jtr, 3l)l(A^^. 

it^Iytig 4r&., giftbd Sogn. 3aad>mimb 3ene 
ntottenren af gjpbtt fanbt i Sotbtn rn SAttairjtbtl fijibt mtb 
fmaat Aobbftmtinttt, futntCige uf btt ®lagi, fom man mtb Scunb 
anta^n ot wtn frnrgtbt i CorgtrFttgrnrt ^ttiobr i Sanmatt i 
bfli fiblti {Mrtbnl af b(t 13be 09 f«cft< ^alvbtfl af btt 14b 
VarbunbrAt. Gofflilrgt STffittKc wi( emUtnt 18 9b., cg ba 
50 Øtptt« uttt 3^ ieb, eil btt 6tlt Qtntat følgftia vstt imrli 
Itm 6 os 9000 Siprhr. Ubttitnbtt (II(c mrart fjrlbnt SRpnlK 
frtnitoni ifft otb brnnt ^rilijfitb, oj) ba btt Son^I. t¥T)'nt' 
cabinct uUnfbt fotgfit uar f Stfibbrlft af btbn iSttmplMit af aSi 
^Ttmtt, bt^elbt brt (un 47 Stpfttr af bt btbfl conftnttrbf fom ni 
Srinbrtng om gunbtt. ZSit bort Sfirrrdninstt om Z)aninarH 
SR^tnttt i brn Zib, ^oortil bfSft f^tnbøTt, Flaqt ostr brti ualmins 
bf lig iltttt QRpnt, btt jltbft fbnxembf« og tilfibfl b((ti ginfle 
til Xobbd, faalfbr« fom Silfeilbtt n mrb bt bti fimbitt. SRon 
Wfb at btn ipbpi snart rnt fitittct tnb btn jtannlCf, 09 bri f«' 
(jrntT at brmteitre, at btr i btttc ftoit ^nial ittt finbté tn 
(Iltttt i imA pttrgtt, mtn btrimob omttnti 2000, font )»] 
brn fnt Gibt fhiw *t A, ^aa btn anbfn to Stttatt -M-, 
l)Oil(t formobtntlig fiaw btfpbtt, at aBpntm ffuibt gnot T^^ " 
9)tnRingt, og miuligtn tunbt oart proegtt i Vat^uut; anbu, 
fom man ffffctn web (it pragtbt bit, omtttnt 130, t>ii» paa 
btn rat @ibt ](arbuu<'<®fptepaiton®t. €Itmtirt't3(n(tti 1500 
&Vfttn, btr paa bra tnt Øibt baw rt T 09 paa btn anbm rt 
SoTi, tttxmi muligra oatc ptagtbt af btn SJl^org^t Biflep 
Æbpgf, fom bleo inbeift 1326, ^vMit bliore faa mfg« fnnb. 
fpntigrtt tirb bd at SRpntrmt nt funbnt i 9tfftl)tbfn af 9}itorg. 
eigtfaa fitctt fom bidfe n tt mM Slag«, ^oofif btt ogfna Fni> 
bt< tn 1600 Stiiffet, btr ^mt faa btn tnt Sibt tn etitntr, 
paa btn cmbin tt Sort, fom atbdrC lignrr btt paa bt own fini> 
, lafti mtb T. ©n bttt« ®lasfi SJlpnttr ti fjat Em(ltiflfc, mtn 
Hot tnftlte fflogpautr og ^dgtn« og anbre HSottftt, tt btt mt. 
gtt ponfttligt mtb nogtn @itttti)tb at f)'tnfétt btm tfl vitft ^^' 
fon« og ettbtt; bog fpnt« btt at btn mtnbflt il>ftl af Nw «t 'JfnttqtMrifle Sfterrffniuøn, S^Nant. 207 

hngrl^, mm btrimoli m bt aOtt^t ubprecøfb« af bt Urip 
ligrt 03 Stcrttrnrt SRpntoffitinn. Jtjtbrlfn, ^wri SRvnttmt 
!aat, oil (ftK-Cøpt bliet Intfmbt til SRufrtt. 

jjetibø ^v^., jDommtcbpe €0911. Ubrtif»E fiomner* 
t!*, omirmt'l SRill CiD fm 6(i»e, blrti tt itt« utniettriijt 
SrontoeSeacb D|)iTuHft fta {iimfioibtnf Sunb. CrM Ørtt'tinist 
^ m fi'Ibtn £)aitnt(ft, bA bm re ubsibtt i JDIibttti, og i}« 
itft weitt btfttfttt til 6iKttb(t, font fabMitlid. t>(b Sitttr i m 
^dlKitttl, mtn aSrnt tMb tre inttlt jtaambt SQittre. 83tb £()> 
trofntnstn ftob Swerbrt i rn @ffbt. fom btitiarrt faibt i 
@l^r, ba nuin tntb tn ^Amntft silbe ffillt btt fra brti. Hn 
Saift ^abbc ligtwnbt @(j«bnt. 3nbftnbt>« af ^r. (EancitlitratA 
^umntfl^fT i 97ptiebing paa 9Sat<et. 

Raiitiei'S 2imt. Øjittftet^alt^rft., JttiftmpeoBti. 
Xf ra JBoTibf i etaanum fanblrf i en Zemmoft, 2 Hm 
unbtr 3orb(n« iDorrffabf, tn TSliMnni til rt Cptetibt, mrb m 
Snb^ftafopdaitbtaRutiErboaflatirt, fom for brt int{lt ti ubfltltet 
jKiabtnnrSSrapnbttfttKei: AN DU Ml RET, fem ubf n al Zvivl 
'Mpbrr i npret JDanjt: .(Stp Ælu miy crt! Sf Crbft an, 5*i. 
itm, fmrtt Sanfl and, ublrbrt bc nu btU|)r(igr db un&t 03 
7n&e; inofrnbtt« uf Kmtmanbtn, ^t. JCammctbtm HoceiiQ. 

^aarljuue 2imt. 3 aotljmia DomfitPe ^nbrt m 
watt @ca)) i Simoni ntfltta GftaiiFrmt af SRuifn, tvt op 
tilbnm«, fom ^Uer biit f^ibligt Cpgatig fta (Sbont. Æ)miu 
Stao bini aabiHt og unbtrfest bm 24bt auguff 18S0. Dtn 
tur ootnoott @uItKt, 09 fnat ub fom ra S^TbøinfnSf itbaHtt 
mtb m tlaa ptltttt ®t»n, btt »ib tn Siimt i 9Jtiblm oaT ab' 
ff(t i to etpnrt. Otatitn ^ai af fabDanda £ixngb(, mrn i 
9))ibttn bog (ftnret) nfbrtlt erb rn Soarmuuc, fom tjente lil at 
unbnfløtte iDaffttnm. 3 btt oe|ltige og brtbnt Slum mr f)tm 
fat rn Blpfjøft, og ot)tn paa brniit loat, i lo SipfFtr, en !BIp> 
plobe, mtb følgrnbt latinffe Snfcription: ANNO [NCAHNA- 
TIOHIS- DOMINI- MILLESIMO DUCENTECIMO- 
QVARTO ANNO- REGJSl REGIS VALUEMAKI- SE. 

DjIreobvGoO^le CCNDO- C- LITTBRA D0MIN1CAU: POST BISSEK- 
TVM "■ DICTION?: 'oCTOGESIMA : SEPTIMA : B- 
PACTIS : DECEM ET SEPTfiM : LVNA : SKPTIMV 
TKKTIO ! YDUS- APHILIS : OBIIT : PETRVS : Fl- 
. LIVS : (paa flabene 'omwiiblt eiht): WAGENS : ARV- 
8tENSIS : EPISC0PV8. — tKttt Sffonumfiit oprpfn m 
Sriliaaitft fjot ^iflotfftcnt , nannlia ( Qufjtat ^iftetit af 
X)aitmatl, at Siflof ^An SBosnfni f!ulbr wttt beb i Tiattt 
1206. fiimt van btaraott i Øoret; (ftt fSaxtitt IQbt Xomr, 
€S. 100)) Eigdrtifii van Srtrbiffop ^bFiiIon i @ew, feMipoi 
bft fibftt anfec<<, te farfl lagt af 3(bbrb XomthAnb« i lånt 
1536. Bm naimtr Srffop font dl Smbrbet (ffttt rt &mtbm 
af bam I Scn'ptoret rerum IJaniearum, VI, 405) t Q(ant 
1191. 3»f. famtiu fSotte I!l, 262-, »«oc btt mdb<<, at 
ban< Cfiftføign Sfjalm 6lto nbnatgt tit fBi^p for 3(aii»titl 
CHip i Vufl 1204. Ctn mmmflbtt ØIpFatr' 't rungaglig 
ftictanttt, 1 Vim 4 Stommrr- lang, 16 fommir bctb. 3 bnt 
finbc« ffl jD«tl i Otbtn Vnfogtt 3Rtnn(]{tbttii mfb J^oorbtt i 
9);ibtm, OH tnbfnibt i tn Jtoabr, font t^tr Øttfttobrig^tbrnl 
getmtntna fpntS at daor txertt af SDlumer. Snbeibnt fdRbtrt 
bffwb RI formnntltg fRfliqoit, ntmlis rn tlefM Zmpinb, fitwri 
tibbtr rn anbtn toftft ^inbj man iiar fDrmobrt, ot brt ^ 
wertf bft Otpth af Gbrifil jlor«, fem ftal &aw )Kmt fbtctrtl 
bnnrlbtt !Bl|Iop af %V)t&. 9R(li ^mfptt til, at Btnnic fanb> 
M at ixrtf faalfbtt iimiaitt, n Xrtfn3nf|wctiotitn af bm SRti 
ning , at bttti ittt (an (^w u«»t ØflEopptn« fetftt fBtjtaorlfr, 
nttn fécmabn, at ^an tntm føtjl Ijar uorit ttgriiwt Dtb 61. Slafd 
Atrtt { Var^au«, tdtt, fonttbrt fom noglt Strttningtc biOt, i 
Goret, og at ^an< 0»n, ba Ccmficftn, omtntit 50 Xk tf* 
tri tjatrt Søb, vat biretn fcerbia i fin førfii Serm, »t t((um 
opgracfb*, og grala^tt bft, (lOor br nu fanbtrt. Pet Sgl. 
JDnttlfe Cantellfe btretgtbt focflidlrat ^(fttgntnger tagnt af 
Sraetn og Snbftciftm, til ^tmtibig jDpEitoardfe, brrl< «b 
Somlirfra i K.ic^uu«, og brtH i JDfufttt. Sftrr Cancdli't« !S'' ^aH<\Mriflt Sfrtrrrtnmgtr, ^pøottb. 309 

filjni) (t 9n»1lrbrt frf« Mrwt tilmurrt foøteM, M M Miwr 1 
dm famnH gørfntnins, ^Md Bft tur, (ørtnb trt MfO fladnrt. — 
Snbriij-fiR b(t htmtnM, at brn hn btfhtmt Øra« cj bin 
hnsec funbnt 3nbf(rift ^r ttogtn Sisdft) mtb Siflep YbfatoiK 
Qimfib cg SraøflH^ i Øom, fom 1 ^acrt 1827 bfte OAbiift. 
&ibro ér^., Sitttn eSosn. 3 Neb^i gua Etirtm 
9Iiitf fnntx Sonbtn pe«tt€(^tnfeit: 1) 9l @ra«tw af ttfT cg 
ufabtmnlig %eim, ntmlig (nbt 03 buutt WrntfE og niA rn f)ei, 
fitiil Dj ubf)U((r gob. etuartn fr(9 k fotøHn 5 Xommre ixtbt 
initn dat beritnob fun 2 SomnKrt SiamttfT. £)(t dtle tr fet> 
facMjtt paa fri ^imi, 2] Sn (iBt Urtit i %ma af tn ^bttt, 
iMft lianmbt noglt , f«nt nt funbnt «tb $a£lf pa<t Sern^Blm. 
Ztitrt JtoT pobt' Prb Cpbagdffti i m Jtrrbl pati i!S)9itn< Sunb 
liDijt flitb 14 anbn, ogfaa af £trc, blanbt ^vilFe tombt Unttt, 
bf[ ligffttn bt Btrijt Aac vart fplbtt mib btanbtt SSmb, ub> 
ænttrbt flg otb @tnnlft cg SiTatn:, nttn b< gif afit i ®tf»(((t 
piii bf tD •MnbtffcfUtM nat, f^Hte Inbrmbtté af Snfpictnimi 
Ht Smffabtt 8rijfmb»rs, .^t. Sommtrctriiab Xommtreit. 

StanOerbocg 3(mt. ijtCmftt*« ^t6., Bonet 

@>{in.. 3 bm fna taKtt {unbijei v^ Sotiftrup <?raiF fanbt 
Pt^cr Joi)anftn brt fM fBpm (t Øronu > .^jiittbtag tiC rn 
S>mnt tSn rt (iKt &Mrtb fra bfn [»tbtnflt 2ib , prpbrt mfb 
3i«trt i Sotm af Baanb. Sil fnmim 6ar jllmgfn earrt btftefltt 
Vib (II ®nbfpib< os mrb m 4)ilQtirftt af Qlittrr. Xf brn fanbi 
1(( (t Stagmrnt ligrlrtc« af IBroitct, fom paa 3Riblrn (lat tn 
Sn^sining mtb jKtreMtit lebtnbf Stribn ttl biggt ®ibtr. 3nbi 
fmWrt af $t. ^pettfttK ©eiftlf« i ©fanbftf'crg. 

VcA^B ^r&., XpTttng Cejti. jQin ai^n TtptU 1830 
itibltnf »fb a;«tiiifl &oU M SUfalb«, i b(t efoItteriKiK I 
Siitibni om (røiMogni lobf fig nfbglibi af en tctt »eb fttrftn ttc 
iijginbe eanbbnffr , at bet ffete et libet 3oi6i(«b , ^^uoowb en 
^trrtcuEle ntbiultfbe. Cenite gi( tlu, eg en ffor røttngbe gamte 
6«lBmi)ii((t BoCtebe icb flf famme. &oitbøxntm og onbt* fen 
Sfffl, fom tern til, fiitte ffg i SJffTbbelfe ^eraf. iDa bettt . 
14 

DjIreobvGoOgle 310 !Unt((it>ariff< SfKrrtiningeT, ^Qllftnl). 

imibttctib tpattb«, fomlfbt @(el(li«[tnn/ 31. Uieiren, fijon 
ntne, og fit af btm imob Sefit om- ^Dbtgjøttlft bt '®t^tn, 
rom »DK i bttcj S3(tts(. iQrti bmnt gtnfigtematlfgt SRm94ng6> 
moabc Htot omlrrnt 1600 Siplttt flrar fatnUbt, ijMl!t iHnf 
MnfCfligfit fnet« oilbt bat>e DcritC rttiolbtf^ .^r. ]fmtnuuib 
Uvm aiK09 frg brane ©09 mfb megen Swc, wiflt ftlo til . 
eitbtt, 03 fi( rnbnu famlet omlrtnt 1000 ®tQ(ftr, foaliM 
dt bet fan ania^rl, at btn aUtt{l«t|te S)*tl (om tilfiebe. iDtttt 
Sunb (ar [iidHl i StBrttlfe og fiji^tjgfieb, fom i anbre $ni> 
feenbic, (loc {igf)(b mtb Bel benmtt, fom SJ»be6 wb Selfn i 
®j«Danb i Tiåret 1822. aKpntttne »te liflefom bi*f» fdnnlifleaf €S«H( 
03 af ben focbDiinlige ^nHingrcSietrelfe j be beftaae af banØe fti 
Aongcrnc Xniib ben ®toct tnblil @i)t»b Sftiibfm ibengnet onn 
irent 700 ®tntf(T; famt engrl^e, itibfte, ()ol(anb|Ie , boI)niit^ 
og ungarfle fra fommt XibAtum. £t erbMioebe^ aUe oeb ®obt> , 
ginrife -til Sinbecne t»a bet Jtottgl. ERentttammice Socan^altninj 
foi ^ontt ITIdjeDate t)7)rnUab{net. 3(f be bonfd, ^af 
allent 211 af Jtnub ben Øtore og 185 af {lacboAnub , tM» 
mange meget fmufte, fjrlbne 09 tilbedt foil^rn ubetjenbtt, ber 
uiUe finbee afbilbebe og be^teoni i bet'npe Siatl oeer be gamit 
, banffe SRpntei, fom Jd^tr. Q>iof. 3{ainue og SQibltottiecai 
t>evc9ge (law unbn Krbeibr, Wti be fcemjtiebe Sltpnter, fstn 
i ftott Xntal eet i btttc guqb, (lac man ^btil itEe (foot itU 
liggeb til nøie at befTirfttgr ftg, men be tee aUt opbeoanbe. iDc 
oife, t)DO[ meget man ^ic i Sanbet i be !i£ib<r ^r betjent |Tg 
of frtmmeb S)?|»nt, .og bet iffe af be n(ecme|lt 91tttiontrt allene, 
men at ogfaa entelte af langtce bonljggtnbe imM SSptttec ite 
tomne ^it til 9torbtn. j£)a bet iblanbl be ban^ finbet tt foa 
flort antal af Jtong 4)orbesAnub^, og bttimob mange af be Mb 
&il(øt funbne Xtttc af Øwnb €|l[ibftDØ albeCet iffe finbeé ^t, 
er bet rimeligt , at benne betpbtlige Sfat er anbetroet Soiben i 
SBegpnbtfftn af benne ftb|lnaome Aongrt Siegjeringjtib. JDelte 
Sunb n ittt alhne vigtigt fer £unb|tiiben onibt banjle S&pnier, 
men SRibbtlalbcren« Srøpnter i Hlmtnbtlig||eb »ide |Kia mangt 

DjIreobvGoOgle ^ntiqiM)ri(7( (Sftttntmttitr, ^^tSnitb. 211 

Staain tamt oplp(r< of fiimmf.- Dtt »f(, naat allt bi funbm 
aitimt« neit (re unbfcr«dlt, pHfrt tringrt til m |lor CSimb. 
fcnligbfb, ^oob lib bj<f( SKpntit omtctnt mnat b«« nrbrattf; 
tiMf Pil igifii tunne ubteagrf, goirh .^tiirtfht, 6onr.ib«t, Cttoft 
0. f. K tin tamt tommt mbn &f»tqtmaal vit gotflotingm 
af tplipf gjlpntft, eg |I(ti af bjlff, [em diblil ^h oitttt utij> 
iia»n bipmitt, tnllt ba hmtit rifltiflm ^cnforrt ti( bt gpcjln, 
^ tihhltg f)aoc pragrt btm. 

X7dle 3(mt. ZynUb-^tb,, 9I»tup eegn. $)u 
gimlfDOtiBprt SBart fanblr« in pilbhmmm od «nf«cMi:rt $«. 
tiicliim fe« bfn fjAm^t Sib, of rn mta« firti fori eftftr|l«en, 
3 lomnift lana, t gotnun lignmbt tn emalmtifd, inbmitt 
m famm« affdobr, fun to brc fetub ifmtt i SRufut, af fiDilh 
»m ro« « funbfB i *« (8nt)^i i 3pDanb, i bit btn ntmrig 
iWfntil et ub^ulrt og flKnn^mftom mtb tt ^ul til bMc af ©t. 
iau, for b(ci wb m ai'immttuftm en« at fc«trt bonflfiibt. 
3iibfmbt(< tiUismifb tn paa 9}etup eprt SDIarf t tn Utnt 
fiurtniitobb(r.$mcrt otb Vmimonbtn, ^r. ©ttftamlmanb tSoppe, 
^a ^. $a|ioi Øveiflrup. 

Tlibe 2(mt. 3 rt etog« Qlit^t i Kibe DomHrFea 9)Iuur 
wb btn itfltbrt ©tbt Mt tn iBtgraflttft anbtajt, fom tftft JCtrpagfrt 
flfpæ Cimirfcæ @. 324 (jf. 208) nttntt« ot B«rt Aong geil 
Smiiiib«. Den tItB tftn 6tifte^»i:ia(>e6ene goronflallning acbiMt 
i eomnjfctn 1830, i 9t«tti««[f* af ^t, £3bfiil ^^es(> ®«1»' 
bttfl fira ^lar^iiu« og SJrefrtfot ^^/en fra A}»btn^n. 3 6«ti 
fmitt noilt SKtnntptbttn, fom tflrt: Øtifrtp^fltue Ttatibtup« 
SRniina fjtnbttig mooe i)atK ttl(i»tt to ^trfbntc, •— famt ttc 
fmoAf a^ngt SSIppiabtr af 3 Sommn« ictxi^, fom aUt 1)Mt 
WKit af ooal gorm, nmilifl: 1) ^sotof bin int gabe er for. 
Bitlttt og opUjl ttC SipfaK. jDen ^c, fom bt anbre, en ftn 
SRibttn D(b ut finit ab[KCt frtb Aant, paa ^Diltm laU* mtb aamit 
aRun(tb09(laBtr: + OTHINCARDS EPCS ( Epincopug). 2) 
^wtof btn tnt Snbt ti i'etni borit, mtn btn anben afbruHtt, bog 
|ubbt<> At tt €l|)ttt btraf inbnu ^aotl. 2nbffrifttn et wb 

14- 

DjIreobvGoO^le 212 *Siiii<H)flHjT( (Jftfrmmnger, SpWftnb, ©ftéuifl. 

fførtothiinsm Hmn uti^Mlg, Oj hm frijfitbr af bfii« SBgflii' 
wt, »Dtt ?rtimii8»mi of flig*, m nii (jmbdijc f . lOTIIV 
LEV . . . ■ ■ 3) fc nu fammtnttntftn Dg (igrfom fnrntnnt' 
ftpft. Mb 8ot(al(Ring*>^oc(f frn ■ i*S tiat bmne atbfltt tpbrfigr 
SnbfWfC i A8CERVSEPCS. ^ttl bi 6« uttOntt g»«nb fyai 
V9tit Sipepptr af fftiit i btn (ai^o[{lt Xib, nfinlig: 1) 
dX^iiKOCUø, fiilbrt bfn f)titbe tit« pnfltf, !iwbi i Jtongnm 
eSumb aD«pi«fl( Bj Jtnub bm ®tott« Sib, famt b»b« omtKiit 
1044. (£m nlbn Otfjinutc, font ittt (^ditlig Mr S9i|Itp i 
tR'iU, b<bt i ØTtnttn, eg Un bfgnmt brr i 6t. ^rrn Airtt). 
2) {tl)otI>iiUua, fom fidn &« falbf«, prior* nf ^TtmiilillinK 
97o(t(iue, <Rol(»r(, Qlot^riu«, fnot^otbu« rOrr QIotgarNt. {»n 
bito eiflop t æitf 1134. 3) ?(ecet tUn SUFer, Ijairt SftR- 
mnitb, fort^Db ligdtbrt Sifprffoitn Fun r !oct Sib, tfttrfom ^nn 
irioa Matt beb fpnnb 1142, ba ^ttia9 Un Siftop i M< 
€ttb. Stirte^vtigl^fbett inbfrnbH «i<ft ^labn tiUigt mtb m 
Vftfsntng df Otiitxn. -~ 

St^*'« eg Balerunb« ^r^., gort Sogn. 3 nt Znw- 
gtoti Drb Sorl S3pt fonbt Øottibmiinb ^an« Tlnbivfen Rftltoft 
rti ftet {Ring, bnnnrt af m runb 9et9{t.ing tnfb rt S1ag4 
eunbnt BiratfT, fom bog fbt b(t inrftt nt afflibtr. Dni tnt 
@nbt ft fOTfpnft mA m fTittanttt Anap, bn gttbtr tnb i tn 
IDP<rR, hatmtt urt) btn anbtn @ttbtt Ømf efning. Cammr SSanb 
iiat ogfitJ funbtt fem fmaat Sragtntitttr , fom btt fpntt af ni 
fiiifanttt ®>[D(^>iiig, doori ^inittr fiaot vattt tnbjliiiitbe pas K 
, 6ibtr. €SdniItbt hwt bt fbrmobrRtdg fin ubgiorl tn Eltmg. 
@f(tr ginbrrmS 'Tfngtotlft laat ®«pttftni I U titt, ^owof 12 
fanbtrt i tn tfft fise unbtrfegt <Sra\>f)g\ , tct og trt »tb Øibm 
(tf (ttnanbrn. Sficiot ®tfbctt ^^retll, ^. Krf /er, ^nbt inbfmM 
biSft Sagtr, blto fom foib&anlig btn fu[bt [SlttaU^KtiU poa 
btt Aongl, fRtntrfamtntta So^nfialtnjng gobtgioit Sinbtmi. 

^^abtVøitV Tlmt. ©ram ^t&., 3*1« Sogn. Vaa 
btn fao falbtt 3f(ftrftfb (wr 4)uu«mmib og SEminirrmaiib 3fl<ol> I 
e^tenfen funbtl wnbtt in pna SWarttn (iggtnbt ffec Øtttn m | rat ?frttUn», fam finic rfift Cpbosrlf«) fonriltitbt tMb tuftnil 
Siitnirtnini} og fjlbt i Slptfrr. 3 bmnt Urnt Mrt flHt mor« 
hlije SlDfo^c mblogtt, nttnUg: ]} Sn tcfbsbbtlt ^Mtirti af 
Snu«, cQ«tcutt«n ttit« abd fKufL Qtingnit »t ^ulr, odtnt 
mob bin (Rbtt @ibt, eg fP'^'' f^i^ ot ^o* »otrt ubfplbtt ntA 
K Ift og tiøbt Staf. Cm pbtiflt @ibt n jirtt mrb o^ifiettbt 
Swrjiiibrr. fBagtil eet bi tn Slingr, (niraf StptFrt brflniicf, 
fKbtmbnt'Mb <t @la4< Q^mfrtns. 2) Sitt ^iialftaoe af BJrotiu 
ti ra fgtn Sorm. Sra øotifit 6ibf, ^doc be tjavt vant tnbi 
faiiibt i Xi(t, re ubjlaott og ombei<t, \aaUitt at brn omfaittbc 
Xnett. Stb btn mt @ib( et anbtagt rit S)^m tSn lidi .^ant, 
^Dbmtlig til tn @noT, og wtntil rnbt ^aalltawnt ffg i tt 
bolenKumrformtgt 3nbfntt. 3) Qn Sitottitt^aalftm af fammr 
S»a, mm ubm Siffrn wb @ibtn. 3(mimanbrn, ^z. Gonfr> 
Ftntjuob 3o^anf<K iRbfrabir biJft @agrr til STIufrrt, fom lil^nt 
riibt Ro^e, (ignntbt i Sp'« os > Sfoant ^nbnt ^It>Singt af 
Sconcr, mm {un rtn mtp (tr i Olotbrn funbcn ^atjlab af 
S«™ fom OMitRKttMc fi», fintl rn aUrEt« Itgnmbi, bre for 
jlrtt 2ai; flbrn rt funbrn i ^narijtbrn af 2>[r6brii, og focuatrt 
i btn t f&Iufrrt tatmbr Ødmting af ubrntanb^ Clbfagrr, 
ttt ^mt jDwmni^rramrtrr mrb br norbifft. 

^ufum 2itltt. 3 ®t. 3etgn>9 forrigt Sttofn i ^u(\im, 
f«u nu (T inbrtttrt til tt ^ofpicol, opbtbartbr« ^ibtil følgtnbt 
gamit Jtun{luatt, btt oar bicwn (itnfat poa tt {oft, ba brt tt 
mm paSftbt til fin foTiigt iBi|ttmmtift , nemlig m @ittfpt, 
ubfaattt Qf srrie, og fott{lilIrnb( SiiBbttm @[. Sørgra i Øtrib 
ntb Z)ragtn. ^an (ibbtc til ^r|l, t fulb i 9{u|lning, føm tt 
ubarbtibn mtb flot £)mfipggtlig^tb , foa at mnn tpbtlig fan 
fi( aEIc .^amifltt« Qlitnogltc og ffitmmti; nogtt af btttt n 
«( btn Jht, fom aRibbtlatbtrtné ajaattnfmtbt (albtt JtrrM. 
StiabBilmtt og nogtt mtte af bt' fintri ©iijfftr ttt af 3«it. 
Stii8tn,.fom tt 5 HUn lang, fertpiUrt bembt. ©tupptn (lat, 
imil Mb Sibtn, fom wb upaeftnbt og fCttit SfttflauTatiotitr, libt 
bffpbiligt; tn 2)it( of ^itlmm, faml Wibbttm« ^njlgt, trtfaaltbte 

DjIreobvGoO^le 214 9lnti<|»ArifT( f&fttmtnia^n , <BUMi, -øolflten. 

nestt btfliibiøfbt, It^tftm ogfao Dcagm ^ai mifltt bm tnt 
Singt. Gppbtt tr albrlrt toitt, oj tKt $r(t tt, i fmttt Zlttt, 
ilntt mtxmain mtl ClitfortM, bn btt^ibtlig (lai bfbcagtl tit ot 
btrnr etplfit btt c^otacttiifHIIt ^nca <'B Ubtt^T. JDntt Vrbfite 
l^nrt ot wttr fra SHibbebilbirrnl ftbf* 1^rliob«, 09 rr uhitbtilict 
mtb foa mrgtii Aunft, at uronbfpnli^rt ri tatt tiOogsrt bni 
Ztdbition: at brt fc ubfett af im btmtilt S<tne ZtiiQitmann', 
fem ItDrbi i S^tillian btn 2binS Zib, 09 forfarbigtbt ttt brmntt 
SSorbtB^oInrf Ifictr, fam nu tr i Sotorgt 2>omffrh. Cftn 
inb()nitrl 3nbti!aig([ft af SSagiflrattn inbftnbtitf , erb $t. ^> 
frtfoi og 8fmbf(abemal» tTT^Uero CmrorS/ btttt &tJftti, \m 
^att rII(T< tiatilhltdtn bllbr ^aw (untitt rrftauTfrrt. 

brt i JgiDlfitrn foiAttS i eftnaoctt 1830, i m af be 3 @r«' 
^f, fom tdlbtø il trt i^tibbrrgt, Otb Sanbttj^tn Sibrrftrb: (» 
3(rmctii9 af ftint @u[b, af gpnii foni tt bttbt fSiianb, mib 
Ittbflftnplrbi Bnata, fom løbt pdcaUrlt og fammni()(engnibe mrt 
bfggt 6ibtr af Stiinbin. 3 ^ibtm tr (rit {tertt 0^ fin mini 
bir DpEiettbt Ølcibtr. fRtngrn n gjinnrmfliiarrn , og Sntxrnr 
trt gimnrmfiOTrbt meb ^uUrt, famt ubmoifrbr Mb tuirtjiiafntif 
Siratrr, fom etfr at Vrmbnanbrt iffr in varet {lent. 3ltt> 
brnø brt btugtrf , fprui @nbrrar at WEK' b[r»nt famrarnbalbtt 
Wb rt JSaanb, Irultrt gjrnnrm ^uUtcne, mtn bet fya txtnl 
fnbrrtirt til at forbliw om ^rmrn og fun fjtlbtn at afiodtt. 
3 famtnr ^ei fom ^cmbnonbrt fanbtfC ogfaa Stpfftt af ri ita* 
Ucnr, (ti Strmfiammrr, 83rubftprF(t af SRrtaCfagrc «g Stnttla 
af tt JSKprbovcb. JDtw inbtprbfe gortinbtlft mrHrm bi»fr Sogrr 
(t itrt Dp[ptt'«f Siiibntn. Sftrrat ^rmbaanbft vai irtbfmbt af 
£)orc>S)(iinrp(ct(UTnt, {»t. Jtitmmtrbtn-t ll?(tcnfle^t, buo fam' 
mt« Sfftbi, 45 9Ibb. r. ®., btb brt Aongtligr iRrntrlammrT tilftiilrt 
- Kmtediifft, fot at ubbrtaW til ajrbfommenbe. 23( eorigt ÉSug«: 
nt inbCtmmtbt t ^r. JCammngrrn U)ai;n|lel>ta rgrn Somting. 
3 Atcflirfitfrn f ptee^ (tob forbum rt gammtCt Ilt« 
Ritb en bmil fivrtnbr Vltrttaob^ fom ti lættøtK fonblt« (m** 

LKjIreJbv'GoOijk fnbt til itni optinMiit Bt9tmtatlU, og htrfK. fom uferugbar, 
tur»l)fn(iiyl pita Atthnfl Soft. <ifttx <Iommitftonra6 Brgjftin^ 
mnltht bnfOE $<, Sritfitnu, ^t. ScbtimtiffonfrrtnKtoab 
SrtM Kanaan til Stoltorff brbeiia Xillabdft til at bitft bti 
jtdbigfbt itunfhMctttt, brt fnott øatiflt viibt ftoM eactt tabt«, 
amttt fmtt til Sturttt t jtieti(nl)aen , fra bn at rtflaurtnA o^ 
imnt. JDt brfbur af fe[^ntir .^awbbdt: 1) (Sti ittlt Vlitrlaolt 
fdmmnirat af tt SRibttcft^f ( , famt tombt 6ib({tpH(r, anbiagtt 
fM btn tnbornbigt Cibt of JGnfleimf. Xibfibtt rt ubpaatrt i 
St«, famt forgplbt og ninift i t)<lt Sisutfc, faftgjortt til Sagt 
gnisbnt. Dtn" mtUtmllt ^ffbtling foctfliDrc SRoria Stbutflfr. 
^rbintil fn#, wb rn^wt af gJibtrnf, (I ffiaabrnpjolb, ^««af. 
M mt f^nrt at frnnfKKt bm Stanftatiflt gomtlr^tl Siaabm. 
^w af Sivititr btltoaft af to 3(fbrlingri, ben fiit owt bm am 
bra. jDwntit t bm i>tn|l» \tti, af btn txOigt gomilit, @ltfa> 
M), fsm f)at GSamrt Q()ripul piia Stjtbtt, og rafftt dam 
ro Itlaft Siiinbrurc. SBtb @ibtn (ibbtt anaria mtb en JBeg paa 
Stiebtt. iCm ntbtrflt ^(fbtling fottltianr St. 3acob af 6offlpo> 
fhlla, ftbbfnbe i QRibbrlalbmn« Sragt mcb anutlJneflaQm og 
VtOtgciniellaurn i ^aanbtn. S^ottfl paa ^eitt glei f(f6 tn (to> 
nti fitlgtninbe. £)m nrbnllt ^fbrling feirftiUtr bm lydligt 
6tri|)Bpbt[< font, jtottft t»b fin @tav, ttrrti GttiiM ■'"^■^ 
Sanbtt. ^pbf, cunbe >^ulltT gaat ntb i @abtttlf og SRattot 
^iHbfr, btt formobrailtg rntm fjaee tjtnl til Ottriqoitrt %atwu 
ting tati til 3(RbttngiIfe af tn @lotir. SSaggTunbm te 9texH 
f«rg[)ftt mtb inbpcrtffbe ^ixaUt. Ubm paa Uvan m ftntn 
(enitent i Jtong gttbttil btn Znitnt Xib) tilmaltbt fict S}aa> 
bnin, I)Hraf Ht n btt ^tittfttitfli og ttt btt £flofrahanb|tftt. ftaa 
gSibtfn ft(6 Snbfrriftrt I (Jomfrul) METTE SKSTEDK. 
Unbec CMcmalingra flimtrt @poT af gamle ^rlgeti^^uicr. 
€cnIp(uraTbnbet , font fijnte at tMttc fra bet 16br ^aitiunbitbe, 
K for |in Xib fotttintigt. 2) @t meget ftort 3(Itrt, otimpaa 
|>etl(tt bm nu btflievRt minbce 3tltfriaolt tiac natet anbtagt, 
*i>9 ubtn at bt oftinbtlig fjow otettt btflratte til At wict fnm-. 

DjIreobyCoOgle 216 31rtti<|tmrt{T( ^ftvTr^tningn-/ {»olfiftit. 

Ith. £rt U^tan It^rUM of OculptucacM^ i Xtc, bn n 
maltt ti ftTffflbt. S)?ibtfrp<irtift fDrrfliUtr SSatioC ^mmltait 
ning. fBtb ØilHn bf'of ('<< •^flftfnt 09 Vpojlltc i to Kam, 
^oiltt fiiiirtttttS paa Satrrnt; piui btn ubtKnbigt @ibt af bilft 
(r hiimob maltt ftta btn rnt bf iirDigt tit Jtongrt, fom lilbrbt 
(SbiiftitStAritrt; fM btn onbm JtortfaPtlftn. St par JCWntj 
Totn i^idi ^aw »aitt u^ i>aa biefr, dø font l)avt ^nt STtatnin, 
mttt fCuDr Mm ittt{|ft bf|bbiybr, gac man tf n^tbt. Siitt 
tUtt fpntt at wrn albn ttib btt føtø omtalt«. 

tVesvitn. 3 9tai^tn af $mtIo6 fanbtrt »tb ^øitiins 
fua !Katf(R tH Sltnifnb, brr wl rt bm Dnltt eg fittnt bra 
bitbtftt man tiibciC Fjtnbfii btn tt titmlig 1 gob 1^ Zommt 
lang, 09 4^ Xommt brtb. 4)aanbtagrt tt itft btfitmt angiMl, 
bog tt brn n(btrf!t iDttI if(r ubaittibtt mrb btn Cm^fljgtEiaiKb, 
fem btt øDtigt, ^taf tan Pimnr< at Jtniotn maa b><i» vttrit 
bifafttt i nogtl, iiMntb btn btt Ittttrr fiinbt f<i|lbolb<6 »tb 
Btugtn. 9I(rt btt SSttb, ^mt bctti ualmmbtlfgt St^ttt fanb> 
tti, trt (nbnu iRubfta nf tt tiibtnff Kittt, paa f^eilM tfiti 
e&gntt btn etnbifttXfgubPrawe ^al (»aot ftaait. — 3 fdmnK 
Sgn fanbtt« tt Aninf^aft af i5rtn uf tn tgtn btrpnbrtli^ Sotn 
ti Ubatbttbniitg. iDti tt banntt af to Sisuttr, btt flaot tcH 
fammtn 09 wnbt SRoggtn tmob ^immbtn. Stn tnt af bitft 
^elbtT tn iScigt^al i btn tnt 04 tt @ufftb i brn anbtn ^?tmb, 
OS IvntC fualtbrt at fbttftiUt tRcifJKTbigbtbtit , btn tinbtn pftttt 
(Tg til tt 3(n(tT. Z)i<ft tpcnbt S!s"i^'<^ *" fotowa ferbunbrn 
Mb tn. liggtRbt itvt, btt ubgter Jtnappin af Xnioffafltt. ^Stjent 
btttt &t^tU ti naotr op til ^btn^ Xib, f$nt< btl bog t^ 
3(tbtibtt ol bmnmt, at Mttt ttmmtlig gammtlt. Slobtt tiitt 
ØafftCtn, r^m (lat fibbtt i btttt €!faft, rt goatt tabt. (Dr. 
Med. £. Zfjfta Ødmltng i i^tUistn^ftn). — iStb 3(lt> 
galtnboif fanbtt« tn Sltnie;^, 3 3. lang, btt Mb Stugtn 
(C bUDtn fenberbfubt Mb Øtoft^uITtt, (»oottfttc btn i Clbtibtn 
(C bitetn paa np tilbnnnrt , bog faaltbti ot i fBanrn bag til a 
m S<Ttbpbnittg pdi) Srøibttn, fom tt gttmhtg af btt gamli Øtaff< 

DjIreobvGoOgle 3(nHqb>ui^t Sftfrrctniiiøcr, ^oifttm. 217 

ii(. Stb bttb Crrtnpdit rt frtmhlrf bft mettttligt, at nmii 
iw tWB fnt Sibt ^air btgpnM at inbtort tt npt Shft^ul, Totn 
ix faa bptc, at man fan putlt m SingFifpibf brtinbj faa btn 
mim @ibt bftitnob re iStgiinMftn (il iSocingtn giott tMb *t 
ipiralfKmigt 3iibfnit i Sttnm. (Dr. ^iytt enmliiig). — 9>aa 
iDTarftn twb Daftnborf fdnbtrt, floarnbr imfUtm fin Øttnt, 
(i liBt @ipt(( Af btsnbt im , 2 Xomnttt langt , in fotown 
ff tmaii« rom M ^owb mtb rt Slag« tfft til ^aatrt fluttrnb« 
^owbtei, 09 ^HriKbm mbti fiø i m runb Spibl, tivonnrb 
M ^nr* at i)aM ecttrt iiib|iit i negtn anbrn @ljfnfianb. (Or. 
S^;es SiamlJHg). — 3 m 8t(rnf<nnin() pan SKartrn vrb 
Slautbøcf fanbtrt: 1) @n jtobbtrnaol, 6.^ Xomnw lam, 
\m rRbK ffg i rt tnrget ftorc Cit; brn (t outrtrutftii ititb en . 
Dugti flan ctbd Slup. 2) Sn ®(rr af Jtotbtr, af Sotm ^am 
it Ulmun tnbnu i uiCfr @gnt af Sloibrn btujjtr; S(abtl tt 
nmilij tunbt 0$ tun libtt (uutt, .^«anbtasrt fmalt og lan^t, og 
fito |ig fotoiwn i rn Snir. S Øfrm finbr< rt eia^« ^firpe 
tin ØtrRiiMl, fom foitftiarc ice @(rrc. £rn fpnt« at ban 
«(ttrt fotfBlort. (Dr. ^»j-ee iSamlina). — SSrt at eptrnfr m 
StdD wb QitfmaT |)aa brt @(tb, (reoc fotbum JTIoftrciiatirn nar, 
fanbtrt rn ubjint Jttog af Jtebbtr, 3 Xommtr (ang/ fom for> 
etxn rnbtt |tg i rn JDop, dwti rn fRiitg rt anbragt. $da ben 
m @tbr te inbgrdott: amor viiicit oraiiia. — ®&frl €ogn. 
&b SRrrgrfgracnins tat stb Vtiiteco^agrn fanbttt: i) @t 
StDncfXac af brt Sla^t , fom ^ani Darri btjlrmtt til at M 
fro ntbm of, fom (law rt flabt 80,19, b« rutff* »rt rn €(aabr, 
{m ^bfbtt igitnnrm tornbr fiicfantebr JDfCtnrr faa Aanirn. 
Jim n p^M mtb' Stingjiralrc. 2) Sn SioncoJDop, (loit IBr> 
fttmnrlft man rnbnu l(ft f)ai ubfunbrt, btn ri buul tnbcmbi^ 
09 af Æ)annr(fe fom tn Cnrccæ^tfop; til brnnt {)uull}tb rr fom 
Snlongrlfr føtrt r« ^uuC Splinbtr, brr tr luffrt foc Snbtn. 
3nbt i ^uC^tbtn paa frlvt Sopptn trt imbrngtt tir ttmmrlig 
iTttt lBroncr(t(tngtr, bic fomir (Tg mrb @nt)"itc i ^piamibtfbim, 
°a nr btt fanrntnltHtfie. ^a brn ubt»nbigt .®ibt' ttt Spiral- 

DjIreobvGoOglé 218 9Intiq»(irifff €ftfrrcinins<r, ^o\ititi\f %<etøiTnt. 

{ttotn Inbpriffttx. 3) @t to Sommtr dnbt fBromriSSnanb af 
M Slag«, fom man tnwc intfn Ijatit tæret Xrmhianti tSa 
Ttuafn tragtr D(t> pragltqt !Ribr»i Om {itfffni ^U. ^aa hn 
tnt €tbt ftnbrC tn S>ftrn, (»tiori ttmtligDiit nogle ntnbt efim 
doH octtfl banatt, Itatftun wa Itgnmbt @tplftr, brr finM i 
SKurtrl i Aiebfflbatin. (Dr. Hiyto @amling). 

3 «n SWof« I 9[eerti(beii af tDIbrpIeljf fnnbtrt urt SEetwffi« 
ling (Il iDnl SroncnSagtr , bri aUr fpnrt at 1)mfj»Tt til tm Xft 
og at vsTt ubSTbribrbt i tm ?mag. DtbrlljatbtrHafØniptltr, 
bttCt af Ktbftabtt, og trt fnt|li,eppbblab. Xf Qrlter van btt 
2afaInifnb(Ii3Soi'ni> nft^ttmmtXniMafltefitVTbtibtfi; mtntt 
fli^i af empHfrnt twrt i lawat jførtr Ktitaf, f. e. af « ©rag« 
oealt 9Itngr, brt tnboinbig m 1)UI( og bfftrmlt tit at ubfptbrt 
flHb nogtl, og fom l)M>t Snbenif lijf afjtaanif, og fpnti at 
^(cat eimt bnigtt om Vrmm eO« ^anbltbtt, fanMi< ifft 
minbrf (nb 23. af ^ttiltt btn fiet|lt i)ar 3| Xommt, bf rnjnb^ 
3 Sfommft t ®i«nnrmfnit lua brn Iteng^t Srb: af btt 6fiij< 
epttnbrr, fom iiti afbilbtbr iHat. Zaa. 4 S9. 2 {>. Z. li-. 
fanbtft 4: ftimbf Irt ^aarfmptf« uf for^irlltg 2(tt, DfmEig af 
iCiobtmform, jnbmtrt til at binbt bag tit, tit; af ri mM 
€lag<, fom man trofr botx twrtt aitbraglt i ^attm, 4 6al; 
biiff bfflaat itf tn ERab outr Ijwcanbrt laatr flabt, but^nRigt 
Dalot ERingr, 4 tUrr 5 Qtpttn, af Ijwttt btn tnt tt mtnbu 
tnb btn nnbrn. 9<ia btn tnbab utnbtnbt ®ib( txt bt tHt ub: 
gittbe, mtn l)a\n in tn fStab JDflmtr; bttimob tv bm ubwnbigt 
®ib« utjtrit poa ferffjtUig 9!?aabt. ©flfnmtpfb« fanbtf* fr«n» 
bf (ri S'iamtntrT af tt fatt tfrrtfar. $aa nogli af ERingmt ftt« 
©pot til, at bf i iDfbtibfn trt bltont trpatfrtbf. ©fii uf*bM»» 
lige ^Dlangbr €^afr labtc fatmobt, at i)ilt gunbtt dot i |ia Sib 
^ect til tn ^anbrlimanbe rUft 3Rftalarbttbtr< Sorraob. £t Ptfh 
af bl«ft @agfr finbt« i $r. Jtammtr^trrt og £)Dti>ffi(iinf|MtrtR 
XCAvnfie^to gamling i pi^eti; noglt i aBufttt i JtiobmtHMt- 
5æt«SCfnc. ttotDetr^e ØyBfef. eftn tn SWwIfr til Sri- 
flabrt fra $r. »mtmanb £. H. XiUipii) (nu i Tfpmrabf) Wfii i afmit^Mrifte Æftemfninger, ^tttetrnt, 2l<[anb. 219 

Km i 828 Jtirftn poa hvinet, fem tm tnrgft giimmrl tq bt«1tftt(bf g, 
nrtitnni. Utibti @ulMt lin etb btniit Eiilrafttti rn gninmd Qtovi 
{trtn ofigtaDft, fem tt Ij XCtn [ans (^ j ^'ti brtb i bni ffnbr, 
fem (iiiit ptnbt mob Gpb, og amtrtnt 9 Z- i brn anbfii. ^nt 
Slinm, fom tttc f)« tiogtn 3nbfhift, n inb^uggrt ft Jtor« mtb 
twnbi fmaor ZvvtflvttfC for nrbinj li^fem paa bt tclbflt Cigflmt, 
btninbn ftrt to Sange ftm potatlrlt tettnb« SSltfgfr, font trobt' 
liil gdtttnbf bannt ri X. jDm øWTftt @nbr ft bruM oetr. Ctb 
@btn Uat nogir onbit tctbt Stfiit tibtn Stjurre, SSttntn rø> 
t« lt«i Jglbt. 4r. 1>topft 0. ejtenfett (nu Cogntptffil til 
€nt(bt[ov og Wjimt) ()at)bt {»tint for Imtmanbrn, at bm mur> 
%rn (onbr vatit bin af ^atr^ingn fiaga brtjrnbtf 6titti9t>Stdri 
nrt eigltftn, ^oilfrc «rl ith ftaan til at afgjørt, mtti bog (iin 
^st nDgtn ©anbfptrlijlltb, ba Smbrrnr btr piu Øm, fom 
adtrtbt eibftr af btnn« €t(m< ZiEbanllV, foTtnbrn btn Hn opi 
gcrøri af 3ocbtn, bracevnit bm Sjamfftfntn. 

jfpIailD. e*n&et amt«, ©tilbbrfnfl« ejrffri, Kii* 
ttetg ^gn. Socljtn btngtrf (eft Sapflfrritt, (iilbit r^flur 
ti« tjold, veg^jatjold, evnalt i Kotbtn. Sig« (ft vote 
Sigt sort bt i Scug Matibt bt norftr tBonbtt , (fom dilbtt tt 
fo'biUit Ifpparat Bona og Husbiina, ligtfom btt forbum j 3<' 
Iml Djfaa gertr til bm faa fafbtt iniBbi^noitr, b. t. ^ufttt Ub' 
fmphtng rlltr -9Rtub[rmtnt, og n mbmi i Stug tblanbf Sotrrigt 
%niufunbti9taonaf Boiiail, mm opf)ang(< bog inr{l i Sulttibfil 
tdfT utb anbet ftflligt Srilig^tbtr. 3 SRanb« aninbt flttt btt 
fammt poa 3<(aRb, og nnmiig paa btt I Xattt 1800 opfxtvtbt 
tunblttitng, lige til bttj Slutning, bti ^mtmanb, Sougmanb 
^ €|itf'lm»nb mtb btm pitirbt at btdabt bt inbwnbtgt Sttggt 
df bt faatalbtt biiftir, fom tjtntt btm til Solig i m ()alt> SHan' 
ntU Zib. Snufttt i)n ogfaa fra Seidnb tr^olbt fitct titbttH 
ubtnatttbt Dg (tlbgamlt ØtpKti af forffjrlligt Kritv af faabannt 
SUpttftcttr. Øanltbt« ftnbtt iSiftoppin outi Ssianb, .^r. 
€l(iKgcim 3«t)nf«n, til btt, fra ^»igam««, i 1830 tt 
eijfh ænpttftti fro ganbt« toi&orjfe. Sibfalbtt. iDtt- a of 220 9lRtiqt)ari^( <£ft<rmmnøtr, 2f^lani>. 

Einntbtoi, t^ptt Rwt fatort Ulbgam, itftbttlt i 7 runh SSti 
batUsnl, fom' fn omgienr af %:iibr|t(r og JBIemlltr. Z)t inbt< 
tlDlbt falgtnCc Sonl^iUitiS'c H Subfftiftti mtb aRunftbogftoMr; 
1} SRanii ni(b IBamtt, emgiwt af abftilligt ^n^onn. Ctxnowi 
(afrt: iMaMfl matar JJei ora pr» nebia. 2) Qfynfti £iuit 
mA UnbicfEcifr: Ctiriiliis ritfrdur af Johanae. 3) Qbtiihil 
p«a Jtetftt mtUftn to fRøetrt, famt Sobdnnrt og SSocja rart 
Unbtrlhift: Clirietm å krosoinniD hdngaiidi. 4) {Hul 
Srqulciggrifi , -tntb Unbttftrifi: Chrintf ^eptran. 5) ^irt 
Cpflanbrift tntb 6ttrrefnncK øgUi^rfftift: Sipiirinfng Ohriilf 
i daudanum og djciflimim. 6) >&anø 4'>>KlX''f<>i^'' ■»'I' U*" 
bttilnft; Christl himnarcr. 7} £^tn tirUij Tfanit Ubgt>bilfr 
OU« 3tpofiCtnf, mtb Unbtifhift; .litaeiidin heilt anda. 

HanqatvaUA Øyefet/ ®tacb4 Sogn. ^aa (Saaitm 
€taib fiinbttl fgc en 3^ib |!b<n, (n Øumlins af mrgtt gamlt^ 
ubartKibtbtj flAbc og nogtt . conwcf €itpHn af fSfdi, mtb flira> 
ntmitubt @nttt)si(, ^an fagbf, at bt forl)(n iianbt Doitt i)n< 
bcogtr i Jtittm fainmt|ltb6 , mm ftnttt (d<f(t(b( Jorn ubtugrligr. 
SIrtt of bfRi mrf tilbagt, ba ^r. Xammtijunbc ^ 31. ^op|» 
tKia tn Stiift i 3SIanb 1829 fam i St^bbdrt af ttt af bi<f(, 
fotn dan fyiv ffjtnttt til aRufttt. iDtt ^i fetafnbt 4 XfbtCingn: 
1) 91<btniil, ti(b btn brtbtftt Snbt, (trt SVoiia mtb Q^i|}u<< 
Stfnitt paa StiebtX, i tt libtt ^uu«. Sagotb fM< Cim 
og Ifcnrt. Stb €ibrn af fjufft ant^btS tn ^jorb Sa«. Z>n 
ownoMc 2) tin SRanb, fbcmobmtlis 4>urbtrnr. ISnb IgsitR 
op)K 3) og 4) nvaU Sngft, af builtt btn tnr fpnt« at oift (ig 
fom focftinbtnbr, btn anbtn fom tilbtbtnbr. Xfbtlingtn bonntl 
tilbfri« etb tt ftort klinft S. 

X}i{in 3(mttt, an^ct e;6frl. 9aa Sjtlbetttn otMc Hf 
natoatnfs-^tbt, oetnfot iJrafttgaatbtn QiiiebaH«, \>Uv funbtl ft 
albgamnitlt , (lott Sptenbt af fSim«, ootcttuHit mtb <rttl 
{Rufl 2>tt tr mA«fIiiI, af nttfltn ^alDiunb gotm til bm tnt 
®ibf og n«|ttn afpaant til btn anbtn. Xotntn ^i %«tm af 

DigillE-JbyCOOijlC ni tifjt. 2Vt l^r fsrmebmtlig wtrrt (tugt pta en GtHelgjwb. 

(BvØnlånt>. DiiIidMrfjoat}« bfflrirt. Cn erøiKan* 
tiff «* Waon Cljriftiori, fem ben i Sgurfffo, emtrnit 9 
Wilt frd Qofonrni Sulianffxiob , 09 n<mt fij bn poa nirøfwiff 
Sit«, ub|!»att filt etnu til at uhMtt pt •^tiuC imb )KaRbt 
nnitt tut D(b fommf lijgtnbt fKobrta, unbrr in ^b itf 
SrmfiKrt og anbrf €Kn( »b €nb»n af Muitirtn« nf m iBp3> 
ninj, fem man ^m anfnt fbt fit Jtktt, og traf ba poa in 
6lftit, bft »nc btiigntt mfb ©friftirirf. Da (»an fcrt Sib 
totfttc btfegtt Qelonttn, fbrtafit ^n btttt til bin <Dn|Ittti(ifbt 
6Bli!iiMtjt?»c 4>^ 3. inAt(}iet(>t, f»m |)car formebibt at 
(it mamt »are tn Kuntfttm, i)«OTfoc ^an formdorbt Si>*t>ft(n 
til uipbDibtfia at r«tlt fig < m flentbanb og o^mtti CStnim til 
6e(iinirn, for at bm funbt offfnbttf mth brt nctftm frilfterbtge 
€fib til jtjebmfiat'n. {)(lbig«ti< inbleb brn nrtøp i irttf Zib 
ti( detonirh, (ige ^ Gflbtt afffilrbr, og ^t. kXlatffitftn 
»r foa føtfigtig , at tfitt aftrgnfbr Snbffrifitn , ferinb ftan lob 
@tmni brinqi omborb, og br^iolbt m Qopit af fammr i f(n 
Smaring. 3 Sftrraartt 1830 mobtog m.m brtli mitifværbigt 
3)lmMm<trff ^a bt gamtf 9ioittorrt Stb i rørmdtnb, brr n 
**n onbfn Wumii«n, fom btrfca ft (libtragt. JDm nibitjlt , 
S»I df Sifnrn n ofbntbt, cg fulglt iltt mtb. SJtinin it 
t^( Oj fidbagttg og of tn reblig Sanbftnn^art. Cm ^frlil 
iintomnt D«I( gctngbr ft 1 Mitn Ifi aomm«, »ribtn 14 S., 
^fftilffn 2 SE. gro ©pibfm nrtift« til ©friftrn« Begbit'Ift 
't 1 Xlm, og b(t fpnte at 9l*btfb(Un omiTint dot 6.101 im 
kimt ittnaf)*, ligrfom ogfaa, al tnttt fiittf< af ^nbfTiifcm, 
''C tjbtr faaltbd ima grtt 3*rnnbff: Vlg^fs: M;D: h>(Hp 
^^r: gkt^: guf>: ail: heiinar: Øtomrt Vigdis fottfommti 
•n'jtt alminbilig i gomli iflAnb^ JBfrmringri, ligtorn btl og 
(ndin n bnigifigt paa 36(anb. M. D. n in Xngruttfi af, ^ 
Sqikc binnt Vigdfs uai; af IM fotfffrdigt mtb M btgpntfob« 
i*l"ilipt iffawH tn Mdr, MarlciJB og JMiigiiiiii bc dpppigft foiti 

Cooijle- yjSl 91nti<iMrifTc ^frtmtniRflcr, @c«nianb. 

(emmttibfi btt iln tia Méraddttfr, MsrkuBddtUr rarcHigH- 
(itddttir, og SnbfkifttR M'nn al ublags«: „S3igbi* aSotfc 
battn Wi» ^f^i ®itb globt ^'XtM* ejttl." JD«nnt fltuntilttn | 
tOTJM maalltr otttt frft frrt Ilt* cUti 12Ic Vwffunbnbc. 3 Sti | 
tiinbdft af bfttt gunbl 83ia>>fl^ ^<» aomini<(!omn tiltjnrin ' 
Sinbtrtn m Stianning, fom htr funbt polfrnbe for i^am \m 
inbføbt Srønlanbrrj br|laiinibt f m vbmaxltt gob Otiffd, pu 
^oij ^anbfang k anbragt in CSelbpIobt mtb 3nb|lrift i bm« 
XnUbning. Ctnnt bke ^am ovrrlttmtt af ^x. ITIatljlcfeii, 
' t)V\» 3wt fet btttt mtttltiatbigc !l}Ienum(n(J 9l(bning fra Untff> i 
gong im norbifb Clbtpnbigifibt Cpifnr trnmbtU^it puflinitu. j 
aJrt 3ttg«it, i aJIiil W fot Scie^ti^Jotljal P« m j 
anbtn ®ibt af ben Dtb famm« liggtnbt SJ^b, ^doc bn (i « 
£»l giimlt ERubtra i 9tcer))tbtn, fanbt Brobn > aRiefionimm, 
4>r. &e JTie»> i 1831 tn ®rai>{)(Mt, anbragt ovre Snbgonjn 
til tt gcenlMbP ^inie, (Der ben Isnge tynht liggft. ^ 
bcagbf btn« firor til @o(onit» Sultam^oab, og t>rb {»r. trioi 
ti^iefena Cnifocg Hn btn 1 @ftrøaT(t »tbfntit til 3))uftfl. 
£rn (C flab, af en nogtt tangagrig garm, omt»nt 1| %n 
lang, btn tt ^ VItn brtb i btn øotiitt, og % 3(lm etb btn Bf> ' 
bcubK Snbtj Xtrfttlffti tr 5 Sr. i bm »vn|lt (nbc og 2 S. t 
bmaftiubtt; bm tr af tn banrb Sraafttin (glimnKtfattig <8nfi<)f 
mm btnl £>Dnflab< t)ax libt, fom btt fpnr«, wb Utngt at ^ 
tiartt ubfat fot 9{<gn og SJub. Socotvn te m XKbJftgur Inbi 
(ruggft; birunbtt tt langt JCer< i in omC Snbfntning. Sltbtnfoi 
- Aorftlø ^imt ftfS, |Ma Inng« mA btt, i to Sinitt, «n pu 
i}wr @ibt, tn ieianb^ 3nbffnft mtb 9Iotbtn« tibCigtrt 9RiU([> 
olbtrt laiinfit SSogftaott, of iCanntlft fulblemmtn ligntnbt ha 
fom finbt« i notbifft Snbfbifttr fta btt 12tt Xar^unbtAt, f' 
(Sf. btm, btc ^nbr« paa ^Igt«, Jtong 9tit[«'e trøinifbrt SHintf 
^tm af 1128 (ftt 3(ntiqeanp( ^mialit 3. SB. Tab. III), tt 
txunt 3nb|fTift tøftt fvlgrntt paabttopbtoartbt®l9fltaf Sttmn: 
HER;HVILIR:nRO^ 
KOLGRIMS : 6 

L)jlreo.b,GoOgle. 3(nrit)tKirifr( (Eftrrrftninøcr, Ørønfan^. S23 

lUrnrai bctt otM(c Sntfatning frrt 6S(iei til tn miKtig albrt 
3Pl)^ift, f)Mraf btn fterfit £»1 tt[ ttgge 6ibn n ar^tuM og 
utipibi; paa btt tiltn^ttwctnbt €l|i((e Tpnrt tiH CtbrI IDVH at 
fimtii. ^aa bdtt Cttb inoo ba rimtligtHK ^dtx Mttt angivtt 
(n aSuiinrbfba^ ffcn btn lomnflt Xalrnbrrj fem htugtrt al> - 
minbrljg i SEffibbtlalbnrn af bt &n^l\s,t. Sfiti O I f«efl( tinit 
aF ^oubtnb^ifteit frrf nt Ibaa Gtrtg, fom ntp)» (an ttcrre 
milt mi Sra^nbrlffttTatht ti( ti Aj 3nbffrift(n moa altraa 
kitt: Ilir hvflir (IrtSifdr (tEItt Ilrdar) Kalgrfmasoii. SImx 
wnt llr^aldr tOtc HrAar faovrrrom KnlgHtnr C< (Sen. Kol- 
^rfiuB) tcf <S9U olbnotbipt, og fctrtom i alba 2ibn ditppig, 
nun tn nu bo^ f«": btl mt|tt aaatbt af fBiug paa 3<Ianb. 
SRiunttKoIgrfiur vibtfl nt f)aiw med brugt af Qrønlsnbm af 
brn nec^Htlanbitt Ølammt i SeUnirat |ib|lt XtbSatbtc, 

Sc«t)eiifBl>(i(tbH S3t(lvKt. 3 SSimbnt af JCitfutfjorbitt 
it funbft (t @tp(tt Stietti'Tittal. 2 %. langt og 1^ 2. I iDia< 
mttti, [om fpnté at txnr (t gtogmcnt af Sntbfim til tn |loc 
Mtt. iRrbftnbtt« af ^t. Jtjobmanb (D. XV. Biefftn ti( ^c. 
Dr. Pingel, foni igjtn fettcnb« b(t til SRufnt K 

CfiimotfCe (Dlttfaset. 3«lanb< albjle {liftotiiftclvfc, 
%tt Sco^c, btmitt i (ft btteitUt liUt @(nfi, fom fctboanlla 
(mftiKH« Schedæ de Islandia, at bf gamlt 9forbb«(r wb btn* 
Sttbfctttlft i ®ron(anb fbrrfnnbt btc gtagmfnttt: af fSai^t faa-, 
nifem @t(tnrtti^at« , fom oibntbt om, al bt %elt, fom bt 
Samlt @cBnIcenbtn falbit etraUiiigtt , i)ai>b( tilforn fttcbibrt i 
tiift @gnt. Saabannf @agtt tocbr utb btnnt jDmtalt faa nit> 
Sit mm fgrtjtnt Cpm(crtfomI)cb , ii^iom btt ogfaa ubin {)tni 
hn btitil ran ()abt flttrfOiig Sntfrdft al littf ot f jmbe bt ERfbPabtc 
df onbtn STJatttte og xaant Socart'tibning . foai viQm OtatJontc 
h'ot bttjtnt fig af, fønnb bt tom i SS'Tøring mtb bt tuliivttrbt. 
SRufttt opbfOaTtr bttfOT ogfaa faabannt ®itn|tanb<t i tn fctT^itt 
Xfbtling, fom i bt ffb|l foilebnt letnbt tCat t)ax fyat føtgcnbt 

') i«nf. 1)tt Zpn. -Dr. pins«l9 03 6apt..Si(ut. <Broflt>e Itf- 
Mlingtt ootnfor e, 94—108 og 0. lai— i^ti. 

DjIreobvGoOgle S24 9lmi*it>ar(ffe €ftrtrttningtr/ ®rø^l4n^. 

XilMtpt: 1) Cn ®tmttnh),'' fotti f^rt At haw omrt jnbfat i 
JE^ni tOnr Xcif, og foimobtnirig txent (ru^t tt[ at ffrabt Cthib 
mrb fdrc brllf^f. SfR fr ftncpt flrbrn til brn ttl't €Sibt; Simgi 
bni tr 5 X. og a3»btn omtrent 1 X- 4>r. Dr. ptitgtl, fom 
[)» foTsnt btn tj[ snuft, dnt rrgolbt brn fra &fefO:<CfI<inb 
i 9}oTbi®renIanb. 2) Sn &ttin{pVM of ni J^arpun, funbtit 
n«T Mb lEfgebeømttitx i ^norbitSrvnlanb, df brt ®Iagf fom 
tSPimotrnf, fer br £anf(t nebfoltt fig t £anbrt, og fer $«!• 
(anbrrnt {janblrbt mtb brm, bnijtt vtb btrtt Aajaffansfl. Sn 
' ixbbic ptia '®c9R(at)bff Ullo, b. t. Jtnio (Qct ffnrpt 3ii{irumnit. 
£tn« ntbttjlt Snbt, Tom fajtHnbfe til 'l'tikak, b. t. Srnrti 
^nrpuncn ,' fjoiltci mfb f»in ticb Aafinittjdi ttaitgti inb i S«l> 
f)unbtn, n ^c afbttefftt og botlfommtt. Sbit tilbagmannlii 
@lp{ft n If Z. Ungtv eg (ignn: i Sermm albtlft nt Santrci 
fpibf. 3) 6n nnbrti ©tttnljAcpunrpjb« / btt tntitt« at iill)nt 
mtgtt ixibit Xtbtr, tnb brn føcftnaontt, bu btn mm ffniKi Pg fca 
bt nn brugfligt af Sfrn, (»iiiKt din atbeltt lismt; bttt n fulh 
^onbig, uf fn trrfanitt S«rm, ^vn Sibt m 3:emmf t<ing. 
^iin bt to mob ^prbrm gaarnbt &btt n m flarp, nogft ratiboglis 
tililrbtn @g; mob brn bagt|}( @nb( n bin nogft tpnbm 09 tidigt 
flab. fi)ag til (r bm ^{fnnfmberft paa !DIibttn mrb tt T«t)oIb*< 
eii< ttmmrlig ^ort $ul. . €n faobnt @pib< ^oc man fmibn, 
[tj<fem btn fortigt, inbrat' i m SitmtitiTpun , faaMrf at bIM 
^pibftn og @gsrn t^obe ^m af famntf. Vf brtte Gttnplat 
fttr man tiDigf. at SSrfa^inaemaabtn ^at wertt bm, <it tt 
fStenfvm inbfatttC igjfnntm IBrtn^ntpunfn 09 ^aUtt poa S^to 
ntn liDigt. Z)i oornmimtr tMnbt €5ag(t irt af tn (»aib bloa 
StKnart, fom af @tenlanbmir braavnrt' Angmftk. 2>f Inb* 
ftnbirt af ,(>r.'S>ofl.p. »tragfj, focf)(n aRi*i";on.iic paa Cgtbrtminbe 
(nu til ®j(rlrti, 03 Snflec). 4) (S» fetrbrltS fmut ^aip&nfplbe 
af Q^crbon, SS. [ang, i gorm og Ubftrnbt olbtM [igwttbt 
bt gamlt notbturopai^e ^iitfpibfn tUtt StniiH af ^Hnt ; inbftnbtft 
of $t:. ^ajlorproem, foc(»n SSiøffonoit Mb SdcoU^aim (nu til 
gfiuum og @iwi). 

Llj,:eol.,Gongle aBtiqtorifTii Itn^matuirtr, Cøffiøc: Viplani. 225 

gltionbe ttnbm&ltflfrt em bt bigtlaaø« fj«b af KvrMPa 
feniratR oå} gnpnt, fbm < frbnare Se ttåffM i CitMtfgt, dro 
mMOt af fRiHatttiqtKKim e(t» KtMarfifiiarint, ^m Vro|MrN 
3- (S. Citjesreit , ^Bitfnt fStnSntiaaft [emnat u^fplpfnfng an 
h fiinb, fom bliftoit fnljfta tid Ilonsltga 3lNtli|vftcte.eam* 
(ingen td) mynWRttbintUtt \ etød^nt/ fomt af tsoantta 
tiib Uni»n|Itrttt i Sunb, {». 3)Iag. JS. C ^il&<bcftiit>, 
fum tjn oirten om Xatiq»Etrtt> od) 9R|int>eamlfn9m i Unlonfb 
Urt« ^iftotiftit tnufeum, o^ fom i fpnnttfKt Afaifolt bnSb 
tiift m ben tlffstrt bttla aRufnim ^ft, mm bnjfmit Afbin on 
itltilligaantita fcCt ouigtiøa fpnb , uf ^flta bt firfta frda Øfdat/ 
Bitfing, emilABb fomt i&lanb o4 eottranb. Uplan&. 9ii Håns^olmen . bib Stod ^Im, (imtw« 
i jntm 66 StIfwnnpRt ; b( fUfla SpfCa frin bt firpa Cttonn« 
urt ttb, nisRi VnglofaFiffa ocf) Quftffo. £ttta 5t ftt af bt mdngs 
it'mttl mon ^c, att oraftins it 1000 0(^ ånmi tlbigon^fte 
^fi 9!l9n( oattt aOmJlnt i tiuf tilltfa mtb anbca tuttoittt« ddi 
i Olocbtn. jDttta fi^nb tnt6il(< rnligl SlegfritigntS bfflitt fic 
S»Rg[. ^iitiq»itete>3ItPif»<t i €toÆ(>oIra. 

VDtillentund ^åva'b, ^dmmorGpSodtn. CfbViobf 
Funno (tipiUiga perfonn tib tftit annanj utmrb m ftttftm, ra 
^I Dtimtaliffa 9)I;Rt, fom vilgbt omtcfng 50 lob. SdinJInga, 
min (anbt fomma p2 fpoC' inlf^t« ^r Songl. Vdfati'Rabif 
nitttt. 2>t«r() utgjoTb« 300@u^|hi, prdglab« mrOan dna 80 tiO , 
2£0 tftn {ffgiia (699— 864) j fom Utant, anfSg man forbom 
i^nn, fom Aro 2[b» 2n ile 100, nu mn» btm fomAro Slbtt ån 
Åt 90, ftt ht jliijta ffiOf^ntdeta] eiban ooro bntblanb 50 $(t> 
l<|b af jtomiRgantt i pfta ^ATflni of @a<fanib»tui< bpnapi, o^ 
'"i'i^t af bl fd failabt bilinguet, fom bilba (fbffgjtngfn tiO bc 
Snfiffa o(^ vil jlnnu fiafva bt &[bTc ^to ([btbptean litni^ ftit* 
ftinniitgat, fAhmba f&ranbrob« fom bt tont ftt« SRo^mtbon^ 
IS 

DjIreobyCoO^le 226 9[m. U ni)f rt. , @&»nman(. , tStraid. , {)d|lnfllanb. 

vitbtt f^got pS Satraniblilamunt, mm pJt W\a finna6, ftnttii 
(ntla otb nub ^tiiEDij &ft»H Cmntt namn mtb Jlrabi^ ^ift. 
Sib @inbtT'Aiif<tv pd Sol^ funtioS jli 1827, tiDfaattHn 
mrh nAgra finbritiugsna IfCfOrrtlngai, tnbplif, nnt niinbn futK, 
\i!ei\ af Qufilta [om ^tcfTpa mj^nij tiptlfa ^<tfi)a |ioc [it^tmA . 
bc ^At nnt<i[tii. 7bt Aro btfttifiiit af QRiis- 3* C. £.in&betg 
t Jjettrea å M. le chevaliør P. O. Brimdated. Copenhague 
18S0. Ctt Albpa af bt Cuftffa dt frAn At 95 (713) , bf I m9* 
f^An At 232 (846). 

@dt)ennanIauCi. (Dppunaa^Acat), StfttaSBiRg« 
AftE C^dm. Uti t» pA €Affta^oIm< tgor (tgganbr gta|> 
fitjtac uppgrSfbrf RI flot utna of Irta, af gnft atbttt ot^ utal . 
glaftring, tn btpn|lni famt AiltiDis^ fragmmttt af fitiArtt itmfii> 
fir, fsm tOTo fitio|tobtj fUntttéfattitl'&onzl.'Untiqvitttf, 
Hvtifvtt i StocCIjoIm af nAmnbe gAtbtrgan, i$an( SjEciUiut 
Cf^tfh Aammoijuntacfii m. m. ®ufM (Sufl.,1Ctone)Sont)c. 

fermelanft. 5f;fPa»at».5(tMi', ifertf«emt«tBif 
GctEfn. S3ib totprt Snpian, unbrt ®mtbtp, funnt iMib|hisaii 
<n fingtrting af gulb, af mtbtliibtnt utflmbe aibttt, tiO ^ Icbl 
tigt SRibtpA Si fifllibb (R p(Al , pA ^bilhn fté annnftøCjiaf^n 
( , unbtt ra ippen ttona, i upp^Sjbt atbiu pA matt botttn. 
Stftutom fiima« ingTaotiabt pA linstn bt ^li^a ttt SComnjfoi 
tut ttomn: caspar, meicbtor, baltbuir. (Uongt. Sntiqvi« 
tete 2(tFifvet t eteii^olm.) 

-^tlfingUnt). ^iå ®<rdtn. 9A JtungfgArbm« t^K 
funnof i m ^Sg frasmtnKc af ttt mttaH-tAtl mtb ^nbtag, nA> 
ftati Ittnanbt ttt (ittn (arftrull. Dm vat utoAnbigt tftKibrtjn 
mtb Ab(t n>^ %Uxa bfilila fiat^man i JDanmaif funnit i (tbni* 
fla ivafm. Z)t bilna om tn frig gtab af fullfomlidiirt t mttiill' 
otbtttn. SBottrn pA br<fa titl Ae ftMtftiob, o^ itivAnbigt \fifo« 
bt oaiit ifotrbtagna mtb tn fflttaRblaitbning , ^oatt tiuftubtc 
pAnMbd fpnt« eara 3inf. (Koiigt, 3(nliq«{tfte ^ttiivtt ; 
i Qtcitfyotm.) ' 

, Digiiis-jbyCoogle _ ; a(itti<)Kiriffa Un&trrAtr./ {ffom(ln^^ itfltrøttfaiib. 227 

tnet)elpat>. CAttva fStdtn. 3 ItnmEti januar ntfit* 
^ sraf^ta fdinJI rit fbirb, m ppltclfbrmtg ftm af qvart« o<^ 
fn niKbt flabab Diggi df (ttn. 

3 tn tngttlpfla .«ib Sjunat funno n.1gia barn, niDan teS |>S 
^noianbra ^vilanbt ftmat, m M tnft)»mimt^ font tiaramnua 
tiitt 66 lob. X)ttta fpnb btflob uttflutonbt df ett rg^t lUg 
fflpdti fm2 01^ tnitna Mi S3tattratrr bttt mgnt, tiS fttifta h* 
Itn af brt flaflS ewnfhi mpnt, ren< of Crtnnt (T«b. I.) ei^ 
N* tFtKftljat:«, StT4 m. p., tilifBit ^Aiifftba tiE Jtonuns 
Sjint fia 4)iga (omfiinj 829) ; men (btlh tnlrgt nyon 
untnøfhinjot pi vigttgn gnmbrc f^naS btni lAfnot tfK Ungt 
Iftnutt tibtr. Sftfintin ^foa Mnlifltn p<t raa fiban rtt nitfbr* 
migt utlTtabt tnb! fort, m^ ))S btn' anbra ^rni olifa ftit^AIIniB« 
SAT, L tjr. en nri, tn bfiagnab, (tt (ort, i iJMrt binfrar boN 
itifHnta B tlltc tt Src antragbta; pil nAgra (&fdl bofflAfotnM 
ABRO, på anbtii bo(jlaf4(n P i tn triangd, font inAb<lnba- 
M ftnlUtta itt pib. ^å ØractMKrnt \i9 t9 Ucm, tn fbati, 
m (»s (?), Dc^ pjl ntl^ra fS m Mrb mrDim iDtuntbøIIIi^Knia 
e i4 R (SBrtnn. T*b. III. 91. 7. ©anffc iW. og rø. Ttb. XII. 
S. 6). Utom be anfitba, f^ilta lUan tolfwl aOa &n Sotni 
9o, fanni itt mba frlmmonbt, mrb trSnt orfiuf^ub (fi^Sn !Rrti 
Imturg). Slanb mpntm iSgo tbii filf»ttrpilnnta (IXoitgt. Tim 
ti(}»itrte MtKfwet i Qtod^tm.) 

SF^irFinb« ^tat. 3 fodnm of famma nann fantt< p8 
^'SStbp egoi nt finiiming af gulb, af ftVnact SRtbtltiblarbttt. 
$3 bin foniRio ^t fafll&bb nt ffifoa , gonii ftt GbciRufgufuub 
ilt jtoBfrabt. {»ottgt. %ntic{vtttt'a Tlttifvtt i StMCl;oltti.) 

^ommaiFinb« ^icab. Stingatum SocNn. 9d Sam* 
niitmSla gScW tgot ^nnrt 425 fmA fTEfbntnpnt fcin fDMtI« 
tibffi, fem tiafitminan tif^bt b(ott22teb. 2)i1Itffa, niml.231, 
ten SMnfh, ^baifbtanb Biactrattt nttb botpSfbfraa S, A 
tOn O «{» Il (nd^tt (itt (it n) undte m Itona, famt tiå^ta 
,16' 

!.,■ , ■ vCoO'jIc 228 StnriqtxurtfFii UitOmditetfcr, Øottlanti. 

Ruli ttt ttbat nntitiftt^ufiiiib. ^ågn blonb bt t^tsdiaa ntpib 
tni Mto «r WTt(()ie, mtb tttanta tvpn, Run br fftøa An 
pogtia i SSlttp, od^ m btl i b( ifrtga ^anrrftibima, t. tf. 
SniflteaCb, Kofied, Hbtd, &!t\tro» eå) ^Mm.btug.' Z>ittii 
Ipnb Bifat fACtbié , boab jluyt mpnt unlyr * Btt (oct tftn Ztbuåflt 
■ tib »oto gJlnsft 1 Sotrigt. (B. ^rrt. 3(tP. i etc^dfjolm.) 

C^btrb; glrb, tiAcn f jjTtoigf n , fiinn $i. (SapUain iS. %. 
Jitaxmt i m tullr mbn tn mJlngb ftinat, pS tsS oCnart bjuf, 
•K owmltyt |)ert mfflniticpelrtt , btddbt mtb m panfar^ia, 
^eotof Ppdn upplogct. Qit af biCfa ^nant tut i {ir, ^poi 
' t^hn 0^^etftrÅm8 famling i IlarKhonit. Stt dt Af Danitgt 
fmi, f2 sio^bt ■>([ ftco ritigot alldb gripo i ^Htanbtn, od) ^w 
U rins ic ^opfdllid) mtb tn tittit tiagrt. 3 (IJiart fSr jftniiiK 
øat ito på fUra fi^m rom ftpbitab lti(iUta mrtflnglrmjot i 
tttbft. Uct Jtun^iORurtft i jtSpm^omn fSrvatd« patifacffiori« 
fbtn liAt 0^ 15:bt itrbtmbiabit , fem EmSda mpdtn [jt^rt mib 
bffl btfflri^ SJib fHuti af (ttlttttf (ag tn jtttbtptd af jnti, 
.tiK [6rmtn' libumbt m tttnttiHmonlppi! å^gtn ir 6 tura bnb, 
mm batfiS jlutot bnt EcCt t en tMitlig vt^amtaau , ntati i tn 6 
non tttllJItnb pigg. iSlabtta lAttgb i allt 13 tum. €tafitt 
uppgifBt« tiafi» votit 8 fot Ungt , cåf flaU fjafoa ti.dt 6 tun 
from om blobtt. 

^»borg« Xins* S}ib Ddligdtb fdnn« pS m iln inb 
bnttgrifning, ^ Afn unbn lorbijtan, nAgra^ufrfla mpnl, m^åit 
. nbtta, odr tn i pvA bujtfT bijb plfottuti. — ^d \amvtt 
gjiM tgot funno6 f m gtnffammare af ftm , mtUan tejl lUfnni' 
fbjEtlftt', teenttf eEifa , mtn liFoAl t fQiima fmaf utattttabi 
ruttba f^Stmrnpifm af bcon), fom in tnpdtt tib^a, oA liS ^ 
mtn [ilna bofot. ^Scfi i ndiearanbt Jlitiunbtabt ^c man ^tnnJt 
fpdnntn fcdn ^nifla tibtn af .bttta flag i Cvttigt. (XLonst 
Vntiqvitetø IHtFtfvet i Øtod^olm.) 

3 €uiibrt Goden trd|fabt . ndgca orbttatr , unbn boit« 
itbianbtt Qf m tnbupt pjt ftia fdlttt, en aft af fteittb ffppar. 9nri<t»aHfFA UnbtrråtMftt , Qottttalb. 229 

M Ug«' fUfbrnaynt «^ fRfbemttrtni , |i>ni liSftaiiiiaa vJlflbt 
46 M. SSpntm b((trto «f 278 VnalofaFilfa. (»oclbbnb Mn 
103 af Jtonong Q^ltA II, 67 af Jtonuna Jtnut hm eton h^ 
n^n jEibaltt, 11 tiB bft mr^ ftnbtrflippta ot^ bnttaa Suft* 
ft, font Mt rnifdtt utnttt iammåt eptoilinlFt JtdfdrmpBt. 
Btgn ^ f&a^ma 'ADnung Jtnutt m^t, r«a fdt fSrat ^no« 
tbnb b( omMns 2000 olUd XRsIefari|&) m;»m, ^tfa fttMral ' 
i Inisl. aKpat>Xo«wtM 1 etod^oln , ^ctltnu i ftmiRj^ c« 
niqnul tn , fem faBitoIKt ongifm (wnnc myntmJIIIaR« novs ' 
iemfWpmpigi«,, nnnli^: LBFSTANSPENL ON LVN, 
ffnwAIigni Le(D)hUii Sw8nc(etel) od Lun (Loadon); 
t?pni ir m fijtfoiit la^ pi m h^ (Sog. Jiuding fM. 23. ». 
iS ttc), Xtt ^E nat MnUa^ttni wtfltgen nimnat ni mvaU 
B#«, Si P miKCtt fSfrow, fom btt fiitBrt i Jtgl. iDanlb 
9)!;ntfaiinmrt ttt mpnt af Jtnnt bm etett, in famat Swen- 
ceti n&mnrt f ftmtinø nA in anium muntm^flan i SoBbOR, 
Æifwln. Xnbn fStttt tHHtaata ddt r^Uftnta tn^tttndRatt o4( 
mmm, t er. HATMAN M: NOif b. t IlCa)atman 
^^netariua NortDicluentit i\kK NofthamjitonvntU; in ab 
mb: LEOFHIKE ON PALSI, *. 4. Leofwioe oa WbW 
[ffratobligm W«UJngh»ni)i brtr« ted tflfBO I'B Riwrttpf ilt 
hrt omgiftet flf 4 ftalftirfrlSfiflat. fftt rønat 51« mA nqmb 
wiftomt VLFIETt (siy ON LVDI (eunb i CHni), rtr. 
Na Ulfh^ijin tOn Dlfijdtr, tttnbcat om S^Isanu« ben Oo< 
W WuBta nnwmont nub ; Sevin Aulfieti frnU (hin^ tit. 
'"t: Sewiae UlfleU frnU). Stmtf brtfa tnpnt fUnnM Jtf. 
wi B^a« ^aP oiMtitisd fraiwliniKlm, fem i pm ^anfmibm • 
^ [Wm mbfbdcbiaa. Z)( btjld ^mc fit fTg af tn pi^tb 
^mttx, rctna boil'nt tn p&[(cing ix fd^I&bb; pS bafnbon &t 

'} V |3bana mijnt fUnnot ftrut i etodbotmftii eamllnflfn n af 
Xinmig Jtnot tntb sm^ift : HBladoii Baldic on li (Llncols) ei^ m 
°f Xoi. OboaA ffatiftffDT : Godwine Croca on Win (Wiacharter), 
^M i fuBluiBCTi pS ØQunafff Biblloltidtt f Qdbnac (n trrttt ntb: 
Wulfni ILI DR c* (CantMbnry).' 

DjIreobvGoO^le 230 VittiqMrifFA Unbcrrdtttlftr, Øottldnb/ £i(an». 

fa hbsSng, I (vflint furit ni nll, foa. hamot inllsfl^ vAtt 
m ^aft pA motfattd tantrn. 2>nt IlErftd ^r pi mibttn (tt 
^uflmb, rtamfii ^illft fi}titt ttt il«a* fpi"; litaltM ftt mat 
bSrjati ttK ra (0^)0, ot^ omfbifKn : f SVNBDROMDH, -fon 
innn tj (unnat fttftotol. £å be nvtit, fom bie ^nite<, iib 
ico m^dtt pngn <tn JIi: 1000 , f& (an tnan antogft bmua ttf> 
(anto bractfat all Mta (iib^ bfn dlbfta af btma mttad , fon 
(fttin h funnth. Ciban 2ik ^fmlnfonniøa ting« dir 
fmpden, tUI ^irntm fuflfomltjit (idt'bnn, fom ftnna« arMbabi 
MBjinifi* 9lotbfi&> ^jtltaprpbit. G. £9/ men i onfctnbt til 
ptMmie mptfet fnijaftlsaj ptttillgan tn fihbnbrutfit fpiniiMb 
Tomt Itpdm af anbra inybnabti. (IRonsI. 3tnt[4Mit(te 31c* 
tifvtt i eiod^olm.) 

j&tan&. tioccii trtot, JtSpfng e«tm. 9J[8I»f(ii< 
fprt'e fget tilb IBorg^oIm fonnl, nSøta tum unbtt jotboi, I ffl 
. npClgfn uppoblob tttmact tn ovanCiat tNuttt 9<ll^f uf broni nrt 
Inbugana fltattr. (9tot)intiat>£ltan8 Dr. iD. -Cif* CPman« 
e<imliti9 i Cttlmor). — ^égecum Cotfcn. 3 nttttma af 
SRofebtcga betQ ^ttiabtfl ra lairtfpttt- of jrm, 8 tum iSttg. (C.) 
-» SSngl&t eixttn. 3 jnbtn tr&ffobrt tn ^tttlfOrmis ^/ 
tval o(^ mtb tn b}up rinna triitg tanten ; pS U bitba ptdtloci 
ftboraa finniA pi mibtnt m l&ngf^mbe fmal firb{upningj btn« 
na ftbnatt , rom man ^nnit fpoc af pA flera anbta iptmplv, 
l^ntS idt ttrfpiunglisratHica {n|Ilp«b, utan tp(M ^^ npptnif 
nit ffbnoK , fonnolitt graom flipning af fptliHi pd ttt nbb^ftt 
tnpcumttit. gitn bptiFa ^^ blifvit funnif pS £ilanb, E emlc 
lanb m. p. ^ (C) — Qirbtlifa €oiftn.-3cnstitfbia fan"* 
ttt oealt fpAnnfmpdt af broni , mtb tn pttre ^ICformiø b<tU> 
liins af graoiabnitrt acbttt, jnntt friPaffplTlot, btlS runba, 
btt« afltlnga, fimt fragmmtrr af tn flAt^ hbja af bton|tr3B t^ 
fammanfmJilta brotijilptftn; ^ntcrf till nTuftttm i AunD af 
etubttonbm J^t, V}.- jotnttnOtc. git fuDtomliiit li(> 
nanbt fp&nnfmpdr ntitU (<>■'<■>*>> SRuf'URi' af etubtt. ^t. V.i>M- 
(It^, bvl>((t &fwn PoQ vara ^nnit pi jOIanb< i^a fuft 91nri<)t)ariff(i UnAirranclftr, &itab, ' SSi 

- tit etOm. son ^MtfnJII finnl usbct m fter (tm Ib 
ffliga Sufifa (TlfMniipnt, fbm ttlirainnum odsbc £3^ M| t« 
b» (Cdgna mtSoB arm 283 o(^ 828 (ftn ^ica (886^140 
fft. 6^) (Sonøl. 21nt. Tlvtifptt i €ftocei>olm). 

S^td OTot. Sib aRirbpiattøa fdnti« uobtt nSøU 
hi ^tnat m vtblpftig .riiifl af 6reii|, i fem Af m otm, fnn 
Hm |{g i IliRtnt; bmJirlOtnn i biamrtK. (C) ^3 Bid' 
Itb^ entffl ^htoM I jerbra tn Vitl^f af h»»l n»b fScbftqi* 
nigg^ trlb^fttt, 7i t. (Sti8.(e) — Xlsntlcnm eofffn. 
Sti ^ttmtitoxp tci|fabt< vib obttns ttt fmp4fc, b({Iått^< 
"■list npgi^/ af 2 inA battlbatt møt fmtronbta lofba Ou(b> 
tntuoirt, tting ffoilla m ting , ^fiM mtb «i (gla. Ar fdp> 
dbb. SRaa t« ItfviU' Anmi fdt tinuut «(SOa nlrnutt tnu . 
Mtttlfr om btttfl fn^ ^ et t nå fa fiSodin. 3 tsAtn 
fonnl en mnmifefiain lif btmi, 4J t. ^, ntan amur, bib 
fttttmi fScftMt DKb ni Upp, (wimieb' btn Mtit fSøob i n&goL 
¥i tuftmbtt ^ bffi tn tnfiMtfab mtera, tj oltl tn bi^o|i<> 
>»i<|ii/ tå) etntdng lifwt n (ranl; fSr Afctgt uton fintn o^ 
uf |tiii|it[t at&c«» Cin rSbbtbf« uf iDr. Htman i aaEnur frAn 
(n fofpotflAgatt, f faitima tgonblfd btn ^St tHbrnAltaf. — 
Stntib^ Siodm. !RAn Gonbbp tprta finnaf tn mdngb ønfa 
^«, af ^ilfa fitia tib tfrtr anitiin btifbfl raftrabt. -Uti bc$f4 
kman tdlffot tipiSiaa fornltmninaor, TJlrbtlrt of bton|, nA* 
Pi aN- iftmi af ftm. fBIanb arniat ^t mon fumH tn 
iTDfnif, ^Mif blab ^SKot 2^ tum i iSngb-, ec^ btn btr^ p& 
Mm ^nbcaact, fem nu 'gltt fitloiabt, ^ vorU . onbcagt, . 
"sil ^ tum. SttnhiiftMn itc ttt tpbligt bn>M, att brffa s»f* 
^ DppfømP Hl ^i,a^tai tlO bra ^ni^ tibm« frbnact pt* 
notrt, p(^ bit fAltbtJ funna gifoa anltbning att niimiart U* 
Uuma iQitat af bt fmnlnnninsat, fem trAffol i brtfa ^Igax, 
3 (O nJtbtl&gtn ^tg niiptDø« ttt fpibinfmpdt'af bnmj, tid for 
■"ra lift ttt ilbfmbiat, ntb ITrottt pd ifra fibatt, n^ pd biti 
^« m itmtom.mtb ItbsAng o<$ (ab fontt pi bit titbjt bra' 
M *n litra ^Id ttbr tins. -Vf brtta frogfl ^dptttn, ^um 

- Digills-JbyCOOgle S82 <HtRt(|Aar{f1Fa UnbrrrAttcIftr/ IbUab. 

toMigta fSSfrnta, ^nul t SHnf^tm 4 af bnnti e<^ m «f 
(TffHi;, i Sunb 2 o4) I Xftprn^amtt 3. Utt gtaf^øgot % rat 
t^tan ^ man uppfitA^ 1) firta piclir <tf olffa fbitn «^ Jlnu 
m; blanb bmt m fASgmi AttUntlg af rib lamul,' 1 1. Iltigi 
onbra of maimor .otf) Sttr stibn af fJligabt o<() ofJbgabt stal. 
3 ^ctnttis mtb m btl af brtfa ftnrnrt 2) firaamnitn af at (nul 
brongttbja, oc^ 3) m tiSl, 3 t lli»i, meb iga i bnt tjtdon 
finbott. ^& fiiipdrn frdn ^bnlfta tibm trilfftt niaa efta t» 
ntoln (tifattabt. 9i Xun^SKufnim i Jtiptn^amn fimir«! 
tn aflAng pAtfa af f^bon fttn, funnrn }imtt mdtltiaa pAitn if 
gtaftnefaEt f tn (ibnip sraf ^flc 1 !Rotbm, ot^ faDfntritat Qt 
bm i&t omtalta; 4) btabrt af m boK, 5| t. lAnøt, af btoB), 
mtb n>i ^II i btn inban fem vorit filftab i ^anUagrt. 9Uu 
€SanMi?- ^t man funnit t lorbra tn otwiCiat Iflng (19^ t) 
loBtfpfM ,af hnxii. Siban Inem fontma fetfrn i it^ffiga gia^ 
tllgat: 1) tn btntani, uppliD (»fanrig o^ utfltab, 1^ t. bnb, 
fdttbrt minbn in txm man Ifm funnit i JDanhtaTC. 3) Øtt 
bionjl^&ib mtb OHnllat oli &t«bttAbt ^nblag , ^Mri (lingm 
At fA^b mtb nitnasEocj btmta, doart fpttt St afbrattn, nt^St 
9| t. od) fAjtft S^ t, 3) en liMt pintrtt af Itoni. 3 n 
gtaf^ig ntnub lanbtvAgtn irAffoM 1) tn fpAnnt af bronj, 3JL' 
lAngt, mtb tn tlod, nufActsftab itmtocn e^ moifeacanbt ^, 
att fA|ta btn. utu Ctn At ptpbb mtb fitattt, bbmb Ifiilla, 
fSlism nAget atunligtj f'S ttt mtnnipobiiftiub etb (Hrft Anba; 
2) nA ftota cMla fpAnnfmpcftii af-bnn}, fAbana.fom man oftt 
finttti i 9latbi|ta grafbSgai, o^' fom man onftr. ^fba tNrrtt at* 
(Ngta pA qtrinnoraot btE^ ^ ifta ftban Acb-mcb naøtai fS* 
• 9i>bt ttitlfonnfga stttontbrutna ffptftn, fom pcpbnabtT. etnmuit 
gat of jntttomttt fpnaS pA in« (Kan. 3> 9*9^ af bttfo f'f" 
Au upptagna af $t. ^aflor 3). pctMtftfbn. (C). — ØdrN 
bp Qodtn. Uti tn fitftitb gtafdEg Si em Uatot g^tb farm« i 
btn qtMijtAtnbt |ItnH^an ttnmt mAtfliga flpiAn af btonj, ntmL 
1} l^'bioettot, mpdtt trnin o(^ nAget Itatiab af »^ ¥>A 
ficfftAltaf tMnita htnta M^ifbrr, millan (vilN ^tttMfåttt Vagt wUb tan9*S fitffbt fK{tvdf. XMta 
ir hn ftrfia bauxtat af teppoi mmi funnit/ pd NKm ftflx* 
mtta in ni btfl^nib tftnfrjrnn^ita of iQt)f(iiitiii|(a Jttffonirt 
npt ftin 10:bt *U« ll4t AtfiiDibraht 2>M ftom tint tlB 
nintn fic btnna, åi 3(bMtfni pS rtt Maat, tå) tfb i fftou 
t« ofia ^mtft, fllfbmMtmt af X(jf« BafHiid II c^i Mbtiu 
QmPantin XI, fsm tfømkt 976—1026. 95 btoctntni ftn* 
tnwna nign bofft&fBtt, fmn fdt ftmttat ftrflorol. 2) Cn nut 
igft i HM ^imtt ftcf(bt> Utm nitfmnia plit, pS ^vort nu 
fita (tt ^affi lorf fom flcot ^t inpagtt imb pantttr. S] 9*^ 
nmtK af m mtxfit funptlt aibrtab (rtija. 2)rt fptitC fon Mfa 
(drc ^Itt (unna ^afte ttll(irt m tutnbrt ftanigen/ ftn ndft 
nija fig nub tn tnsm tpnlifniita af bt prpbnobn, fom bt tf> 
tact ^[M igt af siUb. (S, 3(Rt. 31tnfv«t i Stotttwlm.) 

- 3 m STtif^ pA A^ btllffi af 6Eanb fanaS m npdtl af 
btgnj, UXnwaht tn goffri, vib ^Mrt ntbra Anba At fb^tibb tn 
nmb ^fsa mtb fpra inpitniin^ i tatta o4 *tt ntnbt ^( I 
nibtra , pipbligt atbttab. iam i frbnan fibor ^ nun i wd« 
In af Salmoc ^gagnat ^JtnsldfAV ntb bpltla npdtar, mm flf 
jffn; tto mna icobt (oijDna ui! tuut. Gtlbatu spdbn af bton) 
in rlaftRta ; htti&( -finntt tn bpltt I Opmnofli fonUngot i 6aU 
ur, c&) i ijtipin^nf SOIuftum finnr« (j btott rn npdtl uloii 
i^ fli btttill ^ironbt l&t. (£i. lEfmano Gomlins i Salmar.) 

— 3 stafirftflar pd in tcdffo« ofta Ptppliuslar' af itca, lUafom 
nm i iRerge ^nft bplita i fBtqtrU fliftt mm mon bit noga 
ttu |tg, att (j fSbona naglac, fom fitiit i fliOxtt tO« tfint 
dtt fnmman^AUa {tora tcAMiØn, anfi< oara ^rpplnaglac, bbilfa 
nuutligtvis foc b(t mt|lo bira vara bt'tpbligt fl^. 3 jotbtn 
3t ifim t)ittab tn'fpiniriitfl af gulb, patfanbi tid tn tor fin« 
Vt, (»iganbt 6, blotte. jDtn ntbfmdttt« flina^ af tn gnlbliMb 
i SalnKr. Dplita sulbdngai finna< efta fÅ £)(anb, mtn im> 
brtgå vanttgtn [amma tit. 

BmSlant). no»a mire ^drob. 3 en ttpmottfc 
tot) i ealmat tnltmnabt« af tn boabbrdng ^AriftiUi ttt ^tnwb* 

LKjIreJbyCpOgle , 234 JttRtiitlMrifTA Underr^telfff, Smfttant. 

lijni btt i Mm fnnnrt ftaxtt ^^wObt fTøntt, i (mM mM pi 
m boRiMf, omtring ^((rt rflffl: S. Sunoulj Oagotl. SItM 
^ ^I «t »tilgå, ht btn Ghiio, fom tgt bttta pgnrt, w 
m fttft i SFcnttins«/ r^m blanb anbro bom^tftr« af bign* 
Mbnt i mrtUt af 141m Itbunbnbtt. (C). 

IVejlbo fiiab. S[b ntbbrvtninsm af ^fftra gtmb 
l^a ^mio< 11 £an^ ocd 1 aRftlmtargtit tn^tit frin {labt 
af 13:b( fttlft (S. antiqvjtete »tfifvtt i Qtea^oim). 
'^innevalte J()årab, 32t ®otfra. .$d Xifuta 9IibbtMI 
cgei fantif vib oMind i m Øntgcaf n oNitlis ^matt af fit> 
ptnttn, pnibfiat pipab, ntb nJlgot afP^pab natftj {^ tnm 
lanij. (e) 

3lltio {titab, gSo^tba SSedtn. 6ib fp(bat*toTptt ^tu 
bt fmn man [ tantm af «i gtcp^, ndca m (tftifilttninø fi itt 
npobbbt \ålt, n tintnta, bearl ragø 8 tunna ffifto a(^ ftJbt* 
gtc af gulb/ fom vigbt } (ob famt tn bf( flfott^aStt td) mvat 
tia 8£> leb< »tgt. Cti imfta ^Aitbloitb U^ { ttngor af ^ 
fammanvribna |tdngtt af «lita tjodirt oi^ antal , ntb ^oto fir 
att Ittnna fammantåftaS, fannolltt em ftal^nt tUtt pi b^ttt 
JDt flt^ MTO ftnbttbussno« blott fS minbct i&babt. Sftot 
nSgn fnf^Kn f!n fammantvinnab pifwtltfib/ fom tnUgtiKS, 
tfttr ^ man (an (luta af anbta, 1)at vexit anbtagt mrDon 
fUngtrna pA b< ^bn^uggna ringornt, f)ViHH 4n»n mm bf* 
fffttrt bttaf/ att ni bil JInntt fdnni fi^tbmbt vib btfiimma. 
Ditjtmtt afbnggna ftlføflilSiigtc , mnba tOtt mJIngtantigat fipf 
(nt af ilJit ut^iimidbt JlCfwtlt&ngtr, btU tunna, ttU ttmltgm 
tjetfa, utan toifb«! btgagnabt t ftiStt ^ mpnt, fAOit Z-iu 
^nnfrntKhn, m armring, tnfSlja, (tt fmjidt, inrJittabt att 
bStat ^ingattbf, oO) m tocfformfg pcpbnab. $A alta brtfa fHf' 
vtt^tn ftr man nJljtan aM fdt njgra intlSmfngar, fom tn« 
. nat« Ærø fd oanltgi; pj b^Cfta baugafcrot riltr finbrt^nggot (Hf' 
vrr, 0^ fem gjotbrt ^r att unbtrftfa jflfttté fin^t. Ølonb 
mpntffl Iro aoo Xpffa af Ctto tå) "SM^iib, af Cm(Itast^ 
Imp.), Pogna i Q&In^ fBIalni, fiSogbtburg o<^ jDeitmtmbf A Sntl^pmfla nabmitttlftt, &a^ani, ^tHai, 235 

tf Bernhardas Dox (af Cattn, I tOft 11/ 978—1061)} 96 

Vngliran^ af Xta.' (Stl)ittA, o^ 80 mfAt ficflfma Gufl* 
jEo. tBltnb br Xpfb l^go fmd runba tilfMtfifiltn, ut^rob« 
>4 lia fonticn lifnanbt mpatiB, ntn fom olbtiø (afiw eattt 
plglobi. @dbiiita fya man ofta ^nil bConb ilbn SRtbelttM* 
npt. (R. 31nt. Tfrfifvit i 6tocf^øInt.) — Vntboba 
6«Itn. 3,*o s»f(Js ^inn« m afcunbob ttftfa af tdEgftttt, If 
t i binmUT y n»b ttt itil i mibtni, omfttng tfeilUt 2 rlngot 
lio IborfnAt. Jlfaffmogm f 6wr<st to&al ISbana ftnur l$t» 
ijil BctbDto bmna Ug ttt aDbtlrt iitnbt ^tnllot, fuRvA^ 
ftiaraarfn;. bplitabat nanfunnillJDanmait ^fc.e. 185). (C.) 
6unnccb» ^Jirab, SulacDb €SoiI;n. Sib ^(mtning af 
t%cu( fannt i nt %: a) ttt fltwlt [f'^'KnfRiiicft af btonj, 
nrti faftnaslabt ftpbnabn; b) ni nilt uf btoni mrt uttrufabt 
frut'ttj ndflati. lila tjcd i bdba itibar«, 7J tum Ung, nni 
mpttrt tunn; c) en probtrpm of foott (Etfftr, lil btD fem efDOtt* 
fin ttfkifot« {pa^ 211). 

ZltfitlQ. JDtita 4Anb. yd 6liir(&, nAca C«U* 
(naa, fonnt pd en a[n< bjup i jwbm m tiinR>ig$t/6it. Ung. 
£»na ibnatai uti ^c. Sonftrnctton« SSjtnant ptttecsfon« 
fomtina i eotlthona , oå) &t att rAtna bttinb lBlitins< fSlIfpn« 
UK foraltmniBsacj tmtban bt flcmiiggai man Mnlisen ftnnn 
W, in af anbra (ttnaiKc An pinta. €Jltbrt firmta« I ^ 
^PBl^ttac SåbetOr&ms lamtint ' GaiUhona 6 ft vlggar, 
[cdn 3^ — 6 t: tingb af jtftiQiga ftxmit, nttb oi^ utan nait, 
fnnna i fibnat^ åtm i iSMinø, af fitpiUiga flituntn, mm (de 
ir Pinta. Stnmot 1)at nimnbf faroltng 6 inom {QUlina funna 
tnifiw af fiiRia, ijiMxaf fvni«, att man ^Ac, titafom t (ida 
@Krigi non om 6tÆnt, bn btnna ^noit tj f&Rtommn, litvAl 
.^agnai fig af bm tJD fnifDac, (waitiQ tj ^tStr mjutan |)ea> 
attrr ^St funnat unvAnbat. 

Z^orbamn Sodin. $A SJtttcftn fonn fiflacm 31n6er« 
Steg, (Att unbK jotbplan, 4 oudla lingar af gu[b> lillfam> 
nm vAgonbi €2} butottr/ Z)tn ina Ar fbraob af m ttiak, 

Coo^le 236 9(Rti(tMrtfra lliAerrittelfer, ^effn^ 

brti nhta of m fanttg / wibm guIbSIng t ^m ttAi* Nffdl af 2 
tjoifa, ed} bffl ^( af 2 lioifa od^ 2 tsinta stin^il*9tt/ fm 
. len laiha (iOfamman od) infnobtu I (MTonbra, {3 tit b« lihi 
(tt t&%. SRiiltgtvK funna bt ft^fba corft bnifabt ent (aabltbflb 
Xtmonbn t^ ^t Mi^H tiIIKofigI.?fnliq«tIet»Vtnfwti 
€ft«d!^[tti ; bnt fScfla o^ trtbjc Intiptt $c. Vpet^sr 6J> 
bcrfltém tlfl filt famling. — Sib « unfrtcfllnEtta , fen ^nle}l 
af f mot Wttnnwn odj Xpet^rfat €!&&er(}tim tit! bnt (I 
raOabt ^itUngiiadtn, tcfiffdbrt itlRKsa fragiunrtra af nratt, 
tttt flilta b(H ta^nh] Ui\ti,^em fTnnctS i ntinflb pjt b(tu 
pjllb, taUat af aUmegni ^^ftlHigtbtAb ,^ btrfftte'ott badnt onjil 
mna 6tt«bb of fd {aBabt ppr'Iitisat (eittot, tiitfar). 3 famOM 
(Mm tannt m ^mofggt af tnipp, 8) tum tdng, fMiifl «f 
^. ^flor Ttbørrt tfK eibetflréms famtfng. 

tTTe&et|l{t&8 ^itob, Xoing €o(fm. Cib tippiJbtMiigni 
af Soinall trJlffabrt AtfEiOtaa fotnirmninaar of^m, b(anbb*ilb 
bnt tn&r![iøaftt St nt6^ tum Mng pmtta, mA tei bnba fiM 
|1bet od) tvA niptttt fnalo, (tuci ftaftf)d(rt At onbtagt) tfn 
Inbatt llutai fi^ t n tunb (nopp. Drh ftrvoiaS i ttjnmt 
petteref^no fantlins t SailMrotia , ftmlt m pd omut fiOt 
tnoni Blffina fkrnntR {SBf^nt pr^ntidb ^tntnatf j bm dt bitftb 
nia m(t n nppftJfflb« tant emfting ftafl^bt oc^ npptill ^ 
tanbt f!s nt(b m tunb fatit. 3 jUfKRtumnS annfm ftniil 
blett (tt mba rttmplar, fetn fnSfomlist AftKtni<|}dintRrr mrt brtto. 
— Stdtttabp eotfm. 3 tn fftt^itb stoflig pj XUatetpl 
rset fttnneS i n'lfoa fifnfi|latt tn fdmdttfDac fe. 8 tilt 4 t 
[Sngb, utan ftrftfitnbt atigffbH ^ft; btftutom tn, fem ilre 6, 
7 0(^ 6 t. Idnga o^ ^fm prpbligt uiarbttabt 9aft, m fint' 

■ «is9t< 8^ t lAng, fcogiticRtn af ((tumor ed^ fludlgm, tRKfb 
fmt åe btt tndifngafle, tv«! probnftfnac af ftutt ffiffcr, mA 
(31 i £fca Anban, mm bnuti oftfa br fSntt'bttanta, attbtiln 
fttftbba mtb tn ftagé im't^dbt f?iatM Ung« (antmto. ®im' 

- gtaf»m< tittiiittg vat fcAti 9}£t ttK SS, e<& At famiM ti^O 

DjIreobvGoO^le ■ VmUfMti^a Uitttrrintlffr/ ectfins/ Qthu, SSfJ 

up fmttifeamt, mih nithmtiifl af tn, (Mrt fptM tiat nA* 
ptim \ jocbtii. (60 

Sr^Pne ^drob, ^o6p Getfnt, 3 m ^ntflnitiiig fonM 
nt lilm |»t&(r> (Bn brpMflm, 1} (. Ung, of ftntwnrg fotib* 
fm, sntembcrrab i ifta iviaa. SRrii btnratnmo fimnrt dftMn 
någta mtr tdn minbn af tib ^rjlirta, fammmftnétta gld<> ixf) 
fntaOpårbH; ramt tn boprannfn (Imnp af (vftatiia mttaD. iDrt 
h ^Hitmt Btt i -grofdAsot ftnna n>ei uf att pitlct otfr fm^tn 
kUfoit trAnba mb bt aftibno. Dot BMn tj funnit brflintbt 
Itdn tis uoiec tUtx btgtafttins, ^t mon tuana antoaa, 
cilt llRifittningfti mSjligttiM Hcft.gruttbni tiff hi trdbtpggnab, 
\m smom fib blifoit fitffirb. — $i X.iaEfun& bitf fiiitnni 
tn 8«itr[6fii af tAlgltrn, 1^ t i biamctec; brrbeib brnramna 
Ug (tt litft {titmftof^t famt ndgta fSnelhbt iiniMtat m^ m 
btl jiÆcloc, af oltfa art oå) utrmibt; ttjgra af brtfa in af flloé, 
brriblanb tod dlttaniiga tnrita, m ofUng grta »4 fifu tAffUbe 
fiunt btfihttotii rn af bngfri^R. (€.) 

SCdne. W. (B&inse$anb,énti(rtabe»(bn. 9M 
t^cntnf cgor fanM t ]«b(a m golbnviit afSMwfliK II. 
(408— 450], M Rami Mu9. Seg. Dan. 91. 9. Bib toib 
ten uu fafhibb tn £gla af gulb, SRan ^c ^nit fumrit (& 
tons tinramman ntb gulbbtnctf otn , fttrtbba mtb Sgisc, o4 
M lim rj btivifia«, att bt ^afea blifWt bnma pi fomma fAtt 
<Ki) fimtibfgl tntb Mfa. Stt iSx emtalta mpnitt fIJhiftft, 
tiUifa mrb tomnt { famma b^ ftonna fffXOiggov, btn ma 4, 
lun iiiiVa 5 tum Idtig, ttff ttTnfcum i £.tinb af UniMf 
lilriftt 9ro>@an)^[rT ^. Ølpop gart. 

34cn{ta&s $2r<tt. Ufb ICtiO^S upptDg< ur tn gR|^ 
&ti ttt bntitfoAtb mtb fKtnbtag af famma mttoB. SSd »Ar pd 
fnuppm fnn pA ffbmm af fltlrt finnoe rtngfltatrt, btU inri* 
flitbt btH tipfijiSibaT utarbttabt mtb ntDmøibnitlig emforg o<^ 
fnut^iQt OROibnabt. gi^tt At 4 t IJngtt af ningoti Attrftd 
tloit 3 t., mm man ftr, att btn UngS mA mibltn ^ft' ra 

DjIreobvGoOgle 238 fflntlqBQrfffn llnbetritfelfer, efStw. 

upp^Sintns/ fam btgtJbiraC af |Itra robn fTno (iitm; ^atlil 
tiS Inntfe ITIufeum df {»r. ^oftamrfc <Etinv(tU. 

Jiata .^Srub, {»ptip eSoftti. Sit) fBoiup, utttttb ({«, 
fiinn< unbfT pCBInlna tn Ittfrufa, fiiS mtb gamlo mtmi frJte 
llnt r^fltir oKa aj bt f2 (aDabt pnitiingar (fe ofbanf. [■ 204 
.—205). XruFon Eroerabr« af pCesbtffrit, ^artgmom mpttn 
blff^o utfptibba 1 jorbtn , odd firft ftbnatt npprantlobc af oGti 
ptrfDiifr, fom fnatt ftiffingtabt btm. X)t ^Dilfa man (ot tfbfft 
tommit, itfti af ^ttfllQfarifCa af Ct^tnb, Jtnut bftt Støn o4 
JCiarotb 4)anfol famt rit tnba af Sbnatb 6onf(<f» ; 2>aiiPo tf 
Jtnut, ftatbttnut, Srrannu« bfii ®Sbt oåf @tien efhiMrni; 
2ppa e4 ^odKtibffa ft&n AtffiDiga fMbtr, t. tr. 6ft(R^ 2)mtifc 
trr, ^up, aRaabttuTg, Sll^nj, aRrg, Sprptc, etn«iin|, 
SBotmé, rø&rgbucg; UlaltM jltra af fDintibnik far^pntnrt 
tftrri;innniiiaat , fJlrbftrt af iDltontma6 mpnt. Sn b([ cibto 
brt Sfnom {)r. Cottor Cfnfrfors'e^ »^ Qflag. igilOebcetilM 
omferg ftr tTTufeHni i 2.unt>, tmn f[»a fii^nsrabrt «<^ ab 
gra f4ja< gtnafl ^afpa Mifott ntbfmJfta. 

<gcrr(^^a^« ^imb. 3 øcanftoprt af Sfiat> upp^dH ro 
bonbe (ir ftsi mlngb (liftitrmpnl i letbtn; tnm inngn man fut 
nltman unbrnAtttlft om btm , voro b( nban fdlba tiB in 3a> 
b(, fom f&cbt btm ur (anbrt. Blolt 2:t» ^jen, fem Jin 
flagna 1 ^ambuc^ mof flutrt af l£:br "k^^. Eptfobd twt etib 
btranbnt, pt. tløtbflT^m alt tf^ftfomma, ed) (FSnfM af 
^onom tid tnufeuin i S,un& . 

ØPjutø $icab. Siib €(^n&r dittobrt de 1829 omfriai 
60 |l. fmA fTErtxtmpnt, btt &lbfia af Aonimg . 6()tt|tiaii 1/ M 
pnafia tn Stiffina af S^ri^an IV, be fltfta af Aon. ^> o4 
Stebttt I{ blott m niba ®Hnft, af ®nti eturt btn Jllbit, 
finns Ibbinb bmi. Ct ^nftt«. tIO tnufeum i <.un& af ^t. 
jbattøt Utatttba^l. 

Wemmtnljise ^itab. @tPebalo Soifm. $dbrL^lb, 
btr ^ggarp« fpcta foitom ftåit, ^oilhn nAnfl vib rtftonofr 
ttonttib«n, bA tefl fftrfafflltng EStlobrt tJK €Mbald tptla, fiimf SbttiqMritFa nabmitttli«, BHau. 239 

m ffm afMibt (tdnb Itra, HS ftonani lifn«^ rtl,f£ bS^ 
fdc(, (tporaf man i Øtwigt u))(>^m Mttognac 9A Imtna 
Rffi ffct^dlltl I upp^iM orbdt i mibtnt tn li&Ri, fiturt ite 
mtcogttt (tt^iUiaa fTanrn, fom (ofba afftrabf 9a Q^ifti (ort> 
f^Hf «^ ttbanbc, fdfBm forftt, tn ftrgt, \t\ttt. Mammut, 
tjaj, fpifat, tirninaatj mantrln in. nj. Gtnna fbtb boilar 
Dtttid^ 2.-nt grnomlhictna ^Anht «4 ftmt (Sbiifli) P^ '» tfb' 
boittbjo. Sib.tna (TtNin frt tn mtnnifbfigut, I i>rpbltg brigt 
nub (tebnob (»aMfragrjnftra btttit af hopfnt fSiIotat ([9 i rtt 
^^ mrb ocnamtntrr ut|Ttab (Dlonn, p& tfSMt (npttil ftgurtirt 
n'llrActta ^anb ^otliici bm anbta ^bnt år lagb p2 ttt^t. 
Sfra btlttt af fttm>i> iftHnfem m bil øf onbra toMtn it afi 
Iniim. D»tta Pprf« Jt tnappiift mpcfit fitbrt in tffomwlionfc 
<^ , t^uni tn trabitiott pi fl&Qtt uppgif^r oit fpttan ffuflt 
^ Hjfsit ntbrifbtn X'bm af ZHottnins S^argatitd, fMii bft 
ttrittat, { enbrtmob btiifan ott m ^unb ^åmt imrnt fdfl. 
fS alt ^ fallit tia niatffn, U ^n tn bog ^uDt ftAn fict nAr* 
itlim pott, Sinbbolmtn, tiba tJK Vggatp att t)Ata ntdtfAB- 
6ttnm ^tDarot nu i 6vtbala (prfa. 

^a.x}ttQaxR ^åvab. Jt ar 11(9 Øodm. .^Jtr fannS i joti 
tm (tt ^aE^infetmi^t ,pincin|l[umtnt mti • ftaxla fAgiilnbn f(tt 
tint pd bm ta(a fTbon , utan AfOtn pa bfn pttn iHn bAafomiiaa« 
(ifc- Tab. III. Fig. 25} , atnom ^Dithn ftbnact omiiilnbiabtt btn 
Itiljrtfig ftdn br oonlfga ^IfmdnratiBtga fllniråaatna , ^Dilfaman 
"■r'i fiafea Qarh fdfEalx mfb brn ninbabty ttfttanbabr, (antttt 
Wi (tt tr4b|iptl( (II«t tpIifL (^rojftn ^ofDetbergs fanilinfl i 
SBJitrrMd)^ — eftbtcwibind' 6odtn. 3 tn åttttita »ib 
€ilrtlife bp fann6 ttt unulotf af Itulgtin @trptntin , {lipabt, 
»ub tn-faU tKer topp fem patfat tn utl tpningtn af utnon, 2 
rtrn i biamttre. ^ Jfra fibaa af brtia lotf 4r tn (nopp Inpruf. 
Dul) ; ^fwtt 2r fiTttSffliat arbttab cd) fan lAtt ^rufwi6 ur o<^ 
i; bm s^i ti turrt istnom iDiIct. Utnan mat fiifiicb. $Toftin 
5ff«tbetge famltnfl f (BåcftiAtf). 

DjIreobvGoO^le, 240 iHttt.Vinbtn.,^atianh,^t^miti<tta>,^^ti 

■Dnflt fArab, fR(ll6f eSoden. 3 m ticfmtlftj 
lif fanti«, pA 7' ctnorl bjup' m »ffig*' ^ t* 1^9'' ' 
ttlan af tiopp, «^ 1Ii)Mb oit fAbM ototiag. SnfiiA 
feum t tuirt af *r. ^Jtofrtfoc S)a^ 

Tliitnebcrs* (Irab, XlmuitbtoT)) @oAn. 

. nlng i WmanMMp« mrtr' . ttiffabrt en bttt. wribw i 

fem pnH« meb (ofor tfa fanmiini^dfttiing, itmte fl 

fSubtrtnitm, o* ftojiiwnt« af m irrtie bpttt. (RmiI 

((»itete " ?tr?if««t i ©tocHljoIin.) 

Lugøutt ^drob. . 3^ øitnlBi^t af Ttamltfa till^ 
bng (at non funnit t locbm tn ^1 mtb ^^ af 6 
M Si swmllst, tmtbon ^afut pS brtfa imttyg Bonligi! 
tit af nfib , o4 btrfiit 9dtt ^larobt i »Ibart m.pinttt e^'l 
m af iiagra onbco fmirre btctijfaf« , fem brt fpnrt af fSflffl 
wk; fUntM af eiubir. ^f. C »ttRseltill mufcnnt I 
' •^(tHait&. Sib 7^[&f«aAib fannt t>ib injebtttig^ 
ring, fom flijbt 12 (ob. C« bffMt af ra ffSt, 
(JD(C mot inbarm affmalnonbc ft[fbK|iAns. J;nbanH i 
oflluiiH w^ fluM Iltt tin twocai^-, lifvftl utan att ti 
iBbba. (R-jtisl. antiqoieew Vtfifvet i 3t«*f>«lrtj 

^t>eflerg6tra^^. »lufte *Srab, *arf « 
m ffvtbadt vita Xalf fmaoi fnnfflnina ) tn fEinpui 
of br Ilag« mpnt, fom antag«« oara ptAgfobe unbri JDoil 
4ai.!riam« petfcb 1249—13«. Wigra fd ttaooratt^ 
ffAnftf« lin tTtufitim i Hutib af 6tubn. {ii. 
nanber; bf flefto af brtfa Qafrn fom tpf) 6t. SantRttlf 
0^ Ara f.fl(b(<' ^na 1 8unb. 

^O^ttø'ilAlI. SiHa^Jri*, ÆatttbpØocl] 
B!egt«(otp uppgr^fbt« i m tocfmotft, 1^ aCn unbn jott« 
tn tansrptrt af btonj. .ObyGOOljIc ^ 
■ Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle 241 

af 9t. ?iJl. »petfrffn, JRegi'llrator J @f^flrae(2(r<^(e«. 
(g^Kliift i btt XgL nocbiftt Ofbfhirt'SMfrati ben 12te gtbr. 1829.) 

(O^Ioab ubnuttht fø, font bitjtt^t, ^Int Mb tig fRaiuc 
tDtt blomflrrnbt Sfjen^tb, mm bt|to intet tifb unbrcfutbt Slatuf 
fmemtiwr og ^ifbri^ iBistiaiiib. Etsgmbt ^jt imob Sloib, 
(tbteHtt foicwn af niit ØnrfjiCbt og 3efln, ^eiltt btt pan unbtc 
iorbi^ •&ulft,, bn gimnttn|Itømmrt af m toia 3lb. JDtt mt 
i Dtbttbm notbifh ^Krf Dg @!jalbtØ So^^Itinb; brt bminbt 
SUbtint til twt ^ifiorie og vort Øprog; bit^w 09 btm tfter 
ni lanji gttefft af 3(i» titbagt. Wm forlonsP te bttt fbnig* 
fm[igl)(b'fDcfsunb(n; roat, ttfbt, firt bt^lftt pg libit b(rettt 
maa btt Dmtt f?n J^eebtr fra bt. ^tnntnbnt Zi^t; itltlfm oø 
Suniafitn, fom bnaltr stb btCft, ftttn^Utt btt i tt XcvDtliK/ 
Nrtil SiTtrIig()(btn faa ingen SIfaabt fvactt; tun i fa« {)aii 
firatt »il b«t nu, og i ulanftligt Xibit bliut ttn af bt mtttlf 
ligilt StCt of SKbctntlanbtt, wl wtcb fn ^iltorip fSautnjIttn, 
pa<t i)bi[ttn btis SStmnmtlfe jlaatr Itgntt. 

&a nftlltn al noibifE ^ijioritflciDning flplbtc btttt Sotib 
H Cprinbtlft,,, 00 moa otnbc tilbagt btttil, fom f!t Ubfttcing, 
hnbt btt etl fpntt btfpnbtrligt, at btttt £anbt polilittt ■^iflocit 
tnlinu ittt i @amninil>ang ti ^tmftiUet. {Mitil (on t«nM foc< 
ftjtKtgt Srunbt.. Sanbttt ^iiiorit, funbi mon Hl figt, tt 
Blitnbt frtmtliOtt af ^ICanbtntt ftlD i tn Stttttt af Sftifter, 
bvii 3nbf)o[b tgjcn i mangt for^jtUigt EltttRingtt tt bltixt btat* 
litjbit, rritilf unbtifegt og br«fttt, tiCbttI« Itetlig opfqtttt og 
fiAtoIt. 3 Snrnbtn n oltfaa eanbtt« fiiftotit til, aJIattdalitiRt 
bmil nt focoirbttbtbt, og bt manglt ubtp Xoiol ingtnfltb< tninbtt 
mb bti: btne itft blot tiAIagtt i m ftei Z)ttl ^g,an , bet 
iKtfittt tni wbtomntt 3<[anb,<bt tit foi ftar^i jDtltti uphni 
figtt og owtotbt i obfNffigt anbrt Sitttht, fom ^gabiblioibttft ' 
og ligmnbt; tnftlti ubntfftftbt aStcnbC Stemt , femKrt $>6\)tf. ;lk a42 M. gu. ^Irterf'it. SélatiMDp&agdfeogStbtjflflflff. 

eSamutA %nM, ©nortt ®tuiltfrn<, nc fcttpitt be^Rbbtc; 
fiantitlé Airttlri^ork te ubfert 1 (t ^it, forlcnfftlig iibttrt^ 
Sicrf ; ftle Ut tisbvtnbigt Stof tU Ubftgtft oetr gorftlt gut. 
fatning, @abtc og SStitft i bt forfEjediijt Xibtrum, i)Dil(m 
Ubltgt attttr paa mangtdaanbt fIRaabtc grtbtT inb i btt eticigt 9Io[i 
Ini ^ijlorit , manglftr ^unf tn i SSayotrnt frCo tflti; i bntt Sta 
arbtibtCfiE og anbn ^f^a'tiblingfr. 3^tn paa bin anbm ®ibf tas 
brt »([ tt tiagttt , at allt bidft Unbtrføgtifer tfft bannt ntgrt 
filinttKn&anstnbt J^teCt, frrmfcpbt jHt ni^gm alminbrltg £isn(t$t ' 
df SrgiMnljrbtntt i btn itlatib^ Sriftot foc radbimnt Saftn, 
(»vis narmtftt ^fflfigt btt u, mrrt at tipbt J^iftoritn, tnb at 
gjnt bnt til f!t fgnitligt @tubiuin, mttt at ttltgne fig bml 
»igtiaflc ntfultattt , tnb ftlo poa tn ofte mBJfamnttlti) SRaobt 
at opfgt biøff i Æilbtrnt. €tofftt vtnitc bnfoc tnbnu paa tn 
' Ubatbttbrift tfttc tra $Cati, paa tn otbntnbc "Xaab, fomDtb m 
trttip iBt^anbling af forffjtUfat Stcttningtr , og i}A 'tt imni! 
fulbt Ubualg af bt i fotftjtUtgt ^tnjTstrt ^rent Samlttlgtt fan 
giot btt Jgiflt Stnnbing og 4)oIbning. ffianfffEtgEitbin af tn faai 
ban fiStacbribflft (lai ubin Xviel ocEctt tn vigtfg @Tunb til at itti 
nogfit faaban ^ibtil tr frtmflaatt. @toff(t te w( rigt og owf< 
fløbigt, mtiL btt optefti t^g titt^n ewratt af ffg ftHi i EutKt 
SBrubltpHtc; btt gioti mth tttftftt' Samilttrt ^tftectt,- ttib m 
^( @tat6j og i fai^nne6 ^uuéCigt i\9 fortfalbt mangt ^ 
giwn^tbtr, fom i S^ifiolb iU btt .^Ic Tun fxtw (Ibtn ^nUirt^t 
ti ffitglig&tb. ibtt JSaanb, fom flal omllpnat 09 fammtntn^tlt 
btttt, ftntt at,, mangit; ^»trftn Eanbct« fattgnt Sorfatning, 
tt PaMgt fctmflnatnbeSRtgfiringa.^tintip, tUtt SRtllgfontn fttnii 
b^btc tt faabant; @fctrrtmingtn)t ft(D fpnt^ albHg at fiapt Ildft 
mm, ttib m ttifett Cttl for ©jtj nttop birfoc tit bt, b"« 
ntati rtiangtn fflang ftauBt «n|Iit, bt 6<»bt uotm mtffl abfur* 
ligt. Sil Statbtjbtlftn af btn i*Ianb|le ®c1(l^W ^ilhrit fortn« 
btrfbi ittt blot, fbm etb titiottt anbtt Sanbt, tn ubbrtbt og 
Igttb Jtunbfab, tt om^pggtligt Stubium af Jtitbtcnt og btrrf 
fttcfgnt SttDibtibtlft , ^tiltft fan nt^tnkt i tora tiOigt foriibrn btn Imbt econ^ing m^nibiuit)isti8(ree(j«nfam^tbiSiiIsft,faaat 
btt mtgtt fonfomnifiibt Znrt, Ubigtigt, Utntnrtfontt fotbtgoart, og 
tati M Stgtigt, 3nbgttbinbt ubbaDtf, fornmitnelis rn [pHflig 
Øagncttft tt( at opfatte M olminbeCig Srtmpaatnbt, Sotbinbtnbt, 
taa ianl og golf »cftnttig SnbDtcttnbtj og btn bmieb op> 
{liianibe Øantmrnfn^tntng af bt pbitjl ^(tftogtnt JDrIt til ttt 
.^tttt. Xun bettt fdn tignet Stacbtjbrnn til Sottitmflt, net' 
^n a[t øottgt n ^m gititt. @n fo^iban Siarbeibdft tnaa bn* 
fn, fom Saf^m >dxn Xoiol oDmbt oil daw pjmmt, tttt foa 
mrgtc fyi'ot ftlw S'Ianbtme for Slit, T^^io ■»'d*' tmtt btn 
lunnAe Sttbtn i ]flminbtligbtb., Soi btn Snbjvbtt (an mtgtt 
Irntt vigtigt og inltrrtfunt, fom i anbttt Øjnt tun ^ar foan inb> 
^nttt og bttinget SSctib. iDtn tidcøiimling af@I(tgtTtgi|littan 
' f. &. f)aDt ttogtt ftttbtltS XiltroHtnbe fot btm, btr Mb tgnt tUtc f5t> 
fimbttttt €![agtningtt {liaei gnbiRbrlft mtb£)mf fot^tiiDctitnbt 
anfttligt ^eobingt, ogmangti pgftloubtc^ibttigtBtgiMtf^tbtT, fom 
i b(t ^([t |laae ifol^ctbt og i^ S^gt foi £anbtt, tunnt fbct}tnt 
at minbtøj forbi be ttt fortfalbnt t btnnt tHit ()lin ®{(tgt; 
tntn ^vorltbtt ftulbe Dtl faabant ^w ffinb ubtnfoc 39IaRb , fot 
!Rocbbom i QlCinii^tligiKb, fct Statrn fom Stat, fbc SStnnrfttt 
fom SXtnntflt^ Cgfaa mangt af£anbtt< tntrift fofalittttc moot 
filt btn 3nbf9btt gior mangtn SottaQing nogctSilttaffmbt, jufl fbtbi 
Sgntnt til ^am utb Sijtf^ntt bttjtnbtt, mtn, na>ir inttt dejtrt 
SMmaa(, tnb Øttbttf ^nCtrttft, tiggtr i JStgioen^tbtn , oil 
ingtn Stfttiwlfe 1)09 btn gitmmtbt funnt frcmbrinfit tn [igi 
mnbt Sjtfning; ^iPotttn« SSuft vil btcfct mibOttttt paalaggt 
^3 %autf()tb btt, ffoei f)un forabfett, inttt Snbtr^f at tunnt 
gjort, ^(t faabant ton btcfor tun optagté i gttm|ltllingtn, fot: 
toaoibt btt tnttn opl^ftt btt^ttltt tUtt famtntntntitttc btt^tlt; 
Sttmltttlingra af gotfatningtn i f?n fuibt Ub|lcafning, Xotal* 
inblipt((t nf ifotA £anb og go[t ixir , og ^oerltbtf bt bitet bel, 
tc.aRaaItt; ^øab Ux ittt bibtagtr ^ittil, t)\>ctb btr focttttc btt, 
moa fcttttS itC @tbt. JDtt otC bttfor »tb StbanbCtngtn df btn 
iSlanbjfe gtijlatS ^ipotie tnbnu mtrt, tnb wb nogtt anbft 244 31. TO. ^rttrfen. SfilanbéOpBagtlfeoBSrtpflflrff'- 

Kigtf , »art nebntnbigt, for fyoM ZtbArum at itiibbtle rn trm: 
mtCJg ubføtljg Ubftst cmc Sarfdtningm i brt J^lt , fi>i mb 
btnne at fnmmtntn^ttt, ^oab b(c i twn femjiiatttbf tgmtltgt bi< 
9oTi|f( SortæUtns, fem fiutbon. uben brttc viibt »ifi (tg fnn 
ufammrn^ccngtnbt S3cubf{pffn. 

SJIeb ^ttifpn til bnt f)iflatt1(i %ottttUmaabt btijmn jrj 
0(( ncppf at btmeette,' at btn mobtratn i flttt ^mfmtbtt mad 
bliut fbcffirUtg f^a bm i be gamlt ®agan fctbttanHst S^nn. 
'^bw, fom (jtnbct libtt liC bitft, ott aUnebt i|(nM brmatftt, 
at btnnt ^ar nogit tjtntlomnitligt, foi" OlbtibS ^tag oteatbigt, 
btt bog Ingntlunbe attib (an gaat oHt i m nvtn Sctm^iOing. 
JDt @lainle anjVrt gjttnt paa »n Sang aKc bt SSonb, bft 
rfbm fbrttommt t Soctantnstn , og ^tbtt bd' bttrt ©[agt , Uti> 
fttnb«, flarafrtrt o. bitl; brn,npr» SortaUemoabc ftnbrr bt 
btriincb mtre pafftnbt, ferft «t navne SSanbfn, naat man 
vitttlig btlføutr i)iim, btt w, naat f)an taget iDirl i {ttmUins 
gtn. S^tmbtEtf (f)>f)o[bt bt flg, fom man flt)n i bagtig ftf 
taPing, Mb tu|Tnbe Smaanmjtanbig^fbfr , fom irt nlbtM ubcs 
tpbefigt og felgt af ftg ftlo; mtn Dtb atforbigaataltfligi, fn 
Sortadingtn , fijent øjl Itgtfnm af nn ttin anbtn €Snga, b^ 
tpbtIJs fbrtoitt« , nbm at gaftnn labtr nogtt »isligt Og mtftnt- 
ligt, faabnnt ntmlig, fom ttax 3nbfpbt[ft paa S3rgiDrnb(btnK 
(Utr fEtftr« jtarafttctn. SJtb ra&b« [igntnbt SStsiom^ib Wi« 
aUt bifft @maacrnfianbigE)tb(t bt|lanbig og tbdtg ginrtagnf; 
PffbtS f. @r. nogtn' fbi Jtongtn, faa maa btt tj girmmeø fei|) 
at berettt: ^an gif forAengtn, ^an f)il|{ttiam, Aongm tog 
fltl tmob (tam, o. brtl-jffal man ftjit, faa maa bttforfi fybU: 
()an fttttt fit Sfib i @tanb, og bo ^an tat fatbtg, frjftbt ban 
nb , bftbtn og btt^m, 0. f. «. Ctftt ian unbetttbtn fottfommt 
rt [angtniftrt og Itbtt fmdgfulbt, naar btt ittt bctonM, b^t 
ItDtnbt btt bttt Sang tnaatte eatt fov Qlotbbatn, fom fab og 
i;ettt pna Sot^oKinS'« ' olt fXMb bn i btt tnftltt maaut ga« 
føt f[g, nanr nogtn {fuLbt flabtt fat JRong(n> og f»ei[ft Kii> 
ttaltrt brt fhtlbt aJoTte, fntttb @tibtt, fom Oac opfat j9)off't- atw tunb« ^ne i Gørn. Otoat bo OMT^oøfb S»mpilIing(R, 
fom bm natucliyvti< maa, fft* af felM Sagonne, faa oti tHr 
abnc Imt f)tlt fottallttnaabt lemttw lil at antagt m n^tn 
Zonr, mrn SSt^wntrtwc og ^iUnbt ^n^onn', fom tct Sjnu 
|Ut^ foc fittr eSogoK, BiUc f<]nin»nfallrt pod trt ®trb, ffOOc 
tf natmrft f>aM ^jtmmr, og b< focpjtlltgf iBttriningn triDt 
cpfotirt (igrfoni i ett Sptjl, fta ffoHttt bnti SiDtto: nfltfttn 
|tj i bm rrtt« ^ortitnbrirt mrti btrrt Ctmgiwift , og mrb ol bm 
Jtldrbtb, ttviifen be bnaf (unne mobtagt. 

Xil at bom tt goifeg paa fB pig ^iftorifl Øfilbring, ep' 
RiuninA man forntmmdig bmitb , at bn ntppt giot< nod« tianb 
i QlDtbtn , 6t>i« {liflonr i m fon (otI Sib frtmb|ibtt S">nil><' 
(in^m og Senfninyn rt tigtn Øiof. ^oilffii Sffangbt fjtibfr 
mon ittt i}tt af (dta(t(Hftip< Xret af b« tfttuliigt tio. af %a- 
milt(tj«lig^(b og Jtio, af {torft, bjorM Aarattmt oib Øtbfit 
af jaune, gobmobigtj af ftclige ^tltt wb @ibm af fntgltligt 
Xinflmanb; fds lomantif! Aj(Ecligi)tb. tro inbtU J>øhn, Mut> 
fibt poa @i»jefl(rnr6 j&. J^titit tommtr tnbnu ^Kt iMtuiIigt 
Sfffnfftn^tb og ifoUnbt Stliggin^rb , fftifattnt XJattndfe og 
btn fttrcgnt patciortalfh Socfatning, bn flbrn gaarc onr i (( 
%i|lo![ati, btc btffbb« aOt btnnt SorfoJningOlIangln og frrm* 
{iitttt«ilft i Øm IctMttbt ennipfK , rn fartgtn, faart maildig 
Siittfotm ubrpiungnt nttop af btnitt SotfitninS^ 9t(itui, JCam' 
ttn imtUtm .^tti^btt og jtrifidtbommtn og biCft Ottligtontrt 
N^itUigf SSjrtningrc paa Solftt; og doab brf tnbdig moa 
Sint tt - port Snbtt^t jhM bet awjgt 9totbttrt S'bone , bta 
Sotbinbttft-, booct Stianbmit flobe mtb bttti; i bnrt @ptag 
<pb«Ntttbrt Gagntt, og htttt imi bit« faalrbtl btn Suggt. i 
¥<nm bt wiigt ganbrt ^i^ri* btgpub« at talt, bm«Sljalbe 
gjmRtiQcanbttbt Qloibin, btttt ^Mtibdemanb bioge wliii og 
tfn, og afgavt *BIdItm^bI(» im*arai bt avtigt 9IOTbboti<; 
fOM Cpbagirt fattt bt fnfl af aDt €uTopatr Søb paa btn npt 
^nbn. got at fbiw 3«IaiA<^i|lori( btbøotr man bttfot »i«< 
("ijiNf, ^t(tn at Coont t&tt tngong ol optogt fobdagtlgt Xrot, . 246 SR.gjT.^tKtfrB. 3«IanWOpb0flelfee9SeMfl»lf«.- 

bcT funne fmigrt tUtt evnxa^t iaftttat S<nitD|T; bni rtm ^u 
ftctifh Sortaning af Øfgiodii^btntt .^or not til at »trft pai 
3(anti 00 ^jertt, til at tatlt JC{i«[tyI;tb tH ttt samle (Rorbtn, 
og at opliet S^inbtt om doti %æbit« X>a(t'b, bn i faa mangt 
ftnfttnbti wt 3tlKnbfine< lig. 

iSfsø'nbrlfeit til tn faaban Sffianblitig bf ben iøfanb^ $Ti< 
(toM ^tflbcit, fon(«t^ i etlffobtt, fxn; jeg t fint ^n> 
fttnbn funbrt bet bctttnfeligt at fctetegge "Xlmtta^tim; a 
iaebaat JSnibjIijHt (an tun tifb bm t^Igenbe fu{b{t(enbi||tn 
Uboitling nl^tlbt brn fontebnc Snttrdft; bet' tue'' ogf« 
min TTgt i Stilbeb al fortfætte bettc Sfrbtibe, "^amM Sib 
eg &n11(tnbigt)cbci tiHobe, tnblil bet otibf vift |?g, E)DOr«ibt 
M pob i min ttRagt at »tnbe Sejer 'oun: bet tj ^itlhm inal> 
(habenbe Slof, og at afflibe beH teniraettg mange fCatpt Am' 
ter, bet itfe gjtme råbe {Tg inbfatte ( ben fotefatte fftammt. 
SRen maajltf Ip((e6 bet mig veb btt iBtfaa eUet Wtii1}a%-, fom 
notvarenbe S9tub|Ip(te (qn ootfe, at etfnce, lieon)it>t bet et tit 
toobeligt at fottfntte et Tttbnit, btc ej tan beg^nbe« uben nD> 
gen StgeJDting, men ^rQcr itfe fulbenbe< uben fleeraartg Slibi 
eUet i bet minb|lt at ^enoenbe anbcef Optncetffom^eb bttpoi, 
fom (t %Btitaitnht, bet, wl itbfnt, uben JEotel »ilbé finte 
S9ifalb i en (tot JDeel af bet notblige €uto|ia. 

1. l&I&fie iCftecretninQet om 3el(in&. 
iDtrfom man tet fsjle Sib til felH be gamtc iSIanb^ ^i; 
ftociefhioete , faa fotrfommer ben føi|tc bijtorif^rSfteRelninj om 
Stianb t)<!6 SSebaben Sercætbige, bet bebt t "Kaxtt 736. Sit« 
omtaler nemlig en )D, falbet 2f)ule {Zh^lt, Xfjile), beliggnibe 
fec JDage« Sejlab« notbeitfot JStttlanb, faa (lejt imob Sloib/ 
dt bet om Siintrren ide bliuei Sag, og om Sommeren, luu 
Siasm et [(tngft, iKe Øtat. ilDennt SefEttnelfe dase felM te 
flumle f<lanb|Te ^i|}otie|Itibete anornbt faa bereS JD : nt*»j' 
tpnbige gjJtcnb, fige be, i)at)t ^olbt for, nt bette Xltulc er S*" 
MnB , t|)i miinge @tebf t paa ganbet pinnft ©olen otb ben ^ \ paa Zattt, bii iDa^tn tr langp, om Slaltmtt, 09 Mb bm 
Xib, ba Olatttn fi longjl/ fnc nan ikm ituingt Stfbn in^ 
€Sp1 om JDagm ■ . 

Stb m n»int JBitHgtnin^ af 9^06 Gftift, ^oitftt bt 
iJIanb^'^^dtfCctwiiubtiptftlignctunt (aldafmbiik), oilmøn 
. imibUrtib fnatc owtt^ fig om , at tjan lun omtaltr Z^ult tf> 
tiT Bmttitnsinu af ^^tijtaS fta SRarftillt, €otinut o^ 9»li> 
otiri, ubm bmub ubttfiKtlis nt ftaot SflAtib, \em tt brtiSong 
BjAagtt 09 orfbetimH tarib, for {^jc>. £)m 09 btwntbt btt 
Mb b(t 1)0« !Bcba fpnfommcnb« X^uCt tan og bec, (cm bf 
itlanbftf, {liflotit^iwct BiUt, forftaat« SOanb, grunbrt (Tg ba 
1HU (n Unbf[[ojr(f( , fom mangfbnigt ictTbt tlE forffttUiat Xibor 
' baM onftiUtt , om imilfrt E!<mb i Qlorbrn btt brt bt gamli fyb- 
% Srttbmttc, 0] ^n b^S &W og anbre tOtfbbidiCbmnS 
©fribmirc foiffommrabe Z^uli bm focØaarf. 3 ^fijtinbdtgbtt 
IC mon bitom jtiarnbe etb bn Strfultat, at bt ®amM X^ult, 
tm tftft OrbrtJ £>prinbtirt> tan Utrgat tt^wrl ftbcc^f fonb 
imeb Slocb , maa fot|Iiiart om SbitlanbComit (dtt i btt ^jrjle 

■) Leuirin., gott. Olaht. Trf ggrai. K. 110, Pornm. Srignr 1, 233. 
Xn^incircn af iS eb at Søbfaoc ItmmK otmttnt inebanbteiBcTetninetti 
3«^ ^ax 735 aUt 73d. — ■) Set ubtn Sniol tiCjisttbc Stcb b<X 
Stta finbd i ^ant SItIft de naturs rerum el rntiane tesponiip 
IColmt. J537. Fol.) "Cop. 81. ttft« at b^nt omtolt bfti f«aKaanf> 
hrt Sag og ligtfaa langf Slot i Sanbciu mob Vt^fi, Dtbbtiott ban 
6<t; Quad fieri in -insula Thyle Pytkeat Manilienti' teribit, B 
ditram navigationc in »qtfenfri'oneiii a Britunnia diMtanle. — ,Ve<i 
natandum, quod de Thyle. aliter teriptit Solinus; Thyle, inquit, 
x'Ihm, in qaa ættivo lolititio, lole He eancri lider* faciente trant- 
*'■")> nox Kulla: brumali nlsUlio perindc nullut die*, ^uod ' 
Pliniiu quogue in libro eeptimo non prietemitit .• Ultima, in- 
fvxnt, gginiiHii qum laemorantur, Thyle, in gtia aotititio uullaa 
C(M ttDdet indieavimu; caneri lignam lole tran$euntc, nuUaiqué 
'O'itra per bntmam dies; Apc quidem lenii meniitui fieri arbi- 
troHUr. ») 3«. iHi, t. 3fel, SEaal, nbftRt ©rsntfr. Xnbte ub' 
l'be brt af thiial, bet t 3rlaiib(tn(« Bpwg ffat bctcflne Merbtn 
(ffimauf om ©fanbiijaotnw* iB(!itnbt(tflb meb btn flj^reitniff« 'faloVf 
' Slanb. Eit. ®. S(t. for 181*, ®. 4S. »nm.) p j , 248 SR. SW. Veinfen. 3«r<mM£)pMflflf«689JrtM9«lf<' 

øm tnt fpbligt JtfP^fning af Qloid^* i ^vor 9tatmtt enbnu 
gltnfinbrt i Z^lrtnarfm, mtn M M ifte mtb negtn Øanb* 
^Ci^^b ton' ontagrt, at man tfttt Øtjiabftnt baesmitot 
Øt^fftttfitb i btn ongtm* Zib af fr): Sagt funbe ftih ^a 
6m notblisltt Spibfi af fBnlannitn til 3<I<nib'. Ogfda 
tiet &afo bdtgntr' XE)uI( iftc 3<[anb, fom b<"t - ubtr^iHtlig i 
%tttaltn til |1t SSttcI fatbft tø/ru glaeialu (SeCanb), tntn bra 
f^Iige Jtpfifinthiins of Otots«; ^trom vil ram tilfulbe hmne 
wrrtfbt Pg Ui at titttagit Cprrgninsm af^Ittnt i SrootMSo 
ftagrt, (iBilh Garo/ ubtti frio at btfibbt nognt nar totab 
hinbf!ab> anfmc foaltbrt fnn twit fanbt brm fi» pg i bm af* 
btniittfbe Olbfong; &cifO féign nnnltg i bfnnt Cpctgning, tf* 
tn at ^H onfint Jtjmnptt fio ^tt inbnfh og mibttritt 9torg( 
og tMdblanM btm fca b(t ittbn ^liim^tn, Stecgt« Xpftlanbc 
fta StrenHi«« af T^*"""*^ Tkr^daki) mn SRm CTfto*« 
itforutu«}, Sogn (BjSm e vico Sogktti), Storbmt eOtr SJoctw< 
fpltt Ci%t(<ar tnonYimo genitut Hnu), Sjalit (Beniapnd 
Fttlu oppidum ereatuaj, Sabcnn ^ofArKia protineia)} 
bttpaa fø[gt Xtamptmt fta 2t>tile (a ^Fhgle), og ba tnbtlis be 
fti emrtig (5tisone«j3. . Xdule fan altfaa tfttt btn jlmpU no* 

1) Oibtoni Utg. af Camden* JBritanma Z X). 6. 14B3 Tj. BttMc 

terfl SibTag tiC {fi^i^'ii^ns »f ^tolrmiiuf« Øftrrrttningrt om bc 
iiDcb. eunbt, { Sfanb. Elt. &, Str. 20U S. €. 205. >Ict)ttcetinan< 
ftnjl UbftBt ctwt Kationalbifl, SJttlotw, 1 3). 2 *. 8. 123. ')jJot= 
(tti< Ontbtdungtn tm Vtorbtn, 0. 33. *) Sigtig^cbcn af bt bn an: 
taønt Sttbti LiitiCpfei for enbBtc, fom iF(e focub ft inbtagtt, "af ^m 
Kacingtnl fimpit 9laturtigt)cb. @aro lalbn t)<l( SqHr Sqtti btroorc 
Man man IHt unbre |!e, btt ti i!It btt faiftt ectb , Ijan itrigtigtn 
fgat OBttfart bt gamle isianbfft tQti otl ittttTtjamindbanftt Ubttqf 
paa 8alin. Sorfttu*, bei- tUtt« (.Serie*, ®. 317— S19) Ifelbtt fafl 
veb, at ®aiD( X^uU tfft fan oart anbtt tnb 3<[anb, iat tigtig 
iimxzttt (flwl. A'oru. P. 1. ©. 368J. at Bflio* Faln (Falirf) n 
Sialii i Storgt) Seijtr btttmob antasit bettc @ltb fnart (ot %alim 
(Svea RiketHdFder 1 S>. &. 542), fnait foi galbplRg (Svea fei 
1831, 13 ^. e. 247) Um i Øntttig, og forftattt mwAMiw 
linuM om Sigi'ni nttn btrotb foieitttC bta ^n antagtu Otbtn ^ tntlisc Qtbtn, (mtI IM ^ anfém fMgn, ittt nm ontxt mb 
bra fpbligt Xpit uf Stnge. m Cetl of X^tlemarfra 09 Sigrn, 
tm t Stgtit (I obflilt ^a bt mbrt bjirgfulbt JDtlr af 3btlmur> 
(tn [^elaiBork); paa hnnt SffC af JCpftni [iggn Dgfaa i btt 
tninbfit tm af be Siotbt, Garo anfntt, ntmtig SRibfjorb^, 
ftom nun tUtrt ^t featpu 3t(anb. Silft SStmotfnhigrt, og 
fim ttgnenbc, faafom at jtnfaifXrf, ttt t btti om (om ^anb> 
Unbt iJlanb^ €5a!)a btmtrt at vene fca X^lrmartin, ofGapi 
ttbtipHilig totbrt Tkylenai; tiift, at Thyte og Thgleruet 
tto*&ate btttifuZ^tltmatttnt 3b}^ og bctf Snbbpggtrt ^iltr)*, 
03 at bti ifft rt nogtn (Smn^ itl at omKnbt btniu BoKEiiiuIft 
paa 3«[anb, fjviCCrt maattt fbrubfnttr Qtorbbon« Sttimbtfab 
mtb bcnnt JD/ fet btn-fca (Rotgt af bUti opbogit. Xt 9Iiip»rt 
Xbnfi ftitnt of 3SibbeIalbmnl &ttibmut, faafom af 3(bainu( 
fSKttiKifK ', aabtnbott tiDaggrt ^llanb , gnmbn fig fun paa 
ben goTmfning, bBiitm bf, font vi fftatt f«t, (k")!" tilfallrt 
mtV bt illanbpt SKfitttrrc , at bt ®atnltj Zf)ulf maotte bttigni 
twme JB)} og.bttrt Jtunb^b om btant a faa ufm^anbis, at 
bttte St^^tt rKiT 3«lanb, Sionlanb, -^dafranb (Ilalaglind) 09 
Sinlanb anfotrf fom V>a ligstnbe i {lautt wb (Rorgt*. 

@n npgft f{Ibig(Tt lEpmttnttig, tnb Btba« , taUt btcimeb 
em Z^v^t mtb ^(nsietlfe af Dmflanbig^ber, fom bojft fanbfpn' 
[ig oife ^tn til 3<Ianb/ og altfoa farubfatttr btnnc S96 Of 
bagtlfe, førtnb famm« ffttt wb fRocfEe. iDtttnt Sftmtming 
finbi« i tt e^ttift af brn itlonbpe tBlmt ZJitutl, bn fhto i 
Sotrt 625. ^an taln om btttt Xbule fora om tn uMott Q, 
btt bog i ban< Storttb, omtnnt i TlaM 795, oat blevtn btfegt 

euo. (Sn ubfnligtn UbDttlins tit<af, fom i)tt tj oUbt ocen poa fit 
trttt @t(b, tn itg baabf otb en anbca etjltebfb at tiutne a'"*- 

') 3 ØanbcficTHb Mb Xnilbttg. ■} 3of. V- O- ffiUlIIn em SajiatXilbtE 
I etb. SSflff. p^tLog 6t^ eSh. 2 S. CL II6 føg. 09 g. asaenurent 
I^. ajUoJo^icMB i Bdda Samumd. T. 3. 6. 574. *) /luiiia TAyle 
— miHM iiloMi appaJIohtr. Adam. Brem.t da *itm Dania (cd* 
Moder.) ©. Ifi6— IST. *) eSammcfttbl S. 157—159. 250 JR. S)?. Vntrfen. 3<lan6«DpMflelf(Dfli&f6938elfe. 

af noglt SRutitt, tnrb ^vilh dan ftto ^anAt talt. 03 fotn m 
9«nit ttmbt 'ep^lbt flg paa Cirn fia- fsrfft S'^'niar til fetftt 

fn^nbt mti Xbule, at bn omfring M fmitti tt jhbfc ttl> 
fru6ftt ^m, mm btttttrbt, at m JDos^ifife tangtc Imob 9}ork 
vor {lawt vlifilis [agt tit. Vngaanibt tDagfn« og Stattmfl 
Strnsbt, bn-fanbt bt, at SoUti, Mb 6oiURierfoIf)«m) og nogTe 
Doøt fer Od t^tr, gi( To« I'btt uf ^immtlni , at man fom vtb 
J^ogipfrt tunbt ftt at fortUgt fig alli Sointninfltc, mm at bn 
ingtRlimbe , ' fon nostc davbt fagt, (Krfftbt tn beftonbig JDttg fta 
gbraortjetnibtigii til Sftttaart, 09 omontbt fio bttte lil ^iint bt* 
funbig 9lat. JfSntbt fnmbctbt Hat fer btimr Zib bcogt SVunlc 
pa SEilonti' foimobmtlig af ip^ ti[ SntfiMTaMt, til bt mange 
ICwc, fom [iggi i be nocbUgt Dtk af btt, btitliflt JJmd. £icuU 
omtalre, blanbt onbrt, noglt faabaimt Sin, fom mm fra be 
Rorbbittti^ mrb gunjHg S*tnb tunbe naat i to Z>øgn, 09 fom 
ligiCrbrt i f^nS Xib ,oa»,ubfborbt; bt Snebone, bet btfeigtc 
bnu, mootte fotCobi bnn fbnnrbtl|t bt nonmnnifk Søtsiwte*. 

') Da Okuili ©Icifc (Dic,uili liber åe meniara orbh terro!. et. 
Walektnaer, Paria. ltW7, 8to, cg ftncTr t&iiott i Rtckerckea 
gAtgrapkiquei el crtligiu«« mr le Jivre (fe »eiifura orhh terrtCy 
cwfijM*^ ea Irlande au votntntneetntnt ■■ du neuvi^ine el'^cJe, eit^ 
viet du ttxtt rtttitui par A. Letronne. fsru, 1811, Svo.) 
(an antaet<-fH( at oanc i' tnanøct -tanbiT, mcbbrltt ftlgenbt Ubbioq 
terfta, romPnb«* ' 6««nne( UbflaotS. 38— *oi De eademiThule\ 
vumifettiof et pleniui guma PrUcUmut , Juliuå Solinua de. BrU 
tminia loguea* å CeJleetaaeii ita »triptit i Thule ultima , w 
qua, leltiva nUtitlo »ole' de eaaeri »idefe faeiente tranaituai 
nax nulla.- bruaali loUtitio, perinde nuUu* diet. — Trigeti- 
mut nuBO tamuå ttt, a pto nuntiacemnt miki deriei, pii, « . 
kaléndit Februarii ut^ut kaleadat Augutti, in illa iiuula mam- 
. (ertmtt quod non $olum in aitivo åolttitio, nd in diekui eirea 
illud, ia veåpertitta An-a aocufent lol abicmUit u guati tron« 
parvulum lumulum .■ ita ut nikil tenebrarum in mmi'ino »patio 
iptofiatf led. quiefuid ftomo opÉrari coluerit, vel pedieuloa de 
eaml»ia abilrakere, tanquaa in prteienlia i9lii petett: et »i i> 
altltudifie numd'um tju» fuiaitnt, fortiian naitqiutni »ol abievK- 2>a biSfe .£)« iMonbt anbrt btfEriort at fjnt mnlst gaor, Tm 
rr t»t 6eiii r<"<brQ>i[iat> at bt«ft af Z>itut[ omtaCte JDrr ^ 
Vffttt S'i'e'nie (Færcfjar, Sooitefnit). San Qntbom tttn 
min Stiftnt fn|l ttmat f)tcti[, faa fan' trtt tf te fpnd foa 

deretur si illU, In medio Uliut mlttimi lemptrU, medium noetit 
fit I« medio orbii terra; el iiV puto, e contrarh ni Aienialf 
lelåliUa , et in paucit diebut ci'rca lUud, auroram m mibmio 
tpath m TAitle o^iporffr«, jaaitde in medio meriditi fit orbia 
time. Ideirro mtntienlei fallitntur, q»i cirplMt tam eoaereAUM 
fire mare aeripirrunl, et gui a vemali ajainottio lu^e ad 
antiåmnale eontinuuoi diem titte neete , atjue oA aalumnali, 
ttrta vice , tuqnt ad vemaie leq^iinoetiiaa oitidttam quiden 
noetem, dum iUi nanigantei in naturali tempore magni frigorit 
eom intrabanl, ae manentei in ipMt die* noeteigue inaper, pra- 
ter loUtitii teinpat , allemotin. habebant : ted navigatione mhhh 
din' ex ilta ad boream eongetatum sMre incenerunt. — Sunt altiB 
iiunla multa in icptentrionali Britannice oceaao, qum a lepttn- 
trionalibu» Britanaite iniulit duorum dierum ae noelium recta 
Hovigatione , plenii nelii, aiiiduo felieiter eevln, adiri queunt. 
Aliquis probui relighgut miki relulit, guod, in dudut mitina 
diebua et una taUsrcedtHle noete, navigani in duoram novicitla 
IroMtrorHnl , in unam illarum introivil. Ulm tntula (unt alt« 
parvHla, fere euncta limul anguttit dittantet fretia, in quibut, 
in eentum ferme imnii, eremitæ ex noitra Scoltia navigantet 
hahitaverunt. Sed, licut a prineipio mundi deterta itmfer 
fuerunt, ita nunc, eauta {atronuni fi/ertmanaoruim , vacua mto- 
ehitretu, plenæ innumerabQibut ovibut an dioenii generibui 
muUit nimit marinaram uciuni. JVun^an ea» inmlat i» librie 
auelorum mtmoralai invenimvi. — O0(nilaa(nb( (r ubbtafltt af It 
»no m Dtbfrcift=®(llla6(t Xf« brW -fJOortbttttninB for 1825—1827, 
6. 35— 3R) fra SJrof. Bafjlmann , fom mcbbtdtt btn ferftr Unbttr(t> 
nneom 3nb(o[bct af iDicuiU SSTrift, mrn roTntmmtlla af et fRnv 
fta ffitatiraab Srenlijld! til nu ai^eb« ffliftop SHiiiitfr (fttmet fra ?)a. 
rii 1829), b« mtb fin raboantige .^iimanitd mebbfetti Sdjlabrt b(t« 
fiio« ooiftinibdiat og nejogtiafn ubbragnt 3nbf)ol6. 3 btttt SSrco am 
f«(* tiUig« p(H eWff« og ©(mttrtningK om JDicuiU ®!tift, bBi"« 
jeg mtfei«- foc itm, fom mnligMi maatte enfff ot tfttrliift 6(mt 
Seglt gobeSBemæriiiingeraffflQWfonab« fnleé i Schott't mperioire 
de la mérature oneientte T. I.p.2e6^.; Giuteppe Pilarelli ffwo 
Uitera relativemente al libro di Dieuil, Torino, Bro, af libcn- 252 !R.9R.^r|ni. SfélanMOpOaøtirtogStbgegtlft. ~ 

^n9 U^valbnlist , em tattltt ojfaa wb tt tiln oaM SUfalb« 
m, fom CituiU vpt unføm fSmtning ^mt at ontvbt, (omnt 
til. 3ttanl). fiicuil fnnbe, tftttfom g(tr«rnt( blhw entaltt, 
ifft tiA Z^lt for^^ae SKaialanb tSn nogm anbtn bii^brlig S) 
nocbnfK fBritannitn , mbnu minbH mi af Soternii fdo, tia 
^n jujt flriii: (ftii omtaCtr btnnt S^gTupjH; (ant X^ult poeTrr 
fig ttnfoc ittr paa nogrt onbrt Sanb, fnbSAonb; ogfoa hm (}«■ 
9aa, tit tn Srebtgcab af 64 til 6So, potft br Cm^cenbig^tt, 
(nu on^ntr om JDastn* Snntbf'. 

Daau Sonnotming btftptfrt poa m ^ft ttaffmbt SKoobt 
wb be gamlf itlonb^ Sfttmtningrr om Solf/ btc ^Di fjooe 
bof t. iHia iBl«t> fn 9Iorbmanhiu btfcgtt hn. iDrcop^Ibt fia> 
fda fOTtslIe b(, flVanb, fem RKbmctnbntt faibt« ^apor, fem uarc 
Jtri^f, eg Tom matitrwbe Mai fomnc fra Sitfin mn^wt; 
brt fanbtrt t^ti bnti ir^tiSøgn, Jtloffn (bjotlnr), Xnim|l(toc 
(bagUr) og onbrf faabannt Zing, tiooraf man funbt ftuttt , at 
b« van jQf|ImitMb (fca 3rlatA tUn Srit«nnitn). jDMft Xing 
fmbtrt øjltrpoa f ^ap« eg i $afq)It (Pspejr, Pap^li) rSvnbic 
SrruIrfpsr'I ofl omhing twb .{lOTninKb i Ølap^itlMrpT'! « )•> 
^JopiT ^aobe tnbDg tott tnbnu fpblt^frr, poa btt ®t(b ^ooc fftm 
Jtiiftbp (Kirkjubvr) Mco anlagt^. JDtt tt ogfaa, ttlfott b< 
itUmhft Smtningn, omiaU i tngrl|(t Ssgtt, at btr bttt Sang 
var ØomfBrffC infatm Sanbnit*. Kt bt ^rc emtaltt friftnt 
@agf T fhi[bt , fom Smftn * mtntr , vare tfti ilabtt af ft tUti 
anbtt nocmanniff SiCingftC^b, bt( i J^orDtjrn (an Ijact røwt 
6fm t 3tEanb, og ftbtn ^om ecettt i Eanb poa 3<Ianb, tt ith 
olene blottet fbt ttfRxri (ifloctff StbnefMirb, men i |tg f'«* l<* 

Sigtiebdi} tieslc |cbc SlrtCtiret: af ERoqucfort finbet i (Oloniteiitfn foe 
]S12, Re. 528, og i le Mtrcare foc 26 HtC 18131 betuben tt 
RBaldtpaerl Ubgane anmelbt t ■^uDt eit- 9> for 1608 Kit 307 of i 
3tnatt eil. 9> foe fanmt Xai 9ti. 250. 

>} &ttnnne i bonl aqtanfarte ReehtrekttS. J36— ISO. *) Landn. 
r. *. Kap. II. (QDaetubgatun) e, SlO. ■) lalendinKab. Kap. 2. 
Landn. goiiaUa, og ObrM. Tr, Kap. 1te, Foram. S. 1, 233; 
W.'Chmmogma, Z. 21. ') Roig« .^i^rie, Iftt Ctel GS. Sl-Knin. 32. 3)}. ^rffti. ^<lc^M£)|^^agetfeoø9^«69ø8elf^ 253 

M \axAfi}Mitit, ^Mb Ibiibt bftMcgt ^MtniiiEitmc til at fm 
flige Zmg mrb fis m fi.i Imtg Ctf' fbt fflbtlfg at lab« brat 
tItM tllbagt paa m »bt 0. 2)frtmob btfroftrt brt ieianbib 
Øaiin Din, at bt m Sang bkw ^nbne btr, jKia btn ^igfh 
QRaatv wb jDtcutlt C^tmRiitigrr, fom vift, bMdtbrt bt (mine 
veen lomttt bfcfjni. *Ramtt 9<)|xi' > fom OIOTbmanbtne tiSagbc 
bi«ft Eanbtt* førjlt Stboirt, 09 fom (fgtlibtf Mtlg epb(MT(b(< 
i Strttfnoimme 9>oiw 03 ^apple, fintm mon sgfaa igim i 
@^t(anbf«trn(, ^(opa SBeftra og 9apa Ctcnifii, f)D»nmb 
^tnmitc b( btm af3f(«itbecnt tiUagtt {Rdont Papey, Pap^H »g 
Papulejr'. Ubtn Zeiol ^ bi<fe £kc, btr tre btfjet^ af 
^Earatt« iCprtflft, fdatt 9la»n efttc bt SSvnff (Papn), fom 
ber opl)olbt Hs ; os man (<"> faaltbrt ^iftorift fet^gt bttfM 
Ubbnbrffe fra S>rhn9mti * af obk @^rtlanbe»mie eg %»ntmt 
til 36Ianb. f^oat SitniC [abti SRunftnt fotlabt Ssratmt fon 
tnebtip Ttctmannrmttf S3tfingttegt , faa fttmmtt btttt pgfoa at ■ 
Vf[ ewtctnS mtb onbn Sftmrmingfr , t^i <Runianitrnirl 3ogt 
til SManb IxgønbU tieb 3fai 795, og gtnttegrt fttlnt i "Haxrca 
798, 807. 815, 835 >; poa SJtjrn til benne ftave bt Mp 
fanbfpnlig maattet brføg* Sarvecnt. ønbtlig laber, fom it* 
tr«nne bemaiftr, ben 3Tfitngbe af %aai, \«m fonbtrt poa fibfi' 
novnte JDgruppe, |Tg faart naturlig fbrflate beraf, at be oprinbfHg 
Mene oeer^i tif bi^e IDer af (ine SSuntt, og |Tbm, i et Tiax* 
ftuttbtebt ooerlabte til fig ftto, madtte formere fig everotbrntfig^. 
Stb gote^aatnbc er bet faaltbtC oplpfl, at Slianb ^ 
Mtrec btfegt af ir[anb|Ie '9)Iun(t omtinit 65 Kai fatenb bet 
f»r|h ®ang ble« opbagit af Vorbmonbrnt, \fm\ln ej (an ^Tt< 
tWiere op i Ziben tnb til Xaret 860. 

>) Oikneylngw. C 74. 78. 116. 354. ~ ■) Tanport Haraldi 
Comati htte terra (Orciadu) fuit inhabltala et ntfta dHotu« 
naiionibut, uiliett Ptti tt Pfipv, qua dita naiiantt fittrant 
deHruttm radieittu oc penittu ptr Nanegauta. Orkti^<a|pu. 
Append. e. 549—690. — ■) eubnK -tiftDrtc af JDanmatI, ifh S- 
&. .181. eetconnt i ngtan^e Rerherekete. 135.— *) ettunne« 
m)4iinf*tt( eWS ©■ iSB- 254 !R.<]};.$rt(rfen. SNanbJCr-Mdeirecfl^t&QSøtlff. 

2. Uerbtnantitnte f^tfle Btilcit)(tv til OB^on^* 
Cftn efomunb bnt gccM Sortaflitis oac btn fnitt fnotb« 
monb, fom b(røett'3<lAnb, SBifingni Olabobb fra ^aiatxnt. 
font |Nia tn fKtjft fia 9løcgt ttl Sone (UrT omotnbt bitv bnom 
langt ub i $dbtt mob S}t|lm, (juoc ^on fonbt rt ftoit £anb. 
J^an gif mtb fiiu ®(itlfoIt øp ifaa tt ^jt Sldb^ 09 bi f<iac 
(Ig b(r etbt amtcins, em it lanbi ftt 8I09 eBcc nagtt anbrt 
Xrgn tit at £anb(t oai beboet, nirn be fa« inttt Cm {)øØm 
vmbtt bl ftlbagt til ^axentu; mtn font .bi ftjitbt bott ffa Sam 
' brt faCbt btr mtgtn Snrt paa SjrEbtntj bi (atbtt birfoc iaabtt 
®ntlanb (Snælaud). £tt@ttb, im bt lianbt [anbtt, fif ftbm 
9t(nm of g{tib(irtjrlb (ReifiBrfjall) 0$ tigger paa £)|llanbet wb 
gtiibarftotb i SSibb(I.anu[rrp«rtl ■. 

Xibm, ba btnne Cpbagtlft fttU, ongicH) ittt Mb negtt 
beflfmt.iSar af b« @amle, mtn maa ubfiRbtt »r6 @ammnt* 
ligning af VnøiVflfrmt for .bt felgtnbe Sicjfer. ^piia btnnt 
aRoabt dtnfatttS btn i ben fronotoai^t Zabtl foran fn{lr JCttl 
af ØnorrtJ ^timjhingla til ^ant 661. 

Cmtrmt trt Zat ifltr (86^) vilbi .Sarbar €5tiafatf«a, df 
^trfom^ ttt€Sotn|I«, mtn fom i jtbt 3orbir i @j(tllanb, bragt tU 
®l^ttetrnt otfttn for 6(otIanb. JDa l)tm ftjitbt girnntm ^tt« 
lanblfjorb imtdtm Sfotjanb og'iSrftnøeint, btto ^erm ^am 
tM^rpaa ub i ^avet. $an lanbtbt mbtljg paa Seianb wb bit 
eftt gorbitrg (Austrhom, paa Sranbftn af 9nu(t> og C^aptii 
fitlbefpeftl)/ ^or btr »at m sob ^avn. @arbar opbfiHfbe før^, 
at £aRbtt MI tn C) , tgi f)att ftjEtbt ntnbt om btt 'Paa btnm 
Gtjtobe (om bm til tn gjetb paa Otorbfiben , falbtt @!jalfanbt 
(Skjilfandi, i Zbin%ett'^^t\tl)i l)tr opfsrti ^an uoglt .^aft, 
for at btitK SJinttrm ot>tr, og (aine btrtfttr ®ttbtt J^u^ni^ 
(IIiiiaTfk), £)a fyin om Soraortt brog oibcrt, fitb tn Wtctnb, 
. wb 91aun 9Iatfatt, fira (ram i tn Snab, tilltgtmtb tn Xrtel og 

•) Laniln. P. 1. K. 1. Olafw. Tr. K. IlS. Fornuianiia Sugnr 1, 
a.M-SS5i I.Sf.gnl.rotboaKnyll.K. 6l fammtSæclll, 4i!i jnf. 
Torfiti ma. yoTv. P.t. ©.93. fhrymogæa, 0.9. Spte^. hl. iitl. ®. I. m amihinbr; fym b^pbt fibra t Slatpirtbfg (Néufanvft), 
mm SoAac ftjtrbc til Storgr, tg n^ SanlM imsrt. %ta nu 
af CaCbtt man bft Sarborttwln (Girfiarthiflair)'. 

£m nie|lt , ram bng ub fai at opfegc SarbotflfolRi , Mc 
$tftngm Sloft SBilgtcbtf^. -^lan rttftt i Havtt 868 ub fra m 
^am, Smietfunb, i Slogrltinb j !Rngt, (^(lat daoi anlliUft 
rt fhxt Slot'', 09 Uot{t (Dft inboitt til ØubniH tn Stantt, 
. fom itulbt vift Irain S}tj; tt» brn ISans, fige fclM bt gamlt 
efterrttniitaec, (Mqbt bi €«fannbf t fRoctim htgrn £(bt(ttm> 
(a^asnftnoal, XomFOA). 9oa brt ®t(b, (nwr Cletrt var 
^olbt, paa Srnnbrfn af Jgtøcbtlanb 09 Stogdonb, opnl^egloh tn 
aSacbc, fotn tmtfln fyti be^lH gVoumt Stofrt ^atbt (FI6ka- 
nrba), nu mtct bttimbt unbn (Raontt fRpaaTni. Sloft fri> 
ttbt fnfi tH Jgtjaltlanb, bofca til Svrøinu, og ftn^a btgan 
^an fig attn paa fin Opba^tirrtnfrt xitb fine tt( Staont. Sa 
f^n lob bnt fecfte af bitfr lø< , fløj btn tilbage ent €Staentn 
til Sanbet, bc dasbe fortabt; bnt onben fisj op i Sufttn, mm 
tpebe attir tit @fibtt; mtn ben ttebie |I«i tnbelig frem ewc 
Øtaon hnob btn Aant, (»oot bt fitwn fanbt Sanb. S'oh^ fom 
tftec |me Stamt ftt 9IaDRtt ERavneflofe , tom li^tUM til brt 
ø^te gotbierg, sg ftjlebt bttfta fønben om Eanbtt. So be nu 
frjltbt omtring 8leiffena< (Rej'kjsnee) paa SSpbwftfiben cf 
{at^et, og fom ep i Si"t>'<t' M "' ^* t^n^' f" 6n(fjelbe> 
nai (SnæfelhneR), fagbt gaire, en fpbtTøff SRanb, fom nat 
«mbori) ^of bcm , at bet raaattt vote et flott £aRb be ^nbt 
funbet , ba ftoa Sanbe flrømmebe ub i {uen. (En |!ot 
'€StTøm mtb et beebt Ubtob talMe be eflet ^am Saie« 3Run> 
blng (Faxaufl), Itgefom ogfaft ben f)ele Sugt ^or be^olbt ^m> 
ntt gapefjotb (Fanafjorilir). glofe fottffltte pn fiSejlab« , 

1} Landn. P. 1. I^. 1. Olafw. Tr. K.llt, Fornnt. S. 1, 236i 
Rjmb. P. S. K. 2. 1 SSgubrot bag Knyt!., Kap. 7. jof. Torfæi 
HUt. Narv. P. 2 Sj. 96. Ckrynmgæa, S. .10. Spsc. hl. hUt. '&, i. 
— ■) ^benff Dfftr. — *) leiSortteian, tnr @tf(|i fom tipn« til at 
vife JBeini, af UU Iei5, tn Sej (Gcb). 

DjIreobvGoO^le 256 ^.^.^ttnfm. 2KlAnbdDt)baød(<o^^bi)gødf(. 

tribm M^nyair wn JBcrbfflorb (BrelMf]5rAr), Dg øil i imh Mfe 
Sanbfiet^ <V&tnaQdr9r) paa f8ail»|lianbiBarftaitrond). lim 
^U %\eti Mt uifget fi^ig, faa ot it f&e %\flmttt @tplO 
ttttrt 4>« ftf biiigtt, og alt bnrt Jtoceg b«be ont iBtntnm. 
fOaarai vat megtt telb; t« hiivt fem, gi( Slof« lanfrtxj« mpb 
Stub, og fau iteib ewt SJdbmc «n Sjocb, font Mr futb af 
JNniit (btn ftiifrt foafalbtf 3frfioib] j tym ' talbtt nu Sonbrt 
Silanb (iHUnd). Sntnu lange efttr eil man poo bit @tib, 
bv^ bi<r* Cpbagm ifi^ Dp^olbt fiji, (mm ftet EnningR af bnrt 
Belign eg SfiMRabt. iDa b* om €Sommmn eilbc wnbt iil> 
boge, fnnbcbt fot Uw}t att ttmmt fntj 9ltjtifR«<; rnøoat, 
btiett tm af btm, i»b 9tam $njoIf, mc, {Ifb btt fra bim. 
Slefi lagbi tnb i {laont^otb (IlafDarQor^r), mtn. fumifbrt boj 
fibett mtb {ittioCf. Z)t ftjltb« nn tilbag« tit Slorgt, mm ba 
tnon btt rpofflte brm em ianUtt IBcftaffttibfb , ba la^bt Sl*^ 
bet meget, {Mijolf fagbt baabe Onbt og @obt om bet, mm 
tnbnu en trtbie af btttC etalbrebcc, veb fnapn 3:()erolf, fof 
talte, at bet btvppebe €Sm«c af ^oert @traa; man falbte i)m 
bttfbr Idotolf em«'. 

3. Oalanb bebjrggce. 
X)en ntttmelle Xnitbniitg til 3«[anb« fBtbpgaelfe gaoe ^nH 
^oifageitStebringeT i Slerge; ben uhbertofitbe flg bet eneSjr^t 
(ftnbrtanbct, egunbeitvong aQtSmoatongerne; aSeanfeteSKwib 
maotte gioe jtg unbec bam eHei gaae i fonbflvBligbfb, negle 3)IeM< 
»illigtlobfianenbegltml'afttelltT brcbe. .^im tilegnriKflgaljDbtl/ 
og enbMC Senbfhofning. buab enten btn oai beboet iSin ej ; fdw 
Cntog ffiottbe betragt A( bon fom {ine, og aUtfBenbeinefflaatuaffn 
ijmtt £(jlanbtnge, faovelfom be, bir opr^bbebt @tose, SaQ< 
fpbrtnt og 3ttgeme>. 3 beert Se^'e inbfattt ben en 3iiri. 
bet lEuIbe bove Xrebiebtten af €{at og &tptt, mm bUft fn" 
øgeb« ban \aa meget, at enbwr af bonf SMtt oar magltgite' 

1) Landn. F. I. K.2. Olaba. Tr. K. 119, Fomm. S> 1, 235. 1- 
SAgvbrot bag Knjtl. K. 9, Fornm. 8. 11,412. JDf. Torfmi Hat. fim- 
og be ni)lonf«te fiHtiftiT. — •) El|;1a, Kap. 4. Obf*. Tr. Kap. 1- 92. iS?. Vettrfcn. 3«[iltib< CpboøfEft os 'ZtHM*^*- 257 

ttA bt fDtcigt SMan'. IVnne SoMitbnii|) Mr utaniflig fot 
ntongt rtfit o^ imegttgt QIorbiiMnitt, brr, Mnit ttC Sridtb' fOK' 
tiirf bfitiic fnt alt. JDt forlob« ftnt St')>I>oinnif , »3 biogr bttll 
til Samtttonb ^ {Pf Iflnsrlatili , fon allttfbt ba Mct bfgpnMe 
at brbpsgtf, b«(t til gortfnit, J^joltlanb 09 anbct SU« I Bf 
^nffavtt, \em fttmbebt bfm sobt Cp^otbjl^bn om Sintntn, 
i)t)otfra bc om Sommrnn ftjlib« til Slor^t , og tntbr jiaa X9* 
^ftnt^; mtn af llsfft Stjtig^b fn nUt felgmbt ' eitrgttr i 
9Ioibcn bbM Ubnimbtingnnc til 36fanb. 

ejøtnulf (13 ^tooCb, e*nttt[ af {irontunb Sripfen, bcDj* 
for £cdb< Sfp(b fra XfKlf marftn , og nrbrattf |ig i £>aIJfjorb 
i Si'iltfølf'- SSieinulf« Søn Iftrn tfittlob' |Tg to Øérn, 3nd' 
otf 03 ^tl%a; $[oallX-@enntrøn 6(b Sfif. Sctlttntt SnjOlt 
09 e«if wtt ge(tbcøbc(. 2c( ghrti«, eonnti nf Tltl« Sort 
iiin 3RjoM paa @aular, brogt mtb bt ntrtnamtt tsrabi granbti 
^å Stttngttogt om Sommmti, tnbgif Smffab iitrb bfin, og ' 
btt aftdtlrt, dt be aUt naftt Sommtt attrc fEulbe folgrt ab. 
. <Kfn om Sintmn ixb n ®ji|btub, 6eot bt tftn Cabbone 
§jotbt Seftfc, (tfliigbt tta af StItS €fntncr bet itftt, at ^ati 
»ilbe fi« Sngolf* Ø»fl(r .Jxtga fB« ingtn anbtn S^init. 8*if 
Mu«frb(f 09 3ngo[f fa^, ot ban iitt »itbe toale nogtn Z>t>I> 
tagrr i ^mt gæbnRMrv ubtit gtif , og fyim 09 tngfti anben |lttlbt 
^Iga ^mt. Wtan ^(t<S i Umig^tb, fora niefit Sato« t'«* !■! 
. Jlamp; bm tttt of XtM Sennur fdlbt, btn imbm flp(b»; fot 
at ^ctont fin SSrobtr, fontptbf bcnnt »tftt Vat A>impcn, iiifn 
blib t ®Eastt. 9Iu dik htn btn- ttcbit Brobec tttbagf , bet (»ibtil 
tj ijaebc btrltagtti CtribttI; yitgttn attiavttt fint fBrøbie ^iltbt 
fM thim . men (fctr m Ijot 9tocbtMnit r^t'ti'tnlig J^eimobigdrb . 
owigaw bfggt gfttttrnr, 3ngelf og Efif, ^iim ftlo at bomme 
i @agm. S^m IjtrAtt btm ba frit fot £rattt ^a btn ferjtt 
af i)ant Sretirt, men foimcbtl|t Srabtt af bm onbtn, bet tun 
^vbt viUft ^KDnt ftn SSrobrcS iOeb, bemtt l^an btm lantfiijg* 

') lleiuitir. Harada«. \id,r. Kap. fi, — ') Øainmeftel* Kup 20. 
Chrynogietr, ®. 17. 

p.iJjGoogle ^58 SU.gW.Vftfrffn. 3«(flnMOpbfl«tlf«efl«rt99B*IPf- 

lig' ^I) Siorbtfpltf. 3rtsi}[f Ofl Stif trflutlfbt nu al forlob 
bmi Strtmirlanb, rftn nogK bog mtnbrt af gr^t for Thirf 
een , fnb for fxiralb ^aarfaan, iDt ubcupfbt tt floTt G(i6, 
og ftjftbt ub far at, ftnbe btt 8anb, ERaonrflole ^avbr brfe^. 
iOt lanbtbe tn paa- IMlfanKn i ^Ifttfjorb ben frabrt i ^font 
870', m«n Hm bit foc brnnt @ani fun rn Sintrr oBet; o$ 
wnbtr brr^n tii.bait tit Olergt^. 

Sttfbrog btrpaa i SSrfitrøiting; i i^rlanb fom~^tt ra Sang 
lit it {lert 3ocbC)uuJ, ^uoc brc var ^anfb merft inbt, tnbli( 
dan marffbi @finnft af d Soarb, fem tn.SRanb, btr tur 
fl^M btrinb, fab mtb. £tif btabtr SSanbcn, og ug @DffriM; 
oa ^rraf fif ^an ERaontt .^jerlrtf (ØDScbiEtif)' ^n ^mg^ 
»ibt omtcing fna Sclanb, o^ bartfettt, fbnibfn m^tt anbrt 
J^rf;inj, 10 ^(Orr it) ^ma*, nf ^øilft ttn (Kb iDufbaf. 
Snbrlig Wnbtt f^n tilba^f til fin Softbtobrt Sngcif i 9torgt, 
btr imiblrrtib fovbt fflt alting i @taRb ti; btrrt ntit SKtjfc til 
3<(anb. £)m SSinttrm anjtiDrbt Ingolf i ^ammt ^tn^Qt tt 
, fbtt Slot, og Scttttn (©ubtfMtft) vifte ^arn ti[3«lanbi ^mt 
{Hf bffimob Dilbt albrig biotf. tStggt grænbre ft jitbt , ^wi mtb 
fR Øfib, i Varet S74, fammrn tt[, 36[aRb; men ba b« tom 
faa nar, at bt funbe f't Sanbet, blt» bf ^ilti fca dtnantcn. 
S>a Sngolf f^oae Sanbet, ffjeb dan (Jne ^^ttt>*t9ettn ' ntf 
betb, og gjorbe ieftt, at b^isge brr, bf or bt bttw i ianb. 
D« ®tA, fmt tim fec^ lanbfbt, fif (Iben (RatiK af Sngolfb 
Ijefbt (lngdifshi((9i) (lin Sngolf Sotbferg, 09 ligger paa'btn 
fpbofiligt @tbt af Sanbet t etapte^elbafplftr. ^imUif Un 

')' „SDttVdT, ia ntgnar BobbtoH &m 3tiar Icb abaiunb btn 
■(elligt, Aongt af (Kngtllanb ; btait, >a bet oar 670 efter Xriffi 
8»bfcl." Iilendi'ngab. Kap. 1. — *} Landn. P. 1. K. 8—4. 
PlifanunnuagB, K. 2— S. OlafH. IV. Kap. lU.'iff. ror/«' fKtt. 
IfoTv. P, 2. 6. tf9~-I00. Chrymogtea, CS. 18 fgfl. '} Awdreg- 
iiiAlnr eaer (elitoklinr, -faa tnlbteé be Vtatc, fem ftrte utb ^«i> ' 
ficbct edcT .^uulbenent Sctbt; paa btn vverftf Stel af bitfe psr 
gitcnt ubftaatft -^spebet af btn fflub , fem man [f«r (aobt ZlUii 
til, firtsantig 3^i ttttt Obtn. 

DjIr.-obvGoO'jIc 31, SK. ^rtrtfffl. 3«Irtn6*O|lD(l8(If«083(6599Cl(<. 259 

bnora Utn^nt'mob Srjlrnj Du in kln Canbmangd paa ttmt 
&tib , fanbt bt irfit 2:t(T[[r, font ^an ^aebf nifb (Tg , poo al irltt 
SSrrI og €5iner fi^niinrn, {»DiCtft bt r>>jb; tOAiig 2f9t^; mtn 
ba b(t ^ar (fC(T falbt 9{(gn, opfiingrbf bf brnitt nifb btrff 
@ril og 3(ltt, og (ajttbt bm ti([ai>tbf SSlanbing (maiiiif)ak), 
font bta^nbtt at ntugtir, owctorb; btt Sttb, ^ooi bm b.'.'V i 
Snub, fi* b(raf*R>ni"«ftgBunbbaM8t( (MuiiiilHikBrjri). ^jerlfif 
øit i e.inb otb ^jør[tif«f;efb( (Hjorldf>thiif?ti, JE>t>f'"f> 3"' 
tiing). og lob 10 SoCigrr oprfjft. giaflt SSnar oiibt Yim faar, 
og lob ^rallKtt, tnbpfent l)an ^avbt m Cpt, tt«Ht ^[oern. 
Sa owrtagbt. iOu^al mfb bf anbct ZrctUr, at be eilbt brabt 
jDirrn, og |tgf, at tn Siørn ^avbt btcibt btn, min naac^jei< 
Itif Toa nifb fliu @talbrebrf \t^U efter SSjocntn, eilbc be ODtr> 
faCbe og bmbt btm. Sftrrat ddVt fdt btttt onbi Knflag i Stott, 
flpgtrbe bt pna Øftbtbnabfii mrb be £tablt< Xonet 03 m Z>ttl 
@ob< owr tir nojlt fijtr, fom laar fanbenfoc Sdnbtt. 3tnibItT> 
tib (laube Ingolf frnbc t« af fineXraDt ub, fot at opføge \m% 
^ifabrt^tttti be rom til ^jetleift^fbe , fanbt {>jsc(tif6 2tg, 
og vtnbte meb benne Xibenbt tUbagt til 3ngoIf* Dtnnt bcog 
nu ft[D btc^, og bo &an faat fin Si'tnibt* £ig, ubbreb tun: 
„3Eb( tr btt gaaet benne bcoM (Dtonb, at ulk StaOt flulbe 
_bliw ^n< SSancmanb, mtit faolrbe« gaoer btt en^t, fora ej 
bil blote." JCa br Drcebte eare tegtaotbt, og btn< @ob< taget 
i Sf'tearing, gif Snao'f op paa Sotbjerget, og ba ^an faae 
JStrne mob Øpbot^, fatbt bet \a.m inb, ot XiaUme maatte 
were.ppgttbe b(r()fn, [ibm SSaabrn »or borte, .^an oDirfoIbt 
btm bet, og btabti btm aSt. JDtme fi( 9lavn af Sfftmetnbli 
Ofcne (Vestmaniiaeyjar] eft« XroUent, fom Bare iBfjhnæhb 
(3c(anbfre). iDe QRprbtbe« Jtoner tog 2Engo(f tilbage mtb fig 
til ^jerltifS^efbe, ^»t ^an fOTbteo 3]int(cen ouet, mm nnjU 
©ommet btog ^an ftn^imfb SfMiX mob SBejT, og tilbrogbr ben 
ttAit SSinter unbrr Sngolfe^elb (liigiSlfsfvll i ^araa«>etisre( 
paa @ianbfenafS>[i)ueroeil). 3 bette Xar fanbt SlneDene IjanS 
^ejfabrtjtetlec Orfe 3Itnfltl>t>oI nebenfoc ^dien (»Bet i atutbbringe- f^ffl). giaflf %6rciu breg 3ngclf cwr ^rtm, »fl cpfl»s 
jfn Solis t», f)»r ^øjrabrtttetttTne van toont 1 ittxti; ^an 
totbt pna ©anrtfn i Wfifjrtig (( Rejkj»vft), fjc« ^n8 ^j^ 
fffbrtjlettct fnbnu Iftnst tfttr' vi^tt. ^m tog btcpaa ^r[t ianii 
(trtetningtn initUnn lESluu4aa '(Olfnaså) 09 ^valfjecb (Hval- 
fjoi'iV) fca SSrpnjfbalAita øg lEtrraa^flf, og alle Qlertftnt lib'i 
^ctott, tUn mtb anbct £>Tb jtjornrs, @ulbtiittgt>, og ben vtft' 
ligt X)k[ <if .3(aTna«>et>øftI. £)cit ene af ffnt Xtælle gao i>an 
fifn 3Tii)(b, ogbfnnMitbnvtt |ifl t f^an« eonbnam; bm ORbtn 
flogtbc owc , at bt Date rtj^; igitnntm faa matigr gobt ^ntOn, 
for at b^ggt bet paa rt Ubno«, eg jlvgUbe mtb m Xraltuinbc- 
ttl SDUiueiKinb (OlfuBsvaln)!. Ingolf tin, (em brti (ttftt, 
btt-ntbfattt |Tg t bttte ebt 2imb, bm naORtunbigfit af aUt^' 
. tpggnnt*. J^unt ferftt 'egmtligf 9tfbf(tttc(ft fleU, fem t)i batte 
feet,' i Sorefiorb, omttrnt faa fatnmt &t<i, btwt tnbnu iatt' 
Mi Bigtigftt .^anbrKflifbA et bdiggcRbe. 

■) Landn. P. I. Kap. S-8. Olafis. Tr. Kap. 116—1)7, iof. 
Torfai Hht. JVerc. V. Z. S. 100-102. CAr^mog-c;«, S. "20. 
. «/>ec. Ji^ Ai'((. €.&. — <} Landn. P. J. K. 9. 

Ketttlfe til ®- 354-2.^.1: ^iPoriffEnottnt baoe tjlbtil oarrt 
rnigc om brn b'i eisne StcmUiaing afSOanbt Cpbagelfr, mtn ^tnnt 
almintcligt ØilbfaTdre " fu blnia bttietieet »eb ginn snagnmtn* 
ftitijlf ntibcvt'egdftc, tet ere inbfettt i bet tinb« ^rtiftn utnenbe 
SSIrrfc: l^r«nl(In^e tiift«cifFt 'Olia^ttmttvfir i 10. &: 8^ fgg., 
.Ifait dtt^ultatet, tit f>c^ nu tti blronemig btfjenbtt, jrg i Aortbeb 
Iftj'b« at mtbbeie 8irf(tn( : JDet albjlf .&aant(ttif{ af LBndnama ate 
fnit Zl'nail fttftt Optagne i f«Igtnte Otbfn : CBot&ar, ViaMM, 
.^Itffe, 08 tal(( of[(ie cm ®arlat, fom .>t>tft" fanSt 3<lanbi Satbat ' 
irar tn Sen af SoafaTtxnØsenfft i ^an (utrn Xoiol Eoafat) natfabt 
i Sotrtig. men ciebt SetUx i SjaUanb i eiatbact Sien, Unt ben Sanftt, 
DOT, fom allettbe bctitntt, ten af Sdtanbf Sanbnamfmanb. Set n 
aitfaa dart, al Ro beten SSoafai, en Sornltet, fi( btttc fit ZiU 
naen, ba ban nelfatle fig i SSjaUanb, oq at SSenneii (Saxia'i boiU 
bU/' ba bil optagcbe 3«[iiiibt ligiFprn ^ant @»n line becfot ogfaa, 
ta ban netfatte fia paa 38lanb, p( Æilnaonet ben iDanffe. - Se- 
filbigm eftettftninflfr om, at ®atbat fanbt Silou* efl« Mabobté 
Xnoitening, ba be tog lait tfam paaSejm til epbetxtne btiotf brt= 
-ben af ©totm , diet Hoab bet entrnu labct mtre fabelagtigt , ertet i)aot 
ttolblonbigt SDIobet* »noiiénine, et altfaa enfenereforfalBftatatiiion; , 
oifbetbelegiDetet mcerleligC Srempelpaii, ^oab jrg oeb tn anben {(fljgi 
l)eb bat bemcerlet, at felne be.ijlunbjle Sftettetninget maae unbfrtaflrt 
en ombpflgelig Atitilj fomt fioot lang Sibbet Ian feengaae, f« man 
( benne peb etanltcreni |Eatpe JBlif etboibei ben fulttomne|le Jttatbeb. aSibras tU 6prog«é J^\hv\t ipM ben jobtte 
^a\^øCf fornentimlig i bcn6 fønbre i)e«I. 

58e& Dr. efjriflitin yaulffrt, ^roffSfcr i fobfDnftij; 
f}tt>tn oeD UnivtrjUtttt i ^M. 

(&pr09ft, ftcnne mterfttttrtiigt ©itring of 3Rfnn(fl!(flaatfn« og 
brnS fitFdft So[te{tammtT( aanbflt^e 2lv, bcr fr^nibpbrc trn iif 
JgiotHbfTbentt fot brn uibfnlfLibrlijt Sttrajtnin^ af btttt ootrs 
i)otKbft, i)at ojfaa fn fxtbritt SCigttijbcb for ^{(lotrif^ranb^ertti, 
ba ^an vcb ©projinjttagrlftt taa foramt til rn bei (Stab af 
Sie^tb cra ionbtl eiicthnit min br btm btbombt Sii(fr|I»d< 
OmfKftningn '. af)i ©prcgK, bn faj neit (jcma« fatnm«! 
mtb' SffifnnfffeW Snb«, « boa faa mtgtt og foa m faabati 
3Raabt nogrt Uboortrf, at b.t ^errir til bf uaci<)(!{ 2tlfpmto)r.s 
fttt i SilKn. aJTrttn« allt bm« onciae SrErabrinjflffr m ub; 
fatte fot fulbtommm S^btCff^gdf; , (an bm< @)na!] i Sttbrr« 
03 ZitigS Smaondft, tUtr t»b rn cnbnu (jcnbefij 3nbfl;ibr[ft 
paa ©proflNinuflfen i ^sxint Sibrr, lMtci», i b« SRinbpt HU 
bcel« vcbligt^DlbrJ; Oj Sproglouningre trt brtfor fom ofttfi bt 
allntclbfte, ja i)r( tnbog (Uffit Sllinbføniiirrrc fra tn langll foro 
(\>unbm Xtb. 2^( !unne navnligcn bibnt bttli om at ^cif 
$o(( i Xtbtinrtfffb (hiot fulgt E)Urranb» i rt Eanbø {»trfbvmmi, 
btcIS bcrpoa nt ogfaa rn SSIanbitig f)ac funbrt @tfb mrllcm brm; 
03 brt fca ®ptogrt t>rntcbt JStutid n, i STfangcI af egrntltgr 
bi|loriPe S'ilbii, fiHrrn, mb trt fom bfcorr pan Jolfrnr« Sinbé« 
beffafffnftfb og Øitbrr. 23f[ Bifn fig ftrti ogfaa b* forfFjcUige 
gol((|Iiig6 Sifnbomrarligbrb; ram (liin re for itibDortcS, 09 b(r= 
for vanfteli>)<'rr t;btt@torr at iagttagr; \t\ifi rrc foi uboottrS og 
tiinnr brtfor Irt i Slibrrntt £eb tinoe unbrtgaart goranbctngi'i:. 

I) 3i)f. iSngeUtoft i gotttinbtingfn tilSJfrtauff* 09 Cu^tai ytiii> 
ftrifttr angaafnSr Ut banfft ©pceg i eirSuig, ®. IH. ' UiglieJbyGOOijlC 262 €.^ulfen. ®)>rDgHd{)itIom)MabmjQb|Te{>aIt)K. 

eidtfo'" ØpcOfltt font bit UmtbbfIbaT({lt ag mirj! brtrgnntbt 
Tffijrdj af aRmnfJftnt« ffierfm od) fin Cucremiflemnitlfe blanbt 
flirf SoI(f|Id9 oirtr brrtft inbtpcbf« @I«gtfIab, faa abfiitti 09 
i fti J^o»bf(!llt{lanime ttiMu @rrnr m»il tcfltml Dtb Optogt 
tifnbommf Its^(b(T , btr funn« finbt @ttb wb @ibtn af bm aU 
miiibrtigt ØptealtsEl'b- Cttt< ec, fom tcfjtnbl, Xilfslbet 
nifb 9Iorbboct cg 2!pbft(rt, fom, tcjlagttbt mtb dinanbni. ti('. 
fjmmrn ubgjert btt jiore gotdifft tUtc gfrmimifCt ^tlt. fQt^t 
gotrfgrcnt ab|!iUt (tg fin (»inanbtn, fotubtn erb en flot Zttl 
btm tgnt Dcb^ ogfao Dtb Sttnbommelia^ebtT i Sprogbpgnmi 
■gen, blanbt ^vilft bt »»(t i Ssint falbenbe ert JtitirbfoibtM 
(^tliKfttl) ^Cabt, og SjrmtngCorbfnrt libmbe S^i^ni'. 

jDitft StnKcctmngtc om ©progiagttogtircmrt Siigtig^b f»t 
^iftottfrctn fTrmfnIbr« ogfoa Dtb 9toTbtnl 4><f^i^'( i ^Iniinbrligr 
ijeb og vort ^anmntfe 'v^xtUMljtbi ibtt @pTog[ai>ntngtT 0(b 
Øibfii (if'anbre ®runb( brtife, flt (Bffoltningen fan patogen, 
inbcn ben bles banp, 6nt, i bet minblte i bm jlnfte Eeel of 
famme, bejlaaet af tpb|Ie ®tanimff. 

Set er (n fjtflorijl AjfnbCgitrniiig, at tte germaniPe goftes 
ftecb i SRibten af bet ffmte 3(at!)unbrebe fca bet nocblige Zfifl= 
tiinb og wt ^^oluee ubennbitbt tilSSritannien^; be tatM^am; 
Vnglec rg 39ber, og m«ac (;aoe varet meget ^eflagttbe mtb 
fivrranbrr. ^etfoc tater berlS bmt fitUcbø S<»^it«)g<nb( , betCt 
bne6 SotljDlbe i iSrttjnnien^. ^n falbteø be af f anbttS oprinbt' 
ligt 3nbbpggm i @am[ing @ar*r, [ijffom bet af bt*r** Sfter« 
tommetr, ©aleme, tnbnti ben Sag i Sng ffctr meb,be eg(»t' 
tig* €ngl«nb(te, ^ngterne maae berfor ttbtn 3!t)iul ogfna Ijaoi 
regnet frg til ben (tor" fiFil?« 'SoItEffnnimf, og ^iioe vtl lalet en 
frn b<t egentlige ^aiifCe tun libet for|{je[{tg SRunbatt, fan at 
ber vii begge S^l^ n^tm Sorbtnbelfe i bet npt $j(m opjlob (tt 

-*) Øet Maff i Spctatet) tit bonf %ngeirai:!ile ^pioglatr 6. 41. 
») B<do kUtoria eecitaia*(. 1. 15 ... , .^rfDenerBnl de tribut, 
(leriniinitt poputU .... Saxonibui, Aaglii, Vitii (Jiil/t). — ') 
3tif, lltila I. c. „4ngl9ram. lict Saxonum gc«'" €. 9miitn.-^pnittiJ^Htrit paa btn jpbfle^alDM. 263 

fuBfbf Øproj, b«r fnart btncnntt farijt, fnact angCift tUn tit* 
fflf. Sii Mtt tBawi ftntn re blnrt ttt tnf' fitcfltnN, faa 
^tmgMK bnaf — ba »( ingm atttMn ZmfAa tM ubfinbri fut 
t»t — at btt aHgli^ ^olt ^at ubgiort SCttF^rbfti; ^eorfoc cgfoa 
. i)f(t £an6ft tjat faatt Slaenrt Cnglanb, cmtnbftianbt bft ferfU 
Sang fomubt« til nn €3tat wb ih fariff JtDngt nrmti^ @9< 
brtt af Sitfi • CStf''. . 

JDtt baiKtrrnbt Øptog i Snglanb., [<"» t^ bttirnbt unbft 
9Iatfit af Zn^t^arifl — rt Crb, brt Dd ntppt ftnM brugt of 
gotfrt ftlv, mm bog alltctbt af gamlt fnninirbt SDrfatint' — 
Ifattc, cfltc bf« ^tit Shbrrtnina, til btn t^bflt Øptognil, ti 
BettiiS paa, at Kngltm« ligi foa libtt r»in @a):rtn( tte at Kp' 
til btn noibifn So't'iiKmmt. jDtt Samme mna ^avt vatH 
Xilficlbrt mrb btn Sib6 3vb« (EtStag, Sottr); btif« falUb« 
2eø mtb ()int; og bfn< Sopalt niflitm btm i @ng[dnb* talte 
^trfcc, Itgtfom og be »IbPt i}(|IOTtfft£)«tT[ttirtingrc ^pppigtR vift 
btm i Sot^tning mtb Slngltc 03 Gatrc, tamptnbt mob Sloit' 
botrnt^. SngtRjltb* finbtS^att: i bt gamlt tngtlflt Sftftrtl) 
ningrr, at b« ^M toltt tt Mtrftligtn fDiPirQrgt Sprog 1 Ivttt' 
imob Oat btt vtl oartt btt Xngtlfft mtgtt ligt, ba Spbttnt i 
tn ongtlfajrif! ?o» ub(rpHt(igtn (a[bt« Kngfttnt« !Slob«bt|lagttbt, 
og btrfoc lige btttltigrbt Atb bi<ft (Juli .... éjicfurit quon- 
ttam de nobili satiguitie Angtorum^). 

Dtt ti altfaa ci{{, at uor Jgialnst \tU altib bar »ettet i 
blindt etammfc6 fBtfibbtlft, fem btn nu for fleiflt Seltn trj. 

■) eStf f. Sr. Btda n, S) Leg-n Cnnuli art. I (Z). 83 (80) 
„Kngliic" ; jvf, iOxt\)tt: De uiu genuino Juriå Anglo-Saxoniei p. 
CCL. not. - >) VbiSip« Q)tr4id)tt b« XoQtirMfifcbtn attibtt 5 ,ix- . 

— *) C!tt f. 9x. Paului Diacon. De gttlia hotigabard. I. 4. c 
23. „Attgli-Saienei i" I, 5, 81. .„Hirntlmda ex Saxonam-Jng- ^ 
lirum g^nerei" i. 6, 15. „Ctdoaldut rtr Anglonan-Saxonum." 

— *) yfiiltipfl p. a. et. S VI. — ») 3of: ©ufiitt, ^iftorie af iOon= , 
mart L é. 3iJ, aJ, 103, 3il, 3^4, 333. — •) C. Lambardi Ar- 
chanomia f. 118 < jof. SJtllaufTi 3>tii*Brift, bet banfft ©(Jtfg« -^l- 
flatit i -^ettugbemnitC ^[tioia @. ISf. 

' ■ - DjIreobvGoOgle •j Hitrrrtfant tt M, at bti mMiu i &ttbiidont og i Ban^tK 
nuoffcrnbr biinfff SRuntutt ^nbc« SomindfC af t>t forrige l^fit 
IBti'ottrt @ptcg. JDm bitft fiaH inbtdgft t)ilt l^aiwm, tU« 
^uilttK JDhI af fummt, bfum baw oi ingnt ^ftorifh QftmtU- 
ningFT; men iSprtigiagttng([r» fere fil n ttmmelig flffm [Bu 
oiit, at iff( (tUme ^([t_@enbit>3(Mitnb, mm osfan bm f^b* 
»(flliaf llerte $al5&((I af 9lBrrf.3!}bl,inb [)nr ^oBt tebf( ,iBf» 
fDlfning. 3 btn jijbfEc SltutitKitt favnrf ntmlig bm naibilN 
@progfienbDmnicligb(b af brt btfittnte Ajrnbtocb< fBtb{)angtn/ 
tivoilmob btt, fom I' bd^bfltÆungcmiml, f'ttrf fcranDlannrotbcti 
tj bcnnt @arr jfitbtb ti(r|In fia bm fpbligt ban^ Sptoggiitnbfc 
til biibl inbt i Si^blnnb, tit en £tnit, bet fan btagrt fra @g* 
nrit af ^fanbtrtorg ' , ffiiborg :faa btn ftdiEigt ®ibt focbi, til 
Siimfjorbtn^. Senbin eg ffiiftm for ^tnnt, ogfaa inbbefatlnibt 
XbPr foni jo btngnnj n» tn Zt', btugtt, i|trbeiifM bft (gfltt> 
ligt ban|(r vtblittiijtt Jtjtnbrotb, tt foranrat ufoianbttl ce (bog 
i tttfcltf @gnt i 3lmU(M te, ti*);-btt uttjtfmtt btrimob « 
JHc nfnigenbf. 

^itn Ti^iiaflU of btn i^bfft SSunbact fra bt eongt banP^ 
Oj norbiflt i tn i^tefcntltg $unft — mtbtnl brn tUnt u»agtr> 
It^tn f}mx til bfin — labti fig tun bémf ^ttlatt, at i bm 
fpbv()lligf £)»( of Si^ltlanbcl rn btlpbclig^t9b|t i&tfi>lfnrag 6<ir 
tlanbft |Tj mtb bt £>an|If. JCltft« Snbsanbitng fattt< i Sor> 
biiibdft'^ meb ben vtb UbøLinbiin^ccnt tii !5cit^innitn fftttt ^vttU 
ftlfe af \^alve.-ne Cpt)|It gcifrllag, bfocaf be tilbngtbliont bog 
tnbiiu ni.t<ie ^>røt ijaret tdlrigt, ba bt ii.røe (unnet mrbbrlt 

■) ^ontoppiMn : Om lit ian^e Sfprogd Stjatiu i >&tTtUQb»innitt 
eirtoigi i Jtbfcon. fBititnffa6. SStlff. ©ftift« »•" I. ©. 7fi. — 'i, 
ascttnji 1 ban« «ort. aiMfftift B. III. 1 Mt( S.. Hil . -^ •) 3of. 
Start i fjmmt Bstf æ. IV. — ') 3»f- OuSen i Sltire »Uttre 
IS. III. £S. 315, iD<t nat meQ<t ot ønjCt, at <n (gnliig gtetni^bt 
oilbt mrtbel« 6"cm ^ft Slijijgfigere. — ') ©ulim, .|>iflorie of S>ia= 
matt i8. I. €. 314, 34 > i RSttlauff p. a. ®t. e. 32 i iDablmann, 
8atf(tung(.n auf ttm Stbirtt ter Øtfibii^te S. I. S. 431. 

■ DjIreobvGoOgle e. ^ulfcn. @|)roøer<-f>i|lorte paa in ji)bf?f Rainer. 265 

&1)tDjrt af tKt Solf, ) fya'tlUt bc gir con, m wtrtntlid Cptoa« 
bttU 3 Jtinibncb«! a Ijtivi Dt adFna tn Saoning af b( ^9* 
SotKrt eptoj) btr viftr t)rt< S»rffi(II<9^'l) f" brt KngtlfiiriPr/ 
i;ei6 AjtnStDrt nCtib boet Z« tUri Øiepbm i Stgtmbrlftit*. 
J^nw Dlftiøren«, rabflisnbt of tpbff 3(n*, bog banntt ODtrgim« 
gni' nifDrm Xpb^n og 9Iorbbott, mtb mangt tiorb'tfle Crb t 
hntt ®pieg : fon befiøvt bi Donflt ti fiigang at ^aet ubgjgrt 
S(;nt)rbtn, for at forvdnbU bft ipb|{t Øpcoj tit JDati^j eg unb» 
bfnnt Sorubfitininj forfldTtl btt feta mt^H tttutt, fyaetlAtt b% 
tnUlu ^ffoigtlfn fra brt evrige banftt Øpcog, naonligtn bm 
l>n omtitCtr, futibf otbUgfljolbt ffg. Sn i brt nocbejllige S^ba 
Iiinb bm nnimtt ©ptogafbrgfir« 'i ffnbrt, f**" '"^ ••" C«"* for: 
at f)itn an^rtf ginie man ^avt ncKtt ®r(inbf(|Ij»(Irt mfUtm - U 
£iinfft og iDtbipbfftit, i bft minbjlt i lang Xtb, og til tt 
faabant « Biinb««' naturligf Bfffiifffttfifb- bft — Snbr*""' 
Øubfit'Katn, bctfra bin Ijsit gimbrpg til £iimfjorb(n, og tiCflbfl 
btnne — ^rBtr i!(« upfliffiibf. ®*!b Wjunrt (Bii6«it>Xae fljn . 
bft fanbfpnligt, bold £)prinb(lft [rttfjl inbft(<, noac bt 2)anfft 
' (kiw tiaot btn fom Øcsnbrrflob mdlcm ftg og Spbtiitt (3ottT, 3at«). 
- 9aa m faabnn Slingenrt Xtl|liinb fpnrt mig ogfaa btt angtU 
\apfli 2>igt J^totviilf al (rriitpbt. Cminbflimbt btt f^dwr 
tntOtm mtgtt ubtfltmltSagn, og tilbt«ll tnbog et ewnipTagtigt, 
fan inbel)otb>T btt bog unagtcligdt ^iftorijf 87iinbeF[ang om bt 
SatifffS og btct« 9Iabofi« celbfle Sorfiolbt*. TUlMti ufanbf^nllg 
og oiltaiWlig fbrtfommtc mig Sugfnt SRcning, btr i Jttrltc 
«iatt«r (S3b. III.®. 307 fg.) inbfetænftc »tgiwnljtbtrnt* ©fut. 
pliiM til bft nuDctTmbtSltøvigfle/ mtbtnl bog, (^oilttt »itfrlig 
be fitfte Sffifen tftfr 2>igm« ^tlt Snbtrcit fåa brm cillt antngt), 
be ffanbItiibe'9>(rfonrt trafft fammtn fira fjtmt« Øttbrr. SStg« 
fattbftinlig « btrimob bttS Ubgivtrø, Z^mttUné, 3Cniagrirt>, 

- ') 3»f.-aa«, Mnsdfafflil ©proglttw. — ■) »oblmann p. a. ©t. ' 
0. *37. — , ») æSfrlauJf S. jOj JDaSImanti B. Soi. — *) 3of. 
®tunbtoig( gortalt »il ^anj Oberfuttflfe ©. XXXVI fg. LVI fy. — 
*) De rt*ri» geitii Banorum. Poemajaglataxonkum- Havnia: 181 J^ 266 .C. ^itfftn. ®progetø •^tfloric fna U« jDbfTc J^lvtt. 

at Vcft > Gotictnc (West-Deiie (U(( Dene flUt«, C 
31,34,371, fyoH Jtonjfa følanb, Wuffgar, ogfoa Mt tti 
Sntbdbo, e. 28], t<i»bt i Spblaitb, 09 «l Øfi-'tanttnt tUit 
Øot^nif (Geatai C 17, 22, 32, 48), ^oi« $tU J&to> 
wuEf fnfi ben aiibcn Sug (onbAe paa (linr« Jtpft (®. 19) 
(re eoRtigrt €)ottitT, bti ubttpntftatn abftilM fra bt Øoftifft 
(®. 184j 186) Se^>Z>dn(rnrt SKnbtt nt 3ottc (Eotuas) 
og hn 3otntf(e (Bcenbtl (6. 11 fs.)i btnnt Ifwr pM bmi 
itmbiTarå>^t (@. 11-lS), 03 n cistianof » Utpffe, It^fom 
Settrnt egfoA taibt« l^ym (<&. 34, b(( tlotbifte ^urs). 3IIm 
biffc novntS og wb ®ibm af S^ff*^"* ' oltfon fom tt $ol( 
(0. 62 fg.i); eg jtg tioCbti bet btSoacrag |oi meget timeligt/ 
ati}ifIoiipe®agnoin£iinfIef Jttige meb btt bem fienbtttge 9labo> 
fal( (£)tb>) 3pbeme> of ben hifteligr SotfatHT eie bitone fammem 
tianbebe mrb iiebtn^ Stinbtingir om Scttterae, Subeine« og 

Om bet enb ifte et uranbffinligt , at i be dlb^e Xibet ogfaa 
ben norbefllige Setl af ^alvøen b<lc W"( t'^O't "T I" ip^ 
Clbj^bet^, faa et bet bog tiegiibellgt , at benne, fom »enbtt 
mob bet eotig; jlote 91arben, ttblfgece moa b«>ve' f<«i(t notbijt 
.Befoltning, ®lulb» bet 1 btn« munhiet, ligefom i bet fpbve^' 
(ige 3pblanW, ftnbeé angelfariffe Orb, faa vilbe bet beflptfe f)iin 
Vntageffe;' men ba ben t ingen vafentlig $unft tint optaget 
noget Unotbiff, fiia besifct bet, at bt opiinbelige Snbbpggttc fox 
fiex\tt £e(en moae cate enten uboanbrebe ellet JOTJogebt og til< 
tntttgiotte af bt SanfCe. i^Bot langt Clbjpbenie daM bort 
mob ®bb, og (jooT b( eit flobce rommen meb beret Slaboet poa 
benne ®ibe, Singlerne,- laber frg ei mert angive meb fBe> 
9emtl)eb. S3i|t ei bet, at biiff« Eanb ilte ^at beftooet (diene af 

') Zti Fan iCfe forltaae bettt ®Ctb fom Stunbtoig (Slomulft Siapa 
e.XXXiXfg. LXIIfgO, men (luttet wia ■ -^oøttifaaenUlS^Tfelia, 
S!. 3'>9. 2(iS. — ■) Sti \<tttn beiforograa nieb SI)orfeUn be@tt>i 
bttittfe paa Jt&ernc, og ittt meb SBtrlauff (yrittftnft S. 34, o.) 
^ttt til S!inber>3pblanb. — ,'} 3vf.. Z)ahlmaim &. iSl. €.$anlfen. BpnsttiJ^iitorit»a(timii}i>^t^a\v»t'. 267 

bet rabnu SVavnrt XngtCn ^nbe {anbffdb mrfftm @(irn og 
gCtntbergitfjotbffl ; mm fanbfpnliavité ^m be Matt ^U M 
nuMtnnbt @Mtiig>, faa at bt fes btt* JBe^fl m goatbe oor 
til iétitiitmfen'. Xtll ^oebt jtirtr aUrrrbr btttgang bort .bet, 
faa vitbt man ritrgtibr, ^ootCibr« Ifngfrc faa (d (unbt fbtita^c 
brrrt Xo^r; og at S'iffnit fCuIbt vort 'Jnbbtfotttbt unbrc Kngttr/ 
(an tf b'U't an^agf<. Dtrti ®prog nttnlig n iFFt (tbrt fOT' 
ftjeUtgt fct btt aiijflfiirifEt', faa at bt bannt tn t^m ti^b{(SoIt(> 
{{ammf; og ^obt be frlojlanbigt og btt^btli^t ta^U i£itti i Xoi 
gnu tit Sngtanb , faa vilbf be gamlf engelfft Gttibentte vtffri 
lig iHe fiaw unbCobt at nat>ne bem oeb Øibtn af be atibrt 
golbpag, ba be faa ubtrpfteligm omtale 39btrRC,ttJ«nbt bUre 
Mre faa noc brjlttgttbe meb ^ngfrmt , og ritb ittf i ^ott^Htat 
gt( owe lil {Britannirn*. Set fpnttf berfor timeEtgft, at Sri> 
femt fotlt tfltr JTRglerne« Xoge ifavt ubbrrbt (Ig ^aSenben af 
ooet eor Ceflf^jl, om boiCfen 3nbMnbnng ber jo f)ttvH gamCe 
(^fterretningec*, fom befiprltl benebrat Di b^ot Cpfff af et 

') læerlouff p. a. ©t. ©. 17} Sabmli. a.©. I. S. 3a4. — ')3»f. 
Ou^ntS ^ciitftrifti lltberbit tlnir^e Øpraibt fm Ø^leSieiar^rn 5 '^^ 
— •) Wo«, Xnfletfarfip Cprogltere , gottaUn B. 33. — -*J 3of. 
Jtrufe : Utbre ben UiTpmna ber ^lefen auf ber Bt|tl£tfEe etblett 
»tgf, i e^Ccfm.'^oEft'eiiu Vroninjialbnii^te o. ITDS, !B. 3 @. 1^2 
fa.) JDabtmann P- a. ést. &. 215. iDen ooenfor anførte Srunb er 
tICe bIcDen br«ftct af Sald i <Oatibbtui) b(< edilrtni.' <&o[ft. 9'^9at' 
re<bt< iB-l. 6. 315 fg., eUec afasitbelfen il)an«9torbrrie«Iaob (@t>]al(' 
bAigerltdiff aXiigajin S. VllK SS. 482 f.) Snfelle Srifere tunne vti 
Vtne fsmne til »tttannien (jor- Bu^m fS. I. 0. iaii)i men Oifta 
-af bet angeirari^e ØproQ« Seffaffcnbeb flutter Sladt, at griferne iHe 
bas« bast megen Snbfl^beire paa belg ZJannelfe i fee ban( Btififf 
SprDglace, SortoLen &. 2-4. — ') Saj« 1. XIV td. StepbaK. p. 
260. eel« Cu(|en, bei eOerl b«lttT5rlfeme rorUr>3nbbQag(te, finber 
bog Qfterretnfnaeme om at brr ogfaa ere fterte DeftrtiHtle Snbonii: 
. luinger ei ufanbfqniige (Ateler at&tter S. V. B. 280)) -gild oa SKL- 
■ dietren p. a. et. bane eg anfert SlaCel sm eeewulf for bere« SUf 
nin^, at Stiftrne oare nlbgamle iSeboere af ^alDaeitj nien tenfvcfte 

Digills-JbyCOOgle 268 €. ^itlftn. Bpto^tté -^ittorie t>oatm fp^ffe-^alvøe. 

fitnbtlidt Snifclb RirDrm i* wl ntob H&fi tiltnijjftrffngtt Vnabc 
og Srifttne. 3Dn ffnbf« f. St. mbnu i S£«nbfc ^mt eavnin> 
flet af m gammti 83oIb, iDIsctttiS« / 09 btt @aan om brn, 
Bt betl dur t>st([ bf|lrmt til SJarn mob Scifitnt*. 

^aa bntt nocbligt ®Tffnbft'l>lr» Sfngtvrnt tTctnglt af be 
Hmfh, irtrc utibtr JtongKnf ^c($C oåTkolf&taft, og Itjenbt 
ttt anjffff jtongt, (fttt biin< £eb, tnbnu i brn rnjb^ebftl 
af b« filc Kat^unbrebc Ctmbt - tiftagt f?g iDwrfKtrrbømmtt 
o«i: »11 jtot 2)«[ af 9lø«tf3i}btanb, faa blnt bi- bjg af bm 
fibftt unbrcfaflfbe (janø .^(Tttbømint , ^Doiaf in ni) Ubvanbtinj 
ti[ ffnghmb tut fit ^elit^. JDtt rntuiK« btt tnbnu fn aHitlff 
JtORgf , og paa tt angrljt fRiiji mtb' tnb|(t»ntcbe (Srftnbfcr irob 
Qtorbftt tfibn oø (liint Dlgttbigr, -(0111 tftrc Sayntt ogfoa ci 
bltort Oftapt imob br SJanffe — fsc ^Pilttt bfM Stttnmg fra 
Stotbofl til €|>bwfl iligtmoalt taUt; mm ftføflanbigt mtt bt 
iHr. 3 b( felgmbt Zibit mmt bt øjfoa ^tc vatt fammmfnitl' 
»bt mrb JRbvanbrntbt ^Can^t, ba imi Olatrn focfvinbtr af 
{»tjtomtt, ba i^anjft nttvnft fom Srirrrnrø umibbrlbart Øtoi 
teei', 03 ba mtb btn^ fiffe* biinjle ^ifforifB Srgpnbdfe ogfaa 
bin ft>Mtgfit 2>ttl af ^atoeni til paa bitn @ibe €t»n i øprog 
OS So'f^tiuns vifte ftg -ban^. 'Xt m S>tti af bt( gamit ^ngrlti 
titbnu. btn ' £ag i Sag ffot br^olbt beitt *Siavn*, fottiarti M 
btiaf , at btttt Sanbffab tfltc fin iBtltggmlKb tangft og i ' fletflt 
^nccngbt maa (inur l)avt ncn ongtlfC fdtfoltnin^'*. 

bat fcntct Tigttet btmartet^i^anibni^'H. S. 12), at bt Sanftt iKt 
fettt SanbtTiQc mtb Bi^irtrnt , mtn giocbc BttOQt intob btm {SUjOTtu 
litti UbgoM ®. 62" fg. ■Jlfi). ■' 

■1 CujStna 9)rlisffrift fi 6- -- ') Ku^m- »• '■ ®- SJ*- Ssi-.U. 
— ') Sufim S. 4t)4. -^ ■•) aof. aiftebi GerBMww i bta angtU 
fånjCt Orixiuf to« ^a^Itnann p. a. ef, ®. 41'& -^ ') Kt BeJa 
I, l'i tnbnu |)aa ftn Sib t btt ebt Xarbunbrcbc (albtr Xnglrrnt* 
gantit !<[tbTt(aiib »bt og ubrbott (jof. JtTufc p. a. Sit, 0. 38:^), fan 
if(t forftigcd otbitt.ba n b"! JOttt ar btm btvntU^tn n blnta 
lilbjgt. -{liin ed ftttiic SlCtTinQ fan osit fttmlalbt »tb Sammtnlig' 
niniitn mtb btt loiiflt iiitrt Iitfolttbe Snglanb. 

hjiTvhvCooijlc €. ^aulptn. ©pr6j«é:£M|Ierif paa Dm jyttffe ^alt«. S63 

SRfn (tie Sanbtt tilltiinntb btnnt 2>ttl antog wb Cwti 
$angtn ti( banff goKebommrlig^tb 9}at)mt &tnbtt-Jybl(tnb, 
m, vrb Sibtn af anbit ©mnbt, ittt ueidtig fBmiegmnb f^t 
at brt f}air faatt fammt fra fnertt>3pblonb , Cj at S'ngnrt om 
fil ^nboanbrins fra U ianftt j&tc> ri flin eari grunbrt. SJrl 
f)iiDt Sticrt bati^ jDorrfonjtt fr(Q fert Xtigi iniob XngCfcnt, 09 
manjt tnMtf bonfft Sltcne funm "octti (omne jil fttffrt £anb; 
mtn ^obrbiin^rtbtnt ret fftttt fra Sitblonb af j og at btn banpt 
S3efoirnin3 tgmtftg rr goiut ub ^trfta, fan nrppt cmtoiDlrt, 
ba enbcs paa @«nbrr<3!)bl(iiibe «ftltdtJtp{l ocb bft [illtSttt, paa 
3(U og i ^ngtlti ^iin anført« mctrfottrbiDf Øprostitnbommtlt j^tb 
finbf«, og SRunbartnt i brt ^flt, i Ubltpt egfBetoning (ripbff, 
flienit naturligDtiA mcb tvftUt Sarcgtn^rbrt i tw forflirlligt' 
@gnr. X>(nR( Ufffoiiligt Eig^A nuUcm btt 6enbtrjpb|l( 0^ 
<R«mjpbf(( fortlartS'to nitop mrgtt .gobt Dcb at antag« at banp< 
»orbnt Ølpjpbtr , brr bog tnbnu ftobe ^ngCrmt naimtrt fnb bc 
anbrt ban^, inbeanbrrbt, og at bt til^.jgfb(n>nt Ifngfrr fammrn< 
fintltrbt mtb bijff. QaaUbtt givet in ingrn @proggranbrf 
imtKtm @entier> og 9I»r» 3 Spblanb ; man marftc tnbnu brn 
£>ag i Sag i ' ^rnfnnbr til Sprog og Sitbtr ittt , cm man 
ftaatr Olorbrn (Utt Eenbtn for @(obtorg Kat og XoCbingfiorb. 
OmtRbfFjønbt t fmert ITatfiunbttber rn foa {tot ^orffjeUigtxb n 
oppaait i ^rafctnbt til olftnciig^triligt Sorljclb^ mttitm bti til 
^frfugbTOtmrt Øltélng Ktene eenhre. Spblanb og Qiettf.SpN 
lanb, f-ia fanbt rn faaban i bt albrt Zibn ubrn 3!oioP ligtfM ' 

') ©ubm, ^tftori« af »anmatf. I, B. 296) Ott^tti p. o. Et. S. 
S3. — *) Sof. mil ®Irift; U(b« fBolHtbflmtifteeit unb Etajta; 
Kdit bfS -ferjogtljunii SrfjUSroig. Stitl lS32- — M'JCt, fem gjld 
i lin ^anbbu*. bc« ®. *, ?)rio(itt(*t( S6. II. S. I«, WoK 4fi, 
antiiQtt, alltrebf fn ^ntii% XbtU Sib en bijbtaTibtnbc Xfronbrin^ 
af SCefioig fra bet •orige JDanmart fCutb« fgjoe funbet @itb, Htnse 
vi ittt inbremmei tbi, afr»t berfra at SJønhtr-S^bUnb titxi tni 
anbu b^nfle Canbpabtt baoM -^trtustt — trøtllcl tttttt ^avbt -^enf^n 
^tii b(tf ubeorttt jDTbolb fom @ritnbrclanb — fja i?ar btoii^Iigtn 

LKjIreJbyCOO^Ie 270 €.^lftn. &pnitti^^titpMbtai9b^J^aitiBt. 

Cibt ØtA fom i ^fwnbt lil Solftbommftiadtbtn , 03 f)t(e 
tMttwnt birtt fam oftr^ falbrt Spblonb, ubfn at mon ObfiUt btt 
nnWig* 09 f(iWia»'. 

SVvctdigt ti b(t, at fc(v i brnnt til Xpb^nb jtebmbt cg 
tat> Zifbflttt foa ntegtl Samqetm (lawnbt Snt bni banfh fioltt* 
' føUlfr thic Htwn foa flatt, <it man, faa (angl oi (unnt 911« 
tilbagt i Zibtn , ^ji anftet Ijiiit i brn bagltgi Salt focttom* 
intnbt fBrug ofi br» ommiEnite roroRfiittt Xitnbrotb fgtntli^ fn 
ubanif, tbtt bfit, fbrubfR at bf 11 ti finb(< i bt f ®enbtt'3pb> 
fanb 0|MMd(b( fRunriitbffrifttt^', f}tatx iUt foTtloniintt i btt< 
albjlt nostitltbr« amf.tttitibt tli^ifllist 3Rinb(«m(nrtc, &txa<un 
ftor Jtnubegilbtt i jlcnoborg fia Slutningtit af bil 12tt Siitt 
dunbcibt, oft btnntSvtf og ^utiroEeit)« Jtj«t^<ib4rttttr futSii' 
bttt af brt ISbi; tnbjlienbt btr ^tngang tnbnu (i gootC nogtt 
almtnbfligt banfl Sfriftfproa^ tfttt ftvxlttt Vffatttrnt baVkbt tim< 
ntt ttttt |{g. 2>('&<iM fttfVft i brn i^b^ ^Jiuxibat, nun nttb 
Ubtlobtlft af biin -SS(ci(gcR()tb. 3 ^([niinbtligtttb biugt« 3(itit[ra 
(btE ]0 ontrbowbft i Øpcogrnt , tr ttn af bt filbig|) Dffitiitmt 
XoCtbtli) i bint {ow nttbcn, ifvr i be fI(n4bota|ft,'-ba {Monb* 
fhiftttnt af bitft fri langt atbn*, tnb btn til m21b opbtvattbt 
'VffatUlft af btn (»abnlCttifEt A|9b(labtrrt; mm Iftn Ajtnbtofbtt 
finbtø, ir btt bog bit norbiftt btb^angtt^. SrmbtM fonfnn* 

f)tli ERctf', tSUttti og XTigjfotfatnfngcn 9ttm > ^pblanbl nailcn aU 
UUt lis, Bitbtnt tn langt ttnrt Sor^jcl bii^ft'bt mrDint btttt og 
btt eftligt Sanmari. 3ef. CuQtn p. a. &. 0. 69; 73; ntt IBttc 
trae iXK <S(fi^({^tt CK fAbjAtir^rn Stabtrcditt unb Strrucb (tnir Z>ac 
flfUung bt« <Stiftit bttfelbtn, i estaattburgrTlii^e« SSogaiin id. Vt 
eoifrn, iBibTae til be banllt ^robinbfial-eDntagtrt -^ifteift, i Sttrlb. 
ZiU^. MV 1 ^. e. m fg. Øtlfi^an, />« >n«li'tu(ii militaribui 
Bmerum 1. } 21-2-^ ^ pag. 165, 1»4. 

') Omtn s 15. — ») Xntiqooriffe SnnaCec SS. II- @. 1 fg. — 
■) SdT. JtDlbf nip 91of<niiingea eamling af gamlt banjlt Goet, Q. T. 
gertalt 8. XLV fg. — ') iJKnibcrg StabéHt Xrl. 19, 51, 58, 68, 
106. ibin Ubt Xrtihl CgbtT r[gtigiiof faalebti : Af byman, Ihcr 
ritdelliuDB børn hniwr, døer, oc hkn Iibiicc dkiUb frandcr a s. ^tilftn. ©pnfirté {x'ftorif pan bm i^^t J^tt>tt. 27f 

ma i biift Sow btn titi^mmrlijt norbifFt libtnbr S<>(ni paci 
»■. 9Iu ^errt b«t beg i Vngrln 09 ttnbn rpDfigf Ggtlc langt 
nrlbnnt fnb btn om^iDfitb« Sorm mib bitvr. ' Øfjmbt bn 
owr^ovebrt i bm jpbflf Vtunbjrt finbrt itft faa ttitft brtVng(l> 
fartet DWtt(n<|l(mmtnbt Ubtr^f^, fao tr bag Orbrcrranbct i btt 
1)t[t ogfaa i Ømb(r>3;)blAnb d{bt(rt MfUft bmft, fjtUtft ^inr 
gamit iett uifr. ®f[v btt nuonrtnbr banfit Vlmucrptog (n 
tnbitu Drblt^rliolbt mangt gammtlbanprCtb', font nu t» fon 
fDunbitf of btt bunntbt SpTøgi 

3l<9tfnaiibf «t faa gebt font ollt Ølrbnavni banpt*; bog 
funnt btr tnbnu opbogrt- tnftttt vit(i[igtit angt(^, ^n!((* aA> 
gamCt (DtinMmactrr dltr>u lott ol gjert tt X[l6agtbli( fnb t 
btn~ fOT^iØori^ Xib- Xil Toabnnnf fiartt rtmtfrgVtiC ^immcre« 
^o, rn [ibtn Sanbttp mtfltm SlrMbocg og ®(fiifeborg. fRigi 
tignof finbt« ^aa .SJibtnffabtrnt« StIftaM Aort Qtabntt ^itwi: 
^immtttf)9vti , og paa IfmtKomt oott {frtnøborg Vmt: 

land, oe et i bj, lliu mugli« the frcnder ei taliK the barn 
inelh Iber« gnm i ther« gømc, ul«n Ihe frsiider gar« fall 
wiais 1 1)7 , OG ei « land thcr tbo bo. Btb farjtf fffthlt funbl btt 
tn Slankt fottfommrabt tho fgntj at vart tt f^rdnrm XitnbtDtb, mtn 
btCtibtt ticneirtnbt Sttborb, font Øammtnbanafti Iraoti øtbSrm^rr, 
ba bttotb mcRtl gTffnbtmt pao^ fianbttt i btn albrt latinff ^toiu 
etabirtt Xrt. 18 (bel Koftnoinat &. 372) btbbtt btt ogfaa i'lli. 
The børn btt^btr og ianflt paAftnbt: bl^ft Knn. iDtt Øammt 
gjtCbtr om UbtcgtEtt tho bymen i ^nbgangtR tit ■pabttf Its Stabfrrt, 
og tbe Iiarn i btn ]3bt VrtiCel. 3 glentbOTgl' JtnuM- @ilt)c^aa 
(inbfj albrig bet brfttmtt Jtjtnbtotb bcugt. 

■) g. Si. i Jtnubc (Silotffraa Xrt. I, 5, 28, S0> BloJborø GStab« 
Wtt Xtt. 3,11.11,74,1011 <tatitr«I(» etab« ffitt Xit. 1(1,21,34. 
— ■) 3of. 9raml Xffianblina i Stbtn^ Btlft. GShirttt 0. V} 1Ca> 
øaatb« St^inttrt oott Xaming Gtbn SS. 32? fg-t b" aitfønl f. Or, 
SO (brt Qnøtløt JOD), o^ae (S. dull),'^tirttit (tt. hwTNt}, «r 
vonttø (a. to vant), nftc foE gnitt, Itgtrom i Qngtlltin €>■ og X> 
epbtn fbrfeinbn foran n. — *) SStt f. tit. bol Sngaarb rammrftttf} 
Zabot (dbdt), at Hgt (fibjaii), nt jatte QittA), at mubc (milU}, 
At føne (ifDja), at tfwe (o-pn). — *) Stt aBiTlauffi9iriWBc.es, 2j. 272 S. $au|ftn. QjfittittS^i^mt paa den ji?b]7e^af»iK. 

Ij^immtrt^i, mm btt ubtalrf ^o, 03 ba IBptn itft liggfr ^ait, - 
faa i)at man ingrn St^nb til at ^tbt Uttalfii fei fcnxiiiffrt, 
og al ubltbt Staortfm fca ftiiit Cib. Eanst |iiup'[itt n bd at 
antagr btnni foc rt gammrlt (ongtOfaritt db, fom trmtnfcr 
6F0V'; jtg trinbtft fun om ^laonrt ViU bm ^h ()olfi»nfft 
€(eo 3faTnf>o, bn af be banftt ooctfalitt: 3ant>vit^. 2>(nn( 
^jltbning bfftftttt t»b dantnS Stootigbtb. @t ^at @to»t btr 
^Mi 3liie, ^Dtltet £)t^ ogfaa fntfommtr i Øpnavnr (f. (Sr- 
VeeexiU); bttte n tbaafltt 03 tt angdft Cib, (i9rr°n< ft f^i* 
(tfti bog tr bft itu afstort, ba jo i btt Ctbnorbipt liri'a foro 
(ommtr i IBtmirthtfrn af Srat. 

følm Ttanntt Qlttviq re ubtn Zv'nl tnbnu tn fffttning 
fra btn angtlltt Sib. SJd funbt man, aUtne mtb ■{}ni[|in til 
Cprogtt , utiltbt btt af bet banfft t7tg* j tnbnu i npn< Zibre 
liiibt« tn Zttl uf €flim, nttop i 91at^tn af Spcn, bcc 
tVW cg i prV« Anrgaiii cap. 21* Mb« bft: tn j»rf« 
quodam ...'. Skaswic tocalo; mftl wie n cgfan tt angtli 
fnitfl og otitrbotttbft g.immell fa^ifl Dib, ^6m fotubtn Sr* 
mcerftlftn uf SJotb oafaa (jar btn af 3Jj' (f. ©r. iSrtonenotg, 
btt tgtntltgt 91aun af Siaunfcfiwttg, It irn{ir(ffe Slfbnatint mrb 
wich), ^t)i(fr ttggt wl «» brflayttbc mib i)inanbtn wb M 
fttUebi Stgrtb af (fHret Cptwli^øflfbi -b«f»c .fortfoinmrT egfaa 
Ubtc^IM €liri>torp. Srttt og SUevis anført) af sarnk 
etriPtnt« nttop fom iSptn« angdfft tUtt f>iFifft 91a«n, mtbfn« 
be £)an|E( falbtt btn ^etljebj?". Bog tr WdBiwt Sleeuifl aU 

') fCBnlaufr fordattt fammtfltH ©. 22 «?« otb *uui^ mtn btfn 
OMnanffttc n i btt mtnbitt •fODclibtnictrft'ftn. — *; SuF- »it Øri' 
tcao juc Øtf^itbtt btr rfi^iiit. etabtttc^tt i etaat«6ilTa. ætagajin m. 
V. s, 61 Htm. — ») J)an(nitrt6, eanbtébtft^rfibune »on S^Iilwia 
u. ■^olU. ®. 113, Cu(tn Unterrudiuna Abtc bir btnhvfirbigfttn Klttn 
t\j&mtx ^å)\ttmm ttnb br< Saniifwnlf. Xltem^ 18':6. S. 12, jeF> 
Jtnptlinfln ØOflO Jtap 8filF(irnmannRSngorXI,322. — ') fteripta- 
ret H. D. T. I. - •) (Btrlauffé ^Jciiafft. S. 2, .13. Onfteii* ?>riillft. 
§ 16, 17, 38. Xaqtiintia ^aga Aap. T», anfartt SJurf XI, »13. 

UKjnejbvCoO^le €.$aulfen. (S)»rog«<{!ii|Ieriepai)b(nji>bfT(^al»». 273 

brig gOMt af Cnig'. £)rt finM flt^og aOtat i bm gamlr 
iSSttbérrt . („Sleswyk," „cicitaa Slewiicjiah" ). jDfl btfl» 
(itun maiittf btt wblistiiolbt (fg, ba IB^ttt i long Xrb ear b(t 
tMRfft ERigrt^ , og altib t)« vcrrtt btt bonflt golte Ørønbrfflab, 
ub o»r I}t)i(!«] btt'tftt i bitpbttigt Ifntal (im'^aM ubbirtt^d*- 
Ztog ma« ogfaa Snb^iiggrntr Oøtit (albrt bfrrt Sp {irt^ttQi 
tbi bm gamit nu ganjft (tnfottit, rnrn forbum j btn paa bm 
fpblfgt @Ii(f9ft bpggtbt Strl af {Stwn, liggmbt Jtirif b<bbn 
rabmt .^abbtfr;) Xirft*. 3l||aa^t — goitf vi Pulbt epfltat m 

') .^flltt illt bo« SHortboernf ( faaltb« (inbfi ttt f. Oj. i Furn- 
mgnnaSfignrXI, 417-19. — •) Dflfao f« bet faotatbtt aKatføTtS^ab 
€((Si)i3( Stb f;lit b(t banffc ^^tircbsninit tjfl illt oarigtn fhaft ^g 
ntect fcbligtct {Script. B. D. I. p. 497: „Godtfriduå Rtx Pm*- 
Tum venil , , . ad locunl , qui dieitur SlitiU>rp iff tvnfinlo rtgnt 
■ni €t Saxonia"). 3of. galiN ♦anbbu* 83. II. (*■ — ') GttiUn 
Tor iiantttoittit og bt nrigt banøt fStrctflninS'i^ P^^Q btn fobligt Sbfft 
af eiitn, ^oiKt Dtb JMttTDolbH fhaftt {ig til edtmfnfenfjoL-b (Oiit> 
jnri ttntctfu^nng S 35), finbrt irtuN tt ^ar banfft ®ttbnat)itt blaiM 
bt Ifkfft, tiasnligtn: IBednn«, Roibv. OfitTbf, fSiabtbf, 3 Banb: 
ftubtt bdnifditi tøatb giotl btr ingen i tnan fan becfbi lift antogt mtb' 
ffinlouff @. 2S, at bet nogtnfinbi b« esctC btbott af Sanffi (Out: 
- l«il Unttrf titbuag S. 147); mt« btnnt iDtttaf btn ftstt @toci, Sttn^ 
»itb, (Oufttn« ¥tii(^- S 22) b" »tfaatt biint 9tat)n, til UtHI' 
Iflft fia ben i ^Iftttn tiggenbt, efttrat btt bon^e Stistt Qlranbrtt 
unbcc Ænub ben ®tort foi ^tU Sctmtiben S<tce bUsnt ubnibtbe til to 
wjitm og Aitlttfjcrbtn. £en ttjbfft gDlIrbommtliglb'b of eanbtt 
imeOtni Slien aa QtbeTtn Viftt ^g og beii , at ben tøbfft Sanbinbbfling 
i ^uftR (boTte) scbligrbolbt lig btr, ntebtnj i bet tilgTsnbftnbt 
banfløsibne Søanftn ben baii|It3nbbelingi$IoDe faratrA) pat blntjy 
bttffenb« (fet BalbematS Sotbebog i Script, il. D. ril. p,' 522). 
Ogfaa a3«3ningt"<»abtn er olbelti ^Ipfnff tLTtr faiiff. — *) Sof. 
Roobt, Otitidge S. I. S. !l; Cgpræut annal, tpiicopor. Slm. 
p. 6. VI f)K Dirtedgtn btn nlbfle Seel af JSetn b»i: T«gt< , berfbr 
talte tåbeligt be batist S^efaftntncitTj iBtligeenbeb, .^acbt .{lOBebbtlto 
af 0[t<Diø ligget ipaa btn notbtigt JCq^,' faa biibt bet bsiet tt (oc 
ttRVt&eib«, og btcfot natutligere, at bt^piM jDannebtifct^ fra btn 
btngang rabnu JSefttn fec btt nusotrnbt <Scttorp Ølet oattnbe Snbe 
18 ^ , 274 €. 'IJaiilffn. Sprog«* ^{(lortf P.W ^fn (l)^fI« ^.ifBof. 

Sormøbttinø — n @Mt>ig ir« bltvcn brugt fem S3pm<.offmr* 
ligt ^mn', ^tf)ti^ men i baglig Xalr. £03 n brt timrligr, 
at Oflfaa iSptnt .^iitin , og net be btb famme [tflgtnbt .^ufc, tt 
bEfWn (albtt @(fit)ig, og bu btnne rtnttcttac ynii btn norbtigc 
Jlpfi. foa bliwrbtt Mb bm Hnta^tft tnbitu [fflne btgribtltgt, 
tMtltbrt tRaonrt GMoig i be fenerc Zibec et breeet kttpnbt 
for fSpeti, bttlibtti Snbtti af btt i2u ^or^unbnbt aHme lig> 
gtt ififå benne @ibe, og tieorfi)t '(iin Jttch ultib et uebMtMR at 
føie fnaORtt .^abbtbp^. Zf be Zartflt og gcirttnt b(tb ISpett 
ft(D enbmt i btt 16be Xat^uttbttbi faCbtt foatrbetf*. SRen btnnt 
SettMvntire maattt [ibt (ftrr libt aCbtlrt etge for ben tpbffe, jo 
men iftU fanbrt iln Ipbft*, ligtfom JBptn allttebe bengang oat 
bltwn brt. , 

ar cnitn. Sttte rr at btmntt imsb Stnftn i øtaalf bQrsnlit^ef fSa: 
gaj(D VII e. !«■ an, og giid I .fiaRbbutt I. @. 3T.i. Unber Vr: 
taøtlft af t>0T UStnine labre f[Q 09 ub|inbe tn ®ninb fat en St^nu 
.melfe i bin'nqe G^IftDiørr Øtatfrtt; eftrt iplt ntt Xap. @tabfn< 
eanbemotnb ?ulbc b«inni( fenibcn ooer SSitgierningn paa SDmatfm 
Bfjfna etxr „w«t ^(lr f*flei twifc^eii ^«c(t*=©n^^ »n^ ^afr&ti 
bot&>@unC'" Støbrnl 2>Dtn<itttisb'1> paa benne JtQtttrirfnins , bet 
abftiOfjl fra Csmatfen, ferftatf* nemltfl ubrn al Banffeligbeb bftaf, 
at bet Bar @tabrnt qamlt (Stunb , bri na ittt mere Mr beboet (&anb). 
') Soa'.ebei (alber ^a, 1378, en SRanb! Margaardui de fley- 
debu eUrieui filitviemtu (SBcjtp^alen Monumtnta II. ^ag. 267. 
eet øg aQe diplomer be' ncobt I- Stfid 3 9Ir. I). Soø foctfomiaer 
.^ebebp unbertiben aeføa i ojfenlCigt Kctft^Her, f. &[. f Sottalen til 
3t/bflt Som ,.Ai*eap t AiFfiæfrsr." — *j aUbetU anbte %oztftiUin^n 
flnbtt b«! Cuten t Unttrfutbnnetn § 2-5. 10. 12. 13. Sn i^tc 
'liggenbe Gtn bebber o^faa eiilnu ^aObebfer ^clj. ^ 3 benne etl 
man finbe Spore uf be tebflr tnnrFgrtverfl »crg (fte f. fii. .felb« 
Daliet 6{|ioni[ bet CIt. eå)UtJoiB, foitgef^btt Bon saigrnfen. 64[e<' 
nig 1812 § A)i men' at f«et ben faa nm neb ben banffe S9, et 
" nben aoiot urifltiflt (jof. Salcl p. a. fift. II. ©. Ifi), ^ine ere wl 
SaUninger af be banffe Sefiettmnsn, fot ot Dvtne om fBptnf fønbre 
Æeel. — ») Bei SSeflpba(en MoniwiniKi intdita III. p. SZS. — •) 
3Df. -mtt eitlft: Uebet lBoIfttbiiniIid)f. unb etaatlt. e^IeOofgl 

e. a, SI. 

DjIreobyCoOgle €. ^(Utlfen. 'Qpwittå {)i|}eri( fw tm jijbfFc :^»»e. 275 

{iMb Snbbpggnnrt f6cbnm< Øiwog ungoatr, faa rt M i 
npnrt Xibft tt omivilftt @pørg6maa[, om btt, bn nu oUmbe 
i faa lang Xib « ipbfF, nagnt|inbt ^r wtrct banfE, ftoJItti 
ifOT te blivtt btfhibt af Oudrn'. Z)og fpnrt mis ban<®»mbi 
ingtnlunbt at f)mt tulbtaflit btil fer fitbunliaf SSmina^. 

3 H fot flg fri« ti bri naiUT(fj|t at anlagt, dt, liytfom - 
»tb be JDan^ SnbMnbtinij ^tlt ?anbtt te bltvti ban^altnbt, 
bet @ammi ^r vtecd Zitfalbtt mtb ITngltmtC gamlt J^ovtbjiab, 
btr, fom-bm pbtc^ banfCt Stanbftfaflning , tftn ol fRimtUit 
tfib, bat faatt m mtgtt falctg SStfblfning af Conflt. Xt mrb 
bitft Xn^ltrntl {(toninfitr i Xibtnl ?eb ogfna fjrt moa Date 
fammtnfrntlttbt , {an mC fan mtfltt minbrt omteiulrl, ba, fem 
oikh^i »iip, 3nbb|)ggtrt» filv tjavt brugt btn banflt fStnctontIft 
^irbtbp. Sonibin btiu gieti btr tnbuu fteiligi Srunbt f» 
btnnt øf mig aKtttbt tibligttt ubialtt^ QRtning, fom btt eil 
vatt patftnbt, fyt vibtxt at ubfen. 

St oigtigfit fnmtpbt bt jlttDig^t TteteFtlbet*. 3 btn 
gomlt vfi" S<>'<n Itrront Ølablitt , btt, fom bt f[t|It anbcfiB!M 
lovt, tftt tt tn Af m banfl Jtongt giotn {osbog, mtn tn i 
Slttoig ftis affatttt Samling af gjdbtnbt SIrttfatningti af fsn 
fCitDig £)pnnbtlft'> , finbtt tn SScengbt it!t<(alinfEt Crb, ti 
attmt bt Cattnj^t tttltgt Jtun^blcpE forllaitnbt , mtn ogfoa fom 
Ootrftctttlft af anbK Ubttfif, og tnbtligtn. aQtnr fiantnbt, ubtn 
nogtt tilfoamtbf [atitiff jDA;.og aOi bitft tit bunfle. ^oei> 
(tbt< funbt'btttt M fimpltn forflartf tnb btcaf, ot @hiwctit 
^at togtt btm af fint SStbbctgtrté €prog, cg- bor btugt btm 

') 3 bin' ^riiflfcift DR) btt banfCt ®pcog i ettiaia 9 3t;, eg 
i ^ant Unttifuf^ungtn S 14-1(4. — ■) Stt f. fSx, 6bri|tiam 
Stf4i(btt SOR 6(^Itl»fg imb -^olfttln I. 0. 372 1 Sunfft Ilt'i' ' 
vn. ©. fl07 ff.i jBf- *rtif(! Utbfr bat iBitbaitnil ^tr binifttn 
Cproi^t jut iDtutft^rn tm ■^triggtbunt Stblttmig, i Aitltr iBIdtttc 
e. IV. e. 379, — ■) 3 etaat<bdi;gttl. fnagajin 9. V. 6. til, 
Jtnm.'— <) 3of. ,Eitlonff p, a. ©t. © 42. — ') 3»f. got^bf""™« 
etf^icbt^ btt Gd^MiviøtT etabtrt^l* i CtaaHb. gjtag. ni. ©. 546. 
IS' 

Cooijle fem almintKligt forfioaeligt ? ecm SrtmpUc poa ^nt ttrXrttr 
aitfntl (m fefgmbt: af btn ^|tt, Irtifil 3: „marca auH, 
^aæ goraitm Danioe dicttur^"; Xct. 29 „debitum re- 
■ gia, fuod dicitur arneegguld . . . . .tagkkerp ;" Tltt. 87 
„colletta, qvcB akoot dkituri" Af brtl oitbrn: Tixi. 3 „«i 
Alt penetrabile , ■ qifod kallaaar dkituri" 3(rt- 60 „cvm 
ferrO ignea et rauterio o: t under tf ældiarn;" "AxU 
7i „elaVHg gaberiiaculi, hoc ett hy alme rwol ;" of btn 
l»bt»: 3(rt. 3 „thrimuB attan mark;" 3ftL27 ,.ii» eauaa 
de tnanhalegthj" Tfit. 30 .Mat aalis;" txt. 57 „auper 
bomicidio vel waaldtecht ;" 2(tt, 84 t,nikil redpiet forlo- 
tæaf 3£rt. 87 „Witægyald debentur." 

. 3 \mnt ptviift ^rioilrgins fatrfotnmr fcnibnt xggit 
af U eanttt onfimtbiinflt^Jcb: ArfTlop, Th^rgiald, {Torg- 
'^aldj, Bygiald, låne, Stoth, fjuiersath.. Cgfoa bnt nyffc 
foa ^lattpbfl ftTtone flrfuigfft @tablttt, fra fBtypnbtlftn of bet 
15bt KtrEiunbnbt^, iitbt^qlbtt SittmmgtT af Stabm* tibligtn 
epug, f. Qt. i Xct. 6 „Siaq^tbaqt", "Xit. 60 „bnt ^t vfft 
itnfd) ajopennfns"*, 3Crt. 82 „BLtoFroatb*". 

&9 at ittt aUttit SttMfproact, tUir cO(c(roMb(t brt offmtlEgi 
€pTog unb« ban? ^»'■^'ti'niiv' (sic etint banff, mm at brt 
!}(» wrnt btt i btt boglige Si« fKcptnbt, btuifc. .fombm ^m 
alminbtligt Ubttpf [ bnt gamle @tabtm, egfAa id^illigf tlibnii 
MbltgffiDlbte SSmatiRtirfT i SBptn, bec gatiftc Itt fortlartS af 
b(t Z>aR^, f. Hf. ^tfitbtvi ttttt ^t|ittb(t3" (olbnotbiff hest- 
ir, og tnbnu i bra notfit Sffunbart); btt Qdjxoafjl^, tUa 
€wal)I. fotn Øiingm omlctng 2>omIirtin (albrt, tAtn SvM. 

') Kegtt øanfft Signtnbf lofci t I«« caåtrmtit Cmmti magni 
- Art. II, — ■) Btt Diphmattirium cMtat, Sletvieeiu, ^ 
nwM I. iB3 ff. — »} 3or. Bontbbamm« v- « St. S, 561 ff.— 
^) 2)ttt» fwi altfaa wntt Ubtnjlftt for fBoftt og So^Eib, atBfiit 
man tnbnu taUbt £an9 f Botn. — *) 3sf. minXf^aribl. i 6taat(b. 
Mflg. V. e. 198. — ») 3of. Sbrifliani ®(f(bi(6Ct non S^ItlitriB 
~ UBt *«IS«iB H: e, 3BH. — •) 3»f. 3fit9«(»n( **n>lMbf t ©. iH. c. ^aiilfen. 6)»'oø(tJ-{)iftorir paa btn \9bftt^&\iott. 277 

. M bottjlt @vaU; Corfftrogc, rn (Sobi fom fnn til Zei> 
Mt>. Sri vil CitfKR piA onbri Gtrbtr itte ontagt brnnt 3If> 
lAnins, faCbtt brt» Crb Dg anbrt altfor ^RbinasiØt, og oit 
iH( hmnt btgtibt, f)tiDtlfbf6 faabanntCrb nogtnfinbc fyat fun' 
mt tmn i SoKf« TOunb. ba bt i btt |>bligt ØMuisØ nuwn 
nnbi 2)anfl rr« forfbunbnt, i ^tiltn ^iint f. S;, ^tbbtc Sftac> 
M (art aBaTfrnb. SRni ^ait tdbn gonffe af €Hatt, at (rcit 
®lrt»ig og ifac brt fpbfigt nu aQtttbt i fim 3(arf)unbnb(t Im 
flMft unbfr tpbft Snbjlpbtlft, 6t>arwb naturligttiil mangt 'tpb1(> 

. agtigeiDrb maM vatt (omnt itib iSpiogtt; tiviltet jo tnbogfoa 
n Silfgtlbft mtb btt bon^ 6;lrog owrljotitb i bft< Uboitltngfi 
gong^. SOtt, at tnbnu i btt tiDtbtigt Slrtoig faa mangt olb> 
noittfft, oltfaa llanbiniioi^ Ctb i)(itit ortligtdoibt fig, fftm 
ownfoi: fliifett (af Sorttgntlftn tfoi $a^at 3(ag<iaTl), bn ttwc 
mtatm ^snbrm ag ^Xibtrtltti), btbifrc 3nu(Itg()tbrn af faabanml 
SJntg i brt fpbligt eittfcig, mtbtnfl b(t tnbnu oar tt tgtntiigt 
€ienbtr>3^Ianb. Zt btr ogfaa i btt føligjlt og fpbw|tligt 
ØMotg tragt« tnfritt ban^ rOtc bonfCagligt 8ttt<utitrpt', fom 
fortit, ^on&e, Øatittncnn, Qantltutt, Sc^ite, omtnbi 
fijenbt Solttfprogrt nlbcigdat oartt btinfE, eilbtitfun ba »tK ttt 
tniDb DOT teltning Soiel opoatttnbt ®runb, ^oit brt i. bt flr<> 
v^flt 9tr»(i[brc iffr og frcttora nnbtt bon^ Ctb tnb fttligr, 
Ht tnbrligtn ÆSprogtt i Stabrn ØMotg alcib ffal tMoe uatrt 
t^f. fotbi, fom Cu^n (igrt, btt alb|}r, tdtt 4)oi»bbil(n af 
ffflimr laat paa btn fpbtigt' „tpbfit" ®Iit(i)|l, niobbteifr« jo 
alltrtbt af bttf bonpt Dtavn ^abbrb;), eg Tébtt tn mtgtt uflar 
SotrRiHing om gorljorbfnt. Zfji at bt gamit gorfattttt næcnt 
@^itn fom btt banfit SKigtS og SoI^S @ranbft, maa jo ti for« 
ftoat« bogftabtUgf n , ba t)rlt @eanf(n ear ban^, og rntritt banftt 
£anb<b!>ti ogfaa funbtré Genbrn foc @[t*nig; mrn Jbtt mna (un 

') @H noBbt I. ®. 164, boor btn famiBe Ifltbniiifl luft*. — ^) 
3Df. Slrtrrftn, Itt ©anifr, Morltt 03 .^otrtflt Bprofl« ^iftonc S>, 
I. Sretie 9)ftiobc, 

DigillE-JbyCOOijk 278 S. ^oiilffti. 6proøtfé-C)iftorit paa ben ji)bf?e J^alne«. 

fcrPaarf fM omttfnt^ cg sit^tm i jDtbtM tgrnttigt So^l^ottb 
niaaffft aUtne om m litrn 6lirtp{l(h(ihiing tmtUnn SStUtt iQtt 
^dbbttptc 9to»,eg JDItirMlMn. ' JDo bt i)an$h itibtost .^ilt 
@Irtei|j , fan ^a« bt ndiuiligoii« oafao bofat (Ty i SvtnØ fpts 
(igt £«[, og i btjio (Isnrt Tfntfll, jo mfn gorTear bntm bn 
bøotbe mob bt tiEbagftTttngtt-^nglrt og Sacrr. 

SRfn ligtrom. Sprn« tpbfZt 91a«it GMnig tttbligr^lbt f?^, 
fan b« wl W tpbpt @prD'g altib foc man^t Snbbtiggtrt. jHt 
vtertt fitmmtti, ba jo StfbKtiingtn iftt lailgt enbtn for SSpm 
bat l^fl. S\«t « brtle Sprog wl bltoci bfljtnbt »tb $aRbrU> 
fåmqormniit tntb btt aatribe Otbfn fnmllctbnt ZpttRaitb, og 
ipb^t Jtjobmctnb og {laanbonftre ^wt limtligni Xtb tfin inAni 
n(bfat'|!g iSBijtn. Z>cg (an ihu ingm SRftabt itirb Jlruft i Jtieln* 
eilttfr !S. IV 0. 379 antagtl, at unbir. ^ettug Bnub Jt.(t> 
vfttb — Piønbl bon tigtigntf ^nbtbt btt ZpbPt'~- SMvtg 
* oDtttbr »ar bitwn _tn tpbP Sp (oltfaa i btn ferflt $a[t>bttl af 
btt 12t( Itaibiinbctbt}^ ba pan btn Sib, StabJrtttm blto for* 
fattti, i Xartt 1200 «Un 1201^, ESptn, tfttc be fot^m am 
fnit Sninbt; uic banfttaltnbt. Stg antagtT tHrdmob mtb 
gald«, at btttt tnbnu fyti vazrt SilfctEbtt ^t fyU iSbt "Sat' 
f)unbr(bt igitnnimi bnfot f)aw« nnnlig et StDii< i rt tatinft 
nffatttt Si>Tt>r<i3 mratm @[(<Big og Srintbe^ øf 1282*, ffetn 

. b(t banpt db Forkyøp brugt«. Xtuftt 3ttbombing(t° txnmob 
tTt btfM ubtgrunbtbt , bttie urigtigt. Øaaltbtl . te Jtong Srit 

- gjltnwb« JBctD til ®(t«uigtmt, of 1289 iHt eprinbtltgtn ttbfiabt 
paa 9littO^P> ■»'« paa Satin". SRan tan foa mrgtt minbct 

■) Ctrføt figti og paa anbti @,ttbti fgiX bt qamlt goTTatttit @i(tnb: 
fta at omt „apud Stianig", ftt jidant, Brtm. t. 11 e. 2} -^U 
molb I, e. U. — *) Crt min XfliaRMing i Slaattefirg, fflaøajtn 
■ V e. 59. — •JÆitlnfflUt.iB. ne. 77. ,— *) 3 efibftl Ubflaot 
af btn gltnéborBit StaMttt S. 57. — ») «itltr »Ulttr IV e. 
.194 ff- — ') itoatcj fBtitrdgt I @. l70. Sti \)M man et ffob 
ttctbtfv fer btt afbTctnMt Se. 3ebanni<(Iøft(c paa S'IattgbIt fca l!87t 
Ritn trtft. (an beg iRt anfttl fDin SSobbttiit* [mob gahM og min & ^aiilltn. @)>iF03Ai -£}i|Iorit pM btti ipb^t^ahct. 279 

fAtU ttt £)anpf<' Sorttansdft t btn Xib', H fammr enbnu ti, 
fom f^Kn, brrocbHM ODtR^dl bt fmbnipb^f {mtugttt fRo 
gininjCfpro^ éac ntmlia bet banitt, fjeilttt f.' Sr- b( 1321 af 
4)tnug @[if foc 3(m«boc9 giune 3(nortlningtc bcDift^. gøcjl i 
Ssbtt df tKt 14t)t 3(arl)uni)nbe , bu Stabtn Ølrtoig fltit @<ingt 
MI i bt (jo[|i»n7t @ieoer« 3Jolb>, sj tilftbjl b[ro btrrt Ottfi< 
btnte^ bil btiwb "Kntalltt af Xpbftftt i fammc foregtbrt, ba 
SpbjE bln ERtaJrrtngtffptogtt^, te btc2>an|ft libt tf»T libt ubbni 
btt. @n maittlia Btuii^runb foc at mjn i iSegpnbtlftn af 
btt ISbt ]fdrf)unbrebt itfe mttt aCmmbdisni bat for|taai't Ælanft 
i @lrtDt3 fpnti at liggt biri, at Aeng &vit af ^omnKrn, btc 
Hent at tttfttt ©leloig igira til 2>aninarf , o^faa fonticbtlil btt 
fxlltb« Øptoa C()iKib btr f""" tun altfot langt ti ilntt far> 
f«nit),-e3 bn^c, bt^mt mtb ^tnfigt, ubftcebtt tt (Raabrtbrto 
til SlmMugtnie poa San^*, Hat 1413, i tt til eietoigfint i 

3Reniiig, tt)i btt (Eulbt jo og ramltl [ btt tptftt KaboUnb, liBtfom 
i Cantnoif (SiømS ^iflocit \I e. 33). Gaaltbrt bttv bti 1309 i 
famnu fcniigt ubfteeH et Sifpcbiro forsamlingen i 3qbUnb (per Ju- 
tfant). 3«vci9t (an betog attinc »arc at ^ciocinbtn, fom ub^telte 
f)iint fflicv, DQt ti)b^ af S'bfel, ^uab f)enbea 9tatin, sRnjnltoif, lentQbec poo. 
') esom afflæg til Stabirctten. — ,») Set SBeetauff p. a. St. 0. 
47. -— ') xnigtnel ubftcibCe be blid ^ririlegiec til eietaigetne i bet 14bt 
Xacfjuhbitbe enbnu ei paaS^b^, men paa Satin, tiiH'lleC'fc'S of diplo- 
matarium SleAkinte ^ot fftoobti btt ffcilt t^bftc (C l}it ^a- 1402 
(0. 179). Z)oa fliWS bet oOenbt fra 1398 et t^ift fot gienétotg 
{WatphaleH Uanumeiifo IV y. lUJl.) — *) &n Ubixt Statutum 
bet 8tabl glensbutg, Snblebning @. 43 i Wetlphalen MonunmUa 
tv II. 1935 „Tha fur therv Truichap, K«rl(ch aV tro lliiajiiiilri 
vy av afr thåm liefunncl hafwE, ok herafflher aff Ihcm iwo bA- 
finna icliiilæ; Tha aff* war tonnngxlike roseht ok nadhn tha 
■tvdbe wf thiiiu thuni PriTilegia til wart ok Ihemi ok Itier« 
Stadhi Ok Aimctnnelegh nytte og gogOi l-he ware forsi dræ Kii- 
nungv ok Henat thoiu gilFwel haffwr. Tfaer oirwcr afT wur 
,'iijnderlicli Xadhæ ok Kerliuhet nnns vy lIiooi.atBorg'lifinKalar 
ok RatliniEn inuf;hE krs» en bcsiJieden Man i llieræ liy (il »>C 
byfoghel, og han«in tcula tlic «eiiiila li-1 <>■'" <> «' *■. 

C.ooqlc 260 C.$aulfeR. @pro«tti^i|lwt<9aat>cnjpbfI(.&art)sr. 

\ammt Zibttum (1417) briigtf bet (otin^t Øpn^'; ^«n^ bt 
alba<iRiE( fRrlCubtrpI fflbnn tmonibttt fom f^tftdotlige , foa^fti 
Torffortiigh, Arnegleld, Byfrtdh, Bjilhinf, brtubm €^ 
manbéerbrt ikitta (SFubt) og brt t^bffogligt „t/wa /ort', 

.^eorltbrt t b* ^(flttibt Sibtr bH SpbfEt mtn og mm i 
6t[t imitt fif Snbgaiig og men tUa minbrt ftHtcsngtt b«t 
ban[(t, K ciløcoetltliutii bltt»t op[ij(t Mb ^ttUufft og On^mt 
tit anrøite ^iii|hift([^, Sn S'Egt ^lof bac ba vam, at 
, maitae biinftt ettbnnsnt nt bleunt fottunfftbt , ag tpbftastigf, 
f)ceipaa ifac 9Strlau(f bue siuet en fuCbittcnbig Sirmpelfamling. 
^en mntige !8ptr fere ogfoa bobbeltt tninmt, ban{te og.tpb^, 
e^ir b(re< SJavne ubtaM forfCjf Qigen , efterfom man tolec tpb^ 
tUtc banjE, f. ISt. i ^mtet S'en^borg: @&nbetitpf)of, Smbet 
lupgoaeb; ;&uebp>Ku«adec' ^orj, {). >Xu«ager > Stov; .@Tot> 

<) ^oenotMLØ. itO.— ■)3ef. og miCShtft: Ueber SBoIMtbamU 
e.9-I3,30-S8. C(c ecø.47 buwtbemiirfrt, at airaum ftlo f mange 
tnbnu bonfCtalenbe (Egne uttc^ttc be ^«itnS.al paa ^lattrjbff. ^tlan 
cnfcna tCfnrt, at btttt paa fine ©ttber jaUercbc ^er fra 40 (f. Sit. f 
Xsgtln) etter fi'a 30 af (f.Si. t (Sgncn af Slønber), i ^tjitleir fib^c ei 
ullene Sierne nun enbcgroa iSnetnc ba fJget poa t^bfC f. Qr. n{ og 
ti^oe, b^rtfg, «n, Mt, bre/ becr u. bnttg o. f. v.; i Xngtln btrs 
imeb: een, to, tre og Mcrtig o. f. o., bog ^trti ftfø f brtS ^Itønt. 
Stel i etefc Silfclbe ogfoa bt ban^ Xatbennenelfet efter Stjuera. — 
ibet bunfTe Øprogt fjelbRete Srug eller liurtigere Sccfcintien i btttc 
XariHmbTett f be mdftmjlejoigffe Sgne, ^otv Jtitfefprogtt aHreebc 
longe ^at eartt tt)bff, itaan i umibb«Ibar garbinNire nieb bet far: 
bebrebc esIoIeiHcfen , cg b^r ixrret en fnart brmmfetfg gølge af famnv 
Ku tannner' nttften Qnbote faa cibt, at ban fan Ixfe en t^bfC Sog 
.eg fIriM tt^bjl, og fimr nu be|to lettere at ta(c bet. £)ct banfTt bcs 
^tntl ba {ffc meer, eg ba tqbff et bet berffenbe Sprog, faa bcgqi^et 
^ifnt vBe. fjttben at ringeagte« af bt Ungt, f^anbt bt Samle fomofteft 
tage bctte fibe ep, eg ^oKt owr bere« aXobcrtmaat. 3ttun eiHnlng 
uf bonft i ^teltrtu Deb Slibtn af bet ttibfle fon 1 biife Sgne rrtbt 
eprogef fra Unbergong. _ ' " .obvGoOijlc" JtUiitt€olt, -€ten.9ilb>6oI({ i Vmttt fBttb^A: Sliel, gjolbt, 
-i Xmtrt tpmtait ^aitman): ^abtiv^, Sertttot; tnbDfbtn 
^abtiølrtt, J^btrf lebtn ; Øenbtrborg. Øoirbtiburg c. f. 0. ' 
et i tnavnrnt amiH tpb^ Øc^ f. Se- Øtuf^ou i Øunbntt, 
tjjniKrg SøgfflDt); oft ubtalr* font o. < 

SntilU ØMbK i bonfF« fOtt fbcgtntracfiibt tunpt Sgnt 
^{IM itfutt' ipb^c 9iatiat, r> €f- vA f^Untbor^: ViaiftttUbm, 
XirUtna, 9fiinb(o<^, ^ilfrt btmftt bnrt nptn CpiiRbtlft'. fint 
fibfit S; [tggtt imidtm Slfnttors og CDl&tNtDrg, ligrfom bm 
OMnfoE lui^tf, mtb btt tfttc min gormobning gamlt angrl|lt 
9{aim, ^itnintrttio,' og fualebrt finbri nttop i bnine @gn !Be> 
iKtuuirn af allf bm flcloigfft fi^tirt-tn ^owblibfnim,' brt 

' gamnufipbfit, - banftt og n^t^bfe (tit ^Dilttt ogfaa Sloontt 
Sifidebutg fri« ^exn). 

Xf brt ^(It rir srl, fonibtn ^titl i Ssr^ingm af^nbttbf 
oigtige« ®aTrambeb mrb Vctiflm, tnbnu ftm @pan baabt t 
btt flt(oigfft tiibffr eg bdnffr tllbaar. Sit bi«fr ^wrt rftrt, min 
Socmobning Ubtaltn af q, fon) i btn |lerflr ^ttl af brt fpb> 
liyt eirtoig (C aanbenbt, ligrfom brt tpbffr dj. Ca nu brnni 
Ubtalr it!r finbr6 i btt lilgranbfmbt ^olfitm, og ^tr i^f i 
£ait{Eni, faa maa brn otm nogttjppcinbrltgt, altfaa fanbfpii% 
viiø gammrl'aitgrlff} rttbilieitbt bm jo cigtistnf iftt fbnfommtc 
i brt nuoarmbt mgrlflr S])cti>) , i btt minb^t brt bannrbr, 
^oiKft bog vrt f<ia mtgrt minbre (an anftrC for rt SRobbtciit, 
fom bm tngrI|Er Ubtatt i mangt anbrt .^tnfrtnbrr nu re foi: 
{tjtfiig fia btn anjtlfaiifEt^ S3or 3(ntagdfF btjiprftj tnbnu 

. ttnrb , at brn fnmmt Itfttalr iimii ifci ^fnglirnti StLitofoI!, ^j> 

■) €he o%{aa tt Sitmp;! t)ot @ubc, S9trid)t s. ber fiaibinful 
eunbetoitt u. Irn ®£a*«burg, tSrblanb. Xltona 1778, ®, 64. "©03 
^it er^u tn af ^erhigtn af OiCjJctjtocg i Havtt 1620 anlagt i&i; i - 
Jtngrf;! fao« btt banfTeMoBn Wfbv ®- IH. — ') ektogfaa f. et. 
Sube fammeflEbJ ®. 49. — ») Stt fflaff, Xijgtlfarflt Øptoglare, om 
ItttaCrnj 03 S°i^t<ilcn SJ. 35 og ben cngelfle Omacbtibeire uf famnw 
iSatt, AiiglniNiinin Grsnimar, CupcnliBgcn 1830, S. 12. 

LKjIreJbyCOO^Ic' 282 S ^aulfm. @|)rog«<-C><fIonf))aab(nJ9b|?(^afofir. 

frmti, mrb ^itft bt ubm Zuiol tMn nrgtt iiar btftagleh*. 
£tti iMt og Hbliøt^otbt ftø 4 b« nu ipb^Dortne €øi» af brt 
samle 9}otbfciiéIdnb , J^fora cg GibnflAt*. 

Cn anbm {aening af btt gamEt ingtløt n moa^t ben 
yppige Stug af 3S>i!pben fbr V og ^a , ba enbnu i bet Sit> 
SeCfEi I ubtojrt fon k. JlOrubt i ben aamtr flefetjIEe Stabfret 
fiRbt« lse^«p Mb Sibett af lagkap , og i bet aiijel^ Hmfl 
iKbbet bet g«*, f&r|la^, fytt fbc goa, fbt^aa, d'ar. (in eig> 
(Kb melltiti ben ^Ic ntfU SRtmbart eg bet Snåtifb et ogfoa 
bm: at ligeTom i brtte Sjnnjngtetbtnt og onbtt (i enbe« pot 
enSelDl^b", tOec benue ei Ejere«, faalebe« uMoEctf S'Snbelfti 
^Itt nu i^itn^ Snboibeic Etgefom i fi^genfhibtotbrne« SnbtU 
fer, is og Cig, g iHe ubtale« af 3pbfrne, faalrbel rt bet far> 
fOnnbet i bet SnjeEfh, f. Sr. wortbj- (noubig), almighly (aE> 
•»•gl'gV jearlj (aotfid), ,worldty'(Btrt61ig), plcklj (fMelis), 
Iiolf (hellig). ®jeECn( etc Dtb fom frolick. - Cgfaa ben eii> 
grEfti Storblfbcm paa \y tot) erinbref. 

■) Ogrio ^ei be meb bilfe beUffgUbe ^oDoubcirti tsf. na?« 
goctale tt[ ten fcifi^e eprogdtre 0. 2. — ■) 9ta^ Xn^Cfoiif 
ØpVBglcn goiitale &. 3^ ben (ngclfle Ubgace Prelaee &. 41. 
— *) Xt ben fammc Ubtale egfoa finbel i bet naibKHUgt f «I> 
^eeii, nemlig { Sftmarffcn, eg b«c affene, et en oigtig inbtMn 
M fdeoiitecmb foc ben KnfFufEfe , at iDitmatlfemc oprtnteliscn wn 
griftre, fom f*r|t fcnete bteoc foitlle. Scf. Dutcni Utbcr b. fcits 
^iå}t Xbftamnmng bre alten SHtmacfc^K, i JtieKr ffllitter f. 18t9 
eb.2, ^.1 og i etaatcblirgetlidiei QKagojfn Ifte og fargtnbelBinb.— 
*) 3 i^tflt tm I, 12 fEnbc« ogfaa gttit, ligcrom i 'XiCCitgenc til btn 
fhmbotgPe etabéttt, bet. — *) 3 niftt ept) I, 15 flnbeé ilfgei 
naabe ater fci ftaoer. — ■) g. Si. to etand, Iiriag, the yonag- 
Ml (ben 9Rge|l). — ') Bpoet b«of Pnbrt nHitebe f Øtabttettrew 
f. Sl.1 b. ^Untbotitt, Snbgang: tfae bnfth (bacbt), Ktt.-8, 40, a). 
62 Aal IfhiUt), Vtt. 11 køf (Ijabe), Sti. 41 Mld (fDlgtc), Xtt. U 
Ug C<«98<)' ^tt. 81, £3 RUId (git(be). LKjIreJbyCOO^Ie Ole *a5ormé Jorticncfhr af fcct norbiffe 
Clbfiubium; « unntrfBafift af e. e. aiWtlauff, 

OofrbiMietiitcar Øs $rof(«for. 

cObinbt bt Ecifbf, fon i ftmn tHn ringen Scab fyat øjoct 
fts fottimtt af ta 9iH^t^f[aH ^tmmt funbt ^itru< toJtMfft: 
foalMiint, rom giinntm nt olbeM ubpritt e^n af Eitmtutrirt 
Kiøt boruU Sin fbc efttrftagifn, og faabonnr, fom wb b^bnt 
@ran!i)fning ubbubtt tt nyt og tlart i^ OHi tt rntrlt bunttlt 
Sag. JDn (abtr 'fTa nt))^« omtviolr, ot lOIe i;t>ocm, mtb {itn* 
fpn til Ewrt SMtitnffln af > fttbn(onbfb Olbfagn og 9toittti< 
gamlt Sittratur, blistt ot bnM tit bm ^iflr JttA<fe> -^ 
fym mb i intet af bitft Sos tfterlabt ftg noget Xtbtibe, fom, 
tfter SJibtn^bernet ^eiert Uboilling, fene» jDybagelfec, sg bm 
Jlritif, fom en npereSib bat l'Itsnet % nu oitbe (unne ubbolbf 
en fhaitg %8W, faa fiof (»n boq ben Sortieneltt/ oUttfmfi at 
^oe tiensenbl Cpmactfom^tbcn •f<^a tt, til ben 3tb naflen a(> 
belei ufienbt S«9' og txb Øftifter, etb Cpmuntringtr, wb fin 
3itb|li)belfe bo* SRogtbaoetnr, i fulbe 35 Har, unbet mangt* 
^oonbe eg erogent Ctifbt at Iftatt otttet fod ftnfiigen tit ben 
notbifft SoctibC Cplptning, fom vel i meet #nb tt XaT|)unbttb( 
tftet iKim ingtn tnFelt SRanb. Sinbtfbttfoc nu enb i ))ant Tlu 
btibet a\lt bt !ERangIer, fom ere uab|!tarligt fca bt fer^e Swfog/ 
^rtfomme bet eiib %tH, fom ffibtørt f«i ufulbfommen S^rogi 
'funbfEiib og luott Jtrittt, faa tr bet bog langt fia, at dine «b 
ftnttt Xibtr« 'gtrmbringtlfei tee bitent albele« OMT|tobige; tvttti 
inub, i meet tnb ttn .^enfetnbt ttt be fle|tt af bem enbnu 
uunbMccltgt og oiOe atlib bebolbt et betijbeligt SSttcb. St btttt 
afgtort. ba \Al btt maaffer dellet ifh f» ^nbert og C^fttt af 
brttt Øtubiom Mtt uben 3ntete«ft, at tienbe SBotmt antiqoati^ 
SicEfombeb t btn< beleCmfang. ®ftønbt btnne tgtntlig ei {,m 
fige« at {tiu» i Sotbinbtift mtb tfan« .^vtbftubium og SmbebS« ' 
(liUing, vtllt ixtjt bog, efttc neiect SBttcagtiiing , finbel at 
l'.oo'jIc 284 Serlauff. Qlt ^ontij ^mi. af b. norD. DlI>|}nMum. 

dow itdtft faa mtgtn Snbflpbtire paa biin, af man, fbc tilfuitw 
(tf titnit og Oucbnt Clbgianbffrrm SBortn, ci fan unbloBc et 
Mgf 4)rnft>n lil Eetgtn !Q}orm, og inym af bitrt ton til^ 
tinibtt. ubrn et CliE paa t)aa« eeiigt pfrfonlijt SorljoEb. 

(DU Wotm' n febt 6tn l^bt 2Rai 1588 i Marfeuu«, 
af n titbttlfmb^ etoegt. gft« i 6 "Sat at bavt [agt bm f^ 
@runb ti( lotb Sanntifr i fin gebtbp(< @(o[f , bico ^an, em> 
ttrnt 13 Vat gammrl, fenbt til ®pmnaf!tt i {bneburg 09 i |it 
f^Cttttbt 3far bltø E)an afabrmtti Sorgrr wb Unioeifitettt i S)?ai:s 
burg, fem 609 ubuotttS Cmlttenbigbrbtc fnnrt befttmte ^am tii 
dt ombpttt mtb btt ®i(1fcRff(. ftlbiil f^ntS bt Sifctpfintt, fom 
paa b(n Xi> nnfaaté fom uunbu<R[jge Srt!na([frc fet tt^Vert [cA 
Stnbtum, ^fiilolDgic, $t)iIofbpf|ie og X^ologie, fbrlrinligtn ol 
ffobt bt^iaftigtt Slnglingm. . Q^tn i |Tc nittenbe Haz ttgpnbtt 
tim fOT ^loot at Iffggt Slin^ pa« be SJibtnflabft , ^att agtrti 
at gine til fin ^^owbbt^rmmtlfe , £agtfun|t(n og be btb^fnbt 
fflrme of 9tatureib«nf(obmif. gra Kawnt 1607 lll 1610 bt. 
føgtt ban btrfør bt turopat^ @tct>ii, tivot bttf« 6tubi(r paa 
btRSibfbminligmbromihebt: SSarburg, Saftl, ^abua^ a)Ioiit> 
prDitt og ^arlS; og wb famtne Srifigbrb et btt fonbfijtirigt, at . 
Crvningene af btn gumte tometfit @torE)eb , i 3t<ilitn og Att 
^blige %iaiitmi, tjavt ttlbraget ffg iatA Cpmocffomfieb. %8tft 
tftrt ;^iemEom(ttn 1610 bifti ban tnbfhturn blanbt btt tiebn-- 
(Vtonfle UnJDttfttetJ fBorgtcr. S^en tnbnu tccebt SBoim at 
mangle nogtt af bttt Sanntlfe i fjint gag, bi^oniC oort S''brtne> 
(anb bengang ingen 3(Rtebning ^tmbeb. $an begav (tg betfot i 
- btt følgtnbi "Hat ti[ røacbtirg og Oafftl, E)Vor fjan lagbt ftg tf) 
let e()emU; tog 1611 ben mebicinlle ^otlcrgrab i SaftI; ^t 
1612 til @ngtllanb, bwt i)aa btfegte Crfbrb« ^eiftolt og i en 

*) Set SBoimpe gamilfeoaone egentlige Ortbogtaptiit ec^Crm; 
faalebtt benitDnei bon i tHefcr. af 3it grbcuar 1652, bti |ibtn ftl 
Hist omtalt, ogi FereliiRunographiap.2fQ. Xt ben alminleligf« 
Senasnelfc Worm f)ibi:>ttt fra len tQbfle Ubtale, guam minai of- 
/ectttnt, noitratct, benuettei ban felo i M#n. dunita p. 193- ^ffidiiff. 01( ^rmi %on}. af b. nord, Clbfhibtum. 285 

mgrl^ 3Riianat< J^mt i icixtben a^atlbt $r»H paa ri» Cutlta« 
ttb Tbi« pcntiif ^S«- Ubniittt nub grunbigt Avnbltabre ■ pt 
Sag, brftrabi mtb Suiopot etgtig^t Sdiibe, lom bon mbtlig 
1613 tilbage til gctbrtntlanbft. {leipelrn ttlri)ntbt fl^ 9tat 
bin baabrfuibt ungi imbt. ^aat Uqr tfttc fjunø {tirmfomft 
ebiKtuntre ban til ^rofrtfoi SDtfbagogtcu«, og 1615 ombptttbt 
bm brttr (Sot^cbtr mtb btt ffttft ®|>rog<[. @f tønbt iltt fruimifb 
i tii«ft Sag tulgtc ^Km btm bog nrppt af 2ilbøtrl%b«b.; mtnUnii 
wt{ttfttt« baDctirnbe SnbKining mibførk, ot ben in abfpinnbt 
lit tt ^nfttfcrot, oftt inbtroabtf i bit f»c^ Irbiabtionibt , om 
bfUr (Db t((c ^ectr tit box^ fgnttligt Stnbinm, og brti XtM btl* 
lEabftntfb ^nel^obt giarbt btt firlbtn oanl^tlist for 91egtn, at opi 
følbf bt eaftntligfh af bi gotbringtr,, btc i faabati ^ntftmbt 
tunbt imit til t)im. ^t^a brti frøaabt blte SBacm i 11 Xat 
btnjftbfiibt i btt pbilofopbiffr Snntltttj af t)t>il(t 6an bog ( be 
tit fib^t fORbtog SlatucBibtnftabtn eg ubgae abffiQigc atabtmi^ 
£<ilisfrrt<fhrtft(c, af btjictgttt Snbbolb. — enbtlig ombptttbt 
SaflKic Sartbolin btt* mebictn^t Gat^rbrr, fom ^aii baobe Rfrolbl 
(ammt Tiat, fom SQorm btt paba(|ogifFt,.mtb btt tbtoCogifft. 
«9 SBotm rom btnrb i ^ani 1624 inb i btt mtbicinfft gacurttt. 
$an bovbe nu naott flq fBrjltmmelft. Sitb Sonbiag fca Qai 
t^ebnt, i ^natoraiffammmt og i bm botanik ^augt Tpfplbli 
ban fin ^ligt fom aliibtmifE Socttit; Cpbagtlftn of oma 
Wormiana foHVigtbt ijMi 9tavn i ](natomitnø 3faitøgtr, og 
ftairt trpftt Xtbtibtc fortitnt, .tfttc Ximbtrti Som, fia ^anS 
Sibl StonbpunK, tnbnu m ifcebnlig @rinbting. Slltn ogfoo 
fnni pcaftiff Scegt {fablt bon |!g tn ubbnbt og btlbig Siitfombtb. 
■&<m [Oabfpurgtta af 6t>nftian btn fjtibt og bane Søn, btn ub> 
Vdlgtt Aongf 6btiRtan ; bm føt^t btbanbltbe ^an i ban' |ib{it 
®!)gbom. 3 SSagnattrnr« og be frtmmtbt Stfanbttrt ^ufe tic« 
banfnatttn fjnbtt Jgfciilip ; [igefom btn br»i^ og ntangtflbigtn 
bonntb« SRanbS iDmgang isrigrn bits føgt i bt b^itrt Xrtbft. 

Sttlimbt, fom SiBsrm fdo btmterltt i gactaCttt til |tt 
fsrjlf antigVilTifCt ®(tift Fasti danici, forf(omm» nwitgt voD' 286 Sttloiiff. Dit SBontiJ Sortf. dif t. norb. Olbflnbinm. 

'ptligl at foc^aof , btWTlunbt in Sag« , mA aVbttht 9t<vi< «S 
imb b€, tn UntiHcfittt6[iRet og Xtfrtfor QtnfFftorii pooliflstnbt 
mangr^oaiibt , brn 2tb tilbiFté t^cbtfulbt Socntningn, findir 
faat Sfitiafttb og £ti|I til at bffattt ps mtb Xing, brt laat Jaa 
[i^gt lAtn ^c ^ant ^ootblhtbttr og for fiairt rd'ntCijie J[a(b. 
!DI(R ^an ttl|taa«t «tb fammt Sfitig^. at ^n fta ^n fn|ie 
Ungbom af daobf, meb tn Icufiibt 2fnUte<ft, folt |Tg tittnt!f<ii 

' af bf fctbtntlattbPt &lbmtnbn 09 bm notbi^t f oitib j at- ^n i 
lang Xiti, i(lf fsc at opftabc fnn Sot^ttir, mm fbc at ftnbc 
^fpnNIft fra trcettmbt Sptltt, tHOb« fogt at ftafft ^g Aunb> 
fbibtt (KTOm; at ban htrfu.pao ffitifnr, b^fint Simntr og*^(4 
bt.etoct fltbfe f>atibt fiavt jDpmsrtfomfifbtit ^tnombt poa ^ixA 
brt i bfant ^mpmit t>dr at loti rD» at n^otbt. ^t nu SiBortn 
bm^tttbt bfn , nttnnnt Vbgang ^anf Stilling foni itt^t gas ^oift 
til fRtgttt ^i»rfit, faa»I I {)DMbfIobm font i ^toeinbrrmc, 
fat at titftrbC^i ^n S)nbling<tilbøit[ig()ttp; btreni eil bn i bit 
gølgtnbt ligffaalibtt mangl« Ublobtlftt af iram felB, -fom om b* 
tta^gt CiHnutttriRgrr, b«c ittt (iiCbtn fra dim Aant til^ 
fym'. Cg paa ben- Wttobt tm ba Wotmt mtbidnfli @twbium 
llgrt, at I^aM flaatt i in caufal SoibinbilTt mrb Mn* 83irtfom* 
Ijtb i rt anbrt 4'<ncs'nt S^g« bt notbiftt Slbfagrr; mO {jnifpn 
til tflfilU lit gtf barn moal&t fom %Utt unbtc ligntnlx Sbtfwlb, 
at iDm|IirnbigI)rbfn» fmtt fym bpbtn tnb i btttt npt og opi 
linbcligm ^atti fmmnfbt Sag« mb ban ftio i {Brgfinbrifrn bavbc 
^ttVt i ®lnbe>. - iDnmt ^ant n^t S)lTrfornI)tb omfattrbt bm not>- 
b'iftt Ztåtaeltiit, brn gamlf illanb^ og ben gaml« banfb Htf 
rotuc. Set (nfitin af bi«f( OSrfne af bit norbi^ Clbftubimn, 
t)i([t vi btttagti ^anl Øt^abtifit fac^Itt. 

>} Epitalie I. p. 858, 410.' 3 gortalMI- til Ltxieen ranieam 
ffgcrban, at (an .Jnitiitetuetrogatumajorum" bUBbc [flgt fig cfttC bt ' 
n»b(^ Clbfagtt. — ■) „Qna tanpatat Re ■'« oltiMi itlud Jntl- 
giutatfiM obriputrH ntare, nei'eio; pcrtum non video. Altm j'wta 
tit, itttrt MT« etetdtrti," pttv bort 1626 ti( fB*Tt. Jtmbfn. J^. 
■ I.p.S». 

■ DjIreobvGoO^le SSf rlauff. JMc aBormé ScrtJ. af b. atib. Ctlbftu^nm. 'ISI 

I. Worme tttc^MlogitZr Stbeiber. . ^ 

1. 
^fiBnM b«r finfert Øpor til, o( fl.t( Dprftrf og SInbete 
af SvtTratlanbtta ^jfforir od i brt 161« TCarfiunbrcbt ffJctnlttf 
{nntnsrtnc af bin norbiflt jDlbrib en t>i< @rat af Opmffrtrom* 
^, ia mbcg ^lubf i Stnbt at bringe fndbanne tiC offentlig 
jtanftllab', nar bft bog fnft i »fgpnbelfen of bet Vipt Tlartifin. 
brebe, Dtb ISorm« DprnunCting, 3nbfl!>be[fe og Befb'abelfer, at 
bet for XfODir tanfttt paa at giott benne JtlaSft af f)ifivifft Jtil« 
btr titgangdig. $etom foretomme be føifieSSint adertbrt Jfaitt 
1619. en (dtdnfl ^rajl. Bertel Anubfen Xquiloniu«, Søifattrr 
nf nogtt ubrlpbeligr (atinpe SQtrt og eii fmagtet batt|( ^otllf, 
fAlbt o^\aA. paa at brfCiarttgt ftg mtb gabttnt(anbet4 .fjtllotif'. 
^mu 3Ranb Men af 93»m opmuntret til vt famCe 3RinM> 
morhr af ben ban^^ Clbtib, ifat ^nfcripttonet , faaoti ntnifFt 
fom anbci, og er^olbt af ^am abftiOigt bib^øcenbr mebberit". 
.9Ren dit dtub fian t>'n>tb ubrettebt, Wc, at \>an foranlebigebt < 
ben forfil ttpftt @amling af banftt ((irllanb^O Snraiptioner, 
bfanbt ^btlfe bog ingen meb Sluntr*, og at (»n i 3(arrt 1623, 

') 3of. gorp.Ub(oft til ben norb. Xrd)(tolofliefl4>ift- i Bort Sabrrae! 
[anb iobtU D. aBorml Sib, i Stonbin. Eitt. eelff. Sh. 1807. I. 
S. 42 fø. — ') 3 ban* Horoffi Afanef, lio>. 1613. 8. flger Jon 
65. 1, al ^ané 4»> ftnw ad patriæ hutariai tcrlbtnda: — ') o; 
formfi Spittota I. p. 43-90. — *) Laarentii Aaeroi hierip- 
titmum Selandieamm Dania Aaligrapha, i'n fint adjimcta Bert. 
CamUi'de Moaamentit Antiqait Fpiilola. Hof am, typii Gtorgii 
nanttmh. 1621. 8. 9 Xtl. gorffltfecen, uben aoioi ben fammi 
iæiTitt Slelfen' Htftxaai, ber 1624 nar ^taft i.^tUti^b i a^lcfinfl, 
(SSu^mt eamlinger 1 £8.. 1,$. SS. 12ti) bat ttbiceret |it (nu meget 
jieline) efcint til Sontfleten Cbc. griifl tiC Jtragtrup. 3 Jottalen 
lieti ^n, at Snb^cterRe paa en Kcifc, ^an fat fin $el&tcb< Sfi^lb 
^avbe gioit, bleee famicbc eftet Dpnuintilng af fficctel Ænubfen. Denntt 
Sne inbe^olbrt abfTiUigt ungtigt og ubeCipbetigt om bet trirøgtvclbpe, - " 
jellingDle og fien^altfe SKonument og oRitoIet fKcbbeCcIfcT af SSonn. 
Xfbttte JSrro, (om ^et et bateret 8 <SaL 3an. 1618, foctf ommer Se: 
g^elfen, unbei Siate 9 Cai. 9Iot>. 1619, i Worvtii Siv '• P- *^ 

LKjwéJbvCoo^le 388 Strlauff. DU 'mmi S^nj* of t- norb. Olbfltitiiiiin. 

i^n fangtlig fitrfalittg ni^ omtnn^ i Gtaant, 4>o''°<tl> ^å 
Sltting for ut Dpføa* og copittt Runiinbffritittr, ^oilfe fyin igint 
' mrtbtritt ^nn>. Stis wbtbt Iran tn faaban UIpnbigEirt) om 
bnint QHtnlhnb, og tn foQ total fplimgif af Jlittit, at tnim 
pod ingin SRoobt tan bdlogt , at ^n tttt, tfttc flt Soifett, (em 
lit at ubgiM nogd Sfciot inntt. 

e, Xxubfflrt anCtqvorifte Stfirt ton, foc evcigt, antagrf at 
tflm ftaatt i S<>'t>'i>brifr tnrii Sltfctititrt til bt bm^t eg ncrfh 
»llloppft af iltt Vagufi 1622, bDtlIrt, fom tt ^ootbattfiprh 
i wr ^^tnloSi" ^iftotit Ijrr fnjlrjjattf) ocblpbmbt aftrpltrt^. 
„Sil Sifptrnr ubi j&anmarf og !Rotge Vntitftittttt mrmitthtt'. 

Si 6I)ri|liaii [V rtc. bfb( &n og oiU« at 3 tbirf muffisftc 
gitb atiMRbn, aintgnt ubi .Sbfrt Ctigt at opføgr og antegne 
aStjIag« JfntiqDittttr og Cocuitmitn tftn mtbfølgmbt goitrgtKb 
fr< 3>ibboIb , og at 3 faaboRiit mib S'ib tabn optrgnt 09 nb 
gang tnbtn ^aafh ferfifomtnrnbif ubi tiott (Sanctllit labn inb' 
I(W». ^afn. 11 3fug. 1622." 

Somgnrlfm, btt ubtn Xoinl tr opfat af SBorm f'lDt inbbtfatttr 
.^Igtnbe fic ^nttn: 

„1. etat fotfocrt i QapittCftI ](c(f)iwT i}W)b for docu- 
menta hiatorica manuacripta bet ubi ert, 0^ ^ib fmnfKHe* 
i (SanceQiet. 

„2. {loe aOt lorbe tERcenb i beret Stifter farbrle« QteijKtge, 
- faa og i)0< Jtittetnr ingen unbtctagen , ivtH documenta an- 
tiqua histoiira be i)aon, og mob Stnutfol (benntm fom brt 
tilfwnc at tilffitfe«) ^ib foiffiftt«. 

„3. &tat aUt !RuneBog|{at>er prtene (det i ®t(en, ^tle eler 
€Slpf(eT, eder Xt« ub^ugne, eHet poA aRetalbeftet , og foobanne 

»> iSort. til iWoBiuii. danica. — •) Suf. gorf*. aemtertiifngrt C 
Knlctnbiø af bro , ai U »otMfCt Otbragtrt Samling og OpbrMdas 
ntVfattt eonmi«ftaa. (1808) e, a Xt man f Timmaxt ^ax paaCtnift 
eomtfna og OpbeMtfng af OittibCmonitmtntfl; { abfffUiat Kav. fn i 
ewttla, n Umittht f. «(. €S. 13. — •) Qt, ligefom ligntnbc ^ 
mebbcelH »rttimeiiter, ubfTrrott af ConteltrereglthaBterw. > SBttfanff. C((!Sorm«SortJ. of knort. OlbfittM'unt. 389 

epT^rt, og imb Znti^ntl^n (wi bf ret at fttAt, og ni tifltig 
nøiagiis Xf^ft af brntitm t>ib fbiffiHrt , eg ' («n einrammta 
mrb JttitM ifaa Gttntnt bfbf) bnigrt eg flbtn aftt^ntt, og $teBi 
Ptn(^Dg 9)ni^tcnt fotthcggrt mrt al gEib ftror b(»m al fnfon, 
og rabdig SSftbbtn til SSfr^Mrnc fnmjEirfr, fom flnv ffal Ott 
i^i SonuKitt inb^fft. 

4. XQt Soct^ndfri jMO ti«j< nlathnibua j ^c Øogn 
bnrttrt (/ff loeantm antiqaitate vel erigine, de præliU, 
tHcaUa, om StHti^bf og bnfl fbrmttate Tim\a%n og S^tob« 
ningrc, og att ^oM til CAoro^a/iAiam (an titnr. 

5. XOt Caleadaria runiea |»a Xnt« bg fDtrt. 

'6. Xlt . 6»i< -S(tcr|ltt fotbtM (/e antiquitatibua, modo 
numenmdi runico, tteUarum nomhtibut, antiguit ritt- 
bus, Dg alt IjtH fom (an time til w»t< -banftt hiatoriat at 
«nobft( og antiguitatet gentu noatræ ot btbuuct. 3ttm 
(2f ntoneta, ponderibaa Sf menatiria antiqui« tam liqui- 
dårum qu<un aridorum; itrm pannorum, viarutn. {wU> 
Ut alt for btmtlbtt til ^oafft ^tb i Qantdtift ftuOt Itwn6. 

Sil Sifpettu 1 ®i(Saiib, &aant, ^igtn, fltibt, ](ac6tui«, 
SUotg, SStnbtlboe, iDpflo, Gtaudrtgn, iBtrgtn, XdTonbbirm." 
S>* Mb btttt ntfaipt foroRltbtgtbc SRbbitttningfv fta vtb* 
fomnupbt ®fi|{ljg( inbftnbtrt (ftrt^itanbra i itbtt af 3famu 
1623 ti( 1626, og af brm Mr b«t atæiorm fmK« b(«(tttbe bt 
t)igHg|)f iStfuItat« i 'fine Momtmenta Danica. ](t be bttvbm 
ttnbntibfR' iobe^lbt abfEiQIgi itH uintrtrtfnntt 9Rtbbt(t[ftc om 
popifiiflt AiCbrt, golttfiian m. m., (oit trfacrt af noglt ibtaabt 
ban, fom ntbmi ^aort i Ctigtital tKn Siiract, f. ^r- bt ftm^t/ 
faaufltf loffanbfEt og btrgniflti. 91og[t af bt iDfifnbrtbt unb* 

*} Rodit af bjer« nt trpttt trtractt>t!( 1 ØuignM eam(. ttl bonft 

filt. I ». 2 <$. e. IS ft. 6. S7 r^t-2 .«. es. 32 fg. h b. s - 

<&. es. 54, 215. . !bt 1624 inbftnbtf aftttHtninen om Sueirtb'mb i 
Collanb tn intttento mtbbftltc i tt ®(olflprogram fot CbenTc ®tol( 
181 i uf 9)rof. arojd. Sof. goif.'d Stmacfninati 1 Xnlfbiring af Xntiqe. 
Coranitifioiune. lO-lB. »Eom moMog Hflotnbt fwWitt^ft fft 
MoHuntenta Danica p. 489. 

- " Coogle S90 ^rlonf. Cif Wmat ^tt\. of b. ner». C^binaL 

'fvlbtf tlj ttxinuA n»b, at tt ofbvbf (anatlEat ^iøorioacop^, 
røthE, X1113 09 Sniu|Tnu8 ^atibt „labft føat f Sapttitt, i it(e> 
fttrt, Xi[!(t og ^Mn ^tiitgaatbe, ^mc bt nostl tunbe pnbt, 
fem lunh tUnt til btrrf ^iftocifff Øttiftft*, ^oocfcr be nu in* 
M af Kigtigdtb (aobt nt fctmfnibf." Com umtbbtlbart fbratu 
Itbtgtt Mb S!acm< runologi|(t Unbetfestlftc (an man anfw 
etvtningfn af fflgtnbt OttfaJpt, bal. Xntvet|(ot> btn 23bt 3mtt 
1625, til IBiflopiiRi i IfatboTj, M. t^tifiin ^»n(en, ha 
ftnnt ^ fontommn branbt bent, fem mtbbtrltc SSonn Sibrog 
til ^oirt WtommmUt*. 

„etiriøian IV m. SBibtt, at rfttrfom 3 tilfbm tn X<t»b 
^owi fetfotbigtt ewt Ven\>elbot Qii(t, ba bibt Bi Sber, og 
mabisll brgtm, at 3 nu ni CanMovU øver ganft« O^rli 
Ian& Biibt forfOTblse, ^vembi aSt ^fmbct, Segnir, epcfrtn 
«g Jtisbfffbtr ^u{be inbfnrC, og faafttmt offt Sogntr brrpoa JKt 
tunbt Jfaat Stam . at ^ ba btnnrm paa tn faibf M mib^lgnibc 
gortfgnttff og.ffltgiftrt lab« forfattt. Ub| lige SSoabe, at 3 
«fttc mibfølstnbt %iItbRfng fgfntltg og t)t«f( Ubffttft tffliitt øg 
tiiA fbtbnligftt ^(mftiHn af aUt Ttuneftcifter/ fem finbrt 
,ffunb( DWr ganfb SpKanb." 

fflltn « tnbnu. mtw fcehjbmbt Sttring af ben Sntcrrtf« fn 
tt fftbttmCaobftt iDlbfegtT, btt IpIFebt« SBotm at etettc ^' 
ØtrgintRgflt, vat beg bit, fM fESaantbfT btttfter, (rom ftiv ' 
piftlngt« J&Dottt, dt fotttagt pg tn runotegilf Sfetfi i gabnu« 
[anbtf. ^n mobtog i btn Ifnltbning tt Jtongtbttu uf ftU 
fltnbe Snb^olb: 

„@^ii|iian IV. 8. ®. @. 2. SI b^ Sbtt eg niabigp 
eilbt, at 3 nltccebtr« etttig^rb rfteiL at amniff^E ubi 9ti< 
flrt, &W)t Bogm Jtiitiemotiumetiter fon w«t at ffnbe wtrt" 
bonflt .^iftocjn antr«eff<i:bt, og at 3 btnntm mtb al Slib op* 
trgntt og labtt a^tbft, til i^oilftn Sbrrø fRtift« Sornebanbtb Si 

*) etmnlninarT ttc. ®. li. — ■) Liutralura nuiUa{l3b. 1636) 
V- SI* Monuatnitt Baniea p. 296. Warmii ^p, h g. 463. - SBeriouf. 0I< SBormé Sorfj. &ib. norb. CIMIutxutn. 291 

{Rnttfrneftftnt Ufaht ^<mr,- @ber 9tn%t U tabt ierommt. iDn* 
mtb rtc. Yntoor^u btn 17b«' Stttmbn i62S." 

^v(A ^mfisttn vat mfb ^tfttaningen af bWff 3Iunnnanii> . 
Riftittt, ftrt tiDigt af ttn -omtaRt S9tfi)Im9 4il g{(iilutu|ktnr, 
<xf famnit £dto, fooUM Ifbtnbt: „G^iftlon fS. ®. t. S3l 
tAt Sbn i>$ bilbi, at 3 mib Aobbtrllitfrrtn (lonbffi:, at (an, 
^tiM gatnit Kvnemonumcntft ^ ubl ffiigtt funbnt tcc tan 
finbM fan, f(nn'S3otrt. Zhmlb $i(him ontriiiffr, ubi Jtebbrr 
Utt^iØrr. SatnmtMrt tfttiftm £)4 Siflttia ^abttlig og dailaib 
Dr. (DU tVoctti fr fbrotbtittat tiift om ^ ubi ERigtt, ^Di6 
Ttnncmonumttitcc tan finbt<y at qitfgnt og lobt afribft, at 
3 ^nntm tit fommt Sttifc mtb Sactpmflt gine Sotlaø." 

]Ott tr ttft at fomtobt, at betint fXtife noatti[inbc n (em*, 
men f Stanb ffte m fan ubfhaft ${(in'. JDin ufKlbige SJtn* ' 
bins, Stttiin md) Xrifntn tog i noftt ICoi, mnattt natutligeitt 
i btnne ^cnfnnbt {aggt bttpbf ligt ^inbttngrr j Stien; og {Rigrtt. ' 
Sinancet fpnrt at f)avt mobfol lig faabannt Ubgifttt font 2)iat> 
ptngt for fn nif' xbt ^ntiqMt og ^nocat for tn Jtobbttfiifftr. 
ffiJorm, Ijof* mtbicinftt ^tatW Otl fyUn ittt gebt (lartt lobtt 
fig forct.c nrtb faa oibttofttgt antiqvactfft QtimficmXr neitbft 
ta meb. Mb egen Sfttrfocftning >g UrAtti ^iilp, at famit 
19{untinb{Ciifttt nll(»cgne fta i btgg« Sftigtmt', og for wrigt 
opptbie tn for {ligt goretflgni&tt6 gctmmt guniligt« SEibSpunft. , 
Senite (om f»T|i tfltr J8 Xnr« gorteb; og o" 5*«^ ^<'n t 
btnne longe Xib moattt eate glab ijrb at faat bragt fev ?p[(t af - 
fint ©amtingrt, 6((iob i ft J5at cnfdtt !9IonoflMi)f)i« og i JRt. 
fnljottt af (»n« ©Vanffninatr otott (RuntJIripm i 3ttminb(Iig((e6l ' 

•13mibUttibb[(D(nraaban9{tif( bog pflatanft ti«t; nofllf K« f« f 
Ra(otiect, Iinin: fnft t Xartt I630 3. Stt^idm |IC æcratins at font 
tsøt pfl tn OHtliioatfp Sftift. — •) Dft Diw fomioSfntlig for ffiotm ' 
fllffilftoppen i gpen 1627 r«nbt( dfii, f«m B« ^am afOan«t(Ut tt. 
commrnberft, ub til 9)cfftt«nt , fOT at fsB* ""l Stuniprift. Øu^nrf 
eamlinfin tit bra banfft >&i|i, £. 3 4>* C!. 15. 

!»• 

hjiTvbyCoo^le- 292 SSerlAufT. CicSBormJSortf.afb.ncrb.DIbØtib&im. 

2. 

1628 ubtom SSemrt fttp tai^itolesj^ QftWibt/ ttnbrc 
felgml« SEUd : - ' 

Tuhhtii seu Monununtum StrSetue in Scania enu- 
eleatuM ab Olao Worm li. Bttfnia:, tgpit Sahmonit 
^artorii. Anno 19X8. 4/o. (2 XtI). 

€Som bf t~ førfte Sorfvg ta& tn egqittig S^ffhioKfe eg Sot> 
tlating af et tfocbifE gtuntmonumtnt' , fntxaut bttft €itrift 
tnbnu Spmortfont^tb os -en {faaiMnbe Srtmnmelft. Qogitt txt 
j(te n i^tnfigttn af nanxertnbt Xrbeibe, friliji at sieimnngow 
bf røormfte SorflaTtRgrc i btt infiltr, htnbt bnuit ^t bog 
Vel fociimt (ti UnMagelfe. 2)ni faalalbtt "XnW^i, nsr Mb 
2<nibSb|xn Strn i £)n|t>()(mb i Sfaant, vat Dtngiwt af 6 (lore 
@ttttt, mtb em i SRibten. ^m ben tn« af b!«fe @tme mob 
E»jlen finbt« en 3iib|Irt|^,fom SBocm lii|Ié fnalebe«: 

r-itU : Mt : *[M't\t : Rt\KU : Mhl : ftf tU : 
*iIMt : *ltl\(tMl : hi Mh : H\R : MRKfc : 

Slnbpn^en paa ben onben Øltm fo^ ^on: 
r-IMJ^ : MT :*t\rM = "it^K : WNh : hrt : tM>R rfl':«*. 
§fln< Siorf lating ocet ben f»r(lt Ijb« faalibrC : Fatriciaa 
runicaa haace lileraa acalpi curavit in memoriam Aaurii 
fratria aui: iam kcprea factua est Toro; 0»r 'ben anben : 
Patriciua lapidem hunc »culpendum curavit in memo- 
riam Toronia el Bbonia. 2>e ecefeniligilc %t\\, bet tct tu 
gaaebe i Si^emffiUingtn og Ubtpbningen af bijfe 3nb|fttfter, ^ibs 
lOTC btifro nt ^Drm ^ac gioit et ^fiellatieum ti( it nomen pro- 
' prium, i)ac tnget to abflilK iDrb for tct og rnbttig Icft @Ittt* 
tlingm albtlES urigtig, ©tn tigtiaf" gcrflating of bm Ictnglle 

') efttt RBormt tgm Rotfifdng cai Ui btttt Shift, tee eaa 
Vnltbning til ^anS pnafdlatnbt eranpningci i bt n«tbi{tt Øproft og 
Olbtasei) -Ogerii Her Dånioim p. 97. 

-DjirfobyGoogle Shbfkift, frnngaara af fv^mU, mig fw itogU tba fUttn cf 

m (y>tnp iaxb mrthelt* Qopit : 

rWÅ. : Mt : *NrM : fclM+A : MSI : ftftlR : 
*il\lt : »ltn)>tR : hn : I«! : -mfc : ft+ltp : TftMt : 

cD«/ foni btn i brt gomh ^binobift BoAfproa tifOc Ipb*: 
Fa6ir. let hoggva ronsr |>esBi (fteuar) eftlr Ossur br69iir 
•Inn es {er) norJtr Tud d»ii5r f vfUnga*. 

Og fCå JDanft, ubett ZHoI, faalfMi 

„gobn [06 (uggt bMft Stuner efter )|M^ pn SStobrt, f<iin 
bøbt »Mb poa i tt ®MtDa." 

Xngaombt bntni Snb^ifl, bn i btt J£>ttt itft ^tm ti( 
be »onfCtlist, U1)na blot at btmatlt«, at FaSir k, ^itttt 
SBotm ogfoa ^ea inbffrt, rt 3)Iatib<Rat)n (anateflt tiwb IBtoBer, 
Ø^flct), fom w( fbretommtt i fitc* (RuntinbflFciftet*. Da Ti 
i Stuncinbfftifter , fbm ofttfl, ftal Ittfrt o, k btt at f«mob(, 
at nur |Ia[ Isfrf nor b. f. norOr, mfb UbtCabelfe af bt to ffb|tt - 
Sog^am'. Det tan ba fammcnlignr« mtb bet auitr (i &f[(i> 
f«n?) og vestr (i SBefttc^atiet ?), bei foa effe f«e!ommer paa 
fRaitc(ttne owt ^nfentr, btc ere bdbc 1 frrmmcbi Qqnt. Sftec 
benne Strtning forefomma ^er ba Intet om nogm X^otb. €Saa> 
(iM [ape SBotm nemlig Ccbrt danltr, og antog ^m for otoatt 
ibentifC mtb en vi< X^orb , btn ^ftt d)t\^t SRotib af 3!^ott> 
SAagttn, fom, ifelgt gomle golftrogn, fbilbe ligge btgiaut t 
J^eieit, ^oc ftifttt og' battret Softe(Io{Iec , og eftei !fflorm< 
SRrning ^H IttKt i Slutningen af bet Ilte TCot^unbrcbe. Vlt 
bette be|Ipc(tbee btb ben CmØctttbig^eb , at ^eitn laai iaa m 

') St Sin! til b«nnt TjgtJgtTt 8<E(nins fDtttommeT aHntte i 6I{«> 
frorg« Samlingat til etaaat« >&ift o* SJeffr. 3 ■&. 0. 586. — •> 
(Si foraiobentlia Fadt, Fair, For, j gotte^nelFen paa ^'etr^'Knavnt t 
9IuntinbffEJrtn , bag Verciil Ubgoot af Herrantii ok Bowuoga. — 
■) ^aa en fotnff nuneftten (BauUl Wi. 88) foitlomm«« Ntutniar . 
b> f. KortinKcnb, .ObyGOOijlC Sd4 æ^Iduff. Ole VivtM %cttU «f ». ttort. MbthAJum. 

iøninb, fem fra VrirMtib fytVbt fålrnt bt» Z(Mt1k SaniRO, 
og anfntrt t»tfoc font (illotifft €Santi^n af SagtrMng, Guf)in, 
eeibtxi' eg Strtf. . Tit eojTødolltr tan Hen fHfttt af tn Xfjorb, 
(oil Tilbn i avtigf angtwe forffrllfs, og at btrmt tm ^m tfnt 
ti( bffl etjl nof gamlt abtligejniott- Slagt, te t og for flg felo 
ittt uTttntlistj ram Cttvnttonumtnttt ofgiwc i btt tingtfte 
tntrt SStefit fec Glaglnrt 3S(be. Crt anføctt {abet fetmobc at 
SBomrt Sortlonng df iMn anbtn torttrt 3nb(Mft l)tSn Uh n 
at flolt |Nu, ^imbt Tnt)r ^tc mnaflft fnactrt tunb« vtett 
SSanbétiaontt S^orb. Stclmob ftiitt SS. tgUiiy bu ^att (i*f ' 
viibt finbc bni fammt Sfiorb fom fna Dfosnr&tmn Mb {»io 
tvf i Sara^ttrfb, ^oié 3nbf(rift f)an fctmltiHtt faaltbtt: 

■»itlJ-. Kihl . WK . MRt) . r\l«itR . TWR . HRT 
eg foifKnte: /» konorem fratria tui Tyconis aasum hoc 
erigi curavil IVaftti, futt autem txrue Téronia fusrea. 

S^tt ^ax røocm o^^ai brgnart in nf (Tnt ti ufabtxinttgt ^\i, 
tmt tumlig, at brgpnbe Satninafii fra bnt uciglise Sibr. Stb 
.Al btgpnbt fra btn ntbttfie Stnie Ccefrt tigtigtte: Nafni risfil 
■tin {lisi eftir Tuka brnl)ur sin han var{» visir tu^r. 
JDtt |Tb|lt Ctb Pat maaffte, ligtfom i brn fbttgaantbi fflunt) 
' inbfCtift [oeffi: t vfktngu, tn» tinr, ifor^t tn sammtI'Sem(etf> 
ning, fid itft tirifttrtt paa Sifiicn", ^DlKtt ogfoa fan giot «i 
SRtnittg, ntmttg faaltbrt: „Olafnt (et — flienbt ftclbtnt focts 

, *) B. btbitmbt bnfor 9t. 9t. 4T..3:aa( SLWi tU Qritbtbolm ft 
ØMft, rom najorum luarum inttrfalatum monumentitni. {iBBt 
monet gollcfasn lunne i((e tanft« fix^antcbiøttit etb ligntnbt aXitroc: 
^aatlftt af Scb i RuntinbfMfin, bragte I SnbintKlft mtb Uifalt 
Omgiedfn. — *) SSrina Mmamcnta Seantntia, I. p. 72; Adm 
flOet Aittwin ir.6, jeo, eu6in*»anm.*ifl.lV. ®. 715. VIL 
CS. 92, 655, eSatbata* ØanUtngar tH @(aane< -frift, oi% Sc^. 3 
^, 6. 939, 386. 4oFi)ianna (ffCtiiftninsci cm banftc abtltmccnb I. 
0. 129, be» etivcaitønilmtnCeC mcb 3QoTtn$ eainins Dg Sortlannfl 
«t fluBtt i Jtobbrt I epitftn fo( ben asottjle Jamiile* ^iftotit. — 
') J>iw. <(« ttrrilorio Bara P. V. p. lå, 

L) j I reob, Google fnrnsntc — toiP aSonHnwn'i trifft bfsiu Cttm tftK Zoti 
pn Scobtr, fem M« wtltt (orfht inm tt Gntea ?}•" Z)rt nuoi ^ 
mctM, at tn 9»fptct af Xu[6^ira i 2t«fnlt, mib fBtmh 
F. N. R. pnM i>aa Qhiftt« fetfttCSibr. fRuntmt ftta U^f 
&tnt en. foa fma«, ot it fun tt( Sleb futnt befit. Z)m> 
mt> n &|md«:>et(nm fbcrftilt i tt ^tift Xiotfnit. 

. Stb bfR bonjh Øtfnntit i enaeOmb $aKt fRoftnftant ti( 
Jtimlnup bm btn (otbt eng(D«nbtt {». epttntmtn brtttnM mtb 
Sonnt ejfcift. 4>o*>'ifM''ttt i bcnXnCtbnins tiog(t9«menf> 
' Ktnget, og (ttrtbt AcgCe Snbwnbinfln ntab bni afSørf. anHanc 
3SCb( af tctifh Sanilitnatint, ffVilU SBorm igitn føgtc at 
^cnbriM, og forandbigtbrt bnwb til m letib eortrfponbtnct 
ntb 6)MlniaRS. 

8. 
2>tt Mttbt otu.Xar, inbtn SBonit igitit frnntnuAtt iwb 
(t Sotfsg i {Rntitfbctolfningtn. @im|Iimbm fbi brttt »or bm i 
^1 ^mtfmibrc ttiarfrlist Æci^esfDdbtiØttnt, (loUtta Si. bti 
tuniubt fooItbtC tfttr btnt bamtmbt Sttb, lua S^ggroflbt 
SoRigaacb, (iMrbfit btn 70 Vot tibligm tm fbftttt fca rs 
^ i liSt Saamb^t, .^oarløt) Sogn; ligtfonl bfii Oflfaa ^or bi> 
^»Ibt bmnt iStttttoatlUi (fttnt btn nogltVar ftntct blee Pfittrt 
lil EBaKee oi} bfcfra tsim i tnbmKtnbt Xiic(mnbnbt tt( .Xtø* 
btn^on. X>tnnt re, fui^n 3tUingt>SRomimtnttt, btn fetfte 
tRunt^SRbflTift, btt nogtnflRbt n brfimbtgiort, pivnbt ubtn t)t< 
bttf gortlating, ntmltg i i5oil. SJuIcdnti &Ui^:' de litaria et 
lingua Getarum «. Gotkorum ^iMgd. Bat. 1507. 8. p. 
45) tftec 3Sibbcl((rt af btn ingtlllt Stfanbt titb SttbtriC btn 
2btRj ^of, ?Qm. .gtcatrt, fom 1588 b<iobt~btrtrt9nonamtttttt 
>3 bttaf tTl)olbt'(n 3(fprift af 7r. J^itftlb. . Xambt 1621 ^avbc 

'),3' b(t iSbt Xatljunbtebf fDrefonmict (n i8i(fop 9laone Stnftn i 
C»tBf(i jDonfft aBogaiin 111. ©. W7, 261. —- *) »(apnbdfen af 
Itnnt Corrtfinnbcnu nictibMltet i AfonumeiKa ilaniea p. 169 Tg. og > 
bnftfl, mrt be »rigt mtDtm, btmneritlit iBt(M, t Wonmi Epiiiola - 
P- 433 fg. ■' 

DjIreolvGoO^le 296 srøtrlMfT* £>l(9B«rm<Sort).afb.n»b,0(bjlattiim. 

Cpfcanbff« taabiliseSorflartns i toX Øhestrbtg siMffionn ftO 
Xnirbnins til iuAm ot brtto^tt SVmunitntrti; eg 1624 fcnbtc 
^Rt Sdpnttt QoRtftam Skrift. Scii« til Jtnigeru)> ^m ttnik, 
for dt optagr tn twiftgitant S)r|BriMft, »3 brn^tr giw m 
|Malibttifl(tt SoritOTina Wtr btt. iDrnm Unbrrffsfir* nbtom nu 
1636 cftK jDp^tbrfng af bawnmbi et(n6ntanb ftm Zt^isnObt 
X. Cro^t, f fslsfttbi efrift: ' 

Ola/ WormH de monumento Trggpaldenåi Sjtt- 
ttola ad virutH, genere 4* virtutibut nobOUaimum Du. 
Tgehonem Brahe, Toparekam in Toåtrap ete., Tryg- 
veldiæ Prætidem regium. Hafniæ Uteria MelehiorU 
Maritan. Anno lesø. Mo. (2 Xri.) 

9Bai:m6'Qi)pie af 3id>9riftfn, btc tidigtnttb i/At C^m 
^ n arbifbct i Xtittfnit, ti run for miO«t tnt. SteSniagm 
(t bninwb egfija ^ bigptibt fn b«i itrrttt Sinic og bnbcb, 
fiumd fom^ dA aXtøfw^Mlfe af fltrt Cib/ n Soinmingen i brt 
fyit iWam qUkM urigtig. Z>m xttit gRrntng, ferfaovibt tft 
tt tnutCist at ubbcingt btn, (twttbe ^f. 9Ip«u)), ba Øttntn 
i XocttlSlO Mt bragt tilXiøbtndoen, fornemmellgtn tfttt twt 
Idrbe SpcoggninPtrt ^ref. ,fX46fi gntlarina , i m rgtn UnbtT' 
ftfltCrt, fem tiaigt oWl^i^ Xbffiaigt mtb ^nf^n tU SBorm* 
SntiHitftir cf bettt S^Dnumnrt*. 

4. .- 

mtbfirt SBorm aUeMøiu fra fantbfa« SSatftEafin til ftiw 
tUdnnmmbt Monumenta runica, fwbntbtc '^on paa famint 
2fb rt t^earriif! Dtnt ev» Slunffbi^ni« jDprit^Ift, Utwilling 
og Ste^offmH'' XKrrtbt ^a Xactt 1627 hr btttt foatHbt 
farblgt, at ^ tunbt fetibi btt, bttl« « fuOifltrnbig ^onb^ift 
httU i Ubtog til fine Iffirbt fOnm« f og ubm ,fK Xxmmtxt, 
for at inb(»tnte btrrt JDommt og SStmarfnJngfc*. UnagtfEigm 

«) Wom« Spp. J. p. 48. — •) efoBbin. 8ttt. Bflp. «ft, 1809. 
— ■) Ttlt 1823 btgltrtbt b^n af fin ftoibum« Hi^trptl, btn fManbfN 
ytdt) (flbtn SBifcf!) S^rlal' Ohilrftn , Opt^tningn btfongaotiibt. 
Ppp. f. p. 97, — *} Epiitalæ I. p. 1S6, 14J, 147, 165, 299, aScrlonff. £>!( 99orm< ^mt]. of b. norb. &n|liibiuiii. 297 

mu Sorfrt oltTdQ ^( tninbrt i SittbntMfo vtb at (mltut 
fMtangi i Serfdttrmts ^»(t! fKøntt btttt ramtlig iKe nat 
^atf Sfpfb, ttifn gaflet af Omfianbiab'brtiu. Z)m 'wb Jtriøni 
foriurfagtbe Stib^ttnfning' of al ^attbtl og Semmuatcatten, ^ 
^M S^tftrt), 03 tnbtlia ocre gottceggnrf Uoidif , Stotig^tb eg 
Ufamnim^tb oat bit, rem i faa mangf Kac bolbt bet titbast, at 
Cot^tmi ft[t) nafhn mMnieltbe om, nogntflitbt at ftt btt biogt 
fn^^tt'. - Sit^nbtt af Ctl^nbtrt oaSttwift, maatt« ^oti etibt* 
lia tos* bnt IBeflutnina fdo at fbrlvgsf btt, ubtn at agtt b(t 
mutligt Xob , ^opittte og Xtcefnitttt« Sft^b og btn ritige TLft 
fdfiiing ' {untM ubfttttr b^un for*. Gammt Xor, fom SStptii 
Klfhi oMt SrpggntCbtiSRettunrnttt, ubfom ba 

iU\MA M» J9a»foa titeriUura antiqutitima, valgo 
Gathica 4iota, lud rwidita opera Ol ai Wormii J}. 
Madieinee in- Academia Hafnienti Pro/eaaor. P. Cut ae- 
eeaait de priæa Banorvm Poeai Diaaertatio. Hafniæ, 
tgpU Melehioria Martsø. 1636. 4ro {Zfå Sibec forubra 
ZM, Æ>tbkatton til ffantflti e^ti^ %xiH ti{ Jtcugmip, get> 
tati> 3€ct6MT« og Stalin). 

. Sotf. lign f((b €5. 174, at bittt BSoif n bItM til i ft 
btt Xibfrnm, mtfttm mangtboantx og btfwtrlig« fligt' 'g 
(EmbdrtfomttifngtT. SOntxi mao biSigtn togte .^enftin Mb bitS 
IBcbtmmtlfr. gotf. ^r emttmt praflmt olt, bvob bAX poa 

S53, 5!)4, XiC fin larbt Cen og StiUber Xtnerim 3Dnffn { 3«Ianb 
f(n*t( ^an 1629 n Xffftift, fem b(nnf fmlitf tilbagt nwb noflle So 
nratninger 0'&- 3<io-iO) blanbt anbct ogfaa ombintnbnu ufotflartbc 
ScRagctftKii, bODitil, bet k bffpnbctEfgt, otKBotm intet -fofpn bat 
tagtC i fine Afonumeiita Danica. Cgfoa btn l(ttbe<Xnet&anbti;-&en> - 
, ta eptlmann fK 1630 en Xffftift, i l)DilI(n antrtning fian mebbtdte 
S. fim Santa om et^inologicn af Crbet Kunct, fom dw uMAte 
af bet angt[fatt|I< 171te, geryDo, (nyiterfun). 

1) JSIi^. /. p. 61, 163, 410, 427, 441. Sn fif&en^aonil asogi 
(nnlilei bruatt, Xaitt fax fBctrtct ubCiitn, btt JCunftertb at Eabe btt 
inbffn fom alltiebe abtommtt, i btn ^ipitgftt aXtfrtcalalos foE Wti- 
6atli j I aSrtftn 1635, fot at erfare om btt silbe Uibt efterfpurgt | 
fimmtftcbl e. 166-67. — ■) Epp. I p, 173, 325, 480, 613, 619. 398 1Sfrt«ttff'>'OItS9»m<.8ortj.afMiorb.£)lDfli^tit. 

bm Z^, t 1)mt StiOIng og i tt {fog, Ifm ^|l f en miton* 

Vitft (Mbf fetgpnbt ot ttxtt rom SlnfaEingtfag , funbt prafhu;. 
^b fwi (hi tuhntt dMira^m afiiltmcMibf iIRDtiuni(nl(t ni 
bft^It trnimtlig paaltbtlijit. Sfølsf rt^inctp, fom i Unbttf«« 
gtlfm om m' JDtonumnitalffriftt Safra tnaatit twrc btt rig« 
tig|b, toinrti« fym fig fstfEHtt Xlp^abttn efttt m eUec flrte 

' lom bilKnbtt Snbfftiftrt i ^va ^tosinbl af bt botiff > notlEt 
etat«-; tt fltUanbfl, ftre fn tt^rt of bt jpb^ Gtift«, et 
fhattff, (t suOonblC, 09 tt fat f)\>ttt af bf fin mxfk &tifttt 

. {€. 68).. enbtlis mfnttt nog(t Xlp^tttc, for fy^t f)ta hM 
(oobt pttfenlis ^itmmtl, og ^oilft fym btrfot Uh tiDogbe bm 
QffltigEjrb fom ^tm: »rmli^ tt tnrttbettt af bm aolborgffc Øu 
fop S^tijltR ^atirrnj (t fom' fCfilbtt« £}f)>aMmanbm til ben 
faafatbte QuSmifk ^^^pot^f' ^i*^ $t»rftR, 'fitet^ pat 
fRen; tt ubftttwt af tn noiffepMobtic 1^ mtbbnCt af Bifbppm 
t Ktrpa, Wtlt $aafCt, og tnbrtig tt af m gottOT))f( Sib* 
liotf^tar (fbtmobrntrig ^tnril Sinbtnbrog 1610 — 42) nubbrclt, 
fom SS. fdb fi)cmobebe at grunbe fTg pae flttoigflt 3nbflnft(c 
(@. 51— -52), Zt dan. for eSammttiltgntttg« Cfpfb, oppiCCtt btt 
f|[|^t(anfft, SRatcomonnipt bg' fbc« t^bft Xlp^bettt/ tunbt i 
fig ftiv tMttf i)a«ftnbt; mtn albrM uf)itl«tiil (tnfntr ^n btm 
Ulibtt fRubriftn titeræ Danicæ (6. 42 fg.) ^fittigt n an> 
fnt af btn jeianbftt ®(a[ba, bg tt (nu tabt?) itCanbff Sfgt om 
Runemtt iStnceoncEfe tt af tn Soocobtr i UniDerfTtetJbibtiot^dt 
mtbbttlt tntb doniintntat'. Ubfnllg* QUtbbtltlftc ^aw< af Zm. 
Sonftn om bt fotffitUigt f 3tlanb (itnbte (unjtige, tilbttU tatf 
giflt, Slutitf^IpI^abtttr {&. 87 fg, G. 100-1), mtn ^illc nu 
' maat benpttt« mtb mfgtn Xi'itit'. 

■} 6. lOo. Qtiqlm Dftnjft mtb OBcrrtttttlfe eg Knmattalngtc 
i eilmm Gbtc brutrc^c ffuntn , S. 346^3, iwi btt btnfntt til brt 
ISbi Jtorbuntwbfi tntntttd ubin a»iol altw. ^ ») aof-BnjniuIf. 
fen Periculum rtaiologieam p. 134 fg , ^Mt ab^iKtgt bibbntnbt mtb: 
btlt* af «lbte og npm ifknbflt 4>aflnbfftift« , bti j btt '&t[t. fttni' 
mtr OMTtcni mcb IBocra. 

' Digiiis-jbyGoo^le ■ SBcri«nff. Cr<3BeRn<3o(tj.af».ii»rb.OI»|hibiani. 299 

fRotnttiflni ftgft ^etfattttm at gjimt (In LUeratura Danita 
foa btftmtit i UMonbtt fom tnudigt, fot ot nfan SnntnuM 
iDemme oni 6«n* Stttdnbling uf rn albrlrt np SwnftanI), eg 
at inbfumtt Srinitilitingn til SSrug Hb m nti UbsoMt. 3f(n 
giedM fym bog SXfgntng pu faabanttf fta fint [art* ttbiiAfIt 
JBrtimc f. ^. {Br^oinlf '€!wttbf(n, uf \itm\ 4an ogriiA n^M 
objpRiat^, nm b(t mffte bog ferff, tfttm Sdifrt« onbtn UbsaM 
NI (ommcti foc E^ft'- 2)'* t*«"^* nrmUg iftt langt fat brt 
Bifbib, ^McmrbiBo9«n Mn« niobtagft 1^ og i Ublonbtt, ffioim* 
fpttfaltt ®tubtn og bni tKlbtgt XfTotnfns giorbc nt npr UbgoM 
faoabt mfblig og muiltg. 3inibltrtib mebtt bn bog ftibnuBan* 
Iblig^bn fra ^eclteggmn* Cibf*; maa|tK fiicbi SS. uil^ ^tw 
ben ubgjort I $olio>9ennat Ifgtfom (»an* Fa««* og Monummita. 
%øl^ tfttt iS Vart S^Isb hm mbrfig bmnt flpt og fongib* 
ttbgow fra ^rrtfm, inA« ^Ignibt XittI; 

Kni-tK. w» Dantea Uteraiura antijuitaima , valgo 
Oothica dicta, Utd redåita opera Olai W«rmii D. 
i^åiemæ in ^caåemia Hi^fitienti Profeasorii P. Cui 
ttcceasit De prisca Dunorum poeti Disaertatio. Editta 
ncumia auctior 4* loeuplétUtr.' Hafnkm, imprimehai 

*} Ct ar b( føTRt OrrmpIaTtr, Ootm \tm.t ti( uManbtt, Dac til 
(ane loTbe Km , QnQdlDtnbtTtn ■&■ Sptlniami, t)><'ttt ieitn foran> 
Mlgtbt en nonnfn uboifling af. nogit tinbiøe ytcronniiDnt, \va n 
anben SnerffanNi BtUc ttQiieec tnedff Cpilnbilft i £^. /. p. 44S, 
449. Ogfaa af btn Istbr banffc eitflt og XntiEjnat 3. Stliotit, Tom 
btnltBfbc fin mrftt aib f StiiKtn, ubbab fian fCg StmaTfninecT) A. 
p. 6S-(i9. Ctn Ittcbe Stfuit Xtb. Jttrt^tr afeau i rt'erti) til 9H)obc 
i X. 1642 rti n»e(t rmigTcnbt jDom cm Sonnd Xtbtibc t „iMntdumliM 
nt IForiRiui — jtgn ban — Ane tpio guod ran Høiiaai ^ AvciMftM 
t giMton nund o proAusrit; de atililate »Jut pentå ttdarei erwdi- 
iM e*(o JtHiieiam; T. Bariholini de VnimnM (Pcrtovii 
1U5.) p. 297. fffr. GSibbrrn« BAlhaeea kittariéa p. SK, Ogi ' 
faa af it bOSflnbfff taibi bln fBttdtt optagtt mib mes't Sifalb. 
(Htnbt Xtogtunblnnt btc Fljigtbf otin bft maabtUat 9)apiit E^- p. 
649, 785. — ») trteroht'ra Dmie«, abfll ttbflOM S. «'. — •) . 
Epp. II. p. 108«, 1056. — «) Epp- II- f>. 1'W, </r. 624. 

Cao^le '300 røtrtouff. Øe3Q*rm<S»nf.dfb.nort).£Mb|tiibhim. 

Makihior Martuin, mft ^ Gtorgii Hatat -»ttmptibuB, 
Jnno lOSI. Fotio. (228 @ibn fotubi'n æittC, CAicatlon 
(bm fammt fom Mb' bm forfi* Ubflaw), goctab/ JSneocrt 
fniit fRfflt^}. 

gwubtn bt'ScragtlfK, bmnt ttbaoH ^ifi eg ^rt ^ mol)« 
togtt, n (t ^Et npt Qopittl tilføitt; nnirfis brt 28bt, fom 
^anbln ism: ..Quo tempon if qua de eauaa apud DamtM 
■ttbrogata éit prUca Uttrafura runiea." SltfultOtft bliMc At 
9lunm» tt Hb Rosit JCon^tbub «t offtojftb« t JCoBinatt/ rom 
eftn^oanbtn «tb br i^ti^i WitfionaltR« SSrfhttbtEfri; tre Comtu 
tf Øcug; bog iftt f« eiutriingm af btt 14bt Xiv^unbrtbr, 
^Ittt btbiftS Mb ffiunrx^oanb^ftft af fifaanftf SoD eg af frt 
bonpt FaetV^; Z>tt Sottttni' at Sturu^^tn f SMTtig ^Ibe 
wm af|(aff(t af JDIaf SiEvtbAning, cfttc £)pfotbriRg af ^wm, 
an^Trt, mm ubtn at SB. fC« fo^ nogen Sm bntU*. jDra 
JDtrl af Sittht, ^o»ri oi moot ftnbt Sorf. utKlbtg^, i anbm font 
i ferftt UbgoM, K i Unbttfø^dftn om ERuntnut iDptinbtlft og 
alb^ !5ntg. ^m antagtc nrnitig, at bt af m TiWtaat (? tfr. 
S. 14, 2bfn Ubg.) 1 .3(|lHi, ffit for |torf{» 2>«(m bannrbt eft« 
^tbraijb fSogflawt, mA ^eilft bt bcrfor ^m naginEig^, o^ 
at b« mtb bf t albflt CStamfotf tn inbfntf j !Rotbm (€. 107, 
109—11). ^ nt bf bntialt blfvnr t^brfbtf af m Fimbnl- 
t;r (0(1 Fimbultfulr, ifclge bt [@. 108) anførtt t(a6fi^ ettbn 
af Havamil og VolnipA'. et|imologi«i ubltbrt (S. 2) af Cibft ' 

') S. elfinte b» in t ban« (fine AroRumenlQp.455 mtbbMit guli 
lonliff Kunfiltbflitft af Kar 1409. — •) fflr sflfaa oW fpe lontift 
øjtnttfoct i 9{ett{|blakt( Xntwen auf bi( S'^'r ob (Sit^fnit BAIio- 
lAeca runica Doafldabie ftQ? 6. S, of SlabtnilK i GiSraellt tkn. 
SBiogoth. 0. SO , ar 3bK i Ødfliini XOfl. aoTbifiibt Ocrt^i^te 6. 
5B2. Stf^nbtdiØt brrfOT, at i^r^njutffen (Perieidum runologieun 
p. 100) anfartr btt fom tt t)t|tacl9 S^actutni fflønbt ban rigtig no( 
i btt r«Iø«ibt &■ 123 cil banr S^ibutitt [nbftcanltt til Runtmel nas 
gifft BiuQ, — ■} Dm btn fanbr^nliat SrtQbning af FimbaKy r og 
Fimbullialr \tt foiticmmcUaui ØMtuitt til 3bft Sul af Stemuob« 
etba. 

DjIreobvGoOgle SBerianff. OIcæDm<3enj.ofb.n»^.01^|lubium. 301 

rends b. t, solens 1; flEonn eg iOttutmHfi foctEorte ^noglpptiif! 
€S. 80'. ^fRunmit i Zlttiiti os af ^tarnrt Strrt »il ^on btoifi 
(e. 106-7) dt ef ^AH f)i»t ERutHinbfftifttT '600 Hm aOni ritft 
Gat[ lun ®ton. Sflan Ian (ttttUgm unbPnlbt , at ^nn poa bm 
Z\b \ammmUmM)t Srtn, ®oi^r, S^brc, Canfft, Z)«rr oø 
eimtctc (@. 23 fsO ; tt btt bog {bet i langt finm 2Jb; li^r* 
IriMt at i)an (€!• 134) antog ERunn t« almiiibdig Soyflrift i 
SNtbbrlaOMTrh , mtn at Z{btn< Xanb ^oobt fottttnt atlt SpnU 
tnina af benne Sftmitut, ihm btn ftaon^f im og rnMte Crb 
i iJlonbfEt Soblcrt naV^. 3(t brt i intrt'af Stboj Stttttt fen* 
(ommtc nsgtt om tt necnunnifC ^Iptubtt, doilftt SBorm (®, 
47, 113) 0% fint (fter ()am p«a Zrit|)tniii XuctoctttI ^M an* 
tttqtt*; og at €S!afba6 Qbfagn om jtong SSalbrmotf (b<n ^at* 
ftttt) Soianbdng »tb fRuntalp^betrt , maa fotpaort mtb mtgtn 

') ^aa rn rigtiøRt Sti øatt bont StniurSptlmanit, fom nblcMc 
Crttt af bet Knariffli:. geryne (msrfen'mn) og CStrpbaninf i Øonf, Tom 
braetc bet t ifoTbjnbrEft mtb btt t^b^t muncn -, €). 9. SU brå 
fnøc Stming b*!^ oøfoo btn Inbrllt af oOt apm {taUeogroiibtr 
aopp <Pateogr<y>i(« •rAMNt 7H. p. 590). — ■) eistfom af Btttn 
juIFftn Perie. raaoiøf. p.6S fg. — ■) eft. Spittota L p. S55. //. 
898. etcpbpniai unbtcbc flg oo«:, at Ingrn af bt Klanb^t Qobictff 
fom frnbt«* b«n(b, »att pttoiw mtb Rimttj /. p. I97i cft, StepA. 
od Simniein p. 5, 17, 33. 3(t Runtnit t ■Swbtnffobtti ftnejtt ))(. 
(iobt lun^t »art brugtt tit at netprloe Banflt , JtongttaHft m. tn. 
Ian maa^tt if(t ubctingtt nitstcS. iDtt antagtt, fct at imnt nogle 
fi)tttintifltt(3tU£t8rit(ltraf3b»t/ (D"*- i« Twnanim ia Svtda anti- 
guitate p. 37. Ej. de mnorum patria ^ origine p. *26, 46) og 
of e^ønine (SortaUn til Snorre I. p. XVII) i tntn bet benitfltej 
eBtt omtoiBltj af arne SDjaflnufen (Vita Sæmundi, foran Øosmunbi 
8bba æora, I. p. XIV) og of S. 3. aborladuS (gott, til «smmbf 
9bba p. XII), pianbt btnnt ppptrligt iaxbt ftntct bog for mig fiat 
pttra btn mobfattt fflening. — *) Xt ©tebct i Triikemii Pi^s- 
graphia gtnnbtT fig pao tn tDtiafoitaaelft, inljit i Srimm« btulfnbt 
Snntn S, 116 fg.^ mtn »at alltnbe tilforn tnbfftt af btn frtnffe 
aobtniti«, { etøneeS« TAcMmnu Sniogotbiett* p. iS. få. ~ -^ 

Digilis^byCOO^Ie 302 SBerJdRff. CIc røorm« gortj. af b. ^or^ OltifhitKuin. , 

3nb|(ranhi[ng< , Ht M fnft f(»6«9eibt btn nvtn Scanpnfus 

Det n I brt rongnatnh btmartrt, at SSocm ircec fta 3<< 
lonb ^ete sint fig ^otA om Øtbcng 03 Oplptningrt tit pn 
Uleratura Danica*. SOItit a(t ^Mb Xnt. 3ottfra, Øtfti. 
€Sombftn, X(). SVuItftii, SHagnuS daffni 09 maaffet giet« 
mfbbttKe Ijfim bibljertnbf/ fpnrf iivfthn at (laet (abtt ffoin 
fafie tt bijticte Stit i {RuiK^ffifit« Vi»\nt, tlltt at ^atw ^iulprt 
^m ^oTt t^be» ^tiR veb Snbftcifttmfe Sectolfning. ^wob 3<i 
tenbnnt ^ebt brtont, {nbtFranftbe f?9 tmcfttil et $ar 8Ini»* 
I dlp^bttn', til btt i QUVaa forrfommfflb« 09 tit fotptOig«, Mb 
S^abitioit epbtvanbc (un|ligf, tilbHH i tnoøift jl&itmrt) ^ammfUt 
fAtti Xtiwbttn, %i»Draf b(c ^t nt ffarpttt Arilit tnb tnt 
3:ib<, til «[ ubbbt b( (Rhite oifl not btd lltutte fctt^i^ilisc 
GItmtmct. Slogtt tilfiobt ^benfjimi^en btrré Uoiben^tb fftxom*; 
onbw togt, foc 'Mt at tomme 1 Snittantt foc Stolbbom, i' 
Bttcnfnins at inblabt fis paa tlosntfom^tl^ aSebbelttfe af bent 
jtunbftab om bnine (Simflimb^i \a fdo bt loEbtflt Stflanbrrt 
faae (tg nebfasrbt til at ^mte be Oplptningtr, man «if!^ af 

. ') flXncTdQi Atimadv. m litt. runicamp. 88. Oriinin ikbtv btutf«^ 
aunni 6> 87. ffirqntulfftn Perimlmn runologicum' p. 138. — 
•)*IB27 "^(0 ban til OSaanuS Olafrin: „Brfant odAuo apad »a* 
' nonumenfa ^lEiiam laxii in$etitpia, guæ diveriatn a valgala 
præ te /erunt Uteratarara, de gua nemiaem adhuc rtperi, gut mt 
erudirct. Ea igitur tibi mitto, ao eoatendo, al, piid de ilt 
ttatuat, proximii tui'i indicare haud graverh . . . Voblt 'facHior 
taulto eiit pattet htc laborj utpote gaibui antigtia jtottra lingna 
adhuc familiarit : tnihi elu» imperitia Temoram crebro n^fleit, ae do- 
ko, 'imo iniror, neminem ex vettratibm hie degcntibut reperlri, 
cttjui opera in hoc negotio utl valcam." £^. /• p. 338. — '■} 
flBebbKlte af X Øonrtn ofl Ztt. ©fuleftii tf«. Banic« p. 44, 52. — 
*) g. ær. anagn. DlafTdH Epp. I. p- 35*, 557-59. Sen omtettt 
abort, ©tultftn Ifal bog baw eft€riabt |Ig (t Wtift de literi* Po' 
tiomm mnicU; F. Jokannæi IHit, tncl.Itt. III. p. 714. erfObtB 
for (in 2ib uiiMtQ latit og gninbtaf J^Tnatim 3øRfn> tilftob: Vt^ra 
Mt, imo ^mu*, gvod^haberi « nottratibui potett di Runieiti 
B^. L p. 297. — *)Epp. I. p. 81S, S91. Lttt. DmiiM p. 84. StrfattfT. OU f&tmt Sortf • of h. not^ OlbfhtMtin. dOi 

bat, fta mrøtt tinnt Jttttwr. CaoMtl Ub Srpn. ØMibfni 
m vi* S«« S3«m^Tbftn, fbnnebcwtis <» Øcnb*, mrbMt f^ 
IfNA fym »ib(l4 otnERttnmifii ()an'faH'i«wt** ">b iH( i btniti 
fmTMBbe at taabfiwcsi b*it, fot fomHtntdg ZcoDibom og oKt* 
^otmbt VOaab, bfnjøtebt IQtbMgtr 3on Qtubraunbrm*, eg nRa* 
ttbt 9tuiiftait.bffabn f« ubMb (ua 3«Iimb mrb ^tnstim 3onrm 
eg btnne^. SFtm at bt iøtonb^ iatM Aunbflab til Steibmt 
n^omtc SogltaD^ift Mr faa jRb^tanttt og mnngtE^^ maa 
tKl fimninnKtijira tiE^iOf« @i(Ibta^(bcn af gamb Suntinoitii* 
mmtK i Stfottb ftle*. 

^. 

SRfbtnS U {Itftt af SSorml at^etologiff* og til bra gaaU« 
imbift SittTOtut im^mbt €Vtlfttf tftR()aanbtn hm ^)t iv\tt, 
takt ^n ti af Øigtt btt ffiatf, Ut fCuIbt ftrttt Xranbftn |»a 
batrt ontt^tuiifft {BDaning, og IfVilttt ^n, fom btt fnftt i fit 
Ølagl, nitb Stit tut&t ^oabf, etlbt m»bf aEminbrlig J3etlt<igt[fr, ftio . 
^ot btm blonbt Suropat ianit, bet mudigt iftt gon^-brtltc 
fym$ 3(i>PutIf(r. af SIuitffFcifttnS iDiuinbdft < fom i ^oné i^iut/ 
(i gitnfotibt fpnbtrl^t, fia 3Qibbt(o&ntni aiminbttig't Qompuli^it 
afbignbc, og fbtn i(f( foc^bt btt Sprog, dwti @[auf(nl af bom 
ubgtww aotpt Xtmih doc fn^tt. jDtttt Kaxl nat ^M 
Monumenta Danica. 

%ta bnt Xib af, qi 3Sotm« anttquri^t Siiiffom^ finll 
btflpnbte, [dgbt ^n ifac an paa at famit SRonummtalinblldf« 
ttr. Z)tt tip6ointalt<t Sirculaitt af Ilt« ?(ugu|t 1622 tit ®ri^ 
Itgbtbtn, om at iribfrnbe antiqoatifit Srrttntngn frn SRigfrnrt 
^c|ltellig( Sgnt^tog fptcirit ^tnfim til btnne XloSft af Clbfagtr/ 

') ^PP- ''■ P- 1041, cfc. hitteratura Danica, 3brn Ubg. 9. 
42. — *) F. Jok<tnntei Hiii eccl. hl. tit. p. 518-19, 593. Wormii 
Bpp. II. p. 1050. jOQfaa SS. OCafftn fqnrt at fyiw taabfpucgt ttnnt 
Vn\on (,Epp. I p. S59l, fom D(b fin 9lctco(trtIfe I Jtiabtnfjaon nHq 
Kn, paa Olbfoflttn« fBi^at , eel ,tno6taget og untitrftattrt af O." 
SQoim; F. Joiasntni* n/.ji. 593. — ■) Epp. II. p. lUO. — *) 
Epp. I. p. 97, 297. It. p. 1010, 14tW, 1090, 1068. 

DjIreobyGoOijlC- 304 røtdduff. OlcgBorméSertj.afb.Rorb. £>(b#Rbi)im. 

D^ fSottn fH« ttgtinbtt til famnI^3ib ot f«ttt (inc Stnntr og 
Sfltmbrrt i iStixtgtlft for flj; fea bt Sttbrt, ^twt^tn C)tn< 
|lffttbi3f)rbcrtK ti tillobt Exim ^tfo at fommri. TUt i Kant 1626 
tcrnftt \)<m {taa m Ubgotit af StuRtmonumtntns ; » Tiat 
ftnm ^obt ^an mn 200 fra bf^g* GRiBtrnf^ j 1636 ootc 
bicft famlrbt i ffF iSegtr, i)«otti( fjan r»bog ^tvnttt , ot 
føir tn fporftbr, mtb gottii^f Snb^fttc, fra @|»nitn, Stan* 
(ttig, 3talim og SngtDanb, bnfom ^aR6 fBrrintr i Ublanbet 
vilbt fmrpnt ^nm mcb bt ^rnebne SRatntalinc*. . 1633 U* 
■ fipnbte f»an at labt aDt btSft fflcKc i Xra, og [mnbt tiKtgt Na 
f«[{t( $TøH i ®tret:Snonummt(t> ; ligtfom ffan og )Kia fammt 
Xtb btg^Rbtf, fra IXTbt 3«ItrnNrt at tnbdfnte £)pltieningtr og Sf 
lanfttittgrc angaambt btrrt SoTtloritig". Sn ^IbficRtbig TtffM^ 
af Manvmenta DanUa fptiri alt 1632 at vart littbbuft 
SBoimt $rantt, ^tof. Øttjibanlut i @om'. SRnt titbna fhttbe 
btt von oon 10 TEat, inbtn bet fylt (unbt (ommt fot {pf«t. 
ttt Ttbtibt af btnne {natur bat naturligbiii tt (D|Hdit %ottt 
tagtnbe, ijvoTtit SEBomiØ rgnt Aroftrt ifb vare tiiprotlHigt <g 
(»bottil tn gorI(tgg(r vfinjtelig silbf ttqwmnit (Ig. 3 Vartt 162?, 
DOMbt f)an brrfot at fctmbring« fbr Sant<Irrtn G^cift. SrlM fft 
gruttbtbt $aab om tongftig Unbttjletttrff, ob^ ^il(m ^n H 
eilbr tunbt vtbbUvt tt @tubium, btr ^tbtU ^obt (ofitt ^om-foa 
mtgHi ^»i« eg Jhtftrengtlfi«. JCcg nor «> foaban ^Ulv, fra ~" 
btt ibfftnllfgel @ibt, unbtr1Rigtt< finoncitat Silftonb tftn btn 

>) EpUtola, I. p. S7, 97. — ■) I^p. I. p. 875. S i>nt Fatti 
Daniei, føm ubtom b. X, bibaM 0, 18 tn Unbetr«a<Ift <"n ahftlU 
ligt, ffluntmonumtntct Hbfomninibt. — *} I^. I-p- 111, cfr. p. 
68, 186. Mft U. p. 628. Cnti 300, rom tian naDnei IX. 1629, 
(€S. 303) n maalitt tn SrijtfdC. tSX'i ft(D, Sootltb« ban bac 
lunnct faae et Sntat af evtt 200 ub, fan man iftt oibt, ba banl 
SKonunifntti i att tun Jota t[( at inbbtfattc jl4Runi(tc, mebminbtc 
(an bat teBiitt fotfHtfligc Xfptifttt, tUtx Oflfaa ubtnlanbffe aSonm 
mtntti mtb i btttt Sntol. — *) E^. II. p. eta. gort. til LUt. 
Dam'ea. — '} Epp. I. p. 141. — >) Epp. t. p, 297 fg. 858 fy, 
') Kiv. '• F- I«- — ') Epp. I. p. SM. 

DjIreobvGoOgle- Serlauf. Olt fortud Sort). Af MloTNCIbffuiHum. 30^ 

(eiftTligt Jtrta, ittt ttt at opnaar. Qiinteicrcn stbtlfO vtl at (fpnbt 
paaUbgiMlfttiM in>in lob SSorra, flionbt ganfli mob (}ait< gobt 
, fRifUtr'ilmtinStti^t til Solilet, foc at unbrrføgt (r fRuni^tm, 
fom fDtmfrtitrt ot o«« opbagtt i 9l«tfj(b(n af ®tubtt(t8tina*j mm 
UnbtTfiøttrlfi tMi dwifm at ocnlt jra Stfgitriirgrn rOrc frd be 
@iott. Slotiiimob tiaobf Si>rniPiartrarbfib;t , fom (ire btiubtn 
vor Mnflfli^l at faae giort^ 1641 alt {o|tet SBoim om 200 
tUbU af ^n6 8omm(*; ogfaa fpnte ^an ftlo at f^aut modtttt 
onpaffc papiret; fort, bft f)tlt Zibiibt Vclbtt (lam fao mtstn 
Scfoltning cg aiibJanotnbclff , ot ^an unbtttibtn miStttivUbt om 
nojftiflnbt ot fJdt bd ub*^. 

Sot at nu \tU alt ^uab ^an fjaobt famift, ((ufbr ^rntigat 
'f<uatMIe|i, mibbfeltt ^an foctletigrø Strpf^niut i @orøt ab^Oigf 
aRonumtnter, fora btnnt fibfit btnvittbi og inbfvctt i ^nmotirniiu 
grnit til Sdjro. Snbdig (pdfbrt bet f)am beg, mtir, fem brt 
f^iKJ, Hb. tgfn 3(n|irangdf( , mb -btb nogmfomEitili Unb(t|t9ti 
Itlff fra ffoitn &ttbn, HU tngiing t»b nogen Soctctggtte !Bt< 
flanb , i Sfatft 16-11 ot (unne Imre fit fflarl til ^JttSfen« ; 09 
i ©lutningt« af ^acK 1642 frabte ()an gireinplat« bttaf tit 
pne S3<nntt-()ii; og i UblanbeC. 

- ■) Epp. I p. 383. 1641 ttavU I)mS <SfttTWia i tSanttlmmbtbtt, 
Sbi- S^omftn ©(^efltb, <^aanbllt(fiel tillaanj^ (b. p. 204-5. — *) 
Epp. I. p. 4!)!l-504. JD(t ^tU fqntC at daoe grunbet |!fl paa rt 
fal^ SiQate. 2)(n falHer^ Suntibrii, fom tx itfhntt i-l^t Sinb 
af XntiqDatijIc Xnnaln og font nu opbevattS i oott SRufeum for Clbi 
faget, Ian bet tHc f^avt tmtt, ba benne te fornmen fca en SiitU, 
temmelig 'lanflt fta ©lubbefisbing. — *) Rpp. II- p. 623, cft. /. 
p. 523. — «) Epp. /. p. 222. — >J Kpp.I.p.iSi, «7. xaeceb* 
1633 ear gan nteteeb 'at benlagge bet alteleS, ib. p- 410. — *) Epp. 
J. p. 71. 3od)um Slioltlen , paa ben Xib ben anferliQfte Sogbantlcr 
i Sieben^non , fom I)dt)t)e bette Swt i Qommidfion , taiUS afSSerm 
foe fJn egenngtligfeeb, Ultienfomfjtb m. m., uagtet l)Qn iIuI^e ftaoe 
1 fotljent noflU tufinbe SUblr. ocb ban« Bftifteti B^ip. /. p. 255, 381, 
290 -- ') goe OJjiempel tit ©tepbaniui i éotee, fom igien meb« 
leelt« barn nogle ret brugbare SBenwerEilinGcr i Epp. I. p. 239 fg.t 306 SJtrlAtif. Cle^onnJ So»j. af i. mtb, CUfntium. 

jDtI ubfcm unbrc følgrabt ittUU' 

Vanicorum M{fnuméntOTum Ltbrt Ses, e »pis- 
afa Antiquitatum tenebria et in Dania ae Norvegia 
»xtantibua Tttderibua eruli ab Olao Worviio, D. Sfe- 
dicinæ in Jcad. Hafn. Profesaore publ, Hafniæ apud 
Joachimum Mottkenium Bibliopotam ibidem primår. Ao. 
' 1613. Folio^. 

' 2!tt(lf)(abrt re fhtffd i Stehin af Simon U ^at, og ^Mt> 
3tiatni» an^aati, rg(nt[ig btt fammt font btt gåmir til Faati, 
jDtbtcation, goitaft, 3iibf)0lb«li(lt033eTr<|}«e inbtast22 eibn; 
Stffctft fdo 526 ØibM. cg !Rfgf|lmt mtb Xz^ftmi^t 16 eibrr. 
SppniH, fDtmobtnilig SBt. ^mtfixa, %xa\v\amt og ^opirrt, 
tn, for bni Zib, upaat(aatligt. tSofltn n (unbfc Iftt fRe* 
wmbii 1642} bfbiotit tit brit JtongfCigt SiinMttt,. dbri^ion 
Sl^omftn et^rflrb, UniUftfrtrttt« patron, cg tit SRtglcanKIftm 
3ufi $ørg, Sanbe i jDtbicattonrn og gortalm emtaUr Socf> 
bm 3l7eie og fBttollnfttg, fian ^asbi maattet onocnbt paa brtte 
Xttiibt, og at ^n fOTlangjI viibt f)<Mt .Mntt »ebt til at o^ 
gitw btt, faafitmt iftt „patronorum benevolenlta" Og bt> 
romtt SarbeC .iDpmuntcingtt i)atibt fetmaatt (lam tt( at ficempc 
mob afle SJonfldigdrbir. 3 btnni ^»nfetnb« nava« %oxi if«t 
mfb Xatntmmtligfirb ben tffbøbt Santtlre Sb^ift- Sni' ofl I**!* 
baocrrmbf C^rifi. Xfiomfin, mrn ont tn tgrntlig UnbrrØotttlfc 
fra nogtn Annt vetnc ^ni) |Tg, i bet nngtftt, tfft tpbrligt^. 

SiKrttt » b«It i 6 SSegrr. Cm føtfte, i 14 (Snpitlcc, 
inbrljolber, fom tt @(ag8 SnblebRtng, in £<itoftm|lit of b< 

cg til 3. bt 8fl"1 8(ibin, et uinb&unbtt (£icml>IaTi „ne OibUope- 
gortfm noilrorum ruditat veitrlt lit irrituif' ib. It. p- BUS. Z>C 
JCnmctrfningfT til SRcnumfntttnt, fom Krn Sonfcn 164'>, (ftec Sn< 
mobning, ffnbte S3. maa bHenrrt »sn forfamiKt lijpih /. p. iM6. 
<) 3il ben ftn|l« !Ott\ af bt SBottnfft iDt^nuRi(ntn forffinbrt Dri: 
ginaltn btantt btt Jtongtligt SlbliotbtM -^aaitbftTlFter. — ') Dmttn 
jibjlc fign ^an i Sotialtn; „conutut patrim ontiquitateM eruendi, 
eoniiliq juvit eoqut rem perduxit, tU icottibu* ^ t]ffi* 
nilidit. . . hæe oomauiiicari potaerint!''' 

A^.oorIc røcrlauff. Ole SBorm j Sortf. af b. non». Ol^pnb(unl. 307 ' 

forflirnf^cJtlaCftr dftDIonumnitfr, Qtovdeir, Cfftrjltber, Øtnn* 
fantingn, Gtimtrrtrc «• ni> 1)9 i bm Xnlibning tn Untwc> 
fødccrt om be tSotnlrf (^uEtu«^ ØtataetirrtPiftt cg abfFiDigt 
SSomnitrT af bntt efftnttiit ia, faufom: Jtongnalj, Kttini 
gana 0. (• Ov a(t opIp{t titb Xrctfntt. Vf flaf^^ Øttbft fra 
bm banjfc ^tbnulb btf!rtw< tfttr ubfvTlijtn btt gamb ii'ut, 
mA m 9>^ofDtct Dttff d'oiaeau, »g £)iinn(b[rtt. 3 btnnt b'I* 
Unfrffføgttft foTtfomnw ab^aigt, ^tbtnXtb, nt biugbarr S3n 
miKfitlitgrr. Xnbm fSog inbbtfatttr fFt[|anbpe aVonumdittt ; 
iitin(t9 6 9{unr(i(nt, ffioctbtDt, og Sofattt tvb Øtgccjitb. Xrtbic 
303 27 Itaan^, ^DonbØe og bltlmgfft Runellm«, famt 10 
tertilrotmllt. gittbt Bog ^ fV'nPt (forubni 3uu[^i»etøtcrn) 
og 4 [oaonbpt SRintrftttit. %tmtt SSog 7 91unr|ifRc i Kar^uuft« 
Stift, 5 i Vatborg løtift, fontbtn m nprit @tao mib 9lunr< 
inbfbi^; 10 i'Siborg^etift; 11 i fRibcGtift, tiUignntb 
Øulb^omrt} 09 4 vat (Buflanb. &irttt 8(^ inbe^Ibtr bt 
notfli 3)}oRumrntft , mmlig: 8 ERun(|t(t» i Sttgrtrt CSlift; 
26 i Øtaoanans 12 i £)p{Ia> (fotubin btn foarolbtt ®t. 3Vtt> 
ftUticft E XtOtmarttR) 09 3 i Sdconb^itmf ®tift. Vf (gtnt' 
liSf SRuntltciK bt^or« ^n aKfaa i alt 139. 83tb ^r (tf b« 
ba'Hfh ^criblnbftt fonibpi(!r6 tn- i^orojcnpfiip Ub|1gt, laaM af 
$. Spfcanbtrf ttmmrlis fmaglert Antiquitatum Danicarum 
eermones XFI, ubgiont afQ. Xorm 1642, f 4te. 

3 ^rtalra figtrSSorm, at dan fflv, tnrb faomtgrn Ttøii 
oatig^tti font (nutligt, ^ar unbfrregt tnttUt Wlonvimtnut i 
@itltanb, Staaitt og SpUahbj ttinnlfg XipggtwIbtfhtifR , SSoci 
bingborgftentit ; bf 3 @anbt>{iptnt og 3((^fb|lnirn i €StflIanb, 
Saatbjlangfitnm i Øfaant, 3!iU(if({ttntn t Sodanb og tnb« 
tig €5ltnJiiiIl|I(ntn og StUingtltrntni i SpQanb. {hini Sr'ni> 
gangAnnabt eeb Sopining af EKunciniifIctfttT brffnon f^on fdu. i 
Vnltbntng af !£ii;ggtodbt{I(Rrn' ; unbtnibm ^tttogcø bm i paa' 
[ibtlige SSibntrø, alntJnbtlig ntnbocnbc 3(b(Umanb8, Ctxtott' 

') Vonumenta p. 110. 30S SOJftltiiiff. Ole aEormé gorij. jf b. iiorB. 016(luBiuin. 

r(lft>. Stn JDm^p^gtlisbrb. fjooimfb ban btPrtv tit^ ^Umt 
Ub«ortt9, SS unbrtregtt bni« CpFdlitct, (fgiitnl Sttbnavnt Oj 
golfcragn m. ti.>, oiftr at ^an iHe tnoiijjlrbe bd cigtigt SBracrb 
»Ol boab brc f)sm til tt So[tibC>!8JonuRKnte tilbødi^e ^plptning. 
SRtn , ba i}ané StiUinj f i ^nsbt tjIEabt {}am at focttigt fig no* 
gtn tarnlljg antififiiriff ERrift i bt battff; Statn, f)atibt t)an for 
(toTJlt Z)tlni maatttt taå* fit- Sil^ugt ti[ fitinintb ^itlp. ^an 
l)Bebc rAOlcbeø (cliolbt paatifCe fRunrinb^iftrt fcit te ^rtejlvt, 
t«n fn omtaitt fBtrtrl Attubren cg _3:c[btn. {)»retatb>; jpb^h 
wb m Aongflig @(iMprafI $ane Stf^onDig, boit Sløta^tig^cb 
i at topittt dluncinbprirttr (røtt i evtbrttlbeb bcrømmfbe'' ; wb 
fBiffoptxn i 'Xiilbong 6^ri|ltn ^anftn'^ og t»b Stubrnim ?aui 
ritt IBorbmii, fibm $rDft<ri>' i @otet, font aftigni-bt be fitfic 
i Sliber' Stift«; Xf norilt 9Ronumtnm vatt bt opflcfft E^jm 
ttitbbnlte of Er. SJleb. ^rti-r Jllfffn'^; be ftanangfrp«, bttgenflh 
og tf)ti>nbt)ifm^ af @tiftem«i nfpfttiDt SSt^pprr, ZllotnaS S&tgs 
Iler, 9Iiel< $aa^ og ^. €(^i((b(tup^. Xf bt loSanbfEt SRunts 
pcne fiaobt (ran anmobtt 9^nnbS (^f)ti|Iian« gjelcrgt {xnrit 6u|ier 
om 3;rj]nJngtr og eotigt Cplpjningtc". @nbtlig omtalrr tSJorm 
mrb fSerøramtlft og STatntmmttigfitb jlert ^trfontr af ben banpt 
"KM, font incttttfiHbt |1g for vort iRunemonuQitnItt. og i^bbc 
fegt at fremme ØamltngtnS Ubgt«(ft">. 

>} Mon. p. 110, II!I, 332. — *; Kpp. I. p. 373, &83 og Mon. 
paa fltrt Øttbet. — ') gort. til Monum. Epp. I. p. 873-71. 
goran SBocnif Fa«!! fiRbt« tt tStttstxt af brnat, tnjft mcbStuntr. 
Sfr. Stnetup* gotffltterltticon. — *) Jott. tU Mon., ctibnibtTt p. 
201, 803. 16311 oniitfalibt S3. ^am pJa ®tm*i af ^anS anllqcaiiftt 
tBIrfrom^eb til tt ^Iritftrfjlti i Stcgtii« ecift. Epp. f. p. 3SH, cft. 
KlJfrup* goifatttr Beriton. — 'J Mon, p. 298. -Ljt. Dam'ca p. 50. 
KpUlola I. p. 4rt3. — •} Mon. p. 439, cft. Epp. U. p. T(t7, 
85«-57. — 'J StaXtti I Sort. til Mon. .^etiug Kholpfiu* "3 i Ep/»- 
/. p. 888 ?)etrue aufiim ban »at, ifelflt Mottup« gotfotttt^ea;., 
practiferenbt fixgt i Sttgen. — ") gott. til Mon., (tibolbece p. 457 
4IW. hit. danica p. 51. Epp. I. p 380, 363, &8t. — *) Epp. 
I. p. 480. — <") Sgoi^tolen iKiDnefQanteitca^dS- gnif tit XroQt: ^(rf auff. Ole SBoriné gort). Af b. norb. Oltflnbium. 309 

3raib(trtib ^avbt btn Cmfttcnbi^dtb, at SBccm fqjitfbrt i frt . 
Pfftt Xilfisfbe ^aobt maattft frt mrt Xnbrrt jDint, ^olt poa 
Vnbrf« 9{øiagttgfi'b 09 6aj)("<ib?'it « i t"t $'It '» uForbrrUgli^ 
Snbfli^btlft paa Sulbjtanbia^tbtn af dan« CSdmling og Øtigtig* 
(»ebttt af ^ntf gortofrnfngrr. ^tt t»c ^um btticnbt, at brr 
tx\\tnfht SRonuintntrt i SpDonb, .i^Idrn 09 paa fint SttOn, 
^uraf brt Utf t)inbt oartt (fain mucliyt attt^olbt Xcgningrt', 
Kf 3[nbce maattt ^an f((D cilL-ntit bt fytm rafbbttitt Sot(|lilIin< 
gre for miMbrfigr, f. ISt- bi guSanb^t^, bt born^olmflt^ og 
p(re af bt nor|I(*, paa f)BiIft ftan bttfor Iffe 'ftinbt a^""*' ""' 
gm'Ittttr SocflatiRj. Ctraf fulgtt igitn, baabt at SBorm fiutt> 
bom r^gtt <tt triftpt fTj frtm Ofb Qonjrcturtr, btt ri altib vart 
fftlbijt^, Oj at EjtiR, til anbrt Xtbtr igicn, [«e|lt og fortlorrbt 
3)Ionutnrntci: alitlti vtttaartigm". QRtn, bt Sffanglrr, fom ^ib' 
tectf fta utilfbrlobtligt Slfgningrr, fr^rgnebr, lator(»b( fitrt af 
^ni Sottlaringet bftubtti af m vcefmtlig S'il' nrmtig btn, 'at 
^ unbrclibrn bt^tinblt S««ning(n fra rn urigtig Sibt og btrvtb 
giortie btt umutltgt ^r fig \iiit at ubbringt tn rigtig SStningi 
bfttt nar ifar Xilfafbrt nicb røonumenitme fta Xtijggtudbr, 
.^bpi, -Scfflningt, Sitfltb, Sttn^alt, SSlangdanb og Æbottn. 
SnbrCtg Ijtnbrrbr <9?angrl(n af grtinblg Jtunbflab i !nocb«ti< gninlt 
@prog ^oim ogfita V/b ittiingt £cilig[)tbft fra at ubfinbt 3nbi 
fbiftrmrJ ritte SRtning , fom beg nu otb .^iflp. af benne Aunb' 
flab, frit) bet, i)Vot paalibe(igert Soptrt nungle, iHt flelbenet 

ru)) (fom tidise txFi^ltete SellinQfflmrnd e«cal( aftegnet cg ITaaret i 
at« e. 337), cft. 0. 110, list, <4l cg ffljriii. Sftomren. 3 
jtfon. felo omtaW Stønnoio !PiI^e tiC øanbHeQaarb 0.137 og grue 
JCnae Srabbe tit ©tentjalt S. 280, cft. Epp. I. p. 7. 'Srffcioelfin 
o«r ailtetfeflenen poa SoUanb' @. nit fg. er titeanet M. ffl. CSljiifto^ 
pljet Urne til JtaSmavf, ^uiJ" gamilienan&en fflocm treetf at finbe 
pai Elfnen. 

') Won.p. 323, 311. — >) P, 150. — ^) J'. 207. — ') /». 
im, 512, 51fi. 517, 51«. >) P. UU8, 2l7, 31«. — ') P. 203, 
til], 471, tS2. 

DjirJobvGoo^le. 310 laJnfauff. OlcSorm<,SBtt).aft>*nDi«.Ofbfi4Wnm. 

tphtig not. fun bngttC btvoA unbntJbm til <tt ftnbt mrøtt 
minlfff i 3nb|It:tftmic , rhb btr »iif([ig Dat, foafom pas ^ugf,xt* ■ 
jlrnrn i &amt, ^oot bn t Øtibct for ■aiiouaun Gutieti, 
aabrnbat ber lafrt |)BiiSr i GutUntt', foni fliwi nt firbn 
gRtning i fomt faa Svitjknrn i G^iiflianfonb« Øtift^, ^oor bet i 
ettbft foc var tiiftr t LidulU, Kputer ■■ti iklot (obiit in 
lidulii, C'anutag poaait omamenta) ubttl XviDlbør [ctfrt 
Tir jjiiuAr i lidu — la knntr aotti DtlHat (Snglanb) s: bsbt 
'i $omn (Un paa S'i^bm, ba ^ub giotbt Sos til englanb"; 
tn {ofning, fom (an fiidpt tiC at fa{ir«ttt ØttmnS Xlbtv o$ 
naaff« tilltst gitw btn m tiitlotiff QUattdtg^b , bnfbm mon 
antagtt, at ()R n mefnt tntrti jtnub btn Øtorrt ioartfattt tSw 
Anub btn ^cfliøft poatcrnttt rngtl^e Xog^. Olltn langt ofttie 
bar b09 SSormø uf^lbfomnt Sprogfunbffab forlebt ^m til ut 
finbt ntfgtt mnt i tn Snbftrift, tnb btr oithlig- oar. Spmpin 
^rtpaa bttiew itfe at anfecrt; (un niiia bemattel, at ba btt 
eanbe lunge itiben bitfr QRonummttc bint bt^anbltbf mrb tiU 
torlig Jtrittf, tom mangt. ugitmltt gattum ben»b i tt @lag< 
biffonfl Qourt. @aaltbrt fit man ba ZJirotogcT (lages Bisæ) 
poa Siorbingborg'Øtmftt*, ^uté riglig« ScESning wl itte mnt 
(an ubbringct, mm (roor man bog ntppt tan mifltitnbt btt 
fccbttahligt ^tumomm {lisa o: bi4ft,,ofl itfe Icengn vil føgt m> 
tni Z)tfa[ow <Uti Aicrtmaal. Jtong~®oimS 9Iaon, fom Siorm 
fanbt paa .^opbpt'Øttncn, falbtr bett, naar man nu i €ttbft 
Toc Knnmig Gorm Ictfrc Kunu ok Gorm^. Sigtltbtt oil neppt 
nogrn SRunolog langir finbe Jtong ®nio, JSalbfrf Sabtr paa btn 
for øvrigt maiftligt @unbtrupi@tttn*} Pienbt btt var natur« 

M Mon.p. 203. - *) P. 493. — ■) goniSrat, at btt Bbftr 

^aflfot oitlcllg (ar etificrct ^aa Sitcntn, ^Dorom btr t^tc m niprcc 

. Xrøifrt lunbt D«e nvetn XoIdI; jaf, JtraF« Tlorget Seftiioelft DI. 

©. 568-69. — *) Mon. p. 180. — *) P. 306, cfr. Siocmanf 

3nø». Sibf. Sofla S. 148. — •) SlisnW tn ffltBijIiMi af be tnttUt 
BScrmBc gordarlnfl« ligfift utenfot nzrcxTtnbtURbttrvgdrcSranbft, 
fom. tm DilK oJttftJet gorfattcrcng JtræTl«, ton ban bog ttft unb. li^t , dt man i Øtiiuditrutumit 0$ ben l)i|iKi^ JtiitJH fSoni' 
bom eitit var tilbøiflta |i[ at finbt bi (ijtotf^ ^^ifonti pan 
fXuiufltnnit , naar inaMient og eKtgt Cm{!((nbjg^rbn tCot gaM 
nogtti Xnltbnm^ bfttil^. 

Zt SBorm brfuagtft fotfi»b at bncbnt (Tim JtunblEiitxrt 
Wadi, oitjlt tiiin »rb ti at wat nogtt S^rføg pnd at (ofr lUtt 
fortian be ia\inp, imnitiflt og ®«It)i«bora|h 3nbpriper i 
@(aane og IBUfing, famt 3!|)unet>2lnbf(iifttti i Slorgt, b« ub> 
martfbt Pi etb otbrltf fangne ^Cp^abrttt^. 

\a^t ^n at mtbbtlt |tn ISonjtctur om btnne ^nb^ft, cfttc bni 
Cotm^t Sopit, ba ^an inøtn anbtit ^t bat>t otb -^anbtn. -^n 
[tffn: Bdl[)iir (BardarT) rujtt »lin ^anii auftar Stigur hinar 
(heBDEtr) Ik^iir kanu ak ain (timiBrV) ^iakn .gujiui Buk Tafa 
iaii{iiir ihia (hennul!}. ^ir lieii bi{ii unt |iim haagi, a: „Bal: 
btr (Batb?) rtiftt btnne ettrn (ftrr Slig, (in ■fruftntl gabtt, m 
tapiwT SRanb og fin (litnbdi) WMn Sufa. . 2>( (isflt begge unbn 
btnnt ^»i." Ak maa Dttn rn Sttt af StuncbugQeten ; heniikr konu 
■in ci-maaflK en ^oincialitmut ( SCtbft Tor konu linnar. jDenne 
6t((n ee ea af brm, bei mtb ^i Srab af 6anbfijn[[g4(b (unbe btn> 
fnef ti( ben fndinftdiae ^triobt, og altfaa af ben GBiunb altib 
moTteiie, om ktn enb iCte (an afoloe nogtt n^t Bniis for Q^i 
{ttncen af en Aong @nio, btt mttt ttli|«r(t eJagnrt enb -^iflørfen, 
ifo. $. (S. ^éaeit lOajtmatU og 9totgit eugn^ittorie - 6S. 131. — 
') g. ttl. e. 47(1, 486. — •) Mon. p. XII, 214, 219, 478 c^ 
Epp. tS'p. 8W. erimm (fibn beutft^e Slunen &. 186-20(i) fgai fOT' 
fOQt en gorflaring af H^Mjitf-, ttnagm og SoIoKbOTeflenfn, cftei 
Sammtntiening meb lignenbt 9tuntinb|Iiirt(i i S^ocnrtg, oq tioti { - 
bem at ttnbe t^bøe Kuntc anariibte til tt Slagt ^tmnttlig @(ilft. 
XHtrføT^ flulbt man oel boæ paalibeligtie Xfbilbningrr (nb be 
SBonnflt, f>r man funbe tocnte paa nogen fttEei goctolTning, m(n 
baabe paa Curaflcr: og 3bun*(-Stenen tre Kunerne faft alfelet ulai 
felig« (eieboigt æurmga .^iflorit II. S. 279, Araft« 9torge« iSe> 
^oeirel' 0- 161). 3 (t^txrt Æitfalbc torbe Z. 3onfen« (Sifning, 
at ben eettaa(r(le Snbprlft oat affat»t"i fltrt ftemntetif ®prog, fotJ 
ntmnelia 8oiin, fortjene mtre CpnMtrffom^b, enb ®cimm tilRegfler 
ben. SSefgnbertigt at benne ftirte et bat lagt OTttrtt tit ben SeftnfTe 

DjIreobvGoO^k 3i2 aStrffluf. Ott^orméSort;.(ifNnorb.Oltflu&(uin. 

Ran iKtfbt btn firan^t jtriijfft Vn» SRnsnuffM CiHn om 
bm almitiMigt' Sidtttt af btttt ^tbtibt, i bet $f(t t>rl Utt 
unbrrf if nb(< , f.ia vatten bodfrtmrm ubrn oli formUbtnbe .^fn> 
ftin til UbgiuetenC, fbt |Tn Stib og ^nt SorfiDlb fon bKbrci^atbige 
!StjlTabéirt[>. ^fb ftetre geir tan man tt( Unbff^Ibnms fm 
ttani Sril' onfmrt dans e^en aatcnt^ierirgt Sitftoatift om bem i ' 
tt fdxn tit ben larbe @n^Uctnbrc Sptlman i Zattt 1629: 
„Sunt kæc talia, qu.æ a nemiae tentala liartenus, vniua 
homiitis, glaeiem fiangentts, infinitiaqce alih indies di- 
tlenti negotiia, facHe effugére posaunt diltgentiam^." 
iDriubtn bør man altib mcb Safntmmefi^b it'mbttf ^9or mange 
lanjfi talit Slunemonumtnter SQiotmøy ^isnbt ufulbfomnt Hf: 
bilbninger, ^Mt rebbet fot en mobneie @fterltb< SranfEnin^. 
■ ■ ■ 6. 
" 3 bm femte Bog of 9BDnum,pnterne' optipftt« poa npe, meb 
XiUteg, SSormA tD }tar tilforn ubgium^ffjanblin^ om bet berømte 
6lulb()0rn; bet af aHe bt 3Sct:ni|!< Stbeibec, bet fiemtalbte« ueb 
ben martelisl^e ^(nlrbning og btc vafte ben me(|l ubbtebte Snltteefe. 

2>et uat ben 20be Suli 1639 at bttie @u[bf)Otn biru funbel 
. tA ianbiiftn Qadiffaut i Slfø^eltenbet Co^n^. C^riftinn IV. 

Steen i fSleftng (,Hion. p. 2I2>, ^octfaa bet tpbfte ffinsn iDrmiii- t 
. bel Tinoefte fpnr« at uctre Cienbetigt. 

■) „Vt be tCSonunicnter, fem af SBormiD cg anbe^ 2)an|te tit trgttt, 
tre ganpe »S in^tn SÆtbitt tbi ttti et mi^t af bent nat ret trpit 
. elCet tet oeerfat, tit et bec fal^e Monumentd tttjtte, ofte fat alte- 
^ rum tantum HI bet bet finbei paa Stenrne, ba be Soenfte betimob 
ctc langt CDcredett ttQ^tc og certetete;" iSubmd n^tSanjI. tit bati^e 
.gtiit. 111. ©. IIO. 2)a benne Stlring et fra Znut løyi, maae Vr 
Oeb be fwnlfe fotftaaea •&. Gutioi, b( i Verelii Runagraphia, 
maapet ogfaa noflle af be feabotpbfff. — ') Ephtolcc i. p- 427. — 
»))&iftorten om bettegunb fott!etteiiaaorm<2tfbonblina. ffloflt* flete, 
enbog meb -Jienføn til btis go:(Uring ei umurtilige iSiomllan bi grebet 
beiseb f[nbe< i @i^t. ^oljt. ^Cnjeigtn nUl. é. ino-Sl og @cf|l. 
■{toiit. Vtocinifalbetjtbtc 1?S7. II. ®. 44<) jcfc. eadmannj Sinlei^ 
tung VI. e. 5i fg. Scrlduff. OIe%DtméSort).afb.noit.Dlb^bintn. 313 

rom bm^anj ep^slbt (Ig i Øditdibbt vatb (tnØati, btn uboaCgtt 
jtengt (^f}ri(tian V, flicttitrbr ^otntt til btnnt, poalctgambt ^tn 
brt^t at tabt M em^ebt tM en ^ofal, ^Hlit bog, ti( S^tlh 
for MTtOlbHubtum, fntoabtrt aflfnbrt, )»iaSninb of at ootc 
notblflt goTfcEbcf Ojfiia ^jotx brugt .$om til at btiHt af. tni 
fiiDft mtb (H ®u[b^t ttC btn aatnt fmoOr @nbf, .tøm bti 
btcfoT til at prpbf ^'rinbrtnf €S(iraM6;b. (9 btto, (^Ibt rart 
Stin, piAftntrrtt SBorm, bn tlutt tftn tafbtrt tit {Rp(t!a> 
ting,- ftoot ^tinbrtn og q)rinbft*ffn laat fits», btftt fflt at tem> 
mrtar ^am til JQtiromft, httli foc at Mn binfb fEuIbt of. 
mmttft til at af^vf (in Brlanlning'om b(t< oprinbrligt S]r> 
flnnmdp, og om Sigurccntf Sttpbning. J^art btflutttbe o^i 
fu %Tar at giørt btnnc taatUli^t Clbtttflctining til ®ien|lanb 
fat (it ffficgnt Qnbrrfegdff, eg, fbi at ti[fr(b«|ltllr Olptgtbrne 
Snttrrtfr, for nogm 3(nbtn funbe fomntt barn < ^orfi^tt, ilfbe 
tun faamrgft brrmtb, at f)mt ](ff)>inbling alt wbHarttt Øluti 
ninj Mr/«rbig fra $rrtfrtl>. ■ 

S>m ubfom unbtt felgmbt Xittt: 

De Avreo serenisaimi Ihmini Chriatiatti Qvinti 
Daniæ, Piorvegiæ, ete. eleeti Principit Cornw, Olai 
Wormii ffha'ertatio , Hafniæ Tgpia Melchioris Mart- 
Hin Ttfpographi. SumpUhus Joacki/ni Mollkenii Biblio- 
pol<e. IM!. Folio. (72 ©ib« , forubm 2 Titt meb ffitd, 
JDebitaiicn [bat. Cai. Jan. 1641] fi( 6t)ti|lian V, 03 gottolf). 

@n fobbtifiutfm Vfbilbninj, ub^n TEfli^trtni 91avn, i-na> 
tuTlig Ctørcriff n tilfeift; OciginaCm til a&t felgenbt SottltillingFc. 

') SDttt 27 ecpt.ieio mtlbti S), fin iScn Sltp^aniudiØøiBe, at 
dan nogttXlaQi tilforn ^ixobt txiTct < Stqlisbing, b^oT b^n føT|tt@jng 
fitat i^intt, og ufibebn |ts d^nf 2an((r btiosfr. Denne mttbtlei: 
fjam ufatUttt nogle Stiber ()oJ Sairo , Qltcer ben ^orniobning , at 
bet bat DdTet btugt til at blsfe t , og opfotbiec ijam til at ffanbt 
lig meb ful- Sorflacins , at ei ■&. Stnft i &>»( ftulbe Co^c bam i 
gotliebet. Epp. I.p. 199-91. ' Htttt gBotinfte Sltift tojle* ogfna i 
Ublanbet, fro Sppograp^ier.* Sibei ib. II. p. 785. 

Djiz^obvGpo^lc 314 æJetlunff. OU Sorw« %tttj. of t. nort. DlBpubium. .. 

„fBtaa tue nima HU btn SiD vent til at trtrdgtc gamtt 
„URonumtntn fia btn cigiige Øpntpunft. Seøpptmirt romKrat> 
Jigm irunbrtngtt)it.Tbigt EvEtPRi os4)iiroslpp()tnit, bitfrtffiidtc 
„€3pmbolir, opoattt QRangr« @ruM(n; miin fnqe 4)itr»a[pp6rc 
„Dg ZUiåmtt paa rt^wit Aunflvcrrt, btr ti flrai; (ob ftg ^r> 
„Katt; trotbe albiig at funnt fegt foi nitstt, fei bpb in !8(* 
„tpbnJRg paa ncgtn gammtlSttnt, og man tuioCebt ntppe poa, 
„at mfiwi gammtC gotfatttrt iDib piaattt (unnt anombrt til at 
„foittore. (I^Dttt gammelt 97?inbeftnctrtf." 

JDtnne bvift i^vqtMtt £om ewr SJocbint af bft SBotm^ 
Xrbeibr i Xlmtitbtligdtb , fvlbebt btn mnft rnagfulbe og (itiipt 
af aKt @ulb^on»nt< QimmnitatOKt'. EKiruUattt af SSomrt 
Unbtrf»9tlft, hvit Bttcål foc øorigt n o» ^ upcbfommtn^/ 
(Itv b(t: al ^omtt ^Dbt »«»t bcugt til at biceft i, at SiSU* 
imif itibtftolbt moral^ ^(Urdom c , og at btt Dat at Eitnfect til 
9tobt btn S^ebe^obtit Sagc. '^ftjanblingin frie oør (t Stilig()tti<< 
ffiift, affattti i XibtalbtnnS Tiatti sg @magi btn funbt btrfw 
iltt farftilt J^offtt« 'og bt imM btunbrtnbt fBifalb^/ liøtfom 
bm 09 i Ublanbtt mobtogtt mtb alminbtligt SSifalb'. 

Dt jltfit afSiSDcnrt@amttbigt ittltt dan« VnfCutlfc \ Jg>cn> 
fttnbt til SiaUTtint« Stfttmmtift, fem aBtgoci^e Sortfiiltinatr ; 
lun i btrtC fptciiQt SSetpbning afuttg ttn og anbtn fen (lai^ 
Caaltbtl faat m btcemt tCalitn^ anatom og Xrc^irelog, Sortu* 
niuø Sic(tu6 i (Bologna, i giguitmt tn aUtgoiifl SottfliUing af 
ni giA hmft Jtongt« vift og rttfatbige fRtgitting, og mttntt at 
.^tornet f)avbi ventt fotfctTbigtt ifttt Jtoitg gtobrtf Øtfaling i 
rammt .^inffgt, fom bt, tfltr gamit Øngn paa Sanbtetim (rtn> 
lagtt ^imtaiinb. X>innt J^ppot^^ff, fom [xin, mtb mangt SoV: 

') y. S. Wtiaitxt Vnt'uioaxiftt Unbnrøøtlftr oeti bt »tb eaUrtmnl 
Tunbnt Øolbbom, 0. 7. — ■) iDcr ftinrS tnbog foni tn StlønRihg 
at ^Dt BOTtt I)am CiClttntt tn forgolbt Sttv^otal af btn nbvalglt 
Jtongt; £^. /. jt. imSOl. — >) Epp. f. p. 969-66. il. p.«88, 
063-61. r. BqrlhoUni da Vnicsntti Oba: Ace. de aiirc« cornn 
. O. U'ormii Emditorum iudicia, Patavii 1&15. 8. ^irlouff. OU Sortnd Sortj. af b. norb. OlAftubium. 315 

toln oMt røocnrt {tnbom, uboitMt i Xant 1642, btili i 
Snw tUS.f)omai iBoct^oIin, biibtiigdnfl op^ottit |Tat3t>iIitn'/ 
betll i tt Øhift om be Øamlrt ERinge', btfbdTrbe SSotm igira 
ntcb rttitnbtlij .^utnanitrt og fot[!ttt(b(, at Sotfattntn silbc 
fiaor bemt anbtrhbrf, btcfom ^an f)aub( tunntt. uitbtrføgi ^on 
mt faa tit ftm 1)m ^ttø'. 

3mibltcitb earbtr bog tn of SSocm« Gamtibigt, fom itfe 
vitbt ft aKtgort^t SBrt^iQinSf^ pno Sulb^onitt, mtn tiOaybe 
b<m m tii{toti|tØti9bning. £rt Mi bm tpbftt ^coftifot f eoi)> 
tpnbtg(Kbtn 09 3llocalpf)ilofopf)ifn btb Som Ztabtmit, ^nrit 
€m|L £>tnnt SRanb, blanbt fpii trmmrlig tdlHgt Gtcifur 
obpiHijt fonfomRKt o^faa af autiqvariff og ptlitologiP 3nb(|0(b, ■ 
fpnrt, tijf faa tiblig fom SBorm, at ^Mt paatsntl tn tørn 
Uitbtcfffgrlft om @lulb()amrt, og btt tftti Cpfotbring nf ^tinb) 
ffji ftI6, bti i but Ifnltbnitig Cowbt at fttibe dam tn 3(fiIobnJng 
btcaf i Sltw*' Smibltrtib oat 3Socm fommm ^am i %ott\ebtt, 
og ba dattt ^aab om- at oce« bmSn{!('b(c ubgao nostt btrom 
t>rb Zvfltm, faa[tbr< flog tiara gtil, ntiibti I)an mtb, nogf« 
9Saanib(c tfinat btt raormltc ®(cift Mt ublommtt, at |<nbt 
9)rinb[ts< Jtamintcjunfti: Soficfiim Strtborf tn tgtn ØtriDtlfe 
IMa Satin (batfttt prid. IVon. AprUia 1641), i)iiwt ^an ptCitbt 
Ua SScning, at @u(b^intt Mt af wnbift Cpiinbflft, atgort« 
^ingtrnt fTgttbt til bi bmbi^ 3(fgubef(iHt , foabannf fom biøft 
itfzfoa af Saro og ^tlmolb, 03 at bti ft[» iiioAt ^ert til btn 
efat i ØoantfDtttf Xtmptt, fom Hb VrFonae Snbtagtift vat fat< 
btn i bt ^anpf< ^cenbtc. Uagttt btnnt g^otflating mtrt « ' 
onipbft f nb tgtntlig ubfert , fttr mon bog — mctr!t[ijt not — 
btn btn ferftt Spict til btn J^ppot^tft om (Sulb^orntnft op> 

. ') T. Bartholini Bpp. taedicinal. Cent. t. p. 44, 53, 96, 61. 
— ■) De Annulit. aati^i* tiber tiagalarii. Vtiai ISfå. 4l<ip.nS- 
85. —«-,■) Th, Bartholini de arntillU vrterum, pri^eHitn Dano- 
mw SekedioHt aeoettU Cl. V. Olai Witrmii de aurco eernu 
ad F- Lieettim reipontio. f/a/it. Ifil7. 8. 3BarmS @car fji. 
118-28) n battrtt o Cai. Dec. 1646. — •) Bpp. I- p- 192. 

Coo'jic 316 SQnlauf. Olc^ormØSort). afb. norb.Clbfltibtutn. 

tinbriigf 9<rtTrnlIai|,b og SrjltTimrtf«, fem ubm Zoittl iiim 
rnb noDfit af bt evriijf lain flg tiC m f)oi @rab af &)ibra6 
gobtgiert. SKtn man tunbt bmgattg inbnu ith tctntt fig tn 
■fftabun Cfbtibttroninu fotfiirbigft i nogtt anbd iani, mb i brt 
fmxi btt eat funbrt; btn anfaa'rt brtubtn, Oj^fan i aanbf(i9$or> 
(toitb, for (II tRationalttfnbom, og tti^uti, btc vilbc oinbicrrt no> 
gftpim^lfl anbtt Sanb m @(at <tf bm Jtoflbar()tb og JBetptining, 
onfaart tiaftm foRi rn Sonrabn. JDertil tom, al Sm^ ^ttcfb« 
|Ig mtb tt @li]g< BtfRgtogt om frlne ®ttn^bm tUtv om bet anti> 
qMrifIt €iubium i bft^rU^. SUm ktfjewM tffe for M (dng* 
røoim, mrb ^wm Snijl rllertfjiMil-^abbt ftaiKt j tt otnfliitxligt 
Sorba(b>, i JgktmitL iftrr bå fyin i bm Sufc« Ijoormtb emfl ftgtt 
at bioulgrrt fItSfrift, tidige »intbe Sefhafirlfe for nt/ftilfe t)dm 
ub i)Ot $rinbrra=i. Ønafnart ()an brrfot gimnrm SStep^niut i 
@Dree boube rtfiDlbt en Vf^ift uf Srtert til ®trtborf, eilbc 
(nm ^Mt gitnbrtod ()am i et (rptt ©(rift, mm b* bftte fro« 
roobte« ^om af @tepE)aniu5, fbrfatttbe ^an i btt« @ttb tn @ten> 
briwlfe i gotm af tn SWeelft til btnne fTn Btn {bat. Mitug 
j^prili'a IMl*), ^vett ^an ironip antog, aiSSrteet maatte van 
fbmtt af et taabeligt ungt aRtnntfle, og anfaat bet itCt fbi tetnFe* 
tigt, at tn Ublanbing, trnnfl! ^[ofttfor i Soetpnbigbtben , mtb 
en anftttig Son , btffititt tit at utiltbe ben abtltge bnnf^e Ung> 
bom, funbe briot Ula(ntmmt(ig()ebtn og SfamIø<E)'btn fa« t>ibt, 
at fnin vi(be afbenife bcnnt Eeoningø banflt ~£)prinbtlft og toibt 

'^ ,,firefiibii> — figtr ^an — Aae vice mt expcdiam, cum nikH 
lit, in juo minut libenUr haroi aliqaot perdo, gaam in hae 
iptu re, gaæ meo judicio , non ett tanli , ti( uHam sut veitri 
temporii partern, aat mei extrahat, enm id. univcrium curii ae 
ttudiii meliaribut dcbilan} et detlinatuai tit, este etiam debeal." 
■{•DO tan in af(iølbe fig fca at tanti paa -{iDlbergt Ubfalb paa be 
noctiifft Oltfagert Stubium i SSomlfCc Sontn 0. .Vi.'ii mtn fta trt 
tigtige S^iifpuntl opraCttbti bet nevp^ uf nogen aftiSfe. — *) Kpp. 
II. p. 600-4. — ') Epp. II. p. COS. 879. — ») Kpp. 1. 200, 
ffl. 203. 

Digilis^byCOO^Ie SScrlmiff. Clt^Drøigsortj. dft. nor^Oib^ubium. 317 

t>tut fii r<i^ ^inlignt' om tM banfl« Clbfay« i VCminbrrtatKb'. 
£)( iRitUttitbaftivctmA SBoctn otb btniu Ettlijjbrb eoneflf {tn 
3ffob|tan1>ft,'fDrFci((t)t ittt f!n JBittning. 3 Srtvt til .ffl«r<> 
tarf, SSiffop !Btocf)man og fiftt btflagrbt fian fig owc btttc 
— fom Iwn talbti bit — acui-rile acriplum, truftt SBoCRi' 
Rwb VrouØ eg fld[ fnbo^ i ØfgpnbflCrn ^'ot baot i €tnbt M 
fortftettt btn tr^pnbEf S''Bt?. S Dibtnpabrligt ^(tiftin mc btnnt 
f)rU ^loUmit n of fpnberlii) SJigtijljtb , mm afjjtwc oUib (t ittt 
umcectcltst fSr^nb ti[ jtunbflab om aiibeaanbrn og bt banpt 

^Utrtbt tfttT tt ](ar< $otIeb ooi £)pteatt af SBorm« 3(fi>, 
banbliag ubrofgt; o^ Sorfattcnn tunbt oltfaa mtb faa mtjft fiont 
Søit tcinft poa at giw bin tn npf ^lobf i fHit SRonumtnltr*, 
i bvitf 5i( SSoj bm optajfc 94 ®it>(r. _ Xilfeid rt ^ct Stcbit- 
t)o« garo om Øoanttoit« fSitttbt, mtb nogb Ubfalb i btit 3(n> 
Irbntny mob grnfl, fomt nogle (i mrget brtpbtnbe SHebbdtlfK i 
JBcmt fra £icftu« , 3. S()Obt og X^.~ Sattgolin. 

>) „Credime — ffrttwr (on Slonbt anb*t — amicnm noitrum, - 
jurit anteeeitorem , tn Dania lot annit enutri tum , tom llberii - 
liter in auta kabitum , Ian opimo henejtcio mrniificentia regia 
auetuM, lam largo itipendio conditctuin, ut tn Academia voce et 
tcriptUt tatliorem Juveittutem danieam ad Jura et anti- 
guitatti mønu diicat, omni'øfue dirigat in patriæ nottrit gloriam, 
eoque itudia åna trahat, at qum in Dania laudem Dicentur, voee 
et ealatao profiteatitr, eo vnquam pervcnisae iiapietatia anl im- 
pudentite, uf auait viro nobiliiiaimo Dano, patriæ amantittino 
anliquitatam æitimatori mmmo tcriberei „NihH em in quo . . . 
ipia re," antigaitatet patriot conctrnente. Qft. StBotmt Sltning i 
et Skb til Z. fSatttlolin i btimli Epp. medicin. Ceiit. I. p. 91, 
97. — «) Epp. I p. 215, 217, 507-8. SBotm fflB tillft(i> «cn(l i 
btn Knlcbning; //. p. fiOl- — ■) SrnfM og' ffiormS eiiitÉ|t[irt«i 
m. m., i b(n JCnEtbning ^avti i .^aanbttctft paa bet ftoit ADngctigt 
fflibiiotfirfi jof. aSttUcr om Øulbboment S, II fg. — *) Epp. I. p. 
7i, 191, 512. .obvGoo^le 318 SJrrlflMff. OU SBDrm« gonj. offc. netb. OlbfluWum. 

7. 

3(t tn af Monumenta Danica fHiitt tomm« rn npt 
Ubgaw, iwnfte gotf. pa i bft ringf|i« fem muffijt'. gjlen af 
tt Toa vibttøftigt og fojttoct S3ar(, funbt Jfffatningtn tun'goM 
(ongfnnt frtn, ifor i UUanbtt'; SQorniø Xtb og Jtrafttr tiffeti 
^m fjtfia itli mti btn vanu Swr at fortfitttt |?nt ontitpurift 
Stvbitr'j ^on Inbflrattftbt fig bftfot ti[ at ubgtM XiPctg lil 
fint SRonnrntntd, fliønbt ffionPeligbtbtt fca ØogtrpHertn« @ibt 
ogfoa ^Dtbt bU^t abffiDtgt 3far tilba^f'*. ^nbtlia ubtom bt 
unbrc XU([ - 

Additamenta ad Monumenta Datika, 
40 @ibf[ i golio, mm ubrn fctcfFdt 2ttt[ rStt ^Cnsiwlft af 
airpffcfleb 03 "Aat, ^Ctllet flbflt bog (a» antagrt at bxct 1650'. 

3 (t tort Xil^rtft tij Safrrm (Igr«, nt bfttt @ui>;>l(iiirnt 
inbt()i>[b«t / bttlt pbfrltgtTt Cplplningit til bt fbcffin ubgiunt 
aRpnumtntft, bft« negU frnirf »pboaeb«. C* jTbftt m i oU 
ftm; to fra ^^m, to fta %aTi)uué>, 09 (t fn SibocscStift. 
@tt af bt ^oanffe oar rø. mrbbnlt af ^ant QoDrga ^tof. (Strr. 
eiougaarb (@. 9) ; btt tnt fra 3faTf)uui af ^nn« £ifti)>r(/ btti 
af SRonumtntfamfinsm faa fortinitt ownfot nttontt Saar. iBoT> 
bing (€S> 19). Cflo Jtrag 'tiI.Xtubt()Olm (antfqoitatum æatt- 
mator eximiut) tiffgnrt ()« m efriodfe mtb oibm Ubfrtilfr 
af Btvtftt fot U[nt>€lagtnit3e(b( af aiiQitfrllmtn paaeollanb. 
8. 

©QoCwngt EHuniftubttt ()o« oø rnbnu sat i fin Sarnbom, 
maattc bt af SSocm famKbt SnbffiifttT nebotnbigtn tttvt ®itni 
^anb ^i mangt g^ortoItningtT , flunbom (igtfaa btCfaarltgt cg 
ugTunbtbt fom ^antf tgntj mtn tfttrat btt btgi)ilbti M brivtt 

') fipp. /. p. 816. I£ p. 680, 689. — ■) Sionn btHaøtbc fiø 
WH, at be SmlltAain^ iBogbanblnc tntb gorfott ^inbctbe (onS 
ehiftttl ©olfli Epp. II.. p. 797, 978. — ■) Bpp. It. pi 688. — 
*) Epp. II. p, 7GS. — . •) SSan r» SttDtt til O- Jttag, tuttnt 
r. W. Jon. 1650 p. la ©(ttt »at ontfletC-oflfoo f J. MoHwi 
hagoge p, 21 og ESamincfl Ujponmemata p. 361. lajetfauff. Olt SBotra« gcrtj. åf ^. nDrt. OibftuWnm. 319 

m«b mm itritif og ©ptogfunbffafe , eg nsingtig«« Jlflfcifttr m 
ffolbtrt af tt 09 anbd SRonumrnt, fnti 3:tbrn rabnu C)apbt fp^'t'i 
t>ar btt natuitigt, at mangf af biffi- SRQntinbfhiftfc nuattt fii« m 
albtM anbtn 37f(nitig, tnb ben btr i ^ocntj Sagt eat Mtwn 
brm tiOogt. Ztt »tibt uctit altfoi eiblløftjgt, ^rr at oprrgnc 
afltht tnttitt af bi6fe STtonumrntrc , f)wrp.ia v(bif og np(» 
giuiiotogfr »ftctSBwm, ((iEiafnb(oii( ^mt ^rfegt btwl Jtrot^«. 
ititn font fn ^mi an^rttt i Vnmcerfningin be forflirllige $Mi 
(tanngn, btr fra 17br tU 19br, Xar^unbrrbt, fiiaoibt t)ib(4, tn 
(evnrbr ootr tn af bt mffcftligfh, btn nu ^tt i Jttøbtn^aen op> 
ftiHtbt ætrft(b'©ttm*. 

JDrcimab tr brt maa|I«t tt poSftnbt SibcasJilDIuntlitrTa' 
turmt^^iltoitt^ at foinpt Snitbringtn om tnftttt øommrntatortr, 
btt bxM unbtrtailct tnttn famlligt bt SSormflt ^onumtntn 
(Sti tn TlttL af biøft tn fdctgm !Rrt>i|Ton. ^øTJl blanbt bltfc 
tot navne« Watmt @amtibigt, bm naontunbigt f\Hn|Ct VntU 
(foat fSe^m Xdomfrn SSuit, forti i btt Seløtnbc ubferligfcc 
bllvn at omtalt, .^an ubgao unbtr XtttI: 

Monumenta Danica rertiori lectioni reetitttta ababaente' 
4 JBIabt t SoI<i>' (ubtn Xoiut for at bt (unbt inbbinbtS mtb btt 
SSonntft - Sttit), ubrn "Xat og XiijKtiltb, mtn va<i ftb(!t @ibt 

■) UbUbgaarb copitctbtj faa fin antiquariltt Dieiftj ogfaa alfHU 
tigc ainntfttnt, bi^att af bem SSotm ii»t licnbt cg anbrr; mtn 
maa^tf ti altjb mtb futbfommtn -pKb og Staiagtigijcb. — ■) gorubea 
^00 tSorm (@. 2fi7], ^«\t g'DTKaiing @trpt)aniue ubtn Bjbctt optog f 
fint Snntmfningn til @aio S. 15!), te Ætrtttb|tnitn poa forftitHigc 
SRaabtr bitstn ubt^btt, I) i Burei Monumenta danica certiori 
lectiMi rcalltuta; 2) Btctltt UbflaOt af ■^tnjotatfaga @. 43; S) 
Bartholmi Jntiqvilatea p, 488; 4) JCrntKlS cimSrifc^c ^eobtl' 
aStgtdbnigt SS. 350; 5) M^t Sibtnbet om Imbf Saøsi: I7s3, S. 

12J, ns (0f3. ØOCtcrup); fi) Ihre, Vp»alia illagtrata P. IF. 

P 80; 7) m. M. arocmani,3nfl. iUibfatttS Saaa ®. ia7, 242( og 
tnbttig'a) JS.Kaff i Kstrup« IBccjeidini« , bte in JDitKinat! 1824 
noåi ottl)ånbtiien Sfuntntttint @. 43-52; boil^'x P^jl' QommtnItiT ba 
Qior alEt bt foregaaenbt ODtrflobigt. - 

DjIreobvGoO^le 320 2Bnl(iiiff. Olt aiJovm8gorij.rtf ^^o^^.Olt)|Iul^ium. 

ttttgiMt mtb biint Dtiiun i (t tunftigt Zrat. Zit Snonumtn* 
tre, cD(t doiltt Surt b(c nict)bt[re (in Sot([>iting, m Stttiff^lu, 
SiUftCf, iSrfgninst', €(oel(cnj(t, Xirllfbi, Xtpgjrudbts', Ginup* 
@ttiitn (06 Upsaliæ mentionem, tilfaiit f)an). og Sflingi 
Volb ' €ten«t. 

S(t eigtigitt Sorttin, 'SurFe.Sorft.iringtr baoe fietnfoc (ian6 
Soratangtttf , ti; at ()an tiar ttgpnbt EaOiingrn fca ben rigtigr, bre 
i)DOt brnnt fW' btgpitbt brnfca btn urigtigt Jtiint'. goi ewigt 
(an b(t, fjait, fdo ff«»ft unbtr ®ietupjl(ntn« Snbffiift : aifæ- 
aena eatem, forte aliter aeriberem, mtb ligefaa tnrgtn S*if 
(inBcnbrt tit gcrbffl foc SQotm. a:()i at (jiinS gorKoringre i bft 
^tU i;at» ligt faa libtit JBotrb fom S3ocm<, a, E^unb Strpsgti 
vtlbtfitnfn angaiitr, alt ti(mcETt(t^, eg btt fammt gitibrt om bt 
pt|t( øDrigr. Unbrrtibtn fpntt dan tnbog at flaat lilbagt foc 
3B. ()Ub Xtitiltn angaatt , f. @r. iinai 6an DDcrrixlttc barda 
guftan f)ego (laa @tosI(cngt 1 @trnen nrb o durum D^um 
Tegnam. og giw Tej^n til bt f>tbtn^ Sollittt« @ub, ligtrom 
trug i hvtla gudan triig til bt d^^^tlt €(aantngeré ®ub. 
Dg paa Xirfitbfltntn finbn gtiggai Staim og SiDtbi. Slaoc 
dan i @iebttfbt ben rigtigt og (pbtligt gcertntaabt taoi Xtiingfolb« 
Pmtn (fom i)an uiigttgtn (d[b« 2!ingnuin|ltntn) gerfti ekliiia 
f>elU fubfliiutctr tn anbrn (ger&i eli ti ro s a: krosi j|>eila), 
dboilit ingtn Vnlrbning giottf^.flulbt man nafttti trot, M bet 
btot vat [)an6 ■^enfigt, faa meget murligt ol afolgt fiu ^onn. 

@n anbtn af SiSorm« @amttbigt, fom foretog |ig enStevii 
fion af be jlejit j^b^t 9{unemoniunenl«, •ou Sofun IKeier, fca 

') 3of- 3brt, Glinarium If. cul. 81-1, bnat tiUigebttCc ffiiirt^ 
eitift luionel', fora roru»imm», tet nat forbigaaet i olie gorttgi 
neif« ooer btnnt gotfattet* Mrbeibet. — ') Koetu]) om SnjggeDttbe: 
fnonnmentet t^eiantin. ett(ratuTftI|tiib< eti. 1609. €■ 431. — 
■) Btt er altfaå itfe let at intfet, boorlebei 3i>r*^{''s '■'"""■"w '» 
Svetia antigpUate p. 9) og g. Sutmanit {Triga Supplementoran 
i N. Acta Vptai. F, i>.S96) runbe roferø. for be^reoet paa ffotp« 
finbig Stune-gortolfning, (lan i bellt Sttift bar lagt foT 2)agcn. ^erlauff. Clt9)Drm4Scrt;.af». nort.Olbflubium. 321 

1640—47 Strctot t ERifte, fra 1650 til fin 2>øb 1660 6oii> 
ttOot wb @pninafTtt i Sorbrt^otmi mK|l brtifnbt fom tatinft 
$ott,. i ^Bilftn @gfn|lab fiait egfaa (mt fotrmtit 3Strtarrt foran 
^omiA Regum Jianiæ Series og Monumenta Danica. 
^f ^an« 3(rb(ib(c finbrt XffhifUr i JBtbliottiettRtt unbec fiil< 
gtnbeXittC: ' 

JÅber Monumettioram Banicorum aive de Monu- 
menti» Jtanwia auctore Johanne Meiero, qui mo- 
numenta DanicaOlai Wormii partim, emendat, partim 
locuj^etat. " 

<St ®ttb i ^aanbihiftrt-fbrtrommtt TiaxttaUtt 1654. ^f 
b( 37 fpbflt Stunf^tne (»gé-røotm fotttemnit ^a 31 i af 
lynltt b09 (»titrfra @(ifjtmt til«; Eotnindm ^r |tott Soitrin, 
fEtei^t (tn 03 onbttt bcusbai 9lotice om SHonumtnKrnre iefalU 
tttn tOft fpianbctbt S9fffafftnbrt> tin mtbbilit. £ft fammc 
flidb« om ni SKonumtni«, (om Mnm ti l^nr^Fifnbt'. 

<Æ)tn {»ngtt C Sperling, ^tii« ubiliatlt effiibom ooc fo» 
(lltt mtb tn ti oltib' nolfom btgnmbtt SItptitiemt og ijviø 
un«att[t3tn (tilist Sli( ti tilfhaCttligtn wibtTftøtttbte otb gtunbig 
Asnbpab i bt gamh natbi|Tt ®prog, ^øi i |int utbtlefttst antt> 
<It»rif!t CoUectaneaf blonbt btt fion (ongtltst SSibltot^tH 
$aanb{fri^t[, ItiltgdrMbii« commenititt oøtc ab|!illig« af bt 
SBoTRifft ^Slonumtntrt. StaiutrigoiiS moattt ^an ofoigt i mrgtt 
firn gorginngtrtn ; ogfair af brn @cunb, al t)aa antog Stunemtø 
fSntg f^c i Qtoibm, i btt tingtllt til Sfrifl, at oan pngre 
tnb (l()ci(ttn^mm(n; mtn, tn tnteFt gob JStnKtttntng frartgnety 
tannt 1}mt Sottlaringtc bog nu itft giut rvnbtcligt Ubb^ttt. £)m 

') 9laar iBart^oIin I Jnlijuit. Danic. p. 121 (olttt btnnt ®am' 
Ung Monumenta runica aecduia mpressa, fan ban blot minr, at 
btn tnbnu lun'oac til i <&aanl>1Irift; iitt at btn 'inbe^olbt lut< 
ttc 3ntbit(i5 bwiff't bog Set}. SXMtt i [in hagngt ad hht. Cimbr. 
P. Lp.Zlfqnteatantagt. IfEicnntSIetttfft Samling mtbbtUf nogit/ 
iBann ubtlitnbtt, SundnbftrifCtri^lontiippibanl Monnorii D^wicoII* 
f. 230, 231, S33, 817, 819. 

I ■, Cooijlc 322 -SSerlduff. OltSEBDrrnJgortj. afb. norb.Oltillubiiint. 

bm jttitit, fom btn inamu banfb ^tltocioaropfi og Surijl X 
^eitc, ifvlflt en ^anbflWHit Sfttrtrtntng, JEat (><«» unbtitaltrt 
bfi rønrmfh fRuntfoiIIaringrt, nu Mit wm et til |)øTr« ^ttlp> 
ntfldt t»eie uOtft, ba btn ntppt langtt: er til'. Stitmob cc btt 
afgiort, at btn rejKlila lectw, ^ora m Siuflictrdab ug Sanbé: 
bommtT 6f)ii{{tan $r[utrflcv, t .fnjlc $a[oberC af forrige "Xw 
(ronbrtbt, Itocrtbt af be SSormtlt Snonumenire , ifelge bt ^rv* 
vtt, vi ^a»i berof, maa nceontt fom Srempel pM en albrM 
urimelig eg mtningito* gertoKning". 

9. ■ 

(Rpjnavntt Onbitamentti ear aSorm« ftbjff anttqbnri^t 
Xtbtibr. Haniit bette «i|te, nt (»an« ^ttrtitg faaVar tilforn", 
«m en !ioI«et Sntereife for' bfSfe ©fubier, ittt ftatbt ftorftiiae« al> 
btlr< bogPawIig, totrtintob a btt at fbmiobt, at. man Funbt 
ftwe wntet tnbnu flere grugter nf dairt Samler, og ®ranbf!fr« 
pib , . berfom getfpnet feaebe forunbt *am en Etengece ?e»t(ib. 
£ettt (an fhitte< af tn ^Ittn, fom ^an to "Saz fin |In JD«b 
fertlagbt bt norbifft jDlbfagtrt fongtlige SStffptttr, Srebtril ben 
Srtbit, til 6er i Jtiabenl^tm at famtt fna mange fom mutligt 
af bt banfe Kuneftent. 

Set Mt iftt at bente, at ^iin Xibtalbec jlulbe tiltecAgen 
fimne <atit alt, («ab btc vor at ffgf for og imob en faaban^an. 

') iOog pnbrt btonSt bt afnjttfff ^aanbffrifter i 4to «t. 1482, 
nosle CoQtctanea emStnnttne, mtt Z. ^eitxl ^aani, fom fipneS 
at tibne om nt 'tffe Itben Sagfunbflab, jnf. K^érupd Ouerflet ootr 
S<tbT(IHIftnb(tl!ERin^ettn, ®. 160. Xxdtrfanbt finbeJogfaaStgniiiQei: af 
(nbtel SlumRiuntet, foimotientlig btstbfic firabannt, bet bavtt. — ') 
^oBtoppiban eicbe et -^aanb^tft af ^atn .(^icihgium eoruiH, fn« 
perfectiitimua nettri tectili Antiquariat Olaua H'ormiiit in Mit- 
numentit cditii «e forte neieire out timulavil aut diailmulavit'), 
^DOtaf I)ttn anfeter gortlatingen ootc atpgeeoelbejlciwn fom 9)reDe i 
MarmoTn Danica L p. 191-96; jnf. Ceita ^ vestigia Danontm 
II. p. II. — •) tUpp. p. «W, 1102. LKjIreJbyCoO^le SStrUuff. OIt^orm<36rtf. afb.Rort>.OIbpub{nm. 335 

snut (rnibt jKt t<mh (Tg Qognt otibrn Soi^elWtrge I , fn at 
fifftf bisft SRanuimntec mob bni ZRintttøteiHfc, btc t(trc 
SBecraø tgrn Jtlaae> t^rr^aanbm trotlx b« flt|Ic af brai, mb m 

*) AfoniuR. Danica p. 100. Ctebtt, fom ifirn; \)Vix itiangf 9Iunt' 
ttmt eg onbvt SoitlttUDninen bci alt bragang, foi tatn trå) JOO 
Ihiifitin), tMH ■bflagtt, og Xnbbningtrnf bcitil, fotllnKC %tAt 
at Ottmcé, i^om MTD b^Uam 4* eipperum {eoruia ia prmi$ 
fu ]h-i«Mi n«(lr« Ittcralimi cla&orata eontinefcaiit M<i/oruM cto- 
gia) roro adeo liidem juad rrperiatur capia ; urbiam novamm^ 
prepitgnacalorum ad norman geametricam nuper txtmctonim, 
palatiorum aliorvmqat ad luzum et otletaationeia , magnificenlim 
el mole tximia ereetorutn adificiprwti , eit jaod acetptam fera- 
ms« ipletidori. Cum ttenlm kactttait, nuUo in pretio, ton- 
ttBtUi pcnitu$ »oitra jaeutrit tHeratura priiea, imo venejteil tf 
•HMtntam^nlarum infataia nøtata futrit, nemo ■ncenCut, jut a 
lafCndamm, cmneatariarum, ihitiMrianim aliommgue ejut ge- 
n^ru hominum tiielentif manibui monumtnta palrie itylo, me~ 
■wriam virertaa /ortium ad teram potterttatem eonttrvantia tri- 
ptre ^ vindieare aut volueril, aut tonatm faerit. li enim wn- 
diqat operibat iibi dettinatii »axa, pruiertitn taajora ^ ehgan~ 
tiara emiguirentet , ventrand^ antiqaitatit ant heroieomm tutto- 
rmt reipettum habuere nallttmf lint diierimint propoaito inter- 
tiieatj« conjuimitet, wumtnutnla dirutnmt , tara eicrfenmt, eip- 
pBi fregeruHt , litcrae detevenmt, maniaqn* lua libidini inaer- 
otre eoegentnl; niti guiE mU loei imporlunitai , aat laxi dart- 
tie», aut figura ini'nua Iractabilia, ab Utorum excmit violentia. 
Bae'aecetait agrinolarum lordida avaritia, ^a tapidet ^ tao- 
RBnen^a i'a eorum agrii Sf fandit exiatentia , ne nemoram arutro 
injieerent, aut lerne pertiuneula eo> tpaliarent, effottit tercblbuÉ 
f taperinjeeOi gltbat Upeliefunit." dfaa SatlVIi"/ jtntlfmi- 
tatum bmnie. LUri IlL (1«8») p. 1£4 tmtaCti bta Mb lonlitU 
quorundam 1^ imperita avaritia 'foranUbigtlit ffibcCcggdjc Hf BtuiUi 
ffcnt. VX ^enjigttn tncb bennt ^»x^^tUX^ nac nu, bttU at ^ftu btm 
nwb iøbtloggrift, bfrl< at Itttt bent Dnbtrffgttfr , figt« egfaa i t. 
Barthølinl Vin. de Ubrit tegtjidii p. 90, ^OoifoE Ogfu govttafl«)' 

21* 

uijiiejbyCoogle 324 SScrlauff. OrtSormJSoi-tj.afb.norb.Olbftutiiuin, 

Sorflpttiirt til ^ooitftatKn, og mai^it vat b(t , unbtc btn ba* 
Mimbe Socfatning, ^(Uer ingm anbm tcenttlig. ^nebc man . 
ti1b|han(tt lig til roabaniM EHuiK^tnt, fom fortøngft (øicetmr 
fra brcft optinbrligt Sttb, vart anbragte i SRute og ®ircber, 
eilbt btr wl itu fjiwt (unntt inbutnbrS fpnbecligt btttmob; Ht 
^lantn enbog i fin fulbe Cmfong bltotn ubfnt eg biJft £)[b> 
tibtltunittgrt kn mtb ^Ibig £>mbu uare Hnm fcrbtbt for b( 
lommmbt ØEagttr, ba vtCbt ClbgtanfEmn etl ogfaa ^att oMn 
fnt, Qt (» Stunrjltm pna btn ^labtf, ^wt ben i Itengft foc: 
fvunbnt iDoQt tt Cfift, tiai tn Stipbning, fora ben atlib Vt( 
fovnt, opfiilt i rt STZuftum.^ ^tti, forlfiellige Cmflanbig^tbtt 
^inbnbt ^lantnø fu[b< Ubf^celfe, og af be Stunefltne, fom bm> 
gang f»ile< til Jtiebtn^aon, git ben jinfie Z)et( ^tr |Tn Unbtt* 
sang tnwbe. 

' goctfjaambrt funbglstbet egentCtg tirb tt fongeligt Sttctu 
(dire lil be banffe f efjntfmcenb , „anlnngenbe SBonumtntet og^en« 
meb Kuntbogfiaotc pnn at ^Wi^ilti", batmt Aieben^avn btn 9be 
Sebruar 1652. ibtt, £(t)neniaRlwtt paa Xn)ggectlbt (S^iifttn 
Ct^tel tilftnble, Ipbtr faaltbt<: - 

„Srtbttid) 111. 8). ®. &. X. eftetfomSOi'naabigiifotn. . 
mn i Sorfating, at paa mange ®teber ()er nbi wtt Stige Z>an: 
marf abffiQigttnottumentet og &tem met) Tlunebogftatter 
fan fiol vtszt at finbe, t}Ut[ft Sif bebtt og nottettgett eiagttc paa 
et @(tb sti eotbt famlebt. Sa tflttbi ogfaa paa Xr^ggeDelbt 4ibt 
IBorgecgaacbtn , finbe< en ®treft meb ERunebogjiaoet: paa, btbc 
Si @bet og naabigfl vtOe, at 3 btn mtb fBtbetftgfte , famt 6t* 
qbemmeligit ^eilig^tb, og naar btft btleiligt ffre Fon, (^t^ib tiE 
wr Aieb|i(tb Aiøbenf^aun [aber fne og fotffitFe, og paa ben 
npt Sttgentt s Attttgaarb ' labtc Iti>ere>, og berpaa tage Seviit af 

btt i bet .^tle biaiitetea af Sii^erob i Di$*. de cuu*i$ éeperd, 
antiqu. i oaniff^e Sibliolbft IV. e. 409. 

') Kitfaa nu t feCee tet ninbe Saarn, fom Xnbie baoe meent« 
XntiqD. Xnnalei lU. ®. B.^. aOfflauf. £>ItSBom< Sortj. af o. itorb. Clbfln&inm. 325 

C9 &ftlig eg ^eilatb D. iDInff <I>rm^ ^tsfrtfor aBebidtut 
paa Untm|!ttnt itbi fonmtbtt »t XiøbØab Jtiebm^am. £)«• 
mtb ttc." 

Uttbtr famme 2>ato eg of fommt 3nb^R>, ubgil fBrrw 
tit fetgnibf St^nCmanb: 

JSngm Øtcftlb til Tlingflt« It^n ; em be 3 Slunifttnt 
i ©flnbbpt. 

%ait (Siat til €or^c ttfjn,; om tn Sluntllttn i Xtfteb XirEt. 

gribmd; StiAi til Votbtngbocs JLrI>ni om en „€St(tn 
liggmbtf poo Soibjngberg>6Iot, ubm for @(rtwr|inm." 

IDtto X^ott tic VtJalm^tlfXiuø Ht^n; em tn Øttrn otb 
JBdltin i X^otRt^nrcb; 2 &tmt ocb fSitrgtfn i {>cTrr|Itb< 
fKinb; i Sngelfttbfrntib i Jtiebing (ti etrm; tn Øtmt i Siu> 
nett^tb meKtm Storbtw og ®ubCnabt; @i9nipjl(ntn ; SJtb* 
niaiinif)«i>iStttt(n; Xullhup-Sttnen, 3 Or^^tmb iSotlTt; stb' 
£r. . . . tn StttR. 3 S3art()nTtb i .^ebpfogn m Øtttn inbrat 
t tt €!ttfngi(etbt ; i@[immtng« Æirtrgoatb vtb Saugtn rit SJtttn. 

Jtitlb Jtrag til ^efneFitFe £.et)tt; @Dr|IaRg>@ttnm. 

Sacob Ørubbt til Zfyviftictnoptl« S,ifyn ; £9f(»; Øttntti. 

$c. 9IitM Jttabbe . til @f Ivisbcrg Jlet>n ; ^li)[fbocg> 
©tfnm. 

^t, .^ttming ^ali^mbotf til <i>t>citfe £.e^it ; Kentiingo 
eunm; Ktltnip > Sttmn; @tmtn i Cftmtp @Oj)n mtUtm 
grtmmntltf og 9Ii«ltf (XaCfb(f<€t<ntR). 

4ii:. ^ogm« Xaat liltT^borg Ae^ii; ^t)inb«[to>@Itn(n. 

$T, Sngm JSntgt tt( éoS'ifl^'O £>(&ni Sldntøfti 
©tmen. 

Haalan^. %tib»\å) SSammig til 3taII^o(m Jle^n; 
SiSftfcs, fBKgntngtc/StDblffngtc og Xicfltb>@ltn>Rt. 

SjfHonft. etif Sftoftntraitb* til i6ftx>tebaHc8tiac&» Jleljit ; 
Xat|)uue:@t(n(n; fi3tbtKipe<@tentn. 

') jDctte Bat bet aBotmfte Souiiltenaoiii (gmtlige Ort^oatapb''; at 
bm almtniftig bruats liibtBttj fra ben ttibfte UStale, quam mimu af- 
faetant nottratel, 6em(Erfer SBsrm. felD i Mtnumtnta p. 19S. 326 QBcrlfluf. £>(( SØbrrat %9rti. af ». notb. On^ubimtt. 

4mri(^ 2^lt til Ctontitngbovg; GKanbfrt < QStmm ; 
Oftn^pSttntn ; 6ie<|ing^Im>6tfntn. 

@unbt gfoftnfranU ti( CitU^e i-tfyn; TttRns'^tixun. 

Qnanbtcup Due til Ørum B-tfyn; ^mti^Stmm; Sort 
brup-'Sttnrri; (StUntlm^tmm. 

aRaIi(]t St^Rrb til Ttafirup ILef^n; BrpnbtriEro'etnim. 

SranbS '^ooi^ til ^(tl&D £.et>n ; Etn^eMntn; to^iKtninbi 
fitrm; XonipiSltmn ; ®rvnba[>Øtfnin ; btggc EongtiSttmnt ; 
e»n(ltt)i@tintn; btggt {lD6ro>€Sttntnr. 

' ^tbtc Sttbt) til HHtt&eiif« He^n; @rting>ettn«t ; £)&> 
buUKSttneit; ^orif&Uairu, 

Grlc^ 3ut[ til TlalborsEjitue Cetjn; ®uttbfrupi®trant. 

Ssrgm Sttfclb til Cdi&tngfjuus l^tbn ; Qanbtopt^tnun ; 
Sanb(Tup>etnitR „(tn rpnbttlia 6tHR, bog mtb iugm Wantbo^ 
Paoit }iaa)." 

QRoatn« etttt^^tb til Tttbtt^uu« leE^it; Stburssetmra } 
g|tu[ina>@t(nm. ^ 

ISorttngfjoIm ; 3oi^utn ®tr<b«rf. Tiat &tinmt, faa 
ncet r<"n fRøcStenni. 

7(f bt 144!RuiittS7tonumtntrc, brr &t1Trisrt i bin aSointfCt 
CSamling mtb @uppl(mmtfcnt , leqoirttKbrt pna brnnt aVoabc 
64, faa nsc ^alvWtn. £« Stunbfatntngn , ^UDcefttt tnan, 
t>tb beniu pcejtcttTrbt Sotflpttelfc git ftrm, crt (i a[btlt6 tpbcs 
liøf' %t mttlte Snonumtnitc , itbmi^cftbt t>eb ^tetrtlft, ^tagt 
tpn !B(|l(miiirIft, f. fSf. StUiitgt«, Str*r< og Jg)t:ne|l(ib9(nrnc, 
part ubtluttt fca btnnc {RtffUifittoii , ec tftc al unbit oon; nogEc 
(unitt af anb», o( ubtlienbte, C^unbc, dick focbigaaebt, 

' Ht btnne Siptnins af Stuntfttntne ufocteort man werc 
poabtgpnbt, fan man fluttt btraf, ot btn Icttbt Sran^manb ^utt, 
paa (in @tmncmcrirt ttl Stxrrig i fammé ^ar« @oinmtT (1652), 
[agbt S)I«cfe til @trtle mib OtuntflTifl blanbt iSpgninalinatttU 
Il[|fc|it f|{ bfif; btn^ang enbnu unbn Øpgnins jtanmbe 3:iinttatif> .obvGoo^le ^ajnlauff. Ofe Sfiormé gortj. af b. norb. Olbftubiuni. 327 

JtiTtt>. 9Rm mutet fammtnflirttnbt jDmltanbijfirNt fpnrt at 
^vt bniiftt, at btit ^tU ^Im, fna at flgt, Einibsbe i %eb{il>n. 
Qlogit (unbe fbrmtbtli^ bttt« ^tn\:tl[t HU tran<pamrt<* ; anbct 
.ri unbeccfS i Jtlrfn tUti onbie fiSpsninjfr, ^tet U fra uminbt- 
- (igc Xibff af i)avlw bAot ^CaW* ; maoffrt man 09(01) fon tantt 
P9, at nogU ubtblrot, forbi etbfommtnbt Øiunbritn fntin it(t 
»iCbt, tfiK af ooictroifFt Sdjaggrunbi tfft torbt afftaa« brm*. 
gnbtltg ^aw t»I b« mrb brtit DibtCeftigt Sotttagtnb« fotbunbtu 
SSrto^mgrr, ^tftrn fom ubbtsb i Jtiobtntuuti 1654, og focnmi« 
mrligtn SptiaMmanbme SSoriTie fstitSeb uuDk brnnt btn 31te 
3(usuft, ^anbftt al iiibftf Slptning. £tn ntnnif |lt Sfttrtib bttCtt 
Mubtn iHt a&Dtm< 03 ftanéJtonsfligtaiHfinbert Imnbc3ntttr«ft 
for twn jDIbfagtt. J^dbc manne Otuntjttnt bn i alt tn fomne ^tn 
til, (an itte b({ltint »ib<<,-nitn 1685, ba ¥■ Cp« forfatttbe en 
SSrftrivtlfe oOfr btm til Srug otb -fRtr^ne ^tla«, vaie b(r i alt 
13, fia SirUanb, '®faani, %fm 09 SiiUanb, af fytilU be 4 

') Stittnin^en 1 Huelii Cannnent. de rebu* ud eun> pertwentiiit* 
iJvuitlad. 17ia.8.) !>■ BO ipbti: (aoUbtli ConjuncUi ta (btt tunbe 
Saam) est Eompla, f*""' <^<Mta(e e,Teniiii cun viljun feeinet, 
tungue øarciretur oum 'ftio eiiemu*, ditjteta interruinai gran- 
dia aliquot »axa notavitau* runici* inacripta lilerii, qualia 
laulta cisuntitr paiiiwt ^in Dania ^ Sveeia, vieiniague regionibut 
4' ineutii, naiufue iiepa obiervata lunl." X)a ISrunkftcnin til 
ÆTinttoti« XUtt til» (agt 1637'oe t'fn '''I(l>'fu(tf«Tt l6.'^Rj funbc btn 
natucligniif paa ben Sib Uh figtf at^ b>it>' oaret forfolbtt af ISIbr, 
mtn'@iit.t, famtunopVtbtfig itt hoqIc faa iDiigt, maa'baot foraetltt 
BIcpatatton mtb Cpbpaning, en SSifrorftoaeirc btr (te !unbe unbffDl- 
beS bo< en ung Sranf^anb paa et faabant „iDuti^flue." — *) $• 
Sr> Sttmltfe 1 6tnien i S^trn JBitdjerob ds coiuis nnfiTu. dep. f 
ædnift^e SBibliotbe! IV. S. 409. — •) nircherod 1. e. — *) S , 
Monameata p. 178 fortælTer KB., at Sn, fom 'fjaabe flettet en SiUB«. 
ftten fra en ;&ei, eftec ©agnet miftebe fin »Pel6t(b, cg tilfei« bn-. . 
paa, mnrMigt nofi cxemplo sur docen*, baud temere palrum 
(cliam clh«icoraia bene merilaruin) tiiolanda ttat tnonumenta, ma- 
Iptit tnmptibui.^ pig »tlo ælernitati conuorata. £b RSPrm nP|)It 

.DjrreobvGoO^le 328 SBerltmff. Ole SØortné ^ntj. of b. Ror^. Olbjlubtnm. 

, vart faabonnt, fom aSotm Jtft ^ocbt (trnb't^ TUltttit 1672 
fpnr« b( at tiaot (^nligstt, ubtn at btc rDnbrtlig fngtbr« for 
bfcrt SBftTMfl'lf''- 83(1 labet bet, fsm Gonpflorium itosfc 
Hai [tntcr, ba m np SRuuc pulbe opfnrt om jtitttgoarbfn, i 
btnne l)aebe i 6inbe at labe be conilnnt anbttngt, ^oorwb 
tt ba eilbe daw Htoet |iHnbe mob etben ODtrtaftj mtn ^Ber 
j(tt btttt fynti atoftre bIWft iearffat«, og 1701 omtaCtt« bt 
tnbnu font brtiflanate ))aa Xirftaaaibm*. gnbcltg fom 3(be> 
branben 1728, i ^oiKm Attltn btcenbtt, og ERunrfltnene tabte 
pg nn melltm b« eDcigt fflaintt. iøldnbt biéft fagtf bm af fin 
Sitgntbog noirom bttititbtt cigt JtloFttt erb Xcinilali« Jtttf«, 
€^rtn trtat()ief(n, bt flr^t af btm ub og anvtnbtc b«in veb 
Cpført[fen nf (In i Qlacljtbrn af Akftn btliggtnbt, IJgtlArt o^ 
brantsie Saarb", jt»« firt blnx titbogt, fom i mange Tlåo: 
firnfiobt uanbfebt paa JtirFtgaarbtn , og Øbtn fipttibte inb t tn 
Atog i JtirFm, fnbcil bt enbtlrg, wb 8or ^etfertttntt {R^ttU))« 

aar fenm i((e tofl 'i fflitanditng, felo at fstantrtigt rn glptning of 
foa mangf Wuntftfne, maa rton anf« fjiint f« »n ^ftrtna efter ttiher* 
nttecflJQlieb, fai at niDbarbetbe ben ttuenbe ØbeCgt^gcIfc. 

O Batimt eamCtnøer til b^ ban^e ■^ittorit I. ,2 •&. ®. 113-113. 
StperupS gabwndonbeta 9Sinb((m«(et €5. H9-ffl, ~ *> BortfcoIi«i 
rf e h'iri'* legendit p. 90 1 „^n mag-ii diatm-not (tnb Segenu i 
UniwrliteMbiblio toilet", poUeritalii teitimmio amttabit;" 03 tilfeitr 
ttUiiie propbeti^, at be cel Iu:ib( ^olbe (13 til tScrbeni Snbe, naar be 
ti »are ubfatte Uf fUtun, men 3lbenj fSXnQt funb.e be ei mobttaac 
— ») Ma ContUtorii, 22b« 3uli lR82i ..SR. ^ilatiuB (^tof. 
tSlo<V>. pareen Silrrtfen, Blettat seb JttBben^acnd Slolt, f 1686) 
pcoponneb«, at ben SSuur, fom er nebbrubt oeb Srinilatil AiiEegaatb 
inaallt nu opmuttt, efttrfam Einien, ben ^al (laae pan, er nu bleoen 
ubDiift, 09 at faa mangt af be Stene meb be Tlunt : Sogltnøcir, 
fom !an befatte« t SJluien, ntaattt ogfaa btnibi inbfattel , fom bttD 
befluttet at Bulle ((«; faaftemt mueligt tt." 9Ben efter Jcta fot 
pa^fommrnbt 29bt 3uli t>1ei> EBnsningen (tanbfet, fonntbelft Snbfiøeirirr 
fio »rømefltttni Øibe. — ■•) SBtciberob l-e. — *) JDagen 1807 Ble. 
27.' 3(ntiqiianfte 1Cnn.-III.@. 84-66. Z3et erforøDiigt uafgiort, om 
9t IplAl^itfenJ @aarb bat cutet i 8anbemai(et eQet jlort AaanKcjtTobi. ajtrtaMff. OU aBormS Sert). af ^. it»rb.Dl&|!nbimtt. 329 

jDm^u, opfliUtbte i fttoc btt ranbt Xaarn im lile Stbc. 1807, 

kl ScutAeo^n lj[ QRufrtt foi notbifle iDIbrofltt, «tb ^ait< 

fxmieti^t 03- ufstnnpttigt S'lhabtlfn, npliøm Mt bbvm lagt'. 

10. 

Z>tt ec noffom bftinibt, ot fwnpt f arbe ^atx anfert btn 
^ibttl nf^anbrtbc Øibt af Iffiocmt Utcbf fSkffom(^b, font aUm 
far^ ftemfalbt og ^lanltbigtt wb dont btrømtt €5amtibiart, bm 
»otnfoc omtoitt 3. Z. -!8int< Xtbribti i btttt Sag< 3ft brnnt 
langt ttbCigtrt tnb ^otm optroabtt iina brant 83ant, tr afijfoTt; 
at tEBorm Mb fint fetjlt Unb«cf«grtfri firnbte 09 btnplttbt btit 
af Sjatii Sotsangrc givnt SJtilrbnins, btcpoa iBjistr Ifm fdB 
tnttt jSølgfmaat; mm ØtntionalamipaCbitn , fsm i bitft Eatbiø 
fgm Sngi ^iitbnbt brm ^n m f"' f^c 93ibni|Tabtrtie (wb'Tltg 
0$ goonlig SRtbbtlttfc of bnrt ®tiinb|Inina( fRrf\i[tatrT , bibrog 
i bm felgtnbe Xib ogfaa ti[ at føc^Kt 6tt jbtpuntttt , og poa 
bfg9( ©ibtc satte bta Santf, at bin ttttt ^ottittufltt ti tunbt 
ecEienbt«, uben Oltbrotlttft af btn anbttie.' JDa fSurrS runolo« 
giffe 3trbfibti; mttt bltw focbntbtt tnb ubføttt, og bt fbt flocjlt 
S>tlm tnttn trt forfeunbnr tlltr uftmbt« tinilt i bt fwiifft S&U 
bfUtbtftt, !an ^ait wl ittt jTatS at occrt fulbtommtn. titnbt, 
fer tngang Q)coft<r« og ERigø'UntiqoaT iLtUttscens 9tti<> 
fltift «tn ^iffttfotfilniiigeii« tibtn i e»eris* * 250 tt 
iftSn 3iiit}ttn of R. (Eu|laf Iflte 3!tger{rtg, fommtt fot 
Cpftti ^»orbtb ba ubtn SEciuC tt ((aitri gp« eit Mioe ubbctbt, 
ogfoa 09(t SiocEioIbtt mtatm tfant og fSlorinS SStftrotbtlfir. $trtit 
bil ba maaffte næcucectnbt Vffnit, giunbtt paa banfEt AtCbtc og faa 
^(flptmibler i eou iSamlingti: , lunnt Ubcre et SSibrng, fom 
gotf. i btt tingfflt Bil præbe at gisi Upattip^ebtn« gottitnefff. 

Jo^an Xljomfen :Qure er fsbt 1567 i ^ttrtp i Ups 
tonb^, bvorfOT i)an almtnbelig foran (tc Samilitnaon anbcagtt 

')■ 91ptiup*g*br,'a8itibeima!t((c SS. 153, JDQgen 1607 9lu 25. 
— ■) 3f»l8t tn baanblfreotn Utinil fiiBtalt ootr fjom of a»ortlit 
Scunaer (Manbt bt 3:t)ott^t .^oanblfriftti i btt Uitit^Qt SiblietM)^ 

DjIreobvGoO^le 330 ^(rlnnff. £M(SSbrnil$o»j. afkNDrb.i01t>(Inb{utD. 

jigtieillienåia. 91i Vat gammil (em f)m i Upfota ©folt, 
tiooc iian Ubmsttttx fTa »t^ (in Snlerilft fot'btt ^bfolfh Spcog 
eg wb fin )iirli<]( ^annb^tft. 1590 fbtfob !>«! Uffala Tttta 
btmit og bl(0 anfat i bet jton^eltge GanceOit,- fcntrt 6(tv ^an 
tiDigt, unb« btn btcemtt 3o&an ®fptt{, iScEnet fOr btn ungt 
9tinb6 @u|Iai>'3(bo[p()'. SStgge btCrt Sot^elb, fMtmbt ni*t> 
bt ^ifioriflt' Aunb|Iabti, i)Votpaa dan attatbt ^Pbt aflagt $r«> 
c»; fi»an[ebigtbt , at ()an (om til at følgt mtb bt f^nPt ®fc 
fnnbttr ti( nogle af bt ®r(tnbrrm«b(,t , [om I iStgijnbdfm af btt 
17be Sfnt^un&wb*, ^olbtt* mt&tni bfgg* SKig«. Btb rt af biift 
fDIebrc ffal bon fiat>t mtbbcagt 10 'SFtmpCanc Qf ban< HunOt 
P^nflcnes JL4rdjVAn, fem ^an ubbrtltt til bt bnnfh Øtfanb' 
tn*. ^Kettbf 1594 "»a,t Bu«« jDprneoffombeb mm(ig bitwn 
^rnvtnbt pan fjanø StcbnntCanbt SRuntmoAumtntrc*, og fS99 
^bt E)an ubgitHt tn (DbbntfuKtn SlaoCt, 'f)Vi« 2itcl, tSet ttttcK 
(lOrt 3nbf)oIb, angist« pan felgtnb«- (Kaab« af ©djtfftt*: 

7tunoF2n|Ioiie9 <t.År9f)?dlt at EUmenta runica uaar- 
pata a Stteo-Gothia veteribua, prout ea, cum ex alpka- 
betica doctorum traditione, tum es lapidibut rtmieia 
imprimia, aliiuque monumentii patrite aeti Kainutario 
paaaim agricolia étiamnum uåitato , adhue eruere et iu- 

af b^itttti nagle af be fglgtnbe 6tagr<tpbt1(( KottCK crt tagncj St< 
(tlii bioac Cenifon I. ®. 160 anelser I66S foin ^mi 9'bftHaaT. 

*) afmn eittt K. Palmikioldii p. 48, — •) 3felfle min latbe 
Kint, ^cofttfoT eilCitgrtnt fKtbbtltirt i et Stn, ^aC bet baoe oattt 
Dtb et ntabt 1603. 3 bette Kat nat et aSfbt i Xpril btftmt i 
Xiunibt bt rncnlte røeranbtei atiTom tU Ulffbef, men af OS'brt \tb) 
Kn intet (.Bt^U^tlt Seft^. Sbnft. IV. I. e. 526-27). Srunncr« 
eigPTÆbiFen lifler ograa, at S&utt føtft ttat neb c( SSebe i Ulflbft, fiben 
{SBambebal, f)t)oi be @»en1tt bet felgenbt Hat fomlebel, for at ii> 
vaaat aSebft i Btattebefi juf. Vila E. Palmikioldii 1. e. — ») g. 
Suiman Ttiga Suppl. i y. Acta Optal V. p. 291. — *) Sveeia 
tiUratt^ ed. J. Maller p. i9. 3 acii^ftn'd Bibliothcea runica tit: 
flir«, ubift ^eorfra, at ben t>ar i 4Co. Sfter Éiunner« Sotiifrins 
Øal tettc Kibeibe ffiH babe (laffet tgam •btrtuq CoiK Snbtft, 

XA")o^le~ iStrlou'ff. QU UBotmå Sort/, of ^. mtb. Olbflobmm. 331 

vtniré tiouitf obwrvationibu^ gulbutdam et exemplis es- 
plicata et iUuatrata: patriiB junethn, ejusqu« seoraim 
yrincipiiua hmf^tiitariiM Carolo, Jokanni if Guttavo Adol- 
pko gaeratai in tabula æri propria auctoria manu iii- 
ma. Publieata eat Upaaliæ An. 150U. 

Sja. btnne ^cflt Siiiltbntng tit ERuncfunbflab i ftloc @Drcs 
ris fCal san forfbunbet inbtil tt tbteiromt Scagmmti, ^attt 
inam nttrmtn Aunb|Iab om bfM tsmtliae StfCaff(n()(b , fiib 
f»V(A man af btt anfertt iDMiwnbt Og af nogte abrpri'btt Ciitf 
t albce ®ti:ifttr tan' (lutte % tj(, Sfelgt ^tcaf fliil btn poft 
nt (tif^, af SSun frlo (cbbetftuthn, Xnbh, tiaw fcem^ilt {Ru> 
ntrat« gigut tfttc forfEitUige 3iib|ft:ifttt 09 btcel Sftpbning mrt 
btbf)«rfnbt StmarfnJttgrc^ , fimt brfubm inbfboibt 10 3(fbflb> 
tiingn af Stunt jtrnr^ , og, boob btr tt marftligt, tiUtgt 3tl' 
. Cingrptnen oQtt Aong ®orm (mtb Unbtagrlfe af bftt jTb^t Sinit), . 
fom btt fpnt«, laaitt af Stnbtbtrg« fStrtt*. 

2>a faa mangt baitflt 3CbtHm(titb uart tomnt i SStfibbrifc 
af 7{uitoC4nitonee ^(Irofpan , oac btt natutCigt /' at ben fnort 
maattt lommt tiCiSiDcnieJtunbltab. ^m omtaitt btn iSnM meb 
fOTtititt SStremmrlft^ , cotnmrnteitbe osti; btn for danløln QJir. 

') 3W3t IJtof. Siaitgrtni aHtbbdelft. — •) Schefferi Upaalla 
p. 40?. __Fertlii Itunographia p. 2. Maar 1}0S Sd^effer ftfltB, Ot 
Surt OQfaa ffulbe ^ost ubQiott Faiti, ba mrntf OtI tCft anbtt, «nb 
at ^on i flti GAcorpin ()at, efter XnfK.ite, tiÉige britfitttl bt gamit 
KuntlalfnbtK , fom ogfaa titlienbegiDcd tSGormS FaiUp.jU. Wor- 
mii iiteratura Danica p. IS9 fgntj at tatt om 3nt)1trifttr fra JjBirt . 
til cenftcc paa ttnne SaBlej ligefom (jan tnaaftet ogfaa mtntfi Wb 
ben Sotnfter, bet ifalgt et ffiteo af BJBonn af 1628 (Epp. I. p. 299) 
blot antog 15 gamle Slunet. ~ ') g, fflutman l.t. p. 29J, boot en 
af bem tt nnbbeelt Tab. V. fom fltese; Verelii Runographia p.9 
nceoner btot 8 9Iiine(lenc, — •) Wormii Monumenfa Danica p. 888, 
— *}'I621 ftteu ban: . Qa« magis conatua Bttrei Seeci aipicio, 
to magi» ptrplaccnt, utinam fuiiori icribendi genere Hht per- 
texuit*et, ae in propoaito perrtxitset; ^p- /. p. 46. 

■ , L)jlreob,GO(igle 3S2. ^(riauff. iDie lEBorm« ^rtj. af b. wtb. Olbfiubinil). 

gtiit*, naontt btR ogfoa i fine finilf cunolegifft HAtibtt^ 
mm ubtn bog i^t ot tugt ncermtre {linrpn til ben. 

ØUTrt na|b offtndist Ztbtibt i fRum;fittntturfn> Wt ra 
}{und>3l>:&<<C<:S<>F, of ^uilfcn ^ovrt 2 Ubsnoti, Stot^oCm 1611 
0flUpf(ilal62<, btagtiCctao. Xitdtil (tf btlt fibftt [pbti faolrix«: 
■ , £)ni rt>tnf(( 3(. S. 6. SSoten |f5 t^t mfaOigeiit (A ftAlt, 
at be vonlise Sot^aftuciM lAmpa |!g rfttr SRunomt, od) btib^ 
flmioS mtb vil vanUiht ^ommtiatim. fi3t<tioni6 bbtitm \(m, 
ix oi|i Øitbj alMta fru<^lati : otS mig^ oiran man , btn i pngi 
^nt tatabe tuiIjCan. Upraln af @ffil Snagfon År 1624. 1 ^fit . 
Btw. (Socfatttcen« <DtceiN J. T. A. B. finbt« paa |ib^e fSEab). 

StU btttt @(rtft lob SSure tgnt Slunft^ptr |!ebt; bt fvr^c 
i ftl eiag**' iDa ingen af Ubsntme focrfinbe< i tioce Siblio* 
ttitler, tiibet tun ^a anbrt jtanttc/ at btt, fitubtn bet ftom> 
^ og nintftr ii(pl)aitt, tillige ^oc inbefiolbt Sobnvoi, bi 10 
fiSub og jinbte SSennec, maajfte )>aa gammtlt ®t)fn|E, tratte meb 
fflunn*. Dgfaa betle @frift a ber @ninb til at antage, ot 
9Boc.m ^m ftenbt og benpcttt*. 

'} l. e. p. 48. — ■) Faati p. 47. Littratura Danica p. 48, 
bDOt brn (albet Tabetla a Jf>h. Sureo, viro de literattira patrtm 
cptime merUo, onte annoa aliguot edita." Xf- ^ 41- 188. 3 

SoctaUn til 3btn Ubgaee t^bei Sciun ngtig not iRe ncn faa.pane: 
OQri?. — *] Om bant enbnu utrgfte „Kunar&ffl .eder Hunafinllø, 
en IJtcn 0(f) (Coi UnbcnDpSning , tt)<i^ utinnan t^en Dtunataflan, fom 
fir trf Sb*^ fe&aii It^ttt«, æibllofftiflate roattet firtlarat" \. Knti 
tDOTt auf btt grage, o& 3. etit^fen« Jlii/. ruRi'ca ooUitinbig leq! 
e. 8. iDctte, omtrent 1602 forfattebt SlTift, fpnc« at ituEIt baoe 
Oarrt bet famme for SSpfrris, lom SSoimS Literatara Paaica fiben 
61(0 for Danmorf, — •) Alaander hittoria ordi lypographiea 
in Soetia p. 91. ^- *) fVarmkabi. bibl. hiit. Sveogaihica XV, 
p. 20-21. Xflttoort IC. S. 6-7. St St^tle b^^ff Skiber dot paa 
gammtlt ®»en^, efter et ■ftoanbfftift poa yerfloment, n mebbeelt i 
¥eringi[ioli« Sioter til Vita Theodorm p. 884. — ■) *: fotmo: 
bentliQ btn Inatitullo tingti€B rmicte ubgioct i Sonrig, bn cmta* 
IH 1629 i ^p. I. p. 395-96. Seb famme eeilig^b bebube« Xb< 

DjIre.-bvGoOgle ^etlauff. OU !æ»iné gottj. af i. n»b. 01^fIubutm. 533 

Snbilts ubtom 163S Literatura Dam'cn, ^otf SerfatCtr« 
font oi itftVe ftct) ti unblob at (»enorabt t>pmatlfamfybm paa 
S9uTt( ^oaitntfta, SRtn at ^an itft gi«bt noget vibert SSiuj 
of btnitte SRunetavlt, M ftan ith, blanbt bt eerige foifttdlig* 
Otunt>%(pb(ib(t(t, Ojfan anfntt btt famllt, bn bog ^atibe faa 
inrgm 3Cut[|(nlte, eat rt uncegtttEgt fSt\«ffti. STtob XiabbtCm 
^ttfoc, fom dan f!>n<e at ^aot focubftft, forfi>a»c iion ftg ntf(» 
btn ublrptftCige &;I(atiRg, nt fjan« fflaci inbffcnnfcbt f!a tit 
bm £»[ af SIunr^SitKatuTm , fom i (gmtlig So<^|lnnb tunbt 
faCbri ban|l tllti nor?, 03 btcfoc blot gtunbrbetf pna faabonnt 
ERunealp^abetit, fom fanbti« i bonfCe SlBget tUft .^nanbfftifttr, 
tUtr »art abf!caf)tTtbt af banjtt og norftt SRuntmonumtnttr. — 
J^n nttgttbt ilte btn fitnbtltjt lDMrttnS|1tmnKlft mtlttm bt tte 
notbtfit iKigtrfl gamlt @prog og Strift, nitn ttoebt bog, fet 
n at faac Ubfttnbt af at oiKt prpbt |Tg,mtb laante Sicbrt, at 
burbt unbgaat alt nctrmtrt ^tnfpn tit bt ftotn^c ERuntt. Ae-: 
quaquam vero disaitnulandum — Rt ^atté Drb — idiomatig 
ejusdetn pesseseionem , literaturam eandetn postulare, 
aihique a priacia lemporibua suo quodam jure vindicare. 
Unde non mirum, hiace quas jfim exhibituriaumua, baud 

multum dissimilea apud Svecoa reperiri, inprimia 

■ vero in tahilla a J. Bureo ..... edita; aed ne its tan- 
quam alienis plumia noatra exomaase vtdeamur, eeponen- 
daduxi, eaque aolum propovenda quæ vere Danica auntf 
quæque ab auctoribua Jlde dignia , Dania, Cimbris, 

lomfltn af en foenff ffltrinW« Siicf, tn ©lagtmitg af »ntiflDartn, 
tit Siebtntlflon, ftoottK fflJotm meget glttbet (tg. ffllaaltK og (anSe 
ben tlpdnccDntc ImtituUo Vtttt btn i Sckefferi Soecia literata p. 50 
.foctloinnitntie Ptipia Juventutit .ChritiianiE inMtutio lUeraria, 
lingaa if <!karitcterihus latinit Sf gothieh aeu Tunieit-; Holmim 
per Chriafoph. Reu»nerum 161& Sil et of 6t(fe ©frifter ligtea for= 
mobentlig ogfaEt i Literatura Danica p. 117; „De reeenlioribuM 
nuper m Seecia ^ alibU?') typit runieia deaeriptis tracta- 
t»li» non loguor: tlli enim in muHoruia nint maitibua Ijf antignita-' 
ttm tapiunt plane nallam, guseirea de illii minut ■Ufnut tollieiti." 

C.ooqlc 334 ætrlduf. OkSoruie g»rrj. af b. norl): OI^fhIbintt). ' 

Guthitque noitria altribuuntur^ . TUt nu en foobait gto« 
grapfiig ersTfttiblntng f/tt Mt uanombrlig; at ZH^tt^tttM^m 
af tn faa lakig XUtft af !D7onum(nuc i fammt Shiftan og 
fammr ®pn)s tnaattr fbaKt f)dn< Un^n^øgtlfrt« fBa|i6; at b< 
fatnmi Siunbt (unbt tiltoabt-rn UbtluHrlfe af bt nor^ 03 t«> 
lanbpt {Runfc, obttfut SBocm, tCtn Stibf (lan tfff rilimbf. 
Ubtn Zoinl b« (n> pai btn Xib URb^^rdg, 9tattonaJ:St' 
t(ttttrii(ibtb bobt i((t libtn £ft[ b*ri- 9ZjtloRali<mrn (linbrtbc 
ogrod bin fotnfft ^nttqeat, foawl fra at ttbemmt bf Ufulbhints 
mttibtbtr, htx mnatte vxxt uabfliUdtgt fia b(t ferffe 8"f93' 
tftic tBifftgbfbtnl S)?aalcflDt, .fem fta at trfifnbc tot gobe 09 
bnigboH, brt funtt inbtb«tbt* 'Jtt nogle af l)t anfgttt fRutu> 
olpbittttr uart btiiube fca utilfotlobtCige Jtilbtr, inbrømmtb« 
ffioim ftlvj ot fnb ifft ^aalibrlts^fbm af bm, bn eare ob* 
fhal^tttb« af ffltM SRonumrtUrr , (unb( oon bcwt owc ntffvtc 
Xbivl, f^nrt fmit ogfaa at ttl^aoc^. ^tn, m vibmllabfMg 
@obtdiiR(lf( af'bttft SRanglft, tn mtb ©asfunbpab <iffatttt 
, 9>tnbrii)(Iff af SSoim« J^ppolgtffC »ae i bint Das« tKt ot 
DtQtt af tn \^v.^ STItbbtiCtT, tnb itfr xath Øurt« Kanb og £«[> 
bom". S^m neicbtt bniroob mtb at gttit f^n J^atnn Euft f m 
GdHre i bra Xib* Smog , font ubtam unbtt felgrnbf Sitfl: 

Auna rø(/iif. 2)An 2>anfft K. tVuIbmctrs Propketia 
om fRtma< J^tma S'P^^ funnan i iCattmact, uti tn 9torf( fftot, 

') LiYcrotura A>(inica p. 42. {trrmeb tan fammtnbolbcS, b^ab 
b(t i Sortaltnit tU tcggt lltgaW ^^tl om XaTfagcn, (iDOTfoc fSotni 
talbtt fU ®(tift LiUratura Danha. Stifltiø nol goott f)an igitn 
fn oibt, naat ban p. 1. talte om bt Qamit SanKe, qui ba»o lite- 
raturam itictntnmt, — - *) Literotura Danica p. 55-96. ({f. Fe- 
reJti Runegrapkia p. 6. — ■) ©armt UflX, fom. Lfteroluiia Pa- 
nicB ubfom, lasti, ^al Sort bo« labfC tiQlCc et „5pe<»n«n pri- 
marie linguæ Scantiamai \ lita mdcto (roAi StuncCdnflontl SJltoTpdn) 
-per tabeUat f&cfaitat," mtn fom fsTmebtntUe cT olbtlrt tabt; g. 
fButman t. e.p.iSl. iOit tt foimDbtntUa btt fammt fMn nai>nt<'i 
Sektfferi SvtBia lilerala p. 51 eg fgnrt at IfaW twnt tt f>(aa* 
TMnfC Vtamnwtil. 

DjIreobvGoO^le SSJttlouff. £)ltSertn<S»iMrb>nørb.01D1lub^«. 336 

etatba tfmmb/ »taf bm 4l>^tJlTt)t o^ wib frA^bt JSwirtn, ID. 
tDIdO Worm, D. MedicincB, uti Jti)>mnnn(()ainn< Vtab. 
Projeaa. Fabl. odj QL^onom bSc fnttimtfiftbrt latit af ?lc(n« 
tet MgS ^r 1636. SSnbtc bAt> (Rumntl Li'teratcra Danica. 
Xrtiift i iStod!)oIm Dff 9>(Uc van @flon>. 11 SSIobt i Sno'. 

gorfatltrtn bebicmte „b(«fe SBitf« .... fir (n »JllnMmI 
n^itrtgafma," til @tm a^Iagnirt SabritC bc [a @ntbit, fom 
dum „[orrnAmbt Literaturam Damcam alritftcjl prctfdiltcrbc 
oc^ gunjttligfn ftrAtabe." StpHfaattt (m^nth poa tnltt ®(fb 
ubttpWdigts mm paa 6« ©tab« fec(le ©ib« fwcroram« geU 
gtnbt, fom ffulbt [tbi til (tt ifrronc[ogtft!B(|lfitinitCft: Colombo 
Scetkica aeptuagenaria A. C. 1638, ^Mart. Hoc (bos?J 
ego i>ermicoltt« ^sic!) feci Ante annos 44 Edita Tabula, 
dicta, Sluno < Atnflonfé ?Jcei>@pAn." Sa Sftifttt i iDfbit 
catidlitn naonri fom tn O'IptaaregaUt , |lulbt man nctflm tcot, 
at man t @tifrrtg paa b«n Zib tnbnu , fom i nogit anbn ru* 
copceifCt Sanbt, %ox »gtitt btt borgrrligt ^ar fra QRiiri'« S3tbu* 
btffe cflrc 25be Srøatt«^, og at SFitfttt nltfna n ubfommtt i 
ben fetftt $alvbnl of 1638, omtttnt Ijnloanbtt 3(at tfttc 
SQonnS. STIm ba 3tunoMnfIon«a Cjpof^jtln ublom ]£99, 
vat iMt 39, itfe 44 TLm tibligm nib ncmxertnb« ®hift; (m 
n attfaa rn 4>rono[agJ!I SRoblTgKfr. . Cog, brllt n jtft tirt ^ 

•) Srm n bit (nc|lt af EStitc« — titftofe* pelbne — ©ftifttt, ^ootaf 
ft eirtmplar boDrfl i b(t (ongfligt »ibliot^el, fom bog, D«b ©ams 
inenlignJne nitb Stit^fenj Bibi. runiea &. 5 pg fBarm^oI^ Bibi. 
xr. @. 21 (6t>or b(t ogfaa angltit« foi 1} Xrt) f^nti at mangle 
brtMibiit Slab. — *) øanj ØebftlRoai oilbt ba fltmmt n»b bet i 
Gezelii biograph. Lexicm. I. angtBne. ^'ao 7bt Slab fgntB 
tjan at omtale en 6enbeIFc til Aiebcnijatin [Siltatie^afn?;, men faa 
bunitit, at man itfe (an oibe, om btioeb fCal focftaacS .^anf Ooec' 
bdngcire af Art stcif (åringen Idll, ber flal ^avt anrtt fotbiinbet 
meb perfonlige, Ute^agctig^eber for bam (3. Sitiun vita Falimkioldii 
p. 49), fom muligt tunnt ^aoe Oarit «t ©lag« ©icngtdb .for ben' 
banjlt '^erolbi Selianbling i Somjgi @(^(eg<Ii ®efi$. Siitift. IV. I. 
®. 493 »7. 

DjIre^bvGoO^le 336 Strldiiff. Cl< ISBwmt Son)> <tf t< nort. Oibpubium. 

rnttte Cunll« i bmnt mib pimta^iflt XDu|Tonn op^Ibtc Sifc 
roinliiig, fom ftiv fwnfb Sorbt maat jTiibt ufotflaatlig^, og 
fom-f«r 9}uiibtii ^a.t t<ibt al fStaai. — "Xt M tgnitltg tut 
StittU« fOå btt 3Bormf(i €>frifi, fBtnatmtlffn „SanfCe Olu> 
ntt", og S)tntng(n paa ferfte @ib( om b« iCanfCe, fom lite- 
rarum runicanim intentoret, b« {taebt jlebl Sotfatturn, 
' faii fluUti af ^'t (nbrltae gitfultdt: „Runa igitur Suethica 
literatura origine: nonGothica, vel Getica, nac Danica, 
vel Docica, vel JJavfca*." %n enigt Cunbt btt ^tltt Xont 
ri tnfb SSiDig^eb fl^ft at Man fr(m(a[bt af SSorm. 

Dtnnt 6[rt bftfbc (ifit« if!t @Mr fiprtig, ba tm« 13 TIae 
fmttt -leutctbt Itn anbm Ubgaue af t^n Literatura. @ftct i 
gottaltn at ^aut omtaCt brt !8tfa(b, doorinfb ^it< 3J«tC vat 
Watt tnobtagrt i Ublanbtt, ttlfojti ^an blantft nitbtt: „Vnu$ 
tomen in vicinia repertut ett, invidtÆ ostrv percittu, 
gut totit viribut eam arrodere, ^ nænUa ae quisquiliia 
anilibus proscindere conatus ett. NuUo alit) tituh, guam 
quodante chartatn quandam alphabetariam, aine 
aucco, eine »anguine, »iae omni dbcumentorum appa- 
rattt, in vutgua sparierit , prædarum årtis runicæ, 
ut volebat, non irtodo apecimen, aed Sf fundamentum. 
Sed cum apretam Sf neglectam eam videret, ulpote es 
mutilis, ineptia Sj-falsia, ex quibua nemo facile ae ex- 
pediret coagmentalam, indigne tulit meam literaturam 
ab eniditia preeiatam S( aliquo in precio a bonia 8f CU' 
rioaia habitam. Suee igitur Cabalæ, arte SoatcrHciatUB 
næniaa quaadam conaarcinavit' , ut in anicularum con- 

*J erii^fftl BM. runica @. 5. aBannbolft XF. ®. 22. — ') Stlt^i 
fen og KBarmboIfi I- c. Siittt maa finit« pna btt ftbftc Slab, fom 
bo ntanøItT i brt tongdtQe ISibttDtbcfa STpmpIat. SQtt foTtitntr at 
btmttxttt, fora »Ibng ttC ben ban{It pocCt(Ie eitttatuts ■^tgodt, at 
, Surti Bi^n bet ^^tt <xt lunne T^ns" 'ft'c SSf lobicr af vitfe nasngioiK 
banfCc; jof. EK^nup S'^brenclanbett CttcratuT i SXibbttalbeccn 6. 15. 
— ') SBute laQbt fig mtgrt cftK Un cabbdi^fCt lBibfn]tat ; ®f- 
i(Hu( /. S. 130. 

Djl'reobvGoO^le '3BnIa«ff, C(eSBotmJ3«rtj.afMiorb.£)n^iibiuin. 337 

venticalia ad colam cantentur, vemactth aao idiomate, 
aed modulia if tiumeris adeo ah atitiquUate remoti«, ut 
nec ipaa jilvcto pro rvntcia agnoaceret. Quiiua nummt 
tfiri nomen Sf auctoritatem lemerare, quod impune ag- 
greaaua ait, tmror. Uagttt nu SSorm ^tc ttft ubtrvftttigtn ii(res 
mr S9un, mtn fptnt at antage, at m Vnben daube ntiSbcugt 
bfhnrf Staun, « btt bog tpbrliet, at f)an (;» ^at mnax., Saabe 
^m ft(t> eg ^oM Runaredas^. QRaittUgt nof, ot foc øvcigt' 
bt fatnne gunfhgt Sttcingn om Surt, fom fbrttommt t btn 
fet^t Ubgaw, gimtagrt i btn anben. 

Sigtfotn iBurt ojitraabtt fna btnnt fBotit mtir tnb rn SititKi 
tfHt af rt Qfat^unbctb* tibligtrt tnb SSocm, faaCtbrf fom ^n 
ogfoa' tibljgtct til at [amU og nbgiw fRuntmonuniniilrc , Piønbt 
iRt unbtc bt ^tlbtgftt ^ufpicirr. ^Utrtbt i %. 1602 tnb^ao fwn 
til JEMctug Qorl (fibtn Qarl IX) tt 8«flag bteangaombt. Kt* 
fnijtattt ^tiaf blio ubm Xoint btn antiqurillt ERtift g^itnntm bt 
IltØt af Øimtig« ^rontnbrit, fom ^on i Hmmt 1611—43 (om 
til at gistf , f^eoiDtb ^n tog Ztgning af fRuntinbfbffttc, tfctt 
SocmobntBg / til tt Kntat af omtctnt 400^. SRm ba bt ftn 
anbtebt Cin|itcenbig(|tbtT ilU vtibt tidobt ^am at faat bi«ft ^ne 
i Aobbtt, ubtom i Xarrt 1624 fom tn 9t«w 48 Saabannt, 
^otnt i Stff, btrEl af dam fdo, bitli nf Inbrt, unbtr Xitel: 
Monumenta Sciogothica kactenua exaculpta^. Difft ff 
tui fun (ibft at wctt Hecnt bttitnbtt ubtn fbt ^vmi^, (Igtfom 
. m poafølgttibt flnn iSømling af dniDtb 20(f SRunemomimtnter, 
^atnt i Aobbtc, btr bEto fmbig omtrtnt 1643, eSei: faa fammt 
3tb fom SSormS SRonumtntnr, fiwmtbtl^ donf Mt ^Ib« 09 

') rereliiRauographiap.2. — ») g. Sutmann i. c-p. 292— 97. 
•) (. e. p. 293.- Brt »ar fut bet mtflt bilfe , font *. ffurio 1663 
ubgab unbn Sittl : Monumenta lapidum aliquol ruaicorum. Om 
tt -^ctlinQltt iKunemaaumtnttr , btr OQfna ftal baut txirtt . blanbt 
iiSft, f. O. Ctliii oreadei Heltmgica p. 36. EJuid. Runæ me- 
'dalpadica p. 11. BenxelH pcrtctilum runicam p, 5T. Schefferi 
Svteia litérata p. SL 9tetMbIabt Vatant e. 12. 

. ^ Coogk 338 ^erEanff. Ole Sortne gertf. of i. aoti. OUHhiOium. 

ugunfKai So^bolb m^fft nogmfiRbt n tlnm offnitlig'. 2>tt 
fibjir bcfinittt tunoCegtlft "Xtbtibt af !But( Hion ba Vfl bt OMtt* 
fbc omtaitt 3(nniarhiingtc til xio^lt af bc SBocmfb SRmumtncrr. 
6f(tt bsbe ^an 16d2^ to Zaz fec SBorm, i in Xlbrc af fi4 7(ac, 
rnibn @[)ri|tina< ERtgitting gotrlfn j^fennrt tUtt Ofiimnttnt 
rftft gotfitntjit«. 

SamrantEignte nu ^Minafnt af Sutrt eg SBorm« aniii 
qoariffi SQittfom^ib cg btggeS uboortrt got^olb, ba fbnfommet 
^i otffc {itnfttnbtr mrgrti DumtRjfltitinuIft, i' anbtt ntrgm tlli^tb. 
fStgst ^vbf bf Brn gottinirf{t, i btirt fnnb at fiave brubt Sfrtt 
i brttt %ag , ttint 3ng'R of btm tioob« siort fit Sotwnirlanbø 
Clbl^igtc tit @itn|lanb fot tt ubtluHtnbt Stubium. Stggf« 
vibtnfEabtltst 6trabni ddvbe ntmlig tagtt (ii, Pm Sib t) ufoboonltg, 
|)o[pf)i{lettf ERrtning. %tix SSorm vat ^axaxi og ticgi>Sibtn* 
fEatrn tti ^owbfag, ffoormtb ^aii< SmbtbéfttUIng ^ob i uabfRSelig 
^Drbinbtlft; ^ttltr itft tiar (»an ftemmtb t bt iidiYoCogl^ og p^ii 
IOfo|i[)t|(t Sifcipltiitc. Snn fimbe w\, fem fetii^ iSibEist^ttar, 
Ktdjimt og Vniiqtitfc, pgrt at ticttt forpltgttt tiE es officio at 
giøie be fpffll^t Clbfagrt tlE fTt Jgioerb|hibiuiti ; mtn mrb tftPffibe 
Sntftrtfe omftlttrb^ tl"^ ' tilEigt bt niat()fiiiatt|fc , apnmomifEt, 
tn«^anifb og ^^iffe SStbn^abøgrtn«, ri ubttt ta vie, for bJn 
3;ib (gtn mpfltif Xtnbntt«; bdtibm ^bt ^an giott fig ^iinbt 
trifb bl Dtitntallft @prog og fbiføgt fig i ^wlint; 

£)in|tatitny()tbrrnt tiOobt ^rm f<I» (u» EtiligbfbØn'iS at 
tftcogtt mtflH af fu Sebrtaitbe fRuntnlOiiunirtitn mtb rgiie jDint 
og afttgiK bnn tntb cgra ^aanb; fotfløtftt SttEra maatte ^A 
togt ffn Xil^ugt tit fttmitHb $itlp og tunbt btrfot ti afttb eon 
pfTrr i ^(nf((tibf tiE (ini gopitré Siglig^A.' IBute E)avbt btr.' 
imob paa |Tnt eibtEeftige anttqoaitjlt Sttiftt rig ^nltbning til tit 
'øttt fit Slit, oeb SStfTutEftn af fbtt ^utibtcbt fRuntllttu; ^»ilftt, 
tiDigfRKb (lanj itotutEigt Aunftfanb« og n|orttitbt JtunØfoiMg^b, 

■) fiBoroi fpnefl i .Uonumenfa p. 535 ogfaa at figtc tt( iSmtt 
^ciHimmtfalming. — *) g. »urmaB .p. 295. 

Cooijle 3Btrlauf . Dit W3otmt $ortJ. af ^. norb. Olbjlubium. 339 

bn foltt ^m f ®tanb ti( ft(i) at nmtvt fTnt XfUgttitigfr i 
Sx9 Oi i Xobbet,: n^wnliistn vaaattt give itan« S>^im|tillind(t 
tt titnbommdifit Sonria foc brn bonfle 3(ntiq'jart. ^m fpitt« 
i btt 4>'I' at ^dW frtiulIiK Stuntmii'nunicntfrttr , faalrbrt fom 
^an fanbt bnii, mtb mtim Xn^ab, ffienbt tiUiat mrb tn eie @Ifi 
ganie, ubrn bog at tillabt ^g nosfn Socanbitna lUtc Xilftttning'-. - 
Tit S^tiliben ijn tarmtt ftt tt eg onbtt tigtiam, formtnbfltE 
iffe i}atti unotgttlige Sorttratfitt i btnnt ^tnffenbt. jDgfaa 
ffOK Di i btt fortgaatntit btmitrht, ot tjan tnbfiiot og unb^if 
iMit ti fiflbtn ^ SSornt foitfotnnunbt S'"', i^t btgpnbe 3nb> 
^rifttmrf £tt<ning fir<t en utialis 6ibr; nttn vt ^oe tiUigt 
anføtt Stvifc fot/ at ^an< manatlfurbr SjiroghmbfCjb , i).inS 
])^imta|iipt ^n^uflfc af btn gnmlt .^llont^, 09 btn tStansd af 
Jtcitit, ^ ^aiAe tilfaUtbt mtb |Tn Xtb, giut — t btt cingtfft — 
ntglc af f)an< gotflartngtr nafltn minbit SBacb tnb iBJorm'. 
ibtiMsftt maa btt bej altib atiftft font tt Zai, at ugunjlige 
$or^oIb ^inbctbt f)(im fra at bringt Snist^ne af fin mangt< 
oarigi @am(trflib foc i^Jtt; ^nilttt igitn giet btt van^tlijt, at 
fnlbt nogtn btfltmt Setn om S^ctrbim af ^anf ^rbtibtr. 3 btnnt 
4>i*fKnbt tur SSotm ^tlbigtct, og faa mangt SJonfEtligbebtc btc 
tnbog fotfinttbt UbgiOtlftn af {jone ©hifttt, IpHtbrS btt tjara 
bog tt({iblt, ligligRof mtct Cib tg»t Arsftec tnb tnttn etb ofi 
ftnttig tStt ptioat Unbtt^ttlft, at |i!(rt fTne Samlitigtr fot ~ 
Unbtcgang. 

antaget nu, ot iBtggtt Soititnt|ttr Stic lige mrget i ooe 
SibS Siagt^at, faa tabet btt fig ubtn Svivl ogfoa gcbtgierr, at 
SuTt« 3nbflpbt(fe paa ^otmS ajicffom^b tioi tingtct tnb abffiBige 
foenpt S(irb< i)atre anlagtt , og at btn [tb'{h« JSejhabrirtr tm - 
meget lugtntirg tunbe ffgtS at eare foranttbigtbt vtb btn ferlltø 

') g. flSutman p. 295. af?bjirAeti)Be af æute topittrbt SRunfin>= 
fltifttr trf t,rt' mtbbtelte p. 299 tj. — ') SRati fte et.©(eb af.ban«- 
j^dulmna redivha em DptitlbttFtn til b( tte Atonei, i Scheffer dt 
antiqui* Sveeiæ ni*i^i6u< p. llltg, 340 ^erlauf. CltSonn$Soi'lJ-«f&*tiorb.Oltiftu&iuiR. 

tiblignt Vrbtibtci. æiflnaf titnbte SBomi btn. nit 1599 Kh> 
givn« ^un«i!^»il9ties SLitifp&n, iptn ubtn at btnjitlt btn, 03 
b(l n ligtfaa oijl, at felt) ubtn btnnt SoTgicengti oifbt btt itft <llbt> 
M iimt mangitt ^am poa Stjtebning, tnbog fni tianø fgtt Sanb, 
ba JSonaD, iSuIcaniu« allrttbt 1597 i fit S^ift dø /tVørts 4- 
linguaGeiarum ».Gotkorum boobt (tutrtt fRunialpbabtltc, font 
tuK ^am mibbttltt ^tt fra Satimart, og StSinstmonumenut al> 
ItTtbt tibltgite txb btn nontfunbigt 4. Ølanjauj Cnitiu mc bttwt 
thitttt i Xebbt'i*. VUt btift gotra^ iian nlbrt tnb tSurtø, og Robe 
bt tnb allt laitgt unbtc btn fetnflt Sfntiqear«, fan funbt bt bog 
ollib wixi tilftrnFfdigt fom ferflt Etbtltaab \ti m ^nbtr af 
btt no^i{It Clbjlubtuin, dPlt IDpmarffom^tb fnart maatte blivt 
(KitotRbt poa fitn tnb ttn tRuncjlttn i 9Icrrt)tbtn af ^anl £)p< 
I)Olbtfltb>, og fom brtubtn vtb £>ntgang og !8r(0Dt}:[ing mib [i> 
tnott 3<[anbett iffe (ttftligtn tunbt faone btugboK f&inf og 
fiplfrtning«. Ubm at btppibt« foc 9)acti'f(|)(b tnob btn gfniolfft 
IBurt, ter man vtl brrfor poaflaot, at SBocm, ftlo bttnwt 
bmnt gorgtangtr, vilbt ^\>t giort Spofe i btn b<in^ Øtirao> 
gropdi«*- 

■ "■ 

' (Tie XVorm« Scflrsbeffet foc ben ie(att&fle J!,iteratuta 

jccmmc. 

■ ' ■ 1. 

@anitibig mib SSorm, {liønbt Klbct tnE; i)aR, mc btn gamtt 
ttloilbftc EittcatuTJ CRtflaurntor ^Icnsrftn ^onfen. lUtitbt i 

') Settc nntagtj af AadfttoJt .Alontica /. p. 631. Séhefftri Vp^ 
talia p. 400. Verelii Runographia p. 2. Biomeri Kpitt. retporti. 
ad O. CtUiiim p. 7, c. fl. — •) Ubfoft til beo norbifft Sti^oloeid 
^iftorie, ®. 4S. 45. — ') flfttt !Sorn)( tfltn gorfiCIting" oat i« 

etrmHilDnumtnlct t @(aant, bei gav btn fsTftt Xnltbnlns til ^n< 
<ant(qt)ari|{eiSranbtInfngeT; Ogerii Iter Danieam p. 67. — *) Kt tUtti 
fH( aSt e»(nBt oort partifft for ^tre( CantSmanb, trfatf« af tt JBrto af 
O.fflobtniuS tit ben pnet* ffltnsttim af 1706, booci ban ^aotx SSotni 
Xibtibtc oa GoTtientfitt (angt ooti BuitCt @iiimitU nqa f»tn^ 
BiU. i æ. //. «. 172, ^eriauf. Olt SSonnJ ^ortf. uf b. »orb. Olfrftntiiuni. 54t 

"Xaat 1596 Qaubt btnnt for ftn 3li& (idbne Scetbe, Ifelgt (ongriig 
^faling, 6rgpnbt at fainU J^annb{IrifCrc 6^ nnbrt jDplpCntngn 
til btn'tiorbiffe ^ijlorie pa 3<(anb, for btraf at mtt)bt[r Ikii 
tiHigtQSt .(liflorio^Tapb ^. Jtrag £iO(tr<"t'ir" »9 Ublog'. S>enne 
cigf Jtilbc fot 9I«rbtn< gamle ^iflotit t»t alifaa aabttrt fn bm 
3!ib at SiSoirm fot Vluot brgtinbte at ta|Ie f!g paa bc fnbnlanbPt 
Ølbfautt; ^an formaarbc btcfoc Qantøltctn 6E)ir. giiiø tilpoanp at 
anmobe Vrngrim 3an\tn om iBibTag og Opfpjitingct fra Søi 
lonb-. Sntnf op^Ibtt bttCt gorlongtnbe, fnapibt btt flob lt( 
1)1)01, mtb ititgfR Smbeillijiltb i mtbbttltt, foRi vi alt ^aut 
\tttf loca ctassica og Xtabitiontr 9tiini|Eiiptn ongaatnbe; bo 
ftKitfbf SBormS jtonligt @)wcg(m<ial; forfaftbe f)am ttlnnbPt 
J^aanbfCiifttt; fort, gi( dam i mm tnb 20 Zat foa titiftomt 
og ufotttøbtRt tillKianbt, al SJotm, foitt taCiitmmtligfn ntunbtt, 
t)t>atmrg(t ^axi fl^IbCt t)an«.93ti[rbRing, aabtnditrtigm tilflob, ot 
bniiu lacbt iBttti £«b 1648 fdc flor Znl fyxiAt bttagtt dam Cp^fit 
til b«tte ®mbium>. Serft tfttr dnn^ iCsb (cm ^orm i Sod 
Binbtlft nub^iit af be iSlanb^e 4>'>^tib|I"ft([5 Samling og Op* 
bnartng faa fortitntt Ictrbt Staldoltflt Si^op iSVijniuIf ®t)enb' 
ftn, fom ntcbbttlle dam gobt SSibrag liC fRundittralurtn og tiU 
fmbtt dum tnfcitt af |Int Ubacbtibelftt*. 2>t«tib(n unbridelbt 
SBotm, foaoibt btn oan^ligt QommunicAtion tillob M, m tSxnr 
De);liitg mtb 13 anbit littcntt 3fl(tnbt»,, mttfl 9tDtbtn6 gamit 
@pTog og jDlbfagtc otblommrabt. !5Ianbt biSft fottiratc ifar at 
wtwti tjmi fetbum< Cifciptl, btn-cornfoc omtaltt-^oIum^eSSts 
f(opSd«[a( Sfultfm, fra 1626 til SBotm« iDob fymi fiabigftt øot> 

') JDebic foton Criptmgaa. Spiiloiæ I. p. 298. .&tt«b ftotttiv ■ 
ttbigtbtd ogfaa bani unbtt SittI Supplemmtum hiiterim Konegin 
foifattcbt sietig^ tnbnu utnjtte, QoiumtntaT oetc 3. SRottcnftnt ' 
noT^ Aongcrt Jhonift (1594), fom SBotm fitnbtt og btnptttbt ; Mo- 
nuiRCRlo p. 16, Epp. I. p. 319, jof. ®ubm« hitifle .^illOTit II. 
©. |1 tq. — •) Epp. t. p. 298. — •) M>. IL p. HOS. — 
*)-f. €t. daiK.CoivecfanM in SMOfKm. Ejp^ IJ. p: lOW. 1063, .obvGoo^le 342' SBftlAujf. Oltrøormøgortf. af b.norb.Clbf[utwitt. 

nrponhnt, oø ^oftnt fBiainat Croffm, btsgt temmdig (»an« 

Unagttligt (C btt , at btn vtb røonn nafte SnttKéft for 
9tottim< £[bra9tc Pi S<nnR SitfralUT o^iaa vitttbt tcafti^cn ti( 
m frtmfalbr 03 Cftti^tfiDlbe @anb6 oj iDpnioerffomfirb brtfot i 3*- 
lanb ftl», ^Dor bti fta btnnr Xtb uf, vtb Vrngrim 3on|vA og 
iBrpnjuIf QDtnbfrn, bannrbt fig tn rgnt ®tr(t, fem gitnxttm 
Xdifotut og Tfrnirt ST^agnauA forplonttbe (iy inbtil Don Sagc. — 
Ubin tn faoban 3nipuU ubtnfca, lur btt' gamlt 3'Ianb maafitt 
Piort HtBft tt terra incognita fot 3*[«ttb(rnt ff[». aUomi 
ttagtbt aOtribf jtvttlistn ootr, at tun faa ungt ieidtib^t etU' 
btrcnbt vart bicnmt i bmt S^brlanbt gamlt @))iog 09 Sitrralur>. 
9Iaar bt fom tilbagt til ^irminet 09 I^nabt Ofnaatt M for ^i . 
btrcRbt Sffonbrrt btngang [(Ebednttgflt 09 ^citjlt 9)Tan(, tt ^raftt: 
ffllb, lagbt bt foc vtbtnfFibtMgt S^ht faii ugunjltjt ubuorttø 
{Bttingtlftr og SoIMS trange SJilhat, utaUigt ^inbchigtc i SJritn 
fot itttt tibirt gctmffiibt paa BSibenpabtnK« Sant'^. 3!(e 
ubtn Srunb btfrpgttbt* btrfoc, ot ffunbffab om btn norbifft 
Socttb DJlbt tfttrl^anbtti ubbot i btt {onb ftlo, btr I fiia mangt 
J&(iift(tibtt Mt at atif« fem bm tgtntligi Stpofitet fn bnti Jtunb« 
{tab'. {(Rtn bmne gnrøt hin fra SBormé £agt af uscunbtt. 
@fC(rfpetgf(( fca banftt {wcbt, ](iimiAning<r, bet giaibt It^e mtb 
StfaltngtT, fra Qanttttrnt og anbrt 3)?agtMtrt, tnbelig Ogfaa 

') Epp. I. p. 16fl, 191, 199, 364. jof. gort. tH hextco« runi- 
cum. — ^) HBocml iflanbffc fBitDCfiling frtmbvtxr mange Sceinpltl 
btrpaa, man ft( J?;>p- /■ p. SIO, 355, 365. 7/. p. 016 oø mange ^. 
Snenti 3onrtn, brc baobt »mct Xmanutnfi' b»i iQocm og flbea 
fenbte bam SsrKaTlnget mtx gamU Ulanbøt Siiftr, bat batn metu 
bele fig b>>ab ban oibfte om be Silnobtctt ^tisiiegiti, bei engans 
baabt esrit Sorgere eeb JCiebenbaoni Uniunftet, ba br paa mangt 
SHanber Crc'ttbtj af ben ottbjlige jDocig^tb, (om etibog Isang bera 
til at unber^Dlbe Sittiflt. @osc og Umønbig^ ber paa nogen SSaabe 
Btllt btm beflRgtebe. „Vix libroa Sf vcftci retintmiu, qtiin tot 
qtutq^t ad ejuimodi egeitorum luttealatioatm vendere eogamur", 
tilfwtt ban i*. if.p.«SI. - •) Epp. //.ji.629-G88. SBcrratiff. QU Womi Sort/, af b. norb. Olbflutiium. 343 

£i|miuntti»g(r og SrgunftigtlftT ffo Slfgirtinanrt ®ibt, ft>ran> 
Icbtgtbt ^eitmbfTiK, Xib (fttr anbm,, til ot famlcog ntbftnbr 
Sdinh .^naiiblhiftfT, gTanb^ i bfrrt imW telbtt Sitrtntur, ja 
tnbog Itt^qi $aanb paa tgiu Unbrcrøgrtftt'. Tit nu tgmnpdige 
SRotiDtc, fMfoRi J^aaB om SmttbK, om SrflX'too" fi>c b'i*< 
Sentut, om (Klbigt Ubfolb af Knføgntngtr, ofte oac b(t, bn 
mtn (nb rgcntlig »ibtnfCabtlig Snttrrtft fattr ben* Siicffomi 
deb i SttxegKft, hinbcKft ^inbn, at mrgit ubcftlrbt« tiE @a< 
grnfl Scrmmt^. 

^oab ^irm ifoc sn^be fta 3S(anb, gamle ^nanbftciftfr, 
Hr bog ei ftt at btfommt. TiU bengang ECagebrf evn Wlanitl paa 
fni^nttr, lOtt ot bt oflt btfonbt fig i U^btirbrt ^anbtv, fom 
nigfbe omi bero^. Xitt vigtiglle af benne Xrt, l}an cibté at (law 
eritolbt, tut ubm Stoisl bm enbnu eriftntnbe SBtmbran afben 

•) Epp. I. p. 802, 887, 86g, 370. //. p. 1036. — «) IBotm* 
Sreoe fttmS^b« ogfoa fjerpaa oonflebtge Sitmplec j f. ffr. /. p. S9J, 
299, 30I-Z, 31^. //. p. 698, 615, 617, 631. SCn nQ< omtal« 
eoenb Sonftn anUgtc eitnncm ffisnn Eiaf SanieKrcn Sfer. Se^cftcb o:n 
(£i:f]KCtanH tftec Xin. Sonden r men benne Ijatibe faart e»ft( paa, at 
Sngen ffulbe erf)0lbe faaban S^^prctant« til ^rnjutiit« fet ijan« Sønnet, 
beeU fin I)anf oibtnflabeligi {fDiticndter , beeU fa;; ^an« n^lig ub- 
gione og til Qantilerm fdo bebiterebe ®FrlfC iSpeeimen hlandite hi- 
ttoricum 161S). SBorm caabtbe- ban) beifot at inbgitte til Gantlierrn 
tn Snftgning, fioori t)an giorbe bennt opmicTFfom paa btn Sfetieitc, ban 
mcb -^enfiia til XntLqoitetcTnt og 1 ^et !E<ienie& (cd/idc), at tianbecFor 
lil Sftanning ffi)tb( crbotbe en(Befotbting(!), iinalt uboiift; at tjon nu . 
tajRrbel af gattfgbom og StRCinaJforg m. d. /f- r- 639- !01agnug 
Claffen, fom tftn SantOeienl iBefaling banbt ooerTat Sbba pua Sa^ 
tin, aflagbt 1629 i ben Xnlebning folgenbe naioe Stortbetientielfe : 
„MtTtB thi nvgæ, 8^ minut dignic, m guibtit bonæ perdaaiur hortt, 
niti nagiilraiat parendum tit, cujat etiam animoi deltetandl mi- 
nisteriunt a «uSj"ec(is dcberi eiislimo". 1. v. 338. Rite Xat fenere 
folte ban bctimoS en fonbcrlig Sntertéfe for ben ebbijltefteratur m. ». 
p. 363. -^oorleteS ESoTDie 3nbfI^b(Ife rebbtbe ben af ftt iJIantlTe 
Cfticon if<tc betienbte @ubmunb ^nbrefcn fra Unbcciiang, \. \iMi ^rri'^ 
/;. p. 197«. g. aobannoiiiÉ Itl. p. 587. •) Kiip. ;. p. 801, 3«?- 

DjIreob'GoO^le 344 ^trlauff. OU3QorméSort).afb.nort>.OIii|ttitxuiit. 

pngit @btia (CodHs Wormianua), foRt Xcngtim ^onftit fotonbc 
fjnmi, og in Geber af JCntitlinga'Sjga*. Stn vetu« c(m/«x 
membraneus manuacriptua , \j'Mxa\ ^aa, fi)m ti XiDOfl ti( 
låteratara Danka ^ lob bet gamle Slnlbaliil aftrfiKe i m Im 
titip ODrrfcttttlft, fpnrt ti at fyat til^ tum ftlD*. %ot afO' 
tiflt »OT btt aSt^, bn tilfmbtt« f>am fru 3«(anb, Xf^ftti, 
Cotifcttitirre Cj eomtntntant*. Kf Saabanpt lob ^an to af 
bt Oigtigftt tipKt i (In Literatara -Danica, »emlig tRfgtitc 
Sobbion JDøbtfang, tfcrr nt, nu tatt, SRtmbTan af Sagam 
mtb £)t>nr<itttlfc og gorfCaring af SRagnu« ClafTrn' , og @nn) 
grn HofuitUuin, ubm XoiuE af Siøni nf SSfarMaa". 3 bettc 
Sfrift mrbbrtdtf bi fn|le Unbirfegtlfir, brr ^avifi om btn itimlt 
■eianb^ ^^Mfii, nrmlig om SBctrtftn af 3:6orla( @!ulff(R'^, 
og om ^Mlftnt Cprtnbtlfc og almiRbfligt SSfjIaffm^tb af SRoa* 
nu« DlafFm". 3Ct nu binne njmafte ©anb« fot ben aamli 8i« 
tccatut (llnbt ftg |Kia in SRoabi, bir oibncbi om, at bttu 
®tubium blanbt Seioenbitni enbnu tw i- |in SSantbom , mooc 
itu unbte ot. Qtaac ^cngnm ^onfen fclo tiljlaaet, at rn samrae( ' 
Jtittfing« $u(ommr(fi var Silbin, ()eoraf ^an titnltbt ilt\t gamU 

') iiipp. !■ p. IM, SOI. Syllabut Audaruia focat) Lezican,rtt- 
fueatn. — ») i^pfi. /. p, 106. — •) BeteliuB Hemaranaga p. 
187 mnn, at bin oac af. tn asimbtan af Sbba, fam baobe tiU 
fwTt CStipbaniui og |itin (om til XntiqntcCffiK^inet. — *) g. St. 
OD« JCrofatef* m«r(e Salet, B^jp. /f-p. 617, oner Getiiiiiki HeiSrek« 
ih. p. 629, over btn Ebbijb- ©ang Brynhildimnil p. 630— 31, c«t 
JBirtini t Jtnptlinaa f- 629,- IUii5dl&^dttr mtb baoff QDitfattetft p. 
1^, 608 00 fl. jof. ®u§m( Eamlinfltt h 2. ®. 112. •) Dm S&ax' 
bten af benni UbQQpt, ba USentbrantn, ifaoxai ben n tagen, « tabt, 
\, $roF:9iaFni Ubgane S. 75, 87, boor Ubg. bog fiar oSKr'tt IBlonn« 
Epp. I. p. 863-61, tn Dtfrr, at et SSoim fefo, mtn SSognitl Olaffen em 
Ctatbeibettn. ~ •) VerelURunograpkia p.S. F. Jokannæi HUt. 
eecl. hl. III p. 5S3. 3 ben tnngnitanfte Ubg. af Sigla p- '27 am 
toge« mrigtigtn, otSeatbeibelfen oor afiBoTm felo. — ') OBatt Ubg. 
' 175 >q. gofio U69. p. 163 »j. — •) ElBairt Ubg. p. 190. golio Ubg. 
p. 177. 

DjIreobvGoOgl^ 3B<rlanif. Oh Vitmi gmf . af ^. n»r&. 01^|bl^(llm. 345 

C^antbigtt'/ fia tdti bfttt minbt eø om, at mm^t af tHdftira^ 
£igte. paa lijtunbt SRaabe (k Fomtit til Qlutibtnt Jtunb^ab. 
£)gfaa btfotfliflt Æamptoifrc fitnbit aUtrtbt SBrnn, mm fin> 
btt itlt at ^aw gjort nogtt Snig bttaf . 

iD(t var ogr« nt SBirhims uf SSortiit i bt Eittbtf Ztmar* 
tiua( fnfaitfbt Sfrifttr »g af fj^inS ubinbte BmBtrling, at tn 
vi« Snttrrtft for it norbijlt jDIbfogn »Ittt , feb i Ublanbtt*. 
2}(ti ftan^ ^mnitnnfntfitrt Satbinal SBajatiiK Snttrtffe ^n> 
fot gtC mbog faaoftt, at ^n fdo '»dl)* ott paa at famit (t ftoib 
binaoiff Sibltotfiif, btionil SQorm flafftit ^am, fbrubtn Xitb« 
bibdøtmbf*, tn Vflfrift e^ latinØ £)pnf«ttrlft af bro pngn Sbba, 
(ftfr tjaxt« rgm Sobrj;, etb tn HUinift Stubtrtnbt ®ttp^ iDlaf« 
fra, ^ta ^cctjt i SaUant«. Ccnnt funbt tnbog, i famnw Xn* 
bbiiins, paa foTbttlaglist Sttingetftr ^oe fommit (il at giøct tn 
gitifc til $arie, doorom tian fOHlvbignt raabfnt« flg. tncb fin 
SStlpnbti iStpnjulf @igtnbftn j tt f&m fra Jti«btnt)ai>n b. 20bc 
sKai 1646, fom l)n fortitnir at mtbbtltf, oflfaa forbi bit aiwE 
93int om btn 3tnf(ue[ft af btn gumlt norbifft Sittcatur« Scttb, 
fom tnfelct ^Sfanbtrt bmsang tnbnu niritbt. iDtt Ifbtr faal(bt<: 
„Qaemadmodum quidam dicere åolebai, pennultoa Athe- 
nai renire atadii causa, pn'twipio tapientet, deinde pki- 
losophoa, poBtea Rhetores, postremo idiotaa evadere; 
idem aliquia in jne non immerito diceret, quijam anrtot 

■J Kpp. I. p. 317. a)(t nar tgcntUg bt faalalbtf SCioIbunsanirtr, 
font SantJltTcn mfttbt (ig. ib. p. 313, 31S, 827. — ■) @ui)in( ®anii 
(ing« /. 2. ®, 112. — ■) goc at gisf 6tn lotbt (lollanfcfff ffintun 
(pnbJQt 3- bt Gatt tn 3bt< om Stoibtni gamle Sprog og Sitcratur, 
ftnbte dan barn 1643 tt gragmcnt uf bc ttocfleSoDC og (t ijlanbit ®toIti 
lericcn, og bematttttiaigt, at btt gamle banlte og norfCt rSuBatmaal 
oat bel fammr, fom btt nuOÆrcnbc 3Jlaiibttt, paa en libtn bialertilf Sor> 
fliet n«. Epp. II. p. SiS. — *) x>tt mt egentlig giennem' te franffe 
©efiinbtet, fom unbet^iflnblelje -Swinfebro'Sreiieii , at ffiorm (o'ni til ot 
gbre beCte IBetienbtftab. ^an fenbte QarbinalenS ffiibllot^etar ®a(itiet 
Kaubæu* en islanbjt Eoo paa S'^gament (formobentlig 3onibog(nJ( 
el aalcubarium og eti ^Jrimfta«; Epp. II. p. 898-^99, HOS. 346 SSeriAuff. Oit Soruij Sottj. af b. ttotO. Otb^nbium. 

ferme tret Utlerartml ttudhait in hac Academia aalu- 
tatut., adeo in tergum receaaerami ut relwto Lutio, in 
rebuB Normannicia nunc demum conaenaacnm ; rogea 
cauaaa tanti infortuniil Edda noatra una eat Sffac&ie 
p Ha ee p a, in qua déecnbenda pbirimum temporis Ir operæ 
ittatimo. Quemadmodum enim, ilfn pritnutn authorem 
Pariaiia habuit', ita ntMc aui cultorea eo vel invitoa 
trakit, ae né rem hane inauditam tønqufim ^ctam reji- 
eiaa, tefat Tua patemitai ohlata miki eaae uttro a lega- 
toQallieo (cujut nomine EddamSnorronianamlslan- 
dico-Latiham acriboj atipendia latia ampla, nt adMaa- 
aarinutnCardinatem ^ Vice-Regem GaUicB profectioaem 
auaeiperem, antiquitatum Iformannicartfm (quibua ille bi- 
bUotliecam inatrttit) enucleandarum eralia i eujua, Ucet 
ab una parte valde lutn cupidua, ab altera taman retar- 
dat pietaa parøntibaa tf putronia debita, quibua krcos- 
auUia rem tantam aggredi reUgio eat; inter quoa Ta 
et, reøerende JDomine Paier, vel omnium primus, ctffaa 
maturum judicium Sf conailiutn prudentiaaimum kac de re 
expeto, quod cerium est sequi; ae parentum conaenstt 
totua ambigo, quem ai non impetravera, quid conailil 
capiendum? IViai rumpendum auadeas quod aperiri non 
goteat, aut dietecandum quod neguit diaaolti: quod to- 
men erudele nimia multi non ab» re judicahunt^." 
2. 

btflob i bet.gttmfføb, i)im ^avtic giDtI btnne vtb Samling, iDl)> 

') Uben asiel %ia 8r(D|ltlii(r(n %n fetewltt Snomsabta xatii 
Sitmunbd Sbba, tjcij Samltr ^al bat» cp^olbl ftQ m Xiblang i 
^acK; F. Jokannæua I. p. l'JS. Vil': Sætnttdi foran ben fivbtns 
hamflt Ubgaoe af etba p. II. — *) Dm Mtt RiJretoflfnbe f« »i. 
int Wormii Epp. p. 803, »38, 911-41, 91«, 960. ^n XrøriR 
af Unat SBiaxUiMii ^aobt diiUn fibtn til ffltufl twb fin Ubgoix af 
btn pngte-ebba; F. Jokannirui III. p. MO. et 9^t ajttoe inwl: 
Um bcniK ©. Oloff«! ofl SBorm f- Bpp. II. p. WIt—Ti. ^trlanf. OU 9Jorm6 S«rt}. of b. nerb. Olbftubiuin. 347 

ntuntring, og SRbflDMfe; Stiv fe(te im fTs'^orrtm faElMt tUn 
feianltbiget til tgm Untrtføgflfc af noanj bib^ørtntK ®imfianb; 
mm ttl flplbte dané fSt^abtlftt Ubgtetlftn af to, mtb J^tnfpn 
ti[ btn 3:ib , ti tnigtige Vt&ttbtr af 3fnb», 

SSIanbt bt gamle notfft Ttatlonalftcibmttc fortimR Pebet 
Claufen ifcec en ^^brtlis Scitibcitig, fom Slotgrt S^ocogcap^ 
og enecrt« Cnnfcettrr. {jan eac febt i !Rorgt 1545 og b»bf 
1623 fom ^«|{ tit Unbal og ^lovfl i Sifier og CbbrrnaS 
^OD^e. Zil bt faar bftitnblc ^ttfonalttc om ^ani, tun, efter 
rt gammelt Gagn, tnbnu feiet et ^at £>m|lanbig^(bec , mm* 
lig, at ^ant {lufhit tut f;a SpQonb og al (an 1606 blev 
inbftcniiet til ^tnebagtn i SSrrgen for tt begaaet IDrab^. 

^antf QtoTgeC SefEriwirc-nbbm fetfi Icengi efter ^ant^beb, 
nnbet ^[gmbc Xitet: 

„niocttges oc omliggenbt iDert fonbfcttbtge Sefcriffuetfe^ 
Snb^Ibrnbit fiuit tiart et at sibt, baabe om ianbfent ot 3>ib> 
tljggettuS Seiligbtb ot Siilfor, faautl i fotbum Xib, fom nu t 
WH Sagej Jtotteiigen tiirammrnfatttt aff é. peber Cfiiuofi^n, 
6ogne))taiI t'iSnbal. ^Jtenttt i, Jtiebtnboffn, t)ot SDIetc^ior 
SRat^n, paa 3od)im SIlDCtlen Sogferet« SeFofining. 1632. 
i." (185 €5. foruben Debitation og SRegijl«). . 

3 £ebitationei^ til Cdciflopfift Ume til Xafmotf, ®tatt 
bolbet i QloTg« (ben ekmme , |)cem ^orm (!bin tfUgnebe E8e> 
ItrlDttrm ouet XiUitff^tneii i Monumenta Dtmica), og 3. 
fflirth til Bffettanb, Worge« Samflec, figer gotlaggttm , 3. 
^tAitm, at bette ®(tift uat ^im tilfKtnbrfommet af ^axA „fpn< 
betltge gotbrtt ot patron." ' jDenne utt (Sontflettn Gbt. S^ii* 
itl ^agtfup, fom (uobe ft^olbt bet ttlftnbt af tSiflop SScgntc 
.i ®tainnger;.og felo (eOciet bet til Xipfttn^. 3ft UBotm eUec« 
.ogfoa maa ifceot ^atit nogen Stel i Ubgaotn, enten mcb en og 
anbm fBeincertning eOet meb Sottectuctstning, (an flu(tc< beraf, 

') Sof-aopograpbifiaoucnalfBrWotge. X//. €5, 23-24. — ') Epp. 
'■ p. 380-83. 

DjIreobvGoO^le At fym, i Søitakn til Sfanfntt Olerfb Xcvnite, tolft om bmnt 
CRorstJ Sf^totlft, fom (lan „ttpligra (»owt ttl Xrpfftn btforbtti"'. 

£>tt Vdc brn fnjb tipfte nor^ Sfrnogtapdie , 09 t)ar, 
rom ffiatKin, nibnu mtgrt SSceib'. Z)m bho i en felgcnb« Zib 
ub^tMt 00 »pitamtRt af Xr. SStntren, 3. £. 9Solff 09 fine; fOo 
ubfom bin 1727 paa np i Cttaft*. jDrn bleo owrfat ima ia* 
tin af Xorfouj, fom en Snbltbnlng til i)av» nocfle ^iøorit, 
poa Zebl! af 6. @telnfuf)l (1685); en ^anfE £iMtf(ctte(fe rru 
jletet i ^anbfWft*. 

3 tn efttr^it^ til Saferen bebubebeB e» UbgOM af „btn 
ntte gamle og fulbtomnt IZocftc C^conife, fom foa tit oc 
ofte bliwt af vort« Zittnt åtnt, og tffe tilforn fyna werrt foa 
^Ibfommcn ubøangen )»a 2rpRen." — X>t(tt Mt ba ben fSlmt 
fei)^ Cveifctltelfti ben oelbcc minbre fuEbfomne UbflOoe, bei 
figtf« til, et bet Ublog af @notrrt Sfftf, meb ZiStti, fem 
unbttsSrittC: „9to[|(c Jtongeré Aienttc og Stbrift, inbtil ungt 
jtong .^aagent 3ib, fom bebe Jnno Dotm'ni 1263, ubfat Af 
gammel ^at^ pAa JDanfCe," oac ubgiwt Jliøbtndaott 1594, i 800, 
Af ®ognept«(len i ©Iflngemp 3e»i« mottenfrn*. 

Set et betienbt, at ber enbnn j bet 16be ^ailiunbrebt i 
9Io^t maa bow eritteret dobitt« og $aanbffiifltt af 6none< 
og fymt SottfvIteitS Sartec'; (igtfom ogfaa XunbfFabin om 

•) 3tif.aHineroal788. /. e. 186»5.— •>3"M9toW*'B«ff"«'ft 
8. 101 >g- *J Dm benne Ubaone pttrn Xrnc Vtagnntftn ([g { en 
Sttctnlning af 4te Btptbi, 1728 angaatnbe Qontellieraati 2Bt(lanbt( 
Xnreanins om- ^lieitesium paa en iDcd Søger, fialebe«: ,.$. fflan: 
feni Jtotflrt »(JlrtDflfe et en gob fflog, men af !?!iElflnbt fih'oje ef: 
tertrptt/ boorfot jeg ittt fe«, (it bet jo buiBe ttttabeS en tpnbig norff 
snanb ben at tcttt og rorbtber, og meb Annotatianet labe tc^Rei 
boi b»em ban oltte, ifolb nogen oitoe Itegge ^aonb berpoa." — *) ISa 
faabarf nonncf i Ayttough't Catahgae o/ ihs Manmicrifti in (Aa 
britUh Afiueum t. p. 353. — >) S!. gOTlalen tit Slaufen« £tDeti 
fftttelfe. 3e«f<n ®. 77. — •) ^ftmihingla, Siebtnbaonlfe Ubg. 
/. gort. e.XI.Y. X^ir-r. IV. p. .rrm. eiaufeni Kotge* ætfBr. 
®. 168. Sleb X. liieo omtale« not^ Jtroniler fom tilberenbe Ser> brt notf t Zmstmaa ^tUn IHe poa hn Zlb (lac twnt f<u al> 
btlrt ubbet), at bfr jo — maaff« vtb m (Urt anbm inbfsbt 
3S(anbrt< ^it[^ — forfattrbrf ClHrr(ttttIftt ttltt Gomptlatiøntc 
btraf i brt npm Sogrprog'. 2>tn alb{lt btanbt bMftr font (nbnu 
fymtt, totbt MRt m mntrmt X. 1551 fntbfnr CtMtfatttirt of 
Ønortrt StotlEi fiffairtc inbtil Cldf ZqtgatretiS gtrginhi^, btc 
opbtourt blanbt bt SRagitirantb $aanb^fKc lUd VMivafluat 
bibltot^ft (91[. 93, i golio), mtb felgtnbi Xittt: „^n bh 
gpnnrt t^tnn norfb Jttonif fom taM Jtonntgtbogfim om ban|Et, 
fwinfN ec norfh Aotmittgrt o^ b«i< ^ffTpting^, tiojbtt off 
ti}tm aK( oi^ iii(fl off bt norfte Jtcn." — DBetfetKrm, fom 
btt fpnfé, m baiiPifebt Wtani „S.aurig ^anfen ESonbt pa 
ft. 91. (3: ebtT6 (Raabr«) iSåatb Øtouab"^. boc forub^itfit m 
JStbicdtion tiC btn nbvalslt jtongt Sttbtcit (|ib«i II.) , ^»otof 
falanibt i fUrt .^mffrnbn: fortitntc at ubffilvrt: 

„Sittbtt Stt^tS Xonningliat Wtatt. tiUt ,f ^ng labt (onu 
ntb nu )»a ttibit 3(ac fibtnn, @. JC. 3)?. ture paa Q. 91. Slott 
Wtrt^ufe* ntrutttnbt« ^oglttbifit SStnb^ {). Dmat CEjri« 
ftiatnn gjltbicue o( SStftn Oo^ann. Swaningtue ^tbag. bf < 
gtcebt od) babf)t nirf|() obtfdjtiffut paa £aii|It aff trift gamblf 
noipe Søfi^tr noglt Vnttquitairt, S. JC 9^. 9tigi< 9toc[igi< 
Jtonungrrt, J^offbingtiS oi^ anbct bttombijitø SSinn) forboia 
!R(gmirnt odj CrlogtbMbtU Iniunn lanbj o<^ Dbtnn . . . tl}i ott 
jtgb ttigrlunbt bucbt att) ntgbtr Stob^uilligbtbtnti i tfitt itg tann, 

eenl Sopitdt Su^mf Sanillnacc Jf. 2 ■&. @. 93. Snf. btn ftcat 
paafetscnb« iDtbication focan Gane. <&anf(a< ODHfgtttiir«. 

I) VbfCiQlst fnQliiiRtM ^ntt blanbt bt SSagncctin|t( 'fraanbflti^, 
metft Ubtoa af Qnom, mtb geitTatttlft til -^aron -^alpnfent Sj b. EBenn 
navntt i ^rtaltn ti! SlauftnC Jt»nile tn ,,11SaQ Sacbfsn enuemanb 
til Snltttng/ fom ^Ibt (sm profttrtt nøatt ubi btnnt JCranilt at vtti 
tt»." ~ ■) aSaaHtt @aaibtn øleug I Ctibtnibt ^ofttgiclb, StaHo 
ftob 6i)itR^ie(ri(. — ■) IDcttt maa ^ast oortt 1S43| ba ^'■^nbl 
^rtbtttt mebtog -^qlbinfl i Cpflo. Zit tl!|ttbtiH(Ttnlit ^tcfontr, fom 
btT ttizvnti, eon 9n>f. SXtbittna vtb Uniøtulftttet GEbnftian 3»i(ibrtii 
BSotfiamié og'btn f oiistligt ■^i^riograpl) <&dnt Soanlng- , 350 ^frfatiff. OU Borni« gortj. af t. itorb. iC^&fiiibutm. 

mnboa utt SccmusHin tå) Sot^anbiglitbKi rt iå)t ^MiitMa 
t^n tin font bet IftU^ for min ntte ^ttn od) Aonniitgi gør 
t^ttt C St. SB. fann ntmdist utnt. 2)oa ^(fiut itg^ ^tna 
tagtt mrfi fix tnn Xronrd fom paa øamrS Stoc^r SBoolt re 
faiffuin im fin (alltbr6 ebi ^mrUXijb Sdnngitbog^, oij} 
t^n tue fetufie ^ i 9Ioni3()t Dbtbtngtnn off aUt anbn ^urrt 
feiltpit Jtongttl Caugiiøefjn eå) htsffntin fet{t faa ii)ttt fotn 
^talb Jtonttinj tf)(n .^acfaaTt lob famblt aff flitt framfiuiit 
Socslbntit o(^ Gfspntuc føcjl aff t^ Ufianit ttt Dbi tgtnn tu{lc 
Soaftirt figin Sottolt. '£et tffttt: t^elt fom tl)ciiit tlogb' • • - • 
3R<in .... 3lAte pcefl i ^flonbir ttCtiobe famfrt i fint lang* 
fOfiitlist Saugt, faa oc i famt gortnlHin S(iiif[r6>. Sftre doif 
ntm t3(») toaiit bc ()ei i Sanbtu opp att ft^ciffut ^uetfs Jton- 
gftt JCreniAtr paa pfrgmen, ofi tljttt fom vinniifaft »« ocf; 
almtnniligt talt »ar om {jtrttc oc ^epingt, inb^ tid SRaanirt 
Jtoningt tijbb ®on ^afonti< Jtoningtfi t^tnn fon) @Diitføn ®n)tc> 
rift »01. efftft t^tnnt aRagnu6 Jtoningé tijb^ bicff t)tr ingr 
Jt»niif«r Ibiffnt t^Kt itg tttb^ foa Slocpt aff itogb Slotte 
jteiifttr^" 

„(S. St. ^. $99nitstis()tb(i fi^HiIbt »9 liKid tifonin ^ffuc 
ftnt' e. 91. Cifaatn, att ftg ftd fttnt oppfpuitt t^enn Songe« 
bOQtnn fom it$ ftrar fntf aff, mm i fiorb ficf Ui tn annth 
Ud »i font) nu rttte mtgd tffttt ^uir onntrt, fer tfomt itg 
idt brijtdtg fcriffut If)f{ tiK & Æ. gjia. tfitt fom jtfl tuitrt t . . . 

St ti begære trrmploria fom it% bofu'r, btuttft t^, mtt 
t^tnn flort røinb fom btr paa faugtt n mtt ®ti[m otf) petQtnen, 
ait ingt lingt S)?(nn fjaffat t^tnnt bttoiltt .... <Stt Jto. SR. tiO 
pbmiuttn 3;itniflt daffiur jtg t^tnn fetftt $attt aff famt !Boa6 
fi^tiffuit M t^ttt aff t(|t ^ibtnpt Aongtr... inbtill iDiuff 5ton. 

aitpgettfønu .... ^wff ea. st. sHit. tiøsUg ^iøit m astgtthi^ 

') Sltmlia^gortaltn CiE Snerre«. JQorf , fom fotflanf« Vtb Jtongo 

boQtn. Sfttt gorcalen ftto ncronti ogr!i<> Sinont Slurlcrtn fom Son 

. fatttT. — ■) etulbe Ootrrttttrni ^tr ntl nitiu btn, ^t ^nfUSKl, 

'tabtt SSagnuC SasabotCT^ Saga?- 

LKjlr,Jb,C0O^le SBnlauff. jDle9}on)i<3onf.aft). norD. Clbfbttiitini. asi 

n em t^t i^ttni _n off t^t ^ciftne Jtenfngrrt CSdugn (iiub itg 
fcoft fdjTltfunibi« frairfplac ititt mrr aff tUn od) fp (Hk pif 
fntttcf mtgl) inttt Kegtmm %^ ett. Jt. aRtM SntetpTttem 
t^t for ban^c ætm, l^ttt te i gtt. jt. <Kai. aRagtt^ !Siimt' 
offu« mig ot min ^bmttit 3irnniflr. X^tc tiS fmnrt itg mq 
mtgit bope glnnt btmff Vtool |Ibfttn i(itt f>t|h 9. X. SV. .t)!* 
gabirt ^t Jtong Snbmc^... gofT nug tinvttigiffra IStab^ vW 
fijn fniblist 9aatbg t^ ^re mug^ banfEt ot not^ aRniR 
fcambrirt cenfttnr t^tt fomfn ttU btbtt ot tloHte SoilTdnnb." 

(,3Rtn Dm bt Dnbfcligt fRomgiS KigM ^mtpt — In n 
fB ^ fBogt paa ØlM^e SRaD om aioctt bt» fora faBrt pm 
Worfh Kungaftjegifl (Speculum regale) tfjnt fpSitr ^ 
Sftaffn V)i att tf« te mttt »bi t^rt fnn {imtr wiDie ~t>lbbf tii 
XfmusrtfbU te iiH))it ttcfflist. fiit iw sB fas Svg^c { Stotigt 
(f9)nin 3n»I(tm mintlAf ^) rnit^m aff Xengtbøgti tDn anbtc 
nor^ J8f gtt , f«i tn o6f tfie fom b« m lefr tsnnt , tn, fmt m 
be , ^m fbtfiaat brm . . ..." 

£)v«[f(ttttlfM foacR albttti tiC gotfattmitS emacms i JDr* 
bicatunm^ manst Maqbpt ftb og JBnibinstr tre nnflm bog« 
ttoMism owtféAr. ■ D^ et tiint mtRfdigt, at nogle af Bi« 
frtltf i ^ngtingariga tn inbfertt paa btc gamlt ®ptog, ligtfom 
ogfoa brti gfogrop^tfEt Stfftiofffe, (bormtb ^rimffcingla aabnt4, 
— Sotfdtttttn bat i StmittR tirføirt noglt, foe btt mtfh bog 
«bit9b«(i9t 3(nm«1nhigni, beoH ^n anfnit bl. a. JDtfntpingo* 
faga og Olaf ZrpggutftnS @(iga. 

Z>tn fet|le Owtfatttlfe af Snoret« 09 dan« Sottfatteet« 
Vtbtibec i btn notpt ^iftDtit, fom ^Mit trptt (tf)i 3. <9iotttn< 
-frn« JBeg oar tun tt Ubtog), bliwe ba feCgtDbt Slauftn^t jDctt« 
^tttlfty fontSBorm btfotbetbt til Xcpflin: 

„Snotte etuclefi^ns fftexft SttnitttA^rmkå. Sbfat 
IMfl ©anffe aff ^. 'ptDiv €liiaå(in, fotbæn eoflntpwjl i 

■) GomVnvt ubfEiistf fslatnbt: uXejtt (bft iilanb^ ^e*U)) . 
n tn ttooi 'fxcS Spiubt fom tt baff>u (nnu i StMtc att bnbt nub 
®i»rnne « laKe bcnntm ffltetiit?t(ioi:-" ^ , 

1^ .0015 1 C 352 ^trldtfff. CIeSBorm«por^.«f».noi^£>»f{u&jum. 

ffiRbaL 9Iit nplism mraige Slanb til '@)affh, igitnnniirMt, toti' 
thuurit CC til Xqidm foi^bigtt. cum Prio. Beg. M. 9mi' 
ttt i Jtiøfcnida^, vtb SS/l^rvt Snotiint, tua'SiMtitn aiteltfnt 
tBei^ttt IBetottning. 163å. 4lo." (^80 6ib«, forubtn ZlUi, 
2>tbiutiDn os goitalr). 

SSotm ^t bebictnt fBognt til btn fammt (i^h^pl»fr 
Ucnt, botm !Rotgrt IBtfbriMlft i btt fbctgaonibc Hat Mt tiltgi 
tut. 3 goTtden gien ^ntn fort Jtatafteriltif of ^XiOKnit til 
btn no[^ i^ifloctt, blonbt (eilfe ^ ifvr fftdnn mtBtm to 
^ov^ilbn, Songbogcn, btc btgpnb« ^a ^arnlb ^ooifagrr 
og tilaggrf "Xtt %tebt*, og enom @turltfint Vrbéibt, „fom bt 
rtalbf Sringlu ^etmfene, af bt to feifit Øcb i Bogtn"*, 
og fon f bt téfanbfEi {jaanbjliifttt paa UniwrfTtttSbibliot^tl 
git tit SRogiuK Stlingrtn. Xf ^nn .^ton ^otonfnitf {)t{teiif, 
fom fonbtrt i £)wtfattr(fttnt, tur fbcfotttt, oar ^om ubrfidtbt. 
gitn anførte Smnbe tiUobe fyxm ti ot toiole mi,'at p. £!«»> 
fen omtroit X 1599 ^abt forfatht btn ^ tmb)!trlti jDmt> 
fitttelfc, ^Itm {arottniftrrt foofrbtS: „ot ^an ^aon mat in 
flittit fig at foiflan £» ^i^oiitn ffttr btn gommtl Ctiginal, 
mb at fym ffulbc fym lagt' (Tg poa ftor SStltaluibtb nbi botrt 
efwog*. filtet 'ittt in at it^rttt ^ounem tiC Snbt. 3Hr 
^illtt, at i)m w^rttibnt bt^o[b(c bt gamh Slofra, og btimnn 
finuh fbtflottr, tnangm til (tot UnbtmCning, fom faabannt i 
onbtf Støgtc fb[t!omnift." Cm ^nlibningra til tianacrRbc Ub> 
ga0( focrfommtt felgttibt: „Sfttrbi bttint libtn 83og (3. SSetf 

*) ntitn ZvM |!at« (in til n tUei onbcn af tic nå^t not^ 
XwnlXtt, fom antaget ot »ctrc Ribtt tnb eSnoRe; iof' Sauc. >&am 
ftni OMnanfnt« gettalr- ' gottalin ttl Ab^Dn. Ubg. af >^mfir. 
Lp. XIX. — *} Stan ftn ^naf, at fetnne Øtnitontlft a iribn 
tnb Xorfout, fom i Gh^ntingl Jfertalé til •^rimHtingla II. antagrt 
foT ben« Cp^oMmanb. -- ■) 3 btnae '^cnfniibt iat Sftntibtti 
bnat gunftign«, ba man atmfnbtltg anftn fBtbtK ODnfntttlft af Sott 
- og Olauftnf af Snorrt, før SXanftcTC paa' geb banfl Stiil t 16bc 
Xacbunbnbt; jof. gertaUn til 4tim<(T. /. 0. XXIII, ^vt, iH ISerlaHf. Ole ^wmi %otti, af ^. norb. Ol^1}ubium. 353 

imrtn* UMofl) bUb fu Ml taaftt , at btn flcar brr« cpfiøbt, faa 
at bffl iKi »ti mttt ec at 6tfciiimt, eg brtfaTUbtn itttrt fpn> 
beiligt nit Mb XrptttR ubgangm om Stngrt Slijrt 2tl|lattb 09 
Jtntgtnirt {Rtgfninø, ^qdr eocrt fBog^rc lit 09 off* »attt 
«f mig it^imnhti, jf^ oilbe mtbbttr ^tinrm btnru SCttaitt, . 
ftiB ^n fjOfoit frt fbtvtn [|0< miS' <" I"" <»i''t^t '<1 ®dvr 
maottt Mb ZrpHcn tomme til Epftt, (fttrbi b(t vor fioi €^ 

ning tfttr foobant Ha tnbog jrg ittt ai<c>H btfotttt mig 

Qifb tn ScimltiebrC Hxbtibt, titvtc jtg ^imtm btt itU (unbt 
ROgtt, tfterbt btt fftitf« at funbt fontmt biif' ERt^i: til fØta 
mnnttirt, 1^ anbit, fom agtet nt ffciw eoctS .^iftocjrc, tri ftoc 

Unbertttning ^twcfK itg egfaa ^oMr giott f)tTltl faa me*' 

get^-fom mig i en ^njl mue%t »ar, og mmc onbrc !B(|li>Iins 
g(C bet tiUdM cHbt, o^^a bet fficrttt fimbe Htre be« futb^ 
(omm'eligtie, ^oort jeg fec^ leSotionerrt abPiBige QRatmrtrrpter 
tillfoit, baobe foa vort. gamlt, faa og )>aa wrt n^ SRaal fhd 
wt; beiiM^ tabel VHti Snteqncti« 3(rbtibt trfth Crb fra 
iDtb / faa vibt fom bet Ps ilntHebe , iniet entm lagt bertit eRte 
. toget becfra i nogtti Woob«." 3(t bt (SobkeC af ^tinrttrtngla, 
Slaufen ^at fulgt i fin metr p»a)>(cafrirnbe enb tioe t>vtr\aU 
blfe^, temmelig ^OH afoigtt fta bem, bet nu titnbtt, ci alt iu 
moEcCet af tvfnt Ubglvett^. $oab angaatr 4)fl"lt<i ^t" Swrrel 
nt nerrmflb Sprtfe'lgeK, ban Slaufen* CixiftEitttft nt br> 
tcagtt fem en, fta, bet MlonbPt Shift,, bet (ovrd om brtte 
2ib«nwi, albckl foiPiettig ERrunfion^. ^an< eget SJerct gaoei 
(ur faa langt fom mon ^tt fammrnlmilgenbe i<Ianbfte ^\\lti^ 

'J 3tt fcenn« Oowfirttetf* ofte mere mnmtr fig et blot Ubtea, at 
Sirerne tre ubelabte m. m., er paa fUtt Sttbiv Brmsttet. 3 brn 
n^e Ubaou«, Jl61|tin. 1757, m ^awl be af Olqufen ubelaMt ©ttb«, 
tbm oafaa Sifiinc i OetTfttttelfe li(r>iebt, men bet <&c;t moterniri-rrt ; 
jof. 3e«f(n« Kotge* SBtffriodre S. 63. — ») SJetinflffiotb gorl. til 
^^eintJCringCa ; Torfni IL N. I. Prol. p. 11. et^ønjngt Srtt- til 

*rtmsrc. /...e. vr. sujma xdt. *i|L /r. jott. ®. *r/. — 

») *eim*(r. IV. Sott. ©. X*ir. 

zs 

' DjIreobvGoO^le 354 3Ber(Aiiff. Øk ^BomtJ %mi. af V. Mtb. £>tt><(htiitm. 

Ttn, nrmlia lil $afon ^Foitfnrt Døb'. $|tttbn»»'^c 9^nn> 
fom ^tt frio fl^rc, „af ottlRBigt 2>e(tmtittif, fomtrt (n tort 
Sium" af bt feldtiitK nn^ Jhttgn« ^nU, tnbrit gfotnifiignt 
nift) JDanmatf ; mtn foc btt- .mtflf f c ^ bog f ^rle bttte 3Sbt* 
lum fun fli Vffhturr af {nrifftlb^. røKm« ^rnige SStaag 6A 
Øoat i m etdmtotit mxt bt notfft Æønjtt fra {sbtaltr ^oor^« 
SR Hl JDluf ^(onfm; m ^fttrtato^it fnt-^t 849 (i{ 1025, 
„ubbtogtn af Mrnbiflt ](ittiirffbui og- anbn norfCt JDofummm"*; 
tt Cupplrmtnt liE iDlof btn ^Bigrt ^{t«cit, 03 tnbritg SM* 
batal paaDanf!. 

3; 
& ^tlptmibbrl iH~bt norbffN filbfaotrt S^bhim, ^oM 
@at)n SBotm ifcrr dA fktt SfiNg^tbit nMotte fett, Mt rt M- 
lanbfl Srjricon. Sri tilbøb m iflronbf^ ^jt(f, €!ven& 3»nfm, 
btr ba*^' dooft SJorni ttl^aoiibt fSm TCmamunp«, at ubarbttbe 
ft faobant paa Stlohb^ og Eatht, imoMf^im ftnbtt'^onn m 
'^tm; mth brt sar tiOrge htbtttttt til ^fDltbtpg og fpnrt brti 
tiben tftt at etect binn fetrbigt*. JDfrimeb ragbf nt oiAffl «f 
'aBormff iUanbfft Stntfn, ^tx^m tTIognuB (Dfoffkit, btt i 
%rt Si>f'd<>i"nb' f'b II'i^ £ti(ig^r n omtalt, tfira ^onS &)»• 
focbring, ^nanb pas en Ccbbeg ovtc brt gamle Manblh baobc 
ptofaif^ og pottifh ®prog, font M, formtbrlft banØ,1636 pa«' 
fafgmbt Debifalb, bitv ofbruDt, mm btrimob af ^cmt <Sftnf»U 
SK i Jtnlbfl, Son SRa^iiSftn, fialtbtf futbført, at btt tflfftft »rt 
^9etm« Stfhabtfft fanbe tenlmt fn {pftT. Crrtt Oat: 

Specånen Lexiei runici obaeuriorum quamndajn vo- 
' ttum, quæ ilt priåeia occurrunt hiåtorOa Ir'poetit Danicitk, 

*) «■&« tnbtl btn nsifff lSbn»i{ta, fsin aff btt ttltnbi^t Øprag 
(t trnncrrttrrr; bebft btt 0. 7tr5. — ■) IBotm fonfpucatt tig ^ 
XrngTimSonrtn, em ban iiitrt ^tt* 'boot HI ben tiotfft ^iltotie tfttt 
■tilon •taConreiA Cab, nwn ttboCbt fnttt; Epp. I. p. SU- 817. 
SDlagmjs eagtbcttet* edgii mda bo baoe' Odtet Xingctai 3onftn ubes 
tinit, og btn til Sri! ^mfttbabrTl •frtftorit fas eiftiat Xcnt SJifbp« 
®aga bar iMn oBetfeet. — ■) ]^. Il p. 631. «3I. 

CoG^le . SBrrlouff. OltiSormJgortj.Afb. nor^.Oibftubntm. 355 

enodationem exhibena. Coihclum a Dti. IKagno Ola- 
vio Pattan Laufasienai in latatufia doclUaimo , nunc 
in ordinem redactum, auclum Sf locupletatum ab Otao 
Wormio, in jicad. Hafn. P. P., Hafniæ, impressum a 
Melchior« Mnrtsan j4cad. Typog. Anno 1850. %Ol{e. 
(144 eibn ftotubm Xitri, SSrtSDttS os 3nHatt>.) 

3 SbrtaEtti n'cvntt Sorm mrb Xafnnmrntis^eb flitt farbe 

nut- Cloffrtt. Cm mctmertitbt 3([6tibt af bthttt flb^t fT^tt (i<iH: 
„prr aliquot ann09. Jam imam jam altam partern hujua 
tésici tranamiaff, indigeatam tamen ^ interpfetatiune 
fida indigentem^. Quéi omnia eum kaud parutn ad 
ihtguæ if rituttm priacommiUuatrationem conferre vt- 
derem, cæpi post ejua obitum achedaa eoUigere, omnia 
in ordinem redigero,^ if qucB interpretatione Latina in- 
digeri videbanlur, in gratiOm exterorvm toga Romana 
donare atque ab aliia Haustia Sf perceptia lucupietare," 
SRattdi^t nbl, at Wwja it!( nennitrt Uxmn btn np« ofiitaltt 3on 
SnaanuSfni« ffoTtirnt^rt af SJccrftt, fom oi fitnbt fra SJorml 
t^m Sreincrling^. ^ox ø&rigt tK^oan i)an ftl», <it man ^tt 
iW« maa waxt nogen futljflfenbig iEJrtbOg, „quod atioa in la- 
landia tentare novV , men fun en ^itaXvxi af b« fTtlbneftt 
Ubltpt i ^rofa og SStc«. SfCer Sortaten, btr fTutttt mrb bitfe 
jDtb: „ego in climacterico meO magtto curia ^ laboribua 
fractua, latitpada aucceaaoribua in hoc genere lubena 
jam trado", fdget en (iflt gatiftt firtbpæribig) gottegrielfe |»ia 
bt t<[anb1(t Qtbpriftet, ber i bennt jDrbliog tie btn^tttbe; blarlbt 
^KéSbba, SlgCn, $^c6$ggiafaga, ffnptlingaroga øg Ra»9gf)ittr, 
tun i SSocm« egtn Stflbbclfe. Sogen \t\'a a for fin Zib (i . 

' ') iDette fan itft gobt Toten« meb S3ormfl og aRosnud Clt>ff(nd 
aji(i)ii(rltng, Ijcoiof bet ftjtitt, at benne, ftit Varet far fin Xieb beeQnbte 
))aa bctte Xrbeibe. Epp. I. p. 369. 370. e/r. f. p. 183. //. p.SSS. 
— ») Æpit. W. p. fi07. 6H-I7. 

■ • W ■ 

1 ^Co'O'jIc 356 3B(ilAu|f. Olc^ortniSortr. of^.Rnb.l01^^^t>tum.' 

ubrn gottiriM^ ; mttltt Vttittn m ttiboa faa ubfetlig ubarbti^ 
hbt,.nt bf tunnt onftrt fot (intifloattlh graitfer. 

Sn' ©(rrtgcngtb tieb btnnt Crbbog, font oqfaa vtb Litera- 
tara runiea, n btt, at Qlt 3<lanb|{, fiuttel tnIcCtt JDcb, Tont 
^tlt ettbti of iSagatr, k trptt mtb {Ruser. Øtunbm ^tlil 
lo« itfr blot i <QDim< og gttn {ifVn< €S<imtibiat6 ovtnfoc 
bfcntt Cwrbtoiitaiitg om, at gtuntmt tnaang ^iokM »otrt ol^ 
tniubtlig iBoglhift i 91oibm, mm ogfaa — i^lgt ^an* cgm 
^ti^tig — i ^aiK goiftrt, at nebt Stbfommrnbt til at aiøtt 
flg bttitnbte nub brn aamlc Kuneftcift og nub f^anC tgiu 93ac>^ 
(» Mti btnn'f @itR{ldnbi. Sluntmti. 3fnwnbrift p<u brnne 
SRadbt f)ibT«rtt altrna vrl tilbttM fr« m conceptua erroneua 
pna ^otme @tbt, men ingetiknbe, f"" ^H!* tBfagmier^n 
Oilbt^, fra nogrn fotfarlig fallacia. 

In. 

•Die .tVorms ?(tbei&ec |>en^^teM&e tH ben oa***Ee O^iit)^ 
&itet«tur. ■ 

SSeb et }(ibeibe of benne 9tatut tur b«t/ at:^ocm aa6> 
nrbe ^n antiqoiiii^e SoiTott^'Sane , fliønbt SRunrmonumenleme 
fnnrt i fieiert @tab tilbrøge fTg ^an« Dpmarf fomE)eb , og fniwel 
btb betetf jlerre SRangfoIbigdeb, fom af anbrr ®ruttbe, mere tem 
til at beitiaftigt tjoai iCirtromfieb. 

SSormS Dj aUe ban^e £4rbre Waitn, (SmtiUttn CE>tifl. 
jciis t<( IKtagenip, niebbeelte I)iim af fint liteKEte ^tattt m 
gammtt banff Gnirnber, itcevm m(^ -Sluner foa' i})rrganimt, 
fom t ttlbrt Siber (wobe Mtret btOaret i tt fpb^ f5iMtMf)tf, vf^ 
foibrenbe'bam t[[, i 31nlebntng gtraf, al (agge ^aanb pao nt 

') „Runiea vklgari charactere erprimere non tiiium, tam uI 
occaiionem lupptditarem åliii, majori ditigentia in Iilerafurom 
nottrani inqairendS , fum ut jmc not (fe ti« cotamentati tumat, 
»m familiaria reddertnt." Epp. I. p. 198. Dgfaa i ^itpijami 

Xnniatfninaei: til @aio er« ^e i«Ianb^t Qltata trpfte nvt) Sluntt. cft:. 
Ferelf'i Banographia p. A. — s) eaboK M5e©flnil. ii. t. ®. lO. røtrfauf. Ole SSJoniiJ Sor'j- aFd. noi1>. 0(bf!ll^^tm. 357 

egtn Unbrcføjtlft om btt (Tlbre blindt Saltnbtrvafm. ^an fuljU 
bettt Smtj ojj SraS^fX of ^"' @)tanfhitng Mro ba: 

Jf'atti Øanici, unirersam tempora compatandt 
rationem antiquitu* in Dania et vicitiia regiontbaa ob- 
servatant lÅbria tribut exhibente». Ej; cariin patciæ an- 
tiquitatibuB et Autoribut Jide dignia eruti, ae in lucem 
vmttai ab OlaoWarmto D. MedicintB in Aead. Uafn. 
Profeaaore pubL fla/niæ apud Salamoaem Sartorium, 
Segium et Aeademiæ Typograpkum. j4. 1626. fol. 
(148 eibn, fDcnbrn Snb^iolb, "iSntvnt, girgtfl» m. m.) 

£ttti røotmé fciftt amii)vaii?t Vrbfibt tx brbicttrt (l£bt 
£ktobn 1626) tt( 6f)ri{Han btti S»cbf, dwm ^an orb brntit 
Etilig^b [asgrr vort iDlbfigttS Xrang og iCacti pan J|)irc> 
trt. 3 Sotlalm giw ^ SttgiHtab foi Vnltbnin^m til etrif' 
trt, 03 fBrtlam ^tlunbt brt funbe falbe rti in^t eg Olaiur« 
tpnbij inb, at «ptrabc fotn gotfalt« i it faa <i(btM ^tMognit 
gag. JBnrrfrt rr btfit i 3 S8«gn, af l)»tltt bfn fn|k nfdanb* 
1» @nl(iibfn>«f(tHl , iiAunItgen btC banfff, t Kiminbtligbcb; bm 
anbcn br^itm bt ^ti^vVA^t "Xxin af ban^ Garmbtct; bta lTf> 
bit Ii^fttr btn af (lantflltttn mtbbrtrtt Sluiust^alfnbtc in ex- 
tenso, nifb Sommentav. jDtnnc fKunoQalmbtt (jasbe ofKtm 
btligtn SffKt paa ts en({W ^igamtntcullt , foiq. fibtn uf 'Ufbtii 
bige vat bleorn fliiann i foipitfliyt JBlabt (jt. 9^.135). JDtn (t 
det afttptt ^1 »g dolb«n mrb bfirt originalt Øiuntftttfl; brtubm 
n tilfvift ra @tienpart mrb (alin^t Soaflavtt, og latinfC JDwri 
ffflttlft f>i. 100-S4J>. Ubgiwrm mmn, at brn te ffrtHti i 
apUanb rp. 98).- ©« meb Ccb, (i nwb Sol ubtrpht Kar, 
' ba btn bin fhmn (3ttt bufdiit ^t oC Bi')^ tiiitiCcat 2(rA oF 
ti\\i}n'iix oF «la 31r) Ittf« SBorm (p-VSi) fot 1328, mm Eagtc- 

') iDtn fO.Ttfommtr i Aluieam frarmianum ]i. 381. Stt maa 
allfaa \Mt vaxtt tn anben ddtntfnltnbtt fam SBcim tJKigrmtb en 
^lEJrnftaD IG45 Øjitntetie tilSarbmat aXajaniie Sibliol^eti Epp. 11. 
p. BOB- 003, 

- • DjIreobvGoOgle 358 ^trlanff. OkSorm<8ortj.afb.norb.CIb|iabmm. 

(ring brrintob f<» 1321*. . S«ubtR btont jtotttitec *k 6 an> 
bit for^ifStgc $itm|t<tM tUn HimttaUjAnt ^tt flubit i SttU 
btr (p. 67. 70. 74. 76. 78. M)'. 

fBlaapt tatbe nonartnbt €Iiift, 6ec grutibtbrt pna "XaU ' 
opift, og dsortil guf. mc i fSrjibtKlft af bt punebnt Sor« 
(ifflbøiibrr, txice bet af SlentiS nntiqvati^ 3(i:btibn, man fon 
liQffSaf fbtfi (imbommclis SJarbit, eg fom inbfbelbn mangt 
(nbnu btgligt og itOmtfanU StRUtitaingtt owr benne @ini* 
(ianb. 3(t dan ubbbii 3u(ttt af Suliue Qofor, og ontogtr, 
at U ^Mflt umibbi-i&aTt af {inm {tlu fiaw rr^olbt i»frrf gamU 
QdltnbK (p. 13-14>, mo« fy>aa Xibtit ttIgoSc>. $or »rigt 
tin bttte røornrt fetftt S«fØg po« ^mik SSont nuAtagtt mtb 
epmuntrfntH JBi^lb af ftanjlt og frtmpirbe Scttbt, blanbt ^ilFe 
SittTAluitH« batMCctflb; Uagna namirw, foafom ^intitrt og S}ol> 
fiu«, fyHta Serf. (eb otmCr««) eiMn)>(wii!4. (ge^ns g«b«'3(frat> 
•^ fotiditn anbn OmjlffRbågfxhc^, giorbt tii np Wigavt ea* 
ItMigi flimbt t» nHnge^ante onbn %tei|bn, bit imiblnttb 
eptogf %n^i. Xib oa Xmfcci.ft tiQobt fiam fit f^at bm ub før 
1643/ 'ftenit SnonumHihuit OAct (omnt for if^tt*. X)nmt 
Ubgaix« ZitrI eai fflgtnbt: 

<) Gnxa 9ii((l '^iffbria /f- ®. §4e. fBcocman, Shinftcnuct "SUbtt 
&. 264, antagcT beg ogfaa ten SBorm^e enfemaittt og anfen benne 
CiaKiibet føl ben atbftt, man (icaWr. — ■) Xf Cfmon bt ftof , foM. 
tilCigt b" -ftuHet ZiUWabtt (poa Siteten mei bet fam^if, fom til 
MimuaentA Dsni'ea), Og brtubtn Usent et ^ortrait af Ot^fSoim. 
Cm en af be 6« Uoetebe 9Jiimgai>e, R Fryktett de AntiqHittUe Ca~ 
latdarii rwici p. ti. — *) Om Øuleft^eni Dptinbtlfe fif Siortn 
en Dfnffabelig Sonttooeri mrt ^icnlanuis Efp. 1. p. 137-45. 150, 
— *) Æflp. /. p. 187. — ') Sænfle far 1642 ffal Seali^Hfr, ®. 
Sarier boot ejort Cplaget til SRatuIaCm;; Spp. U. p. 1*96-97. Xt 
etleré ben r»rfte ubgaticS Cpla'a engonfl maa om* bintt Stenfianb 
fer ec @IagS fSogbanttcr^Speculoticn, Ian ilultej brraf, at brr fjaeeS 
StempUTer af benne Ubgaoe (jeg tier feln et Faa^ant), bftS Eo&btr> 
llulne aitd bat aatitaltet 1633. — •) SBcrm fiflet (Epp. /. p. 217), . 
al asog bankieren SSoItltn afnebte tam ben aiibrn Ubgab«, ba ten 
fBtfte var ubfalflt, for at' btn (unbe felgt mrb SScnummttrnt. SEScrlftnff. &l(3QormS$ort>.ofb.nor&.-Olt^ti!Huin. 359 

Faati Danici. ... in luoem emiaai iamque aucli 
ab Olao Worph. Hafniæ apud Joachimum Mqllte- 
ttium Bibliopalam ibidem primer, A. 1643, fol. 

Sotubtn Stmatt, 3Srt*wt*, ^Rbtro«)/ Sltsijlrt m. m. iti' 
fet^tr bmm UbgaH 191 Gibtr , altfaa 43 Sibtt mttr tnb 
fR^Ubaaw. Slanbt S«t9gr[[tn» nit.^tett npt Sopttrl, ntm> 
tig btt lltt i 3bit Sog, un ^ooffoStrfUn ^0« 3«(irntitrnr, tf> 
m sncUfltir« of 3(cnftriin Sonftn*. SBtnftUgt tffir«, at 2)« 
kicatisneii til dttcj^i« IV. «g Øoitalcn tr uforotibrft aftrptt 
tftd Ut^ttMn df 1626. 

Æpir btn ÆiM SiiS, i^ — rfttt ^om« t^x« Crb — , 
uf stY in quo dentea suoa acuat IHomua, dat: %eif. lil^itt 
Mgb nicoiniajliØt ^hiwlfn fra inbim og ub«iIai>bPt tatii, 
fom fot o< ei Diefci ^m »ift S3ai^. 

fSCanbt'bc {»laiibfhifin, b« yrpticbt SSorm« iSogfamling. 
Hbnuttffbt lij) ben ffienne, mrb Stunti ^lont ^tcgammteccibt): af 
@faAii^ tov tnttt ab^tUtgt Sidas^, ^nilfm ntrb ^^mftin til SSocm« 
antt^cipt SMiffpi^b tw (^ Sytiø^, inil« fetbi btn bf> 
Øpihbt ^luii i bm DHibniidnitig , at Kunrrne i stliti Zi- 
btt 1)Mbt vtntt alrainbeltg SSogfErifl, ittU forbi ft ®tpHt af 
UUt ^oaiAfFrifM Snb^elb gao dam 3(nUbniiig til oario ot nb- 
$itx it Sibrog ,til bm banfit 3Bibbtia(btr< ^ifatit. — iDa 
benne (Sebtr^ flinbt nub fim iatiam cnb i SBorm« <Ste, tiib< 
nu tEi|itrer i bm WioffMiax^t, Samling faa Unioerfltrtfbtbliai 
C^ttt (;9lr. 28 i £)itat>) ..^lUe Jtitnbtre ?tiiigi}tb Ul at btb«tnni( 
^j fcrm(*fnt% Xlbet, brt iKp(« jiiger ^e'uxt ep/ (nb lil 
- Ctwrgangfn m([ftm 13be og 14be Xatdunbrcbe^". 

') E^ /. p. BOl-Z. Koglt XnmjiTtninetc, fom S!. etfDtianiuS 
Inibtf BBonn> tFltrat Xr^Intngtn af anbtn Ubgaot nar fitatjnbt, fpnrt 
(i at tmte bUone benijttrtt. — •) Ej^. Il p- SU. Cm nogit af 
btnS forrgaaenbt <Sine, blanbt ^witt btn lf^02 afbebe brramte eota« 
¥(bre e»r(nf(n, f. A'cr. fler. l>o«. /. p. ».— ') -Srr. Hoc. »on. 
*-■ c. «. »rfW jac. eir. /. «. 8y. eanøcW ont*B, pa* »runb of 

DjIreobvGoO^le 360 3Bfri auff. OU ^Bonai %<irtf. «f b. norb. OtbfluMntn. 

^w& SBoim nbfiat) uf brrnit fRunt>@obri tiat ' 
Regum Daniee Series duplex et limitum inter Da- 
uiam et Speciam deecriptio. Ex vetusliatimo Jtegum 
Scanica/um literia runicie in memhrana exaralo Codiee 
eruta, et notis iUaatrata, ab Olao Worm D. Medi- 
einee Prof. P. Hafnlæ. Typiå MelehioHa Martsan T^~ 
pographi, Samptibua Joaehimi Moltkenli Bibliopolat 1642* 
fol (Sonibnt SfHcatlon, %maU, TStttitttt m. m. 36 Sibn). 
ertifm n ttbitfttt (Ifle 9)o«bi. 1642) til brn naenttnts 
kigt 6ocfi| UlftCb, paa ®ntnb af Eiimtf (etigtligt ØbogK^ab o^ 
flf fymt 3nltrtsrt foBVrE f» Siibtnllabfmt i VlminMistKb / r»i>< 
fer jDIbfitgm» i Ctttbtlrtf^tb. 3 Sortojtn nnenrt, fem ra 7(it' 
(tbnins lit Ubgiotlftn af bifft Steningtc, ogfaA btrrf Stciftc 
art, btr fal eutrbreiri o&t XotPlm om, at StuitR f)aw wt 
bnigti til mett (nb Sttminbfrtftfr. Vt Saifottttne tU bitft 
jtottfirltlbt ^aot (net omtcrat vtb Qrit. SSenveb« Xib, ^ormtb 
bt nibf, Oj at bf i mtgft ftrmme owttrnS mcb bm famtibigt 
~« foataCbtt — Chronicon Eriei, (»oi SSoim rigtigen inbfttt; 
intn ^n mi>t)fTjrt..fT|) ftlv 09 ntbfattK tidige ftt {»aonbfCtiftl 
][;btT, ubtn at oIRt brt, na« ^n tiUtti^n Snt af Pommern 
fibftnftontt Xrenitc Cp. 7. 21^. ^t f^Tigtnalra et i btt ^le 
mriagttg fulgt, beviftr bm Sangtbtfffr Ubjiatw, etb ^vilttn 
QRcmbtnnm paa nij blt» tftnfnt; i fieilttn »gfaa btn Jotinite 
j&vcrffftttlfc btbt^lbtrf, .mtb nogh faa Sletttlftr. SSonnS 
til^itbt XnmcnFninstr m, fbt (Tn Zib, »t titn|Tat(maflfIgt>. 
ØrffnbJr^tKtt mtUfin SanmarC og Øwirig tr ligfltbrt ocbitt 

(t Ktti, ^BKRMb fivbti tntn, og bwi bon.trortc at aitnfitnbe Bii 
bois« erot'jMtrcnt Jtidb« 9tavn, al ttn ctr Øctetn i SvKanb; mtn 
. bo ^Tof. mitann bat loft btftt »(16 <e{anb. Eilt., C. CSh. XFJf. 
&. 406) paa tn onbin og Tistiaetc SRaabt , bbrtfalbcr btant Sntnb, 
c^ btt bUoK Tigtigtn at liDdrøt ben 9a«n|I Cprinbrtfr, fot tOiKtn 
gøfaa f[nt inbVDTted (Sttinbe lait. A'tf-. flcr. Dan. 1. e. Jt. Xnftc 
I. e. Ser. Rer. Dan. III. p. ATI. 

>) etfpbaniu« i 'Zotn Wi^f mrbtttlt bam MQk fint; ^p. I. 
p. 18a 

DjIreobvGoOgle ubgiwt mtb latjnfE Cenfaltrift og meb itoglt ^nmtntnfnati, 
(om inbc^olbt SammenCigtttnsn mtb b« onbn StKntfTmtt af 
twnnt @tanbfrbrf[rmmrirt , 09 foc tn Cnl tct poCtmifft mob 
be fwnfft Sfcibtntfr 3o'f). SRagnu6 og 9R(«rrn{ii< '. %tt at 
fp^ Xrtrt (kic lEBorm' lilføitt bnt dftocogtaptrte af 2)aiiraac(, 
font ffnbtS i Jtnpllinsafos^ / ^if ()onl tgtn €obtr>, og et li^ 
tin|I Dijt om {lolgtr S>an|^, trtrr m SRtmbran i UnfHtft> 
ttrtbibliotbrfrt*. 

Jtvn trt af pnt ThMbn OBlterbe SBorm at ftt i npt Ub> 
gatwt; mrn fem af ^ant Sfnftec til !norben< gnmle {fl(ra> 
tur . ^en^ermbe , fom futiteS tnteft at intecrfffTe Ublanbtt, fain> 
[(be en JSogbanbttr — formobtntlig SBomt* gnmCe gorlagget 3. 
fSJioltim, bo^m (Kin bog ifte Mt (^nbttlts tjlfrrbc mtb, fom bi 
i bet foregaaenbe ^aw ftet — unbrr fet genbe afminbeligr Xfltlblab: 
Olai W^ormii Anliquitates Dankæ, Literatura Runica. 
Lexicon runwutn. Mo'anmeata Runka. Addilamehia. 
Fasti Danici. JDa anbtn Ubjive af Tateratura runiea ub> 
tom 1651, maae bttit !Bo3b>mb[er>Sotreg faa at affatte bet e«< 
rige Sonraab af Sjrtmplarec, viat fta SBsrmS flbfte ?twaac. 

Tinbtt l}i{tocifCe 03 an(iqt)aii|fe ^Uner, bec fyntt at tjav* 
btftieeftiget ^otm, binbtebt Cmftvnbidbebeme og ttlffbft £a> 
ben ^am fia ot fufbfgte*. 

■} @ul)in< DnnniaTlt .^ift. HI- S. IS6. — *) tltttM afOlg« (un 1 
Ubet^bdig^cbn fza btiUiabcnbaonltt^UbgaDe 1 golio og Ubgnoen I I Ite 
Sinb af Fommannn Sugar. — ■) Epp. /> p. 211. 243. jOtttrtei 
aftrplt paa ng i Bartkolini Di*$. de Rolgent Dåne (3. Ofltidji 
Daniæ Se Sotciæ lileratiB opiucala p. ifå). SSett om ben Qober« 
btmtaf benne Gtntnbe et tagen, \. ^entuppibant Qetta ^ vtiiigia 
Daaortum I. p. 317. — *) g. @r. en Øamling af ban|te Jtlcmpc 
cifc^i 9). Sqnt Sorlale lU Aiempes. @. 8; tn banfC SbTonaiogi«) 
Bpp- lp- 911. æfaa .narnne« i en baanbttTectn Cpteanclfe: Olai 
IVormii Sciagraphia cdendaruta aliqint* rerum Daniearttm icr/p- ..byCoOljlC iei OBerlaiifr. £>lt SStxtai Sonj. of t. uorb. i^lbftutiuin. 

IV. 

<IM( YVorntø Xozfamline, tltiifleiim o% Svtvtitplins, 
Stb imt fSelltonb — ^an efttrlob {Tg wmlig i ^tngc a^ 
^atfiKnbfrfnHti £0,000 9lMr.> — ci minbit tnb vb {lan^ 
VabuW gotbinbtirtc biiabe (^ cg I Ubtnnbrt, iln btt mulial 
fn røonn, at anfCafft |ig tt istb TCpparot i oUt bt fotffifltigt 
Sag, brr fitfftlfattt eg iiitn«<fn(bt (wn, og bftu Oftiaatbt tfi 
. tK^odnbtn (it Omfnnfl og gua^ttitbistKb , ^tieii nrpiK noart 
onbft ^ paa btn Ztb wr btM {igt. ~ 

^an< S9«flraiiiUiig bln, til SKifttt, t^n iant Xiel, af 
eoøbnttbltr 3. WlMttn varbmt ti( 600 Eflblr., og otxclobt bm* 
Blb{t( @en røillum Wmo, (tbtn 9)»ft<rac »b Univtrptmi 
Ofl Jtongdig fSibUot^Eat*. Cft» biitnt ftit btn, ubra Xotst, 
i Tin til entnin (Sdti^tan SBorm, ®iriranb« fBi^op; ^i« 
^le Bibliot^f fbitsnbrt i SCbtbronbm 1728. JOtnti moa 
ba tiOifle btn jtotflr j&«C af 9So[m« nodiifl|« QnanufFnptfani« 
(inø, ifar bt nanst ieUtlbpc, SBtmbcann 49 ^iM'i^fxxuibftdfc 
tn, ^ ^bt ntieibt fra 3#{atib, ^mtmmdisnt 4f Ag (fttr 
Vrnsrim 3tnrfti>, tiftH fOifloaft; (un tntritt maot i 3<in>ntn 
v«» (gmnt i Vmt ^agfiMfint Srffbbrlfe, faafam btn oiøtige 
Codex Wormianua af .@nortt< @bba Oig SRundSJItmbranm 
af Sfaanftt Soo, btT tnbnu opbruut« blanbt bt SRoøntcan^ 
^aanbptifttr poa Unlbtt|ittt<<lQibUatdt((t*. 

aStn tt mtxt Ctwnbi 09 an^tligttt BtSttK om 9Iatiirtt| 
og Soilibtn, fnb btt bebt Soallav fonnnatbe, goti'bog SSennft 
Øamliita af attt()a<inbt 9IatuT> og itunjimctrteRTbiadtbtc. TUMu 
nbt paa fint SRiifrt \iix^t ^an lagt ®tuttb btitil; t<b(n btnpt* 
ttbt ^n bf mangt^aanbt Stilig^btt, b« ft.(inbab 'fCg i i)an* 

'} SSu^mt n^t ØamUiiQti: 'f- I. SL 110. — *) ealiint Kpt 
eaml. (. c. — •) F. Jåhannai Ilitt. ttel.hl.tr.p.B. T. Bar- 
tholin de libriå Irgeitdii p. lOR tattr on „orn^a iUnnm ««j»e/-> 
fcx", (bm fflotni baobt tittt jof. 4>iftort1h fifttrt. em bit ft *al, 
iBiWiotbt! E. 69. — *) Ctn Bolwr af BiltftlagdrtWi, bMTtftrr 
øttftn ubgat) btn, ^avU eøfaa Dartl i 0(t Sønnf SiUietlftf. 

UKjiiejbvGoo^le . røerlanf. £^c^S>rm(tS>rtf.af^.lnt».£>I^|hl^tum. 363 

@ttlUng Ofl i 4B SfaA, 4Mt m nbtifbc .^anbil og Ctiblfiut, 
faaoil lil ^eitatatibtm , fom f)aa bt itvbiJEt Satoonbe, paa. 
bni 2ib bttfit^tt at blomtlu. tit tptrdaaniMn at ubeibt (fn 
@amtnd, ligtfom oafoa (an« Btnntr og Strpnbtie i 09 uboi 
foi Sabmiflanbrt (apptbtS om ot bibragt til bni* gongtlfii. 
Stn noturiii^Dtipt i^»( ()«raf fBOtS (an at (avt lagt til @)nuib 
^t tgnt Sarricfuitijet*. Oitrne fertoific (atl btt ^tt fbc Auii< 
■ bm 03 £icf>()aM:t; n^pt ^lob fiflUc nogtn bannit Stiiftv^ 
Si\timi)am, ubtn at (aoc btfttt btt SS}oim]It Jtabi«t,.btngat^ 
btt tntflt bttpbdigt i fit ,®Iog( ^tc »i «tflbtB». Cgfoa SJititiii 
{Eiibfow« jfkbavtbt Sxbtc 05 iDtiittr, gttbtirit >n Xt(bit,-ljwin 
M .fbitbti jRifrc tnb »t tePtliat j^roj , (tarHH btt jctMfi* 
gen mtb (Tn Starctntlft. 

XUcnbt Utugt fn ftn jD«b lagbt røonn 4>aanb poa tn fulbt 
PttBbig NSiffriattfi owt |T,n (rit eomtuig^. SRtn ba ^« mnijt 
Vthibtt ri tiKobt fym ^abfgtn at attribt (ttiua, pg @(iin{iit> 
gm fttv jbtUgtn fKogtbt«, fonbt (oa btt imtbtmib tmtf{gKBUC<> 
pgt, at gtvt otbfomtwnbc SStfbuct tn Stbtttoab i ^onbtn; 

■) Saahiit ftplitt bon »odh fcanfft magmittt* Simaaqtn^tb n 
&viu af Tonrrlh Acifmni}nttr 03 tn bitto af ftanftt Søbmpnttr fra 
9^(ip /. tU enboig XfF; Mu*. Jrormionitn p. 8S0. 3 ngftupl , 
Cotaloa wertKt notttt etbtnff. fidffaU ØamlingtE /■ £^ 201 epi 
nøiM ril .tieri IDhI bat^tt ftoniu, fom ^oniomme. blatAi Vanai tit 
bet ffionn^ Shiftuni. i Se^iotlfin Unoii. -z- *) „Cmlltgi in 

- pere^taaiiontfriti meit ae iudict ex hdiii atiiaque locU Tcmo~ 
littiatit ad aie adferuntur varia, tcrrsruin, iapidum, metat- 
lorum, vtgetabilium, piteiam, aiiiitm, animalium terrcitriam »pe~ 
ci», qaat diligenter a*»ervo, ettta in finem, u( cam ttngularum 
hittorioBt hrevHer tttldil«ribtu propontera, rem iptam iUIm mani' 

- itu p^andam me øimlii videmdam abjicinta, ul an rrtiu c«k~ 
gruaitt, qia dicantur, iptiaut jadltxnt, ae onulum icientiam aibi 
ae^airant exattiorem;" af tt tårn til K. Sonftn. IS^. Epp. /. 
p. a». ~ ') ekftrtfld* ©amluna. //. I. S. 1*7. lUetii Cøm- 
metUariut^p. 81. T. Barlkotim de tatere Chritti aperto, hugd. 
Bat. IWR; ætbitaliouen ttl O. fSi/tm. — ') Bpp._ I. p- 83S. 768. 

-DjIreobvGoO^le 364 røtrfoufr. OU ^ttmi gortj. af ^. ncrb. OlbfNbtuifi. 

btcf« ubgao f^an 1642 og 1645 fettt gotttantlftt bfcowct, og 
TCnnt ^ fin iDeb tilloli E)an ta ung Smb, St»cg eStgre ^ 
Søllen, r"K fhibectbe ailtbictn i Stlebrn^am, fibtn ^nfrtf« i 
DoniJS, at (tMrt felgmbe f^i^matif!« Ubjlgt ooet bft SBonnft 
føhifnun: 

SgnoptH mtlhodiea rtwhrum tam naturalium ^uam 
artificialium qum Hafntæ »enantur l(n Mustso Otai 
Wormii, . . . tn gratiam torum qui illad laUrarunt, aut 
lutfrare cuphtnt, pablici jurié faeta a 6. Seger. Httf- 
niæ 1653. 4. (44 eibti). 

S^ntmt Hax ubfom r» ^retx of btt SBotmjIt Jtabinrt« 
loolDgi^ Xfbtltng i følfltnbt SKonogroiifrit owr be faafalbtf nor^ 
£«ninibtt : 

Olai Wormii Hiatoria animaUa, quod in Nortsa- 
gia quandoque 'B nubibaa deeidit, et »ata ae gramina 
magno incolarum detrimvnto colerrime depdacitur. Haf- 
niæ, Impensi« Joackimi Maltkeuii, Btbtiop, Ha/. lå- 
teria GenrgH Lamproobtii Anno 16S3. 4. (SRtb g«t1<tlm 
66 eibfO- 

Qto^If tnrtbt Srtmpliirtc af btttr Spr, nrbftnbtt of SBorm* 
€5vtg»rnt !5ipo]> €k^lbnup i fBtrgtit, fotoitlrbisebe ^m til 
at fftnrøgt. ^b bn ^ol slbrt Otatuitpnbigt , ^oS bfit (bcnftt 
jDI. imaanu« 0. fL, fbiftom om btnnt mitrftligt og ftfigtdiat Xlprn 
actt Sfflaffm^rb, Ctconomit, Simbtiiigtr m. m. Xbftilligt bib^ 
rtnbe Sasitagflfrr mtbbttltrt dam af nsrfk $cff|t(i, og bfn fn 
Dtntalct 9. Qlaurtti Unball daanbflireitt eamlinsnr til m nocf 
2>t)Tbiftocir inbt^olbt ogfaa abftiQiat gttom (p. 3. 3:1^. Sn fob> 
bnfhtfbn Xfbilbning n tilføitt of Æ)pKl eg af 'btt6 etritt, Jorn 
bni bfcemtf ' X(|. Siirt&olin i^atibt prffparcitt foc SoTfattrcmt 
Aabtntt^. ^m ^n^t £»t af bitft Shi^ bln ftbtn inb^rt i 
■^fbm{\tn om btt 3Sotm(tr SRufrum (p. 32I'34J. Ttvfmt 
■) Molhri Hspomneaata p. S97. Spp. II. p. -736. 81S. — 

■) Dm bttt< ettirt r- 3f«((n< nots« stffiiDiir« e. 131-32. 3 

i.'lnntr( XnmdTlninga): em S^t, fam |igc« at lomrat ntb fro ef^trnt i StTlauff. 0I< SBontiS gortj. af b. nort.Olbjtubiam. 365 

afffnbttft ronimt Tim giintttm Øønntn SBillum SSerm, ^em 
trn ^ubmbe ubtnlanMt, til Sljtoitmirt Sogtwnblitia i ](m|lR> 
bam, btc ^Mbt fasaagft flg SoiCosrt'. SBorm DpliOfbt tnbnu 
At fre bt to fn|tt Xrf trpttt; mm ferfi Kiint tfuc i)aii< iOvb 
b[(0 brt Jgitit fotbtgt fra ^itfim. 
Xitttt MX ba , 

Muaeum Wormianum »eu Iliatoria rerum rario- 
ntm, tam naturalium, quam arliflciatium, tam domettiea- 
Tvm,, quam exoticarum, quæ Hafntæ Danorum in ædibua 
authorU tervantur. Aitomata ab Olao fVorm, Med, 
flod. ^ in Begia Hafniensi aeadeihla, olim Prof »store 
jmblico. Variit Sf accuratit iconibut itluatrata. Am- 
stelodami apud Ludovicum ^ Danielem El^rlrios 1655. 
Folio. (3d9®lbtc, ^tubfnXittl, JDtbication, %mtAt m. m.). 

JBffFrmlfen vor offoittt i 4 ^e^n, uf (loilft bt ttt inbr> 
Igolbt Qtimflanbn af ®lttn>, $[anlt) bd iCjjrogiigtti ben ftnbt 
foTtfirtltst Aunflatbtibrc. ^latuifcuntitinfltlftr ubgionbt bftit !Olu> 
ftumS 4>BMbb(fianbbttl. Xit bt fibttt funbt ggfaa (mtrtgnta tn> 
bttl StvnitigtT fra btit notbilEt gortib, fiiafom @tttnfii);t[ f/i. Ib), 
Urner (>. 340), Sitbftabtt: og Q>r;btlfer af SfIdaC (>. 353-54), 
$iimitaj)t O. SC7) mtb mm, deoraf bet SJialisHe fthn ti br< 
fftewt i §. SatoH*"* Museum regium og for p9r|lt Dtlm 
tnbnu opbeudtfl i btt Jtongtligt Jtunjlmufeum*. 3(f norbipt 
QRtinttr bar brr tn bttpbtltg S^tengbe (p. S60). S"^ b"< It<t^bt 
^tatuttpnbigt frrmbpbtr bctte Scerf mnd^te tnbnu mangt ^rug: 
bdte og intrrtjfantt QtotiCK. Xil '^InturPibtn^abenK« $t{lorit 
i vott Sabrtntlanb , o^ oortfioiHb om banfh ^ttrcnti cg 3nb> 
rrtnmgtr paa btn Xfb forttiinimt drr flett inttnSfantt £9tbcag, 

Storgt (SBtttnftapt Vcab. -OanMinøtr ]74n, e.330f.) 1, trtEtetni« 
geiflatinatt titbtti« gitnbrtant. 

') Epp. IL p. 1118-20. 1121. — ") iBlanbt bet, fom &ev fao; 
tite, n ttt mttcCeligt nsrfte Itltailtcrbe ntb Slune^tifc, bn beftdoiS 
i Mtmura. Danica p. 473; cfr. Stperup« Oetc|igt. S, 160, — 

l' iLbyGOOijlC 366 tStHanff. £>tt^omt<Sortj.afb. norb.jDlbflnbin«. 

fmi faa iattt otitH éttt) (ovrti. ^ brt ^tlt Ccttn tHtnit 83f< 
fhiwlf* o« — tfttx SBorm« IBiograri^« JDrt — at crltmbf oj _ 
bnmbt« „bin utratttli^c ØomUr, ttn gntnbigt ^flit, brn 
tnbfTgrtfuIbt Jtimbet, btn tenbt og f^agfttlbt SSrfftiwt"*. 

Sortalra lil Sknfrt et af Sotdt rftoj Srbitationrn '^ gFco 
bnit bm Sccbit of €S«tintn SB. 9}onn. 9R<A^e <rf ®innlaii> 
btnit ftr AfbilbAe i gebr Ziafnit; br vtgri^th i wl^tnt Stoi* 
iitt. En 9rorpfft tr rilfritt of bn SBomifle jtat^mrrt mboni' 
tigt Sotalt, ^Dotrftfr man fad bonnt {t^ tt Ummtlii tpbtUgt 
Srgteb om btti ^Jnbiftntng. £(6ub<n n SSogm fitijbrt mcb 
■aBotm« hbbttftiih« ^Jorfrait, malet af lutl »an tUanDer. 
meb tt Srrt utibn af 3^. Bact^Ifn^ j btttr, faaoeirDiti ben onn 
toltt $co^tI, (C fblfet af ®. USingtnbotf). Sarlet n trpft 
ffltb' ttoQanbff eitgantS og ffionnf ^^prr, pm gabt ^apit. 
J(otl — int« af atU SBorm« 3ftbtibK fan, fra b»« tppograp^iffr 
Øibt b'ttcagttt, fattr« eeb ®ibrn af btttr. 

Sn brbcf SfitGne wntfbt btnnt SttI af røorAiS iribrnfia* 
biligt SamUngtt, enb fionS Stbltot^tf. Btb ^nl Srltamint, 
tur btfbmt, at ^nl Jtablnet tfter (atis £«b ri maatte abfplittt«, 
itim ^Ibi fetbliw famlet unber Xilfpfl af Sønnen SS. Siotm, 
fom btbil (ienbte bet; men puCbe Om(t((nbig^tbeme mgaiis giørc 
bets eSalg nøboenbigl, ffulbe bet fei(I tflbpbeé Jtongen'. 3 @fJfto 
fOTcelntngtn af 9bc Suli 1655 dtbber bet vibere, aiigaoenb« 
tianS „9Ia>itet>Aammtt", at „efCerbt ^ngen fanbtet, fom fig 
btt aOent Illfot^anble (Ktt bett SJRrb netagiig betale (bilbe), 
og man Ml etagtebe, at tn Cett btraf biCbe mtb £ng og* Sib 
forbervet, ja maafEee oeb Soi'flpttelfe af SReftbfntfen gerf |wa 
anbri Øtebec meget ferrpffe«, ubi 9S. røiDem SSormtf %to9tts 
reift ubtnlanbf j ba bovet (unt Sfterieoerfb meb fhir 9Smmta, 
Sfogtref og SonnpnbrteS gobe Staab og fhiftlig Øomi^fft, Id: 
bet bet ^i. JlongC. aRaleflat beb J^t. Jtonfilet pfiifentett, ncb 

■) ffionbaW aaatrtprirtffe SDtonuinentn:. 0. 30. — *) ^- It. 
f. 11Z8. — ■) BSanbal l.e. 

,■ . DjIre.-bvGoOgle ^erloujf. CIrrøorm<3ort1*of^nDr^OItiftubium. .367 

fiA Socmobning paa aDt €Sib(t, M pahaxf ^ictfmt %ttanfft 
ttø i fTn Zib, UsAt aSobKOi 09 fafftbi Søm til Snun og 
^obt'". E«tt( ^aai git i Dp^Ibrtf*. ®a»(n 6I(B mobiagtt 
«g inMfmtiKt i bet bmgons ftit rriftirmbt Jtongtligt Jtunjl> og 
Stacittthmmct , (leoitf btt nu tom ttC at ubgiørt m cigtig S^ 
^anbbnl, eg ficorooti: SS. Storm ffbnt »^olbt tt SEagé.Curct 
tSttt^nlfe^. £rn (lerflt DttI af btt SSotmpe fKurtumJ Snli' 
6o(b ^vc vi faaltbtl mbtiu j sort Sagt ftft i btt Xoitgdigt 
JCunftfamnitT , og i bt, tftrf CpIøAtingrn af btttt, banntbt 
jtongtfigc 3)turttT, otbligtgoCbt mangt Stpffnr bttaf tnbnu Wmi 
trt om bm ^{fétttctrft Samtrc. 

SRtn btt mttf tdtntbt fSnlit fot SSomrt mangtftMgt Iitt> 
tadfi 2>anntlft eg oibt ubbrtbtt !K0' argiott bog t)ant tfttr« 
labtt loKbt SiMVtrling. Dtnnt vat fra 93. SBonn giutt i 
Vtu til Gqnntrennm IRifhf SBocm , doilftn |ib|tt oorclob btn 
til 9to^gaart>, fbm fbrpfigttbt fig til at ubgivt btn 1 Zrptftn 
og tit btt Oltmtb f(lD fbrflit« SFijptt fra ^o&anb. Sia m 
utritbig Qntafhop^t i Ttextt 1726 fttmtbt Stmtt fta JCiebtn« 
fjaVR, owtbrog ^an Samlingen' og btnS Ubgivtlft til t?n 
Stn Qlram, 1bm ogfaa btførgtbt b(n irpfl. 9Rtn tnom bta 
tnbttu wxi alitlH farbij fra ^rirttt, fort«rrbt< iDpIagtt i 
Jtirten^Wlf 3tb(branti 1728, fjwtotb bt faa ctbbtbt ©ftm. 
plflift trt bluin« lElttorifft Citlbtnfttbic. Cnbtfig poatog btt 
longrltgt ban^t €!fltfab til btn HoAifCt ^tjIorirC og €SptogS 
Sotbtbtrng |Tg at bringe bet {Hit igitn foc 2t)ftt, og, ftocnemmdi* 
am BA JwijfbeB CmfiH, ubfom ba: 

Olai Wormii et ad eum Dodorum rtivrum Epi- 
•stolte, medici, anatomid, botanki, jikgaici ^- historid 
jirgumenti: rem ver« literariam, linguamque ^ anttguila- 
te» boreahs yotisshnum iliustrantea , m duoi Tomas di- 
riaæ. Havniæ 1751. 8. (1134 @ibtc fbrubtn gortalt, Uni» 
»ft(it(t«progronimrt eg I. S3ati^ltn< Salt ootc æSotm, nogle 

■} ESa^md %iK ESamlingtt. 11. i. ®. 116. — *) .^iftotifb Sfi 

^(trcfningcr om m Jtongtl. fBiWiotfjff. ®, 67. 

Coo^le 368 SfficrlOKff. Ole SJortné gortj. of t. nork Oltfinbinnu 

Ømna'Xnmffctiiinstc af &tam, fant ti fitlbftonbiat flttgi^cc/ 

pqjbft mtb SSoimS ^'ottcatt, tftei rt fSlaln'a i ttft Snregaacbflt 

Gabiwt, PuWft af D. ^. b« 8o6()- 

(Sn fombititftt Stfie paa aUt brm, til 09 fra bvttn f)fi 

fiiiM fBftw, inbrtiolbtt i Xlt 99 inbtnCanbfCt 09 43 uDrnlanb^t 

9Iatmt. Sot 6fnf^b(ti< Stfli, og ba btnnt Ubgaw for tn.ftor 

X)ttl ur btttgntt foc lUIanbet , tt .(un SSorai« latin^t Stto* 

»rrlina bti^ opcagft. SSan fiilti nrppr jtott, naat man mtb 

J^rnf^n tU ^ntrtiolbdø ERigbom eg 3ntatl\t anftti itnat SirU' ' 

faiBling 0V(r()0»(b fot tn af bt otgligflt btanbt be man^t Signtnbt, 

btr (kiwS ubgiDtit; SRtb føtgtnbt Jt>iT(itttri|lit af btnj Snb^olb, 

MbSJocnrffmagfuftx Siodtap()>, ^utlt ni narottrmbt Unbtrfegtlft: 

„3B«b 91pti( og gomøitlff Itef« man bi«ft S«m, fom itt» 

libtt forese btn X$t, b« (wi( Xanht, man (Btct ^abtr om SBorm. 

Sonibtn btt, al man t btm ^nbij mtgtt tiC jDpIptning i bt S^ibtifr 

icrbt Qs politiet ^ifiotiec, gftttntninati om abfEiQigt bt Xitxr« 

Cpfinbtlftr, faa giM bt ogfaa npt ^xevtt paa fSitvotFltttittf 3nbfia> 

t(c og JtpnbtsfKb/ føtTi ?>9t' 9Iatui(tinbig, Urttfotifit, 3(natoiniftt 

og Sdprntttt. 9tu oplijft bt gsbrtlanbttS gamlt Sprog, nu betj 

Clbfagtt. 9tu oift bt 06 SSorm btgitrUgtn at forftt, mib Xolfigtlft 

at moblagt, og mtb {Rrbtbonfrtb cg Jtpnbigtxb at.giut jDpCptning i 

aJibtnpabftnt. — ^ir ftt Bi, i ^oab Jdiftt [ft Ijon 1lob fio( euiopa8 

8«tbf, ot ogran fttmnwbt iRigir« ©tort batt JCgt for {wm. — Dog, 

bieft StcDt fbrtflillt 06 i SBorm ifCt bloi btn Ictrbt og foriln isai 

bom ogttbt Wanb, bt bart cgfaa SJibnt om ^anS 3Rinntf(tfitrltg» 

I l)(b, bt lart oi at (ienbt i f).im rn oprigtig S3tn, tn tiofa^ og (log. 

Kaabgioir, tn rttffafftn og (itrlig SBntib og gabtt. ®t tevift, at 

^an btvaribt biflft Sgtnllabtr filligt mtb bm 3ttttaat at oart nptlig. 

inbtil dont {ibflt £tOfbagt." 

ZlUag, SlanM tt ftntn 9)tciR«ntT af 9B«Tint StuntfocRarlnatT, raat> 
tmtalti MtnfcT 6. 83t, (lui obU^ NnferrE tm 6ttfrnbt( tanfir Z^fettrt m 
](nClqiHit« 3. eoTtttUD« X^aBbllnS de iH/fteullaM^ In menumrntii runieU ■) SBonbaK SsecTfpriliflt asinbtfmcttltr. Jl 6. 43. 

DjIreobvGoOgle . (ntbiBø af SBtlanbUiiet'titotecontn.) 

^atimfve Un 24lw januar 1832, 
'Qstnumbm, ^r. QmfinMtaiab, Dr. »g ^tofti^et Juri« 
€4>i*S'Ir miUnltc rn almrnbrifg Ubftgt ootr QtlflaMi Z\U 
9atå> os Somasmbn i brt fotbbnt _ 3(ac 1831, nf (tvithn k>. 
fOTtM, at OttfCattt 1 brttt Zm ^vU ubgiuft 3 npt iBinti, 
tlfiults ForninMnm So^r 6tt, 09 dXbnotttffe @>igaec 4(e 
«S S« Smb; «r Mbtatli^ !OI(bltmm(rt Xntaf oac ftrgtt fro 
205 til 2SS (bt iiaa btttt SKebt opUgnr itrrranrbt); eg btt 
fa^ rrntrborttAt gonb iMt voret fra 2100 lil' 3500 9Ibb(i; 
Sfl* i *on8(% 4 pOa. SDbligdtionit. 

Qttøfmnn, $c. Stotrftre tTTa^nufl, fnmlagbt fil af bt 
tonitt »bMlfltt gtteifOTtt m^. SHojot v. tCat^ta eg On4i 
fn« 3tl1^rta• ttieløn tnibftrt« og fom rtgtigt itftxnbtt ptuu 
tegnibt ERtgn|[ab owc eilflaUtl 9>ntgmif«n foc 3farrt 1831., 
S(r^ aiuwtbtt [)an, ot $S. QrcrUin« .{it. ®c^im(>€tat<> 
og SiMnie>9)iRifin, ®xtM 31. If. af ttfoltf« tU Øttgtnl* 
wb ^jmiir 1(jtnt(t Øtltlabtt tt StbTAg af 100 fflbblr. e«Ia, font . 
Mt anwrtrt til Igoiibd« goreg^lfe, og et brtubm cfHt fJlfgn« 
fbibrtt Xfflutning tn Jtongl. CbCigatfon poa 150 Stbblr. mi 
-inbfjrtf. a}tb bt poa bc fotxigt SDIvbtc anmtlbtt af £$rr. 
3itfltt<taab dxamfen,' jDottlactr, Dr. Philos. tndlrrQ og 
etotØtoiU) S)ennee ^tnfibe {tgatrc tit Øtleb 1150 KtMr., 
og Mb bUff »V* ZJilfub MC Sonbtt faaltM oortt (il btn own< 
Qiifortt €5«m. 

Olbffirlftt^ffbtlfnsen fotrlagtx, fom fetrbigt firn 9>n<f(n: 
tfM«nor&if7c Qa^tttt, (Sn bt ififtoriftt @ng<i(c om Sf 
gietti^btt ubtnfbc Sølanb, i banfl £føerf(ttttlfe, £tt Slinb, 
tnbtgolbrnbt btn ^|tt Strf af Jtong Dlaf brtt .l^elligt« Saga, 
ramt ^gettbt SoTtttUtngtc, ^rn^øHtibt til fammt Xib^ptciob«, 
mmlig om Øtptbjem ^Vtatntaft, om SRor, om @niunb, om 

C 00^ le 370 S»^ARMiiiger i Qti^abtt. 

ZoftXattføn, Øm enbtitM og Srltns, om XEiotium 9tr^If<' 
fsn, om @gil ^aUfon 09 Zevt Solgauifen, om ERøbulf «3 
bdnt Gønntt, fnrat ^rattm dmtit ®fu((fen« Sligt om Jtong 
Claf bm JgKlIigf, btnteonr ^ttaalm. 

ffli«»g(ftmnnbm, JE)r. ^tofrtfor og ®f(Kitnt = Tftc^io« . 
5iiiii tnagiiiif«« fonittlle anttm , Xfttling of fti Ubfigt co« 
brn rib{t( 9"iobt nf brn gamtt gtntlanb^c ^otonirt ^iftotit. 

gotmnnbm anmdbtr, At Sil^n. ^tofrCfor og ®r^{mt> 
Zti^ivta jinn tTTagttuffeit , SanttUitcaab C^omfen og $rof 
frtfot X«fn 6(«bi form« ffaom, fot brt fca ©«[ffab«t bt« 
bubebt Sibif&ifl at famCt og ttbigtre Sftemtningti om bt 
vigttgitt noibiftt Clbfdgft og fterrt iE?CbtiM(ttmingrr , fom Sib 
tfttr aitbrn frnbrt og opbngFt, fa(i»( j bt tn nocblfft Stigtr, 
:Ca,nm<irr (mrb tildemibe Satibr Swvntif, Stlat^ og Øtenlmb), 
9]oi:3t og Sstciig, fom ogfja om Clbfagtr, in finbrt i onbrt 
l^anbi, ferrifmmtlig i ZijbPIiinb og Stoitritannitn , fotfaaoJbt 
b( funnt litnt ti( jDplpfning of bt noTbi|Ce. 

Jtottgftigrt Øtwrige Stiglantiq&ar og Gartfe dei MedaSimM, 
^t. $rof. og 8!ig$at^iB<etCTttatr tltljegcen, ^avbc tUrmbt 
j@t[^abtt rn' Sftttnmg cm bc OlbfagfE og STtpntir , fom i bc 
ftntfte Tiat cic funbtit i @if(ir!g, mtb m ubfsritg SSt^wCft, 
ferntmmdfg af bwi, fom (tf fomnt lil ^fntiquitttseamlingra 03 
aRpnitabindtft t btt jlongt. SRufrunt i @totff)0(m. 

fB(ftpi(n.n af Tint\((mUU og SRontfamlingfn i SRuftrt Mb 
Uni«tpt(trti 8tmb, ^r. SRag. i^-V^btanX} , fmbu m (tgnmbt 
QRtbbthlff, fom tf« omf)anbCtT bt Sunb, bet t« inblmimtbc 
i ootttmtlbtt SRufrum faaoclfem i ^t. ^ottiiicia['3R(bittrt , Dr. 
Cfntdtte @amling i 6a[mar. 

^. Qllajot Somntei; fot(t)i|t( noglt i)<im til^ntnbt niarfr< 
ligt JDCETogtt, fom rrt fimbnt t m titbtnjl ®cau^ei i S^tii' t>r> 
(laatnbt af in fSettt , paa ^oKfrn tvtnbe Cuancftgurtr trt iin> 
Jiiagtt,. fnmt VomU 2>prtf)0«tbti af Sioncr, forubtn anbrc 
@ag(i. Xegningct af bieft ®i((bmi)fbtr, btfttmte til At ftitM 
i Jtotbtt for' SEibeftttft«« fotjlf J&wfte, frrmlagbrt. %ar^W\inett i 6f[fV<>6tt. 371 

^t. Dr. Phil. 9. aSedcr mtbbttltt, tn drttni|E Xnnlpf« 
«f ablEilligt natbi|!e Dli\ain of Siencf. 

eamnu £0?tbl(m fneliigbt (fnt npCts ubfliont SfKrtttninatT 

om bt gamlr Sotat 1 JDonmatt og ^tttugbemmtnt, 1 — 2 Samling. 

2)JgicT. fSip«]) CZcumanit t Sttgm 09 ^rofrefoc Tcbab 

Stmonftn { gijm ^ovb« tH\bntt @(lflabrt i>g gtett btt ?ef)( 

om anttibtUEfn af ontt^Bnilt Sttb^olb for brit XibCprift. 

.^T. (SMitcalmajoc 03 (SntndF > itng6cDmmi<faii Sitcl) i 
e^iØUmia f)i>t »b nt Øfriwlff titftiUtt €5rlffnbrt Entor S. 
im. Attll}au6 fRtift ^S^> og aJtftiSinmottrn , fafnt til fl^ertn 
Silonb og epitebtrgtn i "Xavtrn 1627 oq 1828. 

.^r. Qonftjloiialmab ttloIjntFe i Sciulfunb t}tabt Tmbt 
fhi tpb^ JDmfatutft ii[ XtgnJTé Stii^icft Saga mtb (tt()0jjra> 
p^trtbt 9tofprtttc af gair[crane. 

.(ic.'S'Kr. ». t>. éi»9*n i ©ttiin: pit tpb|I« CwtfiHttif« " 
af gtagnor eobbrof« og QIornatStfM Øaga. 

JDit grogtop^ifb ®tlftab i ^mH, i gorlfcttttlfc negre 
J^fttr af pil IBuUttin. * 

^T. C S. tVattien i ^i<, for^rn franfE ®enrtal< 
Æonful i be Slorbamtritonflt Øtatti: Sibliotheca Am^ricuna, 
(Ret (t 4)tonologif( otbnri Satalog oDrc btt ^am tir^rmbr JBU 
blirt^et of fflatf«, wb(omm«b» Wocb. og epb>T(m«rra og 
aStftinbirn, fomtSIiirn til®|)bf)ao««rnt, Aotttr, Aobbctt m. o. 
^c. Sonful <Bxibtx% af "^emB^ i gleren«: Nouvellea 
Reckemhea aur l'inscriplion en lellrea aairéet du mo- 
nument de Roset le. 

Xatpgtlff foi b( mobtagnt QtaWc og SStbbtblfir CtbtogtC. 
Stil «b(mlige_3K(bttmm« optoge« : 
Jgir. 3. C. aJa)^, OtKrfcigicommiefait, ^opmfff«, ^otpctro. 
^t. 4. p. iBnron af »cettoti, Xamrarrj unf tt, SEtanttjor. 
.^r. 'C. W. V. »filorø, JB; 2)., J>. 9H., flammtr(j(rrf, 
©tneralmajot, (Sdff fut ^olpttnfft fanbffmtr.SRfginKnt, 
fiabtrtlM). 
4tr. £. a. 3Da[>t, Xpot^itft, ©khmc 

2i* 

Cooijle 372 3or^RMJns<r i eelfTobtt. 

^t. % P* Knttb^t, gotMtut ottt etmiTivAttaiH @oM, 

^. ^. £• jc^n^Cf ptrfømt (SaprKut til 91<tfll(tpt faa ^CttiagR. 
^t. £.. ^Afling* SRojn, jtgl. 3nrp«ttia i SlMtKegØcftrfaitt. 
^..3> 3> é* jvHe/ &M' «^Unb(mtl<9to(uratec i jDan> 

morf, S^itborg. 
^. p. .jtiis« eenfi^ridlcaab, eScgntpncfi ti( Ø^M og 

Sting, Stanbtrtors TimU 
^.X>.1&-^»nftn, €S^snn>nt{l til Øtr« ogOtaØtorg, SlibtXmt. 
JHT. s* 4"i^P''f ISaticdlftTiMt) , JDbtnft. 
^t. 3. tZ. ^joetfr, ER. 9}. iD., JtonfiC euttt^ og fRttf 

@l«itra['€onru( f Ziuxta og ^mbuts. 
^t. 3. ^. Jlorrcn, Theol. Dr., $roFt«roc, eosntpHt^ ti( 

^tlhit 09 Sffrticløfi. 
{)t. C.£.®KHaf IL*t(^ til inUffaieti, 9t.t)., Stammn^tm. 
^. S. 31. ttH^tmann, aioIbteMtoBtut , Øanbfiotm. 
^. SjrcrO. ^c. @. JUvenfllelti, Øtibbft of enrap^ittKriCitfnni, 
e. 9}. C ea & C-, AgI. SIdcP etatemialltrt, €Jtodf)Oltn. 
^. 0. C. tn^titt«, Aoniiiirf junhr og Qapitain , til 99axt* 

(unb, Stanbtt« 3(mt. 
^. C^cil^ittn Ueei'o, tn^tjriiitgpiui ^aEittt. 
^r. Æ. pttetfi, Vtopiimic lit UUit^fioInt , Cbmft Xmt. 
$t. .$.'£. Tt^tbyti, ^rKUtatw, grtbtTtHBowt, 
4)r. Xi. XI. t>. eei^elin, J. X3. Df., SufliMraab, .^tmb«* 
fogtb og {)tcrrb<Pri«(t i ^au, iQtftn;fti6btts , $tam(n 
og Sabro .^riribtt:, ^ar()uu<. 
^r. C. Qtv^ybttQ, Soncf Uitraab , UfOtfttfn, TlMHtts.'' 
$T. ^enry tV^toton, ^lorbirnirttfattfl Q^atgé b'affaitti. 
J&r.-U. (Defl, Bpfffriijdr, OTatflioo. 

Tif bc otbmtCigt {Oltblrmmtc Vdlgtrt til 3ISr((iiKb(tinmre : 
J^i. fST«a- $r. 31. XO. ®mt af mottfe til SKgtntDcb, @(> 
ti(imf'6tat«' og Sinante<aRinijt(r, euiatot foc!maae(@ttft 
og SQimmttoftt obtligc Sraftntlofl«: , ®infarf af 2)ann(> 
bisgt og 2>; 3R. ttc 

■ ■ ■■ •UjlreobyGoOgle" Sor^anMingtr i @c[f7a6tt, 373 

^. ØrcfS. ^r. 7t. C. p. &trot af KanQau til Ørriten> 
buTg, Sf^timoCtattminilltr, Stoitprt of Z)ahnr6n>3t 
og Z>. 9)t>/ tKJMtt af 3oSitmiKi*&rt(iun, ftc 

^ ecuK. ^t. 3. Qlrtot bt'la-iSatbitf'iSm af bft ØMttP« 

8l[g(9 J^ttttt, Kibbtr «f SrcupfitmfCiDttirnniy m. 

Zil conrrfpettbttntb« StAltmmtc Hbntnrntrt: 

j»r. JB. C ^l&ebranb,. A. Mig., Ø«^ttc af ]rnti4«ittt> 
SomEitignt 09 S)fpnttabiii(t»l otb Uniorrfrtittt i Sunb. 

^. <S, C Slauffett , fR. Z>v 9>ci)rt<fbr og Sttttor wb b<t 
jtøngt. @pmnfl|EuRi i Wuna, Sjfrtitngaflrtmjbe ttn U8bt 9lpr(I 1833.- 

3omi<uibm, 4>'- Qonftrrtuttnab, Dr. og ^rof. Jnrig 
@d}Iegc[, (tnmtlbti, at b<in boobt fbrelagt i^ime Ynajeftat 
aotmctt m almtnbtrbatttglt Cmtniita om Gtlffnbft« Xiljtanb 
eg Socftagnbre i bet fetlrtR« 3fat, 03 at btt biubt ttfyt^n 
"XUtffmWamnt uitbn 21bt S'bt at »faibm @(lf(ntrt faatrbrf: 

„Bi »iBt (Ktort (lamiflabigfl tww Kort ^DcV\\tt Crtlltffti 
„<St1fK]b tiltjnibeaiHt , at Si af btti jDl af itlt Soimanb <iEf»i 
. „mtbfTbanigft fbtdagtt S^lRlng of 28bt f. fSt. . bai» iwb 
„XKafwitftt Zilftrbt^rb 09 Btlitfiag btitiatfrt btn nibtiart S9t> 
„(habclft og tufbrubtt JBirffombrb , ^ootmtb Øtlpabtt ogfoa i 
,„btt forEebnt 7ac ^c Tegt nt ^rmme bttI itgtfna gMtiligf ^om ' 
Jxitntt^anU Sotmoal." 

jotmanten forrlagbt, font fatbigl pa $ct<ftn, bel fitc^ 
^ofts af norbiff i:it>étfv{ft fot å[>lt>Vyniis^tt>. 

^Ibf{rtft> Vfbelingeii anmtlbtt , at btn fra btnø ftoi 
wrnnbt SStbldn, .^r. Ifbjunct S. fCgtlefon paa !Br«ft|Iab 
i 3ø(aRb,. f}at)br mrb btt anComnt ^oPflib mobtagrt ^an« fjoxt 
talt tiOigfinrb gtnrafogifh 3:<ib(UK til Scripta historica /«- 
tttudorum VaU. IV. Bt V., foa at btgge bief« ®inb, t« 
inbf^lb« btn latinpt jDmfatlrift af Claf btn ^rDigd ®agit, 
tm m fulbt fBtbig* til SJrrtftiu 

■ _ ■ " , UjlreobyGoOgle 374 Sot^Mittøtr i @((fla6c(. 

Cniidlt anmdMt 5ortnttnb(n , at btt wat øjom U for* 
itebitt Sotttrtbrlftt til, ifeigr €Sc(Pa6rM fBcflutning, wb brt af 
fammt btrltl btDilgtb< S3(I«ti, M tabt fbittogt øfttrjraimiiigti 
og Unbrrfagdftc i bt .tfigtig^ Stutiift fta be aoinlt tutdpaillc 
eeIoni|)tr« Xib i Srønlanb, fomtmnirlis i 3u(iaiutKiaM JE)U ' 
ftiift. Xil fonwbtit StiMnina tioH opfnibit ^tVHU til btn 
{irnflgt ^rfaCtfbt XnoiiCning« til Unbnfe^Ift df JTirtttuitin og 
anbn ERubtta , fKmbtM Spinplam af bt tibtigrrt af X. CCfrtt 
eg X Vcttonbtr fbifatlAt Soctrgntlftr owr Qtubera i Suliane* 
iKubtf Diihict, famt af brt R>(ig ubgiont f«c|lf J^ftt af QtU 
ftabrM XiMfhift, ^wn abflilKge Øibtag om Srantanb m inb« 
fertt; tigrttbrS ogfoa bt tit Sfttratatininstmt ^iniebnt 9{(&> 
|lat(t, fnafem ®pabn, li^laf!«, Aobrtn, iCt Wlttni, til (lUnn 
man fociKmmrlig ^m (itnMnbt fig mtb brttc Knbtagntbf , m 
SRIé^onaitm titb Suliant^aab, .^r. lS«ttiann, E3(|lprnm of 
brniu Qalottit,, ^, VColf, bm fbt^ tonfiituitrbt Siffyrn, 
■ ^x. 3< tTtat[?iefen^ 2)$icc. Jtjøbmonb %'ii'c^t tMa9}rnnt>r: 
tojit og S3iebrt>!røiS|Tonait(C tniiUtr erb Sii^Miau og be jrfes 
yaa gtritbicidjCt^al. Snbrtt nf bt ODcncmtmlblr SRrbbrlrifrr 
fttibtrt egfaa mtb (igittnbt Vtibragmbt , mtb ^mfpn til {Rubtra 
i Srtbttift^aab« iCi|Irict, til o»nn(t»ntt 4)r. 3, mot^cfltn, 
btt nu te anfat i btttt JOif!ri(t fom Stjlpctr, frtmbtM til Bt> 
jiptrrtn af 6oIonim SiptnaCft 'f'c. 3. £1. nT^lltc, famt ti( 
^nfiwcttUTtn om eSpbi@renlanb ^r. GnpitainiSftutttiant ^oF« 
b^U paa @iobtMnb, famt til 3nrpt(ttutrR omt fffoTbtt'Scenlotib« 
^T.-9Ra)oc jafling fM Sobf^aon. 

(Dlbffrift.JIfbdifijEii« SRtbltmmtt jin« magttti(l!n 
t%{,- £. ^nfn fottlagbt btn trpttt ^ttlebigt Ubflgt ovtr btt 
fta etl(!abtt btbubebc SB(tcf: „(Sr^itfatibe ^tfloriffle tTIilti - 
beemævftr." 

gia SnfpKtcnrtn eetr OlotbctiSrmlanb, S}t- SRajor Sat 

Ping twc inbfommm m ©(rictlfe, fiBKi fcaii tOBft at tmptt« 

- fin. @mbcbt|!tUing til at \satHt Dpmtnffomfitb for antiqnarilb 

®ira[t>inbt, 0111 faabannt pulbt tcftfft« i 9Iotbn 3nn>ntotat, 

- DjIréobvGoO^lo Sor^anMinøfr i ^tlftaibtt. 375 

ZiUise inbfmblf (^an (ti paa rn g»n[anb|I ®rat) i Dlatfrrbiti of 
Sob^aon funbffl Sfrt af Acbbcr, fottitn fCrfotDti, oj. af albit 
curopaiff Xtbtibc, famt tn paa [jtn^c Siai> ftinbm Smitniv 
mtb 6hift af EKtnlbprf^ecn af tflimoiff Sobticati»n * . 

&i»r>iBtiinf)Kct(ur(n i ^tugbommrt ^oiflttn, ^t. jtammtri 
^tnt V. VOatn^tit fjmbt fnbftnbt Sftrirttnin^rr om nogit i 
btn ftnnt Xib t ^oljleftt funbnt JDCbfagtc, af ^oilff bm fler^* 
Cnl ^AfiMrrt i f^n4 fgtn jDtbfag'Samlins^. 

J^r, Dr. Med. ^oyt i {ttilisrn^aftn ^avbe f<ribt tit tnrb 
Xrgtiitigrt ItbfostC Snitntng ent be oigtigftt Clbfagrt, dtiontitb 
^ti6 Camtiitg i be |Tb|if "Sat n bnigft*. 

©iwttietwti ^r brt Jtona'titfe 91orpft SDibtnflttbrt* ©(lifat 
i Xmtb^jtm frttbtt m SfrMft, tl^O'' b'" lilbfbtr, naac brttt 
&ilflab til fin Øamtitiø ^rrtftn tnaattt tr^oCbr tioafn in«Tf> 
evtbig ClbfoS' (Dtt Cprplnjtig om noget tjMU ubr(jfnbt £)Ib> 
Itbéminbf, fhar ut ville giot wrt Shl^ab SRtbMtlft bttom til 
Xfb«M)itdrt foc b(tl æibtihlft. 

^i. £. U>. J&. 3nettr, @i>ancpra|t til Slobøt og 9R((et, 
(Rocbtanbé ^mt, fnibbi aiutt m forttebig tfhbemtning om tt 
mctroatbigt ®TaD|l(b ifM lEJrn fBolgen, ^»ilttt ^an ngttt at 
tabt ubgraSt 03 unbtrføgt, (loorrfttc ^an tilb^^'^i^ at oillt mtbbtit 
€5(IfEab(t fn StfIcttKlfi af fonimt. 

gta ©ognfprcelfm til ?(bf«bp{ i ffiffsginrnjtftn, ^. 
€!{0t{fletl> f voc inbfommtn m SrflriDtlft af tn .QRinbtftttn, 
-btltgslttbt otb %i\lnattt SSubtfet, tiUiatmtb SfngiQtIft af (t 
€agn, font blnnbt {prnitTnt tr opbtuartt om fammr. ' 

^ ^v. Kbfunct €. itEfiflfifoit paa iBt«ft(iab i 3«laRb iFavb< 
tnbftnbt'ftti Ubgace af btn af J^aUfrtb Sancaabflalb fotfatttbt 
Claf Xrt)g3Vtfen6 JDrapa, fom forfliigbf«, tiQiatmtb .^t. Dr. 
Ødjcvtnge Ubgaot afHiig-tTiimBmdl mtb btttt i gammd nor. 
bi|{ SJtr^act fotfntctbt iDigll latinfie CciginnI wbfeirl unbtrorbrn. 

') ffin fflejltieelfe af bitfe Oltfager, fom nu opbtoatei i fOtufett, 
Dil tlioe mrtbfflt bet i SiMfttiftft. ~ ') f« ©. -iH. — 'i f« S. 1 16 fg. .obvGoo^le 376 Sor^Mbtrascr 1 6rl{fa6«f. 

Jgtt. 9>(eft«|or iBit^bved)t i Qituin ^Mt» frnbt ni af 
icua fBrfattrt Uub«[«atlfi om $aS^ Soimabfbflr. 

{>r. (Buftcf Kombfl i ettttiit: bet førfb JgMtftr afSKftU 
lifcf»( eStubttn , it XiMffii^t , . font ubgiort uf etiftAtt fer 
$omn»rf! fiijiortf og jDlMpnbtsbtb. Z)tci finbrt inbfm en af 
Sobftttbdin forfatttt BUb Ittmacfningn og H Stort Itb^artOMc 
fvttrlft af btn £ttl af Jlti9t(tn^@tiga, btt inbtljDlbn b< bonfi 
Xongrt SSalbtmdrt os JttttAt Jtt%t paa flUgm og i $onmtmi. 

.^r. Dr. Fbil. ^Qidtt foriUgbt tnbit SamliitA of fmt 
Cfttrrttningtt om be gamlt Sorg« i Saitourt eg J^toøbaiiiumm. 

$c. ^rof. Hlauftn i ^ona Iirb forttnflat 20 fotfjrttig« 
af ^m ubfliMit litHoiR 3ftbribn, fom Ifm M SilfUrt mob> 
td^ fom tt SrrjntbiUøteb« Segn i JfBlttning of fru* £>yMørEft 
poa fonij)t S^eb* fom b(t< aSibltm. 
< - J^t. Gopttain tTIuntfje i S^iftionia ^oobt fntic bet af 
t)am i SoititiRg tnA {it. Qapitatn SSamm KbgititM Jtait von 
$tbrmnrtm6 Timt 

StcRtatrttt fntldgbt fin Ubgaue af Faerejfiga Sagt, tUa 
SaiebotmH ^ifiorit i bm Mlonb^ ScUHbttFl -mrb m .af rn 
inbfebt Sffcoj'Or ^t. $aJtBc SåfttM, fotfautt fsraiØ &mc> 
ftttlttfe og t%iMnn< boafk, famt tt MbnfttitM%atPtMi »9 
■ tt Sttrt osrt Sttwrnf, paa ^»iltrt bt ^mlt mrbifle OIwnc 
maitainnt, og tiDigt bt muxtnnbt (RaDve i btn fani|h haltet. 

gta btt Atifttligt ERuifEfb Sibtn^abtr« ^Uabuntt i €*. 
^ttttibtui ^Dbt iStl^tt mobtogtt bt ttt fm^ .^fttr af bft< 
QUtmoiric for politiet SJibtnffabtr , {»ifiwH og ^^iCoIogit, «tb 
{•ftt'om Sortfittif IJm , (fttrfKiaabtK fon bm ublommK. 

{' S» btt XongtUgt Silimb^e Sfcabtmit i JDubtht': ttt fiBtp 
ublomtif Vol. XVJ, P. Il af btt« ehifm. 

Sra btt fronfft GtlfCab foi: alminbtlis .®tiitt#i( t ^ati«: 
nogle taftet af btIS SuUtlin. 

4)r. Stttttamtmonb K. ptttitler, i Sroftntia^ vtb Sittttn, 
Ijaobt mtbbtefi (n Sf^. om f(tbrtlattb|{ ^ifiotit og Clbgcanffning. 

Xatfigtift for ovtnmtlbte SKtbbtErlfcr og Øtnbiitg«: tMbtoge«. 

^ DjIreobvC^OOgle 3«r^<iitM{itgtr I @«rfFa(ft. 877 

Snt oitn^gi Vttblaman i^jtogrt 

<af U fat(ni»«flrii( cKnrpmbtniAt 04 jAtntimtlbiSttbmmnli 

$t. 3. S. JAbr/du«, e. e. C mA GtorfoTrtt, St. C, 

Jtgl. Sier^ SicfXInntnif og ØnRTBfaYbfulant for SKotittra. 
,$r. C. 5. (Bonwaltt, e!o9Ri)K«1t tit 91M, Sstl, .&inirt> 

bal eg S'iu" i £aHitiøkte, Snl^nrH Vmt. 
4>t. p. -pavcl«, ^o)j#, eSøgnqitaft til Jtrofln* oa CSmnrittbtL 
J&t. 3. ^ofltb , A. Hag., gi. 9t. Cv K. £^ CK. a. C, 

^ft<f)t ^ Ottctflt tMb Cat^tbcal|Ri(rn i SQiipUmio.. 
Jgw. tn. Smtt^, K, e. 0^ aXajoc, ew* og eonSJCrigS« 

Srrmbdtt tfteitt til oibmlligt fPItbhtntntt : 
^c (Suti&cc }(()ii, eolmftttoti; I 3tbbnm 03 ditm», 

Sgnfnnbv StOMiigtr ](mt. 
^- 3>' ^3- 31Ibfnu«, QdncrDitraab, XpI>t9(^r, TU\tM. 
^. iD. C A. -C Banft (BAlDcnaone tl( Stl^tlmlbfrg, 

J^[. U>. ilunti, SRajor, ^ropiittaic til Anobpnip, ^9tt VmL 

^, 3. %). €ct>mtt)t, V|wr(tfrr, epnbnterg. 

^F. U. 3. £. W. et^aiUtif, st. £., easmpnttl Hl 

SAtthft, Xøfhfiørb sg X^aittirt €aptl E jEOft'Snnnacftn. 
.§1. C iB. etotfflttf}/ Jtr^aob, X«lb> og eottFuitEon«),- 

foMt f^>3nf|i(ct*iK i ®(iigtit. 
4)r. C. e. S*f9«r, 3(i»rt)rf(r, WpSota- 
^r. 3. (S. t;t}iUemout, '^e^mriff^ til ^t^t^i 03 Ctrbtr, 

^(t^fVmt. 

S!t( cmtfpfnbermb« aStblrsHnn ubnctentrt: 
^r. p. S- ^ttulfen, ®to<fnir, e^tiflianifi. 
;^i. C^ot& ^i^rnefon, GancdKndab, 6!)<r''>>«>nb i Olotbtf 

@9«fF( iHia 3<[anb. 
^T. % ^. Ct 3^o^e-, Med. Dr., pratt! ffrtttbf t9S* i ^i< 

, itgrtiftafm. 
^. p. 'S. Cocfteito, etfltetaab, Stinbraa'b paa 36ret, eg 

$c«f bmt t ben 3Sceipt @tabs og CaiibcM. . 

; ■ ' DjIreobyGoOijk 378 Ser^KMinøK.i ®clflla6tt. 

"$t. W. 3. jdtfl, Xongdjg Sonff Stci>Soitfu( i VcntbaL 
4)r. Do^n (Bage, £<f., iDinctot S bt Sngtipt Vntiqvatfre 

@(l^ i Eonbon. 
^t. iOottalt) (Btegotf, SfCtttnii wb 6r SfN^t 3(ntiqo» 

nrl &tlflab i Sbinbutg. 
4»- C S- tnooftr, jtiøbmonb ■eg SiHictgitar, SSintini. 
4)t. 3tagufti&t>prcvoft, idttbCttn af btt Jtcngdtgc JQib(n> 

fEobtrt ]|(^cmi( i Koutn. 
^c. S. C (B. V. YDarnflc&t, St. ZL, &«rr>e(iRbtwi=3M' 

ffttttUT i ^ntuabemmct {ulftrtn, 9[ø(n> 
$t. XV. C t3?i[&a, !pnf. Juris wb Uniwrptrtd i J^aHt. gjerbinjjflarfimétic t»n 30te 3uli 1832. 
(SaCftrmn, $e. Sn«fnn tTIagnue, ottmrlbee, at tn 
df 3)IrbC(mm(nu ^aott i bft fDttobnt SJnrttingaar inbftnbt otHCe 
OTbtntlige SBtbtag ti( Sowgrireit €5tC|Iab(tf fafb u&tttictenbt 
gonb, nnnlig: 

1) ^r. etaUioob ^^amfeti, (R. af C, i WtQfltmln, 
fom fn 2ibm.opi)ølbir fTa i Einbau i ©(^nttj, ^a»b« ftnbt 

.1060 Rbbl. e«(v i Acngl. CbCfgalionte, $«>retb btt af ^m 
Øiftttw „SlHimrraift ttgat" tt oojKt fra 960 til 2020 fRbbU 

2) .^r. QaitctDittaab @tt^^b(cs, Kpettebt i Xalborg, 
^asbt ftnbt 540 9tbbL €Stb[tt, fbt doilft Aensl. jDbliaa'tiontt 
til Stjvb 600 ERbbl. m ihbfj?bte. 

3) ■&!. QatittUinoab 3f(binue, fotdtn Vpotf)tttt i Xefmt, 
nu ^roptitcait i SBatmnTt, :$abct<[ri} Kmt, ^^aobe fmbt 300 
Eftbbl. ®eIo i Aongt. Dbliantionn, 

QnSfrnn btmartcbc btr^ot, at ovtnnidbtf Jtongrli^r.Ct'' 
Itgationti:/ ^t)octi(b %enbtt fjot faart in ' Ziloiert &f 1960 
gibbl. @elo, og [aofcbrt tr oorrt fra A500 til 5460 iXbblr., 
m, Itgtfom be 6(lfTjbtt tibligm titit, nf SStlJpttlffnS 3R(b> 
Idnmrc panttgm'bt fom SHfEjbtl titf^ertnbt , 09 bnnttfl notmbe 
font fammti @itnboin i txt Jtongl. @tiil«girIU * (Sontoit. 

DjIreolÆoOgle Sor^ttMitiger i GelfTaitf. 379 

ZfAfipl^t til S$tr. 'Tfxtmren, Qtv^ybtti ob ^Ibi« 
nu8 fei bi<ft StBOttt wbtogrt. 

^r. €tat<taab 09 ^tofrtfot WetldufF fyxobt liirtnbt ®tl< 
ftabtt, fit^tmt for Mt SiMPrift, m Unbtrf^gtlft om ^Ic 
SBomrt Sutitnrlttc af itt nocbifCt Clb^ubium. 

.^•r. ^To^for poutfrn i Jtttl, tfl T^iintm Vit^mmilit, 
SSidutg til Sprogftt .|)i{føcle fna bin ivb^t 4><>Itw ' ronunuut> 
lig twn« fanbn iDnt>. 

et Xnbmgtnbt of $c. StaMioab Wtitaaff fnmfatcrt, 
om at S^I^btt, ba 9iuft» oftt eillc fotttomrtu i btt< tit Ub> 
givclfe fottlidatt^t @(cifttc, oilbt (abi fOTfarbigf iRdtritfr til 
bc alminbtligli fortfommthbr SKunrttBtt, foc at be IBogti^Ffttin, 
i ^vUU €(iifttnti tq^ttrt, (unbr fotfiinrf mtb it til Kunt^ft 
fbnubn« 7pp(T. Z>(ttc blfalbtt« 03 wbtogrt'. 

Si« < gotmonbtn , ^r. ?)refrtfor og @J6«me < Itdjitxw, 
5tiin ItTagnnren, fntla{tt Socftt 6ang af „®fa(ben .^tlgf, 
(SnmlanbtEaujitianb," fotbdn^rt ifttc ben gamit Hlanb^i Dtigitwl. 
^. ^sofrtfft St«nb[o£^ i Q^ciffinnia daobt ftnbt fff« 
tttnt»ing(c am nogle Clbfiig«, fom opbeuoctt i SSuftet iQ^i< 
ftfania og betlt ere pmbnt i norfft , beeK i (ibeti^e ®cauli9ie, . 
meb vtb^ebe ^fbitbningti af famtne. 

$c. 3. VVaI>[/ fom fot XiGm focttagec en botaniff Stcif* 
i Scerilanb, fjavbt fenbt StmcettntngeT om abpiilige fribtil ube* 
fjthbte gomlt nocbifft SRinbttmititet i bet fpblige ®TsnIanb, 
famt nogli e|fimoifle £)Ibfaget>. 

^r. V. ictebur, ©irecteut for ben jlongl. Øamling ' 
SSetlin , ^ooci be fcebrrlonbjle £)|bfag(c opbtoart6, ^cmit titftJUtt 
©eljliibet l^fttnetning om et matNIigt Sunb af jDlbfnger af 
®9[v, fom i forrige Zm et gjoit wb @otrQ i lldennatt; 
IjDilfe Qiijtt mi opbeuore* i oBEnnteonte Samling. 

') iSegge biSfe Xf^anblinfltr (te t)cc inbferte. — ') WuntMpetne ete 
aUctebe fccttigf fra eirifKlobfriet, 09 b« benn'tebe. — ') OWfe opbet 
ojtefl nu i asufeec; og oiUe blivt befltevat i be aiitifloatllfe Sfterretningei. UKjiiejbvCoogle d80 Sftf^onMiRtcr i fidffaM. 

jD^. QtoHm^ Cneilfttpft eg ØttftaMtmnifr C^riflie 
(itSrrgen} fyiVbt tilffcml Øelpobrt, øg øhxt £«ftc on SRrMclflftt 
fuM firgmiK Øjn« af WM Xib6fhift. 

^. |)tpfi«fOf }{aer fHflagh tetnbt af J^. m. é^ttcma 
i enutMtbni ubgimt efti^, wmCi^ 9uM Qf m Srfpff og 
fn«btrI«it>V OObti, »g bm (raflgrt ttmbctt fra Vn 1312, i 
tm C>ftfii|1^ Qkonbtfft mcb ^atlk^ jDmfitttrif^. 

^t, pACbiefUe i $attS ^tbt ftnbt SitinatMMgn evn 
bm ^oinl* it^nblb Sesbog Øtaagaafm, fom Mrt tn ^miti^fttt 
af Øtlfbbctt SønMUli, ^. (Eoti^ittftaab Sc&Iesel, fon 
fotM ^{t)ri|(>Mti|l Un^fcfogrlf« n i Tiant 1820 Hbgiwt af 
bm VnWBMgMtaiifit 6ommi*{«iii, bnihttrt { entqbfrifim, 
ncb tatitip Oonfiettflfi of $i. e^felmmb @vcinbj4rn«f;»ii. 

^. Dr. Jurio paitl Xfflttttiby KffUfor Mb bm AoKgl. 
SonbHt i .(WFttt i SStRpbatni Idobt r'nbt, i Soctfatltlf«, 3 
og 4 S./ famt 5 0. 1 4. af ht af ^ KbgiDnc Xnl^tii fK 
aSt^^né {ri^rii eg CHblfnbtgbeb. 

etff&ibrt for ftommnp ^otic og jDlMtnbigV^' ligtlrbrt 
i JSottfattitft: pn 4bt Vatibmtning. 

^(. Dr. PfaU. Seder fqttbgbt fia $r. ¥>nftfoc "Kofen* 
ttatti i 4)aUt 1 S9. 1 $. af-btt fra brm SEghmgifl • ®a<f)fl^ ~ 
Sntning foc fobrtlanbjl £)(b(pnbiatKb ubgiimt Sibtflci^ f» bt 
gnmatiipe JofM ^iftoiu. 

ÆM jtongriigt 8itfratui>6tl^ t Sonbon ftxbtt, tMb (In 
®(tcrtali |)i. }{f(^at& Æattetniolc, i gettf«ttrt(k: r»/. //. 
P. /. af fin« Tramoctuma og ^n KortbKrtning for 1831. 

3[nti()t)at(ciw< SSrtpab i SlnoMftle, Mb ffn CSmttaw ^. 
Oo^n Stbomrøn: 3oti.n Bcanb« O&servatwas øn Popular 
^tttiquUiea, ubgiuni Rifb XiUag af !9}. (Sllii/ to Sinb, i 4. 

3at(igrlfc for br mobtognt SRetødtirrt og SSmbtngn tMbtogrt. 

' Sil orbfnt(tg» 9Rtbl(nimft optogrt 
(af b( focjitnoKrcnbt tornfponbeTtnbc) : 
^r. ti. C. j. Slagantb , Xammftcoab og- ^mMfonalttt 
i etttieft. 

' D.,:.ii6^b,C0O^le Sor^MMiiiøfr i 0((ff«6it. 381 

^ P. S* ^aatUt, 9Mtf|l i i^alsilMMLymfht, eogni« 
pMg UI ^Iftnbotts, ^met, Xjøttm, etamiurt og Sa* 
wlpab, fRM5Unb< 3(mt. 

^. a. e^yttt, ^mft i SSoEuni ficobftit, eegitrprirll til 

^t. S* S- XiHi^/ XmtmoRb Ofl Qemmanbant iku) SaTwriu. 

9cmibtM Ofioitt til otbtnttigt SRfKnnmrt: 
$■:. S' ^' ^ @>"M of 3(^[ef«lM.Cauevt8, Uc Jnrii, 

ekiflamnuBb «twt fBit otg ®tlft 09 Xw ttntmb cwr Sibocg Xmt, 
$r. 3. JD. Snd}frf&t, 3ufHt<Taak, ffiirrfbetb 09 Cpf^istr 

i CStmbtrbofg. 

i>«nft Sltini|)R>!RrfAnit Bfl 9(n»al>Cmful i ^ontbura. 
J^T. C. ^. tt. <Bt»etiFop>C()(letifd)iol9, Aammtr^fcn »g 

atoiw, til grrbniMitiA eg ^m^iaoxb, Øorn Vmt. 
4>r. m. C. 4,fytmHt^, Hed.- Dr., V^pftoA i Sinrfbwg Xmt. 
^. X. é> Cr»(c»/ $tvfrtMait til ^aMtgaartt, Xar^uul Xmt. 
$r. ^. 71. ^cb^ctftn, Øt, C, ^attraabj S^rgritit^tr i 

Sttneborg, 
^t. (B. C. C jroitfte, Phil. Dr., t^onrtttoc vtb bm Itnbt 

; etoh i S(t)i«b«rg. 
4lt. C> £. H* ^Mifin, -otbinrtttSotK^tt 03 fnr^t Cam vtli 

JDoTgrrftoCdi i ®faRbflrteig. , 

^t. trtoKt«nuft ^tlema, SMIrm af btt ^ittlanbfk ERtbbtte 

fbb og Xbeocdt i Sttumorbtn, {wRanb. 
.^r. H. 21. ^JMt^, ^v|I, €SogmpRtp til 3(as«U)) egXitff 

nipj aiort(i(b* Mmt. 
-&<^- 3- S- $«Ifl • eogtHtwaft t{( S3<ib««t; Qlrtftbpf og Statbøt 

$r.' n. Tlofcnftattj v. ^^Iflein /Jtaifjlou / QRajnt, tit 

Stot^louøbal og ®neb«rf*(tinb, Xintuu« Vitit. ' 
$r. 3. jtBftn, 3ufitt«»ab, iSmotoc i Stmflberg- 
^t. ^. Suul/ 3u|tit(raab, ^ropnttair til SMflumgaarb, SiU 
biitg 3fmt. 382 V ^cr^anblfnøer t.€5(lflab«t. 

1^. ^ TI. Riat;^ ^åwumt^tt paa 6t Zfymat t Skftbtbim. 

^. C ØS. é Itmpfttt, gt.iD.. etoteraob, £onbfogib ovn 

- Cenbn I Sitmai^rn og Snfpftttur puec Jttonpiiiibftnéfotj; 

4)c. O. Hemciøt}, EK. S., ^fwtlsM'X^irtmut Kb Jtiott> 

torp IBiit, Søbenbttup. . . 
^. O- <E. il. tnantt;ej», fK. £^v Stnttoaob, $ioft6ror, 

$»pctelair til S<t[t*><|tttn , Sorøt ^mt. 

j^t. I* n> tn^Ucc, SanbD(rf(n6'@omaii<faiT, SobSfonwltci 

og Jtlo|In^i»t Mb tEBttnmriefte obfltgt SomfiU'Xloøtr. 

{)r. 3. trr. pat&eefuo, fRibbtt: af St. Stid}«« < Dtbtnm 

og Cffitni af 3Sr(f Itsionrn , Slaqti Mb daefationertttcn 09 

^lo^er"' ' ■tianbtiettttm sd)'Unh)rr(Ittttt i ^axit. 

^1. £. £. pcterfett , etcrelaie vtb fHaatti fua @t. Sl^ituB 

i SStttinbEfo. 
$r. ^. SrtM af Titxotnttom, 3f mtmanb owr SEttrtborg Kmt. 
$T. £.. 3. 7I«^e, ER, S>., Qapitain, conftitumt ØguDttntui 

oMc et. Xb^moe og @t. San.i Sfjlinbini. 
^t. 3. 0. €(t}iincf>(, .^nbtUinanl} i iiiobift I iD|l<Sin> 

macftn. 
fyc. W. (C. W. V. e<^olttn, Qafitaxn og 6oraiiaflnic(ti(f 

af, 3nfdntm(t fna Ct. Gtci); i S3c{1iRbten. 
4)c. 0. ^.-£. BtaPcitiann , St. 2>... SRdjot og €!tab4^aup(> 

monb paa @t. S^omaC i S3t{linbitn. 
J^. 31. & v. @triiit&saar& , Sapitain af Xnilttritt paa @t. 

G«if-i SJtjIinbim. 
$r. 3. €S. €troMnMitti, Øubmtot Mb btn (cetbt ^folt 1 

SItitØbotg. 
{)c, 3. £. etv^^berg, Xpot()t(n i 3«f<tne. 
Jgir.«!. n. ILfjefttup, JlainnwrjuiJec , li( SJaIbn«6 paagalft«. 
$r; €S. Jl. U^citf, SfogDfprttjl liL ®CK{lfb og ilRaarum, 
gcebttiWberg Kint. 

^f bf ocb'énlEigf a)?tbltittmft oatgttø til ^StrfnitbCem : 
^t. QrtiU, ^t. 3. fL^vtnfiiol^, Stibbrr ^fØrrapJiimn^Cibtnin, 
G. W. iD. 03 ®. C, Jtongl. Wctp ©(al^miniflfr, ©lod^ehn. 

DjIreobvGoOgle SotfMntilinflfr i @tl{t(ibtt. ' 383 

5jfrtiAgiwré«i#be ben 30te Cxtober 1832. 

^ ^Itfhifti^fitUnQtn fcitttaabt to fra ^rttrti fvcHt)*' 
Sinb of be af eSrlfCobrt ubgiwit £>(bflcif(rc, ntmlid: 

Fornmanns Sagur, tUtt bt i)iiIonf(( €Jagari cm Stgførm 
^bft nbtnfbr SøliiRb/ ubgioni i bm tltanbPt tUtt gamit noti 
bi^ Øninbttrt, 7bt SSinb, inbt()olbtnb( bt notfit Jtongtrtf {)i>' 
florie fra SSagnu« iSoTfob til SJIagnul Srlingrm, brggt nitb« 
ngmbr, btacbitbtt af Kftflfngtn« SRtbltm, .^r. ^ta^tefet i U 
efttrfditbpt Øpras 03 UntMrfiteC<'JS!bliocf)tcac 7t. TIoøF. 

<p(&iioct>{f{( €((i3aer, cUtc bfii fammt ØagOiSanilitis 
i banf CtKtfalttIft, 6tt Sinb, jnbt^olbftibt Jtongttne SRagnM 
b(R Øobrt , ^aralb $aatbraabt'< og ^ati« Sonnti jDlaf Xptttt 
0|) SHagnirt bmSfnbtnt.Øagaci, ^tu< proraiftt JDmI » ctsfbntt 
oj bfii po;ti|Ir forfattrt af 3(fbrltnstnl fHItbltnt, ■|>r. ^rofttfpr 
og @(e^tn»s7[c(()itiai jtnn ITIaQtiitfEn. 

4>c. Cbtrftlieultnant og Jfbjutant f)oe ^ani 9)Ioit|tat 
Aongm 3. ti. S. v. 3(br<tl>(imrdn mtbbttCtt in nplig fni 
$t. ^lOfrtfoT Voiøt mobtastn anbnt €5<nbiRg af bt paa ^an« 
tnaiedste SSttojhttng tagm Vfffriftn af Siplomra'og anbrt 
3(tt|tiit(tr , wbtomnitnbt 9loTbtité ;&i|tom, tui finbrt i bK 
Xongl. ^»trtfifft @e[|ttmt = ?ft(f)to i Jtønrgtbtrg , Ijtiottit m 
fettbé 3fffbfftn af en 2)fe( ligtitnbt £iocumtntti, font finbt« i 
Sftorn. gJtanbt bWft forffjtltigf XttlhjH« t« B09l(> .fom af. 
giw oisligt Slbiaa tU be noTbtflf SRigtrt $anb(»>.&l{tont i 
£tonning Snargrctit Xib, Og tti JDkN b(t Faflt npt S;« paa 
bt politt^t SorEjotb iinrUtm btnnt dronning og Jtong ^It>tt(f)t 
af Swrrlg, famt ^^anftltabtrnt ; nnbre fra bt paafølgtnbt !Rt< 
antttrt Stb. ^T. ^Tof. Soigt ^avbt inbbrrttirt , at af bt 300 
gtbCr. p»ulf[f(, fem $an« gRajtjlcct Aongtn i pn Sib tfaubt 
btfaift (am tiljhatt, til at labt brnni 2(ff(rioning forttajt -for, 
MK tnbnu 46 Stblr. 22 ®r. i Sr^olb, for Ijtittttt S3tIob, faa< 
Bibt b(t ttttl«, ^rofrtfurtn vil tabt tugt ^fffltifttr af ftitt 
ØIotbtnB $fftotit Hbfommrnbe Cotumtnttc, og otnttr fornrmmti 
lig dt jinbt faabannt af Siigtig^ i TCctfiiott i Satijtg, fivot^tn 384 Sor^flbOtiøer I (ScfjraM. 

1)011 agtR Dt fontagt m Rrift. ^it« tnajeftat ^oc i brn 
Vnkbnhia oKttnaobtflll btfoltt: u bn tncb bm nyt af ^rofttfor 
Sitlgf dibftnbtt @AniIins 4if (lifierifh Ttfprifttr fru @tf)riiiit;7[b 
. (ijtMt i Stmijtbas blietc at fot^otbr faa fammt SBaabf, font 
nttb btn fOT^tn iRbftnUtCSamtitig, nrmlis at SSeiPabtr gio« tn 
rairctintnnbt gttmfitntng ^af bi«r< "^ifttifta, fammmligntiAt 
*btn nub ^b btt paM i btt Jtongl. St^ttnitj:3Crtf)iD^ ^fi 
Zfffriptnw bttnslt bliw at opbnait; eg at rn np dm af 200 
8Ibb.S>I)) ftal fiiart til^nf. fBaigt« Sifpeptbn M gpMpgettdft 
af bi<ff SSamlinatr; famt bn^of, at $ref. SJoigt ffal r^anS 
SRajtfIat< 9latin talM for tiait« .UltiligtKb nttb &iifM»%m af 
bi<ft Xfpri^tT, famt ttljIiUrt, (igrlcbfC i ^n< {Rair(liet« Stavn, 
et Srtmplar af Øubm« {)i|lwtt of jDantnarf. 

Øttffdbttl Sict=9ormanb, ifir. ^Jcofrtfot og Qf^uiu<Xt< 
d)ii»» jiin nTagnurcn, fom baobt paato^rt ffg at gtmnnix 
gaot og oibnt ^Ir Samlingtn, unbrmlttbt SSrbMunreai om, 
at 1)00' font aUmbi fbifirn ^avbt af^tttt nt djronoCogip Sot* 
ttgnflft obtc -bt [DMbt CipIani'XffEciftM;, ^ti^ fimbet, at mangt 
9tn nu urt inbtobitt,'giwctinob oubtt tnbna witri — og at 
fyta HU ffir/tt, mib tfit. Ebgifiratoc pttet|%n»1Biilanb, btgpnbt 
at ubocbf^ ub^Iigm %6tug,mlftt btroetr, mtn at ^n fnnbt 
btt nttt?, at lobt btt'btrot mtb SuCbtnbtlft og -Offtnttiagjenlft 
af UbPgttn ewt b^ Øtcigttft, ber wb btnnt Gamling te oun* 
btn fot-9tocb(n« {li^t, inbtti famtligt fta 9>i»ft4foc Ceigt 
fbrotnttbt Xffhifctf ttt tnbCrtnt. 

^. 9^cofrffor og Uniotif?ttléciBtHu)t(|ttai Ti. Tta»f lob 
fentaggt følgtnbt af fym n^Iig ubgiom Sfriftu : 

1) Jtottfatltt SStiltbning til btt olbnorbtflt ittn gamb ife 
lonbfft eftog. 

2) JDIbnotbltE Saftbog, inbtboibtnbt ^evn of bt bii\tt @a> 
gatt i btn gamle ie[anl{!e Zifi, gjtnntmftt og ^ttt eftet bt 
btbjlt Olbbøjtt, fotftinft meb et Cibttgifltt ootr'bt tian^ligflt Otrb. 

3) giafonnrrtt SappifC Sproglait tftft btn Spiogåit, fom 
bragte af SlttblAp))(tnt i 9)ot:fangtt'8JocbtR i ginniaiftn. Soc^anMinjjfr i @fifta6(t. 385 

JgK. ytofrtftt Sinn Yna^mtfin fDcebicg tn Unbicføgtlft 
om SSIanbt fetftt Cpbaaflft (fcaSanraorf) r>initbrrt(Xib<punc^ 
STunbft faa m ttilifE fRteiffon og neiagtiøtct Stonfnttr« af gamle 
SobittS, Ur tnbt&olbt bt albfit SptmtntngtE om btnnt @i(ti> 
Pantr, og ^tbtil itf( ^vt batti ttff^rig btnpitrbt af {liliOTitPciwtnt'. 

^t. gitgiflrater wb ®r^fime ■ Sfrdjiwt tX m. petetfett 
mtbbftClt for @tlf{attt< XiM^rtft: „StmacfntngtT om baR|ft 
Dg notftt @ttb<naunf« jDptinbftft og gortlatmg." 

J^t. 6anc(Uitra.ib 1Ct)«mfeti focdngbe en ©«I JEfgningK 
uf RDrbif{{ jDlbragtt af ®tKn, btftemit ti[ at tmbtiitgrt paa 3 
XobbrepEabtr for 2b(( $«ftt af ®t[fta^t» Zibt^tft, fiDo'ti tn 
Ubftgl ot)(t btnnt ©cttn af notbtpe £)lbfag(i vil bliM inbfort. 

SoTmnnbtn, |>r. Dr. og ^tof. Juris @d)[egtl, ymflbte, 
at brr i Xnhbning of b(t i SDiaactt til nbfCillige tSmtcbtmanb 
paa Ættontonb gioilt •^nbragenbe, fi^tmit til UnbetfegtCft af 
Stuinrnit fammtfirb« fen bt gamlt turapccifte €oloni|!crt 2ib, 
MK inbrebnt fwtgmbe SJJfbbriKf«: 

1) ^t. Golonifbfførnr 3. iTIat^jiefeti paa grtbtriKfiaab 
(for^ poA 3u(taiirfif)aab) , ^a? tiCmtIbt Stlflattt, at Ijan ^t 
foritagft tn- Ubgcaoning og Unbtifvgtlfr af bm Spgning Ofb 
KirCen i flafoctof, fom ()clbrf for at ^bt oactt ^rtiflrnt E5cs . 
lig, famt nt ^m i S^'nlng ratb 4)^. ®fib6(apitam (Stam 
t)at opmaalt bt fitfle af SRuintmt i Xnfctietfiorbtn. J^an loott 
nce^t Ttat at ntbfenbt tn JBtteining om bisr' UnbrifogtlffT. 

2) Jj^T, ^it^oKaix l&emann otb 3uliant6()aab {jar mtbbteCt 
rn !5(rttning om tn Ubgraoning og UnbtTføgtlfe , i)an f^at fom 
tngtl i 0^ »tb btn Sirictuin i Sgatirfo, (jOOt bm i TSaitt 1830 
nibfcrfbif fflUH(|tftp fanbit«, Itbfagtt af tn ©runbtigning nf 
jtitftn, famt ablliUigt wb btnnt Stiligfitb funbne SIbragic, 
(fUJtlt« nu opfetDort« i btl jlongl. SWuftum). J&an unbftrttttt btr« 
^ei om, at ^an agttc i btttt ^fittatir at fortiast en Sleift op > 
t Sjorbtn3!unnubliottit, for at unbctfogt bt btrtnetenbé dtuintr. 

') ©tnre UnbecffBelfe blio« intfart i btt fra Bflfffltitt ubgioni 

25 ,^ I 386 Sor^anblttiøer i SelfTA^tf. 

3) {ic. ^oloniflitfl^trr (S. ^. \VoIff v<tå Sulidnrt^b 
W siKt ieftt om at etdt fonlagt UnbtTfj^ttfr i no^lt af U i 
'^ulianf^iiiitt jDiflrict oaTtnbt fRuintt. 

, 4) Jgit. Æle&mrtitb 3«cb 2irØe pafl 9?«iitotta(i( Itriwt, at 
tiflK ogttF I bmnt Øomm« nt foKMae tn JRiift ep i airtfrmiut" 
Slerbtn, b^c tntflt @(eb i Omt^nm, i)»or bri< faa»tbt ^om 
tttjmbt, (» Smnin^tT fra t>t gamlt (ucopaiflt Stbotrrt Zib, 
f« at fDKtøat.Unbttføjtlftt i bt Kubtta, font i bmnt Sio^b 
fbnfittbtf. 

' 5) ^. EoIoniAfflpttr ^. MT. fileif^t piu OmcBflf 
tHlt giuet tti SRtbbrlilft Om StCtltnFtnS XiUflattt btr i pmcgntn, 
famt om nsgltttotbra fot btt i SRunbingtR af jDmtnat* Sioibcn 
bflfsgrnb* ®tfb Qtocfoaf eannbt. Stttbfra, M ^aM uttgtigm 
Mtm (elbtt for SIutRtc df m gammtl tutop«i|( IBp^ititig, mm 
ifolgt €SagTt(t IfuIIe ^aot ttrett en Sjetntfalbt, btr tr blcwn 
opffrt af 3)Innbfta6ct paa ft tioUanbil ^Mlfan^nPib. 

&H^ttixixm fDttl(t{i( ni S^'itgnelff oori bt otb Unbcrføgtlfcn 
Df JliTfeTuIiittt i 3aaliFtD funbnt Clbfagti, mrb ni StjhiDdfc 
Af famm(>; t)i><*"rtec Srftpntfm ilitbro's pa.i, at @rif(abtf tiilb« 
tiltjmbrctiM $c. tStieftonafT tTT. tt>. Cemanii fin StEiinbtlig' 
^b fot b(ti ufocttøbnt 3'on, ^ODtmtb [}.m ^ar fegt at fctmmt 
htii JDnRt, orb at ubnctbtit ()am tiE corrcfponbttmbt SRtbltm, 
^vlKft.Xnbrngntbt bifafbteS. 

$r. ^aftoc €c^r^tet i S^te^aon pan Sttrnnu ^obi 
mtbbttit ThormsRB SiLAIds-Evaji, tn fotraifl Xam)»v>ft, bn 
^anbftt om btn af Clitf bfii '^(IltgeS €}aga brfjenbtt Stiocmob 
AotbruHftlalb, t)))ort ogfna IjanS 9ttifi til Sronlanb 09 Dptiolb 
fammrfltbS omtatct. £igrltbr< (Ot t)itn Tcnbt BttnsTtningK em 
«t anbft ftttøHE Staab, (»tiori Stittlanb, tit af Ztnttitot Jt9ft< 
lanbt, fom faartbrø bettttcntee af bt damU tRotbbott, omtarf«. 

^t. ^rofrtfer 03 iRongl. ©ocnf( SKigfOBtiiiDat Ctljesrin 
i étoAgoIm ti'aVbt ftnbt fin n^ilig ubgictit !!Run>{^ta. . 
' > iimm aio« iwttme« atrbbtltlf« i narear tnbt 2f bllftip, 

■ ■ L)ji.-eob,Google Ser^nMiiloer i @elfTa6rt. 387 

^c. Dr. Cfman, 9n»inttal' og @loN)Sagt i Qamax, 
.mtHttltt m JSnttitins om bt jDQlfasfc, mrb ^bilte ^tiSSani) 
ting i brt fibftt Xar tt tlnwn bfrigtt, of twilfc tn itei 2)fi( 
en Itmtit frolDfanb, (tbetfblanbt o^fna iiobU fjtlbnt Mi'l{»tifttf 
snnMRifft, tufiPc, bonfft «8 ftxn|b SRvnnr. 

•^. fBiblisttinat Kepp i Sbinbura titobi ftn^t fin yoa 
gnarlp 4tp(ig ubsitmt Ijifetxjk Unbcrfegdft om ffitttaffljndfr h^ 
@fbO>ornr «s anbn cHibin»tbt9ttI#(3n9t(utipnt>y fom fbttum 
bnigtfS i Stanbinaoioi 09 paa 3<l'nb. 

3(ntiqt)iirmir« @t[jlab i <ntnicaflle^at)bt igortrtttldrc frnbt: 
JrduEolagia Æliana, Fol.' II. Part III. 

Z>(t JtonsL arijbfit Sfllfab i XønijSbrcai SottfatUlff : btH 
anbni ^^amltng af titftcfi|Ii(it(ratt|tt If^anblingrr. 

JDrt Slpbpt StiPnb fot ftebnlanbP @pco3 ' 03 jDQfagtt i 
Stipiig: fint npt goM, famt fin ^aiSttRtning for 1632. 

gonningdi for ®Iogaue ^iftotit: ftnt Stotutw 09 Sibrag 
til Slogau« .^ifleiir Ifle ^aflf. 

S3ibtnilabtrnt< ^Ctabrniit i Xoulouft: fine Statuttr famt 
m Ubflgt obtT btte ^nitopgautt fOT 1833, 1634 og 163£. 

£>tlrr. ,8tgarionltaab £.. VioUiet i iStrn og Sibliot^ccac 
n. Æarliale i Jonbon; fotfljfUig« ©trifttr. 

Satfigelft fot ootnanfette 3Rtbb(I<Iftr og StnbiRgtr otblogrt. 
jottiMtibtn anbrog poA, at ®fl|Iab>t tiiibt ubnceom^t. 
C. 3. aSee&*6ovff, fiSogneprall lil ©t. Sergtné ^lofpital og 
€«fnip t Øvcnbbatg Xmt, fom fjatibf gioct flg factjtnt wb Ub< 
aib«ibelfe af bipoript Jopograplji« , og tt m isrig Bprfft af 
nortift EUbfpnbiflfKb, -lii corrtfponbetmbe aw«bl»m, ^ollht 3tn» ' 
bragittbe 'lifoIbM. 

(Sat\mtm, ^x. 3w«j>r(t ttlii«tius, anmrlblt, at tfaa 
fra '^. finudittitab 3. ^tutfcH i jDfernft, fon nplig op> , 
Kitt til ^tbUm, ^aQbt mobtastc tt oiKrorbenKigt 'iBibrag af 
400 RbbCc. eøli> tic SoT«sttff of Crl^abtl« faflt gonb, for 
(ioUCc ^(IB ^ovbt iiib()»f>t JloitgrUgt Sbligatiomc til JB'Ieb 450 
ætbtr. @eH>. gtfmbiue ^aobj (jnn fra §r. m. «7eremeflcr. 388 . ' S^r^ontiiittsn < ®flff A^tf- 

geoøTOp^itl {onbmaiilrc, mobtagfl til fammt S(|lrmm(ir( 100 
tUtblt. 6«It), fom DOT dnwnbt tit SnMjeb of ni jtoitgl. Dblu 
gation poa 100 {Rbbrr. €elD. ^m itmttrtAt, at biøft £)t>lt> 
flation«, doomb Sonbtt te oertt fra £460 til 6010 Slbblc. 
Ceta, m, lifltfrnn be ©»Iffabtt fbr&tn tirtt, flf fflfPpr*lf«n» 
SRibltmmn poatrgntbt fom ^^Iffiibtt titb^tmbt og Mttrtbt fom ' 
brtS Sitnbom i ØtaiegjflblidotitDirrt. 

ZatlTøflft til Xl.glti. QanctOirraab 31nb<rfcn og gtograp^ifE 
iMlbmoalrt WerPmeflet »ebtogrt. 

Sil ocbrntligf Sntblntimtt optogt« 
(af bt fot^n oonntit torrcfponbtTenbt og ubtnlanb^ SStblemmtr) : 
$t- Z.'S- KV. 3Sattf>, øapitain, @b"fii<inf<»tb. 
4»t- D- é- C Æoye, Med. Dr-, practiftttnbi ?(tflt i J^i' 

ligfflgafdi. 
S^t, p. 25. iCaffleitft, €tat«taab, Sanbfciatb gaa 3@T0t og 

^rafibtnt i btn TSwiflt @tab> Og Øanbrtt, ^StøtéFjobing. 
^. XV. D. 5At|t, Aongf. £ian|e æi(t<6onful i Vrtnbal. 
^t. :&. <e. éi[&tE>ran&, Ma^. A., {Stftpttc af XnttqiNttt« 

Øamltttgtn Oj aRpnlcabineltet Mb Unisrr|rttltt i Sunb. 
*r. (B. (C. 5- mo(?tiife, P. & T. D., Wt. 91. D.. S. af 

brn rebt &mi jDrbtn, Aongl. pttutftp Sonfiflotiali og' 

@eo(traab i røp > Sot^pommtrn og paa S)ttt SRpgra, $aflor 

til @t. 3a(obt i @tca(funb. 
;^r. S. 310met, Sufiitdtaab eg |)i>r)ferfltr p<ia fdtmi)otm. 
^t. 4. lE. (E. V. Warnfie^t', (R. C, jtammtcbtrtt, £)Mt. 

{anbto(i>2Enfptct(UT i ^trtugbettimtt ^ol^ctn, 7>lHn. 

Srtmbtit« optogt« ti( orbtntligt aRtbltmmti : 
$t. m. <£». "Havoltf, ^potbtfti i æocbingbotg. 
^r. <S. ^. (B. ®rt« af Slbetbeen, ^rafibtnt i MnliqMm. 

nt« ©tlffab i 8onbon. 
$t. 3. 1. ». eSerc'iie6'a(iuiirirt, SR. af ®t. eeuieÆrttntn, 

<BtnttaI.flrig«com(nt*faic, til OTttrin jgaoib , 8ttl« Tbat, gor^nMinøer i ©elfla6t(. 3S9 

4>t. 3. S. ».^2(tnt>«, 9t. Z)., ^Kmln>?i(ut«tan( eø Kbjutont 
tKb Sptn^t Snftinterit Ktgimtnt, S"b("cta. 

J&r. £. ». ^Oafjnfett, qjtofrtfor og ferffe ?«nc Ofb SSfoh- 
[(tctt>@rmmaci(t 1 Senbern. 

.&r. U. 5. :0«tt>, €)«(n(!ci«fr i gj?i>«f( .'©orraffcimi. 

$r. 31. Svaimr, eoattt))ia(t til S^briindavn oq {lirt^ormfo. 

fr. 3f. C. Zu\l, t(|Tbmii:t CapcUan ti[ Øtørm, J^otrig, 

@DgntbaI Oj IBubal , Øønbie 2ionb[)jfni< Krat. ' 
•^t. Z^omae Surgeee, T. D., StijEop af ®d(tJ6uig, ^fls 

ftltnt i brt Jtonøl. Siteratui = ®rt|(ab i e«nbon. 
^r. 5. Cr. C. xt. iCaPotiier, Øtor(ort af 2>. Ofl iD. S»./- 

Stntralmojor, conimanbtrciibt @mRaI i fnerct > 3|?llatlb , 

(S^rf for Sptn^ 3nfanttrtE9trginimt, S^t^nkia. 
' $r. £. £()ci(Tenfen, jtongt. 2)«mf! JQicddonfuli^almffhanb. 
{)r. S.. iCoerf't, Vcpprittair tit Saacmilt Otti 9tHbt)obinø. 
$T, (S. tn. ID^&evtcin, @npicain od 2!o[b(a6fmi i 2>iløtitrg. 
§t. ti. 5.,SeiiB«t, Æongl. iDanp Gotiful i SRiga. 
4)rt ^- jlinM, Qapitiiin, $Bpe> og .^rHMfagtb i ^tibnitt^cmn. 
V- 3* *' ®r«' flf DueU,WinB-Snj» ti' Sriifdiborj , SR. 

ID,, SCammtt1}mt. 
^c. p. é. S«$, ffl- «r ®t. aBtabimit. og ®t. Tfnna.iDrbe. 

iidRt, Xcifnlig 9tusnf( @iaiSraab og btflanbia Øtccttait 

wb brt Jttifftligt æibmPabfrS 3C(ab(mii i @t. ^fKrtburg. 
^t. D..3. ». (B«lfd)j^t, ©oan(pr«|l til ffltffre Sotin tUtt 

Jlolboe ogVat, S^rijtiani 3(nit. 
^c. ^. C <5ut>me, gtogtap^i^ SnnbinfpKteur, Sid. 
$r. S. ^tttng, £)DtrI(ctfc Dtb @pmRiift«t i ®t(t(in, ^(le- 

tdic t»b &lpabtt fot 9omintt|t J^tjlotit og £)lbfpnbigf)A. 
,^c. CJ. ©. ^evftint), Jtongl. @tocbrilanni|l fBice.Gonful i 

Xolborg. 
^r. pierce ^onové, D. 33?., 3(pof(trftt cg'StabéOauptnMnb 

i S"btrici(U 
^r. 2». S), éotn, etiftetfwnrte-^rwurator i a^tipi«>fi»nb.- 

DjIreobvGoOgle 890 Qw^anbritiøfr { ®t(ffa6«t. 

^. % }(■ éi>bnti. Med. Dr., pracliftrtttbe Setftf i tfocQttM. 
i^t. tZ. C. ^etilVti, ®tifiécaCftt(r o^ 9rontcatn, XdAorg. 
i&r. S. é- <• Doljani*", M. ©., jD. SS,, GonfrtniMrMb, 

Xmtmanb 0D(t .^Kibtrtlti) Xmt. 
4)1. Æ!. C C Oo^nfoR, Jtongelig tftnff SnsmttuciSitute« 

nant, (S^iijlianfanb. 
4^r. S. 5. V. Out( til Sutlébtrg , 6torfart af D. cg £). av., 

JtatninnbfTtt , ®(ntra(mnfoc is Smttalabjutont, owrM> 

btntlls Øtffnnbt 03 btfuKmastiatt SIHniftn Veb (tt Jtongl. 

granpt 4'of ' ^J""*- 
4)t. ti. iS- D«8« - Sptfogtb 0$ JSjffftfott t" Tftmbol. 
^. (S. €. Ha;>tr$6 , 91. X>., "Sitti^ot ^cmada og V^ 

t^fn i Valborg, 
.^c. C. j. »Und, n. af p., e. O. og et. !EBlab!init>C)t* 

btntn, Gopitaht t btn Jtongl. 9torfte SRarint, 3(bjutant 

f)oe S^. Aongl. ^øiH etor>^fflfi(iItn, Golisanib txb 

2en<bng. 
$1. 5. C. tttofjn , 3u|ttttraab ; aiorbcaSfenr i STtbn1tB()aon. 
4«. 3eitB Rnubfen, SnfpfcKur »rt ©rtDffabit Camf«. 
■t)T- S^rSen 3{nu&|Vn, eognfptati (ti SEttmbtnip poa 3l^rø(, 
{». 3. 31. £.umi}oR>t, JCrta«r(ub, 2)ithittfil^ftm^, 9hfir. 
JE«, 3*^" Ittattfliil, øJrrtfrere. 
^. (S. (tf. tttac&onsaQ/ aSib(iot()r(ac tnb btt "GlMfnifh 

Sibliot^tt. 
'4it. j. C sriafCBregot, JFntsriig Storbrilonnip (SunW t 

Z>anmiirt, ^tt|Tiis«tr, 
^. 31. 3. 1^. OTttmtt, ■©fconb Jirtttmont af Snfimdtt« 

i U M|tinbi|tt aVopirtt , €^. (^o\i. 
^. C. p. Wtun^, ^rejtrtetalt til '9ieif)iKt pib 9fl*iu/ft. 
^c. 3(. C. Vn«U«t, JE)i|tVictt4ti«ra 1 Cfttt-Sttbtnc^, tnUb^. 
$c. X. m#U*t, T. & P. D., «. t>. Ci Z). SM., Sifbp 

ovet Safriafib>%al^(tt ^Ift, S^ifrcf. 
^c. i,, p. l;Zic[1%n, Jtcigfraob, ^copiienric til iDt^Im, 

Jgtitttlnfl Kmt. gDi^Hblindtr i tSelffabct. 391 

^r. Z). iC. prior, So^timtp til ^ntjlrup/ Øltnilb o^ 

$c. 3. tn. iQvist, £}UfrsXri^«cDmmi6fiir, ZalHtg. 
^T. e. C. S). @rfM df ^Jteveiitlow, tit ^aljhup, iaaUaA. 
'$c. ^. £. Sføion af Tlofen^vtuHt^n , til ®uIbtotg(anb, 

$r. <C. j. St^mi&t, ^otdircr i SSarlbot. 

41c. C. ti. &(fywa<^, Xefetroc i ØlifieowmtttR i Xcofibfiinn, 

effcretair »rti bit Jtongl. fncrfle S}tbtnP>ibtrt Øelflob. 
.^r. $■ a. &<i)y^ , Sulliteraiib 09 &!iitoi):(^ef unbn ^(ntral 

QommiCrariate s QoCltgftt. 
^r. £. Secflecn > pau(j) , Jtannnrcjunfc , Xmtmimb om 

Sdjwargcnbtd • 3(mt I ^»tugbømmd Sautnturg. 
^t, 3. ^. ØeiOcItn, ^))Ot()t!tr i ScbtciCfunb. 
.^c. Q^31. Steentwrs, ^pei^rftc i {lilftnseer. 
4)c. ITT. Stranbs»<tt& , ER. Z>., SuftiKraab, XolbtnfiKttrux 

' i Vatborg. 
J^fc. C 3t. I^^arn, XuIb<ont»I[(ur i VaKocg. 
^r. C. 31. Ctjefd, Sdncrllttraab , Sranbbtctctrnc , SWRbbotg. 

$c. p. tX $. X^orHp , ^lofrtrn 09 Sttctør Wb Sal()fbcar> 

|b(m i Slibr. 
Jgic. 3a<o(> 1Cf>tti ,. jlje6manb , 3(«itba(. 
4)r. ©^ IC. X'ireny Mpotljtfec i Ttrnibal. 
.^ic. UatEjatittet tVaUid) , Med. Dr., 9t. S., Z). 9R., Ol)(r> 

Sntrnbant txb btn botaniftt ^ugt i €afcu(ta i SStnaaltn. 
$c. U. C Wc&esi, £fl. £., etaltfcaab, Su^itiariu« .i bm 

SStftinbift« 2anbf oetirtt , @t. Stotp i 9}«^nbt(ti. 
4)r. TIT. WerPmefter, gMgrapfiiff ?anbmao(«r, SSombborg. 
$c. <I>. tZorbingt; t>e tl?itt, ^KmttcsaRajot af $o[ftttn|h 

Eanbftitm > SItgimtnt, ^abtrfltv. 
.^c. 5. IVuIfT/ Jftemnti: i '$j3&m%. 
J&r. 3, Wulff, gonwUct »«b b« Jtoitflt. ©obf« »iotnl^otø 

09 Vagooib, XaCbotg Xmt. 

DjIreobvGoO^le SJntiflt>ariiTe Sftertetniriger. 

nocge. 

. ^tn affibtS !Br[iagmf)tb af fitre Sgnt i Mu iaai , \aawl\m 
6j\aa {anDetø naturligt fS.flafftnlitb, b» nbtlillet btl 3nbre dj 
fine df Jtp^itristntnatTnt mnt tnb qlitiinbelt!) fra Sotbinbelft, 
btfli tnbtprbtS, bft(6 meb ^abonm, bac tnattt mange 9)ltii> 
Mmaxtn fra Jottibfn, [igefom ogfaa gorfæbreiKS ©æbre 09 
eittft, lan^t mtzt ufDcanbrrtc« tnb tUni niminbetig ic Zil< 
ffflbrt. Sor^tlbgtanfftrtamaa bet ork bobbttt oigligt at (jtnbt 
€gn(, ^Dbi tnan \dv af npcre ®ager (iin bannc ftg (t tlnrt 
Srgitb om, (lOorlfbcS ClbtibtnS ^aVi txerct. Bit (t ogfaa at ' 
omte,. at man i bi<ft minbrt unbetfegit Sgnt, fem van rigt 
pan mKifelige S3rgiom()cb(r i gotlibtn, bil etb nøttct linbtr* 
føgttftc cft(r()aonbtR finbe ^tlbnt og eigti^ £)(bfa^ct/ fom -mani 
mfit tnbftmmibt i fanbttt offtntligt ^<\mlin^» , ' fox' faoi 
Uitt (itfnre at itwijtt for ®fler!cmm(tni og <>' '"""' 'i*"' ^'^ . 
iitbbprtwi at aflø ttwxaniu. X>HU vU if«r bliet Xilf«Ib(t, 
naac btn ttn ®ang tiatCt @anb6 for anciqoarifle Sjcnitnnbt 
»Il pnb» Sltering Bib at @am(ingtrnt alminbtlig ftt9 og {jmbte, 
og etb at fotegrt cinbt ben Uoibtlfe og Sulbjicenbig^rb , fom tre 
nebWRbi^e faoutl for at giot et omfatttnbe Stgreb om iDibtibcn, 
fom ogfaa for at fiCttt ftCtit '^amlingtrne S3artgt)ib. 

2>e offtntlig« ®aniltngec i Storge ert, fna »jbt man ^or 
tunntt bringt i erfaring, eftetfelgrnbe , fom »i oiUt omtaCe I 
bt» jDcben, i f)tiilttn bt ert birtint til. 

2)tn ferfie @amling/ fom tr té brfjtnbt, grunbtagbe^ Deb 
-bt 'faa ©tptfer, fomf bet Jtongilige ?lotfft SEifcenlljbere ©el^afe 
^aobe fom ttXillceg utb btte iSitliot^cf og Olaturatic^Samling i 
Cton&f)jeni. 2^en ^ar ftiitre faatt no^rn Soi'eg'ir'' H ben 
f« tibttg afbebe Qapit.itn Sil^wi , btt onrmt inttrtif«fbi (Ig for 
SDIbfagetne, iiaobt fammtfitbS fctgpnbt at bring« nptCio i bcnnt 
. ;&cel af aSibtnflabtlig^eb. SRan tnoa mVt, dt btt »il Ipffe« QIittiqDArifft ÆftOTrtnitiøer. ^orgt. 393 

eitl(!afcrt at bring« cgfoa brnnf XflMtinj af bcK ©amling« j 
Ppfomjl og tit dlminbtlig AunbfCab. 

2>tt ntfjlt goiføg pa.i at btgunbt ftt ligntnbr eamling 
fttU i <Cf?ciftiaiti«, ba gflncfUifraaft iOdtfjmann til bet Dfffnt. 
Cigt ftjcnfrbe (Tt S3iii>liPlf)tt og QtaturalttiSamling, boorvA Itgc 
Itbtl, fom rt Slagt Sittsg, finiti nogle Clbfagtr og S^tmttr. 
£)e fn bog mtget foa, og ointnb|tjent ®<im(mgtn oac bi|lrnit 
lil at fbtegrt, »il btn bog (i Funne »ceti af foa m(g»n S(tpbtn> 
^tb, at benne £eel foctj'nte at Ofieimrtt "fccrfliK. fra be anbit 
øfffntligt ©amlingti j brnne ®Cab. Cgfaa otb @tlifabet foi: 
9lDcge> SQtl bfgpnbttS en Samling i GtlcifKania af notbt^£>[b> 
fager. Sen ^ovbe i Sotftningnt ttt gob grrmgang, nun u^rd 
bigr iDmflanbigdrbei:, ifm SRnngel af Sotalt, og at bet (un 
vat libet bttjenbt ^oab man ^aobt, ^anbfebt :C(((tagtIfen f()t ben 
ogberoeb brné £)pEom{t. &aa mtget men maa bet giftbc en* 
()t)et 8}en nf SSibtnflaben <it rrfnrt , at benne Samling , bet bt' 
flob af 236 Olummere, et i 1823 fTienfet tit Uniofr[It(tEt, fora 
i 1829 Iiac tnbiommct brii et vtjlnot inb{!canftc, mtn bog far> 
fftlt,jDptfoactnfl«fIeb, famt at mnn nu (jnt begpnbl at aa6ne 
©amlingfn for ^uMicum. Slant 3ntftf«fen oocet fot ben , nit - 
tn Pette 5Eilti(Ei:t fittett iWe ubeblioe. 3 3Cai;*t J830 btjiob 
bm af omtrent 400 OTummere. , 3 *>* f«i«« tiitt be(jfnMgf« 
Snfpetttuttn Veb Samtingen-fierbingaattttii« i Qlot^t Sttgøttbetlbe 
ben Xilsctpt, 4Mn efterdaanben tt^olbtr. 

Snb fentK. enb @tlffabtt fot 9}orge« SSel fotttbe nogle faa 
QRtenb t Setgett ben iSeflutning at etUt opcettt tt SRuf^um 
fot vtbenfEdbeligt Samlinger i benne Stab, ^diS ^anbeMfbtbin: 
belfet fettebt^n^ffelfctt, og ^ui« afftbti !8F[iggtn()(b gjotbKaii' 
bannt Snralingei bebbfit »igtige eg inlerefrotltt for ©eboetne. 
3ntet fan (raftigire bevtfe, (iMb en beftemt StUie, S3eb()0lbtn' 
|Kb, fbretiet meb ^opulatitft, formodtc at ubtett« i fna Kat; 
bet er iCte aSene ben betpbeligftt Samling af jDIbfagfi- i 9totge, 
fom ^rc (C bragt ttlorie, men ogfaa anbn liibenfCobtltge Sdrh' . 
ting«r, fom ttt'fbtentbe mrb btnne, m pbttft mffttvctAige, og 394 m&<\Mnflt €fitccntnin«er. dtors«. 

rnbr^o(b( mrgtl fiflbm ØtvHtf . jD(t n itft Umatn nb 6 cU« 
7 Vac, ffbtn bt fnjtt oleotligt ettibt ffttt til bttti SSuftumS 
Cpnttrlfr; btl git ^(m tntb Acmptflubt, ifac ba almrtnoattbt 
Od af^olbti S^anb ^dtbt fig i -Spibftn foc btt ,. ti fpanbe 
Unagf , fdt) fottoi^ btt fbi {løit og Soor, og ølabtbt fifl OMt 
ra^wr nvtttg ZtlBort, btt (t()Olbt. 3 btnnt (ortt 2ib dto fnait 
^t itft liUt ittalt, btt ^Dbt, fot inbflcanftt. Cgfiu ^trtt 
man fbc, at bt i Strgm ti fjtlbnt 3(b(t)aab'c tunbt ubfattt 
btnnt &fat for Xiltntt^iactirt. i&tiftr ftgu mm at fEafft bm 
*t mtct iroltctt 03 r*if ilt 9^^ iKoU. Stb potnetifEt '£)pef> 
ftdfrr oprutaibtC ogf« btttt, og i ^octt 1631 inbftptttbt« i9Ia> 
f((t i tit (gtti ,tfo[trtt I&vgniitd , b^ni bt n^tøoailingn afClbs 
fagtr, aRpnttir, Qllaltriti:,-91atuca[i» oibntbtS ti( funtibis Cp* 
btMting. HUt bt S^tiHCmtnDJC , mut d« om btnnt ^amlins, 
HMW Hbrngt til at txcfft Siftiretfi for bttt, og Unbtnttntng 
on bt Clbfo^tt, fbffi 4l{(trbt ftn^ftibtn, «s ^cmtb btn foi( 
«gtt, imvbtrttc man mtb Se^tflieb^r ^t nun «f ftn, fon 
daDttogttbtn i j&Ufiin, ^c ttforrf, f)»ør vigtig Og bftpbdigbn te. 

€ftttiit ©dmlingrt af . noibifit ^fnciqoittttt faa|(bt* vort 
gttmMogtt i fnoigrt tcf anbct .@tift«|I(eb(r, ubltcrttt btn 26bt 
3anu>it 1828 Roglt SRnnb i C^i-tfliaitfanb *n ^Rbb^fEft til 
^cunblogning fdmiw|leb< af tt ofentligt S3iNiDt()tt sg !D?uftum, 
mtb i/iiltm ®(t^[Ift If^fftt )>l<uni ogfaa tn Samling af nor* 
bi^t 3(iitiqi>itttti flulbt fo»»t<. JDtmit tt bog tnbnu i fin SBe* 
ffftAti^t, og i Xittt 1830, bil tn Xjtnbtc tog btn i IDitfpn, 
inbf^Dlbt btn »mtttnt 30 SRiuitmtrt , . af beUtt midte ratnttEtg^ 
fom øtb jtiiigfttb otUt Jbfiw xuumu oaitalit. 

^tfttt fstgt £fE(trttntngtr o^ Sbimmtnixi§n om nogle 
tHfi'Ut gunb oa i l^xn Xtbti opbogrbt tiUt iwittt uabttfi^ 
gjimbetentct«, un j(«ii(t €S<[|I>)btt t)M ct^IbtSKtbbtCtlft., XM 
«T «t fyabt, 4t ffitftvTtru af bt fM#jtltigt CSamlingtf viUt ftl», 
iKt filte 4nbf«fkb<, »rbbtle bt« [eeftnbt 3tlm«tit4tb faabamu 
C^fttRtntmgcr^ M nfan ogfaa fra bettt, fotClbfag« faa vigtigr, 
Sanb naattt fmm tr^olbc tn £)iKr|Tgt mt Ut mviFwAigftt/ jlreJbyCOOQle andqt)dr(ffc ^ftrrrftningtr. SlBrgr. 395 

hn i hm fntm^ n fiinbrt 04 opbnatt. ^ Too^x OtI instR> 
lunbt funm boitittS af bi ^t mtbhritt fnsmmtatiftt SlMitfn, 
bK allnte maa dnfftt ftm tnttUi IBibrag. 3ft)f(iUiat af tiitfc 
SRtbMtlftt jCpIM {tt. ^rOff<rcc3tctiibtoc^, bfi mrb mtjm 
embeiUta^t^ ^r mtbbffU Sflfditrt Mmtntt Oplpfnmstt em 
Pfte i SNufm i G^fttania i bm ftnnt Xlb inbtrmmtbt ^grt. 
Sløgerdt^UUø 3(mt. (Øvre Tlommerfste ^os^'eri. 
UIEeneast^l ^citftfgielb. 3 m ^ei fiinbtrt m tunb 
SSøKf tllre @faa( af 9iet|Itni, 6 Xommn f Øjmnnnrnit, 2^ 
2. bttb, napm | Z. fp(, og »Rmadbt mat ubacbtibrt. tim 
^at octnt forftinrt imb m Mtt Srni^ont toartootc, ligtfom 
TfM m Qrpbt., 00 bram ^ant (ur eant fvftH ti( ØfMItn voa 
6«9g( ©ib« mtb jtobbw. i(I« gjlrtfing > Siwwr. ■ 3(f J^anfrn 
fanbtrt tun SrubflpHtc, 09 btbSodtn Srvningftof JBrtn. @rati= 
lac af @ttm ^n^t i Øorttig og iDanmarf til bt mrgrt ufabr 
tNinligt. aniifett f Ajebra^wi n fun i Stflbbtirt af ttn ititt^e 
®C(RtUTnt, funbfi) poa fBorntiodn. Xirn dtr nauntt \vntt, 
mtb UiibFagrtrt af ^anfen, at tjutt mrgtn Sijfttb mrb bt Stat, 
@(rotiI(tnbtrn( mbnu bnta«, (tlTufeet i Ci>tifliania ) 

■^ebtmatftttø Zmt 03 5os6"i. gi«» ^Jrafffgidb. 

Z(tt wb btn fto^t IDt JgiootnbØ^otni i IfSIjoftn liggfr t;i liUi ^olm, 
btnætmt $figf. 3 m paa fatnme vcertnbt Srao^ei fanbttC, 
.Hb «ti af Jgir. 9nM 2(. (S. ttToItFe foteingtn Unbcrfegtift, - 
m &tt , fom ^a fttt nfbilbit i |' @teRit^ : 
3^^(11, fomitafbKljbrtigStemff«, ^at b« fotfim bw« gcawt, 
ubm at bog nogtt af Srlpbm^tb et funbit i famute. £«nne &tt n 396 SltitiqMrifri (Eftrrr«miNøtr. Storgr. 

af BSttn; htni S&lOb tt itU b^^t, mtn ttinnttliø bifbt foran. 

n tttppt 1^ Xommt [ongt. S(»6 ^vtt 3@lbt fIjvnntS t^brltg 
af IBmttt ®(jet^rb ogSotw, btt.n btn fammt fomfBun f(tb> 
Hanlig aniagre tMb at ^(nliggt 3fatf)unbnbet i 3otbm, i ivUtt 
^nirmtbrr btnnt ®tt( oafoa ganfEt (tgnn onbre i fiebtnpt @cao3 
tiete ^nbnt Stmfagtr. — Xt( SamnitnlisniRa mtbbtic t>i.i}» 
YfbilbRingtt af tembc nnbre @Fetr fra bm tjtbtnflt Zib, Af 
^viltt bAi ^jl( fKE afbilbr« ligtfriwe i } ®Mmlft: Btn tr af S3ronce, ootctruHtn mtb <eb(( Sluft, iln ^nbtn i 
in Umc »tb WuUn i €Soan(t €(^tn<fe[b, Sltnbfborg ^ml, og 
opbtMrrt, ligffoin bfli focommilbtt, t iDlbraa^SRuftft i Ajetrn' 
ifåM, Een anbm ^fmJltUf« t)(r i tals ©tendfe i twnb* 3(f» 
bilbningtr, f»t faoBtl osenfm, fom fra ©ibtn: 
2>m (r af ØeCo 03 langt forttinligtrt TifUibt enb bt fbtrgaatnbt. 
^aanbtagtt fnb» flg i tn Anub, 09 ^tior Slobet btgtinbcr, 
K tn ntbgnambt Soirt. SSIabtt ftlo k oualt og inbfntbtt, 
b«r (loet aSeilm mob« b(t. Dt« ^nt i bit ^tft Stg^cb »tb be. 

DjIreol/vGoOgle fUntii^Dariffe (Eftfrmninørr. 9!orø(. 397 

ftnnt romfrfff. £rn tltv funtitn i Ttmtt 1820 i tn Qtuu** 
(anff t!natHfnif3(irtI(«JtMt i Spm, i (iDilfm orb to 6tt> 
Itltec fanbttl «t Suite af pbttft pctegtigt ®ulb' 03 SelofmpKK, 
brfditc mtb Sranattc og Gaintotic; famt rn ninb fltbtti JtUs'' of 
iSjiraftpfial, af mZommttSDiamttit, mtb \>tn anofhfit 3>iti|Erift 
ÅBAAeANAABA, fom ttcrt a( wtrc b(t ^ebraiffi nn« ffis 3N 
(ab lanu atka) „bu rr Vor %(ib«", Itrft to Sangt , ferfl fra 
^in til btnfht, btc;Ma fta Mnlh« til (»ein. S3(b @f((ttttrnt flobt 
to {tore Aobb<rboIItc< i bttf ene af ^oilft &ttn laat, famt mStie* 
fpanb mtb Sronct^nC og Soltiranb. SoUtrm, formobmllig 
hl&utboUtr, opbftMrr« i di\a^WtafM, aUt be øvrige Gagrc i 
Stunft--W«.fnt , og brt er tf«c Srogmentetne af XcvfpanbtR, bet 
flobtgjere bitffe ubmvrttbt Gagtt« 09 bentb liOige SttenI "USttt; 
tdi bennt'SSpanb (»at en afgjort iifjIjA ntrb ten, brr bemtré 1 fammr 
SJIufeumog er funben itnSravfjei poa Saatbtn €Set|lab i .flolbm« 
@ogn i 9ttbre XtUematttn, Ilgefom ogfaa mtb anbre, ber tre funbnc 
i (febftifte ©rpD^Bif. ~ SoKif'igii't fortgioer, at Jtong ^atfban 
@vinct ftal Dcrte begraMn f din obtnonttallr {lei paa iDtn J^lj/t. 
Snotre (Narega Kondnga-Sogur I, 66) beretter, (ti (»Re Sig 
bleo bfelt i ^ce ^arltr, IjVilU iWoi jorbebti forpjeUigt {)øjt poa 
Seftfblb, 9Iingerige, 4>'beiiiatten og Stomtrigt. 3 {BtngfStti 
fftitwife oMtgiorge@.275 (iof.*taft». I, 668) (pne« benne famme 
$9i at omtaltS, og til[«ggt< en ^tcfefen ©utiotm ®ubtranbfen 
fra ®ubbranbiba[tR, brr ^gei at »art faCbrn 1 et Ølag mob Aong 
4>a(fban ©»artt i "Sam 842. — ^aa famme S>t fanbte« i 3orbfn 
for faa Zar ftttm et {BibftliSRunbbib af 3<m, af bm Sotm fom 
felgtnbt 3(fbilbning eiftr : iDIbfag^^urteti Xjøb(n^aonetiEBt|ibbelfeaf nogle mtgeC lignmbe« 
men fun af ttt, btr f^nef at txert enbnu tclbre, \aMil fotbi bet tr 
{)te(t af Bronct, fom ogfao focmfbdft SDIflabtn, btf etforferbrgetpaa. ,398 QItiiKttarifr< (Sfiertctntnøcr. JKtrdr. 

X)rt ^t U»tu %ttm : 
2)t*re btn ^(b(n|fr SiM atbn igibflre (te Af en mratt fTmpd 3nti> 
ntntng, mmlia to rnnbt riln fhbt Rtngf, ^ooti 'Semmm ^t 
vaitt^vTttt. SStI) bieft trtmuttbblbbrt anbrngt,- frvUtrt t>rb b« 
uf 3rtn b(ot btjloatr af to Fottt Ølctngrtj Vr enbe ITg .1 {Rinfle, 
fem t anibtm gribt i {ifnanbtn. £t Ølbftti, fom titet funbne i 
(ti ®iat>liøi btb aileltfmofrgaatb i S^f n , eg emtoltl oWnrec €5. 
195, lignt mtgtt mnt bfin,. fom tnbnu fctugrf. j^rtmbtM fonbs 
ttS p«a ^tl^tem m ^ittob af 3rni, 4 X. lang og prni brt tctbtfit 
iHt ftiibt m Sommt. 3>t» tt flab og ligntc H SSlab. Bet 
maihCigt wb famm« et, at ben tt inbrtttet lit at fattet inb i 
Start, eget Zraet i btn, ^otlM, fom mere ^tn|fgtSmae|Tgt, 
(tSilfalbet mtb Solltnt og ade be fentte^ilt. Snbeibrrt HtSlH 
tal jirat i gorm af tn J^atomaone , fun 2 St. (angt og iff t pilbt fon 
bnbl. Siift fortljfDige ^aget en af .^t. {itut. Og ^toprietaic ~ 
0<t(ot> ^oel tnbfenbte til VTTufeet i Æfjrifltanfa. 

3u&ftecu6e2lmt. KiriseeiS" "g ^alltnfllxiteti* 
5o55etie, Kotbttljcugé ^tailegjelb. ?>aa ®aatben SSta«. 
ten forttoge Sittnt p. og £. t^vtvvtn i 3fartf 1825 en ®rat»» 
ning i en i @aatbtn< ^aw btliggtnbe @raV^oi , fyaii Sjennems 
^it betøb Pg til ^enoA 40 Mltn. 3 benne ^i'i fanbtt« 1) en 
Cfdflloagt af SBrente meb 10 fotpieHige Sobbttj 2jet JDcitte((oni, 
fom bog »tb Dplagtll«« gawfie fatbt i ®tp!(er, fiw atuu (un en. 
Wtt gragmtnter at tilb^, fomt tt e*^* of« aS^albtflag, 
fflt> (iBitlet J&otmt ()m 6««t omgio«, fonibeH tn jjeel aBttaltraob, 
btr maoffte ogfaa ^at 6ett til Roenet; 3) tn liben SJrettil.^inctt, 
bet fpne« at fjaoe oacet fotgplbt ; 4) tn liben Salttting mtb en 
yiabe i Snbtn, bet meget [igner en ^oI(, og S) gragmenttr (if [tp 
for(lj(Uigt Urntr, af ^oiH« be tte ete glatte, to bugebt og fctfonebe S(ritiqf>arifT< Sftfrntninøm Slorgr. 399 

mA tinltjiratrr t^, ligerom bt fbronfntttn,. af btetnM jnc af 
CD forta^tts %anti bin 6tr biritnob tr af scoaagttst branbt fitrr 
09 ubetnbis om Otanbrn nmsiott mtb tt 3ntibainib. Dtn tr 5 
3:oinmn ^eij mtgttbugn, og Itgrrtbrt rotfpnrtm(b-;jniFjirat(T. 
JDtiFCrdonitt og Umernt, fnmt vtb bfift nogrt fmaot branble E8int> 
fffftc, fanbt(6 t Stat^tbm af Ejtitranbn; brrimo^ bltst gMi^ 
tingrn , ^incttttn og Httitm , 09 vtb bnint tiostt forradbntt Ærte 
09 gitw«, fom fomtobrntlifl i prt Slb f)ac »am en JEfff, fiwri 
bm ^ac wtrtt bnaMt, funbne nogrt \nmt, gorubtn ovcttanfeTt« 
@ag(i fonbM egfaa tt SJaabtn , cmtrtnt of Sorm fom tjn ^vX, 
f)Vi[(tt bog »or potft fbctvctt df Stufl, (tatfom earaa n«dl' <^b" 
5tmjh)tt(t, fom fpnte at (wM b'n^iwt til ttt tOtt anbd SBaatMt 
tQtc gitbpab. . anan gravtbt i iOpbbt 5^ JTCrit , f Brtbt' 6 til 10 
muvi os i Ectngbt 20 7Itn. $sim tt fmibltttib. tnbnu itft rigtta 
nbgravtt^ mrit Sitrnt agtt vtb Stiligiftb at fortfattt ®rann!ngtn. 
£t ftinbnt OCbfastc opbeeatt« af $r. ®tub(iil S. ttloe i Gi)'i* 
ftiantd, og uiDt fbibaabtntCigtn mtbXibtn Hiet inbEtmmtbtt 3IIu> 
fttt r<>mmr|t(b<. 7(f bt i J^eirn funbnt ®agt[ ^at éfaaltxtsttn 
tntb bt til fammt fiattnbt £obbn ^0 antiqvoiijianatttiarbf^bdr. 
£(t ui bttfot Qtlfihtt farbcCrf bt^agiCigt, Vtb (SitrrnS Cmb« 
vifligfrtb at ttboibt btn til {aani, fat at funnt fbrartflallt m nøi) 
'ogtig ScfFrivtCft uf S^mmt og anflillt Sanimtnligningtr mtb m 
Staalvagt og fbrjijelligt Sobbrr , fom ^avt« i brt Jtjobiitbauttfft 
SAuftum. I SSctgttn ^ax vceitt inbtrtttt i ^mftinbt til gormtn 
omtTtnt paa fammt QTIaabt fom bt nuvatrnbt Sulboctgttt , mtn 
tt t btt S}iU ittt af forltinligt ^tbtibt , 09 f)at ifat vitttt mtgtt 
ufutbFomment (onflruttrt, i/tWUt bog ogfaa tt SUlfalbtt mtb 
anbrt tUtr« [Jitgt forltinligfn SBagttt, fem ttt fanbot i nocbifft 
®rao^ei(. ««gt|tangtn, of f»vil(tti (|tt ftt( m Ttn^ilbittng , ^iit nemlig jua 9Ribtm , iftbrnfot btn nu (nigtligt faatalbtt 
eiilltf iRb, blot tt fiitfOKtt (ibtt opltoohibc snnaltlfKt; on fttttt 400 3fntiq6Arijft S^erretningn-. SJorøf. 

' K anbragt m StDbUrbeiU , ^arigKitntm øadtc tft fimp«! 9Id»[t, 
6tt rt tiitttt fM btiit Snbnj i btnne SSoilt, fom frit labn fii} 
briKtgt lil Nfts« 6ibtt, ti anbragt en Sting , f)Viltm Snbntning 
ubgjøT ben (gtntlist SaDontt, fom ntfpt {laan tit Ijal« Slomnit 
fitiifr S3((at|tanam. gia btnnt Sctatltanatn« SRibtt te ttu lili 
bagt tt StpKt af SSagtltongtn , fom tit f)V« @ibt t r 3 Xomnitr 
langt, og f;inel f^n at ^ah vant libtt Itrngect', mtn nu rrt @it> 
bttnt fotlttTtlK af Kuft, og man (an tICeftt, ^ootlcbr« Jtltbtmc 
lil Gtoaltrnt ^Mt eai^t antragtt pM fammt. @(aa(trnt tct 
cunbt, af 2 Xommtcj Sijtntlri; bt.trt [ibE ppjlMtbt om Aantm, 
tq paa btn inbotnbtgt Jtant it fom 3icat tnbflantt tn 91ab gan^t 
fmaat, nttjltn tunbt Sigurci, btc tre inbbttitt i ERubfc. iDiSft 
m tnbflaatb«, mtb (t mfgtt librt ®trrapt[, fom man t)at fiptttt, 
og faalibt« bannet ^tU fRabtn i ^tiiDfitcim. S)tb Claaltmt boot 
tt( {Intt Kingt vctitt anbtagtt, ligt langt fra dwianbrt, 3 bitf* 
finbt« Etoningtr af Xjtbrcnt, fom btflaat af mrgtt tpnb USttal' 
ttaab, brc ttbsitt i Sorm af tt S, ^Vii S3u(c titnbt til fotftitaige 
Gibti. &aaltmi, faaotlfom Altbtmt, .tn mcgtt btpabtgtbt, 
'bog (an man tpbr[ig gjart ^g SStgttb om btrr4 @teirtlft og Uti) 
fttnbt. tERtb iSagttn fulgte to StonttsSSinge af ^ Somme« Stos 
metei, fom pna jtanitn ^mt m ^let guct , btt fytx gaatt langS 
benne. 2)e ert meget ftorlartbt af SRu^y faa at bet nu iRe flaarc 
til. raeb Sitfetijeb at afgjete , om be ^otit '^enljett til IBagttn, i 
^oilfet Zilfalbe be fomobentlig ^aee ttent ci[ at fafltjolbe Jljrbenie 
til S?cegtfiangen. HUt Cobbttnt txt {lebte af SJconce, tunbt, flabe 
for ooen og nfben, og meb parpe Snnter. " ^ox at fiHelbe bt foc^jtls 
lige jobbere netngtigt iBcegt, (imuenble man fig til Øtabøguar^ 
bein<n ^v. <£. iD. tlTfUtr, fem meb mfgm !8(rebtiillig(;cb' pai) 
en brttti tjmiig ^tobteTDCtgt vat bedJiIpeCtg meb dt wie brm og at 
ubfinbt etfiDitt enMt tobt Sjcegt i gtidtlpftnninge, {jan opgao 
btc^DC, f)\}Ot megtC ^an (anbe jljennt, at etliMrt £ob .beb boiliU' 
jlfbe eHer afffnaibe Sm.injlptfft lunbt anlagt* omlrtnt at ^abf tabt, 
duiltet fCjennrbe ^ah man uib €ammen{igntng tJIrt Xilnttrmelfe 
tdtetligen ^az fsgt at berigtige, gor alubfinl)t£oUMrnet tnbtprbfA ^ 9Int(qiMri)T< <tftttxttttmstr. 3!orgf. 40t 

Cotnrnt^tmmtlft ttotbc vi at bntbt litgge SBagten af Sotbit 
Qlr. 8, bet CT Iib(t tUtc sanfEt ubetpbtlig bt^igtt, til Sninb, 
og ftmbt-bOj at -^ af bm ubsjn tt Snultiplifanbum ttC Soegi 
tm af rtbortt rnfelt af allt bt seitgt Sobbtr, Str. fi unbtogtn. 
Stttt fijvnnti ttbtllgnt af følginbt tabdlaciftt £)i»r|ist, j ^il> 
(tn (C tilfeirt Siagtcn af 5 anbn Sobbtr, in tie funbnt anbtn* 
^tbS f)tt i 9lorbtn, og^ fom itani fEuDe nieinitK omtalt^. 

8!«t 1 SSHttmtt Cvrfittlig Cvtnntfe garnwbtt 

1 22272 + 192 = 22464 = S2 >< 432=3 ©m 
96 = 14976= S2 X 288=2 ©tee 
7488 = 52 X 144=1 ©ce , 
1560 = 52 X30=f§ffirtU9 ' 
1024 = 1 auiniin CellnfE 
832 = 52 Xl6^5©rtU9 
780 = 52XlS=ji — 
624 = 52Xl2=if- 
416 = fi2X 8=4^ — 
312 = 52 X 6=A - 
7488 = 62 X 144=1 ©n 
89856 = 52X1728=liOTf. 
= 13200 0finatibniiBæ9t=^=2iE>rec 
= 26400 ligdcbrt =: 4 — 

= 24576 . = 6 8ob gsnnf! 
Dmnt Ubngning gtuitbtc ^g paa btt gamtt og a[minb<Iig 
antagne ffingt^cliatb , fom i be (clbttt Xibtt ogfao tidige glalbt 
for 3npntec, nimlig at enSRntf ellet ^9>b. fior ubgjott 8 SH«, 
03 ^Btr ©teigjm 3 ©ttugtr. S)t niinbcE Snbbclingtt, fom i 
^Jmntnge, eamcebe til fbr^jtUtgt Xibtt, og becfoc fiat man (i 
siUtt fienfRi £obbmie til bem, mm føgt at finbe tt inbbptM 
tineligt goi^olb. Set f^eé fom om brr eet tnbnu ^ai E)rnE;ert 
at tUn anitt Eob til benne €!uitt , bei ei gaatt tabt. S)ai 
ciationtn af Sobbetne 9lt. 4 og 7 funbe muctigen oprinbi 
uf en anbtn 3[acfag tnb btn fomtebtbt 3nbbtling, ntmlig at 

Cooijlc 2 14880 


+ 


96 = 


3 7376 


+ 


112 = 


4 1536 


+ 


24 = 


(S) 1024 


+ 


= 


6 820 


+ 


12 = 


7 736 


+ 


44 = 


8 6M 


+ 


= 


9 372 


+ 


44 = 


10 276 


+ 


36 = 


11' 7392 


+ 


96 = 


12 82S60 


+ 7296 = 


(13) 13181 


+ 


16 = 


(14) 25792 


+ 


608 = 


(15) 24608 


— 


32 = 
402 ^ntttiMriflt Sftnretningtr. 9!orfl(. 

Mi* miiflu ImAt fjoée votit H $at Mttn tMtr at bt> 
tfntt IT3 af Dtb 6nlS, mm tgentlfgcn ptUH vsct |^ og ^ 
S&mtg. Wt. 5 ftn« tttf.tit bf ?etiflt, mm n wffnP JBagt, 
og tAgin tiptngtig 1 dmnttn. 

©(|lnffm(ltb*n af bf 10 ?ot)ti«, fom ti«* til bm 6« om^ 
^ilitblAe GfuollKtgt, vil onftrmt (F jøitnt« Af btt f^t afbffbtbt 9h. 1, 
bfr te btt peiflt i ben (rrlt @nitt, eg f"" < J^ftrabe ti{ 9or> 
mm n tfttrffgntt afairt bt minbn, intb nnbiagtlft af, atnoflte 
af bmt tn foi^»(tiStHie (ibt tijnbnt^ og fom Sølyt btraf ogfoa 
af fibt |}«rt Cimnttn, nb bt (Utrt mmtt fyat oeettt; 
brtt JDtamttn n 14 {initc og brtS 
!^b(6iHmtr. @ngiu|tfta[, fomfKU 
fat (ig pnaScbbtt, te b[twn ofbonftt, 
eg btneb m (bn Ctit af QRttaatt, 
fom' batit varrt orpbftebt, gaott tabtt. 
SRtb -liraf^n btctil (t ZaM anflaMt 
@am rt ®(a^ 3>rat m,,tnnmrlig uttgtlmcrtftg , inbflaotbe 
faa bm sMtllt glabt mib ri mfgii' iiKt @ttmptl tn B«t( 
fmoat ^alvmoancgjguT^ faattbr« at bt ttbgjen m SbM. 3R«b 
^mmt @tmi^[ tr inbrnfoc (mnt JtrtM inbflaatt tn jtottftguc, 
tog bneiagttg. ^aa eiberat og unbtrm&in fjaOt ingtti B<t«Utt 
Btwrt anbtogtt. Wr. 3, ttgtfom ogfaa 9h. 3, btt ^at (tbt 
fbt^MeiM bttpbtCig mért af 9Iu{l , ^om lignmbt 3ttattc tnbo 
flaatbt rarb fammt -Stempel. 9tc. 4 ^at paa iDwrfftm tn 
Atebt af ^alocitfltr, inbflaatbt m<b fam'mt- @ttraptl, tntn > 
p<ui WtiUtn tD ^ti, illebtnfor AorCfigutrn, alltni tn ^<H9' 
titttl af fammt ^teinlft fom bt pocigt. ' UnbtniAtn n ^r 
mtb btt ®l>mptl, fgm. ^tt DVttt bnlgt tU at tnbllaat bi mbs 
rtbt ^imn om Xantm af Stualtcnt, inbjlaatt tn Jtitbé, og t 
S^ib^tn tn uipbiljg SigU'- ^^ ^' btc faagobtfom n »bt^bigtt, 
ffutt Oli at vxa famtibigt mtb bt wrigt, mtn tr iHt 0Mttm6> 
#tfflnunbt mtb brm; btt tr . noiogligm ubacbtibrt. $aa iDott* 
fibm re mrb (t mtgtt nstogtigt Strmptl tunbt @angt inbllaatt 
tn diiut, fom bt|taarc af to cCnccntri^t SittCtc, 1^ (ortDiil vrf> StmiftDarifft (Eftcmtttingn. SQorøt. 403 

Øibtmt Qf blBfc tonU gtgutn to {laUnnaon«. ' 9aa Unbn> 
fibrn CI mtb fommc €St(inpc( btn uf to concixtrip« Qiitlec bt« 
ftaattilit gtgiu fru Sang inb^aatt i SRiMm. 9Ic. 6 f)«t« 
betimob gon^ tfl btn ^crgootnbe euttf, eg lignn i btt ^It 
9tt. 4. Øh. 7, fom f)ac tabt nsøle ei^Rer SBttat, ^at btt 
narftCigi 9^ ftg, at brt « (ibrt biebtn oa tpnbtnntb bet fon> 
goaRibt; btt ^m paa Confibm in ffortfignt inbflaatt nub $aIo< 
HUtont^tnipltl; paa Unbtc(Tbni ti b(t btcimeb albrM jiitt fom 
btt fertgaatnbr. !Rr. 8y fom tun n ahti^iiliiUfbibi^tt , famt 
9}[. 9 ^ ItgntnbtSitnttr; 9li. 10 ^at btrimob blot (nXcA< 
af.Siflurtt tnbjIiKMbe mtb {»alemaanfflrmpCet em JtatiUn, nm 
tnatn rabU i QRibttn. S>M Siamtttr ti3| og b(tl ^e\U 1^ Eint*. 
' SSufftt i Jtjebtndatin tt i fSt|ibbt[fe af in SfaalHtøt, fem 
ligtltbrt n futtbcri i m nocbiff ®tat)E)ei. Sin et omtalt i Zk> 
tiqMriik ^imaln 4 S. G. 404. 2)a ben i fit @Iag6 et ^ip 
mtntootbij, lAtnS ^n en X^Hbntng af, ben: 
2Vn tt fotfaibigtt af tn meeitnsastia SSttalbranbinø, fom ub« 
Offibig et oucimifhti meb 3tRl. 3 ^mfftnbe tit Ubaibtibttinø 
ei ben ulige fintte og bebte fotatbcibtt tnb btn ownfci em^anblebt. 404 WnttiUwriffe gftetrrtnins«. SRorge. 

Ritn I l^injimit tit Ugnjhuctioti'^ar txti fuit libtE Sottrin for 
btant. Sin fsftitligt fBalliinct » ()rr Stillrpitibtn, ^borp<M 
S(b )n fimpd Olofilt btn IBøilt n anbtagt, f}wA SJagttn (lolbfd. 
2tl ^atibttnt og bt flarpi Jtnnttr, fem man nu bftjenrc f?s 
af f)t at gjørt S^agttnt fenfibft, f»r man paa biéfrSBastc Eltc 
btn fjttn^t Xitnsrmtirt. Snbtcne af SJugtllangin (n liiclig 
ubacbtibtbt, (labt ubflaatbt , og i dsci ttf btm onbioat rt ^I, 
tteon tn Jtjtbt, bfflaatnbt af STtttaltiaab , fammtnuunbnt ti[ 
bobbtlK fmaat 8tb, ^angrr. Cmtttnt 1^ Z«mme . fortfot* 
trt btmif Ajtbt, toori tt anbragt (t WltM^i^ltt, fom » ttti 
)Ib(( mrb tet fSit fbtWKn 09 rtt til Ijbft af bt tee ntbttftt 
Gtbtr; fra 1}Wt af bi<ft ubsaott'igjm m Xjtbt, bit n bt> 
fsfltt paa ftf &itit af @(aalrcnt. @!(ial(tne fdu nt af 
famme STtattcie \om {BaUarKm, mtn brttcbt pan btt itiilisib 
intb ^iKattf, og fcccbtltS ubmtciht poltrtbt. SRibt.i SJunben 
f«f tn EReft, omgEorn mtb €irttl(lag. i&Mtnttnn tt 3 XetBs 
mn. JDtnnt SBagt, btr [tg^foni b<n foronføtti tfit vottt bc 
ftfmt' til at vtit ablt WtttiUn paa , dat eotrtt inbtrtttt |if fit> 
twmt at bmti i tn^ Semmt, vtb btt at man poa SaKoncc 
tlangrn ^m anbragt te £tb, faaCtbrt at benm fan Isggf fam* 
mm, og blitin ba ti Ittn^nt tnb ttn af ^faalftnt; fbt' at 
t>if( btttt, tt btt tnt Stb ^tr fartflilM ^atot eplogt. Z>m f^lt 
Carbi, foffl bt ablt aSttaaer ^aobt inbtn Vmtrica« Dpbagfift, 
og at mon eftt ttgnebt tfttr btn wtibt og itft btn taitt 3Rat(, 
itgffom ogfaa ot umtintft ®u[b 03 SølD bltb alminbrlrg bnigt 
fom Øetalingfmtbbd, gin brt Itt btgribtligt, at fCigt Sicigte 
^aw etitit mtgtt nsbotnbigt og (Tfftrt alminbtligt. JDtn te 
funbrn tilliatmtb bt Sobbtr^ Tøm vi ntermeit ffuUt omtalt , i 
(t €lage 3@pe af fjlavtt (EBicttbart)/- bti ^at bibragtt til at 
btttt €tpHt tt faa cwrorbmilig oti btbartt. @n albtUI lignttibc 
fBnUontf, i)t>otl<l €(aa(trnt bog fattr<, fom tur funbtn tt€ttfr 
i {Kttugbømmtt SMvig, »ar ftrr^m i SRtdjanttuf S&igmftn< 
€}amling i SMoig, og, tt nn, faaeibt Dib(6, inbltmmtt i 
3uflitiario9 3o»ptrftn« Samling pa« ®tltinBni. SStb btn i bet SlttttqiKiriiTt CEfKrrititinøer. SRorøt. 405 

Jtiøbtn^aDnfh SRurram Dctnnbc SJagt tit Sobbemt 9Ic, 11 og 
og 12 funbne. 9tT. li tr ()"[( »f S'!"/ »g ^anp« bantut 
rom m SplitiiKr; 91t. 12 bttimeb, fom ^n ftrt afbilbtt, eg 
ligtl^rt te af Sti^t, n fTtn 
foitttt, 09 poa Sniflabm « 
inbfatt« tn SJrcme. flirte,- 
ubjint mtb {Tangtformi^r Cno> 
ningtr ganfft i famntt Ømafi 
fom Sirattt fru btn ijtben^ 
æib« fibP« ^erfobt. a^ibt 

i btnne Sitmt'^laU ()at ber octnt anbragt m \tet Jtnap, 
^vilftn nu tt afbiubt, faa uf nu fun nogtt ^acpir te tilbage/ 
fotn fw nb^lbt Stummtt unbtt btn. Qamtl b<tj at btrnit 
Anap fatte« , 09 at mon i nptre Xib i^t bont 1 1 ftttt $u[ i 
Unbtrfibtn af 8obbtt og brubt tt iSt^Ift ub af bm tne @ibc, fotn 
ogfaa btt at Sobbtt for tn JDtcI rr foctnICtt, bibragte ttirammtn 
til at_ mon l)ar antagtt Zabtt fia betpbtligt ^cm angiutt, 2>i<f( 
tvmbt f!obbu fpnrf at fjert neiojtig til famitie SJtegt fom b» 
foronfectt 9. 2Jib bmtit ©(aalutegt fanbtrt tnbiiibtre tn Zeftf 
fnio ganflt af Sorm fombt, btc rabnu brugetf i Stotge. 

{obbtmt {Rr. 13, fom ()(c fttS afbilbtt, og 14 ttt btgg.t 
^bne fatnmen etb ^toining faa Tilflfjtbtn i 
SpRanb, unbtc Ti^uv, tiHigtmtb nogle fitrt, å 
fom ittt tt^olbte«. jDt tre af 3(tn, ^m=t 
ntbt fom flabtrpttt Jtu^. Ubmom 3tc> 
tut « anbragt en tfinb meSftngagligiDc^ct 
trttfning, bet ^at varet, ubjirtt paa be tvtnbt flabtrpitt @ibe( 
nitb tn inbflaatt bobbelt ^rlerab og fmaat ditflei og @tres 
gtr, Stnnt 3nbretning Ddr gan{!e f;tnftgt«cet , i bet man ba ' 
Itt -titnbe bemarle , om noget ».ir bececet Sobbet. Siit^t 
jobbet f}mt til en fta ben foraoføtle forfljdlig SJcegt, fom, 
tnltn fbtbt ben cc fra en anben 2:ib tUec en anben Sgn t 
Worbtn, ftar Baret afsigtnbty i IjsiKtn SJægt bet minbjte fpncj at 
^aoe Bfftetaater ogbetjletjle, fom ubgier bet bobbelte, 4filrtr. 

-.Coo^le 

406 9i«H«fiaii^i SftrmtniKøtr. fttvtit. 

Stt. 15, font n ftmbrt fati Ømt^olm Mb etmifrrangi 
niNd im 'aXaittti, n i J^rmibe tit SRottrit af f^lvpnnntt 
Btfjiffm^, fom U fdiqaatnkt te, mtn { gmn (sift flK« 
ftitlttgt. Crt et bt^tMt i'SntiqiMrifft Jfnnalrt 4 9. ®. 387, 
565, .00 ^1 btn forfgnt ^etm, fom Hbflaatntx JffMAning ubsffk, 
brr albtM « bm foonot, 
fem ben Sftimfmit ntbnu 
giM bt Eobbn, ^mifb b«- 
Mie ®øl9 og Ønlb, ntmltg m , 
)>M btagt Øfbtt t 3Rtbttn 
fammtntcpft jDmt, ZM re 6«> 
bdHtl tntb m tRu% fom oib« 
ntr om 3Slbr. £tttt ieb 
^tmmre i SSeegt tKt mtb bt i^intfiftt, mm win btrimob fiM 
Ibtt nifTt mb 6 Sob teQnfE, at man fan tmtagf, et mtm btn 
JKufl, btr ()« fat Pø iHid btt, tatr fnartK tn uneiaatigm !Rt* 
gnininø ton (laoi fbtucfagtt btnnc Sifftrtntt, pg at fobbtt 
^ ti*Ht bt{tnRt til ot vatt 6 Eob af btntu SJagt. 

Scatøbcrg 2(mt. Øvvt ttUenwrftna ^ogttrf, 
GiUtjorbS 9ra|ttgjtlb. 3 btn faatalbtc ©tomiboug paa 
^ourbftt Sunbbøt i Slobboli ^ogn, fjvot ifeigt- Øngntt tn 
itomiw Mb 9IaOR ®[i»n (Ciilmr) ^ wect begrattn, taat 
fbcbum m mtttttlig OCuntflnn, fom nu (ifsIgtXrafc III, 2tl)* 
tt firnlogt fom Xrofprltttn ubtn^t Jtiihbertn tirStobbaH Jtitft, 
^mb Qsg^txnu tct blcvnt nafitn af{Iibtt. JDtlt n afbilbtt 
i'{unb< Cfffriotlff ootc Qm^ZtUmatUn, nSS.- 6. 251, og 
i SBiUd fiS(^i»tIfe om eil[ejoiV« ^rafttgjtib, 1786, 6.' 51, 
famt tfitt biéfe fottotttt i Sinn SRagnufen« Sotfeg til goi^'IO' 
ting owc ncglt @ttb'tr { iDdftan, 1814, 6. 40, 76, fom og i 
Lesicon Mt/tkohg. boreal. €5. 6S4— 55. fyc. 31alE>olm 
t Xtcnbal ^ai ftnbt ot m Sopte af tn ftnttt Xfttgning af btnne 
Snbffrift, b» 0(1 I ^octbfagtn jltmmrt oetnent mtb bt to 
onbTt, mtn bog f nbatt afOigtt fta btm btggt. Sftn btn troc 
XA at !um« bt(^iff«ct Snhffcifitn |aaltbt6 : ^fKtfl'It'lMt ItftMR >tMR Hhr UKR MR -i^rfKHK KftO Hl »Hh 
Hn hlKR rHYH m Wil TtHIS llKIt )Hlt(brtnim 
beg btmnM, at i fdw ^nbPriftti) tu {»aa manne @ttber 
tvrabe Stuitrt-fammmbunbnt, ^otlfe t>i ^t 1}att abffilt, fct 
M (^« at hinnt lotw brm afccpttt), Ograot raiat rdnar 
^•Mr ank hiffr $6r almikan guf> at Lan tabe vi|)r [lik- 
anuf] er ^1 ataia ligr ibir; fftrr npnt Gfriwbnig: Og-' 
BVR4r Hati nUiar JicBaar, ok bi&r $»r almMcan gn^ at 
hann taki vi6r ["ksma?] er ftesiii iteinn llggr ydr b. *. 
„fltgnBnb njttbt bttft fXunfr, og 'btb» St)oi, btn aimvgliat 
((Sk mtgft Øoitr) Sub, at (an oil to^ mob' [bet itg,tmt], fom 
Wttnt £trm (ig^t oMt." Dtt anbrt £)rb i anbtn Etnie (afK 
eiuib ihh MY-t, aæl (ail)gaiii», [om wl i olt galb turb« 
fonolM aål giimn, btn Snanbé Sjrl, 09 ifft fom SiDe mh 
Mc: „©j(tUn i (lorn ®I«b(", iDer' foiw Punb oil; „©jttltn 
tittane i fiK Øitmmt." SoJkbiS fom 3nb|Criftfn n ti mtbberit, 
Huu ()» iBfrt Ifkama; mm bi pulbt fnamt Icof , at bir poo 
bfttt minbce ipbrlifltettb ^tr nfYi ttln rM\YI (GMmi), 
foa at bntSRanb« ^mn, bn ifel^e @agnf t ^eilti i ^øirn, fyt ' 
n angiwt Bag »rb Snbflriftm ftrø et ^juL fom fanbfonltgvitf 
^c iKttit »t af bm agrabt 3;6ocS, Avkn|)drs, @iiibH[[(btc, 
Dnrne EKuw^n n oltfaa, fom lUrcS Difit (un faa, tn b({l(mt 
S^ninø fra .i^tbii)bommfn4 Zib i Stocgt, og faalebtS mtgf t mwrCdi^ 
— {anibalt ^taftigitlb. ^aa Sancbtn 9ie(nbalfn i S>Ut 
fytbt TCnnirfosn finbeS paa 3(i^nbi|Iag(t til Zexm ((f tt €tab> 
bttut (Stofpibob) fBl9»nbt f«< faa cibt Bibi«, \Ht nogfnpfb« 
ofttyttt Kunfinb^tft, font ^n tnbfert« faabbtS font ben et et 
af VDc noT^ 6omfpoitbent'mtbbte(t: 
'IhfM'rmyvKMIRMYirtW-ih.lll'RNM-l'jnHYII'- 
»HimY*4t4YKtfcl*HI'*=Mt>*tH=JfcRl^-M1l'^'(Mr\HI*RK'H1 
Ane ^staisun gair[>i mik en lialaikr Gautaaun s mik 
hailnm bJtnm ^i lian séa [>etB o(B)r risUL koate utau[r] 
koa(l)t 3>tn frpe Sinit ubtegB'* '■ ..^f«« (^™0 a&otileinfnt 
.$jotbt mij, mnt $altil Øaattfen tier mig." £)en anbeu n von^ 

C 0015 1 c 40d 9(nitqi>ari|T( SftcrtttRittdct. {Rergr. 

ligfR Dl fbrffart. Crbnit : hellnm htStnm gerl ban RiiFuMr^ 
tpbrlig 01) fpcogrigtig bmnt SRtning : ' „Sdgirrningtc (cUn gob 
. SSf^tancirr) siot don i £)t>(cflcb!" itbm Xolel et paefmbt IJDnfh 
fbt $uftt6 fotmutnbt og gitt^ftte Qittt SrigaiKnbc. @n anbm 
gob XtAtiiiØ of fammc^nbpti^, afattet Mb Øognt))!«^ 
evcnbfen, bltv i Vant 182:^ afetiftBprouijlCnseII>ite&t [oait 
nn af ol, Sinn a)Iaanufrn. 3 btt fø[gtnbi Tpoi'* tnMte^imiw 
Xfnigtlftr RuUrm bifift og fn mbit , fom fpnrf at octn ^RMt 
fotbtlrt netngtia for Ijtnotb 50 Var |Tbtn. X)tn ftnbrt poa tt 
neartblnb meb fim gamUSnbffrifter, fom birt (ibfitnMiitt f«a«t 
df afg. (^onfVrtnterAnb o^ Off^lmeaVit^bariirf X^rtin. 3^ 
bmfor ^It, fom (unbt (afrt or (fer er) ^or ^tn (Tb|titu(btc 
Mk, fom maa' Iitfr< var, ba o ftetlrl i^cbttt for v tUtt v, 
fom cg tit fororrlrt i SRibbrlalbtrtne norbiffe Sfrifttr. 3 bm 
butiftiitt gttfl af Snbfhifttn ffoti brt fdmmt Sogltav at biiAe 
laff« paa btit famme QRoabt. JDra I(tf(« og fbrKartø faal(bt<: 
^et> var rhtit koala-utan-koalt b. t. kvala (kvel^) -utan- 
kvalt (kvel, kvelt). 3 bm æSorhlinfft Vfffrift fff« Orbrt 
tpbdig faatfbfS: N^^*■r^•^'ISI'^'^Mi i ben ©otnbfmfft «f bc 
fib|lt fSogflautr ncrfttn fammfntritCnt til it [atinp H. Sft« 
npnt itlanb^ ERrt^oning maattt Ocbtt ublrpfffl faaMw*: 
kvolda (kvBTldB lUn kreldaVutan-kviUd. Sittlt kroids- 
uton-krold, fammtnfat af trt S^tb, britibrr ligtfrtm: Xfttnrib 
ubra<Vftra, bit tril flgt: ftbft' patt, tlltr Vftratn na|t fn-, bin 
I«ngft( Oag, fom i Worbrn (an Pgrt at eart „uhn Jffttn," 
nemlig: „paa ØommfrfolfiDtri!« Vftm." Z>e førRe t^rifbie 9h>tb< 
boer benferte ben bertilfiacenbe ^ebenfle 3fncSf(|l' (en gSobfatning 
til 3ul(n »eb aSimicfolbiiecD) til Øt. ^art« 2>ag og *Rat, farat 
fotbanbt bermeb ben mimgfolbigfte £)i)ertro , ubfprungen af i:^rb(n3 
ItabttS Wiptffn og XtoeSlctie. 2>tili( fjeitt ben tOtening , at 
SSttpt, rettelig frembragte paå benne Xften og~9lat, ^u(be ga« 
i Cp^btlfe. $ei ^oDi »i ba <Reg[(n til- 3t>b^fttn , foni- 
netop i bet fotégaaenb* inbe^otbtt et flobt SSn^t, i(fe aSene fw 
4)ufet« €iet, men ogfaa fpr ^on« SScnner , blonbt $bi[t(9Iune> a(tm'()iii)riffc efttrretninsfr. Storge. 409 

rtltntn bi^ot^t r^ntt ^g ftlø, fom fnilbe npbt gobt af ^nS 
Stl{ianb. (3ef. Zejrøin Mytkolog. borial. 6. 814-20.)> 
3(f.eunb(ætffritit[f« otwt »BmætBMnartm (6. 191, 222 o. jl. 
€t.) i>ibt et, Qt faabdn Detttto t M^tit Icenat ^{hbt t btimr 
Ssn, iof. egfiU, fioab bti om 01ic6lanb< JCirf t ^ttrfttt anfønf. 
enb tn fiKbt Xtgtitng cf bm rontmt giunttnbflcift tt tiplig ttt) 
fniM e« af $f . CZitls Sfal^olm i VtmbaC, og atigiørt at 
txnt en 6«pif tftti in poa @t^t tagrn CtigiRalttgning. jDen 
flfmtmc i bft ^\t mtb btn Sumbfenfle; bp9 finbrt t Sloonrt 
Hsltikr inttt i, foni Dtt hir dkh ntuKigt, ba o^faa anb» 
noAifb 9li»at faibimi tibltg ftf6 at oott wb Øpregt og @(iioo 
brugen fbiaiibtrbe paa en lignenbe SRaabe, f. ^r- f orleikr, b. 
r. X^ort Ceg eRtr Gpit, til ^orUkr, fom oilbtof n ub>tt at 
iRtniite. ISftec koals-utin inblftibt« Alk ir, og tffrr H i bet 
fiBlgenbe koalt et I, i. Z)e |ibpt Sogfiaort abfft{[eé [Kt t!)b» 
lig/ »3 Sttb^fttn cnbtt meb et [jllt ligegctnet Jtot«. Jtta^ 
DRiDitlbet (ortelig benne Snbfbtft (III-, 212), mrn anretc btn 
iHe fpi marfHig, „ba btn blot fpnet at tnbtt^olbe ERuntmf^tttiM 
tllEt Spgtntlteeen« Slam. mtb et tilfeiet fcomt tbn^t tSitxSQm." 
— Siinje ^raffegjtlb. ^oa Saarben ^egetocbt ftnbtf rt 
JtiifciDSanbfac i ^exm af eq $jort, poa fiDtt 9Ipg en JDrage, 
btr titnet fom ^iit. Set rt af jlebt SBtlal, 1 Sob tangt og 
ligtfaa fieit $aa SSib'ernt og gotbtntne et« fialomaancbanMbe 
Set)itingtt anbragte. Cm Sefttmmelftn -af bitfe jtac fet ootn> 
fat unbtt J^øTting ^mt @. 202-204. — $aa ' @fpbi|Iiftet 
<Eeoo«n opbeMtet et @eCti(otS mtb fUftet Jtiebt af famme !SIe: 
tal, af S3(tgt 10 £eb 3£l.«ittttn. ^ ben eni -@tbe ti foie> 
IttQet ®t. £)Caf meb |in ^eDebatbe eUtt Sltt. o^ paa ben anbtn 
SefuS poa Jtotftt. ^oa be fire @nbet ete Ubjiringtc af SBIoma 
Itnj bct.er^milt og^Iabtt |fg .aabne. 3 Jtunjhmiftet i Ajø* 
benhavn f^nbtj tt aCbtlet Itgnenbe JtotO mtb A{tbe, ffen^iKtnbt . 
til et Stubtfmpttt fia btn tatfiotfle Sib. $uul(iebtn i Xaifft Dat 
btftemt til btri a( inbiffggt ERrligoitr. — SRvHaxiH £iife 
ec/ (bm be flejh i jDDte-S^cmatttn, tn Itben uanfeelig Xttt> 410 antt()iMrtff( ^iimttxwagtt, Eftorge. 

KtU, mm bnt iitbr|ioIbn< ntaafbi |Itt|liSt(Rfe<rrti9^n bf aKc 
Jtirfn i btttt Sogbni. JDtn Ititlnfti Stircription i Q^octt angoamta 
JtitfmS Snbetrlft af Biffop ^ttt i ^aamin ben 3bit XugU^ 
1242 laft« fy* Acdft II[, 211. 3Bni brfidmi fortitntr at it* 
mtntH m Stune > Snbffrift unbtt ^paMltftlm , ,faa [ptmbc: 
Yl:Y+J>in\+t1lt:1lh**1«ir»M#'ft:»1ltH. Olt f«*! W 
Ibfl)iu3«bfft(ft ml tOtt rne ftil femiobmtlig wnk meSiB; be 
nafb Si^ftaøft Y^ ubtq^Ht wl btrmsb tt Za[, f. Cr. &h 
bt ^rgtnbt' fm Oib nt a^^ tpbftiae og) ftor^afKCitt: Hf« netr 
lil BtStAIpi loku, (Rertttt tn tilbag« ttl SSouIfl XfUKi brttt 
n iHt Zilfalbtt mib eSluininsSruntnM, foM W fimrt ^t burtii 
ifffti ilUf) tå, „alttb bn", tam i østift »i bag jiumt fbdte 
ftOf , at btn anbtn Stunt tt ^[imb|Ittttt, 03 b«c [tiH K. Jttbtn 
fK ^; btt bitv bA årtifi, 09' tn SoctfffttdFt af si mos ba ontaatt 
at fattt«. Xmh ^tle 3nbfhlft antybtb« uben 3t»iiA tt £aium, 
btt var btn $(tfan oifltt3^oa tjart, font rijhbt aiiuumt; fonb* 
linitislt tn afbeb ®lagti:ing( irtih tStt aRsiWrtoj-ta, foa 
!!QiritEc fin Sotulff ](ftm frij^tba^ tHtt {Jtai^baa; btniu 
Faibt« tnbnu af btn notflt Tilmtt Botsok, focteittt fraBotelf- 
«ok, 09 inbtr«fftt btn 17bt Sfunf. 3nbffqfttn tt titl fta btt 
14bt tStc 15bt 3(atE)iitibttt>t, mtn btt fpnt« font em binS S9f> 
fipnbilft fattt(, ftwtfbi: bit vatat mifft at btn naitte -^ 
unbrefegttl. — Bib Snbgnnam tit Efjetrt læft« Dr« T 
btnt HkM 4^^l C3 bttvA (ti« tt Zrsn fom otb^i««: ^ 
'b(t OIbnoibt|Ii og tnbmi f<ut Stlonb aansft 3Iaen Ara! (Vtrfsaon 
fmtomnitt ^tr fodltbt« {attniffett Aru Olii. ZM ti«: ba ti(^«rt 
m. (fftb tOtt gtiflltg aSanb. JtoTftt mtb bt» Xtffnnins et 
tt Uiemaxtt, pg bit tt at focmobt, at !8tanbtn^ fom tjfttbc 
Kuntrnt , ut Bi|l«p Vmt Clafftn til Ølal^iltt, .fom ewc^»b 
mtft tp^olbt ffg i 9ln^(. ^an (019 til Smbtbtt 1413, famt 
forlab bft fot bt^nbig 1419, eg rotnt« bcnfltt at ^OM lewt i 
^norgt tigt tt( fin fiøb 1430. 3- ^nt pngtt 3fai ^Obt ^ 
vttttt ?Ølutit, tam i bt albn tfttitrasttbt fwa mtgit otrtfliø 
7^t cj] ERlgbom, ba ^ tn Xib nu Xongnt« fStf)iIli^6tni)n$ afnt^Mriffc €fttmRitnfl(r. giørgf. 411 

A»n 1)tU 3«taa» t^ tiHiat twcllt 8S«ffpm ^ grfnmiM {mm* 
bf( i iaaitt. StetUtffiut tan lUnt ftgrt « iiih^øat biaft . 
fonminibunbnr KuntT Y ■ 4' . |:> SRarfiø Mpk« bf t fnft Sogi 
fUo 'Magister, fyriifm Xiiri Blfop 3(ntt Ml Ijn bm funt 
i ERom, ^ot ^ op^Ibt fla fiitffenigi &av%t, fåbtta onfot. 
fom Pmnkentariua fbt all« NnainAt 9tocbt<«ir. JDr ttwnbt 
aabtt A og O Kr (mi< fRasirf etgpnbttrrfbtflllaMt. ~ 8«« 
1^ kMft 3nbfM(ttr, »n vMi\t JtMntI 36lbi, futbrt tnbin 
ft OIøstir<t(sc af SSnnce , «g m 7 Rob 5 Ztmiiwr (ong CStw, 
'- (MC fttbim %Bs Ment «uM og bnist twb ^tittbf ttge 9>nxrtfioiin 
tit M bcm t^ i, ^cfac bin i b<n nw Ønbe tt ^uul; fnm* 
btM nogl* Ot^ht af it 'SKariiMSAt, bR:$aT tiemt ftimit nu* 
trt, tn fwut Xtaftguc i gOTtn af rt Xaam, fonnobtntlig trt af 
bt faolalbtt Øoaanunt^Hft, (toori Slteti^onfiii eg Aalfnt optn 
HTdM, og fnbc[t9 n libct 6fab mtb< 6 $f [sftibiatbtr , Ooiltrt 
Alt (w Dontmalrt t% fargptbt: BfUrblnisgmttttbrt foa {raoib* 
bonnJ SibrpiHn fbrtjcn« og at namrt. Stt [igntr albfM 
nogrt, bir finbrt i VIvig Xiib ! ^cbangw, fom af KanbffnM> 
mabc ^frtfor CMi>t n bltwn nfitnbt fer at lignt Ibbtib« af 
f^Iigt Sanbrt JtunflnRt t btt ISbe og 14bt ^(at^inAnb«. Jtin 
In fioT [fgt tf( ^t 100 %a.t tn>«n tietcrl af be foa HM* Saagt* ' 
JCirirc, ^ODr man et $an< ^aX tMogibe og to^ Zrrtm itl 
Gt. |)aii6 Sag, i b«n Staitff at S^bom bttvcb ftulb« ^IbrtM.- 

C«jt $rcr{itgjtlb finbr« m mtgtt maittiig Sautaj!rtn m«batv> 
iin. Denne Gttm, fom er afbilbft og bfffrebtn af SBortn 
(Afofl. Van. €!. 493 o. f., { 6ce Sog fom 9h. 3 i einWm< 
ger ®tip)~ unbec Qtatm af SRinbrémoiftt »eb- øbjt, itfonuv 
mentum Evjénae, tt upaatoioltlig ben famme fom ben nu - 
' ftiatalbte @jtte[aRbC>Stten , min fie« ba ingtnlunbe at oart tigi 
tig nftinxt i Dwnmelbtc Svrf. Xf Øttntn (fom ogfaa mntaCel 
i Sraft« StfMntlft owt iRocge IIT, 368-69) er m gob Xfteg' 
ning taget og SrfEHselft gtoet af $r. pauI Æaefen, battctt 
Stiit 9ne1t(gaatl» ben 4bt Z)tc 1821 , ofl tmtibtclt df 6stif(«> 412 SltittqtaH^i (EftnKtninga. se'orøe. 

pieeft Cngtl^atbt. Seraf ubtoagt oi fetgmbt: „@tinm n 
fbftttt fbt BmtHnt 60 ttl 70 3Ut fSmt tiU Øaaibtn @ii(ttlanb 
i S«it 60011, fra btit faoloute @r>it^at, Xijtnn^^^aatbtn 
Smnrfefl, (ua tBiK't @teb tnbnu ftnbrt en t>itl ®anf)eit af 
fbifjtlltg ewmlft, 09 tur txt aaraa fiaatt tn Sntpyc af 
CStne, af ^Cte bt jltftt, m (ostt tfl @cunb|itnt unbn €vjt 
TttejItaoarbébpsRingj lim 3 ftaat nu titbagr. SfCH goIM @t* 
gtnbt pal bet iKe daue ftaoet ElTuner )iiu nogen anben enb btn, 
font nutt VM (SeiUlmi. I)enne t;'6^Sob ^, 18 Xommet 
bttb. wb Sobtn og 7 Sommic oeb Xojtptn. fSnhemt tre meget 
tybtlige, og omsivnt mrb eir (nocltge 3nbfatning af Sinter til 
aUt Siber, og ba benne Kamme om !Runenfe tpbelig ^vtttt 
efter bet fiblle Orb af 3nb|([tftm, latt bet beraf f^isnnt«, at 
benne ilfe ^oi notet langere." Snbfhtftenerfslgenbe: 

•«tM1l^fclHI*HMHMfr'Hfc.Ki«.»ftMIKMM11\frfc.lMI>J' 
jDe twnbe Dcb H*.N l> ftoae ooec be (omme ffiunet, fom (jet 
er angtMt. jDet ec upaatvtoletigt , at ben ferfle ^fbeCing of 
Snbflriften bpt Isfri faolebeC: Arnstelnn riiti itein f>^na 
eftir Bior Bba sinn ea va du{)r i li^n, (SSunett I tan nem* 
lig ubttpKe baobe i, e og ei), t/^lttt meb gortottelfeine ubfstte 
bItMt efter npert Sprogregftr : Aroateinn reisli (eller risli) 
Stein {»eiina efUr Bjam aun sinn; si vaxft dau&r i liia 
(li&l, leiding^ lei&ftngri) b. e. ,,^rnjtein reijle (eller tijlebe) 
benne Øteen efter Sjnn, ftn®on; ^n bøbe i peeren (iJtiig), 
rOrr i Stbing (paa et eebingtftog)." £)enne fRune^rift ^t ben 
Gffi^entiebj at S^arnfteien i, fom elleiB ofte betpbet o, ^c _ 
.tidlig betegnet tt bobbelt n. iDen minbre Jlfbelingj fetfie £)rb 
hl* er nu moaøee ufotflatligt for et; bet paafelgenbi K4h maa 
vel, fom feebtMnlig, [afif go{), (Sub, faalebe« fom bette £)}^ 
efte^ pleieb« at ftrioeC ener fremflgeS i ben ^cbtn^e Xibtalbtr, 
i doilten ®lmen mufltg tt, ubduggen fom JSautofietn for en 
6Ttiv> rUet a»inbe.$8i. 3 bette Silfalbt tmtbt nia tctnM at 
mere bet fammt iDrb, fom nu ftciiM d^b, bn;^«, ^ Sntningcn !Unri<)bi)rifTc (tftttxttninitt. iRorgr. 413 

foolfbff Mie n^ goS, -J9'å at Utn Subnne at fjtnbt", tStt 
osXaai Jh tii et, Øub", (Ore Jn fertil @ub;" af @jrr> 
ntnaCOTbft H^ia, 'hn;^Ba, ubfotØt, t^ngfånflt, ^Mraf brt tivnt 
njttin, @ptib(n. Æ)mt nu i btm» Setm ufaboanltgt @in>' 
»inøeotb tillaggrt £)bitt f 4'*b'»oIb<biattt .|>aeamaa( (®tr. 142 
i ben albtt gbba« flot« Ubsaot Hl, 240), nttop i gotbinbtlfc 
tntb SRuDfttf Ubfot^ing tUtc CpfattrEft: 

njfau ek niSr, nptgjtrtis fa« jtg ntb, 

iiBin ek npp rdnsr. (09 fRunn ep. 

aRacMigt n M tUttt, at Olaentt 2(m^(in fun itagttt, \aai 
vibt et vibe, i {Racsf og Sllanb i bt olbftt Xtbtt, eg o^ "> S'Ioxb 
af btttr ^aen. bn nbm SCeioE ^abbc m norp SiibtT, vat®obo 
b. t. ^tbfnft 9>ta|t og {løobing ttUige paa S<lanb< Qlnblanb i 
J^olb ^aatfogtt« tUn i)airt @«ntin« Xtb, adfaa (ibft i btt 
9be elbr ferft i brt lObt Xatbunbitbt (f» ^trom LindndinB, 
% 3, 6. 20). ep« b«i aSormffi Itfttgning ft« ©ttnm« 
Sigut og 3nb^ift øanfl* anbfritbc« ub. 2)tnnt btgpnbtt meb 
Nl>, og btt feranftaatnDt H* « fya^ fotanbtit til M*, feirt 
til Srbtt Mhh; ptmbtM m bKft paa @aI»Ianb<QfRtn albdtl 
mangttnbt Orb ttlfejtbt l'l'r\tit.H1'!.ll'r'4T+. $t, Soifm tiU 
læggre titboibrcr: „Unbn tn @tor{t«n paa SaKtlanb pal liggt 
(Il nogtt ininbTt Øtttn, ^oorpaa mftltc Suntr figf6 at tottt 
inb^ugne. 2>tn n gatifft bbmiitrt, foa ben tlft [abrt |tg un* 
btcføgt ; niaapte (anbt bt af SBotni i '^ant X^nitig |!bfl AU 
pAtit £)rb virttltg finbcS paa btti." 3 bctit 3ilf(t[bc tnoottf 
matt antagt btnne for rt af ben {Inte Stttn fttitct afbnlbt 
@tpt(e, ba bit ntppe fan oittagrø, (ft bcq albfte ^ftrgntr fan 
^act biinntt »n 3nb^ip af bt paa to abfZilu Sttiit lifttbf 
giunti. ait btmatit iøvtigt, at bttftOcb mrgft finbtig og fanb> 
fpnlig fCf fctflonbf of @tat(raab t)?et[auff oomfbc t bttte 2ibø* 
Prift @. 310, ^sorfoi Bi faa.tiugtt mtte mftt at M 3)Iinbt<* 
maifr, ^eoipaa bc fttibie, t)\>\i Sibfalbet b«tvtb neie btfttnt' 
nut, mad opbagtSHb mtitnm Unbrer^gttrcEbin omlanbltbeSgit 

■ . LKjIreJbyGoOijlc 414 . 9ttttt<t»Arifrt iSfimtmtnter. Korgr. 

SÅftev 09 manual« 2(mt. mantata ^oflbtti. 
Vda £>tt)tcaa4 XitftgMA IhuK'tn Strtn, lignmbe m fhir 
tOmutflnn, nttpn bmant fan m tt%tlmta^ Dbdif!, 16 S»b 
dd, 1^ écb tpC 9m tm in«b 6mbm vcabtnbt Ømiriflkt 
^(uuf (1) EKonifrift mAning« ^ Se^un Rtbrnf^ opob 
BMb CSpibrni. 9aa tn mob SJfftrti smbnAt ^br Gtbe tn 
ts\M Stuntt inb^ugstbc nun bitfr tu fu ^frfltbtt, at mon tttt 
^ funiwt tctf« rlM t^t brm. @itnrn ft fsr^ afbflbtt i SSon»< 
Mon. Dan. 6 B. €. £06 fom btn 14b( i -€tatNin(|tc ®(ift 
unbft Stam af jiéadernesienae. Xf be fnfirQIgt SntMMn« 
gn (tf btnne ntRttltgt 6tmil Snbfn^^ ^em Ataft nubbrler i 
^'BtlhtwCft cwt 9tor^ Ilf, £58, fMOt bt tvAibt af ^nt^Mita 
3trtiM os af Vnf. X«øf ^vif Stimtttg^A. Sfrlgt tn X^ 
trgnitig, fe« StifMiiwtift 'Cneelljat&t Vn tuørt |»a Øtebrt 
bm 28bt Xug. 1921 , os ftnm mrbbirt té tit XfhnptMfk 
fit, « SMUriftra frlgnbt ; 'l,l,1Mft.r'ftt>l.nftKin>t-M. 
r«M^.4hfr>(.»IHi.»4M.44ft'tM.itli-&., l/nVtm UmU ((t> - 
fn : Gyrindr gR^I kirtcjo fiwii, goaonr 6laEi hint 
Itctg« å 4f*'' *<<"■ .^0" bninvb : Ammdi gn^l kirkjn 
|>s>a» gNflinr él>ts hlni hdU i 6^bU ifnn. Si tittrobt 
itlbtlrt 9tc»H 9«to(hNns, mbUaen ofUbtrpfErt .biu tuUs, 
bni 9tatMi" ^tWM Bi mmi nm antagrt.ot wn« en Sor= 
ftMrlfr, hila fw Mlig« (heili^), eStrt hslgs, b&Tift (Ur« 
hel^ £M btitxr ba: „Vmtinb (titte ^tiinb, &tat>) gjwb« 
benne Jticfe, tn Snbfto af Claf ben {itBigt, poa fin £>btUs 
)orb": og Snbffrtfhn otfn fii ba at «att fra SHbttn af bet lltf 
3fat^unbc(b<, famt a foalib.l ten af bt faa Knne^tne, foni moa 
lij|t[tbe< mb nogrn StprmttKb fan^tnfirttt til nt irisSibCalbn. 
— 2fft tMb £egiit eOtt Sugnc 9i'«mD<>it>' Saoningb 
^. QiMtT en Vantag 6} S^^fi/ 2^ Sob bwb, 4 Som* 
mer tpE; btn te of Qtttrft, m i ^gittn olminbtlig Gteenott. 
9aa SitblAtn ^ btn tn 8tuRe.3nb1bffit, fon bog nu fot bet 
nefie n ubflibt og utpbtlig, get^ pooR H 9tmtt, fom nn 
fcenfoif«. foabonnt e^oraltem: ll\IMfc, Jdleir tBnr J6ieir, SfnMurtftc €f!tem(nin9(T. SRorøt. 415 

fonnotitntligfRaiM'Cs'X'M*"'^^^''. IVr^gtabt er goifr 
t^iMigt 09 fbrfburlrgt: Itl^ll :*1'tK: MM, rbtl rilic r«htl 
sUin ^ena, ub^uggibt tlUc xnp bt<fim ®cmt. @n Einti 
oMi btn fer^ pnaet ntfb miiAtr ERsntt: IKllK^rM'M'lf'; 
M ^nft af bUft Otb b«r W( la|H If1ll(, eftir, eftec (Bor 
00«; «g bt 4 fn|t»Sunn af btt netftt: knna, fnitn fcbtiaiti 
ligjl konu, AoiK! bt tn flbftt fywt nfotdarligt, ^titt I« ifff 
fturtn ftaan h\h- tUn *lh »ta, fin. £ftn bnn fpttti ^enwb 
tn BogliaMr at von nbflfttrbt, tfaeafta bttft fvtøe, fom bog 
ogfoa.m mrstt utptHltat: +nK>); f)tt matt wt Xntml 9tam . 
^mt Øaatt,. 00 fient bet wt er umuligt af be mbnu tpbclist 
Srst meb Slftn^ at vbfinbt beltc, oiQi bi bog fcetnfOTe, til 
'iianntn UnbetffgKfe paa Stebrt, betiSilnitig, at bn tnueligm 
tM ^DffhwrtMh-irU', Velan«, elhi^lHh-mr, ABlitig. ^ele 
3nbfbifttn Mev ba at ubloqge : Ssgett ri^ (tStt n|Mt) btniu 
@teen eftn fbi Jlon* (Stloug). Sn Xfttgntng af Stenen eg 
Snbflriftin et tagfii paa @t(brt af Øtift^os^ CftSef^orOt 
ben 31tt 3uli 1821 og et (énm af barn mibbtrft .em af biift 
eftemtninaet« eanlete, (if.Jtrafcl fRocgei SijfciMlff III, £60% 

€cavangee 2(mt. itf ef;>ift 5ogt>eti. 3 Seft for 

XngvaHXna« JtitftiiaaJtatmøfneTm meetfeUg Ølettt, 8Slob> " 
^eien (dlbrt, ÆStntpIatfen for ^fon ^I|tee»e^{hte og Øun« 
ttilbt Srninrre. blebtgt Slafl i 3(ar(t 9£7. ftøa benne eitnt 
ftnbe< en ^t *!Ranabe Srovbeit , blanbt ^ilfe nogit,, bog Hh 
mange, ubmcnrFe (tg wb bete« ftirfjntebt ffbnn, bet (KriStocgt- 
a temmtlfg \}t9m. Shnbt SVvngben af Stående ^mn ftg 
Ifcti en 9Tttffe af 7 anfee[ige runbe |wie , af twilfe bt to ef{> . 
ligPe , fem ere be lo ftgcfle , 'ftow en BfnftebS af omtrmt 140 
©fribt. WltUm bilfe to (loflet enSBiMitnjhenof 12SoM$»lb*. 
3 jbtgge biflfe :^ale fiat: man nu 'fnretogtt ftiatmlng og Unbcr> 
fBgetfe, i ben Bejlliglte oCerebe fct nogle Har tilbage. 3 fanttn* 
traf man ba pta et Stobfammtt, 76 tit 78 Sommer langt 4$ ' 
32 ti{ 36S&)mmrt brebt, eg 6«i fonbte« et fenbetbtvbt iBtoncti 
@liarb, tn Sutbttng af vttbtt tUtr fnott Ktbeibe, -og nogle 416 SIflt(()t)aTifr( SftKKtninøet. Slorgr. 

ttmbt OulbpI^C/ btt rfantlt^trii* ffabe tjtnt lit Vrtibtlft paa btti 
S3tgtat»b(< Alftbtc, ^eilfe Øagti bUvt irtiUmmtit i tTTufett i 
Stegen. £m elllisjtt bCto af S{>tc. Stubtnttr Sotc^)!^ 
niua , Sløm , Xua&e cg ^. Ktoø anbntt btn liu 3uli 
1831. Sitni CmfnM te, font e^manføtt omtrtttt 300 S«t>, 
og bent ^eibt 14 tU 16 S^- ^fitn fpntte at ^Dt vonit foruti 
OBMH uwtt, Qø Staimingtn fpdogt« fodtbt« : ^M 919118 
litbgtavtbrt tn 2 K(tn Inb Sang, ligr mtb Dtn omgieenbt STIoct* 
Cixrflt^' J3 jBtgpnbtirm traf mon fn» pna 3orb, mtn tfttt> 
at man ittc tommtn 2 til 3 Xlm ,inb, fanbt niått ^tlt $9i(n 
■t btftaat af fterct og minbrc , fom brt fpnrt , fainmtnfaflfJM 
@ttiK. @fttr at-^aM fott[at Sraoningnt gicnnim btfft, tiaf 
man paa Mn^f Øib«, altfaa i btn øfUiøi Jtont af ^/iRtn, 7 
8«b unbti bttte iDMtflabf, tt af ^tUii, b. t. fton fli^t efunt, 
•pfert Siasfammtt, 9 gob [angt, 2 Sob 3 X. bctbt og-2 
Sob ^t, oCt inbutnbisnualt. JDa bt oMnpoa tiggtnbt Sttnr 
og Sorblagtt eat ^afftt af ffititn, aabmbt man Sittnfi^tn. 
Ximi iaas ^^^l) Af to Sag £nbt , ttmmtCig floct ^tUn. 2>« 
biift Odtifomt Mit baittagnt, (tobtt mon pfta tt fog af 91awt 

. flht IBitffbait, btt ogfoo wu bobtttt, og uiibtt bttte fanbttC 
ettUtltt af tn SDtonbeptrfan af alminbttig @t«T(lft, btt ^ 
txtm ntblngt i fulb Jtictbning, af ^uiCkn tRbmt nogtt Kit til>' 
bagt, glMiiaf (unbt ff^ønnt«, at btn t)a[ mtt ulbtn, og rtmo 
ligPiiS btfat mtb Øftnb, i btt minbjit fanbltS btt ifaa foiPitOi^i 
@t(btt af btn Steningtt af •^aat; mm alt bttit ttat føtbcM 
iibt mtbtagtt af nsglt 3nftcttt: , btt i uf)ptt Sjiltengbt fonbtt« t 
QtaDtn. Xibm Iraobt ogfaa-Ditftl faaCtbcS paa @(<Utttt, at btt 
I^t otb ben fnfii SScceitCft fattt fammtn. $a(t 3Ranbtnt iBtvft 

' loot tt @i)(trb, ligtfom bt ^Igtnbe @agtt af JBrontt, ganftt 
af Sonn og @tetrtlft fom be, . bet mtb @ninb anlagt« at wck 
fca btn ^(btnfft £ib< mtUem^^triobt; btteS^alg (unbt tnbnu 
tpbtUg ftt*, mm egfaa btn f)tnfmuibitbt {hat. Sitb Stnmt 
hu SfQfttt ofyn Holt, tfvit Jtlingt af Xtbtn Mt albtM fat> 
tiitret. SrtmbiltS fanbttS to jtnapptt, btt timtligoiM ^aot tjtni SInriqtartfft Sftrrrtthtnstr. {Rorj^ 417 

til at famiiKn^otbt QRanbcnlJtoppt, og et aifangt, 6 Xommn 
bnat snetaljlpfft, btr naftrn Itgntbt bit 4>olw af (R sjtnntm« 
(nibt $iit»r))(abt paa tt €tiaiti. Scen»<e(igtcne fpne< at ub> 
vift, at bmm®xav beg férmvbtntris (wm tit (il nlb):« 9<tiobt, 
mb bet ownfet angiBiu CSIog. 

SinmavUne 2Imt. Øfl . 5fnni<irren« jogbetf, 
Sabl«r ^mfttgUa. Om et mwtoirtbist Clbtib« SSmbeemortt 
Mb tBl6Ttmtnat bfHttfc ^T. itttot X. HT. SLeiiE^itu i fin 
gttife i U)\t' eg Srft>{f[ntna'rfm , S^itltiania 1831. 8. 0. 15> 
16, føtgmbt: „WtetUnSnat ^ebbec paa 3i<l? Zerz-njarf b. 
t. €!ritrtna6, tt 9Iaim fom man fatter i gfotlinbrlfe mib tt 
^ecvotenbe Clblibeminbt. JDet be^oan i en paa fltt matt ep> 
rei^ Gtefn^Kt af 4 til 6 Xfen« S}eAt, emhtng ^ilfrn et 
lagt m, SRangbe fmaar, ninbe etent , orbnebe , fDni bet fpnt«, 
i ctrhtrunbe Xtebfc ubtn om (linimbin; SfTflemt tre omttent 
15; bm pbtrite af be tnbnu tpbeligen tienbrligt ^aT*12 TtttM. 
giabiu«. -£)mtctnt 20 3(len fta Sa'tttaftfnm mob €!t)bofi et 
SRibbelpuntttt af en meget flab, tunb ^arlisrining af Sotb^'um 
ben, ^vilhn ei belast meb Irgebanne Jttebft af Smoafiene; beø 
tre Qirfleme ^tt nfffitn iHt mtte (jenbelige. Srttt 9Ronumtnt 
ffut vart et SKinbt, figti man, om ttn af Sinnemt om bt 
ruiffft '^rlnt tilfiicmptt @ttec. 2}tttt er aabenbor urigttøt. . 
SJioiiumenttt et oijlnol -tangl' albte tnb GRuflftctteS 3nbfa[b, tg 
Jibr»T(t ubtn SlBiBt fra ©canbinatiien« gotbifJe fiSeboere. Sin* 
neme fMtt albrig foabonne STIiiibci og brugte bem aKttminb^ 
Mb Vnlrbntngrc fom btn anførte; t^i btt er toiMfomt, om b« 
nogenftnbt baw ficgteti tnb |!gt at bi ifuibt ^ant ftirtt. — ^t. 
^^or Ctod^et^ g]et mig opmcerffom paa , ot XibJorbtt Zev- 
sét egentlig betpbtr at flippe ^telflinbel ber^a; if^lgi btnni E8t* 
mcrttlff inbrsnuntr feg, at gÉinntme f)er oitfelig (nnne fyat 
^tat en Xffaire meb Kii«r«rne, ^wrfra 9Ia»net Zerz-njarg 
(an'^ibrete. 1SZen btnif ^er rnbnu iHe,-at Sautaftentn tr 
reifl i faramt KnWirtng; (nbog ot ben, fom leg ^er, lalbe« . 
Zerz'geflge (gedge b. e. Steen), gier inlei til €Sagtn. — Dtrfonr 4t8 Qlntiqearifte Sfttnetnmøer. ISiWfit. - 

ittt fOlatttittrtmt it/obt «t gimlli anbtt {Rmn pu Snf, foa- 
eilbf iRon (unm faibt pan brit (Sttniag , at BmaDtiflftnr f»{b> 
rertt fra bnt Sini'nirt Stm^t Staxtin, fom omtolrt i ^dfon 
Snodnuertitl 4'iftc''*' f^"i ^oS'btttr Øttb ffiiirt at (mw nogfii 
(iØociff fStt^bnina." Z)fn emmflbte SHiytiit, (olbtt glnmor' 
(tii< jtengt, MrV af 3*lanl»rra Qiit\ut ®aUt, fsm nbfmbM 
1310 af >R«9rt npftifftrntt Jtongt, fot at tnbhtew etat af 
Sinntmt rKft Siittopprrni, oMtiatt til at f»lgt mfb ^tun (1311} 
til StonbfijHn og in nlaj^jt bf fKbtibt Ctnttti:. ^trimob hf 
Ttttti Jtacainflit (t fin Siapft J^lbrit X, 199] at ERnManbe 
Sfranbtrc 3Ut 1601 oilbt bft>ift mcb Sforgt' bnrt 9l(t lit Sop* 
lanb tKb m gammtl Xtabition blanbt eaprembmw, ftitatt 1692, 
af btt Snbtiolb ; at Stmltm* tngattfl tw^etfebtl af m åttmfi, 
Cotit (SmilnRb?) rOn SSomti, fon va SSofal Knht !RotN« 
g»b\ og nobctbt ^([t- taplanb; 9?Hbinanbfi» vilbi (snnncSaii* 
pmte tt( ^itlp, mtn 83a(it eStr fiJannt floA brm Mb bin faa* 
foibtt S3anna)i( €Somm(r>9)ogofl, »g optttff« til SRinbt htem 
rn ftor ettrn, (Bflfm ^an omqati mtb 13-!E](cSfl* 'Vrt OAun 
0. f. o. CSttBtn talbftf tnbmi (ba?) fSaltttf SHkRj ItgtfHn og 
€Sttb<naontnt Salite fBig 09 ffiaiil« €tab tVta fanblrt i bt 
. titar«nbftRb( Sgnt. fSalit ffal ftbin fuM antagtt bm hiPni 
Zco unbn 91Jt»i af Kat^rij [bttte ftbfit »tnaaflH M ru<fip 
Siflag), gra btn Zib ftuEf ?appf rtti fiow. t^tott 6(dt tit (RetD* 
Qorob. . @i»gmi formob<t (i 'Jtntfdninsar om gficfaml. i Xrmi Sop* 
macT, e. 385), at aRinbrfnutittt paa SDIarttirtnfiS tib 91iélf<tbH 
og SSarangtinocb , omgiwt af 12 Sltttitcriffc, mcnrt i bcnm 
JBintningi bog vibe Sap^Kttu nu albtlrt intit om ^iit Caift, 
wb f)-^Htn Soifattmn ttott at gofltragntt (at biitgntt bfn^tft 
JCardfh SStammf. BJtb ftltie 3iflr«itttt SJabfn fittbti, iføfg« 
^a^m&twHHtt^t SBtntning tU Øtl^bit af 24 Xpril 1832, 
tn anbrn mathCig @t»n, notbm foi Xitf tgaatbtn , i 91 v 
^(btn.af in libm Sal. Z)(n n nogtt minbn tnb brn ewii> 
milbtc etb 3Sottfn«n<H, oaitrtnt S Zita doi. Stsge bitft 
Sttne fhioi ievcigt i fammt Stetning, fra 910 tit 6S. ZV> 9Ifl(iifMri^< Sfterntningrr. SRorgc. 419 

Rt BctUt it enrtmitlig (it flab Xlra, SfpMtlfm m ^anM 
StrtAr. Om tiUtm wb SaMet ^avrt fUgnibt 6aan btonbt 
Sinluppnnt : „%ct mtitt lang 3ib tilbast font SJrabrn (kc ti( 
Jlypni; ivo eKrt fibotfta ^mt lui, oibrt iHr.' Sigt epnfoc brt 
CSttb ^ Soflfanbtt, fom nu tatM iSabtei, [fggn rijSDi fom 
biKtt btt foinmt (fbrmobtntlia vlbn gg tgnitligltt) ^aw, btntu 
fZ>e »01 ba btbMt af 9Iotbm«nb, mrn S'filMitKM C^tranbbnb 
bKim«b af Gvfinntc. Stb gjmbmtf 3fntcin(t bitw 9lDtbm(Ri< 
btnt ontdebebt om ^jtlp, tnnt bm itlt. Z)a Sintifmf i bm 
paafølginbc Jlfimp ^ebt ounbtt tit fufbffsnbig Stitr, (om fetjl 
9!ort>manbtn( , fbf a foat btrrt ^ubnt af Sptttt- Stb Sint> 
bfcit« Valomft ^ttbtXn^tnn frlv baant SSt«nm tntb fig, fbc 
at »inift bm fom QtiiHttsa, ba ^an alt bmgang bnobe boctt 
vM paa €ttHii. X>t Bbrigi gjtnbti ^abb» btrimob ^Mr tn 
mtnbn Sttrn mb |Tg, fi>i at faflt btn poa be binbtt og ewf 
bitnbiu ginjitt. jDilf ^I'ix fmibfntib t(ft afftnt bt ftiifnbr, 
mm bcnbtt mbog foti'Iid* %Unbir. JtnførtcmS €!l(tn bitt) nu 
opttilt OMI ^an6 Orob, og bt mtbbrastt Sttne loptbt paa b« 
øvrigt falbne gjntbtrt 2tåimtt." — Jtitnbcligt Rubrra bif«, ^oe 
Jtithn ^i Iltart poa $[)trt, fom nu (un bnigrf tit SEtntftjat, og 
Sinntrnt/ fvrbmne df Stotbmcenbtnt , bor nu iKt {(tngti jfoa 
ftlw aSabøar. — Bi mtnt, at bitft tvmbt JlRinbttmaiftr 1m* 
tit SinlapiHCnrf faalalbtrPatite-Varek, ^tilist Stjrrgr rllrt 
€Stmr, fom rgrnllig i»» btnS Cffrtptabfi og ØubtbptttlftC* 
etrbri', af (»vitft itm (i 8inni<»fr)rt fBrftciwIfr €S^ 431 o. f.) 
. optrgntT i(tt fam rnb lOiSanngtTfiDibtn. JDniblonbt (albttl 
rtt forbum ZfaieTres Ibmel, b. t. iOtltt' (yUa £)bbrr>) ®ub«n. 

<) Rsgit foBbaniif faCbttt Jcrge, rinitlieDltt brt elbnoiblftr Iifirp, 
hdrgri bfggi Orb btttgnrbt mmlie 6aabt Jtlipptt iTUt Ctent, og 
Sabttqiftlfrtftb«, fom fort&m abncrtrbtt ocb øtrtnallrt rdrr Inbs . 
^gacbt« ar SttnfotningR, Vnbtt lalbtrt lieidc, «eil, init, fom 
dmttigeiil \»axn til btt ttbnotbi^t «eiSr, nagt nemlig bttte Crb btttgnK 
Off(T= rUrt STOlbboait'Cfttbft. firtm osnftttttt Sieide peb „Dtaltl." 
eom btfimbt antliQfbt oocegorfitbK tit @rib, fbr at taabfpørgt OAlItt. 
■ "T" 

i.,,, ■,Coo'jle ,420 8fnttqt>arif7( Sfterretntngtr. .ERorgr« 

2)rn før|t« £nl af Slavntt ^t nogrn Eig^ nub btt aotnmtUite 
zerz (zerzet), 'm«i, ftm Nt ftrt, ti fininit 9(t|)tming. Sot ClbtibteibtiipiilKRt Ub)ri(Hng og gtrnttiK t)at btt wtrtt 
rn pntt .^inbcing, mb man t»b Te^ftt JDtdaft {lulbt forrfliac 
ftg, at ipan afit ^at fat fStffbbrfft gvtc AunbfEitb, og mm tbs 
rism f9gt al trfiolbf C(brng» tnb at laet at fjtnbt bticB Cp« 
rinbtlff og nsiftt at oplpft bem i btxft inbbprbtt Sorbinbtlffr 
fimtt btvart Xunbpabtn ^(tom og mrbbtit btn til' anbct, ^oilfrt 
for fQitxn^abftt eftt tx af t)elm Siatb og mtrt fcugtbringtnbe 
mb bm blottt Stflbbtlft. snait ttoi iHr, at faabomir SRA« 
btlclfti; altib tamt fommt tibsnot, naar man fetft «M f8o 
fTbbdfe af filoe JDIbfogrmt. Stim aicfor ofié gltmmrt bt neitn 
Cm{Ianbtg^b» wb Sinbingtn, og ftmtt blltm btt fst htt ineøc 
umiultgt at ftaffe f!ft(T Dptptning om b( Snbinbtlftr, f)t«ii 
€Sagtint trt funbnf, og om tjoob btt fot Mcig't tunbe timt til 
Cpfptntng; eg nanr b«ft Sftfrrttntngtt ri giwA ifttttiaaiibtn, 
blivt bt vtb fiecit og flr» eomltngtt fnart af ri faabant £)nu 
fang, at btrr« jDpIptning, og {Stfjrnbtgietrlft tirtom, Ir^ttlig 
, (an bliot-rt Sn^r, brc aCbtig opfiilbt«. ^rrtiE fommtt, at brt 
n n^lligt for Siibtnftabtn at Ijttibr mangr SrtmpCn :faa NI 
fammr^ i^iwcaf IRrfuItatrr meb ftertt Siftntttb tunnt biagr«; 
mtn rn faoban Uboitling af SSibth^abtn og STtmiti'abtn til brnl 
Sulbrnbrlft brmratS, nniir brn litttnirt SJrcbtn bljwc ubrfjinbt , 
mtb, i^Ddtrbtc i brtftbrlfgt Sanbfhatningrt, ia ftlv i ^tUimU, 
2ib tftn itnbrtt ^nbtt og opbagr«. S^rltbcé ^i !Qibrn|Iabtn 
libt efabt orb brn ®tiasf)tb, fom (tnflbtgt og ri til et jletct tlXaal 
(Iritbtttbc @amlr» fabDanlig ^Mt, nrmlig at I)igr tftir atfnnn 
cifr ftort ® jclbm^rbn og- bet omorbrntligt , ja i (tt @[ag< tnrjb, 
ri btt«nfmb«, otbebrmbubfofttrfig iangt tettrrt for griltagdfe eg 
f« at brbtagr«, og at ®i!I(t^tb om ^ngiofirrrnr« Migtigljrb rt fitt 
Stbtnflabrn langt Digtigrtr mb fuaban mtgrt oft( falp @ltnimtt. 
Sn^txr fanb iBm nf iDlbtibrn maa brt bcrfor «(nr vigtigt, at 
fiunbjlab om, tfui btx n at iagttagr, nanr Dlbfngrr fr'nbr« Cm nerbtflc Olbfaerr of Skcr. 42i 

tUrt fvgrt, blioer nurt timinlMlis ah'<tU enb, ^ibtit' €Se(t(a6tt, 
(Dit Soniual 09 {Btjhatfirn er atmKn>norbtfft, ift« inbt(ran> 
trbt trl tiogtt tnttlt Sahb, ontbc at funne bibiagt ttl btn |lørp 
mutltst Srtnigfrns af SJIufnnu i be focftjrDigi notbiile ERigre, 
roalebt« ot .bi<f< , b» eafoa famtligt i)Mt tt faStB a(mttn>noi: 
biH SKaaC, tftnfnanben Mb btn Xtloart bt tt^olbe, ^ocrt t [fn 
Anbf , (unnt fomme til/ i Cmfang og SJiglfa^eb at maote ffg 
. niib ^inanbrn, [<"»' ot "P^Prt 09 fctctgi b>nonbm faaml Mb 
SVrbbrltCft af €ft(it(lniiidn foRi otb Sptning af !C)lbfaa«r. Sa b(t n eH af btttt SiMfFrtft« ^otxbfbnnaaC/ tftn> 
^åanbrn. og ^urtigm enb ^Ibttl k flttt, at btfjtnbtajne ISftn-- 
Ktntngn em mxcftittibige $unb af notbifle Clbfagtt eg iDpIpO« 
ningec om ^ibtil ttte bcEiøiig unbetfegti btt^fbctise "tg oistigt 
QFIinbrtmacrtT fra (Roibttit Clbtlb 03 SRibbtlatb«, gjeni ^nvtb 
opmvttfom fM, at SRrbbtttCfit om foabannt mtb Ectjtnbtlig: 
1}fy mobtngrf, 09 biat tfttrbaanbm bliot afbtnfitttbt. Sfcn eil 
btt Mtrt enfltttgt at tt^clbi i^tgningtt af aimttli^t ®tp(Eft, tUa 
fflbnu btbit Kfjløbittngtr af fammt, t^\ betvtb oit man fcrmbtlrt . 
funnt fattt^ i Stonb lil at Itbfagt fStPnDdfrtne mtb 3(fbJlbRinger. kortfattet llbft^t over nocbiiTe ©tccn^ 
,Olfer«Sct fra tien ^e^enfTe Xib* 

mct fobfcerflHfnc ^(fbiltningCT. 

K5[anbt tqtt Crbfagtt tn biflnol Stttnfagtcnt be btt fya^øtt 
til btn fitnit|Ie Xtbfatbti. 2)t boM esret unbtitafitbt focffitt) 
ligt Unbttfegttfer , og fttrt Ecccbe ^Dt fegt at foctCaw faowl 
^enligten fotn iSntgtn af btm; mtn bet ec bog fw^ i bm ff 
mtt S£ibf at man Otb at anlaggi ftem offentligt SRufeet ^at 
ft^lbt tt faabant Sotraab famlet fta fti? ieOige @gne afSIocbti^ 
at man tan hgpnbt at t«nlt atootligttt pao al orbne bi«ft Dtb' 
fagtt i SlaSftt raA UiAttafbeliiigti og at føgt at oitit ti.(, at 
fafb S3tnaDntlftc antagrt foc bt fbrftjttligt fionan. 422 Cm nortifTf dt^fln af 6«iii. 

{itNib ^ Ittinrt/mtU iRf imfnt fbt oitbrt rnk M fom 
Mifi 8oc|«a ' t"" ^rafnnbt. JVt'vil lagmiunbi fimttt tit* 
imtmt Wtatttittt, ram fun gttM tt l«|t £)mciW af bm, føm 
ratmrrc maa uMdft i tt fttm Sonf, btr n iNMtiRin, am 
tit fyait Suftfflbilfc nbfi>rbrf6 fim ^fatingti: 03 off^fmbt Bi> 
btaø fra bt fbifEjtllist ^^mlinstr. ^f bmnt toru Hbf^t vQ 
imfblntfb ffl^vrc Xitnbn Tdv 9tat flinnt |tj«nm, lfo<A btt 
tnbint n unbgaart oerOpm^ffom^tb, eg fdaltbt« ootriGtanb 
tit at fnnne mtboitle til Ub^rrift »s Sulbtnbttft af tt mm 
omfiittnbe Slart. £09 bnmrtft* btt, at btt tut gaii|fc imob 
inm Ut^tt fl9t|ttmm((ft ^ec at aiot røfit enb oUtnt tn fom* 
mtntMngt S^fhivrlft af øt ^oetbformtt, mtn ingttttun]>t at 
ubtiib« bcnnt tit tt mjnbn Suiiationtr af biflfr. Si ^Bn Ifu 
man tvxmtt i Vlminbtligfitb inblobi |!g paa at ubotfl« btSp«, 
»an ^ fu^t af, dDOiIfbtl ^re af bitft QStttnoIbjosn m 
bltMe fctfarbigtbc, oA at frmlliek SttiHtt, b(c tttun tn fyii» 
focbigt, (Sir igita tiibannbt, (ftnat bt Hb fBniara en bltbiu 
focbettwbtj ^Kft ittt ^t'man tumirt f|tr '9ift b» iltt faa im 
tKMfant» anaioflt et^Hn, fem fisbeé i Gamlingtait of vilbt 
fRationtrf Øaabfti eg IRtbfEabfc, ftoiift paa tn mtgct ttibtltø 
SRaobt fottlart, ^»oclrb«) ddh albfie goifobre funnt boot i 
Gultnnnø Surnbom bragt bit\t Saøer.' Xlt bttte man »an fotf 
tx^olbt btt {tont fijffrt. Snbnu iih »i at burbt aitmartt, at 
be t)tt ctnfianMtbf Stpffn itFt ^^t til nogtt brfttmt aSu* 
ftum rllri: tn tnitit €Samltns. 

ei aDnit btt, at bieft^bfagrt ^n^rt tit bt (ribjtt, giwc 
btm 3nttrt(ft,- imn •gfoa ^mt fiset SorffirUig^ 09 bm ani 
ftttigt 9R«ngbt, mon ftn i ^Hnbm 1}at pinM af btm, tlvotvA 
tt fmtt e^f ubtiRbtl oMi: brnitt (Bitnftanb, ntb mon i tVbligm 
Sanbt 9i(bt tannt tt^oftr. Kl <lrf<riag aiftr/ at tiantiibt gon 
l)0(b 09 i iSmbrtrt^tb-ft EigHtRbf Snitwtuin fErm(«fb» iifftaib* 
SHiitit tt[ ot tttfttW^iCt Sbcnvbtn^Att«, Bg at, naat non 
Mot aaotc (atigt ttot tiltn(t i Stbtn, «t(. titan, fotle tit mtgtt 
flot OtKttmtfhmnitqt tnita<m bt fnf filllflt SigM «(b^ Slb> Om »vtU^t Ottfdøtr af &ttm. 423 

(aøn; mm Nt it tl«rt, «, (mt Sultium itMii (at faøtt 
6iAt, Ofl ^Mc 3«T^>b>ntKn tu^nb« o^ tttttc tttpiibt Øottøt ^ 
wtrt uiibnhi^ fBHibtibnJng, »tKt foobgn« SXtnbft fra bt 
aOit $(iMn fwtil 0*1^0 finM. 7iHtttbt bf fpMiitR Ss*)' Af 
XyklEIanb 6% Sconttig ^nifrfun fKlbfnØtRtwAfaøHj tnbnu 
^bfigcn foRteinnie bt r«'' fjdbrn eg foa (n(clt>, at iMn wb bent 
langt ^a vilb« ftuint banne ^g nogit SSrgnb om bftft Caget^ 
^U Biffafftti^b. Xt ffnltinra fnf (otigt ftant ^ nbbrtbt 
f^ ^ i Qterbffl, (or ^ot biti Ratttrljgt 8»lgt, «t bt, (Eimit 
gemU, beg langt narmm mb ineb McZtb m bntgU ^ mb i 
^« {(mbi, eg fem in S«la* ogfaa bftef n tt ^t Xntol 
Mrwt o< trenet. Ci ifOM fbcffgt at Inbtefc itm i bi ^trftn 
føCgenbt ^etxbafbtitngn; og biif* iøitn . i UnberafbeltRgn. Xm 
Xfbilbmnstc «r (Bjm^nbt af bmnt Xrt bog aftib gto« rt tpbrligne 
Srgcib mb oOt 89tfCnw(fR, fo^ itfot vi bn^ Irbfoget bmnt 
UbfTgt mfb foabaitnt, og oiSt wb fSf|En»If(n ^»tft tit bi<f(.i 

1. eUbcrtent, 
brngtt i Clblibin tU at til^t^t be anbit etmttrbfEabtc pM- Z>f (tt: 

a) Tab. II. Pig. 1, fla9e QHbtiitnt, font otbSSngtn 
ftcbMnlig at Utwi nogtt nbbultbt i SRibttn. SRon (oi ^nbrt 
bmi i. <Ruo>iieit og onbrn^tb« t Socbm, ntb (olvfirtbig tK< 
(Mm @trm(il(t liggmbt paa bcm, faa-ot bn ingm XtriM hm 
ecK om brcee JBtjImnntirr. Xfbilbniiigm iNfrr,~f)Wtbb(l rø 
CStmififr paa fommt bt» ill^m. 2>t *u af mfgtt f}tfri(illsf 
CUemJfK ^ 24 til 14 Slom«'« langt. 

.b) Fif. 2, F^Uc&annf bc — ; bt lavt iirl opnnbtlig ^OH 
gorm af rt flttc|?btt ^ttHaia, nm tte d^ Btusm bltiuu tfm 
hat (jaaSStbttn og tiKigt ub^uUbt paa €Sibmit, fåa .at btbffi 
wb fym i ^Qminbnig^ n^olbt m gom, brt ^at tt Ølagil 
Ci^b aub «t JtnoCMWn. 2>t f!nbt< af foifCitDigt etetRfftt, 
og fpnti ifw <tt ^a«c otmt bcugtt^l at tilfUbt .^uiUmttlltt 
paa ^ bfc (i faa vtl (unbt tt(ba3iRt< paa bt fl«bt. £<tiigbtnaf 
bOD oi ^ f((t tt ^a 16 til 8 Soæmrt. .obvGoogle 424 Cm norbifVc Olbfttfler af ®teen. 

g) FIg. 8, {atigogtiøc, ofcunbc^f — ; bMff ^ mon af 
noflit Mtinfttlw gormf c, øg bt tunm muHiamogfaafftn^ttiinoi 
gtt ftnttr Sibn og ^oot ecmt anwnbtt tU at lil(Itb( ORftairagtr 
poo. Z>t Kl rabMtiltfl brtfbilig minbn mb br fotfgMHibt. (9>i X.) 
€lt6f^(nfnt gin^nt ti[ bt Htlbntcr Clbfagrr; bt forjhitttmtt 
to Sormrr ttt feeboanlis oftn mcgtt fiiti/ ^ootb, cgblig eianb|lem. 

2. Kilet 
^H itaftm ubm Unbtdgtlfc ootrt b(|trmt( til at inbfttttrt i Zm, 
og ^H went btuglt^ bnK omtniU rom f^r"f bttU ^ at 
gjn« JteStc af Znt til tnbnu fcvdtrtigtie SSaabm. Silbc Slai 
tienirl Cignmbt Krbilabtt olfc bfttt, Itstfom oøfaa ^etbbrt 
bitf* Si^'i^ t)*" ttfafttbt i Xtact. - 

O Figg. 4, 5, 6, tttler u&ftl ^ane, (ilebaitntbc til 
bfggt (Snbn. %n at eift bt forffjtttigt '®rabtt af SuHxol^'fr'' 
i %vttU man fitiMr Sttf nttlftnt , ^otie ei ^ti (obtt ofbilbe trt 

. af fommt Sonn, af ^uilft ben feille (Fig. 4) blDtntit^uggmi 
btn anbtn (Fig. 6) {Itbtn paa bi to btibtct @ibtr., mtn btii 
{mob blot ttl()U9gtn 'paa br to fmaOtn; bm ttAit {Fig. 6) 
bnimob tiljltbm ]Ma aSt Sibtt. S3tb Øtttnfilrnit af bmnt 
Sorm bøt mffctft, at, pjønt. bt tct ttltbanntbt tilbt^gt dnbtt, 
ee b09 ifhtn ben tnt af biéft fotfpnit mtb tn @g , bfn anbin 
btrimob te blot Ipnbttttnb^tbttu, og.bcnt urtgtItn«E<fTj)t gpnn 
«iftr, at bfnttt Snbt dtntlistiiit bar vartt inbfut iXra 09 brcbib 
ffiult af fammt. Ctttt GlagS Sila finM of fbrff jtUiat ®t«trfirtT 
fia 15 til 3 Xommtrt Sait^ og fbi^oaflnKctflg IBrdw. I>t 
m i^bttlt almlnbtlist, eg i Z>anmaT( finbt« bt bpppiflfi af Slint- 
b) Fig. 7, Kiler mib Sune, bet it: btn evtcfic, S^gtit 
tnobfattt, @nbt te gtott Sotm af tn ofditgdtt SiicFant, foni 
fpme at ^at» til i:$tn|Tgt at fptdinbtt, at Jttftn unbit .Ørugttt 
flulbt V(b fm tfitn Socm (unnt trans« ^9^*ff tiltage i btt Zta, 
^boti btn ^oc utettt inbfot; tOrr ogfoa'bm ^r Ktrtt bragt fom 
Stobt, tfoatfaa mtb tn OlræfHimmtr funbi »irM, bttfom Jtilm 
b[to anutnbt fom tnttCt IRtbffab til at atbtibt i Zcs nub. 

.Ctttt ©1094 jtilti finbt« n«{ttn allib af S'inti wa i/ta btm 

UjlreobvGoO^le Om norbtflt OIH««« «f &tttn- 4S5 

et fulbt faa 1h»M (om bt fbrrsoatnfre (fia la ti( 2^ Znnnu)/ 
mtn Etstrem bttrt (ntra tlot tilhugne, (Qfc (Ittnt vaa bt b»btn 
6ibtc 03 itfun (il^ugnt paa be fmaKtcr, ^»ilft (T( bt alminbti 
ligt, tOtt fitbnt |Ma oUt ®tbti, t/VilU bos "' ffS't fi'Ibnt. 

c) Fig. 8, flAbe Kilec ; bt ttr oti af tn So^m , fem 
^ lugtn OtiHttti<{t<mmfIfi mtb brn fbrtgootnbt, mtn faa ttinbf, 
at man ittt utl tan (aibt btn ewrjlt af^aarni t>ttl m iSant, 
(t'^ic vtibt btnnt ooK wl fliHtt til bnpan at anMnbt Sla^ 
af tR ^mmtt. 3 btt f)«lt trt aDt jtiltmt Af btnnt SonB 
mitArt (i Vim. 7>3 S.) 09 ftntn tnb bt af bt to fotraatitnbt; 
.btt u' ifffr btct« Xpnbtitb, fom fltll» bim fra bt anbn. 
SRan ^ar funbtt btm blot tildugnt, blot fitbnt fn U bnbtrt 
eib«t, og fl«6n( pao aOt Gibtt. JDt tct nsjttn allib-af glint. 

d}FIg. 9, ciin&e, t^m.Xtilct; btttt etos« XiltE m ti 
af Sitnt, mtn uf anbtt minbtt ^otbt €tttnaittr, og btt fpntt . 
fom mon, fbt at giM btm btn ^wneint CSt))clt, l^r fttt flg 
nøbfagtt tU at gjett btm t))thct. Z>t tit ittt, fom^bt fbttgaotnbf, 
mtb btfltmtt Sibtt, mtn runbitgtia liljltbnt, og ffxitt at ^mt 
moacttt ean inbfattf i Xm. £tt tt ifat i bi Sgnt af SQoibtn, 
f)t)M b» (i giM* glint, at man ftnbti af btnnt 3tct. (11>4X.)- 

e) FIg. 10, tunbc og ffi^ft K{I» ; bi«ft (laut mtgtn 
DiHnfn(f[tmmtIft . nwb bt fbttgoatnbt , mtn tfitbmfbc at bt 
aiAtt at paa btn Sggta mobfaitt Snbt wl nogtt minbtt ipftt, 
faa trt biift fammefttbt lilbanmbt i m ®ptb(, bie ffHttt ^ 
MRtt fijult af Srtr. Xiltnu af btnm Sotm ttt ttmmtlig f^tibnt 
^ei 09, mtn btt n matttlfgt at fbct af bt ejlbt STaiiontt brugt 
atbtM (t^nbt. £)t finbt< faawt af SEint fom og af anbrt Ctttn* 
orttr (.10'4 2.); fom tn Xfatt af bi«ft tunnt nogb anftte, btr . 
ti ^Mt tn ^olttrunb, mtn tn ffcoa ttlfUbm dg. 

f) Fig. 11, oJcnnemboteSt Bilec; bt ttt i Sotmin ei 
uligt. btm ubtn fScaxf, fom trt tilAanntbt til btggi Ghibtt; mtn 
mibt, paa btn @ggtn mobfattt @nbt ftnbf< inbfltbtt tt runbt 
^L Zt btttt bar tjent til at unbtrftottt !S(fis|tningtn i Stf^tt, 
(an flutttC af at mon i %tmUii ^r funbtt mtgtt ligntnbt, 

DjIreolJvGoO^le ^6 Cm Ilor^IfV< Ol^fil^r af ^utti. 

wb Ivillt tam tnbiM foot Smitagtr af m t^mtm, fom 
var truttrt igt(ii.itm JE)uart, og ^vottiKb 6((»ni Mc cab 
ybreltsm fofKunht ti( etafttt, tn Mb SStrndfrii ^Afmul< 
trrbt. Smt eiod« Jtilcc ru ti mrgtt arminbttfgc i !Sorbm; 
^ fnM lUbiifl af S(mt, {igrron mitn ^(Dri: itU fabtt, at Sitnt 
n brugt til attUi &ttwHbftaib«, ftm m ^ininnntMtbt. (S^X.). 
g).FIg. 12, Siler m(& en Sfffat« poa mibtnt; brt 
t( •ifNfiFRfigt, at brtte Clag« Jtfirt fynt tfeml brØmiu tU- at 
MfvIM i Snt, »9 M Sbettt (kk bttfht ben 2)m( af Jttlm* 
f»Rt K iMnfBt Xf^tfnt, [fgrliDiii og(aa at bin» ^t tjmt ttC 
at farginbrt bn vitxt* Cpfpoltning af Zrtirt. Stttt Slogl 
•> XKk m ti af glhiti bt m fsbtMnlfg ntistt fttn 19 fb«n 
(ma|i b« bcm f^a 12'£ Xommrr) eg ^ {bnnøbratlig Ijntt ftm 
(t GMg« Cctr. £1 ^aOimt iltt tit bt mtgrt abntnbtligt. 
8. m e f • I e t. . 
1) T&b.III,Fig.l3,Qm(iInicw[cri bttMMiSonwiimani 
ii^i niA XHmu mtb Bonr, mm tit nfgtt fnuiRt og ^ 
fmoat til ot antafirt ^i SSoobnt, ram fnattrt fbi H €Sldgl 
Xibribfnb^ttt. Wan ^m funbtt ntaiist af bfm, mrfni nbnt 
Unbt.igrlff aQe af Slint, 09 af aUt tn ®cabatj«Mtr, ntmtrg 
Mot taa ttldugnr, flrbni pm bt to bnbtn Clbic og blot t[|> 
^gnr paa h fmtitttt, sq gcbst paa aK( Sibn. Cll'S^ X.) 

b) rig. 14, tjnuifttbnt ^eaatimti»ht i bt trr ftrfoKa 
trtM, fom bra foHftiatbe, (ffn ftfrtenttbr, og i»aw m ^nulfltbro 
Øa, r«n tpbrlij oifn ot bt tftni tant 3ttbtib*r(b^bfr^ fboMOi, 
bcntlig lil TEtmAtiiti bt tti H mtgtc ^tt, og finbH ffttbm. 

c) Ftg. 15, fl4)l)t^iiiiIitRiBree; bt ttt bttfMr« bnlnt 
mb be fongaan^ 09 ottittiS bann^ fom ettfafilmw, ntm 
tiavt m mttt (Het mtnba t)ui^|I(btn Sg , ^Mnf btnl f&t^m« 
nctft f icmite. SOt lignt nuart bt ^ulimi<ltt, man rabnu 
bnigtr, ntn «t nogtt tvKtu, fnti uot twbombtgt, fec at bt, 
af foqbon i^tauri«, twibt (wm btu Imiøbitc SSpfttt. (9<^ X.). 

d) Kig. IS, énubncieke theb nt riuib tf>«ci:|B» 
ttilb pg fi» bt ^Ddgotnibt ifM wb bm ongiam Ofieøn^. - 

L)jlre4b,G00^le_ Om aortiff« fMbfnøn af @tMn. 427 

£tBf^ (o €!Ufl6 bor-niaa funbft ftmrmntrfis af glinl, r>>awl 
blot fotbenbtt btb SEiltiaanina. fi"" fifbnt paa aUc Øibrr. (9<43!.)- 
JBib at btug« SStiBfmic ^ nan formobintlig f>tt;riit fig af tn 
Sta^MuiKT. SRtm fw fo[|egt at bruge mbnu bi*fi fRrbtlattr paa 
fctiuit aHoabc, »fl btt 4at »Ufi ^ig, at M tabte fig gjøct, m'fli 
BOtutftgoiié Uf« meb faa mtgni Sirtitjitg fora mtt> Srrartb^atfr. 
•) Fig. J7, md«(cr mtS ^oanttdø ; bt e« d af giint, 
men af ottbn focfljtaigt, unbmtbm ttmmtlig blobt etnndrttE, 
eg; font XfbiQniRgm eirtc, giiillg ubarbtibfbc. 9oo bt fna 
Stfnploitr, vi ttmbt of btmic ^tlbnt Ktt, tr Sggm ttmnidig 
feat, og ba\om HU bfn tKl* Btbct Z>tel Mi givni tn mtb Jtiitt 
^ Stfitkr fat oMTtmé^niunfnbt Sonu, fo« '»^bt moa att^tn 
tiAolt øm, <rt bt ftain vactt b(|ltm» til XTbribhtbfCabtr, mm 
^atm Mitogt, iit bt ^om f^nt m anbtn IBrfttmmtlft. Sn 
limtlig Somiobning fpnrt ttt at wrte, at btlte Sltbflat 
imuligm fan wt» brugt Mb Cffringtmt til at flaat {>Ubni 
af OfKbfirtt, tfttcAt btnnt fn^ mtb tt ffarprn Sn^mtnt 
Hc opfhortit. (7<6 X.). 

4. ani»e og Qvy&fpibfer, 
Sa btt f SUminbrlig^b k umtKligt at^ ffiDt bttfe ts Xitff 
fM ^iRonbdt, trot ni btt trtnfrgttmceeffgt at bcftrjM btm unbn 
(rt, og amsKtft blot, at bt tittgtt {angt glintflptfcr oUbt, naoi 
te ft(tM anbragt« fom ØpHifn paa nt Gpfib^agt, baM Dctnt nu< 
gtt frt titKffriigt, iMrimot tun fccttct Sttitgbt af ii .^nbtag, 
om bt aOdtt mbfottrt i tt faabant, tth fa« Irt ubfattt btm 
for at. broHte; mm num maa.btmottt, at nå« bloc Spibrtn 
af Cppbtt Mt ttonat inb, fan HAt btn ffabtnbt SJirtning fulbt 
fM fKtttt Vfuaaa, om b*n tnb Mto afbnibt i SSoartt. !DIan 
1)01 tnbbrrit btimc Krt af SinnfogtE tfttc .b«(< ^ooqMag tUtt 
Sitbntntng til ot btftt^tft i JErtepartitt. 

- . a) Fif. 16, — tibtn be|lemt ^cui&tae ; itFiHi btn 
m Snbc te fpM, btn anbni fmaRtrt tnb 3Kibtta, og iowigt 
a&tm m oi^lmof^ SAttonstlfe af tttfkt. SSan (»at ^btt 
fn iwnqit af btmu. Sbim eg mtb Xonttnt fbt nøiogtfg tid 

DjIreobyCoO^le 428 Om norbifFe jCHbj^sn af 'Stm, 

^ttiw, til at mon (on ontagt bon. f« m wtn blot ^»ftnbi^ 
Qrtm^Hatx af htn naRfeCsfttbe Zxt. (12*3 3- [angr)- 

b)F)g. 19,. — tntS flAbt ^aan&tag, bn; vri) JfftattMttt 
' Taa, {tirlig ubarbtibct foin [tlM iSIabrt, eifn at bet tfatvtmibt' 
. pmt til at inbfalttø i nogrt tnbtil tn oit Sittt afeongbfn. (1.0 j>4 £.)• 

c) Flg. 20, — mtb fiirfi&ec ^aanbtaQ, bn »[ 
r( nnt neiagtig ubarbfibrt, mm bog itft foa mtgtt, at man 
ie ogfaa om btttt JKrbjIdb b«r antast, at brn nrbtc|tt 2)t<l ^i 
Mcrtt btflmit til ot ffjuM. ^aa f)V^ af bt ftrt ØibK at fmoot 
Xalfw inbbugnt, fom maattt wtct ^mltgttmaøflgc til atfa^olbt 

. fti fiSnitling, 03 tnait !unb( maafEtt antaør, at bmnt Deel ^t 
wcTtt omoitCtt, foc M ittotmmttt at tunnt ^olbrt. (li>3 Z.). 

d) Fig. 21, — nic& u%5itet ^aanbtag. {ifltfom 
brt n tfbflist, at be fmsaofnbf ttt Vrttrt ntbnjt« Diel ^ 
wetrt btflttnl til at pjttité, frrt btt btrimob fxi at binnt ^ 
lEufftt otrre tflffnt, i btt btn « s'*"* S<*ni* of 'tt mm bt^tnt 
J^aonbtag, tg prpbtt mtb inbitugm S^oiBRi'iitatK. Vt btnni 

' 3(Tt fiinlrbft ittt f)at vattt brugt fom ei);jbfpibrtT, mm font 
Anior, fljønnrt ItltrCig. SRon ^ot b<m mfb Slamnttiiiatfr aUnu 
fMii Aanitn af {i^nbtagtt, mtb faabannt tillfgt goa SRibttn af 
btn tnt 6tbt, 03 mtb raabannt paa b^t 6fbtt af btttt. Dm 
ftctlliatbt ft af btttt Ifb^gtontt ®Iag«. (11<6 S.)- 

Z>t forrgoombt fitt Titttt ttt netftm altib af Slint, 09 «i 
fyo)* tun fttt tt mtflt @rtmplar af ^omlttm. JDtt n nurrfd 
ligt, at bitft mintjoitt na^ atbdg trt fitbnc, mra ,bIot tili 
(ugnt/ og btt foa mtgtf mttt fom num f^ppig ftnbtt btnt i 
Sorbinbflff mtb fitbnt gltnifittt, ^oilftt tpbitig oiftil ot man 
paa fammt Xib ^at funntt flibt GFttbflabic af fammt SSotftit. 
jDttfom Xniixnt aniagtt fitt at ^aw, i tn negtt ftnttt Sib, 
fornrmmdig oeirtt brugtt Mb Cffiingtr og vtb Stgraotlftton* 
monitc, (unbt man moafCrt formobt, at bt ean fotbltunt i tn 
Sorm og ubatbtibtbt poa m aXaabt, btt tcfnbrtbt om tn migtt 
tibtig SlbtaCbfc, i ^ilftn frio bai tunjiigtct Slibntng t»t minbn 
alminbtlig, ligtfom etfacing uiftr, ot U Smmt/ ToBt longp Dm ntjrbtff« Olbfafltr af Sttm. 429 

Mbli3tf)«lb< flø ufbtanbcrbt, m bt r^m (rugrt Wb »Itgiøfir Qu 
ttmtnin, i btt at ftio 3Slbm ^t itDgtt atuerrbigt Mb '(tg. 
Srt fbrtjintc faaltbrf ot bfRuetftt, at ftio Sobtcnt i etSft 
Sonbt rnbnu ffuUt (fttt 3(bca^amt Stetnprl »tbblm at bcugf tn 
etrmtnio wb Cmftjardffn. S^tt maat (nb&ibtrr iinfnr<: 

e) Fis- 22, utitoFFt^t 5tnitreM?(tf»t. X)mnt Ztt fitf 
btt pbtrd fje(b(n, og f^nrt at ^not usnt bntgt fom rt ®(a^ 
gtotfpf. Stn n(btc|l( Snbt n fabeanlig ub^uggra itu (toag 
tnbobflaatnbt Sutfnnt. (7^5 XO- ' ' 

fi^ ^alvmodnrfotmfge jUiitfl^FPer. 
X>ttt* €S(ag< ~ Slintrtbflabtt m blot Itf^ugiu, og brt poa 
fannt SRubt \em JtniMnt. SSon finbtt btm af to ^oHbfbmttr : 
b) Fig. 23—25, frumiiie atlene paa btn ubvcti&ige 
€K&e, btrimob na^m ligt )>aa btn inbotnbist. (8<4Z. (angt). 
3tf btitt €S(ag« ^ m<in tir JBaciatiDtin , nrmlig: 
Fig. 23, ubeti 6pop ti( 1t«itber p«« noseti «f eSitetne. 
Fif. 24, met Xfftt&et allenepaa bin in&»en&igc 6ibe, 
Fig. 25, nie& ICsnbet fAAoel paa &en tnt>»tnbtgc font 
pAft &en ut>ocnOigc &IU. Ci faaltbr« ubarbtibebt ret faa 
Helbnt, at man ^ibttl (un (jmbtr tt (titflt Snmplai. Z>t to 
tibflittcontt Xttn, bn iewigt aB»M nt af fARinit S>antirrr( 
font bra fetftt, mooc dmtlis»ii< anftft foc at ovn bt ^(b* 
fitmbigrt« , og vift at be formebtnttiacn ^avt Ment brugte 
fom fmoae €at^t tOti fRatftt; at Stem ifft ei fUlttt 
til btnf ot foTfttibist |loi;t Saugt, ^jenncl rtttitig. Soc 
at' {ttufe brtte 9I(bffab ^ac mon fitmobditlig inbfat S'ttit< 
(tptftmt of bt to fnltnceontt, Vrttt i Si«, foaltbtt at 
Slot nt liHt £)ttl mtb XanbttUt ^t ftaatt'fcfm. !Raac tttan 
atitagft bftte, btgttbrS btt Itltflig, at Zotibcrnt vtb IBiugtn 
funbe-afflibrt, og tfta fltw ©ongt ot i)«( 'fomp«, fom 
ofttfl maaitt bliiii Xilfcrlbtt i aHibtrtt, titlbt S^intftptttt ogfaa. 
paa btn iitbDtnbige @ibt faac fn bugtt Sotm, og naac gotnptlfm 
naacbt til XtRtt, tliM uttugtligt. Sftati tan faaUbtS fbrmobt, 
ot b( glint(iftf(t, fom ingtn S«iib(t Ijaw, oit«n itt« m tlrtw 

Cooijlc 430 Om n(rtHff( 0(^faø(r af ®ttm. 

fotbigt, (KcT df brn ownongiont Ørunb, ifw nadt bt m'noi 
fft bOTt^ugnt intxib [m«ti SRibltn, at bt trt' fnflibtt 6q uhtvb 
griigr Øougf. iDrt fbrtitnrr at antnorfrf. at man inib db> 
fagtr fca Bt »lin ^niebn af bf n b(bnt|Ft Xib oftt V' funbft rniMt 
tpnbt lBconcn®<iugf<[abe, btr ftt fnbtttttbt tiC at inbTattil i %tit, 
ivtth i jlnt .^tnfimibff t^M Sigfitb tnib ottmmtAtt gtintflpk 
ttt, liserom bt egfaa tn omintit af fiimmi e<tnsbt. 

b) Fig.-36, Fcumme faovel paa Sen utfocnbige f;m 
paa ben {h^«cnbtse Øjbt. Ci«ft ea.^da mrgtt inb^tugnt, 
ot man ittt vd fan antag«, at bt vtb iSrugm funnt txete. 
bEtVttt faa oftt fornptbt, at tn faa fhR ^nbbiignmg btitotb 
fut^ op^aaf. 6i btdn »tbt et. At man nogtnflnbt f)at fiuib« 
b«tt(eiaa<nifbX(mbtr.'(6>420* SKm f}<a tnit, atbUftfcniDmt 
gitbftabft, eg moafBit ogfaa bt fetfiatemu (Fig. 23), fyai iw 
nt brugtt fom Cfiabrhiiw etb Strtbnfng af SMinb; tnbnu 
brugt SucDtntt og Srtbbtctbtmr tt GRtbffab, btr ti a atbtUt 
uligt btitt, og btt jtm ingrn Xvbl van om, at man aUttrtt 
mtgft tlblig fy« titvht^ XtCbtrtbning af Ctinb, btt { Clbtibm 
anutnbttS poa mangfbtbigt IDIaabtr. 

6. jliNtflimt oe pumbfit. 

■) Fig. TI, SUntiiytfiv, ^vetttf StefPet ne iA» 

b) F!g. 28 vifft tn faaban ^dttt, fttt fcii ®ibtn iif og 
twb btnølitn, af ^Btlltn bot n ub^uggtn, ligtfom ogfoa \xiam 
ft(t ligffbf. ©tt tr fotji i btn ftnttt Zib, og tfttrot.Pftte 
S^mlingtT trt anlagtt, at man n lommtn mtrt peia &pet 
tftft, (roorltbtl von ofbpt gorfubtt })<at ubatbtibtt bt fbr^fli 
ligt Stttnolbragtti Tom tt Sttmptt l^tipaa ^vt »i frtm^K 
btttc. Zn tt ingtn Xeiol om, ot Slintfltntmt, btt fiiibtt 
mtgtt ^Dppig, m ubfpalttb« fra Snbtn af. Sitb Ubr})a[tnlM< 
gtn tti)olbt bt { 3([fflinb(Itgf)eb t» Ifbt beitt Rorm , fom tt bm 
SRftning, fioori glinttn faboanlig ^itM. ©ctERfbPab, tytK' 
mib faaban Ubflcfnjng tr ^tt, (jtiriirt mdn tnbnu ittt; mon 
til |)aabt, ot fttmltbigt jDpbagtlftt «j|If Itbt poa ®por bmflt(> Om mtii^t jOIbfoørr af ©ttttt. 431 

Xt mim af giintprHtr ^ tllbantut VitfOribfn,. bil ftrt uf 
Fig. 29, rn S<<ntt|Irttr, ^lo til^uggrn fom $ti(fpib(, r<iRimftt< 
^Ibt mtb Pig. M eg Fig. 30. 9)da Fig. 2U ni tnbnu lp«' 
btfiflt 61)« tllbdgt af gtintflfKche cprinbrUjr globe , . fem 
tnbnu iHt vti> bni vtbfct Sit^usning »t tabCi, QRon dar bmt 
fca 7<1^ SE.). Svlbllanbtg fim^tibtbf bliot bt 

c) Fig. 30, ttiflbc&t piiI^pt^(>r. Jtonttrnt poa bf 
- tMDbf Slbtrfibtr ftt foiD ofcfø ftlnt ubtatttbt. SRati (<in tpb«* 

[ig fer, dt bt ^OH wtrrt inbfattt i Xia. £tltr dage $ii(rpRM 
frr m HHgrt ^tnftattmae^gfy eg ftinrt at ^M «arrt braste 
ftl» t btn 2J)) man ^i)b(9Rru(, mm bo bttte tnbnu tur fitlbmt. 
(d'2Z.)- iD(Vilbrfneibanitiitoim<|)ii[fptbftr Ifgnt ganfb bMft, 
tg brt tt df Pen bectttit, at Ugntnbe Gpibftr enbnu oppløiet 
Hb 9tatat()im, og at ^tt\nttt« i bet btmtite Slog paa bettc 
6t(b ubfhditt 9itt ^oxu omtrent oceiet af fommt Se^fftndib. 

d) Fig. 31, fp))&b[atfot;mt&e piilf^iibret, [(tboattlfg 
bteh, eg btniDtil, fem bleo -Inbrat t Xt«et, mtgtt tort. (4*23:.). 
9Ban -flor ^nbtt btnne Ttct ei a&ent of S'int. men egfoa 
af anbti ^aatbe Øtetnattet, faafom (S^alceben. ^ 

e) Fig. 38, ^jevttfotme^e Ptitfpibfer. ^berfanttme 
paa bi4|Sr ert unbeniben ftint ubtaftebt. Z>( fpnrt at Iftnt wttti 
inbfotle. i Xr«, pg fof at bette ilte ffufbe opptHtB eg ®ttnen 
wb SRobfianb trangt tilbage beii, ttc bt givne en^cm, btt tilbc 
^inbct brttt. Se (inbti fabtinnlig mtgtt fmaae (Sil S.)' men ba 
bt tvtnbe neberftrepibftt funbt tjent fom Stttc^get, vilbe boø 
betoeb altib tt ttmmtlig farligt €Saac bittinget, og Cpibfetnc 
»iat ti «rre Itcte nt ubtngr of ^aatet. 

f) Fig. 33, ^ctnfVi&rcrmeti inbfittte ^nc j(int|IeFFn 
fpncA at magltt ^tnferet fil Qlajfen af $i(e eSet Aafitmabett 
(8>7Z.)> Se lang* mebSibetni inbfattt SUntftiltec tee ganfCt of 
fammt^iStftafftnbtb fom btFlg. 28 afbilbebe, men osererbtntlig 
fint, tpnbe og fmaae; be ert fa|tgIortt. meb Srg tHer tt anbtt 
@(ag6 Jtibt i ben i 6tbetne paa IBtenflpffet inbpaome gen 
bpt.Rtng. SRan ^ funbtt bttit @lagi eeenfptbftc i Sent* 432 ' Om norbifTf Olbfogtr af t^tttn. 

tmftr foawt i Cfamtt, foni -1 $nu<r(ti> tntn bf t» (iftbne. 
(ffdn ^M i Z>finfflaT{ funbet ft $(inl|lvH( ganflt af gorin font 
Fig. 27, BUtt fod liDf, at be SlintjIttNr ^' font btraf ^vbt 
lutintt ubf!f(ft«. tinep vilbe blist of btn ®tenrlft r^m b< bn 
fmbrt tnbfait« 1 Bttnf^ibrftnt. Ttt bHff IBrttirpibftt (nm ootit 
{nbfattt, formobrnllig t Xra, Tm man af brn tru enbf6 fSt< 
Pafftn^tb.. fKiniflisoiie ^tfat bt tjmt fom fattigt og (toet 9itl> 
fplbftt, IfoilM røennrt of rt i Gtaant funbtt Qrttaflat, bti 
abPiDtt fTd fra bt tOtiS bttjtnbtt og btt ^A ofbilbfbt btci, at 
Sllnlflrtttrtti tn bctbitt og f forte STtptttt paa ftraa inbfatit i 
*@ibtmt, foahbtf at bt banni m SSmgbt Sibtttiagtc, bn nttop 
Dilbt' DttH ^figKnKrtlTgt Mb SntgtR af brttc ®tirtFt fom ®pib< 
til Srfibt' iQtt Xaft('ffiaa6m. £t atibtt Crtmptai: ^ot olltnt 
3nbTib«nina og inbfattt ^linttlttftT paa btn tnt Sibt. 3 Stavs 
deif tmfftt mon nttgtt (ipppis tn Std af bt ftVRt S'intflttfn ' 
nebtogtt, liDilb ti vift otbnt Zit^ugnlng, tnb' btn bt ^oM tts 
^Ibt «tb at fptlM fra bet oprinbriigt Gipfft, tntn fotn bøg 
fygot ftacft Xantit og tt Slagt Dtpj poa SRtbttti .foaltb^ fom 
Vi§. 28. SRon ^c Itfi ub^nbtt, ()Sor(i( bitft (faot' tjtitt; itttt 
. flSttpbntng ^at tnoalftt oactt fpiBbo(|I; mm antog man tt 
^nrt fQoabtn af Zcttr forfietbigtt iftK fomnM @cunbf«ttiiitigtt 
fom flSttitfptbftcne, ' og bt fin» SitnMItfftr inbfaitt langt mtb 
bftt eib», faa eitbi nu itfun bitft finbtt. Z)et vac at tnfk, 
at man oilbt laggt SRctrft til, i tioilltn Ccbtn flige %tiat* 
flttht i %mtnbf[ig{|ib tigge i Scoo^ottnt, (»Poretb muttigm 
btttt (unbt nttcmtit oplpft«. 

7. fS.ptt. 
Sngtn ØtnRimdff af.negtt Clbtibt • Øtttnrebpab l)m wettt 
mm ba(trnbt tnb bt af Sitn tflti ^mrr. -X>a Ctettttftn JHc 
afgiver ttOgtn btfltml Snbbtlingtgrunb, bat-man t btn ftntrt Ztb 
vrbtagttattalbealltbtØtpthr, fom^M®{aft|»u(Irt mob btn Sggen 
mobfattt <Sn1^ eUttben Detl, fjvn Sanen te, dctt' og btiimob at 
btnoune btm, fom ^mt €5ta|U)ulttt i SRjbttn- tUtc mtgtt nar 
fammt, .^amct. SQtb Stncttntlftn S^rt foiltntet man bog i "XU Om nor^iffe Oftfogfr af @t(tn. ^3 

minbilijttb tt (totte fUtr i btt minbft« (tlunpttt Stib^bj mm 
ba maa ixir fitnfett iiogit mrgrt ^tnl uburbtibfb« og i ^Atamat 
fexm oMrgdiuitbt Gitpttet, foni ^m efaft^ufftt (iinimflb bin 
tnr @nbt, ^t mon fiaiU bilft S^r^amK. 

b) Fig. 34, ^fte meb fiJEFiuitd Saiie, ttttt btoego;, 
sm nobroMt Z>(tl af Sttn n gbet Swm af tn Stirfont. (12<3 2^) 
h) Fig. aa, — int& (iftiw&Et ^nt. (8>3 3.) 
g) Fig. 96, Pocsfomijge ^jm, ^viUt ijtndett til bt 
fflfB«t firibw. » 

k) Fif. 37, Øir^amre meb en ^icfitiet ^ane. (7>6 æ.) 

b) Fig. 86, — mcO én U&bugnittg iflrCimfor Sone-, 

bt Kt unbftiibm Mget fnunmt, og paa Ottbnfibm mnr inbtvirbt 
imcb @f(tftbuUtt (7>6X0 

c) Fig. 39, i)i»9f9rmtge — . StnUbninsm tH bmnt Sii 
ncvntlft tt ben ii^i be (law iwb en Saab , naoc bt ntmlig 
ftft om^nbtt. S3(bi6nigtn ^at btn inbbsitbt 2>ttl sttrtt ntbab. 
JDrt ti itfe :fm aSt &rtapUtttt bn finbil m \aa iiw 9ting Mb 
@fafi^u[[tt, font paa btt t)n fonftiatbt, og (un tnttltt fymt bt 
@tTttt}it3it(r, fom ^ ttt anC9btbt faowl txb eflatn fom )»» 
aSaglibtn. (7^6 2.) 

d) Ftg. 40, — ttieD itt&at) b^itt Co os Snap iflo 
tmifov 2Jane. St fte ftAoanlig mtfltt ^int ubotbttbtbe laA 
fmuHt ettib(}iimtT ovtn^aa. Sbt finM fjtlbtn, (7'630 

Xf bt to ^c{it gotmn finb I if« mange SJoriatiBner. 
9. ^ a m c e , 
bt fom 5aDt ®tdft^nlftt i tUti v«t SSibttn. 

a) Fig. 41,. ^ttmre m^ oObuget igø «9 ^m. 
S9a|UR ^Utr SagfRini tt ^aa bi<fé omtttnt af famntt Satm film 
eggm , nun ti floxp fbbtn. Z)tHn« TUxt ^amtt ti tntgtt od 
minbtlig. og maa fjau tKittt fi^ppig brugt, ^an fwt funbet 
noglt, ^Dii @g iHe tt mtgtt ubbugét, men tiafltn lige, anbn 
bttimob, ^9iS €g6 X)annelfe er gan^ btn famme Brtbt og nttgtt 
ubbugtbe-fomSantttf. Se tit af fDt^Ejellige Stttnait'tr. (8>5X.) 
,=« Coogk 434 Ota norbifT« OIHofln- af Qttm. 

, b) Fig. 42, -^ mcfi ubbiiget iCg og en tunb '&nap 
itlcbenfer Sanc. JDnnuSonn rttmaf bt^jenncpt enMi^t, 
non ^bn btanbt eStHnolbfaatt. (7 X.) £n fottfomme fKl^ 
btn eg f^nrt fnanrt at (roM Darrt fctugtc fem SJarbig^trgn 
tUlc ØDinbaln, mb fon SltbfCabet, /fttrfom fligm ti (c fCarp 
til|lrb*n< 00 ®tftna(1fn-, ^caf bitf* ^amn ret ubarbf^br, 
.re ttmmttia btob; ti H"^ btni biC^t af at ^aw Hnrtbrngtt. 

c) Flg. 4S, — nte&L ubbiiøet Cfl 03 i^benfcv 
Sall« en [i9t nebcfttv iruCfeii Anav> eibrent rr po« 
noflk «f bm, ligtfom {MUbm^re fore^Utbt, ubjirtbt mrt Stcibf 
girattr. (6 X.) Cafao btnnt Vtt n. fftlbtn, mtn fpmé bog 
ftiontt tab btn fongaatnbt at ^w eattt brugt font SItbfldb. 

d) Fig. 44, — fitefotmetie mct> "UffåU os tti tnnb, 
flat) JBane uben Sna)}. 2)fit( eiog« ^mct tn tttt a|> 
minbillflt. (5>4X.) 

e) Fig. 45, — mcb ncbdti b^iet <Eg og JBane. 9« 
btttt €[as< ftnbtf unbtrtibtn bib Qontn tt Stag« Ubtaining; 
bra Gibf mob ^ggtn tt brrimob mtrt ligt ; C^srn fitø n f|tlf 
btn ffdcp fltbtn , mtn firet, fvntl bog ai bicrt SSpot af at tjaiit 
wtm bruatt font ERtbØitbn' tit at f)ttmtt mtb. ffitb mtb Df' 
in(t[tfom()tb at unbtrfegt , f)»oct(bt< ®faf ttt fan ^aot twiit tt* 
faptt i bMft, bttMT non oBttiybct am, at btn i)re foirfttltbc 
tt ftifltt ristla/ fioitttn aRoabt at bniat btm paa ogfaa vit »tfc 
fTj at owrt btn ^fRftørtma<fl9iit. JDt finbt« mtsH ^pppig. {7-j<4X.) 

f) FIg. 46, — meb itAvp iCg cg afrunbtt Stine. 
jDtSft fiintl tigtfom bt faitgaatnbt at vart Sttbpabtt; be trt 
fmoot, (4^2.)' 03 tunn* fonnobt« at QatM «mt bnigtt tit ftnt 
Stbtibn. 2>rt re «i Gttofetge, at i tn Zii, ba 3Vttat b« 
mooflK wtcft to|lbart» tnb Sefo nu, i)at man fparfbmt 
wtxnbt-brty os btt tt mttt tnb fanbfpntigt, at bt vlb|lt jtob* 
breooabtn/ ia ftlv Øulbtingt, ttt finrbtbf mtb Stttn^oniTt. 

10. eijrngeftenc. 
s) ¥ig. 47, €Ij»nfief}enc meb tit jnb^uggen jure 
om htibten. jDtt tr bog itU aiitia afifort, mtn fpnt« rJi Om nort>if?t Olbftiger af ®tten. 435 

mriigi , at btttr Slagt Walt Stim , fotn fi ftnbrt ^ppig. daw 
EmM bnt anaioHf erfhmmrifr. 3Riin hinbt antast (tt tn Strm 
ihir Wtut tmtiMn «n SStrnm i t|;uien, ^i at bnigtS font 
Slpngt, '04 <t (aUd ton mrb €^(Rm. (3=2 Z.) 

b) _ nit« t»enbe Feniuiiogaaeti&e gwtet., Emt 
nttbnnt GlaQ6 ^•n Soim fom m nogVt fammftitr^ Auglr. 
(3 a. i Oionwt«.) 

11. T?*»etfff ttelf*rmige eteiie. 

Ftg. 4S. Sgfaa bitft ban Spor af at i)at>t DOrtt om* 
^nbttt nub nogtt i birn Sut« ■ fom h tnb^uggrt om Xanttn. 
•bmt Qrflrmmrlft et (Rbnu tKt ubfunbcn , mm btt tt mtittf 
tiøt at man |iaa fflibtrn af %iaittnt ofte finbec et Slagf Snba 
rib6ni»9, fom fpne« at vort foranltbiget vtb €Iib paa bettt 
Stfb. Sf ete af meget ftor^eDige 6tetniii1er, faawl i^otbne 
f. Qt- Cloarrt, fom bMect. Ølogle ^aiH frott, at t>t ^en()eTe 
til fentte Xiber , fecti man ftal t)mt funbet et Stemplar, l)ntf 
Surt |>ad Kanben fiar wttet ubfotei neb et ^letnbaanb. 3n>ib< 
Irrtft (»at man fda mange eremplet poa, at bttre fUtbJtai tt 
funbet i Sofbmbrlfe mA anbte Steen <'£i(bfagtr, at man ei fan 
toieteom. at man jo ogfoa W H^abt og brugt bet i albct ' 
^ciober. (£>3 X.) QRan dat nogle, fem af^tg« fta ben f)rt 
foee^IfAe, ibet at@t1)enteecelide[ange; bitffe eet fabtunltg tpHete. 
12. !D«pvet- 

«) Fig. 40, S)oppcr, aftuti&c&e paa iDvcvfit)«! og 
flabe poa Unbet^en. (Ij'l X. i CtiametetO 

b> Fig. 60, — , tflfpi&fete fj( be^ge €i&<r, bog bo 
- titbelig mere til Dwrflben. (l^^l I. i Eiamttet.) 

c)"Fig. 51, — , afcuM&eee tit begge Qi6er. (1 j.l| S.) 
VXan (rat ^ibtil ifte Qieb ntgen afgjott &ittttt)tti (unnel ubfinbe ESe> 
fiemmtlfen af biffe fmaae, men unberttben' meget jiirlig ubacbribetx 
Dlbfagft, fom (»ppig ftnbrt oBen i Utnertie. 3 Spbpianb bot 
man falbet bem @pinbetfleine , forbi be ^aue Sigb'b meb fiM: 
banne SRtbftabtt. XiC bC $aanbtent, fom tnbnu brugeB ol' 
minbeltg t 3«anb,, t}mt faobanne @t(i(ftt, et ©lag« bttiebe 436 Om rot^iffe Olbfostr af <a(tfll. > 

irnatit ninbt fBriHri af Zra, fom tilbnK qftaflt lignt nogle 
blaiittt |)mi of 6trm, af ^Dilttn SSattrit be og ik[ Imbt vatt, 
famt mtwlis ogfaa siiftlij tniørt af (^Ctltt; <it fnaban talM 
' HDili^r., i $ltiitnUtt Bnli&ar, tUer ogfoa snældusnudr;. m 
$aanM»n fflD la\M Biiælda. 3(tib» (MOe fbimobtt, <tt 6t 
f)i»t OKtrt anbiagte )»a fSut|tctns*n. ^me £)[bfiijrr ^nbeS 
taautt af @t»n , fom ogfiui af btanM im 09 @Iti«, ^oilh 
bog «tc fjdbwf. 2)». nf gonw fom FJg, 51 ftrf at ^OM »«• 
nt brtitbt, og oifr tn itft libett Jtnitfiftecbig^b. £( ttf allt 
ajtnnemtntbc mcb ti $ul. SDttrom nogit' ligntntK af 3ra i^atK 
cant ntblagU i @ta'stnf, maattt be natuiliguiit .for langjt vore 
^fmuIbKbr. 

13. e r i a e t. 

a) FIg. 52, flAbe ØFivtt me& iit |la& 3tant> og et 
^u( i mibtin. T)t tit iKt tnegtt ftaif, (2^<1|. t.), og 
ffiibff Ijgtbbt« i Uinttnr. Wlm (Mt ogfoa funbit bt«fc of 
anbrt ^Rateiitc mb @Um, f.%. af bi!<Bnbt ?kc, ja mx rnbog 
af Stub. Sitf>a!M nogra itg^eb meb SStiffrE til Sct((f))il/ fem 
enbnu i Sliibplanb Mi'ti 3ixettfitittt , ligtfom foibum carottfi 
af Komtrnt. ' ■ 

' b) Fig. 53, — meCi en op^iet Tltng om ^iiUct 03 
afirunOet }lttnt>. 2)i(fe trt bdpbtlig fiom mb bt fotegoambt 
(af 4^3^ XommtrS iCi>im(trr), 03 iinbnlibcn af tcmmrttg Hobe 
@tffnarltt. 

14. Kugler. , 

Sil ftnbrt jl^nbum, bog \tlt fytpfij, i ^rbtnfft @kaoe, og 
cre (jl^uggcbe mtb megra Umngt , mm fcebmnitg . i((i fltbnt. 
X^t ne i K[minbt[isf)eb af @tøml|t fom m ^ommtranl, boji 
ogfaa unbttiibra bttpbtlig niinb», og maat i((e fotwiiM intb bc 
Stfinfuglti:, fem man btcjmle ftg af til StMentt, i Segpm 
belffn bn bieft blm opfunbqe, inbm Stcntuglct lom i Snig. 
@ttbnt jCcpfiolIuglf r, fom man (mc funbet i noibt^ QitMt, faawlfom 
i mcrovin^Pc og i^bfft, cJUt ot omtale i gfocbtnbelfe meb Ørairfttme. Digilis^byCOQgle 15. Stnffete. 
Fij;. S4. X>tt er Irt ol iitbftt , at i bra Zib Aobtnct w( 
iMt i niminticlig Snig, mm tojKart, goilftt ifctr ftfonnce nf 
brn (lorrllaiagt mon ^at nnvtali pM at (uniH ^pari m Hot liUc 
Stf( nf Ii(«n(2RMmf, oatM i ©«rb»Wf)»b to @I«fl« ©ag« man . 
ttubgif at bruy brt te^ban til, nrmltg bt fem (tt git tabte 09 
ti tci)onitf« jgtm, eg be til Ijvittt en ftoc SKatffe ubttwitebe«. 
^M ^EJTKett, Frlo i ben SEib ba Goctcbet Og 9))i)beobben tue af - 
JMWt, ^t ¥iil) og jta|ltfpi)b>€!ptbrerfie af &tta, Si^een taei- 
beMg«. 3(1 be (ibfle denten naturtigDiie Ifmbolten og 3(ntent(. Vt 
man i jDlbtibfn ^atbcugt 3fnfmir, fiMlebe« (onfhtterebe, fom fattige 
Siflerf titbnu hiuge btv, ir at pnniDbe, nenUtg en @ammenfatmng 
■neb 4 abftdaenbe Gpibfit af Zttt, (imtJ en %«gt af €tfm et ato 
btaijt. et furbrpmnerr @[dgl %ifere fpnei bet f)fc fbrt|lilleEie nt 
were. IWflar man antager, at et fort tpft ©tpHe 5!ræ fjar uceret 
mbfat i .^Qet t SRibten, Dilbt Vntnet iffe tunttt ligge neb 
poa Slabett , be ubfiaaenbe Øoibfer UiQk nebarbetbe ftg i SSunben, 
og gjørt S)fobpattb, og om ent> een loSnebcS, oilbt ben nctfie 
irtrt* i ben«"@teb. iDa ©pibfetne »re faa Itbct fremfpringenbe 
og ^a«e'm foa betijbelig SptfeCfe inbnb iniob &ntrum, v.u brt 
iffe let nt befragte, at en faaban tunbe aftrpbcé, filtet wlit' 
Imw Boret Silfttlbet meb ©tttHet rif ©teen af ben gotrt, fom 
'bt ttfbflc SRftalitnfere f)aw, ber, l)bot t)Fnfigl@Riceiffge be tnb 
ere i Wtrtal, bog iffe- ollbe occre ^sttit mt. am be Ija'iAt vct' 
ret forfffrbigfbe afStecn, eg bec{)oS, om ben ene 3fnn eilet 
Slig dftrsbcfl, ubfn 9}titte, ba bectmob "Snitxt, fom bet bet 
forejtiUebe , aDigeoel wtbe <unne epf^tlbe fin SSejleimnelfe. iCrt 
[}er ^reftillebe @reniplar er af 18 Xotnmertf diameter; bet er 
funbet wb £ipmubrtng i ^altebobftranb , og »eb famme Sei^ 
(igfteb fniAte« flere Steenolbfiger fra ben ^benffe Sib. iDet 
^r ^moOenriig tjent tit et liQe gartoi og er itU ubarbeibet af 
nogen meget |i>)atb @fecn, (wilFet et fjejler brbourbeS. ©t^itfet 
er fan fjelbent, at man ^er i giwben (un fjenijec beltc ene 

D.,:.ii6^b,C0O^le 438 Om RorbifTe Ol^øtr af 6Ren. 

Sjmnplar. 9lMt jDfiiKrrf^^fbni blivn ^wnbt ^trpoa , oil« 
vtMft* fint opbo^rt. 

16. K o r n F it u f c t e. 

Fi;. 5&. Xibliam txA JMoiblDanini fDrmobK man at 
bn ftft fbtføilltbt etttn<3nbrrning ^ Mtrt bntøt til M 
(nuft Jtonift. Cra b({taan af m fin JtoiniM9*tn, fHu ^ittm 
pun tw itbføgt ni ^db Sfibt, til^grt btrmt noget, 09 i 
SSibtn itiM^t^stt tn ninfr Ub^uling , ()Mii m gtot Øor Gtmit 
ttigk fot^n. Sitbt gtationn., ftlo nøgit af SRnimm, brtimt 
fis entmu af lignrnbe fimplt Snbrrtnindn til at riiuft5toRi,-i(at 
SRai«. SSan ^ i XMnmarf fimbit 4 foobannf , af 20 Zmh 
mfti S«n^, og Mb rt ¥ar df bnn b» Sttcnhtgln af 6 
Zominn« Cunutn, fotn ftabnt til fommt. 

17. ptob.ettftene. 

Fig. SO. CJoin tt XiKsg tit SttimtbfaamK tutiitr^t*' 
b«t|lnnK bttragti«. !DIaii fyn fim ewsfUt poa, at bt m 
funbnt r ^btnjk QtcoH, og bft rabog i faabomu, btc fi ^^ 
til ^ebntbomntrn« Ht^ ^irwbr. Se nt fotfnbigtbt af in |bit 
f{in SlifttØtta , m ti mrgtt fbn, (4=3X0' "S ^V«** ot **«» 
inbtttttbt til at bcttr, fotmobmtlig i Bffltrt, Mb @it>tn af anbK 
Xing. got at tnft, bborttbrt miin ttofc at u ^aix wtttt 
boonit, ^ mon poa bm (m fotifHUtbt tiDagt m Snot, fem 
(t fattgjort faalrbi« i bt i etmm iiri)t>Drtbr ^Vtt/ fom m 
Hflntnbr f<inbf9itlis i Clbtibtn maa doH wtirt anbragt. JDXfc 
€Hnu funne fnbnu bvtgtt tilatpnM Suibt og ®aM em* 
trtntligt Siin^Kb {km; og btt tt Irt at inbftf, <tt i brn Xib 
bt<ft SRttaOii' ^Bbe tn uligf (wien Sfttbi mb nu, mk brt 
bobbtit vigtigt at tunnt ttbfinbc giinixbcn af fanm*. 

Si ^aet nu f«gt at »ift, goorkM b« jbft* «f tt (n f6tf> 
9\lMt og omtnitt eagir i ^mit S^bti 4unn( ^'Vottt brugt«. 
Ønmbntt for bmm procti^ VnMobflfe af biift Gogn ttoe si 
at ftnbt i : 1) at man ^t, fom i b<t fitnt Ktttt n«nmi( nit 
blitM oplpjl, fiinbtt mattgfbCbigt, bfi itttt CSpot af Mb Snig €. ^. Seminer. Dm nogle jOlt>rAd(>' tf Sronce. 439 

at wcTt bltonc offlibtt (Kn itubnibtt og igt«i fonitKtK) 2) ot 
vilbt iRarioiKc, fom ti mj iRtftbbdft afWtttAl, mtmu bntgc 
albtlt« (igntntM @ajfr; 3) at btt 6ot MHt m albgammrl 
€SW, fem fi'nW tftfrfuf^t -af bi P(|l«. WaiienK, at tubla^gt 
Drb be Sebf ffiaabm og anbrc. ©agre, faabannt fom bt f)aM 
brugt i EiBft; og »brlig 4) at bitft eagtr i!t( f?nbrt mt i 
ØraMtii, mtn agfaa (r^ppts pg I fiot STItcngbt (rt ^bnt wb 
Retning og S^rwfliaTina , i^oa faabannt Øttbtt, ^w>t ingtn 
Qkaw lunnt antast« nogoifJnbt at ^att iKtttt. 

3mib[trtlb tunnt Vt mutlJgtn ftilt i mftCte af DOrt ^m 
fhul^a, og btt bn tt(t outtftte, at boab btc i bt albftr Xibtc 
bl(» alminbtlig trugt tr Mb JBttitnbtflab mtb~ 9Idbotmt bltutt 
feitronat i SiHt, mtn Ifoi «tl (unntt bt^lbt.f^ gamtt Sorm 
og fERottrit, naat btt t^nigtte i btUig JBttptmina/ wb ttrigieft 
(Stttmenitc og fotn ft @[ng« @pmbi>(tc. ^oc btn Sætning , ot 
fItK af Øtmtfagtnu rt at bttragtt fom @pmb(iltt, faltr ogfoa: 
l)'at mon tii^E funbtt, ijintogtt i ug wb Utnttnt, fmaai Sfttr: 
ligningrc af @tttnfag(ni( , ubarbtibtbt i Stao, ^omb bog maa 
btnitrttS, at man ogfaa af SronctiSSoabtn og €mptttc ^oc 
funVt fniaat tSfctrttgningtr ^tbtagEt; 2) btt Dlaun af Xorbtn: 
tilte, fom f c giwt tn flor <Slai(t af ^Sft Clbfngtr, og btn Doet^ 
(CO, fom tntmu i oitft @gnt (lac f}ei Tflmutn DrbIfgt()o(bt ftg 
om bifft @ttnt. aj I a n b i n a « C. 

SSiIng til 93mtnin90i om te »efc ^Hftti'mofegnarb i 
3iX"> funfciie Dlcfoger, nf fciéft5 ©er, Obcrftliaitt* 
ntint S. é- ©onimer. 

(Sof. OKnfor ©. 192—197 oø Kfbilbningtnw paa Tab. I.) 

^tb Ii(f«lbigciE6 ifj« Sfttcaac faa btt militaiit Sartbtpot at 
f« «t ?arti fra KtnbSborg ^ttftnal fom utitnpbpgiigt afftotKbi 
440 e. ■£). 6»nnn(r. Otn^tOI&fiiøcrafSrontr, 

6aM0ttif|bbIn/ «&( ^ot^fntba mtb m Wt^afjtaof af Jhwmift 
. fem bt fB»nu(iD|fft()OV(bn, btt fuAM wb SNvKimoftgaarft 
i ^ti; to in ifbløc m SHAUWft til Gtlfalitt fca ^r. 
Gapitain Ktttbt i CkMig, ttBignnrb m ligntnbt iBvtle mtb 
ØooiufifluiK, (K ^bbnt poa X16, og tnblinuntbt i $c. 3u* 
ftitiaritit OnBpcvfcite Ødtiiliiia poa Qdtinan; famt bet, bn 
opbttMKt i QVufMt — DBntpbtbt« itg em 8lhntli§^(bra af mm 
Sonnebniiig, qt Mff. i^owbtr i Clbtibni taobt tjmt fma- Cf 
btI|K9bttr(r. Xf bonit aSrtflngfrns wbf*ir« ^ tti Xftittming. . 
9n ^oUM'Ktflimtnt 
l^iM eotln i fCn 2ib 
|(rt (ifltMtflK tit- Xtfts 
^nobt, ^ Jtg ittt fan< 
mt ttfwe, mtn grtbti 
rit btn 5trt Gbéffttf 
antiTfl^t paa Øtan jbibfn 
ttteantCflnsbfflas, clfti, at bt m inifltt i bomc Jtuiflt« Siti. Sm 
omtaltt'JtiMi), af (btrft fimpntXrtribt oj nbtR nxfrott ^nriittng, 
fyit beg i SntnkfoimtR untMFftnbttig £ijl)tb mrb vo« £^^a>fbtT, 
og n btfttftit mtb fin 3fm{l»m, faalfbi4 fnn bitft mau fyat 
eitut btt mtb trt 3'tnlltutr, ^Bif ^ootbtt tlltntif mbnu tre 
(itnbtUgt. Tl[ ISitiiimia^vM jitm tnagtiufen ttat jtg frntn 
tcfattl, dt tn fotiban Snap te (cebDanlig faa Sabltr I 3<(ant{ 
09 btt fottfommtr mifi. at itg cjfiia 6ac fttt btn foa Srabtnit« 
6abltt^ f Slorat. £a piia I)9tt Sabtl (uit ttn faaban Xnap 
!an anbtingt«, faa moaJ^tn, f)Oøc{ bt ^Mbtr fanbtt«, ^otaf 
it9 n { !8t(Ibbtirt, fyat inbt^olbt tp €!itt ^^{tttqsipagic, ^ullttt 
ogfoa, mtb {Xnfpn fan bt eotigt af ^aftn fctmfomnt Xing, 
blivtt fanbfpitltgt. $at)bt bet oonti btgst ^ostbtc« aStfttmmtIft 
at pqjbt ttn 09 fammt @itn|taRb, faa vftbt btn SBt^tt, b«t 
MI itlanb til at ItDttt fos fulbtnbtt ^tbdbtc fom tltfft'unogtt: 
lifttn tit btt, Rcppt fyeot unblabt at bannt btm ^inonbtn fulbs 
lommnt (fgt; mtn bt afbtøi fra Vnanlxn faawl { ZXmtnffonti 

UKj'iiejbvGoo^le s. ■£>. iSommef. Om no^lt OiH«SfT af ibxma. 441 

fom ( SlMttc; flimibt wb 9)Iøbtt(mS UbotbdMft f»c txgat btn 
fommt Xt>)!uS tT fulgt. , 

9])eTg«r man, f)t>f[!(t JDijrt 4>otKl> SRttalacbribcnn fftt 
'ijat efKet givt ^ goTtflilling af, faa TpRt^ mig, at matt' »eb 
tiøCi JBttrQgtnfng af bitfft rigttgnot nogtt ))^nta|t{^ SK><<bi^n= 
gflftc, til <it btfuacr bcttt S^gtmaat, Fun ^at Sblgtt ftncDtm 
røftfofntt, J^nbtn og tllwn. ^t bet ^nuiigfti k UlDcn, fom 
i)tt var mrenC, blfutr mnaffrt fanbfpntigt wb føtgnibt. Sigftt)*!* 
t OiftnltR mbRU Zl^m, ^anttc^ og fovilKnb afglot b« |)ragt: ' 
fulbe{tt fRibtbattenec', fom iiiA cttf«rb(g ®(It>fø[tCfe btnpttrt af 
Øl9tt(»n, uaat ^ait tgtn^Rbigtn dat ftttbtt 2>9rfti faattbfd 
ton mon wl ontogt, at MTtoIbnocbtflt'Soifabitintb i!fe mfttb« 
CStdttH tNiot.iifbfrfFet hrcit Sangnd 8Ipg mtb ^åmmrn af bm 
UC«, fon bt ftio tovbt ncblagt; og btt faamegtt tftlint, fom "il 
«{b(, at UCecn fpfUtbe tn foart oigtig fficUt i J)tn norbifle Wtv- 
t^ologit, at t»n6 SEubnt «ar rt H^bcingftibt QSatftt foc Jttigt; 
n», og at ben \>ta Dbin ijfQfgtt (llgrfotn Oftri« og ^TpoHo) ]Ma 
fommc SSaabt fom Sigtrm »ae og tr fSncdjud' og ^i^mat €pm: 
bolbpt. S3cB ot it(b«[(bt UlDtfiammm til ØabtlbæHm dat man 
-nol fergtf fot, faooibt muligt, at conftcB«t ^owbtt« gorni, ' 
foatebf« fom man tnbnu bttianbin: 'Stæolingcne $o»tb, naar 
»fltrté Satnb afftfwr gRotetiaIrt til 3«gt«n3 efijbctaflPe. gjon 
Sobelfn ubbnbt«« Sffnbtt fanbftmligDii^ foitlfb«^, at @RUbtn 
boHtbe gotfoibfdfn, og giorbe fnmm« O^ijtte fom ben ^ttttt, 
tn (t anbragt paa bt nu brugflfge £(abrntttt, for at d'nbtt 
bt6ft i M gMbe tilbiigi. ganbtts' vorenbt QuUac forminbjTtbe 
IMvmH Hntal, og ubnibbtbt omffbrt aiMti bere« Slagt i Dore 
egn*. tBanffc[(gl)(bni i til iRibrtiEWentr at focflaff« fig UI»e= 
fftnb, btr i BO« gorfæbrrt jSint maatte fjiVt minb« 83ætb, 
naflc U Itti Mce fgcn 3iigt« @rfn)ero, i gotbinbtlfe mtb foc: 
mtfbebt ©abfi, og ift« S^mmtbt optagne foctmbtcbt fiSKttt, 
bibrog KM eft« llbt tfl itt inb^e SScugtn of funfligtn wewbe 
cg brobfrebe, fom ofttfl »eb ben (SlffebeS J^oenbet tilolriebe 
©flbetbtettener og SJabM««; men lUve^ow^tt vebligedotbt 442 & •£). Bomtntr. Om mølt Dlt^aatt af ^ntttt. 

fig, nn ffitOitn u^Ibtt f SSrtat, tCtneKgoilt inMi S^Øcn: 
baminttrt Snbrenlft, fom fiaanbt 3|;pne for €fabtl{nappntø Sontt. 
Som bc^rnbt bfflaatt tn ungarf Cabtlbotn af to @D(IW: 
l«r, to Sttflt 09 tVuIfcn — tiet Wolf — m fhnf, nogle 
ZoRlnKr bnb 81mi, bn gaan fn Son tfl SSoefof^cIra, øg 
bmitK gtpttrrtne eabc KpttmR fi^btc altfaa rnbnti paa 
Ulven I og bit tucbi maafn Ittt wnt fertntgetwwt, om man 
antog, at btn nocblpt Stmpt fyit bttjnii fig af fomme ^lAsfi 
CaM fom Ungactn, bet iiAt 4)i(m^0Dn tiifolUt sitb ^am, og 
fom Xofathn, bii enbnu botr og bpggti i Z\«ntt ^inn. 

/ SSeilfrnt mtb Guantmt ^r jtg, Kgifom ogfaa $r. !3u{K: 
t{ariu< 3asj»cf(n, ttoet at bttibt ^xfnt til et Jtjetttef; og 
btt af famme @ninb, -fom don Miiot'c, ntmlfg at Otitigen fqnrt 
^ibC titb 2>mm(nS Setttton. SRtii ftal mon tanti (Tg brm an: 
beagte fait it6e(cIot, faa maa man antage, at to faobanneSøii 
l(t ^a« fibbet paa en tSenfpcRibet^fiø Glaotøl; t^l paa anbtn 
aBaabt funnt bt ittt 'mE pbi ben tilftgttbt 9^)tte. Ht Kingen 
ipteSem CSoanenit ec fcagmentntt, tommtr vel beeaf, at Seilen, 
fot ot g{M fXfngen fin ti(b«rlfge tXunbing, pan bette€teb moattc 
falbc tpnbne ub, og altfaa Ittttre uxie ubfat foc at focttrre« af 
OIu^, enb ben »ocfge Z>tt(. 7U Wlbe bem, Cigtrom UIotf)owbente, 
fot Gabtltirvbtlfer, goorc fttc ret vet an, naac man bttanfer, 
At be,.for at aaitiufft ))aa<Sfiecen (ttdge^Seel) af en tfbfftSn: 
engtip ®abt( — paa en URgatP ®abet ei tftt olbelt« Itte ot 
tonft ~ fotubtn btre4 nufKivenbt vtitl«le, ttOfge maotte (km 
-en boTijontal JBueformi og i alt S<i(t) vJlbc gien Qp-- og 3(f[ib9 
nlnaen »anlietig, jo enbegfoa fatHg fot Wpttecen.' Wimeligft 
bliflet bet ne( ot atrtift bem ^iaU paa J&ooibt»iet, ^r bt ffh 
alltnt (unne [jast tient til '^jrpbtlft, fom nutilbug« Xopptmi, 
men ogfn« til at bepptte -mob ewwbfjug, foalebe« fom efloaUetitt 
foctlben i gelbttn anbcingtc AinbCjabtn foi at bcette {>eften6 
^oeeb. 2>ttt®jtnftanb, ffoertil bt ^ot exrtt fa^ebt, ^acneppt 
Mtrct af Strn, ba focuben ben fRu^, fom ft]t eStrat« ^w 
efttelabt (JS^Iiti i mitataige), paa Seunbflaben tun len 9Iet af €. -&. ©Btnmrr. Om no^t 0[^^a^fr af SrDnn. 413 

orpbtnt'Snn »iffr IT9, fom fan oort frnnfoimnen ocb dtfcdMg 
JBnenlft mtb m Øjtnftanb af bfttf SRrtaL ^nbtagtt fyut paa 
fit {»owbtøf , Mn U wb Øfniei- mib SKettringrr btfirfttbt paa tn 
Sctbnrni); cg at ben S3ut, bc bannt, fan tmøft poa tn jijbp 
^t^e $Di»b, btTom ^ai itg sib Sfliføs ovtctpbtt mfg', 

jDn v{ ^n Ijaw jDrlr af tn 6ttibø(|t|lj Sqslpagt fot o(, 
faff ttrnftc man etb bfeft Øvanti Ndnt paa Sialffidimt ntb 
^aa Urba< Sotuitr; og mCnbtft ba tiaigf bm 9t(ng, fatn9}ibtA 
ttoiit fna SSøtunb f U(fbak. 

Xo Sabtlfnappti, to ^evtbfrnpthc 09 to !iSibdUt (Sdb^nt), 
funbnt i nn Sjei, tabt nutt tnb fotmobt, at to fulbflanbfgt 
Xfbcteirc tct btgrovtbt meb Sitctn, uflgttt man (un fya mrb: 
flioit ffoin (tn ^tft, ifo[« @tt(tt laot Mb eibm of 3Ranbnt<. 
SnnCivbttnt, font $9ftn Inbt^olbt, tunnt ^ttgnte ttl jStolb: 
rtqnijtttc. 

Xf^olbnibt mig fra (tdvtit Soi^føS P^Or ^^ nogtnlunbt 
SSt^tmttirb at angive SlibftiltKtrn, ^oori bEéfe S£ing bletit anbt: 
trotbt SocbtnS Sfjøb, oit jtg fun gtnt opmsctfom faa, at 
Sdbtlbttl etiil IttmmtT mtb fitrt SSronctfagtT i m(n Comling 
af noiPi Clbfogcc ((tbtn 1810 i SRufttt), bti: upaatoivtfUgtn 
%fom b(tfe ret 2)tle af ^tfimt f&t^poie.^ ^laonlfgtn 3 @tp(s 
tn fra Ztiat i Stpbtmet, oflSanbrt fra ^tatn wb iCrs; 
ba(, U førftt fttnbne 1805, bt (ibflttapRtt 1807, t msatig* 
^eit, KItigtmib Ifgntnbt Sager af |3eni, fpm bt fra WleV-v 
moft^oarb, mtb Spor tfC Sninb, oø ubtn at »tert Itbfagrbt af 
anbrt ®teenfagtr (bet overaCt ( 9Iorge fun ftelbtn foretoRime), 
mbtoSrpRt^tnt, bec vart btanbt bt poa 3føfat opgcovtbt SKng. 

Sfttt i Jorbigtiaenbt tnbnu at I^aot 1)tnfi^t paa, ot mon, 
om man vil, i be paa Snuben af mine Uiw^ovtbtr anbugtt 
(lefftbanntbt Saunb; tUit Stangtfnonfngtr (btr imlbltrtib. fRi 
ftnbeé paa btt ^owb, fom aTIufttt tftt) (unbt ftt tn ^nt^± 
Ring paa be foctrpllebt SBibjItr, l)vt[fe Stttinbtr og Srolbe poø: 

') £<?! meget faittf^nliee gormobnina , at tn faaban Søile (an bane 
^tnbfrt tit'&e^en« <&oetbtsi, ftqlbtS ^^r. Xammtriunttt VZudtnmp. 4AA Dm .^fiftirlM (^furt i ^p^Icn). 

Idftbf bt Uloe, ^Mwaf U bttitntt % fom OHbtb^r — Itnftte itg 
ntrb Itm SetBdKtninft: at (fgtrom wtt Sorfcrbte of fint toti 
fagft, ranbt TacbtCt« ^iiitii i at anbtii^ poa forPidllgi aHaabrc 
fn«bt 09 [anim«Kfl9RS*bt €iiogc og Ctagrfisuctc f»m dfcatrt 
paa .i^tnø l£qDf|Nigt, faabbrt banne »bnit Snogtpanfeti J^ 
facfiifhn« {IaU<|k ^c^bi og en rigtfg SSaobtnort f Suropa« for: 
^Uiy ^1 følic % inbtiu twbctt t)tfr at f«rt ZHaam« 9Iat>n. 

Om fcft i iSlanl)f(c©«gaer fer<fominfntte ©teb ^wr^b«, 
ntetbfelt af SKesiffirm« 31. g)t. <peterfen. 

3 YOeftpf^lifc^c pt9viti)ia[bl<lttec, 1 S. 4$., fin^ 
M tn Vf()<inblina af £. 5' tnoo;>tr om btttt C^ttb, ^»orom 
SSttidianin i)ibtf[ ^oee wtrrt betftc} tiKiit ^ac < ntmlis antagrt 
■ bet fot flt i>a« enten ?8pen &f«rt 1 Sfjftrinaen tK« J&etfiict i 
ffieftpfialen; ibtnlCTnaiSIajiiraiinVt KbeatKarAnflnlfnga (1773) 
« betl f«|it SItentns forettuHen fem ben fanbfpnliaftt ; gorfattetm 
<if ni^danfettt ^fdonblfng anforet bectmol) vistige @runbe foc 
ben (itpe. JDe bt(lnnt fornemmelig 1 felgenbe: 1) ©tebet fifles 
ot %ge i Cnrlanb, men ttl bet ftamle ©ocfjfenlnnb tinte ffft 
SpbÆfjiiringen , fjDorlSSpen Btfutt lånt. ' SJføn manttc bn nn: 
tage, al 3tl«nbcrne tjnvbe en meget unøinflfig Aunb^ab om 
Cajtnnb 09 bet«®ccenbfec, fwi« b< berttl putbe ^enfec* »r©teb, 
fom vitfelis fHe laae fnbenfot biefr. iDttte vat ff(t Xllfftlbct 
nteb €cfurt < SlfiAnngen, meti betlmob meb J^ecfuct i Sejipf^a: 
(en, ba bel gamle Sorlanb tnbbefattebe Cftp^alen, iQef!pf)aEen 
og Sngem. ^erimob (nn bog fnhienbet, at 3^1<'ni'>^"i' ub: 
.ftrattt 9taontt Sarlanb tit JTpb^lanb f ^ttminbelig^eb, faaltbe« 
« SfttWanb (SSenben) laae pna ben ene, 09 groHIanb (Sjjranhn) 
^<x ben anbtn ©ibe af ©arlanb, 03 focfaaoibt (unbe rt ©teb i 
bet f^jblige SEljftriraen gjetne af 3<lænberne jlgeS ot Ilflge i ©a^ 
tanb. OTooijec fwt ogfna T<'i' bemcetfel bette, at S^anbemeø 
®air(anb er eenSbtt^benbt meb Xpbfflanb og nitb UbtrpHet: nor: 
benfor Kipecne (fjrir tiorfian fjall). 2) tUt tz fWe Miehbt, 
at (SEfuct i Sljitnngen paa bin i Ariflnifaga ongiont Xib (om; 
tnntl026} ^be faa bccemteXipbiagetfetfanfiaUet, ot mon tunbc focailtMgcé til at itatf bnfKn fat tKtfio^Jlt Storb. ^rhnob 
Ini mm tIbliQc Sftttrttninstr om ni &ieU I {lerfiut i S!cfl= 
p^alttii tn fa(iban~ omtalte i te utcplt Siplom fra Xac 1285; 
btn qf 3<l(mNTne mctntt Cif»le n timrilsnliS btn, fomjlob i 
Soibtnbtlfe tntb SRdnltntfTr«! (bfe latcl'rtircf)« S^ule am Wl&n-- 
fttc)/ »9 om btnne ^at man @ft(i;ntiiin9ec fca 1279, 1303 
og m SItctDc D(b r<immf omtolrt 1353. SRtR (jtitt't (ommrt 
tnbnu 3) btn faa» motcfttigt Cmfionbigdtb, at Hdnsrvaks 
bmtttc, at 3flltff blto fat f Wett i Herfnrfta unbtc en 7a>itbie-. 
fe« jDpfigt (GlsHOr seldi haan til lærfiigar abbadiai eioni 
i borg [>eini-, er Herfuri^a heltir. HiJnKrraka @. 12). 
3 Srfuct i ZtiiVrlnem vatt in^itt „girautnjtffte", btiimob vlbrt 
<t foabant at l^avt ocrctt t $ttfoi:b i 8}t|tp(HiI(n omtrrnt fca Kar 
789 eOet 790. Eenne ®Binb fpnc« at teen nffli«nnbt. 4) 
Stt a ogfan timeligt, dt btt vt^I^alfre ^ttfocb (uitbe wcrt^J: 
lonbcrne bcbft btfjenbt, ba b(t laae paa btn {loce .^anbeljoei, 
fém gft fia guntclg evtt Sotfl til iibtt. 

Tit btt i Jtcitlnifaga og ^ungreafa nævittt 6t(b Herfnrda, 
IjDor IBtflop ^éltlf ftt lin £anntlfe, « Jgieiforb i SBtftpIjaltR, 
fpnrt tnbtlig ggfoa, ttDilttt SSooptt Ii$t(tbc< ^c btmorftt, ginn 
Sonfen 09 Son Olaffon fro ©rimnniig ot I)a»e ontaflttj btn 
f«|le i fin Hist, ecelea. lat. T. I. ©. 263," ben anben i en 
ptftien fRanbanmcecfning i tt Srtmplac <tf Jttijhiifaga. 

3 gjlooijtra 3(fbanb[infl, btt (eDrigt Diftr et mcgtt fctttoltat 
SBtfitntJtflnb mtb be i8lQnb|Ie ©agoet, omI)anblea fiaige'beøtt; 
bet i i^ttglanb, fom f}trtil funbe I)enføt(£, en UnbtcreS'Iff, 
fom fli E)« t)£n)t focbigaatt, ba be i«l)inb(It Sribtt ubtcptttlig 
[»niocdgt btt omt\)ij!ebt @ttb i Øatri^ant. $aa Scf^miirtgø Jtocl 
ovtr btt gamle l&mopa antage« @tebtt at oact @rfutt i Zfiii= 
ringen, ©flot 5J!aimtt HcrFur5a, fomt be af SBco^jtr anferte 
ovttveitnbe @tunbt fipnes at fsttt bel ubtn fot al Xulul, ot bet 
tilfl^bt @ttb et nuHttinbt ^tt^cbtn tUn $ecfuct i a^|tpH*n 
1 btt fottigt @tevflab StaDinJbetg. ^ttt @teb ligget ligt i 
@tttrget af ben celbgt bttjtnbte iSti igjennem 2:pb(!lanb, fom 446 OiiiSib«(MfW „5ialiif(^et«b««i." 

9lei:b^mt bcogr ab til Kom, tfeUtm ntmUø glt nnr SStcbm, 
(nknb^cg, SRintrn, ^briboTit oø SKnini C&r»>6. at/ g^ogr. 
mediiævi es motiuin. i»l. ed. Werlauff, ©, 15il6). mtbtnS 
btrtmob grfurt ( SEtifirinstn Hgan: eflmfor brn fscfl i 6tn fen«t 
XiO btlitnbct tRtmnwf, fom er afTat paa SdTmingé np«: 
ncDntt A«tt. £■ idkirtflt Sogati mebbtit ultfdd rm af bc 
«l6|i( brfifnbtf Sftmttntnfltr om t«nn« S? ^trfotbtn oft btn 
hnxRfnbt Sfotr.' 

93ftltif<&e ettitien. 

CMffabtt f» ^mmttf ^fHorit og Clbsranfhttag ^ae 
<mm\bt tt npt 3:ibtPtffti unbtr ovntnidbtt Z\u\, ^'Uttt ,i brt 
SJcerentligi ofl (ommt til at Inbtbotbc 

1) ®iim[t bibtit utr^tCt Ciplomtr, Soccibningtr o, f. v., 
fom tn oijitiar for SanbtM SttM: e^ jtuttuttKpoHt. 
. 2) Ubjiflitc ovn og UbtDg og QtiamcttiilliHti; af i)tbtfl uttftti 
^ommtcpc Xronnifti. 

3) jDvttfotUirn; tUtt Ubt(»g af olbnoi^iflr Qa^ut, famt 
npfct I)[^rf0t Unbrtføgrirft. Pmnt paa CanfE, éctnfF (Ure 
^olfl, focfaaQibt bt Ijtnt til at «pl«ft ^ommrrn« $[fiocrr. 

4) J^t{fDtif(t UnbrcfBfldfet om ^omintcflt €tæb(r lUer Ijrit 
iOtfliictn, om anfttlifle SiimillfV, fomt ^anbelj:, »ligfoft og 
polltfftt SoTtninget, fom (kkh (wot Snbflijbtlff poa Sanbitl S^orfittaftig. 

5) ^Itoitpiantiqoari^ Unbetfegrlfet og Ttflxmblfngn, fom 
pna nogtn SSaabt funnt frrmmt StlflabtCø JDitmeb og btfocbn 
itlé Dibtnffatidigt S9ffhattlfeT. 

6) }(tir<btttCnfitflrr om 'GclRabrtf gor^anbliiigrr. 
@t[|Iabtt »il imibltctfb Hit inbffrante fig til bn blot $co: 

flinfidlt. ^ommeni« ælbfie J^iflotlt |laatt i mana? ^infKnbet 
i tieit Sotbinbtlft mtb 9tabolanbtnt8, ffcet €fanb(naoIenø og 
$oltn«. ^oab bci bibHgtr ttl at oploft bi«fe'£anbt« udblitJ^U 
flocU, (an {Ri wttt llBtev'blat for ^Dmmrind. €tlffabrt fiao: 
Ixr bttfot otBpoaHt tn mtct ntminbrlfa 3nt(ttSf( fotfit SfM: 
Prift, orb, foiubtn at \>\xU til fit nærmeftt SSiemrb, . tilligt at 
i>fnwnbt ffit Cpmitcffomiwb paa bet ffacibinaviffe vg flaoifft 
giocbtn« MRo[ip:anCimiI^( Eittcatur i ^Iminbtligbtb.. XM otl 
btcfor btfU mtbbelt ^fttcrrtningrt om bte Soi^t'>"'isf^' > ^^'^ ' 
sRabolanbtnr (r oicfrt til at bfforbft ^iflocic 09 jDIbgranjtnfTig, 
btrM cptqgt ]{^nblingtc i Ubtog tlUi i fnlbftanbigi Oixtfat: 
ttlftt) iiaat taabunnt mibbtlt facbeleé vigtige Cplgdrtinaec om 
Janbene fanbtnfor ffljlevfeen. ©elflabet, danbtt, nt bef* 3;ibS5 
fftifr paa btnne SBaabe vil blloe rt Drgan, b« i Dceiliftt mebi 
btkc b( oigtigftt EKefultattt af £)anfft, eomfh og ¥al|It.4)b 
floci(foi|Tec(S Unbecfogtlfet; og CpbagttftT. 

'] iDtt fnfte .<tfffle af fai^me tr aUttiebc ubfonunet. Uiib»e<uia; afDr, p.e, miiUtr, ei^poi)Kei<tUanb<6tift I 

2. Btmailainflci om Jtilbtinc til JDannartt 'tiftoiit i ^thtw 
olb OB bnrt JBcarbtibtlft; Dt't> Q, tR. pttttftn, Steai' 
^alDi Drt Sttnimc-Xriiiptt 35 

3. Ctn noQlc miabn brftnibtf Stnintr i»aa BifK^QmafSnn: 
lanbt ti(b Dr. C pingd »i 

4. Om btn s^ml' illonbpt Eoei .a»-^ctAog , fjlbtt .JStaO' 
eaat"/ bcnJ Oprtnbflft, ''^^aon, Xilbti, inbnortrt 8t' 
ffafffn^eb og ^t( SJBtiøbfb i pric -^tnftcnbtt, i XnUbninj 
af brn« fnftt trfUt Ubeaiiti af 3. $• ^- &dlitgtl, 
QanTmntstaab , Dr. og ^of. 3uri( 109 

Om Scaagaafenj -^aanbltrifUi; ,..,.... 112 

Om Stannct Staaaaaé I IS 

Om btnnt gamlt Soobcgl •^illorit , . - IIU 

Om RQttro af araagaaftnC etublunt 138 

5. nnbCTføgcIfe af Xlrinuintn i Xoiortal, mtbbttU af TO. 

3(. (Braat), Øopitain = eituttaont i Sacøtatta ... 131 

6. 3ilaBlt Opbagcirt ag fallit SBti^aitlUi af Vt. ttt. Pc 
tcri'en, Sltgipiatoi ub ØcfKimti Xnjjiett , 241 

7. Sibrag til ØpTogctC ■piftarlc pao btn ivb^Ec {kalsn, foi' 
ntmmtlig i bent f(nb» Stel; Hb Or. Cl^rfftiitii pmil' 
fra, ^'i^of'Ti)' t eooAjnbigtitbtn otb Unlotcfittttt i Jtirl. 261 

S. Olt JEBonnt 8ortjtiu|tet of btt aortilEt Olbftubium, tn 
Unbtiftgtlft af S. C IScrlouff, OwtbibHotEittai og 

¥tof((f« .283 

OU ffiDcmi ai4«olOBJfE( ^tcbcibtr 287 

■tanl Stftrsbtltti for bta ijIanblEc 8itttatticl gttmmt. 340 
<&an( KtbeibcT ^entntnbt til ben øamit bon^ Eitttatut 356 
^ant Sogfamling, aXufeum og Bicuenling . . . 362 
9, Ubligt ovn nocbifit Øttenoltfagtr fta ben ^tbenfli Ziii 

. mtb !ob6(Tftutnt Xf&tlbninstt: .411 

10. SottAnbUnfln paa ØtlRabtti SUbtc 

i aatft I83J isr 

i Vactt 1832 86U 

' iRjiiejbyCoo^le 11. dftmitningn em funbiw nockitb OlbfaQtr fosU om. fin» 
fitiabttniattn fra ClbitCtn og gRibhtlaltmfn. 

3i^Ubtnbt gkmuctainøtt 173 

CoMHrt . . . . . . . • ... . . . 1 74 

SMDifl 212 

*»Ift«lt .214 

giWWiK . '. ...,,... 218 

3«aDS 2I9 

(Sranlanb 221 

eoreria 225 

»otae . . 3ltt 

12. Sluntingn. 

' a. røilaa til Stietninsen om bt neb tCSønenioftaaiUb i 
^tn funbne Cliraen, af fammei (iin, Oterftlimt' . 
nant C. ^. 6»mmer ; . . . 439 

b. Om bet i ieianbilt Qaqan ffKlommtnbf &Ui ^: 
fnibat af ..SBcftpbSlif^c fliDCtnitnlblittet", D(b St^ifxtHox 

«. m. Peterftn 44* ' 

c. Cm S£tb«{ttifl(t JBMi^i)! Stubicn", fom ubeiw« af 
Sklflabit for ^ommtrff -frifterit og CCbgiabllnina . 446 

X>t- nar^t1rt tnufttr og eomUnger af tDlAfttgcr 
omoidbrt i b(tt« »lab pno felfltii*« Btrtttt tftifwt i 
aronb^tm, 392—393. 
iBtrfldi, »93—384, 416. 
SIirilHftnfaiib, 394.^ 
O^rifKonla, 393, 395, 397-403. 

gSaT"t f" norbifft Dtbfag«!;, 225—240. 
gSgntM&inettrt, 225—230, 235. 
eanb, 238—240. 

iflBufnt for notbiK« Ottfafl«, 174— 324. 
«unfl'fflnf((t, 176-178. 
g»5nttoWne«tt, IBI, 204—205, 309—211. 
, pil»Mf«mliliBer, HI^aHnb« iD.&ir. ærmim i tfalmar, 230-235* 
Stttvflim ofl p«tt*r»feil i SarWctona, 236-238! TOdtlfle&t 
i ?)U(n, 218; »c^e i *(ilia(iHiaf(n, 216— 2l8t ©owHier I 
«jøbtnl}ODn, 192—197, 439—444. 

iCooijle ^tod^otm. Pig. lit. 
é^b, Google E^byCoo^le "i ^6 21 . IP'rtf- 22 - 


!Fig. 27. MiJ! Kg. 
1 
.obvGoogle 6.:!b>Coo^le 
# 
Cooijle / 6.jb>Coo^le .obvGoogle Digilis^byCOOgle Digills-JbyCOOgle Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle Digilis^byCOOgle