Skip to main content

Full text of "Norske lutherske menigheter i Amerika, 1843-1916"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave tåken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming peopleabout this projcct andhelping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varles from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while hclping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner har vært oppbevart i bibliotekshyller før den omhyggelig ble skannet av Google 

som del av et prosjekt for å gjøre verdens bøker tilgjengelige på nettet. 

Den har levd så lenge at opphavretten er utløpt, og boken kan legges ut på offentlig domene. En offentlig domene-bok er en bok som 

aldri har vært underlagt opphavsrett eller hvis juridiske opphavrettigheter har utløpt. Det kan variere fra land til land om en bok 

finnes på det offentlige domenet. Offentlig domene-bøker er vår port til fortiden, med et vell av historie, kultur og kunnskap som ofte 

er vanskelig å finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som iinnes i det originale eksemplaret, vises også i denne filen - en påminnelse om 

bokens lange ferd fra utgiver til bibiliotek, og til den ender hos deg. 

Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over å kunne digitalisere offentlig domene- materiale sammen med biblioteker, og gjøre det bredt tilgjengelig. Offentlig 
domene-bøker tilhører offentligheten, og vi er simpelthen deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, så for å kunne 
opprettholde denne tjenesten, har vi tatt noen forholdsregler for å hindre misbruk av kommersielle aktører, inkludert innføring av 
tekniske restriksjoner på automatiske søk. 
Vi ber deg også om følgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommorsioUo formål 

Google Book Search er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om å bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle 
formål, 

• Ikke bruk automatiske søk 

Ikke send automatiske søk av noe slag til Googles system. Ta kontakt med oss hvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre områder der tilgang til store mengder tekst kan være nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formål, og kan være til hjelp. 

• Behold henvisning 

Google-" vannmerket" som du finner i hver fil, or viktig for å informoro hnikero om dotto prosjektet Og hjolpc ilom meil å finne 
Også annet materiale via Google Book Search. Vennligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett hvordan du bruker materialet, husk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at vår vurdering av en bok som tilhørende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken også er offenthg tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt opphavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tillatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp på Google Book Search kan brukes på hvilken som helst måte, hvor som helst i verden. Erstatningsansvaret ved brudd på 
opphavsrettigheter kan bli ganske stort. 

Om Google Book Search 

Googles mål er å organisere informasjonen i vcrdcn Og g,]øK den universelt tilgjengelig Og utnyttbar. Google Book Searcli hjelper leserne 
med å oppdage verdens bøker samtidig som vi hjelper forfa ttere og utgivere med å nå frem til nytt publikum. Du kan søke gjennom 
hele teksten i denne boken på |http : //books . google . com/| Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 1843-1916 y; Norsk Lutherske Menigheter 

i Amerika 1843—1916 SANB-ET AV \ PASTOR O. M. NORLIE h MED BISTAND AV 

Pastorbrnk T. O. Toix), D. Kvaasb, K. a. Kasbkrg, C. M. Hai^i^ngkr, 

E. M. Stensrud av Dbn Norske Synode 

Pastor L. C. Jacobson av Hauges Synode 

Pastor A. M. Arntzen av Den Lutherske Frikirke 

Pastor A. L. Wiek av Den Bvangeusk Lutherske Kirke 

Professor L. Lii«i«shei av Det Lutherske Brodersampund FØRSTE BIND 
MINNEAPOLIS, MINN. 
AUGSBURG PUBUSHING HOUSE 

1916 [ THE NEW YORK 

PUBLIC LIBFARY 

663161 u ASTOR, LENOX AND 
TUJDEU FOUNDATIOMB COFYKIGHT, 1918, BY 

AUGSBURG PUBLISHING HOUSE 
MiirirSAPOut, Minn. • • • 

• • • 

• • • t «• •• 

« • • • , •• • 

• • • ■ • 

• • • •• , 

• • t, • • 

• ••• ••# •• > • • • • • • • • • ■ •• • 


IfUTKSKAlf PUBLISHING HOUM, PKINTSM AND BINDSBS, 

OKOOBAH, IOWA TILEGNET <1 
ty 


* De Jøotøbe pionetet 

Den Norsk Lutherskek Kirkes grundlaeggere 

i dette land £\^irken er til moder kaaret, 
har sin Gud og herre baaret 
mange s^ner, døtre smaa, 
som Guds øie htUer paa. 

Hun er den, til frihed føder, 
lovens trældom fra sig st øder, 
sanker Hokken i sit skjød, 
ei med tvang, men tale sød. 

Ti den sandhed som hun lærer, 
naaden, hvorom bud hun bærer. 
Herren, som vi podes i, 
gjør os ret i aanden fri; 

Mens, av kjærligheden bundne, 
lydige vi bliver fundne 
mod vor Gud og herre god, 
fuld av tro og trøstig mod. 

I 'ilde Gud mangfoldiggjøre 
folket inden kirkens døre, 
hellige dem med sit ord, 
gjøre moderglæden stor! 

Gjøre barneflokken fager, 
at i fred den fremad drager 
syngende til paradis 
Herrens nain lov, tak og pris! 

— M. B. Landstad. FORORD 

DEN norsk lutherske kirke har utført et stort arbeide her i lan- 
det, stf^rre end nogen av os forstaar. Mange værdifulde 
bf^er er vistnok allerede blit skrevet om vor kirkes virke og be- 
tydning baade for land og folk, men dog er meget endnu uskre- 
vet, og mange værdifulde oplysninger gaar tapt hvert aar med 
den slegt som df^r ut. Vi skylder disse banebrytere, som har ofret 
saa meget for vor kirke og vort folk, ja vi skylder os selv og 
vore efterkommere, at vi skriver ned saa meget som mulig om 
deres grundlæggende arbeide. 

Erkjendelsen herav bevæget Den forenede kirkes forlags- 
komite at planlægge en række av historiske bøker om vor kirke 
bertillands. Den første i denne serie var en bok om presteme: 
"Norsk lutherske prester i Amerika, 1843-1913" ("Prestekalen- 
deren"), der straks opnaadde en stor og taknemmelig læsekreds, 
hvorfor den blev utgit i revidert utgave i 1915. I 1915 dristet 
Den forenede kirkes og Den norske synodes forlagskomiteer sig 
ogsaa til at gaa tilverks med samlingen av stoffet for en "Menig- 
hetskalender" — "Norsk lutherske menigheter i Amerika, 1843- 
1916." Dette var jo baade financielt og literært et meget dristig 
foretagende, ti vor norsk-lutherske kirke i Amerika har stiftet 
mange menigheter, hvorav mange er opløst og forglemt Og 
erfaringen har vist, at det gaar meget trægt at samle oplysninger 
gjennem korrespondance, og ikke mindst om menighetsarbeidet, 
da der paa mange steder ikke har været ført bøker paa en saadan 
maate at paalidelige og fuldstændige oplysninger kan gis. Allike- 
vel gik forlagskomiteerne og bestyrerne for Augsburg Publishing 
House og Lutheran Publishing House ivei. De ansatte en hoved- 
redaktør og ni hjælperedaktører. De skaffet kontorhjælp og tok 
paa sig alt ansvar og pengeutlæg. Redaktionen begyndte en 
vidtstrakt og paagaaende korrespondance med prester, menig- 
hetssekretærer og andre, som antokes at kunne yte paalidelig 8 Forord 

hjælp og skaffe billeder. Gjeimem den kirkelige og verdslige 
presse appellerte de til vort folk i almindelighet og presteme i 
særdeleshet at omfatte foretagendet med velvilje. Kirkesamfun- 
denes formænd, og andre indilydelsesrike mænd, utstedte indtræn- 
gende oprop til kirkefolket om at vise redaktionen al mulig imf$te- 
kommenhet. Hovedredaktøren sendte ut 50,700 breve, spf^rge- 
skemaer og cirkulærer. 

Nu er boken færdig. Det tok længere tid, end vi hadde tænkt, 
at samle stoffet. Det tok hele to aar. Det kostet mere. Boken 
blev ikke saa indholdsrik som ønsket. Svært faa menigheter var 
istand til at gi tilfredsstillende svar paa alle de opstillede spørs- 
niaal. Kun en tredjedel av menigheteme sendte ind nogen op- 
lysning. Redaktionen har derfor selv maattet samle omkring to 
tredjedele av det foreliggende materiale, særlig ved flittig at 
granske kildeskrifteme, saasom samfundenes aarsberetninger og 
kirkeorganer. Som eksempel paa andre kildeskrifter kan nævnes : 
Dietrichsons "Reiser blandt de norske emigranter", R. B. Andersons 
"First Chapter of Norwegian Immigration", M. Ulvestads "Nord- 
mændene i Amerika", H. R. Holands "De norske settlementers 
historie", Brohaugh og Eisteinsens "Elling Bielsens liv og virke", 
Ole Paulsons "Erindringer", O. Juuls "Erindringer", E. Nore- 
lius's "De svenska lutherska forsamlingamas historia i Amerika", 
O. J. Hattlestads "Historiske meddelelser", H. Halvorsens "Fest- 
skrift", N. C. Bruns "Fra ungdomsaar", J. A. Berghs "Den norsk 
lutherske kirkes historie i Amerika", C. O. Rustes "Sixty Years 
of Perry", E. M. Stensruds "The Lutheran Church and Califor- 
nia", V. E. Lawsons "History of Kandiyohi Co.", "Prestekalen- 
dercn". 

At boken vil lide av feil og mangler, er vi forvisset om, til 
trods for at vi har sf^kt at gjengi det vi har fundet i bøkeme saa 
nøiagtig som mulig. Der blir vel heller ikke nogen som kommer 
til at beklage disse feil og mangler saa dypt som netop redak- 
tionen. Rettelser og tilføielser vil bli modtat av Augsburg Pub- 
lishing House med tak. 

Vi skylder presteme, menighetssekretæreme og andre som 
har skaffet os oplysninger, billeder og betaling for samme, mange 
tak derfor. Vi sætter megen pris paa saadan støtte og velvilje. 
Navnene paa disse indsendere har vi føiet til de respektive menig- 
hetshistorier. Vi vilde gjerne ogsaa frembære vor oprigtige tak Forord 9 

til alle de andre som har støttet med raad og daad, især da for- 
lagsbestyreme : hr. Erik Waldeland og hr. A. M. Sundheim, Augs- 
burg Publishing House, og pastor K. A. Kasberg, Lutheran Pu- 
blishing House; forlagskomiteerne : pastorerne H. Voldal, Olaf 
Lysnes, Ole Glesne, Peder Tangjerd og prof. E. Kr. Johnsen av 
Den forenede kirke, og pastorerne Thos. Nilsson, K. A. Kasberg, 
S. T. Normann, S. A. Scarvie, Kr. Kvamme og hr. J. W. Wilson 
og prof. H. S. Hilleboe av Den norske synode; formændene: 
dr. T. H. Dahl av den forenede kirke, dr. H. G. Stub av Den 
norske synode, pastor J. J. Ekse av Hauges synode, pastor Johan 
Mattson av Den lutherske frikirke, pastor S. M. Stenby av Den 
evangeliske kirke, og pastor Erik Gunhus av Det lutherske broder- 
samfund; bladredaktører, visitatorer og andre. Fjelgende har ar- 
beidet med flid og interesse for saken paa hovedredaktørens 
kontor: pastor A. M. Arntzen, 9 maaneder; pastor M. C. Holseth, 
4 maaneder (frivillig, uten løn) ; miss Theresa Gusta f son, 1J4 aar; 
miss Emma Aune, 1% aar; miss Taaraand Vik, 9 maaneder; miss 
Alice Michelsen, 1 aar; miss Henrietta Aanas, 5 maaneder; miss 
Josephine Oleson, 2 maaneder; miss Eline Tronson, 2 maaneder; 
past. J. E. Lfrt)eck, 2 maaneder. Past. H. Voldal, prof. E. Kr. 
Johnsen, prof. dr. G. M. Bruce, past. Joh. Halvorson, past. M. C. 
Holseth, past. A. M. Arntzen, past. A. L. Wiek og prof. E. M. 
Broen har skrevet kapitleme om menighetsf orholdene og for disse 
værdifulde bidrag fortjent den hele lutherske kirkes tak. Boken 
er blit trykt i Decorah under hr. J. O. Johnsons kyndige tilsyn. 
Til alle disse og alle andre medhjælpere, som ikke nævnes her ved 
navn, vil vi frembære vor hjerteligste tak. 

Tilslut vil vi oplyse at forlagsbestyrelsen for det nye samfund, 
Den norsk lutherske kirke i Amerika, bestaaende av de forhen- 
værende samfund. Den norske synode, Den forenede kirke og 
Hauges synode, har besluttet at fortsætte med samlingen av kirke- 
historisk stof til en tredje bok i serien — en "Skolekalender": 
"Norsk lutherske skoler i Amerika". Ja hvorfor flere slike bøker 
da? spør nogen. Som svar paa det skal vi hitføre en del av et 
stykke vi skrev i "Lutheraneren" i anledning "Menighetskalen- 
deren": Er det nu en god ting at faa vore menighetshistorier 
skrevet, montro ? Se nu den boken som dr. K. Gjerset nylig skrev 
om Norges historie — to store bind paa 1,133 sider, fuldpakket 
med greie ord om det norske folk. Men han har benyttet en 10 Forord 

masse kildeskrifter, samlet av andre ned igjennem tideme. Skulde 
ikke en bok om norskerne i Amerika ogsaa være paa sin plads? 
Vi mener jo. Men f^r en saadan bok kan skrives om os i Amerika, 
maa en række av b^ker som "Menighetskalénderen" samles. Disse 
blir da senerehen benyttet av en historiker i utarbeidelsen av en 
historie om norskerne i Amerika. Og endda længere frem i 
tiden vil maaske nogen anden, som skriver en historie om De 
forenede stater, ogsaa nævne det norske folk saavelsom angel- 
sakserne, fortælle litt om det skandinaviske Nordvesten saavelsom 
det engelske Ny-England, gi den lutherske kirke litt kredit saa- 
velsom den puritanske. Men f^rst maa vi selv samle litt av vort 
historiske stof og ordne det. . . . Nu fik vi netop et brev fra en 
kjær embedsbror, hvor han sier at "det gjælder mere og er vig- 
tigere at ha vore navne i 'Livsens bok' end i 'Menighetskalén- 
deren'," derfor forbyr han os at nævne hans navn i denne bok. 
Vi er ganske enig med ham om "Livsens bok", dog kan vi ikke 
være enig med ham med hensyn til Menighetshistorien. Vi mener 
at Guds menighet er Kristi brud, og at likesom det er vor opgave 
at forkynde Kristi dyder, saa er det ogsaa vor pligt at male me- 
nigheten i dens fængslende skj^nhet og frelseformidlende gjer- 
ning saa godt vi formaar. 

O. M. NORLIE. INDHOLD 

Side 

A. Indlsdning 13 

I. Forholdene der vi kom fra — i Norge 13 

II. Forholdene her — i Amerika 28 

B. M£^aGH£TSHISTOSI£R 41 

1. Illinois, 1843 (1836)— 43 

2. Wisconsin, 1843— 91 

3. Iowa, 1851— 321 

4. Minnesota, 1854— 437 

5. Texas, 1854— 841 

6. Missouri, 1859— 848 

7. New York, 1860 (1830)- 851 

8. Michigan, 186^- 861 

9. South Dakota, 1863— 898 

10. Kansas, 1866— 1031 

11. Indiana, 1868— 1041 

12. New Jersey, 1868— 1043 

13. California, 1870- 10'J6 

14. Nebraska, 1871— 1059 FORKORTELSER 

a f ormand. 

b sekretær. 

c kasserer. 

d diakoner. 

e trustees. 

f klokker. 

g fast skolelærer. 

h s^ndagsskole-superintendent. 

A.M.A...A. M. Arntzen. 
M.C.H...M. C. Holséth. 

ev evangelisk. 

1 luthersk. 

mght. . . . menighet 

pp prækeplads. 

for forening. 

n norsk. 

d dansk. 

sv svensk. 

sk. skandinavisk. 

Am. Antimissouri. 

As Augustana. 

Bs Brodersamfundet. 

Dfk. ... .Danske forenede kirke. 

Es Ellings synode. 

Ff Frifri. 

Fk Forenede kirke. 

Gs General Synod. 

Hs Hauges synode. 

Kf Konferentsen. 

Is Illinois synoden. 

Lf Lutherske frikirke. 

Ms Missouri synoden. 

Ni Northern Illinois synoden. 

Ns Norske synode. 

Ut Utenom. 

P. D Provincial District. A. INDLEDNING I. Forholdene der vi kom fra — i Norge 

"O KUER hen til den klippe av hvilken I er uthugne, og til den 
O gravhule av hvilken I er utgravne" (Es. 51, 1). Der er mange 
faktorer som er med at forme et folks særegenheter. Det er et 
bygningsarbeide som gaar langsomt men sikkert. Og naar disse 
folkelige træk har faat fæste sig, saa sitter de længe. Den som 
vil forståa det norske folks kamp og utvikling i de sidste hundred 
aar, han maa sætte sig ind i vort folks historie og livsvilkaar ned 
igjennem tideme. Og den som vil forståa vort norske folks 
kamp og utvikling i Amerika, maa se os i sammenhæng med det 
folk og land fra hvilket vi eller vore fædre drog ut. Et lorsfSk i 
den retning vil nærværende avhandlig være. Vi vil se paa de 
sociale, kulturelle, politiske og kirkelige forhold inden det sam- 
fund fra hvilket vi rev os l^s. 

I. 

Kong Sverre har maattet døie mange strenge domme i sin 
grav, fordi han med sin stive herskematur krænket den norske 
odel. At dette blev en av aarsakerne til Norges fornedrelse er 
der visst ikke tvil om. Men midt i alt det m^frke og triste i vor 
historie gjennem dansketiden er der et lyspunkt: den frie odels* 
bonde. Mens gaardbrukeme i næsten alle andre europæiske lande 
sank ned til leilændinger under de mægtige adelsmænd, saa ved- 
blev den norske bonde at være uavhængig selveier. Dette ga 
selvfølelse, æresfølelse og frihetstrang. Og det kn}rttet den norske 
bonde fastere til sit fædreland. Han eiet jo selv en liten del av 
det. I norske næringsforhold har den norske gaardbruker været 
landets rygmarv. Under gaarden var der som oftest en del større 
eller mindre husmandspladse. Det tør visst trygt sies, at av dem 
som hadde stiftet familie og sat foten under eget bord i Norge 
og siden drog over til Amerika, var flere husmænd end av nogen 
anden klasse. Og av den skare ugift norsk ungdom som strøm- 
met hit, kom flere fra husmandspladse end fra noget andet slags 
hjem. Det er derfor vel værdt at sætte sig ind i norske husmænds 14 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

livsvilkaar og tænkesæt. Selvfølgelig var der ogsaa kommet 
gaardbrukere og især mange gaardbrukeres barn. Den ældste 
søn fik i kraft av odelsloven gaarden, og saa maatte de yngre 
sønner ut i verden. Og kunde ikke gaardmandsjenten bli gift 
ind paa en gaard i bygden, saa drog hun heller til Amerika end 
sætte sig paa en husmandsplads. Der kom jo ogsaa hit baade 
embeds- og bestillingsmænd, forretningsfolk, haandverkere og 
særlig i den sidste tid mange fabrikarbeidere. Men fra husmands- 
og arbeidsklassen paa landet kom tyngden. 

Norge er et vidtstrakt land. Fra dets sydligste til dets nord- 
ligste spidse er der omtrent 1,500 engelske mil. Der blir saaledes 
stor forskjel paa klimat i den sydlige og nordlige del av landet 
De forskjellige landsdele er ogsaa meget ulike med hensyn til 
jordens beskaffenhet. Østlandet har strækninger like flate og 
dyrkbare som det bedste land i Amerika. Det samme er tilfældet 
med dele av Trøndelagen; mens Vestlandet og Nordland er op- 
fyldt av høie fjelde og gjennemskaaret av lange fjorde og trange 
dale med forholdsvis kun lite dyrkbart land, langs fjorden eller 
opefter dalen. Under saa ulike vilkaar og med den avstængthet 
som raadet i ældre tider, var det naturlig at baade næringsfor- 
holdene og det sociale liv utviklet sig ulikt i de forskjellige lands- 
dele. Særlig finder vi at husmændenes kaar er meget ulike. Men 
det merkelige er, at hvor landbruksforholdene er bedst, der er 
husmændenes kaar daarligst. Paa Vestlandet, hvor gaardene som 
regel er smaa, og gaardbrukeme maa arbeide like haardt og leve 
like tarvelig som husmanden og tjenestegutten, er forskjellen mel- 
lem gaardbruker og husmand ikke paa langt nær saa skrikende 
som paa Østlandet. Paa Vestlandet har husmanden saa meget 
at betale i aarlig leie til gaardbrukeren. Og naar det er gjort, 
sitter han like fri og like urørlig som gaardbrukeren selv. Paa 
Østlandet derimot er husmanden forpliktet at arbeide for gaard- 
eieren, og det for tarvelig betaling, saa ofte denne kalder paa 
ham. Ikke sjelden maa han ta søndagen i bruk til at gjøre ar- 
beidet paa sin egen lille plads. Og da er gjeme husbonden saa 
ædelmodig at laane ham hest og maskineri. Paa Vestlandet sitter 
bonden, husmanden og tjenestegutten ved samme bord. Paa Øst- 
landet sitter husmanden og tjenerne i kjøkkenet, mens bonden 
selv med familie og gjester spiser i storstuen. 

Forfatteren av disse linjer traf til, da han kom fra Norge, at 
dumpe ned i et norsk settlement, hvor den ene halvdel av befolk- 
ningen var kommet fra en trang, fattig vestlandsbygd, den anden 
halvdel fra oplandenes rikeste trakt. De hadde omtrent alle været 
husmænd eller tjenestefolk i Norge. De sat nu alle godt i det. Forholdene der vi kom fra — i Norge 15 

maaske særlig vestlændingeme. De hadde dannet en norsk me- 
nighet og faat sig en venlig og værdig prest, lite begavet men 
meget paastaaelig. En sønderrivende lærestrid herjet kirkesam- 
fundet. Ingen prest kunde skjule sit standpunkt i striden. Og 
saa indtraf det merkelige, at alle vestlændingerne blev imot 
presten, alle østlændingerne stod med ham. Disse sidste likte 
heller ikke prestens standpunkt i lærestriden. Men de hadde 
sympati for presten, agtelse for embedsmanden. Jeg spurte mig 
selv dengang, og har ofte spurt opigjen: Er det de forskjellige 
husmænds kaar fra Norge som har gjort vestlændingen nier selv- 
stændig og østlændingen mer underdanig f Eller har Vestlandets 
steile, barske natur gjort vestlændingen krangelagtig, mens Øst- 
landets milde omgivelser har sat en endog godmodig hensyns- 
fuldhet over østlændingen ? La det være overlatt til dem som 
kommer til at skrive det norske folks historie i Amerika at ta 
dette problem op. 

Men enten man tænker paa Østlandet, Vestlandet eller det 
Nordenfjeldske, saa maa det indrømmes, at livet for den almin- 
delige arbeidsmand var slitsom, levemaaten tarvelig, og lønnen 
liten. Det gjorde øinene paa den gamle husmand baade store 
og skinnende, naar der kom brev fra sønnen, som reiste til 
Amerika if jor, at nu tjente han tre dollars dagen — just 10 dage 
tok det ham nu at fortjene saa meget, som han hadde i Norge 
for et helt aar I Og naar man saa fik høre, at den daglige kost 
var fint hvetebrød med smør og flesk og fløte, og mange retter 
med fremmede navne, og at han sat tilbords sammen med prest 
og klokker, skriver og fut — ja da modnedes beslutningen hos 
mange om at komme sig avsted, saasnart gutten kunde sende 
billet. Ved siden av den sterke utfærdstrang med længsler og 
drømme om videre syn og større forhold medvirket især to om- 
stændigheter til den store utvandring: Uvilje mot standsforskjel 
og skræk for fattigkassen. 

Under foreningen med Danmark blev vort fædreland over- 
svømmet av danske eventyrere med klingende navne, som ved 
giftermaal eller paa anden maate kom i besiddelse av landets 
største jordegodser. Ligesaa blev de fleste av embedeme i lan- 
det besat med danske mænd, ofte med et tysk eller fransk navn. 
Der var baade dyg^ige og noble mænd blandt dem. Men noget 
intimt forhold mellem dem og den norske befolkning blev der 
ikke. Og en mængde av dem var baade udygtige, umoralske og 
ufolkelige. Mange av dem hadde hverken interesse eller for- 
staaelse for det folk blandt hvilket de var sat til at virke. For 
ikke mer end halvhundred aar siden hadde man inderst i Sogn 16 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

en prest av aristokratisk slegt med et tysk navn. Han gav sine 
tjenestejenter streng befaling, at naar nogen av bygdens befolk- 
ning hadde været inde paa kjøkkenet og sittet paa en stol, saa 
maatte den vaskes omhyggelig, før nogen av husets folk satte sig 
paa den. 

Man mindes bare de mange optrin paa skattetingene i 
Norge: Ved enden av bordet i den tætpsikkede tingstol sitter 
futen i sin uniform. Med barsk stemme skriker han op skatte- 
ydernes navne. Frem trær en troskyldig bonde. Han har strævet 
haardt for at spare sammen det nødvendige beløp og tænkt med 
stolthet paa det øieblik, da han igjen som fri odelsbonde skal 
kunne møte frem og betale skatten for sin fædrenegaard. For 
forsigtighets skyld har han gjemt pengene i indrelommen av sin 
vest og saa knappet baade vesten og trøien godt til. Han har 
roet to stive norske mil idag i motvind og surt, koldt regn. 
Fingrene er stive og trøien vaat. Det tar en stund før han faar 
pengene frem. Den kongelige embedsmands taalmodighet, som 
aldrig har været overvættes stor, brister. Og saa bærer det løs 
med skjend over de raabarkete norske bønder. Slik optræden 
vilde jo ikke nu længere bli taalt. Dertil er det norske demo- 
krati altfor meget utviklet. Og dog sitter der endnu igjen saa 
altfor meget av standsforskjel i Norge mellem embedsmænd og 
borgere, mellem bønder og husmænd, mellem de kondisjonerte 
og de simple folk. Ingensteds fandt den franske revolutions valg- 
sprog om frihet og lighet slik tilknytning som oppe i Norge, hvor 
den frie odelsbonde i aarhundreder hadde levet sit anstrengte, 
ubundne liv. Og da man saa fik høre, at hinsides havet laa lan- 
det, hvor frihet og likhet gjennemførtes som intet andet sted paa 
jord, ja da bar det avsted. 

At komme paa fattigkassen er jo ikke og har jo aldrig været 
noget at staa efter, hverken her eller der. Men for smaafolk i 
Norge stod der særlig en skræk av det. Dels fordi vort folk 
har en noksaa fin æresfølelse, og dels fordi den behandling fattig- 
lemmer fik i Norge i ældre tider var meget jammerlig. At bli 
sendt fra gaard til gaard som lægdslem, eller bli sat ut paa fattig- 
kassens regning til den som vilde ta den fattige for mindst be- 
taling, det var i sandhet ingen tillokkende utsigter. Med glæde 
skal det indrømmes, at en mer human behandling baade av fattig- 
folk og arbeidsfolk nu er raadende i Norge. Likesom nærings- 
forholdene i landet, særlig paa grtmd av den fremblomstrende 
industri, har i forbausende grad forbedret arbeiderklassens kaar. 
Men naar vi tænker paa de sociale forhold i landet, dengang ut- 
vandringen begyndte og en lang stund nedover, saa faar det ikke Forholdene der vi kom fra — i Norge 17 

undre os, om vi hos utvandrerne fra den tid eller deres efterkom- 
mere støter paa en bitter følelse like overfor norske forhold. 
Kanske vil vi heller maatte beundre den pietet med hvilken de 
trods alle saare minder hænger ved dette underskjønne land. 

Frembød end ikke Norges næringsforhold for den simple 
mand et liv i makelighet og overflod, saa gav den for den flittige 
og ærlige sit rimelige utkomme. Og det var for utvandreren en 
utmerket skole, hvor han skulde utvikles og hærdes for den op- 
gave som ventet ham i Amerikas urskove eller paa den endeløse 
prærie. Mor Norge opdrar sine barn til utholdende arbeidsomhet 
og selvfornegtende n^omhet. Og disse egenskaper er kommet 
os til stor nytte under kampen for tilværelsen herover. Hadde vi 
kommet fra et rikt land med sydlandsk klimat og yppig plante- 
vekst, saa vilde vi ikke ha opnaat den materielle og aandelige 
fremgang vi har. Og de storslagne, vældige naturomgivelser har 
sat sit velgjørende præg paa os. Der blev dybde og alvor, vUje- 
styrke og mandighet i vor folkekarakter, 

II. 

Saa langt vi kan følge det norske folk tilbake gjennem dets 
historie, har det hat sterke literære og kulturelle interesser. Det 
ga sig utslag i digtning og kunst. Skalden var æresgjest ved 
hoflFet og sat øverst ved kongens bord. Kjæmpevisen og helte- 
digtet som uttryk for et kraftig, krigersk folks daadstrang, og de 
mytologiske sagn som uttryk for den religiøse bund i folket, er 
de ældste former. I lange tider overlevertes de mundtlig fra slegt 
til slegt. Men da nordmændenc, særlig gjennem vikingetog, kom 
i berørelse med den kristne kultur, indførtes det romerske alfabet, 
og man fik en skrevet literatur. Det var dog paa Island at skalde- 
kunst og sagaskrivning naadde sit høidepunkt. Neppe noget 
europæisk folk har sine kongesagaer, sin gudelære og sin folke- 
digtning opbevaret i den utstrækning og skjønhet og med den 
paalidelighet som det norske. Den kunstneriske trang har ogsaa 
git sig smukke uttryk inden vort folk fra de ældste tider. Det 
er nok at minde om skibsbygning og stavekirker med sine ut" 
skjæringer. Og længer ned i tiden rosemaling, kunstvævtnng, bro- 
derter og nationaldragter. Alt bærer vidnesbyrd om en høi kultur. 

Men i sidste del av middelalderen gik det baade materielt og 
aandelig tilbake med vort folk. Og efter foreningen med Dan- 
mark sank det ned i en viljeslap avmag^. Vort gamle, sterke, 
velklingende sprog blev fordrevet, og den sagaskrivning og folke- 
poesi som var nedlagt i det blev længe en forglemt skat. Paa 
folkets læber vedblev dog baade sagaen, folkevisen, kjæmpevisen 18 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

og eventyret at leve, særlig i de avstængte fjeldbygder. Og dette 
blev som et forfriskende isdryp, der næret folkets bevissthet om 
sin nationale storhetstid. 

Reformationens indførelse og den samtidig opfundne bok- 
trykkerkunst bragte jo nogen opgang med sig inden vort folk. 
Flere av fællesliteraturens største skikkelser var nordwxnd. 
Ludvig Holberg, Petter Dass, Edward Storm og Johan Wessel er 
stjerner som altid vil lyse paa nordens himmel. Stort set er dog 
dansketiden som en mørk, kold vinter for norsk aandsliv. Det 
ligger i dvale som den norske bjørn. Og det er først naar vin- 
teren nærmer sig sin ende, det begynder som ved et indstinkt at 
røre paa sig. Og merkværdig nok er det i kongens danske Kjø- 
benhavn bevægelsen finder sit første bevisste nttryk gjennem Det 
Norske Selskab. Efter adskillelsen fra Danmark har da ogsaa 
vort folk faat opleve en aandelig vaar som faa folk i verden har 
kjendt make til. Det første sterke utbrud minder om snebløt- 
ningen i den norske dal. Vaaren kommer saa voldsomt og plud- 
selig, at vinteren ikke har faat tid at komme sig bort. Der blir 
vaarflom, jordskred og rabalder. Det voldsomme sammenstøt 
mellem Wergeland og Welhaven er de to aarstider, de to tids- 
alderes eller de to kulturers kamp om herredømmet inden vort 
folk. Med arveprinsens urokkelige selvbevissthet om at staa paa 
odelsgrund svinger Wergeland svøben over al den fremmede 
unatur, som har trængt sig ind i vor literatur, vor kunst, vort 
styre og vort folkeliv. "Jc& fødtes høvding, og jeg maa byde. 
Det nye kan ikke det gamle lyde," sang senere en av hans vær- 
digste arvtagere. Og Wergeland blev vor store folkevækker, vor 
literære nationalhelgcn. Om folk ikke forstod meget av det han 
skrev, saa forstod de hvad han vilde. Og de forstod fremfor alt 
at han elsket sit folk og sit land med en glødende kjærlighet. Og 
da denne dype, sterke, norske gjøgestemme forstummet, begyndte 
hele den norske skog og li og dal og fjeld at gjenlyde av norsk 
fuglesang. Det norske folk var begyndt at finde sig selv og finde 
sit land igjen. Det vækket folket, som efter mange hundred aars 
aandelig utlændighet var paa veien hjem til sig selv. Ja vi kan 
si, at hele vor historie i de sidste hundred aar har været en sam- 
menhængende kamp for at komme helt hjem paa historisk, na- 
tional grund. 

Bevægelsen grep om sig paa alle aandslivets omraader. Store 
verdensberømte digtere skildret i noveller, drama og lyrik vort 
folks historie og nationale eiendommelighet, og vort lands natur 
i dets storslagne vildhet og daarende ynde. Og en hærskare 
mindre digtere fulgte i de store mesteres spor. Norge oplevet Forholdene der vi kom fra — i Norge 19 

sin literære gnldalder. Andre drog som flittige arbeidsbier rundt 
Norges dale for at samle de herlige skatte, som hadde bevaret 
sig der i form av viser og stev, sagn og eventyr. Norges historie 
fra de ældste tider og nedover søges op hvor den ligger gjemt, 
paa Island og Grenland, i Konstantinopel og Rom. Store, ge- 
niale videnskapsmænd sætter den sammen og løfter den frem som 
ved et trylleslag. Vore malende og bildende, syngende og spil- 
lende kunstnere løfter i forklaret skikkelse vort folks eiendomme- 
lighet og vort lands herlige natur frem for verdens beundrende 
blik. Ja, selv det gamle, norske sprog, som man i lange tider 
hadde trodd baade dødt og begravet, viste sig at ha overlevet den 
lange trængselstid. Men de hadde levet som prinsessen, der blev 
forvist fra kongsgaarden og ventet paa prinsen, som skulde løse 
hende ut fra bjergkongens slot. Ivar Aasen blev Askeladden, som 
vandt prinsessen. Og Aasmund Vinje fik holde kjøgemestertalen 
ved det nationale bryllup. 

Men det tar tid, før en literær og national bevægelse kan 
trænge ned i folkedypet og utover det hele land. Særlig i et 
vidtstrakt land som Norge, med de avstængte bygder og de daar- 
lige samfærdselsmidler. Og den mangel paa folkelæsning, som 
raadet i første halvdel av forrige aarhundrede. Det organ som 
skulde løse denne mission, vor folkeskole, ventet endnu paa sin 
reformation. Det er først efter skoleloven av 1860, med sin større 
krav til lærernes utdannelse og sin utvidede fagkreds for folke- 
skolen, det begynder at gry utover landet. Jensens læsebok for 
folkeskolen var maaske hverken literært eller pædagogisk noget 
mesterverk. Men som folkebok, naar det gjaldt at vække den 
første spire av fædrelandskjærlighet i de unges sind og aapne 
deres øine for vor historie og literatur, har den løst en stor 
opgave. 

Naar der tales om det norske folks nationale og kulturelle 
vækkelse, da er der en faktor som ikke maa glemmes: folke- 
hpiskolen og amtskolen. Grundtvig er far for det første slags. 
I Danmark grep folkehøiskolen især om sig efter den store folke- 
sorg i 1864. Og senere har den gjort vidundere demede. Til 
Norge forplantedes den gjennem Anker og Arvesen paa Oplan- 
dene, Chr. Bruun i Gudbrandsdalen, Ullmann i Telemarken og 
Zak. Sverdrup i Sogn. Nu. er hele landet omspændt av et net 
folkehøiskoler, amtskoler og kristelige tmgdomsskoler. I mange 
tilfælder er det kun navnet som er forskjellig. Og hvad disse 
skoler har gjort og gjør for at løfte den unge slegt op til et 
noblere syn paa livet, kan vanskelig overdrives, I kampen for 
Norges nationale gjenreisning har de været en stormag^. Og deres 20 Forholdene der tå kom fra — i Norge 

indflydelse strækker sig nu saa vidt som nordmænd bor paa jor- 
den. Mange av dem som nu staar som bærende og ledende 
kræfter inden vort folk, mottok der sin fj^rste, varme begeistring, 
sine h^ie idealer. 

Det er et glædelig faktum, at der blandt nordmsendene i 
Amerika den sidste tid har vist sig en voksende forstaaelse av 
den arv vi tok fra Norge i vort morsmaal, vor folkedigtning og 
nationale eiendommelighet. Og der er ingen tvil om, at den natio- 
nale og politiske vaekkelse i Norge har bidrat meget hertil. 
Mange av dem som kom hit i løpet av sidste menneskealder var 
dypt grepne av den nationale begeistring. Andre fik sin norske 
opvækkelse herover enten ved læsning av norsk literatur eller gjen- 
nem personlig paavirkning. Nu gaar der en dyp understrøm over 
vor norske arv gjennem vor norsk-amerikanske presse, gjennem 
vor fremblomstrende norsk-amerikanske literatur, gjennem norsk- 
undervisningen ved vore kirkeskoler og mange offentlige skoler, 
gjennem de mange og forskjelligartede norske foreninger, og 
fremfor alt gjennem det allermeste av det norsk-amerikanske 
kirkearbeide. 

III. 

I 1814 opnaadde Norge sin frie forfatning. Tyngden av 
magten blev lag^ i bondens haand. To tredjedele av stortings- 
mændene skulde nemlig være fra landsamteme, og der hadde bøn- 
deme det overveiende flertal blandt de stemmeberettigede. Men 
den almindelige norske bonde forstod sig endnu lite paa den store 
forret, grundloven hadde utstyret ham med. Og endda mindre 
paa, hvorledes denne ret skulde brukes til landets og folkets gavn. 
Næringsforholdene var trange, og skatteme tyngende. Paa sine 
steder reistes der truende bondebevægelser for at avskaffe Stor- 
tinget eller ialfald sterkt begrænse dets magt. Svenske opviglere 
for rundt, især paa Oplandene, og søkte at indbilde bønderne at 
det var Stortingets skyld, skatteme var saa store. Der trængtes 
en politisk vækkelse. Og den kom sammen med den nationale. 
Ogsaa paa det politiske omraade blev Henrik Wergeland den store 
lurblaaser, som vakte den norske bonde op. Grundloven og døle- 
bonden hadde begge en fremskudt plads paa hans arbeidsværelse. 
Han fik istand politiske og literære læse- og diskutionsforeninger. 
Han foranstaltet folkefester utover bygdeme. Han redigerte en 
stund "Statsborgeren" og utga sit blad "For Den Norske Ar- 
beider". Han blev stifteren av 17de mai. Han stod i intim for- 
bindelse med frisindede stortingsmænd og hadde stor indflydelse 
paa utfaldet av mange vigtige saker. Forholdene der vi kom fra — i Norge 21 

Og dog maatte Wergeland gaa bort før der viste sig nogen 
gjennemgripende frugt av hans politiske agitation. Det er først 
med listerbonden Ole Gabriel Uelands og den unge sagfører 
Johan Sverdrups indtræden i tinget den nye tid i norsk politik 
begynder. De samler og leder bønderne fremover mot et bevisst 
maal. Søren Jaabæk var ogsaa en kraft i den norske bondereis- 
ning. Men hyggelig var den politiske kamp i Norge i lange 
tider ikke. Der laa noget bittert og noget smaaskaaret over den. 
Man faar fra først av ikke saa meget indtryk av en nation som 
kjæmper for sine livsinteresser, men mer av smaagrupper, som 
kjæmper for sine standsmæssige eller lokale særinteresser. Men 
bondefylkningen blev større, motsætningerne skarpere, maalet 
høiere og klarere. Og jevnsides med den indre gruppestrid hadde 
Norge næsten uavbrutt strid med Sverige om de to landes rettig- 
heter inden unionen. Og her begik det konservative parti sin 
store politiske daarskap, idet de støttet Sveriges krav paa over- 
høihet. I ottiaarene saa det uhyggelig ut. Riksretten kunde nok 
fjerne den gamle regjering, men ikke den gamle bitterhet. Ven- 
stre kunde nok tvinge igjennem Sverdrups utnævnelse til stats- 
minister, men ikke samle hele nationen om ham. Der trængtes 
endda tyve aars nationalvækkelse. Saa kom 1905. Da var parti- 
striden for en stund borte. Da fik man se hele folket samlet om 
sine førere for at verge sin frihet og forsvare sin nationalære. I 
slike tider nedlægges dier særlig i de unges sind ideale begeist- 
ringsfrø, som spirer og bærer frugt langt utover øieblikket og 
vidt utover verden. 

Direkte var det ikke Stortinget som blev det norske folks 
politiske opdragelsesanstalt. Det blev jo forholdsvis kun faa 
bønder, som kunde opnaa at komme dit. Og ikke mange fulgte 
fra begyndelsen av med i hvad der foreg^k. Men da Stortinget 
1 1837 vedtok formandskapsloven, fik det norske folk en institu- 
tion som har virket mer vækkende og opdragende end mange 
aner. Ti her blev der plads for en betydelig del av bygdens bedste 
mænd. Og saa var det om bygdens hjemlige forhold her for- 
handledes. Her var ikke synskredsen videre end man kunde følge 
med. At bli valgt ind i formandskapet og maaske bli dets ord- 
fører, var det første lysende ideal for saa mangen begavet bonde- 
gut. Som kommunens ordfører blev han medlem av amtsfor- 
mandskapet eller Stortinget, som det nu kaldes. Og var han av 
det rette stof, saa tiltrak han sig der slik opmerksomhet, at han 
snart blev valgt som en av amtets repræsentanter i Stortinget. 
Det var veien, som saa mange av dem gik som blev politiske 
ledere i Norge. 22 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

Men indflyd eisen strakte sig længer end til dem som sat i 
kommunestyret. Hele bygden kom med i den politiske bevægelse. 
Bonden og husmanden, tjeneistegutten og haandverkeren, handels- 
manden og lensmanden, skolelæreren og presten. Det begyndte 
gjeme med debat om anlæg av en ny vei eller bygning av et nyt 
skolehus. Men det grep om sig fra det lokale til det mer almene, 
fra bygden til amtet, fra amtet til landet. Og saa begyndte den 
almindelige mand at læse aviser. Jaabæk kom med sin "Folke- 
ven", og Chr. Johnson med sin "Almuven". Dagbladet "Verdens 
Gang" og "Oplandenes Avis" kappedes i sine angrep paa regje- 
ringen og unionen. "Morgenbladet", "Aftenposten" og "Trond- 
hjems Adresseavis" flømmet over av ærekrænkende beskyldninger 
mot venstres ledende mænd. Og saa fik vi de politiske folke- 
møter. Der var snartsagt ikke den bygd saa liten og avsides, at 
man undlot at sende nogen av sine agitatorer dit for at paavirke 
det forestaaende valg. Bjørnson, Arvesen, Ullman og WuUum 
paa den ene side, Ludivig Daa og Yngvar Nilsen paa den anden 
side hadde mangt et baade alvorlig og morsomt sammenstød. 
Det er ganske visst ikke bare de gode kræfter i et folk som lokkes 
frem i en slik oprørt tid som Norge hadde i sidste halvdel av 
forrige aarhundrede. I en slik storm kommer der meget skum 
paa overflaten, og der kastes meget i aarlig slåp paa stranden. 
Men der skal ogsaa sterke kræfter til for at gjøre et folk politisk 
vaakent. Og det norske folk blev politisk vakt som faa, om noget 
folk i samtiden. Derom vidner mange gjennemgripende politiske 
og sociale reformer, som er gjennemført i sidste menneskealder. 

For os norske utvandrere hører det med til fædrearven dette, 
at vi kom fra et folk med vaakne interesser for det offentlige liv 
i landet. Det varte heller ikke længe, før nordmændene var midt 
oppe i det politiske liv i Amerika. De kunde ikke sitte sløve og 
se paa at andre styrte. De maatte være med. Det sad dem i 
blodet. Nu finder man folk av norsk æt i de mest forskjellige 
politiske stillinger, særlig i Nordvesten. Likefra det hjemlige 
town- eller bystyre til guvernør, kongresmand eller U. S. senator. 
Ved siden av nQi:dmændenes evne til at sætte sig ind i nye for- 
hold er uten tvil den politiske vækkelse i Norge en medvirkende 
aarsak til, at vort folk har hat slik held med sig i den ameri- 
kanske politik. 

Men nordmandens interesse for det offentlige og hans trang 
til at styre gav sig ikke bare utslag i politik. For mange laa jo 
baade sprog og andre ting hindrende iveien her. Men det var et 
andet omraade, som kaldte paa hans interesse for det offentlige 
og aapnet vei for hans trang til at være leder. Det var det fri- Forholdene der vi kom fra — i Norge 23 

villige kirkelige arbeide i menighet og samfund. Hadde den 
norske husmand og. tjenestegut været udelukket fra kommune- 
styret hjemme, paa menighetsmøte og i samfundets aarsmøte der 
sat han tryg og bred ved siden av ham som var ordff^rer eller 
stortingsmand i Norge. Den politiske vækkelse fra Norge har 
været til stor hjælp i vort kirkearbeide herover. Men om den 
helt kan fritages for skyld i den bitre disputersyke og det smaa- 
skaame rethaverij som tildels har skjæmt ut vort kirkearbeide 
herover, er et andet spørsmaal. 

IV. 

I sit dype gemytsliv har vort folk en solid undergrund for 
det religiøse. Saa langt vi kan følge dets historie tilbake, har det 
været sterkt religiøst. I den hedenske tid var vore fædre ivrige 
asadyrkere. Og deres dyrkelse var ikke lek, men alvor. De 
hadde ikke bare bruk for sine guder i en festlig stund, men frem- 
for alt ute i livets storm og kamp for tilværelsen. Intet viser dette 
tydeligere end den sterske understrøm av tro paa de usynlige 
magter, som gaar gjennem al deres folkedigtning. Og vort folk 
har altid været konservativt i sine religiøse anskuelser. Det 
løper ikke avsted efter alt nyt, men holder sig til det gamle 
prøvede. Der maatte strengt kongebud til for at faa nordmæn- 
dene til at gi op Odin og Tor: Det fædrene hadde klart sig 
med, var sagtens godt nok ogsaa for dem. Men efterat de først 
hadde antat kristendommen, blev de meget loyale sønner av den 
katolske kirke. Ja, endnu sidder der levninger igjen baade fra 
åsatroen og katolsk overtro i vort folkeliv. Der maatte atter 
kongebud til for at hæve nordmændenes forbindelse med den 
romersk-katolske kirke og føre dem over til lutherdommen. Men 
efterat den lutherske reformation var indført og folket gjennem 
sindig belærelse hadde lært at indse at dette var den rette, gode 
gamle kristendomsform, saa blev norskeme rig^ig solide luther- 
anere. Det har de siden været og er den dag idag. 

Rationalismen, som for hundred aar og litt mer siden for 
henover baade den katolske og protestantiske kirke, vandt aldrig 
synderlig indgang blandt den norske almue. De styrende kunde 
nok indføre salmebøker og lærebøker med rationalistisk islet. 
Og prester som var smittet, kunde nok præke om staldfodring 
juledag og potetesdyrkning paaskedag. Folket holdt fast ved 
sin gamle tro og lot sig litet forvirre av de forblommede uttryk. 
Erik Pontoppidans dobbelte forklaring var for dem den klassiske 
norm, hvorefter al sandhet til' gudfrygtighet skal prøves. 

Noget anderledes er stillingen blit den sidste menneskealder. 24 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

Det norske folk er ikke saa overveiende et bondefolk længer. 
Der har vokset op betydelige byer med blandet befolkning. Den 
forøkede skolegang med universitetet i spidsen har bragt Norge 
mange akademisk dannede folk, videnskapsmænd, digtere og 
kunstnere. Den blomstrende industri med de mange store fabrik- 
anlæg har tilført Norge en talrik arbeiderbefolkning av blandet 
blod og løse anskuelser. Alt dette har i dea sidste tid gjort den 
aandelige jordbund i Norge modtagelig for mange vovede me- 
ninger baade angaaende religion, moral og statsstyrelse. Av dem 
som forlot Norge i og efter ottiaarene, var der vistnok adskil- 
lige, hvis religiøse overbevisning — om de hadde nogen — langt- 
fra var luthersk. Men de som forlot Norge i anden og tredje 
fjerdedel av forrige aarhundrede, dengang den store utvandring 
foregik, og de norsk lutherske kirkesamfund dannedes, var paa 
faa undtagelser nær troskyldige, opriktige lutheranere, som ogsaa 
i det nye land vilde holde fast ved sin fædrene kirke. 

Til trods for den liberale dissenterlov man længe har hat i 
Norge, saa har dog hverken katolicismen eller de reformerte 
sekter vundet nogen synderlig fremgang der. Flere av dem har, 
med betydelig finausiel understøttelse fra utlandet, gjort kraftige 
anstrengelser. Men med litet held. Det norske folk, set som et 
hele, er ikke sekterisk. Det har været luthersk i fire hundred aar 
og er det overvældende endnu. La os haape, det altid maa bli 
slik baade der og her! 

Men om de norske indvandrere næsten alle var lutheranere, 
saa var de dog av noksaa forskjellige aandsretninger. Ti det er 
et av de skjønneste træk ved den lutherske kirke, at den er 
rummelig nok, elastisk nok, tolerant til at gi rum for forskjellige 
aandsretninger. Og det er et av de eiendommelige træk ved vort 
individualistisk anlagte norske folk, at det vil og maa ha frit rum 
for forskjellige aandsretninger. Det taaler ikke en stram aan- 
delig uniform hverken i lære eller liv. Det prøver, om end i 
megen skrøpelighet, at bøie sig for Guds aands utvetydige tale, 
men ikke for menneskemeninger, 

Indenfor den norsk lutherske kirke har der særlig været to 
retninger som gjorde sig sterkt gjældende i første halvdel av 
forrige aarhundrede, og som har øvet mere eller mindre indfly- 
delse baade paa kirken i Norge og paa den norske kirke i 
Amerika. Den ene var av norsk, den anden av dansk oprindelse. 
Den norske kom gjennem Hans Nilsen Hauge, den danske gjen- 
nem Nikolai Fredrik Severin Grundtvig. De begyndte omtrent 
samtidig, som et vækkeraab til kamp mot rationalisme og sløv 
vanekristendom. De stod begge paa den apostoliske bekjendelses Forholdene der vi kom fra — i Norge 25 

grund indenfor den lutherske kirkes ramme. Men baade i sin 
tankesæt og virkemaate var de ulike. Haugianismen betonte i 
den grad det religiøse, at den var utsat for at bli ikke bare ver- 
densforsakende, men kulturfiendsk. Grundtvigianismen betonte i 
den grad det folkelige, noHonale og kulturelle, at den var utsat for 
at bU verdslig. Den ene var i den grad alvorlig og mørk, at den 
stemplet uskyldige ting som synd. Den anden var i den grad 
frisindet og lys, at den erklærte forargelige om ikke syndige ting 
for uskyldige. Den ene betonte i den grad menneskets naturlige 
fordærvelse og nødvendigheten af en sand omvendelse, at dens 
forkyndelse væsentlig blev bodspræken. Den anden betonte i den 
grad det gode i mennesket og det skjønne i menneskelivet, at 
det skarpe brud mellem Guds folk og verden blev forflygtiget. 
Den ene er i den grad ængstelig for at uomvcndte mennesker 
skal søke en falsk trøst i naaden, at det uavkortede, fuldtonende 
evangelium ikke altid med styrke tør helt fremholdes. Den anden 
fremholdt i den grad daabsnaaden og det frie evangelium, at ikke 
Guds hellige lov altid fik komme til sin ret. Den ene betonte 
ordet paa sakramentemes bekostning. Den anden betonte sakra- 
menteme og indstiftelscsordene paa det skrevne ords bekostning. 
Den ene er lavkirkelig med sterk betoning av lægmandsforkyn- 
delse. Den anden er høikirkelig med sterk betoning av kirken 
og dens traditioner. Den ene er med mer eller mindre ret blit 
betegnet som den mørke kristendom. Den anden som den glade 
kristendom. 

Idet disse friske, livskraftige aandsstrømme bryter ind over 
den norske kirke, blir der til at begynde med skarp kamp. Kamp 
mellem strømmene indbyrdes, som begge gjeme vil vinde herre- 
dømme i landet. Og kamp mellem disse strømme og den indtil 
da noksaa sløve og rolige norske kirke, som fra først av søker 
at holde sig dem begge fra livet. Men det magger den ikke. 
Der blir rivninger og forskyvninger, som splitter og samler. Der 
blir opløsninger og der indgaaes nye kombinationer. Tilhængeme 
av den gamle retning tilegner sig mer eller mindre av den ene 
eller begge de nye retningers eiendommelighet. Nogen tilegner 
sig det gode ved de nye strømme og holder skjævheteme og en- 
sidigheteme, men makter ikke at tilegne sig det mægtige aands- 
indhold. Vi kan ikke forfølge denne aandelige gjaeringsproces i 
alle dens avskygninger og forgreninger inden vor kirke og 
vort folk. 

Et vendepunkt i den norske kirkes utvikling indtrær, da 
Gide Johnson i midten av forrige aarhundrede blev prestelærer 
ved vort universitet. Han forente i sig egte haugiansk fromhet 26 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

med luthersk renlærighet og grundig lærdom. Han hadde aapent 
syn for nødvendigheten av alvorlig vækkelse og grundig omven-- 
deise inden vor kirke. Og, om end utfra det saakaldte tiødprincip, 
hadde han ogsaa syn for, at de læge kræfter burde tas i bruk av 
vor kirke. Spændingen mellem haugianismen og den presteslegt 
og dannede almenhet, som Johnson satte sit stempel paa, ut- 
viskedes lidt efter hvert. Uheldigvis for den norske kirke i 
Amerika var ikke denne spænding mellem haugiansk vækkelse 
og det norske presteskap hævet, dengang utvandringen begyndte, 
og de første kirkesamfund herover dannedes og fik sit præg. Ei 
heller hadde hverken haugianerne eller teologeme til at begynde 
med sendt sine sindigste og mest moderate repræsentanter 
herover. 

Ind i den strøm som forenet haugianismen og johnsonian- 
ismen lededes senere litt efter hvert de sterkeste kræfter inden 
den norske kirke av læge og lærde. Og det blev denne strøm, 
som væsentlig kom til at bære den norske kirkes utvikling og 
utføre t3mgden av dens foi^enede virksomhet indad og utad til 
henimot utgangen av aarhundredet. Det tør uten overdrivelse 
betegnes som den lykkeligste og mest frug^bringende tid den 
norske kirke hidtil har oplevet. Den blomstrende hedningemis" 
sion og den omfattende indremission med større og mindre væk- 
keiser og et harmonisk fromt menighetsliv og kristenliv paa 
mange steder i landet er den mest iøinefaldende frugt av denne 
forbindelse. 

Ogsaa for den norske kirke i Amerika blev sammenslut- 
ningen av vækkelsen og teologien i Norge av stor betydning. 
Baade de gamle samfund herover og især de som blev dannet 
efter forandringen i Norge var indtraadt, mottog sterk paavirk- 
ning derav. Fra universitetet kom her hit en række velutdannede, 
viljesterke mænd med aapent syn for lægmandsvirksomheten& og 
vækkelsens store betydning for den enkelte og for menigheten. 
Og ikke faa av Norges dygftigste lægmænd, som selv var aande- 
lige barn av den haugianske vækkelse, kom hit og gik ind i kir- 
kens arbeide. Herover blev mange av dem velsignede redskaper 
til at forplante en sund, kristelig og kirkelig vækkelse utover de 
norske bygder. Og hele tiden stod de som brobyggere og for- 
midlere mellem de skarpe motsætninger inden de lutherske sam- 
fund herover. 

Mens haugianismen virket nedenfra og opad inden vort folk, 
saa gik grundtvigianismen den motsatte vei. Nogeh alvorlige, 
dygtige teologer, som i Kjøbenhavn var paavirket av Grundtvig, 
blev moderate talsmænd for retningen i Norge. Den mest be- Forholdene der vi kom fra — i Norge 27 

kjendte og indflydelsesrike av dem var presten Wexels i KristP- 
ania. Delvis tilhørte ogsaa det nyoprettede universitets to første 
lærere, Hersleb og Stenersen, retningen. Men ingen av dem stod 
helt med Grundtvig i hans saakaldte "makeløse opdagelse". Ret- 
ningen var baade for awigendé fra tilvandt norsk, kristelig tanke- 
sæt og for aandfuld-æstetisk til at den direkte kunde gripe mas- 
seme. Det blev ad en omvei den naadde frem, Grundtvigianis- 
mens sterke side var dens sammenslutning av det kristelig og 
nationalt folkelige i den enkelte og i samfundet, samt dens syn 
for det levende, mundtUge ords vækkende og aandsmeddelende 
mag^, naar det kommer fra et grepet sind og bæres frem paa 
morsmaalet. Det blev gjennem vor digtning og kunst, vore folke- 
skribenter og folketalere, men allermest ved at sætte sit præg paa 
vort høiere og lavere skolestel og vor opdragelse, at grundtvigi- 
anismen i moderat form naadde frem til vort folk og vor kirke. 

Der gaar jo sagn om, at de første teologer som kom fra 
Norge til Amerika, skulde være smittet av grundtvigianismen og 
endog ha faat den ind i samfundets konstitution. Smitten maa 
isaafald ha kommet i den noksaa tilfældig og sittet svært løst. 
Ti nogen gjennemf^t grundtvigiansk aandsretning bærer ikke 
deres virke vidnesbyrd om. I det hele kan ikke vi norske klage 
over, at grundtvigianimen har forstyrret vort kirkearbeide i 
Amerika. Det har sin naturlige forklaring : De som grepes sterkt 
av den grundtvigianske aand, blev saa varme fædrelandsvenner, 
at de utvandred nødig. Vil de vie sit liv til arbeide i kirkens 
tjeneste, saa ved de altfor vel, at det grundtvigianske ideal at 
smelte det kristelige og nationale sammen vanskelig lar sig gjen- 
nemføre blandt vort folk i dette lands fremmede jordbund. Men 
om end mer i det stille og skjulte, saa har dog g^ndtvigianismen 
øvet kanske mer indflydelse end vi vet om, paa vor kirke, dens 
tankesæt og arbcidsmaate ogsaa i dette land. 

Der kunde selvfølgelig nævnes mange flere aandsretninger 
og avskygninger, som har gjort sig gjældende i den norske kirke 
i sidste tid. Fra Sverige fik vi først en sund, velgjørende evan- 
gelisk paavirkning gjennem Rosenius. Senere en radikal ny evan- 
gelisk retning gjennem Waldenstr^. Fra England og Amerika 
er den norske kirke blit paavirket i reformerte retninger. Næsten 
alle er overdrevent subjektive og mangler syn for sakramenteme 
og for de faste kirkelige institutioner. Og endelig har den norske 
kirke faat, særlig fra Tyskland, den moderne kritiske teologi. Paa 
intet omraade kommer alle disse retninger saa klart frem som 
under det paagaaende arbeide for at løse kirken fra statens favn- 
tak og skaffe den en forfatning som bedre stemmer med Guds 28 Forholdene der vi kom fra — i Norge 

menighets begrep, og som vil sætte den anderledes istand til 
baade at forsvare sin tro og bek j endelse og utfolde de aands- 
kræfter Herren har lagt i dens skjf^d. Det norske kirkefolk i 
Amerika, som faar leve under en fri forfatning og nyde godt av 
menighetens fulde selvstyre i indre og ytre anliggender, f^nsker 
og beder for vore brødre i Norge, at denne kamp maa faa et 
heldig utfald. Kunde vor kirkeforfatning herover yde vore kjæm- 
pende brødre i Norge en smule hjælp paa dette omraade, og saa- 
ledes bli en liten erstatning for alt det gode vi tok med os fra 
vor moderkirke, saa vilde det være os meget kjært. 

Henrik Voldal. 

II. Forholdene her — i Amerika 

DET norske folks historie i d^tte land er den norsk lutherske 
kirkes historie. Det er den som har formaadd at samle det 
norske folk, holde dem sammen og løfte dem religiøst, moralsk 
og kulturelt. Den norske kirke herover har ogsaa været baandet 
som har knyttet sammen det norske folk paa begge sider av 
haviet og bevaret det norske sprog som det levende bindemiddel 
gjennem sine prækener, kirkeskikke, salmer, blade og skoler. 
Naar kirken herover har skiftet sprog, er denned det sterke sam- 
baand overskaaret, og den norsk lutherske kirke vil gaa op i den 
amerikansk lutherske kirke og den nationale samfølelse forsvinde. 

Naar den norsk lutherske kirke i vort land har formaadd 
saaledes at samle det norske folk inden sine vægge, og det i langt 
høiere grad end tilfælde er med de andre lutherske folkekirker, 
kommer det av at indvandreme har følt sig hjemme i den. 

Det var ikke bare at de her fandt sit eget sprog og sit eget 
folk, men de fandt ogsaa sin egen aandsretning, om de end ikke 
fandt den samlet indenfor en kirkelig organisation. Men alle 
disse forskjellige retninger, der her stod som forskjellige kirke- 
samfund, hævdet hver for sig at de var barn av kirken i Norge. 
Og de hadde ret. Ingen av dem vilde være imot kirken i Norge, 
om de end hver for sig hadde en hel del at utsætte paa den og 
paa hverandre. Alle brugte de den samme "barnelærdom" og 
holdt sig i alle væsentlige stykker til den norske kirkes ritual. 

Det overvældende flertal av indvandrerne kom fra de lavere 
samfundslag i Norge. Det var ikke med glad hjerte de forlot 
hjembygden, men de saa sig ingen utvei hjemme. Det var selv- 
opholdelsesdriften som gav dem vandringsstaven i haanden. 

Da de saa kom hit, var det at begynde paa bare bakken. Forholdene her — i Amerika 29 

rydde sig et hjem i skogen eller pløie prærien. Smaat og trangt 
var det for dem, men de saa at det gik fremover, og det holdt 
motet oppe. Og nabolagene vokste til settlementer. 

Her stod de da midt i et fremmed land, og det sprog som 
taltes her forstod de ikke. 

I hjemlandet hadde de været vant til at gaa til kirke. Kirken 
var samlingspunktet i bygden. Der hvor den haugianske væk- 
kelse hadde gaat, var man vant til at gaa paa bedehuset eller 
samles til opbyggelse i husene, og hjælpe sig selv i religiøs 
henseende. 

Der manglet ikke kirker i det land de kom til, men der 
kunde de ikke føle sig hjemme. Dels hindret sproget dem, men 
end mer at de alle var ræd sekteme og især gjendøpeme. Disse 
fik derfor liten tilslutning blandt de norske indvandrere. 

De vilde være lutheranere og ha det som de hadde været 
vant til det i Norge. Da der ingen prester var som fulgte immi- 
granterne i de første aar, maatte disse se til at hjælpe sig selv 
som de bedst kunde. 

En lykke var det da at utvandringen var særlig sterk fra 
de strøk i Norge hvor den haugianske vækkelse hadde gaat, saa 
der blandt utvandrerskaren var adskillige som var vant til fra 
hjemlandet at tale litt over et Guds ord og især holde bøn i en 
forsamling. Og kunde de ikke tale, saa hadde de dog sine hus- 
postiller med sig og salmebok. 

Men værre var det med sakramentemes forvaltning, ti det 
maatte de ha prest til. Og saalænge de ikke hadde prest følte 
de, det var ikke som det burde være. Det var det samme hvilke 
kredser de var kommet fra. De følte alle det samme i den sak. 

Nogen orden kunde der ikke bli paa det hele, før der kom 
prester heller. Kristne maa gaa sammen og danne menigheter 
og ha embedet i sin midte, ellers gaar det ikke. Men hvorledes 
skulde de gripe saken an? 

De var kommet fra statskirken, hvor menighet, embede, kirke 
og samfund var givne størrelser, som staten sørget for, og de 
enkelte hadde intetsomhelst at si angaaende de ting. Nu maatte 
de selv sørge for alt dette, om de vilde ha noget. 

I aaret 1839 kom der en mand til Amerika, som skulde 
komme til at gripe dypt ind i vort folks religiøse og kirkelige 
liv. Elling Bielsen, Han var født i aaret 1804 paa Voss. Var blit 
tidlig vakt og hadde begyndt at reise rundt som lægprædikant i 
28-aars alderen. I 7 aar hadde han reist rundt i store strøk av 
Norge og talt Guds ord. Han hadde ogsaa besøkt Sverige og 
Danmark, og siddet fængslet i det sidstnævnte land for sin virk- 30 Forholdene her — i Amerika 

somhets skyld. Den motstand Hans Nielsen Hauge og hans 
venner hadde været gjenstand for, og Elling Eielsen og^a fik 
føle, gjorde ham heller til en motstander av alle statskirkeprester 
og statskirke-kristendom. Men han elsket Guds ord, den lutherske 
kirkes bekjendelse og Pontoppidans "Sandhed til Gudfrygtighed". 
Hans forkyndelse var varm og sterkt paagaaende. 

Da han kom over her, blev han straks lederen for en omsig- 
gripende bevægelse blandt det norske folk i Vesten. Han var 
stadig paa reise og besikte det spredte norske folk. Hvor han 
kom, blev der bevægelse. Mange blev vakt ved hans forkyn- 
delse, og han blev som et slags sambaand mellem indvandreme 
av den haugianske retning. Hans virksomhet var til stor velsig- 
nelse. Men dommen over ham lyder yderst forskjellig. Hans 
venner beundret ham og saa op til ham som til ingen anden. 
Hans motstandere rev ligesaa ihærdig ned paa ham og rettet de 
smudsigste beskyldninger imod ham. Men sikkert er det, at 
Eielsen var en stor aandelig kraft, en vækkelsesprædikant som 
faa. Han sparte aldrig synden hvor han saa den, og det var ikke 
vanskelig at se den heller. Det stod yderst smaat til med det 
religiøse liv mange steder, og der var en hel del raaskap og 
ugudelighet, særlig laa mange under for drukkenskapslasten. Der 
kunde nok trænges en vækkelsesprædikant, men at samle og orga- 
nisere menigheter forstod han sig ikke paa. Han har vistnok 
anset det for det bedste, om de troende venner rundt paa de for- 
skjellige steder samlet sig sammen og greiet med de ting og ikke 
slåp verdslige mennesker til at styre med det, — ha det omtrent 
som Hauges venner i Norge med sine forsamlingshuse. 

Men Elling forstod snart, at folket maatte ha prest som kunde 
døpe barna og forrette de kirkelige handlinger. Derfor forandret 
han sin stilling fra lægprædikantens til en omreisende missibns- 
prests stilling. Paa kald fra Fox River blev han ordinert i Chi- 
cago av en tysk luthersk prest, dr. F. A. Hoffman, den 3dje 
oktober 1843, og er altsaa den første norsk lutherske prest i 
Amerika. 

Han bygget det første forsamlingslokale for norsk lutherske 
kristne i dette land. Det var i Fox River settlementet. Der var 
forsamlingslokale i første etage, og beboelsesleilighet ovenpaa. 
Det er forlængst ødelagt. Om hans liv og virke se Eisteinsen og 
Brøhaughs "Elling Eielsen" og E. O. Mørstads "Elling Eielsen". 

Amerikabrevene vandret frem og tilbake, og det bragte folk 
i Norge, særlig blandt haugianerne, til at tænke paa at noget 
maatte gjøres for indvandreme. Man henvendte sig til missions- 
selskapet, men det ledet ikke til noget. Da var det Hauges venner Forholdene her — i Amerika 31 

i Drammen sendte den unge danske lægprædikant Claus Laurits 
Clausen til Muskego settlementet i det sydlige Wisconsin som 
skolelærer. Han kom dit i 1843. 

Clausen var, trods likhet i kristelig livssyn, dog meget for- 
skjellig fra Eielsen, naar det gjaldt de ydre kirkelige ting. Han 
saa straks at Ellings løse maate at ta det paa kunde aldrig gaa 
i længden. Der maatte menigheter organiseres, og de maatte ha 
embedet i sin midte. Der blev da organisert menighet der, saa 
meget ialfald, at de fik kaldt sig prest. Clausen blev kaldt, og 
han henvendte sig til en tysk luthersk prest og blev ordinert av 
ham 18de oktober 1843. 

Clausen var en from og dygtig mand, men mellem Eielsen 
og ham blev intet samarbeide. 

Clausen bygget den første norsk lutherske kirkebygning i 
dette land, Muskego kirken, som nu staar ved den norsk lutherske 
kirkes presteskole i St. Anthony Park, St. Paul, Minn. Den blev 
opført i 1844-45. 

I 1844 kom den første norske statskirkeprest hit, Johannes 
Christian Wilhelm Dietrichson. Han var universitetsmand, stram 
statskirkemand av den gamle myndige prestetype. For ham stod 
statskirken som det store ideal og presten som den myndige em- 
betsmand. Han reiste rundt i settlementerne og søkte at organi- 
sere menigheter, men den menighetsordning han hadde utarbeidet, 
viste hvor litet han forstod sin opgave. 

Efter et aars ophold her reiste han tilbake til Norge for at 
vække interesse for det kirkelige arbeide blandt utflytterfolket. 
Han vendte tilbake igjen i 1847 og blev prest for menigheten paa 
Koshkonong i Wisconsin. Sommeren 1850 flyttet han tilbake til 
Norge. Han passet ikke for forholdene i Amerika. Elling 
Eielsen og Johannes Dietrichson var de to uforenlige motsæt- 
ninger fra Norge. De- kunde ikke forståa hverandre. 

Den norske kirkes presteskap fra 40-aarene var i sit syn paa 
kirken embedsaristokratisk og høikirkelig, i læren gammelluthersk, 
tildels med et mildt anstrøk av grundtvigianisme, i politisk hen- 
seende konservativ og kongetro. Deres smak romantisk-estetisk, 
og digteren Welhaven deres yndling i literatufen og Holberg 
deres muntrationsraad. Det var dannede mænd, og der stod 
respekt av dem. Lægmandsvirksomheten saa de paa med mis- 
tanke, som en uluthersk, sværmersk bevægelse. 

Rundt aarene 1850 kom en hel række unge norske prester 
herover, H. A. Stub, A. C. Preus, G. F. Dietrichson, H. A. Preus, 
N. Brandt, J. A. Ottesen, U. V. Koren, Laur. Larsen og nogle 
andre. Det var en flok varmhjertede unge mænd, som reiste her- 32 Forholdene her — * Amerika 

over for at bygge Guds menighet og dele utflytterfolkets kummer- 
lige kaar. De kunde alle hat det meget bedre i Norge. Flere 
av dem var mænd med fremragende dygtighet, som vilde banet 
sig vei til store embeder i den norske kirke, men de valgte ny- 
byggerlivets besvær og slit. Og deres arbeide blev av stj^rste be- 
tydning for den kirkelige utvikling i dette land. Ledelsen faldt 
i deres hænder. 

Det aandelige og kirkelige syn som disse mænd hadde, var 
det samme som var det almindelig gjældende indenfor det norske 
presteskap paa den tid. Men de forstod straks, at saken maatte 
gripes helt anderledes an end past. Dietrichson hadde begyndt. 
Men like overfor lægmandsvirksomheten indtok de den samme 
uforstaaende stilling som presterne i Norge, og kløften her blev 
større. Den blev til kirkelig splittelse. Og det skulde tåge 70 
aars kirkelig utvikling, før de to retninger mødtes under samme 
kirketak i dette land. 

Disse prester førte den norske kirke med sine kirkeskikke 
over til det norske indflytterfolk herover. Og den store flok av 
vort folk her flokket sig om dem, ogsaa de som var kommet fra 
strøk hvor den haugianske bevægelse hadde gaat i Norge. De 
kunde ikke føle sig hjemme ved de gudstjenester som Eielsen og 
hans tilhængere fulgte. Kirke og kirkeskikke ønsket det over- 
vældende flertal at ha som i Norge. 

Hermed var den første splittelse kommet ind blandt det 
norske kirkefolk, og der førtes en langvarig og tildels meget 
bitter strid mellem de to partier, som viste hvor liten forstaaelse 
de hadde av hinanden. 

Like efter spørsmaalct om menighctsdannelse meldte sig som 
næste skridt samfundsdannelse. Dette blev en ulike vanskeligere 
sak. Hverken Eielsen eller nogen av hans venner hadde nogen 
rede paa, hvorledes de skulde gripe saken an. Uerfarne var de 
ogsaa. Og at bygge en luthersk frikirke var ingen liketil sak. 
Eielsen var heller ikke den mand som vilde la sig sie eller ta 
imot raad av andre. Da de kom sammen paa Jefferson Prairie i 
1846 for at organisere et samfund, var det derfor Elling Eielsen 
som dikterte og Ole Andrewson som skrev, da han var noget 
mer av en pennens mand end de andre tilstedeværende. 

Her kom da istand grundlaget for den saakaldte "gamle kon- 
stitution". Det var "venne^-tanken de tænkte at virkeliggjøre, 
og Elling Eielsens syn paa "lærde" prester, faste kirkeskikke, 
formulerte bønner, haandspaalæggelse o. a. blev raadende indenfor 
hans samfund. 

Man skulde ha ventet at Clausen som tidligere lægprædikant Forholdene her — i Amerika 33 

skulde sluttet sig til Eielsen, men det gik ikke saa. Det faldt ulike 
lettere for Clausen at arbeide sammen med de prester som kom fra 
Norge. Disse saa snart at man maatte danne et samfund, og flere 
m^ter holdtes i den anledning. Der holdtes flere mø^ter i aarene 
1849-53, og man kom sammen paa Rock Prairie, Wis., i 1851 og 
organiserte '*Den norsk evangelisk lutherske kirke i Amerika", Til 
formand valgtes C. L. Clausen. Man enedes om en "grundlov". 
Heller ikke den viste sig tjenlig som grundlag for samfundsbyg- 
ning, da man i den saa spor av grundtvigianiserende synsmaater. 

Paa møtet i Østre Koshkonong i februar 1853 blev sam- 
fundet reorganisert. A. C. Preus valgtes til midlertidig formand, 
en ny konstitution blev forelagt, og det blev besluttet at den ikke 
skulde ansees som samfundets konstitution, før den var tilstemt av 
menigheterne. Hermed hadde man gjort en ret begyndelse til 
grundlæggelse av en luthersk frikirke. Og det avgjørende møte 
kunde holdes i Luther Valley kirke paa Rock Prairie 3dje til 7de 
oktober 1853. Her stiftedes da "Synoden for den norsk-lutherske 
kirke i Amerika" Den bestod av 28 menigheter og 7 prester, 
som hadde tilstemt konstitutionen. A. C. Preus valgtes til for- 
mand. I 1862 blev H. A. Preus valgt, og han tjente som saadan 
til sin død i 1894, efterfulgtes da av U. V. Koren, som døde 1910. 
Derefter H. G. Stub. 

Særmerke for dette samfund har stedse været troskap mot 
den lutherske kirkes lære og bekjendelse, saaledes som den er 
formulert av Konkordieformelen og d€t 17de aarhundredes teo- 
loger, en dyp respekt for menigheten og embedet, og en stor iver 
for "undervisningen", like fra barneskolen til presteskolen. Deres 
omraade var likesaa skarpt avgrænset som Eielsens samfund paa 
sit. Disses særmerker var lægmandsvirksomhet og paa lærens 
omraade Pontoppidans "Sandhed til Gudfrygtighed", og frygt for 
alle faste former og i det hele alt som smakte av "stiftskirke". 

Til Den norske synode sluttet det norske kirkefolk sig, saa 
den fra 50-aarene og en stund fremover praktisk talt var den 
norske kirke i Amerika. Som rimelig kunde være, søkte de raad 
hos ældre lutherske samfund i dette land, og nærmest laa da 
Missouri synoden. Paa den hadde den rigt begavede, faste, men 
meget ensidige lutheraner prof. Walther sat sin aands stempel, og 
^ hati kom til at øve avgjørende indflydelse paa Den norske synode, 
saa den senere blev trukket med ind i de stridigheter som søn- 
derrev den tyske synode. 

Der opstod snart brytninger i Eielsens samfund. Forholdene 
blev meget ubehagelige, saa flere traadte ut av samfundet. Le- 
derne var P. Anderson, O. AndreWson og O. Hattlestad. De 

2 34 Forholdene her — i Amerika 

skilte sig fra Eielsen i 1848 og sluttet sig for en kort tid til 
Franckean synoden. Forbindelsen var dog meget If^s. I 1851 
sluttet de sig sammen med nogle tyske lutheranere av den unerte 
retning og dannet et nyt samfund, "Nordre Illinois synoden". 
Men heller ikke dette gik længe. Skandinaveme skilte sig ut og 
dannet i 1860 "Augustana synoden", bestaaende av norske og 
svenske lutheranere. 

En ny splittelse oplevet Eielsens samfund i 1856 Seks aar 
tidligere hadde P. A. Rasmussen sluttet sig til Eielsen. Rasmus- 
sen var en mand med betydelige gaver som prædikant. Han 
sluttet sig til Eielsen og hadde mange betingelser for at bringe 
dette samfund ind i et kirkeligere spor. Men det g^k ikke. Der 
blev et stormfuldt møde i Primrose, Wis., i juni 1856, der endte 
med at Rasmussen og adskillige med ham forlot samfundet, stod 
en tid uavhængig og gik over til Synoden i 1862. 

Endnu engang skulde samfundet splittes. I 1875, under 
Østen Hansons formandskap, var der blit flertal for at forandre 
den av Eielsen forfattede konstitution, og det blev bestemt at sam- 
fundet herefter skulde bære navnet "Hauges norsk evangelisk lu- 
therske synode". Dette vilde Eielsen ikke finde sig i, og han og 
en del av hans tilhængere tråk sig tilbake og beholdt navnet "Den 
evangelisk lutherske kirke", men betragtet sig som det gamle sam- 
fund og holdt fast paa den uforandrede gamle konstitution. Hauges 
s)mode valgte 0. Hanson til formand. 

Foruten striden med Eielsens samfund om lægmandsvirksom- 
heten kom Synoden ogsaa i strid med Augustana synoden om 
absolutionen og evangeliet. Derved blev der en kløft mellem disse 
to samfund. Dertil kom, at den stilling de ledende mænd indtok 
i slaveristriden bragte en hel del forbitrelse ind blandt folket, og 
gjorde at mange, som under andre forhold .vilde sluttet sig til 
Synoden, blev staaende utenfor eller sluttet sig til de andre 
samfund. 

Imidlertid var der i Norge kommet en helt ny aandsretning 
indenfor landets presteskap. 

Gisle Johnson blev lektor ved Kristiania universitet i 1849 
og professor i 1860. Med ham kom en strømvending i den norske 
kirke. Den ældre rettroende, konservative, høikirkelige, delvis 
grundtvigianiserende retning blev avløst av en pietistisk. lavkir^ 
kelig, reform- og lægmandsvenlig retning. Paa lærens omraade 
var den likesaa bekjendelsestro som den ældre, om den end i ad- 
skillige stykker avveg fra det 17de aarhundredes teologer. John- 
son var en selvstændig videnskapsmand. Han satte sin mægtige 
aands stempel paa den norske kirkes presteskap i mere end en Forholdene her — i Amerika 35 

mandsalder, og det er den retning som endnu har magten i den 
norske kirke. Paa vestlandet antok den et friere og mer evan- 
gelisk præg, idet her den av Rosenius i Sverige vakte bevægelse 
fandt en række varmhjertede talsmænd, og de fleste reformvenner 
var ogsaa at finde her. 

At denne bevægelse maatte faa indflydelse paa utviklingen 
indenfor den norske kirke i Amerika var selvsagt, saa livlig som 
forbindelsen var i hine aar. 

Den første av denne retning som kom til Amerika, var A. 
Weenaas. Han sluttet sig til Augustana synoden og blev ansat 
som lærer ved skolen i Paxton, 111., i 1868. Men Weenaas for- 
stod snart, at denne forening med svenskeme paa grund av 
sproget ikke var heldig i længden. Han iik derfor de norske 
augustanafolk i 1869 til at kjøpe en skolebygning i Marshall, Wis., 
hvor han blev bestyrer og lærer. Samtlige norske studenter 
fulgte ham. Dette er den f^ste norske presteskole i Amerika. 

I 1870 besluttet Augustana synoden at dele sig efter natio- 
naliteterne. Men den nye norske Augustana synode splittedes 
allerede efter to maaneders forløp. 

Prof. Weenaas, fik mange med sig, og det var deres tanke 
at faa istand et kirkesamfund som kunde dække grunden mellem 
Synoden paa den ene side og Hiauges synode paa den anden. Til 
dem sluttet past. Clausen sig, som gik ut av Synoden under 
slaveristriden, samt past B. Gjeldaker, som nylig var kommet fra 
Norge. Der blev kun 7 prester igjen i den norske Augustana 
synode, og de mistet sin professor og sin presteskole. De op- 
rettet en ny skole, som efter nogen flytning blev i 1881 fast 
lokalisert i Beloit, Iowa. 

De uttraadte dannet i 1870 den "Norsk-danske Konferentse", 
Til formand valgtes C. L. Clausen. Til Synoden kunde de ikke 
slutte sig, paa grund av forskjel i læren om læg^andsvirksom- 
heten, slaveriet, absolutionen, verdensretfærdiggjørelsen, søndagen 
og andre spørsmaal. Dette samfund fik en hurtig vekst, 
særlig da Sven Oftedal, Georg Sverdrup og S. R. Gunnersen i 
aarene 1871-74 kom over og sluttet sig til Konferentsen. Gjen- 
nem disse sidste kom den johnsonske vækkelse i sin vestlandske 
form ind i kirkelivet herover. Forholdet til de andre samfund, 
især til Synoden, var meget spændt. Den vilde ikke ha lærestri- 
digheter, men paa barnelærdommens grund arbeid-e for levende 
kristendom og levende menigheter. 

I Synoden hadde der været mange brytninger, særlig paa 
lærens omraade. Særlig bitter blev den, da prof. O. Asperheim 
rettet sine skarpe angrep mot Synodens aandsretning og dens for- 36 Forholdene her — i Amerika 

bindelse med den tyske Missouri synode. Men særlig oprivende 
blev striden om synergismen og naadevalget, som raset rundt 
1880. Den reistes av prof. F. A. Schmidt. De allerfleste av de 
norske teologer som kom til Amerika i 70-aarene og gik ind i 
Synoden, sluttet sig til oppositionen. 

Striden ledet til splittelsen i Stoughton i 1887. 55 prester 
med sine menigheter meldte sig ut og dannet "Det antimissouriske 
broderskab" . 

Men ved siden av al denne strid og splittelse gik ogsaa for- 
søk paa gjennem offentlige forhandlinger at komme til en bedre 
gjensidig forstaaelse. Saaledes holdtes allerede i 1852 et m^^te 
mellem prester av Synoden og Eielsen og hans venner paa den 
anden side. Møtet holdtes paa JefiFerson Prairie. Men det ledet 
ikke til noget resultat. I 1855 holdtes et nyt møte paa Spring 
Prairie, og det blev det sidste møte mellem de to. 

I 1858 holdtes der et møte i Luther Valley menighet, Wis., 
mellem prester av Den norske synode og presterne Rasmussen 
og Thalberg. Her deltok ogsaa de tyske teologer prof. Walther 
og Cråmer. Dette ledet til at past. Rasmussen i 1862 sluttet sig 
til Synoden. 

I 60-aarene arbeidet hver for sig. Men i 1871 faar vi det 
første store møte, hvor der mødte frem deltagere fra alle sam- 
fund. Mødet holdtes i Decorah, Iowa. Dermed var et nyt avsnit 
indledet i vor kirkes historie. Der syntes her at være tilstede 
god vilje til .at møtes, saa det bestemtes at holde et nyt møte 
paa Rock Prairie, Wis., næste aar. Men tiden var ikke kommet 
til at faa istand noget foreningsarbeide. Synoden og Konferent- 
sen stod like skarpt overfor hinanden som nogengang før. 

De bitre stridigheter rundt 1880 føltes tungt av mange, og 
atter kommer tanken frem om at opta forhandlinger mellem sam- 
fundene for at se til at utjevne forskjelligheterne. Det var P. A. 
Rasmussen som gjorde sig til talsmand for saken. Han foreslog 
for Synoden, at man skulde faa mænd fra Norge som nød almin- 
delig tillid blandt kirkefolket herover til at komme hit og hjælpe 
til at faa istand en bedre forstaaelse. Hans forslag møtte megen 
motstand fra de ledende mænds side, og der blev intet av det hele. 

Men selve saken var igjen bragt frem, og past. B. J. Muus 
tok den op og fik istand et frit møte det følgende aar. Samtlige 
samfunds formænd underskrev indbydelsen til mddet, og det blev 
holdt i St. Ansgar, Iowa, like efter de forskjellige samfunds aars- 
møter var holdt. Paa dette møte viste det sig, at der mellem 
Augustana synoden, den gamle retning indenfor Konferentsen og Forholdene her — i Amerika 37 

antimissourierne i Synoden ikke var nogen uoverensstemmelse i 
de omstridte spf^rsmaal. Derved gjorde foreningstanken et maegtig 
skridt fremover. 

Denne nye tilnærmelse møtte modstand fra to hold. De 
ledende mænd i Synoden var imot en saadan forening, og det 
samme var egentlig tilfælde med den nye retning i Konferentsen, 
hvis leder var prof. Georg Sverdrup. 

Da Synoden splittedes over naadevalgspørsmaalet i 1887, tok 
foreningsbestræbelserne ny fart. De uttraadte antimissouriere 
ønsket ikke at forvirringen skulde økes ved stiftelsen av endnu 
et samfund. Der blev derfor av den sendt mænd til Konferentsen, 
Augustana synoden og Hauges synode for at tale foreningssaken 
paa disse samfunds aarsmøter. Det viste sig dog, at stemningen 
for forening ikke var meget sterk i noget av disse samfund. Men 
man blev dog enig om at vælge en komite fra hvert av disse 
samfund. Disse komiteer møtte til forhandling i Eau Claire, 
Wis., i August 1888. Her blev planerne lagt til forening av disse 
samfund. Et fællesmøte, som senere blev holdt i Scandinavia, 
Wis., uttalte sig i varme ord for foreningssaken og den forelagge 
plan. Da saa saken kom op til avgjørelse paa aarsmøteme, viste 
det sig at foreningssaken hadde grepet sindene. Man vilde for- 
ening. Hauges synode tråk sig dog tilbake i det avgjørende 
øieblik. Saa blev forslaget til forening sendt rundt til menig- 
heteme av de tre samfund. Ingen stemte imot. Omkring 100 
undlot at stemme. 

Saaledes blev ''Den forenede norsk lutherske kirke i Amerika" 
dannet den 13de juni 1890. Til formand valgtes G. Hoyme. Han 
stod som formand til sin død 1902. Derefter tjente T. H. Dahl 
til 1917. Det nye samfund var uttryk for den tanke, at de for- 
skjellige retninger som disse samfund før hadde repræsentert, 
kunde samles inden én organisation, da de alle stod paa samme 
bekjendelses grund. 

Det viste sig snart, at det var kun under trykket av en over- 
vældende stemning for forening at prof. Sverdrup og hans me^ 
ningsfæller hadde gaat med paa foreningen. Allerede næste aar 
begyndte de at gjøre vanskeligheter ved overdragelsen av Augs- 
burg Seminar. Derved vaktes en bitter strid, som endte med at 
"Augsburgs venner" dannet ''Frikirken" i 1893 (1897). Denne er 
ikke som de andre et "samfund" bestaaende av likeberettigede me- 
nigheter. Men der holdes hvert aar et møte, hvor de som ønsker 
det kan møte frem og høre oplæst indberetninger fra forskjellige 
"boards", som supplerer sig selv og driver kirkelig virksomhet 
av forskjellig art, som Augsburg Seminar, hedningemission, indre- 38 Forholdene her — i Amerika 

mission o. s. v. M^tet kan da uttale sine meninger om det som er 
gjort i aarets løp og anbefale mænd til at optas paa disse boards, 
om plads er ledig. 

Da somme indenfor Frikirken fandt at man her ikke gjorde 
alvor av "levende menigheter", skilte de sig ut og sluttet sig til 
det i 1900 allerede stiftede "Brodersamfund", Dette samfund ser 
vistnok paa sin opgave paa lignende maate som Eielsens samfund. 

I 90-aarene førtes der en hel del strid i kirkebladene, særlig 
mellem enkelte mænd i Synoden og i Den forenede kirke, om de 
gamle omtvistede lærepunkter. Men ute blandt folket blev for- 
eningstanken stedse sterkere, saa disse stridigheter efterhaanden 
døde ut av sig selv. Lederne i Den norske synode var avgjort 
imot forening, men villig til at forhandle for at komme til enighet. 

I 1901 blev der optat forhandling mellem de teologiske fakul- 
teter og formændene i de to samfund, men det ledet ikke til 
noget. 

I aarene 1902 til 1904 holdtes ingen møter, da hverken Den 
norske synode eller Hauges synode var inde for at gjenopta for- 
handling. 

Men forholdene modnedes i det stille. Saa i 1905 optoges 
saken paany, og nu blev der ingen stans, før den var bragt lyk- 
kelig i havn. 

De tre samfund møttes til forhandling ved komiteer, som for 
Synodens og Den forenede kirkes vedkommende bestod av de 
teologiske fakulteter og formænd, eller vikarer i deres sted; 
Hauges synode ved en valgt komite. 

Nu gik det slag i slag. I 1906 kunde komiteen erklære at 
man var blit enig om absolutionen, i 1907 om lægmandsvirksom- 
heten, i 1908 om kaldet og omvendelsen. 

I 1909 optoges "utvælgelsen" til forhandling. Komiteen holdt 
flere møter i 1909-10, men man kom ingen vei. I 1911 tråk Den 
norske synodes komite sig tilbake fra forhandlingerne. De to 
andre komiteer fortsatte og kunde indberette til de to samfunds 
aarsmøter at de var enig ogsaa i dette lærepunkt, og anbefalte 
at man skulde anerkjende hinanden som rette trosbrødre og holde 
fælles opbyggelsesmøter, foråt menighetsfolket kunde bli bedre 
kjendt. 

Stor sorg vakte det overalt, at Synodens komite hadde trukket 
sig tilbake. Men man vilde ikke la foreningssaken fare. Nye 
komiteer blev valgt, og det lykkedes dem at faa istand et opgjør 
i læren om utvælgelsen under et møte i Madison, Wis., i 1912. 

Dermed var praktisk talt foreningssaken avgjort. Og fra 
1912 til 1917 arbeidet saa komiteerne med at løse de mangfoldige Forholdene her — i Amerika 39 

praktiske spf^rsmaal som maatte avgjf^res, og faa istand en ny 
konstitution. 

Den 9de juni 1917 stod man da ved det store maal. For- 
eningstanken hadde seiret. Under stor glæde blev "Den norsk 
lutherske kirke i Amerika" organisert i St. Paul, og dr. H. G. Stub 
valgt til dens formand. 

Den forenede kirke hadde gang paa gang rakt haanden ut 
til forening med de andre samfund, men forsøkene blev avvist, 
eller ledet ikke til noget resultat. 

Frikirken, Eielsens samfund og Brodersamfundet staar frem- 
deles utenfor. Der synes dog ialfald indenfor visse kredser i Fri- 
kirken at være tilbøielighet til forening. 

Det er sandt, den norske kirke i dette land har været en 
"stridende" kirke. Men det maa ikke glemmes at det er livs- 
værdier man har kjæmpet for. Livsværdier av bærende betyd- 
ning for kirke og menighetsliv, som trænges for at fremme eti 
sund vekst. 

Hvad der indenfor den norske kirke var retninger, skulde 
herover komme til at fæstne sig i kirkesamfund, og hver for sig 
faa anledning til at vise hvilken indsats de kunde gjøre for kir- 
kens liv og utvikling. Derved fik man se baade deres styrke og 
begrænsning. Gjennem kampe og rivalisering kom de hver for 
sig til større klarhet, skarpe kanter avrundedes, og man blev nødt 
til at se hen til hinanden og lære av hverandre. Derved for- 
beredtes de for den sammenslutning som engang maatte komme. 

Ved denne opdeling blev ogsaa de norske indvandrere bedre 
samlet indenfor den norsk lutherske kirke end tilfælde er med andre 
lutherske kirker. Hvilken retning de hadde tilhørt i Norge, de 
fandt alle et kirkelig hjem herover. Der var altid et luthersk 
kirkesamfund de ktmde slutte sig til. Derfor fik sekteme ingen 
nævneværdig indgang blandt det norske folk. 

Den norsk lutherske kirke herover har tat vel vare paa arven 
den førte med sig fra moderkirken, og vor kirkes historie kan 
ikke forstaaes uten den sees i sin forbindelse med kirken i Norge. 

Men disse brytninger og denne utvikling uttømmer ikke vor 
kirkes historie. Det er den mindste del av den norsk lutherske 
kirkes arbeide i dette land. 

Den norsk lutherske kirke herover har utført et vældig op- 
byggelsesarbeide. Guds ord har været forkyndt i tusener av 
menigheter av tusener av prester. Det arbeide disse prester har 
utført, har ikke mange sidestykker i kirkens historie, og den 
offervilje vort menighetsfolk har vist, er i sandhet beundrings- 
værdig. En flok fattige utvandrere reiser til et land langt i det 40 Forholdene her — i Amerika 

fjerne. Ingen av dem som har myndighet i hjemlandet, bryr sig 
noget om dem. De kommer hit, bygger sig hjem, danner menig- 
heter, bygger kirker og prestegaarde, organiserer kirkesamfund, 
bygger og underholder en lang række h^iere skoler, opretter 
barnehjem, hospitaler og diakonisseanstalter, et uhyre indremis- 
sionsarbeide og en vældig hedningemission. 

Den norske kirke i dette land har vist sig at ha livskraft. 
Den har ret til at peke paa sit arbeide, Guds aands kraft har 
været virksom der. 

E. Kr. Johnsen. B. MENIGHETSHISTORIER 1. ILLINOIS 
Indian Creek preeke- 
plads. 

Leland. La Salle Ca, 111. 

Utenom, 1836-47. 

Begyndt 1836. 30 sJKle i 
1836. Lsgpnedikanter : O. 
O. Helletvedt, 1836-*7; Jør- 
gen Pedersen, 1837-47. 

(37S&-1) ^^^"H"-— — __ Fox River præke- 
pladi. 

Middlepoint, U Salle Co., 
Ill, (2 mil sydvest fra Nor- 
way). 
Utenom. 1836-43. 
Bcgyndt 1836. 200 sjæle i 
1836. Lacnirzdikanter : 0. 
O. Helletvedt, 1836-39; El- 
ling Eielsen, 1839-43. B^- 
ker : Langelands "Nord- 
mKndene i Amerika", p. 32; 
Andersons "First Chapter 
KiriiE. 1M1 of Norwegian Immi^ation", 

p. 409; Hattlestads "Histo- 
riske meddelelser", p. 13, 23, 25 ; Strands "History of the Norwegians in 
Illinois", p. 45; Holands "Norske Settlementers Historie", p. 49; Flonu 
"History of Norwegian Immigration", p. 56; Baldwins "History of La Salle 
County", p. 74. Den f(*rste kirke tffmredes av eketømmer med en bebo- 
elses! ei I ighet med 2 rum i første stokverk og forsamlingssal ovenpaa iste- 
denfor lott. Elling og hans venner bygget huset ved at skaffe materiale og 
arbeide gratis. Han tænkte xniagelig at benytte fdrste stokverk til emi- 
granthus. Ovenstaaende billede er tegnet av A. O. Mortvedt, med bistand av 
flere av de aeldste nulevende settlere, Lars Finland (som kom over i 1839), 
james Ingles^ P. J. Peterson Klepp. Thomas Orstad og L. H. Challey. Huscl 
blev benyttet som kirke ti! 1847 og som emigranthjem i mange aar. (3754—2) Fox River lite evangeliok lothenke menighet. 

(Fra 1839-43 Fox River prakeplads.) 
Middlepoint, La Salle Co., III. 
Utenom, 1843-46; Ellings synode, 1846-47. 

Organisert 1843. Reot^nisert 1847 (Hauges n. ev. luth. mght,). 53 sj»eJe 
i 1843. Prest: Elling Eielsen, 1839-47. Kirke, 1841. Preitehni. (3564—3) 
Hauges norsk t angelisk lutherske . 
ighet- Kirkc, 1G47, «3.250. Norway, La Salle Co., 111. 

Hauges synode, 1847—, 

Kaldte Elling Eielsen til prest 1843. Organi- 
sert 20de november 1847. 50 sjiele i 184^ 115 
i 1914, Prester: Elling Eielsen, 1839-Sl ; A. 
A. Scheie. 1848-53; Ole Andrewson, 1847-57; 
Peter Mehus, Nils Iversen, 1876-77 ; Endre Jo- 
hanneson, 1847-70; Amund Johnson, 1862-6S; 
H. W. Abelson, 1871-86; 0. Andresen, 1887- 
99; A. O. Morlvedl, 1900—. Embedsmænd i 
1847; d. Andrew Osmond, Knut Williams, 
Herman Osmond. I 191S: b. J. O. Sebly; c. J. 
0. Sebly: d. And O. Sebly, Peder Svenson, 
J. O. Sebly; e. John 0. T. Larson, Richard 
Gaard, Salve Ugland; h. Joseph 0. Sebly. 
Kvindeforening, 1915, $171. Pikefor.. 1915, 
SIOO. Prestens Mn, 1915, $175. Samfundets 
skoler: $72 (1915). Menighetshistorie, 1905, 
past. K. O. Eitlrem; "Hist. o! the Norwegians 
of III". Strand. 144.— A. O. Mortvedt. 

(420-4) L&la-nd, La Salle.Co ,111. 

As 

Deo late frie og uafliængige norak evangelisk lutherske menighet 
i La Salle Co. 

Leland, La Salle Co., III. 

Utenom (As, Kf). 1847-72. 

Organisert 18de november 1847, Splittet i september 1872. fordi nogle 
vilde være mi^d i Konferentsen. andre vilde slaa i Augustana. Nogle holdt 
•v Paul Andersons "Alterbog". (Den sk. ev. luth. mght. i town of Adams; 
Leland n. ev. Inth. mght.) 23 sj[rle i 1853. 400 i 1871. Prester: Ole Andrew- 
son, 1847-48; A, A. Scheie. 1848-54; O. J. Hatdeslad, 1854-59; P. J. Peter- 
sen, 1859^1; Amund Johnson. lR62-«5; T. H Dahl. 1866-67; M. K. Gjertseii, 
1868-72. Embedsmænd i 1847: b. Hsllick C. Fftf ly ; d. Halvor Knudsen. 
Hellick C. Fftrly, Knud Halvorsen, Knud Ouiiormsen. Kirke, 1858. $3,300. 
(3591—5) Freedom menighet. 

Freedom, La Salle Co., TH. 

Augustana, 186»-70; Konferentsen, 187(^72{?). 

Organisert 1869. OpMst 1S72(?). Fra 1872 opf^rt i aarsberetningen 
som en del av Leland n. luth. mght. Prester: M. F. Gjertsen. 186^-72; N. 
Iverson, 1872-77. Kirke. (24" " La Salle Co. 45 

Leland prækeplads. 

Leland, La Salle Co., 111. 
Utenom (Ns), 1871-72{?). 
Begyndt 1871. Sluttet 1872 (?). Prest: JJ.Taclde, 1871-72 (?). (2483—7) Den skandinaviflk evangeliak luthenke menighet i AdamB. 

« 

(Fra 1847-72 og 1892-(H en del av Den Iste frie og uafhængige menighet 
i La Salle Co.) 

Leland, La Salle Co.. 111. 

Augustana, 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1872. (Dpl^st 1892, for at forene sig med Leland norsk ev. 
lutherske mght. (Den Iste frie og uafhængige mght. i La Salle). 156 sjæle 
1 1886, 300 i 1890. Prester: O. O. Tjomsland, 1873-74; Ole Andrewson, 187S- 
82; J. C. Roseland, 1882-85; P. I. R. Reinertsen, 188S-91. Prestens \fin: 
$300 (1914). Kirke. (2485-^) Leland norsk evangeliak lutherske menighet. 

(Fra 1847-72 og 1892-04 en del av Den Iste frie og uafhængige menig- 
het i La Salle Co.) 

Leland, La Salle Co., 111. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1872. Opl^st 1892, for at forene sig med Den skandinavisk 
evangelisk lutherske menighet i Adams (Den Iste frie og uafhængige menig- 
het i La Salle). 180 sjæle i 1875, 250 i 1890. Prester: N. Iversen, 1873-79; 
N. E. Bøe, 1879-89; O. Andresen, 1889; H. E. Eriksen, 1890-93. Kirke 1. 
Kirke 2. (2484—9) Den Iste frie og uafhængige norsk evangelisk lutherske menighet 

i La Salle Co. 

(Sammenslutning av Adams, 1872-92, og Leland, 1872-92.) 

Leland, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1892-04. 

Organisert 1892 (1847). Opløst 1904 (Betania. St. Peter, Freedom). 
Prester: Ole Andrewson, 1846-48; A. A. Scheie, 184^54; O. J. Hattlested, 
1854-59; P. H. Petersen, 1859-61; Amund Johnson. 1862-65; T. H. Dahl, 
1866-67; M. F. Gjertsen, 1868-72; N. Iversen, 1873-79; N. E. B^e, 1879^; 
H. E. Ericksen, 1890-93; O. L. Torvik, 1893—; J. H. Stenberg, 1894-04. 

(2425—10) St. Peter evangelisk lutherske menighet (Big Indian Creek). 

(Fra 1847-04 en del av Den Iste frie og uafhængige menighet i La 
Salle Co.) 

Baker, Iæ Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 1904 (1847). 160 sjæle i 1908, 195 i 1913. Prester: P. P. 
Hagen, 190S-07; J. N. Midtlien. 1908-13, P. O. Qualen, 1913-15; K. N. 
Engelstad, 1916—. Embedsmand i 1908 : b. John A. Johnson. I 1913 : b. John 
Tufte. Y. P. L. Prestens løn: $400 (1914). "Norwegians in Illinois", A. 
E. Strand, 119-20. Kirke. (2482—11) 
i 4 Bethania evaag. luther- 
ske menighet (Leland). 

(Pra 1874 til 1904 en det 
av Den Iste frie og naHuen- 
gigt norsk evangelisk lu- 
therske menighet i La Salle 
Co., Ill,) 

Leland, La Salle. 111. 

Forenede kirke, 19(M — . 

Organisert 1904 < 18de no- 
vember 184?). 375 sjsele i 
190S, 394 i 1914 (8 tyskere, 
amerikanere, norsk- tyske) 
Prester : Ole Andrewson. 
1847-48; A, A. Scheie, 1848- 
54; O. J. Hattlestad. 1854- 
59; P. H. Petersen. 1859- 
61 ; Amund Johnson, 1862- 
65; T. H.Dahl, 1866-67; M. 
F. Gjertsen, 1868-72; O. O. 
Tjomsland. 1873-74; N. 
Iversen, 1873-79; Ole An- 
drewson^ 1875-82; N. E 
Bøe. 1879-89; J. C. Rose- 
land, 1882-85: O. Andresen, 
1889; P. I. R. Reinertsen, 
1885-91; H. E. Eriksen, 
1890-93; stud. O. L. Tor- 
vik. 1893; J. H. Stenberg, 
1894-04; P. O. Qvalen, 
1904-05 : H. T. Noss. 1905- 
08; stud. Ivar Ramseth, 

, prof. H. A. Okdale. 1908- 

Tm ■ •; ^r^S^^^H^"^^ W: S. A. Johnson, 1909—, 

r - v E T u.O in EmbedsmændiW?: b. Hel- 

lick C. F)*rly: d. Halvor 
Knudsen. Heftick C Fi^rly, 
Knud Halverson. Knud Gut- 
tormsen. I 1915: b. A. A. 
Bjelland: c. C B. Jacob- 
son : å. C. K. Halvorsen. N, 
J. K. Olsen. T. M. John- 
son; e. F. W. Hill, Henry 
Sanrlerson, C, J. Kirkhus; 
h, E. H. Farley, Kvinde- 
forening, 1864, 6,456. Ung- 
domsfor., 1890, $600. Mis- 
sionsforening, 1906, $1,87S. 
Hjiclpefor. (Dorcas. Dorcaa 
— Bethany siden 1913). 18S5, $2,500. Forening for ældre kvinder, 1884, $1,280. 
PresteWn: $300 (1857). $1,000 (1914), $38,9Sfl (185J-14). Kirketjener osv.: 
$9,000(1853-15). Menighetsskolen: $2,500(1872-15). Samfundsskoler : $9.604 
(1853-15). Strands "Norwegians in Illinois", 130-32.~S. Aaron Johnson. 

(433—12) 

Freedom menighet. 

(Prft 1947-72 og 1892-04 en del av Den Iste frie og uafhaengige menighet 
i U Salle Co,) 

Freedom, La Salle Co., III. 

Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 1904 (1847). 190 sjæle i I90S. 233 i 1913. Prester: P. F. 
Urke 1. 1858, |3,J0O. Kirk* 


1884, 13,093. Kirke 


3. IB9S, $9.400. Skoicbus 1 


1875, f2,200. Skole- 


hm 2, 1881, t2.200. Prt 


iehu. 1. lar», 1800 


PresMhui 2, 1B86, (1,000. 


Hagen, 1905-07; J. N. Midtlien, 190S-13; P. O. Qualen, 1913-lS; K. N. Engel- 
stad, 1916—. Embedsmand i 190*: b. O. T. Esiegord. I 1913: b. Gabrid 
Jameson. Y. P. h. Prestelffn: $500 (1914). Stranda "Norwegians in Illi- 
nois", 116-19. Kirke. <2489~13) 

Fox River nonk eran- 

geliske inenig;het. 
Norway (1 mil sydrfsl), 
U Salle Co., 111. 

Utenom (Ns, Am). 1861- 
90; Forenede kirke. 1890—. 
Organisert 1361. 45 sjxie 
i 1861. 291 i 1914. Prester: 
P. A. Rasmussen, 1860-80; 
N. J. EUesUd. 1880-83; J. 
A. Hcllestvedt, 1883-92; N. 
J. Lockrem, 1892^; F, C 
Norman. 1907-10; H. G. 
Engum, 1910-15; B. A. Ol- 
sen, 1915 — . Embedsnuend 
i 1861: a. Elias Vodla; b. 
Ole Aske; c. Anfin Anfin- 
;. Ole Anfinson; d. Andrew Dahl, John Voga, 
■'" ^''"" Rasmussen, Oscar Thorsen; f. An- 
foreninger, 1880. Ungdomsfo 
■«^. ,^..B.".-."..w, '"". -.i..^L>..^... $300 (1861). $400 (1914), *i.;,uuu 
(1861-14). Prestehus: $3.500 (1861-14). Kirketjener osv.: ca. $1,750 (1861- 
14). Samfundsskoler: $4,000 (1961-14). Missionen: $4,000 (1861-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $2,000 (1861-14). "Konstitution". 1892.— B. A. Olsen. 
(1677—14) 

Otter Creek prækeplads. 

Kemon (2 mil sydcfst). La Salle Co.. III. 

Augusuna, 1868-«S. 

Organisert 1868{?). Oplflat 1888(?). Prester: D. Lysnes, 1868-71; O. 
C Anderson, 1871-74; O. O. Tjomsland, 1874-81; Bartel Thoresen, 1881-85: 
J. O. RM 1885-86; D. A. Skare, 1886-88. (2504-15) Seneca prækeplads. 

Seneca, La Salle Co., III. 
Utenom (Ns), 1871-72(>). 
Begyndt 1871. Sluttet 1872(?). Prest : A. C Olsen, 1871-72. (2533—16) Seneca menighet. 

Seneca, La Salle Co., III. 
Utenom (Fk), 1896-03. 

Organisert 1896. 37 sjxie i 1897. Prester: Jacob Jacobson, 1896-02; T. 
Aarrestad, 1902-03. (2515—17) 

Emmaus evangelisk lutherske menighet. 

. Seneca, U Salle Co., III. 

Utenom (Fk), 1905-10; Forenede kirke. 1910—. 

Organisert i juni 1905. 35 sjælc i 190S (5 svensker), 50 i 1914 (4 sven- 
sker). Prest: T. Aarrestad 1905—, Erabedsmsend i 1905: b. T. Thorson; c. 48 ~ Illtnois 

N, J. Qualley; d. Ed. Enersen, T. Thorsen, A Danielsen; e. Oluf Knutsen, 
John Hauge, N. J. Qualley; f. Ed. Enerson. I 1915: b. Ed. Enerson; c. 
Andrew Larson; d. A. Daniehon, N. Quallejr, J. Hauge; e. Louis Qualle]', 
Charlie Johnson, Gust Twait; f. N. J. Qualley. Kvindeforening, 1900. *600. 
Prestens Ij^n: $50 (1905), $100 (1914), $950 (1905-14). Kirketjener osv.: $260 
(1905-14). Samtundsskolcr: $]?5, (1905-14). Misslonen $75 (1905-14). Bami- 
hjertighedsanstalter; $25 (1905-14). "Konstitution", I90S.— T. Aarrestad. 

(456-13) 

Meadota prækeplads. 

Mendota, La Såile Co.. 111. 
Utenom (Ns), 1871-72(?). 
Begyndtl87I. Sluttet I872( ?). Prest? J. J.Tackle, 187I-72( ?). (2487—19) Brookfield menighet. 
Brooklield, La Salle Co., III. 
Norske synode, 1879-93. 

Organisert 1879. Oplftst 1882, for at forene sig med Ransom. 18 sjxle 
880. Prest: A. G. H. Overn, 1879-82. (2436—20) Stavaoger nonk lutherske meoighet. 

(Fra 1850 til 1880 en del av LisbonJ 

Scneca (6 mil nordftst), La Salle Co., III. 

Utenom (Ns,Am), 188(^90; Forenede kirke. 
1890—. 

Organisert 1880. 50 sjæle i 1880, 2SS i 1914 
(20 svensker, amerikanere). Prester: N, J. 
Ellestad. 1880-83; J. A. Hellestvedt, 1883-92; 
N. J. Lockrem. 1892-06; F. C. Norman, 1906- 
10; H. G. Engum, 1910-15; B. A. Olsen, 1915—. 
Embedsmænd i 1880: a. P. A. Rasmussen; 
b. N. J. Ellestad; e. N. J, Ellestad; e. Andrew 
Larson. Andrevtf Marke son, Jonas Jorstad. I 
1915: b. Helge Eltervaag; c. Ed. Brewe; d. 
Dan Danielson. Ole Johnson, John Chapman ; 
e. Ed. Brewe, Cyrus Jackson, Christ. Hendrick- 
son ; f. Knute Bjelland ; h. Mary Donelson. 
Kvindeforening, 1880. Ungdomsforening, 1892, 
Sangforening. 1892. PrestelØn : $200 (1380), 
$400 (19141, $10,C00 (1880-14). Prestehus: 
$3.500 (1880-14). Kirketjener osv.: $1.500 
(1880-14). Samfundsskoler: ca. $4,000 (1880- 
14). Missionen: ca. $4.000 (1880-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $1,500 (1880-14). "Kon- 
stitution", 1892.— B. A. Olsen. {1678-21) 
CrlTpluU. t H ■( Streator Inthenke menighet. 

Streator, La Salle Co., HL 
Augustana, 1881-85. 

Organisert 1881. Opl^st 18S5. PreUer: Bartel Thoresen, 1881-85; J. 
C. Roseland, 1881-85, (2K2-22) 
Kirke 18», t2.S00. Ranaom norsk evangellBk luthenke 
(Otter Creek). 

{Fra 185e(?) til 1888(?) en del av Otter 
Creek prækeplads fra 1888 til 1892 Den norsk 
evang. luth. ved Ottei' Creek.) 

Ransom, La Salle Co., 111. 

Augustana, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert januar 1888. 40 sjxle i 1888, 6S 
i 1914. Prester : D. A. Skare, 1888-93 ; O. R. 
Sletten, 1894-01; C. Michaelsen. 1901-13; T. 
B. Thorson, 1913—. Embedsmatnd i 1888: 
z. John Z. Johnson ; b. Thomas Olson ; d. 
Thomas Olson, Theodor Olson, Ingebrigt 
Twait, Ingwold Twait; c. Tobias Hanson, Neis 
Olson, Ingebrigt Twait. I I9I5 : b. John 
Thompson; c Knut Walker; d. Knut Walker, 
Tobias Thorson, Ingwolrt Twail; e. Tobias 
Thorson, Andrew Anderson, Ingebrigt Twait ; 
f. John Thompson. Kvindefor.. 1888, 1906-15, 
$1.500. Ungdomsfor., 1900, $120. Prestens Ifln: 
$150 (1888), $150 fl914), $3,425 (I88&-I4). 
Kirketjener osv.: $3.845 (1888-14). Menig- 
hetsskolen : $330 (1888-14). Missionen: $1.100 
riS8R-14). Barmhiertighetsanstallcr : $1,000 
(1888-14).— T. B. Thorson. (138-23) Sl Ansgar menighet. 

Utica, U Salle Co.. Til. 

Utenom <Fk), 1890-92(?). 

Organisert i december 1890. Prest: N. G. Nilse . 1890-92. (2510-24) Den skandinaTiak lutherske menighet (Skandinavia). 

Marseilles, La Salle Co., Ul. 

Forenede kirke, 1892-03(?). 

Organisert 1892. Oplfist 1903(?). 50 sjsele 
Jacob Jacobsen. 1892-03. Embedsmand i 1892: 
Jens MiUen. (2514-^5) ImmaDaels norsk evangelisk lutherske menighet, 

Marseilles, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke. 19(B(?)— . 

Organisert 1903(?). 85 siæle i 1904, 75 i 1914. Prester: N. J. Lockrem. 
1903-06; L. A. Vigness, 190iS-14; P. O. Qnalen, 1914-15. Embedsmand i 
1904: b. Erik Wallem. I 1915 : b. Martin Monson. Prestens l|<n: $100 (1914). 
Kirke. (2486-~26) Trinity Lutheran Church. 
(Ottawa skandinavisk lutherske menighet.) 
Ottawa. La Salle Co.. III. 
Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 1892. 39 sjsele i 1892. 125 i 1914. Prester: J. C. Reinertsen, 
1892-93; N. J. Lockrem, 1897-9S; A. C. Barron, 1896-00; L. A. Vigness, 50 Iluncms 1901-14; H. M. Thompson, 1914—. Embedsmand i 1897: b. Han» Ohme; c. 
C. O. Solberg; d. A. A. Bjelland, Tbeo. Tborkildson, Louis Watnetn; e. L. A. 
Vigness, P. A. Olson, L. E. Johnson. I 1915: b. G. H. Gilbertson; c. Ira A. 
H. Osman; d. Ole Johnson, Fred Mathiesen, Andreas Rorem; e. Andrew 
Osman, B, O. Berge, Owen Anderson: h. B. O. BerEc Pikeforening, 1914. 
Prestcløn: $300 OS97). $200 (1914). Strands "Norwegians in Illinois", 135. 
Kirke. 1910, $7,500,— H. M. Thompson. (2061-27) 
Vestland evangelisk lutherake 
mcuighet. 

Wedron (S mil sydffst), La Salle Co, IlL 

Forenede kirke, 1394—, 

Organisert 27de januar 1894. 68 sjæle i 
1S95, SO i 1914. Prester : N. J. Lockrem, 1894- 
(6; F. C E. Norman, 1906-09; H. E. Engum. 
1910-12; A. O. Mortvedt. 1913—. Embeds- 
mænd i 1894; a. Andrew Roram; b. A. H. 
Varland ; c. O. Stangeland ; d. Oie Eide, Knud 
Sørbjj, Andrew Roram ; e. Christ. Sørby, John 
Olcson, Sevrin Thorson; f. A. H. Varland. 
I 1915: b. A. H. Varland; c. Ole Stangeland; 
d. A, H. Varland, Henry Pirson, Ole Stange- 
land; e. Ole Moe, Peder Thompson, Arther 
Person ; h, A. H. Varland. Kvindeforening. 
Ungdomsforening. Prestelrfn: $100 (1914). 
—A. O. Mortvedt. (1475^^) Chicago evaogelisk lutherske prækeplada. 

Chicago, Cook Co., III. 
Utenom (Es), 1839-57. 
Begyndt 1839. 40 sjæle i 1839. Prest : Elling Eielsen, 1839-83. (3298-29) 
5t 

Trinity Lath. Choich (Trefoldighed). 

(Fra 1839 til 1S57 Chicago ev. luth. prake- 
plads.) 
Chicago, Cook Co., III. 
Hauges synode, 1846—, 

Organisert 1857. Dett 1837 (Immanuel) Og 
1900, paa grund av for lang kirkevei (Hau* 
ges norsk lutherske mghL). 1,200 sjsele i 1874, 
253 11915. Frester: Elling Eielsen. 1839-48; 
P. Anderson, 1848--54; P. A. Rasmussen, 1854- 
6S; J. I, Krohn, 1865; T. L. Wheding, 1865-66; 
S. M. Krognesa, 1866-69; T. Z. Torgerson, 
1869-77; Markus Nielsen, 18:7-80; C. O. Biji- 
haugh. 1880-93; I. Eiateinsen, 1894-95; N. G. 
Peterson, 1895-98; H. A. Hanson, 1898-02; 
S. C. Simonson, 1902-05; H. A. Hanson, 
1905—. Embcdsmsend i 1915; b. B. Øien; e. 
T. Koldrup; d. C. Torgersen, C. Hanson, H, 
Hanson, L. Blii, Iver Olsen, J. Evensen, T. 
H. Martinsen, L. Drenson, N. B. Sona, J. B. 
Johnson, Ed. Nelson, T. Koldrup. E. Miekel- 
sen, John Rasmussen ; h. Edw. Nelson. 2 
Kirke 1. ungdomsfor. I 1870 oprettel menigheten 

Kirke 3. 1S69, tzS.oDO. Hauge's College and Eielsen's Seminary i sin 

Kirke 3, IBM. *7J)00. kirke. "Budbæreren", 1899, 333 ; 1903, 44, 477, 

Kirte 4, 1910, #30.000. 502, 555; 1910, 554-S5; 1911. 486-87; Strands 

"Norw. in llKnots", 142-44.— H. A. Hanson. 
(189-30) Immanael» uonk lutherske 

menighet. 

(Fra 1847 til 1887 en del av Trinily— Hs.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Hauges synode, 1BS7 — . 

Organisert 1887. 250 sjæle i 1890, 200 i 1915. 
Prester; J. J. Breidablik, 1889-96; C. C. Hol- 
ter, 1896-99; G. O. Paulsrud, I89*-01 ; J. A. 
Quello, 1902-07; J. N. Walstead, 1907-15; T. 
J. Alvestad, 1915-. Embedsmænd i 1915: 
a. J. M. Jacobson ; b. Isaac Madsen ; c, B. J. 
Anderson; d. A. Ameson, Theo. Anderson, J. 
M. Jacobson, John Matson, John Walberg; 
e. B. T. Anderson, Louis Hansen, Isaac Mad- 
sen, A. G. Nordlie, John G. Øien; f. E. V. 
Youngberg; h. J. M. Jacobson. Ungdomsfor. 
"Jubilate", 1915; Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 146. (1784—31) 

Sikl. IBM). 

St. Paul Euglish ETangelical Lutheran Congregatioi). 

Chicago, Cook Co.. 111. 

General Council, 1887-99; Hauges synode, 1899—. 

Organisert 1887. 183 sjxle i 1900, 487 i 1915. Prester: R. F. Weidner 
o. a., 1887-99; L. Harrisville, 1899—. Embedsmand i 1905: b. H. Jensen. I 
191S: b. G. Glendining. 3 ungdomsfor. Menighetsblad: "The Reminder", 
1900—. Strands "Norwegians in Illinois", 146. Kirke, $7S,000. (2453—33) 

Iluncos 

Haugee norsk evangeluk lutherske 
menighet. 

(Fra 1SS7 til 1900 en del av Trinity— Hs.) 

Chicago, Cook Co.. III. 

Hauges synode, 1900 — . 

Organisert 29de september 1900. 55 sjxle i 
1900, 254 i 1914 (nogle tyskere). Prester: 
Til. J. Lund, 1900-04; J. j; Skarpness, 1904- 
08; C. L. Jotheii. 1908-11; M. L. Nesvig, 
1912—. Embedsmænd i 1900: d, K Petterson, 
Theo. J. Sieversen, G. Brand; c. J. B. John- 
sen, L. Opland, Th. Olsen. I 1915: b. Ivar 
Erlcksen; c. Herman A. Andersen; d. K. Pet- 
terson. P. P. Vinje, Rudolf Nelson, Ole Ja- 
cobsen, H. C. Hansen ; e. M. Veggeberg, John 
Reque Thorwald Foxvog, L. Opland. Hermin 
A. Andersen; h. K. Petterson. Kvindefor., 
1900. $2,000. 2 ungdomsforeninger, 1906, 1913. 

2 pikeforeninger, 1908, 1912. Hjælpetor., 1909. 

3 sangforeninger. 1900, 1913, 1913. Musikfor. 
Prestens l^n: $800 (1914). Strands "Norwe- 

147; "Budbæreren". 1901. 76-77; 19l4, 76-77; 1910, 1100; Bcthesda uorsk evangelisk lutlierake i lighet. Chicago, Cook Co., III. 

Hauges synode, 1900-(?), 

Organisert 10de mars 1900. Opl.f(st(?). Prester: H. Hanson, L. Har- 
risville, G. O. Paulsrud. Menigheten holdt sine gudstjenester i den bøh- 
miske kirke, 23de St. og Sawyer Ave. -Budbiereren", 1900, 152. (3598—34) 

Ebenezer norsk lutherske menighet. 

Chicago. Cook Co.. 111. 

Hauges synode, 1900—. 

Organisert 1900, 36 sjile i 1902, 175 i 1915. Prester: S. S. Westby, 
1900-04; S. J. Brekke. 1904-05; K. M. J. Mjaanes, 1905-12; O. J. Mondahl, 
1912—. Embedsmand i 1915: b. P. E. Erikson. 2 ungdomsfor. "Bud- 
bæreren". 1908, 107; 1915, 491-92. Strands "Norwegians in Illinois", 147, 
Kirke, 1904, $3,000. (2449-35) 

Elim norak evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook- Co.. 111. 

Hauges synode, 1900—. 

Organisert 19O0. 42 sjale i 1900. 64 i 1915. Prester: T. J. Lund. 1900; 
S, S, Westby. 1901-04: L, J. Odland. 1904-05; M. L. Dahle, 1905-06; K. M. 
J. Mjaanes. 1906-12; Elias Rasmussen, 1914—. Embedsmand i 1915; b. Ru- 
dolph Kinholt. Kvindefor., 2 ungdomsfor, sangkor. Strands "Norwegians 
in Illinois". 147. Kirke, 1916. (2448-36) Irving Park lutherske mission. 

Chicago, Cook Co., III. 
Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. Prest: Elias Rasmussen, 1914—. "Budb^rreren", 1913, 
998-99. (24S1— 37) The Lutheran Cburch of the Redeemer. 

Chicago, Cook Co„ 111. 
Hauges synode, 1916—. 
Organisert 1916. Prest: Elias Rasmussen, 1916— . (24SS-38) 

Menigheten i Chicago. 

Chicago, Cook Co„ 111. 
Utenom, 1844-48. 

Organisert 1844. OpljKst 1848. Prester: C. L. Clausen, 1844-48; J. W 
C. Dietrichson, I844-4S. Halvorsens "Festakrilt", 35. {2«4— 39) 

Vor Frebers Donk evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook 
Co, 111. 

Norske synode, 
1858(?)— . 

Organisert 18de 
jan. 1858. Splittet 
188S(?), paagrund 
av naadevalgstri- 
Aen. 110 sjxie i 
1858, 500 i 1914. 
Prester: G. F. Die- 
trichson, 1858-59; 
A. C. Preus, 1859- 
63; J. I. Krohn, 
1863-76; Oli " 
1876-93; I. 1 
rison, I889-! 
Kvaase, 18. 
C. K. Preus, 189.1- 
95: A. O. Johi 18^5-10;' N. 

Ylvisaker, 1910—. 

Embedsnwend i 

1858: d. Jens Ol- 

son Kaasa, Jacob 

S. Birkeland; e. Sven Undera, Christian Dietrichson, Hans Tobias Mauritzon; 
f. Tore Thompson. I 1915: b. Even Johnson; c. Erik J. Johnson; i John A. 
Buslee, Thos. Evenson, Chaa. T. Olson, Ole Bjørgo, Jacob Odland, John 
Wager, Anton Peterson ; e. Reier Egeland, Chas, M, Nelson, E. J, Johnson, 
Otto P. Sandvik, John C. Olson, Albert Lund, Edw. E. Savre, H. C. Raasoch, 
J. P. Jensen; f. Ole Bjørgo; h. P. Johnson, O. Alfred Johnson. Kvindefor., 
1863. 1909, $2.300. Ungdomsfor. Pikefor., 1892, $7,500; 1907, $1.500; 1908, 
$600; 1913, $300. Mandsfor., 1899, $5,000. Mtssionsfor., 1860, $3,000, Hjalpe- 
for., 18R3. $3.000; 1908, $3,000. Sangfor., 1872. Presteløn: $1,303 (1914). 
"Konstitution", 1905; menighetsblad "Kirkebudet" ; "Our Savior's Norwegian 
Ev. Luth. Church". 1913. N. M. Ylvisaker; Strands "Norwegians in Illinois", 
103-04.— N. M. Ylvisaker. (1322—41) 

Den norsk evangelisk lutherske St. Paul menighet. 

(Wicker Park.) 

Chicago. Cook Co., III. 

Norske synode, 1873—. 

Organisert 1873. 42 sjæle i 1873. 750 i 1910. Prester: I. L. P. Dietrich- 
son, 1874-76; Hans Johnson. 1876-78; A. Mikkelsen. 1878-87; O. C. O. Hjort. 
1887-91; I. B, Torrison, 1890-98; O. E. Heimdahl, 1898-02; G. A. Gullixon, 
1902—. Embedsmand i 1910 : b. C. Rummelhoff. "Kirketidende", 1890, 60CM)1. 
Kirke 1, 1875. Kirke 2, 1890. (2456-^) Kirke 1, US9,t!,S00. 54 Ilunots 

Den norak evangelisk Intherake menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Franckean synode, 184^51; N. 111. synode, 1851-60; Augustana, 1860-66. 

Organisert 14de februar 1848. Splittet 1866, paa grund av strid med past» 
C. J. P. Petersen. Prester : Paul Anderson, 1848-61 ; A. Jacobson, 1860-61 ; 
C. J. P. Peterson, 1861-65 ; Johan Hveding, 1865-66. "Maanedstidcnde" 1866^ 
289, 330; 1867, 247; Petersens ''Seks aar av mine oplevelser", 1867. Kirke- 
1848. $16,000. (2426-^) 

• 

Den Iste norsk evangelisk lutherske menighet (Lake View, 

Chicago). 

(Fra 1848 til 1866 en del av Den n. ev. 1.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Ns), 1866-67; Norske synode, 1867—. 

Organisert 1866 (1848). Delt i 1890 (halvparten av menigheten og pre- 
sten gik ind i Vor Frelsers, en del organiserte en engelsk menighet — Cfhrist ; 
pengene blev delt mellem (Jhrist Church og Lake View). 600 sjæle i 1873^ 
170 i 1914 (10 dansker og svensker). Prester: Paul Anderson, 1848-61; 
P. H. Peterson, 1857-58 ; Abr. Jacobson, 1860-61 ; C. J. P. Petersen, 1861-73 ; 
Th. N. Mohn, 1873-74; A. Mikkelsen, 1874-88; D. Kvaase, 1888-93; O. E. 
Brandt, 1892-97; S. T. Requc, 189S-02; P. A. Kittilsby. 1902-15; Clarence 
Haugen, 1915—. Embedsmand i 1910: b. B. L. Bolstad. I 1915: b. H. C. 
Lawson; c. H. Rommen; d. A. Andresen, H. Johnson, B. L. Bolstad; e. S. 
Anderson, E. Lund, H. C. Lawson, H. Rommen, G. A. Andersen. Strid med 
Vossepartiet, Chicago ildebrand i 1871, oprettelse av Christ English Luth. 
Church, flytning til Lake, View i 1890 og deling av eiendommen. "Maaneds- 
tidende", 1866, 289, 330; 1867, 247; "Kirketidende", 1875, 289^02; 1891, 515- 
17; "Seks aar av mine oplevelser i Chicago", Petersen; "Nogle av en prests 
erfaringer", A. Mikkelsen; "Konstitution", 1848, 1857, 1875. Kirke 1, 1848, 
$16,000. Kirke 2, 1871, $3,900.—C. Haugen. (2438-42) 

Den dansk evangelisk lutherske St. Johannes menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Norske synode, 1873-74(?). 

Organisert 1873. 130 sjæle i 1874 (dansker). Prest: M. Fr. Wiese^ 
1873-74. (2447-43) 

St. Petri (St. Peters) menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1873-88(?). 

Organisert 1873. Opl^st(?), 1888(?). 42 sjæle i 1874, 24 i 1886. Presterr 
I. L. P. Dietrichson, 1874-76; Hans Johnson, 1876-78; A. Mikkelsen, 1878-79; 
O. H. Lee, 1879-«1; J. J. Welo, 1882^. Kirke. (2454-^5) 

South Chicago menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Norske synode, 1874-76. 

Organisert 1874. Opl^st 1876. 57 sjæle i 1875. Prest: J. I. Krohn, 
1874-76. (2437—46) 

Christ Church. 

(Fra 1848 til 1890 en del av Den Iste n. ev. 1.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1890-91; Missouri synode, 1891 — . 

Organisert 1890. Prester: A. S. Bartholomew, 1890-91; — Bartholomew,. 
1891-01; Ernst Haertel. 1901—. "Kirketidende". 1891. 515-17. Kirke. 1895. 
(2625-47) 55 

Den nonk evangeluk lathenke St. 
Johannea menighet. 

Ved Homboldt Park. 

(Meuiu menigtiet, 1890-91.) 

Cbicagt^ Cook Co., IIL 

Utenom (Ns), 1890-91; Norske aynode, 
1891—. 

Organisert 1890. Reorganisert 6te Januar 
1891. 120 sJKle i 1892, 262 i 1914 (15 sven- 
sker og tyskere). Prester: h. Hagerup-Nis- 
sen, ia»-91; Th. Nilsson, 1892-^; M. K. 
Bleken, 1897-06; B. E. Bergesen, 1906-09; H. 
P. Ausan, 1910-15; S. I„ TaUakson, 1915—. 
Embedsnuend i 1890: a. Andr. Rued; b. Chr. 
BolsUd; c Edw. Finholt; d. Edw. Finholt, 
Andr. Rued, Chr. Schow; e. Andr. Rned, 
Edw. Finholt, Andr. Guldberg, A. Samuelsen, 
Chr. Schow ; f. T. Kolbenson ; h. Ole Halvor- 
sen. I 1915: a. Andr. Rued; b. O. T. Ame- 
son; c. H. Strjimsen; d. Ole Hauge, Chr. 
Thoresen, O. T. Ameson; e. Andr. Rued, J. 
Hjellum, H. Strffmsen, Edw. Finholt, V. 
Haggh, E. Olsen, H. Sandwick; f. O. T. Ar- 
neson ; h. L. Twesme. Kvindef oren ing, 1690, 
«7,000. Ungdomsforening. 1890. Pifcefor., 
1893, $2,500. Mandsfor., 1909, $600. Mission^- 
forening. 1896, Sangforening, 1891. Prestens 
Iffn: $15 (1890), $65 (1914), $11,390 (1890-14). Prestehus: $6,400( ?) (1890- 
U). "Konstitution", 1893; "Twenty-fifth Anniversary", 1916, B. E. Bergeiea 
— S. Tallakson. (1290—48) 
Kirke 1. 1S92. (3,732. 
Kirke 2, 18V4, M.WO. 
Kirke 3, IHM. tlC.^DO. 
FreMcfau» (Kirke I). mS' Errst, l<}li' St. Matthew Evangelical LntheraD CongregatioD. 

(St Matbeus.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode. 1897-14. 

Organisert 1897. Opl^st 1914 for at forene sig med Covenant Eng. Luth. 
mght (First English Lutheran). 52 sjatle i 1901, 100 i 1910. Prester: J. R. 
Birkelund. 1897-98; O. K. Ramberg, 1898-04; J. O. Dreng, 1904-09; Lewis 
Moe. 1910-14. Embedsmand i 1910: b: H. Stibolt. Kirke. $15,000. (2459—49) 

St. Mariciu evangelisk lutherske menighet. 

Chicago, Cook Co., III. 

Norske synode, 19(iO— . 

Organisert 1900. 53 sjale i 1901, 150 i 1910. Prester: O. K. Ramberg, 
1900-01; T. R. Ringjfen, 1901-04; L. S. Gutteb^, 1904-06; J. A. Moldslad, 
1906—. Embedsmand i 1910: b. H. E. Hervig. Kirke. (2458—50) 

Irving Park menighet. 

Chicago, Cook Co., III. 

Norske synode. 1908—. 

Organisert 15de februar 1908. 85 sjæle i 1908, 140 i 1910. Prester: Theo. 
Graebner. 1907; M. E. Fretheim, 1907—. Embedsmand i 1908: b. John Gul- 
lickson. I 1910: b. C Olsen. 2 kvindefor.. 1907. Ungdomsfor. Mandsfor. 
2sargfor. "Kirketidende''. 1916, 270-71. Kirke, 1910, $10,000. (3592—51) Hope MisåoD prækeplada. 

Chicago, Cook Co., III. 

Norske synode, 191!(?>. 

Begyndt 191I(?), 1913(?). Prest: J. A. MoWstad. 1S20 Lord Ave. 

{3«»-S2) 

Humboldt Park Hisaion prækeplads. 

Chicago, Cook Co., III. 
Norske synode, 1911—. 

Begyndt 1911. Presler: J. H. Berg, 1911-14; N. M. Ylvisaker, 1914—. 
3435 Wabansia Ave. (3599-53) St. Luke'8 Evangelical Lutheran Church. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode. 1812—, 

Organisert 3dje januar 1912. 75 sjæle i 
1912. Prester: J. O. Tweten, 1911-15; M. B. 
Juul. 1915; H, A. Preus, 1915—. Embcds- 
mænd i 1912: b. A. Johnson; c. O. Onsrud; 
e. VVni. Saxon, K. A. Knudson, Oscar Ons- 
rud, Wm. Berklund, H. Meyer; i 19IS: b. O. 
C. Hovland ; c. John Olson ; e. H. Meyer, Wm. 
Saxon. O. Onsrud, K. Knudsen, John Olson, 
Kvindeforening, 1912. Ungdomsfor. Sang- 
for., 1912. Prestens lf(n: $150 (1914).— IT. 
A. Preus. (11-54) First English Lutheran Church. 

(Sammenslutning av Covenant, 1893-14, av Fk og St. Matthew, 1897-14, 
av Ns.) 

Chicago, Cook Co,. III. 

Norske synode. 1914 — . 

Organisert 1914, 400 sja=le i 1914, 500 i 1916. Prest: Lewis Moe, 1914—. 
Kirke. $45,000. (2457-55) 

Grace English Lutheran Church of Cragin. 

Chicago, Cook Co. III. 

Utenom (Ns), 1915-16; Norske synode, I9I6— . 

Organisert Iste mai 1916. 100 sjæle i 1916. Prest: P. A. Kittilsby, 1915—. 
Embedsmænd i 1916: d. G. Olson, O. Dahl, G. Rotundj; c; F. Foulhaber, 
K. Knutsen, B. L. Jacobsen, W. Rasmussen, F. Olsen. "Kirketidende", 
1916, 556. Portable kirke. (2520—56) 
Auuworth. 

Ainswonh, Cook{?) Co., III. 
Utenom (Ns), 1869-70. 
Begyndt 1869. Sluttet 1870. Ca. 60 sjsele 
n, 1869-70. (2537—57) Prest: C. J. P. Peter- 
t4,7S0. 
Kiikc i, ISSO, |S,300. 
Kjtkc }, I9I2, 114,000. 
PrcKdnu 1,1880, $1.000. 
PreMcbn* 2, tS.OOO. 
PrcMelm I. tM4«. Deo norsk evangelisk lutherske Beth- 
lehem menighet. 

(Fra 1857 til 1870 en del av Trinity Luth. 
Chureh.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (As, Kf), 1870-90; Forenede kirke, 
1890-. 

Organisert 2den mars 1870. Delt i 1893 
(Covenant English LuthJ. 96 sjxle i 1870, 
540 i 1914 (40 dansker, svensker, tyskere ok 
engelske). Prester: S. M. Krogness, 1870^4; 
C. B. Jacobson, 1874-76; O. Hanson Bostad, 
IR76-77; G. R. Gundersen, 1877; N. C. Bnin, 
1877-89; J, N. Kildahl, 1889-99; G. T. Rygh, 
189^-10; N. J. EUestad, 1910-11 ; A. A. øfste- 
dal, 1911; H. J. Holman, 1911—. Embeds- 
mxnd i 1870: a. Julius Hansen; b. Ole Ham- 
mer; c. skomaker Halvorsen; d. Peder Han- 
sen, Jacob Nilsen, Julius Hansen, Nils Holm; 
e. Julius Hansen, Mattias OUen, Ole Peder- 
sen, John Simonsen, O. Stageland, F, Jacob 
Nilsen; h. A. P. Johnson (engelsk), J. Block- 
sta<l (norsk). I 1915: b. Eimer Lee; c. Wm. 
Nelsen; d. Hans S. Pedersen, H. J. Hansen, 
Rasmus Svenscn, Magnus Andersen, Thomas 
B. Petersen, Russell Johnsen ; e. W. F. Chris- 
tiansen, Paul Jensby, John Petersen, Louis 
Weberg, Hilmar Bronstad, Knute Buevig, Os- 
mund Hylen, Hans Dedricksen, Alvin John- 
son; f. Rasmus Svensen (norsk), Thomas Pe- 
tersen (engelsk) ; h. Alvy Romme. 2 kvinde- 
for., 1870, 1916. 2 ungdomsfor., 1898 (Luther 
League), 1891 (norsk). 3 pikefor., 1901 (Dor- 
cas Circle), 1914 (Bethany Circle), I9I2 (Do 
What We Can). Mandsfor., 1915, $305. Mis- 
fionsfor., 1913, $300. Hjaelnefor, (Bethesda), 
1896, $3.000; (Bethanv), 1894, $10.000. Sang- 
kor, 1881. Svfor.. 1904-10, $3,000. Prestens 
l(*n: $600 (1870), $1.2^ (1914-1, $34,200 (1870- 
14). Prestehus: $13.556 (1H70-14). Kirke- 
tjener osv.: ca, $4.500 (1870-14). Samfunds- 
tkoler: $190 (1914). Missionen: $500 (1914). 
Barmhjertighcdsanstalter: $3fX> (1914). "Kon- 
stitution", 1906; "Jubilate". 1912; "Budbsere- 
ren". 1911, 486; Strands "Norwegians In Illi- 
nois", 127.— H. J. Holman, (1902—62) Chicago menighet. Chicago, Cook Co., III. 
Konferentten, ]872-74(?). 
Organiiert 1872. Oplffst. 43 sjvle i 
(2492-63) 1873. Prest: N. Iversen, 1872-74. Skandinaviok lutherske menighet i Lake View. 

Chicago, Cook Co., III. 
Angurtana, 1886-90(7). 
Oi^nisert 7de december 1886. Prest: Marcus Nielsen, 1886-91. 

(2539-64) 58 Illinois Evangeliak lutherske menighet i Duiming. 

(Dunning and Oak Forest Infirmary, Poor Farm.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 1905-12. 

Organisert 1907. 45 sjæle i 1908, 48 i 1910. Prest: J. R. Birkelund, 
1907-12. Embedsmand i 1907: b. Chistoffer Erikson. Fortsat i Oak Forest. 
(2444—58) 

Oak Forest skandinavisk lutherske menighet. 

(Oak Forest Iste skandinavisk evangelisk lutherske.) 
Blue Island (5 mil sydvest), Cook Co., 111. 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1906 i Dunning. Ca. 60 sjæle i 1916. Prester: J. R. Birke- 
lund, 1906—; Carl Df^ving, 1912 — . Embedsmand i 1916: b. Sjur Eriksen. 

(2435—59) 

La Grange menighet. 

•La Grange, Cook Co., 111. 
Utenom (Ns), 1907-09(?). 

Organisert 1907(?). OpljzJst 1909(?). 35 sjæle i 1907. Prest: M. E. 
Fretheim, 1907. Embedsmand i 1907: b. Hans Berg. (3593—60) 

Faith Lutheran Church of Montclare. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 19de mai 1912. 3 sjæle i 1912, ca. 50 i 1916. Prester: J. O. 
Tweten, 1912-15; H. A. Preus, 1915—. Embedsmand i 1915: h. Prof. Theo. 
Baumgart. I 1916: h. Mrs. J. Anderson. Kvindefor., 1914. Ungdomsfor.» 
1915. "Lutheran Herald", 1916, 1212-13. Kirke, 1916. (3597—61) Chicago, 221 
ItfL 
I^IU L^H. firtån-rlc^ ^ 
Moorland frimenighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Frikirken, 1899^09. 

Organisert 1899. Opl^st 1909, paa grund av utfljrtning og overgang til 
Den ev. frikirke (Congregational). Prester: M. A. Pedersen, 1899-03; An- 
dreas Pedersen, 1900-01; J. M. Halvorsen, 1904-07; K. J. Wang, 1908-09; 
Johan A. Eliassen, 1902-09. (245^-66) Salem menighet. 

Chicago, Cook Co., III. 
Forenede kirke, 1891-93. 

Organisert 1891. Oplf^st 1893. Prester: N. J. Ellestad og Nils Arvescn. 
(2445—68) 
Kitke, IS», tll.SOD. Den norslc evangelisk lothenke menig- 
het i Moreland, 

Chicago, Cook Co., III. 

Utenom {AO, 1886-87; Augujtana, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 25de juli 1886. 8 familier ut- 
traatte i 1893, paa grund av uenighet inden 
menigheteu (Den norsk evang. lutherske fri- 
kirke)- 129 sjæle i 1891. 410 i 1914 CIO dan- 
sker). Prester: M. Nielsen, 1886-89; N. j. 
Lockrem, 1890-91; O. O. Wold, 1891-92; J- 
Olsen. 1892-94; O. J. Norby, 1894-99; O. K. 
Espeseth, 1899-07; T. C Thompson, 1908—. 
Embedsmasnd i 1886; b. Nils Mfflter; d. John 
Hevly, Nils Maller, Andreas Iversen, John 
Petersen, Nils Andreasen ; e, John Hevly, Nils 
Maller, Andreas Iversen. Jolui Petersen, Nils 
Andreasen; h. John Hevly. I 1915: b. Peder 
Hansen ; c. Axtell Olsen ; d. Gustav Olsen, O. 
Halverson. H. C. Elle, Joh. Olsen, Lars Han- 
sen, Charles Olsen; e. Paul Ekle, Neis Peder- 
sen. Peder Hansen, Henry Seversen. Charles 
Gram; f. Gustav Olsen; h. Harry Christensen, 
" C. Ene. 2 kvindefor^ 1888, 1904, $10,800. 2 ungdomsfor, 1895, 1905, $5.000. Pikefor., 1894, $4,0O6. Hjælpefor., 190S, 
OOO. Sangfor.. — , $4,000. Andre foreninger. 1905. $1,000 (Diakonisse for,). 
Prestens lf«n: $1.000 (1914). Sa m funds skote r : $2,000 (1886-14). Missionen: 
$5.000 (1886-14). Barmhjeriighetsanstatter : $5,000 (1886-14). "Konstltu- 
tion", 1886. revidert 1895-14; menighetsblad: "Menighetens ven", 1885; "Chi- 
cago Lutheran". 1909—; Menighetshistorie, 1912, Joh. Olsen, nr. 1 og 2, vol. 7, 
av "Chicago Lutheran".— T. C. Thompson. (319— 6S) 

Bethel lathenlc menighet. 

Chicago, Cook Co, 111. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 
I890-. 

Organisert 29de december 1889. 76 sjæle i 
1890, 967 i 1914 (34 svensker, dansker, tyskere, 

1 j(*de). Prester; N, C Bruun, 1889-93; A. 
C. Andersen, 1894-96; A, Øfstedal, 1897-00; 
C. E. Tiller, 1901—. Embedsmjend i 1915: 
b. Barthold Beuthlich ; c. Chr. Alme ; d. J. P. 
Hovland, O. Holdt, J. R. Elle. E. Ellefsen, L 
K. Ødegaard, Olaus Olsen, C. J. Christopher. 
A. Reinholtzen, N. M. Norman ; e. J. Johnsen, 
Chr. Alme, P. Holm, J. Olsen, I. Munkvold. 
J. Andersen, J. Nilsen, H. Nordby. H. Cleve ; 
f. Olaus Olsen ; h. August Amundsen, Ole 
Holdt. Kvindefor.. 1889. Ungdomsfor, 1895. 

2 pikefor. Hjælpefor., 1904. 2 sangfor. Pre- 
5telf<n: $1.000 (1914). "Konstitution", 1901; 
Slrands "Norwegians in Illinois", 115-116; 
Menighetsblad. 1907; "Chicago Lutheran''. 
— C. E Tiller. (10S7-67) 

MesBioB menigheL 
Chicago. Cook Co.. III. 
Forenede kirke. 1891-93(?). 

Organisert 1891. Opiøst 1893{?). 43 sjæle i 1892. Prest: T. Aarrestad, 
1891-93. Embedsmand i 1891: b. Fred Jakobsen. Kirke. (2511—69) 
Emmaus oorak evangelisk Intlienke menighet. 

Chicaeo, Cook Co., 111. 

Forenede kirke. 1892-11, 

Organisert 1892. Opløst 23de februar 1911. Gik ind i Bethlehem. SO 
siæle i 1892, 130 i 1906. Prester; John Hetland. 1892-96; Ditman Larsen. 
1901-03; O. N. Nelson. 1905-07; N. J. Ellestad, 1907-11. Embedsmand i 
1905; b. Sam Knudsen. Kvindefor., $6.300. Luther League, 1903. Daughters 
of Emmaus. Bethesda Aid. "Norwegians in Illinois", A. E. Strand, 136. 
Kirke, 1892. (2442—70) 
Zions norsk lutherske 
menighet. 

Chicago, Cook Co, 111. 
Forenede kirke, 1892—, 
Organisert ISde februar 

Kirk, 3, 191J. »».?"■ 1892. 14 sjæle i 1892, 498 

Pr«iehu>. 1B98,|1,2J1. • i 1914 (38 dansker, sven- 

sker, h'skere, j^der og ame- 
rikanere). Prester: N. Arvesen. 1892-93; Olaf Guldseth, 1893-96; Johan 
Meyer, 1897-04; C. K. Solberg, 1905-11; Chr. S. Vang. 1911—. Embedsmænd 
i 1892; b. Jacob Conrad; c. Osvald Rfisler; h. L. B. Johnson. I 1915: b. B. A. 
Benson; c. H, C. Halverson; d. Jacob Conrad. J. R. Hellesen. Jacob Ullestad, 
B. A. Benson, Gilbert Hansen, Gudrnund Davidson, Elias Andersen, J. W. 
Roth, Einar Eliassen; e. Andrew Johnson, Arthur Olsen, J. M. Johnsen, N. J. 
Johnsen, J. M. Pedersen, Jens Jørgensen, Conrad Kcssem, J. C. Walledom, 
H. C. Halverson; f, Jacob Conrad: h. Jacob Conrad. Kvinde forening. 1892, 
$1.500. Ungdomsfor.. 1895, 1909, $900. Pikefor., 1901. $3,000. Smaapikefor., 
1914. $60. Mandsforening, 1915, $121. Sangforening, $200 Presleløn; $300 
(1892), $1,200 (1914). $17,845 (1892-14). Kirketjener osv.; $39,12051 (1892- 
14). Samfundsskoler: $1,2W.71 (1892-14). Missionen; $1,240.24 (1892-14). 
Barmhjertigheisanstalter : $1,198.24 (1892-14). "Konstitution", 1892, 1915; 
"Souvenir Program, Dircclory, and Year Book", 1912; Strands "Norwegians 
in Illinois", liS— C. S. Vang. (1092—71) Covenant Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1870 til 1893 en del av Bethlehem.) 

Chicago. Cook Co., III. 

Forenede kirke, 1893-14. 

Organisert 20de mars 1893. Opiøst 1914. paa grund av at den forenet 
sig med St. Matthæus (First Eng. Luth. Church). 23 sjæle i 1893. 260 i 
1914. Prester; J. N. Kildahl, I893-9S; Wm. Evans. 1894-96; Frank E. Jensen, 
1896-97; S. S. Hookland, 1897-98; P. C. Wik, 1897-98; C. M. Weswig, 1897- 
00; H. B. Kildahl. 190M2; G. H. Gerberding, 1902-03; C. O. Solberg, 1903- 
07; J. C. Roaeland, 1907-13; C O. Solberg, 1913-14. Embedsmænd i 1898: 
b. F, Johnson; h. L. B. Johnson; i 1913: b. A. T. Anderson; h. L. B. John- 
son. Kv inde forening. 1893. Luther League, 1893. Pikeforening (Daugh- 
ters of the Covenant). 1893. Mandsforening, 1893. Prestelfin: $1,300 (1914). 
"Norwegians in Illinois", A. E. Strand. 108-09. (HalL) Kirke 1, 1893. 
Kirke 2, 1900. $2,000. Kirke 3, 1908, $25,000. (2441—72) 

Nazareth nonk eraogeliak luthenke 
menighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1896-99; Forenede kirke, 
1899—. 

Organisert i august 1896. 52 sjxie i 1896, 
79 i 1914. Prester: Otto E. Schmidt. 1897-01; 
P. 0. Qualen, 1901-<t6; J. Aarthun, 1906-09; 
K. M. J. Mjaaness, 1909-12; C. Havig Gjel- 
seth, 1914-16; H. O. Hendrickson, 1917—. 
Embedsmænd i 1896: a. A. P. Ua; b. Gune- 
riiis Nelsen; c. Ole Guldbrandsen; d. Arnt 
Halvorsen, Emil Hansen. Anton Dahl ; e. Ole 
Guldbrandsen, Christ. Norlie, Peter Ness; f 
Amt Halvorsen; h. Alfred Olsen. I 191S: b. 
Hjalmar Thorpc; c. Statius I. Areniz; d. Emil 
Hansen, Hjalmar Thorpe, J. Anders, Sam 
Hildahl, Arnt Halvorsen ; e. Ole Olsen. Sta- 
tius 1. Arentz, John Lorentzen ; f. Arnt Hal- 
Kirke, 1896, 15,500. vorsen : h. Emil Hansen. Kvindeforeiring, 

1896. l'nsdomsforening. 191 1 . Sangforening, 
1910. Prestens l^n: $50(1896), $300 (1914). "Konst i tut ion". 1902; "Chicago 
Lutheran", 1909; Strands "Norwegians in Illinois". 127.— C. Havig Gjelselh. 
(125-73) 

St. Timothy of Hermosa menighet. 
Chicago, Cook Co.. 111. 
Forenede kirke. 1899. 

Organisert 1899. 80 sjsele i 1899. 400 i 1914. Prester: C. E. Tiller, 1901- 
02; Ditman Larsen, 1902-03; A. M. Skindlov, 1903-04; R. O. Sigmond. 
1904-15; O. N. Nelson, 1904-05; J. A. M. Hinderlie, 191S— . Embedsmænd 
i 1899: b, A. H. O. Stavjfe; c. Mrs. Hanna Kidem; d. Martin Halvorsen, 
Anton Christensen, Miss Anna Magnussen; e. Louis Hansen. Emil Hansen. 
Mrs. Hanna Eidem, A. H, O. Stavffe, P. N. Grant; h. Adolph Larson. M. 
Lyle Halvorsen. I 1914: b. Christopher; h. Gude Due. Kvindefor., 1902. 
Luther Uague, 1903. Piketor., 1902 (Busy Bees), 1904 (Alpha). Mandstor., 
1912. Sangfor.. 1904. Presteldn ; $800 (1914). "Norwegians in Illinois". 
Strand, 120-24. Kirke, 1909, $30,000.— M. Lyle Halvorsen. (2446—74) 

St. Petri nonk iQthenke menighet. 

Ilunois 

Trefoldigheds norsk evang. lutherske 
menighet av Syd Chicago. 

Chicago, Cook Co„ III. 

Utenom (Fk). 1900-01; Forenede kirke, 
1901—. 

Organisert 18de mars 1900. 37 sjxle i 1900, 
90 i 1914. Prester: J. H. Meyer, 1900; Otto 
E. Schmidt, I90O-O1; P. O. Qualen, 1901-06; 
J. Aarthun, 1906-09; K. M. J. Mjaaness, 1909- 
12; C. Havig Gjelscth, 1914-16; H. O. Hen- 
drickson. 1917—. Embedsmaend i 1900: b, 
Axel Christiansen ; c. John Thompson ; d. 
Charles Thompson, John Helgesen, Pedei Thorgersen; e. E. Stephansen^ John Thomp- 
son, Martin Thompson; f. Peder Thorgersen] 
h. Peder Thorgersen. I 1915: b. John Thomp- , ;. Charlie Thompson; d. John C. John- 
sen, Enok Stephansen, Mons K. Dfdsen; e 
Frank Hansen, John Istad, Hermand Haral- 
Kirke, IMS. Mi600. sen; f. Peder Thorgersen; h. Mons K. Døsen 

Kvindetorening, 1900. Ungdomsforening', 1911. 
Sangfor., 1912. PresteWn: $10 (1900), $275 (1914). "Konstitution". 1901 
"Chicago Lutheran", "^ "■ ' '""'- "- ' "" -" '" " " ' 
Gjelseth. (124— 7S) 'Chicago Lutheran", 1909; Strands "Norwegians in Illinois", 114, — C. Havig 

- ■ eth. r- — Christ Norwegian Lutheran Church (KriBtus). 

(Logan Square Norwegian Church.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1905—. 

Organisert 29de juni 1905. 30 sjæle i 1905, 300 i 1914. Prester: J. H. 
Meyer, 1905—; H. O. Bach, 1916—. Embedsmænd : 1905: b. Martin Thon; 
c G. Tobia»en; e. J. H. Meyer, Martin Thon, G. Tobiassen, H. Jacobsen, 
J. Jacobsen; f. M. Thon; h. J. H. Meyer. I 1915: b. G. Tobiassen; c. M. 
Thon; e. J. H. Meyer, M. Thon, L. Lawson, L. Andersen, L. Iversen, A. 
Jacobsen, E. Hungness, G, Udland, A. Berg, O. Larsen; h. R. Jacobsen. 
Kvindefor, 1905, $5,000. Ungdomsfor., 1905, $200. 2 sangfor, 1905. Syke- 
ihjælpefor. I^irke, 1908, l3o,000. Prestehus, 19)0, $12,000.— J. H. Meyer. (I2E 76) 

Our Savior'8 Engliah 
Lutheran Church. 

Chicago. Cook Co, III. 
Forenede kirke. 1909—. 
Organisert 1909. 16 sjæle 
i 19W, 61 i 1914. Prester: 
R. O. SigmonU, 1909-13 ; H. 
N. Thompson, 1913-14; E. 
M. Ellefsen, 1915-16; C 
Havig Gjelseth. 1917— . Em- 
bedsmænd i 1909: b. H. E. 
0'Morrow; c. T. Nelson; 
e. A, Swenson, H. Wagner. 
Kiike, 1909,16,000. Ed. Nelson; h. T. Sigmond. 

I 1915: a. George Nelson; 
b. Thorwald Swensen; c. C L. Hanson; d. Roy Petersen, Oliver Holmsen, 
Wm. Olson. Andrew Swensen; f. George Nelson; h. George Nelson. Kvinde- 
for., 1909. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 1910. Mandsfor.. 1912. Sangfor.. 
1909. Presleløn: $800 (1909), $900 (1914).— E. M. Ellefsen. (2195—78) 
Cook Co., Boone Co. 63 

Trinity Norwegian Lutheran Church. 

(Trinity Norwegian-Danish Lutheran Church.) 

Evanston, Cook Co., III. 

Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert 29de juli 1891. 22 sjæle i 1891 (1 svenske, 1 dansk), 60 i 1914 
(1 dansk). Prester: J. N. Kildahl, 1891-92; N. Arvesen, L. S. Marvick, T. 
Aarrestad, 1892-94; John Hetland, 1894-00; Ditman Larsen, 1901-02; T. S. 
Kolste, 1902-04; Andrew O. Ness, 1904-06; J. A. Westberg, 1906-07; prof. 
Sven Sigmond, 1905-10; J. H. Meyer. 1910-16; H. O. Bach, 1916—. Em- 
bedsmænd i 1^1: a. Karl G. Magnusen; b. Mads Knutsen; c. Ole Larsen; 
e. Karl G. Magnusen, Mads Knutsen, Anton Andersen; h. Karl G. Mag- 
nusen. I 1915: b. Trygve Th. Diesen; c. S. N. Haugland; e. Ole Mathisen, 
Markus Olsen, T. Th. Diesen, S. N. Haugland, Karl Fyhrie, Sigurd Digre, 
P. Frugaard; f. Christian Hendricksen; h. T. Th. Diesen. Kvindeforening, 
1892. Ungdomsfor., 1896. Pikefor. Sangfor.. 1893. Strands "Norwegians 
in Illinois", 128. Kirke, 1898, $10,400.— J. H. Meyer. (919^79) Bethlehem menighet. 

Hegewisch, Cook Co., 111. 
Utenom (Fk), 1891-92(?). 

Organisert 1891. Opl^st 1892(?). 56 sjæle i 1891. Prest: L. S. Mar- 
vick. 1891-92. (3594-«)) 

Wennetka menighet. 

Evanston (5 mil nord), Cook Co., 111. 
Utenom (Fk), 1915-. 

Organisert 24de oktober 1915. Prest: J. H. Meyer, 1915 — . Embedsmand 
i 1915: b. R. Jensen. (2460—81) 

Roseland evangelisk lutherske frimenighet. 

(Arcade Bldg., Pullman.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Am, Fk), 1885-01. 

Organisert 1885. Splittet 1901, fordi majoriteten antok Den ev. fri- 
kirkes (kongregationalistemes) konstitution og fik prest fra Kongregatio- 
nalistkirken. Minoriteten fortsatte med sf^ndagsskole i Den tyske ev. kirke 
og antok Brodersamfundets konstitution. Prester: N. M. Minne, 1885-88; 
Jacob Jacobson, 1888-92; J. P. Heede, 1896-00.— Isaac Carlson. (2439a— 82) 

Roseland lutherske frimenighet. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Brodersamfundet, 1901-14. 

Organisert 1901 (1885). Oplfi^st 1914, paa grund av utflytning. 30 sjæle 
i 1901. Embedsmænd i 1901: a. Johan Engebretson; b. Isak Carlson; c. Isak 
Carlson; d. John Johanson; h. J. Johanson. — Isaac Carlson. (2439b— 83) 

Long Prairie menighet. 

C^pron {}i mil sydjtfst), Boone Co., 111. 

Norske synode, 1853 (1844)-70. 

Organisert 1853 0844). Splittet 1870, paa grund av uenighet om hem- 
melige selskaper. 221 sjæle i 1869. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-46; 
C. L. Clausen, 1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C. F. Magelssen, 1859- 
69; J. H. Simonson, 1869-70. Kirke 1, 1845. Kirke 2, 1865, $3,200. (3577-^5) 64 Illinois 
Long Prairie menighet. 

Capron (^ mil sydøst), Boone Co., 111. 

Utenom, 1844-53. 

Organisert 1844. Splittet 1853, fordi en del vilde gaa med Elling Eielsen 
(Long Prairie — Ns, Long Prairie — Es). Prester: J. W. C. Dietrichson, 
1844-46; C. L. Clausen, 1846-53. Kirke, 1845. (3576-84) 

Long Prairie evangelisk luthersk Synode menighet* 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie.) 

Capron (^ mil sydøst), Boonc Co., 111. 

Norske synode, 1870 — . 

Organisert 1870 (1844). 240 sjæle i 1870 (nogle dansker og svensker), 
170 i 1910. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-46; C. L. Clausen, 1846-51; 
G. F. Dietrichson. 1851-59; C. F. Magelssen, 1859-70; J. H. Simonson, 
1870-71; midlertidig betjening, 1871-73; J. J. Tackle, 1873^80; J. Nordby, 
1890-13; E. Jensen, 1880-85; Gerhard Rasmussen, 1885-90; E. J|jJrgcnson, 
1889-90. Embedsmand i 1910: b. A. E. Johnson. Kvindefor., 1890. Ung- 
domsfor., 1907. Sangfor. I 1913 gik sammen med Long Prairie av Fk og 
organiserte Long Prairie ev. luth. Kirke 1, 1845. Kirke 2, 1865, $3,200. 
Kirke 3, 1893, $3,500. Gravplads, 2 acres.— W. A. Johnson. (2997—86) 

Long Prairie evangelisk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av Long Prairie av Ns, 1870—, og Long Prairie av 
Fk, 1899^.) 

Capron, Boone Co., 111. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert mai 1913. 412 sjæle i 1913 (12 svensker, dansker, tyskere, 
irlændere), 412 i 1914 (12 svensker, dansker, tyskere, irlændere). Prest: 
W. A. Johnson, 1913 — . Embedsmænd i 1913: b. L. E. Johnson; c Ole E. 
Thompson; e. Andrew Larson, Andrew Johnson, Knute Beau, Herman Refs- 
dal. E. K. Nelson, Theodore Johnson; h. W. A. Johnson; i 1915: b. L. E. 
Johnson; c. Ole E. Thompson; e. Andrew Larson, Andrew Johnson, A. K- 
Nelson, Herman Refsdal, Ole Rislow, Theodore Johnson; h. W. A. John- 
son. Kvindefor., 1913, $1,000. Ungdomsfor., 1913, $300. Pikefor., 1916. Pre- 
steløn: $900 (1913), $1,500 (1913-15). Samfundsskoler : $200 (1913-15). 
Missionen: $200 (1913-15). Barmhjertighetsanstaltcr: ca. $100 (1913-15). 
Kirke, 1893^$3,500. Prestehus, 1913, $3,500. Gravplads, 4 acres.— W. A. 
Johnson. (2704—87) 

Long Prairie norsk dansk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie— Ns.) 
Capron (^ mil sydøst), Boone Co., 111. 
Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-99. 

Organisert 1870, paa grund av uenighet om hemmelige selskaper i moder- 
menigheten. Splittet 1899 (Capron luth. frimenighet; Den forenede n. 1. Boone Co. 65 

paa Irong Prairie). 280 sjæle i 1872, 177 i 1892. Prester: C h. Clausen» 
1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C. F. Magelssen, 1859^-69; J. H. Simon- 
sen, 1869-73; J. Maller Eggen, 1873-75; H. M. Wang, 1875-80; G. J. Omland, 
1880-^; P. C. A. Helland, 1880-89; J. C. Roseland, 1889^99; Edw. Loe, 
1899-03; C M. Weswig, 1903-06; G. A. Larsen, 1906-13; W. A. Johnson, 
1913—. Embedsmænd i 1849: b. Elling Hove(?); f. John O. Hopperstad 
(1868). I 1898: b. John Georgeson. Kvindefor. Sangfor. Kirke 1. Kirke Z 
Gravplads, 4 acres. (2432—88) 

Den forenede norsk lutherske menighet paa Long Prairie. 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie-Ns; fra 1870 til 1899 en del av 
Long Prairie— Kf, Fk.) 

Capron Hi mil sydc^st), Boone Co., 111. 

Forenede kirke, 189^—. 

Organisert 1899 (1870, 1844). 132 sjæle i 1904, 163 i 1911. Prester: J. 
H. Simonsen, 1869-73; J. M. Eggen, 1873-75; H. M. Wang, 1875-80; G. J. 
Omland, 1880-88; P.. C. A. Helland, 1888-89; J. C. Roseland, 1889^^; Edw. 
Loe, 1899-03; C M. Weswig, 1903-06; G. A. Larsen, 1906-13; W. A. John- 
son, 1913—. Embedsmand i 1903: b. John Georgeson. I 1911: b. John 
Georgeson. PresteljiJn: $250 (1914). Kirke Z (3578—89) 

Capron lutherske frikirke menighet. 

(Fra 1844 til 1870 en del av Long Prairie— Ns; fra 1870 til 1899 en del 
av Long Prairie— Kf, Fk.) 

Capron, Boone (^o., 111. 

Frikirken, 1899^. 

Organisert 1899. 86 sjæle i 1899 (11 svensker). Prester: M. A. Peder- 
sen, 189^-00; Andreas J. Pedersen, 1900-01; M. A. Pedersen, 1901-03; Claus 
Morgan, 1903-05; Jens M. Halvorsen, 1905-08; P. W. Eriksen, 1908-10; L. 
Oscar Anderson, 1910-12; Martin BJijJrnson, 1912-15; Leif Awes, 1915—. 
Embedsmænd i 1899: b. Hans Wing; c. Nils Dahle; f. Ole Dahle. I 1915: a. 
Albert Hermandson; b. Hans Wing; c. Hans Wing; d. Christ Nilson. Albert 
Hermanson, Earl Nilson; e. Martin Nilson, Peter Nilson, Nils Nilson; h. 
Christian N. Dale, Earl Nilson. Kvindefor., 1899. Ungdomsfor., 1903. Sang- 
kor. PrestelfJn: $400 (1899), $180 (1914), $5,400 (1859^-15). Strands "Nor- 
wegians in Illinois", 177-78. Krke, 1889, $2,000. (2431—90) 

Hauge evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1844 til 1853 en del av Long Prairie— Ns.) 

Capron (IVi mil sydøst), Boone Co., 111. 

Ellings synode, 1853-76. 

Organisert 1853 (1844). Splittet 1876, paa grund av Hauges nye konsti- 
tution, to familier holdt sig til Elling. (Ellings, Hauges menigheter.) 50 
sjæle i 1870, 93 i 1875. Prester: Elling Eielsen, 1846-73; R. O. Hill, 1873-76. 
Embedsmænd i 1870: b. Ole Jordal; d. Ole Jordal; e. Elling Ellingsen, Ole 
Jordal, Kittel Anunsen, Strands "Norwegians in Illinois", 144. Kirke, 1851, 
$600. Gravplads, V» acre. (3579—91) 

Haugens Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1844 til 1853 en del av Long Prairie-Ns; fra 1853 til 1876 en del 
av Hauges — Es.) 

Capron (1% mil sydi^st), Boone Co., 111. 

Hauges synode, 1876-06. 

Organisert 1876 (1853). Opl^st 1906. Ca. 50 sjæle i 1876. Prester: 
Elling Eielsen, 1846-73; Rasmus Hill, 1873-87; Ingebrigt Johnson, 1881-94; 
Mons J. Langeteig, 1887-02(?); J. N. Sandven, 1888^96; J. J. Breidablik, 
8 66 Illinois 

1896-98; T. J. Lund» 1898-03: Theo. Hanson, H. H. Hanson, G. A. Paulsrud, 
1903-06. Embedsmænd i 1858: d. lASse Aase, Ole Jordahl; e. Elling Elling- 
sen, Kittil Anunsen, Ole Jordahl. Strands "Norwegians in Illinois", 1^. 
Kirke, 1851, $800. Gravplads, H acre.— W. A Johnson. (2430-^92) 

Ellings prækeplads. 

(Fra 1844 til 1853 en del av Long Prairie— Ns; fra 1853 til 1876 en del 
av Hauges — Es.) 

Capron OVm mil sydøst), Boone Co., 111. 

Ellings synode, 1876^(?). 

Organisert 1876 (1853, 1844). Oplfist 1883(?). 10 sjæle i 1876^ Prest: 
Elling Eielsen, 1876-83. (3580-93) 

Queen Anne Prairie menighet (Quinan Frairie). 

Woodstock (4 mil nord), McHenry Co., 111. 

Utenom (Es, Franckean, N. Illinois, Ns), 1844-55; Norske synode, 
1855-63. 

Organisert 1844. Splittet 1863, paa grund av at de norske synodefolk i 
menigheten negtet en Augustana student ret til at tale i kirken og Augu- 
stana medlemmeme av menigheten ret til at begrave sine df^de paa menig- 
hetens gravplads. (Queen Anne Prairie mght., Woodstock mght) 75 sja^e 
i 1863. Prester: A. A. Scheie, 1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C F. 
Magelsscn, 1859-63. "Lutheraneren*', N. C. Brun, 1916, 248-50; Halvorsens 
"Festskrift", 83; Hattlestads "Historiske meddelelser", 82; Brohaugh og Ei- 
stensens "Elling Eielsen". Kirke, 1850.— N. C. Brun. (3589—94) 

Woodstock menighet. 

(Fra 1855 til 1863 en del av Queen Anne Prairie.) 

Woodstock (4 mil nord), McHenry Co., 111. 

Norske synode, 1863-78. 

Organisert 1863 (1844). Opl|^st 1878. Ca. 35 sjæle i 1863, 50 i 1878. 
Prester: A. A. Scheie, 1844-53; G. F. Dietrichson, 1853-59; C. F. Magelssen, 
1859L-64; J. J. Tackle, 1874-77; Hans Johnson, 1877-78. Kirke, 1850. 

(2429^-95) 

Queen Anne Prairie norsk lutherske menighet. 

(Fra 1844 til 1863 en del av Queen Anne Prairie— Ns.) 

Woodstock (4 mil nord), McHenry Co., 111. 

Augustana, 1863-90. 

Organisert 1863 (1844). Opløst 1885-90, paa grund av at folket amerikani- 
seredes. Ca. 50 sjæle i 1863. Prester: A. A. Scheie, 1844-53; G. F. Dietrich- 
son, 1853-59; C. F. Magelssen, 1859-64; O. J. Hattlestad, 1863-66; S. M. 
Krognes, 1866-76; O. Andrewson, 1877-85; Markus Nielsen, 1886-90. N. 
C. Brun i "IrUtheraneren", 1916, 248-50; Halvorsens "Festskrift", 83; Hattle- 
suds "Historiske meddelelser", 82. Kirke 1. 1850. Kirke 2, 1865. (430-96) 
McHenry Co., Winnebago Co. 67 

Woodstock prækeplads. 

(Fra 1863 til 1878 en del av Woodstock.) 
Woodstock, McHcnry Co., 111. 
Utenom (Ns), 1878-93. 

Begyndt 1878. Prester: A. Mikkelsen, 1878-88; D. Kvaase, 1887-93.— 
D. Kvaase. (7216-96a) 

Rochc Run^Ui/inr9€^Afa Co ,ni. 

'ff l/TTT" 

Rock Cround evangelisk lutherske menighet* 

Davis (3 mil nordost), Winnebago Co., 111. 
Utenom, 1844-51. 

Organisert 1844. OpljzJst 1851. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; 
C. L. Clausen, 1844-51. (3566-^7) Rock Run menighet. 

Davis (3 mil norddst)» Winnebago Co., 111. 

Utenom (Ns), 1851-53; Norske synode. 1853-69. 

Organisert 1851. Splittet 1869, paa grund av slaverispi^rsmaalet (Rock 
Run— Kf, Rock Run— Ns). 238 sjæle i 1866, 253 i 1868. Prester: J. W. 
C. Dietrichson, 1844-45; C. L. Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson, 1851-59; 
G. F. Magelssen, 1859-^0. Kirke. (3584—96) 

Rock Run menighet. 

(Fra 1844 til 1851 en del av Rock Cround menighet.) 

Davis (3 mil nord.^st), Winnebago Co., 111. 

Norske synode, 1869 — , 

Organisert 1869 (1851). 170 sjæle i 1871, 120 i 1911. Prester: J. W. C. 
Dietrichson, 1844-45; C. L,. Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson, 1851-59; 
C. F. Magelssen, 1859-80; T. K. Thorvilson, 1881-89; L. Sherven, 1889-94; 
G. A. Gullixon, 1894-02; J. E. Hegg, 1902-07; W. A. Johnson, 1907—. Em- 
bedsmand i 1911 : b. J. W. Johnson. Kirke. (2428—99) 

Rock Run menighet. 

(Fra 1844 til 1869 en del av Rock Run— Ns; fra 1897 en del av Rock Run 
igjen.) 

Durand (i byen og 3 mil nordvest), Winnebago Co., 111. 

Utenom (As), 1869-70; Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-97. 

Organisert 1869. Opl^st 1897(?), gik ind i Synodens Rock Run menig- 
het 48 sjæle i 1878, 60 i 1897. Prester: J. M. Eggen, 1869-82; J. A. Bergh, 
1883-97. Embcdsmand i 1915 : b. A. Halvorson. Kirke, $800.— J. A. Bergh. 
(2496—100) 

Durand English Mission. 

Durand« Winnebago Co., III. 
Norske synode, 1904-07(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1907(?). 28 sjæle i 1904. Prest: J. E. Hegg, 
1902-07. (3585—101) 68 Illincms 

Zioiu menighet. 

Davi», Winnebago Co., Hl. 
Forenede kirke, lS93-9((?). 

Organisert 1893. Opiffst 1S94(?>. 40 sjxle i 1894. Prest: J. A. Bergh, 
1893-9i. Embedsraand i 1893: b. S. O. Andersen. (2513—102) 
Kirke, 1910, M.SOD. %-ndc^ii Co. in. KSy Ilte norsk-daDsk evang. 
Intlierske menighet 
av Rockford, DL 

RiOddord, Winnebago Co., 
III. 

Frikirken. 1909-. 

Orgsnisert 15de jan. 1909. 
Ca. a» sjrle i 1914. Pre- 
ster: P. W. Eriksen, 1908; 
P. L. Opdahl, 1909-12; L. 
M. Bj(*rnson. 1912-15; C. E. 
Nelson, 1916—. Embeds- 
msend i 1909: b. F.Napstad, 
c Jacob Johnson ; d. Christ. 
Rasmussen, Harald Chris- 
sensen ; e. L. Pedersen, A. 
Guldbrandsen, J. Johnson; 
h. Miss Anna Pedersen. I 
1915 : b. Johan Christensen ; 
c. Jakob Johnson ; d. ChrisL 
Rasmussen, Harald Chris- 
tensen 1 e. L. Pedersen, Ha- 
rald Christensen, Fred 01- 
son. Kvindefor., 1908. Ung- 
domsfor., 1909. Sangfor., 
1909. Prestelffn: $350(1909). 
$550 (1914).— C. E. Nelson. 
(2521—103) Newaik praekeplads. 

Newark, Kendall Co.. III. 

Utenom (Es), 1841-50. 

Begyndt 1841. Sluttet 1850, paa gmnd av at Liflbon mght. oreaniMrtca. 
40 sj«)e i 1841. Prester: E. Eielsen, 1841-50; O. O. Hetletvedt, —50; Herm. 
Osmundsen, —50: Hattlestads "Historiske meddelelser", 23-24; Andersona 
"First Chapter of Norwegian Immigration", 410; Floms "History of Nor- 
wegian Iinniigration", 355. (3757—104) Liabon nonk evangcliik lutherske menighet av Den uforandrede 
Augsbnrgske Konfeasion. 

Usbon (2 mil rnt), oe Hclinar, Kendall Co., III. 

Utenom (E5, Ns), 18S>^I. 

Organisert 1850. Delt 1880, paa grund av for lang kirkevei (Stavanger 
menighet— Fk). Splittet 1881 (Plattville— Hs). 3(0 sjele i 18S9. IJOO i IffiB. 
Prest : F. A. Rasmussen, 1854-97. Strands "Norwegians in Illinms", 128-30. 
Kirke 1, 1860, $5,500. Kirke 2, 1871, $11,500. Skol^us 1, 1850. $500. Skole- 
hus 2, $8C0. Skolehus 3, $800. Prestehus, 1860, $5.000. Gravplads, 2 acres, 
$1,000. Prcstcgaard, 30 acres. (3S90— 105) 

Kirke 1, 1860. Kirke 2, isri, tl7,000. Kirke 3, IMO, 
*M,000. Skolebiu I, 1850, $SOD. Skalchui 2, |80a 
Skolehiu 3, 1800. PrcMcbiu I, 1860. PreUetiu* 1, 
1904, 15,000. CrKTplsdi, 3 ures, |l,0O0. Und, 10 
■crea, t^.OOO. 

LieboD norsk evangeliflk lutherske me- 
nighet av den uforandrede Aags- 
bnrgske Konfeuion. 

(Fra 1850 til 1881 en del av Lisbon.) 
Lisbon (2 mil vest) og Helmar, Rendal) 
Co., 111. 

Utenom (Ns, Am, Pk), 1881-^; Forenede 
kirke, 1900—. 

Organisert 1881 (1850). 300 sjasle i 1833, 
l.IOO 1 1914. Prester: Elling Eielsen. 1850-54; 
P. A. Rasmussen, 1854-97; N. G. Peterson, 
1898-07; O. Shefveland, 1907—. Embedsmasnd 
i 1915: b. T. Olsen; c. P. A. Petersen; d. Thor 
Hatteberg, Tf^rris Larsen, Jacob Vogen, N. S. 
Nelson, Ole Tendall, George Johnson, O. T. 
Mathre; e. P. A. Petersen, Rasmus Chally, 
Raymond Paul son, Lars Bensen, John A. 
Johnson, John Olsen, Severt Thomas, Ben 
Durebsek. Lars Hickerson; f. Tollef Olsen; 
g. Tollef Olsen; h. Tollef Olsen. H. H. Wicks, 
Ole Tendall. 8 kvindetor., $6,00a 2 ung- 
domsfor., 1900. 2 piketor., 1907, 1910, $2,000. 
Missionsfor.. 1902. $3,500. 2 sangfor. Av- 
holdsfor. Prestelrfn ; $600 (1881). SI.OOO 
(1914), $60,000 <lfei-14). Prtslehus: $20,0110 
(1881-14). Kirketjenerosv.: $6,000(1881-14). 

HenUietsskolen: $36,000 (1881-14). Samfunds^koler : ca. $40.000 (1881-14). 

Miisionen: $60,000 (188M4). Barmhjertighetsanstalter; $10.000 (1881-141. 

"Konstitution" ; Strands "Norwegians in Illinois", 128.— O. Shefveland. 

(196-106) 
Iluncos 
Nonk evRng. Inthenke 

menighet av den nfor- 

andrede Angabnrg- 

■ke Konfeaeion. 

(ftattville menighet. Fra 
1851 til 1881 en del av 
Lisbon.) 

Plattville (3y, mil syd- 
ffst), Kendall Co., III. 

Utenom CHs, Am). 1881- 
90; Hauges synode, 189&-. 
Orgviisert 1881. 82 sjsle 
i 1881, 200 i 1914. Prester: 
P. A. Rasmussen, N. J. EI- 
lestad, A. P. Rondestvedt, 
1881-84; N. G. Nelien, 1884- 
88; O. Andresen, 1889-99; A. O. Mortvedt, 1900—. Embedsmxnd i 1881: 
b. Sjur Stangeland; d. Sjur Surgeland, Iver Olsen, S. S Myrebrf; e. T. S. 
MyrebA Hans Olson, S. S. Myrebf*: t. S. S. Myrebt*; h. S. S. MyrebfJ. 
I IMS: b. S. S. Myrebff; c. Hans O. Olson; d. S. Severson, Daniel Erickson, 
Andrew Tweet: e. Daniel Iverson, Carl Kitlelson, Henry Sandvig: e. Theo- 
dor Seversen; h. Daniel Erickson. Kvindetor,, 1886, $72 (1915). Ungdonis- 
for., 1914,850 (1915). Pikefor., 1908, $100 (1915). Prestelftn: $170 (1889), 
S300 (1914). Samfundsskoler; SlOO (1915). Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 145— A. 0. Mortvedt. (418—107) 

Den skundinaTiske nonk luthenke menighet. 

Piano, Kendall Co.. III. 
Auguitana, 1885-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 3dje oktober 1883. 3S sjscle i 1883. 125 i 1914. Prester: J. 
C. Roseland, 1883-«4; J. C. Reinertsen. 1884-92; N. A. Stobkjær, 1892-94; 

A. S. Johnson, 191(m6; H. G. Engum. 1916—. Embedsmænd i 1883: b. 
Hjalmar Halversen; c. Ole Olsen; d. C. G, Hansen, F. Halversen, J. An- 
dersen, L. Wielsen ; e. E. G. Hansen, Ole Olsen. I 1915 : b. Jasper Johnson ; c. 
Peter Hansen; d. Jasper Johnson, Peter Hansen, Gustav Hansen; e. A, Hen- 
riksen; t. Jasper Johnson; h. Jasper Johnson. Kvindefor., 188S. Preitelrfn; 
$75 (1883), $75 ^914). Kirke, 1884.— H. G. Engum. (2143—108) 

Trefoldigheda crangeliak lutherske menighet. 

Newark. Kendall Co.. III. 

Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 29de mars 1912. 77 sjæle i 1912, 90 i 1914. Prest: H. G. 
Engum, 1912—, Embedsmxnd i 1912: b. Ben Fister; c. Ben Fister; d. Ole 
Anderson, Osmcnd Anfinson; e. Andrew G, Olson. Martin Knutson, R. O. 
Ringe ; h. Osmond Anfinson. I 1915 : b. Alvin Johnson ; c. Andrew O, Olson : 
d, Gco. Johnson, Arnt Sampson. Osmond Anfinson; e. Andrew G. Olson, 

B. M. Norem, Christ. Anderson; f. Arnt Sampson. Kvindeforening, 1912 — . 
Prestens Iffn: $200 (1914), $600 (1912-14). Kirke, $1,200.— H. G. Engum. 

(14—110) 
Zions lathenke menighet. 

Millbrook, Kendall Co., III. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 19de april 1915. 100 siæle i 1915 (I tysker. 1 engelskmand). 
Prest: H. G. Engum. 1915— Embedsmænd i 1915: E. Ellertsen; c. Arthur 
G. Larson; d. B. B. Larson. T. B. Thorson, Perter Brommeland; e. Arthur 
G. Larson, Erik Axiand, Erik Stemton; h. E. Ellertsen; c. A. G. Larson; 
d. B. B. Larson, T. B. Thorson, P. Brommeland; c. A. G. Larson, Erik 
Axiand, Erik Stenson. Kvi ndef oren ing, 1915. Prestens \fin: $250 (1914). 
— H. G. Engum. (13—111) Kendall Co., Lee Co. 
Newark evangeluk 

lutherske menighet. 

Newark, Kendall Co^ III. 

Utenom (Hb), 1885-94; 
Hauges synode. 1894—. 

Organisert 8de deccmber 
1885. 35 sjzle i 1886. 295 i 

1914. Prester: C O. Brfl- 
haugh, 1885 ; Theodor Han- 
sen, 1886-87; O. Andresen, 
1887-99; A. O. Mortvedl, 
1900—. EmbedsmKndil885: 
b. G. Overland; d. Knut 
Williams, Herman Osmond, 
Peter Knutsen; e. Knut 
Williams, Herman Osmond, 
E. O. UlneM;h. Mrs. Bell« 
Williams. I 1915: b. Henry 
K. Peterson; c. Elias An- 
derson; d. Peter Knutson, 
H. E. Olsen, E. M. Peter- 
son; e. Daniel Anderson, I» 
S. Grayley, Louis Chris- 
topherson; g. T. Hansen; h. 
Phillip A. Oakland. Kvinde- 
for.. 1915, $176. Ungdoms- 
tor.. 1896. Pikefor., 190S, 
$145. Prestel^[i:$I0O(ie85), 
S400 (1914). Sarofundsiko- 
lerr $186 (I91S). Barm- 
hjertighetsarbeide og mis- 
stonen : "Flere hundrede dol- 
lars hvert aar." "Konstitu- 
tion", 1901: "Menighetshi' 
storie", 1905, K. O. Bttrem, 

1915. A. O. Mortvedt; 
"Kendall Co. Record", 1914. 
25de juni ; Strands "Norwe- 

S*ans in Illinois". 145.— A, 
. Mortvedt. (419-109) Kirke 1, 1886, t900. Kirke 2, 1898, t),7S0. Kirke 3, 
1915, tlO.000. Prestehus 1, IBM. tl.SOO. Prvste- 
hu 2. 1910, |4,S0a l/€eCo., /'i!- ^ Ifjo !>fy\ n. ev. i. v^tt Crcstovt' /'* 

Lee County menighet. 

Lee (2 mil syd). Lee Co.. Ill 

Norske synode, 1858-66. 

Organisert 20de oktober ISS8. Splittet 1866, paa gmnd av slaveritpifrs- nualet. (Den Iste norsk ev. luth. mght. i Lee Co. — Ns; Den norsk ev. luth. 
mght ved CrMton— Hs.) 150 sjs^le i 1858, 200 i 1866. Prester: G. F. Die- 
trichsoo. 1858; A. C Preus, 1859-63; C. J. P. Peterson, 1863-66; O. G. Jukam, 
18«-69. {3581—112) 

Den Iste nonk evangelisk luthenke 
menighet i Lee Co. 

Ca., iii: 

synode, 

"omnisert 1866 (1858). 243 sjkIc i 186S. 
435 i 1914. Prester: G. F. Dietrichson, 1858; 
A. C. Preus, 18S!^-63 ; C. J. P. Petersen. 1863- 
66; O. G. Jukara, 1866-69; P. A. Rasmussoi, 
1869; J. J. Tackle, 186»-80; J. Nordby, 1881- 
15; N. S. Majtelssen, 1907-09; E. C. Haavik, 
1909-11; D. J. Boi^, 1911-15; J. O. Tweten, 
1915^ Embedsmænd i 1915 : b. M. P. Eden ; 
c T. T. Eide; d. T. T. Eide, Omund A. Riset- 
ter; e. T. T. Eide, Benney Jacobson, Ed. Ed- 
wards, Harvey O. Ri setter, Berent Preste- 
gatu-d, Michael Botter. jr.; f. T. T. Eide; g. 
T. L. Eriekson. Kvindefor.. 1880. $7,000. 
Ungdomsfor.. 1910, $600. Prestelffn : $10 
(1866), $700 (1914), $17,400 (1866-14). Pre- 
stehus: $5.065 (1866-14). Kirketjener: $10,000 
(1866-14). Menighetsskole: $8,900 (1866-14). 
Samfundsskoler : $5,800 (1866-14). Strand» 
"Norwegians in Illinois" 148-49; "Lee Co, n. 
L menigtieCt historie", 1908^ J. Nordby, N. Ma> 
geUsen, T. T. Eide.— J. O. Tweten. 

(1306—113) 
Kiik* I, 1S64. S3,7Sa. 
Kirke 2. It96, $S,800. 
FrcMehiu, IB70, t*,62S. 
GnTpUdi. 2H icte», tH 
Land. 30 «cru. fSOO. Milan prækeplads. ?>. 19 sjsele i 1878. 15 i 1879. Prest: J. Begyndt 1876. Sluttet I880< 
J. Tackle, 1869-80. (2535—114) 

Lee Station menighet. 
Lee, Lee Co., lU. 
Norske synode, 1892—. 
Organisert 1892. Prester: J. Nordby, 1892-15; J. O. Tweten, 1915—. 

(2523—115) 

Augiistana norsk evangelisk luthenke menighet. 

Rowe (2 mil nordvest), Livingtton Co., IlL 

Augustana. 1863-90. 

Organisert I863(?). Opl^st 1890, (or at danne en ny menighet sammen 
med synodemenigheten paa ftedet (St. Paul forenede norsk lutherske mght.). 
67 sjæle i 1863. Prester; L. Asbj^rnson, 1863-66; O. J. Hattlestad, 1867-68; 
D. Lysnes. 1868-71; O. C. Anderson, 1871-74; O. O. Tjomsland. 1874-81; 
B. Thoresen, 1881-85; J. O. Rjid, 1885-86; D. A. Skare, 1886-90. Kirke, 1866, 
$700. Prestehus 1, 1872. Prestehus 2, 1875— T. B. Thorson. (424—116) 

Pontiac (Rowe) norsk evangelisk lutherske menighet Livingston Co, 73 Organisert 1866. Opl^st 1890, for at danne ny menighet sammen med 
Augustana menighet paa samme sted (St. Paul forenede norsk lutherske 
mght). 67 sjæle i 1866. Prester: P. A. Rasmussen, 1866-^7; O. O. Estrem, 
1867-69; A. Chr. Olsen. 1869-74; J. I. Welo, 1874-78; A. G. H. Ovem, 1879- 
80; Chr. Pederson, 1880; A. G. H. Overn, 1880-82; N. J. Ellestad, 1882-83; 
N. Arvesen, 1883-86; Ole Saue, 1886-89. Enbedsmænd i 1866: b. Peder John- 
son; c. Peder Johnson; d. Halvor Wigan, Christoffer Thorstensen, Lars F. 
Johnson; f. John T. Johnson. Kirke, 1876, $1,100. Prestehus 1, 1867. Preste- 
ns 2, 1880.— T. B. Thorson. (423-117) IS6i 


l8Uh 


(t<r:,^£i. iqib + Kirke, 1876, $3,200. 
Skolehus, 1895, $300. 
Prestefaua, 1896, $1,000. 
Gravplads, ^ acre, $15. 
Land, 1 acre. St. Pauls forenede norsk lutherske 

menighet. 

(Sammenslutning av Augustana, 1863-90, 
og Pontiac, 1866-90.) 
Rowe, Livingston Co., 111. 
Forenede kirke, 1890 — . 
Organisert 7de oktober 1890. 225 sjæle i 
,/^ ^^ 1890, 150 i 1914. Prester: D. A. Skare. 1890- 

¥^ ■r 93; O. R. Sletten, 1894-01; C. Michaelson, 

#/_ ^^^» . 1901-13; T. B. Thorson, 1913—. Embeds- 

^W^^^^^^^^^^^Mm i^^i^nd 1 1890: a. J. F. Johnson; b. Ole A. 

Erickson; c. J. F. Johnson; d. J. F. Johnson, 
Olaus K. Olson, Ole H. Aarvig, Henry Lar- 
son. Knut Mitchell, Ole H. Olson; e. Olaus 
K. Olson, Ole A. Erickson, Richard Thomp- 
son, Christ. Erickson, Henry Larson; f. Olaus 
K. Olson, Ole H. Aarvig; h. John F. Johnson. 
I 1915: b Oliver Buland; c. Oliver Buland; 
d. Jakob Jakobson, Ed. Melland, Hans Vixse, 
John H. Olson, Alfred Erickson, Knut John- 
son; e. Alfred Erickson, Oliver Buland, Ole 
Knutson, Ole O. Hamrewa, Knut Johnson, 
Ed. Melland; f. Hans Vixse; h. Lena Olson. 
Kvindefor., 1890, $3,600. Ungdomsfor., 1892, 
$350. Pikefor., 1892, $1,270. Presteløn: $300 
(1890). $400 (1914), $8,000 (1890-14). Pre- 
stchus: $5,000 (1890-14). Kirketjener osv.: 
$6,000 (1890-14). Menighetsskolen : $1.500 

(1890-14). Samf undsskoler : $1,500 (1890-14). Missionen: $1,900(?)(1890- 

14). Barmhiertighetsanstalter : $1,000( ?) (1866-14). Strands "Norwegians 

in Illinois". 527-58.— T. B. Thorson. (137--119) 
74 Illinois 

Den nonie evangelisk lathenke (Augiutana) meni^et. 

(Rook'i Creek.) 

Rowe (3 mil vest), Livingston Co., III. 

Augustana. 1880-90; Forenede kirke, 1890-01. 

Organisert 29de mars 1874 (1880?). Opl«ist 1901, for at forene *ig med 
St Paul forenede norsk lutherske mcnighel. 50 sjxie i ISSO, 41 i 190O. 
Pretter: O. O. Tjomsland, 1874-81 ; B. Thoresen, 1881-SS; J. O. R((d, 1885-86; 
D. A. Sktre. 1886-94; O. R. Sletten. 1894-01. Embedsmænd i 18S0: b. Hellick 
Wanx; c. S. E. Bro; d. Thomas Ryerson, Andrew Fosscen. Knut T. John- 
son, John Lawrence, Erasmus Anderson, S. E. Bro; e. Lars Erickson, Eras- 
mtu Anderson, J. O. Johnson. Hattlestads "Historiske meddelelser", 82. 
— T. B. Thorson, (423—118) 

Mad Creek menighet. 

Odell (6 nil nordvest), Livingston Co.. 111. 

Norske synode, 1867-87, Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1867. Opi^st I890(?). 67 sjæle i 1876, 48 i 1870 Prester: 
O. O. Estrcm, 1867-69; A. Chr. Olsen, 1869-74; J. I. Wclo, 1874-78; A. G. 
H. Owm, 1879-80; Chr. Pederson, 1880; A, G. H. Ovem, 1880-82; N. J. 
Ellestad, 1882-83; N. Arvesen, 1883-86; Ole Saue, 1886-89. (2526—120) Mad Creek nonk lathexske menigheL 

Odell (6 mil nordvest), Ijviogstoti Co., IIL 

Forenede kirke, 1894—. 

Organisert 29de oktober 1894. 62 sjsle i 
1894, 25 i 1914. Prester : 0. R. Sletten, 1894- 
01: C Michaelson, 1901-13; T. B. Thorson, 
1913—. Embedsmænd i 1894: b. S. Kmidson; 
d. K. Knudson, J, Runstad; e. Ole Sampson, 
Theo. Knudson, B. Bergeson; f. J. Runstad. 
I 1915: b. Neis Sampson; c Ole R. Otson; 
d. Charles Knudson, Ole Sampson, Neis Samp- 
son; e. Ole R. Olson, Ole Sampson. Ben 01- 
son; f. Ole R. Olson; h. Ole R. Olson. 
Kvindef or., 1894, $900. Prestelien : S75 ( 1894) , 
$125 (1914), $2,100 (1894-14). Kirketjener 
osv.: $200 (1894-14). Menighetsskolen : $S00 
(1894-14). Samfundsskoler: $400 (1894-14). 
Missionen; $1,100 (1894-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $300 (1894-14).— T. B. Thorson. 
(136—121) Mad Creek menighet. 
Odell (6 mil nordvest), Livingston Co., 111. 
Hauges synode, 1880-92. 

Organisert 1880. Op!f*st 1892, for at slutte sig ti! Rook's Creek. Prester: 
H, W. Abelson, 1873-82- Theo. Hanson, 1882-90. (2527—123) 
Abel menighet. Rowe, Livingston Co., III. 

Hauges synode, 1880-92. 

Organisert 1880. Opijist 188 
sjasle i 1880, 20 i 1899. Prester; 
1882-92. (2530-124) Livingston Co. 

Kirke, 1906, ta.OOD- 

>. Rasmus Aarvig; c Rook'B Creek Lutheran Chnrch (The 
Rook Creek Et. Lmh.). 

Pontiac (lOH niil nordvetl), Uvingston 
Co., III. 

Hauges synode, I8S0— . 

Organisert USO. 63 ijasle i IS89, 100 i 1914. 
Prester: H. W. Abelson, 1873-82; Theo. Han- 
son, 1882-92; Ole Andresen, 1892^*4; A. J. 
Kroffsud, 189+-96; N. G. Peterson. 1896-97; 
C. Harrison, 1898-00; Ordin O. Risvold, 190l~ 
03: L. H. Chally, 1903-05; Ordin O. Risvold, 
1905-07; P. O. Wee, ISOft-lO; G. M. Bnicc, 
1910-11; L. J. Skrorame. 1911-13; A. P. Ue, 
1913—. EmbedsiDiend i 1915: a. L. B. Sbay; 
b, Andrew Thompson; c. Martin Jotinson; d. 
L. B. Shay, Werner Carlson; e. F. Carlson, 
T. E. Thompson, Martin Johnson. Prestelien: 
$200 (1914). Strands "Norwegians in Illi- 
nois", 145.— A. P. Lee. (2528— iS) First Lutheran Chuxch. 

(Fra 1880 til 1907 en del 
av Rook-s Creek— Hs.) 

Pontiac, Livingston Co., 
Illinois. 

Hauges synode, 1907—. 

Organisert 26de jan. 1907. 
100 sJKle i 1907 (40 ty- 
skere). 175 i 1910, 200 i 
WWaOOtyskere). Prester: 
Ordin O. Risvold. 1907-08; 
P. O. Wee. 1908-10; G. M. 
Brnce, 1910-11 ; L. J. Skrom- 
me. 1911-13; A. P. Lee, 
1913—. Embedsmicnd i r — §joborg, Julius Johnson: h. fi. Aarvig. I 1915: b. R. Aarvig; c P. 6. Sjo- 
borg; d. C. J. Redlich. Thomas Ryerson Oliver Ryerson. A. G. Jacobs, Joho 
Ropp; e, H. C Bresner. H. K. Hanson. J. C. Munson. L. C. Stephenson. P. G. 
Sjoborg; h. mrs. Bertha Cook. Kvindefor., 1907. Ungdomsfor., 1907. Pike- 
før.. 1{9. Sangkor. 1907. Prestet^n: $800 (1907), $8» (1914), $6.400 (1907- 
15). Prestehtis og leie, $6,000.— A. P. Lea. (2529-125) 

Dwight menighet. 

Dwight, Livingston Co.. III. 

Norske synode. 1866-78(?). 

Organisert 1866(?). Oplrfst 1878f?). 150 sjxle i 1872. 45 i 1877. Prester: 
P. A. Rasmussen, 186(MS6; O. O. Estrem, 1867-69; A. Chr. Olsen. 1869-74; 
J. 1. Welo, 1874-78. (2525—126) 

Highland menighet. 

Rowe (23 mit?), Livingston Co.(?), III. 
Norske synode, 1876-78(?). 

Organisert 1876. Opipst 1878(?). 4S sjsele i 1876, 52 i 1877. Prest: J. 
L Wek). 1874-7B. (2531—127) Mazon meoigliet. 
Mhz on, Grundy Co.. 111. 
Norske synode, 1868-80{?). 

Orpmisert 186a Opl^lst 1880(?). 97 sjæle i 1869, 89 i 1880. Prester: 
O. O. Estrem, 186&HS9; A. Chr. Olsen. 1869-80. (2470—128) 

Haugei erangelisk lutherske menighet 
i Saratoga. 

Morris (S mil nord), Grundy Co,, III. 
Utenom (Kf). 1876-77; Konferentsen, 1877- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 8de juli 1876. 62 sjxle i 1876, 
263 i 1914, Prester: S. Oftedal, M. F. Gjert- 
sen, R. O. Hill, Elling Eielsen, P. j. Solberg, 
1876-77; N. C. Brun. 1877-79; B. P. Stnmd, 
1879-82; N. G. Nilsen, 1883-92; N. J. Lock- 
rem, 1892-93; T. Aarrestad, 1893—. Embeds- 
niænd i 1876: a. Halvor Osmundson, J, Fal- 
land ; b, K. J. Granville ; c Halvor Osmund- 
Bon ; d, John Falland, Halvor Osmundson, 
Erik Johnson; e. Halvor Grønstad, Halvor 
Osmundson, Wier Pedersen; f, Tollef Houge; 
Kirke, 1S77, HSOOi g- K, J. Granville, I 1915: b. Christ. Ander- 

son; c Thorn Peterson; d, John Hu;en, Wier 
Pedersen^ Neis Thompson ; e. Thorn Peterson, Lars Olsen, A. M. Anderson ; 
f. Neis Thompson. Kvindetor., S6,O0O. Ungdomsfor., 191S, $1S0. Sangfor., 
1913, $2S. Prestelfjn: $400 (1876), $400 (1914), $12.000 (1876-14). iGrke- 
Ijener osv.: ffi.OOO (1876-14). Samfundsskoler : ca. $3,500 (1876-14). Mis- 
jonen: $6,000 (1876-14). Barmhjertighetsarbeide : $500 (1876-14). "Kon- 
stitution", 1877 ; "Menighetshistorie", 1904, T. Aarrestad ; Strands "Norwegians 
in Illinois". 113-14.— T. AarresUd. (455-129) 
Bethlehem evangelisk lutherske 
meni^et. 

(Skandinavia menigheL) 

Morris, Grundy (jj., 111. 

Utenom (Kf), 1880-87; Konferentsen, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1880. Splittet 4de august 1883, 
paa gnind av at svenskeme i menigheten gik 
over til baptisteme. 20 sjæle i 1880 (13 sven- 
sker), 317 i 1914 (10 svensker). Prester; 
B. P. Strand, 1880-82; N. G. Nilsen, 1883-92; 
N. J. Lockrem, 1892-93 ; T. Aarrestad, 1893—. 
Kmbedsiuænd i 1880: b. Sven S. Knutsen; c. 
Sven S. Knutsen; d. John Johnsen. N, P. 
Johnson, Sven S. Knutsen; e. S. P, Carlson, 
F. Melby. Carl Carlson; f. F. Melby; h. Mrs, 
Anna Sivertsen. I 1915: b. N. A. Sorem; c 
Osmund Berge; d. John S, Johnson. F. Melby, 
Thor H. Thorsen; e. S. S. Marwick, Andrew 
Johnson. Jakob Tesdall; f, John S. Johnson; 
h. Erik H. Thorsen. Kvindefor, $9.000. Ung- 
''omsfor., $2.500. Pikefor., $115. Missions- 
Kirire l,IB«4.tS.SI». for. 1904, $900. Sangfor., 188S. Avholdsfor., 

Kirta 2.ia»,|i,Ma. 21 aar, $60. Prestelffn: ¥75(?), $600 (1914), 

$1.100(1880-15). Kirketjener osv.: $900(1S80- 
15). Samf undsskoler : $4.000 (18P0-1S). Missionen: ca, $4.000 (1880-15). 
B«Tmhjertighetsarbeide : ca. $400 (1880-15). "Konstitution", 1880, læO. 1899; 
Grundy Co., Iroquois Co. Bethania menighet (SoaUy Ptairie). 

(Dwight, dansk.) 

Gardner (6 mil sydvest), Gnindj' Co., 111. 

Norske synode, 1876; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert Ste juni 1876. 263 sjæle i 1892 (flere dansker), 230 i 1915. 
Prester: J. I. Welo, 1876-79; A. G. H. Ovem, I879^æ; N. J. EllesUd. 1882- 
83; N. Arvesen, 1883-86; Ole Sane, 1886-90; P. I. R. Reinertsen, 1891-96; 
N. J. Lockrem. 1897; Chr. Christiansen. 18W-07; J. A. Westberg, 1907-11; 
K. J. Wang, 1911—. Embedsmæiid i 1877: e. Halvor Monsen, Jens Morten- 
sen. I 1895 : b. Knud Ryan. I 1915: b. Thomp Thorsen. Ungdomsfor. Pre- 
stens Mn: $300 (1914). Strands "Norwegians in Illinois", 111-12. Kirke, 
1886, é,500. Prestehus, — , $1.500 (2469-131) Pontoppidans erangeliak lutherske menighet. 

Gardner, Grundy Co., III. 

Forenede kirke, 1891—. 

Organisert 7de januar 1891. 76 sjæle i 1892, 170 i 1915. Prester: P. I. 
R. Reinertsen, 1891-^96; N. J. Lockrem, 1897; Chr. Christiansen, 1897-07; 
J. A. Westberg, 1907-11; K. J. Wang, 1911—. Embedsmaend i 1891: a. Iver 
Nilsen; b. Ole Chally; e. Thomas Thorsen, G. Chaily, T. Gangstee. I 
1915: b. E. J. Lockrem. Kvindefor., 1895. Ungdomsfor. Avholdstor. Pre- 
stens \aa: $300 (1914). Strands "Norwegians in 111", 109-10. Kirke. 1894. 
Prestehuj. (2468-132) 

Beaver Creek pneke- 
plada. 

Beaverville (2 mil nord), 
Iroquois Co., 111. 
BegyndtI837. Sluttet 1838, 

Sia grund av koleraen oe 
te Rynnings df(d. Lægpra:- 
dikant: Ole Rynning, 1837- 
38. Rynnings "Sandfærdig 
beretning om Amenka" ; 
Nattestads "Dagbog"; Die- 
irichsons "Reiser blandt de 
norske em i gran ter", 91 ; 
Langelands "Nornuendene i 
.\merika", 29-31 ; Ander- 
;ons "First Chapter of Nor- 
wegian Emigration", 198- 
218, 245-247; Ulvestads 
"Nomiændene i Amerika", 
15; Holands "De norske 
settlementers historie", 74- 
83; Botten-Hansens 'tJof- 
ske Studenter", 25. 

(3582—135) 78 Ii«UNois 

Braceville menighet. 

Braceville, Grundy Co., III. 
• Norske synode, 1885( ?)-(?). 

Organisert 1885. 42 sjæle i 1886, 30 i 1906. Prester: A. Chr. Olsen, 
\SSS-Q6; I. G. Nelsen, 1907-06. Bmbedsmand i 1905: b. Tørris Fjelde. 

(2464— 133> 

Coal City menighet. 

Coal City, Grundy Co., III. 
Norske synode, 1885-03(?). 

Organisert 1885. Oplfi^st 1903(?). 45 sjæle i 1885, 52 i 1890. Prest: A. 
Chr. Olsen, 1885-06. (2467—134) 

Chebanse menighet. 

Chebanse, Iroquois Co., III. 
Norske synode, 1868-80(?). 

Organisert 1868. Opl^st 1880(?). 65 sjæle i 1874, Si i 1880. Prester: 
O. O. Estrem, 186&-69; A. Chr. Olsen, 1868-80(?). (2471—136) 

Zions evangelisk lutherske menighet i Clifton, 111. 

(Den dansk evangelisk lutherske menighet i Chebanse and Cliftoa) 

Qifton, Iroquois Co., 111. 

Utenom (Ns), 1871—. 

Organisert 2den januar 1871. 50 sjæle i 1871 (dansker), 60 i 1914 (dan- 
sker). Prester: A. Chr. Olsen, 1870-98; H. P. Berthelsen, 1898-04; L. P. Han- 
sen, 1904-10; C. H. Fechtcnburff, 1910—. Embedsmænd i 1915: b. Carl Chri- 
stensen; c. Christ. Wittrup; e. Wm. Rasmussen, Carl Madsen, J. P. Jensen; 
h. M. C. Madison. Kvindefor.. 1898, $1,000. PresteljzJn: $120 (1871), $500 
(1914), $6,000 (1871-15). Kirketjener osv.: $1,200 (1871-15). "Konstitu- 
tion". 1906. Kirke, 1898, $1,740. Prestehus, 1914. $4,000.-<:. H. Pechtcnburg. 
(1420—137) 

Milk*8 Grove menighet. 

Herscher (6% mil syd), Iroquois Co., 111. 
Norske synode, 1878-06(?). 

Organisert 1878. Op\fist(?) 1906. 136 sjæle i 1878, 164 i 1895. Prest: 
A. Chr. Olsen, 1870-98. (2538-138) 

Grand Prairie menighet. 
(Herscher.) 

Herscher (2V^ mil sydvest), Kankakee Co., 111. 
Norske synode, 1868-11. 

Organisert 1868. 34 sjæle i 1869, 134 i 1904. 102 i 1911. Prester: O. O. 
Estrem, 1868-69; A. Chr. Olsen, 1869-06; J. R. Birkelund, 1906-11. Bmbeds- 
mand i 1904: b. Ole Thorsen. I 1911: Ole Thorsen.— J. R. Birkelund. 

(2478-139) 

Grand Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Herscher (2H mil sydvest), Kankakee Co., 111. 

Antimissouri, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 12te september 1886. 230 sjæle i 1892, 108 i 1915. Prester: 
Ole Saue, 1886-90; P. I. R. Reinertsen, 1891-96; Chr. Christiansen, 1897-07; 
J. A. Westberg, 1907-11; K. J. Wang, 1911—. Embedsmand i 1893: b. I. 
A. Anderson. I 1915: b. J. C. Peterson. Ungdomsfor. Prestelflfn: $300 
(1914). Kirke. (2479^140) Kankakee Co , DeKalb Co. 79 

Herscher menighet. 

Herscher, Kankakee Co., 111. 
Norske synode, 1910(?). 

Organisert 1910(?). 102 sjæle i 1910. Prest: J. R. Birkelund» 1910—. 
Embedsmand i 1910: b. Ole Thorsen. (2476—141) 

St. Anne menighet. 

St. Anne» Kankakee Co., III. 
Utenom (Ns, Am), 1881"rø(?). 

Begyndt 1881. Sluttet 1884. Opl^tst 1899(?). 17 sjæle i 1884, 30 i 1885. 
Prester: C. J. Moen, 1881-84; N. M. Minne, 1885-89. (2481—142) 

Momence danak lathenke menighet. 

Momence, Kankakee Co., 111. 
Norske synode, 1883-91 (?). 

Organisert 1883. Opl^st 1891 (?). 38 sjæle i 1889 (dansker), 62 i 1892. 
Prest: A. Chr. Olsen, 1883-91. (2480—143) 

Den danflke evangeliak lathenke menighet. 

(Fra 1883 til 1891 Momence dansk lutherske.) 

Momence, Kankakee Co., 111. 

Norske synode, 1891 — , 

Organisert 26de juni 1891. 62 sjæle i 1891 (60 dansker), 54 i 1914 (54 
dansker). Prester: A. Chr. Olsen, 1891-95; J. N. Andersen, 1895-96; H. P. 
Berthelsen, 1896-05; L.* P. Hansen, 1905-10; C. H. Fechtenburg, 1910—. 
Embedsmænd i 1891: a. Niels Boisen S^trensen; b. Anton Christensen; e. 
Wilhelm Nielsen, Christian F. Pedersen. I 1915: b. Marius Christensen; c 
Victor Miller; e. K. N. Sf^rensen, Marinus Christensen, Alfred Christensen; 
f. Marinus Christensen; g. Mrs. Agnes Christensen. Kvindeforening, 1911, 
PresteljiJn: $120 (1891), $200 (1914), $3,240 (1891-15). Kirketjener osv.: ca. 
$250 (1891-15). Kirke, 1897, $1,700.— C. H. Fechtenburg. (2249—144) 

St. Ansgan dansk evangelisk lutherske menighet. 

Kankakee, Kankakee Co., 111. 

Utenom (Ns). 1897—. 

Organisert Ilte april 1897. 27 sjæle i 1897 (dansker), 64 i 1914 (dansker). 
Prester: H. P. Berthelsen, 1897-05: L. P, Hansen, 1905-10; C. H. Fechten- 
burg, 1910—. Embedsmænd i 1897: a. Niels Jensen; b. C. Schmidt; c G. 
Robertson; e. Niels Jakobsen, Jens Mikkelsen. I 1915: b. P. Antsen; c Niels 
Jensen; e. K. P. Johnson, C. Schmidt, H. C. Andersen. Prestens l^n: $120 
(1897), $200 (1914), $2.600 (1897-14). Kirketjener: $700 (1897-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $100 (1897-1^1). Missionen: ca. $300 (1897-14). Barmhjertig- 
hctsarbeide: ca. $100 (1897-14). Kirke, 1908, $2,921. Prestehus, 1914, $4,000. 
( 1421—145) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet ved Creston, Hl. 

Creston (7 mil syddst), DeKalb Co., 111. 

Hauges synode, 18/0 — . 

Organisert 1870. 74 sjæle i 1870, 300 i 1914. Prester: J. Z. Torgerson, 
1872; R. O. Hill, 1872-86; J. N. Sandven, 1888-94; C. E. Tiller, 1894-^; K. 
O. Eittrem, 1900-11 ; J. A. Johnson, 1912—. Embedsmænd i 1870: a. Mikkel 
Knutson; b. Rasmus O. Hill; d. Mikkel Knutson, R. O. Hill, Ole O. Hill; 
e. Peder E. Espe, Elias Espe, P. O. Hill. I 1915 : b. O. C. Hill ; c. B. Knut- 
son; d. Olaus Mæle, O. J. Gr^^nde, O. B. Berg; e. T. Egland, A. Sanderson, B. Knutson ; f. Royal Hill ; h. Olaf Branen. Kvindefor- 1888. Ungdorosfor- 
1896. Pikefor., 1906. Prestelffn: fTO (1914), $i200 (IS^HS). KJrke- 
tjener osv.: $8.700 (1870-14). Samfundsskoler : siTOOO (1870-lS). "Kon- 
stituUon", 1870; Strands "Norwegians in lU.", 144. Kirke 1, 1872, $4,S0a 
Kirke 2, 1915. $2,l(n. Kirke 3. 1916, $8,000. Prestehi». 1914, HOOO. Gnv- 
(2182—146) 

Shabbona prækeplads. 
Shabbona, DeKalb Co., III. 
Utenom (Ns), 1871-7Z 
Begyndt 1871. Sluttet 1872. Prest: J. J. Tackle, 187WZ (2461—147) 

Weatfaerby meni^iet. 

Weatherby, DeKalb Co., III. 
Utenom (Fk). 1892-96. 

Begyndt 1892. Sluttet 1895. 16 BJæle i 1893, 20 i 1896. Prest: E. H. 
Midtbitf, 189^95. (2512-148) 

Vor Frelsers erangeliBk lutherske menighet. 

Sandwich, DeKalb Co., III. 

Haiwes synode, 1904 — . 

OmniMrt 10de mai 1904. 39 sjxle i 1904, 35 i 1914. Prest : A. O. Mor- 
tvedt 1900 — . Embedsmænd i 1904: a. Ole Évenson; b. Ludv^ Larson; c. 
Ole Evenson ; d, Ole Evenson, Christ. Gunderson, Ludvig Larson ; e. Ole 
Evenson, Oscar Carlson, Carl Enderson. I 1915: a. Ludvig Larson; b. Ole 
Larson; c. miss Jennie Hanson; d, Ludvig Larson, Ole Larson; e. Andrew 
Tborson, Ole Larson, Helmick Halvorson; h. Ole Larson. Kvindefor,, 1904, 
S900. Prestelrfn: 540 (1904), $100 (1914), $650 (1904-15). Samfund» skolt r : 
$150 (1904-15). Missionen: $550 (1904-15) Barmhjertiehetsarbeide: $250 
(1904-15). "Budbæreren", 1907, 158; "Menighetshistorie", IftM, K.O.Eittrem; 
Strands "Norwegians in Illinois", 148. Kirke, 1906, $825. (421—149) 

Den evang. lathenke 
menighet. 

Shabbona. DeKalb Co, 
Illinois. 
Norske synode, 1907 — . 
Organisert 1907. 64 sjiele 
i 19ff, 65 i 1910. Prester: 
J. Nordby, 1907-15; N. S. 
Magelssen, 1907-09; E. C 
Haavik, 1909-11; D. J. 
Borge, 1911-15; J. 0. Twe- 
ten, I9I5— . Embedsmand 
i 1907: b. M. Rundley. 

(246J-150) 
Sheffield dansk lutherske menighet. 
Sheffield, Bureau Co., III. 
Konlerentscn, 1871-77(?). 

Organisert 1871. Opløst 1S77(?). 250 sjæle i 1871 (dansker), 128 i 1877. 
Prester: M. F. Gjertsen, 1868-72; N. Iversen, 1872-77. Kirke. (2433—151) 

Batavia pnekeplada. 

Batavia, Kane Co.. 111. 
Utenom (Ns), 1871-72. 
Begyndt 1871. Sluttet ISTZ Prest: J. J. Tackle, 1871-72. (2477— IS2) 
Kane Co., Peoria Co,, Champaign Co. 81 

Elgin menighet. 

Elgin, Kane Co., III. 

Utenom (Ns), 1873-74. 

Bcgyndt 1873. Sluttet 1874. Prest: J. J. Tackle, 1873-74. (2474—153) 

Zions norsk-dansk evangelisk lathenke menighet. 

Elgin, Kane Co., 111. 

Konferenteen, 1882-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 9de oktober 1882. 150 sjæle i 1890, 200 i 1915. Prester: N. 
C Brun, 1882-85; B. P. Strand, 1885-87; Gerhard Rasmussen, 1887-90; Wm. 
Rasmussen, 1890-92; Nils Arvesen, 1892-93; O. C. J. Baker, 1893-96; W. A. 
I. Eckmann, 1896-02; Ditman Larsen, 1903-08; J. A. M. Hinderlie, 1906-15; 
P. O. Qualen, 1915—. Embedsmænd i 1882: b. J. Greenhill; d. Peder Rovel- 
stad, P. C. Anderson, P. Andersen. P. Undhjem; e. J. Espersen, O. M. Rud, 
I. Larsen: h. Hyltqpt I 1915: b. N. Walter. Ungdomsfor., 1894. Pikefor., 
1898, 1905, 1915. Prestens Idn: $500 (1915). Strands "Norwegian in IIU- 
nois^ 104-07. Kirke, 1884, ^,584. (2475-154) 

Carpenterville prækeplads. 

Carpentenrille, Kane Co., 111. 
Utenom (Am, Fk), 1888-92. 

Begyndt 1888. Sluttet 1892. Prester: Gerhard Rasmussen, 1888-90; Wm. 
Rasmussen, 1890-92.— John Tolstad. (1802—155) 

Aurora norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Aurora, Kane Co., 111. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890 — 

Organisert 14de september 1888. 75 sjæle i 1890, 195 i 1915. Prester: 
N. E. B^, 1888-89; J. C. Reinertsen. 1889-93; N. A. Stubkjær, 1893-94; O. 
C. J. Baker, 1894-96; W. A. I. Eckmann, 1896-03; Ditman Larsen, 1903-08; 
J. A. M. Hinderlie, 1908-15; P. O. Qualen, 1915—. Embedsmand i 1898: 
b. N. Larson. I 1915: b. Nils Larson. Kvindeforening. Ungdomsforening. 
Prestens l^n: $600 (1914). Strands "Norwegians in Illinois", 107-8. Kirke, 
1894 $3,000. (2473—156) 

Alta prækeplads (Alto). 

Alta, Peoria Co., III. 

Utenom (Ns), 1871-72. 

Begyndt 1871. Sluttet 1872. Prest: J. J. Tackle, 1871-7Z (2462^-157) 

Champaign menighet. 

Champaign, Champaign Co., 111. 

Norske synode, 1874-75. 

Organisert 1874. 40 sjæle i 1875. Prest: E. P. Jensen, 1874-75. 

(2434—158) 

Champaign menighet. 

Champaign, Champaign Co., 111. 
Konferentsen, 1877-81(?). 

Organisert 1877. Oplf^st 1881(?). 109 sjæle i 1878, 98 i 1881. Prester: 
G. J. Omland, 1877-80; B. P. Strand, 1880-81 (?). (2498-159) Skandinavia meni^iet. 

Rantonl, Champaign Co., 111. 

Konferentscn, 18/7-90: Forenede kirke, 1690-92(?). 
Organiien 1887. Oplj^at 1892(?). 67 BJxle i 1878, 115 i 
G. J. Omland, 1877-80; N. G. Nilsen, 1883-92. (2499-160) For*é Cc, III- ^y oyiTojjplaan 

Pontoppidaiu norsk cTangeliek lutherske menighet (EUiott). Organisert 20de august 1876, Splittet 1911, paa grund av at en det av 
folket vilde organisere egen menighet i Elliott (Elliott nortk luth.; Pontoppi- 
dan norsk evang. luth.). 244 sjæle i 1878. 706 i 1910. Prester: Nils Iversoa, 
1876-77; G. J. Omland, m77-SQ; B. P. Strand, I88(^88; T. B. B. Framnes, ■ 
1888-97; H. Hflverstad, 1897-04; J. I. L^nne, 1904-11. EmbedsmKnd i 1876: 
a. Osinund Ryg; b, Chester Reierson; c. Ole Natterstad; d. Oamund Ryg. 
Lars Hjelmeland, Ole Natterstad, J. A. Hatteberg; e. Lars Volden, Abel 
Hanson. I 1911: b. P. K Dahl. Preste-n: $900 (1914). Kirke 1. 1888, 
f3,000. Kirke 2, 1900.— H. A. Gaardsmoe. (2«I7— 161) 

Pontoppidans norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fn 1876 til 1911 en del av Pontoppidan.) 

Elliott (i byen og 3% mil sydøst). Ford Co., III. 

Forenede kirke, 1911 (1876)—. 

Organisert 1911 (1876). 398 sjæle i 1912, 400 i 1914. Prester: N. Iver- 
son, 1876-77; G. J. Omland, 1877^«); B. Strand, 1880-88; T. B. B. Framnes. 
1888-97; H. Hjfverswd, 1897-04; J. I, Ljitnne, 1904-11; H. A. Gaardsmoe, 
1912—. Embed5mænd i 1915: b. John Knutson; c. A. J. Hatteberg; d. John 
Hatteberg, Rasmus Frette, K, K. Seim, Thor Lunde, Henry Thompson; c, 
Erik Tweet, Tøris Lunde, Anton Thompson, George Anderson, Karl Han- 
son; f. Henry Thompson; h. miss Mary Hatteberg. Prestens ifin: $1,000 
(1914). "Konstitution", 1876, revidert og trykt 1902. Strands "Norwegjans in 
Illinois". 115. Kirke 1, 1888, $3.000. Kirke 2. 1900. Prestehus, 1882. $2,500. 
Gravplads, 1V4 acre. Und. 10 acres, $40.— H, A. GaardEmoe. (1411—162) 
.^-^ Kirke, 1«11. f9.7J0. Elliott lutherske 
menighet. 

(Fra 1876 til 1911 en del 
av Pontoppidan.) 

Elliott, Ford Co., lU. 

Utenom {Fk), 1911-12; 
Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 1911. llOsJKle 
i 1911, 143 i 1914. Prester: 
H. B. Kildahl, 1911-12; J. 
A. Bergh, 1912-16; Toman 
H.Benson. 1916— . Embeds- 
mxnd i 1911: a. P.K. Dahl; 
b. S. Stueland; c. L. A. 
Johnson; d, P, K. Dahl. Sangamon Co., Ogle Co., WUl Co,, Cook Co, 83 

Chr. Wikse, Jacob Eriksen ; e. John Edmons, Hans Severud, Georg Johnson ; 
f. P. K. Dahl; h, P. K. DahL I 1915: b. John Vevig; c L. N. Johnson; 
d. P. K. Dahl, Chr. Wiksc, L. O. Volden ; e. Georg Johnson, Hans Severud, 
L Apland ; f . P. K. Dahl ; h. P. K. Dahl. Kvindef or., 1911, $1,000. Ungdoms- 
for., $100. Sangfor., 1911. PrestelfiJn : $400 (1911), $500 (1914), $1,100 (1911- 
14). Kirketjener osv.: $300 (1911-14). Samf undsskoler : $1,075 (1911-15). 
Misfioncn: $150 (1911-15). Barmhjertighetsarbcide : $100 (1911-15).— J. A. 
Bergh. (12—163) 

Springfield menighet. 

Springfield» Sangamon Co., 111. 
Norske synode, 1876. 

Organisert 1876. Opl#Jst 1890(?). 70 sjælc i 1890. Prester: H. C. Wy- 
neken, 1875-90; J. Nordby, 1890. (2532—164) 

Den løte skandinavidL evangeliak lutherske menighet. 

Rochelle, Ogle Co., 111. 

Norske synode, 1885—. 

Organisert 10de mai 1885. Ca. 100 sjæle i 1885 (50 dansker og svensker), 
35 i 1910. Prester: J. Nordby, 1885-15; N. S. Magelssen, 1907-09; E. C. 
Haavik, 1909-11; D. J. Borge, 1911-15; J. O. Tweten, 1915—. Embedsmand 
i 1910: b. Eva Weeks. Strands "Norwegians in Illinois", 149. (2534—165) 

St. Johns norsk evangelisk lutherske menighet. 

Creston, Ogle Co., 111. 

Hauges synode, 1897 — . 

Organisert 1897. 39 sjæle i 1897, 100 i 1914. Prester: C. E. Tiller, 
1897-98; K. O. Eittrem, 1900-11; J. A. Johnson. 1912—. Embedsmænd i 
1897: b. A. Sampson; d. Albert Espe, Holden Berve, Samuel Eames; e. 
Ivar Tueland, A. Sampson, Charlie Hanson; h. Thomas Halleland; i 1915: 
a. J. A. Johnson; b. M. Hansvik; c. J. Raum; d. L. Berg, A. Samson, J. 
Braw; e. H. Livingston; Vermand Thuestad, E. GL, Edwinson; f. A. Sam- 
son; h. Willie Thuestad. Kvindef or., 1897. Ungdomsfor., 1900. Pikefor. 
Prestelt^n: $50 (1897), $200 (1914), $1,500 (1897-15). Kirketjener osv.: $225 
(1897-15). "Konstitutiwi", 1897; Strands "Norwegians in Illinois", 146. 
Kirke, 1900, $3,300. Prestehus, 1914, $4,000. (2183—166) 

Wilmington prækeplads. 

Wilmington, Will Co., 111. 

Utenom (Ns), 1879-80. 

Begyndt 1879. Sluttet 1880. Prest: A. Chr. Olsen, 1879-80(?). 

(2472-167) 

Norsk evangelisk lutherske menighet. 

Joliet, Will Co., 111. 

Hauges synode, 1891 — 

Organisert 1891 og 1901. 105 sjæle i 1906, 102 i 1905. Prester: Theo. 
Hansen, 1891-94; Ole Andresen, 1894-03; Ordin O. Risvold, 1903-07; H. P. 
Hanson, 1907-12; H. H. Hanson. 1912; T. J. Alvestad, 1913-15; S. K. Knut- 
son, 1915— . Embedsmand i 1911 : b. O. Eddy. I 1915: h R. Hjem vik. Pike- 
for. Ungdomsfor. Sangfor. Strands "Norwegians in Illinois", 147-48; 
Budbæreren", 1914, 23Sn36. Kirke, 1902. $5,000. (2536-168) 

Independent Evangelical Lutheran Bethania Chnrch. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom, 1877-05. 

Organisert 1877. Opl#tst 1905. Prest: John Zach. Torgerson, 1877-05. <f 84 Illinois 

Egteviet "1,500 par". "Kirketidende", 1874, 261; 1878, 105; Strands "Nor- 
wegians in Illinois", 221-22. Kirke. (4001—169) 

Den norske synodes bymission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Norske synode, 190S— . 

Stiftet i 1905, og stod i forbindelse med Missouri-synoden indtil 1907. 
Prester: J. R. Birkelund, M. D., bymissionær, 1905-12, 13; C. Døving, 1912—. 
I synodens aarsberetning for 1908, pp. 35-36, rapporteres: "De forskjellige 
anstalter, countyhospitalet, detentionhospitalet, countyfængslet, fattiggaarden, 
hospitalet for tæringssyge, og sindssygeasylet har — ligesom de to foregaa- 
ende aar — været regelmæssig besøgt. likeledes et stort antal av de andre 
hospitaler. Medens jeg ifjor aflagde 520 bes^g paa disse anstalter, har an- 
tallet været lidt mindre (ca. 500), paa grund av et noksaa stort antal htsfig 
i private hjem for at unders^ge og afhjælpe lidt af den værste n^d. 17 immi- 
granter og 15 arbeidslause er hjulpne til arbeide. Understøttelse til syge og 
fattige er udbetalt med omtrent $235. I fængslet har jeg kunnet bevæge 
mig mere frit og uhindret end i forrige aar. Jeg kan nu gaa fra celle til 
celle og tale med fangerne", osv. I "Aarsberetningen" for 1911, pp. 30-32, 
rapporteres, at arbeidsfeltet utvides for hvert aar og at næsten overalt er der 
forjaget arbeide, der kræver ekstra arbeidskræfter. Immigjantmissionen og 
juvenile court er særlig paapekt som nye arbeidsgrene. I 1907 besf^gte by- 
missionæren hovedanstalten 618 ganger og de mindre hospitaler 132 ganger, 
statsfængslet i Joliet 2 ganger, sindssykeasylet i Kankakee 3 ganger, holdt 
132 gudstjenester i Chicago, 20 prækener og 16 foredrag utenfor Chicago, 
delte ut 10,500 traktater og 225 testamenter og bibler, døpte 7 barn og 4 
voksne, konfirmerte 2, egteviet 3 par, meddelte nadveren til 314, begravet 
18, øvet sjælesorg for 2,300, skrev 1,475 breve, osv. I "Aarsberetningen" for 
1914, pp. 255-256, rapporteres, at en "menighed blev stiftet for flere aar siden 
paa fattiggaarden, hvor der holdes gudstjeneste hver uge. Menigheden tæller 
for tiden nogle og femti medlemmer. Testamenter, traktater og kirkelige 
blade er utdelte i tusenvis." (Se Dunning.) (2519—170) 

Den forenede kirkes b3ntnission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Forenede kirke, 1907 — , 

Stiftet i 1907. N. J. EUestad, bymissionær, 1907-11; Chr. Munson, 1912- 
13; C. O. Solberg, 1913-14; H. M. Thompson, 1914; E. C. Tollefsen, 1916—. 
Fra "Aarsberetningen", 1910. p. 182: "Første aars arbeide bestod væsentlig 
i at betjene og faa paa fode igjen Emmaus menighet, som grundet paa hsrp- 
pige vakanser var sin opløsning og undergang nær. Senere har pastor L. 
O. Fossum betjent menigheten, og nu er den faktisk blit selvhjulpen. Siden 
har bymissionæren arbeidet haardt paa at styre og hjælpe frem ogsaa de 
øvrige missionsmenigheter, som alle paa en nær er blit selvhjulpne. Ellers 
har missionæren besøg^t syge ved byens hospitaler, gjort husbesøg for at 
opsøge vort norske folk og indbyde dem og deres bøm til Guds hus, assi- 
stere i oprettelse og betjening af prækepladse", osv. Fra "Aarsberet- 
ningen", 1912, p. 181: "Pastor Munson har allerede optat arbeide paa et 
par steder, som laa kirkelig talt øde, og som har god fremtid for sig. Han 
f aar god hjælp af søstre paa diakon issehjemmet, som blandt andet driver 
en *kindergarten* i Harmony Hall, den første i sit slags inden vort samfund. 
Desuden hjælper søstre til i fattigpleie og sygebesøg." Fra "Aarsberet- 
ningen", 1915, p. 156: "Til denne 'kindergårten* bringer fattige mødre sine 
smaa barn, mens de selv maa være ude paa arbeide. Bømenes tid er optat 
med at synge, lege og høre bibelske fortællinger. Der holdes ogsaa møder 
for mødre, og søstrene søger at gjøre sig saa meget som mulig kjendt i 
nabolaget. Der er ogsaa søndagsskole i nabolaget. Besøget har været op 
til 50 barn, med 6 lærere. Forrige sommer holdt student Jonas Foss guds- 
tjenester der, siden har pastor Edw. Hegland, mr. Johnson og dr. Skinness Cook Co., Sangamon Co. 85 

holdt m^tder der. Men hovedarbeidet ved lokalet har altsaa været 'kinder- 
garten', tinder ledelse af søster Martha Bakke o^ miss Maud Stocking". Fra 
"Aarsberetningen" 1916, pp. 201-202: "P^rst vil jeg da nævne den store by 
Chicago, hvor der skal være omtrent 70,000 norske (100,000), som ikke er 
kommet i forbindelse med nogen menighet" (2518—171) 

Frikirkens lutherske bymission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Frikirken, 1906-1^ 

Begyndt paa 2440 Campbell Ave., i 1906, av pastor John A. Eliassen, 
og nedlagt i 1912. (5294—172) 

Teltmissionen prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 
Forenede kirke, 1912—. 

Begyndt i 1912 av pastor Chr. Munson, fortsat av Den forenede kirkes 
prester i Chicago med bistand av prester utenom Chicago. (35SHS— 173) 

Zionsforeningens jødemission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Zionsforeningen, organisert 24de juni 1878 i Stoughton, Wis., av pastor 
J. P. Gj ertsen og prof. Sven R. Gunnersen. Den overtok Iowa-synodens 
j^demission i Chicago i 1903. Pastor E. N. Heimann, en russisk j^de, har 
tjent som missionær paa samme sted fra 1894. Midt i det tykkeste j^de- 
str^ (Syd Halstad St.) har foreningen et prægtigt missionslokale, med læse- 
værelser, skoleværelser, forsamlingssted osv., der med gnindeiendommcn 
har en værdi av $65,000. Assistenter: Isidor Schwartz, miss Heimann, søster 
Minnie Nyborg. "Ved siden av de almindelige matter til præken og bibel- 
studium og den private undervisning i Guds ord samles j^tdebam til sffn- 
dagsskole, kindergarten, syklasser og gutteforening. Desuten vedlikeholdes 
'free dispensary', hvor fattige j^der kommer med sine syke og faar fri 
lægebebehandling, fri forbindinger og mediciner. Missionær Heimann utgir 
ogsaa et 16-sidigt maanetsblad, "Zions R^st", der tolker Israels sak." Zions- 
foreningens formænd: J. P. Gjertsen, 1878-^; M. F. Gjertsen, 1883^-86; T. 
H. Dahl, 1886-02; J. Tanner, 1902-08; C. C. Holter, 1908-12; C. K. Solberg, 
1912—. Sekretærer: G. Hoyme, S. Oftedal, 1878-87; J. H. Blegen, 1887—. 
Kasserere: S. R. Bunnersen, 1878-83; Lars Lund, 1883—. Waldelands 'Is- 
raelsmissionen"; Blegens "Zionsforeningens historie"; Heimanns "Retten, 
pligten og udsigteme til at drive j^demission"; Norlies "Den forenede 
kirke", 7G; Bruns "Fra ungdoms aar", 265-73; "Lutheraneren"; "United 
Lutheran", 1911, 579-82; "Zions r^st". 1910—. (2440-174) 

Den lutherske frikirkes jødemission prækeplads. 

Chicago, Cook Co., III. 
Utenom (Lf), 1910—. 

Begyndt 1910. Nu paa 2440 Campbell Ave. Missionær: Jno. A. Ellias- 
sen. Sekretær: E. Sørensen. (3294—175) 

Illinois State University prækeplads. 

Springfield, Sangamon Co., 111. 
Northern Illinois Synode, 1852-6a 

Begyndt i 1852 som presteskole for norsker, svensker, tyskere og ameri- 
kanere av Northern lUinois-synoden. Prester: Simon W. Harkey, 1852-67; 
Lars P. Esbj^m, 1858-60. L. M. Heilmans "History of Northern Illinois 
Synod", 46-47; I. M. Andersons "Augustana Synod, 1860-10", 92; Norelius' 
De svenska lutherska forsamlingamas historia". I, 788-815; Hattlestads 
Historiske meddelelser", 75-76. (4002—176) « 
« 86 Iluncus 

Ellings seminar prækeplads. 

Lisbon, Kendall Co.» 111. 

Ellings synode, 1854-55. 

Begyndt oktober 1854, som presteskole av Ellings synode. Nedlagt mai 
1855. Prest: R A. Rasmussen, 1854-55. Bifims "P. A. Rasmussen", 30-39; 
R#Jnnings "Hauges seminar". (4003—177) 

Augustana seminar prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Augustana, 1860-63. 

Begyndt 1860 som presteskole av Den skandinaviske Augustana-synode. 
Prest: Lars Esbj>rn, 1860-63. Flyttet til Paxton i 1863. Norelius' "De 
svenska lutherska forsamlingarnas historia", II, S^IO, 140-41; Andersons 
"Augustana Synod, 1860-10", 93-103; Hattlestads "Historiske meddelelser", 
76-79. (4004—178) 

Augustana seminar prækeplads. 

Paxton, Ford Co., 111. 

Augustana, 1863-é9. 

Flyttet fra Chicago 1863. Prester: Dr. Tuve N. Hasselquist, 1863-91; 
W. Kopp, 1864-67; dr. Anders R. Cervin, 1868-74; Sidney L. Harkey, 1868- 
70; Johan Olsen, 1866-67; August Weenaas, 1868-69. Skolen delt i 1868» 
foråt norskeme kunde gjundlægge egen skole (Augsburg seminar i Mar- 
shall, Wis.). Weenaas' "Mindeblade", 1-27; Andersons "Augustana Synod, 
1860-10", 103-04: Norelius' "De svenska lutherska forsamlingarnas historia", 
II, 140-41, 147-51; "Prestekalenderen", 30, 70-71; HattlesUds "Historiska 
meddelelser", 78-79. (4005—179) 

Haugens College and Eielsen^s Seminary prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Ellings synode, 1870-71. 

Begyndt 1870 som presteskole for Ellings samfund i Trefoldighed (Tri- 
nity) kirke, Chicago. Prest: John Zacharias Torgerson, 1870-71. Sluttet 
1871. Strands "Norwegians in Illinois", 143; Rennings "Hauges Seminar"; 
"Prestekalenderen", 30; "Budbæreren", 1870, 20-21, 81-84; 1^1, 20-21, 58; 
1872,22-28,38-42. (4006—180) 

Concordia Seminary prækeplads. 

Springfield, Sangamon Co., III. 

Norske synode, 1875-76. 

Missouri-synodens praktiske seminar flyttet fra St. Louis, Mo., 1875. 
Synodens praktikere flyttet med 1875-76. Prester: Gotlieb Kroening, 1876- 
88; J. F. C. Lochner, 1876-88; H. C. Wyneken, 1875-90. Flyttet til Madison, 
Wis., 1876. "History of Concordia Seminary"; Halvorsens "Festskrift", 
145-46; Asperheims "Missouri-synode og Den norske synode"; "Kirketi- 
dende", 1876, 268, 418, 572, 600. (4007—181) 

Pleasant View Lutheran College prækeplads. 

OtUwa, La Salle Co., 111. 

Forenede kirke, 1896 — . 

Begyndt som academy i 1896. Prester: L. A. Vigness, 1896-14; H. M. 
Thompson, 1914 — Missionsforening hver uke, b^nnem^ter hver onsdag. 
Skolens kataloger; "Pleasant View Record", 1903—. (4008—182) Cook Co. 87 

CKica5o, Cook Co-, 111. 

f^^^n^ T.S. Q/^^m^tmmmmmåmmmmm /f/4 '^ 

Norske lutherske Tabitha forening prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Konferentsen, 1885-86. 

Organisert 3dje november 1885. Splittet i 1886, paa grund av to ret- 
ninger: Nogle vilde ha hospital og andre vilde ha diakonissehjem og hos- 
pital Strands "Norwegians in Illinois", 135; Bruns "Fra ungdomsaar", 274. 
(4009-183) 

Den oprindelige norsk lutherske Tabitha forening prækeplads. 

(Fra 1885 til 1886 en del av Tabitha.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Kf. Fk), 1886-92. 

Organisert 1886 med det formaal at arbeide for diakonissesaken og op- 
rettelsen av et diakonissehjem. Direktf^rer: Pastor N. C. Brun, mrs. Marie 
Larsen, Maggie Brandstad. Kasserer: John Bredshall. Sekretær: Anna 
Kolderup. Sf^stre: Marie Langaunet, Martha Berg, Amalia Kittelsen, 1891 — , 
Hus kj^pt Irøl. Brandt 1893. 52 patienter i 1892. (4010-184) 

Norsk lutherske Tabitha forening prækeplads. 

(Fra 1885 tU 1886 en del av Tabitha.) 
Chicago, Cook Co., 111. 
Utenom (Kf, Fk), 1886-92. 

Organisert 1886 med det formaal at arbeide for et hospital. Strands 
"Norwegians in Illinois", 135. (4011—185) 

Norsk lutherske Tabitha forening prækeplads. 

(Sammenslutning av Tabitha ogf Den oprindelige Tabitha.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1892-95. 

Organisert 1892 med det formaal at samle byggefond og opf^re et dia- 
konissehjem og hospital paa hjørnet av Francisco og Thomas Streets. 
"Bygningen var dog ikke i^r tat i bruk, i^r det viste sig at denne samme 
uenighet hersket inden foreningen. I 1895 tråk atter diakonissesakens venner 
sig ut av foreningen. Det er jo ikke underligt, om adskillige blev trætte 
av deres fruktesløse bestræbelser for at oprette et diakonissehjem. Nogle 
av de uttraatte organiserte sig til en forening for oprettelsen av et barne- 
hjem (Norwegian Lutheran Children's Society), nogle for et alderdomshjem 
(Norwegian Old People's Home Society), og nogle for et diakonissehjem 
(Norwegian Lutheran Deaconess Society)." — H. B. Kildahl i Bruns "Fra 
Ungdomsaar", 276. (4012—186) 

Norwegian Lutheran Deaconess Society prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk). 1896-04. 

Organisert l/de februar 1896 av dr. N. T. Quales, Adolph Larson, 88 lUJNQlS 

pastor A. C. Anderson og pastor J. N. Kildahl. Et hus med 25 værelser, 

faa hjåmet av Artesian og Le Moyne Streets, blev leiet i mai 1897. Bn 
175,000 bygning blev opfdrt paa Haddon og Leavitt i 1902. Diakonisser: 
Anna Tofte, Ingeborg Oberg, 1897-02, Marie Larson, osv. I 1902 hadde 
anstalten 3 sf^stre, 15 pr^ves^stre, 8 elever og 192 patienter. Rektor: H. B. 
Kildahl, 1902-12. I november 1904 overdroges anstalten til Den forenede 
kirke. "Diakonissen'', 1909^; anstaltens og samfundets aarsbo-etninger; 
"Lutheraneren"; Bruns "Fra Ungdomsaar", 276-77; Strands "Norwegians 
in Illinois", 135-37. (4013—187) 

Det norsk lutherske diakonissehjem og hospital prækeplads. 

(Fra 1885-«6 Tabitha, fra 1886^ den oprindelige Tabitha, fra 1892-95 
Tabitha, fra 1896-04 Norwegian Lutheran Deaconess Society.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Forenede kirke, 1904 (1885)—. 

Fortsættelse av Norwegian Lutheran Deaconess Society. Eiet og drevet 
av Den forenede kirke gjennem en komite. Direktionen i 1906: Adolph 
Larson, N. J. Lockrem, C. E. Tiller, Haakon Thompson, Halle Steensland, 
M. H. Hegge, O. R. Sletten, G. O. Belsheim, H. B. Kildahl, søster Caro- 
line Williams. I 1916: Tom Olsen, C. S. Vang, M. H. Hegge, H. M. Thomp- 
son, Ivar Ramseth, H. J. Holman, N. J. Lockrem, Haakon Thompson, Ole 
Shefveland. Diakonisser: Ingeborg Sponland og 33 andre. 21 prøvcM^stre. 
10 lærere, 25 ukers skole hvert aar (oktober — april). Kindergarten, 1912—. 
Kvindefor., 1907—. Ny bygning, 1910. Gravplads for 30 grave, ^^25. 948 
kommuniceret 1911-16. 16,906 patienter, 1911-16. Rektorer: H. B. Kildahl, 
1902-12; A. Øfstedahl, 1912—. "Diakonissen", 1909—; anstaltens og sam- 
fundets aarsberetningcr; Bruns "Fra Ungdomsaar", 274-78; Strands "Nor- 
wegians in Illinois", 13Sn39.— S^tfster Malinda Monson. (2443—188) 

EielBen*s Children's Society prækeplads. 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Es), 188(«5(?). 

Stiftet av Eielsens venner. Eiclsen bevilget $1,500 til et barnehjem paa 
den betingelse, at det skulde bygges og stettes av Hauges, Augustana og 
Konferentsefolket i Chicago. Mrs. Eielsen, mr. og mrs. Sand og mrs. 
Sophie Michaelson ledere for foretagendet. Bevægelsen d^de ut 

(4014—189) 

Norwegian Lutheran Children*s Society prækeplads. 

(Little Shepherds' Society.) 

Chicago, Cook Co., 111. 

Utenom (Fk), 1896 (1890)—. 

Fortsættelse av Eielsens Children's Society og en del av Tabitha for- 
eningen. Mrs. Sophie Michaelsen og pastor N. C Brun oparbeidet inter- 
esse for barnehjemsaken, organiserte smaapikeforeninger, kvindeforeningcr, 
Little Shepherds* Society, forandret til Norwegian Lutheran Children's So- 
ciety. Direktører i 1896: John Hetland Michaelsen, Johannes Liabf^, Rude. 
I 1906: C. K. Solberg, O. K. Espeseth, L. Harrisville, osv. I 1898 kjøpte 
foreningen Martin Luther College bygningerne paa Irving Park Blvd. og 
58th Ave. for $4,000. Matron: Annie M. Abrahamsen, 1899—. I 1906 hadde 
anstalten 70 barn. Kjøbte 18 acres i Edison Park for $6,480. Ny bygning 
i Edison Park, $41,733. O. M. Johnson, bestyrer. "Lutheran Church Al- 
manac", 1916, 74; "Børnevennen", 1899—; Strands "Norwegians in Illinois"» 
193-95. (4015—190) 

Evangelical Lutheran Finding Society prækeplads. 

Chicago, Cook Co., UL 

Utenom (Ns), 1906—. 

Organisert av prester indenfor Den norske gynode, 1906. Den 9de april Cook Co. 89 

1910 beretter "Kirkebudet", foreningens organ : "Det er nu omtrent 3% aar 
siden vi fik vert eget hus, hvor iaft 68 b^m har havt sit hjem for kortere 
eller længere tid (et par i omtrent 3 aar)» indtil de enten blev anbragt i 
familiehjem eller sendt tilbake til forældre eller andre slegtninge. Desuden 
har vi paa anden maade» baade f^r og efter vi fik vort eget hjem, tåget vare 
paa omtrent 80 andre bjÉ(m, saa at det samlede antal bel^ber sig til omtrent 
150." I 1910 var foreningens medlemsantal 500. Der er to maater at bli 
medlem paa, enten ved at betale $10.00 en gang eller $1.00 om aaret. Ind- 
tægteme for 1910, $2,501. Formænd: J. R. Birkelund, 1906-12; G. A. Gul- 
llxon» 1912—. Kasserer: Caroline H. Halvorsen. "Kirketidende", 1911, 
465-66; 1912, 1165; 1913, 1406-07. (4016-191) 

Norwegian Old People*s Home Society prækeplads. 

(Fra 1892 til 1895 en del av Tabitha.) 

Chicago^ Cook Co., IlL 

Utenom (Ns), 1896—. 

Organisert i 1896 av nogle som traatte ut av Tabitha foreningen, med 
det formaal at oprette et gamlehjem. Lokalforeninger i Bethlehem, Con- 
cordia, Trinity, Wicker Park, Moreland og Zion. Direktion i 1896: Dr. N. 
T. Quales, Anton A. Melum, John Jersin, Anton Petersen. Foreningen 
kjøpte en bygning med 25 værelser i Norwood Park i 1896 for $20,000, og 
mottok 17 gamle samme h^st. Tilbygninger i 1905. Eiendommens værdi 
i 1916 $75,000, med 38 gamle. Mrs. A. Christensen, matron. Indtægter fra 
18!^ til 1905 $93459, utgifter $82,354. Strands "Norwegians in Illinois", 
187-91. (4017—192) 

Hospitalflmiflsioiien praekeplads. 

Chicago, Cook Co., IIL 

Utenom (Fk), 1914—. 

Begyndt i 1914 av pastor C. J. Helsem, pastor emeritus. (4018—193) ^ <A i? VVISCONSIIV ■•^«a* ••«•tkcT «Lita ^•«^■fL»Jl 

«• Tl» !•■■<» Ir •!«» 
c !(••««■ Sj»»rfa 

* • ^« » • b 4 « 

C> Cwk «•* S*»a^K 

t* Baa 4 ■■•« Mf v « rfa^ 
I L L I N O I 2. WISCONSIN *'m.^k-t.»h.M, C. HACtne Co.,V\/is. 
Kirke 1, 1M3, fSOO. Kirke 2, lUe, {3.500. Preitebut. Norway Norwegian Ld- 
theron Congregation. 

(Muskego menighet.) 

Waterford (4 mil nord), 
Racine (X Wii, 

Utenom (Ns, Am),1843~ 
90. 

Oiganisert 1843. Opiffst 
1890, for at formes tned 
Den lutherske meni^et t 
Muskego— Aa. 230 sjxle i 
1867, «n i 188). Prcjter: 
C L. Oausen, 1843-48; H. 
A. Stub, 1848-SS; H. L. 
Thalberg, 1856-60; C. M. 
Hvistendahl, 1864-70; M. 
Fr. Wiese, 1870-73; S. T. 
Geelmuyden, 1873-75; A. 
RfJnnerberg, 1875-84; A. L. 
Huus. 1886-92 ; W. A. Ras- 
mussen, 1892-01 ; O. E 
Schmidt. 1901-06; Th. M. 
Bakke, 1908-11; Osmnnd 
Johnson, 1912-14; J. L. Kil- 
dahl, 1914—. "Kirketiden- 
de", 1871, 333; Dietricbsons 
"Reiser blandt de norske 
emigranter" ; Berghs "Den 92 WiSCONSIH 

norsk lutherske kirkes hiitorie i Amerika"; Faolsons "Erindringer", 2t-M; 
Ploms "Norwegian Immigration", 27S-S8; Holands "De norske aeUlemen- 
ters historie'", 111-22; Langelands "Normandene i Amerika". 45-49; An«ler- 
soni "First Cbapter of Norwegian Immigration", 266-325; Ulvesbtds "Nor- 
mandene i Amerika" I. 22-24. (3335-1*1) 

Deo lutherske menighet i Miukego. 
(Augustana Lutheran Church; The White Church. Fra 1844 til 18S2 ca 
del av Ellings.) 

Waterford (4 mil nord), Racinc Co., Wis, 
Augustana, 1852-90; Forenede kirke, lfS6-92. 

Organisert 1852. Opifist 1892. for at slutte sig til Nomar N. L. Cong. 
(1843—). Prester: O. Andrewson, 1851-53; A. A. Scheie, 1853-57; O. J. 
Hattlestad, 1859-76; Paul Anderson, 1876-84; Markus Nielsen, 1886-90. 

(2825—195) I Norwar nonk erangeluk Inthenke 
menighet. 

(Sammenslutning av Norway og Augus- 
tana.) 
Waterford (4 mil nordjfst), Racine Co.. m . L. Clausen 1843-48; H. A. Stub, 1848-5S; 
[. L. Thaiberg. 1856-60; C. M. Hvistendahl. 
J64-70; M. Fr, Wiese, 1870-73; S. T. Geel- 
muyden, 1873^5; A. Rffnneberg, 1875-84; 
Gerhard Rasmussen, 1884-85; H. L. Thaiberg, 
1885-86; A. L. Huus, 1886-92; Wm. Rasmus- 
sen, 1892-01; Otto Schmidt, 1901-07; Jens 
Mathieson, 1907-08; Th, M. Bakke. 1908-11; 
Jens Mathieson. 1911-12; Osm. Johnson, 1912- 
13; H. B. Kildahl, Gustav Stearns. 1913-14; 
J. L. Kildahl. 1914—, Embedsmænd i 1915: 
b. Thomas Throndson; c. Edwin Jacobson; c. 
Ole Johnson, Ole Evenson, A. Anderson ; f. 
Kick. i. iMi. tiOO. j, L. Kildahl ; h, J. Ehner Jacobson. Kvinde- 

Kltk. 3. 1*««, %i.m. for. Ungdomsfor. Pikefor. Sangfor. Pre- 

PrcMbt» 1, i*4f. stel((n: $425 (1914).— J. L. Kildahl, Th. M. 

ProtchuJ 2. IMO. $1,300. Bakke. (3339—196) 

PrcMclius J. 1916, ILSOa 
CnTplult. 4 (ctei. 
Uiu), to urM. 

North Cape menighet (Yorkville Prairie). 

Union Grove (8 mil nord), Racine Co., WU. 

Ellings synode, 1852-83. 

Organisert 1852. Sluttet 1883, fordi Elling Eielsen flyttet til Chicago i 
1872 og dftfde 1883. Prest: Elling Eielsen. 1843-83. Brohaugh og Eiatein- 
sen* "Elling Eielsen"; Paulsons "Erindringer", 24-44. (3343—199) 

North Cape nonk evangeliak lutherske menighet. 

(Yorkville menighet.) 

Union Grove (8 mil nord), Radne Co„ Wis. 

Utenom (N». Ami, 1850-90; Forenede kirke, 1890-, 

Organisert 1850. Ca. US sjsle i 1867. 200 i 1915. Prester: C. U CUu- Racine Co. 93 

sen, 1843^5; H. A. Stub, 1848-55: H. L. Thalberg, 1856-64; C. M. Hvisten- 
dahl, 1864-70 : M. Fr. Wiese, 1870-73 ; S. T. Geelmuyden, 1873-75 ; A. RjiJnner. 
berff» 1875-84; A. L. Huus, 1886-92: W. A. Rasmussen, 1892-01; O. B. 
Schmidt, 1901-07; Th. M. Bakke, 190é-ll ; Osmund Johnson, 1912-14; J. L. 
KUdahl, 1914—. Embedsmand i 1850: b. M. K. Aadland(?). I 1915: b. H. 
Skarie, jr. Kvindefor. Ungdomsfor. Prestel^: $325 (1914). "Kirke- 
tidende", 1867, 367. Kirke. (3338—200) Tfcuelrfe, IfcLCLne Ccr.^ WCs. 
Racine prækeplads. 

Racine, Racine Co., Wis. 

Utenom (Es), 1843-49. 

Begyndte 1843. Sluttet 1849. Prest: Elhng Eielsen. (3299-201) Racine menighet. 

Racine, Racine Co., Wis. 

Franckean synoden, 1849-51; N. 111. synode, 1851-60; Augustana, 1860- 
68( ?) . 

Organisert 1849. OpljiJst 1868(?). Prester: O. J. Hattlestad, 1849-51; 
Hans Larson, 1851-53; O. J. Hattlestad, 1853-54; Paul Anderson, 1854-65; 
J. P. Gjertsen, 186S^. (3340-202) Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Radne, Racine Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890-99. 

Organisert 12te november 1872. Splittet 1899, paa grund av uenighet om 
kirkebygningen og giftermaal (Bethesda ev. luth. mght. — Fk; Luth. Church 
of Atonement— (kn. Syn.). 116 sjæle i 1877, 300 i 1896. Prester: A. M. 
Anderson, 1876-79; T. M. Eggen, 1880^1; H. O. Opsahl, 1881-84; Nils Iver- 
sen, 1885-88; P. C. A. Helland, 1888-89; P. B. Strand, 1890-^3; J. S. Holland, 
1894; M. O. Dybvik, 1895-01. Embedsmænd i 1872: b. L. Engrud; c. H. P. 
Svenson ; d. Abr. Anderson, L. Engrud, T. Thorsen, E. Helleksen, Lars Lrar- 
son; e. H. P. Svenson, L. Engrud, Christoffer L. Olson; h. H. r. Svenson. 
I 1896: b. Marius Rud. Presteldn: $300 (1872). Kirke 1. Kirke 2, $6,000. 
Prestehus.— Adolph Jacobson. (3341—203) Bethesda evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1899 en del av Den skand. L; Den skand. 1., 1899-08.) 

Racine, Racine Co.. Wis. 

Forenede kirke, 1899-06; utenom (Hs), 1906-09. 

Organisert 1899 (1872). Splittet 1909. 306 sjæle i 1899, 177 i 1906. Pre- 
ster: A. M. Andersen, 1876-79; J. M. Erøen, 1880-81; H. O. Opsahl, 1881-84; 
Nils Iversen, 1885-88 ; P. C A. Helland, 1888-89 ; P. B. Strand, 1890-93 ; J. S. 
Holland, 1894; M. O. Dybvik, 1895-01: B. G. BondahL 1901-03; J. W. O. 
Rifvik, 1903-06; A. O. Ness, 1906-09. Embedsmand i 1899: b. Christ. Jensen. 
Ku-ke.~Adolph Jacobson. (3342—204) 
Kirke 1, 1876,tl,»72. 
Kirke S, 1896, K.OOO. 
PreMcfatu, lot, t2,(H)0. defor., 1872. ' 
$600 (1914). 
(1008-205) Bethosda ciTaugeliflk lutherske 
menighet. 

(Fra 1872 til 1!)09 en dd av Den skand. 
luth.) 

Racine, Racine Co., Wi». 

Utenom (Hs), 1909—. 

Organisert 1909 (1899, 1872). Splittet 1899, 
paa grund av ueniKhet om kirkebygning (Lu- 
theran Church of Atonement) ; 1909, paa gnind 
av roisn^ie med prestens betjening (Zion me- 
nighet). 116 sjxle i 1914. Prester: Elling 
Eielsen, 1843-49; O. J. Hattlestad, 1849-51; 
Hans Larson, 1851-53: Paul Anderson, 1854- 
65; J. P. Gjertsen, 186S-æ; A. M. Andersen. 
1879; J. MfJller ^en. 188C^81 ; H. O. (Jp- 
sahl, 1881-84; N. Ii«;rsen, 1885-88; P. C A. 
Helland, 1888-89; P. B. Strand, J890-93; M. 
O. Dybvig. 1895-01 ; B. G. Bondahl, 1901-03; 
J. W. O. R((dvik, 1903-06; A. O. Nes», 190&- 
09; N. CarlsoD, 1909-14; A. M. Rusten, 1916-. 
Einbedsmænd i 1915: a. Anthon Johnsen; b. 
Adolph Jacobsen; c. Scvren Svenson; d. An- 'ngdomsfor. Sangfor 
"Konstitution", 1877, Jorgensen; e, Anthon Johnsen, Hans Ellefsen, 
Severin Sorensen ; h. Anthon Johnsen. Kvin- 
Sykefor- 1887-94, 1907-09. PrestelfJn: 
898, revidert 1913.— Adolph Jacobsen. (Pta 1872 til 1908 
Bethesda.) 

Racine, Racine Co., Wis. 
Frikirken, 1909—. Zion menighet, 
del av Den skand. 1. ; fra 1908 til 1909 en del av _ _ i 1909: a, M. Loftaas; b. A. R. (Jualheim; c. S. Syslack; d. Geo. Hen- 
rickson, Andr. Jacobson, Ole Home, Severin Syslack; e. Ole Fyhrie, Sev. 
Helland, Anton R. Qualheim; h. Ole Fyhrie. I 191S: b. A. R. Qualheim, Sev. 
Syslack; d. And. Jacobson, Ole Horne, Jens Hanson, Henrik Qualheim, Peder 
Pederson; e. Sev. Helland, Ole Fyhrie. Anton R. Qualheim; h. Sev. Helland. 
Kvindeforening, 1909, $800. Ungdomstor., 1909, $600. Pilcefor., 1915. Hi«1- 
pefor., 1912, $4oO. Sangfor., 1909. Prestelfin: $300 (1909), $800 (1914), 
$3,700 (1909-14). Kirketjener, brxndsel osv.: $300 (1909-14). Samfunds- 
skoler: $250 (1909-14). Missionetir $600 (1909-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: $150 (1909-14). Kirke, 1910, $4,200. Prestehus, 1909, $2,300.-0. L. 
Torvik. (143—206) 

(Kaskeland, det pstit sogn sv den norsk 
lutherske menighet i Dane and Jefferson Co.) 

Cambridge (4 mil sydvest), Dane Co., Wis. 

Utenom, 1844-S3; Norske synode. 1853-85. 

Organisert 10de oktober 1844. Splittet 188S, 
f naadevalgstriden (Østre Koahkonong — Fk; late Østre Kosh- 

'. lutb.— Ns). 200 sjsele i 1844, 568 i 1884. Prester: J. W. C. 

Dietrichson. 1844-50; A. C. Preus, 1850-«); J. A. Ottesen, 18(50-85 1 J. D. 
Jacobsen, 1870-72; G. A. Lnnde, 1872-75; 0. M. Sxvig. 18S(^^. Embedj. 
mznd i 1844: b. Bjcfm Olsen Rom; d. Lars Johannesen Hollo, Gulbrand 0. 
Holtane, Gunstein Rolfsen Omdal, Gunder J^lrgensen Flatland ; f. Ole Knud- 
sen Trovatten, Anders Knudtsen ; g. Ole Knudsen Trovatten, Anders Knudt- 
sen. Kvindefor., 1879. Sangfor., 1855. Presteljln: $150. (2937—207) 
Kifke 1,1844,(500. 
Ktrke 3, 1SSS.$3,000. 
Kiike J, 1897.112,700. 
Frcnchiii 1, lS4e. (500. 
Piatehoi 2, IB5S, fl.JOO. 
Protchiu 1, 1867. t3,»0. 
GraTpl>il*,4 acre*. 
Und. 90 acrea (eier H it dcttt). 1 Dane oe Jefferson Co. Wis. Fri 

1885 en del av Østre Koshkonong.) 
Cambridge {4 mil sydvest). Dane Co., Wis. 
Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—, 
Organisert 1885 (1844). 4O0 sjæle i 1892; 

425 i 1914 (10 svensker). Prester: J. W. C. 

Dietrichson. 1844-50; A. C Preus. 1850-60; 

J. A. Ottesen, 1860-85; G. G. Krostu, 188S— . 

Embedsmaind i 1915: a. Gustav 0. Owens; b. 

G. G. Krostu; c. A. F. Olson; e. Gustav O. 

Owens. G. C. Larson. John Jacobsen. Carl O. 

Lien. Berent Johnson ; f. G. O. Owens. Kvinde- 

forening, 1887. "Konstitution", 1904; "Kirke- 96 

tidende", 
Kirke 1, 1844,t5(>0. 
Kirke a, 18SB, |3.000. 
Kirke 3, 1B9J, HS.IOQ. 
Preatefaui 1, 1846. $500. 
Prutehu* 2. 18SS, 11.300. 
Protebiu 3, 1867, t3.200. 
PieMehua 4, 1897, tZJOO. 
GnvpUdi 1, 3 UTW, tSOt 
Grnptadi 3, 3 3-10 icrw, 
Ltnd. 90 lerM, $4.500. Iste Øetre Roshkonong norsk eran- 

gelisk lutherske menighet. 
(Østre Koshkonong norsk evangelisk luther- 
ske menighet. Fra 1844 til 1885 en del xw 

Østre Koshkonong.) 

Cambridge (4 mil syd), Dane Co., Wu, 

Norske synode, 1885 (18S3)— . 

Organisert 1885 (1844). Delt i 1892 (Rock- 
dale) w i 1893 (Cambridge). 300 sjæle i im, 
414 1 1914 (1 dansk, I amerikaner, 2 tyskere). 
Prester: J. W. C. Dietrichson, l&M-M; C. L. 
Oausen, 1845-46; A. C Preus, 1850-60; I. A. 
Ottesen. 1860-91 ; G. A. Lunde, 1873-75 ; O. M. 
Sævig. 1880-84; D. G. Ristad. 1892-01 ; Ole 0. 
Klevjord, 1894; Osm. Amdalsnid, 1895: Joh. 
Halvorson, 1901—. Embedsmænd i 1915: a. 
Lars K. Lier; b. Lars C. Kravig; c. Joseph 
Lien; e. Torsten D. Larsen, Erik Veum, Gun- 
der Pederson. Kvindefor., 1879, $5.500. Ung- 
domsfor., 1892, 1909^ ?46S. Pikefor., 1891, 19& 
$975. Swigfor., 1855. PrestelfJn: $480 (1915), 
$13.000 (læS-lS). Kirketjener osv. r $2,300 
(1892-15). Samfundsskoler: $15,326. Missio. 
nen: $7,209 (1883-15). Barmhjertighetsarbeide: 
$4,600 (1891-15). 50-aarsfeat og granitmonu- 
ment ved laden, hvor Dietrichson holdt sin 
fffrste gudstjeneste Iste september 1844. Ri- 
stads "Mindcskrift over 5(>4arsfesten", 1894; 
"Menighetsordning", 1892; "Amerika", okto- 
ber lrø4: "Kirketidende", 1869, 298-02; 1885, 
187-91, 273-02; 1887, 490; 18S8, 649; 1893. 613: 
1894, 477-78, 690-94; 1899, 18&— Joh. Halvor- 
Mo. (1298-209) Øatre Koshkonong og Rockdale Iste nonk evangelisk Inther^e 
menighet. 

(Fra 1848 til 1892 en del av Østre Koshkonong.) 

Rockdale, Dane Co„ Wis. 

Norske lynode, 1892—. 

Organisert i januar 1892. 155 s\x\e i 1892, 190 i 1914 (2 tyskere). 
Prester: D. G. Ristad, 1892-01; Joh. Halvorson, 1902—; M. Fr. Wiese, 1891- 
92, 1901-02. Embedsmænd i 1892: b. Martin J. Lien; c. Theodor Tellefson; 
d. P. J. Stedje, C. O. Tellefson, Christen Anderson; e. John N. Halvorson, 
John Christiansen. Ole G. Olsen, John Torgerson, Christen Anderson; i 
Anders Hetland: h. Anders Hetland. Chr. Anderson. I 1915: b. John Nor- 
gord; c. Ole C. Olson; e. Christen Anderson, John Holm, Henry O. Tellef- 
son; h. mrs. Neal Olson. Kvindefor.. 1892, $2,746. Pikefor.. 1913, $23a 
Sangfor., 1892. Prestetøn: $100 (1892), $240 (1915), $4,320 (1892-15). Kirke- 
tjener osv.: $2.20a Samfundsskoler: $2.500. Missionen: S1.Z50. Barm- 
hjertighetsanstalter: $900. "Konstitution", 1893. Kirke 1, 1892, $4,400. Kirke 
2, 1916. Prestehus, 1897, $2,200. Gravplads, 2Vt acres. $250. Land, 2 acres, 
$200.— Joh- Halvorson. (1299-^10) 
KirlK. 1902, (4. Cambridge nonk evaa- 
gelisk lathereke mght. 

(Fra 1844 til 1893 en del VVis. 

Utenom (Ns). 1893-02; 
Norske synode, 1902 — , 

Organisert 1893. 30 sjzie 
i 1893. 138 i 1914. Prester: 
D. G. Ristad, 1893-01; J. 
K. Grevstad, 1901-02; Joh. 
Halvorson, 1902 — . Embed5- 
mænd i 1893: e. dr. A. C. 
AinundsoD, H. Olson, Jens 
e. A I vin Amundson ; e. Lud- Koll; h. Tilla Olsor. I 1915: b. Hans A. Olson 
vig Haafcenstad, Oluf J, Olson, John Christiai 
Kvindefor, 1S92. $2,585. Pikefor., 1906, $10. San^r. Presteiøn: 150 
(18931. $180 (1915). $2,190 (1893-14). Kirketjener osv.: $1,400. Samfunds- 
skoler: $1,350. Missionen: $1,100. Barmhjertighetsanstalter ; $800.— Joh. Hal- 
vorson. (1300—211) Lj i Ir er ty HraiWc 
Vestre koshl(orioni^ 

Vestre Koshkonong menighet. 

(Det vestre sogn i den norsk lutherske me- 
nighet, Dane oaJefJtnon Co.) 

Stougbton (8 mil nordjist). Dane Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853-85. 

Organisert 19de oktober 1844. Splittet 1885, 
paa grund av naadevalgstriden (Vestre Kosh- 
konong— Fk; Iste Vestre Koshkonong— Ns). 
ISO sjæle i 1844. 860 i 1885. Prester: J, W. C. 
Dietriehson, 1844-50; A. C. Preus, 1850-60; 
r. A. Ottesen, 1860-85; J. D. Jacohson, 1870- 
72; G. A. Lunde. 1872-7S; 0. M. Sævig, 1880- 
84. Embedsmsend i 1844: d. Ole Knudson Tro- 
vatten, Knud Aslakson Juve, Knud Olson Hol- 
tan, Thor Kittilson Svinbil; f. Ole Knudson 
Trovatlen. Preste!t*n. $150 (1844). Ristads 
"Koshkonong". 1894; "Kirketidende", 1869. 
298-02; 1885. 187-88, 273-82; 1887. 490; 1883, 
649; 1891, 710; 1892. 469-70; 1894, 477-78, røO- 
94; 1899, 88. (2938-212) c I. JS44. Kirke 2, 1B5R. 
Kirke 


l,IB44. Kirke 2. IB52 


Kirke 


3, 1893. (11,800. 


PreN 
IB«7.tSM. 


Preil 


hui 2 


1BSS,»1,300. 


Freit 


fau> 3 


1867, «,200. 


Gr.»pl.d^ 
t*nd 


90 ■ 


re) (eler « »» del Veatte Koslikonoiig menighet. 

(Det vestre sos" i Den norsk lutherske me- 
ni^et. Dane og Jeflerson Co., Wis. Fra 1844 
til 1885 en del av Vestre KoshkonongJ 

Stoughton (8 mil nordjjst), Dane Co., Wis. 

Antimissouri. 1885-90; Foren, kirke. 1890-. 

Organisert 1885 (1844). 600 sjxie i 1891, 
403 i 1914 (3 dansker). Prester: J. W. C. 
Dietrichson, 1844-50; A, C. Preus. 1850-60; 
J. A. Oltesen. 1860-85; G, G. Krostu, 1885—. 
Embedsmsend i 1915 : a. George B. Halvorion ; 
b. Andrew Schoe ; c. Andrew Hotlan ; e. 
George B. Halvorson, Christian Fegge^tad, 
George Holtan, Theodor Norgaren, Nicolai 
Rinden ; f. Edvardt O. Gaugstad. Kvindefof., 
1886. 19dc december 1844 første kirkeindvielse 
i Den norsk lutherske kirke i Amerika. "Kor- 
stitulion", 1900; "Kirketidende". 1869, 298-02; 
1885, 178-91, 2?3-82; 1887. 490; 1888. 649; 
1894. 474-78. 690-94; 1899. 88.— G. G. Krostu. 
(637-^13) McFarland Dorsk evangelisk lutherske i 

McFarland, Dane Co„ Wis. 
Norske synode, 1867 — . nighet (Glenwood). 
lete Vestre Koshkonong menighet. 

(Fra 1844 ti! 1885 en del av Vestre Kosh- 
konong.) 

Deerfield (8 mil sydvest). Dane Co., Wis. 

Norske svnode. 1885 (1844)—. 

Organisert 1885 (1844). 370 sjrele i 1893, 
5S0 i 1910. Prester: J. W. C. Dietrichson, 
1844-50; C. L. Clausen. 1845-46; A. C. Preus. 
1850-60: J. A. Ottesen. 1860-91 ; J. D. Jacob- 
sen, 1870-72; G. A. Lunde. 1872-75; O. M. 
Sævlg. 1880-84: O. O. Klevjord. 1894; O. Am- 
dalsrud, 189S; M. Fr. Wiese. 1892—, Ristad» 
"Koshkonong". 1894; "Kirketidende", 1867, 
298-02; 1885, 187-88. 273-82: 1887. 490: 1888. 
649; 1891, 710; 1892. 469-70; 1894, 477-78, 690- 
94; 1899, 88, (2939-214) Kirke, IS91, 17,200. 
Kristkiikeo. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Utenom (N's), 1872-75; Norske synode. 1375—. 

Organisert 1872(?). 325 sjælc i 1872, 872 i 1914 (12 tyskere). Prester: 
J. A. Ottesen, 1867-75; J. D. Jacobsen, 1870-72; G. A. Lunde. 1872-75; C, M. 
Hvistendahl. 1875-81; Adolph Bredesen. 1881-02; J. A. O. Stub, 1902—. 
Embedsmind i 1875: b. Wm. A. Fermann; c. Knud Olsen; e. Jens J. J. 
Xaset, Andreas Quale, Jacob Wcltlesen ; £. Gunnar Torjcscn Mandt. I 1910: 
h. O. C. Ue; c. J. B. Haven; e. B. T. Oftclie, M. S. Halverson, O. A. ThoT- 
son ; f. L. J. Skau. 3 kvindefor., 1874, $16,000. Ungdomsfor.. $500. Pikefor. 
(Tabitha). KOOO. Sangkor, 1875. $500. Presteløn: $500 (1875), $1,200 
<1914). $27,000 (1875-14). Kirken, kirketjener osv.: $73,000. Samfunds- 
skokr: $31,368 (1900-15). En mand i menigheten ga landet til barnehjem 
(Skaalens). "Kon stitut ion", 1882. 1889; trykte rapporter; "Kirketidende", 
1878, 407-08.— J. A. O. Stub. (2970—216) lim ./f/fr 
IgTtffl ?yigjg Kgyj' '^"^"'^tlT 


It7(, lill- "•"IT^.fy-rf- 663161 A Norway Grove norsk erangelisk lutherske menighet. 

(I forbindelse med Spring Prairie.) 

De Forest (IVi mil vest). Dane Co., Wis. 

Utenom (Ns). 1848-S5; Norske synode. 1855-83. 

Organisert 28de mars 1S48. Splittet april 1883, paa gnind av naadevalg- 
striden (Norway Grove n. e, luth. mght. — Fk; Norway Grove First Ev. L. 
Church— Ns). IM sj»lc i 1848, 442 i 1881. Prester: J. W. C. Dictrichson. 
1847-50; A. C. Preus, 1850-51; H. A. Prens, 18S1-94; Kr. Magelssen. 1866-67; 
B. Hovde. 1868-71; A, Vinnor. 1872-73; Adolph Bredesen. 1873-76; C. K. 
Preus, 1876-97. Embedstnænd i 1848: e. Erik J. Engescth; f. Tjeran John- 
son; g. Tjeran Johnson, t 1853: Erik Engeseter, Sjur Vanganæs. Peder 
Vangsnæs, Anders Pedersen. Peder Olson Skulle. Aad Eivindsen. I 1883: 
e. Tjeran Johnson, Andres P. Linde, N. P. Johnson. Presteløn: $72 (1848). 
"Kirketidende", 1862, 77-80; Østlige distrikts Aar sbe retn ing, 1883, 85-96, Ns; 
Aarsberetning. 1884. 80, Kirke, 185S, $3.100. (2942—217) 
del av Norway Gro 

De Forest, Dane Co., Wis. 

Norske synode. 1883 (1848)—. 

Organisert 1883 (1848). 197 sJEcle i 1901. 

„. . , ,.„ 300 i 1914 (20 tyskere, svensker, blandede». 

«t ;■ ™ t,™ Prester: J. W. C. Dietrichson, 1847-50; A. C. 

lUrke z, iBBSP, w,7tKi. p^^^j^ 1850-51; H. A. Preus, 1851-94; Kr. 

Magelssen, 1866-67; B. Hovde, 1868-71; A. 

Vinnor, 1872-73; A. Bredesen. 1873-76; C. K. Preus, 1876-97; A. 0. Johnson, 

1894-95; J. W. Preus, 1894-95; L. M- Gimtneslad, 1895-99; M. C. Tufte; L. S. 

J. Reque, 1899—. Embedsmænd i 1915; h. Theodore Holum; e. A. O. Stro- 

mer; e. Erick Esse, Lars L. Ethun, L. J. Lee; h. Theodore Holum. Kvinde- 

for., 1889. Ungdomsfor. Sangfor. PresielØn: $350 (1914). Samfundssko- 

ler: $1,333 (1909-15). Missionen : $1,335 (1909-15). Barmhjertighetsao- 

stalter: $605 (1909-15). "Konstitution", 1849; "Kirketidende", 1883. 2S2, 261 

flg., 292: ■'Festskrift", H. Halvorsen, 36 flg.; Reques "Mindeblade til jubel- 

tesien", 1901.— L. S. J. Reque. (1294—218) Windsor Townsbip prækeplads. 

De Forest. Dane Co.. Wis. 

Utenom (Fk), 1901-04. 

Begyndt 1901. Sluttet 1904. Prrst: J. A. Aasgaard. 1901-11. Dane Co. 101 
Kirke 1, 1860. $3,100. 
Kirke 2, 1902, $15,000. 
Prestehus 1, 1891, $1,785. 
Prestehus 2, 1906, $4,500. 
Grsvplads, 2 acres. Norway Grove norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1848 til 1883 en del av Norway Grove 
n. ev. 1.) 

De Forest (% mil vest). Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90; Foren, kirke, 1891 — . 

Organisert 1887 (1848). 481 sjæle i 1891, 
721 i 1914 (2 dansker, 2 tyskere). Prester: 
J. W. C. Dietrichson, 1847-49; H. A. Preus, 
1849-83; S. Gunderson, 1883-90; O. C. T. 
Baker, . 1890^7 ; O. Guldseth, 1898-00 ; J. A. 
Aasgaard, 1901-11; N. A. Stubkjær, 1911—. 
Embedsmænd i 1915: b. A. O. Haukness* c. 
A. A. Tenjum; e. A. A. Tenjura, Simon Far- 
ness, Ole Emim, Joseph Engeseth, Ole Mid- 
thiin, John K. Johnson; h. mrs. N. A. Stub- 
kjær. Kvindefor., 1886, $4,000. Ungdomsfor., 
1913. Pikefor.. 1901, $600. Presteløn: $750 
(1914), $18,250 (1848-14). Prestehus: $7,000. 
Kirketjener osv.: $17,114. Samf undsskoler : 
$9,900. Missionen: $30,720. Barmhjertighets- 
anstalter: $10,000. "Konstitution", 1898; John- 
sons **Femtiaarsfest". — N. A. Stubkjær. 

(759^219) De Forest prækeplads. De Forest, Dane Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1901—. 

Begyndt 1901. Prester: J. A. Aasgaard, 1901-11; N. A. Stubkjær, 1911—. 
(2944—221) Den evangelisk lutherske menighet ved Norway Grove. 

De Forest (3}i mil vest). Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1876-01. 

Organisert 1876. Opl^st 1901, for at forene sig med Den norsk luth. 
mght. i Norway Grove. Prester: Elling Eielsen, 1876-77; R. O. Hill, 1877-87; 
Hans A. Hanson, 1888-96. Gravplads, y, acre.— A. L. Wiek. (1838—222) Norway Grove menighet. 

De Forest, Dane Co., Wis. 

Hauges synode, 1888-06(?). 

Organisert 1888. Opl^st 1906^^?). 18 .sjæle i 1889, 35 i 1901. Prester: 
H. A. Hanson, 1888-98; C. E. Tiller. 1898-01; J. J. Lee, 1902-06. Kirke. 
(2945-223) Den evangelisk lutherske menighet i Primrose. 

New Glarus (4V4 mil nordvest), Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1854 (1850)-^. 

Organisert 1854 (1850). Oplc^st 1860, da P. A. Rasmussen organiserte 
en ny menighet udav Elling menighets folk (Primrose mght.). Prester: El- 
ling Eielsen, 1850-59; Arne Boyum, 1859-60. (2967—225) 
Dea evang. lutherske 
menighet i Primrose. 

New Glarus {4V4 mil 
nordvest), Dane Co., Wis. 
liliings svnode. 1850-54, 
Organisert 1850. OplØst i 
1854, da A. C. Preus, som 
repraesenterte "statskirken", 
tok en del med sig og stiftet 
menighet (Prirarose norsk 
ev. luth. mglit.). 1860 vandt 
P. A. Rasmussen venner og 
stiftet Primrose menighet. 
50 sjæle i 1850. Prest : Elling Eielsen, 18S0-S9. Embedsmænd i 1850: Gun- 
ner Tollefsen, Ole Tollefsen, Trygve Madsen. Halvor Eriksen, Salvo Jørgen- 
son, Christen Danielson, Nils Olson Brones. Ole Danielson, Jonas Peter.soii. 
(2964-^24) 
iifrtoc/c >f - 4rtti'w/sr»M.i'i Hauge norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Primrose n. ev. I., Prim- 
rose, 1903. Fra 1854 til 1860 
en del av Den evangelisk 
lutherske menighet i Prim- 
rose.) 

New Glarus (4^^ mil 
vest), Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1860-76; 
Hauges synode, 1876 — . 

Organisert 1860 (1850). 
145 sjæle i 1914 (1 tysker). 
Prester: EllinR Eielsen. 
1850-59; A. Boyum. 18S9- 
62; L. Johnson, 1862-63; M. 
1864-66; P. O, Solberg, 1866-82; Knnt Sampson, 1863-64; O. E. Torgers. , _ „, ____ .._ , . 

Hageseth, 1882-06; O, H. Sletten. 1907; J. A. Quello. 1907; J. A. Johnson, 
19C»-12; Jacob N, Dordal, 1912—. Embedsnin;n<l i 1915: h. Martin Tollefson; 
c. Albert Nesheim ; e. John Walleti, Albert Nesheim, S. B. judd. Kvirdefor. 
Pikefor., 1913. Presteljfn; $350 (I9I4).—J. N. Dordal. (1075—226) Primrose norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1850 til 1854 en del av Den ev. luth. mght. i Primrose.) 

New Glarus {4 mil nord). Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1854-64. 

Organisert 1854. Opiøst 1864. for at forene sig med Rasmussens menig- 
het (Primrose n, ev. luth. mght.). Prester: A. C. Preus. 1854-55; H. A. 
Preus. 1855-56: P. M. Brod.ihl, 18S6-64. (2966—227) Primrose menighet. 

(Fra 1830 til 1860 en del av Den norsk ev. luth. menighet i Primrose.) 

New Glarus (4yi mil nordvest), Dane Co., Wts. 

Utenom (Ns). 1860-64. 

OrKBniacn 1860. Opli^st 1864, for at forene sig med Primrose n. ev. 
luth. mght av Ns. (Primrose n. ev. luth. mght. — Fk). Prester: P. A. Ras- 
muMen, 1854-60; J. N. Fjeld, 1860-64, (2965—228) 

PrimroBe norsk evaageliek lutlierske menighet. 

(Sammenslutning av Primrose norsk ev. luth., 1854-64, og Primrose, 
1860-64.) 

New Glarus (4 mil nord). Dane Co., Wis. 

Norske synode. 1864-69. 

Organisert 1864, Splittet 1869 (Primrose n. ev. luth. mght.; Den n. 
ev. luth. mght). 282 sjæle i 1868. Prester: A. C. Preus, 1854-55; H. A. 
P^eu^ 18SS-S6; P. M. Brodahl, 1856-64; J. N. Fjeld, 186(>-«3. (2968—229) 

Den nonk evangelisk lutherske menighet. 

(Primrose.) 

Primrose, Dane Co., Wis. 

Augusuna, 1869-70; Konferentsen, 1870-90. 

Organisert 1869. Opiøst i 1892. for at gaa sammen med Primrose n. 
ev. luth.— Am (Primrose n. ev. luth.— Fk). I2S !ja;le i 1871, 134 i 1888. 
Prester: A. Weenaas, 1869-72; M. F. Gjertsen, 1872-81; T. H. Dahl. 1882-83; 
T. S. Reimestad, 1883-85; Ole Paulsen, 1885-90. Embedsmand i 1888: b. 
S. S. Engen.— H. M, Hegge. (17?5-Z30) 

Primrose norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1860 lil 1864 éu del av Primrose n. ev. luth. mght.) 

New Glarus (4 mil nord). Dane Co., Wis. 

Norske synode, 186*-87; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1869, Opløst 1890, for at forene sig med Den n. ev. luth. 

mght. av Kf (Primrose n. ev. luth. mght.). 160 sjæle i 1869, 166 i 1890. 

Prester: A. C. Preus, 1854-55; H. A. Preus, 1855-56; P. M. Brodahl, 1856- 

64; J. N. Fjeld. 1860-83; P. Isberg, 1883-88; H. Voldal, 1888-03. Kirke. 

(2969-231) Primrose norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Sammenslutning av Primrose n. ev. luth., 
1854-90, og den n. ev. luth. mght., 1869-90.) 

New Glarus (4 mil nord). Dane Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1890^. 

Organisert late januar 1890 (1850, 1854, 
1860, 1869). 300 sjsele i 1890. 214 i 1914. 
Prester: Elling Eielsen, 1850-54; A. C. Preus, 
1854-55; H. A. Preus, 1855-56; P. M. Bro- 
dahl, 1856-64; J. N. Fjeld. 1860-83; P. Isberg, 
1883-88; H. Voldal. 1888-03; Helge Halver- 
stad, 1904-09; Joseph Green, 1910—. Embeds- 
mn^nd i 1915: b. Henry Austin; c. Ole G. Lee; 
e. Halvor Ness, Ole Slotten, S. H. Skuldt; f. 
Jacob Jenson. Kvindeior. Sangkor. Preste- 
l((n: $200 (1915).— J. M. Green. (2959^232) 
St. Panli menighet paa Liberty Prairie. 

(Liberty Prairie.) 

Deerfield (.1% mil sydvest), Dane Co., Wia. 

Norske synode. 1851-8S. 

Organisert 1851. Splittet 1885, paa grund av naadevalgstriden (St. Pauli 
mght. paa Liberty Prairie— Fk; Libcrtv n, ev. lo(h. mght, i Deerfield — Ns). 
450 sjæle i 18Sl, 662 i 1884. Prester: A. C. Preus, 1851-^50; J. A. Ottesen, 
1860-85; J. D. Jacobsen, 1870-72; G. A. Lunde, 1872-75; O. M. Sævig, 
1880-85. Embedsmænd i 1851 : e. Casper Krogh. Lars Torgerson, Lars Da- 
vidson, Antin Asmondson, Sjur Starkson. (2940 — 233) Sl Pauli menighet paa Liberty Prairie. 

(Fra 1851 til 18S5 en del av St PauU paa 
Ijberty Prairie.) 

Deerfield (IV» mil sydvest). Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 188S-90; utenom (Fk), 1890— . 

Orpinisert 1885 (1851). SSO sjlle i 1892, 
400 i 1914. Prester: A. C. Preus, 1851-60; 
J. A. Ottesen, 186(^85; G. 0. Krosiu, 1885—. 
Ejnbedsmatnd i 1915; a. John Braaten; b. Ed- 
ward O. Gangstad; c. A. O. Skaar; e. John 
Braaten, S. T. Simonson, Anton Mikkelson. 
Herman R^fibe, Nils Spilde; f. Edward O. 
Gansstad. Kvindefor., 1888. "Konstitution", 
1889.— G. G. Krostu. (638-^35) 
Kirke, 1852, 19.200. Liberty norsk evangelisk lutherske menighet i Deerfield. 

(Liberty norsk evangelisk lutherske mght. Fra 18S1 til 1885 en del av 
St. Pauli paa Liberty Prairie.) 

Deerfield, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1885 (1851)—. 

Organisert 1885 (1851). 21S sjæle i 1914 (4 tyskere, 1 amerikaner). 
Prester: A. C. Preus, 1851-60; J. A. Ottesen, 1860-91; M. Fr. Wiese, 1891- 

J. K. Grevstad, 1897-02; M. Fr. Wiese, 1902-04; R. O. Brandt, 1902-04; 

R. RingjSen. 1904-06; A. Bredesen, 1906-13; R. O. Brandt, 1915-15; D. 
J. Borge, 1915—. Embedsmrend i 1851: d. Sjur Rcque, Nils Lone: e. Lars 
Rothe. Sjur Reque. Aslak Oisnes. Ole Helgesen; f. Lars Lee; g. Lars Lee. 
I 1915: b. Jens Thorstad; c. S. A. Lee: e. S. A, Lee, K. H. Teisberg. B. ]. 
Berge. Sivert Qualley. Kvindefor,, 1891, $.\5QQ. Ungdomsfor., 1910. $350. 
Pikefor.. 1914. $300. Sangtor., 1891. $100. Prcstelfln: $125 (1885). $600 
(1914), $16,000 (1851-14). Prestehus: $4,000. Kirketjener osv.: $12,000. 
Menighetsskolen: $3.000. Samfundsskoler: $10,000. Missionen: $5,000. 
Barmhjertighetsanstalter: $2,000. "Konstitution", 1891. Kirke 1, 1852. 
Kirke 2, 1891, $7.000- Prestehus, 1898, $3,000- Gravplads, 2 acres, $200.— 
D. Borge. (568—234) 92; I. ] 
T. R. Sun Prairie nonk evangelisk Intherske menighet. 

Sun Prairie (8 mil sydvest). Dane Co„ Wis. 

Utenom, 1851-53; Norske synode, 18S3-87; Amimissouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890—. 

Organisert 24de september 1851. 35 sjiele i 1851, 366 i 1914. Prester: 
H. A. Preus, 1851-82; Adolf Bredesen. 1873-76; S. Gunderson, 1882-90; Ger- 
hard Rasmussen. 1890-94; Th. Eggen. 1895-05; J. A. Aasgaard. 1905-11; N. 
A. Stubkjser, 1911—. Embedsmænd i 1915: b. John Thompson; c. Lewis 
Larson; c. B. S. Pederson, A. Andersen. Nils Johnson, O. Sherven, Thore 
Stolen; (. O. H. Lien; h. O. H. Lien. Kvindeforening, 1884. $3,712. Ung- 
domsforening. 1912, $500. Sangfor.. 1897. Prestelfin: $125 (1851), $43) 
(1914). $18.720 (1851-14). Prestehus: $2.784. Kirketjener osv.: $4,800. Sam- 
fundsskoler: $9,080. Miasionon: $16.900. Barmhjertighetsanstalter: $6,000. 
"Konstitution", 1901; '•Menighetshistorie", 1899. Th. Eggen; "Kirketidende". 
1883, 606, 706. Kirke 1, 1873, $1.300. Kirke 2, 1899. $12.000. Skolehus, 188S, 
$300. Gravplads. VA acre, $245— N. A. Stubkjær. (641—2.16) 

Nordre Sun Prairie menighet. 

Sun Prairie (3? mil nord). Dane Co„ Wis. 

Norske synode, 18S2-53(?). 

Organisert 1852. Opiftst 18S3(?). Prest: H. A. Preus, 1851-82. Em-, 
bedsmand i 1852: Anders E. Vigen. delegat. Halvorsens "Festskrift", 55. 
(2551—237) 

Den Iste lutherske menighet i Bristol, Dane Co. 

Sur Prairie (3 mil nord). Dane Co., Wis, 

Forenede kirke. 1907—. 

Organisert 1907, 87 sjæle i 1907, 89 i 1914. Prester: J. A. Aasgaard, 
1907-12; C. S. Thompson, 1912-14; P. E. Nelson, 1914—. Embedsmænd i 
1907: b. Rutlin; c. Larson; e. Mandt, A. Remen, O. Bernsen; f. Jacob 
Miller. I 1915: b. Rutlin; c. Larson; e. A. Reimen, L. Strand, A. Skrines; 
f. I. Miller. Kvindefor., 1907. Ungdomsfor., 1907, Presteløn: $100 (1907). 
$125 (1914), $700 (1907-14). Kirke, 1907, $1,200. Gravplads, H acre, $60.00. 
— P. E. Nelson. (772-239) 
Springdale norsk Inth. 

menigheL r -. 

■ ^l ft ^^^^^^__ I Dane Co.. Wis. 

Utenom (Ns), 1852-53; 
Norske synode. 1853-88; 
Amimissouri, 1888-90; For- 
enede kirke, 1890—. 

Organisert Iste december 
1852. 358 sjiBle i 1868. 364 
i 1914 (4 ikke-norsker). 
Prester: A. C. Preus, 1850- 
56; H. A. Preus, 1855-56; 
P. M. Brodahl. 1856-68; 
Abr. Jacobson, 1868-78; A. 
Bredesen. 1878-81 ; P. Is- 
berg, 1881-83; O. P. Syftestad, 1883-90; S. Gunderson, 1890—. Erabedsmænd 
i 1915: b. O. A. Lee; c. Henry Thompson; d. Edw. Offerdahl, O. A. Lee; 
e. Henry Thompson. L^wis Bang. George Rockstad; f. O. A. Lee; g. O, A. 
Lee. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor, Prestelfin: $300 (1914).— S. Gun- 
dersen. (88-240) 106 Wisconsin Sun Prairie prækeplads. 

Sun Prairie (3 mil nord). Dane Co-, Wis. 
Utenom (Ns). 1901-08(?). 

Begyndt 1901<?). Sluttet 1908(?>. Prest: L. S. J. Reque, 1899-. 
"Folkekalenderen", 1908, 106. (2977—238) Eaat Blue Mounds norak evangeliBk 
lutherske menighet. Antimissourt, 1888-90; Forenede kirke, 
1890-, 

Organisert 1852. 323 sjæle i 1868, 390 i 
1914. Prester: A. C. Preus, 1850-56; H. A. 
Preus, 18S5-S6; P. M. Brodahl, 1856-68; Abr. 
Jaeobson, 3868-78; A Bredesen, 1878-81; P. 
Isberg, 1881-83; O. P. Syftestad. 1883-90; S. 
Gundcrson, 1890—. Embedsmænd i 1915; b. 
Herman Helland; c. Ingebret Moen; d. Hans 
Haakenæs, Østen Bjondalen; e. Ingebret 
Moen, Carl Edselh, Edw. Barton; f. O. A, 
Lee. Kvindefor.— S. Gundersen. (87—341) 
Kirke. 186B, *7,S00. 
Gr*Tplads, 3 acres. 
Vermont norek lutherske i aighet. Organisert 1856. 527 sjæle i 1868, 386 i 1915. 
Prester: P. A. Rasmussen, 1856; P. M. Bro- 
dahl, 1856-60; J. N. Fjeld, 1860-83; O. P. 
Syftestad, 1883-90; S. Gundersen, 1890—. Em- 
bedsmatnd i 1915: b. Nils Haugner; c. Carl 
Paulson ; d. Martin Olson, And. Anderson ; 
e. H. Halsten, Henry N^rslien, Henry Wil- 
kins ; f. Magnus Forshaug ; h. E. O. Ander- 
son. Kvindefor. PrestelØn : $300 ( 1914) . 
Rustes "«I Years of Perry", 136; "Kirketi- 
dende", 1868, 240.— S. Gunderson. (86—243) Weat Blue Mounds norek evangelisk lutherske menighet. 

Blue Mounds, Dane Co., og Barneveld, Iowa Co., Wis. 

Uterom (Ns. Am). 1883-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1883. 100 sjicle i 1883, 329 i 1914 (4 tyskere). Prester: A. 
Bredesen, 187&-82; P. Isberg, 1882-84; O. P. Syftestad. 1884-90; H. Voldal, 
1890-03; H. Høversiad. 1903-08; O. Mostrøm. 1908-17; K. G. Nilsen, 1917^ Dane Co. 107 Embedsnuend i 1883: b. Halvor Haaberg; c. Helge Boley; e. Anders Wee- 
ho«f.e, Helge Boley, Syver Arneson Dokken. I 1915: b. C. M. GrimsUd; C. 
C. M. Grimstad; e. John Weehouse, Chris. Arnesen, Jacob Tollund; h. 
mrs. Erik Bey. 2 kvindeforeninger, 1888, 1909. Sangforening. Preste- 
Ipn: $50 (1883), $250 (1914), $2,510 (1883-14). Kirketjener osv.: ^. Sam- 
fundsskoter: $1,500. Rustes "60 Years of Perry Congregation", 138. Kirke 
1, 1881, $2,190. Kirke 2, 1914. $655. Gravplads, 1 acre, $225.-0. Moslrdm. 
(783-^42) 

Black Earth lutherske menighet. 

Black Earih, Dane Co., Wis. 

Norske synode. 1860-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 3860. 30 sjæle i 1860, 60 i 1914. Prester: J. N. Fjeld, 1860- 
87; P, O. F. Syftestad, 1887-88; S. Gundersen. 1888—. Embedsmænd i 
1880: a. O. M. Helland; b. Andr. Mickelson; c. Andr. Miekelson; t. O. M. 
Helland. I 1915: b. Andr. Mickelson; c. Iver Simley; e. Iver Simley, Andr. 
Mickelson, Gudbrand Skalet; f. Andr. Mickelson; g. Bertha Simley; h. mrs. 
Ole Docken. Kvindefor. Presteløn: $150 (1914). Kirke, 1904, $3,500.— 
S. Gunderson. (85—244) Hauges norsk evangelisk lutherske 
menighet i Perry. 

(Fra 1852 til 1854 en del av Hauge n. cv. I.) 
Daleyville (2 mil sydf*st). Dane Co.. Wi^. 
n (Es, Ns), 1854-81; Hauges synode. 

Organisert 1854. 108 sjælc i 1889, 125 i 
1914 (I tysker). Prester: Elling Eielscn, 
1852-59; P. A. Rasmussen. 1854^; j. N. 
Fjeld. 1860-63; P. J. Solbery. 1869: Knudt 
Hageseth, 1881-06; J. A. Quello. IW; T. J. 
inde, 1908; J. A, Johnson, 1908-12; Jacob 
Dordal, 1912-16. Embcdsmaend i 1915: b. 
H. K. Glæden; c, Gilbert Ranum; d. Sever 
Haadem, B. T. Hanson, Carl Sanders ; e. San- 
der Sanderson. B. T. Hanson. Levi Johnson; 
h. B. T. Hanson. Kvindefor. Prestelien : $250 
(1914). "Konstitution". 1885.— J. N. Dordal. 
( 1077-Æ45) Kirke 1, 18S2, $300. 
Kirke 2, 1B7S. $2,000. 
Prealchui. $3.000. 
Gravplaili, I tete. $200. 

Hanges norsk evangelisk lutherske menighet i Perry. 

Daleyville (2 mil ^st). Dane Co., Wis. 

Ellings synode, 1852-54. 

Organisert Ste november 1852. Splittet 1854, paa grund av at den h((i- 
kirkelige retning holdt med A. C. Preus (Perry n. ev. lolh. mght.; Hauges 
n. ev. luth. mght.). Prest: Elling Eielscn. 1852-54. (2976-246) 

c 2, 1S80. t3,g». 
c 3. 1916, tl7, 1», 
tefaiu l,lS5S.tS38. 
ilehua 2. IB63. 
«ehlM 1, 18», (1,499. 
rpladi, 2 ■creL 
i 60 urea. Wisconsin 
Peiry Dorslc evaaiielicik luthenke 

(Fra IS52 til 1854 en del av Hauges n. «7. I. 
i Perry.) 

Daleyville, Dane Co,. Wis. 

Norske synode, 18S4-87; Antimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert Ste november 1854. 600 sjxle i 
1854, 960 i 1914. Prester : A. C. Preus, 1854- 
55; H. A. Preus, 1855-56; P. M. Brodahl, 
185M8; Abr. Jacobson. 1868-78; Adolf Bre- 
desen, 1878-81; Peter Isberg, 1882-88; Henrik 
Voldal, 1888-03; Heke H|iverslad, 1904-09; 
Joseph M. Green, 1910—. Embedsnwend i 
1854: a. A. C, Preus; b. 0!e Ameson Ruste; 
c. O. B. Dahle, Ole Arneson ; e. Ole Kittleson, 
Hans Jolmson, Ole Ameson I 1915 : b. C. O. 
Ruste; c. Henry Helland; d. Erik Goli, Hal- 
vor Bru, Henry Berg, Melvin Relrum, J. C. 
Ronnold; e. Henry Helland, Gunder AavanE, 
Knut S. Ruodhaug; f. Paul P. Syftestad. 5 
kvindeforeninger, 1883, 1886, 1892, 1895, 1900, 
$10,255. Ungdomsfor.. 1905. Pikefor., 1900, 
S2,S00. Sangfor., 1915. Mission Band, 1905. 
Little Helpers, 1905^ ^7.32. Rustes "60 Years 
of Pcrry", 1915.- X M. Green. (1786-247) Norek evangelisk lathenke menighet i Madison. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Norske synode. 1855-86, 

Organisert 1855. Splittet og oplaa 1886, paa grund av naadevalgstriden 
(Madison n. ev. luth. mghl., nu Bethel— Fk; Vor Frelsers luth. mght.— Ns). 
163 sjæle i 1868, 200 i 1884. Prester: H. A. Preus, 1855-82; S. Gunderson. 
1882-90. Embedsmænd i 1857: e. K. G. Fleischer, B. W. Suckow, Ole Tor- 
gersen, S. L. Heyerdahl, C. F. Solberg; f, H, C- Aadnesen, K. J. Fleischer 
(1860); h. L. S. Fosse (1860). Kirke, 1863. (2961—248) 

Madison norsk evangelidt lutherske menighet. 

(Fra 18SS til 1886 en del av N. ev. luth. i Madison.) 

Madison, Dane Co., Wis. 

Antimissouri, 1886-90. 

Organisert 1886 (1885). OplØst 1890, (or at Forene sig med Den n. ev. 
luth. Immanuel av Kf (Den n. ev. luih. mght. — nu Bethel). C:a. ISO 
sjile i 1886, ca. I50 i 1890. Prester: H. A. Preus. 1855-82; S. Gundersen, 
1882-90. (2962-250) 
Vor Frelsen lutherske menighet. 

(Fra I8S5 til 1866 en del av norsk ev. luth. 
menighet i Madison.) 

Madison, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1886 (18S5)— . 

Organisert 4de november 1886. 60 sjæle i 
1886, 520 i 1915. Prester: H. A. Preus. 18SS- 
82; S. Gunderson, 1882-85; H. G. Stub, ISSfi- 
87; J. E. J*frgenson, 1887-92; M. K. Bleken, 
1892-96; J. J. Grevstad, 1896-98; O. G. Juul, 
1899; M. C. Waller, 189WM: R. O. Brandt, 
1904-06; Holden M. Olsen, 1906—. Embeds- 
mznd i 1886: Johs. Ylvisaker, Martin Iverson, 
Peder Hektoen, M. Starkson, John Rowe, 
Torkel Hagen, S((ren Olson. I 1915 : b. G. A. 
Benson; c. B. M. Benson; c. H. C. Peders- 
inoen, Robert N. Nelson, A. 0. Slenerson ; f. 
Geles J. Ellestad ; h. Oscar Juve. Kvindefor., 
1885. "Official Dircctory", 1916. (2963—249) Bethel Lutheran Chnrch. 

(Sammenslutning av Madison av Am, 1886- 
50, £« Immanuel av K£, ISttM». The Nor- 
Evangelical Church of Madison, Wis., 18E 97.) Madison, Dane Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1890. 320 sJKle i 1892, 700 i 
1914. Prester: H. A. Preus. 1855-82; S. Gutl- 
derson, 1882-90; G. Rasmussen, 1890-95; Th. 
Eggen, 1895-06; O. G. U. Siljan, 1906—. Em- 
bedsmænd i 1915 : b. I. M. Kittleson ; c. H. T. 
Lcrdall ; e. James Thompson, Ever Peterson, 
Anton Hilsenhoft, R. N. Qualey, Carl O. Tol- 
lerud; h. R. N. Qualey, I. M. Kittleson (2 
skoler). Kvindefor. 2 ungdomsfor. MandS' 
for. (Charity Sodelv). Hjjelpefor. Sangfor. 
Luther League. Presteløn: $1,000 11914). 
"Konstitution", 1887, 1911.— M. M. Steensland. 
(927—252) Kirke I, IB6), M.zaa. 
Kapel 2, 1898. «3,200. 
Kirke 3, IVU, f 10.441. 
Prenehtu 1, tSVl, fS.SOO. 
PrcKcliai 3, l»7,tS,023. 

Deo evangeluk lutherske Imaouels. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Angustana, 1869-70; Konferenlsen, 1870-90. 

Organisert 1869. Opl|«st 1890. for at forene sig med Antimissouri 
menigheten (Madison n. ev. 1.) sammested (Bethel— Pk). 180 sjsele i 
1871. 127 i 1888. Prester: A. Weenaas. 1869-72; M. F. Gjertsen, 1872-81; 
T. H. Dahl. 1881-90. Embedsmand i 1888: b. O. Jacobsoo. Kirke. 

(544—251) 1 10 Wisconsin 

Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

• 

Madison, Dane Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1906-07; Hauges synode, 1907—. 

Organisert 1906. 100 sjæle i 1914. Prester: R. U Evjenth, 1906-08; A. 
J. Krogstad, 1908-11; A. P. Lea, 1911-13; L. Dordal, 1913-16. Erabedsmænd 
i 1915: b. A. D. Kjerrick; c. I. J. Oppedal; d. C. A. Ring, C. Wold, A. O. 
Kjerrick; e. O. Mittlmm, Ole Anderson, I. J. Opstedal, E. E. Såter. M. 
Thormodseth; h. H. A. Brunsell. Kvindefor., 1906. Ungdomsfor., 1906. 
Pikefor., 1915. Mandsfor., 1914. Norsk ungdomsfor., 1914. Presteløn: $480 
(1914). '*Konstitution", 1906. Kirke, 1908, $12.000. Prestehus, 1915.— L. 
Dordal. (1739^253) 

Ma(li8on(?) menighet. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Brodersamfundet, 1910(?)— . 

Organisert 1910f?). Embedsmand i 1915: b. M. Svendby. (2971—254) Sto, ' ' '"^^ 
/87^6'^^^^^i2£i££22^^l222i2^1SlS!» ^p Den norsk evangelisk lutherske menighet (Bøvre). 

(Fra 1887 til nu en del av First Lutheran, Stoughton.) 

Stoughton (3 mil nordji^st). Dane Co.. Wis. 

Augustana, 1860-70; Konferentsen, 1870-87. 

Organisert 22de juni 1860. Opl^^st 1887, paa grund av at menigheten 
kun laa 3 mil fra byen og den gik sammen med menigheten der, samt 
ogsaa paa grund av lærestridigheter (First Lutheran Church). 25 sjæle 
i 1871, 20 i 1886. Prester: P. A. Rasmussen, 1860; J. N. Fjeld, 1860-64; O. 
E. Torgerson, 1864-66; J. M. Eggen, 1866-73; M. F. Gjertsen, 1873-«2; T. 
H. Dahl, 1882-«7. Embedsmænd i 1860: a. Lars H. Høvre; b. J. G. Baker; 
c. John Nielsen; d. J. Landsværk, Carl Anstenson; e. G. T. Mandt, Ole 
Menes, John Nielsen; g. J. Landsværk. Prestens IcJn: $40 (1860). Kirke, 
1864. Gravplads, 1 acre.— H. M. Hegge. (545—255) Stoughton norsk evangelisk lutherske menighet. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Augustana, 1866-70; Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-03. 

Organisert 6te oktober 1886. Delt 189L paa grund_av_<iisian£e-(CQgk8T 
ville). Splittet 1 903, paa grund av stridftfjpHMMHMHHHHHH 
■(■■■■■■[kjCFirst Lutheran— Fk; Vor Frelser ev. luth. mght. — Hs). 
12 slæle i 1866 (1 danske), 1.300 i 1902. Prester: O. J. Hattlestad, 1866^7; 
J. M. Eggen, 1867-71; A. Weenaas, 1871-72; M. F. Gjertsen, 1872^1; T. H. 
Dahl, 1881-03; Ole Gulbranson, 1882-84; S. L. Romsdahl, 1884-«6; J. A. 
Wang, 1900-02; N. N. Esser, 1902; 1. A. Johansen, 1902-03. Embedsmænd 
i 1866: b. J. G. Baker; d. L. T. Lawson, J. G. Baker, Johannes Amundsen; 
e. J. G. Baker, L. T. Lawson, Carl Rasmussen. I 1903: b. O. T. Helium; 
h. O. M. Norlie. Kirke 1, 1867. Kirke 2. 1893, $19,110.. (2974—256) 
First Lutheran Chnrch. 

(StouRhton norsk evangelisk lutherske me- 
nighet. Fra 1866 til 1903 en del av Stouføiton 
n. ev. I.) 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Forenede kirke, 1903 (1866). 

Organisert 1903 (1866). 1,064 sjxle i 1904. 
1389 i 1914 (8 svensker. 3 dansker). Prester: 
O. J. Hatllestad. 1866-67; J. Muller-Eggcn. 
1867-71 ; A. Weenaas, 1871-72; M. Falk Gjert- 
sen. 1872-81; T. H. Dahl, 1881-03; M. H. 
Hegge, 1903—. Enibedsmænd i 1915: b. 0. T. 
Helium; c. 0!e E. Newlund; d. O. T. Helium, 
Ole Hermandsen, Lars Johannessen, Jordan 
Pedersen, Andrew O. Homme, Harold Jonas- 
sen; e. Knud Vigen, Ole Holtan, Ole E. New- 
lund. E. K. Midtbfin. Albert Aslesen, Frithjof 
Vea; f. O. T. Helium; h. Harald Jonassen 
(norsk), H. C. Petersen (engelsk). 3 kvinde- 
tor., 1876. Ungdomsfor., 1889. Pikefor.. 1886. 
Mandsfor., 1909. $360. 2 sangfor. PresteWn r 
$125 (1866), $1,000 (1914), $29,650 (1866-14). 
„,. . ,,,. Prestehus; $4,000. Kirketjener, kirke osv.: 

Kirke 2:ia«:,.9.l,0. 'f-Æ^- J^S^tel" fiKwV "^°"' 

Pr«tthufc 1884,(1,300. stitution .— M. H. Hegge. (465—257) 

Vor Frelsen evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1866 til 19ti3 en del av Stoughton n. ev. I.) 

Stoughton, Dane Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1903—. 

Organisert I3de februar 1903. 163 sjæle i 1903, 60O i 1914 (7 dansker, 
3 svensker). Prester: I. A. Johansen. 1903-07; J. J. Lee. 1907-16. Erabeds- 
ma:nd i 1903: b. Adolph Jacobson; c. Lars Rutlin; d. Carl A. Hanson, Erik 
Hagen, Ever Everson, Magnus Johnson, Jordan Pederson, Hans Lee; e. 
Lars Vingum, Andrew Norman, Lars Rutlin, Knut Viken, Morton Chri- 
stenson. K. Vindedahl; f, Erik Hagen; h. Erik Hagen. I 191S: b. Herman 
GuUickson; c. Fredrick Blunck; d. Carl Hanson, Albert Peterson, Andrew 
Larson, Sven Larson, Ole Arneson, Bernhard Thorbjomson; e. Thom Rue, 
Fredrick Blunck, Henry Eiken. Halvor Christiansen, Anthon Arneson, 
Valdemar Hendrickson; f. Erik Hagen; h. Sven Larson. Kvindeforening, 
1903. $10,076. "Konstilulion", 190S; "Budbæreren" 1912. 300. Kirke, 1905, 
$17.000.— J. J. Ue. (1497-258) 

Stoughton prækeplads. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 
Frikirken, 1911(?). 

Begvndt 1911, Prester: L. O. Anderson, O. L. Torvik, H. J. Urdahl, 
P. W. Erikson. (3100-259) 

Stoughton prækeplads. 
Stoughton, Dane Co.. Wis. 
Utenom (Bs), 1916—. 
Begyndt 1916. (2975—260) 

Koshkonong evangelisk lutherske menighet. 

Deerfield, Dane Co.. Wis. 

Ellings synode, 18+5-62. 

Ca. 90 sjsele i 1845. Prest: Elling Eielscn. 1845-62. (3300—261) 112 WlSOWlSIN 

HaugeB norek evangelisk lutherske memghet i Deerfield. 
DeerfieW. Dane Co., Wia. 

Hauges synode, 1862^. 

Organisert 1862. Delt 1892 og kirken flyttet til Deerfield, de av menig- 
heten som bodde nærmere Cambridge organiserte sig Og bygget kirke der 
av praktiske hensyn (Hauges mght. i Cambridge). 30 sjaele i 1862. 95 i 
191* Prester: EUing Eielsen. 1845-64; O. E. Torgersen, 1864-72; R. O. 
Hill, 1872-87; K. Hageseth, 1887-01; Edw. John=cn, 1902-04; I. J. Spandc, 
1904-10; N. O. Peterson, !9n-14; L. Dordal, 1914-16. Embedsmænd i 1915: 
b. N. Holmen; C H. Kleen, N. Jenson. Kvindefor. Kirke, 1863. Grav- 
plads, 2 acre».— L. Dordal. (1740—262) Hauges Donk evangeliek lutherske menighet i Cambridge. 

(Fra 1862 til 1892 en del av Hauges mght. i Deerfield.) 

Cambridge, Dane Co.. Wis. 

Hauges synode, 1892 — . 

Organisert 1892. 45 sjæle i 1914. Prester: Elling Eielsen, 1845-64: O. 
E. Torgersen, 1864-72; R. O. Hill. 1872-87; K. Hageseth, 1887-01; Edw. 
Johnsen, 1902-«; I. J. Spande, 1904-10; N. O. Peterson, 1911-14; L. Dor- 
dal, 1914-16. Embedsmænd i 1915: b. C. Nordlie; e. John Vaagen. Christ. 
Egre. Kvindefor. Kirke, 1893,-1.. Dordal. (1741—263) Den norsk evangelisk lutherske menighet i Marshall. 

Marshall, Dane Co., Wis. 

Augustana, 1869-70; Konferenlsen, 1870-72. 

Organisert 1869. Opløsl i 1879. 51 sjæle i 1869 (3 dansker). 20 i 1878. 
Prester; A. Weenaas, 1869-72; M. F. Gjertsen, 1872-81. Weenaas' "Minde- 
blade".— H. M. He^e. (1776—264) Den erangelisk lutherske menighet i 
Mt. Horeb. 

Ml. Horeb. Dane Co.. Wis. 
Utenom (Am, Fk). 1887-99; Forenede kirke, 
1899—. 
Organisert 3(he september 1887. 67 sjæle i 

1887. 450 i 1914 (11 tyskere. 2 svensker). Pre- 
ger: O, P, Syftestad. 1887-90: S, Gunderson. 
1890-94; cand. C. H. Biøm, 1894-95; G. A. T. 
Rygh, 1895-98; Th. Eggen, 1898-99; H. H, 
Holte, 1899-08; Otto Mostrtlm. 1908-17; K. G. 
Nilsen. 1917—. Embedsmænd i 1887: a. Hon. 
H. B. Dahle; b. J. N, Dahlen; c. A. E. Thomp- 
son; e. Hon. H. B. Dahle, L. H. Lewis, J. T. 
Mithus; f. S. Thompson. I 1915: b. Joseph 
Fjeldstad; c, dr. J. E. Brager; e. A. E. Arne- 
sen, T. G. Lingard, Sever Johnson; f. S. 
Thompson ; h. Otto B. Dahle. Kvindefor., 

1888, $7,000. Ungdomsfor. Pikefor, Mands- 
for. 2 missionsfor. Sangfor. Presteldn : «00 
(1887), $600 (1914), $10,000 (1887-14). Pre- 
stehus : $4.000. Kirketjener osv. : $4,000. "Kon- 

Kfri,. 1 iHflo t7 inn stilolion", 1887 ; "60 Years of Perry Congrega- 

K rkl 1' Io°' « OM t'°"". «"Ste, 139; "Uithe raneren ^ 190?, Sl. 

PreWthut. 1901,»2,SM. "~^- Mostrftm. (782—266) 
Crivplidi. I icre. 
ane Co. ' 113 

Marshall norak evangelisk latherske menighet. 

Marshall, Diuie Co., Wi». 

Augusuna, 1876-Sl. 

OrganiBcrt I876(f). Opl«st 1881{?). Prest: D. Lysnes, 1876-81. 

(2960— 26S) Belhel norsk evangelisk 
lutherske menigheL 

Mt. Horeb, Dane Co., 
Wis. 

Utenom (Hs>, 1895-96; 
Haugres synode, 1896 — . 

Organisert 18de december 
1895. 100 sjæle i 1900, 44 
i 1914. Prester: Knudt Ha- 
geseth, 1895-06; J. A. John- 
son. 1908-12; Jacob N. Dor- 
dal, 1912-16. Embedsmaend 
i 1895 : b. H. Halferdahl ; c. 
L. Berg; d. H. Halferdahl, 
Herman Toreson, Ole Nel- 
son; e. O. O. Lund, Ole 
Nelson, Herman Toreson ; 
f. Lars Vekken. I 1915: 
b. Nils Stavick; c. Erick 
Hustad; d. C. Daniehon, 
Erick Hustad; e. John Hu- 
stad, Neis Slavick ; f. Erick 
Huftad. K vinde for. Pike- 
for„ 19!S. PrestelØn: $25 
(1895). $100 (1914). "Kon- 
stiiution". 1895.— J. N. Dor- 
dal. (1076—267) 
Kirkt, ISSS. $4i0. Rutland dansk lutherske menighet. 

Rutland. Dane Co., Wis. 

Konferentsen, 1871(?)-90; Forenede norsk lutherske kirke, 1890-96; For- 
enede dansk lutherske kirke(?), 1896 — . 

Organisert 1871(?). 40 sjile i 1871. 197 i 1904. Prester: M. F. Gjert- 
sen, 1872-81; T. H. Dahl. 1881-95. Embedsmand i 1894: b. H. C, D. 
Hansen. Kirke, 1882, $3.000, (2972—268) Morrieonville Lutheran Congregation. 

(Morrison ville lutherske menighet.) 

Morrisonville. Dane Co.. Wis. 

Hauges synode. 1891^. 

Organisert 22de mai 189!, 30 sjæle i 1891, 114 i 1914 (28 tyskere). 
Prester: H. A. Hanson, 1888-^; C. E. Tiller, 1898-01; J. J. Lee, 1892-06; 
O. H. Elstad. 1907-14; J. N. Walstead, 1915—. Embedsmaend i 1891: b. 
Knut Johnson; c. CA. Dahlc. I 1915: b. Charles Eldredge; c. B. O. Hamre; 
d. Peter Matson. Tom Johnson, A. N. Korrison; e. Andrew Haugen. Theo- 
dore Junge, John Hanson; h. Ida Johnson. Kvindefor., 1890. Ungdoms- 
for. Presteløn, $200 (1914). Kirke, 1891, $2.000. Prestehus, 1891, $2,000. 
Gnvplads, 1 acre, $150.- J. N. Walstead. (2126-269) 114 Wisconsin 

Skaalen (Scolen) menighet. 

(Skaalen alderdomshjem. 1896; Martin Luther barnehjem, 1899 — .) 

Stoughton (3 mil nord). Dane Co., Wis. 

^Jorslce svnode 1900 

Organisert 1900. 19 barn i 1890; 71 barn, 10 gamle i 1906; 65 barn, 37 
gamle i 1902. Prester: O. A. Solheim, 1889-01; Lauritz Thocn, 1901-02; 
Adolph Bredesen, 1902-06; M. P. Ruh. 1896-04; U. S. Hjermstad, 1904-07: 
A. K. Lockrem, 1907-09; Osmund Gunderson, C. L. Hauglid, 1909^11; M. 
O. Borge, 1911—. Embedsmænd: c. Scoren Olsen (1889-94), Gjermund Sco- 
len (1894-01). Osmund Gundersen (1901—); e. S^^rcn Olsen, A. Molstad, 
Andreas Jensen, J. E. Jf^rgensen, Jens J. Næset, Gjermund Scolen, Levi 
Kittelsen, O. Gunderson, A. Bredesen. Halvorsens "Festskrift", 344-50, 
354-58. Barnehjem 1, 1894, $10,534. Barnehjem 2, 1896, $1,500. Alder- 
domshjem, 1899, $16,000. Kirke. 1898, $1,100. Land, 302 acres, $4,000. 

(2973—270) 

Brooklyn prækeplads. 

Brooklyn, Dane Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet(?). Prest: J. A. O. Stub, 1907(?)-(?). '*Folkc- 
kalenderen", 1908, 106; 1909, 103. (2978-271) Dane County Farm prækeplads. 

Verona, Dane Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1908(?)— . 

Begyndt 1908(?). Prest: O. G. U. Siljan, 1908(?)— . (2941—272) Ellingas Seminary prækeplads. 

Deerfield, Dane Co., Wis. 

Ellings svnode. 1865-^7. 

Organisert 1865. Nedlagt 1867. Lærer: A. P. Aaserj^d, 1865-67. 120 
acrts land. Hansons "Red Wing seminarium", 3; Rennings "Festskrift — 
Red Wing", 1904, 8-11. (4109^-273) Augustana Seminary og Marshall Classical Academy prækeplads. 

(Fra 1860 til 1869 en del av Augustana College, Paxton. 111.) 

Marshall, Dane Co., Wis. 

Augustana synode, 1869-81. 

Organisert 1869. Seminariet flyttet til Springfield, la., 1874; tilbake til 
Marshall, 1876; til Beloit, la., 1881. Akademiet flyttet til Canton, S. D.. 
1881. Lærere: A. Weenaas, 1869-70; N. C. Brun, 1869-70; J. J. Anderson, 
1870-76; — Dorman, — Huntington, miss Grace Huntington, J. W. Dennison, 
D. Lysnes, 1876-81, og andre. Hattlestads "Historiske meddelelser"; Ween- 
aas' "Mindeblade", A. G. Tuve. T. M. Wahl. (4111—274) Augsburg Seminary prækeplads. 

Marshall, Dane Co., Wis. 
Augustana, 1869^70: Konferenisen, 1870-72. 

Organisert 1869. Flyttet til Minneapolis 1872. Lærere: A. Weenaas, 
1869-72; N. C. Brun, 1869-70. (4110—275) Dane Co., Jefferson Co, 115 

Luther Seminary og Monona Academy prækeplads. 

Madison, Dane Co., Wis. 

Norske synode, 1876-88. 

Organisert 1876. Seminariet flyttet til Robbinsdale, Minn., 1888. Aka- 
demiet nedlagt 1880. Lærere: O. B. Asperheim, 1876-78; K. K. Bjf^rgo, 
1881-82; F. A. Schmidt, 1876-86; H. G. Stub, 1878-88; J. T. Ylvisaker, 1879- 
Halvorsens "Festskrift", 144-59, 164; "Prestekalenderen". (4112—276) Stoughton Academy prækeplads. 

Stoughton, Dane Co., Wis. 
Norske synode, 1888-00 

Organisert 1889. Nedlagt 1901, paa gnind av ildebrand. Lærere: K- 
A. Kasberg, 1888-00; J. A. Hjelle o. a. Halvorsens "Festskrift", 165-67. 

(4113—277) 

Mount Horeb Academy prækeplads. 

Mount Horeb, Dane Co., Wis. 
Forenede kirke. 1893^98. 

Organisert 1893. Nedlagt 1898. Lærere: P. O. Stramme, 1893-94; A. 
G. Bjørneby, 189^95; G. A. T. Rvgh, 1895-98, o. a. (4114—278) Albion Academy (H. A. Preus) prækeplads. 

Albion, Dane Co., Wis. 
Norske synode, 1901 — . 

Organisert 1901. Lærere: D. G. Ristad, 1901-06; T. R. Ringj^en, 1906-14; 
O. C. Torgerson, 1914-01, og andre. Kataloger. (4117—279) Monona barnehjem prækeplads. 

Madison, Dane Co., Wis. 
Norske synode, 1889-94. 

Organisert 1889. Flyttet til Stoughton 1904. 1 barn i 1889, 19 i 1890. 
Bestyrer: Ola A. Solheim, 1889-94. Halvorsens "Festskrift", 345^16. 

(4120—280) 

St. MattæuB norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Skoponong, Scooponong, Scuppenong.) 

Palmyra (3 mil syd), Jefferson Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853 — 

Organisert i september 1844. 160 sjæle i 1867, 115 i 1916 (65 tyskere^ 
engelskmænd, skotske, blandede). Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; 
C. L. Clausen, 1845-47; J. W. C. Dietrichson. 1848-49; A. C. Preus, 1850-51; 
H. A. Stub, 1851-55; A. C. Preus, 1855-56; N. O. Brandt, 1856-58; O. F. 
Duus, 1858-59; H. A. Preus, 1859-61; H. P. Duborg, 1861-71; C. C. Aas, 
1871-76; E. P. Jensen, 1876-80; S. T. Geelmuyden, A. L. Dahl, 1881-83; O. 
H. Lee, 1883-«4; A. RjzJnneberg, O. I. M. Wilhelmsen, 1884: I. O. Schcie, 
1884-01: O. J. Åkre, 1901-07; N. C. A. Garness, 1907—. Embedsmænd i 
1844: a. Halvor Mathison; f. Tolev Grane. I 1915: b. Christ. Mason; f. 
Christ. M. Mason, Albert Peterson, Halvor Halvorsen. Ungdomsfor., 1902,. 
$1,400. Prestel^n: $50 (1844), $150 (1915). "Kirketidende", 1904. 1037. 
Kirke 1, 1849. Kirke 2. 1869, $3,000. Basement, 1914, $1,000. Prestehus U 
lg74, $900. Prestehus 2, 1908, ^,700.— N. C. A. Gamcss. (3354—281) X 


\1 
C*Mt.«Ml>. 
u 


jEFTensoN co. 
I 
Ul 


"t 


w / J 


^ 


« 


□ 


< 
PAlMff^. 


i Hoc K CO [w A i W 0«Ttf CO 
Kirke I, leSO. 
Kirke 2. ise2, (1,300. 
Pmtehui. mt. MOO. 
GiiTpIid*. 2 acm. 
UDd.41 acrci.t300. St. Lukas norsk erangelisk lutherske 
menighet. 

(Rock River menighet.) 

Oconomowoc (BVt mil nordvest), Jeffersoo 
Co.. Wis. 

Utenom (Ns, Am. Fk), 1845-08; Forenede 
kirke. 1908—. 

Organisert i 1844. 350 sjale i 1844, 106 i 
1914 (6 tyskere). Prester: J. W. C, Dietrich- 
son, d L. Clausen. H. A. Stub, 1845-51 ; N. O. 
Brandt, 1851-65; C. M. Hvistendahl, 1865-67; 
S. T. Geelmuyden, 1867-.72; O. B. Asperheim, 
1872-75; O. I. M. Wilhelmsen, 1875-12; C. J. 
Nølstad, 1912—. Embedsmænd i 1851 : a. Knud 
Orevig; b. Chr, Aamodt; e. fergen Olson, 
Brynnel Torsen. Knud Larsen. NiU Andersen, 
Ole Iversen; f. Ole O. Woff^land. I 1915: 
b. Erik Eriekson; c. J. N. Eriekson; d. Oluf 
Kdutson, John Peterson; e. Otto Rasmussen, 
J. N. Eriekson, Henry Olson ; h. Gunder Gmi- 
derson. Kvindefor. Sangfor. Prestel^n : STO 
(1844), $280 (1914). 'TConstitution", 1W4; 
Holands "De norske settlementers historie", 
166-75.— C. J. Nttlstad. (197—282) Coocord menighet. 
Concord, Jefferson Co., Wis. 
Norske synode, 1867<?)-81(?). 

Organisert 1867{?). Opijzlst 188l(?). 30 sjæle i 1867, 32 i 
S. T. Geelmuyden, 1867-81(?). (3355—283) Lafayette Co. 
Viota norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Woodford (3 mil vest), Wiota (3 mil sydj, La Fayettc Co., Wis, 
Utenom, 1844-53 ; Norske synode. 1853-87; utenom (Am, Fk), 1887—. 
Organisert 1844 og 7de februar 18SI. 351 sjæle i 1867. 910 i 1914 (10 
tyskere). Prester; J. W. C. Dietrichson, 1844-45; T. S. Munch, 1851-59; 
A. C. Preus. 18.S9-63; P. M. Hrodahl, 1863-66; K. K. HelUnd. 1867-76; P. Is- 
berg, 1883-84; O. M. Sævig, 1884-02; T. A. Wang, 1903-11; W. O. Wilhelm- 
sen, 1911—. EmbedsmjEnd i 1915: b. Jens Skagen; c. J. H. Skagen; e. Matt 
Olson, Martin Monson, P. Peterson. Syver Anderson, Christian Johnson; 
h. H. O. Dahlen. Anna Piister, Olaf Johnson, Ole Tallakson. 2 kvindefor. 
2 ungdomsfor., 1912. PrestelfJn: $500 (1914).— W. O. Wilhelmsen. 

(304-284) 
Tr^oldigheds menighet. Wiota, Ufayette Co., WIs, 
Norske synode. 1901(?)-02(?). 
Organisert 1901(?). Oplfist 1Q02(?). 28 sjjele 
Cullijcon, 1901-02. (3446—285) 1901. Prest: G. A. -'^ LAfAy ETT E CO-, W IS X 

\".V ■ JO DA V I E SS CO- 

Kirke. IB67.t5,SQ0. 
PieMehiu, 1904, M.W». 
Giairplid» } *cre>. Johnson ; YellowMone noralc erangelisk Inthereke 
menighet. 

(Yellowtown. 1868; Vellowstone, 1S8S.) 
Blanchard ville (5 mil sydvest), Lafayctte 
Co., WU. 

Utenom, 1844-S5; Norske synode. 1855-84; 
Anlimissouri, 1884-90 ; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1844 og 1855. 377 sjæle I 1868, 
480 i 1914. Prester: J. W. C. Dietrichson, 
1844-46; C. L. Clausen, 1846-53; J. S. Munch, 
1855-59; P. M. Brodal, 1860-67; K K. Hel- 
land, iz mcf.>s (LOOO. land. 1867-76; C. C. Aas, 1877-83; O. P. Syfte- 
itod, 1884: O. M. Sævig, 1884-04; J. A. Wang. 
1903-04; P. J. Johnson, 1904-12; M. F. Dommersnes, 1912—. Embedsmind 
i 18SS: f. Peder Johnson Hovland. I 1915: b. H. Oscar Johnson; c. H. Oscar 
" ihley Gundersen, Martin Paulson, Ed. O. Phillipson. 2 kvinde- 
"•"'■ — M. P. Dommersnses. 

(2144-286) 

Arg)'le norsk luthersk 
evangeliske menighet. 
Argyle, La FayeHe Co., 

konferentsen, 1876-79 ; 
utenom (Kf), 187tW>0; Fo,- 
enede kiike, 1890-96; Fri- 
kirken. 1896—. 

Organisert 1876. 45 sjælc 
i 1876. 350 i 1914 (30 blan- 
dede). Prester: M. F. Gj ert- 
sen, 187S-81 ; T. H. Dahl, 
1882-83; T. S. Reimestad, 
1883-85; O. Paulson, 1885- 
04; O. H. Sletten, 1905-08; 
Erickson, 1908—. Embedsmænd i 1876: b. Axel Mikkelsen; c. Nils 
e. C. H. Thompson, Andrew Jacobsen, Nils Olsen; f. J, P. Hovland; 
stian Johnson; h, Christian Johnson. I 1915: b. Syver H. HctUn; 
Nelson ; d. Olaf I. Paulson, O. G. Vinger ; e. C. T, Thompson, O. A. 
O. O. Seatvet; h. miss Anna Davis. Kvindefor., 1883, $350. Ung- 
■., 1904, $100, Pikefor,. 1902, $170. Prestelien: $40 (1876). $65i> 
$10,050 (1876-14). Prestehus' $6,500.— P. W. Erikson. (219B— 287) 

Blanchardville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Blanchardvillc. Lafayette Co., Wis. 

Konferentsen, 1883-90; Forenede kirke. 1890-93; Frikirken. 1893—. 

Organisert 1883. 30 sjæle i 1883, 225 i 1914. Prester; T. S. Reime- 
, IBSl, R5( Q, $5,000. c. O. B. 

doms for 
(1914), Lafayette Co ', Milwaukee Co, 119 stad, 1883-35; O. Paulsen, 1885-05; O. H. Sletten, 1905-10; H. J. Urdahl, 
1910—. Embedsmænd i 1883: b. Peder Olson; c. C. A. Olson; d. M. Eids- 
moc, Erik Smedsrud; e. C. C. Olson, M. Eidsmoe, J. Johnsen; f. P. Hov- 
land. I 1915: b. M. Eidsmoe; c. Andrew Lien; d. A. Lien, M. Myre, E. 
Smedsrud; c. John Olson, Gust. IngvuU, Chris. Lien; h. mrs. Ellestad. 
Kvindefor., 1883. Pikefor., 1914. Mandsfor., 1900. Sangfor. Prestens løn: 
$50 (1883), $200 (1914). Samfundsskoler: $86 ri915). Missionen: $110 (1915). 
Barmhjertighetsanstalter: $35. Kirke 1, 1890, $1,800. Kirke 2, 1916, $11,000. 
Prestehus, 1884. Gravplaas, 1 acre. Land, 6 acres. — H. J. Urdahl. 

(2239—288) Apple Grove norsk evang. lutherske 

menighet. 

Forenede kirke, 1893 — . 

Argyle (4% mil vest), Lafayette Co., Wis. 

Organisert 6te april 1893. 138 sjæle i 1893, 
200 i 1915. Prester: O. M. Sævig, 1893-03; J. 
A. Wang, 1905-04; P. J. Johnson, 1904-12; 
M. P. Dommersnæs, 1912 — , Embedsmænd i 
1893: a. Ommodt; b. John A. J. Ommodt; 
c. John A. J. Ommodt; e. John Paulson, Gul- 
brand Vinger, Ole Monson. I 1915: b. P. P. 
Alm; c. P. P. Alm; e. Ole Oleson, Bennet 
Vinger, Joseph Han son. 2 kvindefor. Ung- 
domsfor. PresteljzJn: $75 (1893), $225 (1914), 

gf,451 (1893-14). "Konstitution". 1893.— M. P. 
ommersnæs. (2491—289) 
Kirke, 1893. 
Gravplads, 3 acre». 
HAC/NE CO Norsk lutherske menighet. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Utenom, 1844-45 (?). 

Organisert 1844. OpljzJst(?). Prest: C. L. Clausen, 1843-45. Dietrich- 
sons "Reise iblandt de norske emigranter"; Halvorsens "Festskrift", 35. 

(3376-290) Vor Frelsen menighet. 

Milwaukee, Milwaukee Cd., Wis. 

Norske synode, 185»-87. 

Organisert 1859. Splittet 1887, paa grund av naadevalget (Vor Frelser 
— Fk, Trinltatis— Ns). 185 sjiele i 1867, 644 i 1883. Prester: H. A. Stub, 
1859; H. L. Thalberg, 18S9-60: H. P. Duborg, 1860-64; C. M. Hvistendahl. 
1864-67; S. T. Geelmuyden, 1867-81; O. H. Lee, 1881-08. Embedsmand i 
1859: e. Nicolas Johnson, Jens M. Mortensen. Reinen Reinertsen, Sam 
Olson, Jacob Bentsen, Andrew Reinertsen: f. Thor Olstrup; g. Johannes 
Larson; h. A. Tfjnning. Kirke, 1863, (3,000. (3379—292) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Milwaukee, Milwaukee Co.. Wis. 

Anlimissouri. 1887-90; For. kirke. 1890—. 

Organisert 1887 (18S9). 900 sjæle i 1892, 
877 i 1914 (30 dinsker. svensker. tyskereV 
Prester; H. A. Stub. 1RS9; H. L. Thalberg, 
1859-60; H. P. Duborg, 1860-64; C. M. HvT- 
stendabl. 1864-67; S. T. Geelmuvden, I867-.S' ; bedsmænd i 1915: b. T. Thorstensen; c. E. 
Tborstensen; d. G. Olson. N. Huseby. O. M. 
Olson, O. Børi-eson. J. Axelson. Bernt Nilson, 
C. Hansen; e. A. Anderson. H. Rolf, H. F. 
Norem. S. Rasmussen. S. Aamodt. J. E Far- 
stad, O Anderson. C. Owley. C. Hansen. H. 
Hanson. J. M. Zakariasen : f. Gustav Olson; 
h. L. Axelson (norsk). Amalia Larson (en- 
gelsk), Olga Nelson (West Allis), Kvinde- 
tor.. 1870, 2 ungdomsfor. Pikefor.. 1914. 2 
* ■ nsfor., 1899. Hjælpefor.. 1R90. 2 sang- 
Presteldn: $1.000 (1914). '-Konstitii- 
1912; Kvartalsrapport for menigheten, 
-"-'■ 190S, past. O. H. 
I. B. Kildabl. 

(538—293) 


Kirke 1, 1863, $9.000. 
Kirke 3, tB», «48,000. 
PrcMebn* 1, lSiS3. 
PreMehua 2, \t9t, tS.OOO. Trinitatie menighet. 

(Fra 1859 til 1R87 en del av Vor Frelsers menighet.) 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

Norske synode, 1887-08, 

Organisert 1887, 60 sjæle i 1900. 134 i 1907. Prester: S. E. S. Meisel, 
1893-97; H. B. Thorgrimsen. 1897-01; Chr. Falck, 1903-07; Harry E. Olsen, 
1906-æ. Embedsmand i 1907: b. Niels Holm. (33/8—294) Den late Hauges evangelisk lutherske menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske Imraannel menighet.) 

Milwaukee. Milwaukee Co., Wis. 

Utenom (Hst. 1891-92: Haus'es synode, 1892—. 

Organisert Iste september 1891. 27 sja:le i 1891. 130 i 1914. Prester: 
K. C. Hektner. 1894-96: Edw. Tohnsen. IS96-01: J. S. Strand. 1903-04. 
Fredrikson. 1904-05; Neis Carlson. 1906—09; A. E. Disud. 1910-13; M. 
Sagen. 1913—. Embcdsm^cnd i 1915: a Louis M, Sagen; b. G. H. Rein- 
hardt; c, Herman Hansen; d. John A. Huseby. Herman Rieboldt, Akset 
Jorgensen, Anton Bovim, C. H. Reinhardt; e. Hans Tollefsen. Geo. Hu- Kby, Herman Hansen, Oscar BinK. B. Berntsen; h. Axel Jorgensen. mrs. 
Herman Rieboldl. Kvindefor., $350. Ungdomsf., $150. 2 pikefor., 1913, 
1914, $300. Missionsfor., $90. 2 sangfor. Presteløn: $800 (1914). "The 
Hauge Herald," Kirke, 1908. $5.000— L. M. Sagen. (89—295) ChuTch of the AscensioD. 

(Skandinavisk luthersk, 1852-99.) 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

N. Illionois synode, 1852-60; Aupistant, 
1860-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1652. 321 sjxle i 1891. 563 i 1914. 
Prester : J. Johannesen, 1852-53 ; A. A. Scheie, 
18S3-57; O. J. Hattlestad, 1857-76; Paul 
Anderson, 1876-83; E. G. Lund, 1883-85 ; Paul 
Anderson, 1885; J. C. Roseland, 1885-90; O. 
G. Belsheim, 1891-94; Edw. Loe, 1894-99; 
Gustav Stearns, 1899 — . Embcdsmand i 1915: 
!i. Carl Anderson. Ungdomsfor. PrestelØn: 
$1.000 (1914), Hattlestads "Historiske med- 
delelser", 83. (3377—291) 
Kirlie 1. 18S4, fSOO. 
Kirke 2. li»2. 122,000. 
PreKehui, 190$, (5,000. Bethesda menighet. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Utenom (189S(?)-90; Brodersamfundet. 1900—. 

Organisert 189S(?). Embedsmand i 1915: b. O. BerKSmark. 1 1900 
Brodersamfundet stiltel her. "Prestekalendereo", 90^. (3380—296) 
Bay View prækeplads. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

Utenom (FTc). 1899-. 

Begyndt 1899. Prest: Gustav Stearns, 
1899-. (3381—297) 122 Wisconsin Layton Park prækepladB. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 

Forenede kirke, 189S(?)-08. 

Begyndt 189S(?). Sluttet 1908. da Den norske synode overtok arbeidet. 
Prest: O. H. Lee, 189S(?)-00. Embedsmand i 1895: b. Seerup. I 1915: b. 
Seerup. (3382—298) 

West Allis prækeplads. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Forenede kirke. 1908 — . 

Begyndt 1908. Prester: Jens Mathiesen, 1908-12; H. B. Kildahl, 1912- 
16; L. L. Masted, 1917—. Embedsmand i 1915: h. Olga Nelson. (3383—299) South Milwaukee menighet. 

South Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907-(?). 

Organisert 1907. OpljzJst(?). Prest: Harry Emil Olsen, 1906—. "Folke- 
kalenderen", 1908, 107. (3384—300) 

Layton Park English Lutheran Church. 

Milwaukee, Milwaukee Co., Wis. 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 1908. Prest: Harry E. Olsen, 1906—. Menighetsblad: "South 
Side Lutheran", 1908—. Kirke. (3385^1) 

DAN£ CLO, \J^liTm 


J*A 


f C< 
X 


• v; 


•BVANSVILLE 

T^ OC K CO., W/5. 


Z 


JANeS VILLE O 


Ul 

m 


1 
X 

CLINTON . 


U 
< 

z VJ iU Al £ -Bh G-O CO. ISOONE å Rock Prairie prækeplads. 

Orfordville, Rock Co., Wis. 
Utenom, 1843-46. 

Begyndt i 1843. Sluttet i 1846. Prest: Elling Eielsen, 1843-46. 
70 sjæle i 1843. (3296-^02) Ca. Rock Co. 123 Luther Valley (Rock Prairie) menighet. 

Orfordville <4V4 mil syd*(st), Rock Co., Wis. 

Utenom, 1844-51; Norske synode, 1851-68. 

Organisert 1844. Splittet 18(i8. paa grund av slaveri striden (Luther 
Valley— Fk, Luther Valley— Ns). 250 sjiele i 1844. 355 i 1868. Prester; C. 
L. Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson. 1851-59; C. F. Magelssen, 1859-69. 
Embedsmand i 1844: I, Harold P, Ommelstad. Prestens l^n: $165 (1844). 
Cl au sens" Gjenmæle"; Berghs "Den norsk lutherske kirkes historie i Ame- 
rika". 83-133. 146-72: "Kirketidende", 1851, 1858, 1861, 225; 1876, 34; 191Z 
384-85; 1913, 606— . Kirke, 1847. 13328—303) 

Luther Valley Charch of Rock Co. 

iFra 1844 til 1868 en del av Luther Valley.) 

Orfordville (4V4 mil syd). Brodhead (3 mil sydøst), Rock Co., Wis, 

Ulenom (Ns. As, Kf, Fk). 1868-13: Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1868 (1844). 730 sjæle i 1871. 1,100 i 1914. Prester: C. L. 
Clausen, 1844-51; G. F. Dietrichson. 1851-59; C. F. Magelssen. 185SM59; J. 
M. Eggen. 1870-82; J. A. Bergh, 1882-12; 1. Ramselh. 1913—. Embeds- 
m.Tnd i 1915: b. Lewis Hryerdahl; c. L. N. Fossum: d. A. C. Fossum, Hans 
Eggen, Nils Foslin. G. Clemctson. Martin Rønaas. Olto Johnson, John 
Hegge. Andrew Everson; e. Claus Johnson. H. C. Olmstcad: Edw. Foslin, 
Thos. Tollefsen. Nick. Larson, Gust. Lee. Albert Olson, Edw. Miller; r. 
Lewis Heyerdahl; h. Lewis Heyerdahl, John Hegge. 4 kvindeforcninger, 

1912. 1913. 2 ungdomsfor., 1914. 191S, Pikefor. 6 missionsfor. Sangfor., 

1913. Presteløn: $1.000 (1914). "Konstltution". 1885; '■Menighetshistorie". 
1907. pastor J. A. Bergh; ''Souvenir 25.aars jubilæutn" ; Berghs "Den nor.=k 
lutherske kirkes historie i Amerika", 83-133, 146-72; Berghs "Forslag til 
broderlig overenskomst", 1912; H, L. Skavlem i Browns "History of Rock 
Co." Kirke 1, 1847, Kirke 2, 1871. Kirke 3. 1871. Prestehus 1. 1851. 
Prejtehus 2. 1889, $2.000. Gravplads. 4 aeres, $450- Land, 35 acres, $100, 
—I, Ramseth. (537—304) Luther Valley menighet 
i Orfordville, Wis. 

(Fra 1844 til 1863 en del 
av Luther Valley.) 

Orfordville, Rock Co„ 
Wis, 

Den norske synode, 1868 
(1853)—. 

Organisert 1868 (1844). 
279 sjælc i 1869. 460 i 1914 
( 10 tyskere, amerikanere) . 
Prester ■ C. L. Clausen, 
1844-51 ; G. F. Dietrichson, 
1851-59; C, F. Magelssen, 
1859-80; T. K. Thorvilson. 
1881-89; L. Sherven, 1889- 
94; O. J. Kvale. 1894—. 
Embedsmxnd i 1869 : b. A, Aadnesen ; c, S. O, Onsgard ; e. K. B. Thoen, Erik 
Haugen, Erik K. Berg; f. Ivar Ingebretsen; g. Ivar Ingebretsen. A. Aadne- 
sen. i 1915 : b. T. E. Tolletsrud ; c. O. A. Peterson ; e, Ole Knudson, Ben 
Renly, C. O. Onsgard, Siengrim Liston. Peter Olsor. Allick Knudson, John 
Noss, John Eggen. 3 kvindefor., $3.000. Ungdomsfor., 1900. $1,000. Pike- 
for, 1910, $400. Sangfor. Presieløn: $300 (1869), $800 (1914), $19.600 
(1869-15). Kirketjener osv.: ca, $2,350. Samlundsskoler : $10,000. Mis- 
sionen: SIO.OCO. Barmhjertighetsanstalter : $2.500. En pamtlet om femtiaars- 
festen.— O. J. Kvale. (1295->305) 

»»'f JeffenoD I^airie 
ptækeplada. 

Clinton (4 mil syd). Rock 
Ct>.,Wis. 

Utenom, 184^58. 

Begi-ndt 1843. Sluttet 
1872. Prest : Elling Eielsen. 
1843-72. Han bodde der fra 
1846 til 1658. Ca. 180 sjxle 
i 1843. (3295-306) Kirke, 1846. Preitchus, lB4fi. Grivpladi. 
Norek luthenke menighet paa Jeffenon 
Prairie. 

Clinton (S mil sydjist). Rock Co., WIs. 

Utenom, 18M-S3; Norske synode, 1853-86; 
Antimissouri, 1886-90, 

Organisert 1844. OpMst 1890, for al forene 
sig med to andre menigheter (Jefferson Pr.; 
Evang. Lutheran Congregation), 137 sjfcle i 
1890. Prester: c. L. Clausen, 1846-51; G. F. 
Dietrichson, 1851-58; C, F. MageUsen, 1859- 
69; J. H. Simonsen, 3869-71; John J. Tackle. 
1872-74; E. Jensen, 1875-82; G. Rasmussen. 
1883-90. Embedsmiend i 1844: d. Evind Fin- 
gerson, Syver Knudtsen, Baard Nelscn ; e. 
Thore Helgesen, Baard Nelsen, Ole Amonsen. 
I 1890: b. T. T. Nelson; d. Ole Grimeli, Gun- 
der Larson ; e. P. J. Pederson, F. Frederick- 
son. T. T. Nelson; f. F. Frederickson ; h. K. 
B. Duxstad. Kvindefor. Sangfor. Presteldn: 
$60 (1844), $300 (1890).— John Peterson. 

(511—307) Prellehus. I86S, (2,500. 
GnTpUd*, 4 icrcs. 
Lmd, 40 acro. 

Evangeliak lutherske menighet i Clinton. 

Clinton (4 mil syd), Rock Co.. Wis. 

Utenom (Fk, N. Illinois). 1848-60; Augustana, 1860-90. 

Organisert 1848. Opløst 1890, for at gaa sammen med to andre menig- 
heter (Jefferson Pr.; Ev. Lutheran Congr.). 41 sjæle i 1848, 174 i 1890. 
Prester: 0. J. Hatllestad. 1850-56; Ole Andrewson, 1856-85; J. C. Roseland, 
1885-90. Embedsmiend i 1848: b. Chr. Newhouse; d. Peder Thomson, O. 
C. Jenson, Ansten Nattesta, Aslag Bj^rgenson, Ole Tholevson. Presteløn: 
$200 (1856), $180 (1835). "Lutheraneren", 1915. 1383-84. Kirke, 1858. Preste- 
hus.— John Peterson. (512—308) 

Den norsk lutherske menighet paa Jefferson Prairie. 

Clinton (5 mil sydøsO, Rock Co., Wis. 

Utenwn <As), 1869-70; Konferenlsen, 1870-90. 

Organisert 1869. Opl^st 1890, for nt gaa ind i Den forenede menighet 
(Jefferson Pr.; Ev. Lutheran Congr.). 360 sjiele i 1869, 146 i 1890. Prester: 
J. H. Simonson, 1869-73; I. Mftller-Eggen. 1873-75; H. M. Wang. 1875-80; 
G. J. Omland, 1880-90, 'Ln the ra ne ren", 1915. 1883-84. Kirke, 1861.— John 
Peterson. (513—309) Rock Co, 125 
Kirke 1.1861. 
Kirke 2. 1858. 
Kirke 3, 1902, $10,500. 
Prestehus, 1899, $2,500. 
Gravplads, 4 acres. 
Land, 3 acres. Jeffenon Prairie Evangelical Lutheran 

Congregation. 

(Sammenslutning av Antimissouri, Augus- 
tana, Konfercntsen paa Jcfferson Prairie.) 

Clinton (4 mil syff), Rock Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1890-91; Forenede kirke, 
1890-. 

Orgfanisert 2den oktober 1890. 460 sjæle i 
1890. 492 i 1914 (20 svensker, 4 tyskere). 
Prester: J. C. Roseland, 1890-99; C. M. Wes- 
wig, 1899-06 ; G. A. Larsen, 1906-12 ; John Pe- 
terson. 1913—. Embedsmænd i 1890: a. J. C. 
Jenson; b. T. T. Nelson; c. H. O. Natesta; 
d. Stark Iverson, K. B. Daxstad, Jacob Jacob- 
son, Seaver Johnson, Ole Anderson, G. E. Gil- 
bcrtson ; e. Ole Tallafson, Gunder Larson, 
Stark Iverson, Isaac Isaacson, Hans Larson, 
Iver Jacobson; f. Ole Anderson. I 1915: b. 
L. M. Jacobson ; c. H. O. Natesta ; d. Iver Ja- 
cobson, Seaver Johnson, G. K. Gilbertson, C. 
N. Newhouse, E. L. Johnson; e. P. J. Peder- 
son, L. T. Larson, Sherman Iverson, H. E. 
Williams, O. B. Duxstad; h. B. J. Lee. 2 
kvindefor.. 1891, 1914, $7,040. Ungdomsfor. 
1907, $600. Pikefor. Sangfor. Presteløn: 
$550 (1890), $900 (1914), $14,000 (1890-15). 
Kirketjener osv.: $8,600. Menighetsskolen : 
$1,500. Samfundsskoler : $1,760. Missionen: 
$5,000. Barmhjertighetsanst. : $3,500. "Kon- 
stitution", 1905: Holands "Historie om gamle settlementer"; "Lutheraneren", 
1915. 1383-84; Browns "History of Rock Co."— John Peterson. (510-^310) 

Clinton Junction prækeplads. 

Clinton, Rock Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1901(?)-O3(?). 

Begyndt 1901(?). Sluttet 1903(?). Prester: G. A. Gullixon, 1901(?)-02; 
J. E. Hegg, 1902-^3(?). (3330-311) 

Janesville menighet. 

Janesville, Rock Co., Wis. 

Norske synode, 1852 — . 

Organisert 1852. 83 sjæle i 1868, 136 i 1910. Prester: G. F. Dietrich- 
son, 1852-59; C. F. Magelssen, 1859-80; T. K. Thorvilsen, 1881-S9; L. Sher- 
vcn, 1889-94; O. J. Kvale, 1894-07; W. A. Johnson, 1907—. Embedsmand 
i 1910: b. Henry Gunness. "Kirketidende", 1872, 252. Kirke, 1871, $2,500. 
(3329^^12) 

Trinity Lutheran Church Society. 

(Norsk evangelisk lutherske kirke av Beloit.) 

Beloit, Rock Co., Wis. 

Norske synode, 1862 — . 

Organisert 1862. En del uttraatte og sammen med Den forenede kirkes 
folk, som stadig flyttet ind til Beloit, dannet Bethlehem menighet av Den 
forenede kirke. 73 sjæle i 1868. 436 i 1914 (21 svensker, 24 dansker, 20 
tyskere, 9 engelskmænd, 3 irlændere). Prester: C. F. Magelssen, 1862-82; 
T. K. Thorvilsen, 1883-90; L. O. Sherven, 1890-92; G. A. Gullixon, 1892-02; 
J. E. Hegg, 1902-12; J. C. K. Preus, 1912-16; O. J. H. Preus. 1916—. Em- 
bedsmænd i 1862: f. Ole Edwards, Carl P. Ledell. I 1915: b. M. A. Bredesen; 
c. P. Jorgensen; d. Sigurd Andersen, Carl Erickson, Sverre Johnson, Ludv. 
Johnson, J. H. Ledell, Olaf Logan; e. Niels Engleson, Peter Bankin, Chester Christensen; h. Chestcr Christensen. Kvindefor.. 1877. Piketor., 188f>. 
Mistionsfor., 1910. Sangfor. Presiden; $400 (1862X $1.000 (1914). "Kon- 
stitution", 1905: menighetsblad. 1914; aarsrapport hvert aar. Kirke. 1878. 
Prestehus, 1905. $5,000— J. C. K. Prens, (250—313) Bethlehem Evaogelical Lutheran 
Church. 

Beloit, Rock Co., Wis. 
Forenede kirke. 1893—. 

Organisert 1893. 60 sjæle i 1893. 535 i 1914 
1, 175 tyskere, dansker, svensker, engel skmatnd, 
irske, franskrnænd). Prester: j. A. Bergh, J. 
C. Roseland, 1893-94; J. C, Roseland, 1894-99; 
Iv O. Loe. 1899-03; Nils Kleven, 1904-06; H. 
M. Mason, 1906-09; J. N. Brown. 1909-16; 
T. A. Mason, 1917—, Erabedsmænd i 1893: 
il, Lout.s Larson ; c. !ra Cleophas ; d. 0. J. 
Johnson, Louis Halvorson ; e. Ira Cleophas, 
F. Byer, P. Atnundson ; h. E. Ellingson. I 
I91S: b. Owen Ritland; c. P. O. Wick; d. S. I. 
.Morris, A. G. Springen, Christian Fossum, A. 
O, Peterson. L. G. Stordock; c. Nils Benson. 
Louis Kitzrow. Ben J en son, Louis Larson. 
Carl Anderson; h. Gunder Hansen. Kvinde- 
for.. 1893, $6.000, Ungdomsfor,, 1905, $400. 
■■Little Helpers", 1913. $75, Mandsfor., 1913, 
$45. Sangfor,, 1893, Tabitha-for.. 1905, $90a 
Kirl«.iS93,t3,iS0. feoys' Club, 1913, $40. Presteløn : $175 (1893), 

Prertehu». 1913,»<.000. $9(fO (1915). $13,000 (1893-15). Prestehus: 

$4.000. Kirketjener osv.: $4,125. Menighets- 
skolen: $475. Samf unds skoler ; $1,000. Missionen: $4,500. Barmhjertig- 
hetsanstalter : $1,200. "Konstitution". 1908; W. F, Browns '■History of Rock 
Co."— J. N. Brown. (695-314) 

Kirl», 18BS. $10.450, 
PrcRchus, 1903, S3.S00. 
GTaTpladi.2 icru, tl.001 
EdgertoQ norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1844 til 1876 en del av Østre Kosh- 
konong.) 

Edgerton, Rock Co., Wis. 

Norske synode. 1876 — . 

Organisert 1876. 30 sjæle i 1876. 395 i 1914 
(21 svensker). Prester: C, M. Hvistendahl, 
1875-84; A. Bredesen, 1884-86; Joh. T. Ylvis- 
aker. 1886-88 ; J. E. Jørgensen, 1888-91 ; D. G. 
Ristad. 1892-00: J. Linnevold, 1900-. Em- 
bedsmxnd i 1876: a. Andrew Jenson^ b. J. A, Rock Co., Walworth Co. 127 Johnson; c B. J. Bamess; e. Andrew Jenson, Bernt Barness, Halvor Lin- 
tvcdt; h. Carl Sachariason. I 1915: b. John Thorson; c. Clarence Swenson; 
e. Andrew Jenson, Ole Hanson, Thomas Ellengson. Kvindefor., 1885, $6,000. 
Ungdomsfor., 1900, $500. Pikefor., 1900, $3,900. Mandsfor., 1906. $400. Sang- 
for., 1900, $75. Presteløn: $75 (1876), $750 (1914). $12.000 (187(^14). 
Kirketjener osv.: $4,000. "Konstitution", 1895; " Menighet shistcrie", 1915, J. 
Linnevold; "Kirketidende"^ 1906, 243. Fast. F. Langseth, Hazard. Nebr., har 
Edgerton menighets historie i manuskript. — ^J. Linnevold. (1305 — 315) 
Cooksville norsk lutherske menighet. 

(Fra 1866 til 1881 en dgl av Stoughton.) 

Evansville (6 mil nordøst), Rock Co., Wis. 

Utenom (Kf, Fk), 1881-10; Forenede kirke, 
1910-. 

Organisert 27de november 1881. 125 sjæle i 
1881, 345 i 1914 (13 svensker, 1 tysker). Pre- 
ster : M. R Gjertsen, 1881 ; T. H. Dahl, 1881- 
03; N. N. Esser, 1902; L A. Johansen, 1903- 
03; M. Mickelsen, 1903; M. H. Hegge, 1903—. 
Embedsmaend i 1881 : b. Ole L. Hansen ; c. 
Martin P. Habberstad; d. Hans Haakenstu, 
Jens Norum, H. L. Hansen; e. Edvard Han- 
sen, Ole Haakensen, Martin P. Habberstad, 
Ole C. Berg, Amund Julseth, Fred Brunsell; 
f. Ole L. Hansen. I 1915: b. Anton Onsrud; 
c. Ole Haakensen; e. Olaus Furuseth, Harald 
Brunsell, Ole Haakensen, Jacob Furuseth, 
Fred Brunsell, Jens Norum; f. Ole Haaken- 
sen. Kvindefor., 1891. Sangfor., 1909. Pre- 
steløn: $125 (1881), $200 (191.4).— M. H. 
Hegge. (547-^16) Kirke 1, 1892, $2.200. 
Kirke 2. 1896. Heart Prairie evangelisk lutherske menighet. 

Whitewater (7 mil sydøst), Walworth Co., Wis. 

Utenom, 1844-53; Norske synode, 1853—. 

Organisert i december 1844. 37 sjæle i 1844, 140 i 1868, 59 i 1916. 
Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-50; N. O. Brandt, 1851-65; C. M. 
Hvistendahl, 186S-67; H. P. Duborg, 1861-71; C. C. Aas, 1871-74; E. P. 
Jensen, 1874-80; C. M. Hvistendahl, 1880-81; I. O. Scheie, 1882-01; O. J. 
Akrc, 1901-07; N. C. A. Garness. 1907—. Embedsmænd i 1844: e. Arveson, 
Mason, Thompson. I 1916: a. John Olson; b. Louis Davidson; e. John 
Olson, Martin Olson, Louis Davidson. Kvindeforening, 1882, $1,600. 
Presteløn: $125 (1916). Kirke, 1857, $1,300. Prestehus 1, 1874, $700. 
Prestehus 2, 1908, $2,700.— N. C. A. Garness. (3316—317) 

Sugar Creek evangelisk lutherske menighet. 

Elkhorn (4*4 mil nordvest), Walworth Co., Wis. 

Utenom, 18i49-53; Norske synode, 1853 — . 

Organisert 22de november 1849. 37 sjæle i 1849, 80 i 1868, 123 i 1914 
(5 tyskere). Prester: C. L. Clausen, 1844-47; J. W. C. Dietrichson. 1847-50; 
N. O. Brandt, 1850-52; H. A. Stub, 1850-55; A. C. Preus, 1850-56; N. O. 
Brandt, 1856-58; O. F. Duus, 1858—59; A. C. Preus, 1859-61; C. M. Hvisten- 
dahl, 1865-67; H. P. Duborg, 1861-73; C. C. Aas, 1871-74; E. P. Jensen, 
1874-82; C. M. Hvistendahl, 1880-81; L O. Scheie, 1882-01; O. J. Åkre, 
1901-07; N. C. A. Garness, 1907—. Embedsmænd i 1849: a. Jacob Jacob- 
son; b. Ole Jacobson; c, Ole Jacobson; e. Jacob Jacobson, Ole Kittelson, 
Neis Jensen. I 1916: b. Henry lianson; c. Isaac Jacobson; e. Oscar Kittel- 128 Wisconsin son, George Doebert, Theodore Olson; h. Emma Jacobson. Kvindefor., 
1912, $800. Ungdomsf., 1907. $600. Prestens Ijin: $30 (1849), $250 (1916). 
"Konstitution", 1916; "Menighetshistorie", 1909; "Kirketidende". 1909. 
Kirke, 1881, $2,450. Prestehus 1. 1874, $700. Prestehus 2, 1908. $2,700.— N. 
C. A. Gamess. (3317-^18) ^£TTensoti c<\yjj^aKÉ9ttÅ do 

□ WMITEWATE/? 


o 
a 


VJ 
w A L\N O R TH Co., 
W IS. 

a 


Ul 


«CLKMOAH 
Q 


tAxc «.CMayA 


45" 


a: 


,#«4««<>' 

0^oA/t| A1C H E N n y c#. 

C O /Vi IS7S- en H.-é-i/ s. 
) Ffr, Whitewater norsk evangelisk lutherske menighet. 

Whitewater, Walworth Co., Wis. 

Norske synode, 1858-71. 

Organisert 1858. 31 sjæle i 1858. Splittet og opl^st 1871, paa grund av 
slave ristriden (First Ev. Luth. Church; Den norsk ev. luth. mght. i White- 
water). 90 sjæle i 1868. 100 i 1870. Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844^5; C 
L. Clausen, 1845-50; H. A. Stub, 1850-55; A. C. Preus, 1856; N. O. Brandt, 
1857-58; O. F. Duus, 1858-5Q; H. A. Preus, 1859-61; H. P. Duborg, 1861-71; 
C. C. Aas, 1871-76; E. P. Jensen, 1876-80. Embedsmænd i 1858: a. Ole Tol- 
lefson; e. Ole Tollefson, John Meyer, Andrew Sorenson. (3321-^19) First Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1858 til 1871 en del av Whitewater n. ev. 1.) 

Whitewater, Walworth Co., Wis. 

Norske syuode, 1871 (1858)—. 

Organisert 1871 (1858). 63 sjæle i 1873, 88 i 1910, 604 i 1916 (44 tyskere, 
engelskmænd og blandede). Prester: J. W. C. Dietrichson, 1844-45; C. L. 
Clausen, 1845-50; H. A. Stub. 1850-55; A. C. Preus, 1856; N. O. Brandt, Walworth Co., Columbia Co. 129 

1857-58; O. F. Duus, 1858-59; H. A. Preus, 1859-61; H. P. Duborg, 1861- 
71; C C Aas, 1871-76; E. P. Jensen, 1876-80; C M. Hvistendahl, 1880-81; 
K. K. Bj>rgo, 1881-82; I. O. Scheie, 1882-01; O. J. Åkre, 1901-07; N. C 
A. Gamess, 1907 — . Embedsmand i 1910: b. John R. Johnson. I 1916: b. 
Wm. Marshall; c. Wm. Marshall; e. Ame Arveson, Gilbert Anderson, In 
Mason; h. Agnes Gamess. Kvindefor., 1880, $3,000. Ungdomsfor., 1902, 
$500. Sangfor., 1902. Prestens l^ifn: $250 (1916). "Konstitution", 1908; 
Gamess' "Menighetshistorie", 1906. Kirke 1, 1873, $900. Kirke 2, 1908, 
$5,30a— N. C. A. Gamess. (3318-^320) Den norak evangelisk lutherake menighet. 

(Fra 1858 til 1871 en del av Whitewater n. ev. 1.) 

Whitewater, Walworth Co., Wis. 

Utenom (Kf, Fk), 1871-06. 

Organisert 1871 (1875). Opldst 1906, paa grund av utflytning. Ca. 75 
medlemmer i 1875, 15 i 1904. Prester: M. F. Gjertsen, 1874-81; T. H. Dahl, 
1882-03; M. H. Hegge, 1903-06. Embedsnuend i 1875: b. Samnel Nielsen; 
c. SanL Nielsen; d. Gullik Halvorsen, J. Strømberg, Bernt Berntsen; e. Ole 
Tollefsen, Andreas Torresen, John Meyer. I 1904: b. Ole J. Olsen. Kvinde- 
for. Prestel^n: $200 (1875). Kirke, 1870.— M. H. Hegge. (546-^21) Sharon menighet. 

Sharon, Walworth Co., Wis. 

Konferentsen, 1870(?)-86(?). 

Begyndt 1870(?). Sluttet 1886(?). 40 sjæle i 1870, 20 i 1886. Prester: 
J. H. Simonson, 1869-73; J. M. Eggen, 187S-75; H. M. Wang, 1875-80; G. 
J. Omland, 1880-86. Kvindefor. (3322-^322) Lake Geneva menighet. 

Lake Geneva, Walworth Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886(?)-87(?). 

Organisert 1886(?). Opl^st 1887(?). 30 sjæle i 1886i (3319^-^323) Lodi evangelisk lutherake menighet. 

Keyeser (1 mil syd). Columbia Co., Wis. 

Ellmgs synode, 184>-76. 

Organisert 1845. Splittet 1876, paa grund av at past Hill sluttet sig til 
majoriteten og Hauges synode (Lodi ev. luth. mght; Hauge ev. luth. 
ragbt.). 33 sjæle i 1845. Prester: Elling Eielsen, 1845-83; Lars Johnson, 
1862-63; R. O. Hill, 1874-76. Embedsmænd i 1845: d. Ingebrigt Johnson, 
Niels Hallanger, Amund Ellingson; h. M. Sampson. (3315-^324) 

Lodi evangelisk lutherske menighet. (Fra 1845 til 1876 en del av Lodi ev. 1.) 

Keyeser (1 mil syd), Columbia Co., Wis. 

EUings synode, 1876 (1845)—. 

Organisert 1876 (1845). 33 sjæle i 1914. Prester: EUing Eielsen, 1845- 
83; Ingebrigt Johnson, 1£H31-^; E. A. Anderson, 1904-14. Embedsmænd i 
1915: a. G. Bredeson; b. L. Bystol; c. L. Bystol; e. T. A. Thompson. Reques 
"Mindeblade", 1851-01; T. Johnsons "Norway Grove menighets femtiaars- 
fest", 1899. Kirke.— A. L. Wiek. (1353—325) 

5 130 Wisconsin 

'^ ' ^ ca D Qi.fWf9TØM 
C L UM S tA CO. W r s. a a o Oi^øfQ Kftyrr Mi U 
lu 

lb 
Q 44 c o. 


odl 
9 ib 

L,odi -f^ors ke syPiodc Hauges evangeliflk lutherske menighet* 

(Fra 1845 til 1876 en del av Lodi ev. 1.) 

Lodi, Columbia Co., Wis. 

Hauges synode, 1876 — 

Organisert 1876 (Ste oktober 1878). 180 sjæle i 1914. Prester: E. Eicl- 
sen, 1845-73; R. O. Hill, 1874-«7; H. A. Hanson, 188a-98; C. E. Tiller. 
18»-01; J. J. Lee, 1902-06; O. H. Elstad, 1907-14; J. N. Walstead, 1915—, 
Embedsmænd i 1915: a. Neis Barsness; b. Tom Pederson; c. Martin Hegge- 
stad; d. L. O. Thompson, John Quam, Ole Skillestad; e. Neis Thompson, 
Erick Eide, Henry Nelson; h. Alice Quam. Kvindefor., 1892. Ungdoms- 
for. Sangfor. Presteløsen: $400 (1914). Kirke 1. Kirke 2, 1905, $6,000. 
Gravplads, 1 acre, $750.— J. N. Walstead. (2128—326) Lodi norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lodi (3 mil ^st), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, 1851-69. 

Organisert 1851. Delt 1869, fordi det var for langt til kirken (Ruu 
Creek, nu Dekorra; Lodi n. cv. luth.). 150 sjæle i 1851, 233 i 1869. Prester: 
H. A. Preus, 1851-94; Kr. Magelssen, 1866—67; B. Hovde, 1868-69. Em- 
bedsmand i 1851: f. Lars Ødven. (2924—327) 

Lodi norsk eransBliik Inthenke 
menighet. 

(Fra 1851 Ul 18» en del av Lodi n. er. L) 
Lodi (3 mil Øst), Colnmbia Co^ Wts. 
Norske aynode, 1669 (1851)—. 
Organisert 1869 (1651). 112 sjxle i 19ia 
Pretter: H. A. Preus, 18S1-94: K. MageUsen, 
1866-67; B. Horde, 1868: A. T. Vinnor, 1872; 
A. Bredesen, 1873^6; d K. Preus, 1876-97; 
j. W. P^eu^ 1894-95: A, O. JoJmKm, 189+-95: 
U M. Ginunestul, 1895-97; M. C. Tufte, I«I6: 
C. HouKstad, 1896^; R. J. Meland, 1907—. 
Embedsnuend i 1915: b. Lars Lione; c Henr7 
Gnnderson; e. T. T. Hagen, John Reppen, John Jimieaon (Jensen). Kviade- 
foreninA 1884, ^2,000. Ungdomsfor_ 1910. Pilcefor., 1909, $300. Missionsfor, 
1910. SI30. Sangfor. Prestel)<n: ^ (1851), £50 (19l4), $5,000 (1851-14). 
Prettdini : CJOO. Kirketjener osv. : $3,20a Samfundsskoler : £2,000. Mi>- 
rin.». «lonT R*P«.i.l«4i<Fh.tur..f:.i>,>r- tem «KirketidendeVl^ 270; 


Utskom nonk Inthenke 
menighet. 

(Run Creek mght En del 
ar Lodi mght 1851-69.) 

Lodi (6 mil nord), Co- 
lumbia Co., Wis. 

Den norske synode, 1869 
(1851)-. 

OreaniMTt 1869. 83 sjzle 

i 18», 66 i 1914. Prester; 

H. A. Preus, 1851-^; K. 

Magelssen, 1866-67; B. 

Hovde, 1868; A. T. Vinnor, 

1872; A. Bredesen, 1873—; 

C, K. Preus, 1676^1 J. W. 

Pren». 1894-95; A. O. Johnson, 18W-95; L. M. Gimmestad, 189S-97; M. C. 

Tofte, 1896; C Hougstad, 189B-06; R. J. Meland 1907—. Embedsmiend i 

1915: b. James Jimieson; c Ed. Hemianson; e. Ed. Hermanson, Wm. Knut- 

Sr., Knnte Knutson. Kvindefor., 1899, $500. Prestelffo: $25 (1869), 

E(1914), $3j000a8e9-14). Prestehus: ffiOD. Kirketjener osv.: $1,500. 
fimdswolcr: $700. Mtssionen: $300. Barmhjerti^etsanstalter : $300. 
—R. J.Meland. (2132—329) 

Lodi pnekeplads. 

Lodi, Columbia Co., Wis. 
Norske synode, 1908(?)-(?). 

Begyndt 1908(?). Sluttet(?). Prest: R. J. Meland, 190e(?)-(?). "Folke- 
fcalenderen", 1909, 103. (2925-330) Kirka, 19M, fl ,«00. Cnrplwb, 3 ■< r! o, Col u.m'>ri CL Co., M-t s. 
/fV7 'Kr.- ^rtrr PraiTie/ygJ Wisconsin /f/t "^^ to?tl <5^ "«"tR.M.-fj-jj 
Kirke 1,1853. 
Kirke 3, 1U7, «S.OOa 
PfMtokoi, in», tl.500. 
Cnvptedi (Bonnet Pniilc Ni Bonnet Prairie evangeliak lothezike 
menighet. OrBanisert 27de mars 1S47. Mfrdleinnieme 
fra £o otnegn uttraatte 1903 for at stifte njr 
meniriiet (Rio ev. luth. msbt.). 102 sjxte i 
1847, 407 i 1916 (2 engrelsknuend) . Prester: 
J. W. C. Dietrichson. 1847-50; A. C. Preu», 
I8S0-S1: H. A. Preu», 18S1-94; Kr. Magels- 
sen, 18SS-67; B. Hovde, 1868-71; A. T. Vin- 
nor, 1872-73; Adolf Bredesen, 1873-76; C K. 
Preus, 1876-97; J. W. Preu». 1894-95; Alfred 
O. Johnson, 1894-95 ; L. M. Gimmestad. I89S- 
01; M. C. Tufte, 1897-98; Otto C. Ottesen, 
1901-10; G. A. Sundby, 1910-. Embedsmand 
i 1847: f. Aslak Halverson(?). I 19IS: b. 
Gunder Underdahl; c. Andrew Amondson; e. 
Hans Ottemess, E. O. Underdahl, Martin Nel- 
" kvindefor, 1883, 1887, $527 »1.031 »uit. A KVIiiuciui-, icxw, im/, ^J^t, «i,i.wi 

(1898^15). Ungdomsfor., 1906, $788. Pikefor. 

(Dorcas), 1911. $450. Sangfor, 1876. Freste- 
ts: $450 (1847), $900 (1914). "Konstitution", 1911; "Maanedstidende". 
1855, 40; Halvorsens "Den norske synodes festskrift", 36. — G. A. Sundby. 

(1889—331) 
Rio evang. latherske (Fra 1847 til 1903 en del 
av Bonnett Prairie.) 
Rio, Columbia Co., Wis. 
Norske synode. 1903—. 
Organisert 1903. 304six1e 
i 1916 (2 engelskmaend). 
Prester: L. M. Giniinestad. 
1899^1 ; 0. C. Ottesen. 1902- 
10; G. A. Sundby, 1910—. 
HmbedsmKnd i 1903 : h. An- 
drew Amondson ; c. Andrew 
Amondson; e. H. A. Han- 
son, M. H Monson, C. £. 
Berg. I 1915: b. Andrew Amondson; c. Andrew Amondson; e. Martin 
Amondson, D. C, Thompson, Ivar A. Bergstad; h. G. A. Sundby. 2 kvindc- 
for. 1888, $3,400 (1902-15). Ungdomsfor., 1905, $700. Sangfor., 1900. Pre- 
std^: $900 (1914). $6,702 (1902-14) til samfundsgjilremaal fra Bonnet 
Pnurie og Rio. "Konstitution", 1911 ; "Lutheran Herald", 1913, 1090; "Kirfce- 
tidendfT, 1913, 1303.— C. A. Smeby. (1890-332) Kirke, 1903, t6.3l)a PnMebni, 189», 13,500. Den erangeliik Inthenke menighet paa Bonnet Prairie. 

Rio (5 mil (yd), Columbia Co., \Vit. 

Elling! synode, 1S55-76. 

OrganiscTt 1855. 12S >jte1e i 1855. Opiffat 1876. fordi en del Tilde holde 
fast veo Ellings "Gamle Konstitation" og en del vilde tilstemme den revi- 
derte Haugei (Den ev. luth. mght, paa Bonnet Prairie — E»; Den er, Inth. 
msht. pu Bonnet Prairie— Hs). Prester: Elling Eielsen, 18SS-61: Lari 
Johnson, 1861H54; Elling Eielsen. 1864^3; R. O. Hill. 1873-76. Embedt- 
nunid i 1855: a. Ole Gundelson; d. Elkf Olson; f. Iver Gulvson. I 1873: a. 
Ole Gtinderson; b. L. Johnson; d. H. H. Shelby; f. Ingebrigt Ivenon; g. 
Ingcbrigt Iverson; h. Peter L. HelHe. (2923—333) 

Den evangeliflk Inthenke menighet paa Bonnet Prairie. 

(Fn 1855 til 1876 en del av Den ev. I. pu Bonnet Prairie.) 

Rio (5 mil syd), Columbia Co., Wis. 

Ellings synode, 1876 (18551-11. 

Organisert 1876 (1855). Oplffst 1911. Pretter: Elling Eietsen, 18SS-61; 
Låra Johnson. 1861-64; Elling Eielsen. 1864-73; R. O. Hill. 1873^6; Elling 
Eietsen, 1876-81; Ingebrigt Johnion, 1881-94; M. Engen, 1904; E. A. Ander- 
son, A. L. Wiek, 1904--11. "Konatitution", 1873. Gravpkds. 5 acres.— A. 
L. Wiek. (667-334) 

I ^ Den evangeliak Intherske menighet paa 

Bonnett Prairie i Hauges sToode. 

(Honnette Prairie. Fra 1855 til 1876 en del 
av Den ev. luth. paa Bonnett Prairie.) 

Rio (6 mil 5yd(»»t), Columbia Co., Wia. 

Hauges lynode, Iffi'* (185S)— . 

Organisert 25de september 1876. 126 ijaele 
i 1914. Prester: R. O. Hill, 1876-88; H. A. 
Hanson, 1888-56; C E. TiUer, 1896-02; J. J. 
Lee. 1902-08: A, J. Evenson, 1«B-. Embed»- 
nuend i 1876: a. Ingebrit Iverson; b. R. O. 
Hill; d. Ole G. Tweten, Ingebrit Iverson. Jc^n 
Johnson Fromdal ; e, John R, Johnson. Ingebrit 
Iverson. Lewia Hansoa I 1915: b. James I. 
Johnson; c Martin Tweten; d. Mathias Tol- 
lefson,' Christian Koll, John R. Jtduson ; e. 
Thomas R. Johnson, Martin Tweten, Ole Se- 
monson; h. James 1. Johnson, C3ir. Koll. 
Kvindefor., 1894, $2,500. Andre foreninger, 
1910, $190. Preatelfin: «00 (1876), ^ 
(1914).— A. J. Evenson. (2154—335) The Norwegian Lntheran Congregation at Spring Prairie. 

Keyeser, Columbia Co., Wis. 

Utenom, 1847-53; Norske synode, 1853—. 

Organisert 27de mars 1847. 620 sjæle i 1869, 645 i 1914 (10 svensker, 
aorsk-svensker). Prester: J. W. C Dietriehson, 1847-50; A. C. Preus, 1850- 
51; H.A.Preus, 1851-94; Kr. Magels*en, 1866-67; B. Hovde. 1868-71 ; A. Vin- 
ner, 1872-73: A. Bredesen. 1873^6; C. K. Preus. 1876-97; A. O. Johnson, 
18!M-9S; T, W. Preus, 1894-95; L. M. Gimmesud. 1895-99; M. C. Tufte, 1896; 
L. S. J. Reque, 1899—. Embedsmænd i 1915: b. Martin Thoe; c. John G. 
Pederson; e. Andrew E. Fadness. Christian A. Erickson. John Quamme. 
2 kvindefor. Ungdomsfor. SangCor. Prestelien: S650 (1914). Sam- 
fundMkoler: $2,556 (1910-16). Missionen: $2.582 (1910-16). Barmbjenig- 
betsanstalter: $1,206 (1910-16). "Konatitution", 1849. "Kirketidende", IsS, 
134 Wisconsin 

41. 117: 1886, 820; 1887. 7, 26, 38; 1911, 967; 1916, 951-S3. "Festskrift, Syn- 
odens SO-aars jubilæum , H. Halvorsen, 36 flg.; Reques "Mindeblade til jubel- 
festen paa Spring Prairie", 1901. Kirke 1, 1853. Kirke 2, 1886, $7,500. 
Prestehus 1, 1852. Prestehus 2, 1906. $4,000. Gravplads, 2% acres. Land, 
20 acres, $400.--L. S. J. Reque, (1293-336) 

Spring Prairie erangeliak lutherske menighet. Keyeser, Columbia Co., Wis. 

Hauges synode, 1876 — 

OTKSLnistri 1850 og 14de april 1872. 119 sjæle i 1915. Prester: E. Eiel- 
sen, im-lB72; Lars Johnson, 1861-64; R. O. Hill, 187S-87; H. A. Hanson, 
1888-98; C. E. Tiller, 1898-01; J. J. Lee, 1902-06; O. H. Elstad, 1907-14; J. 
N. Walstead, 1915^. Embedsmænd i 1915: b. E. E. Tjugum; c. E. Hamre; 
d. A. O. Hamre, E. A. Johnson, Lewis Anthon; e. Ed. Hamre, A« O. Hamre, 
Albert Anthon; h. E. A. Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. Prestelien: 
i200 (1914). Kirke 1, $7,000. Kirke 2, 1877, $3,00a Gravplads, 1 acre, 
$150.— J. N. Walstead. (2127-^7) 

New Haven menighet. 

Kilbourn (5 4nil pst), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, l852(?)-90. 

Organisert 1852(?). 150 sjæle i 1898, 100 i 1907. Prester: H. A. Preus, 
1852-65; St S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 1879-82; 
Edw. Borgen, 1882-01; P. A. Dietrichson, 1901; B. C Swenson, 1901—. 
Embedsmand i 1904: b. Sylvester Johnson. I 1907: b. Tolle! Olson. "Kirke- 
tidende", 1892. 824; 1902, 994-95. Kirke, 1892. (2927-^338) 

Newport menighet. 

Kilbourn (5 mil sydøst), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, 1852(?)— . 

Organisert 1852(?) 382 sjæle i 1869, 125 i 1910. Prester: H. A. Preus, 
1851-65; St S. Reque, 1865-71 ; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 1879-82; 
Edw. Borgen, 1882-01; P. A. Dietrichson, 1901; B. C. Swenson, 1901—. 
Embedsmand i 1904: b. Carl Sommer, i 1910: b. Halvor Olson. "Kirke- 
tidende", 1892, 824; 1895, 517; 1902, 994-95. Kirke. (2928-^339) 

Newport menighet. 

Newport, Columbia Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1891(?)-12(?). 

Organisert 18891 (?). Opl^st 1912(?). 26 sjæle i 1891, 30 i 191L Prester: 
H. A. Hanson, 1888-98; C. E. Tiller, 1898-02; J. J. Lee, 1902-08; A. J. Even- 
son, 1909-(?). (3423-340) 

North Newport menighet. 

Kilbourn (5 mil ^st), Columbia Co., Wis. 
Norske synode, 1898(?)-01(?). 

Organisert 1898(?). Opiøst 1901(?). 50 sjæle 1896. Prest: Edw. Bor- 
gen, 1898(?)-01. (2929—341) 

Kilbourn (tysk) menighet. 

Kilbourn, Columbia Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1879(?)-82(?). 

Organisert 1879(?). Opl^st 1882(?). 85 sjæle i 1879 (tyskere). Prest: 
E. J. Petersen, 1879( ?)-«(?). (2930-342) Columbia Co., Dodge Co. 135 

White Creek (tjtk) menighet. 
Kilbonrn (IB mil ?), Columbia Co., Wi>. 
Utenom (N«), 1879i:?)-82(?). 

OrguiMR 1S79(?). Opiffst t8S2(?). 85 sjnle i 1879 (tyskere). Prest: 
E. J. Petersen, 1879-82. (2931—343) 

Bethesda KngHah Latheran Chnrchf 

Kilbonra, Columbia Co., Wis. 
HangM STtwxie, 190S(?)-C?). 

Organisert 190S(?). Oplffst— {?). Prester: J. J. Lee, 1905-08; A. J. 
Evenson, 1908—. Erobedsmand i 1905: b. W. J. Snyder. (2933—344) 

Lewiøton (Foitage) menighet. 

Portage (6 mil vest), Columbia Co., Wis. 

Norske synode, 18S3(?)— . 

Organisert 1853(?). 134 sjæle i 1869, SO i 1907. Prester: H. A. Preus, 
1853-65; St S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Peteraen, 187^«; 
Edw. Borgen. 1882-01; B. C. Swenson, 1901—. Embedsmand i 1907: b. 
Chris. Anderson. "Kirketidende", 1903. 1107-06. (2926—345) 

Lewioton meni^et. 

LewistOD, Columbia Co., Wis. 

Hatigei synode, l88S(?)-]2(f). 

Organisert 1888(?). Opløst I912(?). 46 sjzle i 1889, 40 i 1911. Prester: 
H. A. Hanson, 1888^; C. eT Tiller, 1896-02; J. J. Lee, 1902-09; A. J, Even- 
son, 190!l-. (2934—346) 
St. Okif norsk evangelisk Inthenke 
menighet. 

(Ashippun.) 

Hartford (10 mil syd, sydvest), Dodge Co„ 
Wis, 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1844-99; Forenede 
kirke. 1899-. 
_0rf5anisert 1844. 355 sjxie i '"" — * renson, 1848-53 (episkopaler) ; N. O. Brandt, 
1854^; C. M. Hvistendahl, J. A. Ottesen, L. 
M. Bi(»m, 1865-67; S. T. Ckelmuyden, 1867- 
72; O. B. Asperheim, 1872-75; O. I. M. Wil- 
helmsen, 1875-12; C J. Nfflstad, I9I2— . Em- 
bedsmæad i 1844: Wardens, Erik Helgesen, 
Hans Gasmann ; vestrynucnd, Ølef Bjørnson. 
Christen Srfrenson. Christen Moen, Rasmus 
Fumval, Ole P. Lund. I 1860: e. Simon As- 
lakson, Halvor Salveson, Ingebret Salveson, 
Peder Gasmann, (bristen Sørenson, Hans Da- 
nielson. 1 1915: b. John G. Salveson; c C A. 
Salveson ; d. Peder L. Pedersen, Christopher 
Christopherson ; e. C A. Salveson, C Chri- 
stenson. Halver Peterson, M. Halverson, N. 
Isackson, Alfred Christenson. Kvindefor., 
Sangfor. Presteliln: $475 (1914). "Konstitu- 
1875, 123.— C J. Nfllsttd. (199-347) 136 Wisconsin ^flC EN LA.K^cJiT09åO V^ LAC Co. 2« 3> O D G £ Co., 
W I S. o 

5 J^TVB-RSOH C€\\/SlAtJLKESHA CO Brownøville menighet. Brownsville, Dodge Co., Wi». 
Konferentsen, 1886(?)-89(?). 

Organisert 1885(?). Opl|2^st 1889(?). 40 sjæle i 1886, 40 i 1887. Prest: 
T. H. Wald, 1886(?)-«9(?). (2956^-348) ©OD&tcJwAy H 1 hi GTO N cJ 
■ 

U 


^ X 
z 

o 


W^ LuK B S ^A CIO,. 
Ul 


\A/ /5 


i 


LL 
J 


Ul 
r W4t.Wa/?T/|cJ -R A C i N £ CO 

Vor Frelsers norsk lutherske menighet. 

Oconomowoc, Waukesha Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1868-96; Forenede kirke, 1896^. 

Organisert i februar 1868. 40 sjæle i 1868» 220 i 1914 (137 norske, 19 
tyskere, 18 dansker, 2 svensker, 2 amerikanere, 40 blandede). Prester: S. 
T. Geelmuyden, 1864-72; O. B. Asperheim, 1872-75; O. I. M. Wilhelmsen, 
1875-96; Edward Loe, 1896-03; Gustav Stearns, 1903-05; P. O. Qualen, 
1905-06; Th. M. Bakke, 1907-08; G. Gunsten, 1908-11; Chr. S. Thompson, 
1911-14; P. B. Nelson 1914—. Embedsmænd i 1868: a. Ole Halvorsen; e. 
Ole Halvorsen, Guldbrand Jensen. I 1915: b. F. Clausen; c. Mdvin Sol- 
vesen; d. Martin Solvesen, Foster, Peter Sorensen; e. Horace Brickson, 
Henry Hanson, Ed. Knutson; h. mrs. Charley Borgeson. 2 kvindefor.» 1875, 
1907. Ungdomsfor., 1908. Sangfor., 1896. Presteldn: $25 (1868), $600 
(1914). "Konstitution'', 1906. Kirke, 1872, $2,250. Prestehus, $2,600. 

(771-^50) Waukesha Co.. Oxaukee Co. 

St. JohBQnes meni^iM- (Pine I.ake menighf t.) 
Oconomowoc (6 mil nordost), Wftokeiha 
Co., Wis. 

Utenom (Ni, Am, Flc), 1S51-99; ForoKde 
kirke, 18»-. 

Orsaniiert 1844 (1847?), som epiikopal me- 
nishct. 120 sjsele i 1852, 95 i 1914 (1 tysker). 
Prester: Gustav Unonins, 1843-48; ;. W. C. 
Dietrichson, H. A. Stub. C L. Clausen, 1844- 
51; N. 0. Brandt, 1851-65; C. M. Hvisten- 
dahl, 1865-67; S. T. Geelmuyden, 1867-^; O. 
B. Asperheim, 1872-75; O. I. M. Wilhelmsen, 
1875-12: C J. N^lstad. 1912— . EmbedtmKud 
i 1851 : b. J. F. Bellenid : e. Johan P. Bellerud, John Swenholdt, Johan Peter 
Mikkelsen. I 1915: b. Jacob Petersen; c. M. Rollefaon; d. Peter Peterson, 
Jacob Severson; e. L«wis Jacobson, Lewis Peterson, M. RoUefson. Kvinde* 
" - " ■ ■ : $70 (1850), $2*5 (1914). "Konstitution", 1874, 

iHaitland dansk lathenke menighet. Piwankee prækeplads ( ? ) . 
Peewaukee, Waukesha Co., Wis. 
Konferentscn, 187I{?)-72(?). 
Organisert 1871(?). Op^st 1872(?). Prest: M. P. Ruh, 1871-72. 

(3345-352) 

Vemon Evangelical Lutheran Congregation. 

Waukeaha (8 mil nord). Wankesha Co.. Wis. 

Antimissouri. 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1886. 87 sjsle i 1890, 75 i 1915. Prester: A. L. Huus, 
1886-^; W. A. Rasmussen, 1892-01; O. E. Schmidt, 1901-08; Th. M. Bakke, 
1906-11; Osmund Johnson, 1912-14; J. L. Kildabl, 1914—. Embedsmand i 
1915: b. S. Ameson. Preste-n: $50 (1914). Kirke, $1,000. (3344—353) 

Den nonk evangelisk Intbenke menighet i Washington Co. 

Port Washington (3 mil nord). Oraukee Co., Wis. 

Utenom, 1848-53; Norske synode, 1853-55. 

Organisert 1848. Splittet 1855, paa gmnd av misforstaaelse av ordene 
i daapsritualet (Den norsk ev. tnth. mght i Ozaukee Co.— Holden). 70 
sjsele i 1848, 80 i 1855. Prest: H. A. Stub. 1848-S5. (3452-354) 
M I L WAuK££ Ca 0^ajJiKe^Co,y^xs. m 
Ji£Mua^,q/o Holden Jionk eruig. 
Intbenke menigbet. 

(Fra 1848 til 1855 en det 
av Den n. er. L i Washing- 
ton Ca) 

Port Waahington (3 mil 
nord), OMukee Co, WU. 

Den norske synode, 1855 
(1848)-87; Antimissouri, 
1887-«l; Forenede Urke. 
1890-10. 

Organisert 1855 (184S). 1861-64; H. L. Thalberg, N. 
Aralund. 1864; P. A. Rm- 
musscn, 1864; C. M. Hvi- 
stendahl, 1864-71 ; S. T. 
Geelmuyden, 1871-81 ; O. H. 
Lee, 1881-08; Jens Mathie- 
son. G. Stearns, 190&-10. 
Embedsmænd i 1848: a. Neis ,. Halvor Nilson, Salve Ttl- 
lakson, Gjermund Gjcr- Ozaukee Co., Pond du Lac Co. 139 mtmdson; f. Christian Haaland; g. Torjus Thorson. I 189SM)1: h. O. M. 
Norlie. I 1910: b. Edwin Andersen. Kvindefor., 1892. Prestelien: $100 
(1848), $100 (1909). Norlies "Holden", 1848-03.— Samuel Jacobson, Kenyon. 
(961-^SS) 

Den nonk evangeliak lutherske menighet i Ozankee. 

(Fra 1848 til 1855 en del av Den norsk luth. mght i Washington Co.^ 
Ozaukee.) 

Port Washington (3 mil nord), Ozaukee Co., Wis. 

Utenom (Es), 1855-60(?). 

Organisert 1855. Opløst 1860(?). Gik tilbake til Holden. (3451-^56) Sankvilla menighet. 

Saukville, Ozaukee Co^ Wis. 

Norske synode, 18S2-55(?). 

Organisert 1852. Opl^st 1855(?). 

Embedsmand i 1852: (delegat) T. Thorsen. (2550-357) )CAL\KMeT co ^ 

Q 


y^/iN N & B A&o ao, A A 


/ 
>* 


t4 
< 


H T-OND Vol. J J 

TOhlV DU LAC co, \A^I5 


o 

U 

< 


^ 


9'8RAHV09i 


vr) 


Ul 
UJ 
x 


q: 


X 


o 


vi 


w^ai9tcM • 
ft 


^ O v C^ EL CO 
vo Waupnn norsk evangelisk lutherske menighet* 

Waupun (4 mil nordost), Pond du Lake Co., Wis. 

Norske synode, 1850-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1850. 208 sjæle i 1869, 150 i 1896. Prester: A. C. Preus, 
1850; H. A. Preus. 1850-54; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 1858-65; 
A. Mikkelsen. 186S^7; E. J. Homme, 1867-84; J. A. Øfstedahl, 1884-89; C. 
O. Aubol, 1889-93; W. A. I. Eckmann. 1894-95; E. C. Tollefsen, 1895-98; 
M. Mickelsen, 189^^; G. Kluxdal, 1900-11; O. I. M. Wilhelmsen 191^-. 
Embedsmand i 1896: b. (ko. Fjeldstad. Kirke. (3447—358) Brandon menighet. Brandon, Fond du Lac Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1869(?)-70(?). 
Organisert 1869(?). OpU^st 1870(?). 
Homme, 1869^70(?). (3450-359) 50 sjæle i 1869. Prest: B. J. iO Wbconsw 

WiBConsin State Priaon prækeplads. 

Waupnn, Pond du Lac Co., Wii. 

Utenom (Fk), 1893—. 

Begyrdt 1893. Prester: A. L. Dahl, 1893-11; N. Lunde, 19I2-. 

(3449—360) 

Nonk mieaion prækepladi. 

North Fond du Lac, Fond du Lac Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1913-lS. 

Bcgyndt 1913. Sluttet 1915. Prest: C M. Larsen, 1914-lS. (3448—361) y X 


Dodgeville evangelisk lathenke 
menighet. 

Dodgeville (7 mU nord), Iowa Co., Wis. 

Utenom, 1850-55: Norske synode, 1855-87; 
Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, IrøO-. 

Organisert 1850 (1855). 225 sjele i 1914 
(50 tyskere, engelsknucnd, sveitsere). Pre- 
ster: J. S. Munch, 1855-3); P. M. Brodahl, 
1859-«; O. TuuL l864-«; J. N. Fjeld, 1866: 
0. Naess, 1866^; Geo. T. Rygh, 1897-98; 
C. L. Rachie, 1898-03; P. J. NesUnde, 19»- 
15; H. J. Stolee, 1915—. Embedsmsend i 1915: 
b. Ludvig Forseth; c. Peter Peterson; e. Mar- 
tin Langseth. L. Larson, Ole Mickelson: f. 
Chr. Rude. 2 kvindefor. Ungdorosfor. Pre- 
8teWn;$250(1914).—H.J. Stolee. (540-362) I Creek menighet. 

Bameveld (10 mil nord), Iowa Co., Wis. 

Norske synode, 1&55-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-95. 

Organisen 1855. Opli^st 1895. 100 sjiele i 1855, 60 i 1895. Prester: J. 
S. Munch, 18SS-S9; P. M. Brodahl, 1859-64; O. Juul. 1864-66; J. N. FjcM, 
1866; O. Naess, 1866-95. Kirke. (3323—364) 
Otter Creek nonk Intherske menighet. 

Highland (5 mil (Ist), Iowa Co„ Wii. 

Norske synode, iaS4-^; Antimissouri, 18S7- 
90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 18S4, Splittet 189S, paa grand 
av uenighet mellem en del av inenisheteD og 
past Næss. (Ingen ny menighet) 500 sjxle 
I 1914 (25 tyskere, engeUkmænd). Prester: 
T. S. Munch, 1854-59; O. Juul. 1864-66; O. 
Naess, 1886^5; C. L. Rachie, 1898-03; P. J. 
Nestande, 1903-15; H. J. Stolee, 1915— . Em- 
bedsnuend i 1915: b. Charles Anderson; c. 
Stener Johnson ; e. Anton Anderson, John Ar- 
neson, Severt Gilbertson; f. Ole Rude. 2 
kvindcfor. Ungdomsfor. Prestelftn: $400(1914). 
— H. J. Stolee. (541—363) Adanuville norsk evangeluk lutherske menigliet. 

Hollaadale (4 mil nordvest), Iowa Co., Wii. 

Norske aynode, 1862-S7; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-93. 

Organisert 1862. Opløst 1893. for at forene sig med Konferentie menig- 
heten i Hollandaic (Hollandale norsk ev. luth. mght). 95 sjxlc i 1890. 
Prester; N. J. Fjeld. 1862-68; Abr. Jacobson, 1868-78; Adolph Bredesen, 
1878-81; P. Isberg, 1882-88; H. Voldal, 1888-9i— J. M. Green. (2836-365) 
Nordre Otter Creek menighet. 

Lone Rock (3 mil sydvest), Iowa Co., Wis. 

Forenede kirke. 1890—, 

Organisert 1890. ISO sjaele i 1914 (4 tyskere, 
sweitsere). Prester: O. Naess, 189&-97: C. L. 
Rachie, 1898-03; P. I. Nestande. 1903-15; H. 
J. Stolee. 191S— . Embedsmind i 191S: b. 
Andrew Simonsen; c. Martin GilbeTtson: f. 
Carl Olson. Kvindefor. Ungdomsfor. Pre- 
stel)ta: $150 (1914).— H. J. Stolee. 

(1969-366) Cirka 1. 1890. Kirfca 2, IW». 

Bethlehem evangelisk lutherske menighet. 

Edmund (2 mil fist). Iowa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1901—. 

Organisert 1901. 15 sjxie i 19D1, 180 i 1914. Prester: C. L. Rachie, 1901-03: P. I. NMtande. 1903-IS: H. J. Stolee, 1915-. EmbedniiKnd i I9IS: 
b. Ole Rude: c Emil Martin; L Ole Rude. Kvindefor. Ungdomifor. Freste- 
Wn: $160 (1914). Kirke. GniTpUdi, 1 acre. $».— H. J. Stolee. (15188-368) 
Hidlandale nonk flTangeliak htthenke 
raeniKhet. 

Hollandale, Iowa Co, Wis. 
Forenede kirke, 1893—. 
Organisert 9de jan 1893, 240 i 1914. Prester: ; C L.Racl son. 18S 
EUctiie, I Kirke. 1894, 13,250. 
CnvpUdi 1,$». 
GnTptadi 3, tn. 3. 160 Bjxle i 
. Paubon, 1893- 
O. M. Skvik, 

-_, .. _. _^ .J ; P. I. Johnson, 

1903-12; M. P. Dommersnes, 1912-, Em- 
bedsnuend i 1893 : b. P. J. Paulaon ; c John A. 
Johnson; d. Jacob Paulaon, P. Christensen; e. 
C Peterson, D. J. Holte, P. A. Peterson; f. 
Anbjørn Pedersen; h. AnbJ^m Pcderson. I 
1915: b. Andrias Hcriand; c. P. A. Peterson; 
d. Nils Ulsrud, C. T. Runden; e. Ole Heg- 
land, Gustav Henrikson, Hemun Knudson; f. 
M. P. Donunersngcs: h. mrs. Andriai Heg- 
land. 2 kvindefor. Ungdomsfor.. 1900. Saiw- 
for- 1893. Presteløn: $300 (1914), $4,æ6 
affi3-14). Kirketjener osv.: $l,aoa Sam- 
Aindsskoler: $800. Bamihjerti^etsanitalter: 
%Sm. Missionen : $1,200.— M. F. Domraemues. 
(854-367) Rock Well Mills pnekeplads. 

(En del av Dodgeville menighet.) 
Dodgeville (7 mil nordclst), Towa Co., Wis. 
Forenede kirke, 1906-ll 

Begyndt 1906. Sluttet 1915. 50 sjxle i 1906l Prest: P. J. Mestande. 
1906-15: (2411-369) 

Mill Creek prækepUds. 

(Bameveldn 

Bameveld, Iowa Co., Wis. 

Utenom (Fk, 1910—. 

Begyndt 19ia Prest: O. Mostrøm, 1910-16; K. G. Nilsen, !9I7— . 

(3327-370) 

Grace Engliali Latheran Church. 

Dodgeville, Iowa Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1910—. 

Organisert 19I0(?). 125 8ja^le i 1914. Prester: P. J. NesUnde, 1910-15; 
H. J. Stolee, 1915—. Embedsmxnd i 1915: b. Chr. Rude; c. Andrew Ur- 
ness; h. Hans Gaarder. Kvindefor. Ungdomifor. Sangfor. PresteUn: 
$50 (1914). "Lutheraneren", 1913. 516. Kirke, 1913, $3,0»— H. J. Stolee. 
(1990-371) 

Iowa Co. Home ond Asylnm prækeplads. 

Dodgeville (5 mil vest), Iowa Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1912-15. 

idt 1912. Sluttet 1915. 120 sjæle. Prest: P. J. NesUnde, 1912-15. Manitowoc Co. 143 KJM AM iro kl Manitowoc menighet. Manitowoc, Manitowoc Co., Wis. 

Utenom, 1850^; Norske synode, 1853-97. 

Organisert 1850 (en del av Gjerpen). Splittet 1897, paa grund av 
naadevalgstriden (First Norw. Ev. Luth. Church — Ns; St. Pauli ev. luUi. 
mght— Fk). 190 sjæle i 1868. 325 i 1885. Prester: H. A. Stub, 1849-52; J. 
A. Ottesen, 1852-60; L. M. Bi^m, 1861-79; A. O. Alfsen, 1873-80; C P. 
Magelssen, 1880-93; J. O. Hougen, 1894-98. Embedsmand i 1897: b. Aug. 
Eriksmoen. Kirke, 1897, $7,00a (3503-^73) 

St. Pauli norsk lutherske menighet. 

Manitowoc, Manitowoc Co.. Wis. 

Augustana, 1873-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 24de februar 1873. Splittet 1897, paa grund av naadevalg- 
striden, missourieme (ca. 175) gik over til Den norske synode, ca. 200 gik 
ind i St. Pauli av Den forenede kirke. 96 sjæle i 1914, 111 i 1897, 328 i 
1896, 339 i 1915. Prester: O. J. Hattlestad, 1872-74; H. L. Haakensen, 
1874-77; O. C. Anderson, 1878-86; C. L. Salvcson, 1887-«; H. L. Haa- 
kenson, 1890-91; J. C. Roseland, 1891-92; J. O. Hougen, 1894-98; E. T. 
Rogne, 1899-07; O. K. Espeseth, 1907—. Embedsmænd i 1896: b. N. Mar- 
cus Nelson; c. jf. S. Johnson; d. Anders Anderson, Lars Olson, N. Marcus 
Nelson; e. Jens J. Olson, Simon Gunderson, Knut Thompson. I 1915: b. 
Peter Anderson; c. N. Nilson; d. J. A. Johnson, Albert K. Waarum, Martin 
Olson; e. N. Nilson, Even Tollefson, C. M. Olson; h. Miss Nelli Anderson. 
Kvindeforening, 1873, $4,000. Ungdomsfor. Pikefor., 1893, $3,870. Busy 
Bee, 1903, $140. Sangforening, 189R. Presteljzfn: $200 (1873), $425 (1914), 
$15,694 (1873-14). Prestehus: $4.600. Kirketjener osv.: $36,287. Samfunds- 
skoler: $1,552. Missionen: $1,132. Barmhjertighetsanstalter: $1,553. "Kon- 
stitution", 1907. "Menighetshistorie", 1898, J. A. Johnson; Hattlestads "Hi- 
storiske meddelelser", 84. Kirke 1, 1873, $1,726. Kirke 2, 1898, $13,847. 
Prestehus, 1902, $4,600.-0. K. Espeseth. (2824-^75) 
Wr»! Norwepan Evanfdical Lntherao 
ChoTch, 

(Pr. 1B50 111 18W ,„ d.l ., MmittiTO.) 
Miinltowoc, Manilowoc Co. Wis 
Norike lynode 1897 (1853)-^ " 
(£X ,"V. "®! "850). SO? .ille i 1914 
IIU ;, Till**,-'- ^- 2"V°' >«SMO; L. M. 

Sm "'J- ?-.*- P'™'. 1W-I2: E. A. Bord 

A 1 '^'^ "•lvi'rt..n: d. T. K. Hougen. Geo 
Ai»ler>,.„. Cl,.. KiH. A, C HiniST',. H 
ll.lwr.,» A O An.ltr,on CUtctc Wijo,; 

,l.-m.l,,t_ M,..,o;.;or,(PriKo), 1903. SiS- Kirke 1.1S52. $400. 
Kitia a, 1S7S, 13,000. 
PfcMahtu, 1*53, tl,WO. 
Gravplidi,] acre*. 
Lsnd, 40 aercK fwa 
Gjerpen evBngeliak lutherske menighet. (Manttowoc og omegn, Gjerpen og Vol- 
den.} 
Manitowoc (19 mil vest), Muitowoc Co- 

wi*. 

Utenom, 1850-53; Norske tvnode. 1853— . 

Organisert 4de oktober 18SD {1859). Delt 

1S72, paa ^nind av at den optuevet forbindel- Stub, 1849-52; J. A. OtteMn, 1852-61; L. U. 
Bi^rn, 1861-73 ■ A. O. Alfsen, 1873—. Em- 
bedsnuend i 18^: c O. Torrison; d. Lars 5^ 
rensen, Christian Olson, Juul Olson, Tbor 
Larson Ballestad, Martin Kritolson, ,01e O. Aabol, Iver Gulbrandsen Berge, 
Anden Pcdenon Korstad; t. S^ren Anderson, Knud Johnsnid; h. K. Johns- 
rud. I 1915: e. Comelius Peterson Sever Torkelson Albert Larson, Ole 
Hansoo, Gunder Gundenoo; h. Melvin Madson. Kvindefor„ 1869, $4,600. 
Ungdomsfor. Pitefor. Frestet^: $150' (1S50), $250 (1914), $11,000 (1850- 
14). "DeconOi-PoBten". 16de okUAer 1900.— A. O. Alfsen. (178—376) 
Kirke 1. 1853. Kiiln 2, 1873, $5,500. PrcMehni, 1853, 
11,400. CnT^wl» 8 Klen, |800. Lud. 40 accei. 
OOO. Valden evangeliak lu- 
thenke menighet. 

(Manitowoc og omegn 
menighet) 

VJden (1 mil), Manito- 
woc Co., Wis. 

Utenom, 18S0-S3; Norske 
synode, 185^. 

Organisert 4de oktober 
1850. Delt 1872, paa Knind 
av kaldstorbindelse (Gjer- 
peo, Valders evangelisk lu- 
therske mKht.). 634 siaele 
i 1868, 250 1 1914. Pre- 
ster: H. A. Stub, 184^52; , Bijim. 1861-73; r. A. Ottesen. 1852-61; L. 

M. Bi ~ • " 

. tunbedsmænd i IBW: e. Axel Torrison, 

Tuul Olsen, Thor Larsen Ballestad, Martin l^tolson. Ule U. 
Aabol, Iver G. Berge, Anders Pedersen Kontad; f. Ole O. Oppen, K, Jrfin»- 146 Wisconsin 

Vor Frelsers menighet. 

Valders, Manitowoc Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899(?)— . 

Organisert 1899(?). 164 sjæle i 1899(?), 206 i 1915. Prester: E. T. 
Rogne, 1899(?)-07: O. K. Espcseth, 1907—. Embedsmand i 1899: b. Even 
Thompson. I 1915: b. T. A. Thompson. Ungdomsfor. Kirke, 1899. 

(3504-^78) ttiib i$iim 
^ ilrson - Hs. ^/é Gibson evangelisk lutherske menighet. Mishicot (2% mil syd), Manitowoc Co., Wis. 

Norske synode, 1861(?)-73(?). 

Organisert 1861 (?>. Oplf^st 1873(?), for at danne ny menighet sammen 
med Mischicott (Gibson mght.). 48 sjæle i 1868, 48 i 1872. Prest: L. M. 
Bi^m, 1861-73. (3506-379) 

Michicott menighet. 

Mishicot, Manitowoc Co., Wis. 

Norske synode. 1861(?)-73(?). 

Organisert 1861 (?). Opl^st 1873(?), for at danne ny menighet sammen 
med Gibson ev. luth. (Gibson mght.). 92 sjæle i 1868, 95 i 1872. Prest: 
L. M. Biøm, 1861-79. (3507—380) 

Gihson (Michicott) menighet. 

(Sammenslutning av Michicott og Gibson.) 

Mishicot (2% mil syd), Manitowoc Co., Wis. 

Norske synode, 1873 (1861?)—. 

Organisert 1873. 198 sjæle i 1873, 45 i 1910. Prester: L. M. Bi^m, 
1861-79: M. P. Ruh, 187S-«); O. G. Jukam, 1880-99; P. E. Thorsen, 1899-07; 
J. C. K. Preus, 1907-12; E. A. Boyd, 1912-. Embedsmand i 1915: b. H. 
C. Ellingbo. Kirke. (3508-381) 

Den norsk lutherske menighet i Winchester. 

(Neenah.) 

Larsen (2% mil vest), Winnebago Co., Wis. 

Utenom, 1850-53; Norske synode, 1853-70. 

Organisert 1850. Reorganisert 1853. Splittet 1870, paa grund av an- 
klage mot past. Homme for utroskap i sin embedsff^relse, fordi han under 
et sykebesf^g hadde negtet H. A. altergang, osv. Konferentsens indtrængen 
(Winchester Iste mght.; Winchester 2den mght.). 258 sjæle i 1850,640 i 1870. 
Prester: A. C. Preus, 1850; H. A. Preus, 1850-54; O. F. Duus, 1854-57; N. 
O. Brandt, 1858-65; A. Mikkelsen, 1865-67; E. J. Homme, 1867-84. Embeds- 
mænd i 1850: d. Jens Andersen, Ole Pedersen, Johannes Amundsen; e. Ole 
Halvorsen Uvaas, John Nilsen Bjf^rndalen; f. John Helgesen; g. P. A. Ras- 
mussen. I 1870: b. Ole H. Uvaas; e. Malhis Mathisen, Nils Austin, John 
Traaer, Sjrvert Johnsen, Torjus K. Bf^rthe, Lars Gjeilo, John Landsværk. 
Prestelj^n: $54 (1850). "Maanedstidende", 1871, 103-381; "Kirketidende", 
1874, 193-225, 241, 648; Konferentsens "Aarsberetning", 1874, 85; Holands 
"De norske Settlementers historie", 196-96. Kirke, 1854. (3356-^383) Wmntbago Co. 
:i5 

TOND VU L-AC CO I 
Den Iste norsk lotherake 
menighet i Wincheatex. 

(Den norsk lutherske me- 
nighet Fra 1850 til 1870 
en del av Den n. L i Win- 
chester.) 

Ursen (2^ mil vett), 
Winnebago Co., Wis. 

Norske synode, 1870-87; 
AntimJssouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890-93. 

Organisert 1870 (25de ok- 
tober 1850). Opifist 1893, 
for at forene sig med den 
del som gik nt i 1870 (Den 

forenede norsk luth. menighet). 358 sjxle i 1872, 399 i 1893. Prester: Elling 

Eiclseo, 1846-«l; P. A. Rasmussen, 1850; A. C Preus. 1850; H. A. Preus, 

1850-54; O. P. Dnns, 1854-57; N. O. Brandt, 1858-«S: A. Mikkelsen, 1865-67; 

E. J. Hnnme, 1867-84; 1. A. Øfstedal, 1884-89; G. E. C. Gregussen, 1890-91; 

C O. Aubol. 188»<93; G. A. Sftvde. 1894-98; O. J. Norby, 1899-12; C M. 

Larsen, 1912-16; A. O. B. MoUdrem. 191&-. — C M. Unen, O. J. Norby. 

(2083-384) 
Winchofter 2den aonk Inthenke 
menighet. 

(^Fra 1850 til 1670 en del » Den n. luth. 
" Winchester.) 
L (2H mil vest), Winnebago Ox, Wis. 

Konferentscn, IS7O-90 ; Forenede Idrke, 
189a-(>3. 

Organisert 1870. OpIØst 1893, for at forene 
sig med Winchester Iste n. luth. mght (Den 
forenede ev. 1. i Winchester). 331 sjéle i 
1873, 180 i 1893. Prester: J. Chr. Jacobion, 
1872^: T. W. H. Wald, 1878-86; U J. S. 
Olsen, 1886-91; G. A. Sffvde, 1894-98; O. J. 
Norby, 1899-12: C M. Larsen, 1912-. Em- 
~^:b. Manun. (2034-385) Deo forenede evangelisk lathenke 
menighet i Winchester. 

(Forening av Winchester Iste n. L 1870-03, 
og Wincheater 2den ev. I. mght„ 187(>-93.) 

Larsen (2^ mil vest), WInnebago Co., Wis. 

Forenede kirke, 1893 (1850)—. 

Organisert 1893. 580 sjæle i 1894, 746 i 
1914. Prester: G. A. S((vde, 1894-98; O. J. 
Norby, 1899-12; C M. Ursen. 1912-16; A. O. 
B. Molldrem, 1916—. Erabedsmand i 191S: 
b. Tijnnes MffUer. Ungdomsfor. Frestelftn: 
$7M (1914). "Skandinaven", 7de nov. 190a 
-C. M. Larsen, O. J. Norby. (2035-386) Kirke 1,1B54. 
Kirke 2. 1S70. 
Kirke 3, ISn. 
Klike 4, 1893. $5,000. 

Neenah Bkandinaviake menighet. 

Neenah, Winnebago Co., Wis. 

Augustana, 1861-70; Konferentscn, 1870-72 

Organisert 29de januar 1861. Splittet IS72, paa grund av at en del 
vilde ha prestekjole, en anden ikke (Skand. ev. luth. mght. i Neenah— Aa, 
Kf; Trefoldighets n. ev. luth. mght.— Kf, L(). 184 sjxie i 1871. Prester: 
O. J. Hattlestad, 1861; Isak Jenson. 1861-65; J. Hveding. 1865-66; Johan 
Olsen, 1867-72; J. Chr. Jacobson, 1872-74. Embedsmxnd i 1861: M. E. 
Sffrlie, Ole M. Sflrlie, Knute Bjffmson, H. Neilseo, Even Johnsen, A. Jager- Winnebago Co. 149 sen, O. T. Torgesen, John Bergstrom, A. Ruge, C Rasmussen, O. Olsen, 
Lars Olsen, Chr. Ruge, Erik Arnesen, Soren Wilson, Mons Larsen, O. O. 
Myre, Carl Ruge. Kirke. (3356-^88) Winchester prækeplads. 

Larsen (2% mil vest), Winnebago Co., Wis. 

Ellings synode, 1846-60(?). 

Begyndt 1846. Sluttet 1860(?). Prest: EUing Eielsen, 1846-60(?). 

(3^-387) 
Skandinaviak eran^pliflk luthenke 
menighet i Neenah. 

(Fra 1861 til 1872 en del av Neenah skand) 
Neenah, Winnebago Co., Wis. 
Konferentsen, im (1861)-^; For. kirke, 

IgOQ 

Organisert 1872 (1861). 113 sjæle i 1873, 
92 i 1914. Prester: O. J. Hattlestad, 1861; 
Isak Jenson, 1861-65; J. Hveding, 186S-66; 
Johan Olsen, 1867-72; J. Chr. Jac^bson, 1872- 
74; H. L. Haakonson, 1874-77; Ole C Ander- 
son, 187&-«5; T. W. H. Wald, 1878-86; L. J. 
S. Olsen, 1886-91 ; G. E* C (iregussen. 1891- 
92; W. Å. L Eckmann. 1893-9Sjk C tollef- 
sen, 1895-96; M. Mickelsen, 1898-00; G. Klux- 
dal, 1900-11; C M. Ursen, 1912-16; A. O. B. 
Molldrem, 1916—. Embedsmand i 1915: b. 
Ole Børresen. Ungdomsfor. Presteløn: $200 
(1914). (2036--389) Kirks 1, 1865. Kirke 2, 1903. Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Øens. Fra 1861 tfl 1872 en del av Neenah skand.) 

Neenah, Winnebago Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890-91 ; Danske forenede, 1891- 
11; Frikirken, 1911-14; General Council, 1914—. 

Organisert 1872. Oplf^st 1914, da den gik over til en General Comicil 
menighet 60 sjæle i 1873, ca. 100 i 1890. Prester: T. Chr. Jacobsen, 1872- 
74; H. L. Haakonson, 1874-77; Ole C. Anderson, 1^8-«5; T. W. H. Wald, 
1878-«6; L. J. S. Olsen, 1885-91; J. N. Jersild; J. O. Thvedt, 1911-14; A. 
J. Sommer. Kvindeforening. Prestens Iftn: $80 (1914). Kirke 1, 1873, $200. 
Kirke 2, 1915, $5,000. (2037-^390^ Norsk erangelisk lutherske menighet i Winneconne. 

Winneconne, Winnebago Co., Wis. 

Augustana, 1862-70; Konferentsen. 1870-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1867. 33 sjæle i 1914. Prester: J. P. Gjertsen, 1867—71; J. 
Chr. Jacobson, 1872-74; T. W. H. Wald. 1878-86; L. S. J. Olsen, 1886-91; 
W. A. I. Eckmann, 1893-95; G. A. S^^vde. 1894-98; O. J. Norby, 1898-12; 
C M. Larsen. 191^-16; A. O. B. Molldrem, 1916—. Prestens If^n: $30 (1914). 
(2038-.391) 150 Wisconsin Oahkoah danak luthenke menighet. 

Oshkosh, Winnebago Co., Wis. 

Konferentsen, 1871-^, nu Danske forenede. 

Organisert 1869. Opl|if8t(?}, paa grund av at den gik ind i dansk sam- 
fund 70 sjæle i 1871, 250 i 1885, 185 i 1914. Prester: J. C. Jacobson, 1872- 
78; T. W. H. Wald, 1878-86; P. J. Østergaard, 1887-88; E. M. Mathiesen, 
1914-15; V. W. Johansen, 1915-. Kirke f Kirke 2, $7,00a (33S7-«2) 

MiBøion for d^vBtumiiie prækeplada. 

Oshkosh, Winnebago Co., Wis. 
Forenede kirke, 1913—. 

Begyndt 1913. 44 sjæle i 1914, 35 i 1915. Prester: C M. Larsen, 1913- 
16; A. O. B. Molldrem, 1916-. (36Sfr-393) ion for d^vstmnme prækeplada. 

Neenah og Menasha, Winnebago Co., Wis. 
Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1913. Sluttet 1915. 7 sjæle i 1914. Prester: C. M. Larsen, 
1913-16; A. O. B. Molldrem, 1916—. (3659^-394) Den norsk eyangelisk lutherske menighet i Roche a Cree. 

Arkdale (1 mil vest), Adams Co., Wis. 

Norske synode, 1853-87. 

Organisert 1853. Splittet 1887 (1889?), paa grund av naadeval^triden 
(Den n. ev. luth. mght i Roche a Cree — Ns.; Den n. ev. luth. mght i Roche 
a Cree— Fk.). 540 sjæle i 1869, 600 i 1886. Prester: H. A. Preus, 1855-65; 
St S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 1879—82; Edw. 
Borgen, 1882-01 ; B. C. Swenson, 1901—. "Kirketidende", 1903, 1278. Kirlce. 
(2841-395) w CØO C^po KT-A Ir f fit •Mi Ui»i^iXv/j. 

*j[a da ^fs 

co, w/5 

atA co Den norsk evangelisk lutherske menighet i Roche a Cree. 

(Fra 1855 til 1887 en del av Den norsk evangelisk lutherske menighet t 
Roene a Cree.) 

Arkdale (1 mil vest), Adams Co., Wis. 

Norske synode, 1887 — . 

Organisert 1887 (1853). 60 sjæle i 1887, 100 i 1910. Prester: H. A. 
Preus, 1853-65; St S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-78; E. J. Petersen, 
1879-82; Edw. Borgen, 1882-01; B. C. Swenson, 1901—. Embedsmand i 
1911: b. M. M. Mikkelsen. "Kirketidende", 1903, 1278. Kirke. (2842-396) Adams Co. 

Roche a. Cree, Adams Co-, tf/i. 

rr- "'^'•^- '-■-'<■ •/f/4 ItSf . HaM^*^s sv** iJBi lr ^. ~ B,~ ~ Roche a Cree nonk 

fk erangeliek lathenke 

^\ menighet. 

li I (Fra 1853 tU 1887 en del 

^ T-^ . av Den n. ev. 1.. Roche a 

I i^^^^X. Cree.) 

Arkdale (3% mil nord- 
.idst), Adams Co^ Wii. 

AntimiMouri, 1887-90 ; 
Forenede kirke, 1890—, 

OrKaaifcrt 1SB7 (1853). 
40 s]«le ■ 1855. 416 i 1914 
(22 dansker). Prester: H. 
A. Preus, 1853-65; St S. 
Reqtie, 186W1 i B. Hovde, 
1871-re; E. J. Petersen. 
187!»-82; Edw. Borgen, 1882-88; 0. Barikmo, 1888-96; H. H. Hagen, 1896-12; 
InsT. O. Thvedt, 1913— ^ Embedsnuend i 1915: a. Emil Enerson; b. Nils 
Jofauon; c Hans J. Johnsen; d. Christ C Lecy, John Bera, Nils Qnam; 
e. Carl Bredeson, Martin Swanson, Beraie Enerson, Mather JohnMn, fidvin 
Westgaard; f. Ole Hall. 2 kvindefor., 1860. $1,958 (1908-15). Ungdomsfor., 
1908,9218. PikefoT.. 1915. Sangfor. Avholdsfor. Preslel<<n: $500 (1914), 
$93« (1887-15). Prestehns : fi.SOO. Kirketjener osv.: $1,250 {IMtt-15). 
Uenifl^wtsskolen : $1.SOO. Samfunds skoler : $1^250. Missionen: $:^I59. Barm- 
hjer^etsanrtalter: $1,079. "Konstitution". 1885.— I. O, Thvedt. (1184—397) 

Den evangeliak Inthenke Roche a Cree menighet. 

(Rock a Cri. Rosekrig.) 

Arkdale, Adams Co., Wis, 

Utenom (Hs), 1859-60; Hauges synode, 1860—. 

Organisert Ilte iuli 1859. 56 siafle i 1859, 50 i 1914. Prester: L. John- 
son, 1858-70; P. J. Solberg. 1870-73; M. Sampson. I873-7S; L. L. Eittrem, 
1876-77; A. O. Oppegaard, 1878-89; I. G. Aschim, 1889-94; Th. Himle, 
1894-95; A. A. Dahl, 1895-08; D. T. Borgen, 1908—. Embedsraænd i 1859: 
b. Ole Arvold; e. S. J. Dolve, Ole OUon, Ole An-old. I 1915: b. H. Aas- 
land; c P. B. Olson; d. H. Aasland, P. B. Olson; e. Carl Ausland, Rov 
Olson, Chr. Willson. Kvindefor., 1858. Kirke. Gravplads, 1 acre.— D. T. 
Borgen. (1770—398) 

White Creek menighet. 

{Tysk.) 

White Creek, Adams Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1879C?)-<1(?). 

Onanisert ian>(?). 49 sjsele i 18Sa Prest: E. J. Petersen, 1879-81. 

(2844-399) 
Strongs Proirie menighet. Strongs Prairie, Adams Co., Wis. 
Hanges synode, 1891(?)-96(?). 
Organisert 1891(?). Opidst 1896(?). 
Hanson, 1888(?>-96(?). (2843—400) 9B tJKle i 1891. Prest: H. A. 152 LA CROSSB 
O0> M N n OE co 


• CACMTOM "TJ" iMH\ fCo.,iVis. _. ^ o CRAV^TOflJ} CO Wisconsin 


JU,NBAU> co. niC HLANV CO. West Pirai-rte.^ 
West Prairie menighet. 

West Prairie, Vemon Co., Wis, 

Norske synode, 1853-74. 

Organisert 1853. Delt 1874 (South West Prairie— West Prairie; North 
West Prairie). 1,000 sjæle i 1873. Prester: H. A. Stuh, 1853-61; A. C 
Preus, 1861-^; T. O. Juve, 1869^. Kirke, 1855. (4039-401) North West Prairie menighet. 

(North Prairie. Fra 1853 til 1874 en del av West Prairie og Bad Axc.) 

Viroqua (12 mil sydvest), Vemon Co., Wis. 

Norske synode, 1874 (1853)—. 

Organisert 1874 (1853). 204 sjæle i 1876, 245 i 1910. Prester: H. A. 
Stub, 1853-61; A. C. Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869^83; J. G. Nclscn, 
1883-94; J. A. Aasheim, 1894-06; J. Hendricks, 1906-12; O. K. Ramberg, 
1913-. Embedsmand i 1910: b. P. T. Molland "Kirketidende", 1877, 666; 
1889, 618; 1890, 801. Kirke 1, 1858. Kirke 2, 1875. (4038-402) Vemon Co. 153 

South West Pndrie menigheti 

(West Prairie. Fra 18S3 til 1874 en del av West Prairie.) 

West Prairie, Vemon Co., Wis. 

Norske synode, 1874 (1853)—. 

Organisert 1874 (1853). 654 sjæle i 1875, 315 i 1910. Prester: H. A. 
Stub, 1853-61; A. C. Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869-83; J. G. Nelsen, 
1883-93; J. A. Aasheim, 1894^; J. Hendricks, 1906-12; O. K. Ramberg, 
191^—. Bmbedsmand i 1910: b. J. S. KogesUd "Kirketidende", 1858, 
133; 1877, 666; 1891, 413; 1902, 631-32. Kirke 1, 1855(?). Kirke 2, 1900, 
$6,000. (2936-403) 

West Pndrie menighet. 

West Prairie, Vemon Co., Wis. 

Ellings synode, 1868-76; Hauges «ynode, 1876—. 

Organisert 1868. Delt i 1874 (North West Prairie: West Prairie). 157 
sjæle i 1889, 112 i 1915. Prester: Lars Johnson, 1868-70; P. J. Solberg, 
1870-73; M. SamjMon, 1875-75; L. L. Eittrem, 1876-77; A. O. Oppegaard, 
1878-89; I. G. Aschim, 1889-94; M. J. Westphal, 1895-04; L. C Jacobson, 
1904-42; J. J. Jacobson, 1913—. Embedsmand i 1915: b. Peter Runice. Ung- 
domsfor. Kirke. (2948-^UM) North West Prairie menighet. 

(Nordre West Prairie. Fra 1868 til 1874 en del av West Prairie mght) 

Viroqua (12 mil sydvest), Vemon Co., Wis. 

Hauges «ynode, 1874-80(?). 

Organisert 1874. Opl^st 1880(?). 98 sjæle i 1874. Prester: Lars John- 
son, 1868-70; P. J. Solberg, 1870-73; M. Sampson, 1873-75; L. L. Eittrem, 
1876-77; A. O. Oppegaard, 1878-89. (4052-405) /^/A Bad Aze menighet. 

(Pra 18S3 til 1869 en del av West Prairie menighet) 

Bad Axe, Vemon Co., Wis. 

Norske qmode. 1869—. 

Organisert 1869. En del gik ut i 1874. for sammen med et del fra West Prairie at jtifte North West Prairie menighet 300 sjsele i 1872, 241 i 1910. 
Prester: H. A. Stub, 18S3-61; A. C. Preus, 1861-69; T. O. Juve, 1869-83; J. 
G. Nelsen, 1883-9i; J. A. Aasheim, 18M-06; J. Hendricks, 1906-12; O. K. 
Ramberg, 1913—. Bmbedsmand i 1900; b. Math. Lothen. "Kirketidende", 
18?4, 759. Kirke, 1874. (4040-W6) Den norsk erangeligk Inthenke ki^e paa Coon Fnirie. 

(Coon Prairie.) 

Utenom (Nsl, 
1853-56; Norske 
synode, 1856-88. 

Organisert 1853. 
Delt I 1875 (Coon 
~ ■ • lorth Prairie). Splittet 

1888, paa grund : 
n aa devalss -stri d i sjzle i 1853. 1,670 

' i 1886, Prester: H. | 

A. Stub, 18S3-62; i 

A. C. Preus. 1863- 

Kirke 1. 1S57, HJOOl 72; Halvor Hal- Kirke 4, I9I0, (22.000. 

Klricc 3, 1S73. iaS.600. vorseo 1872-88 PreMchm, 1153, t3,00a Grant. 

Kirk. 1. 1910. fcwoo. p;^«eSs idn: ^ * «r«."l*«l, iS^c^ »a,iK. 

(1853), $600 (1914), $30Æ00 (1853-14). Prestehus: HOOO. Kirketjener 
osv.: PftOOO (1853-14).— Halvor Halvorsen. (1418—407) Den nonk evangelisk lathenke kiike paa Coon Prairie. 

(Fra 1853 til 1858 en del av Coon Prairie.) 

Westby (i byen og 2 mil syd), Vemon Co., Wis. 

Norske synode. 1888 (18531—. 

Organisert 1888 (1853). 1.260 siafle i 1889. 1,400 i 1914. Prester: H. 
A. Stub, 1853-62; A. C. Preus, 1863-72; Halvor Halvorsen, 1872—, Em- 
bedsmænd i I91S: a. K. Villand; b. O. I. Holmen; c A. J. Moen; e. K. 
Villand. John Sveen, Ole Hansen, Oskar Sandsmark, E. G. Theige, Hans 
Lindvig. Johan Holthe, Martin Bakke. 6 Kvindefor., 1892. Kirke 1, $4,20a 
Kirke 2. $25,600. Kirke 3, $22,000. Kirke 4, $22.000— Halvor Halvorsen. 
(4032—408) 

St. Petri menighet. 

fcoon Prairie, Vemon Co.. 

Augusuna, 1857-87; utenom (As, Fk). 1887-94(?). 

Organisert 1857. Reorganisert til frimenighet I8S7. Opl^ 1889 
(1894?). Prester: L. H. Norem. 1857-62; A.Wright. 1870-71; P. L. Asbiffm- 
sen, 1871-74; A. Wright. 1874-81; H. L. Haakenson. 1881-94. (1000—409) Vemon Co. 155 

Vor Freløen erangeliak lutherake menighet. 

Westby, Vcrnon Co., Wis. 

Antimissouri, 1880-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 9de november 1888. Delt 1892 og 1894, for at utgjøre selv- 
stændige menigheter (Bethel mght.; Zion mght,). 300 sjæle i lm, 689 i 
1915. Prester: C M. N|ifdtvedt, 188^95; M. Gulbrandson, 1895-08; J. Tan- 
ner, 190&-09; C. E. Sybilnid, 1909^-12; E. O. Hofstad, 1912-13; S. O. Rondes- 
tvedt, 191^—. Embedsmænd i 1888: a. J. N. Kildahl; b. L. T. Larsen; c. 
S. T. Larsen; e. Lars Olsen, Bernt Nedland, Torsten Finkel, Jacob Lavold, 
R. M. Larsen. I 1915: b. S. T. Larsen; c. S^ren Larsen; e. Olaus Bilhovde, 
Tomas Stevens, Christian Hansen, Hans J. Smerud, Bernt Olsen, f. J. P. 
Flagstad; h. J. T. Hage. 2 kvtndeforeninger, 1889, $6,500. Ungdomsfor. 
Prestelfifn: $525 (1888). $475 (1914), $6,S25 (1888-14). Prestehus: $5^ 
Kirketjener osv.: $2,7^ (188a-14). Menighetsskolen: $4,550 (1888-14). ^- 
ftmdsskoler: $6,680 (1888-14). Missionen: $6,500 (1888-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $6,500 (1888-14). "Konstitution", 1896. Kirke, 1889, $2,811. 
Prestehus 1, 1891, $2,000. Prestehus 2, 1910, $5,000. Gravplads, 1 acre.— S. 
O. Rondestvedt. (1372-410) 

Zion menighet (Sion). 

(Fra 1853 til 1888 en del av Coon Prairie; fra 1888 til 1894 en del av 
Vor Frelser.) 

Viroqua (4 mil nordost), Vemon Co., Wis. 

Forenede kirke, 1894—. 

Organisert 1894. 75 sjæle i 1895, 70 i 1915. Prester: C. M. Nfifdtvedt, 
1894^; M. Gulbrandson, 189S^; J. Tanner, 1908-09; C. E. Sybilrud, 1909- 
12; E. O. Hofstad, 1912—. Embedsmand i 1895: b. Daniel Frjifiland. I 
1915: b. Peder Lund. Kirke, 1894. (4036-411) 

Vang norsk lutherske kirke. 

(Fra 1853 til 1896 en del av Coon Prairie menighet.) 

Westby (4 mil vest), Vemon Co., Wis. 

Norske synode, 1896—. 

Organisert 1896.* 150 sjæle i 1896, 160 i 1910. Prester: Halvor Halvor- 
sen, 1896—; C. B. Bestul, 1897-01; Nils E. Halvorsen, 1901-02. Kirke. 
(40S7— 412) 

Nordre Coon Prairie menighet. 

(Fra 1853 til 1875 en del av Coon Prairie.) 

Cashton (3 mil syd), Vemon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1875-84; Norske synode, 1884-89; utenom (Ns), 1889-90 

Organisert 1^5. Splittet 1890, paa grand av antimissouriemes uttræ- 
deise (Emmanuel mght.— Fk). 340 sjæle i 1876, 665 i 1886. Prester: Hal- 
vor Halvorsen, 1875-92; O. H. Eikjarad, 189a Embedsmænd i 1875: b. 
Martin Moen; c Erik Sveen; e. Erik Lonbakken, Halvor Pedersen, Martin 
Moen; f. P. Overgaard. Prestens løn: $125 (1875). "Konstitution", 1875. 
Kirke, 1874, $7,500. Skolehus, 1912, $2,000. Prestehus, 1894, $4,000. Grav- 
plads, 3H acres, $600. Land, 3 acres, $500.— A. H. Eikjamd. (1332-413) Vestre Coon Prairie menighet. 

(West Coon Prairie. Fra 1853 til 1883 en del av Coon Prairie.) 

Viroqua (5 mil nordvest), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1883-89. 

Organisert 1883. Splittet og opl|ifst 1889, paa grand av naadevalgstriden 
(Bethel n. ev. luth. mght). 100 sjæle i 1883, 128 i 1886. Prest: Halvor 
Halvorsen, 1883-03. Embedsmænd i 1883: b. Ole H. Natwick; e. Ole H. 
Natwijrk, Andreas Hanson, E. T. Oftedahl; f. E. T. Oftedahl. Kvindefor., 
$800. Prestel^n: $30 (1883). Kirke, 1885, $1,500. Prestehus. Gravplads, 
1 acre, $30. (2254-^15) 
Nordra Coon Frairie menii^iet. 

(Prm ]853 til IS75 en del av Coon Pnirie 
mcni^et; fra 1875 til 1890 en del n Nordre 
Coon Frairie roenis^cL) 

Cashtoo (3 mil lyd). Vemon Co, Wii. 

Norilce sjvode, 1890 (1875)—. 

OrganJMrt WO (1873). 685 iJKle i 1839, 
387 i 1910. Prester: Halvor HalvorKn, 1875- 
97; A. H. Eikjanid, 1890—. Embedtmand i 
1910: b. Carl Tostrud. I 1915: b. Cbester 
Tostrad: c. A. H, Pederson; e. Eddie Larsen, 
Henry Tyvand, jeus Mathiesen, Emert Lie, 
Even Hffvstad; g. I. Skogstad. 3 kvindefor., 
1889, $1.650. Ungdomsfor-, 1899, S90a Sang- 
for- lrø7. Prestelfln: $3SS (1914), $9,500 
(1875-15). Skolekassen: $3,570. Miiuonen: 
$8,90a Prestehus osv.: HSOO— A. H. Eikja- 
rud. (4033-414) Kirka, 1W4, 17,500. 
Ska1chiit,l»13,taMa. 
FceMhiu, tSW, 94fiO0. 
GrmTplJidi, JM aerei, t«Oa 
Und,3 urostSOO. Vestre Coon Prairie menigliet. (WeM Coon Frairie. Fra 1853 til 18R3 en del av Coon Frmirie; fra 1883 
til 1889 en del av Vestre Coon Fratrie meniKheL) 

Viroqua (5 mil nordvest). Vemon Co., Wi», 

Norske synode, 1889 (1883)—. 

Organisert 1889 (1883). 110 sjade i 1889, 91 i I9ia Prester: Halvor 
Halvorsen. 1872-03; O. Hendricks, 1903-06; H. C. Smeby, 1906-. Embeds- 
nuend i 1910: b. Ejel Oftedahl, Hans Hanson; c. Andreas Hanion; e. 
Theodore Hanson, MikoUi Thorgerson, Cari Olsen. Kvindefor., $800. 
Prestelffn: «75 (1914). Kirke, 1SB5. $1,500. Prestehus. Gravplads, 1 acre, 
$30. (4034-416) 

Bethel menighet. 

(Fra 1853 til 1883 en del av Coon Prairie; tn 1888 til 1889 en del av 
Vestre Coon Prairie.) 

Viroqua (5 mil nordvest), Vernon Co-, Wis. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—, 

Organisert 18S9. 117 sjælc i 1892, 161 i 1915. Prester: C. M. Nddtvedt, 
1890-96; M. Gulbrandsen, 1895-08; J. Tanner, 1908-09; C. E. Sybilrud. 1909- 
12; E. O. Hofstad, 1912—. Embcdsmand i 1892: b. John Johnson Skibelie. 
I 1915: b. Peder Utland. (4035— *I7) Øvre Coon Valley nonk evangelisk lutherske menighet. 

Coon Valley, Vemon Co., Wis. 

Norske synode, 1854-88; Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Oreanisert 1854. Delt 1854, for bedre at ulfcfre arbeidet (Øvre, Midtre, 
Nedre Coon Valley menigheter). 600 sjsrle i 1869, 1,007 i 1914 (3 tyskere, 4 
svensker. Prester: H. A. Stnb, 1855-61; A. C. Preus, 1862-72; H. Halvorsen, 
1872-74; A. S. Meling. 1874-^; E. Jensen. 1882-93: H. Roalkvam, 1893-10; O. 
O. S^vde, 1911—. Embedsmænd i 1854: e. Helge Gulbranson, Anders Inge- 
bretson, Andreas Nelson; g. Sven Peterson, H. Hanson, P. Jacobson Eike- VemoH Co. 157 laad; h. P. Diedrickson, Koefod, Gubberud. I 1915: a. C Dunntun; b. J. 
A. Grimsrud; c. Math. Moelien; e. C. Dunnum, M. Moelien, J. A. Grims- 
rud, Ole L. Odcgaard, Even Nesset^ Hans Dahlen, G. Hole; n. Oluf Koe- 
fod. 4 krindefor. UnKdomsfor. Pikefor. Sangfor. "Konstitutioii", 1887, 
forandret 1914; "Menighetshistorie", 1904. Kirke 1, 1861, $7,802. Kirke 2, 
1876, $3^. Prestehus 1, 1874. Prestehus 2, 1912, $7,700. Gravplads, 3 
acres. Land 1, 37 acres, $2,000. Land 2, 2 acres, $1,025. — O. O. Scfvde. 
(847-418) Coo^n^fa'l 1 ey 


bns im A/ie7 "^^■^S?? ^«^ Co^ 7»l/^>7 «y-zr^. Midtre Coon Valley menighet. Chasebtirg (1}^ mil pst), Vemon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1854-73; Norske synode, 1873-87; Antimissouri, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1854. 240 sjæle i 1869. 230 i 1915. Prester: H. A. Stub, 
1855-61; A. C. Preus, 1862-72; H. Halvorsen, 1872-74; A. S. Meling, 1874- 
82; £. Jensen, 1882-92; H. Roalkvam, 1883-10; O. O. S^vde, 1910—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. Carl N. Marking; c. Anton Midtlien; e. Christian Ha- 
gen, Oluf O. Hasley, Julius Hagen. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. 
Presteldn: $160 (1914). "Konstitution", 1888. Kirke, 1897.— O. O. Sfiyde. 
-419) (849- Nedre Coon Vallej menighet. (Den norsk evangelisk lutherske menighet i den vestre part av Coon 
Valley.) 

Chaseburg (3 mil vest), Vernon Co., Wis. 

Norske synode, 1859-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 9de april 1859. 2.S0 sjæle i 1869, 200 i 1914. Prester: H. A. 
Stub, 18SS-61; A. C. Preua, 1862-72; H. Halvorsen, 1872-74; A. S. Meling, 
1874-82; E. Jensen, 1882-92; H. Roalkvam, 1893-10; O. O. SfSvde, 1911—. 
Embedsmænd i 1859: b. A. Nilsen; c. Jacob Torkilsen; e. Lars Grimsrud, 
G. O. Østreng, Johannes H. Stokke; f. Engebrigt Engh; g. Svend Pedersen. 
I 1915: b. A. L. Grimsrud; c. L. Gunderson; e. Tom Braaten, A. O. Wan- 
gen. Melvin Bryhn. 2 kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Prestel^n: $50 
(1859), $160 (1915). Kirke, 1859. Gravplads, 1 acre, $7.75.— O. O. S^vde. 
(848-^120) 

Skogdalens norsk eyangeliak Intherake menighet. 

Coon Valley (7 mil nordost), Vemon Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1898—. 

Organisert 10de april 1S98. 100 sjæle i 1898, 150 i 1914. Prester: E. 
Jensen, 1898-99; A. H. Eikjarud, 1899-14; O. O. SjiJvdc, 1914—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Alvill Lunde; c. Paul Peterson; e. Morton Slette, A. Lund, 
J. Doleson. Kvindefor., 1900. Prestelf^n: $75 (1914). Kirke, 1896, $1,200. 
^. O. S^vde. (846—421) 158 Wisconsin 

IVanklin menighet. 

Viroqua (10 mil sydøst), Vernon Co., Wis. 

Hauges synode, 1870—. 

Organisert 1870. 190 sjæle i 1874, 225 i 1915. Prester: P. J. Solberg, 
1870-73; M. Sampson, 1873-74; L. L. Eittrem, 1874-77; A. O. Oppegaard, 
1878-89; I. G. Aschim, l8S9-9i; M. J. Westphal, 1895-04; L. C Jacobson, 
1904-12; J. J. Jacobson, 1912—. Embedsmand i 1915: b. S. T. Dragne. 
Ungdomsfor. Kirke. (4051-422) 

Franklm menighet. 

Viroqua (10 mil syd<^st), Vernon Co., Wis. 

Konferentsen, 1876(?)-79(?). 

Organisert 1876(?). Opl^st 1879(?). 122 sjæle i 1876. 92 i 1878. Prest: 
M. F. Gjertsen, 1876(?)-78(?}. Embedsmand i 1878: b. 0. Johannesen. 
(4045—423) 

Den norske evangelisk Intherake menighet. 

Viroqua, Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1880-09; Norske synode, 1909—. 

Organisert 1880. 65 sjæle i 1880, 172 i 1914. Prester: H. Halvorsen, 
1880-02; J. Hendricks, 1902-06; H. C Smeby, 1906—. Embedsmænd i 1915: 
b. Knute Enerson; c Martinlesperson; e. Louis SolberffjTohn Egge, Ole 
Hendrickson. Kvindefor., 1896, $1.500. Ungdomsfor., IrøB, $1,400. Sang- 
for. Prestel^n: $25 (1880), $245 (1914), $3,500 (1880-14). Kirketjener osv.: 
$500 (1880-14). Samfundsskoler: $1.000 (1880-14). Missionen: $500 (1880- 
14). Barmhjertighetsanstaher: $300. Kirke, 1897 (1865), $1,400. Preste- 
hus, 1903, $4,217— H. C. Smeby. (2251-424) Bethesda menighet. 

Viroqua, Vernon Co., Wis. 

Utenom (Hs, Fk, Hs), 1887—. 

Organisert 1887(?). 40 sjæle i 1889, 550 i 1915. Prester: A. O. Oppe- 
gaard, 1887-»; I. G. Aschim, 1889-94; M. J. Westphal, 1895-01; M. Gul- 
brandson. 1899^-09; C E. Sybilrud, 1909-12; E. O. Hofstad, 1912—. Em- 
bedsmand i 1899; b. N. Nilsen. I 1915: b. Nikolai Nelson. Ungdomsfor. 
Kirke. Prestehus. (4054-425) Immanuek menighet. 

Viroqua, Vernon Co., Wis. 

Hanges synode, 1908(?) — ^. 

Organisert 1908(?). 25 sjæle i 1908, 45 i 1915. Prester: L. C Jacob- 
son, 1906(?)-12; J. J. Jacobson, 1912—. Embedsmand i 1915: b. GosL Swan- 
son. Ungdomsfor. Kirke. (4053 — 426) Bethania menighet. 

(Esofia menighet) 

Esofea, Vernon Co., Wis. 

Augustana, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1887(?). 133 sjæle i 1891, 150 i 1915. Prester: H. L. Haa- 
konson, 1887-94; H. Roalkvam, 1894-10; O. O. SfSvdt, 1910-12; E. O. Hof- 
stad, 191^-. Embedsmænd i 1896: b. John Jacobson. I 1915: b. Gilbert 
Olson. Kirke. 1890(?). $l,00a (4041-427) 
KiTin 1, 1871. Kirka 2, 1BS6, tl,3W. Greenvrood menighet 

(Se Greenwood og Cazc- 
noria, Richland Co.) 

Hillsboro (7K nul tyd), 
Vemon Co., Wis. 

Utenom (Na), 1863-67; 
Norske iynodc, 18fi7— . 

Of^MiiMrt 26de ang. 1863. 
Prester: H. A. Frem. 1863- 
65; S. S. Remte, 1865-71; 
B. Horfe, im^S; G. A. 
Lunde, 1^5-80; M. P. Ruh, 
1880-96; L. Schive. 1896-05; 
J. G. Helsen. 1905-06; C A. 
H. Hjermstad, 1906-07 ; R. ]. 
Meland, 1907— . (2134— 428) 

Bnuh Creek norsk evangelisk Intherske menii^t 

Cashton (8 mil ^st), Vernon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1864-14; Norske «node, 1914—. 

Organisert 1864. 40 sjrIc i 1864, 135 i 1914. Prester: A. C Prens. 
186i-73; H. Halvorsen, 1874-92; A. H. Eikjarnd. 189D-. Embedsnuend i 
1864: b. Christen Berg; c. GunderDahlen; e. Christen Berg, Gunder Dahlen. 
I 1915: b. P. Petersen; c. P. Pedersen; e. Mathias Allis,, n. Oluf Erickscn. 
Andreas Leeland; g. Ingebret SkogsUd. Kvindefor., 189!, $1.2S0. Ung- 
dotnsfor., 1898, $850. Avholdslor., 1906. Prestel^n. $50 1 1S(,4 , $110 (1914), 

g .650 (1864-15). Prestehus osv.: HSOO. Samfundsskol. r: $1.375 (1864-14). 
issionen: ¥2,150. Barmhjertighetsanstalter-. $750. "Konstiiution". 1892. 
Kirke 1, 1883, $600. Kirke 2, 1895, $3,200. Skolebns, 1900. $1.000. Preste- 
hus. 1894, $4,00a Gnvplads, 1% acre. Land, 3 acres, ^SOO— A. H. Eikia- 
rnd. (1334—429) 

Cannon Valley meni^iet. 

(Cannon Vallej menighet) 
Weitby (14 mil ?), Vemon Co.. Wis. 
Norske STSode, 1869(?)-74(7). 

Organisert 1869(?). Opictst 1874(?). 140 st.ele i 1869, 185 i 1873. 
Prester: A. C Preus. 1863-^; Halvor Halvorsen, 1872-. (40tf-430) Springville menighet. 

Sptingville (7 mil fr» Westby), Vemon Co-, Wis. 
Norske ^node, I878(?)-e0(?). 

Organisert ia78(?). Oplffst 1S80(?>. 74 sj«le i 1878. 76 i 1879. Prest: 
Aalvor Halvorsen. l^(?)-80(?). (4049-^431) La Farge norsk lutherske kirke. 

La Farge, Vemon Co., Wis. 
Norske synode, 1902—. 

Organisert 1902: 38 sjsele i 1902, 54 i 19ia Prest: Halv..r Halvors 
1902—. <«>48-432) 

Bloomingdale prøkeplada. 

Bloomingdale, Vemon Co., Wis. 
Utenom (Ns). I898(?)-{?). 

Begyndt 189B(?). Sluttet(?). Prest: Halvor Halvorsen, 1908('l 
"Folkekalender", 1909, 106. (4043—433) 160 Wisconsin Bloomingdale prækeplada. 

(Bloommydak.) 

Bloomingdale, Veraon Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1898-(?). 

Begyndt 189B(?). Prester: M. Gulbrandson, 1895-08; J. Tanner, 19rø- 
09: C E. Sybilnid, 1909-12; S. O. Rondestvedt, 1913-. Kapel. (4044—434) 
(4544-434) 

Avalanche prækeplada. 

Avalanche, Vemon Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet(?). Prest: Halvor Halvorsen, 1907(?)— . 
"Folkekalender", 1906, 106; 1909, 106. (4042-^135) Zion menighet. 

Genoa, Vemon Co., Wis. 

Hauges synode, 1878(?)— . 

Organisert 1879(?). 40 sjcle i 1878, 135 i 1915. Prester: A. O. Oppe- 
gaard, 1878-«9; I. G. Aschim, 1889^94; M. J. Westphal, 1895-04; U C 
Tacobson, 1904-12; J. J. Jacobson, 1912—. Embedsmand i 1912: b. Hans L. 
Hanson. I 1915: b. Hans Hanson. Kvindefor. Kirke. (4050-436) Libertj Pole menighet. 

Liberty Pole, Vemon Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1891-96. 

Organisert 1891. Opl^st 1896l 92 sjæle i 1891. Prest: C. M. N^dtvedt, 
1891-96. (4046-437) 

Ton T A & B Co. I yA/A U.VACA co. Vi NA/ A U \^^åu^TømA M M A n €HA s- rr £ c« lO R ^ £: N 

' LA KB co. o 

6 2 Belhania meiii|^iel. 

Rockton (4 mil nordvest)» Vemoo Ca. Wts. 

Utenom OFk>. 1907—; Forenede kirke, 19l6-v 

Organisert ISde juni 1907. 2S sj^rle i 1907. S9 i 1914 Prester: M. Gul- 
brandson. lW-4»: C E. SvbUrmi lOOCi li; E. O. Hofstad, 1912-13; S. O. 
Rond<^$(\*^t. WI3--V Kmbévismicnd i \<W: b. T. E. Gabrielsen; c Christ. 
Oppfrud: e. Thorval Nor. Svveren Johnson. Gabriel Gabiidsen. Kvinde- 
for.. IW. $»X Pr*$ttl*n. $» (l^)^V $50 0^14). $300 (1907-15). Kirice, 
1914. $i4C^ ^Nkv^ehufk OravpUvis. I acre— ;s O, Rondestvedt. (1372-438) fVamhora Co. 
Wautonu (7 mil irdftBt), 

Waushani Co, Wii. 

Norske synode, 1853-;?. 

Organisert 18». SpUttet 

1877, da en del av roenig- 

helen vilde staa i Grangfr- 

logen og gik ut av Holden 

og stiftet Bethania (Betha- 

DM^Hs; Holden— Nb). 251 

sjKle i 1863, 459 i 1875. 

Prester: H. A. Preus, 1853- 

S4;0. P. Dnus, 1S5S-58; N. 

Vi,!,, mnj O. Brandt. 1858-63: A. Mik- 

^'"^ '""■ kelsen, 1863-74; it O. Ei- 

dahl, 1874-83; A. L. Dabl, 1883-U; G. H. Bakken, I9i2— . "Kirketidende". 

1872,253-54. (3487—439) 

Holden meaigliet 
(Fn 1853 til 1877 en del *t Holden). 
Wantoma (7 mil syd|<st), Waushara Co., 

wi». 

Norske synode, 1877 (18S3)-87; Antimis- 
•ouri, 1887-SO; Forenede kirke, 1890—, 

Orvanisert 1877 (1853). Delt i 1893 (Vestre 
Holden), og 1903 (WaRma Holden). 496 
sjxle i 1878, 511 i 1915 (13 tyskere og ameri- 
kanere). Prester: H. A. Preus, 185J-54; O. 
G. Duns, 1855-58: N. O. Brandt, 1858-63; A. 
Mikkelsen, 1863-74; K. O. Eidahl, 1874-83; 
A. L. VM, 1883-11; G. H. Baldcen. 1912—. 
Embedsmcnd i 1877: a. Nils Nikon; b. Wil- 
liam Arveson; c. John Thorstad; e. John 
Thorstad, Jdin Erickion, Wm. Arveson; f. 
Ole P. Seising; g. Ole P. Seising; h. past K. 

0. Eidahl. I 1915: a. Otto H. Arveson; b. 
Adolf Thompson ; c. C3)ar1ey Anderson ; d. Ole 

1. Thorstad, T. N. Thompson, Albert Potter. 
5 kvindefor., 1881. Ungdomsfor.. 191Z Pike- 
for, 191S. Sangfor., 1912. Prestelfin: $800 
(1914), "Menighetshistorie", 1904, past. A, L. 
DahL-G. N. Bakken. (3488—440) ti 

Kirke 1, 1S63. Kirke 3, ItSJ. 

$3,100. Kirka 3,1«I<. 
SkBlebua, 1903, (600. 
PttMtluin l,lB74,fe00. 
PreKehiu 2, IWU. fl.Wa 
GiarpUil*. 2 kcre* {(■*« fn 

Ole Ande [««□). 
Uai.S6matM,il, — Bethania menii^iet. Wantoma (7 mil sydtfst), Waushara Co., 
Hange* lynodc, 1877-90(?). 

Organitert 1877. Opidst 1S90(?), paa grand av at f<dket eik tilbake til 
... * „ ■_.. . .«« p^„j. ^ o. Oppegaard. 1877-«8. Qm-Ml) Holden, 61 sjæle i 1889. 
V«itzo Holden meoighet. 

(Fra 1S53 til 1893 en del » Holden.) 

Wantcmu (5 mil nordvest), Wsiuthin Ox. 
Ws. 

Forenede Idrke, 1893 — . 

OrBUiiMit 4de aepteinber 1893. 62 iJKlé i 
1893, 188 i 1914. Prester : A. L. Dahl, 1893-12 ; 
H. A. S. Helsem. 1912—. Embedumend i 
1W3: a. Ole Syverstuen: b. Thor Lovdahl; 
c Kresten Thorien; e. Ole Syverteon, Thor 
Ixivdahl, Kresten Thorsen: f. Syver Rodc- 
stad; g. Syver Rockstad. I 1915: a. George 
Gundersen; b. Ti^ttolv Songe; c. Torjus 
Stea; e. George Gttnderson, Tj^stolv Songe, 
Torjus Stea. Kytndefor., 1893, $1,300. Ung- 
domsfor., 1912. Preslelrfn: $60 (1893), $400 
(1914), $2.475 (1893-15). Kirketjener ojv.: 
k65. Menufhetsskolen : $555. Samf undsskoler : 
$1,200. Missionen: $1,500. Barmhjertigfaets- 
anstalter: $l,5oa— H. A. R. Helscm. 

(2138-442) Wantoma-Holden meni^ua. 

rPra 1853 til 1903 en del av Holden.) 

Wautoma, Waushan Co., Wis. 

Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 18de november 1903. <S0 sjielc i 
1903, 103 i 1914. Prester : A. L. Dahl, 1903- 
12: H. A. R. Helsem, 1912—. EmbedniHend i 
1903: a. jens Larson; b. Hans M. Anderson; 
c. Christ. O. Bendixen, Jens Larson; e. Jens 
Larson, Haas M. Anderson, Chriat 0. Ben- 
dixen; f. Syver Rockstad: g. Syver Rockttad. 
I 1915: a. Syver O. Bendixen; b. L. H. Ur- 
son: c. Elling Nelsc-n; e. H. M. Anderson, S. 
0, Bendixen, L. H. Larson ; h. L. H. Larson. 
Kvtndefor.^ 1900, $2.000. Prestelfin: $50 (19ai), 
$300 CWli), $1,225 (1903-15). Kirketjener 
oiv. ; $400. Menighets «kolen : ^00. Samfunds- 
skoler : $^5. Missionen ; $360. Barmhjerdg- 
hetaanstalter : $350.— H. A. R. Helsem. 

(2137—443) •.11". 

K tnmiiTi Ti^Ia '^■««tV luthenko meniglwt. 

SaxeviUe (Pine River), Waoshata Co., Wi». 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1854-03; Danske Forenede kirke. 1903—. 

Organisert 1854. Oplffst 1892. Reorganisert 1892. 85 sixle i 

(dansker), 102 i 1913 (iknsker). Prester: O. F. Duna. 1854-57; N. O. 

Brandt A. C. Preus. A. Mikkelsen. 1863-74; J. N. Bergh, K. O. Eidahl, 

•374-83; A. L. Dahl, 1883-03: J. P. Naarup, 1913-. " — 1874-83; A. L. Dahl, 1883-03: J. P. Naarup, 1913-. Embedsmand i 191, 
b. George P. Rasmussen. Kirke, 1880, $I,SOO.— A. L. Dahl. (2830—444) 1913: Wauskara Co., Crawford Co. Fine River mwiighet. Fmt River, Watubira Co., Wis. 
KonferenUen, 1871-72. 

OrsmniMTt 1871(7). Optclst(?) I87Z 40 ijkIc i 
JacobKW, 187I^^ ■ n(7). Optclst< 
(3489-^445) 1871. Prert: J. C Cennan ETangelical Latheran Em lel C3iiiMh. Pine River (4 mil ffit), Watuhara Co., Wis. 

Missouri synodeti, 18S>— . 

Ornmsert 1885. 70 sjtele i 1885 (^■kere), 90 i 1914 (tjrslcere). Prester: 
K. O. Eidkhl, 1881-84; A. L. Dahl, 16^^; A. E. Schneider—. Embeds- 
nueiid i 1885: a. Carl Zuge; b. Carl Preter; c Herman Kreoie; e. Carl Zufe, 
Carl Freter, Herman Kreuze; f. G. Mooldenhouer. Prestel^n: $50 (18K). 
Kirke, 1889, $1,400.— A. L. Dahl. (2013—446) 
Kiik* 1. IBSJ. Klrto », 1876, PjOOO. T. O. Tuve, 1( 
Fortne, Ole Ha^ 
berc, Cbrist ChristoBerson : f. Knut Fortne; g. Knut F 
|l()(r(I8S4). "Kirketidende'', 1884, 532-34. (2947-447) Kii^poo uonk evang. 
hithenke menlgheit. 

Sddiers Grove (5 mO 
Crawford Co, 

Wis. 

Utenom (Ns), 1854-69; 
Nonke synode, f" 
utenMu (Ns, Fk), 1 

Organisert 1854. 
1894 (Kicksfioc . 
— Ni; Kickapoo n. ev. luth. 
-Pk). 750 si«le i 1873. 
Prester: H. A. Stub, 1854- 
61; A. C Preus, 1861-69; Splittet 
Kidupoo nonk erangeUak Inther^ 
menighot. 

(Pni 1854 til 1894 en del av Ktckapoo a. 
er. luth.) 
Soldien Grore (5 mil Tot), Crawford Co, 

wis. 

Utenom (Pk), 1894^; Forenede Idrkc, 
1906-. 

Organisert 1894 (1854). 475 sjasle i 1894, 
700 i 1914. Prester: H. A. Stub, 1854-filj A. 
C Preus. 1861-69; T. O. Juve, 18«^83; J. G. 
Nelsen, 1883-93; M. G. Holm. 1895-05; M. 
Finstad, 1906—. Embedsmxnd t 1915 : b. Ole 
Wangen; c Torger Berge; e. Einar Hoorer- 
son, Lewis Hanson, J)*rgen Natwick; f. Sjure 
Bolstad. 3 kvindetor., 1895. Ungdom sf or., 
1897. SangiFor., 18S8. Avholdsfor., 1899. Pre- 
stelfdi: $400 (1914). S9Æ00 (1854-14). "Kon- 
stitution^, 1869; "Kirketidendi^, 1882. 532-34. 
— U. Finstad. (591—448) Brits 1, MT. 

xiriMa,»r«,|T,ooi}. 

StaMm I, IMS, tSOO. 

SkoMnu 2, 1911, taoa 
PrtMdoi 1,1B9«. 
PrcMchiu a, 1904, %*J)00. 
GmipUdt, 3 kcra (■>▼• >T 

Xnnl HooTenoa). 
Land, 5 lerei. Kickapoo nonk evongeliik lathenke meni^et. 

(Fra 1854 til 1894 en del av Kickapoo n. ev. I.) 

Soldiers Grove (4 mil nordvest), Crawford Co., Wlt. 

Norske synode. 1894 {185*)—. 

Organisert (1854). 120 sjxie i 1894. 200 i 1914. Prester: H. Halvorsen, 
1894-02; J, Hendricks, 1902-06; H. C. Smebj, 1906-. Embedsmxnd i 1894: 
a. Ole Anderson; b. Knute Peterson; c. Tollef Peterson; e. Lewis O, Hiller, 
Mons Ekum, Ole Anderson; f. Thore Reed; g. Thore Reed. I 191S: b. Geo. 
Anderson; c. Sigmond Hoyem: e. Knute D. Nilson, John Hooverson, Sam. 
Aspen. Kvindefor., 1894. Ungdomsfor., 1896. Prestel^n: *60 (1894), $250 
(1914), $3,750 (1894-14). Kirketjener osv: $500 (1894-14). Samfund ssitoler: 
$1.000 (1894-14). Missionen: SSOO (1894-14). Barmhjertighetunstalter: $300 
(1894-14). "Kirketidende", lrø4, il2^14; 1898, 873. Kirke 1,18W. Kirke 
2. 1876, $7,000. Kirke 3. 1895, $4,300. Prestehus. 1903, $5,217. Gravphda, 
IH acre, $10a— H. C. Smeby. (2253—449) Utica menighet. 

Ferryvaie (8 mil ((st). Crawford Co., Wis. 

Norske synode, 1872-93; utenom (Ns), 189}-^ 

Organisert 1871 Splittet 1906, fordi majoriteten vilde tilhøre Den for- 
enede kirke (Utica n. ev. 1.— Fk; N. ev. 1. i Mt. Sterling). 150 sJKle i 1871, 
785 i 1904. Prester: T. O. Juve, 1871-83, T. 0. Nelsen, 1883-93; J. A. Aas- 
heim, 1895-06. Embedsmscnd i 1872: b. T. T. Sime: e. H. Helgeson, mr. 
" Dgelo. I 1906: b. A. Svange. "Kirketidend " "™ "" " '"" ""' 

I. 8W-97. Kirke. 1875, $3.000. (2935-450) Crawford Co. 
Kit» 1, 1875, 11,000. 
Kirke 2, iwr.tl0,00a 
Skolehtu, IMS, 1300. 
Gnrpltdt, 1 H >ere, tlOO. Utica norsk evani ngdiik 
ighet. lothenke (Pra 1872 til 1906 en del av Udca.) 

Ferryville (8 mil ((st), Crawford Co, Wia. 

Porenede larke, 190&~. 

Oreanisert 1906 (18?2). 625 ijxle i 1906, 
675 i 1914. Prester: T. O. Juve. 1871-83; 
J. G. Nelsen, 1883-93; T. A. Aasheim, 1895-06; 
M. Finstad, 1906—, Embedsmznd i 1915: k 
A. Fjelseth; c Ole Uglum; e. Albert Mon- 
son, Robert MoMnun, Bennie Rand; t. A. 
Fielseth; g. A. Pjelseth. Kvindefor., 1878. 
Ungdomsfor., 1899. Sanrfor., 1898. Avhold»- 
for,1910. Pr<atelf*n: $100 (1»(S), $400 (1914), 
$7,000 (1906-14). "Konstitution", 1872; "Kir- 
ketidende'', 190é, 776.— M. FinsUd. 

(590-451) Norsk eraiiEeluk lothenke meni^et 
i Moont Sterling. 

(Norsk evanselisk lutherske mght i UtioL 
Pra 1872 til 191» en del av UticaJ 

Gays Mills (4 mil nord), Crawford Ca, 
\Vis. 

Norske synode, 1906 (1872)—. 

Stiftet iwis (i^). 300 sjasle i 1906. 365 i 
1914. Prester: T. O. Juve, 1871-83: J. G. 
Nelsen, 1885-93; 1. A. Aasheim, \K5-Q6; J. 
Hendncks, 1906-10; H. C Sraeby, 1910—. 
Embedsmand i 1906: b. I. Skogstwi; c. Ole 
Nedrelo; e. W. Willianuoo, Ed. Johnson, K. 
Enerson; f. L Skogstad; g. I. Skogstad. I 
1915: b. Ed. Johnson; c Solfest Anderson; 
e. M. Mikkelson, Ed. Johnson, Tobias Olsen, 
2 kvindefor., 1906, $2,300. Ungdomsfor., 1906, 
$933. PresteWn: $60 (1906). $250 (1914), 
$2,000 (1906-14). Kirketjener osv.: $,1000 
(1906-14). Memghetsskolcn : $1.800(1906-14). 
Samfundsskokr: $1,000(1906-14). Missionen: 
$800(1906-14). Barmhjcrtighetsanstalter: $300 
(1S06-14). "Kirketidende^ 1906. 776; 1908, 
©4-97.— H. C. Sraeby. (2252—452) Den norake forenede kirke. 

Soldier» Grove, Crawford Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1895—. 

OrKanisert 7de august 1893. 16 sjxle i 1893, 45 i 1914 (10 blandede). 
Prester: M. G. Holm, 1895-05; M. Finstad, 1906-15; B. O. Steffensen, 
1915—. Embedsmænd i 1893: a. T. N. Sime; b. N. O. Peterson; c. Oley 
Knutson Himley; e. Albey Petenon, P. Hegom. T. N. Sime; g. mrs. K. 
Himley; h. mrs. 0. K. Himley. I 1915: b. James Sorenson; c. O. K. 
Himley; e. Andrew Natvick, Clarence Petersen, Nils Aspnid; f. mrs. O. K. 
Himley; h. mrs. O. K. Himley. Kvindefor., I89a Prestel^n: $175 (1914). 
Kirke. 1893, $3,S6a— B. O. Steffenson. (278—454) 
Kirke, lS80,y4.D00. 
Skolefani I,1915.t«>0. 
Skoldtu 1, 191I,t4oa 
CnrpUåM, I «re*, 1300. Freeman norsk enngeliik hithenke 
mduffuH. 

Ferryrilk (5 mil nordost), Crawford Co., 
Wis. 

Konferentsen, 1877-90; Forenede kirke, 
1890-. 

Organisert 1877. 157 ijvle i 1S77, 300 i 
1914. Prester: M. F. Gjertsen, 1877-79; P. 
Skartvedt, IST^MO; E. H. Midtby, 1880-81 ; J. 
E. Nord, 1881-83; P. Nilsen, 1883-84: O. H. 
Stenson, 1884-88; E. F. Harbo, 18S&JU; C. K. 
Ytrehus, 1893-95; M. G. Holm. 1895-05; M. 
Finstad, 1906—. Embedsmænd i 1877: b. /. J. 
Swiggum; c Peder Sandvig; d. H. C. H^mm, 
Lars Cfarestenson, Tannes Kntitson ; e. Knut 
Pedersen, Erik O. Rust, Peder Nash ; f. S. K. 
B((; g. S. K. B((. I 1915: b. Lewia Swiggum; Nash, Hans Knutson; f. Jens Berge. 
_. Avholdsfor., 1895. PresteljJr: $75 11877- 
"Konstitulion^ 1877. " "' ' """" Kvindc- 

.... ,-^ ,-7), «150 

M. Finsted. (589—453) De Soto nonk evangelisk lutherske memghet. 

De Soto (IVi «il ^at), Crawford Ca, Wis. 

Utenom (Ni), 1897-10; Norske synode, 1910—. 

Organisert 1897. 25 sjjele i 18^, 60 i 1914. Prater: A. K. Sagen, 
1197-03; H. G. Magelssen. 1903—. Embedsnuend i 1915: b. Ole Josvanger; 
c. Edw. Olion: e. Rasmus Anderson, Henrj Simonioii, Henrjr Johnson. 
Kirke, 190(^ fSOO.— H. G. Magelssen. (1591—^5) 
Lemonweir menighet Organisert 24de juli 1854. Delt 1873, put grand st distance (Østre 
Lemonweir mght.; Vestre Lemonweir mght). 43 sjæle i 1854, 592 i 1872. 
Prester: H. A. Preus, 1853-65; St S. Reque, 1868-71: B. Hovde, 1871-75. 
"Kirketidende", 1904, 860-61. Kirke. (3458—456) 

Østte Lemonweir norsk evangelisk lutherske memghet. 
(Fr» 1854 tu 1873 ta del av Lemonweir.) 
New Lisbon (5 mil sydvest). Juneau Co., Wis. 
Norske synode. 1873 (IS54)— . 
Organisert 1873 (1854). 480 sjsle i 1877, 489 ■ 1910. Prester: H. A. 
Juneau Co. 167 

Prent, 1^3-65; St S. Reque. 1865-71; B. Hovde, 1871-75; G. A. Lntuk, 
187S-80; M. F. Roh, 1880-96; C L. Scbirc, 1896-06; C A. H. Hjemutsd, 
1906—. Embedamand i 1910: b. Odd Lwson. "Klrkeddende", 1904, 86a 
Kirke. {34S9-IS7) 

JunecLuCc.» V//s. , | '^^ ^i 

Veitre Lemonweir nonk evangelisk lotlierike menighet. 

(Fn 1854 til 1S73 en del av Lemonweir.) 

Elroy (8 mil nordvest), Juneau Co., WU. 

Norske synode. 1873 (18S4)— . 

Oi^mniiert 1873 (1854). 276 sjxle i 1875, 189 i 1910. Prester: H. A. 
Prens, lS53-«5; St S. Reque, 1865-71; B. Hovde, 1871-75; G. A. Lnndc, 
187S-SO; M. P. Ruh, 188036; C. L, Schive, 1896-06; C. A H. Hjennilad, 
1906-^ Embedsmand i 1910: b. J. L. Quunme. "Kirketidende", 1904, 
860-61. Kirke. (3460-458} SkandinaTiflk erBngeliik lotlienki) 
menighet. 

(Necedah.) 

Necedah, Juneau Co., Wis. 

Utenom (Ns, Ara, Fk), 187S— . 

Organisert 18de april 1875. 55 sisle i 1875, 
5 i 1914. Prester: B. Horde, 1875-78; G. A, 
Lunde, 1878-80; M. P. Ruh. 1880-88; O. Ba- 
rikmo, 1888-96; H. H. Hagen, 1896-14; L O. 
Tlivedt, 1914—. Embedanuend i 1915 : a. C»M\ 
Caretson; b. Hans Anderson; c. Hans Ander- 
son; d. Hans Haugen. Prestelrin : $50 (1875), 
$30 
a379-:-«9) Kirke, 1882. tl,U5. 

Fonntain nonk evangelisk Intfaexske meni^et. 

ElroT (7 mil nord), Jnnem Ca, Wis. 

Konferentsen, 1879-90; Forenede kirke, 1890—. 

Orginisert 1879. 165 sjele i 1879, 250 i 1914. Pretter: J. B. Nord, 
1880-84; O. H. Stensen, 1884-89; O. Barikmo, 1889-91; N. A. Gtere, 1891-97; 
L. Lnnd, 1897-11; ]. Madsen, 1912—. Embedsmsnd i 1879: a. Osmund K. 
Ormson; b. Anders Otmundson; c Osmund K. Ormson; d. Helse O. 
Bratheland, Ole Nilson Kleven, Anders Osmundson; e. Osmund K. Orm- 
son, Evind Bjorreson; f. Anders Osmundson; a. Anders Osmundson. I 
1915: a. Osmund K. Ormson; b. Anders Osmimuon; c O. K. Ormsoa; d. 
OUus Nilson, Thore E. Halvorson, Evind BJKrtneson; e. Halvor H. Waar- TiJc, Halvor E. KAlvorioo, Halvor Nilson Tredt; f. Anden OamnndioB. 
Knndefor., 1888. Prntelffn: $75 (1879), $453 (1914), $6,060 (1879-lS). Kirice 
1. ISSl, $3,10a Kirice 2. 190a Gravpladi, 1 acre.— John Madsen. (æ}-460) St. Stephaiu danak htthenkfl meoigh^ 

New Lisbon (4 mil nord), Juneau Ca, Wia. 
Norske synode, 1883(7)-90(?). 

Organisert 1883(?). Opicist 1890(?). 70 aJKle i 18S3. 102 i 1889. 
Preat: M. P. Ruh, 1880-96. Embedsmand: Thos. Jensen. Kirke. 

(M61-461) 

Armenia norak lutherske menighet. 

Nekoosa (14 mil sydvest), Juneau Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-11 

Organisert 1897. Opl^st 1912, paa grand av «tflytning. 110 sjsle i 
1897, if i 1911 Prest: H. H. Hagen, 1897-lZ Embedsmxnd i 1897: b. 
Ole Norsby; c. Martin Stensberg; e. Lars I^rson, Knud Gunderson, Ole 
Sparby; f. Ole Norsby; h. Jacob Nonby. I 1912: b. Ole Norsby. Kvindc- 
lor-, 1897-12. Prestel^n: $30 (1897), $33 (1912), $395 (1897-12). Kirke, ISOOt 
$650.— Ole Norsby. (1480—462) 
Plym. 
latl lonth norsk erang. 
[atherske menigbet. 

Maitston (5 mi] rest), 
Junean Co., Wit. 

Utenom (Fk), 1896-97; 
Forenede kirk^ 1897—. 

Organisert 26de ang. 1896. 
64 gjsele i 1896, ISO i 1915. 
Prester: J. Granskon, 1896- 
97; L. Lund. 1897-12; J. 
Madson, 1912—. Embeds- 
nuend i 1896: b. O. J. Rit- 
tand; c. B. C Benson; d. 

Kirke. 1897. Skolehiu 1, 1890. Skolehw 3. 1905. Knut Knutson, Tor Steii- 
pTMtchn*, 1912, (3,000. GnTpUdi. 1 >cr<. Laad, bro (Olson), Osm. Larson; 
3 tatt, iioo. e. John Johnson, Ole Knut- 

sen, Knut Olson; f. O. j. 
Ritland; g. 0.1. Ritland. I I91S: b. O. J. Ritland; c. L. O. Laraon; d. O. 6. 
Hagen, O. K. KnntsOD, Osmund Larson ; e. C Flitster, Lars Teien, Paul Ol- 
son ; f. O. J. Ritland. Kvindefor. Presteljin: $95 (1896). $300 (1914).— John 
Madsen. (284-463) .- f ^ /, t— v 

Spragae meni^iet. 

&)ragtte, Juneati Co., Wis. 

Forenede kirke, 1896—. 

Organisert hflsten 1896. 42 sjxle i 1896. 25 i 1915. Prester: H. H. 
Hagen, 1896-12; L O.Thvedt, 1914—. Embedsmand i 1915: b. OleBnkerud. 
(3463-464) 

Hickery Grove menighet. 
Hickory Grove, Juneau Co.. Wis. 
Norske synode, 1897(?)-01(?). 

Organisert 1897{?). Opijilst 1901(?). 51 sjasle i 1898. Pr«st: P. A. 
Dietrichson, 1897-01. (3464—465) Juneau Co., Waupaca Co. 169 

SkandinaTiik evangeliik lothenkø menighet. 

Elroy, Juniau Co., Wis. 

Nonke Kjnoåt, lrø7— . 

OrKanisert 18^. 102 tjele i 1896, 103 i 19ia PreMcr: C L. Schive. 
1897-06; C A. H. Hjermitad, 1906—. Embedtmand i 1910: b. John Ander- 
lon. Kirke. (3462-466) 

JUA,^ANO 


Ca 


;? f s»"'"'"";!^ 


"'* 


fZL.Jl 


* 


VV4UP4CA <^ 


» 


CO., w IS 


' W4Uf«A|* |w.i.iy*o*«# C 
Skandinavia erangeliik hrthenke meniøiet (Wanpica). Scandinavia (1 mirnord), Waupaca Co^ Wis. 

Utenom, 185+-60C?); Norske synode, 18i50(?)-«8. 

Organisert Iste december 1854. Delt 1857 (New Hope, Portage Co.), 
paa gmnd av distance, i 1864 (Parmington), i 1877 (Amherst), i 1882 (Hitter- 
dal). Splittet 1888, paa gnind av naade valgs triden (Scandinavia av Den 
norske aynode). 1,350 sjale i 1867, 1,404 i 1883. Prester : H. A. Preus. 1854; 
N. O. Brandt, 1854; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 18S8-63: A. Mikkel- 
sen, 1863-74; J. C A. Musæus, 1875-83; N. J. Ellestad, 1883-92; Ole Nilsen, 
1892—. Embedacuend i 1854: b. 0. Wagsland; e. O. O. Wassland, Jr., Jcim 
Gnnderson Heisholt, Abraham Næs, Christopher Sæter, Johan Hartvigsen, 
Hans Jacob Eliasen, Harald Evensen, Hans Ballestad. Kirke. 1855, $5,500. 
(3360-467) 

Farmington evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1864 en del av Skandinavia.) 

Sberidan (Ji mil nordrist), Waupaca Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am. Fk). 1864-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert 22de september 1864. Splittet 1877, paa grund av al de 
svenske medlemmer ikke vilde ha pastor Musseits som prest (svenskeme 
gik ut). 12 famnier i 1864 (6 svensker), 150 sjsele i 1914. Prester: A. Mik- 
kehen, 186+-74; J. C A. Mussens. 187^; N. J. Ellestad, 1883-92; O. Na- 
sen, 1892—. Embedsmtend i 1864: b. Andr. Johnson; e. P. Jensen, Sigur 1. Andrew Johnsen. I 1915: a. Sam Eriksen; b- K. M. Olsen; c. 

James Hansen; d. S. Erickscn, T. Gnnsten; e. S. Ericksen, O. S. Olsen. O. 
Carisen; i J. A. Borge. Kvindefor., 191a Ungdonufor. Preitd^: S17S. 
Kirketjener: $2S. Sarafnndsskoler: $52. Missionen: SOi BarmhjertiEtiet»- 

" ■ —1) (aarUg). Kirke 1, 1865{?r Kirtei 1«0(?). 

e.-0. NHsen. (329-4») 

l^^^p 1 ScandiiuTu 

\^^^^^^^^^^^^^ ^^H W^^^~CoZ 

^^^^^^^^^^^^^^H af^^Hl Andmissouri, 1888-1800; 

^^^^^^^^^^^^■^^^■i Forenede kirk^890-. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H Organisert 1888 < Iste de- 

'^^^^^^^^^^^^^^^^■P' cember 1854). Ddt i 190* 

Kirk,. I8il. tS.500. FtrM^vM. IIM, Wm. <IoI»)- '^jJ^^^S^^ 

^-t.Tpu<* ^rt .««. w«i.««,«» 76S i 1914. Prester: H. A. 

Prens, N. O. Brandt, 1SS4: 0. F. Dans, 1854-57; A. Hikkelsou 1863-74; (The Norwegian Evan- 
gehcal Lutheran Congma- 
bon Off Wanpaca. Fta IB4 
til 18EB en del av Skandi- 
navia er. I.) J. A. Berge; h. J. A. Berge. 10 kvindefor. 2 ungdoniifor. Pikefor. 

^'^ "' 'etjener osv.: $300 (19 

1300(1914). Missionen: $300 (19- .. -. 

-tighetsanstalter ; $200 (1914). Total IflpeDde utgifter: $liO0 (1914). Qvien, J. G. Ericksen; t. Wm. Zwieky, O. Jørgens, J. G, 
Berge;g. J. A. Berge; h. J. A.Berge. '" ' ■-•'- - - 
Prestelffn: $625 (1914). Kirketjener 
$a» (1914). Samfundsskoler: *"" " 

hjertighctsanstaller : $200 (19 , ^^ - . . - 

MeniKheten bygg^ Scandinavia Academy i 1893, o^ har skaffet denne Jp£^' 
Um slcole de fleste elever og midler til skolens dnft, "Skandinaven", 1900; 
'^ale", av Stef. JacotMeu, om settlementets begyndelse; i "Skandinaven" for 
juli og august 1893, om grundstenslaegningen av Scandinavia Acadentv; beret- 
ning om 2 menighetsm^ter (past EUestad), og om splittelsen i ISBS.— O. 
Nilsen. (32&-46B) 

kla evangeliik hitlianke wmnighrt. 

(Fra 1854 til 1904 en del av Skandinavia.) 

lola, Waupaca Co., Wis, 

Utenom ( Fk) , 1904^ : Forenede kirke, 
1905-, 

Organisert 17de mars 1904. 500 sjæle i 1904, 
716 i 1914 (16 blandede). Prester: O. Nilsen. 
1904-05; J. Mathiesen, 1905-08; P. A. Die- 
trichson, 1908-09; Chr. S. Vang. 1909-11; J. 
Mathiesen, 1912-14; Chr. S. Thompson, 1914—. 
Embedsmxnd i 1904: a. M. A. Paulson; b. E. 
G. Dahlen; c. J. C Swenson; e. M. A. Paul- 
son, E. G. DahletL Neis Johnson, I. C Swen- 
son; f. E. G. Danlen; h. M. A. Panlson. I 
1915: a. G. Amundson; b. Joseph Evenson; 
c. J. C. Swenson; d. 0. C. Lea, Ole Bosland. 
Andreas Sether; e. O. J. Olson, Martin For- 
seth, S. M. Myhre. J. N. Dahlc. Ole Knntson; 
f. T. N. Dahle; h. O. C. Leean. 4 kvindefor., 
$7,000. Ungdomsfor.. $1,000. Pikefor.. $l,00a 
Missionsfor. Sangf or., $1,000. Prestel^: COO 
inTLi iA\ i> .-1 «I enn v:.i„.: iJ.i_ 
Kirke 1904, (".OOO. 
Froteliiu, 1905, tJ.300. 
CnTpUdi, 2 ■erta. tlOO. $5,000. Barmhjertighetsanstalter: $3,000. "Konstitution", 1904, revidert 1' 
— C S. Thon««on. (440-471) 
Hitterdahl (Hitterdal) 
Donk erang. lathenke Prcrtclim IM», $1^00. Waufaca Co. (Fra 1S54 til 1882 en del 
av Sltanduavia.) 

Iola(3U mil nord), Wan- 
pau Co, Wa. 

Norske a^ode, 1882-87; 
Antimiisonn, 188/--90: For- 
enede Idrke, 1890-, 

Orgaitisert 3dje mai 1882. 
342 sJKle i 1882 (7 dan- 
sker) , 462 i 1914 (2 dan- 
sker). Prejter: I. C A. 
Mussui, 1882-83 ; K. J. EUe- 
stad. lé^l; 0. mntL 
1892-05; Jens Mathieson, 
1905-08; F. A. Dietrichion, 
190&-O9; M. J. Berge, 190»- 
12; Jens Mathieaon, 1912- 
14; T. S. Kolste, 1914-^ 
Embedsmend i I8B2: b. Ole 
H. Kolden: c. Jacob C 
Thoe; d. Ole H. Kolden, 
Thrond Throodsen ; c. Gun- 
nar Leer, Aslak S^rcnien, 
Jacob Thoe: f. Thor Hel- 
geioDj g. Thor Helgesoa, 
I 1915: a. Martin Benson; 
b. C P. Selmer; c. Thor A. 
Siljord; d. Ole Kolden, Ole 
Qon, Kittil Tnbaas^ e. Martin Benson, Mathias Johnson, Julius Grove; 
f. HSvor Uken ; b. Ole O. BØe, Halvor Uken, J. Jofaanneson. 2 kvindefor- 
18S2, $1700. Unsdonufor, 1906, $1,000. Sanfffor- 1906. Preste-n: $150 
(18S2), $65 (1914), $7,300 (1882-14). Prestehni: $4,500. Kirketjener osv.: 
$l,7tn. Menigfaetsskolcn : $1000. Samfundsskoler: $1,685. Missionen: $1685. 
Bannhjertigfaetaanstalter : $1,000. "Konstitution" ; ''Menigfaetsbistorie", 18S8L 
Ole H. Kolden.— T. S. Kolste. (1819—470) 

Den late evangrJink Inthenke meni^iet. 

(Fra 1854 til 1910 en del «v Skandinavia.) 

Ogdensburg. Waupaca Co., Wis. 

Forenede kirke. 1910—. 

Ornnisert 25de mai 1910. 63 sjsle i 1910, 74 i 1914. Pretter: Chr. S. 
Vang. 1910-11 ; J. Mathieson. 1912-14: C. S. Thompson, 1914—. Embed»- 
nuend i 1910: b. J. A. Rasmussen; c Hans Johnson. I 1915: b. J. A. Ras- 
musen; c. Hans Johnson; e. Martin Johnson, Carl Rasmussen, P. H, Peter- 
son. Kvindcfor., 1910, $50a Prestet^n: $100 (1910), $100 (1914), $300 
(1910-14). Kirketjener osv.: $100. Samfundsskoler: $47. Missionen; $6. 
Bannhjertighetsanstalter: $35 (1910-14). Den forenede kirkes ntkast av 
konstitution. Kirke, 1915, $40a— C. S. Thompson. (439—472) _ 

Northland nonk erangeliak InthenJce menighet. 

(Pra iæ4 til 18S7 en del av Skandinavia; fra 1857 tH 1907 en del av 
New Hope.) 

Northland, Waupaca Co., Wis. 

Forenede kirke. 1907—. 

Organisert 19(0. 350 sjzie i 1914. Prester: O. C Farset^i. 190S-09; M. 
]. Berge, 1909^12; Jena Mathieson. 1912-14; T. S. Kolste, 1914—. Embeds- 
mand i 1915: b. John Borikmoe. Ungdomsfor. Kirke. (3361—473) 172 Wisconsin 

Skandinavia nonk lutherske menighet. 

(Fra 1854 til 1888 en del av Skandinavia.) 

Scandinavia, Waupaca Co., Wis. 

Norske synode, 188S^. 

Organisert 1889. 88 sjæle i 1889, 440 i 1910. Prester: O. K. Ramberg, 
1889-96; C. S. B. Hoel, 1898—. Embedsmand i 1915: b. Adolph Hogord. 
(336^-474) 

loUi menighet. 

(Fra 1854 tU 1889 en del av Skandinavia.) 
lola, Waupaca Ca, Wis. 
Norske synode, 1889—. 

Organisert 1889 (1854). Prester: O. K. Ramberg, 1889-98; C. S. B. 
Hod, 1898-. (2556-475) 

Dansk evangelisk Inthenke Zion menighet. 

Waupaca, Waupaca Co., Wis. 

Norske synode, 1873(?>-79(?). 

Organisert 1873(?). OpljzJst 1879(?). (Muligens nu betjent av Den 
forenede danske kirke.) 75 sjæle i 1873 (75 dansker), 40 i 1878 (40 dansker). 
Prester: A. Mikkelsen, 1863-74; J. C. A. Musæus, 1875-83; N. J. EUestad, 
1883-92. (3364-476) 

Vor Frelsers skandinaviske menighet. 

Waupaca, Waupaca Co., Wis. 
Konferentsen. 1877(?)-«(?). 

Organisert 1877(?). Opl^st 1885(?). 271 sjæle i 1878, 253 i 188L 
Prester: T. W. H. Wald, 1878-81; Ole Amundson. 1881^. (3363—477) 

St. Johannes evangelisk lutherske menighet. 

Clintonville, Waupaca Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890-02; Frikirken, 1902—. 

Organisert 1890. 118 sjæle i 1891, 130 i 1914. Prester: N. J. Ellestad» 
1890; H. L. Haakonson, 1891-92; W. A. Eckmann, 1893-94; E. C Tollefsen. 
1895-97; M. Mickelsen. 1897-00; Gudm. Kluxdal, 1901-02; E. C. ToUefsen, 
1902-04; C. N. Vogt, 1906-11; Ingv. O. Thvedt, 1911-13; N. Lunde, 1913- 
14(?); Chas. E. Nelson, 1913-16. Embedsmand i 1915: b. Lewis Olson. 
Kvindefor., 1890. Prestelcfn: $150 (1914). Sarofundsskoler: ^ (1915). Mis- 
sionen: $26 (1915). Kirke. Gravplads, 2 acres. (3231—478) 

Scandinavia Academy prækeplads. 

Scandinavia^ Waupaca Co., Wis. 

Forenede kirke, 1893—, 

Organisert 1893. Lærere: C. O. Aubol, 1893, 1893-94; L. M. Larsen^ 
1894-98; T. K Thorstensen, 1898-03; N. N. Esser, 1903, 1902-06; P. O. 
Holland, 1906-08; M. E. Wagnild, 1908-11; E. H. Wcstgor, 1911-16; H. A. 
Okdale, 1916—, og andre. Ole Nilsen og andre direktorer. (4118-479) 

Blue River menighet. 

Fennimore (8 mil nordost), Grant Co., Wis. 

Norske synode, 1855-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke» 
1890^(?). 

Organisert 1855. Delt(?). Opl^st 1898(?) (Blue River Nordre; Blue 
River Sf^ndre). 400 sjæle i 1869, 383 i 1899. Prester: H. A. Stub, 1855-61; 
A. C. Preus, 1861-69; O. Naess. 1866-97. Embedsmand i 1899: b. Mona 
O.Johnsrud. Kirke. (3418-480) Grant Co. 173 «1 JO DÅ¥«åSI CP 
i LL t Nøts BIne River Nordre. 

(Fra 1855 til 1896 en del av Blue River.) 

Boscobel (6 mil sydøst), Grant Co., Wis. 

Utenom (Fk), lrøB(?)-04(?). 

Organisert 1898(?). Opl^st 19(H(?). 240 sjæle i 189g, 250 i 1903. 
Prester: H. A. Stub, 1855-61 ; A. C. Preus, 1861-^; O. Naess, 1866-97; j. 
A. £. Naess, 1898-02; H. H. Holte, 1902-04. Embedsmand i 1898: b. G. 
Roen. I 1903: b. G. K. Roen. Kirke. (3419-^1) Blne River Sf^ndre. 

Castle Rock, Grant Co., Wis. 

Forenede kirke, 1896(?)-04(?). 

Organisert 1898(?). Opl^st 1904(?). 410 sjde i 1898, 420 i 1901 
Prester: A. C. Preus, 1855-61 ; H. A. Stub, 1861-69; O. Naess, 1866-97; J. 
A. B. Naess, 1898-02; H. Holte, 1902^. Embedsmand i 1898: b. Mons O. 
Johnsrud. I 1902: b. Henry Helgeson. Kirke. (3420--482) BIne River norak Intherake menighet. 

(Fra 1855 til 1896 en del av Blue River; fra 1896 Blue River Nordre.) 

Boscobel (6 mil sydøst), Grant Co., Wis. 

Forenede kirke, 1904 (1855)—. 

Organisert 1904 (1855). 442 sjæle i 1904, 459 i 1915. Prester: A. C 
Preus, 1855-61; H. A. Stub, 1861-69; O. Naess, 1866-97; J. A. B. Naess, 
1896-02; H. H. Holte, 1902-04; O. O. S^vde, 1904-11; G. Gunsten, 1911—. 
Embedsmand i 1904: b. Henry Helgesen. I 1915: b. L. C Beny. Kirke. 
(3421-483) 

Hickory Grove menighet. 

(Fra 1855 til 1899 en del av Blue River; fra 1896 til 1904 en del av Blue 
River Si^ndre.) 

Castle Rock, Grant Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1904(?)— . 

Organisert 1904. 256 sjæle i 1905. 177 i 1915. Prester: A. C. Preus, 
1855-61; H. A. Stub, 1861-69; O. Naess, 1866-97; J. A. E. Naess, 189&-02; 
H. H. Holte, 1902-04: O. O. S^vde, 1904-11; G. Gunsten, 1911—. Embeds- 
mand i 1915: b. H. G. Gundersom Kirke. (3416—484) 174 Wisconsin Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1855 til 1907 en del av Blue River menighet) 

Boscobel, Grant Co., Wis. 

Forenede kirke, 1907^. 

Organisert 1907. 48 sjæle i 1908, 55 i 1915. Prester: O. O. S^vde, 
1907-11; G. Gunsten, 1911—. Embedsmand i 1915: b. H. O. Holt Kirke. 
(3417-485) 

MartinTiUe menighet. 

Martinville, Grant (}o., Wis. 
Hanges synode, 1889(?)-92(?). 

Organisert 1889(?). OpI^st 1892(?). 67 sjæle i 1889, 41 i 1891. Prest: 
K. K. Hageseth, 1881-06. (3415-^486) Blue River Engliah prækeplads. 

Blue River, Grant Co., Wis. 

Utenom (Pk), 191^5. 

Begyndt 1913. Sluttet 1915. Prest: B. O. Steffenson, 1913-15. 

(3414-487) 

Tork norsk erangeliak Intherake menighet 

Blanchardville (4 mil nordost), Green Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1855-81. 

Organisert 1855. Splittet 1881, ved "presteme T. H. Dahls og M. P. 
Gjertsens agitation*' (York n. ev. luth. mght — Lf ; York n. ev. luth mght 
—Pk). 299 sjæle i 1867, 371 i 1879. Prester: P. A. Rasmussen, 1855-60; 
J. N. Fjeld, 1860-81. Kirke 1, 1855. Kirke 2, 1864.— J. M. Green. 

(3331-488) 
'Dane oo øinn LA ^ÅyerrE <Lo uۯAH9VtLLg. tittS^ x V//5 

SrZVMBNSON Hoc K CO York norsk evan lutherske menighet. (Fra 1855 til 1881 en dd av York n. ev. L) 
Blanchardville (4 mil nordost), Green Co., Wis. 
Konferentsen, 1881-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 
Organisert 1881 (1855). Splittet 1881, paa grund av sp^rsmaal om kal- 
deise av prest enten fra Konferentsen, Synoden eller Antimissouri (York Green Co. 17$ mght). Prester: P. A. RtamutKii. 185S-fiO; J. N. Fjdd, 1860-81; T. H. 
Dahl, 1881-83; T. S. Reim^itad, 1883-85; O. Paahon, 1885-05; O. H. aetten, 
1905-09; H. J. Unlahl, 1909-. Embetbmxnd i 1915: b. A. P. UU; c. James 
Anderson; d. Knnt Venden, Olaus Knulson, Ole Eidsmoe; e. Andreir John- 
son, Gust Lyse, Harald Johnson, Ed. Thompson, James Anderson. Kvindøp 
(or. Pikcfor. Sangfor. Kirke 1, 1855. Kirke 2, 1864. Kirke 3, 1885. 
Prestehus, 1884. Gravnlads, 2 acrei. Land, 6 acrea.— H. J. Urdahl. 

{2a»-4SlO) 
: eTMueliak Btandurdville <4 mil nordost), Green Co., 

Wis. 
Utenom (Ns, Am, Pk), 1881 (1855)^ 
Organisert rø81(1855). 2ZS sJKle i 1883, 

201 i 1914. Prester: P. A. Rasmussen, 1855- 

fiO; J. W. Fjeld, 1860-81: P. Isberg, 1882-88; 

O. M. SKvig, 1888-92; H. Votdat 1892-03; : b. O. R. Olson; 
c. O. R. Olson; e. Gabriel Diimd. Ole Han- 
son. Edwin Swenson ; a. Buelah Urnes. Kvin- 
defor. Sangfbr., 1914. Prestd>n: $150 (1914). 
"Lutheraneren", 1912; 1302.— I. M. Green. 

(2837-489) 
Albanj nonk lnthocAe memij^iet. 

Albanr (3H mil nordvest), Green Co., Wia. 

Norske lynode, 1856~. 

Organisert 1856. 125 sjasle i 1856, 52 i 1914 
(2 amerikanere). Prester: G. P. Dietricfaaon, 
1856-59; C. F. Magelsaen, 18S»-80; T. K. 
Thorvilsen, 1881-89: L.O.Shermi, 1889-94; O. 
f. Knle, 1894—. Embedmuend i 1856: b. Ole 
Johnson; f. Ivar Ingebrigtson. I 1915: b. S. 
B. Johnson ; c Otis Albertson ; e. S. B. John- 
son, Otis Albertson, G. Paulson. Kvindefor- 
$400. Prestddn:$«(1856),$150(19I4),H0n0 
(1856-14). ^fundsskoler: $1^ (1856-14). 
Missionen: $1J)0Ol Barmhierttgfaetunstalter : 
$500 (1856-14).— O. J. Kvale. (1928—492) Adanu nonk «rangeliak hrthenke menighet. 

Blanchardville (7 mil lyd^it), Green Co., Wis. 

Norske tynode, 18S6-83; Koaferentscn, 1883-90; Forenede kirke, 1890- 
9); Frikirken, 1893—. 

Organisert 1856. 120 >i»le i 1856. 450 i 1914. Prester: J. S. Mnncli, 
1856-59; P. M. Brodahl, 1860-62; J. N. Fjeld, 1862-^; K. K. HeUuid, 1867- 
76; C C Aas, 1876-83; T. S. Reimesud, 1883-85; O. PunUoii, 1885-05; O. 
H. Sletten, 1905-10; H. J. Urdahl, 1910—. Embedsmrod i 1856: e. K. M. 
Lien, Peder Bakken (P. O. Brekke), Ole S^ntm, A. A. Strømmen, Knut 
Lee; f. Andrew SkincUngsrnd; g. Andrew Skindingsrud (Amand Eidsmo). 
I 1915: b. OUf Mickelson; c Ed. Strømmen; d. Anton Nybruten, Ole 
Moen, Chris. Jorenby; e. Ed. Stnfmmen, Ed. Vinger, Thorn Hemuosen, 
Henry Rood, Ole Berg, Chris. Moen. Kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 
1908. HJKlpefar., 1914. Prestel^n: (60 (1856), $300 (1914). Samfunda- g^ plads, 3 acres. Land, 6 ncres.— H. J. Urdahl. (2207—491) L i'%ii^ii Jordan nonk erangéliBk Intfaenke 
menighet. 

Browntown (3 mil nord), Green Co., Wi*. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1860-15: Forenede 
kirke, 1915—. 

Organisert Ilte november 1860. 150 sjele i 
1914. Prester: C F. Magelssen. 1860-62; P. 
M. Brodahl, 1863-66; kTk. Helland, 1867-76; 
C C Aas, 1876-83; P. Isberg, 188354; O. M. 
Sasyig, 1884-W; J. A. Wang, 1903-11; W. a 
Wilhelmsen, 1911—. EmbeBsnuend i 1915: c 
Iver Ellinpon; c. Roy Evenson, Amos John- 
son, Martin Hanson. Kvindefor. Ungdoms- 
for., 191Z Pikefor.. 1914. Sangfor., 1912: 
Presteltfn: 1112 (1860), $225 (1914), $7in 
(1860-14). "Menighetshistorie-, 1912, Jens 
Dne.— W. O. Wilhelmsen. (305—493) Pockoway menighet. Pockoway, Green Lake(?) Co., Wis. 
Norske synode. 185S(?)-S6(7). 
Organisert 18SS(?). OpWst 18S6{?). 
Halvonens "Festskrift", 83. (493a) Optat i Synoden i oktober 1855. Lake Pockoway menighet. Pockoway, Green Lake Co., Wis. 
Ellings synode, 1859-75(?). 
Organisert 1859. Opiffst 1875(?). 48 aj«le 
Bing", 1875. 57. (493b) 1874. Hauges "Aartberet- « J Du. NN co 
Den nonk erangeliik 

Intfaenke menighet 

ved Riuh River. 

(Rush River meniriiet) 
River FaUs (12 ti)>I i«st), 
Pierce Co, Wi». 

UtcDOm (Ns). 1855-61; 
Nonke unode 1861^. 

Ornnitert Ilte juli 18S5. 
Delt 1 1867 (Vor Frelien 
mght. i Syd Rush River). 
60 sjsele i 1855, 350 i 1914. 
Prester: P. Laur. l.araen, 
1857-59; 0. T. K Hageitad, 

*" a,W^ 

_ _ _._5: b. __ 

Halvorsen; c. M. Halvor- 

len; e. Neis Nilson, Chr. 

Thorsen, Gom. T<nnesDn, 

[crson, HaL Halvorsen, Hans Anderson, 

Sangfor. PresteUIn: ^100 (185S), J333 

, Menighetshistorie", 1935, M. Thorsen: "Kir- 

ketidcnd^, 1905.— Maictu ThorsenTTzKil— 4H) Kjrln 1. 1S6J. Kirke 2, ISn, VAOO. Kirki I. Il», 
tV^OO. Skoldnu, ISM, tWO. FrcMckni, IU6. 
cm, (lOa tud, JO aam. i WtSCOHSDt 

Vor Frelxen meniglwt. 

(^ Rmh RiTcr mgfat 
Fra 1855 dl 1867 eo del » 
Rush River.) 

EUiworth (6H mfl tjpd- 
TMt), Picrce Co, WU. 

Norike synode, 1867-87. 
■ Organisert 1867. Splittet 
1887, paa gmnå av naade- 
valgstriden (S. Rush River 
-Sk: Vor Frelwr— N»), 
150 sjrle i 1867. 500 i 1886. 
Frester : P. Laur. Larsen, 
1857~59; O. T. K. Hagestad, 
1863-75 : M. ThorseM874— . 
Kvindefor. Pikefor. Freste- 
lAi: $75(1867). -IConstim- 
tion", 18S4.— Marcus Tlior- 
sen. (2395—495) 

Vor EVeJeer Tcd Syd Rnah River (Syd Rush River). 

(Fra 1855 Ul 1867 en del av Rush River; fta 1867 ta 1887 en del av Vor 
Frelsers.) 

Elliworth (6% mil nordftst), Pierce Co., Wis. 

Norske synode, 1887 (1867)—. 

Organisert 1887 (1867). 235 sjæle i 18S9, 275 i 1914. Prester: P. Laur. 
Lanen, 1857-59; O. J. K. Hagestad, 1863-75; Marcus Thorsen, 1874—. £m- 
bedsmxnd i 1915: b. E. O. Bjerking; c. E. F. Bjerking; e. Lawton Fedei^ 
aon, L. Querby, M. Massing, N. Baardson; f. T. O. Mohn. Kvtndeforening. 
Fikefor. Frestel)<n: $333 (1914). Kirke, 187S, HOOO. Skolehus, 18^ $4001 
Prestehus. Gravpladi, 2. acres.— Marcus Thorsen. (4077—496) 

Syd Rn^ River norsk Intherske menighet. 

(Fra 1855 til 1867 en del av Rush River; fra 1867 til 1887 en del av Vor 
Frelsers.) 

Ellsworth (7 mil nordjjst), Pierce Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1887. 138 sjxle i 1890, 578 i 1915. Prester: F. A. Schmidt, 
1887; T. H. Haugan, 1890-97; K. Kr. Johnsen, 1897-00; T. H. Hangaa. 
1900-07, L. K. Aaberg, 1908—. Embedsmand i 1896: b. Severin Salveson. 
I 1915: b. S. Solvervon. Ungdomsfor. Prestelffn: |600 (1914). Kirke, 
$5,000. Prestehus. (4078—4!?) 

tfiy€v Fé^17s, F*/W»-c« C*.yW/s. 

/Tt^r Fmlls-Ns. fSU3 J 9^90 

' ir,-y^r Pm77s-^»^ /*/A EackJels nordc evangelisk lothenke menighet i River Falls. 

(River Falls.) 

River Falls, Pierce Co., Wis. 

Nonke synode, 1863-90. 

Organisert 1963. Splittet 1890 (Iste 1. i River Fallt— Fk; Ezekid o. cv. 
L i River Palls— Ns). 50 sjxle i 1863, 188 i 1914. Prester: O. J. K. 
Hagestad, 1863-76; Marcus Thorsen, 1876-89; P. K. MeUaog, 1890-91. 

(4a82-49e> 
Eiddd nonk erang. 

hithenke menighet 

i River Falls. 

(Nonk hithenke menic- 
het i Riyer Fall^) 

River Falls, Pierce Co, 
Wl». 

Utenom (N>), 1890 
(1863)^ 

OrganiMtt 1890 (1863). 
Delt 1890, pui gnud wr 
naadevalgitnden (Iste lu- 
therske menighet i River 
KJik«, 1895, 12.000. PreMehu*. IWl, Ufi20- Falls). 40 iJKle i 1892, 100 

i 1911. Prester: O. J. K. 
Hagestad, 1863-76; M. Thorsen, 1876-S9; P. K. Melang, 1890-91; N. L. 
Bknnhobn, 1892—. EmbedsniKnd i 1915: b. H. A. Hagestad; c. Hans Wigen; 
e. Edvard Elertson, Nils Heyerdahl, Erik Nelsen; f. H. A. Hagestad, mn. 
Hagenad (organist) ; b. H. A. Hagestad. 2 krindefor., 1890, 1908. Ung- 
donufor, 1915. Pikefor.. 1906. Sangfor. Prwtel^n: $150 (1914). Kirke- 
tjener osv. : $300.— N. L. Btomholm. (1312—499) 

River Falla forenede nonk erangeliak Intfaenke meni^iet. 

(Itte 1. i River Palls; fra 1863 til 1887 en dd av EzekteL) 
River Falla, Pierce Co., Wi». 
Forenede kirke, 1890-95(?). 

Organisert 1890. 33 side i IS93, 33 i 1895. Prest: T. H. Haugan, 
1890-9^0. Enibedsmand i 1893: b. S. RumnsMn. Kirke. (4081—50^ 

River Falla prækeplada. 
River Falls, Pierce Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1906-07. 
Begyndt 1906. Sluttet 1907. Prest: T. H. Hangan, 1906-07. (4083-501) 

Eidavold menighet. 

Etdaile, Pierce Co^ Wis. 

Hanges synode, 1871 — . 

Organisert 1871. 205 sixle i 1874. 229 ■ 1915. Prester: C O. Br^ogh, 
1873-76; M, H. Norheim, 1887-89; O. S. Meland, 1889—. Ungdomsforening. 
Kirice, |3,50a (40S6-502) 

Eidavold menighet. 

Esdaile, Pierce Co., Wis. 
Konfeientsen, 1880(?>-S2(?). 

Organisert 1880(?). Opl^st 1882(7). 34 ijæle i 1880, 30 i 1881. Preit: 
P. B. Nonnan, 1880-82: lMff2-X3) 

Den norak evangeliak lothereke St. Pauli ved Eaa Galle. 

(St PanU, Bau Qtih.) 

Spring Valley (3% mil sjrd^t), Pierce Co., Wia. 

Nonke synode, Ib74-^. 

Organisert 13de september 1874. Splittet og opl^st 2den april 1890, paa 
srtind av valg av kirketomt (St Pauli; St. Johannes). 140 sjæle i 1874, 
zn i 1886. Pretter: Marcus Thmen, 1874-76; H. J. G. Krogh, 1876-80; P. 
A. Dietrich»», 188^8. (4076-504) Sfrhtf Vétn^y, Pixr-c-e Ct., Wis. 

Den norsk evangelisk 

latherske St. Panli 

menighet ved 

Ean Galle. 

(Pn 1S74 til 1890 en dd 
a» St Pauli— Ns.) 

Spring Valley (3% mil 
•ydtlst), Pieree Co-, Wis. 

Utenom (Ns). 1890-01; 
Norske synode, 1901—. 

OrKantsert 1890 (13. sep- 
tember 1S74). 240 iJKle i 
1890, 218 i 1914 (12 dan- 
. ^ ,„ siter). Prester; M. Thor- 

Krogh, 1876-80; P. A. Dietrichson, 1880-88; N. Arvesen, IffiS-QO; T. K. 
Thorvilson, 1890-93; D. Kvaase. 1893-04; P. Moen, 1904-12; D. Kvaase, 
I9I2-I6. Embedsmaend i 1890: b. Ole Haagenson; c Ole Haag«nson; e. 
Tharald Simonson, Ole Haagenson, Ole Gaarder; f. Ole Haagenson. I 1915: 
b. Jacob Jacobson; c. Jacob Jacobson ; e. Lars Hanson, Simon Banks, H. M. 
Peterson; f. Erik Larson. Kvindefor- 1890, SUSO. Ungdomsfor., 1907, $295. 
Presteitln: $50 (1890), $250 <I914), $4,550 (IrøO-lS). Prestehus osv.: «,500. 
Kirketjener osv.: $300. I>reri|<n osv.: $1.525 (1890-15). Samfmidsdrøler : 
ca. $900. Missionen : ca. $400. Bannbjertigfaetsansulter: ca. $200. Kvaases 
"Menighetshistorie", 1896.— D. Kysmc (12M^^^) 
Kirke. 1<9I, f3,500. PisMebni, IH», IS.OOO. 
St. Johannes norsk evangelisk Inthorske 
menighet. 

(Eo del av St Pauli norsk evang. lutherske 
menighet. 1874-87.) 

Spring Valley (% mil fist). Pieree Co_ Wis. 

Antimissoun, 1*87-80; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887. Splittet 1890, paa gnmd ar 
valg av kirketomt (St Johannes n. ev. luth. 
mght.; St Pauli n. ev. lutb. mght). 130 sjaile 
i 1890, 230 i 1914. Prester: N. Arvcsen. 18W- 
92 ; S. K Ulsaker, 1892-06 ; L. I* Fylling Ham- 
mer. 1906—. Embedsmænd i 1890: b. Neis An- 
derson ; c. Mathias Strflm ; e. Jc^n Okon, Låra 
Tiller, Peter Evenson; f, Jacob Lorentsen, 
I 1915: b. Otto Hendrickson; c Hilarius Ol- 
son; d. John N. Nelson, Martinus Emerson, 
John L. Nelson; e. P. H. Sandvig, Ole Gun- 
derson, Willie Larson; f. Even Haslie, Mar- 
tinus Emerson. 2 kvindefor., 1890. ' Ungdoms- 
for. PresteWn: $100 (1887), K25 (1914).— L. 
L. Fylling Hammer. (657--50I5) Pieret Co. 181 (Stor-n menighet.) 
EU8wortb(?), Pierce Co., lAT». 
KonferentKD, lS76(7)~79(r). 

Orsamsert 1876(?). Oplfftt 1879(?>. 48 sjxle i 1877, 54 i 1878. PreM: 
M. Shirley, 1878-79. Embedsmanrt i 1877: b. P. Hmlrorsea (4071—507) GOman nonk emig. 
tntherske meni^iet. 
■ V«ney (3% md 
vest"), fiercc Co, Wis. 

Utenom (Na), 1876-77; 
Norske tynode, 1877—. 

Organisert I9de jan. 1876. 
190 ijKle i IS76, 469 i 1914. 
Frester: M. Thorsen, 1876- 
04; P. Moen, 1904-12; D. 
Kvaase. 1912-16. Kmbeds- 
ni3en(lil876:b. U.P.Hala; 
t U. F. Hals; d. T. P. ifa- 
gerbakke; e. Ole A. Ham- 
mer, Bardon Jensoo: f. 
Bardon Jenson. I 1915: & 
Ole O. Melsby; d. M. J. Hammer Christian Aamodt, Nils Carlson; e. Ben- 
jamin Bjrfrnsiad, Christopher Holerud, Johannes Halvorson. 3 kvindefor., 
1884. 1906^ 1914. $3.220. Ungdomsfor., 1908, $400. Pikefor, 1884-94, $SOa 
Prvitel)»n: $111 (1876), KOO (1915), $7.800 (1876-15). idrketjener osv.: 
$1.000. Lxrerl^ ost.: $2^00. Samfund sskoler : $2^500. Missionen: ca. $70a 
Bannhjerti^etsanstalter : ca. $400.— D. Kvaase. (1287—508) 
Bethlehem nieni^iet. 
Bay City (5 mil ijd), Pierce Co., Wis. 
Haugei lynode, W7—. 

OrganiMTt 1877. 140 sjxle i 1889, 165 i 1915. Prerter: U. H. Norheim, 
O. S. MeUnd. Kirke, $4,00a (4087—509) Diamond Blnff prækeplads. Diamond BlufF danske menighet. Orguiisert 18S2(?). Opltfst 18S2(?). 40 sjæle i 1880, 50 i 1882. Prett: 
- " («73—511) P. B. Ncvman, 1880-82. Esdaile prækeplada. 

EMlaile, Pierce Co., Wil 
Utenom (Ns), l^(7}-80(r). 

Begvndt 1879(?). Sluttet 1880(7). Prest: K. Berven, 1879(7)-80(?). 

(4069-51: 182 WiSOQMSDI Pk«toott 

Prescott, Pierce Co.» Wia. 
Konferentsen, 1880(?)-82(?). 
Organisert 1880(?). Opl^st 1882(?). 
F. B. Norman, 1880-82. (4074—513) ig^eL 55 sjæle i 1880^ 16 i 1881. Prett: Man Valley svenake menighet. 

Prc8Cott(?), Pierce Co., Wis. 
Konferentsen, 1881(?)-82(?). 

Organisert 1881(?). Opldst 1882(?). 140 sjæle i 1881 (140 svensker). 
Prest: P. B. Norman, 1881(?)-82(?). (4075-514) 

Mariell norsk latherake menighet. 

Martell, Pierce Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1888. 138 sjæle i 1890, 207 i 1915. Prester: T. H. Haugan, 
1890-07; E. Kr. Johnsen, 1897-00; T. H. Haugan, 1900-07; L. K. Aaberg, 
1908—. Embedsmand i 1896: b. A. J. Soli. I 1915: b. Andr. Soli. Ung- 
domsfor. Prestel^n: $200 (1914). Kirke, $2,000. Prestehus. (4079-515) 

Salem norsk lutherske menighet. 

Maiden Rock (7 mil sydffst), Pierce Co., Wis. 

Hauges synode, 1889-92; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 1889. 60 sjæle i 1889, 75 i 1915. Prester: M. H. Nordheim, 
1887-92; T. H. Haugan, 1892-97; E. Kr. Johnsen, 1897-00; T. H. Haugan. 
1900-07; L. K. Aaberg, 1908—. Embedsmand i 1896: b. Chr. Sundby. I 
1915: b. Hans Opsahl. Prestel|2ffi, $100 (1914). Kirke, $400. (4060-516) 
JACKSON OHS^ An 

LA CKOSSE CO., 

D 

VV/NONA CO. 

• -^ ^X 

> mi^Lachosse XO 

HO U-S TO Al cal 

W / S, i^ QewA.iju«CA •Barre a4ili.3 Ul 

o v £ R N M CO 150 « BoBtwick Valley norsk eyangelisk lutherske menighet. 

La Crosse (10 mil^st). La Crosse Co., \^s. 

Norske synode, 1856—. 

Organisert 1856. 180 sjæle i 1867, 14 i 1910. Prester: C L. Gausen, W9-Sli M. A. Stub, 1854-61; F. L«ur. Uraen, 1961-^; J. B. Frich. 16fi2- 
88; O. H. Uc 18;&-79: Edw. Borien, I8;&-81; E. O. VA, 1887—. Em- 
bcdsnumd i 1910: b. E. EnEelbretMo. "Kirketidende", 1906^ 643. 738. 762. 
Kirke. (4006-517) Ns .. ..ti 

Kirke 1, 11«a. $1,550. Kitkc 2, 1V14, $1(M)00. Pre- 
«teSMid 1, 1SJ9. tLWO. PreMcaurd 2, 186«, 
$2,300. PnMcfuvd 3, 1914, |3,30a GnTpUdi; I Halfway Creek tkandl* 

tuviak «rang. lutherske 

menighet. 

(The Scmndinavian Evftn- 
Bclical Lutheran Cocgrega- 
tion of Halfway Creek.) 

Holmen (214 mil ^st), 
U Cnnse Co., Wis. 

Nonkeijnode, 1854(?)— . 

OrganiMrt i mars 18SS. 
Delt I januar 1915, av hen- 
■igtsauesaige hensyn og efter 
follej orerenskomst. Den 
var 17 mil lang og hadde to 
kirker (Hobncn Scandina- 
vian English Lutheran Con- 
gregatioD). 20 sjxle i 1856 
720 svensker). 244 i 1914 
(2 Bveniker). Prester: H. 
A. Stub, 1856-60; A. E. 
Friedrichsen, 1861 ; P. U 
Ursen, 1861-62; T. B. Frich, 
1862^; J. L. Frich, 1872- 
-82; O. d O. Hjort, 1882- 
87: U. C. S. Hjermstad. 
1887-02; O. Turmo, 1902- 
06; E. Bernun, 1906— . Em- 
bedinuend i 1856: b. Ole 
Black; e. Gulbrand Ostbv. 
B^rrc J. Stoen, Andera 
Skogen; f. Christian Olson. 
Mam. Hanson, John Sar- 
ter. 1 1915: b. Uarvin Nei- 184 Wisconsin «on; c. Alfred Thorsen; e. John DrMjeth, Ole P. Andus. E. C WiU. 
Kvindcfor, 1886^ C.377. Unnjomsf or^ 1898. $2J53. PrvslelAi: $180 (ISS6). 
$250 (1914), $13,000 0855-15). Kirketjener osv.: $65 pr. W "Konstito- 
tJon", 1886, revidert ISW; "Kirketidende", 1906, 738, ?4f, 762. 76S; "Norw. 
Luther College", prof. T. Ylviuker (i nsevnte bok finde* ogråa billedet kt 
den gMmle prest^aard). Freitesaardeii vu benyttet aotn lAther College 
bygning, 1861-62, 2 Ixrere, 11 elever.— E. Berrum. (1319— 518) 

La CroBse Valley nonk evaageli§k lathenke menighet. 

Wett Salem (2 mil nord), L* Crowe Co., Wis. 

Norske synode, 18S6— . 

OrganUert 1856. 130 sjiele i 1867, 154 i 1904. Fretter: C. L. CUtuen, 
184^-51; H. A. Stub, 1854^1; P. Uur. Ursen, 1861-62; T. B. Frich, 1862-72; 
W. J. L. Frich, 1872-82; O. C. O. Hjort, 1882-87; U. C. S. Hjennrtad, 
1887-04; O. Turmo, 1902-06; E. Hamborg, 1904-05; E. O. Vik, 1906-09; O. 
Ottersen. 1909—. Embedimmd i 1SS6: t. Gulbrand Jenaeu Øitby, B^ire 
Johnsen St^en, Andreas Skogen. I 1911: b. C. P. Knutson. "ffirire- 
tidende", 1906, 738, 762. Kirke, 186S. Prestehus 1, 1860. $600. Prestehtu 2, 
1866. Prestehus 3, 1885. Prestehus 4, 19Q2. Land, 120 acre^ $800, 

<402S--519) Lewis Valley norsk Inthexske menighet. 

Holmen (8 mil nord^). La Crosse Co., 
Wis. 

Norske synode, 1854—. 

Organisert 18^6. 100 sJKle i 1867, 275 i 
1914. Prester : H. A. Stub. 1854-58(61) ; P. 
L. Larsen, 1861-<2; J. B. Frich, 1862-72: W. 
J. L. Frich, 1872-52; O. C. O. Hiort, 1882-87; 
U. C S. Hjennstad, 1887-02; O. Turmo. 1902- 
06: E. Bernim, 1906—, Embedsmiend i 1856: 
e. Johannes Anderson, Chr. Klementsen, Syver 
Anderson; f. Chr. Olson. John Haavildvad, 
H. K. Hanson, D. Ristad, Andr. Hanson; g. 
Chr. Olson, John Haavildsrud. 1 1915: b. Wal- 
ther Ofstedahl; c. Math. Anderson; e. John 
Hoff, Sivert Johnsen, Simon Sveen. 2 kvmde- 
for., 1888, 1902, $3.634. Ungdomsfor» 1914^ 
S2l6. PresteWn: $47 (18S6f. $æO (1914). 
$3,950 C 1856-1 y. Kirketjener osv. :$7()0. "Kon- 
stitution". 1907; "Kirketidende", 1894, 38.— E. 
Berrum. (1317— S20) Kirke, \t9i-9*. |3300. 
Frettenatd (luiBea med 
HilEnr CreclO- 

Vor Frelsen erangeliak latherske meni^et. 

(La Crotie Evangelical Lutheran Congregation.) 

La Crosse, La Crosse Co., Wis. 

Utenom (Ns). 185^73; Norske synode. 1873—, 

Organisert 1859. 50 sjsele i 1859. SSO i 1914. Prester: P. Laur. Larsen, 
1860-61: J. B. Frich, 1861-88; A. K. Sagen. 1888-03; H. G. Mamlssen, 
1903—. Kapellaner: O. Lie. 1878-79; Edw. Borgen, 1879-81; E. O. Vik, 
1887-88; A. G. H. Ovem, 1881-87. Embedsmænd i 1915: b. E. Kriebel; c. 
Harold Johnson; e. E. Eriekson, J. Kinsewik, Edw. Olson, H. Havig, P. 
Nelson. J. G. Anderson. Kvindefor., 1870. Ungdomsfor.. 1875. Mandsfor., 
1897. Prestelrfn: $1,000 (1914). "Menighetshistorie", 1912, H. G. Magelssen. 
Kirke 1. i86f. Kirke 2. 1883. $IS,O0O. Prestehus 1, 187S. $2,S0a Prestehus 
2. 1907, $5,000.— H. G. Magelssen. (1592—521) 
La Cross€ Co. 185 

Onalaaka Iste nonk evangeliak lutherske menighet (Onalasca). 

(Fra 1856 til 1870 en del av Half-way Creek menighet) 

Onalaska, La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1870—. 

Organisert 1870. 70 siæle i 1873, 120 i 1910. Prester: T. B. Frich, 
1870-72; W. J. L. Frich, 1872-82; O. C. O. Hjort, 1882-87; U. C. S. Hjerm- 
sud, 1887-03: O. Turmo, 1902-07; K. O. Vik. 1907—. Embedsmand i 1910: 
b. Peder Pederson. "Kirketidende", 1887, 395-96. Kirke, 1884. (4029-522) 

Bums Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bangor (3 mil nord), La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1872(?)— . 

Organisert 1872(?). 40 sjæle i 1872, 90 i 1898. Prester: J. B. Frich, 
1872«; W. J. L. Frich, 1872-82; O. C. J. Hjort, 1882-87; U. C. S. Hjerm- 
stad, 1886-03; O. Turmo, 1902-<)9; £. Hamborg, 1905-07; O. Ottersen, 
1907—. Embedsmand i 1910: b. Andr. Mathieson. Kirke. (4021—523) 

Øvre Lewis Valley menighet. 

(Fra 1854 til 1872 en del av Lewis Valley menighet.) 

Mindoro, La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1872 — , 

Organisert 1872. 40 sjæle i 1873, 229 i 1906. Prester: W. J. L. Frich, 
1872-82; O. C O. Hjort, 1882-87; U. C. S. Hjermstad, 1887-02; O. Turmo, 
1902-09; O. Ottersen, 1909—. Embedsmand i 1907: b. John Lee. I 1910: 
b. Inring Gullickson. Kirke. (4028—524) 

North La Crosse norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1859 til 1876 en del av Vor Frelsers menighet) 

La Crosse, La Crosse Co., Wis. 

Norske synode, 1876—. 

Organisert 1876. 45 sjæle i 1876, 425 i 1910. Prester: J. B. Frich, 1872- 
88; O. H. Lee, 1878-79; A. G. H. Ovem, 1882-«^; E. O. Vik, 1887—. Em- 
bedsmand i 1910: b. J. Moen. Kirke. (4030—525) Counsel Bay prækeplads. 

Holmen (10 mil nordvest), La Crosse Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1906( ?)-(?). 

Begyndt 1906(?). Prest: E. Bernim, 1906-(?). (4027—526) West Salem norsk evangelisk lutherske menighet. 

West Salem, La Crosse Co., Wis. 
Norske synode, 1909(?)— . 

Organisert 1909(?). Prest: Ole Ottersen, 1909—. Embedsmand i 1915: 
b. Math. Halvorsen. (4022-527) 

Bostwick Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Bostvick Valley.) 

La Crosse (10 mil ffst), La Crosse Co., Wis. 

Augustana, 1857-70; Konferentsen, 1871-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1857. Opl|5st 1891. 52 sjæle i 1871, 56 i 1888. Prester: L. 
H. Norem, 1857-63; P. L. Asbjørnsen, 1871-74; E. H. Midtbj^, 1875-81; 
Peter Nilsen, 1881-^; Chr. Ytrehus, 1887-89; E. P. H. Harbo, 1889-91. 
Embedsmand i 1888: b. Ole Strand. (4031—529) 
Holmen' Scanditumaii BwgKJi 
Lntheran Congregatioii. 

Holmen, La Crosse Co, Wis. 

Utenom (Ns), 1915—. 

OfKanisert i januar 1915. 362 bjkIc t 1915. 
Prest: E. Bernim, 1915—. Embedsnuend i 
1915: b. Ed. Solberg; c. Alfred Thorson; e. 
Carl Casberg, Gerhard Hemma, Pred Bladc; 
h. mrs, E. Bemun, 2 kvindefor., 1899, $3,138. 
Unedomsfor^ 1907, $774. Prestet)<n: ^ 
(1915). Kirketjener osv.: $50. "Koostittitioti*, 
1915.— E. Bernim. C1318-K8) 
Klriu. 1896, tW-OOO. 
PmtiAiu, IIM. t«>000. St. Panli menighet av La Cioase. 

La Crosse, La Crosse Co- Wis. 

Atigustana, 1S7&-74; Konierentsen, 1874-^; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 16de november 1870. 38 sjcle I 
1870; 525 i 1915. Prester: P. L. Asbjf^nuen, 
1871-74; E. H. MidtbfJ, 1875-81; P. Nilwn. 
lS81-«7: E. P. Hansen Harbo, 1889-93; R. 
Andersen, 1894-14; O. C Myhre. 1915—. Eni. 
bedsmxnd i 1870: b. Fr. A.Anderson; c. Simon 
Christopherson ; d. C. J. Wolnford; e. Simon 
Christopherson, G. A. Quorfod; f. O. T. Kro|^ 
nes; h. L. A. ølberg. I 1915: b. O. L. Nel- 
son; c. P. A. Benrad; d. H. E. Strand M. C 
Hovind, L. Limoseth, S. Bertelson. T. Larson, 
Andrew Bakkom ; e. O. M. Selund, 1. Knud- 
son, P. A. Benrud; h. Henry j, Hovind. 
Kvudefor., 1875. Ungdonufor, 1890. Mindi- 
1906. Hiselpefor. Sangfor. Prestel^: 

¥1 /10H\ '•ICnnaitntinn'' ■""- " ' La Crosse. Ca.,1Vis. ms-- IflU 
Iggt, Trefold i^hed-Fk 
KiA».iUi-*4,9SfiOO. 187 

Trefoldi^ieds meniohet (Vor Frelaen 
menignet). 

La Crosse, La Crosse Co^ Wis. 

Augastana, 1875-90; Forenede Idrke, 1890—. 

OrganiMrt Ste januar 1875. Delt 1886, pas 
KTimd av misni^Le med den Idrkelige prakus i 
det ^amle samfund, og orKaniserte derfor en 
menighet, som tilhjfrer Frikirken (Bethel me- 
nighet—U). 30 sJKle i 1875. 114 i 1914 (1 
ikotsk-irsk,l fransk-irsk). Prester : A. Wright, 
1875-84; H. L. Haakonson, 1884-94; T. Gran- 
skou, iSSti-^; M. N. KnuUen, ISOMH; T. 
H^erstad, 19(&-10; L. S. Marrick, 1910-13; 
A. Fornesa, 1913—. Embedsmcnd i 1875: b. 
A. Jnlesberg; d. Martin Erikson, Johan For- 
bord, Eilert Mortinsen; e. Anton Bereerson, 
Johannes Nielwn, Erik A. Berg. I 1915: b. 
Erik Stendahl: c Erik Knutsen; d. Feter 
Ruud. Ole Tulesberg, Gotfred Ruud; Syver 
Gundenon, Søren Sornson. Carl Ruud; £. Ole 
Julesberg; h. Ole Jolesberg, Kvindefor. Pre- 
ttelfdn: |250 (1914).— A. Fornesa. (315—531) West Salem menighet. 

Wctt Salem, L& Crosae Co., W». 

Kooferentien, 1886-90; Forenede kirke, 1890-99(P). 

Organisert 18S& Opiffst I899(?). 94 sjxle i 1886, 112 i 1893. Prester: 
Peter Nilsen, 1881-87; E. P. H. Harbo, 188^^; Chr. Ytrehus, I88&-99. 
Embedsmand i 1893: b. P. Svendsen. Kirke, 188& (4024—532) 

Ncoik Inthenke Bethel menighet (Bethel). 

(Fra 1875 til 1886 en del av Trefoldighede menighet.) 

L« Crosse, La Crosse Co., Wis. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-94; Frikirken, 1894—. 

Organisert 23de oktober 1886. 72 sjsele i 1886. 265 i 1914 (15 dansker). 
Prester: Peter Nilsen, 1886-88; Chr. Ytrehus, 1888-99; C M. Tollefsen. 
189SMC: Edvard Berntsen, 1903-06; O. L. Christensen, 1906-15; Arthur 
Uen, 1915; A. C. Nesheim, 1915-16; Carl Oscar Faulson, 1916-. Embeds- 
mxnd i 1886: b. Johan Solberg; c. E. Mikvold; d. S. Sjorseth, M. Olson, 
S. Indal; e. E. Mikvold, Jonas Severson, J. Stavlo; L S. Sjorseth; h. An- 
divms Erikson. I 1915: b. Henrr Mitflledal; c. Ole Mfflledal; d. N. Wold, 
John Noem. Sever Johnson; e. F. O. Vinge, Ole M^ledal, Chr. Gilberg, 
J. Melbo, Ed, Holme, E. Jakobsen: h. Neis Woll. Kvindefor.. 1886. Ung- 
domsfor., 1892. Mandsfor., 1900. Missionsfor., 1908. Sangfor., 1888. Av- 
holdsfor., 1889. Prestel>«n: $100 (1886), $400 (1914), |8,300 (1886-15). 
Prestehus osv.: $5,000. Kirketjener osv.: $1,200. Samfundsskoler: $1,500. 
Missionen: $5,000. Bannhjertighetsanstalter: $3,000. "Konstitution", 1887. 
"Menighetshistorie", 1911, O. L. Christensen, Chr. Ytrehus. Kirke, 1889, 
fll,520. Prestehus, 1907, $4,000- Arthur Lien. (918—533) 

Vor Frelaen norak erangelisk lutherske menighet. 

Onalaaka. La Crosse Co., Wts. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke. 1890-99; Frikirken, 1899—. 

Organisert 1886(?). 57 sjxle i 1886, ca. 10 i 1916. Prester: Peter Nil- 
ten, 1886-88; Chr. Ytrehus, 1888-99; C. M. Tollefsen, 1899-02; Edw. Bernt- 
sen, 1903-06; O. L. Christensen, 1906-15; Arthur Lien, 1915; A. C. Nesheim, 
1915-16; K. Oscar Paulson, 1916—. Kvindeforening. Prestelftn: $50 (1914). 
Kirke, 1890, $l,20a— A. M. A. (3087—534) 188 Wisconsin Bells Cooley skandinavisk luthersk noiske menighet. 

Bangor (8 mil nord), La Crosse Co.» Wis. 

Utenom (L0> 1901—. 

Organisert 23de januar 1901. 60 sjæle i 1901, 67 i 1914. Prester: C M. 
Tollefsen, 1901-04; E. Berntsen, 1904-07: O. L. Christensen, 1907-15; A. 
Lien, 1915—. Embedsmænd i 1901: b. Fred Lindstr^^m; c Otto Dahl; d. 
Ingebret Jensen, E. O. Reitan, Severt Olson; e. A. Lindstr^m, O. Dahl, 
O. ReiUn; h. Otto Dahl. I 1915: b. John Stavlo; c Christ Bryhn; d. John 
Hanson, Olga Dahl, Hans Evenson; e. John Stavlo, G. Eriksen, C Bryhn; 
h. John Hanson. Kvindefor., 1901. Ungdomsfor., 1901. Sangfor., 1901. 
Prestel^n: $35 (1901), $125 (1914), $1,390 (190M5). Kirketjener ost.: 
$1,000. Samfundsskoler: $225. Missionen: $180. Barmhjertighetsanstalter: 
$100. ««Konstitution", 1901. Kirke, 1901, $800.— A. C. Nesheim. (1386-535) 

West Salem menighet. 

West Salem, La Crosse Co., Wis. 
Frikirken, 1912(?)— . 

Organisert 1912(?). Prester: O. L. Christensen, 1912(?)-15; A. E. Lien, 
A. C. Nesheim, 1915-16; C Oscar Paulson, 1916-. —A. M. A. (3107—536) 

Hamilton menighet. 

Barre Mills(?), La Crosse(?) Co^ Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-79(?). 

Organisert 1875(?). Opl^stC?) 1879. 48 sjæle i 1875, 60 i 187& Prest: 
E. H. Midtbff, 1873-79. (4104-537) 

Luther (^Ilege prækeplads. 

Holmen (2Vi mil ftst), La Crosse Co., Wis. 
Norske synode, 1861-62. 

Organisert 1861. Flyttet til Decorah, Iowa., 1862. Lærere: P. Laur. 
Larsen og F. A. Schmidt 11 elever. (4116—538) BAU. CLAIRE co. o$% 


NørriiriCij) CO CLARK CO. 'SS Yhukaillan 
•mvrcm • TCAX 

R^ArLoti ^ A C KSON co., W/5 •8<«c« XXvlack mirK*råki.kS X/I^V^INØ- 


M N HO e. CO LA cRosse co. vvo^o co. y a.N c A u. co Jackson Co. 189 

YcUey . JaxiHscn Co.. ^ CujM^fLIllJ^iil^Å/Cp 

dia I r. 
Trempealeau Valley menighet. 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1857-59; Norske synode, 1859^-68. 

Organisert 1857. Splittet 1868 (Trempealeau Valley og Currant Valley 
—Es:; Trempealeau Valley— Ns.). 715 sjæle i 1868. Prester: H. A. Stub, 
1857-60; P. L. Ursen, 186(W1; J. B. Frich, 1861-^; O. Waldeland, 1866-69. 
Kirke, 1867, $13,000. Prestehus. 1866, $3,000. Gravplads, 4 acres. 

(3424-539) 

Trempealeau Valley menighet. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns.) 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1868-70. 

Organisert 1868 (1857). Splittet 1870, paa grund av at Konferentsen 
prosdyterte (Blair mght. — Kf.; Trempealeau Valley — Ns). 668 sjsle i 1869. 
Prester: H. A. Stub, 1857-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; 
O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73. (3426-540) 

Trempealeau Valley menighet. 

(Fra 1857 til 1870 en del av Trempealeau Valley— Ns.) 

Taylor (2 mil vest)» Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1870-S9. 

Organisert 1870 (1857). Delt 1879 (Blair mght.— Ns). Splittet 1889, 
paa grund av naadevalgstnden (Blair — Ns og Blair— Am). 825 sjsle i 1872, 
§06 i 1877. Prester: H. A. Stub, 1857-60; P. L. Ursen, 1860-61; J. B. Frich, 
1851-^; O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; 

A. L. Lobben, 1875-78; B. Hovde, 1878-93. (3427—541) 

Trempealeau Valley menighet. 

(Fra 1875 til 1889 en del av Trempealeau Valley— Ns.) 

Taylor (2 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Antimissonri, 1889-90; Forenede Idrke, 1890—. 

Organisert 1889 (1857). C:a. 65 sjæle i 1890,* 335 i 1914. Prester: H. A. 
Stub, 1857-60; P. L. Larsen. 1860-61; J. B. Frich. 1861-66; O. Waldeland, 
1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73: A. L. Lobben, 1875-78; 

B. Hovde, 187^-89: O. Waldeland, 1890-95; Ole Gulbrandson, 1895-14; A. 

{. B^, 1914 — . Embedsmænd i 1889: e. Syver Johnson, Jacob Lavold. 
1915; a. Ole Storlie; h. Tennes Tenneson: c Theodore Strande; e. Ole 

Trfmpealean Valler menighet ar 

Synoden (TramDealeaTi Valley 

menighet). 

(Pra 1857 til 1889 en del av Trempealeau 
Vallcy.) 
Taylor (2 mil rest), Jackson Co^ Wis. 
NoMlM synode, 1889 CISS?)—. 
OrsutiMrt 18^(1857). Splittet 1864 av Ei- 
elsen, 1870 av A. Weenuu, 1889 av antimis- 
sonrieme (Elling og Hauges synode menighe- 
ter, SpringfieM; Konferentse meni^et ved 
Blair; og Trempealeau Valley menighet av 
Den forenede kirke). 275 sjele i lSæ>, 316 i 
1914. Prester: H. A. Stub, 18S7-60; P. L. 
Ursen, 1860-61; J. B. Fnch, 1861-66; O. 
Waldeland, 1866-69; E. Jensen. 1870-73; A. 0. 
Alfsen, 1871-73; A. L. Lobben, 1875-78; B. 
Hovde, 1878-93; S. S. Urberg, 1893—, Em- 
bedsnutnd i 1915: a. B, Benson; b. C. M. Hal- 
vorsen ; c O. O. Sylfest; d. N. P. Larsen, 
E. A. Thursthou, O. P. Pettersen ; e. B. Ben- 
son, Ole P. Johnson, Jacob A. Jacksen Rue. 
K<ri» lUT tiiJML Kvmdcfor. Ungdomsfor. Prestelrfn: XZ33 

^«^n^lMLtUDO. <'91*J- "Konstilution", 1876; Urberg. "Min- 

&n^/tS^!^^ debIadeM907: "Kirketidende^,1877. ^; 1907. 

Gfnpii«,4 Kn*. 66*.— S. S. Urberg. (.l^-Sé) 

Trempealean Valley og Cnrrant Valley meni^et. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Tremnealeiu Valley—Na.) 

Taylor (^H mil lydffst), Jackson Co., Wis. 

^ings synode, iM (isS7)-76. 

Organisert 1868 (1857). Splittet 1876, paa grund av Hauges nye koniti- 
tntion (Trempealeau Valley og Cuirant Valley— Es; Trempealean Valley 
n. ev. luth.— Hs). lis sjsrie i 1868. Prester: Elling Eielsen, 1858-61; Lars 
A. jolinson, 1861-65; P. J. Solberg, 1865-73; M. F. Sampson, 1873-76. Em- 
bedsmænd i 1868: a. Tollef BemUon; e. Sjur Fenncy: L O. A. Laraon, Lars 
Olstad, Verstad, Abelson. Kitke, 1872, $1,200.— A. 1. Wtek. (3425—^) 

Trempealean Valley and Cmrant Valley Evangelical Lotheran 
Chnrcli. 

(Fiu 1857 til 1868 en del av Trempealeau Vall^— Nb; [ra 186B til 1876 
en del av Trempealean Valley og Currant Valley— Es.) 

Taylor (2% mil sydjlst), Jackson Co., Wis. 

Ellings synode, 1876 ri857}— . 

Organisert 1876 (1857). 112 sjæle i 1914. Prester: E. Eielsen, 1858-61 ; 
L. A. Johnson. 1861-65; P. J. Solberg, 1865-73; M. F. Sampeon, 1873-76; 
E. Eielsen, 1876-81; I. Johnson, lS81-9t; Ole Vangsnes. 1^4-96; M. Engen, 
1896-01; Ole K. Vangsnes, 1901-03; E. A. Anderson, 1903-14; A. L. Wiek. 
1914 — . Embedsmxnd i I9I5: a. N. T. Peterson; h. N. T. Peterson. Kirke, 
1872, fl,20a Gravplads, 2 acres (fælleB).- A. L. Wiek. (666-545) 

Trempealean VaUey norsk evangelisk latherake menighet. 

(Fra 1857 til 1868 en del av Trempealeau Valley— Ns; fra 1868 til 1876 
en del av Trempealeau Vallcy og Cnrrant Valley— Es.) 

Taylor (2i4 mil syd((«t), Jackson Co.. Wis. 

Hauges synode, 1876 ri857)— . 

Organisert 1876 (7de juli 1868). Delt i 1896, av lokale grunde {Currant 
Valley norsk evangelisk lutherske mght). Delt 1905. av lokale grunde (BeaVer Crcek norsk evangelisk lutherske mKht}. 351 sjnle i 1889, 1!1B i 
1914. Prester: H. A. Stub, 1857-^; BUinE Elelsen, 1858-61; L. A. John- 
BOii, 1861-66; P. J. Solberg, 1865-73; M. Sampson, 1873-75; A. E. Bcmini, 
187M7: A. 0. Oppegaard, 1877-90; Th. Himle, 1890-95: A. A. Dahl, 189S- 
08; D. T. Borges, 1S08~. Embcdamznd t 1868: a. Chnstopher A. Holum; 
b. N. A. Haldorslnn; c. Jacob Nelson; d. Chr. A. Holum, Anden Larson; 

e. Neb A. Haldorstun, Jacob Nelson, Jacob C. Wallen. I 1915: b. Neis T. 
Christiaiuoii; c A. C. Walleu; d. Neis T. ChristUnson, Martin Satber; e. 
John Dable, B. T. Bemtson, A. C Wallen, Hans Salher, J. C. Halvorson; 

f. O. S. Huseboe. Kvindeforening, 1879. Ungdomsfor., 1910. Pikefor. 
Kirke 1, 1894. Kirke 2, 1905. Prestehus 1, 1878, |1,000. Prestehus 2, 1910, 
$2^00. Land, 40 acres.— D. T. Borgen. (1767—546) 

Currant Valley evangelisk Inthenke menighet. 

(Fm 1857 til 1868 en del av Trempealeau Vallqr— Ns; fn 1868 til 1876 
en del av Trempealeau Vallev— Es; fra 1876 til 1895 et del av Trempealean 
Vallw— Ha.) 

Taylor (2% mil syd(fst), Jackson Co., Wis. 

Organisert 189S. 169 sjxle i 1S95, 177 i 1914. Prester: A. A. Dahl, 
1895-68; D. T. Borgen, 190»-. Embedttngend i 1895: a. Jacob Nelson; fa. 
G. O. FaRcrland; c. H. N. Oakland; d. Neis N. Oakland; Neis Halvorslicn; 
. Jacob Nelson, G. O. Fagerland. Tbam Johnson. H. N. Oakland, Tham I. A. Thonipso», M. T. Olton, Ludvig Bekkelind, Lewis Peterson; f. G. 
O. Fagerland; h. N. N. Nelson. Kvindcfor., 1895. Pikefor.. 1914. Kirke, 
1897, 13,000. Prestehus 1, 1878, $1,000. Prestehus 2, 1910, $2,800. Grav- 
pUds. 1 Ecre, $2.— D. T. Borgen. (1768-547) Sfbidxe Beaver Creek oonk evangelisk 
Inthenke menighet. 

Ettrick (7 mil sydM), Jackson Co., Wii. 

Utenom (Ns), 1867—. 

Organisert 1867. 335 sisele i 1914 (1 en- 
gelskmand). Prester: O. Waldeland, 1867-69; 
S. Svennungten, 1869-74; L. O. Sherven, 1874- 
" - ■ - ■ '; O. A. Myhre, 1890- Helen Olsen. 2 kvindefor., 1895, $3,000. Pre- 
steMn: $150 (1915). "Konstitution", 1903. 
~CB. BestuL (1338-549) Beaver Creek nordc Inthenke meni^iet. 

(Pia 1857 til 186E 
en del av Trempealea 
VaUey— Hs.) 

Taylor (8 mil syd), Jackson Co., Wis. 

Hauges synode, 1905—. 

Organisert 19(6. 96 sJKle i 1905 (1 tysker), 99 i 1914 (I tysker). Prester: 
A. A. Dahl, 1905-08: D. T. Bomn. 1908—. Embedsmxnd i 19(S: b. Tollef 

{ohnsoD. I 1915: b. Lewis T. Nelsoni c Emil Lien; d. Julius Johnson, Ole 
,ien; e. Erik Brynildson, Julini Johnson, Emil Lien, Martin Johnson, Elek 
Johnson; f. Edw. Severson. Kvinderor., 1905. Kirke, 19IS, $3J0a Preste- 
hus, 1910, $2,800. Gravplads. 1 acre.— D. T. Borgen. (170^448) 

/Hi r, Sn>,d-re.^.>'<fr3B&e^ ^,V pt-- 4^. Søndre Beef River nonk Inthenke 
mraighet (Flom Creek). Norske sjnode. 1.. _ , 

Organisert 10de juni 1870. Delt 1883. da e_ 
del svenske familier dannet egen menighet 
(Levis). 7S sjæle i 1870, 41S i 1914. Prester: 
N. E. S. Jensen, S. Svennungsen, 1870-71 : L. 
O. Sherven, 1871-76; Em. Christophersen, 1876- 
-09; E B. Christophersen, 1910; O. K. Ram- 
berg, 1909-10. Embedsmand i 1870: a. J. B. 
Frich. I 191S: b. C M. Larson; e. M. C John- 
:. Theo. G. Johnson, Peter Btwlien^ An- 
ton Myhre, Theo. O. Thompson. 3 kvindefor., 
1907, 1908. SliOO. Ungdomsfor., 1899, S300. 
Prestelfin: é50Tl914),l6,100 (lWO-14). Pre- 
stehus: $2,250. Kirketjener osv.: $14,550. Me- 
ni^hetsskolen: $3,900. Samfundsskoler : $3^200. 
Missionen: $3,500. Barmhjertighetsanstalter : 
$1.500. Kirke 1 ^elsut av cyclone, kirke 2 av 
Kiri» 1 \ni ism lynild. "Konstitution , 1888; "Kirketidende", 

S;!:; i:lm:wi.. »»■ ««: >«5. 12S7.-fe. B. thristophersen 

Kirke 3, 1910, |10,S». (ii63— 550) 

CnTpUi]i,3H BCrc^tl^O. 

Lewis sreiuk lutherake menighet. 

(Fra 1870 til 1883 en del av Søndre Beef River.) 

Levis (2 mil vest). Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1883—. 

Organisert 1883. Prester; N. E. S. Jensen, S. Svennnngsen, 1870-71; 
L O. Sherven, 1871-76; Em. Christophersen, 1876-09; O. IC. Ramberg, 
1909-10; E. B. Christophersen, 1910-. (3445—551) 

Øvie Pigeon Creek norak evangelisk Inllienke menighet. 

Northfield, Jackson Co., Wis. 

Utenom (NiO, 1874-85. 

Organisert 29de september 1674. Splittet 18SS, paa grand av naade- 
valgstriden (Northfield— Fk- Øvre Pigeon Creek— NsT W sjtele I 1874, 
337 i 1884. Prester; L. O. Sherven. lff4-76; Em. Christophersen, 1"' " 
O. K. Ramberg. 19»-10; E. B. Christophersen. 1910—. " ' ' 
1874; f. H. Ringsveen. (3434-552) Jackson Co. 193 

North^lfH W/s. . .. aP;reonCre£l r-M^ 
Øvre Piseon Creek nonie erangeliik 
Inthenke menighet. 

(Fra 1874 til 1885 en <I«1 av Øvre Pigeoo 
Creek n. ev. luth.) 

Northfield, Jackson Co.. Wis. 

Utenom (Na). 1885 (1874)-06; Norske ty- 
node, 1906—. 

Ora^nisert 1885 (1874). 317 sjæle i 1876^ 
475 i 1914. Prester: L. O. Sherven, 1874-76; 
Em. Christophersen, 1876-09; O. K. Ramberg, 
1909-10; E. B. Christophersen, 1910—. Era- 
bedsmænd t 1915: b. Albert RfJnnei; c Jobn 
C. Holen; e. Olaf Larson, Eddie Larson, 
Simon Faldet, Haakon Embretson, Peder 
Bransnes ; g. Albert Rrfnnei. Kvindefor., 1886, 
1900. 1902, ^.000. UnKdomsfor., 1898, ^50. 
Preslelfin: K50 (1914), $6.000 (1874-14). Pre- 
stehus: $2,250. Kirketjener osv.: $4,600. Me- 
ni^hetsskolen: $3^. Sam funds skol er : $^00. 
Missionen : $3,200. Barmhiertighetsan staller : 
$1,500. "Konstitution", 1888; "Kirketidende", 
1893, 759.— E. fi. Christophersen. (2264— 5S3) Creek Dl S. B«f RiTcr). 
MorthBeld norak Intbenke menighet. 

(Fra 1874 til 1885 
en del av Øvre Pi- 
geon Creek — Ns.) 

Htxton (8 mil 
nordvest), Jackson 
Co, Wis. 

Utenom (Kt, 
Fk), 1889-. 

Organisert 1889. 
.SU sJKle i 1889, 340 
i 1914. Prester : C. 
I. Helsem. 1889- 
92; Martin Gul- 
brandsen, 1892-95; 
A. J. Ørke, 189S— . 
F.mbedsm. i 1889: 
w. L. E. Larsen; b. 
E. A. Severeide ; 
'•. L. E. Larsen ; e. 
Knut Olson, Lars 
Johnson. Sam 
Thompson ; f. E. 
A. Severeide, I 
191S: b. H. A. M. 
Steen; c. A. J. 
194 Wisconsin 

Dahl; e. Nils C. Nilsen, Ole Haraldsrad, Ole Pedersen; f. H. A. M. Steen. 
Kvindefor., 1910. $545. Ungdomsfor.. 1895, $3,500. Presteljrfn: $50 (1889), 

) (1914), $3,000 (1889-14). Kirketjener osv.: $17,000. Mcnighetsskolen : 

^ ). Samfundsskolcr : $630. Missionen: $1,000. "Konstitution^'. 1889.— A. 
r^^Ørkc. (8»^-n5S4) 

Northfield (Misbion). 

Northfteld (IV» mil sydøst), Jackson Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Organisert 1910(?). Sluttet(?). SO sjæle i 1910. Prest: O. K. Ram- 
berg, 1910(?). (3435—555) 

Price lutherske menighet. 

Price (1 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Ellings synode, 1886—. 

Organisert 1886. 30 sjæle i 1886, 58 i 1914 (1 tysker, 1 svenske). 
Prester: Ingebrigt Johnson. 1886-94: S. M. Stenby, 1894-4^; M. Engen. 
1897-01; O. K. Vangsnes, 1901-03; E. A. Anderson, 1903-14; A. L. Wiek, 
J. O. Blaness, 1914 — , Embedsmænd i 1886: a. O. A. Larson; d. O. A. Lar- 
•on. I 1915: a. O. A. Larson; h. O. A. Larson. Gravplads, Vi acre, $25. 
(668-^56) 

Price Norwegian Lutheran Congregation. 

(Jackson.) 

Price (1 mil vest), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886—. 

Organisert 20de mars 1886. 103 sjæle i 1889, 104 i 1914. Prester: H. 
A. Heyer, 1886-99; P. A. Toft, 1899-08; S. Folkestad, 1909^. Embeds- 
maend i 1886: b. J. Johnson; c. A. Edmunsen; e. Gjermund Lien, Ole Gil- 
bertson, J. Johnson; f. A. Edmunson. I 1915: b. CsltI P. Holmen; c. H. 
M. Olson; e. Ole Nilson, Herman Crave, Ole Solum, f. Martin Stuve. 
Kirke, 1910.— S. Folkestad. (2712-SS7) 

Black River Falls menighet. 

Black River Falls, Jackson Co., Wis. 

Norske synode, 1867(?)-S7; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1867(?). 122 sjæle i 1869, 300 i 1915. Prester: O. Walde- 
land, 1866-69; E. Jensen.' 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-75; A. L. Lobben, 
1875-78; C. C. Stoltz, 1877-80; P. A. Dietrichson, 1878-88; A. R^nnerberg, 
1884-90; N. A. Giere, 1891-04; H. Engh, 1904-12; L. S. Marwick. 1912-. 
Embedsmand i 1897: b. S. N. Samdahl. I 1915: b. Ed Locken. 2 ung- 
domsfor. Prestel^n: $300 (1914). Kirke. $4,500. Prestehus. (3440—558) 

Lille Norge menighet. 

Irving, Jackson Co., Wis. 

Norslce synode. 1872-^; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890 — ^. 

Organisert 1872(?). Ca. 30 sjæle i 1873, 300 i 1915. Prester: O. Walde- 
land, 1866-69: E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. L. Lobben. 
1875-78; C. C. Stoltz, 1877-80; P. A. Dietrichson, 1878-88; A. R^nnerberg, 
1884-90; N. A. Gicre, 1891-04; H. Engh, 1904-12; L. S. Marwick, 1912—. 
Embedsmand i 1897: b. Emil Gilbertsen. I 1915: b. Geo. Jenson. Presteløn: 
$400 (1914). Kirke, $2,500. (3441-559) 

Squaw Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Synaw?) ^ 

BUck River Falls (? mil ?), Jackson Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891(?)— . 

Organisert 1891 (?). 190 sjæle i 1891, 240 i 1915. Prester: N. A. Giere, Jackson Co. 195 

1891-(H; H. Engh, 1904-12; L. S. Marwick, 1912-. Embedsmand i 1897: 
b. O. H. Thompson. I 1915: b. A. Engebretson. Ungdomsforening. Preste- 
l^n: $200 (1914). Kirke, $1,000. (34«-^) Snow Creek 

Black River Falls(?) (? mU ?), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1904(?)-12(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1912(?). Prest: H. Engh, 1904-12. (3439^-561) Oak Ridge menighet. 

Black River Falls (? mil ?), Jackson Co., Wis. 

Forenede kirke, 1914(?)— . 

Organisert 1914(?). 40 sjæle i 1914, 40 i 1915. Prester: H. Engh, 
1904-12; L. S. Marwick, 1912-. Embedsmand i 1914: b. C. K. Erikson. I 
1915: b. August Johnson. Prestel^n: $50 (1914). Kirke, 1914(?) (3443-562) 

Merrillan prækeplads. 

(Merriland, Merrilan. Merrilan Junction.) 
Merrillan, Jackson Co., Wis. 
Norske synode, 1880(?)-93(?). 

Begyndt 1880(?). Sluttet 18S^(?). Prester: H. F. Haakenson, 1879-84; 
J. W. Preus, 1887-% (3430-563) 

Emannela menighet. 

Merrillan, Jackson Co., Wis. 

Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 21de februar 1909. 50 sjæle i 1909, 50 i 1915. Prester: H. 
Engh, 1904-09; H. C. Wik, 1909^-13; L. S. Marvick, 191^-. Embedsmand 
i 1^: b. Ole Martin. I 1915: b. Ole Martin. Prestel^n: $40 (1909), $85 
(1914).— H. C Wik. (2068-564) 

North Bend menighet. 

North Bend, Jackson Co., Wis. 

Norske synoÆ. 1878( ?)-«)(?). 

Organisert 1878(?). OpljiJst 1880(?). Prest: L.O.Sherven, 1878(?)-80(?). 

Kingo menighet. 

Taylor (? mil ?), Jackson Co., Wis. 
Konferentsen. l^(?)-88(?). 

Organisert 1885(?). Opli2^st(?) 1888(?). 60 sjæle i 1885, 60 i 1888. Prest: 
O. H. Stenson, ISSS-éS, (3431-^) 

Pine Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hixton (3 og 6 mil syd), Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1895—. 

Organisert 2den februar 1895. 44 sjæle i 1895, 56 i 1914. Prest: S. S. 
Urberg, 1895—. Embedsmænd i 1895: a. Jens O. Nyberg; b. Nils S. Bergs- 
eng; c. Ole Jørgensen; d. Bent Pedersen, Ole Jørgensen; e. Jens O. Ny- 
berg, Hans Hendriksen, Hans O. Lunde. I 1915: a. George Halvorsen; b. 
Hans Hendriksen; c. Marius Lunde; d. Emil Andersen; e. George Halvor- 
sen, Nils S. Bergseng, George Lunde. Kvindefor., 1899, $510. Prestel^n: 
ca. $20 (1914). Samfundsskoler: ca. $5 (aarlig). Skolehus 1. Skolehus 2. 
". S. Urberg. (1327—567) 196 Wisconsin Pray prækeplads^ 

Pray, Jackson Co., Wis. 
Norske synode, 1896(?) — , 

Bcgyndt 1898(?)— . 35 sjæle i 1901, 16 i 1907. Prest: S. S. Urbcrg, 
1893—. (3432-568) 

Disco prækeplads. 

Disco, Jackson Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1904(?)-12(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1912(?). Prest: H. Engh, 1904-12. (3438—569) Melrose prækeplads. 

Melrose, Jackson Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Begyndt 19Q7(?). Sluttet(?). Prest: S. S. Urberg( ?)-(?). 
dcren", 1908. 106; 1909, 104. (3437—570) "Folkekalen- Taylor prækeplads. 

Taylor, Jackson Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1907( ?)-(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet(?). "Folkckalenderen", 1908, 106; 1909, 104. 

' ^7V (3436-571) ^M aR A T f^ o r^ co JUM C 


STZ V ^^OO CLO • NSfl 
SMAW A f^ O CO VCRTAO E 
CO w 15 ^AD>« /^S co IV 4 U VACHCi WS/ AU.S H iKUA CO. a lffS7^ PK 
Als UT. nti Portage Co. 197 

New Hope nonk evangeliik Inthenke menighet. 

(Fn 1S54 til 1857 en del av SkandinariaO 

Nelsonvilie (Sli mil nordjJst), Portage Co., Wia. 

Norske synode. 1857-87. 

Organisert 1857. Splittet 18S7, paa grand av naadevalgttriden (New 
Hope— Ns). 850 sjæle i 1868, 1,200 i 1880. Frester; H. A. Preus, 1854; N. 
O. Brandt, 1854; O. K. Duus, 1854-57; N. O. Brandt. 1858-63; A. Mikkelsen, 
1863-71; N. B. Berge. 1871-83; K. O. Eidahl. 1883-04. Embedsmsend i 
1857: a. Ole Nelson Wrolstad; b. Amund Mortenson; e. Ole Olson Wrol- 
stad, Helllk Olson Foss, Hans Olson Ramlek, Amund Mortensen Holt- 
Haugen. (3524—572) 
New Hope norsk erangeliA lathenke 
menighet. 

del av Skandinavia ; 
v New Hope.) 
ord((»t), Portage Co., . kirke. 1890—. (Fra 1854 til 1857 en 
fra 1857 til 1887 en del a 

Nelsonvilie (iVt mil n 
Wis. 
■ Antiraissouri, 1887-90; 

Organisert 1887 (1857). 917 sjxle i 1890, 
701 i 191S. Prester; Olaus F. Duus, 1857-59; 
N. O. Brandt, 1859-63; A. Mikkelsen, 1863-71; 
N. B. Berge. 1871-83: K. O. Eidahl. 1883-04; 
O. C. Farseth, 1904-10; L. L. Masted, 1910-17. 
EmbedsmKnd i 1915 : a. M. K. Hanson ; b. C:arl 
Anderson; c, R. J. Hiller; d. Hans P. Johnson, 
P. J. Hanson, Ole Loberg; e. Oluf Lee, An- 
dreas Nelson, Willie Loberg, M. K. Hanson, 
Ole Johnson, Isaac S. Olson, Ole AusUd. 2 
kvindefor.. 1905, $1,138. Ungdomsfor., 1911. 
Prestelffn: $400 (1914).— L. L. Masted. 

{127-S73) Kirke, 1864, «5.000. 
Prestahn*. 1873, «00. 
CrtrpiMåt, 1 K >cra. 
Und. SO iccei. 

New Hope nor^E evangelisk lutherske menighet. 
r Skandinavia; fra 1857 til 1887 e ord^st), Portage Co., Wis. (Fra 1854 Ul 1857 « 
New Hope.) 

Nelsonvilie (4 mil r 

Norske synode, 18SS 

Organisert 18P9 (1857). 58 sjæle i 1889, 187 i 1910. Prester; H. A. 
Preus, 1854; N. O. Brandt, 1854; O. F. Duus, 1854-57; N. O. Brandt, 1858- 
63; A. Mikkelsen. 1863-71; N. B. Berge. 1871-83; K. O. Eidahl, 1883-S7; 
O. K. Ramberg, 1889-98; C. S. B. Hoel, 1896-. Embedsmand i 1910: b. 
E. P. KalBtod. "Kirketidende", 1890. 613. (3525-574) Trinity Lutheran Charch (Treenighedø). 

Stevens Point, Portage Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1874-14; Norske synode, 1914—. 

Organisert \m. 85 sjæle i 1875, 170 i 1916 (7 tyskere, polakkere). 
Prester; N. Brandt. 1858-63; A. Mikkelsen. 1863-71; N. B. Berge, 1871-83; 
N. F((rde. 1883-92; 1. G- Monson, 1893-96; Chr. J. M. Hovde, 1896-03; G. 
A. Sundby, 1903-10; M. F. Mommsen, 1910-12; Finn Magelssen, 1912-14; 
Theo. R. Ringøen, 1914 — . Embedsmænd i 1915: a. Dommer John Murat; 
b. S. R. Anderson; c. L. J. N. Murat; e, J. Murat, L. R. Anderson, J. L. N. Uurat, A. P. Lewis, F, Timm, Samuel Gnndenon; h^. R. Andenoo. 
Kvindefor. UnEdomsfor. Sangfor. "Konstituttoa", 18S9. Kirke, 1898, 
$6,000. Preitehtu, KOOO.— Theo. R. magfien. (lltil— 576) 

Town Twentj FSve menighet. 

New Hope(?) (7 mil ?). Portage Co.. Wia. 

Nonke synode, I872(?)^(?}. 

Organisert 18^(?). Opl^st 1879(?). Prest: N. B, Berge, 187i-79(?). 

Amhent erangeluk htthenke 
Kirke, IS», t5,3W- 
PreMchua, 1B73, (1,000. 
CTiTfd>di,lH ■<». tlD. Norske 8ynod^877— 

Organisert 24de mars IS77. 57 sjxle i 1877, 
244 i 1914 (3 svensker, 1 danske). Prester: 
J.CLA.Muueus, 1877-79: N.B.Berge, 1879-81; 
N. F*de. 1881-92; I. G. Monson, 18M-96; J. 
M. Horde, 1896-02; G. A. Sundby, 1903-10: M. 
P. Mommsen, 1910-12; F. Muélssen, 1912—. 
Embedsnuend i 1877 : a. Johan G. Gassman ; b. 
J. O. Poxen; c John Iverson; e. Gudmund 
Amundsoo, John Sivertson, John Iverson, Nils 
Rollefson Gunder Torkelson; f. J. O. Foxen; 
fa. M. S. Murat. I 1915: a. Peder Amundson; 
b. Martin S. Muiat; c Jacob O. Foxen; d. 
Gunder Torkelson, Thomas Hawen; e. J. O. 
Foxen. Peder E. Amundson, Ole Borgei^ El* 
mer Olson, Adolph Amundson; f. Martin S. 
Murat; h. Charlie J. Iverson. Kvindefor- 
1878. 2pikefor. Preatelfhi-. $125 (1877), $300 
(1914).— rinn Magelssen. 301—577) Amhent menighet (Atnhiint). Amhent, Portage Co., Wis. 
Hauges synode, 1885(?)-03(?). 
-^— OpWst 190: Organisert IS^C?}. Opløst 19D3(?). 22 sjæle i 1889, 11 i 1902. Prester: 
A. O. Oppegaard, 1885-90; Th. Himle, 1890-95; A. A. Dahl, 1895-03. 

(3530-578) 

Alban nonk-duuk erangelisk lathenke menighet. ' Organisert 30te april 1878. Splittet 1887, paa grund av naaderalgstriden 
,_Jban mght.— Fk; Concordia mght.— Ns). 120 sJKle i 1878 (9 dansker), 
140 i 1880. Prester: N. B. Berge, 1877-83; K. O. Eidahl 1883-04. Embeds- 
maend i 1872: a. Ole J. Aas, b. Anders ' ■ - "• - ^ ^ ■ . » - 

Hanson; (. Ole J. Aas. Kirke, 1879, i maend i 1872: a. Ole J. Aas, b. Anders 1. Aas; e. Thomas O. Liaol, Jens P. 
' '" ' • "■ • 1, $2,50" ""^ Concordia norsk lutherske menighet. 

(Fra 1878 til 1887 en del av Alban n. dansk ev. luth. mght) 

Rosholt, Portage Co., Wii. 

Norske synode, 1890—. 

Organisert 1890. 29 sJEcle i 1890, 231 i 1910. Prester: 0. K. Ramberg, 
1889^^: C. S. B. Hoel, 18^—. Embedsmand i 1910: b, Martin Woldeng. 
Kirke. (3523-S8I) Portage Co, 199 
Alban nonk-dansk erang. Inthenke 

menighet. ^ 

(Fra 1878 til 1887 en del av Alban n. d. ev. 1.) 

Rosholt (1% mil jrfst), Portage Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90 ; For. kirke. 1890—. 

Organisert 1887 (30te april 1878}. 245 sjæle 
i 1891, 517 i 1915. Prester : N. B. Berge, 1877- 
83 ; le O. Eidahl, 1883-04; O. C. Farseth, 1904- 
10; L. L. Masted, 1910-17. Embedsmænd i 
19l5: a. R. Jorgensen; b. Ole Leklun; c. J. 
Jensen; d. Jens Haraldson, Carl Evenson, A. 
Lindland; e. R. Jorgensen. R. R. Leer, C E. 
Eriksen; John O. Dobu, Ole Torbensen, J. J. 
Western. 3 kvindefor. Ungdomsfor., 1911. 
Presteldn: S60 (1887), $400 (1914), $5,547 
a878-14). Kirketjener osv.: $8,428 (1878-14). 
Samfundsskoler: $1,000 (1908-14).— t. L. Ma- 
sted. (12S-580) Kirke, 1879, |2.500. 
GravpUds, 2 acres, $50. NelBonville menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1888 en del av 
New Hope.) 

Nelsonville, Portage Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890-04. 

Organisert 1888. Splittet 1904. 162 sjæle i 1890, 280 i 1903. Prest: K. O. 
Eidahl, 1883-04. Embedsmand i 1888: b. L. L. Loberg. Kirke. (3526—582) Nelsonville menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1888 en del av 
New Hope; fra 1888 til 1804 en del av Nelsonville.) 

Nelsonville, Portage Co., Wis. 

Forenede kirke, 19()4 (1888)—. 

Organisert 1904 (1888). 254 siæle i 1905, 328 i 1911. Prester: K. O. Ei- 
dahl, læ3>04; G. Kluxdal, 1904-11; Finn Magelssen, 1911—. Embedsmand 
i 1905: b. L. O. Loberg. I 1911: b. Einar Leppen. Kirke. (352^-583) NelBonville menighet. 

(Fra 1854 til 1857 en del av Skandinavia; fra 1857 til 1888 en del av 
New Hope; fra 1888 til 1904 en del av Nelsonville.) 

Nelsonville, Portage Co., Wis. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Prester: H. A. B. Winther, 1904-06; C. M. Vogt, 
1906-08; R. A. Hanson, 1908-11; I. O. Thvedt, 1911-12; C. E. Nelson, 1912- 
15; Eriing Kolden, 1916-. (3527—584) Amherst Junction prækeplads. 

Amherst Junction, Portage Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1908-09(?). 

Begyndt 1908. Sluttet 1909(?). Prest: G. Kluxdal, 1908-09. (3529^586) 
WiSCCHtSIN 

Ghq Plaine akapdinaTJak lothenke 

menighet. 
(Eau Pleine.) 

{uncdon City (6 mil jfst), Portase Co., W«. 
rtenom (Ns). 1894—. 
Organisert 1894. 47 sjæle i 1894; 70 i 1914. 
Prester: I. G. Monson, 1894-96; C J. M. 
Hovde. 1897-02; L. O. Øien, 1902-03: O. T. 
Bée. 1903-05; G. C. Ul«i. 1905-07; O. T. B^, 
1907 — . Embedsmænd i 1894: a, M, Iverson; 
b. Gunder Berg; c. Knut Olson; e. M. Iver- 
son. M. Inmhretson, P. Pettersen. I 191S : a, 
O. Nilsen; Tl. Gunder Berg; c. M. Miller; e. O. 
Nilsen, P. Tufte. O. Haaland. Kvindefor., 
1894, $500. Prestel(*n:$60{I894),$S0 (1914), 
$1,400(1894-14). Meniehetsskolen : |50. Sam- 
fundsskoler: $15a Missionen: $150. Barm- 
hjertighetsansMlter: $200 (1894-14).— O. T. 
B)(e. (1314—585) 
VOYCMIfll.l.t)^ 

U D u, N N co.,w;jr J^' M£ NO MON/fiXf iJL;!l«~^ [c'5dTAX p^ 'D0WNSViu4Q^ I Au. 6AU.C. □ Ve RI W 


T> E -p I i Dumt Co, 

J>un>7 Co VV»i 
Kirke. 1874. ti.lOO. PreMehui 1, 1867, t*00. 
Pratehui 2, ISIS, %6JilO. Grsrpladi, 1 ura. 
Laml. 10 acm. Hagestad, 1663-66; . 
stensen. 1866-74; H. J. G. 
Krogh, 1875-76; I. L. P. 
Dietrichson, 18?6-79; P. A. 

Dietrichson, ,1889-92; D. Kvaase, 1892-12; E. C. Haa- Seehuns, 1889; T, K. Thonrilson, 1L_. . . _ .. 

vik, 1912—. Embedsmaind i 18S8: a. Knut Thompson; b. Ole O. Thorud; 
c, Amund Torgersen; e. Knut Thompson, Torsten Kittelsen, Peter Torger- 
sen; f. Hendrik Hendrikson; g. Ole O. Thorud. I 1915: b. John Goltmd; 
c Ole Clementson ; e. Thore Christensen, Herman Tacobson, Julius Samp- 
son; f. Thore Thorud. Kvindefor., 1889, $1,464. Ungdomsfor.. 1904, $750. 
Sangfor, 1894. Presfeljin: $300 (1914). Samfundsskoler : $300 (19(l-14). 
Missionen: SI.OOO (1911-14). "Kon stitut i on", 1858 (ikke trj-kt) ; "Kirlre- 
tidende", 1877, 697; "Festskrift", 1906.— E. C. Haavik. (2230—587) Spring Brook menighet. 

MenoDionie (16 mil sydøst), Dunn Co., Wii. 

Utenom (As), 1870-71; Konferentaen, 1871-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 19de november 1870. 70 sjæle i 1870 (4 svensker), 371 i 
1914 (18 svensker). Prester: Amond Johnsen, 1870-73; G. Hoyme, 1873-76; 
Lars Lund, 1876-93; D. A. Skare. 1893-96; M. O. Waldsl, 189B-I0; E. A. 
Nonon, 1910—. Embedsmænd i 1870: b. Erick Larson; c. Martinus Olson; 
L Simon Pedersen. I 1915: b. Ole Røe; c. Martinus Olson; d. D. T. Fos- 
soin, Prants Dahlen, Andrew Anderson, John Prøseth; e. Peder Nelaon, Ole Slenbakken, Odin Market; f. O. J. Fossum; a. O. J. Fossum (1873-12). 
KTindeforeninger, 1878, $7,550. Ungdomsfor., S300. Sangfor., 1910. Av- 
hoWsfor. Prestelfin; $85 (1870). J2H (1914), $8,485 (1870-14). Prestehus: 
KSX). Kirketjener osv.: $3,175. Menighetsskolen: $4,052. Samfundsskolcr: 
$2t5pO. Missionen: $5,400, Barmhjcrtjghetsanslalter: $l,SOa "Konstitution", 
IWOj "Den forenede kirkes konstitution", 1911. Kirke 1, 1875, $2,330. Kirke 
2, 1888. $3,000. Skolehus. 1890. $500. Prestehus. IG93. $800. Gnvplads, 4 
tcres. $800. Lutd. 2S acres, $800.— K. A. Norson. (1827—590) 

Cranbeny Creek menighet. 

( Fra 1858 til 18S7 en del tv Froen mght.) 

Meridean, Dunn C^., Wis. 

Norske synode, 1878 (1858)—. 

Organisert 1878 (1858). 50 sJKle i 1859, 85 
i 1914. Prester: Lauritz Larsen. 18S8-<S2; O. 
I. K. Hagestad, 1863-£6; Knud Thorstcnsen, 
1866-74; H. J. G. Krogh, 1874-76; I. L. P. 
Dietrichson. 1876-79; P. A. Dietrichson. 1879- 
85 ; U. C S. Hjermstad, 1885-87: J. W. Preus, 
1887-98; 0. S. Rygg. 1899—. Erabedsmænd i 
1859: b. Sevald G. Lund; c. Ener Torgersen; 

e. Christian H. Ledun% Sevald S. Lund, Tor- 
ger Olson; f. Ener Torgerson. I 1915: b. 
Theodor Lund ; c, Martin Gunderson ; d. Ener 
Torgersen, Mathias Gunderson ; e. Johannes 
Sandvig, Engebrigt Sandvig, Mike Jacobsen ; 

f. Ener Torgerson; h. Engebrigt Sandvig, 
Kvindefor.,1^, $2.732. PrestelØn: $50(1878). 
$100 (1915), $2,600 (1858-14). Kirketjener 
osv.: $750. Menighetsskolen : S600 (1900-14). 
Samfimdsskoter: $415 (1899-15). Misisonen: 
$465 (1899-15). Barmhiertighetsanstalter : $83 
(1899-15). "Konstitution", 19(XI.— O. S. Rygg. 
(1311-588) 

Little Eik Creek nonk evangeluk 
InllierÉke kirke. 

Menomonie (6 mil syd sydøst). Dona Co., 
Wis. 

Augnstana, 1866-70; Konferentscn, 1870-90; 
Forenede kirke. 1890—. 

Orewiisert 1866. 40 sja:le i 186& 120 iJKle 
i 1914. Prester: C. J. Helsem. 1870-74; Gjer- 
mund Hoyme, 1874-76; Lars Lund, 1876-07; 
T. H. Haugan, 1897-00; P. B. Trelstod. 1901- 
06; Edw. Hegland, 1906-13; P. A. Dietrich- 
son, 1914-15; A. T. Tollevs, 1915— . Embeds- 
mænd i 1915: b. Ed. Olson; c Ludvig Tmies; 
d. Louis Stokke, O. C. Bers; e. Olaf Lang- 
land, Swan Peterson, Andres Sween. Kvinde- 
lor., $2,075. Ungdomsfor, $2,000. Presteløn : 

f) (1866). $1M (1914). Prestehus: $500. 
rketjener osv. : $3,300. Menisfaetsskolen, 
. ,„ $l,50a "Konstitution", 1885.- A. T. ToUevs. 

Kirke, 18«8, M.300. * ' f2507— 5M^ 

PrMtehuMSOO. (Æ«7— 589) 

GnTpttdt. 1 acre, flS. 

Danik Mttlement menigheL 

Menomonie (8 mil ?), Dunn Co.. Wis. 
Norske synode. 1884( ?)-86( ?). 

Organisert I884(?). Oplifst ia86(?). 25 sjile i 1885. Prest: P, A_ 
Dietrichson. 1884( ?)-&5( ?). (2991-591) 

Kirke, 1877. $4.710. Don Ista nonk erangelialc Inthenke 
menighet. 

Menomonie, Dunn Co., Wia. 

Norske ^node, 1868—. 

Organisert 23de januar 1868. 30 sJRte i 1914 
(14 tyskere, svensker). Prester: K. Thor- 
stensen. 18C8-74; H. T. G. Krogh. 187S-76; 
I. L. P. Dietrichson, 1876-79; P. A. Dietrich- 
son, 187*-89; K. Seehuus, 1889: T. K Thor- 
vilsen, 1889-92; D. Kvaase. 1893-12; E. C 
Haavik, 1912-, Embedsnuend i 1868: b. A. 
Amundsen ; e. Kristian Johnson, Syver ^ver- 
aon, A. Amundson ; f. Elling Larson ; h. Elling 
Larson. I 1915: b. Ole Neiseth; c. E. C. 
Waller; e. Ole Madsen, Chas. Nelson, J. T. 
Holstein; h. Selma Estensen. Kvindefor., 1870, 
M,680. Mandsfor., 1913, $309. Pikefor., 1908, 
£435. Sangfor., 1870. Presteltin: $125 (1880), 
$300 fl914), $5,740 0880-15). Menighets- 
tkolen : $75 (1915) . $200 til samfnndets å^n- 
maal (1915). "Konstitution", 1868; "Kirke- 
tidende", 1K?7, 699; 1898, 737; "Festskrift". 
—R C Haavik. (2229-592) 
Nonk erangeluk Inihenke kirice. 

Menomonie, Dunn Co., Wis. 

Konfcrentsen, 1870-90; For. kirke, 1890—. 

OrKanisert 1870. 180 sjxle i 1873, 266 i 
1914. Prester: C. J. Helsem. 1870-74: Gjer- 
mund Hoyme. 1874-76; Urs Lund. 1876-97; 
T. H. Haugan. 1897-00; P. B. Trclstad, I90I- 
06; Edw. Hegland. 1906-13; P. A. Dietrichson, 
1914-15; A. T. ToUevs, 1915—. Embedsmjend 
i 1915: b. A. Amtson; c. Erik Kansrud; d. A. 
C. Hofland, C N. Samdahl, Alex Sockness; e. 
Arnt T. Hoel, Louis Myhron, Hans CuU. 
Kvindefor., 1874. $4.000. Ungdomsfor., 1874, 
^.000, Mandsfor., 1913, $S.9S9. Sangfor., $300. 
Prestel*i: $100 (1870^, $250 (1914), $r000 
(1870-14). Prestehus : $2,300. Menighetssko- 
len : $2,500. "Konstitution". 1885.— A. T. Tol- 
le vs. (250S— 593) Kirke I, 1S71,H.500. 
Kirke 3. IB95. f6,00D. 
Freitchn*, 1?04,|1,SOO. 

St. Johannes nonk evangelisk Inthenke menighet. 

N. Menomonie, Dunn Co„ Wis. 

Utenom (Ns), 1895-97; Norske synode. 1897—. 

Organisert 25de september 1895. 72 sjæle i 1895, 30 i 1914. Prester: 
D. Kvaase, 1895-12; E. C. Haavik, 1912—. Embedsmxnd i 1895: b. Thomas 
Hoff; c. Ole K. Olsen; e, Ole K. Olsen. Sven B. Bye. Ole Lee; h. Ole 
Strand. I 1915: b. Geo. M. Houlid: c. Erik Reppe; e. Sven B. Bye, Martin 
MoDSon, Erik Reppe; h. Martin Monsen. Kvmdefor., 1893, $653. Prette- Iffn: $30 (1895), $30 (1914), $600 (1895-14). Kirlcetjener osv.: $200. Menie- 
heUskolen: $800. Kirke (hdrer til Den Iste i Menomonie)— £. C. Hsuivik. 
(Z233— S9S) 
North Monomonie nonk erangelisk 
lutherske kirke. 

N. Menomanie, Dunn Co^ Wis. 

KonferentscD. 1885-90: For. kirke, 1890—. 

Organisert 1885. 45 steele i 1885. 294 i 1914. 
Prester: Lars Lund. 1883-96; T. H. Haugan, 
1897-flO; P. B. Trelstad, 1901-06; Edw. Heg- 
land, 1906-13; P. A, Dietriehson, 1914-15; A. 
T. Tollevs. 1915—. Embedsmænd i 1885 : b. 
Erik Eonaas; c, Arnt Fremstad ; d. Hans Foss, 
Hans Lie, Ole Fremstad; e. John Sloppel, 
Peder Hauden, Erik Mellby; f. Esten Eslin- 
gen, I 1915: b, Nicholai Haakonson; c. Esten 
Skaare ; d. Neis Bradli, Arnt S. Rogstad, Did- 
rik Berg; e. Anton Hexem, Amt Husby, An- 
dres Wold ; h. Bernt Sether. Kvindefor., 1884, 
$3,524. Ungdomsfor., 1884, $2,575. Pikefor., 
1905, $80. Sangfor., 1887. éOO- Prestelptn: 
$25 (1885), $235 (1914), $4,500 (1885-14). Pre- 
stehus: $2,300. "Konstitution", 1885.— A. T. 
Tollevs. (iS09-594) 
Kirke, 1896,(3,700. 
Skolebtu, 1897, MOO. 
Prestebiu, $500. 
GrtTplads. 1 acre. Tramway norsk eraDgeliak lutherske 
kirke. 

Menomonie (6 mil nord), Dumi Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899—. 

Organisert 18». 46 sjsle i 1899, 121 i 1914. 
Prester: T. H. Haugan, 1898-00; P. B. Trel- 
stad, 1901-06; Edw. Hegland, 1906-13; P. A. 
I)ietrich.son, 1914-15; A. T, Tollevs, 1915—. 
Embedsinænd i 1899: b. Ole Larson; e. Ole P. 
Strand; d. Ole Freseth, Peter Øien; e. John 
Kolmo, Frank Johnson, Sever Hansen; f. Ole 
Kolstad; h. Ole Kolstad. I 1915: b. George 
Arntson; c. Ole Freseth; d. Ed. Peterson, Ole 
Kolstad ; e. Gust Stokke, Ole J. Larson, Amt 
Aas; f. Ole Kolstad; h. Ole Kolstad. Kvinde- 
for., 1891, $1,700. Ungdomsfor., 1891. $1,100. 
Prestelffn: $50 (1899), $105 (1914), $1,500 
(1899-14). Prestehus: $500. MenigheUskolen : 
$1,000. "Konstitution", 1885.— A. T. Tollevs. 
(2508—596) Eitheen Miles Creek menighet (Eig^teeu Miles Creek?). 
Colfax (? mil ?), Dunn(?) Co.. Wis. __ 

Ellings synode, 1874(?)-7S(?). Prest: St«le Bemtien. 1873-01. (596») Dunn Co. 205 St. Pank norsk evangelisk lathenke menighet ved E«a Galle. 

(Eau Galte, St. Pauli; cf. 12S8-S0S, i Pierce Co.) 

Eau Galle, Dunn Co., Wis. 

Norske synode. 1874(?)-*9(?). 

OrKanisert 1874(?). 82 «j»le i 1874, 240 i 1886. Prester: O. L K. Hag»- 
stad. 1W4-76: Marcus Thorsen, 1874-76; H. J. G. Krogh, 1877J9; I. L. P. 
Dietrichson, 1879; P. A. Dietrich>on, 1880-W. (3307—597) St. Pauli dansk norsk evangelisk lutherske meni^eL 

Menomonie (7 mil sydvest), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1886-07; Forenede kirke, 1907-13. 

Organisert 1886. 49 sjasle i 1886 (38 dansker). Oplj^st i msrs 1913, for 
at stifte ny menighet sammen med St. Johannes dansk-norsk ev. luth. av 
samme sted (Vor Frelser ev. luth. mght). Prester; P. A. Dietrichson, 
1886-88; K. Seehwus, 1888; T. K. Thorvilson, 1889-91; J. C. Gunderson. 
1891-04; N. P. A. Gade, 1901-06; Edw. Hegland, 1906; M. O. Waldal, 1907- 
09; H. A. Heyer, 1909-13. Embedsmjend i 1886: b. Hans Ursen; e. John 
Gundal Sffrensen, SfJm Jacobsen; f. S^ni Jacobsen. Kvindcfor., 1892. $290^ 
UnRdomsIor., 1907, $278. Preslelffn: (30 (1886). $75 (1912), $1,935 (1386-13). 
Kirke. 1909, $1,400.— E. C. Haavik. (2986— S98) St. Johannes dansk norsk evangelisk lutherske menighet. 

Menomonie (4 mil sydvest), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1897-13. 

Organisert 20de juni 1897. Opiffst 1913, for at stifte en ny roeniehet 
sammen med St, Lukas mght ssmme sted (Vor Frelser ev. luth. mghtj. 
65 sJKle i 1897 (45 dansker). Prester: D. Kvaase, 1897-12- E. C. Haavik, 
1912—, Embedsmænd i 1897; b. Henry Steinmeyer; c. Hans Madsen; e. 
John Felland. Hans Madsen, John Sffrensen. Kvindefor.. 1903. $159. Ung- 
don.sfor., 1906. $318. Kirke, $500.— E. C Haavik. (2231—599) 
Kiike, 18S8, t2,<KKl. 
PTBMebui, 1904, tSOO. 
GrmKpladi, U >cte. Msmre norsk evangelisk Intherske 
kirke. 

Menomonie (5 mil sydvest), Dunn Co., Wij, 

Forenede kirke, 1899—. 

Ot^anisert låW. 46 sjxle i 1899. 94 i 1914; 
Prester: Lars Lund. 1898; T. H. Haugan, 
1898-00; P. B. Trelstad, 1901-06; Edw. Heg- 
land, 1906-13; P. A. Dietrichson, 1914-15; A, 
T. "follevs, 1915-. Embedsm^nd i 1899: b. 
John W. Waller; c John Husby; d. Severt 
Fladnes, Ole LJiJhre; e. Arnt Mitlyng, Peder Sirvers, Ole Engi Fladoes. 191S: b. Halvor MiiljTig; c Amt Mitlyng; d. 
Ole Lflhre. Arnt Mitlyng; e. Jacob Brenad, 
" ... -. {(^jj ,, . . . . — tlyng ; 

,_.__. --.,-„, - , --- Bren 

Peter A. Johnson, Ed. Rudd. Kvindefor., W. -. 
$1.700. Ungdomsfor,, 1891, $1.100. Prestelrfn: 
$*5 (1899), $105 (1914). $1,500 (1899-14). 
Prestehus : $500. Kirketjener osv. : $100. Me- 
nighetsskolen : $1,000. "Konstitution", 1885. 
—A. T. ToUevs. (2505-600) Vor fVelsen evangeliak lathenke menighet. 

(Sammenslutning av St Johannei d. r. ev. Inth., 1897-13, og St Pauli, 
1886-13.) 

Menomonie (7 mil sydveat), Dunn Co., Wis. 

Utenom (Nt), 1913—. 

Organisert I8de mars 1913. 85 sjtele i 1913 (60 dansker, 8 svensker). 
1S8 i 1!S4 (17 dansker). Prest: E. C. Haavik, 1912-, Embedsmænd i 1913: 
b. Henrj Sttinmeyer: c. John Haimvhr: e. J. B. Jensen, Andrew Jacobsen. 
John Fdland._ I 19lS: b. Henry Steinmeyer; c, H_ans_ Holm jensen; e. J. Bærum nonk erangeliak lutherske menighet. 

Eik Mound (3 mil nordfist), Dunn Co., Wis. 

Utenom (Nsj, 18S9H52. 

Organisert 1859. Optøst 1869, paa gnind av at Augustana-synodcn vandl 
tUluengere (Bxnim norsk eiangelisk lutherske mght.— Ns; Big Eik Creek 
1 Chippewa Co.— Pk). SO sjxle i 1859. Prest: P. Laur. Larsen. 1859-63. 
(3306ia2) 

Bsrom nonk evangelisk lutherske 
menighet. Utenom (Ns), 1862 (1859)—. 

Organisert 1862 (1859). 132 sjæie i 1869, 
250 i 1914. Prester: ?. Laur. Larsen, 1859-63; 
0. J. K. Hagestad, 1863-66; K. Thorstensen, 
1866-74; H. f. G. Krogh, 1874-76; I.L. P. Die- 
trjchson, 1876^; P. A. Dietrichson, 188IJ.89; 
K. Seehuus, 1899; T. K. Thorvjlson, 1889-93; 
D. Kvaase, 1893-12; T. Sætveit, 1912~: Em- 
bedsnuend i 1915 : b. Carl Hanson ; c. John O. 
Jenson ; e. John Anderson, Ludvik Nelson, 
Martin Sfilrenson. 2 kvindefor., 1887, $2,100; 
1896, $900. Ungdomsfor., 1900, $1,200. Sang- 
for., 1890. PresteWn: $50 (1862), $300 (1914). 
$7,560(1862-14). IGrketiener osv.: $750. Me- 
nighetsskolen : $2,850. Samfundaskoler : $1,140. 
Missionen: $2,850. Barmhjertighetsanstalter: 
$570. "Kirketidende". 1909. 754.— T. Saetveit 
(1296-603) 
Eik Hound lutherske menighet. Eik Mound, Dunn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 1913. 43 sjsele i 1914. Prest: A. 
rosnd i 1913: b. Anhur Howe; c. Earl Hanson; i 
Gilbertsen. Alfred Jensen. I 1915: f. Hans Aale; g. 
forening, 1913. $500. PrestelfSn. $100. $150 (1915). 
P. Lea. (1861—604) P. Lea, 19I3-. Embeds- 

;. Carl Rosenberg, Alfred 

Raodine Jensen. Kvinde- 

Kirke, 1915. $4,000.— A. Town Rnsk dansk lutherske menighet. Rnskf?), Dunn Co., Wis. 
Forenede kirke. 1890(?)-æ(?). 
Organisert 1890(?). OplfJst 190B(?). 
Thorup. 1890(?)-«(?). (33*^ 
Kirke 1, 187«, tSJOO. 
Klrko 3, 1903, t9M)f>. 
Kirke 3, 1911. 13,400. 
GnTpUdi, 3 acrci. Holden nonk evangelisk latbenke menighet. 

(3 sogne: Holden, Colfax og Norton.) Norske synode, 1 

Organisert 24de januar 1864. <50 sjxle i 1864, 503 i 1914. 
K. Hagestad, 1864-«i_K^ Thors toisen, 18aW4; H.J. G. Krogh, 187+-75; Prester: 0. J. 
.». ^.«B^Lou, .™-.-w, .v. A ,.u, aicuacii, iouu-,,, H. J. G. Krogh, 1874-75; 
H. R Haakonsen^ 1875^79; D. J. Growe. 1879-S3: f. Waage, 1883-07; T. Sztveit, 1907—. kn^dsnuend i"iB64: b.' N. Tobias 'bahl^ c.'Bersvend' Sl- 
TertsoD, Christian Bjørnson; e. Helge Knutsoa. Helge Olson, N. Tobias 
Dahl. I 1915: b, B. A. Anderson; c Henry B, Anderson; e. B. Å, Anderson. 
Olai Anderson, Theodore Moe, Osmund Strand, Peder J. Berg; h. B, A. An- 
derson. 4 kvindefor., 1870. $2,500; 1S84, $1.800; 1890, $3,000; 1908. $800. 
2 ungdomsfor., 1894, $^200; 1907. $1,000. 2 pikefor. 3 sangkor. Willing 
Keipers, 190S, $600. Prcstel^n: $50 (1864), $700 (1914). $15,500 (1864-14). 
Kirketjener ; $3;J00. MeniKhetsskolen : $9,500. Samfnndsskoler : $3,000. Mis- 
nonen; $9X00. Barmhjertighetsanstalter : $5,000. Sjetreit» "FestskrifT, 1914. 
— T. Sætveit (1297—606) Betania evangelisk latherske menighet. 
(Emanuel evangelisk lutherske menighet.) 
Colfax (2 mil dst), Dunn Co., Wis. 
Brodersamfundet, 1901 — . 
Organisert 1870. Splittet 1893, paa grimd a 
(Betania mght.). 50 sjæle i.l870. _Pres_t_cr- «^ s forandring 

^_ „ - - ": 75; I. K. 

brøtheim, 1876-80; N. E. Wikre. 1881-93; J. J. Peterson. 1893-01: A. B. 

Dyre, 1901-03; J. J. Peterson, 1903-06; ' ' " 

meend i 1870: b. O. A. Eberg; c. O. A. 

Olson; e. I. Fjelsted, I I91S: b. Oscar Hanson; 

Sundby; e, John Fjelsted, F. Fruvang. Kvindefor. 

$l,00a— J J. Peterson. (1675-607) Peterson, 1913-16. Embeds- Emanoela menighet. 
Coltax, Dunii Co., Wis. 

KonCerentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-93. 

Orgviisert 1870. OpIc($t 1S93 (Betania ev. luth. tng:ht.— Bi). Prester: 
C. J. Helsem. 1870-75; J. H. Grøtheim, 1876-80; N. E. Wikr?, léSl-W. 

(2»3-«08) 

Colfax norsk hithenke menighet. 
Colfax. Dunn Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1900-01; For. kirke, I90I— . 
Organisert I2te mars 1900. 86 sjasle i 1900 

(1 svenske), 376. i 1914 (I danske). Prester; 
G. Hoyme, L. Lund, J. Granskou, A. P, Lea, 
m. fl,, 1900-01; A. P. Lea. 1901-02; N. E. 
Wikre, 1903-08; L. O. Thorson, 1908-10; M. 
K. Aaberg:, 1910—. Embedsmænd i 1900: a. 
Lars Christensen ; b. K. A. Schartum Swen- 
sen; e. A, P, Anderson; d. Danil EHcksen. 
O. N. Allestad. Lars Christensen; e- Inebret 
Haug-lie, Ole Danielsen, John Sagnes; f. Lars 
Christensen. I 1915: b. K. A. Schartum Swen- 
sen; e. Jacob Thompson" d, Lars Christensen, 
Hans Staalesen, Christ. Larson ; e. John Sw- 
mo, B. H. Berg, Hilbert Jacobsen, P. E. 
Howe; h. N. E Wikre. Kvindefor., 1900: 
Ungdomstor., 1900. Hjælpefor., 1900. Preste- 
løn: £125 (1901), $2S0 (1914), $4.475 (1901- 
14). kirketjener osv.; $2.500.— M. K. Aaberg. 
(2663-609) 

Kirke 1, 1S81, fi,S57. 
Kirke 2. 1»t2,tl,967. 
Predebi», IS75. 
GtarpUd*, 4 icrea. Sand Creek nonk evangelisk Inthenke 
menighet. 

Ridgeland (4 mil Øst), Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns). 1867-68; Norske synode. 
1868-88; utenom (Ns), 1888-03; Norske sy- 
node, 1903—. 

Organisert Sdje oktober 1867, 68 sjælc i 
1867, 422 i 1914. Prester: K Thorstensen. 
1873-74; H. Haakonsen, 1874-79; D. J. Growe, 
1880-83; Johannes Waage, 1883-07; O. T. O. 
Flaaten, 1908-11; M. FleTie, 1911-14; 0. Nicl- 
, 1914^. Embedsnuend i 1867: b. Johan . Ole Svalestuen, Jr. Dunn Co. 209 

Amundson, Karl Dahl, Oscar Sylte, Ole Hovland, O. T. Anderson. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Pikefor. 2 sangkor. Prestelf^n: $160 (1867), $650 (1914). 
-O. Nielsen. (549-610) 

Zion norsk evangeliak luthenke menighet. 

(Sand Creek.) 

Sand Creek, Uunn Co., Wis. 

Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke, 1890-96; 
Frikirken, lrø7-.. 

Organisert 1869. 240 sjæle i 1872. 215 i 1914. Prester: Amund Johnson, 
1869; C. J. Helsem, 1870-75; J. H. Grøtheim. 1876-80; N. E. Wikre, 1881- 
94; E. Berntsen, 1895-02; N. Halvorsen, 1903-11; J. M. Mikaelsen, 1911—. 
Embedsmænd i 1915: b. L. Toyøne; c. B. Waade; d. L. Tovene, G. Sivert- 
sen, S. Hovland; e. Ame Berg, Sofus Noer, Ole Åmeson; S. O. Martinson. 
Kvmdefor. Ungdomsfor. Sangfor. Presteliifn: $300 (1914). Kirke, $2,300. 
Prestehus, 1870. Gravplads 1, 1 acre. Gravplads 2, 2 acres. Land, 32 acrea 
.(sammen med Running Valley mght). — J. M. Mikaelson. (Z215--611) 

Brown Creek menighet. 

Sand Creek(?), Dunn Co., Wis. 
Norske synode. 1874(?)-76(?). 

Organisert 1874(?). Opløst 1876(?). 42 sjæle i 1874. Prest: H. F. 
Haakonson, 1874-76. (2993-612) 

North Pine Creek menighet. 

Sand Creek(?), Dunn Co., Wis. 
Norske synode. 1874(?)-76(?). 

Organisert 1874(?). Opløst 1876(?). 40 sjæle i 1874. Prest: H. F. 
Haakonson, 1874-76. (2994—613) 

Wilflon prækeplads. 

Ridgeland (SV» mil sydøst), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1910-15. 

Begyndt 1910. Sluttet 1915. Prest: P. A. Widvey, 1910(?)-15(n. 

Hay River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1875 en del av Solum i Barron Co.) 

Wheeler (6 mil nord), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1875-S9. 

Organisert 1875. Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden (Zion 
mght i Sheridan; Hay Kiver norsk ev. luth. mght.). 67 sjæle i 1875, 231 
i 1886. Prester: H. F. Haakonson. 1875-78; P. A. Dictrichson. 1878-79; J. 
Waage, 1880-84; K. L. Gutteb|z^, 1884-90. Embedsmænd i 1875: b. Hans 
Mikkelsen; c. Anton Baardsen; d. Ole Stevens, Jacob Eriksen, Lars John- 
son; e. Engebrekt Lasness, Hans L. Mork, Christian Dahl; f. Hans Mik- 
kelsen. Presteløn: $25 (1875). (2985-^15) 

Hay River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1875 en del av Solum i Barron Co.; fra 1875 til 1889 en 
del av Hav River.) 

Wheeler (6 mil nord). Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1889-97; Norske synode, 1897—. 

Organisert 1889 (20de september 1875). 211 sjæle i 1914 (6 amerikanere). 
Prester: H. F. Haakonson, 1878; P. A. Dietnchson, 1878-79; T. Waage, 
1880-84: K. L. Guttebø, 1884-90; N. L. Blomholm, 1890-92; S. Svennung- 
sen. 1892-95; P. A. Widvey, 1895-14; H. S. Rue, 191S— . Embedsmænd i 
1915: b. Ole Holte; c. Hans Halvorsen Ringdal; d. Ole Score, Anders 210 WisawsiN 

Sivensen, Niels Mork; & Olf A. Lee, Engebrekt Klefsmd, Henry Mik- 
kelsen. 2 kviodeforeninger, 1883, $2.419. 2 ungdomsfor., 1901, $675. Sang- 
for., 1914. $15. Presteløn: $25 (1875). $300 (1914). $4,160 (1875-14). Mini- 
sterielle os hfiitidsoffere: $2.200. Prestehus: $1,000. Kirketjener osv.: 

g.200. Menighetsskolen: $890. Samfundsskoler; $269. Missionen: $56a 
armhjertighetsarbeide: $340 (1875-14). Menigheten er gjjcldfri. Samlede 
utgifter til kirke og prestehus: $5.015. hvortil kvi nde foreningen og ung- 
domsforeningen har bidrat $3,094. Andre menighetsutgifter; $8.467. Sam- SiOD (Zioa) akandinavisk evangelisk 
Intherake menighet. 

a del av Solum i Barron Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1890. 50 sjxle i 1890, 142 i 1914 
(3 svensker). Prester: J. E. Nord. 1890-93; 
r. A. Urnes. 1893-01; J. B. Reinertsen. 1901- 
04; H. Thoresen, 1904-13; O. H. Lund, 1914—. 
Embedsmænd i 1890: b. Peder Stenerson; c. 
Sven Anderson ; d. John E. Johnson, Hans 
Nilson. Johan Mikkelson; e. Andrew Johnson, 
Anton Mikkelson. Jens A. Lind; f, John E. 
Johnson. I 1915: b. Amund Holten; c Sven 
Anderson; d. Johan Mikkelson, Esten Often, 
John Nilson ; e. A. M. Johnson, Nils Delegard. 
Louis Hanson; h. miss Annie Ofien. Kvinde- 
for., 1894, $1^50. Ungdomsfor.. 1894, $863. 
Prestelrfn; $45 (1890), $115 (1914), $U54 
(189CMM). Kirketjener osv.: $770. "Konsti- 
tntion", 1890.— O. H. Lund. (1124—617) Vor Frekera menighet. 

Wheeler, Dunn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-01; Forenede kirke, 
1901—. 

Organisert 1897. 25 sjæle i 1897. 197 i 1914. 
Prester; I. A. Urnes, 1898-99; O. N. Jord- 
heim, 189i-07; L. O. Thorson. 1907-10; M. K. 
Aaberg, 1910— . Embedsmænd i 1897: a. Mar- 
tin Lefstad; b. Ole Peterson; c Louis Sahiie; 
d. Andrew Tuverg, Nils Tuveng; e. Andrew 
Sahiie. Ole Tuveng, John Lien; f. Martin Lef- 
stad; h. Martin Lefstad. I 1915: b. Ole Pe- 
terson; c. August Sahiie; d. J. C. Hendrikson. 
Louis Sahiie ; e. Ole O. Tuveng. John Shawe, 
Henry Wigdahl; h. John Shaw. Kvindetor, 
1896. Ungdomsfor. Prestelfjn: $30 (1897), 
$150 (1914), $1,540 (1897-14). Kjrketiener 
osv.: $1.700. Samfundsskoler: $353. Missio- 
nen : $200.— M. K. Aabei^. (2667-618) 
9,(500. 

Kirke 2, 1908, tl,20 

" iTpUd». 1" — Dunn Co., St. Croix Co, 211 Downsville menighet. 

Downsville, Dunn Co., Wis. 

Konfercntoen, 1889(?)-90; Forenede kirke, 1890-97(?). 
Organisert 1889(?). Opl|z^st(?) 1897(?). 59 sjæle i 1890, 78 i 1895. 
Prester: Lars Lund, 1889^95; D. A. Skare, 1895-97. (3305-619) 

St. Johannes menighet. 

(Vamey Creek.) 

Down8ville(?), Dunn Co., Wis. 

Norske synode, 1898(?) — . 

Organisert 1896(?). 25 sjæle i 1896, 60 i 1910. Prester: D. Kvaase, 
1893-12; P. Toft, 1897-99; D. Kvaase, 1912-16. Embedsmand i 1910: b. H. 
Steinmeyer. (3301-620) 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Dunnville, Dunn Co., Wis. 

Forenede kirke, 1901—. 

Organisert 1901. 56 siæle i 1901 (svensker), 47 i 1914 (46 svensker). 
Prester: M. O. Waldal, 1901-10; E. A. Norson, 1910—. Embedsmænd i 
1901: b. Gust. Fagerlind; c. Charley Johnson; h. mrs. August Johnson. I 
1914: b. Aug. Johnson; c. Charley Johnson; e. Ole Langeland: h. mrs« 
August John&on. Kvindefor., $300. Fresteløn: $50 (1901), $50 (1914), $650 
(1901-14).— E. O. Norson. (2105-621) 

G>nnor8vil]e prækeplads. 

(Forest Grove prækeplads.) 

Connors ville, Dunn Co., Wis. 

Utenom (Ns^, 1902-13. 

Begyndt 19(g. Sluttet 1913. Prest: P. A. Widvey, 190^-13. (3304—622) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske 

menighet. 

(Skandia.) 

Boyceville, Dunn Qo.. Wis. 

Utenom (Fk), 1906-10; Forenede kirke, 
1910-. 

Organisert 23de november 1906. 30 sjæle i 
1906, 155 i 1914 (20 svensker). Prester: O. 
N. Jordheim, 1906-08; L. O. Thorson, 1908- 
10: M. K. Aaberg, 1910—. Embedsmænd i 
1906: b. C. O. Hoaas; c K. Hogenson; d. O. 
T. Gregerson, John Jacobson, A. Peterson; e. 
John Bly, John Larson. I 1915 : b. Geo. Theo. 
Hoven: c. Ole Bonesville; d. H. Landsverk, 
O. T. (yregerson, Ole Bonesville ; e. Erik John- 
son, John C^lson, Knute Hogenson; h. An- 
drew Ager. Kvindefor., 1910. Ungdomsfor., 
1910. Prestel^n : f25 (1906), «25 (1914), $675 
(1906-14). Kirketjener osv. : S350. Prestehus: 
$150. Samfundsskoler : $70 (1906-14).— M. K. 
Aaberg. (2666-623) 

Kirke, 1912, $3,600. 

Ebenezer norsk evangelisk lutherske menighet (Hudson). 

Hudson, St Croix Co., Wis. 
Norske synode, 1858-^. 

Organisert 1858. Splittet 1888, paa grand av naadevalgstriden (Bethel 
mght). Ca. 25 sjæle i 1858, 87 i 1885. Prester: P. Laur. Larsen, 1857-63; 
O. J. K. HageMad, i8S3-76; Marcus Thorsen. 1876; H. J. C. Krogh, 1876- 
90; P. K. Mellang, 1890-91; N. L. Blomholm, 1892-. Embedsm«nd: i. 
Th. Omdahl; I. Th. Omdahl; h. Th. Omdahl. Kirke. (4088-624} 

Ebenezer norsk evangelisk Intkenke 
menigliet (Hudson, ElieEer). 

Hudson, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns). 1888 (1858)—. 

Organisert 188S (1858). 56 sjaele i 1692, 
97 i 1910, 53 familier i I9I4. Presten P. L. 
Larsen, 1857-63; O. J. K. Hagestad. 1863-76; 
M. Thorsen. 1876; H. J. G. Krogh. 1876-90; 
I. O. Scheie, 1881-82; P. K, Mellang, 1890-91; 
N. L. Blomholm, 1892—. Embedsmand i 1888: 
h. A. Saugsland. I 1915: b. T. A. Walby; c 
-\. Meidel; d. mrs. Julia Blomholm; c. A. S. 
.■\ndersen, J. Engstrplm, A. Jeffersen; h, mrs. 
Julia Blomholm. Kvindefor., 1890. Ungdoms- 
for.. 1890. Sangfor.. 1890. Presteldn: SISO 
(1914). Kirketjener ost.: $300.— N. L. Blom- 
holm. (1313—625) Kirke, IBS»-9I.tS,000. 
PreMelii»,lMl.t2.(P»- Bethel nonk evaugeUak Intlienke menighet. 

(Hudson norsk lutherske, 1888-97. Fra 1858 til 1883 en del av Ebenczer). 

Hudson, St Croix Co., Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1888. IS2 sjæle i 1892, 40S i 191S. Prester: T. H. T. Lee, 
I888-M; H. O. Fosnes, 1895-99; Holm Holmsen. 1900-03; J. H. T. Lee, 
1903—. Embedsmand i 1896; b. Louis Hougen. I 1915: b. Alfred Nelson. 
Ungdomif. Prestcl^n: $325 (1914). Kirke, |3,500. Prestehus. (4069-626) Nordre Rueh River norsk evangelisk lutherske menighet 
i St. Crolx Co. 

(North Rush River.) 

Baldwin (3 mil syd) St. Croix Co.. Wis. 

Norske synode, 18M-87. 

Organisrrt 1862. Splittet 1887, paa grund av naadevalgst tiden (Nordre 
Rush River — Ns; Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske— Fk). 60 jjaile 
i 1862, 751 i 1885. Prester: O. J. K. Hagestad, 1863-75; Marcus Thorsen, 
1875-76; H. J. G. Krogh, 1876-90; H. Rosenqvist, 1890—. Embedsmiend i 
1862: b. Jens Crogan; c. Jens Cro^n; d. Chas. Geisncss; e. Mathias Hven- 
son, Andreas Geisncss; f. Henrik Geisness. Kirke, 1865, £2,900. Prestehus, 
187S, ¥l,60a Gntvplads, 3 acres. $300.— H. RoienqvJst. (4085-627) 
1865. »2,90a. Kiike 2, t90J, tl6.( 
00. Prutcbu» 1. IB7a, tl,600. 
$5,869. GravpladB. I » Nordre Rosh River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1862 til 1887 en del av Nordre Rush River— Ns.) 

Baldwin (3 mil syd), St Croix Co., Wis. 

Norske synode, 1887 (1863)-. 

Organisert 1887 (1862). 492 sJEele i 1892. 556 i 1914 (30 dansker). Pre- 
ster: 0. J. K. Hagestad, 1863-75; Marcus Thorsen, 1875-76; H. I. G. Krogh, 
1876-90; H. Rosenqvist, 1890—. Embedsmænd i 1915: b. John Anderson; c. 
Carl Bue; d. Neis A. Nelson, Ole H. Olson; e. Theodore Reitan. Halvor 
Nelson Theodor Williamson, haack Elster, B. O. Jjirstad. 4 kvindefor, 1876, 
$4,000. Ungdomsfor.. 1900, $1,000. Pikefor., 1910. $400. Prestelfln: $166 
(1862) $300 (1914), $10.424 (1862-14). Prestehus osv. : $6,000. Kirketjener 
osv- $24.300 nS6Z-U). Menighetsskolen : $5,750 (1862-14). Samfunds- 
skolen: $4,800 (1862-14). Missionen: $4,000 (1862-14). Barmh fert igh ets - 
anstalter- $1000 (1862-14). "Konstitution", 1892; "Kirketidende", 1912,— H. 
Rosenqvist (1301—628) 
KlrW, lisa. H.l>00. PraMcbui 1. ISB», V loa 
l-TMtihu» 1, 1909. fl,a00. Preitcbui 3, tS.»» 
CnifpUdh 1 acre*, $100. 

0914), $1*800 (1887-1*). Kirkehu»: 
Sjmfundwlcoler ; $2.174. Mijsionen: $3.2] oamiunawiroier; ¥J.i74. Missionen : $3.250. Bamt 
-KcMiititution'', 1894.-C F. Johnson (1S01-4S29) Vor FVelsen nonk er. 
Inthenke meni^eL 

(Fra 1862 til 1887 en del 
av Nordre Rush River.) 

BaMwin (4 mil nord^). 
St. Crcrix Cc Wis. 

Antimissouri, 1 887-90 ; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organiurl 22de aug. 1887. 
164 sjgele t 1887. 600 i 1914 
(46 dansker). Prester: N. 
Arvesen, 1887-92; S. K. 
Ulsaker. 1892-12; C- F. 
Johnson, 1913 — . Embeds- 
nuend i 1887: a. Edw. I^m- 
son; b. £. A. Erikson; c. 
Mathias Evenson, Cbriit 
Jorstad, Peder Haldorson. 
I 1915: b. Richard J. Tor- 
(erson; c. Tom Nelssen; d. 
Nei» Dahl, John Osmod, 
John Larsen, John Petersen, 
A. O, Solstad, John Casper- 
sen ; t John Dahl, Will 
McConnell, Lewis Httnsen, 
David Afdaht Fred Muse- 
us, Peter Boesen; f. Lewis 
Wahl. 2 kviadefor., 1887. 
ill^. Ungdomsfor., 1887, 
!1.400. Pikeforening, 1888, 
2,035; Sangforening. 1888. 
'restel^n : ^ {1SN\ |700 
Kirketjener osv,: C.IOO. 
"-trtigfaetsaiistalter : |1,000. I l»3' m Fl'MIr)'»> I, IS"», f j,yi Baldwia nonk evangeluk lutherske 
memoet. 

Baldwin. St. Croix Co, Wij, 
im^°^ <Ns). 1875-77; Norske synode. 

Organisert Pde december 1875. 92 sixle i 
i^VI *JHf P"^*"-- M- Thorsen, 1875- 
jf^i."- M' K«.Bh. IS76-90; H. Ros^qvist, 
i^^ -v ^ritr's""*'>d i 1S75: a. Jacob N. 
t?.Tr: h N. I. Gilbert: c Willian. Evensen; 
e. 0« Olson. Sjur Nelson. Carl Anne ; f Ja- 
cv'b N Fj»r 1 1015: b. Elling S. Nelson; c 
len* J. l,r*sh: d. Elling S. Nelson. Nils Gnl- 
lKks,.n: e. .\ndrew .\(dahl, Oscar Hnlback, 
.^i^arevt l^rsnt. 1 rter FPmess, John M. Jrfin- 
r."' O' KV""''"^- '■■^'. Sr50; 1901. J400; 1878. 

i^^ 'ttt^^ i^^V^^-.S^lC» OS75-U). Pr^ 
Mis*,,'!-,-; S..U\ -K.i.Tstitmk»-. 18SE.-Æ 5"^. Croix Co. 215 Bethel nonk 
Baldwin, St Croix Co., Wis. lutherske meni^et. Utenom (Fk), 1905^. 

Organisert 15de juli 1909. 47 sjæle i 1909, 43 i 1914. Prester: S. K. 
Ulsaker, 1909-12; C. F. Johnson, 1913—. Embedsmænd i 1909: b. FA 
Petersen; c. Martin Evenson; d. Ole Garlid, Martin Evensen, Edvard Pe- 
derson. I 1915: b. Ed. Petersen; c. Ole Garlid; d. Martin Evenson, Ole 
Garlid, Edward Petersen; e. Tollef Larsen, Neia Njt^s, Ole Garlid; f. trewis 
Wahl; h. George Rosenquist Kvindefor., 1906, $600. — C F. Johnson. 

(1502-631) 

Wilflon menighet. 

Wilson, St Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 187^-88. 

Begyndt 1^ Sluttet 1888. Prest: H. J. G. Krogh, 1879-8& (4097—632) 
Kirke, 1897, $9,000. 
Grmrplads, 1 «ere, $150. Wilflon nonk eyangeliak luthenke 

let. WUson (2y. mil «rd). St Croix C^o., Wis. 

Utenom (Am), 1889-90; Forenede kirke, 
1890-. 

Organisert 31. mars 1889. C!a. 50 sjæle i 1889, 
ca. 251 i 1914 (1 svenske). Prester: N. Arve- 
sen, 1889-^; J. H. T. Uc, 1893-94; S.KUls- 
aker, 1894-06; L. L. Fylling Hammer, 1906—. 
Embedsmænd i 1889: b. Louis Peterson; c 
Haldor Johnson; d. Even S^renson, John 
Sether; e. Jc^ Pederson, Peter Brandvold, 
Haagen Johnson; f. Louis Peterson. I 1915: 
b. Louis Peterson; c Haagen Johnson; d. 
Martin Olson, Martin Rude, J. C. Jacobson; 
e. Andrew Martinson, Gilbert Jacobson, Hans 
Knutson ; f. Louis Peterson. Kvindefor., 1889. 
Ungdomsfor., 1910. Prestel^n: $60 (1889), 
$200 (1914).— L. L. Fylling Hammer. 

(656-633) Deer Park prækeplads. Deer Park, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1881-^. 

Begyndt 1881. Sluttet 1882. Prest: I. O. Scheie, 1881-82. (4093-634) Pontoppidan menighet. 

Deer Park(?), St. Croix Co., Wis. 
Hauges synode, 1890(?)-99(?). 

Organisert 1890(?). OpljzJst(?) 1899(?). 19 sjæle i 1890. 
Henderson, 1890-99. (4101-^5) Prest: B. J. New Richmond menighet. 

New Richmond. St Croix Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1881-«8. 

Organisert 1881. Opl^st 1888, paa grund av naadevalgstriden. 86 sjæle 
i 1885. Prester: I. O. Scheie, 1881-82; A. R. A. Rystad, 1879-86. (4091—636) New Bichmond norsk evangeliak latherake frimeiughet. 

New Richmond, St. CroU Co.. W«. 
Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1S8S. 80 sjxle i 1891, 130 i 1915. JdcI prækeplade. 

New Richmond (23 mil ?). St. Croix Co.. Wis. 

Utenom (Ns), 188S(?)-86(?). 

Begyndt 1885(?). Sluttet 1886(?). Prest: A. R. A. RyiUd, 1885-86. 

(40»-638> 

Jaet Milb prækeplads. 

New Bichmond(?>. St. Croix(f) Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886-87. 

Begyndt 1886. Sluttet 1887. Prert; A. R. A. Ryitad, 1886-87. 

(4092-639) 

Woodville prækeplads. 
Woodville. St Croix Co.. Wia. 
Utenom (Ns), 1881-87. 
Begyndt 1881. Sluttet 1887. Prest: H.J. G. Krogh, 1881-87. (4098-640) 

Woodville menighet. 

Woodville, St Croix Co., Wi». 
Hauges synode, 1883-90. 

Organisert 1883. Optøst 1890. 38 sjæle i 1889. Prest: B. J. Hender- 
son, 18^90. (4100-641) 

Vor Frelsers norsk eraDg. latherske 
menighet (Woodville). 

Woodville. St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1887-^H: Den norske synode, 
1894—. 

Organisert 4de april 1887. 34 sjicle i 1887, 
335 i 1914. Prester; H. J. G. Krogh, 1887-90; 
H. Rosenqvist, 1890—. Embedsmaend i 1887: 
b. J. C. Jolinson; c J. C. Johnson; e. Andrew 
Hanson, T, Kraabel, J. C. Johnson; f. Tom 
Thompson. I 1915: b. Andrew Hanson; c 
Christ Nelson; e. A. T. Solum, Haakon Ny- 
gaard. T. Glegen ; f. Tom Thompson. Kvinde- 
for.. 1888. IMO. $1,515. Pikefor., 1908, $93. 
Preatelftn: pO (1887). $150 (1^14), $2700 
i89o,$a.ooo. (1887-14).' F^stehus: $974. Kirketjenere ivpUd», 1 lere, IISO. S2.300. Menighetsskolen : $1,300. Samfunds- 
skoler: $1,700. Missionen: $1,800. Barmhjertighetsanstxlter : $500.— H. Ro- 
senqvist. (1303—643) 

Stai Prairie prækeplads. 

Star Prairie, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1885(?)-88(?). 

Begyndt iæS(?). Sluttet I888(?). Prest: A. R. A. Ryslad, 1885-88. 

(4095-644) 

Woodville norsk evang. 
lathenke menighet. 

Woodville (1 mil nord- 
vest), St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Hs), 1886-87; 
Antimiasouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890—, 

Organisert 1886. 30 sjæie 
i 188?^ 420 i 19W. Prester: 
B. J. Henderson, 1886-87; 
J. N. Kildahl, 1887; N. Ar- 
vesen, 1887-92; S. K. Uls- 
aker. 1892-06 ; L. L. FyUing 
Hammer, 1906 — . Embeds- 
mænd i 1686: b. Laur.Dahl; 
c. Chr. Astrum; d. Anders 
Gulstad, T. O. Blegen, Gre- 
ger Gregerson ; e. 'Christian 
Astrum, Abraham Gunder- 
son, Jens Stone. I 1915 : b. 
L. Solstad; c. Peder Hal- 
dorson; d. T. O. Blegen, 
Christ. Johnson, Olaus G. 
Johnson; e. John K. John- 
son, Elling Skredsvig, Abra- 
ham Gundersen, Ole Man- 
stad, Adolf Hegre ; f. Olaus 
G. Johnson. 3 kvindefor. 
Ungdomsfor. Pikefor. Mil- 
slonsfor. Prestens l^n: $75 
(1886), $300 (1914).— L. L. 
Fylling Hammer. 

(658—642) 1»B8, tI,ZOO. Shotehuf 1, 19D4. Skol. 
I9ia Prntebui, IM7, $1,500. Cnvptedi, 2 urei, 
$200. Wisconsin Betania nonk evangelisk Inthenke menighet. 

(Star Prairie norsk evangelisk lutherske.) 

Star Prairie. St. Croix Co., Wis. 

Antimissonri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889. 165 siæle i 1892, 137 i 19IS. Prester: J. H. T. Lee, 
ISiK-M; H. O. Fosnes. 18»-99; Holm Holmsen. 190CM)3; J. H. T. Lee, 
1903-—. Embedsmand i 1892; b. Lewis Eriksen. I 1915: b. Adolf Anderson. 
Ungdomsf. Prestetøn: $150 (1914). Kirke, $550, (4096-645) 

Vor Frelsers menighet (Den skandina- 
visk lathenke, Glenwood norsk 
evangelisk Inthereke). 

Glenwood City, St. Croix Co.. Wis. 

AntiraiMouri, 1889-90; For. kirke. 1890—. 

Organisert 23de jnni 1S89. 35 ajgele i I8BQ, 
220 i 1914 (20 svensker og dansker). Prester : 
N. Arvesen, 1889-92; J. H. T. Lee, 1892-95; 
H. O. Fosnes, 1895-99; O. N. Jordheim, 1899- 
0?; L. O. Thorson, 1907-10; M. K. Aaberg. 
19I0-. Erabedsmænd i 1889: b. Chas. P. Bor- 
gen; c. M. C. Pladsen; d. Andrew Dahl. Hal- 
vor O. Millerud, Halvor Anderson; e. Peder 
Folden, Simen Kaasen, P. M. Johnson; t. 
Cha5. P. Borgen; h, Peder Wold, Chas. Bor- 
gen. I 1915: a. M. K. Aaberg; b. Ole P. Bor- 
gen ; c. Eimer Holmsen ; d. Andree Lee, J. E. 
lensen, I. K. Larson; e. Christ Hanson, Knud 
Thorson, Marlen Thompson ; h. mrs. M. K. 
Aaherg. 2 kvindefor., 1889. Ungdomsfor., 
1889. Presteløn: $200(1914), ca. $5,500(1889- 
14). Prestehus: $4,000. Kirketjener osv.: 
$3,500.— M. K. Aaberg. (2662—646) 

Zoar menighet. 

Emerald, St. Croix Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-99. 

Organisert Bde februar 1897. 48 sjtele i 1897, 37 i 1898. Prest: H. O. 
Fosnes. 1897-99. Embedsmand i 1897: b. John Lindefield. I 1898: b. Nils 
NKsheim. (4102-647) 

Den norsk dansk evangelisk lutherske menighet i Big Hollow. 

(Bi^ Hollow.) 

Spnng Green (6 mil nordvest), Sauk Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am). 1858-90; Forenede kirke, 1890-. 

Organisert 1858. 30 sjæle i 1S53, 65 i 1914. Frester: P. M. Brodal. 
1858-65] J. N. Fjeld, 1865-88; S. Gunderson, 1888-89; O. P. Syftestad, 188&- 
90; O. Naess. 1890-97; I. A. E. Nacss, 1897-01; J. A. Aasgaard, 1901-09; C 
I. N^htad. 1909-12; O. G. U. Siljan, 1912—. Embedsmænd i 1SS8: b. 
Haavel Anderson; c. Johan Fraaserud; f. Haavel Anderson. I 1915: b. H. 
J. Ellefson; c. B. K. Oleson; e. E. H. Ellefson. Andrew Fredrickson. Ole 
Kittelson; f. E. H. Ellefson. Kvindefor. Ssngfor. Prestelffn: $150 (1914). 
Kirke. 1834, $1.700. Gravplads, 1» acre, $300.— H. J. Ellefson. (2831-^) 

Baraboo norsk evangelisk hitherake mulighet. 

Banboo, Sauk Co.. Wis. 

Norske synode, 1879—. 

Organisert 1879. 27 sjxie i 1879. 52 i 1910^ Prester: H. A. Prens. 
1879-94; C K. Preus, 1879^-97; C Hongstad. 189B-06; R. J. Meland, 1907—. 
EmbedsmKnd i 1879: d. Hendrik Olson; e. Chr. G. Lee. I 1915: b. Oscar 
Trempealeau Co. 219 Sandberg; c Chr. G. Lee; e. Chr. G. Lee, A. Lee, Oscar Sandberg. Kvin- 
deforening, 1901, $400. Prestel|z^n: $20 (1879), $50 (1914), $1,000 (187^14). 
Prestehus: $100.-R. J. Meland. (2136-649) 

«/ 
" ( 
^ \ 


1 

1 
^ 1 


^ 
Ul { 


? , 
? V 


< 
• 


\ 


Q 
"^ 

V 
vf./?A//)Ai r. n 


L 


^ 
w å^ »\ »w 1 
SA UK CC 


'Sj 


k^ 
QBaRm&^ 
f^lCMi^/KND 
c O 
y^ 


xf^ > 


r 


J 
1 IV /I CO Nordre Bearer Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Beaver Creek.) 

Ettrick (6 mil ^st). Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1859-61; Norske synode, 1861-S9. 

Organisert Ilte september 1859. Splittet 1889, paa grund av naade- 
valgstriden (Den norsk cv. Vuth. mght. i Nordre Beaver Creek — Ns; Beaver 
Creek— Fk). 479 sjæle i 1875, 654 i 1885. Prester: H. A. Stub, 1859-60; 
P. L. Larsen. 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; O. Waldcland, 1866-69; E. 
Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. L. Lobben, 1875-78; B. Hovde, 
1878-93; S. S. Urbcrg, 1893—. Embedsmænd i 1859: Ivar Torblaa. Siver 
Nilsen, Nils O. Hcrreid, Nils Haugland, Ole Dale, Tostcn S^fcst. •^Kirke- 
tidende". 1891. 455-57; 1892, 453-54; 19rø, 1042-47. Kirke 1, 1862. Kirke 2, 
1877. (3386-650) TT^nnf>^M ?<aH Co , ^x S# we^.^V«A^-Ag ns% 
SkDlebu», l!H)i.t<.- 
PrcMebul 1. IB«6, M.OOD. 
— ■"-2, Js.OOO. Wisconsin 

Den Donk evang. lutherske menigbet i 
Nordre Beaver Creek av SynodeD. 

(Fra 1859 til 1889 en del av Den norsk evan- 
gelisk lutherske menighet i Nordre Beaver 
Creek.) 

Ettnck, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1889 (1861)—. 

Orsanisert 1889 (Ilte september 18S9). 161 
sjæle i 1889. 450 i 1914. Prester: H. A. Sttib, 
189S-«); P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 
1862-66; 0. Waldeland, 1866-69; E. Jeoscn, 
1870-73 ; A. O. Alfsen, 1871-73 ; A. L. Lobben, 
1875-78; B. Hovde, 18^-93; S. S. Urberg, 
1893—. Emhedsmænd i 1915: a. T. T. Øde- 
gaard ; b. Gunleik Ørland : c. Thomas P. 
Herreid; d. Arne C Stone. Carl I. Hagestad, 
Andrew C. Hagestad; e. T. T. Odegaard, R. 
Lewis Therkelsen, Hans Andersen; f. J. S. 
Hrivelsrud ; g. J. E. Hovelsrud. Kvindefor, 
Ungdomsfor. Sangfor. PrestelfJn: $233 (1914>. 
"Menighetshistorie". 1909. Severin Nelsen. K. 
K. Hagesiad. S. S. Urberg; "Kirketidende". 
1891. 455; 1892, 45S; ]90!>, ]842.— S. S. Urberg. 
(1328-651) Den Dorsk evangelisk lutherske kirke i Beaver Creek. 

(Beaver Creek, Nordre Beaver Creek. Fra 1859 til 1889 en del av Nordre 
Beaver Creek.) 

Ettrick (6 mil øst), Trempealeau Co., Wis. 

Antimissotiri, 1889-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisen 1889 (1859). 432 sjæle i 1890, 631 i 1914. Prester: N. O. 
Brandt. 18S8; H. A. Stub. 18S»-60: P. I.. Larsen. 1860-61; J. B. Frich. 1861- 
66; O. Waldeland. 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. 
L. Lobben, 1875-78; B, Hovde, 1878-88; O. Waldeland. 1890-95; Ole Gul- 
brandsen, 1895-14; A. J. Boe, 19I4~. Embedsmxnd i 1915: a. Anton Strand; 
b. Sjrver Herreid; c. Lars Underheim; d. Jacob Selgstad, John Brovold, 
L,ewis Herreid; e. Anton Strand. Ole SylEcst, Mathias Anderson; (. Sjrver 
Herreid. "Konstitution". 1864. Kirke 1. 1862, Kirke 2. 1877. Kirke 3. 
1905. $1^S00.— A, J, Brte. (3.^7—6521 

Hardiefl Creek norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

(HardPs, Hardy-s.) 

Ettridc (6 mil syd) , Trcm- 
pealean Co.. Wia. 

Utenom (Ns), 1862—. 

Organisert 1862. Ca. 60 
s]>le i 1862, 273 i 1914. 
Prester: J. B. Frich, 1862- 
69: S. Svennungsen, 1869- 
74; L. 0. Sherven. 1874-80; 
G. A. Lnnde. 18SO-90; O. A. 
Mvhrt 1890-00: G. L Brei- 
nTt. 190(W)!; C. B. Bestul, 
" ■ • •11862: ^^' TrtmpealeoM Co. 221 

e. B«rnt O. Evenson, Mathias Pederson, Idins Johnson-, f A. Oksnee; g. miss 
Helen Olsen. Kvindefor., 1890. $1.707. Ungdomsfor.. 1914, $264. Prestelffn : 
?100(1915). "Konsititution". 1904.— C. B. Bestul. (1339-6S4) 

French Creek noiak 

evangelisk Intherake 

menighet. 

(Francis Creek, 1870.) 

Ettrick (3 mil vest), 
Trcrapealeau Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1862—. 

Organisert 1862. Ca. 3S 
sisele i 1862, 517 i 1914. 
Prester: L. Ursen, 1862; J. 
B. Frich. 1862-66; 0, Wal- 
deland. 1866-69; S. Sven- 
nungsen. 1869-74; L. O. 
Sherven. 1874-80; G. A. 
Lunde, 1880-90; O. A. 
Myhre. 1890-00; G. I. Brei- 
vik, 1900-01; C. B. Bestul, 
1901—. Embedsmand i 1862 : 
g. O. }. Engen. 1868-85. I 
1915 : a. H B. Nilsen; b. O. 
J. Engen; c. I. B. Engha- 
c^n; e. H. B. Nilsen, Carl 
Breinineen, John Holstad, 
Emil Benrud, Ibcrt Enge- 
lien; f. A. Oksnee; g. A. 
Oksnee. 4 kvindefor., 1890, 
$2.600. Ungdomsfor., 1896, 
$2,500, MissJonsfor.. 19'.0, 
Kirln 1. 187B, t4,(H». Kirke I, 19M, tS.OSS. Pieate- $320. Prestet^ni $242(1914). 
hu 1, IB75. Pre«elius 3, 1S94. CrBTpIwb, 2 acrc^ "Konstttution", 1880.— C. B. 
tSO. Lnnd, 3B acrrv %\.2*3. Bestul. (1336—653) Ettrick norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Ettrick, Trempealean Co., Wi». 

Utenom (Ns). 1897—. 

Organisert 1897. 90 sjasle i 189?, 200 i 1914. 
Presl: S. S. Urberg, 1897—, Embedsniaend i 
1897: a. Iver Pedersen; b. H. J. Harstad; 
c. O. E, Runnestrand: d. Hans Chrisbansen, 
C. F. Ringlie, O. S. Folkedal; e. Iver Peder- 
son; h. O. S. Folkedal. I 1915: a. A. M. Pe- 
dersen; b. A. G. Tjoflot; c. O. A. Ask; d. M. 
T. Pedersen, Hans Christianson ; e. A. M. Pe- 

dersen, Elling E. Runnestrand, S. W. Swend- 
son, Kvindefor., 1898, $2.000. Prestel^n : $100 
(1897). $125 (1914), $1375 (1897-14). "Kon- 
stitiition'', 1896: "Kirketidende", 1896, 664; 
1902, 1066.— S. S. Urberg. (1326-655) 
Tomarackdalen nonk erangeliak 
lutherske menigheL 

Tamarack, Trempealeau Co, Wij. 

Nonke synode. 1863—. 

Ofvaniaert 1863. Ca. 45 bjkIc i 1863, 19B i 
1914. Prester: T. B. Frich, 1863-66; O. WaMe- 
land, 1866-69; S. Svennmigsen, 186^74; L. 0. 
Sherven, 1874-80; G. A. Lunde, 1880-90; O. A. 
Myhre, 1800-00; G. I. Breivik, 190CK>1; C B. 
BcBtul, 1901—. EmbednnKnd i 1915 : b. A. O. 
Syverien ; c. O. A. Olsen ; e. Olaf O. Syversen, 
Oscar H. Olsen, Halfdan Olsen, Ole T. 
Thompson; f. A. Oksnee; g. A. Oksnee. 
Kvindefor- 1889, $3,1Q0. Un^onufor., 1897, 
Sl,179. Missionsfor., 1907, $S66. Presteltto: 
$100 (1914). "Konstitutioa", 1867.— C. B. Be- 
stul. (1335-656) Kirke, 1S7B. (6,500. 
Gn*pl*d*. m ana, %IW. 

Tamarack prækeplads. 

Tamarack, Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen. 168M1(?). 

Begyndt 18B0(?). SlutteK?). Prest: E. H. Midtby. 1880-81. ' (3399-657) 
Figexnæa noTak erangeliak Inthenke 
meniEhet. 

(Plum Creek erangelisk lutherske menidut, 
Plumb Cr«ek. 1868-81.) 

Blair (6 mil vest), Trempealean Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1868-12; Norske synode, 
1912—. 

Organisert høsten 1868. Ca. 90 sJKle i 1868, 
219 i 1914. Prester: O. Waldeland, 1867-69; 
S. Svennungsen, 1869-74; L. O. Sherven, 1874- 
80; G. A. Lunde, 1880-90; O. A. Myhre, 1890- 
00; G. L Breivik, 1900-01 ; C. B. Bestul, 1901—. 
Embedsnuend i 1915: b. (Jle Arnesen; c H. C 
Fagemæs; e. C M. Larsen, Halvor Hansen, 
James Hansen; f. Ole Arnesen. Prestel^n: 
$120 (1914). "Konstitution", 1907.— C B. Be- 
stul. (1337-658) Silver Creek Valley menighet. 

(Silver Creek.) 

Frenchville (5 mil sydrfst). Trempealeau Co„ Wis. 
Norske synode, 1869(?)-78{?). _ 

Organisert 18ffii(?). Oplflst 1878{?). 60 sjæle i 1872. 30 i 1877. Prester: 
;. Svennungsen, 186»-74; L. O. Sherven, 1874-80. (3394—659) Trempealeau Co, 223 

V<w fVelaen menighet. 

(Pranch Creek.) 

Ettrick (3 mil vest), Trempealesu Co., Wis. 

KonferenUen. 1875(?)-90; Forenede kirke, ]890— 96. 

Organisert 1875C?). Opidst 1898. 47 sjæle i 1876, 70 i 1897. Prester: 
E. H. Midtbf^, 1873-81; N. Heierman, 1881-84; O. H. Stenson, 1884-88; O. 
Waldeland. 1890-S»*; O. Gulbrandsen, 1894-96. Kirke. (3393-660) 

Trempealeau by meoi^iet. 

Trempealeau, Trempealeau Co., Wi». 
Nonke ivnode, 18G9(?)~74(?). 

Organisert 18rø(?). Oplfirst 1874(?). 18 sjxle i 1873. Preit: S. S. 
Svennungsen, 1869-74. {3397—661) 

Trempealeaa menighet. 
(Trempealeau, 1872.) 
Trempealeau, Trempealeau Co., Wia. 
Konferentsen, 1871(>)-73(?). 

Organisert 1871 (?). Opliifat 1873{?). 50 sjjcle i 1871, 96 i 1872. Prest: 
Ole Amundsen, 1871(?)-73. (3396-662) 

Kongsberg mcmghet. 

Hamlin (10 mil ?), Trempealeau Co., Wi». 
Norske synode. 1879(?)-(?). 

Organisert 18/9 '), Opl05t{?). IS7 sjælc i 1879, 168 i 1883. Prester: 
H. A. Heyer, 187>-84; A. E. Hauge{?>, I88i-{?). (3398-663) 

Big Creek meni^et. 

Pigeon Falls (18 mil ?), Trempealeau Co.{?), Wia. 

. '-74{?). 

ipWst 1874(?). 85 sjcle i 1873. Prest: L. O. Norske synode. 1872{?)-74{?). 
Opl Galesville menighet. 
Galesville, Trempealeau Co., Wia. 
xi™i.. -.,noe. 1878(?)-90(f). 

tl878(?). Opløst 1890(?). 
Eden menighet, Galee 
TiUe, Wis. Galesville, Trempealeau 
Co., Wi». 

Utenom (Kf), 1886-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 9de okt. 1886. 
18 sjsele i 1886 (1 svenske), 
100 i 1914(1 svenske). Pre- 
ster : O. H. Stenson, 1886-88 ; 
Chr. K, Ytrehus. 1891-99; 
R. Anderson. 1899-14; O. C. 
Hybre, I91S — . Embedimznd i 1886: a. Theodor Larson; b. A. J. Quarberg; 
c. O. N. Sagen: e. 1. 0. Moe. Theodor Larson, L. W. Hammer; f. Theodor 
Larson; h. A. J. Quarberg, I 1915: b. P. J. Enghagen; c D. H. Strand; d. L. N. Hammer, Nilj Rosewald, A. J. Quarberg; «. D. H. Strand, S. H. Dale, 
Iver Hereid; f. A. J. Quarbere; h. Alice Peton. Krindefor^ 1893. Sangfor. 
Presteløn: $100 (1886). $260 0914). "Konstitution", 188&— O. C. Myhre. 

(10*i-556) 

Trefoldigheda menighet. 

Galesville, T^en^)ealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1894—. 

Organisert 1894. 31 sjæle i 1894 (4 tyskere, 
4 amerikanere), 224 i 1914 (2 tyskere, I amen- 
kaner). Prest: L. M. Ginunestad, 18!M— . 
Embedsmsnd i 1894: a, Ole Hemma; b. Ben- 
jamin Dale; c. Ole Hemma; e. Benjamin Dal& 
P. Sauers. A. J. Skarseth; f. Ole Hemma. 1 
1915: b. Einar Olson; c. A. J. Berg; e. L. 
Gilbo, Hans Benrad, Chr. BraaCen ; f. Andreas 
J. Skarseth; h. Louise Skargeth. Kvindefor- 
1902, $2,954. Ungdonisfor^, 1905, $400. Pre- nighetsskolen : $970 (1894-14). Samfundj- 
skoler: $3,615 (1894-14). Mlssionen: $839 
(1894-14). Gale College i menigheten, 1901—. 
Gimmestads "Meni^etshistorie", 1914. — L. M. 
Ginunestad. (1136—667) 
KiriK, 1909, 16.000. I8U Pigeon Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Pigeon Falls, Trempealcau Co., Wis. 

Norske synode, 1866-85. 

Organisert 18de august 1866. Splittet 1885, pa& gnind av naadevalg- 
striden (Pigeon Creek norsk ev. luth. mght, — Ns; Pigeon Falls norsk lutB. 
mght.— Fk). 40 sjæle i 1866, 354 i 1835. Frester: O. Waldeland, 1866-69; 
S. Svennungsen, 186»-71; N. E. S. Jensen, 1869-71; L. O. Sherven, 1871-76; 
Em. Christophersen, 1876-09; O. K, Ramberg, 1909-10; E. B. Christopher- 
sen, 1910—. Embedsm;end i 1866: e. Ole Larson, Peder Pedenon, Erik 
Lareon; f. Oie Paulson. Kirke, 1874. (3407—668) 

PigeoD Falla Dorak lutherske meuighet. 

Pigeon Falls, Trempealcau Co.. Wis. 

KonferenUen, 1878-87. 

Organisert 1878, Opiøst 1887, tor at danne ny menighet sammen med 
Vor Frelser av Antimissouri, 75 siEele i 1878, 240 i iSff. Prest: C. J. 
Helsem, 1878-92. Embedsmænd i 1878: b. Hans Karlstad; c Nils Nilsen; 
d. Peder Ekern, Andreas Olsen; e. Nils Nilsen, Ole Tuff, S((ren Thompson; 
f. Ole Tuff. (3410-670) Trempealeau Co. 22S 
Kirke. 1874. $4.500. 
Prestehus 1. 1876. $600. 
Prestehus 2. 1912. $4,500. 
Gravplads, 3 acres, $30. 
Land. 23 acres. $450. Pigeon Creek norak evang. luthenke 

menighet. 

(Fra 1866 til 1885 en del av Pigeon Creek 
n. ev. 1.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1885 (1866)—. 

Organisert 1885 (ISde august 1866). 354 
sjæle i 1889, 395 i 1914. Prester: O. Walde- 
land, 1866-69; S. Svennungsen, N. E. S. Jen- 
sen, 1869^71; L. O. Sherven. 1871-76; E. 
Christophersen, 1876-09 ; O. K. Ramberg, 1909- 
10; E. B. Christophersen, 1910—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Bernt P. Moe; c. Peter 
Estensen; e. Eddie Nelson, Emil Nerson, An- 
ton Johnson, Carl Tomte, Christopher Foss; f. 
H. Samuelstad, John Olson, J. Eifertson, P. P. 
Dahl, T. Lee; h. Melvin Moe. Kvindefor., 
1890. $2,900. Ungdomsfor., 1895, $3,200. Pre- 
steløn: $50 (1867), $300 (1914), $9,500 (1866- 
14). Prestehus: $4,500. Kirketjener osv.: 
$7,800 (1866-14). Menighetsskolen : $4,400 
(1866-14). Samfundsskoler : $4,200 (1866-14). 
Missionen: $4,420 (1866-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $2,500 (1866-14). "Konstitu- 
tion", 1888; "Kirketidende", 1892, 456-57; 1910, 
822-23.— E. B. Christophersen. (2261—669) 

Vor Frelsen menighet. 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Antimissouri, 1885-87. 

Organisert 1885. Opl^^st 1887, for at danne ny menighet sammen med 
Pigeon Falls av Konferentsen (Pigeon Falls norsk luth. mght). Prester: 
P. Stramme, 1885-S7; A. E. Hauge, 1885-87; H. C. Wik, 188S^. (3408-^1) 

Pigeon Falls norsk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av Vor Frelsers, 1885-87, og Pigeon Falls, 187^-87.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1887-89. 

Organisert 1^. Splittet 1889, paa grund av at konferentsfolket i me- 
nigheten vilde ha konferentseprest, antimissourieme vilde ha antimissouri- 
prest. 257 sjæle i 1887, 257 i 1888. Prest: C. J. Helsem, 1872-92. Embcds- 
mand i 1888: b. O. Goplen. Kirke. (3409^-672) 

Vor Frelsers menighet. 

(Fra 1885 til 1887 en del av Vor Frelser; fra 1887 til 1889 en del av 
Pigeon Falls^ 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1889. Opløst 1891, for at danne menighet sammen med 
Pigeon Falls av Den forenede kirke. 80 sjæle i 1890, ^ i 1891. Prester: 
P. Strjffmme, 1889-91; A. E. Hauge, 1889lj91; H. C. Wik, 1889^91. (3411—673) 

Pigeon Falls norsk lutherske menighet. 

(Fra 1878 til 1887 en del av Pigeon Falls; fra 1887 til 1889 en del av 
Pigeon Falls.) 

Pigeon Falls, Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen, 1889-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1889. Opløst 1891, for at danne ny menighet sammen med 
Vor Frelsers av Den forenede kirke, 216 sjæle i 1890, 22Q i 1891. Prest: 
C. J. Helsem, 1878-92. (3412-674) 

8 
PigeoD Falls nonk lutherske menighet. 

(Pigeon. Sammenslutning av Pigeon Falls, 1889-91, og Vor Frelser, 
1889-91.) 

Pigeon Falls. Trempealeau Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891—. 

Organisert 1891 (1878. 1885). 220 sjæle i 1892, 820 i 1914. Prester: C.J. 
Helsem, 1878-92; M. Gulbrandson, 1892-95; A. J. Ørke, 1895—. Embeds- 
nuend i 1915: b. Even Hegge; c. B. M. Sletteland; d. Ole Paulsrud, Jens 
Vosseteig; f. Ole Paulsrud. 2 kvindefor., 1884, $4,400. Ungdomsfor., 1892, 
$5,567. Pikefor., 1914, $30. Sangfor,, 1892. Prestelftn; $50 (1878), $550 
(1914), $12.324 (1878-14), Prestehus: $6,200, Kirketjener osv.: $15,000 (1S78- 
14). Menighclsskolen: $7,000 (1878-14). Samfundsskoler: $4,827 (18^-14). 
Missionen: $3,650 (1878-14). Barmhjerttghetsanstalter : $2,5(» (1878-14). 
"Konstitution", 1885, 1891.— A. J. Ørke, (894—675) 

Whitehall aonk eTBngelisk lutherske menighet. 

Whitehall, Trempealeau Co.. Wis. 
NorsUe synode. 1870-87. 

Organisert 1870. Splittet 1887, paa gnind av oaadevalgstriden (Vor 
Frelser norsk lutherske— Fk ; Whitehall n. ev, 1.— Ns). 20 sjæle i 1870 Trempealeau Co. 227 (2 svensker), 260 i 1886. Prester: N. E. S. Jensen, 1870-71; L. O. Sherven, 
1871-76; S. Svennungsen, 1871; Em. Christophersen, 1876-04; O. K. Ram- 
berg, 1904-12; E. B. Christophersen, 1912—. (3404-676) 
Kirke Ml 25. 
Kirke 2, 1892, $6,500. 
Prestehus, $3,500. 
GrATplads, 1 acre, $20. Whitehall norsk evangelisk luthenke 

menighet. 

(Fra 1870 til 1887 en del av Whitehall n. 
ev. 1.) 

Whitehall (1 mil ?), Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1887 (1878)—. 

Organisert 1887 (14de juni 1870). 246 sjæle 
i 1889, 262 i 1914 (12 svensker). Prester: 
N. E. S. Jensen, 1870-71 ; S. Svennungsen, 
1871; S. L. O. Sherven, 1871-76; E. Chri- 
stophersen, 1876-04; O. K. Ramberg, 1904-12; 
E. B. Christophersen, 1912-15. Embedsmænd 
i 1915: b. O. C. Hanson; c. G. F. Steig; c. 
John I ver son, H. Hagen, Albert Bringsosen, 
P. C. Pederson; f. H. Samuclstad, John Olson, 
J. Ellertson, P. P. Dahl; h. mrs. G. Rice. 3 
kvindefor., 1896, $32,000. Ungdomsfor., 1896, 
$350. Sangfor., 1904. PresteljzJn: $300 (1914), 
$9,850 (1870-14). Prestehus: $5,000. Kirke- 
tjener osv.: $7,000 (1870-14). Menighetssko- 
len : $3,500 ( 1870-14) . Samf undsskoler : J2,700 
(1870-14). Missionen: $3,100 (1870-14). Barm- 
hjertighetsanstalter : $2,400 (1870-14). "Kon- 
stitiition". 1888; "Kirketidende". 1893. 759.— E. 
B. Christophersen. (2262—677) Hauges norsk lutherske menighet. 

Whitehall (8 mil fist), Trempealeau Co., Wis. 
Hauges synode, 1887-93. 

Organisert 1887. OpUfst 1893. 58 sjæle i 1889, 47 i 1891. Prester: A. 
O. Oppegaard. 1887-89; Th. Himle, 1889-94. (3406-678) Immanuel norsk lutherske menighet. 

Whitehall, Trempealeau Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1899-08; Forenede kirke, 
1908— 

Organisert 1899. 46 sjæle i 1899. 190 i 1914. 
Prest: A. J. Ørke, 1899 — . Embedsmænd i 
1899: b. E. Berg; c. Peter Nilsen; d. John 
Vold; e, E. B. uuland, John Schansberg; f, 
E. Berg. I 1915: b. Lewis Schansberg; d. 
Ludvig Solsrad ; e. Olaus Galstad. Erik Baal- 
rud, Peter Ekem; h. P. K. Risberg. Kvinde- 
forening, 1888. $2,214. Sangfor.. 1907. Preste- 
løn: $S) (1899); $175 (1914), $1,375 (1899- 
14). Kirketjener osv.: $6,000 (189^14). Me- 
nighetsskolen : $1,100 (1899-14). Samfunds- 
skoler : $600 (1899-14). Missionen: $800 (1899- 
14). Barmhjertighetsanstalter: $200(1899^14). 
"Konstitution". 1899.— A. J. Ørke. (892—680) 
KJrke, 1901. $5.200. Vor Freløen aot§k latherake menighet. 

Whitehall (8 mi! øst), Trempealeau Co.. Wis. 
Antimissouri. 1887-90; Forenede kirke. 1890-91. 

Organisert 1SS7. OpMst 1891. Reorganisert 1899 (Immanuel— Fk). 
Prest: A. R^nnerberg. 1^7-90. (3405-679) Eik Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hale, Trempealeau Co., Wis. 
Norske synode, 1870—. 

Organisert 1S70. Delt 1911, da Pleasantville-folket vilde ha egen kirke 
(Pleasantville norsk ev. luth. mght.). 170 BJaelc i 1876. 299 i 1910. Prester: 
E. P. Jensen. 1871-73: Em. Christophersen. 1873-80; H. Hever, 1880-99; 
P. Toft, 1899-08; S, Folkestad, 1909—, 3 kvindeforeninger, Ungdomsli.r. 
Kirke 1. 1892. Kirke 2, 191S. $7,000—5. Folkestad. (2715—681) Pleasantville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fra 1870 til 1911 en del av Eik Creek n. ev. luth, mght.) 

Whitehall (7 mil nord), Trempealeau Co.. Wis. 

Utenom (Ns). 1911—, 

Organisert 1911. 84 sja-le i 1911. Prest: S. Folkestad, 1911— . Embcds- 
mænd i 1911; b. C. T. Hulbcrg; c. C. T. Hulberg: e. Urs Swaim, Cbaly 
Gilbertsen, T- H, Hnui;e; f, Ole O, Høvre; h. T, H. Hauge. I 1915: b. C. 
T, Hulberg; c. C. T. Hulbcrg; e. Lars Swaim. Chaly Gilbertsen, Wm. Gjest- 
vang; f. Ole O. Høvre; h. Gilbert Hulberg. Prestelpfn: $50 <19ni, S50 
(1914), $200 (1911-14), Kirke. I91I, $4,000.^-5. Folkestad. (2714^-682) 
EJk Creek Valley norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Osseo (3 mil syd), Trempealeau Co., Wis. 

Hauges synode, 1872 — . 

Organisert 1872. SO sjæle i 1872. 140 i 1914. 
Prester: P, J. Solberg, 1872-74; S. Bemtson, 
1874-78; A. O. Oppegaard, 1878-88; H. Hjert- 
aas, 1888-89: TH. Himle. 18S»-94; 0. H. El- 
siad, 1894J36; J. C. Hjelmervik. 1906—. Em- 
bedsmxnd i 1^2 : a. Andrias Prestegaardcn ; 
b. Anion Larson ; d. Andrias Prestegaardijn, 
Anders Larson, Hans Bagstnd; e. A. H. 
Lewis, S. P. Solberg. I 1915: a. H. H, Lewis ; 
b. A. N. Freng; c. J. H. Call; d. H. H. Uwis, 
Sam Cunderson, John Pr est ega ard en ; e. .\n- 
ton Amundsen, John Vold, Albert Ihle; f. H. 
H. Lewis ; h. Sam Cunderson. Kvindefor., 
1885. Ungdomsfor.. 1895, Pikefor.. 1900. Sang- 
for., 1895. Presteløn : $70 (1872), $^0 (1914°. 
~J, C. Hjelmervik. (186-683) Maula Valley menighet. (Malis Valley menighet.) 
Osseo(?), Trempealeau Co., Wis. 
Hauges synode. 1889(?). 

Organisert 1889(?). Opløst 1906(?). 36 sjæle i 1889, 42 i 1900- Prester: 
. Hjeriaas. 1885-94; O. H. Elstad. 1894-06. Kirke. (3413—684) 
Trempealeau Co. 229 

Oaøeo erang. Inthenke 

Osseo, Trempealeau Co., 
Wis. 
Hauges synode, 1893 — . 
Organisert 1893. 79 sjxie 
i 189?, 142; 1914. Prester: 
Th. Himle. I893-M; 0. H. 
Elstad. 189+-06; J. C. Hjel- 
inervik, 1907—. Embeds- 
msend i 1893: a. H. F. Ur- 
son ; b. J. J. Aasgaard ; d. 
Knudt Bobeson, H. R Lar- 
Kirl», 1694, 14,000. son; e. O. Blexrud, Knudt 

Robeson, M. Johnson. I 
I91S: b. C. L. Ihle; c. O. Waller; d. 1. N. Lee. C H. Urson, A. L. Erickson; 
e, J. N. Lee, Even Torpen, Ludvi? Anderson; f. J. N. Lee; h. John Carson, 
Torger Stenson. Kvindefor., 1892^ Ungdomsfor. 2 pikefcr. Sangfor. Av- 
holÆfor. Preste1)(n: $300 (1914).— J. C. Hjelmervik. (187-«85) 

Strtim Tr^y** }>eAh*i^^O;iA/i ^, 

Veetre Beef River meoigliet. 

(Weat Beef River.) 

Stnim (1% mil ((st), Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1872-87. 

Organisert 1872. Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden (Struin 
mgbt— Am; Strum raght.- Ns), 368 sjile i 1874, 350 i 1885. Prester: O. 
Waldeland, I86a-71: e! Jensen. 1871-73; L. O. Sherven. 1873-76; I. L. P. 
Dietrichson, 1876-?9; F. A. Møller, 1880-81; H. A. Heyer. 1881-99. Kirke, 
18SS. (3402-686) 

Strtun Dorek evangeliak tuthenke menighet. 

(Fra 1872 lil 1887 en del av Vestre Beef River n. ev. lutherske mght.) 

Strum, Trempealeau Co., Wis, 

Utenom (Ns), 1887-00; Norske synode. 190O-. 

Organisert 1887 (1872). Splittet 1887. 329 sjæle i 1889, 369 i 1911. 
Prester: O. Waldeland, 1868-71: E, P. Jensen, 1871-73; L. O, Sherven. 
1873-76; I. L. P. Dietrichson, 1S76-79; F. A. Møller, 1879-80; H. A. Heyer, 
1880-99; P, A. Toft. 1899-08; D. Kvaase, 1908-09; S. Folkestad, 19»-. 
Erobedsmænd i 1915: b. Even Holte; c. C. O. Dahl; I. Lars Moe: h. Olaf 
Dahl. 4 kvinde foreninger. Ungdomsfor. Piketor, Kirke 1, 1885. Kirke 
2. 1915, ?1S,000. Prestehus, 1908, $2,200.-5. Folkestad. (2716-«87) 

Strum Dorsk evangelisk latherske menighet. 

(Fra 1872 til 1887 en del av Vestre Beef River n. ev. 1.) 

Strum. Trempealeau Co., Wis. 

Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1887. Opiøst 1890. lor at gaa sammen med Konferentse 
menigheten (Sl. Paul). SO sjæle i 1887. Prest: A. RjJnnerberg. 1887-90. 
(3403-4S88) jft «^ 

St. Panb menighet. 

(Sl Pauli. Skand. luth.) 

Stram, Trempealeau Co, 
Wis. 

Koaferentseti, 1877-90 ; 
Forenede kirke, 1890—. 

OrganUert 23de feb. 1877. 
128 sjiele i 1877, 714 i 1914 
(8 fransk-norske) . Prester: 
G. Hoyme, 1877-78; C. J. 
Helsem, 1878-14 ; O. J. Hyl- 
land, ' 1914 — . Embedsnuend 
i 18;f7:b.E. Evensen; c O. 
J. Romundstad; d. Erik O. 
Holden, Berger Semingsen, 
C. Svendby: e. Ole J. Ro- 
mundstad, E, Evensen, An- 
drew Call; f. Esten John- 
sen. I 191Sl b. Sivert Rek- 
stad; e. Ole P. Berg; d. Ole 
Halvorsen. Christ, Amund- 
sen. Otto SkauK. Anders J. 
RoDiundstad, Sivert Rek- 
stad; e. Ole Thomasgaard, 
Gilbert Dahl, Hans E. Han- 
son, Christian Dahlb^, Ame 
Hagen ess, Martin Stubcrg, 
Daniel Anders, Matias Se- 
mingson, Pau! Eide; f. Ole 
Halvorsen. Prestelffn: $100 
(1877). 5400 (1914), $11,100 
(1877-14). Kirketjener osv. : 
ca, $2,060. "Menighetshisto- 
rie", 1916, Sivert Rekstad. 
— O. J. Hylland. 

(1987-689) Bruce Valley menighet. 

(Bruce Wally.) 

Whitehatl (10 mil nordvest), Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode, 1888—. 

Organisert 1888. 99 sjæle i 1888, 99 i 1914. Prester: H. A. Heyer, 
1888-99; P. A. Toft, 1900-08; O. K. Ramberg, 1909; S. Folkestad, 1909—. 
Embedsmænd i 1915: b, Ole Bergsland; c. Erik Hagen; e. Ole Bergsland. 
Knudt Johnsen. Ole Bergersen: f, Ole Bergsland. Kirke, 1911, $4,0™. 
Skolehus 1, 1870. Skolehus 2, 1891— S. Folkestad. (2713—690) 

Den norsk evangeliåk Intfaenke menighet. 

Trempealeau Valley.) (Fra 1857 til 1879 e __. 
Blair, Trempealeau Co.. Wi». 
Norske synode. 1879-39. 
Organisert 1879 (1857). Spli 39, paa grund av naadevalgstriden Trempealeau Co. 231 

(Blaii^Am; Den norsk ev. luth. s-node— Ns). 496 sjsele i 1886, 496 i 1889. 
Prester: H. A. Stub, 1857-60; P. L. Larsen, 1860-61; J. B. Frich, 1861-66; 
O. Waldeland, 1866-69; E. Jensen, 1870-73; A. O. Alfsen, 1871-73; A. L. 
Lobben. 1875-78; B. Hovde. 1878-93; S, S. Urberg, 1893—. Erobedsmasnd: 
a. Stener Hansen, b. C. A. Berg; c. Gullik Olson; d. Ole Helgeaon, Martin 
Hansen, Anders Wraalstad; e. Mattis Mattison; h. Matt. SkrTud. Preite- 
tøn: $167 (1879). "Kirketidende",1877, 587. Kirke, 1877, $6,000. (3388-691) Den norek evangelisk luthenke synode 
meni^et i Blair. 

(Fra 1857 til 1879 en del av Trempealeau 
Vailey; fra 1879 til 1889 en del av Den norsk 
evangelisk lutherske menighet i Blair.) 

Blair, Trempealeau Co.. Wis. 

Norske synode, 1889 (I8S7)— . 

Organisert ISS9 (3dje november 18^, 1857). 
133 sjxie i 1889, 350 i 1914. Prester: B. 
Hovde, 1879-93; S. S. Urberg, 1893—. Em- 
bedsmxnd i 1915: a. Ole Malmin; b. Olaus O. 
Mitskogen; c. C. O. Grinde; d. Emil Hanson, 
S. G. Ncss. A. M. Mesundstad; e. Ole Mal- 
min, Otto J. Berg, Peder 0. Urlien. Kvinde- 
(or„ 1895. $2,000. Presteljin: $333 (1914). 
"Konstitution", 1876; "Kirketidende", 1877, 
.S87; 1895, 631; 1900, 617; 1903. 1053— S. S. 
Urberg. {1330-692) 
Kirke 1, 1S77, ffi.OOO. 
Kirke 2, 189S. $2,000. 
Kirke 3. IB», 112,000. 
PreMehiM I. 1866, 
Protebni 2, I9O3,tS,0OO. 
GrmTplmd*,: acrei, (200. 
Land. 6H >cre«,t50a Blair r nighet. 
av Trempealeau Vailey.) (Comeas. Fra 1857 til 1870 en 

Blair, Trempealeau Co., Wis. 

Konferentsen. 1870-90. 

Organisert 1870. Opl^st 1890, for at danne iw menighet sammen med 
Blair av Antimiasouri. 141 sjxle i 1876, 183 i I8s7. Prester: A. Weenaas, 
1870-73; E. H. MidtbtT, 187^-81; N. Heierman, 1881-84; O. H. Stensoo, 
1884-88. Kirke. (3391-693) 

Blair norek erangelisk latfaerske menighet. 

(Fra 1857 til 1879 en del av Trempealeau Vailey; fra 1879 til 1889 en del 
av Den norsk evangelisk lutherske i Blair.) 

Blair, Trempealeau Co., Wis. 

Aiitimissoun, 1889-90 

Organisert 1889. Oplftst 1890. (or at danne en ny menigl 
med Blair av Konferentsen (Blair— Fk). Prest; O. Waldeland, (Bl; Den norsk evangelisk lutherske menighet i Blair. 

Sammenslutning av Blair av Ant. 1889-90, og Blair : Kf, 1870-90.) 

Bbir, Trempealeau Co., Wis. 

Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1890 (15de januar 1881). 678 siEele i 1891, 811 i 1914. Prester: 
O. Waldeland. 1890-94; O. Gulbrandson, 1894-14; A. J. Bj^e, 1914—. Em- bcdtmxnd i 1915: a. Petrr Overby; b. Edwin T. Matttsoni c Petter T. Trempealeaa River menighet 

Arcadia(?>. Trempealeaa Co., Wis. 
Norske tynode, I872(?>-74(?). 

Organisert I872(?>. OpMst 1874C?). 70 sjæle i 1873. Prest: L. O. 
i, I873(?)-74(?). (339S--696) 

ladependence Dorsk 

evangelisk Inthenke ' 

menighet. 

Independence, Trempea- 
leau Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1879- 
90; Forenede kirke, 1890—. 
Ornnisert 1879. 80 s}Kle 
i 1879. 150 i 1914. Prester: 
H. A. Heyer, 1879-84; A. 
E. Hauge. 188W8; H. 1. 
Rasmussen, 1899-13; A. ), 
Ørke, 1913—. Embedsnuend 
Kirke, IBaj, 15,200. GnTpUit, 2 acrea, tWO. i 1879: b. Nathan Ander 

son; c. O. P. Larson; d. J. 
A. Johnson, Ole Rødningen; e. John C. Leafland, O. P. Larson. Nathan An- 
derson. I 1915: b. G. B. Anderson; c. C. Torgersen ; e. Otto K. Lindberg, 
Christian Stuve, James Elstad. Kvindefor.. 1885. Jl.fiOO Prestelfin: $75 
C18TO), $180 (1914), $S.260 (1879-14). Kirketjener osv.: $7,500. ■'Konstitu- 
V 
Eleva norsk hithenke menighet. 

Eleva. Trempealeau Co., Wis. 

Forenede kirke, 1893—. 

Organisert 27de februar 1893. 13 sjsle i 
1893. 314 i 1915. Prester: J. C. Helsem, 1893- 
05; John Erickson, 1905-11; A. O. Unge- 
hough, 1911—. Embedsmænd i 1893: b. Knute 
Jenson; c. Tom Olson; d. Martin 0!son, Al- 
lick Toppen; e. Jobn Volan, A. C. Hollanger, 
Ole Halvorson; f, S. H. Anderson. I 19!S: 
b. N. I. Gilbert; c. Henry Vold; d. Andrew 
Hagen, A, Finreite, Anders Isakson; e. An- 
drew Cilberg, Knute Steffensen, Magnus domsfor., 1912, $320. Prestel|*n: $100 (1893), 
$300 (1914), S4,0CO (1893-14). Kirketjener 
osv.: $1,025 (1893-14). Samfundsskoier : $300 
(1906-15). Missionen: $572 (1907-15), "Kon- 
stitution", 1893.— A. 0. Langehough. 

(970-699) PrcMchui. 1MB, |2.J00. 
Gr>«iJMU,J ■crei.*isa. 
Land, 1 acre. Trempeaieau Co. 
1877, }1,200. Kirke S, 1908, 18,600. Chimney Rock nonk 
erangebslc Inthenke Cbimney Rock, Trempea- 
ieau Co., Wis. 

NoMke lynode. 186M8; 
Antiiniisouri, 1S8S-90; for- 
enede kirke, 1890—. 

Organisert 1869 (1874). 
60 sJKle i 1874, 424 i 1914. 
Prester r L. O. Sherven, 
1874-76; F. A. Mflller, 1876- 
78; E. Cbristopherson, 1678- 
79; H. A. Hever, 1879^; 
O. O. DKhlen, 1884-88; Olaf 
GuMseth, 1888-92; M. C 
Holseth, 1892-06; M. C 
Stensen, 1906-11; A. O. 
Langehough, 1911—. Em- 
bedsnuend i 1874: b. H. O. 
Haagensen; c Peder Pe- 
dersen; d. Lars L. Instenes, 
Ch. Cotholfsen; e. C O. 
Wenberget, T. O. HolsUd. 
Ch. Botholfsen; e. C, O. 
Instenes. I 191S: b. Julius 
M. Uc; c. Ole Paulsen; d. 
Lars L. Instenes, Johan 
Spaneber^; e. Carsten Paul- K. Risberg; f. Lars Instenes. Kvindefor., 1879. R485. ^ , 

$1.300. Prestelien: $140 (1874), $300 (1914), $5.400 (1874-lfV Kirketjener 
osv.: $800. Menighetsskolen : $2,000. Samfund sskoler : $1,400. Missionen: 
$1,100. Barnihjertigbetsanstalter: $600.— A. O. Langehou^ (632—698) 
Østre Betmet Valley menighet. 

Eleva (7 mil syd), Trempeaieau Co., Wis. 

Utenom( Ns, Fk). 1890-09; Forenede kirke, 
1909~. 

Organisert 1890. 120 siatle i 1890, 254 i 
1914. Prester: F. A. Mffller. 1890-01; M. C 
Holseth, 1901-03; H. C. Wik, 1903—, Em- 
bedsmxnd i 1890: b. Johan L,angseth; c. Hal- 
vor Svensen; e. Knut Stevens, Anfin Gray; f. 
Hans Olsen. I 191S: h. Hans Langseth; c. 
G. A. Gundersen ; d. Mons Hefte, Johannes 
Langseth ; e. Andreas Klevgaard, Sylfest Rene, 
Johannes Langseth ; f. John Hansen. Kvinde- 
for., 1890, $1,900. Ungdomsfor., 1910, $300. 
Sangfor. Prestel]!ln: $lS (1914). $1^70 (1901- 
14), Kirketjener osv.: $800 (1890-U). Sam- 
Eundsskoler:$2S0 (1901-14). Missionen : $1S0. 
— H. C. Wik. (S8&-700) Kirke 1, 1901, MOO. 
Kirke 2, 1919, «4,009. 
CravpUdh Z >cre^ tl2a 234 Wisconsin Østre Bennet Valley menighet. 

(pvrc Bennet Valley.) 
Eleva (7 mil syd). Trempealeau Co., Wis. 
Norske synode, 1901-05(?). 

Organisert 1890. OpljiJst 1905(?). 120 sjæle i 1890, 30 i 1905. Prest: 
F. A. Møller, 189CM)5. (3401—701) 

Traves Valley. 

(Travles Valley, Travers Valley.) 
Blair(?), Trempealeau Co., Wis. 
Konferentsen, 187S(?)-84(?). 

Organisert 1875(?). OplcJst(?) 1884(?). 55 sjæle i 1877, 82 i 1884. 
Prester: E. H. Midtbjif. 1875-77; O. C. Schonhovd, 1877-79. (4105—702) 

Gale College prækeplads. 

Galesville, Trempealeau Co., Wis. 

Norske synode. 1911 — 

Begyndt 1901. Lærere: L. M. Gimmcstad, 1901—, og andre. (4119^703) 
E^A i ^iE■f Kewaunee menighet.. 

(Franklin.) 

Denmark (9 mil j^st), Kewaunee Co.. Wis. 

Norske synode, 1861(?)-97; Forenede kirke, 1897—, 

Organisert 1861(?). 150 siæle i 1868, 68 i 1915. Prester: L. M. Bifim, 
1861-79; M. P. Ruh. 1879-80; O. G. Jukam, 1880-96; J. O. Hougen, 1896-98; 
E. T. Rogne, 1899-07; O. K. Espeseth, 1907—. Embedsmand i 1915: b. 
Chas. Olson. Kirke. (3314—704) Kewaunee Co., Richland Co. 335 

Sandy Bay menighet. 

Kewaunee (8 mil syd), Kewaunee Co., Wis. 

Norske synode, 1889(?)-96; Forenede kirke, 1896—. 

Organisert iæ9(?). 91 sjæle i 1889, 63 i 1915. Prester: O. G. Jukam, 
1880-%; J. O. Hougen, 189&-98: E. T. Rogne, 1899-07; O. K. Espeseth, 
1907—. Embedsmand i 1915: b. Ed. Alberts. Kirke. (3320-705) 


ISGI 
Richland norak evangelisk lutherske menighet. 

Richland Center (14 mil vest), Richland Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1861-90. 

Organisert 1861. Splittet 17dc januar 1890, paa grand av uenighet an* 
gaaende kirketomt for ny kirke (Richland n. ev. luth. mght. — Fk; Imma- 
nuel mght.— Fk). 130 sjæle i 1873, 300 i 1884. Prester: A. C. Preus, 1861- 
66; O. Juul, 1866-74; Ole Naess, 1874-97. Embedsmænd i 1861: Neis Han- 
sen, Morten Monsen, John Johnson. Prestel^n: $90 (1861). (3373—706) 

Richland norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1890 en del av Richland n. ev. 1.) 

Richland Center (14 mil vest), Richland Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1890 (1861)—. 

Organisert 1890 (1861). 61 sjæle i 1898, 181 i 1914. Prester: O. Juul, 
1866-74; O. Naess, 1874-97; J. A. E, Naess, 1898-01; M. G. Holm, 1903-05; 
O. O. SjiJvde, 1905-09; C. J. Nølstad, 1910-12; B. O. Steffenson, 1913—. 
Embedsmænd i 1915: b. Lewis Staum; c. Ole Goplin; e. Chris. Monson. Ole 
Olson, Adolph Jacobsen; f. John Eng. Kvindefor. Ungdomsfor. Sang- 
for., 1913. Prestelfffn: $550 (1914). Kirke. 1890. Prestehus. 1913, $3,00a 
Gravplads, 1% acre. Land, 2 acres. — B. O. Steffenson. (276—707) 

Immannels menighet. 

Richland Center, Richland Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1890—. 

Organisert 17de januar 1890 (1861). 61 sjæle i 1898, 55 i 1914. Prester: 
O. Naess, 1891-97; J. A. E. Naess, 1898-01; M. S. Holm, 1903-05: O. O. 
Sj^vde. 1905-09; C. J. Ncrtstad, 1910-12; B. O. Steffenson, 1913—. Embeds- 
mænd i 1890: a. O. L. Hanson; b. Hans B. Hanson; c. Hans B. Hanson, 
e. H. Peter Peterson, H. M. Hanson, Leonard Johnson. I 1915: b. Clarence 
Johnson; c. Clarence Johnson; e. Phillip Hanson, Jens Peterson, Emil John* 
son: f. Emil Johnson. Presteløn: $175 (1914). Kirke.— B. O. Steffenson. 
(277—708) 

Greenwood og Cazenovia menighet. 

(Ironton mght., Lavalle.) 

Cazenovia (2 mil nord, og 8 mil vest), Richland Co., Wis. 

Norske synode, 1863 — , 

Organisert 26de august 1863. Delt paa grund av for lang kirkevei. 
Det er i grunden bare én menighet med to kirker. 44 sjæle i 1863 (1 
svenske), 125 i 1910. Prester: H. A. Preus. 1863-65; S. S. Reque, 1865-71; 
B. Hovde, 1872-75; G. A. Lunde. 1875-«); M. P. Ruh, 1880-^; C. L. Schive, 
1896-06; I. G. Nelsen, 190S-06; C. A. H. Hjermstad, 1906-07; R. J. Meland, 
1907 — , Embedsmænd i 1863: a. Ole Jf^rgensen; e. Ole Jérgensen, Gut- 
torm Einarson, Lars Torstensen; f. Ole Jørgensen. I 19l5: b. Guttorm 236 Wisconsin Hegg; c. Peder Solem; d. Guttorm Hegg, Robert Robertson; e. John T. 
Johnson, Ole Jacobson. 2 kvindefor.. 1896, $300. Ungdomsfor., 1913, $100. 
Sangfor. Presteljifn: $150 (1914). "Konstitution", 1905; "Folkekalenderen", 
1909, 108. Kirke 1, 1871. Kirke 2, 1886, $1,200. Kirke 3, $600. Skolehus 
1, 1865(?). Skolehus 2, 1875(?). Gravplads, 1 acre (gave).— R. J. Meland. 
(2133—709) 

Den norsk lutherske menighet ved Mill Creek. 

(Mill Creek.) 

Richland Center (9 mil nordvest), Richland Co., Wis. 
Augustana, 187O-90(?). 

Organisert 1870. Oplj^st 1890(?). 28 sjæle i 1886. Prester: A. Wright, 
1870-71; D. Lysnes, 1871-76; H. L. Haakonson, 1881-^. (2826-710) Tavera prækepladø. 

Tavera, Richland Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Begyndt 1914. Prest: B. O. SteflFenson, 1913—. (3374—711) GAR KON ca fi u s K co. 


QeLOOMC)? TAyLOR CO. C OLTAXa :? 


E/. 


BAU^CLAifle, CLARK CO. 138 #Cnv».i VM i Tti^ »■ yt Co # -- Nors Ire s^ nøée Richland Co., Chippewa Co. St. John'» Eoglish Chnrch. 

Boai, Richland Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 1913. 31 sjæle i 191S. Prest: B. O. Steffenson, I9I3— . 
Embedsmand i 1913: b. Alvin Peterjon. Kirke. (33?S— 712) 

Big Eik Creek menighet. 
(Fra 1859 ti! 1862 

) del av Bærum 
i Dunn Co.) 

AlbertviUe(3miI 
sydvest), Chippe- 
wa Co„ vTn. 

Atunistana, IS63- 
70 ; Konfercntsen, 
1870-90; Forenede 
kirke. I890-. 

Organiiert IS62 97; 1862.31511914(25 
svenBker.dansker), 
Prester r P. L. Uf- 
sen. 1S5S-62; L.H. 
Norem, 1862-67; 
Amund Tcrfmioii, 
1867-75: 6. Hoy- 
. me. 1875-85; I 

ai g7f"m. 'S 

Embeds* 
1862: b. 
.187S,W,0OO. . . 

Bernt Hansen; c sKoieai», ivui,»buu. 

Lars Anderson; e. 
Hans Holm. Jens Andersen. Anton Nilsen. I 1915: b, Ole Hjlnaas; c. Harald 
Anderson; d. August Bjork, Andrew Ons^ien, Lauritz Thorson, Ole Fles- 
berg, Theodor Thorson, Hans Clemetsen; e. Sigurd Flesberg, Martin Rund, 
Ok tower; f. Han» Aale; h. Ole Hfjnaas. Kvindefor.. 1890. Ungdomsfor., 
1900. Missionsfor., 1900. Sangfor., 19(H. Presteitdn: $250 (1914), S7,500 
(18SS-14). Menigbetsskolen: $3,«» (1862-14). Samfundsskoler: $2,000 (18(^ 
14). Missionen: M.DOO (1862-14). Barmhjertighetsanstaitcr: $500 (1862-14). 
—A. P. Lea. (18S&~-713) 

Running Valle^ ■norsk evangeliak lathenke menighet. 

Colfax (7 mil nordffst), Chippewa Co., WU. 

Augustana, 1863-70; Konfercntsen, I87D-90: 

Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1863. Splittet 1901, paa grund av Augsburgstriden (Run- 
ning Valley n. ev. luth.— LI; Nordre Running Valley^FkT. JOO sjaele i 
1863. 446 i 1893. Prester: L. H. Norem, 1863^; Amund Johnson, 1865^; 
C. J. Helsem, 1870-75; j. H. Grdtheim, 187fr-80; N. E. Wikre, 1881-94; E. 
Berntsen. 1895-02. Embedsmand i 1898: b. Martin Isakson. Kirke. 

(2902-714) 

Running Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1863 til 1901 en del av Running Valley n. e. 1.) 

Colfax (7 mil nordøst). Chippewa Co., Wis. 

Frikirken, 1901 (1863)—. 

Organisert 1901 (1863). Ca. 250 sjæle i 1901, 225 i 1914. Prester: L. 
H. Norem, 1863-65; A. Johnson, 1865-70; C. J. Helsem, 1870-75; J. H. 
Grjitheim, 1876-80; N. E. Wikre, 1881-94; E. Berntsen, 1895-02; N. Hal- TOnen. VJbi-ll: J- M. M:la*^'«-.. 19!!—. Eshcifa-J^ i I9lS: b, PWer 
FribtTg: (L G. S. Ae:W«; «L Kari Sc^fc». Paai Isiksot Ptal FrJwrg. OJe 
AiEt:e. CaH Gandenoii. H. Evecse:: c A!ben E>«SK)a: & N- AmUe. H. 
Antle, Ole Tb->i=p*on, Maitia Ua.--^:s<»; Adcirh Friben: 3 kriaddor. 
Uiwdoowfof. Pik-r:^. SaagTcr. Presiel«: OaO (1914). Kirfce. 1877. 
«yOft Kapel i " - " ■ - - - - »««.— J, M- MikadvÆ i22H— HSy Presteløs. ISO. Gnrplwb. M acns. Land. i 
sVdkr iM3. H-^M- CiafpLulv (Fn 1863 til 19(R CB dd 
ST Ri umii ig VaOer n. er. 1. 

Colfu (7 mil DOrdl, 
Ch-Tpewa Co, Wb. 

Dm fonncde kiib, 19DI 
(ISU'—. 

Ornoisen 1901 (1863). 
200 s)*k i 1901. MO i 19U. 
Prater : Joh. Gnnskon, 
1901-02; N. E.Wikre. 1902- 
08; L O. Tborsoo, 1908- 
10; M. K. AabeiK, 1910—. 
Embedimxnd i 1901: b. Hani Staalson: c Hans Rise; d. Itet Bj^re. Simen 
Cbrutiaiuon; e. Andrew Nelson, OUtu Olson. Bernhard Peterioo; f. Hali-w 
Amevik. I 191S: b. Henry Peterson; c Oluf Olsoo; d. Iver Oiristianson, 
John Mnllen ; e. Martin Hanson, Sam Sampwn ; f. John Mullen. KTindefor. 
1901. Ungdomsfor, 1901. Prestelien: $175 (1901), $175 (1914), J2.62S 
(1901-14). Kirketjener om.: $750 (1901-14).— M. K Aaberg. (26»— 716) 

BkMHDcr Prairie Dorek 

eruigeluk Inthenke 

menighet. 

Bloomer, Chippewa Co, 
Wis. 

Utenom (Ns), 1866-08; 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 13de dec. 1866. 
20 sjæle i 1866. 217 i 1914. 
Prester : K. Thorstensm, 
1866-74; H. F. Haakonsen, 
1874-79: D. J. Growe. 1879- 
83; J. Wp-age. 1883-98; I. J. 
Kvam, 18W-I1; J. Skagen. 
1911-12; C. T. CUuson, 
1912—. Embedsmand i 1866: 
b. Jakob Torfindson. 11915: 
b. Math. Wilson; c. Math. Mullen; d. N. Øias J. Amundsoti; e. E. J. Naseth, 
Theo. Johnson, Ole Sagen, Isaac Lund. 2 kvindefor., I87S. 1904, $6,188. Ung- 
domifor., 1911, $300. Pikefor. Sangfor. Prestelrfn; $113 (1870), »S0 (191fl. 
$11,603 (1870-14). Prestehus: $4,500. MeniJSettskolen : C,™ (187(H4). 
Samfundsgjffremaal: $225 (aarljg). "Konstitution", 1866. — t. T. CHauson. 

(1309—717) 

Chippewa Folls skandinavisk lathereke menigliet. 

Chippewa Fall», Chippewa Co,. Wis. 

Konferenlsen, 1873-90; Forenede kirke, 1890-96. 

Organisert 1873. ~ — 

•triden (' ~ 

IS ijæle 
Kirke I. 1875, M.JOO. Kirke 2, 19L0. $11,500. 
Sknlehi», 1)192. SAW). Preitebt». 1913, (4,000. 
C.MpUd^ 1 \i .ere. Drganisert 1873. Opl^st i december 1896, paa gnind av Aunburg- 
ta (ChiM>ewa FalU sic. luth., I89&-Fk; Vor Freliera n. luth., 18^— tO- 
iele i im, 47S I 1896, Prester: Amund Jobnton, 1872-75; C J. Helaein. 1875-81; G. Hoyme, 1881-84; J. Tharaldsen, 1884-97. 
-:, Neis Johnson; e. Christian Jacobson, Pet. Tronds Embedsmasnd i 1873: 
Kirke l7l874;"$Ts6o" '■kirke"2riWl8,000. "skollhus! 
Drywood norsk 

(Anson norsk luthersk evangeliske mght., 1872-00; Big Drywood, 1907.) 

Cadott (S mil nordost). Chippewa Co., Wis. 

Konferentsen. 1872-90; Forenede iiirke, 1890—. 

Organisert 1872. SO siæle i 1872, 203 i 1914. Prester : Amund Johnstm, 
1872-7?; C. J. Helsem, 1W5~8S ; I. f haraldsen, 1885-97 ; A. P. Lea, 1897—, 
Embedsmznd i 1872: c. D, Danielson; e. Pet. Swansby, Christ Arnesoo. Karl 
Solberg; f. Amund Amundsen. I 191S: b. Martin Anderson; c Andrew 
Carlson; d Frank Johnson, Andrew Shervey, Lewis Larsen; e, Hans Rund, 
Christ. Ameson, Morris Christiansen; f. John Peterson: h. Andrew Shervey. 
Prestel(*n: «100 (1914).— A. P. Lea. (1857—718) Vor Frelsen norsk lutherske menighet. 

(Fr^ 1873 til 1896 en del av Chippewa Falls sk. 1.) 

Chippewa Falls, Chippewa Co., Wis. 

Frikirken, 1897—. 

Organisert 28de april 1897. 120 sjaele i 1897, 230 i 1914. Prester: O. 
Swenson, 1896-00; O. H. Sletten. 1902-04; Elias Pedersen, 1905-08; O. A. 
Opseth. 1909—. Embedsmind i 1897: a. S. J. Blomlie; b. O. J. Nyhus; 
c. O. J. Fossum; d. K. Hoel. John Oie, S. J. Blomlie; e. Sverre Eggen, Ole 
Olson, Neis Ue; f. S. J. Blomlie; h. S. J. Blomlie. I 1915: b. John Oie. 
Jr.; c. Ed. Stone; d. John Oie, Sen., Ole Fossum, John Blomlie; e. Erick 
Oie, Ed. Wermund, Ole Berg; h. Christ. Nelson. Kvindefor., 1897. Une- 
doinsfor.. 1897. Sangfor. Presteløn: $400 (1897). $500 (1914). "KonsS- 
ttition", 1897. Kirke, 1899. Prestehus. 1902— O. A. Opseth. (2222—721) WiSCWISIN 

Cliippewa Falli Bkandiuariak lathenk.e 
menighet. 

(Fra 1873 til 1896 en del av Chippewa Falls 
skand. luih.) 

Chippewa Falls, Chippewa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1896 (1873)—. 

Organisert 1896 (27de april 1873). 412 sjzle 
i im. 395 i 1914 (S svensker). Prester: 
Amund Johnson, 1873-75; C. J. Helsem, 1875- 
84; G. Hoyme. 1881-84; I. Tharaldsen, I8S4- 
97; A. P. Lea, 1897—. Embedsmand i 1896: 
b. JfJrgen kand. I 1915: c. Ole Remol; d. G. 
Thompson, G. Stordahl, P. Engebretson, Carl 
Larsen, E. Johnson, 0. Rundberg; e. C. Arne- 
sen, C!. Lea, C. Sundet. H. Olson, Arthur 
Johnson. John Johnson; f. H. Brown; h. H. 
Brown. KvindeEor. Ungdomsfor. Missions- 
for. Sangfor. Presteltin: $450 (1914), $3,000 
(1873-14). Kirketjener osv.: $22,000 (1873- 
14). Menighetsskolen: $6,000(1873-14). Sara- 
fundsskoler : $2,400 (1873-14). Missionen : 
$4,000 (1873-14). Barmhjertighetsansulter: 
$430 (1873-14). "Konstitution", 1890; "Chip- 
pewa Falls and Chippewa County Annuals". 
— A.P.Lea. (1862—^0) Badger Mills menighet. 

Badger Mills, Chippewa Co., Wis. 

KonTerentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1886. Opiffst 18^ paa grund av at sagmøllen stanset. 27 
sjsele i 1886,95 i 1890. Prest: I. Tharaldsen, 1886-92. Embedsmand i 1888: 
b. Andrew Krog. Kirke. (1860-722) 
Effata norsk lutherske menighet ». Prestelien: $40 (1914). Kirke. 1887, $1,000.— A. P. Lea. (1859—723) Vor Frelsers menighet. 

Stanley, Chippewa Co„ Wis. 

Norske synode. 1885—. 

Organisert 15de oktober 1885. 40 sjæle i 1885, 225 i 1910. Prester:?. 
A. Dietrichson, 1885; U. C. S. Hiermstad, 1885^; J. W. Preus, 1887-99; 
Halfdan Nielsen. 1900-03; T. S. Reishus, 1905—. Embedsmand i 1910: b. 
Peter Simensen. Kirke. (2907—724) Yellow River menighet. 

Cox(?>, Chippewa Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1897-99. 

Begyndt 18^ Sluttet 1899. PreM: A. E. BolsUd, 1897-99. (2904-~726) Chippewa Co. 
GnTplad*. 2 *cwtt, tI25. Ltad. 1 acre. Stanley skandinavisk evangelisk lathenke menighet. 

Stanley, Chippewa Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1892-95; Forenede Idrke, 1895—. 

Organisert I6de mai 1892. 64 sj«Ie i 1892, 1,003 i 1914 (40 ivnsker). 
Prester: I. Tharaldsen, 1892-97; A. E. Bolstad, 1897-99; Joh. Granskon, 
1899-10; C M. N^dtvedt. 1910-11; B. J. Rothnem, 1911-13; J, N. Midtlien, 
1913—. Embedsmxnd i 1892: b. L. I. Roe; c Hans Lee; d. Karsten Olsen, 
Ole C. Haugen, Theodore A. Hfiidahl; e. Ole C. Thorpe, John L. Solie. 
Hans H. Berg; f. Karsten Olson; h. Karsten Olson. I 1915: b. Oscar A. 
Solie ; c J. B. Halverson ; d. Theo. Hjiidahl, John Solie, Julius Solie, R. Rei- 
nertson. August P. Pederson, Torvald Thoreson ; e. Olaf C Thorpe, John A. 
Lanon, Hans Huus, Lars Solie, Lars Stirland, Carl P. Anderson ; n. Theo. 
H^dahl. Kvindefor., 1892, $9,200. Ungdomsfor., 1893, $2,400. Pikefor, 
1896, $1,000. Mandsfor.. 1912, $500. Hjælpefor., 1900, $1,200, 2 sangfor, 
1892. 1912. Andre foreninger, 1896, $2,000. Syketor. (|7 pr. uke for syke). 
Menighetoutgifter: $46,745. Samfundsutgifter: $10,000. Presld,in: $60 (1892), 
$800 (1914), $11,620 (1892-14). Samfundsskoler: $4.000. Missionen : $6,000. 
lldebrand 18de mai 1906; menighetens tap (kirke og ungdomslokale), $10.000. 
"Konstitution", 1913; "Menighetshistorie". 1902-13, Joh. Granskou, J. N. 
Midtlien ; Midtliens "Historie av Chippewa County".— J. N. Midtlien. 

(84-725) 

Doncan Creek menighet. 

New Aubum (4 mil dst), Chippewa Co., Wis. 

Norske synode. 1898(f)-07; Forenede kirke, 1907—. 

Organisert I898(?)-(?). 60 sjsele I 1898, 24 i 1911. Prester: L J. 
Kvam, 1885(h-99; H. A. Heyer. 1899—. Embedsmand i 1907: b. S. Lee. 
I 1911: b. S. Finstad; c. John Gullixson; g. John Erikson. Kvindefor., 189S. 
(2859—727) Betbel norak lutherske i iiighet. New Auburn. Chippewa Co., Wis. 

Frikirken. 1911—. 

Organisert 1911. 60 iixXt i 1911. 120 i 1914. Prester: Neia Halvorsen, 
1911-12; O. A. Opseth, 1912—. Embedsmtend i 1911: b. O. J. Olson. 1 
1915: b. O. J. Olson; c. George Ingebretson; d. Hans Halvorson, Ole 
Fragner, A. Rohde; e. C. P. Hanson, A. J. Amundson, E. Gubberud. 
Kvindefor., 1911. Ungdomslor^916. PresteWn: $125 (1914). "Konstitti- 
tion", 1911.— O. A. Opseth. (2223—728) 242 WiSCGNSIN Colbum prækeplads. 

Colburn, Chippewa Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1907(?)— . 

Bcgyndt 1907(?). Prest: T. S. Reishus, 1907(?)— . (2905—729) Bateman EngliBh Lutheran Congregation (Batenian?). 

Bateman, Chippewa Co., Wis. 
Forenede kirke, 1909 — ^. 

Organisert 1909. Prest: A. P. Lea, 1909 — . Embedsmand i 1915: b. 
Erick Henrickson. Ungdomsf. Kirke. (2901 — 730) Comell menighet. 

Cornell, Chippewa Co., Wis. 
Utenom (Fk). 1901—. 

Organisert 1901, 1914. Embedsmand i 1915: b. Thom Flom. 
sjæle i 1914. Prest: A. P. Lea, 1914—. Union kirke. (2906—731) C:a. 20 Laurvig menighet. 

(Estella menighet.) 

Estella, Chippewa Co., Wis. 

Forenede kirke, 1901(?)-15(?). 

Organisert 1901(?). Opløst 1905(?). 26 sjæle i 1901, 25 i 1904. Prest: 
A. P. Lea, 1901(?)— . Embedsmand i 1901: b. Chas. Hendrtckson. I 1915: 
b. Anton Larson. Kirke. (2908 — ^732) 
VoiJLO^LKS CD. 
Bumett Co. 243 

Wood River norsk evangelisk Intherske menighet. 

(Thore meniffhet.} 

Grantsburg (l mil syd), Burnett Co., Wis. 

Norske synode, 1863-—. 

Organisert 1863. 155 sjæle i 1869, 207 i 1910. Prester: H. O. Hage- 
stad, 1863-70; O. A. Normann, 1870-73; H. G. Stub, 1873-75; O. J. Breda, 
187S-77; W. M. H. Petersen, 1878-«2; H. O. Koefod, 1882^; A. R. A, 
RysUd, 1886-88; C. C. Stoltz, 1887-90; A. J. Anderson, 1891-98; B. I. M. 
Synnes, 189&-03; R. J. Meland, 1903-06; J. O. Tweten, 1906-09; S. U Thomp- 
son, 1909—. Embedsmand i 1863: b. Thore Ingebritson. I 1915: b. Iver 
Thoreson. "Kirketidende", 1913. 1242-44. Kirke. Prestehus, $1,800. 

(289^-734) 

St. Croix Valley menighet. 

Grantsburg(?), Bumett Co.(?), Wis. 
Augustana, 1869-70; Konferentsen, 1870-76(?). 

Organisert 1869. Op\fisi(?) 1876(7). 104 sjæle i 1872, 116 i 1874. Prest: 
Ole Tuve Olson, 1870-76. (4106—735) 

Pleasant Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Randall (2 mil ^st), Bumett Co., Wis. 
Norske synode, 18B1-10; utenom (Hs), 1911 — . , 
Organisert 1881. 73 sjæle i 1873, 23 i 1907. Prester: H. O. Koefod, 
1882-86; A. R. A. RysUd, 1886-88; A. J. Anderson, 1891-96; E. I. M. Syn- 
nes, 1898-03; R. J. Meland, 1903-06; J. O. Tweten, 1906-09; S. L. Thomp- 
son, 1909-10; J. J. Dahle, 1911—. Embedsmand i 1915: b. E. M. Eliason. 
Kirke. (2891—736) 

Logging Creek menighet. 

(Loggen Creek.) 

Grantsburg (10 mil sydvest), Bumett Co., Wis. 

Norske synode, 1883(?)— . 

Organisert 1883(?). 79 sjæle i 1883, 3 i 1911. Prester: H. O. Koefod, 
1882-86; A. R. A. Rystad, 1886-88; C. C. Stoltz, 1887-90: A. J. Anderson, 
1891-98: E. T. M. Svnnes, 1898-03: R. T. Meland. 1903^)6: J. O. Tweten. Scandia menighet (Skandia). 

Webster (2 mil syd), Bumett Co., Wis. 

Norske synode, 1892(?) — . , 

Organisert 1892(?). 40 sjæle i 1892, 36 i 1910. Prester: A. J. Ander- 
son, 1891-98; E. I. M. Synnes, 189&-03; R. J. Meland, 1903-06; J. O. Twe- 
ten, 1906-09; S. L. Thompson, 1909—. Embedsmand i 1915: b. Even 
Everson. (2895—738) 

Yellow Lake menighet. 

Yellow Lake, Bumett Co., Wis. 

Norske synode. — , 

Organisert 1907(?). 43 sjæle i 1907, 34 i 1910. Prester: R. J. Meland, 
1903-06; T. O. Tweten, 1906-09; S. L. Thompson, 1909—. Embedsmand i 
1911 : b. And. Melland. (2892-739) 

St. Olaf norsk evangelisk lutherske menighet. 

Grantsburg (4 mil syd), Bumett Co., Wis. 

Konferentsen, 1870-90; Forenede Idrke, 1890—. 

Organisert 1870(?). 150 sjæle i 1870, 109 i 1915. Prester: O. Tuve 
Olsen, 1870-76; M. C. H. Rohc, 187^^1 ; O. O. Risvold, 1881-98; O. T. 
Malkewick, 1898-00; H. L. Umess, 1901-02; H. M. Sæterlie, 1902-04; J. J. 244 Wisconsin Haarvei, 1904-06; H. O. Helleve, 1906-<J7; N. L. Ottcrstad, 1912-13; O. L. 
Opdahl, 1913-15; Theo. E. Danielson, 1915—. Embedsmand i 1896: b. 
Mathias Johnson. Ungdomsfor. Presteløn: $220 (1914). Kirke, $1,600. 
(2898—740) 

Trade Lake svensk lutherske menighet. 

Trade Lake, Buraett Co., Wis. 
Konferentsen, 1871(?)-76(?). 

Organisert 1871(?)-76(?). 300 sjæle i 1871 (svensker), 196 i 1875 
(svensker). Prest: Ole Tuve Olson, 1870-76. Kirke, 1875. (289^—741) Wood Riller (River?) svensk lutherske menighet. 

Grantsburg, Bumett Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-76(?). 

Organisert 1875(?). Opl^st 1876f?). 140 sjæle i 1875 (140 svensker). 
Prest: Ole Tuve Olson, 1875(?)-76(?); Kirke, 1875(?). (2894—742) First English Lutheran Church. 

(Grantsburg.) 

Grantsburg, burnett Co., Wis. 

Norske synode 1906(?)-14: utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1906(?). 45 sjæle i 1907, 48 i 1915. Prester: J. O. Tweten, 
1906-09; S. L. Thompson, 1909-13: B. L. Opdahl, 191^15; T. E. Danielson, 
1915—. Embedsmand i 1907: b. N. C. Unseth. I 1915: b. N. C Unseth. 
Ungdomsfor. Kirke, $10,000. (2890—743) Tabitha norsk evangelisk lutherske menighet. 

Grantsburg (i byen og 6 mil sydøst), Burnett Co., Wis. 

Hauges synode, 1894 — ^. 

Organisert 1894. 35 sjæle i 1899, 75 i 1915. Prester: N. J. I<«^hre, 
1897-03; M. J. Malkewick, 1898^; J. J. Dahle, 1906—. Embedsmand i 
1915: b. E. O. Walseth. Kirke 1. Kirke 2. Prestehus. (2897—744) JAC K SON CO ,LA CttOtSK. Ci> • LEON 

veKNON co. 
i 

Kirke I, in.lwa. 

Kirke 2, IWl. M.ZOO. 
Skolehns, 1889, t^lH- 
Prenchiu,1B94, f .000. 
GravpIxU. 1 \i «er*. 
Und, 3 terM. (500. Fub Creek menighet. Organisert 1863. 75 sjæle i 1863. 380 i 
1914. Prester: A. C. Preus. 1863-73: H. Hal- 
vorsen, 1873-74; A. S. MelinK. 1874-82: R 
Jeiwen 1882-93; A. H. Eikjarud, 1893-13. 
Embedsnuend i 1863: b. Marcus Gulbranson; 
c. Hans Hansen ; e. Ole Sven sen, Magnus 
Svensen. I 191S: b. John Iversen; c. Halvor 
Andersen; e. L, Bakken, Halvor Andersen. 
John Iversen: g, Madeline Samuelsen. Kvin- 
defor., 1894, $1,400. Ungdomsfor., 1899. Pre- 
steWn: $ff(i (1914), $4,»» (1863-14). Preste- 
hus: $4.500. Menighetsskolen : $2,120 (1863- 
14). Samfundsskoler : $1,200 (1863-14). Mis- Portland norsk evangelisk latherske menighet. 

Portland, Monroe Co., Wis. 

Norske synode, 1863-90. 

Organisert 1863. Splittet 1890, paa grund av naadevalgstriden (Port- 
land n. ev. luth. mght.— Ns; Immanuel mght.— Fk). 45 sjacle i 1863, 370 
t 1890. Prester: A. C. Preus, 1863-73; Halvor Halvorsen, 1874-92. Em- 
bedsmænd i 1863: b. A. C. Preus; e. Christofer Brown; e. Hans Davidsen, 
Christofer Brown, Ole Toreson. Kirke. (3353-746) 

Portland norsk erang. 
lutherske menighet. 

Cashton (S mil nordvest), 
Monroe Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1890 
(1863)-. 

Organisert 1890 (1863). 
260 sjæle i 1892, 349 i 1915. 
Prester : A. C. Preus, 1863- 
73; H. Halvorsen, 1874-92; 
A. H. Eikjarud, 1890—. Em- 
bedsmænd i 1915 : b. Casper 
Erikson; c, Oluf Brown. 
"Konstitution", 1874.— A. H. 
Eikjarud. (1331—747) 

Tmmanoela menighet. 

Sa 1863 til 1890 en del av Portland.) 
hton (2 mil vest), Monroe Co., Wis. 
Forenede kirke, 1890 (1863)—. 

Organisert 12te april 1890 (1863). 250 sjsle i 1890, 404 i 1914 (4 tnkere). 
Prester: C M. Nfldtvedt, 1890-95- M. Gulbrandson, 1895-08; J. Tanner, 
1906-0»; C. E. SybUrud, 1909-12; £. O. Hofsud, 1912-13; S. O. Rondes- 
tvedt, 1913—. Embedsrtiænd i 1890: b. Johannes O. Aas; c Haittn P. Uoea; 
t. Lars O. Aas, Christopher Anderson, Svennnng Stenenon; f. Johannes 
Flogsud. 11915: b. Lars O, Aas; c. Ole C Aas; e. Geo. J. Moen, Gullick 
Bjørnstad, Alex. Dunnum, Oscar OUon, Lars O. Egge; h. Ole Juston. 2 
krindefor., 1890, 1915. $2,400. Ungdomsfor., 1S99. Sangfor., 1890. Preste- 
Irin: $125 (1890). $375 (1914), i4.975 (1890-14). Kirketjener osv.: $14,525 
(1890-14). Sarotundeskoler: $«0 (1907-15). Missionen: $450 (1907-15). 
Kirke I, 1890, $3,000. Kirke 2, 1908, $10,000. Skolehus 1, 1885. $100. Skole- 
hus 2, 1895, $250. Grarplads, 1% acre, $67.~S. O. Rondestvedt (!371— 746) 

Hazen menighet. 
Haien, Monroe Co.. Wis. 
Konkt synode, 18S8(?)— . 

Organisert 18S8(?)-S9(?). OplfJst 18S9(?). Halvorsens "Festskrife*. 84. 
(3347—749) 

Sparta norsk evangeliak latherake menighM. 

Sparta, Monroe Co., Wis. 

Norske synode. 1874—. 

Organisert 1874. 30 5Jæ!e i 1875, 40 i 1910. Prester: A. C. Preus. 1869- 
73; J. B. Frich. 1873-88; E. O. Vik, 1887—. Embedsmand i 1910: b. O. H. 
Doxnid. Kirke. (3348—750) Radds Mille menighet. (Ruuds, Ruds menighet.) 
Rudds Mills, Monroe Co., Wis. 
Norske synode, 1879(?)- 
Organisert 1879(?). — '^ 
5 sjæle i 1879 Prest: Cataract meni^eL 

CaUract, Munroe Co., Wis. 
Norske synode, 1884(?)-8S(?). 

Organisert 1884(?)-S5(?). Opl*(st 188S(?). 35 sjaele i 1884. Prester: 
B. Frich, 1872-88; A. G. H. Ovcrn, 1882-W. (3350-752) Scandis norsk latherske 
menighet. 

Wyeville. Monroe Co., 
Wis. 
Utenom (Fk). 1900—. 
Organisert 8de okL 1900. 
36 sja:le i 1900, 59 i 1914 
(12 dansker). Prester: R 
H. Hagen, 1900-13: 1. O. 
Thvedt, 1913—. Embeds- 
mxnd i 1900: b. Herman 
Rutlin; c Lewis Rutlind; 
e. John Jerdee, Amund Ole- 
son. Iver Opheim. I 191S: 
b. Herman Rutlin; c. C J. 
Johnsen: e. Andrew Severtsen, John Jerdee, Anton Skogen; h. Thore Holm. 
Kvmdefor.. 1899, $800. Prestelfin: ^ (1900), $75 (1914), $644 (1900-14). 
Samhmdsskoler: $12 (1915). Missionen: $110 (1900-14).— 1. O. Thvedt 

(1249-7S3> 
Xtrke, IWK, $M10. Eau Claire Co. 

Den Iste nonk evangeliak Inthenke 
menighet. 

Eau Claire, Eau Claire Co.. Wis. 
Augustana. 1864-70; KonferenUen, 1S70-90; 
tr^TVl^^l ■■! Forenede kirke, 1890—. 

jtI^ "^^B^hH Organisert Iste februar 1864. Reorganisert 

Æ-m r ^^^^^H 19de juli 1865. En del medlemmer uttraadte 
£ m iV^^^H ''"' ^' organisere en engelsk menighet (Grace 

1 *■ ■ iT^^^B English Lutheran Congregation). 40 sjæle i 

1864. 2,000 I 1914. Prester: L. Norem, 1864- 
65 ; Amund Johnson, 1865-76 ; Gjermund 
Hoyme, 1876-93; Peder Tangjerd, 1894—; A. 
M. Arntzen, 1886-87; S. Romsdahl, 1887-88; 
Peder Tangjerd, 1888-90; Ole Saue. 1890-92; 
Olaf Guldseth, 1892-93. Embedsmsend i 1864: 
b. Isak Anderson ; d. og e. Christian Jenson, 
Isak Anderson, Ole Holberg; f. Jacob Ander- 
son. I 1915: b. Wm. Larsen; c. Carl Ol&on; 

d. Arne Thorp, Casper Hanson^ Amt Thing- 
vold, Ole Haanstad, Louis Running, Ole Ryan; 

e. Thorwald Dragseth, Peter Olson, Jens Ør- 
bek, Eskild Iverson. Andrew Nelvik, George 
Hagen; f. Wm. Larsen; g. Wm. Larsen; n. 

Wm. Ursen. 2 kvindefor., 1873. $10,000. Ungdomsfor.^ 1889, $2,000. Hke- 
for, 1887, $3,000. Man dsf or., 1900. Hjælpefor.. 1881-90( ?). 1895-15, $3,125. 
Menighetsdiakoniise, 1896-99. Sangfor. Smaapikefor. Prestelien: $200 (1864), 
$900 (I9I4), $30.000 (1864-14). Prestehus: $10,000 (186+-14). Kirketjener 
OST.: £25,000 (1864-14). Menighetsskoien : $20,000 (1864-14). Samfunds- 
Skoler; $12.000 (1864-14). Missionen: $8,500 (1864-14) Barmhjertirfiets- 
anstalter: $9,000 (1864-14). Luther Hospital byKget i 1907 i Eau Claire, 
$^000; 1,1^6 patienter i 1915; sftster Amalie Olson, supt. "Konslitution", 
1901: "Menighetshistorie", 1913. Peder Tangjerd; aarb|*ker. 1909, 1911, 1913, 
ms.— Peder Tangjerd. (275-^54) Kirke 1.IS70, tl3,5Sa. 
Kirke 2. 1S72, |17JS0. 
Protcbtit. 186«, $1,500. 
Skolebn 1, IRSS.tSOO. 
Skolduu 2, ISSZ, *4,S0O. 
CnTpUds. 7 lerc*. IZ.OOO. 
Grace English Lutbetan Congregatioi 

(Fra 186* til 1910 en del av Den Iste n. ev. 1.) 

E«u Claire, Eau Oaire Co., Wis. 

Forenede kirke, 1910—. 

OrsanJBcrt 4de januar I9I0. 137 ijxle i 1910 (23 amerikanere, tvikere), 
566 i 1914 (138 amerikanere, tyikere). Prester: H. M. Thompson, 1910-14; 
Adolph B, Roseland, 1914—. Embedsmænd i 1910: a. C M. Wesvig; b. 
G. M. Krogh; c. M. B. Syversoti; d. O. O. Aanstad, (^nder Thompson, 
John Knudson; e. P, O. Bruden, Edward Huebsch, I,ewis Halvorsen. I 
1915: b. G. M, Krogh; c. Sigurd Rishovd; d. Otto Bahlke, O. O. AansUd, 
Gunder Thompson; e. H. M. Johnson. A. Baker, F. W. Anderson. Kvinde- 
tor., 1909, S6,000. Ungdomsfor., 1910. $400. Pikefor., 1910. $375. Mands- 
for.. 1910, $600. Hjælpefor., 1909, $100. Sangfor., 1909, $40a PrestelfilD: 
■"^ - f. — ..- "Konstitution", 1912. Kirke. «,200 (1910), $1,300 (1914), $6.200 (1910-14). 
1915, $27,300.— A. B. Roseland. (2838—755) Vor Frelsen ekandina- 

▼i§k erang. latherske 

menighet 

Eau Claire. Eau Claire 
Co. Wis. 
Norske synode, 1876 — . 
Organisert 24. april 1876. 
125 sjæle i 1876 (5 sven- 
sker), 450 i 1914. Sven- 
skerne gik over til Augas- 
tana. Nogle norsker gik ut 
paa gruna av logesp^rsmaa- 
let. Prester: 1. L. P. Die- 
trichson, 1876-79 ;H. F. Haa- 
konsen, 1879-84; U. C S. 
Hjemistad. 1884-87: L W. 
Preus, 1887-99; O. S. Rrag. 
1899—. Embedsiroend i 1876: a. I. L. P. Dietrichson, C. Bergh; b. Ole P. Oii- 
atad; c. Adolf R. Bergh; e. C. P. Jolinson. Louis Everson, Ole Haason; 
g. L. C. Fos»; h. H. R. Kjerstad, Ole P. Onstad. I 1915: b. Anton Emmers- 
Iiind; c. K. Jacobsen; d. P. Kjelbottcn, John Anderson, Ole Knutsen, H. 
Kirki, IS77. $J.03D. Skolebil* I. 
Skalebut 2. 191i, {7,000. Prerti 
GnTplidt, 7 (cres. t^.OOO. Eau Claire Co, 249 

Home; e. S. ChristofFerson, C. Evenson, Ole Anderson; h. Carl Evenson. 
Kvindefor., 1887-99, $1,694; 1899^15, $5,604. Ungdomsfor., 1912. $100. Pike- 
for., 1912, $100. Mandsfor.. 1903, $600. Hjælpcfor. 2 sangfor., 1899, 1903. 
Smaapikefor., 1910-13, $100. Prestelctn: $700 (1876). |450 (1914). Kirke- 
tjener osv.: $750 (aarlig). Samfundsskoler : $3,119 (1876-14). Missionen: 
$1,196(1899-14). Barmhjertighetsanstalter: $318 (1899-14). "Konstitution**, 
1876, 1897.— O. S. Rygg. (13l5-756) Bmnswick menighet. 

(Brounswiclc) 

Brunrwick, Eau Claire Co., Wis. 

Konferentsen, 1873(?)-79. 

Organisert 1873('). Oolj^st 1878. 90 sjælc i 1874. 126 i 1878. Prester: 
Amund Johnson, 18/3-75; C. J. Helsem, 1875-79, (Fortsætter montro under 
navnet Drammen?) (4103— 7S6a) Porterville prækeplada. 

Porterville, Eau Claire Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1881(?)-«4(?). 

Begyndt 1881 (?). Sluttet 1884(?). Prest: H. P. Haakonson, 1881-84. 
(3310-757) 

Preacott Mill prækeplada. 

Eau Claire (3 mil ?), Eau Claire Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1880(?)-«1(?). 

Begyndt 1880(?). Sluttet 188U?). Prest: H. F. Haakonson, 1879-81. isegyn 
(4084-758 ) Porters Mills menighet. Eau Claire (8 mil sydvest). Eau Claire Co., Wis. 

Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1884. 39 sjæle i 1884 (16 svensker), 52 i 1914 (9 svensker). 
Prester: G. Hoyme, 1884-93; D. A. Skare, 1893-98- O. M. WaldaL 1898-10; 
E. A. Norson, 1910—. Bmbedsmænd i 1915: b. Theodore E. Malvorson; 
c. Ole E. Halvorson; d. Manin Frantsen; e. Carl E. Hansen, Ole Mathison. 
Kvindefor., 1884, $2,000. Prestel^n: $50 (1914). $2.000 (1884-14). Kirke- 
tjener osv.: $300. Menighetsskolen: $150. Samfundsskoler: $150. Missio- 
nen: $10a BarmhjertighetsansUlter: $100 (1884-14). Kirke 1, 1886, $2,550. 
Kirke 2, 1905, $2,700.— E. A. Norson. (2107—759) Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Altoona, Eau Claire Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1896-04. 

Organisert i mars 1896. Opløst i juni 1904, paa grund av bortflytning. 
40 sjæle i 1896. Prest: Peder Tangjerd, 1896-04. Smbedsmænd i 1896: 
b. Peter Lee; d. Peter Lee. Olnf Brown; h. Peter Lee. Kvindeforening. 
Lot.— Peder Tangjerd. (274—760) Altona prækeplads. 

Altoona, Eau Claire Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-O8. 

Begyndt 1907(?)-08. Prest: O. S. Rygg. 1907(?). "Folkekal ender en", 
1908. 106. (3307—761) Drammen menighet. 

AnthoDy, Eau Claire Cq^ Wis. 

Utenom (Kl), 1873-74, Konferentsen, 1874; Forened» kirke, IrøO— . 

Organisert 23de oktober 1873. 70 sjxle i 1873, 372 i 1914 (5 Bvensker). 
Prester: Amund Johnson, I873-7S; C. J, Helsem, 1875-93; D. A. Skare, 
1893-98; M. O. Walda!, I898-I910; E. A. Norson, 1910—, Embedstnaind i 
1873; b. Ole Larson R^island; c. Anders Tweeth: d. Anfin Siverson, Torger 
Goli, Ole Knudson; e. Anders Tweeth; f. Ole La«on Røisland; a. O. L. 
Rftisland. I 19IS: b. Arnt A. Tinscth; c. K. O. Knudtson; d. Andrew An- 
derson, John H. Lee, Iver Olson; e. John M. Johnson, Ole Simonson, Ed- 
ward Anderson. 2 kvindefor, 1890, $3.775. Ungdomsfor., 188S, $1,700. 
Sanglor., 1915. Presteløn: $60 (1873), $22S (1914). $18,000 (1873-14). Preste- 
derson, John H, Lee, Iver Olson; e. John M. Johnson, Ole Simonson, Ed- 
hus; S4oO. Menighetsskolen; $1,500. Samfundsskoler: $1,200. Missioncn; 
12,600. BarmhjertighelsansUller; $600 (1873-14). "Konstitution", 1873. 
Kirke, 1892, $3,500. Skolehus, 1902, $9oa (Ungdomslokale.) Gnivplads, 
IV, acre. $30.— R. A. Norson. (1828-762) 

Pleaaant Valley norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Eleva (6 mil nordvest). Eau Claire, Wi». 
Utenom (Kf). 1882-83; Konferentsen. 1SS3- 
90 ; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 20de mai 1882. 85 sjæle i 1882. 
376 i 1914, Prester: C. J. Helsem. 1882^^; 
J. A. Erickson, 1904-11; A. O, Ungehongh, 
1911—. Embedsmsend i 1882; b. Krist Saude; 
e. Anders Hanson; d. Torger Goli, Tollef 
Leinfson; e. John Larson, Kr. Saude, Sevcr 
Halvorson, Carl Westre. Gunder Johnson. 
Hans Balnes; f. Carl Westre. I 19IS; b. Peter 
Pederson; e. Nicolai Larson; d. C. Morud, A, 
Mon son, A. Se ver son, John Krogstad, Ole 
Hanson, T. H. Moen ; e. Ed. Thompson, Johan 
Halvorson, Ole Christophersen, Ingvald Pe- 
derson, Christian Johnson, Hans Wilson ; f. 
Torvald Tolletson. Kvindefor., 1887. $2^683. 
Ungdomsfor., 1894, $1,000. Sangfor., 1895. Pre- 
steløn ; $300 (1914), $4,039 (1ÉI2-14). Kirke- 
tjener osv.: $893. Samfundsskoler: $325. 
Kirke, 1SB3. Missionen : $770. Barmhjertighetsanstalter: 

Skolchui. 1900, f 121. $220 (1898-15). "Konstitution'^ 1882; "Me- 

PreMehni, 1906, t3,S0O. ntghetshistorie" 1907, Christen Sande.— A. 0. 

GnTpIid*.m acre (gin). Langehough. (758—763) 

Land. 1 icrc. 

Shaw skandinariik evangelisk lutherske meoi^et. 

Shaw, Eau Claire Co., Wis. 
Forenede kirke, 1908-13. 

Organisert 1908. Opl^st 1913. 67 sjæle i 1911. Prester; J. A. Brikson, 
1908-11; A. O. Langehough, 1911-13. PrestelfJn; $50 (1911). (3053-764) AogoBta menighet. 

Augusta, Eau Claire Co., Wis, 
Utenom (Ns), 1879(?)— . 

Organisert 1879(?). 40 sj reie i 1879. Prester: H. F. Haakonson, 1879- 
84; J. W. Preus, 1887-99; O. S. Rygg. 1899-. (3306—765) 
Bau Claire Co., Buffalo Co. 251 Fairchild norsk evangelisk Intherske menighet. 

Fairohild, Eau Claire Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1896-12. 

Organisert 1896. Opl^st 1912, paa grund av at folk flyttet ut, da sag- 
bniget sunset. 70 sjæle i 1896, 15 i 1912. Prester: C. J. Helsem, 1896-^6; 
N. A. Gicre, 1898-03; H. C. Wik, 1903-12.— H. C. Wik. (2069—766) CAU. CI^AI/iC COi 
3c^^/a.?o Co., >^^ 3 im 
Lyster norsk evangelisk lutherske menighet ved Little Bear Creek. 

(Little Bear Creek.) 

Nelson (9 mil nord), Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1866-70; Norske synode. 1870-86. 

Organisert 1886. Splittet 1886, paa grund av naadevalgstriden (Lyster 
— Fk; Lyster— Ns). 155 sjæle i 1866, 650 i 1885. Prester: N. E. S. Jensen, 
1864-65; C. J. K. Hagestad, 1865-66; K. Thorstensen, 1866-73; F. A. Mdller, 
1873-86. Embedsmænd i 1866: b. Erik Alme; c. Erik Alme; e. Ole Han- 
son, Jens Sivertson, Thomas Thompson; f. Hillestad. "Kirketidende", 1916, 
769^-71. (2880-767) 

Lyster norsk evangelisk lutherske menighet ved Little Bear Creek. 

(Fra 1866 til 1886 en del av Lyster n. ev. luth. ved Little Bear Creek.) 

Nelson (9 mil nord), Buffalo Co., Wis. 

Norske svnode, 1886 (1886)-. 

Organisert 1886 (1866). 235 sjæle i 1886, 247 i 1910. Prester: N. E. S. 
Jensen, 1864-65; O. t. K. Hagestad, 186S-66; K. Thorstensen, 1866-73; F. 
A Maller, 187S— . Embcdsmand i 1911: b. O. Espen. Kirke 1. 1887(?). 
Kirke 2, 1891. (2881—768) 
Kirke. 1870, t3.B00. Prrslehu», 1874, $7S0. 
CrmvplxU, 2% actti. flSO. Land, 50 ici» 

(1866), $600 (1914). $17,000 (1866^14). 
$2.000. Samfundsskoler : $3,500. M 
staller: $2,500 (1866-14). "Konstilutioi Lyrter menighet. 

(Fra 1866 til 1886 ta del 
av Lyster n. ev. 1. ved Little 
Bear Creek.) 

Nelson (9 mil nordflst), 
Buffalo Co., Wis. 

Antimissouri, 1886-90; 
Forenede kirke. 1890—. 

Organisert i 1886 (mai 
1866). Delt i 1910 paa 
grund av distance (Lyster 
— Fk; Modera— Fk). 577 
Bjæle i 1890, 567 i 1914 (2 
tyskere). Presten K Thor- 
stensen, 1866-73 ; F. A. Mal- 
ler, 1873-86; P. O. Str((mme, 
1886-87; H. C. Wik, 1887- 
99; 0. L. Kirkeberg. 1900- 
06; Nils Lunde, 1907-12; C. 
H. Gielseth, 1912-14; J. F. 
Swenson, 1914—. Embeds- 
mxnd i 1915: b. Adolph 
Brommer; c. Thomas Otte- 
sen; d. Bottolf Synstad, Al- 
bert Hemiandsen, Erik 
Ness; e. Lars Synstad, Otto 
Serum, Christ. Serum ; f. 
BoUolf Synstad. 2 kvinde- 
for., 1836, $1.800. Ungdoms- 
.,™ for., 1900, $700. Sangfor, 
■ ™- 1888. $50. PrestelfSn: $200 
Prestehus: K500. Kirketjener osv.: 
onen : $5,475. Barmhjertighetsan- 
, 1866.—J. F. Swenson. (431—769) Bennet Valle)' menighet. 

Gilmanton (A mil ttst), Buffalo Co.. Wis. 

Utenom (Ns), 1867—. 

Organisert 1867. 186 sjatle i 1874. 203 i 1911. Prester: K. Thorstensen, 
1867-69; S. Svennungsen, 1869-72; L. O. Sherven. 1872-73; F. E. Mfiller, 
1873-15; M. Flekke, 1915—. Embedsmand i 1911: b. Sam Sfflfest. 

(2883—770) 
"^r-pim!^ Trefoldighet i Dighet. Eleva (4y, mil sydves:). 
Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am), 1872- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 16de dec. 1872. 
120 sjæle t 1872. 518 i 1914. 
Prester : L. O. Sherven, 
1872-76; F. A. Miiller, 
1876-79; H A. Heyer, 1879- 
84; O. 0. Dahlen, 1884-88; 
O. Guldseth, 1888-92; M. E. 
Holseth, 1892-06; M. C. 
Stensen. 1906-11; H. C 
Wik. 1911—, Embedsmaend 
i 1«72: L. K. Wenaasib. L. 
K Wenaas; c. Torgrim 
Berg: d- Jen» Thorstenaeo 
KammcD, Ole InsebreUen 
Halnim; e. L. K. Wenaas, 
Anders Bruvold, Ole Har- 
rison; f. Søren Ød^aard; 
g. SéTot Ødegaard. 11915: 
6. H. Endal; c. Ed. John- 
sen ; d. J. T. Johnsen, Jens 
Thompsen; e. Johannes Aa- 
sen, Trond Strand, Tom 
Johnsen; f. H. Endal; g. H. 
Endal. 3 kvindefor., 1880, 
$300 (1906-14). Ungdoms- 
for., $75 (aarlig). Sang- 
for. Prestel((ln:^(1872), 
$400 (1914), $9,000 (1872- 
14). Prestehus : P,S00. Kir- 
ketjener osv.L $3.995 (1872- 
14). Menighetsskolen: $4,428 
( 1872-14) . Samfundaskoler : 
ST:^ (1912-lS). Miisionen: 
$2,036 (1872-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter : $2M.— H. 
C. Wik. f587— 771) Bennet Vallejr menighet. 

(^Imanton (6 mil tist), Buffalo Co., Wii. 
Konferentsen, 187S(?)-8I(?). 

Organisert 187S{?). Opl((st 1881C?). 60 sjfcle i 1875. 80 i 1877. Prester: 
E. H. Midtby, 1873-77; O. C. Schonhovd. 1877-81. {2885—772) 

Dover menigliet. 

(Bennet Vallej' menighet.) 
Gilmanton (6 mil øst), Buffalo Co., Win. 
Antimissouri, 1889-90; utenom (Fk), 1890-92. 

Organisert 1889. Opl(*st 1892. 25 sjsele > 1890. 70 i 1891. Presl: Olaf 
Guldsetb. 18S9. Embedsmand i 1890; b. Nila Solvernesa. (2888-^73) 

Cilm anton prækeplads. 
Gilmanton (6 mil rist), BulTalo Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907{?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: F. A. M^ler, 1873—. "Folke- 
kalender", 1908, 103. (2909-774) Thompaon Valle^ menighet. 

Mondovj (4 mil sydvest), Buffalo Co.. Wis. 

Nonke synode, 1866-^. 

Omnisert 1866. Splittet 1888 (Thompaon Valley— Fk). 188 sJKle i 
1873, 1S3 i 1886. Prester: K. Thorstensen, 1866-73; L. O. Sherven, 1872^4; 
F. A. Mjfller, 1874—. Kirke. (2886—776) Vestre Bennet Valley menighet. 123 i 

Hylla _. . 

J. Rud; b. Lauriti Larson; c. Andrew Myre; 
d. Ole J. Rud, Josef Hawe^; e. Hcmry O. 
Myre, Josef Howey, John Silvemess; f, Ole 
J. Rud. I 19IS: b. Albert O. Albertson; c. 
Andrew Myre; d. I^uritz Larson, Josef 
Howey, Ole J. Rud ; e. Andrew Rud, Henry 
Myre, John Silvemess; f. Albert O, Albertson. 
Kvindefor., 1913. Prestelffnr $125 (1913), 512S 
(1914). $155 (191S-14). Kirketjener osv.: Sffi>. 
— O. J. Hylland. (1986-775) Thompson Yalley menighet. 
(Fra 1866 til 1886 en del av Thompson Valley menigheL) 
" ■ ^ " '■iCo., Wi». 
Mondovi (4 mil sydvest), Buffalo C 
Norske synode, ISK (1866)—. Organisert 1888 (1866). 176 sjaele i 1890. 219 i 1910. Prester: K. Thor- 
itensen, 1866-72; L. O. Sherven, 1872-74; F. A. M^ler, 1874-15; M. Flekke, 
1915—. Embedsmand i 1911: b. S. E. Ødegaard. Kirke. (2887—777) 

Thompson Valley menighet. 

Mondovi (5 mil vest), Bufialo Co.. Wis. 

Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke, 1890-13. 

Organisert 1888. Opl(Jst 1913, paa grund av at folket flyttet tiL 35 
sjæle i 1888, 11 i 1914. Frester: H. C. Wik. 1888-99; O. L. Kirkeberg, 
1899^; H. C. Wik, 1906-13. Embedsmænd i 1888; b. Carl Arnestad; c. 
Asbjørn Eide; d. Johannes Kolstad; e. Asbjørn Eide, Carl Arnestad. Preste- 
løn: $50 (1888), $1,000 (188&'13). Kirke, 1893, $550.— H. C Wik. 

(588—778) 

Naples menighet. 

(Napier, 1877.) 

Mondovi (4 mil «yd^st), Buffalo Co., Wis. 

Norske synode, 1877 — . 

Organisert 1877. 69 sjæle i 1877, 82 i 1885, 70 i 1886, 82 i 1890, 87 i 
1911. Prester: F. E. Maller, 187.V15; M, Flekke, 1915—. Embedsmand i 
1911: b, A. H. Johnson. Kirke, (2882-779) 

Mondovi nonk evangelisk lutherske menighet. 

Mondovi, Btiffalo Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1907-. 

Organisert 1907. 44 sjæle i 1907, 82 i 1914. Prestel: M. Stensen, 1907- 
12; A. O. Laneehough, 1912-14; E. A. Norson, 1914—. Embedsmænd i 
1907: b. John Ede; c. Ole Ward; d. Nils Silveraes, Ole Christopherson; 
e. Charles Lee. Halvor Borstad. Ole Nyseth; f. Nils Silvemes. I 1915: b. 
Lars Hanson; c. Ole Wolff, d. Ole Wolff, Ole Nyseth; e, Charles Lee, Hal- 
vor Barstad, Rasmus Anderson; h. Henry Swain. Kvindefor.. 1907, $1308. 
Ungdomsfor., 1915. $50. Sangfor.. 1912 Presielfin: $65 ((1907), $150 (1914), 
$620(1907-14). Kirketjener osv.: $300. Menighetsskolen: $100. Samfundi- 
akoler: $100 (1907-14). "Konslitulion", 1907. Kirke I, 1874. Kirke 2, 1913, 
13,500 Prestehus. 1913. $1,500. Gravpiads. 3 acres, $150.— E. A. Noraon. 
gl06— 780) Buffalo Co., Brown Co, 255 
Kirke. 1910, $3,500. 
Skolehus, 1890, $150. 
Kirke, 1876, $2,700. 
GrftTplads,2 acretv 
Land, 40 acres, $800. Modena norak lutherske menighet. 

Fra 1866 til 1910 en del av Lyster.) 

Modena, Buffalo Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1910-12; Forenede kirke, 
1912—. 

Organisert 1910. 222 sjæle i 1910 (2 ty- 
skere), 252 i 1914 (2 tyskere). Prester: Nils 
Lunde, 1909-12; C. H. Gjelseth, 1912-14; J. F. 
Swenson, 191^ — . Embedsmænd i 1910 : a. Nils 
Sunde : b. John E. Johnson ; c. Olaus Lumdal ; 
d. E. C. Hustad, Christian Hagen, Knut Nel- 
son; e. Ole Quarberg, Ole Hilman, Karl John- 
son: f. E. C. Hustad; h. E. C. Hustad. I 1915: 
b. John Johnson; c. Olaus Lumdal; d. Erik 
Hustad, O. Hagen; e. Ole Quarberg, Karl 
Johnson, Ole Hilman; f. Erik Hustad; h. Erik 
Hustad. 2 kvindefor., 1890. $1,500. Ung- 
domsfor., 1914. $25. Presteløn: $200 (1910), 
I aOO (1914) . $950 ( 1910-14) . farketjener osv. : 
Ii60. Menighetsskolen : $150. Samfundsskoler : 
Ii375. Missionen: $275. Barmhjertighetsan- 
stalter: $100 (1910-14). "Konstitution", 1912. 
— J. F. Swenson. (432—781) Norsk lutherske Evanger menighet. 

(Norsk evangelisk lutherske Evanger me- 
nighet, Evanger.) 

Independence (12 mil nordvest), Buffalo 
Co., Wis. 

Utenom (Hs). 1874—. 

Organisert 1874. 67 sjæle i 1874, 132 i 1914. 
Prester: S. Bemtzen, 1873-85; H. M. Hjert- 
aas, 1885-94; Th. Himle, 1894^5; O. H. El- 
stad, 1895-07; J. C Hjelmervik. 1907—. Em- 
bedsmænd i 18/4: b. Hans Halvorson; d. As- 
lag Knudson, Hans Halvorson, Anders Han- 
son ; e. Hans Halvorson, Andreas Hanson, Jo- 
hannes Iverson; f. P. Brjmgelsen. I 1915: 
b. Oscar Olson; c O. H. Fimreite; d. J. H. 
Eide, O. P. Kilness, E. J. Bjørgo; e. T.'H. 
Eide, Ole Molland, O. H. Fimreite : f. J. H. 
Eide ; h. J. H. Eide. Kvindefor., 1876, $1,300. 
Ungdomsfor., 1888, $65. Pikefor., 1911, $263. 
Mandsfor., 1876. Sangfor., 1885. Presteløn: 
$60 (1874), $150 (1914), $5,000 (1874-14), 
Kirketjener osv.: $1,600 (1874-14). Missio- 
nen: $2^000 (1874-14). "Konstitution", 1872. 
—J. C. Hjelmervik. (173-782) Den norsk evangelisk lutherske menighet (Fort Howard). 

Green Bay, Brown Co., Wis. 

Augustana, 1867-70; utenom (Kf, Fk), 1870-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 6te januar 1867. 35 sjæle i 1867 (1 dansk), 430 i 1915 (70 
dansker, 40 svensker, 15 tyskere, 1 engelsk, 1 fransk, 1 østerriker, 1 belgier, 
1 polakker). Prester: Johan Olsen, 1867-73; Theo. H. Dahl, 1873-^1; 
Adolf Petersen, 1881-11; P. E. Bongstø, 1911—. Embedsmænd i 1867: a. 
F. D. Blickfeld; b. C. E. Jensen; d. F. D. Blickfeld, T. Christensen, G. 
Gundersen, H. f. Sorensen; e. Eilert Amundsen, Olai Olson, C. E. Jensen. 
I 1915: b. M. T. Onstad; c. P. W. Jorgensen; d. Andrew Nelsen, Peter 256 Wisconsin Paulsen, Alexander Johnson, G. M. Ellingson; e. Anton Jorstad, P. W. 
Jorgensen, John Didrickson, Oluf Olson, G. M. Ellingsen; !. Andrew Nel- 
son; h. Andrew Nelson. Oluf Olson. Kvindefor. Ungdomsfor. 2 pikefor. 
Sangfor. Prestelfifn: $550 (1914). ''Konstitution", 1883. '^United Lutheran", 
191^ 613. Kirke 1. 1867. Kirke 2, 1915, $20,000. Prestehus, 1883.— P. £. 
Bongstji^. (2705—:^) 

Independence prækeplads. 

Independence (12 mil nordvest), BufTalo Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 19(K^(?). Sluttet 1908(?). Prest: F. A. Mjifllcr, 187S-. "Folke- 
kalender^', 1908, 103. (2910-783) 
Vor Frelsen skandinavisk lutherske menighet. 

Green Bay(?), Brown Co., Wis. 
Konferentscn. 1883(?)-90; Forenede kirke, 1890-<J8(?). 
Organisert 1883(?). Oplcfst 1908(?). 40 sjæle i 1893, 30 i 1906. 
Adolph Petersen, 1883-11. (2B79-785) Prest: St. Johannes skandinavisk lutherske menighet. 

W. De Pcre (4 mil nordvest), Brown Co., Wis. 

Konferentsen, 1873-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1873, 20 siæle i 1873 (3 dansker, tyskere), 100 i 1914 (25 dan- 
sker, tyskere). Prester: T. H. Dahl, 1873-81; Adolph Petersen, 1881-11; P. 
E. Bongst^, 1911 — . Embedsmænd i 1873: a. J. Olsen; b. J. Bagge; c. Lorens 
Thompsen; d. A. Ingebregtsen, Johan Christiansen, Ole Roffelsen, Jens 
Bagge; e. A. Andersen, P. A. Larsen, Mekeal Skjelstad» Nils Ingebregtsen, 
Lorens Thompson, John Eliasen; f. Lorens Thompsen; h. Lorens Thomp- Brotvn Co. 257 sen. I 1915: b. Emil Jacobsen; c. Jorgen Paulsen; d. Christian Thompsen, 
Peter Andersen, Nikolai Didricksen; e. Hans Olsen, Hans Eliasen, Lorens 
Thompsen, Jorgen Paulsen, Anton Sorensen; f. Lorens Thompsen; h. Wil- 
mar Christophersen. Kvindefor., 188S. Pikefor., 1912. Prestel^n: $139 
(1873), $163 (1914), $4,000 (1873-14). Kirketjener osv.: $3,000. Samfunds- 
skoler: $500 (1873-14). Kirke, 1873. Gravplads, 1 acre, gave.— P. E. Bong- 
•tf^. (2706-786) 

New Danmark akandinavisk lutherske menighet. 

New Denmark, Brown Co., Wis. 

Konferentsen, 1871(?)-^(?). 

Organisert 1871(?). Opl^st(?) 1880(?). 80 sjæle i 1871, 55 i 1872, 75 i 
1875, 130 i 1876. Prester: 1. H. Grøtheim, 1872-75; Niels Madsen, 1875^80. 
Kirke, 1871 (?). (2875-787) New Danmark dansk norsk lutherske menighet. 

New Denmark, Brown Co., Wis. 

Konferentsen, 1871 ( ?)-80( ?). 

Organisert 1871 (?). Opl^st 1880(?). 60 dansker i 1871, 55 i 1872, 165 
i 1876. Prester: J. H. Grøtheim, 1872-75: Niels Madsen, 1875-80. Kirke, 
1872. (2874—788) 
Zion norsk evangelisk lutherske 
meni^et. 

(Den evangelisk lutherske Zion menighet.) 

New Denmark (6 mil nordvest), Brown 
Co. Wis. 

iionferentsen, 1874-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1874. 86 sjæle i 1898, 115 i 1915. 
Prester: Niels Madsen, 1875-80; Adolph Pe- 
tersen, 1881-11; P. E. BongstjzJ, 1911—. Em- 
bedsmand i 1915: b. Knudt Jorstad. Ung- 
domsfor. Presteløn: $175 (1914). 

(2876-789) Zion danske menighet ved Stetsons Mølle. 

New Denmark(?), Brovm Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-81(?). 

Organisert 1875(?). OpljzJst 1881 (?). 56 sjæle i 1876 (dansker), 58 i 
1877 (dansker). Prest: Niels Madsen, 187S-«). (2875—790) Glenmore menighet. 

Glenmore, Brown Co., Wis. 
Konferentsen, 187^75(?). 

Organisert 1873. Opldst 1875(?). 45 sjæle i 1873. 
heim. 1873-75. (2872—791) 
9 Prest: J. H. Grøt- 258 Wisconsin litty Lake menighet. 

Litty Lake, Brown (?) Co., Wis. 

Konfercntsen, 1874-75 (?). 

Organisert 1874. 30 sjæle i 1874. J. H. Grjotheim. 1874-75. (2877—792) Vor Frelsers danske menighet ved Little Lake. 

Little Lake(?), Brown Co., Wis. 
Konferentsen, 1875 (?)-«)(?). 

Organisert 1875(?). Opljz^st 1880(?1 48 sjæle i 1876 (dansker), 52 i 
1877 (dansker). Prest: Niels Madsen, 1875-80. (2878—793) 
Vor Ig7h Frefser* 


Marinette Co. 259 Den erang. lathenke 

ZioQB menighet. 
(Zion norsk evanKcliak lu- 
therske, Peshtigo.) 

Peshtigo, Marinette Co, 
Wis. 

Konferentscn, 1872-90; 
Forenede kirke, I890-9S; 
Frikirken, 1896—. 

Organisert 29de nov. 1872. 
133 sjit:le i 1915 {M sven- 
sker). Prester: j. Olsen, 
1869-72; J. H. Grrftheim, 
1872-76; T. H. DahC 1875- 
x.c.™... .™, ...™ 80; Adolph Petersen, 1881- 

' "■- "-• ' 83 o. H. Bostad, lS83-8S: 

T. H. Wold, 1886-89; Lars Larsen Eittrem, 1890-99; O. L. Christensen, 1899- 
06; H. A. B. Winther, 1906-11; L. R. Lund, 1912—, .EmbedsnMend i 1872: 
b. Lars Hanson; c. A. Strffm; d. B. Jakobsen, P. Clausen, M. Knutsen; e. 
Adolph Johnsen, L. Hanson, Andreas Jensen; f. Lars Hansen. I 191S: b. 
Ben Anderson; c Chas. Lundin; d. John Anderson, A. F, Pederson, C, J. 
Lundin; e. Albin Holm. Knute Johnson, Andrew Anderson; h, mrs, Otto 
Ellison. Kvindefor. Ungdom sf or. Sangfor. Avholds for. "Folkebladet", 
1916, 2den februar.— L. R. Lund. (3091—79*) ■ 
e 2. 1908, t3.14J. Peshtigo Harbor dansk lutherske menighet. Skandinavisk lutherske i 
, Wis. olghet. Peshtigo Harbor, Marinette Co. 
Forenede kirke, 1893(?)-«K?). 
Organisert 1893(?). Opl^st 1900(?). 42 sjxie i 1893. Prest: L. L 
Eittrem, 1890-00. Embedsmand i 1893: b. Lewis Andersen. (3457—796) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Marinette, Marinette Co., Wia. 

Konferentsen. 1872-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1872. Delt 1876, paa grund av sprokspørsmaalet ^Zions 
svensk lutherske mght.; Dansk lutherske mght. i Marinette). 2S Sjæle i 
1872. 600 i 1914 (20 dansker). Prester: Johan Olsen, 1872; J. H. Griflheim, 
1872-76; T. H. Dahl, 1876-81; L. O. Pederson. 1881-83; O. H. Bostad, 
1883-85; T. H. Wald, 1885-88; N. J. Vikingstad, 1889-92; M. B. Rufsvold, 
IStE-Ot; E. O. Urson, 1905-11; C. E. Nordberg, 1911-16; M. B. Michaelson. 
1SH6— . Embedsmænd i 1872: b. Uurit;; Larson; c. Sofus Miller; d. Ole 
Holmen. M. Havind, Ole Larson; e. L. Nilsen. A. Robeck. Sofus Miller, 
Ole Larson. M. Havind. C. Grftndahl; f. Ole Larson. I 191S: b. O. B. 
Pederson; c. dr. T. A. Lid; d, Ole Kleven, Elias Eliasen, Otto Nelson; c. 
C. P. Sellevold. Lavine Johnson, Ed. Davis. Henry Miller, Mona Teige, 
Paul Olson; h. Otto Nelson. Kvindefor, 1883, $8,000. Ungdomsfor, 1886, 
S4,000. Pikefor., 1896, $1.000. Missionstor., 1888, $1,400. Hjælpefor.. 1896, 
Sangfor.. 1890, $1.000. Avhnldsfor, 1895. $200. Sykefor. 1903. $2,000. 
Prestelcln: $200 (1872), $860 (1914), $22,230 (1872-14). Prestehus: p.500. 
Kirketjener osv.: $7,200. Menighet ss kolen: $2.000. Samfundsskolcr: $1,500. 
Uissionen: $2,500. Barmhjertighetsanslalter: $1,200. "Kon st it uti on", 1902. 
"Meoighetsbudet", 190S-; "Menighetshistorie", 1912, C. E. Nordberg, i "Menighettbudet". "Menighetsbudet". 8de a»rg.. S?. Kirke 1, 1874, $2.600. 
Kirke 2, 1878, $3,200. Kirke 3, 1890, S700. Kirke 4, 1901, $10.200. Preste- 
hus 1, 1884, $1,500. Prestehus 2, 1894, $4,000.— C. E. Nordberg. (13SSw9;) Marinette menighet. 
Marinctte, Marinette Co., Wi*. 
Norske synode. 1889(?)-90(?). 
Organisert 1S89(?). Opl»ist 1890(?). 26 sJKle i 
Magelssen, 1880{?)-94. (3455-796) Den nonk evanglUk 

lutherdce meni^et 

(Porterfield). 

(F^r 1888 Bransville norsk 
ev. luth. mghL) 

Porterfield, Marinette Co,. 
Wis. 

Konferenlsen, 1886-90; 
Forenede kirke, 1890-97; 
Frikirken, 1898-^ 

Organisert 18dc juli 1886. 
31 sjxle i 1886. 66 i I9I4. 
Prester: T. H. Wald. \m- 
KirkMSM. 11.100. 98; M Rufsvold, im^S: 

O. L. Christensen, 1905-00; 
H. A. B. Winther, 1906-11; L. R. Lund, 1912-16. Embedsmiencl i 1886: b. 
Birger Hanson; c. Andrew Olson; e, Peder Pederjon. August Slromberg, 
Andrew Mickelson. I 1915: b. Ole M. Johnson: c. Otto W. Olson; d. M, 
Robeck, Ole Johnson; e. A. Mickelson, H, B. Pederson, Seth Hanson; h. M. 
Robeck. Kvindefor.. 1907. Ungdomsfor., 1907, Prestel(*n: $60 (1886). $95 
(1914), ca. $1,900 (1886-14). Kirketjener osv.: ca. $75.— L. R. Lund. 

(3089-799) 

Beaver skandinaviBk evangelisk lutherske menighet. 

(Den skandinavisk evangelisk lutherske frimenighet.) 

Pound. Marinette Co., Wis. 

Forenede kirke. 1892-97; Frikirken. 1897—. 

Organisert 1892. 105 siæle i 1892. 60 i 1914. Prester: T. H. Wald. 
1892-96; M. Rufsvold. 1897-99; O, L- Christensen. 1899-06; H. A. B. Win- 
ther. 1906-11: L. R. Lund, 1912—. Embcdsmand i 1915; b. Ole Johnson. 
Kvindefor.. 1899. Sangfor. Presteløn: $60 (1915). Kirke. 1900(?). Grav- 
plads, 1 acre.— L. R, Lund. (3090-800) Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 
Harbor Point, Mannette Co., Wis. 
Forenede kirke, 1893(?)-00(?). 

Organisert 1893(?). Oplfist 1900(f). 49 sjwlc i 1893. Prest: L. L. 
Eittrem, 1890-00. Embedsmand i 1893: b, Krist. Stangeby. (3454—801) Coleman norsk evangelisk lutherske menighet. 

Coleman, Marinette Co., Wis. 

Frikirken, 1912(?)— . 

Organisert 19I2(?). Prest: L. R. Lund, 1912-^. —A. M, A, (3111—803) Oconto Co. 261 
Tref oldigheds norak evangeliak lutherske menighet. 

Oconto, Oconto Co., Wis. 

Utenom (As), 1869-70; Konferentsen. 1871-^(?). 

Organisert 1869. Opl«Jst 1887(?). 100 sjæle i 1869, 31 i 1887. Prester: 
Johan. Olsen, 1870-73; J. H. Grøtheim, 1873-76; T. H. Dahl, 1876^ Adolph 
Petersen, 1881-87. Embedsmænd i 1870: a. Hans Knutson; b. A. F. Esson; 
c. Anton Westby; d. mrs. L. J. Palm. mrs. Andrew Wilson, mrs. J. Olund, 
mrs. A. Westby, mrs. P. Loxfors, mrs. A. Hanson; e. Ole Gabrielson, Anton 
Westby, Albert Hanson, E. O. Fromble, L. J. Palm, A. F. Esson. Kvindc- 
for. Kirke. 1872, $1,000.— A. M. A. (3207-«)4) Den skandinavisk lutherske Trefoldighedø menighet. 

(Fra 1869 til lte7 en del av Tref oldigheds.) 

Oconto, Oconto Co., Wis. 

Utenom (Fk, LO, 1895-00; Frikirken, 1900-. 

Organisert 1895. 31 sjæle i 1895, 151 i 1915 (15 svensker). Prester: L. 
Eittrcm, 1895-99; O. L. Christensen. 1899-06; H. A. B. Winther, 1906-11; 
L. R. Lund, 1912 — . Embedsmænd i 1915: b, Alfred Evenson; c. Ed. John- 
son; d. mrs. J. Moe, mrs. Ed. Johnson, mrs. Nils Isakson; e. Jacob Moe, 
Ed. Johnson, Mikal Valryg; h. Hilda (Gabrielson. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Prcstcl^n: $200 (1914). Kirke, 1872, $1,700.— L. R. Lund. (30rø-805) 262 Wisconsin Maple Valley menighet. 

Strand, Oconto Co., Wis. 

Norske synode, 1875(?)-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1875(?). 49 sjæle i 1876, 275 i 1915. Prester: Paal Thor- 
lakson, 1875-77; L. O. Sherven. 1877-78; G. H. Omlid, 1878-82; J. N. Bcr^, 
1883-87; J. A. Øfstedal, 1887-89; E. Th. Skjerping, 1889^-96; J. P. Bugge. 
1896 — . Embedsmand i 1897: b. Lars Strand. I 1915: b. H. h. Halvorsen. 
"Visergutten." (34SS-806) 

Bethel evangelisk lutherske frimenighet. 

Stiles Junction, Oconto Co., Wis. 

Frikirken, 1911(?)— . 

Organisert 1911 (?). 44 sjæle i 1915. Prester: O. L. Christensen — ; H. 
A. B. Winther —1911; L. R. I,und, 1912—, Kvindefor. PresteljzJn: $30 
(1914). Gravplads.— A. M. A. (3102-^807) 

Lakewood evangelisk lutherske menighet. 

Lakewood, Oconto Co., Wis.. 

Ellings synode, 1915^. 

Organisert 1915. 146 sjæle i 1915 (140 tyskere, amerikanere). Prest: 
L. A. Dokken, 1915 — . Embedsmænd i 1915: b. John J. Anderson; c. Chas. 
Anderson: h. mrs. H. Hanson. — L. A. Dokken. (661 — 808) 

Townsend evangelisk lutherske missions menighet. * 

Townsend, Oconto Co., Wis. 

Ellings synode, 1915^. 

Organisert 1915. 141 sjæle i 1915 (140 svensken tyskere, amerikanere). 
Prest: L. A. Dokken, 1915—. 
— L. A. Dokken. (664—809) Kmbcdsmand i 1915: b. Adolph Berglund. 

ETT CO. 13 n. N 
•^ f sr SWCOBN •^««Dfiieic X^l^l^ TALLS •CUSMfN» 

P O LK c:Oy w/5. 03ALSAM LAKB 9Sr,CÆ0/XFAt.i.S •Å jdt^EfkONXiA fT- CROiX CO. øl^gu^ o ICrMAHtftm UitCC Polk Co, 263 

Apple River menighet. 

Apple River, Polk Co., Wis. 
Norske synode, 18e9(?)-74(?). 

Organisert 18iS9(?). Opl^st 1874(?). Ca. 40 sjæle i 1869, 432 i 1873. 
Prester: O. J. K. Hagestad, 186^76; O. O. Dæhlen. 1872-79. (3S62-«0) (2.^1^^. (^ Vg Sifre iTnmcwnjjLe.Z ^^ 

Immanuelfl menighet. 

Deronda, Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1869-75. 

Organisert 1869. Delt 1881, paa gnind av distance (Østre Immanuel; 
Vestre Immanuel). 649 sjæle i 1874, 602 i 1875. Prester: O. O. Dæhlen, 
1872-79; A. R. A. Rystad, 1879^^. Kirke. (3563-811) 

Østre Immanuelfl menighet. 

(Fra 1869 til 1881 en del av Immanuel.) 

Deronda (5 mil syd), Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1881 (1869)-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirk:, 
1890-. 

Organisert 1881 (1869). 420 sjæle i 1883, 670 i 1915. Prester: O. O. 
Dæhlen, 1872-78; A. R. A. Rystad. 1879^^; J. E. O. Julsrud, 1885-97; L. 
E. Kleppe, 1897-02; N. H. Holm, 1903-11; K. O. Lundeberg, 1911-14; O, 
Refsdal, 1914—. Embedsmand i 1896: b. A. Oderud. I 1915: b. C. A. Walby. 
Ungdomsfor. Prestel^n: $475 (1914). Kirke, $400. Prestehus. (3561—812) 

Vestre Immanuels menighet. 

(Fra 1869 til 1881 en del av Immanuel menighet.) 

Nye (4y2 mil sydøst), Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1881 (1869)^87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 
189(^. 

Organisert 1881 (1869), 410 sjæle i 1883. 445 i 1915. Prester: O. O. 
Dæhlen, 1872-79; A R. A. Rystad, 1879-86; J. E. O. Julsrud, 1885-97; L. 
E. Kleppe, 1897-4J2; N. H. Holm. 1902-11; K. O. Lundeberg, 1911-14; O. 
Refsdal, 1914—. Embedsmand i 1896: b. P. Tollefsen. I 1915: b. Alfred 
Johnson. (4565-813) 

Buttemut Lake menighet. 

(Skandinavisk evangelisk lutherske i Butternut Lake.) 

Butternut Lake, Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1870(?)-^(?). 

Organisert 1870(?). Opløst 1887(?). 75 sjæle i 1871, 69 i 1887. Prester: 
Ole T. Olson, 1870-76; H. N. Thorup, 1881-08. Embedsmand i 1887: b. 
Jørgen Nilsen. (3546-814) 

Lolland menighet. 

Luck(?), Polk(?) Co., Wis. 
Konferentsen, wO-72(?). 

Organisert 1870. Opløst(?) 1872(?). 80 sjæle i 1871. Prest: Ole T. 
Olson, 1870-76. (3549^-815) 264 Wisconsin Eureka wfcandinaviak lutherske menighet. 

(Milton, Eurika.) 

Milltown (3 mil nord). Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890 — , 

Organisert 1872. 133 sjæle i 1877. 209 i 1915. Prester: M. C. H. Rohe. 
1877-81; O. O. Risvold, 1881—. Embedsmand i 1896: b. R. O. CarlsUd. 
I 1915: b. Hans Johnson. Kirke, $3.200. Prestehus. (3550-^16) 

Marsh Lake menighet. 

Richardson (1 mil sydc^st), Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1874-89; Konferentsen, 1889^90; Forenede kirke, 1890- 
93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1874(?), 60 sjæle i 1874. 124 i 1914. Prester: O. O. Dæhlen. 
1872-79; A. R. A. Rystad. 1879-86; T. E. O. Julsrnd. 1886^; N. B. Olsen. 
1889^91; A. J. L^geland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundsen. 
1912 — . Embedsmænd i 1874: b. Mauritz Hommeland; c. Eiven Nilson; d. 
Peter Anderson, Ed. Knudson, Gulik Gulikson; e, Bryniel Gullickson. Nils 
Peter Hanson, Lars Lewis; f. Even Nilson. I 1915: b. Ludvik Lewis; c. 
John Olson; d, Peter Anderson, Christ. Peterson; e. Ole Gartland. Hjelmar 
Strand, Martin Bakke; h. L. L. Mjaanes. Kvindefor., 1893, $750. Ung- 
domsfor., 1907. $400. Presteljz^n: $50 (18892, ^^^ (\^^^)^ $2,900 (1889-14). 
Kirketjener osv.: $350. Samfundsskoler: $350. Missionen: $400. Barm- 
hjertighetsanstalter: $300. Kirke, 1892, $2,750.— Carl Amundson. 

(2767-817) 

Weøt Sweden svensk lutherske menighet. 

West Sweden, Polk Co., Wis. 
Konferentsen. 1875(?)-76(?). 

Organisert 1875(?). OpMst(?) 1876(?). 159 sjæle i 1875. Prest: Ole 
T. Olson. 1870-76. (3552—818) Clam Falls norsk danske menighet. 

Clam Falls, Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1876(?)-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1876(?). 31 sjæle i 1879, ca. 100 i 1915. Prester: M. C. 
Hanson Rohe, 1876(?)-81; O. O, Risvold, 1882-90; H. N. Thorup, 1890-08; 
O. O. Risvold, 1908-12; N. L. Otterstad, 1912-13; B. L. Opdahl, 1913-15; 
Theo. E. Danielson, 1915—. Embed«;mand i 1915: b. Olaf Grytnes. Ung- 
domsfor. Prestctøn: $100 (1914). Kirke. (2900-819) Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Luck, Polk Co., Wis. 
Konferentsen, 1877(?)^82(?). 

Organisert 1877(?). OpMst(?) 1882(7). 86 sjæle i 1877, 140 i 1881. 
Prester: M. C. H. Rohe, 1877-«1; H. N. Thorup, 1881-82. (3548-S20) Little Falls skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Deronada (2 mil syd). Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 1877-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1877. 120 sjæle i 1877, 136 i 1915. Prester: M. C. H. Rohe, 
1877-81; J. E. O. Julsrud. 1885-97; L. E. Kleppe, 1897-(J2; N. H. Holm, 
1902-11; K. O. Lundeberg, 1911-14: O. Refsdal, 1914—. Embedsmand i 
1896: b. Ed. Olsen. I 1915: b. Paul Wold. Ungdomsfor. Kirke, $150. 
(3568—821) Polk Co. 265 

Dansk evangelisk lutherske menighet (Eurika Lake). 

Milltown (? mil ?), Polk Co., Wis. 
Konf crentscn, 1878( ?)-81 ( ?) . 

Organisert 18;8(?). Oplfifst 1881(?). 89 sjæle i 1878, 103 i 1880. Prest: 
M. C. H. Rohe, 1«V-81. (3551-822) 

Dansk evangelisk lutherske menighet. 

Luck(?). Polk Co., Wis. 
Konfercntscn, 1881(?)-^(?). 

Organisert 1881(?). Oplrfst(?) 1882(?). 103 sjæle i 1881. Prest: H. 
N. Thorup, 1881-82. (3S65i-æ3) 

Pineville prækeplads. 

Pineville, Polk Co., Wis. 

Norske synode, 1881(?)-82(?). 

Begyndt 1881(?). Sluttet 1882(?). Prest: I. O. Scheic, 1881-82. 

(3571-824) 

Laketown menighet. 

Luck (8 mil nord), Polk Co., Wis. 

Konferentsen, 18^-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert ISSZ 80 sjæle i 1882, 83 i 1915. Prest: O. O. Risvold, 
1882—. Embcdsmand i 1896: b. John Walsten. I 1915: b. Ole Torkelson. 
Kirke, $800. (3553—825) 

Sterling prækeplads. 

Sterling, Polk Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1889(?)-93(?). 

Begyndt lrø9(?). Sluttet 1893(?). Prest: J. W. Preus, 1889(?)-93(?). 
(3570-826) 

St. Petri menighet. 

Dresser Jet, Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890 — 

Organisert i november 1890. 53 sjæle i 1891. 179 i 1915. Prest: O. O. 
Risvold. 1890—. Embedsmand i 1896: b. Ed. Wcbstad. I 1915: b. Arne 
Kvaal. Kirke, $1,500. (3554—827) 

Ringebo norsk evangelisk lutherske menighet (Timberland). 

Baronctt (8 mil vest), Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891-93; Frikirken. 1893—. 

Organisert 1891. 51 sjæle i 1891, 69 i 1914. Prester: A. J. L^geland. 
1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundson, 1912—. Embedsmænd i 
1^1: b. A. J. Sand; c. Ed. Anderson; d. A. J. Sand, Ed. Anderson, Hans 
Aarnes; e. H. C. Hanson. George Erickson, Iver Nilson; f. A. J. Sand. I 
1915: b. Gust Olson; c. Ole Bordson; d. Alfred Peterson, George Erick- 
son, Christ Odden; e. Adolf Nelson, Alfred Peterson, Geo. Moe; h. Adolf 
Nelson. Kvindefor., 1906, $500. Ungdomsfor., 1910. $300. Mandsfor., 1906, 
J400. Sangfor., 1906. Prestel^n: $30 (1891), $80 0914). Kirketjener osv.: 
»100. Samfundsskoler: $500. Missionen: $400. Barmhjertighetsanstalter: 
" Kirke, 1908, $2,200.— Carl Amundson. (2768-«28) 

Moe skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Clear Lake (5 mil norddst)* Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1890. 86 sjæle i 1893, 98 i 1914. Prester: A. J. Ljifgeland, 
1892^96; E. A. Haffc, 1896-98; T. O. Tekse, 189^10; M. P. Gjerde, 1911—. 
Embedsmand i 1890: b. Ole Felland. Kvindefor., 1891. Kirke, 1890. Grav- 
plads.— A. M. A. (3096-^829) 266 WiscæreiN 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Amery, Polk Co., Wis. 
Frikirken, 1896 — 

OrgSLmscTt 1896. Prester: E. A. Hage, 1896^; T. O. Tekse, 1898-10; 
M. P. Gjerde, 1911—. Kvindefor. Kirke.— A. M. A, (3094—830) 

Trefoldigheds menighet (Garfield). 

Amery (7 mil nordvest), Polk Co., Wis. 

Frikirken, 1896—. 

Organisert 1896. 41 sjæle i 1896. Prester: E. A. Hage, 1896-98; T. O. 
Tekse, 1898-10; M. P. Gjerde, 1911—. Kvindefor. Kirke. Gravplads.— A. 
M. A. (309*-«l) 

Ciishing menighet. 

Cushing, Polk Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1898(?)^7(?). 

Organisert 1898(?). Opljist 1907(?). 90 sjæle i 1898, 87 i 1901. Prest: 
O. O. Risvold, 189&-07. (35»-832) 

Deronda skandinavisk lutherske menighet. 

Deronda, Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1899—. 

Organisert 1899. Ca. 75 sjæle i 1899 (nogle svensker), ca. 150 i 1914. 
Prester: L. E. Kleppe, 1899-<12; C. G, Tjomsland. 190S-07; N. E. Boe, 
1909-16; S. L. Romsdahl, 1916 — ; midlertidig betjent av prof. E. Kr. John- 
sen og studenter fra seminariet, 1902-09. Embedsmænd i 1899: b. S. A. 
Anderson; c. John Halvorson; d. John Halvorson, S. A. Anderson, John 
Eng: e. A. P. Jerdee, Andrew Anderson, H. P. Hanson, Ole Enger, Joe 
Frcdrikson; f. S. A. Anderson. I 1915: b. Albert Myrvold; c. P. S. Jerdee; 
d. Henry Westr^m, Andrew Ross; e. Ole Hilleberg, Ole Enger, Anthon 
Beckon; f. S. A. Anderson; h. Olaf Houkom. Kvindefor., 1905, $642. Ung- 
domsfor., 1905, $701. Preste-n: $25 (1889), $300 (1914), $2,730 (1889-1^. 
Kirketjener osv.: $456. Menighetsskole : $400. Samfundsskoler: $100. Mis- 
sionen: $226. Barmhjertighetsanstalter: $197. Kirke, 1900, $2,300. Preste- 
hus, 1906, $2,200. Gra^^)lads, 2 acres (gave av A. P. Jerdee). Land, en lot 
(gave av O. P. Jerdee).— N. E. Bj^e. (1013—833) 

Glam River menighet. 

Grantsburg(?) (22 mil syd), Polk Co., Wis. 
Norske synode, 1901(?)-07(?). 

Organisert 1901 (?). Oplj^st 1907(?). 64 sjæle i 1901, 32 i 1897. Prester: 
E. I. M. Synnes, 1898-03; R. J. Meland, 1903^7. (3572-834) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Frederic, Polk Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1904(?)-05(?). 

Organisert 1904(?). Oplj^st 1905(?) 16 sjæle i 1904. Prest: J. Haar- 
vei, 1904-05. Embedsmand i 1904: b. Syver Rusth. (3559^-835) 

Balsam Lake menighet. 

Balsam Lake, Polk Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1905(?)^7(?). 

Organisert 1905(?). Opløst(?) 1907(?). 36 sjæle i 1905. 21 i 1906. 
Prest: C. G. Tjomsland, 1905-07. Embedsmand i 1905: b. J. J. Larson. 
(3557-836) Polk Co. 267 Zion menigfaet (Bone Lake). 

Luck (? mil ?), Polk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1907(?)— . 

Organisert 1W(?). Ca. 45 sjæle i 1907, 80 i 1912. Prester: O. O. Ris- 
vold, 1907-12; N. L. Ottcrstad, 1912-13; B. L. Opdahl, 1913-15; Theo. E. 
Danielson, 1915—. Embedsmand i 1909: b. O. C. Horton. I 1915: b. Ivar 
Kvynhild. Ungdomsfor. Prestetøn: $125 (1914). (3555-837) 

Clayton English Lutheran Congregation. 

Clayton, Polk Co., Wis. 
Frikirken. 1912—. 

Organisert 1912. 51 sjæle i 1912 (34 svensker, tyskere, englændere). 
Pest: Carl Amundson, 1912 — . Embedsmænd i 1912: b. Charlie Anderson; 

c. Tom Berg; d. C. Wilcox, Ed. Anderson, hr. Erickson; e. hr. Heir, C. 
Wilcox, hr. White: h. hr. White. I 1915: b. Charley Anderson; c. hr. White; 

d. C. Wilcox, hr. Erickson, Ed. Anderson; e. hr. Heir, C. Wilcox, hr. White; 
h. hr White. Kvindefor., 1912, $350. Ungdomsfor., 1915, $20. Prestetøn: 
$50 (aarlig), $200 (total). Kirke, 1914, $1,700.— Cari Amnndson. (2788-838) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Clear Lake (2 mil vest). Polk Co., Wis. 

Frikirken, 1913—. 

Organisert 1913. Prest: M. P. Gjerde, 1913—. —A. M. A. (3095--839) 

Deer Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

St Croix Falls (7 mil sydøst), Polk Co., Wis. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 1915. Prest: M. P. Gjerde, 191S-. —A. M. A. (3097—840) Bunyan menighet. 

Bunyan, Polk Co., Wis. 
Forenede kirke. 1916—. 
Organisert 1916. Prest: O. O. Risvold, 1916—. (3556-^841) LANGLA-ØB CO, tAA^f^THON CO. ; : ■^ x o CON TO ca 178 co. 
268 Wisconsin 

Skandinavisk evangelink lutherske menighet (Strong 

Settlementet). 

West Dcnmark(?). Polk(?) Co.. Wis. 
Konfercntscn, 1877(?)--86(?). 

Organisert 1877(?). Opløst(?) 1886(?). 34 sjælc i 1877, 80 i 1886. 
Prester: M. C. Hanson Rohe, 1877-81; N. B. Olsen. 1882-91. (4107—842) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet i Shawano. 

(Shawano). 

Shawano, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 186^72. 

Organisert 7de december 1869. Opl^st 1872, paa grund av at menig- 
heten laa for vidtstrakt (Jerusalem: Ny Jerusalem). Prest: E. J. Homme, 
186^72. (4055-^3) 

Navarino menighet (Jerusalem). 

gra 1869 til 1872 en del av Shawano.) 
eman, Shawano Co., Wis. 
Norske synode, 1872-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1872. 150 sjæle i 1872. 241 i 1915. Prester: E. J. Homme, 
1869-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878-82; J. N. Bergh. 
1883-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896—. Embedsmand i 
1896: b. Ludvig Pedersen. I 1915: b. John Berntsen. Ungdomsfor. "Viser- 
gutten." Kirke. (4056-«44) 

Jerusalem menighet. 

(Ny Jerusalem, Wahkechon, Waukechon, Waukecheon, Waukechont, 
Waukechout. Fra 1869 til 1872 en del av Shawano.) 

Shawano, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1872-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1872. 150 sjæle i 1873, 200 i 1915. Prester: E. J. Hommr, 
1869^75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878-82; J. N. Bergh. 
188S-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896—. Embedsmand i 
1896: b. Anton Pedersen. I 1915: b. Julius Olsen. Ungdomsfor. "Viser- 
gutten." Kirke. (4057—845) 

Green Valley menighet. 

Green Valley, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1873-85. 

Organisert 1873. Delt 1885. paa grund av uenighet om kirketomt 
(Green Valley; Vestre Green Valley). 100 sjæle i 1873, 200 i 1881. Prester: 
E. J. Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid. 1878-83; 
J. N. Bergh, 1883-^. Kirke. 1885. (4059^-846) 

Green Valley menighet (Østre Green Valley). 

(Fra 1873 til 1885 en del av Green Valley.) 

Green Valley, Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1885-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-06. 

Organisert 188/. Opl^st 1906, for at forenes med Vestre Green Valley 
menighet (Green Valley og Vestre Green Valley). 140 sjæle i 1890. 315 i 
1906. Prester: E. J. Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. 
Omlid, 1878-83; J. N. Bergh, 1883^7; E. Th. Skjerping. 1887-96; J. P. 
Bugge, 1906 — . Embedsmand i 1897: b. S^ren Pedersen. I 1906: b. Richard 
Arnesen. Kirke, 1885. (4060-847) Shawano Co, 269 

Vestre Green Valley menighet. 

Green Valley (? mil vest), Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1885-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-06. 

Organisert 1885. Opl^st 1906, for at forenes med Green Valley (Green 
Valley og Vestre Green Valley). 95 sjæle i 1890, 175 i 1905. Prester: E. 
J. Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78; G. H. Omlid, 1878^; J. N. 
Bergh, 1883-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896-06. Embcds- 
mand i 1896: b. J. P. Mosling. I 1906: b. Bernt Maller. Kirke, 1885. 

(4061-848) 

Green Valley og Vestre Green VaUey menighet. 

(Sammenslutning av Green Valley og Vestre Green Valley.) 

Green Valley, Shawano Co., Wis. 

Forenede kirke, 1906 (1873)—. 

Organisert 1906 (1873). 460 sjæle i 1906, 618 i 1915. Prester: E. J. 
Homme, 1873-75; Paal Thorlakson, 1875-78: G. H. Omlid. 1878^; J. N. 
Bergh, 1883-87; E. Th. Skjerping, 1887-96; J. P. Bugge, 1896—. Embeds- 
mænd i 1906: b. Richard Arnesen, Bernt Maller. I 1915: b. S. Gulbrandsen, 
B. M^ler. Ungdomsfor. "Visergutten." Kirke 1, 1885. Kirke 2, 1885. 
Prestehus. (4062-849) 

Island menighet (Shawano Co.)* 

Pulcifer(?), Shawano Co., Wis. 

Norske synode, 1875-78. 

Organisert 1875. OpIøst(?) 1878, paa grund av at den islandske prest 
reiste. 40 sjæle i 1875 (islændere), & i 1876. Prest: Paal Thorlakson, 
1875-78. (4058-850) 

Bethlehem menighet. 

Pulcifer (40 mil ?), Shawano(?) Co., Wis. 
Norske synode, 1880(?)-^(?): Antimissouri, 1888-89. 
Organisert 1880(?). Opl^st(?) 1889(?). 33 sjæle i 1881. Prester: G. 
H. Omlid, 1880-83; J. N. Bergh, 1883-87; J. A. Øfstedal, 1887-«9. 

(4063-851) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet (Lessor). 

Seymour (12 mil nordvest), Shawano Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 26de december 1872. Splittet 1900, paa grund av uenighet 
om den lutherske lære (Russellites). 53 sjæle i 1872, 365 i 1914 (15 tyskere 
og amerikanere). Prester: Johan Olsen, 186S^72; T. H. Dahl, 1872-81; 
A. Petersen, 1881-11; P. E. Bongstf^, 1912-13; J. Frohlin, 1914—. Em- 
bedsmænd i 1872: b. Jørgen Pederson; c. Bersven Bersvendsen; d. Tollef 
Pcdcrson, Ole Wahl; e. Tollef Olson, Kristofer Kristoferson, Clement Ber- 
svendsen; f. Jørgen Pederson. I 1915: b. Ole Ramseth; c. Ole Erickson; 
John Reitan, Paul Ramseth; e. Knute G. Olson, Torvald Johnson, Peder 
ftudie; f. Peder A. Jommen. Kvindcfor., 1884. $3.000. Ungdomsfor., 1890, 
$1,500. Sangfor., 1872. Presteløn: $80 (1874). $580 (1914), H500 (1874-14). 
Andre utgifter: $700. Samfundsskoler: $1,500. Missionen: $1,500. Barni- 
hicrtighetsanstalter: $1,300. Kirke, 1882, $6,000. Prestehus, 1913. $2,800. 
Gravplads. 2 acrcs, $50. Land, 20 acrcs. $1,500. Stald, $750.— J. Frohlin. 
(1511—852) 

Owego dansk lutherske menighet (Osivego). 

Seymour (9 mil nordjist), Shawano Co., Wis. 
Konferentsen, 1875(?)-90. 

Organisert 1875(?). Opl^zJst 1890. 46 sjæle i 1875, 39 i 1888. Prester: 
T. H. Dahl. 1875-51; Adolph Petersen. 1881-11. (4099-853) S/r«.w<i no G>. Wrs..^ II I u i«b? SHetMOTio 
^^-^ 

Owego Scandinavian Lutheran Congregation. 

Seymour (9 mil nordøst), Shawano Co., Wis. 

Forenede kirke. 1890—. 

Organisen 1890. 14 sjakle i 1890 (ikke-norsker), 90 i 1914 (dansker, sven- 
sker, noraker, amerikanere). Prester: A. Petersen, 1881-11; P. E. Bongstø, 
1912^13; J. Frohlin. 1914—. Embc-dsm^nd i 1890; b. Geo. Hansen; c. Han» 
Hansen; d. Hans Hansen; .>. Christ, Hansen, A. G. Nelson, Peter Hansen; 
f. Hans Hansen. 1 1915: b. Charles Bruce; c. H. J. Hansen; d. A. Claus- 
sen; e. Neis Sorenson, Neis Nelson. A. T. Hansen; f. Anders Claussen. 
Frestelfrin; $40 (1890), $120 (1914), $1,040 (1S90-14). Prestehus: $250. Andre 
utgifter; $160. (Sc Vor Frelsers, Shawano Co.) Samfundsskoler: $48. 
Kirke, 1891. $1,750.— J, Frohlin. (1512-854) Iminanuels menighet (Looney). 

Laney, Shawano Co., Wis. 

Konferentaen, 1876C?)-90; Forenede kirke. 1890-94(?). 

Organisert 1876(?). Opl»*sl 1894(?). 55 sjæle i 1876, 31 i 1893. Prester 
T. H. Dahl, 1876-ai; Adolph Petersen. 1881-94^?). Embedsmand i 1888: t 
Christoffer Svendsen. I 1894: b. KristoSer Svendsen. (4064—855) 
Østre Imannels 
meni^et. 

(Immanuel.) 

Tigerton (4 mil nordost), 
Shawano Co.. Wis. 

Utenom (Ns). 1880-81; 
Norske synode, 1881-87; 
Anlimissouri. 1887-90; For- 
enede kirke. 1890 — . 

Organisert 18de juli 1880. 
30 sjæle i 1880 (5 dansker), 
I67i 1914(18dan5ker.sven- 
sker). Prester: R J, Hom- 
me. 1880-1903; M. C Hel- 
seth, 1892; C K. Helland, 
18»-97 ; O. C. Farseth, 19aV 04; K. O. EidahL 1505; P. P. Hougluni, 1905-11 : J. A. Wang, 1911-12; N. 
Lunde. 1912—. Embedsmænd i 1880: a. Kristian P. Holm; b Hans Hansen; 
c John P, Holm; e. Jrirgen Gjennundsen; f. Anders Nilsen, I 1915: a. Pet- 
ter Fredricksen ; b. Oscar Holm; c. Ole Oxhovd; d. Thorvald Larsen; e. 
Petter Fredricksen. Ole Oxhovd, Oscar Pedersen; f. N. Lunde; h. Thorvald 
Larsen. Kvindefor, 1898, $1,294. Ungdorasfor., 1914. Hjælpefor., $65. Sang- 
for.. 1895, Prestel(*n: $50 (1880), £75 (1914). Samftmdsskoler : ca. $1,500 
(1880-14). Missionen: ca. $1.500 (1880-14). "Konstitution". 1905. 100 ekspl. 
— N. Lunde. (91—857) 

Skandinavisk evangelisk luthenke menighet. 

Pittsfield. Shawano Co.. Wis. 

Forenede kirke. 1891-IU?). 

Organisert 1891. Opljist 191K?). 55 sjsle i 1892. 48 i 1908. Prest: 
Adolph Petersen. 1891-11. Entbedsmand i 1892: b, Jørgen Johnsen. Kirke, 
XovZ. (4065 — 856) 
I menighet. 

Wittenberg, Shawano Co., Wh. 

Utenom (Ns), 1882-86; Norike synode. 
1886-88 ; Antimissouri, 1888-90 ; Forenede 
kirke. 1890-. 

Organisert 1882. Splittet i 1887, paa grund 
av at Den norske synode optok indiaaertnis- 
sion i Wittenberg, og en del medletnmer slut- 
tet sig til Synoden (Bethania mght.). 80 sjxle 
i 1882, 281 i 1914 (53 svensker. 1 tysker). 
Prester: E. J. Homme, 1882-1903; M. C. Hol- 
seth, 1892; C. K. Helland. 1896-97; O, C. Far- 
seth, 1903-04; K. O. Eidahl, 1905; P. P. 
Houglum, 190M1; J, A, Wang, 1911-12; N. 
Lunde, 1912—. Embedsmxnd i 1882: b. Jacob 
Lunde ; c Andreas Gunderson ; d. Hans West- 
gaard, Jens Salomon ; e. Peder Olsen, Hans 
Eriksen, Andreas Gunderson ; f. Jacob Midb^. 
I 1915: b. Ole Hagen; c. L. A. Ursen; d. H. 
Rolfsen, P. Mathisen, Nils Jacobsen; e. A. 
Westlund, J. Abrahamsen, Erik Hansen, Emil 
Norrbom. Iver Nilsen; h. Neis Jacobsen. 
KvindeEor., 1884. $3,000.. Ungdomsfor., 1905. 
$800, Pikefor.. 1904, $500. Missionsfor., 1911, 
$100. Prestel(*n: $40 (18S2), $425 (1914), 
$5.930 (1882^14). Prestehus: $2,000. Kirke- 
; $710. Samfundsskoler : $1.250 (1882-14). Missionen: $1.035 
(1882-14). Barmhierti^etsanstlter : $400 (1882-14). "Kon sl it ut ion", 1907. 
— N. Lunde. (90-«8) 

Betania nonk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1882 til 1887 en del av Immanuels.) 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1890-91(?); Norske synode. 1891(?)— . 

Organisert 6te september 1890. Ca. 70 sjæle i 1890, 180 i 1914. Prester: 
O- K. Ramberg, 1891-92; B. Hovde, 1893-01; O, A. Strøm, 1901-07; M. C 
Waller, 1908—, Embedsmænd i 1890: a. prof. Axel Jacobson; b. Jacob 
Lunde; c. A. K. Dahl; e. Andreas Gunderson. John Huse. Georg Widing. 
I 1915: b. prot. Axel Jacobson; c. Raymond G. Peterson; e. Carl Jacobson. 
John Nesslieim, Martin .\nderson. Presteløn: $400 (1914). Kirketjener: 
$30 aarlig. Samfundets gi^remaal: $200 aarlig. Jacobson familien ga $1,000 
til Luther College fondet. Kirke, 1891. $2.579. Prestehus, $1.300, Grav- 
plads, 2 acres (gave av Jacob Lunde).— M. C. Waller. (1321-859) Kiikc, 1S9D. S5.000. 
Predchui, 1912. $3.000. 
Ciatplida, 2 uiea, $600. 
Stild, $600. 272 Wisconsin 

Morris norsk evangelisk lutherske menighet. 

Morris, Shawano Co., Wis. 
^Jorskc svtiodc 190^^~~ 
^Omnisert 1905. Prester: O. A. StrjjJm, 1905-07; M. C. Waller, 1907—. 

Landstads norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bonduel, Shawano Co., Wis. 

Utenom (LO, 1902-09; Frikirken, 1910-. 

Organisert 1902. 63 siæle i 1915. Prester: E. C. Tollefsen. 1902-03; H. 
A. B. Winther, 1904-06; C. N. Vogt, 1906-11; I. O. Thvedt, 1911-13; Chas. 
Nelson, 1914-15; E. Kolden, 191S-. Kvindefor. Kirke.~A. M. A. 

f 3104-861) 

Honmie anstalteme prækeplads. 

Barnehjem, 1881 — ; alderdomshjem, 1881 — ; normalskole, 1887-90; aka- 
demi, 1884-90. 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk). 1891-03; Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 1881. Ca. 90 barn og 90 gamle i 1915. Prester: E. J. Homme, 
1881-03; M. C. Holseth, 1892; A. L. Dahl, 1903-04; K. O. Eidahl, 1904-05; 
C. G. Bjelland, 1905-11; J. A. Wang, 1911 — . Direktionen: pastoreme O. 
J. Norby, O. C. Farseth, Ole Nilsen, Jens Mathieson, J. P. Bugge, C. M. 
Larsen, L. L. Masted, Chr. Thompson, P. Bongst^, hr. O. R. Nilson, H. 
P. Johnson, Arne Johnsen, O. H. Hagen. Pastor E. J. Homme var den 
fyrste til at oprette barnehjem, alderdomshjem og normalskole inden Den 
norsk lutherske kirke i Amerika. Den fyrste til at utgi engelsk s^ndags- 
skoleblad ("Sunday School Helper", 1892-00), kalender ("Waisenhus kalen- 
der", 1885—), og ungdomsblad ("For gammel og ung", 1881—, "Christian 
Youth", 1901-04). Bruns "Fra ungdomsaar", 279-83; "Waisenhus kalen- 
der", 1885—; "Prestekalenderen"; "Kirketidende", 1883, 1884. Prestehus, 
1881. Barnehjemmet, 1882-89. Gamlehjemmet, 1892. Akademiet, 1884. 
Hospitalet, 1911. Land, 400 acres. (4067—862) 

Wittenberg Academy prækeplads. 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 
Norske synode, 1884-87; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1884. Opljist 1890. Lærere: E. J. Homme, K. L^kensgaard, 
og andre. (4115—863) 

Wittenberg Indianei^ission prækeplads. 

Wittenberg, Shawano Co., Wis. 

Norske svnode 1384 

Begyndt 1884. ' En indianermenighet stiftet i 1884. Flyttet til Ingersoll, 
Marathon Co., i 1900. Prester: E. O. Mf^rstad, 1884-86; Tobias Larsen. 
1887-93; B. Hovde, 1893-01; A. O. Str^m, 1901-07; M. C. Waller, Axel 
Jacobson, 1907—. (4068-864) 

Sheboygan prækeplads. 

Sheboygan, Sheboygan Co., Wis. 

Norske synode 1861 (?) — . 

Organisert høsten 1861. 90 sjæle i 1867, 71 i 1910. Prester: J. A. 
Ottesen, 1852-60; L. M. Bip<rn, 1861-69; E. J. Homme, 186^75: M. P. Ruh, 
187S-80; C. F. Magelssen. 1880-94; S. E. S. Meisel, 1894-96; O. G. Jukam, 
1896-99; J. C. K. Preus, 1907-12; E. A. Boyd, 1913—; G. Wambsgauss. 1913—. 
Embedsmænd i 1915: b. O. Jonassen. "Kirketidende", 1869. 141; 1893, 76- 
105. Kirke 1. 1869, $1,500. Kirke 2, 1893, $3,000. (3509—865) Wood Co. 
Y/AiH tN (r- 
TON C6 
SHe^oy- 

f ne Boy (r^ 


Ci-f^t^K C.O, MAKJMFii JACKSON Co ISAkH A r H OH co. ""^^^^ at IA.IIIIØAI.K •«w \A/OOD tnty ^itrs-« caMT^rtAi. 


fføKTAGi Ci IA 
4 O 4 M S Cfl 273 J80 Grand Rapids prækepladø. Grand Rapids, Wood Co.. Wis. 
Norske synode. 1869(?)-^(?). 

Organisert 1869(?). Opl|zJst 1887(?). 75 sjæle i 1873, 20 i 1879. Prester: 
St. S. Reque, 186^71; N. B. Berge, 1871-83; E. Borgen, 1886-«7. 

(3498-866) 

Grand Rapidø prækeplads. 

Grand Rapids, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1902(?)-09(?). 

Begyndt 1902(?). Sluttet 1909(?). Prester: A. J. Anderson, 1902-06; 
A. SvanjJc, 1906-09. "Folkekalenderen", 1909, 106. (350^-«67) 274 WisowsiN 

Seneca menighet. 

Seneca, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1878(?)-80(?). 

Organisert 1878(?). Opløst 1880(?). 30 sjælc i 1878, 30 i 1879. Prest: 
E. J. Homme, 1878(?)-80(?). (3496-868) 

Centralia menighet. 

Centralia, Wood Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886(?)-87(?). 

Organisert 1886(?). Sluttet 1887(?). Prest: E. Borgen, 1886^. 

(3494-^69) 

Daly^B Mill prækepladø. 

Daly, Wood Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886(?)-«7(?). 

Begyndt 1886(?). Sluttet 1887(?). (3492-870) 

Aubumdale menighet. 

Aubumdale, Marshfield Co., Wis. 

Norske synode, 1889(?)— . 

Organisert 1889(?). 80 sjæle i 1889, 25 i 1910. Prester: N. FjzJrde, 
1889-92; I. G. Monson, 1892-96: A. J. Anderson, 1898-06; A. Svange, 1905- 
09; G. A. Lunde, 1910—. Embedsmand i 1910: b. T. Johnson. (3497— «71) Wood C o., )/^ls. 
i^f(» Aubumdale norsk evangelisk lutherske menighet. 

Marshfield (8 mil øst), Wood Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1890-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert 1890. Delt 1905, paa grund av lokale hensyn (Slidre evan- 
gelisk lutherske menighet). 71 sjæle i 1907, 100 i 1914. Prester: T. G. Hou- 
gum, 1905-14; S. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum, 1915; A. T. Kleppe. 
1915—, Embcdsmænd i 1915: b. K. O. Anderson; c. O. Rudi; h. mrs. 
Carric Hougum. Kvindefor. Presteløn: $110 (1914). Kirke, 1907, $2,000. 
Gravplads, 1 acre (gave). — ^J. C. Hougum. (190—872) 

Slidre evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1890 til 1905 en del av Aubnrndale.) 

Marshfield (6 mil sydøst), Wood Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1906-11; Foreiicde kirke, 1911—. 

Organisert 1906. 50 sjæle i 1906, 75 i 1914. Prester: J. C. Hougum, 
1906-14; S. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum, 1915; A. T. Kleppe, 1915—. 
Embedsmænd i 1906: b. J. J. Erickson; h. mrs. O. Viste. I 1915: b. J. J. 
Erickson. Kvindefor. Prestel^n: $60 (1915). Kirke, 1908, $1,000. Grav- 
plads, 1 acre (gave). — J. C. Hougum. (192— -873) 

St. Matthews menighet. 

(St. Matfæi menighet.) 

Marshfield, Wood Co., Wis. 

Norske synode, 1889(?) — 

Organisert 1889(?). 118 sjæle i 1892, 62 i 1910. Prester: N. Fjerde. Wood Co, 275 1889^92; I G. Monson. 1892-96: T. Sætveit. 1893-99; A. J. Anderson, 1898- 
06; A. Svanj^e, 1906-09; G. A. Lunde, 1910—. Embedsmand i 1910: b. G. 
Myrland. (3499-874) 

Den independente Bkandmavisk evangelisk lutherske menighet. 

Marsiield, Wood Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1891-99(?). 

Organisert 1891. Opl^st 1899f?). 40 sjæle i 1892, 29 i 1896. Prester: 
L. A. Breen. 1891-93; C. K. Helland, 1893-96; J. B. Reinertsen, 1897-99. 
Embedsmand i 1895: b. Charles Eckwall. Kirke. (3500-875) Kvelve menighet. 

Pittsville, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1901(?)-06(?). 

Organisert 1901(?). 6pl|zJst 1906(?). 31 sjæle i 1901, 40 i 1902. Frester: 
A. J. Anderson, 1898-06; G. A. Lunde, —(?).— R. B. Anderson. (3459-«76) Sherry prækeplads. 

Sherry, Wood Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1904(?)-09(?). 
Begyndt 1904(?). Sluttet 1909(?). Prest: 
"Folkekalcnderen", 1909, 112. (3501—877) A. J. Anderson, 1904-06. \A/AS^ H Vu. n N i 


CO 


SAVS/YBR 
CO. 
•9ARK 


ONtLTT sHAVLikSN 1 
3ARKON co., vv/5 


• 


^CUM^BRLANV oc^^p, 


h 


o 

x DPC^^CE LAKE 
u 


U 


ACOMSTØC/C 
i^ 


o 


XsarrI^n ^ 

AU LA Al »^ 
to 


^ 


D XCHSTSV 

X 

XVALLAS 


— A. — 


co 


2? u. 


^ /v N CO. 


CH IV^ 


VA 276 Wisc 
ftmfrer^ Faaberg nonk evangelisk lutherske meaigbet (liUehaminet). 

Cameron (2% mil øsi), Barron Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1871-72; Kon fe remsen . 1872-90; Forenede kirke. 18»-. 

Organisert 17de september 1871. Delt 1908, av lokale hensyn (Came- 
ron mght.). 55 sjæle i 1871. Prester: C, J. Helsem, 1871-78; H. Z. Hyid. 
1878-81; J. E. Nord, 1883-89; A. J. prke, 1889-95; H. Lund, 1895-04; Olav 
Refsdal, 1904-14; H, Lund, 1914—. Enibedsmænd i 1871 r b. Thor Smedal; 
c. H, Lunde; d. Lars Holme, Hans A. Amundsen; e. Fredrik Lunde, Bøm 
Bratslien. I 1915: b. Simon Berg: c. John Hegna; d. A. Fossum, Hans 
Running, A. Lee; e. Ole Westad, Ingval Pedersen, Oscar Walum. Kvinde- 
for, Presteløn: $85 (18?1>, $150 (1914). $4.500 (1871-14). Kirke, 1890, $3.000. 
Prestehus, Gravplads, 2 acres.— H. Lund. (1823—878) 
Cameron menigheL 

(Fra 1871 til 1908 en del av Faaberg.) 

Cameron, Barron Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1908—. 

Organisert lOde dec. 1908. 40 sjxle i 1906, 
105 i 1914. Prester: O. Refsdal, 1908-14; N. 
B. Ursin, 1914—. Embedsmsend i 1908: b. S. 
O. Museth; c. Ole Roe; d. E. O. Wang:; e. M. 
Fredriksen, Gilbert Lewis, U 0. Gilbertsen. 
I 1915: b. E. H. Olsen; c. Gilbert Lewis; d. 
Ole Jerstad; e. Ole Runsaas, C. Holmen, Asker 
.Andersen; h. S. O. Museth. Kvindefor., 1902. 
Ungdomsfor-, 1910. Prestelien: $100 (1908). 
SlOO (1914), $725 (1908-14). Prestehus; $2a 
Kirketjener osv. : $280.— N. B. Ursin. 

(451-879) Kaggemo Prairie menighet. Cameron (1% mil (»st). Barron Co., Wis. 
Norske synode, 1874(?)-84(?). 
Organisert 1874(?). Opløsl 18S4(?). 14 
Haakonson, 1879(?)-«4(?). """ ""' ijæle i 1874. Prest: H. F. Bethel [ nighet. Barron, Barron Co., Wis. 

Konferentsen, 1872-81. 

Organisert 1872. Opl»(st 1881. paa grund av for faa medlemmer (Den 
Iste norsk lutherske menighet i Barron), 240 sjæle i 1872. Prester: C. J. 
Helsem. 1872-78; H. Z. Hvid, 1878-SO. (434—881) 
Den Iste notsk evangelUk latheiske 
nighet (Barron). 

Barron, Barron Co,, Wis. 
Utenom (Kf. Ns, Am, Fk), 1884-06; For- 
enede kirke, 19C6-. 

Organisert 29de mars 1884. 45 sjæle i _;: 
409 i 1914 (12 svensker). Prester: C. J. Hel- 
sem, 1877-79; H. Z. Hvid, 18^-81; J. Waage, 
1881-84; T. 0. Tuve, 1884-88; I. E. Nord, 
1887-90; A. J. Ørke, 1889-93; /. A. Urnes, 
1893-00; J. B. Reinertsen, 1900-03; H. Lund, 
1903-12; N. B. Ursin, 1912—. Erabedsmsend 

. _ . ^ :. Juve; e. A. Breda, John Thompson, Olaiis Borgen; 

t, Chr. Larsen; g. Chr. Larsen. I 1915: b. Chr. Nordby; c. N. 0. Strand; 
<f. Thor Ostrehus. Ben Thorsen ; e. S. E. Siversen. O. Bjugstad, Erik Nilson; 
f. John Mortensen ; g. John Mortensen ; h. miss Louise Nygaard. 5 kvinde- 
foreninger. 1901, 190f 1905^ 1906. 1910. $2.500. Un?domsfor., 1914. Sangfor., 
1900. Avholdsfor., 1895. Prestetøn: $450 (1914). $6.000 (1884-14). Kirke- Kirke 2,1900. 
PrcMcbu*, 1?I3. t2,S00. 
CriTplad), 1 *cre, %?S. 

i 1884: b. Henry Olsen ; tjener osv.: $50 (aarlig).— N. B. Ursin. (4S2-882) 

LoUaod Bkandinavisk evangelisk lutherske t 
1 Co., Wis. oighet. Chetek (4 mil norddst), Bar 

Konferentsen, 1872-83. 

Organisert 1872. Opl(fst 1883, (or at gaa sanimen med medlemmer fra 
Otterholt eller Zions menighetev Og danne ny menighet (Chetek skandi- 
navisk evangelisk lutherske menighet). 58 sjæle i 1872 (38 dansker, 6 
svensker). Prester: C. J. Helsem. 1876-78; H. Z. Hvid, 1878-81,— J. E. 
Nord. (435-883) 

OtterboU norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Zions menighet) 

Cheiek (4 mil vest), Barron Co.. Wis. 

Konferentsen, 1875-83. 

Organisert 26de januar 1875. Opirtst 1883, paa grund av for faa med- 
lemmer; de som var, sluttet sig til Ny Skandinavia menighet og Chetek 
skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 23 sjæte i 1875, 68 i 1880. 
Prester: C. .1. Helsem, 1875-78; H. Z. Hvid. 1878-80.— J. E. Nord. Chetek menighet (Barron i nighet). 
:ion.) (Sammenslutning av Lolland og Otterholt- 

Chetek, Barron Co., Wis. 

Konferentsen. 1883-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1883, Delt 1884, paa grund-av avstanden (Faabcrg menig- 
het). r54 sjakle i 1883 (28 dansker), 150 i 1914 (12 dansker). Prester: J. 
E. Nord, 1883-89; A. J. Ørke, 1889-95; Helmer Lund, 1895-04; Olav Refs- 278 Wisconsin- dal, 1905-14; Helmer Lund, 1914 — . Enibedsmænd i 1883: b. Andreas Fos- 
sum: c. Peder Swansby; d. David Joelson, Nils Jensen, Christian Black; 

c. Gullik Olson, Paul Johnson, Lars Otterholt; f. David Joelson. I 1915 r 
b. Charley Brekken; c. C. P. Nelsen; d. John Andersen, David Joelson, A. 
L. Anderson; e. Peter Brusen, Tom Ricc, Louis Nilsen; h. mrs. Christ. 
Brusen. 2 kvindeforeninger. Presteløn: $120 (1883), $200 (1915), 4140 
(1883-15). Prestehus: $1.200. Kirketjener osv.: $5,670 (188^15). Kirke. 
1884, $1,500. Prestehus, 1894, $1,500.— H. Lund. (1529—885) 

Dovre menighet (Daavre). 

Chetek (5 mil syd), Barron Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1880-85; Konferentsen, 1885-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1880. 88 sjæle i 1880 (3 svensker),* 327 i 1914 (27 svensker). 
Prester: N. E. Wikre, 1881-92; A. J. Ørke, 1892-95; Helmer Lund, 1895-05; 
Olaf Refsdal, 1905-14; Helmer Lund. 1914—. Embcdsmænd i 1880: a. 
Martin Carlsen; b. Christian Lundgaard; c. John C. Hole; d. Ame Jorstad. 
Peder Christensen; Christian Persrud; e. Micarl Persrud, Ole Martinsen, 
Ole T. Skaboe; f. Ole T. Skaboe. I 1915: b. Martin Carlsen; c. J. M. Moe; 

d. Oskar Lundgard, Christian T. Hansen, I^aurits Paulsrud; e. Mathias 
Skotte, Sofus Syversen, Sigurd Carlsen; f Frank Aronsen. Kvindefor.. 
1880. Ungdomsfor., 1915. Avholdsfor., 1894. Prestel^n: $85 (1880), $30a 
(1814), $5,000 (1880-14). Samfundsskoler: $600 ((1906-14). Missionen: 
|1.000 (1906-14). Barmhjcrtighetsanstalter: $1,800. (1906-14). Kirke, 1882, 
$2,200. Gravplads, 2 acres (gave fra Chr. Ludgaard). — H. Lund. 

(1530-886) 

St. Johannes menighet. 

Chetek (7 mil vest), Barron Co., Wis. 
Hauges synode, 1883(?)-06(?). 

Organisert 1883(?). Opløst 1906(?). Prester: B. J. Henderson, 1883- 
94; I. Tellefsen. 1905-06. (2849^-887) nn 
nHfy Solum norsk evangelisk lutherske menighet. 

Prairie Farm, Barron Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1872-74; Norske synode, 1874-89. 

Organisert 1872. Delt 1875, paa errund av distance (Hay River mght.). 
Delt 1883, paa grund av distance (Concordia mght.). Splittet 1889, paa 

f rund av naadevalgstriden (Akers mght. — Am). 3/ sjæle i 1872, 232 i 1886. 
rester: K. Thorstensen, 1872-74; H. F. Haakonsen, 1874-78; P. A. Die- 
trichson, 1878-79; J. Waage, 1880-S4; K. L. GuttebjfJ, 1884-90. Embcds- 
mænd i 1872: b. Peder Pederson Hf^idalen; c. Christian L. Johnson; d. 
Johannes Andersen, Joe Johnson Hougen; e. Peder Olsen Krogen, Niels- 
Eggen, Lars H. Kanshagen; f. Peder Pedersen (1872-80), Ole Nygaard 
(1880-90). Prestehus, 1880, $900. (2998-888) Solum norsk evangelii^ luthetske menighet. 

(Fra 1872 tU 1889 en del av Sohim.) 

Prairic Farm. Barren Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1872-74; Norske synode, 1874—. 

Organisert 1889 (29de august 1S72}. llS sjæle j 1914. Prester: K. Thor- 
stenseti. 1872-74. H. F. Haakonsen, 1874-78; P. A. Dietrichson. 187&-79; 
J. Waage, 1880-84; K, L. Guttefag, 1884-90; N. L. Blomholm, 1890-92; S. 
Svennungsen. 1892-95; P. A. Widvev. 1895-10; N. L. Blomholm, 1910-14; 
H. S. Rue. 1915—. Einbedsmjrnd i 1915; h. Ole Langrud; c. Anders John- 
son, Jr.; d. Carl Johnson, Louis Larsen; e. Carl J. Hougen, Ole Grøndal, 
Axel T. Waage. Kvindetor., 1880, $1.451. Ungdomsfor., 1886, $502. Preste- 
IflTi: $25 (1872). $200 (1914), $3,135 (1872-14). Prestehus, $1,000. Kirlcetjener 
osv.: $1,210. Menighetsskolen: W52. Samfundsskoler: $234. Missionen: 
$148. Barmhjertighetsanstalter: $127. Menighetsblade; 1883 bekjender me- 
nigheten sig til alle den lutherske kirkes bekj endelses skr i f ter. Kirke, 
1892-04, $3,169. Prestehus 1, 1880, $900. Prestehus 2, 1914, $3.000. Grav- 
plads, 1'A acre fgave fra Chr. Olson Woxen). Land, 47 acres, $1,200 (solgt). 
— P. A. Widvcy. (1893—889) 

Concordia nonk evangeliet lutherske menighet. 

(Clinton n. ev. luth.. 1883-87.) 

Arland, Barron Co., Wis. 

Norske synode. 1883-90. 

Organisert 1883. Splittet 1890. paa grund av vakance i menigheten. 
En del vilde ha antimissouri prest (Den oprindelige Concordia n. ev. luth. 
mght.; Koncordia ev. luth. mght.). 75 sjjele i 1883, 95 i 1886, Prester: J. 
Waage. 188J-84; K. L. GutteV. 1884-90. EmbedsmEend i 1883; b. Johan 
Søru -. . ^ . ™ . . .. 

(1883-07).— P. A. Widvey. (28S0-890) Koncordia evangelisk lutherske 
menighet. 

(Concordia, Clinton norsk evangelisk lu- 
therske menighet. Fra 1883 til 1890 en del av 

Concordia.) 

Arland. Barron Co., Wis. 
Utenom (Fk). 1890-. 
Organisert 1890 (21dc januar 1883). 202 
sjsele i 1914 (1 danske). Prester: J. Waage, 
1883-S4; K. L. Guttebf*, 1884-90; J. E. Nord, 
1890-93; J. A. Urnes, 1893-01; J. B. Reinert- 
sen. 1901-04; H. Thoresen, 1904-13; O. H. 
Lund. 1914—. Embedsmænd i 1883: b. Ole 
Johnson; c. Hans Ness; d. Even Larson, John 
Solberg; e. Ole Johnson, John Solberg, John 
Aker; f. Ole Nygaard; g. Ole Nygaard. I 
1915: b. Andrew &Iberg; c. Martin P. Miller; 
d. John Solberg, Henry Ness. Syver Ander- 
son ; e, John Miller, Chas. Westlund. Ingebrct 
Ween; f. Andrew Solberg. Kvindefor., 1891, 
$3,071. Ungdomsfor., 1894, $1,150. Prestel|5n: 
$35 (1890), $110 (1914), $1,650 (1890-14). 
Prestehus: $244. "Konslilution" 1883, revi- 
dert 1890.— O. H. Lund. (1127-^«I2) 

Den opiindelige Concordia norsk evangelisk Intherske menighet. 

(Clinton norsk evangelisk lutherske menighet. Fra 1883 til 1890 en del 
av Concordia.) 

Arland (IH mil sydvest), Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), IrøO (1883).O0; Norske synode, 1900-. 
Organisert J890 (22de januar 1883). 140 sjæle i 1914. Prester: J. Waage. 
1883-84; K. L. Guttebø, 1884^; N. L. Blomholm, 1890-92; S, Svennungsen, 
1892-9S; P. A. Widvey. 1895-10; N. L. Blomholm, 1910-14; H. S. Rue, 
1915—. Embedsmænd i 1915: b. Peter S^rum; c. Anton P. Moen; d. Frank 
Backer, Manin Andersen; e. Hans Wold, Ole Dillan, Johan A. Moen. 
Kvindefør., 1889, $1,142. Ungdomsfon, 1897, $7<S5. Prestelfrin: $50 (1883), 
$200 (1914), $1,941 (1883^14). Prestehus: $1,000. Kirketjener osv.: $1,^0 
(1883-14). Menighetsskolen: $530. Samfunds skoler: $72. Missionen: $198. 
Barmhjertighetsanstalter: $40 (1883-14). "Konstitution", 1891. Kirke, 1893- 
10, $3,111. Prestehus sammen med Solum menighet. Uravplads, 2 acres. 
Land sammen med Solum menighet.— P. A. Widvey. (1894^-891) 

Akers Bkandinavt^ evoageluk luthereke menighet. 

(Fra 1872 til 1889 en del av Solum.) 

Prairie Farm, Barron Co., Wis. 

Antimissouri, 1889-90. 

Organisert 1889. OpIØst 1890, paa grund av at den gik ind i Konfe- 

rentsen (Akers sk. ev. luth. mght,),— P. J. Widvey. {2S9»^^Z) 

Kirke, 1887. ».S(H. 
Preitehui, 1901. «2,000. 
Gr.Tplidi, M .ere. 
Und, 5 lotter, «1.000. Akers skaadinavisk evang. lathenke 
menighet. 

Prairie Farm. Barron Co,, Wis. 
Utenom (Kf), 1874-78; Konferentsen, 1878- 
90; Forenede kirke, 1890—, 

Organisert 9de november 1874. Delt i juli 
1904, paa grund av for lang kirkevei (Vestre 
Akers skandinavisk evangelisk lutherske me- 
nighet). 450 sjæle i 1914 (5 svensker). Pre- 
ster: G. Hoyme^ 1874-76; Lars Lund, 1876-78; 
H. Z. Hvid. 18#9-81; J. E. Nord, 1884-92; J. 
A, Urnes. 1893-01; J. B. Reinertsen. 1901-04; 
H. Thoreson. 190+-13; 0. H. Lund, 1914—, Embedsmænd i 1874; a. Urs 
Selvig; b. Anders O, Flåa; c. Lars Selvig; d, Martin Johnson, Ole Kastvig. 
Johan Iversen; e. Ole Løkken. Ole Holmen, Ole Martel, I 1915: b. Fredrik 
Pauison; c. Johan Gavick; d, Arnt Lien, Anton Bankol. Peter Christenson, 
Albert Breen, Iver Svergen, John Selvig; e. Andrew Lien, C, S. Johnson, 
Torsten Olson. C. B. Strandberg, M, Gavick, George Pederson ; f, Qiristian 
Pedersen ; h. Esten Aune. 3 kvindef oreninger, 1889, 1904, 1916, $4,092. Ung- 
domsfor,, 1903, $1,821. Pikefor,. 191S. Presteløn; $60 (1874), $350 (1914). 
$5.372 (1874-14). Prestehus: $2.000. "Kon stitut ion", 1886; " Menighet sh ist o- 
rie", 1904. C. T. Pederson,— O. H. Lund. (1126-S94) 

Den norsk lutherske menighet (North Pine Cteek). 

Barron (12 mil syd), Barron Co,. Wis, 
August ana. 1875-82, 

Organisert 1875. Opiøst 1882. Hattlestads '■Historiske meddelelser , 
84, (2423-896) ( I nos, n.im GovpUd», 1 Vestre Akers skandma- 
visk evang. lutherske 

menighet. 
(Fra 1874 tjl 1904 en del 
av Akers sk. ev. i,) 

Prairie Farm (6 mil syd- 
vest), Barron Co., Wia. 

Utenom (Fk). 1904-05; 
Forenede kirke. 1905—, 

Organisert 10de juli 1904. 
77 sjæle i 1904. 240 i 1914 
{3 svensker). Prester: H. 
Thoreson, 1904-13; O. H. 
Lund, 1914 — -. Embedsmmd 
i 1904: a. Julius Johnson; 
b. Hans Aasmundrud ; c. Haakon Oppegaard : d. Ole Solberg. John Forseth, 
Anders Haugen ; e. Edvard Arnesen, Julius Johnson, John Eidahl ; f. Amt 
Uen. I 1915: b. Hans Aasmundrud; c. Haaken Oppegaard; d. Anders Hau- 
gen, Joh. Nordby, Hans Haugen ; e. Martin Lillevold, Ole Gravermoen, Chr. 
Svenby; f. Peter Johnson; h. Anders Haugen. Kvindefor., 1901, $645. Pre- 
stelfin: $75 (1904), $125 (1914), $968 (1904-14). Kirketjener osv.: $1,631 
(1904-14). Samfundsgjfireniaal; $133 (1904-14). "Konstitution". 1904.— O. 
H. Lund. (1125-895) 

Ny Skandinavia evangelisk lutherske 
menighet. 

Dallas (3ii mil nordøst), Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Kf), 1875-90; Forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert Ilte mai 187S. Delt 1892, paa 
gnind av praktiske forhold (Dallas mghL). 
ISO sjæle i 1875, 330 i 1914. Prester : H. t. 
Haakenson, 187^78; J. Waage, 1878-83; K. 
L. GullcbiJ, 1383-87; C. J. Helsem, 1887-89; 
A. J. Ørke, 1889-95; H. Lund. 1895-13: O. L. 
Kirkeberg. 1913—. Embedsmænd i 1875: a. 
Tron Vintroen; b. Martin Gjelstad; e. Tron 
Vintroen, Lars Johnson, Knud Hansen Syve- 
rud. I 1915: b. Edw. Olterholt; c. Ingebret 
Nordhagen; d. Simon B. Syverson, Gust Vin- 
troen, Thomas Hanson ; e. Adolph Austin, 
Otto Austin, John Louis; f. H. E. Halvorsen. 
2 kvindefor.. 1890, 1891, $4.500. Ungdomsfor.. 
1915. Avholdsfor_ 1902. Presteløn: $1S0 
(1875). $350 (1914), $4,850 (1875-14).— O. L. 
Kirkeberg. (269-897) Cedar Lake norsk evaugelisk lutherske menighet. 

Campia, Barron Co.. Wis. 

Utenom (Ns), 1878-96: Norske synode. 1896—, 

Organisen 9de mai 1878. 27 sj.-cle i 1878, 134 i 1914, Prester: H. F. 
Haakonsen, 1878-79; J. Waage. 187^-83; K. C. Foss. 1894-95: 1. J, Kvam, 
1895-11; J. A. M. Skagen, 1911-14; P, F. Kjorlaug, 1915—, Embedsmænd 
i 1878: a. K. Fadnes; b. Harald Haakonsen; c, Ole Dale; e, Ole Anderson. 
Ole J. Olson, Th. Olson. I 1915: b. Mons I.arso(i: c. Adolph Skar; e. John 
Syrslad. Hans Kringlie, Christ. Aarsund; h. Johannes Sjøflot. Kvindefor, 
1878. Ungdomsfor. Sangfor, Presleløn: $25 (1878), ^75 (1914), $2,578 
(1874-14). Kirke. 1897, f3.62S. (1325-901) 

Dallas norsk evanseluk lutherske 
meni^et. 

Dallas, Barron Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1892-01; Forenede kJrlte, 
1901—. 

Organisert 8de oktober 1892. 70 sjxle i 
1892. 300 i 1914. Prester: A. J. Ørke, 1892- 
95 ; H. Lund, 1895-13 ; O. L. Kirkeberg. 1913—. 
Embedsmxnd i 1892: a. Ole O. Bear; b. H. E. 
Halvorsen; c. Harry Halvorsen; d. Gunder 
Lee. Even Eriksen, Ed. Gelstad; e. Knud 
Espeseth, J. G. Johnsen, Lars Larsen; f. Iver Moe. I 1915: b. H. E. Halvor- 
sen; c. Even Eriksen: d. Iver Moe. Emil Andersen, Oscar Andersen; e. Lewis 
Holt. Bev Elefsen, Oscar Andersen; f. H. E. Halvorsen; h. Iver Moe. Kvin- 
defor-, 1882, $4.950. Prestelien: $125 (1892), $250 (1914), $4,550 (1892-14). 
Prestehus: $1,700. Kirketjener osv.: $420,— O. L. Kirkeberg. (270-896) 
Kirke, 1S82, 17,500. 
SLolchui. ISS6, U.OOO. 
Giivplada. 6 aci«,tl>5Da. Rice Lake norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Rice Lake, Barron Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1875-76; Konferentsen, 1876- 
90: Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 29de juli 1875. 15 sjæle i 1875. 
243 i 1914. Prester: C. J. Helsem, 187S-78; 
H. Z. Hvid, 1878-81 ; J. E. Nord. 1883—. Em- 
bedsmsend i 1875: b. Ole 0. Løkken; c. An- 
ders A. Aune; d. Halvor O. Sether, Christian 
Eriksen ; e. Sven Wangsgrav, George Ander- 
son, Ole O. L|*kken; f. Ole 0. L|5kken. I 
I91S: b. E. L. Sockness; c. Louis Sockness; 
d. N. L. Nilson. Reodor Lee. Peder Aas; e. 
Otto Schesvold, Iver Amund son, Ole Flanum, 
Ole Johnson. Iver Johnson, Car! Hagen ; f. 
Otto Schesvold; h. John Lee. Kvindefor., 
1883, $3,200. Ungdomsfor,, 1888, $450. Pike- 
for.. 1902. $150. Sangfor., 1883. $75. Preste- 
Idn: $300 (!914), JéiOOO (1875-14). Kirke- 
tjener 05V.: $4,000 (1875-14). Menighetssko- 
len: $3.500(1875-14), Samfundsskoler: Sl,250 
(1875-14). Missionen: $900 (1875-14). Barm- 
hjertighetsanstalier : $180(1875-14). "Konsti- 
tution'', 16W.— J. E. Nord. (158-899) 
Kirke, lS9S-01.*i,SI0. Paakin Lakes norsk evangeliak 
lutherske menighet. 

(Vermillion mission. Den Iste n. I. av Bar- 
ron, Vermillion River, Pasldn Lake n. ev. L) 

Barron (6 mil vest), Barroa Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1876-. 

Organisert 1876. 22 sjsle i 1876 (2 ikke- 
norsker), 71 i 1914 (nogle svensker). Pre- 
ster: H. F. Haakonsen, 1876-78; P. A. Die- 
trichson, 1878-79; J. Waaae, 1880-84; K. L. 
Guilebø, 1885-89; N. L. Blomholm, 1890-92; 
S. Svennutigsen, 1892-95; P. A. Widvey,189S~ 
98; A. Toft, 1898-00; H. A. Heyer. 19ba<l6; 
H. Lund, 1906-12; N. B. Ursin, 1913—, Em- 
bedsmænd i 1876 : a. A. Breda ; b. Chr. Han- 
sen ; e. John Thompson, Amund Halvorsen, 
Joh. Halvorsen. 1 1885; b. Christian Hansen; 
e. Halvor D. Olsen ; e. Christian Hansen, H. 
D. Olsen, Chr. Thompson; f, Chr, Hansen. 1 
1915: b. T. T. Hjertsjfi; c. C. J. Johnsen; 

e. Ed. Sivertsen. J. M. Olsen, Ole Taraldsen; 

f. T. T. Hjerlsjfif; h. J. B. Johnson. Kvinde- 
for. Prestelfin: $!SC (19K). "Lutheraneren", 
1914, 1461.— N. B. Ursin, P. A. Widvey. 

(4S3— 900) 
Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rice Lake, Barron Co., Wis. 

Utenom (N«), 1893-96; Norske synode, 1896—. 

Organisert 6te november 1893. 54 sjæle i 1893. 194 i 1914. Prester: 
K C. Foss, 1893-9S; 1. J. Kvam, 1895-11; J. A. M. Skagen. 1911-14; P. F. 
KjorlauK, 1915—, Embfdsmænd i 1893: a. Christian Overby; b. Andrew 
Haug; c, Christian Overby; e. Christian Overby, Andrew Haug, Martin 
Kabbervik; f. Andrew Haug. I 1915: b. Carl Haaland; c. Carl Overby; e, 
Erick Langerud, Ole Øien, I. J. Kvam; h. Andrew Erslad. Kvindefor., 
1894. Ungdomsfor., 1902. Sangfor., 1893. Presteløn: $100 (1893), $275 
(1914), $2,S)0 (1893-14). "Kon stitut i on", 1894. Kirke, $I,000,-P, F. Kjor- 
lauB. (1324-902) 

St. Ans gars menighet. 

Rice Lake (8 mil ?), Barron(?) Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1895(f)-96(?). 

Organisert 1895(?). OplfJst 1896(?). Prest I. J. Kvam, 1895-96. 

(2863-903) 
Stanfold Aandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Rice Lake (5 mil vest), Barron Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 19de december 1902. 62 sjxle i 1902 (30 dansker), 72 i I9I4 
(32 dansker). Prest: J. E. Nord. 1902—, Embedsmind i 1902: b. James 
Hansen; c. Ole P. Olson; d. Josef Tverherg, Martin Larsen, Henry Nilsen; 
e. Ludvig Eliasson, Hans Jensen, Jacob Johnson. I 1915: b. George Larsen; 
Jakob Johnson; d. Ole Opsahl, Andrew Nilson, Erik Siverson; e. Martin 
Larsen, Lars Stae. Helmer Peterson; h. Torger Larson. Kvindefor,, 1904, 
$250. Ungdomsfor., 1908, $1,000, Prestelftn: $100 (1902), $100 (1914), $950 
(1902-14), Kirketjener osv.: $105, Samfundsskoler: $60, Missionen: $75. 
Barmhjertighetsanstalter: $35. Kirke, 1907, $1,000. Gravplads.' 2 acres, 
$100.— J. E. Nord. (159-904) Sumner c lighet. Cameron (4 mil |tst), 1 
Norske synode. 187S( ?)-86( ?1. 

Organisert 1875(?), Oplrist 1886C?), 27 sj^le i 1875, 20 i 1885. Prester; 
H. F. Haakonsen, 18;4( ?)-79( ?) ; J. Waage, 1880-86(?). (2851—905) 284 Wisconsin 

Lake Land menighet (Lake Lund). 

Lakeland, Barron Co., Wis. 
Konferentscn, 1876( ?)-«(?). 

Organisert 1876(?). Opli^st 18S2(?\ 60 sjæle i 1876, 68 i 1882. Prest: 
C. J. Helsem. 1876-80(?). (2855—906) 

Lake Land prækeplads. 

Lakeland, Barron Co., Wis. 

Norske synode, 1881(?)^82(?). 

Organisert 1881 (?). Oplfist 1882(?). Prest: I. O. Scheie, 1881-82. 

(2854-907) 

Barohette prækeplade. 

Baronett. Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1881 (?)-«(?). 

Begyndt 1881 (?). Sluttet 1882(?). Prest: I. O. Scheie, 1881-82(?). 

(2857—908) Cumberland. 

Cumberland, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns). 188U?)-^(?). 

Organisert 1881(?). Op\fisi 1882(?). Prest: I. O. Scheie, 1881-82(?). 

(2861—909) 

Østre Cumberland norsk dansk evangelisk lutherske menighet. 

Cumberland (4% mil ^st), Barron Co., Wis. 

Konferentscn, 1882-90; Forenede kirke, 1890-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert 1882. Delt 1886; da jernbanen kom, blev der en særskilt 
menighet i byen, 4*^ mil vest fra den gamle kirke (Vestre Cumberland n. 
ev. luth. mght.). 230 sjæle i 1882, 165 i 1915. Prester: N. B. Olson, 1882- 
91; A. J. Løgeland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundson. 1912—, 
Embedsmænd i 1882: b. Hans Amble; c. Lars Benson: d. O. C Lf^vaas, 
Hans Almaas, L. L. Gundersen; e. O. A. Reitan. Frederik Finsaas, Andreas 
Geisnæs; f. Ole Geisnæs. I 1915: b. Ole Scare. Kvindefor.. 1882 Ung- 
domsfor., 1898. Mandsfor., 1910. Missionsfor. Sangfor. Kirke, 1883, 
$1.800.— A. M. A. (3079—910) 

Cumberland menighet. 

Cumberland, Barron Co., Wis. 

Konferentscn, 1886-90; Forenede kirke, 1890-96; Frikirken, 189S-. 

Organisert 1886. 38 siæle i 1886, 100 i 1914. Prester: N. B. Olson, 
1886-91; A. J. L^geland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundsen, 
1912 — . Embedsmænd i 1886: b. Hans Ambel; c. Lars Bensen; d. O. C. 
Lovos, Hans Almos, L. L. Gunderson; e. O. A. Ritan, Fred Finson. Andrew 
Gusness; f. Ole Gusness; h. O. C. Lovos. I 1915: b. Bennie Johnson; c. 
Claus Jackobson; d. O. C. Lovos; mrs. Andrew Stall; Lars Benson; c. 
Hans Almos, Charlie Lovos, Andrew Stall; h. mrs. Carl Amundsen. 
Kvindefor.. 1889, $2.700. Ungdomsfor. Pikefor., 1902, $1,000. Mandsfor.. 
1901, $1,500. Sangfor.. 1892. Prestelj^n: $100 (1886), $200 (1914), $4,100 
(1886-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener osv.: $600 (1886-14). Samfunds- 
skoler: $750 (1886-14). Missionen: $800 (1886-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: $500 (1886-14). "Konstitution", 1890. Kirke, 1886. $4,100. Preste- 
hus. 1896. $1.500.— C. Amundson. (2821—911) 

Cumberland menighet. 

Cumberland, Barron Co., Wis. 

Utenom (Ns). 1906-13. 

Organisert 1906. Opløst 1913. da den gik ind i en Missouri menighet. 
36 sjæle i 1907, 35 i 1910. Prester: H. M. Normann, 1909; M. F. Mommscn. 
1909-12. (2862-912) Barron Co, 285 Granit Lake prækeplads. 

Granite Lake, Barron Co., Wia. 
Utenom (Ns), ; 
OrRanisert 1881 < Utenom (Ns). 1881 (?)-«(?). 

Organisert 1881(?). Opløst 1882(?). Prest: I. O. Scheie, 1881(?)-82(?). 

Calmar menighet (Calmer). 

Dallas(?), Barron Co., Wis. 
Hauges synode, 1883(?)-99(?). 

Organisert 1883(?). Opldst 1899(?). 41 sjæle i 1889, 49 i 1891. Prest: 
B. J. Henderson, iæ3(?)-99(?). (2847—914) 

Nain menighet. 

Lochiel (? mil nord). Barron Co., Wis. 
Hauges synode, 1883(?)-94(?V 

Organisert 1883(?). Opløst 1894(?). 71 sjæle i 1889. Prest: B. J. Hen- 
derson, 1883(?)-94(?). (2848—915) 
OCPAITP CO Comstock menighet. 

Cumberland (5V4 mil syd), Barron Co., Wis. 

Konfercntsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert 1886. 45 sjæle i 1886, 174 i 1914. Prester: N. B. Olson, 
1886-91; A. J. L^geland, 1891-06; H. Østgulen, 1907-12; Carl Amundsen, 
1912 — . Embedsmænd i 1886: b. A. Moen; c. Anders Svenby; d. Jacob Ny- 
lius, E. Neby, T. Jackson; e. John Rosten, Charlie Peterson, A. Moen; f. John Rosten. I 1915: b. John Troan; c. Ole Torgerson; d. Hans Hau, 
Charlie Eklund, A. Moen; e. John Jorgenson, John Troan, Gust Varland; 
f. Hans Hau; g. stud. Sether; h. A. Moen. Kvindefor., 1891, (3.0O0. Ung- 
domsfor., 1896, $1,000. Mandsfor., 1910, $600. Sangfor., læM. Avholdsfor.. 
1891. Presteliln; $50 (1886), $200 (1914), $5,050 <18§6-14). Sam funds skole r : 
ma (1886-14). Missionen: $1,000 (1886-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 
(1886-14). ■■Konstitutiou", 1886. Kirke. 1892, $16,050.— C. Amundson. 

(2789-916) 

Hangen prækeplads. 

Haugen, Barron Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1912—. 
^Be^ndt 1912. Prester: N. L. Otterstad, 1912-13; John Ritland. 1912—. 

a evangelisk lutherske menighet 
(Claybank, Stnrgeon Bay). 

Sawyer (7 mil syd, 1 mil fist), Door Co., 
Fk), 1872-96; Forenede PreMehiu 1,1877.(250. 
PreMcbi» 2. 1887. 
PieMcha* 3, 1902. 
CiiTplada, I teie, M. 
Land, 40 icici. (240. Wis. 

Utenom (Ns, 
kirke, I896-. 

Organisert 30te januar 1872. Delt 1883, paa 
grund av avstanden og utsigt til mere indllyt- 
ning paa utkanten av menigheten og paa grund 
av uenighet om byggeplads for kirken (Forest 
ev. luth. mght.). 200 sjæle i 1872. 275 i 1914 
(15 svensker, dansker). Prester: L. M. Bi^m, 
1872-76; T. >. Schesvold, 1876-83; C. F. Ma- 
gehsen, 1883-86; A. H. Gjevre, 1886-93; ' " (83-86; A. H. Gjevre, 1886-93; I. C 

__ ,>.,i 1893-00; Ed. Hegland, 19OJ-06; O. 

N, Jordheim, 1907—. Embedsmænd i 1872: b. kaptein Andrew Larson; c. 
kapt. Andrew Larson ; e. kapt. A. Larson. G. J. Anderson, Peder Olson ; i. G. 
J. Anderson. I 1915; b. Lauritz Stenerson; c. Lauriu Stenersen; d. Knut 
Viste. Knute Jome. Peder GuUikson; e. Nils Viste, Hans Knudson, Halvor 
K. Bergene; f. Lauritz Stenerson; h. Peder Gullikson. Kvindefor., 1878, 
$2.280. Pikefor., 1895, $1,000. Sangfor. PrestelfJn: $100 (1872). $225 (1914), 
$6,400 (1872-14). Prestehus: $1,490. Kirketjener osv.: $200 (1872-14). Sam- 
fundsskoler: $1.290 (1872-14). Missionen: $810 (1872-14). Barmhjcrtig- 
hetsanstalter : $160 { 1872-14) .—O. N. Jordheim. (794—919) 

Sturgeon Bay menighet. 

Sturgeon Bay, Door Co., Wis. 

Utenom (Ns), J873(?)-78(?). _ 

Organisert I873(?). Opl«(st 1878(?), 23 sjæle i 1875. 23 i 1877. Prester; 

L M B-'' J07t TO. T D C.-l..<r,,„M 1B7A_ftl No " Airshvrafninii" 

lff7. 61. P. Schesvold. 1876-84. "Aarsberetning", Bethania menighet. 

Ephraim, Door Co,, V/u. 

Utenom, 1882-97(?); Forenede kirke. 189?{?)— . 

Orsanisert 1882. 119 sjæle i 1897, 46 i 1915. Prester: G. Kluxdai, 1897- 
00; T. H. Uwrence, 1901-14; A. T, Juvlard, 19(C-14; H. M. Mason. 1915—. 
Enibed«mand i 1897: b. Nikolai Nilson Odden. I 1915: b, Nikolai Nilson 
Odden. Frestelfin: $150 (1914). Kirke. Prestehus. (2950-921) 

Trefoldigheds menighet (Trinity, Elliaon Bay). 

Ellison Bay, Door Co., Wis. 

Utenom 1882-98(?); Forenede kirke, 1898(?)— . 

Organisert 1882. 80 ijæle i 1898, 214 i 1915. Prester: G. Kluxdal, 1897- 
00; J. H. Lawrence, 1901; A. T. Juvland. 1902-U; H. M. Mason, 1915—. 
EraDedsmand i 1896: b. Anton Anderson. I 1915: b. Anton Anderson. Uns- 
domsfor. Presteljfn: $400 (1914), Kirke. Prestehus. (2949-922) 

Zion meaif^et (Siater Bay). 

Sister Bay, Door Co.. Wis. 

Utenom, 1882-99(?); Forenede kirke. I899(?)— . 

Organisert 1882. 45 sjxle i 1900, 48 i I91S. Prester: G. Kluxdal, 1898- 
00; J. H. Lawrence, 1901; A. T. Juvland, 1902-14; H. M. Mason, 1915—. 
Embedsmand i 1915: b. GusUf Nelson. Preatelffn: $150 (1914). Kirke. 
(2952-923) 

Bay View norsk evang. 
lutherske menighet. 
Sawyer og Mt. Clive (4 
mil syd), Door Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 
1883-96; Forenede kirke, 
1896-. 

Organisert 30te oktober 
188.1 Delt iffillse beslutning 
faitet paa aarsmøte 190^ 
foråt den nordvestlige del 
kunde faa danne egen ene- 
nighet (Hainesville norsk 
ev. luth. mght.). 45 sjæle i 
1883, 312 i 1914 (7 belgiske, 
tyskere, svensker). Prester : 
L. M. BiØrn, ifir 1883; C. 
F. Magelssen. 1883-86; H. A. GJevre. 1887-93; J. C. Reinertsen. 1894-00; E. 
Hegland, 1900-02; T. T. Ove, 1902-06; L. L. Masted, 1907-10; E. T. Rogne, 
1911—. Embedsmænd i 1883: b. Erik N. Anderson; c. Erik N. Anderson; 
e. Erik N. Anderson, Hans Eliason. Abraham Evensen. I 1915: b. Oscar 
Olsen ; c. Joel Abrahamsen ; d. Tsak Bergsland, Theodor Abrahamson, Tho- 
mas Olsen ; e. George Johnson, George Bergsland, Gustav Halvorsen ; f. Isak 
Skogen; h, mrs. E T. Rogne, miss Mathilde Mathieson. 3 kvindefor., 1884, 
1899, 1904, $5,874. Ungdoms/or,, 1912. $40. Pikefor., 1911, $231. Sangfor., 
1902, $20. PrestelfJn: $50 (1883), $675 <I914), $8,318 (1883-14). Samfunds- 
skoler: $306. Missionen: $262. Barmhjertighetsanstalter : $47. •■Konstitu- 
tion", 1901.— R T. Rc^e. (693-924) 

Sl Pauli menighet. 

Fish Creek (3 mtl syd). Door Co., Wis. 

Forenede kirke. 1896—. 

Organisert 1898. 75 sjæle i 1898 63 i 1915, Prester: G. Kluxdal, 
1897-00; J. H. Lawrence, 1901; A-T. Juvland, 1902-14; H. M. Mason, 1915—. 
Embedsmand i 1898: b. Henry Olson. I 1915: b. Thor Hanson. Prestelffn: 
$100 (1914). Kirke. (2951—926) 

KJrke, 1B8S, «2,000. Foreat norsk eraDgelisk 
Intherske menignet. 

(Fra 1S72 til 1883 en del 
av Tanum.) 

Forestville (3 mil «lit, 1 
mil nord), Door Co., Wis. 

Utenom (Ns, Am, FV), 
1883-04; Forenede kirke, 

Oivanisert 14. april 1883, 
ved deling av Tanum vaght, 
paa KTiuid av at kirkCTcien 
var for ufremkommelig og 
. uenighet om kirketomt IfiO 
sjxie i 1883, 272 i 1914 (17 dansker, svensker, bfthmere). Prester; T. P. Schesvotd, 1883; C F. Magel- 
sen. 1883-86; A. H. Gjevre. 1886-93; J. C. Reinertsen, 1893-00; Edw. Heg- 
land, 1900-06; O. N. Jordheim. 1907—. Embedsmænd i 1883: b. G. J. Ander- 
son ; c. G. J. Anderson ; e. Ame Trondson, Østen Christianson. G. J. Ander- 
son; f. G. J. Anderson: h. G. J. Anderson. I 191S: b. N. G. Nelson; c G. J. 
Anderson; d. Austin Christianson, Tosten Gilbertson, Mickel Mickelson; e. 
Gust Johnson, Peder Christianson, H. B. Olson ; f, G. J, Anderson ; h. G. j. 
Anderson. Kvindetor.. 1887. $2,329. Piketor. Presieløn: $100 (1883), $22S 
(1914), $S,S75 (1883-14). Kirketjener osv.: $270. Samfundsskoler : $1,760. 
Missionen: $1,089. Barmhiertighetsanstalter : $200. — O. N. Jordheim, 

(795-925) 

Vashington Island prækeplads. 

Washington Harbor. Door Co., Wis. 

Utenom (Fk), I896(?)-99(?). 

" ;yndt \m{?). Sluttet 1899(?). Prest: G. Kluxdal, I898(?)-99(?), New Part prækeplads (Newport?). Newport, Door Co., Wis. 

Utenom (Fk). 1899(?)-O0(?). 

" tyndt 1899(?). Sluttet 1900(?). 
Prest; G. Kluxdal, 1899( ?)-O0( ?). Kirke, IWM-0!, (3,640. 
Skotchus, 1S7I, %80. 

(1903), $175 (1914), $1.1S0 ( 
$32. Barmhjertighetsanstalter Hainesville norsk lutherske menighet. 

(Fra 1883 til 1903 en del av Bay View n. 

cv, 1.) 

Sturgeon Bay (6 mil nordvest), Door O), 
Wis. 

Utenom (Fk), 1903-06; Forenede kirke, 

190&-. 

Organisert 4de februar 1903. 126 sjæle i 
1903 (1 tysker), 91 i 1914. Prester; T. T. 
Ove, 1903 ; E. Hegland. 1904-06; L. L. Masted, 
1907-10; E. T. Rogne, 1911—. Embedsm*nd 
I 1903: b. John Jenson; c Oscar Hames; d. 
Lars Jensen, Ole Bergsland, Ole Roalquam; e. 
Isak Bergsland, Eli Rogn, Amund Olsen. I 
1915: b. Amund Olsen Aastad; c. Jens Elia- 
'on; d. Lars Jensen, Michael Eliason, Ole 
Roalquam ; e. Neis Hansen, Elias Nelsen, 
Christian Rogen ; f. Lars Jensen ; h. Amund 
Olson, Michael Eliason. Kvindefor., $978. 
Ungdomsfor, 1914. Sangfor. PresteWn : $125 
1903-14). Samfundsskoler : $117. Missionen : 
$141. "Konstitution", 1903.— E. T. Rogn Clark Co. 289 I CHI'PPB,V*iA Rå -OSVOLD BAU CLAIHC 
CO. TA Y uo H. oa ^ rMwoi wcnv ttktutv "O ^^ \r J/kCKSON co \^oøt> oa Greenwood norsk evangelisk lutherske menighet. 

Greenwood (1 mil nord, 1 ^*t), Clark Co., Wis. 

Hauges synode, 1872-90; Forenede kirke, 1890-01; Brodersamfundet, 

Organisert 1872. Oplfzfst 1903. Prester: Staale Berntzen, 1873-01; A. 

B. Dyre, 1901-03. 121 sjæle i 1889, 121 i 1891. Kirke. (1814—930) 

Greenwood menighet. 

Greenwood, Clark Co., Wis. 

Norske synode, 1896(?)-09(?). 

Organisert 1896(?), OpljiJst 1909(?). 90 sjæle i 1901, 144 i 1907. Prester: 
T. S«tveit, 1893-98; Th. Fretheim, 1898-00; Halfdan Nielsen, 1900-03: A. 
J. Anderson, 190S-O5; A. Svan^, 1906-09. Embedsmand i 1907: b. Elias 
Pederson. (291S-931) 

Trondhjem evangelisk lutherske menighet. 

Greenwood (1 mil nord, 1 ^st), Clark Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 13de oktober 1902. 40 sjæle i 1902, SO i 1914. Prester: J. 

C. Hougum. 1902-14; S. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum, 1915; A. T. 
Kleppe, 1915 — . Embedsmænd i 1902: b. Iver Hembre; f. Ole Peterson. 
I 1915: b. Iver Hembre; c. Christ. Christensen; f. Ole Peterson: h. John 
Vist. Kvindefor., 1902. PresteljiJn: $60 (1914). Kirke, 1911-12, $1,500.— J. 
C. Hougum. (19^-932) 

Dorchester menighet. Dorchester, Clark Co., Wis. 
Norske synode, 1874(?)-86(?). 

Organisert 1874(?). Opløst 1886(?). 85 sjæle i 1875, 28 i 1885. 
N. B. Berge, 1871-81 ; N. Ff^rde, 1881-98. (2916—933) 
10 Prester; 290 Wisconsin 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Dorchcster, Clark Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891(?)-09(?). 

Organisert 1891 (?). Opljz^st 1909(?). 98 si æle i 1891. 49 i 1908. Prester: 
L. A. Breen, 1891-93; C. K. Helland, 1894-96; J. B. Reinertsen, 1895-00; 
C. M. Larsen, 1900-01; J. C. Hougttm, 1901-O9(?). Embedsmand i 1892: 
b. Olavus Monos. I 1900: b. Sven Johnson. Kirke. (2918—934) 

Dorchester skandinavisk lutherske menighet. 

Dorchester, Clark Co.. Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1893-00: Forenede kirke, 1900-09; Norske synode. 

Organisert 1893. 87 siæle i 1893, 75 i 1900. Prester: B. M. Hovde, 
1893-94; C. K. Helland. 1894-99; C. M. Larsen. 1900-01; J. C. Hougum, 
1901-09; T. S. Reishus, 1909—. Kirke. (2545—935) 

Abbotsford menighet. 

Abbotsford, Clark Co., Wis. 

Norske synode, 1881(?)-11. 

Organisert 1881(?). Op^st 1911. 114 sjæle i 1885, 29 i 1910. Prester: 
N. F^rde. 1881-92; T. Sætveit, 1893-98: Th. Fretheim, 189^-00; Halfdan 
Nielsen, 1900-03; A. J. Anderson, 1903-05: T. S. Reishus, 1905—. Embeds- 
mand i 1908: b. T. S. Reishus. (2911—936) 

Curtiss norsk evangelisk lutherske menighet. 

Curtiss (1 mil vest\ Clark Co., Wis. 

Norske synode, 18éir?)— . 

Organisert 1881 r?). 105 sjæle i 1885, 120 i 1910. Prester: N. Førde. 
1881-92; T. Sætveit, 1893-98; Th. Fretheim, 1898-00; Halfdan Nielsen, 1900- 
03; A. J. Anderson, 1903-05; T. S. Reishus, 1905—. Embedsmand i 1910: 
b. Peter J. Ljikken. "Kirketidende", 1899, 1164. Kirke, 1899(?). (2912—937) 

Emanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Immanuels). 

Longwood, Clark Co., Wis. 

Utenom (Kf. Fk), 1882-92; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 1882. 116 sjæle i 1899, 80 i 1914. Prester: S. Bemtzen, 1882- 
97; A. E. Bolstad, 1897-00; C. M. Larsen, 1900-01; J. C. Hougum, 1901-14; 
S. A. Erdahl, 1914-15; J. C. Hougum. 1915; A. T. Kleppe, 191S-. Embeds- 
mand i 1899: b. Hans Jørstad. I 1915: a. Julius Sorenson; b. C. M. Ander- 
son; c. Al vin Thorson. Kvindefor. Mandsfor. Presteløn: $110 (1914). 
Kirke, 1910-11, $2,000. Gravplads, 3 acres.— J. C. Hougum. (194—938) 

Thorp prækeplads. 

Thorp, Clark Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1889(?)-94(?). 

Begyndt 1889(?). Sluttet 1894(?). Prest: J. W. Preus, 1889(?)-94(?). 
(2917—939) 

Trefoldigheds menighet. 

Neillsville, Clark Co., Wis. 

Norske synode, 1891 (?) — , 

Organisert 1891 (?). 42 sjæle i 1892, 58 i 1907. Prester: J. W. Preus, 
1891-93; T. Sætveit, 1893-98; A. J. Anderson, 1903-05; A. SvanjiJe, 1806-09; 
G. A. Lunde, 1909 — . Embedsmand i 1911: b. Hans Haaganson. Kvinde- 
for., 1885(?)-95, $473. "Kirketidende;", 1895. 429; 1896, 814. Kirke, 1895, 
$2.173. (2914-940) Sterling meni 

Sterling, Clark Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1893(?)-94(?). 
Organisert 1893<?). Oplffgt 1894(7). 
Breen, 1893-94. (2922-942) 15 jjaele i 1893. Prest: L. A. 

Eidsvold eraiiRelisk 
Intlienke menighet. 

Eidsvold, Clark Co, WU. 

Forenede kirke, 1897—. 

Organisert 1897. 16 sjæle 
i 185», 83 i 1914. Prester: 
A. E. Bolstad. 1898-99; J. 
Granskou, 1899-10; C. M. 
Nfidtvedt, 1910-11; B. I. 
Rothnem, 1911-13; J. N. 
Midtlien, 1913—. Embcda- 
mand i 1897: b. Chriat. 
Evenson. I 1915: b. C. 
Evemon; c M. Larson; d. 
Evenaon, A. Berge 
. Kvindefor., IflT Owen'a Mills prækeplada. 

Owen, Clark Co., Wi». 
Utenom (Fk), I899(?)-æ(?). 

Begyndt 1899(?\ Sluttet I902(?). Prcater: C. M. Larsen, 189W»; J. 
C. Hougura, 1901-02. (2921-944) 
Owen, Clark Co.. Wis. Owen prækeplada. TAyLOK CO 


J a W IS ,.-x -p TOKT AGE 5-MA waNO co 
Tioga prækeplads. Tioga, Clark Co., Wi». 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 
Beayndt 1907(?). Sluttet 19060). 
"Folkebladet". 10». lOS. (2932-^M6) Pre«: A. Svanjie. 1906(?)-09. Waiuao menighet (Wusau). 

Wausau. Marathon Co.. Wis. 
Norske synode, I872(7)-S2. 

Organisert 187i(?). Opliifst 1882. 40 sjæle i 1873, 40 i 1877. Prest: N. 
B. Berge, 1871-82. (347J-W) /rya ft m i Hi 1 jLjl.,.^,' ' ' »l9/tø Den ekandinaviBk eraDgelidc lutherske 
Emonneb menighet. Organisert 1882. 75 sjasle i I8S2. 25S i 1914 
(25 tyskere, svensker). Prester: N. F^rde, 
1882-86; Paul Koren. 1886-89; I. G. Monson, 
188^92; Th. P. Norseth. 1892-94; B. J. Ur- 
son. 1894; A. O. Dolven. 1894-96; J. J. K. 
Grevstad. 1896-97; O. ^kattebffl, 1897-99; .A. 
W. Hvistendahl. 1899-01; L. O. Øien, 1901-03; 
O. T. B(je. 1903^5; G. C. Ulen, 1905-07; 0- T. 
B|»e, 1907--. Embedsmænd i 1882: a. Peter 
Jarnes ; b. August Larson ; c. Anders Nilsen ; 
e. Peter james. August Larson, Anders Nil- 
sen; f. Simon Enge; h. Robert Larson. I 
191S : a. O. H. Weik ; b. A. Torgerson ; c Mona 
Monson; e. John Erickson, Peter Peterson, 
Robert Larson, Carl Anderson, Carl Hanson ; 
h. Robert Larson. Kvindefor., 1883. $6,000. 
Ungdomsfor., 1902, $500. Pikefor.. 1905, $400. 
Mandsfor., 1904. $800. Saiwfor, 1902, $100. 
Avholdsfor.. 1907. $150. I>restel)*n: S1'J0 
(1882). $500 (1914), (8,000 (1882-14). Preste- 
hus: $3,500. Kirketjener osv.: $1,200. Menig- 

hetsskolen: $1,500, Samfund ssko ler : $2.000. Missionen: $2,500. Barmhjcr- 

tighetsanstalter : $1,500.— 0. T. B((e. (1315—948) 
Kirke. 1875. 15.400. 
Skalehul. 1896. ISOO. 
Prcstehu*. 1908. *3,0(». Bethlehem menighet. 

Wausau. Marathon Co., Wis, 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke. 1890-98. 

Organisert 1888. Reorganisert 7de mars 1892. Opiøst 1898. 40 sj.-rlc 
i 1895. Prester: M. Mickelsen. 1891-93; J. A. Lofthus, 1893-97. 48 sjæle i 
laC, 40 i 189S. Gik ind i Immanuels— Ns. Embedsmand i 1892: b. .Andreas 
OUon. Kirke.— J- A. Lofthus. (1444—950) 
IngenoU (Indianer 
menigst) . 

(Wittenberg, 1884-0).) 

Witlenberg (6 mil nord- 
vest), Marathon Co., Wis, 

Norske synode, 1884 — . 

Organisert 1884. 153 tjxie 
i 18» (153 indianere), 53 i 
1915 (53 indianere). Pre- 
ster: E O. Mffrstad, 1884- 
-86; Tobias Larsen, 18^- 
93; B. Hovde, 1893-01; A. 
O. StrftoL 1901-07; M, C. 
Waller, 1907—, Embeds- 
niand i 1914: g. Axel Jacobsen. Halvorsens "Festskrift", 332-33; "Kirke- 
tidende", 1917; "Lutheran Herald". 1917. (3482—949) 

Dancy menighet. 

Danw, MarathMi Co., Wis. 
Nonke aynod^ 1889(?)~02(?). 

Orsanisert 1889{?). Oplj^st 1903(F). 88 sixle i 1898, 72 i 1901. Prester: 
I. G. Monson, 188^-96; Chr. Hovde. L. O. Øien, 1897-02. (3V4— 951) 

Vor Frelsers menighet. 

Dancy (2W «il vest), Marathon Co.. Wi». 

Utenom (N«). 1895—. 

Organisert 1895. 42 sjzle i 1895, 20 i 1914. Prester: I. G. Monson, 
1895-96; Chr. Hovde, I8!P-02; L. O, Øien, 1902-03; O. T. B((e, 1903-05; G. 
C. Ulen, 1905-07; O. T. Bjfe, IVff—. Embedsraænd i 1895: a. Marcus Ivcr- 
sott; b. M. Ingebretson; c Knut Olson; e. O. Pladvid, M. Ingebretaon, P. 
Pettersen. I 1915: a. Knut Olson: b. Einar Pladvid; c Martin Olson; e. 
Knut Olson. Ole Peterson, John Kofferd. Kvindefor., 1895, $300. Preste- 
Irfo: $25 (1895), $25 (1914), fcOO (1895-14). Kirketjener osv.: $1,500. Sam 
fandsskolerf $4a Missionen: $6a Kirke, $1,200.— O. T. Bjje. (1316-952) 

Bethania menighet. 

McKinley, Marathon Co., Wis. 

Utenom (Fk). 1891(?>-97(?). 

Organisert 1891(?). 6pl(*st 1897(?). 27 sia-le 
M. Miekelsen, 1891-93; J. A. Lofthus, I~" "^ " 
Thoreson. Kirke. (347^-953) 

Trefoldigheds menighet. 

Elderon, Marathon Co., Wis. 

Utenom (U, Fk, Ns, U). 1906-. 

Organisert 1906. 50 sjaele i 1906. Prester: O. L, Christensen. 1899-01; 
H. A. B. Winther, 1906-08; R. A. Hanson, 1908-11; N. Lunde, 1912-14; M. 
C. Waller, 1915; E. O. Kolden. 1916; L. R. Lund, 1917—. Embedsmænd i 
1906: b. N. Hermansen; c. E. Bensoti; e. Chester Christensen, N. Herman- 
aen. Kvindefor. Presteløn; $125 (1914). Union kirke.— N. Lunde. M. C. 
Waller, A. M. A. (2217-954) 

Norrie menighet. 

Norrie, Marathon Co.. Wis. 

Norske synode, 1904(?)— . 

Organisert 1904(?). 34 sjkIc i 1904, 35 i 1907, Prester; O. A. Strjfm. 
1901-^; C. S. B. Hoel, 1907-08: M. C. WaUer(?), 1908—. Embedsmand i 
1904: b. Martin Johnson. I 1907; b. Martin Johnson. (3475—955) 294 Wisconsin Galloway prækeplads. 

Galloway (8 mil ?). Marathon Co., Wis. 

Utenom (Ns), 18iK^( ?)-(?). 

Organisert 1907(?). Prest: C. S. B. Hoel, 1907(?)-(?). (3477-956) Galloway prækeplads. 

Galloway, Marathon Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1910(?)-11(?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1911(?). Prest: P. P. Houglum, 1905-11. 
(3478-957) 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet i Town of Birch. 

Merrill (11 mil syd), Marathon Co., Wis. 

dorske synode 1914 

Organisert 1914. Prest: J. A. H. Myrwang, 1914-16. (3476-958) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ringle Station (Johnson), Marathon Co., Wis. 

Frikirken, 1915(?)— . 

Organisert 1915(?). Prest: L. R. Lund, 1915—. —A. M. A. (3110—959) Glandon prækeplads. 

Glandon, Marathon Co., Wis. 

Frikirken, 1915(?)— . 

Organisert 1915(?). Prest: L. R. Lund. 1915—. —A. M. A. (3109^-960) RUSK co PRSCE CO. C/Z/TOpfiWA CO, STA N LBf» LINCOLN CO. TA y LO-R ca^ 

\A/iS. CL A RfC co. ' MA R, ATHON CO. 180 Medford menighet. 

(Medford, 1886). 
Medford, Taylor Co., Wis. 
Norske synode, 1876(?)-92(?). 

Organisert 1876(?). Opljz^st 1892r?). 20 sjæle i 1876, 81 i 1885. 
N. B. Berge, 1876-80; N. Ff^rde, 1881-92. (3532—961) Prester; Taylor Co. 295 

Pbie Creek og Little Black norek evangelisk lutherske menighet. 

Medford (8 mil vest). Taylor Co., Wis, 

Utenom (Ns, Fk), 188&^; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 7de oktober 1888. 95 sjæle i 1914 (20 dansker). Prester: 
L. A. Breen, 1891-93; C. K. Helland (Larsen), 1894-96; J. B. Reinertsen, 
1897-99; C. M. Ursen. 1900-01; J. C. Hougum, 1901-13; S. A. Erdahl. 1914- 
15; J. C. Hougum, 1915; A. T. Kleppe, 1915—. Embcdamaod i 1888: b. 
Comelius Olsen. I 1915: b. Comelius Olsen; c. Mads Larsen; f. Hans Boode; 
h. mrs. W. Boode. Kvindefor. Prestelien: $100 (1914). Kirke, 19<E-03, 
$2,000. Gravplads, I acre.— J. C. Hougum. (191—962) 

Pine Creek prækeplads. 

Medford (? mil ?). Taylor Co., Wis. 
Utenom (Fk). 1899(?)-02(?). 

.. ;„, ™ .. Prester: C. M. Larsen, 1900-01; J. 
Sl Johannes norsk luth. 

meni^et (Yellow 

River). 

Stanley (12.mil nord), 
Taylor Co.. Wis. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 1902. 30 sjxic 
i 1902. 44 i 1914. Prester: 
A. E. Bolstad, 1897-99; J. 
Granskou, 1899-10; C. M. 
Nj*dtvedt, 1910-11; B. I. 
Rothncm, 1911-13; J. N. 
MidtUen, 1913—. Embeds- 
nuendi 1915: b. H.HegKenj 
c. A. Bolstad. Kvinoeior., 
1911.— J. N. Midtlien. 

(2562—964) ' 


"■>'•" 


mioe-m \ 


— 
1 tnoNc 

CI 


' 


■PKICE CO. 


% 


^o MedfoTd skondiaavisk evangeliflk lathenke menighet. 

Medford. Taylor Co., Wi». 

Utenom (Fk), 1908(?>— . 

Organisert 1908(?). 20 sjilc i 1908, 17 i 1911. Prester: J. C. Hougnm. 
1901-13; S. A. Erdahl, 1914-lS; A. T. Kleppe, 1915-. Erabedsmand i 1908: 
b. Peder Jensen. I 1912: b. J. Billings. Kirke, 1908. (3512—965) 

Aaliland menii^et. 

Ashland, Ashland Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1878(?)-05(?). 

Orgsnisert 1878{?). Oplffst 1905(?), 30 sjæle i 1878. Prester: J. C 
A. Musaus, 1875(?)-83(?); J. R. Birkelund, 1902-05. (2846-966) 
Nidaros aonk dansk erang. lutherske 
meni^eL 

Ashland, Ashland Co., Wis. 

Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke; 
1890-93 : Frikirken, 1893—. 

Organisert 5te februar 1884. Splittet I8M, 
paa grund av kirkepolitik (Trefoldighed me- 
nighet). 250 sjæle i 1914. Prester: O. Amund- 
son, 1884-87; John H. Grøtheim, 1887-91; H. 
Yderstad, 1891-97; j. E. Fossum, 1898-07; 
Jens Halvorson, 1907-14; Chr. G. Jørgensen, 
1914—. Embedsmænd i 1884: a. Nikolai M. 
Sten; b. John A. JtÆnsen; c. Tham Madsoa; 
e. Henry M. Johnson, Georg Nilson, Mons P. 
Rfjnning. I 191S: b. Abr. Erikson; c R. Hof- 
sud; d. A. H. Holter, L. Strffra. Chr. Lok- 
ken; e. Otto Andersen, Chas. Anderson, Ed. 
Hoyer, Sam Anderson, S. Stefenson; h. A. H. 
Holter, Kvindefor, Ungdoms for. Mandsfor. 
Sangfor. PrestelØn: $450 (1914).— C. G. Jør- 
gensen. (2620—967) Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ashland, Ashland Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1894-95; Forenede kirke, 1895—. 

Organisert 18de september 1894. 110 sjakle i 1894, 130 i 1914. Prester; 
O. Sandness, 1894^97; Chr. Fonhun. 1898-01; Louis S.Marwiek, 1902-10; 
Chr. Christiansen, 1910-13; N. O. Lie. 1914-16. Embedsmænd i 1894: a. 
Thomas Edwards (H. T, Engoe); b. Charles Rood; e. Lewis Oma; d. Tho- 
mas Edwards, Hans Thorson, Anton Olson; Ole Ed. Olson, H. Eliasen, Ole 
Jflrgensen; h. Thomas Edwards fOle Korsnioe). I 1915: b. P. J. Otten; 
c. Arthur Steusland; d. Edward S)5rlie, Ole Wehn, mrs. Anna Stensland; 
e. Ole Korsmoe, Oie Edward Olson. Louis SoUie; h. Ed. S»(rlie. Kvinde- 
for., 1894, $6,300. Ungdomsfor., 1895, $2,000. Pikcfor., 1895, $550. Mands- 
for., 1895. $1,050. Sangfor, 1894. Avholdsfor. 1914. Presteldn: $500 (1894), 
$600 (1914). $10,500 (1894-14). Kirketjener osv.: $3,500 (1894-14). Menig- 
hetsskolen: $780 (1894-14). Samfundsskoler; $210 (1894-14). Missionen: 
$210 (1894-14). Barmhjertighetsanstalter: $105 (1894-14). "Konstitution", 
1894; "Menighetsblad". 1915. N. O. Lie; "Menighet shistorie". 191S, N. O. 
Lie; referater angaaende splittelsen, 1890-93 (Frikirken, Trefoldigheds mght.) ; 
"Lutheraneren", 1914-15-16; "Ashland Daily Press". 1914-15-16. Kirke, 1895- 
05, $4,500. Prestehus, 1898-92, $2.500.— N. O. Lie. (242—968) Ashland Co, 297 Oslo norsk danak evangeliBk Inthenke menighet. 

Ashland, Ashland Co., Wis. 

Frikirken, 1896—. 

Organisert 19de mai 1896. Ca. 50 sjæle i 1896, ca. 150 i 1914. Prester: 
H. Ydcrstad, 1896-97; J. E. Fossum, 1898-(]^Jens Halvorsen, 1907-14; Chr. 
^' Jørgensen, 1914 — ^. Embedsmænd i 1896: a. Hans Johnsen; b. John 
Thone; c. Hans Thone; d. Hans Johnsen, A. Holte, Ole Johnsen, Martin 
Bye, Ole Svansen, J. Thone; e. L. Janstead, S. Forsyth, A. Thorsen, J. Kri- 
stensen, N. Roen, P. Dralsum; f. Hans Johnsen; h. Hans Johnsen. I 1915: 
b. Ole Johnsen; c. Ole Larsen; d. Hans Johnsen, A. Holte, M. Bye, e. A. 
Thorsen, Christ. Wold, S. Forsyth; f. Hans Johnsen; h. Hans Johnsen. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Prestel^n: $215 (1915). Kirke, 1897.— Chr. G. 
J5^rgensen. (3077—969) 

Highbridge evangelisk lutherske menighet (Norsk lutherske 

menighet). 

Highbridge, Ashland Co., Wis. 
Frikirken. 1894—. 

Organisert 1894. C^. 30 sjæle i 1894. Prest: H. Yderstad, 1894(?)— . 
Kirke.— A. M. A. (3078-^0) 

Mellen prækeplads. 

Mellen, Ashland Co.. Wis. 
Utenom (Ns), 1903(?)-08(?). 

Organisert 1903(?). Opl^st 1908(?>. Prest: H. M. Normann, 1903(?)- 
08(?). (2845—971) 

Mineral Lake prækeplads. 

Mineral Lake, Ashland Co., Wis. 

Frikirken, 1908—. 

Begyndt 1908. Prest: H. Yderstad, 1908—. —A. M. A. (3290-972) 

Lincoln prækeplads. 

Twp. Lincoln, Ashland Co., Wis. 

Frikirken, 1911—. 

Begyndt 1911. Prest: H. Yderstad, 1911—. —A. M. A. (3291—973) 

2>0 i^ G L AS CO SNfLC 


^'N««« AKk H99UBT0H Vai^-ron co. '9a YJ=I£LT> co. •^A wy^ye co. 9itl€.ii*tCøO 298 Wisconsin 

Shell Lake prækepladø. 

Shell Lake, Washburn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1881(?)-«2. 

Begyndt 1881 (?). Sluttet 1882. Prest: I. O Scheie, 1881-82. 

(3368-974) 

Shell Lake menighet. 

Shell Lake. Washburn Co.. Wis. 

Utenom (Fk), 1893(?)-95; Frikirken, 1896—. 

Organisert 1893 (?). Opl^st 1896, paa grund av Hinckley skogbrand i 
1896; bare 3 familier igjen. 68 sjæle i 1893, 64 i 1895. Prester: A. J. Lf^ge- 
land, 1891-06; Carl Anutndson, 1906—. Embedsmand i 1893: b. M. S. Melby. 
I 1895: b. Peter Larsen. (3369^975) 

Long Lake norsk evangelisk lutherske menighet (Betania). 

Nobleton, Washburn Co., Wis. 

Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert 1891. 25 sjæle i 1891, 60 i 1914. Prester: J. E. Nord, 1891- 
03; K. O. Hildahl, 1903-04; O. Hill. 1904-11; J. Ritland, 1912—. Embcds- 
mænd i 1914: b. Ole Martinson; c. Iver Hugdahl; e. B. J. Lewis, Louis 
Homme, Christ. Iverson. Kvindefor. Ungdomsfor.. 1912, $50. Presteløn: 
$75 (1914). Gravplads, 1 acre.— J. Ritland. (249—976) 

Long Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Nobleton, Washburn Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1896-13; Norske synode, 1913—. 

Organisert 16de august 1896. 24 sjæle i 1896, 40 i 1914. Prester: K. 
C. Foss, 1893-95; I J. Kvam, 1895-11; J. A. M. Skagen, 1911-14; P. F, 
Kjorlaug, 1915 — . Embedsmænd i 1896: b. Carl Foss; c. Elias Lee; e. Knut 
Kolstad, Even Kirkeby, E. K. Foss. I 1915: b. Carl Foss; c. Christ. Lee; 
c. Ener Foss, Martin Kolstad, Elias Dahl. Kvindefor., 1894. Ungdomsfor. 
Sangfor. Presteljz^n: $12 (1896). $50 (1914), $486 ri896-14). Kirke, 1907, 
$2,700.— P. F. Kjorlaug. (1323—977) 

Rocky Ridge menighet. 

Spooner (6 mil vest), Washburn Co., Wis. 

Utenom (Ns, Fk), 1889(?)-14. 

Organisert 1889(?). Opl^st 1914, paa gnmd av at folket flyttet ut. 47 
sjæle i 1895, 44 i 1898. Prester: Emanuel Christopherson, 1889-95; I. J, 
Kvam. 1895-96; Emanuel Christopherson, P. A. Toft, 1896-97; H. A. Hcyer, 
1897-07; C. M. N^dtvedt, 1908-11; T. E. Nord, 1911-14; Johannes Waage, K. 
C. Foss. 1893-97.— J. E. Nord. (2858—978) 

Skandinavia (Skandinavisk lutherske) menighet. 

Spooner(?), Washburn Co., Wis. 
Forenede kirke, 1907( ?)-(?). 

Organisert 1907(?). 11 sjæle i 1907(?). Prest: H. A. Hever, 1907( ?)-(?). 
Embedsmand i 1907: b. J. Olsen. I 1915: b. J. Olsen. (3372-^9) 

Spooner menighet. 

Spooner, Washburn Co., Wis. 

>forske synode. 1907 (?) — . 

Organisert 1907(?). Reorganisert 1909. 90 sjæle i 1907, 200 i 1910. 
Prester: H. M. Normann, 1908-09; M. F. Mommsen, 1909-12; P. F. Kjor- 
laug, 1914—. (3367—980) IVashbum Co., Lincoln Co. 299 Birchwood prækeplads. 

Birchwood, Washburn Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: J. Ritland, 1915—. (3371—981) 

Minong menighet. 

Minong, Washburn Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 75 sjæle i 1915. Prest: N. O. Lie, 1915-16. Embeds- 
mand i 1915: b. Chr. Helland. (3370-982) PRics co ONLIDA CO 


TAyx.oR co LI NC OLN COA 
W/5 ^ •& DLEy 
. f « ro M xcR l^/iNGi-AI^B ca 1 MARA THO N CO Merrill norsk evangelisk lutherske menighet. 

Merrill, Lincoln Co., Wis. 

Norske synode, 1885-—. 

Organisert 1885. 100 sjæle i 1885, 120 i 1910. Prester: N. Førde, 1885- 
86; P. Koren, 1886-89; I G. Monson, 1889-92; T. T. Norseth, 1892-94; B. 
J. Larsen, 1894; A. O. Dolven, 1894-96; J. J. K. Grevstad, 1896-97; O. 
Skattebøl, 1897-99; A. W. Hvistendahl, 1899-01; L. O. Øien, 1901-03; O. 
T. Bøe. 1903-05; G. C. Ulen, 1905-07; O. T. Bøe, 1907-09; J. O. Dreng, 
1909^11; J. A. H. Mvrwang, 1915-16: H. T. Madland, 1916—. Embedsmand 
i 1910: b. C. G. Terkelson. Kirke. (3466—983) 

Pine River menighet. 

Pine River, Lincoln Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1886(?)-99(?). 

Organisert 1886(?). Opløst 1899('?). 65 sjæle i 1886, 24 i 1898. Prester: 
N. B. Berge, 1871-82; N. Førde, 1882-^; P. Koren, 1886-89; I. G. Monson, 
1889^92; TT T. Norseth, 1892-94; B. J. Larsen, 1894; A. O. Dolven, 1894-96; 
J. J. Grevstad, 1896-97; O. Skattebøl. 1897-99. (3491—984) 

Iste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Tomahawk, Lincoln Co., Wis. 
Forenede kirke. 1S9S— . 

Organisert 27de april 1893. 30 sjæle i 1893. 92 i 1914 (36 dansker). 
Prester: J. A. Lofthus, 1893-97; J. B. Reinertsen, 1897-01; N. G. W. Knud- T. Hai 
Johnsc sen. 1901-09; J. A. Snartemo. 1910-14; H. J. Madland, 1914—. Embedsmænd 
*""" i. past. M. Mkkelson; b. G. O. Newborg; c. Simon Hanson; d. C, 
on, M. ErickEon, Ole E. Berg; e. J. H. Soli, Hans Moe, Rasmus 
; h. C, T. Hanson. I 191S: a. Lewis Larson; b. Rasmus Johnson; 
cttj. Ofson; d. Simon Hanson, Bennett J. Olson, Julius Johnson ; 

e. ijnris. Fredrickson, Nils Robertson, Carl Bronsted; f. Lewis Osero; h. 

Louis Osero. Kvindeforening, 1893. Ungdomsfor., 1914. Prestelfin: $125 

(1914). Kirke, 1893, $2,100— H. J, Madland. (542-98S) 

Tomahawk prækeplads. 

Tomahawk, Lincoln Co., W is. 

Utenom (Ns), I898(?)-99(?). 

Organisert 1898(?). Opl^st 1899{?). Prest; L. O. Øien, 1898-08. 

(3469-986) 

niiDou menighet. 

(Illinois Settlement.) 

Chat, Lincoln Co., Wis. 

Norske synode, 1898(?)-03(»). 

Organisert 1898(?). Opløst 1903(?). 35 sj^lc i 1898, 28 i 1910. Prester: 
O. Skattebjd. 1897-99; A. W. Hvistendahl, 1899-01; L. O. Øien, 1901-03; 
O. T, Bffe, 1903-05; G. C. Ulen, 1905-07; O. T. Bfte, 1907-09; J. O. Dreng. 
1909^11; J. A. H. Mvrwang, 1913—. (3468—987) Nonk luther^e menighet. 

Lincoln(?), Lincoln Co., Wis. 

Frikirken, 1898f?)— . 

Organisert 1898(?1. Prest: H. Yderstnd, 189e(?)- 
ZioQ menighet. 

Merrill, Lincoln Co.. Wis. 

Utenom (Fk), 1903-14; Forenede kirke, 
1914—. 

Organisert 12te april 1903. 104 sjxle i 1903 
(1 tysker), 212 i 1914 (10 dansker, 1 sven- 
ske). Prester: A. W. Hvistendahl, 1903-07 
A. C. Barron, 1907-10; I. Ramseth, 1910-13 M. Moe; b. Ole J. Kaasa; c. John H. Loke- 
moen; d, Carl Albeck, Hans Urson, Carl 
Hall, Haakon Buran; e. Nils Evjen. Sara GiU 
bertson, T. Tiltsch, 1. J. C. Solberg; h. Carl 
Albeck. Kvindefor., 1903, $4,000. Ungdoms- 
for., 1904. Pikefor., 1904. Mandsfor, 1915, 
S55, Prestelffn: $200 (1903), $500 (1914). 
$4.200(1903-14). Kirketjenerosv.: $260. Sam- 
fnndsskoler: $250. Missionen: $200. "Konsti- 
tution", 1903— H. J. Madland. (543—989) French Ridge menighet. 

Merrill (9 mil ?). Lincoln Co., Wis. 
Norske synode, 190I(?)-08(?). 

Organisert 1901 {?). OpWst 1908(?). 48 sJEele i 1901. 35 i 1907. Prest: 
L. O. Øien, 1897-08. Embedsmand i 1907: b. Sam EspeUnd. (3465— 95»> Lincoln Co., Sawyer Co. 301 

Opdal norsk lutherske menighet. 

Chat, Lincoln Co., Wis. 

Forenede kirke. I90S(?)— . 

Organisert 1905(?). 20 sjaile i 1905. 18 i 1913, Prester: A. W. Hvisten- 
dahl. 1903-07; A. C. Barron, 1907-10; I. Ramaeth. 1910-13; H. J. Madland, 
1913--. Embedsmand i 1913: b. Chris. Jensen. Kirke. (3472-991) 

Barnes Creek norsk lutherske menighet. 
5 mil nordost), 
Nor»ke synode, 1910(?)- . 
Orasmiaert 1910(?>. Reorganisert 1914. 50 sjæle i 1910. Prester: J. O. 
Dreng, 1909-11; J. A. H. Myrwaog, 1913-16. (3467—992) 

Gleason menighet. 

Gleason, Lincoln Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1910-13. 

Organisert 1910. OplØst 1913. 19 sjxle i 1910, 20 i 1912. Prest: L 
Ramseth, 1910-13. Embedsmand i 1912: b. H. H. Lokemoen. (3470—993) 

Dndley prækeplads. 

Dadlejr, Lincoln Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: H. J. Madland, 1915—. (3471—994) Den skand. evangelisk 
lutherske menighet. 

H 8 y w a r d, Sawyer Co_ 
Wis. 

Utenom (Kf). 1886-87; 
Konferentsen, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890—. 

Organisert 20de jan. 1886. 
72 sjVle ' '«« " - ^^^^^^^^^^^^^^^^^■ri 18861-. Embedsmiend 
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ b, John K, Svenson ; c, John 
Kirke. 18S7, ts.200. Skolcbiu, HOS. $3,000. K. Svenson ; d. Ole Gunder- 

son, Gabriel Nilson, Rein- 
hard Carlsen; e. John P. Josef, Ole Olson, Peder OUon, John Mortensen, Ole 
Hanson, Olaus Braaten; f. Peder Gulleson; h. Peder Gulleson. I 1915: b. 
Mikkel Wold ; c. Andreas Madson ; d. Olaus Braaten, Gabriel Nilson, John 
Pederson; e. Ole Hanson, John Hanson; H. P. Fuley, Andreas Madson, Ole 
Engen. Henry Home; t. Andreas Hanson; h. Andreas Hanson. Kvindefor., 
18^, $9,000. Ungdomsfor., 1905, $1S0. PresteWn: $100 (1886), $350 (1914), 
$4.900(1886-14). Kirketjener osv. : $3,500. Menighetsskolen : $4.300. Sam- 
fundsskoler: $360. Missionen: $1,100. Barmhjertighelsanstalter: $430. "Kon- 
stitution", 1890.— J. E. Nord. (157—995) 

Nathanael menighet. 

Hayward, Sawyer Co., Wis. 
Konferentsen. 1886(?)-89(?). 

Organisert ie86(?). Opl(*st 1889(?). Prest: J. E. Nord, 1886-89. Em- 
bedsmand i 1889: b. John Josef. Kirke. (3493—996) 
Deer Lake prækeplads. Deer Lake. Sawyer Co., Wis. 

Frikirken, 1914—. 

Begyndt 1914. Prest: M. Gjerde. 1914—, —A. M. A. (3103—9^ Washbura norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske.) 

Washburn, Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 23de mars 1887. 11 sjxle i 1887, 
362 i 1914 (1 amerikaner). Prester: J. H. 
Grøtheim, 1887-95; O. A. H. Sandness, 1895- 
96; C. Michaelsen, 1896-01; 0. E. BordahL 
1902-06: L. S. Marvick, 1906-07; C. Christian- 
son, 1907—. Embedsmænd i 1887: b. Berent 
Finstad; c. Herman Finstad; d. Ole Berg, 
Olaf Olson. Herman Finstad; e. C. F. Dahl, 
A. Iverson, L. Berntsen ; f. Berent Finstad. 
I 1915: b. Thorn Haugen; c. A. Paulsen; d. A. 
Pauison, Ole Garborg, S. E. Swansen, Neis 
Lar^on, Neis Myhre, Arnt Pedcrson; e. Ole 
Hanberg, Peter Wick, Ole Larson, Neis Mo- 
land, Alfred Holmen, Anton Holmen. Kvinde- 
tor., 1892, $10.000, IJngdomsfor. Mandsfor., 
1913,$110. PrcstelfJn: $150 (1887). $600 (1914). 
$14,055 (1887-14). Menighetsskolen : S900 
» ,. ,»,. .,,„n (1887-14). Missionen:$l.lSO (1887-14). "Kon- 

Fresiehu., 1905. 12.100, stitution", 1887; "Lutheraneren-. 1912. 469. 

—Chr. Christiansen, (201—998) 

Betania menighet. 

Washburn (4 mil vest), Bayfield Co., Wis- 
Utenom (Fk), 1899-00; Forenede kirke. 1900—, 

Organisert 20de august 1899, 22 sjæle i 1899, 36 i 1914. Prester: Chr. 
Forthun, 1899-01; O. E. BordaW, 1902-06; Chr, Christiansen, 1908—. Em- 
Kirke.lBSB. $6.200, Bayfield Co. 303 bedsmænd i 1899: b. H. T. Engoe; c. S. A. Pettersen; e. Carl Hirsch; f. 
H. T. Engoe; g. Nina Engoe, Edla Pettersen, Carl Hirsch; H. T. Engoe. 
I 1915: a. L. Nelson; b. And. Berge; c. Julie Bartnes; d. Andrew Berge. 
Gunhild Hirsch, Margit Christoffersen; e. mrs. Prestegard, A. Gledde, Gjert 
Gjertsen, L. Nelsen, Charl Moland, mrs. Jacob Fr^seth; g. Carl Hirsch, 
Sigrid Hirsch; h. Carl Hirsch. Kvindefor. Prestel^n: $60 (1914), $350 
(1899-14). Kirketjener osv.: $1,500. Samfundsskoler: $22. Barmhjertig- 
hetsanstalter: $10. Kirke, 1910. $1,100. Gravplads, IH acre.— Chr. Chri- 
stiansen. (2019^999) 5 IX. pEKiOK < 

vd 


DC^l. AK.E (^ ^riAt* Al« ^ O Ol ASH/.ANO ca i Ja W / £ /? co Bethlehem nonk evangelisk lutherske menighet. 

Washbum (4 mil nord nordvest\ Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 38 sjæle i 1914. Prest: Chr. Christiansen, 1914—. 
Km bedsmænd i 1914: a. M. Jensen; b. mrs. Nellie Amtsen; c. mrs. Gina 
Marian; d. mrs. Anton Tdrrcs, mrs, Olaf Pederson, mrs. Annie Trammel; 
c- Gust Lokken, Andrew Trammel, Ole Arntsen; h. Anton Terres. Kvinde- 
for., 1914, $150. Prcstcløn: $75 (1915).— Chr. Christiansen. (2871—1000) 

Dnimmond menighet. 

Drummond, Bayfield Co., Wis. 
Konferentsen, 1888-90: Forenede kirke, 1890-93(?). 
Organisert 1888(?). Oplc(st(?) 1893(?). 46 sjæle i 1890 Prest: H. J. 
Grii^thcim, 1888-93. (2866—1001) 

Dnimmond nonk evangelisk lutherske menighet. 

Drummond, Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 1890-94; Frikirken, 1894—. 

Organisert 1889. Reorganisert 1898. 46 sjæle i 1891 (nogle dansker, 
svensker). Prester: J. H. Grøtheim. 1889-91; H. Yderstad. 1898-. Kvinde- 
for-, 1898. Gravplads.-#A. M. A. (3083—1002) 304 WææNsiN 

Den akandinaviflk evangelisk lutherske menighet (Mason). 

Mason, Bayfield Co., Wis. 

Utenom (Augustana), 1884-86; Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke» 
1890-98; Frikirken. 1898—. 

Organisert 1884. Delt 1898, paa grund av for lang kirkevei (Vestre 
Mason n. ev. luth. mght.). 172 siæle i 1914. Prester: N. J. Brink (sv.), 
1884; J. D. Nilsenius (sv.), 1885^; T. H. Grøtheim, 1887-93: H. Yderstad, 
1894—. Kvindefor., 1898. Ungdomsfor., 1908. Pikefor., 1906. Kirke, 1901, 
$3,000. Gravplads, 1% acre.— A. M. A. (328^-1003) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

i Norsk lutherske.) 
(ason (3 mil ^st), Bayfield Co., Wis. 
Utenom (KQ, 1889-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 
Organisert 1889. Reorganisert 1895. 37 sjæle i 1889 (noglc dansker, 
svensker). Prester: J. H. Grøtheim, 1889-91; H. Yderstad, 1892—. —A. 
M. A. (3084—1004) 

Vestre Mason skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Mason (3 mil vest), Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1898—. 

Organisert 1898. 35 sjæle i 1898. Prest: H. YdersUd, 1898—. "Folke- 
bladet", 1915, Iste decembcr.- A. M. A. (3085—1005) 

Bethesda norsk lutherske menighet. 

(Bayfield skandinavisk lutherske menighet. Den skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet.) 

Bayfield, Bayfield Co., Wis. 

Frikirken, 1893—. 

Organisert 6te december 1893. 81 sjæle i 1893 (4 svensker), 89 i 1914. 
Prester: H. Yderstad, 1893-01; J. I. Fadum, 1902-04; J. Samuclson, 1905-13; 
C. J. Christensen, 1914—. Embedsmænd i 1893: b. Charles Benson; c. John 
Nygaard; e. Thomas Hadland, Thomas Gunderson, Sever Johnson; h. Tohn 
Nygaard. I 1915: b. John Nilsen- c. Ole Holm; d. Krist Hadland, Cnrist. 
Nilsen, mrs. Carl Ludwigson; e. Toney Larson, John Thompson, Bemhart 
Johnson; h. mrs. John Thompson. Kvindefor., 1896. Ungdomsfor., 1914. 
Pikefor., 1914. Sangfor., 1914. Kirke, 1896, $3,400.— C. J. Christensen. 

(2142—1006) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bayfield, Bayfield Co., Wis. 
Forenede kirke, 1895-97; Frikirken, 1897-(?). 

Organisert 1895. Opljz^st(?). 55 sjæle i 1895. Prester: H. Yderstad, 
1895-91; J. I. Fadum, 1902-04; J. Samuelsen, 1905— (?).— A. M. A. 

(309&-1007) 

Emanuels menighet. 

Bayfield, Bayfield Co., Wis, 

Utenom (Bs), 1900-13; Brodersamfundet, 1913—. 

Organisert 1900. 9 sjæle i 1900. Prester: J. J. Peterson, 1900-08: H. 
L. Westcl, 1908-10; I. M. Knudsen, 1913-14. Embedsmænd i 1900: a. John 
Holmgren; b. L. Solberg; c. M. Comeliusen; d. Holmgren, Comeliusen. 
Kvindefor., 1900.— A. Stang. (2829—1008) 

Bayfield prækeplads. 

Bayfield, Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1902(?)-09(?). 

Begyndt 19C6(?). Sluttet 1909(?). Prester: J. R. Birkelund, 1902-05; 
H. M. Normann, 1905-09. (2869^-1009) • BayHeld Co. 305 

Zion norsk evangelisk Inthenke menighet. 

Iron River, Bayfield Co., WU. 

Frikirken. 189S— . 

Organisert 1895. 62 sjæle i 1896. Prester: O. T. Olsen, 1895-98(?); M. 
Iverson, 1899-02; J. I. Fadum, 1902-04; T. Samuelsen, 1904-13; C. J. Chri- 
stensen, 1914—. —A. M. A. (3099^1010) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

Iron River, Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Fk), 189S-98(?). 

Organisert 26de mai 1896. Opl^st 189B(?). 80 sjæle i 1896. Prester: 
H. O. Helmers, 1896-97; Osmund Johnson, 1897-^. (2870—1011) 

Norsk lutherske menighet. 

Iron River, Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1904-09(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1909(?). 88 sjæle i 1904. Prester: J. R. Birke- 
lund, 1902^5; H. M. Normann, 190S-09. (2867—1012) Iron River prækeplads. 

Iron River (14 mil syd), Bayfield Co., Wis. 
Utenom (Ns), 190S-09(?). 

Begyndt 1905(?). Sluttet 1909(?). Prest: H. M. Normann. 1905(?)- 
09(?). (2868-1013) 

Yor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet (Port Wing). 

Port Wing, Bayfield Co., Wis. 

Norske synode, 1911 — 

Organisert 1911. 25 sjæle i 1914. Prester: Jacob W. Rosholt, 1911-13; 
E. Wulfsberg, Jr., 1913-15; K. B. Vaaler, 191S-16; Norman Madsen, 1916. 
Kmbedsmænd i 1915: b. H. M. Bentson; c. J. M. Klovstad, John Johnson. 
Kvindefor. Prestel^ffn: $75 (1914).— N. Madsen. (2406—1014) 

Sand Island norsk evangelisk lutherske menighet. 

Russell (6 mil nord), Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1914—. 

Organisert 1914(?). 44 sjæle i 1915. Prest: C. J. Christensen, 1915—. 
Kvindefor., 1915.— A. M. A. (3101—1015) 

Birch Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Birchlake, Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1900-. 

Organisert 1900. Ca. 25 sjæle i 1900. Prest: H. Yderstad, 1900—. 
Kvindefor., 1901. Gravplads, 2 acres.— A. M. A. (3288—1016) 

Namakagon norsk evangelisk lutherske menighet. 

Nanukagon, Bayfield Co., Wis. 
Frikirken, 1900—. 

Organisert 1900. Ca. 30 sjæle i 1900. Prest: H. Yderstad, 1900—. 
Kvindefor., 1902. Gravplads, 2 acres.— A. M. A. (3289—1017) 306 Wisconsin yr LOiLisco^ 


(•l.«M «^ (IM«S o^ %/^ X<r°W««| co SAK/yf/? c,o 3u. beri or.Jjou^flas C«.,\A?^S# 

r*. R.u:Ll - Fr, tri r ér^^ 
r<»t OCX» jAJHCS^j^fg Den late norsk-dansk evangelisk lutherske menighet 

(West Superior). 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Konfercntsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890-97. 

Organisert 1887. Oplf^st 1897, da 60 gik over til Frikirken (Concor- 
dia— Fk; St Pauli n. ev. luth.— I.f). 110 sjæle i 1888, 269 i 1897. Prester: 
Peter Nilsen, 1887-90: M. M. Midtbun, 1890-93; H. O. Helmers, 1893-99. 
Embedsmand i 1897: b. Bernt Larson. Kirke, $7,000. (2983—1018) Concordia menighet. 

(Den Iste norsk-dansk lutherske menighet, West Superior. Fra 1887 
til 1897 en del av Den Iste norsk-dansk evangelisk lutherske menighet i 
West Superior.) 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Forenede kirke, 1897 (1887)—. 

Organisert 1897 (1887). 209 sjæle i 1897, 900 i 1915. Prester: Peter 
Nilsen, 1887-92; H. O. Helmers, 1893-99; I. Lium, 1899^»; N. J. Lockrcm, 
1906—. Embedsmand i 1897: b. B. Larson. I 1915: b. L. Solberg. 2 ung- 
domsforeninger. Kirke 1. Kirke 2. (2984 — 1019) Douglas Co. 307 

St. PaaH uonk evaDgelisk lutherske menighet. 

(Pni 1S87 til 1897 en del a.v Den Iste nonk-dansk ev. luth. menighet i 
West Superior.) 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Frikirken,, J 897— . 

Organisert 189?. Ca. 90 sjxle i 1897. Prester: H. N. Hendrickson, 
1897-00: J. L. Bestul, 1900^)4: O. A. Opseth. 1904-09; T. T. Roan. 1910-11; 
0. J. Flagstad. 1911—. Kirke.— A. M. A. (3086-1020) Bethel norsk evangelisk 
lutherske kirke. 

(Iste norsk-dansk evan- 
«lisk lutherske kirke. South 
Superior.) 

Superior, Douglas Co.. 
Wis. 

Utenom (Fk). 1891-93; 
Forenede kirke, 1893—. 

Organisert oktober 1891. 
140 sjile i 1914. Prester: 
M. Guldbrandson, 1891-92; 
E. B. Slettedahl, 1893; H. 
O. Helmers, 1893-96; Os- 
mund Johnson, 1896-98; J. 
C Haugum, 1898-00; I. Uum, J. Selher. 190CM)6; G. Shurson. 1906-10; E. R. 
Anderson. 1911-13; A. D. Halvorson, 1914—. Embedsmsend i 1891: h. Ole 
Hangberg; d. Jens S^rby, John Gundersen, Paul Klamitsen; e. Odin Olson, 
Hans Frodeson, Ole Wagnild; f. Ed. Olson; h. Jens SfJrby. I 1916; b. Gust 
Nelson ; c. Ivar Pedersen ; d. Joseph Berg, John Olson, Charley Larson ; 
e. Gust Nelson. Ed. Osmundson, Halvor Nelson ; f. Gust Nelson ; b. Gust Nel- 
son. Kvindefor, 1891, $3,521. Ungdomsfor. I90S, $835. Pikefor., 1912, $33i). 
Mandsfor.. 1909. $223. Sangfor. Presteljiln: $400 (1914).— A. D. Halvorson. 
(1563—1021) 
Kirke, 189S, 14.000. late menighet av Det lutherske broder- 
aamfund i Superior. 

(Brodersamfundet menighet.) 

Superior, Douglas Co., Wis. 

Utenom ( 1894-01 ) ; Brodersamfundet^ 1901—. 

Organisert Ste december 1894. Delt 1911. da 

man indsaa at det var hcldigjt at oprette to 

menigheter (Ebcnezer mght,). 12 sjæle i 1901. 

14 i 1914. Prcslcr: H. L. Westel. 1894-09; 

A. Storry, 1903—. Embedsma:nd i 1901 : c. P. 

Oseland; d. Alec Johnson, Even Hansen; e. 

Jacob Lund, Hans Solie; h, Ole Pederson. I 

1915: b. Jens Olson; c. Gilbert Forssum; d. A. 

.r- ,. .an. .. <(n Storry ; e. P. Oseland, A. Nelson, Gilbert Fos- 

K,rl«.190J.$l,5SO. sum; h. mrs. Marie Knudson. Kvinde£or., 

1894. Ungdomsfor., 1910. Pikefor.. 1912. Søndagsskolesangbok "Barnefryd", 

1906, av Sj*ndagsskolebestyreIsen.— A. Storry (Stong?) (2)12—1022) 
Zion norsk evangelisk lutherske menighet. Superior, Douglas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1898-00(?). 
Organisert 1898, Oplftst I900(?). 
crs, 1898-00. Embedsmand i 1900: I 48 sjæle i 1899. Prest: H. O, Hel- 
.. Martin Sparby. (2989-1024) Wbowsm 
Trefoldigheda nonk eraug. huhenke 

{West Superior.) 

Superior, Douglas Co., VHm. 

Utenom ( Fk) , 1897-9S ; Forenede kirke, 
1896—. 

Organisert 30te november 1S97. 48 sjele i 
1897, 140 i 1914 (2 svensker). Prester: Osm. 
Johnson. 1897-98; John C Hougum, 1898-00; 
I. Lium, J. Scther, 1901-05; Geo. Sburson, 
1906-10; E. R. Anderson. 1911-13; A. D. H«l- 
vorson, 1914—. Embedsn«nd i 1897: b. Ole 
Olson; c. T. J. Øyaas; d. J. J. Omberg. A, 
Jackson, Alexander Syversen; e. B. O. Øja»&, 
Oscar Anderson, C. J. Wolden ; f. A. Jackson. 
I 191S; b. John Nelson; c. B. O. Øyaas; d. B. 
O. Øyaas, A. Jackson, H. Ofstad; c. Ole 
Welde, Nils Moe. Kornelius Jenson; f. A. 
Jackson, Kvindefor., 1897. Ungdomsfor, Pikc- 
for. Mandstor. Sangfor. Presteljfn: $7S (1897), 
$400(1914). Prestehus: $7.900 (189^-14).— A. 
D. Halvorson. X1213— 1023) St. Joliaiuie* Qonk lathenke menigheL 
Superior. Douglas Co., Wis. 
Norske synode. 1904-(F). 

Organisert 1904. 134 sjæle i 1906. 90 i 1907. Prest: H. M. Normann, 
1904-09, (2982-102S) 

Den nonk erangeluk Inthenke menighet. 

Lake Nebigamon, Douglas Co., Wis. 

Forenede kirke, 1901-0*7?). „ 

Organisert 1902. Opijist 19CH(?). 45 «jæle i 1903. Prester: J. Seth«-, 
t90&-03; I Lium, 1900^; J. Sether. 1903-06. Embedsmand i 1904: b. Ed. 
Anderson. (2988—1026) 
Nonk lutherske menighet. 

I.nkf Nebignmon, Douglas Co., Wis. 
Norske synode. 1904-1?). 

^)1^:!llli^cr^ I^W. 11-' sItIc i 1905. 50 i 1907. Prester: J. R. Birkelund, 
VX\:m-. II. M. Normann. 1904-09. 12S80-1027) Hawthome pnekeplads. 

lUwihorne. DoufiUu Co. Wis. 

Utenom tN*>, IOOJi.?t-0«t?>. __ „ 

OrKanisert 1903^?l. SlutteH?). Prest: H. M. Normann, 1903-09. 

(2979—1028) 

South Range luthenke menighet. 

South Rani^. DoueIa« C<x, Wi». 

Korske svmvle, 19CH-(»v='>, 

Orsa-i:ten I-W. OpVit l«0^,n. 15 s^xle i 1907. Prest: H. M. Nor- Douglas Co. 309 Mamrelimd evangelisk lutherske menighet. 

Foxboro, Douglas Co., Wis. 

Utenom (Hs). 1905—. 

Organisert 1905. 25 sjælc i 1905, 53 i 1914. Prester: O. M. O. Wee, 
1905-06; T. J. Austad, 1906—. Embedsmænd i 1905: b. Ole Rykken; c. C. 
Krogfoss: d. C. Krogfoss, John Rykken; e. Alex. Benson, Lars Olson. I 
1915: b. John Jacobson; c. C. Krogfoss; d. C. Krogfoss, Jfohn Rykken; e. 
Alex. Benson. J. A. Lindberg. Kvindefor., 1905. Prestel^n: $50 (1905), 
$50 (1914), $500 (1905-14). Brændsel: $50. "Konstitution", 1905. Grav- 
plads, 2y2 acres.— T. J. Austad. (2099—1030) 

Borea norsk evangelisk lutherske menighet. 

Superior (7 mil sydvest), Douglas Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1912-13: Forenede kirke, 191S-. 

Organisert 1912. 16 sjæle i 1912. Prester: E. R. Anderson, 1912-13; 
A. D. Halvorson, 1914 — . Embedsmænd i 1912: b. J. J. Erickson; c. Tora 
Olson; d. Hans Midb^n, John Erickson, Ole Peterson; e. Tom Olsen, Hans 
Solid, John Bakke. I 1915: b. (George Carlson; c. Hans Midbén; d. Ole 
Peterson, Hans Midb^n, John Erickson; e. Tom Olsen, Hans Solid, John 
Bakke; h. Hans Solid. Kvindefor., 1912. Prestel^ffn: $37 (1912), $50 (1914). 
—A. D. Halvorson. (1562—1031) 

Vor Frelsers skandinavisk lutherske menighet. 

Solon Springs, Douglas Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1914-15; Forenede kirke, 1915—. 

Organisert 20de december 1914. 58 sjæle i 1914 (19 svensker, svenske- 
finner). 64 i 1915 (20 svensker, svenskefinner). Prester: E. R. Anderson. 
1911-13; N. O. Lie, 1914-16. Embedsmænd i 1914: a. Leonard Bakken; b. 
Leonard Bakken; c. Emil Bartell; d. Leonard Bakken, mrs. Nyberg; e. E. 
Breivick, Ed. Olson. I 1915: a. I^onard Bakken; b. Leonard Bakken: c. 
Elise Bakken; d. Leonard Bakken, mrs. Anna Sylvester, mrs. Emma Hen- 
nings; e. Neis Hennings, Christ. Olson, mrs. Olaf Hansen. Kvindefor., 
1915, $25. Prestelien: $50 (1914), $50 (1915). Brændsel: $12. Samfunds- 
skoler: $3. "Konstitution"; "Menighetshistorie", 1915, N. O. Lie; "Luther- 
aneren", 1914-15-16; "The Solon Springs Star."— N. O. Lic. (241—1032) Gordon menighet* 

(Gordon, Douglas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 25 sjæle i 1915. Prest: N. O. Lie, 191S-16. 
mand i 1915: b. Christ. Christopherson. (2990—1033) Embeds- VA I? r^0N co SA w/r/e ao 


•py^ / c £ co 


W / s TA y LOR co CHipp^y^A CO Nathanaels skandinavuk evangeliok lutherske menighet. i 1914 (50 svensker). 

_ , O. Hill, 1904-11; J. 

Ritland, 1912—. Embedsmænd i 1888: b. H. B. Peterson. I 1915: b. John 
Andersoa; c, Juhn Larson; e. John Anderson, Ben Ctaristianson, Carl £k. 
2 kvindetor. 2 ungdomsfor., 1912. Preste-n: $7S (1914). Kirke, 1913. 
$3S0. Gravplads. 1 acre.— J. Ritland. (2S1— 1034) 

Glen Flora skandinayisk 
lutherske menighet. 

Glen Flora, Rusk Co., 
Wis. 
Forenede kirke, 1897—. 
Organisert 1897. S8 sjvle 
i Iffiff, 52 i 1914. Prester: 
I. B. Reinertsen. 1897-00; 
j. C. Hougum. 1900-03; N. 
M. Minne, 1903-05; Olai 
Hill, 1905-11; J. Ritland. 
1911-14; A. O. RunninK, 
1914—. EmbcdsmKnd i 1897: 
a. student H. Simondsen ; 

v „...,. f- C. C H.np; c. Lg.i. 

Larson ; d. Abraham Bar- 
stad, Peder Spilling, L. C. Thompson ; e. Ed. Johnson, Hans Bye, I^rs tC 
Berge; f. Peder Spilling; h. Lars K. Berge. 1 1915: b. Hans M. Swanson; 
c. Carl Swanson; d. Sigurd Voldberg, mrs. B. Bergstrfim, Louis Larson; e. 
Lars K. Berge. Iver Bergstr(*in. Elson rhorapson. Kvindcfor., 1897, $1,3». 
Ungdomsfor.. 1911. $50. Presteljtn: $50 (1897). $75 (1914), $1,220 (1897-14). 
Kirketjener osv.: $390 (1897-14). Samfunds skoler : $80. Missionen: $100. 
"Konstitution", 1897.— A. O. Running. (532—1035) 
GriTplada. 2 ■> 
Jølster norsk lutherske menishet. 

:, li>04, JJOO. °^ 

chu^ i9i0.ti,0O0. Hawkin?. Rusk Co.. Wis. 

ntada. 2 »cr«. Forenede kirke. 19(>1 — . 

.iloi.JLOO. Orjrani^iTl 3dje januar 1904, 26 sjæle i 

19W i,2 ivsk -sveitsere), 62 i 1914 (2 tvsk- 
: N. M, Minne. 1<X>M)6; Olai Hill, 1906-12; J. Ritlan.l. 
1912-14: A. O. Running. 1914—, Embedsmænd i 1904: b. Nils Andersen; c. 
C. K. Ellingson; e. C. K. Ellinirson, Nel= Christensen. H. Lund. 1 1915; b. 
G. O. Vig; c. 0. L. lIoi7: d. M. jolmpon, H. Sfcilbred; T. Torgerson; e. Hans 
Olson, E. Fond. H. Nvfinard: h, John Johnson. Kvindefor., 1904, $1.«X). 
Ungdomsfor., 1915. riki-for., 1912. Presldiin: $60 (1904), $200 (WHl. Rusk Co. 311 $1,250(1904-14). Kirketjener osv. : $120. Samfiindsskoler: $150. Missionen: 
$200. Barmhjcrtighctsanstalter : $100. "Konstitution", 1904.— A. O. Running. 
(534—1037) 

Ladysmith skandinaviak lutherske menighet. 

Ladysmith, Rusk Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1902-03; Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 1902. 43 sjæle i 1902 (4 dansker), 95 i 1914 (5 dansker). 
Prester: K. O. Hildahl, 1902-04; O. Hill, 1904-11; J. Ritland, 1912-. Em- 
bedsmænd i 1902: b. R. Lund; c. L. Phillips; d. P. Pederson; e. M. Han- 
sen. F. Peterson, Gunderson. I 1915: b. P. Peterson; c. J. Phillips; d. J. 
Schiotz, Ed. Rogness, A. Rockstad; e. John Sunde, A. C. Johnson, C. Carl- 
son; f. J. Schiotz; h. A. Rockstad. Kvindefor., 1905, $1,000. Ungdomsfor., 

1912, $400. Pikefor., 1913, $60. Sangfor., 1906. Prestel^n: $55 (1902), $125 
(1914), $1,300 (1902-14). Prestehus: $200. Kirketjener osv.: S150. Sam- 
fnndsskoler: $200. Missionen: $150. Barmhjertiehetsanstalter: $50. Kirke, 

1913, $3,800.— J. Ritland. (250-1036) Vor Frelsers skandinavisk lutherske menighet. 

(Ingram skandinavi.sk lutherske menighet.) 

Ingram, Rusk Co.,' Wis. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 23 siæle i 1904, 58 i 1909. Prest: N. M. Minne, 1901- 
10. Embedsmand i 1907: b. B. A. Gnmseth. I 1909: b. P. B. Pedersen. 
(3333—1038) 

Nordland menighet. 

Bruce, Rusk Co., Wis. 
Forenede kirke, 1907( ?)-(?). 

Organisert 1907(?). Opl^st(?>. 28 sjæle i 1907. Prest: H. A. Hever, 
1907(?)— (?). Embedsmand i 1907: b. J. Alstad. (3334—1039) 
FOMO P4A LAC CO -DODG-B CO SfiB'Boy6'A 
cO (5 0'"^ JBVV^BHSON 
CO 


w 14 w rien »^ 312 Wisconsin Bethel menighet. 

Tony, Rusk Co., Wis. 

Forenede kirke, 1911-(?). 

Organisert 1911. Opl^zfstC?). 40 sjælc i 1912. Prester: Olai Hill, 1910- 
11; John Ritland, 1911—. Embedsmand i 1912: b. O. G. Wick. Ungdoms- 
forening. (3332—1040) 

Richfield prækeplads. 

Richfield(?X Washington Co.(?), Wis. 

Utenom (Ns), 1889(?>90(?). 

Begyndt 18rø(?). Sluttet 1890(?). Prest: N. Fi^rde, 1889(?)-90(?). 

(3510-1041) ^Uas CO 
^RlCB c ONEiDA co 

VV IS -j^i^M i*.c44e 

yC* C ASSIA N 

— I 

LtNCOL N CO roRtsr ce LA NO LApe co T__r j Den norak-danak evangelisk lutherake menighet. 

Rhinelander, Oneida Co., Wis. 

Utenom CFk), 1891-92; Forenede kirke. 1892—. 

Organisert 15de juli 1891. 43 sjæle i 1891 (3 dansker), 280 i 1914 (7 
dansker). Prester: M. Mickelsen, 1891-93; J. A. Lofthus, 189S-96; J. B. 
Reinertsen, 1896-01; N. G. W. Knudsen, 1901-09; T. A. Snartemo, 1910—. 
Kmbedsmænd i 1891: b. Charley L^ken; c John Svendsen; d. Nick. Nor- 
beck, C. Løkken, John Nilsen, S. Thompsen, H. A. Knudsen; e. Ed. Tohn- 
sen, Christ. Hansely, Hans Hansen; f. T. Solberg. I 1915: b. Edward Lei- 
ners; c. O. A. Kolden; d. Thos. Alme, N. P. Hansen, Ursin Johnsen; e. 
Hans Rodd, Ole Rindahl, Albert Haug; f. O. Frogner; h. Thos. Alme. 
Kvindefor., 1891, $4,000. Ungdomsfor., 1894, $300. Pikefor., 1909, $200. 
PresteljzJn: $100 (1891), $350 (1914), $4.375 (1891-14). Kirketjener osv.: 
$660. Samfundsskoler: $300. Missionen: $275. Barmhjertighetsanstalter: 
$400. Kirke 1, 1892, Sl ,542 Kirke 2, 1906, $4,050. Prestehus 1, 1899, $600. 
Prestehus 2, 1908, $1,200.— J. A. Snartemo. (343—1042) Hazleton menighet. 

Hazelhurst, Oneida Co., Wis. 

Norske synode, 1896(?) — , 

Organisert 1896(?). 8 sjæle i 1910. Prester: L. O. Øien, 1898-09; J. O. 
Dreng, 1909-11; J. A. H. Myrwang(?), 1911-15. Embedsmand i 1910: b. 
Lewis R. Olsen. (3483—1043) Oneida Co,, Price Co. 313 Hazelhnnt m 

Hazelhurst. Oneida Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1910-(?). 

Organisert 1910. Opl52fst(?). 50 sjæle i 1910, 20 i 1912. Prest: I. Ram- 
seth, 1910-13. Embedsmand i 1910: b. H. Buran. I 1912: b. John Stone. 
(3484—1044) 

Minocqua prækeplads. 

Minocqua, Oneida Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 
Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). Prest: L. O. Øien, 1896-99. 

(3485-1045) Prairie Rapids e lutherske menighet. 

Cassion (3 mil vest, 1 syd), Oneida Co., Wis. 

Forenede kirke, 1908 — ^. 

Organisert 15de juli 1908. 50 sjæle i 1906, 53 i 1914. Prester: G. N. 
W. Knudsen, 1906-09; I. Ramseth. 1910-13; H. Madland, 1913—. Embeds- 
mænd i 1SK)8: b. Androw Tresness; c. Martin Vogsland; d. Ole Bagley, Olaf 
Ødegaard: e. Maurice Peterson, Erick Erickson, Harry Lund. 1 1915: b. 
Androw Tresness; c. Ole Bap^ley; d. Ole Bagley; e. Maurice Peterson, Helge 
Helgeson, Otto Beck. Kvindefor., 1910. Ungdomsfor., 1916. Prestelien: 
W) (1908), $60 (1914). Kirke, 1911. $1,100.— H. J. Madland. (531—1046) I f^cN co 5WLANZ> C0\ SA\/Vy£R CO y^P*^te FA LUS 'P R I C B CC, 
W I 5 7^ M- S K co r ""-'R^tiwA- ^'r^ co SLMJL 


7^ A y Lon. CO r l^p.r4C0LH 
c O Northfork prækeplads. 

Northfork, Price Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1892(?)-93(?). 

Begyndt 189é(?). Sluttet 1893(?). Prest: J. W. Preus, 1892(?)-93(?). 
Kirke, 1903, $1,725. 
GnTplidi, 1 ure Nathanaels skandinaviHk evangdiak 
lutherske menighet. 

Brantwoood (5 mil syd), Price Cc Wi». 

Forenede kirke, 1898—. 

Organisert ISde mars 1898. 80 sjile i 1898 
(IS svensker), 60 i I9I4 (20 svensker). Pre- 
ster: J. E. Nord, 1898-00; J. C. Hot^um, 
1898-01; N. G. W. Knudsen, I90I-OS; N. M, 
Minne, 1905-10 ; I. Ramseth, 1910-13 ; H. Mad- 
land, 1913-14; A. O. Running, 1914—. Em- 
bedsmxnd i 1898: b. Nils A. Brekke; e. OUver 
Berhowe ; d. .Tohannes Sandquist, Engel Ol- 
sen ; t. Sven Sandvick, Herman Sandquist. 
Josef Eitrem; f. Nils Rasmi:ssen; h. Oliver 
Berhowe. I 1915: b. Nils A. Brtkke; c. Her- 
man Sandquist ; d. Oliver Berhowe, Enok 
Ericksou ; e. P. Christensen, A. Sandquist, 
Geo. Berhowe; f. Oliver Berhowe; h. Alvira 
Alm. Kvindefor., 1898, $1.000. Sangfor,. 1914. 
Presteldn: $50 (1898), $iSO (1914), $1,152 
(1898-14). Samfundsskoler: $200. Missionen: 
5200.— A. O. Running. (S35— 1048) 
Vor Frelsere okand. 
latherske menighet. 

Spirit, Price Co., Wis. 
Forenede kirke, 1900—. 
Organisert II. mars 1900. 
42 sjaele i 1900, S4 i 1914 (4 
svensk-norsk). Prester : J. 
C. Hougum, 1900-01 ; N. G. 
W. Knudson, 1901-05; N. 
M. Minne, 1905-10; I. Ram- 
seth. 1910-13; H. Madland. 
1913-14; A. O. Running, 
1914—. Embedsmændil900: 
a. Ole Haugerud; b. J. B. 
Larson ; c. Henry Lftkken ; 
d. I, Salvesoa C. J. LØvendahl, A. Olson ; e. J. B. Larson, A. Haugen, Jakob 
Olson. I 1915: b. Harald Ameson; e. Abraham Christensen; d. Anton Olson, 
Jakob Olson, Alfred Olson ; e. Albert Lund, John Wahlstrøm. A. Hogen ; h. 
Harald Ameson. Kvindefor., 1900, $1,500. Ungdomsfor.. 1914, $15. Preste- 
lf(n: $91 (1900), $150 (1914), $1.700 (1900-14). Samfundsskoler: $45. Mis- 
lionen : $100.— A. O. Running. (536—1049) 

Bethlehem menighet. 

Knox MilK Price Co.. Wi». 

Hauges synode, 1903-06. 

Org-dnisert 1903. Opiøst i 1906. paa grund av utflytning. 25 sjxlc i 
1903. Prester: O. H. Elstad. 1903-04; J. J. Dahle, 1905-06, Embedsmænd 
i 1903: a. D. O. Eitreim; b. G. O. Eitreim; e. K. Eitreim; d. D. O. Eitreim. 
K. Eitreim; e. P. Nelson, K. Eitreim. Frestel^in: $100 (1903). Gnvpladi. 
1 acre, $25.— O. H. Elstad. (S7l— lOSO) 

Jmnkiner menighet. 

iumkiner, Price Co., Wis. 
Itenom (Fk), 1902(?)-03{?). 
Organisert 1«)2(?). OplfJst 1903. 50 sjarle i 1902. Prest: N. M. Minne. 
1902.fl3. (3539-1051) Price Co. 315 Phillips nonk luthenke menighet. 

Phillips, Pricc Co., Wis. 

Norske synode, 19Q2— . 

Organisert 19Q2. 71 sjæle i 1902, 40 i 1910. Prester: J. R. Birkelund, 
1902-04; T. S. Reishus, 1904-05; O. T. O. Flaaten. 1905-11; J. Waagc, 1908- 
12; G. A. Lnnde(?), 1912—. Embedsmand i 1904: b. John Dean. I 1910: 
b. A. Narum, Nic. Berg. (3534—1052) 

Danak settlement prækeplads. 

Phillips, Price Co., Wis. 

Utenom (Ns), 1902-O3(?). 

Begyndt 1902(?). Sluttet 1903(?). Prest: J. R. Birkelund, 1902-03. 

(3540-1053) Bethania menighet. 

Catawba, Price Co., Wis. 

Forenede kirke, 1903 — 

Organisert 3dje mai 1903. 11 sjæle i 1903, 
63 i 1914 (13 svensker, dansker). Prester: 
N. M. Minne, 1903-11; Olai Hill, 1911-12; J. 
Ritland, 1912-14; A. O. Running, 1914—. Em- 
bedsmænd i 1903: b. Gilbert Lee; c C. E. 
Engh; e. John Fegstad, Staale Ausdahl; f. C. 
E. Engh. I 1915: b. C. O. Dahl; c. Chas. 01- 
son; e. P. H. Hammer, M. P. Monson; f. Jør- 
gen Jørgenson; h. John Fegstad. Kvindefor., 
1903, $2,000. Ungdomsfor., 1912, $100. Sang- 
for., 1914. Presteløn: $40(1903), $150(1914), 
$1,200 (1903-14). Kirketjener osv. : $35. Sam- 
fundsskoler: $200. Missionen: $500. — A. O. 
Running. (533—1054) Kirke, 190S, $2,050. 
GnrplååBt 2 acres. 

Catawba menighet. 

Catawba, Price Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-11(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1911(?). 25 sjæle i 1907. 
Flaaten, 1907-11, (3537—1055) 

Hoff menighet (Hof). 

Prcntice, Price Co., Wis. 

Norske synode, 1904-1 1(?), 

Organisert 1904. Opl^st 191U?). 32 sjæle i 1904, 19 i 1907. Prester: 
T. S. Reishus, 1904-05; O. T. O. Flaaten, 1905-11; J. Waage, 1908-09. Em- 
bedsmand i 1904: b. Louis T. Nelson. I 1915: b. S. T. Nelson. (3535-1056) 

Kennon norsk lutherske menighet. 

(Kannen, 1910; Kinnan, 1901.) 

Kennan (2 mil nord), Price Co., Wis. 

Norske synode, 1905-11 (?). 

Organisert 1905. Oplø.st 1911(?). 23 sjæle i 1901, 27 i 1907. Prester: 
I. J. Kvam, 1901-02; J. R. Birkelund, 1902-04; T. S. Reishus, 1904-05; O. 
T. O. Flaaten, 1905-11. Embedsmand i 1914: b. Anders Krogstad. 

(3533—1057) 
Prest: O. T. O. 316 WlSOmSIN Park Falls prækeplads. 

Park Falls, Price Co., Wis. 
Utenom (Ns), 1907(?)-11(?). 

Bcgyndt 19W(?). Sluttet 1911(?). Prest: O. T. O. Flaatcn, 1907-1911. 
"Folkekalcndcren", 1909, lOS. (3536—1058) 

Vor Frelsers evangeliak lutherske menighet. 

Park Falls, Price Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 75 sjæle i 1915. Prest: J. A. Snartemo, 1915—. Em- 
bedsmænd i 1915: a. L. Pedersen; b. Martin Nelsen; c. Thomas Johnsen; 
d. John Nellum, Jacob Eliasen, Sigvart Pedersen; e. J. Frogner, Anton Hal- 
vorsen, Ole Stocke. Kvindefor.. 1915. PresteljzJn: $100 (1915). "Konstitu- 
tion", 1915.— J. A. Snartemo. (341—1059) m ON ca 
CO vT •STAM LAKS ONE IV A CO o "1 A Arbor Vitae menighet. 

Arbor Vitae, Vilas Co., Wis. 
Norske synode, 1895-08(?). 

Organisert 1895. Opli^st 1908(?). 42 sjæle i 1898, 25 i 1901. Prester: 
A. O. Dolven. 189S-96; t. O. Øien, 1897-08. Kirke. (3541—1060) 

Star Lake menighet. 

Stariake, Vilas Co., Wis. 
Norske synode, 1895-08(?). 

Organisert 1895. Opljzfst 1908(?). 49 sjæle i 1898, 56 i 1901. Prester: 
A. O. Dolven, 1895-96; L. O. Øien, 1897-08. Kirke. (35*5—1061) Hacking prækeplads. 

Hacking, Vilas Co., Wis. 
Utenfor (Ns), 1907(?)-O9(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1909(?). Prest: H. M. Normann, 1907(?)-09. 
5kal "Folkekalenderen". 1909, 106. (3547—1062) Filas Co., Langlade Co. 317 Den akandinaviak eyan lutherske menighet. Hackley, Vilas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1910(?)-11(?). 

Organisert 1910(?). Op^st 1911 (?). 19 sjælc i 19ia Prest: J. A. 
Snartemo, 1910-11. Embedsmand i 1910: b. A. Larsen. (3544—1063) Lac du Flambeau prækeplads. 

Lac du Flambeau, Vilas Co., Wis. 

Utenom (Fk), 1910(?)-11(?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1911(?). Prest: J. A. Snartemo, 1910-11. 

(3543—1064) 

Winegar menighet. 

Winegar, Vilas Co., Wis. 
Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 50 sjæle i 1914. 60 i 1915. Prest: J. A. Snartemo. 
1914—. (3542—1065) O N £ in A CO, TO-RBST CO 
LANGLAVEcJ^ 

W/5. n MAltATHOH CO. S HAWA^O CO 158 1 
Parrish prækephids. Parrish, Langlade Co., Wis. 

Norske synode, 1895(?)-96(?). 

Organisert 1895(?). Opl|i^st 1896(?). Prest: A. O. Dolven, 1895-96. 

(3366-1066) 

Den norøk evangelisk lutherske menighet. 

Elcho, Langlade Co.. Wis. 

Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 1906. 41 sjæle i 1906, 70 i 1914 (5 svensker). Prester: N. 
G. W. Knudsen, 1906-09; J. A. Snartemo, 1909—. Embedsmænd i 1906: b. 
Anton Follstad; c. Martin Olson; d. Carl Follstad, L. K. Lie. I 1915: b. 
Anton Follstad; c. Carl Follstad: d. John Follstad, Gustav Volin, Martin 
Follstad: e. Carl FollsUd, Bernhard Follstad. Prestelien: $50 (1906), $65 
(1914), $588 (1906-14). Samfundsskoler: $150. Missionen: $15. Barmhjer- 
tighetsanstalter: $10. "Konstitution", 1905. Union kirke. — ^j. A. Snartemo. 
(«2-1067) 318 Wisconsin 
Carter evangelisk lutherøke miøøionø menighet. 

Carter, Forest Co.. Wis. 

Ellings synode, 1901 — . 

Organisert 1901. 48 sjæle i 1901 (indianere, amerikanere og andre), 118 
i 1914 (indianere, amerikanere, tyskere og andre). Prester: £. O. Mffrstad, 
1901-15; L. A. Dokken, 1915—. Embedsmand i 1915: b. Alex. MjzJrstad. 
Prestel^n: $7,000 (1901-14). Prestehus, 1910, $600. Land, 3 acres, $300. 
(662-1068) 

Carter indianer lutherske menighet. 

Carter, Forest Co., Wis. 
Ellings synode, 1902—. 

Organisert 1902. Prester: E. O. MfsTrstad, 1890-15; L. A. Dokken. 
1915—. (342^-1069) 

Wabeno norsk lutherske missions menighet. 

Wabeno, Forest Co., Wis, 
Ellings synode, 1916—. 

Organisert 1916. 50 sjæle i 1916 (35 svensker). Prest: L. A. Dokken, 
1916—. (663—1070) 

Hurley evangelisk lutherske kirke (Huxley). 

Hurley, Iron Co., Wis. 
Norske synode 1903-09(?) 

Organisert 1903. Ool^st' 1909(?). 32 sjæle i 1902, 60 i 1904. Prester: 
J. R. Birkelund, 1902-04; H. M. Normann, 1904-09. (3325—1071) 

Cile norsk lutherske kirke. 

Gilc, Iron Co., Wis. 
Norske synode 1904-'09(?). 

Organisert 1904. OpWt 1909(?). Prest: H. M. Normann, 1904-09. 
-IC (3324—1072) Montreal kirke. Montreal, Iron Co., Wis. 
Norske synode, 1904-09(?). 

Organisert 1904. Opløst 1909(?). Prest: H. M. Normann, 1904-09. 
(3326—1073) Kenosha Co 319 
Norsk evangelisk lutherske menighet. 

Kenosha, Kenosha Co., Wis. 

Hauges synode, 1907(?) — , 

Organisert 19(K^(?). 42 sjæle i 1907, 15 i 1911. Prester: A. O. Ness, 
1907>10; Neis Carlson, 1910-15. Embedsmand i 1907: b. M. Guldbrandsen. 
I 1911: b. M. Guldbrandsen. Kirke. (3313—1074) CO CO. -RACiNE co. KEN OS A 
C.O,j W/5. :å/nDSHA Mc HENZy ca § L L I 1^ O LAKE IS 3. IOWA Q 

Q FiuurAQRe CaXroN c o 
^ ■' f' ""- «•««r Q H 

Q % 


u 

OJ 

v ^ PAy E rr e Co 

^^ I A* N £ S H <EK Ca. 
t O \A/ A. Wirmeshtefs: urtu 1%SI 
tcfwtk tL>£^S*hÆn^Fk 1999 

Pa-nToN» toa 9lmmP^ 11 322 Iowa 

Little Iowa menighet. 

Ridgeway, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1851-63. 

Organisert 1851. Delt og opl^st 1863 (Calmar, Decorah, Glenwood, 
Madison, Stavanger og Washington Prairie mghtr.). Prester: N. O. Brandt, 
C. L. Clausen, 1851-52; U. V. Koren, 1853-63. "Kirketidende", 1885, 711-71, 
Prestehus. (1780-1075) 

Calmar norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Calmar, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske sy ode, 1863 (1851)—. 

Organisert 1863. 372 sjæle i 1863, 414 i 1914. Prester: U. V. Koren, 
1863-08; P. Koren, 1908-. Kirke 1, 1856, $1.400. Kirke 2, 1868, $4,700. 
Kirke 3, 1885, $5,000. Kirke 4, 1888. $5,600.— A. M. A. (3745—1076) 

Decorah norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Decorah, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1863-89. 

Organisert 1863 (1851). Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden 
(Decorah Iste n. ev. luth. — Ns; Decorah n. ev. luth. — Fk). 157 sjæle i 
1869, 850 i 1887. Prester: U. V. Koren, 1853-62; P. L. Larsen, F. A, 
Schmidt, 1862-65; N. O. Brandt, 1865-82; P. L. Larsen, Th. Eggen, 1882-^. 
Embedsmænd i 1863: c. G. O. Rustad; e. Gulbrand T. Lommen, Ole Tor- 
gerson, H. A. Hegg; f. G. O. Rustad, Gulbrand Lommen. Kirke, 1876. 
$30,100. (2617—1077) 

Decorah First Norwegian Evangelical Lutheran Church. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa; fra 1863 til 1889 en del av 
Decorah.) 

Decorah, Winnshiek Co., Iowa. 

Norske synode. 1889 (1851)—. 

Organisert 1889 (1851, 1863). 385 sjæle i 1889. 903 i 1914 (10 tyskere, 
dansker, amerikanere). Prester: U. V. Koren, 1853-62; P. L. Larsen, F. 

A. Schmidt, 1862-65; N. O. Brandt, 1865^82; P. L. Larsen, Th. Eggen, 1882- 
89; A. Mikkelsen, 1889; J. Th. Ylvisaker, 1889-90; M. Fr. Wiese, 1890-91; 
E. Hove, 1891-04; J. A. Ottesen, 1894-96; H. G. Stub, 1896-00; B. Aske- 
vold, 1900-01; T. B. Torrison. 1901—. Embedsmænd i 1915: b. Oscar L. 
Olson; c. E. E. Berg, Ole S. Bidne. P. O. Haugen; d. K. I. Haugen, Nils 
Refsdal, O. P. Johnson; e. L. S. Dale, Louis Neste, O. P. Johnson; f. H. 

B. Hustvedt; g. Olga Moe. Clara Hexom, Henriette Preus; h. I. Bjørnson, 
B. K. Sævre, Sig. Ylvisaker. 2 kvindefor., 1865, 1903. Ungdomsfor. Pike- 
for., 1889. Mandsfor.. 1910. Sangfor. Presteløn: $1.000 (1914). Kirke- 
tjener osv.: $26,048 (1901-14). Menighetsskolen: $13,959 (1901-15). Sam- 
fundsskoler: $24.066 (1904-15). "Konstitution", 1872, 1891. "Menighets- 
historie", 1903. P. Laur. Larsen; "Festskrift", 1903. H. Halvorsen, 443-46. 
Kirke, 1876, $30,100. Prestehus, 1896, $10,000. Gravplads, 14 acres, $1.100. 
—I. B. Torrison. (2574—1078) 

Union Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa; fra 1863 til 1889 en del av 
Decorah norsk lutherske — Ns; fra 1889 til 1906 en del av Decorah norsk 
evangelisk lutherske — Fk.) 

Decorah (4 mil sydvest), Winneshiek Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1906-07; Norske svnode, 1907—. 

Organisert 1906. 86 siæle i 1907, 75 i 1914. Prester: U. V. Koren, 1806- 
10: Paul Koren, 1910—. Embedsmand i 1915: b. O. Hamre.— A. M. A, 
(3762—1080) IVinneshiek Co. 
rciUbu* 1, 1B93. 13,500. 
TcHebal 2,1916, f7.0aa. 
TlTpUds, Z icres. 
riTkapel, 13,300. Decorah norsk evangelisk Intherske 
menighet. 

(Fra 1851 til 1863 e 
1863 til 1889 en del , 
selisk lutherske.) 

Decorah, Winneshick Co.. Iowa. 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889 (26de mai 1863, 1851). I 
1906 uttraatte 22 konfirmerede medlemmer, bo- 
ende paa landet, og dannet Union Prairie mght 
— Ns. 200 sjæle i 1889. 409 i 1914. Prester : 
P. Laur. Ursen, F. A. Schmidt, 1863-65; N. 
0. Brandt, 1865-82; P. Laur. Larsen, Th. Eg- 
gen, 1882-92; A. L. Huus, 1892-57; J. O. Hou- 
gen, J898-07; O. E. Schmidt, 1907-16; O. 
Glesne. 1916—. Embedsmænd i 1915: b. H. A. 
Engen; c. Olai Kallevang (finanssekretær), A. 

A. Lee; d. B. J. Geving. A. T. Hohon, G. N. 
Steine, Hans Olson, L. G. Helgeson; e. P. J. 
Ness, T. O. Tollefsen, L. J. Nesheim, P. E. 
Gavle. N. C. Narveson, Anund Bleka; h. W. 

B. Ingvoldstad. 2 kvindefor., 1889, J10,000. 
Ungdomsfor., 1894. $2.000. Pikefor., 1894, 
$1.800. Sangfor., 1889. PrestelfJn: $400 (1889). 
$l/)00 (1914). $31.800 (1889-15). Prestehus 
osv.: $15,000. Kirketjener osv. : $25.000. Sam- 
fundsskoler: $5.000. Misaionen : $6.000. Barm- 
bjertighetsanstalter : $15,000. "Konstitution", 
1908.— H. A. Engen. (2957—1079) Springwater norsk evangelisk lothenke menighet. Organisert 23de januar 1878. Opl|Sst 1910, tor at slutte sig sammen meil 
Decorah n. ev. luth. mght. 40 sja^le i 1878, 43 i 1908. Prester: J. A. Bergh. 
1878-82; L. O. Pedersen, 1883-92; A. L. Huus, 1894-97; N. J. VikingsUd, 
1897-07; O. E. Schmidt, 1909-10. Embedsmænd i 1878: b. _L. Olsen^ c L. 
Olsen; d. John Christiansen. Lars L, Quandahl; 
Bue. Ole H. Valle. I 1915: b. Nils O. Bii " 
acre— A. M. A. (3748—1081) ,. Nil» O. Bue. Ole _ 

Kirke, 1878. Gravplads, IVg Glenwood norsk evaag. 
Intherske menighet. 

(Fra 18SI til 1863 en del 
av Little Iowa ; fra 1863 til 
1888 en del av Glenwood.) 

Decorah 9V4 mil ((st). 
Winneshiek Co., Iowa. 

Den norske synode. 1888 
(1851)—. 

Organisert 1888 (26. dec. 
1853. 1851). 675 sjæle i 
1889, 612 i 1914. Prester: 
U. V. Koren, 1853-83; Nils 
Amlund, 1883-88; M. Borge, 
1888-05; S. A. Scarvie, 
1905—. Embedsmændil91S: 
b. Ole II. Sivesind; c. Gu- 
stav Johnson ; d. Gustav Johnson, Andreas Prestesæter ; e. Helmer Williams, 
A. C. Johnson, Helmer Blegen, John Hill, Hildor ^ge; i. Oscar P. Lttvstuen; 
Kirke 1. 185?, 1300. Kirke 3. 1870, «2,0 


00. J ikole- 


huw. tl.OOO. PreMehus. 1883. t^l.SOa. 


CT(*pted>. 


IW «r=, »50. L.nd. 20 »c«fc 1800. 

t Oscar P. L(*vstuen. 3 kvindefor., 1870, $5,500. Uagdonufor., 1905, $1,500. 
aiiEfor., 1900, $200. Prestelien: $70 (1853). $800 (1914), ^,650 (1853-14). 
Prestehus: $5,300. Kirketjener osv.: WX» (1853-14). Meni^etsskolen : 
$10,000 (1853-14). Samfundsskoler: $22,500 (1853-14). MUtionen: $5,500 
(1853-14). Barmhjertighetsanstalter: ^,000 (1853-14), "Konstitution", 188S. 
— S. A. Scarvie. (615—1083) Glenwood nordc evangelisk latherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Decorah (.Wi mil ^st), Winneshiek Co., Iowa. 

Norske lynode, 1863 (1851)-88, 

Orsanisert 1863 (1851). Splittet 1SS8. paa grutid av naaderalgstride:! 
(Glenwood norske evangelisk lutherske— Ns: Pontoppidan). 100 tisele i 
1853. SS9 i 1869. 830 i J881. Prester: N. O. Brandt. 1851-52; ti. V. 
Koren. 1853-88: N. Amlund. I883-S8. Emhedsmænd i 1853: c. Johannes 
Sivetind; d. Johannes Sivesind; e. O. P. Rocksvold, Ole Ruen; f. Peder 
Erikstad; r. Gustav Pedersen. Prestelffn, 1863, $70. Kirke 1, 1857, $300. 
Kirke 2. 1870, $22,000. 3 skolehuse. $1.000. Prestehus. 1883, $4,500. Grav- 
pladi. IW acre, $50. Prestegaard. 20 acres. $800. (4128-1082) 
Kirke 1,IB8B,*I,9(>0. 
Kirke 2, 1891. 13.150. 
Pre«chu>, 1»0B. 12.075. 
GnTpUdi, 1 acre, %S0 

Uiid,lH lot. Pontoppidans nonk erang. latherske 
menighet. 

(Fra 1857 Ul 1863 en del av LitUe Iowa; fra 
1863 til 1888 en del av Glenwood.) 

Decorah (9 mil ^st) Winneshiek Co., Iowa. 

Antiroissouri, 188S-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 21de august 1888. 114 ajæle i 
1888, 242 i 1914, Prester: M. Fr. Lunde. 
1888-9S; J. A. Heilestvedt. 1895-03; I. Fjelde, 
1903—. Embedsmznd i 1888 : a. Ole O. Kirke- 
by; b. N. L. Vick; c. Jens O. Kallevang;; d. P. 
B. Halvorsen, Egjel Hegtvedt; e. Ole O. 
Kirkeby, Peder Svensrud, Jens Kallevang-. I 
19IS: b. N. L. Vick; c Olaus Ruen; d. Hans 
OUon, Elling Vangen. Johannes Nilsen 
Amundrud; Gunnar Oyan, Oskar SchoU, John 
Moe, A. B. Onsager; f. G. G. Sundtvedt; g. 
G. G. Sundtvedt. Kvindefor., 1889, $1,000. 
Pikefor. Sangfor.. $100. Prestelrin : $250 
(1888), $300 og husleie (1914). $6.TO (188&- 
14). Prestehus: $3,000. Kirketjener osv.: 
$5,840. Menjghetsskolen : $2^50. Samfunds- 
skoler; $1,620. Missionen; $732. Barmhjer- 
tighetsanstalter : $361. "Konstitution", 1888. 
— J. Fielde. (562—1084) Madison norsk evangelisk latherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa menighet.) 

Decorah (8 mil vest). Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1863 (18Sl)-69, 

Organisert 1863 (1851), Delt 1369 (1872?), paa grund av diatance og 
to kirker. 389 konfirmerte sjæle i 1867, 718 i 1869. Prester: N. O. Brandt. 
1851-52; U. V, Koren, 1853-66; N. O. Brandt, 1866-82. Kirke 1, 1856. Kirke 
2, 1856. (4129^1085) Winneshiek Co. 
Madison nonk erangelisk Itrthenke 
menighet. _ ) 

Decorah (8 mil ywt), Winneshiek Co_ Iowa. 

Norske synode, 18® (1863)—. 

Organisert 1869 (1863, 27de februar, da den 
skiltes fra I.ittle Iowa menighet. Delt i 1869, 
fordi to kirker byggedes, i to togn — Lincoln 
menighet). 486 sjæle i 1875, 573 i 1914. Pre- 
ster: U. V. Koren, 1853-66: N. O. Brandt, 
1866-82; E. Wulfsberg. 1883^1; N. P. Xavier. 
1891-04; Th. Nilsson, 1904-13; D. C Jordahl, 
1913—. Embedimxnd i 1915: b. Hans A. Hal- 
vorsen; c. Gustav E. Bakken; e. John O. 
Dahle. Gilbert G. Hovden, Andreas P. Ask. C 
O. Blegeberg; f. Simon Gunderson. 2 kvinde- 
for., 1889. Ungdomsfor. Fikefor. Sangior. 
Prestelrfn: $400 (1914). Samfundsgjflreroaal: 
$800 (1914). Luther College fondet: P^SXXi 
(1914). "Menighetshistorie", 1909, Thos. Nils- 
son.— D. C. jordahL {154»-10e6) PmUhui, 1RS3, fS.OOO. 
CriTpliili,2U acrn. 
Uod. 5! acro. tl.SOO. 

iS, 116,000. Kirke 2, 18». Kirke J, l»14. 
me. PreUehtu, ISM, tS.OOO. GnT^wb, 
Land, 51 acre*, tl.SOO. : $800 0914. Luther Cdlege fond; . .___ ,_._ , 
:". 1909, Thomas Nilsson.— D. C. Jordahl. (1548—1087) Lincoln nonk erong. 
Intherske meni^et. 

(Fra 1851 til -1863 en del 
av Little Iowa menighet; 
fra 1863 til 1869 en del av 
Madison menighet.) 

Ridgeway (2^ mil syd), 
Wmneshiek Co.. Iowa. 

Den norske synode, 1863 
(1873)-. 

Var en del av Madison 
menighet til 1869, da denne 
deltes og dannet to menig- 
heter (Madison og Lincoln 
n. ev. luth. menigheter). 46D 
sjxltL i 1875. ll)7S i 1914. 
Prester: U. V. Koren. 1853- 
66; N. O. Brandt. 1866-82; 
E. Wulfsberg. 1883-91; N. 
P. Xavier, 1891-04; T. Nils- 
son, 1904-13; D. a Jordahl, 
1913—. Embedsm(endiI915: 
b. S. Gunderson ; c. Neis 
Iverson; e Halvor Fjeld- 
stul, Albert Ofstedahl, A. P. 
Anderson, Chria. Oen, Geo. 
Hove ; f. S. Gunderson ; g. 
S. Gunderson. 3 kvindefor., 
1888. Ungdomsfor. Pike- 
for. Sangfor. Preste1f)n : 
$400 (1914). Samfundsgjel- 
_^,000 _{1914)^ "Menighets- 
KiriK I, 1«5£, Cl. («(W. Kiclw 2 (umme ited *om 
lite), IS69, tI0,90a. Kirke 3, 1883 (Eldotkdo), 
tZ,500. Kirke 4, 1910 (OuUn), 15,000. Ptcatebu), 
1897. $2,100. GrairpUda, \% ten. Und, 5 (cret. 

$325. 

Prester: N. O. Brandt, C. L. aausen, I85I- Stavanger Donk evong. 
luthenke menighet. 

(Fra 18S1 ti! 1863 en del 
av Little Iowa menighel.) 

Ossian (i byen, 3Vi mil 
syd, EldoradCk Payette Co.), 
Winnesfiielc Co„ Iowa. 

Den norske synode, 1863 
(1851)—. 

Organisert 1863 (1851). 

426 sjxle i 1863, 600 i 1914. 

U. V. Koren, 1853-96: A. O. 

■384-88; P. Koren, 188»- 

._, __. ,. . ; Kr. Kvamme, 1912—. 

Embedsmsend i 1863: a. V. Koren; b. V. Koren. I I91S: a. Kr. Kvamme; 
b. Ole Hendricksbn; c. Østen Poulson; e. 0. O, Riveland, Kittel Moen, Ole 
Anfinson. 5 kvindefor.. 1887. UnKdomsfor., 1912. Pikefor., 1911. Prcstcl((n : 
ca. $100(1863), $800(1914). Samfundsskoler: $11,800 (1863-14). Missianoi: 
$7,300 (1863-14). Barmhjertighetsarstalter: $1,350 ( 1863-14) .—A. M. A., Kr. 
Kvamme. (3761—1088) 

Washington Prairie 
menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del 
av Washington Prairie.) 

Decorah (6 mil sydjlst), 
Winneshiek Co,, Iowa. 

Den norske synode, 1863 
(185I)-89. 

Organisert 1863 (1851). 
635 sjsele i 1863. Splittet i 
1889, paa grund av naade- 
valgstriden (Wash. Prairie 
— Ns; North Washington 
Prairie— Fk). 635 sjsrie i 
1863, 620 i 1884. Prester: 
Kirke. tB74, tlfi, U. V. Koren, 1853-70; 0, Turrao, 1874-82; J. Bjdrgaas, 1882-84; A. K. Sagen, 
1884-88. "Kirketidende". 1874. 11; fru Korens ''Fra Pionertiden", 1914. 

(4130—1089) Winneshiek Co. Vaafaington Prairie nonk evangelisk lather^e menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del 
av Little Iowa; fra 1863 til 
1889 ea del av Wajhington 

Decorah (6 mil sydøst), 
Winneshiek Co., Iowa. 

Den norske synode, 1889 
(1851)-. 

Organisert 1889 (1851). 
Prester : U. V. Koren, 1853- 
10; A. O, Turmo, 187+-82; 
J. BjfJrgaas, 1882-84; A. K. 
Sagen, 1884-88 ; Paul Koren, 
1889-10 ; Paul Koren, 1910—. 
Embedsmand i 1914: b. P. 
Koren.— A. M. A. 

(3759—1090) 
North Washington Prairie nonk evangeliek lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1863 en del av Little Iowa; fra 1863 til 1889 en del av 
Washington Prairie.) 

Decorah (S mil sydøst), Winneshiek Co., Iowa. 

AnlimisEouri, 1889-90: Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889 (1851). 100 fijæle i 1890, 89 i 1915. Prester: M. Fr. 
Lunde, 18»9-93; K. E. Bakken. 1893-11; O. E. Schmidt, 1911-12, I. A. 
Hellestvedt, 1912-13; Magne Schilliaas. 1913-14; M. A. Kvammen, 1914—. 
Embedsmand i 1915: b. Carl Jacobsen. Kvindefor. Kirke. 1890. Grav- 
plads. 2 acres.— A, M. A. (37SO-109I) Big Canoe norsk evangelisk lutherske menighet. 
Decorah (13 mil 
nordffst) , Winne- 
shiek Co., Iowa. 

Norske synode, 
1852-. 

Organisert 1852. 
13 familier ut- 
traalte 1906, for 
sammen med nogle 
andre at danne 
Canoe Ridge norsk 
evangelisk luther- 
ske menighet 1,028 
sjjele i 1867, 650 i 
1914. Prester: N. 
O.Brandt, 1852 ;U. 
V. Koren, 1853-56; 
F. C. Claussen, 
1857-62; N. E S. 
Jensen, 1862-65 ;H. 
A. Stub, 1865-92; 
K. Seehuus, 1886- 
16; T. O, Tolo, 
1917—, Embeds- 
mxnd i 1915: b. 
Joh. O. Jftssendal ; 

Iowa 

c. Joh. O. J^ssendal ; e. John 
Opheim, Henry Sloen, El- 
dine EllinKSon, Oscar Jacob- 
sen, Chr, Luros, Lars Børee ; 
f. Joh. O. Jrfssendal ; g. Joh. 
O. J^ssendal; h. mrs. K. 
Scehuus. 6 kvindefor, 1880, 
SI2,000. Ungdonufor„ 1893. 
$10.000. Sangfor., 1875. Pre- 
stcIfJn : $700(1914).— K.See- 
huus. (æS-1092) Kirke, 1906, U.OOO. Canoe Ridge evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1852 til 1906 en del av Big Canoe.) 

Decorah (10 mil f4sl-nord|ist) , Winneshtek 
Co., Iowa. 

Norske synode, 1906—. 

Organisert 23cle februar 1906. 124 sjile i 
1906 (21 tysk-amerikanere), 241 i 1914 (28 
tysk-amerikanere). Prest: S. A. Scarvie. 
1906—. Embedsnuend i 1906: b. Martin Pin- 
boldt; c. Julius Hanson; e. Martin Pinholdt, 
Martin Faldet, J. E. Bolson; f. O. A. Solheim. 
I 1915: b. N. O. Faldet; c. A. 0. Blegen; e. D. 
H. Musser, Anton Ellingson, Martin Huseby. 
Kvindefor, 1906, $1,800. Ungdomsfor.. 1912, 
$100. Presteljfn: S17S (1906), $250 (1914), 
$1,904 (1906-14). Kirketjener osv.: $620. Me- 
nighets- kolen : $475. Samfitndsskoler : $370. 
Mission: $686. Barmhjertighetsanstalter : $284. 
"Kirketidende", 1906, 301, 1389.— S. A. Scarvie. 
(616—1093) 
Springfield menighet. ( Den norsk lutherske me- 
niriiet.) 

Decorah (6 mil syd), 
Winneshiek Co., Iowa. 

Nordre Illinois synoden, 
1853-60; Augustana, 1860- 
90; Forenede kirke, 1890—, J. Johannesen, 1853-56; P. 
Asbjflrnsen. 1856-61; A. Ja- 
cohson, 1861-62; O. O. 
Estrem^l862-64; Isak Jen- rS; O-J. Hxiksiad.lSrS-Q;;: K. E. B»kken. 1893-1 1 : O. E. Schmidt. 1911; J. A, IVinneshiek Co. 
(jrkc 1. Kirke 1, 1863. Kirke 3, 1903. Prenchtu 1, 
tBS6. 11.500. Prutchai 3, IB74. GnrpUdi, 3 uro. 
tind, 60 icr», $300. 329 

Hellestvedt, 1912 ; Magne 
Schilliaas, 1912-13; M. A. 
Kvammen, 19H — . Binb«da- 
mxnd i 18S3 : b, P. A«hi»lni- 
aen; g. P. Asbjørnsen. 2 
kvindefor., 1867,1868. Vng- 
domsfor. Fikefor., 1S9B. 
Sangfor., 1903. Preslelffo: 
$500 (1914). Prof. Lysne» 
drevprestMkole(AuKuatana 
Seminar) i prestehuset fra 
1874 til 1876, O. O. Le- 
mens "Springfield menig- 
het"; "Mindeskrifl", 185J- 
13.— A. M. A. (37S1— lOM) Hesper nonk evangelisk lutherske menighet. 

Hesper, Winneshiek Co,, Iowa, 

Norske synode, 1866-91 ; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 1865, 154 sjæle i 1867, 3S0 i 1914. Prester: H. A. Stnb, 
1865-91; O. K- Weium. 1893-94; A. O. Ungehough. 1894-06: W. A. Ra*- 
mnssen, 1906—, Embedsmand i 1915: h, Chr. Thingvold. Kirke. Grav- 
piadi, 2 acres.— A. M. A, (3760—1095) 

Orleans norak evangelisk httherske menighet. 

(Plymooth Rock n 

Plymouth Rock (4 

Norike synode. 185/ — . 

Organisert 1866. 84 sjæle i 1867, 204 i 1914. Prester: Tob. Lanen, 
1866-68; F. A. Schmidt, 1869-72: J. C. T. Moses, 1872-77; M. LMgeland, 
1878-83; J. C. T. Moses, 1883-87; F, E. Wulfsberg, 1888; G, A. Smedal. 
I88»-90; F. E. Wulfsberg, 1891 ; J, C. T. Moses, 189?^; O. Ottersen, 1895- 
07; Thos. Nilsson, I907-rø; Lanntz Larsen, 1908-13; K. Figenbanm, 1913-14, 
Iowa River norsk evangelisk Inthenke 
menighet. 

Decorah (12 mil nordøst), Winnesbiek Co., 

Konferentsen, 1870-90; For, kirke, 1890—. 

Organisert 1870. (235) 137 sjxle i 1871, 109 
i 1914. Prester: H. C Rømess, 1869-72; O. 
Amble, 1872-74; O. Hanson Bostad, 1874-76; 
J. A. éergh, 1877-83; L, O. Pedersen, 1883-92; 
0. K. Weium, 1893-94; M. Fr. Lunde, 1894- 
95; N. J. Vikingstad, 1896-07; I. Fielde, 1907- 
10; W. O. Wilhelmsen, 1910-12; O. M. Wan- 
gensteen, 1912—. Embedsmand i 1870: c. F. 
M. Andreasen. T 1915: b. Lars Amundsen; c^ 
Henry Opheim; d. Emmanuel Amundsen, Ole 
Thompson, Meins Motison ; e. Mons Monson, 
Jacob Johnson. Lars Amundsen ; h. mrs. Lina 
Bidne, mrs. Henry Opheim. Kvindefor., 1877. 
Ungdomstor., 1897. Missionsfor., 1877. Pre- 
steløn: $60 (1870), $200 (1914).— O. M. Wan- 
gensteen. (3765-lOW) 330 Hauges evuigeliBk latherske menighet. 

Decorah (7 mil nord), Winneshifk Co,, Iowa. 

Ellinga synode, 1872-76: Hauges synode, 1876-06; utenom (Fk), 1906—. 

Orgwiism 1872. 78 sjæle i 187S, 215 i 1906. Prester: F. H. Carlson. 
1872-80; i. C. L. Hatlestad, 1884-98; P. S. Stenersen, 1898-06: W. A. Ras- 
mussen, 1907—. Kvindefor Kirke, 1880. Gravplads, IV, acre.— A. M. A. 
(3749-1098) 

Ridgeway norsk erangeluk lutherske menighet. 

Ridgeway, Winneshiek Co., Iowa, 

Konferentsen. 1873-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisen 1873. 106 sjæle i 1873. 135 i 1914. Prester; P. G. Østby. 
1871-77; I. A. Bergh. 1878-82: L. O, Pedersen. 1883-92; M. P. Dommers- 
næs, 1892-02; C. S. Thompson, 1902-04; M. K. Hartmann, 1904-09; O. M. 
Wangensteen, 1909-H ; D. Svennungsen, 1911—. Embedsmand i 1915: b. 
J. Jacobsen. Kirke. 1873. Gravplads.- A. M. A. (3763—1099) 

St. Johannes dentsch evangelisk lutherske menighet. 

Deeorah (10 mil nord), Winneshiek Co., Iowa. 

Utenom (Ms. Is, Ns), 1873—, 

Organisert 1873. 250 sjæle i 1914 (tyskere). Prester: F. A. Schmidt. 
1870-72; J.D.Jacobsen, 1872-81: E, Nau, 1881-82; E. N. Heimann, 1882-86; 
E. J. Petersen, 1885-86; K. Seehuus. 1886—. Embedsmænd i 1873: a. Ph. 
Pfister, Johann Barth, Johann Koeppen; b. Geo. A. Pfister; c. Geo. A. Pfister. 
I 1915: c. Henry Ruffridge, Gideon Seegmueller, Henry Barth. Kvindefor., 
1909. Kirke 1. 1875, $2,7®. Kirke 2, 1892, $3.500.— K. Seehuus. (584—1100) Highland norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Spring Grove (7% mtl syd). Winneshiek 

Co., Iowa. 

Norske synode, 1892—. 

Organisert 1892. 125 sjæle i 1892. 250 i 1914. 
Prester: K. Seehuus, 1892-16; T. O. Tolo, 
1917—. Embedsmaend i 1892 : b. Joh. Jffssen- 
dal; c. Neis Larson; e. Nbls Larson. G. N. 
Nordgaard, Gilbert Anderson; f. Joh. Jøssen- 
dal; g. Joh. J(*ssendal. I 1915: e. Thos. E. 
Selnes, O. L. Wennes, Styrk Sollien; f. Joh. 
JfJssendal. Kvindefor., 1892, $1,800. Ung- 
domsfor., 1892, $1.500. Eier Va av Big Canoes 
prestehus og land. PrestelfJn: $145 (1892). 
$300 (1914). Aarljge utgifter til menigheten: 
$510; til samfundsskoler : $150; til missionen: 
$200.— K. Seehuus. (583—1101) 
Kirke, 1894. (4,200. 

Fremont norsk evangeliok lutherske menighet. 

Plymouth Rock (2 mil nordvest). Winneshiek Co., Iowa. 

Utenom (Fk). 1906-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 25de januar 1896. 78 sj^le i 1896, 90 i 1914. Prester: P. K. 
Dreyer, 1896-94; G. Rasmussen, 1904-16. Embedsmænd i 1896: b. Martin 
Oleson; c. Ole Pederson; d. Andreas Oleson. Ole K. Arneson. Ole Peder- 
son; e. Ole Mattison, John Jacob son. Lars Losen. I 1915: h. Culbert Peter- 
son; e. Ole K. Arneson; e. Steen S)*um, Ole O. Pederson. Gust. Jacobson; Winneshiek Co., Allamakee Co, 331 f. Steen S^um. Kvindefor., 1887. Prestel|z(n: $75 (1906). $200 (1914). $2,580 
(1906-14). Kirketjener osv.: $200 (1914). Menighetsskolen : $570 (1906-14). 
Samfundsskoler: $600 (1906-14). Missionen: $1,700 (1906-14). Barmhjcrtig- 
hetsanstaltcr: $600 (1906-14). Kirke, 1896, $2,800. Gravplads, 1 acre, $5). 
— G. Rasmussen. (755—1102) 

Burr Oak prækeplads. 

Biirr Oak, Winneshiek Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1899M)3(?). 

Begyndt 1899. Sluttet 1903(?). Prest: A. O. Langchough, 1899-03. HOUfTOAJ Co. 


t 


NO»i 
W IS 


CLUA/TON Co. 

AllarnAlcec Co-, la.. 
I$5I dtff€ PoLtntCreek- 
Creek 
'''^'^ V- t^rHtTc^ *«♦-/» Paint Creek menighet. (Painted Creek menighet.) 

Waterville (5 mil syd-sydvest), Allamakee Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1851-53; Norske synode, 1853-58. 

Organisert 1851. Delt 1858 (Østre Paint Creek— Ns; Vestre Paint 
Creek— Ns). 250 sjæle i 1851. Prester: N. O. Brandt, 1851-54; C. L. Clau- 
sen, 1851-54; U. V. Koren, 1854-58. Embedsmænd i 1851: a. Svend En- 
dresen; b. J. L. M^ler; c. Engebrigt Knudsen; e. Ole Rotnem, Thomas 
Anderson, Syver O. Wold, Nils T. Roe, (4125—1103) østre Paint Creek menighet (Østre Painted Creek). 

(Fra 1861 til 1858 en del av Paint Creek.) 

Waterville (S mil syd- sydvest), Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode, laS! (18S1J-87. 

Organisert 1858 (1351). Splittet 1887, paa grund av naadevalgstrid 
(Øatre Paint Creek— Ns; Gamle Østre Paint Creek— Fk). 561 sjæle 
Irø, 582 i 1880. Prester: N. O. Brandt. C. L. Clausen, lSSl-54; U. 
Gamle Østre Paint Creek norsk erang. 
lutlierske menighet. 

(Østre Paint Creek norsk evangelisk lu- 
therske. Fra 1851 til 1858 en del av Paint 
Creek; fra 1858 til 1887 en del av Østre Paint 
Creek.) 

Waterville (S mil syd-sydvcst), Allamakee 

Aitimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 
Organisert 1887 (I8S1). Splittet 1907 (Wa- 
terville n. ev. luth. mght.). 600 sjxle i 1851, 
500 i 1914. Prester; N. Brandt. C L. Clausen, 
18S1-S4; U. V. Koren. 1854-63; O. J. Hjort, 
1863-79; H. A. Hartmann, 1880-95; C. J. M. 
Grfinlid, 189S— . Embedsnuend i 1915: b. Iver 
Thorsen; c. Halvor T. Hermansen; d. Joh. 
Hunstad, Andreas Hansen, Knudt Nilsen, Larj 
Thygesen, Joh. Ellefsen Halvor Megaarden, 
Iver Thorsen ; e. Josef Nilsen, Herman Han- 
sen, Peder P. Nilsen, Olaus C. Megaarden, 
Otto Sørensen, Joh. Roldsen, Carl Knudtsen; 
f. Halvor Lindland ; g. Halvor Lindland ; h. 
Iver Thorsen. 3 kvindefor., 1886, 54,000. Sang- 
for., 1900. Presteløn: $400 (1914), $15,0æ. 
Prestehus; $6,000. Kirketjener osv.: $2.000. 
Samfundsskoler : $15,000. Missionen: $10,000. 
Bannhjertighetsanstalrer: $2,000. "Konstitu- 
tion", 1858, 1899.— C. J. M. Gr^nlid. 

(1 537— 1105) 
Waterville norsk evangelisk lutherske menighet. 
(Fra 1851 lil 1858 en del av Paint Creek; fra 1858 til 1887 en del av Østre 
Paint Creek; fra 1887 til 1907 en del av Gamle Østre Paint Creek.) 
Waterville, Allamakee Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1907-09; Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1907. 100 sjakle i 1907. 140 i 1914. Prester: C. J. M. Grjin- 
lid, 1906—. Embedsmaend i 1907: a. Peter Arnison; b. Ole Hansen; c. O. 
G. Kolsrud; e. Gustav Ellefsen. Olaf Olsen, Jonas M. Sim; f. H. A. Hen- 
driksen ■ h. H. A. Hendrickson. I 191S; a. Peter Arnison; b. Ole Hansen; 
c. Ole G. Kolsrud; e. Albert Aslesen, Ottg Rognstad, Henry Jensen; f. H. 
A. Hendricksen; h. Knudt Nelsen. Kvindefor., 1907. Presteljin: $120 
(1908), $120 (1914), $840 (1908-14). Kirketjener osv.: $200 (1908-14). Sam- 
fundsskoler: $500 (1908-14). Missionen: $400 (1908-14). BarmTijertighcts- 
anstaltcr: $100 (1908-14). Kirke, 1907. $3.000.— C. J. M. Grffnlid. 

(1539—1106) 
Østre Paint Creek norsk lutherske menighet. Kirke. 1869. fG.DCW. 
Prcitcbua 1. 1863, (5.000. 

Gnvplidi. 5 acre*. $200. 
Ltind, BO tcre», fOO. (Fra 1851 lil 1858 en del 
Østre Paint Creek menighet.) 

Waterville (S mil sydvest). Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 1887 (1851)—. 

Organisert 1887 (1851). 120 sjæle i 1889. i Paint Creek; fra 1858 til 18S7 en del : i 1914. Prester; C. L. Allamakee Co, 333 Clausen og O. Brandt. 1851-54; U. V. Koren, 1854-63; O. J. Hjort 1863-79; 
H. A. Hartmann. 1880^7; M. O. Borge, 1888-00; S. A. Scarvie. 1901-05; Z. 
L Ordal, 1905-08: L. S. Guttebcf, 1908—. Embedsmænd i 1887: a. Svend 
Endresen; b^ J. l,. Maller; c. Ingebrigt Knudsen; e. Ole Rotnem, Thot. 
Anderson, Syver O. Wold. Nils T. Roe. I 1915: b. A. T. Grjrfnna. Kirke 
1, 1856. Kirke 2. 1869. $3,000. Kirke 3, 1888. Gravplads. Prestegaard. 
-A. M. A. (3604—1107) 

Waterville prækeplads. 

Waterville, Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 1910—. 

Begyndt 1910. Prest: L. S. Guttebø, 1910—. —A. M. A. (3603-1108) Den lutherske menighet (Waterville). 

Waterville, Allamakee Co., Iowa. 
Augustana, 1871-90(?). 

Organisert 1871. Opl^st 1890(?). 50 sjæle i 1871, 18 i 1886. Prester: 
David Lysnes, 1871-78; O. J. Hattlestad, 1878-90.— A. M. A. (3646—1109) Vestre Paint Creek menighet (Vestre Painted Creek). 

(Fra 1851 til 1858 en del av Paint Creek.) 

Waukon (7 mil ^st-sydcfst), Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode. 1858^7. 

Organ i.sert 1858 (1851). Splittet 1887, paa grund av naadevalgstriden 
(Vestre Paint Creek— Ns; Gamle Vestre Paint Creek— Fk). 300 sjæle i 
1858, 551 i 1869, 602 i 1880. Prester: U. V. Koren. 1858-62; O. J. Hjort, 
1862-79; H. A. Hartmann, 1880-95: C. J. M. Grizfnlid, 1895—. Kirke 1, 187a 
Kirke 2, 1885, $5,500. (4127—1110) 
Kirke 1, 1870. 
Kirke 2, 1885, $5,500. 
GraTpUds, 1 H «ere, |200. Gamle Vestre Paint Creek norsk evang. 

menighet. 

(Vestre Paint Creek norsk evangeliske me- 
nighet. Fra 1851 til 1858 en del av Paint 
Creek; fra 1858 til 1878 en del av Vestre 
Paint Creek.) 

Waukon (7 mil f^st), Allamakee Co., Iowa. 

Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1887 (1851). 500 sjæle i 1858, 
550 i 1914. Prester: U. V. Koren, 1858-62; 
O. J. Hjort, 1862-79; H. A. Hartmann, 1880- 
95 ; C. J. M. Grfifnlid, 1895—. Embedsmænd i 
1915: b. L. O. Grandgaard; c. Johs. A. Fos- 
sum ; d. Mathias Johnsen, Johs. Fossum, Hans 
Bergh, Johs. Lier, Martin Halvorsen, Anton 
Fossum, Martin Larsen; e. Martinus Halseth, 
Henry Grangaard, Math. Johnsen, E. E. Bak- 
kum, L. A. Grangaard, Halvor Hagen, Gun- 
nerius Gering ; f. J. Anderson ; g. \ Ander- 
son ; h. J. Anderson. 3 kvindefor., Ia35, $5,500. 
Ungdomsfor. Sangfor., 1890. Prestelfifn: $400 
(1914), $14,000. Kirketjener osv.: $2,000. 
Samfundsskoler : $14,000. Missionen: $10,000. 
Barmhjertighetsanstalter: $2,000. ''Konstitu- 
tion", 1858, 1888.— C. J. M. Grjrfnlid. 

(1538—1111) 334 Iowa Veatre Paint Creek norsk latherake menighet. 

(Fra 1851 til 1858 en del av Paint Crtek; fra 1858 til 1887 en del av 
Vestre Paint Creek menighet.) 

Waukcin (6 mil ftst- sydøst). Allamakee Co., lowa. 

Norske synode, 1887 {1858)—. 

Organisert 1887 (1858). 80 sjæle i 1889, 111 i 1913, Prester: U. V. 
Korer, 1858-62; O. J. Hjort. 1862-79; H. A. Hartmann. 1880-87; M. O. 
Borge, 1888-00; S. A. Searvie, 1901-05; Z. J. Ordal, 1905-fle; L. S, Gut- 
tebff, 1908—. Embedsmand i 1915: b, L. J. Larson. Kirke, 1870, $4,000. 
Gravplads.— A. M. A. (3605—1112) 

Waterloo Ridge norsk evang. lutherske 
menighet. 

Dorchester (6 mil vest), Allamakee Co., 

Norske synode, 1867-74; Konferentsen, 1874- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1867. 229 sjxie i 1867, 280 i 
1915, Prester: H, A. Stub, 1867-73; N. E. S. 
Jensen, 1873-74; O. Hansen Bostad, 1874-76; 
J. A. Bergh. 1877-83, L. O. Pedersen, 1883- 
92; O. K. Weium, 1893-94; M. Fr. Lunde. 
1894-95; N. J. Vikingstad. 1896-10; W. O. 
Wilhelmsen, 191&-12; 0. M. Wangensteen. 
1912—. Embedsmænd i 1915: b. Hans TiUer- 
aas; c. John Thompson; d. Galand Marken, 
Martin Clausen, Johannes Clausen; e. John 
Kuraas, Martin Melbestadj Comelius Blegen ; 
f. g. h. Hans Digre. Kvindefor. Ungdoms- 
for, Missionsfor, Sangkor. PrestelØn : $100 
(1867). S500 (1914), $7,400 (1867-14). Pre- 
stehus: $1375. Kirketjener osv.: $1,300,-0. 
M. Wangensteen. (3764—1113) 

Kirke I. Kitkc 2, tH.OOO. 
PicMcblu, Ig7».tl,800. 
GrtKplSd*. 1 icre. 
Land, 6 (cces, $tiD. 

Lansing norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Lansing. Allamakee Co.. Iowa. 

Uienom (Ns), 1869-70; Norske synode. 
1870-87; utenom (Am, Fk). 1887—. 

Organisert 1869. 73 sjæle i 1869, 90 i 1914. 
Prester: O. J. Hjort, 1865-79; H. A. Hart- 
mann, 1880-94; C. J. M. Grflnlid, 1895—. Em- 
bedsmænd i 1915: a. N. A. Nilsen; b. Odin 
Rud ; c. Nils Larsen ; c. Louis Reppe, Nils 
Larsen; f. Nils Smedsrud. Kvindefor.. 1880, 
$1,500. Prestelfin: $113 (1914), $3,000 (1869- 
14). Kirketjener osv.: $1,500. Samfunds- 
skoler: $500. Missionen: $500. Barmhjertig- 
het san stal ter: $200.— C. J. M. Grizlnlid. 

(1536-1114) Kirke. 1S70, (2,800. AUamakee Co. LaoBing prækeplads. 

Lansing, AUamakee Co., Iowa. 

Norske synode, 1913(?)— . 

Begyndt 1913(?). Prest: L S. Gutleb^, 1913— . — A. M. A. (3602-1115) 

Fægre Prairie norak evangelisk lutherske menighet. 

Lansing (7 mil sydvest), Allamakee Co., Iowa. 

Norske synode. 1870-87; Antimiasouri, 1887-90; utenom (Fk), 1890—. 

Organisen 1870. 170 sjæle i 1870. 20 i 1914. Prester: O. L. Hjort, 1870-79; 
H. A. Hartmann, 1880-9S; C. J. M. Grønlid, 189S— . Embedsniænd i 1915: b. 
Nils Smedsrud; e. J. J. Johnsen; e. Chr. Berg, John J. Johnsen. Prestelffn: 
S50 (1870), $13 (1914), $1,000 (1870-14). Sam funds skoler: $500. Missionen: 
$200. Barmfajertigfaetsanstalter: $200. Kirke, 1870, $1,100. Gravplads, y, 
acre, $20.— C. J. M. GtfinViA. (1540— 1U6) 

Fægre prækeplada. 

Lansing(?). AUamakee Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1907-11. 
Begyndt 1907. Slutte! 1911. 
tebø, 1908-11. (3784—1117) 

Kaupanger nonk evangelisk lutherske meaighet. 

Lansinc (4 mil syd), Allamakee Co., Iowa. 
Konferentsen, 187&-90. 

Organisert 1870. 30 sja;Ie i 1871, 38 i 1914. Prester: Ole Amble, 1870- 
75; J. A. Bergh, 1877-82; L. O, Pedersen, 1883-90.— A. M. A. (3649-1118) Prester; Z, J. Ordal, 1907-08; L. S. Gut- 

St. Johannes evangelisk lutherske 
menighet. 

Waukon, Allamakee Co., Iowa. 
Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 
OrganiRert 3(he september 1888. 24 sjæle i 
1888, 125 i 1914. Prester: M. Fr. Lunde, 
1889-94; J. A. Hellestvedt. 1895-03: J. Fjelde, 
1903—. Emhedsmænd i 1888: a. H. A. Hart- 
mann; b. John L. Okre; e. Halvor Simonson; 
e. Simon Blegen. Halvor Simonson, Halvor 
Peterson; f. Nils A. Rippe; h. Hans E. Vold. 
I 1915: b. Adolph Blilie; c. L. T. Hermansen; 
d. Tollet Johnson, H. G. Gruah ; Halvor Helgcson ; e. A. B. Swenson, Wm, 
Peterson, J. S. Johnson ; h. L. F. Hermanson. Kvindefor., 188S. $1,200. Pike- 
for., 189S, $700. Sargfor., $100. Prestelfin: $50 (18P8). $30C (1914). $6,000 
(1888-14). Prestehus: $3,000. Kirketjener osv.: $800 (1888-14). Menig- Kirke. 1890,11,700. 
Pmtcbui. 190S. (2.07!, 
CriTpUd*, 1 lerc, (100. 
Land. IH lot. 336 Iowa hetsskolen: $600 (1888-14). Samfundsskoler : $500 (1888-14). Missionen: 
$300 (1888-14). Bannhjertighetsanstalter: $500 (1888-14). "Konstitution", 
188a— Jacob Fjelde. (563—1120) 

Waukon norsk evangeliak lutherske menin^et. 

Waukon. Allamakee Co., Iowa. 
Norske synode, 1878-80. (3647 Organisi 
7—1119) iscrt 1878. Opl^st 1880. Prester: O. J. Hjort, 1878-80.— A. M. A. 


New Albin norsk evangelisk lutherske menighet. 

New Albin, Allamakee Co., Iowa. 
Norske ssmode» 1876-80. 

Organisert 1876. Opldst 1880. 74 sjælc i 1877. Prest: O. J. Hjort, 
1876-78; St S. Reque, 1^»^.— A. M. A. (3645—1121) 

Ebnover norsk evangelisk lutherske menighet* 

Hannover. Allamakee Co., Iowa. 
Utenom (Kf), 1877-80. 

Organisert 1^. Opløst 188a 30 sjæle i 1877, 40 i 1879. Prest: J. A. 
Bergh 1877-«0.— A. M. A. (364&-1122) Post norsk evangelisk hitherake menighet. 

Postville, Allamakee Co., Iowa. 
Konferentsen, 1880^82. 

Oganisert 1880. 30 sjæle i 1880. Prest: J. A. Bergh, 1877-^82.— A. M. A. 
(3650-1123) 

ALLA MAKCC CO 


* 

o 
[ ^^ 
• 

* yr Olaf i 


vr> 


VJ 
^^ 


- X 


UJ 
A 


°l 


\ 
^ 
^ 


^ 
0£ i. A W4 ri £ co. 


|l>U O UJiU i 
'^». Clayton Co. 337 

Clermont evangelisk lutherske menin^et. 

Clermont (3 Vi mil ^st), Clayton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1851-^. 

Organisert 1851. Splittet 1868, paa grund av slaveristriden (Hoel — Fk). 
600 Bjæle i 1867. Prester: N. O. Brandt, 1851-52; C. L. Clausen, 1851-52; 
U. V. Koren, 1853-62; O. J. Hjort. 1862-69. Kirke, 1855. (4131—1124) 

Clermont evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1851 til 1868 en» del av Clermont) 

Clermont (3% mil /st), Clayton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1868 (1851)-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 

Organisert 1868 (1851). Delt 1870 og 1915, for at faa bedre betjening 
(Marion n. ev. luth. mght; Vestre Clermont ev. luth. mght). 600 sjæle i 
1914. Prester: N. O. Brandt, C. L. Clausen. 1851-52: U. V. Koren, 1853-62; 
O. J. Hjort, 1861-69; Ole Waldeland. 1869^90; G. C. Gjerstad. 1891-98; Jacob 
Tanner, 1898-03; P. Dreyer, 1903-06; J. T. Bursett, 1907-14; C. H. Hjort- 
holm, 1914 — , Embedsmænd i 1915: a. J. £. Belden; b. H. Skonhaug; c 
E. O. Lien; d. £. £. Ryer. Ole Aanes. Lars Ostlie; e. J. B. Belden, K. 
Kittelson, Halver Gilbertsen; f. Herman Hjortholm; g. Herman Hjortholm. 
Pikefor. Missionsfor. Sangfor. Kirke 1, 1855. Kirke 2, 1878, SlO.OOa 
Prestehus 1, 1869, $1,530. Prestehus 2, 1903, $4.000. Grayplads, 5 acres, 
$1,000. Presteljrfn: $700 (1914). "Konstitution", 1901.— C. H. Hjortholm. 
(1896-1125) 

Hoel (Clermont, 1869-76, Hol). 

(Fra 1851 til 1870 en del av Clermont) 

Clermont (3^ mil ^st), Clayton Co., Iowa. 

Konferentsen, 1870-90; Forenede kirke. 1890-99. 

Organisert 1870. Oplf^st 1899, for at forene sig med modermenieheten 
igien. 78 sjæle i 1872, 98 i 1888. Prester: P. G. Østby, 1870-76; J. A. Bergh, 
11^-82; L. O. Pedersen, 1882-92. Embedsmand i 1888: b. J. H. Grash. 
(1899^1126) 

Marion norak evangelisk lutherske menighet. 

Blgin (7 mil nordost), Clayton Co., Iowa. 

Norske synode, IS70-S7; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1870. 424 sjæle i 1873, 350 i 1914. Prester: O. Waldeland, 
1870-90; G. C. Gjerstad, 1891-98; Jakob Tanner, 1898-03; N. Arvesen, 1904—, 
Embedsmand i 1915: b. Neis Nelsen. Ungdomsfor. Kirke 1. Kirke 2. 
Gravplads, 3 acres.— A. M. A. (3614—1127) 

Norway norak evangelisk lutherske menighet. 

St Olaf CZVm mU dst), Clayton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1851-53; Norske synode, 1853-87; AntimiMOuri, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1851. 400 sjæle i 1867, 400 i 1914. Prester: N. O. Brandt, 
1851-53; U. V. Koren, 1854-63; O. J. Hjort, 1863-69; O. Waldeland, 1869^ 
90; G. C. Gjerstad, 1891-98; Jakob Tanner, 1898-03; N. Arvesen, 1904—. 
Ungdomsfor. Kirke. Gravplads. Prestelizfn: $700 (1914).— A. M. A. 

(3615-1128) 

Den evangelisk lutherske menighet (McGregor). 

McGregor, Clayton Co., Iowa. 
Ellings synode. 1858-76; Hauges synode, 1879—. 

Organisert 1858(?). 43 sjæle i 1915. Prester: Elling Eielsen, 1858; P. 
L. Asbjørnsen, 185^-^1; Lars Johnson, 1862-63; Isak Jenson, 1865-66; Peter Iowa Thompson, 1867-69; F. H, Carlson. 1869-80; Th. Hansen, 1880-81; M. J. 
Langeteig, 1881-82; P. P. Havreberg. 1883-84; I. C. L. Hatlestad. 1884^; 
P, S. Stenerson, 1895-07; K. L. Kleveland, 1907-10; A. P. Lee, 1911-13! P. 
Ljostvedt. 1915—. Embedsmand i 191 S; b. Ole Simpaon. Kirke. Grav- 
plads.— A. M. A. (3662—1129) 

South McGregor menighet (McGwgor). 
McGregor, Clayton Co., Iowa. 
Utenom (Ns). 1862-65; Norske synode, 186S-70(?). 
Organisert 1862. Opitfst 1870(?). 22 sjæle i 1862. Prester: O. J. Hjort. 
1862-69; O. Waldeland. lrø-70(?).— A. M. A. (3661-1130) 

Highlaod norsk evangelisk lutherske menighet. 

Elgin (9 mil sydøst). Claytoc Co„ Iowa. 

Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 1900. 170 sjæle i 1901, 200 i 1914. Prester: Jakob Tanner, 
1900-03; P. K, Droyer. 1903-07; J. T. Bursett, 1907-14; C. H. Hjortholm, 
1914 — . Embedsmand i 1901: b. 0. Gregersen. I 19lS: a. Ed. Larson; b. 
G. Gregerson; e. B. M. Benson: d. G. Gregersen, August Benson, John 
Erickson; e. Ed. Larson, Halvor torkelson, T, T. Thompson; t. G. Greger- 
son. Kvindefor.. 1900. Kirke, 1901, $2,600. Presteløn: $200 (1900). $360 
(1914), $3,060 (1900-14).— C. H. Hjortholm. (1898—1131) 

St. Anegar norsk evangelisk lutherske 

menighet. 

St. Ansgar, Mitchell Co.. Iowa. 

Utenom (Ns). 1853-54; Norske synode, 

1854-69; iilenom (Kf), 1870-90; Forenede 

kirke, 1890—. 

Organisert 4de december 1853. Delt (Lyle, 
Mona. Six Mile Grove, Osage og Rock Creek). 
463 sjæle i 1867, SOO i 1914 (100 dansker, ty- 
skere, slesvig-holsteinere, franskmænd. sven- 
sker, amerikanere). Prester: C. L. Clausen, 
1853-73 ; J. Olsen, 1873-00 ; M. E. Waldeland, 
1900—. Embedsmænd i 1853: f. Halvor Lys- 
aker; h. Arne Norby. I 1915; b. J. A. Groth; 
c. A. A. Groth; d. H. 0. Mehus, H. K. Dahl; 
A. E. Olsen, H. O. Sponheim, Geo. Johnson, 
Olaus Grovo, J. Wiger. Ed, G. Nelson, H. J. 
Kniitson ; e. Mark Robertson. A. H. Halvor- 
sen. H. C. Hanson, W. Seavers, Herman Lohn, 
Halvor Hanson, Ole E. Thorsen; h. Jennie 
C. Olsen, Selma Houg, Ingvald Halvorsen, H. 
O. Hendrickson. 3 kvindefor., 1877, $8,200. 
Ungdomsfor., 1892, $800. Pikefor., 1885, $1.50a 
Sangfor., $300. Bamefor., 1902, $400. Preste- 
Ijin: $1,000 (1914), $34,000 (1853-14). Prestehus: $6,000. Kirketjener osv. : 
$12,200. Menighetsskoien : $6,450. Samf und; skoler : $18,183. Missionen : 
$15,195. BarmhjertighetsanstaUer : $15,000. "'Konstitution" ; "Menighetshisto- 
rie", 1902, past j. Olsen; Ulvestads "Nordnucndene i Amerika"; H. R. Ho- 
lands "Seitlementemes historie".— M. E. Waldeland. (824—1132) 

Vor Frelsers menighet (Moua og Lyle). 
(Fra 1853 ti! 1859 en del av St. Ansgar; fra 1859 til 187S en del av Six 
Mile Grove.) 

Lyle (1 mil syd). MitchtU Co.. Iowa. 

Utenom (Kf). 1875-90; Forenede kirke, 1890-. 

Organisert 1^5. Delt 1911, paa grund av at mange av medlemmerne 
Kirke, ISM. ti 3.000. 
Freslehui, 1909, 16.000. 
GrivpUdA, 6 icro, $1,200. Mitchell Co. 339 øtuk^t menighet i byen (Our Saviar's Chureh, Lyle, Minn.)- 7S ijxle i 
I87S. 39S i IWS. Prester: J. Olsen. 18S3-77; B. B. Gjeldaker, 1878-80; J. 
M. Efgen, 1883-06; N. N. Esser, 1906-12; O. Lee. 1912-13; A. E. Moe. 
1913—. Embedsmænd i 1875: b. Peder Knutson; f. Ole Pederson; g. B. J. 
Hanaon; h. B. J. Hanson. I 1915: b. J. C. Myhre; c. R. A. Anderson; d. 
John Hanson. Elling Hofland. Bernhard Anderson; e. Ivar Hofland, Gun- 
der Larson; h. Ole Holt. Kvindefor., 1880. Pikefor., 1913. Kirke, 18S2, 

f;,00a Prestehus. 1914, $5.000. Gravplads. 4 acres. $400. Land, IH acre. 
restel^n; $300 (1914). Kirketjener: $748 (1875-14). "Konstitution", 1875. 
—A. Eimer Moe. (1230-1133) L 


Mi t.h^n Co. 
Rock Creek evaogelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1853 til 1863 en del 
av St. Ansgar.) 

Osage (8% mil sydvest), 
Mitchell Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Kf), 1863- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1863. Nogle familier gik ut i 1896 og blev med at stifte Osage 
menighet 640 sjsele i 1914. Prester: C. L. Clausen, 1853-73; P. G. Østby, 1870, 113.000. Cnvpladi. 3.67 i i. »S3S. 1870-71 ; Johan Olsen, 1873-00: O. C. Schonhovd. 1881-82; C. A. Mdlby, 
189B-00; J. A. Urnes», 1901—. EtnbcdsmMd i 1863: b. Ole O. Haugnid; c. 
Ole H. Johnson; f. Ole O. HauKTud. I 1915: b. Brede Wamstad; c. S. J. 
Maakeatad; d. S. A. Fosholdt. C; J. Carison, M. E. Gilje, Erik T. Nelion, 
L. O. Olaon, Brede Wamstad, J, A. Urness; c. Anton Lundene, Ole L, 
Torblaa, C. E. Shager, Paul Hvattum, Lars Sørlie; f. A. C. Anderson; 
g. A. C. Anderson; h. A. C Anderson. Ungdorasfor., 1904, $l,40a Pikefor, 
1896, $1,200. Missionsfor., 1383, $4,599. Sangfor. PresteliiJn: $200 (1863), 
$500(1914). Samfundsskoler: $3.078 (1863-14). "Konstitution", 1870; "Me- 
nighet sh is torie", 1913, S. J. Fosholdt. Brede Wamstad, J. A. Umess ; "Luther- 
aneren". 1913, 1346.— J. A. Umeas. (492—1134) Osage Evangelical Lutlieran Chorch. 

(Fra 1853 til 1863 en del av St. Ansgar; 
fra 1863 til 1896 en del av Rock Creek.) 
Osage, Mitchell Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1896—. 
Organisert 4de februar 1896. 150 sjxie i 
1896, 226 i 1914. Prester : Johan Olsen, 1896- 
00; C. A. Meliby, 1896-00; J. A. Urness, 
1901—. EmbedsniKnd i 1896: b. H. C. Gople- 
rud; c. J. H. Johnson; d. P. H. Gisleson, 
Christen Anderson, Julian Shoaer, Børre Ol- 
son, G. M. Williams; e. H. C. Goplund, Julian 
Shoger, BfJrre Olson. Ole Knutson, Christen 
Anderson; h. Christen Anderson, I 1915: b, 
H. C. Goplerud; c. J. H. Johnson; d. Martin 
Evenson, Gunder Jellum, Julian Shoger, Ole 
Wamstad, Carl Blomquist ; e. E K. Evens, O. 
O. Krogstad, Ole Knutsen, Rasmus Jenson, 
P. H. Gisleson; h. H. A. Odden. Kvindefor., 
1892, $3.800. Ungdomsfor., 1909. $350. Mis- 
sionsfor., 1915. Sangfor. Prestelftn: $200 
(1896), $300 (1914), $2,900 (1896-14). Kirke- 
tjener osv.: $2,204 (1896-14). Jubelfondet: 
$1,650(1914). Samfundsskoler: $60 (1914). Missionen: $150 (1914). Barm- 
hjertighetsanstalter: $33 (1914). "Konstitution", 1912; " Menig hetshistorie", 
1911. J. A. Umess i "Mitchell Co. Atlas".— J. A. Umess. (493-1135) 

Stavanger Dorsk lutherske menighet. 

Ossian (6 mil syd). Fayette Co,. Iowa. 

Utenom (Ni). 1854-60; (As), 1860-62; Ellinga synode, 1863-76; Hauge* 
synode, 1876 — . 

Organisert 1854. Ca. 200 sja-le i 1854. 371 i 1914. Prester: J. Johan- 
nesen. 1854^56: Peder AsbjsJrnsen. 1856-61 : A. Jacobsen. 1861; O. O. Estrem, 
1862; P. Thompson (Sandve). 1863-69; F. H. Carison, 18W-80; I. C. L. 
Hatleatad, 1884-94; P. S. Stenersen, 189&-07; K. L. Kleveland, 1907-11; Ole 
Andresen, 1912—. Embedsmand i 1915: b. H. H. Dalager. Ungdomsfor. 
(Good Hope). Kirke. Prestehus. Gravplads.— A. M. A. (3620—1137) 
Mitch^l Co., Fayette Co. 
Kirke, IBS3, $S.600. 
PreMcfaD», I90S. 16,000. 
Gr>TpU<b. S accc*. t^OO. Deer Creek skandinavuk evangelisk 
luthenke meni^et. 

Carpenter 

Utenom ( 
90; Forenede Idrke, 1890—. 

Organisert 1872. 90 ajæle i 1872, 225 I 1914 
(25 irUendere, cnKelsknucnd, franslanænd, dan- 
sker, tyskere, svensker). Prester: Joh. Ol- 
sen. 1872-02; M. E. Waldeland, 1902—. Era- 
bedsmsend i 1872: b. A. Norby; c A. Norby; 

e. T. 0. Steide, L. O. Anderson, M. Hanson; 

f. A. Norby. I 191S : b. A, S. Urson ; c 0. L. 
Anderson ; å. S. J. Lee, A, Hanson, 0. A. 
Gorden; e. C. G. Larson, C S. Espelund, F. 
Colbertson ; f. 0. A. Gorden ; h. C, G. Larson, 
A. Hanson, A, Anderson. Kvindefor., 1888, 
$2,500. Ungdomsfor., 1903, ffiOO. Pikefor- 
1913, $«0. Sangfor., 1915. Presteljjnr $80 
(1872), «400 (1916), $5.560 (1872-16). Kirke- 
tjener osv.: $3,040. Menighetsskolen : Sl,80a 
Samfundsskoler: $5,100. Missionen: $2,69a 
Barmhjertighetsanstalter : $1,950. (Den samme 
konstitution som St, Ansgar menighet,)— M. 
E. Waldeland. (2014—1136) $ 


{^ INN es H le < 
,.,„-». Osr- 
■0 


xt 


Ct-e^V 


-^ 


t 


^ 


^e,T ^H.-(^) 
< 


=1 


PAyETTB 


CO, 


5 


Ul 


f w A 


^ 


D 
&UCH A N A N 


CO. 

Cobles Grove menighet. v ingen beijenjnE. 27 

......v . ..~.. ..~.. .. J I- HatlMtari. i?}—. "Haui 

ninger", 1885, 55; 1890, 1 

West Union norsk latherske menighet. 

West Union, Fayette Co., Iowa. 
Hauges synode, 191^. 

Organisert 1913. 65 sjaele i 1914. Prest: Ole Andresen, 1913—. Em- 
bedsmand i 1915: b. M. K. Kleppe.— A. M. A. (3621—1139) Vestre Clermont evaDgelisIc lutherske meni^et. 

(Fra 1851 tit 1915 en del av Clermont.) 

Cleimont, Fayette Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1915--. 

Organisert 191S. 200 sjæle i 1915. Prest; C. H. Hjortholm, 1915-. 
Embedsmænd i 191S: b. Jens Hauge; c. J, A. Erickson; d, E. E. Rear, Orm 
Larsen, Lars Skoicn' e. O. E. Knppan, Johannes Larsen, Theodore Tor- 
Rerson; f. Herman Hiortholm: g. Herman Hjortholm; h, I*ars Skoien. 
Pikefor., 1914. $500. Kirke. 1915, $15.000.— C. H. Hjortholm. (1897— 11«> 
;i^^*r.'''*« I JioLSpff-^^ y illliB Palestina menighet 

(Palæstina). 
Huxley (2 mil sydfist). 
Story Co., Iowa. 

Utenom (Ni). 18S5-«); 
(As), 1860-73; Konfercnt- 
sen, 1873-90; Den forenede 
kirke. 1890—. 

Organisert 1855. 95 sjæle 
i 1855, 387 i 1914. Delt 1878 
(Bethlehem), 1900 (Naza- 
relh). Prester: Ole Anfin- 
sen. 1855-58 ; Osmund Shel- 
Kirke 1, 1B61. Kirli! 2. isgg. Prehiehui. 1, 1876. dahl, 1859-76; J. H. Myhre. 
Pf«i.hu. z 18W r.r^vpuds 1876-80; H, C. Holm. 1881- 

9J; N. B. Thvedt. 1894-97; 
A. L. Huus, 1897-03; Axel Shefveland, 1903-12; Peder Buland, 1913—. Em- 
bedsmxnd i 1855: a. Ole Anfinson; b. Knut Bauge; e. Knut Ersland; d. Os- 
mund Sheldahl, Erik Sheldahl. Ole Anfinsen; e. Ole Flatland, Osmund John- 
son. Ole Apland; f. Erik Sheldahl; g. Knut Bauge; h. Knut Bauge. I 1915: 
a. P. Buland; b. Samson Maland; c. Asker O. Larson; d. C, TVedt, A. L. 
Lobbe, L. L. Mee, O. C. Markus. G. H. Seldahl. A, P. Brendeland ; e. H. Lar- 
son, M. Meland, A. A. Nicherdson. W. T. Weeks. K. O. Apland. Kvindefor. 
Urgdomsfor. Prestelftn: $600 (1914). $1,500 (1915). "En kOrt historie om 
det f((rEte norske settlement i Story og Folk Countier. Iowa", samlet og 
utgil ved Hon. Oley Nelson, Slater, Iowa, 1905.— A. M. A. (3714—1141) Story Co. 

Stor/ Co., lovjf, irr j- ds. ^<- 
,<■■*■ ^ * Bethlehem menighet. 

(Fra 1855 til 1878 en del 
av Palestina norsk evange- 
Usk lutherske menighet.) 

Sla te r, Story Co., lowa. 

Konferentsen, 1878-90 ; 
Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 12te jan. 1878. 
Delt i 1900. 30 familier gik 
over til Lincoln menighet. 
Slater og Betania menighe- 
ter gik ind i Bethlehem me- 
nighet 1902. 220 sj2le i 

Pmuhiu. 12 5(10 J' "■■ Myhre. 1878-80; H. 

Thvedt, 1894^7; A. L. Huus, 1897-02; T. T. Heimarck, 1902^M; H. J. Hol- 
man, 1903-11: K. G. Nilsen. 1912-16; N. G. Peterson, 1916—. Embedsmænd 
i 1878: b. John Stenberg; c. Hemming Romsa; d. Elling Halvorsen, Halvor 
Warren, Colbein Askeland. Lars Thompson, Hemming Remsa, Elias TrØns- ' 
dahl; e. Ben Ersland. B. E. Halvorsen, C. Christianson. I 1915: b. Christ. 
Tweedt; c. P. T. Ryen; d. 0!ey Nelson, John Stenberg, Soren Morrison, Erik 
Ihle. Jacob Ersland, W. P. Viland; e. John Ihle, Charjey Ryen, Hans Gron- 
seth, Ame Tvil. Kvindefor. 3 ungdomsfor. Prestelftn; $200 (1878), $55 
(1914). (2784—1142) 
Bethaoia norsk lutherske menighet. 

Kelly, Story Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1900—, 

Organisert 1900. 120 sjaele i 1902, 185 i 1915. Prester: T. T. Hei- 
marck. 1902-03; H. J. Holman, 1904-11; K. G. Nilsen. 1912-16; N. 0. Peter- 
son. 1916 — . Embedsmænd i 1902: b. Lewis Roe; c. John Opsonger; d. 
Oliver Richardson, Ole N. Lee, Albert Sande; e. Severin Heggem, Neis 
Faland, Jacob Sande; f. Lewis Roe. I 1915: b. L. L. Richardson; c. Al- 
fred Ryerson; d. Lewis Roe, Oliver Richardson; e. Ranert Holand, H. H. 
Lanon, Andrew Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. 1903, $6,800. 
Gravplads. Presteljfn: $450 (1914).- A. M. A. (3716-1143) 344 Iowa 

Slater norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1878 til 1901 en del av Bethlehem menighet.) 
Slater, Story Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1901-02. 

Organisert 1901. Opl^st 1902 — gik sammen med Bethlehem mght 
igjen. Ca. 40 sjæle. PrtRt: T. T. Heimarck, 1901-02— A. M. A. 

(3722-1144) 

Nazareth norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1855 til 1900 en del av Palestina menighet) 

Cambridge, Story Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 1900. 200 sjæle i 1903, 187 i 1915. Prester: A. L. Huus, 
1900-02; Axel Shefveland, 1903-12; Peder Buland, 1915— u Embedsmand i 
1900: b. L. Rierson. I 1915: b. Ole Langeland. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke, 1900. Prestel^n: $400 (1914).— A. M. A. (3715—1145) 

Ballard Grove norsk evangelisk lutherske menighet. 

Huxley (IVa mil sydøst), Story Co., Iowa. 

Norske synode, 1865-6/. 

Organisert- 1865. Reorganisert 22de juli 1867 (Fjeldberg norsk evan- 

f^elisk lutherske mght). 200 sjæle i 1865, 524 i 18o7. Prest: N. Amlund, 
864-67. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1867. Prestel^n: $200 (1867). 
—A. M. A. (3782—1146) 

Fjeldberg norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1867 en del av Ballard Grove.) 

Huxley (1% mil svd^st), Story Co., Iowa. 

Norske synode, 1867 — , 

Organisert 1867 (1865). Splittet 1888, paa grund av naadevalgstriden. 
524 sjæle i 1868, 425 i 1914. Prester: N. Amlund, 1865-69; O. A. Sauer, 
1869-72; M. Fr. Wiese, 1874-90; K. L. Gutteb^, 1890-11; P. C. Birkclo, 
1911 — . Embedsmænd i 1865: d. Terje Elefsen, Wiar Johnson, Jacob A. 
Jacobson; e. Ole Apeland, Ole Anderson, John Hemmingson; f. Thor Da- 
nielson; g. Ole Tf^rresen. I 1915: b. O. B. Olson; c. A. L. Kloster; d. A. 
L. Kloster, Seward Nelson, Ole Wicks; e. O. J. Kolsem, P. Brown, K. E. 
Nelson; f. A, L. Kloster; h. P. C. Birkelo. Kvindefor., 1889, $5,000. Ung- 
domsfor., 1895, $2,500. Sangfor., $1.000. Kirke 1, 1865, $2,500. Kirke 2, 
1914, $16,000. Prestehus 1, 1870, $2,000. Prestehus 2, 1910, $4,000. Grav- 
plads, 1 acre. Prestel^n: $200 (1867). $1,000 (1914), $22,000 (1867-14). Preste- 
hus: $5,000. Kirketjener osv.: $24,500 (1867-14). Menighetsskolen: $6,000 
(1867-14). Samfundsskoler: $19,000 (1867-14). Missionen: $19,000 (18^-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $13,000 (1867-14). A. L. Klosters ''Menighets- 
historie", 1915; "Visergutten", 12te august 1915; "Konstitution". 1868.— P. 
C. Birkelo. (629^-1147) 

Antimissouriak menighet. 

(Fra 1865 til 1888 en del av Fjeldberg menighet.) 
Huxley (1% mil syddst), Story Co., Iowa. 
Antimissouri, 1888-90; Forenede kirke. 1890-92(?). 
Organisert 1888. Opl^st 1892(?). Gik ind i Palestina menighet 475 
sjæle i 1888. "Visergutten". 12te august 1915, 6. (416S-1148) 

Sheldahl Iste norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Slater menighet.) 

Sheldahl, Story Co., Iowa. 

Utenom (Kf. Lf, Hs), 1875-93 (96?). 

Or^nisert 1875. Oplf^st 14dc mars 1893. Rapporterte i 1896. Forenet 
med Lmcoln mght. 42 sjæle i 1876, 85 i 1896. Prest: Osmund Sheldahl, 
1875-96. Embedsmand i 1896: b. H. O. Sheldahl. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke, 1881. Prestehus. Gravplads.— A. M. A. (3719^1150) Story Co. 
Lincoln norsk evangelisk lutherske 
menighet i Slater og Hnxley^, Iowa. 

(Polk City.) 

Huxley og Slater, Story Co.. Iowa. 
Utenom, 1871-72; Haukcs synode, 18?2— . 
OrETsnisert 10de juli 1^1. 65 sjxie i 1871, 
382 i 1914 (12 svensker). Prester: Endre Jo- 
hannessen, 1871-75; I. Eisteinsen, 1875-78; H. 
Hendrickson, 1878-82: I. Eisteinsen, 1882-84; 
P. L. Solberg, 18M-8S; C. C. Holter, 1885-87; 
N. G. Peterson, 1887-91 ; O. P. Svingen, 1892- 
97: J. N. Sandven. 1898-99; G. C. Gjerstad, 
1899-04; N. J. L)(hre, 1904-05; S. E Hanson. 
1905-09; G. 0. Paulsrud, 1909-10; P. O. Wee. 
1910—. Embedsmxnd i 1871 : b. Peder John- 
son ; c Peder Johnson ; d. Ole Halvorson, 
Halvor Mikelson ; e. Lar» Frrfvik, Thore John- 
son ; K. Nils Bondevig. I 1915 : b. G. T. Eide ; 
e. N. R. Sydnes ; d. Henry Fatland. B. C Due- 
land, H. É. Lundy, Hans Klongeland, Ole 0. 
Halverson, Rasmus Egenes, ti. T. Sydnes ; e. 
G. H. Vorland, C, R. Sydnes. Weir Sydnes, 
H. E. Halverson; f. Henry Fatland; g. Peder 
Nordsletten; h. Henry Fatland, N, T. Sydnes. Kvindefor., 1878. 1^5, 1898, 
$8,500. Ungdomsfor., 1911, $200. Pikefor., 1899, 1911, $3,000. Mandsfor., 
1897, $950. Sangfor. Preitelfin: $175 (1871), $800 (1914), $13,700 (1871-14). 
Prestehus: $2,500. Kirketjener osv.: $12,000 (1871-14). Menighetsjkolen : 
$3,000(1871-14). Samfundsskoler: $5,470(1871-14). Misfioncn: $4,000 (189&- 
14).— P. O. Wee. (2226-1149) ^/C 
Kirke I, I87«, 11,000. 
Kirke 2, IBSI, 13,100. 
Kirke 3, 1892. |4,S00. 
Prertehu, 1904, (2,000. 
CrmTpUdA 2 aereh 1400. 
St. Petri menighet. 

Story City. Story Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1857-60. 

Oiganisert 18S7. Splittel 1860 (Bethcl— Es; St. Pctri— Ns). 27S sjorlc 
i 1857. Prest: P. A. Rasmussen, 18S7-60. Embedsmæod i 1857: d Baar 
Berøen, Rasmus Aske, Jacob Bi(frnaon; e. Jonas Dua, Lars Temgesvii;. 
Knut Igland, Abel Olson; f. Rasrrms Aske; g. Halvor Matre. (4161— 11SI> St. Petri menighet. 

(Fra 1857 til 1860 en del av St. Petri menighet.) 

Story City, Story Co,. Iowa, 

Utenom (Ns), 1860 (1857)-98, 

Organisert 1860 (1857). Dett i 1878 (Bergen— Ns), i 1881 (Bethle- 
hem— Fk). i 1894 (N- St, Petri— Ns), paa gnind av distancen. Delt i 1888. 
paa grund av naade valgs triden og sprogspørsmaalet (St. Petri — Ns; Im- 
manuei— Fk; S. St. Petri- Fk). 1,000 sjsele i 1872. 2,000 i 1877. Prester: 
P. A. Rasmussen, 1857-60; N. Anilund. 1860-83; L. O. Sherven, 188J-«8; O. 
C. Farseth, 1888-90: N. Amlund, 1890-93; J. Tanner. 1893-98; O. P, Vangs- 
nes; 1899-12; H. Solum. 19I2-. Kirke, 1861. (4162—1152) 
St. Petri no 
lutherske i 


son. 3 kvindefor., 1873, $8,: 
for., 1885. PresteWn: $400 (1866), $667 (1914) 
fundsskoler: $26,631 (1899-14). "Konstitution", 1893 
1907, Ivar Ha vneros. —Henry Solum. (1852-1153) (Den norsk evangelisk lu- 
therske St, Petri menighet 
av Den uforandrede augs- 
burgske konfession i Story 
City, Fra 1857 til 1898 en 
del av St. Petri,) 

Story City. Story Co., la. 

Utenom (Ns), 1857-00; 
Norske synode. 1900—. 

Organisert 1898 (j juni 
1857). 555 sjxie i 1904, 60O 
i 1914 (ntwle dansker). 
Prester: P, A, Rasmussen, 
1857-60; N. Amlund, 1860- 
33 ; L. Sherven, 1883-88 ; O. 
C, Farseth. 1888-90; N, Am- 
lund, 1890-93; Jacob Tan- 
ner, 1893-98; O. P. Vangs- 
nes, 1899-12; Henry Solura, 
1912— ; C B. Jacobsen. 1877- 
78; L. Gutteboe, 1906-08; 
H. P. Ausan. 1908-10; Hel- 
mer Halvorson. 1910-12. 
Embedsmænd i 1915: b. L. 
C. Kahrsj c. M. J, Jorgen- 
son; d. E. J. Pederson, E 
«I tunnn L- Erlcson, B. B. Brattebo; 

cobson, M. J. Jorgenson ; f. 

Ole Donhowe ; h, E. L. Eric- 
Ungdomsfor. Hjgelpefor., 1908, $875. Sang- 

"■ Prestehus: $6,000. Sam- 

"Menighelshistorie", Story Co. 
Kirke 1, 1S73. K.OOO. 
Kirke 2, 1894, |Z.9O0. 
Kirke J, 1910, |1.400. 
PrlMehu» 1, 1879, $1,000. 
Preitebi» 2. 190Z. $6,000. 
UBI1.1S KTtt,tl.70O. Bergen Lutheran Congregation. 

(Bergen norsk evangelisk lutherske menig- 
het, Øsl Prairie. Fra 18S7 til 1878 en del av 
St. Petri.) 

McCallslmrg, Story Co., Iowa 
Utenom (Ns), 1878-11; Den norske synode, 
1911—. 
Organisert 1878. 645 sjæle i 1878. 1.068 i 
1914. Prester: C, B. Jaeobson, 1878-94; G. Smedal. 1895—. Embedsmsend i 
1878: b. Tjerrand Christian, Johannes Sevde; c. Erik E. Evens, Sr., Haldor 
Sevde, M. Hegland, Elias Johnson Sandvig, Tjerrand' Christian, Andrew Kol- 
nes, Ivar J. Halvig; f. Johannes Sevde, Jon Kiticlson. I 1915; b. W. T. 
Wierson; c. Erik Evens, Jr.; e. Ove Holland, H. J. Peterson, H. T, Hegland. 
H. H. Twedt, Hennie Ritland, Joseph O. Tw/edi, Ole K. Twedt; f. A. J. OI- 
son ; h. A. J. Olson. 8 kvindefor. Ungdomsfor.. 19C4. Pikefor.. 1896. Pre- 
stelffai: $500 (18^). $1,200 (1914), $22.500 (1878-14). Prestehus: $11,000. 
Kirketjener osv.: $24,000. "Konstituiion", 1876.— G. Smedal (123—1154) 348 Iowa 

Bethlehem menighet. 

(Fra 1557 til 1881 en del av St Pctri menighet.) 

Uilbert (3 mil nordvest), Story Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1881-99. 

Organisert 1881. Reorganisert 13de januar 1892. Splittet 1899, sam- 
fundssp^rsmaal. Prester: N. Amlund, 1881-92; N. B. Thvedt. 1892-93; J. 
Tanner, 1893-99. Kirke, 1890, $2,700. (4164—1155) 

Søndre St. Petri menighet (Bethlehem). 

(Fra 1857 til 1881 en del av St Petri menighet; fra 1881 til 1889 en del 
av Bethlehem menighet.) 

Gilbert (3 mil nordvest). Story Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1899 — w 

Organisert 1899 ri3de jtinuar 1892). 180 sjæle i 1892, 200 i 1914. Prester: 
N. Amlund, 1881-92; N. B. Thvedt, 1892-93; J. Tanner, 1893-99; O. E. Bor- 
dahl, 1899^1; T. T. Heimarck, 1901—. Embedsmænd i 1893: a. Ole Store- 
ffjærde; b. J. H. Jakobsen; d. Ole Donhaug (Donhowe), Ole Storegjærde, 
J. H. Jacobson; e. J. C. Tacobson, Ole Storegjærde, Ole Bergeson; h. Ole 
Donhaug. I 1915: b. Walter Fassel; c. N. H. Tacobson; d. Jacob O. Jacob- 
son, Sampson Askildson, Ole H. Jacobson; e. Neis A. Johnson, Geo. Askild- 
son, Lars Torvick; f. Ole H. Jacobson. Kvindefor.. 1892, ca. $5,000. Ung- 
domsfor. Kirke, 1890, $2,700. Gravplads. Prestelfzfn: $200 (1892), $400 
(1914), $6,600 (1892-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener osv.: $1.200. Lærcr- 
l^n: $2,000. Samfundsskoler: $1,400 (1901-14).— T. T. Heimarck. 

(2800-1156) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1857 til 1896 en del av St. Petri menighet.) 

Story City, Story Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1898-00; Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 1898. 250 sjæle i 1898. 430 i 1914. Prester: Baard Mik- 
kelsen, 189a-99; J. H. T. Lee, 1899-01 ; Thor T. Heimarck. 1901—. Embeds- 
mænd i 1896: b. T. P. Cossem; c. E. L. Severeide; d. B. Mikkelsen. Got- 
skalk Lee, A. O. Severeide, E. T. Erickson, Haldor Gravdal; c Ole Thors- 
bakken, E. L. Severeide, Lars Tegland; h, Haldor Gravdal. I 1915: b. 
Chas. Alsager; c. T. T. Ryen; d. T. Mason, Edwin Swensen. A. L. Mathrc, 
A. O. Severeide, Henry Ericksoti, Lars Stenson; e. Henry Hovland, Ok* 
Thorsbakken, O. S. Wierson; f. A. O. Severeide; h. Lars Stenson. Kvinde- 
for» 1898. $9,000. Ungdomsfor., 1898, $3,000. Sangkor, 1898. Kirke 1, 1898, 
$4,500. Kirke 2, 1916, $30,000. Prestehus, 1902, $4.000. Prestcl^n: $300 
(1896), $600 (1914), $6,450 (1898-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener osv.: 
$6,758. Lærerl^n: $1,800.— T. T. Heimarck. (2801—1158) 

Bethel menighet. 

(Fra 1857 til 1860 en del av St. Petri menighet.) 

Story City, Story Co., Iowa. 

Hauges synode, 1860 — 

Organisert 1860. 180 siæle i 1889. 175 i 1915. Prester: Elling Bielten. 
1857-70; E. Johannesen, 1871-75: L Eisteinscn, 1875-78; H. Hendrickson, 
1876-82; I. Eisteinsen, 1882^84; P. L. Solberg, 1884-65; C. C. Holter, 1885- 
87; N. G. Peterson, 1887-91; O, P. Svingen, 1892-97; J. N. Sandven. 1698- 
99; G. C. Gjerstad, 1899-04; N. T. Løhre, 1904-05; S. E. Hanson, 190S-09: 
G. O. Paiilsrud, 1909-10. Embedsmand i 1915: b. Albert Madsen. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Kirke. 1888(?).— A. M. A. (3723—1159) 

Den late evangelisk lutherske menighet (Nevada). 

Nevada, Story Co., Iowa. 

Utenom (Kf. Hs. Fk). 1870-99. 

Organisert 1870. Opløst 1899. 35 sjæle i 1871, 45 i 1896. Prester: O. Story Co. 349 

Sheldahl, 1870-81; C. C. Holter. 1884-89; O. E. Bordahl, 1891-99. Erabeds- 
nund i 1S95: b. Ed. Klore. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1S9S.— A. 
H. A. (3720-1161) 

Salem cvaagelisk lutherake menighet. 

Roland, Story 


Co., Iowa. 
fc- 1 


litenom (Hs), 
F^ 1 


1868-69; Hauges 
1^ 1 


synode. 1869-. 
^ m 


Organisert 7de 
.^^ 


nov. 1868. Ca. 30 
Wr 


sjale i 1868, 767 i 
•XL 


1914. Prester: Os- 
TBili*" 


m u n d Sheldahl, 


1868-70; Endrejo- 
hannesen, 1870-73; 
^JgHTt^^^^H 


Ingvald Ei ste in sen. 
1874-83; H. Hen- 
Oy^ 
drickson, 1878-82; 
C, C. Holter, 1884- 


96; J. N. Sandven. 
1897-. Embeds- 
mznd i 1868: a. J. 
B. Jacobsen; b. L. 
Hendrickson ; d. J. 


■ 
B. Jaeobson. I. Pe- 


dersen. B. Bfjr^n; 
Kirke 1. 1870. tl.700. 


e. J. Even son. L. 


Kirke 3.1»4.t»,0O0. 


Kirke 2. 1890. t^.SOO. 


Henryson, J. Duea. 
I 1915: b. T. A._ 

Ortrem; c. Martin Grove; d. C Logan, K. J. Hill. Henry Sheldahl; e, K. J. 
Hill, T. A. Srfrcm. Harry Evenson; h. C T. Knudtson. 4 kv' " ' 
fyrste stiftet 1S79. Ungdomsfor., 1894. Pikefor., 1892. Sangfoi . Knudtson. 4 kvindefor.. den 
or., 1892. Sangfor. Prcstel^n : 
$500 (1878). $700 (1914).— J. N. Sandven. (3721—1160) Trimtj Lutheran Qiurch of Roland menighet. 

iEnglisb Evanselical Lutheran Church.) 
Loland, Story Co., Iowa. 

(kneral Synod, 1900-04; Forenede kirke. 1904—, 

Organisert 13de august 1900. 30 voksne i 1901. 65 i 1914. Prester: W. 
A. Lipe. — ; N. A. Whitman, 1901-03; M. LfJndahl, 1903-05; T. T. Heimarck, 
1905-W; H. J. Holman, 1907-12; C. H. Hjortholm, 1912-14; T. T. Heimarck, 
1915 — . Embedsmaend i 1900: a. J. E. Hummond; b. John M. Mason; c. 
Oscar M. Grone; d, Geo. S. Mason, Chas. Christian; e. H. E. Duea, T. P, 
Hermanson, J. M. Jondall, I 191S: b. Ed. Grone; c. Oscar M. Grone; d. 
John S^vde, J. Michalson, Geo. Mason; e. Jacob Risdall; f. O. 5. Boyd; 
h. O. S. Boyd. Kvindefor., 1901, ca. $1,750. Ungdomsfor, Kirke, IMl. 
$l,00a Prestelfln: $200 (1900). $250 (1914). '•Konstitution'M904.—T.T. Hei- 
marck. (2802—1162) 

Bethania evangelisk lutherske menighet. 

McCallsburg, Story Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1894-95; Hauges synode, 1895—. 

Organisert 1894. 84 si.ele i 1894. 135 i 1915. Prester: C. C Holter, 
1894-96; J. N. Sandven, 1897—. Embedsmænd i 1894: b. O. J. Solyst; c, 
Mauris Malmin; d. T. Klungtvedt. T 1915: b. O. J. Solyst; c. Andrew 
Haugen; d. Marshall Pearson. O. W. Oison, O. Haugen; e. Andrew Olsou, 
M. Malmin, M. Helland; h. Marshall Pearson. Kvindefor., 1910. Ung- 
domsfor. Kirke, 1903, $2,000. Prestel^n: $150 (1914).— J. N. Sandven. 

(3717—1163) 350 Iowa Liberty menighet. 

McCallsburg, Story Co., Iowa. 

Forenede kirke. 1903-07. 

Organisert 1902. Opl^^st 1907. 35 sjæle i 1902. 37 i 1906. Prest: M. 
M. Li^ndahl, 1902-06. Embedsmand i 1902: b. Ole Nilsen. I 1905: b. John 
Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1902. — ^A. M. A. (3718 — 1164) 

Bethesda evangelisk lutherske menighet. 

Arnes, Story Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1905—. 

Organisert 5te mai 1905. 20 sjæle i 1905 (2 dansker), 134 i 1914 (9 
svensker, danskcrV. Prester: G. O. Paulsriid, 190S-10; P. O. Wee, 1910—. 
Hmbedsmænd i 1905: b. Henry Nosback; c. Lars Egemo; d. E. G. Raynes, 
E. Erickson, M. Osam; e. O. H. Hagen, John Lee, C. Sorenson. I 1915: 
b. Henry Nosback; c. Lars Egemo; d. Theo. Berg, John Hauge; c. J. E. 
Sogaard, prof. O. H. Olson, Lew Erickson: h. Theo. Berg. Kvindefor., 
1905, $1,100. Ungdomsfor., 1914. Pikefor., 1911, $900. Kirke, 1905, $1,900. 
Frtsttlfin: $150 (1905), $225 (1914), $1,725 (1905-14). Kirketjener osv.: 
$3,000 (1905-14). Samfundsskoler: $175 (1905-14).— P. O. Wee. 

(2227—1165) •J 
k f^O V\/A r^D Co 

D — O^^HfiWUO 


C H ICK AS Ai^ Co., 
I O \A/ A U n e /st\ E r? CLo. I 

Chicfc-asa,w do., Iowa 

TLS- 
IS(.^7 iQlk Little Torkey norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Dale, Saude.) 

Lawler (11 mil nord), Chickasaw Co., Iowa. 

Norske synode, 1857-89. 

Organisert vaaren 1857. Splittet 1889, paa grund av naadevalgstriden 
(Emanuel— Fk). 37 sjæle i 1857 (1 tysker), 334 i 1884. Prester: U. V. 
Koren, 1858-69; J. C. T. Moses. 1869-89. Kirke 1, 1867. Kirke 2, 1875, 
$4,000. Prestehus. Gravplads, IV2 acre. Land, 20 acres, $400. (4134—1166) Chickasaw Co, 351 

Little Turkey nonk evangelisk lutherske menighet (Saude). 

(Fra 1857 til 1889 en del av Little Turkey.) 

Lawler (11 mil nord), Chickasaw Co., Iowa. 

Norske synode, 1889 (1857)—. 

Organisert 1889 (1857). 471 sjæle i 1895, 249 i 1914 (2 tyskere}. 
Prester: U. V. Koren, 1858-<59; J. C. T. Moses, 186^^; J. G. Ness, 1889-95; 
K. Xavier. 1895-<)3; I. G. Rugland, 190S-09; M. K, Bleken, 1909. Embeds- 
mænd i 1915: b. Hans O. Hoffland; c. J. P. Landswerk; e. Theodor G. Vaala, 
J. K. Landswerk, Ole O. Swenumson. Kvindefor., 1889, $2,000. Kirke 1, 
1867. Kirke 2, 1875, $4,000. Kirke 3, 1893. $6,000. Prestehus, 1895, $1,400. 
Gravplads, \% acre. Land, 20 acres, $400. "Amerika", 1908, 2, 10de juli. 
—M. K. Bleken. (212Q-1167) Emanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Saude). 

(Fra 1857 til 1889 en del av Little Turkey.) 

Lawler (9 mil nord), Chickasaw Co., Iowa. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890 — 

Organisert 1889. 98 siæle i 1889, 140 i 1914. Prester: betjent av nabo- 
prcster, 1888-90: J^rg. L. SvenjzJe, 1890-91; M. P. Dommersnæs, 1891-00; L. 
W. BjzJe, 1901-04; Otto Mostrøm. 1904-07: C. M. Wangenstcen, 1908-12; Chr. 
Heitne, 1912—. Embedsmand i 1915: b. B. B. Dybevik. Kirke. 1889. Grav- 
plads. PresteljzJn: $250 (1914). Kirketjener osv.: $60 (1915).— A. M. A. 
(3611—1168) 

Crane Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Crowe Creek menighet.) 

New Hampton (11 mil nerd), Chickasaw Co.', Iowa. 

Norske synode. 1867-^. 

Organisert 1867. Splittet 1889. paa grund av naadevalgstriden. 250 
sjæle i 1873, 362 i 1884. Prester: U. V. Koren, 1867-69; J. C. T. Moses, 
1869-89. (4135-1169) 

Crane Creek norsk evangelisk lutherske menighet i Chickasaw 

County, Iowa. 

(Fra 1867 til 1889 en del av Crane Creek.) 

New Hampton (11 mil nordvest), Chickasaw Co., Iowa. 

Norske synode, 1889 (1867)—. 

Organisert 1889 (1867). 295 sjæle i 1895, 360 i 1914 (3 tvskere). Prester: 
U. V. Koren, 1867-69; J. C. T. Moses. 1869-89; J. G. Ness, 1889-95; K. 
Xavier, 1895-03; J. G. Rugland. 190^-09; M. K. Bleken, 1909—. Embeds- 
mænd i 1915: b. A. W. Oleson; c. A. J. Knutson: e. S. S. Roberson, Hans 
O. Anderson, Halvor Berteig. Kvindefor. Kirke 1. 1891, $1,700. Kirke 2, 
1802. $1,800. Kirke 3, 1913, $12.000. Gravplads, Va acre.— M. K. Bleken. 
(2119L-1170) 

Crane Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1867 til 1889 en del av Crane Creek— Ns.) 

Lawler (9 mil nordvest). Chickasaw Co., Iowa. 

Antimissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889. 190 sjæle i 1890, 315 i 1914. Prester: midlertidig be- 
tjening av naboprester, 1889: Jørg. L. Svent^e, 1890-91; M. P. Dommers- 
næs, 1891-^; L. W. Bfiie, 1901-03; Otto Mostrøm, 1904-07; O. M. Wangen- 
steen, 1908-12; Chr. Heitne. 1912—. Embedsmand i 1915: b. Ludvig Mal- 
heim. Ungdomsfor. Kirke, 1889. Prestehus. Gravplads. Prestel^n: $400 
(1914); Kirketjener osv.: $80 (1915).— A. M. A. (3^0-1171) 352 Iowa Bkandinavuk evan lutherske menighet. Deerfield, Chickasaw Co., Iowa. 
Konfercntsen, 1876(?)-«S(?). 

Organisert 1876(?). Opl^st 1885(?). 88 sjæle i 1878, 59 i 1879. Prest: 
J. Olsen. 1876-80(?).— A. M. A. (3660-1172) lar 


/V\<> w<rC». ^}oiee IVO«TH Cc ,Lov\/A Vu 
-«e ""Bf^'- 

y?<«:^ 
Silver Lake menighet. 

Silver Lake, Worth Co., Iowa. 

Utenom (NsX 1859-^1; Norske synode, 1861-69. 

Organisert 1859. Splittet 1869, paa grund av slaveristriden (Silver Lake 
norsk evangelisk lutherske — Ns, og Concordia norsk evangelisk lutherske 
— Ns). 100 sjæle i 1859, 587 i 1869. Prester: C. L. Clausen, 1859-65; T. 
A. Torgersen, 1865-06. Embedsmænd i 1859: e. Levor Levorson, Lars Lar- 
son, Tosten Erickson. (4140—1173) Silver Lake norsk eraDgeliik luthenke memgheL 

(Fra 1859 til 1669 en del av Silver Lake.) 

Lake Milla (9 mil øst), Wonh Co., Iowa. 

Norske synode. 1869 (1859)—, 

Organisert 1869 (1859). Delt 1876, da en del fik for lang kirkevei 
(Concordia mght,}. 256 sjxie i 1872. 250 i 1914 (6 svensker). Prester: C. 
F. Clausen. 1859-65; T. A, Torgersen, 1865-06; A. J. Torgerson, 1906—. 
EmbedsmKnd i 1915; b, O, I. Kaasa; c. D. O. Ellingson; e. Syvert Henge- 
ttieg. A. M. Hansen, C. B, Harman. Kvindefor., 1885, $3,365. Ungdoms- 
tor.. 18<>*. $2,000. Pikefor,, 1908. $1,200. Sanglor, 1894, Kirke, 1873, $S.SOO. 
Prestehus 1. Prestehus 2, 1881, $2,500, Gravplads, 3 acres. Land, 120 aeres, 
$3.000. Presiden: $307 (1914). Prtjstehus: P,000. Samrundsskoler; $20.000 
(1859-14). Missionen: $6.000. Barmhiertighetsanstalter: $3,000. "Konstt- 
tution", 1891; "Kirketidende", 1909, 810; ^'Merkelige tildragelser". T. A. 
Torgerson.- A, J. Torgerson. (2S68— 1174) Concordia norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1859 til 1876 en del av Silver Lake.) 

Joice. Worth Co., Iowa, 

Norske syode, ltff6—. 

Organisert 22de august 1876, Delt i 191S, paa grund av anixggelse av en 
ny jernbane med Btation i vestre trustee rode av menigheten (Joice n. ev. 
luth. mght). 206 sJKle i 1876. 251 i 1914. Prester: T. A, Torgerson, 1876-06; 
A. J. Torgerson, 1906—. Embedsmiend i 1876; b. S, N. SWrre; c. O. W. 
Bilstad; e, T. S. Huso, Even Haraldson, J, C. Johnson; f. S, N. Stirre. I 
1915: b. H. G. Burtness; c. M, K, Dahlseid; e. I, 0. Brunsvold. Henry Kit- 
teUon, Albert Huso; f. O. K. St(*rre. 3 kvindefor., 1885, $+,485. Ungdoms- 
for., 1906. $200. Pikefor., 1910, $198. Sangfor. Kirke 1, 1885, $3,000. Kirke 
2, 1893, $4,400, Skolehus, 1893, $650, PresteljKn: $150 (1876), $351 (1914), 
$9,500 (1876-14). Kirketjener osv,: SL200 (1876-14), Samfundsskoler: 
$15,000 (876-14). Missionen: $5,000 (1876-14). BarmhjertighetBan stal ler: 
*""" ""■" ■■' ' "-• ' ' " {2569— ir" 2,500 (1876-14). "Konstitution", —A. J. Torgerson. (25 -1175) Joice norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 18S9 til 1876 en del av Silver Lake; fra 1876 til 191S en del av Con- 

Joice, Worth Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1915—, 

Organisert vaaren 1915. 97 sjiele i 1915. Prest: A. J. Torgerson, 1901—. 
Embedsmænd i I9I5; b. E. C. Savre; c. O. E. Skinnes; e, Albert Haso, 
Henry Kaasa. Paul Dahlby, Kvindefor, Sangfor. Kirke (kapel), $30a 
—A. J. Torgerson. (2567—1176) Silver Lake Norwegian Evangelical Lutheran Congregation. m^'i (Den norsk evangelisk lu- 
therske menighet ved Silver 
Uke. Fra 1859 til 1869 en 
del av Silver Lake— Ns.) 

Northwood(10V4 mil nord- 
vest). Worth Co., Iowa, 

Norske synode, 18119-70; 
Konterentsen, 1870( ?)-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1869 (1859). 
712 sjæle i 1914. Prester: 
C. L. Clausen. 1859-65; T. 
A, Torgerson, 1865-69; B. 

Pralehi». 1866, t3,e86. 
Gravpladi. 4 acrcs, fJOO. 
U>id.1l4H .crf ., (B.688 (% 
■v delte ti]h«rcr Stint L*ke). B. GjddaWer, 1870-74; O. Nihen, 1874-76; L. 
Trfsdal, 1875-89; N. E. Bjie. 1889-09; A. L. 
Huus. 1909-19; O. C Brenna, 1911—. Em- 
bedsmærd i 1915: b. Ed. l,f»berg; c. N. T. Nel- 
son ; d. Siffurd Bjorlie, Knut Talle, John Vible- 
moe ; e. Nils Simmons, Tom Føli, Anders 
Hengesteg; f. L. P. Dommetsnæs ; g. L. P. 
Dommcrsnæs. Kvindefor., 1877. Ungdoms- 
for., 1900. $1,567. Pikefor., 1909. Sangfor., 
1906. $70. Gravpladsfor.. 1913. Prestelien: 
$400 (1914). "Menighetshislorie", 1910, A. L. 
Huus, Gust Reyeraon. — O, C Brenna. 

(1701-1177) 

Shell Rock menighet. 

Northwood (3 mil nordvest), Worlh Co,, Iowa. 

Utenom (Ns), 1859-61 ; Norske synode. 1861-69. 

Organisert 1859. Splittet 1869. paa «rund av slaveri- og s^ndagsspørs- 
maalet (Shell Rock norsk evaneelisk liitherske~Ns : Shell Rock norsk 
evangelisk lutherske— Fk). 108 sjæle i 1859. 3S6 i 1869, Prester: C. L. 
Clausen og A. C. Preus, 1859-65; T. A, Torgersen, 1865-76, Embedsmaind 
i 1859: b. Simon Rustad: e. Simon Rustad. Ole A. Lee, Elling Ellingson; 
g. Syver Tragetoen. I 1865; a. Mikkel Paulsen; b. Elling Ellingson; d. 
Simon Rtistad: e. O, A, Lee, Elling Ellingson (Svensrud). Kvindefor.. 
1860. (4141—1178) 

Shell Rock norsk evangelisk lutherske 
meni^et. 

(Fra 1859 til 1869 en del av Shell Rock.) 

Northwood (1 mil vest). Worth Co.. Iowa. 

Utenom, 1869-70; Konferentsen, 1870-90; 
Forenede kirke. 1890—, 

Organiseri 1869 (1859). Delt 1894 (Den 
norske ev. luth. Trefoldigheds mght. ; Nordre 
Deer Creek mght.). 415 sjæle i 1873. 350 i 
1914 (13 dansker). Prester: C. }. Clausen, 
1859-65; T. A. Torgerson, 1865-69; B. B. 
Cjeldaker, 1870-74; B. B. Gjeldaker. O. Nil- 
sen, 1874-76; O. Nilsen, 1876-92; L. O. Peder- 
sen, 1892-98; O. G. U. Siljan. 1898-06; David 
Støve, 1937-15; Hans Fosnes, 1915—. Em- 
bedsmænd i 1915: b. O. G. Meland; c. O. N. 
Kjerland; e. Ole O. Walsvik, Aslak KaUlahl. 
Nils Nilson; I. O. G. Meland, Kvindefor.. 
1860. $2,500. Ungdomsfor., 1898, $8C0. Preste- 
l((n: $351 (1914), $9,227 (1877-15). Presteht-s: $2.500. Kirketjener osv.: 
$4.449 (1877-15). M enighet sskolen : $4,650. Samfundsskoler: $8,048 (1877- 
Kirke, 1S73. $6.744. 
Prellehu). ISM, IZ.SOO 

(H " JS,OO0). 
GrkTpUdi, 2 lero, $250. IVorth Co. 355 15). Missioncn: $2,715 (1877-15). Barmhjertighetsanstaltcr : $441 (1877-15). 
"Konatitution", 1860; "Mcnighctshistorie", 1909, Edd. Rustad, David Stj^vc. 
— H. Fosnes. (908—1180) 
Kirke, 1874, $4>800. 
Prestehua 1, 1877, $1»800. 
Prestehus 2, 1885, $3,150. 
Gravplads, 3 scres, $95. 
Land, 6 scres, $3,050. 
Kirke 1, 1894. $4,150. 
Kirke 2, 1895, $7,683. 
Prestehus, 1895, $1,250 
(^ ST $5.000). Shell Rock norsk evangelisk lutherske 

menighet. 

(Fra 1859 til 1869 en del av Shell Rock.) 

Northwood (3 mil nordvest), Worth Co., 
Iowa. 

Utenom (Ns), 1859-61; Den norske synode, 
1861—. 

Organisert 20de mai 1869 (1859). 123 sjæle 
i 1872, 163 i 1914 (2 svensker). Prester: A. 
C. Preife. C. L. Clausen, 1859-65; T. A. Tor- 
gerson, 1865-76; J. Nordby, 1876-79; H. J. 
Strand, 1879^80; J. Nordby, 1880-«1; H. B. 
Hustvedt, 1881-83; H. J. Strand. 1883-«9; Chr. 
Pederson, 1889; O. T. Lee, 1889—; G. T. Lee, 
1896^. Embedsmænd i 1915: b. £. A. Ten- 
old ;' c. Neis Hove ; e. L. G. Mellem, O. H. 
Hove, Aron Hilman. Kvindefor.^ 1900, $1,000. 
Ungdomsfor., $300. Presteløn: $100 (1866), 
$213 (1914), $6,000 (1866-14). Kirketjener 
(isv.: $6.700(1866-14). Samf undsskoler : $5,000 
(1866-14). Missionen: $4,000 (1866-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $3,000(1866-14). "Kirke- 
tidende". 1860, 221; 1869. 194. 221; 11878, 442; 
Torgersons ''Merkelige tildragelser". — O. T. 
Lee. (617—1179) Norsk evang. lutherske Trefoldigheds 

menighet. 

(Trefoldigheds. Fra 1859 til 1894 en del av 
Shell Rock.) 

Northwood, Worth C^., Iowa, 

Forenede kirke, 1894—. 

Organisert Ste februar 1894. 120 sjæle i 
1894, 285 i 1914 (1 svenske, 1 engelskmand). 
Prester: L. O. Pedersen, 1894; N. C. Brun, 
1895-96; O. G. U. Siljan, 1896-06; Carl Mellby, 
1896^7: D. Støve, 1897-15; N. Kleven, 1915; 
Hans Fosnes, 1915 — Embedsmænd i 1894: 
b. Elias Bjørlie; c W. B. Bergeson; d. J. M. 
Henderson, J. C, Amundson, Nils Kjærland; 

e. Ole Løken, Knut Gonvik, John N. Nilson; 

f. Ole Løken; h. Elias Bjøilie. I 1915: b. J. 
C. Amundson ; c. J. J. Simons ; d- Ole Rue, S. 
N. Urdahl, Gunder Evje; e. S. O. Wold, Hans 
Kaldahl, S. J. Espeseth; f. J. C. Amundson; 
h. Carl Urdahl. Kvindefor., 1875, $5.712. Ung- 
.lomsfor., 1894, $800. Mandsfor.. 1905, $230. 
Sangfor. Presteløn: $300 (1894), $300(1914), 
$3,850 (1894-14). Prestehus: $1,650. Kirke- 
tjener osv.: $2,100 (1894-14). Menighetssko- 
len: $800 (1894-14). Samfundsskoler : $2,500 
(1894-14). Missionen: $2.500 (1894-14). Barm- 
hjertighetsanstalter : $625 (1894-14). "Konsti- 
tution^ 1894.— Hans Fosnes. (909—1181) 3S6 Iowa Lime Creek nor^ evangelidc lutherske menighet. 

Landsrud, Worth Co., Iowa. 

Norske synode, 1868 (1859)—. 

Organisert 1868 (1859). Delt 30te juni 1906, paa grund av distancc 
Ca. 110 sjæle i 1861, 345 i 1914. Prester: C. L. Clausen, 1859-65; T. A. Tor- 
geraon, 1865-06; A. J. Torgeraon, 1896-08; H. Ingebritfion, 1913—. Kirke. 
—A. M. A. (3774—1183) 

Eik Creek menighet. 

Kensett (4y, mil vest), Worth Co.. Iowa. 

Norske synode, 1866-69. 

Organisert 1866. Splittet 1869, paa grund av slave risprirsmaalet (Eik 
Creek norsk evang. lutherske — Fk; Eik Grove norsk evang. lutherske — K<^). 
Ca. 35 sjæle i isi». ca, 400 i 1869. Prest: T. A. Torgerson. 18SS-69. Em- 
bedamænd i 1866 (1865?): b. Amund Levorson; c. Endre Hendriksen; c. 
Endre Hendrikson; f. Amund Levorson. (4142—1184) 
Eik Grove norsk evaagelisk lutherske 

menighet. 

(Fra 1866 til 1869 en del av Etk Creek.) 

Kensett, Worth Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1876-77; Norske synode. 
1877—. 

Organisert Isle juli 1876. 75 sj*Ie i 1876, 
120 i 1914. Prester : T, A. Torgerson, 1865- 
76; J. Nordby. 1876-79; H. J. Strand, l879-«}: 
J. Nordby, 1880-81 ; H. B. Huslvedt. 1881-83 ; 
H. J. Strand, 1883-89; O. T. Lee, 1889—; G. 
T. Lee, 1896-98 ; S. C N. Pederson. 1889. Em- 
bedsmænd i 1S76 : f. Ingebrigt Nummedahl. 
r 1915: b, N. E. Thoen; c. O. H. Gaarder; e. 
Tollef Orpen, Knud Gilbertson; O. A. R(*s- 
lien, Sam Olson. Kvindefor., 1885, $2.750. 
Ungdomsfor., 1900. $600. Presteløn: $226 
(1914), $6.500 (1876-14). Kirketjener osv.: 
$11,000 (1876-14). Samfundsskoler : $6,000 
(1876-14). Missionen:$5,000(1876-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $4,000 (1876-14). "Kon- 
stitution", 1876; "Kirketidende", 1901, 680; 
1909.— O. T. Lee. (618-1186) Eik Creek evaDgeliak 
lutherske menighet. 

(Fra 1866 til 1869 en del 

av Eik Creek.) 

Kensett (AV, mil vest), 
Worth Co., Iowa. 

Utenom, 1869-70; Konfe- 
rentsen, 1870-90; Forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1869 (1P66). 
455 sjæle i 1871, 460 i 1914 
(6 svensker), Presler: T. 

A. Torgerson, 1865-69; B. 

B. Gjeldaker, 1870-74; B. B. 
Gjeldaker. 0. Nilsen. 1874- 
76; 0. Nilsen. 187&-92; L fVarth Co. 357 O. Pedersen, 1892-13; T. O. Sigmi nd, 1913—. Embedsmænd i 1915: b. H. 
Mostrom; c £. H. Aarback; d. John I. Peterson, P. O. Peterson, Knut Mo- 
strom ; e. Karl Myre, O. S. Brunsvold, J. A. Berge, Eddie Myli, Charlie Dahl ; 
f. H. Mostrom. Kvindefor., 1871, $3,200. Ungdomsfor., 1909, $580. Pikefor.. 
1915, $400. Sangfor., 1894, $150. Avholdsfor., 1896, $100. Prestelfto: $20 
(1866), $350 (1914), $14,000 (1866-14). Kirketjener osv.: $2,900 (1866-14). 
Samfundsskoler : $4,800 (1866-14). Missionen: $2,500 (1866-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter : $1,500 ( 1866-14) .—T. O. Sigmond. (2146—1185) Noithwood norsk evA&geluk lutherske 

menighet. 

North wood, Worth Co., Iowa. 
" Utenom (Ns), 1873-76; Norske synode, 
1876-. 

Organisert 1873. 26 sjæle i 1873 (2 dansker, 
1 svenske), 188 i 1914 (6 tyskere, 2 svensker). 
Prester : T. A. Torgerson, 1873-76 ; J. Nordby, 
1876-79; H. J. Strand, 1879-80; J. Nordby. 
1880-81; H. B. Hustvedt, 1881-83; H. J. 
Strand. 1883-89; O. G. Lee, 1889—; G. T. Lee, 
1896-98 ; S. C. JJ. Pederson, 1889. Embeds- 
mænd i 1873: b. J. B. Thompson; f. J. B. 
Thompson. I 1915: b. O. O. Lund; c. O. A. 
Tenold; e. Ole Lobben, Albert Harmon, Ro- 
bert Low; h. T. S. Hanson. Kvindefor., 1873, 
$4,000. Ungdomsfor., 1890. $500. Pikefor., 
1910, $100. Mandsfor.. 1905. $300. Sangfor., 
1883. Presteløn: $286 (1914), $6,090 (1873- 
14). Kirketjener osv.: $8,150(1873-14). Sam- 
fundsskoler: $6,200 (1873-14). Missionen: 
$4,000 ( 1873-14) . Barmhjertighetsanstalter : 
$3,000 (1873-14). "Kirketidende". 1895, 647; 
1896, 488.— O. T. Lee. (620—1187) 
Kirke, 1895. $7,683. 
Prestehus 1. 1877. $1,800. 
Prestehus 2. 1885, $3,150. 
GraTpUds, 2 acres, $200. 
Land. 6 acres, $3,050. Fertile menighet. (Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago norsk evangelisk lutherske 
menighet) 

Fertile, Worth Co., Iowa. 

Norske synode, 1874-82; Antimissouri^ 1882-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 16de februar 1874. Splittet 1891, paa grund av uenighet om 
byggeplads for kirken (Fertile norsk evangelisk lutherske; Den norsk evan- 
gelisk lutherske of Village o( Fertile). 80 (125) sjæle i 1874. Prest: J. M. 
Dahl, 1874-91. Embedsmænd i 1874; b. Ole Ouverson: c. L. O. Sandersen; 
d. Ole Prcstholt, A. Robberstad, M. R. Rc^dberg; e. (Die Pedersen, Halvor 
J. Grovum; f. K. Paulsen; h. Anders H. (irovum. (4143 — 1188) Village of Fertile lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago menighet; fra 1874 til 1891 en 
del av Fertile menighet.) 

Fertile, Worth Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1891 (1874 )-99. 

Organisert 1891 (1874). Splittet 1899, paa grund av samfundsstrid (Vil- 
lage of Fertile lutherske — Fk; Elim norsk evaiil^elisk lutherske — Lf). 80 sjæle 
i 1891. 339 i 1897. Prster: J. M. Dahl, 1874-91 ; O. O. Wold. 1892-00. Em- 
bedsmænd i 1898: b. O. H. Rholl Kirke, 1895, $4,000. (4144—1190) 
Fertile nonk erangelisk lathenke 

menighet. 
(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago; fra 
1874 dl 1891 en del av Fertile.) 
Hanlontown (2ys mil vesl). Worth Co.. 

Organisert 1891 (16de februar 1874). 222 
sjæle i 1892, 130 i 1514. Prester : J. M. Dahl, 
1874-91; O. 0. Wold, 1892-95; L. O. Peder- 
sen, 1895-14; T. O. SiKmond. 1914—. Em- 
bedsmxnd i 1915: b. T. O. Rye; c. A. O. Rye; 
d. Jens P. Eide, A. A. Robberstad; e. T. O. 
Thovson, I. S. Torgreson, Gilbert Erickson; 
f. A. A. Robberstad ; h. J. M. Knutson, Kvin- 
defor. Urgdomsfor. Pike f or. Sangfor. Pre- 
steljifn: $175 (1914).— T. O. Stgmond. 

(2196-1189) Kirke I8M. M-iOO. 
PreMehin, 12,000. 

Village of Fertile lutherske i 

(Fertile norsk evangelisk lutherske menighet. 
Winnebago; fra 1874 til 1891 e ' " " " 
Villaj '" - ■ oighet. 1 del a Fertile, Worth Co.. Iowa. 

Forenede kirke, 1899—. 

Organisert 1899 (16de Februar 1874). 223 sjsle i 1901, 223 i 1914 (6 
dansker!. Prester: I.M.Dahl, 1874-91; O.O.Wold, 1892-00; M. E. Walde- 
land, 1900-03; H. E. Fosnes, 1903^)7; R. O. Hjelmeland, 1907—. Embeds- 
msnd i 1915: b. L. O. Sanderscn; c. G. A. Rye; d. Christian Finsaas. 
Andrew Oppedal; e. Clarence Sheimo, Christ. Benson. Hans Rødberg; i. 
Andrew Oppedal. Kvindefor,, 1687, $3.000. Ungdomsfor., 1909, $400. Fike- 
for., 1911, $300. Sangkor. Kirke, 1895. $4,000. Prestehus, 1892, $2,500. 
Gravplads, 2 acres. $200. Land, 1 acre, $100. Presteløn: $113 (1874), $350 
(1914), $9,000 (1874-14). Prestehus: $3,000. Kirketjener osv.: $10,000 (1874- 
14). Menighetsskolen: $2,000 (1874-14). Sam funds skole r: $3,000 (1874-14). 
Missionen: $5.000 (1874-14). Barmhjertighetsanstaher: $1,000 (1874-14). 
"Konstitution". 1904.— R. O. Hjelmeland. (363—1191) 

Elim norsk evangeliek lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1874 eu del av Winnebago; tra 1874 til 1891 en del av 
Fertile; fra 1891 til 1899 en del av Village of Fertile.) 

Fertile (3 mil vest). Worth Co., Iowa. 

Frikirken. 1899 (1898?). 

Organisen 1899 (1898?). SS sjæle i 1899. SO i 1914. Prester: O. O. Wold. 
1898-08; G. A, Versland. 1909-10; J. O. Arevik, I91I— . Embedsmand i 
1911: b. Jacob Soli. I 1915: a. J. O. Arevik; b. A. A. Elthon; c. Einar 
N^hus; d. Neis Presholt, Tønnes Almeliaii. Elef Johnson; e. A. Barsnes*. 
Emar Nyhus. Sigurd Nyhus; h. A. Barsness. Kvindefor. Pikefor. His- 
sionsfor. Kirke, 1900, $1.200. Gravplads. Presteløn: $125 (1914).— J. O. 
Arevik. (3001—1192) 

New Luther Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Kensett, Worth Co., Iowa. 

Konferentsen, 1875-82. 

Organisert 187S(?), Ojiløst 1882. Aniagelig forenet med Eik Creek 
menighet. Ca. SO sjsle i 1876, 68 i 1RS2. Prester: B. B, Gjeldaker. 1875-76; 
O.' Nilsen. 1876-82.— A. M. A. (3773—1193) London norsk evangelisk lutherske 

menighet. 
Northwood (7% mil nord(i(sl). Worih Co, 

Utenom (Ns), 18?S-86; Norske synode, 
1886-. 

Organisert 1875. 3 familier i 1875. 73 sjæle 
i 1914. Prester : F. E. Wulfsberg. T. A. Tor- 
tterson, 1865-76; J. Nordby, 1876-79; H. J. 
Strand, 187*^80; J. Nordby. 1 8^0-8 1 : H. B. 
Hustvedt, 1881-83; H. J. Strand, 1883-89; S. 
C. N. Pedersen, 1889; O. T. Lee, 1889- ; 
G. r. Lee, 1896-98. Embedsmsend i 1875: 
b. Sven Biirsheim (1878); c. H. H. Aas 
(1893); d. H. H. Aas (1883); e. Paul Paul- 
son (1877); f. Nils Hefta, Sven Børsheim 
(1878). 1 1915 : b. Peder Horten ; c. H. H. Aas ; 
e. Lauriti Nelson, Lauritz Hendrickson, Mar- 
tin Anderson. Kvindefor., 1890, $1,000- Pre- 
steljin: $116 (1914), $3,400 (187=-14). Kirke- 

tjener osv.: $4,350 (1875-14). Samfundssko- 

ler: $1,220(1875-14). Missionen: $2,050(1875- 

Kirk*, 1894, t3,S3a 14). Barmhj ertighetsan Stal ter ; $400 (1875-14). 

Cr.Tpi.di, 2 «tem 1200. "Konstilution", 1876; " Kirketiden de", 1894, 

584; 1895, 646; 1900, 806.— O. T, Ue. 

(619—1194) 

Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

Northwood (4 mil nordvest), Worth Co., Iowa. 
Norske synode. 1877-82; Antimissonri, 1882-89- 

Organisert 1877. 62 siæle i 1877. Prest: J, M. Dahl, 1877-89.-A. M. A. 
(3778—1195) 

Nordre Fertile menighet. 

Fertile (4 mil nordvest). Worih Co., Iowa. 

Konterentsen, 1876-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1876. Opl^st 1892, 54 sj.ele i 1878. Prester: O, Nilsen, 
1876-86; O. C. Schonhovd, 1886-88; O. Nilsen. 1888-91; O. O. Wold. 189Z 
—A. M, A, (1803—1196) 

Bristol norsk evangelisk 
lutherske menif^et. Won ,_.__■ C4V4 mil nordost), 
Worth Co„ Iowa, 
Forenede kirke, 1892—. 
Organisert 1892. 100 sJKle 
i 18^, 173 i 1914. Prester : 
N. E Bde, 1891-09; A. U 
Huus, 190SI-10 ; O. C. Brenna, 
1911-. Embedsmxnd i 1892: 
b. P, Ottesen ; c. John Ber- 
geson ; c. Lars Lien, Tho- 
mas Grøsland, A, Bakken. 
n ra«l Sil«r I 1915 : b. Henry Tenold ; c. 
Und,3S.ie Henry Tenold; d. G. G. 
aeru. Mellem, Ole Haugen, Arne 

Rensmoen; e. Henry Ber- 
gan. Gustav Østmo, Oscar Tenold. Kvindefor., 1877. Ungdomsfor., 1914. 
Prestel(*n: $200 (1914).— O. C. Brenna. (170(^-1198) 

Beaver Cre^ norsk Inthenke 
menighet. 

(Fra 1865 til 18S9 en dd ar Winnebago.) 

Joke (4 mil sjrdTest), Worth Co., Iowa. 

Utenom ( Kf ) , 1889-90 ; Forenede kirke. 
1890—. 

OreaniMrt 15de febmar 1889, 265 sixle i 
1891, 257 i 1914. Prester: J. M. Dahl. 188^ 
06; Hans Fosnes, 1906-10; Joh. Granskou, 
1911—. EmbedsnuEnd i 1889: b. Michael Even- 
sen ; c. A. N. Hauge ; e. NiU N. Egge, K. G. 
Fclland, K. J. Ellestad. I 1915: b. Andrew 
Tvedt; c NUs E. Fjeld; d. Andrew Kittelsen. 
Nils A. Fjeld. Andrew Tvedt; e. Carl Sot- 
tum. Hartvig Sttrensen. Ole Rollefsen; f. An- 
ton Carlsen. Kvindcfor, 1890, $3000. Ung- 
domsfor., 1906, $675. Sangfor, 1906. Preste- 
lf(n: $100 (1889), $400 (1914), $S/)00 (1889- 
14). Kirketjener osv.; $500 (1889-14). Sam- 
fundsskaler: ^500 (1889-14). Missionen: 
$3,000 (1889-14). Bamihjertighetsanstalter: 
$900 (1889-14). "Konstitution". 1913; "Me- 
nighetshtsloriej 1915, Joh. Granskou.— Joh. 
Granskou, («7—1197) 

Keneett norsk evangeliak latherake 
menighet. 

Kensett, Worth (^., Iowa, 

Forenede kirke, 1893—. 

Organisert 1893. 130 sjæle i 1914 (10 sven- 
sker, dansker). Prester: P, O. Pederson, 
1903-13; T. 6. Sigmond, 1913—. Embeds- 
mænd i 1893: b. F, H. Gaarder; c. Timan 
Levorson ; e. H. A, Bjørgo. Ed. Cleophas, 
John Pederson; f. Peder Iverson. I 1915: 
b. Anton Thon; e. B. Tolefsrud; d. Ame 
Tragethon, Ivar Veun, John Bergeson ; e. 
Chnst. Thon, G. P, Balkan, Ed. Gaarder; e. 
Ame Tragethon; h. Arne Tragethon. Kvinde* 
for., 1893, $3,116. Ungdomsfor. Mandstor, 
191S. Presteliifn: $50 (1893). $175 (1914), 
$2,775 (1893-14). Kirketjener osv,: $1,710 
(1893-14), Menighetsskolen : $600 (1893-14), 
Samfundsskoler : $685 (1893-14). Missionen: 
j;|,823 (1893-14), Barmhjertighetsanstalter : 
1628 (1893-14).— T. O. Sigmond. 

(2145—1199) 
Bethanie menighet. 

Joice, Worth Co, Iowa. 

Utenom (Fk), 191S— . 

Organisert 1915. Prest: 
Johannes Granskou. 1915—, 
Kirke. 1916. '"Lutheraneren", 
1916, 1397. (4139-1200) 
FreMchiu, |Z.MO. 
CnrpUåt. 3 acre*, tJOa 
Lud.lO acie^ $1,600. Kvindherred uonk luthersk erang. 
meni^ut. 

Calamus (3 mil sydrfst), Clinton Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1861-75; Norske synode, 

1875-89; Antimissouri. 1889-90; Den forenede 

kirke, 1890—. 
Organisert 1861. 200 sjxie i 1861, 325 i 

1914. Prester: P, A. Rasmussen, 1861-62; N. 

Amlund, 1863-66; O. G. Jukam, 1866-74; J. L. 

P. Frost. 187&«; H. O. Skyberg, 1882-91; 

N. B. Thvedt,189I-94; T. S. Kolste, 1894-00; 

;. J. Heie, 1900-13; C. Munson, 1913-. &n- 

bedsmiend i 1861 : b. Ole O. Donnehoug; c. Ole 

O, Donnehoug; d. Johanne Bringedai, John 
Brandvig, Harlow Petersen; e. Ole Hansen, Hans Christensen; f, Ole O. 
Donnehoug; g. John Christensen. I 1915: b. John Olaon; c. Lars Foss; d. 
Hans H, Peterson, Knut Lund, Sten Nerhus, N. O. Olson. Neis Peterson, 
Hartin Mason; e. Lars Foss, Aaron Johnson, John Wagtier; f. Hans N. Pe- 
terson; h. miss Bertha Olson. Kvindefor.. 1876. Ungdomsfor,. 1902, $264. 
Pikefor., 1912. Prestel^n: J200 (1861), $400 (1914), $15.000 (1861-14).— C, 
Munson. (859—1201) 

Trefoldigheds Donk evangelisk lutherske menighet. 

(Clinton City, 1869.) 

Clinton, Clinton Co., Iowa. 

Norske synode, 1865-90. 

Organisert 1865. OpI^st 1890. 100 si^^le I 1865, 109 i ISSS. Prester: 
N. Amlund, 1865-66; O. G. Jukam, 1866-74; I. L. P. Dtetrichson, 1875; J. 
L. P. Frost, 1876-82; H. O. Skyberg, 1882-90.— A. M. A. (3663-1202) f^f y-Acy y ' 71e - FkMtti. t-^tA .M E To 
CO. 10 WA aT 

__££IJU Pa?» A /f* C-. 
Estherville norsk evaagelUk Inthereke menighet. Eslherville, Emmet Co., Iowa. 

Norske synode, 1861^7; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 30te september 1861. Delt 1871 og 1879, for at lelle ordningen 
av arbeidet (State Line og Wefl Prairie, 1871 ; Immanuel og Vestre Imma- 
nuel. 1879). 250 sjæle i 1868, 350 i 1914, Prester; C, L. Clausen, 1861-63; 
T. A. Torgerson, 1863-64; Th. Johnson. 1864-68; T. H, Dahl, 1868-72; H. 
Hande, 1872-74; M. C. Holseth, 1874-83; C, Stoltz, 1882-63; R, R, Bull, 1883- 
85; J. M. Dahl, 1885-87; H. Engh, 18e7-C0; S. Strand, 1899-00; T. C. Thomp- Emmet Co. 363 

son, 1900-08 ; J. J. Åkre, 1906—. Embedsmænd i 1861 : a. O. O. Sando ; b. D. 
S. Wald. I 1867 : e. Knud T. Espeseth, Peder Larson, Amund Christofferson ; 
f. Ole O. Myhre; g. Ole O. Sando. I 1915: b. K. Gronstad; c. Theo. Myhre; 
d. H. M. Bffrreson, Anfin Shaw, Theo. Myhre ; e. Lars Jacobson, Sam Wicks, 
Anfin Shaw; f. Mathias M. Mathisen; h. Carl Shaw. Kvindefor., 1887, 
HOOO. Ungdomsfor^ 1888, $1,400. ' Pikefor., 1889. Mandsfor., 1914, $42. 
Missionsfor., 1911. $700. Smaapikefor. r'*Vaarblomsten"), 1912, ^. Preste- 
\én: $100 (1861). $400 (1914). Kirketjener osv.: $12,000 (1861-14). Sam- 
fundsskoler: $9.200. Missionen: $15.000. Barmhjertighetsanstalter: $12,000. 
— J. J. Åkre. (2676-1203) 

State Line menighet. 

(Fra 1861 til 1871 en del av Esthervillc menighet.) 

Estherville (8 mil nordvest). Emmet Co., Iowa. 

Norske synode. 1871-85; Antimissouri. 1885-^. 

Organisert 1871. Opløst 1887. for at forene sig med State Line menig- 
het av Augustana (Union State Line i Dickinson Co.). Prester: C. I«. 
Clausen. 1861-63; T. A. Torgerson, 1863-64; Th. Johnson, 1864-68; T. H. 
Dahl. 1868-74; M. C. Holseth. 1874-^; C. Stoltz. 188^; R. R. Bull. 1883- 
85; J. M. Dahl, 1885-87. (4152—1204) 

West Prairie norsk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1871 en del av Estherville). 

Estherville (7 mil sydvest), Emmet Co. Iowa. 

Norske synode. 1871; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1871. Opl^st 1887. Prester: H. Hande, 1872-74; M. C. Hol- 
seth, 1§74-^; R. R. Bull, 1883-85; J. M. Dahl, 1886; H. Engh, 1887.— A. 
M. A. (3617—1205) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1879 en del av Estherville.) 

Gruver (4 mil syd), Emmet Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1879-50; Norske synode, 1880-87; Antimissouri, 1887-90; 
Forenede kirke. 1890 — . 

Organisert 8de december 1879. 204 sjæle i 1914. Prester: M. C. Hol- 
seth. 1874-«; R. R. Bull. 1883-85; T. M. Dahl, 1885-86; H. Engh, 1887-99; 
S. S. Strand. 1899-08; R. M. Fjeldstad. 1908-09; G. O. Paulsrud, 1909^10; 
S. O. Sande. 1910-11; T. J. Severtson, 1911—. Embedsmænd i 1879: b. Ole 
J. Bolstad; e. Peder Larson. Christopher Glesne, Johan Amundson; f. Ole 
J. BolsUd; h. Ole J. Bolstad. I 1915: b. John Bolstad; c. Halvor H. Peter- 
son; d. Louis S. Berg. Halvor S. Berg, Peder G. Pattlson; e. John S. John- 
son, Edw. N. Iverson, Charley Christian; f. Louis S. Berg. 2 kvindefor., 
1915. $235. Ungdomsfor. Kirke. 1890. Prestehus, 1913. $3.100. Prestel^n: 
$150 (1879), $300 (1914). "Konstitution", 1879.— S. O. Sande. (293—1206) 

Vestre Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1861 til 1879 en del av Estherville.) 

Wallingford (1 mil j^st). Emmet Co.. Iowa. 

Norske synode, 1879-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 8de december 1879. 106 sjæle i 1891, 164 i 1914. Prester: 
M. C. Holseth, 1874-83; R. R. Bull, 1883-85; J. M. Dahl, 1885-«6; H. Engh. 
1887-99; Svein Strand, 1899-08; R. M. Fjeldstad. 1908-09; G. O. Paulsrud. 
1909-10; S. O. Sande, 1910-11; T. J. Severtson, 1911—. Embedsmænd i 
1915: b. C. I. Skattebf^; c. E. E. Ellefsen; d. Joseph Amondson, Carl Peter- 
son, Scvert Syvertson Maage; e. Neis Asher, Oscar Peterson, Lewis Peter- 
son; f. O. O. Refsell; h. O. O. Refsell. Kvindefor. Ungdomsfor. Sang- 
kor. Kirke, 1890. Prestehus, 1913, $3,000. Prestel^n: $253 (1914).— T. J. 
Severtson. (294—1207) 364 Iowa 

Des Moines menighet. 

Wallingford (1 mil dst), Emmet Co., Iowa. 

AugusU, 1871-90; Forenede kirke, 1890-91. 

Organisert 1871. Opl^st 1891. 54 sjæle i 1886. Prester: J. O. Seleen. 
1871-75; S. M. Krogness, 1875-78; E. O. Thormodsgaard, 1^8-84; S. M. 
Krogness, 1884-^7. Prestel^n: $60 (1886). Samfundsskoler: $159 (1886). 
—A. M. A. (3618-1208) 

Twelve Mile Lake menighet. 

Wallingford (6 mil sydvest), Emmet Co., Iowa. 
Norske synode, 1872-87: Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1872. Opl^st 1890. Prester: H. Hande, 1872-74; M. C. Hel- 
seth, 1^4-83; R. R. Bull, 1883^; J. M. Dahl, 1886; H. Engh, 1887-90. 

(3616-1209) 

Palestina norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Dolliver (5 mil nordvesOi Emmet Co., Iowa. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 6te februar 1888. 155 sjæle i 1891, 140 i 1914. Prester: L. 
O. Wigdahl, 1888-91; H. Engh. 1891-13; O. O. Thormodsgaard. 1893-95; 
H. Engh, 1895-99; S. Strand, 1899-00; J. C. Thompson, 1900-07; J. T. Åkre, 
1908-11; T. J. Severtson. 1911—. Embedsmænd i 1888: b. K. M. Thomp- 
son: d. Peder Knutson, J. N. Bang, S. K. Tvedt; c. A. L. Dabbe, George 
O. Bange, Oscar P. Mathre. I 1915: b. A. G. Valen: c. M. J. Iverson; d. 
C. J. Carlsen, T. T. Sunde, A. G. Valen; e. T. L. Sunde, M. J. Iverson, 
Rasmus O. Larson; f. C. T. Carlsen; h. C. J. Heggen. Kvindefor., 1885, 
S175 (1914). Pikefor., $179 (1912). Kirke, 1904, $1.200. Prestehus, 1913, 
$3,000. Gravplads, 2 acres. Presteløn: $30 (1888), $267 (1914). "Konstitu- 
tion", 1888.— T. J. Severtson. (292—1210) Nathanaels evangelisk lutherske menighet. 

Wallingford, Emmet Co., Iowa. 

Hauges synode, 1888 — w , 

Organisert 1888. 79 sjæle i 1888, 125 i 1914. Prester: J. O. Kaasa. 
1888-92; A. E. Hansen. 189l(?)-98; T. I. Tastad, 1898-02; G. O. Paulsrud. 
1902 — . Embedsmand i 1915: b. G. Gilbert. Ungdomsfor. Kirke. — A. M. 
A. (3619^1211) 

Nazareth norsk evangelisk lutherske menighet. 

Armstrong, Emmet Co., Iowa. 

Utenom (Hs). 1898-99, Hauges synode, 1889—. 

Organisert 1898. 45 sjæle i 1898 (15 dansker), 108 i 1914. Prester: J. 
I. Tastad, 1898-<I2; O. Andresen, 1902-05; Edw. Duea, 1905—. Embeds- 
mænd i 1915: b. Bennie Knutson; c. Thore R. Johnson; d. M. C. Monson, 
Ira Nelson, Andrew Eike; e. Sam. Gangestad, Ole Opsal, Oscar Johnson; 
h. Ira Nelson. Kvindefor., 1898. Ungdomsfor., 1912. Pikefor., 1910. Preste- 
-n: $50 (1898), $250 (1914). "Konstitution", 1898.— Edw. Duea. 

(2775—1212) 

Josvas evangelisk lutherske menighet. 

Forsyth, Emmet Co.. Iowa. 
Hauges synode. 1899—. 

Organisert 1899. 50 sjæle i 1899, 40 i 1904. Prester: J. I. Tastad, 1898- 
02; O. Andresen, 1903-04: Edw. Duea. 1905—. —A. M. A. (3670-1213) Winnehago Co. ,7. D •^ oa»' .* 


A^ La»eA|i»t :7<iimL • ^,, /OVVA. 
Kirke 1, 187», fJ.SOa 
Kirke Z. 1SS9. 17^00. 
PreMcIiiu 1. 1B74, %wa. 
Prertehm 3. \W, tJ.SOO. Leland (4 mil f(st), Wjnnebago Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1865-68; Norske synode. 
""; Antimissouri, 1887-90; Den forenede 
kirke. 1890—. 

Organisert 3die september 1365. Dell 1874. 
1889, paa grund av at en del fik for lang; kirke- 
vei (West Proirie norsk lutherske menighet; 
Fertile norsk lutherske menighet; Ellington 
norsk lutherske menighet ; Beaver Creek norsk 
lutherske menighet). 8S6 sjæle i 1914. Pre- 
ster: T. A. Torgersen, 1865-73; J. M. Dahl. 
1873-06; Oluf Glas|je, 1894-95; N. C. N. Brun, 
190S-06; C. S. Salvesen, 1910; H. E. Fornes, 366 Iowa 

1907-10; J. Granskou, 1911—. Embedsnuend i 1865: b. Ole Nilsen Kleven; 
e. Herjus Olsen Gangseid, Guttorm O. H^nse, Ole Græsbji. I 1915: b. Hans 
H, Teigen; c. Abram 0. Tweten; d, Nils Christian Flugum, Gulbrand O. 
Hovland, Hans Fjone, J, O. Haugen, J. A. Jensen, Elling Hermdsen ; e, Knudt 
J. Rusley, Martin Munsen. B. M. Thompson, George Kilen, Gust Gundersen, 
C T. Johnson, Chrisl. Rusley; f. Nils Christian Flugum; g. Anton Carlsen, 
4 kvindefor,, ISW. $9.000. Uiigdonisfor„ 1907. $1,000. Pikefor., $250. Sang- 
for., 1895. Prestelien: $400 (1865), $500 (1914), $22,500 (1865-14). Preste- 
hus: $4,600. Kirketjener osv.: $900. Sanifundsskoler : $9,000. Missionen: 
$10,375. Bamihjertighetsanstaltcr: $3,250. "Konstitution", 1912; "Menig- 
hetshistorie", 1915, Joh. Granskou.— Joh. Granskou. («8—1214) Weflt Prairie Dordt evangeluk Inthenke menighet. 

(Fra 1865 til 1874 en del av Winnebago.) 

Thompson (3% mil sydvest). Winncbago Co., Iowa. 

Norske synode. 187+-89. 

Organisert 1874 (1875). Splittet 1889, paa gnind av naadevalgstriden 
(Wesl Prairie-Ns; Wfst Praine— Fk). 123 %jseTe i 1875. Prester: J. M. 
Dahl, ltt/4-SS; S. C. N. Peterson, 1889-90; G. Smeda], 1890-95; R. Malniin. 
1895—, Kirke.— A, M. A. (3743-1215) West Prairie nonJc erangelisk luthenke menighet. 

(Fra 1865 lil 1874 en del av Winnebago; fra 1874 til 1889 en del av West 
Prairie menighet,) , 

Thompson (3% mil sydvest). Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1889 (1874)—. 

Organisert 1889 (1874). 272 sjsele i 1889, 210 i 19J4. Prester: S. C, N. 
Peterson. 1889-90; G. Smedal, 1890-95; R. Malmin, 1895—. Embedamand 
i 1913: b. Gullik I.evorson. Kirke.— A. M. A. (4147—1216) ^est Prairie menighet av Den forenede 
norsk Intherake kirke. 

(West Prairie menighet. Fra 1865 til 1874 
en del av Winnebago; fra 1874 til 1889 en del 
av Wesl Prairie.) 

Leland (2 mil nordvest), Winnebago Co, 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 28de mai 1890. 100 sjsele i 1890. 
226 i 1914. Prester : P. G. Østby. 1890-91 ; C. 
S. Salvesen, 1891-04; H. L. Umess, 1904-05; 
C. S. Halvorson, 1906— . Embedsmtend i 1890-. 
b. P. J. Huglen; c. P. H. Pedersen; t Elef 
Hansen Aamot. I 1915: b. K. J. Ness; c. Al- 
bert Langerud ; d. Hans Swenson, Johannes 
Halvorson. John Thorson ; e, Harald Harald- 
sen, Ole Ungerud. A. A. Lien; f. K. J. Nass; 
h. K,J,Nass. Kvindefor-, 1890. Sangfor; Pre- 
steljiln: $100 (1890), $325 (1914).-^. S. Hal- 
vorson. (208—1217) 
Kirke, 1901, $4,000. 
Preitehui. 1912, «3.200. 
Giivplads, 2 BcrcL Winnebago Co, 367 

West Winnebago norsk evangelisk lutherske menighet. 

Leland, Winnebago Co., Iowa. 

Konferentsen, 18S4-90. 

Organisert 1884 (i slutningen av aaret). Oplf^st 1890. Forenet sig med 
antimissourieme (West Prairie). 100 sjæle i 1885, 87 i 1889. Prester: T. 
Olsen, 1884-85; O. C. Schonhovd, 1886-88; P. G. Østby, 1889-9a— A. M. A 
(3744—1218) 

Zion menighet. 

Leland (3 mil vest), Winnebago Co., Iowa. 

Antimissouri, 1888-90. 

Organisert 1888. Op^st 1890(?). Forenet sig med West Prairie me- 
nighet av den Forenede kirke. Prester: J. M. Dahl, 1888; P. G. Østby, 
1^^90.— A. M. A. (3737-1219) Leland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Leland, Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1895-08(?). 

Organisert 1895. Opldst 1908(?). 45 sjæle i 1896, 40 i 1907. Prester: 
R. Malmin. 1895-97; A. J. Lee, 1898-00; T. A. R^dsæter, 1901-07.— A. M. A. 
(3736—1220) 

Leland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Leland, Winnebago Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1898 — . 

Organisert hjz^sten 1898. 54 sjæle i 1898, 80 i 1909. Prester: C. S. Sal- 
vesen, 1898-02; E. T. Rogne, 1907-11; C. S. Salvesen, 1911—. Embedsmand 
i 1899: b. P. E. Branctad. Kirke.- A. M, A. (3735—1221) Den norsk evangelisk Luther menighet. 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 

Augustana, 1869-90. 

Organisert 1869. Delt 1880. (Utflytning til Linden.) Oplf^st 1890. 
(Menigneten hadde ikke hat menighctsmf^te paa flere aar. Erklæret oplf^st. 
Luther n. ev. 1. mght. stiftet.) 120 sjæle i 1865. Prester: L. E. Green, 
1869-72; D. Lysnes, 1873-76: O. J. Hattlestad, 1876-78; K. Salvesen, 1878- 
81; E. O. Thormodsgaard, 1882-84; O. O. Thormodsgaard, 1887-90. Em- 
bedsmænd i 1873: b. c. L. A. Berge, Herbran K. Landru; d. Halvor Paulson, 
A. Anderson, Mikkel Pederson, P. Pederson, Hans Mathison, A. Olson; c. 
C. Hansen, Halvor Paulson, Hans Mathison; f. G. O. Saxei. (4148 — 1222) Linden menighet. 

(Fra 1869 til 1880 en del av Den norsk evangeliske Luther menighet) 

Thompson (6 mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 

Augustana, 1880-90. 

Organisert 3dje januar 1880. Opløst 1890, for at forene sig med kon- 
ferentse og antimissouri folk (Linden — Fk). 41 sjæle i 1880. Prester: David 
Lysnes, 1874-76; O. J. Hattlestad, 1876-78; K. Salvesen, 1880-81; O. O. 
Thormodsgaard, 1881-90. Embedsmænd i 1880: b. Christian Larson; c. 
Jos. Gullickson; d. Hans Mattison, L. K. Paulson, A. Anderson, S. A. 
Holland, Peter A. Anderson; e. P. J. Huglen, L. L. England, C. J. An- 
derson; f. Christian Larson. (4149—1224) «TW 

f ■ j -Il 


BW%^' 


J 


h. 


^^Bt 


" .- 


^ 

Kirke, 1894. (S^OO- Lathen norsk erangelisk lutherske 
menighet. 

(Den norsk evangeliske Luther menighet, 
1869-90.) 

Forest City. Winnebago Co.. Iowa. 

Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1890 (1869). 84 sjxie i 1891. 288 
i 1914 (2 amerikanere, 15 svensker). Prester: 
L. E. Green, 1869-72; D. Lysnes, 187J-76; O. 
J. Hattlestad, 1876-78; K. Salvesen, 1878-81; 
E. O. Thormodsgaard, 1882-84; O. O. Thor- 
modsgaard, 1887-90; C. S. Salvesen, 1890-O»; 
L. W. B^e, 1904-07; E. T. Rogne. 1907-11; 
L. W. Bgle, 1911-12: C. S. Salvesen, 1912-14; 
M. Hegland, 191 S—. Embedsmand i 1915: b. 
J. 0. Bergfald; c. O. E. Gunderson; d. P. A. 
Anderson, G. Carlson, H. E. Myrah, prof. O, 
Theo. Moen ; e. E. N. Branstad, G. Barteleson, 
Ame Sogard, H. T. Peterson, E. N. Branstad; 
f. L. Ji.. Jensen; h. 0. E. Gunderson, Thor- 
wald Thorson. Kvindefor., 1889. Ungdonts- 
for., 1908. Pikefor., 1908. Mandsfor, 1904. 
Sangfor., 1895. Waldorf College i menighe- 
tens midte. Presteløn: $1,000 (1914). "Kon- 
stitution". 1910.— M. Hegiand. (1289—1223) 
Pmtchui, 1912, 13,200. 
GriTpladi, 3 acrci (gii 
Georgf Jol 

linden menighet av Den forenede norak lutherske kirke. 

(Linden evangelisk lutherske menighet, 1880-90.) 
Thompson (6 mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1890 (3dje januar 1880). ISO sjæle i 1914. Prester : D. Lys- 
nes. 1874-76; O. J. Hattlestad, 1876-78; K Salvesen. 1880-81; O. O. Thor- Winnebago Co. 369 

modsgaard, 1881-90; C. S. Salvesen^ 1891-03; C. S. Halvorson, 1904; L. W. 
Bfie, 1905-06; C S. Halvorson, 190S— . Embedsmænd i 1915: b. J. G. Field; 
c. I. L Hansen; d. M. Barseth, I. I. Hanson, P. I. Hanson; e. Ed Halvor- 
son, P. I. Hanson, M. Qarseth ; f. I. I. Hanson ; h. J. H. Anderson. Kvinde- 
for., 1891. Prcsteløn: $300 (1914).— C S. Halvorson. (209—1225) 

Forest City norsk lutherske menighet. 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1876—. 

Orraniscrt 1876. 39 sjæle i 1877, 139 i 1914. Prester: J. M. Dahl. 187^ 
80; H. J. Strand, 1880-83: E. Christensen, 1883-89; S. C. N. Peterson, 1889- 
90; O. M. Vereide, 1891-^; A. J. Lee, 1893^99; T. A. R^sæter. 189^^; E. 
Hansen, 1908-14; V. F. Urson, 1915—. Kirke.— A. M. A. (3731—1226) 

Bethel evangelisk lutherske menighet (Forest City). 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 

Frikirken, 1915-. 

22 siæle i 1915. Prest: J. O. Arevik, 1915—. Embedsmænd i 1915: b. 
M. Mickaelson; c. E. Eide; d. M. Mickaelson; e. Elefson Thompson; h. 
M. Mickaelson. Kvindefor. Pikefor. Prestel^n: $50 (1915).— J. O. Arevik. 
(3004-1227) 

Mount Valley menighet. 

Forest City (8 mil nordost), Winnebago Co., Iowa. 
Ellings synode. 1893-Oa 

Organisert 1893. Opl^st 1908. Prest: G. O. Olson, 1893-08.— A. M. A. 
(3730-1228) 

Bethel norsk lutherske menighet (Mount Valley). 

Forest City (9 mil nordost), Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode, 1900—. 

Organisert 1900. 30 sjæle i 1904, 58 i 1914. Prester: T. A. Rfi^dsæter, 
190(M)8; E. Hansen, 1908-14; V. F. Urson, 1915—. —A. M. A. (3729^1229) 

^"" la. JO en ^orcntdt K^ ,^ 


'«^7 mnr^"" Den norsk evangelisk lutherske menighet (Lake Mills). 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 

Konferentsen. 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1872. Opljist 1892, for at forene sig med Antimissouri (Den 
forenede norsk lutherske). • 126 sjæle i 1876, 254 i 1891. Prester: B. B. 
Gjeldaker, 1872-76; Ole Nilsen. 1876-78; P. G. Østby, 1878-92. Embeds- 
mand i 1892: b. O. Ulvi. Kvindefor. Kirke 1. 1887. Kirke 2, 1889.— A. 
M. A. (3732—1230) 

Lake Bfills norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode, 1877-«7; Antimissouri, 1887-89. 

Organisert 1877. Oplt^st 1889. 12 sjæle i 1877, 68 i 1887. Prester: J. 
M. Dahl, 1877-89; P. G. Cfetby, 1890-92. Kirke.- A. M. A. (3733—1231) 370 Iowa Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske meni^et. 

(Fra 1877 til 1889 en del av Lake Mills menighet.) 

Lake Mills, Winnebago Co.. Iowa. 

Norske synode, 1889—. 

Organisen 31le derember 1889. 14 siæle i 1889, 212 i 1914. Prester: T. 
A. Torgerson. 1889-90; A. J. Lee. 1S90-07; O. Otlersen, 1907-10; A. I. Ue. 
WlO-13; H. Ingehritson. 1913—. Embedsmand i 1915: b. I. N. Flugum. 
Kvindefor. Kirke.— A. M. A. (3734—1232) 

Lake Mills nank. evangelisk lathenike menighet. 

(Fra 1877 til 1889 en del .-,v Lake Miils norsk evangelisk lutherske— Ns.) 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 

.Antiniissouri, 1889-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1889 (1874). Opiftst 1892, for at forene sJc med Konferentse- 
menigheten dersteds (Den forenede norsk lutherske). Ca. 75 sjæle i 1889. 
126 i 1890. Prester: J. M. Dahl, 1877-39; A. C. Anderson, 1889-92. Kirke. 
(4145—1233) 

Den forenede norsk 
lutherske menighet. 

Lake Mills, Winnebago 
Co.. Iowa. 
Forenede kirke, 1892—. 
Organisert 3(he aug. 1892. 
ved sammenslutning av Lake 
Mills menighet — Kf, og Lake 
Mills— Am. Ca. 600 sjzle i 
1892, 865 i 1909, 700 i 1914. 
Prester: N. C. Brun, 1893- 
13; O. R. Sletten. 1913—. 
Embedsmænd i 1892: b. O. 
O. Ulve ; c. A. L Aasgaard ; 
GraTpiidi. 1500. c T. J. Folken, L. O. Dafalen, 

M. O, Bakken; £. John T. 
Brakke; h. Lena Christianson. I 1915: b. Oscar Horvei: c. O. S. Olson; d. O. 
O. Ulve. Carl Roseth, O. T. Rogstad ; e. Gilbert Thompson, John Cliristian- 
son, Albert Bendiekson ; f. Jacob Larson ; h. S. H. Larson. Kvindefor., 1884, 
$S,000. Ungdomsfor., 1895. $2,500. Mandstor.. $300. Sangfor.. 1895. $100. 
PresteMn: $650 (1892). $1,000 (1914), $15,000 (1892-14). Prestehus: $7^00. 
Kirketjener osv.; $6,500 (1892-14). Menighetsskolen : $1,600. Samfunds- 
skoler: $4,686. Missionen: $2,300. Barmhjertighetsanstalter ; $S00. Menlg- 
hetsutgifter: $36,500 (1892-14). Samfundsutgifler; $7,486 (1892-14). "Kon- 
stitution", 1906.— O. R, Sletten. (28—1234) 

Zoar evangelisk lutherske menighet (Lake Mille). 

(Fra 1892 til 1912 en del av Den forenede.) 

Lake Mills, Winnebago Co., Iowa. 

Frikirken, 1912—. 

Organisert 1912. 31 sjæie i 1912, 37 i 1914. Prest: I. O. Arevik, 1912—. 

Embedsmænd i 1912: b. L. J, HollaniJ; c. I- K, Mvre; d. J. Grønning. 
mrs. L. J. Holland; e. O. F. Gordon. I, K. Myre; h. L. J, Holland. I 1915: 
b. L, J. Holland; d. J. Grønning, mrs. L. J. Holland; e. O. F. Gordon, I. 
K. Myre; h. L. J, Holland. Kvindefor Missionsfor. Sangfor. Kirke. 
Presteljfn: $150 (1914),— A, M, A. (3002-1236) 

St. Petri norsk evangelisk luther^e menighet. 

Lake Hilts (8 mil ?), Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode, 1900(?)-06. 

Organisert ]900(?). Oplrtst 1906(?). 26 sJEcle i 1902. Prest: A. J. Ue. 
I900(?)-06.— A. M. A. (3776—1237) 
Winnebago Co. 

YJ i n-n ei ha tjo Co., ^^ 
Iowa. -^f Vor Frelserfl norsk evangelisk lutherske menighet (King). 

Thompson (4 mil nordvest), Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1878—. 

Organisert 187a Reorganisert 1889. 16 sjxlc i 1879, 37 i 1910. Prester: 
I. M. Dahl, 1877-80; H. 1. Strand. 1880-83; E. G. A. ChristeiiMn, 1883-89; 
S. a N. Peterson, I8æ>-90: O. M. Vereide, 1892-94; O. M. Vereide. 1896- 
99; R. Malmin, 1900-03; Th. K. R<Kdsxter, 1904-08; E. Hansen, 1904-14. 
Enibedsmand i 1904: b. H. Svingen. I 1910: b. H. Svingen. (3775—1238) 

Thompson nonk eTangelisk lutherake menighet. 

Thompson, Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode. 1890 — . 

Organisert 1890. 88 sja:Ie i 1890, 85 i 1914. Prester: G. Smeda], 1890- 
94; R. Malmin. 1895—. -A. M. A. (3741—1239) 

Vor Frelsen nonk evangelisk lathenke menighet (Iking). Organisert 1897. Opl^st 1901. fordi den eik ind i Bethania norsk evan- 
gelisk lutherske menighet 100 sixlc i 1897, 50 i 1901. Prest: J. M. Dahl, 
1897-01. Embedsmsend: b. Ole Flugum; I. Elef Aamodt; h. Elef Aamodt. 
Kvindefor., 1901. Gravplads. 1 acre, $100. (1794—1240) Bethania evangeliek nonk Inthenke 
menighet. 

(Sammenslutning av Vor Frelsers og ?.) 

Thompson, Winnebago Co.. Icwa. 

Utenom (Fk), 1901-02; For. kirke. 1902—. 

Organisert 9de november 1901. 90 sjzie i 
1901, 276 i 1914 (1 tysker, 1 amerikaner). Pre- 
ster: C. S. Salvesen, 1901; W. Williamson, 
1902-OS; L. W. Brfe, 1905-06; C. S. Halvor- 
son, 190&— . Embed?ma:nd i 1901: b. I. N. 
Flugum ; c, John Eilickson ; e. Mons N. Flu- 
gum, Neis K. Anderson. James Eilickson ; h. 
James Eilickson. I 19IS; b Tonnes Morten- 
sen ; c. James Eilickson ; d. Christian Larson, 
T- Klunhtvedt. James Eilickson; e. H. O. 
Wold, Halvor Hill. Ole Nessa; ti. Andrew B. 
Myhr. 2 kvindefor., 1900, $2,000. Preste1);fn : 
$200 (1901), $37S (1914), $3,975 (1901-14). 
Prestehus: $4,700.— C. S. Halvorson. 

(207—1241) 

Bethlehem menighet. 

Buffalo Center, Winnebago Co^ Iowa. 

Utenom (Fk), 1891-96. 

Organisert 1891, Oplfjst 1896, for at gaa 
sammen med Zions av Hauges synode (Beth- 
lehem evangelisk lutherjke menighet). Pre- 
ster: E. jT&indvig. 1891-95; S. Strand. 189S- 
96.— P. B. Trelsud. {1499—1242) Zion moiigbet. 

Buffalo Center, Winnebago Cu., I ovra. 

Utenom (Hs), 1891-96. 

Organisert 1891. Opiftst 1896, for at gaa sammen med Bethlehem av 
Den forenede kirke (Bethlehem evangelisk lutherske mght). Prest: C. J. 
Eastvold, 1891-96.— P. B. Trelstod. (1500-1243) 

Kirke, 1896, $1,700. Bethlehem evangeliek latherske fri- 
menighet. Utenom (Fk, Hs), 1896-12; Forenede kirke, 
1912—. 

Organisert 1896. 70 sjæle i 1896, 100 i 1914. 
Prester: O. P. Svingen. 1896-03; Wm. Wi!- 
liamscn (Williams), 1903-06; C S. Halvorson. 
1906-11; P. B. Trelstad, 1911—. Embedsmxad 
i 1896: a. I, H. Fennili, H. F. Nelson; b, S. H. 
Gaard; e. WilHam Cleveland ; e. P. F. John- - 
son, Nils Gjerstad, Ole Halvorson; f. H. P. 
Nelson. I 1915: b. Jens Jensen; c U. O. 
Skutle ; d. I. Fennili ; e. Nils Jørgensen, Ole 
Christensen, T. A, Thompson; h. M, O. Skutle. 
Kvindefor.. 1896, $3.700. PresteWn : tSO { 1896). 
$250 (1915), $4,375 (1896-15). Kirketjener 
osv.: $1,875 (1896-15). Samfundsskoler : $150 
(1904-14). Missionen: $150 (1904-15). Barin- 
hiertighetsanslalter: $75 (1904-15).— P. B. 
Trelstad. (1498—1244) JVinnebogo Co. St. Johannes nonk evangelia Inthenke menighet. 

Buffalo Center (10 mil ?), Winnebago Co., Iowa. 
Norske synode, 1898-031?). 

Organisert 189e(?). Op]f«st(?) 1903(7). 20 sjxie i 189a Prest: 
Vereide, 1898-03.— A. M. A. (3777—12451 North Prairie nonk erongeUsk latherdu menighet. 

Scarville (4% mil sydvest), Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode, 1876—. 

Organisen 1876, 300 sjæle i 1914. Presterr I. M. Dahl, 1S76-81; H. 
I. Strand, 1881-83; E. G. A. Christensen. 1883-89; N. Pedersen, 188»-90; G. 
Smeclal, 1890-94; R. Malmin, 1894-99; A. J. Lee, 1899-13; EraU Hansen, 
1913—. Embedsmænd i 1915: b. Gunder Johnson; c. John Lande; e. Andrew 
Albertson, Hans Storby, T. Brustad. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. 
Kirke, 1891. Prestehus. 1907. Prestelf^n; $550 (1914).— Emil Hansen. 

(1773-1246) 

Bethel norsk evangelisk Inthenke 

menighet. 

(Twin Lake norsk evangelisk lutherske me- 
nighet.) 

Scarville (3 mil vest), Winnebago Co., Iowa. 

Konferentsen, 1878-90 ; For. kirke, 1890—. 

Organisert I878(f). 40 sjæle i 1879, 280 i 
1914. Prester: P. G. Østby, 1878-lS; R. M. 
Fjelstad, 1915—. Embedsmaend i 1879: b. 
Claus L. Henderson ; c. Haavald Larson ; e. 
Andreas Knudson Vinje, Knut Mikkel son 
Haga, Ole Pedersen Jordal ; f. Claus Hender- 
son. I ISlSi b. Morgan Olson; c. J. E. Her- 
manson; d. Frank Christisnson. Ole Strifm, 
Ole Olien; e. T. O. Kleven, John Holmen, Ed. 
Thorson; t. John Gunvordal. 2 kvindefor. 
Ungdomsfor. Prestel<tn: $150 (1878), tZSQ 
(1914), $8,000 (1878-14). Kirketjener osv.; 
$5,800 (1878-14). Menighetsskolen : $2.000 
(1878-14). Samfundsskoler : $4,965 (1878-14). 
Missionen: $3.000(1878-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $2.100 (1878-14).- R. M. Fjelstad. 
(527-1247) 
i-l mc Cr-eeJr - Ta 


Immanoels nonk evangelisk Inthenke menighet (lime Creek 
menighet). 

(Fra 1859 til 1906 en del av Lime Creek.) 

Scarville, Winnebago Co., Iowa. 

Utenom (Ns). 190W)7; Norske synode, 1907—. 

Organisert 30te juni 1906. 145 sjæle i 1906, 2S0 i 1914. Prester: A. J. 
Torgerson. 1906-07; A. J. Lee, 1907-13; Emil Hansen, 1913—. Embeds- 
mænd i 191S: b. Neis Levorson; c. Carl Suby; e. Sam Thronson, John Dale, 
Christ. Larson. Kvindefw.. 190'5. Ungdomsfor.. 1913. Pikefor., 1907. Sang- 
for., 1906. Kirke. Prestehus, 1907. Prestelfin: $350 (1914). Lærerl^n: $1,200 
(1906-14).— Emil Hansen. (1774—1248) Scarville prskeplads. 

Scarville, Winnebago Co., Iowa. 

Forenede kirke, 191&-14. 

Begyndt 1910. Sluttet 1914. Prest: P. G. Østby. 1910-14, (3738—1249) Trefoldighede aorsk evangeliak lathenke menighet. 

Thompson (S mil nord), Winnebago Co., Iowa. 

Norske synode. 187*-. 

Organisert 1879. 77 sjæle i 1879. 240 i 1914. Prester: T. A. Torgeraon, 
1879-80; J. M. Dahl, 1880-81; H. J. Strand, 1881-83; E. G. A. ChristenKn. 
1883-89; S. C. N. Peterson, 188*^; G. Smcdal, 1890-95; R. Malmin, 189S~. 
Kirke.— A. M. A. (3742—1250) Trefoldigheds evangelisk lathenke menighet. b. Lars England; c. Lars England; d. S. A. JHolland. N. A. Holland, K. A. 
Holland; e. K. A. Holland, Syvert Holland. Lars England. I 1915: b. El- 
r England; e. K. A. Holland; d. S. A. Holland, w! Krawførd; e. N. A. Grant evangelidt lothenke frimenighet. 

Thompson (10 mil sydvest). Winnebago Co., Iowa. 
Utenom (Hs). 1906—, 

Organisert 1906. 80 sjæle i 1911. Prest: G. O. Olson. 1906—. Em- 
bedsmand i 1911: b. S. O. Holland. Ungdomsfor. Kirke.— A. M. A. 

(3739-12S2) Liberty norek lathenke menighet. 

Rake. Winnebago Co., Iowa 

Antimissouri. 1889-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 14de oktober 1889. 103 sjæle i 
1889. 306 i 1914. Prester: A, C. Anderson. 
1889; A. Underthun, 1889-90: E. J. Sandvig, 
1890-03; Svein Strand, 1903-04; J. J. Akrc. 
1904-06; P. B. Trelstad, 1906—. Embedsmand 
i 1889: f. Ok Gudal. I 1915: b. B. Qvamme; 
e. Ed. Halvorsen ; d, Ole Gudal, O, G. Olson, 
A. Rake; e, D. Swensen, S. L. Hovland, H. 
Halvorsen ; t. A. Erikson ; h. A, Erikson. 
Kvindefor,, 1889, $2,600. Ungdomsfor,, 1904. 
$240. Pikefor.. 1913, $300, PresteWn: $100 
11889), $500 (1914), $7.000 (1889-14). Kirke- 
tjener osv.: $3,000. Samfundsskol<r : $2,500 
(1889-14).— P. B. Trelstad. (1359—1253) 
Kirke, 1S91, $3,700. 
Gravplad^ 3 icrcl (■*>( fra 
A. Rike). Witmebago Co., Benlon Co. 
Lincoln nonk evangeluk luthenke 
menighet. 

Rake, Winnehago Co., Iowa. 

Norske synode, 1891—. 

Organisert 12te januar 1891, 75 sjæle i 
1891, 192 i 1914. Prester: O. Skatteb^l. 1891- 
92; J. E. Ingebrigtsen, 1892-96; O- M. Ver- 
eide, 1896—, Embedsmxnd i 1891: b. Han» 
H. Johnson; c. Nils J. Stakkebff; e. Lars E. 
Bolstad, Hånt, Jørgenson, Hans H. Johnson ; 
f. Samuel K, Erdal. 1 191S: b. Hans H. John- 
son; e. Peder Erdal; e. Halvor Urson, P. J. 
Christensen, Johnnie Jarshow ; h. W. Sunder- 
meyer. 2 kvindefor., 1899, Ungdomsfor., 1905. 
Pfestelffn: $100 1.1891), $500 (1914).— 0. M. 
Vereide. (828—1254) Kirke 1. 18», tl.Doa. 
Kirke 2. 1900. (4.300. 
Gnvpladi. 1 acre. tSO. Nazareth evangelisk luthenke menighet (Ny Nasareth). Amnnd, Winnebago Co., Iowa. 
Hbuk» synode. ie90-97(?). 
Organisert 1890. OpI(ist(?) 1897(?). 47 sjæle 
C. J. Eastvotd, 1890-97.— A. M. A. (3728-1255) 1891. 61 i 1896. Prest: 
Kirke I,IS70.tl.00a. 
Kirke 2. 1999. 13.500. 
PrcMefaoi I. tl.!00. 
PrcMebu 2, 13,300. Benton nonk evangelisk Inthenke 
menighet. 

(Benton Co.) 

Norway (2Vi mil nord), Benton Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1866—. 

Organisert 18de september 1866. 70 sjæle i 
1866. 170 i 1914. Prester: N. Amlund, 186S- 
66; O. G. Jukam, 1866-74; J. L. P. Frost. 1876- 
82; H. O. Skyberg. 1882-91; N. B. Thvedt, 
1891-94; T. S. Kolste. 1894-00; J. J. Heie. 
1900-13; C. Munson, 1913—. Embedsmsend i 
1866: d. Ole Olson, Knud Anderson, Elling 
Ellingson; e. Søren Olson, Henrik Pederson, 
Thor J. Amvig; f. Jens Pedersen. I 1915; 
b. John Anderson ; c. Lewis Dyrland ; d. P. S. 
Olson, J. J. Tvedt, C. Risdal, G. Dyrland, A. 
F. Johnson; e. P. M, Olson. Lewis Dyrland, 
O. J. Johnson ; f. Christian Risdal. Kvinde- 
for., 1876. Ungdomsfor., 1905. Pikefor., 1913. 
Presteljiln: $200 (1914).— C. Munson. 

(752—1256) 376 Iowa MéLAJt^éimJtC^ I /Si^ché^T^^^Ci VI tri 

k B E N T O N 
CO 
IOWA Vi 

i O ^>f Bethlehem erangeUak lutherake menighet. 

Norway, Benton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1897—. 

Organisert 1897. 30 sjæle i 1897, 76 i 1914. Prest: J. N. Sandven. 1897— . 
Embedsmænd i 1897: b. Andrew Larson; c. S. Larson; d. T. O. Tow, A. 
Larson. I 1915: b. John Ask; c. S. J. Kleppe: d. T. O. Tow, H. J. Sandve, 
John Holland; e. Andrew Linn, S. Larson, oam Sampson; h. T. O. Tow. 
Kvindefor. Kirke. 1899, $1,000. PresteljzJn: $75 (1897), $150 (1914).— J. N. 
Sandven. (3606-1257) OBJ^TOJH Co. •x» ^Hn^Y ioWA Co., I A. 


Marengo norak eyangeliak lutherske menighet. 

Conroy (2% mil nordvest), Iowa Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1866-14; Norske synode, 1914—. 

Organisert 9de november 1866. 105 sjæle i 1866, 135 i 1914. Prester: 
O. G. Jukam, 1866-74; J. L. P. Frost, 1876-82; M. Fr. Wiese, 1882-90; K. 
L. Guttebtj5, 1890-09; N. P. N. Hvale, 1909^12; P. C. Birkelo, 1912—. Em- 
bedsmænd i 1866: c. Henrik Halvorsen; d. Johan Hansen, Jacob Jacobson; 
e. Henrik Halvorson, Faltin Nilsen, f. Ooeim; g. Opeim. I 1915: b. Ole 
H. Olson; c. Ole H. Olson; e. Ole H. Ulson, George Faltinson, Arthur Iowa Co., Humboldt Co. 377 

Jacoba; f. Alek Hanion. Jnlius Halvorson; h. Alelc Hanson. Kvindefor., 
1890, $2,500. Kirke, 1879, $1,375. GravpUds, 1 acre, $50. Presteldn: $67 
(1866), $300 (1914), $1,500 (1866-14). Kirketjener oav.: $500 (1866-14). 
Meaighetsskolen: $3,000 (1866-14). Samfundsskoler: $1,500 (1866-14). MU- 
»ioDen: $1.500 (1866-U). BannhienighetMnstalter: $3,700 (1866-14). "Kon- 
slitution'', 1866. "Kirketidende.''— P. C. Birkelo. (627—1258) Th^y, HKvnl^olétOø.,lot* 
Xenia norik evangeliak Intherake menighet. 

Thor (3 mil sydøst). Humboldt Cm., Iowa. 
Norake synode. 1865-72(?). 

Organitert 1865(?). Reorganisen( ?) 1869. Ca. 100 sjsele i 1867, 150 i 
1869. Prctt: N. Amlund. 1865-69. (3781—1259) 

UlleiuvaDg menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; fra 1874 til 1878 en del av Østre 
Badger.) 

Thor (2% mil sydøst), Humholdt Co., Iowa. 

Noreke synode, 1878 (I869)-88. 

Organisert 1878 (1869). Splittet i 1888, paa grund av naadevalgstriden 
(Ullensvang 1— Ns; UUensvane 2— Ani). 40 sjæle i 1870. 180 i 1878, 320 i 
1886. Prester: N. Amlund, 1865-72; O. A. Sauer, 1872-S3; J. J. Tackle, 1883: 
Anton Rasmusnen, 1885-88. Kirke, 1882, $Z,50a Prestehus, 1872, $3,000. 
Gravplads, 1 acre. (4154—1260) 

UUenAvang nonk evangelisk lutherske 

menigliet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; (ra 
1874 til 1878 en del av Østre Badger; fra 1878 
til 1888 en del av Ullensvang.) 

Thor, Humboldt Co., Iowa. 

Norske synode, 1888 (1869)—. 

Organisert 1888 (1869). 100 sjcele i IS9E. 
207 i 1914. Prester: N. Amlund. 1869-72; O. 
A. Sauer, 1872-83; J. j. Tackle, 1883-85; An- 
ton Rasmus.<;en, I886-SS ; G. Guldbransen, 
1888-90; O. Skattebrfl, 1890-91; J. E. JØrgen- 
son, 1891-95; E. BallesUd, 1895-04; A. Larsen, 
1904-09; J. M. Hestenes, 1910-13; J. B. Un- 
seih, 1913—, Embedsmænd i 1915: b. Lewis 
Olson; c: Stewart Olson; e. Lewis Johnson, 
Martin Olson, O. J. Olson. Kvindefor. Ung- 
domsfoT. Sangfor. Presteljjn: $100 (1870), 
$450 0914).— J. B. Unseth. (831^1261) 

Kirke 1,18*2,12,500. 
Kirke 2, 1«89. t3.30a 
Prertelitw, 1B72, fIMO. 
GnvplBdi, 1 acre. 
tJ^, a t-it g,. H 1>M B OL T. 
D . CO.. lOWA^ '*^ r Cør,iia[Tr- Kirke. 18S2, 16,000. 
PrcMcbul. I90S. t3.SO0. 
GnTpladi, 3 aerca, t^OO- 
Wet itev Ca Ulleasrang nonk evangelisk luthenke 
menigliet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; fra 
1874 til 1878 en del av Østre Badger ; fra 1878 
til 1888 en del av Ullensvang.) 

Thor (2% mil sydfist), Humboldt Co., Iowa. 

Antimissouri, 1888-90; For. kirke. 1890—, 

Oi^nisert 1888 (1869). 268 sjxle i 1891. 
333 i 1914. Prester: N. Amlund, 1869-72; 0. 
A. Sauer, 1872-83; J. J, Tackle, 1883-85; An- 
ton Rasmussen, 1886-88; O. C. Farseth, 1888- 
96; G. E. C. Gregussen, 1896-05; G. A. S((vde, 
1905—. Embedsmænd i 1915: b. J. J. Sandvig; 
c. C. J. Lund; d. T. Thompson, P. Lund. J. 
Hillesland; f. J. E. Linning; h. miss Nellie 
Nelsen. Kvindefor., $4.0*) (1892-14). Ung- 
domsfor., 190S, $474. Pikefor., $643 (1901-14). 
Sangfor. Prestel(*n: $388 (1914).— G. A. 
Svivde. (1486-1262) Norway Lake menighet. 

(Norway og Lake.) 

Thor (3 mil Øst). Humboldt Co., Iowa. 

Konferentsen, 1883-90 ; For. kirke, 1890—. 

Orgajiiseri 1883. 98 sjæle i 1883. 85 i 1914. 
Prester : T. J. EJsteinsen. 1883-84; H. C. Holm, 
1884-91 ; O. C. Farseth, 189I-9S ; G. E. C. Gre- 
gussen, 1896-05; G. A. Søvde, 1905—. Em- 
bedsnuend i 1883: b. O. Halgrims; c. S. K. 
Grjlth; d. O. Halgrims, K. H. Grffih; e. Jacob 
Hanson, Oliver Nelson. Knut Larson; f. O. 
Halgrims; h, O, Halgrims. I 1915: b. H. H. 
Knutson; c. O. Halgrims; d, 0. Sandvig, L. 
Sampson, O. Halgrims; e. K. J. Hanson, 0. 
Nelson, C. Ulvin; f. O. Halgrims; h. O. Hal- 
grims. Kvindefor., 1886, J2,087. PrestelfJn: 
$60 (1883). $194 (1914).— G. A. Si(vdc 

(148S— 1263) St. Olafs evangeluk Inthenke menighet. 

(Nordre Og Søndre St. Olaf.) 

Bode, Huniboldt Co., Iowa. 

Norske synode, 1870—. 

Organisere 2den december 1870, 70 sifele i 1870, S2S i 1914. Prester: 
T. A. Torgerson. 1870-72; St. S. Reque. 1873: M. C. Holseth, 1874; J. C. T. 
Moses, 1873-75; O. A. Sauer, 187S«; J. J. fackle, 1883-85; A. Rasmnsser, 
1885-86; N. Pedersen, 1886-91; J. E. Jørgenson. 1891—. Embedsmand ^ 
1870: b. O. Gullixon; c. C. A. Rossing: e. John Schager, John Eriksen, ( 
Olsen, H. A. Storlien; [. O. Tangeland. I 1915: b. C. O. Nordli; c. L. I 
Kinseth; d. T. O. Hanson. C. Olsen; e. E. J. Erickson, Oscar GrevsUd, 
Oscar Holden; h. miss Laura Bjørgo. 2 kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 
1887. Sangkor. Kirke I, 1881. $1,^ Kirke 2, 1900. $14,000. Skolehus, 
1887. ¥2,000. Prestehus, 1891, $3,000. GravpUds, 3 acres. $330. Prestelifn: 
$800 (1914). Lærerløn i Bode mcnighetsskole: $1,150 (1914).— J. E. Jjfr- 
gcnson. (244—1264) 

Bethlehem United Lu- 
theran Church of 
Bode. 

Bode, Humboldt Co., la. 

Utenom (Fk), 1902-03; 
Forenede kirke. 1903—. 

Organisert 15de dec. 1902. 
25 sjæle i 1902, 66 i 1914. 
Prester: L. O. Wigdahl, 
1902-05 ; H. G. Engum, 1905- 
10; S. O. Sande, 1911—. 
Embedsmaend i 1902: b. 0. 
P. Espe ; c. Ole Svenson, P. 
L. Nelson, N. Aaserud. 
PrestdØn: $150 (1914), $1.9l Norway evangeluk lutherske menighet. 

Eagle Grove (5 mil vest), Hnmboldt Co., Iowa. 

Hanges synode, 1872—, 

Organisert 1872. 86 ajæle i 1889, 117 i 1914. Prester: G. L. Graven. 
1872-74; IngT. Eistensen. 187S-84; C. C. Holter. 1884-87; N. G. Peterson. 
188a-90: C. J. Eastvold. 1891-01; Ole Andresen, 1902-06: A. E. Distad, 
1907-10; T. J. Spande, 1911—. Embedsmand i 1915: b. Torres Coltvedt 
Kirke. Gravplads— A. M. A. (3637—1266) 

Humboldt City prækeplsda. 

Humboldt. Humboldt Co., Iowa. 
Norske synode, 1883-85. 

Begyndt 1883. Sluttet 1885. Prest: J. J. Tackle. I883-SS.-A. M. A. 
(3686—1267) 

Hnmholdt norsk evangelisk lutherske menighet. 

Humboldt, Humboldt Co.. Iowa. 

Forenede kirke, 1895—. 

Organisert Ilte december 1895. 61 sjiele i 189S, 64 i 1914. Prester: K. 
B. Birkeland, 1891-93: O. Shelveland, 1895-08; Edw. Nervig, 1908-11; L. 
E. Kleppe, 1911-13; C. O. B. Ness, 1913—. Embedsmscnd i 189S: b. S. Norschou; c E. O. Bradley; d. Lauritz Nelson, John TorkeUon; e. Ole K. 
Olaon, Michael Torkelson. I 191S: b. L. W. Nelson; c. E. R. Friseth; d. 
Abel Anderson, J. C. Johnson; e. H. A. Hanson, E. O. Erikson; h. Abel 
Andenon. Kvindefor., $2,000 Uni;donis(or., S200. Pikcfor., $150. Mands- 
(or.. 1914. 1175. Sangfor., 1913. Kirke, 1896, $3,175. Prestehus I, 1911. 
S3,a». Prestehns 2. 1912. PrestelfJn: 175 (1895). $350 (1914). $3.500 (1895- 
14). Kirketjener osv.: $650 (1895-14). Samfundsskoler: $15 (aarlig). Barm- 
hjertighetsanstalter: $18 (aarlig).— C. O. B. Ness. (18—1268) Trefoldighedfl menighet. 

Hardy (*% mil sydvest). Humboldt Cft, 

Utenom (Ara, Fk), 1885—. 

Organisert 1885. 70 slæk i 1890. 219 i 1914. 
Prester: Mons Hendricksor. 1885-87; O. C. 
Farseth, 1887-88; O. C Farseth, 1888-96; G. 
E. C Gregussen, 1896-05 ; G. A. S^vde. 1905—. 
Embedsmasnd i 1885: a. jens Nervip; b. L. M. 
Michdson; c. Ole Axnes; d. A. Mickelson, S. 
Thompson ; e. P. Jakobson, Ole Axnes, An- 
drew Nelson. I 1915: b. T. Ekedal; c. T. F. 
Anderson; d, L. M. Mickelson, Ole Nervig; 
e. Ole Westberg, Ole Nervig; h. L. M. Hands- 
ager. Kvindefor., 1897, $2.2+4. Ungdomsfor. 
PresteltSn: $233 (1914).— G. A. Sfivde. 

(1488-12») 
Corinth nonk evangelisk latherske menighet. 

Humboldt (7 mil sydvest). Humboldt Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1893—, 

Organisert 25de september 189.1. 105 siæle i 1895, 102 i 1914. Prester: 
O. Shefveland, 1893-08; Edw. Nervig. 1908-U; L. E. Kleppe. 1911-13; C. 
O. B. Ness. 1913—. Embedsmænd i 1893: b. Gunder Olaon; c. Ole Olson; 
d. John Johnson, Halvor Moen; e. Hans O. Hanson; Erick 5. Sampson, 
Mikal Johnson. I 1915; b. I.. N. Wogen; c. Thos. Bjelland; d. Elias Han- 
son, L. N. Wogen; e. Carl Thors on, Rasmus Friestte. Erick Sampson. 
Kvindefor., 1890. $7,500. Ungdomsfor.. 1895. Pikefor., 1S95. Kirke, $1.000. 
Prestehus 1. 1911, S1.700. Prestehus 2, 1912. $3.200. Gravplads, 1 acre, $175. 
Presteljin: $125 (1893), $575 (1914), $4,S00 (1893-14). Prestehus: $5,»». 
Kirketjener osv.: $500 (1893-14). Samfundsskoler: $300 (1905-14).— C. O. 
B. Ness. (17—1270) 

Lake evangelisk lutherske menighet. Organisert 1891. 67 sjæle i 1891 (10 dansker). 180 i 1914. Prester: A. 
P. Aaserjjd, 1879; O. Schefveland, 1891-95: H. C. Holm. 1895-96; B. Mik- 
kelsen, 1898-99; H. C. Holm. 1900-01; O. R. Sletten, 1901-09; L. O. Thor- 
son, 1910-13; H. A. Okdale. 1913—, Emhedsmænd i 1891: b. Syvert Heg- 
land; C John J. Luthro; d. O. O. Shefveland. Som Haaland. Berent Ovre- 
gaard; e. John J. Luthro, Ed. Johnson, Enock Haaland; f. O. O. Shefve- 
land; h. O. O. Shefveland. I 1915: b. O. T. Heggen; c. S. L Oppedal; d. 
Ed. Johnson, L. T. Heggen. Ole Tielle; e. O. T: Heggen. Lewis Kleve- 
land. Lewis Stockedal: f. Johan J. Luthro; h. L. T. Heggen. Kvindefor.. 
1891. Ungdomsfor, 1909. Pikefor., 1914. Kirke. 1893, $1.875. Prestehus, Humboldt Co. 381 1902 (^ av Eagle Grove menighets prestehus). Gravplads, 2 acres, $60. 
Prcstcliifii: $50 (1891). $300 (1914), $3.175 (1891-14). Prestehus: $1,000. Kirke- 
tjener osv.: $700 (1891-14). Missionen: $6,500 (1891-14). Barmhjertighets- 
anstaltcr: $350 (1891-14).— H. A. Okdale. (1505-1271) Ottosen prækeplads. 

Ottesen, Humboldt Co., Iowa. 

Norske synode, 1897 — . 

Begyndt 1897. Prest: J. E. Jiifrgenson, 1897-14.— A. M. A. (3639—1272) 
Trefoldigheds menighet. 

Ottesen, Humboldt C^., Iowa. 

Utenom (Fk), 190(M)1; For. kirke, 1901—. 

Organisert 28de december 1900. 33 sjæle i 
1900, 78 i 1914. Prester : L. O. Wigdahl, 1900- 
05 ; H. G. Engum, 1905-10 ; S. O. Sande, 
1911—. Embedsmænd i 1900: b. N. O. Mo- 
vick; e. O. K. Olsen, S. G. Houge, K. I. Lar- 
sen; f. A. K. Hansen; g. A. Kl Hansen. I 
1915: b. N. O. Movick; c. O. K. Olsen; d. A. 
K. Hansen, Benjamin Hendriksen, M. P. Store- 
sund ; e. Enok Enokson, Peder Watnem, Henry 
Hendriksen; f. Rasmus Ellingsen; g. Benja- 
men Hendriksen; h. Benjamen Hendriksen. 
Kvindefor. PresteljiJn: $75 (1900), $200 (1914), 
$2,200 (190Q-14).— S. O. Sande. (678—1273) Kirke, 1902, $3,300. 
GrmTplads, 2 mcres, $350. 

TrinitatiB dansk evangeliflk lutherake menighet. 

Rutland (3 mil nord), Humboldt Co., Iowa. 
Norske synode, 1900—. 

Organisert 1900. 150 sjæle i 1907, 155 i 1914. Prest: J. E. Wrgenson, 
1900. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (3540-1274) Livermore prækeplads. 

Livermore, Humboldt Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1901-14(?). 

Begyndt 1901. Sluttet 1914(?). Prest: J. E. Ji^rgenson, 1901-14.— A. 
M. A. (363^-1275) C4C 7f ^ Wi stm^ 
VcL//^y i /^/^ ^.•- 

C/ay C„ 


t^'i* X^..-.*Aa 


(J 


o' 


/l<mt,.,Utt 


< 

< 
« 

b 


fl 


Bae77a. V'' ^ta 

Co , /OlVi^ 


< 
^«.V« 


«: 
Sa.c Co' 


Little Sioux Valle^. 

Sioux Rapids (6 mil syd), Buena Vista Co., 
[owa. 

Utenom (Ns), 1868-69; Norske synode. 
1869~. 

Organisert 7de november 1868. Delt paa 
grund av at den var for vidstrakt (Fenstad. 
1872; TrefoHiffheds, 1880; Spencer, 1885; . 
Zions, 1887). SX) sjæle i 1914. Prester: N. 
Amlund, 1869-72; O. A. Sauer, 1872-75; G. 
Guldbrandson. 1875-89; Otto C. Ottesen, 1889- 
02; L. P. Jensen, 1902-14; Otto C. Ottesen, 
1914-16. Embedsmind i 1868 : a. O. O, Brown ; 
b. Ole E Hesia; e. Ole Olsen Storla; e. Hil- 
dus Steen, Carl O. Dahl, Ole A, Knutsen. I 
1915: b. Ole Hegna; c. Olaf Mosbff; e. Sf(ren 
Haraldsen, Tenius Bertnes, Hans Olsen. 2 
kvindefor. Ungdomsfor. Sångfor. Prestel^n : 
$700 (1914).— 0. C. Ottesen. (622—1276) Kirke, IB81, $3,500. 
Prenehui, IS76, $2,000. 
GnTpladi, i acrcL 
Lud, 40 icru. 

Fenstad norsk evangelisk lutherske menighet. 

fPra 1868 til 1872 en del av Little Sioux Valley.) 

Alta, Buena Vista Co., Iowa. 

Norske synode. 1872-01. 

Organisert 1872. Opltfai 1901. 21 sjæle i 1872. 30 i 1901. Prester: O. 
A. Sauer, 1872-75; G. Gulbrandsen. 187M7; Otto C. Ottesen, 1889-01; L. 
P. Jensen, 1901—. Gravplads.— A. M. k. (3607—1277) Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1868 til 1880 en dci av Little Sioux Valley.) 

Sioux Rapids, Buena Vista Co., Iowa. 

Norske synode. 1880-00. 

Organisert 1880. Onløst 1900, 41 sjæle i 1880. 59 i 1900. Prest 

Giilbrandson. 1S80-87; Otto C. Otlcsen, 1889-00.— A. H. A. (3608- Buena Vista Co. Linn Grove flktmdinavisk latherske Zion menighet (Zion). 

(Fra 1868 til 1887 en del av Little Sioux Valley.) 

Linn Grove, Buena Vista Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1887-88; Norske synode, 1838—. 

Organisert ?lde januar 1887. 50 sj^lc i 1888. 42 i 1914. Prester: G. 
Guibrandson. 1887-90: Otto C. Ottesen. 1890-02; L. P. Jensen, 1902-14; L. 
E. Kleppe. 1915—. Embedemsend i 1887: b, H. L^vald: c. A. I. Breda; e. 
Edmund Knudsen, John Mikkclson. I 19)5: b. Anlin Larson: d. mrs. John 
S. Johnson; e. AnRn Larson. Kvindefor.. 1890. Union kirke, 1889. Preste- 
Itfn: $70 (1887), $85 (1914), $2.000 (1887-14).— L. E. Kleppe, Anfin Larson. 
(1085—1279) 

Sioux Rapids nonk evang. luthenke 
menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske.) 

Sioujc Rapids, Buena Vista Co., Iowa. 

Konferentsen, 1871-90: For, kirke, 1890-. 

Organisert Ilte mai 1871. 348 sjæle i 1914. 
Prester: A. P. Aaserød. 1871-75; J. H. Myhre, 
1876-77; Amund Johnson. 1877-95; J. Madsen. 
1895-98; H. O. Helmers. \W9-(Si; H. Noss, 
1908-13; L. E. Kleppe, 1913—, Erabedsmænd 
i 1871 : a. C. N. Johnson ; b, Svend E. Peder- 
sen ; c. O. H, Dahl; d. H. H. Storla. O. 0. 
Storla, P. Johnson; e. Ole Halvorsen, Peder 
Jakobson, Peder Johnson. I 1915: b. M. A. 
Bakken; c. J. K. Salveson; d. A. Hanson, E. 
Barstad. Tore Thompson; e. Julius Torkilson, 
James Lewison, H. Leikvold ; h. miss Marie 
Thompson. Kvindefor., 1880, $2.366 (1909-15). 
Ungdomsfor. Missionsfor. Hjælpefor. Sang- 
for. Prestelfin: $125 (1880). $667 (1914).— L. 
E. Kleppe. (336—1281) 

Kirke. 1862, $2,20IX 
PreiUbu* 1, 1890, 11,122. 
pTHtehui 2,(4.000. 


Unn Grove evanffelisk lutherske 
menighet. 
t,inn Grove, Buena Vista Co., Iowa. 
Utenom (Fk). 1892-94; For. kirke, 1894—. 
Organisert Iste januar 1892. 75 sjæle t 1892 
(1 svenske). 127 i 1914 (nogle svensker). Pre- 
ster: A. Johnson, 1P92-95; J. Madsen. 1895- 
98: H. O. Helmers. 189iL08; Henry Nosj, 
1908-13; L. E. Kleppe, 1913—. Embedsmaend 384 Iowa i 1892: b. H. E. Loe; c. O. J. Erikson; d. J. Bersagel» A. T^^nneson, Oluf 
Olson; c. C. J. Johnson, E. B. Monson, George Anderson. I 1915: b. Neis 
Olson ; c. Christ. Halvorson ; d. A. Sundberg, John Cleveland, C. J. jfohnson ; 
e. Oliver Knutson, Alfred Johnson, Lewis Johnson. Kvindefor., 1892. Pre- 
steljjJn: $150 (1892), $333 (1914). Jubelfondet: $225.— L. R Kleppe. 

(98D-1280) 

Alta dansk eyangelisk lathenke menighet. 

Alta, Buena Vista Co., Iowa. 
Konferentsen. 1879-89. 

Organisert 1879. Oplpst 1889. 60 sjæle i 1879, 104 i 1889. Prest: A. 
Johnson, 1879^89. Kirke.— A. M. A. (3651—1282) Storm Lake norsk eyangelisk lutherske menighet. 

Storm Lake, Buena Vista Co., Iowa. 
Norske synode, 1879-89. 

Organisert 1879. Opl|5st 1889. 16 sjæle i 1880, 20 i 1885. Prest: G. 
Gulbrandson, 1879-89.— A. M. A, (3652—1283) Our Savior's English Latheran Congregation. 

(Rembrandt English Lutheran.) 

Rembrandt, Buena Vista Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1908-15(?). 

Organisert 1908. OpljzJst 1915(?). 50 sjæle i 1910. Prester: H. Noss, 
1908-14; L. E. Kleppe, 1914-15. Embedsmand i 1910: b. G. Spiegclbcrg. 
I 1914: b. L. Pingel. Kirke. Prestel|ifn: $100 (1910). (1815— 1^4) LYON Co, 

^% IOWA SIOUX Co. Lyo TL do.| fa.. 
Aal menighet. 

(Fra 1868 til 1871 en del av Canton menighet, S. D.). 

Inwood (6 mil nordvest), Lyon Co., Iowa. 

Norske .synode, 1868-88. 

Organisert 1868. Opløst 1888, for at forene sig med Big Sioux — ^As 
(Vor Frelsers— Fk). 77 siæle i 1869, 140 i 1886. Prest: Elling Olsen, 
1868-86.— A. M. A. (3642—1285) Lyon Co. 385 

Big Sioux norsk evangelisk Inthenlui menighet. 

Inwood (6 mil nordvest), Lyon Co., Iowa. 

AugusUna, 1874-88. 

OrgutUert Ilte mai 1874. OpI^st 1888, (or at forene sig med Aals (Vor 
Frelser*). Prest: S. M. Krosness, 1875-88. Embedsmand: e. S. O. Scheie. 
Kirke, |1,000. Prestehus, 1875, ca. $1,500. Gravplads, 40 acres, ca. $400. 
A. M. A. (3643—1286) 


Kirke, 188», tS,SOO. 
Pre«tehu> 1. lB»,t»0. 
Preatebiu 1, 1901,13700. 
Gravplidi, 3 (crct. t525. Vor Frelsen menighet. 

(Sammenslutning av Aals og Big Sioux.) 

Inwooil, Lyon Co.. Iowa. 

Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1888. Delt 1889, paa ^nd av 
at det var for langt for en del til kirken, og 
der blev bygget en kirke i byen (Bethlehem 
menighet). 74 sjxle i 1888, 422 i 1914. Prest: 
O. A. Berge, 188S— . Embedsmxnd i 1888: 
b. Knud Jacobson; d. S. O. Scheie, Halvor Sy- 
verson, (Sle Erikson, Johannes Syverud; e. S. 
O. Scheie, Ole S^renson, Haakon Moen ; f. A. 
Knudson. I 1915: b. S. O. Scheie; c. Martin 
Sorenson ; d. S. O. Scheie, Carl Eiesland, Lud- 
vig Danielson ; e. Emanuel Stykke, Ole Nel- 
son, Gabriel Eiesland ; f. S. O. Scheie ; h. Carl 
Eiesland. 2 kvindefor., 1888. Ungdomsfor., 
1901. Sangfor. Prestelien: $167 (1888), $400 
(1914), $6,600 (1888-14). Prestehus: $3,750. 
Kirketjener osv.: $6,000 (1888-14). Samfunds- 
skoler: $8,000 (1888-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: $1.000 (1888-14). S. O. Scheles "Me- 
nighetshistorie".— O. A. Berge. (2170—1287) 
del Kirke I, 1839, 12,000. Kirki 
Preuchus I, 1890, »00. 
Gntplids. 1 acre. Bethlehem menighet. 

(Fra 186S 111 1888 
v Aals; fra 1888 til IHW e 
av Vor Frelsers.) 

Inwood, Lyon Co.. Iowa. del 90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 23de feb. 1889. 
75 sjæle i 1889. 437 i 1914. 
Prest: O. A. Berge. 1889—. 
Embedsmænd i 1889: b. K. 
T. Jacobson ; c. K. T. Jacob- 
sen ; d. David Peder son, Ole 
Knudsen ; e. Abraham F. 
Foss, J. S. Johnsffn Ed- 
ward Dahl ; f Andreas Knud- 
: 1915; b. A. O. An- derson; c. Albert Kraft; d. John Hendrickson, K T. Jacobson, Rasmus 01- 
son; e. J. H. Johnson, S, B. Holland. Carl T. Halstcinion; h. John Hendrick- 
son. 2 kvindefor., 1889, $6.000. Ungdomsfor., 1901. Pikefor. 2 sangfor. 
PresteMn: $167 (1889). $400 (1914), $6.561 (1889-14). Prestehus: $3,750. 
Kirketjener osv.: $17.668 (1889-14). Missionen: $6,000 (18KK14). Bann- 
hjertighetsanstaller : $1.000 (1889-14).— O. A. Berge. (2169—1288) 
1] 386 Iowa Beloit menighet. 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 
Norske synode. 1872-84(?). 

Organisert 1872(?). Opl«<st 1884(?), paa grund av utflytning. 100 sjæle 
i 1872. 63 i 1884. Prest: Ellef Olsen. 1872-«3.— A. M. A. (3690-1289) 

St. Pauli menighet (Beloit menighet). 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 

Augustana, 1876-90. 

Organisert 1876. Opløst 1890, paa grund av at prof. Lysnes d|^de; Augu- 
stana seminarium blev flyttet til Mmneapolis og forenet med Augsburg. 25 
sjæle i 1876, 45 i 1890. Prester: S. M. Krogness, 1876-80; David Lysnes, 
1881-90; K. O. Lomen, 1888-89.— A. M. A. (3641—1290) 

Larchwood menighet. 

Larchwood, Lyon Co.. Iowa. 

Forenede kirke. 1890-97(?). 

Organisert 1890. Opløst(?) 1897(?). 23 sjæle i 1890. 27 i 1897. Prester: 
S. M. Krogness, 1890-91; O. A. Berge, 1892-97. Embedsmand i 1897: b. 
Erik Paulson.— A. M. A. (3691—1291) 

Rock Rapids skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Rock Rapids, Lyon Co., Iowa. 

Utenom (Kf). 1874-82; Augustana, 1884-90; Forenede kirke, 1890-96. 

Organisert 1874. Opløst 1896. Reorganisert 1897, men bibeholdt det gamle 
navn. 36 sjæle i 1882, 35 i 1896. Prester: H. Z. Hvid, 1874-«); H. M. Wang, 
1880-82; S. M. Krogness. 1884-91; Th. O. Fossum, 1891-96. Embedsmand 
i 1896: b. Fritz Miller.— A. M. A. (3644—1292) Rock Rapids skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Rock Rapids, Lyon Co., Iowa. 

Frikirken. 1897—. 

Organisert 1897. Ca. 35 sjæle i 1897, 60 i 1914. Prester: J. O. Arevik, 
1897-99; Elias Pedersen, 1900-03; C. E. Nordberg, 1905-07; Ingv. Hustvedt, 
1907-08; Elias Pedersen, 1908 — . Embedsmand i 1915: b. Erick Johnson. 
Kvindefor., 1897. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads. Presteljin: $125 (1914). 
—A. M. A. (3228—1293) 

T A M A co K) 


^ 

#- A 


E&f?l NN £LL 

Ul 

0. 


P0\/^ E SHIEK Ca, 


< 


^ 


1 \AI A 


2 


< 


• )£a /^» OO^O 


o 


-^ 
— /MA N A> K >^ Co IKPOKU 
I Co Poweshiek Co., Hamilton Co. Den norsk evangelisk lutherske meoigliet i CrennelL 

(Grenne!!, Grinnell og Searsboro.) 

Grinnell, Poweshiek Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1868-90, 

Organisert 25iie september 1868. Op1j»st 1890, fordi presteme under 
naadevalgstriden aluttel at betjene. Prester: O. G. Jukam, 1868-74; M. Fr. 
Wiese. 1874-90. Embedsmænd i 1868; b. T. Olson; d. Sjur Christopher; e. 
E. O, Bervin. Prestelftn: $46 (1868).— P. C. Birkefo. (628— 1294) 

Mellgrove menighet. 

Searsboro, Poweshiek Co., Iowa. 
Norske synode. 1869-74. 

Organisert 1869. Opløst 1874. 24 siæle i 1869. 7S(?) i 1874. Prest: O. 
G. Jukam. 1869-74.— A. M. A. (3783— l29S) 

Den norsk lutherske menighet i Grinnell (Grinnell). 

Grinnell, Poweshiek Co., Iowa. 
Forenede kirke. I893-IS. 

Orgranisert 1893. OpWst 1915. 45 BJæle i 1895. Prester: O. E, Bor- 
dahl, 1893-02; M. M. Lffndahl. 1903-07; O. Ingvoldstad. 1914-15. 

(1809^-1296) Ebenezer evang. lutherske menighet. 

Grinnell, Poweshiek Co., Towa. 

Ellings synode, 1897 — . 

Organisert lS97. 35 sjæle i 1897. 70 i 1914. 
Prest: S. M. Stenby. 1897—. Einbedsnwnd i 
1897; a. Iver Iverson; b. Omund Peterson; c. 
K. Erickson; d. O. Peterson; e. I. Iverson, O, 
Peterson, E. Erickson. 1 1915: a. Iver Iver- 
•;on ; b. Omund Peterson ; c. E. Erickson ; d. O. 
Peterson ; e. I. Iverson, O, Peterson, E. Erick- 
son; h. O. Peterson. Kvindefor., 1899, $1,600. 
-S. M. Slenby. (112»-1297) 
Kirke, 1897, fZ,900. Homer menighet. Homer, Hamilton Co., Iowa. 
Norske synode, I8«(?)-80(?), 

Organisert 1869(?). Opløst 1880(?t. 100 sjwle i 1869, Prester: N. Am- 
lund, 1866-74; O. G. Jukam, 18?4-80(?).— A, M. A. (3675—1298) 

Webster City norsk evangelisk lutherske menighet. 

Webster City, Hamilton Co.. Iowa. 

Konferentsen. 1870-89(?). 

Organisert 1870. Opiftst 1889(?). 40 sjæle i 1870, 80 i 1889, Prester: 
A. P. AaseriSd. 1870-78: Am. Johnson. 1878-84; L. Tøsdal, 1885-89. Em- 
he.Kmand i 1889: b. M. Flugst^d.- A, M. A. (3627—1299) 388 Iowa IV f t q Mt Ca- 

o 3: 


A^] '^"SV T? tf« 77- C^- I ^/v^r-y C« II 

9 Mud Lake menighet. Prest: J. J. Tackle, Webster City (? mil sydf^st). Hamilton Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1877-79(?). 

Organisert 1877. Opl^st 1879(?). 28 sjæle i 1878. 
W7-79.—A, M. A. (3780-1300) 

Hamilton menighet. 

Kamrar (5 mil sydvest), Hamilton Co., Iowa. 
Konferentsen, 18/4--84. 

Organisert 1874. Opl^st 1884(?). 40 sjæle i 1895. Prester: A. P. Aase- 
r^d, 1874-78; Am. Johnson, 1878-84. (3693—1301) St ttlL if Bro^^^iwos;^' Den evangelisk Intherske Trefoldighedø menighet. 

Ellsworth (4 mil f^st), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1875-92. 

Organisert 7de mai 1875. Delt og oplf^st 8de januar 1892 (15de mars 
1893?), da menigheten hadde to kirker og det var lettere for hver avdeling 
at arbeide for sig (Vestre Trefoldighed ; Østre Trefoldighed). Ca. 40 sjæle 
i 1875, 453 i 1891. Prester: O. G. Jukam, 1875; T. J. Tackle. 1876-79; Neh. 
Christensen, 1879-82; B. Mikkelsen, 1882-93. Kirke 1, 1882, $4,000. Kirke 
2, 1886, $3,000.— K. O. Lundeberg. (1782—1302) 

Den evangelisk Intherske ^tre Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1875 til 1892 en del av Den evangelisk lutherske Trefoldigheds 
menighet.) 

Radcliffe (3% mil sydvest), Hamilton Co., Iowa. 

Forenede kirke. 1892—. 

Organisert 8de januar 1892 (15de mars 1893?). 290 sjæle i 1893 (2 dan- 
sker, 1 tysker), 371 i 1914. Prester: E. M. Broen, 1893-97; H. M. Sæterlic, Hamilton Co. 389 1897-99; A. E. Bolstad, 1899-01 ; Chr. Forthmi, 1901-04; C. H. Hjortholm. 1904- 
14; K. O. Lundeberg» 1914^-. Eml^dsmænd i 1893: a. Hans H. Hagen; b. 
J. A. Rytter; c B. P. Pedersen; d. K. J. Elwick, Thomas A. Reisetter; c. 
Ole Teig, Sam Svenson, Ole Lenning; f. N. M. Stumo: h. N. M. Stumo. 
I 1915: b. J. A. Bervin; c. T. L. Thompson; d. Hans H. Hagen. J. A. Rytter, 
Erick J. Heng, L. C. Larson; e. T. L. Thompson, Haakon E. Espe, Arne 
T. Heng, Ed. A. Reisetter, Henry Rytter: f. L. C. Larson, T. B. Tweet: h. 
T. L. Thompson, Ed. T. Reisetter. 2 kvmdefor., 1880. Ungdomsfor., 1$05. 
Pikefor., 1905. Sangfor., 1893, 1900. Kirke, 1886, $3,00a Kapel, 1905. 
Prestel^n: ^50 (1893), $500 (1914), $8,329 (1893-14). Kirketjener osv.: 
lerven.— K. O. Lundeberg. (887—1304) 
Kirke, 1882. $4,000. 
Prestehus, 1894, $4,000. 
GrmTpUds. 1 acre, $100. Den evangelisk lutherske vestre Trefol- 
digheds menighet* 

(Fra 1875 til 1892 en del av Den evangelisk 
lutherske Trefoldigheds menighet) 

Ellsworth, Hamilton Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 8de januar 1892. 260 sjæle i 
1895, 399 i 1914 (1 ikke-norsk). Prester: O. 
G. Jukam, 1875; J. J. Tackle, 1876-79; N. 
Christensen, 187^-82; B. Mikkelsen, 1882-93; 
E M. Broen, 1893^97; M. J. Sæterlie, 1897- 
99; A. E. Bolstad, 1899-01; Chr. Forthun, 
1901-04; C. H. Hjortholm, 1904-14; K. O. 
Lundeberg, 1914 — , Embedsmænd i 1892: a. 
J. O. Ringstad; b. Jacob A. Rytter; c. Johan 
Thoreson; d. Amund Cragwick, Swen Isberg; 
e. Helge Larson, Hans H. Hagen, Johan Tho- 
reson; i Johannes Larson Augestad; g. J. L. 
Augestad; h. J. O. Ringstad. I 1915: b. O. J. 
Mansager; c. Peter Holt; d. O. M. Lyders, 
Ole O. Eittreim, Swen Olson; e. Joseph P. 
Dahl, Jesse Hill, Jj^rgen Olson, Oscar Thore- 
son; {. O. J. Mansager; g. F. Jf. Swenson; h. 
O. jf. Mansager. 2 kvindefor., 1877. 2 ung- 
domsfor. Pikefor. Missionsfor., 1877. Sang- 
for., 1893. Guttefor. Presteløn: $150 (1892), 
$500 (1914). "Konstitution", 1893; "Menig- 
hetshistorie", 1914, J. A. Berven. — K. O. Lun- 
deberg. (888-1303) St. Panli menighet. 

Stanhope (2V^ mil syd, 4 mil ^st). Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Ns. Am). 1876-89. 

Organisert 1876. C)pløst 1889, paa grund av naadevalgstriden (St. Pauli 
norsk lutherske-Fk; Brække i Clear Lake-Ns). Ca. 100 sjæle i 1876, ca. 
380 i 1889. Prester: N. Amlund, 1873-76; J. V. Tackle, 1876-78; Nehcni 
Christensen, 1879-82; Baard Mikkelsen, 1882-95. Embedsmænd i 1876: b. 
John Skaalure; f. E. H. Fardal. Kirke, 1883, $3,600. (4153—1305) Brække menighet i Clear Lake. 

« (Fra 1876 til 1889 en del av St. Pauli norsk lutherske menighet.) 
Stanhope (6V& mil svd^st), Hamilton Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1889-90; Norske synode. 1890—. 
Organisert 9de oktober 1889. 55 sjæle i 1890, 90 i 1914. Prester: T. A. Torgereon. 1889-90; A. J. Lee. 1891-92; S. S. Gramstad. 1893-98; I. C. T. 
Moses, 1899-01; T. G. Opsahl. 1902-09: H. S. Rue. I9I0-. Gravplads— A. 
M. A. (3676—1307) 

St. Pauli norsk lutherske menighet. 

i Fra 1876 iil 1889 en del av St. Pauli mght.) 
Stanhope (2Vz mil syd, 4 )ist), Hamilton 
Co., Iowa. 

Utenom (Am), 1889-90; Forenede kirke, 
1890-. 

Organisert 1889 U*-7f>t. 417 sj^le i 1890, 
306 i 1914. Prester: N. Amlund. 1873-76; J. 
J. Tackle. 1876-78; Kehem Christensen. 1879- 
82; Baard Mikkelsen, 1882-95; O. E. Gizkc, 
1895-96; P. O, Qiialen, 1896-98; J. H, T. Lee. 
1899-03: M. N. Knutson. 1904-13: Omar 
Brenne, 1914—. Embedsnvend i 1915: b. Atnel 
Hove ; c. N. N. Fardal ; d. Torkel Oppedal, Edwin Olson. Erik Anderson ; c. 
John Hove, Wm. Williamson, Tallak Johnson; f. Torkel Oppedal; h. Arael 
Hove. 2kvindefor. Presteløn: $550 (1914). $10,650 (1876-14). Kirketjener 
osv.: $10,000. (2758— 1W6) Clear Lake og Ellsworth lorek evangeliek lutherske menighet. 

it). Hamilton Co.. Iowa. Jewell (5 mil syd. 3 mil 

Hauges synode, 1882 — . 

Organisert 28de januar 1882. 125 sjaele i 19!4- Prester: P. L. Solberg. 
1882-85; C. C. Holter, 1885-87; N. G. Peterson, 1887-91; O. P, Svingen. 
1892-97; J. N. Sandven. 1897-98; G. C. Gicrstad. 1898-(M; C. J. Eastvold. 
1904-13; Martin Norsfad, 1915-. Embedsm^end i 1882: b. Erik Knudson: 
e. O. FtfiviK: d. Bendik Alvestad. Gregorius Pederson. P. Olson; e. Magnus 
Monson, John Sandsgaard, G. Pederson, I 1915: b. G. A. Kolseim; c. An- 
drew Alf^eike; d. O, Ender<ion. J. Sandisaard, O. O. Westre: e. G. A. Kol- 
seim, A. H. Anderson. Ole Brekke: h. O. O. Westre. 2 kvindefor. Ung- 
domstor. Pikefor. Kirke, 1883- Presteløn: $140 (1882). $300 (1914).— M. 
Norstad. (2778—1308) Nazaret norsk lutherske menighet. 

RadclitTe (3^ mil sydvest). Hamilton Co.. Iowa. 

Hauges synode, 1882— . 

Organisert 1882. 260 sjicle i 1882. 125 i 1914. Prester: Ingvald Eistem- 
sen, 1882^; C. C. Holler, 1884-96; S. O. Heidal. 1896-06; T. J. Knutson. 
1903—. Embedsmand i 1915: b. J. Shcldal. Kirke. Gravplads.— A. M. A. 
(3624-1309) Hamilton Co. 391 

Bethesda evangeliik lutherske menighet. 

Jewell» Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1887 — . 

Organisert 1887. 304 sjæle i 1897, 354 i 1913. Prester: N. G. Peterson, 
1887-95; C. J. Eastvold, 1897-13; Martin Nor stad. 1913— . Embedsmænd i 
1915: b. Henry Ostrem; c. Edward Knudson: d. Reier Nelson, Henry Hil- 
dahl. Henry Ostrem; h. Magnus Tojinson. Kvindefor. Ungdomsfor., 1915. 
Sangkor.— Martin Norstad. (2777—1310) 

Ladvig norsk evangelisk lutherske menighet. 

Stanhope, Hamilton Co., Iowa. 

Antimissouri, 1880-90; Eorenede kirke, 189O-03(?). 

Organisert 1888(?). Opløst 1903(?). 69 sjæle i 1890, 30 i 1903. Prester: 

B. Mikkelsen, 1890-96; P. O. Qualen, 1896-98; J. H. T. Lee, 1899-03. Em- 
bedsmand i 1888: b. Kristian Monson.— A. M. A. (3678—1311) 

Elim menighet. 

Randall, Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1889 — . 

Organisert 1889. 200 sjæle i 1889, 350 i 1914. Prester: N. G. Peterson, 
188^95; S. O. Heidal, 1895-00; G. O. Paulsrud, 1901—. Embedsmand i 
1915: b. M. M. Teigland. Ungdomsfor. Kirke. Prestehus. Gravplads. 
—A. M. A. (3625—1312) 

Tabitha norsk evangelisk lutherske menighet. 

Williams (6 mil sydvest), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1890-93; Haucres svnode, 1893—. 

Organisert 26de mars 1890. 100 sjæle i 1890. 300 i 1914. Prester: N. 
G. Peterson, 1890-95; C. J. Eastvold, 1896-13; S. C. Simonson, 1913—. Em- 
bedsmænd i 1890: b. Lars Alvestad; c. P. K. Hill; d. M. J. Hall, Lars Alve- 
stad; e. O. Walem, J. Holt, C. Thompson. I 1915: b. Iver Thompson; c. 
R. J. Skilbred; d. R. T. Halsne, J. Anderson, M. J. Hall; e. S. M. Hall, 

C. K. Hoversten, S. A. Johnson; f. K. O. Roe; h. K. O. Roe. Kvindefor., 
1890. Ungdomsfor. Pikefor. Kirke, 1892, $4,500. Gravplads, 1 acre. 
Prestel«^n: $125, $600 (1914), $7,500 0890-14). Kirketjener osv.: $2,000 
(1890-14). Samfundsskoler: $4.000 (1890-14). Missionen: $4,000 (1890-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $1,000 (1890-14).— S. C. Simonson. (681—1313) 

Betania evangelisk Intherske menighet. 

(Bethania menighet.) 

Radcliffe (6Vt mil nordvest), Hamilton Co., Iowa. 

Hauges synode, 1891 — 

Organisert 1891. 148 siæle i 1801. 180 i 1914. Prester: N. G. Peterson, 
1891^5; S. O. Heidal. 1895-08; T. J. Knutson, 1908—. Kirke. Prestehus. 
Gravplads.— A. M. A. (3623—1314) 

Nordre St. Petri norsk evangelisk Intherske menighet. 

(Fra 1857 til 1894 en .lei av St. Petri.) 

Randall (3 mil nordøst), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1894—. 

Organisert 1894. 200 sjæle i 1914. Prester: Jacob Tanner, 1894-98; O. 
P. Vangsnes, 1899-12; Henry Solum, 1912; L. Guttebø, 1906-08; H. P. Ausan. 
1908-10; Helmer Halvorsen, 1910-12. Embedsmænd i 1894: f. A. J. Larson; 
g. Ivar Havneros. I 1915: b. N. Tjernagel; c. T. M. Larson; d. A. J, Lar- 
son. Oscar Mortvedt; b. mr. Anderson; e. Knut Olson. Paul Kalvig, Lewis 
Knutson; h. N. Tjernagel. Kvindefor., 1899. Ungdomsf.. 1913. Sangfor., 
1894. Kirke, 1894, $2,000. PresteljzJn: $333 (1914).— H. Solum. (1853—1315) InunanneU nonk hdlwnke mem^Mit. 

Ellsworth (4 mit ffitX Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs). 1896-97; Hanges lynode, 1897—. 

Organisert 1896. 129 s<x\e x 1896, 40 i 1914. Pruter: J. J. Skarpness. 
laSKMH; O. Andresen, 1904-06: A. E. Disud, 1907-10: T. }. Spudc, 191(M2; 
S. G. Simonson, 1913—. Embedsmznd i 1896: >. HcIec Amandsoii; h. U 
O. AmnndMn. I 1915: b. L. O. Amandson; c A. H. Ltuuung; d. Helge 
Amnndsoa, P. H. Lnnning, Lars Olson; e. A. H. LnniiuiK, M. H. I^in- 
ning. PreiteMn: $200 (1896), $200 (1914). Kirke, 1897. $l!800.— S. C Si- 
monwn. (683—1316) 

ZioD erangeluk latherske meoighet. 

Jewetl (7 mil nordvest). Hamilton Co., Iows. 

Haugu synode. 1897-. 

OrMuijert 1897. « ijseie i 1897. 101 i 1914. Prester: C. J. Bastrold. 
1897-1913; Martin Norstad. 1913—. Embedsmand i l<nS: b. Iver Berreii. 
Ungdomaror. Kirke, 1896. Gr3\'plads.— A. M. A. (3622—1317) Stanhope pnekeplada. 

Stanhope, Hamilton Co., Iowa. 
Norske synode, 1901-09. 

Begyndt 1901. Sluttet 1909. Prester: O. P. Vangsnes, 1901-02; T. G. 
Opsahl. I902-09.-A. M. A. (3677—1318) Norum luthenke menighet. 

Stanhope, Hamilton Co., Iowa. 

Utenom, 1905-06; Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 24de juni 1905. 63 sjxle i 1905 
(23 svensker). 130 i 1914 (27 svensker). Pre- 
ster: M. N. Knutson, 1905-13; Omar Brenne. 
1914—. Embedsmænd i 1905 : a. J. E. Sogard ; 
b. Peter Hove ; c. H. E. Fardal ; d. C. O. San- 
dal, Peter Hove ; e. H. E. Fardal, John Malm- 
berg, O. J. Granville; h. J. E. Sogard. I 
1915: b. Martin Sandal; c. H. E. Fardal; d. 
Iver Hove, O. J. Granville, John Nelson; e. 
Morgan Hill, Hilman Granville. C. O. Sandal ; 
f. Iver Hove ; h. Geo. Nelson. Kvindefor., 
1905. Presteldn: §150 (1905). $450 (1914). 
52.550 (1905-14). Kirketjener osv.: $500,— O. 
Brenne. (2757—1319) Kirke. 190o, tS.MH). 

St. Pauli evaogelisk latherske menighet. 

Williams. Hamilton Co.. Iowa. 

Utenom (Hs), 1912^. 

Organisen i deeember 1912. 30 sjile i 1912. 40 i 1914. Prest: S. C. 
Simonson, 1912—. Embedsmænd i 1912: b. Fred Nelson; c. Ross Olson: 
d. M. Walker. Ross Olson; e. H. O. Svingen. Otto Rasmusson. I 1915; 
b. Fred Nelson; c. Oito Rasmussen: d. M. Walker, A. J. Oswood. O. A. 
Anhur; e. Otto Rasinusson. M. E. Thompson, Erik Knudson. Kvindefor. 
Presteldn; $200 (1913). $200 (1914). $400 (1913-14).— S. C. Simonson. 

(684—1320) 
Hamilton Co., Harrison Co. 393 Landøtadø evangeliak lutherske menighet. 

Williams (7% mil sydøst), Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1913—. 

Organisert 1913. SZ sjæle i 1913, 70 i 1914. Prest: S. C. Simonson. 
1913 — . Embedsmænd i 1913: b. H. M. Rasmusson; c. J. B. lArson; d. E. 
Quelland, J. P. Wicks; e. J. B. Larson, H. M. Rasmusson. I 1915: b. J. 
Torvestad; c O. P. Frette; d. J. B. Larson, J. F. Wicks, E. Hoversten; e. 
O. P. Frette, A. Hanson; i. Jacob Torvestad; h. J. Anderson. Kvindefor., 
1912, $700. Kirke, 1914, £2.200. Gravplads, 1 acre, ^5. Prestel^n: $200 
(1913), $200 (1914), $400 (1913-14).— S. C. Simonson. (682-1321) 
cfi^ Co. Ounl4fr rSs^ >t Ctf v '^ VM7Uy 


Dnnlap prækepladø. 

Dunlap, Harrison Co., Iowa. 
Norske synode. 18e9(?)-70(?). 

Bcgyndt 18e9(?). Sluttet 1870(?). Prest: E. G. A. Christensen, 1869-76. 
-A. M. A. (3683-1322) 

MiBsoiiri Valley prækepladø. 

Missouri Valley, Harrison Co., Iowa. 
Norske synode, 1895(?)-99f?). 

Bcgyndt 1895(?). Sluttet i899(?). Prest: H. Hansen Frost. 1894-99. 
-A. M. A. (3685-1323) yåfoooOiiny Co. r 


XAlJSATaM 


C[ 


^ 4 


k M ONO/VA Co. 
gt»* 
/ OkVA 

yCofAWA 


^^ 


W SOLOi^ifyf 


tsr 
h^é 


^ m^LSMco 


u 


i 

HAnaiso N Co. Skien menighet. 

Albaton, Monona Co., Iowa. 

Norske synode 1869; Antimissouri, 1887-90. 

Organisert 1869. Oplø« 1890. Muligens forenet med Fairview menig- 
het. Ca. 80 sjæle i 1869, 119 i 1889. Presier: E. Olsen, 18<»-72; O. A. Nor- 
mann, 1873-79; J. A. Hellestvedt, 1879-83; K. O. Skyberg, 1883-90.— A. 
M. A. (3696—1^4) Skien norsk lutherske 
menighet. 

Sloan (6 mil vest), Mo- 
nona Co., Iowa. 

Utenom <Kf). 1870-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1870. I16sjsele 
i 1914 (8 svensker). Pre- 
ster: 0. H. Bostad, 1881- 
83; H. Yderstad. 188&-91: 
H. 0. FjeldsUd, 1891-94; 
O. A. RØrem, 1902-05; J. 
Lewis, 1906-07; R.H.Ware- 

berg. 1909-13; O. Skilbred, 1914—. Embedsmænd i I91S; b, P. B. Petersen; 

c. Gust A. Olsen; å. P. B. Petersen. August Dahl, Knut Reitan; e. John 

Hansen, Marlin Olsen. George Olsen; f. P. B. Petersen; h Julius Johnson. 

Kvindctor. Ungdomsfor. Missionsfor.. 1915. Sangkor. Presteløn: $350 

(1914).— O. Skilbred. (20-1.125) 
Fairview menighet. Albaion. Monona Co,, Iowa. 

Konferentsen, 1876-90. 

Organisert 1872. Oplptst 1890. Forenet sig med Skiens menighet. 58 
Kjæle i 1877. 50 i 1889. Prester: Osni. Sheldahl. 1872-7S; Am. Johnson. 
1876-81; O. H. BosUd. 1881-83; G. B. Christiansen. 1884-85: Th. O. Fos- 
sum. 1886-87; H. T, Yderstad, 1888-90. Embedsmand i 1889: b. Alfred 
Strand.— A, M. A. (3658—1326) Spring Valley norsk evangeUsk lutherske menighet (Soldier). 

Soldier (3 mil svdosi), Monona Co., Iowa. 

Kooferenisen, 1873-79. 

Organisert 1870. Opiøst 1879, for sammen med andre at danne me- 
nighet (Bethlehem). 30 sjæle i 1873, 41 i 1879. Presl: O. Sheldahl, 1870-79. 
-A. M. A. (3699-1328) 
Kirke il6.«7,?M. 
1.1882,11.500. Gnvptada. i acrci, I 
Land. 1 1 aciei. (88. 

Swenson. G. Knulson. I 1915 : bVchi 
Thoresen, Sven Navrud, J. J. Nordby, 

1, Ok A. Rude, Arne Oli Soldier (3 mil syd), Manona Co., Iowa. 

Norske synode. 1870-87 ; Anlimissouri, 188 
90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1870. 2S sjæle i 1870, 667 i 19U 
(2 engelskmærid). Proster; Ellef Olsen, 1870- 
71; C. M, Erdahl, 1871-75; P. T. Hilmen. 
1875-79; J. A. Hellestvedt, 187<L84; K. O. 
Skyberg, 1884-91 ; J. F. Swenson. 1891-95 ; C. 
H. Hjortholm, 1896-00; G. H. Bakken. 1900- 
12; H. K. Sunner, 1913—. EmbedsmKnd i 
1870: E. Evenson. Ole Strand, Knut Thore- 
son. Jens Syvcrson. Ole Syverson, Nils Tho- 
resen. Arne Swenson. Hans Syverson, George 
Olsen ; c. Mathew Mathison ; d. Knut 
Lars Hedum. Ole Nordaker, 0. C. 
f. George Swenson ; h. Ole G. Olsen, Sven Naverude. John Rusten. 3 kvindefor., 1880. $10.000. Ung- 
domsfor.. 1897. $800. Pikefor.. 1903, $500. Sangfor., 1897, $200. PresteltJn: 
$200 (1870). $1.200 (1914). $13,700 (1870-14). Prestehus" $5,000. Kirke- 
tjener osv.; $1.500 (1870-14). Menighetsskolen : $2.400 (1870-14). Sam- 
fundsskoler; $2,750 (1870-14), Missionen; $6.000 (1870-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter ; $5,000 (1870-14). "Kon stitut ion", 1879; Forenede kirkes kon- 
"- >9._H. K. Siinncr. (2224—1327) Bethlehem mcDighet. 

Soldier, Monona Co.. Iowa. 

Konrerentsen. 1879-90. 

Organisert 1879. Oplffst 1890, for at eaa sammen med Soldier Valley 
inenighet(?). 58 sjæle i 18R0. Prester; O. Sheldahl, 1879^1; O. H. Bostad, 
ISæ-S*: G. B. Christiansen. 1884-86: Th. O. Fossum, 1886-87; H. T. Yder- 
siad. 1888-89; B. P. Strand. 1889-90.— A. M. A. (3679—1329) Ingemanns danek evangelisk lathenke menighet. 

Blerco(?). Monona Co.. Iowa. 
Konferentsen, 1880-84. 

Organisert 1880. Gik med i Den forenede danake kirke. 1 
884 (dansker). Prest: G. B. Christiansen. 1881-84— A. M. A. 
Onawa norsk lutherske menighet. 

Onawa, Monona Co., Iowa. 

Konferentsen, 1876-90 ; Forenede kirke, 
1890—, 

Organisert 24de april 1876. 20 sjjele i 1876, 
82 i 1914 (13 svensker). Prester: A. John- 
son, 1876-81; O. H. Bostad, 1881-83; H. Ydcr- 
Eiad, 1886-91; H. 0. Fjeldstad. 1891-M; C H. 
Hjortholni, 1895-00; G. H. Bakken, 190CH2; 
O. Skilbred, 1914—. Embedsmand i 1876: b. 
Wm. Christensen ; c. Ed. Bakke ; d. John Ol- 
sen, Ole A. Olsen ; e. Carl Moen, L. Jakobsen ; 
f. Carl Moen; h. John Olsen. I 1915: b. Wtn. 
Christensen; c Oscar Bakke; d. S. Jetmund- 
son, Gus. Petterson, Peter Petersen; e. Ed. 
Bakke, Knut Larson, Ole Moen; f. Ole Moen ; 
h. S. Jettnundson. Kvindefor. Missionsfor. 
Sangfor. Prestelfin: $32S (1914).— O. Sldl- 
bred. (238-1330) H^^Ualdt C« 


/0\/V A ^«CTI« C» I &^ Badger evangelisk lutherske meni^et. 

Badger, Webster Co.. Iowa. 

Norske synode, 186(^74. 

Organisert 1869. Delt og opiøst 1874, for bekvemfaet (Vestre og 
Badger). Ca. 200 sjxie i 1869. 214 i 1874. Preittn N. Amltind. I» 
O. A. Sauer, 1872-74.— A. M. A. (3724—1332) ØBtre Badgfer menighet. 

(Fra 1869 ti! 1874 en del av Badger menighet.) 
Badger, Webster Co.. Iowa. 
Norske synode, 1874^78(?). 

Organisert 1874. Delt 1878. Østre og Vestre Bi 
79 og antok navnet Ullensvang menighet. En del a gcr blev forenet i 
Østre Badger gik 
162 sJKle i lirS. Vestre Badger menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger menighet) 

Badger, Webster Co„ Iowa. 

Norske synode, 1874-7a 

Organisert 1874. Østre og Vestre Badger blev forenet i 1878 og antok 
oavnet Ullensvang. En de! av Vestre Badger kaldte egen prest fra Synoden 
og antok navnet Hjelmeiand. 98 aiitle i 1875, 74 i 18^. Prest: O. A. 
Sauer, 1875-78.— A. M. A. (3725—1334) Badger norak Inthenke 
menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del 
ar Badger; fra 1874 til 1878 
en del av Østre Badger.) 

Ft Dodge (10 mil nord). 
Webster Co., Iowa. 

Konferentsen, 1878(1869}- 
90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1878 (1869). 
130 sjæle i 1871, 560 i 1914. 
Prester: R. R, Btill, 1870- 
71; F. A. Aaserjld, 1871-80; 
A. Johnson, L. H. T^sdal, 
1880-89; K. B. Birkeland, 
1890-93; Ole Shcfveland, 
1894-OB; Edw. Ncrvig. 1908- 
11; J. M. Jenson, 1911—. Embedsmænd i 1915: b. Fred Hftrheim; c T. K. 
Peterson; d. K. O. Knudson, A. Chantland, E. E. Fevold; e. Peter Ackvi^ 
T. A. Chantland, 0. J. Thorson. 6 kvindefor. Ungdomsfor., 1892. Piketor. 
Sangkor. Prestel»(n: «65 (1878), $1.000 (1914). "Konstitution", 1910.— J- 
M. fen (454—1335) Hjelmeland nonk evangelisk Inther^e menighet. 

(Fra 1869 til 1874 en del av Badger; (ra 1874 til 187S en del av Vestre 
Badger menighet.) 

Badger (5 mil nordrist), Webster Co., Iowa. 

Norske synode, 18^^ 

Organisert 1S78. Oplffst 1882. 85 sjsle i 1878, 96 i 1880. Prest: O. A. 
Sauer. 1877-82.~A. M. A. (3799 -1336) Norak evangelisk latherdce menif^et. 

Fort Dodge, Webster Co., Iowa. 

Norske synode. 1869^79(?). 

OrganiMrt 1869. Optøst 1879('?). Ca. 35 sj«le i 1869, 62 i 1879. Prester: 
N. Amlund, 1868-71; O. A. Sauer, 1872-75; J. J. Tackle, 1876-79.— A. M. A. 
(3727—1337) W< t * r« 

$7^ (1891-14).~P. C. Danielson. (27-1338) Iowa 

Sl. Olafe nonk lutherske menighet. 

Fort DodRe, Webster Co.. Iowa. 

Utenom (FTc, U), 1891-99; Forenede kirke. 
1899-. 

Organisert I6de september 1891. 38 sjsele t 
1891, 28S i 1914 (7 svensker, 2 engel slonsend, 
2 tyskere). Prester: K. B. Birkeland. 1891- 
93; L. O. Wigdahl. 1894-97; 0. Shefveland, 
1897; C. S. Øiierhus. 1897-98; M. C. Holm. 
1898-01; J. H. T. Lee. 1901-02; J T. Bur- 
sett. 1902-06; P. C. Danielson, 1908—. Era- 
bedsmænd i 1891 : b. E. A. Fremming; d. Ole 
S. Olson. L. C. Haugen, O. L. E. Larson: e, 
dr. J. S. Nelson, Andrew Moe, O. M. Oleson. 
I 1915: b. Carl C. Haugen; c. O. M. Oleson; 
d. E. A. Fremming, G. J. Thomle; Ole Han- 
son ; e. O. M. Oleson. B. M. Johnson, Chris. 
Fremming; f. E. A. Fremming; h. Ole Han- 
sen (norsk søndagsskole), Emma M. Hanson 
(engelsk søndagsskole). Kvindefor,, 1890, 
$5.000. Ungdomsfor.. 1890, $2,500. Pikcfor,, 
1890-12, $2,200, Mandsfor., 1911. Missions- 
Presteløn: $100 (1891), $700 (1914), 
1 I Waehington norsk evangelisk Intheirske 
menighet. Kirke 1, 1384.(1.700. 
Kirke 2. 1906. |1,200. 
Cravplnl», IH «re,» ISO. Organisert 15de mai 1870. 40 sjæle 1 1870, 
208 i 1914 <1 danske, 12 svensker). Prester: 
R. R. Bull. 1870-71; A. P. Aaserffd. 1871-80; 
A. Johnson, 1880-82; O. C Schonhovd, 1882- 
83; H. C. Holm, 1883-86; L. H, Tffsdal. 1886- 
89; K. B. Birkeland. 1889-93; O. Shefveland. 
1893-00: T. T. Heimarck. 1901-02; T. T. Bursett. 1902-06; O. Shefveland. 
1907-08; P. C. Danielson, 1908—, Embedsmænd i 1870: a. Mekal C. Tolslad; 
b. cand. theol. R, R. Bull ; c. Andrew Johnson ; d, Aleksander Iversen, Jo- 
hannes Næsheim, Anders Olson; e. Mekal C. Tolstad, Andrew Johnson, Pe- 
der Jacobsen; f. Hans Olson. I I91S: b. Olof Christopherson ; c E. T. Da- 
vidson; d. Elias Nelson. Hans Anderson. Jake Jacobson; e. John Østlund, 
Hans Hanson, C, J. Housken ; f. John Østtund ; h. John Østlund. Kvindefor, 
1902. $1,000. UnRdomstor, 1909. t200. Sangfor., $50. Presteljfn: $50 (1870), 
$300 (1914). $7.500 ( 1870-14) .—P. C. Danielson. (2S— 1339) Webster Co. 399 Norske evangelisk lutherske Brushy Creek menighet. 

(Brushy, Bry Creek.) 

Brushy, Webster Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1872-13. 

Organisert 3dje juli 1872(?). Prester: O. A. Sauer, 1872-76; T. J. Tacklc, 
1876-77; N. Christensen, 1877^2; B. Mikkelsen, 1882-«7; C. B. Jacobsen, 
1887-92; S. S. Gramstad. 1892-02; T. G. Opsahl. 1902-07; A. Larsen, 1907- 
08; h. A. Haatvedt, 1909-10; J. M. Hestenes, 1910-13. Embcdsmænd i 
1882: e. Christian J. Housken, Simon Olson. Kvindefor. Prestclf^n: $1,860 
(1872-13)—?. C. Danielson. (320-1340) 

Brushy Valley menighet. 

Duncombe (6 mil syd), Webster Co., Iowa. 

Utenom (Kf, Fk), 1876-02. 

Organisert 1876. Reorganisert Iste januar 1896. Splittet 1902, paa 
grund av at menigheten var saa liten og laa like ved Washington menighet, 
der betjentes av samme prest, saa niedlemmerne kunde slutte sig til den. 
44 sjæle i 1876, 60 i 1901. Prester: L. H. Tc^sdal, 1876-87; K. B. Birkeland, 
1890-93; O. Shefveland, 1894-01; T. T. Heimarck, 1901-02. Prestel^n: $35 
(1901).— P. C. Danielson. (22—1341) 

Vinje menighet. 

Gallender, Webster Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1873^74; Norske svnode. 1874--. 

Organisert 28de september 1873. 30 sjæle i 1873, 275 i 1914. Prester: 
O. A. Sauer, 1873-79: J. J. Tackle. 1879-85; A. Rasmussen, 1885-91; A. J. 
Lee, 1891-92; S. Gramstad, 1892-00; J. C. T. Moses, 1900-01; T. G. Opsahl, 
1901-08; E. Jensen, 1908; L. A. Haatvedt, 1908-10; H. S. Rue. 1910. Em- 
bedsmænd i 1873: b. Halvor Næs; c. Kven A. Haatvedt, O. E. Haatvedt; 
e. Thor E. Haatvedt: G. O. Bøen; f. O. E. Haatvedt; g. E. H. Bakken; h. 
Knut Jørgensen. I 1915: b. N. T. Olson; c. AKred Hanson; d. N. T. Olson, 
Halsten Thorsrud; e. Albert Petterson, Gust. Evens; f. N. T. Olson; k. 
Dagmar Jorda hl; h. Minnie Hanson. Kvindefor., 1880. Ungdomsfor., 1885. 
Pikefor., 1911. Sangfor., 1885. Kirke, 1890. $3,000. Skolehus, 1910, $1,500. 
Prestehus 1, 1893, $2,500. Prestehus 2, 1910, $3,000. Gravplads, 4 acres, 
$800. Prestelien: $50 (1873), $500 (1914).— H. S. Rue. (26—1342) 
Kirke. 1902, $3,150. 
Gravplads, 1 acre, $65. St. Pauli menighet. 

Gallender, Webster Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1896 — . 

Organisert Ste oktober 1896. 42 sjæle i 

1896, 80 i 1914. Prester : O. Shefveland, 1896- 
03; H. J. Holman, 1903-06; M. N. Knudsen, 
1906-07; O. Gerhard, 1907-09; C. L. Dalseide, 
1909^. Embedsmænd i 1896: b. Otto Bergh; 
d. Ole Heggen, Sr., Ole L. Larson, Elias 
Lowrie; e. Engvald Gundersen, Lewis Wing; 
f. Ole L. Larson, Otto Bergh. I 1915: b. H. 
G. Hansen ; c. Ole L. Larson ; d. Lars M. Lar- 
son, Gunder Hanson, Sven Lohner; e. H. G. 
Hanson, Lewis Helland, Ole Heggen, Jr.; f. 
Ole L. Larson; h. Ole L. Larson. Kvindefor., 

1897, $1,400. Presteljin: $240 (1914), $3,150 
(1896-14). Kirketjener osv.: $500 (1896-14). 
Menighetsskolen : $1,140 (1896-14). Samfunds- 
skoler: $360 (1896-14). Missionen: $2,000 
( 1896-14) . Barmhjertighetsanstalter : $700 
(1896-14). Menighetsutgifter : $8,005. Sam- 
fundsutgifter : $3,CfeO.— C. L. Dalseide. 

(21—1343) 
ilads. 2 acm, tSO. Folton luther^e meDif^et. 

Roelyn (1!4 mil nordvest), Webster Co^ 

Konferentsen. 1^7-90; For. kirke, 1S90— . 

Organistrt 27de februar 1877. 38 sjaele i 
1877, 169 i 1914. Prester; A. P. Aaser^ 
186&-1881; A. Johnson, 1882-91; L. O. Wig- 
dahl, 1882-95; O. ShefveUnd. 1896-03; j. T. 
Bursett. 1904-06; O. Gerhard, 1907-09; C. L. 
Dalseide, 1909—. Embedsmjend i 1877: b. 
Knud Anderson; c. John N. Wallestad; d. 
Neis Knudson; e. John N. Wallestad. A. El- 
lingson; f. Neis Knudson; h. John N. Walle- 
stad. I 1915: b. Knute J. Slotten; c. Chris. 
Slotten; d. Neis Omess, M. A. Eldal, Kntid 
Airtlerson, J. A. Larson, C. Sdrenson ; e. M. 
J. Froisland, MaL Slayen, A. Wallestad; f. M. 
j. Froisland ; h. M. J. Froisland. Kvindefor, 
1888, $3.321. Ungdomsfor., 1892, $1,000. Pike- 
for, 1912. $1S9. Avholdsfor.. 1894. Preste- 
Un: $25 (1877), $470 (1914), $8,000 (1877- 
14). Kirketjener osv.: $2,674 (1877-14). Mc- 
ni^etsskolen : $1,698 (1877-14). Samfunds- 
skoler: $1,082 (1877-14). Missionen: $8,000 
(1877-14). BarmhjertiKhetsaniUlter : $2.000 
(1877-14). Menighetsutritter : $17,095. Sam- 
fnndsutgifter: $11,082.— C L. Dalseide. 

(23—1344) 
Søndre Enea menighet. 

■ (Fra 1887 til 1900 en del av Enes. Wright 
Co.) 

Vincent, Webster Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1900—, 

Organisert 30te mars 1900. 88 sjele i 1900. 
63 i 1914. Prester : G. E. C. Gregusscn, 1900- 
05; G. A. S^vde, 1905—. Embedsmjend i 
1900 : b. Andrew Ludvigsen ; e. Hans Birke- 
land ; d. Ole Dørheim, John T, Johnsen, Sivert 
Sivertsen ; e. Halver Pedersen, Nils A. Thomp- 
sen, Albert Andersen; f. Andrew Nelsen; h. 
Andrew Nelsen. I 1915: b. Andrew Nelsen; 
c. T. P. Swasand; d. C. J. Hovick, Nils A. 
Thompsen, John Hovick; e. Nils A. Thomp- 
sen, J. Hovick, Andrew Nelsen ; f. Andrew 
Nelsen; h. Inga Ragde. Kvtndefor., 1908. 
Prestcldn: $60 (1900), $93 (1914),— G. A. 
S)«vde. (1487—1345) Sioux Citf prækepladfl. Begyndt lSf9(?). Sluttet 1879(?). Augiistanafolket sluttet sig 

fes, Konferentse og Synode menigheterne i byen. Prester: J. J 
869-73; O, E. HotsUd, 1873-79. (4156—1346) Woodbury Co. 401 DeD Bkandinavisk evangelisk luthenke Trefoldigheds menighet. 

(TrefoIdiKhets menighet.) 

Sioux City, Woodbury Co., Iowa. 

NoMkc synode, 1872-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 14de april 1872. Opl^st Ste sepembcr 1892, paa grund av 
■t den gik sammen med Sions menighet os duinet St Peters menighet. 
33 ajæle i 1872 (2 svensker). Presterr Eilef Olsen, 1870-73; O. A. Normann, 
1878-79: J. A. Hellesivedt^ 1879-83; K. Skybere, 1883-91 ; G. A. Sffvde, 1891- 
92. Embedsmænd i 1872; b. Rudolph Schultz; c. John Wilson; e. Lars 
Christenson, Arnt Halseth, Rudolph Schulte. Kvindefor., 1876, $1,000. 
Kirke, 1874. $2.900. Prestehus. 18S< $2,150. Prestelifn: $200 (1872). $4,800 
(1872-92). Kirketjener osv.: $3,520. Samfundsskoler: $500.— H. H^versUd. 
(1090-1347) Dea Qonk-di c evongeliok InthetAe Sion meni^et (Zion). Sioux City, Woodbury Co., Iowa. 

Konlerentsen, 1885-90; Forenede kirke. 1890-92. 

Organisert 12le november 18SS. Opiffst Ste september, pu grund av at 
den gik sammen med Trefoldigheds menighet og dannet St. Peters menig- 
het 40 sjæle i 188S. Prester: Th. Foss-jni, 188(^87; H. Yderstad. 1888-91; 
■ G. A. Sjivde. 1891-92. Embcdsmsend i 1385: a. O, H. Rye; b. J. S. Barstad; 
1. L. H. Rye, Dfdrik T. Myssa, Michael Johnson; e. Andrew Larson, O. H, 
■■''"" ■ ' '. H. r ■ - •• - Rye, J. S, Barstad. J. J. Wing. f. L. 1 , Rye; h. L. H. Rye. Kvindefor, 1888, $657. Missionsfor., 1895, $50. Kirke, 1889, $1.250. Prestelrfn: $17^ 
(1888). $300 (1890), $2,125 (1885-92). Kirketjener osv.: $2,450 (1885-92). 
Menighetwkolen: $90 (1885-92). Samfundsskoler: $50 (1885-92). Missio- 
nen: |» (1885-92).— H. H^verstad. (1091-1348) 
Kirke, 1900. $27,S0O. PreBtelms. 1910, *7,a00. St. Peters nonk evangelisk lutherske menighet. 

(Sammeslutning av Trefoldigheds og Sions.) 

Sioux City, Woodbury Co.. Iowa. 

Utenom (Fk), 1892-94; Forenede kirke. 1894—. 

Organisert i september 1892. 234 sjæle i 1892. 905 i 1914 (3 tyskere. 5 
tvensker). Prester: G. A. Søvde, 1892-94; J, H, I. Lee, 1894-99; L. L. 
Fylling, 1899-00; O. A. Norem. 1900-09; M. K. Aaberg, I910-. Helge H^ver- 
nad, 1909—. Embedsmænd i 1892: a. O. Hanson; b. O. H. Rye; d. Paul 
Nelson. Henry HarsUd, H. L. Jellum, N. B. Oison, Heimer Olden, Ole 
Finseth; e. Olaus Hanson. Ludvig Berger, O. H. Rye, M. Johnson, O- G. 
Ohon. M, Svelberg; f. Ludvig Berger; h. L. H. Berger. I 1915: b. H. C. 
Ness; c Norman H. Nelson; d. C, C. Grue, Hans Johnson, Elling Johnson. 
Carl G. Johnson, Helmer Olden, L. A. Finsvik; e. A. Skanke, H. J. Aune, 
John Halvorson. E. Rise, V. K. Berger, Peter Nelson; f. L. H. Berger, 
Elling Johnson, h. L. H. Berger, Helmer Olson. Tollev Brown. 2 kvinde- 
for., $10,000. 3 ungdomsfor.. 1897, 1904. 1910. $9.500. Mandsfor.. 1905. 1909. 
Misiionsfor., 1690, $5,304. Hjaslpefor., $40 Sangfor., 1915, $25. Kirke, 1900. f 7,500. Presiehus, 1910, $7,000. Presleløn: $600 (1892), $1.000 (1914). 
1,000 (1892-14). Prestehus, $7.500. Kirketjener osv.; $38.134 (1892-14). 
eniehetsskolen: $3.300 (1892-14). Samfundsskoler: $3,000 (1892-14). Mis- 
sionen: $6,1(0 (1892— 14). Barmhimighetsanstalter: $500 (1892-14). "Kon- 
stitution": "St. Petri Tidfnde". G. N. Ewans; "Svenskarna i Sioux City", 
24-23.— H. H|*verstad. (1089-1349) 
P i. r r^ o ,0^, Cry [^ 
ScKe-tAHTitsiu/r 
vjooovu^ly CO.^ 


Q 


/ W A 


M V N O N A C» 

St. Johannes evangeliak 
lutherske menighet. 
(St. John's Norwegian 
Lutheran Congregation.) 

Sioux City, Woodbury 
Co., Iowa. 

Utenom (Hs), 1876-82; 
Hauges synode, 1882—. 

Organisert 15de november 
1876, 17 sjæie i 1876. ca. 
350 i 1914. Prester: G. L. 
Graven, 1876-82; C. C. 
Moe, 1882-86; F, H. Carl- 
son. 1886-89; L. HarrisviUe. 
1890-99; J. A, Quello, 1899- 
02; L. C. Jacobson. 1902-04; Edw. Johnson. 19C4-10; A. J. Krogstad, 1911-15; 
J. A, Quello, 191S — . Embedsmænd i 1876: a. .\ndreas A, Krogness; b. Eilert 
Hansen; c. Anders Wigdal; d. .Anton Hansen; e. Eilert Hansen, Anders 
Wigtial, Ole Bleke. 1 19IS: a. Ole A, Back; b. E. O, F. Sletwold; C- J. 
Gronning; d, Albert Larson, Ole Back. Gilbert Dahl, E. Scholberg, E. Munk- 
vold ; e, John Moen, Albert Holmvik, Ole A, Berge, John Bronning; h. Oscar 
A. Klanderud. Kvindefor, Ungdomsfor. Missionsfor. Sangfor. Presiden : 
$100 (1876), $800 (1914), $19.500 (1876-14). Kirketjener osv.: $12.000 
(1876-14). Menighetsskolen : $2.500 (1876-14).— J. A. Quello. (2235—1350) 
Sargents Bliiff prækeplads. 

Sargenis Bluff. Woodbury Co., Iowa, 
Konferentscn, 1886-88. 

BcByndt 1888. Sluttet 1888. Prest: Th. O. Fossuti 
(3767—1351) , 1886-88.— A. M. A. Woodbury Co,, Franklin Co, 403 Skjørne menighet. 

Sargents Bluff, Woodbury Co., Iowa. 

Hauges synode, 1892-14. 

Organisert 18de december 1892. Opiøst 1914. 35 siæle i 1892, 23 i 1910. 
Prester: L. K. Harrisville. 1892-99; J. A. Quelle, 1899-02; Edw. Johnson, 
1903-11. Embedsmand i 1911: b. A. Stomperud. Kirke. — ^A. M- A. 

(3766—1352) 


% 

^ 


CO., /OWA hfci -rJ i-n Ca, CO Hampton norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hampton, Franklin Co., Iowa. 

Konferentsen, 1870-90(?). 

Organisert 1870. Opiøst 1890(?). 30 sjæle i 1871. 68 i 1886. Prester: 
P. G. Østby, 1870-74; P. L. Asbjørnsen, 1874^79; O. Nilsen, 1879-80; O. C. 
Schonhovd, 1881-«9. Gravplads.— A. M. A. (3672—1353) Otisville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sheffield (4 mil svdøst), Franklin Co., Iowa. 

Konferentsen, 1874-89(?). 

Organisert 1874. Opiøst 1889(?). 56 sjæle i 1876. Prester: P. L. As- 
bjømscn, 1874-79; O. Nilsen, 1879-«0; O. C. Schonhovd, 1881-89. Gravplads. 
—A. M. A. (3674—1354) 

Hampton menighet. 

Hampton, Franklin Co., Iowa. 
Norske synode, 1877(?)-«9(?). 

Organisert 1877(?). Opløst 1889(?). 72 sjæle i 1877, 45 i 1885. Prester: 
N. Pedersen, 1877-^; O. Waldeland, 1884-^.— A. M. A. (3673-1355) St. Petri dansk evangelisk lutherske menighet. 

Latimer, Franklin Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1880-. 

Organisert 23de februar 1880. Splittet i 1902, paa grund av uenighet om 
kirketomten. 80 sjæle i 1880 (dansker), 64 i 1914 (56 dansker). Prester: N. 
Pedersen, 1880-85; J. Johansen, 1885-91; L. P. Jensen, 1891-02; C. H. Fech- 
tenburg, 1902-10; S. G. A. Marckmann. 1910-12: P. Blicher, 1914—. Kvinde- 
for. Kirke 1, 1893, $2,000. Kirke 2, 1903, $2.700. Prestehus, 1885, $1,800. 
Gravplads, 2 acrcs, $60.— P. Blicher. (97S— 1356) 

rr-m-tirl.-f, C*. | 
.f.^Æ^ollt. \ 

i! 


ir 

1 
3 
« 


Sr 


ry C#. I A1«>-s>(« 


7^ Ackley nonk evangeliak Intberske menighet. 

Ackky, Hardin Co., Iowa. 
Konterentsen, 1870(?)-78{?). P. G. Østby, 1870-74; P. L. Asbjørn 1,22 i 187& Prester: 
KiA«,1904,tl.Wa 
CnTplidi, I acTc (gave i 
Jeu ThontefiMn). Tipton nordk evangelisk Inthenke 

menighet. 
Hubbard (JJVi mil nordvest). Harding Co„ 

Norske synode, 1872—. 

Organisert 1872. 53 siæle i 1872, SO t 1914. 
Prester: R Amlund, 1869-72; O. A. Saner, 
1872-77; N. Pedersen, 1877-84; L. W. Bilstad. 
1884-88; J. Johansen, 1888-91; L. P. Jensen, 
1891-95; E. Ballestad. 1895-04; A. L. Urson, 
19C4-08; H. C. Koepke, 1908-10; J. M. Heste- 
nes, 1910-13; J. B. Unseth, 1913—. Embeds- 
mænd i 1872: b. Anders T. Towley; e. Halvor 
Miinson, Hans Smith; f. Jens Torstenson. I 
1915: b. Gilbert B. Haaland; c. Jacob K. Tow- 
ley ; e. Ole Harris, George Knutson, Isaac 
Moe; h. Ida Towley. Kvindefor., 1895, $600. 
Ungdomsfor., 1904. $500. Presteljjn : $80 ( 1872). 
$200 (1914), $5,500 (1872-14). Kirketjener 
osv.: $350 (1872-14). Menighetsskolen : $550. 
— J. B. Unseth. (832—1358) ZioD QOnk evangelisk lutherske menighet (Sion). Organisert 1885 (1880?). Ca. 25 sjsele i 1885, 310 i 1914. Prester: Ing- 
vald Eisteinsen, 1885; C. C. Holter, 1885-96; J. N. Sandven. 1897—, Em- 
bedsm<end i 1885: d. Ole Rasmussen, Christian Skjeie. I 1915: b. T. 
O. Thompson; c. Paul Pearson; d. Ivar Goodmundson, Randall Hattebers, 
Severt Coltvedt; e. Albert Mork, Julius Osmundson, O. K. Johnson; K. 
Julius Osmundson. Kvindefor., 1887. Sansfor. Kirke, 1887, $2,300. Grav- 
plads, 4 acres, $600. Presteløn: $350 (1914).— J. N. Sandven. (3632—1359) Mardin Co., Cerro Gordo Co. 405 

SUvanger norsk hitbereke menighet. 

Garden City, Hardin Co., Inwa. 

Haugei lynode, 1892 — . 

Organisert 18!^ 113 sjæle i 1897, 225 i 1914. Prester: N. G Peterson, 
1892-95: S. O. Heidal, 1895-06; T. J. Knulson, 190B— . Embedsmand i 1915: 
b. A. Harsud. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (3631—1360) Petii nonk luthenke menighet (St. Petri). 

RadcIifFe, Hardin Co., Tona. 

Hanges synode, 1897—. 

Organisert IKff. 108 «jæle i 1897, 130 i 1914. Prester: S. O. Heidal, 
1897-08; T. J. Knutson, 1908—. Embedsmand i 19IS; b. J. Hyland. Kirke. 
GravpUd».— A. M. A. (3633-1361) lASPBt Cftl, uieti C: lAAHASKA Co 
10 W A 
Kirke 18M. t20,00a. 
PrcMditu, IBM, f 1,21». 
Luther Inn Hoapicc (hjen 
fOT ptker). Trinity Lutheran .Chnrch. 

(Den evangelisk lutherske Trefoldigheds 
menighet, 1871-08; Mason City sk. 1.) 

Mason City, Cerro Gordo C5o., Iowa. 

Konfercntsen, 1871-90: For. kirke. 1890-. 

Organisert 1871, Splittet 1914, paa grund 
av misforstaaelse og finske om at holde mis- 
sionsvennerne ute av byen (Swedish Imma- 
nnel Lutheran Church). 400 sjtele i 1914 (125 
svensker og dansker). Prester: P, G. Østby, 
1871-74; P. L. Asbjalmsen, 1874; O. Nilsen, 
1879-92; O. C. Schonhovd, 1882-89; E. T. 
Rogne, 1892-96; O. GlasfSe, 1896; O. O. Wold, 
1896-98; N. C. Brun, 1898-00; M. E. Walde- 
land, I90CMD3; H. Fosnes. 1903-06; G. G. Bels- 
heitn, 1906-15; R. M. Vordale, 191S~. Em- 
bedsmxnd i 1871 : b. Andrew T. Lien ; c An- 
drew Helgesen; d. Andrew Helgesen, Martin 
Anderberg, Peder Olsen, Andrew T. Lien; e. 
Henry Erickson, Andrew T. Lien, N. M. Nil- 
son. I 1915: b. Hans Christiansen; c. P, M. 
Anderson; c. P. M, Anderson, Peder Frid- 
lund, John Osslund ; h. David Olson. Krinde- 
for., 1892. Ungdomsfor., 1894. Pikefor., 1915. 
Sangfor., 1892. Prestcljin: $300 (1890), KWO 
(1915). Samfundsskoler: ca. $30 (aarligj. 
Missionen: ca. 30 (aarlig).— R, M. Vordale. 
(16—1364) 406 Iowa (5 W^yrA Ca. learT* 
ClearTafae Ce r roCxofdo Co-, 


f^r €t -n tr i » ff Cc New Sharon evangelisk lutherske menighet. 

New Sharon, Mahaska Co., Iowa. 

Ellings synode, 187^76; Hauges synode, 1876-90. 

Organisert 1870. OpljzJst 1890(?). 50 sjæle i 1874, 80 i 1890. Prester: 
Elling Eielsen, 1870; Endre Johanne-sen, 1871-72: Ingv. Eisteinsen, 1873-78; 
H. Hendrickson, 187^-82; Peder L. Solberg, 1884-85; C. C. Holter, 1885-90. 
Kirke.— A. M. A. (3692—1362) 

Evangelisk lutherske menighet av New Sharon, Iowa. 

New Sharon, Mahaska Co., Iowa. 

Ellings synode, 1896 — 

Organisert 1896. 50 sjæle i 1896. 50 i 1914. Prest: S. M. Stenby, 1896—. 
Embedsmænd i 1896: a. Ole Oakland; b. Ole Ness; c. Gunder Johnson; d. 
Gunder Johnson. I 1915: a. Ole Oakland; b. Ole Ness; c. Gunder Johnson; 
d. Gunder Johnson.— S. M. Stenby. (660—1363) 


*»»^ f* Clear Lake menighet. Clear Lake, Cerro Gordo Co., Iowa. 
Norske synode, 1 872-73 (?). 

Organisert 1872. OxAfist 1873(?). 75 sjæle i 1872. Prest: N. Amlund. 
1872-73.— A. M. A. (3656—1365) 

Clear Lake skandinavisk lutherske menighet. 

Clear Lake, Cerro Gordo Co., Iowa. 

Konferentsen, 1872-87. 

Organisert 30te juni 1872. Splittet 1887, paa grund av partivæscn: 'To 
partier der vilde styre og ikke b^ie sig (Bethlehem — Es; missionsmenig- 
het— Frifri). 42 sjæle i 1872 (10 svensker. 2 dansker), 199 i 1884. Prester: 
P. J. Østby, 1872; P. L. Asbjørnsen, 1874-78; L. T«^sdal, 1878-81; O. C 
Schonhovd, 1881-85; L. J. S. Olsen. 1885-86; L. O. Wigdahl, 1886-91. Em- 
bedsmænd i 1872: b. Ole Olsen; d. Sven Knutson, Martin Nadsen, Lars 
Hovid, I. Ingebredtson, Peder Jensen. A. Hetland. Kirke, 1886, $1,650. 
(4151—1366) Cerro Gordo Co. 407 

United Latheran 
Chnrch. 

(Pra 1872 til 188? en del 
av Clear Lake skandinaviste 
menighet.) 

Clear Uke. Cerro Gordo 
Co., Iowa. 

Konferentsen, 1887-90; 
Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1887 (30ie juni 
1872). 117 sjaile i 1914 (25 
dansker. 15 svensker. S 
svensk-tyskere. 6 svensk- 
norsker, 5 svensfc-dansfcer. 2 
svensk-amerikanere). Pre- 
ster r P. J. Østby, 1872-73; 
4 .,rv„„ i^T,rn ■»«« ^- ^- Asbjflmscn. 1874-78; 

4. urvon l^Tern Br.ger. ^^^ Tflsdal. 1878-81 ; 0. C. 

Schonhovd. 1881-S5; L. J. S. Olsen, 1885-86; L. O, Wigda!, 1886-91; J. J. 
Næssa, 1891-92; O. O. Wold, 1892-00; M. E. Waldeland. 1900-02; H. E. Fos- 
nes, 1903-05; G. G. Belsheim. I905-U; C C. A. Jensen. 1914—, Embedsnuend 
i 1915: t). Hans Christiansen; c. Matt. Olson; d. M. Olson. A, T. Swenson. S. 
Lundgren ; e. John Paulsen, Carl Johannessen, Axel Fredrickson ; f. Ole Ol- 
son; h. John Moran. Kvindefor. Ungdomsfor., 1915. Pikefor. ("Royal Daugh- 
ters"). 1915. Sangfor., 1892, $25. Ouitefor. ("King's Missionanes"). 1915. 
Kirke 1. 1886. $1,650. Kirke 2. $2.100. Prestelien: $60 (1872), $200 (1914), 
$3.100(1898-14). Samfundsskoler: $205. Missionen: $488. Barmhjertighets- 
anstalter: $37,— C. C, A. Jensen. (928—1367) 

Bethlehem evangelisk lutherske 

menighet. 

(Fra 1872 til 1887 en del av Clear Uke 
sk. 1.) 

Clear Lake. Cerro Gordo COt Iowa. 

Utenom (Es), 1890-92; Ellings synode. 
1892-. 

Organisert 1890. 40 sjæle i 1890. 140 i 1914. 
Prest: S. M. Sienby. 1890—. Embedsmænd i 
1890: b. O. J. Orvold; c. P. J. Pederson; d. 
A. A. Jorgen, E. Tjerandson; e. Paul Hanson, 
P. J. Pederson ; f. E. Tjerandson ; g. E. Tjer- 
andson, mrs. Erntson; h. P. J. Pederson. ! 
I9I5: b. E. Tjerandson; c. P. J. Espe; d. John 
Pederson, Oie Skadeland ; e. P. J. Pederson. 
P. O. Blev, lyer Hodnefield; f. E. Tjerand- Richland dansk evangelisk lutherske menighet. 

Thornion (2V4 mil sydøst), Cerro Gordo Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1880-. 

Organisert 1880. Delt 1910 ("vides ikke bestemt hvorfor, da der syne» 
at være flere grunde"). 52 sjfele i 1914 (40 dansker). Prester: N. Pedersen, 
ld80-85; J. Johansen, 1885-91; L. P. Jensen, 1891-02; C. H. Fechtenburg, 
1902-10; S. G. A. Marekmann, 1910-12; P. Blicher. 1914—, Kirke, 1898, 
$2.300. Gravplads, 3 acres.— P. Blicher. (974—1369) Nora Springs menighet. 

Nota Springs, Cerro Gordo Co., Iowi. 
KonferentKii. 1881 -85(?). 

Organisert 1881. Oplfjst 1885(?). Ca. 40 aJKle 
Schonhovd, 1881-85.— A. M. A. (3658-13ro) Rock Falls menighet. 

Rock Falb, Cerro Gordo Co., Iowa. 
Konferentscn, 18Sl-86(?). 

Organisert 1S8I. Opl)<st 1S86(?). Prest: O. C. Schonhovd. 1881-86. 
—A. m; A. (36S7— 1371) 

State line menighet. 

Superior (2 mil øst. 4 mil nord), Dickinson Co.. Iowa. 

AugusUna. 1871-87. 

Organisert 1871. Opifjst 1887, lor at (orene sig med en del av Esther- 
ville menighet (Union State Line), Prester; I. O. Seieen. 1871-75; S. M. 
Krogness. 1875-78; E. O. Thormodsgaard, 1878-84; S. M. Krogness. 1884- 
87. Embedsmænd i 1871: b. T. C. Hovel; c. Mathias Tollefson; d. Peder O. 
Brikol, Mathias Tollefson. Haagen Gilbert; e. H. B. Herbrandscn. Botolt 
". C. Hovel; f. H. B. Herbrandsen. Kirke. 188S. $3,000. PrestelfJn. Olson, I. C. Hovel; f. H. E 
$200 {1871). (2677—1372) F[re ur oldcfzdre d( fire ilcflled iv Nsrtr-fwBilien. 
Oldtfowldrene (fra venMre & htin): 1. Klttil Kil- 
ii1»n OE huilni. 2. Auur Umabj oa buatm. 3. Hcr- 
binrn HerbJMrnoon og bultni. 4. Cilbcrt Cnbertun 
OK buslru. Bedalcforxldrene: 1. Arthur Nnbv og 
huilni, Z. Albert Gilbert! og hnnni. ForEldrene: 
Artbur E. Nxiby og buitru. Bamct, AJlae VioU 
KrAj. Ahut Nzsby nr f»dt i Hallingdal, koa ril 
Wkuo Co. i 1871. blcT farmer, og bar hat B barn. 
\ogle av ilcgten eier over en Kction land: alle h#rer Kirke, I8SS. t].OI>a. Gravpladi. 

Union State Line menighet. 

(Sammenslutning av Estherville, 1861-87, og State IJne, 1871-87.) 

Superior (2 mil (*sl, 4 mil nord), Dickinson CU>., Iowa, 

Aniimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 17de mars 1887. 132 sjsele i 1890, 260 i 1914. Prester: H. 
Engh, 1887-00; S. Strand, 1899-00; T. C. Thon^ison, 1900-08; J. J. Åkre, 
190B— , Embedsmicnd i 1915: b. S. A. Brunsvold; c A. B. Benion; d. Han* 
OUon, A. O. Ntesby, Sven Brunsvold; e. Albert Brunsvold, Alfred Opheim, 
Kittil Kmitson; f. Henry Herbrandson; h. Henry Herbrandson. Kvindefor, 
1888, $i,200. Ungdomsfor., 1888, ?1,SOO. Pikefor.. 1907, $200. Prestelj*n: $400 (1914), $15,000 (1871-14). Kirketjener oar.: «2,000. Swnfandsikoler : 
?S,400. Missionen: $11,200. BarmhjertigheUaiistalter : $8,300.— J. J. Åkre. 

(2675-1373) 


Cl AyC la*_j!riL 
Kirke, tS87, $3,9SS. Gnvplid*, M^O. Little Sioux norsk er. 
lathenke menighet. 

Milford (7 mil sydvest), 
Dickinson Co., Iowa. 

Norske synode. 1874-79; 
Augvistana, 1880-90; uten- 
om (Fk), 1890-12; Forenede 
kirke, 1912—. 

Organisert 9de mai 1874. 
90 tjæle i 1874 (56 dan- 
sker). 107 i 1914. Prester: 
T. H. Dahl, 1870-72; Hal- 
vor Hande, 1872-73; M. C. 
Holseth, 1874-79; E. 0. 
Thormodsgaard, Ole 0. ThonHodsgaard. 188S-93; L. O. Wigdahl, 1894—. Embedsmiend i 
1874: b. A. F. Aaker; e. Ole A. Berg; d. Rasmus Beck, JfJrgen Hanson; 
e. Mathias Hofstad, Nils Jepson, G. Mathison ; f. Ole A. Berg. I 1915: b. 
Olaf Hofstad; c George Hofstad; d. Olaf Hofstad, T. T. Johnson, G, Ma- 
thison; e. A. Anderson, John Amundsen, Olaf Hofstad; f. John Amundson; 
h. T. T. Johnson. Kvindefor., 1884, $3,000. Mandsfor., 189S, $1,000. Preste- 
lj(n: $150 (1874), $200 (1914), $7,000 (1874-14). Kirketjener osv.; $650 
(1874-14). Samfundsskoler : $800 (1874-14), Missionen: $1,500 (1874-14). 
BamihjertiBftetsanstaltcr: $750 (1874-U).— t O. Wigdahl. (2806—1374) 

Bethlehem akandinavisk evangelisk lutherske menighet. 
Superior (6 mil lydvest), Dickinson Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1892-96(?). 
Organisert 1^. Oplcist 1896(?). 38 sjxle i 1893. 30 i 1896. Prest: J. 

Mlcstuen, 1892-96.— A. M. D. Svaicstuen, I (3669^1375) 
Hayward menighet. Hajward, Dickinson Co., Iowa. 
Forenede kirke; 1895-97. 

895. Op!((st 1897. Prest: J. O. Arevik, 1895-97.- A. M. A. Lake Park prækeplads. Lake Park, Dickinson Co., Iowa. 
Frikirken. 1895-97. 

Begyndt 1895. Sluttet 1897. Prest: J. 0. Arevik. 1 
1895. C»67— 1377) )5-97, Kvindefor., 410 Iowa Terrill menighet. 

Terrin. Dickinson Co., Iowa. 
Forenede kirke. 1897-99(?). 

Organisert 1897. OpI^st(?) 1899(?). Prest: J. D. Svalestuen, 1897-99. 
-A. M. A. ^3668— 1378) 

0'/37-/e>t. Co. 
<s 


>*IAT«4AS cherokee: 

Co , å OWA. ^ 
15 

> 


D Aurelia skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Aurelia, Cherokee Co., Iowa. 

Konferentsen, 1872-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert i juli 1872. 61 sjæle i 1872, 35 i 1914. Prester: P. G. Østby, 
1872-75: Am. Johnson, 1876-94; J. Madsen, 1895-98; H. O. Helmers, 1899^ 
09; H. T. Noss, 1910-13; A. T. Kleppe, 1914—. Embedsmand i 1915: b. Ole 
Paulsen. Kirke. Gravplads. Presteløn: $250 (1914).— A. M. A. 

(3659^1379) Martty% Co, I Fig y < ^^ci/^C> .« 

U 
Stereo. 

cr?y 

a 
1 

¥ 

t 

» 

5 


> ^ 
V 


Koss uthCc, 

GL 


IOWA 


X 
H iA -m h otdt Co 

Cherokee Co., Kassuth Co. Trefoldigheds Donk evangelisk lutherske menighet. 

Marcus (14 mil syd), Cherokee Co., Iowa. 

Norske synode. 1877. 

30 siæle i 1877, 42 i 1879. Prester: G. Gulbrandsen. 1877-87; O. C. Ot- 
tesen, ISS^M»; L. P. Jensen. 19Q2-I3; P. C. Birkelo, 1913—. Embedsmand 
i 1915: b. Gilbert Olsen. Kirke, 188a— A. M. A. (3609-1380) 

Algona Qonk evaDgelisk lutherske menighet. 

Algona, Kossuth Co., Iowa. 
Norske synode. 1872(?)-83{ ?). 

Organisert 1872(?). Opl^st I883{?). 35 sjæle i 1873. Prester: J. C. T. 
Moses, 1872-75; M, C. Holseth, 1876-83.— A. M. A, (3687—1381) 

Lotts Creek norsk evangelisk latherske menighet. 

Lotts Creek, Kossuth Co., Iowa. 
Norske synode, 1873(?)-77(?). 

Organisert 1873. OpIfJsK?) 1877(?). 119 ajæle i 1874. Prest: O. A. 
Sager, 1873-77— A. M. A. (3688—1382) 

Wesley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wesley, Kossuth Co.. Iowa, 

Norske synode. 1873(?). 

Organisert 1873(?). 6 sjiéle i 1914 (2 dansker). Prester: O- A. Sauer, 
1873-75; M. C. Holseth, WiS*. T. A. Torgerson, 1884-90; A. J. Lee, 1890- 
94; O. M. Vereide. 1894-96; O. T. Opsahl. 1896-02; N. I. Berg, 1902-14; 
J. A. M. Skagen, 1915—. Presteløn: $40 (1914).— J. A. M. Skagen. 

(1429-1383) 
Organisert 23de august 1876. 36 sjæle i 
1876. Prester: M. C, Holseth, 1876-84; N. Pe- 
dersen, 1884-87; Jens Johansen, 1887-90; L. 
P. Jensen, 1890-92; J, E. ingebrigison. 1892- 
94; 0, M. Vereide, 1894-96; T. G. Opsahl, 
1896-02; N. I. Berg. 1^2-14; J. A. M, Skagen, 
1915-^. Emlicdsmaend i 1876: b. Albert B. Ja- 
P. W. Jenson. Hans Anderson ; f. Hans Olsen 

Fossum. 1 1915: b. P. Thorsen; c. H. N. Wilberg; e. Hans Wilberg, C. M. 

Thompson, Martin Jenson; h. miss Minnie Jenson. Kvindefor. L'ngdomsfor. 

Sangfor. Prcstelffn : $25 (1876). $350 (1914).— J. A. M. Skagen. 

0427-1384) Lmnd,! KrM.JIZO. 

cobson; r. Ole B. Hanson Bethlehem nonk erangeliak hithenke menighrt. 

Swea City, Kossuth Co., Iowa. 

Utenom (HO. 1904—. 

OTganitert 16de mai 1904. 23 sjide i 1904, 102 i 1914. Frester: Ole An- 
dresen, 1904-05; Edw. Duea, 1905—. Embedsni»nd i 1904: b. Raal Raalton; 
d. lUal Raalion, H. Askeland; e. Raal Raalson, Lan Flatness. I 1915: b. 
Raal Raalson; c Andrew Hovey; d. Raal Raalson, Ole Peterson; e. tohn 
Romse, £. S. Bergeson, Ole Stangeland; h. Raat Raalson. Kvindefor., 1904. 
Unsdomsfor., 1910. Prestel^n: $50 (1904), $250 (1914).— Edw. Duea. 

(2774—1385) 
Cylinder Creek aonk evangelisk luthenke menighet. 

Cylinder (6 mil nord), Palo Alto Co.. Iowa. 

Utenom (Ns), IK^tdB. 

OrKBnisert 21de augiist 1872. Splittet 1888, paa grund av naadevalg- 
striden (St. Johannes norsk- dansk- svensk evangelisk lutherske). 26 siacle i 
1879. 45 i 18^. Prester: T. A. Torgerson. 1872-94; M. C. Holseth, 1W4-83; 
C. C. Stoltz, 1880-87. Embedsmænd i 1874: b. J. Jensvold; c. J. Jensvold; 
d. Hans Hanson; e. Julius Matheson, Rema Rolfson. Kirke, $£,300. 

_ (41SS— 1386) Cylinder Credc nonk erang. hitherdEe 
menighet. 

. (Fra 1872 til 1898 en del av Cylinder Creetl 
Cylinder (6 mil nord), Palo Alto Co., Iowa. 
Utenom (Ns). 18^-89; Norske synode. 

Organisert 1838 (21de august 1871). 40 
sJKte i 1889. 38 i 1913. Prester: T. A. Tor- 
gerson. 1872-94; M. C. Holseth. 1874-83; C C. 
Stoltz, I88a«7; A.J.L«, 1892; O.M.Vereide, 
1894-96; T. G. Opsahl, 1896-02; N. I. Berg, 
1902-14; J. A. M. Skagen, 1915—. Embeds- 
mænd i 1915: h. O. J. Nordby; c. Theodore 
Johnson ; c. Alex Jensvold, Theodore Johnson, 
L. Jensvold. Kvindefor. Prestel)»n: $150 
(1914).— J. A. M. Skagen. (1428-1387) 
Pa LO A I Tf) Co., I o tv A iteeK - 

Kirke. 1891, t«MO. Sl Johaime* aorsk-danBk-avensk erang. 
lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1888 en del av Cylinder Creek.) 

C^linder (10 mil nordfist), Palo Alto Co., 
Iowa. 

Antimissouri, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

OrKanisen 1888 (1872). 30 sjxle i 1888, 442 
i 1914. Prester : M. C. Holseth, 1874-83 ; L. J. 
Hauge, 1888-91; J. D. Swalestuen, 1891-03; 
A. H. Gjevre, 1903-07 ; L. O. Wigdahl, 1907—. 
Embedsmænd i 1915: b. P. J. Cody; c. O. P. 
Randa; d. Ole Cody, L. M. Finnestad, Ed. 
Cody; e. Berthel Naig, Andrew Birkeland. Ole 
T. (ijerde; f. Johannes O. Norland; h. O. P. 
Randa, L. M, Finnestad, O. K Nilson. Kvinde- 
for., 1891, $4,583. Pikefor.. 1915. Mandstor.. 
$203. Missionsfor., 1912. Prestelør: $30 
(1888), $500 (1914), $6,961 (188fr-14). Kirke- 
tjener osv.: $1,250(1888-14}. Sarof undsskoler : 
£3,000 (1888-14). Bamthiertighetsanstalter : 
$2.500 (1883-14).— L. O. Wigdahl. 

(2803—1388) 
Vor Frelsers menighet. 
Graetttnger (7 mil syd- 
vest), Palo Alto Co., Iowa. 
Utenom (Ns, Am, Fk), 
1872—. 

Organisert 10de mai 1872. 
105 sjxie i 1873. 180 i 1914 
(12 dansker). Prester; T. 
H. Dahl. 1872; H. Hande. 
1872-^74; M. C. Holseth, 
1874-81 ; C. C. Siolti, 1881- 
86; F. Skartvedt, H. Engh. 
1886-88; L. J. M. Hauge, 
1888-91; J. D. Swalestuen, 
1891-03; A. H. Gjevre. 
1903-08 ; S. O. Sande, 1908—. Embedsnuend i 1915 : b. John Reiersen ; c. Cor- 
nelius Nyborg; d. Anfin Reierson, Tom Thorsen; e, Reier Halvorsen, Joim 
Thompson, CSrI Holte; f. Tom Thorsen; h. Sam Roseland, Reier Halvorsen. 
Kvindefor. Ungdomsfor., 1894. Missionsfor. Sangkor.^S. 0. Sande. 

(679—1389) 

Skandinariak lutherske menighet ved CraettiDger, Iowa. 

Graettinger, Palo Alto Co., Iowa. 

Ellings ijmodc, 1896-08. 

Organisert 1898. Opklst 1908, paa frund av utflytning. 90 sjæle i 189S 
(50 dansker). Prett; S. M.Slenby, 1898-08. Embedsmxnd i 1898: a. Ole 
Lunde; b. A. Suus; c. John Roseland.— S. M. Stenby. (659—1391) >1cfatu, 1913, ti, W T 

m Iste Bkandinaviek eTangelii^ lutherske 
menighet. Organisert 13de mai 1892. 62 sjjele i 1891 
178 i 1914. Prester: J. D. Swalestuen, 1891- 
03; A. H. Gievre, 1903-08; S. O. Sande, 
1908—. Embedsmæiid i 1892: a, M. L. Eids- 
nes; b. M. L. Eidsnes; c. P. Heyland; d. A. J. 
Iversen, Nils Rino; e. Ole Hovland, H. N. 
Osher, Halvor Jensen ; f. M L. Eidsnes, 1 
1915: b. dr. Th. Naae; c, Christ. Jenson; d. 
John Hansen. Tom Helgesen. Carl Hansen; 
e. Tom Brekke, John Bondhus. Peter Tolbert- 
sen ; f. John Hansen ; h. dr. Th. Naae. Kvin- 
defor,, 1891. Pikefor. Ungdomsfor. Dorcas- 
for,, 1910. PrestelØn: $60 (1892), ?200 (1914). 
— S. O. Sande. (676-1390) Kirke, lS97.tI,BOa. 
Preitehus, $2,500. 
Cr»p]adi. 1 acre. 
Land, 2 acrca, J1,B( Graettinger prækeplade. Graeltinger, Palo Alto Co., Iowa, 

Utenom (Ns), 190CM)1. 

Begyndt 1900. Sluttet 1901. Prest: J. E. J^rgenson, 1900-01. 

(3705-1392) 

EDunetsburg menighet. 

EmmetsburK. Palo Alto Co., Iowa. 

Norske synode, 1876-80. 

Begyndt J876. Sluttet 1880. Prest: Kapernaum evanseliek lutherske 

meni^et. 

(Betania menighet.) 

Emmetsburg, Palo Alto Co., Iowa. 

Konferentsen, 1886-90: utenom (Fk), 1890- 
98; Forenede kirke, 1898—. 

Organisert 1886. IS sjæle i 1886. 79 i 1914 
(39 dansker). Prest; L. O. Wigdahl, 1887—. 
Embedsmænd i 1887: b L. O. Gusland; c. J. C. 
Paulson; c. C. O. Gusland. J. C. Paulson; f. 
P. F. Gylling; h. P. F. Gylling. I 1915: b. M. 
H. Helgen: c. Jens Rasmussen; d. Martin 
Knudson, N. Anderson, J. O, Johnson, rars. P. 
F. Gylling: -. Sem. Salven, M. H. Helgen, 
mrs. J. C. Paulson; f. Martin Knudson; h. 
Florence Berdin, mrs. N. H. Helgen. Kvindc- 
for., 1886, $2,705. Ungdomsfor.. 1898. $2,003. 
Pikefor.. 1898, $2.000. Preslelsln: $15 (1888), 
$150 (1914), S2,900 (1888-14). Kirkeijener 
osv.: $1,500 (1888-14). Samfundsskoler : $1,200 
(1888-14). Missionen: $1,200 (1888-14). Barm- 
hjertighelsanstaUer: $750 ( 1888-14).— L. O. 
Wigdahl. (2805—1394) 
Palo Alto Co. 
—Thore Knud*cn Nore, gul ham 
ledet kan 
Slegten e ne. VesIkTSIen an. 
Sion nortk erang. luth. 
meoigbet (Zion). 
Ruthven, Palo Alto Co., 

Konferentsen, 

Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 22. april 1886. 
70 sjxle i 18S6, 160 i 1914. 
Prest ;L.d.Wigdahl, 1886-, 
Embedsmænd i 1886: b. L. 
H. Sporan; c. O. S. Olson; 
d. Engel Nilson, Berthel O. 
Garo, L. H. Sporan; e, Ole 
Williatnsoti, Lars Bars- 
stnim, Peler Olson Trons- 
nid; f. Olaus Christopher- 
sen Gaard; h. O. O. Hel- 
gen, I 1915: b. Abel Iver- 
son: c. J. E Osterhus; d. 
O. O. Helgen, Iver A. Hel- 
Vig; e. J, E. Osterhus, E. P. 
Hanson. A. Tønnesen; f. 
Olaus C. Gaard; h. Bertha 
Gaard. Kvindefor„ 1886, 
$5.318. Ungdomsfor., 189S, 
$352. Pikefor.. 1892. Mands- 
for., 1910, $41S. PresleWn: 
$200 (18861, $300 0914), 
$6,800 (1886-14). Preste- 
hus: $3.600. Kirketjener 
osv.: $1,950(1886-14). Sam- 
fundsskoler:$l,000(1886-I4). 

Ba rmh j ertighetsanstalter: 
$2.000(1886-14).— L.O. Wig- 
dahl. (2804-1395) 

^ A N c å <lK Co 
"^ 


X 
k 


B..MO.PQ 
Q 


J 
« 


Q 


X 


- 


ra 


flKH-i^f^ 


l£ 


x 


W R 1 G- HT (Ca, 


2 


_t 


XOfAfr'-eo-ff<.vf** • 


t 


£ 


O 


c: 


s* 


X ^ '^ ^A 


k 


i 


HA NI 1 i.TON CO 

Ringsaker menighet. 

Belmond, Wright Co., Iowa. 

Norske synode, 1872-88. 

Orga.nisert 1872. Splittet 1888, paa Rrund av naadevalgitriden (Ringa- 
tker— Ns; Sl Olaf— Fk). 25 ajæle i 1872. ISO i 1886. Prester: N. Amland, 
1872-73; O. A. Sauer, 1873-83: Nila Pedenen. 18S3-8S. Embedsmæad i 1872: 
c. C B. Johnson; f. C. B. Johnson. (4157—1396) 

Ringsaker norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1872 til 1888 en del av Ringiaker,) 

Belmond, Wright Co., Iowa. 

Norske synode. 1888 (1872)—. 

Organisert 188S (1872). 60 sjæle i 1889, SO i 1914. Prester: N. Amlund, 
1872-73; O. A. gauer, 1873-S3; N, Pedersen, 1883-88; E. Christensen, H. J. 
Strand. A. J. Torgerson, A. J. I.ee, J. Johansen, 1888-95; E. Ballestad, 1895- 
OO; L.P. jensen, 1901-02; C. H. Fechtenburg, 1902-10; S. G. A. Marchmann. 
1910-12; j. M. Hestenes, 1912-13; J- B. Unseth. 1913—. EmbedsmEend i 
1915: b. B. Johnson; C C. B. Johnson; e. H. C. Enger. J. L. Kalvig, John 
Anderson; f. C. B, Johnson; h. Chester Johnson. Kvindefor.. 1890. Sang- 
(or. Kirke, 1895. $3.500. Gravplads, 2 acres, $300. Pfeatelffn: $200 (1914). 
— J. B. Unseth. (833—1397) 

I St. Olafs menighet. 

: (Fra 1872 til 1S8S en del av Ringsaker.) 

Belmond (7 mil nordvest). Wright Co, la, 
Konferentsen, 1888^ ; Fcr. kirke. 189(>-. 
Ot^anisert 29de september 1888. 140 sjaele 
i 1890, 525 i 1915. Pre-ster: H. C. Holm. 1888- 
01; J. J. Åkre, 1901-04; J. Hetland, 1904-07; 
H. C. Holm, 1907—. Embedsmænd i 1915: 
b. George T. Johnson; c. O. T. Jacobson; d. 
N. N. Johnson. Henry Anderson. John Kalle- 
stad ; e. M. C. Norem, Thorn Thompson, Tol- 
fred Thompson; f. Jacob Thompson; h. Neis 
Nelson. 3 kvindefor., 1888. Ungdomsfor., 1895. 
Pikefor.. 190S. Missionsfor., 1888. Sangfor. 

PresteK ' " 

$1,500 ( __, 1901,(3.000. 

•plada.^ acres, tlDO. 
■^ • t%. »200. 
Wright Co. 417 

W /^ I O H T Co. 10 w A 

r, S A K E n ~ NS 


ST ^ A r - '=■'< Ottis GroTe menighet. 

Dows (3 mil syd), Wright Co., Iowa. 

Norske synode, 1873-74. 

Organisert 1873. Splittet 1874, paa grund av læren om verdens retfaer- 
diggi^relse (Otis Grove — Ns; Otisville — Es). Ca. 150 sjæle i 1872, ca. 130 
i \m. Prest: N. Amlund, 1872-73. (4158—1399) Wfll 0- HT Co., IOWA 

arrisy* — O'^!^-^ fr^g Y^ = £ir 

GROVE V ^ ■ 

Or IS \^i L u E " ^ Otis Grove norsk eyangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1874 en del av Ottis Grove.) 

Dows (3 mil syd), Wright Co., Iowa. 

Utenom (N-s Am, Fk), 187^10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1874 (1873). 307 sjæle i 1914. Prester: N. Amlund, 1872-74; 
O. A. Sauer, 1874-77; N. Pedersen, 1877-^; L. W. Bilstad, 1885-89; O. C. 
Farseth, 1889-92* O. Shefveland, 1892-94; J. Madsen, 1894-96; N. Tjzfsseland, 
1895-12; ly. O. Thorson, 1912—. Embedsmand i 1873: f. Paul Anderson 
(Skiningsrud). I 1915: b. G. C. Sevick; c. O. Fryslie; d. F. Evans, K. Kit- 
tilson, A. Iverson; e. N. Munson, £d. Iverson, O. B. Iverson; f. G. C. 
Sevick; h. N. Munson. 2 kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1883, $3,500. 
Prestehus, 1877. Gravplads, 3 acres. Land, 5 acres. — G. C. Sevick. 

(29-1400) 

Den evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1874 en del av Ottis Grove menighet) 

Dows (3 mil syd), Wright Co., Iowa. 

Ellings synode, 1874—. 

Organisert 1874. Prester: Ingv. Eisteinsen, 1874-76; P. Thompson, J. 
Z. Torgerson, Iver Tellefsen, Ingebrigt Johnson, 1876-81 ; M. J. Langeteig, 
1881-^; S. M. Stcnby, 1886—. —A. M. A. (3771—1401) Eagle Grove menighet. 

Eagle Grove, Wright Co., Iowa. 

Konferentsen, 1884-85. 

Organisert ISSi, Delt 1885, paa grund av distance (Eagle Grove; North 
Frairie). 25 sjæle i 1884. Prest: L. O. Wigdahl, 1884-85. Embedsmaend i 
1884: a. E. D. Nelson; b. Erik Gunderson; d. N. D. Nelson, G. Johnson, 
J. R. Hovland; e. E. O. Høiekvam, S. R. Hovland, E. Nelson; f. Sivert 
Hovland. (415^-1402) 

14 
Eagle Grove evangelisk nonk latfaerake 
menighet. 

(Fra 1884 til 1885 en del av Eagle Grove.) 
Eagle Grove, Wright Co,, Iowa. 
Konterentsen. 1885-90; For. kirke, 1890—. 
Organisert 1885 (1881). 60 sjxle i 1886, 526 
i 1914 (10 svensker, 4 dansker). Prester: H 
C. Holm, 1885-01; 0. C. Farseth, 1891-92; O 
R. Sletten, 1901-09; L. O. Thorson, 191CH3; 
H. A. Okdale, J913-16. Embedsmæsend i 1915 
b. Olaf Midland; e. J. O. Johnson; d. J. G. 
Johnson. Otio Stensland, Ole Byro. R. R. 
Seble, Nils Roseland. A. Walker; e. Knut Rol- 
land, Torkel Larson, J. LiUehei. Nils Arne, R. J. Hovland, Joseph A. Knut- 
son; f. P. B. Hovland; h. Nils Roseland. Kvindefor., 1886. $4,630 (1901-15) 
Ungdomsfor., 1894. Piketor., 1915, $60. Mandsfor., 1911, $923. Missions- 
for. Hjælpefor, 2 sangfor.. 1891, 1915, $10. Presteiffn: $100 (1885), $700 
(1914), $10,000 (1885-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener osv.: $2,400 (1885- 
14). Missionen: $10.000 (1885-14). Barmhjcrtighetsanstalter : $500 (1885- 
14). "Konstitution", 1884.— H. A. Okdale. (1510—1403) Kitte 1, 1887,11.000. 
Kirke 2, 1894, fS.OOO. 
Kirke 3, 1910, M.^Oa 
PtBMehnL 1902, (2,500 
(der V, »i dette). North Prairie menighet (Holmes i 

v Eagle Grove.) lighet). (Fra 1834 til 1885 en del 

Holme», Wright Co., loi _ 

Konterentsen, 1885-90; Forenede kirke, 1890-01. 

Organisert 1885, Reorganisert 1893. Splittet 1901. Minoriteten be- 
gjxrte prest fra Hauges synode (Holmes — Fk; Bethlehem — Hs). 54 sjæle 
1 1886, 101 i 1893. Prester: H. C. Holm, 1885-91; O. C. Farseth, 1891-92; O. 
Shetveland. 1892-93. Embedsmænd i 1884: a. H. H. Warren; b. Torkel 
Chonland; c. Hellek Kvinsland; d. Halvor Warren; e. Tosten Tostenson. 
I 1893: b. H. Stenberg. Kvindefor. Kirke. Gravplads.— A. M. A. 

(3769—1404) Wright Co. 419 

Holmes forenede lutherske menigbet. 

(Fra 1884 til 1885 en del av Eagle Grove menighet; fra 1885 til 1901 en 
del av North Prairic— Holmes.) 

Holmes, Wright Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1901—. 

Organisert 1901 (4de februar 1884). 100 sjæle i 1902, 115 i 1914. Prester: 
H. C. Holm, 1884-91; O. Shefveland, 18891-9+: H. C. Holm, 1894-02; O. 
R. Sletten. 1902-10; L. O. Thorson, 1910-14: H. A. Okdale, 1914-16. Em- 
bedsmænd i 1915: b. Nils Koltvet; c. John T. Wagner; d. John T. Wagner, 
Sten Anderson, Nils Koltvet; e. Peder Johnsoa, M. S. Johnson, Ole Ander* 
son; f. John T. Wagner: h. Sten Anderson. Kvindefor, 1886. Prestelrfn: 
$75 (1884), $150 (1914). $4.650 (1884-14). Prestehus: $1.000. Kirke, IrøS, 
$1,800- Gravplads, I acre, $50. Kirketjener osv.: $160 (1884-14). Samfund»- 
skoler: $1,000 (1884-14). Missionen: $2,500 (1884-14). Barmhjcrtighet»- 
anstalter: $500 (1884-14).— H. A. Okdale. (1504—1405) 

Bethlehem menighet. 

(Fra 1884 til 1885 en del av Eagle Grove menighet; fra 1884 til 1901 en 
del av North Prairie— Holmes.) 

Holmes, Wright Co., Iowa. 

Hauges synode, 1901 — . 

Organisert 1901 (1884). Ca. 100 sjæle i 1901, 160 i 1915. Prester: C J. 
Eastvold. 190(M)e; O. Andresen, 1902-06; A. E. Disttd. 19W-10; T. J. Spande, 
1911—. Embedsmand i 1915: b. Oscar Ulstad. Kvindefor. Kirke. Grav- 
plads.— A. M. A. {3m)-1406) ^W' St. Johannes menighet. 

Holmes (SVi mil nordflst), Wright Co., la. 

Konferentsen, 1886-90; utenom (Pk), 1890- 
14; Forenede kiike. 1914 — . 

Organisert 1886. Prester: 0. C Skonhovd, 
1886-88; H. C. Holm, 1888-01; J. J. Åkre, 
1901-04; J. Hetland. 1904-07; H. C. Holm, 
1907—. 82 sjæle i 1886. 257 i 1915. Embeds- 
mrend i 1915: b. Hjalmar Jeson; c. Harald 
Holm; d. Elias Markhus, Sten Stenson, Eliaj 
"" —--..- - - ^nphom 

. . _.. , .. Jtenson. 

Kvindefor., 1888. Ungdomsfor., 1907. Mis- 
sionsfor, 1888. Prestel^n: $266 (1914)^H. 
C. Holm. (288—1407) II I I I (I Vxriif; e. Elias Meland, SevertL-pinning, 

''''■' H. Asbe; f. Sten Stenson; h. Sten Sl 

^-L»^— ^- Kvindefor., 1888. Ungdomsfor.. 1907. 

Kirke, 1890.13.000. 

Enes menighet. 

(Ensa.) 

Eagle Grove (6 mil sydvest), Wright Co., Iowa. 

Utenom (Am, Fk), 1887-00. 

Organisert 7de november 1887. Delt og oplflst 22de mars 1900 (Norxlre 
Enes av Wright Co.; Sindre Enes av Webster Co.). 35 sjsele I 1887, 186 
1 1899. Prester: O. C. Farseth, 1887-95; G. E. C. Gregussen, 1895-05; G. 
A. Sftvde, 1905—. Embedsmænd i 1887: a. T. Larson; b. J. L. Brown; L 
Knud Henderson. I 1900: b. Andrew Nilsen. (4160—1408) 

Nordre Enes menighet. 

(Fra 1887 til 1900 en del av Enes.) 

Eagle Grove (6 mil sydvest), Wright Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1900 (1887)—. 

Organisert 22de mars 1900 (7de november 1887). 73 sjæle i 1900, 50 i 420 Iowa 1914. Prester: O. C. Farscth, 1887-95; G. E. C. Grcgussen, 1896-05; G. A. 
S^vde, 1905—. Embedsmand i 1900: b. T. Stokkedahl. I 1915: b. O. O. 
Sandven; c. H. G. Hansen; d. A. A. Nervig; e. Severt Amundsen, Chris. 
Lilleskau; f. O. O. Sandven; h. O. O. Sandven. Kvindefor. Kirke, 1901, 
$2.150. Prestelien: $90 (1914).— G. A. SjzJvde. (1489—1409) Samuel menighet. (Salem?). 

Eagle Grove, Wright Co., Iowa. 

Hauges synode, 1892 — . 

Organisert 1892. Ca. 60 sjæle i 1893, 140 i 1915. Prester: C. J. East- urganisert itsy^. \jsl. ou siæie i i«y;>, 14U i ivid. rrester: u. j. fast- 
vold, 1892-02; O. Andresen. 1902-06; A. E. Distad, 1907-10; T. J. Spande, 
1911 — . Embedsmand i 1915: b. John Melgren. Ungdomsf. Kirke. Freste- 
hus.— A. M. A. (3768—1410) 

0« c Arirt f o -»« Oo. k 


CluyCo.,IOWA 


•>• 


«5 


-v 

øCoirv—ll 


>• 

Lincoln menighet. 

Sioux Rapids (2 mil nord), Clay Co., Iowa. 
Norske synode, 1873-89(?). 

Organisert 1873. Opljz^st 1889(?) 26 sjæle i 1873, 60 i 1886. Prester: 
O. A. Sauer, 1873-75; G. Gulbransen, 1875-89.— A. M. A. (3612—1411) 

Spencer norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1868 til 1885 en del av Little Sioux Valley menighet.) 
Spencer, Clay Co., Iowa. 
Norske synode, 1885-89. 

Organisert 1885. Opl^st 1889. Prester: G. Gulbransen, 1885-89.— A. 
M. A. (3613—1412) 

Saron norsk evangelisk lutherske menighet. 

Langdon (5 mil f^st), Clay Co., Iowa. 
Konferentsen, 1887>90; Forenede kirke, 1890-00. 

Organisert 1887. Opl^st 1900. 46 sjæle i 1887, 51 i 1900. Prest: L. O. 
Wigdahl, 1887-00. Embedsmand i 1900: b. M. Monsen.— A. M. A. 

(3706—1413) 

Den norsk lutherske menighet i Cresco. 

(Cresco menighet.) 

Cresco, Howard Co., Iowa. 

Norske synode, 1873-80. 

Organisert 1873 (1877). Splittet 1880, paa grund av naadevalgstriden 
(Den Iste lutherske kirke i Cresco; Howard mght.). 50 sjæle i 1^3, 70 i 
1879. Prester: J. C. T. Moses, 1872-78; Magne Langeland, 187&-83. 

(4133—1414) Howard Co. 421 /V» I l4 N E S OT A 

^^'Tiif^XFiLt.N^øae co. 7 

J 


fLi»A§ SPniHQS^ 
^ 
i 


CRhSCO Q 

/ 17 i/V>4 


Ul 

^ 
2 
C,HIC.t< ASA>^ Cft 


? Crwseø Lut/l. HoyAiarJ^Fk Den første lutherske kirke i Cresco. 

(Fra 1873 til 1880 en del av Den norsk lutherske kirke i Cresco.) 

Cresco, Howard Co., Iowa. 

Utenom (Ns). 1880 (1873)—. 

Organisert 1880 (1873). 21 siæle i 1885, 83 i 1914. Prester: J. C. T. 
Moses, 1873-78: Magne Langeland, 1878-^; G. A. Smedal og E. Wulfsberg, 
1883^; Jens Ness, 1885-«|: E. Hove, P. Koren, V. Koren, 1889-95; O. 
Ottersen, 1895-07; Lauritz Larsen, 1908-13, Karl Figenbaum, 1913-14; H. 
M. Normann, 1914—. Kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 1895. Pikcfor., 1908. 
Mandsfor., 1895. Sangfor., 1895. Kirke 1, 1886, $3,300. Kirke 2, 1900. 
Prestehus, 1902, $3,000. PrestelcJn: $50 (1880), $200 (1914). "Kirketidende", 
1899, 1167; 1900, 757.— H. M. Normann. (1119-1415) Howard norsk eyangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1880 en del av den norsk lutherske menighet i Cresco.) 

Cresco, Howard Co., Iowa. 

Utenom (Ns), 1880^7; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-15. 

Organisert 1880. Opl^st hasten 1915. Bare 6 medlemmer igjen. Gik 
ind i modermenigheten. 7S sjæle i 1889. 6 i 1915. Prester: J. L. Svenf^e, 
1890-91; M. P. Dommersnæs, 1891-01; Chr. S. Thompson, 1901-04; M. K. 
Hartmann, 1904-10; D. Svennungsen, 1911-15. Embedsmand i 1915: b. E. 
R. Thompson. — H. M. Normann, A. M. A. (3635—1416) Liine Springs norsk evangelisk Intherske menighet. 

Lime Springs, Howard Co., Iowa. 

Norske synode, 1878-87; Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890-98(?). 

Organisert 1878. Opl^st 1898(?). 48 sjæle i 1893. Prester: M. Lange- 
land, Tobias Larsen, 1878-87; Peder Dreyer, 1890-93. Embedsmand i 1893: 
b. Rasmus Risdal. I 1895: And. Anderson.— A. M. A. (3636—1417) 422 Iowa 5Ke| tn|Co. ■^iAéu Iro n Ca. 

'^ • fTtarne, 

Ar/41»,., 
tic 


c Oa. s s Co.. 
I OWA Mon TCfOm4iry Co 10 A* da r>t i" Ct Qcuss Co. 
Iowa, 
orwmif lliU V\fiofoL -Ns 

Norway menighet. 

Wiota (5 mil syd)» Cass Co., Iowa. 

Konferentsen, 18/4-79. 

Organisert 1874. Splittet i 1879, paa grund av h^ikirkelige og lavkirke- 
lige retninger (Wiota— Ns; Cass Co.— K£). 47 sjæle i 1876, 48 i 1^8. Prest: 
Ole Sheldahl, 1874^. (4150-1418) 

Den fønte norsk evangelisk lutherske menighet i Cass Co. 

(Fra 1874 til 1879 en del av Norway menighet) 

Wiota (5 mil syd), Cass Co., Iowa. 

Konferentsen, 1879-90; Hauges synode, 1891-06. 

Organisert 1879 (1874). OpljzJst 1906, for at forene sig med Wiota— Ns 
(Norw^— Fk). 47 sjæle i 1876, ca. 60 i 1890. Prester: Ole Sheldahl, 1874- 
80; J. C. Roseland, 1880-81; H. C. Holm, 1882-85; A. Meland, 1886-87; B. 
P. Strand, IBS&-90; J. B. A. Dale, 1892-95; J. S. Halvorson, 1896-98; J. J. 
Skarpness, 1898-03; T. K. Jacobs, 1903-06. Embedsmænd i 1895: a. Lars 
Larsen Myrren; b. O. J. Ostnis, Neis O. Thompson; d. Hans Hansen, Lars 
L. Myrren, Neis O. Thompson, Charles Thompson, Hans Hansen. Em- 
bedsmand i 1890: b. N. O. Thompson. I 1906: b. Helge Nestad. Prestelfl^n: 
$50 (1905). Samfundsskoler: $40 (1905). Missionen: $6 (1905). Barmhjcr- 
tighetsanstalter: $5 (1905).— A. M. A., A. C. Itse. (3655—1419) Wiota norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1874 til 1879 en del av Norway.) 

Wiota (5 mil syd), Cass Co., Iowa. 

Norske synode, 1879-06. 

Organisert 1879. Opl^st 1906, for at forene sig med Cass Co. — Hs (Nor- 
way— FTc). Ca. 30 sjæle i 1879, 50 i 1898. Prester: P. T. Hilmen, 1879; P. 
A. Hendrickson, 1880-94; Hendrickson (dansk), 1894; H. Hansen Prost, 
1895-01.— A. M. A., A. C. Itse. (1810-1420) Cass Co., Pocahontas Co. 423 Norway menighet. 

(Sammenslutning av Cass County og Wiota menigheter.) 

Wiota (5 mil syd), Cass Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1907 (1874)—. 

Organisert 1907. 80 sjæle i 1914. Prester: O. Scheldahl, 1879; T. C. 
Roseland, 1880^1; H. C. Holm. 1881-^; P. A. Hendrickson, 1882-94; Hen- 
drickson (dansk), 1894; H. H. Frost, 1895-01; A. O. Meland, 1886^; J. B. 
A. Dale, 1892-95; J. S. Halvorson, 1896-98; J. J. Skarpness, 1898-03: T. K. 
Jakobs, 1903-06: W. Williamsen, 1905-07; J. O. Wangberg, 1907-15; A. Chr. 
Itse, 191S— . Smbedsmaend i 1915: b. Joseph Ostrus; c. Andrew Thomp- 
son, Helje Vested, Oscar Ostrus; e. Herman Thompson, H. Vested, Severt 
Larson; f. Helje Vested. Kirke, 1907, $1,350. Prestehus, 1880, $250. Grav- 
plads, 1 acre, $50. Prestelcfn: $200 (1907), $230 (1914). $3,000 (1907-16). 
Kirketjener osv.: $290.— A. M. A., A. C. Itse. (426—1421) 

Atlantic. 

Atlantic, Cass Co., Iowa. 

Norske synode, 1875-01 (?). 

Organisert 1875. Opljzfst 1901 (?). 63 sjaele i 1876, 70 i 1898. Prester: 
P. T. Hilmen, 1875-79; P. A. Hendrickson, 1879^94; H. Hansen Frost. 
18954)1.— A. M. A. (3653—1422) 

Mame menighet* 

Marne, Cass Co., Iowa. 
Norske synode, 1881-^(?). 

Organisert 1881. Opl^st 1882(?). Ca. 20 sjæle i 1881. 
Hendrickson. 1881-82.— A, M. A. (3654—1423) PaLO ALTO Cm. Prest: P. A. o C3| ROLPB x 

Poét:.AHof^'^^S Co., 

I O WA 

P4 i. /VI ir /? • %A€. I CAi- t* OU N Cd. ToUefsmde norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Pocahontas (4 mil sydvest), Pocahontas Co., Iowa. 

Konferentsen, 1874-90; Forenede kirke, lrøO-15. 

Organisert 1874. Opl^st 1915. 35 sjæle i 1877. 20 i 1909. Prester: A. 
P. Aaser^d, 1874-76; Am. Johnson, 1877-96; N. TjzJsscland, 1896-02: O. 
Schefveland, 1902-05; H. G. Engum, 1905-08; J. O. Wangberg, 1908-10; C. 
L. Dalseide, 1910-15. Embedsmand i 1915: b. O. E. Christensen. Kirke. 
—A. M. A. (1755-1424) 

Belleville dansk evangelisk lutherske menighet. 

Palmer, Pocahontas Co., Iowa. 
Konferentsen. 1880(?)-84(?). 

Organisert 1880(?). Gik til danskeme i 1884(?). 25 sjæle i 1880 (dan- 
sker), 38 i 1884. Prest: A. P. Aaser^d, 1880-84.— A. M. A. (370a-1426) 
Kirke, 1901, (2,950. Iowa 

Trefoldighedø menighet. 

(Trefoldi^eds norsk-dansk evangelisk lu- 
therslce menighet) 

Roife, Pocahontas Co., Iowa. 

Utenom (Kf), 1877-90; Forenede kirke. 
1890-. 

Organisert 1877. 40 sJKle i 1877, 106 i 1914 
(1 danske). Prester: A, Johnson. 1870-80; A. 
P. Aaserjfd, 1880-86; L. O. Wigdahl, 1887-93; 
O. Shetveland. 1893-95; N. Tjjsseland. 1895- 
98; Ole Halgrims (Iseemand), G. E C. Gre- 
gussen, 189&-05; H. G. Engum. 1905-10; F. 
Anderson {For. danske kirke), 1910-11; C. L 
Dalseide, 1911—. Embedsmænd i 1889: b. John 
Sivertsen ; d. John Everson, Lewis Johnson, 
Neis Johnson; e. Lewis Lenssen, Andrew Si- 
monsen, Peder Christianson ; f. John Sivert- 
son. I 1915: b. Louis Thompson; c. Reinaith 
Peterson; d. John R. Severson, Sara Severson, 
Neis Ryen; e. E. B. Thompson, J. M. Sever- 
son, L. A. Severson; f. Reinarth Peterson; h. 
Louis Thompson. Kvindefor., 1889, $1,421. 
Prestelfin: $100 (1877), $324 (1914), $4,800 tjener osv.: $700 (1889-14). Menighetsskolen : $500 (1889-14). Samfunds- 
fkoler: $500 (1889-14). Missionen: $750 (1839-14). Barmhjertighetsanstaf- 
ter: $300 ( 1889-14) .—C. L. Dalseide. (2+-143S) H 'f /?/f f S or 
\ O \N A LUS Co (M o H T ~ Vor Frelsers menighet. 

(Vor Frelsers dansk. Vor Frelsers skandinavisk evangelisk lutherske {ri- 
meniKhet.) 

Council Bluffs, Pottawat tamie Co., Iowa. 

Konferenisen, 1874-85{?). 

Organisert 1874. Opijfst 1885(?). 130 sjæle i 1876 (dansker), 162 i 1884. 
Prester: Hans Hansen Frost. 1874-80; C. B. Christiansen, 1881-85. Kvinde- 
for. Kirke, 1876.— A. M. A. (3711—1427) 

Immanaek norsk evangelisk lutherske menighet. (Council Bluffs menighet.) 
Council Blufls, Pottawat tamie 
Norske synode, I888-02(?). 
Organisert 1888. Oplrist 1902(?). i 1902. Prester: P. A. Hendrickson, 1888-93; H. Hansen Frost, 1894-99. (3710-1428) Pottawattamie Co., Adams Co., Hancock Co, 425 Weøton prækeplads. 

Weston, Pottawatomie Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 188S-<I2(?). 

Bcgyndt 1885. Sluttet 1902(?). Prester: P. A. Hendrickson, 1885-93; 
H. Hansen Frost, 1894-00; C. H. Fechtenburg, 1901-02.— A. M. A. 

(3712—1429) Causs C^ t AtiAtr G, 7T^ CL rn S Co 

o Strmimé py#. I O W A TCL y I o T' Ci 0' 

U 
i 

3 Den fftrste nonk evangeliBk lutherake (Strand) menighet. 

Nodaway (10% mil nord), Adams Co., Iowa. 

Konferentsen, 1875-90; utenom (Fk. Hs), 1890—. 

Organisert 1875. 68 sjæle i 1875, 130 i 1914. Prester: O. Sheldahl, 1875- 
83; H. C. Holm, 1883-86; A. Meland, 1886-88; B. P. Strand, 1888-90; S. M. 
Kragness, 1891-4H: J. T. Skarpness, 189&-04; T. K. Jacobs, 1904-12; E. O. 
Munkvold. 1912-14. Ungdomsfor. Kirke, 1880, $2,500.— A. M. A. 

(3601—1430) jA/Z^^^l^y^ tL,. 4» ^ awW«iy E///WfrHr* 


Hartaøcff Ca^t la.. K^ ^^lS. ^^^ Wr/>^]^ Ca, Vor Frelsen menighet. 

Woden (4 mil nord), Hancock Co., Iowa. 

Norske synode, 1875—. 

Organisert 1875. 146 siæle i 1876, 53 i 1914. Prester: M. C. Holsclh, 
1875-78: J. M. Dahl, 1879-«2; Chr. Stoltz. 1883-84; E. Christiansen, 1885^; 
T. A. Torgerson.* 1889-90; O. T. Lee, lrøl-97; G. T. Lee, 1898; T. A. R^d- 
sæter, 1895-00; R. Malmin, 1901-09; Emil Hansen, 1910—. Embedsmand i 
1915: b. H. Svingen.— A. M. A. (3630-1431) 426 Iowa 

EUington norsk erangeliak lutherske menighet. 

(Fra 1865 til 1875 en del av Winnebago.) 

rorest City (7 mil fist), Hancock Ca, Iowa. 

Utenom (Ns), 1875-78; Norske synode, 1878-82; utenom (Am), 1882-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 6te oktober 1875. 46 sjæle i 1875, 143 i 1914 (3 dansker). 
Prester: J. M. Dahl, 1875-03; H. U Urness, 1903-05; H. E. Fosncss, 190S- 
07; k. O. Hjelmeland, 1907 — . Embedsmænd i 1875: c. Gulbrand Sivertsen; 
e. Gulbrand Sivertsen; f. Anders Teigen; h. Anders Teigen. I 1915: b. 
Andrew Teigen; c. Gulbrand Sivertsen; e. Jf^rgen Haugen, Henry Fosse, 
Gunder Johnsen; f. Josef Sivertsen. Kvindefor., 1894, $1.200. Ungdomsfor., 
1894, $300. Kirke, 1901, $2,800. Gravplads. 1^ acre, $75. Prestelfl^n: ^ 
(1875), $250 (1914), $5,000 (187S-14). Kirketjener osv.: $3,180 (1&S-14). 
Menighetsskolen: $1,400 (1875-14). Samfundsskoler: $1,500 (1875-14). Mis- 
sionen: $1,500 (1875-14). Barmhjertighetsanstalterr: $500 (1875-14). "Kon- 
stitution", 1904.— R. O. Hjelmeland. (364—1432) EUington prækeplads. 

EUington, Hancock Co., Iowa. 
Utenom (Ns), 1904(i»)-06(?). 

Begyndt i904(?). Sluttet 1906(?). Prest: T. A. RjzJdsæter, 1904-06.— A. 
M. A. (3680—1433) EUington Prairie menighet. 

Miller (5 mil fist), Hancock Co., Iowa. 

Norske synode, 1878-82; utenom (Am), 1882-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 6te februar 1878. 80 sjæle i 1878. 155 i 1914 (10 dansker). 
Prester: J. M. Dahl, 1878-94; J. D. Swalestuen, 1894-03; H. L. Urness, 1903- 
07; E. T. Rogne, 1907-11; R. O. Hjelmeland, 1911—. Embedsmænd i 1878: 
b. John Lie; c. Martin Olsen; d. Martin Olsen, John Lie, K. O. Brager; e. 
Andrew Larsen, Godtfred Carlsen, Sewell Simondsen; f. Andrew Hansen. 
I 1915: b. J. P. Johnsen; c. Hans Halvorsen; d. Hans Halvorsen, Oliver 
Brager, Tom Solsaa; e. Louis Halvorsen, Ole Olsen. Adolf Holm; f. Tom 
Solsaa. Kvindefor., 1877, $1,900. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke. 1886, 
$2,000. Skolehus, $350. Gravplads, 2 acres, $50. PresteUfn: $25 (1890), $225 
(1914), $6,000 (1890-14). Kirketjener osv.: $3,000 (1890-14). Menighets- 
skolen: $1,850 (1890-14). Samfundsskoler: $1,500 (1890-14). Missionen: 
$1,000 (lffiK>-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 (1890-14). ^'Konstitution", 
190Z— R. O. Hjelmeland. (362—1434) Vor Frelsers dansk evangelisk lutherske menighet. 

(Britt menighet.) 
Britt, Hancock Co., Iowa. 
Norske synode, 1877(?)-89(?). 

Organisert 1877(?). OpljzJst 1889(?). 35 sjæle i 1878, 42 i 1882. Prester: 
N. Pedersen, 1877-83; O. Waldeland, 1884-89.— A. M. A. (3679^1435) ,^^/ jianåju^^s^^ff^^ 
Twin Lakei menighet (Tween Lakea). 

Kanawha (3 mil øst), Haocock Co., Iowa. 

Utenom (Lf), 1892-95; Forenede kirke, 
1895-15. 

Organisert 1S81. Sluttet sig sammen med 
Kanawha menighet i 1915. 48 sjzie i 18S1, 86 
i 1914 (nogle svensker). Frester: O. C 
Schonhovd. 1881-92; O. 0. Wold, 1892-95; H. 
C. Holm, 1895-00; J. J, Akrc, 1901-04; John 
Hetland. 1904-06; H.C. Holm. 1906-15. Kvin- 
defor., 1892. Prestelønt $133 (1914).— H. C 
Holm. (639^1436) 
Kirke 1, 1903, 110,000. Kirke Konawha norsk loth. 
menighet. 

Kanawha, Hancock Co., 
Iowa. 

Forenede kirke, 1901—. 

OrKanbert 4de feb. 1901. 
133 sjxle i 1901, 285 j I91S. 
Prester : H. C. Holm, 1901 ; 
J. J. Åkre, 1901-04; J. Het- 
land, 1904-06; H. C. Holm, 
1906—. Embedsmand i 1901 : 
b. Knud Ursoo. I 1915: b. 
C J. Lewis; c. Niel Han- 
son ; d. Ole Severson, Lars 
Svelland, Ed. Heckerson; i John Hulberg, Jim Hanson, John K. Johnson ; f. Severl Heggen, Severt Hill ; 
h. Thom Berhow. Kvindefor., 1901. Ungdomsfor., 1907. Pikefor, 1910. 
Missionsfor., 1901. Hjaslpefor., 1901. Sangfor., 1906. Prestel(*n: $300 (1915). 
— H. C Holm. (287-1437) Gomer norsk erangeliak latherdce menighet (Garner). (Janier, Hancock Co.. Iowa. 
Konferentsen, 1884-85(?). 
Organisert 1884. Opiøst 1885(?). 
A. M: A. (3<29-!438) Pr«st: O. C. Schonhovd, 1884-87. Garner pnekeplads. 

Garner, Haocock Co., Iowa. 
Norske synode. 1909-14(?). 
" 7ndt 1909. Sluttet 1914(?). Prest: Emil Har 
1439) (362&1!X I, 1909-14.— A. M. A. Goodell prækepUds. 

Goodelt, Hancock Co., Iowa. 

Norske lynode, 1889-91. 

BegyDdt I9S9. Sluttet 1891. Prest: J. Jotunsea, 1 yj 


Po L K Co., 
^ 


1 O w A 


\* 


-i 


K y^D^M"*" 


lu 
a. 

i"" w /( /? /? E w åo. Zion DOnk dansk evong. 
luthenke meniglieL 

(Fra 1876 til 1881 Den 
Iste norsk-dansk evangelisk 
lutherske menighet.) 

Des Moines, Polk Co, 

Konferentsen, 1876( ?)- 
90; Forenede kirke, 1890—. 
Oiganisert 1876( ?). 30 
sjæle i 1877, 188 i 1915. 
Prester: j. H. Myhre, 1876- 
80; H. C. Holm, 1881-89; 

0. E Bordahl, 1891-99; 0. 0. Hafstad, 1900-03; J. Hetland, 1903-04; W. 

Williamson^ 1905-09; O. R. Sletten, 1909-13; N. G. Peterson, 1913—. Em- 

bedsmand i 1876: b. J. Gaasland. Kvindefor. 2 ungdomsfor. Preiteltin: 

$1,200 (1914).— A. M. A. (3707—1441) 


L / N CO. 
'^ 


a»<-ti vut^ey 
'Pl 


tHui-L. 


\i 
) S / u x co., 


? 


p d — ' 
■ii 


■^ ^ 


1 \N A 
* J\ 


X 


<*: 


1- ; ) 
W 


^ » 1 


• ineTOH 


n 


>p 


L / fA O U T H Co. 

Polk Co., Sioux Co, 429 Des Moines nonk eyangelisk lutherske menighet. 

Des Moines, Polk Ca, Iowa. 
Norske synode, 1879(?)-^(?). 

Organisert 1878(?}. Opli^st 1887(?). Prest: M. Fr. Wiese, 1878-86. 
—A. M. A. (370^-1442) Vang norsk lutherske menighet. 

(Rock VaUcy.) 

Rock Valley, Sioux Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am. Fk), 1879(?)-00(?). 

Organisert 1879(?). Opl^st 1900(?). 11 sjæle i 1879, 50 i 1896. Prester: 
EOef Olsen. 1879^89; A. O. Berse, 1889-94; N. P. Thorp, 1897-00. Embeds- 
mand i 1892: mr. Haseth. I 1897: b. Ole Lowe. Kirke, $1,500.-0. Berge. 
(1523-1443) Rock River norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ireton (7 mil nordvest). Sioux Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1888—. 

Organisert 15de september 1888. 30 sjæle i 1888, 70 i 1914. Prester: M. 
Fr. Wiese, 1888; G. Gulbrandsen, 1889; A. Nilsen, 1889; K. O. Skyberg, 1889; 
O. C. Ottesen, 1890-91; L. J. M. Hauge. 1891-97; N. P. Thorp, 1897-00; J. 
S. Nordgaard, 1900—. Embedsmænd i 1888: a. R. P. Brændeland; b. K. J. 
Hemmingson; e. R. P. Brændeland, T. A. Richardson, G. W. Lande. I 
1915: a. A. K. Toft; b. A. O. Johnson; c. L. C. Opdahl; e^. J. Hemming- 
son, A. O. Johnson, Anfin Richardson. Kvindefor., 1895. Kirke, 1899, 
$3,00a Gravplads, 2 acres. Presteljzfn: $150 (1888), $150 (1914). Kirketjener 
osv.: $750 (1899-14). Menighetsskolen: $2,000 (1888-14). Samfundsskoler: 
$525 (1899-14). Missionen: $750 (1899-14). Barmhjertighetsanstalter: $375 
(1899^14).— J. S. Nordgaard. (401—1444) St. Mathæus norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Hull, Sioux Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1898-99; Forenede kirke, 1899-00(?). 
Organisert 1898. Opl^st 1900(?). 106 sjæle i 1898, 111 i 1899. Prest: 
K. P. Thorp, 1897-00.— A. M. A. (3713-1445) U 

ti: 
tir 

< C R A yr/ P o R D ca S H 5 L B / 6j 
I \A/ fli 2 
Q POTTAV^/ATTAfAiel CA^S 
Co co St. Pauli menigliet. Organisert 8de november 1881. 97 EJxle i 1881. 218 i 1914. Frester; O. 
Scheldahl. 1881-82; H. C. Holm, 1882^; A. O. Meland, 1886-88; B. P. 
Strand, 188f^-90; J. F. Swenson, 1891-96; C. H. Hjortholm, 1897-00; O, 0. 
Hafstad, 1900-03; J. Hetland. I903-«; Wm. Williamsen, 1905-07; J. 0. 
Wangberg, 1908-lS; A. Chr. Itse, 191S-. Embedsmsend i 1881: b. C. K. 
Oliver; d. Sven J. Quam, Sven Monsen, Georg C. Hegland; e. Thomas S. 
Thompson, Emanue] Hanson, Jacob Anderson. I 1915: b. Thos. Ash; c. 
Sevcrt B. Olson; d. A. E. Hanson, Jr., Thor Nelson. Tannes Wiig; e. A 
E. Thompson, Adolph Olson. Marcus Apland; f. Thor Nelson: h. Tho». 
Frovig. 3 kvindefor. Ungdomsfor. Sangior. Kirke, 1892. $2,500. Preste- 
hus, 1911, $2,700. Gravplads, 1 acre, $75. Prestelfjn: $75 (1881), $500 (1914), 
$8,000(1881-14). Prestehus: $4.500. Kirketjener osv.: $600 (1881-14). Me- 
nighetsskolen: $1,800 (1881-14).— A. C. Itse. (425—1446) _l X ■ 


! 
\D^ co. 


VJ 


\ 


}0V^/\ 


< 


i 
>o 
C/tAWfiaTO Co 
Rosendal norsk lutherske menighet. 

Holstein (4 mil vest). Ida Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1882-. 

Organisert 10de november 1882. Delt i 1891, 
157 sjæle i 1891. 70 i 1914 (1 tysker). Pre- 
ster: J. A. Hellestvedt, 1882-83; K. O. Sky- 
berg. 1883-91: H. O. Fjeldstad, 1891-94; B. 
Mikkelsen, John E. Madsen, O. C Farse^ 
1R94-97; P. O. Qualen, 1897-58; j. H. T. Ut, 
1902; 0. A. Norem. 1903; P. J. Reinertsen, 
1905; Joseph Lewis, 1907; 0. H. Bakken, 1908- 
12; Overt Skilbred, 1914—. Embedsmænd i 
1882: b. Ole Meidell; c, Salomon Salomonsen; 
e. Salomon Salomonsen, Lars Rusland, II. 
Meidell; f. Hans Meydell. I 1915: b. Ole 
Meidell; c. Wm. Johnson; e. Ole Meidell, 
Thom Johnson, John Hanson ; f. Ole Meidell. 
Kvindefor., 1915. Preslelffnr $100 (1883), $225 
(1914).— O. Skilbred. (19—1447) Kirke, 1BB8, tl,9»7. tjAUDlf* ^g-l&^M^ayP (ttAMHALLTOVH^ 

DUH8AR 
IOWA a,,.^^^ Jasper Co. 
Strand menighet. 

Dunbar, Marsh&ll Co., Iowa. 

Utenom (Kf, Flc), 1883-03; Forenede kirke, 
I903-. 

Organisert 1883. 75 sjxle i 1883, 98 i 1915. 
Prester: H. C. Holm, 1883-90; O. E. Bordahl, 
1890-02 ; M. M. Lplndahl, 1902-OS ; P. O. Qua- 
len, 1906-11; G. K. Thompson, 1911-13; O. 
Ingvoldstad, !913-16. Embedsnuend i 1S83: b. 
A. Norland; e. Peter Peterson; f. J. N. Nor- 
land. — 0. Ingvoldstad, Albert Norland. 

(1808—1448) 
Pr«n«bni. 1914, tJ,325. Elim Norw. Lutheran 
Church. 

(Elim norsk-dansk luther* 
ske kirke.) 

Marshalltown, Marshall 
Co., Iowa. 

Utenom (Ns, Kf, Fk), 
1887-03; Forenede kirke, 
1903—. 

Organiserl i mars 1887. 
150 sjæle i 1891, 340 i 1914 
^ (^ russere, jøder, dansker, 
~' svensker, tyskere, amerika- 
nere). Prester: C B. la- 
cobson, 1887-88 ; H. C Holm, r fi^ 
Iowa 

1888-91; O. E. Bordahl, 
1891-02; M. M. I^ndahl, 
1902-05 : P, O. Qualen, 1906- 
11; G. K. Thompson, 1911- 
13; O. Ingvoldstad. 191 J- 
16; A. J, Anders, 1916—. 
Embedsitifnd i 1915: b. Al- 
bert Norland; «. Sam Wil- 
bau; d. T. S. Thompson, 
Ole Hougland, Tom Lar- 
sen; e. Rasmus Rasmussen, 
Ole Thorson, Henry Hagne, 
William 0!son, Tora Skeie; 
f. Albert Norland ; h. T, S. 
Thompson. Kvindefor, Vag- 
domsfor. 2 pikefor. Mands- 
for. Sanfffor, "Sunbeams" 
(Little Girls). Prestelfin: 
$660 (1914). "Konstitution". 
190?.— O. Ingvoldstad. 

(450_1449> Quany prækeplads. 

8uany, Marshall Co., Iowa. 
tenora (Fk>. I804-O5. 
Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: M. M. L(*ndahl, 1904-05.- A. M. A. Begyndt 
(3(S64— 14») Gilman prækeplads. e-^n.. 


-1 
'tean* C«. 


<i 
• 
•f 


<} 


A 

c 


L 


LAS 
Iowa. 

} Marshall Co,, Dallas Co., 0'Bnen Co., Crawford Co, 433 Laurel prækeplads. 

Laurel, Marshall Co., Iowa. 
Utenom (Fk), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: O. Qualen, 1910-11.— A. M. A. 
(3695—1452) 

Woodward Prairie prækeplads. 

Woodward (3 mil syd), Dallas Co., Iowa. 
Konfercntsen, 1886-88(?). 

Begyndt 1^. Sluttet 1888. Prest: O. Scheldahl, 1886-88.— A. M. A. 
(3665—1453) 


^, SANB»nM 

O GR'i B N Co,, I \N A OpA^l^i-lNA 

< 

u CLH E f^ O KE B Co 

Sanbom menighet. 

Sanborn, O' Brien Co., Iowa. 

Konfercntsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890-00. 

Organisert 1887. Opljzfst 1900. 53 sjæle i 1888. 41 i 1900. Prest: L. O. 
Wigdahl, 1887-1900. Embedsmand i 1900: b. A. M. Davidsen.— A. M. A. 
(3703—1454) 

Siloam norsk evangeliak lutherske menighet. 

Paullina 0'Brien Co., Iowa. 

HaUges synode, 188&-92; Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 1888. 70 sjæle i 1890, 133 i 1914. Prester: L. Harrisville, 
1889^^; T. O. Arcvik, 1893-95; T. Madsen, 1896-98; H. O. Helmers, 1899-10; 
H. T. ^foss, 1910-13; A. T. Kleppe, 1913—. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke. Prestel^n: $500 (1914).— A. M. A. (3701—1455) 

Primghar evangelisk lutherske menighet. 

Primghar, CBrien Co., Iowa. 

Forenede kirke, 18904^(?). 

Organisert 1890. Opkfst 1896(?). 82 sjæle i 1890, 70 i 1894. Prester: 
L. O. Wigdahl, 1890-93; f,0, Arcvik, 1893-96(?). Embedsmand i 1895: b. 
Bertil Bayer. Kvindefor.— A. M. A. (3702—1456) Astor menighet. 

Astor, Crawford Co., Iowa. 

Utenom (Fk), 1900—. 

Organisert 1900. Prester: C. H. Hjortholm, 1900-01; John Hetland, 
1901-05; W. Williamscn, 1905-08; J. O. Wangberg, 190&-15; A. C. Itse, 
191S-. (2634--14S7) 434 Iowa o i€iéLCø. SA.e Co. a A W F O R D 
Co., I OWA R 

K 

S >i e ? b'y ^o 


Bethania skandinaviak lutherske menighet. 

Sibley, Osceola Co., Iowa. 
Frikirken, 1905—. 

Organisert 1905. 60 sjæle i 1905. Prester: C. E. Nordberg, 1905-07; I. 
Hustvedt, 1908-10; J. H. Hanson. 1911—. —A. M. A., J. H. Hanson. 

(1102-1458) 

UAOiP< r^ håk tuta tUACKJOhtLa 

i 


l^Si OLB/ 


5 C £ O L. A Ctx^ 


2 
i: 


>J 


I y/M /\ 
Q 
0'QfZ lE N Co 

Luther College prækeplads. 

Decorah, Winneshiek Co., Iowa. 

Norske synode, 1862 (1861). 

Begyndt 1862 (1861). Bestyrere: P. Laur. Larsen, 1861-02; C. K. Preus, 
1902—. Fra 1866 til 1915 har skolen hat 670 graduenter. 259 av skolens 
graduenter og 145 andre, som har frekventeret skolen, er blit prester. G. 
Bothnes "Luther College"; Catalog, 1916. (4166—1459) Augustana Seminary prækeplads. 

Decorah (6 mil syd), Winneshiek Co., Iowa. 
Augustana, 1874-76. 

Begyndt 1874 (1860). Sluttet 1876 (skolen flyttet til Marshall, Wis.). 
Bestyrer: D. Lysnes. (1460) 

Augustana Seminary prækeplads. 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 
Augustana, 1881-90. 

Begyndt 1881 (1860). Sluttet 1890 (skolen flyttet ti] Minneapolis). Be- 
styrer: D. Lysnes. (4168—1461) Prækepladser 435 

St. Ansgar Seminary prækeplads. 

St. Ansgar, Mitchell Co^ Iowa. 

Konferentsen, 1878-90; Forenede kirke, 1890-10. 

Begyndt Iste oktober 1878. Bestyrere: H. S. Hong, 1878-90: K. Løkens- 
gaard, 1890-92; K. Gjerset. 1892-94; J. O. Sether. 1895-98, Sigurd Olsen, 
1898-01; J. O. Tandberg, 1901-03; M. R. Odegaard. 1903-05: Ivar Ramseth, 
1905-06; G. W. Mohn, 1908-09; C. C. Swain, 190^10. (4169^-1462) Jewell College prækeplads. 

Jewell, Hamilton Co., Iowa. 

Utenom (Hs. Fk). 1893-97; (Hs), 1897-05; Hauges synode, 1905—. 
Begyndt 1893. Bestyrere: L. A. Vigness, 1893-95; N. J. Løhre, 1904-11; 
C. J. østvold, 1911-12; K. O. Eittrem, 1912-. (4170-1463) Waldorf College prækeplads. 

Forest City, Winnebago Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1904 — . 

Begyndt 1904. Bestyrere: L. W. B^, 1904-15; Martin Hegland, 1915—. 
(4171—1464) 

Beloit barnehjem prækeplads. 

Beloit, Lyon Co., Iowa. 

Forenede kirke, 1890—. 

Begyndt 1890. Bestyrere: Thore Gunderson, 1898-15; T. T. Thompson, 
1915—. Eiendommens værdi 1917, $137,729. 143 barn i 1917, hvorav 122 
skolepligtige. 5 lærere ved skolen. (3689 — 1465) 

Aase Haugens alderdomshjem prækeplads. 

Decorah (4 mil sydvest), Winneshiek Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1914—. 

Begyndt 1914. Bestyrer: Otto Schmidt, 1914—. 320 acres med land og 
bygninger. Samlet værdi, $110,000. 40 gamle ved hjemmet i 1917 

(4172—1466) 

Iowa lutherske alderdomshjem prækeplads. 

Story City, Story Co., Iowa. 
Norske synode, 1914--. 

Begyndt 1914. Bestyrer: K. L. Gutteb^, 1914 — . Eiendommens værdi, 
$50,000. 12 gamle ved hjemmet. (4173—1467) 

St. JoIm*8 Hospital og Deaconess Home prækeplads. 

Sioux City, Woodbury Co., Iowa. 
Hauges synode, 190^(?). 

Begyndt 1909. Se "Budbæreren", 1909, 1091; 1910, 137; 1911, 44-45, 
1133. (4174-1468) 

Luther Inn prækeplads. 

Mason City, Cerro Gordo Co., Iowa. 
Forenede kirke, 1910(?)— . 

Begyndt 1910(?). Prester: G. G. Belsheim, 1906-15; R. M. Vordale, 
ISttS — , Et hjem for tjenestepiker og fremmede. (4175—1469) 
MINNESOTA 

«^ r»...4« r.ia '^^ 4. MINNESOTA ElBtad nonk evangeliak Intherake menighet. 

(Richland Prairie norsk evangelisk lutherske, 1883.) 

Lanesboro (8 mil sydøst). Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1854-86; Norske synode, 1886-. 

Organisert 1854. Splittet 1886, paa grund av naadevalgstriden. Ca. 175 
Rjæie i 1854, 250 i 1914. Prester: N. E. S. Jensen, 1859^; Kr. Magelssen, 
1869-15; N. S. Mazelssen, 190!>— . Embedsmsend i 1854: a, Ole Abrahamson 
Rustad; b. John Carlson; c. Knut Aas; e, Engebret Elstad, Peter Stenshoel, 
Hans Dammen, Knut Vogard; f. Johan Semmen, Lars Toso; g. Ote Jonson, 
1 1915: b. P. Abrahamson; c. Edward Nilson; e. Martin Storhofl, Selmer 
Topnesa, Albert Evjen; g. miss Birdie Moe, 3 kvindefor.. 1883. Ungdoms- 
for., 1915. 2 pikefor., 1914. Sangfor. Kirke 1, 1866. $6,900. Kirke 2, 1910, 
$13,000. Skolehus, 1876, ca. $600. Gravplads, 2 acres. Land, 40 acres. 
Presteljin: $265 (1914).— N. S. Magelssen, (2409—1480) 

lt s<> Ns- Root Pr-mivtn MSJ^nfo^Pi-. Pa. IW 9 Ms- North r^af-r/e /^*7^;fe/* 
Root Prairie norsk evang. lathenke 
menighet. 

(Ruth Prairie, Rooth Prairie n. ev. L) 

Fountain (4 mil nordffst). Fillmore Co., 
Minn. 

Nor.Ae synode, 1856-87; utenom (Am. Fk), 
1887-07 ; Forenede kirke. 1907—. 

Ot^anisert 1856. Delt 1904, for at danne 
menighet i Fountain (Fountain norsk ev. luth. 
menighet). I 1910 delt, for at danne menighet 
i Pilot Mound (Pilot Mound norsk ev. luth. 
menighet). 47 sjæle i 1856, 530 i 1914. Pre- 
ster: F. C. Claussen, 1856; M. H. Magnus, 
1869-75; Kr. Magelssen, 1875-76; J. I. Krohn, 
1876-89; P. R. O. Olson, 1890-93; N. Arve- 
sen, 1894-04; N. A. Giere, 1904—. Embeds- 
niEcnd i 1915 : a. O. K. Finseth ; b. P. J. Bor- 

Sm; c. G. Kolstad; e. 0. K. Finseth, P. J. 
orgen, G. Kolstad; f. John L. Anderson; g. 
John L. Anderson. 2 kvindefor., I"" *~~' 438 Minnesota Fountain norsk evsng. 
lutherske menighet. 

(Fra 1856 til 1894 en del 
av Root Prairic.) 
Fountain, Fillmore Co^ 

Utenom (Fk). 1904—. 
Organisert 23de jan. 1904. 

52 sjæle i 1904, 70 i 1914. 

Prester : J. A. ErLkson, 1904- 

05; T. E Sweger. 1905-07; 

O. H. Lee, 1908-09; N. A. 

Giere, 1910—. Embedsmsend 

i 1904; b. D. J. Danielson; 

c. A. H. Peterson ; e. Syver 
Peterson, Ludvig Erikson, J. O. Solie. I 1915: b. John Peterson; c. Theodor 
Fingarson; e. P. H. Peterson, Albert Peterson, J, O. Solie; f. Neil Nilson; 
h. Neil Nilson. Kvindefor., 1904, $1,200. Prestelftn: $225 (1904), $200 (1914), 
$2,250 (1904-14). Kirketjener osv.: $350 (1904-14). Sam fun ds skoler : $300 
(1904-14). Missionen: $400(1904-14). B arm hjertighets anstalter ; $100'(1904- 
14).— N. A. Giere. (947—1483) 
Kirke, 1906, %iMO. Gra*p1>d(, 2 Pilot Monnd Ghurch Association. [ stifte n^ menighet 
(North Prairie evangelisk lutherske.) 
Rushford (10 mil vest), Fillmore Co.. Minn, 
Utenom (Ns), 1858-68; Norske synode, 
1868-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1858. Organisation av anneks 
lyiO i Pilot Mound. 546 sjæle i 1871. SSO i 
1914. Prester; U. V. Koren. 1853-57; F C 
Qaussen, 1857-59; N. E. S. Jensen, 185»-68; 
M. H. Magnus, 1869-75; Kr. Magelssen, 1875- 
76; J. I. Krohn. 1876-89; P. R. O. Olsen, 
1890-93; N. Arvesen, 1894-04; N- A, Giere. 
1904-10: H. Roalkvam, 1910-16; C. M. Ursen. 
1916—. Embedsnuend i 191S : b. Peder Bflyum ; c. Jens Gilbertson ; e. Edw. 
Sandlie, O. T, Kjds. Jens Bale, Lars Lffdahl, J. N. Johnson; f. I. N. B^ 
4 kvindefor. Ungdomsfor., 1912. Sanglor. 1911. Prestel(in: $450 (I9I4). 
Prestehus: $16,000 (1858-14).- H. Roalkvam. (42— 14S4) Kirke 1, 1863. 
Kirke 2, 1896. (10,000. 
PreMchu* 1,1890. 
Pcntehui Z. 1907, }6,0( 
GnTpladi, 3 Kie». 
Lud. 17 Mfe*. HigUani] Prairie nonk evangelisk lutherske menighet. Organisert 1854. 1.200 sjæle i 1873. 600 i 1910. Prester: U. V. Koren, 
1854; N. £. S. Jensen. 185^-69; Kr. Magelssen, 1869-14; N. S. Magelssen, 
1909—. Embedsmacnd i 1854: a. Anders Byholt(?)- c. Even EIlertson{?); e. 
Andreas S. Byholl, Thorslin Jenaon, Johan Jahr, Thomas Thompson, Tor- 
jus Eggen, Jørgen Sørensen; f. Andreas S. Byholt. I 1915: a. Johannes 
Engrav; b. G. A. Byholt; c. Peter M. Olson; e. Joh, Engrav, Adolph John- 
son. Torkjel I^ndsværk, Arnt Helgemoe, Carl Howe, Enck Hanson, Martin 
Mellie, Ludvig Stensgaard; f. Jens M. Magelssen. 6 kvindefor. Ungdoms- 
for. 2 pikefor. Kirke I, 18^. Kirke 2, 1896, $12.000. Prestehus, 186a 
GravpUds, 3 acres, $300. J^nd, 40 acres. Prestel(<n: S6l5 (1914), $28,000 
(1854-14). Samfundsskoler: $35,000 (1854-14).— N. S. Magelssen. 

(2410-1481) 

Pilot Mound menighet. 

(Pilot Mound Church Association, 1907-10.) 
tanesboro (10 mil nord). Fillmore C^, 

Forenede kirke. 1910—. 

Organisert 2Sde april 1910 (I2le februar 
19071. 182 sjxle i 1907. 182 i 1914. Prester: 
N. A. Giere. 1907-10; H. Roalkvam, 1910-16; 
C. M. Larsen, 1916—. Embedsmaend i 1907: 
a. T. E. Sorenson ; b. T. O. Legwold ; c Henry 
Christopherson ; d. Geo. P. Thompson, M. O. 
Howe, M. O. Skrukrud; e. Rolf Bfie, Nils 
Redalen, H. A. Hermanson. I 1915: a. T. A. 
Sorenson; b. M. 0. Howe; e. Edward 0de- 
gaarden; d. Martin Swenson, Colbjffrn Thor- 
son, A. J. Mennes; e. Adolph Sorenson, Al- 
bert P. Thompson, H. A. Hermanson. Kvin- 
defor., 1907, $1,154. Ungdomsfor., 1907, $1,782. 
PresiclfJn: KSO (1910), $250 (1914), $1.125 
(1910-14). Kirketjenerosv.:$250.—H. Roal- 
kvam. (41—1486) Foontain menighet. 

Fountain, Fillmore Co., Minn. 
Forenede kirke, 1890-94. 

Organisert 1890. Opiøst 1894. 20 sjxle i 1890, 22 i 1 
Wright, 1891-SH. Embedsmand i 1892: b. Albert Pedersen.- 

Fountain prsekeplada. 

Fountain, Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1892(?)-^93(?). 

Organisert 1892(?). Oplflst 18! 

Kr. Magelssen. 1892< ?)-93( ?).— M. 

Den nonk evangelisk lutherske Trefoldigheds menighet. 
Norske synode, 1856—. 
Organisert 1856. 
1856-69; K. Magelsaei 440 Minnesota 

K. A. Kasberg, 190S-12; H. H. Frost, 1912—. Embedsmænd i 1856: e. Iver 
Ellestad, Ole B. Garnaas. I 1915: b. G. Butler; c. John Andersen; e. Nic. 
Haugen, H. Vatland, Oscar Haakensen. Kvindefor., 1882. Kirke 1, 1868. 
Kirke 2, 1902. Prestehus, 1880. PresteljzJn: $75 (1856), $235 (1914).— H. H. 
Frost. (836—1489) Den iBte evangeliBk lutherske ved Newbnrg menighet (Newbnrg). 

Newburg, Fillmore Co., Minn. 

Augustana, 1857-^. 

Organisert 8de juni 1857. Oplj^st 1890. 277 sjæle i 1886. Prester: P. 
h. Asbjjzfrnsen, 1857; A. A. Scheie, 1857-76; H. L. Haakonson, 1877-81; J. 
J. Næsse, 1882-90. Kirke 1, 1857. Kirke 2, 1876. Samfundsskoler: $40 
(1886). Missionen: $90 (1886).— M. C. H. (5498-1490) Newbnrg (jiTÉte evangelisk lutherske menighet. 

Newburg, Fillmore Co., Minn. 
Konferentsen, 1870-80(?). 

Organisert 1870, Oplpfst 1880(?). Prest: O. C. Schonhovd. 1877-«)(?). 
— M. C. H. (5499^1491) Bethania menighet. 

Newburg, Fillmore Co., Minn. 

Konferentsen, 1883(?)-90; Forenede kirke, 1890-94(?). 

Organisert 1883(?). Optøst 1894(?). 53 sjæle i 1886(?). 44 i 1893. 
Prester: L. O. Pedersen, 1883-92; O. K. Weium, 1893-94. Embedsmand i 
1888: b. T. Haga. I 1893: b. Chr. Christofferson. Kirke.— M. C. H. 

(5491_1492) Newburg f^itrste evangelisk lutherske menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske. Fyrste evangelisk lutherske. Den ff^rste 
evangelisk lutherske. Den forenede evangelisk norsk lutherske. Den forenede 
norsk evangelisk lutherske. Sammenslutning av Augustana og Konferentse 
menigheter!) 

Newburg, Fillmore Co., Minn. 

Forenede kirke, 1890. 

Organisert 1890. 273 sjæle i 1890, 250 i 1915. Prester: A. Wright, 
1891-94; O. H. Hinderaker, 1895-01; N. J. Vikingstad, 1901-09; Wm. A. 
Rasmussen, 1912 — Embedsmand i 1896: b. Bernt Jacobsen. I 1916: b. 
Bernt Jacobsen. Ungdomsfor. Kirke. Prestehus. — M. C. H. (55(X) — 1493) 


Fillmore Co. 441 Riuhforci nonk eraagelisk lathenke menighet. 

Ro«hford, Fillmore Co., Minn. 

Norske synode t856(?)-€8. 

Organisert 18S6(?). Splittet 1868, paa grund av slaverilæren (Rushford 
norak eranKcIisk lutherske mght.; Den anden lutherske mght.). Frest: N. 
E. S. Jensen, 1859-68. Embedsmaind i 1861: e. Styrk Thompson Gjeme». 
Ole Baarson, Henrik Henrikson.— M. C. H. (6370—1494) 
Rushford norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Rushford, Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1868 (18S6)-86: Antimis- 
Bouri, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1868 (1856). 400 sjsle i 1871, 
483 i 1914 (5 svensker. 5 dansker, 5 tyskere). 
Prester: N. E. S. Jensen, 1859^; Kr. Ma- 
gelssen. 1869-73; E. L. Jaasud, 1873—. Em- 
bedsmxnd i 1915 : b. O. Haasarud ; c. L. Tag- 
land : e. Saldor Svenson, Christoffer Holter, 
Henry Øiatl^ Ed. Vigaard, B. Baarsen, C. M. 
Christianaon ; f. H. O. Ber^; h. H. 0. Berg. 
Kvindefor., 1875. ?15,000. Ungdomsfor., 1906. 
Prestelfin: «150 (1856), $825 (1914), $17,450 
(1856-14). Prestehus: $3,500. Kirketjener osv.: 
$15,000 (1856-14). Samfundsskoler: $8.000 
(1856-14). Missionen: $7,000. Barmhjcrtig- 
hetsanstalter : $3,600 (1856-14). "Konstitii- 
tion", 1912.-E. L. Jaastad. (1476-1495) Kirke 1, 1*64, (4M<. 
Kirke 2, IWC, 116,500. 
ViaUhoM I,1B74. f900. 
Pmtcbn* 2, 1S79, fl.» 
GnTpladi,3 60. Trefoldigheds menighet (Den anden evangelisk lutherske ). 

(Fra 1856 til 1868 en del av Rushford.) 

Rushford, Fillmore Co., Minn, 

Augustana, 1868-90; Forenede kirke, 1890-02. 

Organisert 8de mai 1868. Opiøst I9Q2. Gik ind i Rushford norsk evan- 
gelisk lutherske, da det ansaaes for uheldig at vedlikeholde 2 norsk lutherske 
menigheter i en mindre by. 36 voksne i 1868. Prester: A, A. Seheie, 1868- 
76; P. L. Asbjørnsen, 1869-71; A. Wright. 1871-02. Embedsmsend i 1868: 
b. Haas Albertsen; c. Haaken Arntzen; d. Rasmus Buland, Haaken Arntzen, 
Ole Iversen, Aadne Høiland. Ole Christophersen, Ole Tuf; e. Gullik Olsen. 
Hans Albertsen, Ole Christophersen; f. Ole Iversen; g. Nils H. P. Olsen; 
h. Nils Gulliksen. Kvindefor., 1870. Ungdomsfor. Kirke, 1873, $3,500. 
—Mrs. A. Wright. (1477—1496) Arendahl evangelisk lutherske menighet (Arendal). 

Peterson (6Vi mil nordvest), Fillmore Co., Minn. 

Hauges synode. 1857 — . 

Organisert 18S7. 424 sjatle i 1863, 325 i 1915. Prester: A. E. Boyum, 
1863-13; C. L. Rachie. 1895-96: J. J. Breidablik. 1898-02; M. J. Westphal, 
1903-14: P. Ljostvedt. 1915—, Embedsmand i 1905: b, John Agrimson. I 
191S: e. J. Bentson. Kirke. $6.000. Prestehus. -M. C. H. (6294—1497) F'''f/'rrt o-r-^ C-a., /f/»»- ItSt- 13 Z O^ 
Bloomfield nonk evangelisk lathenke menighet. 

Owrander (2'/, mil sydøst), Fillmore Co.. Minn. 

Utenom (Ns). 1858-61; Norske synode. 1861-87; Antimissouri. 1887-90; 
Forenede kirke, 1890-94. 

Organisert 1858. Splittet 1894. paa grund av misnøie med presten 
(Ostrander— Hs; Bloomfield— Fk). 86 sjakle i 1858. 737 i 1892. Prester: A. 
E. Friedrichsen. 185&-59; N. E. S. Jensen. 1860-62; L. Slecn. 1862-6S; Tobias 
Larsen, 1865-75; O. A- Bu, 1875-08. Enibedsmænd i 1864: a. H. C. GuUick- 
<on; b. Johan Østend; e. Paul H. Skare, Lars Anderson Lundby. Ole He!- 
leckgon Krokan: f. Johan Østend; g. Johan Østend. I 1892: b. O. P. Had- 
lind. Kirke 1, 1668, $3,000. Kirke 2. 1891, ^,500. (6365—1496) Bloomfield norak evangelisk lutherske 
menighet. 

(Blomfield, Blomfield norsk evangelisk lu- 
therske. Den norsk evangelisk lutherske me- 
nighet i Bloomlield. Fra 1858 til 1894 en del 
av Bloomfield.) 

Ostrander (2% mil sydøst), Fillmore Co., 

Forenede kirke. 1894 (1858)-. 

Organisert 1894 (1858). Dell i 1896. paa 
grund av for lang kirkevei ( Bennington) . 652 
sjæle i 1895, 400 i 1914. Prester: A. E. Fried- 
richsen, 1858-59; N. E. Jensen. 1860-62; L. 
Steen. 1862-65 ; Tobias Larson, 1865-75 ; O- A. 
Bu. 1875-06; J. C. Reinertsen, 1908-11; Hag- 
bart Engh, 1912—. Embedsmxnd i 1915: b. 
Ole P. Hadland; c. H. A. Skaarberg; d. Jens 
Engelstad, C. G. Gullickson. L. H. Nordgaar- 
den; e. Oscar Christopherson, Ole J. Holte, 
N, G. Nelson; f. L. H, Nordgaarden. 3 kvin- 
deforeninger. Ungdomsfor. Pikefor. Sang- 
for. Presteløn: $100 (1865). $550 (1914), 
$19,500 (1865-14). Prestehus: $5,000 (1865- 
14). Kirketjener osv.: $13,500 (1865-14). Me- 
nighet sskolen : $3.850 (1865-14). Samfunds- 
skoler: $5,000 (1865-14). Missioncn: $3,000 
( 1865-14) . Barmhjertighetsanstalter : $2,000 
(1865-14).— H. Engh. (1029—1499) Ostimnder nonk «vangelisk lathenke menighet (Ostrander 
frimenighet). 

(Fra 1858 til 1894 en del av Bloomfield.) 

Ostrander, Fillmore Co.. Minn. 

Utenom (Hs). ISW— . 

Organisert 1894. 100 sjæle i 1894. 160 i 1914. Prester: I. C. HaUestad, 
1894-98; H. J. Berg, 1899—. Embcdsmænd i 1915: b. Albert Anderson; C 
Nils Northness; d. Nils Ranken, Ole Lundby. C. O. Søgaarden; e. Hcnri 
Kirke 1, 18«B. $3.000. 
Kicke 1, 1891. $8.500. 
PreUchu*. 1876, $1,400. 
CnTplidi. I M (ere. 

Land, 40 (crcs, $1,000. Thoreson, h. Ranken, Lars Nordsaarden; 1. Albert Anderson. Kvindefor., 
1894. Unsdomsfor.. 1890. Fikefor., 1890. Sansfor., 1899. Avholdsfor., 
1908. Kirke, 1894. $2,000.— H. J. Berjt. (3S4- 15«) 

Den fftnte erangeliak Intherske menighet paa Highland. 

(Den fyrste evangelUk lutherske. Fyrste evangelisk lutherske, Highland, 
Heighland.) 

Whalan (6 mi] sydøst). Fillmore Co., Minn. 

Utenom (U), 185S^; Augustana, 1860-90: Forenede kirke. 1890—. 

Organisert ISde februar 1858. SO sjæle i 1858. 3S0 i 1914. Prester: A. 
A. Scheie, 1858-76; H. L. Haakonson. 1876-78; A. Wright, 1878-10; H. E. 
Rasmussen, 1910-lS; J. B. Rockne, 1915—. Embedsmænd i 1858: b. Hans 
Gunvaldson; c. Nei» Hvenion; d. Ole Rue, Anders Haldorson (Nepstad). 
John Johnson, Hans Gunvaldson; e. Neis Evenson, John Johnson. Knud 
Knudson Leirol; f. Hans Gunvaldson. I 1915: b. R. A. jensson; c, T. T. 

Johnson; d. C. A. Dennem, I. T. Johnson. J. A. Jensson, R. A. Jensson, K. 
.eriol; e, T. T. Johnson. Jacob Larson. J. A. Jensson, E. I. Pederson, Carl 
Sandstuen; f. R. A. Jensson; h. W. N. Worra. 3 kvindefor. Ungdomsfor, 
Sangfor. Kirke, 1870, $1.806. Gravplads, 2 acres, $175. Presteljitn: $150 
(IsS), S3S0 (1914). $12.000 (1858-14). Kirketjener osv.: $1.500 (1858-14). 
Samfundsskoler: $4.000 (1858-14). Missionen: $5.700 (1858-14). Barmhjer- 
tig hctsan stal te r: $3.200 (1858-14).— J. B. Rockne. (240-1501) 4 Union Prairie menighet. 

(Den norsk evan^lisk lutherske.) 
I^neshoro (4 mil sydvest), Fillmore Co., 

Norske synode, 1865-87; Antimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1865. 175 sjsele i 1865, 450 i 
1914. Prester: U. V. Koren, 1856-59; N. E. 
S. Jensen, 1860-62; A. A. Scheie. 1862-63; C 
- I.. Clausen, 1863-65; T. Larson, 1865-79; F. B. 

|J^^||);^ Gotaas, 1879-84; E, L. Jaastad, J. 1. Krohn, 

Y^Ml^ W\ 1884-85; E. K. Thuland, 1885-89; P. Dreyer, 

_^F^ 7 ■ 1889-90; H. E. Rasmussen, 1890-15; P. J. 

,. t ■ I ^ ' # Nestande, 1915—. Embedsmænd i 1865 : b. E. 

L. Haugsvær; c. Halvor Laastuen; d. Helge 
Helgeson, Torger P. Lunde, Ole Guttormsen, 
Knut Uvorson, Guldbrand Oison; e. Kjel 
Thompson, F. J. Nj^gaard, John Krees ; f, E. 
U Haugsvær; g. E. L. Haugsvær. I 191S: 
b. L. O, Larson; c, Andrew Holmen; e. Gut- 
torm Guttormson. Fred Nelson. ChrisL Nel- 
son, Matt. Simonson. Martin Faulson. 3 kvin- 
defor., 1886. Ungdomsfor. Pikefor. Sang- 
for. Avholdsfor. Prestelien: $200 (1865), $400 
(1914). $11,462 (1865-14). Kirketjener osv.: 
$6,700 (1865-14). Menighets skol en : $2.500 (1865-14). Samfundsskoler: 
$5,026 (1865-14). Missionen: $2.862 (1865-14). BarmhjertighetsansUlter : 
$2.693 (1865-14). "Konstitution". 1865,- P. J. Nestande. (2075—1502) 
\ I9TA *• X7#*^ 

Kirke 1, 186S, |J,«00. 
Kirke 2, 1912, $26,014. 

Kapel, 1901. $2,000. 
Protehug 1, I86«. (2,000. 
PteMchui 2. 1905, 14,510. 
Gnvpladi. J acres, (50. 
Und, 40 Kta, «2,250 
(wlgt 189!) . 
Den DOrsk evang. luthenke menighet 

i Greenfield. 

(Greeniield norsk evangelisk lutherske, 

Greenfield.) 
Harmony, Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1866-86; utenom (Am, Fk), 
1886—. 

Organisert 27de august 1866. Delt 1870, 
1896, paa gmnd av lang kirkevei (Henrytown 
menighet; Fremont menighet, Iowa). Ci. 400 
sjæle i 1866, ca. 500 i 1914. Prester : T. Ur- 
son, 1865-87; P. Dreyer. 1887-04; G. Rasmus- 
sen, 1904—. Embedsmænd i 1866: b. Ole Sol- 
seth; e. Ole Solseth; e. Herbjørn Ingulfsland, 
Ole Solseth, Gjermund Kasen; f. Ole Sol- 
seth, r 1915: b. Tollef Sanderson; c Hans 
E. Hanson; d. Even Haugora, Martin Abrahamtoiv Ole Skabeck, Tosten 
Applen, Ole Fosse; e. Theodore Olsen, Martinus Bargan, Henry Greger- 
sen, Ole Felland Taryous Wilson; f. Niis N. Helle; h. Tollef Sanderson, 
Gunder Olson, John Bruflodt. Kvindefor,. 1876, ca. $5.000. Ungdomsfor., 
1912, $100. Pikefor.. 1897. $3.500. Sangfor., 1913. Presteløn: $250 (1866), 
$410 (1914), $15,300 (1866-14). Prestehus : $5.000. Kirketjener osv.: $32.!iO0 
(1866-14). Samfundsskoler : $9,800 (1866-14). Missionen : $12,000 (1866- 
14). Barmhjertighetsanstalter; $5.000 (1866-14). "Konstitution". 1899; Ras- 
mussen og Sandersons "Mindeskrift". 1913. — S. Tollefson. (988—1503) 
:. Jens Helgstad; 
'dikkelson ; g. H. 

. Martin Huseby, Martin Larson, Henrytown menighet. 

(Henrytown norsk evan- 
gelisk lutherske. Fra 1866 
til 1870 en del av Green- 
field.) 

Henrytown, Fillmore Co., 

Utenom <Ns, Am), 1870- 
90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 22de jan. 1870. 
26 sjæle i 1870, 433 i 1914. 
Prester: T. Larson, 1870- 
86; P. K. Dreyer, 1887-03; 
G. Rasmussen, 1904 — . Em- 
bedsrafend i 1870: a. John 
Boxrud; b. 0, A. Maland; A. E. Arneson, Carl Kongley; f. Neis P, Johnson. Kvindefor., 1884, ca. $3.500. PresielØn: $125 (1870), $260 (1914), 
^A6R (1S7D-14). Kirketjener osv.: $1.600 (1870-14). Menighetsskoten : 
$2,100 (1870-14). Samf undsskoler : $2,250 (187&-14), Missionen: $8^0 
(1870-14). Barmhjertighetsanstalter : $1,500 (1870-14).— Tollef Sanderson. 
(969-1504) 

Spring Valley prækeplada. 

Spring Valley, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1867-68. 

BegTadt 1867. Sluttet 186a Prest: L. Steen.^ 18^-68. (6371— ISOS) 

Pontoppidan menighet. 

Spring Valley, Fillmore Co., Minn. 
Augustana. lS3-87(?>. 

Organisert 1873. Opl^st 1887?). Prester: A. Wright, 1W3(?)— ; L. 
Green: M. P. Ruh; A. Wright; H. L. Haakonson, 188^13.- M. C. H. 

(1751—1506) 

Spring Valley norsk erang. lutherske 
menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske.) 

Spring Valley, Fillmore Co.. Minn. 

Uterom (Ns, Am, Fk), 1875-93; Forenede 
kirke, 1893—. 

Organisert 2Sdc november 1875. 16 sjxic i 
187S, 95 i 1914. Prester: T. Urson, 1875-76; 
O. A. Bu, 1876-90; H. E. Rasmussen, 1890-00; 
K. P, Carlson, 1900-09; J. C. Reinertson, 
I90*-10; N. A. Giere, 1910—. Erabedsmsend 
i 1875: a. S. Benson; b. M. E. Molstad; c. Ole 
O. Avlsgaard ; f. Ole Evenson ; h. Ole Gelen. 
I 1915: b. Ole Gelen; c. M. E. Molstad; e. 
Halbert Week, K. G. Molstad, Andrew Thomp- 
son; f. M. E. Molstad; h. M. E. Molstad. 
Kvindefor.. 1884, $3,915. Presleløn: $60(1875). 
$300 (1914), $6,600 (1875-14). Kirketjener 
osv.: $1.600 (1875-14). Samfunds s koler : $400 
(1875-14). Missionen: $5,300 (1875-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $600 (1875-14).— N. A. 
Giere. (948—1507) Sætendal norsk evangelisk latherake menighet. 

(SKteradal norsk evangeliske, Sætterdal, Sætersdaht.) 

York (2 mil ^st). Fillmore Co., Minn. 

Norske synode, 1867(?)-87; Antimissouri, 1887-90; For. kirke. 1890—. 

Organisert I867(?). 209 siæle i 1867, 23S i 1915. Prester: Tobias Lar- 
sen, 1865i?)-87; P. Drever. 1887-03; O. A. Bu, 1904-05; M. K. Hartmann, 
1905-10; D, Svennungsen, 1911—. Embedsmand i 1896: b. P. K. Pettersen. 
I 1914: b. Dan Jacobson. Ungdomsfor. Kirke. $1.700.— M. C. H. 

(6291—1508) 

Peterson norsk evangelisk latherske menighet. 

Peterson, Fillmore Co., Minn. 

Hauge» synode, 1871—. 

Organisert 1871. 78 sifele i 1874, 136 i 1915. Prester: A. E. Boyum. 
1872-95; C. L. Raehic, 1896-98; J. J. Westphal. 189&-03; M. J. Westphal, 
1903-14; P. Liostveit. 1915—. Embedsmand i 1905: b. N. J. Amble. I 1914: 
b. Eimer Halvorson. Ungdomsfor. Kirke— M. C. H. (6293—1509) 

Minnesota 

Vor Frelsen norsk erangeliik lutherske 
menighet. 

(Peterson.) 

Peterson, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Pk), 1894-95; Porenede kirke, 
1895—. 

Organisert I9de april 1894. 150 sjzle i 1895, 
275 sjæle i 1914. Prester: N. Arvesen, 1894- 
03; J. A. Erickson, 1903-04; T. E. Swegcr, 
1904-08; J. A. Hellestvedt, 1908-09; O. H. 
Ue, 1909-10; H. Roalkvam, 1910-11; O. M. 
Sxvig, 191!—. Embedsmænd i 1894: a. Ole 
Lodahl; b. A. P. Liethe; c. P. E. Quickstad; 
e. Ole Lodahl, P. E. Quickstad ; f. Ole P, Bye. 
I 1915 : a. H. Gullickson ; b. B. C. Bensonj c. 
T. O. Leywold; e. H. Gullickson. John Fer- 
den, Hans Ruud; f. Ole P. Bye; h. Ole P. 
Bye. Kvindeforenins, 1894, ca. $6,000. Ung- 
domsfor., 1894. Sangtor., 1894. "Konstitu- 
tion", 1894.— O. M. Ssevig. (149S— 1510) 
Bethlehem evangelisk luthendce 

meni^et. 3 

l^^^^^^^^^^nB^^H' Lanesboro, Betlehem, Den evangelisk In- 

W^T^^. -i Lanesboro, Fillmore Co., Minn. 

- ,. Norske synode, 1874-87; Antimissouri. 1887- 

<0; Forenede kirke. 1890— , 
«■■ L_ ..a. .o™ Organisert 1874. Ca. 150 sjæle i 1874, 500 i 

1914. Prester: E. Jaastad, 1873-79; P. B. 

Gotaas, 1879-84; E. Jaastad; J. I. Krohn, 

1884-85; E. K. Thuland, 1885-89; H. E. Ras- 

' mussen, 1890-15; P. J. Nestande. 1915—. Em- 

bedsmatnd i 1874: a. Ole Langlie; b. E. L)ivland; c. Lai? Norbyj e. L. 
Nordby, Pete A. Rein, Hans Jacobson, Prilhjof Grønland, Ole Trulson, 
Christian Olsen; f. E. Ljivland ; h. H. E, Glasoe. I 1915: b. G. B. Ellestad; 
c. 0!e Hobberstad ; d. Christ. Schansberg, John Solberg, H. E. Glasoe. Cor- 
neUua Nelson, Nelsen Wicklund; e. C. H. Schansberg, Oscar Peterson. Severi 
Swenson, Julius Olsen, Ole Thompson; f. Cornelius Nelson; h. H. E. Glasoe. 
Kvirdefor., 1874. Ungdomstor., 1900. 2 sangfor., 1874. Presteløn: $150 
(1874) $600 (1914), $11,585 (1874-14). Kirkttjener osv.; ca. $9.780 (1874- 
14). Samfundsskoler, missionen og barmhjertighetsanstalter : $13.427 (1874- 
14). "Konstimtion". 1874; "The Christian Youth", ntgit ?.v H. E. Rasmus- 
sen, 1891-93, 1900-01.— P. J. Nestande. (2074—1511) Fillmore Co, 447 
Kirke, 1894, $3,000. 
Gravplads. 10 acres, $1,000. Whalan norsk evangelisk lutherske 

menighet. 

(Whalen norsk evangelisk lutherske, Den 
norsk evangelisk lutherske.) 

Whalan, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns, Fk), 1874-13; Forenede kirke, 
191S-. 

Organisert 1874. 12 sjæle i 1874, 130 i 1914. 
Prester: K. Magelssen, 1874-79; P. B. Gotaas, 
1879-84; K. Magelssen, 1884-«5; E. K. Thu- 
land, 1885-88; K. Magelssen, 1888-96; N. Ar- 
vesen, 1896-04; J. A. Erickson, 1904-05; T. E. 
Sweger, 1905-08; J. A. Hellestvcdt, 1908-09; 
O. H. Lee, 1909-10; H. E. Rasmussen, 1910^ 
11 ; O. M. Sævig, 1911 — . Embedsmænd i 
1874 : b. Corneims Nelson ; c. John Streeter ; e. 
Rasmus Nelson, Ole Steenson, Carl Michael- 
son; f. Cornelius Nelson. I 1915: b. H. M. 
Hanson; c. Johnnie Bostrack; d. T. J. Hilde- 
stad, Marten Torgerud, T. O. Lona; e. Ras- 
mus Nelson, T. O. Lona, Iver Sveen; f. H. M. 
Hanson; h. Johnnie Bostrack. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Prestelfin: $200 (1914). "Kon- 
stitution", 1874.— P. J. Nestande. (1561—1512) 
Kirke, 1876, $4,500. 
Gravplads, ca. ^ acre. Hauges norsk lutherske menighet ved 

South Fork. 

(.Hauges ved South Fork, Hauges norsk 
evangelisk lutherske. Hauges South Fork, 
Hauges evangelisk lutherske.) 

Mabel (10% mil nord). Fillmore Co., Minn. 

Augustana, 1876-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1876. 93 sjæle i 1885, 154 i 1914. 
Prester: A. Wright, 1876-83; J. J. Næsse, 
1883-91 ; L. O. Pedersen, 1891-92 ; O. K. Wei- 
um, 1892-94; A. O. Langehough, 1895-06; W. 
A. Rasmussen, 1906-09; B. B. Østrem, 1909- 
13; O. M. Sævig, 1913—. Embedsmænd i 
1876: b. Jens Bodsberg; c. Henry Ellingson; 

d. Ole Jacobson, Joseph Dahl, Jens Bodsberg; 

e. GulHck Rustad, Joseph Dahl, Jens Bods- 
berg; f. Joseph Dahl. I 1915: b. C. Buross; 
c. Sven Ryan; d. Christ. Paulson, Kasper Er- 
landsen; e. S. Hauge, Conrad Buross, Christ. 
Vetse. Kvindefor. Presteldn: $8 (1876), $150 
(1914).— O. M. Sævig. (1494-1513) Preston prækeplads. Preston, Fillmore Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1878-84. 

Begyndt 187a Sluttet 1884. Prest: T. Larson, 1878-84.— M. C. H. 

(6292—1514) 

Watson Creek menighet. 

Wykoff, Fillmore Co., Minn. 
Norske synode, 1879^(?). 

Organisert 1879. OpljzJst 1880(?). 53 sjæle i 1879. Prest: J. L Krohn, 
1879^(?).— M. C. H. (5496—1516) 
St. PauI*B ETangelical Lutheran Chotch. 

(Preston. St. Pauli.) 

Preston, Fillmore Co., Minn, 

Amimissouri. 1887-90; For. kirke, 1890-. 

Organisert 7de februar 1887. Ca. 50 sjaele i 
I8S7, 90 i 1914 (15 amerikanere). Prester: E. 
K. Thuland, 1887-89; H. E. Rasmussen, 1890- 
15; P. J. Nestande, 1915—. Embedsnuend i 
1887: b. S, A. Lanspim; c. Peter Nelson; i. 
Neis Lien, Ole Nelson; c. H. C. Gullickson, 
Jacob Hagen, T. T. Hansen. I 1915: b. E A. 
Hightim; c. Neis J. Lien; d. S. A. Langum, E. 
Blexrud; e. Ole Nelson, Wm. Olsen, NelsJ. 
Lien ; h. C. M. Anderson. Kvindefor., 1907. 
Sangfor. Presidjin: $200 (1887), $300 (1914), 
ca. $6,500 (1887-14). Kirketjener osv.: ca. 
HSOO (1887-14).— P. J. Nestande. 

(2076—1515) Kirke. 1S94, |6/>0a. Maloney menighet (Malonjr). Bratsberg (5 mit ?). Fillmore Co., Minn. — M. C. H. tS49S— 1517) Prest: Kr. MageUsen, 1 Mabel menighet (Mabel norsk evangelisk Intherske). 

Mabel, Fillmore Co., Minn. 

Forenede kirke, 1891-02(?). 

Organisert 8de oktober 1891. OpIØst I902(?) 32 sjæle i 1891, 195 i 
1901. Prester: F. K. Dreyer, 1891-93; O. K, Wcium, I893-9+; A. O. Lange- 
hough, 1895-06. Embedsmand i 1896: b. L. A. Lund. 1 1901: b. Christiin 
O. Kirkevold. Kirke. (6362—1518) 

Mabel menighet. 

Mabel. FiUmore Co., Minn. 
Norske synode, 1895-96(?). 

Organisert 189S(?). Opløsi 1896(?). Prest: E F. jcnwn, 1895(?)-96{?). 
— M. C H. (5487—1519) 

Mahel norsk evangelisk Intherske menighet. 

(Mabel evangelisk lutherske.) 

Mabel, Fillmore Co., Minn. . 

Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 19(K. 194 sjæte i 1902, 300 i 1914. Prester: P, K. Dr^er, 
1891-93; O. K. Weium, 1893-94; A. O. Langehough, 1896-06: Wm. A. Ras- 
mussen, \9(ff~. Embcdsmand i 1902: b. Martin Walhus. I 1915: b. Martin 
Walhus. Kirke. Prestehus,— M. C. H. (5490-1520) 

Bethlehem norsk evangeUsk lutherske menighet. 
(Bethlehem.) 

Le Roy (7 mil )«st). Fillmore Co., Minn. 
Utenom (Hs). 1894-04; Hauges synode, 1904— 

Organisert 1894. 83 sjæle i 1904. 107 i 1914. Frester: I. C. Hatlestad, 
1894-98; H. J. Berg, 1899-. Embedsmsend i 1915: b. Peder Loma; c. Martin Fillmore Co., Mower Co. 449 

Eaatwold; d. Ote Oiland. Adolf Oswold, Martin Oswold; c. John Ness, L. 
Birkeland, Lars Underbakke; f. Reinert Oswold; h. Martin Oswold. Krinde- 
for, Ungdomsfor. Sangfor. Avholdsfor.— H. J. Berg. (3S6— 1522) 
Iste nor^ evang. lutfaerske meniglict. 

Mahel, Fillmore Co„ Minn. 

Norske synode, 1904 — . 

Organisert 5de december 1904. Ca, 70 sjæle 
i 1904, ca. 80 i 1914. Prester: K. Seehuas, 
1904-13; A. O. Johnson, 1913—. Embedsmænd 
i 1904: b. E. C. Eriekson; c K. Olson; e. Ame 
Ixt. O. H. Bersie. N. Oure. I 1915: b. E. C 
Eriekson; c. U. H. Nelson. Kvindefor., 1905, 
$2,915. Prestelfiln: $100 (1904), $100 (1914), 
ca. $1,200 (1904-14). Kirketjener osv.: ca. 
$100(1904-14),— A. O. Johnson. (5497—1521) Kirke. 1905, f5.!00. 

Prosper ersDgelisk lutherske menighet. 

Prosper, Fillmore Co., Minn. 

Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 1904. 87 sjslc i 1905, 50 i 1915. Prester: A. O. Ungehough. 
1906-07; Wm. A. Rasmussen, 1907—. Embedsmand i 1905: b. Mons Blacks- 
tvedl. I 1915: b. M. Halvorsen.— M. C. H. (5486—1523) 
Beimingtoii nonie evangelisk Intherak» 
menighet. 

(Bennington norsk lutherske, Bemington 
norsk evangelisk lutherske. Fra 1854 til 1896 
en del av Bloomfield, Fillmore Co.) 

Ostrander (5 mil nordvest), Mower Co., 
Minn. 

Utenom (Fk), 1896-13; Forenede kirke, 
1913—. 

Organisert 1896 (1854). Ca. 100 sjæle i 
1896. 94 i 1914. Prester: O. A. Bu. 1896-08; 
J. C. Reinertsen, 1908-11; H. Engh, 1912—. 
Embedsmsend i 1896: b. John N. Bjerke; c. G. 
H. Hadland; e. Simen Holt, Oscar Herø. N. 
T. Miland. I 1915: b. N. T. Miland; c. Albert 
Bråstad ; d. Simen Holt, G. H. Hadland ; e. G. 
H. Hadland, Emil Ruud, Chr. Danielson; h. 
Simen Holt. Kvindefor. Ungdomsfor. Sang- 
for. Prestelrfa: $75 (1896), $150 (1914), $2.325 
(1896-14). Kirketjener osv.; $3,000(1896-14). 
Menigheisskolen : $500 (1896-14). Samfunds- 
skoler: $800 (1896-14). Missionen : $500 (1896- 
14).— H. Engh. (1031—1524) 
BeotCreek noralc evang. 
lutherske menighet. Min 

Norske synode, 1856-90; 
Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 22de juni 1856. 
Ca. 40 sjæle i 1856. 350 i 
1914. Prester: C. L. Clau- 
sen. 1856; A. E. Friedrich- 
sen, 1856-59; N. E. S. Jen- 
son, 18SS^60; A. C Preus, 
, „30. .— - .. ™ >8««'- L. Steen. 1861-6?; 

A. Bu, 1875-93 ; S. O. Rondestvedt. 1893-01 ; 
Gjevre, 1907-13; H. C. M. Jahren, 1913—. Embedsmsend i 1856: b. Gullik A. 
Dalen; d. Ole Simonsen Jobraaten, Ole A. Finhan, Sr.; f. Hans Gamlemoen; 
g. Ame Bfjhn, Ole Jfjrgens; h. Hans Gamlemoen. 1 1915: a. Syver Teman- 
son ; b. George Nelson ; c. John Hovda ; f. Borger Anderson ; g, Marit Linde- 
lin; h. Marit Undelin. 3 kvindefor., 1885. Ungdomsfor., 1914. Pjkefor.. 
1914. Sangfor., ca. 1885. Prestel(!lnt $60 (18S6), $500 (1914). ca. $13,155 
(1856)-14). Prestehus: ca. $3,800. Kirketjener osv.: ca $5.000 (1856-14). 
Samfundsskoler: ca. $3,000 (1856-14). Missionen: ca. $1.900 (1856-14). 
Barmhiertighetsanstaltcr : ca, $600 (1856-14), "Konstitution" ; "Menighets- 
historie", 1911, A. H, Gjevre; "Luthersk vidnesbyrd", 1887; "History of 
Mower County".— H. C. M. Jahren. (965—1525) 

Little Cedar norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Lille Cider, Lille Cedar evaneelisk lutherske, Little Cedar lutherske, 
Lille Cedar.) 

Adams (i byen og 2% mil nordvest), Mower Co,, Minn. 

Utenom (Ns), 1859-60; Norske synode, 1860-70; Konlerentsen, 1870-90: 
Forenede kirke, 1890 — , 

Organisert 26de november 1859. 60 si;cle i 1859, 653 i 1914 (12 svensker 
og dansker). Prester: C. L. Clausen, 1856-71; P. G. Østby og O. C. Schon- 
hovd, 1871-78; B. B. Gjeldaker og J, L- Lundebv, 1878-81 ; J. Møller Eggen. 
1881-00; Wm. A. Rasmussen, I90M6; O. C. Myhre. 1906-15; C, B. Runsvold. 
1915—. Embedsmænd i 1859: b. Harald Irgens; e. Rognald Holstad, Johan- 
nes Olson Holstad; f. John H. Johnson Hcsjedahl; h. Hans J. Hansen. 1 1915: 
b. Hans J. Hansen; c. Andrew Torgersen; d. Hans J. Hansen. John Mat- 
tesen, P. J. Sæthre, Sven K. Hegge; e. Anfin N. Amble, Lars Ellingson, 
Embrigt E. Gorden, Peter August Anderson; h. P. J. Satbrc. 3 kvindelor., 
1875. $5,700, Ungdomsfor., 1906, $1,800. Pikefor,, 1903, $300. 2 sanpfor., 
1891, 1915, $400. Avholdsfor., 1892. Little Cedar farmerfor., 1889., $10a 
Kirke 1, 1863, $400. Kirke 2. 1876. $5,000, Kirke 3. 1908, $16,000, Preste- 
hus, 1901, $4.000. Gravplads, 1 acre. $800. Land, ca. 6ii acres, $1,000. 
Presteløn: $128 (1859). $650 (1914), $17,500 (185?L14>. Prestehus: $4.120. 
Kirketjener osv.: $4,700 (1859-14). Menighetsskolen: $2,200 (1859-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $6,000 (1859-14). Missionen: ca, $3,000 (1859-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $2.000 (1859-14). Menighet su (gifter: $51,720. Sam- 
fund sut gi (ter: $11,000. "Konstiiution". 1872, 1884, 1914; Hans J- Hansens 
" M enighet sh i sto rie", 1907 ("Little Cedar Settlement og menighets historie"). 
— C. B. Runsvold. (51—1526) 

Six Mile Grove evangelisk lutherske menighet. 
<Six Mile Grove. Fra 1853 til 1859 en del av St. Ansgar.) 
Lyle (3 mil øst). Mower Co., Minn. 
Utenom (Ns, Kf, Fk), 1859—. 

Organisert 19de november 1859. Delt 1879 (Vor Frelsers menighet). 89 
»j«le i 1859, 475 i 1914. Prester: C. L. Clausen, 1859-71; Johan Olsen. 1871- 78; B. B. Gjeldaker ok J. L. Lunderby. 1878-82; I. M. Eggen, 1882-05; P. 
A. Dietrichson, 1905-06; N. N. Esser. 1906-13; A. E. Moe. 1913—. Embeds- 
mænd i 1859; b. Lars Meyer; c. Ole Sampson; e. Halvor Volstad, Ole Samp- 
son, Gunder Halvorson; f. Martin Berg; g. Lars Tuve. 1 1915: b. K. L. 
Leidahl; c. Neis Hougland; d. L, M. Eggen, John Anstenson. Martin Nel- 
son. Andrew Jacobson, A. E. Peterson; e. Henry Thoraon, Olaf Goldberg, 
Osmund Anstinson, Oliver Anstinson, Alfred Anstinson, Ole Lillegaard; g. 
Ole Daehlin: h. Ole Daehlin. 2 kvindefor., 1872. Ungdomsfor.. 1913. 2 
pikefor., 1914, $400. Sangfor., 1914. Kirke. 1868, $7.000. Prestehus. 1914, 
$4,000. Gravplads, 3 acres, $400. Land, 154 acre, $1,000. Presteldn: $150 
(1859), $450 (1914). Missionen: $16,500 (I8S9-I4).— A. E. Moe. CI22Si-lS28) 

Red Oak Grove norsk evang. lutherske 
menighet. 

(Read Oak Grove, Red Oak Grove evan- 
gelisk lutherske.) 
Blooming Prairie (S mil syd), Mower Co., 

" Norske synode. 1859-68; utenom, 1868-71; 
Konferentsen, 1871-90; Forenede kirke, 1890— . 
Organisert 1859. 493 sjæle i 1871, 590 i 1914 
(1 danske, 1 svenske). Prester: C. L. Clau- 
sen, 1867-71; P. G. Østby, 1871-78; C. L. 
Clausen, 1878-85; S. Strand, 1879-94; N. Iver- 
sen. 1894-98; P. G. Østby, 1897-98; Osm. John- 
son. 1898-12; G. T. Rygh, 1912-13; H. J. Ras- 
mussen, 1913—. Embedsmænd i 1859: b. C L. 
Christophersen; c. O. G. Andersen; f. C. L. 
Christophersen; g. C. L, Christophersen. I 
1915; b. L. 0. AJdahl; c. 0. A. Ulland; d. John 
O, Hansen, Knut Berg, H. A. Petersen, Mar- 
tin Bensen ; e. Neis E. Sffstegaard, Olaf (kant, 

John K. Syverud; h. O. A. Ulland. 2 kvindefor. Ungdomsfor. 2 pikefor. 

Sangfor. Avholdsfor. PresteljJn: 425 (1914). "Konsutution", 1896; L. O. 

Aldahls "Mower County Hislory". 516.— L. O. Aldahl. (139—1527) 

Oor Savior*8 Chnrch. 

(Fra 1853 til 1859 en del av St. Ansgi 
Mile Grove; fra 1875 til 1912 e ' ' ''^ 

Ly le. Mower Co.. Minn. 

Forenede kirke. 1912^. 

Organisert 1912. 250 ajæle i 1912, 350 i 1914. Prester: N. N. Esser. 1912; 
A. E. Moe. 1913—. Embedsmænd i 1912: a. Christ. Johnson; b. O. H. Dahl; 
c. R. A. Anderson; h, dr. P. T. Torkelson. I 1915: b. O. H. Dahl; c. R. A. 
Anderson; h. mrs. O. H. Dahl. Kvindefor., 1901, $2,700. Ungdomsfor., 
1914. Sangfor., 1912. Kirke. 1911. $13,000- Prestehus, 1914. $5,000. Preste- 
-n: $450 TI912), $4S0 (1914), $1.550 (1912-14). Kirketiener osv.: ca. $350 
(1912-14). Missionen: $350 (1912-14).— A. E. Moe. (1228— 1S29) 

Vor Frelsers menighet i Six Mile Grove. 

(Six Mile Grove.) 

Lylc, Mower Co, Minn. 

Norske synode, 1870—. 

Organisert i juni 1870 35 sjæle i 1870, 33 i 1914 (4 svensker). Prester: 
T. A. Torgerson, 1870-76; J. Nordby, 1876-79; N. O. Brandt. 1879-82(?); 
M. Langeland, 1882-83; H. J- Strand, 1883-89; O. T. Lee, 1889-06; G. T. 
Lee. 1886-98; O. A. Sauer. 1906-12; G. O, Førde, 1912—. Embedsmænd i 
1870; b. Gullik Gullikson Skjøreggcn; c. T. Guttormson Lee; d. O. T. Lee; 
f. T. Guttormson Lee. I 1915: e. Ole Strffmby. PresteWn: $50 (1870). $60 
(1914). $2.350 (1870-14). Kirketjener osv,: $M0 (1870-14).- G. O. FfJrde. 
(2571-1530) 
452 Minnesota 

Le Roy Norwegian Evangelical Lutheran Church. 

(West Le Roy lutherske, West Le Roy evangelisk lutherske, Le Roy 
norsk lutherske, St. Roy, Le Roy, Le Roy evangelisk lutherske.) 

Le Roy (3 mil vest), Mower Co., Minn. 

Norske synode, 1868-89; Antimissouri, 188^90; utenom (Fk), 1890—. 

Organisert 1868. Splittet 1891, paa grund av uenighet om hvor den nye 
kirke skulde bygges (Le Roy norsk-dansk lutherske). 130 sjæle i 1869, 150 
i 1914. Prester: Tobias Larson, 1868-75; O. A. Bu, 1875-01: W. A. Ras- 
mussen, 1901-06; O. C. Myhre, 1906-15; C. B. Runsvold, 191>— . Embeds- 
mænd i 1870: b. S. F. Henry; c. O. M. Gr^te; e. O. K. Storlee. Mons O. 
Gr^te, Elling Thompson. I 1915: b. A. O. Weigen, Emel Larson; e. Axel 
Roe, C. G. Flikke, Severt Simonson; f. Emel Larson. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Kirke 1. $200. Kirke 2, 1891. $2,800. Skolehus, 1908, $500. Prestc- 
l^n: $200 (1914).— C. B. Runsvold. (48S-1531) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Le Roy, Bethany.) 

Le Roy (3 mil nbrd). Mower Co., Minn. 

Utenom (Hs), 1862-92; Hauges synode, 1892—. 

Organisert 1862 (18de december 1882). 49 siæle i 1874, 140 i 1914. Prester: 
Elling Eielsen, 1862; P. Thompson, 1863-^; F. H. Carlson. 1869^78; O. A. 
Bergh, 1878^82; H. L. Haakonson, 1882-«5; 1. C. L. Hatlestad, 1885-98; H. 
J. Berg, 1899 — . Embedsmænd i 1915: b. Jacob Knudson; c. Johannes Ørke; 
d. Peder Engelson, Anton Johnson, Ole Eastvold, Johannes Ørke, Sivert 
Hatlestad; f. Cornelius Eastvold. Kvindefor., 1899. Ungdomsfor. Sang- 
for. Kirke 1, 1878. $821. Kirke 2. 1905. $5,000.— H. J. Berg. (355—1532) Bethania menighet (Le Roy). 

Le Roy, Mower Co., Minn. 
Hauges synode, 1886(?)-98(?). 

Organisert 1886(?). Opl>st 1898(?). 122 sjæle i 1887. Prest: 1. C. L. 
Hatlestad, 1886-98.— M. C. H. (6390-1533) Le Roy norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

(Le Roy norsk-dansk lutherske. Le Roy norsk-dansk evang. lutherske.) 

Le Rov, Mower Co., Minn. 

Forenede kirke, 1914—. 

Organisert 1894. 99 sjæle i 1896, 156 i 1915. Prester: O. A. Bu, 1894- 
02; M. Hartmann, 1905-10; D. Svennungsen, 1910 — . Embedsmand i 1896: 
b. David Ron. I 1816: b. Olaf Walstad. Kirke, $1,500. PresteljzJn: $200 
(1894).— M. C. H. (6295—1534) 

Bergen menighet. 

Austin (? mil ?), Mower Co., Minn. 
Konferentsen. 1875(?)-77(?). 

Organisert 1875(?). Opløst 1877(?). 38 sjæle i 1876. Prester: P. G. 
Østby og O. C. Schonhovd, 1875-77.— M. C. H. (6391—1535) 

Grand Meadow lutherske menighet. 

Grand Meadow, Mower Co., Minn. 
Konferentsen, 1876-82(?). 

Organisert 26de mars 1876. Opl^st 1882(?). 60 sjæle i 1880. 30 i 1881. 
Prester: Johan Olsen, 1876-82(?); S. Strand, 1879^2(?). Kirke. 

(6411-1536) 
453 

Cfand Meadow norsk- 
dansk evangeliske 
menighet. 
(Grand Meadow evinge' 
lisk lutherske mght., Grand 
Meadow norsk evangelisk 
lutherske, Grand Meadow 
evangeliske.) 

Grand Meadow, Mower 
Co., Minn. 

Utenom (Ns, Fk), 1893 
(1876)—. 

Organisert 18de juni 1393 
(26de mars 1876). 90 sjsle 
i 1893, 150 i 1914. Prester r 
S. O. Rondestvedt, 1893-01; O. G. Belsheim. 1901-07; A. H. Gjevre, 1907-13; 
H. C M. Jahren, 1913—. Embedsmænd i 1876: b. A. E. Hovda; c. P. E. Pe- 
terson; e. John Skyberg; f. John Skyberg. I 1915; b. C. E. Hovda; c. G. T. 
Torgrimson ; e. Andreas Simonson, Marlin Sorom. Otis Finhart ; h. miss 
Martha Nilson. Kvindefor. Sangfor. PresleifJn: $300 (1914). Samfunds- 
skoler: ca. $350 (1893-14). Missionen: ca. $1,000 (1893-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $200 (1893-14). "History of Mower County."— H. C. M. 
Jahren. (2011—1537) 

Marshall norsk evangelisk lutherske menighet. 

Adams (4 mil nordøst), Mower Co., Minn. 

Utenom (Ns). 1876-88; Norske synode, 1888—. 

Organisert i oktober 1876. 82 sjæle i 1876, 210 i 1914, Prester; E. Wulfs- 
berg. Sr., 1874-78; M. Langeland, 1878-83; J. T. Ylvisaker. 1883-90; H. J. 
Strand og P. Jansen, 1888-95; O. Otiersen, 1895-07; Thomas Nilsson, 1907- 
08; L. Larsen, 1908^13; K. Figenbaum, 1913-14; H. M. Normann, 1914—. 
Embedsmænd i 1915; b. Simon Bohn; c. O. K. Hegge; e. E. N, Viste. E, 
Anderson, J- Hanson. Kvindefor. 189S. Sangfor., 1914. Kirke, 1890. $1,600. 
Gravplads, 3 acres. Presteløn: $50 (1876). $225 (1914).— H. M. Normann. 
(1118— lS38i 

Evanger menighet. 

Adams (10 mil nord), Mower Co., Minn. 

Norske synode, 1879—. 

Organisert 1879, 178 siæle i 1879, 342 i 1913. Prester; O. Felland, 1879- 
81; J. A. Thorsen, 1883-93; J. Linnevold, j™ ~ " • " — ■ ■ 
1899-æ; S. Th. Normann. 1904-U; H. Halvo! 
1905: b. Jacob Gjernes. I 1914; b. Jacob Gjcr 

Zion evangelisk lutherske menighet (Sions). 

Dexter (6 mil nord). Mower Co., Minn. 

Hauges synode. 1890(?)— . 

Organisert 1890(?). 56 sjæle i 1891. SS i 1913. Prester: H. N. Kclnmng, 
1890-91; J. L. Lasseson, 1891-12; L. Dordal, 1912-13; C- G- Eidnes, 1913-16. 
Embedsmand i 1905; b. A. O. Haarslad. I 1911: b. A. O. Haarstad. Ung- 
domsfor. Kirke.— M, C. H. {(6394—1540) Brownsdale prækeplads. 

Brownsdale, Mower Co., Minn. 

Utenom (Fk), 1892-93. 

Begyndt 1892. Sluttet 1893. Prest: E. T. Rogne, Begyndt 1 
(629B-1541) Dexter prækeplade. 

Dexter, Mower Co., Minn. 
Utenom (Fk), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest; O. G. Belsheim, 1904-05.— M. C. H. 
(6297— 1542) 

St Olaf» Scandinavia Lmhcran Chareh (St. Olof). 

Austin, Mower Co., Minn, 

Norske synode, 18^-87; Antiraissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-. 

Organisert 2Sde oktober 1867. 36 sjæle i 1867. 800 i 1916 (mestedelen 
tyskere, svensker og dansker). Prester; C. L. Clausen, 1867-71; P. G. Østby, 
1871-78; C. L. Clausen, 18»-85; S. Strand, 1879-85; P. G. Østby, 188M9; 
Oluf Glasne, 1889-92; E. T. Rogne, 1892-99; J. C. Roscland, 1899-07; J. A. 
E. Naess, 1907-16; J. N. Brown, 1916—. Embedsmænd i 1867; b. Chas. M. 
Bohn; c. J. S. Irgens; e. J. S. Irgens, O. J. Johnson, O. H. Johnson; 1, 
Jacob Johnson. I 1915: b. C. I. Johnson; c. Peter Hanaon; d. T. Marthin- 
son, Seymour Johnson, A. Stark. T. E. Wilson. N. Rasmussen; e. Julius 
Johnson, Otto Tollerud, Peter Hanson, K. O. Wold, Peter Lausen. E. A 
Dalager: h. William Peterson. Kvindelor., 1884. Ungdomsfor,, 1886. Pike- 
for., 1892. Mandsfor Missionsfor.. 1912. Sangfor. Kirke 1. 1870. KiAe 
2, 1897, $19,000. Prestel((n: $S hver gudstieneste (1867), $1.500 (1914). "Kon- 
.,i,.„:^J' iorv;_j. n. Brown. (7200-1543) 

Trefoldigheda norsk er. 
latherske kirke. 

(Den norsk evangelisk lu- 
therske menighet paa Nor- 
wegian Ridge, Spring Grove, 
Nor w egi an Ridge. ) 

Spring Grove, Houston 
Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1855-56; 
Norske synode, 1856~. 

Organisert 20de juni 1855. 
OpIØst 1861, da det var 
uoverkommeligt for én prest 
(Spring Grove, Big Canoe, 
Wilmington, Black Hammer. 
Houston, Newburg, Rich- 
land. Waterloo Ridge.) 700 
sjæle i 1855, 1.200 i 1914 (4 
svensker, tyskere, amerikanere). Prester: F. C. Qaussen, 1857-70; S, S. 
Reqne, 1871-10; Reier Larsen, 1876-78; E. P. Jensen, 1880-94; H. J. Wcin, 
1903-10; A. O. Johnson, 1910—. Embedsmænd i 1855: c. Erik EUefsen Steen; 

d. Nils Olson, Gjermund Johnsen, llakon Narvesen, Gudbrand Andersen; 

e. Tostcn Johnson, Ole Wendelbo Olsen, Levor Timansen, Herman Pedersen, 
Jørgen Timansen ; f. Ingebrigt Iversen ; g. Ingebrigt Iversen ; h. Ingebrigt 
Iversen. I 1915 : b. N. E. Glasoe ; c. 0. B. Nelson ; e. Ove Hoegh. Edw, Rauk, 
Edward Ev en son, Neis Elle st ad, Klem met Rei er son, Oscar Halvorson, W, 
Gjerdingen, Julius EUingson; f. N. E. Glasoe; g. N. E. Glasoe; h. N. E. 
Glasoe. 6 kvindefor. Ungdomsfor., 1911. Pikefor. Sangfor. Prestelrfo; 
$400 (1855), $1,000 (1914), $21.R00 (1855-14). Prestehus: $8,300 (1855-14). 
Kirketjener osv.; $15,310 (1855-14). "Konstitution", 1892; "Spring Grove 
Herold".— A. O. Johnson. (625—1544) 

Honston norsk evangelisk lutherske menighet. 

Houston (2 mil svdøst). Houston Co,. Minn, 
Norske synode. 1855-90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1855. 900 sj.Tle i 1872, 700 i 1914 Prester: N. E. S. Jensen, 
185^^; Kr. Magelssen, 1869-73; E. L. JaasUd, 1873-08; B. B. Østrem, 
Kirke I. 1861, tl.OOO. i 
Kirke 3, 1893, I2D.W)(). . 
Preitebus 2. 1870. Gr» 
L>nd, 60 acrci, t:,000. 1907—. Embedsmænd i 1915: b. Ok Gaustad; c. K. T. Thompson; d. M. 
Oison, Ole Gaustad, K. Foss; e. O. J. Norskog. A, Oien. Thor Runningen, 
Nils Nilson. H. Peterson. Claus Moen, L. Weum. Chas. Nilson. T. T. Hal- 
vorson; i. Martin Olson. 4 kvindefor. tfnEdomsEor. Sangfor. Kirke, 
18». $2,000. Prestehus 1. 1860. Prestehus 2. 1874. $2.000. Gravplads. 4 
acres. $800. Frestelj<n: $700 (1914).— B. B. Østrem. (2219-1546) 
, 1868, »3, 500. 
2. 1908. t^l.JSS. 
:hiii, 19U. »,«00. ik evoDgelisk lathenkc 
menighet. 

(The Lutheran Church.) 

Spring Grove (7Vi mil sydfist), Houston 
Co., Minn. 

Utenom (Ns>. 18S5H59; Norske synode, 
1869-. 

Organiserl I8SS. 277 sjælc i 1872, 430 i 1914. 
Prester: F. C. Claussen, 18S7-70; S. S. Reque, 
1871-76; S. S. Reque og R. Larsen, 1876-78; 
S. S. Reque og E. F. Jensen, 1880-94; S. S. 1871: b. T. Tandberg; c. F. O. Bye; e. Tngebiigl Sdlandson, Peter Bye. Tho- 
mas Trehus, Knud Dahle. lng\-ald Tvedt; f. T. Trar.dberg; g. T. Trandberg. 
I I91S: b. E. O. Steneroden; c. H. E. Burtness; e. Ole A. Engen. Olaf 0. 
Myhre, Hans O. Grinager. Syver Joh:ison. T. T, Trehus; f. J. P. Kopang; 
g. J. F. Kopang. 2 kvindefor.. ca. 1885. $1,839. Ungdomsfor.. ca. 1895. $1.225. 
Pikefor., 1890. Sangfor., 1880. Prestel(*n: ca. $150 (1855). $690 (1914). 
$14.943(1868-15). Kirketjener osv.: ca. $3,670 (1868-15). Sarafundsskoler : 
$7,430 (1903-15). Miasionen: $3,335 (1903-lS). Barmhjertighelsanstalter: 
$1,720 (1903-15). "Konstitution", 1912; kirkelig "Maanedstidende". 1868, 375; 
"Kirketidende". 1909, 667; 1908, 914; "Lutheran Herald". 1909, 597; "Fest- 
skrift, Den norske synode", H. Halvorsen, 86.— H. J. Wein. (1110—1545) St. Petri norsk e ingeluk lothenke menigliet. 

, Houston.) (Houston and Root River. Houston and Ruth Riv< 

Houston, Houston Co.. Minn. 

Konferentsen, 1857-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1857. 81 S)a:le i 1885, 12Q i 1914 Prester: N. E. S. Jensen, 
18S&-68; F. L. Asbjørnsen; O. S. Schonhovd. 1877-81; F. Nilsen. 1881-87; 
C. K. Ytrehus, 1888-96; J. Granskou, 1897-99; A. Wright og M. N. Knutsen, 
1900-04; T. T. Hffverstad, 1905-09; L, S. Marvick. 1910-12; B. B. Østrem. 
1912—. Embedsmænd i 1915: b. Gust. E. Thronson; e. A. Omodt; d. P, 
Iverson, Ole Gorden. John Hokenson; e. L 0. Iverson, T. Tennison, T. 
Thronson; f. Jens Aarbak; h. Gust. E. Thronson. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Sangfor. Kirke, 1884. Prestehus, I9I0, $2.000. Gravplads, 2 acres, 
Fresteløn: $175 (1914).— B. B. Østrem. (2221—1547) 456 Minnesota 

Black Hammer norsk evangelisk lutherske menighet. 

Spring Grove (5 mil nord), Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1858 — . 

Organisert Iste januar 1858. 380 siæle i 1883, 512 i 1914. Prester: F. 
C. Clausen, 1859^70; St. S. Reque, 1871-95; R. Larsen, 1876-78; E. P. Jensen, 
1880-05; G. C. Jensen, 1904-05; K. A. Kasberg, 1905-12; H. H. Frost, 1912-. 
Embedsmænd i 1915: b. H. K. Ike; c. P. C. Onstad; e. Gunder Treangen, 
L. E. Veum, Joe Hermanson. Kvindefor., 1885. Ungdomsfor., 1895. Sang- 
for. Kirke 1, 1868. Kirke 2, 1898, $4.400. Prestehus. Gravplads, 2 acres. 
$500. PresteljJn: $335 (1914).— H. H. Frost. (834—1548) 

Root River prækeplads. 

Spring Grove (10 mil nord), Houston Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1866(?)-69(?). 

Begyndt 1866(?). Sluttet 1869(?). Prest: F. C. Olaussen, 1866-69. 

(7032-1549) 

Brownsville prækeplads. 

Brownsville, Houston Co., Minn. 
Norske synode, 187l(?)-78(?). 

Begyndt 1871 (?). Sluttet 1878(?). Prester: St. S. Reque, 1871-78; R. 
Larsen, 1877-78.— M. C. H. (5488—1550) Union Township prækeplads (Union). 

Spring Grove (18 mil fist), Houston Co., Minn. 
Norske synode, 1871(?)-;^(?). 

Begyndt 1871(?). Sluttet 1878(?). Prest: St. S. Reque, 1871-78.— M. 
C. H. (5489^1551) 

Looney Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Loony Valley norsk evangelisk lutherske, Loonny Valley.) 

Houston (5V4 mil nord), Houston Co., Minn. 

Konferentsen, 1871-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1871. 58 sjæle i 1872, 60 i 1914. Prester: P. L. Asbjj^rnscn, 
1871-74; E. H. Midtbj^, J. E. Nordby. P. G. Østby, 1875-76; O. C. Schon- 
hovd. 1877-81; Peter Nilsen, 1881-87; C. K. Ytrehus, 1888-96; A. Wright, 
1896-91; M. N. Knutsen, 1901-04; T. T. HfzJverstad, 1905-09; L. S. Marvick, 
1910-12; B. B. Østrem, 1912—. Embedsmænd i 1915: b. J. A. Sætter; c. B. 
Flåtten; d. P. Wager, Oliver Olson, S. Johnson; e. C. A. Johnson. Otto 
Wager, L. Sætter; f. J. A. Sætter; h. mrs. Oliver Olson. Kirke, $3,000. 
Presteløn: $150 (1914).— B. B. Østrem. (2220—1552) 

Jefferson (Jefferson Township). 

Freeburg (5 mil syd), Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1872—. 

Organisert 1872. 55 sjæle i 1902, 34 i 1914. Prester: St S. Reque, 1872- 
08; R. Larsen, 1876-78; O. J. Hjort, 1877-78; E. P. Jensen, 1880-85; H. J. 
Wein, 1903—. Embedsmand i 1913: b. E. K. Roverud. Kirke.— M. C. H. 
(5482—1553) 

Riceford norsk evangelisk lutherske menighet. 

Riceford, Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1875 — . 

Organisert 31te mars 1875. 134 sjæle i 1883, 155 i 1914. Prester: St S. 
Reque, 1875-80; R. Larsen, 1876-78; E. P. Jensen, 1880-05; G. C. Ulen. 1904- 
05: K. A. Kasberg, 1905-12; H. H. Frost, 1912—. Embedsmænd i 1875: a. Ole Lee; b. Gunder Traaen; c. Gunder Traaen; e. Christopher Erikson. 
Martin |etmundsen, Peder Onsgaard, Halgrim Rauk. I 1915: b. N. S. Hal- 
stennid; c. Nils H. Wiger; e. Ole G. Haugen, Narve Larson, Enos Krog- 
stad; f. N. L. HaUtenmd. Kvindefor.. ISB. Ungdomsfor. Kirke, 18ff, 
$2,500. Prestehus. 1880. Gravplads, 4 lotter. $40. Land, 67 acres, $3,00a 
Prestel^n: $100 (187S). $235 (1914).— H. H. Frost. (835—1554) 

Caledonia menighet. 

Caledonia, Houston Co.. Minn. 

Norske synode, 1877-08(?). 

Organisert 1877, Opiøst I908(?). 60 sjæle i 1902, 90 i 1908. Prester: 
St. S. Reque, 1877-08; E. P. Jensen. 1880-82. Embedsmand i 1908: b. E. K. 
Roverad.— M. C. H. (5481—1555) 

Hokah prækeplads. 

Hokah, Houston Co., Minn. 
Norske synode, 1877-78. 

Begyndt 1877. Sluttet 1878. Prester; R. Larsen, 1877^78; St. S. Reqne, 
1877-78.-M, C. H. (5483-1556) 

Hokah menighet. 

Hokah, Houston Co., Minn. 
Konferentsen. 1870-80. 
Organisert 1878. Opidst 1880. 24 sjxie i 
Bergh, 1878-80.— M. C. IL (5485— 1S57) I, 21 i 1879. Prest: J. A. 

The Emmannel Norwegian Evangelical 
Lutheran Church. 

Caledonia, Houston Co., Minn. 
Utenom (Ns), 1893-07; Norske synode, 
1907—. 

Organisert I7de februar 1893. 40 sjaele i 
1893, 129 i 1914 (4 tyskere). Prester: S. S. 
Reque og E. P. Jensen, 189M3; H. J. Wein, 
1903-. Embedsmsend i 1893: b. E. K. Rove- 
rud; c. J, P. Lommen; e. Knud Johnson, S. J. 
Solberg, Peler Sleenstrup: f. E. K. Roverud; 
h. E. K. Roverud. I 1915: b. E. K. Roverud; e. J. P. Lommen; e. O. E. Burt- 
ness, Andreas Anderson, J. P. Lommen; h. miss Josephine Lommen. Kvinde- 
for., 1891, $1,625. Sangfor., 1895. ca. $35, Presteldn: $50 (1893), $160 (1914), 
$2,110 (1893-14). Prestehus: $720. Kirketjener osv.: ca. $1.080 (1893-14). 
Samfundsskoler: $1,200 (1893-14). Missionen: $522 (1893-14). Barmhjer- 
tjghetsanstalter: $218 (1893-14). "Kirketidende", 1894, 790.— H. J. Wein. Oak Ridge norsk evangeliak Inthenke menighet. 

Houston (1 mil sydvest), Houston Co., Minn. 

Norske synode, 1890—. 

Organisert 1890. Prester: Kr. Magclssen, 1890-14; N. S. Magclssen, 
1909—. Embedsmand i 190S: b. H. Haraldsen. I 1913: b. Torjc Lewis. 
Kirke.— M. C. H. (5484— ISS8) Crøffdhut. Co- 

Holden menighet. 

Kenyon {7Vi mil nordffst), 
Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1862-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 18S6. Delt 1 3de 
oktober 1862, paa grimd av ^nighcti ■ for ., (4,000. Ptc I. tS5». t«,OC og 'predt (Vang), 1863 
(Dale). 1868 (Urland. Min- 
neola. Land), og 1880 (Gol). 
78 sjæle i 1856, 755 i 19U. 
Prester: B. J. I. Muus. 1859- 
99; Th. Hansen, 1879-80; 
N. J. Ellestad, 1899-07; H. 
O. Fjeldstad, 1907—. Em- 
bedsmænd i 1856: e. Kjøstal Gundersen, Halvor Huset, Knud Pedersen Hou- 
gen, Truls Fingalsen Kolsnid, Knut Finselh, Christian Pedersen. I 1915: 
b. Adolph Næseth; c Lewis Brekke; e. Iver Haugen, John Eide, Martin 
Flom, Anders Brattegjerde. Lars Flom, Ole Bygd, 2 kvindefor., 1887, 1892, 
Ungdomsfor,, 1900- 2 pikefor. Preste-n: $400 (1856), $533 (1914). Kirke- 
tjener osv.: $150 (1914). Samfundsskoler : $275 (1914). Bi^rns "Festskrift" 
(SO-aarsfest) ; -Lutheraneren", 1906, 1111-12; 1911, 1143,— H, O. Fjeldstad. 
(963— IS60) 

Vang nonk evangelisk lutherske menighet (Valden). 

(Fra 1856 til 1862 en del av Holden— Ns.) 
Dennison (4Va mil sydøst), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1862^; Antimissouri, 1837-90; Forenede kirke, 1890-96. 
Organisert 1862 (1856). Splittet 1896, paa grund av uenighet om kirke- 
tomt {Vang- Fk; Little Cannon— Ns). 500 sjæle i 1862, 893 i 1892. Prester: Goodhue Co. 459 

B. J. I. Muos, 1859-79; T. A. H. Bereer, 1879-82; J. N. Kildahl, 1882-89; N. 
A. Øfstedal, 1889^: C A. Mellby, 1892-98. Embedsmænd i 1662: b. G. K. 
Norsving; c. G. K. Norsving; e. K. P. Hangen, G. K. Norsving, A. Hjiver- 
stad; f. Nils N. Raabfflle. Kirke 1, 1864. Kirke 2, 1896, $10.201. Prestehus. 
1884, $2,668. Gravplads, 2 acres. Land, 45 aeres.— A. E. Hauge. 

(6348—1561) 

Vang norsk evangelisk lathenke 
menighet. 

(Fra 1856 til 1862 en del av Holden; fra 
1862 til 1896 en del av Vang.) 
Dennison {4'/i mil sydvest), Goodhue Co., 

Forenede kirke. 1896 (1862)—. 
Organisert 1896 (13de oktober 1862). 542 
sjæle i 1899. 670 i 1914. Prester: B. J. I. 
Muus, 1859-79; T, A. Hanson Berger, 1879-82; 
J. N. Kildahl, 1882-89 ; N. A. Øfstedal. 1889- 
92; C. A. Meilby. 1892^98; A. E. Hauge, 
1898—. Embedsmænd i 1915: b. S. J. Svien; 
c, C. T. Haugen; e. M. T. Holten, K. A. 
Østrem, O. A. Haugen, O. A. Komprud, C. T. Lykken. 2 kvindefor.. 1883, 
1899, $6.600. Pikefor. Sangfor., 1887. Prestelfiln; $350 (1914). Kirketjener 
n«v : ca. $8,000 (1862-14). Samfundsskoier : ca. $5,605 (1862-14). Missionen: 
Barnihjertighetaanstalter: ca. $5,000 (1862-14)— A. E. Kirke 2. 1B96, flO.ZOl. 
PreKebui, 18B4, $2,86B 

(% my »4,"9). 
Onvpladi. 2 acr». 
Land. 4S acrel, $1,000. Dale norsk evangelisk 
Inthenke menighet. 

(Syd Prairie. Fra 1856 
til 1863 en del av Holden.) 
Kenyon (6 mil fist), Good- 
hue Co., Minn. 

Norske synode, 1863-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1863. 450 sjæle 
i 1884, 361 i 1914. Prester: 
P.A. Rasmussen, 1856-63; B. 
J. I. Muus, 1863-80; M. 0. 
B(*ckman, 1875-79 ; Th. Han- 
sen. 1879-80; L. M. BifJm. 
1880-83; A. Winther, 1883- 
85; B. J. I. Muus, 1884-99; N. J, EllesUd, 1899-07; H. O. Fjeldstad, 1907—. 
Embedsmxnd i 1915: b. John Quam; c. K. Bergum; e. K. Bergum, John Kvit- 
tem, John Langenes, Peder Grove, David Davidsen ; i. K, Bergiun. Kvinde- 
Kiikc, 1S77, (7,000. I, $4«0. for, 1886. Ungdomsfor, 1910, Pikefor., 1886. PresteWo: $200 (1863). $266 
(1914). Kiriretjener osv.: $4.080 (1863-14). Samfundsskoler : $125 (1914). 
"Konstitution", 186J; Biffnis "Festskrift".— H. O. Fjeldstad, (964—156*) Little Cannon norsk evaog. lathenke 
menighet. 

(Fra 1856 til 1862 en del av Holden; in 
1862 til 1896 en del av Vang.) 

Kenyon (4 mil nord), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1897 — . 

Organisert t januar 1897. Ca. 100 sjxie i 
1897, 85 i 1914. Prester: S. J. N. Ylvisaker, 
1898-08; S. Berven, 1908—. Embedsnuend i 
1897: a. G. K. Norsving; b. K. B. Norsving; 
c. M. S. Gjellum; e. Hans B, Underdabt; Ole 
Nesseth. Knut K. Pasa, Sr. ; f. A. K Finseth. 
I 1915: b. Arthur Finseth; c. Helge E. Pasa; 
e. M. S. Gjellum, Bemt Neseth, Ole T. Quam. 
Kvinde/or, 1900f ?). Ungdoms f or.. 1914. Pre- 
steløn: $283 (1914), ca. $4,200 (1897-14). 
"Konstitution". 1900; "Kirketidende". 1901, 
972; 1910, 1357.— S. Berven. (2305-156J) 
Xitkc, IS97. ca. t2,l()D. 
PrMtebu* 1, IS» («unt 

Zumbroli mifat.). 
Pmiehut 2, I9t0, $S,6( Kirke. I87Z, «£,842. 
Fre*tehii».lS«4,tl,9l2 

(% tv 14.780). 
GriTpUcl*, 2^ urea, (311 
Und.45 iccci, 11,000. Urland norsk evangelisk Inthenke 
menighet. 

i (Fra 1S56 till 

A Cannon Falls 

^A^ Utenom (Ns), 

^-Ir 1873-87 ; Antimis! 

'I II kirke, 1890—. 

* — Organisert 1868 (19de december 1872). En 

del traatte ut og dannet egen menighet i 1908 
(Wangen Prairie norsk evangelisk lutherske 
menighet). 300 sjaele i 1872. 504 i 1914. Pre- 
ster: B. J. I. Muus, 1859-79; T, A. Hanson 
Berger, 187»-82; J. N. Kildahl. 1882-89; N. A. 
Øisiedal, 1889-92; C. A. Mellby, 1892-98; A. 
E. Hauge, 1898—. Embedsmænd i 1872: b. 
Urs A. Flom; c. William Oison; e. Lars A. 
Flom, Thorsten A. Melhus, Rognald J. Ohn- 
stad. Ole A. Melhus, Johannes lagebrigtson ; 
f. Johannes Ingebrigtson ; g. I. D. HustvedL 
1 1915: b. R. P. Brandvold; c. I. D. Hustvedt; 
e. B. S. Ottemess. A. L. Flom, A. E. Flom, 
T. A. Stenhaug, I. D. HustvedL 2 kvindefor, 

1885, 1898. $5,000. 2 pikefor. Sangfor„ 1915. Prestelflo: ca $17S (1872). ca. 

$350 (1914), ca. $14,072 (1872-14). Kirketjener osv.: ca. $8,147 0872-14). 

Samfundsskoler: ca. $4.634 (1872-14). Missionen: ca. J8>0 (1872-14). 

Barmhjertigbetsanstalter : ca. $4.000 (1872^14).— A E. Hauge. (1492—1565) 

WaogenB Prairie Donk evangelia 
Inthenke menighet. 

<?ra 1856 til 1868 en del av Holden; fra 
1868 til 1908 en rie! av Urland.) 

Cannon Falls (S'A mil sydvest), Coodhue 
Coj Minn. 

Forenede kirke, 1908—, 

Organisert 9de januar 1908. 73 sjaele i 1908, 
113 i 1914. Presl : A. E. Hauge. 190S— . Em- 
bedsmænd i 1908: b. Oliver Frettem; c. John 
S. Lilleskov; e. John S. Lilleskov, Hans L. 
Loven, John P. Wangen; f. I. D. Hustvedt. 
I 1915: b. Chr. I. Wangen; c. John S. Lille- 
skov; e. Hang I. Wangen, John P. Wangen, 
John S. Lilleskov. Kvindefor., 1898, $1,131. 
Hjælpetor, 1908, $1,018. PrestelfJn : $100 
(1908), ca. $125 (1914), ca. $800 (1908-14). 
Kirketjener osv: ca. «,400 (1908-14). Mentg- 
hetsskoien: ca. $3,()00 (1872-14). Samfunds- 
slcoler: ca. $1,566 {1908-14). Missionen: ca. 
$493 (1908-14). Barmhjertighetsanstalter: ^ 
$600 (1908-14).— A. E. Hauge. (1491—1566) Land nonk evangeliak lutherske menighet 

(Fra 1856 til 1868 e 

Znmbrota (1 mil ve 

Norske synode. 186tf-K/. 

Organisert 1868 (1862?). Splittet 1887. paa gnmd av naadevalgstriden 
(Land— Fk; Zumbrota— Ns). ^0 sjæle i 1869, 1,000 i 1886. Prester: B. J. 
I Muus. 185»^; N, T. Ylvisaker. 1868-77; L. M. Bijfm, 1877-87. Kirke. 
(6353-1567) Land norsk evangelisk latherske menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden menighet; fra 1868 til 1SS7 en del 
av Land.) 

Zumbrota (1 mil vest). Goodhue Co., Minn. 

Antimissouri. 1887 tl86Z)-90; Forenede kirke, 1890-13. 

Organisert 1887 (1868). Splittet 1913. 750 sjæle i 1892. 1,000 i 191Z 
Presier: B. J. 1. Muus, 1859-6^ N. T. Ylvisaker, 1868-77; L. M. Bifjrn. 
1877-08; G. S. Frøiland, 190^-1? Embedsmand i 1896: b. M. T(*nseth. I 
1912: b. M. O. Tønseth. Kirke. $12.000. (6354—1568) Land norsk evangelisk Ititherske menighet. 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden: fra 1868 til 18S7 en del av Land 
— N?: fra 1888 til 1913 en del av Land— Fk.) 

Zumbrota {1 mil vest), Goodhue Co.. Minn. 

Forenede kirke. 1913 (1868)—. 

Organisert 1913 (1868). 477 sjæle i 1914, 765 i 1915. Prester: B. J. I. 
Muus. 185»-68; N. T. Ylvisaker. 1868-77; L. M. Bif(m, 1877-08; G. S. Frti- 
land, 1908-13; J. Mathiesen, 1914—. Embedsmænd i 1914: b. M. O. TfSn- 
seth. I 1915: b. Oscar Steberg. Ungdomsfor. Kirke, $12,000. PrMtel^n: 
$600 (1915). (6355—1569) 

Zombrota norsk evangelisk latherske 
menighet. 

(Fra 1856 tit 1868 en del av Holden; fra 
1868 til 1887 en del av Und.) 

Ziimbrota, Goodhue Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1887-88; Norske synode. 
1888-. 

OrEanisen 20de december 1887. 125 sjzle 
i 1887. 139 i 1914. Prester: O. P. Vangsnes, 
1S87-88; K. K Bjørgo, 1888-97: D. T. Growe, 
1891-94; E. J. F. Haertel. 1892-97; P. A. Kit- 
tilsby. 1894-96; C. Diviag. 1896-97; H. G. 
Magelssen, 1897; J. Linnevold, 1897-00; H. G. 
Magelsseii. 1900-01 ; S. 1. N. Ylvisaker, 1901- 
08; E 1. Strøm, 1908; S. K. Berven. 1906-11; 
J. 0. Dreng, 1911—. Embedsmænd i 1887; 
a. M. Gullerud ; b. Thomas Bmsegaard ; c. C. 
L. Strøm ; e. O. P. Finstuen, C. L. Strøm, A. 
C, Erstad; f. Iver J. Lunde. I 1915: b. Peter 
H. Lunde ; c Edwin Swenson ; e. P. O. Fin- 
stuen, C. M. Anderson, Erik Lomen. 2 kvin- 
defor., 1888, 1906. $3,416. Ungdomsfor., 1914. 
Sangfor., 1897. Presteløn: $200 (1887), $523 
(1914), $8.300 (1887-14). Prestehus: $3,678 
(1887-14). Kirketjener osv.: $2,441 (1887-14). 
Menighetsskolen : $447 (1887-10). Samfunds- 
skoler: $1,070 (1911-15). Missionen: $1,315 
(1911-15). Barmhjertighetsanstaiter: $1,249 
(1911-15).—;. O. Dreng. (1471—1570) Minneola norsk evangelisk lutherske menighet (Minneola). 

(Fra 1856 til 1868 en del av Holden menighet.) 

Wanamingo (5 mil nordost), Goodhue Co., Minn. 

Norske synode, 1868-87; Antimiasoari. 1887-90; Forenede kirke, 1890—- 

Organisert 1868. 320 ajæle i 1869, 495 i 1915. Prester: B. J. I. Muus. 
18S»-68; N. T. Ylvisaker, 1868-77; L. M. Biørn, 1877-08; G. S. FrØiUnd, 
1909-13; J. Mathiesen, 1914—. Embedsmand i I9lS: b. N. H. Hnsbyn- 
Ungdomsfor Kirke. Presteløn: $400 (1915). Kirketjener osv.: $1,900 (1915). 
(6315-1572) 
463 

Den foreDede lathereke 
kirkes menighet. 

(Znmbrota. Fra 18S6 lil 
1868 en del av Holden ; fra 
1868 til 1913 en del av Und 
-Fk.) 

Zumbrota, Good hue Co^ 

* Utenom (Fk), 1913-lS; 

Forenede kirke, 1915—. 
Organisert 3dje juli 191.S. 

425 sjKle i 1913, 513 i 1914 

( IS svensker, tyskere, en- 
912, 118.170. Griipiida. 2% iciei, (633. gelskmænd). Prest: Hj. S. 

Frttiland, 1913—, Embeds- 
mænd i 1913: a. T. K. Logan; b, O. N. Berg:; c- Mikal Monson; d. O. O. 
Nordvold, August Johnson, J. E. Kyllo, Jr.; e. Neis Kittelson, E, Peterson, 
T. K. Logan, O. N. Berg, M. Monson, S. Texvold, O. M. Nordvold ; h. O. M. 
Gorder. I 1915: a. G. Berg; b. J. E. Kytlo, Jr.; c. M. Monson; d. August 
Johnson, Edward Fylken, J. E. Kyllo, Jr.; e. C. K, Clementson. Nils Kittel- 
son, G. Berg, S. Texvold, M. Monson, A. Merseth, O. Nordvold. 2 kvinde- 
tor., 1912, 1915, $1,S30. Ungdomsfor., 1913, $145. Sangfor., 1913, $50. Preste- 
lien: $1.000 (1913), $1,000 (1914), $1,250 (1913-14). Samfundsskoler : $228 
(1911-14). Missionen: $113 (1911-14). Barmhjertighetsanstalter : $51 (1911- 
14).— Hj. S. Fr^iland. (1284—1571) 

Gol norsk evangelisk iDthenke 

menighet. 
Gol sogn. Holden Gol. Gol, Halling settle- 
mentet. Fra 1856 til 1880 en del av Halden.) 
Kenyon (1 mil vest), Goodhue Co,, Minn, 
Norske synode. 1880-8?; Anlimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1880. Deh 1891, fordi man 
trEcngte menighet i byen (Norsk evangelisk 
lutherske menighet). 600 sjæle i 1880, 465 i 
1914. Prester: B, j. I. Muus, 1863-80; M. O. 
Bøcknian, 1875-89; M. O. Andenes. 1887-89; 
K. O. Lundeberg. 1889-95; S. O. Simundsen, 
1895_ Embedsmænd i 1880: b. Ole Nilsen; 
c. Ole P. Hulebak: e. Ole P. Hulehak, Erik 
Gunhus, Slran S. Gledic, O, O. Bakke. P. O. 
Næselh; t. Ole Nilsen; g. Ole Nilsen. H. Er- 
stad. I 1915: b. Lars Berg; c. Hans P. Hule- 
hak; e. Ole J. Halseth, f. L. Fyrand, S. L. 
Brusletten, Syver N, Vigdal, Nils Nyhagen. 
2 kvindefor., 1881. Ungdomsfor., 1906. Pike- 
for.,1900. PrestelfJn: $550 (1880), $350 (1914), 
Kirk., 1B70. $8,200. $14,450 (1880-14). Prestehus: $3.500. Kirke- 

Preitchui, 1381, t3,S00. tjener osv.; $14,100 (1880-14). Menighetssko- 

GrmTplads, 3 actei, t2ao. len : S10,S30 (1880-14V Samfur.dsskoler : $6.196 

L»nd. C..20 «ere».»l,0O0. (1895-14). Missionen : $11,250(1880-14). Barm- 

hjertighetsanstalter : $3,375 (1880-14). Menig- 
hetsutgifler : $42,SS0. Samfundsutgitter : $20,- 
821.-8. O. Simundsen. (1440—1573) 

Kenyon prækeplads. 

Kenyon, Goodhue Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1886(?)-87(?jr ^^ ^ 

Begyndt im(>). Sluttet 1877(?). Prest: M. O. Bt*ckman, 1886-87. 

[6352 — 1S74) 
Kenyon menighet. 

(Pia 1S56 til 1880 en del av Holden; fra 1880 til 1891 en del av Gol 
men^het) 

Kenyon, Goodhne Co., Minn. 

Forenede kirke, 1891-9S. 

Organisert 1891, Splittet 189S, paa grund av strid om konfinnation. 95 
Bjæle i 1891. Prest: K. L. Lundebergi 1891-95. Embedsmænd i 1892: b. 
Ole A. Osdal; c. Peder A. Lund; e. J. I. Stene, P. L. Berg, John Gun- 
dersen; f. John Kvam. I 189S; b. B. J. BorUug. Kirke, 1891, $4,700. 

(63W-1575) 

Deo late norsk evangeliak hitlierake 
menighet. 

(Kenjron, Kenyon Ute evangelisk lutherske, 
Den Iste norsk lutherske. Isle evangelisk lu- 
therske. Fra 18S6 til 1880 en del av Holden ; 
fra 1880 til 1891 en del av Gol; fra I89I ti! 
1895 en del av Kenyon.) 

Kenyon, Good hue Co., Minn. 

Forenede kirke. 1895 (1891)—. 

Organisert 1895 (I89I). 133 sjæie i 1895, 
330 i 1914. Prester: K. O, Lundeberg, 1891- 
95 ; S. O. Simundsen, 1895 — . Embedsmand ! 
1895: b. O. H. Niel. I 191S: b. Henry H. 
Åkre; c. Gilbert Flom; e. B. J. Borlaug. Ole 
O. Broin, 0, A. Gundersen; f. O. A. Iversen; 
h. Charley Harrison. Kvindefor., 1891. Ung- 
domsfor., 1900. Presteløn: £50 (1891), $m 
(1914), $3,000 (1891-14). Kirketjener osv.: 
$8,150 (1891-14). Menighetsskolen: $1,125 
(1891-14). Samtundsskoler : $2,492(1891-14). 
Missionen: $7,200 (1891-14). Bannhjertighets- 
anstalter: $3,600 (1891-14). "Konstitudon", 
1892— S. O. Simundsen. (1442— 1S76) 

Bethlehem menighet. 

:o.. Minn. 

-97. 

Organisert 1895. Oplffst 1897, for at danne ny menighet samn 
Zoar (Bethania). Frest: K. O. Lundeberg, 1895-W. (6351—1577) 

Zoar menighet. 

Kenyon, Good hue Co., Minn. 
Utenom (Bs). 1893-97. 

Organisert 1893. Opløst 1897, for at danne ny menig 
Bethlehem (Bethania). Prest: O. A. Østby, 1893-97, (6350—1578) 

Bethania eTangelieke frikirke. 

(Sammenslutning av Zoar og Bethlehem.) 

Kenyon (i byen og 9 mil sydvest), Goodhue Co., Minn. 

Utenom (Bs), 18w-00; Brodersamfundet. 1900—. 

Organisert 16de april 1897. Splittet 1907, paa grund av anklager mot 
presteme O. A. Østby og O. A. Seversen paa grund av forskielligt syn paa 
deres stillinger samt forskjellige handtemaater Jndbyrdes. 73 sjæle i 1897. 
56 i 1914. Prester: K. O. Lundeberg, 1897-03; O. A. Siverson, 1903-06; j. 
Bjerkaas, 1907-10; J. E. Sletta, 1911—. Embedsmænd i 1897: b. C. O. Slokke; 
c. K. M. Furfaas; d. Anders Mundahl, Erik Ollestad, Anders Hagen. N. O. 
Rrfdning, A. T. Rygh; e. Tom Rygh, P. L. Berg, C. O. Stokke, O. J. Kvale, 
Halvor Hafdahl; h. C. O. Stokke. I 1915: b. Edwin O. Strandemo; c. C 
Aas; d. L. J. Helland, Chas. Jackobsen; e. Ole Strandemo, Chas. Jackobsen, 
Martin Ruud: g. E. SletU; h. Martin Ruud. Kvindefor. Hix1p«[or., 1915. 
Kirke I, 1897. $2,650. Kirke 2. 1902. $1.200. Gravplads, IJ4 acre, $150. 
PrestelfJn: $300 (1897), $500 (1914). ca. $6,000 (1897-14). "Budbæreren". 
1897, 302,— G. E. Stetta. (793—1579) 

Immaniiels nonk eraugeliBk latherake menighet. 

(Aspelund, Wanamingu, Imanuel, Iinmanuel frimenigheL) 

Kenyan (9 mil nordøst), Goodhue Co., Minn. 

Hauges synode, 18S9 — . 

Organisert 1859. 35 sjæle i 1859, 250 i 1914. Prester: Østen Hanson, 
1859-98; I. L. Lasseson, 1898; C. C. Holter. 1899-10; M. G. Hanson, 1910-15; 
C. C. Holter, 1915—. Embedsmand i 1913: O. S. Haugen. Ungdomsfor. 
Kirke 1. Kirke 2. Kirke 3, 1912, $5,000. Prestehus. Gravplads, 2 acres. 
Land, 7 acres (sammen med to andre menigheter). "Budbæreren", 1909, 
1098; 1913, 797-99.— C. C Holter. (2004—1580) 

HofF meni^et (Hof). 

Goodhue (6 mil nordøst), Goodhiie Co., Minn. 

Norske synode, 1860(?)-O2{?). 

Organisert 1860(f). Oplfist 19a2C?). 150 sjæle i 1869, 20 i 1901. Prester: 
B. J. I, Muus. 1860-68; N. T. Ylvisaker. 1868-75; R. Larsen. 1875-76; K. 
S. Serven, 1876-88; L. M. Biørn, 1890-93; N. Halvorsen, 1893-98; K. Bjørgo, 
1888-97; D. J, Growe, 1891-94; E. R Haertel, 1892-97; P. A. Kittilsby. Irøi- 
96; K. Bjørgo, 1897-02; H. G. Magelsscn, 1897-Ce. Embedsmand i 1915: 
b. H. E. Bollumf?). Kirke. (2646— 1S81) 

Hauges nonk erangeliak latherake menighet (Keoyon). 

Kenyon, Goodhue Co., Minn. 

Hauges synode, 1860—. 

Organisert 1860. 125 sjæle i 1884, 200 i 1914. Prester: Østen Hanson, 
1959-98; I. L. Lasseson, 1898; C. C. Holter, 1899-10; M. G. Hanson, 1910. 
Embedsmand i 1913: b. A. Anonly. Ungdomsfor. Kirke 1. Kirke 2, 1902. 
$5.000. Gravplads, 2 acres. Land. 7 acres (sammen med to andre menig- 
heter).— C. C. Holter. (2006—1582) 

Evangelical Lutheran Trinity Church. 

(Den Iste norsk evangelisk lutherske rae- 
ni^et. Red Wing.) 

Red Wing, Goodhue Co„ Minn. 

Utenom ( Ns), 1864-65 ; Norske synode, 
1865—. 

Organisert 1864. Splittet i 1887. paa grund 
av naadevalgstriden. 40 sjæle i 1864, ca. 350 i 
1914 (50 tyskere, svensker, dansker). Prester: 
Uur. Ursen, 1858-59; B. ;. I. Muus. 1855^68; N. Th. Ylvisaker. 1868-75; L. J. R. Larson, 187S-76; K. S. Berven. 1876-87; 

0. P. Vangsnes, 1887-88; K. Bjtfrgo, 1888-97; H. G. Magelsseti. 1897-03; E. 

1. Strffm, 1903-09; O. J. Ordal. 1909-13; T. A. Hoff. 1914—. Embedsnuend i 
1864: e. O. A. Indseth, Chr. Berg. O. K. Simmons. I 191S:"b. prof. N. Y. 
Clausen; c Chr. H. Boxrud; e, C. H. Boxrud, C. F. Hjermstad, N, P, Nes- 
seth, John C. Seebach, Peter Peterson, Ole Wintervold; f. Elisabeth Clausen; 
h. prof. N. Y. Clausen. Kvindefør. Ungdomsfor. 2 pikefor. Mandsfor. 
Sangfor. PresteljJn: $1,000 (1914). "Konstitution". 1864.— T. A. Hoff. 

(S9S— 1S83) 

/Pfc^ WiTta, ^ooj hu.-& Co., ^ I -n-Tf. 

l^lft/ a<f7 htt. n. ey. I ^^ 
\ltg7 
ISU St.Pu.i-r-i \ Sg-- Pcutr-i - A^ a^ 
H& 
St. Peters nonk luthenke menigliet (St. Petri). 

Red Wing, Goodhue Co., Minn. 

Hatiges synode, 1863 — . 

Organisert 1863. 90 sjæle i 1874, 392 i 1915. Prester: Østen Hansen, 
1863-89; A. Weenaas. 1882-85; O. S. Meland, 1889-. Embedsmand i 1863: 
b. C. Lillethun. I 1915: b. O. O. StageberK- Ungdomsfor. Kirke, $10,000. 
Prestehus. Presteløn: $1,200 (1908). Sam lunds skol er: $170 (1908). Missio- 
nen: $161 (1908). BarmhjertighetsanstaUer: $30 (1908). (6356—1584) 

Wanamingo menighet. 

(Wannamingo, Wanamingo norsk evange- 
lisk lutherske.) 

Wanamingo, Goodhue Co., Minn. 

Utenom (As, Kf), 1869-74; KonferenUen, 
1874-90; Forenede kirke, 1890-97; Frikirken. 
1897—. 

Organisert 27de juli 1869. 118 sjæle i 1873. 
190 i 1914. Preitcr: L. E Green. 1869-72; 
N. E. Wikre. 1872-81; G. L. M. Gjertsen, 
1881; J. H. Blegen, 1882-85; R. Andersen, 
1885-90; N. Halvorson, 1892-01; S. J. Rislfiv. 
1901—. Embedsmaend i 1869: a. Erick Erick- 
son; b. C. T. Sands I r (fm ; c. Hermund Sørum; 
d. Otto Thoreson, Nils Christoferson, Erick 
Erickson, Johan Swenson ; e. Tosten Thore- 
son, Johannes E. Skaar, Jolian Swenson. Karl 
Swenson. I 1915 : b. Edw. G. Hammer ; e, 
Elai I. M^rkri; d. P. T. Trygstad, Edw. G. 
Hammer, E. J. Skaar ; e. Elai I. Mørkn, L. T. 
Trygstad, Haagen T. Thoreson; h. Martin M. 
Halvorson. Kvindefot., 1883. Ungdorasfor., 
Kirk, 1 iBMc. 12150 lt'53. Pikefor., 189SC?). Sangfor., 1896(?). 

Kirkt 2" 1910' Avholdsfor., 1898<?). Presleljifn: $275(1914). 

"Konstitution", 1901; "Menighetshistorie", 
1905; S. J. Risløv i •'Folkebladet"; "History 
of Goodhue Co."— S. J. Rislfiv. (1259— 1S8S) 

Wells Creek menighet. 

Wells Creek. Goodhue Co., Minn. 
Hauges synode, 1874(>)-90(?). 
Organisert 1874(?). Oplffat 189C 
C. O. BriShaugh, 1873-76. (6358—1586) 
Stffrdahl norsk evangelisk latherskc meni^et. 

(Stordal, Stordahl, Stordal.) 

ZumbroCa (4 mil ^dvest), Goodhue Co., Minn. 

Hauges synode wS — , 

Organisert 187S. 204 sixle i 1884. 260 i 1914. Prester: Østen Hanson, 
1859-98; I. L. Lasseson, 1898; C. C. Holter. 1899-10; M. G. Hanson. 1910—. 
Embedsmand i 1913: b. Ole Rcimo. Une:domsfor. Kirke 1. Kirke 2, 1915, 
$12,000. Gravplads, 2 acres. Land. 7 acres (sammen med to andre menig- 
heter). "Budbæreren", 1900. 1098; 1914, 269.— C. C. Holter. (2005—1587) Frontenac prækeplade. :n<lt 1877(?). Sluttet I8;8{?). Prest: K. Berven, 1877(?)-78(?). Hægre menighet. 

(Holden, Hegre.) 

Skyberg (I mil syd), Goodhue Co., Minn. 

Utenom (Ns, Fk, Lf), 1878—. 

Organisert 1878. 100 sjæle i 1881, 190 i 
1914. Prester: B. J. I. Muus, 1878-92(?); 
M. O. Bdckman, 1878-86; Th. Hanson, 1879- 
80; A. Winther, 1883-85; N. A. Øfstedal, 1889- 
92; N. Halvorsen, 1893-01; S. J. Ris!)*v. 
1901—. Embedsmjend i 1878: b. Anders Hjeg- 
seth; c Svend Sletto; e. John P. Hægscth, L. 
Hammer, N. Rødning; f. Anders Hægseth. I 
1915: b. E. H. Emerson; c. M. P. Langemo; 
d. E. H. Emerson, Lars Tuve, John P. B)*r- 
sUd; e. M. P. Langemo, John Bffrstad, Tollet 
L. Jarstad. Kvindefor, 1893, ca. $1575 (1899- 
14). Prestelffn: $250 (1914). Missionen: ca. 
$480 (190^-14). "History of Goodhue Co." 
— S. J. Rislffv. (1260—1589) 

Naeareth menighet 

Wanamingo (6 mil nord). Goodhue Co., Minn. 

Brodersamfundet, 1898-16. 

Organisert 1898. Opietst 1916. Ca. 100 sjælc i 1898. Prester: K. O. 
Lundeberg. 1897-03; J. T, Berg, 1903-12; G. E. Sletta, 1912—. Embedsmænd 
i 1898: b. Maria FoUingstad; c. Colbin Jacobsen; d. Torger T. Rygh, Colbin 
Jacobsen, Maria FoUingstad; e. Johannes J. Boraas, Karl O. Ring. John P, 
Kylly. I 1915: b. G. O. Lfiken; c. J. T. Berg; d. T. Rygh, J. T. Berg; e. 
T. Rygh. Kvindefor. Sangfor, Kirke, 1896. $815. GravpLds, ca. 1 acre. 
— G. E. Sletta. (2547— 1590) Clay Bank prækeplade. 

Claybank, Goodhue Co., Minn. 
Utenom (Ns). 1910(?)-I2(?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1912(?). Prester: K. O. Bjfirgo; J. O. DrcnE, 
1910-lZ (6359-1591) ByroD menighet. Byron, Olmstead Co., Minn. 
Konferentsen, 18?U?)-74(?). 
Organisert 1871 (?). Opløst I874(?), 
n, 1871-74. (6330—1595) ; sjæle i 1873. Prest: Ote Amund- Byron menighet. 

Byron, Olmstead Co., Minn. 
Norske synode, I898(?)-99(?). 

Organisert 1898(?). OpMst 1899(?). 36 sjæle i 189& Prest: J. Linne- 
vold, 189e(?)-99(?). (6810-1596) 

St. Otafe norsk evuigeluk lathenke meoighet. 

, Byron (8 mil syd), Olmstead Co-, og Haylield (3 mil ffst), Dodge 
Co., Minn. 

Norske synode, 1856-73. 

Organisert 1856. Delt 1873. (ordi det var bekvemmere (Østre St Olaf 
norsk evangelisk lutherske: Vestre St. Olaf norsk evangelisk lutherske). 
1587 sjajle i 1870. 2.123 i 1873. Prester: C. L. Clausen. J. S. Munch, A. C 
Preus, N. E. Jensen, 1856-61; L. Steen. 1861-69; J. A. Thorsen, 18ffl-73. 
Kirke, 1869. "Konfirmanttest ved Vestre St. Olaf kirke". 1913. (2723-^592) 

Østre St. Olafs norsk evang. lutherske 

menighet (Byron). 

(Fra I8S6 til 1873 en del av St. Olaf norsk 

evangelisk lutherske,) 
Byron (8 mil syd). Olmsted Co.. Mimi. 
Norske synode, 1873 (1856). 
Organisert 1873 (1856). Splittet 1887. p» 
grund av naadevalgstriden (Zion meni^et). 
525 sjæle i 1914. Prester : C. L. Clausen, J. S. 
Munch. A. C Preus, N. E. S. Jensen, 1SS6-6I; 
L. Steen, 1861-69; J. A. Thorsen. 1869-. Em- 
bcdsmænd i 191 S : b. A. C. Bergan; c. J. A. 
Bergan ; d. F. Olson, J. Leque, D. B. Brakke, 
K. Bergan, Th. Thompson; e. F. Distad. H. E. 
Holtan. E. Fingarson. E. Skjervem, S. Syver- 
son, S- A. Larson, R. Larson. O. Amundsen; f. W. L. Brakke. 5 kvindefor, 
Ungdomsfor. Pikefor. Prestel(*n: $500 (1914).— J. A. Thorsen. (2721—1593) Kirke 1, IB69. Kirlu 2, 1908. 
Skolehui 1, 190Z. 
Skoleht» 2, 1V04. 
Prestthui !,1862(?). 
Preslebui 2, 1S77, ca. {3,000. 
GiuvpUda, 3 tatt. 
PreMcgaard, 60 acre*, {225. 
Kirkt, ISVO, $2,2S0. 
Prcslehu(,IS96.tl,«l>0. Zion noralc evaDgeliek lutherske 

meni^et. 

(Fra 1856 til 1873 en del av St. Olaf; fra 
1873 til 1889 en del av Østre St. Olaf.) 

Rock Dell (Vi mil nord), Olmsted Co., 
Minn. 

Utenom (Am). 1889-90; Forenede kirke, 
I890-. 

Organisert 6te november 1889. 18S sjaele i 
1889. 190 i 1914. Prester: L. M. BifiTn, 1889- 
90; Rasmus Andetseo, 1890-94; I. L. Lasse- 
son, 1894-96; Olaf Barikmo, 1896-97; K. P. 
Carlsen. 1897-09; P. Lunde, 1909-12; A. Shet- 
veland, 1912—. Embedsmænd i 1889; a. Ole 
Sætlre; b. Carl O. Syverson; c. Carl O. Sy- 
verson ; e. Ole Fingarson. John Grimsrud, 
Mads Holm ; f. Carl O. Syverson. I 1915 : a. 
Thor Thorson; b. N. T. Galberg; c. N. T. Gal- 
berg; e. Cari Yngedaj. Henry Gunnufson, L. 
A. Mohn, Theo. Sanderson, Marlin Bratager. 
Kvindefor., 1889. PrestelfJn: $300 (1889). 
$425 (1914). $9,520 (1889-14). Prestehus: 
$1,200 (1889-14). Kirketjener osv.: $3,800 
(1889-14). Samfnndsskoler : ca. $2,300(1889- 
ur»p]ad>. 1 acre. 14). Mlssionen: $3,500 ( 1889-14). Barmhjer- 

Land, 1 acie. tigtietsanstalter ! $850 ( 1889-14) .—A. Shefve- 

land. (1514—1594) 

The Evangelical Lutheran Synod Congregation. 

(Den norsk evangelisk lutherske menighet, Rochester.) 

Roehesler, Olmsted Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1865-73; Norske synode, 1873—. 

Organisert 9de mars 1865. 36 sjiele i 1865, 81 i 1914 (7 dansker, 1 
svenske, 2 tyskere, 13 blandede). Prester: L. Steen, 186S-69(?); T. A, Thor- 
sen, 1869(:')-79; O. G. Felland, 1879-83(?); A. Winther, 1883(?)44(?); J. A. 
Thorsen, 1884(?)-93(?); J. Linnevold, 1893-00; S. J. N. Ylvisaker. 1900-01; 
A. G. Quammen, 1901-08: S. J. N, Ylvisaker, 1908; C B. Ingebrigtson. 1908- 
10; C. Haugen. 1911-15; Wm. K. Naeseth, 1912-13; Wra. K. Naeseth. 1915—. 
Embedsmænd i 1865: b. Lewis Evens (Folkestad); c. E. C. Schow; e. John 
Nelson. E. C. Schow, A. B. Amundson; f. John Nelson. I 1915: b. A. A. 
Thorsen; c. O. G. Hanson; e, Martin I. Larson. Chr. Thompson. A. H. 
Haagenson. Kvindefor. Sangfor. Kirke. 1909. ca. $8,600. Prestehus, 1900. 
ca.$3.250. Presteløn: $50 (1876). $200 (1914). Prestehus: ca. $3,250 (1876-14). 
"Konstitution", 1905.— Wm. K. Naeseth. (I174-15Sff) 

Bethel Lutheran 
Church. 

(Rochester norsk evang. 
luth. mght.. Den Iste norske 
uavhængige mght.. Den Iste 
norsk-dansk ev, luth. mghL) 

Rochester, Olmjied Co,, 
Minn. 

Norske synode. 1869-71; 
Konferentsen, 1871-90; Den 
forenede kirke, 1890-93; Fri- 
kirken. 1893—. 

Organisert Ille mai 1869, 
73 siæle i 1869 (7 dansker), 
115 i 1914 (11 dansker, 1 
tysker, 1 svenske), PrMter: 
N. E. Jensen, 1869-71 ; Ole Amundson, 1871-74; G. L. M. Gjertsen, 1875-81 , 
J. H. Blegen, 1883-85; Rasmus Andersen, 1885-94; H. A. Urseth, 189S-99: 
O. J. Flagstad, 18»-03; Asmund Oftedal, 1907-11; L. T. Hansen, 1911-13; 
J. H. O. RfWvik. 1915—. Embedsmænd i 1869: a. Andrew Nelson; b. T. 
Seetnann; c. Andrew Nelson; e. William Emerson (Vilhelm Amundsen), 
Jørgen Nelson, Olaus Olsen, Sivert Bcnson, Peter Johnson, O. W, Anderson ; 
f. A. Thompson (1872). I 1915: b. August Olson; c Christian Hansen; d. 
Christian Hansen, Jens Rasmussen, Carl Johan Emerson (Amundsen) ; e. 
Frederick Altona, Stark Braiager, Christian Hansen, H. A, Hanson, William 
Emerson, August Olson; h. Stark Braiager, Kvindefor., 1881. 2 ungdoms- 
for, ca. 1897, 1915. Presteløn; $170 (1869). ?S00 (1914), ?1S,010 (1869-14). 
— J. H. O. Rødvik. (1918—1598) 
Kirke. 1866. «2.200. 
Prutchu». 1892, $2,000. 
GoTpladi.! acre. (110. 
Land, 10 acres. ti.iSVO. Søndre Ziunbro menit^et i Olmsted og 
Dodge CoB. 

(Norsk lutherske kirke i Salem, Salem. 
South Zumbro.) 

Ka*sson (9 mil sydøsi). Olmsted Co., Minn, 

Hauges synode, 1868 — . 

Organisert 1868. Delt 1890, paa grand av 
for lang kirkevei (Zions menighet, Dexter, 
Minn.). 104 sjæle i 1868, 233 i 1914. Prester: 
O. A. Bergh, 1868-87; H. N. Rjføning, 1887- 
91; I. L. Lasseson. 1891-10; L. Dordal. 1911- 
13; C. G. Eidness, 1914 — . Embedsmænd i 
1868: a. John J. Lien; b. Elling Johnson; c. 
J. N. Sorum; d. John J. Lien, John Botolfson; 
e. J. N. Sorum. Gulik Larson, Samson Lange- 
teig; f. John J. Lien. I 19IS: a. Hans 0. 
Tvedt; b. Th. O. Moland; c. A. S. Bern; d. 
John T, Evjen, G. I. Annonby; e. B. A. Eidem, 
A. S. Berge, A. J. Larson. 3 kvindefor., 1887. 
Ungdomsfor., 1892. Sangfor., 1886. Læsefor. 
Prestelrfn: $450 (1914), ^083 (1887-14). 
"Konstitution", 1890.— C. G. Eidness. 

(138t>-lS99) 
FL Myhre, Hans Halvorsen; h. Carl Myhi,. __„_— 

stelen: $200 (1914). Samfundsskoler : $100— H. Engh. (10»— 1601) Zion evang. latlierake 
menighet. 

Stewartville, Olmsted Co, 

" Utenom (Fk), 1912—, 

Organisert 1912. 49 sjsle 
i 1912, 62 i 1914 (1 tysker, 
S blandede). Prester: S. O. 
Rondestvedt, 1901; O. C. 
Belsheim, 1902-04; K, P. 
Carlson, 1905-09; N. A. 
Giere, 1911-12; H. Engh. 
I9I2— . Embedsnuendil91Sr 
a. T. Hogenson; b. Carl 
Myhre; e. E. J. Stoykt A. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Pre- Olinsted Co., Rice Co. Zion menighet (Stewartville). 

Stewartville, Olmsted Co., Minn. 

Utenom (Fk), 1901-09, 

Organisert 1901. Opløst 1909. 36 sjæle i 1902, 18 i 1907. Prester: S. 
O, Rondestvedt, 1901; O. G. Belsheim, 1902-04; K. P. Carlaon, 1905-09. 
Embedsmænd i 1901: a. Tobias Hogenson; b. S. J. Norsby; e. P. M. B. 
Johnson, Thore Nilson, mr. Arneson. I 1906: b, S. Norsby. {6327—1600) 

Valley Grove menighet. 

1856 til 1862 en del 

av Holden.) 
Nerstrand (3'A 

mil nordvest), Rice 

Co., Minn. 
Norske synode, 

1862 (1856)—. 
Organisert 1862 

{12te sepL 1856). 

295 sjæle i 1869. 

273 i 1914. Pre- 
ster: P. L. Lar- 
sen, 1857; B. J. I. 

Muus. 1859-67: N. 

A.Quamraen,1867- 

08; S. K. Berven, 

1908—. Embeds- 

mxnd i 1862: b. 

Christopher Lock- 

rem ; c. Truls Fin- 

galson ; e. Chri- 
stopher Lockrem, 

Ole Syverson; f. 

Ole Stautland; g. 

O. C. Stautland. I 

1915: b. O. H. 

Stenbakken ; c. A. GiBTpiidi, 2 .er». 

Enges eth ; e. Inge- 

brigt Engeseth. L. S. Vesledal. Oswold Sten- 
bakken. 2 kvindefor., 1890-91. Ungdomsfor., 
1911. Pikefor.. 1914. Sangfor., 1909. Preste- 
Ipln: $200 (1862), $600 (1914). "Kirketidende". 
1894, 550, 662, 789; 1895. 475; 1900, 1089; 1910, 
1357; L. M. Bijfrns "Festskrift", 56-57, 69-76. 
-S. K. Berven. (2711—1602) Kirke 1,1664,11,200. 
Kirke 2. 1894. (3.100. 
Skolehui. 1914, fl.SOO. 
Treatehus 1,1879,(1.800. 
Prettebut 2. 1910, tS.5O0. Faribault menighet. 

Faribault, Rice Co., Minn. 
Augustana, 1861-70; Konferentsen, 187(J-89(?). 
Organisert 1861. Opl«<st 18S9(?). 46 ijæle i 1871, 85 
, O. Fjeld, 1862-84; C. j; Wotd, 1884-88. (6342—1603) 1888. Prester: 472 MiNNESoiA 

Faribault menighet. 

Faribault, Rice Co., Minn. 
Utenom (1869(?)-72(?). 

Organisert 1869(?). Oplfist 1872(?). Prest: "Seminarist" "Missionær" 
"Buffalo" Hans Olsen. "Kirketidende", 1868, 77; 1870, 140; 1872. 349. 

(6343-1604) Markers norsk evangelisk lutherske menighet av Faribault og 

Cannon City. 

Faribault (i byen og 4 mil nord), Rice Co., Minn. 

Utenom (Hs), 1869-73; Hauges synode, 1873 — , 

Organisert i december 1869. Splittet 1898, paa grund av misnf^ie med 
presten. 140 sjæle i 1884, 83 i 1914. Prester: O. A. Bergh, 1869-80; 0. Han- 
son, 1881^7; H. N. Rjrfnning, 1887-91; O. A. Østby, 1891-98; Chr. Br^- 
haugh, 1898; N. J. LcJhrc, 1898-00; O. J. Malkcwick, 1900-04; Chr. Br^angh, 
M. G. Hanson, 1905-15; G. M. Bruce, 1916—. Embedsmand i 1869: b. B. 
Borgcson. I 1915: a. C. C. Dokken; b. Ole A. Brekke; c. Anders Brekke; 
d. C. C. Dokken, M. Moe, Ole Larson; e. Hans Ulvenæss, Iver Olson, G. 
T. Bakken. Kvindefor., 1879. Kirke 1, 1871, $400(?). Kirke 2, 1890, ca. 
$1,300. Skolehus, 1880, $400. Gravplads, 1 acre. PresteljzJn: $100 (1884), 
$150 (1914).— G. M. Bruce. (3595—1605) .1 ^ ^ ^ NS 7-7/6 
i- P-A Zion norsk evangelisk lutherske menighet (Faribault). 

Faribault, Rice Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1869^89. 

Organisert 18iS9. Splittet 1889 (1887), paa grund av naadevalgstriden 
(Zion— Ns; Immanuel— Fk). 136 (27?) sjæle i 1869, 100 i 1886. Prest: N. 
A. Quammen, 1869-89. Embedsmænd i 1869: b. H. F. Rasmussen; c. A. T. 
Branvold; e. A. T. Brandvold, Ole Peterson, A. Nelsen; f. Ole Christophcr- 
son. Kirke, 1874, $3,700.— A. Sørensen. (6338—1606) Zion English Evangelical Lutheran Church. 

(Zion noriik evangelisk lutherske menighet.) 

Faribault, Rice Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1889 (1869)—. 

Organisert 1889 (1869). 60 sjæle i 1889, 67 i 1914 r24 tyskere). Prester: 
N. A. Quammen, 1869-11; O. Turmo, 1901-02; S. T. Reque, 1902; S. K. 
Berven, 1910-11; J. O. Dreng, 1911-13; A. Sørensen, 1913—. Embedsmænd 
i 1915: b. Ole Olien; c. P. A. Tesland: e. H. F. Matther, Chas. L. Marker, 
P. A. Fredrickson, Axel Severson, Fred. Heire. Kvindefor. Mandsfor., 
1914. Kirke, 1874, $3,700. Presteldn: $125 (1889), $180 (1914), $2.700 (1889- 
14). Kirketjener osv.: $600 (18rø-14). Samfundsskoler: $700 (1889-14). 
Missionen: iSOO (1889-14). Barmhjertighetsanstaltcr: $300 (1889-14). "Kon- 
stitution", 1870.— A. Sjifrenscn. (704—1607) tt. 
473 

Immanuela erangelisk 
lutherske jnenighet. 

( Immanuels norsk evan- 
gelisk lutherske, Emmanu- 
els, Faribault. Fra 1869 til 
1889 en del av Zions.) 

Faribault, Rice Co., Minn. 

Utenom (Am), 1889-90; 
^ _ .^^^^^ Forenede Idrke. 1890—. 

II Æ'- ;- f J^^^^HI Organisert 7de dec. 18S9. 

■ J I I I I I ^^^^Ml 52 sjxle > 1889 (skandina- 

vere), ISO i 1914 (skandi- 
navere). Prester ; M. O. 
v ,„ ,«, »,« Bffckman, 1888-90; E. L. 

K,rkc.i89i.c..t2,3S0. ^iis, 1896-91; G. H. Bak- 

ken, 1891-00; C. M. Larsen, 1901-12; B. J. Rothnem, 1913—. Embedsmiend i 
1889: a. Jffrgen Madsen; b. H. L. Brekke; c. Nils P. Rood; e. N. Torkelson, 
Jens Hanson, W. Holmquist; f. H. L. Brekke; h. H. L. Brekke. I 1915: b. 
Henry Alm ; c. Henry Swenson ; d. Joi^n Madsen, Helmer Braaten, John 
Sommernes ; e. Jens Hansen, Andreas FTadiand, Olaf Swenson. Kvindefor, 
1887. Ungdomsfor. Pikefor. Mandstor., 1915. Sangfor. Presteløn: $200 
(1889), $200 (1914), $5.000 (1889-14). Kirketjener osv.; $5,150 (1889-14), 
Menighetsskolen : ca. $675 (1889-141. Samfundsskoler : ca. $700 (1889-14). 
Missionen: ca. $1,000 (1889-14). Barmhjertighei^anstalter : ca. $600 (1889- 
14),— B. J. Rothnem. (SS9— 1608) 

MiaaioD for de døve prækeplads. 

(Mission for d^ve, Missionen for døve.) 

Faribault, Rtce Co., Minn. 

Forenede kirke, 1901—. 

Organisert 1901. Prester: C. M. Larsen, 1901-13; B. J. Rothnem, 1913—. 
Embedsmand: Den forenede kirkes indremissionskomite 1901-10: b. H. 
M. Sæterlie. I 1910-11: b. O. Guldseth. Bruns -Fra ungdomsaar", 216; 
Fk "Aarsberetninger", 1899-16; Olav Lee i " Lutheraneren". (6339—1609) 

Miaaion for de blinde prækeplade. 

(Mission tor blinde, Missionen for blinde.) 

Faribault, Rice Co., Minn. 

Forenede kirke. 1901—. 

Organisert 1901. Prester: C. M. Larsen, 1901-13; B. J. Rothnem, I9I3— . 
Embedsmand: Den forenede kirkes indremissionskomite 1899-10: b, H. M. 
Sæterlie. I 1910-17; b. O. Guldseth. Bruns "Fra ungdomsaar". 216; Fk. 
'Aarsberetninger^', 1899-16; "Lutheraneren." {6341—1610) 

Misflion far de epileptiske og krøblinge prækeplads. 

(Mission for epileptiske, Missionen for epileptiske, Mission [or Cripples, 
Imbecile, Epileptic Department.) 

Faribault, Rice Co., Minn. 

Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 1902, Prester: C. M. Larsen, 1902-13; B. J. Rothnem, 1913—. 
Embedsmand: Den forenede kirkes indremissionskomite 1902-10: b. H. M. 
Sæterlie. I 1910-17: b. O. Guldseth. Bruns "Fra ungdomsaar", 216; Fk. 
"Aarsberetninger", 1899-16; '■ Lutheraneren." (6340—1611) 

Rice County Poor Farm prækepladi. 
, 1874, Sl, 500. Kirke 2, 1896, $2,200. Fox Lake norek erang. 
lathenke menighet. 

Psribault (9 mil nord- 
vest), Ricc Co.. Minn. 

Utenom (Ns), 1864 
(1870)—. 

Organisert 1864 (1870). 
57 sjxle i 1864, 81 i 1914. 
Prester: B. T. I. Muus, 
1864-66; N. A. Quammen, 
1866-11; J. O. Dreng. 1911^ 
13; A. Sørensen. 1913—. 
Embedsmænd i 1864: a. Ole 
Olsen, Lars Anstenson ; e. 
Andreas Fredriksen, Ole 
Hansen. Gulek Olsen; t. 
Thomas Lajord. 1 1915: b. A. Uggen; c, H. O. Hanson: e. H. 0. Hanson, 
A. Uggen, Ed. Thompson. Kvindefor, 1890, $841. Ungdomsfor., 1912. Pre- 
stelffo: $30 (1864). $175 (1914), $3,000 (1864-14). Kirketjener osv.: $50D 
(1864-14). Samfundsskoler: $1,000 (1864-U). Misstonen: $1.000 (1864-14), 
Barmhjertighetsanslalter : $500 (1864-14). "Konstitution' , 1870.— A. S)*ren- 
sen. (705—1613) St. Johannes lutherske menighet. 

(St. Johannes, Northfield.) 

Northfield, Rice Co.. Minn. 

Norske synode. 1867(?)-87; Antimissouri, 
1887-90; Forenede kirke. 1890-. 

Organisert 1867 ( ?). (3a. 80 sjæle i 1867. 
600 i 1914. Prester: N. A. Quammen, 1866- 
74; T. N. Mohn, 1874-99; J. N. Kildahl. 1899- 
03; G. A. Larsen, 1903-06; N. G. Peterson. 
1906-12; T. H. Haugan. 1913-15; N. Kleven. 
1915—. Embedsmsend i 1915: b. 0. E. R(«- 
vaag; c. A. O. Netland; d. L. A. Vigness, C. 
A. Mellby. A. C, Dayton. 0. Tande. P. J. 
Eikeland ; e. H. A. Boe, N. M. Jacobson, John 
Elton, Herman Roe, E. Hetle; f. P. J. Eike- 
land; h. Wm. Bensop. Kvindefor., 187S. Ung- 
domsfor. Mauds for. Missionsfor. Sangfor. 
Presteljifn: Sl,200 (1914).— N. Kleven. 

(1547—1614) 
Northfield (nordvest), Rice Co., J 
Norske synode, 1877-82(?). 
Organisert 1877. Oplftst 1882(?). 
. Quammen, 1877-82. (6886-1615) lighet. 40 sja;le i 1877. 38 i 1881. Prest: N. menighet (Solør). 

I Christiania, Dakota Co.) Salftr 

(Fra 1859 til 1870 en del a 

Webster, Rice Co.. Minn. 

Hauges synode. 1870 — . 

Organisert 1870 148 sjæle i 1884. 170 i 1915, Prester: O. A. Bergh. 
1871); H. N. Rf(nning, (?)-92; O. A. Østby. 1892-99; K C. Holter, 1899-13: 
R. S. Chelmen, 1913—. Embedsmand i 1914: b. Theo. Snesrud. 1 1915: b. 
Sigurd Sjulslad, Ungdomsfor. Kirke, 1884(?). (6347—1617) 
N Bethel menighet 
(Bethania). 

t h f i e i d, Rice Co.. >. ti.O0O. Frikirken, I900{?)--. 

Organisert 1900(?). 80 
sjæle i 1914 (2 svensker). 
Prester' E. I,. Aas. 1900- 
04; E. M. Hansen. 1905-11; 
G. M. Oftedal. 1912—, Em- 
bedsmænd i 1915: b. John 
T. Nystuin; c. A. M. Op- 
sahl; d. O. H. Sbirley, 
Pete Olsen, Lars Lervik; c. 

0. Carlsen, A. M. Opsahl, 
A. Thorp; h, 0. H. Shirlev. Kvindefor. Ungdomsfor. Fikefor. Mlssions- 
for. Sangfor. Preste-n : $300 (1914).— G. M, Oftedal. (1841—1616) 

Throndhjem menighet 
(Trondhjem). 

Lonsdale, Rice Co.. Minn. 

Konferentsen, 1876-90 ; 
Forenede kirke, 1890-93; 
Frikirken, 1893—. 

Organisert 15de mai 1876. 
Ca. 90 sjæle i 1876 (ca. 30 
svensker), ca. 111 i 1914 
(ca. 6 dansker). Prester; 
N. E. Wikre. 1876-81 ; Ras- 
mus Andersen. 1881-83; C. 

1. Wold, 1883-88; E. L. 
Aas, 1889-04; E. M. Han- 

„...^ ...„. „„ sen, 1905-11; G. M. Ofte- 

dal, 1912-13 ; B. L. Sundal. 
1913—. Embedsmjend i 1876: b. John Fossum; c. Oluf Stråte; d. Johannes 
Danielseo, P. Berg, O, Skauge, P. Danielsen, A. Fossum; e. Christoffer 
Skaugc, P. O. Berg; t. P. O. Berg. I 19lS: b. Anton Hanson; c. Nils Kjos- 
□ess; d. Ole Skauge, Lauritz Hauge, Anders Fossum; e. Edward Halvorson, 
Louis Johnson. Theodor Johnson; h. Anders Fossum. 2 kvindefor., 1884, ca. 
J8S. Ungdomsfor., 1886, ca. $15. Pikefor., 1895, $30. Missionsfor.j 189S, $60. 
Sangfor., 1884. Avholdsfor, 1884. $10. Presteljifn: $100 (1876), $200 (1914), 
$5,600(1876-14). Kirketjener osv.: ca- $1,200 (1876-14). Sam funds skol er : 
ca. $5,000 (1876-14). Missionen; ca. $7,000 1 1876-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: ca. $1,500 (1876-14).— Anton Hanson. (1676-1618) 

Egelund nonk evangelisk Inthenke menighet. 
(Egvland, Egelunds evangelisk lutherske, Eketand, Faribaultskoven?) 
i. II ,300. Organisert 17de december 1880. 57 sjxie i 1880, 81 i 1914. Prester: M. 
O. Bi*ckman, 1879-87; M. Andensess, 1887-89; K. O. Lundeberg, 1889-91; 
G. H. Bakken, 1891-00; 0. M. Larsen, 1901-12; B. J. Rothnem, 1913—. Em- 
bedsmznd i 1880: b. Peder I. Williamson Dahle; c. Peder Erikson Helsogn; 

e. Abraham Isaksen Pollen, Ole Christian Kaase, Peder Eriksen Helsogn; 

f. Johan C. Haug. I 1915: b- Ole J, Warnes; c. Hans I. Rude; e. Magnus 
J. Severtsen. Olavus S. Vang, Ole Davidsen. Kvindefor.. 1892, Pikefor., 
1907. Kirke, 1903, $965. Skolehus 1, 1885- Skolehus 2, 1908, $350. Preste- 
liifn: $30 (1880). $150 (1914), $3,730 (1880-14). Kirketjener osv.: $850 (1880- 
14). Menighetsskolen: $1,2» (1880-14). Samfundsskoler: ca. $500 (1880-14). 
Missionen: ca. $700 (1880-14). Barmbiertighetsanstalter: $300 (1880-14). 
— B. J. Rothnem. (56(^-1619) Faribault menighet (Walcott). 

Wakott, Ri« Co.. Minn. 

Konterentsen, 1889-90; Forenede kirke, 1890-00. 

Organisert 1899. OplØst 1900. 96 sjæle i 1890, 77 i 1899. Prester: E. 
Aas, iæ9L.9i: G. H. Bakken. 1892-00. Embedsmand i 1899: b. Andreas Fry- 
denlund. 1 1900: b. Theodor Gudin, Kirke. (6344—1620) 

Christiania norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Lakeville (5 mil syd), Dakou Co., Minn. 

Norske synode, 1857 — . 

Organisert 1857. 223 sjæle i 18S7. 4S0 i 
1914. Prester: P. L. Ursen, 1857; B. J. I. 
Muus. 1859-66: N. A. Quammen, 1866-12; O. 
R Skavlan, 1913— Embedsmænd i 1857: f. 
Andrew Slrand, Knut O. Lindberg. I 1915: 
b. Oscar Alf son; c. Nils Storlie; c. Lar» 
Fanno, Andrew Thompson, Alberth Paulson, 
Knut Tollefson, John Alexson. 2 kvindefor. 
Ungdomsfor. Sangfor., 1915, Prestelfin: $800 
(1914).— 0. E. Skavlan. {1977—1621} Dakota Co. 
Chrisiiama menighet. 

Lakeviile (5 mil syd). Dakota Co., Minn. 

Augustana, 1859-70- 

Organisert 1859. Splittet 1870 (Christiania— Kf; SoWr. Rice Co.— Hb). 
Prester: P. Carlson, 18S9-6I; Nils Olsen Fjeld, 1861-69; N. E. Wikre, 1869- 
70. Embedsmacnd: b. Torkel Olson; d. Ole Kittelsen. Ole P. Ruh. Ole 
Syverson, Peter Thompson, Sigur Larson. Martin Ruh; e, Juel Iverson, Lan 
Johnson, Peter Hendrekson; f. Torkel Olson. Kirke, 1866, $600. Prestehus, 
1868. $1.200. Gravplads. 1 acre, $46.— B. L. Sundal. (6335^1622) (Fra 1859 til 
Lakeville (5 

Kon fere nts etl Christiania menighet. 

1870 en del av Christiania— As.) 
mil syd), Dakota Co.. Minn. 

__ _ 1870 (18S9)-90; For, kirke, 1890-93; Frikirken. 1893-02. 

Organisert 1870 (1859). Delt 1895. paa gnind av nationalitet (St. Johan- 
nes dansk evangelisk lutherske). Splittet i 19(S, paa grund av samfunds- 
sptiirsmaal (Christiania— Lf: Christiania— Fk). 331 sjæle 1 1871. 636 i 1896. 
Prester: P. Carlson. 1859-61; Nils Olsen Fjeld, 1861-69; N. E. Wikre, 1869- 
81; Rasmus Andersen, 1881-83; C, J. Wold. 1883-88; E. Aas, 1889-02. Em- 
bedsmand i 1896: b. H. Sjølic. Kvindefor. Ungdomsfor.. 1885. Kirke, 
1878. $3.600. Prestehus. Gravplads— B. L. Sundal. (6336—1623) Norsk dansk evangelisk 
luth. menighet i Chri- 
stiania Settlement. ^'^^*^_ I (Christiania Congrega- 

I -^^^^^^ I tion. Fra 1859 til 1902 en 

^^^^^^Ml del av Christiania.) 

^^^^^^^^^^^ Farmington (10 mil syd- 

^^^^^^^^ vest), Dakota Co., Minn. 

I fl I B il I, t Frikirken. 1902 (1859)-. 

I^Hil I I I M - "' Organisert 1902 (1859). 

^^H 1 * ' ■ ' '_ ■■■ Ca. 414 siæle i 1914. Pre- 

^^^^^ t^^r" T- ^ .^."^ ster: P. CarUon. 1859-61; 

Nils Olsen (Fjeld). 1861-69; 

Kirke, I87B, $3.600. Preitehui^ I91J. «,«0. N. E. Wikre. 1869-81; Ras- 

Grt»pl»dj. 1 acre. J46. Und, 40 «fe^ |2,000. mus Andersen, 1881-83; C 

Wold, IR83-88: Elias Aas, 
1889-04; E M. Hanson, 1905-11; G. Oftedal, 1912-13; B. L. Sundal. 1913—. 
Embedsnuend i 1915: b. Adolph Christenson; c. O. M, Stråte; d. A, J. Borg-, 
Phillip Erekson, Olaf Mohn, O. M. Stråte. Albert Sjørlie; e L. Tvedt, Anton 
Elvestad, H. Thompson, H. Christenson, P. Sjsfberg. Lars Steen; f. Olaf 
Mohn; h. 0. C. Gilbertson, 4 kvindefor. $200 (aarlig). Ungdoms(or., 1885, 
$400. Sangfor., 1913. Presteløn; $400 (1914). Prestehus: $5,430 (1859^14). 
"Aarbok", 1908, 20.— B. L. Sundal. (1973—1624) 478 Minnesota 

ChriBtiania menighet. 

(Fra 1859 til 1902 en del av Christiania, nu U.) 

Lakeville (4 mil sydvest), Dakota Co., Minn. 

Forenede kirke, 1902 — , 

Organisert 1902. 93 sjæle i 1910. Prester: G. A. Larsen, 1903-06; N. 
G. Peterson, 1907-12; T. H. Haugan, 1913-15. Embedsmand i 1904: b. Lars 
Gilbertsen. I 1910: b. Ole P. Ruh. Kirke. VttsXtl^n: $200 (1910).— B. L. 
Sundal. (6333—1625) 

Hastings prækeplads. 

Hastings, Dakota Co., Minn. 

Konferentsen, 1881-82. 

Begyndt 1881. Sluttet 1882. Prest: P. B. Norman. (6735—1626) Farmington prækeplads. 

Farmington, Dakota Co., Minn. 
Utenom (Ns), 1883^87(?). 

Organisert 1883. Sluttet 1887(?). Prest: N. A. Quammen, 1883--87. 
(6337-1627) 

Inunanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Etter). 

Etter, Dakota Co., Minn. 

Hauges synode, 1907 — . 

Organisert i januar 1907. 48 sjæle i 1907 (8 ikke-norsker), 44 i 1915. 
Prester: M. G. Hanson, 1907-10; O. Andresen, 1910-12; M. O. Wee, 1912—. 
Embedsmænd i 1907: b. S. Hanson; c. E. M. Veseth; d. S. Hanson, T. L. 
Thomson, O. C. Anderson; e. E. M. Veseth, O. C. Anderson, G. K. Bye; 
h Ida Carlson. I 1915: b. 8. Hanson. Kvindefor.. 1909. Kirke, 1917. 
PresteljzJn: $150 (1907), $100 (1914), $1,050 (1907-14). Kirketjener osv.: $18 
(1914).— M. O. Wee. (4019-1628) 

South St. Paal menighet. 

South St. Paul, Dakota Co., Minn. 
Utenom (Hs), 1911-12. 

Organisert 1911. Oplj^st 1912. Prest: S. C. Simonson. 1911-12. Em- 
bedsmand i 1912: b. P. Axness. (6437— 1628a) 

Zion menighet. 

South St. Paul, Dakota Co., Minn. 
Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 60 sjæle i 1913. 65 i 1915. Prest: J. W. Carlson, 1913—. 
Embedsmand i 1913: b. Sigurd Anderson. I 1915: b. T. A. Rude. 

(6334—1629) fsiicov^t Co., Ai;-n^. /g58 ^^- 
/^/4 NicoUet Co., Waseca Co. Ar79 

Deo aonk evangelisk lutherske menighet {Nicollet). 

St Peter (10 mil nordvest), Nicollet Co., Minn. 

Utenom (Ns), 1858-62; Norske synode, 1862—. 

Organisert 6te juni 1858. Delt 1867. 1868, 1881, paa gnind av -at menig- 
heten var for vidtspredt (St. Peder norsk evangelisk lutherske; Swan Lake; 
Norwegian Grove mght.). 378 siæle i 1914. Prester: P. Laur. Låtten, 
1858-59; B. J. I. Muus, 1860-63; Thos. Johnson. 1863-06; J, B. Frich, 1906; dersen, Jens Knudsen, Johan Tollefsen; g. Sven Svensen. I 1915: b. Oscar 
Swenson; c. Christian Hovland; e. Carl B. Olson, Iver Johnson. August 
Pedersen, Bottolf Knudsen; f. G. O. Kaupang. 3 kvindefor. Ungdomsfor, 
Sangfor. Kirke 1, 1866. Kirke 2. 1911. $14,0W. Prestehus 1, 1864. Preste- 
hus 2, 1907, $4.000. Gravplads, % acre. Land, 10 acres. Presteljzln: $450 
(1914).— J. J. Strand. (1177—1630) 

Sl Peders Donk evangelisk lutherske menighet (St. Peter). 

(Fra 1858 til 1967 en del av Nicollet menighet.) 

St. Peter, Nicollet Co.. Minn. 

Norske synode, 1867 — . 

Organisert 1867. 64 sjæle i 1869. 48 i 1913. Prester: Thos. Johnson, 
1867-72; M. O. Borge. 1872-84; K. G. Faegre, 1884-87; A. G. H. Overn, 
1887-92; H. Allen, 1892-94; E. Hove, 1894-01; J, E. Ingebrigtson, 1902-04; 
N. Nordgaard, 1904—. Embedsmand i 1907: b. A, O. Halvorseth. I 1913: 
b. Hans Gran. Kirke. -(6303—1631) 

Swan Lake norsk evaagelisk lutherske menighet. 

(Fra 1858 til 1868 en del av Nicollet) 

New Ulen (10 mil nordjist), Nicollet Co,. Minn. 

Utenom (Ns), 1868—. 

Organisert 1868. 110 sjæle i 1869. 150 i 1914. Prester: Thomas Johnson. 
1667-06; J. B. Frich, 1906: B. M. Raffteseth. 1906-10; J. J. Strand. 1910—. 
Embedsmsend i 191S: b. Lars Karstad; c. Ole Karstad; e. Ole Karstad. 
Martin Larson, Lars Larson. Kvindefor. Kirke, 1868. Prestehus (sammen 
med Nicollet menighet). Land (sammen med Nicollet menighet),— J. J. 
Strand. (1176-1632) 

Nordre Waseca norsk lutherske 
menighet. 

(Nordre Waseca evangelisk lutherske. Nor- 
dre Waseca norsk evangelisk lutherske.) 

Waseca (SVj mil nordvest), Waseca Co., 
Minn. 

Norske synode. 1858-88; Antimissouri, 1888- 
90; Forenede kirke. 1890—. 

Organisert 1858. 117 sjsele i 1858 (2 sven- 
sker). 300 i 1914. Prester: P. Laur, Ursen, 
1858-60: B. I. I. Muus, 1860-64; N, J. Quam- 
men, 1866-72; O. A. Mellby, 1872-97; R. P. 
Wasbottefl. 1897—. Embedsmsend i 1858: e. 
Sigurd Johnson, Thomas Johnson. Peder Nil- 
son ; f, Th. Anderson; g. Jacob Svendson. I 
1915: b. O. S. Bagne; c. O. T, Hagen; d. 
David Larson, Olaus Dahl, S, S. Johnson; e. 
David Larson, Olaus Dahl. S. S. Johnson; f. 
O. S. Bagne. 2 kvindefor., 1872, $5.000. Ung- 
domsfor.. 1897, $500. Pikefor., 1911. $1C0. 
Sangfor. Pre stel rfn : $100(1858), $400(1914), 
$10,000 (1858-14). Kirketjener osv.: $4.5«i 
(1858-14). Samfundsskoler : $8,000 (1858-14). 
Missioncn : $5,000 ( 1858-14) . Barmhjertig- 
het san stålte r : S2.000 (1858-14).— R. P. Was- 
botten. (117—1634) 
Kirke, IMO, t3.SD0. 
PrcMchuB. 1893. «3.000. 
CraTplad*. 1 icie, f 100. Vor Freleen menighet (S. Peter). 

St. Peter, Nicollet Co.. Minn. 

Konferentsen. 1873-S4(?). 

Organisert 1873. Oplf-sl 1884(?). 103 siæle i 1873. 11 i 1883. Prester: 
Lars Lund, 1873-75; N. Heggemaes, 1875-78; Nils Olsen Fjeld, 1878-M. 
Kirke. (6304—1633) 

Waseca raenighet. 
Waseca, Waseca Co., Minn. 
Norske synode, 1872-87; Antimtsstiuri, 1887-90. 

Organisert 18:^. Opl^st 1890. 53 sjæle i 1874, 60 i 1886. Presi: O. A. 
Mellby, 1872-90. (7029-1635) 
Waseca norak lathenke menighet. 

(Waseca, Waseca norsk evangelisk luther- 
ske. Norsk evangelisk lutherske Waseca.) 

Waseca, Waseca Co., Minn. 

Forenede kirke. 1891—. 

Organisert I9de mai 1891. 50 sjxle i 1891. 
116 i 1914. Prester; J. A. Brynildsen, 1890- 
92; H. S. Quanbeck, 1893-96; R. P. Was- 
botten. 1897—. Embedsmsend i 1891 ; a. Elling 
Johnson ; b. A J. L»hren ; c. Hans Paulson ; 

d. Hans Paulson, B. Simons. Elling Johnson ; 

e. Ole Quale, G. Moen, A. J. Lohren; f. G. 
Moen; h, G. Moen. I 1915: b. A. J, Lohren; 
c. David 0. Dahl ; d, John Larson, Sam Han- 
son, Adolph Anderson ; e. L. J. Larson, G. 
Nelson, Bengt Johnson; f. G. Moen; h. G. 
Moen. Kvindefor,, 1884, $3,200. Ungdoms- 
for.. 1897, $800. Pikefor., 1914, $200. Sangfor. 
PrestclØn: $150 (1891), $200 (1914). $3,750 
(1891-14). Kirketjener osv.: ca. $2,50) (1891- 
14). Samf undsskoler : $2,500 (1891-14). Mis- 
sionen: $2^500 (1891-14). Barmhjertighetsan- 
stalter; $500 (1891-14),— R, P. Wasbotten. 

(118-1636) New RIchland menigheL 

New Richland, Waseca Co., Minn. 

Norske synode, 1879(?)-93(f), 

Organisert 1879(?), Oplftst 1893(?), for at forene sig med Le Sueur 
enighet. 37 sjæle i 1880. 48 i 1881. Prest: O. A. Mellby, 1879^. Kirke, 
31. (6313-1638) 

Clear Lake menighet. 

mil ?) 
Norske synode, 1877-81(i, 
Organisert 1877. Oplf)st 1881(?). 52 sjæle i 1877. 32 i 1880, Prest: O. 
, MelTby, 1877-81- (6314—1639) Melville pcækeplads. Mel ville. Waseca Co.. \ 
Utenom (KQ, 188S-86. 
Begyndt 1885. Sluttet 1 
481 

4'iWl 

|! Kirke I, 186«. $500. Kirke 2, 1S75, S».O00. Kirke ). 
IgSl, 12,900. PreiWhoi I, IS7I. fl.SQD. Frede- . 
hai 2. Iggg. CraTDluU 1, 2 ure*. 1100. Cr** 
pladi 2, 4 ■ere*. «41». Und, SO ure*. t«00. Le Seaer River norsk evangelisk 
Intherske menigliet. Utenom ( Ns) , 

1863-67; Norske *. 

■ynode, 1867-88; ' 

synode, 1867-88; 

Antimissouri. 

18B8-90; Forenede 

kirke. 1890-. 
Organisert 31te 

januar 1863. 245 

r.j»le i 1863, 820 i 

1914. Prester: B. 

J. I. Muus, 1863- 

66; M. A. Kvam- 
men, 1866-72; O. 

A. Mellby, 1872- 

15; L. G. Engel- 

•tad, 1915—. Em- 

Ledsmærnl i 1863: 

b. Antony Samp- 

?>on ; c Antony 

Sampson ; e. An- 
tony Sampson Halvor Halvorson. Halvor Tharaldson Bagsvold; f. Guttonn 
Tollefson ; g. Totlef Guttormson. I 1915 : b. I. K Sommerstad ; c. Thorvald 
Hendrickson; d. P. O. Sunde, Shur Shurson, Edward Sybelnid, A. D. John- 
son, O. C Atnlev; e. C. Christensen, Henry Gorgen, Ed. A. Berg, Paui Hflg- 
aas, Thoi. Lee, John Hanson, Louice Maller, Jorgen Welo, Oscar Hendrkit- 
son; f. Anton Sybelrud. Hans Haugen; h. Harold Sunde. 5 kvindefor., 1880. 
2 ungdorasfor., 1890. 2 pikefor.. 1900. 2 sangfor., 1874. Presteldn; $56 (1863), 
S8S0 (1914). Prestehus: $8.000 (1863-14). Samf undsskoler : $265 (1914). 
"Konstitution", 1863, revidert 1873, ny 1912; "Menighelshislorie'-', 1913, O. A. 
Mellby.— L. G. Engelstad. (222—1637) 

Østre sogn av Le Siieur River menigliet. 

New Richland(?). Waseca Co., Minn. 
Utenom (Ns), 1886{?)-«(?). 

Organisert 1886(?). Opløst I887(?). Prest: O. A. Mellby. 1886(?)-87(>). 
(6312—1641) 

Oti§co meDighet. 

Ainn. 
■)-80(?). 
Urganisen 1879(?). Opløst ISi 
MeUby, 1879( ?)-«)(?). (6311— 1M2) Otisco, Waseca Co., Minn. 

Norske synode. 1879(?)-80(?). 

Organisert 1879(?). Opløst 1880(?). 8 sjæle i 1879. Prest: O. A. 
Lime Czeek norsk erangelieik Intherake menighet 

Emmons (2 mil vest), Freebom Co., Minn. 

Norske synode, ISS9-68. 

Organisert 1859, Oplf*st 1868. paa gnind av slaverisprirsmaalct (Lime 
Creek, Wonh Co.— Ns; Lime Creek, Frceborn Co.— Fk). 65 siæle i 1859, 
321 i 1867. Prester: C. L. Clausen. 185^^; T. A. Torgerson, 18(&58. Era- 
bedsmæiid i 1859: b. Haakon Rasmussen; e. Helge Emmons. H. I. Knut- 
sen, Nils Lofthus: f. Haakon Rasmussen. (6448—1643) Lime Creek norsk evangelisk lotherske 
menighet. 

(Urne Creek. Fra 1859 til 1868 en del av 
Lime Creek.) 

Emmons (2 mil vest), Freebom Co.. Minn. 

Utenom (Ns), 1868-70; Konferentsen. 1870- 
90; Forenede kirke, 1S90— . 

Organisert 1868 (1859). Delt 187