Skip to main content

Full text of "Norsk lutherske menigheter i Amerika : 1843-1916"

See other formats


Norsk Lutherske Menigheter iMS-iflif; \sv*~ 


AUTHOR TITLE 

((Jo/Il) ., I iY^_ 


icii K| CK * Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 

1843-1916 f?2- 7 •' Norsk Lutherske Menigheter 
i Amerika 1843—1916 AMLET / .V 

PASTC /z; 0\ ^RLIE 

ir j^rvisst, t. 

f"ar in- MED BISTAND AV 

Pastorerne T. O. Tolo, D. Kvaase, K. A. Kasberg, C. M. Hau,anger, 

E. M. Stensrud av Den Norske Synode 

Pastor L. C. Jacobson av Hauges Synode 

Pastor A. M. Ari en av Den Lutherske Frikirke 

Pastor A. L. Wiek av Den Evangeusk t,utherske Kirke 

Professor h. L llehei av Det Lutherske Brodersamfund ANDET BIND 
MINNEAPOLIS. MINN. 

AUGSBURG PUBLISHING HOUSE 

1918 l^jhu 5e*v mom Copyright, 1918, by 
AUGSBURG PUBLISHING HOUSE 

Minneapolis, Minn. 5~yjL LUTHEKAN PUBLISHING HOUSE, PRINTERS AND BINDERS, 
DECORAH, IOWA MIN GODE, GAMLE KIRKE KJ/ER 

IVlin gode, gamle kirke kjcer, 

saa varig og saa ven, 

av Herrens vidner bygt du er 

paa frelsens hj0mesten; 

alt andet kan av vind og vand 

omst0tes og faa men, 

men kirken ei, min kirke kjcer, 

saa varig og saa ven. 

Min gode, gamle kirke kjar, 

min cere og min skat, 

den rette tro har Herren der 

paa lysestagen sat; 

paa sandhets grund i farens stund, . 

trods helveds arge aand, 

den staar forvisst, ei vcelde, list 

mot den faar overhaand. 

Du gode, gamle kirke kjcer, 

av Jesu faar og lam, 

du signet og h0iagtet er — 

forbyd, jeg gj0r dig skam! 

Din moderr0gt skal blive spkt 

av mig, dit eget lem, 

vil han, som far mig vceret har, 

som sin har f0rt mig hjem. 

Min kirke derfor elsker jeg, 

fordi den cerer Gud 

og ialer, Icerer andet ei 

end Herrens ord og bud. 

S0tt hendes r0st blir mig til tr0st, 

min br0de sonet er, 

ved Jesu blod er jeg forl0st — 

tak du, min Frelser kjcer! 

Saa kirke, du min kirke kjcer, 

et l0fte jeg vil gi, 

jeg som av dig korstegnet er, 

vil altid tro fast bli! 

Om snarer paa min vei skal staa, 

og frafald Unde sted, 

for kirken min skal hjertet slaa 

tro fast i kjcerlighet. 

Anon. — Overs. L. P. Thorkveen. Digitized by the Internet Archive 
in 2012 http://archive.org/details/norsklutherskemevol2norl INDHOLD 

Side 

B. Menighetshistorier 1 1 

15. North Dakota, 1871— 11 

16. Oregon, 1871— 252 

17. Vermont, 1873-75 264 

18. Maine, 1874— 265 

19. Ohio, 1875— 267 

20. Washington, 1876— 271 

21. Idaho, 1878— 320 

22. Maryland, 1878-94( ?) 326 

23. Pennsylvania, 1879— 327 

24. Colorado, 1881— 328 

25. New Hampshire, 1881— 334 

26. Massachusetts, 1884— 335 

27. Montana, 1885— 338 

28. Rhode Island, 1886-16 375 

29. Wyoming, 1887— 376 

30. Connecticut, 1891-95 377 

31. Utah, 1892-12 379 

32. Tennessee, 1894-1 3 ( ?) 380 

33. Nevada, 1895-06 382 

34. Alabama, 1897-11 384 

35. Virginia, 1898— 385 

36. Georgia, 1901-05 (?) 387 

37. Louisiana, 1902-03 388 

38. Oklahoma, 1908— 389 

39. District of Columbia, 1910— 390 

40. Alaska, 1913 (1893)— 391 

41. Florida, 1914— 393 

42. Manitoba, 1876— 394 

43. Ontario, 1876— 400 

44. Quebec, 1876 (1862)— 404 

45. British Columbia, 1890— 406 

46. Alberta, 1895— 412 

47. Saskatchewan, 1903— , 441 

C. Parokiaerapporter 492 

D. Menighets- og sameundsprobeemer 681 

a. Hauges synode 681 

b. Den norske synode 692 

c. Den forenede kirke 702 

d. Den evangelisk lutherske kirke 708 

e. Den lutherske f rikirke 717 

f. Det lutherske brodersamfund 725 

E. NOGEN PROMINENTE E^GM^ND 729 

K. Registre 773 

1. Kronologisk register 773 

2. Geografisk register 863 

3. Alfabetisk register ■ 955 

4. Pastoral register 1097 FORKORTELSER 

a f ormand. 

b sekretaer. 

c kasserer. 

d diakoner. 

e trustees. 

f klokker. 

g fast skolekerer. 

h sjzmdagsskole-superintendent. 

A.M. A... A. M. Arntzen. 
M.C.H...M. C. Holseth. 

ev evangelisk. 

1 luthersk. 

mght. . . .menighet. 

pp prsekeplads. 

for forening. 

n norsk. 

d dansk. 

sv svensk. 

sk skandinavisk. 

Am Antimissouri. 

As Augustana. 

Bs Brodersamfundet. 

Dfk Danske forenede kirke. 

Es Ellings synode. 

Ff Frifri. 

Fk Forenede kirke. 

Gs General Synod. 

Hs Hauges synode. 

Kf Konferentsen. 

Is Illinois synoden. 

Lf Lutherske frikirke. 

Ms Missouri synoden. 

Ni Northern Illinois synoden. 

Ns Norske synode. 

Ut Utenom. 

P. D Provincial District. B. MENIGHETSHISTORIER ; ."> wl J *tf: XO O <<*> 
M o /v T A /V KINDRED LUTHERAN 
CHURCH LIBRARY 15. NORTH DAKOTA i i is Kirke 1, 1892, $5,000. 
Kirke 2, 1912, $7,000. 
Prestehus, $3,080 

(Vs av dette). 
Gravplads, 2 acres, $200. 

Oclss Co., M£. Nora norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Norah norsk evangelisk lutherske, Trysil 
norsk evangelisk lutherske.) 

Gardner (5 mil o'st), Cass Co., N. D. 

Norske synode, 1871-87; Antimissouri, 1887- 
90 ; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1871. 50 sjade i 1871, 207 i 
1914. Prester: B. A. Harstad, 1872-79; P. O. 
Strdmme, 1879-83; J. M. O. Ness, 1883-10; H. 
J. Thorpe, 1910-12; O. C. Farseth, 1912-13; 
R. O. Aase, 1913-16; O. J. Lutnes, 1916—. 
Embedsmsend i 1871 : b. Ole Strandvold ; c. 
Martin Schow ; e. Paul Mortenson, O. Verner, 
Martin Schow, John Saetre ; f. Paul Morten- 
son. I 1915: b. Charly Vinje; c. Ole Ohn- 
stad; d. Mons Ohnstad, Paul Mortenson, Ole 
Nalen; e. E. PI. Holte, Erick Ohnstad, Ben- 
dick Hansen, John Hemes, Torger Thorson ; 
f. Paul Mortenson. Kvindefor., 1887, $2,000. 
Ungdomsfor., 1913, $200. Pikefor., 1911, $700. 
Sangfor., 1913. Prestelo'n: $120 (1871), $300 
(1914), $4,950 (1910-11). Kirketjener osv. : 
$900. Lsererlo'n: $2,000. Samfundsskoler : 
$5,000. Missionen: $2,500. Barmhjertighets- 
anstalter: $1,500.— R. O. Aase. (942-^336) ^r* inz A? qorhea.d- Oe n Sl7t< n.<u- 7u.rh. i Far</o- F* 
/<?/& Salem norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Vor Frelsers menighet. Fra 1872 til 1890 en del av Den lste i Fargo.) 

Fargo (6 mil nord), Cass Co., N. D. 

Norske synode, 1872-90; Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1890 (4de oktober 1872). 35 sjsele i 1890, 54 i 1914. Prester: 
N. Th. Ylvisaker, 1872; L. J. Markhus, 1873; J. A. Hellestvedt, 1873-76; N. 
Fp-rde, 1876-81; J. G. D. Bothne, 1881-82; J. O. J. Hougen, 1882-91; R. 
Bogstad, 1892-93; J. J. Heie, 1893-97; G. A. Larsen, 1897-03; A. O. Fonkals- 
rud, 1903-09; A. O. Ulvestad, 1909-12; O. C. Farseth, 1910-12; J. A. Aas- 
gaard, 1912 — . Embedsmsend i 1872: b. Joh. E. Headland; c. Ole Nokken; 
e. P. P. Nokken, Joh. Headland, Jens Anderson; f. Joh. E. Headland; h. 
Joh. Headland. I 1915: b. Joh. E. Headland; c. Albert Berdal; e. Ole Nok- 
ken, E. Melby, Mons Berdal; f. Joh. E. Headland. Kvindefor. Kirke, 1890. 
$2,000. Gravplads, 1 acre (gave fra Joh. E. Headland). Prestel^n: $125 
(1872), $150 (1914). "Fram", 1913.— J. A. Asgaard. (65—4339) 12 North Dakota Den lste norsk evangelisk lutherske menighet. 

(1st Lutheran, 
Moorhead norsk 
evangelisk luther- 
ske mght., Moore- 
head, The First 
Norw. Evang. Lu- 
theran, lste norsk 
evang. lutherske, 
Vor Ffrelsers norsk 
evangelisk luther- 
ske menighet.) 

Fargo, Cass Co., 
N. D. 

Utenom (Ns, 
Am), 1872-90; 
For. kirke, 1890—. 
Organisert 4. okt. 
1872. Delt i 1877 
(Nedre Maple 
River) ; 1882 (Tre- 
foldigheds i Moor- 
head) ; 1890 (Sa- 
lem). 26 sjaele i 

1872, 283 i 1914 (4 svensker). Prester : N. Th. 
Ylvisaker, 1872; L. J. Markhus, 1873; J. A. 
Hellestvedt, 1873-76; N. FoYde, 1876-81; J. G. 
D. Bothne, 1881-82; J. O. J. Hougen, 1882-91; 
J. J. Heie, 1893-97; G. A. Larsen, 1897-03; R. Bogstad, J. Peterson, 1903; 
A. O. Fonkalsrud, 1903-09; H. O. Shurson, 1909-10; A. O. Ulvestad, 1910-12; 
J. A. Aasgaard, T. A. Mason, O. C. Farseth, 1912-14; E. R. Anderson, 1914—. 
Embedsmsend i 1872 : b. Peter O. Ingebreckson ; c. Jens Anderson ; d. Tollef 
Pederson, Johannes E. Hedland; e. Peder P. Nokken, Johannes E. Hedland, 
Jens Anderson; f. Peder Tender. I 1915: b. Lars Christianson ; c. N. G. 
Eggen; d. John Jackson, H. L. Lokensgard ; e. J. H. Dahl, C. E. Natwick, 
Ole Fjelstad, H. J. Hagen, Nicolai Osteraas ; h. O. A. Olson. Kvindefor., 
1882(?). Ungdomsfor., 1903. Pikefor. (opl0st). Mandsfor. (opl0st). 2 
sangfor. Prestelon: $1,050 (1914). Samfundsskoler : $740 (1890-14). Mis- 
sioned $1,338 (1890-14). Barmhjertighetsanstalter: $211 (1890-14). "Kon- 
stitution", 1897; "Fram", lOde oktober 1912; "Menighetshistorie", 1912, pio- 
ner Johannes E. Helland.— E. R. Anderson. (956—4337) 

Kirke 1, 1874, ca. $750. 
Kirke 2. 1895, $14,000. 
Prestehus 1, 1883 (solgt). 
Prestehus 2, 1895, $1,500. Pontoppidan norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Pontoppidan n. d.) 

Fargo, Cass Co., N. D. 

Konferentsen. 1877-90; Forenede kirke, 1890-97; Frikirken, 1897—. 

Organisert 14de december 1877. 25 sjaele i 1877, 475 i 1914. Prester: P. 
A. T. Nykreim, 1877-78; C. I. Wold, 1878-83; J. H. Br^n^, 1884-02; J. J. Heie, 
1896-97; S. L. Romsdahl, 1903-10; E. E. Gynild, 1910-13; E. Berntsen, 1913—. 
Embedsmaend i 1877: a. Chr. Wold; b. Conrad C. Bjerkan; d. Ole Haaden, 
Peter Kyllo, John Jensen; e. Torger Vaag, Wm. Widem, Peter Michaelson. 
I 1915: b. Th. Ostby; c. A. S. Hogan; d. Th. Ostby, E. Grjzmaas, H. O. 
Sund, A. T. Alfsen, C. W. Quanbeck, mrs. T. Flamer, mrs. T. Ostby, J. E. 
Fossum, mrs. Julie Nilsen; e. S. P. Lee, A. S. Hogan, T. J. Flamer, Chas. 
Olsen, K. Erdal, O. Loraas, M. Moen, C. Hove, C. O. Str^m; h. G. Nord- 
berg. Kvindefor. Ungdomsfor. Pikefor. Mandsfor. Missionsfor. Hjaelpe- 
for. Sangfor. Kirke, 1893. Prestehus 1, 1902. Prestehus 2, 1914, $4,000. 
Prestelo'n: $900 (1914). "Konstitution", 1911.— E. Berntsen. (1871 — 4340) Cass Co. 13 
Kirke 1, 1883, ca. $400. 
Kirke 2, 1887, ca. $3,000. 
Prestehus, 1885, ca. $1,700. 
Gravplads, 2 acres, $150. Nedre Maple River lutherske 
menighet. 

(Fra 1872 til 1877 en del av Den lste i 
Fargo.) 

Harwood (2 mil sydvest), Cass Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am), 1877-91; Den forenede 
kirke, 1891—. 

Organisert 1877. 14 sjaele i 1877, 121 i 1914. 
Prester: N. F0rde, 1877-79; J. G. D. Bothne, 
1880-81 ; J. O. J. Hougen, 1882-91 ; L. S. Mar- 
vick, 1891-94; J. J. Heie, 1895-97; G. A. Lar- 
sen, 1897-03; A. O. Fonkalsrud, 1903-09; A. 
O. Ulvestad, 1909-11; O. C. Farseth, 1910-12; 
J. M. O. Ness, 1912—. Embedsmaend i 1877: 
a. Jens Hagen ; b. Peder O. Ingebrigtsen ; c. 
John Kvam; e. Lars Hanson, P. O. Ingebrigt- 
son, Jens Hagen. I 1915 : b. Christian Brand- 
vik; c. Chr. Brandvik; e. C. Rust, Theodor 
Kyllo, Louis Thorson. Kvindefor., 1884, ca. 
$1,700. Prestel0n: $100 (1877), $175 (1914), 
$5,000 (1877-91). Prestehus: ca. $400. Kirke- 
tjener osv. : $4,000 (1877-91). Menighetssko- 
len: $1,400 (1877-91). Samfundsskoler $1,750 
(1877-91). Missionen: $500(1877-91). Barm- 
hjertighetsanstalter: $1,200 (1877-91. Menig- 
hetsutgifter : $10,900. Samfundsutgifter : $3,450. 
—J. M. O. Ness. (66—4338) 
Kirke, 1890, $5,300. 
Prestehus 1, 1882. 
Prestehus 2, 1899, $5,900. 

(V 3 av dette). 
Gravplads, 2 acres, $200. 
Land, 8 acres, $800. 
Nordre Pleasant norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Nordre Pleasent. En del av Pleasant me- 
nighet, RichlandCo., 1872^80.) 

Hickson (4 mil sydvest), Cass Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1880 (1872)-95; Norske sy- 
node, 1895—. 

Organisert 4de februar 1880 (1872). Delt 
4de februar 1880, fordi den var for vidtstrakt 
(Nordre og So'ndre Pleasant menigheter). 105 
sjaele i 1880, 147 i 1914. Prester: J. A. Helles- 
tvedt, 1873-78; N. F0rde, 1876-78; J. E. Bale, 
1878-79; R. J. Wisna^s, 1879—. Embedsmaend 
i 1880 : b. M. Hexom ; c. J. Bye ; e. A. Blilie, 
I 1915: b. O. A. Wisness ; c. M. Rud ; e. I. Skjonsby, 
Kvindefor., 1889, $2,600. Ungdomsfor., 1906, $500. M. Flatla, K. Lindahl. 

T. Smerud, A. Romstad. 

Sangfor., 1879. Prestel0n : $304 (1914), $6,311 (1879-14). Kirketjener osv. 

$1,625(1879-14). Menighetsskolen : $1,500(1879-14). Samfundsskoler: $4,583 

(1879-14). Missionen: $2,100 (1879-14). Barmhjertighetsanstalter : $1,100 

(1879-14).— R. J. Wismes. (1610—4343) 14 North Dakota St. Paul's Evangelical Lutheran Church (Fargo, St. Paulus). 

Fargo, Cass Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1903-04; Norske synode, 1904—. 

Organisert 3dje august 1903. 23 sjzele i 1903, 150 i 1914. Prester: J. G. 
Rugland, 1903; E. A. Boyd, 1904-06; D. G. Jacobson, 1906-11; C. A. Davick, 
1912—. Embedsmsend i 1903: c. C. J. Narum; e. T. S. Norgaard, C. J. 
Narum. I 1915: b. J. C. Lund; c. Nils J. Brevig; e. T. H. Thompson, J. C. 
Lund, I. B. Jacobson. Kvindefor., 1903, $2,000. Ungdomsfor., 1906, $300. 
Pikefor., 1903, $100. Kirke, 1905, $2,850. Prestel^n: $400 (1914). Kirke- 
tjener osv.: ca. $9,500 (1903-14). Samfundsskoler: $800 (1903-14). Missio- 
ned $600 (1903-14). Barmhjertighetsanstalter: $300 (1903-14).— C. A. Davick. 
(446_4341) 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet (frimenighet). 

Fargo, Cass Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1910-11. 

Organisert 1910. Opl^st 1911. Ca. 35 sjaele i 1910. Prest: J. H. Johan- 
son, 1910-11. Embedsmand: b. Alf Lynner. Kvindefor. Ungdomsfor. 
"BudbcTreren". 1911, 392.— A. M. A. (4564—4342) 
Kirke 1, 1890, ca. $7,000. 
Kirke 2, 1893, ca. $7,000. 
Prestehus 1, 1878, $400. 
Prestehus 2, 1911, $5,500. 
Gravplads, 2 acres. 
Land, 7 acres, $600. Norman norsk evangelisk lutherske 
menighet (Sheyenne). 

Kindred (4 mil 0st), Cass Co., N. D. 

Norske synode, 1872 — . 

Organisert lOde mai 1872. 28 sjsele i 1875, 
375 i 1914. Prester : L. A. K. Carlsen, L. J. 
Markhus, 1872-73; J. A. Hellestvedt, 1873-78; 
N. F0rde, 1876-81; J. E. Bale, 1878-96; I. G. 
Monson, 1896-12; M. Endresen, 1913—. Em- 
bedsmand i 1872: a. T. Vetlesen ; b. Ole J. 
Hertsgaard ; d. Hans Trangsrud, S0ren J. 
Ottis ; e. Peder A. Borderud, Helge Gulliksen, 
Jens Olson; f. Karl Steneger I 1915: b. Sven 
Ulsaker; c. Ole Dahlen ; d. N. O. Brsekke, O. 
P. Dahlen, Haakon Haakonson ; e. Edward 
Bjerke, Edward Grangaard, Oscar Huseby; h. 
mrs. M. Endresen. Kvindefor., 1887, $3,706. 
Ungdomsfor., 1894, $1,924. Pikefor., 1914, $200. 
Sangfor., 1880. Prestelon: $534 (1914). Sam- 
fundsskoler: ca. $4,500 (1872-14). Missionen : 
ca. $1,900 (1872-14). Barmhjertighetsanstal- 
ter: ca. $1,300 (1872-14).— M. Endresen. 

(2160—4344) Fron evangelisk lutherske menighet (Froen, Fram). 

Horace, Cass Co., N. D. 

Hauges synode, 1877 — . 

Organisert 1877. 217 sjsele i 1914. Prester: B. Anderson, 1877-82; Th. 
J. Skjei, 1884-90; G. Westerlund, 1891-96; C. M. P. Winther, 1896-03; P. G. 
Arnstad, 1903-04; O. J. Malkewick, 1904-07; J. H. Johanson, 1907—. Em- 
bedsmand i 1915: b. E. Samuelson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, Preste- 
hus. Gravplads.— A. M. A. (4565—4346) Cass Co. 15 Horace evang. lutherske 
menighet. 

(Sheyenne, Nordre Shey- 
enne.) 

Horace (2 mil vest, 1 mil 
nord), Cass Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1872-86; 
Norske synode, 1886 — . 

Organisert lOde mai 1872. 
104 sjaele i 1874, 127 i 1913. 
Prester: L. A. K. Carlsen, 
L. J. Markhus, 1872-73; J. 
A. Helleslvedt, 1873-78; N. 
Fo-rde, 1876-81 ; J. E. Bale, 
1878-96; I. G. Monson, 
1896-13; M. Endresen, 
1913—. Embedsmsend i 1872: 
a. I. A. Blilie ; b. H. M. Pedersen ; c. John Brekken ; e. Martin Hagen, Jacob 
Storstad, Ole Holmen. I 1915: b. Carl Benson; c. Arthur Dustrud ; e. Chri- 
stian Paulson, B. K. Benson, Alfred Storstad. Kvindefor., 1890, $3,000. Ung- 
domsfor., 1898, $1,587. Sangfor., 1900. Prestelcm : $183 (1914). Samfunds- 
skoler: ca. $1,200 (1872-14). Missionen : ca. $700 (1872-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : ca. $500 (1872-14). "Menighetshistorie", 1898, H. M. Peder- 
sen.— M. Endresen. (2161-4345) 
Kirke, 1898, $6,376. Prestehus (sammen med Norman 
og Kristiania). Gravplads, 1 acre (gave fra P. H. 
Dustrud). Maple River evangelisk lutherske menighet (Maeple River). 

Mapleton, Cass Co., N. D. 

Konferentsen, 1872-77. 

Organisert 1872. Oplp'st 1877, paa grund av at svenskerne skilte sig ut 
og en del av norskerne gik ind i Pontoppidan norsk lutherske menighet, 
Fargo). 50 sjsele i 1872 (norsker og svensker), 22 i 1877. Prester: B. L. 
Hagboe, 1872-75; P. A. T. Nykreim, 1875-77.— A. M. A. (4567—4347) St. Petri norsk evangelisk lutherske menighet -(Maple River). 

Mapleton, Cass Co., N. D. 

Konferentsen, 1879-£4(?). 

Organisert 1879. Opl^st 1884(?) (Maple River norsk evangelisk 
lutherske). Prester: Chr. I. Wold, 1878-82; L. C. Hill, 1882-83.— A. M. A. 
(4569-^348) Maple River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(FoY 1884 St. Petri norsk evangelisk lutherske.) 
Mapleton, Cass Co., N. D. 
Konferentsen, 1884-90(?). 

Organisert 1884. Opl^st 1890(?). 29 sjaele i 1884. Prest: L. C. Hill, 
1884-89.— A. M. A. (4568—4349) Maple River menighet. 

Watson, Cass Co., N. D. 
Forenede kirke, 1899-07. 

Organisert 1899. Oplo'st 1907. 38 sjaele i 1900. Prester: J. H. Jahren, 
1899-05; Th. K. Gaustad, 1906-07.— A. M. A. (4570-^350) 16 North Dakota Nedre Wild Rice og Red River norsk evang. lutherske menighet. 

(Nordre Wild Rice og Red River.) 

Wild Rice (3V 2 mil syd^st), Cass Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1872-08; Norske synode, 1908—. 

Organisert november 1872. 82 sjaele i 1872, 142 i 1914. Prester: J. A. 
Hellestvedt, 1873-76; N. Fjzfrde, 1876-82; R. J. Wisnses, 1882—. Embeds- 
msend i 1872: a. Karl E. Sandeen; b. M. O. Hexom; c. M. O. Hexom; e. T. 
Langseth, I. O. Stensrud, C. O. Bye. I 1915: b. H. C. Ryen; c. C. Solberg; 
e. Nils Egge, J. Livdahl, Albert Anderson. Kvindefor., 1889, $1,700. Kirke, 
1880, $6,000. Prestehus 1, 1882. Prestehus 2, 1899, $5,900 (Vs av dette). 
Gravplads, 2 acres, $200. Land, 8 acres, $800. Prestelon: $300 (1914), $7,224 
(1872-14). Kirketjener osv.: $2,430 (1872-14). Menighetsskolen: $1,500 
(1872-14). Samfundsskoler: $2,450 (1872-14). Missionen: $1,201 (1872-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $704 (1872-14).— R. J. Wisnses. (1613 — 4351) 
Kirke, 1897, $5,000. Prestehus (sammen med Horace 
og Norman menigheter). Gravplads, 1 acre. Kristiania norsk evang, 
lutherske menighet. 

(Christiania.) 

Kindred (3 mil vest), 
Cass Co., N. D. 

Norske synode, 1886 — . 

Organisert 7de december 
1879. 80 sja^le i 1880, 185 i 
1913. Prester: J. E. Bale, 
1879-96; I. G. Monson, 1896- 
12; M. Endresen, 1913—. 
Embedsmaend i 1879 : b. To- 
bias Simmons ; e. Amund 
Nilson, Saave Svenson ; f. 
Knudt Hofr. I 1915: b. 
Tom Nilson ; c. Carl Vange- rud ; e. Bernt Sandbeck, Albert Myhre, Malvin T. Simmons. Kvindefor., 1886, 
$2,657. Ungdomsfor., 1898, $1,150. Pikefor., 1914, $200. Sangfor., 1888. Pre- 
side : $284 (1914). Samfundsskoler: ca. $2,000 (1879-14). Missionen: ca. 
$1,000 (1879-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $900 (1879-14).— M. En- 
dresen. (2159 — 4354) 
0sterdalen menighet (0sterdahl, 
0sterdal). 

Harwood (5 mil 0st-nord0st), Cass Co., 
N. D. 

Utenom (Kf, Fk), 1881-97; Frikirken, 
1897—. 

Organisert 1881. 52 sjsele i 1881, 42 i 1887, 
105 i 1914. Prester: C. I. Wold, 1881-83; J. 
H. Br0n0, 1885-03; S. Romsdahl, 1903-10; E. 
E. Gynild, 1910-13; H. A. B. Winther, 1913—. 
Embedsmaend i 1887: b. M. Mortenson; f. M. 
Mortenson; h. M. Mortenson, Peder Nordby. 
I 1915: b. Knute Lee; c. Halvor Vorland; d. 
Per Husfloen, G. G. 0stby, H. Vorland; e. 
Hjalmar Lee, Halvor Johnsen, Torger Olson; 
f. G. G. 0stby; h. G. G. 0stby. Kvindefor., 
1891. Ungdomsfor., 1914, $35. Pikefor., ca. 
$320 (1912-14). Sangfor. Avholdsfor. Pre- 
steldn: $80 (1887), $200 (1914). Kirketjener 
osv.: $2,302 (1907-14). "Konstitution", 1887. 
— H. A. B. Winther. (1597—4355) Kirke, 1895, ca. $3,250. Cass Co. 17 St. Pauli norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wild Rice, Cass Co., N. D. 
Norske synode, 1881(?)-85. 

Organisert 1881 (?). Opl^st 1885. 60 sjsele i 1881. Prest: R. J. Wisnass, 
1881-84. (5478—4352) 

Wild Rice menighet. 

Wild Rice, Cass Co., N. D. 
Hauges synode, 1884-89. 

Organisert 1884. Opl^st 1889. 28 sjsele i 1888. Prest: Th. J. Skjei, 
1884-89.— A. M. A. (4571—4353) 

Buffalo norsk lutherske menighet. 

(Buffalo norsk evangelisk lutherske.) 

Buffalo, Cass Co., N. D. 

Utenom (Hs, Am, Fk), 1885-12; Forenede 
kirke, 1912—. 

Organisert 1885. Den laa 0de paa grund av 
at den ingen prestelig betjening hadde, 1886- 
87. Reorganisert 1899. 30 sjaele i 1885, 94 i 
1914. Prester: B. Anderson, H. S. Thorger- 
son, 1881-^84; G. A. Larsen, 1885-86; J. O. J. 
Hougen, 1888-89; J. J. Ekse, 1893-96; C. M. 
P. Winther, 1898-93 ; A. O. Fonkalsrud, 1908- 
09; J. M. O. Ness, 1910—. Embedsmsend i 
1885 : b. Beny Benson ; c. Andrew Gilbertson ; 
e. O. B. Johnson, Andrew Grondahl, Nils 
Kringle. I 1915: b. Karl Kringler; c. Edward 
Kringler; d. Hans Larson, Adolf Anderson, 
O. G. Gubbrud; e. George Gubbrud, H. Lar- 
son, A. Anderson. Kvindefor., 1893, $1,900. 
Ungdomsforening, 1906, $650. Prestelo'n : $75 
(1885), $100 (1914), $2,700 (1885-14). Kirke- 
tjener osv. : $200 (1885-14). Samfundsskoler : 
ca. $60 (1912-14). "Konstitution", 1887.— J. 
M. O. Ness. (64—4356) 
Kirke, 1913, $3,000. ^■X^x^- 


j :.:*h 


- 1 x.^ 
1 


Vf \ 
\ i '• \ < 
V Y' v i #" 


■•• 


Mil W Kindred norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Kindred, Cass Co., N. D. 

Antimissouri, 1887-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 28de november 1887. Ca. 300 
sjsele i 1887, 483 i 1914 (2 amerikanere, 1 dan- 
ske). Prester: J. O. J. Hougen, 1888; J. J. 
Heie, 1888-90; R. Bogstad, 1890-92; J. J. 
Akre, 1892-01 ; J. C. Herre, 1902-05 ; I. Lium, 
1905-12 ; P. J. Johnson, 1912—. Embedsmaend 
i 1887: e. Ole J. Hertsgaard, Erik T. Lee, 
Knut Lybeck. I 1915: b. J. O. Hertsgaard; 
c. A. P. Hertsgaard; e. Peder Fatland, Olaus 
Perhus, Ottin A. Otterson ; h. Selma Ringen. 
2 kvindefor., 1900, 1905, $2,500. Ungdomsfor. 
Pikefor. Sangfor. Prestel0n : $300 (1887), 
$500 (1914), $8,935 (1887-14). Kirketjener 
osv.: $10,750 (1887-14). Missionen : $3,000 
(1887-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,500 
(1887-14).— P. J. Johnson. (2707—4357) Kirke, 1889, $9,000. 
Gravplads, 1 acre. 
L,and, 2 acres. 18 North Dakota Kindred praekeplads. 

Kindred, Cass Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: E. Ballestad, 1907- -A. M. A. 

(4566-4358) 
Hunter skandinavisk evang. lutherske 
menighet. 

Hunter, Cass Co., N. D. 

Norske synode, 1892 — . 

Organisert 1892. Ca. 35 siaele i 1892, 73 i 
1914. Prester: B. A. Harstad, O. A. Tingel- 
stad, 1892-93; G. G. Beito, 1893-96; P. A. 
Hendrickson, 1896-10; W. A. Larsen, 1908- 
10; O. Turmo, A. O. Turmo, 1910—. Embeds- 
msend i 1892: b. Bernhard Moe ; c. Gust Ho- 
senson ; e. A. Severson, Louis Larson, Bern- 
hard Moe. I 1915: a. Nils Johnson; b. A. 
Severson; c. H. Geving; e. Chr. Thompson, 
Gunder Berg, John Hanson ; h. mrs. N. A. 
Peterson. Kvindefor. Prestel0n : $153 (1914). 
— O. Turmo. (1598—4359) Kirke, 1901, $2,000. 
Davenport evangelisk lutherske 
menighet. 

(Davenport norsk evangelisk lutherske.) 

Davenport, Cass Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1895—. 

Organisert 31 te december 1895. 93 sjrele l 
1896, 160 i 1915. Prester: J. J. Akre, 1895-01; 
J. C. Herre. 1902-05; I. Limn, 1905-12; P. J. 
Johnson, 1912—. Embedsmaend i 1915: b. A. 
O. Tuskind; c. C. O. Tuskind; d. Leonard 
Nelson; e. S.ven Severson, Ole Trom, Otto 
Vokleben?. Kvindefor., 1896. Pikefor., 1913. 
Prestelpn: $50 (1895), $150 (1914), ca. $2,000 
(1895-14).— P. J. Johnson. (2708—4360) Kirk.-. 1904, $4,500. 
Gravplads, 1 acre, $100. 

Leonard evangelisk lutherske menighet. 

Leonard, Cass Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1914—. xT tQ1i _ Pn1 

Organisert 1914. 40 sjxle i 1914. Prest: J. N. Engerholm, 1914—. Em- 
bedsmamd i 1914: b. Martin Hegg; d^C Borgersen Ole .Embersen H^ Me- 
lius- e Theo. Eriksen, Adolf Nystul, Erik Enksen. I 1915: b. Martin Hegg, Richland Co. 19 D C Borgersen, Ole Embersen, H. Mehus; e. Theo. Eriksen, Adolf Nystul, 
Erik Eriksen. Kvindefor. Sangfor. Prestel^n: $70 (1914).— J. N. Enger- 
holm. (1991—4361) 

Hemnes evangelisk lutherske menighet (Hemnaes). 

Christine (3V 2 mil nord), Richland Co., N. D. 

Hauges synode, 1871 — . 

Organised 1871. 42 sjaele i 1874, 27 i 1915. Prester: O. J. Kasa, 1871-84; 
Th J Skjei, 1884-91; G. Westerlund, 1892-97; G. M. P. Winther, 1897-03; 
P. G. Arnstad, 1903-04; O. J. Malkewick, 1904-07; J. H. Johanson, 1907—. 
Embedsmand i 1915: b. J. P. Johanson. Kvindefor. Kirke, $2,000. Grav- 
plads, 2 acres.— A. M. A. (5279-4362) 

S^ndre Hemnes. 

Christine, Richland Co., N. D. 
Hauges synode, 1884-86(?). 

Organisert 1884. Oplo'st 1886(?). Prest: B. Anderson, 1884-85.— A. 
M. A. (5280—4363) 

Christine norsk lutherske menighet. 

Christine, Richland Co., N. D. 

Utenom (Kf, Fk), 1889—. 

Organisert 12te februar 1889. 31 sjaele sjsele 
i 1889, 60 i 1914. Prester: G. M. Oftedal, 
1889-90; A. Wold, 1890-06; A. M. Lunde, 
1907—. Embedsmaend i 1889: b. Hans Ness; 
d. Jacob O. Johnsen; e. John C. Melland, 
Hans O. Ness, J. C. Manger ; f. John P. John- 
sen. I 1915: b. E. K. Sherly; c. A. Johns- 
gard; d. T. P. Tollefson, O. T. Halaas, Hol- 
ger Olsen; e. John Aim, Elias O. Johnsen, 
A. Johnsgard ; h. Lottie E. Tollef sen. Kvinde- 
for., 1890, $3,750. Ungdomsfor., 1911, $300. 
Pikefor., 1904, $950. . Sangfor., 1890. Preste- 
10n: $104 (1889), $175 (1914), $3,608 (1889- 
14). Kirketjener osv. : $1,254 (1889-14). Me- 
nighetsskolen : $1,110 (1889-14). Samfunds- 
skoler: $139 (1889-14). Missionen : $2,001 
(1889-14). Barmhjeitighetsanstalter: $1,249 
(1889-14). "Konstitution", 1889.— A. M. Lunde. 
(296—4364) 

Kirke, 1900, $4,266. 
Prestehus (sammen med 

Richland menighet). 
Gravplads, 3 acres, $219. 
St. Johannes menighet (Syd Wild Rice). 

Dwight (5% mil nord), Richland Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1872-73; Norske synode, 1873-87; Antimissouri, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 27de december 1872. 40 sjaele i 1872, 76 i 1914. Prester: J. 
A. Hellestvedt, 1872-76; N. Fjzfrde, 1876-78; J. E. Bale(?), 1878-79; R. J: 
Wisnaes, 1879-83; A. P. Rondestvedt, 1883-87; J. J. Heie, 1888-93; J. W. O. 
Rovik, 1893-94; N. Lunde, 1895-01; J. D. Runsvold, 1902-03; Th. RoYstad, 
1903-12; W. B. Dahl, 1912—. Embedsmaend i 1872: a. P. L. Johnson; b. 
H. C. N. Myhra; c. K. K. Lie; e. P. L. Johnson, Nils J. Tvedt, Erik J. Hoel; 
f. John Wold. I 1915: b. Olaf P. Johnson; c. Carl Brenden; d. P. L. John- 
son, Torger Watterland, Carl Erstad; e. K. L. Johnson, Carl Erstad, I. E. 
Hoel. Kvindefor., 1888. Ungdomsfor. (sammen med Betania menighet). 20 North Dakota Kirke, 1882, $3,200. Prestehus, 1885. Gravplads, 2 acres (gave fra K. K. 
Lie og K. L. Johnson). Land, 40 acres, $300. Prestelo'n: $175 (1914).— W. 
B. Dahl. (223-4365) 
Kirke, 1882, $3,800. 
Prestehus, 1895, $2,500. 
Gravplads, 2\ 2 acres (gave 
fra Helge Otterson). Wild Rice menighet 

Dwig-ht, Richland Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1878-87; Antimissouri, 1887- 
90 ; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 7de jnli 1878. Ca. 39 sjaele i 
1878 (4 dansker), 243 i 1914 (12 dansker, 
svensker). Prester: J. A. Hellestvedt, 1878- 
79; R. J. Wisnaes, 1879-82; A. P. Rondes- 
tvedt, 1882-88; J. J. Heie, 1888-93; J. W. O. 
Rpvik, 1893-95; B. B. Haugan, 1895; N. 
Lunde, 1895-01; J. D. Runsvold, 1901-03; Th. 
R0rstad, 1903-12; W. B. Dahl, 1912—. Em- 
beclsmaend i 1878: b. John Otterson; c. Ole 
P. Sletten ; d. Ole P. Sletten ; e. Erik A. Lien, 
Helge Otterson, Thrond K. Ulsaker; f. Alex- 
ander Leines. I 1915: b. Theo. Larson; c. O. 
PI. Fischer; d. H. C. Anderson, Ole Knudson, 
Andrew H. Sonle ; e. Ole O. Tew, Jacob Ha!- 
vorson, Andrew H. Soule ; f. H. C. Anderson; 
h. H. C. Anderson. 2 kvindefor. Ungdoms- 
for.. 1913. Prestelo'n: ca. $150 (1878), $350 
(1914), ca. $10,000 (1878-14). Prestehus: ca. 
$3,500. Kirketjcner osv. : $7,100 (1878-14). 
Samfundsskoler : $1,0C0 (1878-14). Missio- 
nen: $1,700 (1S78-14). Barmhjertighetsanstal- 
ter: $700 (1878-14).— W. B. Dahl. 

(224—4366) Richland Co., H -2). 

N. Plea Sami" 

Pleasant im 
(C&, ss Co) 
S. P/ea Saint Ctfichta-nd Co.) A/s S0ndre Pleasant norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

( Sondre Pleasent. En del 
av Pleasant menighet, Cass 
Co., 1872-80.) 

Christine (2V 2 mil vest), 
Richland Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1 880-07 ; 
Norske synode, 1907 — . 

Organisert 4de feb. 1880. 
114 sjade i 1880, 169 i 1914. 
Prester: J. A. Hellestvedt, 
1873-78; N. F^rde, 1876-78; 
J. E. Bale, 1878-79; R. J. 
Wisnaes, 1879—. Embeds- 
mamd i 1880: b. P. O. Heg- 
lie; c. A. Fossum; e. G. Myhre, O. Ruud, I. Mortinson. I 1915: b. O. P. 
Heglie; c. A. O. Heglie; e. H. Uletug, N. Elton, M. Osli. Kvmdefor., 1894, 
$2,560. Ungdomsfor., 1892. Pikefor., $600. Sangfor., 1879. Prestel^n: $32,5 
Kirke, 1890, $5,692. Prestehus 1, 1882. Prestehus 2, 
1899, $5,900 (% av dette). Gravplads, 2 acres, $200. 
Land, 8 acres, $800. Richland Co. 21 (1914), $6,137 (1880-14). Menighetsskolen : $1,500 (1880-14). Samfunds- 
skoler: $3,675 (1880-14). Missionen: $2,000 (1880-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $1,050 (1880-14).— R. J. Wisnass. (1611—4368) 

Pleasant evangelisk lutherske menighet. 

Walcott (5V 2 mil nord^st), Richland Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1872-80. 

Organisert 1872. Oplo'st 1880, fordi den var for vidtstrakt (Nordre 
Pleasant. Cass Co.; So'ndre Pleasant, Richland Co.). 81 siaele i 1872, 215 i 
1880. Prester: J. A. Hellestvedt, 1873-78; N. F^rde, 1876-78; J. E. Bale, 
1878-79; R. J. Wisnaes, 1879-80.— R. J. Wisnaes. (1612—4367) 

Augustine evangelisk lutherske menighet (St. Augustin). 

Walcott (5 mil nord), Richland Co., N. D. 
Konferentsen, 1878-84. 

Organisert 1878. Oplo'st 1884. 43 sjaele i 1878, 54 i 1883. Prester: 
Chr. I. Wold, 1878-82; L. C. Hill, 1882-84.— A. M. A. (5286-4369) Richland norsk lutherske menighet. 

Christine (4 mil sydvest), Richland Co., 
N. D. 

Konferentsen, 1879-90; utenom (Fk), 1890- 
91 ; Forenede kirke, 1891—. 

Organisert januar 1879. 41 sjaele i 1879, 350 
i 1914. Prester: Chr. I. Wold, 1879-83; G. 
M. Oftedal, 1883-89; A. Wold, 1890-06; A. M. 
Lunde, 1907—. Embedsmaend i 1879: b. K. E. 
Flaa; d. K. E. Flaa, John J. Lium, Jens Ha- 
gen ; e. Nils O. Julin, Johannes H. Kinde, 
John Quarum; f. K. E. Flaa. I 1915: b. John 
Kragness ; c. Clement J. Hagen ; d. P. P. Ha- 
gen, StefFen Pedersen, A. A. Barboe ; e. Cle- 
ment J. Hagen, O. C. Caspersen, John Bor- 
gen; f. P. P. Hagen; h. P. P. Hagen. Kvinde- 
for., 1881, $5,500. Ungdomsfor., 1907, $1,621. 
Pikefor., 1896, $1,600. Sangfor., 1885, $500. 
Prestel0n: $100 (1879), $4G0 (1914), $10,800 
1879-14). Kirketjener osv. : $1,625 (1879-14). 
Lsererlo-n: $1,500 (1879-14). Samfundsskoler: 
$2,664 (1879-14). Missionen: $6,650 (1879-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$1,650 (1879-14). "Konstitution", 1894: "Menighetshistorie", 1911, Chr. 
Ulven, A. M. Lunde, A. A. Barboe, Jens Hagen.— A. M. Lunde. (295—4370) 
Kirke 1, 1882, $3,250. 
Kirke 2, 1911, $11,854. 
Prestehus, 1884, $4,000. 
Gravplads, 1 14 acre, $100. 
L,and, 4 acres. Dovre norsk evangelisk lutherske menighet. 

Standy, Richland Co., N. D. 

Norske synode, 1879-15. 

Organisert 1879. Oplo'st 1915, for at forenes med andre og danne Nord- 
manna Evangelical Lutheran Congregation. 142 sjaele i 1901, 35 i 1914. 
Prester: R. J. Wisnaes, 1879-99; O. Skattebol, 1899-04; E. Ballestad, 1904—. 
Embedsmand i 1915: b. T. O. Hagen.— A. M. A. (5285 — 4371) West Prairie evangelisk lutherske menighet. 

Barrie, Richland Co., N. D. 

Konferentsen, 1880-84. 

Organisert 1880. Oplo'st 1884. 46 siaele i 1880, 51 i 1883. Prester: O. 
K. Vangsnes, 1880; Chr. I. Wold, 1880^82; L. C. Hill, 1883-84.— A. M. A. 
(5281-4373) 22 North Dakota 
Gol norsk evangelisk 
lntherske menighet. 

(Goel. Fra 1872 til 1880 
en del av Sheyenne.) 

Kindred (3 mil syd), 
Richland Co., N. D. 
Norske svnode, 1880—. 
Organisert 25de Jan. 1880 
(1872). Splittet 1887, paa 
grund av naadevalgstriden 
(Kindred— Fk). Ca. 75 
sjaele i 1880, 250 i 1914. 
Prester: L. A. K. Carlsen, 
L. J. Markhus, 1872-73; J. 
A. Hellestvedt, 1873-78; N. 
F0rde, 1876-81 ; J. E. Bale, 
1880-96; I. G. Monson, lS«;6-98; G. I. Breivik, 1898-99; O. Skatteb01, 1899- 
04; J. C. T. Moses, 1902-03; E. Ballestad. 1904—. Embedgmaend i 1880: b. O. 
K. Ulsaker; e. Jens Olsen, Knut K0sso, Peder Lykken. I 1915: b. Halvor E. 
Ulsaker; c. O. I. Olsen; e. Halvor E. Ulsaker, Endr. Graff, Edvard T. Erik- 
sen. Kvindefor. Pikefor., 1913. $100. PresteljzJn : $320 (1914), ca. $4,500 
(1894-14). Prestehus: $50 (aarlig). Kirketjener osv. : ca. $2,000 (1894-14). 
Samfundsskoler : ca. $3,000 (1880-14). Missionen: ca. $2,000 (1880-14). 
Barmhjertighetsanstalter: ca. $600 ( 1880-14).— E. Ballestad. (1145—4372) Kirke, 1892, $4,200. Prestehus (sammen med Walcott 
menighet). Gravplads, 1 acre. Davenport norsk evangelisk lntherske menighet. 

Kindred (7 mil vest). Richland Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1891-01. 

Organisert lite januar 1891. Oplo'st 1901, for at gaa ind i Kindred me- 
nighet (West Prairie evangelisk lutherske). Ca. 50 sjaele i 1891. Prester: 
R. Bogstad, 1891-92; J. J. Akre, 1892-01. Embedsmaend i 1891: b. Andrew 
Johnson: c. Lars Sviggum; e. O. L. Ronice, N. H. Sandvik, Halvor Gun- 
derson: f. Lars Sviggum. Prestelon: ca. $63 (1901), ca. $700 (1891-01).— P. 
J. Johnson. (2710-4374) 
West Prairie evangelisk lutherske 
menighet. 

( West Prairie norsk lutherske.) 

Kindred (6 mil vest, 1 svd), Richland Co., 
X. 1). 

Utenom (Fk), 1903—. 

Organisert 9de april 1903. Ca. 75 sjaele i 
1903 120 i 1914 (12 svensker). Prester: J. C. 
Herre, 1903-05; T. Lium, 1905-12; P. J. John- 
son, 1912 — . Embedsmsend i 1903 : b. Halvor 
Gunderson ; c. Amund Johnson ; e. Hans E. 
Nygaard, Lars Sviggum, Christoffer Olson; 
f. Lars Sviggum. T 1915: b. Lewis White; c. 
Ed. Nvgaard ; e. Ed. Nygaard, Amund John- 
son. E'rik Sviggum. Kvindefor., 1892, ca. $1,500. 
Prestelpn: $50 (1903), ca. $160 (1914), ca. 
$1,500 (1903-14). Kirketjener osv.: ca. $400 
(1903-14). Samfundsskoler: ca. $75 (1903- 
14). Missionen: $300 (1903-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter: $200 (1903-14). "Konstitu- 
tion", 1903.— P. J. Johnson. (2709—4375) Kirke, 1909, $4,000. 
Gravplads, 1 acre. Richland Co. 23 Betania menighet. 

(Baritt, Bethania, Barrett, Barret.) 

Abercrombie (5 mil sydvest), Richland Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1881-83; Konferentsen, 1883-90; utenom (Fk, hi, Fk), 
1890—. 

Organisert 12te august 1881. 64 sjsele i 1881, 255 i 1914. Prester: C. I. 
Wold, 1881-83; L. C. Hill, 1883-84; G. M. Oftedal, 1884-89; J. J. Heie, 1889- 
93; O. L. Torvik, 1895-01; H. O. Helseth, 1901-04; Th. Befrstad, 1903-12; W. 
B. Dahl, 1912—. Embedsmaend i 1881: a. Thorbjo'rn Andersen; b. Einer 
Wold; c. Lars Wold; d. Thorbjo'rn Andersen, Isak Rabertsen; e. Lars Wold, 
O. C. Dahl; f. Hans Galchutt. I 1915: b. Erik Hendriksen; c. Lars Her- 
manslie; d. K. E. Flaae, Ole I. Flaae, Even Larsen; e. Lars Hermanslee, 
Nels Mauseth, Lars Wold; f. Odin Sleteng. 2 kvindefor., 1882. Ungdoms- 
for., 1895. Pikefor., 1895. Kirke, 1885, $3,900. Gravplads, 3 acres, $150. 
Prestelo-n: $50 (1881), $325 (1914).— W. B. Dahl. (225—4376) West Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Barrie, Richland Co., N. D. 
Hauges synode, 1884-91. 

Organisert 1884. Opl^st 1891. 33 sjaele i 1891. Prest: Th. J. Skjei, 
1884-91.— A. M. A. (5282-4377) ISU /T>- 5/7ver P 
Kirke, 1907, $2,500. Silver Prairie evangelisk 
lutherske menighet. 

(Silver Prairie norsk ev. 
lutherske menighet.) 

McLeod (9 mil nord0st), 
Richland Co., N. D. 

Antimissouri, 1888-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1888. Delt 1907 
(Viking og Homestead me- 
nigheter) ; delt 1910, paa 
grund av for lang kirkevei 
(Gol-Aal menighet) ; delt 
1913 (Little Norway, Ran- 
som Co.) ; delt 1915 (Nord- 
manna). 241 sjaele i 1892, 64 i 1914. Prester: J. J. Heie, 1888-91; R. Bog- 
stad, 1891-92; J. J. Akre, 1892-98; J. N. Engerholm, 1898—. Embedsmaend i 
1888: b. Thomas Haugen; d. Ole Syversen, Henry Pedersen ; e. Syver A. 
Braaten, Ingebret Olsen, Iver Haugen; f. Macelius Johnsen. I 1915: a. Tor- 
lef Svendahl ; b. Ivar Olsen; d. Ole Hauge, Iver Pedersen, Peder Huseth ; 
e N. P. Huseth, Iver Pedersen, T. Svendahl ; f. Macelius Johnsen. Kvinde- 
for. Prestel0n: $60 (1914).— J. N. Engerholm. (1924-4378) 
24 North Dakota 
Viking evangelisk lutherske menighet 
(Wiking). 

(Fra 1888 til 1907 en del av Silver Prairie 
menighet.) 

Colfax (9 mil vest), Richland Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 150 sisele i 1907, 200 i 
1914. Prest: J. N. Engerholm, 1907—. Em- 
bedsmaend i 1907: b. John Thompson; c. Ole 
Trove; d. Jakob Braaten, Pit Trove, Syver 
A. Braaten ; e. Ove Trana, Karl Lee, Ole 
Goldberg; f. Elias Kioster. I 1915: b. Sam 
Johnsen; c. Theo. Trove; d. Nils Skare, Syver 
A. Braaten, Ole Goldberg; e. Odin Flaa, L. 
Spelhaug, Ove Trana. Prestel0n : $100 (1907), 
$150 (1914), $1,300 (1907-14).— J. N. Enger- 
holm. (1922—4379) Kirke, 1900, $3,500. 
Kirke, 1908, $1,800. 
Gravplads (med gjaerde), 
1 acre, $80. Homestead skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Fra 1888 til 1907 en del av Silver Prairie.) 

Wvndmere C8 mil nord0st), Richland Co„ 
N. D. 

Utenom (Fk), 1907-14; Forenede kirke, 
1914—. 

Organisert den 2den december 1907. 40 
sjoele i 1907, 65 i 1914 (5 svensker). Prester : 
J. N. Engerholm, 1907-13; H. Thoreson, 
1913—. Embedsmsend i 1907: b. Arne Peder- 
sen; c. Ed. Krognes; d. Teodor Hansen, Arne 
Pedersen, Helge Hansen; e. Arne Hjselseth, 
Christian Fluta, Ole P. Lillest01; f. Thomas 
Tsaksen. I 1915 : b. Arne Pedersen ; c. Ed. 
Krognes ; d. Teodor Hansen, Helge Hansen, 
Arne Hjaeldseth; e. Teodor Hansen, Arne 
Hjselseth, G. O. Sanden ; f. Fritz Andersen; 
h. Fritz Andersen. Kvindefor, 1898, $900. 
Prestelp-n: $50 (1907), $170 (1914), $625 
(1907-14). Prestehus: $360 (1907-14). Kir- 
ketjener osv. : $65 (1907-14). Samfundssko- 
ler: $19 (1907-14). Missionen : $55 (1907- 
14). "Konstitution", 2den dec. 1907.— H. Tho- 
reson. (985—4380) Nordmanna Evangelical Lutheran Congregation. (Normanna menighet. Fra 1888 til 1915 en del av Silver Prairie.) 

McLeod (3 mil nord, 5 o'st), Richland Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 17de mars 1915. 155 sjsele i 1915. Prest: H. Thoreson, 1915—. 
Embedsmaend i 1915: a. Einar Ulsaker; b. Tobias O. Hagen; c. Lars Sever- 
son; e. O. A. Rossum, Gunnerius Breimon, Andrew Stensrud; f. Tobias O. 
Hagen. Kvindefor., 1915. Kirke, 1900, $1,600. Gravplads, 1 acre, $100. 
Prestelpn: $125 (1915).— H. Thoreson. (982-^382) Richland Co. 25 
Gol-Aal evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1888 til 1910 en del av Silver Prairie 
menighet.) 

Wyndmere (10y 3 mil nord), Richland Co., 
N. D. 

Utenom (Fk), 1910—. 

Organisert 21 de november 1910. 103 sjaele i 
1914 (13 svensker). Prester: J. J. Heie, 1888- 
89; R. Bogstad, 1889-92; J. J. Akre, 1892-99; 
J. N. Engerholm, 1899-13; H. Thoreson, 
1913—. Embedsmaend i 1915: b. Thomas T. 
Haugen; c. Iver T. Haugen ; d. T. O. Mit- 
skog, Iver T. Haugen, Tollef Juven; e. Anton 
Finstad, Wm. A. Williamson, Albert Peter- 
son : f . Tom Isaacson ; h. Tom Isaacson. Kvin- 
defor., 1892, ca. $1,150. Ungdomsfor, 1909, 
$450. Sangfor., 1914. Prestel0n : $100 (1910), 
$230 (1914), $530 (1910-14). Prestehus: $50 
(915). Kirketjener osv. : $68 (1910-14). Me- 
nighetsskolen : $120 (1910-14).— H. Thoreson. 
(983-4381) Kirke, 1910, $4,550. 
Gravplads, 2 acres, ca. $100. St. Pauli menighet. 

Mooreton (1% mil sydo'st), Richland Co., 
N. D. 

Antimissonri, 1888-90; Forenede kirke, 1890- 
03; Brodersamfundet, 1903—. 

Organisert 20de juni 1888. 72 sjaele i 1888 
(7 svensker), 107 i 1914. Prester: J. J. Heie, 
1888-90; O. Olson (Tuve), 1890-95; B. B. 
Haugan, 1895; N. Lunde, 1896-00; E. M. 
Broen, 1900-05; E. O. H. Gunhus, 1907-09; 
L. Lillehei, 1910-11; T. E. Sletta, 1912-14; E. 
M. Broen, 1915-16; J. E. Sletta, 1916—. Em- 
bedsmrend i 1388: b. Karl Hektner; c. Otto 
Borgem ; e. Ole Abrahamsen, John Hektner ; 
f. A. Leines. I 1915: a. John Hektner; b. Ju- 
lius Skovholt; c E. O. Huss; d. Julius Skov- 
holt, John Hektner, Fredrik Borgen ; e. E. O. 
Huss, Gustav Skovholt, Bertran Stavner ; g. 
M. E. Sletta; h. John Hektner. Kvindefor., 
1888, ca. $3,000. Ungdomsfor., 1906, ca. $400. 
Mandsfor., 1891, ca. $1,300. Sangfor., 1891. 
Presteltfn: ca. $100 (1888), ca. $200 (1914), 
ca. $6,000 (1888-14). Kirketjener osv.: ca. 
$1,500 (1888-14). Lsererlon: ca $1,300 (1888- 
14). Samf undsskoler : ca. $7,000 (1888-14). 

Missionen: ca. $15,000 (1888-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $3,000 (1888- 

14).— Julius Skovholt. (1753-4383) 
Kirke, 1889, ca, $1,600. 
Gravplads, \V 2 acre, ca. $40. Mooreton evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1888 til 1900 en del av St. Pauli menighet.) 

Mooreton, Richland Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 35 sjsele i 1913, 35 i 1914. Prest: W. B. Dahl, 1913—. 
Embedsmaend i 1913: b. John Kirkhus; c. M. Johnson; d. Mathias Hanson, 
O. J. Sethre; e. M. Johnson, A. J. Evenson, H. L. Halstenson; f. H. L. Hal- 26 North Dakota stenson; h. mrs. O. I. Sethre. I 1915: b. John Kirkhus; c. M. Johnson; d. 
Mathias Hanson, Paul Haugen; e. M. Johnson, H. L. Halstenson, Paul 
Haugen; f. H. L. Halstenson; h. mrs. N. A. Haugen. Kvindefor., 1913. 
Prestehus: $80 (1913), $90 (1914), $170 (1913-14). Samfundsskoler: $14 
(1913-14). Missionen: $65 (1913-14).— John Kirkhus. (1752—4385) Emmanuels norsk lutherske menighet. 

(Abercrombit, Immanuels.) 

Abercrombie, Richland Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1390-91; For. kirke, 1891—. 

Organisert 19de november 1890. 50 sjaele i 
1890, 182 i 1914 (1 tvsker, 1 en^elskmand). 
Prester: A. Wold, 1890-06; A. M. Lunde, 
1907—. Embedsmaend i 1890: a. G. M. Ofte- 
dal ; I). P. S. Larson: d. Christian Johnson, 
bars Eierraanslie ; e. Johannes Bakken, Paul 
Sletmoe, B. A. Hallum ; f. John Quarum. I 
1915- 1). Olaf Bjp'rke; c. Halsten Moe ; d. P. 
S. Larsen, Paul K. Johnsen, Christian John- 
sen; e. E. \. Stofne, Matt Amundsen, Ole N. 
Gunnes; f. Olaf Aas ; h. C. Alma Tvveto. 
Kvindefor., 1882, $4,950. Ungdomsfor., 1908, 
$651. Pikefor., 1900. $450. Sangfor., 1890, 
$250. Prestel^n: $250 (1890), $285 (1914), 
$6,105 (1890-14). Prestehus: $250 (1890-14). 
Kirketjener osv. : $6,000 (1890-14). Menig-' 
hetsskolen: $2,160 I 1890-14). Samfundssko- 
ler: $1,248 (1890-14). Missionen: $4,950 
(1890-14). Barmhjertighetsanstalter: $990 (1890-14). "Konstitution", 1900. 
—A. M. Lunde. (298-4387) 
Kirke, 1895, $7,100. 
Skolehur,, 1913, $900. 
Gravplads, 3 acres, $300. A / 


•tt^ 


/* \ k 

•MA r-i . I" 


\mm Kirke, 1899, $4,650. 
Prestehus 1, 1900, $1,500. 
Prestehus 2, 1906, $3,600. 
Gravplads, 2 y 2 acres, $150. 
Tand, 30 acres. 

heim ; e. PI. E. Lykken, H 
Kvindefor., 1894, $4,500. 
Sangfor., 1913. Prestelon : 
Walcott norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Walcott, Richland Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1889—. 

Organisert 12te december 1889. Ca. 70 sjaele 

i 1889, 287 i 1914. Prester: R. J. Wisnacs, 

1889-98; G. I. Preivik, 1898-99; O. Skatteb0l, 

1899-04; J. C. T. Moses, 1902-03; E. Balle- 

stad, 1904—. Embedsmaend i 1889: a. E. O. 

Uiness; b. P. R, Thue; c. Halvor H. Bakke : 

e. T. Bendixsen, Ed. Peterson, Christ. Helge- 

son. I 1915: b. P. R. Thue; c. P. N. Jord- 

N. Bakko, T. O. Rudlaug; h. I. A. Casperson. 

Ungdomsfor., 1913, $300. Pikefor., 1914, $75. 

ca. $75 (1889), $400 (1914), ca. $6,400 (1889-14). Richland Co. 27 Prestehus: ca. $50 (aarlig). Kirketjener osv. : ca. $1,400 (1889-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $2,000 (1904-14). Missionen : ca. $1,500 (1889-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $500 (1889-14).— E. Ballestad. (1144—4386) 

Immanuels menighet. 

Mooreton, Richland Co., N. D. 
Forenede kirke, 1900-02. 

Organised: 1900. Opltfst 1902. 30 sjsele i 1900. 
1990-02.— A. M. A. (5284—4384) Prest: N. Lunde, f?ichla7id Co., Mb 

mo 
/<7lb ^-8s 
111! St0 ren menighet. Kirke, 1907, $1,725. (St0rn, Sto'ren norsk ev. 
lutherske.) 

Galchutt (8V2 mil vest), 
Richland Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1898— 

Organisert 1898. 15 sjsele 
i 1898, 60 i 1914. Prest: J. 
N. Engerholm, 1898—. Em- 
bedsmaend i 1898: b. Ole 
Fiske ; d. L. Karlsen, John 
Bakken, A. Folstad ; e. John 
Bakken, A. Folstad. I 1915 : 
b. Martin Mathiasen ; d. 
Hans Hansen, John Fos- ness, A. Folstad ; e. Anton Arneson, John Fornes, Eskil Farup. Prestelon 
$75 (1898), $125 (1914), $1,205 ( 1898-14).— J. N. Engerholm. (1923-4390) 

Helendale evang. luth. 
menighet (Helendal). 

Leonard (5M> mil syd), 
Richland Co., N. D. 
Forenede kirke, 1898 — . 
Organisert 27. aug. 1898. 
40 sjsele i 1898, 170 i 1914. 
Prest : J. N. Engerholm, 
1898—. Embedsmsend i 1898 : 
b. L. Vangsness ; c. O. Gjer- 
mundsen ; d. Andrew John- 
sen, Gunder Olsen ; O. Gjer- 
mundsen ; e. Andrew John- 
sen, Andrew Vestdahl, Gun- 
der Olsen. I 1915: b. John 
Anderson; c. Nils Anderson; d. Ole Gjermundsen, H. Sanvig, John Solhjem; 
e. Chr. Lynnes, H. Sanvig, Ole Gjermundsen. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Sangfor. Prestel0n : $60 (1898), $175 (1914), $1,360 (1898-14).— J. N. En- 
gerholm. (1921—4391) 
Kirke, 1909, $4,000. Gravplads, 3 acres, $20. 28 North Dakota Wahpeton skandinavisk lutherske menighet. 

(Wahpeton norsk evangelisk lutherske.) 

Wahpeton, Richland Co., N. D. 

Forenede kirke, 1890 — . 

Organised: 16de mars 1890. Splittet 22de januar 1898, paa grund av at 
nogle vilde kalde prest fra Frikirken (Sions menighet). 77 siaele i 1892, 69 
i 1915. Prester: J. J. Heie, 1890-93; J. W. O. R0vik, 1893-95; N. Lunde, 
1896-01; J. D. Runsvold, 1901-03; Thos. Rjzfrstad, 1903-12; W. B. Dahl. 1912—. 
Embedsmasnd i 1890: b. H. Harrison; c. O. K. Ulsaker; d. H. Christenson; 
e. John Nelson, S. C. Paulson, O. K. Ulsaker; f. H. Harrison; h. Alfred 
Anderson. I 1915: b. O. K. Ulsaker; c. L. L. Brusletten; d. L. L. Bru- 
sletten, Odin Ooiin; e. Peder Magnussen, Robert R. Huskin, J. E. Smith; 
h. L. L. Brusletten. Kvindefor. Prestelon: $50 (1890), $150 (1914).— W. B. 
Dahl. (226-4388) 

Zion lutherske menighet. 

(Fra 1890 til 1898 en del av Wahpeton— Fk.) 

Wahpeton, Richland Co., N. D. 

Frikirken. 1899-05; Brodersamfundet, 1905—. 

Organised 23de mars 1899. 20 sj?ele i 1899, 30 i 1914. Prester: P. Steen, 
1899-02; E. M. Broen, 1903-06; K. O. Lundeberg, 1906-09; E. M. Broen, 
1909-11; J. J. Peterson, 1911-12; C. J. Brun, 1913—. Embedsmamd i 1899: 
b. Sam Christensen; c. Nic. Christensen; d. Hans Madsen, Gilbert Larson, 
Mathilde Christensen; e. Sam Christensen, C. S. Paulson, N. Christensen; 
h. P. Steen, mrs. Nic. Christensen. I 1915: b. J. Rude; c. O. Swenson; d. 
August Hanson, K. A. Hanson; e. T. Larson, K. A. Hanson, O. Swenson; 
h. Tom Pedersen. Kvindefor. Kirke, 1898, $2,900. Prestelon: $200 (1899), 
$110 (1914), ca. $1,200 (1899-14). Kirketjener osv.: ca. $700. "Konstitution", 
1900.— C. J. Brun. (4023-4389) Wyndmere evangelisk lutherske menighet. 

(Wyndmere skandinavisk evangelisk lutherske.) 
Wyndmere, Richland Co., N. D. 
Forenede kirke, 1899-04. 

Organised 1899. Opl^st 1904. 24 sjaele i 1899, 56 i 1904. Prest: J. N. 
Engerholm, 1899-04. Embedsmand i 1904: b. L. Hillestad.— A. M. A. 

(5288—4392) Wyndmere lutherske menighet. 

Wyndmere, Richland Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 17de mars 1913. 100 sjaele i 1913 
(15 tysk-svensker), 100 i 1914 (15 tysk-sven- 
sker). Prest: H. Thoreson, 1913—. Embeds- 
send i 1913: a. Carl K. Thorstad ; b. A. J. Sol- 
berg; c. Lars Olsgard ; e. Gustav G. Mellem, 
Geo. Ottis, A. D. Hansen; f. A. J. Solberg. 
I 1915: b. A. J. Solberg; c. Lars Olsgard; 
e. Gustav G. Mellem, Geo. C. Ottis, Carl K. 
Thorstad; f. Nils Odegaard ; h. Nils Ode- 
gaard. Kvindefor., 11)00, $2,782. Prestelon: 
$400 (1913), $400 (1914), $400 (1913-14). 
Kirketjener osv.: $85 (aarlig). — H. Thoreson. 
(984—4394) 
Kirke, 1914, $8,500. Richland Co., Traill Co. 29 Wyndmere norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wyndmere, Richland Co., N. D. 
Norske synode, 1904-13. 

Organisert 1904. Oplo'st 1913. 56 sjaele i 1904, 26 i 1911. Prest: R. M. 
Holie, 1904-13. Embedsmand i 1911: b. Erick Wien.— A. M. A. (5287—4393) Vor Frelsers menighet 
(Colfax). 

Colfax, Richland Co., N.D. 

Utenom (Fk), 1909-11; 
Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 12te feb. 1909. 
28 sjsele i 1909, 91 i 1914. 
Prest : A. M. Lunde, 1909—. 
Embedsmsend i 1909: b. Ha- 
rald Bolstad ; c. Harald Bol- 
stad; d. S. O. Nilson, Iver 
Staxrud; e. Chr. Rud, Ole 
Scare, Andrew Rostad ; f. 
P. P. Hagen. I 1915: b. Ole 

Kirke, 1911, $925. Gravplads, iy 2 acre, $125. ^. . =»-. j /~vi 

Fiske; c. Ole Scare; d. Ole 
Fiske, T. Thompson, Thorn Mandt ; e. Ole Bolstad, Andrew Rostad, Anfin 
Walton; f. Ole Fiske; h. Ole Fiske, John Bolstad. Kvindefor., 1909, $900. 
Ungdomsfor., 1915, $25. Sangfor., 1915. Prestelon: $100 (1909), $100 (1914), 
$600 (1909-14). Kirketjener osv. : $290 (1909-14). Samfundsskoler : $66 
(1909-14). Missionen: $178(1909-14). Barrnhjertighetsanstalter : $70(1909- 
14). "Konstitution", 1909.— A. M. Lunde. (297—4397) 

Kirke, 1883, $4,000. 
Skolehus, 1873. 
Prestehus, 1913, $2,500. Aal evangelisk lutherske menighet. 

(Aall norsk evangelisk lutherske.) 

Hiilsboro (6 mil vest, 2 nord), Traill Co., 
N. D. 

Utenom (Kf), 1872-73; Konferentsen, 1873- 
90; For. kirke, 1890-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert lite august 1872. Delt 1883 
(Hiilsboro). 50 sjaele i 1872, 110 i 1914. Pre- 
ster: B. L. Hagboe, 1872-77; O..H. Bostad, 
1877-78; M. J. Waage, 1878-83; J. I. L0nne, 
1883-97, A. Houkom, 1897-07; L. M. Skunes, 
1907-08; M. B. Sveen, 1908-11; H. A. B. Win- 
trier, 1911—. Embedsmaend i 1872: b. I. Lar- 
son; c. Simon Kaldor ; e. O. O. Berg, Lars 
Evenson Moen, O. Strand ; f . O. Berg, C. 
Kaldor; g. Hans Bangen ; h. B0re Langseth. 
I 1915: b. Chr. Pederson ; c. Oscar M. Kaldor; 
d. Bo're Langseth, John H. Johnson, Martin 
Smerud ; e. Laurits Thorstad, Carl Kaldor, 
Peder Berg ; f . B. Langseth ; g. C. Framstad. 
Kvindeforening (oplo'st). Pikefor., 1912, $255. 
Prestelo'n: $300 (1914). Samfundsskoler: $86 
(1915). Missionen: $325 (1913-15). Barm- 
hjertighetsanstalter: $75 (1913-15). "Menig- 
hetshistorie", 1912, H. A. B. Winther i "Folke- 
bladet" i august eller September. — H. A. B. 
Winther. (1508—4398) 30 North Dakota Hillsboro norsk evangelisk lutherske menighet (Maple River). 

(Fra 1872 til 1883 en del av Aal.) 

Hillsboro, Traill Co., N. D. 

Konferentsen. 1883-90; Forenede kirke, 1890-96; Frikirken, 1896-07; For- 
cnede kirke, 1907—. 

Organisert iannar 1883. 90 sjade i 1883, 270 i 1915. Prester: J. I. 
Lo-nne, 1882-99; Andr. Honkom, 1899-07; L. M. Skunes, 1907—. Embeds- 
mand i 1915: b. L. Bekkedahl. Kirke, $5,000.— A. M. A. (5368-4399) Zion menighet. 

Leonard (9 mil syd), Richland Co., N. D. 

Frikirken, 1903—. 

Organisert 14de September 1903. 17 sjade i 1903, 42 i 1914. Prester. 
J. H. Br0no\ 1898-02; H. O. Helseth, 1903-06; S, L. Romsdahl, 1907-10; 
H. A. B. Winther, 1911-15; O. A. Ashheim, 1916—. Embedsmamd i 1903: 
b. N. Liedal: c. A. Liedal; d. Daniel Liedal; e. A. Liedal, Johnsen Olaf Lie- 
dal; g. miss Anderson. I 1915: b. N. Liedal; c. A. Liedal; d. N. Liedal, mrs. 
D. Liedal, Ole Nilsen, Guilder Olson; e. Anthon Liedal, Fin Sckjold, Carl 
Ki sutson; g. Paul Sotnak. Kvindefor., 1902. Ungdomsfor., 1912. Sangfor., 
1913. Kirke, 1912. $2,800. Prestel^n: $100 (1914). Samfundsskoler: ca. $150. 
Missionen: ca. $100. "Konstitution", 1903; "Menighetshistorie", 1912, i 
"Folkebladet" tor november 1912.— H. A. B. Winther. (1506—4395) Lidgerwood praekeplads. 

Lidgerwood, Richland Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1906-12. 

Begyndt 1906. Sluttet 1912. Prester: J. J. Akre, 1906-07; A. S. Run- 
>. 1910-11.— A. M. A. (5283-^396) 
Kirke 1, 1882, $7,000. 
Kirke 2, 1917, $25,000. 
Skolehus 1, 1889, $5,000. 
Skolehus 2, 1896, $3,000. 
Prestebns, 1903, $5,000. 
Gravplads, 3 acres. Bruflat norsk evangelisk lutherske 
menighet (Bruflot). 

Portland, Traill Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1874—81 ; Den norske synode, 
1881—. 

Organisert december 1874. 20 sjaele i 1874, 
350 i 1914 (ca. 5 svensker). Prester: B. A. 
Harstad, 1874-92; P. O. Str0mme, 1879-81; 
C. L. Hoff, 1882-84; Joh. Halvorson, 1884-86; 
Hans Allen, 1886-92; J. O. Tingelstad, 1890- 
00; I. D. Ylvisaker, 1893-02; A. E. Lien, 
1902-. Embedsmamd i 1874: b. Nils Hog- 
stad; e. Nils Hesbin, Henrik Hesbin, Anders 
Hesbin. I 1915: b. K. J. Lucken ; c. Chr. 
Knutson ; d. H. H. Skadeland, S. O. Norskog, 
K. J. Lucken ; e. N. Amundson, N. H. Skade- 
land, Ole G. Evja; f. E. J. Onstad ; h. C. N. 
Brunsdale. Kvindefor., 1884, $8,000. Ung- 
domsfor., 1906, $1,200. Pikefor., 1895-06, $1,500. 
Sangfor. Prestelon : $100 (1875 ?), $800 (1914), 
$15,000 (1874-14). Prestehus: $7,000 (1874- 
14). Kirketjenerosv.: $1,800 (1874-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $5,500(1874-14). Missionen: 
ca. $12,000 (1874-14). Barmhjertighetsanstal- 
ter: $2,000 (1874-14). Bruflat Academy in- 
denfor menigheten, 1889 — . — A. E. Lien. 

(449_4401) Traill Co. 31 
Aurdal norsk evangelisk lutherske 
menighet (Aardal). 

Portland, Traill Co., N. D. 

Konferentsen, 1874-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1874. 60 sjaele i 1876, 262 i 1915. 
Prester: B. L. Hagboe, 1874-77; J. A. Bergh, 
A. Weenaas, 1877; O. H. Bostad, 1877-78; M. 
J. Waage, 1878-82; J I. Lo'nne, 1883-97; A. 
Houkom, 1897-07; M. B. Sveen, 1907—. Em- 
bedsmand i 1892: b. A. H. Anderson. I 1915: 
b. O. K. Haugen. 2 kvindefor. Ungdomsfor. 
— M. B. Sveen. (5374—4400) Kirke 1, 1883. Kirke 2, 1892. Ebeneser evangelisk lutherske frimenighet. 

Portland, Traill Co., N. D. 

Utenom (Bs), 1901—. 

Organisert 5te december 1901. 11 sjaele i 1901, 29 i 1914. Prester: A. B. 
Dyre, 1905-07; H. Ingebritsen, 1909-11; P. M. Valderhaug, 1911-15; Lars 
Berg, 1915 — . Embedsmaend i 1901: a. Nils Hendriksen; b. Hans Jenson; 
c. Hans Jenson; e. Hans Jenson, Thomas Olson, Karl Egge; h. Nils Hen- 
driksen. I 1915: a. Karl Egge; b. Anton Solid; c. E. G. Moen; e. Carl Ny- 
jordet, Adolf Carlson, Karl Egge; h. Hans Jenson. Missionsfor., 1905. $1,746. 
Kirke, 1902, $860. Prestel^n: $100 (1914), $625 (1901-14). Kirketjener osv.: 
$1,238 (1901-14). Menighetsskolen: $435 (1901-14),-Lars Berg. (800—4402) Gran menighet (Grans). 

Mayville (? mil ?), Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1874 — . 

Organisert 1874. 40 sjaele i 1875, 125 i 1914. Prester: B. A. Harstad, 
1874-84; J. Halvorson, 1884-86; H. Allen, 1886-90; J. O. Tingelstad, 1890-92; 
J. R. RoYvik, 1892-02; G. O. Lane, 1902-07; I. D. Ylvisaker, 1907—. Em- 
bedsmand i 1915: b. Theo. Andrew. Kirke.— A. M. A. (7213—4403) 

Mayville menighet. 

Mayville (? mil ?), Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1881 — . 

Organisert 1881. 60 siaele i 1881, 235 i 1914. Prester: B. A. Harstad, 
1881-84; J. Halvorson, 1884^86; H. Allen, 1886-90; J. O. Tingelstad, 1890-92; 
J. R. Ro-rvik, 1892-02: G. O. Lane, 1902-07; I. D. Ylvisaker, 1907—. Em- 
bedsmand i 1915: b. John Jackson. Kirke.— A. M. A. (5370—4404) Mayville evangelisk lutherske menighet. 

Mayville, Traill Co., N. D. 

Hauges synode, 1890(?)— . 

Organisert 1890(?). 30 sjade i 1890, 82 i 1914. Prester: G. C. Gjerstad, 
1890-91; L. T. Kringle, 1891-94; H. Hjertaas, 1894-02; D. F. Borgen, 1902- 
08; J. S. Halvorson, 1908—. Embedsmand i 1915: b. J. Fosse. Kirke, $4,000. 
—A. M. A. (5371—4405) 32 North Dakota 

Vor Frelsers menighet. 

Mayville, Traill Co., N. D. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 40 si<ele i 1907, 46 i 1914. Prester: P. R. Syrdal, 1905- 
07; M. B. Sveen, 1907—. Embedsmand i 1915: b. A. A. Harstad. Kvindefor. 
Kirke. Prestel0-n: $200 (1914).— A. M. A. (5373—4406) Ebeneser lutherske frimenighet (Ebenezer, Ebenaeser). 

Mayville, Traill Co., N. D. 

Utenom (Bs). 1909-12; Brodersamfundet, 1912—. 

Organisert 8de ianuar 1909. 7 sjrele i 1909. 86 i 1914. Prester: H. E. 
Engebretsen. 1909-12; P. M. Valderhaug, 1913-15; Lars Berg, 1915—. Em- 
bedsmsend i 1909: a. Karl Egge; b. Peter Egge; c. Otto Egge; e. Lars Rose- 
void, Peter Egge, Otto Egge; h. Peter Dahl. I 1915: a. Peter Egge; b. Peter 
Dahl; c. Halvor Lande; e. Peter Cringen, Otto Egge; h. Peter Dahl. Kirke, 
1909.— Lars Berg. (508-^407) Caledonia norsk lutherske menighet. 

Caledonia, Traill Co.. N. D. 
Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1877. 68 sjaele i 1878, 67 i 1914. Prester: M. J. Waage, 1877- 
80; A. O. Megrund, 1880-09; L. M. Skunes, 1909—. —A. M. A. (5358—4408) Caledonia og Polk City praekeplads. 

Caledonia, Traill Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1880-81. 

Begyndt 1880. Sluttet 1881. Prest: P. O. Str^mme, 1880-81.— A. M. A. 
(5359-4409) 

Grue norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Frog Point norsk evangelisk lutherske.) 

Buxton (7 mil 0st), Traill Co., N. D. 

Utenom (Kf). 1878-79; Konferentsen, 1879-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 18de december 1878. Delt 1881, 1882, 1889 og 1891, paa grund 
av uenighet om hvor kirken skulde bygges (St. Olafs, Ringsaker, Buxton, 
Rosendahl menigheter). 130 sjscle i 1878 (6 dansker), 93 i 1914 (7 dansker). 
Prester: O. H. Borstad, 1878-79; C. T. Saugstad, 1880-89; G. M. Oftedal, 
1889-02; O. T. Nelson, 1902-05; T. J. Gronningen, 1905—. Embedsmsend 
i 1878: a. Hans Bangen; b. Hans Eriksen; c. Ole K. Rank; d. Ole O. Saure, 
Erik Ingvaldson, Helge Reiersgaard; e. Sven Kvamen, Arne Eriksen; f. 
Hans Bangen; h. Hans Eriksen. I 1915: b. Hans Eriksen; c. Amund Botten; 
d. Karelius Johnson, Amund Botten, Hans Pederson; e. Georg B. Broder- 
son, Martin Nettum, Ole Bredeson, John Odegaard, L. C. Odegaard; f. 
Amund Botten; h. C. L. Odegaard. Missionsfor., ca. $800. Kirke, 1891, 
$6,100. Prestehus (sammen med andre menigheter i kaldet). Prestelon: $225 
(1914), ca. $6,000 (1878-14). Kirketjener osv.: $500 (1878^14). Missionen: 
$900 (1878-14). "Konstitution", 1897.— T. J. Gronninger. (2001—4411) St. Olafs menighet (St. Olafs norsk evangeliske). 

(Fra 1878 til 1881 en del av Grue.) 
Buxton (7 mil ^st?), Traill Co., N. D. 
Konferentsen, 1881-88. 

Organisert 1881. Oplo'st 1888. 38 sjaele i 1881. Prester: M. J. Waage, 
1881-83; J. I. Lonne, 1883-88.— A. M. A. (5376-^*412) Traill Co. 33 

Rinsaker menighet (Ringsaker). 

Bellmont Traill Co., N. D. 
Konferentsen, 1882-85. 

Organisert 1882. Oplo'st 1885. 40 sjaele i 1883. Prester: C. T. Saugstad, 

1882-85; S. L. Romsdahl, 1883-34. (7211 — 4413) 

Buxton menighet. 

Buxton, Traill Co., N. D. 
Konferentsen, 1882-S9. 

Organisert 1882. Opl^st 1889. 75 sjaele i 1883. Prester: C. T. Saugstad, 
1882-89; S. L. Romsdahl, 1883-84. (7212—4414) 

Buxton norsk lutherske menighet. 

(Fra 1878 til 1889 en del av Grue.) 

Buxton, Traill Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 29de november 1889. Ca. 35 sjaele i 1889, ca. 100 i 1914. 
Prester: O. H. Bostad, 1878-79; C. T. Saugstad, 1880-89; G. M. Oftedal, 
1889-02; O. T. Nelson, 1902-05; T. J. Gr^nningen, 1905—. Embedsmaend 
i 1889: a. Chas. Berg; b. T. H. Waldy; c. E. R. Nestos; e. E. R. Nestos, 
P. L. Odegaard, S. So'renson; f. O. M. Anderson; h. Osmund Thompson. 
I 1915: b. Oluf Aune; c. L. O. Myhre; d. Oluf Aune, Martin Spillum, Peder 
Cole; e. M. O. Halvorson, Ole Molvig, C. L. Quanrud; f. Peder Cole; h. 
Oluf Aune. Kvindefor., 1890, $2,200. Ungdomsfor., 1906, $200. Kirke, 
1893. $4,270. Prestehus, 1890. $3,300. Gravplads, 2 acres, $80. Prestelo'n: 
$184 (1889), $216 (1914), ca. $5,000 (1889-14). Kirketjener osv.: $5,270 (1889- 
14). Samfundsskoler: ca. $900 (1889-14). Missionen: $2,300 (1889-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $600 (1889-14). "Konstitution", 1905.— T. J. Gro'n- 
ningen. (2003—4415) 

Ringsaker norsk lutherske menighet (Rinsaker). 

(Fra 1878 til 1891 en del av Grue.) 

Bellmont, Traill Co., N. D. 

Forenede kirke, 1891-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 13de mars 1891. 110 sjaele i 1891 (3 dansker), 140 i 1914 (5 
dansker). Prester: O. H. Bostad, 1878-79; C. T. Saugstad, 1880-93; H. J. 
Villesvik, 1893-00; C. K. Ytrehus, 1900-03; J. H. Bron^, 1903-05; O. N. 
Bergh, 1905—. Embedsmaend i 1893: b. Gilbert K. Vikan; c. S. K. Knut- 
son; d. Siver Siverson, Thor Hogstad; e. Ole O. Engen, Ole O. Rust, A. 
K. Arneson; f. H. H. Bangen. I 1915: b. T. H. Thompson; c. S. K. Knut- 
son; d. Sever Severson, E. O. Myrland, T. A. Gunlikson; e. T. H. Thomp- 
son, Martin Broderson, Knut Sondreal; f. T. A. Gunlikson. Kvindefor., 
1891. Kirke, 1892, $4,240. Prestehus, 1893, $3,000 (sammen med Climax og 
Sand Hill menigheter). Gravplads, 1 acre, ca. $100. Land, 3 acres, ca. $400. 
Prestelo'n: $150 (1891), $175 (1914), $4,375 (1891-14). Prestehus: $2,400. 
Menighetsskolen: ca. $1,400 (1891-14). "Konstitution", 1891.— O. N. Bergh. 
(1389—4416) 

Ebeneser menighet (Buxton frimenighet). 

Buxton, Traill Co., N. D. 

Brodersamfundet, 1903 — . 

Organisert december 1903. 9 siaele i 1903 (2 svensker), 25 i 1914. Prester: 
A. P. Dyre, 1904-06; H. E. Engebretsen, 1909-12; P. M. Valderhaug, 1912- 
14; Lars Berg, 1915 — . Embedsmaend i 1903: a. A. j. Sandgren; b. O.Thomp- 
sen; c. John Egge; d. John Egge; h. O. Thomson. I 1915: a. Jens Egge; 
b. John Egge; c. N. S. Endrud; h. John Egge. Missionsfor., 1903, ca. $1,200. 
Prestelo-n: Ca. $100 (1903), ca. $100 (1914), ca. $800 (1903-14). Laererl^n: 
ca. $400. Samfundsskoler: ca. $500. Missionen: ca. $1,500. Barmhjertighets- 
antsalter: ca. $200.— John Egge. (2728—4417) 
2— II 34 North Dakota Buxton praekeplads. 

Buxton, Traill Co., N. D. 
Frikirken, 1909—. 

Begyndt 1909. Prest: H. A. B. Winther, 1911—. Embedsmand: Ole 
Davis, forstander for bedehuset. Kvindefor. Bedehus, 1910. — A. M. A. 

(3139-4418) Elm Prairie praekeplads. 

Galesburg (5 mil 0st?), Traill Co., N. D. 
Konferentsen, 1878-79. 

Begyndt 1878. Sluttet 1879. Prest: M. J. Waage, 1878-79.— A. M. A. 
(5361-4419) 
Kirke 1, 1892, $2,700. Kirke 2, 1901, $2,800. Preste- 
hus (sammen med Immanuel i Hillsboro). Gray- 
plads, 2^4 acres (med gjaerde), ca. $150. St. Olafs norsk evang. 
lutherske menighet. 

Hillsboro (6 mil nord- 
jzist), Traill Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1878-98; 
Norske synode, 1898 — . 

Organisert 28de dec. 1878. 
Ca. 25 sjsele i 1878, 86 i 
1913 (ca. 5 tyskere). Pre- 
ster: B. A. Harstad, 1878- 
91; C. L. Hoff, 1882-84; J. 
Halvorson, 1884-87; H. Al- 
len, 1886-92; J. O. Tingel- 
stad, 1890-92; J. R. R0rvik, 
1892-02; G. O. Lane, 1902- 
07; L. A. Haatvedt, 1907- 
08; O. Turmo, 1907-11; S. K. Thollehaug, 1911—. Embedsmsend i 1878: b. H. H. Str0m ; c. Eten Halvor- 
son; e. Johannes Olson, Hans Olson, Ole N. Ydsti ; f. H. H. Stro'm. I 1915: 
a. T. G. Brenden; b. H. H. Str0m ; c. A. Steenson; e. T. G. Brenden, Ole H. 
Olsen, John O. Ydstie. Kvindefor., 1891, $2,400. Prestelon: $50 (1878), $196 
(1914), $4,7C0 (1878-14). Prestehus : $828. Kirketjener osv. : $5,600 (1878- 
14). Menighetsskolen : $940 (1878-14). Samfundsskoler : ca. $2,000 (1878- 
14). Missionen: ca. $3,000 (1878-14). Barmhjertighetsanstalter : ca. $500 
(1878-14).— H. H. Stro-m. (1017—4420) H^iland menighet. 

Cummings (6 mil nord- 
0-st), Traill Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1879-80; 
Norske synode, 1880-87 ; 
Antimissouri, 1887-90; For- 
enede kirke, 1890 — . 

Organisert 29de dec. 1879. 
60 sjsele i 1883, 175 i 1914. 
Prester: B. A. Harstad, 
1879-84; S. O. Braaten, 
1884—. Embedsmand i 1879 : 
f. Halvor Smette. I 1915: 
v t 10 nn *,,„„ r , _, , «r n a. Martin Tohnson ; b. B. M. 

Kirke, 1890, $3,300. Gravplads, 1 acre, $50. T , * ^ o t -n 

y ' ' * Johnson ; c. Geo. S. Lille- 

berg; e. B. Bp'rreson, Arthur Lilleberg, N. Smette, Even KoldboYnson. Kvin- 
defor., 1887. Ungdomsfor., 1906. Mandsfor. (oplp'st). Missionsfor. (opl0st). 
Sangfor., 1900. Prestel0n : $150 (1879), $175 (1914). Kirketjener osv.: 
$3,200 (1879-14).— S. O. Braaten. (1712—4422) 
Traill Co. 35 Nasareth menighet (Nazareth). 

Buxton (7 mil nordo'st), Traill Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1879-80; Norske synode, 1880-88; Antimissouri, 188&-90; 
Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1879. Oplo'st 1892, da den sluttet sig til en Konferentse- 
menighet (Rosendal menighet). 100 sjaele i 1879, 100 i 1892. Prester: O. 
H. Aaberg, 1879-84; S. O. Braaten, 1884-92. Gravplads, 1 acre, $50. Preste- 
\0n: $150 (1879).— S. O. Braaten. (1714—4421) 
Kirke 1, 1882, $2,050. 
Kirke 2, 1893, $12,000. 
Prestehus 1, 1884, $1,500. 
Prestehus 2, 1903, $5,250. 
Gravplads, 7 acres, $500 (sam- 
men med Synode mghten). St. Johannes norsk evangelisk lutherske 
menighet (St. Johannes). 

Hatton, Traill Co., N. D. 

Utenom (Hs, Am, Fk>, 1879-00; Forenede 
kirke, 1900—. 

Organisert 15. nov. 1879. 51 sjaele i 1879,667 
i 1914. Prester: B. A. Harstad, 1879-81; C. 
J. M. J. Gro-nlid, 1881-95 ; L. S. Marvick, 1895- 
02; P. R. Syrdal, 1902-07; Martin Romstad, 
1907-13; T. Tj0rnhom, 1913—. Embedsmaend 
i 1879: b. O. T. Arneson; c. Asle O. Myran; 
e. Asle Myran, T. E. Tufte, Ole Tollefson. 
I 1915: b. T. E. Tufte; c. O. Eielson; d. E. 
Aakre, A. Bjo'rge, H. N. Dolve, Hans Han- 
son, T. E. Tufte; e. Torger Verke, Anders 
Foss, Gustav Aakre, Herman S. Huus, Erik 
Braaten; f. T. E. Tufte; h. A. Bjo'rge. Kvin- 
defor., 1888, ca. $18,000. Ungdomsfor., 1897, 
ca. $800. Hjaelpefor., 1914, ca. $150. Sangfor., 
1913. Avholdsfor., 1895, ca. $1,500. Prestel0n: 
$100 (1879), $600 (1914), ca. $13,100 (1879- 
14). Kirketjener osv.: ca. $9,500 (1879-14). 
Samf undsskoler : ca. $12,100 (1879-14). Mis- 
sionen: ca. $15,200 (1879-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : ca. $6,000 (1879-14). "Konsti- 
tution", 1905.— T. Tjo'rnhom. (1256—4423) 
Zoar evangelisk norsk lutherske 
menighet. 

(Hatton evangelisk norsk lutherske mght.) 

Hatton, Traill Co.. N. D 

Frikirken, 1898—. 

Organisert 2Sde mars 1898. 24 sjaele i 1893, 
104 i 1914. Prester: O. J. Edwards, 1899-04; 
H. S. Quanbeck, 1904-07; H. J. Urdahl, 1907- 
10; W. M. Hagen, 1910-13; E. L. Aas, 1913- 
14; J. M. Halvorson, 1914 — . Embedsmaend i 
195: b. Ole Huus; c. Christian Huus; d. Ma- 
rius Lund, Halvor Bjertness, Lars Bjertness; 
e. Andrew Ostlie, Christian Halvorson, An- 
drew Huus; h. mrs. Ed. Colton. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Sangfor. Avholdsfor. Presteljzm: 
$200 (1914).— J. M. Halvorson. (2216—4424) 36 North Dakota 
Kirke, 1902, $5,000. Gravplads, 3 acres. Vor Frelsers norsk ev. 
lutherske nienighet. 

Hatton, Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1900—. 

Organisert 1900. 60 sjsele 
i 1900. 115 i 1914. Prester: 
J. O. Tingelstad, 1900-01 ; I. 

D. Ylvisaker, 1900-02; A. 

E. Lien, 1902—. Embeds- 
maend i 1915 : a. I. L. Wamb- 
heim ; c. T. R. Tobiason ; 
e. Grim Grimson, Tollef 
Tobiason, Ole Hegg; f. T. 
R. Tobiason; h. Theo. 
Tronson. Kvindefor., 1900, ca. $3,000. Ungdomsfor., 1903, ca. $800. Sangfor. Prestelon : $220 (1902) 
$350 (1914), $3,800 (1902-14). Kirketjener osv. : $550 (1900-14). Samfnnds- 
skoler: ca. $1,000 (1900-14). Missionen : ca. $1,000 (1900-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $500 (1900-14).— A. E. Lien. (448—4425) 
Kirke, 1891, $3,5C0. Trefoldigheds norsk ev. 
lutherske nienighet. 

Portland (4 mil nord, Vz 
0st), Traill Co., N. D. 

Utenom <Hs), 1880-82; 
Hauges synode, 1882 — . 

Organisert 17de mai 1880. 
38 sjaele i 1880, 94 i 1914. 
Prester : B. Anderson, 1880- 
81; G. Evenson, 1881-82; J. 
L. Nesheim, 1883-88; B. J. 
Reitan, 1889-94; H. Hjert- 
aas, 1894-03; O. J. Malke- 
wick, 1904 — . Embedsmaend 
i 1880: a. N. H. P. Olson 
(Lando); b. B. L. Kleveland ; c. P. J. Webstad ; d. N. H. P. Olson (Lando), 
Chr. Monson, B. L. Kleveland ; e. Chr. Monson, B. L. Kleveland, L. Rockne ; 
f. B. L. Kleveland; h. B. L. Kleveland. I 1915: a. T. E. Ness; b. O. S. Wal- 
len; c. John Grinde ; d. T. E. Ness, M. Kjelsberg, B. L. Kleveland; e. G. O. 
Westland, Paul Grinde, Casper Monson, E. Rosvold, John Grinde. Kvinde- 
for., 1885(F), ca. $4,500. Ungdomsfor. Pikefor., 1910. Sangfor., 1890. Av- 
holdsfor., 1890. Prestel0n : $335 (1914), $9,000. Samfundsskoler : $4,000 
(1880-14). Missionen: $6,000 (1880-14). "Konstitution", 1894.— O. J. Malke- 
wick. (1270—4426) 

Stdrdahl norsk evang. 

lutherske menighet 

(Stordal). 

Galesbnrg (3 mil 0st, 1 
nord). Traill Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1881—. 

Organisert 6te juni 1881. 
18 sjjele i 1881, 86 i 1914. 
Prester: B. Anderson, 1881 ; 
G. Evenson, 1881-82; J. L. 
Nesheim, 1883-88; B. J. Rei- 
tan, 1890-94; M. Njust, 
1894-97; H. Hjertaas, 1897- 
04; O. J. Malkewick, 1904— . 
Kirke, 1898, $4,000. Embedsnuend i 1881 : a. Die 
Traill Co. 37 J. Jystad; b. Ole Ssether; c. Otto Erickson ; d. John Erickson, Martin Erick- 
son; e. Peder Erickson, Martin ErVkson; f. Ole J. Jystad; h. Ole J. Jystad. 
I 1915 : a. H. P. Kylly; b. Otto Jystad: c. Ole O. Moen ; d. Ole J. Jystad, Otto 
Erickson, Martin Erickson ; e. Oscar Kyllo, Otto Jvstad, Martin Erickson ; 
f . Ole J. Jystad ; h. Ole J. Jystad. Kvindeforening, 1884, $3,200. Ungdoms- 
for, 1898. Pikefor., 1894. Sangfor. Avholdsfor., 1889. Prestel^n : $90(1881;, 
$285 (1914), $6,000 (1881-14). Kirketjener osv. : $1,000 (1881-14). Lsererl0n: 
$1,000 (1881-14). Samfundsskoler : $2,500 (1881-14). Missionen : $2,000 
(1881-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 (1881-14). "Konstitntion", 1893. 
— O. J. Malkewick. (1269—4427) 

Gran menighet. 

Hatton (2 mil nord), Traill Co., N. D. 
Konferentsen, 1882-87. 

Organisert 3dje november 1882. Opl^st 1887. 20 sjsele i 1882, 60 i 1886. 
Prest: M. J. Waage, 1882-57.— A. M. A. (5362—4428) Norman norsk evangelisk lutherske 
menighet (Elm River, 1884). 

Clifford, Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1882—. 

Organiser^ 1882. Delt 1891, paa grund av 
for lange kirkeveie (Elm River skand. ev. 
luth. menighet). 135 sjsele i 1885, 237 i 1914. 
Prester: B. A. Harstad, 1882-92; Joh. Hal- 
vorson, 1884-86; H. Allen, 1886-92; J. A. 
Tingelstad, 1890-93; G. G. Beito, 1893-96; P. 
A. Hendrickson, 1896-10; W. A. Larsen, 1908- 
10; O. Turmo, A. O. Turmo, 1910—. Embeds- 
msend i 1S82 : b. Carl Norman; c. Ivar Svend- 
sen; e. Knut Lykkingsgaard, Ingebrigt Digrc; 
f. Elias Holland. I 1915: a. Elias Holland 
(viceformand) ; b. J. B. Aamodt ; c. A. T. 
Kraabel; e. Ole O. Wick, E. Lo'mmerud, John 
Bde; f. J. B. Aamodt; h. Lina Turmo. Kvin- 
defor, 1890, $3,675. Prestel0n : $117 (1882), 
$389 (1914), ca. $7,500. Prestehus : ca. $4,000. 
— O. Turmo. (1597—4429) 
Kirke, ca. $5,800. 
Prestehus, 1896, $3,300. 
Land, 8 acres, $200. Elm River skandinavisk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

(Fra 1882 til 1891 en del 
av Norman.) 

Galesburg, Traill Co., 
N. D. 

Utenom (Ns), 1891-92; 
Norske synode, 1892 — . 

Organisert 1891. 100 sjsele 
i 1892, 229 i 1914. Prester : 
B. A. Harstad, 1881-93; H. 
Allen, J. O. Tingelstad, 
Kirke, 1899, $5,400. 1891-93; G. G. Beito, 1893- 

96; P. A. Hendrickson, 
1896-10; W. A. Larsen, 1908-10; O. Turmo, A. O. Turmo. 1910—. Embeds- 
maend i 1891 : b. Abraham J0rgenson ; c. Oluf Moe ; e. Abr. Jo'rgenson, Oluf 
38 North Dakota Moe; f. A. Severson. I 1915: a. Ole P. Satron; b. Abr. J0rgenson ; c. Ole O. 
Satron; d. Ole Groven, O. P. Satron, C. Rust; e. H. A. Groven, John John- 
son, Paul Satron. Kvindefor., 1892. Ungdomsfor. Prestelon : $358 (1914). 
— O. Turmo. (1596—4430) 

Immanuels menighet. 

Hillsboro, Traill Co., N. D. 
Norske synode, 1883(?)-85. 

Organisert 1883(?). Opl^st 1885. Prest: R. J. Wisnses, 1883-S4.— A. 
M. A. (6517—4431) Immanuels norsk evang. 

lutherske menighet 

(Hillsboro). 

Hillsboro, Traill Co, 
N. D. 
Norske synode, 1892 — . 
Organisert 2den juni 1892. 
59 sjaele i 1892, ca. 210 i 
1914 (10 tyskere og sven- 
sker). Prester : B. A. Har- 
stad og andre, 1875-92; J. 
O. Tingelstad, 1891-92; T. 
R. R0rvik, 1892-02; G. 6. 
Lane, 1902-07; L. A. Haa- 
tvedt, 1907-08; O. Turmo, 
1909-11; S. K. Thollehaug, 1911—. Embedsmzend i 1892- b. C. H. Baglien; 
c. Iver E. Acker; e. M. O. Rudrud, Ole H. Baglien, Christian Hagen; f. C. C. 
Clausen; h. A. L. Tackle. I 1915: b. C. S. Anderson; c. J. H. Hanson; e. 
Knut Tof srud, Andrew Swenson, H. M. Klette ; h. mrs. J. T. Kiland. Kvinde- 
for., 1892, $8,000. Ungdomsfor., $1,000. Pikefor., $500. Missionsfor., $100. 
Sangfor, $100. Prestel0n : $300 (1892), $300 (1914), $7,000 (1892-14). Kirke- 
tiener osv. : ca. $13,000 (1892-14) Menighetsskolen : ca. $1,500 (1892-14). 
Samfundsskoler: ca. $2 000 (1892-14). Missionen : ca. $1,500 (1892-14) Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $500 (1892-14).— S. K. Thollehaug. (1C15— 4432) 
# -^m Kirke, 189: 500. Prestehus, 1894, $3,500 Norway menighet. 

Buxton (7 mil sydvest), Traill Co., N. D. 
Norske synode, 1884-86. 

Organisert 1884. Opl^st 1886. 120 sjaele i 1885. 
1884-86.— A. M. A. (5356-^433) Prest: O. H. Aaberg, North Prairie norsk lutherske menighet. 

(Norway menighet, Norway norsk evangeliske.) 

Buxton (7 mil sydvest), Traill Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1879-80; Konferentsen, 1880-90; Forenede kirke; 1890—. 

Organisert 1879. Oplp'st 1882-86, paa grund av mangel paa prestelig be- 
tjening. Reorganisert 1886. 55 sjsele i 1885, 95 i 1914. Prester: M. J. Waage, 
1879-82; C. T. Saugstad, S. L. Romsdahl, 1883-85; J. I. L**nne, 1886-89; G. 
M. Oftedal, 1889-02; O. T. Nelson, 1902-05; T. J. Gr^nningen, 1905—. Em- 
bedsmsend i 1879: b. Theodor Thoresen; c. A. J. Homstad; d. Christian Nel- 
son, Lars Skrattegard, Elling St0a; e. Anton Thorstad, Martin Kjus, Syver 
O. Fp-rnes; f. Elling St^a. I 1915: b. Elling St^a; c. Martin Eide; d. Ole 
Lunde, Martin Kjus; e. Gerhard Homstad, B. L. Skrivseth, Hans Devoid; 
h. mrs. Thoresen, Jenni Eide. Ungdomsfor., 1908, $110. Missionsfor., 1890(F), 
$1,300. Kirke, 1896, $2,500. Prestehus (sammen med Buxton menighet). 
Gravplads, 1 acre, $35. Prestel^n: $60 (1879), $150 (1914), $2,400 (1879-14). 
Kirketjener osv.: $500 (1879-14). Samfundsskoler: $500 (1879-14). Missio- 
nen: $1,200 (1879-14). Barmhjertighetsanstalter: $200 (1879-14). "Konstitu- 
tion", 1909.— T. J. Grp-nningen. (2000—4434) Traill Co. 39 

Ny Sta\ anger menighet (My Stavenger). 

Buxton (? mil ?), Traill Co., N. D. 

Hauges synode, 1887(?) — . 

Organisert 1887(?). 136 sjsele i 1887, 244 i 1914. Prester: G. C. Gjerstad, 
1885-91; M. G. Han.son, 1892-98; D. T. Borgen, 1898-08; J. S. Halvorson, 
1908—. Embedsmand i 1915: b. K. Asheim. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 
$5,500. Gravplads, $250.— A. M. A. (5357-4435) 

Hyllestad evangelisk lutherske menighet. 

Buxton (6 mil nordo'st), Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1890--. 

Organisert 1890. 29 sjsele i 1890, 87 i 1914. Prester: P. T. Hilmen, 
1890-94; A. A. Oppegaard, 1894-97; K. S. J. Hovde, 1897-01; S. K. Tholle- 
haug, 1901-04; L. A. Haatvedt, 1904-12; S. K. Thollehaug, 1912—. Embeds- 
msend i 1890: a. Thor O. Hovet; b. Jorgen Broe; c. Thor O. Hovet; e. Thor 
O. Hovet, Ole P. Tveden; f. Jorgen Broe. I 1915: a. Knut O. Hovet; b. 
John Broe; c. Knut O. Hovet; e. O. Seablom, Ole T. Hovet, John K. Hovet. 
Kvindefor., 1890(?), $500. Kirke, 1893, $1,300. Gravplads, 1 acre, $200. 
Prestelo-n: ca. $100 (1890), $125 (1914), ca. $3,000 (1890-14). Kirketjener 
osv.: ca. $2,000 (1890-14). Menighetsskolen: ca. $1,500 (1890-14). Samfunds- 
skoler: $1,000 (1890-14). Missionen: $500 (1890-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: $400 (1890-14).— Thor Hovet, S. K. Thollehaug. (1016—4436) 

Greenfield norsk evangelisk lutherske menighet. 

Greenfield, Traill Co., N. D. 
Norske synode, 1892-00. 

Organisert 1892. Opl0st 1900. 25 sjaele i 1892, 22 i 1898. Prest: E. O. 
Ruste, 1892-99.— A. M. A. (5364-^437) 

Norway evangelisk lutherske menighet. 

Hillsboro (8 mil nordvest), Traill Co., N. D. 

Utenom (Fk, Ns), 1892—. 

Organisert 28de januar 1892. 52 sjaele i 1892, 41 i 1914. Prester: J. I. 
Lo-nne, 1892-97; J. R. R^rvik, 1897-02; G. O. Lane, 1902-08; L. A. Haatvedt, 
1908-09; O. Turmo, 1909-10; S. K. Thollehaug, 1910—. Embedsmaend i 1892: 
b. Nils Wold; c. So'ren P. Waslien; d. Christian Ellingsen, Peder Sundby, 
Sver L^ndberg; e. P. S. Waslien, John O. Haarstad, Andreas P. Waslien; 
f. Nils Wold; g. Johannes J. Skaar; h. So'ren P. Waslien. I 1915: b. Selmer 
Waslien; c. P. S. Waslien; d. Arnt Nysven, P. S. Waslien, Tolef Kraft; e. 
E. O. Ellingsen, Albert Waslien, Martin Sliper. Kvindefor., 1893, $3,000. 
Kirke, 1904, $3,300. Gravplads, 1 acre, $100. Prestel^n: $50 (1892), $100 
(1914), $2,000 (1892-14). Kirketjener osv.: $4,000 (1892-14). Menighets- 
skolen: ca. $1,500 (1892-14). Samfundsskoler: ca. $1,000 (1892-14). Missio- 
nen: ca. $300 (1892-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $200 (1892-14).— P. S. 
Waslien. (1018—4438) 

Goose River praekeplads. 

Caledonia (3 mil vest), Traill Co., N. D. 
Hauges synode, 1894-95. 

Begyndt 1894 Sluttet 1895. Prest: J. F. Adrianson, 1894-95.— A. M. A. 
(5363-4439) 

Washington Prairie menighet. 

Hatton (? mil ?), Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1894 — . 

Organisert 1894. 120 sjsele i 1901, 85 i 1914. Prester: J. O. Tingelstad, 
1894-02; I. D. Ylvisaker, 1902— . Embedsmand i 1915: b. Chr. Rydland.— A. 
M. A. (5365-4440) 40 North Dakota Elm River menighet. 

Alton, Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1895 — . 

Organised 1895. 30 sjsele i 1895, 36 i 1905. Prester: J. R. R^rvik, 1895- 
02; G. O. Lane, 1902-07; L. A. Haatvedt, 1907-08; O. Turmo, 1909-10; S. 
K. Thollehaug, 1911—. Embedsmand i 1904: b. H. B. Rover.— A. M. A. 
(5366—4441) 

Cummings menighet. 

Cumings, Traill Co., N. D. 
Hauges synode, 1900-06. 

Organisert 1900. Opl^st 1906. Prest: D. T. Borgen, 1900-06.— A. M. A. 
(5360-^442) Morgan menighet. 

Mayville (9 mil ?), Traill Co., N. D. 

Norske svnode, 1901 (?) — . 

Organisert 1901 (?). 60 siade i 1901. 48 i 1914. Prester: J. O. Tingelstad, 
1900-01; I. D. Ylvisaker. 1901—. Embedsmand i 1915: b. B. Killand.— A. 
M. A. (5372—4443) Salem norsk evangelisk lutherske menighet. 

Nielsville (3 mil vest), Traill Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 27de ianuar 1907. 89 sjaale i 1907, 83 i 1914. Prester: O. H. 
Brodland, 1907-11; O. J. Lutnes, 1911—. Embedsmand i 1907: b. Henry 
Gordon; c. Olaus Haugstad; d. T. B. Haugstad, Peter Smith, Olaus Hauge; 
e. Ole Berg, Olaus Hauge, T. B. Haugstad; f. T. B. Haugstad. I 1915: b. 
Henry Gordon; c. Olaus Haugstad; d. T. B. Haugstad, Engebret So'ndrol, 
Gabriel Egeland; e. Anton Thompson, Ole Berg, Engebret So'ndrol; f. T. 
B. Haugstad. Kvindefor., 1907, $1,555. Pikefor., 1914. Sangfor., 1914. 
Kirke, 1917(F), ca. $2,000. Prestelon: $100 (1907), $100 (1914), $800 (1907-14). 
— O. J. Lutnes. (291-4444) 
Norsk evangelisk lutherske frimenighet 
(Blanchard). 

Blanchard, Traill Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1908--. 

Organisert 6te august 1908. 50 sjsele i 1908, 
78 i 1914 (3 tyskere, svensker). Prest: O. T. 
Malkewick, 1908—. Kvindefor., 1908, $1,000. 
Ungdomsfor, 1912. Prestelon : $100 (1908), 
$150 (1914).— O. J. Malkewick. (1268--4445) Kirke, 1915, $1,500. Traill Co., Barnes Co. 41 

Hillsboro menighet (Bloomfield, Blomfield). 

Hillsboro, Traill Co., N. D. 

Norske synode, 1879(?)-88. 

Organisert 1879(F). Opl^st 1888. 15 sjaele i 1880, 76 i 1887. Prester: 
B. A. Harstad, 1879-^84; Joh. Halvorson, 1884-86; H. Allen, 1886-89.— A. 
M. A. (5367-4446) Bethania menighet. 

— , Traill Co., N. D. 

Hauges synode, 1889(?)-02. 

Organisert 1889(?). Opl^st 1902. 45 sjaele i 1889, 136 i 1902. Prester: 
G. C. Gierstad, 1889-91; L. T. Kringle, 1891-94; H. Hjertaas, 1894-02. Kirke, 
$3,500.— A. M. A. (5375—4447) Zion menighet. 

Hillsboro, Traill Co., N. D. 

Frikirken, 1912—. 

Organisert 23de mai 1912. 23 sjaele i 1912, 50 i 1914. Prest: H. A. B. 
Winther, 1912—. Embedsmaend i 1912: b. Theo. Kaldor; c. Ed. Kaldor; d. 
O. S. BjoYnstad, John Vukli, Joh. Lo'kken; e. M. O. Kaldor, Theo. Kaldor, 
John Chilson; h. O. S. Bj^rnstad. I 1915: b. Andrew Kaldor; c. Otto So'- 
rum; d. O. A. Kaldor, O. S. BjpYnstad, John Veikli; e. John Chilson, Theo. 
Kaldor, Mathias Kaldor; g. Clarence Framstad; h. O. S. Bjo'rnstad. Kvinde- 
for. Prestehus, 1913, $2,300. Prestelon: $200 (1912), $300 (1914), $800 (1912- 
14). Prestehus: $1,150 (1912-14). Samfundsskoler: $165 (1912-14). Missio- 
ned $155 (1912-14;. Barmhjertighetsanstalter: $50 (1912-14). "Konstitu- 
tion", 1915; "Folkebladet", 12te aarg.— H. A. B. Winther. (1509-^448) Sheyenne Valley menighet. 

(Sheyenne, Cheyenne Valley.) 

Daily (3 mil nordo'st), Barnes Co., N. D. 

Norske synode, 1873(?)— . 

Organisert 1873(?). 104 sjaele i 1873, 186 i 1913. Prester: J. A. Helles- 
tvedt, 1873-79; N. F^rde, 1879-81; J. G. D. Bothne, 1881-93; H. O. Nordby, 
1894-11; E. Struxness, 1912—. Embedsmand i 1904: b. Gustav Nilson. I 
1915: b. M. Thoresen. Kirke.— A. M. A. (4463-^(449) Lutheran Free Church. 

(Den norsk-dansk evangelisk lutherske kirke, Valley, Valley City.) 

Valley City, Barnes Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1881-84; Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 1890-96: 
Frikirken, 1896—. 

Organisert 16de december 1881 og lste januar 1882. 90 sjaele i 1881, 135 
i 1914. Prester: C. I. Wold, 1878-82; L. C. Hill, 1882-84; J. H. Br^n0, 1884- 
87; H. Langeland, 1888-90; Edias Nielsen, 1891-94; H. Langeland, 1894-96; 
L. M. Hailing, 1896-12; E. S. Solheim, 1912—. Embedsmsend i 1915: b. S. 
S. Aas; c. M. O. Skonnord; d. L. P. Nielsen, mrs. S. S. Aas, M. O. Skon- 
nord; e. Christopher Gilbertsen, Martin Pedersen, Carl Larsen; h. mrs. Olaf 
Olsby. Kvindefor., 1894, $3,000. Ungdomsfor., 1908, ca. $800. Sangfor., 
1906. Kirke 1, 1889. Kirke 2, 1893, $5,000. Prestehus 1, 1886, $800. Preste- 
hus 2, 1904, $1,400. Prestelon: $300 (1914). Prestehus: ca. $2,000 (1881-14). 
— E. S. Solheim. (1975-4450) 42 North Dakota 
Vor FreLers lutherske menighet. 

Valley City, Barnes Co., N. D. 

Norske synode, 1882—. 

Organisert lste januar 1882. 42 sjsele i 1882, 
175 i 1914. Prester: N. FoYde, 1880-81; J. G. 
D. Bothne, 1881-93; H. K. Olderr, 1893-94; 
H. O. Nordby, 1894-99; N. I. Berg, 1899-02; 
G. I. Breivik, 1902-04; A. K. Lockrem, 1904- 
07; S. K. Thollehaug, 1907-11; C. G. Naeseth, 
1911—. Embedsmsend i 1907: b. K. A. Bon- 
hus. I 1915: b. A. G. Bonhus. Kvindefor. 
Ungdomsfor.— A. M. A. (4477—4451) Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Alta (1 mil 0"st), Barnes Co., N. D. 

Konferentsen, 1881-83(?). 

Organisert lste januar 1881. Opl^st 1883(?). 36 sjsele i 1881, 38 i 1882. 
Prester: Chr. I. Wold, 1881-82; L. C. Hill, 1882-83; J. H. Br0n0\ 1884-89. 
Gravplads.— A. M. A. (4478—4452) 

Ringsaker norsk evang. 
lutherske menighet. 

Hastings (7 mil nord), 
Barnes Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1881-14; 
Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1881. 124 sjsele 
i 1904, 130 i 1914. Prester 
J. G. D. Bothne, 1881-1893 
H. O. Nordby, 1894-04 
Lars Foss, 1904-13; E. O. 
Holen, 1913 — . Embedsmand 
i 1904: b. M. Oppegaard. 
I 1915: b.Oluf Selbo; c. Os- 
kar Holberg; e. H. E. Gan- 
gestad, Halvor Skorpen, Henry Petterson ; f. Oluf Selbo; h. mrs. L. S. Nord- 
gaard. Kvindefor. Ungdomsfor., 1913. Pikefor., 1914. — E. O. Holen. 

(381-4453) 
Nordheim menighet (Norsheim). 

Daily (7 mil syd), Barnes Co., N. D. 
Norske synode, 1882-93(?). 

Organisert 1882. Opl^st 1893 (?). 102 sjaele i 1885, 139 i 1892. Prest: 
J. G. D. Bothne, 1882-93.— A. M. A. (4461-^454) 

Nordre Dot Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

(0st Prairie.) 

Daily (6 mil nord), Barnes Co., N. D. 
Norske synode, 1882(?)-93(?). 

Organisert 1882(?). Opl^st 1893(?). 110 sjaele i 1884, 215 i 1892. Prest: 
J. G. D. Bothne, 1882-93.— A. M. A. (4462-4455) 

IS 
k——-^ 
MllTl ' Kirke, 1890, $4,350. Barnes Co. 43 Vest Prairie menighet. 

Daily (10 mil nordvest?), Barnes Co., N. D. 
Norske synode, 1882-93 (?). 

Organisert 1882. Opl^st 1893(?). 93 sjaele i 1893. Prest: J. G. D. Bothne, 
1882-93.— A. M. A. (4464-4456) Immanuels menighet. 

Fingal (4 mil vest, 1 syd), Barnes Co., N. D. 

Norske synode, 1883—. 

Organisert 1883. 208 sjaele i 1895, 224 i 1914. Prester: J. G. D Bothne(?), 
1883-93; H. O. Nordby, 1894-11; E. Struxness, 1912—. Embedsmand i 1904: 
b. Jacob Sebby. I 1915: b. H. P. Langemo.— A. M. A. (4466-4457) Vor Frelsers lutherske menighet 
Dazey). 

Dazey, Barnes Co., N. D. 

Utenom (Kf, Fk, Lf), 1884-13; Forenede 
kirke, 1913—. 

Organisert 1884. Ca. 50 sjaele i 1884, ca. 130 
i 1914 (11 dansker, 1 svenske). Prester: I. L. 
Lundeby, 1884-85 ; O. K. Quamme, 1886-87; 
P. A. Thoreson, 1888-97; L. M. Hailing, 1896- 
11; M. O. Dybvik, 1912—. Embedsmsend i 
1886: a. O. S. Johnson; b. Ole West; c. Hans 
Oppegaard; e. Chr. Gulbrandson, O. S. John- 
son, Andreas Alfsberg; h. Ole West. I 1915: 
b. Iver Madsven; c. Fredrik A. Jacobson; d. 
Nils Larsen, O. C. Hansen, Cornelius Peder- 
son; e. Herman Bryn, J. E. Jacobson, John 
Svenningsen; h. N. J. Nelsen. Kvindefor., 
1892, $2,500. Ungdomsfor., 1915, $5. Sang- 
for., 1912, $20. Prestelpn: $100 (1884), $450 
(1914). Prestehus: $220 (1913-14). "Kon- 
stitution", 1888, 1913.— M. O. Dybvik. 

(1147-^458) 
Kirke, 1902, $3,800. 
Gravplads, 2 acres, $80. St. Thomas menighet. (F0r 1892 Thomas von Westen menighet.) 

Litchville (12 mil nordvest), Barnes Co., N. D. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-97; Frikirken, 1897—. 

Organisert 1886. 49 sjaele i 1886, 183 i 1895. Prester: L. C. Hill, 1885-87; 
O. K. Andersen, 1887-96; L. M. Hailing, 1896-00; H. J. Villesvik, 1901-03; 
L. M. Hailing, 1904; J. O. Arevik, 1905-07; L. E. Kjelaas, 1908-12; L. H. 
Froyen, 1913—. Embedsmand i 1888: b. J. Olofsen. I 1895: b. Sam Sarnen. 
A. M. A. (3015—4459) Valdheim evangelisk lutherske menighet (Kathryn, Waldheim). 

Kathryn (2 mil sydo'st), Barnes Co., N. D. 

Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890-99; Hauges synode, 1899—. 

Organisert 7de december 1887. 67 sjaele i 1887, 100 i 1914. Prester: L. 
C. Hill, 1883-87; O. K. Anderson, 1887-99; A. H. Berger, 1899—. Embeds- 
mand i 1915: b. Peter Thorud. Kvindefor. Kirke. Gravplads, $200.— A. 
M. A. (4471-4460) 44 North Dakota St. Peters norsk evangelisk lutherske menighet (St. Petri). 

Nome (2 mil sydvest), Barnes Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1887-12; Norske synode, 1912—. 

Organisert 2den juni 1887. 172 si^le i 1895, 340 i 1914. Prester: J. G. 

D. Bothne, 1887-93; H. K. Olderr, 1893-94; H. O. Nordby, 1894-11; E. 
Struxness. 1912-14; N. I. Berg, 1914—. EmbedsmaMid i 1887: b. P. A. Skram- 
stad; c. Ole Baarstad; e. E. P. Storhoff, Ole Drager, Lauritz Skramstad; f. 

E. P. Storhoff. I 1915: b. John M. Pederson; c. Ole Brendmoen; e. Halvor 
Wilhelmson, M. O. Baarstad, Paul Gillund. Kvindefor. Ungdomsfor., 1909. 
Kirke, 1896, $4,000. Gravplads, 4 acres. Prestel^n: $800 (1914). "Kirke- 
tidende". 1902. 822.— N. I. Berg, M. C. H. (443—4461) Zion menighet. 

Valley City (9V 2 mil syd- 
vest), Barnes Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; 
Forenede kirke, 1890-95 ; 
Frikirken, 1895—. 

Organisert 20de juli 1888. 

Splittet 30te november 1889, 

paa grund av at de svenske 

familier gik ut og dannet 

egen menighet. Ca. 90 sjnele 

i 1888 (ca. 15 svensker), ca. 

50 i 1914. Prester: O. K. 

,-. , inn , n . . , Anderson. 1888; H. Lange- 

Kirke. 1903. Gravplads, 1 acre. ]and> 1888 _ 90; E _ Niels * n> 

1891-95; L. M. Hailing, 1896-12; E. S. Solheim, 1912— . Embedsmaend i 1888: 
b. J. W. Nilsen; c. J. W. Nilsen; d. Lars Kjelland, Jacob Faust, Ole J. Moe ; 
e. A. Widin, Karl Kjelland, Ole Andersen ; f. Olaus Kjelland. I 1915: b. Elias 
Larsen; c. Elias Larsen; d. Olavus Kjelland, Arne Mildahl. Bernt Peterson, 
C. J. Olsen, Ivar Wilken, Martin Berntson. Prestelem: $150 (1888), $200 
(1914), $6,500 (1888-14).— E. S. Solheim. (176-4462) 
Lillehammer norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hastings (? mil ?), Barnes Co., N. D. 
Hauges synode, 1 890-95 (?). 

Organisert 1890. Opljzfst 1895 (?). 38 sjsele i 1890, 43 i 1894. 
J. J. Ekse, 1890-95.— A. M. A. (4468-4463) Prest: Spring Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hastings, Barnes Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1900—. 

Organisert 1900. Ca. 60 sjaele i 1900. Prester: A. H. Berger, 1900-06; 
M. L. Nesvig, 1907-11; C. G. Eidness, 1912-14; A. Jothen, 1914-15; I. L. 
Lasseson, 1915 — . Embedsmaend i 1900: b. Charley Olson; c. S. L. Reiten; e. 
S. L. Reiten, John Korwald, Ole F^ien. I 1915: b. Christ. Saether; c. Adolph 
Strum; d. S. L. Reiten, A. Strum, A. Mahlum; e. H. O. Dahl, A. Mahlum, A. 
Strum; f. L. S. Reiten; h. H. Dahle. Kvindefor., 1900. Ungdomsfor., 1906. 
Pikefor., 1907. Sangfor., 1906. Avholdsfor., 1910. Kirke, 1910, $4,000 Grav- 
plads, 1 acre, $40. Prestel0n: $50 (1900), $200 (1914), $1,700 (1900-14). Kirke- 
tjener osv. : ca. $4,250 (1900-14). "Konstitution", 1900, 1914; "Budbaereren", 
1910, 932.— I. L. Lasseson. (869-^464) Barnes Co. 45 

Fingal menighet. 

Fingal, Barnes Co., N. D. 

Norske synode, 1901 ( ?) — . 

Organisert 1901(F). 75 sjaele i 1901, 112 i 1914. Prester: N. I. Berg, 
1899-02; G. I. Breivik, 1902-04; H. O. Nordby, 1904-11; E. Struxness, 1912—. 
Embedsmand i 1904: b. J. G. Newman. I 1915: b. J. Dahl.— A. M. A. 

(4465—4465) 

Skandia menighet. 

Litchville, Barnes Co., N. D. 

Frikirken, 1897—. 

Organisert 1897. Prester: L. M. Hailing, 1897-00; H. J. Villesvik, 1901- 
03; J. O. Arevik. 1905-07; L. E. Kjelaas, 1908-12; L. H. Froyen, 1912—. 
-A. M. A. (3016—4466) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Litchville). 

Litchville, Barnes Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1911—. 

Organisert 1911. 113 sisele i 1911. Prester: M. L. Nesvig, 1911; C. G. 
Eidness, 1912-14; A. Jothen, 1914-15; I. L. Lasseson, 1915-. Embedsmsend 
i 1911: b. Ole O. Dahl; c. S. L. Olson; d. J. B. Christensen, C. J. Hanson; 
e. A. O. Ouruhagen, S. S. Olson, A. M. Hanson; h. mrs. Ole O. Dahl. 1 
1915: a. J. B. Christensen; b. Ole O. Dahl; c. S. J. Sundes; d. J. B. Christen- 
sen, J. N. Legvold, Gust. Hermanson; e. A. O. Ouruhagen, S. S. Olson, 
A. Hanson; h. J. B. Christensen. Kvindefor., 1911. Pikefor., 1912. Kirke, 
1912, $1,700. Prestel^n: $300 (1911), $300 (1914), $1,200 (1911-14). Kirke- 
tjener osv.: $128 (1911-14). "Konstitution", 1911; "Budbsereren", 1911, 84, 
450, 883.— I. L. Lasseson. (870—4467) 

Nordheim menighet. 

Kathryn (4 mil sydvest), Barnes Co., N. D. 
Hauges synode, 1899-04 (?). 

Organisert 1899. Opl0st 1904(?). 60 sjaele i 1900, 60 i 1901. Prest: A. 
H. Berger, 1899-04.— A. M. A. (4469—4468) 

Hastings praekeplads. 

Hastings, Barnes Co., N. D. 
Norske synode, 1901-03. 

Begyndt 1901. Sluttet 1903. Prest: H. O. Nordby, 1901-03.— A. M. A. 
(4467—4469) 

Kathryn menighet. 

Kathryn, Barnes Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1901-02. 

Organisert 1901. Opl^st 1902. 40 sjsele i 1901. Prest: H. O. Nordby, 
1901-03.— A. M. A. (4470—4470) 

St. Pauli norsk evangelisk lutherske menighet (Kathryn). 

Kathryn, Barnes Co., N. D. 

Norske synode, 1904—. 

Organisert 1904. 55 sjaele i 1904, ca. 160 i 1914. Prester: H. O. Nordby, 
1903-04; Lars Foss, 1904-13; E. O. Holen, 1913—. Embedsmaend i 1904: b. 
John C. Thoresen; c. K. O. Abrahamsen; e. Louis Larsen, Haakon Stevens, 
Gustav Oven. I 1915: b. John C. Thoresen; c. John M. Thoresen; d. Louis 
Larsen, P. O. Amsrud; e. E. A. Mickelsen, L. J. Langenes, Martin Ekern; 46 North Dakota 

f. K. O. Abrahamsen; h. prof. Sanders. Kvindefor., 1903. Pikefor., 1914. 
Sangfor., 1914. Kirke, 1914, $5,800. Prestel^n: $100 (1904), $1,210 (1914), 
ca. $1,600 (1904-14). Samfundsskoler: $1,000 (1904-14). Missionen: $1,000 
(1904-14). Barmhjertighetsanstalter: $200 (1904-14).— E. O. Holen. 

(383—4471) 

Kathryn norsk evangelisk lutherske menighet. 

Kathryn (? mil syd), Barnes Co., N. D. 
Hauges synode, 1909(?) — . 

Organisert 1909. 30 sjaele i 1909, 30 i 1914. Prest: A. H. Berger, 1909—. 
Embedsmand i 1915: b. Charles Jacobson.— A. M. A. (5257—4472) 

Minnie Lake menighet. 

Minnie Lake, Barnes Co., N. D. 
Norske synode, 1901-03. 

Organisert 1901. Opl0st 1903. 22 sjaele i 1901, 22 i 1902. Prester: N. I. 
Berg, 1901-02; G. I. Breivik, 1902-03.— A. M. A. (4472-^473) 

Ous Savior's Lutheran Congregation (Rogers). 

Rogers (4 mil vest), Barnes Co., N. D. 

Norske synode, 1900 — . 

Organisert 1900. 26 sjaele i 1901, 30 i 1913. Prester: N. I. Berg, 1900-02; 
G. I. Breivik, 1902-04; A. K. Lockrem, 1904-07; S. K. Thollehaug, 1907-11; 
C. G. Naeseth, 1911—. Embedsmand i 1915: b. M. O. Grangaard. Gravplads. 
—A. M. A. (4475-4474) 

St. Petri lutherske menighet. 

Sanborn, Barnes Co., N. D. 

Norske synode, 1903 — . 

Organisert 1903. 52 sjaele i 1905. 50 i 1913. Prester: G. I. Breivik, 1903- 
04; A. K. Lockrem, 1904-07; S. K. Thollehaug, C. G. Naeseth, 1911-12; J. C. 
Wisnaes, 1912—. Embedsmand i 1907: b. Ole Moe. I 1915: b. B. Nordley. 
—A. M. A. (4476—4475) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet (Nome). 

Nome, Barnes Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1906-12; Norske synode, 1912—. 

Organisert 1906. 72 sjaele i 1907, 60 i 1914. Prester: H. O. Nordby, 
19C6-10; D. G. Jacobson, 1910-12; E. Struxness, 1912-14; N. I. Berg, 1914—. 
Embedsmaend i 1906: b. Ole Hanson; c. Theo. Thorbinson; e. P. Ahlness, 
Ole Smestad, Haakon Baarstad. I 1915: b. Nils Gj^rvig; c. C. T. Dokken; 
e. Even E. Gj^rvig, Ed. Onstad, Peter Helland. Kvindefor., 1905. Kirke, 
1908, $2,500. Prestelo-n: $130 (1914).— N. I. Berg, M. C. H. (445—4476) 

Harmony menighet. 

Nome, Barnes Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1912—. 

Organisert 1912. Prest: A. H. Berger, 1912-13.— A. M. A. (4473—4477) 

Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet. 

Litchville (7% mil nordvest), Barnes Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1913—. 

Organisert 1913. 78 sjaele i 1913, 78 i 1914. Prester: C. G. Eidness, 1912- 
13; A. Jothen, 1914-15; I. L. Lasseson, 1915—. Embedsmaend i 1913: b. A. Barnes Co., Walsh Co. 47 Skrsetting; c. Th. Gudmestad; e. R. B. Monson, A. Opdahl, G. Berg. I 
1915: b. A. Skraetting; c. Th. Gudmestad; d. A. Opdahl, R. B. Monson; e. 
R. B. Monson, J. M. Johnston, I Opdahl. Kvindefor., 1913. Prestel^n: $150 
(1913), $150 (1914), $135 (1913-14). "Konstitution", 1914.— I. L. Easseson. 
(868-4478) 

Minnie Lake evangelisk lutherske menighet. 

Pillsbury (5 mil syd), Barnes Co., N. D. 

Forenede kirke, 1916—-. 

Organised: 1916. Prest: E. C. Tollefsen, 1916.— A. M. A. (4474—4479) Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Grafton (4 mil vest), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1873-85. 

Organisert 1873 og august 1879. Oplo'st 21de februar 1885 (Nordre Tre- 
foldigheds; Spndre Trefoldigheds). 40 sjcele i 1873 (13 svensker), 130 i 1884. 
Prester: B. L. Hagboe, 1873-78; M. J. Waage, 1878-80; J. I. Lonne, 1881-83; 
P. A. T. Nykreim, 1883-85. Embedsmsmd i 1879: a. C. T. Saugstad; b. Ole 
O. Haugrud; c. Johan Almen, Andreas Ask; e. Iver Iversen, Johannes Kseller, 
Haakon Johansen, John M. Almen, Ole O. Haugrud; f. Ole O. Haugrud. 
—A. Egge, E. O. Munkvold. (5388-4480) 
Spndre Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1873 til 1885 en del av Trefoldigheds.^ 

Grafton (8 mil sydvest), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1885 (1873)-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1885 (august 1879, 1873). 175 
sjcele i 1914. Prester: B. L. Hagboe, 1873- 
78(?); M. J. Waage, 1878-1880; J. I. Lpnne, 
1881-83; P. A. T. Nykreim, 1883-91; K. A. 
Fjellbu, 1891-00; K. O. Storli, 1900-06; O. L. 
Kirkeberg, 1906-13; H. O. Shurson, 1913-15; 
Adolph Egge, 1915—. Embedsmaend i 1915: 
b. I. Berk; c. Henry Lee; d. Mons Monsen, 
Ole Hadland, Marten Torkeldson; e. Tjzmnes 
Ivesdal, Korel Torkeldsen, Iver Brende; h. S. 
Holdt. Kvindefor., 1883, ca. $2,000. Pikefor., 
1906. Prestel0n: $150 (1879), $150 (1914), 
$6,250 (1879-14). Prestehus: $8,000 (% av 
dette). Kirketjener osv. : $2,000 (1879-14). 
Samfundsskoler : ca. $2,000 (1879-14). "Kir- 
ketidende", 1879.— Adolph Egge. (462—4481) Kirke, 1886, $3,800. Nordre Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1873 til 1885 en del av Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske 
menighet.) 

Grafton (9V 2 mil nordvest), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1885 (1873)-90; utenom (Fk), 1890-92; Hauges synode, 
1892—. 

Organisert 1885 (1879, 1873). 80 sjsele i 1885, 81 i 1914 (35 svensker). 
Prester: B. L. Hagboe, 1873-78(?); M. J. Waage, 1878(?)-81; J. I. L^nne, 1881- 
83; P. A. T. Nykreim, 1884-91; M. G. Hanson, 1892-98; B. K. Barstad, 1898-04; 
T. J. Knutson, 1905-08; J. S. Halvorson, 1908-09; J. J. Jacobson, 1909-13; 
O. M. Hanson, 1914-15; E. O. Munkvold, 1915—. Embedsmsend i 1915: a. 
John M. Almen; b. Albert Johnson; c. Gustav A. Johnson; d. Henry Han- 48 North Dakota son, John M. Almen, Anton Johnson; e. Selmer Adsem, Peter Larson, Gustav 
A. Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, $2,500. Gravplads, 2 acres 
(gave fra John M. Almen). Prestel^n: $200 (1914). Samfundsskoler: $56 
(aarlig). "Konstitution."— E. O. Munkvold. (2149—4482) 

Grafton norsk lutherske menighet. (Park River ev. 

norsk luth. menig- 
het.) 
Grafton, Walsh 

Co., N. D. 
Utenom (Ns), 

1878-87; Antimis- 

souri, 1887-90; 

For. kirke, 1890—. 
Organisert 12te 

december 1878. 34 

sj?ele i 1878, 675 i 

1914. Prester: H. 

P. Solstad, 1878- 

81 ; O. H. Aaberg, 

1879-81 ; C. A. Fla- 

ten, 1881-82; S. 

Hansen. 1882-88; 

£8 ; J. A. 0fstedal, 

1889-1 1; H. J. 

Glenn. 1912-16; H. O. Shurson, 1917—. Em- 

bedsmaend i 1878: b. S. Olson; c. J. O. Krogstad; 

f. Ole Aas. I 1915: b. L. O. Torblaa; c. T. O. 

Holt: d. H. J. Glenn, G. G. Moe, Andrew Hove; 

e. Jacob Nilson, Tom Mohagen, Iver Ordahl, 

Steve Lykken, Ole Aas; f. N. H. Rinde ; h. miss 

Emma Gullickson. 2 kvindefor., ca. $15,000. 

Ungdomsfor., ca. $1,000. Hjxlpefor., 1915. Sang- 

for. Prestelon: $134(1878), $800 (1914), $15,909 

(1878-14). Prestehus: $7,500 (1878-14). Kirke- 
tjenerosv. : $16,600 (1878-14). Menighetsskolen : $550 (1878-14). Samfunds- 
skoler: $4,370 (1878-14). Missionen : $4,850 (1 878-1 4 V Barmhjertighets- 
anstalter: $5,500 (1878-14). "Konstitution", 1886.— H. J. Glenn. (852-^483) 

Kirke 1, 1883. 
Kirke 2, 1896, $11,105. 
Prestehus 1, 1885, $1,200. 
Prestehus 2, 1912, $4,500. 
Gravplads, 3 acres (gave 
fra Karl Hegraness). Grafton menighet. 

Grafton, Walsh Co., N. D. 
Konferentsen, 1880-86 (?). 

Organisert 1880. Opl^st 1886(?). 61 sja?le i 1881, 63 i 1886. Prester: 
J. I. Lonne, 1881-83; P. A. T. Nvkreim, 1884-^86.— A. M. A. (5387-4484) Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Grafton, Walsh Co., N. D. 

Hauges synode, 1881 — . 

Organisert 1881. 68 sjsele i 1887, 120 i 1914 (8 svensker). Prester: B. 
Anderson, 1881-85; M. G. Hanson, 1884; P. C. R^mo, 1885-86; G. C. Gjer- 
stad, 1886-91; M. G. Hanson, 1892-98; B. K. Barstad, 1898-04; T. J. Knut- 
son, 1905-08; J. S. Halvorson, 1908-09; J. J. Jacobson, 1909-13; O. M. Plan- 
son, 1914-15; E. O. Munkvold, 1915—. Embedsmsend i 1881: b. Nels John- 
son. I 1915: a. O. D. Nelson; b. N. T. Blegen; c. Melvin Vignes; d. A. L. 
Torblaa, N. T. Blegen, John Oberg; e. Sven Tollack, Arthur Hegranes, 
John Oberg; f. Andrew Aas. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke 1, 
1882. Kirke 2, 1903, $10,000. Prestehus, 1900, $2,500. Prestel^n: $600 (1914). 
Samfundsskoler: $100 (aarlig). "Konstitution."— E. O. Munkvold. 

(2150-^485) Walsh Co. 49 Zion menighet. 

Hoople (6 mil syd, 1 0st), 
Walsh Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1879-80; 
Norske synode, 1880-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 22. sept. 1879. 
Delt 19de September 1881, 
paa grand av kirketomt 
(Concordia menighet). 62 
sjsele i 1879,275 i 1914. Pre- 
ster: B. A. Harstad, 1879; 
O. H. Aaberg, 1879-81; C. 
A. Flaten, 1881-89; K. A. 
Fjellbu, 1891-00; K. O. 
Storli, 1900-06; O. L. Kirke- 
berg, 1906-13; H. O. Shur- 
son, 1913-15; Adolph Egge, 
1915—. Embedsmsend i 1879: 
b. T. G. Midboe; e. A. I. 
Anderson, Thorn Knudson, 
Kittel Aaneson; f. T. G. 
Midboe. I 1915: b. O. O. 
Groven; c. Nels Hultin ; e. 
H. O. Groven, P. A. Flaten, 
Ole O. Holt, Jr., Arnold 
Paulson, A. Jackson; f. Si- 
vert Herwick; h. mrs. B. K. 
Flaten. Kvindefor., 1885, 

Kirke, 1883, $4,000. Prestehus 1, 1892, $1,300. $3315^ TJngdomsfor., 1914 

Prestehus 2, 1913, $5,000. Gravplads, 3 acres, $200. ^5 pjkeforening 1895 ( ?) 
Land, 10% acres, $257. $39^' p res tel0n : $125 (1879)| 

$300 (1914), $7,040 (1879-14). Prestehus: $6,660 (1879-14). Kirketjener 
osv.: $1,925 (1879-14). Menighetsskolen : $4,200 (1879-14). Samfundsskoler • 
$2,878 (1879-14). Missionen : $1,500 (1879-14). Barmhjertighetsanstalter : 
$2,500 (1879-14).— Adolph Egge. (460—4486) 
Concordia evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1879 til 1881 en del av Zion menighet.) 
Park River (5? mil 0st), Walsh Co., N. D. 
Norske synode, 1881-87(?). 

Organisert 1881. Opl^st 1887(F). 194 sjaele i 1883, 183 i 1886. 
C. A. Flaten, 1883-87.— A. M. A. (5398—4487) Prest: Hoff evangelisk lutherske menighet. 

(Hoff norsk evangelisk lutherske. Fra 1880 til 1893 en del av Pleasant 
Valley.) 

Lankin (5 mil vest), Walsh Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1893—. 

Organisert 12te december 1892 og 19de mars 1893. 127 sjsele i 1893, 61 
i 1914. Prester: G. J. Omland, 1893-95; L. T. Kringle, 1895-97; M. N. Knut- 
sen, 1897; O. Guldseth, 1898-05; M. O. Silseth, 1906-11; G. Kluxdal, 1911—. 
Embedsmand i 1893: b. Julius Johnstad. I 1915: b. Andrew Askim; c. Lars 
Iverson; e. Gutthorm Garnaas, Osmund Monson, Elef Moe. Kvindefor. 
Pikefor. Kirke, 1900, $3,600. Gravplads, 2 acres. Presteldn: $150 (1914). 
— G. Kluxdal. (501—4489) 50 North Dakota 
Kirke, 1898, $5,500. 
Prestehus, ca. $3,000 (nu 

solgt), 
Gravplads, \y 2 acre, $500. Pleasant Valley menighet. 

(Pleasant Valley evangelisk lutherske.) 

Park River (7 mil sydvest), Walsh Co., 
N. D. 

Utenom (Ns), 1880-81; Den norske synode, 
1881-87; Antimissouri, 1887-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 16de november 1880. Delt 1893, 
paa grund av for lang kirkevei (Hoff me- 
nighet). Splittet 1894, paa grund av uenighet 
om hvor kirken skulde staa (Golden menig- 
het). Ca. 25 sjaele i 1880, ca. 93 i 1914 (ca. 10 
svensker, ca. 10 dansker). Prester : O. H. 
Aaberg, 1880-81 ; C. A. Flaten, 1881-82(?) ; M. 
C. Hoiseth, 1883-92; Th. H. Larsen, 1892-97; 
M. N. Knutsen, 1897-00; O. Guldseth, 1900- 
10; G. Shurson, 1910-11; J. A. Bjerke, 1911—. 
Embedsmaend i 1880: b. John H. Pedersen; c. 
John H. Pedersen ; e. K. T. Tufte, Aslak Ste- 
nersen, John H. Pedersen. I 1915: a. M. Hyl- 
den ; b. Ed. Wambem ; c. B. Johnson ; f . B. 
Johnson. Kvindefor., 1905, ca. $532. Ung- 
domsfor., 1912. Pikefor. Sangfor., 1912. Pre- 
stel0n: $250 (1914). Kirketjener osv.: $5,761 
(1890-14). "Konstitution", 1880.— J. A. Bjerke. 
(1966—4488) 
Golden evangelisk lutherske menighet. 

(Golden frimenighet, Golden Valley. Fra 
1880 til 1894 en del av Pleasant Valley.) 

Park River (7 mil sydvest), Walsh Co., 
N. D. 

Forenede kirke, 1895 — . 

Organisert 26de januar 1895. Ca. 115 sjaele 
i 1895, 67 i 1914. Prester: P. Thorlakson, 
1895-97; M. N. Knutsen, 1897-00; O. Guld- 
seth, 1900-10; G. Shurson, 1910-11; J. A. 
Bjerke, 1911—. Embedsmaend i 1895: a. Ole 
E. Lofthus ; b. G. P. Slette ; c. John Jensen ; 
e. Ole J. Forgaard, H. N. Grovom, Hans Han- 
sen, O. A. Frovarp, C. Fjeld. I 1915: b. K. A. 
Momerak ; c. G. P. Slette ; e. Halvor Grovom, 
Adolph Kjelland, Nels Grovom. Kvindefor. 
Ungdomsfor., 1896-97 (?), 1913, $595. Sang- 
for.' Prestelo-n: ca. $150 (1895), $225 (1914). 
"Den forenede kirkes utkast til konstitution", 
1912.— J. A. Bjerke. (1968—4490) Kirke, 1902, $4,500. 
Gravplads, 2 acres. 

Medford norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fordville, Walsh Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1807-08; Norske synode, 1908—. 

Organisert 1907. 29 sjsele i 1907. Prest: H. C. Olsen, 1907—. Embeds- 
maend i 1907: b. Karl Isachsen; c. Theo. E. Dahlen; e. Ole Frosaker, Ed. 
Everson, Hans Berdahl; f. Hans Berdahl; h. Hans Berdahl. I 1915: b. Nels 
S. Nelson; c. Hans Berdahl; e. Hans Berdahl, Ed. Everson, Nels S. Nelson; 
f. Hans Berdahl. Kvindefor., 1907, $400. Kirke, 1908, $1,000. Gravplads, 
V 2 acre, $30. Prestel^n: $60 (1907), $60 (1914), $480 (1907-14).— H. C. Olsen. 
(2658-4494) Walsh Co. 51 Middle Branch praekeplads. 

Edinburg (4 mil o'st), Walsh Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1880-82. 

Begyndt 1880. Sluttet 1882. Prest: C. A. Flaten, 1880-82.— A. M. A. 

(5380-^1491) 
Kirke, 1888, $2,580. 
Gravplads, 1 acre (gave fra 
Hans H. Lykken). 
Kirke, 1892, $6,725. 
Prestehus, 1893, $5,000. 
Gravplads, 2 acres (gave 

fra Knudt Sanloe). 
Land, 10 acres, $350. Landstads norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Auburn, Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1881 (1886)-90; utenom (Fk), 
1890—. 

Organisert 8de december 1881. Reorganisert 
31 te januar 1886. 29 sjaele i 1881, 125 i 1914. 
Prester: J. I. Lonne, 1881-83; P. A. T. Ny- 
kreim, 1883-90; J. A. 0fstedal, 1890-11; H. J. 
Glenn, 1912-16; H. O. Shurson, 1917—. Em- 
bedsmaend i 1886: b. Gustav Foss ; c. Hans H. 
Lykken ; d. Ole R. Nsesvold, Kristoffer Skanke, 
Hans H. Lykken ; e. Gudmund Lykken, Carl 
Norum, Hans H. Lykken; f. Carl Norum. I 
1915: b. Lauritz J. S0ndeland; c. Eddie Lyk- 
ken ; e. Oscar Swanson, Olaf Helland, L. H. 
Lykken; f. Andrew Hove. Kvindefor., 1886, 
$1,700. Prestel0n: $100 (1886), $150 (1914), 
$3,025 (1886-14). Kirketjener osv. : $3,325 
(1886-14). Samfundsskoler : $1,075 (1886-14). 
Missionen: $975 (1886-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $625 (1886-14). "Konstitution", 
1887.— H. J. Glenn. (853—4492) Park Center menighet (Park Central). 

Hoople (7% mil sydvest), Walsh Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am), 1881-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1881. 75 sjasle i 1881, 295 i 1914. 
Prester : O. H. Aaberg, 1880-81 ; C. A. Flaten, 
1881-89; K. A. Fjellbu, 1890-99; K. A. Storli, 
1900-06; O. L. Kirkeberg, 1906-13; H. O. 
Shurson, 1913-15; Adolph Egge, 1915—. Em- 
bedsmaend i 1881: a. Martin Hansen; b. Ole 
Gunnarsen; c. Ole T. Lofsgaard; e. Gjermund 
Gundersen, Knudt Evensen, Nils Klementsen; 
f. G. T. Mandt. I 1915: a. Nils Fedje; b. B. 
C. Stansberg; c. Ole T. Lofsgaard; d. H. P. 
Borge, Nils Fedje, Nils Kjos; e. Oscar Mid- 
boe, Oscar Beg, Gust Eriksen, T. Rinde, Ak- 
sel Larsen; f. B. C. Stromsberg; h. Sina Jore. 
2 kvindefor., 1885, $4,850. Ungdomsfor., 1912, 
$300. Sangfor., 1897. Presteljzfo: $100 (1881), 
$300(1914), $6,200(1881-14). Prestehus osv. : 
$5,400 (1881-14). Kirketjener osv.: $2,480 
(1881-14). Samfundsskoler: $8,370 (1881-14). 
Missionen: $2,000(1881-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $1,000 (1881-14). "Konstitution", 
1881.— A. Egge (461—4495) 52 North Dakota Golden Valley menighet. 

Lankin (2 mil^st), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1881-87(?). 

Organisert 1881. Opl^st 1887(?). 50 si<ele i 1881, 57 i 1914. Prester: 
J. I. Lonne, 1881-83; P. A. T. Nykreim, 1883-85; G. J. Omland, 1886-87. 
—A. M. A. (7214—4496) 
Kirke, 1906, $4,750. 
Gravplads, iy 2 acre. Immanuels evangelisk lutherske 
menighet. 

Edinburg, Walsh Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1882-85; Den norske synode, 
1885-87; Antimissouri, 1887-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 1882. Ca. 110 sjsele i 1882, 107 
i 1914. Prester: Chr. A. Flaten, 1882-85 j M. 
C. Holseth, 1885-86; J. T. P. Langemo, 1886—. 
Embedsmaend i 1882: b. Ole J. Bolstad; c. 
Ilalvor Johnson; e. K. T. Brandvold, Hellek 
Stenerson, Nils Anderson; f. Ole J. Bolstad : 
h. Ole J. Bolstad. I 1915: b. Gilbert C. Jen- 
sen ; c. J. T. Langemo ; e. Ole Fingerson, Ole 
K. Brandvold, S. A. Gire; h. mrs. dr. A. A. 
Flaten. Kvindefor., 1886, ca. $2,700. Preste- 
lon: $135 (1882), $100 (1914), ca. $3,500 
(1882-14). Kirketjenet osv. : ca. $6,300 (1882- 
14). Samfundsskoler: ca. $600 (1882-14). 
Missionen: ca. $1,200 (1882-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter: ca. $200 (1882-14). "Konsti- 
tution". 1882.— J. T. P. Langemo 

(1078-4497) St. Pauli menighet (St. Pauls). 

Edinburg, Walsh Co., N. D. 

Hauges synode, 1891 — . 

Organisert 1891. 43 sjc-ele i 1891, 60 i 1914. Prester: L. T. Kringle, 1891- 
96; A. J. Krogstad, 1896-04; N. Okerlund, 1904-09; S. S. Westby, 1909-15; 
A. J. Krogstad, 1915 — . Embedsmand i 1915: b. A. Loe. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Kirke, $2,000. Prestehus, $2,000.— A. M. A. (5381 — 4498) Garfield menighet. 

Edinburg (2 mil syd), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890-08; Frikirken, 1908—. 

Organisert 1882. 240 sjstle i 1886, 180 i 1914. Prester: P. A. T. Nykreim, 
1885-86; G. J. Omland, 1886-08; N. I. Harveland, 1909; L. C. C. Pederson, 
1910; H. E. Bode, 1911—. Embedsmand i 1915: b. Lars B. Madland. Kvinde- 
for., 1889. Kirke, 1890. Gravplads, 2 acres.— A. M. A. (3140-4499) Hvides0 menighet (Hvids0). 

Edinburg (7 mil nordo'st), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890-91; Hauges synode, 1891—. 

Organisert 1882. 53 sjsele i 1882, 161 i 1915. Prester: J. I. Lo'nne, 1882- 
84; P. A. T. Nykreim, 1884-90; L. T. Kringle, 1890-96; A. J. Krogstad, 1896- 
04; N. Okerlund, 1904-09; S. S. Westby, 1909-15; A. J. Krogstad, 1915—. 
Embedsmand i 1915: b. O. Rinde. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, $2,000. 
Prestehus, $2,000. Gravplads, $75.— A. M. A. (5379—4500) Walsh Co. 53 Pembina menighet (Little Pembina). 

Fordville (2 mil nord), Walsh Co., N. D. 
Norske synode, 1883-88(?). 

Organisert 1883. Opl^st 1888(?). 150 sjaele i 1887. Prester: M. C. Hol- 
seth, 1883-86; J. T. P. Langemo, 1886-88.— A. M. A. (5395—4501) 

Qualy norsk evangelisk lutherske menighet (Qvale). 

Lankin (7 mil svd), Walsh Co., N. D. 

Konierentsen, 1883-90; Forenede kirke, 1890—. 

40 sjsele i 1883, 175 i 1914. Prester: P. A. T. Nykreim, 1883-86; G. J. 
Omland, 1886-07; M. O. Silseth. 1907—. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 
$1,200.— A. M. A. (5392—4502) 

South Park menighet. 

(South Park, South Park River, St. Park, Park River.) 

Adams (3 mil o'st), Walsh Co., N. D. 

Norske synode, 1884-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-04. 

Organisert 1884. Oplo'st 1904, for at forenes med Mountain norsk evan- 
gelisk lutherske menighet. 115 sjaele i 1884, 36 i 1903. Prester: M. C. Hol- 
seth, 1884-92; Th. H. Larsen, 1892-97; M. N. Knutsen, 1897-99; E. B. Wol- 
lan, 1899-04. Embedsmand i 1904: b. K. P. Levang.— A. M. A. (5377—4503) Mountain evangelisk lutherske menighet. 

(Mountain norsk evangelisk lutherske.) 

Adams, Walsh Co., N. D. 

Antimissouri, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 13de november 1886. 100 sjaele i 1886, 251 i 1914 (9 svensker, 
tyskere). Prester: M. C. Holseth, 1886-92; T. H. Larsen, 1892-97; J. T. P. 
Langemo, 1897-98; E. B. Wollan, 1898-04; J. T. P. Langemo, 1905-06; M. 
O. Silseth, 1906-11; G. Kluxdal, 1911—. Embedsmaend i 1886: b. David 
Benes; e. John Kittelson, E. T. Grove, Plalvor Stensland; f. Peder Wikhagen. 
I 1915: b. H. M. Heen; c. C. A. Jeglum; e. Ole O. Thorvildson, Erik Bjjzfrg, 
Peder Martin Anderson; f. Chr. Syverson; h. mrs. Helga Thorine Kluxdal. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor., 1912. Kirke, 1908, $8,599 ($8,293). 
Prestehus, 1906, $3,000 ($2,128). Gravplads 1, 2 acres. Gravplads 2, 2 acres. 
Prestelon: $75 (1886). $400 (1914), $5,346 (1886-14). Samfundsskoler: $612 
(1886-14). Missionen: $462 (1897-11). "Konstitution", 1912.— G. Kluxdal. 
(502—4504) 

Vor Frelsers skand. ev. 
lutherske menighet. 

Park River, Walsh Co., 
N. D. 

Antimissouri, 1889-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1889. Forenet 
med Park River frimenig- 
het 5te april 1900. 50 sjaele 
i 1891, 161 i 1914. Prester: 
M. C. Holseth, 1889-92; Th. 
H. Larsen, 1892-97; M. N. 
Knutsen, 1897-00; O. Guld- 
seth, 1900-10; G. Shurson, 
1910-11 ; J. A. Bjerke, 1911—. 
Embedsmaend i 1889 : b. Ole 
Kirke 1, 1895, ca. $2,500. 
Prestehus, 1903, $4,000. Kirke 2, 1917(?), ca. $8,000. Oversen; c. John O. Hamre; e. Carl J. Dahl, John Ofstedahl, Ole Hasle; f. 
John O. Hamre; h. mrs. Anna Finneseth, mrs. Karen Dahl. I 1915: b. E. 
Herwick; c. Peder Ostboe; e. John Pederson, Nels Marifjeren, Sam Halland 54 North Dakota 

f. John Pedersen; h. Ole Pedersen. Kvindefor., 1892, ca. $400 (aarlig). Ung- 
domsfor. Smaapikefor. "Willing Helpers". Mands-missionsfor., 1908. Sang- 
for. Prestelon: $100 (1889), $250 (1914). "Konstitution", 1890.— J. A. Bjerke. 
(1967—4506) 

Park River menighet. 

Park River, Walsh Co., N. D. 
Konferentsen, 1884-88(?). 

Organisert 1884. Oplpst 1888(?). 31 sjsele i 1887. Prester: P. A. T. 
Nykreim, 1884-86; G. J. Omland, 1886-88.— A. M. A. (5400-^505) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Park River (9 mil sydvest), Walsh Co., N. D. 
Norske synode, 1885-88(?). 

Organisert 1885. Opl^st 1888(?). 66 sja^le i 1886, 89 i 1887. Prest: C. 
A. Flaten, 1885-88.— A. M. A. (5401—4507) Adams menighet. 

Fairdale (1 mil svd), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1884-88. 

Organisert 1884. Opl0st 1888, forandret navn til Aadalen norsk evan- 
gelisk lutherske. 50 sjaele i 1885, 90 i 1888. Prester: P. A. T. Nykreim, 
1884-56; G. J. Omland, 1886-88. Embedsmand i 1888: b. Th. Onstad.— A. 
M. A. (5383—4508) Aadalen norsk evangelisk lutherske menighet (Adalen). 

(Fra 1884 til 1888 en del av Adams.) 

Fairdale (1 mil syd), Walsh Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1889-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert lste november 1889. Splittet 1902, paa grund av misn0ie med 
presten og samfundsspo'rsmaal (St. Olafs menighet av Den forenede kirke). 
33 sjcele i 1889, 67 i 1914. Prester: P. A. T. Nykreim, 1884-86; G. J. Omland, 
1886-93(?); M. Iverson, 1894(?)-00; J. O. Arevik, 1900-05; L. C. C. Peder- 
sen, 1905-11; G. S. Nordberg, 1911-14; P. O. Laurhammer, 1915—. Embeds- 
msend i 1889: b. T. H. Ohnstad; c. Moses Flugekvam; d. Simon Myra, Lars 
Vestberg, Rognald Flugekvam; e. John Lund, Moses Flugekvam, Ole Lan- 
der; f. Fingal Rundhaug. I 1915: b. Thv. Rundhaug; c. T. Haug; d. Ole 
Braaten, Simon Myra, J. Mathiason; e. Tom Wegen, Ole St0a, G. Rund- 
haug. Kvindefor., 1890. Ungdomsfor. Sangfor., 1915. Kirke. Prestehus, 1905. 
Prestelp-n: $100 (1889), $150 (1914). Prestehus: $600.— P. O. Laurhammer. 
(2028-^509) St. Olafs menighet (St. Olafs norsk evangelisk lutherske). 

(Fra 1889 til 1902 en del av Aadalen.) 

Fairdale (4 mil sydvest), Walsh Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1902(F)— . 

Organisert 1902(?). 35 sjaele i 1902, 109 i 1914. Prester: E. B. Wollan, 
1902-05; M. O. Silseth, 1906-11; G. Kluxdal, 1911—. Embedsmand i 1902: 
b. Elling Ho-gfoss; c. Harald Roa. I 1915: b. Elling Hpgfoss; c. Harald. 
Roa; e. E. B. Wollan, T. Bolstad. Kvindefor., 1914. Kirke, 1912, $2,700. 
Gravplads, 2 acres. Prestel0n: $75 (1902), $150 (1914).— G. Kluxdal. 

(503-4510) Walsh Co. 55 
Odalen evangelisk lutherske menighet. 

Edinburg (6 mil vest), Walsh Co., N. D. 

Utenom (Am), 1884-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1884. Ca. 85 sjaele i 1884 (ca. 10 
svensker), 133 i 1914. Prester: M. C. Hol- 
seth, 1884-92; C. J. M. J. Grjzfalid, 1892; T. H. 
Larsen, 1892-97; J. T. P. Langemo, 1897—. 
Embedsmsend i 1884: b. Ole Spaberg; c. Pal- 
mer Spaberg; e. Mikkel J. Foseide, Jens T. 
Haug, Theodor Holt ; f . Erik Ldvset. I 1915 : 
b. L. A. Nygaard; c. Jo'rgen A. Nygaard; e. 
Hans Tro'ftgruben, D. A. Monson, Oscar 
Johnson; f. Ole Martinson. Kvindefor., 1896, 
ca. $2,300. Ungdomsf or., 1895, ca. $1,300. Sang- 
for. Prestel0n: ca. $150 (1884), $225 (1914), 
ca. $5,500 (1884-14). Kirketjener osv.: ca. 
$6,000 (1884-14). Samfundsskoler : ca. $1,800 
(1884-14). Missionen: ca. $2,000 (1884-14). 
Barmhiertighetsanstalter: ca. $500 (1884-14). 
"Konstitution", 1884.— J. T. P. Langemo. 

(1082—4511) Kirke, 1897, ca. $4,200. 
Gravplads, ca. 2 acres. 
Prestehus og land eies av 
presten. 

Franklin menighet. 

Fordville (3 mil vest), Walsh Co., N. D. 
Konferentsen, 1884-86(?). 

Organisert 1884. Opl^st 1886(F). 40 sjsele i 1884, 102 i 1886. Prester: 
A. T. Nykreim, 1884-85; G. J. Omland, 1886-^87.— A. M. A. (5386—4512) Sarepta norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Latona norsk-svenske evangelisk lutherske menighet, Sarepta skan- 
dinaviske.) 

Lankin (8 mil vest), Walsh Co., N. D. 

Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1884. 44 sjsele i 1884 (4 svensker), 74 i 1888, 24 i 1914. Pre- 
ster: P. A. T. Nykreim, 1884-86; G. J. Omland, 1886-97(?); M. N. Knutsen, 
1897-99; E. B. Wollan, 1899-05; M. O. Silseth, 1906—. Embedsmaend i 1915: 
b. A. Skavhaug; c. Lars Erickson; e. Ole O. Linstad, P. S. Weste, C. E. 
Erickson; f. A. Skavhaug. Kvindefor., 1899. Prestelon: $150 (1884), $50 
(1914).— A. Snarhaug. (282-4513) 0stre Forest River menighet. 

(Fra 1881 til 1885 en del av Forest River, Grand Forks Co.) 

Conway (3 mil sydvest), Walsh Co., N. D. 

Antimissouri, 1885 (1881)-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1885 (1881). 79 sjsele i 1887, 64 i 1914. Prester: C. A. Flaten, 
1881-83; M. C. Holseth, 1883-92; J. J. Ringstad, 1892-97; M. N. Knutsen, 
1897-00; O. Guldseth, 1900-10; G. Shurson, 1910-11; J. A. Bjerke, 1911—. Em- 
bedsmand i 1887: f. Ole Skattebo. I 1915: a. Peder Aafedt; b. Ole Seilstad; 
c. Ole Seilstad; e. Andrew Hoye, Juel Neste, Helge Huseby; f. Helge Huseby. 
Kvindefor. Ungdomsfor., 1898. Kirke, $1,200. Gravplads, 2 acres (gave fra 
Ole Skattebo og Peder Aafedt). Prestelon: $100 (1887), $150 (1914).— J. A. 
Bjerke. (1969-4514) 56 North Dakota 

Concordia menighet. 

Park River (5? mil 0st), Walsh Co., N. D. 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1890. 253 sjaele i 1891, 93 i 1914. Prester: K. A. Fjellbu, 
1890-00; K. O. S'torli, 1900-06; O. L. Kirkeberg, 1906-13; H. O. Shurson. 
1913-15; A. Egge, 1915—. Embedsmand i 1915: b. Albert Viger. Kirke. 
—A. M. A. (5399-^-515) 

Silvesta menighet (Silvista). 

Fairdale (5 mil nord^st). Walsh Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1890-99; Norske synode, 1899—. 

Organisert 1890. 40 siaele i 1892, 37 i 1898, 18 i 1914. Prester: E. O. 
Ruste, 1890-99; H. C. Olsen, 1899-00; J. B. Unseth, 1900-13; S. Peterson, 
1914-17. Embedsmamd i 1890: b. Salve O. Sunderland; e. Carl Sagen, Hal- 
vor O. Sunderland, Christian Sonstelie. I 1915: b. Salve Sunderland; c. 
Salve Sunderland; e. Herman Sunderland, Ole Roa, Syvert Sunderland; f. 
Salve Sunderland. Kvindefor. (opljzfst). Prestel^n: $50 (1890), $50 (1914). 
$1,250 (1890-14). Samfundsskoler: ca. $500 (1890-14). Missionen: ca. $500 
(1890-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $500 (1890-14).— S. Peterson. 

(5385 — 4516) 

Silvesta menighet (Selvesto, Silvista). 

Fairdale, Walsh Co., N. D. 

Hauges synode, 1892 — . 

Organisert 1892. 90 sic-cle i 1892, 98 i 1914. Prester: E. T. Kringle, 
1892-96; A. J. Krogstad, 1896-04; N. Okerlund, 1904-09; J. B. Byberg, 1909—. 
Embedsmand i 1915: b. Andrew Holt. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 
$3,000. Gravplads, 1 acre, $50.— A. M. A. (5384—4517) 

St. Peters menighet (St. Petri) 

Edinburg (7 mil sydvest), Walsh Co., N. D. 

Hauges synode, 1891 — . 

Organisert 1891. 48 sja?le i 1891, 70 i 1914. Prester: L. T. Kringle, 
1891-96; A. J. Krogstad, 1896^04; N. Okerlund, 1904-09; S. S. Westby, 1909- 
15; A. J. Krogstad, 1915—. Embedsmand i 1915: b. John Kvale. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Kirke, $1,800. Gravplads, 2 acres, $100.— A. M. A. 

(5382-4518) 

Ny Golden Valley menighet. 

Lankin, Walsh Co., N. D. 
Hauges synode, 1894-96. 

Organisert 1894. Opl^st 1896. 41 sjaele i 1895. Prest: L. T. Kringle, 
1894-96.— A. M. A. (5397—4519) 

Bethel norsk lutherske menighet. 

Lankin, Walsh Co., N. D. 
Forenede kirke, 1911-14(?). 

Organisert 1911. Opl^st 1914(?). 40 sja^le i 1911. Prest: M. O. Silseth, 
1911-13. Embedsmand i 1913: b. K. P. Nappen.— A. M. A. (5391—4520) Hoople praekeplads. 

Hoople, Walsh Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1898(?)-13. 

Begyndt 1898(?). Sluttet 1913. Prester: K. A. Fjellbu, 1898-01; K. O.. 
Storli, 1901-06; O. L. Kirkeberg, 1906-13.— A. M. A. (5390-4521) Walsh Co., Grand Forks Co. 57 
Kirke, 1915, ca. $2,300. The First Evang Luth. 

Congregation 

(Hoople). 

Hoople, Walsh Co., N. D. 

Forenede kirke, 1914 — . 

Organisert lite feb. 1914. 
39 sjaele i 1914 (7 sven- 
sker). Prester: H. O. Shur- 
son, 1914-15; Adolph Egge, 
1915—. Embedsmsend i 1914: 
b. O. A. Fedje; c. Andrew 
Fedje; d. Martin Larson, 
Anthon Haug; e. Nels Fol- 
son, Andrew Berdahl, Knute 
Aaland; h. Albert Fager- holt. I 1915: b. O. A. Fedje; c. Andrew Fedje; d. Martin Larson, Anthon 
Haug; e. Nels Folson, Andrew Berdahl, Knute Aaland; h. Albert Fagerholt. 
Kvindefor., 1909, ca. $950. Prestelon : $150 (1914), $150 (1914-15). Kirke- 
tjener osv.: $300 (1914-15).— Adolph Egge. (463—4522) Lindstad praekeplads. 

Linstad, Walsh Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1899-00. 

Begyndt 1899. Sluttet 1900. Prest: J. B. Byberg, 1899-00— A. M. A. 
(5393-4523) 

Vang menighet. 

Adams (9 mil sydvest), Walsh Co., N. D. 

Hauges synode, 1900 — . 

Organisert 1900. 67 sj<ele i 1900, 73 i 1915. Prest: J. B. Byberg, 1900—. 
Embedsmand i 1915: b. Knut R. Boe. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 
$2,000. Gravplads, $75.— A. M. A. (5378—4524) Trefoldigheds menighet. 

Adams (4% mil nord), Walsh Co., N. D. 

Utenom (Lf, Fk), 1908—. 

Organisert 9de mars 1908. 84 sjade i 1912, 70 i 1914 (18 svensker). 
Prester: L. C. C. Pedersen, 1908-11; G. Kluxdal, 1911—. Embedsmand i 
1908: b. Thor Stensland; c. Peder L^ite; e. John Rinnehagen, Halvor Stens- 
land; f. Jorgen Stensland. I 1915: b. John Pederson; c. Jens Norby; e. John 
Stensland, John Pederson, John Midb^e. Prestelpn: $100 (1908), $100 (1914). 
"Konstitution", 1909.— G. Kluxdal. (504—4525) G-ra nd Forks ... , p , c. /fit* 19 '75-. l?n«Z3 ^ vi&SJ^EE-L r /S1J ^€77g2gr- ^~9 ~ Ns-ClermoiiT 

Hoi menighet (Hoel). 

Northwood (5 mil sydjztet), Grand Forks Co.. N. D. 
Konferentsen, 1875-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1875. Delt 1877, paa grund av at syd^stre del organiserte 
egen menighet (Little Forks menighet). Delt 1883, fordi sydlige del organi- 58 North Dakota serte egen menighet (Goose River menighet). Gplo'st 1892, for at gaa sam- 
men med to Synode menigheter ((Northwood menighet). 150 sjaele i 1875, 
482 i 1892. Prester: I. Tharaldsen, 1874-75; B. L. Hagboe, 1875-77; M. J. 
Waage, 1877-86; O. S. Houkom, 1886-87; Bernhard Tollefsen, 1887-92.— An- 
drew Nelson Bakken. (1641-^526) 

Clermont norsk evangelisk lutherske menighet. 

Northwood (3 mil nordvest), Grand Forks Co., N. D. 

Norske synode, 1879-S8; Antimissouri, 1886-90; Forenede kirke, 1890-92. 

Organisert 1879. Opl0st 1892. 41 sjsele i 1879. 100 i 1885, 198 i 1892. 
Prester: B. A. Harstad. 1879-81; C. J. M. J. Grp-nlid, 1881-90; B. Tollefsen, 
1890_92._A. M. A. (5036-4527) 

Kirke 1, 1887, ca. $8,000. 
Kapel, 1910, $1,500. 
Prestehus 1, 1886. 
Prestehus 2, 1913, $8,000. 
Gravplads, 10 acres, $750. Northwood norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Sammensluming av Hoi og Clermont.) 
Northwood. Grand Forks Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1892-98; Forenede kirke, 
1898—. 

Organisert 1892. Splitter 1898, da Augsburg 
faktionen gik ut fordi menigheten ikke tillot 
en baptistkvinde at pneke i kirken og fordi de 
vilde st0tte Frikirken (Ebenezer menighet). 
Delt i 1900, da vestre del dannet egen menig- 
het (Bethania menighet). 600 sjaele i 1892, 
630 i 1914. Prester: Albert Johansen, 1892-06; 
J. D. Runsvold, 1906—. Embedsmaend i 1892: a. Erik Oveson : b. Anton N. 
0stmo ; c. Ole Hagen ; d. Gudmund Haga, Alexander Erikson, Paul Bilden, 
Ole Swenson, Erik Oveson ; e. Peter S. Evanson, Olaus Johnson, Hans Olimb, 
Christen Olson, Ole Larson; f. Erik Oveson. I 1915: b. K, A. Saether; c. G. 
P. Johnson; d. Paul Bilden, Hans Gunderson, Ole Larson, Gulbrand Tangen, 
Carl Grantsberg; e. Svend Olson, B. A. Johnson, Halvor Olson, Nim Bakken, 
Erik Tufte, Tom Natland; f. Kornelius T. Strand; missionskomite : J. D. 
Runsvold, Albert Hagen, Theo. Kaasa, Ole Larson, Guldbrand Tangen, An- 
ders Tandberg; h. Peter S. Evanson (norsk), mrs. Hans Mellaas (engelsk). 
3 kvindefor., 1892. 2 ungdomsfor., 1907. Pikefor., 1909, $1,025. Sangfor. 
Avholdsfor., 1912. Prestel0n: $500 (1892), $700 (1914), $13,300 (1892-14). 
Samfundsskoler : ca. 1,000 (1910-15), Missionen: $7,000 (1910-15). Barm- 
hjertighetsanstalter: $750 (1910-15). "Konstitution' 1892.— J. D. Runsvold. 
(2015—4528) 

Betania norsk evangelisk lutherske menighet (Bethania). 

(Fra 1892 til 1900 en del av Northwood.) 
Northwood (6 mil vest), Grand Forks Co., N. D. 
Forenede kirke, 1900 — . 

Organisert lite januar 1900. 141 sjaele i 1900, 150 i 1914. Prester: I. A. 
Johanson, 1900-06; Th. J. Skjei, 1906-08; J. D. Runsvold, 1908-09; T. Tjorn- Grand Forks Co. 59 horn, 1909-13; S. H. Njaa, 1913—. Embedsmaend i 1900: b. Anders KjoYven; 
c. Axel Hansen; d. Ellef Herliksen Hago, Anders Johnsen, Andrew Olsen; 
e. John Ask, Martin Knutsen, Gilbert Bakken; f. Ellef Herliksen Hago. 
I 1915: b. M. Maurseth; c. Anders Johnsen; d. Erick Kristiansen, Sivert 
Bjerke, Anders Johnsen; e. Karl Ulberg, Martin Knutsen, Gilbert Skjerva; 
h. miss Julia Herleksen. Kvindefor., 1896, $2,500. Ungdomsfor. Kirke 1, 
1898, $2,050. Kirke 2, 1901, $2,600. Gravplads, 2 acres, $200. Prestelon: $90 
(1900), $200 (1914), ca. $2,400 (1900-14). Prestehus: ca. $2,000 (V 3 av dette). 
Kirketjener osv.: $3,000 (1900-14).— S. H. Njaa. (1233^*530) 
Kirke 1, 1899, $2,100. 
Kirke 2, 1909, $24,200. 
Prestehus, 1904, $3,500. 
Land, 2% acres, $775. Ebenezer norsk lutherske menighet. 

(Fra 1892 til 1898 en del av Northwood.) 

Northwood, Grand Forks Co., N. D. 

Frikirken, 1898—. 

Organisert 27de juni 1898. 159 sjaele i 1898, 
259 i 1914. Prester : Peter Nilsen, H. S. Quan- 
beck, J. I. Lonne, 1898; O. J. Edwards, 1898- 
04; O. S. Houkom, 1904; E. L. Aas, 1904-14; 
J. M. Halvorson, 1914 — . Embedsmaend i 
1898: a. Mons O. Hegg; b. Amund Ostmo ; c. 
P. G. Hanson; d. M. O. Hegg, Sever Halvor- 
son, Alex Erickson, G. N. Korsmo, S. Saun- 
derson ; e. Christ. Holt, H. A. Trageton, A. P. 
Thingelstad, Ole Langehaug, A. Lunden; h. 
Ole Br0rby. I 1915: a. Mons Hegg; b. Thore 
Ostmo; c. Albert Ruud ; d. M. O. Hegg, Ole 
Br0rby, Ole S wen son, H. A. Trageton, Torkel 
Larson ; h. Lars Fossgaard. 4 kvindefor. Ung- 
domsfor. 2 smaapikefor. Hjselpefor. Sang- 
for. Avholdsfor. Prestel0n : $500 (1898), 
$600 (1914), $9,000 (1898-14). Kirketjener 
osv.: $54,300 (1898-14). Samfundsskoler : 
$6,400 (1898-14). Missionen: $6,500 (1898- 
14V Barmhjertighetsanstalter: $2,200 (1898- 
14).— J. M. Halvorson. (2210—4529) 
Valle menighet (Walle). 

Thompson (4 mil 0st), Grand Forks Co., 
N. D. 

Norske synode, 1875(?)-87; Antimissouri, 
1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1875 (?). Splittet 1895, da kir- 
ken nedbraendte og den jzfstre del vilde ha 
kirken ncermere; de uttraadte kaldte sig 0stre 
Valle. 49 sjaele i 1875, 270 i 1914. Prester: 
B. A. Harstad, 1875; O. H. Aaberg, 1875-84; 
S. O. Braaten, 1884—. Embedsmaend i 1915: 
b. Oswald S. Braaten; c. Otto Mathiason; d. 
Erik Staveteg, O. G. Myron, Anthon Ander- 
sen; e. O. G. Myron, Lars Amble, Thorn 
Thompson, Anthon Andersen; h. Oline S. 
Braaten. Kvindefor., 1885. Prestelon : $300 
(1875), $325 (1914). Kirketjener osv.: $23,000 
(1875-14). Synodens konstitution ; Den for- 
enede kirkes konstitution. — S. O. Braaten. 

(1711—4531) Kirke 1, 1885, $6,000. 
Kirke 2, 1896, $6,000. 
Kirke 3, 1904, $8,000. 
Gravplads, 2 acres, $150. 60 North Dakota •*■ 
0stre Walle evangelisk lutherske 
menighet (0stre Valle). 

(Fra 1875 til 1895 en del av Valle.) 

Grand Forks (11 mil syd), Grand Forks 
Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1895—. 

Organisert 23de januar 1895. Ca. 145 sjsele 
i 1895, 247 i 1914. Prest: A. J. Hulteng, 
1895—. Embedsmsend i 1895: a. Ole O. Up- 
sal; b. G. Salemonson; c. T. O. Tagdal ; e. Ole 
Logland, T. N. Klep, D. S. Rogsland ; f. Ole 
O. Upsal; h. O. O. Upsal. I 1915: b. G. Sale- 
monson; c. T. N. Logland; d. C. O. Omlid, 
A. Tarkelson; e. O. T. Logland, A. A. Sannes, 
G. Torbenson; h. O. K. Knutson. Kvindefor., 
1900. Ungdomsfor. Prestel0n : $300 (1895), 
$450 (1914), $6,750(1895-14). "Konstitution", 
1896.— A. J. Hulteng. (931—4532) Kirke, 1895, $5,000. 
Gravplads, ca. 2 acres. Ness evang. lutherske 
menighet (Naes). 

Mekinock (IV2 mil syd0st\ 
Grand Forks Co., N. D. 
^Konferentsen, 1877-90; 
Forenede kirke, 1890 — . 

Organisert 1877. Delt 1885, 
paa grund av at den var for 
vidtstrakt (Middle Grove 
menighet). 140 sjsele i 1878, 
300 i 1914. Prester: B. L. 
Hagboe. 1878-81; I. Thar- 
aldsen, 1881-84; O. S. Hou- 
kom, 1885-02; O. N. Nel- 
son, 1903-04; H. Hjertaas, 
1905-09; O. T. Ness, 1910—. 
Embedsmaend i 1885 : b. J. 
O. Overland; d. Ivar Hensrud, Ole H. Dock; e. Knut Berg, H. Blakkestad ; 
f. J. O. Overland. I 1915: b. A. O. Muri ; c. Georg Hanson; d. B. Rasmusen, 
Sever Th0rset, Thorvald Lieberg; e. Ole Burtness, Filing Langeseth, John 
Tagen; f. A. O. Muri; g. H. Dahl; h. Sever Th0rset. Kvindefor., 1880. Ung- 
domsfor. Sangfor. Prestelon : $100 (1878), $250 (1914), $6,650 (1878-14). 
Kirketjener osv. : $2,000(1878-14). Samfundsskoler : $4,000(1878-14). Mis- 
sioned $12,000 (1878-14). Barmhjertighetsanstalter: $4,000 ( 1878-14) .— O. 
T. Ness. (1385—4533) 
Kirke, 1886, $3,000. Skolehus, 1908, $1,500. 
Prestehus, $3,000. Gravplads, 3 acres, $200. 
L,and, 4 acres, $400. Grand Forks menighet. 

Grand Forks, Grand Forks Co., N. D. 
Norske synode, 1880-84. 

Organisert 1880. Opl0st 1884. 50 sic-ele i 1882. Prester: O. H. Aaberg, 
1880-81; C. J. M. J. Gr^nlid, 1882-83.— A. M. A. (502&-4535) Grand Forks Co. 61 Vor Frelsers menighet (Grand Forks). 

Grand Forks (? mil ?), Grand Forks Co., N. D. 
Konferentsen, 1881-85. 

Organisert 1881. Opl^st 1885. 20 sjeele i 1881, 29 i 1883, 38 i 1884. Prest: 
I. Tharaldsen, 1881-85.— A. M. A. (5031—4536) 
Kirke 1, 1881, $1,070. 
Kirke 2, 1908, $30,000. 
Prestehus, 1912, $5,089. Zion norsk lutherske menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske, Zion evan- 
gelisk lutherske.) 

Grand Forks, Grand Forks Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am), 1879-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 20de oktober 1879. 130 sjaele i 
1883, 500 i 1914. Prester: O. H. Aaberg, 
1879^82; F. Ttfrgensen, 1882-90; G. A. T. Rygh, 
H. Roalkvam, 1890-92; Th. Eggen, 1892-95; 
A. J. Hulteng, 1895-13; M. Hegland, 1913-15; 
D. Stove, 1915—. Embedsmsend i 1879: b. 
Petter Eliason; e. Even Tharaldson, P. Elia- 
son, Ole Brenna. I 1915: b. Andrew Peder- 
son; c. A. M. Lodmell; d. H. A. Fladland, 
Oscar Larson ; H. Bridston ; e. Nels Iverson ; 
Thomas Bakke, Iver Lodmell, Andrew Stjern, 
Andrew Pederson ; h. H. Bridston (norsk), 
miss Lydia Abrehamson (engelsk). Kvinde- 
for. Ungdomsfor., 1903. Mandsfor., 1911. 
Sangfor.,1880. Prestel0n : $1,000 (1914). "Kon- 
stitution", 1890; "Menighetshistorie", 1913, M. 
Hegland.— D. Stove. (839—4534) 
Trefoldigheds evangelisk lutherske 
menighet. 

(Grand Forks norsk evangelisk lutherske, 
Norsk evangelisk lutherske frimenighet.) 

Grand Forks, Grand Forks Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1886-93; Hauges synode, 
1893—. 

Organisert 28de januar 1886. 9 sjsele i 1886, 
123 i 1915. Prester: B. Anderson, 1882-86; G. 
C. Gjerstad, 1887-91; M. G. Hanson, M. J. 
Westphal, 1892-98 ; D. T. Borgen, 1898-99 ; O. 
Andresen, 1899-02; J. T. Krogstad, 1903-06; 
G. O. Mona, 1907-12; L. J. Odland, 1909-10; 
N. J. L0hre, 1912—. Embedsmsend i 1886: a. 
O. G. Olson ; b. S. Furre ; c. S. Furre ; d. Chr. 
Jacobson, O. G. Olson; e. Chr. Jacobson, Nils 
Jevningen, S. Furre. I 1915: a K. A. Hofto ; 
b. O. S. Simonson; c. O. Paulson; d. J. Iver- 
son, O. Fjeld, O. Hendrickson ; e. N. Kamp- 
lin, H. Pederson, S. Neste ; h. S. Paulson. 
Kvindeforening, 1886, $5,800. Ungdomsfor., 
1900(F), $1,125. Pikefor., 1887(F), $2,900. 
Hjselpefor. Sangfor., 1888. Prestelon : $150 
(1886), $300 (1914), $6,500 (1886-14). Kirke- 
tjener osv. : $2,250 (1886-14). Menighetssko- 
Samfundsskoler: $2,000 (1886-14). Missionen: $1,500 

J. Lo'hre. 

(2696-4537) Kirke 1, 1887. Kirke 2, 1894. 
Prestehus, 1900, $3,500. 

len: $1,570 (1886-14). 

(1886-14). Barmhjertighetsanstalter: $250 (1886-14.— N. 62 North Dakota Den lste norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Grand Forks, Fjzfrste lu- 
therske.) 

Grand Forks, Grand Forks 
Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1889-90; 
Norske synode, 1890—. 

Organisert 1889. 74 sjaele 
i 1895, 205 i 1914. Prester: 
O. P. Vangsnes, 1889; P. T. 
Hilmen, 1890-94; A. A. 
Oppegaard, 1894-97; K. S. 

Kirke 1, 1892 $1,650. Kirke 2, 1902, $11,897. ThoHehaug, WOlSi; L. A. 

Prestebus, 1902, ca. $4,000. Haatvedt, 1904-07 ; J. J. 

Strand, 1907-10; L. A. Haatvedt, 1910-12; H. B. Thorgrimsen, 1912—. Em- 
bedsmaend i 1889: a. Osmund Tharaldson; b. O. A. Thoreson ; c. John J. 
Vaatveith ; e. Halvor Tharaldson, B. G. Saetran, O. B. Dahl ; f. O. A. Thore- 
son ; h. O. A. Thoreson. I 1915: b. G. A. Sorlie; c. R. M. Jensen; e. O. A. 
Thoreson, O. O. Berg, O. T. Rishoff; h. mrs. H. B. Thorgrimsen. Kvindefor., 
1889. Prestelon: $300 (1889), $450 (1914).— H. B. Thorgrimsen. 

(2771—4538) 
Betel lutherske menighet. 

Grand Forks, Grand Forks Co., N. D. 

Utenom, 1906-07; Brodersamfundet, 1907—. 

Organisert 1906. 114 sjaele i 1914. Prester: A. B. Dyre, 1907-10; E. O. 
H. Gunhus, 1910—. Embedsmaend i 1915: b. Thos. Grimsgaard; c. John 
Bridston; aeldste: John Bridston, Peter Lien, John Quaum; e. J. J. Skaug, 
Peter Fauske, Aug. Fryling; h. Ingeman Gilseth. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Pikefor. Missionsfor. Sangfor. Kirke, 1906.— E. O. H. Gunhus. 

(977_4539) 
Kirke, $4,400. Prestehus, $3,000. 
Gravplads, 3 acres, $300. 
Land, 4 acies. $400. St. Pauli norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Highland norsk evangelisk lutherske me- 
nighet.) 

Honeyford (1*4 mil syd), Grand Forks Co., 
N. D. 

Utenom (Am, Fk), 1882—. 

Organisert 6te januar 1882. 45 sjaele i 1882, 
185 i 1914 (61 svensker). Prester: F. Jp'rgen- 
sen, 1884-98; A. J. Hulteng, 1898-02; M. O. 
Silseth, 1902-03; O. N. Nelson, 1903-04; H. 
Hjertaas, 1904-09; O. T. Ness, 1910—. Em- 
bedsmaend i 1882: a. O. H. Aaberg; b. O. H. 
Bergdal; c. O. H. Lindaas; e. O. H. Bergdal, 
B. O. Omang, O. H. Lindaas. I 1915: b. Knute 
Gullikson; c. L. P. Bjerklie, d. Knute Gullik- 
son, T. N. Erikson, A. Visness ; e. E. O. Moen, 
John Opheim, August Benson; g. H. Dahl; h. 
Knut Gullikson. Kvindeforening. Ungdoms- 
for. Pikefor. Sangfor. Prestelon : $100(1882), 
$275 (1914), $5,000 (1882-14). Samfundssko- 
ler : $2,000 (1882-14). Missionen : $4,000 (1882- 
14). Barmhjertighetsanstalter: $4,000 (1882- 
14).— O. T. Ness. (1383—4541) Grand Forks Co. 63 Turtle River menighet. 

Mekinock(?) (? mil ?), Grand Forks Co., N. D. 
Utenom (Ns, Am, Fk), 1879-94. 

Organisert 1879. Opl^st 1894. 50 sjaele i 1883, 155 i 1893. Prester: O. 
H. Aaberg, 1879-83; F. J^rgensen, 1883-92. Gravplads.— A. M. A. 

(5035-4540) 

Crra-nd Fhr/cs Co., A/. Z>. 

frjfl r Frrr tJ^lvS^t^M Co) - M"r 

f* -r_ €S f/fi'r< r(Cr ra rrd F*> rk * C» .)- /S/s lS9/Z™*^Z?MLd±rZ / C*? (ASe/senG l-^* 


Forest River evangelisk lutherske menighet. 

Dahlen (2 mil nord^st), Grand Forks Co., N. D. 

Norske synode, 1881-85. 

Organisert 1881. Delt og oplo'st 1885, paa grund av at den var for 
spredt (0stre Forest River i Walsh Co.; Midtre Forest River i Grand Forks 
Co.; Vestre Forest River i Nelson Co.). 54 sjaele i 1881, 120 i 1884. Prester: 
C. A. Flaten, 1881-83; M. C. Holseth, 1883^85. (7207—4542) 

Midtre Forest River evang. lutherske 
menighet. 

(Fra 1881 til 1885 en del av Forest River.) 

Dahlen (2% mil nord0st), Grand Forks Co., 
N. D. 

Utenom (Ns), 1885-86; Norske synode, 
1886-89; Forenede kirke, 1890-98; Norske 
synode, 1898—. 

Organisert 1885 (1881). Delt 1896, fordi 
menigheten var for spredt (Zion ev. luth. 
menighet, Nelson Co.). 124 sjaele i 1886, 95 l 
1914. Prester: C. A. Flaten, 1881-83; M. C. 
Holseth, 1883-85; J. J. Ringstad, 1885-97; J. 
O. Tingelstad, I. D. Ylvisaker, 1897-98; H. C. 
Olsen, 1898—. Embedsmaend i 1915: b. J. Fredrickson ; c. A. E. Dahlen; e. E. 
N. Dahlen, T. T. Dale, K. Lykken; f. Carl Dahlen. Kvindefor., 1885, ca. Kirke 1, 1884, $600. 
Kirke 2, 1898, $5,500. 
Skolehus, 1914, $1,000. 
Prestehus, 1885, $1,800. 
Gravplads, 2 acres. 
Land, 3 acres. 64 North Dakota $2,000. Ungdomsfor., 1902, ca. $300. Sangfor., 1898. Prestelon : $150 (1885) 
$200 (1914), $5,400 (1885-14). Kirketjener osv. : $400 (1885-14). Menighets- 
skolen: ca. $2,500 (1885-14). Samfundsskoler: ca. $1,400 (1885-14). Mis- 
sionen: ca. $2,000 (1885-14). Barmhjertighetsanstalter : ca. $100 (1885-14). 
-H. C. Olsen. (2414—4543) 
Elk Valley norsk dansk evangelisk 
lutherske menighet. 

McCanna (4y 2 mil nordvest), Grand Forks 
Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1881-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1881. Delt 1896, paa grund av 
uenighet om kirketomt (Elk Valley; Elm 
Grove). Ca. 85 sjaele i 1881 (ca. 5 dansker), 
196 i 1914 (2 dansker, 1 svenske). Prester : 
O. H. Aaberg, 1881^83; M. C. Holseth, 1883- 
85; J. J. Ringstad, 1886—. Embedsmsend i 
1881: b. Ole Gorseth ; e. Sjur Nass, Christian 
Bang; f. Ole Gorseth. I 1915: b. H. C. Ho- 
verson ; c. C. C. Hoverson ; e. Johannes Hel- 
land, Christian Engh, Joe Aabakke ; f. Anton 
Rustebakke. Kvindefor., 1888. Ungdomsfor. 
Prestelo'n: $303 (1914).— J. J. Ringstad. 

(1053—4544) Kirke, 1896. 
Gravplads, 2 acres, $1. 
Kirke, 1899, $3,032. 
Gravplads, 2 acres (gave fra 

Ingeborg Melland og T. O. 

Edwards). Elm Grove menighet. 

( Elm Growc norsk evangelisk lutherske, 
Elm Grove norsk evangelisk lutherske. Fra 
1881 til 1896 en del av Elk Valley.) 

Shawnee (U/2 mil nord0st), Grand Forks 
Co., N. D. 

Utenom (Fk, U), 1897-00; Forenede kirke, 
1900—. 

Organisert 9de november 1897. 52 sjaele i 
1897, 100 i 1914. Prester: I. A. Johanson, 
1897-00; M. O. Silseth, 1901-08; J. J. Ring- 
stad, 1906; J. C. Herre, 1908-11 ; H. J. Wickre, 
1911—. Embedsmsend i 1897: b. Sem Ness; c. 
Arne Urness; d. Ole Solseng, Ole Moe, Sjur 
Ness; e. Sem Ness, Nils Melland, Arne Ur- 
ness; f. Sjur Ness. I 1915: b. Ole Urness; 
c. Hermand Urness; d. Sjur Ness, Ole Urness, 
Andrew Moen ; e. Erik Johnson, John Gro- 
dahl, Erik N. Moen ; f. J. P. Hemmingson. 
Kvindefor., 1892. Ungdomsfor., 1901. Sang- 
for., 1904. Prestel^n: $150 (1897), $200 (1914). 
$3,400 (1897-14). Prestehus osv.: $450 (1897- 
14). Kirketjener osv.: $795 (1897-14). Lae- 
rerl0n: $700 (1897-14). Samfundsskoler: $180 
(1897-14). Missionen: $150 (1897-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $50 (1897-14). "Konsti- 
tution", 1897.— H. J. Wikre. (1239—4545) Grand Forks Co. 65 

Brandvold menighet. 

Grand Forks (? mil ?); Grand Forks Co., N. D. 

Konferentsen. 1882(?)^88. 

Organisert 1882(F). Opl0st 1888, paa grund av utflytning. 34 sjsele i 
1883, 51 i 1887. Prester: I. Tharaldsen, 1882-84; O. S. Houkom, 1884-88. 
—A. M. A. (5026-4546) 

Stordalen norsk evangelisk lutherske menighet (Stj^rdalen). 

Hatton (12 mil nordjztet), Grand Forks Co., N. D. 

Norske synode, 1882-88; Antimissouri 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1882. 20 sjaele i 1882, 136 i 1914 (1 tysker). Prester: C. J. 
M. J. Gro-nlid, 1882-95; L. S. Marvick, 1895-02; P. R. Syrdal, 1902-07; M. 
Romstad, 1907-13; T. Tjjzfrnhom, 1913—. Embedsmsend i 1882: b. H. J. 
Hjelmstad; c. Lasse P. Hjelmstad; e. Nils J. Oyen, C. P. Hjelmstad, Arnt 
Lee; f. Arnt Lee. I 1915: b. Ole O. Wingness; c. John A. Hegstad; d. P. 
P. Hjelmstad, C. O. Lee, H. J. Hjelmstad; e. Anton Anderson, P. M. C. 
Hielmstad, John Johnson; f. Paul Gunderson. Kvindefor., 1887, $1,470. Ung- 
domsfor., 1901, $715. Kirke, 1895, $4,900. Gravplads, 2 acres, $100. Preste- 
l0n: $50 (1882), $300 (1914), $5,100 (1882-14). Kirketjener osv.: $730 (1882- 
14). Samfundsskoler: $900 (1882-14). Missionen: $'500 (1882-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $300 (1882-14).— T. Tj^rnhom. (1257 — 4547) 

St. Petri norsk evangelisk lutherske menighet. 

Northwood (8 mil vest), Grand Forks Co., N. D. 
Konferentsen, 1882-88. 

Organisert 1882. Opldst 1888. 55 sjaele i 1882, 88 i 1887. Prester: M. 
J. Waage, 1882-86; B. Tollefsen, 1887-88.— A. M. A. (5037-4548) 

Washington norsk evangelisk lutherske menighet. 

Northwood (7 mil o'st), Grand Forks Co., N. D. 

Norske synode, 1882-87; Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 5te juni 1882. Splittet 1898, da Augsburg faktionen gik ut 
fordi menigheten ikke tillot en baptistkvinde at praeke i kirken, samt fordi 
de sto-ttet Frikirken. Ca. 185 sjaele i 1882, 224 i 1914. Prester: C. J. M. J. 
Gro-nlid, 1882-91; Albert Johansen, 1892-06; J. D. Runsvold, 1906—. Em- 
bedsmaend i 1882: b. Phillip Amundsen; c. Peder Amundsen; e. Even K. 
Sandvig, O. O. Tronsgaard, Peder N. Watterud; f. Phillip Amundsen. I 
1915: b. Narve Narvesen; c. Tollef Mandt; d. Peder Amundsen, O. M. Kle- 
ven, Peder Skj^iten; e. P. O. Mandt, AsbjoYn Pederson, Stener Suby; f. 
Peder Amundsen; missionskomite: Ole M. Kleven, Peder Skj^iten, Narve 
Narvesen; h. Peder Amundsen. Kirke, 1892. Prestehus 1, 1882, $250 (Vs 
av dette). Prestehus 2, 1913, $8,000 (Vs av dette). Gravplads, ca. 5 acres. 
Prestelo-n: $100 (1882), $250 (1914). Samfundsskoler: ca. $230 (1910-15). 
Missionen: ca. $1,500 (1910-15). "Konstitution", 1892.— J. D. Runsvold. 

(2016-4549) 

Washington menighet. 

Northwood (6? mil 0st?), Grand Forks Co., N. D. 
Hauges synode, 1890-94. 

Organisert 1890. Opl^st 1894. 19 sjaele i 1891, 67 i 1893. Prest: L. T. 
Kringle, 1891-93.— A. M. A. (5039—4550) 

West Union norsk evangelisk lutherske menighet. 

Northwood (12 mil vest), Grand Forks Co., N. D. 
Antimissouri, 1885-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert august 1885. Splittet 1904, paa grund av misnole med sam- 
fundsforbindelsen og prestelig betjening (Throndhjem norsk evangelisk 
3— II 66 North Dakota lutherske— Ns). Ca. 50 sjaele i 1885, 210 i 1914. Prester: C. J. M. J. Gron- 
lid, 1885-86; O. Lee, 1886-90; Th. J. Skjei, 1891-09; T. Tj^rnhom, 1909-13; 
S. H. Njaa, 1913—. Embedsmaend i 1885: b. Paul Bilden; c. John Pettersen; 
f. Ole Amundsen. I 1915: b. P. Skurdal; c. Bernt Draxten; d. Erik Was- 
ness, Bernt Draxten, R. Wasness; e. Endre Johnsen, Albert Hansen, John 
Hagen, Gunder Engen; f. Erik Wasness; h. Erik Wasness. Kvindefor., 1889, 
ca. $3,500. Ungdomsfor., 1891, $3,500. Sangfor., 1896. Avholdsfor., 1897. 
Kirke, 1896, $4,500. Gravplads, 2 acres, $125. Prestel^n: $90 (1885), $400 
(1914). Prestehus: $40 (1885-14). Kirketiener osv.: $7,500. "Konstitution", 
1895.— S. H. Njaa. (1234—4551) Trondhjem norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1885 til 1900 en del av West Union menighet.) 

Fergus (1 mil syd), Grand Forks Co., N. D. 

Norske synode, 1900(?)-12. 

Organisert 1900(?). Oplo'st 1912, 38 sjaele i 1901, 40 i 1908. Prester: 
I. D. Ylvisaker, 1900-01; J. O. Tingelstad, 1901; H. C. Olsen, 1901-04; A. 
E. Lien, 1904-12. Embedsmand i 1908: b. K. Amundsen.— A. M. A. 

(5025-^552) Evanger evangelisk lutherske menighet 
(Levanger?). 

Grand Forks (10 mil sydvest), Grand Forks 
Co., N. D. 

Utenom (Am), 1885-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1885. 250 sjaele i 1892, 140 i 
1914. Prester: F. TpYgensen, 1885-97; A. J. 
Hulteng, 1897—. Embedsmaend i 1885: b. A. 
A. B0e; c. A. A. B0e; e. John Gregorson, E. 
Sandersen, Erick K. Lien ; f. Nels Lien. I 
1915: b. L. C. Bergh; c. L. Julsen; e. Hans 
Berg, Marcus Johnsen, Lars Mohlum; f. L. C. 
Bergh; h. Lars Mohlum. Kvindefor., 1893, ca. 
$2,500. Ungdomsfor. Mandsfor., 1915. Pre- 
steldn: $100 (1885), $325 (1914).— A. J. Hult- 
eng'. (930—4553) 
Kirke, 1893, $6,800. 
Gravplads, ca. 4 acres. St. Olafs norsk lutherske menighet. 

Reynolds (4 mil nord0st), Grand Forks Co., N. D. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 31te januar 1886. 58 sjaele i 1886, 165 i 1914. Prester: J. I. 
Lo-nne, 1886-88; G. M. Oftedal, 1889-02; O. T. Nelson, 1902-05; T. J. Gron- 
ningen, 1905 — . Embedsmaend i 1886: b. Kristian M. Void; c. Kristian C. 
Peterson; d. G. Gunderson, Julius Urdal, Nils Brathovde; e. K. M. Hagen, 
Albert Brekke, P. C. Peterson; f. Albert Brekke. I 1915: b. John Jenson; 
c. M. S. Gjelsness; d. O. S. Tveten, Ole Syverson, John Jenson; e. B. El- 
lingson, Anton Lebacken, Andrew Tveten, H. J. Rambeck, N. S0rbo; f. O. 
S. Tveten; h. O. S. Tveten. Kvindefor., 1890(?), $2,600. Kirke, 1891, $5,700. 
Prestehus (sammen med Buxton menighet). Gravplads, 2 acres, ca. $80'. 
Prestelon: $120 (1886), $364 (1914), $6,100 (1886-14). Kirketjener osv.: $2,500 
(1886-14). Samfundsskoler: $1,000 (1886-14). Missionen: $2,400 (1886-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $500 (1886-14). "Konstitution", 1890.— T. J. Gron- 
ningen. (2002-4555) Grand Forks Co. 67 Middle Grove menighet. 

(Middle Grove norsk ev. 
lutherske. Fra 1877 til 1885 
en del av Ness.) 

Mekinock (6 mil 0st), og 
Manvel, Grand Forks Co., 
N. D. 

Konferentsen, 1885(1877)- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1885 (1877). 
174 sjsele i 1885, 330 i 1914. 
Prester : B. L. Hagboe, 1877- 
81; I. Tharaldsen, 1881- 
84 ; O. S. Houkom, 1885-02 ; 

Kirke 1, 1886, $3,300. Kirke 2, 1912, $1,500. q ' jq- N e l son 1903_04- H 

Prestehus, 1904, $3,000. Gravplads, 3 acres, $200. Hjertaas 1905-09 * O' T 

Land, 4 acres, $400. Ness> 19 {q__ Emb'edsmsend 

i 1885 : b. Ole O. Haugen ; c. Sven Larson ; d. Lars Gunrud ; e. Sven Larson ; 
f. Nels Askeland. I 1915 : b. Nels Askeland ; c. T. E. Neste ; d. M. Iverson, 
Knut S. Nygaard, Helge Heen ; e. John Sanders, Ole Wold, Lewis Johnson; 
f. A. O. Muri ; g. H. Dahl. 2 kvindefor., 1885. Ungdomsfor. Presteljzm : $150 
(1885), $285 (1914), $7,500 (1885-14). Kirketjener osv. : $2,500 (1885-14). 
Samfundsskoler: $5,000 (1885-14). Missionen: $12,000 (1885-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $4,000 ( 1885-14) .— O. T. Ness. (1384—4554) 

Kirke, 1891, $3,650. Gravplads, 2 acres, $300. Bethania norsk evang. 

lutherske menighet 

(Betania). 

Hatton (6V 2 mil 0st), 
Grand Forks Co., N. D. 

Utenom (Hs, Fk), 1887--. 

Organisert 27de mai 1887. 
28 sjsele i 1887, 165 i 1914. 
Prester: G. C. Gjerstad, 
1887-91; L. T. Kringle, 
1891-93; H. Hjertaas, 1894- 
03; P. R. Syrdal, 1903-07; 
M. Romstad, 1907-13; T. 
Tjjzfrnhom, 1913— . Embeds- 
maend i 1887: a. H. G. Braa- ten ; b. T. C. Kopseng ; d. Halvor Lee ; e. Clemet Gulicks, M. E. Soliah ; f . H. 
G. Braaten. I 1915: b. Edw. M. Soliah; c. C. J. Bjorngaard. d. P. O. Lerfald, 
C. J. Bjorngaard, H. J. Kringlen; e. J. O. Bakken, A. C. Mastrud, P. O. Ler- 
fald; f. H. G. Braaten. Kvindefor., $6,000. Avholdsfor., 1903, $100. Preste- 
lon: $100 (1887), $300 (1914), $5,400 (1887-14). Kirketjener osv.: $1,600 
(1887-14). Laererljzm: $1,650 (1887-14). Samfundsskoler: $500 (1887-14). 
Missionen: $4,000 (1887-14). Barmhjertighetsanstalter : $2,800 (1887-14). 
"Konstitution", 1893.— T. Tj0rnhom. (1258—4556) Larimore menighet. 

Larimore (? mil ?), Grand Forks Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-01. 

Organisert juni 1888. Splittet 1897. Opljzfet 1901. Reorganisert med de 
utsplittede i 1901 (Vor Frelsers mght.). 65 sjasle i 1888, 90 i 1900. Prester: B. 
Tollefsen, 1888-92; Alb. Johansen, 1892-01. Embedsmand i 1901. b. C. Lysne. 
Kirke.— A. M. A. (5032—4557) 68 North Dakota 

Kirke, ca. $1,900. 
Prestehus, 1901, $2,200. Vor Frelsers menighet. 

(Vor Frelsers skandinavisk evangelisk lu- 
therske.) 

Larimore, Grand Forks Co., N. D. 
Utenom (U), 1896-01; Forenede kirke, 
1901—. 

Organisert 1396. 40 sjsele i 1896, 161 i 1914. 
Prester: I. A. Johanson, 1897-00; M. O. Sil- 
seth, 1901-05; P. A. T. Nykreim, 1906-08; J. 
C. Herre, 1908-11 ; H. J. Wickre, 1911—. Em- 
bedsmsend i 1897: b. Sigre Strandness ; c. S. Strandness ; d. Christ. Lysne, P. 
Skurdal, Theo. Johnson ; e. S. Strandness, mr. Finberg, Axel Anderson ; f . 
Christ. Lysne; h. Christ. Lysne. I 1915: b. Erik Benson; c. Christ. Lysne; 
d. Christ. Lysne, Peter Wasmuth, Ole Meland ; e. Anton Kaldahl, Frank 
Sandstr0m, John Thompson ; f. Peter Wasmuth ; h. Peter Wasmuth. Kvinde- 
for., 1908. Ungdomsfor., 1909. Mandsfor., 1913. Presteljzm : $100 (1896), 
$300 (1914), $4,500 (1896-14). Prestehus: $8,800. Kirkeriener osv. : $1,800 
(1896-14). Samf undsskoler : $300 (1896-14). Missionen : $150 (1896-14). 
Barmhjertighetsanst.: $500 (1896-14). "Konstitution", 1901.— H. J. Wickre. 
(1237—4558) 
Rosendal menighet. 

(Rosendale, Rosendahl.) 

Reynolds (9 mil 0st), Grand Forks Co., 
N. D. 

Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert Iste mars 1891. 150 sjaele i 1891, 
173 i 1914. Prest: S. O. Braaten, 1891—. Em- 
bedsmaend i 1891 : b. M. C. Petersen; c. John 
Larsen ; d. S. Kvammen, S. Berg; e. Ole So- 
lum, Amund Ose, Ole Laaing; f. S. Kvam- 
men ; h. Asle Sondreaal. I 1915 : b. M. C. Pe- 
tersen; c. Asle S0ndreaal; d. S. Berg, Omund 
Lageson ; e. Ole Hegland, John Larsen, Julius 
Solum; f. Ole Nilsen. Kvindefor., 1892. Pre- 
stelon: $75 (1891). $125 (1914), $2,500 (1891- 
14). Kirketjener osv.: $2,800.— S. O. Braaten. 
(1713—4559) Kirke 1, 1894, $2,300. 
Kirke 2, 1904, $2,000. 
Gravplads, 1 acre, $50. Grand Forks Co. Zion evangelisk lutherske menighet (Zion frimenighet). 

Reynolds (? mil ?), Grand Forks Co., N. D. 

Utenom (Fk, Hs), 1892—. 

Organisert 1892. 98 sjaele i 1892, 48 i 1914. Prester: G. M. Oftedal, 
1892-95; D. T. Borgen. 1898-09; J. S. Halvorson, 1908—. Embedsmand i 
1915: b. Emil Olsen. Kirke.— A. M. A. (5040—4560) 

Immanuels menighet. 

Grand Forks (7 mil vest), Grand Forks Co., N. D. 
Hauges synode, 1895-99. 

Organisert 1895. Opl^st 1899. 30 sjaele i 1895, 28 i 1896. Prest: M. G. 
Hanson, 1895-99.— A. M. A. (5029-4561) Logan menighet (Logen). 

Fergus, Grand Forks Co., N. D. 
Hauges synode, 1899-04; Forenede kirke, 1904 — . 
Organisert 16de mars 1899. 35 sjaele i 1898, 40 i 1913. 
Skjei, 1898—. —A. M. A. (5024-4562) Prest: Th. J. Immanuels lutherske frimenighet. 

Mekinock, Grand Forks Co., N. D. 

Utenom (Fk, Bs), 1900—. 

Organisert 1900. 25 sjaele i 1914. Prester: O. S. Houkom, 1900-07; A. 
B. Dyre, 1907-10; E. O. H. Gunhus, 1910—. Embedsmaend i 1915: b. J. O. 
Overland; c. A. A. Anderson; aeldste: Paul Larsen, J. O. Overland; e. Hans 
Stadstad, E. Bye.— E. O. H. Gunhus. (978—4563) Thompson praekeplads. 

Thompson, Grand Forks Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902-03. 

Begyndt 1902. Sluttet 1903. Prest: S. K. Thollehaug, 1902-03.- 
(5041-4564) -A. M. A. 
Bethel menighet. 

(Bethel skandinavisk lutherske.) 

Larimore (9% mil sydvest), Grand Forks 
Co N. D. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 1903. 31 sjaele i 1903, 75 i 1914. 
Prester: M. O. Silseth, 1903-05; J. C. Herre, 
1908-11; H. J. Wickre, 1911—. Embedsmaend 
i 1903: b. T. K. Tobiasson; c. Hans Sather; 
e. Peet Swenson, Peet Johnson, Ole Kalness. 
I 1915: b. T. K. Tobiasson; c. Hans Sather; 
d. Gab. Rosberg, Joseph Olson, Stark Stark- 
son ; e. Peet Swenson, Peet Johnson, Ole Lien. 
Kvindefor., 1903. Prestelon: $200 (1903), $250 
(1914), $1,800 (1903-14). Braendsel osv. : $975 
(1903-14). Samfundsskolerogmissionen: $200 
(1903-14).— H. J. Wickre. (1238—4565) Kirke, 1904, $2,850. 
Gravplads, 2 acres, $250. 70 North Dakota Niagara praekeplads. Niagara, Grand Forks Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 
Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: 
(5038-4566) H. C. Olsen, 1907-08.— A. M. A. Manvel praekeplads. 

Manvel, Grand Forks Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1907(?)-09. 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1909. Prest: H. Hjertaas, 1907-09. 
(5034-^567) -A. M. A. 


McCanna praekeplads. 

McCanna, Grand Forks Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1912-13(?). 

Begyndt 1912. Sluttet 1913(F). Prest: H. J. Wickre, 1912-13.— A. M. A. 
(5033-^*568) 

Little Forks norsk evangelisk lutherske 
menighet (Aadalen menighet). 

(Fra 1875 til 1877 en del av Hoi i Grand 
Forks Co.) 
Hatton (8 mil sydvest), Steele Co., N. D. 
Utenom (Kf), 1877-78; Konferentsen, 1873- 
90; Forenede kirke, 1890— 

Organisert 28de december 1877. 40 sjsele i 
1877, 280 i 1914. Prester: B. L. Hagboe, 
1877-80; M. J. Waage, 1880-87; B. Tollefsen. 
1887-05; A. J. Eikeland, 1905—. Embeds- 
mamd i 1877: b. Helge Nilson; c. Elef P. Ny- 
bus; d. Kolbjp'rn Olson, Torgrim- Olson; e. 
Sivard Svendsen, Glider Hansen Stavens, Fin- 
gal Enger. I 1915: b. H. O. Haagenson; c. 
Iver Thompson; d. Erik Nyhus, Paul Bpe, A. 
O. Ringrud ; e. Anton M. Jemtrud, P. P. Twe- 
ten, Torvald G. Stavens; f. Erik Nyhus; h. 
Tver Thompson. Kvindefor., 1885. Ungdoms- 
for., 1895. Sangfor., 1900. Prestelpn: $50 
(1878), $135 (1879?), $450 (1914). Preste- 
hus: $3,700 (1877-14).— A. J. Eikeland. 

Kirke 1,1883. (773-4569) 

Kirke 2, 1892, $5,900. 

Prestehus, 1898, $3,300. 

Gravplads, 2 acres, $100. 

Land, 8 acres, $400. 

Betel menighet (Bethel norsk evangelisk lutherske). 

(Fra 1875 til 1877 en del av Hoi, Grand Forks Co.; fra 1877 til 1901 en 
del av Goose River.) 

Hatton (6 mil vest), Steele Co., N. D. 

Frikirken, 1901—. 

Organisert 19de mars 1901. 51 sjsele i 1901, 89 i 1914. Prester: N. Hal- 
vorson, 1901-03; H. J. Urdahl, 1903-10; W. M. Hagen, 1910-13; I. H. Hov- 
land, 1913 — . Embedsmaend i 1901: b. E. M. Sp'nderaal; c. Syver Norgaard; 
d. N. H. Berg, Wm. Olson, E. M. Sp'nderaal; e. G. O. Norgaard, O. G. 
Dahl, Thomas Thompson; h. John Aasen. I 1915: b. M. W. Sp'nderaal; c. 
N. E. Berge; d. N. H. Berg, E. M. Sp'nderaal, G. O. Norgaard; e. N. E. 
Berge, Henry Thompson, Even Sp'nderaal; f. N. H. Berg; h. mrs. M. W. 
Sp'nderaal. Kvindefor., 1901. Ungdomsfor., 1901. Sangfor., 1914. Kirke, If lllf %ntfim m m& Grand Forks Co., Steele Co. 71 1902, $2,000. Prestehus, 1903, $1,500. Gravplads, 2 acres (gave). Prestel^n: 
$250 (1901), $400 (1914), $4,300 (1901-14). Samfundsskoler: $3,000 (1901-14). 
Missionen: $4,000 (1901-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,000 (1901-14). 
"Konstitution", 1901.— J. H. Hovland. (3136—4571) Goose River norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1875 til 1884 en del av Hoi, Grand 
Forks Co.) 

Hatton (5V 2 mil vest), Steele Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1884-86; Konferentsen, 1886- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 28de mars 1884. Splittet lite 
mars 1901, fordi en del hyldet Frikirkens prin- 
cipper (Bethel norsk evangelisk lutherske me- 
nighet). Ca. 108 sjsele i 1884, 260 i 1914. 
Prester: M. J. Waage, 1884-87; B. Tollefsen, 
1887-05; A. J. Eikeland, 1905—. Embeds- 
msend i 1884: b. E. M. So'ndreaal; c. Lewis 
Thompson ; d. Edward Mobeck, Lewis Thomp- 
son, Vebjo'rn So'ndreaal; e. Lars J. Mp'rk, N. 
H. Berg, Nils Maystad ; f. Nils R0dningen. 
I 1915: b. Vebjcfrn Mikkelson ; c. Lewis 
Thompson; d. Ole Aasen, G. G. Jorde, Anton 
Berg; e. Even Midboe, Willie Thompson, 
Lewis Larson; f. Ole Aasen; h. T. O. Mid- 
boe. Kvindefor., 1888. Ungdomsfor., 1895. 
Sangfor., 1890. Presteljzm : $167 (1884), $450 
(1914). Prestehus: $3,700 (1884-14).— A. J. 
Eikeland. (774—4570) 
Kirke 1, 1888. 
Kirke 2, 1893, $6,260. 
Prestehus, 1898, $3,300. 
Gravplads, 2 acres, $100. 
Land, 8 acres, $400. Sheyenne Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Scheyenne Valley, Cheyenne Valley, Sheyenne Valley norsk lutherske.) 

Finley (8 mil sydvest), Steele Co., N. D. 

Norske synode, 1880-87: Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1880. 21 sjsele i 1880, 156 i 1914. Prester: B. A. Harstad, 
1880-81; C. J. M. J. Grjzmlid, 1881-84; O. C. Grpnvold, 1884-S7; T. H. Larsen, 
1887-92; Henry Eliassen, 1892-00; E. T. Silness, 1900-05; H. Voldal, 1906-08; 
E. T. Tollefsen, 1909-16. Embedsmand i 1915: b. Nils Opheim. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Kirke. Gravplads, ca. 3 acres.— A. M. A. (5336—4572) 

Bang norsk evangelisk lutherske menighet. 

Portland (10 mil vest), Steele Co., N. D. 

Norske synode, 1881 — . 

Organisert 1881. 200 sjsele i 1881, 214 i 1914. Prester: C. J. M. J. Gr^n- 
lid, 1881-84; B. A. Harstad, 1884-90; J. O. Tingelstad, 189(>-93; I. D. Ylvis- 
aker, 1893-02; J. R. R^rvik, 1902-14; C. M. Hallanger, 1914—. Embedsmand 
i 1915: b. C. O. Ruud.— A. M. A. (5339-4573) 08tervold norsk evangelisk lutherske menighet. 

Finley (4 mil nordo'st), Steele Co., N. D. 

Norske synode, 1883-87; Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890^. 

Organisert 1883. 230 sja^le i 1915. Prester: C. J. M. J. Gr^nlid, 1883-84; 
O. C. Gro'nvold, 1884-87; O. K. Qvamme, 1887-95; P. A. Thoreson, 1895-03; 
V. E. Bo-e, 1903-09; E. C. Tollefsen, 1909-16. Embedsmand i 1915: b. Carl 
Nygaard. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (5337—4574) 72 North Dakota Troiidenes norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Trandenses, Tro'ndenaess.) 

Sharon, Steele Co., N. D. 

Utenom ((Kf, Hs), 1884—. 

Organisert 26de juni 1884. 45 sjaele i 1884, 112 i 1913. Prester: M. A. 
Waage, 1884-85; J. L. Nesheim, 1885-89; Th. J. Skjei, 1889-96; H. S. Quan- 
beck, 1896-99; A. A. Haugland, 1899-03; L. Langehaug, 1903—. Embeds- 
maend i 1915: b. K. L. Eilund; c. O. J. Vig; d. Elling Nelson, B. S. Dronen, 
A. H. Dronen; e. L. Midstokke, John Vig, O. S. Dronen; h. A. H. Dronen. 
— L. Langehaug. (2564-4575) Perry norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hope (10 mil nordo'st), Steele Co., N. D. 

Norske synode, 1885 — . 

Organisert 1885. 70 sjsele i 1885, 120 i 1914. Prester: B. A. Harstad, 
1885-90; J. O. Tingelstad, 1890-93; I. D. Ylvisaker, 1893-02; J. R. R^rvik, 
1902-14; C. M. Hallanger, 1914—. Embedsmand i 1915: b. Ed. Evenson. 
—A. M. A. (5332-^-576) Lund skandinavisk lutherske menighet. 

(Lund, Lunel, Lunde.) 

Luverne (3 mil nord, 1 0st), Steele Co., 
N. D. 

Utenom (Kf, Fk), 1885—. 

Organisert 1885. 50 sjaele i 1885, 131 i 1914 
(65 dansker, 19 svensker). Prester: I. L. 
Lundeby, 1885-86; O. K. Quamme, 1886-04; 
E. T. Silness, 1905; H. Voldal, 1905-09; N. T. 
Vikingstad, 1909-14; L. J. S. Olsen, 1914—. 
Embedsmaend i 1885 : b. Ole J. Skrin ; c. Andr. 
Andersen; f. Arne Nybo. I 1915 : b. Thos. 
Thompson; c. Andrew Windingland; e. Ole 
A. Sanden, A. P. Pedersen, John Rasmussen; 
f. Gustav Sola. Prestelo'n: $65 (1885), $250 
(1914). Kirketjener osv. : $200.— L. J. S. Ol- 
sen. (151—4577) 
Kirke, 1906, $6,112. Hoff evangelisk lutherske menighet. 

Sharon (8 mil nord^st), Steele Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-00; Frikirken, 1900—. 

Organisert 8de juli 1888. 44 sjaele i 1888, 105 i 1914. Prester: B. Tol- 
lefsen, 1888-98; H. S. Quanbeck, 1899-04; I. B. I. Land, 1905-11; W. M. 
Hagen, 1912-13; I. H. Hovland, 1913—. Embedsmaend i 1888: b. E. O. 
Wasness; c. Andreas Syverson; d. Nils A. Otterstad, Martin Skodsdammen, 
L. E. Hoyda; e. Peder J. Ostmo, Elias Anderson, E. O. Wasness; f. E. O. 
Wasness. I 1915: b. Signe Olson; c. Daniel Olson; d. Lars Olimb, Ole M. 
Bakken, Anders Fr^slie; e. Anders Frp'slie, D. B. Olson, Iver Johnson; f. 
D. B. Olson; g. Beata Thorsgaard; h. Signe Olson. Kvindefor., 1890. Ung- 
domsfor., 1905. Kirke, 1900, $2,000. Gravplads, 5 acres (gave). Prestel^n: 
$250 (1914). Samfundsskoler: $280 (1915). Missionen: $71 (1915). Barm- 
hjertighetsanstalter: $22 (1915). "Menighetshistorie", 1914, I. H. Hovland; 
"Folkebladet", 1914, 8de juli.— I. H. Hovland. (3135—4579) Steele Co. 73 
Kirke, 1898, $3,625. Gravplads, 2 acres, $200 Beaver Creek norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

Hatton (liy 2 mil vest), 
Steele Co., N. D. 

Utenom (Am), 1886-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1886. Ca. 35 
sjsele i 1886, 205 i 1914. Pre- 
ster: C. J. M. J. Gr0nlid, 
1886-94; B. Tollefsen, 1894- 
98; L. S. Marvick, 1898-03; 
P. A. Thoreson, 1899-03; V. 
E. B0e, 1903-09; T. Tj0rn- 
horn, 1909-13; S. H. Njaa, 
b. Ole Coltom; c. K. O. Heskin; e. K. O. 1913 — . Embedsmsend i 18S6 
Heskin, Peter E. Bjerke, K. A. Johnsen; f. M. Ullensaker. I 1915: b. K. A. 
Johnsen; c. Ed. Nordgaard; d. P. Coltom, M. Ullensaker, Halvor Berge; e. 
G. Gronhovd, Edward Bjerke, Carl Meldahl ; f. M. Ullensaker ; h. P. Coltom. 
Kvindefor., 1886. Ungdomsfor. Prestelon: $100 (1886). $300 (1914), ca. 
$4,000 (1886-14). Prestehus osv. $2,100 (1886-14). Kirketjener osv.: $4,500 
(1886-14).— S. H. Njaa. (1235-4578) Betania norsk evangelisk lutherske menighet (Bethania). 

Finley (9 mil nordo'st), Steele Co., N. D. 

Hauges synode, 1891 — . 

Organisert august 1891. 34 sjsele i 1891, 70 i 1914. Prester: Th. J. Skjei, 
1891-99; A. A. Haugland, 1899-03; L. Langehaug, 1903—. Embedsmand i 
1915: b. B. O. Lovely. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (5334-4580) St. Petri norsk evangelisk lutherske menighet (St. Peters). 

Pickert (% mil 0st), Steele Co., N. D. 

Hauges synode, 1894 — . 

Organisert 1894. 39 sjsele i 1894, 49 i 1914. Prester: M. Njust, 1894-97; 
A. A. Haugland, 1897-03; L. Langehaug, 1903—. Embedsmand i 1915: b. 
Hans Pedersen. Kirke, $1,500. Gravplads.— A. M. A. (5338-^581) 

Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet (Golden Lake). 

Finley (8 mil nordo'st), Steele Co., N. D. 

Frikirken, 1899—. 

Organisert 27de august 1899. 30 sjsele i 1899, 24 i 1914. Prester: O. M. 
Bakke, 1899-01; N. Halvorson, 1901-03; H. J. Urdahl, 1903-10; W. M. Hagen, 
1910-13; I. H. Hovland, 1913—. Embedsmsend i 1899: b. C. A. Huus; c. 
Knut Heskin; d. Anders Berg, S. J. Brevik, Ole Braaten; e. O. S. Dokken, 
N. O. Heskin, Julius Komphaug; f. Knut O. Heskin. I 1915: b. N. O. 
Heskin; c. Nils Heskin; d. Oscar Thompson, Nils Heskin; e. Ole Andreas 
Heskin, Nils Heskin. Kvindefor., 1900. Kirke, $2,000. Gravplads, 5 acres 
(gave). Prestelp-n: $150 (1914). Samfundsskoler: $15 (1915). Missionen: 
$80 (1915).— I. H. Hovland. (3137—4582) Colgate menighet. 

Golgate, Steele Co., N. D. 
Norske synode, 1901-05. 

Organisert 1901. Opl^st 1905. 60 sjsele i 1901. Prest: P. A. Hendrick- 
son, 1901-05. Embedsmand i 1905: b. Rolf Anderson.— A. M. A. 

(5333-^583) 74 North Dakota 
Kirke, 1904, $2,000. 
Gravplads, 1 acre, $50. Ebenezer menighet. 

Finley, Steele Co., N. D. 

Frikirken, 1903—. 

Organisert 2den januar 1903. 10 sjaele i 
1903 (1 svenske), 45 i 1914 (1 svenske). Pre- 
ster: Nils Halvorson, 1903; H. S. Quanbeck, 
1903-04; A. E. Friedrichsen, 1904; H. S. 
Quanbeck, 1905-07; E. L. Aas, 1908-09; H. S. 
Quanbeck, 1909-10; E. L. Aas, 1910-11; L. N. 
Hoagland, 1911-12; E. L. Aas, 1912-14; C. J. 
Nestvold, 1914—. Embedsmsend i 1903: b. 
mrs. John Anderson ; c. M. M. Stordahl ; d. Iver 
Stordahl, Jacob Stordahl; Martin Dr0uen; e. 
Christ. Drouen, M. M. Stordahl, John Ander- 
son. I 1915: a. M. M. Stordahl; b. Jacob 
Stordahl; c. Christ. Dr0uen ; d. M. M. Stor- 
dahl, John Anderson, Knut Knutson; e. Erik 
Fagerback, Martin Johnson, John Anderson; 
f. Christ. Dro'uen; h. Nils Vosseteig. Kvinde- 
for., 1903, $995. Prestel^n: $75 (1903), $150 
(1914), $1,800 (1903-14). Kirketjener osv. : 
$384 (1903-14). Samfundsskoler : $2,000 (1903- 
14). Missionen: $500 (1903-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter : $100 (1903-14). "Konstitu- 
tion", 1914.— C. J. Nestvold. (1866—4584) Finley evangelisk lutherske menighet. 

Finley, Steele Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 1903. 32 sjade i 1903, 89 i 1915. Prester: V. E. B^e, 1903-09; 
E. C. Tollefsen, 1909-16. Embedsmand i 1903: b. H. C. Bergum. I 1915: 
b. A. M. Sandaker. Kirke.— A. M. A. (5335—4585) Westfield menighet. 

Sharon (6 mil nordo'st), Steele Co., N. D. 
Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 40 sjasle i 1908. Prest: Th. J. Skjei, 1904—. 
mand i 1904: b. Andreas Sivertsen.— A. M. A. (5340—4586) Embeds- Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sharon, Steele Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909 — . 

Organisert 14de januar 1909. Ca. 75 sjaele i 1909, 80 i 1915. Prester: 
V. E. Bo'e, 1909; O. J. 0vreb0, 1909—. Embedsmsend i 1909: b. J. E. Blege- 
berg; c. Andrew T. Bergan; d. Ole H. Hefta, R. L. Hegland, J. E. Blegeberg; 
e. Julius E. Brua, Ole Rindahl, Carl Lageson; f. Peder J. Hanson; h. Peder 
J. Hanson. I 1915: b. J. E. Blegeberg; c. R. L. Hegland; d. Andreas Syver- 
son, P. J. Hanson, Andrew Nelson; e. Harold Johnson; Ole Nerdalen, Ole 
Rindahl; f. Peder J. Hanson; h. Peder J. Hanson. Kvindefor., 1909, $1,750. 
Kirke, 1910, $2,295. Prestel^n: $200 (1909), $200 (1914), $1,200 (1909-14). 
— O. J. 0vreb0\ (2665—4587) Blabon praekeplads. Blabon, Steele Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1910-12. 
Begyndt 1910. Sluttet 1912. 
(5330-^588) Prest: L. Langehaug, 1910-12.— A. M. A. Steele Co., Sargent Co. 75 

Blabon evangelisk lutherske menighet. 

Blabon, Steele Co., N. D. 
Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert mai 1912. 90 sjaele i 1916. Prester: E. C. Tollefsen, 1912-16; 
T. S. Hansen, 1916—. Embedsmand i 1912: b. Ole Martinson. (5331—4589) 

Luverne skandinavisk lutherske menighet. 

Luverne, Steele Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 15de juli 1913. 65 sjaele i 1913 (46 ikke-norsker), 72 i 1914 
(51 ikke-norsker). Prester: N. J. Vikingstad, 1913-14; L. J. S. Olsen, 1914—. 
Embedsmaend i 1913: b. Oscar Holt; c. % M. S. Bothne; d. Andreas Paulson, 
Andreas Jakobson, Thomas Jorgenson; e. John Hillerson, George Olson, 
V. J. Sevareid. I 1915: b. Oscar Holt; c. M. S. Bothne; d. Andreas Paulson, 
Andreas Jakobson, Thomas Jorgenson; e. John Hillerson, George Olson, 
V. J. Sevareid. Prestelon: $175 (1914).— L. J. S. Olsen. (754—4590) 

Sherbrooke praekeplads. 

Sherbrooke, Steele Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: J. R. Rp-rvik, 1913-14.— A. M. A. 
(5341_4591) 

Rutland menighet. 

Rutland, Sargent Co., N. D. 
Konferentsen, 1878-89. 

Organisert 1878. Opl^st 1889. 50 sjaele i 1878. Prester: Chr. I. Wold, 
1878-83; L. C. Hill, 1884-89(?).— A. M. A. (5311—4592) 

Nordland menighet (Rutland). 

Rutland, Sargent Co., N. D. 

Hauges synode, 1885 — . 

Organisert 1885. 61 sjaele i 1887, 65 i 1914. Prester: Th. J. Skjei, 1885- 
86; Gust. Westerlund, 1887-95; H. Moe, 1895-99; K. L. Kleveland, 1900-07; 
H. Moe, 1908-14; S. Tollefson, 1914—. Embedsmand i 1915: b. Ole Synjord. 
Kirke, $3,500. Gravplads.— A. M. A. (5310-4593) 

Rutland menighet. 

Rutland, Sargent Co., N. D. 

Forenede kirke, 1892-96. 

Organisert juli 1892. Oplo'st lste januar 1896, paa grund av utflytning. 
30 sjsele i 1892, 35 i 1895. Prest: R. A. Lavik, 1892-95. Embedsmand i 1892: 
b. T. Ramstad.— A. M. A. (5312—4594) 

Betel menighet. 

Rutland, Sargent Co., N. D. 

Utenom (Bs), 1905-09; Brodersamfundet, 1909—. 

Organisert 1905. 19 sjaele i 1905 (15 svensker), 28 i 1914 (8 svensker). 
Prester: E. O. H. Gunhus, 1908-10; J. J. Peterson, 1911-12; forskjellige stu- 
denter, 1912-16. Embedsmaend i 1905: a. John 0sterberg; b. Jacob Jacob- 
sen; c. Jacob Jacobsen; h. Jacob Jacobsen. I 1915: a. O. Nelson; b. B. Giske; 
d. B. Giske; h. B. Giske. Missionsfor., 1910, $200. Sangfor., 1913. Grav- 
plads (sammen med en Hauges menighet). Brodersamfundets konstitution. 
-B. Giske. (2158-4595) 76 North Dakota 

Trefoldigheds menighet. 

Milnor (8 mil sydp'st), Sargent Co., N. D. 
Norske synode. 1898-99(?). 

Organisert 1898. Opl^st 1899(F). 26 sjaele i 1898. Prest: R. M. Holie, 
1898-99.— A. M. A. (5306-4596) Immanuels skandinavisk lutherske menighet. 

(Immanuels norsk lutherske.) 

De Lamere (3 mil syd), Sargent Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1883-02; Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 4de januar 1883. 70 sjaele i 1883 (8 svensker), 190 i 1914 (6 
svensker). Prester: R. J. Wisnaes, 1883; A. T. Rondestvedt, 1884-S5; C. G. 
Seltveit, 1885-95; R. A. Lavik, 1895-13; Jacob Tanner, 1913-16; T. T. Roan, 
1916 — . Embedsmaend i 1883: b. Ludvig Nedreb0; c. Johannes Bogum; e. 
Christoffer Nummedal, Jens Pederson, Peder Tangen; f. Ludvig Nedrebo 7 . 
I 1915: b. Engel Abrahamson; c. Herman Foley; e. Nils Gro'nlid, Nils 
Nedrebo\ Albert Kjos; f. G. Gregussen; h. Henrickson. 2 kvindefor., 1886, 
$2,364; 1914, $2,100. Ungdomsfor., 1904, $715. Sangfor., 1897-09, $100. Kirke 
1, 1899, $4,350. Kirke 2. 1913, $2,800. Gravplads, 2% acres. Prestelon: $200 
(1883), $400 (1914), $6,880 (1883-14). Kirketjener os v.: $600 (1883-14). Me- 
nighetsskolen: $3,000 (1883-14). Samfundsskoler: $1,700 (1883-14). Missio- 
ned $1,500 (1883-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,000 (1883-14).— J. Tanner. 
(959_^597) 

Milnor skandinavisk lutherske menighet. 

(Milnor norsk lutherske.) 

Milnor, Sargent Co., N. D. 

Antimissouri, 1885-90; Forenede kirke, 1891—. 

Organisert 6te juni 1885. 40 sjaele i 1885 (3 dansker), 132 i 1914 (2 dan- 
sker, 3 svensker). Prester: C. G. Seltveit, 1892; R. A. Lavik, 1892-13; Jacob 
Tanner, 1913-16; T. T. Roan, 1916—. Embedsmaend i 1885: a. Chas. Afden; 
b. P. Louis Engh; c. K. A. Intelhus; e. Chas. Afden, Jens Pederson, E. A. 
Enockson; f. K. A. Intelhus. I 1915: b. R. Lavik; c. Jens Pedersen; e. A. 
Nyland, Julius Carlson, Halvor Jenson; f. R. Lavik; h. R. Lavik. Kvinde- 
for., 1886, $9,000. Ungdomsfor., 1904-11, $500. Pikefor., 1913, $30. Sang- 
for., 1893, $100. Avholdsfor., 1880-89, $75. Kirke, 1886, $4,800. Prestehus 1, 
1893, $800. Prestehus 2, 1914, $4,050. Gravplads, 2 acres, $100. Land, 12 
acres, $1,200. Prestelpn: $200 (1885), $300 (1914), $5,000 (1885-14). Preste- 
hus osv.: $6,350 (1885-14). Kirketjener osv.: $1,780 (1885-14). Laererljrfn: 
$1,000 (1885-14). Samfundsskoler: $600 (1885-14). Missionen: $1,500 (1885- 
14). Barmhjertighetsanstalter: $700 (1885-14).— J. Tanner. (960-^598) Milnor menighet. 

Milnor, Sargent Co., N. D. 
Norske synode, 190O-O5 (?). 

Organisert 1900. Opl^st 1905(?). 4 sjaele i 1902. Prest: R. M. Holie, 
1900-06.— A. M. A. (5305-4599) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Milnor, Sargent Co., N. D. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert lOde februar 1906. 21 sjaele i 1910, 14 i 1914. Prester: R. M. 
Holie, 1906-15; G. E. Miller, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. Andrew Fad- 
ness; c. Knut A. Fadness; e. O. A. Brunsvold, Elias Pederson, Knut A. Fad- 
ness.— G. E. Moller. (2769—4600) Sargent Co. 77 Concordia skandinavisk lutherske menighet. 

(Concordia norsk lutherske.) 

Milnor (6 mil syd), Sargent Co., N. D. 

Antimissouri, 1886-90; Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert 18de januar 1886. Delt 1888, for at danne Svnode menighet 
(Highland menighet). 97 sjsele i 1886, 68 i 1914. Prester: C. G. Seltveit, 
1886-95; R. A. Lavik, 1896-13; Jacob Tanner, 1913-16; T. T. Roan, 1916—. 
Embedsmaend i 1886: b. Ole B. Hellen; c. Ole B. Hellen; e. Gilbert Thomp- 
son, Erik H. Wien, Hans O. Kammen; f. Ove G. Hellen. I 1915: b. A. A. 
Stockstad; c. A. A. Stockstad; e. Arthur Johnson, Anton Paulson, Martin 
Nilson. Kvindefor., 1888-07, $570. Ungdomsfor., 1914. Gravplads, 2 acres, 
$200. Prestelp-n: $100 (1886), $150 (1914), $2,800 (1886-14). Lsererlon: $840 
(1886-14). Samfundsskoler: $290 (1886-14). Missionen: $140 (1886-14).— J. 
Tanner. (958—4601) • 

Highland norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1886 til 1888 en del av Concordia.) 

Milnor (8 mil sydo'st), Sargent Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1891—. 

Organisert august 1891. 51 sjaele i 1898, 37 i 1913. Prester: E. J. Ovri, 
1891; T. T. Wiprud, 1893; R. M. Holie, 1897-15; G. E. Moller, 1915—. Em- 
bedsmaend i 1891: a. Amund Olson; b. Carl Bye; c. K. Carlson; e. Amund 
Olson, E. S. Johnson, Sam B. Hellen. I 1915: b. Ole B. Hellen; c. A. A. 
Fedje; e. John Brekke, John Mikkelson, J. O. Olson. Kvindefor. Ung- 
domsfor.— O. B. Hellen. (2761-^602) 

Skaane skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Milnor (12 mil sydvest), Sargent Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1886-99(?). 

Organisert januar 1886. Splittet 1895. Svenskerne gik ut og kaldte egen 
prest. Oplo'st 1899, for at gaa ind i Zion norsk evangelisk lutherske menig- 
het— Ns. 83 siaele i 1890, 43 i 1897. Prester: G. A. Larsen, 1885-86; C. G. 
Seltveit, 1886-95; R. A. Lavik, 1895-99.— R. A. Lavik. (5308—4603) 

Zion menighet. 

Milnor (12 mil sydvest), Sargent Co., N. D. 
Norske synode, 1896 — . 

Organisert 1896. 51 siaele i 1901, 110 i 1914. Prest: R. M. Holie, 1897—. 
Embedsmand i 1915: b. T. E. Thoen. Gravplads.— A. M. A. (5307-^604) 

Trefoldigheds mght. 

(Trefoldigheds norsk lu- 
therske.) 

Forman (i byen og 6 mil 
syd), Sargent Co., N. D. 

Hauges synode, 1887-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 6te nov. 1887. 
Ca. 105 sjaele i 1887, 178 i 
1914. Prester: G. Wester- 
lund, 1887-90; R. A. Lavik, 
1890-12; S.Tollefson,1912— . 
Embedsmaend i 1887 : a. Oluf 
Skaga; b. Nils Arntzen; c. 
Even Dyste; e. Nils Dyste, 
J. C. Brandt, Even Dyste, 
EvenFjelstad. 11915: b. P. 
Norum; c. John Dyste; e. John Stenvold, Ole Lundstad, Hans Dyste, Elling 
Jensen, Edward Anderson ; f. Nils Arntzen. 2 kvindefor., 1900, 1908. Ung- 
domsfor., 1908. Sangfor., 1912. Prestelon: $475 (1914).— S. Tollefson. 

(1933—46X15) 
Kirke 1, 1906, $3,700. Kiike 2, 1914, $4,500. Preste- 
hus, 1912, $2,200. Gravplads, 3 acres (gave fra Al- 
fred Sannes). 78 North Dakota 

Forman praekeplads. 

Forman, Sargent Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: R. M. Holie, 1907-08.— A. M. A. 

(5303-^606) 

De Lamere norsk evangelisk lutherske menighet. 

De Lamere, Sargent Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1891-95; Norske synode, 1895—. 

Organisert 16de november 1891. Ca. 26 sjaele i 1891 (1 svenske), ca. 25 
i 1914. Prester: E. J. Ovri, 1891; T. T. Wiprud, 1892-95; M. P. Eden, 1895- 
96; R. M. Holie, 1897-15; G. E. Miller, 1915—. Embedsmaend i 1891: b. 
John P. Johnson; c. Carl P. Dahlen; e. Ole J. Tisdel, John B. Johnson, 
Haagen Halvorson. I 1915: b. J. B. Johnson; c. Anders Bergsjo'; d. Edward 
Abrahamson, August Anderson; e. Ole J. Tisdal, Gilbert Skare, Jens Felje. 
Kvindefor., 1893. Ungdomsfor., 1900(?). Prestehus, 1900, ca. $1,500. Grav- 
plads, 2 acres (gave fra Ole J. Tisdal). Land, 1 lot, $1,500. Prestelo'n: $150 
(1891), $65 (1914). Prestehus osv.: ca. $2,000. (2718-^607) 

Bethesda menighet. 

De Lamere, Sargent Co., N. D. 
Utenom(?), 1905(?)-07; Brodersamfundet, 1907—. 

Organisert 1905(?). Prester: E. O. H. Gunhus, 1907-10; J. J. Peterson, 
1911-12; studenter, 1913—. —A. M. A. (5301—4608) 

Nazaret menighet. 

(Nazareth, Nasareth, Nazaret norsk lutherske.) 

Cogswell, Sargent Co., N. D. 

Forenede kirke, 1892—. 

Organisert 21de mars 1892. Ca. 35 sjaele i 1892, 75 i 1914 (10 ikke- 
norsker). Prester: R. A. Lavik, 1892-12; S. Tollefsen, 1912—. Embeds- 
maend i 1915: b. G. Strobeck; c. Ole Anderson; e. N. Nubson, O. Anderson, 
P. Christensen; f. Andrew Gilbertson. Kvindefor., 1892. Ungdomsfor., 1912. 
Kirke, 1905, $2,200. Prestelo'n: $250 (1914). "Konstitution", 1907. 

(1934-^609) 

Havana menighet (Havana norsk evangelisk lutherske). 

(En del av Pleasant Valley menighet til 1892.) 

Havana (4 mil nord), Sargent Co., N. D. 

Forenede kirke, 1892-10(?). 

Organisert lste april 1892. Opl^st 1910(?). 77 sjaele i 1892, 55 i 1910. 
Prester: L. H. Bueide, 1892-02; P. P. Houglum, 1903-05; M. Mickelsen, 
1906-10. Gravplads.— A. M. A. (5304-4610) 

Bethel menighet. 

Rutland (? mil ?), Sargent Co., N. D. 
Forenede kirke, 1892(?)-93. 

Organisert 1892(?). Opl^st 1893. 34 sjaele i 1892, 38 i 1893. Prest: R. 
A. Lavik, 1892-93.— A. M. A. (5309—4611) 

Bergen evangelisk lutherske menighet. 

(FoY 1897 Holden menighet, Bergen norsk evangelisk lutherske.) 
Geneseo (6 mil sydvest), Sargent Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1895-99; Forenede kirke, 1899—. 

Organisert 1895. Ca. 22 sjaele i 1895 (2 svensker), 165 i 1914 (5 svensker). 
Prester: Th. A. Gunnarson, 1896; A. J. Haugen, 1897-04; J. J. Akre, 1906-08; Sargent Co., Pembina Co. 79 

A. S. Running, 1908—. Embedsmsend i 1896: b. George Hagen; c. E. T. 
Froland; e. Ed. Loney, Chr. Jensvold, Stephen Olson; f. O. J. Akre. Kvinde- 
I 1915: b. Ole Fystro'm; c. Martin Olson; d. Lars Landro, O. J. Akre, E. T. 
Froland; e. Ed Loney, Chr. Jensvold, Stephen Olson; f. O. J. Akre. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Avholdsfor., 1910. Kirke, 1901, $3,700. Gravplads, 1# 
acre, $5. Prestel^n: $50 (1895), $252 (1914), ca. $2,200 (1895-14).— A. S. 
Running. (950-4612) 

Immanuels menighet. 

(Immanuels norsk evangelisk lutherske.) 

Rutland (6 mil sydo'st), Sargent Co., N. D. 

Forenede kirke, 1898—. 

Organisert 1898. 70 sisele i 1901, 88 i 1915. Prester: A. J. Haugen, 1898- 
04; O. J. Akre, 1906-08; A. S. Running, 1908—. Eihbedsmand i 1915: b. M. 
C. Bergh. Prestelo-n: $126 (1914).— A. M. A. (5315—4613) Dunbar menighet. 

Milnor (13 mil sydo'st), Sargent Co., N. D. 
Norske synode, i901-09(?). 

Organisert 1901. Opljzfst 1909(?). 12 sjaele i 1902. Prest: R. M. Holie, 
1901-09. Gravplads.— A. M. A. (5302—4614) Straubville menighet (Strandville). 

Straubville, Sargent Co., N. D. 
Norske synode, 1902-05. 

Organisert 1902. Opl^st 1905. 8 sjaele i 1903. Prest: R. M. Holie, 
1902-05.— A. M. A. (5314—4615) Straubville praekeplads ( Stewartville ) . 

Straubville, Sargent Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1913-15. 

Begyndt 1913. Sluttet 1915. Prest: J. H. Lindland, 1913-15.— A. M. A. 
(5313 — 4616) 

Brampton menighet (Brampton evangelisk lutherske). 

Brampton, Sargent Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert juni 1908. 40 sjaele i 1908 (12 svensker og franskmaend), 
50 i 1914 (12 svensker og franskmaend). Prester: M. Mickelsen, 1907-10; S. 
Tollefson, 1912 — . Embedsmaend i 1907: b. August Anderson; c. Ole Glarum; 
d. Sven Petterson, Gilbert Hove; e. John Hove, Lauris Besuchet, Ole Iver- 
son. I 1915: b. August Anderson; c. Ole Glaerum; d. Leonard Olson, Ole 
Olson; e. John Hove, Sven Petterson, Arthur Glaerum; h. mrs. J. Bertholf. 
Kvindefor., 1907. Kirke, 1913, $3,500. Prestel^n: $150 (1908), $175 (1914), 
$1,150 (1908-14). "Konstitution", 1907.— S. Tollefson. (1935 — 4617) Pembina menighet. 

Pembina, Pembina Co., N. D. 
Norske synode, 1879(?)-83. 

Organisert 1879(?). Opl^st 1883. Prester: P. Thorlakson, 1879-82; H. 
B. Thorgrimsen, 1882-83.— A. M. A. (5215—4618) 80 North Dakota 
Kirke, 1891, $3,005. 
Gravplads, 1 acre (gave fra 
Peder L,unde). St. Johannes norsk lutherske menighet 
(Nord Prairie?). 

St. Thomas, Pembina Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1881^87; Antimissouri, 1887- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 23de oktober 1881. 36 sjale i 
1881, 179 i 1914. Prester: C. A. Flaten, 1881; 
S. Hansen, 1882-88; J. A. 0fstedal, 1889-11; 
H. J. Glenn, 1912-16; H. O. Shurson, 1917—. 
Embedsmaend i 1881 : b. O. J. Romfo; c. H. P. 
Ottem; f. Peder Larson. I 1915: b. Andrew 
Davis; c. Olaus Roe; d. Andrew Davis, Olaus 
Roe, E. J. Hill; e. Ole Nord, Nels Sando, Ole 
Grandson; f. Andrew Davis; h. miss Annie 
Larson. Kvindefor., 1889, $1,975. Ungdoms- 
f or., 1898-01 ; 1909, $578. Sangfor., 1888-( ?), 
1910-C ?). Mandskor, 1912(?), $220. Preste- 
10n: $150 (1881), $250 (1914), $5,500 (1881- 
14). Kirketjener osv.: $4,000 (1881-14). La- 
rerlp-n : $500 ( 1881-14) . Samf undsskoler : $1 ,900 
(1881-14). Missionen: $3,000 (1881-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $1,750 (1881-14). "Kon- 
stitution", 1881.-tH. J. Glenn. (851—4619) Viken menighet. Mountain, Pembina Co., N. D. 

Norske synode, 1883-84. Organisert 1883. Gik over til den Islandske 
synode i 1884. 189 sjc-ele i 1884. Prest: H. B. Thorgrimsen, 1883-84.— A. 
M. A. (5214-^620) Mountain praekeplads. Mountain, Pembina Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1892-93. 

Begyndt 1892. Sluttet 1893. Prest: E. O. Ruste, 1892-93.— A. M. A. 

(5389—4621) Islandsk mission praekeplads. 

Mountain(P), Pembina Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1883(?)-84(?). 

Begyndt 1883(F). Gik over til den Islandske synode i 1884(?). Prest: 
H. B. Thorgrimsen, 1883-84.— A. M. A. (5211-^622) Park praekeplads. 

Mountain (7 mil syd?), Pembina Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1883(?)-84. 

Begyndt 1883(?). Gik over til den Islandske synode i 1884. Prest: H. 
B. Thorgrimsen, 1883-84.— A. M. A. (5213-4623) 0stre Mountain menighet. 

Mountain (4 mil 0st), Pembina Co., N. D. 
Norske synode, 1883(?)-S4. 

Organisert 1883(F). Gik over til den Islandske synode i 1884. 34 sjaele 
i 1883. Prest: H. B. Thorgrimsen, 1883-84.— A. M. A. (5212-^624) Pembina Co., Ransom Co. 81 

Urland evangelisk lutherske menighet. 

Hensel (5 mil vest), Pembina Co., N. D. 
Utenom (Ns, Am), 1884(?)-90; Forenede kirke, 1890—. 
Organisert 1884(?). Ca. 40 siaele i 1884, 54 i 1914 (4 islsendere). Prester: 
H. B. Thorgrimsen, 1884-86; J. T. Langemo, 1886—. Embedsmsend i 1884: 

b. Peder Fretheim(P); c. Christen S. Bjelde; e. J. A. Widme, Syver Tokvam, 
Ole Wangen; f. Christen T. Lee. I 1915: b. L. O. Anderson; c. Christen 
K. Bjelde; e. Anders A. Widme, Erik T. Ohnstad. Prestel^n: ca. $50 (1884), 
ca. $50 (1914), ca. $1,500 (1884-14). Samfundsskoler: ca. $150 (1884-14). 
Missionen: ca. $100 (1884-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $50 (1884-14). 
—J. T. Langemo. (1080-4625) 

Midland norsk lutherske menighet. 

St. Thomas (7 mil 0st), Pembina Co., N. D. 
Forenede kirke, 1892-99. 

Organisert 2den mars 1892. Oplo'st 1899. 50 sjsele i 1892, 20 i 1899. 
Prest: J. A. 0fstedal, 1892-99. Embedsmand i 1892: b. Henry Svenson. 

(1792-4626) 

Emaus menighet (Emmaus, Emmons). 

Walhalla (7 mil ^st), Pembina Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907-11; Frikirken, 1911 — . 

Organisert 1907. 60 sjzele i 1907, 54 i 1915. Prester: Olof Olson, 1907- 
11; H. E. Bode, 1911. Embedsmand i 1907: b. Edward Wold. Kvindefor. 
Kirke. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $100 (1908), $50 (1914).— A. M. A. 
(3122-4627) 

Mountain Lane norsk lutherske menighet (Walhalla Mountain). 

(Fra 1907 til 1911 en del av Emmaus.) 
Walhalla (i byen og 4 mil syd), Pembina Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 5te november 1911. 26 sjaele i 1911, 36 i 1914. Prester: Olof 
Olson, 1911-12; A. O. Breivik, 1913—. Embedsmsend i 1911: b. Ed. Wold; 

c. John M. Mathiasen; e. Conrad Mathiasen, John Mathiasen, Edvard B. 
Mathiasen, Albert Eid; f. Ed. Wold. I 1915: b. Ed. Wold; c. John M. 
Mathiasen; e. Conrad Mathiasen, Edvard B. Mathiasen, Frank Herman; f. 
Ed. Wold. Prestelon: $20 (1911), $30 (1914), $80 (1911-14).— Ed. Wold. 

(650-4628) 

Concrete praekeplads. 

Concrete, Pembina Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Begyndt 1914. Prest: J. Aarthun, 1914—. (2465^1629) 

St. Olafs norsk evangelisk lutherske menighet. 

(F0r 1882 Maple River menighet.) 
Enderlin, Ransom Co., N. D. 
Norske synode, 1879-98. 

Organisert 8de oktober 1879. Delt 1898, paa grund av uenighet an- 
gaaende kirketomt (Vestre St. Olafs; 0stre St. Olafs). 28 sjaele i 1879, 149 82 North Dakota 

i 1887. Prester: I. L. Lundeby, L. C. Hill, N. FoYde, 1879-81; J. E. Bale, 
1881-83; G. A. Larsen, 1883-57; J. H. Jahren, 1887-97. Gravplads.— A. M. A. 
(5254—4630) 

Vestre St. Olaf menighet (Vest St. Olaf, West St. Olaf). 

(Fra 1879 til 1898 en del av St. Olafs.) 

Enderlin (4 mil svdvest), Ransom Co., N. D. 

Forenede kirke, 1898 (1879)—. 

Organisert 1898 (1883, 1879). 141 sjaele i 1899, 221 i 1915. Prester: I. L. 
Limdebv, L. C. Hill, N. FoYde, 1879-81; J. E. Bale, 1881-83; G. A. Larsen, 
1883-87;" J. PI. Jahren, 1887-06; Th. K. Gautad, 1906—. Embedsmrend i 1883: 
b. Peter Austad; c. Steen Hanson; e. Haldor Hanson, John Fosse, Thor Mo- 
stul; f. Eilef Nordhagen. I 1915: b. A. N. Christianson; c. Chas. Christianson; 
e. Halvor Foss, Plans Trangsrud, Jacob Shelvei; f. J. O. Nessett. Kvindefor., 
1885. Ungdomsfor., 1910. Kirke, 1898, $5,000. Prestehus, 1884, $1,000. 
Gravplads, 4 acres, $200. Prestelon: $250 (1914). Kirketjener osv.: ca. $125 
(aarlig). Laererlo'n: $75 (aarlig). Samfundskassen: $50 (aarlig). — A. N. 
Christianson. (235—4631) 0stre St. Olaf norsk evangeliske menighet. 

(Maple River, Mepel R^ver, 0st St. Olaf. Fra 1879 til 1898 en del av 
St. Olavs.) 

Enderlin, Ransom Co., N. D. 

Forenede kirke, 1898 (1879)—. 

Organisert 1898 (1879, 1883). 130 sjaele i 1899, 154 i 1914. Prester: 
I. L. Lundeby. L. C. Hill, N. FoYde, 1879-81; J. E. Bale, 1881-83; G. A. 
Larsen, 1883-87; J. H. Jahren, 1887-06; T. K. Gaustad, 1906—. Embeds- 
maend i 1883: b. Peter Austad; c. Knut Rengheim; e. Tor Mustol, Sten Han- 
son; f. mr. Engebrekson. I 1915: b. Peter Austad; c. Th. Bj^rk; d. Gj0rgen 
Nygaar, Peter Sundby, Martin Arneson; e. Fred Maly, Anton S^rlin, Albert 
Hofland; f. Jens Wold; h. O. Standahl. Kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 
1906. Kirke, 1898, $7,500. Gravplads, 4 acres (sammen med Vestre St. Olafs). 
Prestelon: $150 (1883), $250 (1914).— Peter Austad. (206—4632) Qvam menighet (Kvam). 

Owego, Ransom Co., N. D. 

Norske synode, 1879(?)-84. 

Organisert 1879(?). Delt og oplo'st 1884 (Vestre Kvam; 0stre Kvam). 
44 sjaele i 1879, 107 i 1882. Prester: J. E. Bale, 1879-83; G. A. Larsen, 1883-84. 
—A. M. A. (5262-4633) 

Vestre Kvam menighet. 

(Fra 1879 til 1884 en del av Kvam.) 
Owego, Ransom Co., N. D. 
Norske synode, 1884 (1879?)-88. 

Organisert 1884. Opl^st 1888. Sluttet sig til Owego(?). 50 sjaele i 
1884, 36 i 1887. Prest: G. A. Larsen, 1884-87.— A. M. A. (5253-4634) 0stre Kvam menighet. 

(Fra 1879 til 1884 en del av Kvam.) 
Owego (5 mil j^st), Ransom Co., N. D. 
Norske synode, 1884 (1879?)-87. 

Organisert 1884. Opl^st 1887. Sluttet sig til Silver Prairie(?). 120 
sjaele i 1884. Prest: G. A. Larsen, 1884-87.— A. M. A. (5263—4635) Ransom Co. 83 
St. Pauli menighet. 

(Bizben menighet, Big 
Bend.) 

Lisbon (7 J / 2 mil nordp'st), 
Ransom Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1881-82; 
Norske synode, 1882-88; 
Antimissouri, 1888-90; Den 
forenede kirke, 1890 — . 

Organisert i juni 1881. 
Splittet februar 1882, paa 
grund av at der var en del 
Konferentse-folk i menig- 
heten som da gik over til 
Konferentsen. 46 sjsele i 
1881, 96 i 1914. Prester: J. E. Bale, 1881-82; G. A. Larsen, 1883-87; J. H. 
Jahren, 1887-06; Th. K. Gaustad, 1906—. Embedsmaend i 1881 : b. Hans Sand- 
void; c. Petter Olsen; e. Oluf Sunby, Elling Iversen, Ole Pedersen. I 1915: 
b. Hans Sandvold ; c. Oscar Olsen ; e. Ole Void, Lars Johnsen, Ole Nilsen ; 
f. Hans Sandvold. Kvindefor., 1884. Ungdomsfor., 1913, $30. Prestelo'n : 
$60 (1881), $150 (1914), $3,800 (1881-14). Kirketjener osv. : $200 (1881-14). 
Menighetsskolen : $700 (1881-14). Samfundsskoler : $700 (1881-14). Missio- 
nen: $350(1881-14). Barmhjertighetsanstalter : $300 (1881-14).— Hans Sand- 
vold. (175—4636) Kirke, 1907, $4,175. Gravplads, 2 acres, $100. fjanso^n Co., /V-D. frr. S?' 7rSam /<?/& £ 7- {.(Seer- nes Co.) 
Fort Ransom menighet. 

Nome (12 mil sydvest), Ransom Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1881-91; Forenede 
kirke, 1891-04; utenom (Hs), 1904—. 

Organisert 25de dec. 1881. Splittet 1885, paa 
grund av kirkestriden (St. Petri i Barnes Co.; 
Ft. Ransom). 100 sjsele i 1881, 160 i 1914. 
Prester : J. G. D. Bothne, 1881-85 ; G. A. Lar- 
sen, 1886-88; J. H. Jahren, 1888-99; A. H. 
Berger, 1899—. Embedsmaend i 1881 : b. N. G. 
Eggen; c. N. G. Eggen; e. A. Frydenlund, E. 
Johnson, E. Anderson, A. Prestrud; f. A. Ol- 
son. I 1915: b. J. L. Birkelid; c. Carl Roe; 
d. Christ. Peterson, A. R. Berland; e. Ole Slat- 
turn, Sam Roe, John Peterson; f. J. L. Birk- 
lid. Kvindefor., 1887. Pikefor., 1910. Preste- 
10n: $100 (1881), $250 (1914). Kirketjener 
osv.: $300(1881-14). Missionen: $1,000 (1881- 
14). Barmhjertighetsanstalter: $500(1881-14). 
"Konstitution", 1882.— A. H. Berger. 

(951_4637) Kirke, 1898, $3,024. 
Gravplads, 2 acres. 84 North Dakota 

Standing Rock norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fort Ransom, Ransom Co., N. D. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890-98; utenom (Lf, Fk), 1898—. 

Organisert 23de februar 1882. 22 sjaele i 1882, ca. 405 i 1914 (5 dansker). 
Prester: I. L. Lundeby, 1882-83; L. C. Hill, 1883-37; O. K. Andersen, 1887- 
04; J. S. Strand, 1904-06; O. K. Andersen, 1906—. Embedsmaend i 1882: b. 
Ole Rufsvold; c. Adrian Rufsvold; d. Ole Hendrickson, Lars Thompson, 
Kornelius Rufsvold; e. Nils Olson, Gilbert Hanson, Kaspar Olson; f. Ole 
Hendrickson; g. Ole Hendrickson, Martin Rufsvold; h. Chris. Larson. I 
1915: b. Haagen Andersen; c. Jonas Andersen; d. L. B. Andreasen, Andrew 
Nordfjord, P. Hendriksen, Ole Rufsvold, Adolf Hendriksen, Hans Olsen; 
e. I. Hendriksen, P. Nelsen, Alb. Jp'rstad, John Strp'mstad; f. Julian John- 
sen. Kvindefor., 1883. Ungdomsfor., 1891. Pikefor., 1892. Missionsfor., 
1885. Sangfor., 1885. Avholdsfor., 1883. Kirke 1, 1889, $3,500. Kirke 2, 
1910, $12,500. Gravplads, 1 acre, $50. Prestelon: $125 (1882), $400 (1914), 
$8,825 (1882-14).— O. K. Andersen. (1708-4638) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Coburn, Ransom Co., N. D. 
Konferentsen, 1883-90. 

Organisert 1883. Opl^st 1890. 77 sjaele i 1884. Prest: L. C. Hill, 
1883^89.— A. M. A. (5268—4639) 

Standing Rock menighet. 

Fort Ransom (8 mil nordjzfst), Ransom Co., N. D. 
Norske synode, 1883-86. 

Organisert 1883. Opl^st 1886. 240 sjaele i 1884. Prest: J. G. D. Bothne, 
1883^86.— A. M. A. (5266—4640) 

Fillmore Norwegian Evangelical Lutheran Church. 

Enderlin (10 mil sydvest), Ransom Co., N. D. 

Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1884. Ca. 50 sjsele i 1884, 259 i 1914. Prester: L. C. Hill, 
1884-90; J. H. Jahren, 1890-06; Th. K. Gaustad, 1906—. Embedsmaend i 
1915: b. Peter Solom; c. John B. Vie; e. Elling Christoffersen, Anders A. 
Broen, Knute Green. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1899, $4,000. Grav- 
plads, 2 acres. Presteljzfn: $250 (1914). "Konstitution", 1896.— Peter Solom. 
(164—4641) 

Sand Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sandoun (? mil nord), Ransom Co., N. D. 
Konferentsen, 1885-88. 

Organisert 1885. Opl^st 1888. 36 sjaele i 1886. Prest: L. C. Hill, 1885-88. 
—A. M. A. (5265—4642) 

Stiklestad. 

(Stiklestad norsk evangelisk lutherske menighet, Sticklestad.) 

Fort Ransom, Ransom Co., N. D. 

Hauges synode, 1887 — . 

Organisert 22de mai 1887. 105 sjaele i 1890, 85 i 1914. Prester: J. J. 
Breidablik, 1888; L. Heiberg, 1889; J. J. Ekse, 1889-96; B. H. Barstad, 1896- 
98; A. H. Berger, 1899 — . Embedsmaend i 1887: a. L. Lorentson; vicefor- 
mand: E. Peterson; b. P. Munkeby; c. Iver Iversen; d. Hans Slapgaard, 
Martin Rosvold, Hans Berg; e. Iver Iverson. I 1915: b. P. Munkeby. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, $3,000. Gravplads, 1 acre, $50.— A. H. 
Berger. (5256-4643) Ransom Co. 85 
Kirke, 1908, $1,350. 
Gravplads, 1 acre, $90. Owego evangelisk lutherske menighet. 

(Ovego, Ovego norsk evangelisk lutherske.) 

Owego, Ransom Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1888. 190 sjcele i 1914. Prester: 
L. C Hill, 1888-92; J. J. Akre, 1892-98; J. N. 
Engerholm, 1898 — . Embedsmaend i 1888: b. 
Mathias Olsen Andal ; d. Jakob Samulsen, Gu- 
staf Nystrom; e. Nils Ylvesaker, Ingebrit An- 
dersen; f. Nicholai Sather. I 1915: b. Henry 
Ylvesaker; c. Christian Bjugstad; d. Christian 
Haaby, Christian Bjugstad, Nicholai Arntsen; 

e. Knut Trensdahl, A. Taywold, A. Arntsen; 

f. Anton Johnsen. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Prestelon: $25 (1888), $150 (1914).— J. N. En- 
gerholm. (1925—4644) Vor Frelsers (Owego). Owego, Ransom Co., N. D. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert mai 1915. Prester: H. A. B. Winther, 1914-15; C. M. Paul- 
son, 1915; O. A. Asheim, 1916 — . "Folkebladet", I5de december og 9de 
juni 1915.— A. M. A. (3131-4645) Zoar menighet. 

Owego, Ransom Co., N. D. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 1915. 39 sjaele i 1915 (10 svensker, en tysker). Prest: C. M. 
Paulson, 1915 — . Embedsmamd i 1915: b. Lewis Austad; c. J. A. Buvick; d. 
Hans Bratland, mrs. Lewis Austad; e. Nick Bratland, A. E. Anderson, Oscar 
Larson. Kvindefor., 1915. Kirke, 1916, ca. $1,500. Gravplads, 2 acres. 
Prestelo-n: $200 (1915).— C. M. Paulson. (3130-4646) Trondhjem (Throndhjem norsk evangelisk lutherske). 

Kathryn (7 mil sydo'st), Ransom Co., N. D. 

Hauges synode, 1889-04. 

Organisert 1889. Opljzfst 1904. 72 sjasle i 1890, 65 i 1903. Prester: J. J. 
Ekse, 1889-96; A. H. Berger, 1899-04. Embedsmand: b. John Hammer. 
—A. M. A. (5258—4647) Lisbon evangelisk skandinavisk lutherske menighet. 

(Skandinavisk evangelisk lutherske, Lisbon skandinavisk lutherske fri- 
menighet, Lisbon lutherske frimenighet, Lisbon.) 

Lisbon, Ransom Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1892-94; Hauges synode, 1895—. 

Organisert 1892. 100 sjsele i 1893, 150 i 1914. Prester: C. G. Seltveit, 
1893-94; J. J. Ekse, 1894-96; B. K. Barstad, 1896-98; A. H. Berger, 1899-04; 
A. H. Trygstad, 1904-06; O. J. Nesheim, 1906—. Embedsmand i 1915: b. 
John Chally. Kirke.— A. M. A. (5259—4648) 86 North Dakota Victor praekeplads. 

Victor, Ransom Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: R. M. Holie, 1904-05. 
(5267—4649) -A. M. A. Bethania norsk evangelisk lutherske menighet (Betlehem). 

Ft. Ransom (4 mil nordp'st), Ransom Co., N. D. 

Norske synode, 1905 — . 

Organisert lste juni 1905. Ca. 14 sjaele i 1905, 28 i 1914. Prester: H. O. 
Nordby, 1905-11; E. Struxness, 1912-14; N. I. Berg, 1914—. Embedsmsend 
i 1905: b. N. O. Melby; c. H. C. Enger; e. B. J. Johnson, N. O. Melby, H. 
C. Enger. I 1915: b. P. O. Johnson: c. P. O. Johnson; e. Mads Christopher- 
son, C. O. Johnson, Isak Johnson. Gravplads, 1 acre. Prestelpn: $75 (1914). 
— N. I. Berg, M. C. H. (444—4650) McLeod praekeplads. McLeod, Ransom Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 
Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: 
(5261—4651) R. M. Holie, 1907-08.— A. M. A. Sandoun. 

Sandoun, Ransom Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08. 

Organisert 1907. Oplo'st 1908. 33 sjsele i 1907. Prest: R. M. Holie, 
1907-08. Embedsmand: b. Albert Hauge.— A. M. A. (5264—4652) 

Evangelisk lutherske menighet 
(Englevale). 

Englevale, Ransom Co., N. D. 
Utenom (Ns, Lf), 1909—. 
Organisert 7de mars 1909. 40 sjaele i 1909, 
98 i 1914 (28 svensker, dansker). Prester: 
R. M. Holie, 1907-11; I. G. Monson, 1911-12; 
C. M. Paulson, 1915-16; O. J. Nesheim, 1916 — . 
Embedsmsend i 1909: b. Wm. Narum ; c. 
Lassa A. Larson ; e. Lassa A. Larson, John 
Iverson, Axel Hallquist; h. Wm. Narum. I 
1915 : b. Thomas Oien ; c. Wm. Narum ; e. John T. Peterson, G. K. Opgaard, 
Lassa A. Larson; h. mrs. John T. Peterson. Kvindefor., 1908. Ungdomsfor., 
1909. Sangfor., 1915. Prestelon : $100 (1914), $250 (1909-14). "Konstitu- 
tion", 1909.— C. M. Paulson. (1137—4654) Kirke, 1915, $4,000. 
Skolehus 1, 1895, $1,000. 
Skolehus 2, 1913, $4,000. Ransom Co.. Griggs Co. 87 "&£> Nidaros menighet. 

Englevale (7 mil nordvest), Ransom Co., N. D. 

Hauges synode, 1908 — . 

Organisert 1908. 60 sjaele i 1909, 60 i 1914. Prester: A. H. Berger, 
1908—. Embedsmand i 1915: b. Iver Enga. Gravplads, 2 acres, $100.— A. 
M. A. (5255—4653) 

Springer evangelisk lutherske menighet. 

Lisbon, Ransom Co., N. D. 
Hauges synode, 1910-15. 

Organisert 1910. Oplo'st 1915. 25 sjaele i 1910, 30 i 1914. Prest: O. J. 
Nesheim, 1910-15. Embedsmand i 1915: b. Carl Billing.— A. M. A. 

(5260—4655) 

Lille Norway evangelisk lutherske menighet. 

(Little Norway, McLeod, McLoyd. Fra 1888 til 1913 en del av Silver 
Prairie, Richland Co.) 

McLeod, Ransom Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 1913. 40 sjaele i 1913, 51 i 1914. Prester: J. N. Engerholm, 
1913—. Embedsmaend i 1913: b. C. Vikaren; c. C. Vikaren; d. O. Tinhjem, 
A. Dybdahl, N. Salhus; e. Amund Johnsen, Ole Hauge, S. Jordheim; f. N. 
Salhus: I 1915: b. Syver Jordheim; c. C. Vikaren; d. A. Dybdahl, O. Tin- 
hjem, N. Salhus; e. Amund Johnsen, S. Jordheim, O. Hauge; f. Syver Jord- 
heim. Prestelo-n: $75 (1913), $75 (1914).— J. N. Engerholm. (1992—4656) 

Zion lutherske frimenighet. 

Enderlin, Ransom Co., N. D. 

Brodersamfundet, 1915 — . 

Organisert 26de mars 1915. 15 sjaele i 1915. Prest: L. Stalsbroten, 
1915—. Embedsmaend i 1915: b. N. Anderson; c. E. E. Sather; d. P. Dverg- 
sten, S. Hanson, H. Hanson. I 1916: a. E. E. Sather; b. N. Peterson; c. E. 
Stokstad— L. Stalsbroten. (2717—4657) 

Haabet norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cooperstown (8 mil sydp'st), Griggs Co., N. D. 

Konferentsen, 1880-84. 

Organisert 1880. Oplo'st 1884, for at forene sig med Wheatland menig- 
het (Union norsk evangelisk lutherske). 48 sjaele i 1883. Prest: I. L. 
Lundeby, 1881-84.— Bennie H. Haugen. (6525 — 4658) Wheatland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hannaford (5 mil nordo'st), Griggs Co., N. D. 

Konferentsen, 1882-84. 

Organisert 1882. Oplo'st 1884. Gik sammen med Haabet og dannet 
Union norsk evangelisk lutherske menighet. 28 sjaele i 1883. Prest: I. L. 
Lundeby, 1882-84.— Bennie H. Haugen. (5051-4659) Thime menighet. 

Binford (? mil ?), Griggs Co., N. D. 
Konferentsen, 1882-84. 

Organisert 1882. Oplo'st 1884. 83 sjaele i 1883. Prest: I. L. Lundeby, 
1882-84.— A. M. A. (5045-4661) 88 North Dakota 
Kirke, 1894, $3,077. 
Skolehus, 1897. 
Prestehus, 1895, $3,400. 
Gravplads, 2 acres (gave 
fra Albin Forsberg). Union norsk evangelisk hither ske 
menighet. 

(Sammenslutning av Haabet og Wheatland.) 

Hannaford (5 mil nord^st), Griggs Co., 
N. D. 

Konferentsen, 1884-90; utenom (Fk), 1890— . 

Organisert 2den november 1884. 83 sjaele i 
1884, 105 i 1915. Prester: I. L. Lundeby, 
1884-86; O. K. Quamme, 1886-03; P. A. Tho- 
reson, 1905-06; H. Voldal, 1905-08; N. J. Vi- 
kingstad, 1908-13 ; L. J. S. Olsen, 1913—. E m- 
bedsmaend i 1884: b. Fritjof Gr0nland; c. Nils 
Hemmengsen ; d. Andrias Bensen, John J. 
Haugen, Christian Lie; e. Edvard Stai, Mat- 
thias Fjelstad, Einar Stro'mme ; f. John J. 
Haugen. I 1915: b. Bennie H. Haugen; c. 
Johan H. Haugen ; d. Einar Str0mme, Ed- 
vard Stai, John J. Haugen; e. Emil Krogs- 
gaard. Nils Olson, Ole O. Kaastad, Jr.; f. 
Besthin Haugen; h. Hans J. Haugen. 2 kvin- 
deforeninger, 1895. Prestelon : $90 (1884), 
$350 (1914). "Menighetshistorie", 1884, O. K. 
Quamme. — Bennie H. Haugen. (237 — 4660) 
Trefoldigheds menighet. 

(Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske 
menighet.) 

Binford, Griggs Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1901-05; For. kirke, 1905— 

Organisert 24de mars 1901. 23 sjaele i 1901 
115 i 1914. Prester: E. T. Silness, 1901-04 
M. O. Dybvik, 1904-07; J. M. Jenson, 1907- 
11 ; T. E. Sweger, 1912 — . Embedsmaend 
1901 : b. M. M. Lee; c. Michael Barbo; e. Os 
car Greenland, M. M. Lee, Martin Knafr. I 
1915: b. Albert Alfsen; c. Stephen Rorvig; 
d. John P. Vangen, O. T. Helland, Henry Pe- 
terson ; e. John K. Thune, O. G. Anderson, 
Henry Alfsen; f. O. T. Helland; g. Henry 
Peterson; h. Henry Peterson. Kvindefor. 
Pikefor. Prestelon : $250 (1914).— T. E. Swe- 
ger. (2764—4662) Kirke, 1906, $6,000. Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Binford (? mil ?), Griggs Co., N. D. 

Norske synode, 1904(?)— . 

Organisert 1904(?). 59 sjaele i 1904, 101 i 1913. Prester: J. P. 0ien, 
1904-10; W. A. Larsen, 1910—. Embedsmand i 1915: b. Engebret Iversen. 
—A. M. A. (5046-^664) Griggs Co. 89 Binford praekeplads. Binford, Griggs Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902-03. 
Begyndt 1902. Sluttet 1903. 
(5044-4663) Prest: L. A. Haatvedt, 1902-03.— A. M. A. Ringsaker evangelisk lutherske menighet. 

Cooperstown (11 mil nordp'st), Griggs Co., N. D. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1882. 57 sjsele i 1883, 144 i 1914. Prester: I. L. Lundeby, 
1882-86; O. K. Quamme, 1886-04; V. E. B^e, 1904-09; E. C. Tollefsen, 1909- 
16. Embedsmand i 1915: b. Ole Martinson. Kirke.— A. M. A. (5049—4665) 

Elim norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cooperstown (6 mil syd), Griggs Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1883-86; Hauges synode, 1886-96. 

Organisert 1883. Opljztet 1896, for at forene sig med H^iland menighet 
(Ebenezer menighet). 69 sjsele i 1884, 54 i 1896. Prester: J. L. Nesheim, 
1884-39; M. Njust, 1892-93, 1894-96.— A. M. A. (5042—4666) 

H^iland norsk evangelisk lutherske menighet (Highland). 

Cooperstown (3 mil syd), Griggs Co., N. D. 

Hauges synode, 1894(?)-96. 

Organisert 1894(?). Oplo'st 1896, for at forene sig med Elim (Ebenezer 
menighet). 36 sjade i 1894, 38 i 1896. Prest: M. Njust, 1894-96.— A. M. A. 
(5043—4667) 

Ebenezer menighet. 

(Sammenslutning av Elim og H^iland.) 
Cooperstown (7 mil syd-sydo'st), Griggs Co., N. D. 
Utenom (Lf), 1896-98; Frikirken, 1898—. 

Organisert 1896. Prester: O. K. Quamme, 188&-04; O. Swenson, 1900- 
04; L. N. Hoagland, 1911-15; P. A. Eidsaa, 1915—. —A. M. A. (3039-^668) 
Kirke, 1898, $2,675. 
Prestehus, 1910 (?), $3,500. 
Gravplads, 4 acres. Ness evangelisk lutherske kirke. 

(Naes norsk lutherske, Naes skandinavisk 
lutherske.) 

Cooperstown (7 mil jzfst), Griggs Co., N. D. 

Konferentsen, 1883-90; utenom (Fk, Lf), 
1890-08; Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1883. 20 sjaele i 1883, 55 i 1914. 
Prester : I. L. Lundeby, 1883-87 ; O. K. Quam- 
me, 1887-03; P. A. Thoreson, 1905-06; H. 
Voldal, 1905-08; N. J. Vikingstad, 1908-13; 
L. J. S. Olsen, 1914—. Embedsmsend i 1883: 
e. Amund Gilbertsen, Gudbrand Auren, Ole 
Skreen; f. Ole Skreen. I 1915: b. G. E. Sola; 
c. Andrew Johnson; e. Alberth Thorsen, Da- 
niel Eriksen, Henry Gulliksen; f. G. E. Sola. 
Kvindefor., 1890, $750. Prestelon: $250(1914), 
$5,000 ( 1883 ?-14). Kirketjener osv.: ca.$l,500 
(1883-14). Samfundsskoler: $940 (1883-14). 
Missionen: $400 (1883-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $200 (1883-14). "Konstitution", 
1908; "Menighetshistorie", 1915, A. Gilbertsen, 
A. Johnson, G. E. Sola.— G. E. Sola. 

(236—4669) 90 North Dakota Jessie Lake menighet. 

Jessie (3? mil vest?), Griggs Co., N. D. 
Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 1890-91 (?). 
Organisert 1884. Opljzfst 1891 (?). 71 sjsele i 1885, 101 i 1890. Prest: I. 
Lundeby, 1884-91 (?). Embedsmand: b. M. Nertrost.— A. M. A. 

(5052—4670) West Prairie norsk evangelisk lutherske menighet (West Prary). 

Jessie (5 mil nord), Griggs Co., N. D. 

Utenom (Am, Fk), 1885—. 

Organisert juli 1885. Splittet 1900 (West Prairie— Fk; Bethania— LO. 
Ca. 65 sjaele i 1900, 130 i 1915. Prester: O. C. Gr^nvold, 1885-87; Th. H. 
Larsen, 1887-92; Henry Eliassen, 1892-12; K. M. J. Mjaanes, 1912—. Em- 
bedsmsend i 1885: a. Ole Laatvedt; b. S. J. Tande; c. Ole Alfson (1887); e. Ole 
Laatvedt; f. S. J. Tande. I 1915: b. John Ness; c. O. L. Anderson; e. Gun- 
der Trostad, Alek Osmundson, Ole K. Olson; f. John Ness. Kvindefor., 
1895. Kirke, 1886. $2,000. Gravplads, 2 acres, $1. Prestelo'n: $115 og 62% 
bu. havre (1900), $250 (1914), ca. $4,800 (1915).— K. M. J. Mjaanes. 

(1088-4671) 

Bethania evangelisk lutherske frimenighet. 

(Fra 1885 til 1900 en del av West Prairie.) 

Binford, Griggs Co., N. D. 

Frikirken, 1901—. 

Organisert 1901. 35 sjaele i 1901, 49 i 1915. Prester: O. Swenson, 1901- 
11; L. M. Hailing, 1912—. Embedsmand i 1901: b. T. Tweed; c. E. L. 
Watne; d. G. Gabrielson, T. Tweed, Lars Uledal; f. E. L. Watne. I 1915: 
b. E. Iv. Watne; c. Sven Gilbertson; d. Knudt Oien, Tollef Tweed, Osmund 
Fjeltvedt; e. John Pederson, E. L. Watne, Sven Gilbertson. Kvindefor., 
1902, ca. $1,250. Ungdomsfor., 1913, $100. Avholdsfor., 1908(?), ca. $175. 
Kirke, 1902, $2,700. Gravplads, 1 acre, $50. Prestel^n: $50 (1901), $175 (1914), 
$1,800 (1901-15). Prestehus: $1,500 (1901-15). Kirketjener osv.: ca. $750 
(1901-15). Samfundsskoler: ca. $1,330 (1901-15). Missionen: ca. $1,350 (1901- 
15). Barmhjertighetsanstalter: ca. $500 (1901-15). "Konstitution", 1901.— L. 
M. Hailing. (2130—4672) 
Kirke, 1903, $5,000. Ottawa norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Cooperstown (12 mil 
nord), Griggs Co., N. D. 

Konferentsen, 1885-90; 
Forenede kirke, 1890—. 

Organisert lste feb. 1885. 
42 sjsele i 1885, 120 i 1914 
(5norsk-amerikanere). Pre- 
ster: I. L. Lundeby, 1885- 
88; O. K. Quamme, 1888- 
03; V. E. Bp-e, 1904-06; J. 
M. Jenson, 1906-11; T. E. 
Sweger, 1912—. Embeds- 
msend i 1885: b. John T. Fosholdt; c. John K. Olsen; d. Hans Koloen, Andreas P. Rusten, A. H. Berg; 
e. John K. Olsen, Ole O. Groff, Nils Torgerson ; f. John K. Olsen. I 1915: 
b. John Fosholdt ; c. Emil Amundson ; d. A. P. Rusten, Amund Pladsen, Hans 
Koloen; e. John Sletten, Alfred Johnson, A. P. Rusten; f. A. P. Rusten. 
Kvindefor., 1885. Ungdomsfor. Presteljzfn : $125 (1885), $200 (1914).— T. E. 
Sweger. (2765—4673) Griggs Co. 91 
Eidfjord lutherske menighet. 

Walum (8 mil vest), Griggs Co., N. D. 

Antimissouri, 1886-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1886. Delt 1886, paa grund av 
lokale forhodlsbekvemmeligheter (Baldhill me- 
nighet, senere forandret til St. Olafs). 58 
sja^le i 1886, 100 i 1914. Prester: Ole E. Gr0n- 
vold, 1886-S8; P. A. Thoreson, 1888—. Em- 
bedsmaend i 1886: b. Arne Hatle; c. Lars Pe- 
derson Skaar; f. Lars Pederson Skaar. I 
1915: b. John L. Miklethun; c. Hon. McSwen- 
son; e. T. O. Sad, C. L, Pederson, Edw. C. 
Evenson; f. Erik Rud. Kvindefor., 1888, ca. 
$3,000. Presteljzm: $150 (1886), $250 (1914). 
Missionen: ca. $1,000 (1886-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter : $500 (1886-14).— P. A. Tho- 
reson. (1686—4674) Kirke, 1900, $4,200. 
Gravplads, 4 acres (gave fra 
L,ars Pederson Skaar). Cooperstown evangelisk lutherske menighet. 

Cooperstown, Griggs Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-95. 

Organisert 1888. Opl^st 1895 (Cooperstown fo'rste norsk evangelisk 
lutherske). 51 sjssle i 1885, 74 i 1894. Prest: O. K. Quamme, 1888-95. Em- 
bedsmand i 1894: b. Henry Haugen. Kvindefor.— A. M. A. (5048—4677) 
St. Olaf menighet. 

(Bald Hill menighet, Boldhill, St. Olav.) 

Walum, Griggs Co., N. D. 

Antimissouri, 1886-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 1886. Delt 1898, paa grund av 
for lang avstand fra kirken (Hannaford norsk 
lutherske menighet). 54 sjsele i 1886, 70 i 
1914. Prester: Ole E. Gronvold, 1886-88; P. 
A. Thoreson, 1888—. Embedsmsend i 1886: 
b. Isak Isakson Dobbedahl; c. E. H. Groven ; 
e. Chas. Nelson, Aslak Gunderson, Even Ol- 
son ; f. Martin Mossing; h. Martin Mossing. 
I 1915: b. Erik Wallin; c. Tom O. Stee; e. 
Tom O. Stee, John Warn, Andrew Fogderud. 
Kvindefor., 1888. Sangfor. (oplo'st). Preste- 
lon: $150 (1886), $175 (1914).— P. A. Thore- 
son. (1687—4675) Kirke, 1899, $3,400. 
Gravplads, 3 acres. 92 North Dakota 
Kirke, $4,000. 

Gravplads, 2 acres (gave fra 
J. L,. Iyangdon). 
Hannaford norsk lutherske menighet. 

(Fra 1886 til 1898 en del av St. Olafs.) 

Hannaford, Griggs Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1898-00; For. kirke, 1900—. 

Organisert 1898. 60 sjaele i 1898, 50 i 1914. 
Prest: P. A. Thoreson, 1898—. Embedsmsend 
i 1898: b. Halvor Groven; c. E. H. Groven; 
e. Hon. N. Hemmingson, Halvor Johnson, 
Edw. Olson; f. Martin Mossing; h. mrs. P. A. 
Thoreson. I 1915 : b. Walter Hemmingson ; 
c. Gustav Arestad; e. Chr. So'nju, Halvor 
Amundson, Halvor C. Johnson ; h. mrs. P. A. 
Thoreson. Kvindefor., 1898. Ungdomsfor. 
Prestel0n: $75 (1898), $200 (1914). Kirke- 
tjener osv. : $1,000 ( 1898-14) . Missionen : $300 
(1898-14). Barmhjertighetsanst.: $200 (1898- 
14).— P. A. Thoreson. (1688—4676) Den norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Cooperstown f jzSrste norsk evangelisk lu- 
therske, Norsk evangelisk lutherske, Coopers- 
town norsk evangelisk lutherske, Evangelisk 
norsk lutherske.) 

Cooperstown, Griggs Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1895-00; For. kirke, 1900—. 

Organisert 23de mars 1895. 82 sjaele i 1895, 
230 i 1914 (10 ikke-norsker). Prester : E. T. 
Silness, 1895-05; P. A. Thoreson, H. Voldal, 
1905-06; J. M. Jenson, 1906-11; T. E. Sweger, 
1912—. Embedsmaend i 1895: a. J. E. John- 
son; b. P. A. Melgaard; c. S. Gunderson; e. 
Ragnar J. Bj0rn, Anton Enger, Claus Jack- 
son; f. J. E. Johnson. I 1915: b. Gunder Fri- 
gaard; c. Seval Fisvold ; e. Lewis Berg, H. 
P. Hammer, Martin Gavlid; f. J. E. Johnson; 
h. J. E. Johnson. Kvindefor., 1899. Ungdoms- 
for. Pikefor. Sangfor. Prestelon : $600 (1914), 
$5,040 (1895-14).— T.E. Sweger. (2766-^678) Kirke, 1896, $10,300. 
Prestehus, 1913, $4,800. Naerjzten norsk evangelisk lutherske menighet. 

Mose (2 mil nordvest), Griggs Co., N. D. 

Frikirken, 1897-12. 

Organisert 1897. Opl^st 1912. 58 sjade i 1897, 18 i 1912. Prester: L. 
M. Hailing, 1896-02; E. T. Silness, 1902-05; M. O. Dybvik, L. M. Hailing, 
1905-12. Embedsmand i 1911: b. J. D. Barely. Prestel^n: $40 (1911).— A. 
M. A. (3040-^682) Griggs Co. 93 Lyster norsk evangelisk lutherske menighet (Hannaford). 

Hannaford (3 mil sydvest), Griggs Co., N. D. 
Hauges synode, 1894 — . 

Organisert 1894. 26 sjsele i 1899, 29 i 1912. Prest: M. Njust, 1895—. 
Embedsmand i 1915: b. Chr. Foraas. Kirke.— A. M. A. (5050—4679) Blooming Prairie menighet. 

Jessie, Griggs Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1896-04. 

Organisert 1896. Opljztet 1904. 70 sjaele i 1897. Prest: O. K. Quamme, 
1896-04. Embedsmand i 1896: b. Paul Amble. Kvindefor.— A. M. A. 

(5047--1680) Mabel norsk lutherske menighet (Ma- 
bell, Mable). 

Sutton (3V 2 mil syd), Griggs Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1896—. 

Organisert 2den mars 1896. 60 sjaele i 1896, 
100 i 1914. Prest: P. A. Thoreson, 1896—. 
Embedsmaend i 1896: b. Torsten Michaelson ; 
c. Andrew J. Anderson; e. Engebret Simon- 
son, Chr. Jackson, Chr. Kelson ; f. T. Michael- 
son. T 1915: b. Ole O. Anderson; c. Andrew 
J. Anderson; e. M. Mogaard, Martin Thomp- 
son, Oscar Kjelson. Kvindefor., 1896. Pre- 
stel0n: $75 (1896), $250 (1914).— P. A. Tho- 
reson. (1689—4681) Kirke, 1899, $4,200. 
Gravplads, 2 acres (gave fra 
Hans Iyien). 

Bethlehem evangelisk lutherske menighet. 

Binford (7 mil nord), Griggs Co., N. D. 

Frikirken, 1901—. 

Organisert 17de juli 1901. 17 sjsele i 1901, 36 i 1914. Prester: O. Swen- 
son, 1901-11; L. M. Hailing, 1912—. Embedsmaend i 1901: b. K. J. Tufte- 
land; c. Erik Jacobson; d. Emil Moller, Erik Ommedal, P. C. Moller; e. 
Erik Jacobson, Anton Miller, K. J. Tufteland; f. K. J. Tufteland. I 1915: 
b. Peder Svaeren; c. Peder Jacobson; d. Erik Ommedal, Emil M oiler, Peder 
C. Miller; e. Anton Pederson, Peder Jacobson, Carl Miller; h. mrs. Peder 
Jacobson. Kvindefor., 1903, $1,100. Ungdomsfor., 1913. Sangfor., 1914, 
ca. $15. Avholdsfor., 1903. Kirke, 1902, $1,150. Gravplads, 2 acres, $100. 
Prestelo-n: $50 (1901), $175 (1914), $1,175 (1901-14). Prestehus: $1,500 (1901- 
14). Kirketjener osv.: $150 (1901-14). Samfundsskoler og missionen: ca. 
$3,000 (1901-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $500.— L. M. Hailing. 

(2131—4683) 

Hero' menighet (Lowell, Sorell). 

Cooperstown (6 mil nordvest), Griggs Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 22de januar 1911. Ca. 50 sjsele i 1907, 60 i 1914. Prester: H. 
Voldal, 1907-10; N. J. Vikingstad, 1910-14; L. J. S. Olsen, 1914—. Embeds- 
msend i 1911: b. Fred Johnsen; c. Halvor Urnes; d. Hans Olson; e. H. M. 
94 North Dakota Wahl, Edvard Str^mme, Hans Olson, Edwin Void; f. Hans Olson. I 1915: 
b. Hans Olson; c. Halvor Urnes; d. Esten Olson; e. Ed. Stro'mme, Simon 
Jensen, Hans Olson; f. Hans Olson. Kvindefor., 1907. Kirke, 1916. Grav- 
plads, iy 2 acre, $200. Prestelon: $70 (1911-14).— L. J. S. Olsen. (753^684) 

Red Willow Lake menighet. 

Bolken, Nelson Co., N. D. 
Konferentsen, 1881-84. 

Organisert 1881. Opl^st 1884. 27 sjaele i 1882, 24 i 1884. Prest: I. L. 
Lundeby, 1882-84.— A. M. A. (5203-4685) Nordre Sheyenne Valley menighet. 

Lee, Nelson Co., N. D. 
Norske synode, 1881-82. 

Organisert 1881. Opl^st 1882. 60 sjaele i 1881. Prest: C. J. M. J. Gron- 
lid, 1881-82.— A. M. A. (5195—4686) 
Kirke 1, 1891, $875. Kirke 2, 1903, $4,180. 
Gravplada, 2 acres. Sigdal norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Hamar (SV 2 mil sydjzJst), 
Nelson Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1882-83; 
Konferentsen, 1883-90; For- 
enede kirke, 1890-93; uten- 
om (Lf, Fk), 1893-00; For- 
enede kirke, 1900—. 

Organisert 21de juli 1882. 
Splittet 5te december 1900, 
fordi menigheten s0kte om 
optagelse i Den forenede 
kirke (Getsemane — Lf). 44 
sjaele i 1882, 206 i 1914. Pre- 
ster: I. L. Lundeby, 1882- 
97; H. S. Quanbeck, 1897-98; S. S. Wold, 1898—. Embedsmaend i 1882: b. 
Eling G. Fjeld; c. Tore Halvorsen ; d. Gabriel Paulsen, A. Klarel, Helge K. 
Rud; e. Tore Halvorsen, Gunder Flaagan, Helge K. Rud; f. Erik Hansen; 
h. Erik Hansen. I 1915: b. Ingvald Holm; c. Siver O. Hoveskeland; d. Knut 
Haugland, Reier Halvorsen, Helge K. Rud; e. Jens Steiberg, Sigur Jorgen- 
sen, Siver M. Hoveskeland ; f. Knut Haugland ; h. Helge K Rnd. 3 kvinde- 
for., 1883, 1907, 1915, $1,530. Pikefor., 1898, $700. Sangfor., 1898. Avholds- 
for., 1905, $90. Prestel0n : $125 (1882), $400 (1914), $6,075 (1882-14). Kirke- 
tjener osv. : $4,780 (1882-14). Samfundsskoler : ca. $3,800 (1882-14). Mis- 
sioned $1,752 (1882-14). Barmhjertighetsanstalter : $619 (1882-14). "Kon- 
stitution", 1882, 1905 ; "Menighetshistorie", S. S. Wold.— S. S. Wold. 

(1747—4687) 

Getsemane menighet. 

(Fra 1882 til 1900 en del av Sigdal— Fk.) 

Tolna (10 mil syd), Nelson Co., N. D. 

Frikirken, 1901—. 

Organisert 25de februar 1901. 24 sjaele i 1901, 94 i 1915. Prester: O. 
Swenson, 1900-11; L. M. Hailing, 1912—. Embedsmaend i 1901: b. T. O. 
Lundeby; c. G. Gudmundson, S. T^rreson, T. O. Lundeby; e. R. Eidoen, 
K. SMen, J. J. Anderson; f. G. Gudmundson. I 1915: b. H. P. Overby; c. 
O. Bjelland; d. G. Gudmundson, T. O. Lundeby, S.T^rreson; e. L. B. Tweed, 
R. Eidoen, O. Bjelland; h. O. Bjelland. Kvindefor., 1900, ca. $1,875. Ung- 
domsfor., 1913, ca. $100. Sangfor., 1915, $15. Avholdsfor. 1902(?), ca. $350. 
Kirke, 1904, ca. $2,350. Gravplads, 2(?) acres, $100. Prestel^n: ca. $50 (1901), 
$350 (1914), $400 (1915), ca. $5,000 (1901-14). Kirketjener osv.: ca. $2,500. 
Samfundsskoler: ca. $4,000. Missionen: ca. $2,500. Barmhjertighetsanstalter: 
ca. $900.— L. M. Hailing. (2129-4688) Nelson Co. 95 Valley Grove menighet. 

Kloten (2 mil sydvest), Nelson Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am), 1882-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 22de november 1882. Delt 1885, paa grund av at det var mere 
beleilig (Vest Prairie i Griggs Co.). 184 sjaele i 1884, 204 i 1915. Prester: 
C. J. M. J. Gro-nlid, 1882-84; O. C. Grjzfnvold, 1884-87; Th. H. Larsen, 1887- 
92; Henry Eliassen, 1892-12; K. M. J. Mjaanes, 1912—. Embedsmsend i 
1882: b. S. J. Tande; c. Elias J. Moan; e. Ole Alfson, Thosten Gildarhus, 
John E. Johnson. I 1915: b. H. Lolland; c. O. Nomeland. Kvindefor. 
Kirke, 1897, $9,000. Prestehus 1, 1889. Prestehus 2, 1913. Gravplads, 2 
acres. Land, 40 ares. Prestelo'n: $300 (1914).— K. M. J. Mjaanes. 

(1087^689) New Luther Valley menighet. 

McVille (5 mil sydvest), Nelson Co., N. D. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890-97; Frikirken, 1897—. 

Organisert 5te februar 1882. 25 sjaele i 1882, 65 i 1914. Prester: I. L. 
Lundeby, 1882-96; H. S. Quanbeck, 1896-04; I. B. I. Land, 1905-11; H. S. 
Quanbeck, 1911-12; L. N. Hoagland, 1913; C. J. Nestvold, 1914—. Embeds- 
msend i 1882: b. T. Mikkelsen; c. Ole Olsen; d. (1883) Ole Eriksen, Andrew 
Freegard, Ingebrigt Helgeland; e. T. Mikkelsen, Ole Olsen, Rollev Johnson; 
f. Anfind Helgeland (1884); h. Anfind Helgeland (1883). I 1915: b. T. S. 
Quanbeck; c. Endre Johnson; d. Lars Helgeland, G. S. Quanbeck, Halon 
Knutsen; e. Frank Olsen, Henry T. Quanbeck, Jo'rgen Quanbeck. Kvinde- 
for., 1883, $2,000. Ungdomsfor., 1911, $400. Sangfor., 1896. Kirke, 1884, 
$359. Gravplads, Wz acre, $75. Prestelo'n: $150 (1882), $125 (1885), $250 
(1914), $3,750 (1882-14). Kirketiener osv.: $800 (1882-14). Lsererl^n: $600 
(1882-14). Samfundsskoler: $3,000 (1882-14). Missionen: $3,000 (1882-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $700 (1882-14).— C. J. Nestvold. (1868—4690) 
Kirke 1, 1884, $1,550. Kirke 2, 1886, $740. 
Kirke 3, 1911, $5,000. Prestehus, 1898, $2,000. 
Gravplads, 2 1 /-? acres, $50. Land, 158 acres, $525. Sheyenne norsk evang. 
lutherske menighet. 

Pekin (4% mil syd0st), 
Nelson Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1882-86; 
Konferentsen, 1886-90 ; For- 
enede kirke, 1890—. 

Organisert 7de feb. 1882. 
36 sjsele i 1882, 440 i 1914. 
Prester : I. L. Lundeby, 
1882-97; S. S. Wold, 1898—. 
Embedsmaend i 1882: b. L. 
O. Bue; c. P. O. Enstad; 
d. Torger Brekke, N. N. 
Vellum, S. H. Bj0rli ; e. Iver 
O. Raaen, Ole Bj0rli, Knut 
Enstad; f. S. S. Quam; h. L. O. Bue. I 1915: b. S. H. Bjjrfrli; c. O. C. Enstad; d. S. H. Bj0rlie, S. S. 
Quam, E. P. Tangen; e. I. P. Quam, Ole Brekken, Oliver Walhovd, Anton 
Stromme ; f. S. S. Quam ; h. S. S. Wold. 4 kvindefor., 1883, 1887, 1896, 1909, 
$2,863. Ungdomsfor., 1890, $1,251. 2 pikefor., 1897, 1903, $600. Missionsfor., 
1915, $10. Sangfor., 1895. Avholdsfor., 1906. Prestelon : $100 (1883), $300 
(1914), $7,025 (1883-14). Prestehus: $8,080. Kirketjener osv.: $2,380 (1883- 
14). Menighetsskolen : $4,140 (1883-14). Samfundsskoler: $3,300 (1883-14). 
Missionen: $1,407 (1883-14). Barmhjertighetsanstalter: $980 (1883-14). "Kon- 
stitution", 1882 (Forenede kirkes) ; "Menighetshistorie", 1902.— S. S. Wold. 
(1745-4691) 96 North Dakota Melrose menighet. 

Michigan (10 mil nord), Nelson Co., N. D. 

Norske synode, 1883—. 

Organisert 1883. 60 sjaele i 1898, 80 i 1914. Prester: O. C. Gronvold, 
1883-87; L. A. Haatvedt, 1898-04; E. Berrum, 1904-05; H. A. L. Hjermstad, 
1905-07; H. C. Olson, 1907—. Embedsmand i 1915: b. Iver Orvik.— A. M. A. 
(5198-4692) 

Petersburg menighet (Pettersburg). Petersburg, Nelson Co., N. D. 
Norske synode, 1884(?)-85(?). 
Begyndt 1884(F). Sluttet 1885(?). 
M. A. (5202-4693) Prest: M. C. Holseth, 1884-84.— A. 
3li rn 
> Norsk evangelisk lutherske menighet 
(Petersburg). 

Petersburg, Nelson Co., N. D. 

Utenom (Ns, Fk), 1886—. 

Organisert 9de mai 1886. 40 sjsele i 1890, 
175 i 1914 (15 dansker). Prester: M. C. Hol- 
seth, 1884-85; S. Svennungsen, 1886-87; J. J. 
Ringstad, 1888— Embedsmsend i 1886: b. A. 
Tharaldson; c. A. R. Swendseid; e. Nels Pe- 
terson, Andrew E. Mellum, A. Tharaldson; 
f. Andrew Mellum. I 1915: b. T. R. Swends- 
eid; c. A. R. Swendseid; e. O. B. Gunderson, 
Gullick Ellingson, Ole Rodningen, Erick Han- 
son, Ole Hildre; f. J. O. Engesather; g. Ag- 
nes Ringstad; h. J. O. Engesather. 2 kvinde- 
for. Ungdomsfor. Sangfor. Prestelo'n : $300 
(1914).— J. J. Ringstad. (1055—4694) Kirke, 1897, ca. $2,500. 
Skolehus, 1908, ca. $1,500. 

Lorn norsk evangelisk lutherske menighet (Lome). 

Petersburg, Nelson Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1899—. 

Organisert 23de februar 1899. Ca. 65 sjaele i 1899, 86 i 1914. Prester: 
L. A. Haatvedt, 1899-03; E. Berrum, 1903-06; H. C. Olsen, 1906—. Embeds- 
maend i 1899: b. Gilbert Hagen; c. Gilbert Gilbertson; e. E. Hegg, Paul Se- 
verson, Elias Olson. I 1915: b. Seval Hansen; c. Erik Mundhjeld; e. Elias 
Olson, Gilbert Hagen, John Johnson. Kvindefor., 1899. Kirke, 1900, $200. 
Prestelo'n: $45 (1899), $190 (1914).— H. C. Olsen. (2659—4695) Vestre Forest River menighet. 

(Fra 1881 til 1885 en del av Forest River, Grand Forks Co.) 

Whitman (iy 2 mil nord), Nelson Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am. Fk), 1885 (1881)-99; Norske synode, 1899—. 

Organisert 1885 (1881). Splittet 1899, paa grund av uenighet om bygge- 
plads for kirken (Sarnia menighet). 121 sjsele i 1886, 28 i 1914. Prester: 
J. J. Ringstad, 1885-99; J. O. Tingelstad, 1899-00; H. C. Olsen, 1900—. Em- 
bedsmaend i 1885: b. Knut Trintrud; c. Knut Loken; e. Ole Johnson, T. 
Hagen, A. Huus; f. B. O. Vaagedahl. I 1915: b. J. O. Sando.— A. Snarhaug. 
(5206-4696) Nelson Co. 97 Sarnia menighet. 

(Fra 1881 til 1885 en del av Forest River i Grand Forks Co.; fra 1885 
til 1899 en del av Vestre Forest River.) 

Whitman (5 mil nordp'st), Nelson Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1899-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 1899 (1885, 1881). 66 sjaele i 1904, 135 i 1914. Prester: J. J 
Ringstad, 1885-14; M. O. Silseth, 1914—. Embedsmand i 1904: b. Kunt Lille 
haugen. I 1915: b. M. T. Lillehaugen; c. Knut L. Nelson; e. A. M. Moen 
J. O. Moen, Henry Knutson; f. M. T. Lillehaugen. 2 kvindefor., 1896 
Ungdomsfor., 1907. Kirke 1, 1903, $3,800. Kirke 2, 1907. Skolehus, 1915 
$155. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $150 (1914), $2,254 (?-14).— A. Snar 
haug. (280—4697) 
Sundahl norsk evangelisk lutherske 
menighet (Sundal). 

Aneta, Nelson Co., N. D. 

Konferentsen, 1885-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 26de juli 1885. 31 sjaele i 1885, 
153 i 1914. Prester: I. L. Lundeby, 1885-96; 
H. S. Quanbeck, 1896-99; S. S. Wold, 1899- 
06; A. Wold, 1906-09; O. J. 0vreb0, 1909—. 
Embedsmsend i 1885: a. Syvert O. Solberg; 
b. S. S. Aas ; c. Iver Swenson ; d. Ingebrigt 
Lo'cken, Lars O. Solberg, Ole Olson; e. Iver 
Swenson, John P. Mehle, Henry O. Solberg, 
L. Hillesland; h. S. S. Aas. I 1915: b. O. K. 
Kjorvestad; c. H. A. Solberg; d. Jakob Vik, 
Ole Thomason, John Lee; e. Charly Madson, 
Arne Thompson, Christ. Fougner; f. Lars 
Hillesland; h. Olaf Aaberg, Lars Hillesland. 
2 kvindefor., 1889, $1,200, $1,500. Sangfor. 
Prestelon: $75 (1885), $350 (1914), $5,125 
(1885-14). Kirketjener osv. : $4,125. "Kon- 
stitution", 1885; "Menighetshistorie", 1910. 
— O. J. 0vreb0\ (2661—4699) Kirke, 1897, $2,080. 
Prestehus, 1907, $2,200. 
Gravplads, 2 acres, $100. . _ 
I % 


t f.' : 


My f ^hM Jjdilliii flfl 
, LujH***$i 


" , . ■ !i Kirke, 1897, $4,000. Skolehus, 1898, $700. 
Gravplads, 2 acres, $100. Zion norsk evangelisk 
lutherske menighet 

(Sion). 

(Fra 1881 til 1885 en del 
av Forest River; fra 1885 
til 1896 en del av Midtre 
Forest River.) 

Dahlen (iy 2 mil sydvest), 
Nelson Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1896-00; 
Forenede kirke, 1900 — . 

Organisert 30te dec. 1896. 
Ca. 64 sjcele i 1896 (6 sven- 
sker), 119 i 1914 (1 sven- 
ske). Prest : J. J. Ringstad, 
1896—. Embedsmand i 1896 : a. P. Thorson; b. J. O. Engesaether; c. Iver J. Quam; e. Erik Docken ; Ole 
Barsness, H. E. Alme; f. J. O. Engesaether. I 1915: b. H. E. Alme; c. Iver 
Quam; e. Ole E. Iverson, Fredrik Fredrikson, David Nass; f. Erik Docken. 
Kvindefor., 1896, $2,000. Ungdomsfor., 1913. Prestelon: $150 (1896), $200 

4— II North Dakota (1914), $2,750 (1896-14). Kirketjener osv. : $500 (1896-14). Menighetssko- 
len: $2,000 (1896-14). Samfundsskoler : $4,000 (1896-14). Missionen: $500 
(1896-14). Barmhjertighetsanstalter : $100 (1896-14).— J. J. Ringstad. 

(1054-^1698) 
Kirke 1, 1894, $900. 
Kirke 2, 1900, $5,000. 
Gravplads, 3 acres (2 acres som 

gave fra John L. Larson; 1 

acre kj0pt for $35). Vor Frelsers norsk lutherske menighet. 

Aneta (10 mil nordvest), Nelson Co., N. D. 

Konferentsen, 1886-90; For. kirke, 1890—. 

Organisert 30te okt. 1886. Splittet 13. april 
1898 (Zion frimenighet). 123 sj;ele i 1887, 
300 i 1914. Prester: I. L. Lundeby, 1886-96; 
H. S. Quanbeck, 1896-98; S. S. Wold, 1898- 
06; A. Wold, 1906-09; O. J. 0vreb0, 1909—. 
Embedsmrend i 1886: b. Ole O. Sloulin; d. 
Andrew Simonson, Knut Fjeld, Nils Slinde, 
Syver Berg; e. Mortin Gotteborg, Jens J. 
Lindmd, Lars J. Larson; f. Nils Slinde. I 
1915: b. S. G. Bothen; c. Sam Skjolden; d. 
Martin Knutson, Syver Ruse, Nils Nilson ; e. 
Andrew S. Krogh, Even E. Smaaland, Chri- 
stoffer J. Flohaug; f. Martin Knutson. Kvinde- 
for., 1889, ca. $1,800. Ungdomsfor, 1898, ca. 
$520. Pikefor., 1900, ca. $400. 2 sangfor., 
1899, 1909. Avholdsfor., 1905, $25. Presteldn : 
$80 (1886), $350 (1914), $5,800 (1886-14). 
Kirketjener osv.: ca. $1,560 (1886-14). Laerer- 
10n: ca. $2,000 (1886-14). Samfundsskoler: 
ca. $800 (1886-14). Missionen: ca. $3,000 
(1886-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $817 
(1886-14).— O. J. 0vreb0-, S. G. Bothen. 

(2660—4700) 
Kirke, 1899, $2,000. 
Gravplads, 2 acres, $100. Zion menighet. 

(Fra 1886 til 1888 en del av Vor Frelsers.) 

McVille (5 mil nord0st), Nelson Co., N. D. 

Frikirken, 1898—. 

Organisert 17de april 1898. 76 sjsele i 1898 
(6 svensker), 80 i 1914. Prester: H. S. Quan- 
beck, 1898-04; I. B. I. Land, 1905-11; H. S. 
Quanbeck, L. N. Haagland, 1911-13; C. J. 
Nestvold, 1914—. Embedsmsend i 1898: b. P. 
Mork ; c. Knute Lund ; d. Hans Berwick, P. 
Mork, Jens Linderud, mrs. O. Gudim, mrs. 
Nordquist, mrs. C. Stusrud ; e. Ole A. Gudim, 
Lars Dragland, Alfred Dahl; f. Hans Ber- 
wick; h. Nels Anderson. I 1915: b. Andrew 
Kragtorp ; c. Albert A. Johnson ; d. John As- 
lakson, mr. Osgard, Iver Rindahl ; e. Jens Lin- 
derud, Christ. Stusrud, Ole Johnson. Kvinde- 
for., 1898, $3,000. Sangfor., 1901. Avholds- 
for., 1908. Presteldn: $150 (1898), $250 (1914), 
$2,750(1898-14). kirketjener osv. : $850 (1898- 
14). Lsererldn: $675 (1898-14). Samfunds- 
skoler: $3,000 (1898-14). Missionen: $3,000 
(1898-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,700 
(1898-14).— C. J. Nestvold. (1867— 470n Nelson Co. 99 

Center skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Center). 

McVille (7 mil nord, 2 vest), Nelson Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1886-01; Norske synode, 1901—. 

Organisert 1886 72 sjaele i 1886, 236 i 1914. Prester: S. Svennungsen, 
1885-92; P. J. Fatnes, 1894-95; S. Svennungsen, 1896-98; L. A. Haatvedt, 
1898-04; J. B. Unseth, 1900-02; E. Berrum, 1903-06; H. A. L. Hjermstad, 
1906-12; L. A. Haatvedt, 1812—. Einbedsmaend i 1886: b. Peder Bunde; c. 
John Nerison; e. Knut Bunde, J. E. Johnson, L. S. Jacobson. I 1915: b. 
Tom Reep; c. Anton Lien; e. Wm. Bunde, Peder Bunde, Geo. Styve, Ove 
Aaser, Arne Hendrickson; f. J. T. Stro'mdal. Kvindefor., 1893, $3,360. Ung- 
domsfor., 1900, $300. Pikefor., 1913, $200. Kirke, 1899, $5,000. Skolehus, 
1908, $650. Gravplads, 2^ acres, $125. Prestel^n: $16 (1886), $300 (1914), 
$5,175 (1886-14). Kirketjener osv.: $6,080 (1886-14). Menighetsskolen: 
$1,950 (1886-14). Samfundsskoler: $2,500 (1886-14). Missionen: $2,000. 
Barmhjertighetsanstalter: $1,000 (1886-14).— L. A. Haatvedt. (1210—4702) 

Bergen menighet. 

Pekin (12 mil sydvest), Nelson Co., N. D. 

Norske synode, 1886 — . 

Organisert 1886. 50 sjaele i 1898, 80 i 1914. Prester: O. C. Grtfnvold, 
1886-87; L. A. Haatvedt, 1898-04; J. P. 0ien, 1904-10; W. A. Larsen, 1910—. 
Embedsmand i 1915: b. Magne Havn. Kirke.— A. M. A. (5200—4703) 

Hoff skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Hoff evangelisk lutherske menighet.) 

Brocket (1V 2 mil syd), Nelson Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1889-16; Norske synode, 1916—. 

Organisert 1889. 41 sjaele i 1889, 155 i 1914. Prester: S. Svennungsen, 
1895-92; P. J. Fatnes, 1894-95; S. Svennungsen, 1896-98; L. A. Haatvedt, 
189&-04; J. B. Unseth, 1900-02; E. Berrum, 1903-06; H. A. L. Hjermstad, 
1906-12: L. A. Haatvedt, 1912—. Embedsmaend i 1889: b. Syvert Nilson; c. 
Hans Teigen; e. Anders Lillehof. I 1915: b. Lars Stratte; c. Nils Lund; e. 
Martin Anseth, Martin Jacobson, Gilbert Sandbakken; f. Nils Lund. Kvinde- 
for., 1898, ca. $3,660. Ungdomsfor., 1902, ca. $500. Sangfor., $1,900. Kirke, 
1902, $5,000. Gravplads, 2V 2 acres (med gjaerde), ca. $250. Prestel^n: $9 (1889), 
$250 (1914), $2,320 (1889-14). Kirketjener osv.: $5,200 (1889-14). Samfunds- 
skoler: $1,000 (1889-14). Missionen: $1,000 (1889-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $500 (1889-14). "Menighetshistorie", 1908, Nils Lund.— L. A. 
Haatvedt. (1211 — 4704) 

Nazareth menighet. 

McVille (4 mil nordo'st), Nelson Co., N. D. 
Hauges synode, 1890-03. 

Organisert 1890. Opl^st 1903. Prest: Th. J. Skjei, 1890-03.— A. M. A. 
(5196-4705) 

Saron menighet (Zaron). 

McVille (3 mil nordvest), Nelson Co., N. D. 
Hauges synode, 1890-03. 

Organisert 1890. Opl^st 1903. 40 sjaele i 1890, 70 i 1900. Prest: Th. J. 
Skjei, 1890-03.— A. M. A. (5197-4706) 

Salem menighet. 

— , Nelson Co., N. D. 
Hauges synode, 1890-93. 

Organisert 1890. Opl^st november 1893. 50 sjaele i 1890, 50 i 1893. Prest: 
Th. J. Skjei, 1890-93.— A. M. A. (5204-4707) 100 North Dakota Norway norsk evangelisk lutherske menighet. 

Aneta (3y 2 mil nord^st), Nelson Co., N. D. 

Hauges synode, 1891 — . 

Organisert 24de januar 1891. 28 si?ele i 1891 (6 svensker), 85 i 1914 
(8 svensker). Prester: Th. J. Skjei, 1891-05; L. Langehaug, 1905—. Em- 
bedsmsend i 1891: b. E. B. Hillesland; c. Peder Dahl; d. Carl D. Hillesland; 
e. T. T. Fjeld; f. L. D. Hillesland. I 1915: b. E. B. Hillesland; c. Carl D. 
Hillesland; d. H. O. Solberg, L. O. Solberg, Carl D. Hillesland; e. E. B. 
Hillesland, T. T. Fjeld, Ole E. Holen; f. E. B. Hillesland. Kvindefor., 1894, 
$1,633. Ungdomsfor., 1902, $300. Sangfor., 1914. Kirke, 1903, $4,500. Grav- 
plads, 2 acres. Prestelon: $200 (1914), $2,900 (1891-14). Kirketjener osv.: 
$468 (1891-14). La?rerl0n: ca. $2,000 (1891-14). Samfundsskoler: $630 (1891- 
14). Missionen: $1,300 (1891-14). Barmhjertighetsanstalter: $96 (1891-14). 
— L. Langehaug. (2565—4708) Lakota skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Lakota). 

Lakota, Nelson Co., N. D. 

Norske synode, 1900 — . 

Organisert lOde januar 1900. 17 sjsele i 1900, 54 i 1914. Prester: S. 
Svennungsen, 1886-98; L. A. Haatvedt, 1898-04; J. B. Unseth, 1900-01; E. 
Berrum, 1903-06; H. A. L. Hjermstad, 1906-12; L. A. Haatvedt, 1912 — . 
Embedsmaend i 1900: b. O. G. Olson; e. A. J. Gronna, C. N. Frich, Gilbert 
J^rgenson. I 1915: b. O. G. Olson; c. O. G. Olson; e. R. S. Thompson, J. 
O. Nerison; h. P. J. Iverson. Kvindefor., 1896, $2,550. Kirke, 1901, $3,100. 
Prestehus, 1898, $3,000 (sammen med Center og Hoff menigheter). Preste- 
\0n: $150 (1900), $150 (1914), $4,050 (1900-14). Kirketjener osv.: $4,350 
(1900-14). Samfundsskoler: $800 (1900-14). Missionen: $200 (1900-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $250 (1900-14).— L. A. Haatvedt. (1209—4709) 
Kiike, 1901. 
Prestehus, 1889(?). 
Prestehus 2, 1914, $3,000. 
Gravplads, 3 acres (gave fra 

S. S. Quanbeck). 
Land, 40 acres (sammen med 

2 andre menigheter). Norway menighet. 

McVille (5 mil syd), Nelson Co., N. D. 

Forenede kirke, 1900 — . 

Organisert 2den februar 1900. 46 sjaele i 
1900, 140 i 1914. Prester: H. Eliassen, 1900- 
12; K. M. J. Mjaanes, 1912— Embedsmsend 
i 1900: b. H. Oakland; c. L. S. Helgeland ; e. 
S. S. Quanbeck, Petter Christinson, Knute 
Erickson; f. Tollef Stenson. I 1915: b. Christ. 
Clauson ; c. S. S. Quanbeck ; e. Ole Bredesen, 
John Erdahl, Andrew Settevig; f. Christ. 
Clauson. Kvindefor. Prestelon: $140 (1900), 
$200 (1914), $2,310 (1900-14). Samfundssko- 
ler: $182. Missionen: $143.— K. M. J. Mjaa- 
nes. (1086—4710) Nelson Co. 101 

Bethania menighet. 

Aneta, Nelson Co., N. D. 

Frikirken, 1901—. 

Organisert 1901. 21 sjaele i 1901, 15 i 1914. Prester: H. S. Quanbeck, 
1901-04; I. B. I. Land, 1905-11; C. J. Nestvold, 1914—. Embedsmaend i 
1901: b. John Haaland: c. Thos. A. Brakke; e. Rasmus Haaland, H. S. Quan- 
beck, Thos. A. Brakke. I 1915: b. A. P. Idsvog; c. Thos. A. Brakke; e. Ole 
H. Olson, Anders P. Idsvog, Thos, A. Brakke. Kvindefor., 1901, $560. 
Kirke, 1902, $700. Prestel^n: $50 (1901), $100 (1914), $1,300 (1901-14). Kirke- 
tjener osv.: $200 (1901-14). Samfundsskoler: $1,000 (1901-14). Missionen: 
ca. $650 (1901-14). Barmhjertighetsanstalter: $100 (1901-14).— C. J. Nest- 
vold. (1865-4711) 

Michigan skandinavisk lutherske menighet (Michigan). 

Michigan, Nelson Co., N. D 

Norske synode, 1901 — . 

Organisert 1901. 65 sjsele i 1901, 158 i 1914. Prester: L. A. Haatvedt, 
1901-04; E. Berrum, 1904-05; H. A. L. Hjermstad, 1905-12; J. A. 6. Wulfs- 
berg. 1913—. Embedsmand i 1915: b. Martin Shirley.— A. M. A. 

(5199^712) 

Elk Mount praekeplads. 

Petersburg (6 mil ?), Nelson Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: H. C. Olsen, 1907-08.— A. M. A. 
(5201-4713) 

Tolna praekeplaus. 

Tolna, Nelson Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: J. P. 0ien, 1907-08.— A. M. A. . 

(5205-4714) 

McVille lste norsk evangelisk lutherske menighet (McVille). 

McVille, Nelson Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1909—. 

Organisert 24de mai 1909. Splittet 1911, paa grund av at Den forenede 
kirkes medlemmer vilde ha egen menighet (Den fpYste norsk evangelisk 
lutherske menighet i McVille). 64 sjsele i 1909, 50 i 1914. Prester: H. A. 
L. Hjermstad, 1909-12; L. A. Haatvedt, 1912—. Embedsmaend i 1909: b. L. 
S. Jacobson; e. L. S. Jacobson, dr. A. S. Arneson, F. A. Lindberg. I 1915: 
b. N. N. Braekke; c. Nils Pederson; e. Jas, Johnson, E. P. Nyhus, Martin 
Flom; h. miss Ragna Brosten. Kvindefor., 1910, $700. Prestelo'n: $150 
(1909), $100 (1914), $590 (1909^-14). Samfundsskoler: $100 (1909-14). Mis- 
sionen: $50 (1909-14) . Barmhjertighetsanstalter: $100 (1909-14).— L. A. 
Haatvedt. (1212—4715) 

Den lste norsk evangelisk lutherske kirke. 

(FpYste norsk evangelisk lutherske, McVille. Fra 1909 til 1911 en del 
av McVille lste n. ev. 1.) 

McVille, Nelson Co., N. D. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 24de mars 1911. 60 sjaele i 1911, 50 i 1914. Prest: S. S. Wold, 
1911—. Embedsmaend i 1911: a. O. H. Larson; b. Anton Thorson; c. O. H. 
Larson; d. Ed. Nerby, Ole Larson, A. Moen; e. M. Klemetsrud, John Hal- 
vorsen, Halvor Stubsjpm; h. M. Klemetsrud. I 1915: b. Anton Thorson; c. 
O. H. Larson; d. K. O. Berge, S. T. Stenson, A. Moen; e. O. H. Larson, 
M. Klemetsrud, S. T. Stenson; h. mrs. M. Klemetsrud. Kvindefor., 1911, 102 North Dakota 

$130. Prestel^n: $61 (1911), $66 (1914), $255 (1911-14). Samfundsskoler: 
$70 (1911-14). Missionen: $2,060 (1911-14). Barmhjertighetsanstalter: $7 
(1911-14). "Menighetshistorie", Ole Larson, M. Klemetsrud, S. S. Wold. 
— S. S. Wold. (1748-4716) 

Den lutherske menighet. 

McVille, Nelson Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1916—. 

Organisert 9de april 1916. 123 sjsele i 1916. Prest: H. Habel, 1916—. 
Embedsmsend i 1916: a. Anton Thorson; b. E. P. Nyhus; c. Albert Moen; 
d. O. H. Larson, Martin Flom, M. K. Klemetsrud; e. Anton Thorson, L. S. 
Jacobson, E. O. Anderson; h. mrs. M. K. Klemetsrud. Kvindefor. Preste- 
I0n: $200 (1916).— E P. Nyhus. (3521-4717) 

lste norsk evangeliske menighet. 

(Den f0rste norsk evangelisk lutherske.) 

Pekin, Nelson Co., N. D. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 19de mars 1910. 32 sjc-ele i 1910, 75 i 1914. Prest: S. S. Wold, 
1910. Embedsmrend i 1910: b. P. A. Lee; c. Ole S. Hauge; d. H. O. Furu- 
saeter, C. L. Jensen, O. S. Quam; e. O. S. Hauge, J. Ilsaas, Martin Over- 
land; f. P. A. Lee; h. mrs. E. C. Brekken. I 1915: b. P. A. Lee; c. O. S. 
Hauge; d. H. B. Skansen, A. L. Gulbro, Otto Sletten; e. O. S. Hauge, J. J. 
Ilsaas, G. O. Eriksen; f. P. A. Lee; h. mrs. E. C. Brekken. Kvindefor., 
1907, $4,438. Sangfor., 1914. Kirke, 1913, $6,490. Prestelon: $50 (1910), 
$75 (1914), $275 (1910-14). Kirketjener osv.: $25 (1910-14). Laererljzfn: $250. 
Samfundsskoler: $75. Missionen: $259. "Konstitution", 1910.— S. S. Wold. 
(1746-4718) 

Stefanus menighet (Garfield). 

Milton (5 mil sydvest), Cavalier Co., N. D. 

Konferentsen, 1882-90; Forenede kirke, 1890-98. 

Organisert 1882. Splittet og oplo'st 1898, paa grund av uenighet om 
kirketomt (Stefanus norsk evangelisk lutherske — Hs; Hitterdal evangelisk 
lutherske— Lf). 53 sja^le i 1884, 124 i 1897. Prester: J. I. Lo'nne, 1882-84; 
P. A. T. Nykreim, 1884-86; G. J. Omland, 1886-94; M. Iverson, 1894-98. 
Kvindefor.— A. M. A. (4579—4719) 

Hitterdal norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1882 til 1898 en del av Stefanus— Fk.) 

Milton (5 mil sydvest), Cavalier Co., N. D. 

Frikirken, 1898—. 

Organisert 15de november 1898. 90 sjsele i 1898, 95 i 1914. Prester: 
Martin Iverson, 1908-00; J. O. Arevik, 1900-05; L. C. C. Pedersen, 1905-11; 
G. S. Nordberg, 1911-14; P. O. Laurhammer, 1915—. Embedsmamd i 1915: 
b. O. Haraldsen; c. Louis Flugekvam; d. John Trugstad, Moses Flugekvam, 
Ole L^kken; e. Hans Haslekaas, Ole Anderson, Knut Axvig. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 1899. Prestel^n: $260 (1914).— P. O. Laur- 
hammer. (2024-4720) 

Stefanus menighet (Stefani). 

(Fra 1882 til 1898 en del av Stefanus— Fk.) 

Milton (6 mil syd), Cavalier Co., N. D. 

Hauges synode, 1899—. 

Organisert 1899. 54 sjsele i 1899, 90 i 1900, 75 i 1915. Prester: M. Iver- 
son, 1899; A. J. Krogstad, 1899-04; N. Okerlund, 1904-09; S. S. Westby, 
1909-14; A.J. Krogstad, 1914—. Embedsmand i 1915: b. O. Myrvik. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Kirke, $2,000. Gravplads, 2 acres, $100.— A. M. A. 

(4580-4721) Cavalier Co. 103 Dovre norsk lutherske menighet (S^ndre Dovre). 

Osnabrock (2 mil o'st), Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1883-99; Forenede kirke, 189£— . 

Organisert 1883. 123 sjcele i 1883, 15 i 1885, 12 i 1914. Prester: H. B. 
Thorgrimsen, 1883^85; M. C. Holseth, 1885-86; J. T. P. Langemo, 1886-S8: 
J. Skugstad, 1888-90; J. T. P. Langemo, 1890-92; H. M. Wang, 1892-99; G. 

A. iSovde, 1899-05; A. E. Midtthun, 1905-06; A. C. Quale, 1906-07; Olof 
Olson, 1908-09; J. Aarthun, 1909—. Embedsmsend i 1883: b. A. Musgjerd; 
c. I. I. Ottem; e. I. I. Ottem, A. Musgjerd; f. Ole Romfo. T 1915: b. Harald 
Musgjerd; c. I. I. Ottem; e. Jens Ottem, Jens Wedwick, Erick Haaden. 
Kvindefor., 1885. Ungdomsfor., 1914. Kirke, 1901, $2,901. Gravplads, lVa 
acre.— J. Aarthun. (2087—4722) 

Vestre Mountain norsk lutherske menighet. 

Milton (6 mil nordo'st), Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Ns, Fk),-1883 (1887)—. 

Organisert 1883 (1887). Ca. 75 sjjele i 1887, ca. 60 i 1914. Prester: H. 

B. Thorgrimsen, 1883-86; E. O. Ruste, 1887-99; G. A. Sjzfvde, 1900-05; A. 
E. Midtthun, 1905-06; A. C. Quale. 1906-07; J. Aarthun, 1909—. Embeds- 
ma?nd i 1887: b. Sigvart Olson; e. Lars Walsted, N. Nilson. I 1915: b. 
Matt. Skrogstad; c. Lars Walsted; e. Lars Walsted, Ole Stabo, Trygve Wal- 
sted. Kvindefor., 1887. Sangfor., 1900. Kirke, 1898, $2,500.— J. Aarthun. 
(2090-4723) Zion evangelisk lutherske menighet. 

(Vestre Zion, West Zion.) 

Union (1 mil syd), Cavalier Co., N. D. 

Antimissouri, 1884-90; For. kirke. 1890—. 

Organisert 1884. Ca. 125 sjjele i 1884, 180 i 
1914. Prester: M. C. Holseth, 1883-86; J. T. 
P. Langemo, 1886—. Embed smsend i 1884: b. 
G. T. Ulbaasen; c. Ole O. Aafedt; e. Ole O. 
Neste, Botolf Flom, Thorbjom O. Jore; f. E. 
T. Mandt. I 1915: b. J. H. Glaholt; c. D. A. 
Levang; e. Lars Amundrud, Charles Moen, 
Peter Throndset, 0sten Gjevre; f. D. A. Le- 
vang; h. D. A. Levang. Kvindefor., 1900, ca. 
$2,000. Pikefor., 1913, ca. $200. Sangfor. Av- 
holdsfor., 1913, ca. $40. Presteljzta : $150(1886), 
$225 (1914), ca. $5,500 (1886-14). Kirketje- 
ner osv. : ca. $6,000 (1886-14). Samfundssko- 
ler: ca. $1,900(1886-14). Missionen : ca. $2,000 
(1886-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $500 
(1886-14). "Konstitution."— J. T. P. Lange- 
mo. (1079—4724) Kirke, 1894, ca. $4,100. 
Prestehus eies av presten. 
Gravplads, 3 acres, $100. 

Nordre Dovre menighet (Nordre Dovre norsk lutherske). 

Osnabrock (7 mil nordo'st), Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Am, Fk), 1885—. 

Organisert 1885. 75 sjsele i 1885, 137 i 1914. Prester: M. C. Holseth, 
1886-87; J. T. P. Langemo, 1887-88; Jens Skugstad, 1888-90; H. M. Wan*, 
1890-99; G. A. Sovde, 1899-05; A. E. Midtthun, 1905-06; A. C. Quale, 1906- 
09; J. Aarthun, 1909—. Embedsmsend i 1885: b. Erik Vetren; c. Syver Chri- 
stianson; e. Elling T. Sonstegaard; f. C, Anderson. I 1915: b. Fingar Da- 
nielson; c. Lars Ottem; e. Thor Vetren, Frank Jacobson, Haldor Rustan. 
104 North Dakota Kvindefor., 1890. Ungdomsfor., 1914. Sangfor., 1909. Kirke, 1901, $4,200. 
Gravplads, 17 acre, $50. Prestel0n: $75 (1885), $300 (1914).— J. Aarthun. 
(2089—4725) 
Big Pembina norsk lutherske menighet. 

(Elckwood, Homen.) 

Homen, Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Am, Fk), 1885-04; Forenede kirke, 
1904—. 

Organisert 7de mars 1885. 153 sjaele i 
1885 (3 svensker), 133 i 1914 (1 svenske). 
Prester: J. T. P. Langemo, 1886-88; J. Skug- 
stad, 1888-90; J. T. P. Langemo, 1890^91; H. 
M. Wang, 1891-99; G. A. S0vde, 1899-06; 
Olaf Olson, 1906-12; A. O. Breivik, 1913—. 
Embedsmsend i 1885: b. Halvor K. Omlie; c. 
P. C. Olson; e. Ole Alixson, Simon Tollefs- 
rud; Arnt Ekle; f. H. K. Omlie. 1 1915: b. 
Halvor Torgeson; c. S. G. Erickson; e. Adolf 
Torpe, Ole Evenson, Ole Bjo'rnstad; f. Christ. 
Tollefsrtid. Kvindefor., $2,325. Ungdomsfor., 
1905, $372. Prestelon: $150 (1885), $250 (1914), 
$3,568 (1885-14). Kirketjener osv. : ca. $400. 
—A. O. Breivik. (361—4726) Kirke, 1903, $5,000. 

Prestehus (sammen med andre 

menigheter i kaldet). 
Gravplads, 3 acres. 

Guldberg menighet. 

Milton (10 mil nordvest), Cavalier Co., N. D. 

Konferentsen, 1887(?)-90; Forenede kirke, 1890-00; Frikirken, 1900—. 

Organisert 18S7(?). 48 sjaele i 1914. Prester: G. J. Omland, 1887(?)-88(?); 
J. T. P. Langemo, 1889(?); H. M. Wang, 1890(?)-94(?); M. Iverson, 1895(?)- 
0G(?); J. O. Arevik, 1900(?)-05(?) ; H. E. Bode, 1908(?)— . Embedsmand i 
1915: b. Halvor Tollefsen. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads. 
Prestelo-n: $115 (1915).— A. M. A. (3027—4727) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. Dresden, Cavalier Co., N. D. 
Norske synode, 1886(?)-88(?). 

Organisert 1886(?). Opljzfst 1888(?). 92 sjsele i 1886. 
Ruste, 1886-88(?).— A. M. A. (4574-4728) Prest: E. O. Beaulieu menighet. 

(Beaulien norsk evangelisk lutherske.) 

Beaulieu, Cavalier Co., N. D. 

Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-14. 

Organisert 1887. Opl0st 1914. Ca. 45 sjsele i 1899, 30 i 1914. Prester: 
J. T. P. Langemo, 1887-88; J. Skugstad, 1888-90; H. M. Wang, 1890-99; 
G. A. Sovde, 1900-05; A. E. Midtthun, 1905-06; A. C. Quale, 1900-07; J. 
Aarthun, 1909—. (2091—4731) Beaulieu norsk evangelisk lutherske menighet (Bennlien). Milton (10 mil nord), Cavalier Co., N. D. 
Norske synode, 1892(?)-96. 

Organisert 1892(?). Opljrfst 1896. 34 sj?ele i 1892, 5 i 1895. 
O. Ruste, 1892-96.— A. M. A. (4577-4732) Prest: E. Cavalier Co. 105 Aspelund menighet. 

Vang, Cavalier Co., N. D. 

Antimissouri, 1887-90; Forenede kirke, 1890-00; Frikirken, 1900—. 

Organisert 1887. Delt 1903, paa grund av uenighet om samfundsspp'rs- 
maal (Vang Lutheran Church). 40 sjaele i 1887, 165 i 1890, 82 i 1914. Pre- 
ster: J. Skugstad, 1888^-90; J. T. P. Langemo, 1890-92; H. M. Wang, 1892^-94; 
M. Iverson, 1894-00; J. O. Arevik, 1900-05; H. E. Bode, 1912(?) — . Embeds- 
msend i 1896: a. Ole J. Romfo; b. Andrew Johnson; c. Martin Olson; e. 
Peder Danielsen, Arnt Ekle, John Stone; f. A. Johnson. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Prestelon: $150.— A. O. Breivik. (3028—4729) Vang Luth. Church. 

(Vang norsk lutherske. 
Fra 1887 til 1903 en del av 
Aspelund menighet.) 

Walhalla (3 mil vest, 1 
syd), Cavalier Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1903(1887)—. 

Organisert 1903 (1887). 
Ca. 33 sjaele i 1914 (1 sven- 
ske). Prester: J. Skugstad, 
1888-90; J. T. P. Langemo, 
1890-92; H. M. Wang, 1892- 
94; M. Iverson, 1894-00; J. 
O. Arevik, 1901-03; G. A. 
S0vde, 1904-05; O. Olson, 
1905-12; A. O. Breivik, 
1913—. Embedsmaend i 1915: 
b. A. Johnson ; c. Peter Da- 
nielson; d. Peter Danielson, 
Ole J. Romfo; e. Peter Da- 
nielson, Arnt Ekle, John 
Stone ; f. A. Johnson ; h. 
John Thompson. Kvindefor. 
Ungdomsfor., 1914. Preste- 
lon: $60 (1887?), $100 
(1914).— A. O. Breivik. 

(326-^730) 
Kirke, $2,725. Prestehus, 1915, $2,283. 
Gravplads, 1 acre. I/and, 1% acre. Milton praekeplads. 

Milton, Cavalier Co., N. D. 
Utenom (Kf), 1887-88. 

Begyndt 1887. Sluttet 1888. Prest: G. J. Omland, 1887-88.— A. M. A. 
(4578—4733) Milton norsk lutherske menighet (Melton norsk lutherske). 

Milton, Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1899-02; Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 1899. 65 sjaele i 1899, 74 i 1914. Prester: G. A. S0vde, 1899- 
05; A. E. Midtthun, 1905-06; A. C. Quale, 1906-07; J. Aarthun, 1909—. Em- 
bedsmaend i 1899: b. G. Brecke; e. G. Brecke, S. Wroolie, W. E. Dahl. I 
1915: b. G. Brecke; e. G. Brecke, W. E. Dahl, S. A. Wroolie; h. mrs. Ofste- 
dahl. Kvindefor., 1899. Sangfor., 1899. Kirke, 1901, $2,800.— J. Aarthun. 
(2088—4734) 106 North Dakota Highland evang. luth. 
menighet. 

Nekoma (6 mil 0st), Cav- 
alier Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1891-13; 
Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1891. Ca. 40 
sjrele i 1891, 47 i 1914. Prest : 
J. T. P. Langemo, 1891—. 
Embedsmsend i 1891 : b. Ole 
I. Gjevre; c. Ole I. Gjevre; 
e. Edward Erickson, K. W. 
Haugen, Hans Bergstr0m. 
I 1915: b. Alfred N. Flom ; 
c. Helge O. Gr0nhovd ; e. K. 
W. Haugen, Knut J. Gr0nhovd, Isak Nilson, miss Bertha H. Gro'nhovd. 
Kvindefor., 1895, ca. $650. Missionsfor., 1910, ca. $800. Sangfor. Prestelp'n : 
ca. $175 (1914), ca. $2,700. Kirketjener osv. : ca. $4,500. Samfundsskoler : 
ca. $600. Missionen: ca. $900. Barmhjertighetsanstalter : ca $200. "Konsti- 
tution", 1891.— J. T. P. Langemo. (1081 — 4735) 
Kirke, 1903, ca. $3,750. Gravplads, 2 acres. 
Sdndre Pembina (Pembina, Little 
Pembina). 

Osnabrock (12 mil nord), Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1891 (1895) -14; Forenede 
kirke, 1914—. 

Organisert 1891 (12te mai 1895). 34 sjaele 
i 1895, 61 i 1914. Prester: L T. P. Langemo, 
1891-92; H. M. Wang. 1891-95; J. Skugstad, 
1895-02; G. A. S^vde, 1903-05; A. E. Midthun, 
1905-06; A. C. Quale, 1906-07; Olof Olson, 
1907-12; A. O. Breivik, 1913—. Embedsmsend 
i 1895: b. C. S. Rude; c. John Pederson ; e. 
Andrew S. Rude, John J. Stivland, Ole P. 
Kampen; f. C. S. Rude. I 1915: b. Andrew S. 
Rude ; c. Andrew Skalet ; e. John Kampen, 
Emil Magnusen, Christ. Nelson; f. John P. 
Johnson; h. Helga Aasen. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Prestel0n : $50 (1895), $100 (1914), 
$1,500 (1895-14).— A. O. Breivik. (327—4736) Kirke, 1906, $2,100. 
Gravplads, 1 y 2 acre (gave f ra 
mrs. Ole Kampen). Osnabrook menighet. Osnabrock, Cavalier Co., N. D. 
Norske synode, 1895(?)-96(?). 
Organisert 1895(?). Opl^st 1896(?). 
Ruste, 1895-96.— A. M. A. (4582-4737) 27 sjaele i 1895. Prest: E. O. Osnabrock praekeplads. 

Osnabrock, Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1912(?)— . 

Organisert 1912(?). Prest: J. Aarthun, 1912—. (2092—4738) Cavalier Co. 107 Nore norsk evangelisk lutherske menighet. 

Walhalla (15 mil nordvest), Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1895-05; Forenede kirke, 1905—. 

Organisert 30te december 1895. 40 sjsele i 1895, 56 i 1914. Prester: H. 
M. Wang, 1895-99; G. A. Sovde, 1899-05; O. Olson, 1906-12; A. O. Breivik, 
1913 — . Embedsmasnd i 1895: b. Lars Lien; c. T. C. Anderson; e. Halvor 
B. Nilson, Stene H. Kjemhus; f. Erick Fulsaas: h. Nikolai Anderson. I 
1915: b. Lars Lien; c. Halvor Nilson; d. Knut Frogne; e. Nils Frogne, 
Tosten Fulsaas, Erik Fulsaas; f. T. C. Anderson; h. T. C. Anderson. Kvinde- 
for., 1899. Ungdomsfor., 1899. Pikefor., 1910. Gravplads, V 2 acre. Preste- 
\0n: $50 (1895), $60 (1914), ca. $1,000 (1895-14). Menighetsskolen: ca. $150 
(1895-14).— A. O. Breivik. (325-4739) 
Nekoma evangelisk lutherske menighet. 

(Lone norsk evangelisk lutherske, Lone, Ne- 
koma, Tordenskjold.) 

Nekoma, Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1896—. 

Organisert sommeren 1896. 36 sjaele i 1898, 
101 i 1914 (1 islaender, 1 amerikaner). Pre- 
ster: E. O. Ruste, 1896-99; H. C. Olsen, 1899- 
00; J. B. Unsetb, 1900-13; H. C. Olsen, 1913- 
14; S. Peterson, 1914-17. Embedsmaend i 1896: 

b. H. Bergstr0m(?) ; e. H. Bergstr0m, Otto 
Lund, Wm. Olson. I 1915 : b. H. Bergstr0m ; 

c. H. Bergstrom; e. A. Haraseth, J. Oakland, 
E. Narvesen. Kvindefor., 1905, ca. $300. Pre- 
steljzta: ca. $25 (1914), ca. $800 (1896-14). 
Kirketjener osv. : ca. $50 (1896-14). Sam- 
fundsskoler : . ca. $100 (1896-14). Missionen : 
ca. $50 (1896-14). Barmhjertighetsanstalter: 
ca. $200 ( 1896-14) .— S. Peterson. 

(4581—4740) Kirke, 1909, $2,375. 
Gravplads, 2 acres, $60. Philadelphia praekeplads. Philadelphia, Cavalier Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1898(?)-99(?). 
Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). 
M. A. (4583—4741) Prest: A. J. Krogstad, 189&-99.— A. Rush Lake menighet. 

Wales (8 mil sydvest), Cavalier Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1899. 

Organisert 1899. Opl^st 1899. 13 sjaele i 1899. Prest: H. A. Kristvik, 
1899. Embedsmand i 1899: f. Edw. Pederson. (4741a) Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Hampden (3 mil nordo'st), Cavalier Co., N. D. 

Forenede kirke, 1901-08. 

Organisert 19de november 1901. Oplo'st 1908, paa grund av utflytning 
og for litet territorium til at kunne ljzmne en prest paa stedet. 140 sjaele i 
1901, 104 i 1906. Prester: J. T. P. Langemo, 1901-02; J. I. Egge, 1902-08. 
Embedsmaend i 1901: a. K. O. Storlie; b. J. T. P. Langemo; c. Louis Lar- 
son; e. Elling Ackre, Louis Brenna, Martin Storlie. Prestelon: $150 (1901). 
—J. I. Egge. (1821—4742) 108 North Dakota Tr0gstad menighet. 

Wales (8 mil sydvest), Cavalier Co., N. D. 
Utenom (Lf), 1900-01. 

Organisert 1900. Oplo'st 1901. 13 sjaele i 1900. Prester: J. O. Arevik, 
1900-01; J. I. Egge, 1902-03. (4741b) Zion menighet (Irene). 

Loma, Cavalier Co., N. D. 

Norske synode, 1902—. 

Organisert 7de Jan. 1902. 33 sjaele i 1902, 107 
i 1914. Prester: L. A. Haatvedt, H. C. Olsen, 
1902; J. B.Unseth, 1902-13; H. C. Olsen, 1913- 
14; S. Peterson, 1914-17. Embedsmaend i 1902: 
b. Anton Thorson ; e. Edward Skahl, Hans 
Thorson, Gudmund Melland. I 1915: b. B. H. 
Bjerke; c. Ole G. Melland; e. Martin Storlie, 
John P. Borstad, Anton Keil. Kvindefor., 
1907, $500. Prestel0n: $300 (1914), ca. $1,400 
(1902-14). Kirketjener osv.: ca. $50 (1902- 
14). Samfundsskoler : ca. $200 (1902-14). 
Missionen: $130 (1902-14). Barmhjertighets- 
anstalter: ca. $75 (1902-14).— S. Peterson. 

(4576—4743) Kirke, $2,125. Gravplads, 1 acre. 

Trefoldigheds menighet. 

Weaver (2 mil 0st), Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1902—. 

Organisert 14de december 1902. 20 sjaele i 1902, 54 i 1914 (1 svenske). 
Prester": J. B. Unseth, 1902-13; S. E. S. Meisel, 1913; S. Peterson, 1914-17. 
Embedsmand i 1902: b. J. Nelson. I 1915: b. T. J. Blegeberg; c. O. T. Tvedt; 
e. M. C. Lund, N. Stenborg, J. Berge. Kvindefor., 1914, $285. Skolehus, 
1914, $125. Gravplads, Y» acre (med gjaerde), $35. Prestelon: $35 (1902), 
$50 (1914), $500 (1902-14). Menighetsskolen: $35 (1902-14). Samfunds- 
skoler: $60 (1902-14). Missionen: $60 (1902-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$40 (1902-14).— S. Peterson. (458&-4744) Bethania menighet. 

Weaver, Cavalier Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903-08. 

Organisert november 1903. Oplo'st 1908, paa grund av utflytning. 50 
sjaele i 1903, 45 i 1906. Prest: J. I. Egge. 1903-08. Embedsmaend i 1903: 
b. Amund Johnson; c. John Blegen; e. J. Blegen, K. Tullberg. A. Sletteland. 
I 1906: b. K. Tullberg. Prestelon: $50 (1903).— J. I. Egge. (1822—4745) 
Immanuels menighet. 

Wales, Cavalier Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904-13(?). 

Organisert 1904. Oplo'st 1913 (?). 29 sjaele i 1904, 32 i 1912. Prest: J. 
I. Egge, 1904-13(?). Embedsmand i 1912: b. A. Alickson. Gravplads.— A. 
M. A. (4585—4746) Cavalier Co. 109 Wales menighet. 

Wales, Cavalier Co., N. D. 
Norske synode, 1904-05. 

Organisert 1904. Opl^st 1905. 25 sjaele i 1904. Prest: J. B. Unseth, 
1904-05.— A. M. A. (4586—4747) 
Vor Frelsers menighet. 

(Wales, Moscow, Our Savior's.) 

Wales (8 mil sydvest), Cavalier Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1905—. 

Organisert lste juni 1905. 38 sjsele i 1907, 
62 i 1914 (1 svenske, 1 danske). Prester: T. 
B. Unseih, 1903-13; H. C. Olsen, 1913-14; S. 
Peterson, 1914-17. Embedsmaend i 1905 : b. 
Carl Amoth; c. Thorval Amoth; e. August Pe- 
derson, Ed. Evenson, Edward Pederson. I 
1915: b. Carl Amoth; c. Thorval Amoth; e. 
John Pederson, August Pederson, Ludvig Pe- 
derson; h. mrs. Seward Pederson. Kvindefor., 
1908, $1,290. Prestelo-n: $70 (1905), $150 
(1914), ca. $1,000(1905-14). Samfundsskoler : 
$6 (1902-14). Barmhjertighetsanstalter: $10 
(1905-14). "Kirketidende", 1916, Nov.— S. Pe- 
terson. (4587-^-4748) Kirke, 1914, $3,150. 
Gravplads, iy 2 acre, $135. 

Sarles norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sarles, Cavalier Co., N. D. 
Norske synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 26 sjsele i 1907, 43 i 1914. Prester: J. B. Unseth, 1906- 
14; S. Peterson, 1914—. —A. M. A. (4584—4749) Alsen menighet. Alsen, Cavalier Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08. 
Organisert 1907. Opl^st 1908. 
1907-08.— A. M. A. (4572-4750) 18 sjsele i 1907. Prest: J. B. Unseth, Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Alsen, Cavalier Co., N. D. 

Frikirken, 1908—. 

Organisert 18de mars 1908. 30 sisele i 1908, 66 i 1914. Prester: L. C. 
Pedersen, 1908-10; G. S. Nordberg, 1910-14; P. O. Laurhammer, 1915—. 
Embedsmaend i 1908: b. R. Severeid; c. Ole Skjervheim; d. John Sherva, 
Alfred S0rley, mrs. Polestad; e. Ed. Severeid, Ole Skjervheim, Charlie John- 
son. I 1915: b. Ross Hoiland; c. Jens Egeland; d. Ed. Dahl, Alfred S^rlie, 
Alb. Anderson; e. Jens Egeland, Ole Skjervheim, John Sherva; h. Ed. Dahl. 
Kvindefor. Ungdomsfor., 1915. Sangfor., 1915. Kirke, 1913. Prestehus: 
$140 (1914).— P. O. Laurhammer. (2026-4751) 

Calvin norsk evangelisk lutherske menighet. 

Calvin, Cavalier Co., N. D. 
Norske synode, 1907-12(?). 

Organisert 1907. Opl^st 1912(?). 25 sjsele i 1907, 14 i 1910. Prest: J. 
B. Unseth, 1907-12.— A. M. A. (4573—4752) 110 North Dakota 
North La Moure menighet. 

Hastings (9 mil syd), Lamoure Co., N. D. 

Utenom (Kf), 1883-88; Konferentsen, 1888- 
90; utenom (Fk, Lf, Fk), 1890—. 

Organisert 14de februar 1883. Splittet 1897, 
paa grund av strid angaaende kirketomt (Scan- 
dia skandinavisk luth. mght. av Hauges sy- 
node). Ca. 40 sjsele i 1883 (ca. 10 svensker), 
ca. 325 i 1914 (ca. 25 svensker). Prester : I. 
L. Lundeby, 1883-84; L. C. Hill, 1884-87; O. 
K. Andersen, 1887-04; J. S. Strand, 1904-05; 
O. K. Andersen, 1905—. Embedsmsend i 1883 : 
a. H. J. Hansen; b. Edvard L. Olsen; d. John 
M. Olsen, Otto Hansen ; e. H. J. Hansen, Lau- 
ritz Olsen; f. John Nelsen Lekvold; h. M. 
Wernesen. I 1915 : b. C. Smithshammer ; c. H. 
P. Jensen; d. Amund Rocksvold, Svend Pe- 
tersen, Christoffer Horsager; e. A. Kjelby, H. 
P. Jensen, P. Rocksvold; f. John Oien. Kvin- 
defor., 1885. Presteljzm : $90 (1883), $300 
(1914).— O. K. Anderson. (1709—4753) Kirke 1, 1897, $3,600. 
Kirke 2, 1915, $7,300. 
Gravplads, 2% acres, $100. Skandia norsk evangelisk lutherske menighet (Scandia). 

(Fra 1883 til 1897 en del av North La Moure— Fk.) 

Litchville, Lamoure Co., N. D. i 

Utenom (Hs, Lf, Hs), 1897-12; Fnkirken, 1913—. 

Organisert 1897. 103 sjsele i 1900. Prester: B. K. Barstad, 1897-98; L. 
M. Halling(?), 1898; A. H. Bergen, 1899-04; M. L. Nesvig, 1906-11; L. H. 
Froyen, 1913—. Kvindefor. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (5070—4754) 
High Prairie norsk evang. lutherske 
menighet. 

Benson, Lamoure Co., N. D. 

Konferentsen, 1887-90; utenom (Fk), 1890- 
93; Frikirken, 1893—. 

Organisert lste juli 1887. Ca. 50 sjsele i 
1887, 200 i 1914. Prester: O. K. Andersen, 
1887-04; J. O. Arevik, 1905-07; L. E. Kjelaas, 
1907—. Embedsmaend i 1887: a. Otto Hansen; 
b. James Egge; c. L. Svenson ; d. Christoffer 
Sand, Ole Holt, John Holmsen ; e. Edvart Jen- 
sen, Albert Kvam, Torjer Sjullie; f. Otto Han- 
sen. I 1915: b. John C. Sandness; c. Olai 
Sandnes; d. C. J. Sandnes, T. Grimsrud, P. 
Larsen; e. S. J. Sandnes, Hans Holt, A. Wal- 
thersen. Kvindefor., 1887. Ungdomsfor. Pike- 
for. Sangfor. Avholdsfor. Prestelon : $80 
(1887), $300 (1914), $4,500 (1887-14). "Kon- 
stitution", 1887.— L. E. Kjelaas. (1551—4755) Kirke, 1905, ca. $3,650. 
Gravplads, 2 acres, $30. Lamoure Co. Ill Nannestad norsk evangelisk lutherske menighet. 

— , Lamoure Co., N. D. 
Hauges synode, 1890-(F). 

Organisert 1890. Opl0st( ?). 64 sjaele i 1890, 64 i 1891. Prest: T. J. Ekse, 
1890-96.— A. M. A. (5069—4756) Heggen menighet. 

— , (? mil ?), Lamoure Co., N. D. 
Hauges synode, 1892-97(?). 

Organisert 1892. Opljzfst 1897(?). 46 sjcele i 1892, 48 i 1897. 
J. Ekse, 1892-96.— A. M. A. (5067—4757) Prest: J. Pomona Valley evangelisk lutherske menighet (Pomona). 

Kulm, Lamoure Co., N. D. 

Utenom (Hs). 1894-13; Hauges synode, 1913—. 

Organisert 1894. 25 sjaele i 1894, 29 i 1914. Prester: H. Moe, 1894-00; 
K. L. Kleveland, 1900-07; H. Moe, 1908—. Embedsmaend i 1894: a. J. Lang- 
sj^en; b. S. Berntson; c. S. Norby. I 1915: a. J. Langsjo'en; b. S. H. Steen; 
c. P. A. Johnsen; d. C. Steen, A. Lindblom; e. B. Steen, O. Holmen, A. 
Nelson. Kvindefor., 1898.— H. Moe. (1583-4758) Grand Rapids norsk evangelisk lutherske menighet. 

Grand Rapids, Lamoure Co., N. D. 
Norske synode, 1901 ( ?)-08(?). 

Organisert 1901(F). Opltfst 1908(F). 25 si?ele i 1901. Prester: H. O. 
Nordby, 1901-07; Lars Foss, 1907-08(F).— A. M. A. (5066—4759) Marion norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Marion, Lamoure Co., N. D. 

Norske synode, 1904 — . 

Organisert 1904. 89 sjaele i 1907, 120 i 1914. 
Prester: H. O. Nordby, 1904; Lars Foss, 1904- 
13; E. O. Holen, 1913—. Embedsmaend i 
1904 : b. John C. Thoresen ; c. K. O. Abraham- 
son ; e. Louis Larsen, Haakon Stevens, Gustav 
Overn. I 1915: b. John C. Thoresen; c. John 
M. Thoresen; d. Louis Larsen, P. O. Amsrud; 
e. E. A. Mickelsen, L. J. Langenes, Martin 
Ekern ; f. K. O. Abrahamsen ; h. Prof. San- 
ders. Kvindefor., 1904. Prestelpn : $100 (1904), 
$200(1914). Samfundsskoler : ca. $1,000. Mis- 
sionen : $1,000. Barmhjertighetsanstalter : $200. 
— E. O. Holen. (382—4760) 
Kirhe, 1914, $5,000. Zoar menighet. D. La Moure (F mil ?), Lamoure Co., N. 

Hauges synode, 1910(F) — . 

Organisert 1910(F). 25 sjaele i 1910, 30 i 1914. Prest: O. J. Nesheim, 
1910—. Embedsmand i 1910: b. H. G. Halvorsen. I 1913: b. P. Gjertson. 
Kirke.^-A. M. A. (5068—4762) 112 North Dakota 
Kirke, 1908, $4,000. Rogate menighet. 

Berlin, Lamoure Co., N. D. 

Utenom (Hs, Fk), 1905—. 

Organisert 14de mai 1905. 41 sjaele i 1905, 
135 i 1914. Prester: A. H. Trygstad, 1905—; 
J. O. Lindeland, 1905-06; O. J. Nesheim, 
1906-11 ; T. B. Thorson, 1911-15; H. E. Houg- 
land, 1915 — . Kmbedsmaend i 1905: a. John L. 
Orness ; b. J. C. Anderson ; c. Thorn Thomp- 
son ; d. G. Ellingson, A. J. Oleson, Thorn 
Thompson ; e. Elling Orness, J. C. Ander- 
son, Mathias Frisland ; f. John L. Orness. 
I 1915: b. P. M. Gunderson; c. S. A. San- 
son; d. A. J. Oleson, Elling Orness; e. Thorn 
Thompson, Severt Ness, Mathias Tr0sland ; f. 
John L. Orness; h. John L. Orness. Kvinde- 
f or., 1907. Ungdomsfor., 1911. Prestelo'n : $125 
( 1905) , $255 ( 1914), ca. $2,000 ( 1905-14) . Sam- 
fundsskoler: ca. $250 (1905-14). Missionen : 
$40 (1905-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. 
$50 (1905-14). "Konstitution", 1905; "Menig- 
hetshistorie", John L. Orness. — John L. Or- 
ness. (2396-^761) 
Xirke, 1905, $2,275. Prestehus, 1902, $1,900 (med 
staid). Gra^plads, 4 acres. Den norsk evangelisk 

lutherske Sverdrup 

menighet. 

( Sverdrups skandinavisk 
lutherske.) 

Washburn (5% mil nord, 
1 0-st), McLean Co., N. D. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 
1883-92 ; Forenede kirke, 
1892—. 

Organisert 13de sept. 1883. 
Nogle familier gik ut i 1902, 
dels paa grund av arbeidet 
av en synode-prest og dels 
fordi menighetens prest slut- 
tet den tid. De uttraadte sluttet sig til St. Olafs— Ns. 12 sjaele i 1893, 65 i 1914. Prester: I. O. Scheie, 
1883; C. O. Aubol, 1886-89; O. J. Norby, R. A. Lavik og andre, 1889-93; 
J. A. Diesen, 1893-01; Olaf Mathiason, 1901-02; L. A. Breen, 1903-12; J. A. 
Diesen og andre, 1912-14; A. M. Turmo, 1915. Embedsmsend i 1883: a. Ole 
Hammer ; b. Ole Sseter ; e. Julius Mekelsen, Ole Hammer, J. P. Petersen ; f. 
Ole Hammer. I 1915: b. Ole Holtan; c. Ole Everson ; d. Ole Eversen, Hans 
Hultberg, Ben Johnson, H. Ficher. Kvindefor., 1894, $1,100. Ungdomsfor., 
1895 (oplo'st). Avholdsfor., 1910. Prestelpn: $300 (1914). Samfundsskoler : 
$379 (1903-14). Missionen: $318 (1903-14). Barmhjertighetsanstalter: $230 
(1903-14). "Konstitution", 1883.— J. A. Diesen. (1870—4763) Washburn praekeplads. 

Washburn, McLean Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902-03(?). 

Begyndt 1902. Sluttet 1903(?). 35 sjcde i 1902. 
1902-03(?).— A. M. A. (5137-4764) Prest: N. A. Larsen, McLean Co. 113 

Washburn praekeplads. 

Washburn, McLean Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: Samuel Peterson, 1913-14.— A. M. A. 
(5139—4765) 

St. Pauli norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Highland norsk evangelisk lutherske menighet.) 

Dogden, McLean Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1901-04; Norske synode, 1904—. 

Organisert 24de juli 1901. 60 sjsele i 1901 (15 svensker), 90 i 1914 (15 
svensker). Prester: T. T. Wiprud, 1901-02; A. M. Buslee, 1902—. Embeds- 
ma-.nd i 1901: b. Christ. W. Johnson; c. Magnus Olson; e. Knute Frantsvog, 
Magnus Olson, John Frantsvog. I 1915: b. John T. Nelson; c. Christ. W. 
Johnson; e. Ole Lee, Peder Schulstad, John Kleven. Kvindefor., 1902, ca. 
$300. Gravplads, 1 acre. Land (sammen med andre menigheter i kaldet). 
Prestelp-n: $110 (1901), $190 (1914), $1,100 (1901-14). Kirketjener osv.: ca. 
$200 (1901-14). Menighetsskolen: ca. $200 (1901-14). Samfundsskoler: ca. 
$200 (1901-14). Missionen: ca. $250 (1901-14). Barmhjertighetsanstalter: 
ca. $100 (1901-14). "Konstitution."— A. M. Buslee. (1026—4766) 

Wilton praekeplads. 

Wilton (? mil ?), McLean Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902-03 (?). 

Begyndt 1902. Sluttet 1903(F). Prest: N. A. Larsen, 1902-03(?). 85 
mil fra prestegaarden. — A. M. A. (5141 — 4767) 

Wilton menighet. 

Wilton, McLean Co., N. D. 
Forenede kirke, 1904-05. 

Organisert 1904. Opl^st 1905. 18 sjsele i 1904. Prest: L. A. Breen, 
1904-05. Embedsmand i 1904: b. E. O. Uldness.— A. M. A. (5138—4768) 

West Wilton praekeplads. 

Wilton ((7 mil vest), McLean Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: Samuel Peterson, 1913-14.— A. M. A. 
(5140—4769) 

Wilton praekeplads. 

Wilton, McLean Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: Samuel Peterson, 1913-14.— A. M. A. 
(5142-4770) 

St. Olafs menighet. 

Turtle Lake (6 mil nord), McLean Co., N. D. 

Norske svnode, 1903 — . 

Organisert 1903. 153 sjsele i 1904, 230 i 1914. Prester: J. M. Hestenes, 
1903-06; A. N. Fimmeland, 1906-09; S. Fladmark, 1910-13. Embedsmand 
i 1903: b. A. T. Anderson. I 1913: b. Iver Skogsmark.— A. M. A. 

(5129—4771) 

S^ndre St. Olafs menighet. 

Turtle Lake (10 mil syd), McLean Co., N. D. 

Norske synode, 1903 — . 

Organisert 1903. 84 sjaele i 1904, Prester: J. M. Hestenes, 1903-06; A. 
N. Fimmeland, 1906-09; S. Fladmark, 1910-13. Embedsmand i 1903: b. 
Adolph Johnson. I 1913: b. Chr. Lynne.— A. M. A. (5130 — 4772) 114 North Dakota 

West Bank (Westbank) menighet. 

Garrison (12 mil vest-nordvest), McLean Co., N. D. 

Norske synode, 1903 — . 

Organisert 15de november 1903. Splittet 1907, paa grund av samfunds- 
spoTsmaal (St. Peter-Fk). 40 sisele i 1904, 24 i 1908. Prester: J. M. Heste- 
nes, 1903-08: H. A. L. Hjermstad, 1904-06; H. J. Stormo, 1907; A. N. Fim- 
meland, 1907-10; C. A. Davick, 1910-12; O. L. Brevig, 1912—. Embedsmamd 
i 1904: b. Knut Hagen. I 1914(?): b. M. Rime.— A. M. A. (5121—4773) 

St. Peters norsk lutherske menighet. 

(Fra 1903 til 1907 en del av West Bank.) 

Garrison (15 mil nordvest), McLean Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907 (1903)-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1907 (15de november 1903). 50 sjaele i 1914. Prester: J. M. 
Hestenes, 1903-08; H. A. L. Hiermstad, 1904-06; H. J. Stormo, A. N. 
Fimmeland, 1907; L. A. Breen, 1907-10; N. H. Holm, 1911. Embedsmaend 
i 1903: b. Ed. Bjp'rneholdt; c. Abrah. Christophersen; d. Berger Antonsen, 
Olaus Rodahl; e. Kristian Kristophers, Anthon Grenli, Knut Olsen; f. Con- 
rad Iversen. I 1915: b. Ed. BjoYnholdt; c. Berger Antonsen; d. Matias Hoge, 
Henry Rime, Ole Korstad; e. Lars Lie, Ole Korstad, Knut Olsen. Kvinde- 
for., 1907. Land, 2 acres, $30. Prestel^n: $75 (1914), $100 (1907-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $8 (aarlig).— N. H. Holm. (1361-4774) 

St. Petri menighet (St. Peters). 

Ruso (12 mil syd-sydvest), McLean Co., N. D. 
Forenede kirke, 1903-09(?). 

Organisert 1903. Opltzfst 1909(?). 53 sjsele i 1904, 37 i 1908. Prest: J. 
A. Diesen, 1903-08. Embedsmand i 1903: b. Helge Lund.— A. M. A. 

(5125—4775) 

Garrison menighet. 

Garrison, McLean Co., N. D. 

Norske synode, 1904(?)-11(?). 

Organisert 1904(?). Opl^st 1911(?). Prester: H. A. L. Hjermstad, 
1904-06; J. M. Hestenes, 1904-08; A. N. Fimmeland, 1908-10; M. O. Teigen, 
1910-13.— A. M. A. (5119—4776) 

Garrison praekeplads. 

Garrison, McLean Co., N. D. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Begyndt 1915. Prest: N. H. Holm, 1915—. —A. M. A. <5120 — 4777) 

Basto praekeplads. 

Basto, McLean Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prester: H. A. L. Hjermstad, J. M. Heste- 
nes, 1904-05.— A. M. A. (5115—4778) 

Bethel menighet (Betel). 

Turtle Lake, McLean Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904-12(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1912(F). 40 sjasle i 1905, 28 i 1909. Prest: L. 
A. Breen, 1904-12(?). Embedsmand i 1904: b. John A. Johnsen. I 1909: b. 
Alb. Davidsen.— A. M. A. (5131—4779) McLean Co. 115 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Roseglen, McLean Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1904-09; Norske synode, 1909—. 

Organisert 20de april 1904. 32 sjsele i 1904, 89 i 1914 (9 svensker). 
Prester: J. M. Hestenes, 1904-05; H. A. L. Hjermstad, 1905-06; H.J. Stormo, 
1907; A. N. Fimmeland, 1907-10; C. A. Davick, 1910-11; O. L. Brevig, 1912—. 
Embedsmaend i 1904: b. John Snippen; e. John Hill, JpYgen Jacobson, John 
Lunden. I 1915: b. Paul J. Kolden; c. Peter J. Kolden; e. Lars Kolden, John 
Hill, Jo-rgen Jacobson. Kvindefor., 1904, ca. $1,000. Kirke, 1915, $2,800. 
Gravplads, 1 acre. Prestel^n: $50 (1904), $100 (1914), ca. $900 (1904-14). 
Laererljzfn: ca. $350 (1904-14). Samfundsutgifter: ca. $250.— O. L. Brevig. 

(1916—4780) 

Bethania menighet (Betania). 

Underwood, McLean Co., N. D. 

Norske synode, 1904(?)— . 

Organisert 1904(F). 55 sjaele i 1904, 60 i 1914. Prester: H. A. L. Hjerm- 
stad, 1904-05; J. M. Hestenes, 1905-07; A. N. Fimmeland, 1907-09; S. Flad- 
mark, 1910-13. Embedsmand i 1904: b. A. E. Haatvedt. I 1913: b. John 
Vedo.— A. M. A. (5134—4781) 

Saron menighet. 

Underwood (4 mil vest), McLean Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904-10. 

Organisert 1904. Opltfst 1910. 32 sjaele i 1904, 11 i 1910. Prest: L. A. 
Breen, 1904-10. Embedsmand i 1904: b. L. O. Anderson. I 1909: b. O. P. 
Johnson.— A. M. A. (5135-4782) Underwood praekeplads. 

Underwood, McLean Co., N. D. 
Norske synode, 1904-08 (?). 

Begyndt 1904. Sluttet 1908(?). Prester: H. A. L. Hjermstad, 1904-05; 
J. M. Hestenes, 1904-07; A. N. Fimmeland, 1907.— A. M. A. (5136—4783) Zion scandinavisk lutherske menighet (Zion). 

Max, McLean Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1905-14; Norske synode, 1914—. 

Organisert 13de august 1905. 91 sjaele i 1905 (21 svensker), 147 i 1914 
(19 svensker). Prester: H. A. L. Hjermstad, 1904-06(?); J. M. Hestenes, 
1905-08; A. N. Fimmeland, 19O7-10(?); M. Teigen, 1909-13; B. M. Hofren- 
ning, 1913 — . Embedsmaend i 1905: b. Sigurd Erickson; c. Ed. Evenson; e. 
O. Torgerson, Anton Amundson, Sam Carlson. I 1915: b. O. Torgerson; 
c. A. Anderson; e. Ed. Evenson, Sam Carlson, Fred Solberg; h. mrs. Hof- 
renning. 2 kvindefor., 1906, 1915, ca. $285. Ungdomsfor., 1914, $20. Pike- 
for., 1915, $12. Sangfor., 1914. Prestehus, 1910, $1,600. Gravplads, 2 acres, 
$60. Land, % acre. Prestelon: $150 (1905), $200 (1914). Prestehus: $800 
(1905-14). Kirketjener osv.: $50 (1905-14). Menighetsskolen: $435 (1905- 
14). Samfundsskoler: $100 (1905-14). Missionen: $100 (1905-14).— B. M. 
Hofrenning. (1141—4784) Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet. 

Oscar, McLean Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08(?). 

Organisert 1907. Opldst 1908(?). 48 sjaele i 1907. Prester: J. M. Heste- 
nes, A. N. Fimmeland. 1907-08(?).— A. M. A. (6520—4785) 116 North Dakota 

St. Olafs norsk lutherske menighet. 

McLean Co., N. D. 

Utenom CFk), 1915—. 

Organisert april 1915. 50 sjaele i 1915. Prest: N. H. Holm, 1915—. 
Embedsmaend i 1915: b. Jens Bj^rlie; c. Fred Osmond (Osmund); d. Erik 
Larsen, Paul Folden, John Sliper, M. Sletten; e. C. A. Winge, Ed. Olsen, 
C. J. Amundsen; f. Erik Larsen; h. Erik Larsen. Kvindefor., 1915. Preste- 
lp-n: $250 (1915).— N. H. Holm. (1362—4786) 

Turtle Lake praekeplads, 

Turtle Lake, McLean Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08(?). 

Begyndt 1907. Sluttet 1908(?). Prester: J. M. Hestenes, A. N. Fimme- 
land, 1907-08.— A. M. A. (5132-4787) 

Medicine Hill menighet (Turtle Lake?). 

Turtle Lake (? mil ?), McLean Co., N. D. 
Norske synode, 1913(F)— . 

Organisert 1913(?). Prest: S. Fladmark, 1912-13. Embedsmand i 1913: 
b. Ole O. Lockrem.— A. M. A. (5128-^788) 

Wiprud praekeplads. 

Wiprud, McLean Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begvndt 1907. Sluttet 1908. Prest: J. M. Hestenes, 1907-08.— A. M. A. 
(5144-^789) 

Vestre Crooked Lake menighet. 

Wiprud, McLean Co., N. D. 

Norske synode, 1907(F)—. 

Organisert 1907(F). 37 sjaele i 1907, 50 i 1910. Prester: J. M. Hestenes. 
A. N. Fimmeland, 1907-08; S. Fladmark, 1910-(F). Embedsmand i 1907: 
b. Gullick Jaastad. I 1913: b. Bennie Hauge.— A. M. A. (5127—4790) 

0stre Crooked Lake menighet. 

Turtle Lake (13 mil nordp-st), McLean Co., N. D. 

Norske synode, 1907(F)—. 

Organisert 1907(F). 38 sjaele i 1908, 48 i 1914. Prester: J. M. Hestenes, 
A. N. Fimmeland, 1907-09(F); S. Fladmark, 1910-13. Embedsmand i 1907: 
b. Carl Field. I 1913: b. Carl Field.— A. M. A. (5133—4791) 

Ruso evangelisk lutherske menighet. 

Ruso, McLean Co., N. D. 

Hauges synode, 1907(F) — . 

Organisert 1907(F). 55 sjaele i 1907, 59 i 1914. Prester: A. H. Trygstad. 
1907-08; A. H. Melom, 1909—. Embedsmand i 1915: b. Anton Blomberg. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke.— A. M. A. (5123—4792) 

Ruso menighet. 

Ruso, McLean Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08(F). 

Organisert 1907. Oplp'st 1908(F). 38 sjaele i 1907. Prest: O. J. Akre, 
1907-08(F). Embedsmand i 1907: b. A. O. Aaker.— A. M. A. (5124—4793) McLean Co. 117 

Churchill (Church Hill norsk evangelisk lutherske). 

Dogden (9 mil sydjztet), McLean Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 1907. 45 sjaele i 1907, 51 i 1914. Prester: N. G. Mehlen, 
1907-11; O. L. Fladager, 1910—. Embedsmand i 1907: b. Walter Bjjrfrhus. 
Prestel^n: $50 (1914).— A. M. A. (5117-4794) Coal Harbor norsk evangelisk lutherske menighet. 

Coal Harbor, McLean Co., N. D. 

Norske synode, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907(?). Opl^st 1908(?). 39 sjaele i 1907. Prester: A. N. 
Fimmeland, J. M. Hestenes, 1907. Embedsmand i 1907: b. T. Sulem.— A. 
M. A. (5116-4795) 

Strawberry Lake menighet. 

Wiprud (15 mil nordvest), McLean Co., N. D. 
Norske synode, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907(?). Oplo'st 1908(?). 30 sisele i 1907. Prester: J. M. 
Hestenes, A. N. Fimmeland, 1907-08 (?).— A. M. A. (5143—4796) Concordia norsk evangelisk lutherske menighet. 

Benedict, McLean Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1908—. 

Organisert lste januar 1908. 116 sjaele i 1908 (16 ikke-norsker), 90 i 
1914 (10 svensker). Prester: A. N. Fimmeland, 1907-10(?); J. M. Hestenes, 
1908-09; M. Teigen, 1909-13; B. M. Hofrenning, 1913—. Embedsmaend i 
1908: b. Christ. Krog; c. Lewis Ludvigson; e. Magnus Olson, John John- 
son, A. B. Gunderson. I 1915: b. Elvin Lillehaugen; c. Pet. Stave; e. Christ. 
Bakke, Thorn Rendahl, Ole Erlien; f. Pet. Stave; g. Elline Hellikson. 2 
kvindefor., 1908, $400. Ungdomsfor., 1915. Sangfor., 1915, $10. Prestehus, 
1909, $1,600 (sammen med andre menigheter i kaldet). Gravplads, 1 acre, 
$25. Land, 3 lotter. Prestel^n: $150 (1908), $200 (1914), $1,200 (190S-14). 
Prestehus: $1,000 (19Q8-14). Kirketjener osv.: $25 (1908-14). Menighets- 
skolen: $200 (1908-14). Samfundsskoler: $100 (1908-14). Missionen: $100 
(1908-14). — B. M. Hofrenning. (1138—4797) 

Bethlehem menighet. 

Ammundsville(?), McLean Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 20de juni 1913. 93 sjaele i 1913, 93 i 1914. Prester: N. G. 
Mehlen, 1913-15; A. Fjeldsgaard, 1915—. Embedsmaend i 1913: .b. A. R. 
Reinertson; c. W. K. Dahl; d. A. R. Reinertson, Theo. Mortenson, Sam 
Ring; e. John B. Nelson, A. A. Olson, John T. Haugen; f. John B. Nel- 
son. I 1915: b. A. R. Reinertson; c. W. K. Dahl; d. A. R. Reinertson, Theo. 
Mortenson, John B. Nelson; e. John T. Haugen, John B. Nelson, Clarence 
Amundson; f. John B. Nelson. Kvindefor., 1913, $200. Gravplads, 2 acres. 
Missionen: $25 (1913-14).— A. Fjeldsgaard. (598-4798) Lucky Mound menighet. 

Cremerville, McLean Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 123 sjaele i 1913, 95 i 1914. Prester: N. G. Mehlen, 
1913-15; A. Fjeldsgaard, 1915—. Embedsmaend i 1913: b. J. Petersen. I 
1915: b. J. Otterness. Kirke, 1914. Gravplads.— A. M. A. (5122-4799) 118 North Dakota Aurdahl menighet (Aurdal, Minnewaukan ) . 

Crary, Ramsey Co., N. D. 

Norske synode, 1883 — . 

Organisert 1883. 140 sjsele i 1885, 37 i 1914. Prester: O. H. Aaberg, 
1884-03; S. E. S. Meisel, 1903-06; C. A. Davick, 1906-08; S. E. S. Meisel, 
1908-13; J. A. O. Wulfsberg, 1913—, Embedsmand i 1907: b. Alfred Dahl. 
I 1915: b. Alfred Dahl. Kirke, 1907, $2,600. Gravplads, 1 acre.— A. M. A. 
(5235—4800) 

Big Coulee menighet. 

(Big Coule, Big Coole, Big Cooley, Big 
Coolie.) 

Churchs Ferry (6 mil syd, 1 0st), Ramsey 
Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1883-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1883. 78 sjsele i 1883, 92 i 
1914. Prester: B. A. Harstad, 1883; O. H. 
Aaberg, 1884-87; O. T. Lee, 1887-89; E. O. 
Larsen, 1891-98; H. A. H. Blegen, 1892^93; 
E. L0vland, 1899-01; J. J. Strandness, 1901- 
11; K. O. Raftshol, 1911—. Embedsmand i 
1883 : a. G. Gulsrud ; b. H. J. Komerud ; c. S. 
O. Nestegard; d. Arne Bye, Anders Neste- 
gard, Tollef Tollefson ; e. Rasmus Olson, Knut 
S. Nestegard, Amund Moen ; f. Rasmus Yre. 
I 1915: b. K. O. Nestegard; c. Lars Elling- 
son; d. Lars O. Nestegard, Lars Tollefson; e. 
Sander O. Nestegard, John Berget, Arne Bye ; 
f. Lars O. Nestegard. Kvindefor., 1887. Ung- 
Kirke, 1902, $4,000. domsfor. Pikefor., 1901. Prestelon : $225 (1914). 

Prestehus, 1890, $1,700 (sam- "Konstitution", 1890.— K. O. Raftshol. 

menmed Antiokia mght.). (962—4801) 

Gravplads, 3 acres, $120 
(gjaerde ca. $400). 
Chain Lake evangelisk lutherske menighet. 

Churchs Ferry (10 mil nordo'st), Ramsey Co., N. D. 

Norske synode, 1883 — . 

Organisert 1883. 70 sjaele i 1883, 131 i 1914. Prester: O. H. Aaberg, 
1883-03; S. E. S. Meisel, 1903—. Embedsmand i 1913: b. John Hoystad. 
—A. M. A. (5231-^802) 

Jerusalem menighet. 

Doyon (10 mil syd), Ramsey Co., N. D. 

Norske synode, 1883 — . 

Organisert 1883. 50 sjsde i 1886, 48 i 1914. Prester: O. H. Aaberg, 
1885-03; S. E. S. Meisel, 1903-06; C. A. Davick, 1906-08; H. A. L. Hjerm- 
stad, 1908-12; J. A. O. Wulfsberg, 1913—. Embedsmand i 1913: b. A. Ras- 
mussen.— A. M. A. (5237-^803) 

N O y w<5t' — FIX /^/6 'Ns-b^c** Ramsey Co. 119 Grand Harbor menighet. 

Grand Harbor, Ramsey Co., N. D. 

Konferentsen, 1884-90; Forenede kirke, 1890-94. 

Organisert 1884. Opljzfst april 1894, for sammen med 0stre Big Coulee 
at danne Norway menighet. 50 sjsele i 1886, 96 i 1893. Prester: I. L. Lun- 
deby, 1884; O. S. Houkom, 1885; M. J. Waage, 1886-88; A. J. Ljrfgeland, 
1888-91; E. O. Larsen, 1891-94. Embedsmand i 1993: b. Peter Morgen.— A. 
M. A. (5245—4804) 

0stre Big Coulee menighet. 

(FoY en del av Big Coulee menighet.) 

Ramsey (3 mil sydjzfst), Ramsey Co., N. D. 

Norske synode, 1884-94. 

Organisert 1884. Oplo'st 1894, for at gaa sammen med Grand Harbor 
menighet og danne Norway menighet. Prester: B. A. Harstad, 1884; O. 
H. Aaberg, 1885-87; O. T. Lee, 1887-89; H. A. H. Blegen, I. L. 0xendahl, 
1889-94.— A. M. A. (5248-4S05) Norway menighet. 

(Skandinavisk luthersk frimenighet, Norway 
Town, Norway lutherske frimenighet. Sam- 
menslutning av 0stre Big Coulee og Grand 
Harbor.) 

Ramsey Station (2% mil sydo'st), Ramsey 
A 1 Co > N. D. 

UmL^ Utenom (Lf, Ns, Fk), 1894—. 

Organisert 8de april 1894. 175 sjsele i 1894 
(6 svensker, 1 danske), 179 i 1914 (5 sven- 
sker, 1 danske). Prester: E. O. Larsen, 1894- 
95; I. L. 0xendahl, 1895-97; E. Lovland, 1897- 
01; J. J. Strandness, 1901-11; K. O. Raftshol, 
1911—. Embedsmsend i 1894: a. Peter Mor- 
gan ; b. L. H. Miller ; c. P. S. Glaerum ; d. An- 
ders Lomen, Ole Torvik, John Sj0berg; e. O. 
T. Myren, P. A. Bryn, Ole Espest01. I 1915: 
b. John Aasmundstad; c. Peter Morgan; d. T. A. Bryn, S. E. Bromset, T. 
K. Moen ; e. V. Halvorson, Gilbert Timbo, John Bryn ; f. Ole Torvik ; g. Ole 
Torvik. Kvindefor., 1890, $2,348. Pikefor., 1907. Sangfor., 1911, $350. Pre- 
stelon: $75 (1894), $250 (1914), $3,525 (1894-14). Kirketjener osv.: $925 
(1894-14). Menighetsskolen : $900 (1894-14). Samfundsskoler : $600 (1894- 
14). Missionen: $733 (1894-14). Barmhjertighetsanstalter : $185 (1894-14). 
— K. O. Raftshol. (642—4806) 
Kirke, 1899, $3,285. 
Gravplads, 3 acres. St. Johannes menighet (Church). 

Churchs Ferry, Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1885-90. 

Organisert 1885. Opl^st 1890. 54 sjaele i 1889. Prester: O. H. Aaberg, 
1884-87; O. T. Lee, 1 887-90 (?).— A. M. A. (5233-4807) Immanuels menighet. 

Fox Lake, Ramsey Co., N. D. 

Norske synode, 1886 — . 

Organisert 1886. Ca. 30 sjaele i 1889, 58 i 1914. Prester: O. H. Aaberg, 
1886-03; S. E. S. Meisel, 1903-06; C. A. Davick, 1906-08; S. E. S. Meisei, 
190^-13; J. A. O. Wulfsberg, 1913—. Embedsmand i 1913: b. Nils Tweeten. 
—A. M. A. (5243—4809) 120 North Dakota 

Skandinavia norsk evangelisk lutherske menighet. 

Churchs Ferry (?), Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1889-03. 

Organisert 1889. Opl^st 1903. Ca. 36 sjade i 1889, 28 i 1902. Prest: 
O. H. Aaberg, 1889-03.— A. M. A. (6523-4808) 

St. Olafs norsk lutherske menighet (St. Olav). 

Devils Lake, Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Ns, Kf), 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 4de februar 1887. Splittet 1888, paa grund av at en del av 
menigheten 0nsket betjening av Konferentsen og en del av Synoden (St. 
Petri menighet). Ca. 50 sjaele i 1887, 65 i 1915. Prester: O. H. Aaberg, 
1887-88; A. J. L^geland, 1888-90; J. Madsen, 1891-94; E. Lovland, 1895-99; 
J. J. Strandness, 1900-01; A. O. Fonkalsrud, 1901-03; P. A. T. Nykreim, 
1904-05; J. J. Haarvei, 1905-09; A. C. Barron, 1909—. Embedsmaend i 1887: 
a. S. N. Sorenson; b. Ole Serumgaard; c. T. T. Lee; e. E. Hove, T. T. Lee, 
H. Severinson; f. N. S. Moen. I 1915: b. Ole Serumgaard; c. Martin A. 
Heghaug; e. Theodor Thompson, T. T. Anderson, H. N. Halgren. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 1888, $4,500. Prestehus, 1889(?), $1,000. 
Prestelon: $300 (1914). Samfundsskoler: ca. $300 (1887-14). Missionen: ca. 
$100 (1887-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $50 1887-14).— A. C. Barron. 
(1222—4810) 

St. Petri menighet. 

(Fra 1887 til 1889 en del av St. Olafs.) 

Devils Lake, Ramsev Co., N. D. 

Norske synode, 1888-89. 

Organisert 1888. Oplo'st 1889, paa grund av at den manglet betjening. 
De uttraadte gik tilbake til modermenigheten (St. Olafs). Prest: O. H. 
Aaberg, 1889-90. (7209—4811) 

Zion evangelisk lutherske menighet. 

(Zion norsk lutherske.) 

Crary (2 mil nordvest), Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Ns, Kf, Fk), 1888—. 

Organisert 30te november 1888. 63 sjaele i 1888, 57 i 1915. Prester: O. 
H. Aaberg, 1887-88; A. J. Lp-geland, 1888-90; J. Madsen, 1891-94; E. Lov- 
land, 1895-99; J. J. Strandness, 1900-01; A. O. Fonkalsrud, 1901-03; P. A. 
T. Nykreim, 1904-05; J. J. Haarvei, 1905-09; A. C. Barron, 1909—. Embeds- 
maend i 1888: b. Ingebregt Glerum; c. Peter K. Lee; e. Ole O. Nessett, 
John Sagvang, John Wickum; f. Jens R. Jakobsen. I 1915: b. Sever Ness; 
c. John Wikum; e. Ole O. Nessett, Andrew Rohr, Lars Stenset. Kvindefor. 
Kirke, 1895, $1,100. Prestehus, 1899. Gravplads, 2 acres, $110. Prestelon: 
$100 (1888), $175 (1914), $2,550 (1888-14). "Konstitution", 1888.— A. C. 
Barron. (1218-4812) 

Bergen evangelisk lutherske menighet (Borgen). 

Garske (4 mil sydo'st), Ramsey Co., N. D. 

Norske synode, 1888—. 

Organisert 1888. 48 sjaele i 1892, 165 i 1914. Prester: O. H. Aaberg, 
18S&-03; S. E. S. Meisel, 1903—. Embedsmand i 1913: b. Samuel 0vreb0\ 
—A. M. A.. (5244-4813) 

Devils Lake City praekeplads. 

Devils Lake, Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1889-90. 

Begyndt 1889. Sluttet 1890. Prest: O. H. Aaberg, 1889-90.— A. M. A. 
(5236—4814) Ramsey Co. 121 
Bethel menighet. 

(Ringsaker norsk evangelisk lutherske me- 
nighet, Ringsager.) 

Lawton (11 mil vest), Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Am), 1889-90; Forenede kirke, 
1890(F)— . 

Organisert 1889. 32 sirele i 1889, 27 i 1914. 
Prester: R. A. Lavik, 1889-90; John Madsen, 
1891-94; E. Lovland, 1894-00; J. J. Strand- 
ness, 1900-05; A. O. Fonkalsrud, 1902-03; O. 
Glas0e, 1903-04; A. T. Hammer, 1904-12; G. 
Kluxdal, 1913-15; J. S. Sunde. 1915—. Em- 
bedsmsend i 1889: a. Mikkel Teigen ; b. Ole 
Pedersen ; c. Peter Erickson ; e. Einar Kal- 
hagen, Andrew Hagen, A.sle Lakval. I 1915 : 
b. Erick Kalhagen ; c. Einar Kalhagen ; e. Kas- 
per Johnson, S0ren Erickson, Peder Erickson ; 
h. John Hanson. Kvindefor., 1896. Missions- 
for., 1913, ca. $70. Prestelon : ca. $100 (1914). 
—J. S. Sunde. (995—4815) Kirke, 1900, ca. $2,225. 
Gravplads, 1 acre. 

Saron menighet (Zaron). 

— , Ramsey Co., N. D. 

Hauges synode, 189Q-02(?). 

Organisert 1890. Oplo'st 1902(?). 34 sjsele i 1891, 35 i 1902. Prester: 
P. C. R^mo, 1890-94; C. M. P. Winther, 1894-96; J. J. Loftaas, 1896-98; K. 
C. Hektner, 1898-01.— A. M. A. (5229—4816) 

/fa-rrys^ey Co., A/. O. 

A 7if/0cA/4(/3a-r7So >7 Co.)- /^/ r /*?& /a 
~- - ££ /<?/£ Zions skand. lutherske 
frimenighet. 

(Fra 1885 til 1895 en del 
av Antiochia, Benson Co.) 

Churchs Ferry, Ramsey 
Co., N. D. 

Frikirken, 1895—. 

Organisert 28de dec. 1895. 
i36 sjsele i 1895 (17 sven- 
sker), 144 i 1914 (6 sven- 
sker). Prester: E. O. Lar- 
sen, 1895-98; A. J. Vartdal, 
1898-09; J. T. P. Leeland, 

Kirke, 1895, $6,900. Prestehus, 1898, $2,500. !?2o"9! ' ,?' cP' xT He « Seth ' 

Embedsmaend i 1895: b. H. A. Moe; c. J. A. Jacobson; d. Knut B. Erickson, 
Julius Petterson, S. G. Hanson: e. T. Solberg, M. Knutson, Christ. Braaten; 
f. Knut B. Erickson. I 1915: b. O. Overland; c. T. Solberg; d. Oscar Sol- 
berg, Martin Knutson, R. Yrr; e. T. Solberg, J. Overland, Hans Solberg; h. 122 North Dakota 

prof. Rygh, M. V. Melby. Kvindefor., 1896, $6,275. Ungdomsfor., 1896, $500. 
Pikefor., 1909, $300. Missionsfor., 1910. Sangfor., 1897. Avholdsfor., 1897. 
Prcstel0n: $300 (1895), $350 (1914), $6,175 (1895-14). Prcstehus: $4,000 
(1895-14). Kirketjener osv. : ca $4,000 (1895-14). Menighetsskolen : $800 
(1895-14). Samfundsskoler : $1,900 (1895-14). Missionen : $1,000 (1895-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $500 (1895-14). "Konstitution", 1896; "Menighets- 
blade", 1897; "Vikingen".— P. Steen. (2051—4818) 

St. Johannes norsk evangelisk lutherske menighet. 

Churchs Ferry (? mil ?), Ramsey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1891-95. 

Organisert 1891. Oplp'st 1895, for at forenes med 36 medlemmer der 
uttraatte fra Antiochia og dannet Zion skandinavisk lutherske menighet. 68 
sjasle i 1891, 56 i 1895. Prest: E. O. Larsen, 1891-95. Embedsmand i 1894: 
b A. J. Kildahl.— A. M. A. (5234—4817) 

Bethlehem menighet. 

(Betlehem, Bethlehem norsk lutherske.) 

Doyon, Ramsey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1892 — . 

Organisert 16de april 1892. 36 si.xle i 1892 (9 svensker), 74 i 1914 (20 
svensker). Prester: J. Madsen, 1892-95; E. L^vland, 1895-00; J. J. Strand- 
ness, 1900-01; A. O. Fonkalsrud, 1901-04; P. A. T. Nykreim, 1904-05; J. J. 
Haarvei, 1905-09; A. C. Barron. 1909—. Embedsmand i 1892: b. A. Ander- 
son; c. John Rudrud; d. Carl Soderberg, John Rudrud; e. P. Iverson, John 
Berg, Ole Anderson. I 1915: b. R. Anderson; c. C.J. Arneson; d. Ed. Evans, 
Justin Berg; e. P. Iverson, Peter 0ien, Carl Arneson. Kvindefor., 1915, 
$500. Kirke, 1902, $1,653. Gravplads, 2V 2 acres, $25. Prestel^n: $75 (1892), 
$125 (1914). "Konstitution", 1892.— A. C. Barron. (1220-^819) 

Lunde menighet. 

Lunde, Ramsey Co., N. D. 

Frikirken, 1897(?)— . 

Organisert 1898(?). Prest: A. A. Brunsvold, 1897— A. M. A. 

(3129—4820) 

Lunde praekeplads. 

Lunde, Ramsey Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1899-00. 

Begyndt 1899. Sluttet 1900. Prest: J. B. Byberg, 1899-00.— A. M. A. 
(5248a-4821) 

St. Johns menighet. 

— , Ramsey Co., N. D. 
Hauges synode, 1898-00. 

Organisert 1898. Opl^st 1900. Prest: A. J. Krogstad, 1898-00.— A. M. A. 
(5232-4822) 

Concordia norsk evangelisk lutherske menighet. 

Edmore, Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1898-15; Norske synode, 1915—. 

Organisert 27de november 1898. Ca. 45 sjaele i 1898, ca. 200 i 1914. 
Prester: E. O. Ruste, 1898; L. A. Haatvedt, 1899-03; J. B. Unseth, 1900-13; 
L. A. Haatvedt, 1913—. Embedsmaend i 1898: b. J. E. So'nstelie; c. Ole 
Anderson; e. Carl Sagen, J. E. So'nstelie, Geo. Hanson. I 1915: b. S. Qualey; 
c. O. A. Frovarp; e. Ole Settingsgaard, Martin Sagen, H. A. Anderson; h. 
T. H. Woldy. Kvindefor., 1899, $1,500. Ungdomsfor., 1913. Pikefor., 1915. Ramsey Co. 123 

Sangfor., 1903 . Kirke 1, 1899, $200. Kirke 2, 1903, $4,000. Prestel^n: $15 
(1898), $200 (1914), $2,500 (1898-14). Kirketjener osv.: $400 (1898-14). Sam- 
fundsskoler: $300 (1898-14). Missionen: $400 (1898-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $200 (1898-14). "Konstitution", 1902.— L. A. Haatvedt. 

(1900-4823) 

Edmore lutherske menighet. 

Edmore, Ramsey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1902-10. 

Organisert 1902. Opl^st 1910. 90 sjaele i 1902, 65 i 1909. Prester: Oluf 
Glasoe, 1902-04; A. J. Hammer, 1904-09. Embedsmand i 1909: b. H. Hel- 
leckson— A. M. A. (5240—4824) St. Ansgars menighet. 

Edmore (3 mil ^st), Ramsey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899. 50 sjaele i 1899, 61 i 1914. Prester: E. B. Wollan, 
1899-06; J. B. Byberg, 1909—. Embedsmand i 1899: b. Efraim Olson. I 
1915: b. E. Olson. Kirke.— A. M. A. (5241—4825) St. Hans menighet. 

Edmore (6 mil nordo'st), Ramsey Co., N. D. 
Hauges synode, 1899 — . 

Organisert 1899. 150 sjaele i 1899, 133 i 1915. Prest: J. B. Byberg, 1899—. 
Embedsmand i 1915: b. Nils Myrvik. Kirke.— A. M. A. (5242—4826) Vernes menighet. 

(Vaernes menighet, Varness norsk lutherske.) 

Devils Lake (0V2 mil nordo'st), Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1899-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert november 1899. Ca. 45 sjaele i 1899, ca. 65 i 1914 (5 sven- 
sker). Prester: J. J. Strandness, 1900-02; A. O. Fonkalsrud, 1902-04; P. A. 
T. Nykreim, 1904-05; J. J. Haarvei, 1906-09; A. C. Barron, 1909—. Embeds- 
maend i 1899: a. Louis Stormon; b. O. P. A. Borstad; c. Martin Gulseth; 
e. Peter Anderson, T. P. Thompson, Haagen Gunderson. I 1915: b. Louis 
Stormon; c. Peter Anderson; e. Iver Peterson, Peter Gunderson, E. Even- 
son. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 1906, $3,360. Prestelp'n: 
$150 (1899), $200 (1914), ca. $2,550 (1899-14). Kirketjener osv.: $90. Sam- 
fundsskoler: ca. $18 (aarlig). Missionen: ca. $150. "Konstitution."— A. C. 
Barron. (1219—4827) 

Kinloss menighet. 

Edmore (4 mil ?), Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1891-02. 

Organisert 1901. Opl^st 1902. 27 sjaele i 1901. Prester: H. C. Olsen, 
L. A. Haatvedt, J. B. Unseth, 1901-02(?).— A. M. A. (5239—4828) Philadelphia menighet (Filadelfia). 

Edmore (5 mil ?), Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1901-04. 

Organisert 1901. Opltfst 1904. 34 sjaele i 1901. Prester: H. C. Olsen, 
L. A. Haatvedt, 1901-02; j. B. Unseth, 1901-03.— A. M. A. (5238-^829) 124 North Dakota Zoar norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hampden, Ramsey Co., N. D. 

Frikirken, 1902—. 

Organisert 4de april 1902. 16 sjaele i 1902, 90 i 1914. Prester: J. O. 
Arevik, 1900-05; N. 1. Harveland, 1904-08; L. C. C. Pedersen, 1908-10; G. 
S. Nordberg, 1910-14; P. O. Laurhammer, 1915—. Embedsmaend i 1915: 
b. Martin Martinson; c. Iver Iveisen; d. Nels Harveland, P. Norum, M. 
Martinson; e. Iver Iversen, Sam Iversen, P. Martinsen. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Kirke. Prestel^n: $250 (1914).— P. O, Laurhammer. (2027-^1830) Hampden menighet. Hampden, Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1904-05. 
Organisert 1904. Opl^st 1905. 
1904-05.— A. M. A. (5247-4831) 33 sjaele i 1905. Prest: J. B. Unseth, Vaage norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Vang norsk lutherske.) 

Brocket, Ramsey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 6te juli 1903. 33 sjaele i 1903, 70 i 1914. Prester: O. Glaso'e, 
1903; J. J. Ringstad, 1903-04; A. J. Hammer, 1904-12; M. O. Silseth, 1913—. 
Embedsmand i 1915: b. Thorstein Sahl. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. 
Gravplads.— A. M. A. (5230-^832) Prospect lutherske menighet (Prospect norsk lutherske). 

Derrick (3y 2 mil nord^st), Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1903-04; Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 28de juli 1903. 20 sjaele i 1903, 50 i 1914. Prester: O. Glasoe, 
1903-04; A.J. Hammer, 1905-12; G. S. Nordberg, 1913-14; J. S. Sunde, 1915—. 
Embedsmaend i 1903: a. Ole Haugen; b. Sondre Barstad; c. Marius Knudsen. 
I 1915: b. Ed. A. Erickson; c. John Ivesdal; e. Ole Haugen, Ears Ivesdal. 
Kvindefor., 1904. Gravplads, 3 acres, $60. Prestelon: $30 (1903), $100 (1914). 
—J. S. Sunde. (996—4833) Skandinavia norsk lutherske menighet. 

(Scandinavia norsk lutherske). 

Webster (9 mil nordo'st), Ramsey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 5te mars 1903. 21 sjaele i 1903, 
44 i 1914. Prester: O. Glas^e, 1903-04; A. J. 
Hammer, 1904-12; Gudm. Kluxdal, 1913-15; 
J. S. Sunde, 1915—. Embedsmaend i 1903: a. 
John A. G. Dahlen; b. Oscar M. Aanstad; c. 
Lewis Frogner; e. Tohn Dahlen, Ed. Olson, 
Halbert Paulson. I 1915: b. O. G. Kleven ; c. 
Louis Frogner; e. Ed. Olson, Christ. Herman- 
son, John Dahlen. Kvindefor., 1896. Preste- 
lo-n: $100 (1903), ca. $1,000 (1903-14).— J. S. 
Sunde. (997—4834) 
Kirke 1, 1903, $3,500. 
Kirke 2, 1914, $4,310. 
Gravplads, 1 acre. Ramsey Co., Dickey Co. 125 

Overland praekeplads. 

Overland, Ramsey Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1906(?)-07(?). 

Begyndt 1906(?). Sluttet 1907(?). Prest: A. J. Hammer, 1906-07.— A. 
M. A. (5249—4835) 

Grand Harbor(?) menighet. 

Grand Harbor (8 mil nordvest), Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08. 

Organisert 1907. Opl^st 1908. Prest : S. E. S. Meisel, 1907-08.— A. M. A. 
(5246—4836) 

Starkweather praekeplads. 

Starkweather, Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907. 

Begyndt 1907. Prest: S. E. S. Meisel, 1907.— A. M. A. (5250—4837) 

Webster praekeplads. 

Webster, Ramsey Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: S. E. S. Meisel, 1907-08.— A. 
M. A. (5252—4838) 

The First English Evangelical Lutheran Congregation (Webster). 

Webster, Ramsey Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1916—. 

Organisert 12te januar 1916. 20 sjaele i 1916. Prest: J. S. Sunde, 1916—. 
Embedsmaend i 1916: b. prof. B. E. Johnson; c. prof. B. E. Johnson; e. Jjzfr- 
gen Johnson, Thos. Lonnevik, Peter Wesley. Kvindefor., 1914, ca. $125. 
Prestelp-n: $150 (1916).— J. S. Sunde. (1190—4839) 

Trinitatis evangelisk lutherske menighet. 

Starkweather (4 mil vest), Ramsey Co., N. D. 
Norske synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 66 sjaele i 1910, 80 i 1914. Prest: S. E. S. Meisel, 
1909—. Embedsmand i 1915: b. Iver Iversen.— A. M. A. (5251-4840) 

Aurdal menighet. 

(Urdal, Aurdal evangelisk nork lutherske.) 

Forbes (4 mil 0st), Dickey Co., N. D. 

Antimissouri, 1883(?)-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1883(?)— . 58 sjaele i 1883, 75 i 1915. Prester: N. A. 0fste- 
dal, 1883-86; N. A. Giere(?), 1887-90; S. K. Ulsaker(?), 1890-91; O. A. W. 
L. Sels0-e(?), 1891-92; A. K. Flakoll, 1892-96; J. H. Lindland, 1897-07; K. 
G. Hatlen, 1907-10; T. B. Thorson, 1911-14; H. E. Hougland, 1914—. Em- 
bedsmand i 1915: b. E. Strand. Kirke.— A. M. A. (4590-4841) 

Emmanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Emanuels, Immanuels evangelisk norsk lutherske.) 

Ellendale, Dickey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1892(F)— . 

Organisert 1892(F). 50 sjaele i 1892, 24 i 1914. Prester: A. K. Flakoll, 
1892-96; J. H. Lindland, 1897-07; K. G. Hatlen, 1907-10; T. B. Thorson, 
1911-14; H. E. Hougland, 1914—. Embedsmand i 1915: b. N. Bj^rnstad. 
Kirke.— A. M. A. (4589^-4843) 126 North Dakota 
Vor Frelsers menighet (Vor Frelser 
norsk lutherske). 

Clement (2V 2 mil nord0st), Dickey Co., N. D. 

Antimissouri, 1884-90; utenom (Fk),1890— . 

Organisert 1884 Reorganised 16de januar 
1898. Delt 16de januar 1898, paa grund av 
indbyrdes tienighet. Ca. 120 sjaele i 1884, 65 i 
1915. Prester: N. A. 0fstedal, 1884-86; E. T. 
Rogne, 1886-88; J. D. Swalestuen, 1888-89; P. 
T. Stensaas, 1892-93; J. H. Lindland, 1897—. 
Embedsmaend : b. Herman Petersen ; c. Swan 
Johnson ; e. August Larsen, J. H. Colen, Harry 
Grjzmbek. I 1915: b. Herman Pedersen ; c. 
Swan Johnson ; e. August Larsen, J. H. Colen, 
Harry Gronbek. Kvindefor., 1893.— J. H. Lind- 
land. (2763—4342) Kirke, 1898, $3,000. Jim River Valley menighet. 

Glover (3 mil sydvest), Dickey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1892-95 (?). 

Organisert 8de decern her 1892. Oplo'st 1895 (?). 53 sjsele i 1892. Prest: 
P. T. Stensaas, 1892-93; E. K. Thuland, 1893-94. Embedsmand i 1892: b. 
Jan Greger Olson.— A. M. A. (4595-4S44) Oakes menighet. 

Oakes, Dickey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1892-94(?). 

Organisert 23de februar 1892. Oplo'st 1894(?). 23 sjsele i 1892, 26 i 
1894. Prester: P. T. Stensaas, 1892-93; E. K. Thuland, 1893-94. Embeds- 
mand i 1892: b. Chr. Gorder.— A. M. A. (4598-4845) Oakes praekeplads. Oakes, Dickey Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1896-98. 
Begyndt 1896. Sluttet Prest: H. Moe, 1896-98.— A. M. A. 

(4599_4846) Norway evangelisk lutherske menighet. 

Oakes, Dickey Co., N. D. 

Hauges synode, 1893 — . 

Organisert 1893. 60 sjaele i 1893, 40 i 1914. Prester: H. Moe, 1894-00; 
K. L. Kleveland, 1900-07; H. Moe, 1900—. Embedsmaend i 1893: a. H. Nevra- 
mon; b. Ed. Rasmussen; c. N. Johnsen; d. H. Nevramon, I. Olsen. I 1915: 
b. Ed. Rasmussen; c. P. Nelson; d. I. Olsen, K. Storvig; e. S. Lindseth, A. 
M. Anderson, A. Oldernes; h. mrs. Moe. Kvindefor., 1898. Kirke, 1908, 
$950 (eier halvdelen av kirken). Prestehus, 1898, $1,000.— H. Moe. 

(1582-^848) Dickey Co. 127 

II ' 


* ':?-&m 
_ J; ;, ... ^ Ebenezer norsk lutherske menighet 
(Ebeneser). 

Oakes, Dickey Co., N. D. 

Utenom (Dk), 1904-10; Den forenede kirke, 
1910—. 

Organisert 15de mars 1904. 13 sjsele i 1904, 
74 i 1915. Prest: J. H. Lindland, 1904— . Em- 
bedsmaend i 1904: b. O. C. Berger; c. Carl 
Bjo'rkeli; e. Einar Kjershem, Krist. Woltt, T. 
M. Thompson. I 1915: h. mrs. J. H. Lind- 
land. Kvindefor., 1904.— J. H. Lindland. 

(2762— 4846a) Kirke, 1908, $2,000. Oakes menighet. Oakes (? mil ?), Dickey Co., N. D. 
Frikirken, 191 1(?)—. 

Organisert 1911(F). Prest: L. H. Froyen, 1911(?)-12, 1914—. —A. M. A. 
(3029-4847) K. St. Ansgars norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fullerton (6 mil nord), Dickey Co., N. D. 
Hauges synode, 1893(?) — . 

Organisert 1895(?). 55 sjaele i 1895, 80 i 1914. Prester: H. Moe, 1895-00; 
L. Kleveland, 1900-06; J. H. Lindland, 1905-06; O. J. Nesheim, 1906—. Embedsmand i 1915: b. B. L. Nelson. Kirke.— A. M. A. (4592-4849) Glover norsk evangelisk lutherske menighet. Glover, Dickey Co., N. D. 
Hauges synode, 1895-97. 
Organisert 1895. Opljzfet 1897. Prest: H. Moe, 1895-97.— A. M. A. 

(4594-^850) Glover praekeplads. 

Glover, Dickey Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907—. 

Begyndt 1907. Prest: J. H. Lindland, 1907—. -A. M. A. (4593-4851) Grue evangelisk lutherske menighet (Ogme). 

Clement, Dickey Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1898—. 

Organisert 1898. 50 sjaele i 1898, 35 i 1914. Prester: H. Moe, 1898-00; 
K. L. Kleveland, 1900-07; H. Moe, 1908—. Embedsmaend i 1898: a. J. I. 
Johnsen; b. B. S. Nelson; c. C. Nelson. I 1915: a. J. J. Johnsen; b. K. Enger; 
c. J. Benson; d. J. Johansen, J. Benson; e. N. Enger, T. Tollefson, J. Ben- 
son. Kvindefor., 1899. Ungdomsfor. Prestekm: $50 (aarlig).— H. Moe. 
(1581—4853) 128 North Dakota 

Yorktown praekeplads. 

Yorktown, Dickev Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1896-98. 

Begyndt 1896. Sluttet 1898. Prest: H. Moe, 1896-98.— A. M. A. 

(4600-4852) 

Fullerton praekeplads. 

Fullerton, Dickey Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907—. 

Organisert 1907. Prest: J. H. Lindland, 1907—. —A. M. A. (4591—4854) Guelph praekeplads. 

Guelph, Dickey Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907-10. 

Begyndt 1907. Sluttet 1910. Prest: J. H. Lindland, 1907-10.— A. M. A. 

(4597_4855) 

Zoar norsk evangelisk lutherske menighet (Soar). 

Glover, Dickey Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908 — . 

Organisert 3dje mai 1908. 42 sjaele i 1908, 40 i 1909. Prest: J. H. Lind- 
land, 1908—. Embedsmand i 1908: b. C. Olsen. I 1910: b. C. R. Olsen. 
—A M. A. (4596-4856) 

Kvernes evangelisk lutherske menighet (Kvenes). 

Carrington (13y 2 mil nordo'st), Foster Co., N. D. 

Utenom (As), 1884-85; Augustana, 1885-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert lste September 1884. 18 sjcxle i 1884, 177 i 1914 (7 svensker). 
Prester: H. O. Thormodsgaard, 1886-93; E. T. Quam, 1894-08; O. J. Hung- 
ness, 1909—. Embedsmaend i 1884: b. Aslak T. Halaas; c. John Jondal; d. 
To'rris A. Halaas, Sivert Roaldson; e. Aslak T. Halaas, Olaus Gustad; f. 
ToYris A. Halaas. I 1915: b. Aslak T. Halaas; c. John T. Jondal; d. Olaus 
Gustad, Eilert Hjselseth Rudolf Edwardson; e. Andrew A. Anderson, Erik 
M. Hjaelseth; f. Aslak T. Halaas. 2 kvindefor., 1884. Kirke 1, 1900, $2,590. 
Kirke 2, 1915. Gravplads, 3 acres. Prestel0n: $110 (1884), $300 (1914), $4,300 
(1884-14). Kirketjener osv.: ca. $7,000 (1884-14). Liererldn: $1,000 (1884-14). 
Samfundsskoler: ca. $700 (1884-14). Missionen: ca. $600 (1884-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $200 (1884-14).— Garnaas Bros. (2402—4857) Wallen menighet (Wallin). 

Carrington (? mil ?), Foster Co., N. D. 

Augustana, 1888(?)-90; Forenede kirke, 1890-98. 

Organisert 1888(?). Opl^st 1898. 33 sjsele i 1890. Prester: H. O. 
Thormodsgaard, 1888-93; E. T. Quam, 1894. Embedsmand i 1882: b. Nils 
Heigg.— A. M. A. (5023—4858) 

Glenfield norsk evangelisk lutherske menighet. 

(FoY 1905, Den norsk evangelisk lutherske menighet.) 

Glenfield, Foster Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-13(?). 

Organisert 1888. Opl0st 1913(?). 19 sjsele i 1888, 46 i 1912. Prester: 
O. H. Quamme, 188&-94; E. T. Silness, 1895-04; M. O. Dybvik, 1904-13(?). 
Embedsmand i 1912: b. A. L. Anderson. Prestelp'n: $70 (1912).— A. M. A. 
(5019-4859) Foster Co., McHenry Co. 129 James River menighet. 

Grace City (3% mil sydvest), Foster Co., N. D. Norske synode, 1898 — . 

Organisert 1898. 22 sisele i 1901, 22 i 1914. 
03; J. P. 0ien, 1903-10; W. A. Larsen, 1910—. 
Randklev.— A. M. A. (5020-^860) Prester: H. H. Frost, 1900- 
Embedsmand i 1913: b. Ed. Bethlehem norsk lutherske menighet. 

McHenry, Foster Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 1903. 54 sjaele i 1903, 22 i 1913. Prester: E. T. Silness, 1903- 
04; M. O. Dybvik, 1904-13(?). Embedsmand i 1913: b. H. Olson. Kirke. 
Prestelpn: $50 (1912).— A. M. A. (5021—4861) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

McHenry, Foster Co., N. D. 

Norske synode, 1904(?)— . 

Organisert 1904(?). 29 sjaele i 1904, S3 i 1914. Prester: J. P. 0ien, 
1904-10; W. A. Larsen. 1910—. Embedsmand i 1915: b. Knut Pedersen. 
—A. M. A. (5022—4862) McH*»ry Co,, N .D. /V5- A/orvs/ay 4*L •& v ►/f/£ /*1& kf-Villvrt 
A/<rr\AS*y- Ft Norway norsk evangelisk lutherske menighet. 

Villard, McHenry Co., N. D. 

Uteom (Ns), 1884-86; Norske synode, 1886-92. 

Organisert 20de juli 1884. Delt 30te november 1886 (Oak Valley, Velva). 
Oplp'st 18de april 1892 (Vestre Norway — Ns; Villard norsk evangelisk 
lutherske). Ca. 84 sjaele i 1884, 118 i 1889. Prester: O. H. Aaberg, 1884-86; 
T. S. Reishus, 1886-90; M. Shirley, 1890-91. Embedsmaend i 1884: a. J. 
Kopperdahl; b. Engebret S. Hestness; e. John H. Braaten, Ole H. Hovind, 
Martin M. Bredahl.— M. Shirley. (2645—4863) 
Oak Valley norsk ev. 
lutherske menighet. 

(Fra 1884 til 1886 en del 
av Norway.) 

Velva, McHenry Co.,N.D. 

Utenom (Ns), 1886-87; 
Norske synode, 1887—. 

Organisert 30te nov. 1886. 
35 sjsele i 1886, 192 i 1914 
(18 dansker). Prester: O. 
H. Aaberg, 1884-86; T. S. 
Reishus, 1886-94; E. I. 5— II 130 North Dakota 
Str0m, 1895-97; T. H. T0n- 
nesen, 1897-07; O. J. Akre, 
1907-13; P. O. Bruland, 
1914—. Embedsmsend i 1886 : 
b. A. J. Oslie; c. Ole N. 
Westgaard ; e. Hans Fjone, 
Louis Larson, Carl Opsahl ; 
f. A. E. Walley. 1 1915: b. 
John Minis; c. Frank Ren- 
ning; e. Arnt Walley, I. L. 
Berge, Edward Gilbertson. 
Kvindefor., 1898, $2,000. 
Ungdomsfor., 1902, $545. 
Pikefor., 1909, $271. Sang- 
for., 1907, $100. Northwest- 
ern College har sit ssede 
indenfor menigheten. (Se 
5539.) Prestel0n: $35(1886), 
$525 (1914), $5,000 (1886- 
14). Kirketjenerosv. : $1,000 
( 1886-14) . Samfundsskoler : 
$500 (1886-14). Missionen: 
$480 (1886-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter : $275 (1886- 
14).— P. O. Bruland. 

(1599 — 4864) Kirke, 1900, $6,655. Prestehus, 1906, $3,000. 
Land, \y 2 acre, $100. Vestre Norway mght. 

(Fra 1884 til 1892 en del 
av Norway.) 

Falsen, McHenry Co., 
N. D. 

Den norske synode, 1892 
(1884)—. 

Organisert 1892 (1886, 
1884). 59 sjaele i 1895, 84 i 
1914. Prester: O. H. Aa- 
berg, 1884-86; T. S. Reis- 
hus, 1886-94; M. Shirley, 
1890-91 ; E. I. Str0m, 1895- 
97; T. H. Tonnesen, 1897- 

Fdrste hus i couiuiet, 188^ (bygget av Lewis Larson). 07 ' O T Akre 1907—13 * 
Gravplads, 5 acres (gave fra mrs. Hestness). P. O Bruiand 1914 Em- 

bedsmaend i 1894: b. Bernt Hestness; c. Axel Lyng; e. Simen Hestness, John 
Lyng, Hans Wolhowe; f. John Lyng. I 1915: b. Harry Wolhowe ; c. Axel 
Lyng; e. Herbrand Lee, Peder Berger, Erik Espeseth. Kvindefor., 1896. 
Prestel0n: $100 (1914), $1,700 (1886-14). Samfundsskoler : $700 (1886-14). 
Missionen: $500 (1886-14). Barmhjertighetsanstalter : $150 (1886-14).— P. 
O. Bruland. (1600—4865) 
0stre Norway norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1884 til 1892 en del av Norway; fra 1892 til 1895 en del av Vestre 
Norway.) 

Villard, McHenry Co.. N. D. 

Norske synode, 1895-04. 

Organisert 1895. Opl0st 1904. 25 sjcele i 1895. 28 i 1902. Prester: E. 
I. Strp-m, 1895-97; T. H. T^nnesen 1897-04.— A. M. A. (5098—4866) McHenry Co. 131 

Willard skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Villard). 

Villard, McHenry Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90: Forenede kirke, 1890-94. 

Organisert 12te august 1888. Opl0st 4de apri] 1894 (Vestre Villard; 
0stre Villard). 33 sjasle i 1888, 50 i 1894. Prester: J. U. Pedersen, 1888-89; 
A. A. Brunsvold, 1889-94. Embedsmaend i 1888: b. A. B. Melhus, A. Bekel- 
house; e. Ole Gilbertson, Elling G. Lunde, Carl Barby; f. Svend Holm. 
Gravplads.— H. D. Halvorson, A. M. A. (2642-^1867) 

Vestre Villard norsk evangelisk lutherske menighet. 

Villard, McHenry Co., N. D. 

Villard (? mil vest), McHenry Co., N. D. 

Forenede kirke, 1894-97. 

Organisert 14de april 1894. Oplo'st 1897, for at gaa sammen med 0stre 
Villard og danne" Norway norsk evangelisk lutherske menighet. 62 sjsele i 
1895. Prest: A. A. Brunsvold, 1894-97.— A. M. A. (5096--4868) 

0stre Villard norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Villard norsk evangelisk lutherske.) 

Villard, McHenry Co., N. D. 

Utenom (Fk, Lf), 1894-00. 

Organisert 29de april 1894. Oplo'st 26de mars 1897, for at gaa sammen 
med Vestre Villard og stifte Norway menighet. Ca. 50 sjaele i 1894. Prester: 
A. A. Brunsvold, 1894-97; M. P. Gjerde, 1897-00. Embedsmsend i 1894: a. 
A. B. Melhus; b. A. A. Brunsvold; c. Eberhard C. Beck; d. Arne Hirengen, 
Kristen Rensla, Ador Bredalen; e. Martin Bredalen, Ole Pederson Jens H. 
Otterness.— H. D. Halvorson. (2643-4869) 

Norway norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av 0stre og Vestre Villard.) 

Villard, McHenry Co., N. D. 

Frikirken, 1897-00. 

Organisert 1897. Reorganisert 26de mars 1900 sammen med Star, for 
at danne Norway norsk evangelisk lutherske menighet. 67 sjaele i 1897. 
Prester: A. A. Brunsvold, 1896-97; M. P. Gjerde, 1897-00. Embedsmand i 
1897: b. O. O. Rom. Gravplads.— H. D. Halvorson. (5097^1870) 

Star skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Villard, McHenry Co., N. D. 

Forenede kirke, 1899-00. 

Organisert 26de mars 1899. Oplo'st 26de mars 1900, for sammen med 
Villard at danne Norway norsk evangelisk lutherske menighet. Ca. 72 sjsele 
i 1899. Prest: J. S. Sneve, 1899-00. Embedsmamd i 1899: b. John Kolve; 
d. Petrin Anderson, Ole Nyhus, Ole Thorson; e. Elling G. Lunde, Ole T. 
Lee, A. B. Melhouse.— H. D. Halvorson. (2644—4871) 

Berwick skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Berwick, McHenry Co., N. D. 

Frikirken, 1887—. 

Organisert 1887. Ca. 50 sj^ele i 1887, 130 i 1916. Prester: J. U. Peder- 
sen, 1887-90; B. L. Hagboe, 1891-93; A. A. Brunsvold, 1894-97; O. J. Ros- 
sing, 1897-99; C. S. Vang, 1899-13; P. A. Strommen, 1913—. Embedsmand 
i 1915: b. Ole Rue; c. Elias Larson; d. Chr. Hageseth, Elias Larson; e. Ole 
Hanson, L. Larvik, M. T. Aubol; h. M. T. Aubol. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Kirke. Prestel^n: $175 (1914).— A. M. A. (3045-4873) 132 North Dakota 
Norway norsk evangelisk lutherske 
menighet 

(Sammenslutning av Norway og Star.) 

Villard, McHenry Co., N. D. 

Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 26de mars 1900. 125 sjaele i 1902, 
70 i 1914. Prester: J. S. Sneve, 1900-02; O. E. 
Grjzmen, 1903-07; W. Coll, 1907-11; H. D. 
Halvorson, 1911 — . Emhedsmaend i 1900: a. A. 
B. Melhouse; b. Ole Rom; c. Olaf Stutlerud ; 

d. Alfred Larson, Ole Lee, A. B. Melhouse; 

e. Elling Lunde, Kristen Rensla, Lukkas Lar- 
son. I 1915 : b. John Kolve ; c. Lukkas Lar- 
son; d. Martin Bredalen, Kristen Rensla, S. P. 
Dahl; e. Finger Pederson, John Vermedahl, 
Alfred Larson. Kvindefor., 1900. Ungdoms- 
for., 1913. Sangfor., 1913.— H. D. Halvorson. 
(2639—4872) Kirke, 1907, $5,000. 
Gravplads, 5 acres. 

Valder9 menighet (Bervick). 

Berwick, McHenry Co., N. D. 

Norske synode, 1899 — . 

Organisert 1899. 25 sjaele i 1902, 24 i 1913. Prester: Th. J. E. T^nnessen, 
1889-92; T. S. Reishus(?), 1893-94; E. I. Str0m(?), 1895-97; C. D. Eikenes(?), 
1897-99; O. L. Brevig, 1899-10; C. M. Hallanger, 1911—. Embedsmand i 
1915: b. M. Oppen.— A. M. A. (5074—4874) Sand Hill menighet. 

Bantry (8 mil nordo'st), McHenry Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-93. 

Organisert 27de mars 1888. Oplo'st 1893, paa grund av utflytning. 50 
sjaele i 1888, 45 i 1893. Prester: J. U. Pedersen, 1883; B. L. Hagboe, 1888-93. 
Embedsmand i 1888: b. P. Tweten. I 1893: b. O. Blaktvedt— A. M. A. 

(5071-4875) Zion menighet (Towner). 

Towner, McHenry Co., N. D. 

Norske synode, 1889(?)— . 

Organisert 1889(F). 50 sjaele i 1889, 20 i 1913. Prester: T. S. Reishus, 
1888-94; E. I. Strtfm, 1895-97; T. H. T^nnesen, 1897-04; N. A. Larsen, 1905- 
10; C. M. Hallanger, 1911—. Embedsmand i 1915(?): b. S. J. Egge.— A. 
M. A. (5091—4876) Towner skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Towner, McHenry Co., N. D. 

Konferentsen, 1889-90; Forenede kirke, 1890-93. 

Organisert lOde februar 1889. Delt 1893 (Mouse River skandinavisk 
evangelisk lutherske; Strand norsk evangelisk lutherske). 30 sjaele i 1889, 
150 i 1892. Prester: J. U. Pedersen, 1889-90; A. A. Brunsvold, 1890-93. Em- 
bedsmand i 1892: b. Hans O. 0ium.— A. M. A. (5090—4877) McHenry Co. 133 Mouse River skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1889 til 1893 en del av Towner.) 
Towner, McHenry Co., N. D. 
Forenede kirke, 1893-97; Frikirken, 1897—. 

Organisert 1893. 100 sjaele i 1893. Prester: A. A. Brunsvold, 1893-99; 
O. J. Rossing, 1900—. Embedsmand i 1893: b. B. Garnaess.— A. M. A. 

(508&-4873) 

Strand norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1889 til 1893 en del av Towner.) 

Towner, McHenry Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1893-97; Frikirken, 1897-05. 

Organisert 1893. Opl^st 1905. 64 sjaele i 1893, 86 i 1897. Prester: A. 
A. Brunsvold, 1893-99; O. J. Rossing, 1900-05. Embedsmand i 1893: b. 
Elias Larson. Kvindefor.— A. M. A. (5089—4879) Balfour norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Balfour, McHenry Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1900-04; Den norske synode, 
1904—. 

Organisert 28de oktober 1900. 35 sjaele i 
1900, 63 i 1914. Prester : T. T. Wiprud, 1901 ; 
N. A. Larsen, 1901-02; A. M. Buslee, 1902—. 
Embedsmaend i 1900: a. A. M. Buslee; b. M. 
G. Myhre ; c. Ole Skari ; e. Ole N0ttestad, Ole 
H. Olson, John S. Eidem. I 1915: b. Martin 
Aanrud; c. Ole Skari; e. Ole Olson, Ole Fi- 
skum, Tom Alme. Kvindefor., 1902, ca. $1,800. 
Ungdomsforening, 1902, $600. Prestelo'n: $200 
(1900), $150 (1914), ca. $2,700 (1900-14). Pre- 
stehus osv.: $700 (1900-14). Kirketjener osv.: 
ca. $350 (1900-14). Laererlpn: $300 (1900- 
14). Samfundsskoler : ca. $300 (1900-14). Mis- 
sioned ca. $1,200 (1900-14). Barmhjertighets- 
anstalter: ca. $500 (1900-14). "Konstitution", 
1902.— A. M. Buslee. (1024-4380) Kirke, 1906, $3,600. 
Prestehus, 1902, $650. 
Gravnlads, 1 acre. 
Kirke, 1906, $5,016. Gravplads, 1 acre, $75. 

land. I 1915: b. Ole Jacobson; c. Carl Smitte Bloomfield menighet 
(Blomfield). 

U p h a m, McHenry Co., 
N. D. 

Utenom (Fk), 1900-01; 
Fonenede kirke, 1901—. 

Organisert 31te okt. 1900. 
80 sjaele i 1900, 119 i 1914. 
Prest: T. E. Thomesen, 
1900—. Embedsmsend i 1900 : 
b. Ole Jacobson; c. Jacob 
Jurgenson; d. Iver Austin, 
Andrew Jurgenson, Andrew 
Sundseth; e. T. Kongslie, 
Lars Lundervold, John Me- 
d. Jens Brsaten, Jens Hagen, Christ. Molstad; e. John Johnson, Andrew Burlog, John Meland; f. Christ 
Molstad. Kvindefor., 1901, ca. $3,500. Ungdomsfor., 1915, ca. $25. Sangfor. 134 North Dakota 

1912, $15. Prestel0n: $75 (1900), $200 (1914), $2,265 (1900-14). Kirketjener 
osv.: $500 (1900-14). Lsererl0n : $880 (1900-14). Samfundsskoler : $139 
(1900-14). Missionen: ca. $850 (1900-14). Barmhjertighetsanstalter : ca. 
$1,600 (1900-14).— T. E. Thomesen. (1094—4881) Spring Coulee menighet (Spring Cooley). 

Deep River, McHenrv Co., N. D. 
Hauges synode, 1900' ?)-04(?). 

Organisert 1900(?). Opl^st 1904(?). 36 si;ele i 1901. 46 i 1903. Prester: 
S. C. Simonson, 1901-02; T. F. Adrianson. 1903-04(?).— A. M. A. 

(5082—4882) 

Deep River praekeplads. 

Deep River. McHenrv Co., N. D. 
Utenom (Ns). 1902-03. 

Begyndt 1902. Sluttet 1903. Prest: M. O. Teigen, 1902-03.— A. M. A. 
(5075-4883) 

Spring Coulee menighet. 

(Spring Coulee evangelisk lutherske. Spring Couley.) 

Deep River. McHenrv Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907(?)-15. 

Organisert 1907(?). Opl0st 1915. 75 sjaele i 1907, 70 i 1914. Prester: 
Win. Coll. 1907-11; T. Bergh, 1912-15. Embedsmand i 1907: b. Theo. An- 
dersen. I 1913: b. J. Norsby. Kirke. Prestel^n: $100 (1914).— A. M. A. 

(5083-4884) 

Skatvold menighet (Skotvold). 

GenoaC), McHenry Co., N. D. 
Hauges synode, 1900-04. 

Organisert 1900. Opl^st 1904. 37 sjade i 1901, 37 i 1903. Prester: S. 
C. Simonson, 1900-02; O. L. Ness, 1902-04.— A. M. A. (5456-4884a) Emanuels skandinavisk lutherske 
menighet. 

(Emanuels, Sand Hill.) 

Bantry (8 mil o'st), McHenry Co., N. D. 

Forenede kirke, 1901 — . 

Organisert 12te april 1901. 37 sjaele i 1901 
(1 svenske), 40 i 1914 (2 svensker). Prester: 
M. O. Silseth, 1901-02 ; John F. Swenson, 1902 ; 
T. E. Thomesen, 1903—. Embedsmsend i 1901 : 
b. Ole Overby; c. Colbjo'rn Nelson; d. Ole O. 
Blektvedt, Brita Sivedalen, Herbrand Haug- 
stad ; e. John P. Anderson, Colbj0rn Nelson, 
H. Myhra. I 1915 : b. Ole A. Thorp ; c. John 
P. Anderson; d. Helge Myhra, O. Blektvedt, 
Herbrand Haugstad ; e. August Nelson, Sam 
Guttrud, Chr. Holm. Kvindefor., 1901, $1,000. 
Ungdomsfor., 1907, $600. Pikefor., 1913, $100. 
Avholdsf or., 1907, $100. Prestel0n : $45 ( 1901 ) , 
$100 (1914), $915 (1901-14). Menighetssko- 
len: $300 (1901-14). Samfundsskoler : $87 
(1901-14). Missionen: ca. $50 (1901-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $400 (1901-14).— T. 
Kirke, 1910, $i,7io. Thomesen. (1162—4885). 

Gravplads, 2 acres, $25. % ^Bgfe^ 


1 


s^^H^^n 


- 

\7. 

McHenry Co. 135 

St. Johannes norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Lilla norsk evangelisk lutherske menighet.) 

Guthrie, McHenry Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1901-05; Norske synode, 1905—. 

Organisert 25de juli 1901. 32 sjaele i 1901 (4 svensker), 67 i 1914 (10 
svensker og amerikanere). Prester: T. T. Wiprud, 1901-02; A. M. Buslee, 
1902—. Embedsmsend i 1901: b. M. Strand; c. Tom C. Bakken; e. Neri 
Alexson, Tom Bakken, Hans Moen. I 1915: b. Ole O. Moen; c. Ole O. 
Moen; e. John Kofstad, John Bakken, C. C. Speers. Kvindefor., 1902, ca. 
$200. Gravplads, 2 acres, $75. Prestelon: $75 (1901), $125 (1914), ca. $1,500 
(1901-14). Samfundsskoler: ca. $125 (1901-14). Missionen: ca. $300 (1901- 
14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $200 (1901-14).— A. M. Buslee. 

(1023-^886) 

St. Olafs menighet (St. Olavs). 

Deering (? mil ?), McHenry Co., N. D. 

Norske synode, 1901 ( ?) — . 

Organisert 1901 (?). 35 sjaele i 1901. 60 i 1907. Prester: M. O. Teigen, 
1900-06; N. M. Ylvisaker, 1906-09; Edw. Struxness, 1902-12; H. A. L. Hjerm- 
stad, 1912-14; J. J. Strandness, 1915—. Embedsmand i 1913: b. Ulrik Trana. 
—A. M. A. (507&-4887) Norwich norsk lutherske menighet. 

(Norwich evangelisk lutherske, Norwick.) 

Norwich, McHenry Co., N. D. 

Hauges synode, 1901 — . 

Organisert 1901. 40 sjaele i 1901. Prester: S. C. Simonson, 1901-02; O. 
L. Ness, 1902-03; J. F. Adrianson, 1903-07; A. H. Melom, 1907-09; O. S. 
Varud, 1909-12; Th. J. Lund, 1912—. Embedsmand i 1915: b. J. L. Bolstad. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke.— A. M. A. (5086-4888) Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Norwich, McHenry Co., N. D. 
Norske synode, 1904-05(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1905 (?). 32 sjaele i 1904. Prest: N. A. Larsen, 
1904-05. Embedsmand i 1904: b. E. S. Omlid.— A. M. A. (5444—4589) Zion norsk lutherske menighet. 

(Sion skandinavisk lutherske, Norwich.) 
Norwich, McHenry Co., N. D. 
Forenede kirke, 1911-13. 

Organisert 1911. Opl0st 1913. 45 sjaele i 1912. Prest: T. Bergh, 1911-13. 
Embedsmand i 1913: b. Kund L^hn.— A. M. A. (5087-^890) North Prairie evangelisk lutherske menighet (Nord Praerie). 

Velva (? mil ?), McHenry Co., N. D. 

Hauges synode, 1901 (?) — . 

Organisert 1901 ('?). 84 sjaele i 1901, 74 i 1914. Prester: C. S. Simonson, 
1901-02; O. L. Ness, 1902-05; A. H. Trygstad, 1906-08; A. H. Melom, 1909—. 
Embedsmand i 1913: b. Jens Watne. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 
$800. Gravplads.— A. M. A. (5092—4891) 136 North Dakota 

South Prairie evangelisk lutherske menighet (Syd Praerie). 

Velva (? mil ?), McHenry Co., N. D. 

Hauges synode, 1901 (?) — . 

Organised 1901 (?). 27 sjaele i 1901, 29 i 1913. Prester: S. C. Simon- 
son, 1901-02; O. L. Ness, 1902-05; A. H. Trygstad, 1906-08; A. H. Melom, 
1909—. Embedsmand i 1913: b. John Dahl.— A. M. A. (5094-^892) Velva norsk evangelisk lutherske menighet. 

Velva, McHenry Co., N. D. 

Hauges synode, 1907(?) — . 

Organisert 1907(?). 45 sjaele i 1907, 35 i 1913. Prester: A. H. Trygstad, 
1907-09; A. H. Melom, 1909—. Embedsmand i. 1907: b. Leiv Johnson. I 
1913: b. A. J. Hage. Kvindefor. Kirke, $1,600. Prestehus, $1,800.— A. M. A. 
(5095-4893) 

South Prairie praekeplads. 

Bergen (5 mil sydvest), McHenry Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: O. J. Akre, 1907-08. (5093—4894) Granville praekeplads. 

Granville, McHenry Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1902-03. 

Begyndt 1902. Sluttet 1903. Prest: T. H. T^nnesen, 1902-03.— A. M. A. 

(5080-^95) 

Rose Hill norsk evangelisk lutherske menighet. 

Granville, McHenry Co., N. D. 
Norske synode, 1907(?)-08. 

Organisert 1907(?). Opl^st 1908. 46 sjaele i 1907. Prest: O. J. Akre, 
1907-08. Embedsmand i 1907: b. M. Storhaug.— A. M. A. (5081-^896) Granville (Granville lste evangelisk lutherske menighet). 

Granville, McHenry Co., N. D. 
Norske synode, 1910-13. 

Organisert 1910. Opl^st 1913. 83 sjaele i 1910, 85 i 1913. Prester: O. 
Akre, 1910-12. Embedsmand i 1913: b. O. O. Sheggeby.— A. M. A. 

(5084-^897) 

Bethel menighet. 

Bergen (4 mil nord), McHenry Co., N. D. 

Frikirken, 1903—. 

Organisert 1903. Prest: O. J. Rossing, 1906-16.— A. M. A. (3044-^898) New Audubon menighet. 

(New Audubon norsk evaugelisk lutherske.) 

Drake (7 mil sydvest), McHenry Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903 (?)— . 

Organisert 1903(?). 40 sjaele i 1903, 87 i 1914. Prester: T. J. Mosaker, 
1903-06; N. G. Mehlen, 1906-10; H. D. Halvorson, 1910-15; O. L. Fladager, 
1915—. Embedsmand i 1915: b. A. C. Anderson.— A. M. A. (5079—4899) McHenry Co. 137 Nidaro8 skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Deering (5 mil nordvest), McHenry Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903(?)— . 

Organisert 1903(?). 23 sjsele i 1903, 67 i 1912. Prester: O. E. Gr^nen, 
1903-06; Wm. Coll, 1907-11; T. Bergh, 1912-14; J. J. Strandness, 1915—. 
Embedsmand i 1903: b. Ole Kulsethmo. I 1915: b. Carl Hall.— A. M. A. 
(5077—4900) Stenkjaer norsk evangelisk lutherske 
kirke. 

Simcoe(l mil nordo'st), McHenry Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1904—. 

Organisert 29de mai 1904. 21 sjsele i 1904, 
166 i 1914 (7 svensker). Prester: T. H. TjzJn- 
nesen, 1904-07; O. J. Akre, 1907-13; P. O. 
Bruland, 1914—. Embedsmsend i 1904: b. A. 
J. Oslie; c. Martin Trana; e. Ole M. Trana, 
N. Nelson, John Ihle. I 1915: b. John Ihle; 
c. Louis Carlson; e. Emil Everson, Simon 
Thompson, Ivor Solid. Kvindefor., 1904, $1,685. 
Ungdomsforening, 1910, $378. Prestel^n : $150 
(1904), $275 (1914), $1,700 (1904-14). Kirke- 
tjener osv.: $270 (1904-14). Samf undsskoler : 
$100 (1904-14). Missionen: $300 (1904-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $50 (1904-14).— P. 
O. Bruland. (1601—4901) 
Kirke, 1909, $5,713. 
Gravplads, \y 2 acre, $150. 

Vestre Balfour norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bergen (3 mil nordo'st), McHenry Co., N. D. 

Norske synode, 1904-11. 

Organisert 1904. Delt 1906 (Vestre Balfour; Bergen). Oplo'st 1911, for 
at gaa ind i Rangeley n. ev. ' 1. 110 sjaele i 1904, 27 i 1910. Prest: A. M. 
Buslee, 1904-12. Embedsmand i 1904: b. Anton Olsen. I 1910: b. Ole Steile. 
—A. M. Buslee. (5072—4902) Betel norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Bethel norsk evangelisk lutherske.) 

Rangeley (3 mil nord), McHenry Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907-12. 

Organisert 1907. Oplp'st 1912, paa grund av faa medlemmer; gik ind i 
Rangeley menighet. Ca. 39 sjsele i 1908, 17 i 1912. Prester: N. G. Mehlen, 
1907-10; J. M. Langseth, 1909-10; H. D. Halvorson, 1910-13. Embedsmaend 
i 1907: b. Einar Ellingson; c. Lars Halbakken; e. Olaf Tansem, Anton Hir- 
engen, Linus Pederson. Kvindefor., 1907. Skolehus, 1908. — H. D. Halvor- 
son. (2637—4905) Rangeley norsk evangelisk lutherske menighet (Rangele). 

Rangeley, McHenry Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 29de november 1912. 36 sjaele i 1912, 48 i 1914. Prest: A. 
M. Buslee, 1912 — . Embedsmaend i 1912: b. Peter Leegard; c. Nels B. Kjos; 138 North Dakot. e. Nels Huseby, Nels Kjos, Olaf Tansem. I 1915: b. Melvin P. Myhre; c. 
Einar Ellingson; e. Nels Kjos, Nels Huseby, Levar Austenson. Kvindefor., 
1912, ca. $50. Gravplads, 2 acres. Prestelon: $90 (1912), $130 (1914), $350 
(1912-14). Samfundsskoler: ca. $50 (1912-14). Missionen: ca. $50 (1912-14). 
Barmhjertighetsanstalter: ca. $40 (1912-14).— A. M. Buslee. (1022-4906) 
Kirke, 1910, $3,850. 

Prestehus (sammen med andre 

menigheter i kaldet). 
Gravplads, 2 acres. Bergen norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

( Fra 1904 til 1906 en del av Vestre Balfour.) 

Bergen, McHenry Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1906-10; Den norske synode, 
1910—. 

Organisert 30te december 1906. Delt 1907, 
paa grund av at byen Bergen blev anlagt og 
organiserte egen menighet (Bethania norsk 
evangelisk lutherske menighet — Fk). 75 sjsele 
i 1909, 101 i 1914. Prest : A. M. Buslee, 1904—. 
Embedsmaend i 1909: b. John Ramsvig; c. 
Martin Apland ; e. John S. Eidem, Carl J. 
Sawby, Knute Berg; f. John Lendahl. I 1915: 
b. Elmer Sawl)y; c. Iver Iverson; e. Oscar 
Sawby, Carl Sawbv, Karl Vibetto. Kvinde- 
for., 1909, $1,950. P'restelon: $250 (1906), $285 
(1914), $1,500 (1906-14). Kirketjener osv. : 
ca. $350 (1906-14). Mcnighetsskolen: $200 
(1906-14). Samfundsskoler: ca. $250 (1906- 
14). Missionen: ca. $500 (1906-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $250 (1906-14). "Kon- 
stitution", 1909.— A. M. Buslee. (1025—4903) 
Kirke, 1909, $3,000. 
Gravplads, 4 acres. Betania norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

( Bethania norsk evangelisk lutherske. Fra 
1906 til 1907 en del av Bergen.) 

Balfour (7 mil nordvest), McHenry Co., 
N. D. 

Utenom (Fk), 1907-08; For. kirke, 1908—. 

Organisert 15de juli 1907. 50 sjsele i 1907, 
41 i 1914. Prester: E. O. S. Eidesvik, 1907-08; 
X. G. Mehlen, 1907-10; O. L. Fladager, 1907- 
09; J. M. Langseth, 1909-10; H. D. Halvor- 
son, 1910 — . Embedsmaend i 1907 : a. Hans H. 
Rue ; b. Anton Olsen ; c. J. J. Bergstad ; d. In- 
gebret O. Moen; Halvor Johnson, Hans H. 
Rue ; e. Anton Hirengen, Sam Haukom, J. W. 
Nilson; f. Hans H. Rue. I 1915: b. S. R. 
Fiskum; c. J. J. Bergstad; d. Erik Saetra, Hal- 
vor Johnson, Henry Richardsen ; e. Olaf Rued, 
Anton Olsen, Olaus Bratveen. Kvindefor., 
1907. Ungdomsfor., 1909. Prestel0n : $125 
(1907).— H. D. Halvor son. (2640—4904) Drake skandinavisk lutherske menighet. 

Drake, McHenry Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1908-14. 

Organisert 1908. Oplp'st 1914, paa grund av faa medlemmer. 26 sjrele 
i 1909, 31 i 1914. Prester: N. G. Mehlen, 1908-10; O. L. Fladager, 1908-10; McHenry Co., Morton Co. 139 

H. D. Halvorson, 1910—14. Embedsmaend i 1908: a. John Jacobson; b. Ole 
Olsen; c. Edward 0sten; e. N. H. Samstro'm, E. P. Johnson, C. E. Larson. 
Kvindefor., 1908. Sangfor., 1912.— H. D. Halvorson. (2638-4907) 

Olivia menighet. 

Voltaire (8 mil syd), McHenry Co., N. D. 

Norske synode, 190843. 

Organisert 1908. Opl^st 1913. 20 sjsele i 1910, 20 i 1914. Prest: O. J. 
Akre, 1908-13. Embedsmand i 1910: b. Carl Knutson. I 1913: a. O. J. Okre; 
b: Louis Hanson.— A. M. A. (5099—4908) 

Hjerdal menighet. 

Voltaire (1 mil nordo'st), McHenry Co., N. D. 

Frikirken, 1909—. 

Organisert 1909. Prest: O. J. Rossing, 1909—. —A. M. A. (3046—4909) 

Ebenezer norsk evangelisk lutherske menighet. 

Norwich (8 mil nordo'st), McHenry Co., N. D. 

Hauges synode, 1912 — . 

Organisert 1912. 58 sjsele i 1914, 64 i 1916. Prest: Theo. J. Lund, 1912 — . 
Embedsmand i 1912: b. O. S. Omlie. Kvindefor. Ungdomsfor.— A. M. A. 
(5085-4910) 

Denbigh norsk evangelisk lutherske menighet. 

Denbigh, McHenry Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 1913. 42 sjaele i 1913, 38 i 1914. Prest: H. D. Halvorson, 
1913—. Embedsmaend i 1913: a. Ole Rom; b. Math. Eidsness; c. E. C. Beck; 
e. Tilford Thompson, Peder Stenbakken, E. Thompson. I 1915: a. Ole Rom; 
b. Math. Eidsness; c. E. C. Beck; e. Tilford Thompson, E. Thompson, Peder 
Stenbakken. Kvindefor., 1913. "Konstitution", 1913.— H. D Halvorson. 

(2641 — 4911) 

Deering menighet. 

Deering, McHenry Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913(?) — . 

Organisert 1913(F). Ca. 30 sjaele i 1913, ca. 36 i 1916. Prester: Trygve 
Bergh, 1912-14; J. J. Strandness, 1915—. Embedsmand i 1913: b. mr. Lind- 
land. I 1915: b. Andr. Lindland.— A. M. A. (5076-^1912) Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Skandinavia). 

Sims, Morton Co., N. D. 

Augustana, 1884-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1884. 120 sjaele i 1886, 236 i 1914. Prester: O. J. Norby, 
1884-93; Th. K. Gaustad, 18934)6; G. N. Isolany, 1907-12; L. A. Breen, 
1913—. Embedsmand i 1915: b. Th. O. Feland. Kirke, 1885. Prestelon: 
$300 (1886), $600 (1914). Samfundsskoler: $67 (1915). Missionen: $58 (1915). 
— O. J. Norby. (1749—4913) 

Mandan praekeplads. 

Mandan, Morton Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1884-85. 

Begyndt 1884. Sluttet 1885. Prest: J. M. O. Ness, 1884-85.— A. M. A. 
(5162-4914) 140 North Dakota Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Marmot). 

Lyons, Morton Co., N. D. 

Augustana, 1886-90(?). 

Organisert 18de april 1886. Oplp'st 1890(?) (Den skandinavisk evan- 
gelisk lutherske i Mandan og omegn). 65 sjaele i 1886. Prest: O. J. Norby, 
1886-90.— A. M. A. (5161—4915) 
Kirke 2, 1910, $1,500. 
Kirke 3, 1912, $1,500. 
Kirke 4, 1914, ca. $7,800. 
Gravplads 1, 2 acres. 
Gravplads 2, 2 acres. 

Den skandinavisk evangelisk lutherske 
menighet i Mandan og omegn. 

(Mandan skand. lutheiske, Mandan. Sammen- 
slutning av Marmot — Am, og Mandan — As.) 

Stone, Heart River og Mandan, Morton Co., 
N. D. 

Forenede kirke, 1890 (1886)—. 

Organisert 1890 (18de april 1886). 52 sjaele i 
1886 (nogle sven- 
sker), 287 i 1915. 
Pr ester: O. J. 
Norby, 1886-93; T. 
K. Gaustad, 1893- 
06; O. Glas0e. 
1906-07 ;O.G.Bels- 
heim, 1907-14; C. 
J. Fylling, 1915—. 
Embedsmsend i 
18 8 6: b. Hans 
Berntson ; d. Hans 
Berntson, John 
Stomsaas, John 
Larson, John Hoff ; 
e. Sivert Marten- 
son, Ole Karlson, 
John Hendrickson, 
Chr. Olson; f. E. 
Hanson. 1 1915: 
b. G. Renden ; c. 
L. C. Peters; d. 
Anton Olson ; e. L. 

C. Peters, O. H. Manderud, T. Rotnem, San- 
der Hendrickson, John Hendrickson ; f. T. Rot- 
nem, Edw. Hendrickson; h. Sora Morck. 3 
kvindefor., 1893, ca. $4,000. Ungdomsfor., 1914. 
Pikefor., 1907. Luther League, 1915. Sangfor., 
1915. "Konstitution."— C. J. Fylling. 

(655-4917) 
Morton Co. 141 

Mandan skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Mandan, Morton Co., N. D. 

Norske synode, 1886-90(?). 

Organisert 1886. Oplo'st 1890(F), for at forenes med Den skandinavisk 
evangelisk lutherske ved Marmot og danne Den skandinavisk lutherske i 
Mandan og omegn. Ca. 40 sjasle i 1890. Prester: J. M. O. Ness, 1886; C. 

0. Aubol, 1896-90.— A. M. A. (5163—4916) 

Forvig evangelisk lutherske menighet. 

Huff (8 mil sydvest), Morton Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904-07. 

Organisert 29de mai 1904. Oplo'st og reorganisert 9de mai 1907 (Parkin 
skandinavisk lutherske). 56 sjsele i 1907. Prest: T. K. Gaustad, 1904-07. 
—A. S. Bu. (5157—4918) 

Parkin skandinavisk lutherske menighet. 

(Parkin norsk evangelisk lutherske. Fra 1904 til 1907 en del av Forvig 
menighet.) 

Huff, Morton Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907-08; Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 9de mai 1907. 57 sjaele i 1907 (1 svenske), 59 i 1914. Prester: 
Th. K. Gaustad, 1904-07; G. N. Isolany, 1907-09; O. G. Belsheim, 1909-11; 
A. S. Bu, 1911—. Embedsmasnd i 1907: b. Otto Hanson; c. I. P. Bendikson; 
e. Peder Dahl, Harry Daffinrud, Otto Hanson. I 1915: b. Martin J. Dahl; 
c. Iver P. Bendiksen; e. Julius Hanson, Alfred Olsen, Andrew Uleberg. 
Kvindefor., 1907, $500. Kirke, 1915, $1,250. Gravplads. 2 acres (gave fra 

1. P. Bendikson). Prestelon: $500 (1914). Samfundsskoler: $154. Missio- 
nen: $14. Barmhjertighetsanstalter: $8. "Konstitution", 1907; "Menighets- 
historie", 1915.— A. S. Bu. (5156—4919) 

West Parkin praekeplads (Vest Parkin, Tunner). 

Timmer (10 mil nordo'st), Morton Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1912(F)— . 

Begyndt 1912(F). Prest: A. S. Bu, 1912—. —A. M. A. (5165 — 4920) 

Leith evangelisk lutherske menighet. 

(Carson skandinavisk lutherske, Carson. Fra 1907 til 1912 en del av 
Carson.) 

Leith, Morton Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907; Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 24de juni 1907. 77 sjaele i 1907 (32 svensker), 38 i 1914 (1 
tysker). Prester: G. N. Isolany, 1907-11; A. S. Bu, 1911—. Embedsmaend i 
1907: b. Henry Anderson; c. Alfred Anderson; e. Henry Altman, Wm. Han- 
son, John Moen. I 1915: b. Martin Kallestad; c. Gullik Bergan; d. Lars 
Lo'ckhammer; e. O. P. Dunnum, Peder Anderson, Albert Lah. Kvindefor., 
1908, $115. Sangfor., 1912. Prestelon: $100 (1914), $600 (1907-14). Sam- 
fundsskoler: $33 (1907-14). "Konstitution", 1907.— A. S. Bu. (5159—4921) 

Carson skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Carson, Morton Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907-12. 

Organisert 1907. Oplo'st 1912. Svenskerne skilte sig ut; likeledes de 
norske ved Leith og Brisbane (Leith evangelisk lutherske; Brisbane evan- 
gelisk lutherske; Carson svensk lutherske). 70 sjsele i 1908, 70 i 1910. Prest: 
G. N. Isolany, 1907-10. Embedsmand i 1907: b. Alf Anderson.— A. S. Bu. 
(5153—4922) 142 North Dakota 

Heartrivers menighet (Heart River skandinavisk lutherske). 

Almont (13 mil syd), Morton Co.. N. D. 

Forenede kirke, 1907-12. 

Organisert 1907. Opl^st 1912. 50 sisele i 1907. 32 i 1911. Prest: G. N. 
Isolany. 1907-12. Embedsmand i 1907: b. Anton Johnson. Prestelon: $100 
(1911). Andre utgifter: $750 (1911). (1750—4923) 

Cannon Ball praekeplads. 

Cannon Ball Junction. Morton Co., N. D. 
Utenom (Fk). 1907(?)-08. 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908. Prest: G. N. Isolany, 1907-08.— A. M. A. 
(5152-4924) 

Bethesda skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Leith (14 mi! syd), Morton Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908 — . 

Organisert 1908. 60 sj\xle i 1909. 41 i 1915. Prester: O. C. Brenna, 
1908-11; A. S. Bn. 1911-12; J. A. Erikson. 1912—. Embedsmand i 1915: b. 
Peder Hetle.— A. M. A. (5158—4925) 

Flasher Scandinavian American Lutheran Church. 

(Flasher skandinavisk lutherske.) 

Flasher, Morton Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 21de november 1909. Splittet 1910 (Freda English Lutheran 
Church— Li). 60 sjrele i 1909 (dansker), 25 i 1914. Prester: G. N. Isolany, 
1909-11; A. S. Bu. 1911—. Embedsm;end i 1909: b. M. L. Tuve; c. J. C. 
Christensen; e. A. C. Anderson, Halvor Nerison, O. G. Benson. I 1915: b. 
Oscar Westrum; c. Halvor Nerison; e. Hans K. Borge, Halvor Nerison, 
Jentoft Hendrickson. Kvindefor., 1910. Prestelon: $100 (1909), $112 (1914), 
$548 (1909-14). Samfundsskoler: $289 (1909-14). "Konstitution", 1909.— A. 
S. Bu. (5154—4926) 

Freda English Lutheran Church. 

(Fra 1909 til 1910 en del av Flasher.) 

Freda. Morton Co.. N. D. 

Utenom (Hs), 1913-14; Frikirken. 1914—. 

Organisert 1913. 46 sja?le i 1913, 54 i 1915. Prester: J. K. Casperson, 
1913-14; J. Th. T. Jensen. 1914-16; A. S. Nesheim, 1916—. Embedsm;end 
i 1915: a. A. T. Lien; b. H. H. Hansen; c. C. Ranum; d. Selmer Lien, Adolf 
Lien, Andr. Stadum; e. A. T. Lien, H. H. Hansen, C. Ranum; h. mrs. H. 
H. Hansen. Kvindefor., 1913. Gravplads, 1 acre, $25. Prestelo'n: $200 
(1913), $200 (1916), $600 (1913-16).— J. Th. J. Jensen. (3049-^927) 

Emmanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Emanuels, Immanuels.) 
Fleak, Morton Co., N. D. 
Hauges svnode. 1910 — . 

Organisert 1910. 37 sjcele i 1910, 23 i 1914. Prest: Alb. Olsen, 1911—. 
Embedsmand i 1915: b. Martin Haugen.— A. M. A. (5155—4928) 

Brisbane menighet. 

(Fra 1907 til 1912 en del av Carson.) 

Brisbane, Morton Co., N. D. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. Prest: A. S. Bu. 1912—. —A. M. A. (5151—4929) Morton Co., Rolette Co. 143 Raleigh praekeplads. 

Raleigh, Morton Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1912(F)— . 

Begyndt 1912(F). Prest: A. S. Bit, 1912—. —A. M. A. (5160—4930) 

Three Buttes praekeplads. 

Raleigh (4 mil sydvest), Morton Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1912-13. 

Begyndt 1912. Sluttet 1913. Prest: A. S. Bu, 1912-13.— A. M. A. 

(5164 — 4931) 

Ox Creek norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Rolette (3% mil syd, 2 0st), Rolette Co., 
N. D. 

Hauges synode, 1884 — . 

Organisert 1884, fast organisert 8de novem- 
ber 1889. 20 sjsele i 1884, 161 i 1914. Prester: 
J. F. Adrianson, 1884-97 ; O. O. Svingen, 1889- 
91; P. C. Romo, 1891-92; B. Andersen, 1892- 
93; L. Langehaug, 1897-03; K. T. Strand, 
1904—. Embedsmaend i 1884: b. T. O. Stage- 
berg; c. J. M. Ingebretson; d. Lars H. Braa- 
ten; Carl F. Hanson, E. P. Brateli; e. John J. 
Thorson, Ole J. Otbrat, E. P. Brateli. I 1915: 
a. B. Johanson ; b. Halvor Braleland ; c. Carl 
Kilen; d. B. Johnson, E. P. Brateli, Aslak 
Crow; e. Gunar K. Strand, Carl Selvig, Mar- 
tin Haugeland ; h. Josephine Petterson. Kvin- 
defor., 1894. Ungdomsfor., 1905. Pikefor., 1907. 
Sangfor., 1905. Avholdsfor., 1907. Prestelon : 
$215 (1884), $215 (1914).— K. T. Strand. 

(1247—4932) 
Kirke, 1898, $3,000. 
Gravplads, 3 acres (gave fra Otte Pederson). Island Lake praekeplads. Island Eake, Rolette Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1885-90. 

Begyndt 1885. Sluttet 1890. Prester: O. H. Aaberg, 1885-86; Th. J. 
E. Tomnessen, 1886-89.— A. M. A. (5292—4933) Ox Creek praekeplads. 

Nanson (4 mil nordo'st), Rolette Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1885-86. 

Begyndt 1885. Sluttet 1886. Prest: O. H. Aaberg, 1885-86.— A. M. A. 
(5294-4934) 

Willow Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

. Overley (Ya mil syd), Rolette Co.. N. D. 

Norske synode, 1885—. 

Organisert 1885. 86 sjasle i 1889, 195 i 1914 (4 dansker, 1 svenske). 
Prester: O. H. Aaberg, 1884-85; Th. J. E. T^nnessen, 1886-92; T. S. Reishus, 
1892-93; C. D. Eikenes, 1893—. Embedsmaend i 1885: b. T. Hagen; e. K. 
Aamodt, mr. Cleveland, mr. Austad; f. P. P. Svingen. I 1915: b. Hans D. 
Eikenes; c. P. A. Svingen; e. Lars Johnson, J. T. Hansen, C. Fos; f. J. T. 
Hansen. Kvmdefor., 1894. Kirke, 1896, $1,600. Prestelon: $50 (1885), $300 
(1914), $4,150 (1885-14). Kirketjener osv.: $200 (1885-14). "Konstitution", 
1886.— C. D. Eikenes. (696—4935) 144 North Dakota Wolf Creek menighet. 

Wolf Creek, Rolette Co., N. D. 

Hauges synode, 1888-94. 

Organised 1888. Opl0st 1894. 18 sirele i 1889, 20 i 1893. Prester: O. 
P. Svingen, 1888-91; P. C. R^mo, 1891-92; B. Anderson, 1892-94.— A. M. A. 
(5300-4936) 

Bridston menighet (Bredston). 

Bridston, Rolette Co., N. D. 

Hauges synode, 1889-94. 

Organisert 1889. Opl^st 1894. 54 sia^le i 1889, 11 i 1893. Prester: O. 
P. Svingen. 1889-91; P. C. Romo, 1891-92; B. Anderson, 1892-94.— A. M. A. 
(5289—4937) m i A L" m Ox Creek norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Ox Creek norsk evangelisk lutherske fri- 
menighet.) 

Nanson (4V 2 mil sydvest), Rolette Co., N. D. 

Utenom (Kf, Fk), 1889-01; Forenede kirke, 
1901—. 

Organisert 1889. Reorganised 1897. 88 sjaele 
i 1889, 165 i 1915. Prester: B. L. Hageboe, 
O. P. Svingen, 1889-95 ; K. O. Raftshol, 1897- 
AJS^MJr* 00; T. E. Thomesen, 1900-03; J. F. Swenson, 

jOL »T 1903-04; D.Svennungsen, 1904-10; E.T.Quam, 

1910-11; P. P. Houglum, 1911-15; T. E. Tho- 
mesen, 1915 — . Embedsmamd i 1889: a. Ole 
Holmly; b. John Thorson ; c. L. J. Foss ; d. E. 
P. Bratlie, M. Christianson, Hans J. L0kken; 
e. Bernt J. Haagenson, J. T. Tveten, Lars 
Hanson. I 1915: b. John A. Lund; c. Oskar 
Johnson; d. B. 0stenson, Fred Thompson, Ole 
Holmly; e. Hans Hanson, Sivert Thompson, 
Nels Wold ; f. B. 0stenson. Kvindefor., 1901, 
$2,980. Ungdomsfor., 1913, $15. Sangfor., 1908. 
Prestel0n: $82 (1897), $275 (1914), ca. $2,700 
(1897-14). Kirketjener osv. : ca. $150 (1889- 
14). Menighetsskolen : ca. $800 (1889-14). 
Samfundsskoler: $220 (1889-14). Missionen: $254 (1889-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: ca. $800 (1889-14).— T. E. Thomesen. (1096—4938) 

Vestland menighet. 

Rolette (3 mil nord), Ro- 
lette Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1893-94; 
Hauges synode, 1894 — . 

Organisert 2den nov. 1893. 

Ca. 45 sjsele i 1893, 83 i 

1914. Prester: J. F. Adri- 

anson, 1894-97; L. Lange- 

haug, 1897-03 ; K. T. Strand, 

1904—. Embedsmaend i 1893 : 

a. Tonnes P. Birkkedahl ; b. 

Enok T. Gilje; c. Androw 

Beaver; f. Torwald Gilje; 
k lr ke, 1893, $1,,00. Gravplads, 3 acres. fa R J acobson> J 19l5 . a . 

Enok T. Gilje; b. B. M. Jacobson ; c. Lewis S. Sevold; d. John Skramstad, 
Lars Gilje, Paul Tastad ; e. Jens Jenson, Lars Gilje, Lewis Sevold; f. Lars 
Gilje; h. B. M. Jacobson. Kvindefor., 1894. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 
1914. Sangfor., 1914. Avholdsfor., 1910. Prestelpn : $240 (1914). "Konsti- 
tution", 1908.— K. T. Strand. (1245-4939) Kirke 1905, $3,3-t5. 
Gravplads, 2 acres, $70. 
Rolette Co. 145 Willow Creek praekeplads. Overly, Rolette Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1894-95. 
Begyndt 1894. Sluttet 1895. 
(5295-4940) 
Kirke, 1906, ca. $4,500. 

Gravplads, 2 acres (med gjaerde), $180. Prest: J. F. Adrianson, 1894-95. — A. M. A. Valle norsk evangelisk 

lutherske menighet 

(Walle). 

Rolette, Rolette Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1889-11; 
Norske synode, 1911 — . 

Organisert 1889, reorgani- 
sed 1897. 35 sjaele i 1890, 
ca. 30 i 1897, ca. 70 i 1914 
(10 svensker). Prester : Th. 
J. E. T0nnessen, 1889-92 ; C. 
D. Kikenes, 1897—., Embeds- 
msend i 1897: c. T. Torger- 
e. Salve Myrum, J. Kjorvestad, J. C. Jensen. 

I 1915 : b. Andrew Myrum ; 
c. M. Martenson; e. John Christiansen, mr. Tarstad, T. Torgerson; h. prof. 
Sunby. Kvindefor., 1906. Prestelon : $25 (1897), $200 (1914), ca. $1,500 
(1897-14). Kirketjener: $10 (aarlig). Samfundsskoler : ca. $700 (1897-14). 
Missionen: ca. $200 (1897-14). Barmhjertighetsanstalter : ca. $150 (1897-14). 
— C. D. Eikenes. (697—4941) Bethel menighet. 

— , Rolette Co., N. D. 
Hauges synode, 1899-03 (?). 

Organisert 1899. Opljrfst 1903 (?). Prest: J. J. Loftaas, 1899-03 (?). 
M. A. (5299-^942) -A. Rolla norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rolla, Rolette Co., N. D. 
Norske synode, 1900-02. 

Organisert 1900. Opl^st 1902. 15 sjaele i 1901. Prest: O. L. Brevig, 
1900-02.— A. M. A. (5296—4943) 

St. Johns ev. lutherske 
menighet (St. Johans). 

Dunseith (9 mil nordp'st), 
Rolette Co., N. D. 
Utenom (Hs, Fk), 1902—. 
Organisert lite nov. 1902. 
23 sjaele i 1902, 30 i 1914. 
Prester: L. Langehaug, 
1902-03 ; K. T. Strand, 1903- 
11; O. J. J. Tollerud, 1911- 
14; J. J. Rendahl, 1914-15; 
J. N. Lunde, 1916—. Em- 
bedsmsend i 1902: a. B. M. 
„. . 1QA4 Brekke; b. M. P. Mellei; 

Kirke ' 1904 - c. H. C. Skromstad; d. J. 

Mellum, O. Sondstad, H. J. Semling; e. O. S. Rogstad, J. M. Brekke, C. Ol- 
son. I 1915 : a. B. M. Brekke ; b. Peter Danielson ; c. O. S. Rogstad ; d. John 
Mellum, Ole Berg, John Brekke ; e. Chs. Olson, H. C. Semling, Christ. Hogen. 
Prestel^n: $50 (1902), $65 (1914).— B. M. Brekke. (1560—4945) 
146 North Dakota 
St, Johns menighet. 

St. John (4 mil nordvest), Rolette Co., N. D. 
Norske svnode, 1901-04. 

Organisert 1901 (?). Opl0st 1904. 40 sjaele i 1901, 50 i 1904. Prest: O. 
Brevig. 1901-08.— A. M. A. (5297-4944) 

Mill Lake norsk evang. 
lutherske menighet. 

St. John, Rolette Co., N.D. 
Utenom (Ns, Fk), 1903- 
12; Forenede kirke, 1912 — . 
Organisert 1903. 74 sjaele 
i 1904, 96 i 1914. Prester: 
O. L. Brevig, 1899-12 ; J. J. 
Strandness, 1912-14; E. T. 
Silness, 1914—. Embeds- 
mand i 1904: b. T. Blix- 
havn. I 1915: b. Otto Pe- 
terson ; c. Gilbert Olson ; e. 
Nels Tingelstad, Peter Hau- 
gen, Hans Strand ; h. mrs. 
August Lindberg. Kvindefor. Ungdomsfor. Prestelon : $100 (1914), $531 
(1899-12). Samfundsskoler : ca. $75 (1899-12). 70 mil fra prestegaarden. 
— E. T. Silness. (649-^1946) 

Rendal menighet 
(Rindal). 

Dunseith (7 mil nord- 
vest), Rolette Co., N. D. 

Norske synode, 190-4 — . 

Organisert 1904. Ca. 50 
sjaele i 1904, 70 i 1914. 
Prest : C. D. Eikenes, 1904—. 
Embedsmamd i 1904: b. Ole 
Amundsen ; c. N. Nilsen ; e. 
Simon Johnson, Lars Ho- 
ven, Magnus Iversen ; f . Si- 
mon Johnson. I 1915 : b. 
Ole Amundsen ; c. Nils Nil- 
sen ; e. Hans Haagensen, Kirke, $cS50. C.ravplads, 1 ac 
Kirke, 1909, $1,500. Gra\plads, 2 acres. Magnus Iversen, Hans Wendom ; f. Simon Johnson. Kvindefor., 1905. Pre- 
stel0n: ca. $50 (1904), ca. $100 (1914), ca. $800 (1904-14). Samfundsskoler: 
ca. $50 (1904-14). Missionen : $100 (1904-14).— C. D. Eikenes. (699—4947) 

Vik menighet. 

Dunseith (10 mil nordvest), Rolette Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 80 sjaele i 1904, 60 i 1914. Prester: T. E. Thomesen, 
1904-05; O. T. Nelson, 1905-10; O. J. J. Tollerud, 1910-14; J. J. Rendahl, 
1914-15; J. N. Lunde. 1916—. Embedsmand i 1915: b. A. E. Sime. Kirke. 
Gravplads.— A. M. A. (5291—4948) St. Markus norsk lutherske menighet. 

(Sankt Markus norsk lutherske.) 
Mylo, Rolette Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1906-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1906. 42 sjaele i 1906, 85 i 1914. Prest: E. T. Silness, 1906—. 
Embedsmaend i 1906: b. Chas. Stenson; c. Henry E. Henderson; e. Lars Rolette Co., Ward Co. 147 Johnson, John M. Johnson, Thomas Stevenson; f. Kornelius Kittelson. I 
1915: b. Rafael Edwardson; c. Kornelius Kittelson; e. Rafael Edwardson, 
Conrad Stevenson, Carl Monson; f. Kornelius Kittelson; h. Gunlik John- 
son. Kvindefor., 1906. Ungdomsfor., 1915. Kirke, 1906, $1,500. Gravplads, 
2 acres, $200. Prestel^n: $200 (1914). Samfundsskoler: $93 (1906-14). Mis- 
sioned $24 (1906-14). Barmhjertighetsanstalter: $25 (1906-14).— E. T. Sil- 
ness. (647-4949) 

St. Johns praekeplads. 

Jarves, Rolette Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: O. L. Brevig, 1907-08.— A. M. A. 
(5298—4950) 

Nanson praekeplads (Nanson English). 

Nanson, Rolette Co., N. D. 
Forenede kirke, 1911-15. 

Begyndt 1911. Sluttet 1915. Prest; P. P. Houglum, 1911-15.— A. M. A. 
(5293-4951) 
The First Norwegian Evangelical 
Lutheran Church. 

(Minot, Mouse River norsk evangelisk lu- 
therske.) 

Minot, Ward Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1884-90; Den norske synode, 
1890—. 

Organisert 28de december 1884. 420 sjaele i 
1914 (ca. 5 norsker, ca. 10 svensker). Prester : 
O. H. Aaberg, 1884-86; T. S. Reishus, 1886- 
94; E. I. Stro'm, 1895-96; T. H. Tonnesen, 
1897-02; N. A. Larsen, 1903-11; T. F. Gul- 
lixson, 1911—. Embedsmsend i 1915: b. M. 
Ringen ; c. S. O. Hagen ; d. E. Ellison, John 
Strommen, Ed. Aune ; e. Tom Johnson, P. O. 
Hall, Nels Haugland, S. O. Hagen, H. S. 
Johnson ; h. R. A. Nestos. Kvindefor., 1887. 
Ungdomsfor., 1904. Pikefor. Mandsfor., 1914. 
Missionsfor., 1916. Sangf or. Prestel0n : $50 
(1884), $1,000 (1914).— T. F. Gullixson. 

(2759—4952) Kirke 1 1892, $2,500. 
Kirke 2, 1907, $26,666. 
Prestehus 1, 1890(?), $1,100. 
Prestehus 2, 1914, $2,000. 
Gravplads, 2 acres. 

Immanuels menighet. 

Minot (9 mil syd^st), Ward Co., N. D. 

Norske synode, 1904—. 

Organisert 1904. 16 sjaele i 1904, 31 i 1908. Prester: N. A. Larsen, 
1904-11; T. F. Gullixson, 1911—. Embedsmand i 1904: b. Nils Thorsen. I 
1915: b. Thorwald Mostad.— A. M. A. (5451-4953) Bethania skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Betania, Bethania norsk evangelisk lutherske.) 
Minot, Ward Co., N. D. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert September 1886. Splittet 1897 (Zions— Lf). 47 sjaele i 1887, 
256 i 1915. Prester: I. L. Lundeby, 1886-87; J. U. Pedersen, 1887-91; A. A. 148 North Dakota 
~r Kirke 1, 1897, ca. $3,000. Kirke 2, 1910, $21,500. 
Prestelias 1. Piestehus 2, 1914, $5,500. Brunsvold, 1891-97; M. P. Gjerde, 1897; J. S. Sneve, 1898^03; O. E. Gronen, 
1903-06; Alb. Johansen, 1906-07; E. J. Synnes, 1907-11; J. I. L^nne, 1911—. 
Embedsmand i 1886: b. E. Hustad. I 1915: b. Oluf Cleven. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Kirke. Presteljzfn: $625 (1914).— A. M. A. (5434-^954) 

Zions norsk lutherske 
menighet. 

(Fra 1886 til 1897 en del 
av Bethania — Fk.) 

Minot, Ward Co., N. D. 
Frikirken, 1897—. 
Organisert 1897. 175 sjaele 
i 1914. Prester: M. P. 
Gjerde, 1897-00; N. Nilsen, 
1901-17; J. R. Miehaelson, 
1917—. Embedsmaend i 1915 : 
b. P. Fugels0 ; c. Iver Iver- 
sen ; d. G. W. Larsen, P. J. 
Halla, E. Wekseth, Ole 
Watne, Th. O. Lee, A. M. 
Olson ; e. Martin Jacobsen, 
Ludvig O. Watne, Andrew Balerud ; f. Ole Watne ; h. mrs. G. O. Hanson. 
Kvindefor., 1897, ca. $11,000. Ungdomsfor., 1905. Pikefor., 1908. Sangfor. 
Prestelon: $700 (1914). Samfundsskoler : $218 (1915). Missionen : $113 
(1915). Barmhjertighetsanstalter: $120 ( 1915).— A. M. A. (3143—4955) 

Nordre Bethania menighet. 

Minot, Ward Co., N. D. 

Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1890-93. 

Organisert 28de december 1887. Oplo'st 1893, paa grund av utflytning. 
38 sjsele i 1887, 45 i 1893. Prester: J. U. Pedersen, 1887-91; A. A. Brunsvold, 
1891-93.— A. M. A. (5439-^956) 

Minot menighet. 

Minot, Ward Co., N. D. 

Hauges synode, 1888-96. 

Organisert 1888. Opl^st 1896. 17 sjsele i 1889, 34 i 1895. Prester: O. 
P. Svingen, 1888-90; P. C. RoTno, 1890-91; O. P. Svingen, 1891-92; B. An- 
derson, 1892-93; J. F. Adrianson, 1893-95. (5438-4957) Bethania menighet. 

Minot, Ward Co., N. D. 

Hauges synode, 1909-15. 

Organisert 21de oktober 1909. Opl^st 1915. 36 sjsele i 1910, 36 i 1914. 
Prester: O. S. Varud, 1909-12; Th. J. Lund, 1912—. Embedsmand i 1915: 
b. J. N. Johnson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, $4,500— A. M. A. 

(5433-^*958) 

Immanuels norsk lutherske menighet. 

Minot, Ward Co., N. D. 
Hauges synode, 1915 — . 

Organisert 1915. 50 sjaele i 1914. Prest: Theo. J. Lund, 1915 — . Em- 
bedsmand i 1915: b. J. N. Johnson. Kirke, $4,500.— A. M. A. (5437—4959) 

Burlington praekeplads. 

Burlington, Ward Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1884-85. 

Begyndt 1884. Sluttet 1885. Prest: O. H. Aaberg, 1884-85.— A. M. A. 
(5411—4960) Ward Co. 149 

Des Lacs norsk evangelisk lutherske menighet. 

Deslacs (6 mil sydo'st), Ward Co., N. D. 

Konferentsen, 1889-90; Forenede kirke, 1890-97. 

Frikirken, 1898-14. 

Organisert 27de ianuar 1889. Oplo'st 1914, paa grund av utflytning. 18 
sjaele i 1886, 64 i 1897, 11 i 1914. Prester: J. U. Pedersen, 1886-92; A. A. 
Brunsvold, 1892-97; M. P. Gjerde, 1897-00; N. Nilsen, 1901-14.— A. M. A. 
(3141—4961) 

Des Lacs Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Carpio, Ward Co., N. D. 

Utenom (Kf, Fk, Lf), 1887—. 

Organisert 26de december 1887. Splittet 1900, paa grund av forskjellige 
troesbegreper. 17 sjaele i 1887. Prester: J. U. Pedersen, 1887-93; A. A. 
Brunsvold, 1894-97; M. P. Gjerde, 1897-99; O. T. Olsen, 1901-11; O. Swen- 
son, 1911 — . Embedsmsend i 1887: b. Ole Roiseth; c. Lewis Pedersen; d. 
Jens Glein, Nils Valla; e. L. A. Larsen, J. Glein, E. Fridriksen, Hans Han- 
sen. I 1915: b. L. E. Besteland; c. Pitter Strand; d. Ole Kviseth, John Haa- 
land, T. Sivertsen; e. Pitter Strand, Otto Johnsen, H. Running; h. mrs. L. 
Christoffersen. Kirke, 1902, $2,700. Gravplads, 2 acres, $30. Prestel^n: $40 
(1887), $250 (1914).— O. Swenson. (134—4962) Carpio menighet. 

Carpio, Ward Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902-03. 

Organisert 1902. Oplo'st 1903. 10 sjaele i 1902. Prest: S. Fladmark, 
1902-03. -A. M. A. (5412-4963) 

Nordre Carpio menighet. 

Carpio, Ward Co., N. D. 
Norske synode, 1904-06. 

Organisert 1904. Oplo'st 1906. 18 sjaele i 1905. Prest: S. Fladmark, 
1904-06.— A. M. A. (5413-4964) St. Johannes. 

Carpio, Ward Co., N. D. 

Norske synode, 1904(?) — . 

Organisert 1904(?). 30 sjaele i 1904, 107 i 1914. Prester: S. Fladmark, 
1904-10; H. M. Aanestad, 1910—. Embedsmand i 1904: b. P. Hall. I 1915: 
b. Lars Kodalen.— A. M. A. (5414—4965) Zion frikirke. 

Carpio, Ward Co., N. D. 
Hauges synode, 1910-12. 

Organisert 1910. Opl0st 1912. 13 sjaele i 1911. Prest: O. S. Varud, 
1910-12. Embedsmand i 1911: b. E. Torson.— A. M. A. (5415-4966) Black Butte praekeplads. 

Minot (15 mil sydvest), Ward Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1889-93. 

Begvndt 1889. Sluttet 1893. Prest: T. S. Reishus, 1889-93.— A. M. A. 
(5409—4967) 150 North Dakota 

North Star menighet. 

Minot (46 mil ?), Ward Co., N. D. 
Norske synode, 1889-91. 

Organisert 1889. Opl^st 1891. Prest: T. S. Reishus, 1889-90.— A. M. A. 
(6518-4968) 

Syd Prairie menighet. 

Minot (10 mil syd), Ward Co., N. D. 
Norske synode, 1889-90. 

Organisert 1889. Opl0st 1890. 81 sjsele i 1889. Prest: T. S. Reishus, 
1889-90.— A. M. A. (5443-4969) 

Donnybrook. 

Donnybrook, Ward Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902(?)-03. 

Organisert 1902(?). Opl^st 1903. 16 sjaele i 1902. Prest: S. Fladmark, 
1902-03.— A. M. A. (5418—4971) 

Fairview menighet. 

Donnybrook, Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903(?)-14. 

Organisert 1903(?). Opl^st 1914. 43 sia?le i 1903. Prester: E. H. 
Midtbo; 1903-08; N. O. R0gver, 1908-11; J. I. L^nne, 1911—. Embedsmand 
i 1903: b. James Olsen.— A. M. A. (5420-4972) 

Donnybrook praekeplads. 

Donnybrook, Ward Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: L. K. Brandser, 1907-08.— A. M. A. 
(5419—4973) 

Trefoldigheds skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Kenmare, Ward Co., N. D. 

Forenede kirke. 1902-04. 

Organisert 1902. Opl^st 1904. 30 sjaele i 1902, 32 i 1904. Prest: E. H. 
Midtbo\ 1902-04. Embedsmand i 1902: b. Henry Wik. I 1903: b. Henry 
Wik.— A. M. A. (5431—4974) 

Kenmare menighet. 

Kenmare, Ward Co., N. D. 

Norske synode, 1907-11. 

Organisert 1907. Opl^st 1911. 45 sjiele i 1907, 36 i 1914. Prester: S. 
Fladmark, 1907-10; C. I. Sauer, 1910-11. Embedsmand i 1910: b. H. H. 
Dahl.— A. M. A. (5429-^975) 

Roseland menighet. 

Kenmare (13 mil svdvest), Ward Co., N. D. 
Norske synode, 1902-05. 

Organisert 1902. Opl^st 1905. 12 sjaele i 1902, 40 i 1904. Prest: S. 
Fladmark, 1902-05.— A. M. A. (5430-^976) 

Landstads norsk evangelisk lutherske menighet. 

— , Ward Co., N. D. 
Forenede kirke, 1903-04. 

Organisert 1903. Opljzfst 1904. 30 sjaele i 1904. Prest: E. H. Midtbo; 
1902-04.— A. M. A. (5455-4977) Ward Co. 151 

Zion menighet (Sion). 

Berthold, Ward Co., N. D. 

Hauges svnode, 1903 — . 

Organised 1903. 74 sjsele i 1908, 115 i 1914. Prester: J. F. Adrianson/ 
1903-04; I. G. Aschim, 1904-10; O. S. Vanid, 1910—. Embedsmand i 1915: 
b. Lars Hendrickson. Kvindefor. Kirke, $2,500.— A. M. A. (5407-4978) 

Saron menighet. 

Berthold, Ward Co., N. D. 

Hauges synode, 1909-11. 

Organisert 1909. Oplo'st 1911. 40 sjsele i 1910. Prest: O. S. Varud, 
1909-11. Embedsmand i 1910: b. Anton Johnson. Ungdomsfor., 1910.— A. 
M. A. (5405—4979) 

Berthold norsk evangelisk lutherske menighet. 

Berthold, Ward Co., N. D. 

Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 25 sjsele i 1911. Prest: H. M. Aanestad, 1910—. Em- 
bedsmand i 1910: b. H. A. Sampson. I 1913: b. Gjert Urdahl.— A. M. A. 
(5404—4980) 

St. James menighet. 

Ryder, Ward Co., N. D. 
Forenede kirke, 1903-06. 

Organisert 1903. Oplo'st 1906. 36 sjsele i 1906. Prest: O. E. Gronen, 
1905-06. Embedsmand: b. C. Johnson.— A. M. A. (544S-^981) 

St. Johannes's evangelisk lutherske menighet. 

(St. Johns evangelisk lutherske, St. Johns Scandinavian Evangelical 
Lutheran Church.) 

Ryder, W^ard Co., N. D. 

Forenede kirke, 1906 (1904)—. 

Organisert 1906 (lste mai 1904). Splittet 1915; 7 familier gik ut for at 
stifte menighet lsengere svd (St. Olafs menighet i McLean Co.). 9 sjsele i 
1903, 175 i 1914. Prester:'E. H. Midtb^, 1903; J. S. Sneve, 1904; O. E. Qr0- 
nen, 1905-07; C. Forthun, 1907-08; E. T. Quam, 1910-11; N. H. Holm, 1911- 
15; T. S. Stockdal, 1915—. Embedsmsend i 1904: a. Henry Sampson; b. O. 
L. Hjelmstad; c. Just Molna; e. Erik Ring, C. J. Amundson, Ole Troite. 
Kvindeforening. Sangfor. "Luther League." Kirke 1, 1907. Kirke 2, 1912. 
Prestehus, 1907. Gravplads. "Konstitution", 1904.— T. S. Stockdal. 

(2582^-4982) 

Zacchaeus skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Zacchaeus evangelisk lutherske, Zakkseus.) 

Ryder, Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909(?)-13. 

Organisert 1909(?). Oplo'st 1913. 41 sjsele i 1909, 36 i 1914. Prester: 
O. E. Gro-nen, 1909-11; L. A. Breen, 1911-12. Embedsmand i 1909: b. Erik 
Rinde. I 1911: b. Edw. Mickalsen.— A. M. A. (5449-^983) 

Zion menighet. 

Hartland, Ward Co., N. D. 

Norske synode, 1903 — . 

Organisert 1903, 38 sjsele i 1905, 100 i 1910. Prester: S. Fladmark, 
1903-10; H. M. Aanestad, 1910—. Embedsmsend i 1904: b. Albert Erickson. 
I 1913: b. Jacob Davick.— A. M. A. (5428-4S 152 North Dakota 

Fron norsk evangelisk lutherske menighet. 

Minot (16 mil sydvest), Ward Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1904-10; No-rske synode, 1910—. 

Organisert 23de mai 1904. 37 sjaele i 1904, 90 i 1914. Prester: N. A. 
Larsen, 1904-09; M. O. Teigen, 1909-13; B. M. Hofrenning, 1913—. Embeds- 
maend i 1904: b. M. Ronshaugen; c. Odin Wold; e. M. Ronshaugen. I 1915: 
b. F. Toftner; c. Odin Wold; e. Pet. Nybakken, Hans Nybakken, Martin 
Gabrielson; f. Hans Nybakken. Kvindefor., 1904, $1,600. Ungdomsfor., 
1914, $300. Kirke, 1914, $1,500. Gravplads, 1 acre. Prestelon: $25 (1904), 
$100 (1914), $750 (1904-14). Prestehus osv.: $150 (1904-14). Samfundsskoler: 
$200 (1904-14). Missionen: $100 (1904-14). Barmhjertighetsanstalter: $25 
(1904-14).— B. M. Hofrenning. (1140—4985) Saron menighet. 

(Saron skandinavisk evangelisk lutherske menighet, Saron norsk evan- 
gelisk lutherske.) 

Minot (10 mil syd). Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 36 sjaele i 1904, 40 i 1914. Prester: O. E. Gro'nen, 
1904-06; Alb. Johansen, 1906-07; E. I. M. Synnes, 1907-11; J. I. L^nne, 
1911—. Embedsmand i 1915: b. M. O. Hulberg.— A. M. A. (5440-4986) Palda praekeplads. 

Palda, Ward Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: S. Svennungsen, 1904-05.— A. M. A. 
(5445-4987) 

Immanuels norsk lutherske menighet. 

(Immanuels skandinavisk evang. lutherske, Immanuels norsk lutherske.) 

Surrey (6 mil nord), Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 1904. 48 sjaele i 1904, 56 i 1914. Prester: O. E. Gro'nen, 1904- 
05; Wm. Coll, 1905-10; Trygve Bergh, 1910-14, J. I. L^nne, 1914—. Embeds- 
mand i 1904: b. August Larson. I 1915: b. Karl Solberg.— A. M. A. 

(545S-4988) 

Bethel menighet. 

Foxholm, Ward Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1905. 

Organisert 21de april 1905. 22 sjaele i 1905, ca. 35 i 1914. Prester: O. 
T. Olsen, 1905-11; O. Swenson, 1911—. Embedsmaend i 1905: a. Olaf Berg; 
b. Lewis Peterson; d. John Arnold; e. William Kerkelie, Bernhard Berg; 
f. George Arnold. I 1915: b. Lewis Peterson; c. mrs. John Arnold; d. Ras- 
mus Holland, mrs. L. Peterson, George Arnold; e. mrs. John Arnold, John 
Arnold, William Kerkelie. Kvindefor. "Konstitution", 1905. — Lewis Peter- 
son. (131-4989) 

Sion skandinavisk lutherske menighet (Zion). 

Grelland, Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1906-10. 

Organisert 1906. Opl^st 1910. 56 sjaele i 1907, 59 i 1910. Prest: O. E. 
Gr^nen, 1906-11. Embedsmand i 1906: b. Jacob Dybvig. I 1915: b. Oluf 
Langseth.— A. M. A. (5426-4990) Ward Co. 153 

Rose Valley menighet. 

Grelland, Ward Co., N. D. 
Hauges synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 78 sjaele i 1910, 81 i 1914. Prest: O. S. Varud, 1910—. 
Embedsmand i 1913: b. L. Losby.— A. M. A. (5427-4991) Haapet skandinavisk lutherske menighet. 

(Makoti, Haabet, Lucky Mound.) 

Makoti, Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1906 — . 

Organisert mai 1906. 41 sjaele i 1906, 150 i 1915. Prester: O. E. Gro'nen, 
1906-07; C. Forthun, 1907-08; E. T. Quam, 1910-11; N. H. Holm, 1911-15; 
T. S. Stockdal, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. A. A. Berg; c. Jens Roisum; 
d. Otto Johnson, A. B. Anderson, J. Aamot; e. mr. Anderson, Christ. Nel- 
son; f. A. A. Berg. Kvindefor. Ungdomsfor., 1915. Kirke, $500. Preste- 
hus, $1,500. Gravplads, 4 acres. Prestelon: $250 (1914).— T. S. Stockdal. 

(2583-4992) 

Spring Valley skandinavisk lutherske menighet (Spring Valley). 

Plaza (8 mil 0st), Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1906(?)— . 

Organisert 1906(F). 42 siaele i 1906, 80 i 1914. Prester: O. E. Gr^nen, 
1906-11; S. Andersen, 1912—.' Embedsmand i 1906: b. Carl Ltfkken. I 1915: 
b. John Lunden.— A. M. A. (5447—4993) Douglas menighet. 

(Den forenede kirke, Douglas skandinavisk lutherske menighet.) 

Douglas, Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 35 sjaele i 1907, 142 i 1915. Prester: O. E. Gronen, 
1906-07; C. O. Forthun, 1907-08; E. T. Quam, 1908-09; N. H. Holm, 1910- 
16. Embedsmand i 1915: b. Amund Berg. Kirke.— A. M. A. (5424-4994) Crystal norsk evangelisk lutherske menighet. 

Douglas, Ward Co., N. D. 
Norske synode, 1910-11. 

Organisert 1910. Opl^st 1911. 28 sjaele i 1910. Prest: M. O. Teigen, 
1910-12. Embedsmand i 1910: b. Fr. Peterson.— A. M. A. (5422-4995) Rose Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Deslacs (4 mil syd?), Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907-09. 

Organisert 1907. Opldst 1909. 120 sjaele i 1907, 132 i 1909. Prest: E. 
I. M. Synnes, 1907-10. Embedsmand i 1908: b. Ingvald Lee. Kirke.— A. 
M. A. (5442-4996) 

Spring Lake menighet (Trondhjem skandinavisk lutherske). 

Douglas (10 mil nord), Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 1907. 30 sjaele i 1907, 79 i 1914: Prester: C. O. Forthun, 
1907-08; E. T. Quam, 1908-09; N. H. Holm, 1910—. Embedsmand i 1907: 
b. Gustav Setran. I 1915: b. Carl Johnson. Kirke.— A. M. A. (5425 — 4997) 154 North Dakota 

Logan evangelisk lutherske menighet. 

Logan, Ward Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08. 

Organisert 1907. Oplp'st 1908. Prest: N. A. Larsen, 1907-08.— A. M. A. 
(5450-4998) 

Helland menighet. 

(Hilland skandinavisk evangelisk lutherske.) 

Makoti (10 mil nord0st), Ward Co., N. D. 

Forenede kirke. 1907 — . 

Organisert 1907. 85 siaele i 1907, 80 i 1914. Prester: O. E. Gronen, 
1907-11; S. Andersen, 1912—. Embedsmand i 1907: b. L. J. Traetlie. I 1915: 
b. Jacob Pedersen. Kirke.— A. M. A. (5432—4999) Plaza praekeplads. 

Plaza (9 mil 0st), Ward Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-09. 

Begyndt 1907. Sluttet 1909. Prest: Lauritz Larsen. 1907-08.— A. M. A. 
(5446—5000) 

Emanuels Free Lutheran Church. 

Bowbells (6 mil syd), Ward Co., N. D. 

Utenom (LO, 1908—. 

Organisert 1908. 22 sjsele i 1908. Prester: O. T. Olsen, 1908-11; O. Swen- 
son, 1911—. Embedsmaend i 1908: a. O. P. Hanson; b. C. E. Christesen: c. 
D. S. Bystedt; e. O. P. Hanson, C. E. Christesen, D. S. Bystedt; h. A. C. 
Thompson. I 1915: a. O. P. Hanson; b. C. E. Christesen; c. D. S. Bystedt; 
e. O. P. Hanson, C. E. Christesen, D. S. Bystedt; h. A. C. Thompson. 
Kvindefor., 1907, $500. Kirke, 1909, $2,000. Prestel^n: $100 (1908), 
(1908-14).— O. Swenson. (132—5001) Hoiland evangelisk lutherske menighet (Highland). 

Olive, Ward Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1910—. 

Organisert 17de juli 1910. 36 siaele i 1910, 30 i 1914. Prester: M. Teigen, 
1910-13; B. M. Hofrenning, 1913—. Embedsmuend i 1910: b. K. Holme; e. 
Pet. Alme, T. Gunderson. I 1915: b. K. Holme; c. C. Larson; e. L. Nicho- 
laison, B. Johnson, Andr. Knopstad. Kvindefor., 1910, $125. Gravplads, 2 
acres. Prestelo'n: $30 (1910), $100 (1914), $290 (1910-14). Samfundsskoler: 
$50 (1910-14). Missionen: $10.— B. Al. Hofrenning. (1139—5002) Sawyer skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Sawyer, Ward Co., N. D. 
Forenede kirke, 1908-09. 

Organisert 1908. Opl^st 1909. 34 sj;ele i 1908. Prest: Wm. Coll, 1908- 
09. Embedsmand i 1908: b. T. N. Wold. (5452—5003) Betlehem menighet. 

Deslacs, Ward Co., N. D. 
Forenede kirke, 1909-10. 

Organisert 1909. Opl0st 1910. 44 sjcde i 1909. Prest: E. T. Quam, 
1909-10. Embedsmand i 1909: b. E. J. Lee.— A. M. A. (5417—5004) Ward Co. 155 

Getsemane skand. evangelisk lutherske menighet (Gethsemane). 

Minot (12 mil svdvest), Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1909. 78 sjaele i 1909, 79 i 1914. Prester: E. I. M. Synnes, 
1909-11; J. I. Lpnne, 1911—. Embedsmand i 1909: b. T. Drady. I 1915: 
b. Andrew Flom.— A. M. A. (5435—5005) Getsemane menighet (Gethsemane). 

Donnybrook, Ward Co., N. D. 
Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 60 sjaele i 1911. Prest: H. M. Aanestad, 1910-11. Em- 
bedsmand i 1910: b. Andr. Gandrud. I 1913: b. Iver Hanson. (5421—5006) Trefoldigheds norsk lutherske menighet. 

Minot (9 mil nord0st), Ward Co., N. D. 

Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. 63 sjaele i 1915. Prest: N. Nilsen, 1910-15. Embeds- 
mand i 1915: b. E. Livingston. Kvindefor. Gravplads. Samfundsskoler: 
$26 (1915).— A. M. A. (3142—5007) Crystal Lake menighet. 

Douglas, Ward Co., N. D. 
Forenede kirke, 1911-14. 

Organisert 1911. Opl^st 1914. 30 sjaele i 1912. Prest: N. H. Holm, 
1911-15. Embedsmand i 1913: b. Olaus Hansen.— A. M. A. (5423—5008) Zaron menighet (Saron). 

Berthold (10 mil syd), Ward Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913 (?)— . 

Organisert 1913(?). 46 sjaele i 1913, 20 i 1915. Prest: S. Andersen, 
1913—. Embedsmand i 1913: b. Mat. Holvik. I 1915: b. Mat. Holvik.— A. 
M. A. (5406—5009) 

Cozy Corner praekeplads. 

Cozy Corner, Ward Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: N. H. Holm, 1915-16.— A. M. A. (5416—5010) 

StarA" Co., N JD, 
/? g. T Jrs-TcLy lor-- Fk- 
/f/G 156 North Dakota 
Taylor norsk evangelisk lutherske 
frimenighet. 

(Den skandinavisk evangelisk lutherske, Den 
skandinavisk lutherske frimenighet, Den lu- 
therske frimenighet.) 

Taylor (i byen og 12 mil nord), Stark Co., 
N. D. 

Utenom (As, Fk), 1885—. 

Organisert den 19de mai 1885. Delt den 
12te juli 1915, paa grund av avstanden (Ridge- 
way evangelisk lutherske mght., Dunn Co.). 
100 sjaele i lHy), 255 i 1914 (10 dansker og 
svensker). Prester: O. J. Norby, 1885-93; 
Th. K. Gaustad, 1893-07; Th. H. Larsen, 
1907 — . Embedsmaend i 1915: b. Andrew 
Esse; c. Charles Howe; d. Lars Haugen, Lars 
Sand, Johannes Skyseth ; e. Charles Howe, 
John Gunwall, Andrew Nordness; f. Lars 
Haugen ; h. Th. H. Larsen. Kvindefor. Pre- 
steljzm: $400 (1914).— Th. H. Larsen. 

(2792—5011) 

Kirke 1, 1897. 
Kirke 2, 1915, $3,500. 
Prestehus, 1907, $3,000. 
Gravplads. Land, 3 lotter. 

Den evangelisk lutherske menighet (Belfield). 

Belfield, Stark Co., N. D. 
Forenede kirke, 1890-07. 

Organisert 1890. Opljzfst 1897. 35 sjaele i 1890, 30 i 1897. Prester: O. 
J. Norby, 1890-93.— A. M. A. (5327—5012) 

Belfield norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Belfield skandinavisk evangelisk lutherske.) 

Belfield, Stark Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907-09; Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1907. 37 sjaele i 1907 (2 svensker), 50 i 1914 (2 svensker). 
Prester: Th. H. Larsen, 1907-09; H. J. Thorpe, 1909-16. Embedsmaend i 
1907: a. Peder Indergaard; b. Bennie Hanson; c. I. A. Nelson; e. P. Inder- 
gaard, Anton Anderson, S. Sjerdal; f. Chr. Abrahamson. I 1915: a. Peder 
Indergaard; b. Bennie Hanson; c. A. O. Johnson; e. P. Indergaard, S. 
Engelhartson, Johan Berntson. Kvindefor., 1900. Mandsfor., 1915. Kirke, 
1909, $2,100. Prestehus, 1912, $1,800. Gravplads, 2% acres, $63. Prestel^n: 
$100 (1907), $300 (1914), $1,000 (1907-14). Prestehus: $1,200 (1907-14). Me- 
nighetsskolen: $60.— H. J. Thorpe. (374—5013) Bethel menighet (Betel). 

Daglum (? mil ?), Stark Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 36 sjaele* i 1907, 72 i 1914. Prester: J. M. J. Buckne- 
berg, 1907-10; C. B. Ingebrigtson, 1910—. Embedsmand i 1907: b. J. O. 
Daglum. I 1913: b. John Arne.— A. M. A. (5328—5014) 

Bethania menighet. 

Gaylord (15 mil j^st?), Stark Co., N. D. 
Norske synode, 1913(?)— . 

Organisert 1913(?). 36 sjaele i 1913. Prest: C. B. Ingebrigtson, 1912—. 
—A. M. A. (5329—5015) Eddy Co. 157 Sheyenne menighet. 

(Sheyenne skandinaviske. Sheyenne norsk evangelisk lutherske.) 

Shevenne (6 mil vest), Eddy Co., N. D. 

Augustana, 1886-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1886. Delt 1907, paa grund av at folk som levet i byen o'nsket 
menighet der (Trefoldighets menighet). 97 sjsele i 1886, 174 i 1914. Pre- 
ster: H. O. Thormodsgaard, 1886-92; E. T. Quam, 1892-07; P. P. Hagen, 
1908-09; O. J. Hungness, 1909—. Embedsmsend i 1886: b. Aslak Aslakson; 
c. Ole Hendrickson; d. N. T. Hendrickson, Hans Rud, Chr. Ramberget; e. 
Olaf Rue, Sven Brevik, Ole Hendrickson. I 1915: b. O. H. Olson; c. Even 
Hendrickson; d. Hans Rud, Asmund Benson, John Sween; e. H. P. Halver- 
son, M. C. Stensley, Jens Myhre, Christ. Berge, O. H. Hendrickson, H. T. 
Hendrickson. Kvindefor., 1887, $3,000. Ungdomsfor., 1910, $150. Kirke, 
1900, $4,000. Prestehus, 1892, $2,000. Gravplads, 2 acres, $400. Prestel^n: 
$100 (1886), $300 (1914), $4,300 (1886-14). Prestehus osv.: $3,000 (1886-14). 
Kirketjener osv.: $900 (1886-14). Samfundsskoler: $750 (1886-14). Mis- 
sioned $500 (1886-14). Barmhjertighetsanstalter: $1,940 (1886-14). "Kon- 
stitution", 1896.— Garnaas Bros. (2404—5016) Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1886 til 1907 en del av Sheyenne.) 

Sheyenne, Eddy Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 7de april 1907. 66 sjsele i 1907, 80 i 1915. Prester: E. T. 
Quam, 1907-09; P. P. Hagen, 1910-12; O. J. Hungness, 1912—. Embeds- 
maend i 1907: b. L. B. Garnaas; c. T. B. Garnaas; d. Bjorn L. Garnaas, Ole 
Nyhusmoen, Hans Thore; e. E. E. Nelson, Hans Stenberg, O. P. Olson, 
Hans Lyness, Wm, Lansverk; f. Ole Nyhusmoen; h. Ole Nyhusmoen. I 
1915: b. L. B. Garnaas; c. T. B. Garnaas; d. B. Garnaas, T. Gilderhus, Ole 
Nyhusmoen; e. S. Kjeldstrup, Olaf Hagen, H. Grinde; f. Ole Nyhusmoen; 
h. Ole Nyhusmoen. Kvindefor., 1907, $1,200. Kirke, 1910, $5,000. Preste- 
lon: $200 (1907), $200 (1914), $1,200 (1907-14). Kirketjener osv.: $394 (1907- 
14). Samfundsskoler: $150 (1907-14). Missionen: $253 (1907-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $43 (1907-14).— Garnaas Bros. (2400—5017) 
Sheyenne norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Sheyenne, Eddy Co., N. D. 

Norske synode, 1900 — . 

Organisert 1900. 41 sjasle i 1902, 55 i 1914. 
Prester : I. L. 0xendahl, 1899-00 ; H. H. Frost, 
1900-12; Lars Foss, 1913 — . Embedsmsend i 
1915: b. L. S. Rudy; c. C. Evenson; e. Christ. 
Kvale, Erik Kvale, Knut Egger ; h. L. S. Rudy. 
Prestelo'n: $170 (1914).— L. Foss. 

(1904—5018) Kirke, 1910, $3,594. 158 North Dakota New Rockford praekeplads. New Rockford, Eddy Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1901-02. 
Begvndt 1901. Sluttet 1902. Prest: H. 
(5017—5019) 

Hamar menighet. 

Hamar, Eddy Co., N. D. 
Forenede kirke, 1908(?)— . 

Organisert 1908(?). 65 sjrele i 1908. Prest: P. P. Hagen, 1908-11. 
bedsmand i 1910: b. John Akre. Kirke.— A. M. A. (5016—5020) H. Frost, 1901-02.— A. M. A. Em- Cando praekeplads. 

Cando, Towner Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1886-^87. 

Begyndt 1886. Sluttet 1887. Prest: Th. J. E. Tonnessen, 1886-87. 40 
mil fra prestegaarden.— A. M. A. (5350— 5021) 

Cando praekeplads. Cando, Towner Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1901-03. 
Begyndt 1901. Sluttet 1903. 
prestegaarden.— A. M. A. (5351- Prest: O. 
-5022) L. Brevig, 1901-03. 24 mil fra 
Cando skandinavisk evang. lutherske 
menighet. 

Cando, Towner Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1903—. 

Organisert 2den august 1903. 75 sjaele i 
1903 (15 svensker), 75 i 1915 (15 svensker). 
Prester: C. M. P. Winther, 1891-99; K. C. 
Hektner, 1899-03; C. M. P. Winther, 1903-06; 
O. F. Johnson, 1906-07; A. A. Dahl, 1908-11; 
H. N. Bakke, 1911-13; H. O. Helseth, 1913—. 
Embedsmaend i 1903 : a. John Olson ; b. Chas. 
Johnson ; c. Conrad Holien ; d. John Olson, 
Chas. Johnson ; e. Andrew Holien, Christ. Ol- 
son, Mattias Gullickson. I 1915: a. Matt. Rol- 
lefson ; b. Chas. Johnson ; c. Conrad Holien ; 
d. Chas. Johnson, John Olson; e. Conrad Ho- 
lien, Chas. Johnson. Kvindefor., 1903. Ung- 
domsfor., 1915. Sangfor., 1915. Prestelon : 
$150 (1903), $300 (1915), $2,600 (1903-14). 
Kirketjener osv. : $500 (1903-14). Missionen : 
$65 (1903-14).— H. O. Helseth. (3138—5023) Kirke, 1912, $4,800. 
Prestehus, 1908, $3,000. low n^erCo, A/.Z j. dcslree - Lf /f/ ^ 

v - .. /££3 St OLa-f-F * Towner Co. 159 
Kirke, 1903, $9,000. Prester.us, 1915, $5,000 
Gravplads, 1 acre, $100. ner osv. : ca. $11,000 (1888-14) 

skoler: $500 (1888-14). Missionen : $500 (1888-14) 

ter: $600 (1888-14).— H. O. Holseth. (2079—5024) Bisbee evang. lutherske 
menighet. 

(St. Olafs, Den lste.) 

Bisbee, Towner Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; 
Den for. kirke, 1890-99; Fri- 
kirken, 1899—. 

Organisert 2den jan. 1888 
70 sj^ele i 1888, 400 i 1914 
Prester : J. U. Pedersen 
1888; B. L. Hagboe, 1888- 
08; J. O. Brensdal, 1908-10 
H. O. Helseth, 1910—. Em- 
bedsmaend i 1888 : b. P. De- 
vik; c. J. Aaness ; d. Martin 
Nelson, Theodor Storbo, 
Lars Berg; e. Sivert Haug- 
land, S. Viken, Tobias Paul- 
son ; f. Jens Soe. I 1915: 
b. P. Wihe; c. Helge Lar- 
son ; d. Nils Christenson, K. 
A. Kvalvog, Ole Solberg ; e. 
Lars Berg, H. E. Sand, 
Owen Solberg ; f . K. A. 
Kvalvog; h. Nils Christen- 
son. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Missionsfor. Sangfor. 
Smaapikefor. Prestel0n : $75 
(1888), $500 (1914), $2,500 
(1888-14). Prestehus osv.: 
$6,150 (1888-14). Kirketje- 
Laererl0n: $1,000 (1888-14). Samfunds- 
Barmhj ertighetsanstal- Bisbee evangelisk lutherske menighet. 

Bisbee, Towner Co., N. D. 
Hauges synode, 1898-99. 

Organisert 1898. Opl^st 1899. 47 sjsele i 1898. Prest: K. C. Hektner, 
189&-99.— A. M. A. (5349—5025) 
St. Olafs norsk lutherske menighet. 

(Fra 1888 til 1897 en del av St. Olafs, nu 
Bisbee— Lf.) 

Bisbee, Towner Co., N. D. 

Utenom, 1903-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1903. 33 sja^le i 1903, 85 i 1914. 
Prester: J. J. Strandness, 1903-05; E. T. Sil- 
ness, 1905—. Embedsmand i 1905: b. Abel 
Nilsen. I 1915: b. Abel Nilsen; c. Olander 
Malmedal ; e. Anders Buvarp, Ole Jonnum, C. 
C. Malmedal ; f . Jens Loe. Kvindefor., 1903. 
Ungdomsfor., 1915. Sangfor., 1914. Prestel0n : 
$200 (1914). Samfundsskoler : $106 (1903- 
14). Missionen: ^S3 (1903-14).— E. T. Sil- 
ness. (916—5026) Kirke, 1908, $2,700. 160 North Dakota Salem menighet (Evangelical Lutheran, Salem). 

Leeds (8 mil nordo'st), Towner Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1895—. 

Organisert 1895. 43 sjaele i 1895, 31 i 1914. Prester: C. M. P. Winther, 
1895-96; K. C. Hektner, 1896-98; J. J. Loftaas, 1898-06; J. T. Krogstad, 
1907-08; A. A. Dahl, 1908-11; H. N. Bakke, 1911—. Kirke.— A. M. A. 

(5354—5027) 

St. Lukas menighet. 

— , Towner Co., N. D. 
Hauges synode, 1895(?)-96(?). 

Organisert 1895(?). Opl0st 1896(?). 28 sjaele i 1895. Prest: C. M. P. 
Winther, 1895-96.— A. M. A. (5353—5028) Evangelisk lutherske Imanuels menighet. 

(Evangelisk lutherske Immanuels.) 
— , Towner Co., N. D. 
Hauges synode, 1898-02. 

Organisert 1898. Opl^st 1902. 46 sjaele i 1899, 46 i 1901. 
Hektner, 1898-02.— A. M. A. (5355—5029) Prest: K. C. Perth menighet. 

Perth, Towner Co., N. D. 
Norske synode, 1901-03. 

Organisert 1901. Opl^st 1903. 30 sjaele i 1901, 30 i 1903. Prest: O. L. 
Brevig, 1901-03.— A. M. A. (5352—5030) 

Trefoldigheds norsk lutherske menighet (Perth). 

Perth, Towner Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1904—. 

Organisert 1904. 84 sjaele i 1904, 114 i 1914. Prester: J. J. Strandness, 
1904-06; E. T. Silness, 1906—. Embedsmand i 1904: b. Lodvar Boe. I 1915: 
b. Lodvar Boe; c. Emil Berg. Kvindefor., 1908. Kirke, 1907, $675. Grav- 
plads, 2 acres, $300. Prestelon: $150 (1914). Samfundsskoler: $30 (1904-14). 
Missionen: $18 (1904-14).— E. T. Silness. (648—5031) 
Lake View menighet. 

(Lakeview, Lake View skandinavisk evan- 
gelisk lutherske.) 

Egeland, Towner Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1903-04; Hauges synode, 
1904—. 

Organisert 8de juli 1903. Ca. 50 sjaele i 
1903, 62 i 1914. Prester: C. M. P. Winther, 
1903-06; O. F. Johnson, 1906-08; A. A. Dahl, 
1908-11; H. N. Bakke, 1911-13; K. T. Strand, 
1914 — . Embedsmaend i 1903: a. John Borge- 
son; b. Joseph Alstad; d. Paul Rood, Rasmus 
Kvamme; Knut Westers^. I 1915: a. J. K. 
Alstad; b. Bert Grande; e. Ed. Odegaard, 
Knud Westers©'; f. Rasmus Kvamme; h. 
Adolph Rubeck. Kvindefor. Prestelon: $225 
(1914). "Konstitution", 1903.— K. T. Strand. 
( 1246—5032) Kirke, 1912, $3,000. 
Gravplads, 2 acres. Bottineau Co. 161 Bottineau praekeplads. 

Bottineau, Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1885-90. 

Organisert 1885. Opl^st 1890. Prester: O. H. Aaberg, 1885-86; Th. 
J. E. Tpnnessen, 1886-90. 110 mil fra prestegaarden.— A. M. A. (4499—5033) Bottineau evang. lutherske menighet. 

Bottineau, Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Fk, Hs), 1900—. 

Organisert 6te december 1900. 45 sjsele i 
1900, 78 i 1914 (2 tyskere, 1 svenske). Pre- 
ster: K. O. Raftshol, 1900-11; O. J. J. Tolle- 
rud, 1911-13; H. N. Bakke, 1913—. Embeds- 
msend i 1900: b. H. N. Wekseth ; c. John Wal- 
tan; d. A. E. Hansen, H. N. Wekseth; e. E. 
Ertersvag, G. K. Vikan, John Sem. I 1915: 
b. A. Odegaard; c. G. K. Vikan; d. E. Maum, 
H. N. Wekseth, C. E. Herbst; e. H. Bruslet- 
ten, A. O. Trengen, C. G. Gorder; f. P. L. 
Eide; h. mrs. C. E. Herbst. Kvindefor. Pike- 
for. Prestelpn: $150 (1900), $400 (1914). 
— H. N. Bakke. (2258—5034) Kirke, 1903, $3,000. 

Lordsburg menighet (Lordsbury). 

Lordsburg, Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1886-90. 

Organisert 25de november 1886. Oplo'st 1890. 23 sjaele i 1886, 30 i 1889. 
Prest: Th. J. E. Tp-nnessen, 1886-90.— A. M. A. (4503—5035) 

Willow City praekeplads. 

Willow City, Bottineau Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1886-87(?). 

Begyndt 1886. Sluttet 1887(F). Prest: Th. J. E. Tpnnessen, 1886-87. 
—A. M. A. (4515—5036) 

Turtle Mountain lste evangelisk lutherske menighet. 

(Turtle Mountain evangelisk lutherske, 1887-88.) 
Carbury (3% mil nord), Bottineau Co., N. D. 
Konferentsen, 1887-90. 

Organisert 1887 og 8de januar 1888. Oplo'st lOde januar 1890, for at 
forene sig med Turtle Mountain evang. luth. menighet og danne Turtle 
6— II 

162 North Dakota 

Mountain evangelisk norsk lutherske. 50 sjsele i 1888. Prester: Th. J. E. 
Tonnessen, 1886-87; J. U. Pedersen, 1887-88; B. L. Hagboe, 1888-90. Embeds- 
msend i 1887: S. G. Haugen, Kirsten Kornkveen, Anton Kornkveen, Jacob 
Dalen, Ole Horneman, Baard Iversen, B. Wall, Fred Guttu. Martin Botten. 
I 1888: b. S. Haugen. "Lutheraneren", 1915, 1015. (2614—5038) 

Willow City norsk evan- 
gelisk lutherske 
menighet. 

Willow City, Bottineau 
Co., N. D. 

Utenom (Kf, Lf, Fk), 
1887-98 ; # For. kirke, 1898—. 
Organisert 1887. Reorga- 
nised 1898. 22 sjsele i 1889, 
130 i 1914. Prester: J. U. 
Pedersen, 1887-91; B. L. 
Hagboe, 1892-97; J. Sneve, 
1898-99; M. O. Silseth, 
Kirke, 1900, $3,300. 1899-01 ; T. E. Thomesen, 

1901—. Embedsmsend i 1889: 
b. John Sanderson; c. Anstin Sanderson; d. Ole Hagen ; e. Fred Olson. I 
1915: b. Hans Gaardsmoe ; c. Martin Houg; d. Ole Hanson, Ole Hagen, Hans 
Westby; e. Olaus Sherwin, John Sanderson, Thomas Hermanson; f. Hans 
Westby. Kvindefor., 1898, $3,615. Pikefor., $250. Presteipn: $2,855 (1887- 
14). Kirketjener osv. : $630 (1887-14). Samfundsskoler : $156 (1887-14). 
Missionen: $321 (1887-14). Barmhjertighetsanstalter : ca. $800 (1887-14). 
— T. E. Thomesen. (1093—5037) 

Turtle Mountain evangelisk lutherske menighet. 

Carbury (3y 2 mil nord). Bottineau Co., N. D. 

Antimissouri, 1888-90. 

Organisert 1888. Oplo'st lOde januar 1890, for at forene sig med Turtle 
Mountain lste ev. luth. mght. (Turtle Mountain evangelisk norsk lutherske). 
Prest: Th. J. E. T^nnessen. 1886-90. "Lutheraneren", 1915, 1015. 

(2613—5039) 

Turtle Mountain menighet. 

Bottineau (7 mil nordvest), Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1887-95. 

Organisert 1887. Oplo'st 1895 (Turtle Mountain— Fk; Indherred— Ns). 
Prester: Th. J. E. T^nnessen, 1887-93; T. S. Reishus, 1892-93. (6401—5040) 

Turtle Mountain evangelisk norsk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av Turtle Mountain — Am, og Turtle Mountain — Kf.) 

Carbury (3V 2 mil nord), Bottineau Co., N. D. 

Forenede kirke, 1890—. 

Organisert lOde januar 1890. Splittet 1898, paa grund av at en del gik 
ind i andre samfund (Betesda frimenighet; Emanuel — Bs). 80 si?ele i 1890, 
585 i 1914 (2 svensker, 1 danske). Prester: B. L. Hagboe, 1890—; A. A. 
Brunsvold, 1890-91; N. O. Fjeld, 1891-96; K. O. Raftshol, 1896-10; O. J. 
J. Tollerud, 1910-13; J. J. L. Redal, 1913—. Embedsmsend i 1890: a. Jo- 
hannes Crogen; b. B. M. Tessem; c. Sivert Haugen, Chr. Mourn; d. Martin 
Rothe, J. L. Gaarder, Martin Myhr, Olaf Vinje; f. B. Vail. I 1915: b. Anton 
Wall; c. Sig. Guttu; d. August Wall, Chr. Mourn, Ole Myhr; e. Claus An- 
derson, 0sten Bakkum, Jacob L. Gaarder; f. Ludvig Wall; h. mrs. Jacob 
L. Gaarder, Carl Wall, Fred Vestre, Sivert Vestre. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Pikefor. Sangfor. Kirke 1, 1890. Kirke 2, 1897, $5,500. Prestehus, Bottineau Co. 163 

$3,600 (sammen med andre menigheter i kaldet). Gravplads, 1 acre. Preste- 
ldn: $150 (1890), $600 (1914), ca. $7,000 (1890-14). Kirketjener osv.: $4,500 
(1890-14). Samfundsskoler: $2,000 (1890-14). Missionen: ca. $3,500 (1890- 
14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $1,500 (1890-14).— J. J. L. Redal. 

(247—5041) 

Inherred menighet. 

(Fra 1887 til 1895 en del av Turtle Mountain menighet.) 

Bottineau (7 mil nordvest), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1895-96; Norske synode, 1896—. 

Organisert 1895. 100 sjsele i 1895, 76 i 1913. Prester: Th. J. E. T^n- 
nessen, 1887-92; T. S. Reishus, 1892-93; C. D. Eikenes, 1893—. Embeds- 
msend i 1895: b. Ole Ryan; c. T. Torgersen; e. Ole Roland, John Holdaas, 
Mathias Bjerke; f. M. "Hofaas. I 1915: b. S. Strendmo; c. John Skjei; e. 
John Holdaas, John Moe, Einar Gulstad. Kvindefor., 1895. Kirke 1, 1896, 
$1,000. Kirke 2, 1904, $1,600. Gravplads, 2 acres, $20. Prestelon: $50 (1895), 
$80 (1914). Samfundsskoler: $300 (1895-14).— C. D. Eikenes. (698—5042) 

Betesda evangelisk lutherske menighet (Bethesda). 

(Fra 1887 til 1898 en del av Turtle Mountain.) 

Souris (5% mil nord), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Hs, Fk), 1898—. 

Organisert 1898. 57 sjaeie i 1915. Prester: L. Langehaug, 1898-03; O. 
P. Svingen, 1904-12; J. J. h. Redal, 1913—. Embedsmamd i 1915: b. Sivert 
Stene; c. Kundte Olsen; d. Sivert Haugen. Martin Botten; e. Sivert Stene, 
Knudte Olsen; h. Matt. Skarphol. Kvindefor. Pikefor., 1915. Kirke, 1902, 
$1,250. Prestehus (sammen med andre menigheter i kaldet). Gravplads, 1 
acre (sammen med Turtle Mountain). Prestelp'n: $100 1898), $150 (1914), 
$2,000 (1898-14). Kirketjener osv.: $581 (1898-14). Menighetsskolen: $350 
(1898-14). Missionen: $400 (1898-14). Barmhjertighetsanstalter: $150 (1898- 
14).— J. J. L. Redal. (248—5043) 

Emanuels evangelisk lutherske menighet (Emmanuels). 

Souris (8 mil nordo'st), Bottineau Co., N. D. 

Brodersamfundet, 1907 — . 

Organisert 1907. Prest: H. E. Engebretsen, 1907—. —A. M. A. 

(4509—5044) 

Mouse River norsk evangelisk lutherske menighet (Moose River). 

Landa (8 mil sydp'st), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1891—. 

Organisert 20de mars 1892. 34 sjaeie i 1892, 164 i 1914: Prester: A. A. 
Brunsvold, 1892-93; N. O. Fjeld, 1893-96; K. O. Raftshol, 1896-12; N. J. 
Njus, 1912-13; J. J. Strandness, 1913; M. O. Silseth, 1913—. Embedsmaend 
i 1892: b. John Vedquam; c. Ole Taralseth; d. Gunder Vedquam, Martin 
Ryan; e. William Albertson, Peder Taralseth, Arnt Mourn; f. Gunder Ved- 
quam. I 1915: b. John Vedquam; c. Theodor Nordgaard; d. William Albert- 
son, H. P. Haugan; e. Gunerius Storvestre, John Sem, Amund Tonnesson; 
f. John Vedquam. Kvindefor., 1899. Kirke 1, 1897, $128. Kirke 2, 1905, 
$4,000.— A. Snarhaug. (279—5046) 

Vinje norsk evangelisk lutherske menighet (Winge). 

Bottineau (10 mil nord^st), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1889-91; Forenede kirke, 1891—. 

Organisert mars 1889. Splittet 1893, paa grund av misn^ie med presten 
(Nordland menighet). 145 sjaeie i 1889, 184 i 1914. Prester: O. R. Svingen, 
1889-91; N. O. Fjeld, 1891-96, K. O. Raftshol, 1896-05; T. E. Thomesen, 
O. T. Nelson, 1905-11; O. J. J. Tollerud, 1911-14; J. J. Rendahl, 1914-15; 164 North Dakota J. N. Lunde, 1916 — . Embedsmaend i 1889: a. Andrew Monson; b. Halvor 
Monson. I 1915: b. J. A. Fredrickson; c. K. K. Vikan; d. J. A. Fredrickson, 
Ole O. Tjon, K. Saxerud; e. Ole O. Hagen, Ivar Moe, John Jelleberg; f. Ole 
O. Tjon; h. Anun Torgerson. Kvindefor., 1891. Ungdomsfor., 1909. Pike- 
for., 1909. Kirke, 1897, $4,100. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $230 (1914). 
—J. J. Rendahl. (756—5045) 

Nordland norsk evang. 
lutherske menighet. 

Fra 1889 til 1893 en del av 
Vinje. 

Bottineau (10 mil nord- 
0st), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1893— 

Organisert 12te juni 1893. 
129 sjaele i 1899, 110 i 1914. 
Prester : J. F. Adrianson, 
1893-98 ; L. Langehaug, 1898- 
04; O. P. Svingen, 1904-12; 
K. T. Strand, 1912-13; H. 
N. Bakke, 1913—. Embeds- 
msend i 1893 : a. A. Nora- 

i i i i i i Kirke, 1897, $2,500. Gravplads, 2(?) acres. 

berg; b. A. P. Dunderland; c. Iver Thompson; d. Thore Langehaug, P. A. 
Hanson ; e. Martin Larson, Thore Langehaug, Kristian Dunderland ; h. Ole 
Fredrickson. I 1915: a. P. A. Hanson; b. Louis Larson; c. Iver Kamrud ; d. 
Lars Larson, A. O. Noraberg, Iver Thompson; e. Hans Hjertaas, Edw. Dun- 
derland, Torstein Olson; f. Hans Hjertaas; h. Louis Larson. Kvindefor. 
Ungdomsfor., 1913. Pikefor. Prestelon : $75 (1893), $350 (1914).— H. N. 
Bakke. (2256— 5045a) 

Manger norsk evang. 
lutherske menighet. 

Bottineau (8 mil nordjzfst), 
Bottineau Co., N. D. 

Hauges synode, 1892 — . 

Organisert 15de Jan. 1892. 
59 sjaele i 1900, 61 i 1914 (2 
svensker). Prester: O. P. 
Svingen, 1888-91; P. C. 
R0mo, 1891-92; B. Ander- 
son, 1892-93; J. F. Adrian- 
son, 1893-98 ; L. Langehaug, 
1898-04; O. P. Svingen, 
1904-11; K.T. Strand, 1911- 
13; H. N. Bakke, 1913- 
Gravplads, 2(?) acres. Kirke, $1,500 

Embedsmsend i 1892: a. H. Monson; b. C. Klingenberg; c. A. Monson; d. A. 
K. J. Mastvelten; e. A. N. Sebelius ; h. Peder P. Dunderland. I 1915: b. Wm. 
0stlund: c. A. Monson. Kvindefor. Ungdomsfor., 1913. Prestel^n : $50 
(1892), $175 (1914).— H. N. Bakke. (2257—5047) Nidaros norsk evangelisk lutherske menighet. 

Landa (10 mil svdp'st), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1895-96; Norske synode, 1896—. 

Organisert 25de august 1895. 30 sjaele i 1901, 121 i 1914. Prester: C. D. 
Eikenes, 1895-00; M. Teigen, 1900-09; N. J. Njus, 1909-13; J. O. Dahle. 
1913_. Embedsmsend i 1895: b. John Elie; c. John Elie. I 1915: b. Edward 
Berg; c. Ole Ramstad; e. Johannes Lervig, Sven Martinson, Anton Mauru(?). 
Kvindefor., 1889, $2,700. Kirke, 1899, $875. Prestehus (sammen med andre 
menigheter i kaldet). Gravplads, 1 acre. Prestelo'n: $340 (1914).— J. O. 
Dahle. (767— 5047a) Bottineau Co. 165 
Fish Lake menighet (Firs Lake). 

Bottineau (14 mil nordo'st), Bottineau Co., N. D. 

Forenede kirke, 1895(?)-15. 

Organisert 1895. Opl^st 1915. 84 sjaele i 1896, 25 i 1914. Prester: N. 
O. Fjeld, 1895-96; K. O. Raftshol, 1896-00; T. E. Thomesen, 1900-05; O. T. 
Nelson, 1905-11; O. J. J. Tollerud, 1911-14. Embedsmand i 1912: b. Peder 
Pederson. Kirke. Prestel0n: $33 (1912).— A. M. A. (4500—5048) 

Ebenezer menighet. 

(Ebeneser norsk lutherske, 
Overly.) 

Overly, Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1906-07; 
Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 12te aug. 1906. 
Ca. 35 sjaele i 1906, 32 i 1914. 
Prester : O. T. Nelson, 1906- 
11 ; T. E. Thomesen, 1912- 
14; K. T. Strand, 1915-16; 
J. N. Lunde, 1916—. Em- 
bedsmsend i 1906: b. H. C. 
Nordstad ; c. Thron Thrond- 
Kirke, 1907, $3,000. son . d August Sebilius, Nils 

Lien, Klaus Fuglestad ; e. Tom Kamsvang, Markus Svingen. I 1915 : b. N. O. 
Lien (Nels Leen) ; c. T. Throndson; d. Gust Olson, N. O. Lien; e. Peder 
Sebilius, Marcus Svingen, C. Fuglestad; f. N. O. Lien. Prestelon : $200 
(1906) ._K. T. Strand. (1674—5049) 

Ebeneser menighet (Ebenezer). 

Overly, Bottineau Co., N. D. 
Hauges synode, 1898-02(?). 

Organisert 1898. Opl^st 1902. 27 sjaele i 1898, 23 i 1902. Prest: L. 
Langehaug, 1897-02.— A. M. A. (5290—5050) 

Lesje evangelisk norsk lutherske menighet (Lesja). 

Roth (5 mil nord), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1899-00; Forenede kirke, 1900—. 

Organisert lste december 1899. 40 sjaele i 1899, 150 i 1914. Prester: K. 
O. Raftshol, 1899-05; O. T. Nelson, 1905-10; O. P. Svingen, 1911-12; C. O. 
Gulieen, 1912-13; J. J. L. Redal, 1913—. Embedsmaend i 1915: b. Ole Nord- 
sletten; c. Ivar Gravseth; d. B. Klogstad, Ole Nordsletten, Ole Afdem; e. 
Paul Norderhus, Ole Sveen, Anton Siverson; f. B. Klogstad; h. Ole Nord- 
sletten. Kvindefor. Ungdomsfor. Pikefor. Avholdsfor. Kirke, 1905, ca. 
$1,500. Prestehus (sammen med andre menigheter i kaldet). Gravplads, 1 
acre. Prestelon: $85 (1900), $400 (1914), $3,800 (1900-14). Prestehus: $1,256. 
Kirketjener osv.: $1,610 (1900-14). Menighetsskolen: $828 (1900-14). Sam- 
fundsskoler: $138 (1900-14). Missionen: $731 (1900-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $109 (1900^14). Menighetsutgifter: $8,298 (1900-14).— J. J. L. Re- 
dal. (245—5051) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Landa (4 mil nord^st), Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1900—. 

Organisert 31te oktober 1900. 24 sjaele i 1900, 54 i 1914. Prester: M. O. 
Teigen, 1900-09; N. J. Njus, 1909-13; j. O. Dahle, 1913—. Embedsmaend i 
1900: b. John Homme; c. Nils Ekeberg; d. Fred Dahl, C. L. Larson, C. J. 
Anderson. I 1915: b. John E. Sletta; c. A. M. Anderson; e. Willie Linseth, 
Martin Carlson, Ole Lee. Kvindefor., 1900, $500. Kirke, 1903, $432. Grav- 
plads, 2 acres. Prestelon: $120 (1914). Kirketjener osv.: $20 (1900-14).— J. 
O. Dahle. (1446—5052) 
166 North Dakota 

Bjelland menighet. 

Bjelland, Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1901-02. 

Organisert 1901. Oplo'st 1902. 20 sjaele i 1901. Prest: M. O. Teigen, 
1901-02.— A. M. A. (4497—5053) 

Salem norsk evangelisk lutherske 
menighet (Salem). 

Bottineau (20 mil nord^st), Bottineau Co., 
N. D. 

Utenom (Hs), 1901—. 

Organisert 14de juli 1901. 125 sjaele i 1905, 
100 i 1914. Prester: O. P. Svingen, 1904-11; 
K. T. Strand, 1911-13; H. N. Bakke, 1913—. 
Embedsmaend i 1901 : a. J. A. Fredriksen ; b. 
Lars Sivertson; c. G. C. Johnson; e. John 
Bj0rnseth, Martin Berg, Ole Gjellhaug. I 
1915: b. James Johnson; c. John Bj0rnseth; 
d. Arne Tvedt, John Rud, John Bjjzfrnseth; e. 
John Hagen, J. M. Johnson, August Wen- 
Kirke 1914 $i 800 stac *. Kvindefor. Pikefor., 1914. Prestel0n : 

Gravplads, 2 acres,' $60. $130 (1901), $100 (1914).-H. N Bakke 

(2255 — 5054) 

Holden menighet. 

Maxbass (6 mil ^st), Bottineau Co., N. D. 

Norske svnode, 1901 — . 

Organisert 1901. 55 sjaele i 1901, 65 i 1914. Prester: M. O. Teigen, 
1901-10; C. M. Hallanger, 1910—. Embedsmand i 1913: b. John Haugen. 
Gravplads. "Lutheraneren", 1916, 872.— A. M. A. (4505—5055) Richburg menighet (Richburg). 

Souris (16 mil ?), Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1901-03. 

Organisert 1901. Opl^st 1903. 20 sjaele i 1901, 23 i 1902. Prest: M. O. 
Teigen, 1901-03.— A. M. A. (4510—5056) Souris menighet. 

Souris, Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1902-12(?). 

Organisert 1901. Opl^st 1912(?). 13 sjaele i 1901, 50 i 1907. Prester: 
M. O. Teigen, 1901-10; N. J. Njus, 1910-12.— A. M. A. (4512—5057) Concordia evangelisk lutherske menighet (Souris). 

Souris, Bottineau Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1913. 26 sjaele i 1913. Prester: J. J. L. Redal, 1913—. Em- 
bedsmaend i 1913: b. Mat. Moen; c. John Knudsvig; d. John Blessum, mr. 
Hedlund; e. Oskar Gilbertson, L. Mork; f. John Blessum; h. Ole Myhr. I 
1915: b. Mat. Moen; c. Gilbert Evenson; d. John Blessum, Oskar Gilbertson; 
e. L. Mork, mr. Bottolfs; f. John Blessum; h. Ole Myhr. Kvindefor., 1913, 
$250. Prestel0n: $100 (1913), $100 (1914), $200 (1913-14). Kirketjener osv.: 
$50 (1913-14). Samfundsskoler: $15 (1913-14). Missionen: $10 (1913-14). 
—J. J. L. Redal. (246—5058) Bottineau Co. 167 

Renville menighet. 

Mohall (8 mil nord^st), Bottineau Co., N. D. 

Norske synode, 1903-06; Forenede kirke, 1910-13. 

Organisert 1903. Opl^st 1913. 26 sjaele i 1914. Prester: M. O. Teigen, 
1902-06; S. Leirfallom, 1909-10; J. A. Nygaard, 1912-13. Embedsmand i 
1913: b. J. Gilbertsen.— A. M. A. (4507—5059) 

Bethel (Betel). 

Dokken, Bottineau Co., N. D. 

Brodersamfundet, 1903 — . 

Organisert 1903. 57 sjaele i 1907. Prester: J. J. Peterson, 1906-10; H. 
E. Engebretsen, 1910—. Embedsmand i 1907: b. Nels J. Dokken.— A. M. A. 
(4496-5060) 

Bethlehem menighet. 

Lansford, Bottineau Co., N. D. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Prester: G. M. Tangvold, 1904-05; A. J. L^geland, 
1906-09; J. O. Grindland, 1909—. Kvindefor. Kirke. Gravplads, 1 acre.— A. 
M. A. (3024—5061) 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Lansford). 

Lansford, Bottineau Co., N. D. 
Frikirken, 1906—. 

Organisert 1906. Prester: A. J. Lo'geland, 1906-09; J. O. Grindland, 
1909—. —A. M. A. (3025—5062) Trefoldigheds menighet (Lansford). 

Lansford, Bottineau Co., N. D. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 30 sjaele i 1908. Prester: J. O. Wangberg, 1906-08; N. 
M. Ylvisaker, 1908-09; Ed. Striixness, 1909-12; H. A. L. Hjermstad, 1912--. 
Embedsmand i 1913: b. Nils Fosset. Gravplads.— A. M. A. (4504—5063) 

Skandia menighet. 

Maxbass (10 mil ?), Bottineau Co., N. D. 

Norske synode, 1904 — . 

Organisert 1904. 86 sjaele i 1904, 24 i 1914. Prester: M. O. Teigen, 
1904-10; C. M. Hallanger, 1910—. Embedsmand i 1910: b. E. Tweten. Grav- 
plads.— A. M. A. (4506—5064) 

St. Lukas menighet. 

Souris (20 mil ?), Bottineau Co., N. D. 
Norske svnode 1904—05 

Organisert 1904. Opl^st 1905. 34 sjaele i 1904. Prest: M. O. Teigen, 
1904-05.— A. M. A. (4511—5065) 

Deep River menighet. 

Deep, Bottineau Co., N. D. 
Frikirken, 1907— 

Organisert 1907. 45 sjaele i 1907. Prester: A. J. L^geland, 1907-08; J. 
O. Grindland, 1909—. —A. M. A. (3022—5066) 168 North Dakota Deep River praekeplads. 

Deep, Bottineau Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1905-06. 

Begyndt 1905. Sluttet 1906. Prest: T. E. Thomesen. 1905-06.— A. M. A. 
(4501—5067) 

Betania menighet (Bethania). 

Maxbass (6V 2 mil nord), Bottineau Co., N. D. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 9de mai 1905. 43 sjsele i 1905, 43 i 1914. Prester: J. O. 
Wangberg, 1905-06; S. Leirfallom, 1906-07; J. A. Nvgaard, 1908-10; J. J. 
Strandness, 1911-12; M. O. Silseth, 1913—. Embedsmsend i 1905: b. John 
Sather; c. Jorgen Tingelsdahl; d. Andrew Auren, Charly Anderson; e. Nels 
Dahl, Andrew Tweit; f. Andrew Tweit; h. Jorgen Tingelsdahl. I 1915: b. 
John Sather. Kirke, 1906, $2,200. Gravplads, 2 acres, $60. Presteljzfn: $140 
(1914), $1,200 (1905-14). Kirketjener osv.: $100 (1905-14). Menighetsskolen: 
$125 (1905-14). Samfundsskoler:: $100 (1905-14). Missionen: $50 (1905-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $50 (1905-14).— A. Snarhaug. (281—5068) Trefoldigheds skandinavisk evang. lutherske menighet (Landa). 

Landa, Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1906-14; Norske svnode, 1914—. 

Organisert 1906. 44 sjsele i 1906, 71 i 1914 (8 svensker). Prester: M. O. 
Teigen, 1906-09; N. J. Njus, 1909-13; J. O. Dahle, 1913—. Embedsmsend i 
1906: b. B. K. Brekke; c. O. C. Anderson; e. Iver Kvalheim, C. C. Jacob- 
son, N. J. Sandstel. I 1915: b. B. K. Brekke; C. J. Anderson; e. Iver Kval- 
heim, N. J. Sandstel, P. B. Peterson. Kvindefor., 1905, $2,500. Sangfor., 
1906. Kirke, 1910, $3,350. Prestehus, 1912, $2,600. Land, 8 acres, $400. 
Prestelo-n: $140 (1906), $140 (1914), $1,000 (1906-14). Prestehus: $3,000 (1906- 
14). Kirketjener osv.: $150 (1906-14). Menighetsskolen: $225 (1906-14).— J. 
O. Dahle. (768—5069) 

Bethania menighet. 

Landa (? mil ?), Bottineau Co., N. D. 
Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. 38 sjsele i 1907. Prester: A. J. L^geland, 1907-08; J. 
O. Grindland, 1909—. (3023—5070) Dovre norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Newburg, Bottineau Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907—. 

Organisert 1907. 40 sjaele i 1907, 65 i 1914. 
Prester: Martin O. Teigen, 1907-08; H. O. 
Sauer, 1908-10; C. M. Hallanger, 1910-14; J. 
O. Dahle, 1914—. Embedsmaend i 1907: b. 
Ole Bjo'rgo; c. Lowie Twite; d. John Mj0en, 
John Mitmoen, Jacob Overgard. I 1915: b. 
Martin O. Jacobsen ; c. Aimer P. Anderson ; 
e. Pete Jevne, Iver Hovde, Albert Lee. Kvin- 
defor., 1909. Prestelon: $50 (1907), $150 
(1914). Kirketjener osv.: $100 (1907-14). 
Menighetsutgifter : $3,915 ( 1907-14) .—J. O. 
Dahle. (1036—5072) 
Kirke, 1907, $2,900. 
Gravplads, 1 acre, $32. Bottineau Co., Pierce Co. 169 Landa menighet. Landa, Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1907(?)-08(?). 
Organisert 1907(?). Opl^st 1908(?). 
Teigen, 1907-08.— A. M. A. (4502—5071) 60 sjsele i 1907. Prest: M. O. Westhope praekeplads. 

Westhope, Bottineau Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: J. O. Wangberg, 1907-08.— A. M. A. 
(4513—5073) Westhope menighet. 

Westhope, Bottineau Co., N. D. 
Norske synode, 1907(?)— . 
Organisert 1907(?). 60 sjaele i 1907, 23 i 1914. 
1907-10; N. J. Nius, 1910-12; J. O. Dahle, 1913—. ■ Prester: M. O. Teigen, 
-A. M. A. (4514—5074) Roth norsk evangelisk lutherske menighet (Roth). 

Roth, Bottineau Co., N. D. 

Forenede kirke. 1909—. 

Organisert 8de april 1909. 80 sjaele i 1909, 87 i 1911. Prester: K. O. 
Raftshol, 1909-12; J. J. Rendahl, 1914-16; J. N. Lunde, 1916—. Embedsmand 
i 1911: b. Holger Nordmark. I 1915: b. Holger Nordmark. (4508—5075) Bothman praekeplads. 

Bottineau (14 mil nordo'st), Bottineau Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: O. J. J. Tollerud, 1913-14. 
(4498—5076) -A. M. A. 
Kirke, 1900, $3,000. 
Gravplads, 1 acre, $35. Denny norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Barton norsk evangelisk lutherske mght.) 

Barton, Pierce Co., N. D. 

Utenom (Ns, Kf), 1887-90; Forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 8de mai 1887. 37 sjsele i 1887, 
112 i 1914. Prester: J. U. Pedersen, 1887-88; 
B. L. Hagboe, 1888-97; M. O. Silseth, 1899- 
01 ; J. F. Swenson, 1901-03 ; T. E. Thomesen, 
1903 — . Embedsmaend i 1887: a. Johannes 
Kopperdal; b. Carl Julsrud ; e. Anders Tols- 
by, Martin Annonby, M. Dahl. I 1915: b. Ole 
A. Tolsby; c. Martin O. Ruud; d. Julius 
Ruud, Tideman Ruud, Chr. Solberg; e. Anton 
O. Ruud, Olaf Pederson, Dagfin Olson. Kvin- 
defor.,1889, $2,507. Ungdomsfor., 1898, $500. 
Prestel0n: $15 (1887), $150 (1914), $2,452 
(1887-14). Kirketjener osv. : $445 (1887-14). 
Menighetsskolen : ca. $150 (1887-14). Sam- 
fundsskoler: $115 (1887-14). Missionen: $663 
(1887-14). Barmhjertighetsanst. : $600 (1887- 
14).— T. E. Thomesen. (1095—5077) 170 North Dakota 

Tunbridge skandinavisk evang. lutherske menighet (Rugby Jet.). 

Tunbridge (1 mil syd), Pierce Co., N. D. 

Utenom (Kf, Fk), 1888-97; Frikirken, 1897—. 

Organisert lste april 1888. Delt 1906 (Bethania menighet). 58 sjsele i 
1888, 108 i 1914. Prester: J. U. Pedersen, 1887-88; B. L. Hagboe, 1888-99; 
C. S. Vang, 1899-13; P. A. Strdmmen, 1913—. Embedsmand i 1888: b. Chas. 
Ericksen. I 1915: b. Norman Tjo'n. Kvindefor. Kirke. Gravplads. Preste- 
I0n: $150 (1914).— A. M. A. (3127—5078) 

Bethania skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1888 til 1906 en del av Rugby junction menighet.) 

Rugby, Pierce Co., N. D. 

Frikirken, 1906—. 

Organisert 1906. 140 sjcele i 1906, 170 i 1914. Prester: C. S. Vang, 
1906-13; P. A. Str^mmen, 1913—. Embedsmand i 1915: b. J. T. Berdahl; 
c. O. Tofterud; d. A. O. Berdahl, O. S. Tofte; e. F. T. Gr^nvold, Nels 
So'stro'm, S. O. Tofte; h. A. O. Budahl. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 
1909, $3,800. Gravplads. Prestel^n: $150 (1914).— A. M. A. (3126—5079) 

Rugby praekeplads. 

Rugby, Pierce Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1889-90. 

Begyndt 1889. Sluttet 1890. Prest: T. S. Reishus, 1889-90.— A. M. A. 
(5225—5080) 

Immanuels menighet. 

Rugby, Pierce Co., N. D. 

Norske synode, 1899 — . 

Organisert 1899. 32 sjaele i 1902, 95 i 1914. Prester: O. L. Brevig, 
1899-12- C. M. Hallanger, 1912—. Embedsmand i 1913: b. L. N. Torson. 
—A. M. A. (5224—5081) 

Rugby norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Rugby, Rugby skandinavisk lutherske.) 

Rugby, Pierce Co., N. D. 

Forenede kirke, 1899 — . 

Organisert 1899. 77 sjaele i 1901, 111 i 1914. Prester: M. O. Silseth, 
1899^-01; J. F. Swenson, 1901-03; M. O. Silseth, 1903-04: D. Svennungsen, 
1904-10; E. T. Quam, 1910-11; P. P. Houglum, 1911-15; M. N. Knutsen, 
1915 — . Embedsmand i 1915: b. Karl Julsrud. Kirke.— A. M. A. 

(5226—5082) 

Barton praekeplads. 

Barton, Pierce Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1889-90. ^ ^ , ftoA ^ A 

Begyndt 1889. Sluttet 1890. Prest: Th. J. E. Tonnessen, 1889-90.— A. 
M. A. (5217—5083) 

Barton skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Barton, Pierce Co., N. D. 

Utenom (Kf, Fk), 1887-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert 1887. 240 sjsele i 1914. Prester: B. L. Hagboe, 1887-99; C. 
S Vang, 1899-13; P. A. Str^mmen, 1913—. Embedsmsend i 1915: b. John 
Brusven; c. H. B. Gunderson; d. T. T. Gr^nvold, M. Skjerve, L. Hokan- 
son; e. John Langum, M. O. Dahl, Jens Helleberg; h. Oliver Tollef sen. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads. Prestelon: $250 (1914). Sam- 
fundsskoler: $237 (1915). Missionen: $250 (1915). Barmhjertighetsanstalter: 
$21 (1915).— A. M. A. (5216—5084) Pierce Co. 171 Hurricane Lake menighet. 

Hong (5 mil nord^st), Pierce Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1895-97; Frikirken, 1897—. 

Organisert 1895. 20 sjaele i 1895. Prester: C. M. P. Winther, 1895-96; 
A. A. Brunsvold, 1897—. —A. M. A. (3125—5085) Hurricane Lake menighet. Hong (5 mil syd^st), Pierce Co., N. D. 
Norske synode, 1890-97. 

Organisert 1890. Opl^st 1897. 31 sjaele i 1895. 
1890-97.— A. M. A. (5219—5086) Prest: H. A. H. Blegen, 
Eden Valley norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Selz (4V 2 mil nordvest), Pierce Co., N. D. 

Forenede kirke, 1898—. 

Organisert 26de juni 1898. 67 sjaele i 1898, 
75 i 1914. Prester: N. O. Fjeld, 1898-00; A. 
O. Fonkalsrud, 19004)1 ; T. J. Mosaker, 1901- 
06; N. G. Mehlen, 1906—. Embedsmsend i 
1898: b. Simon Heggen; c. Halvor Brevik; d. 
Ole Bjork, Andr. Heggen, Mathias Simonson; 
e. Cornelius Heggen, Geo. T. Jjzfrgenson, Ole 
Olson. I 1915 : b. Johan Lien ; c. Geo. T. J0r- 
genson; d. Martin Reum; Ole Bj0rke, An- 
drew Nilson; e. Castor Lundby, Ole Lockrem, 
Oscar Larson. Kvindefor., 1898. Ungdoms- 
for., 1908. Sangfor., 1914. Prestel0n: $50 
(1898), $100 (1914), $135 (1915), $1,750 (1898- 
14). Prestehus osv. : $625. Kirketjener osv. : 
$75(1898-14). "Konstitution", 1898, 1907.— N. 
G. Mehlen. (4137—5087) Kirke, 1914, $1,700. 
Gravplads, 1 acre (gave fra 
Cornelius Heggen). 
H-;<fh/« T7 <L~FA Re rce Cc, tfoo Trefold 
(101 172 North Dakota 
Kirke, 1913, $2,500. 
Prestehus, 1914, $1,300. 
Gravplads, 1 acre, $40. Trefoldigheds skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet. 

Silva, Pierce Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1900-01; Forenede kirke, 
1901—. 

Organisert 1900. Splittet 1909, paa grund 
av beliggenheten (Fillemore, Benson Co.), 30 
siaele i 1900, 128 i 1914. Prester : M. O. Sil- 
seth, 1900-01; J. F. Swenson, 1901-04; H. 
Hjertaas, 1904-05; C. S. Vang, 1905-11; P. P. 
Houglum, 1911-13; P. J. Mykland, 1913—. 
Embedsmaend i 1900: b. Olaf Tollef son ; d. 
Evar Everson, Charly Larson, Knut Torger- 
son; e. S. B. Knutson, Olaf Tollef son, Theo- 
dore Dokken; f. Jens A. Berge. I 1915: b. 
Theodore Dokken ; c. Charly Larson ; d. Hal- 
vor Ranberg, Simon Thompson ; e. Henry 
Sanden, Otto Sanden, Emil Christianson ; f. 
A. Lindseth ; h. Anton Lund. Kvindefor. Ung- 
domsfor., 1914. Prestelon : $60 (1900), $175 
(1914), $1,737 (1900-14). Prestehus osv.: $40 
(1900-14). Kirketjener osv.: $150 (1900-14). 
L,-ererl0n: $160 (1900-14).— P. J. Mvkland. 

(220—5088) 
Kirke, 1905, $1,325. Prestehus, 1914, $1,300 (tilh0rer 
kaldet). Gravplads, 3 acres. (Gjserde, gave fra mrs. 
Trine Paulson.) Highland menighet. 

(Sand Lake menighet.) 

Silva (8 mil nordp'st), 
Pierce Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 19de nov. 1902. 
Delt 1905, paa grund av 
uenighet omkirketomt(Fille- 
more mght., Benson Co.). 
28 sisele i 1902, 68 i 1914. 
Prester: O. Glas0e, 1902- 
03; H. Hjertaas, 1904-05; D. 
Svennungsen, 1905-06 ; S. J. 
J. Brevik, 1906-437; N. J. 
Holm, 1907-12; P. P. Houg- 
lum, H. Farseth, 1913 ; P. J. 
Mykland, 1914—. Embeds- maend i 1902 : b. Ed. Aas ; c. Ed. Aas ; e. N. J. Moen, Ole Eide, E. Nestegaard. 
I 1915: b. Gustav Paulson; c. Odd Pundsness; e. Theo. Negard, A. Aas, John 
Johnson; f Odd Pundsness. Kvindefor., 1905, $500. Prestel0n : $100(1902), 
$150 (1914). Kirketjener osv.: $100 (1902-14). "Konstitution", 1902.— P. J. 
Mykland. (219—5089) 

Sand Lake menighet. 

Orrin (4 mil syd), Pierce Co., N. D. 
Norske synode, 1904-05. 

Organisert 1904. Opl^st 1905. 20 sjsele i 1904. Prest: K. Figenbaum, 
1904_o5.— A. M. A. (5220—5090) Bethel menighet. 

Rugby (7 mil sydvest), Pierce Co., N. D. 
Forenede kirke. 1900—. 

Organisert 1900. 70 sjaele i 1901, 115 i 1914. Prester: M. O. Silseth. 
1900-01; J. F. Swenson, 1901-04; D. Svennungsen, 1904-10; E. T. Quam, Pierce Co. 173 1910-11; P. P. Houglum, 1911-15; M. N. Knutsen, 1915- 
1901: b. A. 0ksendahl. I 1915: b. Hans Eriksen. Kirke. Embedsmand i 
-A. M. A. 

(5222—5092) 
Zion menighet. 

(Zion skandinavisk evangelisk lutherske, 
Zion norsk evangelisk lutherske.) 

Tunbridge (6 mil sydvest), Pierce Co., N. D. 

Forenede kirke, 1900— . 

Organisert 1900. 75 sjaele i 1901, 132 i 1914. 
Prester: M. O. Silseth, 1899-01; J. F. Swen- 
son, 1901-03; D. Svennungsen, 1904-10; E. T. 
Quam, 1910-11; P. P. Houglum, 1911-15; M. 
N. Knutsen, 1915—. Embedsmand i 1900: b. 
Hans Christiansen; c. Peder Frettevig; d. 
Lasse Aafedt, John S. Draege, Thorn. Oppen ; 
e. John Chile, Jacob Vangsnes ; Charley Kind- 
vall ; f. Johannes S. Draege. I 1915 : b. Jens 
Teigen; c. Hans Hjelle; d. Iver Askre, Iver 
Orvedal, Alb. Berdahl ; e. Iver Aafedt, Jacob 
Vangsnes, Lewis Jacobson ; f. Hans Hjelle. 
Kvindefor., 1900. Ungdomsfor. Presteljzm : $100 
(1900), $175 (1914). "Menighetshistorie", 1907, 
Johannes Draege.— J. S. Draege. (1410—5091) Kirke, 1906, $3,200. 
Gravplads, 2*/ 2 acres. Zion skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Barton (iy 2 mil nord, 6 0st), Pierce Co., N. D. 

Frikirken, 1902—. 

Organisert 1902. 60 sjaele i 1914. Prester: C. S. Vang, 1902-13; P. A. 
Stro'mmen, 1913 — . Embedsmaend i 1915: b. John C. Johnson; c. R. Thing- 
void; d. T. G. Myhran, Otto Carlson; e. Hans Thingvold, Otto Carlson, T. 
G. Myhran. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads, 2 acres. Preste- 
ljzm: $100 (1914).— A. M. A. (3124—5093) 

Girard Lake menighet. 

Orrin (5 mil 0st), Pierce Co., N. D. 
Norske synode, 1902-1 1(?). 

Organisert 1902. Opl^st 1911(?). 20 sjaele i 1902, 50 i 1911. Prest: K. 
Figenbaum, 1902-11. Embedsmand i 1910: b. Ole Olson.— A. M. A. 

(5221—5094) 

Highland menighet. 

Wolford, Pierce Co., N. D. 

Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1902. 17 sjaele i 1904, 42 i 1911. Prester: O. L. Brevig, 
1902-12; H. M. Normann, 1913-14; Alfred Bredesen, 1914—. Embedsmand 
i 1904: b. Ed Mindrum. I 1913: b. P. B. Houg.— A. Ml A. (5228—5095) Wolford norsk lutherske menighet. (Enger norsk lutherske menighet.) 
Wolford, Pierce Co., N. D. 
Utenom, 1904-05; Forenede kirke, 1905—. 
Organisert 1904. 32 sjaele i 1904, 95 i 1914. 
07; N. J. Holm, 1907-12; E. T. Silness, 1912—. Prester: H. Hjertaas, 1904- 
Embedsmasnd i 1915: b. T. 174 North Dakota T. Ethun; c John Dunnum; e. Ole Mundahl, Ben Jacobson, John Storlie. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1909, $4,500. Prestelon: $125 (1914) — E. 
T. Silness. (91/ — 5096) 3 ■ ■ 
.11: 

ft? s m \ Kirke, 1915, $2,000. 
Gravplads, 1 acre, $25. Marker menighet. 

(0mark, Marker norsk evangelisk lutherske.) 

Barton (5y 2 mil syd), Pierce Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1904-05; Forenede kirke, 
1905—. 

Organisert 12te mars 1904. 46 sjsele i 1904, 
67 i 1914. Prest: T. E. Thomesen, 1904—. 
Embedsmaend i 1904 : b. Sam O. Wig ; c. Kri- 
stian Rud; d. O. T. Lommerud, Nils Enge- 
bretson, Ole Westgaard ; e. Ludvig Hanson, 
Sam Westgaard, Kristian Bye. I 1915: b. 
Sam O. Wig; c. Krist. Kjetlin; d. Ole Hav- 
engen, Ole Westgaard ; e. Ludvig Hanson, Os- 
car Lommerud, Thore Odden. Kvindefor. 
1905, $974. Prestelon: $75 (1904), $100 (1914)' 
$875 (1904-14). Menighetsskolen : ca. $250 
(1904-14). Samf undsskoler : $104 (1904-14) 
Missionen: $18 (1904-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $30 (1904-14).— T. E. Thomesen. 

(1097—5097) Brazil menighet. Brazil, Pierce Co., N. D. 
Norske synode, 1907(?)-08. 

Organisert 1907(?). Opl^st 1908. 48 sjaele i 1907. Prest: K. Figen- 
baum, 1907-08. Embedsmand i 1907: b. Albert Johnson.— A. M. A. 

(5218—5098) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet (Girard Lake). 

Silva (8 mil syd), Pierce Co., N. D. 
Norske synode, 1910—. 

Organisert 1910. 134 sisele i 1913. Prest: H. M. Aanestad, 1910—. Em- 
bedsmand i 1913: b. A. E.Wogen.— A. M. A. (5227—5099) 

Skudesnes norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Skudesnaes, Skudenes.) 

Tuttle (8 mil syd), Kidder Co., N. D. 

Augustana, 1889-90; Forenede kirke, -1890-04. 

Norske synode. 1905 — . 

Organisert 1889. 30 sjasle i 1892, 75 i 1914. Prester: O. J. Norby, 1889- 
93; J. A. Diesen, 1893-04; S. K. Thollehaug, 1904-07; C. J. Quill, 1907-09; 
J. G. Rugland, 1909-14; A. N. Fimmeland, 1914—. Embedsmand i 1913: b. 
B. S. Siverson. Kvindefor.— A. M. A. (5064—5100) 

Bethel norsk evangelisk lutherske (Bethel). 

Braddock (5 mil nordo'st), Kidder Co., N. D. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Splittet 1913, paa grund av Brodersamfundets virksom- 
het (Ebenezer; Soar— Bs). 47 sjsele i 1904. Prester: B. P. Famess, 1904- 
08; E. H. Ton, 1909—. Embedsmaend i 1915: b. H. Sterk; c. C. Sterk; d. 
Geo. Hansen, Lina Lindseth; e. Oluf Lindseth, B. Halvorsen; h. G. Hansen. 
Kvindefor. Prestelon: $60 (1914). Gravplads, 1%(?) acre. "Konstitution", 
1909(?).— E. H. Tou. (1195—5101) Kidder Co. 175 Ebenezer lutherske frimenighet (Soar). 

(Fra 1904 til 1913 en del av Bethel.) 

Steele (17 mil sydvest), Kidder Co., N. D. 

Utenom (Bs), 1914—. 

Organisert juni 1914. 34 sjaele i 1914, 38 i 1915. Prest: G. Sten^ien, 
1915 — . Embedsmaend i 1914: b. Olaf Thomson; c. Martin Seines; aeldste: 
Jakob Winterton, Lars Green; e. Martin Seines, Lars Bjornlie. I 1915: b. 
Lars Bjornlie; c. Martin Sevold; aeldste: Jakob Winterton, Lars Green; e. 
Martin Seines, Lars Bjornlie. Sangfor., 1915.— G. Sten^ien. (986—5102) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet (Betania). 

Robinson, Kidder Co., N. D. 

Norske synode, 1905 — . 

Organisert 1905. Ill sjaele i 1907, 100 i 1913. Prester: C. J. Quill, 1907- 
09; J. G. Rugland, 1909-14; A. N. Fimmeland, 1914—. Embedsmand i 1913: 
b. John Indseth.— A. M. A. (5061—5103) Bethlehem menighet (Betlehem). Pettibone (4 mil syd), Kidder Co., N. D. 
Norske synode, 1907 — . 
Organisert 1907. 70 sjaele i 1907, 50 i 1914. 
J. G. Rugland, 1909—. Embedsmand i 1913: b. Prester: C. 
Ole Walle J. Quill, 1907-09; 
-A. M. A. 

(5060—5104) 
St. Petri menighet. 

Tuttle (10 mil nord0st), Kidder Co., N. D. 

Utenom (Ns, Hs), 1907—. 

Organisert lste September 1907. Ca. 20 
sjsele i 1907. 14 i 1914. Prester: S. K. Tholle- 
haug, 1907; C. J. Quill, 1907-09; J. G. Rug- 
land, 1909-11; T. K. Jacobs, 1912—. Embeds- 
mand i 1907: b. E. L. Friestad. I 1915: b. H. 
A. Johnson; c. H. Sathre; e. A. B. Anderson, 
Martin Johanson, Ole Lihaven. Kvindefor. 
Sangfor.— T. K. Jacobs. (1901—5105) Kirke, 1913, $1,500. Dawson menighet. 1910—. Kvindefor. Dawson (10 mil syd), Kidder Co., N. D. 
Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. 20 sjaele i 1914. Prest: E. H. Tou, 
—A. M. A. (3041—5106) 

Ebenezer menighet. 

Robinson (2 mil ?), Kidder Co., N. D. 

Norske synode, 1910-1K?). ^ „ 

Organisert 1910. Opl^st 1911(?). 65 sjaele i 1910. Prest: J. G. Rug- 
land, 1910-11(?). Embedsmand i 1910: b. Hans Pleve.— A. M. A. 

(5063—5107) 176 North Dakota 

Tuttle praekeplads. 

Tuttle, Kidder Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: T. K. Jacobs, 1913—. —A. M. A. (5065—5108) Buckeye skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Tappen (10 mil nord), Kidder Co., N. D. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 1915. 53 sjasle i 1915. Prest: S. E. Odland, 1915—. Embeds- 
mand i 1915: b. Sivert Knndsen. Kvindefor. Kirke, 1914. Prestel0n: $90 
(1914).— A. M. A. (3042—5109) Tappen norsk evangelisk lutherske menighet. 

Tappen, Kidder Co., N. D. 
Frikirken. 1916—. 

Organisert 1916. 30 sj?ele i 1916. Prest: S. E. Odland, 1914—. —A. 
M. A. (3043—5110) 

Green Lake norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Union norsk evangelisk lutherske, Norwegian.) 

Lowell (? mil 0st), Mcintosh Co., N. D. 

Forenede kirke, 1890(?)-99. 

Organisert 1890(?). Opl0st 1899. 55 sj^ele i 1890, 56 i 1899. Prest: O. 
H. Kirkbak, 1890—. Embedsmand i 1892: b. M. Fonstad. I 1899: b. M. 
Fonstad. Gravplads.— A. M. A. (5100—5111) Fort Clark skandinavisk lutherske menighet. 

Fort Clark (7 mil sydvest), Oliver Co., N. D. 

Forenede kirke, 1893-06(?). 

Organisert april 1896. Opl^st 1906(?). 31 sjsele i 1893, 30 i 1906. Prest: 
J. A. Diesen, 1893-06. Embedsmand i 1906: b. G. O. Bagley. Gravplads. 
—A. M. A. (5208—5112) 

Fort Clark praekeplads. 

Fort Clark, Oliver Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begvndt 1904. Sluttet 1905. Prester: H. A. L. Hjermstad, 1904; J. M. 
Hestenes, 1904-05.— A. M. A. (5209—5113) 

St. Lukas menighet. 

Center (5 mil syd0st), Oliver Co., N. D. 
Forenede kirke, 1905(?)-08. 

Organisert 1905(?). Opltfst 1908. 31 sjcele i 1905, 31 i 1906. Prest: L. 
A Breen, 1905-08. Embedsmand i 1906: b. J. O. Strand.— A. M. A. 

(5207—5114) 

Nisbet praekeplads. 

Nisbet, Oliver Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-08. , ., Ao A _, . 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: J. M. Hestenes, 1907-08.-A. M. A. 
(5210—5115) Benson Co. 177 Minnewaukan norsk evangelisk lutherske menighet. 

Minnewaukan, Benson Co., N. D. 
Norske synode, 1884-05. 

Organisert 1884. Opl^st 1905. 148 sjsele i 1886, 77 i 1905. Prester: O. 
H. Aaberg, 1884-93; S. E. S. Meisel, 1903-05. Gravplads.— A. M. A. 

(4490—5116) St. Peters menighet. 

(St. Petri, St. Petters, Minnewaukan.) 

Minnewaukan, Benson Co., N. D. 

Hauges synode, 1894 — . 

Organisert lste oktober 1894. Ca. 25 sjaele 
i 1894, 80 i 1914. Prester : C. M. P. Winther, 
1894-96; J. J. Loftaas, 1896-05; J. T. Krog- 
stad, 1907-14; O. H. Elstad, 1914—. Embeds- 
maend i 1894: a. Jens H. Pederson; b. Hans 
Fevaag; c. H. Fevaag; d. O. J. Solli, O. A. 
Lunde, Albert Olson; e. Louis Wennes, Ole 
Johnson. 1 1915: b. O. Sigmundstad; c. N. T. 
Teigen; d. O. Aaker, J. P10ium, O. Sigmund- 
stad; e. J. P10ium, J. Pederson, O. S. Aaker; 
h. mrs. O. H. Elstad. Kvindefor., 1891. Ung- 
domsfor, 1902. Pikefor., 1902. Prestel^n : $325 
(1914).— O. H. Elstad. (1544—5117) 
Kirke, 1899, $3,100. ffr-/* 
/3-e.fn s o->7 Co., N O. 

■n't co frit*- — FAr ^ /{t Antiokia menighet. 

(Antiochia, Antiocia, Anthiocia.) 

Brinsmade (4 mil nord^st), Benson Co., 
N. D. 

Konferentsen, 1885-90; Den forenede kirke, 
1890—. 

Organisert 1885. Delt 1895, paa grund av 
bekvemmeligere kirkevei (Zion i Churchs 
Ferry, Ramsey Co.). Splittet 1897, paa grund 
av uenighet om kirkebygning (Brinsmade 
— Lebanon menighet). Ca. 125 sjsele i 1885, 
100 i 1914. Prester: O. S. Houkom, 1885-86; 
M. J. Waage, 1886-87; B. L. Hagboe, 1888; A. 
J. Ldgeland, 1889-90; E. O. Larsen, 1891-97; 
E. T. Quam, 1898—; E. L0vland, 189&-01 ; J. 
J. Strandness, 1901-11; K. O. Raftshol, 1911—. 
Embedsmaend i 1885 : b. Bent Muri ; c. Jens 
Kirkeide; d. Erik Lysne, Tollev Johnson, 
Frederik Solberg; e. T. O. Tofsrud, Lars 
Kirke, 1897, $4,500. 

Prestehus, 1891, $3,000 (sammen 

med Big Coulee menighet). 
Gravplads, 3 acres, $100. 
Hestestald, ca. $300. 178 North Dakota Nilsen, Peder Johnson. I 1915: b. L. M. A. Foss; c. H. O. Blegen; d. John 
Kirkeide, Knud Hiaasen, Rasmus Yri ; e. A. O. Blegen, Bent Muri, P. O. 
Tofsrud ; f. A. J. Kirkeide ; h. K. Hiaasen. Kvindefor, 1886, $3,540. Ung- 
domsfor., 1911, $450. Pikefor., 1905, $1,425. Prestelon: $125 (1885), $215 
(1914), ca. $5,000 (1885-14). Kirketjener osv. : $8,100 (1885-14). Lsererl0n: 
ca. $1,750 (1885-14).— K. O. Raftshol. (505—5118) 
Kirke, 1899, $4,300. 
Prestehus (sammen med 

Zion menighet). 
Gravplads, 3 acres, $550 

(med staid). Lib anon skandinavisk lutherske fri- 
menighet. 

(Lebanon. Fra 1885 til 1897 en del av An- 
tiokia.) 

Brinsmade (2 mil nord), Benson Co., N. D. 

Frikirken, 1897—. 

Organisert 16de mars 1897. 68 sjaele i 1897 
(8 svensker), ca. 126 i 1914 (ca. 22 svensker). 
Prester : E. O. Larsen, 1897-98 ; A. J. Vartdal, 
1899-08; H. O. Helseth, 1909-14; G. S. Nord- 
berg, 1914-15; P. Steen, 1915— . Embedsmaend 
i 1897: a. Hans O. Blegen; b. Narve T. Lien; 
c. Bernt Hefta ; d. Rasmus Yri, Narve T. 
Lien, Lars Strand; e. Ole Jacobson, M. K. 
Mehus, John Erikson ; f. Rasmus Yri. I 1915 : 
a. P. Steen; b. N. T. Lien; c. Guttorm Lar- 
son ; d. Iver Knudson, Gutorm Larson, M. K. 
Mehus ; e. John M. Anderson, Gunder Hefta, 
Bent Hefta. Kvindefor., 1898, $2,900. Ung- 
domsfor., 1910, $500. Prestelon : $150 (1897), 
$300(1914), $3,170(1897-14). Prestehus osv.: 
$150 (1897-14). Kirketjener osv.: ca. $1,000 
(1897-14). Laererlon: ca. $1,050 (1897-14). 
Samfundsskoler : ca. $1,800 (1897-14). Mis- 
sioned $1,800 (1897-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $500 (1897-14).— P. Steen. 

(2052—5119) Lake Ibsen menighet (Ibson Lake). 

Leeds, Benson Co., N. D. 

Norske synode, 1885 — . 

Organisert 1885. 100 sjaele i 1889, 312 i 1914. Prester: O. H. Aaberg, 
1885-87; O.T. Lee, 1887-89; H. A. H. Blegen, 1890-99; O. L. Brevig, 1899-12; 
H. M. Normann, 1912-14. Embedsmand i 1913: b. N. Opdahl. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (4486—5120) 

Leeds menighet. 

Leeds, Benson Co., N. D. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-95. 

Organisert 1888. Opljzfst 1895 (Trefoldigheds menighet). 53 sjaele i 
1894 Prester: A. J. Lo'geland, 1888-91; E. O. Larsen, 1891-95. Embeds- 
mand i 1895: b. John Maristuen. Gravplads.— A. M. A. (4488—5121) North Prairie menighet. 

Leeds (? mil ?), Benson Co., N. D. 

Frikirken, 1897—. nM „. , 

Organisert 1897. 150 sjaele i 1914. Prest: A. A. Brunsvold, 1897. Kirke. 
Gravplads.— A. M. A. (3018—5123) Benson Co. 179 
Trefoldigheds menighet (Leeds). 

(Fra 1888 til 1895 en del av Leeds mght.). 

Leeds, Benson Co., N. D. 

Forenede kirke, 1895 — . 

Organisert 1895. 50 sjsele i 1895, 100 i 1915. 
Prester: E. O. Larsen, 1895-98; N. J. Holm, 
1907-12; H. Farseth, 1912-16; A. D. Halvor- 
son, 1916—. Embedsmand i 1895 : b. Ole Moe. 
I 1915: b. Oscar Hanson.— A. M. A. 

(4487—5122) Minnewaukan norsk lutherske menighet. 

Maddock (9 mil nordo'st), Benson Co., N. D. 

Konferentsen, 1886-90; Forenede kirke, 1890-98; Frikirken, 1898—. 

Organisert 1886. 19 sjaele i 1886, 100(?) i 1914. Prester: M. J. Waage, 
1886-87; B. L. Hagboe, 1887-88; A. J. Logeland, 1888-91; E. O. Larsen, 
1891-98; A. J. Vartdal, 1898-05; J. T. P. Leeland, 1905-13; E. S. Hovland, 
1915—. Kirke, 1889. Gravplads, 3 acres.— A. M. A. (3020—5124) Viking norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Maddock (7 mil syd, 2 0st), Benson Co., 
N. D. 

Norske synode, 1887 — . 

Organisert 1887. 25 sjjele i 1887, 300 i 1914. 
Prester: O. T. Lee, 1888-89; H. A. H. Ble- 
gen, 1890-93; I. L. 0xendahl, 1893-09; I. Hav- 
neros, 1909 — . Embedsmand i 1887: a. Ras- 
mus Wisnaes ; b. M. A. Wisnses ; c. Andrew 
Nelson. Kvindeforeninger. — I. Havneros. 

(344— 5126a) Kirke, 1909, $17,000. 
Prestehus, 1906, $3,000. 
Gravplads, 4 acres. 

Nord Viking norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Antelope Valley norsk evangelisk lutherske, North Viking, Maddock.) 

Maddock, Benson Co., N. D. 

Norske synode, 1886 (1888)—. 

Organisert 1886 (1888). 20 sjsele i 1888, 260 i 1914. Prester: O. H. Aa- 
180 North Dakota berg, 1886-88; Th. J. E. Tjzfnnessen, 1887; O. T. Lee, 1888-89; H. A. H. Blegen, 
1890-93; I. L. 0xendahl, 1893-09; I. Havneros, 1909—. Embedsmamd i 1888: 
a. L. O. Larsen; b. Ole Haldahl. I 1915: b. A. O. Johnson. Kvindefor., 
1890. Ungdomsfor., 1911. Kirke, 1902, $7,200. Prestehus, 1906, $3,000. 
Gravplads, 1 acre. — I. Havneros. (345 — 5125) Emanuels menighet. 
( Immanuels, Imanuels.) 

Maddock (6 mil nord), Benson Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1887-91; Hauges svnode, 
1891—. 

Organisert 20de juni 1887. 20 sjsele i 1887, 
290 i 1914. Prester: G. C. Gjerstad, 1887; P. 
C. Romo, 1891-92; B. Andersen, 1892-93; O. 
P. Svingen, 1888-94; C. M. P. Winther, 1894- 
96; J. J. Loftaas, 1896-05; J. T. Krogstad, 
1907-14; O. H. Elstad, 1915—. Embedsmamd 
i 1887: a. T. J. N^ttestad; b. Th. Jacobsen ; 
c. P. O. Lalum; d. Theodor No'ttestad, O. H. 
Norheim ; e. Peder Lalum, Andreas Werstad, 
Mikkel Ness. I 1915: a. T. No'ttestad; b. An- 
ton Beck; c. O. H. Bratvold; d. M. Norheim, 
Hans Rangen, M. Moen ; e. F. Ellingson, R. 
Rangen, G. E. Dillerud. Kvindefor., 1894. 
Ungdomsfor., 1896. Pikefor. Sangfor. Pre- 
stel0n: ca. $100 (1887), $525 (1914), ca. $6,000 
(1887-14). Kirketjener osv. : $4,600 (1887- 
14).— O. H. Elstad. (1543—5127) Kirke, 1897, $4,600. 
Gravpladr,, 1 acre, $100. 
St. Olafs norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Harlow (9 mil syd0st), Benson Co., N. D. 

Norske svnode, 1888—. 

Organisert 28de februar 1888. 46 sjsele i 
1889, 115 i 1914. Prester: O. T. Lee, 1888-90; 
H. A. H. Blegen, 1890-93; I. L. 0xendahl, 
1894-08; K. Figenbatim, 1909-13; H. M. Aa- 
nestad, 1913—. Embedsmsend i 1888 : b. C. K. 
Helgeson ; c. Ole E. Aim ; e. Amund Norde- 
rnm, Hans Engen, -Anton Wattum; f. Anders 
Torgunrud. I 1915: b. C. K. Helgeson; c. A. 
N. Norderum; e. Syver Halbakken, Carl Aim, 
Thorvald Torgerson. Kvindefor, 1891, $2,607. 
Ungdomsfor., 1909, $940. Prestel0n : $55 (1888), 
$22o (1914), $3,100 (1888-14). Prestehus osv. : 
$1,500. Kirketjener osv.: $350 (1888-14).— H. 
M. Aanestad. (1911—5128) Kirke, 1897, $5,000. 
Prestehus, 1914, $1,431 

(M; av det hele). 
Gravplads, 2y 2 a cres, $50. Benson Co. 181 Zion norsk lutherske menighet. 

Maddock, Benson Co., N. D. 

Hauges synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 41 sjfele i 1905, 66 i 1914. Prest: E. S. Hovland, 1905—. 
Embedsmand i 1915: b. John Nesset. Kvindefor. Kirke. Prestehus, $1,300. 
Gravplads, 1 acre, $50.— A. M. A. (4489—5126) 

Knox norsk evangelisk lutherske menighet. 

Knox (6 mil sydvest), Benson Co., N. D. 
Norske synode, 1895(?)-03(?). 

Organisert 1895(?). Opl^st 1903(?). 23 sjade i 1895, 57 i 1903. Prester: 
H. A. H. Blegen, 1895-99: O. L. Brevig, 1899-03.— A. M. A. (4484—5129) 
Oberon menighet. 

Oberon (5 mil vest), Benson Co., N. D. 

Norske synode, 1898 — . 

Organisert 1898. 17 sjaele i 1898, 102 i 1914. 
Prester: H. A. H. Blegen, 1893-98; T. T. 
Wiprtid, 1898-00; H. H. Frost, 1900-12; Lars 
Foss, 1913—. Embedsmaend i 1898: b. Even 
Lamen ; c. Goodnow Torrison. I 1915: b. 
Olaus Gutterud; c. Peter Olson; e. Ben. Ben- 
son, Jacob Hegland, Hans Narveson. Kvinde- 
for., 1898. Prestelo-n: $50 (1898), $250 (1914). 
—Lars Foss. (1905—5130) Kirke, 1910, $4,000. 
Kirke, 1908, $3,092. 
Gravplads, 2 acres, $75. Brinsmade skandinavisk lutherske 
menighet. 

Brinsmade, Benson Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1899-09; Den forenede kirke, 
1909—. 

Organisert den 6te december 1899. 38 sjsele 
i 1899, 40 i 1914. Prester: E. J. Quam, 
1899-00; A. J. Vartdal, 1900-07; J. J. Strand- 
ness, 1907-11; K. O. Raftshol, 1911—. Em- 
bedsmaend i 1899: b. Elias Olson; c. Magnus 
Hofstrand; d. Pete I. Muri, Simon Muri, J. 
O. Haugo ; e. Andrew E. Strand, Martin Hof- 
strand, Christ. Holt. I 1915: b. Jens O. 
Haugo ; c. Rasmus L0ken ; d. Carl Lunde, Dr. 
G. J. Vigeland ; e. August Planting, Carl 
Lunde, Magnus Hofstrand; f. Thom Myking; 
h. Thom Myking. Kvindefor., 1903, $2,032. Pre- 
stel0n: $65 (1899), $125 (1914), $150 (1915), 
$1,545(1899-14). Prestehus osv. : $125. Kir- 
ketjener osv.: $324(1899-14). Laererl0n : $180 
(1899-14). Samfundsskoler : $205 (1899-14). 
Missionen: $146 (1899-14). Barmhjertighets- 
anstalter: ca. $125 ( 1899-14) .— K. O. Rafts- 
hol. (987—5132) 182 North Dakota Hoi norsk evangelisk lutherske menighet (Hoel, Leeds) Prest: H. A. H. Leeds (6 mil ?), Benson Co., N. D. 
Norske synode, 1 898-00 (?). 

Organisert 1898. Opl^st 1900(F). 35 sjaele i 1898. 
Blegen, 1898-99.— A. M. A. (6524—5131) 

Vor Frelsers menighet. 

Brinsmade, Benson Co., N. D. 
Frikirken, 1911—. 

Organisert 1911. Prester: J. T. P. Leeland, 1911-14; A. A. Brunsvold, 
1915—. —A. M. A. (3017—5133) -5e77 so-r7 Co,, A/ O, In- 

mam we. I T-re.e-n / y/lecl ' ~ A/s /ff<? _ % /<?0/ Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Esmond (6 mil nordp'st), Benson Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1899-01. 

Organisert 19de juli 1899. Oplo'st mai 1901, for at forene sig med Tre- 
enigheds menighet dersteds. 35 sjaele i 1899, 17 i 1901. Prester: T. Rosholdt, 
1899_ ; I. L. 0xendahl, 1889-01. Embedsmaend i 1899: A. H. Toso, Kr. A. 
Wibe, Conrad A. Toso, Tollef G. Lider, Jens H. Toso, Anders Bergsand, 
Ole L. Bergsand.— H. M. Aanestad. (1910—5134) 

Bethania norsk lutherske menighet. 

Esmond (6 mil nord), Benson Co., N. D. 

Hauges synode, 1900--. 

Organisert 1900. 36 sjaele i 1890, 70 i 1914. Prester: J. J. Loftaas, 1900- 
05; E. S. Hovland, 1905— . Embedsmand i 1900: b. Andrew Lybeck. 11915: 
b. C. P. Helten. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, $1,500.— A. M. A. 

(4479—5136) 

Treenigheds skandina- 

viske evang. lutherske 

menighet. 

(Esmond.) 

Esmond, Benson Co., N.D. 
Norske synode, 1901 — . 
Organisert 27. mars 1901. 
Delt 1904, paa grund av for 
lang kirkevei (Immanuels 
norsk ev. luth. menighet). 
43 sjaele i 1901 (1 danske), 
167 i 1914(9dansker). Pre- 
ster : H. H. Frost, 1901-02 ; 
K. Figenbaum, 1902-13; H. 
M. Aanestad, 1913—. Em- 
bedsmaend i 1901 : b. Peder 
Wagen; e. K. Rank, Albert 
Wagen, Julius Lund, Ole B. Veum, Gilbert Rice. I 1915: b. Martin Reier- 
son; c. Carl Halje; e. A. Blegeberg, Gilbert Rice, John Johnson, Ole L. 
Veum; f. John Nielsen; h. Lewis Hansen. Kvindefor., 1902, $1,538. Ung- 
domsfor., 1914. Sangfor., 1913. Prestelon : $150 (1901), $325 (1914), $3,181 
(1901-14). Laererlon: $510 (1901-14). "Konstitution", 1901.— H. M. Aane- 
stad. (1909—5137) 
Kirke, 1906, ca. $8,000. Prestehus 1, 1902, $800. 
Prestehus 2, 1914, $1,431 (y 3 av det hele). 
Gravplads, 2 acres, $50 (1 acre gave fra Ole B. Veum). Benson Co. 183 St. Petri lutherske menighet (St. Peters). 

Harlow (5 mil nordvest), Benson Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1899-00; Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 1899. 40 sjaele i 1899, 200 i 1914. Prester: E. Lovland, 1899- 
01; J. J. Strandness, 1901-04; H. Hjertaas, 1903-05; J. J. Strandness, 1906-08; 
N. J. Holm, 1908-12; H. Farseth, 1912-16; A. D. Halvorson, 1916—. Em- 
bedsmsend i 1899: b. M. K. Nybo; c. L. B. Sandven; e. Christ. Solberg, Larb 
Tollefson, Thorvald Torgerson; f. Marius Lunde. I 1915: b. S. S. Rodning; 
c. L. B. Sandven; d. Anton Thompson, Herman Hermanson; e. John Sol- 
berg, Edwin Evenson, T. Berven; f. J. R. Eide; h. S. S. Rodning. Kirke, 
1903, $4,300. Gravplads, 3 acres (gave fra John Lundgren). "Konstitution", 
1899.— H. Farseth. (3520—5135) 
Immanuels norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fra 1901 til 1904 en del av Treenigheds 
menighet.) 

Esmond (6 mil nordo'st), Benson Co., N. D. 

Norske synode, 1904—. 

Organisert 1904. 25 sjsele i 1904, 109 i 1914. 
Prester: K. Figenbaum, 1906-13; H. M. Aa- 
nestad, 1913—. Embedsmsend i 1906: b. Ne- 
lius E. Lindahl; c. Jens Taso ; e. Albert Wo- 
gen, Jens Taso, Ole Bergsand. I 1915: b. Al- 
bert Wogen; c. Jens Taso; e. Carl Hellstad, 
Peter Stenhjem, Gulbrand Dihle. Kvindefor., 
1902, $1,456. Prestel0n: $194 (1906), $250 
(1914), $1,917 (1906-14). Kirketjener osv. : 
$201 (1906-14). Lsererl0n: $465 (1908-14). 
— H. M. Aanestad. (1908—5138) Kirke, 1909, $4,311. 
Prestehus, 1914, $1,431 

(i/ 3 av $4,294). 
Gravplads, 2 acres (gave 

fra Albert Wogen). 

Knox menighet (Knox evangelisk lutherske). 

Knox, Benson Co., N. D. 

Forenede kirke, 1901—. 

Organisert 1901. 101 sjsele i 1902, 100 i 1915. Prester: J. F. Swenson, 
1901-02; O. Glaso-e, 1902-03; H. Hjertaas, 1903-05; S. J. J. Brevik, 1906-07; 
N. J. Holm, 1907-12; H. Farseth, 1912-16; A. D. Halvorson, 1916—. Em- 
bedsmand i 1915: b. R. Berg. Kvindefor. Kirke. Samfundsskoler: $22 
(1915).— A. M. A. (4483—5139) 

Cranberry Lake menighet. 

Leeds (15 mil sydvest?), Benson Co., N. D. 
Norske synode, 1901-03(?). 

Organisert 1901. Opl^st 1903. 10 sjsele i 1902. Prest: O. L. Brevig, 
1901-03.— A. M. A. (4485—5140) Klara praekeplads. 

Klara, Benson Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902-03. 

Begyndt 1902. Sluttet 1903. Prest: N. A. Larsen, 1902-03. 
(4482-5141) -A. M. A. 184 North Dakota Flora norsk evangelisk lutherske menighet. 

Flora, Benson Co., N. D. 

Norske synode, 1903—. 
10 Organise* 1903. 36 sjaele i 1904, 60 i 1914. Prester: H. H. Frost, 1903- 
12; I Havneros, 1912— Embedsmaend i 1915: b. I. Hamden; c. I. Grandson. 
— I. Havneros. (352 — 5142) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fillmore, Benson Co., N. D. 
Norske synode, 1904-08 (?). 

Organise* 1904. Opl0st 1908(?). 46 sjaele i 1904, 31 i 1908. Prest: K. 
Figenbaum, 1904-08(?).— A. M. A. (4480—5143) Long Lake menighet (Pleasant Lake). 

Pleasant Lake (7 mil syd), Benson Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1904-12. 

Organisert 9de august 1904. Oplo'st 1912, paa grund av for faa med- 
lemmer. 34 sjaele i 1904, 51 i 1906, 25 i 1912. Prest: O. L. Brevig, 1904-12. 
Prestelo-n: $353 (1904-12). Missionen: $60 (1904-12).— O. L. Brevig. 

(1451—5144) Stone Lake menighet (Slane Lake). 

Minnewaukan (7 mil sydvest), Benson Co., 
N. D. 

Utenom (Pis), 1905—. 

Organisert 24de november 1905. 21 sjaele i 
1905, 26 i 1914. Prester: J. J. Loftaas, 1905- 
06; J. T. Krogstad, 1906-14; O. H. Elstad, 
1914—. Embedsmaend i 1905 : b. Hans Hovde ; 
c. Ole Johnson; d. Nils Hovde, Ole Hovde, 
A. Larson ; e. Ole Sunde, N. Hovde, Ole John- 
son. I 1915: b. H. Hovde; c. O. Hovde; d. 
Nils Hovde, O. Johnson, O. Hovde; e. Gust. 
Diesen, O. Johnson, A. Larson. Prestelo'n : 
$45 (1905), $150 (1914).— O. H. Elstad. 

(1545—5145) Kirke, $1,500. Gravplads, $75. 

Sansvaer menighet (Sandsvaer, Warwick). 

Warwick, Benson Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1906-07; Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 15de oktober 1906. 22 sjaele i 1906, 72 i 1914. Prester: J. J. 
Haarvei, 1906-07; P. P. Hagen, 1909-11; A. C. Barron, 1912—. Embeds- 
maend i 1906: b. O. H. Heimark; c. L. L. Stenseth; d. Andreas Nyhus; Iver 
Johnson, Olaf Holten; e. Tosten Brudeseth, C. Oners, L. L. Stenseth, I. C. 
Haugland, Erick Stubson. I 1915: b. O. H. Heimark; c. C. E. Williams; 
d. P. A. Moen, A. M. Anderson, Mathias Enstad; e. E. L. Loe, E. P. Ram- 
seth, Nels Forde, Morton Anderson, I. C. Haugland. Kvindefor., 1911, $75. 
Kirke, 1913, $4,550. Gravplads, 2 acres, $75. Prestel^n: $50 (1906), $200 
(1914), $1,200 (1906-14). Kirketjener osv.: $75 (1906-14). Samfundsskoler: 
$50 (1906-14). Missionen: $50 (1906-14). Barmhjertighetsanstalter: $25 
(1906-14). "Konstitution", 1906.— A. C. Barron. (1221—5147) 
Benson Co. 185 
Kirke, 1913, $3,135. 
Prestehus, 1914, $1,300. 
Gravplads, 2 acres, $100. 
Land, 1 lot, $150. Fillmore evangelisk lutherske menighet. 

(Fillemore, Fillmoro. Fra 1902 til 1905 en 
del av Sand Lake evangelisk lutherske me- 
nighet.) 

Fillmore, Benson Co., N. D. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 20de mars 1905. 27 sjaele i 1907, 
112 i 1914. Prester: J. F. Swenson, 1901-02; 
H. Hjertaas, 1905; S. J. J. Brevik, 1906-08; 
N. J. Holm, 1908-12; H. Farseth, 1912-14; P. 
J. Mykland, 1914—. Embedsmsend i 1905: b. 
K. Torgerson; c. Oluf Kaupang; d. Torger 
Torgerson, Even Braaten, E. S. Nestegard; 
e. Jacob Noem; Ole Gullikson, Jens Berge. 
I 1915: b. John J. Rendahl ; c. Torger Tor- 
gerson ; d. Gust Lorenson, K. Torgerson, L,. 
B. Knutson ; e. Ole Slotto, Albert Kaupang, 
A. H. Hanson; f. K. Torgerson; h. L. B. 
Knutson. Kvindefor. Ungdomsfor., 1914. Pre- 
stel0n: $300 (1914). Prestehus osv. : $1,560. 
Kirketjener osv.: $200 (1905-14). Menighets- 
skolen: $80 (1914-15). Samfundsskoler : $125 
(1905-14). Missionen: $75 (1905-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $100 (1905-14). "Kon- 
stitution" (Forenede kirkes), 1905; "Menig- 
hetshistorie", 1913, S. J. J. Rendahl.— P. J. 
Mykland. (218—5146) Fairview norsk lutherske menighet. 

Maddock (9 mil sydvest), Benson Co., N. D. 

Frikirken, 1906—. 

Organisert 1906. 90 sjcele i 1914. Prest: J. T. P. Leeland. 1906—. Em- 
bedsmand i 1915: b. John Vekander. Kvindefor., 1906. Missionen: $10 
(1915).— A. M. A. (3019—5148) 

Hillsdale praekeplads. 

Warwick, Benson Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1 900-1 1(?). 

Begyndt 1909. Sluttet 1911. Prest: P. P. Hagen, 1909-11.— A. M. A. 
(4491—5149) 

St. Johns menighet (St. Johannes). 

York, Benson Co., N. D. 
Forenede kirke, 1912(?) — . 

Organisert 1912(?). 29 sjeele i 1914. Prester: H. Farseth, 1912-16; A. D. 
Halvorson, 1916 — . Embedsmand i 1915: b. J. Mickelson. — A. M. A. 

(4492—5150) 

Vor Frelsers menighet (Harlow). 

Harlow, Benson Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913(?) — . 

Organisert 1913(?). 50 sjsele i 1914. Prester: H. Farseth, 1913-16; A. D. 
Halvorson, 1916—. Embedsmand i 1915: b. Andrew Loen. Kvindefor. 
Kirke.— A. M. A. (4481— 5150a) 

Fron norsk evangelisk lutherske menighet. 

Maddock (7 mil nordvest), Benson Co., N. D. 
Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1914. 50 sjaele i 1914. Prest: I. Havneros, 1914 — . Embeds- 
mand i 1913: b. O. Berquist. (2670—5151) 186 North Dakota i 


f 
M 


• ^iffi 
FT ^— 


- flHflFfjfj 


r I ! 1 


Mm Sfji | Kirke, 1906, $4,000. Prestehus, 1903, ca. $3,000. 
Gravplads, 1 acre, $10. Vang menighet. 

(Wang, Vange, Vang ev. 
lutherske, Vang norsk evan- 
gelisk lutherske.) 

Manfred, Wells Co., N.D. 

Utenom (Fk), 1894-95; 
Forenede kirke, 1895 — . 

Organisert 7de okt. 1894. 
Delt 1900, fordi den var for 
vidtstrakt (Bethania menig- 
het; 0stre Vang menighet). 
Ca. 30 sjaele i 1894, 120 i 
1914 Prester: E. T. Quam, 
1894-96; N. O. Fjeld, 1896- 
00; A. O. Fonkalsrud, 1900- 
01 ; E. O. S. Eidesvik, 1901- 08 ; J. M. Langseth, 1908—. Embedsmaend i 1894 : b. Gullik Nordtorp ; c. Gul- 
lik Dahle; e. Knut O. Melby, Ole K. Melbv, Torsten Roble ; f. Torsten Roble. 
T 1915: b. Knut O. Melby; c. Ole K. Melby; d. Ole Hedahl, Emil Shirley, 
Bendik Rogne; e. H. Helgerud, G. Dahle, R. Jacobson; f. T. Roble. Kvinde- 
for., 1894. Prestelo'n: $205 (1914).— J. M. Langseth. (604—5152) Bethania menighet. 

(Bethania norsk evangelisk lutherske. Fra 1894 til 1900 en del av Vang.) 

Wellsbury, Wells Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1900-01; Forenede kirke, 1901—. 

Organisert 12te december 1900. 50 sjaele i 1900, 120 i 1914. Prester: A. 
O. Fonkalsrud, 1900-01; E. O. S. Eidesvik, 1901-08; J. M. Langseth, 1908—. 
Embedsmaend i 1900: b. Hans H. Haavig; c. Christofer Asleson; d. Erik 
Larson, Albert Haavig, Syvert Syverson; e. Sten Lillemoen, John Carlson, 
Martin Olson; f. Hans Haavig. I 1915: b. Martin Olson; c. O. Pramhus; 
d. S. Ekrem, J. Hovland, S. Syverson; e. J. Carlson, A. Lee, E. Sannam; 
f. Erik Larson. Kvindefor. Ungdomsfor., 1915. Kirke, 1914, $3,500. Preste- 
hus, 1903, $3,000 (sammen med andre menigheter i kaldet). Gravplads, 1 
acre. Prestelo'n: $95 (1914), $200 (1915).— J. M. Langseth. (601—5153) 
0stre Vang menighet. 

(0stre Vang norsk evangelisk luthersk- 
dansk, 0stre Vang norsk evangelisk lutherske. 
Fra 1894 til 1900 en del av Vang.) 

Fessenden (7 mil nord), Wells Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 23de februar 1902. 106 sjaele i 
1902, 144 i 1914. Prester: E. O. S. Eidesvik, 
1902-08; J. M. Langseth, 1908—. Embeds- 
mamd i 1902: b. H. H. Haavig; c. Emil Nil- 
son; d. Lars Olson, Ole Hovey, Emil Nilson; 

e. Ole Dovre, Ole Anderson, Theodor Olstad; 

f. H. H. Haavig. I 1915: b. Olaus Stanghelle; 
c. Emil Nelson; d. Emil Nelson, O. S. Hovey, 
Peder Larson; e. Nils Hagen, Gustav John- 
son, Syver Hovev; f. O. S. Hovey. Kvinde- 
f orening, 1902. Ungdomsfor. Prestelo'n : $100 
(1902), $205 (1914).— T. M. Langseth. 

(602—5154) Kirke, 1902, $3,600. 
Prestehus, 1903, $3,000 (sammen 
med andre menigheter i kaldet). 
Gravplads, 1 acre. Wells Co. 187 
Hillsdale norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Hillsdal, Helsdal norsk lutherske, Hils- 
dale norsk evangelisk lutherske.) 

Harvey (5 mil vest), Wells Co., N. D. 

Forenede kirke, 1901 — . 

Organisert 1901. 160 sjaele i 1903, 107 i 
1914/ Prester : A. O. Fonkalsrud, 1901 ; T. J. 
Mosaker, 1901-06; N. G. Mehlen, 1906—. Em- 
bedsmaend i 1915: a. N. G. Mehlen; b. Enge- 
bret Gjerde; c. Ole Ingebo, O. J. Walding; 
d. Peder Ingebo; e. Even Johnson, A. Kras- 
bakken, M. O. L0ken; f. Engebret Gjerde. 
Kvindefor., 1896. Ungdomsfor., 1907. Preste- 
10n: $250 (1914), $285 (1901-14). Kirketje- 
ner osv. : $50 (aarlig). "Menighetshistorie", 
1909, N. G. Mehlen, A. S. Wangen; "Aars- 
beretningerne".— N. G. Mehlen. (4138—5155) Kirke, 1909, $4,000. 

Prestehus, 1906, $5,000 (sammen 

med andre menigheter i kaldet). 
Gravplads, 2 acres (gave fra 

A. Krasbakken). 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet (Zion). 

Harvey (5 mil vest), Wells Co., N. D. 
Frikirken, 1905-09. 

Organisert 1905. Oplo'st 1909. Forenet sig med Hillsdale menighet. 
26 sjaele i 1907. Prest: J. A. Pedersen, 1905-07.— A. M. A. (5462—5156) 

Hurdsfield menighet 

Hurdsfield (3 mil nord), Wells Co., N. D. 

Frikirken, 1903—. 

Organisert 1903. Ca. 100 sjaele i 1914. Prester: J. A. Pedersen, 1903-13; 
J. T. P. 'Eeeland, 1913—. Embedsmand i 1915: b. Ivar Berg. Kvindefor. 
Gravplads, 2 acres. Prestel0n: $150 (1914).— A. M. A. (3145—5157) Hurdsfield praekeplads. 

Hurdsfield, Wells Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: S. K. Thollehaug, 1904-05.— A. M. A. 
(5465—5158) 

Evanger menighet. 

Hurdsfield, Wells Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 45 sjaele i 1907, 38 i 1910. Prester: C. J. Quill, 1907- 
09; A. N. Fimmeland, 1910—. Embedsmand i 1907: b. Knut Eknes. I 1910: 
b. Jacob Moe.— A. M. A. (5459—5159) 

Stavanger evangelisk lutherske menighet. 

(Cathay evangelisk lutherske, Cathay skandinavisk, Stavanger norsk 
evangelisk lutherske.) 

Cathay (7 mil nord^st), Wells Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1893-94; Forenede kirke, 1894—. 

Organisert 15de oktober 1893. 31 sjaele i 1895, 84 i 1914. Prester: E. 188 North Dakota T. Quam, 1894-97; N. O. Fjeld, 1897-99; A. O. Fonkalsrud, 1899-01; E. O. 
S. Eidesvik, 1901-08; J. M. Langseth, 1908—. Embedsmsend i 1893: a. H. 
Thormodsgaard; b. A. R. Josund; c. Mike Swanson; d. Rasmus Josund, 
Gabriel Gedrose; e. Thomas Swanson, Andrew Nelson; f. Rasmus Josund. 
I 1915: b. Taaim Stokke; c. Andrew Stokes; d. Erick Gedrose, Adolph R. 
Josund, Theodor Veen; e. Salomon Stokes, Thaulow Gedrose, Reiar Ged- 
rose; f. Erick Gedrose. Kvindefor. Ungdomsfor. Pikefor. Kirke, 1909, 
$3,500. Prestehus, 1903, $3,000 (sammen med andre menigheter i kaldet). 
Gravplads. Prestelon: $50 (1893), $150 (1914).— J. M. Langseth. (603—5160) Fluberg norsk evangelisk lutherske menighet. 

Harvey (5 mil vest), Wells Co., N. D. 
Hauges synode, 1894-07(?). 

Organisert 1894. Opltfst 1907(F). 28 sjsele i 1897, 36 i 1903. Prester: 
H. Hjertaas, 1894-97; J. J. Loftaas. 1897-06.— A. M. A. (5461—5161) 

Kirke, 1908, $5,735. Prestehus, $3,000. 
Gravplads, 2y 2 acres (gave). Harvey norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Evang. norsk lutherske.) 

Harvey, Wells Co., N. D. 

Forenede kirke, 1895 — . 

Organisert lite dec. 1895. 
18 sjjele i 1895, 149 i 1914 
(1 tysker). Prester: E. T. 
Quam, 1895-96; N. O. Fjeld, 
1897-€0; A. O. Fonkalsrud, 
1900-01; T. J. Mosaker, 
1901-06; N. G. Mehlen, 
1906—. Embedsmsend i 1895 : 
a. N. J. Ellestad, Torsten 
Rabel, 1896 ; b. C. W. Brauer ; 
c. O. L. Jenson ; d. O. L. 
Jenson; e. J. Sorenson, C. 
W. Brauer. I 1915 : b. John 
J. Stendal; c. John J. JpY- 
genson ; d. M. G. Teige ; e. 
Knut Tronson Foss, S. S. 
Golberg, Simon Mathison ; 
h. John J. Stendal. Kvinde- 
for., 1895. Ungdomsfor., 1909. 
Sangfor., 1907. Prestel0n : 
$89 (1899), $150 (1900), 
$425 (1915), $3,555 (1895- 
14). Prestehus osv. : $5,055. 
Kirketjener osv.: $6,055 
(1895-14). "Konstitution", 
1896, 1900 (For. kirkes) ; 
"Menighetshistorie", 1908, 
N. G. Mehlen.— N. G. Meh- 
len. (4136—5162) St. Petri menighet. 

Harvey (9 mil syd), Wells Co., N. D. 

Frikirken, 1896—. 

Organisert 16de mars 1896. 26 sjaele i 1896, 100 i 1914. Prester: A. A. 
Brunsvold, 1896-00; O. Swenson(?), 1900-03; J. A. Pedersen, 1903-13; J. T. 
P. Leeland, 1914 — . Embedsmsend i 1915: b. Louis Anderson. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Kirke. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $200 (1914). Sam- 
fundsskoler: $80 (1915). Missionen: $70 (1915). Barmhjertighetsanstalter: 
$10 (1915).— A. M. A. (3144—5163) Wells Co. 189 Bethel norsk lutherske menighet. 

Heimdal (5 mil nordo'st), Wells Co., N. D. 

Hauges synode, 1896—. 

Organisert 1896. 65 sjaele i 1897, 173 i 1914. Prester: J. J. Eoftaas, 1896- 
04; E. S. Hovland, 1905—. Embedsmand i 1915: b. S. S. Erfjord. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Kirke, $2,000. Gravplads, 2 acres, $75.— A. M. A. 

(5464— 5163a) 

Bethania menighet. 

Wellsburg (4 mil syd), Wells Co., N. D. 

Frikirken, 1896—. 

Organisert 15de mars 1896. 92 siaele i 1896, 150 i 1914. Prester: A. A. 
Brunsvold, 1896-03; J. A. Pedersen, 1903-13; J. T. P. Leeland, 1914—. Em- 
bedsmand i 1915: b. Jacob Hagen. Kvindefor. Ungdomsfor. Missionsfor. 
Kirke. Prestelp'n: $240 (1914). Samfundsskoler: $275 (1915). Missionen: 
$110 (1915). Barmhjertighetsanstalter: $35 (1915).— A. M. A. (3146— 5163b) 

Bowdon norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Ontario, Bowden, The Norwegian Evangelical Lutheran Congregation 
of Ontario.) 

Bowdon (5 mil nord), Wells Co., N. D. 

Forenede kirke, 1898-00; Norske synode, 1900—. 

Organisert 1898. 38 sjaele i 1898, 97 i 1914. Prester: E. T. Quam, 1897- 
98; N. O. Fjeld, 1898-99; T. T. Wiprud, 1900-01; N. A. Larsen, 1901-03; S. 
Turmo, 1903-04; S. K. Thollehaug, 1904-07; C. J. Quill, 1907-09; A. N. 
Fimmeland, 1910—. Embedsmand i 1898: b. Th. Haaland. I 1913: b. H. 
Suby.— A. M. A. (5457—5164) 
Eden norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Bremen (5 mil nord), W T ells Co., N. D. 

Norske synode, 1899 — . 

Organisert 1899. 70 sjasle i 1898, 55 i 1914. 
Prester: I. L. 0xendahl, 1897-01 ; H. H. 
Frost, 1900-12; L. Foss, 1913— . Embedsmsend 
i 1915: b. Albert Sylling; c. John Bollingberg*; 
e. Hans Bjertness, Karl Sylling, Edvin Syl- 
ling. Kvindefor. Prestel0n : $170 (1914). 
— L. Foss. (1907—5165) Kirke, 1910, $3,800. 
Gravplads, 2 acres. 

lste norsk evangelisk lutherske menighet (Fessenden). 

Fessenden, Wells Co., N. D. 

Norske synode, 1899 — . 

Organisert I5de februar 1899. Ca. 20 sjaele i 1899, 50 i 1914. Prester: I. 
G. Monson, 1899—; T. T. Wiprud, 1899-02; N. A. Larsen, 1902-03; S. Turmo, 
1903-04; S. K. Thollehaug, 1904-08; H. H. Frost, 1909-12; P. A. Hendrick- 190 North Dakota 

son, 1912-13; E. Foss, 1913—. Embedsmsend i 1899: b. T. L. Quarve; c. 
Peter J. Myhre(?); e. T. E. Quarve, Peder Myhre(?), Ole Iverson; h. T. 
L. Quarve. I 1915: b. T. L. Quarve; c. Harold Ingvaldson; e. O. Arveson, 
H. Anderson, L. Quarve; h. T. L. Quarve. Kvindefor., 1898. Prestehus, 
$1,500 (solgt). Prestelp-n: $125 (1914).— L. Foss. (1903—5166) 

Hoff norsk evangelisk lutherske menighet (Heiindal). 

Heimdal, Wells Co., N. D. 

Norske synode, 1899 — . 

Organisert 1899. Ca. 60 sjaele i 1899, 75 i 1914. Prester: T. T. Wiprud, 
1899-02; N. A. Larsen, 1902-03; S. Turmo, 1903-04; S. K. Thollehaug, 1904- 
08; H. H. Frost, 1909-12; P. A. Hendrickson, 1912-13; L. Foss, 1913—. Em- 
bedsmaend i 1899: b. K. S. Lee; e. Ole Iverson, Edward Gr0na, Hans Iver- 
son. I 1915: b. Ole O. Skaar; c. Julius Johnson; e. Hans Iverson, John 
Bergrud, O. P. Gorder. Kvindefor., 1899. Kirke, 1913, $4,400. Gravplads, 
1 acre, $20. Prestelem: $125 (1914).— L. Foss. (1906—5167) 

Vor Frelsers menighet. 

Harvey (10 mil sydvest?), Wells Co., N. D. 

Norske synode, 1904(?) — . 

Organisert 1904(?). 20 sjaele i 1904, 44 i 1913. Prester: S. K. Tholle- 
haug, 1904-07; C. J. Quill, 1907-09; A. N. Fimmeland, 1909—. Embedsmand 
i 1904: b. E. Schaalstad. I 1913: b. Oscar Achim.— A. M. A. (5463—5168) 

Manfred praekeplads. 

Manfred, Wells Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: S. K. Thollehaug, 1904-05.— A. M. A. 
(5466—5169) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Den norsk evangelisk lutherske Zion, Zion. Fra 1898 til 1909 en del av 
Bowdon — Ns.) 

Bowdon, Wells Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909 — . 

Organisert 1909. 54 sjsele i 1909, 54 i 1914. Prest: E. O. Thormods- 
gaard, 1909—. Embedsmand i 1909: b. Th. Haaland. Kirke. Samfunds- 
skoler: $137 (1913\ Missionen: $10 (1913). Barmhjertighetsanstalter: $10 
(1913).— A. M. A.' (5458—5170) 

Wellsburg praekeplads. 

Wellsburg, Wells Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1912-13. 

Begyndt 1912. Sluttet 1913. Prest: N. G. Mehlen, 1912-13.— A. M. A. 
(5467—5171) 

Bremen praekeplads. 

Bremen, Wells Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: L. Foss, 1913—. —A. M. A. (5460—5172) 

Hamberg Evangelical Lutheran Church. 

Hamberg, Wells Co., N. D. 
Utenom (Ns\ 1915—. 

Organisert 1915. 60 sjaele i 1915. Prest: I. Havneros, 1913—. Embeds- 
maend i 1915: b. S. Stenerodden, O. Berquist.— I. Havneros. (353—5173) Williams Co. 191 

Beaver Creek skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Hoflund, Williams Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1895-96; Frikirken, 1896—. 

Organisert 6te oktober 1895. 41 sjsele i 1895, 186 i 1914. Prester: A. A. 
Brunsvold, 1895^97; M. P. Gjerde, 1897-00; Chr. Ytrehus, 1902-04; Chr. J. 
J^rgensen, 1905-09; A. J. Lo'geland, 1909-15; A. G. Hansen, 1915—. Kvinde- 
for. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke. Gravplads, 3 acres. Prestelp'n: $150 
(1914).— A. M. A. (3151—5174) 

Missouri Valley menighet. 

(Missoury, Missoury Valley skandinavisk evangelisk lutherske, Missouri 
Valley skandinavisk evangelisk lutherske, Missury Valley skandinavisk evan- 
gelisk lutherske.) 

Tioga (12 mil syd^st), Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 1900. Delt i 1911 (Beaver Creek menighet— Lf). Ca. 55 
siaele i 1900 (5 dansker), 48 i 1915. Prester: J. S. Sneve, 1900-02; O. E. 
Gronen, 1902-04; B. Tollefsen, -1904-05; T. J. Lunde, 1906-09; O. S. Holt, 
1910-14; N. I. Evenson, 1914—. Embedsmasnd i 1900: b. William Anderson; 
c. William Barstad. I 1915: b. Iver Heen; c. M. Stangeland; d. H. Hove. 
E. 0strem, Ole Nyhus; e. Johan Hove, Alee Peterson, A. Hagen. Kvinde- 
for. Prestelo-n: $40 (1914), $150 (1900-14).— N. I. Evenson. (2177—5175) 

Beaver Creek menighet. 

Ray (16 mil sydo'st), Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1901-14. 

Organisert 1901. Opl^st 1914. Prester: J. S. Sneve, 1901-02; O. E. Gr0- 
nen, 1902-04; B. Tollefsen, 1904-05; P. J. Lunde, 1906-09; O. S. Holt, 1910- 
14; N. I. Evenson, 1914-15. Embedsmand: Nils Kamp. — A. M. A. 

(2401—5176) 

Ray norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Ray, Hauges norsk evangelisk lutherske.) 

Ray, Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1904—. 

Organisert 1904. 74 sjsele i 1905, 80 i 1911. Prester: C. M. P. Winther, 
1904-09; A. L. Stueland, 1909—. Embedsmand i 1915: b. John Solberg. 
Kirke.— A. M. A. (5476—5177) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet (Ray). 

Ray, Williams Co., N. D. 

Norske synode, 1904 — . 

Organisert 1904. Ca. 30 sjaele i 1904, ca. 70 i 1914. Prester: S. Sven- 
nungson, 1904-05; I. J. Buckneberg, 1905-11; J. A. O. Wulfsberg, 1911-12: 
I. G. Monson, 1912-14; C. A. Fritz, 1914—. Embedsmsend i 1904: b. H. H. 
Olson; c. C. Orvedahl; e. Ed. Emerson, Gust. Swanson, Magnus Lundkvist. 
I 1915: b. A. Torguson; c. P. K. Everson; c. Jos. Johnson, Alvin Charlson, 
O. A. Lindstad; h. mrs. H. H. Olson. Kvindefor. Bibelklasse, 1915. Sang- 
for., 1914. Prestelp-n: ca. $100 (1904), $400 (1914). Prestehus: $60 (1914-15). 
Missionen: $100 (1914).— C. A. Fritz. (600-5178) 

Tioga norsk evangelisk lutherske menighet. 

Tioga, Williams Co., N. D. 

Norske synode, 1904—. 

Organisert 1904. Splittet 1907, paa grund av praktiske hensyn (Benson 
Valley menighet). Ca. 35 sjasle i 1904, ca. 65 i 1914. Prester: S. Svennung- 
sen, 1904-05; A. J. Buckneberg, 1905-10; P. Blicher, 1910-13; I. G. Monson, 192 North Dakota 

1913-14; C. A. Fritz, 1914—. Embedsmsend i 1904: b. Hans O. Bakken; c. 
H. N. Baker; e. Oluf Olson, J. C. Narvestad, J. Isaacson. I 1915: b. Nels 
Anderson; c. C. A. Christianson; e. Palmer Diesen, C. H. Brorstad, Oluf 
Olson. Kvindefor., 1904. Ungdomsfor., 1914. Gravplads, 2V 2 acres, $75. 
Prestelo-n: ca. $100 (1904), $200 (1914).— C. A. Fritz. (1201—5179) 

Benson Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1904 til 1907 en del av Tioga.) 

Tioga (7V 2 mil syd), Williams Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-08; Norske synode, 1908—. 

Organisert 28de jnli 1907. 90 sjaele i 1907, 12 i 1914. Prester: I. J. 
Buckneberg, 1907-12; J. A. O. Wulfsberg, 1912; I. G. Monson, 1912-14; C. 
A. Fritz, 1914—. Embedsmaend i 1907: b. O. Skaffel; c. John Iverson; e. 
P. Sather, Rudolph Berg, Albert Iverson; f. Rudolph Berg. I 1915: b. O. 
K. Vole; c. Thomas Hustveth; e. Julius Moen, Halbert Rodahl, E. Herfin- 
dal. Kvindefor., 1907. Kirke, 1910, $1,550. Gravplads, 2 acres. Prestelon: 
$100 (1907), $200 (1914). (1202—5180) 

Wheelock norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wheelock, Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1904 — . 

Organisert 1914. 60 sjaele i 1905, 75 i 1914. Prester: C. M. P. Winther, 
1904-09; A. L. Stueland, 1909—. Embedsmand i 1911: b. Chr. Sivertsen. 
Kirke.— A. M. A. (6507—5181) 

Stordahl norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wildrose (8 mil syd0st), Williams Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1904—. 

Organisert 29de mai 1904. 36 sjaele i 1904 (1 svenske), 52 i 1914. Prester: 
S. Svennungsen, 1904-05; I. J. Buckneberg, 1905-10; A. Hendrickson, 1910- 
11; G. Hegg, 1911 — . Embedsmaend i 1904: b. Edward O. Salveson; e. Henry 
Olson, Iver Running, C. J. Helle. I 1915: b. Bennie Olson; c. A. M. John- 
son; e. Ed. Akre, Thor Birkelo, Gothard Olson. Kvindefor., 1904, $1,622. 
Kirke, 1914, $1,950. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $100 (1914).— G. Hegg. 
(1615—5182) 

Epping norsk evangelisk lutherske menighet. 

Epping, Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 20 sjsele i 1905, 125 i 1915. Prester: C. M. P. Winther, 
1905-09; A. L. Stueland, 1909—. Embedsmand i 1915: b. M. Iverson. Kirke, 
$1,000.— A. M. A. (5470-5183) 

Epping norsk evangelisk lutherske menighet. 

Epping, Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08(?). 

Organisert 1907. Opl^st 1908(?). Prest: I. J. Buckneberg, 1907-08. 
—A. M. A. (5471—5184) 

Wi'Ul'AmS Co-t N> D, 

j. ^ rt^ro^-UTcn^ Fk icn(g> 
^droTiq- llrlrestaZ^ ^ Bethel - FK 
Williams Co. 193 Grong menighet. 

Hamlet, Williams Co., N. D. 

Utenom (Fk, Lf), 1905-06. 

Organisert 1905. Delt og oplo'st 1906, paa grund av for lange kirkeveie 
(0stre Grong; Vestre Grong). 80 sjaele i 1905. Prester: B. Tollefsen, 1905; 
A. G. Lee, 1906. Embedsmsend: a. b. M. M. Walstad; c. Elias U. Strand; 
d. O. N. Jodock, Martin M. Walstad, Nils Lorntsen; e. Nakor Hanson, 
Lauritz Dahl, Amund Rognlie; f. E. U. Strand, mrs. Ulrikke Hanson. — E. 
A. Strand. (7215—5185) 

Grong menighet (0stre Grong menighet). 

(Fra 1905 til 1906 en del av Grong— Lf.) 

Hamlet, Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1906 (1905)—. 

Organisert 1906 (1905). 40 sjaele i 1907, 42 i 1914. Prester: B. Tollefsen, 
1905; A. G. Lee, 1906; P. J. Lunde, 1906-07; P. O. Eggen, 1907-09; H. Oppe- 
dal, 1909-12; M. J. Berge, 1912—. Embedsmand i 1906: b. Bernard Roll. I 
1915: b. Elling Svensby; c. Ludvig Hovde; d. Andrias Svensby, Ole Braaten, 
A. Roll; e. Hjalmer Lee, John Hedlund, Louis Knudtson. Ungdomsfor., 
1908. Sangfor. Kirke, 1914. Gravplads, 2 acres. Presteljrfn: $25 (1905), 
$125 (1914), $750 (1905-14).— E. A. Strand. (1733—5186) 
Ibbestad menighet (Vestre Grong). 

(Fra 1905 til 1906 en del av Grong— Lf.) 
Wildrose (7V 2 mil svdvest), Williams Co., 
N. D. 
Forenede kirke, 1906 (1905) -13. 
Organisert 1906 (1905). 49 sjaele i 1907. 
OpljzJst 1913, for at organisere Bethel menighet 
sammen med Wang menighet. 120 sjaele i 
1914. Prester : B. Tollefsen, 1905 ; A. G. Lee, 
1906; P. J. Lunde, 1906-07; P. O. Eggen, 
1907-09; H. Oppedal, 1909-12; M. J. Berge, 
1912—. Embedsmand i 1906: b. Martin Wol- 
stad. I 1915: b. M. M. Walstad; c. Carl 
Christopherson ; d. Erick Nj0s, M. M. Wal- 
stad, Ole Statland; e. M. J. Sundsrud, Thos. 
_. , 1MA „ Mn Skistad, Paul Eik. 2 kvindefor., 1905, 1909. 

Kirke, 1914, $2,ooo. Ungdomsfor., 1908. Sangfor., 1908. Preste- 

I0n: $50 (1905), $250 (1914), $1,200 (1905-14). Kirkeljener osv.: $2,050 
(1905-14). Samfundsskoler: $75 (1905-14). Missionen: $40 (1905-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $10 (1905-14). "Menighetshistorie", 1915, M. J. Berge. 
— M. M. Walstad. (1732—5187) 

Wang menighet. 

Wildrose (10 mil svdvest), Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1911-13. 

Organisert 1911. Oplo'st 1913, for at forenes med (Vestre Grong) Ibbe- 
sad menighet (Bethel menighet). 42 sjaele i 1911 (2 svensker), 51 i 1913. 
Prester: W. N. Sjovangen, 1911-12; M. J. Berge, 1912—. Embedsmaend i 
1911: b. Paul Eik; c. Siver Ellefson; d. Erik Nj^s; e. M. J. Sundrud, John 
Nordness, John Kristianson; f. Lars Marsaa. — M. J. Berge. (1736 — 5188) 

Bethel menighet. 

(Sammenslutning av Ibbestad og Wang.) 

Wildrose (7V2 mil sydvest), Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 141 sjaele i 1914, 146 i 1915. Prest: M. J. Berge, 
Embedsmand i 1914: b. M. M. Walstad. I 1915: b. M. M. Walstad. 
ljrfn: $250 (1914). (7216—5189) 
7— II 1913—. 
Preste- 194 North Dakota 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Williston, Williams Co., N. D. 

Norske synode, 1905-12. 

Organisert 1905. Opl^st 1912. 21 sjade i 1905, 55 i 1911. Prester: S. 
Svennungsen, 1905-06; M. L. Holey, 1906-09; J. A. O. Wulfsberg, 1909-12. 
Embedsmand i 1911: b. A. Eidsness.— A. M. A. (6515—5190) Williston norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Willistone, Williston missionsplads.) 

Williston, Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908-12. 

Organisert 1908. Oplo'st 1912, for at gaa sammen med Zion — Ns, og 
danne Norwegian American Lutheran Church. 50 sjsele i 1908. Prest: A. 
Jobansen, 1908-12. Embedsmand i 1908: b. A. O. Hauge; c. T. O. Haugen; 
e. Jens Dahl, P. Hamre, G. Halvorson. Kvindefor., 1908. Ungdomsfor., 
1908. Pikefor., 1910. Sangfor., 1908. Avholdsfor., 1910. Kirke, 1910, $2,350. 
Prestelpn: $200. $750 (1908-12). (1250—5191) Norwegian American Lutheran Church. 

(Sammenslutning av Zion og Williston.) 
Williston. Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1912. 83 sjsele i 1913. Prest: I. G. Monson, 1912—. Em- 
bedsmand i 1913: b. M. H. Aaen.— A. M. A. (6512—5192) Den norsk lutherske frimenighet. 

Williston, Williams Co., N. D. 
Hanges synode, 1910-12. 

Organisert 1910. Opl^st 1912. 40 sjaele i 1911. Prest: J. B. Falkanger, 
1910-13. Embedsmand i 1911: b. J. N. Steneide. Kirke.— A. M. A. 

(6510—5193) 

Hauges menighet. 

Williston, Williams Co., N. D. 
Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 30 sjsele i 1913. Prest: A. E. Distad, 1913-15. Kirke. 
—A. M. A. (6511—5194) 

St. Petri menighet. 

Bonetraill (3 mil vest), Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1905—. 

Organisert 1905. 30 sjsele i 1905. 60 i 1914. Prester: Chr. G. J^rgensen, 
1905-07; O. T. O. Oudal, 1907-10; Edw. L. Erickson, 1911-13; J. B. Lorent- 
zen, 1913-15; V. O. Aaker, 1916—. Embedsmsend i 1905: b. Oscar Wilson; 
c. Albert Strand; d. John Hagbo, Andrew Olson, Ole N. Bakken; e. Seg- 
mund Trogne, John Hagbo, C. O. Borstad, H. P. Johnson, Peter Groth, 
Eillef Arnesen; g. Venna Aasland. I 1915: b. Oscar Wilson; c. Albert 
Strand; d. John Hagbo, Ole Bakken, Ellef Arentzen, Andrew Olson, C. O. 
Borstad; e. Segmund Trogne, John Hagbo, C. O. Borstad, H. P. Johnson, 
Peter Groth, Ellef Arneson; g. Louise Hagen. Kvindefor., 1905, $1,200. Kirke, 
1914, $2,500. Gravplads, 2% acres, $100. Prestelo'n: $100 (1905), $100 (1914), 
$1,000 (1905-14). Menighetsskolen: $95 (1905-14).— V. O. Aaker, J. B. Lo- 
rentzen. (458—5195) Williams Co. 195 

Sandy Creek menighet. 

(Sandy Creek norsk evangelisk lutherske.) 

Marmon, Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 35 sjsele i 1905, 95 i 1914. Prester: C. M. P. Winther, 
1905-09; A. L. Stueland, 1909—. Embedsmand i 1915: b. H. Krabseth. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (5014—5196) Bethesda norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Betesda, Marmon norsk evangelisk lutherske.) 

Marmon, Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1905-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1905. 63 siade i 1909, 75 i 1914. Prester: C. G. JoYgensen, 
1905-10; A. Johansen, 1909-10; O. T. O. Oudal, 1910; W. N. Sjovangen, 
1910-11; L. C. Johnson, 1913 — . Embedsmaend i 1915: b. Lars Eide; c. Gundo< 
Loken; d. Arne Thorstad, Carl Ryan; e. Thomas Walstad, Peder Flo'nes, 
N. Qwie; f. Arne Thorstad; g. Eldor Jorgensen. Kvindefor. Kirke, 1915, 
$2,900. Prestel^n: $200 (1914).— L. C. Johnson. (779—5197) Rainbow Valley norsk evangelisk lutherske menighet (Rambon). 

Ray (10 mil nord), Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 22 si^eie i 1905. 85 i 1914. Prester: C. M. P. Winther, 
1905-09; A. L. Stueland, ' 1909— . Embedsmand i 1915: b. H. Kallestad. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, $1,400.— A. M. A. (5475—5198) Temple norsk evangelisk lutherske menighet (Temple). 

Temple, Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 30 sjaele i 1908, 68 i 1914. Prester: C. M. P. Winther, 
1905-09; A. L. Stueland, 1909—. Embedsmand i 1915: b. B. Torgersen.— A. 
M. A. (6503—5199) St. Pauli norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Williston (11 mil nordvest), Williams Co., N. D. 

Utenfor (Lf, Fk), 1905—. 

Organisert 13de november 1905. 26 sjasle i 1905 (12 dansker), 95 i 1914 
(47 dansker). Prester: Chr. G. JoYgensen, 1905-07; O. T. O. Oudal, 1907-10; 
A. Johansen, 1909-15; O. J. Hagen, 1915—. Embedsmaend i 1905: b. John 
M. Borsheim; c. Emil Brown; d. mr. Fredriksen, C. Nelson, A. Borsheim; 
e. L. Knutson, G. Borsheim, M. Johnson. I 1915: b. Gunder G. Johnson; 
c. Lars Knutson; e. John Slind, Oskar Mortinson, Hans Peterson. Kvinde- 
for. Ungdomsfor., 1913. Sangfor., 1914. Kirke, 1910, $2,235. Gravplads, 
2 acres. Land. 80 acres, $125. Prestelon': $100 (1914), $1,000 (1905-14).— A. 
Johansen. (1156—5200) Zion 0stre menighet (0stre Zion). 

Williston (12 mil sydo'st), Williams Co., N. D. 

Norske synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 66 sjsele i 1911. Prester: S. Svennungsen, 1905-06; 
M. L. Holey, 1906-09; T- A. O. Wulfsberg, 1909-12; I. G. Monson, 1912—. 
Embedsmand i 1911: b. Hi. Olstad.— A. M. A. (6516—5201) 196 North Dakota 

Bethel norsk lutherske menighet. 

Cottonwood Lake (8 mil syd), Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1906—. 

Organisert 1906. Ca. 30 sjaele i 1906 (10 svensker), 60 i 1914. Prester: 
C. G. J^rgensen, 1906-09; C. K. Ytrehus, 1909—. Embedsmaend i 1915: b. 
L. Solseth; c. Christ. Pedersen. Kvindefor., 1906. Sangfor., 1909. Grav- 
plads, 40 acres, ca. $50. Prestelon: $50 (1906), $125 (1914), ca. $1,000 (1906- 
14). Samfundsskoler: $115 (1915). Missionen: $10 (1915). "Konstitution", 
1907.— C. K. Ytrehus. (3147—5202) 

Trefoldigheds lutherske menighet. 

(Trefoldigheds evangelisk lutherske.) 

Hamlet, Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1906—. 

Organisert 1906. Ca. 60 sjaele i 1906, 141 i 1915. Prester: C. G. ]0v- 
gensen, 1906-07; A. G. Lee, 1907-08; C. K. Ytrehus, 1908-16; A. L. Larson, 
1916—. Embedsmaend i 1915: b. Mons Lysne; c. A. Rognlie. 2 kvindefor. 
Sangfor. Kirke, 1915, ca. $3,500. Prestelon: $150 (1906), $150 (1914), $1,350 
(1906-14). Samfundsskoler: $135 (1915). Missionen: $11 (1915).— C. K. 
Ytrehus. (3150—5203) 

East Fork menighet. 

(Betania, East Fork norsk evangelisk lutherske.) 

Spring Brook (12 mil nordvest), Williams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1906—. 

Organisert 1906. Reorganisert 1908. 25 sjaele i 1906, 85 i 1914. Prester: 
C. G. JoYgensen, 1906-08; A. Johansen, 1909-11; W. N. Sjovangen, 1911-13; 
L. C. Johnson, 1913—. Embedsmaend i 1915: b. Albert Rostvold; c. Ole 
Ressel; d. Ole Bogevold, Albert Rostvold, Ole Ressel; e. Ed. Njjzte, Adolph 
Larson, M. Haug; f. M. Tufte. Kirke, 1914, $600 (basement). Prestel0n: 
$100 (1914).— L. C. Johnson. (780—5204) 

River View menighet. 

Wheelock (8 mil syd), Williams Co., N. D. 
Hauges synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 30 sjaele i 1914. Prester: C. M. P. Winther, 1906-09; 
A. L. Stueland, 1909—. —A. M. A. (6506—5205) 

Harstad menighet. 

Bonetraill, Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08(?). 

Organisert 1907. Opl0st 1908(?). 56 sjaele i 1907. Prest: M. L. Holey, 
1907-08.— A. M. A. (6522—5206) 

Scandia Valley menighet. 

Bonetraill, Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 88 sjaele i 1910. Prest: G. Hegg, 1909—. Embedsmand 
i 1909: b. Ole Harstad.— A. M. A. (5469—5207) 

Zion norsk lutherske menighet. 

Cottonwood Lake, Williams Co., N. D. 
Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. Splittet 1909, paa grund av uenighet om kirkegaard 
og gravsted (St. Petri norsk evangelisk lutherske menighet). Ca. 30 sjaele Williams Co. 197 

i 1907, 90 i 1914. Prester: C. G. J^rgensen, 1909; C. K. Ytrehus, 190£— . 
Embedsmsend i 1915: b. John Koen; c. Leonard Brace; h. mrs. John Koen. 
2 kvindefor. Sangfor. Kirke, 1914, ca. $2,000. Gravplads, 2 acres. Preste- 
\0n: $50 (1907), $150 (1914), ca. $800 (1907-14). "Konstitution", 1907.— C. 
K. Ytrehus. (3149—5208) 

Cottonwood Lake menighet. 

Cottonwood Lake, Williams Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1910-11; Norske synode, 1911—. 

Organisert juli 1910. 28 sjsele i 1910, 51 i 1911. Prester: O. S. Ylvisaker, 
1910; A. Hendrickson, 1910-11; G. Hegg, 1911—. Embedsmsend i 1910: b. 
M. O. Monger; c. M. O. Monger; e. John Hanson, Albert Otteson, John 
Monger. I 1915: b. Ben Tranberg; c. Ben Tranberg; e. John Hanson, M. 
O. Monger, Geo. Tranberg. Kvindefor., 1909. Kirke, 1911, $250. Preste- 
ljzm: $50 (1910), $70 (1914), $400 (1910-14).— G. Hegg. (1617—5209) 

St. Pauli menighet. 

Scott, Williams Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 46 sjaele i 1907, 56 i 1910. Prester: M. L. Holey, 1907- 
09; J. A. O. Wulsberg, 1909-12; S. Fladmark, 1914—. Embedsmand i 1911: 
b. Palmer Anseth.— A. M. A. (5479—5210) 

Scott praekeplads. 

Scott, Williams Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1911-12(?). 

Begyndt 1911. Sluttet 1912(?). Prest: J. B. Falkanger, 1911-12.— A. 
M. A. (5480-5211) 

St. Olafs menighet. 

Wildrose, Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1907-10. 

Organisert 1907. Opl^st 1910. 90 sjsele i 1908. Prest: I. J. Buckneberg, 
1907-10.— A. M. A. (6509—5212) 

Immanuels menighet. 

Wildrose, Williams Co., N. D. 

Norske synode, 1907-10. 

Organisert 1907. Oplo'st 1910, for at forene sig med St. Olafs (Wildrose 
menighet). 35 sjsele i 1908, 36 i 1900. Prester: I. J. Buckneberg, 1906-10; 
P. Blicher, 1910. Embedsmand i 1910: b. S. T. Torgersen— A. M. A. 

(6508—5213) 

Wildrose norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av St. Olafs og Immanuels.) 

Wildrose, Williams Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1910-11; Norske synode, 1911—. 

Organisert lste december 1910. 102 sjsele i 1910, 233 i 1914. Prester: A. 
Hendrickson, 1910-11; G. Hegg, 1911—. Embedsmsend i 1910: b. L. C. 
Helle; c. Erik Evenson; e. H. O. Studsrud, Martin Borstad, Ed. Halland. 
I 1915: b. H. O. Studsrud; c. Adolph Arneson; e. Halvor Arneson, Anton 
Larson, L. C. Helle. Kvindefor., 1910, $1,500. Pikefor., 1914, $200. Sang- 
for., 1910. Kirke 1, 1906, $600. Kirke 2, 1913, $3,500. Prestehus 1, 1910, 
$1,800. Prestehus 2, 1912. Gravplads, 2V 2 acres (gave fra John Ellingson). 
Prestelp-n: $310 (1910), $310 (1914), ca. $1,500 (1910-14). Kirketjener osv.: 
$150 (1910-14).— G. Hegg. (1614—5214) 198 North Dakota 

St. Petri menighet. 

Cottonwood Lake (5 mil nord), Williams Co., N. D. 
Frikirken, 1907-09. 

Organisert 1907. Opl^st 1909. 23 sjasle i 1907. Prest: C. G. JoYgensen, 
1907-09.— A. M. A. (3148—5215) 

Manger norsk evangelisk lutherske menighet. 

Manger, Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08 (?). 

Organisert 1907. Opl0st 1908(?). Prest: I. J. Buckneberg, 1907-08.— A. 
M. A. (5472^5216) 

Spring Brook praekeplads. 

Spring Brook, Williams Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08(?). 

Begyndt 1907. Slitttet 1908(?). Prest: I. J. Buckneberg, 1907-08.— A. 
M. A. (6501—5217) 

St. Lukas menighet (St. Lucas). 

Squires, Williams Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 56 sjsele i 1907, 110 i 1910. Prester: M. L. Holey, 
1907-08; G. Hegg, 1908-12; S. Fladmark, 1914—. Embedsmand i 1907: b 
Edw. Sundby. I 1910: b. Olaf Grtfthe.— A. M. A. (6502—5218) Angie menighet. 

Ray (20 mil nordvest), Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08(?). 

Organisert 1907. Opl^st 1908(?). Prest: I. J. Buckneberg, 1907-08. 
—A. M. A. (5474—5219) 

Temple praekeplads. 

Ray (7 mil 0st), Williams Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08 (?). 

Begyndt 1907. Sluttet 1908(?). Prest: I. J. Buckneberg, 1907-08.— A. 
M. A. (5477—5220) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Tioga (9 mil syd), Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. 41 sjaele i 1914. Prester: H. O. Helseth, 1907-09; A. 
J. Lo'geland, 1909-15; A. G. Hansen, 1915—. Embedsmand i 1915: b. Peder 
Giske. Kvindefor., 1907. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads, 2 acres. Preste- 
lp-n: $100 (1914). (3153—5221) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Tioga, Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. 38 sisele i 1907, 76 i 1914. Prester: H. O. Helseth, 
1907-09; A. J. Lo'geland, 1909-15; A. G. Hansen, 1915—. Embedsmand i 
1915: b. Peter Hileren. Kvindefor., 1907. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 
1908(F). Prestelon: $100 (1914). (3155—5222) Williams Co. 199 

Lindahl menighet. 

McGregor (6 mil syd), Williams Co., N. D. 
Hauges synode, 1908 — . 

Organisert 1908. 90 sjaele i 1915. Prest: J. B. Falkanger, 1910—. Em- 
bedsmand i 1915: b. O. J. Ljzfcen.— A. M. A. (5473—5223) 

Opdahl menighet. 

Wildrose (16 mil vest), Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1908. 20 sjaele i 1910, 68 i 1915. Prester: H. Oppedal, 1909- 
11; M. J. Berge, 1912—. Embedsmand i 1915: b. A. A. Hagen. Kirke. 
—A. M. A. (1735—5224) 

Betania evangelisk lutherske kirke. 

(Betania norsk evangelisk lutherske, Bethania.) 

Bonetraill, Williams Co., N. D. 

Utenom (Lf, Fk), 1909—. 

Organisert 23de februar 1909. 44 sjaele i 1909 (1 svenske), 33 i 1915 (1 
svenske). Prester: O. T. O. Oudal, 1909; A. Johansen, 1909-10; W. N. Sjo- 
vangen, 1910-11; L. C. Johnson, 1913—. Embedsmaend i 1909: b. I. J. Bakken; 
c. T. H. Sandaker; d. John G. Moe; e. H. J. Jeglum, Olav Raaum. I 1915: 
b. John J. Stromme; c. John P. Hegge; d. Martin Rosland, Olav Raaum; 
e. Thomas Yttreland, John G. Moe, Julius Kjos. Kvindefor, 1910, $300. 
Gravplads, 3 acres, $70. Prestel^n: $100 (1909), $100 (1914), $400 (1909-14). 
Menighetsskolen: $53 (1909-14). Samfundsskoler: $30 ( 1909-14) .— L. C. 
Johnson. (1128—5225) 

Enbar Butte menighet. 

Howard, Williams Co., N. D. 
Norske synode, 1910-11 (?). 

Organisert 1910. Opljztet 1911 (?). 24 sjaele i 1910. Prest: G. Hegg, 
1909—. Embedsmand i 1910: b. F. Amundsen.— A. M. A. (5468—5226) 

Zion menighet. 

McGregor, Williams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 1910. 44 sjaele i 1915. Prester: H. Oppedal, 1909-11; M. J. 
Berge, 1912—. Embedsmand i 1912: b. Emil Forsgren I 1915: b. Chr. 
Larson.— A. M. A. (1731—5227) 

Ploom Creek (Ploone Creek). 

Williston (12 mil sydjztet), Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 49 sjaele i 1911, 91 i 1915. Prester: J. B. Falkanger, 
1910-13; A. E. Distad, 1913-15; A. L. Stueland, 1915—. Embedsmand i 1915: 
b. Alf. Stangeland. Kirke.— A. M. A. (6513—5228) 

Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Willow Creek norsk evangelisk lutherske menighet, Bethel.) 

Williston (10 mil syd^st), Williams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1910-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 5te juni 1910. 19 sjaele i 1910, 50 i 1914. Prester: A. Johan- 
sen, 1910-15; O. J. Hagen, 1915—. Embedsmaend i 1910: b. Ole Wold; c. 
Anton W r old; e. John Slette, Knut Knutsen; h. mrs. Eline Olstad. I 1915: 200 North Dakota 

b. Adolph Ellingsberg; c. Peter Slette; e. Peter Slette, Anton Wold; h. mrs. 
Eline Olstad. Kvindefor., 1910. Gravplads, 3 acres, $100. Presteldn: $50 
(1910), $100 (1914), $350 (1910-14).— A. Johansen. (1157—5229) 08tre Opdahl menighet. 

Wildrose (6 mil vest), Williams Co., N. D. 

Forcnede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 56 sjaele i 1911, 96 i 1914. Prester: H. Oppedal, 1910- 
12; M. J. Berge, 1912—. Embedsmand i 1915: b. H. Hanson. Kirke.— A. 
M. A. (1734—5230) 

Round Prairie menighet. 

Williston (20 mil vest), Williams Co., N. D. 

Hauges synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 53 sjaele i 1914, 50 i 1915. Prester: J. B. Falkanger, 
1911-13; A. E. Distad, 1913-14; A. L. Stueland, 1915—. Embedsmand i 1913: 
b. E. J. Danielsen. Kirke.— A. M. A. (6514—5231) Scandia menighet. 

Gladys, Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1912—. 

Organisert 1912. Ca. 50 sjaele i 1912 (ca. 25 dansker og svensker), ca. 
45 i 1914 (ca. 25 ikke-norsker). Prester: Edw. L. Erickson, 1912-13; J. B. 
Lorentzen, 1913-15; V. O. Aaker, 1916—. Embedsmsend i 1912; b. H. M. Mad- 
sen; c. Jens P. Lund; d. Hjalmar Anderson, Ole Westgaard, Peter Lang- 
berg; e. Charley Baake, Carl Israelson, Fred Johnson. Kvindefor., 1912. 
Gravplads, 1 acre, $150. Prestelo'n: $50 (1914).— J. B. Lorentzen. 

(459—5232) 

St. Pauli menighet. 

Wildrose (7 mil syd), Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1914—. 

Organisert 3dje april 1914. 43 sjaele i 1914, 49 i 1915. Prest: Chr. K. 
Ytrehus, 1913—. Embedsmsend i 1914: b. M. Dahl; c. O. Magnussen; d. 
S. Syversen, John Pladsen, S. Simonsen; e. S. Skauge, O. Jodok, Peder 
Olsen. I 1915: b. Math. Dahl; c. S. Simonsen; d. S. Simonsen; e. O. Jodok, 
Math. Dahl; h. mrs. Jennie Jodok. Kvindefor., 1914. Sangfor., 1914. Kirke, 
1916, ca. $3,000. Gravplads, 2 acres. Presteljzm: $100 (1914). "Folkebladet", 
15de april 1914.— C. K. Ytrehus. (3156—5233) Tioga praekeplads. 

Tioga, Williams Co., N. D. 
Brodersamfundet, 1914(?)-15(?). 

Begyndt 1914(F). Sluttet 1915(F). Prester: Carl Bakken, 1914; Chr. 
Glavs, 1915.— A. M. A. (6505—5234) Bethel menighet. 

Rudser (8 mil syd), Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 1915. 40 sjaele i 1915. Prest: Chr. K. Ytrehus, 1915—. Em- 
bedsmaend i 1915: b. N. T. Narvesen; c. J. Johnson. Kvindefor., 1915. "Kon- 
stitution", 1916.— C. K. Ytrehus. (3152—5236) Williams Co., Burke Co. 201 

St. Olafs evangelisk lutherske menighet. 

Tioga (10 mil nordvest), Williams Co., N. D. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 24de juni 1915. 76 sjsele i 1915. Prester: A. J. Lp'geland, 
1915; A. G. Hansen, 1915—. Embedsmand i 1915: b. J. O. Hansen. Kvinde- 
for., 1915. Kirke, 1916. Gravplads, 4 acres.— A. M. A. (3154—5337) 

Short Creek menighet. 

Columbus (7 mil nordjztet), Burke Co., N. D. 

Norske synode, 1899- — . 

Organisert 1899. 59 sjaele i 1913. Prester: T. H. T^nneson(?). 1899-02; 
Sam. Peterson, 1903-05; A. J. Buckneberg, 1905-13; C. I. Sauer. 1913—. 
Embedsmand i 1915: b. Sigurd Ness.— A. M. A. (4538—5238) 

Immanuels menighet. 

Lignite, Burke Co., N. D. 

Norske synode, 1900 — . 

Organisert 1900. 152 stele i 1914. Prester: T. H. Tjztaneson(?), 1899-02; 
L. K. Brandser, 1902-06; A. J. Buckneberg, 1906—. Embedsmand i 1913: 
b. O. Finkenhagen.— A. M. A. (4545—5239) 

1st Lutheran Church (Lignite). 

Lignite, Burke Co., N. D. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1914. Prest: C. I. Sauer, 1914—. —A. M. A. (4544—5240) 

Flaxton menighet. 

Flaxton, Burke Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1901-02. 

Organisert 1901. Oplcfet 1902. 20 sjaele i 1901. Prest: T. H. T^nneson, 
1901-02. Ca. 82 mil fra prestegaarden.— A. M. A. (4542—5241) Zion menighet. 

Flaxton, Burke Co., N. D. 
Norske synode, 1901-02(?). 

Organisert 1901. Opl^st 1902(?). 77 sjsele i 1902. Prest: T. H. T^n- 
neson, 1901-02.— A. M. A. (5441—5242) Froen norsk evangelisk lutherske menighet (Fron). 

Flaxton, Burke Co., N. D. 

Norske synode, 1902-06. 

Organisert 1902. Opl^st 1906. 68 sjaele i 1902, 81 i 1915. Prest: T. H. 
T0nneson, 1902-04; S. Peterson, 1904-05. Embedsmand i 1905: b. Ole Holen. 
—A. M. A. (5436—5243) 

Zion menighet. 

Flaxton, Burke Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1902-05; Frikirken, 1905-10. 

Organisert 1902. Oplo'st 1910. 15 sjaele i 1908. Prester: R. O. Hjelme- 
land, 1902-05; L. K. Brandser, 1905-10. Embedsmand i 1908: b. W. Holter. 
—A. M. A. (4543—5244) 202 North Dakota 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Flaxton, Burke Co., N. D. 
Norske synode, 1906-12. 

Organisert 1906. Opl^st 1912. 15 sjaele i 1908. Prest: O. S. Ylvisaker, 
1906-12. Embedsmand i 1907: b. J. P. Herberg. (6519—5245) Flaxton skandinavisk lutherske menighet. 

(Flaxton skandinavisk evangelisk lutherske.) 

Woburn (2% mil 0st), Burke Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1901-02; Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 13de September 1901. 24 sjaele i 1901 (14 svensker), 70 i 
1914 (14 svensker). Prester: E. H. Midtb0, 1902-03; P. A. G. Petersen, 1903—. 
Embedsmaend i 1901: b. Andrew Nilsen; d. Adrian Christenson; e. A. E. 
Undhjem, N. J. Myrin. I 1915: b. Andrew Nilsen; c. C. Monson; d. J. Myrin; 
e. John J. Monson, N. J. Johnson, Oluf Nilsen. Kvindefor. Kirke, 1915, 
ca. $1,500. Gravplads, 2V 2 acres, $63. Prestel^n: $110 (1914).— P. A. G. 
Petersen. (357—5246) 

St. Olafs menighet. 

Bowbells (5 mil nordo'st), Burke Co., N. D. 

Forenede kirke, 1902-12. 

Organisert 1902. Opl^st 1912. 94 sjaele i 1904, 56 i 1907. Prest: L. K. 
Brandser, 1902-12. Embedsmand i 1907: b. Peter Stene. Gravplads.— A. 
M. A. (4535—5247) 

Pleasant Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Larson (3 mil nord), Burke Co.. N. D. 

Utenom (Fk), 1902-03; Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 6te oktober 1902. 137 sjaele i 1914 (1 svenske). Prest: E. H. 
Midtbo-, 1902-03; P. A. G. Petersen, 1903—. Embedsmaend i 1902: b. Hans 
Ellergodt; c. Christ. Farthun; d. Bernhard Petersen, John Brenn(?), Carl 
So'rum; e. Carl S^rum, Ole Forthun, Jonas Salvesen. I 1915: b. Lars Horn- 
tvedt; c. Peter So'rum; d. Gust. Bjo'rkman, Christ. Forthun, Olaf Olsen; e. 
Ed. Kihlo, John S. Andersen, Ole Forthun; f. Thorkild Thorkildson. 
Kvindefor., 1902. Ungdomsfor., 1915. Pikefor. (opl^st). Kirke, 1907, $3,000. 
Gravplads, 3 acres, $75. Prestel^n: $200 (1914).— P. A. G. Petersen. 

(358—5248) 

Portal menighet. 

Portal, Burke Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1902-05; Forenede kirke, 1905-10(?). 
Organisert 1902. Opl^st 1910(?). 18 sjaele i 1909. Prester: R. O. 
Hjelmeland, 1902-05; L. K. Brandser, 1905-10.— A. M. A. (4548—5249) 

Portal menighet. 

Portal, Burke Co., N. D. 
Norske synode, 1901-02. 

Organisert 1901. Opl^st 1902. 18 sjaele i 1901. Prest: T. H. Tonneson, 
1901-02.— A. M. A. (4549—5250) Burke Co. 203 BuLirke Co., lifOJ^^ 71 
Kl St.Ol^CLgnr sa^ A/s mlrus)- Ms 

i- hJ4.he.m- A /s «t^Afr-'?/t> Fern norsk evangelisk lutherske menighet. 

Fern, Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1904-07. 

Organisert 22de mai 1904. Oplo'st lOde februar 1907, for at danne to 
nye menigheter (Nordre St. Olafs menighet; Sondre St. Olafs menighet) 
28 sjaele i 1904. Prester: T. H. T^nneson, 1902-04. S. Peterson, 1904-05 
A. J. Buckneberg, 1905-07. Embedsmaend i 1904: b. Martin Bjp'rngjeld; e 
Ole Bjp'rngjeld, John Haugerud, Torwald Rossum. 3 kvindefor., 1904, 1905 
1906. Gravplads 1, 2 acres (gave). Gravplads 2, 2 acres (gave). — A. J 
Buckneberg. (900—5251) Nordre St. Olafs evangelisk lutherske (Larson og Columbus). 

(Fra 1904 til 1907 en del av Fern menighet.) 

Larson og Columbus, Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-12. 

Organisert lOde februar 1907. Delt 26de december 1912, paa grund av 
for vidtstrakt territorium (Nordre St. Olafs menighet av Larson, N. D.; 
Nordre St. Olafs menighet av Columbus, N. D.). 95 sjaele i 1907. Prester: 
S. Peterson, 1904-05 ; A. J. Buckneberg, 1905-12. Embedsmaend i 1907: b. 
Martin Bjp'rngjeld; c. Henry Agre; e. Nils Duckstad, Even Running, Tor- 
wald Rossum. I 1912: b. Even Ulsrud; c. Henry Agre; e. Nils Duckstad, 
Martin Bjp'rngjeld, A. Haraseth. Kvindefor., 1904. Gravplads, 1 acre. 
Prestelpn: $100 (1907). Laererlpn: $35 (aarlig). Samfundsskoler: $30 
(aarlig). Missionen: $35 (aarlig). Barmhjertighetsanstalter: $25 (aarlig). 
—A. J. Buckneberg. (902—5252) Nordre St. Olafs menighet (Larson). 

(Fra 1904 til 1907 en del av Fern menighet; fra 1907 til 1912 en del av 
Nordre St. Olafs menighet.) 

Larson, Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 26de december 1912. 35 sjaele i 1912, 40 i 1914. Prest: A. 
J. Buckneberg, 1912—. Embedsmaend i 1912: b. Torwald Rossum; c. Ole 
Dillerud; e. A. Haraseth. I 1915: b. Ole Lpvik; c. Ole Dillerud; e. Oscar 
Hatlelid. Kvindefor., 1913. Gravplads, 1 acre. Prestelpn: $100 (1914). Sam- 
fundsskoler: $20 (aarlig). Missionen: $25 (aarlig). Barmhjertighetsanstalter: 
$20 (aarlig).— A. J. Buckneberg. (903—5253) 204 North Dakota 

St. Olafs menighet (Nordre St. Olafs). 

(Fra 1904 til 1907 en del av Fern; fra 1907 til 1912 en del av Nordre St. 
Olafs, Larson og Columbus.) 

Columbus, Burke Co., N. D. 

Norske synode, 1912 — . 

Organised; 1912. 80 sjaele i 1913. Prester: A. J. Buckneberg, 1912-13; 
C. I. Sauer, 1913—. Embedsmand i 1915: b. Even Ulsrud.— A. M. A. 

(4537—5254) 

S0ndre St. Olafs evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1904 til 1907 en del av Fern menighet.) 

Larson (8 mil syd), Stampede (10 mil syd), Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-13. 

Organisert lOde februar 1907. Delt 27de januar 1913, fordi den var for 
vidtstrakt (Bethlehem menighet; So'ndre St. Olafs menighet). 85 sjaele i 
1907, 88 i 1913. Prester: S. Peterson, 1903-05; A. J. Buckneberg, 1905-13. 
Embedsmaend i 1907: b. John Haugerud; c. Anton Wilson; e. Alfred Utne, 
John No'dsle, Nels Nelson; h. S. O. Berg. I 1913: b. John Haugerud; c. 
S. O. Berg; e. Mikkel Myhre, Albert Serdahl, Erik Dihle. 2 kvindefor., 
1904, 1906. Ungdomsfor.. 1907 (opljzfst). Pikefor., 1908. Prestehus, 1906, 
$400. Prestehus, 1913, $1,200 (begge eies av Presten). Gravplads, 2 acres 
(gave). Prestelon: $100 (1907), $100 (1913). Laererlo-n: $35 (aarlig). Sam- 
fundsskoler: ca. $30 (aarlig). Missionen: ca. $35 (aarlig). Barmhjertighets- 
anstalter: $20 (aarlig).— A. J. Buckneberg. (901—5255) 

Bethlehem menighet. 

(Fra 1904 til 1907 en del av Fern menighet; fra 1907 til 1913 en del av 
So'ndre St. Olafs menighet.) 

Fern, Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 27de januar 1913. 90 sjaele i 1913, 98 i 1914. Prester: S. 
Petersen, 1904-05; A. J. Buckneberg, 1905—. Embedsmaend i 1915: b. Lau- 
ritz Isaksen; c. Carl Brathen; e. Anton Olson, Melvin Petersen, Nils Klippen. 
Kvindefor., 1906. Pikefor., 1909 (opljzfst). Kirke, 1913, $3,200. Gravplads, 
2 acres (gave). Prestel^n: $150 (1913), $150 (1914), $300 (1913-14). Sam- 
fundsskoler: $15 (aarlig). Missionen: $20 (aarlig). Barmhjertighetsanstalter: 
$15 (aarlig).— A. J. Buckneberg. (905—5256) 

S0ndre St. Olafs menighet. 

(Fra 1904 til 1907 en del av Fern menighet; fra 1907 til 1913 en del av 
So'ndre St. Olafs menighet.) 

Larson (8 mil syd), Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 27de januar 1913. 90 sjaele i 1913, 95 i 1914. Prest: A. J. 
Buckneberg, 1913 — . Embedsmaend i 1915: b. John Haugerud; c. S. O. 
Berg; e. Erik Dihle, Torger Hysjelien, John Holte. Kvindefor. Kirke, 
1915, $4,500. Gravplads, 2 acres (gave). Prestelon: $175 (1913), $175 (1914). 
Samfundsskoler: $25 (aarlig). Missionen: $30 (aarlig). Barmhjertighets- 
anstalter: $20 (aarlig).— A. J. Buckneberg. (904—5257) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet (Coteau). 

Coteau, Burke Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1904—. 

Organisert 4de december 1904. 38 sjaele i 1904, 58 i 1914. Prester: O. 
T. Olson, 1904-11; O. Swenson, 1911—. Embedsmaend i 1904: b. Tonnes 
O. Knaben; d. Alf Thompson, John G. Olson, Andrew Beck; e. Peder O. 
Sorlie, Iver K. My the, Knut Knutson; f. Andrew Beck; g. Tonnes O. Kna- 
ben. I 1915: b. T. A. Thompson; c. L. T. Jacobson; d. Alf Thompson, John 
Burke Co. 205 

G. Olson, Peder O. Sorlie; e. Ole Larson, L. T. Jacobson, John Beck; h. 
Peder Overlid. Kvindefor., 1904. Kirke, 1908, ca. $1,850. Gravplads, 1 acre 
(gave). Prestelon: $125 (1914), $1,100 (1904-14). Kirketjener osv.: ca. $100 
(1904-14). Menighetsskolen: $200 (1904-14). Missionen: ca. $50 (aarlig). 
Barmhjertighetsanstalter: $50 (aarlig). — O. Swenson. (133 — 5258) Nazareth norsk evangelisk lutherske menighet (Nazaret). 

Coteau (12 mil sydvest), Burke Co., N. D. 

Norske synode, 1904(?)-14. 

Organisert 1904(F). Oplo'st 1914. 50 sjasle i 1907, 46 i 1914. Prester: 
S. Fladmark, 1904-10; C. I. Satier, 1911-14. Embedsmand i 1913: b. O. Og- 
land.— A. M. A. (4540—5259) 

Grand View menighet. 

Stampede (2 mil sydo'st), 
Burke Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 8de feb. 1904. 
21 sjaele i 1904 (4 svensker), 
96 i 1914 (5 svensker). 
Prest: P. A. G. Petersen, 
1904—. Embedsmaend i 1904: 
b. Abraham Rud; c. Olaf 
Shefstad; e. Lars Rude, 
Edward Holdne, H. M. 
Ro'nningen ; f . John Kappel- 
slaaen. I 1915: b. Abraham 

Kirke, 1915, $2,000. Gravplads, 3 acres (gave). Rnd . c> Urs Rud . e Mar . 

tin Bardusen, Georg Barsheim, John Thompson. Kvindefor., 1904. Preste- 
lon : $125 (1914).— P. A. G. Petersen. (359—5260) Immanuels menighet (Emmanuels). 

Stampede (4 mil sydo'st), Burke Co., N. D. 
Forenede kirke, 1904-10. 

Organisert 1904. Opl^st 1910. 30 sjaele i 1906, 28 i 1909. Prest: L. K. 
Brandser, 1904-10. Embedsmand i 1904: b. Halvor Reista— A. M. A. 

(4553—5261) 

Fern praekeplads. 

Fern, Burke Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1905-07. 

Begyndt 1905. Sluttet 1907. Prest: Alb. Aune, 1905-07.— A. M. A. 

(4541—5262) 

T^nseth norsk evangelisk lutherske menighet (Macroom mght.). 

Lignite (7 mil syd, 4 vest), Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1905—. 

Organisert 12te november 1905. 44 sjaele i 1905, 64 i 1914. Prest: A. J. 
Buckneberg, 1905 — . Embedsmaend i 1905: b. Peter Graneng; c. Peter 
Bakken; e. Peter Barmoen, Tosten Rossum, Adolph Brusveen. I 1915: b. 
Peter Berg; c. Ole Martinson; e. Peter Barmoen, Ole Berg, A. Brusveen. 
Kvindefor., 1905. Kirke, 1916. Gravplads, 2 acres. Presteljzfn: $150 (1905), 
$100 (1912). Samfundsskoler: $15 (aarlig). Missionen: $20 (aarlig). Barm- 
hjertighetsanstalter: $15 (aarlig).— A. J. Buckneberg. (906—5263) 206 North Dakota 

Big Butte menighet. 

Coteau (8 mil sydvest), Burke Co., N. D. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 47 sjaele i 1907, 47 i 1914. Prest: A. J. Buckneberg, 
1906—. Embedsmand i 1907: b. Ole Kristiansen. I 1915: b. O. Erickson. 
—A. M. A. (4539—5264) 

Bethel norsk lutherske menighet. 

Battleview, Burke Co., N. D. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. Ca. 100 stele i 1907, 115 i 1914. Prester: H. O. Hel- 
seth, 1907-10; A. J. Logeland, 1911-14; C. K. Ytrehus, 1915-16; A. L. Larsen, 
1916—. Embedsmaend i 1915: b. Julius Johnson; c. Andrew Johnson. 
Kvindefor. Kirke, 1916, ca. $2,500. Gravplads, 2 acres, ca. $50. Land, 40 
acres, $1,000.— C. K. Ytrehus. (3026—5265) Scandia evangelisk lutherske menighet. 

McGregor, Burke Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-08; Norske synode, 1908—. 

Organisert 19de december 1907. 45 sjaele i 1907, 125 i 1914 (5 svensker). 
Prester: A. J. Buckneberg, 1907-10; P. Blicher, 1910-12; A. J. Buckneberg, 
1913 — . Embedsmaend i 1907: b. Svend Walseth; c. John Anderson; e. Henry 
Bye, Peter Hansen. I 1915: b. Carl Furnes; c. Martin Sattre; e. Theo. Seim, 
Peter Rysgaard, Peter Gjerde. Kvindefor., 1907. Sangfor., 1913. Grav- 
plads, 2 acres. Prestelon: $60 (1907), $100 (1914), $150 (1915). Menighets- 
skolen: ca. $45 (aarlig). Samfundsskoler: $15 (aarlig). Missionen: $15 
(aarlig). Barmhjertighetsanstalter: $20 (aarlig). — A. J. Buckneberg. 

(907—5266) 

Vanville praekeplads. 

Vanville (2 mil syd^st), Burke Co.. N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: S. Fladmark, 1907-08.— A. M. A. 
(455^-5267) 

Powers evangelisk lutherske menighet. 

Powers Lake, Burke Co., N. D. 
Hauges synode, 1911-12. 

Organisert 1911. Opl^st 1912. 50 stele i 1911. Prest: Alb. Aune, 1911- 
12. Embedsmand i 1911: b. H. D. Timmerman.— A. M. A. (4551—5268) Bethania menighet (Betania). 

Columbus (6 mil syd), Burke Co., N. D. 

Hauges synode, 1912—-. 

Organisert 1912. 50 sjaele i 1912, 65 i 1914. Prest: Alb. Aune, 1912—. 
Embedsmand i 1915: b. Anton Ness. Kvindefor. Kirke. Gravplads, 2 acres. 
(4536-5269) 

Powers Lake English Lutheran Church. 

Powers Lake, Burke Co., N. D. 
Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 68 sjaele i 1913, 68 i 1915. Prest: B. C. Qualley, 1913- 
16. Embedsmand i 1915: B. O. Munson.— A. M. A. (4550—5270) Burke Co., Burleigh Co. 207 

Elbow Lake skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Powers Lake, Burke Co., N. D. 
Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 69 sjasle i 1914, 73 i 1915. Prest: J. B. Falkanger. 
1913 — . Embedsmand i 1915: b. M. Bjerregaard. Gravplads. — A. M. A. 

(4552—5271) 

Nazareth norsk evangelisk lutherske menighet. 

Vanville, Burke Co., N. D. 

Hauges synode, 1914—. 

Organisert 1914. 80 sjaele i 1914, 66 i 1915. Prest: J. B. Falkanger, 
1914 — . Embedsmand i 1915: b. G. Ulander. Kvindefor. Ungdomsfor. — A. 
M. A. (4547—5272) 

Painted Wood evangelisk lutherske menighet (Painted Woods). 

Baldwin (6 mil vest), Burleigh Co., N. D. 

Norske synode, 1900—-. 

Organisert 1900. 41 sjrele i 1914. Prester: J. M. Hestenes, 1903-08; S. 
Peterson, 1910-14; A. N. Fimmeland, 1915—. Embedsmand i 1915: b. A. 
Kjersten. Gravplads.— A. M. A. (4555—5273) 

Andrews praekeplads. 

Andrews, Burleigh Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prester: J. M. Hestenes, H. A. L. Hjcrm- 
stad, 1904-05.— A. M. A. (5118—5274) 

Canfield menighet. 

Regan (6 mil nord), Burleigh Co., N. D. 
Forenede kirke, 1904-06. 

Organisert 1904. Oplefst 1906. 26 sjaele i 1904. Prest: L. A. Breen, 
1904-06. Embedsmand i 1904: b. A. N. Strand.— A. M. A. (4559—5275) 

Driscoll menighet. 

Driscoll, Burleigh Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 1904. 140 sjasle i 1906, 110 i 1911. Prester: Th. K. Gaustad, 
1904-08; O. G. Belsheim, 1908-14; O. R. Svore, 1915—. Embedsmand i 
1911: b. M. K. Finseth. I 1915: b. M. K. Finseth. Kirke.— A. M. A. 

(4557_5276) 

St. Pauli norsk evangelisk lutherske menighet. 

Regan, Burleigh Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904-08(?). 

Organisert 1904. Opl^st 1908(?). 76 sjsele i 1905, 85 i 1907. Prester: 
L. A. Breen, 1904-07; O. G. Belsheim, 1907-08. Embedsmand i 1904: b. 
John Kierland. I 1907: b. John Kierland. Gravplads.— A. M. A. 

(4561—5277) 

Trinity evangelisk lutherske menighet (Bismarck). 

Bismarck, Burleigh Co., N. D, 

Forenede kirke, 1907 (?)— . 

Organisert 1907(?). 33 sjasle i 1907, ca. 80 i 1915. Prester: O. G. Bels- 
heim, 1907-14; O. R. Svore, 1915—. Embedsmand i 1911: b. C. L. Vigness. 
I 1915: b. C. L. Vigness. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke.— A. M. A. 

(4556—5278) 208 North Dakota 

Zion menighet. 

(Zion norsk evangelisk lutherske menighet, Sion norsk evangelisk 
lutherske.) 

Driscoll (12y 2 mil nord), Burleigh Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 28de april 1907. 105 sjaele i 1907, 110 i 1911. Prester: O. G. 
Belsheim, 1907-14; O. R. Svore, 1915—. Embedsmand i 1911: b. Alfred 
Syverson. Kvindefor. Ungdomsfor.— A. M. A. (4558—5279) Zion menighet. 

Wing, Burleigh Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1909—. 

Organisert 12te november 1909. 10 sjaele i 1909, 10 i 1914. Prester: A. 
N. Fimmeland, 1909-10; S. Peterson, 1910-13. Embedsmand i 1909: b. J. M. 
Holte; c. Ole Olson; e. C. O. Kettleson, Marius Erikson, John Anderson. 
Prestelo-n: $50 (1909), $150 (1909-12).— J. M. Holte. (539—5280) Regan norsk evangelisk lutherske menighet. 

Regan (5 mil nordo'st), Burleigh Co., N. D. 
Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 45 sjjele i 1913. Prester: S. Peterson, 1910-14; A. N. 
Fimmeland, 1914—. Embedsmand i 1913: b. S. L. Jordahl.— A. M. A. 

(4560—5281) 

Hull menighet. 

Hull, Emmons Co., N. D. 
Norske synode, 1901(?)-02. 

Organisert 1901(?). Opl^st 1902. 15 sjsele i 1901. Prest: M. O. Teigen, 
1901-02.— A. M. A. (5018—5282) Den evangelisk lutherske Zion menighet. 

Kintyre (6V 2 mil syd), Emmons Co., N. D. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. 60 siaele i 1914 (15 svensker). Prester: B. P. Farness, 
1904-08; Erik H. Tou, 1909—. Embedsmaend i 1915: b. Ross Kleppen; c. 
Ole Sjervhe; d. mr. Hansen, mr. Svendsen, mr. Urvig; e. C. Steie, G. Kleppe, 
G. Pearson. Kvindefor., 1904. Ungdomsfor., 1904. Kirke, 1907(?), ca. 
$1,800. Gravplads, 2 acres. Prestel0n: $200 (1914). "Konstitution", 1904. 
— E. H. Tou. (1194-5283) 

Hazelton menighet. 

Hazelton (8 mil nordvest), Emmons Co., N. D. 
Frikirken, 1909—. 

Organisert 1909. Ca. 40 sjsele i 1909. Prest: E. H. Tou, 1909—. Em- 
bedsmand i 1909: a. Olai Aasen.— A. M. A. (3037—5284) Kintyre praekeplads. 

Kintyre, Emmons Co., N. D. 

Organ^erMw. Prest: E. H. Tou, 1909-. -A. M. A. (3038-5285) Emmons Co., Renville Co. 209 

Klep norsk evangelisk lutherske menighet. 

Kintyre, Emmons Co., N. D. 

Frikirken, 1916—. 

Organisert januar 1916. 50 sjaele i 1916. Prest: E. H. Tou, 1916—. Em- 
bedsmaend i 1916: b. Thv. Friestad; c. C. Thompson; d. L. T. Engen, Nils 
Sunde, mrs. Saevig; e. S. Urevig, G. Shelby, Carl Remme; h. L. T. Engen. 
Kvindefor. Prestel^n: $75 (1916). "Konstitution", 1916.— E. H. Tou. 

(1198—5286) 

Larvik skandinavisk lutherske menighet. 

Temvik, Emmons Co., N. D. 

Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. 55 sjaele i 1914. Prest: E. H. Tou, 1910— . Embedsmaend 
i 1915: b. E. M. Larvick; d. Carl Larvick, Lizzie Larsen; e. Anton Larsen, 
Oscar Larvick, E. Beastrp'm. Kvindefor. Gravplads, iy 2 acre (gave). 
Presteljzta: $75 (1914) $400 (1910-14).— E. H. Tou. (1197—5287) 

Glanavon lutherske menighet. 

Glanavon, Emmons Co., N. D. 

Frikirken, 1913—. 

Organisert 7de januar 1913. 26 sjaele i 1913 (ikke-norsker), 26 i 1914 (ikke- 
norsker). Prester: A. W. Halland, 1913; O. C. Olsen, 1913—. Embedsmaend 
i 1913: b. A. Olson Rudy; c. Rasmus Naaden; d. Anton Naaden, Sam Sal- 
monson; e. Bernhard Thorsen, Chr. Naaden; h. S. Salmonson. I 1915: b. 
A. Olson Rudy; c. Petrah Naaden; d. Anton Naaden, Sam Salmonson; e. 
Bernhard Thorson, Chr. Naaden. Kvindefor., 1913. Prestelpn: $50 (1913), 
$50 (1914), $100 (1913-14).— O. C. Olsen. (1964—5288) 

Evanger norsk evangelisk lutherske menighet. 

Norma (10 mil nordo'st), Renville Co., N. D. 

Norske synode, 1901 — . 

Organisert 1901. 36 sjaele i 1901, 71 i 1913. Prester: T. H. Tjzfnneson, 
1901-02; S. Fladmark, 1902-10; C. I. Sauer, 1910—. Embedsmand i 1913: 
b. Lars Aarhus.— A. M. A. (5274—5289) 

Emanuels menighet (Immanuels). 

Mohall, Renville Co., N. D. 

Norske synode, 1902-12. 

Organisert 1902. Oplo'st 1912, for at forene sig med Tabor (Zion norsk 
evangelisk lutherske). 50 sjaele i 1902, 100 i 1912. Prester: M. O. Teigen, 
1902-06; N. M. Ylvisaker, 1906-09; E. Struxness, 1909^12. Embedsmand i 
1912: b. T. Syversen.— A. M. A. (5270-5290). 

Tahor menighet (Tabor evangelisk lutherske). 

Mohall, Renville Co., N. D. 

Forenede kirke, 1902-12. 

Organisert 1902. Oplo'st 1912, for at forene sig med Emanuels (Zion 
norsk evangelisk lutherske menighet). 66 sjaele i 1912. Prester: J. O. Wang- 
berg, 1906-08; S. Leirfallom, 1909-10; J. A. Nygaard. 1912-13. Embedsmand 
i 1912: b. J. J. Gilseth. Kirke.— A. M. A. (5271—5291) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet (Mohall). 

(Sammenslutning av Emanuels og Tabor.) 
Mohall, Renville Co., N. D. 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1912. 166 sjaele i 1914. Prest: H. A. L. Hjermstad, 1912—. 
Embedsmand i 1913: b. G. Gundersen. Kirke.— A. M. A. (5272—5292) 210 North Dakota 

Zoar evangelisk lutherske menighet. 

Mohall, Renville Co., N. D. 

Brodersamfundet, 1903 — . 

Organisert 1903. 75 sjaele i 1908. Prester: J. J. Petersen, 1906-10; H. 
E. Engebretsen, 1911 — . Embedsmand i 1915: b. John Johnson. — A. M. A. 
(5273—5293) 

Trefoldigheds menighet. 

Mohall, Renville Co., N. D. 
Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. Prester: A. J. Lpgeland, J. O. Grindland, 1910—. —A. 
M. A. (3133—5294) 

Nazareth norsk evangelisk lutherske menighet. 

Carpio (5 mil nordo'st), Renville Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1902—. 

Organisert lOde juli 1902. Ca. 70 sjsele i 1902 (ca. 20 dansker, svensker). 
Prester: O. T. Olsen, 1902-11; O. Swenson, 1911—. Embedsmaend i 1902: 
b. Olaus Wostu; c. Anders Mosand; d. Ole P. Lillenes, Hans Pederson, Nils 
Satterlund; e. Ole J. Vaagen. Gilbert Gilbertson, Anders Mosand. I 1915: 
b. Olaus Wostu; Lowry Helseth; d. J. K. Axnes, G. No'stebakken, Ole Lille- 
nes; e. Lowry Helseth, Peder Pederson, John J. Vaagen; h. G. No'stebakken. 
Kvindefor., 1902. Pikefor., 1902. Avholdsfor., 1912. Kirke, 1908, ca. $2,800. 
Gravplads, 2 acres (gave). Prestel0n: $100 (1902), $200 (1914), $1,300 (1902- 
14). Kirketjener osv.: ca. $200 (1902-14). Missionen og barmhjertighets- 
anstalter: $600 (1902-14).— O. Swenson. (141—5295) 

Pleasant norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sherwood (12 mil vest), Renville Co., N. D. 

Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1902. 39 sjaele i 1902, 85 i 1908. Prester: S. Fladmark, 1902- 
09; E. Struxness, 1909-12; H. A. L. Hjermstad, 1912—. Embedsmand i 
1913: b. Embret Nilson.— A. M. A. (5275—5296) 

St. Johannes menighet. 

Tolley (9 mil nordo'st), Renville Co., N. D. 

Forenede kirke, 1902 — . 

Organisert 1902. 23 sjaele i 1906, 52 i 1913. Prester: J. O. Wangberg, 
1906-08; S. Leirfallom, 1909-10; J. A. Nygaard, 1912-13; H. A. L. Hjermstad, 
1914 — . Embedsmand i 1906: b. Martin Indregaard. I 1915: b. G. Sundby. 
Kirke.— A. M. A. (5277—5297) 

Vor Frelsers menighet. 

Glenburn, Renville Co., N. D. 

Norske synode, 1904 — . 

Organisert 1904(?). 46 sjaele i 1904, 60 i 1908. Prester: M. O. Teigen, 
1904-06; N. M. Ylvisaker, 1906-09; E. Struxness, 1909-12; H. A. L. Hjerm- 
stad, 1912-14; J. J. Strandness, 1915—. Embedsmand i 1915: b. J. Barlow. 
—A. M. A. (5269—5298) 

Sherwood English Lutheran. 

Sherwood, Renville Co., N. D. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 40 sjaele i 1907. Prester: N. M. Ylvisaker, 1906-09; 
E. Struxness, 1909-12; H. A. L. Hjermstad, 1912—. Embedsmand i 1910: 
b. K. Roble. I 1915: b. E. A. Kittilsby.— A. M. A. (5276—5299) Renville Co., Mountrail Co. 211 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Sherwood, Renville Co., N. D. 
Frikirken, 1912—. 

Organisert 1912. Prester: A. J. Iceland, J. O. Grindland, 1912.— A. M. A. 
(3134—5300) 

Gran menighet. 

Grano, Renville Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08. 

Organisert 1907. Opl0st 1908. 25 sjsele i 1908. Prester: N. M. Ylvisaker, 
I. J. Buckneberg, 1907-08.— A. M. A. (5454—5301) 

Hamlet menighet. 

Hammerfest, Renville Co., N. D. 
Frikirken, 1911— 

Organisert 1911. Prester: A. J. Lo'geland, J. O. Grindland, 1911—. 
—A. M. A. (3132—5302) 

Palermo menighet. 

Palermo, Mountrail Co., N. D. 

Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1902. 28 sjaele i 1902, 102 i 1911. Prester: T. H. T^nneson, 
1902-04; S. Svennungsen, 1904-07; Th. L. Gryting, 1907-12; A. C. Korsrud, 
1913—. Embedsmand i 1913: b. Hans Sjue.— A. M. A. (5180-5303) 

Bethlehem menighet (Betlehem). 

Goulee (7 mil vest), Mountrail Co., N. D. 

Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1902. 34 sjsele i 1902, 102 i 1914. Prester: T. H. Tonneson, 
1901-02; S. Fladmark, 1902-10; C. I. Sauer, 1910-13; A. C. Korsrud, 1913—. 
Embedsmand i 1913: b. Ole Nore.— A. M. A. (5170—5304) 

Zion evangelisk lutherske menighet. 

Lundsvalley, Mountrail Co., N. D. 

Hauges synode, 1903 — . 

Organisert 1903. 95 sjsele i 1904, 190 i 1914. Prest: Alb. Aune, 1905—. 
Embedsmand i 1915: b. John Ugstad. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. 
Gravplads, 2 acres, $50.— A. M. A. (5177—5305) 

Trefoldigheds menighet. 

Palermo, Mountrail Co., N. D. 

Frikirken, 1903—. 

Organisert 1903. Prest: A. G. Lee, 1903—. —A. M. A. (3115—5306) 

Belden praekeplads. 

Belden, Mountrail Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: S. Svennungsen, 1904-05.— A. M. A. 
(5166—5307) 

Threfoldigheds menighet (Trefoldigheds norsk evang. lutherske). 

Manitou, Mountrail Co., N. D. 
Hauges synode, 1904 — . 

Organisert 1904. 22 sjade i 1905, 65 i 1914. Prest: Alb. Aune, 1905—. 
Embedsmand i 1915: b. K. Meland. Gravplads.— A. M. A. (5179—5308) 212 . North Dakota 

Manitou menighet. 

Manitou, Mountrail Co., N. D. 
Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 19 sjaele i 1910, 20 i 1914. Prester: P. M. Blicher, 
1910-14; C. A. Fritz, 1915—. —A. M. A. (5178—5309) 

Tagus praekeplads. 

Tagus, Mountrail Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: S. Svennungsen, 1904-05.— A. M. A. 
(5190—5310) 

Tagus menighet. 

Tagus, Mountrail Co., N. D. 
Forenede kirke, 1907-08. 

Organisert 1907. Oplp'st 1908. 70 sjaele i 1907. Prest: Alb. Johansen, 
1907-08. Embedsmand i 1915: b. August Nilson.— A. M. A. (5189—5311) 

St. Olavs menighet. 

Tagus, Mountrail Co., N. D. 

Frikirken, 1908—. 

Organisert 1908. Prest: A. G. Lee, 1908—. —A. M. A. (3119—5312) 

Beauty Valley menighet. 

Purdon (6 mil nord), Mountrail Co., N. D. 

Hauges synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 45 sjaele i 1905, 90 i 1914. Prester: Alb. Aune, 1905-10; 
J. B. Falkanger, 1910 — . Embedsmand i 1915: b. Anton Skaar. Kvindefor. 
Ungdomsfor. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (5186—5313) 

Cottonwood Lake norsk lutherske menighet. 

White Earth (9V 2 mil nordo'st), Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1905-06; Norske synode, 1906—. 

Organisert 9de juli 1905. 18 sjaele i 1905, 14 i 1914. Prester: S. Sven- 
nungsen, 1905-08; T. L. Gryting, 1908-11; P. Blicher, 1911-14; C. A. Fritz, 
1914—. Embedsmaend i 1905: b. George Sorkness; c. Edward Enger; e. Ole 
Hauglie, Ole Lee, George Sorkness. I 1915: b. Edward Enger; c. Frank 
Heglund; e. Ole Nordby, Hans Colbenson, Erick Anderson. Kvindefor., 
T905. Ungdomsfor., 1914. Kirke, ca. $2,500. Gravplads, 2 acres (gave). 
Prestelo-n: $100 (1905), $150 (1914). Missionen: $200 (1905-14).— C. A. Fritz. 
(1409—5314) 

Skandia norsk evangelisk lutherske menighet (Scandia). 

Lostwood (6 mil nordo'st), Mountrail Co., N. D. 

Norske synode, 1905-14. 

Organisert 1905. Oplp'st 1914. 53 sjaele i 1907, 32 i 1914. Prester: A. 
J. Buckneberg, 1905-10; S. Fladmark, 1910-11; C. I. Sauer, 1911-14. Em- 
bedsmand i 1914: b. H. Rogne.— A. M. A. (5174—5315) 

Scandia, vestre kreds, menighet. 

Lostwood (6 mil nordo'st), Mountrail Co., N. D. 
Norske synode, 1907-08. 

Organisert 1907. Oplp'st 1908. 36 sjaele i 1907. Prest: A. J. Buckneberg, 
1907-10.— A. M. A. (5175—5316) Mountrail Co. 213 Betania menighet (Bethania). 

Blaisdell (10 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Forenede kirke, 1906 ( ?)-12(?). 

Organisert 1906. Opl^st 1912(?). 100 sjsele i 1906, 120 i 1912. Prester: 
Alb. Johansen, 1906-09; N. O. Ro'gver, 1909-12. Embedsmand i 1906: b. 
John Evensen. I 1911: b. Lewis Anderson. Kvindefor. Ungdomsfor. — A. 
M. A. (5167—5317) 

Plaza f^rste evangelisk 
lutherske menighet. 

Plaza, Mountrail Co.,N.D. 
Utenom (Ns), 1906-08; 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 16de sept. 1906. 
233 sjaele i 1906, 271 i 1914 
(9 svensker). Prester: L. 
Larsen, 1907-08; C. A. Da- 
vick, 1909-11 ; O. L. Brevig, 
1912—. Embedsmsend i 1906 : 
a. H. J. Linde; b. Olaf S. 
Myhre; c. Ole C. Dosseth ; 
e. J. D. E. Kalverud, Hans 
J. Sjol, Eldor M. Arness. 
I 1915: b. Olaf S. Myhre; 
c. S. H. Hagen; e. Henry Anderson, Erik Johnson; Olaf A. Ostlund. 2 
kvindefor., 1906, ca. $1,200. Prestel0n: $350 (1906), $350 (1914), ca. $2,350 
(1906-14). Kirketjener osv. : $3,550 (1906-14). Laererl0n: ca. $350 (1906- 
14). Samfundsutgifter : ca. $700 (1906-14).— O. L. Brevig. (1912—5318) 
Kirke, 1907, $3,000. Prestehus, 1909, $1,200 
(eier % av dette). i v 
Stanley lste skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Stanley English Lutheran.) 

Stanley, Montrail Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1906-07; Den forenede kirke, 
1907—. 

Organisert lste juli 1906. 64 sjaele i 1906, 
125 i 1914. Prester: M. O. Silseth, 1906; A. 
Johansen, 1907-09; A. S. Bu, 1909-11; O. T. 
Nelson, 1911—. Embedsmsend i 1906: b. Haldo 
Solberg; c. Nils Anderson; d. Carl Blum, 
Harald Helium, Knut Severson; e. David 
Thompson, Peder Olson, Gullik Heyby; f. 
Gullik Heyby. I 1915: b. Henry Springen; 
c. John Deebing; d. Tobias Jenson, S. Hjelle- 
set, John Anderson; e. Martin Hanson, G. 
Ingebritson, L. Scheldahl; f. John Anderson. 
2 kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. — O. T. 
Nelson. (227—5319) Kirke, 1915, ca. $5,300. 

Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet. 

Van Hook (7 mil nord, 2 0st), Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1906-09; Norske synode, 1909—. 

Organisert 29de april 1906. 45 sjaele i 1906, 96 i 1914. Prester: S. Sven- 
nungsen, 1906-07; T. L. Gryting, 1907-12; O. L. Brevig, 1913—. Embeds- 
msend i 1906: b. Henry H. Rustad; e. Hans Larson, Peter Saether, Olaf 
Oppebp-en. I 1915: b. Nels Nesheim; c. Erik Tangedal; e. Lars Olson, Peter 214 North Dakota 

Larson, Markus Rinstad; f. Nils Nesheim. Kvindefor., 1907, ca. $750. Kirke 
1915, $1,650. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $50 (1906), $125 (1914), ca. $800 
(1906-14). Laererlo-n: ca. $150 (1906-14). Samfundsutgifter: ca. $250 (1906- 
14).— O. L, Brevig. (1913—5320) 

Kristiansand menighet. 

White Earth (3 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Hauges synode, 1906—-. 

Organisert 1906. 40 sjaele i 1907, 60 i 1914. Prest: Alb. Aune, 1906—. 
Embedsmand i 1907: b. N. Sandahl. I 1915: b. Ole Lervold. Gravplads. 
—A. M. A. (5192—5321) 

Trefoldigheds evangelisk lutherske menighet. 

• Plaza (8 mil nord, 2 vest), Mountrail Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-14; Norske synode, 1914—. 

Organisert 1907. 44 sisele i 1907 (2 svensker), 122 i 1914 (3 svensker, 
1 danske). Prester: L. Larsen, 1907-08; C. A. Davick, 1909-11; O. L. Bre- 
vig, 1912 — . Embedsmasnd i 1907: b. Herman Anderson; e. M. O. Akra, Ole 
J. Hoglund, Carl O. Hegtveidt. I 1915: b. T. B. Baalerud; c. M. O. Akra; 
e. John Strindmo, John Bloom, Ole T. Slind. 2 kvindefor., 1907, 1915(F), 
ca. $1,000. Kirke, 1916, ca. $2,500. Prestehus (sammen med Plaza menig- 
het, eier Y A av det hele). Gravplads, IV 2 acre. Prestelo'n: $100 (1909), $100 
(1914), ca. $650 (1909-14). Lsererl^n: ca. $125 (1909-14). Samfundsutgifter: 
ca. $250 (190^-14).— O. L. Brevig. (1917—5322) 

Bethlehem norsk evang. lutherske menighet (Ross, Betlehem). 

Ross, Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns, Fk), 1907—. 

Organisert 1907. 25 sjaele i 1907, 80 i 1914. Prester: N. A. Larsen, 
1907 — ; T. L. Gryting, 1907-12; A. C. Korsrud, 1913-15; O. T. Nelson, 
1915 — . Embedsmsend i 1907: b. A. O. Ames; c. Christian Holmen; e. Albert 
Fretheim, Erik Andersen, Th. Sorenson; f. A. Berg. I 1915: b. A. O. 
Ames; c. Ch. Holmen; e. Erik Anderson, Alfred Fretheim, Th. Sorensen. 
Kvindefor. Prestel^n: $100 (1914). "Konstitution", 1915.— O. T. Nelson. 
(1830-5323) 

Skandia evangelisk lutherske menighet (Scandia). 

Stanley (8 mil syd), Mountrail Co., N. D. 
Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. Ca. 35 sjaele i 1907. Prest: A. G. Lee, 1907—. —A. 
M. A. (3118^5324) 

Rolling Prairie menighet. 

Tagus (9 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 57 sjaele i 1907, 86 i 1914. Prester: T. L. Gryting, 
1907-12; A. C. Korsrud, 1913—. Embedsmand i 1913: b. Lauritz Ringoen. 
—A. M. A. (5188—5325) 

Norman menighet. 

White Earth (10 mil nordvest), Mountrail Co., N. D. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. 108 sjaele i 1914. Prester: H. O. Helseth, A. J. Lo'ge- 
land, 1907— . Embedsmand i 1907: b. J. O. Hansen. I 1915: b. J. O. Hansen.. 
Kvindefor. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $100 (1914).— A. M. A. 

(3121 — 5326)- Mountrail Co. 215 

White Earth norsk evangelisk lutherske rnenighet. 

White Earth, Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-08; Norske synode, 1908—. 

Organisert 19de mai 1907. Ca. 95 sjsele i 1907, ca. 30 i 1914. Prester: 
I. J. Buckneberg, 1907-10; P. Blicher, 1910-13; C. A. Fritz, 1914—. Embeds- 
msend i 1907: b. Fred Orning; c. Thos. Thorson; e. Fred Orning, A. Syver- 
son, H. P. Thoen. I 1915: b. Adolph Thoen; c. mrs. G. Orning; d. A. Sy- 
verson, Olaf Muus, John Carlson. Kvindefor., 1907. Ungdomsfor., 1915. 
Prestelon: $225 (1914).— C. A. Fritz. (599—5327) Knashaug praekeplads. 

— , Mountrail Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begvndt 1907. Sluttet 1908. Prest: T. L. Gryting, 1907-08.— A. M. A. 
(5172—5328) 

Rugland praekeplads. 

— , Mountrail Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Opl0st 1908. Prest: T. L. Gryting, 1907-08.— A. M. A. 
(5187—5329) 

St. Lukas norsk evangelisk lutherske rnenighet. 

Donnybrook (11 mil sydvest), Mountrail Co., N. D. 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 1908. 57 sia?le i 1910. Prest: H. M. Aanestad, 1908-13. Em- 
bedsmand i 1913: b. Andr. Gandrud.— A. M. A. (5171—5330) Bethel rnenighet. 

Stanley (5 mil vest), Mountrail Co., N. D. 
Frikirken, 1908—. 

Organisert 1908. Ca. 30 sjsele i 1908. Prest: A. G. Lee, 1908—. —A. 
M. A. (3051—5331) 

Knif River evangelisk lutherske rnenighet. 

(Knife, Fish Lake, Knife River.) 

Stanley (7 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 15de november 1908. 29 siaele i 1908, 63 i 1914. Prester: A.' 
Johansen, 1908; A. S. Bu, 1909-11; O. T. Nelson, 1911—. Embedsmsend i 1908: 
a. O. Glaso-e; b. H. C. Callum (Martin Holter); c. Martin Holter; e. John 
N. Marken, Ole Aas, Gustav Sundt. I 1915: b. Ole Aas; c. Martin Holter; 
d. Knut Siverson, Hans Johnson, Andrew Wang; e. Josef Johnson, C. Myhra; 
f. mr. Petterson. Kvindefor., 1909. Ungdomsfor., 1915. Gravplads, 2 acres. 
Prestelp-n: $50 (1908), $150 (1914).— O. T. Nelson. (229-5332) Shell Lake rnenighet. 

Palermo (6 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Norske synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 39 sjsele i 1910, 42 i 1914. Prester: T. L. Gryting, 
1909^12; A. C. Korsrud, 1913—. Embedsmand i 1913: b. O. A. Larson.— A. 
M. A. (5181—5333) 216 North Dakota 

Saron menighet. 

White Earth (7 mil nord), Mountrail Co., N. D. 

Hauges synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 40 sjaele i 1910. 40 i 1914. Prest: Alb. Aune, 1900—. 
Embedsmand i 1909: Karl Frastad. I 1915: b. Mons Johnson. Gravplads. 
—A. M. A. (5193—5334) 

Brookbank praekeplads. 

Brookbank, Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: A. S. Bu, 1910-11.— A. M. A. 

(5169—5335) 

Coulee praekeplads. 

Coulee, Mountrail Co., N. D. 
Frikirken, 1910-16; Forenede kirke, 1916—. 

Begyndt 1910. Prester: A. G. Lee, 1910-14; O. Swenson, 1914-16; J. I. 
Ljzmne, 1916—. — O. Swenson. (3050—5336) 

Lost Wood praekeplads. 

Lostwood, Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: A. S. Bu, 1910-11.— A. M. A. (5173—5337) Gilhertson skolehus praekeplads. White Earth (13 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: P. Blicher, 1910-11.— A. M. A. 

(5191—5338) 

Tvenge skolehus praekeplads. 

White Earth (17 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: P. Blicher, 1910-11. (5194—5339). 

Bethel skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Lunds Valley (4 mil nordvest), Mountrail Co., N. D. 

Hauges synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 59 sja?le i 1911, 80 i 1914. Prest: J. B. Falkanger, 
1911 — . Embedsmand i 1915: b. John Fjaeran. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke. Gravplads.— A. M. A. (5185—5340) 

Sverdrups menighet. 

Winans, Mountrail Co., N. D. 

Frikirken, 1912—. 

Organisert 1912. Prest: A. G. Lee, 1912—. —A. M. A. (3157—5341) 

Crain Creek evangelisk lutherske menighet. 

(Crane Creek evangelisk lutherske, Crain Creek English Lutheran.) 

Van Hook, Mountrail Co., N. D. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. 40 sjsele i 1912, 40 i 1914. Prest: O. T. Nelson, 1912 — . 
Embedsmamd i 1912: b. Math. Tollefson; c. M. Finstad; d. Albert Tollefson, 
Syver Msele, Christ. Moe; e. Hans Hanson, Andrew Steen, C. Tollefson. I Mountrail Co. 217 

1915: b. Albert Tollefson; c. Math. Tollefson; d. Ed. Emmerson, Andrew 

Steen, Syver Maehle; e. Hans Hanson, Christ. Moe, Albert Tollefson. 

Kvindefor., 1912. Ungdomsfor., 1912. Prestelon: $100 (1912), $150 (1914). 
Gravplads, 2 acres.— O. T. Nelson. (228—5342) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Van Hook, Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 20de September 1914. 70 sjsele i 1914, 90 i 1915. Prest: O. 
T. Nelson, 1914 — . Embedsmaend i 1914: b. Philip A. Jakobson; c. Anthon 
Ferkinstad; d. E. J. Dahl; e. P. L. Pederson; f. Nils Meland. I 1915: b. 
Philip A. Jakobson; c. Anthon Ferkinstad; d. E. J. Dahl, Torsten A. Haa- 
grad, Lars Nesheim; e. Christ. Jenson, P. L. Pederson, Albert Arneson; f. 
Nik. Meland. Kvindefor., 1914. Kirketomt. Prestelon: $150 (1914), $22 
(1914-15).— O. T. Nelson. (161—5343) 

Lutheran Trinity Church (Van Hook). 

Van Hook, Mountrail Co., N. D. 
Frikirken, 1914—. 

Organisert 1914. Prester: E. O. Skaar, 1914-15; T. Tharaldsen, 1916—. 
—A. M. A. (3120—5344) 

Deep Water Creek praekeplads. 

Plaza (14 mil ?), Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 1913. Prest: O. L. Brevig, 1913—. —A. M. A. (5183—5345) 

Shell Creek norsk evangelisk lutherske menighet (Schell Creek). 

Blaisdell (10 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 120 sjaele i 1913, 140 i 1915. Prest: S. Andersen, 1913—. 
Embedsmand i 1913: b. L. Anderson. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. 
Prestel^n: $169 (1913). Samfundsskoler: $25 (1915).— A. M. A. (5168-5346) 

Parshall lste evangelisk lutherske menighet. 

Parshall, Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1914—. 

Organisert 31te mai 1914. 79 sjaele i 1914 (1 svenske, 1 tysker). Prest: 
O. L. Brevig, 1914 — . Embedsmasnd i 1914: b. John Iverson; c. Martin G. 
Evans; e. Geo. Jordet, Lars O. Lande, Julius Aschim. I 1915: b. John Iver- 
son; c. Martin G. Evans; e. Geo. Jordet, Lars O. Lande, Julius Aschim. 
Kvindefor., 1914, ca. $200. Kirke, 1915, $1,100 (basement). Prestelo'n: $150 
(1915). Samfundsskoler: ca. $25 (1914-15).— O. L. Brevig. (1914—5347) 

Parshall norsk lutherske menighet. 

Parshall, Mountrail Co., N. D. 
Frikirken, 1914—. 

Organisert 1914. Prest: E. O. Skaar, 1914-16; T. Tharaldsen, 1916—. 
—A. M. A. (3116—5348) 

Skandia evangelisk lutherske menighet. 

Lostwood (4 mil nordp'st), Mountrail Co., N. D. 
Hauges synode, 1915 — ■. 

Organisert 1915. 61 siaele i 1915. Prest: J. B. Falkanger, 1915—. Em- 
bedsmand: b. Anton Erickson — A. M. A. (5176—5349) 218 North Dakota 

Pleasant Prairie evangelisk lutherske menighet. 

Parshall (6 mil 0st), Mountrail Co., N. D. 

Utenom (Ns). 1915—. 

Organisert 24de februar 1915. 42 sjaele i 1915. Prest: O. L. Brevig, 
1915—. Embedsmand i 1915: b. Henry J. Anderson. Kvindefor., 1915.— O. 
L. Brevig. (1915—5350) 

Eidsfjord menighet. 

Palermo (16 mil syd), Mountrail Co., N. D. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 1915. Prest: A. G. Lee, 1915—. Kvindefor.— A. M. A. 

(3114—5351) Zion menighet. 

Palermo (10 mil nord), Mountrail Co., N. D. 

Norske synode, 1915—. 

Organisert 1915. Prest: A. C. Korsrud, 1915—. —A. M. A. (5182—5352) 

Sanish praekeplads. 

Sanish, Mountrail Co., N. D. 

Frikirken, 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: E. O. Skaar, 1915—. —A. M. A. (3117—5353) 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Denhoff, Sheridan Co., N. D. 

Norske synode, 1902 — . 

Organisert 1902. 31 sjsele i 1902, 31 i 1914. Prester: N. A. Larsen, 
1902-03; S. K. Thollehaug, 1904-07; C. J. Quill, 1907-09; A. N. Fimmeland, 
1910-. Embedsmand i 1915: b. E. Johnson.— A. M. A. (5316—5354) 

Lincoln praekeplads. 

Lincoln Valley, Sheridan Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1902(?)-05. 

Begyndt 1902(F). Sluttet 1905. Prester: N. A. Larsen, 1902-03; S. K. 
Thollehaug, 1904-05.— A. M. A. (5318—5355) 

Vestre Skandia menighet. 

(West Scandia norsk evangelisk lutherske, Vestre skandinavisk norsk 
lutherske.) 

Skogmo, Sheridan Co., N. D. 

Forenede kirke. 1903 — . 

Organisert 1903. 80 sjsele i 1903, 42 i 1915. Prester: T. J. Mosaker, 
1903-06; N. G. Mehlen, 1906-10; H. D. Halvorson, 1910-15; O. L. Fladager, 
1915—. Embedsmand i 1915: b. Carl Bakken. Gravplads.— A. M. A. 

(5320—5356) 

0stre Skandia menighet. 

(East Skandia norsk evangelisk lutherske, 0stre Skandia norsk evan- 
gelisk lutherske.) 

Martin (6 mil svd), Sheridan Co., N. D. 

Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 1903. 40 sjaele i 1903, 45 i 1914. Prester: T. J. Mosaker, 
1903-06; N. G. Mehlen, 1906—. Embedsmand i 1915: b. M. Melvold.— A. 
M. A. (5321—5357) Sheridan Co., Stutsman Co, 219 St. Pauli menighet. 

Goodrich (8 mil nord), Sheridan Co., N. D. 

Norske synode, 1907-11. 

Organisert 1907. Opl^st 1911. 34 sjaele i 1907, 16 i 1911. Prester: C. 
J. Quill, 1907-09; A. N. Fimmeland, 1909-11. Embedsmand i 1911: b. H. 
Brenna. Gravplads.— A. M. A. (5317—5358) 

Mountain City menighet. 

McClusky (12 mil nordvest), Sheridan Co., N. D. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 1910. 64 sjaele i 1911, 39 i 1915. Prester: N. G. Mehlen, 
1910-12; O. L. Fladager, 1913—. Embedsmand i 1915: b. O. Estenson.— A. 
M. A. (5319—5359) 

Claire norsk evangelisk lutherske menighet (Pingree). 

Pingree, Stutsman Co., N. D. 

Norske synode, 1903-09. 

Organisert 1903. Opl^st 1909, for at forenes med Windsor menighet 
(Deer Lake norsk evangelisk lutherske). 25 sjaele i 1905, 20 i 1908. Prest: 
H. H. Frost, 1903-09.— A. M. A. (5347—5360) Windsor norsk evangelisk lutherske menighet. 

Windsor (4 mil nord), Stutsman Co., N. D. 

Norske synode, 1904-09. Oplo'st 1909, for at forenes med Clare (Deer 
Lake). 20 sjaele i 1904, 20 i 1908. Prest: H. H. Frost, 1904-09.— A. M. A 
(5348—5361) 

Deer Lake skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Deer Lake. Sammenslutning av Clare og Windsor.) 

Buchanan, Stutsman Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1909—. 

Organisert 30te juni 1909. 35 sjaele i 1909 (12 svensker), Z6 i 1914 (10 
svensker). Prester: C. A. Davick, 1909-10; A. A. Oppegaard, 1910-11; A. 
N. Fimmeland, 1911-12; J. C. Wisnaes, 1912—. Embedsmaend i 1909: b. 
Peter Norled; c. John Carlson; e. John Sorem, Howard Roe, Peter Norled. 
I 1915: b. Severt Steenson; c. John Carlson; e. John Sorem, Howard Roe, 
Peter Norled. Kvindefor., 1911, ca. $400. Gravplads, 1 acre, ca. $175. Preste- 
l0n: $50 (1909), $100 (1914), $650 (1909-14). Missionen: ca. $150 (1909-14; . 
Barmhjertighetsanstalter: ca. $50 (1909-14). "Konstitution", 1909.— J. C. 
Wisnaes. (1391—5362) 

Jamestown skand. luth. 
menighet. 

Jamestown, Stutsman Co., 
N. D. 

Utenom (Ns), 1911-12; 
Norske svnode, 1912 — . 

Organisert 22de okt. 1911. 
77 sjaele i 1911 (1 svenske, 
1 danske), 100 i 1914 (1 
svenske, 1 danske). Pre- 
ster: I. Havneros, 1911-12; 
J. C. Wisnaes, 1912—. Em- 
bedsmaend i 1911 : b. Wright 
Kirke, ca. $2,600. Grudem ; c. Wright Grudem ; 

e. Anton Hermanson, Wright 
Grudem, O. F. Bergquist, R. N. Anderson, K. Helgeson ; h. miss Dikka Wis- 
naes. I 1915: a. R. N. Anderson; b. G. Sandness, O. F. Bergquist; e. P. 
220 North Dakota 

Hovland, R. N. Anderson ; Olaf Anderson ; h. miss Dikka Wisnaes. Kvinde- 
tor., 1912, $1,800. Ungdomsfor., 1914, $125. Prestelon: $300 (1911), $200 
(1914), ca. $800 (1911-14). Kirketjener osv.: ca. $40 (1911-14). Missionen : 
$50 (1911-14). Barmhjertighetsanstalter: $20 (191 1-14).— J. C. Wisnaes. 
(476—5364) 

Jamestown praekeplads. 

Jamestown, Stutsman Co., N. D. 
Norske synode, 1904-08(?). 

Begyndt 1904. Sluttet 1908(F). Prest: H. H. Frost, 1904-08.— A. M. A. 
'(5343—5363) 

Nord Kensal praekeplads. 

Kensal, Stutsman Co.. N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: J. P. 0ien, 1904-05. 12 mil fra 
prestegaarden.— A. M. A. (5344—5365) Syd Kensal praekeplads. 

Kensal(?), Stutsman Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-08. 

Begyndt 1904. Sluttet 1908. Prest: J. P. 0ien, 1904-08. 30 mil fra preste- 
gaarden.— A. M. A. (5345—5366) Skandinavisk lutherske menighet (Kensal, Kensel). 

Kensal, Stutsman Co., N. D. 

Norske synode, 1907-12. 

Organisert 1907. Opl^st 1912. 50 sjaele i 1907, 25 i 1911. Prester: H. 
H. Frost, 1907-10; S. K. Thollehaug, 1910-12. Embedsmand i 1911: b. L. 
C. Lane. I 1912: b. Knud Christensen.— A. M. A. (5346—5367) Buchanan praekeplads. 

Buchanan, Stutsman Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1904-05. 

Begyndt 1904. Sluttet 1905. Prest: H. H. Frost, 1904-05. 80 mil fra 
prestegaarden.— A. M. A. (5342—5368) Lunde menighet. 

Woodworth (8 mil nord), Stutsman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 1904. 45 sjaele i 1904, 60 i 1914. Prester: E. T. Quam, 1904- 
07; O. J. Hungness, 1909—. Embedsmaend i 1904: b. Anton Struxness: c. 
P. Lund; d. H. A. Groves, Halvor Ova, Anton Struxness; e. Hans Buskenes, 
Tom Sletten, Albert Hanson; f. Anton Struxness; h. mrs. Minnie Hanson. 
I 1915: b. Hans H. Groves; c. G. H. Thorson; d. Anton Struxness, H. A. 
Groves, Albert Hanson; e. Alfred Struxness, Hans Buskeness, Isaac Carl 
son; f. Anton Struxness; h. Minnie Hanson. Kvindefor., 1904, $400. Ung- 
domsfor., 1910. $50. Kirke, 1912, $2,500. Gravplads, 1 acre, $50. Pr°stel0n: 
$75 (1904), $200 (1914), $1,500 (1904-14). Kirketjener osv.: $120 (1^04-14). 
Samfundsskoler: $140 (1904-14). Missionen: $40 (1904-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $60 (1904-14). "Konstitution", 1904.— Garness Bros. 

(2403—5369) 


Stutsman Co. 221 
Courtenay norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Courtenay, Stutsman Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1905-06; Den forenede kirke, 
1906—. 

Organisert 5te december 1905. 39 sjaele i 
1905, 55 i 1914. Prester: M. O. Dybvik, 
1905—. Embedsmaend i 1905: L. C. Lane; c. 
L. H. Larson; e. L. H. Larson, O. T. Fos- 
holdt, S. S. Berg; f. L. C. Lane; h. A. H. 
Saxerud. I 1915: b. L. H. Larson; c. Rollef 
Berg; d. Rollef Berg, Anton Saxerud, Oskar 
Iverson ; e. Ole T. Steen, L. H. Larson, A. H. 
Saxerud; f. A. H. Saxerud; h. A. H. Saxe- 
rud. Kvindefor., 1905, $1,370. Presteljzm: $200 
(1905), $200 (1914), $2,000 (1905-14). Kirke- 
tjener osv. : ca. $500 (1905-14). Samfundsut- 
gifter: $57 (1905-14).— M. O. Dybvik. 

(1146—5370) Kirke, 1906, $3,375. fi " I i& 


Pingree norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Pingree, Stutsman Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1905-09; Den norske synode, 
1909—. 

Organisert 3dje September 1905. 51 sjaele i 
1905 (12 svensker), 70 i 1914 (20 svensker). 
Prester: H. H. Frost, 1905-08; C. A. Davick, 
1908-09; A. A. Oppegaard, 1909-11; A. N. 
Fimmeland, 1911-12; J. C. Wisnaes, 1912—. 
Embedsmaend i 1905: b. H. M. Dahl; c. H. M. 
Dahl; e. P. Johnson, A. Fosberg, O. H. Dahl. 
I 1915: b. J. T Swenson; c. G. H. Larson; 
e. P. Johnson, S. H. Sampson, L. A. Larson. 
Kvindefor., 1906, $500. Prestel^n: $150(1914), 
$1,500 (1905-14). Kirketjener osv.: $150 
(1905-14). Menighetsskolen: $600 (1905-14). 
Samfundsskoler : $100 (1905-14). Missionen : 
$500 ( 1905-14) . Barmhjertighetsanstalter : $150 
(1905-14). "{Constitution", 1909.— J. C. Wis- 
naes. (478—5371) Kirke, 1906, $2,575. 
Gravplads, 2 acres, $100. Nordre James River Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

(James River. Fra 1905 til 1913 en del av James River Valley.) 

Ypsilanti, Stutsman Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1914—. 

Organisert 17de mai 1914. 105 sjaele i 1914. Prest: J. C. Wisnaes, 1914—. 
Embedsmaend i 1914: b. Hans J. Mell; c. E. Gunrud; d. A. Harpedahl; e. C. 
M. Christopherson, James O. Berge. I 1915: b. Hans J. Mell; c. E. Gunrud; 
d. A. Jakobsen; e. C. M. Christopherson, P. Hogden, J. C. Berge. Kvinde- 
for., 1906, $800. Gravplads, 1 acre, $50. Prestel^n: $200 (1914), $150 (1914-15). 
Kirketjener osv.: $15 (1914-15). Menighetsskolen $50 (1914—15). Missionen: 
$20 (1914-15). "Konstitution", 1914.— J. C. Wisnaes. (1188—5373) 222 North Dakota 
Kirke, 1914, $4,100. Gravplads, 1 acre (gave). James River Valley 

norsk evang. luth. 

menighet. 

Montpelier, Stutsman Co., 
N. D. 

Norske synode, 1905 — . 

Organisert 28de mai 1905. 
Delt 1913, for at faa bedre 
kirkelig betjening (Nordre 
James River Valley norsk 
evangelisk lutherske menig- 
het). 40 sjaele i 1905 (11 
dansker), 100 i 1914 (11 
tyskere, 3 dansker, 1 sven- 
ske). Prester: Lars Foss, 
Embedsmaend i 1905 : b. C. Benson ; c. O. A. 1905-13; J. C. Wisnses, 1913— 

Brtinsvold ; e. T. Hendrickson, J. P. Larson, J. O. Berge ; h. miss Lillian Dale 
I 1915: b. S. Dale; c. I. Ytreeid; e. A. H. Tweito, P. Larson, H. Ellef son ; 
h. miss Louis Wahl. Kvindefor., 1905, $1,200. Presteltfn : ca. $100 (1905), 
$200 (1914), ca. $1,900 (1905-14). Kirketjener osv. : $15 (1905-14). Sam- 
fnndsskoler: $200 (1905-14). Missionen: $300 (1905-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $100 (1905-14). "Konstitution", 1905.— J. C. Wisnses. (477—5372) Imanuels skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Medina (6 mil vest), Stutsman Co., N. D. 

Frikirken, 1909—. 

Organisert 1909. 85 siaele i 1915. Prest: S. E. Odland, 1909—. Embeds- 
mand i 1915: b. John Halvorsen. Kvindefor. Prestelon: $115 (1914).— A. 
M. A. (3112—5374) 

Streeter praekeplads. 

Streeter, Stutsman Co., N. D. 
Utenom (Lf), 1914-15. 

Begyndt 1914. Splittet 1915. Prest: S. E. Odland, 1914-15.— A. M. A. 
(3113-5375) 
Ambrose lutherske menighet. 

(Crosby lutherske menighet, Ambrose skan- 
dinavisk lutherske.) 
Ambrose, Divide Co., N. D. 
Forenede kirke, 1904—. 
Organisert 1904. 94 sjaele 1914. Prester : 
R. O. Hjelmeland, 1904-07; O. B. Sanders', 
1908-12; K. Sumstad, 1912-16 ; Geo. K. Thomp- 
son, 1916—. Embedsmaend i 1915: b. Carl O. 
Larsen; c. Dr. C. J. Rollefsen; d. G. Susaeg, 
Carl Ebbesen, O. E. Sims; e. L. M. Gubrud, 
M. Seversen, O. E. Sims ; f. Oluf Ness. Kvin- 
defor. Ungdomsfor., 1914. Prestel0n : $250 
(1914). Kirketjener osv.: ca. $75 (1904-14). 
Menighetsskolen : $70 (1904-14). Samfunds- 
skoler: ca. $105 (1904-14). Missionen: ca. 
$20 (1904-14).— K. Sumstad. (2108—5376) Kirke, 1913, $4,700. 
Prestehus, 1913. $1,500. Divide Co., 223 
Concordia norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Crosbv, Divide Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1904—. 

Organisert 1904. 50 sjaele i 1904, 250 i 1914. 
Prester: S. Peterson, 1904-06; O. S. Ylvis- 
aker, 1906-12; M. B. Backerud, 1912-13; J. W. 
Rosholt, 1913—. Embedsmaend i 1904: b. Lars 
L0ken ; c. Alfred Erickson ; e. H. J. Nords- 
tog, Ole Thorson,P. O. Bilstad. I 1915: b. N. 
J. Nordstog ; c. Sigurd Bue ; e. Peter Seming- 
son, Reinhard Olson, Ed. Okland ; h. mrs. Geo. 
P. Homnes. 2 kvindefor. Ungdomsfor. Pike- 
for. Sangfor. Prestel0n : $600 (1914).— J. W. 
Rosholt. (2192—5378) Kirke 1, 1906. 

Kirke 2, 1912, $10,000. 

Gravplads, 5 acres. Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ambrose, Divide Co., N. D. 
Norske synode, 1907(?)-09. 

Organisert 1907(?). 15 sjaele i 1907. Prest: O. S. Ylvisaker, 1907-10. 
Embedsmand i 1908: b. J. P. Herberg.— A. M. A. (5002—5377) Den forenede lutherske menighet. 

Crosby, Divide Co., N. D. 
Forenede kirke, 1912(?)-13(?). 

Organisert 1912(?). Oplo'st 1913(?). Prest: O. B. Sanders, 1912-13. 
—A. M. A. (5007—5379) Long Creek norsk lutherske menighet (Longbreak). 

Crosby (9 mil nordo'st), Divide Co., N. D. 

Forenede kirke, 1904(?)— . 

Organisert 1904(?). 56 sjsele i 1907, ca. 45 i" 1914. Prester: O. B. San- 
ders, 1907-12; N. N. Esser, 1912—. Embedsmand i 1915: b. Joe Fog.— A. 
M. A. (5008—5380) Norge norsk evangelisk lutherske menighet (Colgan). 

Colgan (4 mil vest), Divide Co., N. D. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert 30te juli 1906. 18 sjsele i 1906, 30 i 1914. Prester: O. S. 
Ylvisaker, 1906-12; M. B. Backerud, 1912-13; J. W. Rosholt, 1913-14; J. B. 
Kilness, 1914-16; A. J. Vaaler, 1916—. Embedsmaend i 1906: e. C. O. Chri- 
stianson. A..iton Asleson, Hans J. Rolie. I 1915: b. Hans J. Rolie; c. Hans 
J. Rolie: e. Anton Asleson, J0rgen Rolie, Oliver Olson. Kvindefor., 1915, 
$50. Pn-steltfn: $100 (1914).— J. B. Kilness. (2685—5381) 224 North Dakota Thorson praekeplads (Thoreson, Toreson). 

Thorson, Divide Co., N. D. 
Utenom (Hs), 1905(?)-06(?). 

Begyndt 1905 (?). Sluttet 1906(?). Prest: A. Aune, 1905-06. 
(6504—5382) -A. M. A. Sion menighet (Garfield, Zion). 

Noonan (7 mil syd, 1 vest), Divide Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1905—. 

Organisert 20de november 1905. 27 sjaele i 1905, 100 i 1914 (12 tyskere). 
Prester: A. J. Buckneberg, 1905-10; A. Hendrickson, 1910-11; G. Hegg, 
1911—. Embedsmaendi 1905: b. M. Glasoe; e. A. Holte, Even Haugen. 11915: 
b. Nicholai Tandberg; c. Even Haugen; e. Iver Myhra, Hans Melgaard, 
Erick Pederson. Kvindefor., 1905, $1,000. Kirke, 1915, $2,200. Gravplads, 
2 acres, $15.— G. Hegg. (1616—5383) Glenwood norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Crosby (12 mil syd0st), Divide Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 50 sjaele i 1907, 150 i 1914. 
Prester: O. S. Ylvisaker, 1906-12; M. B. 
Backerud, 1912-13 ; J. W. Rosholt, 1913—. Em- 
bedsmand i 1907: b. A. J. Monson. I 1915: 
b. Peter Giskaas ; c. Oscar Lervik; e. L. K. 
Paulson, Robert Jacobson, Justin Lervik. 
Kvindefor., 1907. Ungdomsfor., 1915. Preste- 
lon: $200 (1914).— J. W. Rosholt. 

(2191—5384) 
Kirke, 1914, $3,000. Troy norsk evangelisk lutherske menighet. 

Crosby (11 mil sydvest), Divide Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907— . 

Organisert 1907. 100 sjaele i 1914. Prester: O. S. Ylvisaker, 1907-12; 
M. B. Backerud, 1912-13; J. W. Rosholt, 1913—. Embedsmaend i 1915: b. 
Edwin Nelson; c. O. H. Holte; e. Aug. Wallen, Lorentz Jenson, Harry 
Ingebritson. Kvindefor., 1907. Kirke, 1915, $2,500. Prestel^n: $100 (1914). 
—J. W. Rosholt. (2194—5385) Bethlehem Evangelical Lutheran Church (Betlehem). 

Moonan, Divide Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1909-15; Norske synode, 1915—. 

Organisert 1907. Reorganisert 1915. 40 sjaele i 1907, 150 i 1915. Prester: 
O. S. Ylvisaker. 1907-12; J. W. Rosholt, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. 
Harris Bankol; c. A. Anderson; e. Rolf Reite, Geo. Herde, P. C. Knoph. 
Kvindefor.— J. W. Rosholt. (2193—5386) Divide Co. 225 Betania norsk evangelisk lutherske menighet (Bethania). 

Rudser (7 mil nordvest), Divide Co., N. D. 

Utenom (U), 1907-08; Forenede kirke, 1908--. 

Organisert lste juli 1907. 68 sjaele i 1907, 107 i 1914. Prester: C. G. 
J^rgensen, 1907-10; O. T. O. Oudal, 1910; H. O. Oppedal, 1909-11; W. N. 
Sj ovangen, 1910-12; O. B. Sanders, 1912-13; L. C. Johnson, 1913—. Em- 
bedsmaend i 1907: a. B. D. Brown; b. Julius Schenstad; c. Thomas Johnson; 
d. Ellias J. Brekken, Iver Olson, John Dordal; e. Halvor Siverson, John T. 
Johnson, Ove Mahlen. I 1915: b. Julius Schenstad; c. Henry Foss; d. Ellias 
J. Brekken, Iver Olson, John Dordal; e. Halvor Siverson, John T. Johnson, 
R. A. Witsve. Kvindefor. Kirke, 1910, $510. Prestelon: $200 (1914).— L. 
C. Johnson. (778—5387) 

Zoar norsk lutherske menighet. 

Rudser, Divide Co., N. D. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. Ca. 30 sjaele i 1907 (1 svenske), ca. 140 i 1914. Prester: 
C. G. JoYgensen, 1907-09; Chr. K. Ytrehus, 1909—. Embedsmaend i 1915: 
b. O. Olsen; c. O. Syversen. 2 kvindefor. Sangfor. Kirke, 1915, ca. $3,000. 
Prestel^n: $50 (1907), $125 (1914), ca. $1,000 (1907-14). Samfundsskoler: 
$130 (1915). Missionen: $60 (1915). Barmhjertighetsanstalter: %Z6 (1915). 
— C. K. Ytrehus. (2595—5388) Skaho menighet. 

Wildrose (9 mil vest, 3% nord), Divide Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907—. 

Organisert 19de mai 1907. 24 sjaele i 1907, 65 i 1914. Prester: O. S. 
Ylvisaker, 1907-10; A. Hendrickson, 1910-11; G. Hegg, 1912 — . Embeds- 
maend i 1907: b. Andrew Jacobson; c. Erik Lofthus; e. Chr. Sateren, Ludvig 
So'renson, Sig. Sigvaldson. I 1915: b. Peder Sogard; c. Iver Sateren; e. 
Harald Johnson, Albert Nystuen, Rasmus Sigvaldson. Kvindefor., 1908, 
$600. Kirke, 1914, $1,575. Gravplads, 2 acres (gave). Prestelo'rt: $35 (1907), 
$70 (1914), $500 (1907-14).— G. Hegg. (1618—5389) 
Trefoldigheds norsk lutherske 
menighet. 

Ambrose (14 mil sydvest), Divide Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 84 sjaele i 1914. Prester: 
O. B. Sanders, 1908-12; K. Sumstad, 1912-16; 
G. K. Thompson, 1916 — . Embedsmaend i 
1915: b. L. B. Hofstad; c. John Ellingson; 
d. Carl Fordahl, Berth Thompson, Knut 
Kvigne; e. Math. Thompson, Make Teigen, 
Berth Thompson. Kvindefor. Ungdomsfor., 
1914. Prestelon: $125 (1914). Kirketjener 
osv.: ca. $25 (1907-14). Samfundsskoler: ca. 
$50 (1907-14).— K. Sumstad. (2109—5391) Kirke, 1913, $1,800. 
Gravplads, 3 acres (gave). 
8— II 226 North Dakota 
Kirke, 1913, $800. Immanuels menighet. 

Ambrose (5 mil syd), Divide Co., N. D. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. 60 sj?ele i 1907, 87 i 1914. Prester: G. M. Tangvald, 
1907-10; E. L. Erickson, 1910—. Kvindefor. Missionsfor., 1909. Kirke, 
1912, ca. $1,500. Gravplads, 2 acres (gave). Prestelo'n: $100 (1907), $175 
(1914).— A. M. A. (3032—3590) 

Writing Rock norsk ev. 
lutherske menighet. 

Alkabo (12 mil syd vest), 
Divide Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1908-09; 
Norske synode, 1909 — . 

Organisert 7de dec. 1908. 
83 sjsele i 1908. Prester: G. 
Hegg, 1908-12; E. Salveson, 
1912-13; J. B.Kilness, 1914- 
16; A. J. Vaaler, 1916—. 
Embedsmaend i 1907: b. E. 
A. Sneva ; c. H. S. Bergum ; 
e. Ole A. Sneva, Oluf Trul- 
son, Knut Hausdal. I 1915: 

b. E. A. Sneva; c. Simon Taarud ; e. Oluf Trulson, A. P. Spaberg, Ole A. 

Sneva. Kvindefor. Prestelo'n : $75 (1914). "Konstitution", 1908; "Menig- 

hetshistorie", 1914, J. B. Kilness ; "Kirketidende", 1909, 1914.— J. B. Kilness. 

(2683—5392) 

Writing Rock menighet. 

Alkabo (4% mil syd^st), Divide Co., N. D. 

Frikirken, 1908^. 

Organisert august 1908. 82 sjsele i 1914. Prester: G. M. Tangvald, 
1908-10; E. L. Erikson, 1910—. Kvindefor., 1908. Kirke, 1914, ca. $1,000. 
Gravplads, 2 acres (gave). Land, 80 acres, $125. Prestelo'n: $75 (1908), $100 
(1915).— A. M. A. (3032—5393) 

Writing Rock norsk lutherske menighet. 

Fortuna (11 mil syd0st). Divide Co., N. D. 

Forenede kirke, 1910 (1915)—. 

Organisert 1910 (1915). 42 sjaele i 1915. Prester: H. Oppedal, 1910-12; 
K. Sumstad, 1915-16; Geo. K. Thompson, 1916—. Embedsmsend i 1915: b. 
N. Sondra (Landro); c. O. Rud; d. Andreas Hagen, Ole Sletten, Sr., O. 
Rud; e. Olaf Myhr, H. Grindeland, mr. Holm. Kvindefor., 1915. Grav- 
plads, 2 acres, $50. Prestelo'n: $50 (1910).— K. Sumstad. (2114-5394) 

Vestre Writing Rock menighet. 

Alkabo (7 mil sydvest), Divide Co., N. D. 

Frikirken, 1913—. 

Organisert 1913 70 sjade i 1914. Prest: E. L. Erickson, 1913—. Kvinde- 
for., 1913. Kirke, 1914. Gravplads, 2 acres (gave). Prestelo'n: $100 (1913), 
$125 (1914).— A. M. A. (3031—5395) Oslo menighet. 

Fortuna (12 mil nordvest), Divide Co., N. D. 
Frikirken, 1908—. 

Organisert sommeren 1908. 36 suele i 1908, 65 i 1914. Prester: G. M. 
Tangvald, 1908-10; E. L. Erickson, 1910—. Embedsmcend i 1908: b. O. J. Divide Co. 227 

Skjermoe; c. Peter Ellingson. Kvindefor., 1910. Kirke, 1915, ca. $2,000. 
Gravplads, 1% acre. Land, 80 acres, $125. Prestel^n: $100 (1908), $125 
(1914).— A. M. A. (3034—5396) 

Twin Buttes norsk hither ske menighet. 

Colgan (7 mil sydtfst) Divide Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1908. 63 sjsele i 1914. Prester: O. B. Sanders, 1908-12; K. Sum- 
stad, 1912-16; Geo. K. Thompson, 1916—. Embedsmaend i 1915: b. Ole N. 
Gilbertsen; c. Ole N. Gilbertsen; d. Andreas Holde, Iver Lie, Hans Lie; e. 
Gilbert Moe, Fredrik Dahl, Hadle Johnsen; f. Hans Lie. Kvindefor. Kirke, 
1914, $1,500. Prestehus, 1913 (% sammen med Ambrose menighet). Grav- 
plads, 2 acres (gave). Prestelo'n: $100 (1914). Kirketjener osv.: ca. $10 
(1908-14). Samfundsskoler: ca. $25 (1908-14).— K. Sumstad. (2110-5397) 

Bethlehem menighet (Betlehem, Plumer). 

Plumer, Divide Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909- — . 

Organisert 1909. 125 sjaele i 1911, 44 i 1914. Prester: H. Oppedal, 1909- 
11; O. B. Sanders, 1911-12; N. N. Esser, 1912-16. Embedsmand i 1915: b. 
N. BoYresen.— A. M. A. (5012—5398) 

Brush Hill norsk evangelisk lutherske menighet. 

Colgan (10 mil syd^st), Divide Co., N. D. 
Hauges synode, 1909- — . 

Organisert 1909. 50 sjsele i 1915. Prest: J. B. Falkanger, 1909—. Em- 
bedsmand i 1915: b. M. Asheim.— A. M. A. (5003—5399) 

Vor Frelsers menighet. 

(Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske.) 

Noonan (12 mil syd), Divide Co., N. D. 

Frikirken, 1909—. 

Organisert 1909. Ca. 30 sjaele i 1909, 81 i 1914. Prester: Chr. K. Ytre- 
hus, 1910-16; A. L. Larsen, 1916—. Embedsmaend i 1911: b. Carl Tangsrud; 
c. Ole Joraanstad. I 1915: b. Ivar Nordby; c. Ole Toraanstad. Kvindefor., 
1910. Kirke, 1913, ca. $2,000. Prestel^n: $100 (1909)," $125 (1914), $700 (1909- 
14). Samfundsskoler: $300 (1915). Missionen: $140 (1915). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $60 (1915). "Konstitution", 1910.— C. K. Ytrehus. 

(2598-5400) 

Blooming Prairie norsk lutherske menighet. 

Crosby (7 mil sydjzfst), Divide Co., N. D. 

Forenede kirke, 1910(?)— . 

Organisert 1910(F). Ca. 40 sjaele i 1911, ca. 48 i 1914. Prester: O. B. 
Sanders, 1910-12; N. N. Esser, 1912-16. Embedsmand i 1915: b. A. Haug- 
land.— A. M. A. (5006—5401) 

Colgan praekeplads. 

Colgan, Divide Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: O. B. Sanders, 1910-11.— A. M. A. 
(5004—5402) 

Fairview praekeplads. 

— , Divide(B) Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1911-12. 

Begyndt 1911. Sluttet 1912. Prest: O. B. Sanders, 1911-12.— A. M. A. 
(5010—5403) 228 North Dakota 

Zoar menighet (Soar norsk lutherske). 

Noonan (14 mil syd), Divide Co., N. D. 
Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 35 sjaele i 1913. Prester: O. B. Sanders, 1911-12; N. 
N. Esser, 1913-16. Embedsmaend i 1915: b. B. Fagerland(?).— A. M. A. 

(5011—5404) 

Zion menighet. 

Colgan, Divide Co., N. D. 

Frikirken, 1913—. 

Organisert vaaren 1913. 46 sjaele i 1913, 88 i 1914. Prest: E. L. Erick- 
son, 1913 — . Embedsmaend i 1913: b. C. M. Pedersen; c. Carl M onsen. 
Kvindefor., 1914. Kirke, 1914, $1,800. Gravplads, 2 acres, $150. Prestelo'n: 
$100 (1913), $150 (1914).— A. M. A. (3033—5405) 

Alkabo praekeplads. 

Alkabo, Divide Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1914-15(?). 

Begyndt mai 1914. Sluttet 1915(F). Prest: K. Sumstad, 1914-15.— A. 
M. A. (5001—5406) 

Alkabo praekeplads. 

Alkabo, Divide Co., N. D. 

Utenom (Lf), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: E. L. Erickson, 1915—. —A. M. A. (3030—5407) 

Ella praekeplads. 

Ella, Divide Co., N. D. 

Utenom (Fk;, 1914-15. 

Begyndt 1914. Sluttet 1915. Prest: K. Sumstad, 1914-15.— A. M. A. 

(5009—5408) 

Stady praekeplads. 

Stady, Divide Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1914-16. 

Begyndt 1914. Sluttet 1916. Prest: K. Sumstad, 1914-15.— A. M. A. 

(5013— 5409) 

Emanuels menighet. 

Napoleon, Logan Co., N. D. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Reorganised 1909, 1913. 40 sjaele i 1914. Prester: B. 
P. Farness, 1904-08; E. H. Tou, 1909—. Embedsmaend i 1915: b. Jhs. Eggen; 
c. Nils Windelstad; d. Sivert Eriksen, S. Hugelen, Dorothea Nord; e. Ole 
Thoreson, Christen Nord, Jr. Kvindefor., 1909. Prestelo'n: $50 (1915). 
— E. H. Tou. (1193—5410) 

Salem menighet. 

Napoleon (? mil ?), Eogan Co., N. D. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Splittet 1908, da svenskerne som tilho'rte menigheten 
uttraadte paa grund av en laes-mandsvirksomhet. 46 sjaele i 1914. Prester: 
B. P. Farness, 1904-08; E. H.~Tou, 1909—. Embedsmaend i 1915-. b. Christ. 
Bolstad; c. G. Unstad; d. A. Langager, Berit Bakken; e. Johan Johnson, 
Ole Kleppe. Kvindefor. Gravplads, 1 acre, $25. Prestelo'n: ca. $35 (1914). 
— E. H. Tou. (1196—5411) Logan Co., McKenzie Co. 229 

Round Lake menighet. 

Napoleon (5 mil sydvest), Logan Co., N. D. 
Frikirken, 1906-08. 

Organsiert 1906. Oplo'st 1906, paa grund av at folket flyttet ut. Prestr 
B. P. Farness, 1906-08.— E. H. Tou. (1199—5412) 

Lehr menighet. 

Lehr (5 mil nordvest), Logan Co., N. D. 
Frikirken, 1909—. 

Organisert 1909. 20 sj^ele i 1915. Prest: E. H. Tou, 1909—. Kvindefor. 
—A. M. A. (3047—5413) 

Antelope norsk evangelisk lutherske menighet. 

Charlson (3 mil o'st), McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1905-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 9de juli 1905. 31 sjsele i 1905, 75 i 1914. Prester: B. Tollef- 
sen, 1905; P. J Lunde, 1905-09; (emissasr) H. P. Rud, 1909-10; O. S. Holt, 
1910-14; N. I. Evenson, 1914—. Embedsmamd i 1905: b. C. B. Hetland; c. 
Christian Grane; d. N. J. Charlson; e. Andrew Wangen. I 1915: b. C. B. 
Hetland; c. T. E. Charlson; d. O. S. Amdahl, P. Froholm, C. J. Grane; e. 
J. C. Moe, A. S. Wangen, C. O. Grane. Kvindefor., 1910. Kirke, 1908, $520. 
Prestelo-n: $65 (1914).— N. I. Evenson. (2181—5414) 

Clear Creek evangelisk lutherske menighet (Clear Lake). 

Berg (5 mil vest), McKenzie Co., N. D. 

Norske synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 48 sjade i 1907, 30 i 1914. Prest: I. J. Buckneberg, 
1905(?)-14; M. Skonhovd, 1914(?)— . Embedsmand i 1913: b. O. Johnsrud. 
—A. M. A. (5105—5415) 

Den lste norsk evangelisk lutherske menighet. 

(FoYste norsk evangelisk lutherske, First Evangelical Lutheran.) 

Charlson (5 mil sydvest), McKenzie Co., N. D. 

Norske synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 125 sjsele i 1907, 175 i 1914. Prest: I. J. Buckneberg, 
1905-14; M. Skonhovd, 1914(F)— . Embedsmand i 1913: b. Sven Martinson. 
—A. M. A. (5107—5416) 

Garden Valley menighet (Gordon Valley). 

Banks (3 mil nordo'st), McKenzie Co., N. D. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 20 sjaele i 1905. 97 i 1914. Prester: B. Tollefsen, 1905; 
P. J. Lunde, 1906-09; O. S. Holt, 1910-14; N. I. Evenson, 1914—. Embeds- 
msend i 1905: b. Albert Stenssetter; c. Adolph Leim. I 1915: b. Olve Tollef- 
son; c. M. A. Wold; d. T. O. Kjelberg, Martin Iverson, Paul Broderson; 
e. I. Sandford, Peter Wold, B. L. Moe; f. Martin Iverson; g. Hans Mjones; 
h. Edgar Tollefson. Kvindefor., 1905. Ungdomsfor., 1909, $225. Kirke, 
1909, $2,300. Prestelo'n: $100 (1914), $600 (1905-14).— N. I. Evenson. 

(2179—5417) 

Trefoldigheds evangelisk lutherske menighet. 

Alexander, McKenzie Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907—. 

Organisert 1907. 30 sjaele i 1907, 70 i 1914. Prester: M. L. Holey, 1907- 
14; T. Hokenstad, 1914—. Embedsmaend i 1907: b. Otto Wold; c. Julius 230 North Dakota Jacobson; e. Andrew Eikern, O. J. Iyerson, Adolph Bergstad. I 1915: b. 
H. H. Solem; c. Olaf Harstad; e. Julius Jacobson, P. M. Johnson, Robert 
Norheim; h. mrs. Theo. Hokenstad. Kvindefor., 1907. Kirke, 1914, $3,000. 
Prestehus, 1914, $750. Prestelem: $280 (1914).— T. Hokenstad. (1609—5418) Wilmington norsk ev. 
lutherske menighet. 

Kirke 1, 1908, $1,000. Kirke 2, 1914, $2,500. 
Prestehus, 1914, ca. $1,400. Gravplads, 2 acres. (Arnegard.) 

Arnegard, McKenzie Co., 
N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert lste Jan. 1907. 
Ca. 90 sjaele i 1907, ca. 300 
i 1914. Prester : M. L. Ho- 
ley, 1907-14; E. E. Eidbo, 
1914 — . Embedsmsend i 1907 : 
b. Olaf Drovdal; c. Albert 
A. Stenehjem; e. Jakob E. 
Eide, Gerhard Stenehjem, 
Nels Paulson. I 1915: b. 
Olaf Dr0vdal; c. Gerhard 
Stenehjem; e. Arthur Ste- 
nehjem, Martin Quinnel, 
Carl Erikson, Carl Ander- 
son ; h. Martin Stenehjem. 
Kvindefor., 1907, ca. $1,000. 
Ungdomsfor., 1914, ca. $100. 
Sangfor., 1912, ca. $50. Pre- 
stelon: $50 (1907), $450 
(1914), ca. $850 (1907-14). 
Kirketjener osv. : ca. $3,800 
(1907-14). Menighetssko- 
len: ca. $300 (1907-14).— E. 
E. Eidbo. (172—5419) Concordia menighet (Konkordia). 

Banks, McKenzie Co., N. D. 
Norske synode, 1907-1 1(?). 

Organisert 1907. Opl^st 1911(?). 13 sjsele i 1907, 40 i 1911. Prest: M. 
L. Holey, 1907—. —A. M. A. (5101—5420) 

West Prairie menighet. 

Keene, McKenzie Co., N. D. 

Forenede Kirke, 1907—. 

Organisert 24de iuni 1907. 50 sjsele i 1907, 80 i 1914. Prester: P. T. 
Lunde, 1907; (emissser) H. P. Rud, 1909-11; O. S. Holt, 1911-14; N. I. 
Evenson, 1914-—. Embedsmsend i 1907: a. O. J. Lund; b. O. O. Haugen; 
c. Halvor Ambroson; d. Simon Swenson; e. Halvor Ambroson, Knute 
Westerlund, Joseph Lockrem; f. Henry Swenson. Prestelo'n: $60 (1907), 
$180 (1914).— N. I. Evenson. (2176—5421) Garden norsk evangelisk lutherske menighet. 

Watford (16 mil nordo'st), McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1907-10; Norske synode, 1910—. 

Organisert 7de juli 1907. 74 sjsele i 1907 (6 svensker), 111 i 1914 (7 
svensker). Prester: I. J. Buckneberg. 1905-06; M. L. Holey, 1906-14; M. 
Skonhovd, 1914 — . Embedsmsend i 1907: b. Edvind Ssetter; c. Hans J. Karl- McKenzie Co. 231 

stad; e. Louis Larsen, Ole Askvigen, Gust. Pedersen; f. S. Futveit (1910). 
I 1915: b. Laurits Skoghum; c. Hans J. Karlstad; e. Martin Eriksen, Ed. 
Saetter, Albert Wetlesen; f. Hans J. Karlstad. Kvindefor., 1905. Ungdoms- 
for., 1915. Kirke, 1914, $1,200. Gravplads, 4 acres, $40 (gave). Prestelon: 
$300 (1914).— M. Skonhovd. (1021—5422) 

Farland norsk lutherske menighet. 

Arnegard (6 mil nord), McKenzie Co., N. D. 

Hauges synode, 1909- — . 

Organisert 1909. 37 sjaele i 1910, 45 i 1914. Prest: M. T. Berntson, 
1909—. Embedsmand i 1909: b. J. G. Walla. Kirke. Gravplads.— A. M. A. 
(5102—5423) 

Zoar norsk lutherske menighet. 

Arnegard (6 mil syd), McKenzie Co., N. D. 

Hauges synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 72 sjaele i 1910, 73 i 1914. Prest: M. T. Berntson, 
Embedsmand i 1915: b. Anders Joa. Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. — A. 
M. A. (5103—5424) 

Charbonneau menighet. 

(Charbenneau norsk evangelisk lutherske.) 

Charbonneau, McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909—. 

Organisert lite juli 1909. 80 sjaele i 1909, 60 i 1914. Prester: A. Johansen, 
1909-14; B. C. Qually, 1914-16; K. A. Bodin, 1916—. Embedsmaend i 1909: 
c. Ole Sponheim; e. K. K. Paulsen, John Berge, Anton Ness. I 1915: b. A. 
A. Oakland. Kvindefor., 1909, $80 (aarlig). Gravplads, 1910.— A. Johansen. 
(1041—5425) 

Table Butte menighet. 

Keene (6 mil sydjzfst), McKenzie Co., N. D. 
Norske synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 25 sjaele i 1910, 25 i 1914. Prest: I. J. Buckneberg, 
1909— . Embedsmand i 1915: b. Otis Larson.— A. M. A. (5109—5426) 

Garden norsk lutherske menighet. 

Watford (12 mil nord), McKenzie Co., N. D. 

Hauges synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 72 sjaele i 1911, 106 i 1914. Prest: M. T. Berntson, 
1909—. Embedsmand i 1915: b. Axel Forland. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke.— A. M. A. (5114—5427) 

Trysil norsk evangelisk lutherske menighet. 

Catlin (6 mil ^st), McKenzie Co., N. D. 
Norske synode, 1914. 

Organisert 1910. Opl^st 1914. 70 sjaele i 1910, 30 i 1914. Prest: I. J. 
Buckneberg, 1910-14.— A. M. A. (5106—5428) 

Spring Grove norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ellsworth, McKenzie Co., N. D. 

Norske synode, 1910 — . 

Organisert 13de januar 1910. Prester: J. C. T. Moses, 1910; M. L. 
Holey, 1910-14; E. E. Eidbo, 1914—. Embedsmaend i 1910: b. Peter Fossum; 
c. Christian Sundley; e. Hans Brooten, Ingemar Lee, Johan Lyderson. 1 
1915: b. Peter Fossum; c. Mike Anderson; e. John Brooten, Fred Larson, 
Thorwald Gravaas, Ole Stokke.— E. E. Eidbo. (2720—5429) 232 North Dakota 

Shafer menighet. 

Schafer, McKenzie Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: M. L. Holey, 1910-11.— A. M. A. 
(5112-5430) 

Trefoldigheds menighet. 

Schafer (8 mil 0st), McKenzie Co., N. D. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 29de mai 1910. 30 sjaele i 1910, 103 i 1914. Prester: O. S. 
Holt, 1910-14; N. I. Evenson, 1914—. Embedsmaend i 1910: a. O. H. Bakken; 
b. T. O. Gordon; c. J. W. Knutson; d. Syver O. Fjeld, Tov Olson, A. S. 
Botner; e. Thor Kaasa, J. T. Peterson, John Auran. I 1915: a. Carl Hove- 
rud; b. Ole Kringlaak; c. J. W. Knutson; d. Jorgen Aarhus, Thor Kaasa; 
e. A. S. Kringlaak, Ingeman Hoverud, Jorgen Aarhus. Kvindefor., 1911. 
Kirke, 1915, $700 (basement). Gravplads, 2 acres (gave fra A. S. Botner). 
Prestelon: $115 (1914).— N. I. Evenson. (2178—5431). 

Rosseland menighet. 

Alexander (15 mil nord), McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1911—. 

Organisert 1911. 44 sjsele i 1912, 44 i 1914. Prester: M. L. Holey, 1911- 
14; T. Hokenstad, 1914—. Embedsmnend i 1912: b. A. H. Nelson; c. Paul 
Paulson; e. Arne Homdrom, John Sandquist, Martin Samstad. I 1915: b. 
A. H. Nelson; c. John Samstad; e. Martin Samstad. Kvindefor., 1913. 
Prestelon: $60 (1911), $120 (1914).— T. Hokenstad. (1607—5432) 

Wang menighet. 

Alexander (11 mil syd0st), McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 1913. 54 sjaele i 1913, 54 i 1914. Prester: M. L. Holey, 1913- 
14; T. Hokenstad, 1914 — . Embedsmamd i 1913: b. Bert Wiig; c. Anton 
Knutson; e. Andrew Eikern, Edw. Gullickson, Adolph Rud. I 1915: b. 
Bert Wiig; c. Anton Knutson; e. Andrew Eikern, Edw. Gullickson, Adolph 
Rud. Kvindefor., 1913. Prestel^n: $100 (1913), $150 (1914), $175 (1913-14). 
— T. Hokenstad. (1608—5433) 

Middle Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Middle Creek, McKenzie Co., N. D. 
Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 24 sjsele i 1912. Prest: A. Johansen, 1911 — . Embeds- 
mand i 1911: b. E. Christiansen.— A. M. A. (5110—5434) 

Timber Creek norsk lutherske menighet. 

Rawson (3 mil nord), McKenzie Co., N. D. 

Hauges synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 42 sjsele i 1911, 54 i 1914. Prest: M. T. Berntson, 
1911—. Embedsmand i 1911: b. Paul Nygard. I 1915: b. Harold Wold.— A. 
M. A. (5111—5435) 

Cherry norsk lutherske menighet. 

Watford (5 mil syd), McKenzie Co., N. D. 
Hauges synode, 1912 — . 

Organisert 1912. 48 sjaele i 1914. Prest: M. T. Berntson, 1912—. Em- 
bedsmand i 1915: b. John Roraess.— A. M. A. (5113—5436) McKenzie Co. 233 

Holland menighet (Hillside). 

Alexander (14 mil sydvest), McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 1913. 44 sjsele i 1913, 79 i 1914. Prester: M. L. Holey, 1913- 
14; T. Hokenstad, 1914—. Embedsmsend i 1913: b. John 0ian; c. Hagerup 
Hansen; e. Hilbert Pederson, Hans Grundseth, N. K. Nelson. I 1915: b. 
Even Christianson; c. Hagerup Hansen; e. Matt. M onsen, John 0ian, Hil- 
bert Pederson, Andrew Hougen. Kvindefor., 1913. Gravplads, 2 acres 
(gave).— T. Hokenstad. (1606—5437) 

Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Cf. Skandinavia norsk evangelisk lutherske i Richland Co., Mont.?) 
Dore, McKenzie Co., N. D. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 91 sjaele i 1913, 91 i 1914. Prest: I. G. Monson, 1913 — . 
Embedsmand i 1913: b. Wm. Johnson.— A. M. A. (5108—5438) 

Berg norsk evangelisk lutherske menighet. 

Berg (? mil ?), McKenzie Co., N. D. 

Norske synode, 1914—. 

Organisert 1914. Prest: I. J. Buckneberg, 1914 — . —A. M. A. 

(5104—5439) 
Scandia menighet. 

Berg (4 mil syd-sydo'st), McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert mai 1914. 33 sjaele i 1914 (4 svensker), 60 i 1914 (10 svensker). 
Prester: O. S. Holt, 1912; N. I. Evenson, 1913—. Embedsmsend i 1914: a. 
Peder Aure; b. Clarence Anderson; c. A. L. Rothie; e. Severt Severtson, 
Karl Gro'ndahl, Torstein Hallien. I 1915: a. Peder Aure; b. Clarence An- 
derson; c. A. L. Rothie; e. Karl Gr0ndahl, Severt Severtson, Torstein Hal- 
lien. Kvindefor., 1914. Prestelj^n: $20 (1914).— N. I. Evenson. (2180—5440) 

Spring Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Watford (15 mil syd-sydo'st), McKenzie Co., N. D. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 6te mars 1914. Ca. 100 sjsele i 1914. Prester: M. L. Holey, 
1910; E. E. Eidbo, 1914—. Embedsmsend i 1914: b. V. N. Dokken; c. Einar 
H. Dahl; e. Einar H. Dahl, Haakon Ambjjzfr, Knut K. Hovet. I 1915: b. 
Syver Tveden; c. Einar H. Dahl; e. Haakon Ambjo'r, Einar H. Dahl, Fred 
Stoveland. Kvindefor., 1915, $25. Kirketomt. Gravplads, 2 acres. Preste- 
lp-n: $150 (1914), ca. $75 (1915). Menighetsskolen: $40 (1915). Missionen: 
ca. $25 (1915).— E. E. Eidbo. (171—5441) 

Watford skandinavisk 
lutherske menighet. 

(Watford norsk evange- 
lisk lutherske menighet.) 

Watford, McKenzie Co., 
N. D. 

Norske synode, 1915 — . 

Organisert 6te feb. 1915. 
Ca. 130 sjaele i 1915 (10 
svensker, dansker). Prest: 
E. E. Eidbo, 1915—. Em- 
bedsmsend i 1915 : b. Ole 
Holm; c. Ole Ryan; e. Ole 
Kirke, 1915, $1,850. Gullikson, Knut Amundson, 

Anton Osing. Kvindefor., 
1915, $350. Prestelon: $200 (1915). Samfundsskoler : $10 (1915).— E. E. 
Eidbo. (170—5443) 
234 North Dakota 

Rawson evangelisk lutherske menighet. 

Rawson, McKenzie Co., N. D. 

Utenom (Ns), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: T. Hokenstad, 1915—. Embedsmaend i 1915: 
b. John Heggen; c. Martin Gartland; e. P. H. McCormick, Ole Erickson, 
Anton Knutson. Kvindefor., 1915. Prestelon: $150 (1915).— T. Hokenstad. 
(1605—5442) 

Salem norsk evangelisk lutherske menighet. 

Watford (7 mil sydvest), McKenzie Co., N. D. 

Norske synode, 1916 — . 

Organisert 22de oktober 1916. 50 sjaele i 1916. Prest: E. E. Eidbo, 
1916 — . Embedsmaend i 1916: b. Samuel Ingebregtson; b. Ole Hovelsrud, 
e. Martin Havreberg, Emel Nordgaard, Mikel Thorsrud. — E. E. Eidbo. 

(3583—5444) 

First Scandinavian Lutheran. 

(Forenede lutherske, Beach.) 

Beach, Golden Valley Co., N. D. 

Utenom (Ns, Fk), 1906—. 

Organisert 1906. Ca. 45 sjaele i 1906 (20 tyskere), 133 i 1914. Prester: 
E. B. Austvold, 1906; C. S. Thorpe. 1906-11; E. A. Vaaler, 1911-12; H. J. 
Thorpe. 1912-14; J. T. Bursett, 1914-15; H. J. Thorpe, 1915—. Embedsmaend 
i 1906: a. P. C. Erikson; b. Knut Olson; c Ed. Hoverson; e. Christ. Paulson, 
John Davidson, H. Noiohn. 1 1915: a. Ed. Hoverson; b. P. C. Erikson; c. 
R. B. Thompson; e. Ed. Hoverson, E. E. Mikkelsen, Ed. Holven; f. O. C. 
Haugen; h. O. C. Haugen. Kvindefor., 1906. Pikefor., 1910. Mandsfor., 
1916. Sangfor., 1915. $6. Kirke, 1906, $4,150. Prestel^n: $125 (1906), $700 
(1914). $2,425 (1906-14).— H. J. Thorpe. (372—5445) 

Sentinel Butte norsk evangelisk lutherske menighet. 

Sentinel Butte, Golden Valley Co., N. D. 

Utenom (Fk). 1907-09; Forenede kirke. 1909—. 

Organisert 1907. 30 sjaele i 1907, 72 i 1914 (2 svensker, dansker). Pre- 
ster: Th. H. Larsen, 1908-09; H. J. Thorpe, 1909-16; E. I. M. Synnes, 1911- 
14; J. T. Bursett, 1914-15; A. T. Tj0rnhom, 1916—. Embedsmaend i 1907: 
b. Lars Ness; c. Knut Rogness; e. S. Syverson, Nels Haugen (?), Christ. 
Stokken; f. J. A. J. Norem. I 1915: b. J. A. J. Norem; c. Oscar Hovland; 
d. Asbjp'rn Syverson, Syver Tvedt, Nels Haugen(?); e. Lars Ness, L. O. 
Sivesend, Nels Waldal. Kvindefor., 1908. Gravplads, 1 acre (gave). Preste- 
l0n: $100 (1907), $300 (1914), ca. $700 (1907-14).— H. J. Thorpe. (379—5446) 

Skandia norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Skandia skandinavisk lutherske.) 

Skaar (4 mil syd), Golden Valley Co., N. D. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 40 sjaele i 1911, 40 i 1914. Prester: E. I. M. Synnes, 
1911-14; H. J. Thorpe, 1915—. Embedsmaend i 1911: b. A. J. Nellermoe; c. 
Halvor Brunsvold. Kvindefor., 1910. Prestelon: $100 (1911), $100 (1914). 
— H. J. Thorpe. (378—5447) 

Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bowman (10 mil syd), Bowman Co., N. D. 

Norske synode, 1907-08C?). 

Organisert 1907. Opl0st 1908(?). 40 sjaele i 1907. Prester: J. M. J. 
Buckneberg, 1907-10; A. A. Oppegaard, 1910-12; G. R. Estrem, 1912—. —A. 
M. A. (4523—4548) Bowman Co. 235 J. Twin Butte norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bowman (5 mil nord), Bowman Co., N. D. 
Norske synode, 1907-1 1(?). 

Organisert 1907. Opkfet 1911(?). 27 sjsele i 1907, 15 i 1910. Prester: 
M. J. Buckneberg, 1907-10; A. A. Oppegaard, 1910-11. Embedsmand i 1907: b. Albert Houkom.— A. M. A. (4524—5449) Grand Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ring (2 mil nordvest), Bowman Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 39 sjsele i 1910, 23 i 1914. Prester: J. M. J. Buckne- 
berg, 1907-10; A. A. Oppegaard, 191(M2; G. R. Estrem, 1912—. Embeds- 
mand i 1913: b. Andr. Molde. Gravplads.— A. M. A. (4534—5450) Zion norsk evangelisk lutherske menighet (Sion, Zion). 

Amor, Bowman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1908. Ca. 40 sjfele i 1908, 45 i 1914. Prester: E. O. S. Eides- 
vik, 1908-11; H. S. Fr^iland, 1911-12; Olof Olson, 1912-13; N. J. Charlson, 
1913-15; A. T. Tjo'rnhom, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. Alex. Anderson. 
—A. M. A. (4516—5451) 

Immanuels menighet. 

Amor, Bowman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908-11. 

Organisert 1908. Oplo'st 17de januar 1911, for at forenes med Zion norsk 
evangelisk lutherske menighet. Prest: E. O. S. Eidesvik, 1908-11.— A. M. A. 
(4517—5452) 

Bowman norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Bowman, Bowman Co., N. D. 
Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1908. 50 sjsele i 1908, 40 i 1914. 
Prester: E. O. S. Eidesvik, 1908-12; Hj. S. 
Fr0iland, 1912-13; N. J. Charlson, 1913-14; 
Kirke, 1909, $3,700. J- O. Wangberg, 1915 — . Embedsmaend i 1908: 

b. Idan Iverson ; c. Palmer Peters ; d. Ole T. 
Olson, Ole Evjen, A. Sanden; e. Idan Iverson, Henry Roen, Thomas Thomp- 
son; f. A. Sanden; h. E. O. Bergh. I 1915: b. John J. Thue; c. J. A. Hau- 
kom; d. A. Sanden, Cornelius Roen, J. A. Haukom; e. Idan Iverson, Henry 236 North Dakota 

Roen, Palmer Peters; f. A. Sanden ; h. miss Engelham. Kvindefor., 1908, 
$1,500. Ungdomsfor., 1910. Sangfor., 1912, $200. Prestelon : $70 (1908), $96 
(1914), $350 (1908-14). Kirketjener osv. : $210 (1908-14). Samfundsskoler : 
$100 (1908-14). Missionen: ca. $60 ( 1908-14) .—J. O. Wangberg. 

(271-5453) 

Grand River norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bowman (6 mil sydvest), Bowman Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1908-09. 

Organisert hasten 1908. Oplo'st 1909, paa grund av uenighet om kaldelse 
av prest (Grand River — Fk; Natanael — Hs, Harding Co., S. D.). 31 sjaele 
i 1908, ca. 40 i 1909. Prest: E. O. S. Eidesvik, 1909-10. Embedsmsend i 
1908: b. Gulick Nesje; c. Bertin Ness; d. Lars Sandvik, Karel Holmstremi; 
e. Martin Ness, Algot Nanson, Julius Espeseth; f. Olof Fosso. I 1909: b. 
A. Resja.— A. T. Tj^rnhom. (6383—5454) Grand River norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1908 til 1909 en del av Grand River.) 

Bowman (16 mil svdvest), Bowman Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909 (1908)-10; Forenede kirke. 1910—. 

Organisert 1909 (1908). 32 sjsele i 1911, 46 i 1914 (1 svenske). Prester: 
E. O. S. Eidesvik, 1909-10; H. S. Frolland, 1910-12; Olof Olson, 1912-13; 
N. J. Charlson, 1913-14; A. T. Tjo'rnhom, 1914—. Embedsmamd i 1915: b. 
Gulick Nesje; c. O. M. Ring; d. Johan Hillestad, Martin Ness; e. • Martin 
Ness, Sam Johnson, Amund Gansemel; f. Martin Ness. Kvindefor., 1909, 
$125. Kirke, 1909, $1,145. Gravplads, 2 acres. Prestekm: $100 (1908), $50 
(1914), $275 (1908-14). Samfundsskoler: $20 (1908-14). "Konstitution", 
1909.— A. T. Tjo'rnhom. (1576—5455) Spring Creek menighet. 

(Spring Creek norsk evangelisk lutherske.) 

Bowman (14 mil sydo'st), Bowman Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1908-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1908. 15 sjade i 1908, 20 i 1914. Prester: E. O. S. Eidesvik, 
1908-12; H. S. Fr^iland, 1912-13; N. J. Charlson, 1913-14; J O. Wangberg, 
1915 — . Embedsmaend i 1908: b. Alex Hartz; c. Ole Lewison; d. Ole Svad- 
berg, Alex Hartz, Iver Ho'glie; e. Peder Ho'glie, Iver Paulson, Paul Syver- 
son; f. Ole Svadberg. I 1915: b. August Svedahl; c. Hening Hanson; d. D. 
Danielson, Matth. Paulson, August Svedahl; e. Iver Ho'glie, Hening Han- 
son, Iver Ulen. Kvindefor., 1908, $65. Prestel^n: $20 (1908), $50 (1914), 
$180 (1908-14). Samfundsskoler: $30 (1908-14).— J. O. Wangberg. (1153—5456) Union Prairie menighet. (Union Prairie norsk evangelisk lutherske.) 

Buffalo Springs (5 mil syd), Bowman Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1908-09; Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 19de november 1908. 40 sjaele i 1908, 40 i 1914. Prester: E. 
O. S. Eidesvik, 1908-12; H. S. Frolland, 1912-13; H. J. Charlson, 1913-14; 
J. O. Wangberg, 1915—. Embedsmsend i 1908: b. J. Maurud; c. Peter Ham- 
merstad; d. Lars Hanson, Hilmer Haug, Jens Strand; e. George Olstad, Ole 
Hilstad, Peter Simon. I 1915: b. J. Maurud; c. Julius Rue; d. Peter Simon- 
sen, George Olstad, Otto Hemraa; e. H. Oppegaard, Lars Hanson, Otto 
Hemma. Kvindefor., 1908, $100. Gravplads, 2 acres, $36. Prestelon: $50 
(1908), $67 (1914). Samfundsskoler: $40 (1908-14).— J. O. Wangberg. 

(272-5457) Bowman Co. 237 

Griffin menighet (Griffin norsk evangelisk lutherske). 

Griffin (1 mil nordvest), Bowman Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1908—. 

Organisert 1908. 30 sjaele i 1908, 40 i 1914. Prester: E. O. S. Eidesvik, 
1908-12; H. S. Finland, 1912-13; N. J. Charlson, 1913-14; J. O. Wangberg, 
1915 — ■. Embedsmsend i 1908: b. Ole Smedevang; c. Jacob Ramstad; d. Ed- 
vard Smedevang, Jens Rolfnes; e. Andrew Ralfnes, Albert Anderson. I 1915: 
b. J. Lilhland; c. Matth. Watland; d. Martin Ssether, Edvard Smedevang, 
Henry Anderson; e. Gilbert Anderson, Oluf Oien, Andrew Rolfnes. Kvinde- 
for., 1908, $140. Gravplads, 3 acres, $90. Prestelon: ca. $2 (1908), $41 (1914), 
$120 (1908-14).— J. O. Wangberg. (1152—5458) Mamre skandinavisk lutherske menighet. 

Reeder (8 mil sydvest), Bowman Co., N. D. 

Hauges synode, 1908 — . 

Organisert 1908. Ca. 24 sjaele i 1908, 95 i 1914. Prester: E. O. S. Eides- 
vik, 1908-09; R. E. Rasmussen, 1910-12; P. O. Lovseth, 1913—. Embeds- 
mand i 1915: b. J. M. Sabe. Gravplads.— A. M. A. (4529—5459) St. Johannes menighet. * 

Rhame (5 mil syd^st), Bowman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1908. 36 sjaele i 1910, 50 i 1914. Prester: M. C. Holseth, 
1908-14; A. T. Tj^rnhom, 1914-16; A. N. Eggen, 1916—. Embedsmand i 
1908: b. S. Brown. I 1915: b. T. Klovstad. Kvindefor. Ungdomsfor.— A. 
M. A. (4533—5460) 

Bergqvist praekeplads. 

Austin (5 mil nordo'st), Bowman Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1909-11. 

Begvndt 1909. Sluttet 1911. Prest: M. C. Holseth, 1909-11.— A. M. A. 
(4519—5461) 

St. Olafs menighet. 

Bowman (8 mil syd), Bowman Co., N. D. 

Norske synode, 1909—. 

Organisert 1909. 30 sj?e1e i 1909, 29 i 1913. Prester: A. A. Oppegaard, 
1909-11; G. R. Estrem, 1912—. Embedsmand i 1913: b. O. A. Ruud.— A. 
M. A. (4521—5462) 

Grand Valley menighet. 

Graceville, Bowman Co., N. D. 
Hauges synode, 1909-10. 

Begyndt 1909. Sluttet 1910. Prest: R. E. Rasmussen, 1909-10.— A. 
M. A. (4526—5463) 

Little Missouri menighet. 

Marmarth (14 mil syd), Bowman Co., N. D. 

Hauges synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 17 sjcele i 1909, 9 i 1913. Prester: R. E. Rasmussen, 
1909-10; G. A. Carlson, 1912—. Embedsmand i 1913: b. Mabel Aasern.— A. 
M. A. (4528—5464) 238 North Dakota 
First Lutheran Church (Rhame). 

Rhame, Bowman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908 (1912)—. 

Organisert 1908. Reorganisert 1912. 65 sjaele 
i 1912, 50 i 1914. Prester: M. C. Holseth, 
1908-14; Hj. S. Finland, 1911-13; M. J. 
Charlson, 1913-14; A. T. Tjornhom, 1914—. 
Embedsmsend i 1912: b. Theo. Torbenson ; c. 
A. W. Bollum; e. John Hanson; S. P. Killy, 
H. C. Thompson. I 1915: b. Thorwald Klov- 
stad; c. A. W. Bollum; e. A. Svendby, A. T. 
Anderson, I. B. Nelson. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Pikefor., 1915, $55. Sangfor. Preste- 
10n: $200 (1912), $250 (1914). "Konstitu-. 
tion", 1910.— A. T. Tjorahom. (1578—5465) Kirke, 1913, $2,500. Rhame praekeplads. Rhame, Bowman Co., N. D. 
Hauges synode, 1909-11 (?). 

Begyndt 1909. Sluttet 191 1(?). Prest: R. E. Rasmussen, 1909-11.— A. 
M. A. (4532—5466) 

Bethania menighet. 

Rhame (10 mil syd), Bowman Co., N. D. 

Hauges synode, 1909(?)— . 

Organisert 1909(?). 65 sjaele i 1909, 80 i 1914. Prester: R. E. Rasmus- 
sen, 1909-11 ; G. A. Carlson, 1912—. Embedsmand i 1913: b. Elias Smebak. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke. Gravplads.— A. M. A. (4530—5467) Medicine Hill norsk evangelisk lutherske menighet. 

Rhame (9 mil syd), Bowman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909-12(?). 

Organisert 1909. Opl^st 1912(F). Ca. 20 sjaele i 1909, ca. 10 i 1910. 
Prest: E. O. S. Eidesvik, 1909-11. Embedsmand i 1909: b. So'ren Hanson. 
—A. M. A. (4531—5468) 

Austin praekeplads. 

Austin, Bowman Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1909-11. 

Begyndt 1909. Sluttet 1911. Prest: M. C. Holseth, 1909-11.— A. M. A. 
(4518^5469) Buffalo Springs menighet. 

Buffalo Springs, Bowman Co., N. D 

Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 32 sjaele i 1910, 26 i 1913. Prester: A. A. Oppegaard, 
1910-11; G. R. Estrem, 1912—. Embedsmand i 1915: b. B. Marking. Gray-- 
plads.— A. M. A. (4525—5470) Bowman Co., Mercer Co. 239 

Rose Hill menighet. 

Bowman (12 mil sydvest), Bowman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1911-13. 

Organisert januar 1911. Opl^st 1913. 20 sjsele i 1911. Prester: E. O. S. 
Eidesvik, M. C. Holseth, 1911; H. S. Finland, 1911-13. Embedsmand i 
1913: b. E. J. Nelson.— A. M. A. (4522—5471) 

St. Pauli menighet (St. Paulus). 

Rhame (8 mil nordvest), Bowman Co., N. D. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 35 sjaele i 1911 (10 svensker), 40 i 1914 (10 svensker). 
Prester: M. C. Holseth, 1911-14; A. T. Tj/zfrnhom, 1914-16; A. N. Eggen, 
1916 — . Embedsmaend i 1911: b. Julian Linloken; c. Stefven Peterson; e. 
Christ. Sundin, Hans Olson, Ole Rue. I 1915: b. Elof Benson; c. Andrew 
Borgan; d. Tom Swanson; e. Chas. A. Nelson, Hans Olson, Ole Rue. 
Kvindefor., 1916. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $75 (1911), $100 (1914), $360 
(1911-14). Samfundsskoler: $37 (1911-14). "Konstitution", 1911.— A. T. 
Tjo-rnhom. (1577—5472) 

Our Savior's English Lutheran (Bowman?). 

Bowman (11 mil syd), Bowman Co., N. D. 
Hauges synode, 1913—-. 

Organisert 1913. 50 sjaele i 1915. Prest: G. A. Carlson, 1913—. —A. 
M. A. (4520-5473) 

Langberg praekeplads (Longbury). 

Langberg, Bowman Co., N. D. 
Hauges synode, 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: G. A. Carlson, 1913-14.— A. M. A. 
(4527—5474) 

Cambridge praekeplads. 

Cambridge, Mercer Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-10. 

Begyndt 1907. Sluttet 1910. Prest: J. M. Hestenes, 1907-08.— A. M. A. 
(5147—5475) 

Cambridge norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cambridge, Mercer Co., N. D. 

Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 36 sjaele i 1910, 41 i 1913. Prest: S. Peterson, 1910-14. 
Embedsmand i 1910: b. A. Lindquist. I 1913: b. A. Lindquist. 55 mil fra 
prestegaarden.— A. M. A. (5150—5476) 

Zion menighet (Sion). 

Krem, Mercer Co., N. D. 

Forenede kirke, 1907-11(?). 

Organisert 1907. Opl^st 1911(?). 40 sjaele i 1907, ca. 50 i 1909. Prester: 
J. A. Diesen, 1907; L. A. Breen, 1907-09; T. H. Larson 1909-11. Embeds- 
mand i 1907: b. Josef Eriksen. I 1910: b. T. H. Johnson.— A. M. A. 

(5145—5477) 

Hub praekeplads. 

Stanton (5 mil nordvest), Mercer Co., N. D. 
Utenom (Ns), 1907-08. 

Begyndt 1907. Sluttet 1908. Prest: J. M. Hestenes, 1907-08.— A. M. A. 
(5149—5478) 240 North Dakota 

Spring Creek menighet. 

Golden Valley (3 mil syd), Mercer Co., N. D. 

Norske synode, 1910—. 

Organisert 1910. 29 sjaele i 1910, 44 i 1914. Prest: S. Peterson, 1910—. 
Embedsmand i 1910: b. T. Larson. I 1913: b. A. Jacobson. 85 mil fra preste- 
gaarden.— A. M. A. (5148—5479) 

Beulah menighet. 

Beulah (? mil ?), Mercer Co., N. D. 
Norske synode, 1913—. 

Organisert 1913. 25 sjaele i 1913. Prest: S. Peterson, 1913—. Embeds- 
mand i 1913: b. C. Moen.— A. M. A. (5146—5480) 

St. Jokobi norsk evangelisk lutherske menighet (St. Jakob). 

Belfield (25 mil nordvest), Billings Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1908-09; Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1908(F). 22 siaele i 1908, 41 i 1914. Prester: Th. H. Larsen, 
1908-09; H. J. Thorpe, 1909-16; F. J. Swenson, 1916—. Embedsmaend 
i 1908: b. B. C. Johnson; c. T. N. Vaster; e. E. J. Hill, L. B. Dokmo, I. G. 
Dorheim. I 1915: a. Ole Lunde; b. Thore N. Vaster; c. Bert C. Johnson; 
e. Ole Lunde, Ole Johnson, Lars Cleveland; h. Bertine Vaster. Kvindefor., 
1908. Ungdomsfor., 1909, $40. Sangfor., 1914, $6. Kirke, 1915, $1,000. Grav- 
plads, 1 acre (gave), Prestel0n: $100 (1908), $200 (1914), $700 (190&-14). 
Prestehus: $650. Menighetsskolen: $60 (1908-14).— H. J. Thorpe. 

(373—5481) 

Snow English Congregation (Snaw, Snow). 

Snow, Billings Co., N. D. 
Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1909. 40 sjaele i 1914. Prest: H. J. Thorpe, 1909-16.— A. M. A. 
(4495—5482) 

Fairfield menighet. 

Fairfield, Billings Co., N. D. 
Forenede kirke, 1912-14. 

Organisert 1912. Oplo'st 1914 31 sjaele i 1914. Prest: H. J. Thorpe, 
1912-14— A. M. A. (4494—5483) 

Richland norsk lutherske menighet. 

Bucyrus (17 mil nord0st), Adams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907-08; Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 12te december 1907. 56 sjaele i 1907, 140 i 1914. Prester: A. 
B. Bergh, 1908-15; Edw. Erickson, 1915—. Embedsmaend i 1907: a. J. D. 
Runsvold; b. Carl Erstad; c. Emer Tew; d. P. Johnson, Ole Johnson, Henry 
Brunson; e. Hans Orscarson, Olaf Tew, Jonatan Runsvold. I 1915: b. Al- 
bert Goplin; c. Rasmus Warne; d. O. Ness, Carl Grovning, L. Waage; e. 
Nils L. Underland, A. Fordahl, Conrad Davidson. 2 kvindefor., 1907, 1914, 
$600. Ungdomsfor., 1916. Kirke, 1916, $1,500. Gravplads, 3 acres (gave). 
Prestel^n: $100 (1907), $100 (1914), $800 (1907-14). Menighetsskolen: ca. 
$100 (1907-14). Samfundsskoler: ca. $50 (1907-14). Missionen: ca. $68 
(1907-14).— Edw. Erickson. (1205—5484) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hettinger (9 mil nord, 2 vest), Adams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907-09; Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 22de September 1907. 60 sjaele i 1907, 119 i 1914. Prest: A. 
B. Bergh, 1908—. Embedsmaend i 1907: a. W. N. Worra; b. W. N. Worra; c. 
W. N. Worra; d. S. Skogen, A. Runsvold, A. Haugsjaa; e. A. Olson, Joe Adams Co. 241 Skogen, Ed. Ellefson. I 1915: b. Oscar Osmundson; c. Gunsten Gunsten- 
son; d. Samuel Skogen, Bendiks Bentson, Olaf Bentson; e. Joe Skogen, 
Asmund H. Olson, Hans Erickson. Kvindefor., $750. Pikefor., 1915, $66. 
Gravplads, 2 acres. Prestel0n: $50 (1907), $100 (1914), $570 (1907-14). Kirke- 
tjener osv. : ca. $50 (1907-14). Menighetsskolen: ca. $200 (1907-14). Sam- 
fundsskoler: $66 (1907-14). Missionen: $116 (1907-14).— A. B. Bergh. 

(890— 5485a) 

Hettinger lutherske menighet. 

Hettinger, Adams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1907-09; For. kirke, 1909—. 

Organisert 15de december 1907. 31 sjsele i 
1907, 158 i 1914 (24 svensker, dansker, ty- 
skere, engelskmaend). Prest: A. B. Bergh, 
1908—. Embedsmsend i 1907: b. Carl Austad; 

c. Lewis Anderson; d. J. S. Holland, JoYgen 
Osmundson, J. M. Carlson; e. P. N. Ahlnes, 
O. B. Severson, Andrew Carlson; f. J0rgen 
Osmundson ; h. Jefrgen Osmundson. I 1915 : 
b. Otto A. Jacobson; c. Lewis M. Anderson; 

d. Peter Larson, J0rgen Osmundson, L. Grun- 
stad ; e. Iver Forthun, Andrew Williams, An- 
ton Christensen ; f. Jjzfrgen Osmundson ; h. 
mrs. Otto A. Jacobson. Kvindefor., 1908, 
$2,530. Ungdomsfor., 1909, $860. Pikefor., 1912, 
$270. Sangfor. Prestel0n : $200 (1907), $400 
(1914), $1,750 (1907-14). Kirketjener osv.: 
$6,800 (1907-14) . Menighetsskolen : $110 (1907- 
14). Samfundsskoler : $95 (1907-14). Mis- 
sionen: $384 (1907-14). Barmhjertighetsan- 
stalter: $10 (1907-14).— A. B. Bergh. 

(891—5485) 
Kirke, 1908, $5,650. Highland Prairie menighet (Wolf Butte). 

Wolf Butte, Adams Co., N. D. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 21 sjcele i 1908, 24 i 1914. Prester: J. M. J. Buckne- 
berg, 1907-10; G. R. Estrem, 1911— Embedsmand i 1915: b. C. O. Rue. 
-A. M. A. (4458-5486) Wolf Butte norsk evangelisk lutherske menighet (Wolfe Butte). 

Wolf Butte, Adams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1908. 87 sjcele i 1909, 45 i 1914. Prester: J. Halland, 1908(?)- 
09; A. B. Bergh, 1909-13; A. L. Dahl, 1913; J. K. Casperson, 1913—. Em~ 
bedsmand i 1910: b. L. J. R. Larson. I 1914: b. Harold Kjaer.— A. M. A. 
(4459-5487) 

Cedar Valley menighet. 

Pierson, Adams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909-14. 

Organisert 1909. Oplo'st 1914, for at forene sig med Wolf Butte menig- 
het. 30 sjsele i 1910, 35 i 1912. Prester: J. Halland, 1909-11; A. L. Dahl, 
1912-14. Embedsmand i 1910: b. Abr. Amdahl. I 1912: b. H. Kjser.— A. M. A. 
(4449_5488) 

St. Paul skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Bucyrus (4 mil sydo'st), Adams Co., N. D. 

Hauges synode, 1908 — . 

Organisert 1908. 35 sjsele i 1909, 35 i 1915. Prest: L. Gunderson, 1908—. 
Embedsmand i 1915: b. F. I. Lien. Kvindefor. Ungdomsfor. — A. M. A. 
(4442—5489) 242 North Dakota 

Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Leigh, Adams Co., N. D. 

Hauges synode, 1908—. 

Organisert 1908. 65 sjaele i 1909, 53 i 1915. Prest: L. Gunderson, 
1908—. Embedsmand i 1915: b. H.Wefall. Kvindefor. Ungdomsfor. Grav- 
plads. —A. M. A. (4445—5490) 

AAa-^6 Co., M D. 

no t- . '^ f r;ir r /Y **" 

,„ . /feeder. 

Vor Frelsers menighet. 

Reeder, Adams Co., N. D. 
Norske synode, 1908—. 

Organisert 1908. 72 sjaele i 1910, 57 i 1913. Prest: G. R, Estrem, 1909—. 
Embedsmand i 1913: b. G. P. Lee.— A. M. A. (4454—5491) 

Reeder praekeplads. 

Reeder, Adams Co., N. D. 
Hauges synode, 1909-10. 

Begyndt 1909. Sluttet 1910. Prest: R. E. Rasmussen, 1909-10.— A. M. A. 
(4452—5492) 

Reeder United Lutheran Congregation (Reeder). 

Reeder, Adams Co.. N. D. 

Forenede kirke, 1909-14. 

Organisert 1909. Oplo'st 1914, for at forenes med Vor Frelsers menig- 
het— Ns. 80 sjaele i 1909, 51 i 1914. Prester: J. Halland, 1909-12; A. L. Dahl, 
1912-13; J. K. Casperson, 1913-14.— A. M. A. (4453—5493) 

Whetstone Butte norsk lutherske menighet (Whitstone).' 

Reeder (10 mil nordo'st), Adams Co., N. D. 

Hauges synode, 1908—. 

Organisert 1908. 41 sjaele i 1908, 36 i 1915. Prester: L. Gunderson, 
1908-13; P. O. LoVseth, 1913—. Embedsmand i 1915: b. Elling Tangen. 
—A. M. A. (4455—5494) 

Whetstone Buttes praekeplads. 

Reeder (9 mil nord), Adams Co., N. D. 

Utenom (Fk). 1909-10. 

Begyndt 1909. Sluttet 1910. Prest: J. Halland, 1909-10.— A. M. A. 

(4456—5495) 

Bucyrus Evangelical Lutheran Church. 

Bucyrus, Adams Co., N. D. 
Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 8de januar 1909. 28 sjaele i 1909 (8 svensker), 76 i 1914 (9 
svenskef, 1 tysker, 1 franskmand). Prester: A. B. Bergh, 1909-10; J. Hal- Adams Co. 243 

land, 1910-12; A. L. Dahl, 1912-13; J. K. Casperson, 1913-15; Edw. Erick - 
son, 1915 — . Embedsmaend i 1909: b. Gunder Hauge; d. Arvid Johnson, 
Martin Erlandson, Mathias Larson; h. C. A. Husby. I 1915: b. J. O. Wigen; 
c. A. O. Nelson; d. Martin Erlandson, Martin Hokenson, Edward Ahlgren; 
e. John Jacobson, N. P. Nelson; O. C. Bergland; h. J. O. Wigen. Kvinde- 
for., 1909, $1,715. Ungdomsfor., 1911, $125. Kirke, 1910, $3,300. Gravplads, 
2 acres, $75. Presteljzfn: $125 (1914), $450 (1909-14). Kirketjener osv.: $3,400 
(1909^-14). Samfundsskoler: $75 (1909-14). Missionen: $43 (1909-14).— A. 
B. Bergh. (371—5496) 

North Grand norsk lutherske menighet. 

(North Grand River norsk evangeliske.) 

Bucyrus (9 mil sydvest), Adams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 16de mars 1909. 31 sjsele i 1909, 71 i 1915. Prester: A. & 
Bergh, 1909; O. Lee, 1910; J. Halland, 190SM0; L. O. Helleklev, 1910-14; 
L. J. R. Larson, 1914-15; M. Schilliaas, 1915— Embedsmaend i 1909: b. C. 
G. Benson; c. Andrew P. Olsen; d. O. B. Halden, A. Lund, A. Gustavus; 
e. H. K. Fadness, Iver Iverson, Ole Melby; f. Oliver Stime. I 1915: 
b. O. B. Halden; c. O. B. Halden; d. H. Fadness, A. P. Olson, Ole. 
Melby; e. Sam Opheim, Erick Erickson, R. Hagen; f. C. A. Sandhei. 
Kvindefor., 1909, $330. Gravplads, 2 acres (gave fra O. B. Halden.),. Preste- 
lo-n: $100 (1909), $65 (1914), $370 (1909-14). Samfundsskoler: $72 (1909-14). 
Missionen: ^66 (1909-14). Korrespondance av prof. Olav Lee i "Norwegian- 
American", 1910.— M. Schilliaas. (1394—5497) 

Bethel evangelisk lutherske menighet. 

(Bethel norsk evangelisk lutherske.) 

Haynes, Adams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 9de januar 1909, 44 sjsele i 1909, 60 i 1914 (6 svensker). 
Prest: A. B. Bergh, 1909—. Embedsmaend i 1909: a. T. J. Str^m; b. J. M. 
Johnson; c. J. M. Johnson; d. C. F. Berglund, Paul Silsand, Olaf S. Berg; 
e. T. J. Stroni, Paul Tingstad, C. H. Roos. I 1915: b. O. C. Olson; c. Carl 
Roos; d. Paul Silsand, Erick Swenson, John Torgerson; e. Olaf D. Berg, 
Knut Bj^rndahl, John Hersrud. Kvindefor., 1909, ca. $400. Prestelo'n: $50 
(1909), $75 (1914), $325 (190^-14). Kirketjener osv.: ca. $60 (1909-14). Me- 
nighetsskolen: $113 (1909-14). Samfundsskoler: $25 (1909-14).— A. B. Bergh. 
(889—5498) 

Holme norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Holem norsk evangelisk lutherske.) 
Hettinger (? mil ?), Adams Co., N. D. 
Forenede kirke, 1909-11 (?). 

Organisert 1909. Opl^st 1911 (?). 26 sjsele i 1909, 21 i 1910. Prest: A, 
B. Bergh, 1909-11(?). Embedsmand i 1909: b. Ed. Ramstad.— A. M. A. 

(4446—5499) 

Zion English Evangelical Lutheran Congregation. 

Spring Butte, Adams Co., N. D. 
Hauges synode, 1909 — . 

Organisert 1909. 35 sjaele i 1909. Prest: L. Gunderson, 1909—. Ung- 
domsfor.— A. M. A. ^4444 — 5500) 

Long Butte norsk evangelisk lutherske menighet. 

Petrel (14 mil nord), Adams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909 — . 

Organisert 1909. 63 sjsele i 1909, 60 i 1914. Prester: O. C. Brenna, 
1909-11; J. A. Erikson, 1912—. Embedsmand i 1915: b. A. Brekke— A. M. A. 
(4448—5501) 244 North Dakota Buffalo Creek praekeplads. 

Reeder (4 mil sydvest), Adams Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909-10. 

Begyndt 1909. Sluttet 1910. Prest: J. Halland, 1909-10.— A. M. A. 

(4450—5502) 

Cedar Creek norsk evangelisk lutherske menighet. 

Stowers, Adams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1909 — . 

Organisert 1909. 48 sjrcle i 1909, 65 i 1915. Prester: O. C. Brenna, 
1909-12; J. A. Erikson, 1912—. Embedsmand i 1915: b. Henrv Texlie.— A. 
M. A. (4457—5503) 

Bloom menighet (Bloom forenede lutherske). 

Reeder (12 mil sydvest), Adams Co., N. D. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 18de mai 1910. 73 sjsele i 1910, 63 i 1914. Prester: J. Hal- 
land, 1909-10; L. O. Helleklev, 191(M4; L. J. R. Larson, 1914-15; M. Schilli- 
aas, 1915—. Embedsmand i 1910: b. O. A. Olson; c. Albert Olson; d. Ben 
Benson, Lars Steffenson, Peder Sorlien; e. Peder Paulson, E. J. Bakken, H. 
G. Olson; f. Syver Hanson. I 1915: b. O. A. Olson; c. Lars Steffenson; d. 
Ben Benson, Martin Gullekson, Lars Steffenson; e. Hans S. Hansen, Hans 
Stadheim, H. G. Olson; f. Syver Hanson. Kvindefor., 1910, $90. Gravplads, 
2 acres (gave). Prestel0n: $50 (1910), $50 (1914), $200 (1910-14). Samfunds- 
skoler: $25 (1910-14). Missionen: $11 (1910-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$3 (1910-14).— M. Schilliaas. (1392—5504) Fairview menighet. 

Reeder (10 mil syd), Adams Co., N. D. 
Norske synode 1910(?)-11(?). 

Organisert 1910. Opl0st 1911(?). 44 sjade i 1910. Prest: G. R. Estrem, 
1909-11. Embedsmand i 1910: b. Alb. Knutsen. Gravplads.— A. M. A. 

(4451— 5504a) Normanna evangelisk lutherske 
menighet. 

Dunn Center, Dunn Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908 — . 

Organisert 1908. 35 sjasle i 1908, 100 i 1914. 
Prester: T. H. Larsen, 1908-13; C. M. Home- 
land, 1913—. Embedsmaend i 1908: b. Ole 
Schulberg. I 1915 : b. P. A. Schulberg; c. John 
Knudsvig ; d. Albert Schulberg, T. A. Helseth ; 
e. Ole Schulberg, Martin Bergrud, Thos. Elle- 
stad ; h. Bert Nyhagen. 2 kvindefor., 1908, 
$1,600. Sangfor., 1914. Prestel0n : $100 (1908), 
$275 (1914), ca. $1,000 (1908-14). Samfunds- 
skoler: ca. $150 (1908-14). Missionen: $200 
(1908-14).— C. M. Homeland. (843—5507) 
Kirke, 1914, $5,000. 

Prestehus, 1914, $600 (sammen 

med andre menigheter i kaldet). 
Gravplads, 2 acres (gave). Adams Co., Dunn Co. 245 Petrel praekeplads. 

Petrel, Adams Co., N. D. 
Forenede kirke, 1912-13. 

Begyndt 1912. Sluttet 1913. Prest: J. A. Erikson, 1912-13.— A. M. A. 
(4447—5505) 

Bethel norsk evangelisk lutherske menighet. 

Chandler, Adams Co., N. D. 
Hauges synode, 1913. 

Organisert 1913. 28 sjaele i 1913, 36 i 1914. Prest: Albert Olsen, 1913—. 
Embedsmand i 1915: b. J. 0degaard. Kvindefor. Gravplads. — A. M. A. 

(4443—5506) ? Spring Creek evangelisk lutherske 
menighet. 

Halliday, Dunn Co, N. D. 

Forenede kirke, 1908 — . 

Organisert 21 de mars 1908. 24 sjaele i 1908 
(4 svensker), 47 i 1914 (5 svensker). Prester : 
T. H. Larsen, 1908-13; C. M. Homeland, 
1913—. Embedsmamd i 1908 : b. Alf Olaf son ; 
c. Erik Stenerson ; d. Emil Carlson, Stener 
Haugen, 0sten Olson; e. Carl Dahlen, Chas. 
Gustafson, Thorn Perhus. I 1915: b. Alf 
Olaf son; c. Erik Stenerson; d. John Dahlen, 
Knute Haugen; e. Alf Olaf son, Hans Ulsness, 
Emil Carlson, P. Fj0sne; h. mrs. Alf Olaf son. 
Sangfor., 1914. Prestelon : $100 (1908), $275 
(1914), $1,075 (1908-14). Kirketjener osv.: 
ca. $30 (1908-14). Samfundsskoler : ca. $100 
(1908-14). Missionen: $80 (1908-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $60 (1908-14).— C. M. 
Homeland. (844—5508) Kirke, 1914, $5,000. 

Prestehus, 1914, $600 (sammen 

med andie menigheter i kaldet). 
Gravplads, 3 acres (gave). 

Killdeer evangelisk lutherske menighet. 

(Rich Loam, Kill Deer evangelisk lutherske.) 

Kildeer (10 mil vest), Dunn Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 21de juni 1909. 24 sjaele i 1909, 56 i 1914. Prester: T. H. 
Larsen, 1909-13; C. M. Homeland. 1913—. Embedsmand i 1909: b. Gullick 
Olson; c. John Johnson; e. Knute Anderson, Martin Hovden, Mathias Sloan. 
I 1915: b. Andrew Swaren; c. Martin Hovden; e. Mathias Sloan, Hans Sloan, 
Jo'rgen Sloan; h. Andrew Swaren. Kvindefor., 1913. Prestehus, 1914, $600 
(sammen med andre menigheter i kaldet). Gravplads, 1 acre (gave). Preste- 
lon: $50 (1909), $100 (1914), $350 (1909-14). Samfundsskoler: $30 (1908-14). 
Missionen: $8 (1908-14).— C. M. Homeland. (841—5509) Vang evangelisk lutherske menighet. 

Werner (9 mil sydvest), Dunn Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1909-11. 

Organisert 1909. Splittet 1911, paa grund av uenighet med hensyn til 
gravplads (Yestre Vang; 0stre Vang). 40 sjaele i 1909, 57 i 1911. Prest: 24a North Dakota T. H. Larsen, 1909-11. Embedsmsend i 1909: b. Oskar Nordland; c. Cernal 
Nordland; d. Tave Bru, Lewis Fixen, Carl Pollestad; e. Hans Torgerson, 
Andrew Skjefse, Nils Thorstad. I 1911: b. M. Torgersen.— C. M. Homeland. 
(7204—5510) 

Vestre Vang menighet. 

(Fra 1909 til 1911 en del av Vang.) 

Werner (9 mil sydvest), Dunn Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1911-14. 

Organisert 1911. Oplo'st 1914, forat den kunde forene sig med 0stre 
igjen (Vang). 27 sjaele i 1911, Prester: T. H. Larsen. 1909-13; C. M. 
Homeland, 1913—. (7206—5511) 

0stre Vang menighet. 

(Fra 1909 til 1911 en del av Vang.) 

Werner (9 mil svdo'st), Dunn Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1911-14. 

Organisert 1911. Oplo'st 1914, forat den kunde forene sig med Vestre 
Vang igjen (Vang). Prester: T. H. Larsen, 1908-13; C. M. Homeland, 
1913—. (7205—5512) 
Vang evangelisk lutherske menighet. 

(Wang evangelisk lutherske. Sammenslut- 
ning av 0stre Vang og Vestre Vang.) 

Werner (9 mil sydvest), Dunn Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909—. 

Organisert 1914 (1909). 170 sjsele i 1914. 
Prester: T. H. Larsen, 1908-13; C. M. Home- 
land, 1913—. Embedsmsend i 1915: b. Walter 
Thompson; c. Cernal Nodland; d. Lewis 
Fixen, Tove Bru, Carl Pollestad; e. Carl Vi- 
sted, Andr. Skjefte, Nils Thorstad; f. Lewis 
Fixen; h. Tove Bru, Hans Torgerson. 2 
kvindefor., 1908, ca. $1,800. Pikefor., 1915. 
Sangfor., 1914, $12. Prestel0n : $75 (1909), 
$250 (1914).— C. M. Homeland. (842—5513) Kirke, $3,700. 
Prestehus, 1914, $600 (sammen 
med atidre menigheter i kaldet). 
Gravplads, 1% acre, $50. 

Werner praekeplads. 

Werner, Dunn Co., N. D. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 1915. Prest: C. M. Homeland, 1915—. —A. M. A- _ 55 

Tepee Buttes menighet (Tepee Butte). 

Havelock (10 mil syd). Hettinger Co., N. D. 
Forenede kirke, 1908— . . tMA „ 

Organisert 1908. 8 sjaele i 1908 (1 svenske), 10 i 1914 (1 svenske). 
Prester: E- O. S. Eidesvik, 1908-09; O. J. Holtan, 1909-12; L. O. Helleklev, 
1912—. Embedsmsend i 1908: b. George Nass; c. Syver Thorsgard; d. Hans Dunn Co., Hettinger Co. 247 Olson, Thorvald Tufty, Martin Tufty; e, Nels Torgerson, Math. Paulson, 
George Shern. I 1915: b. George Nass; c. Syver Thorsgard; d. John Da- 
vidson, Sienrd Justad, Hans Olson; e. Math. Paulson, Ole Lien, Martin 
Lee. Kvindefor., 1907, $9,525. Gravplads, 2 acres, $30. Prestelon: $17 
(1908), $80 (1914), $439 (1908-14).— L. O. Helleklev. (1376—5516) 
Ridgeway lutherske menighet. 

Taylor (12 mil nordvest), Dunn Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 12te juli 1915. 79 sjsele i 1915. 
Prest: T. H. Larsen, 1915 — . Embedsmaend i 
1915: b. Nils Myran; c. Ole Myran; d. Ivar 
Ingebretson, Erland Paulson, Henry Helge- 
son; e. Sven Vaagen, Amund Opsal, Gilbert 
Helgeson; f. Iver Ingebritson. I 1915: b. Nils 
Myran; c. Ole Myran; d. Erland Paulson, 
Henry Helgeson, Iver Ingebretson; e. Sven 
Vaagen, Amund Opsal, Gilbert Helgeson; f. 
Iver Ingebritson. Kvindefor. "Embroidery 
Club", 1915, $30 (1915-16). Prestelon: $175 
(1915). Prestehus osv. : $3,000. Kirketjener: 
ca. $15.— T. H. Larsen. (2399—5514) Kirke, 1915, ca. $2,088. 
Gravplads, 2 acres, $20. 
Land, 2 lotter, $3,000. Rainy Butte norsk evangelisk lutherske menighet. 

New England (10 mil syd), Hettinger Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert lOde februar 1908. Delt 1911, paa grund av praktiske hen- 
syn (New England norsk lutherske menighet). Ca. 50 siaele i 1908 (nogen 
svensker). Prester: E. O. S. Eidesvik, 1908-10; O. J. Holtan, 1910-12; L. 
O. Helleklev, 1913—. Embedsmaend i 1908: b. Martin E. Holt; c. K. Hegge; 
d. Henry Paulsrud, Tonnes B0e, Gunder Austin; e. P. M. Pederson, C. O. 
Johnson, Ole Bakke. I 1915: b. Albert Nelson; c. K. Hegge; d. Thor En- 
grave, A. Hjort, Ole Stenmoen; e. Ellert P. Erickson, Gustav Otterson, 
Henry Paulsrud; f. Henry M. Kins. Kvindefor., 1909. Ungdomsfor., 1910. 
Gravplads, 2 acres (gave). Prestelon: $184 (1914), $700 (1908-14).— L. O. 
Helleklev. (1375—5517) New England evangelisk norsk lutherske menighet. 

(Fra 1908 til 1911 en del av Rainy Butte.) 

New England, Hettinger Co., N. D. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 30te mai 1911. 24 sjacle i 1911, 24 i 1914, 70 i 1915. Prester: 
O. J. Holtan, 1911-12; L. O. Helleklev, 1912—. Embedsmaend i 1911: b. 
Simon Hoverson; c. Simon Hoverson; d. J. S. Larson, mr. Beite; e. Carl 
Nerby, Andrew Olson, Martin Opheim; f. O. L. Buttedal. I 1915: b. B. F. 
S. Thorgaard; c. B. F. S. Thorgaard; d. J. S. Larson, O. L. Buttedal, Anders 
Bjerke; e. Sam Moe, A. G. Anderson, Christian Stro'mmen; f. O. L. Butte- 
dal. Kvindefor., 1912. Prestel^n: ca. $100 (1911), $75 (1914), ca. $250 (1911- 
14). Samfundsskoler: ca. $10 (aarlig).— L. O. Helleklev. (1377—5518) 248 North Dakota 

Mott English Lutheran Church (Mott Lutheran). 

Mott, Hettineer Co., N. D. 

Utenom (Hs), 1908-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1908. 35 sjaele i 1908, 38 i 1914 (9 tyskere og dansker). 
Prester: L. Gunderson, K. L. Kleveland, 1908-11; J. K. Casperson, 1911— 
Embedsmaend i 1915: b. M. O. Berg; c. J. A. Ulberg; h. J. A. Ulberg— J K 
Casperson. (2010—5519) 

Buffalo Butte menighet. 

Alden (? mil ?), Hettinger Co., N. D. 

Norske synode, 1907(?)— . 

Organisert 1907(?). 35 sjaele i 1907, 68 i 1914. Prester: J. M. J. Buckne- 
berg, 1907-10; C. B. Ingebrigtson, 1910—. Embedsmand i 1907: b. Albert 
Iversen. I 1913: b. A. Everson.— A. M. A. (5054—5520) 

Black Butte menighet. 

Hoosier (? mil ?), Hettinger Co., N. D. 

Norske synode, 1907(?) — . 

Organisert 1907. 30 sjaele i 1907, 55 i 1914. Prester: J. M. J. Buckne- 
berg, 1907-10; C. B. Ingebrigtson, 1910—. Embedsmand i 1913: b. Iver 
Hokenstad.— A. M. A. (5057—5521) 

Bethania menighet (Betania). 

Watrous (3 mil syd), Hettinger Co., N. D. 
Hauges synode, 1912 — . 

Organisert 1912. 35 sjaele i 1911, 33 i 1914. Prester: Albert Olsen, 
1911—. Embedsmand i 1915: b. Ed. Anderson.— A. M. A. (5059—5522) 

Havelock menighet. 

Havelock (? mil ?), Hettinger Co., N. D. 
Norske synode, 1913(?) — . 

Organisert 1913(F). 44 sjaele i 1913. Prest: C. B. Ingebrigtson, 1913—.. 
—A. M. A. (5055—5523) 

Havelock praekeplads. 

Havelock, Hettinger Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: L. O. Helleklev, 1915 — . —A. M. A. (5056—5524) 

Regent norsk evangelisk lutherske menighet. 

Regent, Hettinger Co., N. D. 
Hauges synode, 1913(?) — . 

Organisert 1913. 24 sjaele i 1913. Prest: Albert Olsen, 1913—. Embeds- 
mand i 1913: b. mr. Romsaas.— A. M. A. (5058—5525) 

Holden menighet (Holden norsk evangelisk lutherske). 

New England (12 mil nordvest), Slope Co., N. D. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 16de april 1908. Delt januar 1915, fordi den var for vidt- 
strakt til at samles om en kirke. 124 sjaele i 1914. Prester: E. O. S. Eides- 
vik, 1908-09; O. J. Holtan, 1909^12; L. O. Helleklev, 1912-15; H. J. Thorpe, 
1915—. Embedsmaend i 1908: b. W. Flom; c. Carl Flom; d. mr. Engevik, 
Carl Thorvik, mr. Sandvik; e. E. Sholl. I 1915: b. Ole Thorvick; c. Albert. Slope Co., Ramsey Co. 249 

Jacobson; d. Carl Thorvik, Engel Eide, Andrew Bjerke; e. Erick Bjerke, 
Einar Sholl, Ole Nsess; f. mr. Engevick; h. Carl Thorvick. Kvindefor. 
Gravplads, 2 acres (gave). Prestelo'n: $150 (1908), $250 (1914). Samfunds- 
skoler: ca. $10 (aarlig).— L. O. Helleklev. (2197—5526) Holbakken praekeplads. 

Badland (3 mil nordvest), Slope Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1909-14. 

Begyndt 1909. Sluttet 1911. Prest: M. C. Holseth, 1909-14.— M. C. H. 

(5322—5527) 

Deep Creek praekeplads. 

Bessie, Slope Co., N. D. 
Utenom (Fk), 1909-14. 

Begyndt 1909. Sluttet 1914. Prest: M. C. Holseth, 1909-14.— A. M. A. 
(4493—5528) 

Libanon norsk evangelisk lutherske menighet. 

Bessie (2 mil nord), Slope Co., N. D. 
Norske synode, 1910—. 

Organisert 1910. 60 sjaele i 1910, 77 i 1913. Prest: C. B. Ingebrigtson, 
1913—. Embedsmand i 1910: b. O. Haukedal— A. M. A. (5324—5529) Norman menighet. 

De Sart, Slope Co., N. D. 
Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 84 sjaele i 1910, 84 i 1914. Prest: C. B. Ingebrigtson, 
1910—. Embedsmand i 1913: b. L. O. Ofstedal.— A. M. A. (5323—5530) Cedar Creek menighet (Cedar). 

Pine, Slope Co., N. D. 
Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 32 sjaele i 1910, 41 i 1914. Prest: G. R. Estrem, 1913- 
Embedsmand i 1910: b. Nels Nytro.— A. M. A. (5326—5531) Midway menighet. 

Midway, Slope Co., N. D. 
Norske synode, 1912(?) — . 

Organisert 1912(?). 40 sjaele i 1914. Prest: C. B. Ingebrigtson, 1912—. 
-A. M. A. (5325—5532) 

Bjerke praekeplads. 

— , Slope Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1915(F)— . 

Begyndt 1915(F). Prest: L. O. Helleklev, 1915(F)— . —A. M. A. 

(7214—5533) 

Aaberg Academy praekeplads. 

Devils Lake, Ramsey Co., N. D. 

Norske synode, 1888-03. 

Begyndt 1888. Sluttet 1903. Bestyrer: O. H. Aaberg. (5534) 250 North Dakota Bruflat Academy praekeplads. 

Portland, Traill Co.. N. D. 

Norske synode, 1889—. 

Begvndt 1889. Bestvrere: K. M. Hagestad, (?)-04; A. C. Pederson, 
1904-07;~T. E. Thompson, 1907-08; A. T. Felland, 1908-12; M. C. Johnshoy, 
1912-13; E. J. Onstad, 1913-16; A. T. Felland, 1916—. Ca. 85 elever. 

(5534a) 

Grand Forks College praekeplads. 

Grand Forks, Grand Forks Co., N. D. 
Norske synode, 1891-94. 

Begyndt 1892. Sluttet 1894, paa grund av gjseld paa skolebygningen. 
Bestyrere: H. Roalkvam, 1891-93; Thore Eggen, 1893-94. (5535) 

Grand Forks College praekeplads. 

Grand Forks, Grand Forks Co., N. D. 

Norske synode, 1900-11. 

Begyndt 14de oktober 1900. Bestyrere: K. A. Kasberg, 1900-03; B. K. 
Saevre. Skolebygningen, vaerd $45,000, kj0pt for $9,000. Fra 40 til 215 
elever aarlig. Halvorsens "Festskrift", 189-90. (5536) 

Wahpeton Lutheran Bible School praekeplads. 

Wahpeton, Richland Co., N. D. 
Brodersamfundet, 1903 — . 

Begyndt 1903. Bestvrere: E. M. Broen, 1903-11; L. Lillehei, 1911—. 
Skolebygningens vaerdi, $25,000. 4 Lxrere i 1916, 64 elever. (5537) 
Skolebygningen. 
Hospital 1, 1902. Hospital 2, 1908, $35,000. Northwestern College 
praekeplads. 

Velva, McHenry Co., N. D. 

Norske svnode, 1911-13. 

Begyndt 1911. Sluttet 1913 
(midlertidig). Bestyrer : H. 
M. Normann, 1911-13. (See 
4864.) (5539) The Northwood Dea- 
coness Hospital 
praekeplads. 

Northwood, Grand Forks 
Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Begyndt 1902. Rektorer 
og bestyrere : Albert Johan- 
sen, 1902-06; J. D. Runs- 
void, 1907 — . Bestyrerinde : 
diakonisse Emma Amund- 
sen. Korporationens em- 
bedsmsend i 1902: b. T. E. 
Tufte; c. P. S. Evanson. I 
1915: b. S. H. Njaa; c. P. S. Evanson; e. J. D. Runsvold, S. H. Njaa, H. O. Thingelstad, B. S. Draxten, 
P. S. Evanson, T.Tj^rnhom, A. J. Eikeland, T. E. Tufte, T. O. Midbp-.— J. D. 
Runsvold. (5540) Prcckepladser 251 Oak Grove Ladies' Seminary praekeplads. Fargo, Cass Co., N. D. 
Frikirken, 1906—. 

Begyndt 1906. Bestyrer: J. E. Fossum. 
bygningens v^erdi, $30,000. (5538) 7 laerere. 134 elever. Skole- The Northwood Old 

People's Home 

praekeplads. 

Northwood, Grand Forks 
Co., N. D. 

Utenom (Fk), 1910—. 

Begyndt 1910. 30 gamle 
i 1914, 40 i 1915. Rektor: 
J. D. Rusnvold, 1910—. Be- 
styrer : C. T. Strand, 1913—. 
Bestyrerinde: diakonisse 
Anna Alte, 1913—. Besty- 
relsen i 1910: b. T.E.Tufte; 
c. P. S. Evanson. I 1915: 
b. S. H. Njaa; c. P. S. 
Evanson ; e. J. D. Runsvold, 
S. H. Njaa, H. O. Thingelstad, B. S. Draxten, P. S. Evanson, T. Tjornhom, 
A. J. Eikeland, T. E. Tufte, T. O. Midb0.— J. D. Runsvold. (5540a) 
Alderdomslijem 1, 1902 (gave fra mrs. Ella Thingel- 
stad). Alderdomshjem 2, 1913, $25,000. 16. OREGON 
Portland norsk lutherske menighet. 

Portland, Multnomah Co., Ore. 
Utenom, 1871-76. 

Organisert 1871. Oplo'st 1876, paa grund av at Synoden organiserte 
menighet. Prest: A. E. Friedrichsen, 1871-76. (4862—5541) 

Vor Frelsers norsk lutherske menighet (Portland). 

Portland, Multnomah Co., N. D. 

Norske synode, 1876 — . 

Organisert 1876. 50 sjsele i 1885, 41 i 1901. Prester: E. G. A. Christen- 
sen, 1876-79; C. Joergenson, 1879-81; R. R. Bull, 1881-83; H. Engh, 1883- 
85; J. J. Tackle, 1885-87; E. Hove, 1887-S9; A. O. Dolven, 1891-95; T. H. 
Tonneson, 1895-97; S. M. Orwoll, 1898-01; O. M. Holden, 1901; O. Hagoes, 
1901-10; R. O. Thorpe, 1910-12; O. C. Ottesen(?), 1912-13; G. Henriksen, 
1912—. (4837—5542) Portland norsk lutherske menighet. 

Portland, Multnomah Co., Ore. 

Hauges synode, 1885-86(?). 

Organisert 1885. Oplo'st 1886(F). Prest: Iver Tellefsen, 1885-86. 

(4854—5543) Multnomah Co. 253 Portland norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Portland norsk-dansk evangelisk lutherske, 
m Bethlehem.) 

Portland, Multnomah Co., Ore. 
Utenom (Kf), 1887-88; Konferentsen, 1888- 
90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 3dje oktober 1887. Delt i 1889, 
da de danske medlemmer traadte ut for at 
slutte sig til en dansk menighet. 41 sjaele i 
1887, 185 i 1914. Prester: I. Tollefsen, 1887- 
88; C. I. Wold, 1888; K. B. Birkeland, 1889; 
J. A. Lofthus, 1889-90; P. Tangjerd, 1890-93; 
N. J. Ellestad, 1894-95; K. O. Lundeberg, 
1895-97; J. J. Heie, 1897-00; J. M. M. Nervig, 
1901-07; Ditman Larsen, 1908-15; W. M. Pet- 
tersen, 1915—. Embedsmaend i 1890: b. Tho- 
mas T0nseth ; c. W. A. Gronsdahl ; d. Carl 
Oberg, Otto Jacobsen, Thos. Tonseth ; e. W. 
A. Grondahl, N. Alsager, H. Hauge; f. (1888) 
W. A. Gr0ndahl; h. (1888) Thos. Tonseth. 
I 1915: b. Louis Frost; c. Martin Stavseth 
(1916) ; d. Carl Oberg, E. Ellingsen, G. Gun- 
hus, J. H. Johnson, Louis Moe, Louise John- 
son, Laura Bradelie; e. Louis Pedersen, O. Erickson, M. Stavseth, K. Brandt, 
C. C. Vance, O. Hugo, O. S. Bodding; h. Louis Frost (Vestsiden) ; Louis 
Pedersen (0stsiden). 3 kvindefor., 1888, 1914. Ungdomsfor., 1901. Mands- 
for., 1915. Missionsfor., 1896. Prestel0n: $600 (1890), $1,000 (1914), $1,200 
(1916), $15,000 (1890-14). Historisk indledning av Ditman Larsen i "Aars- 
rapport", 1913.— W. M. Pettersen. (1515—5544) 
Kirke, 1889, $11,300. 
Kirke 1, 1910, $350. Kirke 2, 1913, $2,794. Den skandinavisk evangelisk lutherske Trefoldigheds menighet. 

(Trefoldigheds.) 

Portland, Multnomah Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1908-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 13de mai 1908. 17 sjsele i 1908 (1 svenske), 91 i 1914 (2 
svensker). Prester: H. Rogen, 1908; C. C. A. Jensen, 1909-12; H. O. Hen- 
drickson, 1912-16; S. A. Stenseth, 1916—. Embedsmaend i 1908: b. Lyder 
Hansen ; c. Julius Glaerum ; d. Oluf Lind, Lyder Hansen ; e. Bernhard Han- 
sen, Martin Nelson (N0klegaard) ; h. Julius Glaerum. I 1915: b. Martin 
Martinsen; c. Carl Thompson (Egeland) ; d. Johannes Glaerum, Oluf Lind, 
Julius Glaerum; e. Bernhard Hansen, John Larsen (Bugge), Sevrin Lervik, 
Carl Thompson; f. Johannes Glaerum; h. Julius Glaerum. Kvindefor., 1908, 
$1,000. Ungdomsfor., 1910. Pikefor, 1910, 40. Prestel0n : $10 (1908), $300 254 Oregon (1914), $1,000 (1908-14). Kirketjener osv. : $27 (1908-14). Samfundsskoler : 
$28 (1908-14). Missionen: $125 (1908-14). Barmhjertighetsanstalter : $80 
(1908-14). Menighetsutgifter : $4,171 (1908-14). Samfundsutgifter : $233 
(1908-14). "Konstitution", 1*909.— H. O. Hendrickson. (71—5545) 

Vernon praekeplads. 

N. 0. Portland, Multnomah Co., Ore. 

Utenom ((Fk), 1908—. 

Begyndt av Portland norsk ev. luth. menighet i 1908. Prester: Dr. Carl 
Oberg, 1908-10; H. Hjertaas, 1910-13; H. O. Hendrickson, 1913-16. Kvinde- 
for., 1914, $70. Hall. (2546—5546) 

Bethel evangelisk lutherske frimenighet (Portland). 

Portland, Multnomah Co., Ore. 

Frikirken, 1911—. 

Organisert 1911. 42 sjxle i 1911, 144 i 1915. Prester: B. A. Borrevik, 
1911-13; J. A. Stavney, 1914—. Embedsmjend i 1915: a. J. A. Stavney; b. 
Anton Buro. Kvindefor. Ungdomsfor. Sangfor. Kirke, 1915. Prestelp'n: 
$300 (1911), $300 (1914). Samfundsskoler: $46 (1915). Missionen: $31 (1915). 
Barmhjertighetsanstalter: $10 (1915).— A. M. A. (3054—5547) Nidaros menighet (Woodburn). 

Woodburn (7 mil jzfst-sydp'st), Clackamas Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1876-34. 

Organisert 1876. Oplo'st 1884. Reorganisert 1884 — Norsk evangelisk 
lutherske menighet. 42 sjsele i 1883. Prester: E. G. A. Christensen, 1876-79; 
C. Joergenson, 1879-81; R. R. Bull(?), 1881-83; H. Engh, 1883-84. 

(4839—5548) 

Nidaros skandinavisk lutherske 
menighet. 

(Nidaros norsk evangelisk lutherske, Wood- 
burn.) 

Woodburn (7 mil p'st-sydo'st), Clackamas 
Co., Ore. 

Utenom (Am, Ns), 1884-91; Den forenede 
kirke, 1891—. 

Organisert 23de november 1884. 47 sjsele i 
1884 (17 dansker), 76 i 1914 (3 dansker). Pre- 
ster: E. G. A. Christensen, 1877-79; C. Joer- 
genson, 1879-86; H. Engh, 1884-86; J. J. 
Tackle, 1885-87; E. Hove, 1887-91 ; O. R. Slet- 
ten, 1891-94; N. J. Ellestad, 1894-95; C. M. 
N0dtvedt, 1895-1902; J. C. Reinertsen, 1902- 
08; C. J. Olsen, 1909-10; H. M. Mason, 1910- 
11; H. Hjertaas, 1911-12; I. Lium, 1913-14; 
I. S. Sneve, 1914; J. C. Roseland, 1914-16; H. 
Rogen, 1916 — . Embedsmaend i 1884: b. Iver 
Olsen; e. P. K. Johnsen, P. H. Thompson, 
Anders L. Nilsen. I 1915: b. August Ram- 
berg; c. A. M. So'reng; d. Ole Skei, Reier 
Lima, John Lee; e. Peder Wormdal, John 
Wormdal, Peder J. Andersen; f. Peder J. An- 
dersen; h. Ole Skei. Kvindefor., 1893. Ungdomsfor., 1915 Sangfor., 1904. 
Prestelon: $100 (1884), $200 (1914), ca. $3,000 (1884-14). Laererl0n : ca. 
$500 (1884-14). Samfundsskoler: ca. $300 (1884-14). Missionen: ca. $500 
(1884-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $200 ( 1884-14) .—J. C. Roseland. 

(582—5550) 
Kirke, 1893, $1,500. 


Clackamas Co. 255 Kelso norsk lutherske menighet. 

Oregon City (25 mil nordjztet), Clackamas Co., Ore. 

Norske synode, 1876 (1902?)—. 

Organisert 1876 (1902?). 26 sjaele i 1902, 17 i 1903, 23 i 1910. Prester: 
O. Hagoes, 1902-10; O. M. Holden, 1910-11; R. O. Thorpe, 1911—. Em- 
bedsmand i 1910: b. L. L. Eri. (4804—5549) 
Kirke 1, 1893, $300. 
Kirke 2, 1904, $1,852. 
Gravplads, 1 % acre, $300. Zoar skandinavisk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Zoar norsk evangelisk lutherske, Soar evan- 
gelisk lutherske.) 

Canby, Clackamas Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1892-08; For. kirke, 1908— . 

Organisert 2den September 1892. 26 sjaele i 
1892, 191 i 1914. Prester: O. R. Sletten, 1892- 
94; N. J. Ellestad, 1894-95; C. M. N0dtvedt, 
1895-02; J. C. Reinertsen, 1902-05; H. Rogen, 
1905-08; C. O. Rosing, 1908-12; P. J. Myk- 
land, 1912-13; O. Lock, 1913—. Embedsmsend 
i 1892: b. J. O. Ringnes; c. Paul Solli ; d. E. 
O. Hinderli, J. O. Ringnes ; e. E. O. Hinderli, 
Paul Solli, Ole Andersen; f. Thomas Nilson ; 
g. E. O. Hinderli; h. E. O. Hinderli. I 1915: 
b. A. L. Kleve ; c. Ole M. Matteson ; d. Syvert 
Eriksen, A. L. Kleve; e. John Satter, Martin 
Larson, H. C. Landsverk; f. A. L. Kleve; h. 
Emil L. Kleve. Kvindefor., 1904, $278. Ung- 
domsfor., 1912, $139. Sangfor., 1913, $18. Pre- 
stelo-n: $20 (1892), $300 (1914), $1,655 (1892- 
14). Prestehus osv. : $60. Samfundsskoler : 
$115 (1892-14). Missionen: $49 (1892-14). 
Barmhj ertighetsanstalter : $105 ( 1892-14) . Me- 
nighetsutgifter: $3,867 (1892-14). Samfunds- 
utgif ter : $269 ( 1892-14) . "Konstitution", 1892. 
— O. Lock. (67—5551) Canby menighet. Canby, Clackamas Co., Ore. 
Norske synode, 1901(?)-O3(?). 
Organisert 1901(?). Opl0st 1903(?). 
O. Hagoes, 1901-03. (4803—5552) 19 sjaele i 1901, 19 i 1902. Prest: Sandy menighet. 

Sandy, Clackamas Co., Ore. 
Norske synode, 1894(?)-97(?). 

Organisert 1894(?). Opl^st 1897(?). 36 sjaele i 1895. Prest: T. H. T^n- 
neson, 1894-97. (4845—5553) Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Barlow). 

Barlow, Clackamas Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1901-05; Norske synode, 1915—. 

Organisert 4de november 1901. 15 sjaele i 1901, 36 i 1914. Prester: O. 
Hagoes, 1901-06; A. O. White, 1906—. Embedsmaend i 1901: b. Fred An- 
derson; c. Elias Arntson; e. J. J. Sandness, Elias Arntson, Fred Anderson. 
I 1915: b. H. C. Howe; c. B. J. Berg; e. Henry Gilbertson, S. B. Berg, L. 
Brudvig. Kvindefor., 1901. Kirke, 1902, $900. Gravplads. 1 9-160 acres, $35. 
Prestelon: $80 (1914), $900 (1901-14).— A. O. White. (553—5554) 256 Oregon Zion evangelisk lutherske menighet. 

(Zion skandinavisk evangelisk lutherske.) 

Barlow, Clackamas Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1904 — . 

Organisert december 1904. Oplo'st 1912, paa grund av at en del gik 
ind i nabomenigheten. 34 sjaele i 1904. Prester: H. Rogen, 1905-08; C. O. 
Rosing, 1908-12. Embedsmaend i 1904: b. F. Anderson; c. Elias Arntsen; 
e. Syvert Erikson, K. H. Stilogn, L. G. Wrolstad; f. O. C. Rodby; h. O. 
C. Rodby. Pikefor., 1906, $150. Gravplads, % acre, $100. Prestel0n: $40 
(1904). Kirketiener: $140 (1904-12). "Konstitution", 1904.— O. Lock. 

(68—5555) 

Wallace praekeplads. 

Wallace, Clackamas Co., Ore. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Opl^st 1908(?). Prest: O. M. Holden, 1907-09. 80 
mil fra prestegaarden. (4853 — 5556) 
Kirke, 1911, $1,291. Bethlehem skand. ev. 
lutherske menighet. 

(Bethlehem skandinavisk 
evangelisk lutherske frime- 
nighet.) 

Molalla (4 mil vest), 
Clackamas Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1909-16; 
Forenede kirke, 1916 — . 

Organisert 18de j an. 1909. 
Splittet i 1911, paa grund 
av uenighet inden byggeko- 
miteen for kirkebygningen. 
57 sjaele i 1909 (1 svenske), 
54 i 1914. Prester: C. O. Rosing, 1909-12; P. J. Mykland, 1912-13; O. Lock, 1913—. Embedsmaend i 
1909: b. E. A. Loe; c. O. L. Velle ; d. O. Kyllo, E. Sether, J. Fosmark; e. O. 
Rue, H. Kyllo, O. Bergstr0m. I 1915: b. O. J. Bratsberg; c. J. J. Fosmark; 
d. E. K. Saether, Ole Kyllo, J. J. Fosmark ; e. O. J. Bratsberg, Tom Dybvad, 
Ole Sether; f. E. K. Saether ; h. E. K. Saether. Kvindefor., 1909, $311. Ung- 
domsfor., 1911, $122. Prestel0n : $80 (1909), $100 (1914), $460 (1909-14). 
Samfundsskoler : $40 (1909-14), Missionen : $10 (1909-14). Menighetsut- 
gifter: $1,751 (1909-14). Samfundsutgifter : $50 (1909-14). "Konstitution", 
1909.— O. Lock. (69—5557) Salem menighet. 

Salem, Marion Co., Ore. 

Norske synode, 1876-79. 

Organisert 1876. Opl0st 1879. Prest: E. G. A. Christensen, 1876-79. 

(4838—5558) 

Silverton evangelisk lutherske frimenighet. 

Silverton, Marion Co., Ore. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 24de april 1907. 23 sjsele i 1907, 80 i 1914. Prester: J. O. 
Arevik, 1907-09; B. A. Borrevik, 1910-15; J. A. Stavney, 1915—. Embeds- 
maend i 1907: a. T. H. Brakke; c. Frantz Lund; c. Nils Herigstad; e. Carl 
Herigstad, T. H. Brakke, S. Lima; h. T. H. Brakke. I 1915: b. G. L. Alrick; 
c. I. S. Moe; d. K. O. Rue, Nils Herigstad, E. H. Dokken, J. S. Anderson, 
Ben Pederson; e. S. Lima, T. H. Bakke, Andrew Moore; h. Ben Pederson. 
Kvindefor., 1907, ca. $100 (1909-14). Ungdomsfor., 1914. Sangfor., 1911. 
Kirke, 1907, $1,400. Prestel0n: $600 (1907), $350 (1914). Kirketjener osv.: Marion Co. 257 ca. $160 (1907-14). Lsererljzm: $240 (1907-14). Samfundsskoler: ca. $500 
(1907-14). Missionen: $630 (1907-14). Barmhjertighetsanstalter: $280 (1907- 
14).— B. A. Borrevik. (1251—5561) Silverton skandinavisk evang. lutherske 
menigliet. 

Silverton, Marion Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1892-94; Norske synode, 
1894—. 

Organisert 6te juni 1892. 25 sjaele i 1892, 
255 i 1914 (40 dansker). Prester: A. O. Dol- 
ven, 1892-93; N. Pedersen, 1893-05; A. O. 
White, 1905—. Embedsmsend i 1892: b. H. 
Kloster; c. B. Tingelstad; e. Ingebret Larson, 
John Saetern, A. J. Molden ; f. K. Jenson. I 
1915: b. John C. Goplund ; c. L. H. Meyer; e. 
O. J. Moe, B. J. Sundvold, Helge Rue; f. K. 
Jenson. Kvindefor., 1893. Ungdomsfor., 1901. 
Pikefor., 1910. Sangfor., 1898-00, 1905. Pre- 
stelpn: $600 (1914).— A. O. White. 

(554 — 5559) Kirke, 1893. 
Skolehus, 1907, $.700. 
Prestehus, 1905, $1,500. 
Gravplads, 1% acre, $75. 

Bethel evangelisk lutherske menighet. 

McKee, Marion Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1908—. 

Organisert november 1908. 46 sjsele i 1908, 49 i 1914. Prester: N. Pe- 
dersen, 1902-05; A. O. White, 1908—. Embedsmsend i 1908: b. Arthur Nel- 
son; c. A. L. Johnson; e. Gustav Anderson, O. N. Holmen, Geo. Ballweber. 
I 1915: b. Arthur Nelson; c. A. L. Johnson; e. Ole Wick, Ed. Ryerson, Ole 
Hovde. Kvindefor., 1909, $125. Kirke, 1910, $600.— A. O. White. 

(555 — 5562) 
Immanuels evangelisk 
lutherske menighet. 

( Immanuels skandinavisk 
evangelisk lutherske.) 

Woodburn, Marion Co., 
Ore. 
Utenom (Fk), 1910—. 
Organisert 1910. 22 sjaele 
i 1910, 29 i 1914 (6 ikke- 
norsker). Prester: C. O. 
Rosing, 1910-12; P. J. Myk- 
land, 1912-13; O. Lock, 
1913—. Embedsmsend i 1910: 
b. L. E. Pettersen; c. Si- 
mon Lee; d. P. H.Thomph- 
son ; e. P. H. Thomphson, J. A. Engelien, Simon Lee. I 1915 : b. J. N. Hau- 
gen; c. Andrew Johnson; d. Agrim Nelson, T. J. Lindahl ; e. Hans Mattisen, 
Andrew Janson, Mikel Bang; h. mrs. J. N. Haugen. Kvindefor., 1906, $700. 
Prestelo-n: $70 (1910), $80 (1914).— O. Lock. (70-5563) 

9— II 
Kirke, 1915, $1,350. 258 Oregon St. Johns skandinavisk evangelisk hither ske menighet. 

(St. Johannes 
norsk evang. hi- 
ther ske, St. Johns 
evang. lutherske.) 
Silverton, Ma- 
rion Co., Ore. 

Utenom (Fk), 
1892-00; Forenede 
kirke, 1900—. 

Organisert lOde 
nov. 1892. 41 sjaele 
i 1892 (1 svenske), 
422 i 1915. Pre- 
ster: O. R. Slet- 
ten, 1892-94; N. 
P. Ellestad, 1894- 
95; C. M. N0d- 
tvedt, 1895-01; J. 
C. Re inert sen, 
1902-08; C. J. 01- 
sen, 190&-O9; H. 
M. Mason, 1909- 
11; H. Hjertaas, 

1911-12; I. Lium, 1912-13; J. S. Sneve, 1913- 
14; J. C. Roseland, 1914—. Embedsmaend i 
1892: b. Ole Eide ; d. John H. Johanson, Gustav 
Johnson, P. K. Johnson ; e. Oluf Olson, Kittil 
Funrue, Markus Christenson ; f . John H. John- 
son. I 1915: b. Thorbjora Hanson; c. O. K. 
Saebo ; d. Mattias S. Lien, Lars Oppedal, Sylfest Ness ; e. Amos Corhouse, 
Lewis Anderson, Hans Johnson ; f . Anders A. Grinde ; h. A. A. Grinde. 
Kvindefor., 1893. Ungdomsfor., 1893. Pikefor., 1900 Sangfor., 1901. Pre- 
stelp-n: $30 (1892), $800 (1914), $6,700 (1892-14). Prestehus osv.: $1,500. 
Kirketjener osv.: $900 (1892-14). Samfundsskoler : $1,275 (1892-14). Mis- 
sioned $1,635 (1892-14). Barmhjertighetsanstalter. $1,150 (1892-14).— J. C. 
Roseland. (581— S560) 
Kirke 1, 189S. 
Kirke 2, 1915, $6,960. 
Prestehus, 1902, $1,030.^ 
Gravplads, 1% acre, $100. 
Land, V 2 acre, $175. 
Skandinaviske menighet (Astoria). 

Astoria, Clatsop Co., Ore. 

Norske synode, 1877-84. 

Organisert 1877. Oplo'st 1884, da den var foruten prest og omtrent 
foruten medlemmer. Svenskerne gik ut og norskerne stiftet ny menighet 
(Den norsk evang. luth. menighet i Astoria). 46 sjaele i 1883. Prester: E. 
G. A. Christensen, 1876-79; C. Joergenson, 1879-81; R. R. Bull, 1881-83; 
H. Engh, 1883-87. Embedsmaend i 1877: a. B. Bergesen; b. O. K. Melby; 
e. Gilbert Christiansen, Gust. Halnus, T. Brude; f. Arne Olson.— T. P. Neste. 
(1762—5564) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Vor Frelsers, 1896; Astoria, 1899; FoYste norsk evangelisk lutherske, 
1908.) 

Astoria, Clatsop Co., Ore. 

Norske synode, 1884—. 

Organisert 1884. 46 sjaele i 1884, 225 i 1914. Prester: E. G. A. Christen- 
sen, 1876-79; R. R. Bull, 1881-83; H. Engh, 1883-87; E. Hove, 1890-91; J. 
Levorson, 1891-92; A. O. Dolven, 1891-95; T. H. Tonnesen, L. H. Nissen, 
1896-97; O. M. Holden, 1897-05; J. O. Dahle, 1903-04; H. W. SoYensen, 
1902-06; T. P. Neste, 1906—. Embedsmaend i 1915: b. Adolf Hauke; c. 
Adolf Hauke, H. B. Rasmussen; e. Adolf Hauke, Peter Lysted, H. B. Ras- Clatsop Co., Lane Co. 259 

mussen. Kvindefor., 1884. Ungdomsfor. Pikefor. Missionsfor., 1914. 
Sangfor. Kirke, 1896(?). Prestehus, 1905, $1,200. Prestelon: $500 (1914). 
— T. P. Neste. (1759-5565) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Astoria, Clatsop Co., Ore. 

Forenede kirke, 1890-98; Frikirken, 1899—. 

Organisert 1890. 62 sjsele i 1890, 105 i 1915. Prester: H. S. Olson, 1890- 
92; P. Steen, 1892-98; C. S. 0sterhus, 1899-00; O. E. Haaheim, 1901-07; G. 
Blessum, 1907—. Embedsmand i 1890: b. Andrew Lillenaes. I 1915: b. Ole 
Pedersen. Kvindefor. Ungdomsfor. Pikefor. Missionsfor. Kirke, 1892. 
Prestelon: $380 (1890), $600 (1914). Samfundsskoler: $42 (1915).— A. M. A. 
(3052—5566) 

Pleasantville menighet. 

Pleasantville, Clatsop(?) Co., Ore.(?) 
Norske synode, 1898(?)-99(?). 

Organisert 1898(7). Opl^st 1899(?). 10 sjsele i 1898(F). Prest: O. M. 
Holden, 1897-05. (4849—5567) 

Reedville menighet. 

Reedville, Washington Co., Ore. 
Norske synode, 1885(?)-87f ?). 

Organisert 1885(?). Opl^st 1887(F). Ca. 45 sjsele i 1885. Prest: J. J. 
Tacle, 1885-87. (4841—5568) 

Reedville praekeplads. 

Reedville, Washington Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1890-94. 

Begyndt 1890. Sluttet 1894. Prest: P. Tangjerd, 1890-94. (4864—5569) 

Beaver Valley praekeplads. 

Beaver(F), Tillamook Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1886(?)-87(?). 

Begyndt 1886(F). Sluttet 1887(F). Prest: H. Engh, 1886-87. 

(4843—5570) 

Nehalem Valley menighet. 

Nehalem(F), Tillamook Co., Ore. 
Norske synode, 1886(F)-87(F). 

Organisert 1886(F). Opl^st 1887(F). 28 sjaele i 1886. Prest: H. Engh, 
1886-87. (4842—5571) 

Cascade Locks praekeplads. 

Cascade Locks, Hood River Co., Ore. 
Utenom (Fk), 1890-07. 

Begyndt 1890. Sluttet 1907. Presten dp*de og folket flyttet til Stevenson, 
Wash. Prester: B. Tangjerd, 1890-94; A. P. Aaser^d, 1890(F)-07. 

(4863—5572) 

Franklin menighet. 

Franklin, Lane Co., Ore. 
Norske synode, 1893(F)-96(F). 

Organisert 1893(F). Opl^st 1896(F). 18 sjsele i 1895. Prest: N. Peder- 
sen, 1893-05. (4846—5573) • 260 Oregon 

Eugene menighet. 

Eugene, Lane Co., Ore. 
Norske synode, 1893(?)-96(?). 

Organisert 1893(F). Opl0st 1896(?). 30 sjaele i 1895. Prest: N. Pe- 
dersen, ' 1893-05. (4844—5574) 

Trefoldigheds skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Trefoldigheds evang. lutherske, Trefoldigheds forenede norsk lutherske.) 

Eugene, Lane Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1904-08; Forenede kirke, 190&— . 

Organisert 26de September 1904. 10 sjsele i 1904 (1 danske), 90 i 1914 
(4 dansker). Prester: J. C. Reinertsen, 1905-07; M. P. Dommersnaes, 1907- 
11; H. Rogen, 1911—. Embedsmsend i 1904: a Bernhard Winter; b. Siver 
Solem; c. M. L. Holo; d. M. L. Holo, B. Winter, P. Olsen; e. J. Larsen, 
John Jefferson, Martin Haagensen. I 1915: b. P. Nelsen; c. S. P. Ness; d. 
T. E. Hartley, H. Ellefson; e. J. E. Finseth, P. O. Gundstad, H. P. Jersen; 
h. H. P. Jersen. Kvindefor., 1904. Pikefor., 1911, $300. Kirke, 1907, $3,300. 
Prestehus (sammen med kirken). Prestelon: $125 (1904), $350 (1914).— H. 
Rogen. (1265—5575) 

Lewellyn menighet (Lewellen). 

Eugene (10 mil nordvest), Lane Co., Ore. 

Forenede kirke, 1904-14. 

Organisert 1904. Opl0st 1914. Ca. 20 sjcele i 1909, 24 i 1911, 22 i 1912. 
Prester: H. Rogen(?), 1905(?)-08; M. P. Dommersnaes, 1908-10; H. Rogen, 
1911-14. Embedsmand i 1911: b. John A. Haldoson. I 1913: b. John A. 
Haldoson. Prestel0n: $75 (1911). (4858—5576) Spencer Creek norsk lutherske menighet. 

Eugene (9 mil vest), Lane Co., Ore. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. Ca. 21 sisele i 1909, 63 i 1910, 55 i 1915. Prester: H. 
Rogen(?), 1905-08; M. P. Dommersnaes, 1908-11; H. Rogen, 1911—. Em- 
bedsmand i 1909: b. H. E. Bjerke. I 1915: b. E. Eriksen. Ungdomsfor. 
Kirke, 1913. Prestelon: $99 (1910), $100 (1914). (4859—5577) Springfield evangelisk lutherske menighet. 

Springfield, Lane Co., Ore. 
Utenom (Fk), 1904(?)-05(?). 

Organisert 1904(F). Opl^st 1905(F). 35 sjaele i 1904. Prest: J. C. Rei- 
nertsen, 1902-08. Embedsmand i 1904: b. O. Solum. (4855—5578) Springfield menighet. 

Springfield (F mil F), Lane Co., Ore. 
Frikirken, 1911(F)—. 

Organisert 1911(F). Prester: B. A. Borrevik, 1911-13; J. A. Stavney, 
1913—. —A. M. A. (3053—5579) 

Sinslaw menighet (Siuslau). 

Sinslaw, Lane Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1909—. 

Organisert 1909. Prest: M. P. Dommersnaes, 1909-12. (4857—5580) Yamhill Co., Benton Co. 261 

McMinnville menighet. 

McMinnville, Yamhill Co., Ore. 
Norske synode, 1883(?)-96(?). 

Organisert 1893(?). Opl^st 1896(?). 46 sjaele i 1895. Prest: N. Pe- 
dersen, 1893-05. (4848—5581) 

Harrisburg menighet. 

Harrisburg, Linn Co., Ore. 
Norske synode, 1895(?)-96(?). 

Organisert 1895(F). Opljztet 1896(F). 20 sjaele i 1895. Prest: N. Pe- 
dersen, 1893-05. (4847—5582) 

Sodaville norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lebanon, Linn Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1896-04; Norske synode, 1904—. 

Organisert lste mars 1896. Ca. 25 sjaele i 1896, 19 i 1914. Prester: B. 
A. Harstad, 1892-93; N. Pedersen, 1893-99; S. M. Orwoll, 1899-01; O. M. 
Holden, 1901-03: H. W. SpYensen, 1903-04; J. O. Dahle, 1904-05; A. O. 
White, 1905—. Embedsmaend i 1896: b. M. O. Mikkelson; c. Gunnerius 
Benson; e. Gustav Benson, Peder Gunderson, Ole Peterson. I 1915: b. M. 
O. Mikkelson; c. Gunnerius Benson; e. Gustav Benson, M. O. Mikkelson, 
Gunnerius Benson. Gravplads, 1 acre (gave fra M. O. Mikkelson). 20 mil 
fra prestegaarden.— A. O. White. (556—5583) Toledo skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Toledo lutherske.) 

Toledo, Lincoln Co., Ore. 

Forenede kirke, 1897 — . 

Organisert 20de december 1897 ("Aarsberetningen", 1898, 319 sier 1887). 
19 sjaele i 1897, 42 i 1902. Prester: C. M. N^dtvedt, 1897-02; J. C. Reinert- 
sen, 1902-05; H. Rogen, 1905-08; M. P. Dommersnaes, 1908-12: S. Sneve, 
1912—. Embedsmaend i 1897: b. O. E. Rache. I 1915: K. S. Langhei. 
Kirke, 1904. (4856—5584) 

Lower Beaver menighet. 

Astoria (42 mil ?), Columbia(F) Co., Ore.(?) 
Norske synode, 1889(?)-03(?). 

Organisert 1898(F). Opl^st 1903(F). 15 sjaele i 1898, 17 i 1901, 19 i 
1902. Prester: O. M. Holden, 1897-05; H. W. S^rensen, 1902-04. 

(4850—5585) 

Norsk lutherske menighet (Quincy). 

Quincy (1 mil syd), Columbia Co., Ore. 
Norske synode, 1904(F). 

Organisert 1904(F). 40 sjaele i 1904. Prester: O. M. Holden, 1904-05; 
T. P. Neste, 1906—. Embedsmand i 1904: a. Andrew Andersen. (4852—5586) Alsea menighet. 

Alsea, Benton Co., Ore. 

Norske synode, 1902(F)-0S(F). 

Organisert 1902(F). Opl^st 1905(F). 22 sjaele i 1902, 19 i 1904. Prester: 
O. M. Holden, 1902-05; H. W. Sjzfrensen, 1903-04. Embedsmand i 1904: b. 
E. S. Oakland. 300 mil fra prestegaarden. (4851—5587) 262 Oregon Coquille menighet. 

Coquille, Coos Co., Ore. 

Norske synode, 1902(?)-05(?). 

Organisert 1902(?). Opl^st 1905C?). 22 sjcde i 1902, 33 i 1904. Prester: 
O. M. Holden, 1902-05; H. W. S^rensen, 1903-04. Embedsmand i 1904: b. 
Jacob Jacobsen. 400 mil fra prestegaarden. (4840 — 5588) Zion norsk lutherske menighet (Marshfield). 

Marsfield, Coos Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1908-09; Norske synode, 1909—. 

Organisert 1908. 27 sjsele i 1901, 48 i 1914. Prester: L. Rasmussen, 
1908-11; A. G. Lind, 1911-12; R. O. Thorpe, 1912—. Embedsmand i 1908: 
b. J. King; c. Edw. Larson. I 1915: b. E. G. Mellem. 2 kvindefor., 1908. 
Ungdomsfor., 1908. Kapel, 1908, $1,100. Prestehus, 1912, $1,500. Prestel^n: 
$38 (1914). Samfundsskoler: $200 (1908-14). Barmhjertighetsanstalter: $50 
(1908-14). "Konstitution", 1908; Synodens aarlige beretninger.— R. O. 
Thorpe. (2618—5589) 

North Bend norsk lutherske menighet. 

(lste evangelisk lutherske menighet.) 

North Bend, Coos Co., Ore. 

Utenom (Ns), 1908-09; Norske synode, 1909—. 

Organisert 1909. 35 sjaele i 1911, 53 i 1914. Prester: L. Rasmussen, 
1908-11; A. G. Lind, 1911-12; R. O. Thorpe, 1912—. Embedsmaend i 1908: 
b. H. Hage; c. H. Hage. I 1915: b. H. Hage. Kvindefor., 1908. Kirke, 
1914, $950. Prestelo-n: $38 (1914). "Konstitution", 1908.— R. O. Thorpe. 
(2619—5590) 
Kirke, 1906, $1,700. Glendale evangelisk lutherske 
menighet. 

Glendale, Douglas Co., Ore. 

Forenede kirke, 1906 — . 

Organisert 25de mars 1906. 21 sjsele i 1906, 
12 i 1914. Prester: O. Glas0e, 1906; J. M. M. 
Nervig, 1906-07; J. C. Reinertsen, 1907-08; 
H. Rogen, 1911—. Embedsmsend i 1906: b. C. 
J. Homme ; c. Franke Homme ; e. O. C. Sether, 
J. O. Lystul, M. Olsen. I 1915: b. M. Olsen; 
c. M. Olsen; e. Carl Sether, Olger Sether, J. 
Lystul. Kvindefor., 1910. Prestel0n: $200 
(1906), $200 (1914).— H. Rogen. (1443—5591) Kellogg praekeplads. Kellogg, Douglas Co., Ore. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 
Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(F). 
mil fra prestegaarden. (4854 — 5592) Prest: O. M- Holden, 1907-09. 70 Rognes menighet. Rognes, Wallowa Co., Ore. 
Utenom (Fk), 1909l-10(?). 
Organisert 1909. Opl^st 1910(?). 
1909-10. (4860—5593) 60 sjaele i 1909. Prest: T. E. Sweger, Wallowa Co., Multnomah Co. 263 

Wallowa praekeplads. 

Wallowa, Wallowa Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1911-14. 

Begyndt 1911. Sluttet 1914. Prest: C. H. Bergerson, 1911-14. 

(4861—5594) 

Skandinavisk lutherske menighet. 

Bend, Crook Co., Ore. 

Utenom (Fk), 1915-16; Forenede kirke, 1916—. 

Organisert april 1916. 37 sjsele i 1916. Prester: E. B. Slettedahl, 1915- 
16; H. O. Hendrickson, 1915-16; J. H. Br^n©-, 1916—. Embedsmaend i 1916: 
a. J. P. Johnson; b. Nils Hagen; c. Theo. Aune; d. J. P. Johnsen, Oscar 
Thoreson, Ole Dro'gsvold; e. P. A. Ericksen, Theo. Aune, Andrew Foss. 
Kvindefor., 1916. Kirke, 1916, ca. $1,500. Prestel^n: $400 (1916). "Luther- 
aneren", 1916, 516 (19de april).— H. O. Hendrickson. (2398—5595) 

Stefanshj emmet praekeplads. 

Portland, Multnomah Co., Ore. 

Utenom, 1912—. 

Begyndt 1912. For arbeidsl^se maend og ungdom. Prest og bestyrer: 
O. C. Ottesen, 1912-13. Emissserer for Stefansmissionen ("Lumberjack"): 
J. J. Skaar, 1912-14; D. Larsen, 1914-15. (4865—5596^1 17. VERMONT 
West Rutland menighet. 

West Rutland, Rutland Co., Vt. 
Norske synode, 1873-75. 

Organisert 1873. Opljrfst 1875. 50 sjaele i 1873, 40 i 1875. Prester: O. 
Juul, 1873-75; C. S. E. Everson, 1873-74. Juuls "Erindringer", 85-86. 

(2352—5597) 8. MAINE n 


TO- 


„• ^~.w_w..-^ 
1 


I 


/-*J 


4" ! 
W^\^ 


/ 
j ur K L. 
ft? 


1 4 


f /t 


) - ■ 

\ id 
r 
t 
^=s£ 


| 

1 
I 
- /y/ 


? /^ 


1 ( 


4 r 


^/ 


n 


F 


1 
r!v \ 


/ 

V \ 


^ 


1 


■ 


1 


1 \ \ i ft ^ J? 
i 

... )\ V. 


i. 
1 

HI 
'/ " >' « 
x\ 


^O^TlfANI) 


V 


^ 
jl) J 


JDDE 


v 


h 


MAINE. 
iy 


h 


-1 


SCALES 
s»i*. M.... n .e - 1 0.,r.. 


—«.. _ 
v 


_ ^ 


«r •««-.-,«.«»„«. 

Cu--rr%lr«.T-ia-rt<L Co,A1ai-nc. ^ j a ^^ l%m 
Port/a. ni. 


First Lutheran Church. 

Portland, Cumberland Co., Me. 
Utenom (Ns), 1874-78; Den norske synode, 
1878-89; Antimissouri, 1889-90; Den forenede 
kirke, 1890—. 

Organisert 24de august 1874. Delt 1888, paa 
grund av nationalitet og overtrsedelse av me- 
nighetens konstitution (Dansk lutherske kirke; 
Swedish Lutheran Church). Ca. 150 sjsele i 
1874 (ca. 70 dansker og svensker), ca. 300 i 
1914 (ca. 50 dansker, svensker, tyskere, ameri- 
kanere). Prester : N. J. Ellestad, 1874-80; K. 
G. Faegre, 1880-84; G. A. T. Rvgh, 1884-89; 
K. O. Storli, 1890-00; Wm. Wilfiamsen, 1900- 
02; M. K. Hartmann, 1903-04; C. L. Rachie, 
1904-06; K. O. Storli, 1906-12; Wm. M. Pet- 
tersen, 1912-15; And. Bersagel, 1915—. Em- 
bedsmaend i 1874: a. J. O. Juul; b. Andreas 
Tandberg; c. W. L. Keiller; d. (1901) H. O. 
Hansen, A. Hageman, Nils Bruns ; e. (1874) 
Theo. Johnson, John A. Lidbach, M. N. Bruns, 
F. Westi, M. N. Undberg; g. Chr. Tandberg. 
I 1915: b. James Coburn ; c. Henry Hansen; 
d. Andrew Gundersen, Oscar Hansen, Frank 
Criby; e. Andrew Ericksen, J. A. Hansen, M. A. Johnson, R. Nilsen, M. 01- 
sen, Harry Tonnesen ; f . Chr. Tandberg ; h. James Coburn. Kvindeforening, 
1880(?), ca. $6,000. Ungdomsfor., 1900, ca. $1,000. 2 pikefor., 1908, 1913, ca. 
$500. Mandsfor., 1913, ca. $300. Missionsfor. Hjaelpefor., 1914, ca. $250. 
2 sangfor. Prestelpn : $900(1914). Menighetsblad, "First Lutheran", 1915—; 
Pettersens "Forty Years of Lutheranism", 1914; Juuls "Erindringer", 91- 
99; "Lutheraneren", 1914, 1204.— And. Bersagel. (2840—5598) 
Kirke, 1878, ca. $9,300. lste dansk evangelisk lutherske menighet. 

(Cumberland Mills menighet, 1882-93.) 

Westbrook, Cumberland Co., Me. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1882(?)-95(?). 

Organisert 1882(?). Opl^st 1895(?). 104 sjade i 1882, 150 i 1893. Prester: 
K. G. Faegre, 1882-84; G. A. T. Rygh, 1884-89; J. H. Lawrence, 1888-93; 
K. O. Storli, 1893-95. Kirke. (2299—5599) Biddeford praekeplads. Biddeford, York Co., Me. 
Utenom (Fk), 1895-96. 
Begyndt 1895. Sluttet 1896. Prest: K. O. Storli, 1895-96. (2300-5600) 9. OHIO 
-/ ,^-jd^"'^ 
d/e 1/4.1 4 -rrcL, Ohio 
Cleveland ^tr±£}^. Cleveland menighet. 

Cleveland, Cuyahoga Co., Ohio. 

Norske synode, 1875-84. 

Organisert 1875. Delt og opl^st 1884 (0stre Cleveland; Vestre Cleve- 
land). 27 sjsele i 1875. 162 i 1994. Prester: Abel Anderson, 1874-76; M. P. 
Ruh, 1876-77; Abel Anderson, 1877-78; J. I. Welo, 1878-S2; O. E. Brandt, 
1883-84. (4601—5601) 

Newburg menighet. 

Newburg, Cuyahoga Co., Ohio. 
Utenom (Ns), 1878(?)-84(?). 

Organisert 1878(?). Opl^st 1884(?). Prest: J. I. Welo, 1878-82; O. E. 
Brandt, 1883-84.— J. H. Lunde. (2334—5602) 268 Ohio 

lste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(0stre Cleveland. Fra 1875 til 1884 en del av Cleveland.) 

Cleveland, Cuyahoga Co., Ohio. 

Norske synode, 1884 (1875)—. 

Organisert 1884 (1875). 86 sjsele i 1892, 45 i 1910. Prester: Abel Ander- 
son, 1875-76; M. P. Ruh, 1876-77; Abel Anderson, 1877-78; J. I. Welo, 1878- 
82; O. E. Brandt, 1883-92; P. N. Gran, 1885-88; J. H. Lunde, 1892-94; Lars 
P. Hansen, 1894-05; O. A. Str^m, 1907—. Embedsmand i 1910: b. J. Kved. 
Kirke.— J. H. Lunde. (4602—5603) Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Vestre Cleveland. Fra 1875 til 1884 en del av Cleveland.) 

Cleveland, Cuyahoga Co., Ohio. 

Norske synode, 1884 (1875)—. 

Organisert 1884 (1875). 90 sjsele i 1892, 160 i 1910. Prester: O. E. 
Brandt, 1883-92; P. N. Gran. 1885-88; J. H. Lunde, 1892-94; Lars P. Han- 
sen, 1894-05; O. A. Strain, 1907—. Embedsmand i 1910: b. A. Evenson. 
Kirke.— J. H. Lunde. (4603—5604) Rocky River menighet. 

Rocky River, Cuyahoga Co., Ohio. 

Norske synode, 1907(?)— . 

Organisert 1907(?). Prester: O. E. Brandt, 1883-92; J. H. Lunde, 1892- 
93; grundtvigianske prester, 1893-07; O.. A. Stro'm, 1907 — . Embedsmand: 
b. mr. Birk. "Folkekalender", 1908, 102; 1909, 99.— J. H. Lunde. 

(2320—5605) 

St. Petri menighet. 

Toledo, Lucas Co., Ohio. 
Konferentsen, 1875-77(?). 

Organisert 1875. Opl0st 1877(?). 27 sjsele i 1876. Prest: H. C. Ri- 
nses, 1875-77. (2494—5606) 

St. Pauli menighet. 

Toledo, Lucas Co., Ohio. 

Norske synode, 1881-05 (?). 

Organisert 18de oktober 1889. Opl^st 1905(?). 60 sjcde i 1890, 30 i 
1893. Prester: P. Isberg, 1880-82; J. J. K. Grevstad, 1888-95; L. P. Hansen, 
1895-05. (2319-5607) 

Youngstown menighet. 

Youngstown, Mahoning Co., Ohio. 

Utenom (Ns), 1875(?)-S3(?). 

Organisert 1875(F). Opl^st 1883(?). 38 sjsele i 1877, 75 i 1880, 45 i 1882. 
Prester: Abel Anderson, 1875-76; M. P. Ruh, 1876-77; Abel Anderson, 
1877-78; J. I. Welo, 1878-83. (2332—5608) Hazelton menighet. 

Youngtown (2 mil ?), Mahoning Co., Ohio. 
Utenom (Ns), 1878(?)-82(?). 

Organisert 1878(F). Opl0st 1882(F). 75 sjsele i 1880, 75 i 1882. Prest: 
J. J. Welo, 1878-82. (2333—5609) Summit Co., Ottazva Co. 269 

Vor Frelsers menighet. 

Ft. Clinton, Summit Co., Ohio. ' 
Konferentsen, 1875-77. 

Organisert 1875. Oplp'st 1877. 30 sjsele i 1876. Prest: H. C. Rjzfrnass, 
1875-77. (2495—5610) 

Tallmadge menighet (Talmadge, Talmage). 

Tallmadge, Summit Co., Ohio. 

Utenom (Ns), 1877-94. 

Organisert 1877. Opljzfst 1894. 24 sjsele i 1877, 23 i 1893. Prester: 
Abel Anderson, 1877-78; J. I. Welo, 1878-83; O. E. Brandt, 1883-92; J. H. 
Lunde, 1892-94.— J. H. Lunde. (2317—5611) 

Akron skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Akron, Summit Co., Ohio. 

Norske synode, 1881 — . 

Organisert 1881, 1895. 100 sjsele i 1881, 75 i 1910. Prester: J. I. Welo, 
1881-83; O. E. Brandt, 1883-92; P. N. Gran, 1885-88; J. H. Lunde, 1892-94; 
L.P.Hansen, 1894-05; O. A. Str^m, 1907— . Embedsmand i 1907: b. J. Bryg- 
ger. I 1910: b. R. Sahow. Kirke, 1896(?). (4604—5612) 

Oberlin praekeplads. 

Oberlin, Lorain Co., Ohio. 
Utenom (Ns), 1887-92(?). 

Begyndt22de mars 1887. Sluttet 1892(?). Prest: O. E. Brandt, 1887-92. 
(2318—5613) 

Ashtabula Harbor menighet. 

Ashtabula, Ashtabula Co., Ohio. 

Hauges synode, 1891-00, Suomi synode, 1900 — . 

Organisert 1891. Sluttet 1900. Presten forlot Hauges synode paa grund 
av at han og hans menigheter brugte det finske sprog. 350 sjaele i 1898. 
Prester: Wm. Williamson, 1891-00; nu K. H. Mannerkorpi. (4300—5614) 

Port Clinton praekeplads. 

Port Clinton, Ottawa Co., Ohio. 

Utenom (Ns), 1898(?)-05(?). 

Begyndt 1898(?). Sluttet 1905(F). Prest: L. P. Hansen, 1898-05. 

(2364—5615) 20. WASHINGTON St<fc">"* w oo^L - & $ I v a-rta^ , S^^AtfwusA Co., lA/a. Sh. \VUo 
* /Cv m^; ****,>). 
Kirke 1, 1878, $900. 
Kirke 2, 1893, $4,600. 
Skolehus, 1895, $400. 
Prestehus 1, 1880, $400. 
Prestehus 2, 1897, $800. 
Gravplads, 2 acres, $500. 
Land, 5 acres, $200. 

anstalter: $2,500 (1876-14). 
"Kirketidende", 1916, 821.- Den evangelisk lutherske Trefoldigheds 
menighet. 

(Stilaguamish norsk lutherske.) 

Stanwood, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1876-77; Den norske synode, 
1877—. 

Organisert 9de august 1876. Delt 1888, paa 
grund av for lang kirkevei (Zions menighet, 
Silvana, Wash.). 35 sjaele i 1876, 300 i 1914. 
Prester: L. A. K. Carlsen, 1876; E. G. A. 
Christensen, 1876-78; C. Joergenson, 1878-93; 
P. Isberg, 1893-94; L, C. Foss, 1894-02; H. M. 
Tjernagel, 1902-10; M. A. Christensen, 1910—. 
Embedsmsend i 1876: b. O. B. Iverson ; d. 
(1877) Peter Gunderson, Frederick Mockling, 
Ole O. Liabo, Iver Bjerke; e. Iver Bjerke, O. 
B. Iverson, N. P. Leque; f. N. P. Leque. I 
1915: b. O. H. Vognild; c. Ole A. Leknes; d. 
Jens A. Gullstad, Theodor Ssetra, Conrad 
Lien; e. Jens A. Gullstad, Theodor Ssetra, 
Conrad Lien ; f. Ole Christopherson ; g. Gina 
Lee; h. mrs. M. A. Christensen. 2 kvindefor. 
(Stanwood), 1890, $6,000; (Florence), 1900, 
$1,800. Ungdomsfor., 1894, $1,600. Sangfor., 
1894. Prestelon: $200 (1876), $450 (1914), 
$11,500 (1876-14). Kirketjener osv.: $500 
(1876-14). Menighetsskolen : $5,000 (1876- 
14). Samfundsskoler : $4,000 (1876-14). Mis- 
sioned $9,000 (1876-14). Barmhjertighets- 
"Menighetshistorie", 1913, M. A. Christensen; 
-M. A. Christensen. (817—5616) Den skandinavisk evangelisk lutherske Zion menighet). 

(Zion, Silvana. Fra 1876 til 1884 en del av Stilaguamish menighet.) 

Silvana (1 mil nordo'st), Snohomish Co., Wash. 

Norske synode, 1884-94. 

Organisert 25de februar 1884. Splittet og opljztet 1894, paa grund av 
indbyrdes uenighet (Zion — Ns; Bethania [Salem?] — Lf). 39 sjaele i 1884 (1 
danske). Prester: L. A. K. Carlsen, 1876; E. G. A. Christensen, 1876-78; 272 Washington C. Joergenson, 1878-93; P. Isberg, 1893-94. Embedsmamd i 1884: a. L. O. 
Stubb; b. Nils Saether; c. Thomas Hanson; e. Olaus Olson, Syvert Braekken, 
Fredrik Aune; f. Nils Saether; g. Thoral Larson, senere S. J. Hatle. Kirke, 
1890, $4,000.— H. E. Baalson. (4882—5617) 

Den skand. evangelisk 

lutherske Zion 

menighet. 

(Zion, Silvana. Fra 1876 
til 1884 en del av Stilagua- 
mish; fra 1884 til 1894 en 
del av Zion.) 

Silvana (1 mil nordo'st), 
Snohomish Co., Wash. 

Den norske synode, 1894 
(1884)—. 

Organisert 1894 (25. feb. 
1884). 80 sjaele i 1895, 186 
i 1914 (20 dansker). Pre- 
ster : L. A. K. Carlsen, 1876 
E. G. A. Christensen, 1876- 
78 ; C. Joergenson, 1878-93 
P. Isberg, 1893-94; L. C. Foss, 1894-04; J. O. Dahle, 1904-06; L. C. Foss 
1906-07; H. E. Baalson, 1907—. Embedsmsend i 1915: a. L. O. Stubb; b. K 
T. Knutson; c. E. O. Anderson; e. Geo. Aberg, A. O. Hovig, E. O. Sneve 
h. mrs. H. E. Baalson. Kvindefor., 1894. Ungdomsfor., 1904, $400. Pikefor. 
1908, ca. $400. Sangfor., 1894. Prestelon: $150 (1884), $300 (1914). Pre 
stehus osv.: $2,000. "Konstitution", 1884.— H. E. Baalson. (1050—5618) 
Kirke, 1890, $4,000. Skolehus, 1905, $600. 
Prestehus, 1908, $2,500. Gravplads, 2 acres, $200. 
Land, \y± acre (gave fra Olaus og Hans Olson). Salem menighet (Bethania?). 

(Fra 1876 til 1884 en del av Stilaguamish; fra 1884 til 1894 en del av Zion.) 

Silvana, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1894-02; Frikirken, 1902—. 

Organisert mai 1894. 100 sjaele i 1894, 140 i 1914. Prester: T. J. Moen, 
1894-04; G. Larson, 1905-09; O. Ellingsen, 1910-13; A. O. Kolden, 1913—. 
Embedsmand i 1894: b. John Bruseth. I 1915: b. Ole Dahle. Kvindefor., 
1894. Ungdomsfor. Missionsfor. Kirke, 1898(F). Prestehus, 1898. Preste- 
I0n: $345 (191 4) .^-A. M. A. (3069-5619) 

Zion menighet. 

East Stanwood, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Fk, Lf), 1891-05; Frikirken, 1905—. 

Organisert 1891. 35 sjaele i 1891, 58 i 1915. Prester: I. Tollefsen(?), 
1891; H. Langeland(?), 1892-94; T. J. Moen, H. Langeland, 1895-02; G. 
Larson, 1905-09; O. Ellingsen, 1910-13; A. O. Kolden, 1913—. Embeds- 
mand i 1915: b. O. A. Presterud. Kvindefor., 1895. Sangfor. Kirke. 
Prestelo'n: $200 (1914).— A. M. A. (3070—5620) 
Freeborn skand. evang. 
lutherske menighet. 

(Frebourn, Freebourne.) 

East Stanwood (7 mil 
nordp'st), Snohomish Co., 
Wash. 

Utenom (Ns), 1900—. 

Organisert 8de Jan. 1900. 
32 sjaele i 1900 (1 svenske), 
94 i 1914 (1 svenske). Pre- 
ster: P. Isberg, 1894; L. C. 
Foss, 1894-99; G. Guldbran- Stanwood Co., Snohomish Co. 273 *7 


%* r 


; , '" 


I III 


it 


l|f^ 


£^p^™>— - • -j Kirke, 1903, $1,500. Gravplads, 2% acres, $250. sen, 1900-05; H. M. Tjern- 
agel, 1905-10; M. A. Chri- 
stensen, 1910 — . Embeds- 
msend i 1900 : b. Ole J. Hus- 
by; c. Ole J. Husby; e. G. 
Gabrielsen, J. Garberg, Pe- 
der Pedersen. I 1915: b. 
Ole J. Husby; c. Ole J. 
Husby; e. J. Garberg, E. 
Skar, J. A. Jacobsen; f. 
John Jacobsen ; h. miss Jo- 
sephine Hanson. Kvinde- 
for., 1908, $400. Ungdoms- 
for., 1915. Prestel0n: $40 
(1900), $60 (1914), $620 
(1900-14). "Menighetshisto- rie", 1913, M. A. Christensen; "Kirketidende", 1914, 1493.— M. A. Christensen. 
(818—5621) 

Zion norsk hither ske 
menighet. 

East Stanwood, Snoho- 
mish Co., Wash. 

Forenede kirke, 1908 — . 

Organisert 30. mars 1908. 
35 sjsele i 1908, 103 i 1914 
(1 amerikaner). Prester : A. 
E. Moe, 1909-12; P. Skar- 
tvedt, 1912—. Embedsmsend 
i 1908: a. Petter J. Daniel- 
sen; b. Lars Breum; c. T. 
K. Hagen; e. T. K. Hagen, 

Kirke, 1908, $1,300. Prestehus, 1909, $1,400. J^^r^T 1 ' I^lS^b! 

Math. Kjelstad; c. C. R. Amundson; d. Gunder Saether, Lars Floe, Thos. 
Hilmo; e. Harry Olson, C. Ramberget, Peter Danielson ; f. Martin Wick. 
Kvindefor., 1908, ca. $400. Ungdomsfor., ca. $100. Sangfor., 1908, $75. Pre- 
stelo-n: ca. $200 (1908), $280 (1914), $1,400 (1908-14). Kirketjener osv. : 
$100 (1908-14). Samf undsskoler : $1,500 ( 1908-14) .—P. Skartvedt. 

(567—5622) 
/m Hve y e tt t S n o h o m , $ H Co ., W cls h. 

I St*. EvereK - /VS 
lste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Everett, Snohomish Co., Wash. 

Norske svnode, 1892 — . 

Organisert 1892. Delt 1908 (Oslo norsk evangelisk lutherske). Ca. 15 
sjaele i 1892, 331 i 1914 (6 svensker). Prester: J. C. T. Moses, 1892-93; C. 
S. B. Hoel, 1893-96; L. C. Foss, 1896-97; I. J. Bkekkan, 1897-00; O. Hagoes, 
1901; L. C. Foss, Theo. P. Neste, 1901-12; L. H. Braafladt, 1910-11; O. E. 
Heimdahl, 1906-07; C. H. Norgaard, 1912—. Embedsmaend i 1892: b. A. 
Brue; e. Peder Gunderson, A. Brue, John Brue; f. Ole Alseth. I 1915: b. 
Ole Sand; c. Leif Knutsen; e. Ole Iverson, John Lee, Ole Halseth, Martin 
Johnsen, Emil Engen; h. Leif Knutsen. Kvindefor., 1902, $7,800. Ung- 274 Washington domsfor., 1902, $2,000. Pikefor., 1907, $1,000. Mandsfor., 1914. Sangfor , 
1902. Kirke, 1893, $5,500. Prestehus, 1908, $3,100.— C. H. Norgaard 

(2560^-5623) 

Oslo norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1892 til 1908 en del av lste skandinavisk evang. lutherske, Everett.) 

Everett (4 mil syd), Snohomish Co., Wash. 

Norske synode, 1908—. 

Organisert 8de mars 1908. 67 sjjele i 1908, 91 i 1914 (1 svenske). Prester: 
L. C. Foss, 1908-12; L. H. Braarladt, 1908-09; C. H. Norgaard, 1912—. 
Embedsmand i 1910: b. L. Kanikkeberg. I 1915: b. L. M. Kanikkeberg; 
c. T. O. Lian; e. O. J. Finley, N. Fixen, I. H. Lund. Kvindefor., 1908. 
Kirke, 1916, $1,000.— C. H. Norgaard. (2558—5624) Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Everett, Snohomish Co., Wash. 

Frikirken, 1901—. 

Organisert 15de mars 1901. Splittet paa grund av at en del av menig- 
heten utvandret til Alberta og der dannet en ny menighet (Bethania menig- 
het). 4 sjsele i 1901. Prester: B. A. Sand. 1901-05; P. O. Laurhammer, 
1905; Olaf Ellingsen, 1905-07; B. A. Borrevik, 1907-10; P. M. Fosse, 1911-13; 
P. O. Laurhammer, 1913-14; O. E. Haaheim, 1914; L. B. Sateren, 1916—. 
Embedsmasnd i 1901: b. C. E. Knudson; c. Louis Olson; d. (1903) C. E. 
Ostrom; e. (1901) Louis Olson, C. E. Knudson, A. Thorsvig; f. E. Wahl; 
h. E. Wahl. I 1915: b. L. B. Sateren; c. Jens Ringen; d. O. H. Gunhus, L. 
B. Sateren, W. Ervig; e. Jens Ringen, O. E. Tideman, Sigurd Hendrickson. 
Kvindefor. Ungdomfsor. Pikefor. Hjaelpefor. Kirke, 1902, ca. $4,200. 
Prestehus, 1902, ca. $1,100. Prestelpn: $320 (1914). Kirketjener osv.: ca. $200 
(1901-14).— O. E. Haaheim. (82—5625) 
Kirke, 1905, $4,500. Ebenezer norsk evang. 
lutherske menighet. 

Everett, Snohomish Co., 
Wash. 

Utenom (Fk), 1904-05; 
Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 13de december 
1904. 63 sjsele i 1904, 278 i 
1914. Prester: A. J. Hau- 
gen, 1904-06; I. J. Skrondal, 
1906-07; O. J. Edwards, 
1907-13; G.A.Larsen, 1913; 
N. J. Holm, 1913-15; R. 
Bogstad, 1915— Embeds- 
mrend i 1904: b. H. Hen- rickson ; c. Carl O. Erickson ; d. Ole Danielson, Nels P. Oien, John Konekke- 
berg; e. Mikkel Traensdahl, Ed. N. Sweum, Hans J. Solie, Gilbert A. Solie, 
Arnt B. Gravrock; f. Ed. N. Sweum; h. Christ. J. Solie. I 1915: b. Albert 
A. Mykland; c. A. Rollefson ; d. R. Bogstad, Ed. N. Sweum, John Lund, 
Gert Hotlen, Christ. N. Wold; e. Gilbert A. Solie, Paul Haugeland, Theo- 
dore N. Wold, Salve Nelson, Lars Hotlen, Rice Jackson; f. Ed. N. Sweum; 
h. Carl Ringman. Kvindefor., 1905, $3,865. Ungdomsfor., 1905, $750. Pike- 
for., 1908, $800. Mandsfor., 1916. Misisonsfor., 1913, $600. Sangfor., 1905. 
Smaapikefor., 1908, $444. Columbia College er i menighetens midte. Preste- 
10n: $1,000(1914), $9,700(1904-14). Kirketjener osv.: $750(1904-14). "Kon- 
stitution."— R. Bogstad. (1513—5626) Snohomish Co. 275 Vor Frelsers menighet. 

Arlington, Snohomish Co., Wash. 

Norske synode, 1893 — . 

Organisert 5te mars 1893. 38 sjaele i 1893, 100 i 1914. Prester: P. Isberg, 
1893; C. S. B. Hoel, 1893-98; I. J. Blsekkan, 189&-00; E. C. Foss, H. M. 
Tjernagel, G. Guldbransen, 1900-04; J. O. Dahle, 1904-06; L. C. Foss, 1906- 
07; H. E. Baalson, 1907—. Embedsmaend i 1893: a. M. Jjrfrgensen; b. Lars Eyd; 
c. N. C. Johnson; e. S. S. Erdahl, N. K. Tvete, N. S. Vieg; f. S. J. Hatle. 
I 1915: a. Hans Nederlie; b. Ole Hanson; c. Hans Nederlie; e. S. S. Erdahl, 
Erik Anderson, AsbjoYn Olson; f. Ole Hanson; h. mrs. Ole Johnson. 2 
kvindefor., 1893, 1912. Ungdomsfor., 1908. Kirke, 1893, $1,100. Prestehus 
(sammen med Zion menighet i Silvana). Presteljzm: $150 (1914). "Kirke- 
tidende", 1913, 415.— H. E. Baalson. (1052—5627) Arlington norsk evangelisk lutherske menighet. 

Arlington, Snohomish Co., Wash. 
Frikirken, 1909(F)— . 

Organisert 1909(?). Ca. 35 sjaele i 1909. Prester: G. Larson, 1908-15; 
H. J. Villesvik, 1915-16; O. E. Haaheim, 1916—. Kirke.— A. M. A. 

(3067—5628) 

Union menighet (Cederhome). 

Cedarhome, Snohomish Co., Wash. 

Forenede kirke, 1892(?)-03(?). 

Organisert 1892(?). Opl0st 1903(F). 35 sjaele i 1895, 20 i 1900. Prester: 
H. Langeland, 1892-93; T. J. Moen, 1893-02. Embedsmand i 1895: b. Jo- 
hannes Sand. (4974—5629) 
The Norwegian Lutheran Evangelical 
Free Church (Bethlehem). 

Marysville (1 mil nord0st), Snohomish Co., 
Wash. 

Frikirken, 1901-07; Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 1901. Ca. 30 sjaele i 1901, 26 i 
1914. Prester: B. A. Sand, 1901-06; O. J. Ed- 
wards, 1907-09; J. A. Hellestvedt, A. E. Moe, 
1909-13; P. Skartvert, 1913—. Embedsmaend 
i 1901: a. Thor E. Thoresen ; b. Ed. Norum; 
c. Paul Thamsen; d. H. Mattern, Abel John- 
son, John E. Johnsen; e. John E. Johnsen, Ole 
Berget, Paul Thamsen. I 1915: b. Thor E. 
Thoresen; c. Henry Oftebro; d. T. Langei, H. 
Mattern, T. Charlsen, Chris. Monsen; e. Thor 
E. Thoresen, Henry Oftebro, Ole Thamsen; 
f. T. C. Sogge. Prestelo-n: $125 (1914).— P. 
Skartvedt. (757—5630) Kirke, 1901, $2,000. Marysville praekeplads. Marysville, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907(F)-08(F). 

Begyndt 1907(F). Sluttet 1908(F). Prest: H. E. Baalson, 1907-08. 

(4973—5631) 176 Washington 

Bryant praekeplads. 

Bryant, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907(?)-14(?). 

Begyndt 1907(F). Sluttet 1914(?). Prest: H. E. Baalson, 1907-14. 

(4970-5632) 

Fobes skolehus praekeplads. 

— , Snohomish(F) Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 
Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(F). Prest: L. C. Foss, 1907-08. (4969—5633) Burns menighet. Stanwood (5 mil F), Snohomish Co., Wash. 
Norske synode, 1901-03(F). 

Organisert 1901. Opl^st 1903(F). 56 sjaele i 1901. Prester: L. C. Foss, 
H. M. Tjernagel, G. Guldbransen, 1901-03. (5512—5634) 

Tyskland menighet. 

Stanwood (12 mil F), Snohomish Co., Wash. 

Norske synode, 1901-05(F). 

Organisert 1901. Opl^st 1905(F). 53 sjaele i 1901. Prester: L. C. Foss, 
1894-03; H. M. Tjernagel, 1902-04; G. Guldbransen, 1899-04; J. O. Dahle, 
1904-06. 12 mil fra prestegaarden. (5506—5635) 

Pilchuck menighet. 

Pilchuck, Snohomish Co., Wash. 

Norske synode, 1901 (?)-03( ?). 

Organisert 1901(F). Opl^st 1903(F). 47 sjaele i 1901, 47 i 1902. Prester: 
G. Guldbransen, 1899-02; L. C. Foss, 1901-03; H. M. Tjernagel, 1902-10. 
(4967_5636) 

McMurray praekeplads. 

McMurray, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907-U(F). 

Begyndt 1907. Sluttet 1911(F). Prest: H. E. Baalson, 1907-11. 

(5503—5637) 

Roosevelt menighet ("Teddy"). 

Roosevelt, Snohomish Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1907 (F)-l 1(F). 

Organisert 1907(F). Opl^st 1911(F). 14 sjaele i 1910. Prester: L. C. 
Foss, 1907-11; L. H. Braafladt, 1909-12. (4971—5638) 

Swan Traill praekeplads. 

Swans Trail, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907(F)-08(F). 

Begyndt 1907(F). Sluttet 1908(F). Prest: L. C. Foss, 1903-08 (4968_5639) English menighet. English, Snohomish Co., Wash. 
Norske synode, 1907(F)-08(F). 

Organisert 1907(F). Opl^st 1908(F). 20 sjaele i 1907. Prest: H. E. 
Baalson, 1907-08. Embedsmand i 1907: b. R. Andersen. (4972—5640) Snohomish Co., Clarke Co. 277 

Lakewood f^rste lutherske kirke. 

Lakewood, Snohomish Co., Wash. 

Norske synode, 1908 — . 

Organisert 23de februar 1908. 10 sjaele i 1908, 32 i 1914 Prest: H. E. Baal- 
son, 1908 — . Embedsmoend i 1908: a. Nels Jacobsen: b. Nels Jacobsen; c. 
Lauritz Fagerland; e. Rangvald Anderson, Lauritz Fagerland, Nels Jacob- 
sen. I 1915: a. Nels Jacobsen; b. Nels Jacobsen; c. C. O. Christensen; e. 
A. Havig, Andrew Kylling, Lauritz Fagerland. Kvindefor., 1908. Kirke, 
1909, $550.— H. E. Baalson. (1051—5641) 

Bethania menighet (English, Lakewood). 

Lakewood, Snohomish Co., Wash. 
Frikirken, 1908—. 

Organisert 1908. Prester: G. Larson, 1908-13; A. O. Kolden, 1913—. 
(3071—5642) 

Jordan lutherske menighet. 

Arlington (8 mil 0st), Snohomish Co., Wash. 
Norske synode, 1908—. 

Organisert 1908. 34 sjaele i 1910, 30 i 1913. Prest: H. E. Baalson, 1907—. 
Embedsmand i 1910: b. Jens Helseth. (4883—5643) 

St. Johannes norsk evangelisk lutherske menighet. 

Snohomish (5 mil 0st), Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 27de december 1913. 14 sjsele i 1913, 24 i 1914. Prest: C. H. 
Norgaard, 1913 — . Embedsmsend i 1913: b. Ludvig Knutsen; c. Ole Rei- 
cross; e. S. L. Knutsen, L. L. Knutsen, Samuel Knutsen. I 1915: b. Sivert 
Knutsen; c. Ole Reicross; e. Goodwin Charlson, Nils Nilson, L. L. Knut- 
sen. Kvindefor.— C. H. Norgaard. (2559—5644) 

Bethania menighet (Granite Falls). 

Granite Falls, Snohomish Co., Wash. 

Utenom (Lf), 1915—. 

Organisert 21de mars 1915. 35 sjsele i 1915. Prest: O. E. Haaheim, 
1915 — . Embedsmaend i 1915: b. Martin Engebrigtsen; d. Louis Kenseth, 
John Slettedahl, mr. Olson, mrs. M. Engebrigtsen, mrs. P. Slettedahl, mrs. 
Helmer Erickson; e. P. Slettedahl, John Kenseth, B. Anderson; h. M. Enge- 
brigtsen. Kvindefor.— O. E. Haaheim. (83—5645) 

Highland norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Malangens menighet, La Center.) 

La Center (5 mil nordo'st), Clarke Co., Wash. 

Utenom (Ns, Kf), 1883-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1883. 40 sjaele i 1883, 96 i 1914 (6 ikke-norsker). Prester: 
H. Engh, 1883-S5; I. og S. R. Tollefsen, 1885-89; K. B. Birkeland, 1889-91; 
P. Tangjerd, 1891-92; O. R. Sletten, 1892-94; N. J. Ellestad, 1895-96; C. M. 
No-dtvedt, 1896-1901; J. M. M. Nervig, 1901-04; H. Rogen. 1905-09; C. C. 
A. Jensen, 1909-11; D. Larsen, 1911-12; K. Raudstein, 1912-17. Embeds- 
mcend i 1883: a. Peder Moe; b. M. Aagaard; c. Jens Christensen; d. L. C. 
Anderson, Jens Christensen, John P. Indregaard; e. Elias R. Eklo, L. T. 
Pedersen, C. Andersen; f. Elias R. Eklo. I 1915: b. Sam Christensen; c. 
Peter Johnson; d. Hans Negstad, N. Nilsen, V. Johnson; e. H. Eliason, 
Fred. Johnson, O. T. Brastad; f. Peter Johnson. 2 kvindefor., 1885, 1909. 
Kirke, 1886, ca. $5,400. Prestehus, 1916, $1,800. Gravplads, 1 acre, $50. Preste- 278 Washington 

ljzta: $50 (1883), $500 (1914), $2,750 (1883-14). Kirketjener osv.: ca. $300 
(1883-14). Samfundsskoler: $250 (1883-14). Missionen: $100 (1883-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $25 (1883-14). Menighetsutgifter: $7,260 (1883-14). 
Samfundsutgifter: $375 (1883-14). "Konstitution", 1885; "Lutheraneren", 

1909, 986.— K. Raudstein. (79—5646) 

Pine Grove praekeplads. 

La Center, Clarke Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1910(?)-12. 

Organisert 1910(?). Opl^st 1912. Prest: C. C. A. Jensen, 1910-12. 
Prestelp-n: $52 (1910). Kirketjener osv.: $60 (1910. (4917—5647) 

Washougal skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Washougal (1 mil vest), Clarke Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1905—. 

Organisert 23de mars 1905. 57 sjsele i 1905, 60 i 1914. Prester: J. M. 
M. Nervig, 1905; H. Rogen, 1905-09; C. C. A. Jensen, 1909-12; K. Raud- 
stein, 1912-15; Oluf Glasp-e, 1915—. Embedsmaend i 1905: b. Ole Reinseth; 
c. K. O. Reinseth; d. John Husby, M. W. Anderson; e. B. Freinseth, K. O. 
Reinseth, W. Helgesen; f. B. Freinseth. I 1915: a. John Husby; b. M. W. 
Anderson; c. Sever Ostensen; d. J. Jo'rgenson, John Husby; e. Sever Osten- 
sen, John Haugen, B. Freinseth; f. Ole Reinseth; h. Ole Reinseth. Kvinde- 
for., 1907, $400. Kirke, 1907, $2,000. Prestel^n: $100 (1905), $150 (1914), 
$1,225 (1905-14). Kirketjener osv.: $415 (1905-14). Samfundsskoler: $350 
(1905-14). Missionen: $50 (1905-14). "Konstitution", 1905; "Lutheraneren", 

1910, 1140.— K. Raudstein. (210—5648) 

Washougal praekeplads. 

Washougal, Clarke Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1885-87. 

Begyndt 1885. Sluttet 1887. Prest: J. J. Tackle, 1885-87. 45 mil fra 
prestegaarden. (4921 — 5649) 

Mount Norway praekeplads. 

Washougal, Clarke Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1910(?)-12. 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1912. Prest: C. C. A. Jensen, 1910-12. 

(4920-5650) 

Pioneer praekeplads. 

Ridgefield, Clarke Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1910(?)-12. 

Begvndt 1910(?). Sluttet 1912. Prest: C. C. A. Jensen, 1910-12 (4918—5651) View praekeplads. Ridgefield, Clarke Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1910(?)-12. 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1912. Prest: C. C. A. Jensen, 1910-12. (4919-5652) Bethania menighet. (Skandinavisk, Den skandinavisk evangelisk lutherske, Kent.) 

Kent, King Co., Wash. 

Konferentsen, 1885(?)-90; Forenede kirke, 1890-93; Frikirken, 1893—. 

Organisert 1885(F). Delt 1894. 35 sjsele i 1892. 18 i 1895. Prester: N.. Ki Co. 279 G. Nilsen, 1885; I. Tollefsen, 1886-88; C. O. Rosing, 1888-92; S. R. Tol- 
lefsen, 1893-96; B. A. Borrevik, 1897-02; M. P. Gjerde, 1902-08; I. Tollefsen, 
1909-14; B. O. Clausen, 1914—. Embedsmand i 1892: b. Peter Christensen. 
Kirke, 1890(?).— A. M. A. (3059—5653) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Kent, Kant. Fra 1885 til 1893 en del av Bethania.) 

Kent, King Co., Wash. 

Forenede kirke, 1894-97 (?). 

Organisert 1894. Opl^st 1897(?). 18 sjsele i 1895, 20 i 1896. Prest: O. 
I. Sartre, 1893-96. Embedsmand i 1895: b. O. Quam. I 1896: b. O. Quam. 
Kirke, 1896, $600. (4985—5654) 
Kirke, 1902, $1,950. Zion norsk evangelisk 
lutherske kirke. 

(Suese Creek, Zion lu- 
therske, Kent norsk luther- 
ske, Kent norsk evangelisk 
lutherske, Kent skandina- 
visk evangelisk lutherske.) 

Kent (3 mil 0st), King 
Co Wash. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert lOde feb. 1903. 
39 sjsele i 1903, 102 i 1914. 
Prester: E. B. Slettedahl, 
1903-05; E. O. Hofstad, P. 
K Dreyer, 1906-07 ; O. Skat- tebjrfl, 1907-09; C. J. Olsen, 1909—. Embedsmand i 1903: a. E. E. Olsen; 
b. David Olsen; c. Ole O. Berg; f. E. E. Olsen, C. N. Ulleland; e. Elias 
Karlsen, Ole O. Berg, J. J. Jacobsen ; f. David Olsen; h. David Olsen. I 
1915: b. A. 0ie; c. J. Lorentzen; d. O. Rude, H. Dragness, C. Ulleland; 
e. J. Lorentzen, John Stangeland, T. Svoen ; f. E. Karlsen ; h. P. O. So'rebo'e. 
Kvindefor., 1901, $1,260. Ungdomsfor., 1909. Pikefor., 1913, $70. Preste- 
ljzm: $50 (1903), $150 (1914), $1,300 (1903-14). Kirketjener osv. : $150 (1903- 
14). Lsererlon: $300 (1903-14). Samfundsskoler : $250 (1903-14). Missio- 
nen: $150(1903-14). Barmhjertighetsanstalter : $200 (1913-14).— C. J. Olsen. 
(770—5655) Orillia dansk evangelisk lutherske menighet. 

Kent (4 mil nord), King Co., Wash. 

Utenom (Dk, Ns), 1892-05. 

Organisert 1892. Oplo'st 1905, paa grund av mangel paa betjening og 
sprogsp^rsmaalet (Orillia First Engl. Luth. Church). Ca. 20 sjsele i 1892 
(dansker). Prester: J.J. Myland, 1891-98; N. P. Pedersen, 1898-05.— O. Eger. 
(815—5656) Orillia First English Lutheran Congregation. 

(Fra 1892 til 1905 en del av Orillia dansk evang. lutherske menighet.) 

Kent (4 mil nord), King Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1906—. 

Organisert 1906. 18 sjsele i 1914 (dansker). Prester: M. A. Christensen, 
1906-07; O. A. Tingelstad, 1907-08; O. Eger, 1908—. Embedsmaend i 1915: 
a. Herman Nelsen; b. Martin Nelsen; c. Fred Nelsen; e. Herman Nelsen, 
Fred Nelsen, Martin Nelsen; f. Herman Nelsen. Kvindefor., 1907. Kirke- 
tjener osv.: ca. $100 (1892-14). Missionen: ca. $90 (1892-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: ca. $200 (1892-14). Kirke, 1907, $1,950.-0. Eger. 

(2785—5657) 280 Washington Molde menighet (Bothell). 

Bothell, King Co., Wash. 

Utenom (Kf, Fk, Lf, Ns, Fk), 1886—. 

Organisert 1886. 59 siaele i 1887, 70 i 1915. Prester: I. Tollefsen, 1886- 
88; C. O. Rosing, 188&-92; S. R. Tollefsen, 1892-96; B. A. Borrevik(?), 
1897-01; P. Blicher, 1906-08; J. O. Dahle, 1908-13; C. H. Bergerson, 1915—. 
Embedsmand i 1907: b. Hon. Gerh. Erickson. I 1915: b. Hon. Gerhard 
Erickson. Kirke. Prestehus. (4983—5658) W6 
5 e 
uZ Z a -r-J — /. 4- 


f9oS tJ)-FA- Seattle norsk-dansk evangelisk lutherske menighet. 

Seattle, King Co., Wash. 

Konferentsen, 1888-90; Forenede kirke, 1890-01. 

Organisert 19de april 1888. Splittet januar 1901, paa grund av Augs- 
burg-striden (Seattle norsk-dansk evangelisk lutherske — Fk; Bethania norsk 
evangelisk lutherske frimenighet— Lf). Ca. 25 sjaele i 1888, 136 i 1891. 
Prester: I. Tollefsen, 1887-88; C. O. Rosing, 1888-92; S. R. Tollefsen, 1893- 
96; B. A. Borrevik, 1896-01. Embedsmand i 1888: b. J. Stjzfrseth; c. N. Bar- 
nes; d. mr. Hjemland, mr. Benson; e. mr. Hansen, N. Barnes, G. Gaustad; 
f. A. Bentsen. Kirke, 18S9.— O. Gornitzka. (4984—5659) Seattle norsk-dansk ev. 
lutherske menighet. 

(Den lste norsk evange- 
lisk lutherske. Fra 1888 til 
1901 en del av Seattle— Fk.) 
Seattle, King Co., Wash. 
Den forenede kirke, 1901 
(1888)—. 

Organisert 1901 (19. april 
1888). 262 sjsele i 1914 (5 
dansker). Prester: I. Tol- 
lefsen, 1887-88; C. O. Ro- 
sing, 1888-92; S. R. Tollef- 
sen, 1893-96; B. A. Borre- 
vik, 1897-01 ; T. J. Gronnin- 
gen, 1901-05 ; E. J. Hinder- 
lie, 1906-09; E. B. Slette- 
dahl, 1909-13; G. A. Larsen, 1913-14; O. Gornitzka, 1914—. Embedsmand i 
1915: b. C. C. Hauer; c. P. C. Wick; d. J. L. Hansen, T. Thorkelsen, H. L. 
Eriksen, P. Thorkelsen, J. Jacobson, A. Romundseth ; e. J A. Stavik, H. S. 
Wold, C. Drange, Peder Evenson, C. E. Formoe, M. S0rensen; f. J. L. Han- 
sen; h. P. C. Wick. Kvindefor., 1888, ca. $25,000. Ungdomsfor., 1906. Pike- 
for., 1903. Mandsfor., 1915. Missionsf or. (1892-96), 1911. Hjaelpefor., 1914. 
Sangfor. "Young Men's Luther Club", 1907. Prestel0n : $200 (1888), $1,200 
(1914). "Konstitution", 1888.— O. Gornitzka. (1542—5660) 
Kirke 1, 1889. Kirke 2, 1903, $16,000. 

Kirke 3, 1909, $20,300. Skolehus, 1904, $1,350 (solgt). 

Prestehus 1, 1903. Prestehus 2, 1915, $650. King Co. 281 Bethania norsk evangelisk lutherske frimenighet. 

(Fra 1888 til 1901 en del av Seattle norsk-dansk evang. luth. menighet.) 

Seattle, King Co., Wash. 

Frikirken, 1901 (1888)—. 

Organisert januar 1901 (1888). Ca. 45 sjsele i 1901, 144 i 1915. Prester: 
B. A. Borrevik, 1901-07; Fr. O. Iversen, 1907-11; J. A. Paulson, 1912-13; I. 
Tollefsen, 1915— Embedsmand i 1915: b. M. Nelson. Kvindefor., 1901. 
Ungdomsfor., 1901. Pikefor., 1901. Missionsfor., 1901. Sangfor., 1901. 
Kirke, 1901, ca. $12,600. Prestehus. Prestel^n: $880 (1915). Samfunds- 
skoler: $48 (1915). Missionen: $360 (1915).— A. M. A. (3060—5661) 

A 


ft a 


Ilii 


Ei 
IHilflim ""^j 

Den skandinavisk evangelisk lutherske Immanuels menighet. 

(Immanuels lu- 
therske kirke.) 
Seattle, King 

Co., Wash. 
Norske synode, 

1890(?)— . 
Organisert 24de 

feb. 1890. 33 sjsele 

i 1890, 349 i 1914 

(11 ikke-norsker) . 

Prester: C. S. B. 

Hoel, 1891-92; I. 

J. Kvam, 1893-95; 

H. M. Gundersen, 

1896-98; M. A. 

Christensen, 1899- 

03; H. A. Stub, 

1903—. Embeds- 

msend i 1890: b. 

Frithjof Ericksen; 

c. O. J. Kolseth ; d. 

E. Berrum ; e. Gil- 
bert Larsen, John 

O. Lunke, H. R^ Ericksen; f. E. Berrum, H. R. 

Ericksen. I 1915: b. Rasmus Langseth; c. Nils 

A. Haugen; d. Chr. Jule, C. Johansen, Wm. 

Hagen ; finanssekretser, John Sather, Sr. ; e. H. 

R. Ericksen, Carl Sunde, Martin Olsen ; f. H. 
R. Ericksen. 5 kvindefor., 1891, 1901, 1906, 1907, 1914, $8,000 (1903-14). 2 
ungdomsfor., $3,000 (1903-14). Sangfor., 1904. "Orkester", 1916. "Church 
Athletic League", 1914. Prestel0n: $849 (1914), $5,429 (1906-14). Kirke- 
tjenerosv.: $8,713 (1906-14). Samfundsskoler : $386 (1906-14). Missionen: 
$808 (1906-14). Barmhjertighetsanstalter: $531 (1906-14). "Maanedsblad" ; 
1916; "Menighetshistorie", 1906, 1910, 1912, 1915, H. A. Stub; menighetens 
aarsrapporter, 1905, 1913, 1914, 1915; trykte programmer for ho'itiderne, kon- 
firmation, fester osv. ; alle byens dagblade, artikler og billeder ; "Kirketi- 
dende" ; "Lutheran Herald" ; "Pacific Herold" ; "Washington Posten" ; "Ta- 
coma Tidende" ; og andre.— H. A. Stub. (3567—5662) 
Kirke 1, 1892, $1,910. 
Kirke 2, 1907, $33,394. 
Prestehus 1, 1891. 
Prestehus 2, 1907, $1,500. Ballard norsk lutherske frikirke. 

Ballard (Seattle), King Co., Wash. 

Frikirken, 1903—. 

Organisert 1903. 12 sjsele i 1903, 45 i 1914. Prester: O. Ellingsen, 1902- 
05; E. A. Hage, 1907-11; A. S. Framstad, 1911-13; O. Ellingsen, 1913-14: 
P. G. Konsterlie, 1915—. Embedsmaend i 1903: a. Thomas Hegdal; b. Wil- 
liam Johannesen; c. Olle Erdevig; d. Jakob Borne, Lars Hanson, Thomas 
Hegdal; e. Hans Reinertson, Olle Erdevig, William Johannesen. I 1915: 282 Washington a. Bernhard Nelson; b. Louis Johnson; c. W. Johannesen; d. Hans Rei- 
nartsen, W. Johannesen, M. Torgrimsen; e. W. Johannesen, M. Vevang, E. 
R. Peterson; h. E. R. Peterson. Kvindefor. Sangfor. Kirke. — P. G. Kon- 
sterlie. (1974—5664) Zion norsk hither ske 
menighet. 

Ballard (Seattle), King 
Co., Wash. 

Norske synode, 1894 — . 

Organisert 26. april 1894. 
6 sjale i 1894, 301 i 1914 
(3 dansker, 1 svenske). Pre- 
ster: I. J. Kvam, 1894-95 ; 
H. M. Gundersen, 1896-99; 
M. A. Christensen, 1899-08; 
O. A. Tingelstad, 1908-09; 
B. E. Bergesen, 1910—. Em- 

Kirke, 1895, $7,700. Prestehus, 1910, $4,000. bedsmaend i 1915 : b. L. 

Brudvig; c. T. Heggem; d. 
E. Eriksen, A. S. Andersen, A. Hammeraas ; e. E. Eriksen, A. S. Andersen, 
A. Hammeraas; f. J. O. Larsen (norsk), A. Egtvedt (engelsk). Kvindefor., 
1894. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 1912. Mandsfor., 1915. Sangfor., 1911. 
Prestel^n: $480 (1894), $900 (1914). "Pacific Herold", 1914, mai.— B. E. 
Bergesen. (810—5663) 

Kirke, 1909, $8,000. Bethlehem evangelisk norsk lutherske 
menighet. 

Ballard (Seattle), King Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1905-07; Den forenede kirke, 
1907—. 

Organisert 1905. 41 sjasle i 1905 (1 sven- 
ske), 128 i 1914 (1 svenske, 1 danske). Pre- 
ster: D. B. Ross, 1905-12 ; H. Oppedal, 1912-14; 
K. O. Storli, 1914—. Embedsmsend i 1905: 
b. Simon E. Rothe; c. P. A. Pedersen; d. P. 
A. Pedersen, Jacob Johnson; e. A. O. Dahl, 
D. Christensen, Jens Jensen; h. P. A. Peder- 
sen. I 1915: b. J. J. Sandvig, Otto Christen- 
sen; c. Henry Mathiesen; d. J. J. Sandvik, P. 
A. Pedersen, Johs. Pedersen, P. M. Pedersen; 
e. Alfred Jensen, Jens Jensen, Hans Peder- 
sen ; f. P. A. Pedersen; h. H. C. Bolke, P. A. 
Pedersen. Kvindefor., 1905, ca. $3,000. Ung- 
domsfor., 1905, $1,150. Mandsfor., 1915. Sang- 
for., 1906, $50. Prestelp-n: $550 (1914), $1,500 
(1905-14). Kirketjener osv.: ca. $300 (1905- 
14). Samfundsskoler: ca. $100 (1905-14). 
Missionen: ca. $300 (1905-14). "Konstitu- 
tion" (Forenede kirkes), 1905.— K. O. Storli. 
(495_5665) Seattle norsk evangelisk lutherske bymission praekeplads. 

Seattle, King Co., Wash. 

Frikirken, 1914—. 

Begyndt 1914. Prest: P. M. Fosse, 1914—. —P. M. Fosse. (3061—5666) King Co. 283 

Fremont praekeplads. 

Fremont, King Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1892-93 f?). 

Begyndt 1892. Sluttet'l893(?). Prest: C. S. B. Hoel, 1891-92. 

(4989—5667) 

Bethel norsk evangelisk lutherske menighet. 

Seattle, King Co., Wash: 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 14de mars 1915. 43 sjaele i 1915 (2 dansker). Prester: O. 
Gornitzka, 1915; O. O. Holen, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. Thrond P. 
Bugge; c. S. J. Hauge; d. K. Solvik, H. Hammer, F. D. Jensen; e. S. Sund, 
S. Jaeger, John Gabrielsen; f. H. Hammer. I 1916: b. Thrond P. Bugge; 
c. S. Sund; d. K. Solvik, H. Hammer, Martin Wick; e. S. Sund, S. Jaeger, 
F. D. Jensen; f. Martin Wick; h. H. Hammer. Kvindefor., 1914. Ungdoms- 
for., 1915. Missionsfor., 1915. Sangfor., 1915. Kapel, 1914, ca. $l,600.—O. 
O. Holen. (564—5668) 

West Seattle praekeplads. 

West Seattle, King Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1915(?). 

Begyndt 1915(?). Prest: E. O. Holen, 1915—. (4983—5669) 

Union Hill Lutheran Church (Redmond). 

Redmond (^ mil £fet), King Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1900-07; Norske synode, 1907—. 

Organisert 12te September 1900. 54 sjaele i 1900 (18 svensker), 8 i 1914. 
Prester: M. A. Christensen, 1900-06; T. P. Neste, 1906; P. Blicher, 1906-08; 
J. O. Dahle, 1908-13; L. C. Foss, O. Eger o. a., 1914—. Embedsmaend i 
1900: b. Krist. Stensland; c. Olaus Andersen; e. Aug. Johnson, John John- 
son, John Carlson. I 1915: b. Krist. Stensland; c. Ole Skjaerstad; e. Krist. 
Stensland, Henry Iversen, Ole Skjaerstad. Kvindefor., 1900, $500. Kirke, 
1903, $950. Gravplads, 2 acres, $300. Prestel^n: $18 (1900), $120 (1910). 
Kirketjener osv.: $200 (1900-14). Missionen: $127 (1900^14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $75 (1900-14). "Konstitution", 1900; "Pacific Herold", 1904. 
— O. Eger. (814-5670) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske frimenighet. 

Enumclaw, King Co., Wash. 

Frikirken, 1903—. 

Organisert december 1903. 18 sjaele i 1903 (4 svensker), 57 i 1915 (16 
svensker, 4 dansker). Prester: M. P. Gjerde, 1904-08; I. Tollefsen, 1909^-15; 
Thorvald Olsen, 1915— Embedsmaend i 1903: b. O. P. Kulberg; c. Peder 
T. Storbo; d. E. J. Bengtson, B. T. Korsjoen; e. Olaf Onseth, P. T. Storbo; 
h. Olaf Onseth. I 1915: b. Alfred Storbo; c. Martin Berg; d. R. E. Berglof, 
Nels Storbo, Andrew Stro'm; e. Ole Strain, Martin Berg, O. M. Berg; h. 
Andrew Str^m. Kvindefor., 1904, $1,500. Ungdomsfor., 1904, $800. Kirke, 
1908, $2,900. Prestelo-n: $50 (1903), $250 (1914), $1,800 (1903^14). Kirke- 
tjener osv.: $500 (1903-14). Missionen: $1,000 (1903-14). Barmhjertighets- 
anstalter: $600 (1903-14).— Thorvald Olsen. (552—5671) 

Bethania menighet. 

Enumclaw (? mil ?), King Co., Wash. 

Frikirken, 1912—. 

Organisert 1912. Ca. 30 sjaele i 1912. Prester: I. Tollefsen, 1912-14; Th. 
Olsen, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. Alfred Storebo'; c. Martin Berg; d. 
A. Storm, O. M. Berg; e. A. Storm, O. M. Berg. Kvindefor., 1913.— A. 
M. A. (3058—5672) 284 Washington 

Vashon norsk evangelisk lutherske menighet. 

Vashon, King Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1903-07, Norske synode, 1907—. 

Organisert 9de april 1903. 29 sjgele i 1903 (7 dansker), 32 i 1914 (2 
svensker, dansker). Prester: M. A. Christensen, 1903-05; O. Skatteb0l, 1905- 
06; O. J. H. Preus, 1906; J. O. Dahle, 1906-08; O. Eger, 1908-11. Embeds- 
maend i 1903: b. E. Klockstad; c. Aug. Steen; e. Ludvig Steen, Christ. Peter- 
sen; Peter Paulsen; f. E. Klockstad; h. E. Klockstad. I 1915: b. M. M. 
Reini; c. Knud Paulson; e. Gilbert Olson, Carl Steen, E. Klockstad; f. E. 
Klockstad; h. miss Sina Hansen. Kvindefor., 1906, $750. Ungdomsfor. 
Sangfor., 1909-12. Kirke, 1907, $1,600. Prestehus, 1909, $1,500. Prestelon: 
$100 (1911), $746 (1903-14). Kirketjener osv.: $125 (1903-14). Samfunds- 
skoler: $105. Missionen: $230. Barmhjertighetsanstalter: $450. "Konstitu- 
tion", 1907; "Menighetshistorie", 1907, E. Klockstad; "Pacific Herold", 1907 
og 1909.— O. Eger. (813—5673) 

Golgatha menighet. 

Colvas (Vashon), King Co., Wash. 

Frikirken, 1914—. 

Organisert 1914. Prest: B. O. Clausen, 1914—. Embedsmand i 1914: 
b. B. J. Huseby. I 1915: b. B. J. Huseby. Kvindefor., 1914. Ungdomsfor., 
1914. Sangfor., 1914.— A. M. A. (3057—5674) 

Norsk lutherske frimenighet (Richmond Beach). 

Richmond Beach, King Co., Wash. 

Frikirken, 1905—. 

Organisert 20de februar 1905. 5 sjaele i 1905, 20 i 1914. Prester: O. El- 
lingsen, 1905-07; Edw. A. Hage, 1907-11; J. L. Bestul, 1912-13; O. Ellingsen, 
1913-14; P. G. Konsterlie, 1915—. Embedsmsend i 1905: b. H. Hanon; c. 
H. Hanon; d. Josef Mathison; e. Josef Mathison, John L. Johnson, H. 
Hanon. I 1915: a. H. Hanon; b. Nels Larson; c. John L. Johnson; d. mrs. 
H. Hansen, mrs. Nels Larson; e. Fred Holmgren, John L. Johnson, Karl 
Johansen; h. H. Hanon. Kvindefor. Kirke, 1906, $330. Prestelo'n: $50 
(1905). $150 (1914).— P. G. Konsterlie. (2121—5675) 

Juanita praekeplads. 

Juanita, King Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1906-11(?). 

Begyndt 1906. Sluttet 1911(?). Prester: P. Blicher, 1906-08; J. O. 
Dahle, 1908-11. (4986—5676) 

Columbia City menighet. 

Columbia, King Co., Wash. 
Norske synode. 1907-08(?). 

Organisert 1907. Oplo'st 1908(?). 36 sjaele i 1907. Prest: H. A. Stub, 
1907-08(?). (5513—5677) 

Novelty lutherske kirke. 

Duvall (2y 2 mil syd), King Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907—. 

Organisert 1907. 30 sjcele i 1907 (10 svensker, dansker), 6 i 1914 (2 
svensker). Prester: P. Blicher, 1907-08; J. O. Dahle, 1908-13; O. Eger o. a., 
1913—. Embedsmaend i 1907: b. John Ronnei; c. Ole Quaale; e. Christ. 
Ronnei, A. Westman, Christ. Hansen. I 1915: b. Ole Quaale; c. Christ. 
Ronnei; e. John Riese, Fred Carlson, Rasmus Quaale. Kvindefor., 1907, 
ca. $325. Kirke, 1908, $850. Prestelon: $30 (1907). Missionen: $80 (1907-14). 
— O. Eger. (812—5678) King Co., Pierce Co. 285 Dockton menighet. 

Dockton, King Co., Wash. 
Norske synode, 1908. 

Organisert 1908. 60 sjaele i 1913. Prester: J. O. Dahle, 1908-11; O. 
Hagoes, 1911. (4987—5679) 

Cove praekeplads. 

Cove, King Co., Wash. 

Frikirken, 1914—. 

Begyndt 1914. Prest: B. O. Clausen, 1914—. —A. M. A. (3056—5680) Den lste norsk evangelisk lutherske menighet (Tacoma). 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Konferentsen, 1885-90; Forenede kirke, 1890-02. 

Organisert 1885. Splittet og oplo'st 1902 (Tacoma lste— Fk; Norsk luth. 
frikirke— Lf). 53 sjaele i 1887, 145 i 1896. Prester: N. G. Nilsen, 1885; I. 
Tollefsen, 1887-94; O. I. Sartre, 1904-97; E. B. Slettedahl, 1898-06; P. K. 
Dreyer, 1906-07; J. J. Skaar, 1907; J. O. J. Hougen, 1907-16; A. Haldor 
Thorsen, 1916—. Embedsmand i 1888: b. M. E. Hansen. I 1896: b. John 
Wollan. I 1900: b. A. Mvhre. Kirke, 1890(?), $5,000. Prestehus. 

(4990-5681) 

Den lste norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske, 
Tacoma foYste norsk evangelisk lutherske.) 
Tacoma, Pierce Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1885-90; For. kirke, 1890—. 
Organisert juni 1885. 20 sjaele i 1885, 237 i 
1916. Prester: N. G. Nilsen, 1885^86; I. Tol- 
lefsen, 1887-94; O. I. Saetre, 1894-97; N. J. 
Ellestad, 1897-98; E. B. Slettedahl, 1898-06; 
P. K. Dreyer, 1906-07 ; J. J. Skaar, 1907 ; J. O. 
J. Hougen, 1907-16; O. O. Holen, 1917— . Em- 
bedsmsend i 1885 : a. Svennung Nesseth ; b. 
John Wolland ; c. H. Hansen ; d. Andrew 
Strubstad ; e. Nils Olsen, Rode Holgersen, 
Martin Hansen ; f. John Wolland ; h. John 
Wolland. I 1917: b. M. C. Sivertson; c. L. 
Gammersvik ; d. O. J. Heggerness, Jacob Gr0t- 
heim, A. Stang, Lovise Hustad, Jennie Wall, 
A. T. Hustad; e. John Naeverdal, P. O. Haa- 
land, Sivert Johnson, O. J. Hvambsal, T. A. 
Wall, A. L. Ronkan; f. O. J. Heggerness; h. 
tt-* 1sas M <t 7 r nn Anton Stang. Kvindefor., 1887. Ungdomsfor., 

Prertehu i 1894 ca$i ooo 1888-92,1895. Pikefor., 1891. Mandsfor. (Ebe- 

Pe hu 2' 907' a' 'ooo' nezer), 1891-94. Hjaelpef or., 1893-96. Sang- 

Frestehus 2, 1907, ca. $3,000. fQ ^ ^ « Marta _ Maria » for>) 1891- p reste . 

ljzm: $200 (1885), $900 (1917), ca. $18,500 (1885-14). Prestehus osv. : ca. 
$5,000. Kirketjener osv.: ca. $1,000 (1885-14). "Konstitution", 1895, 1902. 
— O. O. Holen. (4991—5682) 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1891-92; Norske synode, 1892—. 

Organisert lste mai 1891. 46 sjaele i 1891, 384 i 1914. Prester: P. O. 
Langseth, 1891-93; E. Ballestad, 1893-95; C. A. Sperati, 1896-04; O. J. H. 
Preus, 1905-09; N. A. Larsen, 1911-13; O. J. Ordal, 1913—. Embedsmaend 
i 1891: a. O. G. Storaasli; b. J. P. Johnson, C. Hordnes. I 1915: b. Thor- 
286 Washington vald Johnsrud; c. H. B. Selvig; d. Hans Larson, T. K. Skov, O. G. Stor- 
aasli; e. B. L. Kirkebo, John Flolow, A. M. Colbo, Henrik Dreyer, Martin 
H. Sather. 2 kvindefor., 1889, $10,000. Mandsfor., 1914. Kirke 1, 1892, 
$600. Kirke 2, 1905, $12,690. Prestehus, 1909, $3,200. Prestelon: $150 (1891), 
$850 (1914), $7,175 (1891-14). Prestehus osv.: $3,240. "Menighetshistorie", 
1905, O. J. H. Preus; "Festskrift i anledning 25-aarsfesten", 29de april, 30te 
april, lste mai, O. J. Ordal.— O. J. Ordal. (1758—5684) 
Norsk luthersk frikirke (Tacoma). 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Frikirken, 1902—. 

Organisert September 1902. 24 sjsele i 1902, 
80 i 1914. Prester: M. P. Gjerde, 1902-08; I. 
Tollefsen, 1909-15; Th. Olsen, 1915—. Em- 
bedsmaend i 1902: b. Julius Tveter; c. L. Sa- 
ther; d. A. Pedersen, Tom Jerstad, mrs. G. 
Tveter; e. B. T. Pedersen, D. B. Espeland, L. 
Sather; h. L. Sather. I 1915: b. D. B. Espe- 
land; c. J. K. Olson; d. J. Moe, Andreas Ol- 
son, Oliver Diesen ; e. J. K. Olson, L. P. 
Storli, Olaf Devik; h. D. B. Espeland. Kvin- 
defor., 1902, $2,500. Ungdomsfor., 1903, $1,200. 
Pikefor., 1913, $150. Missionsfor., 1890, $1,250. 
Hja^lpefor., 1893, $1,800. Sangfor., 1902. Pre- 
stelo-n: $120 (1902), $400 (1914), $3,200 (1902- 
14). Prestehus osv. : $1,500. Kirketjener osv. : 
$1,000(1902-14). Missionen: $2,300(1902-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $1,200 (1902-14). — 
T. Olsen. (550-5683) Kirke, 1904, $4,100. 
Prestehus, 1903, $1,000. 
Kirke, 1907, $6,000. Bethlehem evangelisk lutherske 
inenighet. 

(Bethlehem norsk lutherske.) 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1907-09; For. kirke, 1909—. 

Organisert 23de mars 1907. 142 sjsele i 1907, 
208 i 1914, 184 i 1917. Prester: E. B. Slette- 
dahl, 1907-09; A. Wold, 1909-13; H. Hjert- 
aas, 1913-16; A. H. Thorsen, 1916—. Em- 
bedsmsend i 1907: a. John Pederson; b. M. 
Howland, David Thorpe; c. A. J. Sveum; d. 
Ole Anderson, M. Haugland, H. O. Myhre. 
I 1909: b. do. I 1915: b. Ed. Thoreson; e. 
O. A. Anderson, W. Martinson, John Peder- 
son, John Ring, D. Thorpe, Ole Thoresen; f. 
H. O. Myhre; h. E. B. Slettedahl. I 1917: b. 
J. T. Madsen ; c. S. S. Shevens ; d. Ole Ander- 
son, M. Hovland, S. S. Shevens; e. O. Blix, 
E. Hovland, Thomas Haugland, Ed. Thoresen, 
L. Johnson, M. Johnson, J. T. Madsen, Sam 
Martin, D. Thorpe; f. H. O. Myhre; h. M. 
Hovland. Kvindefor., 1895. Ungdomsfor., 1907. 
Mandsfor., 1912. Sangfor. Prestelon: $400 
(1907), $800 (1914). "Konstitution", 1909. 
—A. H. Thorsen. (4998—5686) Pierce Co. 287 

lste norsk evangelisk lutherske kirke (South Tacoma). 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1906-11; Norske synode, 1911—. 

Organisert juli 1906. 24 sjaele i 1906, ca. 45 i 1914. Prester: O. J. H. 
Preus, 1906; J. O. Dahle, 1906-08; O. E. Heimdahl, 1908-11; A. O. Bjerke, 
1911-13; O. Hagoes, 1913-17. Embedsmaend i 1906: b. Martin Berge; c. 
Gustav Rennen; e. H. Hagen, Olaf Stosnes, Bernt Larson; h. Gustav Rin- 
nen. I 1915: b. Martin Berge; c. M. Knudsen; e. Martin Berge, John Bre- 
vik, E. Norstad; f. Martin Berge; h. Martin Berge. Kvindefor., 1901, $2,600. 
Ungdomsfor. Kirke, 1909, $4,800. Prestel0n: $250 (1914). Kirketjener 
osv. : ca. $23 (aarlig). Missionen: ca. $20 (aarlig). Barmhjertighetsanstalter: 
ca. $20 (aarlig).— O. Hagoes. (791—5685) Missions praekeplads. 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1907(?)-09(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1909(?). Prest: E. B. Slettedahl, 1907-09. 

(5000—5687) 

Immanuels lutherske menighet. 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert juli 1913. 30 sjaele i 1913, 39 i 1914. Prester: N. A. Larsen, 
1913; O. Hagoes, 1913-17. Embedsmaend i 1913: a. R. W. Baker; b. Lewis 
Wick; c. J. Jacobson; e. R. W. Baker, N. Sand, E. M. Johnson. I 1915: b. 
Lewis Wick; c. J. Jacobson; e. R. W. Baker, A. Rockness, N. Sand. Kvinde- 
for., 1913, $343. Kirketjener osv.: $25 (1913-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$15 (1913-14). Kirke, 1913, ca. $1,430.-0. Hagoes. (790—5688) Zion norsk lutherske menighet. 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Lf), 1915—. 

Organisert mars 1915. 9 sjaele i 1915. Prester: I. Tollefsen, 1915; 
Thorvald Olsen, 1915 — . Embedsmaend i 1915: b. Ed. Larsen; c. Abel John- 
son; e. Ed. Larsen, A. Johnson, R. Danilson; h. Minnie Osness. Kvindefor., 
1907, $1,000. Ungdomsfor., 1910, $350. Kirke, $200. Land, Lotter, $1,000. 
—Thorvald Olsen. (551—5689) Parkland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Tacoma (6 mil syd), Pierce Co., Wash. 

Norske synode, 1890—. 

Organisert 1890. 149 sjaele i 1898, 365 i 1913. Prester: B. A. Harstad, 
1891; N. Christensen, 1892-96; O. N. Ginsberg, 1896-97; T. Larson, 1893- 
03; N. P. Xavier, 1904—; G. I. Breivik, 1908-11; T. L. Brevig, 1912-13. 
Embedsmand i 1913: b. L. Nyhus. Kirke. (4996—5690) Zion evangelisk lutherske menighet. 

(Parkland, Zion norsk lutherske.) 

Tacoma (iy 2 mil syd), Pierce Co., Wash. 

Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 1906. 30 sjaele i 1907, 40 i 1915. Prester: P. K. Dreyer, 
1906-07; E. B. Slettedahl, 1907-13; H. Hjertaas, 1913-16; N. P. Xavier, 1916—. 
Embedsmand i 1906: b. J. O. Brothen. I 1915: b. J. O. Brothen. Kirke, 1906. 
Prestelp-n: $160 (1914). (4999—5691) 288 Washington 
Kirke, 1900, $1,020. Gravplads, 18 acres, ca. $20. Mock norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Muck skandinavisk lu- 
therske.) 

Spanaway, Pierce Co., 
Wash. 

Forenede kirke, 1900 — . 
Organisert 1900. 9 sjaele 
i 1900 (1 danske, 2 sven- 
sker), 4 sjaele i 1914 (1 
svenske, 1 danske). Pre- 
ster: I. J. Skrondal, 1902- 
05 ; C. J. Olsen, 1905—. Em- 
bedsmaend i 1900: a. S. O. 
Moe ; b. A. Gustavsen ; c. J. 
Johnsen; d. S. O. Moe, A. Gustavsen, J. Svinth; e. S. O. Moe, P. Gun, H. 
Gun; h. A. Gustavsen. I 1915: a. S. O. Moe; b. H. Gun; c. A. Gustavsen; 
d. S. O. Moe, A. Gustavsen, H. Svinth; e. S. O. Moe, A. Gustavsen, H. 
Svinth; h. H. Svinth. Prestelon : $50 (1900), $50 (1914), ca. $800 (1900-14). 
Samfundsskoler : $4 (aarlig). Barmhjertighetsanstalter : $4 (aarlig). — C. J. 
Olsen. (769—5692) 

Betania menighet. 

Spanaway, Pierce Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1903-05(?). 

Organisert januar 1903. Oplp'st 1905(?) Prest: I. J. Skrondal, 1903-05. 
Embedsmand i 1903: b. A. Holdal. I 1904: b. A. Holdal. (4997—5693) 

Longbranch menighet (Long Branch). 

Longbranch, Pierce Co., Wash. 

Norske synode, 1901-1 1(?). 

Organisert 1901. Opldst 1911 (?). 30 sjaele i 1901, 28 i 1907. Prester: 
C. A. Sperati, 1901-05; O. Skattebpl. 1905-07; N. P. Xavier, 1907—. Em- 
bedsmand i 1907: b. C. C. Weeks. (5502—5694) Ohop menighet. 

Ohop, Pierce Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1901-14. 

Organisert 1901. Oplp'st 1914. 30 sjaele i 1901, 18 i 1914. Prest: B. A. 
Harstad, 1901-14. (2630—5695) 

Immanuels skand. luth. 
menighet. 

Cromwell, Pierce Co., 
Wash. 

Utenom (Lf, Hs, Fk), 
1904—. 

Organisert 19de juli 1904. 
94 sjiele i 1914 (14 sven- 
sker). Prester: M. P. Gjerde, 
1904-06; J. F. Adrianson, 
1906-08; O. Skattebol, 1908- 
09; C.J. Olsen, 1909—. Em- 
bedsmaend i 1904: b. Mar- 
tin Larson; c. G. Evje; d. 
O. P. Holte, Julius Bernt- 
Bloom; b. J. B. Larson; c. C. J. 
son, G. Evje 
Kirkeide; d. 
N. Johnson, Kirke, 1909. ca. $2,500. 

h. G. Evje. I 1915 a. O. A 

O. E. Fosness, J. J. Brynestad, B. J. Berntson ; e. J. Grytten 
E. E. Fosness; h. E. M. Muri. Kvindefor., 1902. Ungdomsfor., Pierce Co. 289 1905. Pikefor., 1914. Sangfor., 1905. Prestelon: $150 (1907-14). Samfunds- 
skoler: $200 (1909-14). Missionen : $192 (1909-14).— C. J. Olsen. 

(850—5697) 

Roy menighet. 

Roy (6 mil 0st), Pierce Co., Wash. 
Utenoin (Ns), 190U?)— . 

Organisert 1901 (?). 34 sjaele i 1902, 14 i 1914. Prest: B. A. Harstad 
1901—. (2631—5696) 

McNeil's Island praekeplads. 

McNeil's Island, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1904-05 (?). 

Begyndt 1904. Sluttet 1905(?). Prest: O. Skattebol, 1904-05(?). 

(5501—5698) 

Betania menighet. 

Lakewood, Pierce Co., Wash. 

Frikirken, 1905—. 

Organisert 1905. Prester: T. J. Moen, 1905; G. Larson, 1906-09; O. El- 
lingsen, 1910-13; A. O. Kolden, 1913—. Embedsmaend i 1915: b. N. Nilsen. 
Kvindefor., 1905. Prestelon: $60 (1914). Kirke. (3071—5699) 
Kirke, 1909, ca. $750. Mountain View menighet. 

(Puyallup, 1905-14, Mountain View norsk 
evangelisk lutherske, Puyallup norsk evange- 
lisk lutherske.) 

Puyallup (3 mil nord^st), Pierce Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1904—. 

Organisert 24de december 1904. 21 sjaele i 
1904, 50 i 1907, 69 i 1914. Prester: O. Skatte- 
bjzJl, 1904-09; J. O. J. Hougen, 1910-16; O. 
Skatteb01, 1916-17; O. O. Holen, 1917—. Em- 
bedsmaend i 1904: b. Thorn Berntsen; c. E. M. 
Iverson; e. Elling Iverson, Nils N. Mork, O. 
Nestegard. I 1915: a. Lars Nestegard; b. 
Olaf Sivertson; c. John O. Lee; e. Engebret 
Nestegard, Hartvig Martinson, Bernh. Berge; 
h. Olaf Sivertson. Kvindefor., 1906. Ung- 
domsfor., 1910. Sangfor. Prestelon: ca. $50 
(1904), $70 (1914), $800 ( 1904-14) .— O. O. 
Holen. (4992—5700) Puyallup menighet. Puyallup, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 1912. 23 sjaele i 1913. Prest: N. P. Xavier, 1912—. 

(4993—5701) 

Skandinavisk lutherske menighet (Lake Bay). 

Lakebay, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907—. 

Organisert 1907. 28 sjaele i 1907, 18 i 1914. Prest: N. P. Xavier, 1907—. 
Embedsmaend i 1907: b. E. Weeks; c. E. Weeks; e. K. K. Gaard, S. P. S^- 
renson, A. Olson. I 1915: b. S. P. So'renson; c. S. P. SoYenson; e. M. Han- 
10—11 290 Washington 

son, J. Sende, J. Burke. Kvindefor., 1911, $60. Prestel^n: $20 (1907), $20 
(1914), $140 (1907-14). Samfundsskoler: $35 (1907-14). Missionen: $35 
(1907-14). Barmhiertighetsanstalter: $140 (1907-14). Menighetsutgifter: $140 
(1907-14). Samfundsutgifter: $210 (1907-14). "Pacific Herold", 1907. 

(81—5702) 

Huston praekeplads. 

Ruston, Pierce Co., Wash. 
Utenom (Ns). 1907-12(?). 

Begyndt 1907. Sluttet 1912(?). Prester: O. T. H. Preus. 1907-10; O. 
Eger. 1911-12(?). (5504—5703) 

Rosedale praekeplads. 

Rosedale (1 mil 0st), Pierce Co.. Wash. 

Utenom (Ns), 1908—. 

Begyndt 1908. Prest: N. P. Xavier, 1908—. (4994—5704) 

Bethel norsk evangelisk lutherske frimenighet. 

Wollocket (y 2 mil 0st), Pierce Co., Wash. 

Utenom (Lf), 1908-09: Frikirken, 1909—. 

Organisert lOde december 1908. 18 sjaele i 1908, 26 i 1914. Prester: 
la?rere ved Bethania College. 1909-10; J. A. Stavney, 1911-13; I. Tollefsen, 
1912; Th. Olscn, 1914—. Embedsmsend i 1908: a. Christian Olsen; b. Martin 
Larsen; c. L. P. Larsen; d. L. Hagen, M. Larsen, H. G. Hanson; e. P. N. 
Hageness, L. P. Larson, Christian Olsen; h. Christian Olsen. I 1915: a. 
Lauritz Olsen; b. Martin Sivertsen; c. Martin Larsen; d. Lauritz Olsen, L. 
Hagen; e. Martin Larsen, Iver Ellingsen; h. Lauritz Olsen. Kvindefor., 
1908, $400. Kirke, 1911, ca. $400. Prestel0n: $60.— Th. Olsen. (1133—5705) Arietta praekeplads. 

Arietta. Pierce Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1909—. 

Begyndt 1900. Prest: N. P. Xavier, 1909—. (4995—5706) 

Den lutherske menighet. 

(Sion, Stevenson; Home Valley; Sion, Home Valley.) 

Stevenson, Skamania Co.. Wash. 

Utenom (Kf, Fk), 1885-02. 

Organisert 1885. Oplo'st 1902, paa grund av utflytning. 50 sjaele i 1885. 
50 i 1898. Prester: H. L. Thalberg, 1885-86; A. O. Aaser^d, 1886-88; O. H. 
Sletten, 1891-94; K. O. Lundeberg, 1894-97; J. J. Heie, 1897-00; H. Rogen, 
1902. Embedsmsend i 1885: a. N. G. Skaar; b. E. A. Alvik; e. Thor Skalhien, 
J. B. Johnsen, N. O. H erred. Kirke. 1913, $1,000. Prestel0n: $100 (1885). 
— K. Raudstein. (211—5707) 

Den lutherske menighet. 

(Stevenson, Home Valley, Sion. Fra 1885 til 1902 en del av Den 
lutherske.) 

Stevenson, Skamania Co., Wash. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 1910. 42 sjaele i 1913, 30 i 1914. Prester: C. C. A. Jensen, 
1910-11; H. O. Hendrickson, 1912-14; K. Raudstein. 1915-17. Embedsmand 
i 1912: b. Louis Aalvik. I 1915: b. Louis Aalvik) (Alvik); c. John Knickk- 
berg; e. A. Risjord, H. Berge, John Knickkberg. Kvindefor., 1914. Kirke, 
1913, $1,000. Prestelon: $100 (1914).— K. Raudstein. (4949—5708) Skamania Co., Kitsap Co. 291 

Underwood praekeplads. 

Underwood, Skamania Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1904(?)-12(?). 

Begyndt 1904(F). Sluttet 1912(F). Prester: J. M. M. Nervig, 1904-07; 
H. Rogen,. 1907-08; C. C. A. Jensen, 1909-12. (494&-5709) Pau.2 slro, fCt tsetse., WjSfl 
Poic 2s %-o-/Vs 
Fordefjord skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(F^rdefjord.) 

Poulsbo, Kitsap Co., Wash. 

Konferentsen, 1886-90; utenom (Fk), 1890-97. 

Organisert 1886. Splittet 1907, paa grund av Augsburg-striden (F0rde- 
fjord skandinavisk evangelisk lutherske — Fk; Poulsbo norsk lutherske fri- 
menighet— Lf). 20 sjsele i 1886, 77 i 1893. Prester: N. G. Nilsen, 1886; 
I. Tollefsen, 1887-91; H. Langeland, 1892-93; I. Tollefsen, 1894-97. Em- 
bedsmzend i 1886: a. Jo'rgen Eliason; b. I. B. Moe; c. Paul Wahl; d. Stener 
Thorsen, Nils Olsen; e. Ole Thorsen, J. Eliason, Ole Espelund; f. C. O. 
Wager; h. Nils Olsen. I 1892: b. G. O. Hilstad. Kirke, 1887, $1,200. Preste- 
I0n: $200 (1886).— J. T. Norby. (4975—5710) 

Fordefjord skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Fo'rdefjord norsk evangelisk lutherske. Fra 1886 til 1897 en del av 
Fo'rdefjord.) 

Poulsbo, Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1897 (1886)-10; Forenede kirke, 1910-. 

Organisert 1897 (21de februar 1886). 186 sjsele i 1898, 330 i 1915. 
Prester: N. G. Nilsen, 1886; I. Tollefsen, 1887-91; H. Langeland, 1892-93; 
I. Tollefsen, 1894-97; E. B. Slettedahl, 1898-99; P. R. Syrdal, 1899-02; E. 
T. Sandvig, 1903^09; J. T. Norby, 1909—. Embedsmand i 1898: b. E. O. 
Teftre. I 1915: b. Selmer Myreboe; c. John Sundenan; d. Louis Thompson, 
Iver Iversen, Nils Olsen; e. M. J. Jensen, N. Torgerson, Oskar Apeland; f. 
Louis Thompson; h. N. Olsen. Kvindefor., 1886, ca. $4,000. Ungdomsfor., 
1907, $800. Pikefor., 1911, $300. Missionsfor., 1912, $500. Sangfor. Kirke 
1, 1887, ca. $1,200. Kirke 2, 1909, $3,900. Prestehus, 1897, $600. Gravplads, 
IV 2 acre (gave). Prestelon: $200 (1886), $650 (1914), $12,000 (1886-14). 
Prestehus: $1,000. Kirketjener osv.: ca. $1,500 (1886-14). Laererlon: ca. 
$1,200 (1886-14). Samfundsskoler: ca. $1,500 (1886-14). Missionen: ca. 
$2,500 (1886-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $800 (1886-14). Menighets- 
utgifter: ca. $30,000 (1886-14). "Konstitution", 1905.— J. T. Norby. 

(1367—5711) 

Poulsbo norsk lutherske frimenighet. 

(Fra 1886 til 1897 en del av Fo'rdefjord.) 

Poulsbo, Kitsap Co., Wash. 

Frikirken, 1897 (1886)—. 

Organisert 1897 (1886). 45 sjaele i 1897, 132 i 1915. Prester: N. G. Nil- 
sen, 1886; I. Tollefsen, 1887-91; H. Langeland, 1892-93; I. Tollefsen, H. 
Langeland, 1894-98; B. A. Borrevik, 1898-99; M. P. Gjerde, 1900-02; P. T. 
Peterson, 1903; Chr. Mohn, 1907. Embedsmand i 1915: b. L. S. Langeland. 
Kvindefor., 1899. Missionsfor., 1899. Kirke, 1899, ca. $4,500.— A. M. A. 

(3064—5712) 292 Washington 

Poulsbo menighet (Paulsbo). 

Poulsbo (1 mil nord), Kitsap Co., Wash. 
Norske synode, 1904—. 

Organisert 1904. 20 sjsele i 1907, 26 i 1910. Prest: N. P. Xavier, 1904—. 
60 mil fra prestegaarden. (4978—5713) 

Vor Frelsers norsk lutherske menighet. 

Bremerton, Kitsap Co., Wash. 

Forenede kirke, 1893—. 

Organisert 1893. 30 sja?le i 1907, 7 i 1915. Prester: E. B. Slettedahl 
o. a., 1896-02; I. J. Skr^ndal, 1902-05; D. B. Ross, 1905-12; H. Oppedal, 
1912-14; K. O. Storli, 1914—. Embedsmand i 1907: b. T. Lund. I 1913: 
b. J. Monson. Kirke. Prestel^n: $100 (1914). (2636—5714) Bethania norsk evangelisk lutherske frimenighet. 

Bremerton, Kitsap Co., Wash. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. 26 sjaele i 1914. Prester: O. Ellingsen, 1904-06; E. 
A. Hage, 1907-11; J. A. Stavney, 1911-14; I. Tollefsen, 1915—. Embedsmand 
i 1915: b. Fr. Anderson. Kvindefor., 1904. Kirke, 1904, $1,400. Prestel^n: 
$72 (1914).— A. M. A. (3062—5715) 

Charleston menighet. 

Charleston, Kitsap Co., Wash. 
Forenede kirke, 1903(?)-05(?). 

Organisert 1903 (?). Opl^st 1905(F). Prester: E. J. Sandvig, 1903-05. 
Embedsmand i 1903: b. E. Oxaas. I 1904: b. E. Oxaas. Kirke, 1903. 

(4982—5716) 

Olalla evangelisk lutherske menighet. 

Olalla (1^4 mil nordvest), Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1904-13; Norske synode, 1913—. 

Organisert 15de mai 1904. 14 sjnele i 1904 (1 svenske), 20 i 1914 (2 
svensker). Prester: B. A. Harstad, 1904; O. Skattebol, C. A. Sperati, 1904- 
05; O. J. H. Preus, 1905-07; J. O. Dahle, 1907-08; O. Eger. 1908-12; O. 
Hagoes, 1912-17. Embedsmand i 1904: b. E. R. Lind, e. E. R. Lind, N. 
Anderson, Fred Nelson; h. mrs. T. Tjosdale. 1 1915: b. O. Rongen; c. D. 
Carlson; e. A. Hanson, D. Carlson, Nic. Anderson. Kvindefor., 1914, $40. 
Kirke, 1907, $1,600. Prestelon: $90 (1914), $55 (1915). Kirketjener osv.: 
ca. $10 (aarlig). Missionen: ca. $25 (1912-14). Barmhjertighetsanstalter: 
ca. $25 (aarlig).— O. Hagoes. (1763—5717) Island Lake skandinavisk lutherske menighet. 

(Sentral Valle, Central Valley.) 

Pearson, Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1905—. 

Organisert lite januar 1905. 43 sjaele i 1905 (3 svensker), 42 i 1914. 
Prester: E. J. Sandvig, 1905-07; H. G. Stub, 1907-11; O. Hagoes, 1911-13; 
A. A. Sandmel, 1913—. Embedsmsend i 1906: a. Paul Taug; b. G. O. Hil- 
stad; c. mr. Egsted; h. G. O. Helstad. I 1915: a. O. H. Bjorli; b. T. Fos- 
berg; c. O. H. Dahl; d. Paul Taug, Ole Lunde; e. G. O. Hilstad, T. Lunde, 
Ole Fosberg; f. T. Fosberg; h. G. O. Hilstad. Kvindefor., 1907. Kirke, 
1912, $1,000. Gravplads, 2V 2 acres (gave). Prestelon: $50 (1905), $70 (1914). 
"Konstitution" (Norske synodes), 1906.— A. A. Sandmel. (808—5719) Kitsap Co. 293 
Vinland skandinavisk evang. lutherske 
menighet. 

Poulsbo (3 mil nordvest), Kitsap Co., 
Wash. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 75 sjaele i 1904, 88 i 1915. 
Prester: E. J. Sandvig, 1906-09; J. T. Norby, 
1909—. Embedsmsend i 1904: a. H. S. Myre- 
bjzte; b. H. Swenson; c. H. S. Myreb0e; d. 
John Utheim, K. Myren, T. Sandvick; e. H. 
Fjeldseth; K. O. Vaa; N. 0en; h. G. L^vaas. 
I 1915: b. Ole Urdahl; c. J. St0rseth; d. O. 
Birkeland, H. Swenson, Otto Angell; e. K. 
Vaa, H. S. Brekke ; H. Amundsen ; f. B. Nel- 
son ; h. Bertha Vaa, Laura Larson. Kvinde- 
for., 1900, $700. Pikefor., $150. Prestel0n: 
$50 (1904), $50 (1914), $500 (1904-14). Lae- 
rerl0n: $350(1904-14). Samfundsskoler : $250 
(1904-14). Missionen: $150 (1904-14).— J. T. 
Norby. (1369—5718) Kirke, 1912, $1,000. 

Allan Lake skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Island Lake skandinavisk evangelisk lutherske, 1905.) 
Keyport, Kitsap Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1905(?)-07(?). 

Organisert 1905(F). Opl^st 1907(?). Prest: E. J. Sandvig, 1905-07. 
Embedsmand i 1906: b. Poul Toug. (4981—5720) Keyport skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Keyport Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1908-13. 

Organisert 1908. Oplo'st 1913, paa grund av for faa medlemmer. Ca. 
18 sjaele i 1908 (4 svensker). Prester: E. J. Sandvig, 1908-09; J. T. Norby, 
1909-12. Embedsmaend i 1908: b. M. Siljestad; c. P. Thompson; e. H. Stub, 
A. Norum, E. Mattson. Kvindefor., 1905-10, $250. Prestelo'n: $50 (1908). 
Samfundsskoler: $50 (1908-14). Missionen: $50 (1908-14).— J. T. Norby. 

(1366—5721) 

Port Madison norsk evangelisk lutherske menighet. 

Port Madison, Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907—. 

Organisert 31te januar 1907. 31 sjaele i 1907, 98 i 1914. Prester: M. A. 
Christensen, 1907-08; O. A. Tingelstad, 1908-10; O. Eger, 1910-11; O. 
Hagoes, 1911-13; A. A. Sandmel, 1913—. Embedsmsend i 1907: a. Sam Olsen; 
b. Martin Torvanger; c. Ingebret Torvanger; e. Jakob Monsaas, J. Jakob- 
sen, C. Belling; h. Martha Torvanger. I 1915: b. Martin Torvanger; c. 
Jacob Monsaas; e. John Jakobsen, Hjalmar Jakobsen, Sam Ericksen; h. 
Martha Jacobsen. Kvindefor., 1907, $1,079. Kirke, 1911, $3,000. Prestehus- 
$336. Barmhjertighetsanstalter: $130 (1907-14).— A. A. Sandmel. 

(4976—5722) Eidfjord skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 'J3 Bangor, Kitsap Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1908-. 

Organisert 1908. 30 sjaele i 1908, 40 i 1915. Prester: E J. Sandvig, 
1908^09; J. T. Norby, 1909—. Embedsmaend i 1908: b. E. K. Herreid; c. E. 
Herreid; d. Andrew Olsen, H. Olsen, Endre Herreid; e. E. H. Herreid, F. 294 Washington 

Thunblad, H. Prestegaard, Ole Hovde. I 1915: b. Haakon Olson; c. Con- 
rad Herreid; d. Th. Krokness, O. Hovde, H. Olsen; e. H. O. Prestegaard, 
O. Hovde. Kvindefor., 1908 (opljzfst). Prestel^n: $50 (1908), $50 (1914), 
$400 (1908-15). Laererlon: $35 (aarlig). Samfundsskoler: ca. $50 (1908-14). 
Missionen: ca. $25 (1908-14).— J. T. Norby. (1368^5723) 

Zion evangelisk lutherske menighet (Tracyton). 

Tracyton, Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1908—. 

Organisert 22de mars 1908. 22 sjsele i 1914. Prester: O. A. Tingelstad, 
1908-09; O. Eger, 1909-11; O. Hagoes, 1911-13; A. A. Sandmel, 1914—. 
Embedsmsend i 1915: a. Johan A. Petersen; b. Anton Anderson; c. Martin 
T. Larsen. Kvindefor. Mandsfor., 1910. Prestelpn: $30 (1908), $40 (1914), 
$140 (1908-14).— A. A. Sandmel. (809—5724) 

Wilson Creek og Harper praekeplads (Harper). 

Harper(?). Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1910-11 (?). 

Begyndt 1910. Sluttet 1911(?). Prest: O. Eger, 1910-11. (4928—5725) 

Port Orchard praekeplads. 

Port Orchard, Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1910(?)-11(?). 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1911(?). Prest: D. B. Ross, 1910. (4980—5726) Millers Bay menighet. Poulsbo (5 mil nord0st), Kitsap Co., Wash. 

Norske synode, 1910—. 

Organisert 1910. 30 sjsele i 1910, 35 i 1913. Prester: O. Eger, 1910-13; 
A. A. Sandmel, 1913—. Embedsmand i 1910: b. O. Rindal. I 1913: b. Olaf 
Gjersvold. 40 mil fra prestegaarden. (4977 — 5727) 

Silverdale menighet. 

Silverdale, Kitsap Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1910-11(?). 

Organisert 1910. Opltfst 1911 (?). 20 sjsele i 1910. Prest: H. A. Stub, 
1910. (4979—5728) 

Seabold norsk lutherske frimenighet. 

'Seabold, Kitsap Co., Wash. 
Frikirken, 1911—. 

Organisert 1911. Prest: Chr. Mohn, 1911—. Kvindefor., 1911. Sang- 
for.— A. M. A. (3065—5729) 

Breidablik praekeplads. 

Breidablik, Kitsap Co., Wash. 

Frikirken, 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: Chr. Mohn, 1915—. —A. M. A. (3076—5730) 

Alpha Prairie menighet. 

Alpha, Lewis Co., Wash. 
Norske synode, 1886(?)-87(?). 

Organisert 1886(?V Opl^st 1887(?). 41 sjsele i 1886. Prest: H. Engh, 
1883^87. (4932—5731) Lewis Co., Wahkiakum Co. 295 

Alpha Prairie menighet. 

Alpha, Lewis Co., Wash. 

Konferentsen, 1887-90; Forenede kirke, 1 890-96 (?). 

Organisert 1887. Oplo'st 1896(?). 35 sjaele i 1888, 52 i 1895. Prester: 
I. Tollefsen, 1887-95 (?); I. J. Skrondal, 1895-96. Embedsmand i 1888: b. 
Peter Sammoseth. I 1895: b. K. Jaeger. (4931—5732) 

Alpha menighet. 

Alpha, Lewis Co., Wash. 
Norske synode, 1904(?)-05(?). 

Organisert 1904(F). Oplo'st 1905(F). 50 sjaele i 1904. Prest: O. M. 
Holden. 1904-05. 100 mil fra prestegaarden. (4933—5733) 

Winlock skandinavisk lutherske menighet. 

Winlock, Lewis Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1906-07; Norske synode, 1907—. 

Organisert 30te december 1906. 37 sjaele i 1906 (30 dansker), 20 i 1914 
(3 dansker). Prester: B. A. Harstad, 1906; P. Blicher, 1906-07; B. A. Har- 
stad, 1907-08; O. E. Heimdahl, 1908-11; A. O. Bjerke, 1912-14; O. Hagoes, 
1914-17. Embedsmamd i 1906: a. Chr. Nelson; b. Morris Lorensen; c. Nels 
H. Petersen; e. A. O. Strandos, C. M. Nelson, Chr. Nelson. I 1915: b. H. 
A. Erickson; c. H. A. Erickson.. Kvindefor., 1907, $350. Prestelo'n: ca. $50 
(1914). Kirketjener osv.: ca. $100 (1906-14).— O. Hagoes. (1761—5734) 

Skamokawa menighet. 

Skamokawa, Wahkiakum Co., Wash. 
Norske synode, 1886(F)-87(F). 

Organisert 1886(F). Oplo'st 1887(F). 38 sjaele i 1886. Prest: H. Engh, 
1886-87. (4947—5735) 

Puget Island norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cathlamet (4 mil syd). Wahkiakum Co., Wash. 

Frikirken, 1892—. 

Organisert 13de mars 1892. 38 sjsele i 1892, 70 i 1914. Prester: O. R. 
Sletten, 1892; P. Steen, 1892-98; C. S. 0sterhus, 1898-00; O. E. Haaheim, 
1901-07; G. Blessum, 1907-08; O. J. Raaum, 1909—. Embedsmaend i 1892: 
b. Sven Svensen; d. Sven Svensen, Sven Tollefson, John Gjerp; e. Lars 
Olson, mr. Gunderson, Ole Grove; f. Gunder Gunderson. I 1915: b. Sven 
Svensen; c. W. Bjorge; d. Ole Johnsen, Olaf Vog; e. Iver Pederson, Ole 
Westerberg, Olaf Vog; h. Ole Johnsen. Kvindefor. Ungdomsfor. Smaa- 
pikefor. Missionsfor. Sangfor. Avholdsfor. (oplo'st). Kirke, 1894, $700. 
Prestehus, 1909, ca. $600. Land, lot, ca. $100. Prestelo'n: $50 (1892), ca. $300 
(1914).— O. J. Raaum. (1710—5736) 

Cathlamet og Puget Sound menighet. 

Cathlamet, Wahkiakum Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1894(F)-95(F). 

Organisert 1894(F). Oplo'st 1895(F). 60 sjsele i 1895. Prester: S. H. 
Nissen, 1894-97; O. M. Holden, 1897-05. 30 mil fra prestegaarden. 

(4911—5737) 

Fishhawk menighet. 

Cathlamet (15 mil F), Wahkiakum (?) Co., Wash.(?) 
Norske synode, 1894-97(?). 

Organisert 1894. Oplo'st 1897(F). 11 sjaele i 1895. Prest: L. H, Nissen, 
1894-97. (5511—5738) 296 Washington 

Kindred Park praekeplads. 

Cathlamet (30 mil ?), Wahkiakum(?) Co., Wash.(?) 

Utenom (Ns), 1894-97(?). 

Begyndt 1894. Sluttet 1897(?). Prest: L. H. Nissen, 1894-95. 

(5509—5739) 

Grays River menighet. 

Grays River, Wahkiakum Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1894-05(?). 

Organisert 1894. Opl^st 1905(?). 28 sjaele i 1895. Prester: L. H. Nis- 
sen, 1894-97; O. M. Holden, 1897-05. 60-15 mil fra prestegaarden. 

(4913—5740) 

Rosburg praekeplads. 

Rosburg, Wahkiakum Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1902(?)-05(?). 

Begyndt 1902(?). Sluttet 1905(?). Prester: O. M. Holden, 1897-05; H. 
W. Sp-rensen, 1902-05. (4912—5741) Norsk evangelisk lutherske menighet. 

Oak Point (3 mil sydvest), Wahkiakum Co., Wash. 

Norske synode, 1913 (?) — . 

Organisert 1913(?). Prest: T. P. Neste, 1906—. (4914—5742) Port Ludlow praekeplads. 

Port Ludlow, Jefferson Co., Wash. 

Utenom (Kf), 1887-88(?). 

Begyndt 1887. Sluttet 1888(?). Prest: I. Tollefsen, 1887-88. 

(4988^5743) 

lste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Port Townsend, F^rste evangelisk lutherske.) 

Port Townsend, Jefferson Co., Wash. 

Forenede kirke, 1889—. 

Organisert 1889. 56 sjaele i 1890, 43 i 1915. Prester: S. R. Tollefsen, 
1890-93; C. Forthun. 1895-98; P. R. Syrdal, 1899-02; P. O. Qualen, 1898-00; 
H. Oppedal, 1912-14; C. H. Bergerson, 1915—. Embedsmand i 1896: b. O. 
N. Odegard. I 1915: b. A. Monsen. Kirke, 1896(?), $1,500. Prestehus. 

(4904—5744) 

Cedar Creek menighet. 

Nordland, Jefferson Co., Wash. 

Forenede kirke, 1911-12(?). 

Organisert 1911. Opl^st 1912(?). Prest: C. C. A. Jensen, 1911-12. 

(4905—5745) 

Anacortes menighet ( Iinmanuels ) . 

Anacortes, Skagit Co., Wash. 

Norske synode, 1891(?)-02(?). 

Organisert 1891(F). Opl^st 1902(?). 40 sjaele i 1895, 30 i 1901. Prester: 
C. A. Sperati, 1891-95; O. Hagoes, 1895-98; G. O. Lane, 1898-01; O. J. 
Ordal, 1901-05; A. O. Bjerke, 1905-11. (4893—5747) Skagit Co. 297 Skagit norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Skandinavisk lutherske.) 

Fir (Vz mil vest), Skagit 
Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1888-08; 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 16. sept. 1888. 
35 sjsele i 1888. Prester: C. 
Joergenson, 1888-93; P. Is- 
berg, 1894; L. C. Foss, 1894- 
04; H. M. Tjernagel, 1904- 
06; H. Ingebritsen, 1906-10; 

P irk , e i' 1S ^\TL K r ke ^ T\ $7,2 °° «*nn ^m^lil^Un^ 

Prestehus, 1907 $2,500. Gravplads, 3 acres, $600. d . ^ b peder pau j_ 

Land, % acre (gave). sQn . ^ Urs Danie lson ; e> 

Lars Engen, O. N. Lee, O. P. Kvande; f. John Holt. I 1915: b. Iver Iver- 
son; c. Alex Johnson; d. T. E. Thompson; e. Christ. Olson, Lars Danielson, 
John Locken; f. Edw. Danielson. Kvindefor., 1894. Ungdomsfor., 1907. 
Pikefor., 1908. Sangfor., 1895.— O. E. Heimdahl. (1208—5746) 
Vor Frelsers norsk lutherske menighet (Lake Campbell). 

Anacortes (5 mil syd), Skagit Co., Wash. 

Utenom (Ek), 1906-07; Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 22de januar 1906. 30 sjaele i 1906, 34 i 1914. Prester: B. A. 
Sand, 1906-09; A. E. Moe, 1909-13; G. N. Isolany, 1913—. Embedsmsend i 
1906: b. Ole Bergith; c. Aug. Arnesen; f. Abel Johnson. I 1915: b. Ingvald 
Jacobsen; c. Jacob Jo'rgensen; d. Abel Johnson; e. Aug. Arneson; f. Abel 
Johnson; h. Abel Johnson Kvindefor., 1910, $150. Gravplads, 1 acre, $40. 
Prestelon: $100 a 906), $100 (1914), $600 (1906-14). L^rerl^n: $110 (1906- 
14). Samfundsskoler: $22 (1906-14).— G. N. Isolany. (203—5748) 
Kirke, 1910, $1,284. Anacortes norsk lutherske menighet. 

Anacortes, Skagit Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1909-12; For. kirke, 1912 — . 

Organisert 18de december 1909. 63 sjsele i 
1909, 25 i 1914. Prester: A. E. Moe, 1909-13; 
G. N. Isolany, 1913—. Embedsmaend i 1909: 
b. J. A. Mesford; c. Ole Brodahl; d. John 
Petersen, Rasmus Gregersen ; e. C. Johnson, 
J. Hemmingsen, G. Earthfield ; f. J. A. Mes- 
ford; h. J. A. Mesford. I 1915: b. S. Oak- 
land ; c. H. L. Trulson ; d. S. Oakland ; e. J. C. 
Storm, G. Brodahl, Ole Brodahl; h. mrs. Ole 
Brodahl. Kvindefor., 1910, $1,000. Prestel^n: 
$112 (1909), $218 (1914), $860 (1909-14). 
Samfundsskoler: $20(1909-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $11 (1909-14).— G. N. Isolany. 
(200—5749) Edison menighet. 

Edison, Skagit Co., Wash. 
Norske synode, 1895(?)-02. 

Organisert 1895(?). Oplp'st 1902. 16 sjcele i 1895, 40 i 1901. Prester: 
O. Hagoes, 1895-00; G. O. Lane, 1900-02. (4892—5751) 298 Washington 
Kirke, 1904, $3,200. 
Prestehus, 1912, $1,700. 
Conway norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(Fir evangelisk lutherske.) 
Conway, Skagit Co., Wash. 
Utenom (Fk, Lf, Fk), 1895-06; Forenede 
kirke, 1906—. 

Organisert 6te april 1895. 22 sjaele i 1895, 
81 i 1914. Prester: T. J. Moen, 1895-05; E. 
A. Erickson, 1905; O. J. Edwards, 1906-07; G. 
Larson, 1907-08; A. E. Moe, 1909-13; G. N. 
Jsolany, 1913 — . Embedsmaend i 1895: b. L. Sande ; c. J. Lee; d. mrs. S. 
Sande; e. Ole Lunke, Lars Sande, John Lee. I 1915: b. L. Dalseg; c. S. 
Tr^nsdal; d. H. Lee, Marit S. Sande; e. Ole Burseth, Ole Lee, John Sande; 
h. mrs. Isolany. Kvindefor., 1898. Prestel0n : $35 (1895), $250 (1914), 
$2,130 (1895-14). Laererlon: $500 (1895-14) Samfundsskoler : $60 (1895- 
14). Missionen: $240 (1895-14). Barmhjertighetsanstalter : $55 (1895-14). 
— G. N. Isolany. (204—5750) 
Den evangelisk lutherske Immanuels 
menighet (Immanuels). 

Milltown (iy 2 mil 0st-syde*st), Skagit Co., 
Wash. 

Norske synode, 1903 — . 

Organisert 5te april 1903. 55 sjaele i 1903, 
100 i 1914. Prester: L. C. Foss, 1903-04; H. 
M. Tjernagel, 1904-06; H. Ingebritsen, 1906- 
10; J. A. Lynne, 1910-11; M. A. Christensen, 
1911-15; O. E. Heimdahl, 1915—. Embeds- 
maend i 1903 : b. S. O. Lian ; c. Arne Evenson ; 
e. Ole Haugen, Rasmus Larson, George Nil- 
son. I 1915: b. Paul Paulson; c. Arne Even- 
son ; e. Ole Haugen, Rasmuss Hall, Georg 
Nilson; f. M. P. Imislund; h. M. P. Imislund. 
Kvindeforening, 1901. Ungdomsforening, 1915. 
Sangfor., 1912.— O. E. Heimdahl. (1206—5753) Kirke, 1908, $1,250. 
Gravplads, 1 acre, $200. Skagit Co. 299 
Kirke, 1906, $1,200. Skolelms, 1914, $900. Norsk evang. lutherske 
menighet. 

Edison (1 mil syd), Ska- 
git Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1902—. 

Organisert 1902. 25 sjsele 
i 1902, 88 i 1914. Prester: 
A. O. Bjerke, 1902-11; L. 
Rasmussen, 1911 — . Em- 
bedsmsend i 1915 : b. A. 
Volden ; c. B. Andrew Ben- 
son ; e. Elias Andersen, 
Martin Martinsen, Tollag 
Petersen ; f. Herman An- 
dersen. Kvindefor., 1900. Ungdomsforening, 1908. Sangforening, 1908. Prestel0n : $300 (1902-14).— L. 
Rasmussen. (121 — 5752) Zion evangelisk lutherske menighet. 

Burlington, Skagit Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1904-. 

Organisert 21de februar 1904. 40 sjsele i 
1904 (24 tyskere, 16 dansker), 67 i 1914 (4 
tyskere, 40 dansker). Prester: K. L. Rosen- 
winkel, 1904-05; A. O. Bjerke o. a., 1905-07; 
H. Ingebritsen, 1907-10; Geo. O. Lane, 1910- 
11; L. Rasmussen, 1911 — . Embedsmsend i 
1915: b. Geo. Knutzen; c. Geo. Knutzen; e. J. 
H. Knutzen, R. Pulver, P. Samuelsen; h. Geo. 
Knutzen. Kvindefor., 1904. Prestel0n : $300 
(1914).— L. Rasmussen. (122—5754) 
Kirke. 1904, $1,000. 
Prestehus, 1912, $1,800. 

Sterling norsk lutherske 
menighet. 

Burlington (2 mil 0st), 
Skagit Co, Wash. 

Utenom (Fk), 1910-12; 
Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 17de juli 1910. 

31 sjsele i 1910, 40 i 1914. 

Prester: A. E. Moe, 1910- 

13; G. N. Isolany, 1913—. 

Embedsmsend i 1910: b. 

Lars Sande ; c. Sivert Trjzms- 

dal; e. mr. Magnussen, mr. 

T • , m,, »,«„ Rockstad. I 1915: b. Lars 

Kirke, 1914,11,050. Tr0nsdal ; c O. Sandness; 

e. mr. Skogmo, mr. Mittel, mr. Rockstad; h. Lars Tro'nsdal. Kvindefor., 

1910, $500. Prestelo'n: $120 (1910), $100 (1914), $590 (1910-14). Menighets- 

skolen: $30 (1910-14).— G. N. Isolany. (205—5755) 
300 Washington Bay View menighet. 

Bay View, Skagit Co., Wash. 
Norske synode, 1902(F)— . 

Organisert 1902(?). 28 siaele i 1904. Prester: A. O. Bjerke, 1902-06- H 
Ingebritsen, 1906-10; L. Rasmussen, 1911—. (4894—5756) • Den f0rste evang. lutherske menighet 
(Mt. Vernon). 

Mt. Vernon, Skagit Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1908-09; Norske synode, 
1909—. 

Organisert 26de januar 1908. 15 sjaele i 
1908, 48 i 1914. Prester: H. Ingebritsen, 1908- 
10; J. A. Lynne, 1910-11; O. E. Heimdahl, 
1911—. Embedsmsend i 1908: b. Ed. Chalen- 
burg; c. Ole Gunderson ; e, Eric Redal, Jens 
Backer, L. Larson Levik; h. Eric Redal. I 
1915: b. John Holt; c. Eric Redal; d. P. Sa- 
ter; e. Ole Gunderson, Ole Helde, Gilbert 
Oakland ; h. M. Tuho. Kvindefor., 1908. Ung- 
domsfor., 1909. Sangfor., 1909.— O. E. Heim- 
dahl. (1207—5757) 
Kirke, 1909, $2,750. 
Gosen skandinavisk luthersk evang. 
menighet. 

Mt. Vernon (2V 2 mil syd), Skagit Co., 
Wash. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert lite mai 1911. 42 sjaele i 1911 
(6 svensker), 34 i 1914 (4 svensker). Prester: 
A. E. Moe, 1911-13; G. N. Isolany, 1913—. 
Embedsmsend i 1911: b. H. M. Karlsen; d. C. 
T. Wisner, J. S. Paulsen; e. L. Sollie, G. 
Ness; f. J. S. Paulsen. I 1915: b. H. M. 
Karlsen; c. L. L. Sollie; d. J. S. Paulsen, C. 
F. Wisner; e. H. M. Karlsen, G. Ness; f. J. 
S. Paulsen, h. J. S. Paulsen. Kvindefor., 1911, 
$153. Prestelpn: $82 (1911), $84 (1914), $290 
(1911-14). Samfundsskoler : $15 (1911-14). 
— G. N. Isolany. (202—5758) Kapel, 1909. 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Spokane, Spokane Co., Wash. 
Augustana, 1888-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 1888. 100 sjaele i 1890, 270 i 1915. Prester: I. Andreassen, 
1891-93; C. J. Olsen, 1896-02; C. F. Johnson, 1902-13; T. T. Ove, 1913—. Spokane Co. 301 

Embedsmand i 1896: b. F. A. Foss. I 1915: b. N. A. Smith. Ungdomsfor. 
Kirke, 1896(F), $3,000. Prestelon: $1,000 (1915). Kirketjener osv.: $425 
(1915). (4959-5759) 

Spokane praekeplads. 

Spokane, Spokane Co., Wash. 

Hauges synode, 1889-90. 

Begyndt 1889. Sluttet 1890. Prest: O. K. Weium, 1889-90. (4413—5760) Spokane norsk evangelisk lutherske menighet. 

Spokane, Spokane Co., Wash. 

Norske synode, 1901 (?) — . 

Organisert 1901 (?). 62 sjaele i 1907, 105 i 1913. Prester: I. J. Blsekkan, 
1900-06; C. H. Nordgaard, 1906-13; A. A. Sandmel, 1913; H. A. Preus, 1913- 
15; E. C. Haavik, 1915—. Embedsmand i 1907: b. G. Storaaslie. I 1913: 
b. A. J. Olson. Kirke. (4957—5761) Bethania evangelisk lutherske frikirke menighet. 

Spokane, Spokane Co., Wash. 

Frikirken, 1905—. 

Organisert 1905. 93 sjaele i 1914. Prester: A. O. Kolden, 1905-06; G. 
Blessum, 1906-07; C. J. Stadem, 1907-08; M. H. Kittelsen, 1908-14; H. J. 
Villesvik, 1914—. Embedsmsend i 1905: b. T. Winge; c. T. Klefstad; d. mrs. 
Kolden, mrs. Klefstad, mrs. Larsen; e. N. Larsen, T. Wammer, T. Klefstad. 
I 1915: b. R. D. Tegnander; c. T. Klefstad; d. L. C. Johnsen, G. Tallacksen, 

B. Berg, mrs. O. G. Lee, mrs. G. Tallacksen; e. O. G. Hagen, T. Klefstad, 
R. D. Tegnander, C. Johnsen, T. Eikrem, T. Wammer; h. G. Tallacksen. 
Kvindefor., 1904, $2,250. Kinamissionsfor., $245. Mandsfor. Missionsfor., 
$300. Sangfor. Kirke, 1905, $900. Prestehus, 1904, $1,050.— H. J. Villesvik. 
(1528^-5762) 

Manito forenede norsk lutherske menighet. 

Spokane, Spokane Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1907-08; Forenede kirke, 1908—. 

Organisert november 1907. 60 sjaele i 1907, 100 i 1914. Prester: Chr. 
S. Thompson, 1907-11; Geo. Shurson, 1911-13; A. O. Ulvestad, 1913-15; J. 
Theo. Bursett, 1915-16; H. Farseth, 1916—. Embedsmand i 1907: a. G. P. 
Kjo'snes; b. P. O. Floan; c. P. A. Lawrence; d. J. S. Barstad, E. H. Forest, 
L. G. Voltvedt; e. P. G. Kjosnes, P. O. Floan, P. A. Lawrence, M. Solberg, 

C. L. Christopherson; f. L. G. Voltvedt; h. E. Refstand. I 1915: a. M. 
Solberg; b. P. O. Floan; c. Edw. Rollefson; d. A. O. Ulvestad, P. O. Floan, 
R. C. Reinertsen; e. M. Solberg, Ed. Rollefson, T. T. Bj^rdal, S. Hjelmstad, 
J. S. Barstad; f. L. G. Voltvedt; h. Richard Reinertsen. Kvindefor., 1907, 
$1,600. Ungdomsfor., 1907, $200. Sangfor., 1907. Kirke, 1907, $2,200. 
Prestelp-n: $600 (1907), $300 (1914), $3,500 (1907-14). Kirketjener osv.: $400 
(1907-14). Menighetsskolen: $350 (1907-14). Samfundsskoler: $2,300 (1907- 
14). Missionen: $200 (1907-14). Barmhjertighetsanstalter: $100 (1907-14). 
—J. T. Bursett. (2055—5763) Den lste norsk evangelisk lutherske menighet (Rockford). 

Rockford, Spokane Co., Wash. 
Forenede kirke, 1890-93 (?). 

Organisert 1890. Opl^st 1893(?). 23 sjsele i 1890, 70 i 1892. Prester: 
L. Heiberg, H. O. Thormodsgaard, 1890-92; I. Andreassen, 1892-93. 

(4950-5764) 302 Washington 

Trefoldigheds menighet (Rockford). 

Rockford, Spokane Co., Wash. 

Norske synode, 1897. 

Organisert 1897. 93 sjaele i 1898, 45 i 1913. Prester: T. H. T^nnesen, 
1891-94; C. B. Ingebrigtson, 1897-99; I. J. Blaekkan, 1900—. Embedsmand 
i 1904; b. Jakob Hanson. I 1913: b. J. Hanson. (4951—5765) 

Hazard menighet. 

Hazard, Spokane Co., Wash. 

Norske synode, 1891-94(?). 

Organisert 1891. Opl^st 1894(?). 13 sjaele i 1892. Prester; T. H. T0n- 
nesen, 1891-94; M. A. Christensen(?), 1895-99. 37 mil fra prestegaarden. 
(4956—5766) 

Mica Creek menighet. 

Mica, Spokane Co., Wash. 

Norske synode, 1891-99(?). 

Organisert 1891. Opltfst 1899(?). 47 sj&le i 1892, 36 i 1895. Prester: 
T. H. Tp-nnesen, 1891-94; M. A. Christensen, 1895-99. 80 mil fra preste- 
gaarden. (4953—5767) 

Mica Peak praekeplads. 

Mica, Spokane Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1900(?)-05(?). 

Begyndt 1900(?). Sluttet 1905(?). Prest: I. J. Blaekkan, 1900-05. 

(4954_5768) 

Paradise praekeplads. 

Paradise, Spokane Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1901(?)-02(?). 

Begyndt 1901 (?). Sluttet 1902(?). Prest: I. J. Blaekkan, 1900— . 20 mil 
fra prestegaarden. (4955 — 5769) 

Bethlehem skandinavisk lutherske menighet. 

(Lockwood, Freeman.) 

Lockwood, Spokane Co., Wash. 

Forenede kirke, 1902 — . 

Organisert 1902. 60 sjaele i 1904, 30 i 1914. Prester: C. F. Johnson, 
1902-04; O. Glas^e, 1904-05; H. O. Thormodsgaard, 1905—. Embedsmand 
i 1904: b. P. Hausken. I 1915: b. P. Hausken. Kirke, 1905. (4962—5770) Fairfield skandinavisk lutherske menighet. 

Fairfield, Spokane Co., Wash. 

Forenede kirke. 1904-09. 

Organisert mai 1904. Oplo'st 1909. 48 sjaele i 1904, 35 i 1906. Prester: 
C. F. Johnson, 1903-04; O. Glas^e, 1904-05; H. O. Thormodsgaard, 1905-09. 
Embedsmand i 1904: b. J. O. Loe. I 1909: b. A. Askland. (4961—5771) Rock Creek praekeplads. 

Rock Creek, Spokane Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1904-07. 

Begyndt September 1904. Sluttet 1907. Prester: O. Glas^e, 1904-05; 
H. O. Thormodsgaard, 1905-07. (4960—5772) Spokane Co., Harbor Co. 303 Elk praekeplads. 

Elk, Spokane Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: O. M. Holden, 1905-08. 30 
mil fra prestegaarden. (4958 — 5773) 
Kirke, 1891, $2,900. 
Prestehus, 1904, $1,500. 
Kirke 1, 1895, $2,300. 
Kirke 2, 1906. Vor Frelsers f0rste skandinaviske 
lutherske menighet. 

Aberdeen, Grays Harbor Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1890-92; For. kirke, 1892—. 

Organisert 26de September 1890. 35 sjsele i 
1890, 121 i 1914. Prester : H. S. Olsen, 1890- 
91; J. A. Mortensen, 1891-92; I. J. Skrondal, 
1892-02; C. O. Rosing, 1902-07; J. J. Skaar, 
1907-12; A. Wold, 1913—. Embedsmsend i 
1890: a. N. J. Ellestad; b. H. S. Olsen; c. C. 
Knudsen ; d. Peder Eine, C. Knudsen, Johan- 
nes Myhr; e. Ole Gunness, C. H. Natvick, 
John Hegdale; f. M. Espedahl ; h. M. Espe- 
dahl. I 1915 : b. Iver Johnsen ; c. Rasmus 
Lyse; d. C. Olsen, Iver Johnsen, G. R. Hau- 
keli; e. Peter Hegg, Th. Solli, Ed. Nelsen, 
mr, Strand, A. Frafjord; f. Iver Johnsen; h. 
Iver Johnson. Kvindefor., 1890. Ungdomsfor., 
1892. Missionsfor., 1909. Presteljfoi: $125 
(1890), $700 (1914). "Konstitution", 1895. — 
A. Wold. (188—5774) Vor Frelsers f^rste skandinavisk 
lutherske menighet. 

(Vor Frelsers norsk lutherske.) 

Montesano, Grays Harbor Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1890-91; Forenede kirke 
1891—. 

Organisert 29de September 1890. 45 sjaele 
1890, 53 i 1914 (2 svensker). Prester: H. S 
Olsen, 1890-91; J. A. Mortensen, 1891-92; I 
J. Skrondal, 1892-02; O. C. Rosing, 1902-07 
Johannes Skaar, 1907-12; D. B. Ross, 1912— 
Embedsmsend i 1890; b. M. L. Olsen; c. C 
Andersen, D. Knut Thomsen ; e. Knut 0ien 
K. Thomsen, N. P. Larsen ; f. mr. Halseth 
I 1915: b. Albert Thomsen; c. A. Uglem; d 
J. Hansen, J. Didreksen; e. Marius Olsen, J 
Thomsen, A. Uglem ; f . A. Nilsen ; h. mrs. A 
Uglem. Kvindefor., 1896, $2,000. Ungdoms- 
for., 1908. Prestelon: $60(1890), $125 (1914). 
Kirketjener osv. : $400 (1890-14). Samfunds- 
skoler : ca. $62 ( 1890-14) . Missionen : ca. $38 
(1890-14).— D. B. Ross. (1131—5775) Sion norsk lutherske menighet. 

Hoquiam, Grays Harbor Co., Wash. 
Forenede kirke, 1906-10. 

Organisert 1906. Opl^st 1910. 70 sjzele i 1907. 
1906-10. (4906—5776) Prest: J. J. Skaar, 304 Washington Zion menighet (First Norwegian Lutheran Church). 

(First Norwegian Lutheran Church.) 

Hoquiam, Grays Harbor Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 3dje november 1913. 49 sjaele i 1913 (2 dansker), 63 i 1915. 
Prest: D. B. Ross, 1913—. Embedsmsend i 1913: b. Ben Brunstad; c. M. 
Espedal; d. O. Hoff, T. Neilson; e. O. Ramstad, C. Endresen, Gunder Sjol- 
set; f. K. C. Berg. I 1915: b. Ben Brunstad; c. M. Espedal; d. O. Hoff, O. 
Haaseth; e. Gunder Sjolset, E. Moe; f. K. C. Berg; h. John Markusen. 
Kvindefor., 1910, $640. Prestel^n: $100 (1915). Kirketjener osv.: $360. Har 
samlet $1,200 til at kjp-pe tomt og bygge kirke.— D. B. Ross. (1132—5777) Den Iste skandinavisk lutherske menighet (Utsalady). 

Utsaladdy, Island Co.. Wash. 
Forenede kirke. 1890-93 (?). 

Organisert 1890. Opl0st 1893(?). 20 sjaele i 1890, 18 i 1892. Prest: H. 
Langeland, 1890-93. (4966-5778) Comano menighet. 

(Camanoo'en, Camano, 
Den luthersk evangeliske.) 

Stanwood (3V 2 mil vest), 
Island Co., Wash. 

Utenom (Fk, Ns), 1891- 
04; Norske synode, 1904 — . 

Organisert lite Jan. 1891. 
28 sjaele i 1891, 106 i 1914 
(2svensker). Prester : Chr. 
Joergenson, 1891-94; P. Is- 
berg, 1894-95; L. C. Foss, 
1895-04; H. M. Tjernagel, 
KiH~ iQfu wsnn 1904-10; M. A. Christen- 

Kirke, 1904, $2,500. ^ mQ Embedsmsend i 

1891: b. K. r. Frostad; c. A. K. Sandwick; e. J. P. Larsen, Thomas Thom- 
son, Sivert Johnson. I 1915: b. Henry Christoferson; c. K. P. Frostad; e. T. 
H. Rekdal, Elias Land, Bostrup Borresen ; f. A. K. Sandwick. Kvindefor., 
1896, $2,500. Ungdomsfor., 1898. Sangfor., 1898, ca. $50. Prestelon : ca. $25 
(1891). Samfundsskoler : ca. $250 (1891-14).— M. A. Christensen. 

(819—5779) 
St. Petri menighet (St. Petri norsk evangelisk lutherske). 

Clinton ( l /i mil syd), Island Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1900-05; Forenede kirke, 1905—. 

Organisert 1900. 32 sjaele i 1900, 61 i 1914. Prester: P. Isberg, E. A. 
Erickson, 1900-05; A. J. Haugen, I. J. Skrondal, O. Skattebol, 1905-06; A. 
J. Edwards, 1906-09; E. J. Sandvig, 1909-11; O. Skattebol, 1911-12; P. Skar- 
tvedt, 1912—. Embedsmsend i 1900: a. Andrew Olson; b. Gilbert Olson; c. 
Gilbert Olson; d. So'ren Skorpen; e. C. Berg, Jacob Simmons, Ole Joyce. I 
1915: a. C. Berg; b. J. A. Jenson; c. Peder Anderson; d. R. Anderson, Ole 
Ramstad; e. Ben Thorsheim, Jacob Simmons, Ole Joyce; f. C. Berg; h. C. 
Berg. Kvindefor., 1902, ca. $250. Ungdomsfor., 1910(?), ca. $25. Missions- 
for., 1913, ca. $50. Sangfor., 1910, ca. $15. Kirke, 1904, $1,000. Gravplads, 
1 acre, $2. Prestel^n: $50 (1900), $110 (1914), $935 (1900-14). Kirketjener 
osv.: $100 (1900-14). Menighetsskolen: ca. $200 (1900-14). Samfundsskoler: 
$360 (1900-14). Missionen: $125 (1900-14). Barmhjertighetsanstalter: $50 
(1900-14).— P. Skartvedt. (566—5780) Island Co., Whatcom Co. 305 
Lone Lake norsk lutherske menighet. 

Langley (3 mil sydvest), Island Co., Wash. 

Forenede kirke, 1900 — . 

Organisert 1900. 40 sjsele i 1900 (10 sven- 
sker, dansker), 30 i 1914 (5 dansker). Pre- 
ster: E. A. Erickson, 1900-05; A. J. Haugeh, 
I. J. Skrondal, 1905-06; O. J. Edwards, 1906- 
09; E.J. Sandvig, 1909-11; O. Skatteb01, 1911- 
12; P. Skartvedt, 1912—. Embedsmaend i 
1902: a. Ch. Muhr; b. A. Sund; c. B. Sund; 
e. Otto Olson, J. Thompson, A. Olson. I 
1915: a. Anton Olson; b. Rudolph Olson; c. 
B. Sund; d. Rudolph Olson, Otto Olson, mrs. 
B. O. Sund; e. H. F. Jenson, Otto Olson, J. 
Thompson; h. Rudolph Olson. Kvindefor., 
1900, $550. Presteljzm: $40 (1900), $55 (1914), 
ca. $400 (1900-14). Kirketjener osv. : ca $900 
(1900-14). Samfundsskoler : ca. $100 (1900- 
14). Missionen: ca. $100 (1900-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: ca. $20 (1900-14).— P. 
Skartvedt. (565—5781) Kirke, 1911, $600. Den lste norsk evangelisk lutherske menighet. Kirke 1, 1891, $2,323. (Den lste norsk- 

dansk evang. lu- 
therske menighet i 

Fairhaven, Den 

forenede luther- 
ske, Fairhaven ev. 

lutherske.) 

So. Bellingham, 

Whatcom Co., 

Wash. 
Utenom (Fk), 

1890-93; Forenede 

kirke, 1893—. 
Organisert 17de 

aug. 1890. 27sjaele 

i 1890, 75 i 1914 

(2svensker). Pre- 

ster : O. Amund- 

son, 1890-91 ; T. J. 

Moen, 1892-02; E. 

A. Erickson, 1902- 

05 ; O. J. Edwards, 

1905-07 ; J. T. Nor- 

by, 1907-09; O. 

Skattebjzfl, 1910; 
H. H. Holte, 1910—. Embedsmaend i 1890 : b. J. M. Scarselh ; c. K. Sjztasteby ; 
d. (1892) Carl Skipstad, Paul Nelson; e. (1890) Andrew Anderson, Lewis 
Dahl, A. K. Moe, Nels Johnson, O. M. C. Henning; f. O. M. C. Henning; 
h. O. M. C. Henning. I 1915: b. John Bogen; c. Even Tweit; d. Even Tweit, 
George Ringstad, C. Keel; e. Gudmund Johnson, John Bogen, M. Reitan; f. 
C. Keel; h. mrs. Geo. Ringstad. Kvindefor., 1892, $2,322 (1904-14). Ung- 
domsfor, 1901, $1,142. Sangfor., 1892. PresteljzJn: $132 (1890), $300 (1914\ 
$3,263 (1890-14). Kirketjener osv.: $455 (1890-14). I>rerl0n: $101 (1890- 
14). Samfundsskoler: $124 (1890-14). Missionen: $170 (1890-14). Barm- 
hjertighetsanstalter: $55 (1890-14).— H. H. Holte. (1743— 5782^) 
Kirke 2, 1912, $3,704. 306 Washington Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske kirke (Fairhaven). 

South Belligham, Whatcom Co., Wash. 

Norske synode, 1891 — . 

Organisert 2den april 1891. 12 sjasle i 1891 (svensker), 131 i 1914 (5 
svensker, 1 amenkaner). Prester: L. C. Foss, 1891-94; C. A. Sperati, 1894- 
95; O. Hagoes, 1895-98; G. O. Lane, 1898-02; A. O. Bjerke, 1902-11- G O 
Lane, 1911— Embedsmsend i 1891: b. John Berger; c. Otto S. Larson; e. 
J. A. Johanson, Robert Sandberg, John Larson. I 1915: b. John Berdal- c 
Chas. Peterson; e. J. Lindstrot, Pete Eckrem, J. Brooten; f. C. Jacobsen- 
h H. N. Anderson. Kvindefor., 1891. Ungdomsfor., 1902. Pikefor 1902 
Hjaelpefor. Sangfor. Kirke 1, 1894, $3,000. Kirke 2, 1913, $8,000. "Meni-- 
hetshistone", 1916, Geo. O. Lane; "Pacific Herold", 13de juni 1913— G 6 
Lane. (1873—5783) 

Bellingham Bay lste evang. lutherske 
menighet. 

(New Whatcom evangelisk lutherske.) 

Bellingham, Whatcom Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1890-93; Forenede kirke, 
1893—. 

Organisert 12te mai 1890. 31 sjsele i 1890, 
118 i 1914. Prester: O. Amundson, 1890-91; 
T. J. Moen, 1892-00; E. A. Erickson, 1901-05; 
O. J. Edwards, 1905-07; J. T. Norby, 1907-09; 
O. Skattebjrfl, 1910; H. H. Holte, 1910—. Em- 
bedsm;end i 1890: b. Knut Sonsteby; c. H. B. 
Strand; d. (1892) Jakob Sinland, Samuel 
Sinland; e. (1890) L. O. Strand, Ole Havig, 
Hans Kjelberg, Ole Svenson, Lewis Larson. 
I 1915: b. L. O. Strand; c. Carl H. Knutsen; 
d. C. T. Holme, P. K^Moen, John Olden; e. 
George Martinson, Victor Jensen, O. C. 
Holme, C. J. Knutsen, A. A. Olsen ; f. C. T. 
Holme; h. Carl J. Knutsen. Kvindefor., 1890, 
$2,939 (1900-14). Ungdomsfor., 1901, $1,350. 
Sangfor., 1901. Prestelo'n : $280 (1890), $325 
(1914), $3,500 (1890-14). Kirketjener osv. : 
$700 (1890-14). Samfundsskoler: $218 (1890- 
14). Missionen: $285 (1890-14). "Konstitu- 
tion", 1892.— H. H. Holte. (1742—5784) 
Kirke 1, 1890, $2,500. 
Kirke 2, 1903, $3,250. Zion norsk evangelisk lutherske kirke (New Whatcom). 

Bellingham, Whatcom Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1891-92; Norske synode, 1892—. 

Organisert lOde oktober 1891. 129 sjaele i 1914 (5 svensker, 10 dansker). 
Prester: C. A. Sperati, 1891-95; O. Hagoes, 1895-98; G. O. Lane, 1898-01; 
O. J. Ordal, 1901-09; A. O. Bjerke, 1909-10; G. O. Lane, 1910-. Embeds- 
msend i 1891: b. John Riselan; c. L. O. Otterstad; d. O. A. Olson, L. C. 
Larson; e. A. Sindland, John Larson, L. O. Otterstad. I 1915: b. J. Bakke; 
c. A. O. Myhre; e. J. Bakke, Chr. Olson, M. Fjeld; h. A. O. Myhre. Kvinde- 
for., 1891. Ungdomsfor., 1900. Pikefor., 1916. Sangfor. Kirke 1, 1894. 
$2,500. Kirke 2, 1900, ca. $3,500. "Pacific Herold", 28de mai 1909.— G. O. 
Lane. (1874—5785) 

Ebenezer menighet. 

Bellingham, Whatcom Co., Wash. 

Frikirken, 1902—. 

Organisert lste mars 1902. 46 sisele i 1902 (6 dansker), 75 i 1914 Prest: 
T. J. Moen, 1902—. Embedsmamd i 1902: b. P. W. Strand; c. V. A. Wil- 
lumsen; d. Fred Pedersen, Martin Olsen. John Indbjo'; e. Paul Olsen, John Whatcom Co. 307 

Olsen, Severine Olsen; h. mrs. T. J. Moen. I 1915: b. Martin Andersen; 
c. H. P. Seiness; d. M. O. Stenvig, R. Svensen, mrs. M. Martinsen; e. H. 
P. Seiness, EHas Hildre, M. Andersen; h. mrs. Sarah Moen. Kvindefor., 
1902, $700. Ungdomsfor., 1910. $600. Pikefor., 1910, $600. Missionsfor., 
$700. Sangfor. Kirke, 1903, $4,500. Prestel^n: $75 (1902), $250 (1914), 
$2,500 (1902-14). Kirketjener osv.: $500 (1902-14). Samfundsskoler: $1,000 
(1902-14). Missionen: $70 (1902-14). Barmhjertighetsanstalter: $500 (1902- 
14), "Konstitution", 1902.— T. J. Moen. (1717—5786) Vor Frelsers menighet (Lynden). 

Lynden, Whatcom Co., Wash. 
Norske synode, 1891(?)-08(?). 

Organisert 1891 (?). Opl0st 1908(F). 23 sjade i 1892, 21 i 1895. Prester: 
L. C. Foss, 1891-94; O. Hagoes, 1895-00. (4901—5787) Syd Aldergrove menighet (Aldergrove, 1892-08). 

Lynden (Rl, ? mil ?), Whatcom Co., Wash. 

Norske synode, 1908(?)— . 

Organisert 1908(?). 27 sjsele i 1908, 28 i 1913. Prester: L. C. Foss, 
1892-98; G. O. Lane, 1898-01; O. J. Ordal, 1901-06; O. Borge, 1906-11; M. 
Skonhovd, 1911-14. Embedsmand i 1910: b. J. Berger. I 1913: b. J. Berger. 
(4889—5788) 

Lynden praekeplads. 

Lynden, Whatcom Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907(?)-11(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1911 (?). Prest: O. Borge, 1907-11(?). 

(4891—5789) 

Anderson Creek menighet (Zion). 

Bellingham (8 mil nordo'st), Whatcom Co.. Wash. 
Norske synode, 1892(?)-96. 

Organisert 1892(?). Opl^st 1896. 18 sjade i 1892. Prest: L. C. Foss, 
1892-96. (4887—5790) 

Ferndale menighet. 

Ferndale (2 mil sydo'st), Whatcom Co., Wash. 
Norske svnode, 1892(?)-99. 

Organisert 1892(?). Oplo'st 1899. 22 sjasle i 1892, 15 i 1898. Prester: 
L. C. Foss, 1892(?)-95; O. Hagoes, 1895-98; G. O. Lane, 1898-02. 

(4886—5791) 

Ferndale lutherske frimenighet. 

Ferndale, Whatcom Co., Wash. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Ca. 40 sjaele i 1904, 58 i 1914. Prester: T. J. Moen, 
1904-12; J. L. Bestul, 1913—. Embedsmand i 1915: b. Karl K. Floe. Kvinde- 
for., 1904. Pikefor. Kirke, 1904. Prestel^n: $200 (1904), $225 (1914).— A. 
M. A. (3075—5792) 

Immanuels menighet. 

Nooksack, Whatcom Co.. Wash. 
Norske synode, 1892(?)-98(?). 

Organisert 1892(?). Opl^st 1898(?). 62 sjsele i 1892. Prest: L. C. Foss, 
1892-98. (4900-5794) 308 Washington Ferndale evang. luth. 
menighet. 

Ferndale, Whatcom Co., 
Wash. 
Forenede kirke, 1910 — . 
Organisert 4de april 1910. 
37 sjsele i 1910, 61 i 1914. 
Prester : A. E. Moe, O. Skat- 
teb0l, 1910; H. H. Holte, 
1910—. Embedsmsend i 1910: 
b. Martin Rnnsvold ; c. Mar- 
tin Hanse; e. Ole Rye, P. 
K. Hong, Andrew Tj0stem; 
f. Ole Rye; h. Andrew 
Tjo-stem. I 1915: b. John 
Berg; c. J. E. Nordby; e. P. K. Nong, Rasmus Syre, Bernt Hagen ; f. Anton 
Berg; h. Nekolai Nilson. Kvindefor., 1910, $533. Prestelon: $100 (1910), 
$200 (1914), $686 (1910-14). Kirketjener osv. : $17 (1910-14). Samfunds- 
skoler:$57 (1910-14). Missionen : $51 (1910-14). "Konstitution", 1910.— H. 
H. Holte. (1744—5793) 
Kirke, 1913, $1,080. South Fork menighet (Nooksack). 

Nooksack, W'hatcom Co., Wash. 
Norske synode, 1898(?)— . 

Organisert 1898(?). Opl^st 1899(?). 22 sjsele i 1898. 
Hagoes, G. O. Lane, 1898-99. (4899—5795) Prester: O. Olympia Marsh menighet. 

Bellingham (20 mil ?), Whatcom(?) Co., Wash. 
Norske synode, 1895-03 (?). 

Organisert 1895. Opl^st 1903(?). 45 sjsele i 1895, 30 i 1902. Prester: 
O. Hagoes, 1895-00; G. O. Lane, 1898-02; A. O. Bjerke, 1902-03. 

(5507—5796) 

Immanuels menighet. 

Lawrence (? mil ?), Whatcom Co., Wash. 

Norske synode, 1895 (?)—. 

Organisert 1895(?). 66 sjaele i 1895, 137 i 1913. Prester: O. Hagoes, 
1895-00; G. O. Lane, 1898-01; O. J. Ordal, 1901-06; O. Borge, 1907-11; M. 
Skonhovd, 1911-14. Embedsmand i 1913: b. L. Howen. (4890—5797) Bethania evangelisk lutherske menighet. 

(Bethania f0rste evangelisk lutherske.) 

Lawrence (1 mil svdvest), Whatcom Co., Wash. 

Frikirken, 1897—. 

Organisert 1897. 22 sjaele i 1897 (10 svensker), 77 i 1914 (2 finkendere). 
Prest: T. J. Moen, 1895—. Embedsmsend i 1897: b. Harry Dyven; c. P. J. 
Gilbertsen; d. H. Monsen. Iver Mathisen; e. mr. Gilbertsen, mr. Monsen, 
mr. Dyven; h. P. J. Gilbertsen. I 1915: a. K. A. Pedersen; b. A. J. Moe: 
c. O. J. Hagen; d. Iver Mathisen, Ole Hellard, N. J. Maling; e. Olaf Helle- 
rud, Marten Scutwick, Hjalmar Monsen; h. mrs. Mabel Monsen. Kvindefor., 
1900, $2,000. Ungdomsfor., 1910, $400. Sangfor., 1910. Avholdsfor., 1912, 
$100. Kirke, 1907, $4,000. Gravplads, 1% acre, $300. Prestelon: $25 (1897), 
$200 (1914), $1,500 (1897-14). Kirketjener osv.: $500 (1897-14).— T. J. Moen. 
(1716—5798) Whatcom Co. 309 

Van Zandt menighet. 

Van Zandt, Whatcom Co., Wash. 
• Norske synode, 1895(?)-96(?). 

Organisert 1895(F). Opl0st 1896(F). 14 sjaele i 1895. Prest: O. Hagoes, 
1895-00. (4903—5799) 

AT o ld ijhe-d—Q^L.*' ^//„ Tr^f i<]00 

mx /9o3 
*«-«*z=ZZgs Trefoldigheds menighet. 

Ferndale (5 mil vest), Whatcom Co., Wash. 

Frikirken, 1900—. 

Organisert 1900. Delt 1902, da fire familier gik ut og dannet en Synode 
menighet. Delt 1912, da tre familier gik ut og dannet en Brodersamfunds 
menighet (Haabet menighet). 30 sjsele i 1900 (10 svensker), 25 i 1914. Prest: 
T. J. Moen, 1900—. Embedsmsend i 1900: b. Olaf Bendix; c. Johan Hansen; 
d. Hans Bendix; e. Andrew Andersen, Christ. Bjordal. I 1915: b. John 
Gregor; c. H. P. Bendix; d. Johan Hansen, P. M. Larsen; e. Peder Larsen, 
H. P. Bendix, John Gregor; h. mrs. H. P. Bendix. Kvindefor. Missions- 
for. Kirke, 1916, $500. Prestel^n: $25 (1900), $100 (1914), $1,000 (1900-14). 
— T. J. Moen. (1715—5800) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1900 til 1902 en del av Immanuels— Lf.) 

Custer (iy 2 mil svdvest), Whatcom Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1903-04; Norske synode, 1904—. 

Organisert 26de november 1903. Ca. 20 sjsele i 1903, 104 i 1914. Prester: 
O. J. Ordal, 1903-08; G. O. Lane, 1908—. Embedsmamd i 1903: b. E. O. 
Fingalson; c. Ole Christensen; e. H. B. Halvorson, Ole Christensen, A. K. 
Moe. I 1915: b. E. O. Fingalson; c. R. J. Bruland; d. P. S. Mundal, L. 
Opstad, Ole Dahlen; e. Andreas Anderson, Ole Dahlen, R. C. Bruland. 
Kvindefor., 1904. Kirke, 1909, $2,500. Gravplads, 2 acres, $200. "Pacific 
Herold", lste oktober 1915.— G. O. Lane. (1875—5801) 

Trefoldigheds menighet. 

Custer (5 mil syd), Whatcom Co., Wash. 

Frikirken, 1902—. 

Organisert 1902. Delt 1912 (Haabet). 35 sjsele i 1902, 29 i 1914. Prest: 
T. J. Moen, 1902—. Embedsmand i 1915: b. Peter M. Larsen. Kvindefor., 
1902. Ungdomsfor. Kirke, 1915. Prestel^n: $50 (1902), $75 (1914).— A. M. A. 
(3074—5802) 

Haabet menighet. 

(Fra 1900 til 1912 en del av Trefoldigheds— Lf.) 
Custer (2 mil syd), Whatcom Co., Wash. 
Brodersamfundet, 1915 (1912?) — . 

Organisert 1915 (1912?). Prest: J. L. Bestul, 1915—. Embedsmand: b. 
Iver Kluken.— A. M. A. (3073—5803) 310 Washington 

Strandell praekeplads. 

Strandell, Whatcom Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1901 ( ?)-02( ?). 

Begyndt 1901 (?). Sluttet 1902(?). Prest : G. O. Lane, 1901-02. (4898—5804) Acme menighet. Acme, Whatcom Co., Wash. 
Norske synode, 1904(F)-05(F). 

Organisert 1904(?). Opl0st 1905(F). 23 sjsele i 1904. Prest: A. O. 
Bjerke, 1904-11. (4895—5805) 

Central menighet. 

(Se St. Johannes, Everson.) 
Central, Whatcom Co., Wash. 
Norske synode, 1904(?)-O7(?). 

Organisert 1904(?). Opl0st 1907(F). 24 sjsele i 1904. Prester: O. J. 
Ordal, 1904-07. Embedsmand: b. H. Kildall. (4896—5806) 

Beauty Valley menighet. 

Bellingham (R3) (? mil ?), Whatcom Co., Wash. 
Norske synode, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907(F). Opl^st 1908(F). 28 sjsele i 1907. Prest: O. J. Or- 
dal, 1907-09. Embedsmand i 1907: b. Geo. Larson. (5514—5807) 

St. Johannes menighet. 

Everson (F mil F), Whatcom Co., Wash. 

Norske synode, 1907(F)—. 

Organisert 1907(F). 27 sjsele i 1907, 34 i 1913. Prester: O. Borge, 1907- 
11; M. Skonhovd, 1911-14. Embedsmand i 1907: b. H. Kildall. I 1913: b. 
H. Kildall. (4885—5808) 

Sumas Valley menighet (Sumas). 

Sumas (F mil F), Whatcom Co., Wash. 

Norske synode, 1907(F)—. 

Organisert 1907(F). 26 sjsele i 1907, 27 i 1913. Prester: O. Borge, 1907- 
11: M. Skonhovd, 1911-14. Embedsmand i 1907: b. Th. Anderson. I 1913: 
b. Th. Anderson. (4888—5809) 

Golgatha norsk lutherske frimenighet. 

Blaine (8 mil syd), Whatcom Co., Wash. 

Frikirken, 1908—. 
. Organisert 1908. 38 sjsele i 1914. Prester: T. J. Moen, 1908^13; J. L. 
Bestul, 1913—. Embedsmand i 1915: b. E. Hawkinson. Prestelo'n: $100 
(1908), $125 (1914).— A. M. A. (3072—5810) 

Saxon menighet. 

Saxon, Whatcom Co., Wash. 

Frikirken, 1910—. 

20 sjsele i 1910, 25 i 1914. Prest: T. J. Moen, 1910—. Embedsmsend i 
1910: b. M. J. Maling; c. Ole Naesset; d. Lars Naesset; e. Andrew Bakke. 
I 1915: b. M. J. Maling; c. Ole Naesset; d. Lars Naesset; e. Andrew Bakke; 
h. mrs. Andrew Bakke. Kvindefor., 1910, $500. Prestelo'n: $60 (1910), $100 
(1914), $300 (1914). Missionen: $200 (1910-14).— T. J. Moen. (1718— 5S11) Whitman Co., Stevens Co. 311 

Immanuels menighet. 

Palouse, Whitman Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1890-93 (?). 

Organisert 1890. Opl^st 1893 ■(?). 50 sjaele i 1890. Prest: I. Andreassen, 
1891-93. (4925—5812) 

Selbu menighet. 

La Crosse (8 mil syd0st), Whitman Co., Wash. 

Utenom (Hs), 1902-03; Hauges synode, 1903—. 

Organisert 9de mai 1902. Ca. 14 sjaele i 1903, 100 i 1914. Prester: I. 
Andreassen, 1902-03; J. K. Lerohl, 1903-07; J. F. Adrianson, 1907-13; M. 
A. Hall, 1913—. Embedsmsend i 1902: a. J. J. Wigen; b. Geo. J. Wigen, Sr., 
e. P. J. Wigen; d. J. J. Wigen, John Hagen, H. Grendahl; e. P. J. Wigen, 
S. Lee, John Aune; h. J. C. Carlson. I 1915: b. Geo. J. Wigen, Sr.; c. J. 
I. Wigen; d. J. C. Carlson, G. G. Aune, Geo. J. Wigen, Sr., e. Ole Kjo'snes, 
Henry Nervig, A. Gustavson; h. J. C. Carlson. Kvindefor. Ungdomsfor. 
Kirke, 1904, $1,500. Gravplads, 4 acres. Prestel^n: $100 (1902), $350 (1914), 
ca. $3,000 (1902-14).— M. A. Hall. (2243—5813) La Crosse lutherske menighet. 

La Crosse, Whitman Co., Wash. 

Forenede kirke, 1907-13. 

Organisert 1907. Opl0st 1913. 40 sjaele i 1911, 20 i 1912. Prester: O. 
Glaso'e, 1905-07; H. O. Thormodsgaard, 1907-13. Embedsmand i 1909: b. 
P. Bakken. I 1912: b. P. Bakken. (4924—5814) Trysil menighet. 

Clayton, Stevens Co., Wash. 

Norske svnode, 1891 (?)— . 

Organisert 1891 (?). 48 sjaele i 1892, 72 i 1913. Prester: T. H. Tonnesen, 
1891-94; C. B. Ingebrigtson, 1897-99; I. J. Blaekkan, 1900—. Embedsmand 
i 1904: b. Peter Roland. I 1913: b. Peter Roland. 60 mil fra prestegaarden. 
(4952—5815) 

Springdale praekeplads. 

Springdale, Stevens Co., Wash. 
Utenom (Ns). 1904(?)-05(?). 

Begyndt 1904(F). Sluttet 1905(F). Prest: I. J. Blaekkan, 1904-05. 48 
mil fra prestegaarden. (4964 — 5816) Summit Valley menighet. 

Summit Valley, Stevens Co., Wash. 
Utenom (Fk), 190^07(?). 

Organisert august 1904. Oplo'st 1907(?). Prester: O. Glaso'e, 1904-05; 
H. O. Thormodsgaard, 1905-07. (4963—5817) Opdal skandinavisk lutherske menighet. 

Addy (10 mil vest), Stevens Co., Wash. 

Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 1906. 28 sjaele i 1910, 20 i 1914. Prest: H. O. Thormods- 
gaard, 1906—. Embedsmand i 1907: b. Martin Garthe. I 1914: b. M. Garthe. 
(4965—5818) 312 Washington 

Beaver menighet. 

(Muligens den samme som Lower Beaver, Columbia Co., Ore.) 
Beaver, Clallam(?) Co., Wash(?). 
Norske synode, 1894-97(F). 

Organisert 1894. Opl0st 1897(?). 17 sjaele i 1895. Prest: L. Hagerup 
Nissen, 1894-97. (5508-5819) 

Mount Pleasant menighet. 

Mount Pleasant, Clallam (?) Co., Wash.(?) 
Norske synode, 1894-97 (?). 

Organisert 1894. Opl0st 1897 (?). 24 sjsele i 1895. Prest: L. Hagerup 
Nissen, 1894-97. (5510—5820) 

Ozette menighet. 

(Fo'rste skandinavisk evangelisk lutherske menighet.) 

Ozette, Clallam Co., Wash. 

Forenede kirke, 1896-00(?). 

Organisert 1896. Opl^st 1900(?). 37 sjsele i 1896, 15 i 1898. Prester: 
C. Forthun, 1896-98: P. O. Qualen, 1898-00. Embedsmand i 1898: b. Jacob 
J. Holden. Kirke, 1898. (4902—5821) 

Den lste skandinavisk lutherske menighet. 

Port Angeles, Clallam Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 2den mai 1915. 29 sjsele i 1915. Prest: E. H. Bergerson, 
1915— Embedsmaend i 1915: a. E. B. Slettedahl; b. Isak Johansen.— E. B. 
Slettedahl. (2730—5822) 

Chinook evangelisk lutherske menighet. 

Chinook, Pacific Co., Wash. 

Norske synode, 1894(F). 

Organisert 1894(?). 52 sjsele i 1895, 75 i 1901, 45 i 1907, 38 i 1910. 
Prester: L. Hagerup Nissen, 1894-97; O. M. Holden, 1897-05; G. I. Breivik, 
1906-08; O. C. Ottesen, 1910-12; T. P. Neste, 1912—. Embedsmand i 1907: 
b. Nic. Hansen. I 1910: b. Nic. Hansen. (4909—5823) 

Chinook Beach praekeplads. 

Chinook Beach, Pacific Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 

Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). Prest: O. M. Holden, 1898-99. 

(4910-5824) 

Raymond praekeplads. 

Raymond, Pacific Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1907(F)-11(F). 

Begyndt 1907(F). Sluttet 1911(F). Prest: N. P. Xavier, 1907-11. 105 
mil fra prestegaarden. (4907 — 5825) 

Vor Frelsers menighet. 

South Bend, Pacific Co., Wash. 

Norske synode, 1907 (F)-l 1(F). 

Organisert 1907(F). Opl^st 1911(F). 20 sjsele i 1907, 26 i 1910. Prest: 
N. P. Xavier, 1907(F)-11(F). Embedsmand i 1907: b. Christ. Sternness. I 
1910: b. Christ. Strp'mness. 110 mil fra prestegaarden. (4908—5826) Pacific Co., Douglas Co., Thurston Co. 313 
Forste norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

(South Bend.) 

South Bend, Pacific Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1907-48; For. kirke, 1908—. 

Organisert 30te juni 1907. 19 sjsele i 1907, 
65 i 1914 (1 danske). Prester: E. B. Slette- 
dahl, 1907-13; K. Raudstein, 1914-15; D. B. 
Ross, 1915—. Embedsmsend i 1907: a. T. A. 
Johnson; b. E. Villa; c. B. Nilsen; d. P. Pe- 
dersen, O. Roen ; e. K. Kristoffersen, Ole 
Roen; f. Peder Pedersen. I 1915: a. I. A. 
Johnsen; b. Louis Ekrum; c. John Gunder- 
sen; d. John Apeland, C. Moe, B. Nilsen; e. 
C. Moe, L. Ekrum; f. John Apeland; h. Louis 
Ekrum. Kvindefor., 1906, $1,200. Ungdoms- 
for. Prestelon: $142 (1907), $160 (1914), 
$1,400(1907-14). Kirketjener osv.: $35(1907- 
14). Samf undsskoler : $38 ( 1907-14) .— D. B. 
Ross. (1130—5827) Kirke, 1907, $1,950. 
Skolehus, 1910, $1,000. Withrow menighet. Withrow (2 mil nordvest), Douglas Co., Wash. 

Utenom (Ns, Mo), 1897(F)— . 

Prester: B. A. Harstad; nu tysk luthersk prest. (2633—5828) Lamoine menighet. 

Lamoine, Douglas Co., Wash. 

Norske synode, 1901 — . 

Organisert 1901. Opl0st(F). 15 sjsele i 1907. Prest: O. M. Holden, 
1905-08. Embedsmand i 1907: b. Chris. Oakland. 160 mil fra prestegaarden. 
(4935_5829) 

Bridgeport menighet. 

Bridgeport, Douglas Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1908(?)-09(?). 

Organisert 1908(F). Opl^st 1909(F). 25 sjasle i 1908. Prest: L. O. Oner- 
heim, 1908-09. (4936—5830) Bucoda praekeplads. 

Bucoda, Thurston Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1898(?)-03(?). 

Begyndt 1898(F). Sluttet 1903(F). Prester: O. Hagoes, 1898-03; G. O. 
Lane, 1898-02. 100 (200) mil fra prestegaarden. (4934—5831) Yelm English Congregation. Yelm (2 mil vest), Thurston Co., Wash. 
Utenom (Ns), 1910—. 

Organisert 1910. 37 sjaele i 1913. Prester: 
Breivik, 1910-11. (2632—5832) B. A. Harstad, 1910; G. I. 314 Washington 

Wilbur menighet. 

Wilbur, Lincoln Co., Wash. 

Norske synode, 1901-08(?). 

Organisert 1901. Opl^st 1908(?). 68 sjsele i 1902, 12 i 1907. Prester: 
L Hagerup Nissen, 1901-05; O. M. Holden, 19O5-0S. Embedsmand i 1907: 
b. B. Pedersen. (4939—5833) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wilbur, Lincoln Co., Wash. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 32 sjaele i 1907, 80 i 1909, 24 i 1915. Prester: L. O. 
Onerheim, 1906-09; George Shurson, 1911-13; A. O. Ulvestad, 1913-15; J. 
T. Bursett, 1915—. Embedsmand i 1907: b. J. P. Martin. I 1915: b. mrs. 
Albert Martin. (2057—5834) 

Almira menighet. 

Almira (? mil ?), Lincoln Co., Wash. 

Norske synode, 1902(?)— . 

Organisert 1902(F). 29 siaele i 1902. Prester: L. Hagerup Nissen, 1902- 
05: O. M. Holden, 1905-08; C. H. Norgaard, 1908-13; H. A. Preus, 1913-15; 
O. L. Haavig, 1915—. Embedsmand i 1907: b. Andrew Petersen. I 1913: 
b. P. S. Weismann. (4940—5835) 

Davenport menighet. 

Davenport, Lincoln Co., Wash. 
Norske synode, 1902-05 (?). 

Organisert 1902. Opl0st 1905 (?). 30 sjcele i 1901, 36 i 1902. Prest: L. 

Hagerup Nissen, 1901-05. 35 mil fra prestegaarden. (4937 — 5836) 

Davenport praekeplads. 

Davenport. Lincoln Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1906(?)-07(?). 

Begyndt 1906(?). Sluttet 1907(F). Prest: L. O. Onerheim, 1906-09. 

(4941—5837) 

Sherman menighet (Sherman distrikt). 

Sherman, Lincoln Co., Wash. 
Norske synode, 1902-05 (?). 

Organisert 1902. Opl0st 1905(F). 97 sjaele i 1902. Prester: L. Hagerup 
Nissen, 1901-05; O. M. Holden(F), 1905-08. (4938—5838) 

North Star menighet. 

Wilbur (18 mil F), Lincoln Co., Wash. 
Norske synode, 1902(F)-05(F). 

Organisert 1902(F). Opkzfst 1905(F). 19 sjaele i 1902. Prest: L. Hage- 
rup Nissen, 1902-05. (4944—5839) 

Creston skandinavisk lutherske menighet. 

(Creston norsk lutherske.) 

Creston, Lincoln Co., Wash. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 25 sjaele i 1906, 30 i 1914. Prester: H. O. Thormods- 
gaard, 1905—; L. O. Onerheim, 1906-09. Embedsmand i 1906: b. P. R. Bru- 
jeld. I 1915: b. Sigvart Gullikson. (4943—5840) Lincoln Co. — Benton Co. 315 River View menighet. 

Peach, Lincoln Co., Wash. 
Utenom (Fk), 1908(?)-09(?). 

Organisert 1908(?). Opl^st 1909(?). 50 sjaele i 1908. Prest: L. O. 
Onerheim, 1908-09. Embedsmand i 1908: b. H. A. Brodin. (4942—5841) 
Vor Frelsers menighet. 

Clarkston, Asotin Co., Wash. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 1903. 55 sjaele i 1903 (2 sven- 
sker, 1 irlaender), 65 i 1914 (7 dansker, 1 
svenske). Prester: C. L. Rachie, 1903-04; 
O. K. Andersen, 1905-06; C. Heltne, 1907-09; 
C. H. Bergerson, 1910-15; N. J. Holm, 1915—. 
Embedsmaend i 1903 : a. G. Johnson ; b. F. A. 
Foss; c. J. Tetlie; d. F. A. Foss, Knut Hal- 
vorson, P. O. Carlson; e. Ole Kittelson, P. O. 
Carlson, N. R. Lee. I 1915: b. E. I. Foss; c. 
M. Johnson ; d. mrs. A. Lee, Th. Rongstad, V. 
Henerickson; e. M. H. Lee, J. Tetlie, G. 
Grove; h. mrs. A. Lee. Kvindefor., 1904, ca. 
$800. Ungdomsfor., 1910. Pikefor., 1916. Pre- 
stelon: $150 (1914), ca. $1,300 (1903-14). 
Kirketjener osv. : ca. $150 (1903-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $1,400(1903-14). Missionen : 
ca. $500(1903-14). Barmhjertighetsanstalter : 
$130 (1903-14).— N. J. Holm. (2020—5842) Kirke, 1.904, $1,550. Oak Point menighet. Oak Point, Cowlitz Co., Wash. 
Norske synode, 1904(?)-05(?). 

Organisert 1904(?). Opl0st 1905(?). 26 sjaele i 1904. Prest: O. M. 
H olden, 1904-05. 40 mil fra prestegaarden. (4916—5843) Cedar Creek praekeplads. 

Woodland, Cowlitz Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1910(?)-12(?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1912(?). Prest: C. C. A. Jensen, 1910-12. 

(4915_5844) Immanuel's Church. 

(The English Evangelical Lutheran Congregation, Immanuels, Ken- 
newick.) 

Kennewick, Benton Co., Wash. 

Utenom (Ns, Mo), 1905-15; Norske synode, 1915—. 

Organisert 1905. Delt 1909, paa grund av at tyskerne trak sig tilbake 
og dannet egen menighet. Ca. 40 sjaele i 1905. Prester: O. C. Hellekson, 
1905-08; H. Brockmann, 1908-12; O. C. Hellekson, 1913—. Embedsmaend 
i 1905: b. R. Miller; c. I. Smith; e. C. Odberg, L. Erikson, H. C. Tweedt. 
I 1915: b. A. I. Smith; c. Ole Brue; e. I. S. Smith, L. Smith, G. Halvor- 
son. Kvindefor., 1905. Ungdomsfor., 1911, $125. Prestel^n: $120 (1914). 
Missionen: ca. $23 (aarlig). 265 mil fra prestegaarden. "Kirketidende", 
1907, 1139.— O. C. Hellekson. (1760—5845) 316 Washington 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Prosser (6 mil nord^st), Benton Co., Wash. 

Frikirken, 1912—. 

Organisert 1912. 31 sjaele i 1912, 25 i 1915. Prester: O. E. Haaheim, 
1912; G. M. Aasheim, 1913-15. Embedsmand i 1912: b. T. C. Wold. 11915: 
b. T. C. Wold. Kvindefor., 1912.— A. M. A. (3055—5846) 

Black Rock skandinavisk lutherske menighet. 

Quincy (10 mil nord), Grant Co., Wash. 

Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 1906. 22 stele i 1906, 17 i 1915. Prester: L. O. Onerheim, 
1906-09; H. O. Thormodsgaard, 1909—. Embedsmand i 1906: b. Geo. Gil- 
bertsen. I 1910: b. N. J. Nelson. I 1915: b. M. Garthe. (4930—5847) 

Quincy praekeplads. 

Quincy, Grant Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Slutlet 1908(?). Prest: O. M. Holden, 1907-08. 

(4929—5848) 

Moses Lake menighet. 

Moses Lake, Grant Co., Wash. 
Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 41 sjaele i 1913. Prest: M. C. Stensen, 1913—. Em- 
bedsmand i 1913: b. M. Stensen. (4927—5849) 

Pasco menighet. 

Pasco, Franklin Co., Wash. 
Forenede kirke, 1908(?)-09(?). 

Organisert 1908(?). Opl^st 1909(?). 15 sjaele i 1908. Prest: L. O. 
Onerheim, 1908-09. (4926—5850) 

First Lutheran Free Church (Ellensburg). 

Ellensburg, Kittitas Co., Wash. 

Frikirken, 190&— . 

Organisert 1908. 34 sjaele i 1908, 39 i 1914. Prester: O. E. Haaheim, 
1908-14; G. M. Aasheim, 1914-16; G. Blessum, 1916—. Embedsmand i 1915: 
b. C. O. Eidahl. Kvindefor., 1908. Kirke, 1908. Prestehus, 1914, $1,400. 
-A. M. A. (3066—5851) 

Lyle praekeplads. 

Lyle, Klickitat Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1910(?)-12(?). 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1912(F). Prest: C. C. A. Jensen, 1910-12. 

(4923—5852) 

White Salmon praekeplads. 

White Salmon, Klickitat Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1911 ( ?)-12( ?). 

Begyndt 1911(?). Sluttet 1912(F). Prest: C. C. A. Jensen, 1911-12. 

(4922^-5853) 

Sunnyside menighet. 

Sunnyside, Yakima (F) Co., Wash. 
Norske synode, 1910(F)—. 

Organisert 1910(F\ 20 sjaele i 1910, 20 i 1913. Prester: E. H. Braa- 
fladt, 1909-10; E. C. Foss, 1909-13; C. H. Norgaard, 1913—. (4883—5854) Yakima Co. — Prcekepladser. 317 

St. Luke's Lutheran Church. 

(Scandinavian American Evangelical Lutheran, 1914.) 

North Yakima, Yakima Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 1912. 72 sjsele i 1912, 92 i 1914. Prest: O. C. Hellekson, 
1912—. Embedsmaend i 1912: b. B. Houff; c. C. O. Kittelsen; e. C. O. 
Kittelsen, Ed. Erickson, A. O. Rolstad. I 1915: b. Emil Erickson; c. H. 
L. Walen; e. H. L. Volland, Ed. Erickson, A. O. Rovig; h. O. C. Hellek- 
son. Kvindefor., 1912, ca. $600. Ungdomsfor., 1915. Sangfor., 1914. Kirke, 
1915, $1,500. Prestel^n: $400 (1912), $400 (1914), $1,200 (1912-14). Missio- 
ned $175 (1912-14). Samfundsskoler: $100 (1912-14). "Konstitution", 1912; 
"Pacific Herold", 1912.— O. C. Hellekson. (557—5855) 

Grandview praekeplads. 

Grandview (? mil ?), Yakima Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1913(?)— . 

Begyndt 1913(?). Prest: O. C. Hellekson, 1913(F)— . (4881—5856) 

Toppenish menighet. 

Toppenish (? mil ?), Yakima Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1913(?)— . 

Organisert 1913(?). Prest: O. C. Hellekson, 1913(?)— . (4882—5857) 

Immanuels menighet (Allyn). 

Allyn, Mason Co., Wash. 

Utenom (Ns), 1911—. 

Organisert 1911. 24 sjaele i 1911 (10 dansker), 17 i 1914 (2 dansker). 
Prest: N. P. Xavier, 1911—. Embedsmsend i 1911: a. P. G. Pedersen; b. 
Aug. H. Jensen; c. N. Anderson; e. K. Dahl, T. Rottrup, P. G. Pedersen. 
I 1915: a. P. G. Pedersen; b. Henry H. Dahl; c. Henry H. Dahl; e. P. G. 
Pedersen, H. Dahl, N. Anderson. Kvindefor., 1912, $7. Gravplads, 2 acres, 
ca. $100. Samfundsskoler: $8 (1911-14). Missionen: $7 (1911-14). Barm- 
hiertighetsanstalter: $2 (1911-14). Samfundsutgifter: $19 (1911-14). "Pacific 
Herold", 1911.— N. P. Xavier. (80— £858) 

Martha og Maria barnehjem praekeplads. 

Poulsbo, Kitsap Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1891-93; Frikirken, 1893—. 

Begyndt 30te mai 1891. Hjemmet aapnedes med 8 barn. Har nu 54. 
Bestyrere: I. Tollefsen, 1891-07; Chr. Mohn, 1907—. Har s^sterhjselp fra 
Diakonissehjemmet i Minneapolis. Eier bygninger vserd $30,000. Hellands 
"Den lutherske frikirke og dens faelles gj^remaal", 53-54. (5859) 

Ebenezer gamlehjem praekeplads. 

Poulsbo, Kitsap Co., Wash. 

Frikirken.. 1910—. 

Begyndt 1910. Bestyrer: Chr. Mohn, 1910—. Bestyrerinde: Martha 
Helland. 28 gamle. Bygningen vserd $10,000. Hellands "Den lutherske 
frikirke og dens faelles gjo'remaal", 53, 55. (5859a) 

Pacific Lutheran Academy praekeplads. 

Parkland, Pierce Co., Wash. 
Norske synode, 1894—. 

Begyndt 25de oktober 1894. Skolen var bygget og st0ttet av Pacific 
Lutheran University Association, stiftet av B. A. Harstad paa Synodens 318 Washington 

anbefaling. Hovedbygningen kostet $100,000. Bestyrere: B. A. Harstad, 
1894-95; O. Ginsberg, 1895-97; N. J. Hong, 1897—. Halvorsens "Fest- 
skrift", 174-76. Kataloger. (5860) 

Parkland lutherske barnehjem praekeplads. 

Parkland, Pierce Co., Wash. 

Norske synode, 1900 — . 

Begyndt 1900. Bestyrere: T. Larson, Jacob Ltmde, P. J. Fatnes. Op 
til 72 barn. Bestyrerinde: Lena Gunderson. Eiendommen vserd $10,000. 
Ns "Aarsberetning", 1907, 148; 1916, 228; 1917, 137, 208; Halvorsens "Fest- 
skrift", 352-54. (5860a) 

Spokane College praekeplads. 

Spokane, Spokane Co., Wash. 

Forenede kirke, 1907—. 

Begyndt 7de oktober 1907. Bestyrere: P. M. Glas^e, 1907-10; H. O. 
Shurson, 1910-12; R. Bogstad, 1912-13; A. O. Ulvestad, 1913-17; JoYgen 
Thompson, 1917 — . Omkring 15 andre lserere aarlig. Bruns "Fra ungdoms 
aar", 186-91. Kataloger. (5861) 

Columbia College praekeplads. 

Everett, Snohomish Co., Wash. 
Forenede kirke, 1909- — . 

Begyndt 1909. Bestyrere: C. B. Runsvold, 1909-13; R. Bogstad, 1913—. 
Omkring 10 lserere. "Lutheran Church Herald", 1917, 22. Kataloger. 

(5861a) 

Josephine alderdomshjem praekeplads. 

Stanwood, Snohomish Co., Wash. 

Norske synode, 1908 — . 

Begyndt 15de oktober 1908. Bestyrere: A. R. Thompson, 1908; P. T. 
Larson, 1913; Oscar Wenberg, 1914; B. Monson, 1916—. Ns "Aarsberet- 
ning", 1909, 28; 1913, 212; 1914, 246; 1915, 155, 1917, 203. (5862) 

Logging Camps praekeplads. 

South Bend (? mil ?), Pacific Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1915(?)— . 

Begyndt 1915(F). Prest: D. B. Ross, 1915—. (5515—5863) 

Den skandinavisk lutherske s^mandmission praekeplads. 

(Den skandinavisk lutherske sjp'mandsmission.) 

Tacoma, Pierce Co., Wash. 

Utenom (Fk), 1903-04 (?). 

Begyndt 1903. Sluttet 1904(F). Prest: E. B. Slettedahl, 1903-04(?). 

(5505—5864) 

Bethania College praekeplads. 

Everett, Snohomish Co., Wash. 
Frikirken, 1904—. 

Begvndt lOde oktober 1904. Bestyrere: P. J. Bardon, P. O. Laurham- 
mer, 1915; L. B. Sateren. 1915—. 7-8 lserere. (5517—5865) 
H net eLLt/f pftt ke pL*<j 3 
■ a/re ' ' 

o J E 21. IDAHO 
117$ l EL^l VerFrelft^-fts /9/ c 

Vor Frelsers menighet. 

Genesee (5 mil nord), Latah Co., Idaho. 

Norske synode, 1878—. 

Organisert 17de mars 1878. En del gik ut i 1887, paa grund av naade- 
valgstriden. 146 sjaele i 1878, 114 i 1914 (13 dansker). Prester: E. A. Chri- 
stensen, 1879^83; N. Christensen, 1887-92; I. Andreassen, 1893-95; M. A. 
Christensen, 1895-99; Chr. Anderson, 1899-03; O. C. Hellekson, 1903-11; G. 

1. Breivik, 1911-15; C. M. Grimsrud, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. S. M. 
Tideman; c. Chas. Odenborg; e. Tom Anderson, Chas. Odenborg, Alvin 
Halvorson. Kvindefor., $500. Kirke 1, 1879. Kirke 2, 1889, $1,900. Preste- 
hus, 1908, $1,200. Gravplads, 2 acres (gave). Prestegaard, 40 acres, $800. 
Prestelo-n: $150 (1914), $4,000 (1878-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener 
osv.: $2,220 (1878-14). Menighetsskolen: $800 (1878-14). Samfundsskoler: 
$1,500 (1878-14). Missionen: $600 (1878-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$150 (1878-14).— S. M. Grimsrud. (2814—5866) 

Trefoldigheds menighet. 

(Libanon menighet.) 

Genesee (4y 2 mil nord), Latah Co., Idaho. 

Augustana, 1884-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 28de april 1884. 75 sjsele i 1884, 80 i 1914. Prester: E. O. 
Thormodsgaard, 1884-92; O. B. W. Thorpe, 1892; I. Andreassen, 1893-95; 
Westheim Olson, 1896-99; I. Andreassen, 1900-01; C. J. Olsen, 1901-03; C. 
S. Thompson, 1904-07; T. E. Sweger, 1907-12; C. M. Grimsrud, 1912—. Em- 
bedsmaend i 1915: b. Anton Borgen; c. Oscar Nordby; d. Martin H. Nordby, 
Einar Johnson, Andrew Erickson; e. Ole Iverson, Oscar Nordby, Andrew 
Groven. Kvindefor., $500. Ungdomsfor., $400. Kirke 1, 1888, $500. Kirke 

2, 1912, $2,500. Prestehus, 1893, $1,000. Gravplads, 2 acres (gave). Preste- 
I0n: $250 (1914), $5,000 (1884-14). Prestehus: $2,000. Kirketjener osv.: 
$3,500 (1884-14). Menighetsskolen: $400 (1884-14). Samfundsskoler: $800 
(1884-14). Missionen: $400 (1884-14). Barmhjertighetsanstalter: $100 (1884- 
14).— C. M. Grimsrud. (2813—5867) 

The English Lutheran Congregation (Genesee). 

Genesee, Latah Co., Idaho. 

Norske synode, 1898-11. 

Organisert 1898. Opl^st 1911, paa grund av utflytning. 40 sjaele i 1898 
(16 tyskere), 14 i 1911. Prester: M. A. Christensen, 1898-00; C. Anderson, 
1900-03; O. C. Hellekson, 1903-11. Embedsmaend i 1898: a. Hans Tweedt, 
So'ren Halvorsen, Jacob Tonning; b. A. C. Hauan; c. A. C. Hauan; h. mrs. 
Regina Christensen. I 1911: b. J. Tonning. Kirke.— O. C. Hellekson. 

(816—5868) Latah Co. 321 
Den skandinavisk lutherske Libanon 
menighet. 

Deary (11 mil sydjzfst), Latah Co., Idaho. 

Forenede kirke, 1894 — . 

Organisert 15de februar 1894. 34 sjsele i 
1894, 17 i 1914. Prester : I. Andreassen, 1894- 
07; A. O. Ulvestad, 1907-09; J. F. Swenson, 
1910-14; A. A. Holbeck, 1914—. Embeds- 
msend i 1894: b. P. A. Enger; c. A. H. Helle- 
rud; d. L. J. Kaaen, Hans Norli, Iver Swen- 
son; e. A. H. Hellcrud, Oscar Bohn, O. H. 
Torgerson; h. Edward Dahl. I 1915: b. S. 
Flattree ; c. O. N. Sundby ; d. S. H. Hellerud, 
L. J. Kaaen, O. N. Sundby; e. L. J. Kaaen, O. 
N. Sundby, S. H. Hellerud; f. O. N. Sundby. 
Kvindefor., 1894. Prestelon : $30 (1894), $50 
(1914), $600 (1894-14). Samfundsskoler : $75 
(1894-14). "Konstitution", 1894; "Menighets- 
historie", 1915, Sylvester Flattree.— A. A. Hol- 
beck. (1706-5869) Kirke, 1906, $883. 
Skolehus 1, 1893 (gave). 
Skolehus 2, 1911, $600. 
Gravplads, 2 acres. 

■ Zions skandinavisk lutherske menighet. 

Deary (I 1 /* mil sydvest), Latah Co., Idaho. 
Utenom (Fk), 1895-05; For. kirke, 1905 — . 
Organisert lite december 1895. 61 sjaele i 
1895 (20 svensker), 84 i 1914 (6 svensker). 
Prester: I. Andreassen, 1895-07; A. O. Ulve- 
stad, 1907-10; J. F. Swenson, 1910-14; A. A. 
Holbeck, 1914—. Embedsmsend i 1895: b. J. 
P. Berg; c. Andrew Olson; d. John Benson, 
Ole Bjerke, S. A. Johnson; e. Edward Erick- 
son, Andrew Olson, Pete Swanson. I 1915: 
b. John Brennan; c. H. O. Rue; d. H. K. Olson, Anton Hanson, Christian 
Nelson; e. James Donaldson, Edwin JoYgenson, Pete Norlie; h. John Bren- 
nan. Kvindefor., 1895. Ungdomsfor., 1907, 1911. Sangfor., 1900, 1911. Pre- 
steljzm: $100 (1895), $250 (1914), $3,200 (1895-14). Prestehus osv.: $2,500. 
Laererljzm : $700 (1895-14). "Konstitution", 1895.— A. A. Holbeck. 

(1703—5870) 

11—11 Kirke, 1900, $3,500. 
Prestehus, 1908, $2,000. 
Gravplads, 2 acres, $100. 322 Idaho 

Deary menighet. 

Deary, Latah Co., Idaho. 
Utenom (Fk), 1908-10. 

Organisert 1908. Opljzfst 1910. 60 sjsele i 1908. Prest: A. O. Ulvestad, 
1908-10. (4622—5871) 

Bergs menighet. 

Deary (?), Latah Co., Idaho. 
Utenom (Fk), 1908-09. 

Organisert 1908. Opl^st 1909. 50 sjaele i 1909. Prest: A. O. Ulvestad, 
1908-09. (4617—5872) 

Den lste norsk lutherske menighet. 

Moscow, Latah Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1901-02; Forenede kirke, 1902—. 

Organisert 1901. 26 sjaele i 1901, 150 i 1914. Prester: C. J. Olsen, 1902- 
04; C. S. Thompson, 1904-07; T. E. Sweger, 1907-12; C. M. Grimsrud, 1912—. 
Embedsmand i 1901: b. A. M. Anderson. I 1915: b. E. E. Ostroot; c. J. L. 
Roise; d. P. P. Dahl, Tobias Helland, Halvor Martinson; e. John Baken. 
N. J. Gilbertson, Syver Anderson; f. P. P. Dahl; h. P. P. Dahl. Kvindefor., 
1902, $2,500. Ungdomsfor., 1904, $1,200. Kirke, $4,000. Prestehus, 1905. 
$1,500. Prestelo-n: $450 (1914), $4,200 (1901-14). Kirketjener osv.: $4,500 
(1901-14). Menighetsskolen: $350 (1901-14). Samfundsskoler: $3,000 (1901- 
14). Missionen: $1,000 (1901-14). Barmhjertighetsanstalter: $150 (1901-14). 
— C. M. Grimsrud. (2812-5873) 

St. Petri menighet (St. Peter). 

Moscow, Latah Co., Idaho. 

Hauges synode, 1904 — . 

Organisert 5te november 1904. 5 sjaele i 1904, 55 i 1914. Prester: J. K. 
Lerohl, 1904-08; J. F. Adrianson, 1908-13; M. A. Hall, 1913—. Embedsmaend 
i 19(H: b. R. M. Hall; c. T. Tobiason; e. T. Tobiason, Hans Egland, Her- 
man Sether. I 1915: b. Andrew Lee; c. S. R. Lee; d. Hans Egland, E. 
Arntzen; e. T. Tobiason, Hans Egland, S. R. Lee; h. Jens Wigen. Kvinde- 
for. Pikefor. Kirke, 1905. Prestelon: $300.— M. A. Hall. (3588—5874) 

Moscow praekeplads. 

Moscow, Latah Co., Idaho. 

Utenom (Ns), 1904-05 (?). 

Begyndt 1904. Sluttet 1905(?). Prest: I. J. Blsekkan, 1904-05. 

(4620—5875) 

Paradise Hill norsk evangelisk lutherske menighet. 

Moscow (5% mil sydo'st), Latah Co., Idaho. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 5te mai 1909. 43 sjaele i 1909, 45 i 1914. Prester: T. E. 
Sweger, 1909-12; C. M. Grimsrud, 1912—. Embedsmaend i 1909: b. Aug. 
P. Dahl; c. Ludvig C. Oleson; d. C. E. Christianson, Sam S. Oleson, P. F 
Petterson; e. Ole O. Sletto, Martin Knutson, John C. Rindy. I 1915: b. 
Aug. P. Dahl; c. John C. Rindy; d. Sam C. Oleson, Martin Knudson, Carl 
Anderson; e. Sam C. Oleson, M. Knudson, Ole Sletto; f. Sam C. Oleson; 
h. Sam C. Oleson. Kvindefor., 1908, $500. Ungdomsfor., 1913, $80. Preste- 
lo-n: $100 (1905), $100 (1914), $600 (1905-14). Menighetsskolen: $150 (1905- 
14). Samfundsskoler: $250 (1905-14). Missionen: $75 (1905-14). Barmhjer- 
tighetsanstalter: $25 (1905-14).— C. M. Grimsrud. (2811—5876) 

Orofino praekeplads. 

Orofino, Clearwater Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1914-15. 

Begyndt 1914. Sluttet 1915. Prest: C. H. Bergerson, 1914-15. 

(4623—5896) Latah Co. 323 
Kirke, 1903, $1,550. Gravplads, 1 acre (gave). Bethania norsk evang. 
lutherske menighet. 

Kendrick (5% mil nord), 
Latah Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 1902. 47 sjsele 
i 1902, 64 i 1914. Prester: 
I. Andreassen, 1900-07; A. 
O. Ulvestad, 1907-10; J. F. 
Swenson, 1910-14; A. A. 
Holbeck, 1914—. Embeds- 
maend i 1902: b. A. Helle- 
rud ; c. P. J. Underdahl ; d. 
E. A. Lien, John Slind, P. 
J. Underdahl; e. T. H. 
Kirke, 1905, $1,600. Rognstad, Ole Lien, O. Farest ; h. E. A. Lien. I 1915 : b. Hans Lien ; c. A. J. 
Aas; d. Ole Lien, A. Kleth, John Slind; e. Zakarias Aas, Halvor Lien, Hal- 
vor Nelson; f. A. J. Aas; h. A. Kleth. Kvindefor., 1908, $1,113. Ungdoms- 
for., 1909, $130. Pikefor., 1913, $79. Presteljzta: $70 (1902), $275 (1914), 
$2,377 (1902-14). Kirketjener osv. : $70 (1902-14). Samfundsskoler : $580 
(1902-14). Misslonen: $298(1902-14). Barmhjertighetsanstalter : $136(1902- 
14). "Konstitution", 1902.— A. A. Holbeck. (1704—5877) 

Norsk lutherske Trefol- 
digheds menighet. 

Troy, Latah Co., Idaho. 
Utenom (Fk), 1904—. 
Organisert 27. mars 1904. 
Delt 1909 (Vor Frelsers). 
8 sjaele i 1904, 84 i 1914, 36 
i 1916. Prester: J. Andre- 
assen, 1904-07 ; A. O. Ulve- 
stad, 1907-10; C. H. Ber- 
gerson, 1911-14; A. A. Hol- 
beck, 1914 — . Embedsmsend 
i 1904: b. B. S. Nelsen; c. 
T. H. Christie; d. K. Se- 
verson, A. J. Solibakk, I. T. 
Berg; e. T. H. Christie, Ole Hagen, N. G. Gilbertson ; h. J. Nelson Erstad. 
I 1915: b. J. Nelson Erstad; c. Albert Strom; d. J. Nelson Erstad, O. K. 
Olson, T. H. Christie; e. John Olson, Albert Halseth. Kvindefor. (oplo'st). 
Prestelp-n: $100 (1904), $125 (1914), $1,320 (1904-14).— A. A. Holbeck. 

(1702—5878) 

Vor Frelsers menighet. 

(Little Bear Ridge. Fra 1904 til 1909 en del av Trefoldigheds.) 

Troy (7 mil sydo'st), Latah Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1909— 

Organisert mai 1909, da den gik ut av Trefoldigheds menighet i Troy. 
57 sjaele i 1909 (1 svenske), 32 i 1914. Prester: I. Andreassen, 1903-09; A. 
O. Ulvestad, 1909-10; C. H. Bergerson, 1910-14; A. A. Holbeck, 1914—. 
Embedsmsend i 1915: b. Erik Reierson; c. Nils Nilson; d. Erik Reierson, 
Nils Nilson, Reinert Johnson; e. Erik Reierson, Nils Nilson, Reinert John- 
son; h. Nils Nilson. Prestelon: $60 (1909), $75 (1914), $400 (1909-14).— A. 
A. Holbeck. (1705—5879) 

Potlatch menighet. 

Potlatch, Latah Co., Idaho. 

Norske synode, 1907 — . 

Organisert 1907. 42 sjaele i 1907, 75 i 1910. Prester: O. M. Holden, 
1907-09; O. C. Hellekson, 1909-11; I. J. Blaekkan, 1911—. Embedsmand i 
1907: b. John Hall. I 1910: b. Carl Heg. (4619—5880) 324 Idaho 

Idaho Falls menighet. 

Idaho Falls, Bonneville Co., Idaho. 
Utenom (Ns), 1901 (?)-05(?). 

Organisert 1901 (?). Opl^st 1905(?). 21 sjcde i 1902. Prest: A. G. H. 
Overn, 1901-05. (2289—5881) 

Vor Frelsers skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Coeur d'Alene (8 mil syd), Kootenai Co., Idaho. 

Norske synode, 1903 — . 

Organisert 1903. 45 sisele i 1904, 35 i 1913. Prest: I. J. Blsekkan, 1903- 
09; C. M. Fosmark, 1910— Embedsmand i 1914: b. H. A. Sandager. I 
1913: b. H. A. Sandager. (4616—5882) 

Norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Coeur d'Alene evangelisk lutherske.) 

Coeur d'Alene, Kootenai Co.. Idaho. 

Norske synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 36 sjsele i 1907, 65 i 1913. Prester: O. M. Ilolden, 
1905-09; C. M. Fosmark, 1910—. Embedsmand i 1907: b. Gullik Knutson. 
I 1910: b. G. Knutson. (4609—5883) 

Coeur d'Alene forenede norsk lutherske menighet. 

Coeur d'Alene, Kootenai Co., Idaho. 

Forenede kirke, 1911-15. 

Organisert 1911. Opl^st 1915. 81 sjsele i 1911. Prest: A. M. Skindlov, 
1911-14. Embedsmand i 1911: b. S. Simonson. Ungdomsfor. Kirke, 1911. 
(2056—5884) 

Sandpoint evangelisk lutherske menighet. 

Sandpoint, Kootenai Co.. Idaho. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 58 sjaele i 1907, 170 i 1914. Prester: O. Glaso'e, 1904- 
05; H. O. Thormodsgaard 1905-09; A. M. Skindlov, 1909-15; N. L. Otter- 
stad, 1915—. Embedsmand i 1907: b. Thomas Thomassen. I 1915: b. J. E. 
Welo. Kirke, 1907. (4614—5885) 

Bonners Ferry evangelisk lutherske menighet. 

Bonners Ferry, Kootenai Co., Idaho. 

Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 57 sjsele i 1911. Prester: H. O. Thormodsgaard, 1907- 
11; A. M. Skindlov, 1911-15; N. L. Otterstad, 1915—. Embedsmand i 1911: 
b. Olaf Jensen. I 1913: b. Olaf Jensen. Prestel^n: $150 (1913). (4610—5886) 

Spirit Lake forenede norsk lutherske menighet. 

Spirit Lake, Kootenai Co., Idaho. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 40 sjsele i 1911, 35 i 1914. Prester: A. M. Skindlov, 
1911-14; N. L. Otterstad, 1914—. Embedsmand i 1911: b. John Wold. I 
1915: b. John Wold. Kirke, 1911. (4615—5887) 

Fernwood praekeplads. 

Fernwood, Kootenai Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: J. T. Bursett, 1915—. (4611—5888) Kootenai Co. — Clearwater Co. 325 St. Marie praekeplads. 

St. Marie, Kootenai Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: J. T. Bursett, 1915—. (4613—5889) Santa praekeplads. 

Santa, Kootenai Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: J. T. Bursett, 1915—. (4612—5890) Immanuels menighet. 

Kannah (8 mil nord^st), Nezperce Co., Idaho. 
Norske synode, 1904 — . 

Organisert 1904. 11 sjsele i 1913. Prest: G. I. Breivik, 1911-14. 
bedsmand i 1913: b. Hans Anderson. (4621—5891) Em- I i St. Johns menighet. 

Nezperce, Lewis Co., Idaho. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 56 sjsele i 1905, 47 i 1915. 
Prester: C. L. Rachie, 1903-04; O. K. Ander- 
sen, 1905; A. A. Reece, 1906-07; C. Heltne, 
1907-09; C. H. Bergerson, 1910-15; N. J. 
Holm, 1915—. Embedsmamd i 1905: b. C. 
Larson ; d. T. Gauksheim, G. Sandnes ; e. Geo. 
Thompson, T. Thorsen. I 1915: b. John Lun- 
deby; c. Geo. Thompson; d. Arthur Johnson, 
A. Knudson; e. T. Gauksheim, P. Olson, S. 
Sakariason. Kvindefor., 1906. Prestelo'n: $100 
(1915), ca. $1,200 (1905-14). Kirketjener 
osv.: ca. $50 (1905-14).— N. J. Holm. 

(2148—5892) Kirke, 1913(?),ca. $1,200. Wardner praekeplads. Wardner, Shoshone Co., Idaho. 
Utenom (Ns), 1907-09(?). 
Begyndt 1907. Sluttet 1909(F). Prest: O. M. Holden, 1907-09. 

(4624—5893) Trefoldigheds menighet. 

Stites, Idaho Co., Idaho. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1910. 24 sjaele i 1910, 25 i 1912, 12 i 1915. Prester: C. H. 
Bergerson, 1910-15; N. J. Holm, 1915—. Embedsmand i 1910: b. Gully 
Olson. I 1912: b. K. G. Dahle. Prestel^n: $25 (1912). (4608—5894) Elk River praekeplads. 

Elk River, Clearwater Co., Idaho. 

Utenom (Fk), 1911-12. 

Begyndt 1911. Sluttet 1912. Prest: J. F. Swenson, 1911-12. (4607—5895) 22. MARYLAND 
St. Olafs menighet. 

Baltimore, Baltimore City Co., Md. 

Utenom (Ns, Am, Fk), 1878-91; Forenede kirke, 1891-94(?). 

Organisert 1878. Reorganisert 1890. Opl^st 1894(?). 36 sjcele i 1881, 
55 i 1890 (20 svensker), 60 i 1892. Prester: O. Juul, 1874-78; O. Mandt, 
1878-80; A. C. Andersen, 1881-82; E. T. Rogne, 1889-92; E. O. Loe, 1893-94. 
Embedsmsend i 1890: b. Carl Lie; c. Carl Lie; e. Emil So'dergren, Andreas 
Berge, Ernst Ringbom. Prestel^n: $118 (1889). Juuls "Erindringer", 87-91; 
"Kirketidende", 1880, 27; 1900, 459-62.— E. T. Rogne. (229&-5897) Sj^mandsmissionen praekeplads. 

Baltimore, Baltimore City Co., Md. 

Norske synode, 1874-80. 

Begyndt 1874. Sluttet 1880. Prester: O. Juul, 1874-76; O. Mandt, 1878- 
80. Juuls "Erindringer", 87-91; "Kirketidende", 1880, 27; Halvorsens "Fest- 
skrift". (4217—5898) 23. PENNSYLVANIA 
Erie menighet. 

Erie, Erie Co., Pa. 
Utenom (Ns), 1879-81. 

Organisert 1879. Opl^st 1881. 35 sjaele i 1880. Prest: J. J. Welo, 
1879-S1. (2351—5899) 

Trefoldigheds mght. 

Philadelphia, Philadelphia 
Co.. Pa. 

Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 1900. 40 sjaele 
i 1905, 130 i 1913. Prester: 
C. O. Rosing, 1900-02; N. 
A. Stubkjser, 1904-06; J. J. 
Skaar, 1906; A.W.Hvisten- 
dahl, 1907-14; T.T.Hover- 
stad, 1915 — . Embedsmaend 
i 1905: b. A. Andersen. I 
1913: b. Olof Dahl. 

Kirke. 1916, $25,000. (2379-5900) 

Bethel norsk lutherske menighet. 

Rowland (1 mil vest), Pike Co., Pa. 

Forenede kirke, 1912—. 

Organisert mars 1912. 53 sjaele i 1912, 48 i 1914. Prest: J. C. Herre, 
1912 — . Embedsmaend i 1912: a. Sam Christiansen; b. George Olsen; c. A. 
O. Meling; d. Sam Christiansen, Charley Olsen, Henrik Olsen; e. Andreas 
Solversen, A. O. Meling, Charley Engvaldsen; h. Sam Christiansen. I 
1915: a. Sam Christiansen; b. Andreas Solversen; c. A. O. Meling; d. Sam 
Christiansen, Charley Ohen, Henrik Olsen; e. Peder Christiansen, A. O. 
Meling, Charley Engvaldsen; h. Sam. Christiansen. Kvindefor., 1904. Ung- 
domsfor., 1910. Kirke, 1914, $400.— J. C. Herre. (437—5901) 
24. COLORADO tvro/M'/vA Colorado tLMMM SKA 
/V B W MB X I C QKLSHOMA 

Nooskz. Sy^o<JE h Norsk-dansk evang. lutherske Emmanuels menighet (Immanuels). 

Denver, Denver Co., Colo. 

Norske synode, 1881-16. 

Organisert 1881. Oplo'st 1916, for at forenes med Trefoldigheds menig- 
het). 25 sjaele i 1881 (23 dansker), 49 i 1914 (29 dansker). Prester: L. P. 
Jensen, 1884-86; J. G. Reini, 1887-99; C. H. Fechtenburg, 1899-00; J. G. 
Reini, 1901-07; Geo. O. Lane, 1907-08; A. K. Henriksen, 1908-10; L. A. M. 
Kalvestrand, 1910; O. T. Rikansrud, 1911-14; G. R. Estrem, 1915—. Em- 
bedsmsend i 1881: a. Hans Hansen; b. Thore Watten; c. P. Jensen; d. Peder 
Jensen, Nils Jensen, Hans Hansen. I 1915: a. Nils Mortenson; b. H. C. 
Hansen; e. Simon Nielsen, Julius Anderson, K. Heggem. Kvindefor., 1885. 
Ungdomsfor. Kirke, 1893, $2,300. Prestehus, 1892, $1,700.— G. R. Estrem. 
(1159—5902) St. Johannes dansk evangelisk lutherske menighet. 

Colo. West Denver, Denver Co. 
Utenom (Ns), 1898-00. 
Organisert 1898. Opl^st 1900. 32 sjasle i 
Fechtenburg, 1898-01. (2397—5903) 1898 (dansker). Prest: C. H. Denver Co. — Summit Co. 329 
Kirke, 1903, $2,500. Prestehus, 1903, $1,200. Trefoldigheds norsk ev. 
lutherske menighet. 

Denver, Denver Co., Colo. 

Utenom (Fk, Ns), 1901-16. 

Organisert lOde okt. 1901. 
Opl0st 1916, da den gik sam- 
men med Emmanuels norsk- 
dansk evangelisk lutherske 
menighet (Denver norsk ev. 
lutherske mght.). 37 sjaele 
i 1901, 95 i 1914 (1 svenske, 
1 danske). Prester: M. P. 
Dommersnses, 1901-07 ; Edw. 
C. Eid, 19C7-12; C. C. A. 
Jensen, 1912-14; T. T. H0- verstad, 1914-15; G. R. Estrem, 1915-16. Embedsmamd i 1901: b. Marie 
Waldeland; c. John Heidee; d. Oscar Anderson, N. Christopherson, mrs. 
Heidee, Einar Svanemyr, Lena Lee; e. L. Johnson, Thomas Ekrem, Nels 
Hansen, J. Hendrickson. I 1915: b. Olaf Sylte ; c. K. Skepstad ; d. B. O. 
Johnson, J0rgen Oos ; e. T. Ekrem, D. Lange, Andrew Erickson, A. Mundal, 
J. Heidee; h. John Skepstad. Kvindefor., 1902. Ungdomsfor., 1901. Pike- 
for. Sangfor. Konfirmantfor., 1913. Prestelon: $125 (1901), $400 (1914), 
$4,808 (1901-14). Prestehus osv. : $4,000. Kirketjener osv. : $945 (1901-14). 
Samfundsskoler : $41 (1901-14). Missionen: $185 (1901-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter : $200 (1901-14).— G. R. Estrem. (1158—5904) Denver norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Sammenslutning av Emmanuels, 1881-86, og Trefoldigheds, 1901-16.) 
Denver, Denver Co., Colo. 
Norske synode, 1916 — . 

Organisert 20de januar 1916. 144 sisele i 1916 (30 dansker, 11 svensker). 
Prest: J. R. Estrem, 1916—. (2269—5905) Black Hawk praekeplads. Black Hawk, Gilpin Co., Colo. 
Utenom (Ns), 1885-86(?). 
Begyndt 1885. Splittet 1886(?). Prest: L. P. Jensen, 1885-86(F). 

(2270-5906) Leadville praekeplads. Leadville, Lake Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1889—. 

Begyndt 1889. Prest: J. G. Reini, 1889—. (2271—5907) Leadville praekeplads. Leadville, Lake Co., Colo. 
Utenom (Fk), 1902(?)-03(?). 
Begyndt 1902(F). Sluttet 1903(F). 
03(F). (4192a— 5908> Prest: M. P. Dommersnses, 1902(F)- Breckenridge praekeplads. 

Breckenridge, Summit Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1889-90(F). 

Begyndt 1889. Sluttet 1890(F). Prest: J. G. Reini, 1889-90(F). 

(2272-5909) 330 Colorado Vor Frelsers skandinavisk evang. lutherske menighet (Kiowa). 

Kiowa, Elbert Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1898—. 

Organisert 17de oktober 1898. 18 sjsele i 1898, 20 i 1915 (6 svensker) 
Prest: J. G. Reini, 1897—. Embedsmsend i 1898: a. John Dyre; b. K H. 
Huset; c. T. Thompson. I 1915: a. T. Thompson; b. Toe Malin; c. John 
Guttormsen.— J. G. Reini. (1122—5910) 

Vor Frelsers menighet (Fowler). 

Fowler, Otero Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1897(?)-15. 

Organisert 1897(F). Opl^st 1915. 22 sjsele i 1897, 26 i 1914. Prester: 
J. G. Reini, 1897-99; C. H. Fechtenburg, 1899-00; J. G. Reini, 1901—. Em- 
bedsmand i 1908: b. Oscar Enderud. I 1914: b. S. Solseth. (2273—5911) 

Bethlehem norsk lutherske. 

Longmont, Boulder Co., Colo. 

Forenede kirke, 1901—. 

Organisert 1901. 36 siaele i 1901, 120 i 1910. Prester: M. P. Dommers- 
na?s, 1901-07; E. C. Eid, 1907-11; C. C. A. Jensen, 1912-15; J. I. Heie, 1915—. 
Embedsmand i 1901: b. O. G. Rugtvet. "Kirketidende", 1907, 401. 

(2278—5912) 

Longmont praekeplads. 

Longmont, Boulder Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1907(?)-09(?). 

Begyndt 1907(F). Sluttet 1909(F). Prest: G. O. Lane, 1907-09. 

(2276-5913) Trefoldigheds skandina- 
visk evang. lutherske 
menighet. 

Fowler (4 mil vest), 
Pueblo Co., Colo. 
Forenede kirke, 1902 — . 
Organisert 6te april 1902. 
29 sjaele i 1902 (6 dansker 
og svensker), 59 i 1914 (23 
dansker og svensker). Pre- 
ster : M. P. Dommersnaes, 
1902-07; E. C. Eid, 1907- 
11; J. Hjortaas, 1911— . Em- 
bedsmand i 1902: b. Ole 
Fedde ; c. Andreas Fedde ; 
d. Johannes Bersagel; e. B. Bendixson, M. Jp'rgensen, J. C. Jensen. I 1915: 
b. Carl J. Bersagel ; c. Ole Fedde ; d. Johannes Bersagel, Andreas Fedde, Ole 
Fedde; e. J. C. Hesseldahl, J. P. Moller, Elmer Burkum; f. Johannes Bers- 
agel; h. Andreas Fedde. Kvindefor., 1902, $600. Prestelon : $62 (1902), $200 
(1914), $1,675 (1902-14). Kirketjener osv. : $60 (1902-14). Samfundsskoler : 
$430 (1902-14). Missionen: $150 (1902-14). Barmhjertighetsanstalter : $50 
(1902-14). Menighetsutgifter : $3,285 (1902-14). Samfundsutgifter : $630 
(1902-14).— J. Hjortaas. (10—5914) 
Kirke, 1908, $1,550. Pueblo praekeplads. 

Pueblo, Pueblo Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1907(F)—. 

Begyndt 1907(F). Prest: J. G. Reini, 1907—. (2275—5915) Grand Co. — Kit Carson Co. 331 

Williamsfork norsk evangelisk lutherske menighet. 

Scholl, Grand Co., Colo. 

Norske synode, 1904—. 

Organisert 27de juni 1904. 19 sjsele i 1904, 23 i 1908. Prest: J. G. Reini, 
1901—. Embedsmaend i 1904: a. Peter Olsen Sagbakken; b. B. M. Lang- 
holen; c. Amund Broen.— J. G. Reini. (2213—5916) 

Williams Fork praekeplads. 

Scholl, Grand Co., Colo. 

Utenom (Fk), 1902-14. 

Begyndt 1912. Sluttet 1914. Prest: C. C. A. Jensen, 1912-14. 

(2274—5917) 

Genoa norsk evangelisk lutherske menighet. 

Genoa, Lincoln Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1906-07; Norske synode, 1907—. 

Organisert 4de juli 1906. 58 sjsele i 1907, 60 i 1914. Prester: J. G. Reini, 
1906-08; A. K. Henriksen, 190&-09; O. E. Skavlan, 1909-12; O. T. Rikans- 
rud, 1912-13; J. G. Reini, 1913—. Embedsmaend i 1906: a. Mathias Olsen; 

b. Paul J. Simonson; c. Martin Haugsvaer; e. Martin Haugsvaer, Olaves 
Knudsen, Oscar Simonson. I 1915: a. Lewis Ramsby; b. J. H. Johnson; c. 
Edwin Knudsen; e. Paul Simonson, Emil Johnson, Olaves Knudsen. — J. G. 
Reini. (1121—5918) 

Walk's Camp norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lincoln Twp., Lincoln Co., Colo. 

Norske synode, 1910 — . 

Organisert 17de januar 1910. 47 sjaele i 1914 (2 dansker). Prester: O. 
E. Skavlan, 1910-12; O. T. Rikansrud, 1912-13; J. G. Reini, 1913—. Embeds- 
maend i 1910: b. Milo Skrove; c. Ole Korsvold; e. Haldor Thompson, Olaves 
Hanson. I 1915: b. Haldor Thompson; c. Olaf Johnson. — J. G. Reini. 

(1120—5919) 

Boyero praekeplads. 

Boyero (4 mil sydvest), Lincoln Co., Colo. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 1911. Prest: J. Hjortaas, 1911—. (2282—5920) 

Immanuels evangelisk lutherske menighet. 

Karval, Lincoln Co., Colo. 
Utenom (Fk), 1915-16; Forenede kirke, 1916—. 

Organisert 28de juni 1915. 54 sjaele i 1915 (1 svenske, 2 tyskere). Prest: 
J. Hjortaas, 1911 — . Embedsmaend i 1915: a. Lars Sampson; b. G. J. Kravig; 

c. Henry Kravig; d. Oscar Rud, Alfred Peterson, J. Gundersen; e. Lars 
Sampson, Carl Kravig, J. Holm; f. Carl Kravig; h. mrs. Josefine Peterson. 
Kvindefor., 1915 — . Land, 1915, 1 acre (gave fra mrs. G. Kravig, Karval). 
Prestelo-n: $65 (1914).— J. Hjortaas. (9—5921) 

Edgewater praekeplads. 

Edgewater, Jefferson Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(F). Prest: G. O. Lane, 1907-08. 

(2277—5922) 

Elim menighet. 

Burlington (15 mil nordvest), Kit Carson Co., Colo. 

Forenede kirke, 1908-15. 

Organisert 15de mars 1908. Oplo'st 1915, paa grund av utflvtning. 
Prester: E. C. Eid, 1908-10; J. Hjortaas, 1911—. Gravplads, 1908. "Konsti- 
tution" (Forenede kirkes), 1908.— J. Hjortaas. (1730—5923) 332 Colorado 

Seibert praekeplads. 

Seibert (21 mil nord), Kit Carson Co., Colo. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Begyndt 1911. Prest: J. Hjortaas, 1911—. (2281—5924) 

St. Johannes skandinavisk evang. lutherske menighet (Aspen). 

Aspen, Pitkin Co., Colo. 

Norske synode, 1908-15; Augustana, 1916—. 

Organisert 26de december 1908. Gik over til svenske Augustana i 1916. 
30 sjaele i 1908 (1 danske, 17 svensker), 28 i 1914 (1 danske, 1 tysker, 22 
svensker). Prest: J. G. Reini, 1908-15. Embedsmaend i 1908: a. Birger 
B^rjeson; b. Mons Larsen; c. Peter Mikkelsen. I 1915: a. Birger BoYjeson; 
b. Axel Johnson; c. B. B^rjeson. Kirke, 1890(?).— J. G. Reini. (2212—5925) 

Vor Frelsers skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Sorrento, Wild Horse.) 

Sorrento (10 mil ?), Cheyenne Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1910—. 

Organisert lOde april 1910. 25 sjaele i 1911, 40 i 1914 (1 engelskmand). 
Prester: O. E. Skavlan, 1910-13; J. G. Reini, 1913—. Embedsmaend i 1910: 
b. Even Haugen; c. Andrew Brown; e. Iver Knudsen, Anton Johnson. I 
1915: b. Anton Johnson; c. Iver Knudsen; e. John Aaby, John Tveten. — J. 
G. Reini. (1123—5926) 

Sorrento praekeplads. 

Sorrento (4 mil ?), Cheyenne Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1910(?)-13(?). 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1913(?). Prest: O. E. Skavlan, 1910-13. 

(4192b— 5927) 

Big Sandy Creek menighet (Wild Horse). 

Sorrento (6 mil ?), Cheyenne Co., Colo. 

Utenom (Ns), 1910(?)-13(?). 

Organisert 1910(?). Opl0st 1913(?). 24 sjaele i 1910, 32 i 1913. Prest: 
O. E. Skavlan, 1910-13. Embedsmand i 1910: b. Oliver Thorsnes. I 1913: 
b. Oliver Thorsnes. (4194—5928) 

Saron skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Byers (12 mil nord), Adams Co., Colo. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 21de mars 1911. 38 sjaele i 1911 (3 svensker), 40 i 1914 (3 
svensker). Prester: E. C. Eid, 1911; J. Hjortaas, 1911 — . Embedsmaend i 
1911: b. Erik Nilson; c. Oscar Foberg; d. Halvor Gr0ndahl; e. B. Swanson, 
Halvor Helgesen, G. Loftsgaarden; f. H. Gr0ndahl. I 1915: b. Oscar Helge- 
sen; c. Erik Nilson; d. B. Wolden; e. G. Loftsgaarden, Gust. Munson, B. 
Swanson; f. B. Wolden. Kvindefor., 1911, $125. Gravplads, 2 acres (gave 
fra mrs. Tomine Hulsetter). Prestel^n: $35 (1914), $95 (1911-14). Samfunds- 
skoler: $37 (1911-14). Missionen: $6 (1911-14). Menighetsutgifter: $95 
(1911-14). Samfundsutgifter: $44 (1911-14).— J. Hjortaas. (8—5929) 

Penrose praekeplads. 

Penrose, Fremont Co., Colo. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Begyndt 1911. Prest: J. Hjortaas, 1911—. (2279—5930) 

Oak Creek praekeplads. 

Oak Creek, Routt Co., Colo. 
Begyndt 1914. (4193—5931) 
/M ASS A C H US B TTS 25. NEW HAMPSHIRE Berlin Mills menighet (Berlin Falls). 

Berlin Mills, Coos Co., N. H. 
Norske synode, 1881-87. 

Organisert 1881. Opl^st 1887. 281 sjaele i 1884. Prester: K. G. Faegre, 
1881-84; G. A. T. Rygh, 1884-87. "Kirketidende", 1881, 604. (2422—5932) 

St. Pauli skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Berlin Mills, Coos Co., N. H. 

Utenom (Am), 1887-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 16de mai 1887. 87 sjaele i 1887 (15 svensker, 1 danske), 558 
i 1914 (75 svensker, 2 dansker, 9 finlcendere). Prester: G. A. T. Rygh, 1887; 
J. H. Lawrence, 1887-94; S. N. Garmoe, 1894-99; J. T. Bursett, 1899-02; 
A. J. Hammer, 1902-04; J. Hjortaas, 1904-09; J. J. Haarvei, 1909-14; A. W. 
Hvistendahl, 1914-15; T. A. Lillehei, 1915—. Embedsmamd i 1887: b. N. A. 
Eriksen; c. H. E. Olsen; e. P. A. Gade, Erik Elingsen, A. Berguist, Hans 
Olsen, H. S. Helium. I 1915: b. Aksel Hansen; c. Otto Pedersen; d. Her- 
man Hansen, Edward Andersen, Chr. H. Johnson; e. Chr. J. Olsen, Fred 
Madsen, Otto Dahl, Carl Johan Johnson, Syvert Brungot; h. Otto Halvor- 
son. Kvindefor., 1894, ca. $7,000. Ungdomsfor., 1896, $1,400. Pikefor., 
1912, ca. $150. Sangfor. Kirke, 1889, $12,000. Skolehus, 1905, $2,500. Preste- 
hus, 1900, $3,500. Prestelon: $300 (1887), $800 (1914), ca. $15,540 (1887-14). 
Kirketjener osv.: ca. $14,000 (1887-14). Samfundsskoler: $154 (1887-14). 
Missionen: $123 (1887-14). Barmhjertighetsanstalter: $10 (1887-14). Menig- 
hetsutgifter: $29,540 (1887-14). Samfundsutgifter: $387 (1887-14). "Kirke- 
tidende", 1888, 77.— T. A. Lillehei. (63—5933) 26. MASSACHUSETTS 
Boston norsk lutherske menighet. 

Roxbury, Boston, Suffolk Co., Mass. 

Norske synode, 1884 — . 

Organisert 1884. Delt 1910. 15 medlemmer flyttet over til Vor Frel- 
sers menighet, East Boston. 30 sjaele i 1884, 200 i 1914. Prester: K. G. 
Faegre, 1880-84; B. J. R. Koren, 1884-91; E. Broch, 1891-92; B. E. Berge- 
sen, 1892-06; H. Nielsen, 1906-08; C. A. Moldstad, 1908—. 4 kvindefor. 
Ungdomsfor. Pikefor. Hjselpefor. Sangfor. Kirke, 1897, $14,600. Preste- 
lp-n: $1,000 (1914). "Kirketidende", 1898, 312; 1906, 1280; 1910, 1287-88. 
— C. A. Moldstad. (2363—5934) Vor Frelsers norsk lutherske menighet. 

East Boston, Suffolk Co., Mass. 

Norske synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 50 sjcele i 1911, 120 i 1914. Prest: Jos. Johnson, 1911— 
Embedsmaend i 1911: b. Bernhard Holgerson; c. P. J. Knudsen; d. Carl An- 
derson, S. Munsen; e. Ole Andersen, J. Pederson, Julius Pederson. I 1915: 
b. Bernhard Holgersen; c. Johan Stennes; d. Ole Anderson, Rudolph Hansen; 
e. Jacob Nilson, Martin Jansen, A. B. Mortensen. Kvindefor., 1905, $2,000. 
Ungdomsfor., 1911, $200. 2 Pikefor., 1915. Prestelon: $250 (1911), $360 
(1914), $1,270 (1911-14). Samfundsskoler: $107 (1911-14). Missionen: $150 
(1911-14). Barmhjertighetsanstalter: $56.— Jos. Johnson. (1291—5935) 336 Massachusetts 

Worcester menighet. 

Worcester, Worcester Co., Mass. 

Norske synode, 1885-96(?). 

Organisert 1885. Opl^st 1886(?). 100 sjsele i 1886, 30 i 1896. Prester: 
B. J. R. Koren, 1885-90; B. A. Bergesen, 1891-92; A. W. Hvistendahl, 1892- 
94; P. J. Fatnes, 1894-96. (2361—5936) 

Fitchburg norsk lutherske menighet. 

Fitchburg, Worcester Co., Mass. 
Norske synode, 1896-98. 

Organisert 1896. Oplo'st 1898, fordi presten flyttet. Prest: P. J. Fatnes, 
1896-98. (2377—5937) 

Worcester norsk evangelisk lutherske menighet. 

Worcester, Worcester Co., Mass. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 25de mai 1914. Prester: C. A. Moldstad, 1912; Jos. Johnson, 
1912-14; K. Figenbaum, 1914— . 250 sjade i 1917. Kirke, 1917, $18,000. "Kirke- 
tidende", 1917, 243-45. (2378—5938) 

Concord menighet. 

Concord, Middlesex Co., Mass. 
Norske synode, 1886-87(?). 

Organisert 1886. Oplo'st 1887(F). 50 sjsele i 1887. Prest: B. J. R. Koren, 
1886-90(?). (2315—5939) Sou.tk D*k°ta- 
27. MONTANA 


RnranHI Kirke, 1914, $3,351. 
Prestehus, 1895, $600. 
Gravplads, 2 acres, $200. 
Land, 20 acres, $1,000 (solgt). Sweet Grass evangelisk lutherske menighet. 

(Melville, Grass, 1913.) 

Melville (3 mil vest), Svveetgrass Co., Mont. 

Augustana, 1885-90; Forenede kirke, 1890—. 

Organisert 26de oktober 1885. 47 sjjele i 1885, 83 i 1914 (14 engelsk- 
maend). Prester: P. I. R. Reinertsen, 1885; A. V. Paulson, 1886-87; J. U. 
Pedersen, 1891-94; J. E. Madsen, 1895-00; J. W. Wold, 1903-06; E. A. Erick- 
son, 1906-09; L. G. Engelstad, 1911-15; L. O. Onerheim, 1915—. Embeds- 
maend i 1885: a. P. O. Fallang; b. Henry Ellingsen ; d. P. O. Fallang, Jashep 
M. Dahl ; e. B. O. Forsyth ; f. Jashep Dahl ; h. P. O. Fallang. I 1915 : b. P. 
O. Fallang; c. Thomas Anderson; d. Erik Naeste, H. Sandnes, Knut Ander- 
son; e. Thomas Anderson, C. M. Rein, Anton Strand; f. C. M. Rein. Kvin- 
defor., 1891, $3,125. Prestelpn: $250 (1885), $5,800 (1885-14). Prestehus 
osv.: $1,600. "Konstitution", 1885; "Menighetshistorie", 1914, P. O. Fallang; 
"Lutheraneren", 1915, 41^3.— L. O. Onerheim. (1737—5940) 

Nedre Sweet Grass menighet. 

Melville (? mil ?), Sweetgrass Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1895-07(?). 

Organisert 24de februar 1895. Opl^st 1907(?). 57 sjaele i 1895. Prester: 
J. E. Madsen, 1895-07; E. A. Erickson. Embedsmand i 1907: b. Henrv 
Wollum. (5873—5941) Sweet grass Co. } Fallon Co. 339 Swamp and Big Timber Creek menighet. Melville (? mil ?), Sweetgrass Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1895-07 (?). 
Organisert 28de april 1895. Opl^st 1907(F). 
E. Madsen, 1895-98. (5872—5942) 48 sjaele i 1895. Prest: J. Big Timber praekeplads. 

Bigtimber, Sweetgrass Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1895-06. 

Begyndt 1895. Sluttet 1906. 39 sjaele i 1895. 
1895-03; J. W. Wold, 1903-06. (5874-5943) Prester: J. E. Madsen, 
Big Timber skandinavisk evangelisk 
lutherske menighet. 

Bigtimber, Sweetgrass Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1907—. 

Organisert 16de februar 1907. 117 sjaele i 
1907, 227 i 1914 (7 tvskere). Prester: E. A. 
Erickson, 1907-09; A. Forness, 1909-10; L. G. 
Engelstad, 1911-14; L. O. Onerheim, 1915—. 
Embedsmsend i 1907 : b. P. J. Magelssen ; c. A. 
H. Arneson; d. John T. Esp, J. L. Rapstad, 
E. A. Lee ; e. B. S. Lavold, O. A. Fallang, A. 
M. Grosfield. I 1915: b. A. H. Arneson; c. 
Ed. H. Ellingson, (1916) Henry Ellingson; 
d. (1915) Samuel Solberg, John t. Esp, Peter 
H. Becken; e. B. S. Lavold, Geo. Rostad, A. 
M. Grosfield, (1916) Ole Birkeland; h. (1915) 
J. A. Lowrv. Kvindefor., 1908, $1,000. Ung- 
domsfor., 1915, $20. Pikefor., 1912, $200. Pre- 
steljzm: $600 (1907), $800 (1914). "Konstitu- 
tion", 1907.— L. O. Onerheim. (1738—5944) Kirke, 1907, $16,000. 
Prestehus, 1916, $3,500. Howi praekeplads. Howie, Sweetgrass Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1911-12(?). 
Begyndt 1911. Sluttet 1912(F). Prest: L. G. Engelstad, 1911-12. 

(5870—5945) Melville praekeplads. 

Melville, Sweetgrass Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-12(?). 

Begyndt 1911. Sluttet 1912(?). Prest: L. G. Engelstad, 1911-12. 

(5871—5946) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Little Missouri River.) 

Capitol, Fallon Co., Mont. 

Utenom (Hs, Ns, Fk), 1889—. 

Organisert 30te april 1889. Delt 26de oktober 1913, paa grund av for 
lang kirkevei (St. Johannes norsk evangelisk lutherske menighet). 49 siaele 
i 1889, 54 i 1914. Prester: I. Tellefsen, 1889-93; G. I. Breivik, 1894; H. P. 
Berthelsen. 1895-97; O. J. Akre, 1900-01; N. C. A. Garness, 1904-07; L. O. 
Sherven, 1907-13; Olof Olson, 1914-15. Embedsmsend i 1889: b. Torkel Ole- 
son; c. Peder Bonefield; d. T. Oleson, Chr. Daehlen; e. John Buan, Peder 
Bonefield, Chr. Daehlen; f. T. Oleson, Chr. Daehlen; h. T. Oleson. I 1915: 340 Montana 

b. Mikkel Bakken; c. Peter Bonefield; e. Torkel Oleson, John J. Teigen, 
Peder Bonefield; f. Torkel Oleson; h. Olga Bye. Kvindefor., 1900, $200. 
Gravplads, 2 acres. Prestel0n: $34 (1889), $39 (1914), ca. $780 (1889-14). 
Samfundsskoler: $5 (1889-14). "Konstitution", 1894.— Olof Olson. 

(470—5947) 

Carlyle praekeplads. 

Carlyle, Fallon Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1907( ?)-08( ?). 

Begyndt 1907(F). Sluttet 1908(?). Prest: C. S. Thorpe, 1907-08. 62 
mil fra prestegaarden. (5876 — 5948) 

Carlyle norsk evangelisk lutherske menighet. 

Carlyle, Fallon Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 41 sjaele i 1914. Prester: J. T. Bursett, 1914-15; H. 
J. Thorpe, 1915-16; H. L. Anderson, 1916—. Embedsmaend i 1914: b. John 
Feragen; c. John Hartse; e. S. O. Sonderson, Lewis Tungsvik, O. Eidsvik. 
I 1915: b. John Feragen; c. John Hartse; e. S. O. Sonderson, Lewis Tungs- 
vik, O. Eidsvik. Kvindefor., 1914. Prestelon: $100 (1914).— H. J. Thorpe. 
(376—5949) 

Willard skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Baker (18 mil syd), Fallon Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1912—. 

Organisert 1912. 36 sjaele i 1912 (12 svensker), 44 i 1914 (14 svensker). 
Prester: E. O. S. Eidesvik, 1912; H S. Fr^iland, 1912-13; A. L. Dahl, 1915—; 
J. O. Wangberg, 1915 — . Embedsmand i 1912: b. Ludvig H. Stro'mmen. I 
1915: a. Greger Gregerson; b. Ludvig H. Stro'mmen; c. T. T. Lunder; d. 
Hans J. Hanson. Kvindefor., 1915. Gravplads, 2 acres, $40. — J. O. Wang- 
berg. (1155—5950) 

Ollie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ollie, Fallon Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 46 sjaele i 1914. Prester: J. T. Bursett, 1914-15; H. 
J. Thorpe, 1915-16; H. L. Anderson, 1916—. Embedsmaend i 1914: b. Ed. 
Wang; c. Theo. Rappe; e. Christ. Rast, Mons Wee, Ed. Scherva. I 1915: 
b. Ed. Wang; c. Theo. Rappe; e. Christ. Rast, Mons Wee, Ed. Scherva. 
Kvindefor., 1914. Prestel0n: $165 (1914).— H. J. Thorpe. (375—5951) 

Baker skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Baker). 

Baker, Fallon Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 72 sjaele i 1915 (12 svensker, dansker). Prester: A. L. 
Dahl, 1915; J. O. Wangberg, 1915—. Embedsmaend i 1915: a. Gustav Gu- 
stavson; b. H. O. Helland; c. mr. Gustavson. Kvindefor., 1915. — J. O. Wang- 
berg. (1154—5952) 

Vor Frelsers menighet (Helena). 

Helena, Lewis & Clark Co., Mont. 

Norske synode, 1889(?)— . 

Organisert 1889(F). 50 sjaele i 1892, 45 i 1913. Prester: N. N. B0e, 
1889-92; I. D. Ylvisaker, 1892-93; L. A. K. Carlsen, 1893-97; L. S. J. Reque, 
1897-99; G. I. Breivik, 1899-00; E. B. Austvold, 1900-09; A. G. Lunde, 1909- 
15; Theo. Aaberg, 1915—. Kirke, 1891. 100 mil fra prestegaarden.— Theo. 
Aaberg. (1603—5953) Lewis & Clark Co., Cascade Co. 341 

East Helena menighet (Vor Frelsers). 

East Helena, Lewis & Clark Co., Mont. 

Norske synode, 1892(?)-09(?). 

Organisert 1892(?). Opl^st 1909(?). 25 sjade i 1892, 75 1898, 40 i 1902. 
Prester: I. D. Ylvisaker, 1892-93; L. A. K. Carlsen, 1893-97; L. S. J. Reque, 
1897-99; G. I. Breivik, 1899-00; E. B. Austvold, 1900-09. (5861—5954) 

Marysville menighet. 

Marysville, Lewis & Clark Co., Mont. 

Norske synode, 1893(?)-05(?). 

Organisert 1893(?). Opl^st 1905(?). 45 sjaele i 1895, 40 i 1904. Prester: 
L. A. K. Carlsen, 1893-97; L. S. J. Reque, 1897-99; N. I. Breivik, 1899; E. 
B. Austvold, 1900-09; H. O. Svare, 1904-05. (5863—5955) 

Vor Frelsers Norwegian evangelisk lutherske menighet. 

(Vor Frelsers Scandinavian evangelisk lutherske.) 

Utenom (Ns), 1890-93; Norske synode, 1893—. 

Great Falls, Cascade Co., Mont. 

Organisert lite november 1860. Ca. 45 sjsele i 1890 (ca. 10 svensker), 
ca. 197 i 1914 (ca. 12 svensker). Prester: N. N. B^e, 1890-91; I. D. Ylvis- 
aker, 1891-92; J. J. Strand, 1892; T. O. Tolo, 1893; L. A. K. Carlsen, 1894- 
95; E. O. Olsen, 1895-98; L. A. K. Carlsen, 189S-00; A. G. Lunde, G. A. 
Lunde, 1900—. Embedsmsend i 1890: b. J. Woodahl; e. A. Thisted, C. T. 
Grove, A. Jensen. I 1915: b. Aug. Tatley; c. J. Woodahl; e. Ole Mehl, 
Nels Viregom, J. Hougan. Kvindefor., 1890, ca. $3,750. Ungdomsfor., 
1891(F), ca. $1,350. Sangfor. Kirke, 1893, ca. $7,000. Prestehus, 1901, 
$3,500. Prestelon: $200 (1890), ca. $425 (1914), ca. $8,000 (1890-14). Kirke- 
tjener osv.: ca. $2,000 (1890-14). Samfundsskoler: ca. $650 (1890-14). Mis- 
sioned ca. $950 (1890-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $600 (1890-14). 
"Konstitution", 1890.— A. G. Lunde. (257—5956) 

Immanuels lutherske kirke. 

Great Falls, Cascade Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 23de oktober 1911. 38 sjaele i 1911, 50 i 1914. Prester: C. 
M. Homeland, 1912-13; S. G. Nelson, 1914; M. C. Stensen, 1915; O. Kvile, 
1916—. Embedsmcend i 1911: a. L. L. Rude; b. Gust. Tangen; c. S. A. John- 
son; d. O. H. Lundby, Hans Johnson; e. J. S. Johnson, L. H. Lee, John 
Dahl. I 1915: c. L. L. Rude; d. John Dahl; e. Hans Johnson, Ole Lundby, 
John O. Lein. Sangfor., 1911, $20. Kirketjener osv.: $180 (1911-14). Sam- 
fundsskoler: $22 (1911-14). Barmhjertighetsanstalter: $166 (1911-14).— L. 
L. Quale. (263—5957) 

Sand Coulee menighet (Sand Coolee). 

Sand Coulee, Cascade Co., Mont. 

Norske synode, 1890 — . 

Organisert 1890. 15 sjcde i 1895, 10 i 1913. Prester: N. N. B0e, 1890-91; 
I. D. Ylvisaker, 1891-92; J. J. Strand, 1892; T. O. Tolo, 1893; L. A. K. Carl- 
sen, 1894-05; Engel O. Olsen, 1895-98; L. A. K. Carlsen, 1898-00; J. L. John- 
son, 1900-01; A. G. Lunde, 1900—. (5776—5958) 

Stockett menighet. 

Stockett, Cascade Co., Mont. 
Norske synode, 1896—. 

Organisert 1896. 45 sjaele i 1901, 19 i 1913. Prester: J. L. Johnson, 1900- 
01; A. G. Lunde, 1900—. (5777—5959) 342 Montana 

Tiger Butte menighet. 

Tiger Butte, Cascade Co., Mont. 
Norske synode, 1896 — . 

Organisert 1896. 38 sjaele i 1913. Prester: J. L. Johnson, 1900-01; A. 
G. Lunde, 1900—. 30 mil fra prestegaarden. (5778—5960) Belt menighet. 

Belt, Cascade Co., Mont. 

Norske synode, 1898(?)-(?). 

Organisert 1898(F). Opl0st(?). 110 sjaele i 1901, 15 i 1908. Prester: L. 
A. K. Carlsen, 1893-95; Engel O. Olsen, 1895-98; L. A. K. Carlsen, 1898-00; 
J. L. Johnson, 1900-01; A. G. Lunde, 190O-. (5779—5961) Neihart menighet. 

Neihart, Cascade Co., Mont. 

Norske synode, 1898(?)-03(?). 

Organisert 1898(?). Opl0st 1903(?). 80 sjaele i 1901, 80 i 1902. Prester: 
L. A. K. Carlsen, 1898-00; A. G. Lunde, 1900-03; J. L. Johnson, P. J. Kil- 
ness, 1902-03. (5888—5962) 

Kibbey menighet. 

Kibbey, Cascade Co., Mont. 

Norske synode, 1901 — . 

Organisert 1901. 40 sjaele i 1901, 18 i 1913. Prester: J. L. Johnson, 
1901-02; A. G. Lunde, 1900-. Embedsmand i 1907: b. Aug. Olson. I 1913: 
b. Aug. Anderson. 59 mil fra prestegaarden. (5775 — 5963) Eastern Coulee menighet. 

Great Falls (30 mil ?), Cascade(?) Co., Mont. 
Norske synode, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907(?). Opl0st 1908(?). 17 sjaele i 1907. Prest: A. G. 
Lunde, 1907-08. (5894—5964) 

Manchester praekeplads. 

Manchester, Cascade Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1912—. 

Begyndt 1912. Prester: C. M. Homeland. 1912-13; S. G. Nelson, 1914- 
15; M. C. Stensen, 1915; O. Kvile, 1916—. (5774—5965) Vaughn English praekeplads. 

Vaughn, Cascade Co.. Mont. 

Utenom (Fk), 1912-14. 

Begyndt 1912. Sluttet 1914. Prest: C. M. Homeland, 1912-14. 

(572S-5966) 

Castner Coulee menighet. 

Great Falls (30 mil ?), Cascade Co., Mont. 

Norske synode, 1913(F) — . 

Organisert 1913(F). 16 siaele i 1913. Prest: A. G. Lunde, 1913—. 

(5890—5967) Meagher Co., Deerlodge Co., Silver Bow Co. 343 

Trefoldigheds norsk lutherske menighet. 

(Den skandinavisk evangelisk lutherske Trefoldigheds.) 

Lennep, Meagher Co., Mont. 

Forenede kirke, 1891 — . 

Organisert 1891. 71 sjsele i 1891, 86 i 1914. Prester: J. U. Pedersen, 
1891-94; J. E. Madsen, 1895-07; A. A. Reece, 1907-11; M. P. Dommersna^s, 
1911-12; J. K. Lerohl, 1914-16; S. A. Erdahl, 1916—. Embedsmaend i 1891: 
b. N. A. Nelson; c. M. T. Grande; d. T. N. Hereim, Karl Fro'seth, John 
Esp; e. Isak Rostad, Karl Froseth, Those Nelson, M. T. Grande, P. H. 
Becken. I 1915: b. S. G. Hoyem; c. Andrew Hoyem; d. Hans J. Lain, 
Martin Hereim, O. O. Haugland; e. Andrew Hoyem, M. T. Grande, J. O. 
Berg; h. S. G. Hoyem, mrs. Oswald Berg. Kvindefor., 1897, $2,200. Ung- 
domsfor., 1915. Kirke, 1914, $4,350. Gravplads, 2 acres. Prestelon: $2V0 
(1891), $200 (1914).— J. K. Lerohl. (1098—5968) Cottonwood praekeplads. 

Martinsdale (12 mil sydvest), Meagher Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1896-12. 

Begyndt 1896. Sluttet 1912. Prester: J. E. Madsen, 1895-07; A. A. 
Reece, 1907-11; M. P. Dommersnaes, 1911-12. (5859—5969) Cottonwood norsk evangelisk lutherske menighet. 

Martinsdale (12 mil sydvest), Meagher Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1914-15; Forenede kirke, 1915—. 

Organisert 14de oktober 1914. 36 sjaele i 1915. Prester: J. K. Lerohl, 
1914-16; S. A. Erdahl, 1916—. Embedsmaend i 1914: b. Ole Eike; c. M. 
Teig; e. M. Sondeno, Ole Sondeno, Arne Ostrem. I 1915: b. Ole Eike; c. 
M. Teig; e. M. Sondeno, Ole Sondeno, Arne Ostrem. Kvindefor. Kirke, 
1914. Prestelo-n: $100 (1914).— L. K. Lerohl. (1374—5970) Vor Frelsers menighet (Anaconda). 

Anaconda, Deerlodge Co., Mont. 

Norske synode, 1892(?)— . 

Organisert 1892(?). 50 sjaele i 1892, 210 i 1913. Prester: I. D. Ylvis- 
aker, 1892-93; T. A. R^dsseter, 1898-99; E. B. Austvold, 1900-04; J. L. John- 
son, 1902-03; H. O. Svare, 1904-09; O. L. Grefthen, 1909-11; A. Hendrick- 
son, 1911-14; L. O. Sherven, 1914—. Embedsmand i 1910: b. Edward Krog. 
I 1913: b. James Thueson. Kirke. (5793—5971) Deerlodge praekeplads. 

Deerlodge, Deerlodge Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1910(?)-11 (?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1911(?). Prester: E. B. Austvold, 1900-09; O. 
L. Grefthen, 1909-11. (5794—5972) Norsk independent lutherske kirke (Butte). 

Butte, Silver Bow Co., Mont. 

Utenom (Ns, Fk), 1892-07. 

Organisert 1892. Opl^st 1907. Prester: P. Pedersen, 1887-93(?); L. A. 
K. Carlsen, 1893-00; A. A. Reece, 1907-09. Embedsmand i 1908: b. John 
Hermanson. Kirke. "Lutheraneren", 1911, 693; 1915, 717.— F. A. T. Cor- 
neliussen. (5892—5973) 344 Montana 
Kirke. Prestehus. Joliet menighet. Gold Hill norsk luther- 
ske kirke (Butte). 

Butte, Silver Bow Co., 
Mont. 

Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1909. 49 sjaele 
i 1909, 150 i 1915. Prester: 
A. A. Reece, 1909-11; M. 
P. Dommersnaes, 1912-13; F. 
A. T. Corneliussen, 1914—. 
Embedsmand i 1909: b. E. 
A. Stonvik. I 1915: b. Mar- 
tin Bj0rgum. Prestel0n: 
$1,000 (1915). "Lutherane- 
ren", 1911, 693; 1915, 717. 
(5893—5974) Joliet, Carbon Co., Mont. 
Forenede kirke, 1895-96(?). 

Organisert 1895. Opldst 1896(?). 28 sjaele i 1895. Prest: J. E. Madsen, 
1895-96(?). (5887-5975) 

Joliet praekeplads. 

Joliet, Carbon Co., Mont. 
Frikirken, 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: H. S. Quanbeck, 1915—. 
M. A. (3009—5976) Kvindefor., 1915.— A. Red Lodge praekeplads. 

Red Lodge, Carbon Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1895-96(?). 

Begyndt lste oktober 1895. Sluttet lste januar 1896(?). 
Madsen, 1895-96. (5886—5977) Prest: J. E. Red Lodge praekeplads. Red Lodge, Carbon Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 
Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). 
(5885—5978) Prest: L. A. K. Carlsen, 1898-99. St. Olafs norsk evangelisk lutherske menighet. 

Red Lodge, Carbon Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1904— 

Organisert 1904. 34 sjaele i 1904, 68 i 1914. Prester: J. E. Madsen, 
1904-07; A. A. Reece, 1907-10; A. Fosness, 1910-13; J. E. Madden, 1913^-. 
Embedsmamd i 1904: b. Gunder 0strim; c. S. E. Indeland; d. Gunder Hai- 
nes, Sven Haines, Jakob Solberg; e. S. E. Indeland, T jhn Jakobsen, 0sten 
Hereim; f. John Jakobsen. I 1915: b. M. P. Ramslani; c. Elling Rp'geness; 
d. 0sten Hereim, S. Samson Lyning, J. Hplem; e. Gunder Harness, Elling 
Rp'geness, Nils Ro'geness; f. John Jakobsen. Kvindefor., 1904, $539. Preste- 
lo-n: $95 (1904), $100 (1914), $1,011 (1904-14). Kirketjener osv.: $5 (1904-14). 
—J. E. Madsen. (1266-5979) Roscoe menighet. 

Roscoe (5 mil sydo'st), Carbon Co., Mont. 
Forenede kirke, 1909 — . 

Organisert 1909. 34 sizele i 1914, 34 i 1915. Prest: J. E. Madsen, 1913—. 
Prestel^n: $75 (1914). (5772—5980) Carbon Co., Flathead Co. 345 Saron norsk evangelisk lutherske frimenighet. 

Young Point (3 mil sydrest), Carbon Co., Mont. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 9de december 1915. 29 sjsele i 1915. Prester: H. S. Quan- 
beck, 1913 — . Embedsmsend i 1915: b. Christian L. Stene; d. Sivert Stene, 
Christian L. Stene, mrs. Wm, Birkeland; e. John Stene, Wiliam Birkeland, 
Adolf Eik. Kvindefor. Kirke, 1915, ca. $800. Gravplads, 1% acre. "Folke- 
bladet", 29de december 1915.— H. S. Quanbeck. (162—5981) Boyd praekeplads. 

Boyd, Carbon Co., Mont. 

Frikirken, 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: H. S. Quanbeck, 1915—. (3081—5982) 

Den norske evangelisk lutherske menighet (Flathead, Kalispell) 

Kalispell, Flat- 

jiead Co., Mont. 
Utenom (Ns, 

Mo, Fk), 1895-08; 

For. kirke, 1908—. 
Organisert 27de 

januar 1895. Delt 

16de januar 1911, 

paa grund av be- 

kvemmelighetshen- 

syn (Stillwater me- 
nighet). Ca. 60 

sjsele i 1895, 129 i 

1914 (1 svenske). 

Prester: J. J. 

Strand, 1895; N. 

I. Berg, 1895-99; 

E. Wachsmith, 

1899-00; A. E. 

Midtthun, 1900-05 ; 

A. M. Skindlov, 

1905-09; L. O. 

Onerheim, 1909- 

15; H. Simensen, 1912; M. O. Wee, 1915-16. 

Embedsmsend i 1895 : b. H. O. Christensen ; 

c. Louis Larsen. I 1915: b. H. O. Christensen; 

c. H. B. Henricksen; d. Lauritz Berland, A. 
Torgerson, mrs. A. Torgerson; e. Peder M. Sakariasen, Clark Torgersen, 
George Bj0rneby; h. mrs. E. G. Bjomeby. Kvindefor., 1895, $4,050 (1902- 
14). Ungdomsfor., 1909. Pikefor., 1915, ca. $5. Missionsfor., 1914. 2 sang- 
for., 1901, 1911. Prestel0n: $567 (1914). "Konstitution", 1896; "Budbaere- 
ren", 1908, 147-48. — H. O. Christensen, miss Clara Moe, mrs. M. O. Wee, mrs. 
E. G. BjoTneby. (787—5983) 
Kirke, 1897, ca. $3,500. 
Prestehus, 1905, ca. $1,500. 
Land, 2 lotter. Stillwater norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1895 til 1911 en del av Kalispell.) 

Kalispell (10 mil nordvest), Flathead Co., Mont. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 16de (23de) januar 1911. 82 sjsele i 1911, 69 i 1914. Prester: 
L. O. Onerheim, 1911-14; H. Simensen, 1912; M. O. Wee, 1915-16. Em- 
bedsmsend i 1911: b. M. Mohn; c. H. M. Gilbertson; d. Hans C. Olsrud, M. 
A. Lee, John Lo're; e. C. Prestby, L. Havntvedt, Mens C. Olsrud; h. Abra- 346 Montana 

ham Prestbye. I 1915: b. Mathis Mohn; c. H. M. Gilbertson; d. George 
Brocken, M. A. Lee; e. Ludvig Haarntwed, Mens Nordtome, Hans C. Ols- 
rud; h. Oscar Olsrud. Kvindefor., 1906. Ungdomsfor., 1911. Sangfor., 
1911. Kirke, 1911, $3,200. Prestehus. 1905, $2,000. Prestelon: $267 (1911), 
$267 (1914), $1,066 (1911-14). Samfundsskoler: ca. $1,300 (1911-14).— M. 
$267 (1914), $1,066 (1911-14). Samfundsskoler: ca. $1,300 (1911-14). "Kon- 
stitution", 1911; "Menighetshistorie", 1911, M. Mohn.— M. Mohn. 

(2599—5984) 

Eidsvold norsk evangelisk lutherske menighet. 

Somers, Flathead Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1903-04: Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 30te november 1903. 34 sjaele i 1904, 60 i 1914. Prester: A. 
E. Midtthun, 1903-05; A. M. Skindlov, 1905-09; L. O. Onerheim, 1909-11; 
H. Simensen, 1911-13; M. N. Axness, 1913—. Embedsmaend i 1903: b. Ro- 
bert Stensvig; c. Robert Stensvig; e. John Peterson, A. O. Ansness, Ole 
Westvang; h. mr. Christenson. I 1915: b. Christian Skaar; e. August Foss, 
Hagbart Hanson, Rickard Westvang; f. R. Westvang; h. mrs. Gina Howe. 
Kvindefor., 1905. Ungdomsfor., 1913, $100. 2 sangfor., 1913, $20. Kirke, 
1905, $1,050. Prestelo-n: $75 (1903), $100 (1914), $1,200 (1903-14). Samfunds- 
skoler: $100 (1903-14). "Konstitution", 1903; "Budbaereren", 1908, 147-148. 
— M. N. Axness. (993—5985) 

Swan River skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Big Fork (5 mil nord), Flathead Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1906; Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 26de mars 1906. Splittet 28de december 1908, paa grund av 
at nogle gik over til' Hauges (Bethlehem norsk lutherske menighet). 49 
sjaele i 1906, 38 i 1914. Prester: A. M. Skindlov, 1906-09; L. O. Onerheim, 
1909-11; H. Simensen, 1911-13; M. N. Axness, 1913—. Embedsmaend i 1906: 
b. Charles O. Walstad; c. Christ. Clausen; d. G. B. 0strem, Jens Jenson, 
A. O. Wolstad; e. Nick J. Haugsness, Johan M. Petterson, George Wolstad. 
I 1915: b. Jens Jenson; c. C. Clausen; d. Jens Jenson, Ingebrigt Slethaug; 
e. Ingebrigt Slethaug, I. O. Marken, O. Iverson; f. Jens Jenson. Kvinde- 
for. Kirke. Prestelon: $75 (1906), $75 (1914), $675 (1906-14). Samfunds- 
skoler: $100 (1906-14). "Konstitution", 1906; Budbaereren", 1908, 147-148, 
302.— M. N. Axness. (994—5986) 

Bethlehem menighet. 

(Fra 1906 til 1908 en del av Swan River.) 

Big Fork (5 mil nord), Flathead Co., Mont. 

Utenom (Hs), 1910—. 

Organisert 1910. 30 sjaele i 1914. Prester: A. H. Trygstad, 1908; M. A. 
Hall, 1910-13; J. O. R^nsberg, 1913—. Embedsmaend i 1915: a. E. Teigen; 
b. Chas. Volstad; C. E. J. Lee; d. E. Teigen, G. Ostrem, E. J. Lee; e. And. 
Iverson, G. Ostrem, Chas. Volstad; h. Chas. Volstad. Prestelo'n: $30 (1914). 
"Budbaereren", 1909, 571.— J. O. R^nsberg. (1694—5987) 

Flathead River praekeplads. 

Kalispell (7 mil ?), Flathead Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-13. 

Begyndt 1911. Sluttet 1913. Prest: H. Simensen, 1911-13. (5797-5988) 

Poison skandinavisk lutherske menighet. 

(Poison evangelisk lutherske.) 
Poison, Flathead Co., Mont. 
Utenom (Fk), 191 1(?)—. 

Organisert 1911(?) (15de december 1913). 56 sjaele i 1911, 20 i 1915. 
Prester: H. Simensen, 1911-14; M. N. Axness, 1914-16; K. Sumstad, 1917—. Flathead Co., Jefferson Co., Park Co. 347 

Embedsmand i 1911: b. Andrew Walstad. I 1915: b. Geo. Festvog; c. Geo. 
Festvog; d. mr. Vatting; e. mr. Brusletten, mr. Larson, mr, Johnson. 
Prestel^n: $200 (1915). Kirketjener osv.: $50 (1915).— M. N. Axness. 

(991—5989) 

Hillside praekeplads. 

Hillside, Flathead Co.. Mont. 

Utenom (Fk), 1912-13. 

Begyndt 1912. Sluttet 1913. Prest: H. Simensen, 1912-13. (5796—5990) 

Valley View skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Poison (10y 2 mil sydvest), Flathead Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1913-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert 13de december 1913. 20 sjaele i 1915. Prester: H. Simensen, 
1913-14; M. N. Axness, 1914-16; K. Sumstad, 1917—. Kvindefor., 1913, 
$600. Sangfor., 1913. Kirke, 1915, $700. Presteljtfn: $65 (1913), $65 (1914), 
$130 (1913-14).— M. N. Axness. (992—5991) 

Erwin Flat menighet. 

Poison (12 mil vest), Flathead Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1917—. 

Organisert 1917. Prest: K. Sumstad, 1917—. Kvindefor. (6262—5992) 

Jefferson menighet. 

Jefferson, Jefferson Co., Mont. 

Norske synode, 1895(?)-05(?). 

Organisert 1895(F). Opl^st 1905(F). 50 sjaele i 1895, 30 i 1904. Prester: 
L. A. K. Carlsen, 1895-00; E. B. Austvold, 1900-05; H. O. Svare, 1904-05. 
(5899—5993) 

Cardwell praekeplads. 

Cardwell (6 mil 0st), Jefferson Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1911—. 

Begyndt 1911. Prest: A. Hendrickson, 1911—. (5860—5994) 

Vor Frelsers norsk lutherske menighet (Livingston, Livingstone). 

Livingston, Park Co., Mont. 

Norske synode, 1895(F)—. 

Organisert 1895(F). 50 sjaele i 1902, 94 i 1914. Prester: L. A. K. Carl- 
sen, 1895-00; E. B. Austvold, 1900-09; O. L. Grefthen, 1909-11; E. C. Haavik, 
1911-12; Theo. Aaberg, 1915—. Embedsmaend i 1915: b. T. Aavedahl; c. C. 
Drivdahl; e. O. Hegne, T. Aavedahl, H. C. Hanson. Kirke, 1907. 125 mil 
fra prestegaarden. — T. Aaberg. (1602 — 5995) 

Cokedale menighet (Cokedell). 

Cokedale, Park(F) Co., Mont. 

Norske synode, 1895(F)-05(F). 

Organisert 1895(F). Opl0st 1905(F). 30 sjaele i 1895, 35 i 1904. Prester: 
L. A. K. Carlsen, 1895-00; E. B. Austvold, 1900-05; H. O. Svare, 1904-05. 
135 mil fra prestegaarden. (5897—5996) 

Timberline menighet. 

Timberline, Park(F) Co., Mont. 
Norske synode, 1895(F)-96(F). 

Organisert 1895(F). Opl^st 1896(F). 20 sjaele i 1895. Prest: L. A. K. 
Carlsen, 1895-96. 110 mil fra prestegaarden. (5901—5997) 348 Montana 

Garrison menighet. 

Garrison, Powell Co., Mont. 
Norske synode, 1895-96 (?). 

Organisert 1895. Opl^st 1896(?) 40 sjsele i 1895. Prest: L. A. K. 
Carlsen, 1895-96 (?). 100 mil fra prestegaarden. (5880—5998) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske Immanuels menighet. 

(Immanuels, Den skandinavisk evang. luth. Immanuels i Carbon Co.) 

Absarokee (4 mil syd), Stillwater Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1896-97; Forenede kirke, 1897—. 

Organisert 18de oktober 1896. 50 sjjele i 1896, 101 i 1914. Prester: J. 
E. Madsen, 1895-07; A. A. Reece, 1907-10; A. Forness, 1910-13; J. E. Mad- 
sen, 1913-15; P. J. Luvaas, 1915—. Embedsmaend i 1896: b. Knut Haugan; 
d. James Hoyem, Oluf M. Olsen, Knut Haugan; e. Martin Arthun, Tormod 
Arthun, Gunder Arthun; f. Knut Haugan. I 1915: b. Knut Haugan; c. Ole 
H. Arthun; d. Chris. Ostrom, C. J. Flaw, Hans Sylten; e. Ole H. Arthun, 
Ole K. Rees, Albert Johnson. 3 kvindefor., ca. $1,000. Ungdomsfor., 1911, 
$50. Kirke 1, 1900, $600. Kirke 2, 1916, ca. $4,000. Prestel0n: $120 (1896), 
$150 (1914), ca. $2,000 (1896-14).— P. J. Luvaas. (789-5999) 

St. Lukas menighet (Absarokee). 

Absarokee, Stillwater Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1914-15. 

Organisert 1914. Opltfst 1915. 58 siaele i 1914. Prest: J. E. Madsen, 
1914-15. Prestelp-n: $25 (1914). (5858—6000) Rapids menighet. 

Rapids. Stillwater Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1911-12. 

Organisert 1911. Opl^st 1912. 33 sjaele i 1911. Prest: A. Forness, 
1911-12. (5857—6001) 

Lake Basin menighet. 

Lake Basin, Stillwater Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1912—. 

Organisert 1912. 34 sjaele i 1915. Prester: A. Forness, 1912-13; J. E. 
Madsen, 1913—. (5853—6002) 

Youngs Point praekeplads. 

Youngs Point, Stillwater Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1912-13(?). 

Begyndt 1912. Sluttet 1913(?). Prest: A. Torness, 1912-13. 

(5855-6003) 

Trefoldigheds norsk evangelisk lutherske menighet. 

Park Citv (20 mil nord), Stillwater Co., Mont. 

Utenom '(Fk), 1913—. 

Organisert 4de mai 1913. 45 sjsele i 1913, 66 i 1914. Prest: J. E. Madsen, 
1913—. Embedsnicend i 1913: b. Josef H. Holtan; c. Nils L. Nordahl; d. 
N. L. Nordahl, Mathias Nordahl, Peter Isaksen; e. Martin Paulsen, John 
Tennis, George Nordahl; f. Nils L. Nordahl. I 1915: b. Obert A. Rosvold; 
c. Mathias Nordahl; d. Nils L. Nordahl, Peter Isaksen, Mikael Olsen; e. 
Martin Paulsen, John Tennis, Emer BioYn; f. Nils L. Nordahl. Kvindefor., 
1913. Prestelp-n: $120 (1913).— J. E. Madsen. (400—6004) Stillwater Co., Chouteau Co. 349 
Reed Point evangelisk 
lutherske menighet. 

Reedpoint, Stillwater Co., 
Mont. 

Utenom (Fk), 1915-16; 
Forenede kirke, 1916 — . 

Organisert 31te okt. 1915. 
60 sjaele i 1915 (2 sven- 
sker). Prest: L. O. Oner- 
heim, 1915 — . Embedsmsend 
i 1915: b. Peter Ostensen; 
c. Carl Mysse; d. John 
Lende, Carl Bue, Thorvald 
Krone; e. Tom Hiller, Ole 
Brynestad, Oselius Terland. 
Kvindef., 1916. Prestelon: 
$125 (1915). "Konstitu- 
tion", 1915 (Den forenede 
kirkes utkast) ; "Menighets- 
historie", 1915, L. O. Oner- 
heim. — L. O. Onerheim. 

(2022—6005) Kirke (metodisternes). Skolehus (statens). Stillwater praekeplads. 

Stillwater, Stillwater Co., Mont. 
Frikirken, 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: H. S. Quanbeck, 1915—. Kvindeforening, 1915. 
—A. M. A. (3012-6006) 

Teton menighet. 

Teton, Chouteau Co., Mont. 
Norske synode, 1898(?)-99(?). 

Organisert 1898(?). Oplefst 1899(F). 60 sjsele i 1898. Prester: L. A. K. 
Carlsen, 1898-99. (5889—6007) Golden West norsk evangelisk lutherske menighet (Sollid). 

Sollid, Chouteau Co., Mont. 

Utenom (Hs), 1910-11; Hauges synode, 1911—. 

Organisert 1910. 42 sjaele i 1910 (2 amerikanere), 31 i 1914 (1 ameri- 
kaner). Prester: S. A. Knutson, 1910-11; M. A. Hall, 1911-13; J. O. Rom- 
berg, 1913—. Embedsmaend i 1910: b. M. C. Ogard; c. Anton Dyrud; e. Ole 
Offerdahl, C. Dyrud, G. A. Erikson. I 1915: b. Joseph Ogaard; c. Olaf 
Alexanderson ; d. G. A. Erikson, Olaf Alexanderson, Hjalmar Larson; e. 
Peder Offerdahl, Hjalmar Larson, Adolph Dyrud; h. G. A. Erikson. 
Kvindefor., 1909, $80. Ungdomsfor., 1915. Sangfor., 1915. Kirke, 1911, 
$380. Gravplads, 1 acre (gave). Prestel^n: $25 (1910), $35 (1914), $110 
1910-14). Kirketiener osv.: $25 (1910-14). Samfundsskoler: $40 (1910-14). 
Missionen $110 (1910-14). "Konstitution", 1910; "Budbaereren", 1911, 187- 
788; 1914, 694.— J. O. Ronsberg. (1690—6008) 350 Montana 

Big Sandy praekeplads. 

Big Sandy, Chouteau Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: M. C. Stensen, 1915-16; O. Kvile, 1916—. 

(5780—6009) 

Chestnut menighet. 

Chestnut, Gallatin Co., Mont. 
Norske synode, 1898(?)-05(?). 

Organisert 1898(?). Opl^st 1905(?). 50 sjaele i 1904. Prester: L. A. K. 
Carlsen, 1898-00; E. B. Austvold, 1900-05. 113 mil fra prestegaarden. 

(5877—6010) 

Bozeman praekeplads. 

Bozeman, Gallatin Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1906—. 

Begyndt 1906. Prester: E. B. Austvold, 1906-11; O. L. Grefthen, 1909- 
11; A. Hendrickson, 1911—. 125 mil fra prestegaarden. (5798—6011) 

Sektionshuse praekeplads. 

Missoula (? mil ?), Missoula(?) Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 

Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). Prest: L. A. K. Carlsen, 1898-99. 
(5900-6012) 

Vor Frelsers menighet. 

Bonner, Missoula Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1904—. 

Organisert 1904. 61 sjaele i 1914. Prester: H. O. Svare, 1904-09; E. B. 
Austvold, 1909; O. L. Grefthen, 1909-11; E. C. Haavik, 1911-12; O. B. Tufte, 
1913-14; T. Aaberg, 1914 — . Embedsmsend i 1915: b. George Knutson; c. 
Harald Jacobson; e. A. Sylten, Henry Lien, John Brotholm; h. Harry Lien. 
Kirke, 1908, $3,000.— T. Aaberg. (1604—6013) 

Ronan menighet. 

Ronan, Missoula Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1917—. 

Organisert 1917. Prest: K. Sumstad, 1917—. Kvindefor. (6263—6014) 

Hamilton praekeplads. 

Hamilton, Ravalli Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 
Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). Prest: L. A. K. Carlsen, 1898-99. 

(5882-6015) 

Stevensville praekeplads. 

Stevensville, Ravalli Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 

Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(F). Prest: L. A. K. Carlsen, 1898-99. 

(5881-6016) 

Forsyth menighet. 

Forsyth, Rosebud Co., Mont. 

Norske synode, 1898(?)-08(?). 

Organisert 1898(?). Opl0st 1908(?). 35 sjaele i 1902, 50 i 1904. Prester: 
L. A. K. Carlsen, 1898-00; E. B. Austvold, 1900-07; H. O. Svare, 1903-09; 
C. S. Thorpe, 1906-11. 339-125 mil fra prestegaarden. (5883—6017) Rosebud Co., Yellowstone Co., Granite Co. 351 

Birney praekeplads. 

Birney, Rosebud Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913( ?)— . 

Begyndt 1913(?). Prest: O. L. Grefthen, 1913(?)-15. 450(?) mil fra 
prestegaarden. (5850—6018) 

Billings praekeplads. 

Billings, Yellowstone Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1898(?)-99(?). 

Begyndt 1898(?). Sluttet 1899(?). Prest: L. A. K. Carlsen, 1898-99. 
(5884-€019) 

St. John's Norwegian Evangelical Lutheran Congregation 
(St. Johannes). 

Billings, Yellowstone Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1905—. 

Organisert 1905. 21 sjcele i 1909, 40 i 1914. Prester: J. E. Madsen, 
1905-08; E. A. Erickson, 1908; A. A. Reece, 1908-10; A. Forness, 1910-13; 
A. A. Holbeck, 1913-14; O. O. Arten, 1915—. Embedsmand i 1905: b. Sigv. 
Holland. I 1915: b. Sam Peterson; c. Jacob Hanson; e. Theo. Egeland, 
Theo. Thompson, Andrew Bergerson. Kvindefor., 1915. Ungdomsfor., 
1915. Sangfor., 1915. Kirke, 1909, ca. $2,000. Prestelon: $100 (1914).— O. 
O. Arten. (2655—6020) 

Comanche menighet. 

Comanche, Yellowstone Co., Mont. 
Forenede kirke, 1911-13. 

Organisert 1911. Oplo'st 1913. 33 sjsele i 1911. Prest: A. Forness, 
1911-13. (5852—6021) 

Acton praekeplads. 

Acton, Yellowstone Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1912—. 

Begyndt 1912. Prester: A. Forness, 1912-13; A. A. Holbeck, 1913-14; 
O. O. Arten, 1915—. (5851—6022) Immanuels lutherske frimenighet. 

Shepherd (2 mil nord), Yellowstone Co., Mont. 

Frikirken, 1913—. 

Organisert 15de juni 1913. 30 sjaele i 1914 (1 danske), 56 i 1915. Prest: 
H. S. Quanbeck, 1913—. Embedsmsend i 1913: b. J. E. Moan; c. Martin 
Ness; d. mrs. K. K. Lund, mrs. J. E. Moan, mrs. H. S. Quanbeck; e. Hans 
Frojen, J. E. Moan, K. K. Lund. I 1915: b. J. E. Moan; c. Hans Frojen; 
d. Tollef Tekse, mrs. K. K. Lund, mrs. H. S. Quanbeck; e. T. T. Haaland, 
K. K. Lund, Hans Frojen. Kvindefor., 1913, $58. Gravplads, 3 acres.— H. S. 
Quanbeck. (163—6023) Vor Frelsers menighet (Granite Co., Drummond). 

Drummond, Granite Co., Mont. 

Norske synode, 1902(?)-08(?). 

Organisert 1902(F). Opl^st 1908(?). 200 sjcele i 1904, 50 i 1907. Prest: 
E. B. Austvold, 1904-09. Embedsmand i 1907: b. Bright Johnson. 72 mil 
fra prestegaarden. (5891 — 6024) 352 Montana 

Farmington norsk evangelisk lutherske menighet. 

Choteau (8 mil nord), Teton Co., Mont. 

Utenom (Hs), 1903-05; Hauges synode, 1905—. 

Organisert 2den januar 1903. Delt 1905, paa grund av uenighet om be- 
tjeningen og hvor kirkehuset skulde bygges (Farmington menighet — Fk; 
Farmington menighet— Ns). 100 sjaele i 1903, 25 i 1914. Prester: O. L. 
Ness, 1906-07: S. A. Knutson, 1908-09; M. A. Hall, 1910-13; J. O. Rons- 
berg, 1913 — . Embedsmaend i 1903: a. L. O. Saetre; b. L. Naesseth; c. L. 
Peterson; d. L. O. Saetre; e. Iver Johnson, Joachim Peterson, D. Davidson; 
h. L. O. Saetre. I 1915: b. J. Peterson; c. L. Peterson. Kvindefor., 1900. 
Kirke, 1903, $1,000. Gravplads, 1 acre. Prestel^n: $200 (1903), $100 (1914), 
$1,000 (1903-14). "Konstitution", 1905; "Budbaereren", 1914, 694; 1915, 588. 
—J. O. R0nsberg. (1691—6025) Farmington menighet. 

(Fra 1903 til 1905 en del av Farmington-Hs.) 
Farmington, Teton Co., Mont. 
Norske synode, 1905 — . 

Organisert 1905. 14 sjaele i 1913. Prest: A. G. Lunde, 1905—. 65 mil 
fra prestegaarden. (5819 — 6026) Farmington menighet. 

Farmington, Teton Co., Mont. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. 45 sjaele i 1912. Prester: C. M. Homeland, 1912-14; 
S. G. Nelson, 1914-15; F. A. T. Corneliussen, 1915—. Embedsmand i 1912: 
b. E. V. Lindseth. I 1914: b. Christ. Lindseth. Ungdomsfor. Presteljzm: 
$125 (1912). (5823—5027) Conrad skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Conrad, Teton Co., Mont. 

Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 30 sjaele i 1910. Prester: H. Ingebrigtson, 1910-12; 
K. B. Vaaler, 1913-16; A. Greibrok, 1916—. Embedsmand i 1910: b. mr. 
Lee. (5815—6028) 

Pondera Valley evangelisk lutherske menighet. 

Conrad (9 mil 0st), Teton Co., Mont. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 33 sjaele i 1913. Prester: K. B. Vaaler, 1913-16; A. 
Greibrok, 1916—. (5816—6029) St. Pauli norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cleiv (1 mil syd), Teton Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1910-11; Norske synode, 1911—. 

Organisert 1910. Ca. 30 sjaele i 1910, ca. 60 i 1914. Prest: A. G. Lunde, 
1910—. Embedsmaend i 1910: b. Samuel Ness; c. Samuel Ness. I 1915: b. 
Samuel Ness, c. Samuel Ness; e. Nils Landswerk, Ole Grosdock, Samuel 
Ness. Kvindefor., 1908, ca. $500. Kirke, 1914, ca. $1,600. Gravplads, 2 
acres (gave). Prestelon: ca. $50 (1910), $150 (1914), $350 (1910-14). Sam- 
fundsskoler: ca. $18 (1910-14). Missionen: ca. $70 (1910-14). Barmhjertig- 
hetsanstalter: ca. $20 (1910-14). "Konstitution" (Synodens), 1911.— A. G. 
Lunde. (256—6030) Teton Co. 353 Dutton menighet. 

Dutton, Teton Co., Mont. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 1910. 40 sjsele i 1912, 20 i 1914. Prester: T. 0. Kjjzfs, 
H. E. Hougland, 1911-12; C. M. Homeland, 1912-14; S. G. Nelson, 
Embedsmand i 1912: b. John Edwards. I 1914: b. John Edwards. 
l0n: $30 (1912). (5824—6031) 1910-11; 
1914-15. 

Preste- Dutton norsk lutherske menighet. 

Dutton, Teton Co., Mont. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913 og 1916. 34 sjsele i 1913. Prester: K. B. Vaaler, 1913- 
16; A. Greibrok, 1916—. Embedsmand i 1913: b. S. V. Wiprud. (5818—6032) Collins praekeplads. 

Collins, Teton Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1912—. 

Begyndt 1912. Prester: C. M. Homeland, 1912-14; S. G. Nelson, 1914—. 
(5822—6033) 

Brady praekeplads. Brady, Teton Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913( ?)-14( ?). 
Begyndt 1913(?). Sluttet 1914(F). Prest: K. B. Vaaler, 1913-14. 

(5820—6034) Cut Bank praekeplads. Cut Bank, Teton Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913(?)-14(?). 
Begyndt 1913(?). Sluttet 1914(?). Prest: K. B. Vaaler, 1913-14. 

(5817—6035) Vor Frelsers menighet. Conrad, Teton Co., Mont. 

Norske synode, 1910 — . 

Organisert 1910. 18 siaile i 1913. Prester: A. G. Lunde, 1910-13; K. B. 
Vaaler, 1913-16; A. Greibrok, 1916—. Embedsmand i 1913: b. E. A. Lee. 
(5875—6036) 

Francis Heights norsk lutherske menighet. 

(Franses Hights skandinavisk evangelisk lutherske, Franses Heights.) 

Valier (7 mil sydvest), Teton Co., Mont. 

Utenom (Hs), 1914—. 

Organisert 1914. 38 sjsele i 1915. Prest: H. M. A. Herstad, 1915—. 
Embedsmand i 1915: b. M. Strandvold. "Budbsereren", 1914, 739; 1915, 588. 
(5826—6037) 

Bethel menighet (Potter Ranch). 

Conrad (10 mil vest), Teton Co., Mont. 

Utenom (Hs), 1915—. 

Organisert 1915. 20 sjsele i 1915. Prest: J. O. Ronsberg, 1913—. Em- 
bedsmsend i 1915: a. Chas. Erikson; b. E. G. Brandt; c. Anton Nelson; d. 
E. G. Brandt; e. Adolph Hanson, Thorvald Nelson, Chas. Erikson. Kvinde- 
for. Sangfor., 1914. Prestel^n: $8 (1915). "Budb;ereren", 1915, 287-89, 
588.— J. O. Rp-nsberg. (1693—6038) 

12—11 354 Montana 

Valier norsk lutherske menighet. 

Valier, Teton Co., Mont. 
Hauges synode, 1915 (?) — . 

Organisert 1915(?). Prest: H. M. A. Herstad, 1915—. "Budbaereren", 
1911, 254-55; 1915, 588. (5825—6039) 

Williams menighet. 

Williams, Teton Co., Mont. 
Utenom (Hs), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: H. M. A. Herstad, 1915 — . "Prestekalenderen", 
1915, 578. (5827—6040) Zion menighet (Glendive). 

Glendive, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1904-09; Norske synode, 1909—. 

Organisert vaaren 1904. 52 sjsele i 1904 (5 svensker, dansker), 60 i 1914 
(4 svensker, dansker). Prester: E. B. Austvold, 1904-06; C. S. Thorpe, 
1906-11; O. L. Grefthen, 1911-15; O. B. Tufte, 1915—. Embedsmsend i 
1904: b. Hans Halvorson; c. Hans Halvorson; e. Joe Wester, Ole Hailing, 
H. Halvorson; h. Hans Halvorson. I 1915: b. Henrik Walseth; c. Edward 
Anderson; e. Andrew Hanson, Erick Walseth, Ole Hailing; h. miss C. Bus- 
ness. Kvindefor., 1904. Kirke, 1908, $7,600. Prestelon: $300 (1904), $480 
(1914).— O. B. Tufte. (1203—6041) 

Deer Creek menighet. 

Bloomfield, Dawson Co., Mont. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 1910. 39 sjaele i 1910 (1 ikke-norsk), 35 i 1914. Prester: E. 
I. M. Synnes, 1910-14; A. J. Gravdal, 1915—. Embedsmsend i 1910: a. O. 
Glaso'e; b. O. D. Wold; c. Mellard Stubrud; e. Henry Stubrud, Peder O. 
Pederson, H. Chrestenson. I 1915: b. Anton Pederson; c. Emil Jacobson; 
e. Ingemand Pederson, Ole Jacobson, Julius Pederson. Prestelon: $60 (1910). 
—A. J. Gravdal. (61—6042) _ 

Hodges menighet. 

Hodges, Dawson Co., Mont. 
Forenede kirke, 1911-15(?). 

Organisert 1911. Opl0st 1915(F). 30 sjasle i 1911, 34 i 1914. Prest: E. 
I. M. Synnes, 1911-15. (5792—6043) 

Hodges praekeplads. 

Hodges, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1912-14(F). 

Begyndt 1912. Sluttet 1914(F). Prest: O. L. Grefthen, 1912-14. (5783—6044) Marks praekeplads. Glendive (27 mil F), Dawson (?) Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1912( ?)-14( ?). 

Begyndt 1912(F). Sluttet 1914(F). Prest: O. L. Grefthen, 1913-15. (5896—6045) Middlefork menighet. Glendive (25 mil F), Dawson(F) Co., Mont. 

Norske synode, 1913(F) — . 

Organisert 1913(F). 70 sjaele i 1913. Prest: O. L. Grefthen, 1913-15. 

(5895—6046) Dawson Co. 355 

Wold menighet (Deer Creek). 

Glendive (26% mil nordvest), Dawson Co., Mont. 

Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. Prest: O. B. Tufte, 1913—. (5782—6047) 

Brockway praekeplads. 

Brockway, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: A. J. Gravdal, 1915—. (5788—6048) 

Circle menighet. 

Circle, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: A. J. Gravdal, 1915—. (6049) 

Hamlin praekeplads (Hamblin). 

Hamblin, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: A. J. Gravdal, 1915—. (5786—6050) 

Horse Creek praekeplads. 

Horse Creek, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: A. J. Gravdal, 1915—. (5785—6051) Paxton praekeplads. 

Paxton, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: A. J. Gravdal, 1915—. (5790-6052) Redwater praekeplads. 

Redwater, Dawson Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: A. J. Gravdal, 1915—. (5791—6053) Immanuels evangelisk lutherske menighet. 

Wolf Point (35 mil sydo'st), Dawson Co., Mont. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 14de februar 1915. 16 sjsele i 1915, 43 i 1916. Prest: Wm. 
Coll, 1915 — . Embedsmsend i 1915: a. Jay Lunde (vicefor.); b. J. J. Hanson; 
c. O. Jakobson; d. A. Osmundsen, J. Heggedahl; e. Ed. Bjjzfrge, T. Sonne, 
Arthur Pedersen. Kvindefor., 1915. Prestelon: $125 (1915). "Konstitu- 
tion", 1915.— Wm. Coll. (2153—6054) Intake menighet. 

Intake (14 mil nordvest), Dawson Co., Mont. 

Norske synode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: O. B. Tufte, 1916—. (5784—6055) 356 Montana 

First Evangelical Lutheran Church. 

(Miles City, Den f0rst evangelisk lutherske, First Lutheran.) 

Miles City, Custer Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1905—. 

Organisert 12te november 1905. 50 sjaele i 1902, 140 i 1914 (10 dansker, 
svensker). Prester: L. A. K. Carlsen, 1898-99; E. B. Austvold, 1900-09; O. 
L. Grefthen, 1909-15; O. B. Tufte, 1916—. Embedsmamd i 1905: a. M. J. 
Halkestad; b. C. O. Frieberg; c. Christ. Arneberg; e. M. J. Halkestad, S. 
L. Frieberg, M. K. Nybo. I 1915: a. Chas. Hanson; b. E. Buttedahl; c. B. 
Revenes; e. Chas. Hanson, Christ. Arneberg, John Rydell; h. T. Gilbert. 
Kvindefor., 1905. Ungdomsfor., 1909. Sangfor., 1913. Kirke, 1913, $7,300. 
Prestelo-n: $120 (1905), $420 (1914). 339-80 mil fra prestegaarden.— O. B. 
Tufte. (1204—6056) 

Fallon praekeplads. 

Fallon, Custer Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1911—. 

Begvndt 1911. Prest: O. L. Grefthen, 1911-14. 30 mil fra prestegaarden. 
(5781—6057) 

Dillon menighet. 

Dillon, Beaverhead Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1906—. 

Organisert 1906. 83 siaele i 1910. Prester: E. B. Austvold, 1906-11; H. 
O. Svare, 1906-08; O. L. Grefthen, 1909-11; A. Hendrickson, 1911-14. Em- 
bedsmand i 1910: b. Jesper Nelson. (5770—6058) 

Skandinavia norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Skandinavisk evangelisk lutherske.) 

Dore (8 mil vest). Richland Co., Mont. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 35 sjade i 1907, 91 i 1913. Prester: M. L. Holey, 
1906-09; J. A. O. Wulfsberg, 1909-12; I. G. Monson, 1912—. Embedsmand 
i 1907: b. Andrew Erickson. I 1913: b. Wm. J. Johnson. 35-55 mil fra 
prestegaarden. (5849—6059) 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Wolf Point (12 mil sydvest), Richland Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-16; Forenede kirke, 1916—. 

Organisert 1911. Splittet under organisationen, paa grund av partistrid. 
24 sjasle i 1911, 22 i 1914. Prester: Wm. Coll, 1911—. Embedsmand i 1911: 
b. H. Nedrud. I 1915: b. P. Lien; c. N. Coll; d. A. Skare, Ole Ross, N. 
Herem; e. J. M. Muus, P. Olsen, P. Ramlo. Kvindefor., 1914. Prestelo'n: 
$75 (1914). "Konstitution", 1911.— Wm. Coll. (2152—6060) 

Sioux Pass menighet. 

Sioux Pass (4 mil syd), Richland Co., Mont. 
Norske synode, 1912(?) — . 

Organisert 1912(?). 49 sja?le i 1913. Prest: I. G. Monson, 1912—. Em- 
bedsmand i 1913: b. H. Dahl. 50 mil fra prestegaarden. (5846— 6061) 

Savage menighet. 

Savage. Richland Co., Mont. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 40 sjaele i 1913. Prester: O. L. Grefthen. 1913-15; O. 
B. Tufte, 1916—. 35 mil fra prestegaarden. (5848—6062) Richland Co., Toole Co. 357 

St. Peters Sioux Pass menighet. 

Sioux Pass, Richland Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Prest: K. A. Bodin, 1915—. (1527—6063) Lambert menighet. 

Lambert, Richland Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Ca. 24 sjsele i 1915. Prest: O. J. Hagen, 1915—. 

(5845—6064) 

Lambert menighet. 

Lambert, Richland Co., Mont. 

Norske synode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: O. B. Tufte, 1916—. (5847—6065) Sweet Grass praekeplads. 

Sweetgrass, Toole Co., Mont. 
Norske synode, 1907 — . 

Begyndt 1907. Prester : K. B. Vaaler, 1913-16; A. Greibrok, 1916—. 
(5812—6066) 

Galata norsk evangelisk lutherske menighet. 

Galata, Toole Co., Mont. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert lste mai 1910. 64 sjsele i 1910, 56 i 1914. Prester: L. O. 
Onerheim, 1910; T. 0. Kjjzfs, 1910-11; H. E. Hougland, 1911-13; T. 0. Kj0s, 
1914; K. Str^mme, 1914-15; L. J. R. Larson, 1915—. Embedsmaend i 1910: 

b. George Moe; c. A. N. Foss; d. A. W. Johnson, R. O. Wollan, A. Dahl; 
e. Anton Larson, Louis Thompson, Halvor Grinde. I 1915: b. George Moe; 

c. I. N. Hovde; d. Rasmus Wollan, Julius Larson, A. W. Johnson; e A. C. 
Olsrud, Halvor Grinde, J. C. Helland. Kvindefor., 1910, $100. Ungdoms- 
for., 1912, $10. Prestelon: $50 (1914).— L. J. R. Larson. (1003—6067) 0stre St. Olafs menighet. 

Galata (18 mil syd?), Toole Co., Mont. 
Norske synode, 1910—. 

Organisert 1910. Prester: K. B. Vaaler, 1913-16; A. Greibrok, 1916—. 
(5814—6068) 

Vestre St. Olafs evangelisk lutherske menighet. 

Devon (15 mil syd?), Toole Co., Mont. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. Prester: K. B. Vaaler, 1913-16; A. Greibrok, 1916—. 
(5813—6069) 

St. Olaus menighet. 

Prospect (? mil ?), Toole Co., Mont. 

Norske synode, 1913(?)-14( ?). 

Organisert 1913(?). Opl^st 1914(?). 54 sjaele i 1913. Prester: K. B. 
Vaaler, 1913-16: A. Greibrok, 1916—. Embedsmand i 1915: b. O. S. Kan- 
nikeberg. (5809—6070) 358 Montana 

Grand View menighet. 

Grand View, Toole Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 2den april 1911. 34 sjaele i 1911, 46 i 1914. Prester: T. 0. 
Kj0s, 1911-12; H. E. Hougland, 1912-14; Karl Str^mme, 1914-15; L. J. R. 
Larson, 1915 — . Embedsmsend i 1911: b. Martin Bergsven; c. Gust. Str^m; 

d. Peter Sveum, Jimmie Halvorson, Melvin Mattison; e. Martin Bergsven, 
William Halvorson, Oscar Siurson. I 1915: b. Gust. Strp'm; c. Lars Drjzfv- 
dahl, d. John Brandt, Nils Sveum, Sigurd Farseth; e. J. J. Alrick, Christ. 
Kjos, William Halvorson. Kvindefor., 1911, $16. Ungdomsfor., 1914, $10. 
Gravplads, 2 acres. . Land. Prestel^n: $50 (1911), $75 (1914), $175 (1911-14). 
Samfundsskoler: $15 (1911-14).— L. J. R. Larson. (1001—6071) 

Dunkirk-Telstad evangelisk lutherske menighet. 

Dunkirk (4V 2 mil ?), Toole Co., Mont. 
Norske synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 33 sjaele i 1913. Prester: K. B. Vaaler, 1913-16; A. 
Greibrok, 1916—. Embedsmand i 1913: b. Ralph Telstad. (5810—6072) 

Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Dunkirk (12 mil nord), Toole Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1912-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 30te december 1912. 31 sjaele i 1912, 44 i 1914. Prester: H. 
E. Hougland, 1912-13; T. 0. Kj0s, 1914; K. Str^mme, 1914-15; L. J. R. 
Larson, 1915 — . Embedsmaend i 1912; b. M. N. Dunham; c. H. A. Monsaas; 

e. M. J. Rensmon, H. A. Monsaas, Otto Maela. I 1915: b. M. N. Dunham; 
c. Sigurd Lunda; d. T. O. Sanby, P. Larson, C. E. Brown; e. Hans Peder- 
son, Willie Pederson, M. J. Rensmon. Kvindefor., 1911, $210. Sangfor., 
1915. Prestelon: $100 (1912), $100 (1914), $200 (1912-14). Missionen: $5 
(1912-14).— L. J. R. Larson. (1002—6073) 

Devor praekeplads. 

Devon(?), Toole Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1913-14(?). 

Begyndt 1913. Sluttet 1914(?). Prest: H. E. Hougland, 1913-14. 

(5807-6074) 

Shelby praekeplads. 

Shelby, Toole Co., Mont. 
Frikirken, 1913—. 

Begyndt 1913. Prester: H. J. Villesvik, 1913-14; A. S. Nesheim, 1914—. 
Kvindefor., 1913. (3013—6075) 

Kippen praekeplads. 

Kippen, Toole Co., Mont. 
Frikirken. 1914—. 

Begyndt 1914. Prester: H. J. Villesvik, 1914; A. S. Nesheim, 1915—. 
Kvindefor., 1914. (3080—6076) 

Devon evangelisk lutherske menighet. 

Devon, Toole Co., Mont. 
Norske synode, 1915 — . 

Organisert 1915. Prester: K. B. Vaaler, 1915-16; A. Greibrok, 1916—. 
(5821—6077) Toole Co., Sheridan Co. 359 

Ethridge evangelisk lutherske menighet. 

Ethridge, Toole Co., Mont. 
Norske svnode, 1915 — . 

Organised 1915. Prester: K. B. Vaaler, 1915-16; A. Greibrok, 1916--. 
(5811—6078) 

Pondera norsk evangelisk lutherske menighet. 

Galata (18 mil syd), Toole Co., Mont. 

Hauges synode, 1915 — . 

Organisert vaaren 1915, 30 sjaele i 1915. Prest: J. O. Ro'nsberg, 1915—. 
Embedsmsend i 1915: a. Berge Bortvedt; b. Andrew Bortvedt; c. John Brand- 
gard, Berge Bortvedt; e. Carl Dyrud, Sam Bortvedt, John Brandgard. 
Kvindefor., 1915. Sangfor., 1915. Kirke, 1916, $300. Gravplads, 1 acre, 
$25. Prestelp-n: $30 (1915). "Konstitution", 1915; "Budbaereren", 1915, 381. 
—J. O. Rp-nsberg. (1692—6079) 

Big Lake menighet. 

Homestead, Sheridan Co., Mont. 

Frikirken, 190&— . 

Organisert lite august 1908. Ca. 50 sjaele i 1908, ca. 75 i 1914. Prester: 
G. M. Tangvald, 1908-15; I. B. I. Land, 1915—. Embedsmsend i 1908: b. 
C. Marindal; c. Ole Bakken; d. A. N. Grovum, A. Thompson, S. Bolstad; 
e. Ole Brenden, T. Thompson, Ole S. Bakken. I 1915: b. C. Marindal; c. Ole 
Bakken; d. Nels Paulson, Ole Nilsen, Helmer Wallen; e. Halvor Brenden, 
Henry Norby, Ole S. Bakken. Kvindefor., 1910. Sangfor. Gravplads, ca. 
2 acres (gave). Presteljzm: ca. $75 (1914). "Konstitution", 1909(?).— I. B. 
I. Land. (1559-6080) 

Antelope Creek menighet. 

Antelope, Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Lf), 1909—. 

Organisert 30te juli 1909. Ca. 60 sjaele i 1909. Prester: G. M. Tangvald, 
1909-15; I. B. I. Land, 1915—. Embedsmsend i 1909: b. Otto Henrikson; c. 
Ed. Iverson; d. Ed. Sunderland, Olaf Waller; e. Ed. Iverson, R. R. Ueland, 
mr. Arneklew. I 1915: b. Otto Henrikson; c. Ed. Iverson; d. J. 0vreby, R. 
R. Ueland. Olaf Waller; e. Ed. Iverson, R. R. Ueland, mr. Arneklew; h. 
(1916) mrs. G. M. Tangvald. Kvindefor., 1909. Gravplads, 2 acres. Land, 
78 acres, $100. "Konstitution", 1909.— I. B. I. Land. (2007—6081) 

Westby skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Rolson norsk evangelisk lutherske menighet.) 

Westby, Sheridan Co.. Mont. 

Utenom (Ns), 1910-11; Norske synode, 1911—. 

Organisert 5te november 1910. Prester: O. S. Ylvisaker, 1909-12; M. 
B. Backerud. 1912-13; J. W. Rosholt, 1913-14; J. B. Kilness, 1914-16; A. J. 
Vaaler, 1916—. Embedsmsend i 1910: b. N. H. Nelson; e. Th. Thoen, E. 
Rukke, H. Midtbo. I 1915: b. Olaf Gjesdal; c. Halvor Midbo; e. Th. Thoen, 
E. Rukke, Elias Olson. Prestel0n: $50 (1914), $90 (1910-14).— J. B. Kilness. 
(26*86—6082) 

Westby lutherske menighet. 

Westby, Sheridan Co., Mont. 

Frikirken, 1913— 

Organisert 1913. Delt 1915, paa grund av for lang kirkevei (Dorcas 
Scandia Lutheran menighet). 36 sjaele i 1913 (1 tysker), 45 i 1914 (1 tysker). 
Prester: E. L. Erickson, 1913-15; V. O. Aaker, 1915—. Embedsmaend i 
1913: b. Nicolaus Tangvald; c. L. S. Lillestrand; d. Gunnar Nilson, mr. 360 Montana 

Thompson, Elias Haine; e. Ole Nilson, mr. Thorson, mr. Kittelson. I 1915: b. 
mr. Tangvald; c. L. S. Lillestrand; d. Gunnar Nelson, mr. Thompson, Elias 
Haine; e. Ole Nelson, mr. Thorson, mr. Kittelson. Kvindefor., 1911. Grav- 
plads, 2 acres, $60. Prestelo'n: $30 (1913), $40 (1914), ca. $150 (1913-14). 
Missionen: $25 (1913-14). Barmhjertighetsanstalter: $15 (1913-14). "Kon- 
stitution", 1913.— V. O. Aaker. (1503—6083) 

Dorcas Scandia Lutheran menighet. 

Westby (5y 2 mil sydvest), Sheridan Co., Mont. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 22de februar 1915. 48 sjsele i 1915. Prester: E. L. Erickson, 
1914-15; V. O. Aaker, 1915—. Embedsmsend i 1915: b. Ole Hove; c. L. L. 
Hammer; d. mr. Sather, Gust. Lagerquest, Iver Konterud; e. Ole 0degaard, 
mr. Carlson, mr. Johnsbo'en. I 1916: b. Ole Hove; c. Oscar Bergeson; d. 
Iver Konterud, mr. Sather, mr. Lagerquest; e. mr. Carlson, Carl Hammer, 
mr. Johnsbo'en. Kvindefor., 1913, $300. Kirke, 1915, $800. Gravplads, 2 
acres, $40. Prestelp'n: $100 (1915), $190 (1915-16). Missionen: $10. Barm- 
hjertighetsanstalter: $40.— V. O. Aaker. (1993—6084) 

Froid menighet. 

Froid (4 mil vest), Sheridan Co., Mont. 
Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. Prester: G. M. Tangvald, 1910-15; I. B. I. Land, 
1915—. Kvindefor.- A. M. A. (3011—6085) 

Froid forenede norsk lutherske menighet. 

Froid, Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 1911. 32 sjsele i 1911 (2 finlsendere), 127 i 1914 (2 finlaendere). 
Prester: A. Johansen, 1910-11; O. J. Hagen, 1911—. Embedsmsend i 1911: 
b. Marthin Holm; c. John Pedersen. I 1915: b. Nels Sorbol; c. And. Olson; 
e. Peder Johnson, John Salvevold, T. B. Hippe; h. mrs. J. J. O. Dahl. 
Kvindefor., 1911. Kirke, 1915, $3,500. Prestelo'n: $240 (1914), ca. $900 (1911- 
14). Samfundsskoler: $50 (1911-14). Missionen: $60 (1911-14). "Konstitu- 
tion", 1912.— O. J. Hagen. (1574—6086) 

Lake Creek menighet. 

Froid (? mil ?), Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Hs), 1911—. 

Organisert 1911. 52 sjaele i 1913. Prester: J. B. Falkanger, 1911; A. E. 
Distad, 1913-15. Embedsmand i 1913: b. Albert Trondson. "Budbaereren" 
1911, 811. (5837—6087) 

Golden Valley Lutheran Church. 

Archer, Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1910-12; Norske synode, 1912—. 

Organisert 1910. 38 sjaele i 1913. Prest: S. J. Fretheim, 1910—. Em- 
bedsmand i 1913: b. Olaus Eggen. I 1915: b. Olaus Eggen; e. Edw. Lee, 
John Eggen, Andrew Fadness. Kvindefor., 1910. — S. J. Fretheim. 

(1938-6088) 

Archer praekeplads. 

Archer, Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: O. J. Hagen, 1915—. (5834—6089) Sheridan Co. 361 Dovre menighet. 

Reserve (6 mil 0st), Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1910—. 

Organisert 1910. Ca. 55 sjaele i 1910, ca. 55 i 1914. Prester: G. M. 
Tangvald, 1910-15; I. B. I. Land, 1915—. Embedsmaend i 1910: b. mr. Aas- 
heim; c. mr. Aasheim. I 1915: b. John Brekke; c. mr. Aasheim; d. mrs. 
Underdal, mrs. J. Brekke, mrs. O. Naess; e. Thor Espland, S. Underdal, G. 
Aasve. "Konstitution."— I. B. I. Land. (1956—6090) 

St. Johns menighet. 

Antelope (15 mil nordo'st), Sheridan Co., Mont. 
Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. Prester: G. M. Tangvald, 1910-15; I. B. I. Land, 
1915—. (3010—6091) 

Plenty wood Bench menighet. 

Plentywood (12 mil nordvest), Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Lf), 1910—. 

Organisert 19de december 1910. Ca. 35 sjaele i 1910 (ca. 5 dansker, ca. 
5 svensker), ca. 35 i 1914 (ca. 5 dansker, ca. 5 svensker). Prester: G. M. 
Tangvald, 1910-15; I. B. I. Land, 1915—. Embedsmaend i 1910: b. Nels M. 
Olsen; c. mr. Medby; d. Jens Juel, John Hagstrp'm, Ole Kyllo; e. P. An- 
derson, Ole Wold, A. Solberg. I 1915: b. Nels Olsen; c. P. Anderson; d. 
Ole Wold, John Hagstro'm, Jens Juel; e. Lars Fiske, P. Anderson, A. Sol- 
berg. Kvindefor., 1910. Missionsfor., 1910. Sangfor., 1913(?). Barmhjer- 
tighetsanstalter: $15 (1916). "Konstitution."— I. B. I. Land. (2008—6092) 
Bethany Lutheran 
Church. 

Plentywood (12 mil 0st), 
Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1911-12; 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1911. 39 sjaele 
i 1913. Prest: S. J. Fret- 
heim, 1910 — . Embedsmaend 
i 1915: b. Jacob Roalkvam; 
c. Conrad Pederson. — S. J. 
Fretheim. (1942—6093) Kirke, 1911, ca. $500. Gravplads, 5 acres. 
Kirke, 1915, ca. $1,600. Rockey Valley Lutheran 
Church. 

D o o 1 e y, Sheridan Co., 
Mont. 

Utenom (Ns), 1911-12; 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1911. 72 sjaele 
i 1913. Prest: S. J. Fret- 
heim, 1911 — . Embedsmand 
i 1913 : b. Chris. Kraakmo. 
I 1915: b. Chris. Kraakmo; 
c. Carl Ekstedt; e. Peter 
Hegseth, Martin Klakken, 
Peter Larson. Kvindefor., 
1911.— S. J. Fretheim. 

(1937—6094) 362 Montana 

^H^l ■ifnnr Plentywood Scandina- 
vian American Luth. 
Church. 

Plentywood, Sheridan Co., 
Mont. 

Utenom (Ns), 1911-12; 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1911. 61 sjaele 
i 1913. Prest: S. J. Fret- 
heim, 1910 — . Embedsmsend 
i 1911: c. J. A. Johnson; 
h. mrs. S. J. Fretheim. I 
1915: b. A. C. Erickson; c. 
E. H. E. Helgeson; e. L. J. 
Onstad, Albert Bakken, A. 
T. Vallum; h. A. C. Erick- 
son. Kvindefor., 1911. Ung- 
domsfor., 1911. Sangfor., 
1913. "Plentywood Lu- 
theran", 1912.— S. J. Fret- 
heim. (1941—6095) Kirke, 1913, ca. $3,800. 
Kirke, 1913, ca. $2,500. Gravplads, 2 acres. 
Zion evang. lutherske 
menighet. 

Flaxville (5 mil sydvest), 
Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1911-12; 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1911. 92 sjaele 
i 1913. Prest: S. J. Fret- 
heim, 1911 — . Embedsmand 
i 1913: b. John Nordgaard. 
I 1915: b. John Nordgaard; 
c. A. N. Anderson; e. Hans 
M^llerstuen, T. G. Offte, H. 
A. Christenson. Kvindefor., 
1911. Ungdomsfor., 1911. 
Sangfor., 1911.— S. J. Fret- 
heim. (1939—6096) 

Highland Lutheran 
Church. 

Outlook, Sheridan Co., 
Mont. 

Utenom (Ns), 1911-12; 
Norske synode, 1912 — . 

Organisert 1911. 38 sjaele 
i 1913. Prest: S. J. Fret- 
heim, 1910 — . Embedsmand 
i 1913: b. Ole Galland. I 
1915: b. Ole Galland; c. 
Carl Wallan.— S. J. Fret- 
heim. (1936—6098) Gravplads. 2 acres. Sheridan Co. 363 
Kirke, 1914, ca. $3,800. The Lutheran Church. 

(Scobey, Middle Fork 
Lutheran Church.) 

East Scobey, Sheridan 
Co., Mont. 

Norske synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 78 sjsele 
i 1913. Prest: S. J. Fret- 
heim, 1911 — . Embedsmsend 
i 1911: b. Theo. Colby; c. 
H. J. Christenson. I 1913: 
b. Theo. Colby. Kvindefor., 
1911. 50 mil fra preste- 
gaarden. — S. J. Fretheim. 
(1940-6097) Outlook menighet. Outlook, Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. Ca. 20 sjaele i 1915. Prest: O. J. Hagen, 1915—. 

(5835--6099) Bainville menighet. Bainville, Sheridan Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1911-12(?). 
Organisert 1911. Opljzfst 1912(F). 
Hagen, 1911-12. (582^-6100) Ca. 10 sjsele i 1911. Prest: O. J. Brockton menighet. 

Brockton, Sheridan Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 1911. 15 sjsele i 1912, ca, 16 i 1915. 
1911—. (5830-6101) Prest: O. J. Hagen, Culbertson skandinavisk lutherske menighet. 

Culbertson, Sheridan Co., Mont. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911, 25 sjsele i 1911, 65 i 1915. Prester: A. Johansen, 1910-11; 
O. J. Hagen, 1911—. Embedsmaend i 1911: b. S. S. Moen; e. K. O. Slette, 
John Brennan. I 1915: b. S. S. Moen; c. S. S. Moen; e. K. O. Slette, Oscar 
Olsen. Kvindefor., 1910. Prestelon: $125 (1914), ca. $500 (1911-14). Sam- 
fundsskoler: $25 (1914). Missionen: $20 (1911-14).— O. J. Hagen. 

(1573—6102) 

St. Johannes evangelisk lutherske menighet. 

(St. Johannes norsk lutherske evangelisk.) 

Westby, Sheridan Co., Mont. 

Frikirken, 1912—. 

Organisert 21de juni 1912. 75 sjsele i 1912 (15 dansker, svensker), 110 
i 1914 (17 dansker, svensker). Prester: G. M. Tangvald, 1911-15; J. O. Brens- 
dal, V. O. Aaker, 1915—. Embedsmaend i 1912: b. Ole Vestrum; c. Peter 
Dahl; d. Edward Arnesen, Jens Ibsen, Jacob Lee; e. J. O. Brensdal, Martin 
Isakson, Oscard Fransen. I 1915: b. Peder Brensdal; c. Martin Isakson; d. 
Edward Arnesen, Will Simonson, Jacob Lee; e. J. O. Brensdal, Jens Ibsen, 
Ole Hoist; h. mrs. Mack. Kvindefor., $50. Gravplads, 2 acres, $40. Preste- 
lo-n: $125 (1912), $125 (1914), $375 (1912-14). Kirketjener osv.: $20 (1912-14). 
Missionen: $5 (1912-14).— V. O. Aaker. (1995—6103) 364 Montana 

Lone Tree norsk evangelisk lutherske menighet. 

Comertown (7 mil nordo'st), Sheridan Co., Mont. 

Norske synode, 1913 — . 

Organisert lOde mai 1913. 30 sjoele i 1914. Prester: S. J. Fretheim, 
1913-14; J. B. Kilness, 1914-16; A. J. Vaaler, 1916—. Embedsmaend i 1913: 
b. Ole Olson; c. Hans Nelson; e. I. L. Negaard, Einar Olson, Ole Helle- 
gaard. I 1915: b. Einar Negaard; c. Peder Jerde; e. I. L. Negaard, Ole 
Hellegaard, Einar Olson. Kvindefor., 1913, $75. Gravplads, 2 acres. Preste- 
l0n: $50 (1914).— J. B. Kilness. (2687—6104) 

Coalbridge norsk evangelisk lutherske menighet. 

Coalbridge, Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Ns). 

Organisert 1912. Prest: J. B. Kilness, 1912—. (5832—6105) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Westby (5 mil sydvest), Sheridan Co., Mont. 
Hauges synode, 1912 — . 

Organisert 1912. 50 siwle i 1915. Prest: J. B. Falkanger, 1910—. Em- 
bedsmand i 1915: b. Martin Tansem (5836—6106) 

Scandia Lutheran Church (Lutheran Scandian). 

Medicine Lake (20 mil ^st), Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1913-14; Frikirken, 1914—. 

Organisert 1913. 72 sjaele i 1913 (22 dansker), 81 i 1914 (22 dansker). 
Prester: Edw. L. Erickson, 1913-14; J. B. Lorentzen, 1914-16. Embeds- 
maend i 1913: b. Hans Madson; c. mr. Anderson; d. mr. Buck, Ole Houg, 
William Landber; e. Karen Olsen, Ole Houg; f. Carl Illson. I 1915: b. 
Hans Madson, c. mr. Andersen, d. mr. Buck, Ole Houg, William Landber; 
e. Karen Olsen, Ole Houg; f. Carl Illson. Kvindefor., 1913. Gravplads, 2 
acres, $40 Prestelon: $50 (1913), $50 (1914), $150 (1913-14).— V. O. Aaker. 
(1994—6107) 

Wolf Point praekeplads. 

Wolf Point, Sheridan Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913(?)— . 

Begyndt 1913(?). Prester: T. L. Rosholt(?), 1913—; G. I. Breivik, 
1913-14. 110 mil fra prestegaarden. (5833—6108) 

Ebenezer norsk luthersk frimenighet. 

Antelope (9 mil 0st), Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Lf), 1916—. 

Organisert 16de april 1916. 30 sjaele i 1916 (18 svensker). Prester: G. 
M. Tangvald, 1915; I. B. I. Land, 1915—. Embedsmaend i 1916: b. Ed. Sun- 
derland; e. Fred Lillia, N. H. Damstrom, J. O. Teigen. Kvindefor. Sang- 
for., 1916. Gravplads, 2 acres.— I. B. I. Land. (2009—6109) 

Surprise Valley skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Lesja skandinavisk evangelisk lutherske.) 

Westby (? mil ?), Sheridan Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1916 — 

Organisert 31te mars 1916. 39 sjaele i 1916 (3 svensker, 1 danske). 
Prester: J. B. Kilness, 1916; A. J. Vaaler, 1916—. Embedsmaend: b. Nils 
Boe; c. Alexander Miller; e. Ole Dahl, Ole B0e, J^rgen Herfendahl. 
Kvindefor., 1916. Gravplads, 2 acres (gave).— J. B. Kilness. (2684—6110) Fergus Co., Hill Co. 365 

Lewistown menighet. 

Lewistown, Fergus Co., Mont. 

Norske synode, 1910(?)-11(?). 

Organisert 1910(F). Oplo'st 1911(F). 40 sjaele i 1910. Prest: A. G. 
Lunde, 1910-11. Embedsmand i 1910: b. A. Dahl. 160 mil fra prestegaarden. 
(5898 — 6111) 

Zion skandinavisk lutherske menighet. 

Lewistown, Fergus Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1912-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 22de februar 1912. 41 sjsele i 1912 (11 svensker), ca. 51 i 
1914 (11 svensker). Prester: H. O. Shurson, 1912-13; J. K. Lerohl, 1914-16; 
J. C. Walledom, 1916—. Embedsmsend i 1912: a. Ole Ellingson; b. B. Brurs; 
c. Halvor Hovind; d. Alden Larson, John Larson, Ole Ellingson; e. O. E. 
Borgan, Tom Lovaas, P. M. Nelson; h. Sophie Ellingson. I 1915: a. Alden 
Larson; b. B. Brurs; c. P. M. Nelson; d. Alden Larson, John Larson, Erik 
Hanson; e. O. E. Borgan, Tom Lovaas, L. Hallikson; h. Alden Larson. 
Kvindefor., 1912. Ungdomsfor., 1912. Sangfor., 1912. Kirke, 1914, $3,600. 
Prestelo'n: $150 (1914), ca. $250 (1912-14). "Konstitution", 1912.— J. K. 
Lerohl. (1099-6112) ' 

First English Lutheran Church (First Eng). 

Roy, Fergus Co., Mont. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 1915. 34 sjaele i 1915 (3 ikke-norsker). Prester: J. K. Le- 
rohl, 1915-16; J. C. Walledom, 1916—. Embedsmaend i 1915: b. E. O. 
Sandbo; c. Peder Hanson; e. Daniel Moltzon, Ole Ellingson, Wm. Lane. 
Kvindefor., 1915. Kirke, 1917(F).— J. K. Lerohl. (1373—6113) Concord praekeplads. 

Concord, Hill(F) Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1910-13(F). 

Begyndt 1910. Sluttet 1913(F). Prester: T. 0. Kj>s, 1910-11; H. E. 
Hougland, 1912-13. (5844—6114) Bethel Evangelical Lutheran Church (Goplin, Joplin). 

Joplin, Hill Co., Mont. 

Forenede kirke, 1910(F)—. 

Organisert juni 1910(F). Reorganisert 1912. Ca. 60 sjaele i 1910, ca. 100 
i 1914 (ca. 10 svensker, fransk-amerikanere). Prester: T. 0. Kip's, 1910-11 ; 
H. E. Hougland, 1911-14; T. 0. Kj^s, 1914; K. Str^mme, 1914-15; L. J. R. 
Larson, 1915—. Embedsmand i 1910: b. E. Landheim. I 1915: b. O. G. 
Larson; c. P. O. Peterson; e. Amund Paulson, Axel Lear, Peter Westerund; 
h. P. H. La Valley. Kvindefor., 1910(F), ca. $800 (1910(F)-14). Kirke, 1916, 
ca. $3,000. Prestehus, 1914, ca. $1,000. Prestelpn: $125 (1914). Samfunds- 
skoler: ca. $20.— L. J. R. Larson. (2827—6115) Chester menighet. 

Chester, Hill Co., Mont. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert hasten 1910. 25 sjaele i 1915. Prester: T. 0. Kj>s, 1910-11; 
H. E. Hougland, 1911-14; L. J. R. Larson, 1915—. Embedsmand i 1915: b. 
Albert Larson. (5802—6116) 366 Montana 

Den norsk lutherske menighet (Hingham). 

Hingham, Hill Co., Mont. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 24de december 1910. Ca. 41 sjsele i 1913, 39 i 1914. Prester: 
T. 0. Kj0-s, 1910-11; H. E. Hougland, 1912-13; O. J. Norby, 1913-14; O. T. 
Brandrud, 1914—. Embedsmand i 1913: b. M. A. Johnson. I 1915: b. Martin 
Peterson; c. Joe Peterson; d. Oluf Rovereid; e. Gunder Woldtvedt, Joe 
Peterson, Kittil Aasen. Kvindefor., 1913. Prestel^n: $100 (1914).— O. T. 
Brandrud. (214—6117) 

Box Elder Lutheran Congregation. 

Box Elder, Hill Co., Mont. 

Norske synode, 1911 — . 

Organisert 1911. Ca. 26 sjaele i 1911 (6 svensker), ca. 37 i 1914 (ca. 7 
svensker). Prest: A. G. Lunde, 1911 — . Embedsmsend i 1911: b. Norman 
Spangelo; e. E. E. Urdahl, Thorwald Nelson, Malcolm Strandberg. I 1915: 
b. Norman Spangelo; c. Malcolm Strandberg; e. E. E. Urdahl, William 
Williamson, Knute Hafdahl. Kvindefor., 1911, ca. $150. Gravplads, 2 acres 
(gave). Prestelon: $150 (1911-14). Samfundsskoler: ca. $20 (1911-14). Mis- 
sioned ca. $40 (1911-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $20 (1911-14).— A. 
G. Lunde. (255—6118) 

Den forste norsk lutherske menighet (Nord Havre). 

Havre (7 mil nord), Hill Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert lOde december 1911. 70 sjaele i 1913, 70 i 1915. Prester: O. 
J. Norby, 1912-14; O. T. Brandrud, 1914—. Embedsmand i 1915: b. Knut 
Ekerbakke; c. Ole Kjo'le; e. John Bostrak, Louis Larson, Nels Rudie; h. 
miss Mary Bostrak. Kirke, 1913, $700. Prestel^n: $50 (1911), $50 (1914), 
$150 (1911-14). Kirketjener osv.: ca. $25 (aarlig).— O. T. Brandrud. 

(216—6119) 

Norway Prairie menighet. 

Havre (8 mil nordvest), Hill Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911. 

Organisert lOde december 1911. 72 sjaele i 1912. Prester: T. 0. Kj^s, 
1910-11; O. J. Norby, 1912-14. Embedsmand i 1912: b. Lewis Rudi. Kirke, 
1912. (5799—6120) 

St. Johannes menighet. 

Joplin (10 mil nordo'st), Hill Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 15de februar 1914. 58 sjaele i 1914. Prester: H. E. Houg- 
land, 1911-14; T. 0. Kj^s, 1914; K. Stromme, 1914-15; L. J. R. Larson, 
1915—. Embedsmand i 1914: b. Otto Davidson. I 1915: b. Rasmus Haa- 
land; c. Charles Golberg; d. Adolph Golberg, mr. Bakke, Emil Storevik; e. 
Jacob Ness, Bernhard Storevik, Lewis Golberg. Kvindefor., 1913, ca. $150. 
Prestelon: ca. $25 (1914). "Lutheraneren", 1914, 244.— L. J. R. Larson. 

(2828—6121) 

Pleasant View norsk lutherske menighet. 

Lothair (12 mil nord), Hill Co., Mont. 

Forenede kirke, 1911—. 

Organisert lste juni 1911. 48 sjaele i 1911, 60 i 1914. Prester: T. 0. 
Kip's, 1911-12; H. E. Hougland, 1912-13; K. Stromme, 1914-15; L. J. R. 
Larson, 1915 — . Embedsmaend i 1911: b. Gotfred Rishuf; c. Alfred Holm; 
d. Lenus Markuson, Peter Olson, Torger Holm; e. Gustav Strp'm, Levi 
Gaustad, John Holm. I 1915: b. L. T. Nokleby; c. T. A. Holm; d. C. I. 
Rockman, Lenus Markuson; e. C. F. Phelips, A. Oilund, Emil Brurud. 
Kvindefor., 1911, $200. Prestel^n: $60 (1914).— L. J. R. Larson. (1004—6122) Hill Co. 367 

Lyster menighet. 

Chester (10 mil sydvest), Hill Co., Mont. 
Forenede kirke, 191 1-13 (?). 

Organisert 1911. Opl^st 1913(F). Prester: T. 0. Kj0s, 1911; H. E. 
Hougland, 1912-13; O. J. Norby, 1913. (5801—6124) 

Trefoldigheds menighet. 

— , Hill Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1912-14. 

Organisert 1912. Opl^st 1914. 18 sjaele i 1912, 20 i 1913. Prest: O. J. 
Norby, 1912-14. (5808—6125) 

Alma praekeplads. 

Alma, Hill Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1913-14(?). 

Begyndt 1913. Sluttet 1914(F). Prest: H. E. Hougland, 1913-14. 

(5804—6126) 

Blackcoulee praekeplads. 

Blackcoulee, Hill Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1913-14(?). 

Begyndt 1913. Sluttet 1914(F). Prest: H. E. Hougland, 1913-14. 

(5800—6127) 

Den skandinavisk evangelisk lutherske menighet (Gildford). 

Gildford, Hill Co., Mont. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 5te januar 1913. 75 sj;ele i 1913, 77 i 1914. Prester: H. E. 
Hougland, 1911-13; O. J. Norby, 1913-14; O. T. Brandrud, 1914—. Embeds- 
maend i 1915: b. Marius Hansen; e. C. G. Oman, Peder Bakke, Geo. Wicks; 
f. Edv. Rice; h. Ed. Rice. Kvindefor., 1913. Gravplads, 3 acres, ca. $100. 
Prestelo-n: $15 (1913), $15 (1914), $30 (1913-14).— O. T. Brandrud. 

(213—6128) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet (Havre). 

Havre, Hill Co., Mont. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 29de juni 1913. 41 sjaele i 1913, 59 i 1915. Prester: H. E. 
Hougland, 1911-12; O. J. Norby, 1912-14; O. T. Brandrud, 1914—. Em- 
bedsmaend i 1915: b. O. G. Olsen; c. O. G. Skylstad; d. Otto Nelson, Nels 
Jensen: e. O. G. Olsen, James Brendgard, Ole Belland; h. O. G. Olsen. 
Kvindefor., 1912. Ungdomsfor. Sangfor., 1912. Kirke, 1914, ca. $2,500. 
Prestelo-n: $100 (1913), $100 (1914). Kirketjener osv.: ca. $100 (aarlig). 
"Lutheraneren", 1914, 970.— O. T. Brandrud. (215—6129) 

Joplin North praekeplads. 

Joplin(F), Hill Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1913-14(F). 
Begyndt 1913. Sluttet 1914(F). Prest: H. E. Hougland, 1913-14. 

(5806—6130) 

Den norsk evangelisk lutherske menighet (Kremlin, Oslo mght.). 

Kremlin, Hill Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert vaaren 1911. Reorganisert 2den november 1913. 50 sjaele i 
1913, 55 i 1914. Prester: T. 0. Kj^s, 1911; H. E. Hougland, 1911-13; O. J. 368 Montana 

Norby, 1913-14; O. T. Brandrud, 1914—. Embedsmaend i 1915: b. Odin 
Sjjfrdal; d. Ingvald Havskjold; e. August Berg, J. M. Jensen, Richard Sj0r- 
dal. Prestel^n: $50 (1913), $50 (1914).— O. T. Brandrud. (212—6131) 

Big Sage praekeplads. 

Sage(?), Hill Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: H. E. Hougland, 1913-14; L. J. R. Larson, 1915—. 
(5805—6132) 

Cottonwood evangelisk lutherske menighet. 

Cottonwood, Hill Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 5te September 1915. 29 sjaele i 1915. Prest: J. M. Systad, 
1915 — . Embedsmaend i 1915: b. Henry Johnson; c. Hilbert Pedersen; d. 
William Johnsen; e. Magnus Pedersen. Kvindefor., 1915. — J. M. Systad. 

(2374—6133) 

Amos evangelisk lutherske menighet. 

Amos (? mil nordvest), Hill Co., Mont. 

Forenede kirke, 1916 — . 

Organisert 30te april 1916. 33 sjaele i 1916. Prest: J. M. Systad, 1916—. 
Embedsmaend i 1916: b. Amund Brenden; c. John Mortensen; d. Olaf 
Stensby; e. Gustaf Johnsen.— J. M. Systad. (1999—6134) 

Belmont norsk evangelisk lutherske menighet. 

(First Belmont, 1909.) 

Belmont, Musselshell Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 4de ianuar 1911. 89 siaele i 1912, 82 i 1914, 136 i 1916. Prester: 
A. A. Reece, 1908-10; A. Forness, 1910-13; A. A. Holbeck, 1913-14; O. O. 
Arten, 1915-16. Embedsmaend i 1911: b. T. J. Skaalure; c. C. N. Riese; d. 
Ole Mathison, Bolivar Peterson, Hans Hium; e. Bernt Loga, Nicolai Sand- 
aker, Ole H. Helgeson. I 1916: a. H. O. Kensmoe; b. T. A. Tolrud; c. 
Bernt Loga; d. Hans Rymer, O. H. Helgeson, Laur. Skaalure; e. C. N. 
Riese, H. O. Kensmoe, Al. Tobiason. Kvindefor., 1909. Kirke, 1915, ca. 
$4,000. Gravplads, 3 acres, ca. $240. Prestel^n: $120 (1912), $120 (1914), 
$175 (1916).— O. O. Arten. (2656—6135) 

Lake Mason praekeplads. 

Lake Mason, Musselshell Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1911—. 

Begyndt 1911. Prester: A. Forness, 1911-13; A. A. Holbeck, 1913-14; 
O. O. Arten, 1915—. (5856—6136) 

Roundup First Evangelical Lutheran Congregation. 

(Roundup English Evangelical Lutheran.) 

Roundup, Musselshell Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 3dje januar 1911. 24 sjaele i 1911 (1 tysker), 34 i 1914. 
Prester: A. A. Reece, 1908-11; A. Forness, 1911-13; A. A. Holbeck, 1913-14; 
O. O. Arten, 1915-16. Embedsmaend i 1911: b. Chris. Jensvold; c. Nels 
Dahl; d. S. C. Bragslad, I. F. Anderson, Nels Dahl; e. C. N. Thompson, 
Chris. Jensvold, Herman Weinehold; f. S. C. Bragstad. I 1915: a. I. T. 
Anderson; b. Peter T. Berven; c. Nels Dahl; d. Ole Skeie, Nels Dahl, I. F. 
Anderson; e. I. F. Anderson. Ole Skeie, Chris. Jensvold; f. S. C. Bragstad. 
Kvindefor., 1912. Kirke, 1913, ca. $l,500.—O. O. Arten. (2654—6137) Musselshell Co., Valley Co. 369 

Ryegate Evangelical Lutheran Congregation. 

(Ryegate English Evangelical Lutheran.) 

Ryegate, Musselshell Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert lste februar 1914. 14 sjsele i 1914. Prester: A. A. Holbeck, 
1914-15; O. O. Arten, 1915—. Embedsmsend i 1914: b. O. B. Hitterdahl; c. 
A. E. Dale; d. mrs. J. A. Houglum, mrs. E. A. Dale; e. A. Dale, J. J. Houg- 
lum. I 1915: b. O. B. Hitterdahl; c. A. E. Dale; d. J. Houglum, mrs. E. A. 
Dale; e. J. J. Houglum, E. A. Dale. 2 kvindefor., 1912, 1915. Prestelon: $60 
(1914).— O. O. Arten. (2653—6138) 

First Evangelical Lutheran Church. 

(Glasgow, Scandinavian Evangelical Lutheran Church.) 

Glasgow, Valley Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1910-12; Norske synode, 1912—. 

Organisert 25de august 1910. 26 sjaele i 1910 (1 tysker), 70 i 1914. Prester: 
H. Ingebritsen, 1910-12; T. L. Rosholt, 1912-14; A. Hendrickson, 1914—. 
Embedsmsend i 1910: b. John Bjorstad; c. Helmer Hanson; E. E. Aune, 
Haakon Larsen, J. W. Wedum, Elias Stensland, T. A. Hauge; h. mrs. J. 
W. Wedum. I 1915: b. J. W. Wedum; c. John Bjorstad; e. E. E. Aune, M. 
Sektnan, Elmer Johnson, T. A. Hauge, Haakon Larsen; h. miss Clara 
Hovren. Kvindefor.. 1910, $1,200. Ungdomsfor., 1910, $200. Pikefor., 1914, 
$75. Prestehus, 1914, $2,200. Prestel^n: $300 (1910), $600 (1914), $1,500 
(1910-14). Prestehus osv.: $2,700. Samfundsskoler: $50 (1910-14). Missio- 
ned $75 (1910-14). Barmhjertighetsanstalter: $50 (1910-14). "Glasgow 
Lutheran", 1910-15.— A. Hendrickson. (1726—6139) 

Saco Bench evangelisk lutherske menighet. 

Saco (5 mil nordo'st), Valley Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1910-. 

Organisert 16de oktober 1910. 18 sjaele i 1910, 20 i 1914. Prester: H. 
Ingebritsen, 1910-12; T. L. Rosholt, 1912-14; A. Hendrickson, 1914—. Em- 
bedsmsend i 1910: b. L. L. Bergan; c. J. Kolstad; e. Ben Johnson, G. T. 
Aamodt, L. L. Bergan. I 1915: b. L. L. Bergan; c. Clarence Aubol; e. L. 
L. Bergan, Ben Johnson, G. T. Aamodt. Prestel0n: $50 (1910), $75 (1914), 
$225 (1910-14). Missionen: $10 (1910-14).— A. Hendrickson. (1729—6140) 

Blooming Prairie norsk evangelisk lutherske menighet. 

Malta (40 mil nord), Valley Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 17de august 1911. 18 sjaele i 1911, 48 i 1914. Prester: T. 0. 
Kj^s, 1911-12; O. J. Norby, 1912-13; N. L. Otterstad, 1913-15; S. G Nelson, 
1915 — . Embedsmsend i 1911: b. Norman Running; c. Lewis B. Dyrdahl; d. 
Svend Severeid, Nils Ashland; e. Geo. Dyrdahl, Norman Running, C. M. 
Dyrdahl. I 1915: b. S. O. Nelson; c. Andrew Flansaas; d. George Dyrdahl, 
C. M. Dyrdahl, J. O. Lerbeck; e. Knut Urdahl, Ole Field, Ingvald Herman- 
son. Kvindefor., 1911, $48. Ungdomsfor., 1916. Sangfor., 1913. Prestelo'n: 
lovet $40 (1914). Samfundsskoler: $5 (1911-14). Missionen: $20 (1911-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $5 (1911-14).— S. N. Nelson. (1343—6141) 

Skandia menighet (Scandia). 

Malta (14 mil sydo'st), Valley Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 1911, 9 sjaele i 1911 (skandinaver), 29 i 1914 (skandinaver). 
Prester: T. 0. Kj^s, 1911-12; O. J. Norby, 1912-13; N. L. Otterstad, 1913-15; 
S. G. Nelson, 1915—. Embedsmsend i 1911: b. O. H. Paulson; c. D. Ander- 370 Montana 

son, Halvor Meisdal; e. Ole Lefdal, Ivar Lefdal, P. H. Paulson. I 1915: b. 
Ivar Lefdal; c. D. Anderson; d. Peder Skeie, Jacob Rood, Henry Hendrick- 
son; e. Ole Lefdal, Ivar Lefdal, P. H. Paulson. Kvindefor., 1911. Ung- 
domsfor., 1913, $87. Kirke, 1915, $350. Gravplads, 4 acres. Prestelcm: $65 
(1914), $164 (1911-14).— S. G. Nelson. (1344—6142) Roanwood evangelisk lutherske menighet. 

Opheim, Valley Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 6te oktober 1912. 34 sjaele i 1912 (4 svensker), 180 i 1914 (20 
svensker, dansker, tyskere). Prest: T. L. Rosholt, 1912 — . Embedsmaend i 
1912: a. Alfred S. Opheim; b. Martin Risa; c. Albert O. Hanson; e. Lyder 
Hjelter, Peter Hovellen, Carl J. Anderson, Jonas Bjorheim, Ole Fagerhaug; 
h. Ida Drugsvold. I 1915: a. Alfred S. Opheim; b. Martin Risa; c. B. J. 
Dahlvang; e. Knute Volden, Ole Rudning, Carl J. Anderson, Henry K. Elia- 
son, Ole Fagerhaug; h. Chas. O. Lund. 2 kvindefor., 1913. Ungdomsfor., 
1914. Sangfor., 1914. Gravplads, 2 acres. Prestelon: $300 (1914). "Glas- 
gow Lutheran", 1913-14.— T. L. Rosholt. (784—6143) Tampico evangelisk lutherske menighet. 

Tampico, Valley Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 29de September 1912. 30 sjaele i 1912 (6 tyskere), 26 i 1914 
(6 tyskere). Prester: H. Ingebritsen, 1910-12; T. L. Rosholt, 1912-14; A. 
Hendrickson, 1914 — . Embedsmaend i 1912: b. Elias Stensland; c. O. C. 
Anderson; e. O. C. Anderson, C. A. Gustafson, William Lange. I 1915: b. 
Elias Stensland; c. I. O. Bronstad; e. William Lange, Edwin Jacobson, R. 
R. Rickford. Kvindefor., 1913, $200. Prestelon: $75 (1912), ^7S (1914), $225 
(1912-14). Missionen: $25 (1912-14).— A. Hendrickson. (1727—6144) Bethel norsk evangelisk lutherske menighet (Tampico). 

Tampico, Valley Co., Mont. 
Frikirken, 1913—. 

Organisert december 1913. Ca. 45 sjaele i 1911. Prester: H. J. Villesvik, 
1912-14; A. S. Nesheim, 1915—. Kvindefor., 1913.— A. M. A. (3014—6145) Hinsdale praekeplads. 

Hinsdale, Valley Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913(?)— . 

Begyndt 1913(?). Prest: T. L. Rosholt(?), 1913—. 90 mil fra preste- 
gaarden. (5839—6146) First Scandinavian Lutheran Church (Nashua). 

Nashua, Valley Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert lOde december 1913. 21 sjsele i 1913, 26 i 1914. Prester: T. 
L. Rosholt, 1913-14; A. Hendrickson, 1914—. Embedsmaend i 1913: b. O. 
B. Gorder; c. O. B. Gorder; e. P. B. Fosness, Arthur Lee, H. A. Sampson. 
I 1915: b. A. J. Christianson; c. A. J. Christianson; e. Arthur Lee, O. S. 
Belgum, H. A. Sampson. Kvindefor., 1913, $200. Kirke, 1915, $300. Preste- 
lp-n: $50 (1913), $50 (1914), $75 (1913-14). Prestehus osv.: $350. Missionen- 
$10 (1913^14).— A. Hendrickson. (1728—6147) Valley Co. 371 


Kirke, 1914, $2,000. Gravplads, ca. 2 acres. Imanuels lutherske 
frimenighet. 

Malta (18 mil sydo'st), 
Valley Co., Mont. 

Utenom (Bs), 1913-14; 
Brodersamfundet, 1914 — . 

Organisert 25de juli 1913. 
12 sjsele i 1913 (1 svenske), 
33 i 1914 (1 svenske, 2 dan- 
sker). Prest: L. C. Peder- 
sen, 1915 — . Embedsmaend 
i 1913: a. E. T. Aasheim; 
b. Harold Christofferson ; c. 
Carl Wikander; d. (seldste) 
O. J. Solberg; e. L. B. Er- dahl; h. O. J. Solberg. I 1915: a. O. J. Solberg; b. Harold Christofferson; 
c. P. Mikkelsen ; e. E. Bergsagel, L. B. Erdahl, G. A. Gunhus ; h. G. A. Gun- hus. Kvindefor., 1914. Orkester, 1916.— Harold Christofferson. (1876-6148) Cherry Creek praekeplads. 

Opheim(?) (? mil ?), Valley (?) Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913(?) — . 

Begyndt 1913(F). Prest: T. L. Rosholt, 1913—. 
(5843—6149) 50 mil fra Roanwood. Golden Valley praekeplads. 

Opheim(?) (? mil ?), Valley (?) Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913(?)— . 

Begyndt 1913(?). Prest: T. L. Rosholt, 1913—. 12 mil fra Roanwood. 
(5841—6150) Gordon Valley praekeplads. 

Opheim(?) (? mil ?), Valley (?) Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1913—. 

Begyndt 1913C?). Prest: T. L. Rosholt, 1913—. 
(5840-6151) 63 mil fra Roanwood. Whitewater praekeplads. 

Whitewater, Valley Co., Mont. 
Utenom fNs), 1913(?)— . 

Begyndt i913(?). Prest: T. L. Rosholt, 1913—. 70 mil fra Roanwood. 
(5842—6152) Immanuels evangelisk lutherske menighet. 

(Immanuels evangelisk lutherske menighet i Valley Co.) 

Walsh, Valley Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1914—. 

Organisert 13de September 1914. 70 sjaele i 1914 (10 svensker). Prester: 
T. L. Rosholt, 1914-16; A. Hendrickson, 1916—. Embedsmaend i 1914: a. 
Ole J. Nybo; b. John Tollefson; c. Andrew A. Reitan; e. Lewis Torgerson, 
Ben Fjeldheim, Peder A. Grytdahl; h. miss Anna Kittelson. I 1915: a. Ole 
J. Nybo; b. John Tollefson; c. Andrew A. Reitan; e. Lewis Torgerson, Ben 
Fjeldheim, Peder A. Grytdahl; h. Anna Kittelson. Kvindefor., 1914. Ung- 
domsfor., 1914. Sangfor., 1914. Gravplads, 2 acres. Prestelo'n: $55 (1914). 
— T. L. Rosholt. (785—6153) 372 Montana 

Zion evangelisk lutherske menighet. 

Barr, Valley Co., Mont. 

Utenom (Ns), 1914—. 

Organisert lste januar 1914. 25 sjaele i 1914. Prester: T. L. Rosholt, 
1914-16; A. Hendrickson, 1916—. Embedsmaend i 1914: a. Hans O. Kjors- 
vik; b. Theo. Thompson; c. Nels Hatton; e. Rudolph E. Hamry, Knute 
Robele, Martin Jenson. I 1915: a. Hans O. Kjorsvik; b. Theo. Thompson; 

c. Nels Hatton; e. Rudolph E. Hamry, Knute Robele, Carl Thompson. 
Kvindefor., 1912. Gravplads, 1 acre (gave). Prestelo'n: $72 (1914). 

(786—6154) 

Blue Mountain norsk evangelisk lutherske menighet. 

Wibaux (15 mil nord), Wibaux Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1910-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 1910. 38 sjaele i 1910, 40 i 1914. Prester: H. J. Thorpe, 1910; 
E. I. M. Synnes, 1911-15; H. J. Thorpe, 1915—. Embedsmaend i 1910: b. 
E. J. Mortenson; c. Otto Mortenson; e. John Soberg, Martin Ohnstad. I 
1915: b. E. J. Mortenson; e. John So'berg, Martin Ohnstad. Kvindefor., 
1910. Prestelp-n: $100 (1914), $300 (1910-14).— H. J. Thorpe. (380—6155) 

Wihaux menighet. 

Wibaux, Wibaux Co., Mont. 
Forenede kirke, 1911-15(?). 

Organisert 1911. Opl^st 1915(?). 18 sjaele i 1914. Prest: E. I. M. 
Synnes, 1911-15. (5789—6156) 

Dodson menighet. 

Dodson (12 mil syd), Blaine Co., Mont. 

Forenede kirke. 1911 — . 

Organisert 1911. 18 sjaele i 1911, 28 i 1914. Prester: T. 0. Kj^s, 1911-12; 
O. J. Norby, 1912-13; N. J. Otterstad, 1913-15; S. G. Nelson, 1915—. Em- 
bedsmaend i 1911: b. C. O. Williamson; c. Martin Larson; d. Gunder Flom, 
Norman Nelson, C. O. Williamson. I 1915: b. C. O. Williamson; c. Martin 
Larson; d. Gunder Flom, Norman Nelson, C. O. Williamson. Kvindefor., 
1912.— S. G. Nelson. (1342—6157) 

Skandinavia menighet (Scandinavia). 

Harlem (24 mil norddst), Blaine Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 18de juni 1911. Delt 26de november 1913, for at danne en 
ny menighet (Silver Bow). 87 sjaele i 1911 (skandinaver), 91 i 1914 (skan- 
dinaver). Prester: T. 0. Kip's, 1911; O. J. Norby, 1912-13; N. L. Otterstad, 
1913-15; S. G. Nelson. 1915—. Embedsmaend i 1911: b. A. L. Bolstad; c. 
Albert Simons; d. Niel Scherlie, Ole Jackson, Arthur Wing; e. Edwin Rud, 
John Bp'rreson, Anton Wodmen. I 1915: b. A. L. Bolstad; c. L. B. Shelstad; 

d. N. J. Sherlie, Arthur Wing, Ole Jackson; e. Ole Jackson, Albert Ander- 
son, Robert Gulseth. Kvindefor., 1911, $115. Gravplads, 2 acres, $100. 
Prestel0n: $88 (1914). Missionen: $15 (1911-14).— S. G. Nelson. 

(1341—6158) 

Silver Bow English Lutheran Congregation. 

(Silver Bow English. Fra 1911-13 en del av Skandinavia.) 

Harlem (28 mil nord), Blaine Co., Mont. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 38 sjaele i 1913 (2 tyskere), 38 i 1914 (2 tyskere). 
Prester: N. L. Otterstad, 1913-15; S. G. Nelson, 1915—. Embedsmaend i 
1913: b. Gilbert Haugo; c. Gilbert Haugo; d. E. O. Haugo, John Peterson, 
Aug. Klindworth; e. Anton Vodmen, Harry Boner, Al. Ekegren. I 1915: 
b. Anton Vodmen; c. Gilbert Haugo; d. Ed. Haugo, John Peterson, Karl Blaine Co. — Lincoln Co. 373 

Kjeldahl; e. Al. Ekegren, Eric Bergum, C. H. L. Eundeen. Kvindefor., 
1911, $300. Kirke, 1915, $1,500. Gravplads, 2 acres (gave). Prestelo'n: $78 
(1914), $87 (1913-14.— S. G. Nelson. (1340—6159) 

Harlem praekeplads. 

Harlem, Blaine Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1914-15. 

Begyndt 1914. Sluttet 1915. Prest: N. E. Otterstad, 1913-15; S. G. 
Nelson, 1915. (5767—6160) 

Savoy praekeplads. 

Savoy, Blaine Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1914-15. 

Begyndt 1914. Sluttet 1915. Prester: N. L. Otterstad, 1913-15; S. G. 
Nelson, 1915. (5768—6161) 

Wagner praekeplads. 

Wagner, Blaine Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1914-15. 

Begyndt 1914. Sluttet 1915. Prester: N. L. Otterstad, 1913-15; S. G. 
Nelson, 1915. (5769—6162) 

Betania evangelisk lutherske menighet. 

Chinook (15 mil nordvest), Blaine Co., Mont. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 24de oktober 1915. 30 sjaele i 1915. Prest: J. M. Systad, 
1915 — . Embedsmaend i 1915: b. Martin Monson; c. Joseph Brustad; d. 
Aug. Granum; e. Olai Foss. Kvindefor., 1915.— J. M. Systad. (2376—6163) 

Norheim evangelisk lutherske menighet. 

Chinook (31 mil nord), Blaine Co., Mont. 

Forenede kirke, 1916 — . 

Organisert lste januar 1916. 34 sjaele i 1916 (3 svensker). Prest: J. M. 
Systad, 1916—. Embedsmaend i 1916: b. Olaf Skrokbaek; c. Oscar Storlie; d. 
Juul Alfheim; e. H. H. Groven. Kvindefor., 1916. Ungdomsfor., 1916. 
Sangfor., 1916.— J. M. Systad. (2375—6164) 

Zion evangelisk lutherske menighet. 

Chinook (25? mil nordvest), Blaine Co., Mont. 

Forenede kirke, 1916-—. 

Organisert 7de mars 1916. 30 sjaele i 1916. Prest: J. M. Systad, 1916—. 
Embedsmaend i 1916: b. L. D. Widme; c. Herman Olson; d. Olaf Koppang; 
e. Christian Holm.— J. M. Systad. (1998—6165) 

Twin Bridges praekeplads. 

Twin Bridges (6 mil syd), Madison Co., Mont. 
Utenom (Ns), 1912—. 

Begyndt 1912. Prest: A. Hendrickson, 1912 — . 95 mil fra prestegaarden. 
(5879—6166) 

Hardin menighet. 

Hardin (4 mil vest), Big Horn Co., Mont. 
Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 26 siaele i 1914, 26 i 1915. Prest: J. E. Madsen, 1914—. 
Prestelo'n: $80 (1915). (5771—6167) 

Libby evangelisk lutherske menighet. 

Libby, Lincoln Co., Mont. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 1915. Prest: N. L. Otterstad, 1915—. (5878—6168) 28. RHODE ISLAND Norsk evangelisk lutherske menighet. 

Providence, Providence Co., R. I. 

Norske synode, 1886-92; Forenede kirke, 1892-16. 

Organisert lOde oktober 1886. Opl^st 1916. 83 sjsele i 1896. Prester: 
B. J. R. Koren, 1885-90; B. E. Bergesen, 1891-92; A. W. Hvistendahl, 1892- 
01; 1903-05, 1915-16. (2341—6169) 29. WYOMING W yoM ijvg • s O^LosT MENieh fit" 

aLLtfl PH*JrEpi.Ac/ s 
X= To«er, E J E Ki«ke r 
Colorado Carbon finsk lutherske menighet. Carbon, Carbon Co., Wyo. 
Hatiges synode, 18S7-88(F). 
Organisert 1887. Opl^st 1888(?). 
"Prestekalenderen", 234. (4606—6170) Prest: Wm. Williamson, 1887- Cheyenne praekeplads. Cheyenne, Laramie Co., Wyo. 
Utenom (Ns), 1898-01. 
Begyndt 1898(F). Sluttet 1901. 
(2314—6171) Prest: C. H. Fechtenburg, 1898(?)-01. Laramie menighet. 

Laramie, Albany Co., Wyo. 

Utenom (Ns, Fk), 1898(F)— . 

Organisert 1898(F). 51 sjsele i 1914. Prester: C. H. Fechtenburg, 1898- 
00; J. G. Reini, 1901-07; Geo. O. Lane, 1907-08; A. K. Henriksen, 1908-10; 
L. A. M. Kalvestrand, 1910: O. T. Rikansrud, 1911-14; J. J. Heie, 1915—. 
(2313—6172) 30. CONNECTICUT 
Skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

New Haven, New Haven Co., Conn. 

Forenede kirke, 1891-95. 

Organisert 1891. Oplp'st 1895, paa grund av at presten flyttet bort. 70 
sjaele i 1891. Prest: Olaus Dahl, 1891-95. Embedsmand i 1893: b. J. Tand- 
berg. (2297—6173) 31. UTAH Sandy praekeplads. 

Sandy, Salt Lake Co., Utah. 
Utenom (Ns), 1892-99. 

Begyndt 1892. Sluttet 1899. Prester: E. D. Skabo, 1892-99; O. K. 
Ramberg, 1897-98. Embedsmand i 1897-99: g. miss G. Gomvich. 

(2288—6174) 

Vor Frelsers menighet. 

Salt Lake City, Salt Lake Co., Utah. 

Norske synode, 1892-12. 

Organisert 2den oktober 1892. Opl^st 1912. 12 sjaele i 1892, 66 i 1904. 
Prester: E. D. Skabo, 1892-99; O. K. Ramberg, 1896-98; A. G. H. Overn, 
1900-05; K. Kvamme, 1909-12. Embedsmand i 1901-02; g. miss G. Gomvich. 
Kirke, 1897, $7,254. "Zoar", redig. av O. K. Ramberg; traktater mot mor- 
monismen; "Festskrift", H. Halvorsen, 316-21. (2287—6175) 32. TENNESSEE 
K RANK Fom\m \ N E. ALA PA M A \G E O R G I A Zion menighet. 

Lawrenceburg, Lawrence Co., Tenn. 

Norske synode, 1894 — . 

Organised: 1894. 184 sjaele i 1896, 114 i 1902, 24 i 1910. Prester: O. S. 
Skattebol, 1894-97; P. J. Fatnes, 1898^04; J. C. T. Moses, 1904-08; H. P. 
Berthelsen, 1908— (?). Embedsmaend i 1908: b. P. J. Moe, C. Clausen. T 
1910: b. E. Ellingsen. (2358—6176) 

Summertown menighet. 

Summertown, Lawrence Co., Tenn. 
Utenom (Ns), 1894-97. 

Organisert 1894. Oplo'st 1897. 20 sjaele i 1896. Prest: O. S. Skatteb^l, 
1894-97. (2359—6177) 

Bethania menighet. 

Houston, Wayne Co., Tenn. 
Norske synode, 1894-97. 

Organisert 1894. Oplo'st 1897, fordi presten flyttet bort. 60 sjaele i 
1896. Prest: O. S. Skatteb0l, 1894-97. (2360—6178) Frankfort menighet. 

Frankfort, Morgan Co., Tenn. 

Utenom (Fk), 1895-13 (?). 

Organisert 1895. Oplo'st 1913(F). 72 sjaele i 1896, 93 i 1903, 64 i 1907. 
Prester: P. T. Stensaas, 1895-97; H. Engh, 1899-02; C. K. Helland, 1902-08; 
T. O. Juve, 1908-13. Embedsmand i 1896: b. Thor Aasen. I 1906: b. A. S. 
Neskaug, Thorwald Weideman. (1790—6179) OR EGOAI /VEVAOA 

JZ>A MO 33. NEVADA Reno praekeplads (Nevada missionen). 

Reno, Washoe Co., Nev. 

Utenom (Ns), 1895(?)-06(?). 

Begyndt 1895(F). Sluttet 1906(F). 300 sjaele i 1902. Cf. 300 medlemmer 
"Nevada missionen", 3 pladse, Rapport 1902, 87. Prester: I. L. P. Dietrich- 
son, 1895-96; L. A. K. Carlsen, 1902—03; C. J. O. Nielsen, 1901-06. 

(2285—6180) 

Verdi praekeplads (Nevada missionen). 

Verdi, Washoe Co.. Nev. 

Utenom (Ns), 1895(F)-06(F). 

Begyndt 1895(F). Sluttet 1906(F). 300 sjsele i 1902. Cf. 300 medlemmer 
"Nevada missionen", 3 pladse, Rapport 1902, 87. Prester: I. L. P. Dietrich- 
son, 1895-96; C. J. O. Nielsen, 1901-06; L. A. K. Carlsen, 1902-13. 

(2284—6181) T £ N N ESS E. £ 
• /SIR M I A/fi-HAM £ I •t\hoa spy C/> A L A p A M A i/> ~F L O R. I D A 34. ALABAMA 

St. Olaf norsk evangelisk lutherske menighet. 

Thorsby, Chilton Co., Ala. 

Forenede kirke, 1897-11. 

Organisert 1897. Oplefet 1911, fordi der var for mange norsk lutherske 
menigheter. 32 sjaele i 1901, 89 i 1903, 59 i 1907. Prester: J. M. Engen, H. 
Engh, 1899-04; C. K. Helland, 1904-07; I. Tellefsen, 1907-11. Embedsmand 
i 1903: a. Lars Brunberg. I 1905: b. O. A. T. Lefstad. Kirke.— H. Ellefsen. 
(1789—6182) 

St. Johannes menighet. 

Thorsby, Chilton Co., Ala. 

Norske synode, 1902-08. 

Organisert 1902. Oplo'st 1908, paa grund av for mange menigheter og 
for faa folk. 36 sjaele i 1903, 20 i 1908. Prester: J. Nordby, 1902; O. S. 
Skattebol, 1902-03; J. C. T. Moses, 1903-08. Embedsmand i 1905: b. M. J. 
Solberg. I 1908: b. M. J. Solberg. (2267—6183) 

Birmingham praekeplads. 

Birmingham, Jefferson Co., Ala. 

Utenom (Fk), 1900-02. 

Begyndt 1900. Sluttet 1902. Prest: H. Engh, 1900-02. (2380—6184) 35. VIRGINIA 
N O R T H Carol in a Zion evangelisk lutherske menighet. Norge, (Taono), James City Co., Va. 

Utenom (Fk), 1898-99: Forenede kirke, 1899-01; utenom (Fk), 1901-08. 

Organisert 18de december 1898. Ca. 20 sjsele i 1898. Splittet og oplo'st 
november 1908, paa grund av uenighet om ansaettelse av prest og andet 
(Bethania— Fk; Zion— Ns). Prester: O. J. Marken, 1902-04; J. H. Gr0t- 
heim, 1905; T. J. Mosaker, 1906-08. Embedsmamd i 1908: b. C. B. Berg; 
e. B. Rustad, Albert Peterson, Nils Kjp-stelsen. Kirke, 1904, ca. $2,100. 
Prestel^n: $250 (aarlig).— H. M. Gundersen. (4215—6185) 

Zion evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1898 til 1908 en del av Zion.) 

Norge, James Citv Co., Va. 

Utenom (Ns), 1908 (1898)-11; Norske synode, 1911—. 

Organisert november 1908 (1898). 67 sjsele i 1914. Prester: S. J. Mar- 
ken, 1902-04; J. H. Gr^theim, 1905; T. J. Mosaker, 1906-08; K. Kvamme, 
190&-09; J. O. Tweten, 1909-11; H. M. Gundersen, 1912—. Embedsmamd i 
1915: b. H. J. Kinde; c. H. Andersen; e. O. Aas, O. A. Flatten, K. Levorson. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Kirke, 1904, ca. $2,100. Prestelo'n: $250 (aarlig). 
H. M. Gundersen. (1056—6186) 

Betania menighet. 

Norge ($£ mil nord), James City Co., Va. 

Utenom (Fk), 1908-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1908. 100 sjsele i 1908, 90 i 1914. Prester: E. Brekhus, 1908- 
14; G. G. Belsheim, 1915—. Embedsmsend i 1908: b. M. O. Elton; c. A. H. 
Andersen; d. A. C. Larsen, N. O. Edenlof, Ole Christofersen; e. J. C. Dun- 
ham, Knut Knutsen, Ole Braaten; f. M. O. Elton. I 1915: b. A. Hoffard; 
c. Chas. Andersen; d. Mons Tyssen, Ole Braaten, Ole Christofersen; e. O. 
P. Juberg, A. Hoffard, G. T. Hove; f. Ole Braaten. Kirke, 1910. Preste- 
hus, 1908, $1,600. Gravplads, 1 acre. Land, 2 acres. Prestelo'n: $225 (1908). 
— G. G. Belsheim. (1521—6187) 

13—11 386 Virginia 

Williamsburg menighet. 

Williamsburg, James City Co., Va. 
Forenede kirke, 1907 — . 

Organisert 1907. 12 sjaele i 1907. Prester: T. J. Mosaker, 1906-08; E. 
Brekhus, 1908-13. (2541—6188) 

Chester praekeplads. 

Chester, Chesterfield Co., Va. 
Utenom (Fk), 1907-13(?). 

Begyndt 1907. Sluttet 1913(F). Prester: T. J. Mosaker, 1906-08; E. 
Brekhus, 1908-13. (2542—6189) 

Windsor Shade praekeplads. 

Windsor, Isle of Wright Co., Va. 
Utenom CFk), 1907-13(?). 

Begyndt 1907. Sluttet 1913(?). Prester: T. J. Mosaker, 1906-08; E. 
Brekhus, 1908-13. (2544—6190) 

Vor Frelsers menighet. 

Barhamsville, New Kent Co., Va. 
Forenede kirke, 1907-13(?). 

Organisert 1907. Oplo'st 1913(?). 22 sjaele i 1907, Prester: T. J. Mos- 
aker, 1906-08; E. Brekhus, 1908-13. Embedsmand i 1907: b. Joseph Skaar. 

(Vor Frelsers menighet; cf. ovenfor. 
Barboursville, Orange Co., Va. 
Forenede kirke, 1907-08. 

Organisert 1907. Opl^st 1908. 22 sjaele i 1907. Prest: T. J. Mosaker, 
1907-08. Embedsmand i 1907: b. Joe Score.) (2543—6191) 

Immanuels menighet. 

Alexandria, Alexandria Co., Va. 
Norske synode, 1909-1 1(?). 

Organisert 1909. Opl^st 1911(?). 113 sjaele i 1911. Prest J. O. Tweten, 
1909-11. Embedsmand i 1909: b. L. Folmer, Jr. (2355—6192) 

Dovre menighet. 

Elko (6 mil sydvest), Charles City Co., Va. 

Utenom (Fk), 1912-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 8de december 1912. 26 sjaele i 1912 (2 svensker), 17 i 1914 
(2 ikke-norsker). Prester: E. Brekhus, 1912-14; G. G. Belsheim, 1915—. 
Embedsmaend i 1912: b. John Jo'rstad; c. Paul Wrangleborg; d. John J0r- 
stad, Einert Aasby, Oscar Sletten; e. Charles Sletten, Paul Wrangleborg, 
Jakob Osby. I 1915: b. John Jjzfrstad; c. Paul Wrangleborg; d. John ]0r- 
stad, Einert Osby, Oscar Osby; e. Julius Knutson, Paul Wrangleborg, Jakob 
Osby. PresteloYi: $45 (1912), $45 (1914), $90 (1912-14).— John JoYstad. 

(1531—6193) 

Norfolk skandinavisk lutherske menighet. 

Norfolk, Norfolk Co., Va. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 16de januar 1913. 25 sjaele i 1913 (5 svensker), 65 i 1914 (16 
svensker). Prester: E. Brekhus, 1913-14; G. G. Belsheim, 1915—. Embeds- 
maend i 1913: b. Richard Sollie; c. O. J. Anderson; d. O. J. Anderson, P. 
Nelsen, E. Larsen; e. Jos. Carlson, O. J. Evenson, Richard Sollie. I 1916: 
b. Richard Sollie; c. O. J. Anderson; d. O. J. Anderson, P. Nelsen, E. Lar- 
son; e. Jos. Carlson, O. J. Evenson, Richard Sollie. Kvindefor., 1913. 
Sangfor., 1913. Prestel0n: $180 (1914).— G. G. Belsheim. (124&-6194) 36. GEORGIA 
Wang menighet (Vang). 

Listonia (3 mil nord), Dooly Co., Ga. 

Utenom (Fk), 1901-05(?). 

Organisert 1901. Opljztet 1905(F). 40 sjaele i 1901, 38 i i 1903, 45 i 1904. 
Prester: H. Engh, 1900-04; C. K. Helland, 1904-05. Embedsmand i 1901: 
b. S. Anderson. I 1905: b. A. Eriksen. (1791—6195) 37. LOUISIANA 
Jennings praekeplads. 

Jennings, Jefferson Davis Co., La. 
Utenom (Hs), 1902-03. 

Begyndt 1902. Sluttet 1903, paa grund av at presten flyttet. Prest: L. 
L. Nervig, 1902-03. (2329-45196) 38. OKLAHOMA 
Lawton forste norsk evangelisk lutherske menighet. 

Lawton (? mil ?), Comanche Co., Okla. 
Frikirken. 1908-09. 

Organisert 1908. Oplp'st 1909, paa grund av utflytning. 34 sjaele i 1908. 
Prest: B. K. Salvesen, 1908-09. (3063—6197) Getsemane norsk lutherske menighet. 

Norge, Grady Co., Okla. 

Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 1908. 70 sjaele i 1910, 50 i 1915. Prester: O. Lysnes, C. L. 
Rachie, P. E. Thorson, J. K. Rystad, 1908-14; H. A. Hanson, 1909-12; I. B. 
Snartemo, 1914—. Embedsmand i 1908: b. h. Tendahl. I 1910: b. Ed. Han- 
son. I 1915: b. Lewis Tendall. (4605—6198) 39. DISTRICT OF COLUMBIA WASHIM6.T4 
St. Olafs menighet. 

Washington, D. C. 

Norske synode, 1910 — . _ 

Organisert 1910. 22 sjsele i 1911. Prester: K. Kvamme, 1902-08; J. O. 

Tweten, 1909-11. Embedsmand i 1910: b. M. Solem. I 1915: b. P. Paulson. 

"Kirketidende", 1910, 850. (2356—6199) 40. ALASKA «0«3 
R I T ISH A LA SKA 


ztkepl-Ads Teller praekeplads. 

(Mission blandt norske guldso'kere, laplsendere osv.) 

Teller, vestlige Alaska. 

Norske synode, 1893 — . 

Organisert 1893. Ca. 500 sjaele i 1915. Prester: T. L. Brevig, 1893-08; 
D. W. Torn^e, 1908-10: H. M. Tjernagel, 1910-13; T. L. Brevig, 1913-17; 
Oluf Fosso, 1917—. (6007—6200) 

Petersburg norsk lutherske menighet, 

Petersburg, sydp'stlige Alaska. 
Norske synode, 1913—. 

Organisert 1913. 28 sjaele i 1913. Prest: T. K. Thorvilson, 1913— . Em- 
bedsmand i 1913: b. Theo. Israelson. (6005—6201) 

Ah gee a puk eskimo praekeplads. 

Ah gee a puk, vestlige Alaska. 
Norske synode, 1893—-. 

Begyndt 1893. Prester: T. L. Brevig, 1893-08; D. W. Torn^e, 1908-10; 
H. M. Tjernagel, 1910-13; T. L. Brevig, 1913-17; Olaf Fosso, 1917—. 

(6011—6202) 392 Alaska 

Cape Wolly eskimo praekeplads. 

Cape Wolly, vestlige Alaska. 
Norske synode, 1893 — . 

Begyndt 1893. Prester: T. L. Brevig, 1893-08; D. W. Torn^e, 190&-10; 
H. M. Tjernagel, 1910-13; T. L. Brevig, 1913-17; Oluf Fosso, 1917—. 

(6012—6203) 

Grantly Harbor eskimo praekeplads. 

Grantly Harbor, vestlige Alaska. 
Norske synode, 1893—. 

Begyndt 1893. Prester: T. h. Brevig, 1893-08; D. W. Torn^e, 1908-10; 
H. M. Tjernagel, 1910-13; T. L. Brevig, 1913-17; Oluf Fosso, 1917—. 

(6010—6204) 

Igloo eskimo praekeplads. 

Igloo, vestlige Alaska. 
Norske synode, 1893 — . 

Begyndt 1893. Prester: T. L. Brevig, 1893-08; D. W. Torn0e, 1908-10; 
H. M. Tjernagel, 1910-13; T. L. Brevig, 1913-17; Oluf Fosso, 1917—. 

(6009—6205) 

Mrs. T. L. Brevig's Eskimo Mission and Orphanage praekeplads. 

Teller (7 mil ?), vestlige Alaska. 

Norske synode, 1894 — . 

Begyndt 1894. I 1902: 16 eskimobarn og 8 rensdyrhyrder, samt Brevigs 
familie paa 8, Anton Hovig og andre medhjaelpere. Prester: T. L. Brevig, 
1893-08; D. W. Tornoe, 1908-10; H. M. Tjernagel, 1910-13; T. L. Brevig, 
1913-17; Oluf Fosso, 1917—. Embedsmsend i 1910: g. miss Enestvedt (linnet 
av U. S. regjering). Ns "Aarsberetning", 1916, 35: "Der er ved tidligere 
leilighed pegt paa det faktum, at Alaskamissionen nu i virkeligheden er gaat 
over til at blive en indremission, da der ikke er flere hedenske eskimoer i 
hele den egn, hvor eskimomission drives. Missionaer T. L. Brevig ser sig 
imidlertid no'dt til at forlade Alaska, antagelig i dette aar. Vi kan ikke for- 
svare at opgive disse stakkels kristne eskimoer. Vi maa proVe at faa sendt 
en mand ud i Brevigs sted. Det vil vaere af stor betydning at synoden selv 
fatter beslutning i denne sag." "Kirketidende", 1884, 698; 1885, 45, 206; 1891, 
300; 1895, 643; 1896, 761; 1897, 782; 1898, 254, 966: 1899, 894, 1140, 1205; 1900, 
100, 328, 510, 874, 938, 1021, 1059; 1901, 975, 1015, 1126, 1161; 1902, 425, 895, 
1160 osv.; Halvorsens "Festskrift", 335-39; Ns "Aarsberetning", 1911. 

(6006—6206) 

Council City eskimo praekeplads. 

Council, vestlige Alaska. 
Norske synode, 1912 — . 

Begyndt 1912. Prester: H. M. Tjernagel, 1912-13; T. L. Brevig, 1913-17; 
Oluf Fosso, 1917—. (6008—6207) 41. FLORIDA 
OSLO 
IK.ING ME X ICO The Evangelical Lutheran Church. 

(Norsk evangelisk lutherske, Oslo.) 

Oslo, St. Lucie Co., Fla. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert februar 1915. Ca. 45 sjaele i 1915. Prester: H. O. Helseth, 
1915; A. L. Stowell, 1915-16. Embedsmand i 1915: b. Oscar Paulson. 
Kvindefor., 1915.— A. M. A. (3000—6208) Viking praekeplads. 

Viking, St. Lucie Co., Fla. 
Frikirken, 1914—. 

Begyndt 1914. Prester: H. O. Helseth, 1914-15; A. L. Stowell, 1915-16. 
(3106—6209) 42. MANITOBA A\ AN ITOB A MA f/r-F *7TF \ ., snTTXt urn ...i 


Al R T H .ft A K T A /Ainnbsota Ny Island menighet. 

Gimli (? mil ?), Gimli P. D., Man. 

Norske synode, 1876-85; Islandske synode, 1885-(?). 

Organisert 1876. Opl^st(?). Prest: Paal Thorlakson, 1876-82. 

(4873—6210) 

Vidalins menighet (Vidalius). 

Gimli, Gimli P. D., Man. 

Norske synode, 1876-85; Islandske synode, 1885— (?). 
Organisert 1876. Opl^st(?). 230 islaendere i 1876. Prest: Paal Thor- 
lakson, 1876-82. (4874—6211) Gimli P. D., Iberville P. D. 395 

Fljotsbygd menighet. 

Gimli (20 mil ?), Gimli P. D., Man. 
Norske synode, 1876-85; Islandske synode, 1885— (?). 
Organisert 1876. Opl0st(?). 37 islsendere i 1877. Prest: Paal Thorlak- 
son, 1876-52. (4870-6212) 

Gudbrands menighet. 

Gimli (12 mil ?), Gimli P. D„ Man. 

Norske synode, 1876-85; Islandske synode, 1885-(?). 

Organisert 1876. Opljzfet(?). 153 islaendere i 1877. Prest: Paal Thor- 
lakson, 1876-82. Lavt, sumpig land, sykdom og fattigdom, strid mellem 
redakt^r Jon Bjarnason av den islandske koloni og dens prest, Paal Thor- 
lakson. Presten advarte imot landet og fandt en bedre plads for kolonisa- 
tion i Pembina Co., N. D. Redakto'ren priste landet til skyene. Se "Kirke- 
tidende", 1878, 242, 279, 711; 1879, 186, 776; 1880, 266, 567; 1881, 29, 281; 1882, 
385, 401; 1895, 701. (4871—6213) 

Hallgrims menighet. 

Gimli (4 mil ?), Gimli P. D., Man. 

Norske synode, 1876-85; Islandske synode, 1885— (?). 

Organisert 1876. Opl0st(?). 96 islamdere i 1877. Prest: Paal Thor- 
lakson, 1876-82. Der fortes en voldsom strid mellem pastorerne Thorlakson 
og Bjarnason angaaende den islandske kolonis beliggenhet ved sjo'en, om 
stedet var for lavt og usundt; Bjarnason paastod at det var ypperlig. 

(4872—6214) 

Winnipeg menighet. 

Winnipeg, Iberville P. D., Man. 
Norske synode, 1876-85; Islandske synode, 1885-(?). 
Organisert 1896. 40 islaendere i 1876. Prest: Paal Thorlakson, 1876-^82. 
60 mil fra prestegaarden. (4875 — 6215) 

F0rste norsk evangelisk lutherske menighet. 

Winnipeg, Iberville P. D., Man. 

Norske synode, 1904 — . 

Organisert 12te februar 1904. Splittet 1906, paa grund av tvist mellem 
prest og menighet angaaende bygning av prestegaard. Prester: T.. K. Thor- 
vilsen, 1904-10; J. P. 0ien, 1910-14; T. Castberg, 1914—. Embedsmaend i 
1904: a. John A. Olson; b. N. Moen; c. M. Soggo. I 1915: b. S. K. Nord- 
heim; c. H. Wold; e. Henry Wold, S. K. Nordheim, G. A. Bohn, J. Rosholt, 
Peder Olsen. Kvindefor. Ungdomsfor., 1905. Pikefor. Mandsfor., 1915. 
Sangfor., 1915. Kirke, 1913, $4,000 (basement). Prestehus, 1906, $4,000. 
Kirketjener osv.: $150.— T. Castberg. (945—6216) 

Lutherske missionsforening. 

Winnipeg, Iberville P. D., Man. 
Forenede kirke, 1909-13. 

Organisert 1909. Oplo'st 1913. Ca. 40 sjsele i 1910. Prester: A. H. 
Bergford, 1909-12; Otto Lock, 1912-13. Kirke, 1909. (4879—6217) 

Elmwood dansk evangelisk lutherske menighet. 

Winnipeg, Iberville P. D., Man. 
Norske synode, 1910(?) — . 

Organisert 1910(F). 40 sjaele i 1910, 35 i 1913. Prester: J. P. 0ien, 
1913-14; T. Castberg, 1914—. Embedsmand i 1913: b. A. Johanneson. 

(4882—6218) 396 Manitoba 

Dacotah norsk lutherske menighet. 

Dacotah, Iberville P. D., Man. 

Utenom (Ns, Fk), 1904-16. 

Organisert 1904. Splittet 1910, paa grund av kirkelig misforstaaelse; en 
del sluttet sig da til Den forenede kirke, 2 familier holdt med Svnoden. 
Reorganised: 1912 og 22de mars 1915. Opl^st 1916. Ca. 75 sjaele i 1904, 42 
i 1916 (1 kanadier, 2 tyskere). Prester: T. K. Thorvilsen, 1904-09; forskjel- 
lige, 1909-12; Otto Lock, 1912-13; S. G. Nelson, 1914; A. O. B. Molldrem, 
1915-16. Embedsmsend i 1904: b. E. B. Qualley; c. Jacob Rasmussen. I 
1915: a. Peter Laidlan; b. Fredrick Wold; c. Jacob Rasmussen; d. Jacob 
Rasmussen, Sven Svenson, Jens Erickson; h. Rudolph Rasmussen. Kvinde- 
for., 1904. Prestelon: $75, ca. $600 (1904-14).— A. O. B. Molldrem. 

(1698-6219) 

Dacotah Siding menighet (Dacota). 

Dacotah, Iberville P. D., Man. 
Norske synode, 1906-09. 

Organisert 1906. Opl^st 1909. 50 sjaele i 1907, 27 i 1915. Embedsmand 
i 1907: b. S. Rasmussen. 25 mil fra prestegaarden. (4881—6220) / lre>-y/7/€ Pi t> 7 A1 a-n iToIta. SiSLS 
***** 

Bethania lutherske menighet. 

Starbuck, Iberville P. D., Man. 

Forenede kirke, 1905-09. 

Organisert 1905. Splittet og oplo'st 1909, paa grund av uregelmaessig 
betjening fra Fk og besjzfk av formand M. G. Hanson av Hs. 100 sjaele i 
1905. Prester: L. M. Skunes, 1905-06; R. Bogstad, 1907-09. Embedsmsend 
i 1905: a. Geo. Holland; b. Gunnar Lyto; c. Lars Braaten; e. T. O. Rice, 
Christ. Steenberg, Ole Storseth. I 1906: a. A. N. Bjelde.— A. O. B. Moll- 
drem. (4877-6221) 

Bethania lutherske menighet. 

(Fra 1905 til 1909 en del av Bethania.) 

Starbuck, Iberville P. D., Man. 

Forenede kirke, 1909 (1905)—. 

Organisert 1909 (1905). 87 sjsele i 1911, 81 i 1914. Prester: L. M. 
Skunes, 1905-06; R. Bogstad, 1907-09; A. H. Bergford, 1909-12; Otto Lock, 
1912-13; A. O. B. Molldrem, 1915-16; J. K. Lerohl, 1916—. Embedsmsend i 
1915: b. Gunder Johnson; c. M. C. Corneliusen; e. Geo. Halland, Nels Bry- 
nildson, Steen Sondreson; h. mrs. A. B. Molldrem. Kvindefor., 1905. Ung- 
domsfor., 1915. Sangfor., 1915. Kirke, 1914, ca. $2,500. Prestehus, 1915, 
ca. $2,000. Prestelo-n: $141 (1910), $200 (1914), ca. $4,000 (1910-14). Preste- 
hus osv.: ca. $4,000.— A. O. B. Molldrem. (1695—6222) Iberville P. D., Morden and Rhinelander P. D. 397 

Sion menighet. 

(Fra 1905 til 1909 en del av Bethania.) 
Starbuck, Iberville P. D., Man. 
Utenom (Hs), 1909-12. 

Organisert 1909. Oplo'st 1912. 75 sjaele i 1911. Prest: O. H. Haugen, 
1909-12. Embedsmand i 1909: a. M. G. Hanson.— A. O. B. Molldrem. 

(1696—6223) Elm Bank menighet. 

Starbuck (7 mil nord), Iberville P. D., Man. 

Utenom (Ns, Fk), 1904-16. 

Organisert 1904. Splittet og oplp'st 1916. Prester: T. K. Thorvilsen, 
1904-09; O. Lock, 1912-13; S. G. Nelson, 1913-14; A. O. B. Molldrem, 1915- 
16. 48 sjaele i 1915. Embedsmand i 1915: b. Lars Braaten. (2681—6224) Elm Bank Evangelical Lutheran Congregation. 

(Fra 1905 til 1915 en del av Bethania menighet, Starbuck.) 

Starbuck (8 mil nordvest), Iberville P. D., Man. 

Forencde kirke, 1915 — . 

Utgik av Bethania menighet 1915, paa grund av distance. Reorganisert 
1915. 48 sjaele i 1915. Prest: A. O. B. Molldrem, 1915-16; J. K. Lerohl, 
1916 — . Embedsmaend i 1915: b. Lars Braaten; c. Gunnar Lyte; e. Andrew 
Rice, John Svenson, August Gustafson. Kvindefor., 1910, ca. $500. Preste- 
lpn: $125.- A. O. B. Molldrem. (1593—6225) Bethlehem Evangelical Lutheran Congregation. 

(Sammenslutning av Bethania og Elm Bank.) 

Starbuck (5 mil nord, 1 vest), Iberville P. D., Man. 

Forenede kirke, 1916—. 

Reorganisert 22de mars 1916. 132 sjaele i 1916 (20 tyskere, 2 svensker). 
Prest: A. O. B. Molldrem, 1916; J. K. Lerohl, 1916—. Embedsmand i 1916: 
b A. T. Rice. 2 kvindefor. Gravplads, 2 acres, $60.— A. O. B. Molldrem. 
(1594—6226) Elk Creek norsk lutherske menighet. 

Morden (10 mil syd), Morden and Rhineland P. D., Man. 
Forenede kirke, 1903-05. 

Organisert 1903. Opl^st 1905. 32 sjaele i 1904. Prest: G. A. S0vde, 
1903-05. (2418—6227) Zion norsk evangelisk lutherske menighet. 

Haskett (5 mil vest), Morden and Rhineland P. D., Man. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 5te mai 1910. 25 sjaele i 1910, 61 i 1914. Prester: Olof Olson, 
1910-12; A. O. Breivik, 1913—. Embedsmaend i 1910: b.'G. A. Rykkeli; c. 
G. A. Rykkeli; d. Ole 0degaard; e. Aug. Evenson, John Wemme, Emil 
Evenson. I 1915: b. G. A. Rykkeli; c. Tom Traaen; d. Ole 0degaard; e. 
Ole Vigen, Even Lee, Ed. Evenson; h. Tosten Kjemhus. Kvindefor. Land, 
2 acres, $25. Prestelon: $100 (1910), $100 (1914), $500 (1910-14). Samfunds- 
skoler: ca. $50 (1910-14).— A. O. Breivik. (324—6228) 398 Manitoba 

Immanuels menighet. 

Clan William (3 mil nordo'st), Minnedosa 
P. D., Man. 
Frikirken, 1906—. 

Organised: 14de december 1906. 48 sjsele i 
1906 (10 dansker\ 106 i 1914 (26 dansker, 8 
svensker). Prest : S. O. Vangstad, 1906— . Em- 
bedsmaend i 1906: a. Albert T. Anderson; b. 
Daniel Nielson; c. Iver Bjo'rge; d. A. T. An- 
derson, Christian Johnson; e. Lauritz Nielson, 
T. C. Anderson, I. I. Hanson ; f. I. I. Hanson. 
I 1915: b. I. I. Hanson; c. Daniel Nielson; d. Julius L Anderson, Lauritz 
Nielson; e. Otto Strom, Hans I. Hanson, Ingebrigt Olson; f. Mikal Systak; 
h. mrs. Hans I. Hanson. Kvindefor., 1905, $3,800. Avholdsfor., 1908, $150. 
Prestelon: $115 (1906), $205 (1914), $1,266 (1906-14).— S. O. Vangstad. 

(300—6229) Kirke, 1913, ca. $2,700. 
Prestehus, 1908, $1,100. 
Gravplads, 1 acre. 
Kirke, 1912, $4,100. Gravplads, 2 acres. Betel menighet. 

Erickson (4V 2 mil nord- 
vest), Minnedosa P. D., 
Man. 

Frikirken, 1907—. 

Organisert 14de Jan. 1907. 
35 sjcele i 1907, 85 i 1914 (9 
svensker). Prest: S. O. 
Vangstad, 1907—. Embeds- 
msend i 1907: b. Ole O. 
Lee; c. P. O. Berg; d. Al- 
bert Rognan, Peder M. Han- 
son; e. Abel Hjelmeland, L. 
B. Gusdal, Theodore Lee. 
I 1915: b. P. O. Berg; c. P. A. Paulson; d. Abel Hjelmeland, Erick Hall; e. L. Strand, L. B. Gusdal, 
R. Hjelmeland; f. Rasmus Hjelmeland. Kvindefor. Ungdomsfor., 1906, 
$1,200. Missionsfor., 1906, $1,350. Avholdsfor., 1908, $100. Prestelon: $100 
(1907), $200 (1914), $1,300 (1907-14).— S. O. Vangstad. (299—6230) Morris Lake menighet (Norris Lake). 

Morris Lake, Rock Wood P. D., Man. 

Norske synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 60 sjaele i 1907. Prester: T. K. Thorvilsen, 1904-10; 
J. P. 0ien, 1910-14; T. Castberg, 1914—. Embedsmand i 1906: b. R. Syvert- 
son. 58 mil fra prestegaarden. (4880 — 6231) Emerson P.D., Dufferin P. D. 399 

Ebenezer norsk evangelisk lutherske menighet (Menisino). 

Menisino, Emerson P. D., Man. 

Utenom (Fk), 1910—. 

Organisert 1910. Ca. 18 sjaele i 1910, ca. 16 i 1914. Prest: A. H. Berg- 
ford, 1910-15; H. H. Hagen, 1915—. Embedsmsend i 1910: b. Andrew Back; 
c. L. Brewig; e. Alfred Vigen, mr. Aune, Oscar Johnson. Prestelo'n: $40 
(1914).— H. H. Hagen. (799—6232) 

Salem menighet. 

Wampum, Emerson P. D., Man. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1910. 88 sjaele i 1910 (30 franskmaend), 27 i 1914. Prest: A. 
H. Bergford, 1910-15; H. H. Hagen, 1915—. Embedsmaend i 1910: b. M. P. 
Boraas; c. T. A. Torgorson; d. Ole Haugen; e. Mikel Anderson, Andres 
Annerson, Andres O. Lee. I 1915: b. Severin Hansen; c. Theodor Thom- 
son; d. Hans Pederson; e. Ole Komplien, Andrew Arneson, A. O. Lee. — H. 
H. Hagen. (798-6233) 

Bethel English Evangelical Lutheran Congregation. 

Starbuck (16 mil sydvest), Dufferin P. D., Man. 

Forenede kirke, 1916 — . 

Organisert 12te januar 1916. 61 sjaele i 1916 (10 svensker, 3 amerikanere, 
1 russer). Prest: A. O. B. Molldrem, 1915-16; J. K. Lerohl, 1916—. Em- 
bedsmaend i 1916: a. Halvor Gryte; b. Carl Anderson; c. Andrew Gryte; e. 
Elmer Bready, James Olson, Ludvig Aune; h. mrs. Marion Anderson. — H. 
PI. Hagen. (1595—6234) 43. ONTARIO OA/TARIO 

Kirke, 1884, $600. Gravplads. Jarlsberg menighet. 

(Norsk evang. luthersk, 
Seguin Falls.) 

Jarlsberg, Parry Sound 
P. D., Ont. 

Norske synode, 1876 — . 

Organisert 18de mai 1876. 
14 sjasle i 1876. Prester: M. 
P. Ruh, 1876-78; J.I.Welo, 
1878-82; A. Anderson, 
1883-84; H. A. Preus, 1884; 
J. A. Wang, 1885; O. E. 
Brandt, 1889; J. J. K. Grev- 
stad, 1890-93; J. Levorsen, 
1893-95; I. G. Nelsen, P. A. Kittilsby, 1895; N. E. Halvorsen, 1900-02; S. J. K. Hovde, 1905-07; J. 
Nordby, 1908; A. G. Lind, 1909-11; A. M. Turmo, 1912-14; N. E. Halvorsen, 
1914 — . Embedsmaend i 1876: b. Carl Bjo'rklund; c. Carl Anderson; f. Mar- 
tin Knudsen. I 1915: George Nilsen; b. Carl Bjo'rklund; c. Carl Anderson; 
d. Johannes Nilsen, G. Nilsen, Jens Johansen; g. August Bjo'rklund, mrs. 
Albert Nilsen ; h. Levi Johnson. Kvindefor., 1893, ca. $300. "Kirketidende" ; 
"Pacific Herold".— M. P. Ruh. (184—6235) 

Germania menighet. 

Ont. Germania, Muskoka P. D 
Norske synode, 1907(?) — . 
Organisert 1907(?). 68 sjaele i 1908 Prester: K. S. J. Hovde, 1907-08; Muskoka P.D., Ottawa P D., Rainy River P.D, 401 A. G. Lind, 1908-11; A. M. Turmo, 1912-14; N. E. Halvorsen, 1914—. Em- 
bedsmand i 1907 : b. George Gilbert. (2366—6237) Skandinavisk lutherske 
mght. i Gravenhurst. 

Gravenhurst, Muskoka P. 

D., Ont. 
Norske synode, 1880 — . 
Organisert 1880. 20 sjaele 

i 1880, 70 i 1905, 33 i 1911. 

Prester: M. P. Ruh, 1876- 

78; J. I. Welo, 1880-82; H. 

A. Preus, 1884; J. A.Wang, 

1885; O. E. Brandt, 1889; 

J. J. Grevstad, 1890-93; J. 

Levorsen, 1893-96; I. G. 

Nelsen, P. A. Kittilsby, 

1895; N. E. Halvorsen, 
1900-02; M. P. Ruh, A. O. Alfsen, 1904; S. J. K. Hovde, 1905-07; J. Nordby, 
1908; A. G. Lind, 1909-11; A. M. Turmo, 1912-14; N. E. Halvorsen, 1914—. 
Embedsmsend i 1888 : a. Adolf Olafsen ; b. Nils Christensen ; c. H. T. Larsen ; 
d. O. Willesen, A. Fergusson. I 1915: b. Johan Nelsen, Adolf Olafsen; h. 
Martin Willesen. Kvindefor., 1893.— M. P. Ruh. (183—6236) 
Kirke, ca. $800. Ottawa praekeplads. 

Ottawa, Ottawa P. D., Ont. 
Utenom (Ns), 1908-12. 

Begyndt 1908. Sluttet 1912. Prest: K. S. J. Hovde, 1908-12. "Preste- 
kalenderen", 1915, 341. (6237a) 

Nazareth menighet. 

Rainy River, Rainy River P. D., Ont. 
Forenede kirke, 1904(?)-08. 

Organisert 1904(?). Opl^st 1908(?). Prest: H. Jensson, 1904-08. Em- 
bedsmaend: b. E. Storevik. (2416—6238) Rainy River evangelisk lutherske menighet. 

Rainy River, Rainy River P. D., Ont. 

Utenom (Fk), 1910—. 

Organisert 26de juli 1910. Ca. 38 sjaele i 1910 (ca. 8 svensker), 43 i 1914. 
Prester: O. L. Grefthen, 1903-07; H. Jensson, 1904-08; O. O. Fugleskjel. 
1909; J. M. Systad, 1910-15; O. M. Kleven, 1915-16. Embedsmaend i 1910: 
b. Nils Bolli; c. Hjalmar Petersen; d. Herman Thoresen, Martin Vade; e. 
S. J. Venness, Ole Lyngstad, Hans Olsen; h. miss Alfhild Thoreson. I 1915: 
b. Nils Bolli; c. John Grande; d. Herman Thoresen; e. Oliver Folland; f. 
John Grande; h. mrs. Oliver Folland. Kvindefor., 1910. Ungdomsfor., 
1910. Mandsfor., 1914. Sangfor., 1910. Kirke, 1911, ca. $5,000.— J. M. Systad. 
(2372—6239) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Stratton, Rainv River P. D., Ont. 

Utenom (Ns, Fk), 1904—. 

Organisert 25de oktober 1904. 23 sjaele i 1904, ca. 35 i 1915. Prester: 
O. L. Grefthen, 1904-07; J. M. Systad, 1906-16; O. M. Kleven, 1915-16. 
Embedsmaend i 1904: b. Ole P. Wolden; c. Casper Jonshon; e. Simon Dal- 
berg, Herman Thorsen, Hans Holta. Kvindefor. Prestelp'n: ca. $30 (1916). 
—Gilbert Glennen. (1240—6240) 402 Ontario Spolin praekeplads. 

Spolin, Rainy River( ?) P. D., Ont. 

Utenom (Fk), 1905-06. 

Begyndt 1905. Sluttet 1906. Prest: H. Jensson, 1905-06. (2417—6241) Little Grassy River praekeplads. — , Rainy River^ P. D., Ont. 
Utenom (Fk), 1906-07. Begyndt 1906. 
son, 1906-07. (2419—6242) Sluttet 1907. Prest: H. Jens- Ft. Francis menighet. 

Ft. Francis, Rainy River P. D., Ont. 

Norske synode, 1907-14. 

Organisert 1904. Oplo'st 1914. 15 sjaele i 1913. Prester: S. R. Christen- 
sen, 1907-13; I. J. Kvam, 1913—; A. O. Bjerke, 1913—. 215 mil fra preste- 
gaarden. (2370—6243) St. Petri evangelisk lutherske menighet. 

Barwick (11 mil nord, 4 ^st), Rainy River P. D., Ont. 

Utenom (Fk), 1914-15; Forenede kirke, 1915—. 

Organisert 18de december 1914. Ca. 26 sjaele i 1914 (ca. 6 svensker), 
29 i 1915. Prester: J. M. Systad, 1914-15; O. M. Kleven, 1915-16. Embeds- 
maend i 1914: b. Oscar Ottosen; c. Peter Ottosen; d. Nels Fosso; e. Otto 
O. Ottosen. I 1915: b. Oscar Ottosen; c. Peter Ottosen; d. Nels Fosso; 
e. Otto O. Ottosen. Kvindefor., 1914.— J. M. Systad. (2369—6244) 
Kirke, 1912, ca. $6,100. Prestehus, 1914, $3,000. lste norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

'Fort William.) 

Fort William, Thunder 
Bay P. D., Ont. 

Utenom (Ns), 1907-08; 
Norske synode, 1908 — . 

Organisert 27de Jan. 1907. 
36 sjsele i 1907, 30 i 1914. 
Prester: O. L. Grefthen, 
1906-07; S. R. Christensen, 
1907-13; I. J. Kvam, 1913; 

A. O. Bjerke, 1913—. Em- 
bedsmsend i 1907: b. H. E. 

B. Halvorsen ; c. Magnus Egeberg. I 1915: b. Thomas Ohlgren ; c. Magnus Egeberg; e. Nels Hanson, 
Thos. Ohlgren, Magnus Egeberg; h. mrs. Victoria Solberg. Kvindefor., 1907. 
Sangfor.,1913, $15. Prestelon : $75 (1907), $150 (1914), $875 (1907-14) 
—A. O. Bjerke. (306—6245) lste norsk evangelisk lutherske menighet (Stanley, Stanly). 

Stanley (% mil jztet), Thunder Bay P. D., Ont. 

Norske synode, 1907-14. 

Organisert 1907. Opl^st 1914. 33 sjaele i 1910, 21 i 1913. Prester: S. 
R. Christensen, 1907-13; I. J. Kvam, 1913; A. O. Bjerke, 1913-14. Embeds- 
mand i 1910: b. K. Hustrelsen. I 1913: b. Carl Heisholdt. (2371—6247) Thunder Bay P. D., Kenora P. D., Timiskaming P. D. 403 
Kirke, 1907, $19,000. Prestehus, 1914, $3,000. lste norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

(Port Arthur.) 

Port Arthur, Thunder 
Bay P. D., Ont. 

Utenom (Ns), 1907-08; 
Norske svnode, 1908 — . 

Organisert 28de Jan. 1907. 
59 sjaele i 1907 (1 ikke- 
norsk), 104 i 1914 (2 sven- 
sker). Prester: O. L. Gref- 
then, 1907; S. R. Christen- 
sen, 1907-13; I. J. Kvam, 
1913; A. O. Bjerke, 1913—. 
Embedsmsend i 1907 : b. P. Forsland; c. George Johnson; e. George Johnson, Ludvig Falck, Johan Var- 
naes. I 1915: b. H. Bjjzlrnesund; c. Axel Carlson; e. Oscar Styff, Ludvig Pe- 
derson, John Varnses; h. mrs. A. O. Bjerke. Kvindefor., 1907, $1,400. Ung- 
domsfor., 1907, 1914, $25. Sangfor., 1908 (opljzfst), 1914, $12. Presteljzm: $100 
(1907), $200 (1914), $900 (1907-14).— A. O. Bjerke. (307—6246) 

Sion norsk lutherske menighet. 

Keewatin, Kenora P. D., Ont. 

Utenom (Fk), 1910-11; Forenede kirke, 1911-13. 

Organisert 4de december 1910. Oplo'st 1913, paa grund av uregelmsessig 
betjening. 93 sjaele i 1910, 86 i 1913. Prester: A. H. Bergford, 1910-12; Otto 
Lock, 1912-13; A. O. B. Molldrem, 1915-16. Embedsmaend i 1910: b. Sigurd 
Christiansen; c. Olav Running; d. Olav Running, A. Kvestad, John Chri- 
stiansen; e. Hans Hanson, John Anderson, Carl Hanson. I 1912: b. Ole Jan- 
son. Kvindefor., 1912, ca. $600. Ungdomsfor., 1912. Gravplads, 25 acres. 
Prestelon: $100 (1910), $150 (1912). "Konstitution", 1912.— A. O. B. Moll- 
drem. (1697—6248) 

Sion norsk lutherske menighet. 

Keewatin, Kenora P. D., Ont. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 29de mai 1915. 107 sjsele i 1915 (2 svensker), 83 i 1916. Prester: 

A. O. B. Molldrem, 1915-16; J. K. Lerohl, 1916—. Embedsmaend i 1915: 
b. Sigurd Christiansen; c. Johan Carlson; d. Olav Running, John Christian- 
son; e. Carl Stro'm, John Christianson, Ole Johnson. Kirke, 1916. — A. O. 

B. Molldrem. (4869—6249) North Cobalt menighet. 

North Cobalt, Timiskaming P. D., Ont. 
Norske synode, 1910(?)-11(?). 

Organisert 1910(F). Opl^st 1911(F). 32 sjaele i 1911. Prest: A. G. 
Lind, 1909-11. Embedsmand i 1911: b. E. Hogan, Haileybury, Ont. 

(2357—6250) 44. QUEBEC 
QU E BEc 
O A/r a R i ° A/£ w York Ven M o/v r f U.f .....k.T.U.. r ..l. f L.J. Quebec praekeplads. 

Quebec, Quebec P. D., Quebec. 
Norske synode, 1862. 

Begyndt 1862. Sluttet 1862. Mission iblandt immigranterne. Prest: A. 
Jacobson, 1862. (4867—6251) 

Den evangelisk lutherske menighet (Bury og Ditton). 

Bury, Compton P. D., Quebec. 
Utenom (Ns), 1876-84. 

Organisert 1876. Opl^st 1884. 62 sjsele i 1877, 60 i 1883. Prester: N. 
J. Ellestad, 1876-80; K. G. Faegre, 1880^84. 225 mil fra prestegaarden. 

(2301—6252) 

Bury (Robinson) menighet. 

Bury, Compton P. D., Quebec. 
Forenede kirke, 1895-99. 

Organisert 1895. Opl^st 1899, fordi presten flyttet. 60 sjsele i 1896, 40 
i 1899. Prest: S. N. Garmoe, 1895-99. (2381—6253) Waterville praekeplads. 

Waterville, Compton P. D., Quebec. 

Forenede kirke, 1897-99. 

Begyndt 1897. Sluttet 1899. Prest: S. N. Garmoe, 1897-99. 

(2383—6254) 

Montreal praekeplads. 

Montreal, Hochelaga P. D., Quebec. 
Utenom (Ns), 1878-80. 

Begyndt 1878. Sluttet 1880. "Ca. 100 skandinaviske familier." Prest: 
N. J. Ellestad, 1878-90. "Kirketidende", 1878, 306. (4866—6255) Hochelaga P. D. 405 

Montreal skandinavisk lutherske menighet. 

Montreal, Hochelaga P. D., Quebec. 

Norske synode, 1884-85. 

Organisert 1884. Oplo'st 1885. Prest: H. A. Preus, 1884-85. 

(2384-6256) 

Vor Frelsers skandinavisk lutherske menighet. 

Montreal, Hochelaga P. D., Quebec. 
Norske synode, 1891-95. 

Organisert 1891. Oplo'st 1895. 60 sjsele i 1893. Prester: O. O. Klev- 
jord, 1890-92; P. J. Fatnes, 1893-94. (2365—6257) 

Montreal praekeplads. 

Montreal, Hochelaga P. D., Quebec. 

Utenom (Fk), 1896-98. 

Begyndt 1896. Sluttet 1898. Prest: S. N. Garmoe, 1896-98. 

(2382—6258) 45. BRITISH COLUMBIA BR/7/5// 

C0/-1/M6/A 
onTA/v* Ebenezer menighet. 

Vancouver, Vancouver P. D., B. C. 
Frikirken, 1910-14. 

Organisert 1910. Opljztet 1914, paa grund av krigen i Europa. Prest: 
G. M. Aasheim, 1913-14. (1788—6260) Zion lutherske menighet. 

Vancouver, Vancouver P. D., B. C. 
Norske synode, 1910-15. 

Organisert 1910. Opldst 1915, paa grund av krigen i Europa. 48 sjaele 
i 1913. Prest: O. Borge, 1911-15. Embedsmand i 1913: b. L. Rudstad. 

(1787-6261) Vancouver praekeplads. 

Vancouver, Vancouver P. D., B. C. 

Utenom (Fk), 1912-13. 

Begyndt 1912. Sluttet 1913. Prest: M. C. Stensen, 1912-13. (4180-6262) Vancouver P. D. } New Westminster P. D. 407 lste skandinavisk evang. 
lutherske menighet. 

Vancouver, Vancouver P. 
D., B. C. 

Utenom (Fk), 1890-93; 
Forenede kirke, 1893—. 

Organisert 1890 ( ?). Split- 
tet 1903, paa grund av spro- 
get: svenskerne organiserte 
sin egen menighet (Den lsta 
svanska lutherska forsam- 
lingen). 32 sjaele i 1895 
(flere svensker), 43 i 1914. 
Prester: S. R. Tollefsen, 
1889-90; C. J. Olsen, 1894- 
96; C. Forthun, 1896-98; P. 
O. Qualen, 1898-00; E. A. 
Erickson, 1901-04; A. C. 
Quale, 1904-06; B. A. Sand, 
1906-11; W. N. Sjovangen, 
1912-13; K. O. Eliassen, 
1913-16; G. N. Isolany, 
1916—. Embedsmaend i 1890: 
a. R. Martinson; b. C. C. 
Hoffard (Br. Tofte, 1893) ; 
c. Herman Tofte; d. Jacob 
Olsen, Ole Olsen, R. Mar- 
tinson; e. Br. Tofte, Bern- 
hard Andersen; f. R. Mar- 
tinson. I 1915: b. R. N. 
Wall; c. A. Borgerson; d. 
mrs. A. Carlsen, mrs. A. Vance, mrs. A. Borgerson; e. R. N. Wall, A. Carlsen, 
A. Borgersen, E. Hagerup, S. Salveson, A. Hauge; f. A. Hauge; h. A. Carl- 
sen. Kvindefor., 1890(?). Prestelon: $150 (1914). "Menighetsbudet", 1906- 
11.— K. O. Eliassen. (103—6259) I' 

1 


MP LiJ ti II: 


HL ^ Kirke 1, 1894(?), $700. Kirke 2, 1910, $3,300. Alder Grove menighet (Older Grove, 1899). 

Alder Grove, New Westminster P. D., B. C. 

Norske synode, 1892(?)-08(?). 

Organisert 1892(?). Opl^st 1908(?). 22 sjaele i 1892. 27 i 1907. Prest: 
L. C. Foss, 1892-98; G. O. Lane, 1898-01; O. J. Ordal, 1901-06; O. Borge, 
1906-08. Embedsmand i 1904: b. J. L. Wilson. I 1907: b. W. Fredriksen. 
(4182—6266) 

Vor Frelsers menighet. 

Whonnock, New Westminster P. D., B. C. 
Norske synode, 1892(?)-93(?). 

Organisert 1892(F). Opl^st 1893(?). 31 sjaele i 1892. Prest: L. C. Foss, 
1892-93. (4181-6267) Den lste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

New Westminster (2 mil syd), New Westminster P. D., B. C. 

Utenom (Fk), 1890-93; Forenede kirke, 1893-11. 

Organisert 1890. Splittet og opljztet 1910-11, paa grund av uoverens- 
stemmelse mellem prest og menighet (Bethel mght. — Lf; Trefoldighed — Fk). 
Ca. 45 sjaele i 1890 (ca. 12 svensker). Prester: S. R. Tollefsen, 1889-90; C. 
T. Saugstad, C. J. Olsen, 1894-96; C. Forthun, 1896-98; P. O. Qualen, 
1898-00; E. A. Erickson, 1901-04; A. C. Quale, 1904-06; B. A. Sand, 1906-10. 
Embedsmaend i 1910: b. H. E. Heliesen; c. Nils Larsen(?). Kvindefor., 1903. 408 British Columbia Kirke 1, 1904, $1,300. Kirke 2, 1910, $4,800. Gravplads, 1 acre, $200. Land, 
2 acres, $600. "Konstitution", 1909; "Menighetsbudet", 1907-10.— K. O. 
Eliassen. (102—6263) 

Trefoldigheds menighet. 

(Fra 1890 til 1911 en del av Den f^rste 
skandinavisk evangelisk lutherske.) 

New Westminster (2 mil syd), New West- 
minster P. D., B. C. 

Forenede kirke, 1911 (1890)—. 

Organisert 1911 (1890). 60 sjaele i 1911, 68 
i 1914. Prester: S. R. Tollefsen, 1889-90; C. 
T. Saugstad, C. J. Olsen, 1894-96; C. Forthun, 
1896-98; P. O. Qualen 1898-00; E. A. Erick- 
son, 1901-04; A. C. Quale, 1904-06; B. A. 
Sand, 1906-10; M. C. Stensen, 1911-13; K. O. 
Eliassen, 1913-16; G. N. Isolany, 1916—. Em- 
bedsmand i 1911: b. John Hanson. I 1915: 
b. G. Lande; c. Bernhard Larsen; d. Knud 
Larsen, Lasse Dahl, Laurits Svendsen, Anton 
Knutson ; e. Jacob Gnnderson, Nels Johnson, 
Andrew Kragseth ; f . Anton Knutson. Kvinde- 
for., 1903, $1,700. "Konstitution", 1909; "Me- 
nighetsbudget", 1906-11.— K. O. Eliassen. 

(4191—6264) 
Kirke 1, 1904, $1,300. 
Kirke 2, 1910, $4,800. 
Gravplads, 1 acre, $200. 
L,and, 2 acres, $600. Bethel menighet. (Fra 1890 til 1911 en del av Den fp'rste skand. evang. luth. menighet.) 
New Westminster (2 mil syd), New Westminster P. D., B. C. 
Frikirken, 1911—. 
Organisert 1911. Prest: B. A. Sand, 1911—. — K. O. Eliassen. 

(4190—6265) 

Gosen evangelisk lutherske menighet. 

Matsqui, New Westminster P. D., B. C. 

Utenom (Fk\ 1903-05; For. kirke, 1905—. 

Organisert kl. 4 efterm., 5te juli 1903. 35 
sjade i 1903 (12 svensker), 51 i 1914 (12 sven- 
sker). Prester: E. A. Erickson, 1903-04; A. 
C. Quale, 1904-06; B. A. Sand, 1906-11; M. 
C. Stensen, 1911-13; K. O. Eliassen, 1913-16; 
G. N. Isolany, 1916—. Embedsmaend i 1903: 
a. E. E. Olsen ; b. J. M. Igeland ; c. T. B. Jen- 
sen ; d. Martin Kveldsrud, E. E. Olsen, Albert 
C. Gustafson; e. John Stro'mberg, C. Lunde, 
Victor Jensen ; f. J. M. Igeland ; h. E. E. Ol- 
sen. I 1915 : b. J. M. Igeland ; c. T. B. Jenson; 

d. J. M. Igeland, B. Ebbesen, E. J. Westlin; 

e. T. B. Jenson, Fred Johannessen, Johannes 
Westlin; f. J. M. Igeland; h. J. M. Igeland. 
Kvindefor., 1903, $900. Ungdomsfor., $50. Pre- 
stelo'n: $75 (1914), $1,000 (1903-14). Sam- 
fundsskoler: $3. Missionen : $10. Barmhjer- 
tighetsanstalter : $18. Menighetsutgifter : $3,011 
(1903-14). Samfundsutgifter: $31 (1903-14). 
"Menighetsbudet", 1906-11.— K. O. Eliassen. 

(101—6269) 
Kirke, 1904, $2,011. New Westminster P.D., Comox Atlin P.D. 409 Throndhjem menighet (Wharnock). 

Whonnock, New Westminster P. D., B. C. 

Norske synode, 1895(F)— . 

Organisert 1895(F). 33 sjaele i 1895, 50 i 1913. Prester: O. Hagoes, 
1895-00; G. O. Lane, 1898-02; O. J. Ordal, 1903-11; M. Skonhovd, 1911-14; 
O. Borge, 1915—. Embedsmand i 1904: b. A. Andersen. I 1913: b. E. 
Kuntsen. (4184—6268) 

Matsqui Prairie menighet. 

Matsqui, New Westminster P. D., B. C. 
Norske synode, 1902(F)-03(F). 

Organisert 1902(F). Opl^st 1903(F). 20 sjaele i 1902. 
Bjerke, 1902-03. (4186—6270) 

Matsqui Prairie menighet. 

Matsqui, New Westminster P. D., B. C. 
Utenom (Fk), 1903-04(F). 

Organisert 1903. Opl^st 1904(F). 30 sjaele i 1903. Prest: E. A. Erick- 
son. Embedsmand i 1903: b. J. M. Igeland. (4187—6271) Prest: A. O. Surray menighet. 

Surray, New Westminster P. D., B. C. 

Forenede kirke, 1902-05. 

Organisert 1902. Oplo'st 1905. 70 sjaele i 1903, 70 i 1904. Prest: O. J. 
Eriksen, 1902-05. Embedsmand i 1903: b. Jens Gunderson. I 1904: b. Jens 
Gunderson. (4188—6272) 

Brownsville menighet. 

Brownsville (5 mil sydp'st), New Westminster P. D., B. C. 

Norske synode, 1907-11. 

Organisert 1907. Oplo'st 1911. 50 sjaele i 1907, 25 i 1910. Prester: O. 
J. Ordal, 1907; G. O. Lane, 1908-11. Embedsmand i 1907: b. Aage Ruck. 
I 1910: b. Geo. Knutzen. (4185—6273) 

Nidaros menighet. 

— , New Westminster P. D., B. C. 
Norske synode, 1913-16. 

Organisert 1913. 85 sjsele i 1913. Prest: O. Borge, 1913—. Embeds- 
mand i 1913: b. H. S. Myhre. (4183—6274) 

Augsburg norsk luth. 
menighet. 

Hagensborg (Bella Coola) , 
Comox Atlin P. D.. B. C. 

Frikirken, 1895—. 

Organisert 9de juni 1895. 
74 sjaele i 1895, 130 i 1914. 
Prester: C. T. Saugstad, 
1895-97; E. A. Hage, 1898- 
07; H. O. Sageng, 1907—. 
Embedsmaend i 1895: b. H. 
B. Christenson; c. H. Ode- 
gaard; d. E. Nordschow, C. 
Carlson, H. O. Hanson; e. 
P. Bonkind, C. Elg, E. Se- 
verinson; f. E. Nordschow. 
I. 1915: b. O. J. Lokken; c. A. K. Oveson; d. C. H. Urseth, H. O. Hanson, 
P. Fredland; e. A. K. Oveson, J. Widsten, J. H. Lunos; f. C. H. Urseth; 
Kirke, 1904, $2,500. Gravplads, 1 acre, $350. 
Land, 7 acres, $1,000. 410 British Columbia 

h. H. O. Hanson, P. Fredland. 2 kvindefor., 1897, 1899, $2,300. Ungdomsfor., 
1896, $700. Pikefor., 1914, $25. Missionsfor., 1914, $36. Sangfor., 1895. Av- 
holdsfor., 1913, $25. PrestelOn: $100 (1895), $400 (1914), $4,200 (1895-04). 
Prestehus: $1,200. Kirketjener osv. : $450 (1895-04). Samfundsskoler : $1,300 
(1895-04). Missionen: $1,500 (1895-04). Barmhjertighetsanstalter : $300 
(1895-04). "Konstitution", 1915.— H. O. Sageng. (1534—6275) 

Waldo menighet. 

Waldo, Kotenay P. D., B. C. 
Utenom (Fk), 1912-13(?). 

Organisert 1912. Oplo'st 1913(?). Prest: H. O. Thormodsgaard, 1912-13. 
Embedsmand i 1912: b. B. Sorensen. Prestel^n: $50 (1912). (4189—6276) 

Pauce Coupe menighet (Peace River). 

Hudson Hope (75 mil sydo'st), Yale-Cariboo P. D., B. C. 

Hauges synode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: H. M. Running, 1908—. (2611—6277) SOUTHERN ALBERTA. 
at cox .tOY- Morrrn • fcueenttown 
VlcTtrr • Mor> t 

Rfjjn • ^ Compeer Ve^da^t Cereal 

• Oyen SolW* 

# ft>f!©cAVVl>«. 
Hutton* 

MEDIClA/t HAT t 

efcrn, Carlstadt Sej-H* Redehft 

•.HediciTwHat 

lrvm« 


M«."Hlr •Thompson Aftorado 


0; CO UNITED STATES. 46. ALBERTA 
Kirke, 1910(?). Bardo menighet 
(Norden me- 
nighet). 

Bardo, Vegre- 
ville P. D., Alta. 

Hauges synode, 
1895—. 

Organisert 1895. 
62 sjaele i 1897. 
Prester: Bersvend 
Anderson, 1895-10; 
C. L. Jothen, 1911- 
14; Chr. Hover- 
sten, 1914 — . Em- 
bedsmand i 1895 : 
b. Peder B. Ander- 
son. I 1915: b. 
John Jevningen. 
"B u d b se reren", 
1908, 822-23; 1911, 
151_52, 444-45. 

(5646—6278) Stony Creek. 
Bardo (15 mil ?), Vegreville P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1897-98 (?). 

Organisert 1897. Oplo'st 1898(F). Prest B. Anderson, 1894-10. 

(5687—6279) Tordenskjold School District menighet. Bardo (? mil ?), Vegreville(?) P. D., Alta. 
Hauges synode, 1900(?)-01(?). 

Organisert 1900(?). Opl^st 1901(?). 62 sjsele i 1900. 
son, 1894-10. (5693—6280) Prest: B. Ander- 
En Vermillion Valley pioner. 

Egedahl, 1906-12. Embedsmand i 1904 
I 1909: b. A. Olsen. (5716—6281) Vermillion Valley norsk 

evangelisk lutherske 

menighet. 

(Vermillian Valley.) 

Martins, Vegreville P. D., 
Alta. 

Forenede kirke, 1903-10. 

Organisert 1903. Oplo'st 
1910, for at forene sig med 
Bethania menighet og danne 
Holden menighet. 67 sjaele 
i 1904, 40 i 1910. Prester: 
C. S. Vang, 1903-04; C. S. 
Halvorson, 1904-06; H. T. 
b. P. P. Kjo'snes. I 1906: L. Raaen. Vegreville P. D., Stony Plain P. D , Wetaskiwin P. D. 413 

Bethania norske menighet. 

Holden, Vegreville P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1904-10. 

Organisert 1904. Opljztet 1910, for at forene sig med Vermillion Valley 
og danne Holden menighet. 33 sjaele i 1904, 33 i 1909. Prester: C. S. Vang, 
1903-04; O. I. Sartre, 1904; C. S. Halvorson, 1904-06; H. T. Egedahl, 1906-12. 
Embedsmand i 1904: b. Jakob Retland. I 1906: Peder Tangen. I 1909: b. 
B. Evenson. (5654—6282) 

Holden menighet. 

(Sammenslutning av Vermillion Valley og Bethania menigheter.) 

Holden, Vegreville P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1910 — . 

Organisert 1910. 50 sjaele i 1910, 77 i 1915. Prester: E. T. Egedahl. 
1906-12; A. E. Hanson, 1912—. Embedsmand i 1910: b. J. Menus. I 1915: 
b. A. Lium. Prestelp-n: $120 (1910), $250 (1915). Kirketjener osv.: $216 
(1910). Kirke. 1915. (5655—6283) Ryley menighet. 

Ryley, Vegreville P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1908-14. 

Organisert 1908. Oplo'st 1914. 25 sisele i 1908. Prester: O. N. T. SoY- 
hus, 1908-10; S. L. Klyve, 1910-13; O. E. Grtfnen, 1913-14; A. E. Hanson, 
1914. Embedsmand i 1908: b. A. C. Solberg. I 1913: b. Hans B. Hillerud. 
(5759—6284) 

Bethel menighet (Iquity). 

Ryley, Vegreville P. D., Alta. 

Hauges synode, 1908 — . 

Organisert 1908. 74 siaele i 1908, 75 i 1915. Prester: A. Th. Hjortaas, 
1908-11; C. L. Jothen, 1911-14; Chr. Hoversten, 1914—. Embedsmand i 
1915: b. A. Finseth. Kirke, 1913(F), $2,000. "Budbaereren", 1908, 1075, 1170, 
1242; 1909, 1051; 1914, 572. (5656—6285) Amisk Creek menighet (Amosk Creek). 

Ryley (4 mil vest), Vegreville P. D., Alta. 
Hauges synode, 1915(F) — . 

Organisert 1915(F). Prest: B. Anderson(F), 1915. Embedsmand: 
John Anderson. "Budbaereren", 1915, 847-48. (5643—6286) Stony Plain praekeplads. 

Stony Plain, Stony Plain P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1897-98(F). Begyndt 1897. Sluttet 1898(F). Prest: B. 
Anderson, 1894-10. (5691—6287) Bitter Lake praekeplads. 

Bittern Lake, Wetaskiwin P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1897-98 (?). 

Begyndt 1897. Sluttet 1898(F). Prest: B. Anderson, 1894-10. 

(5692—6288) 414 Alberta Vang norsk lutherske 
menighet (Wang). 

Wetaskiwin ( 10 mil nord), 
Wetaskiwin P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1899—. 
Organisert 18de mai 1899. 
Ca. 45 sjaele i 1899, 45 i 
1914. Prester: H. C. Wik, 
1900-01; C. M. N0dtvedt, 
1901-03; O. I. Saetre, 1903- 
06; O. N. T. S0rhus, 1906- 
07; T. 0. Kj0s, 1907-10; J. 
P. G. Fostvedt, 1910—. Em- 
bedsmasnd i 1899: b. Thos. 
Dahl; c. T. T. Jevne; d. 
Ole Rogne, Ole Kjp'rlien, 
Thos. Dahl; e. T. T. Jevne, E. E. Skjel, T. R. Jevne. I 1915: b. N. K. Bak- 
ken; c. E. Skjel, Sr. ; d. J. Hope, C. Moen, Jens Nilsen Wik; e. G. Sanden, 
E. Skjel, T. T. Jevne. Kvindefor. Prestelon: $100 (1914).— J. P. G. Fos- 
tvedt. (1932—6289) 
Kirke, 1905, ca. $1,500. Gravplads, 1 acre (gave). 
Land, 10 acres. Norderhov menighet. 

Wetaskiwin, Wetaskiwin P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1902-07. 

Organisert 1902. Oplp'st 1907, paa grund av at presten sluttet. 48 sjaele 
i 1902, 15 i 1906. Prester: C. M. N^dtvedt, 1902-03; O. I. Sartre, 1903-07. 
Embedsmand i 1904: b. Hans Pedersen. I 1906: b. Hans Pedersen. 

(1931—6290) 

Crooket Lake menighet. 

Wetaskiwin (9 mil nordo'st), Wetaskiwin P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907(?). Opl^st 1908(F). 55 sjaele i 1907. Prest: O. I. 
Sartre, 1907-08. Embedsmand i 1907: b. mr. Sherbeck. (5712—6291) Hegge menighet. 

Westerose, Wetaskiwin P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1907(?)— . 

Organisert 1907(?). 33 sjaele i 1907, 24 i 1915. 
1907-10; J. P. G. Fostvedt, 1910—. Embedsmand i 
1915: b. H. Fiveland. Prestelon: $83 (1915). (5723—6292) Prester: T. 0. Kj0s, 
1907: b. T. Hauge. I Ringsaker menighet. 

(Zion og Ringsaker, 1913 — .) 

Gwynne, Wetaskiwin P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1907(?)— . 

Organisert 1907(?). 11 sjaele i 1911, 33 i 1915. Prester: T. 0. Kjjzfs, 
1907-10; J. P. G. Fostvedt, 1910—. Embedsmand i 1909: b. E. Hanson. I 
1912: b. E. Hanson. I 1915: b. E. Hanson. Prestelon: $30 (1911), $104 (1915). 
(5721—6293) 

Bethel menighet. 

Wetaskiwin, Wetaskiwin P. D., Alta. 

Organisert november 1908. 25 sjaele i 1908, 25 i 1914. Prester: T. 0. 
Kj0s, 1908-10; J. P. G. Fostvedt, 1910—. Embedsmaend i 1908: b. A. A. 
Taje; c. Lars Lykken; d. Andreas Arntsen, O. H. Ronnie; e. Andreas Arnt- Wetaskiwin P. D., Camrose P.D. 415 

sen, Ole Kvale, O. H. Ronnie. I 1915: b. J. P. G. Fostvedt; c. O. H. 
Ronnie; d. mrs. B. Berge; e. Carl Fostvedt, A. Arntsen. Kvindefor. Ung- 
domsfor. Kirke, 1913, ca. $900. Prestel^n: $30 (1908), $75 (1914).— J. P. 
G. Fostvedt. (1930-6294) 

Zion menighet. 

(Sion, Zion og Ringsaker, 1913 — . Se Zion Millet.) 

Gwynne, Wetaskiwin P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1908 (?)— . 

Organisert 1908(?). 33 sjsele i 1910, 8 i 1912. Prester: T. 0. Kj^s, 
1907-10; J. P. G. Fostvedt, 1910—. Embedsmand i 1910: b. A. B. Sorbu. I 
1912: b. A. B. Sorbu. I 1915: Carl Poulsen. Ungdomsfor., 1911. Preste- 
lp-n: $65 (1910), $52 (1915). (5720-6295) 

Bittern Lake menighet. 

Bittern Lake, Wetaskiwin P. D., Alta. 

Frikirken, 1912(?)-13(?). 

Organisert 1912(?). Opl^st 1913(?). Prest: L. H. Froyen, 1904-13. 

(5661—6296) 

Skandia norsk evangelisk lutherske menighet (Scandia). 

Armena, Camrose P. D., Alta. 
Utenom (Hs), 1899-07; Hauges synode, 1907—. 

Organisert 1899. Delt 1907, paa grund av at menigheten gik ind i 
Hauges synode (Skandia mght— Lf). 125 sjsele i 1899, 105 i 1914. Prester: 

B. Andersen, 1899-02; A. E. Hanson, 1902-04; S. H. Froyen, 1904-06; T. T. 
Carlson, 1907-16. Embedsmaend i 1915: b. Ole Skaret; c. Elling Olson; d. 
H. Somnes, C. Kelstad, Thomas Ostrem; e. Knud Lyseng, O. Skaret, John 
Broen; h. H. Somness. Kvindefor., 1900. Ungdomsfor., 1908. Sangfor. 
Kirke, 1907, ca. $2,000. Gravplads, 2 acres (gave). Prestel^n: $300 (1914). 
Samfundsskoler: $18 (aarlig). Mission: ca. $50 (aarlig). "Budbsereren", 
1910, 796-98; 1911, 151-52; 1915, 847-4S.— T. T. Carlson. (155—6297) 

Moland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Camrose, Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1901-03; Forenede kirke, 1903—. 

Organisert 30te September 1901. 26 sjsele i 1901, 72 i 1914. Prester: H. 

C. Wik, 1901-02; C. M. Np-dtvedt, 1902; C. S. Vang, 1903; C. S. Halvorson, 
190^-06; O. N. T. SoYhus, 1906-10; J. Tanner, 1910-11; J. R. Lavik, 1912-13; 
H. G. Fatland, 1913—. Embedsmsend i 1901: b. J. Elnes; c. John Spakkeli; 
d. J. Spakkeli, Ole Spedal; e. T. Hoyme, Lars Bjaaland, Ole Graesdal. I 
1915: b. T. Hoyme; c. N. N. Gullekson; d. prof. M. R. Odegaard, Lars Bjaa- 
land, K. W. Tanner; e. Olaf Howe, Andrew Larson, J. Murray; h. prof. M. 
R. Odegaard. Kvindefor., 1905, $1,200. Ungdomsfor., 1912, $75. Sangfor., 
1908. Kirke, 1905, $2,200. Gravplads, 1 acre (gave). Prestel^n: $50 (1901), 
$300 (1914), $1,175 (1901-14). Prestehus osv.: $150. Kirketjener osv.: $125 
(1901-14). Laererlp-n: $120 (1901-14). Samfundsskoler: $1,705 (1901-14). 
Missionen: $200 (1901-14).— H. G. Fatland. (145—6298) 

Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Camrose, Camrose P. D., Alta. 

Hauges synode, 1909—. 

Organisert 1909. 60 sjsele i 1909, 78 i 1914. Prest: T. T. Carlson, 1909- 
15. Embedsmsend i 1909: a. Anton Quello; b. E. S. Scotvold; c. E. S. Scot- 
void; d. John Hanson, Carl Andreasson; e. John Hanson, Carl Andreasson, 
E. S. Scotvold; h. prof. A. Solheim. I 1915: b. prof. A. Solheim; c. prof. 416 Alberta 

A. Solheim; d. John Hanson, C. O. Pederson; e. John Hanson, prof. A. 
Solheim, S. E. Soneseth; h. J. M. Vatland. Kvindefor., 1909, ca. $3,000. 
Pikefor., 1911. Kirke, 1909, ca. $2,000. Prestel^n: $300 (1509).— T. T. Carl- 
son. (261—6299) 

Bawlf norsk evangelisk lutherske menighet (Dakota). 

Bawlf, Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 1902. Delt 1909, fordi den var for vidtstrakt (Hegre n. ev. 
luth. mght). 91 siaele i 1904, 104 i 1914. Prester: C. M. N^dtvedt, 1902-03 
Chr. S. Vang, 1903-04; C. S. Halvorson, 1904-06; O. N. T. S^rhus, 1906-08 
S. L. Klyve, 1908—. Embedsmaend i 1915: b. K. O. Eggen; c. K. O. Eggen 
d. G. Hanson, M. Bergquest, P. Hanson; e. T. Hagen, L. Jackson, S. Kvam 
f. P. Hanson; h. mrs. Oluf Olsberg. Kvindefor. Ungdomsfor., 1910. Pike 
for., 1915. Sangfor. Kirke, 1910, ca. $2,500. Gravplads, 2 acres (gave) 
Prestelon: $200 (1914).— S. L, Klyve. (899—6300) Bethania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Donalda (6V2 mil nord), Camrose P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1902 — . 

Organisert 1902. 230 sjaele i 1914. Prester: C. M. N^dtvedt, 1902-07; 
O. N. T. Sp-rhus, 1907-08; S. L. Klyve, 1908—. Embedsmaend i 1915: b. 
K. Stolee; c. Jens Jerstad; d. P. H. Olufson, J. Vikse, T. Vikse; e. A. Jer- 
stad, G. Haugstad; f. Jacob Vikse; h. B. J. Stolee. Kvindefor. Ungdoms- 
for. Pikefor. Sangfor. Avholdsfor. Kirke 1, 1910, ca. $2,000. Kirke 2, 
1915, ca. $1,500. Gravplads, 3V 2 acres. Prestelon: $200 (1914). Kirketjener 
osv.: ca. $2,200 (1902-14).— S. L. Klyve. (898—6301) Dorenlee menighet. 

Dorenlee, Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1902—. 

Organisert 1902. Ca. 20 sjaele i 1914. Prester: C. M. N^dtvedt, 1902-06; 
S. L. Klyve, 1907-11; J. R. Lavik, 1912-13; H. G. Fatland, 1913—. Embeds- 
mand i 1915: b. mrs. Alfred Tronnes. Kvindefor., 1905, $250. Kirke, 1915, 
ca. $650. Prestelon: $200 (1914).— H. G. Fatland. (142—6302) Little Beaver menighet (Dorenlee). 

Dorenlee, Camrose P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1910-11. 

Organisert 1910. Opl^st 1911. 18 sjaele i 1910. Prester: S. L. Klyve, 
1910-11; J. R. Lavik, 1911-13. (5760-6303) Edberg norsk evangelisk lutherske menighet (Vor Frelsers). 

Edberg, Camrose P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1911 (1902)—. 

Organisert 1911 (1902). 35 sjaele i 1911, 15 i 1914, 35 i 1915. Prester: 
H. C. Wik, 1901-02; C. M. N^dtvedt, 1902-06; S. L. Klyve, 1907-10; J. R. 
Lavik, 1912-13; H. G. Fatland, 1913—. Embedsmand i 1911: b. Peder Aurs- 
nes. I 1915: b. Ole Haugen; c. Ole Haugen; d. Anton Elhov, mrs. N. 
Hustad; e. Ole Rasmussen, Milton Hardy, John Olson. Kvindefor., 1902, 
$275. Ungdomsfor., 1904, $60. Kirke, 1913, $1,060. Prestel0n: $20 (1902), 
$50 (1914), $400 (1902-14).— H. G. Fatland. (147—6304) Camrose P. D. 417 

Vor Frelsers menighet (Duhamel). 

Edberg, Camrose P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1902-11. 

Organisert 1902. Opl^st 1911. 28 sjsele i 1902, 48 i 1905. Prester: H. 
C. Wik, 1901-02; C. M. N^dtvedt, 1902-06; S. L. Klyve, 1907-11. Embeds- 
mand i 1902: b. H. Lien. I 1903: b. Halvor Djuve; c. H. Lien; d. N. Hustad, 
P. P. Aursnes; e. J. Ram, Ole Rasmussen, H. Juve. I 1909: b. P. P. 
Aursnes.— H. G. Fatland. (5719—6305) Lake de May menighet. 

Lake de May, Camrose P. D., Alta. 

Frikirken, 1904(?)-13(?). 

Organisert 1904(?). Opl^st 1913 (?). Prest: L. H. Froyen, 1904-13. 

(5662—6306) 

Lake de May praekeplads. 

Lake de May, Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1912-16. 

Begyndt 1912. Sluttet 1916. Prest: T. T. Carlson, 1912-16. (5683—6307) Skudesnes norsk evangelisk lutherske menighet. 

Earling, Camrose P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1904(?)-08(?). 

Organisert 1904(7). Opl^st 1908(?). 35 sjaele i 1904, 28 i 1907. Prester: 
C. S. Halvorson, 1904-06; O. I. Sartre, 1906-07; O. N. T. S^rhus, 1906-08. 
Embedsmand i 1904: b. Knudt Olsen. I 1907: b. Sivert Olsen (5715—6308) Parkland norsk evangelisk lutherske menighet. 

Ohaton (5 mil nordo'st), Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1903-05; Forenede kirke, 1905—. 

Organisert 1903. 39 sjsele i 1903, 76 i 1914 (7 svensker). Prester: C. S. 
Vang, 1903; C. S. Halvorson, 1904-06; O. N. T. S^rhus, 1906-10; J. Tanner, 
1910-11; J. R. Lavik, 1912-13; H. G. Fatland, 1913—. Embedsmsend i 1903: 
b. G. O. Oppen; c. A. Hardy; e. A. Shervin, Th. Brager, Ole Graesdal; f. 
A. Shervin. I 1915: b. G. O. Oppen; c. Alex Olson; d. Johan Aker, Gust. 
Olson, Th. Brager; e. Ole Oppen, G. O. Oppen, Henry Hanson; h. Ray- 
mond Brager. Kvindefor., 1903, ca. $560. Ungdomsfor., 1914, $80. Sang- 
for., 1908. Gravplads, 2 acres, $16. Prestel^n: $20 (1903), $100 (1914), $440 
0903-14). Prestehus: $11. Samfundsskoler: $175 (1903-14).— H. G. Fat- 
land. (144-6309) 

Sion norsk lutherske menighet (Bethesda, Zion). 

Ryley (10 mil syd, 1 ^st), Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1903—. 

Organisert 1903. Delt 1915, paa grund av at den var for vidtstrakt 
(Skudesnes norsk lutherske menighet). 229 sjsele i 1914. Prester: Chr. S. 
Vang, 1902-03; C. S. Halvorson, 1904-06; O. N. T. S^rhus, 1906-10; S. L. 
Klyve, 1910—. Embedsmand i 1904: b. Hans O. Mosby. I 1915: b. C. Er- 
landsen, G. Gunderson; c. L. Hovland; d. P. Bjerkseth, A. Smo'rlie, Ole 
Bjerkseth; e. Geo. Nasby, Ole Smo'rlie, A. Tangen; f. A. Tangen; h. P. 
Forre. 2 kvindefor. Pikefor., 1910. Sangfor., 1906. Kirke, 1915, ca. $3,400. 
Prestelpn: $200 (1914).— S. L. Klyve. (896—6310) 

14—11 418 Alberta 

Bethlehem menighet. 

Ferry Point (6 mil sydvest), Camrose P. D., Alta. 
Frikirken, 1904—. 

Organisert 1904. Prester: J. A. Stavney, 1903-08; E. H. Froyen, 1909-12; 
A. O. Koiden, 1913-14; E. G. Sand, 1914-15; P. M. Fosse, 1915—. 

(5659—6311) 

St. Josephs norsk evangelisk lutherske menighet. 

Hay Lake (4 mil nordo'st), Camrose P. D., Alta. 

Hauges synode, 1915 — . 

Organisert 1905. 40 siade i 1905, 53 i 1914. Prester: B. Anderson, 1900; 
A. E. Hanson, 1904; T. T. Carlson, 1905-15. Embedsmcend i 1905: b. Ole 
Svore; c. Ole Svore; d. O. Kristianson, J. Sund, Mikal Kristianson; e. O. 
Svore, Ole Feragen, J. Sund. I 1915: b. O. Svore; c. O. Svore; d. M. 
Kristianson; e. O. Svore, Lars Grue, Ole Feragen. Kvindefor., 1905. Kirke, 
1915, ca. $2,000. Gravplads, 2 acres. $60. Prestel0n: $50 (1914), $150 (1905- 
14). Samfundsskoler: ca. $20 (1905-14). Missionen: ca. $30 (1905-14).— T. 
T. Carlson. (262—6312) 

Bethesda norsk evangelisk lutherske menighet. 

New Norway, Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1907-09; Hauges synode, 1909—. 

Organisert 1907. Ca. 70 sja:le i 1907, 53 i 1914. Prest: T. T. Carlson, 
1907-15. Embedsma?nd i 1907: b. Edw. Ramsey; c. P. O. Haukedal; d. 
Edw. Ramsey, G. Iverson, P. O. Haukedal; e. P. O. Haukedal, E. Ellingson, 
mrs. I. Skattebo; f. Edw. Ramsey. I 1915: b. Theo. Nelson; c. P. O. Hauke- 
dal; d. Christ. Johnson, Edw. Ramsey, P. O. Haukedal; e. Elmer Stue, 
Edw. Ramsey, P. O. Haukedal; f. Edw. Ramsey. Kvindefor. Kirke, 1909, 
$2,400. Prestelon: $50 (1907), $100 (1914). Samfundsskoler: $50 (1907-14). 
— T. T. Carlson. (260—6313) 

Bethlehem norsk evangelisk lutherske menighet (Pretty Hill). 

Dinant (2 mil nord), Camrose P. D., Alta. 

Hauges synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 50 sjsele i 1906, 65 i 1914. Prester: T. T. Carlson. 
1906-11; C. L. Jothun, 1911-15; A. H. Solheim, 1915—. Embedsmaend i 
1906: b. O. Olson; c. T. Thronson; d. H. Lomnes, J. Slind, J. Danilson; e. 
Th. Thronson, E. Sivertson. S. Kringen. I 1915: b. O. Olson; c. A. A. 
Johnson; d. A. A. Johnson, S. Krinsren, PI. Hovelson; e. M. Fuglum, J. 
Slind, O. Olson; f. M. Fuglum. Kvindefor., 1906. Ungdomsfor., 1912. 
Pikefor., 1914. Kirke, 1910, $1,500. Prestelon: $50 (1906), $60 (1914), $600 
(1906-14). Kirketjener osv.: ca. $90 (1906-14). Samfundsskoler: $250 (1906- 
14). Missionen: $250 (1906-14). "Budbrereren", 1905, 847-48; 1907, 678-79; 
1911, 151-52.— A. H. Solheim. (1285—6314) 

Nazareth menighet. 

Bawlf (6 mil nord), Camrose P. D., Alta. 

Hauges svnode, 1906 — . 

Organised 1906. 37 sjsele i 1907, 19 i 1915. Prest: T. T. Carlson, 1906-16. 
Embedsmand i 1907; b. C. Ganlaas. I 1915: b. Thorwald Anderson. Preste- 
lo-n: $70 (1907). Samfundsskoler: $13 (1907). Missionen: $35 (1907). 

(5672—6315) 

Solherg skolehus praekeplads. 

Camrose (? mil ?), Camrose(?) P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1906-09(?). 

Begyndt 1906. Sluttet 1909(F). Prest: T. T. Carlson, 1906-09. 

(5673—6316) Camrose P. D. 419 

Throndhjem ( Trondhjem ) . 

Round Hill (2 mil 0st), Camrose P. D., Alta. 

Haitges synode, 1906 — . 

Organisert 1906. 30 sisele i 1908, 210 i 1913. Prester: T. T. Carlson, 
1906-08; A. Th. Hjortaas, 1908-11; C. L. Jothen, 1911-15; C. Hoversten, 
191 6_ . Embedsmand i 1907: b. G. Bruoss. I 1913: b. Geo. Bruads. Mis- 
sioned $14 (1907). (5670—6317) 

Lake menighet. 

Camrose (? mil ?), Camrose(?) P. D., Alta. 
Hauges synode, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907C?). Opl^st 1908(?). Prest: A. E. Hanson, 1907-08. 
Hs. "Aarsberetning", 1908, 190. (5686—6318) 

Rosenrold menighet. 

Rosenroll, Camrose P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907(?). Opl^st 1908(?). 40 sjsele i 1907. Prest: O. I. 
Ssetre, 1907-08. Embedsmand i 1907: b. Gilbertson. Kirke. (5714—6319) 

Skandia menighet. 

(Fra 1899 til 1907 en del av Skandia— Hs.) 
Camrose (12 mil nordvest), Camrose P. D., Alta. 
Frikirken, 1907—. 

Organisert 1907. Ca. 25 sjsele i 1907. Prester: L. H. Froyen, 1904-13; 
E. G. Sand, 1914-15; C. S. Vang, 1915-16. (5669-6320) 

Hegre norsk lutherske menighet. 

(Fra 1902-09 en del av Dakota.) 

Bawlf (8 mil nord, 1 o'st), Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1909—. 

Organisert 1909. 42 sjaele i 1909, 40 i 1914. Prester: O. N. T. So'rhus, 
1909-11; J. Tanner, 1911-12; S. L. Klyve, 1913—. Embedsmand i 1909: b. 
P. E. Lassesen. I 1915: b. P. Lassesen; c. O. Sonflaa; d. L. Melby, C. Ther- 
son; e. P. Kringen, H. Pederson, J. Mysmoe. Kirke, 1915, ca. $1,800. 
Prestelo-n: $50 (1914). Samfundsskoler: $1,500 (1909-14).— S. L. Klyve. 

(897—6321) 

Salem norsk evangelisk lutherske menighet (Kingman). 

Kingman, Camrose P. D., Alta. 

Hauges synode, 1910 — . 

Organisert 26de april 1910. 8 sjaele i 1910, 7 i 1914. Prester: T. T. Carl- 
son, 1910-11; C. L. Jothen, 1911-15; A. H. Solheim, 1915—. Embedsmaend 
i 1910: b. Christ. Gaalaas; d. S. M. Heie, W. W. Osnes, O. O. Bjorgum; 
e. O. O. Bjorgum, Jos. Evenson, Thorn J. Rognes; h. T. J. Rognes. I 1915: 
b. W. W. Osnes; c. W. W. Osnes; d. Albin Anderson, A. Johnson, O. O. 
Bjorgum; e. Martin Bjorgum, A. Ho'rte, Thorn Eowry; h. T. J. Rogness. 
Kvindefor., 1910. Prestelp'n : $85 (1914). Samfundsskoler: ca. $100. "Bud- 
baereren", 1911, 444-45.— A. H. Solheim. (1286—6322) 

Meeting Creek menighet. 

Meeting Creek, Camrose P. D., Alta. 

Frikirken, 1912(?)-13( ?). 

Organisert 1912(F). Opl^st 1913(?). Prest: L. H. Froyen, 1904-13. 

(5663—6323) 420 Alberta Saron menighet. 

Donalda (6 mil nord), Camrose P. D., Alta. 
Frikirken, 1913—. 

Organisert 1913. Prester: E. G. Sand, 1914-15; C. S. Vang, 1915-16. 
Kirketjener osv.: $12 (1913). (5671—6324) Rose Brook praekeplads (Roose Brook). 

Rose Brook, Camrose(?) P. D., Alta. 
Frikirken, 1914(?) — . 

Begvndt 1914(?). Prester: E. G. Sand, 1914-15; C. S. Vang, 1915-16. 
(5664—6325) 

Daysland menighet. Daysland (12 mil nord), Camrose P. D., Alta. 

Frikirken, 1915—. 

Organisert 1915. Prest: Olaf Ellingsen, 1915- (5666-6326) Skudesnes norsk lutherske menighet. 

Bawlf (12 mil nord, 1 o'st), Camrose P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 1915. 61 sjade i 1915. Prest: S. L. Klyve, 1915—. Embeds- 
maend i 1915: b. K. Olson; c. L. Jenson; d. Joh. Akre, L. Jenson, Andrew 
Knutson; e. Knut Olson, Ed. Holm, P. Iverson; f. L. Finstad; h. Joh. Akre. 
Kvindefor. Kirke, 1915, ca. $1,200. Gravplads, 2V 2 acres (gave). Prestelp'n: 
$200 (1915).— S. L. Klyve. (895—6327) Den norsk lutherske 
menighet. 

(Eau Claire skandinavisk 
lutherske, Calgary norsk lu- 
therske.) 

Calgary, Calgary North 
P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1900—. 

Organisert 28de mai 1900. 
41 sjrele i 1909, 84 i 1914 (3 
svensker, tyskere) . Prester : 
H. C. Wik, 1900-02; M. B. 
Anderson, 1909-10; C. O. 
p *u iou tonnn B - Ness, 1910-13; A. Hal- 

Prestehus, 1914, $2,000. , atvi 1A1 ', -,-«. 

dor Thorsen, 1914 — . Em- 
bedsmsend i 1900: b. Conrad Anderson; c. mrs. Louis Pederson ; d. Conrad 
Anderson, John Ness, Louis Pederson ; e. Louis Pederson, John Ness, Syvert 
Soli. I 1915: b. John Anderson; c. Carl Eidsvig; d. M. J. Allergoth, Gilbert 
Thompson ; e. Martin Opsal, Ole Kirkevold, Carl Eidsvig. Kvindefor., 1900. 
Ungdomsfor. Samfundsskoler : $8 (1915). "Konstitution" (Forenede kir- 
kes).— A. Haldor Thorsen. (286—6328) 
Kirke. Aspelund menighet (Espelund). 

Blackfalds (7 mil vest), Lacombe P. D., Alta. 

Hauges synode, I90l-ll(?). 

Organisert lste januar 1901. Opl^st I9ll(?). 12 sja?le i 1901, 44 i 1905, 
80 i 1907. Prester: H. Moe, 1901-08; A. E. Hanson, 1908-11. Embedsmamd 
i 1901: a. Oluf Eggen; b. Ole Hedemark. Prestelp'n: $60 (1902). "Bud- 
bsereren", 1901, 80. (5647—6329) Lacombe P. D. 421 Gull Lake menighet. Gull Lake, Lacombe P. D., Alta. 
Hauges synode, 1903-08(?). 
Organisert 1903. Opljrfst 1908(?). 
$84 (1907). (5667—6330) Prest: H. Moe, 1903-08. Missionen: Rainy Valley menighet. Bentley, Lacombe P. D., Alta. 
Hauges synode, 1903-04 (?). 
Organisert 1903. Oplpfet 1904(?). 
$40 (1903). (5668—6331) Prest: H. Moe, 1903-08. Prestel^n: 
Kirke, 1906. Vigs menighet. 

(Vig norsk lutherske.) 

Bentley (6 mil vest), La- 
combe P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1905-13; 
Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 4de dec. 1905. 
32 sjaele i 1905, 96 i 1914. 
Prester: H. Moe, 1903-08; 
A. E. Hanson, 1908-10; A. 
Th. Hjortaas, 1911—. Em- 
bedsmsend i 1905: a. Gerard 
Haarstad; b. Casper Vig; 
c. Casper Vig. I 1915: a. 

Gravplads, 2 acres. Qscar y; g . b Hans Skj0ns- 

berg; c. Hans Skjonsberg; d. John Vig; Gustav Arentsen, Alger Johnsen; 
e Gerhard Haarstad, J. P. Chrestiansen, John Holmen ; h. John M. Oker- 
holm. Kvindefor. Prestelo'n : $100 (1914), $400 (1905-14). "Budbsereren", 
1908, 162.— A. Th. Hjortaas. (1946—6332) 

Scanavia menighet (Aspelund, Scandia). 

(Aspelund menighet. Scandia.) 

Blackfalds (7 mil vest), Lacombe P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1912-13; Hauges synode, 1913—. 

Organisert 1912, 56 sjaele i 1912, 56 i 1914. Prester: H. Moe, 1903-08; 
A. E. Hanson, 1908-11; A. Th. Hjortaas, 1911—. Embedsmaend i 1912: b. 
John Hedemark; c. John Hedemark; d. Ole Eggen, Gustav Carlstro'm; c. 
H. Amundsen, O. Hedemark; h. John Larsen. I 1915: b. J. Larsen; c. John 
Larsen; d. O. Eggen, mr. Carlstro'm; e. Ole Hedemark, H. Amundsen; h. 
J. Larsen. Kvindefor., 1914. Gravplads, 2 acres. Prestelo'n: $50 (1912} , 
$200 (1912-14).— A. Th. Hjortaas. (1945—6333) Vor Frelsers menighet. 

Gilby, Lacombe P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1913—. 

Organisert 1913. 57 sjaele i 1913, 57 i 1914. Prest: A. Th. Hjortaas, 
1913 — . Embedsmsend i 1913: a. August Stenvik; b. Thomas Sveen; c. Thomas 
Sveen; d. Ole Norem, Carl Linder, A. Rangen; e. Carl Linder, Gunard For- 
sell. I 1915: a. August Stenvik; b. Gunerd Farsell; d. Carl Linder, Thomas 
Sveen; e. Ole Norem, A. Rangen.— A. Th. Hjortaas. (1947—6334) Vor Frelsers norsk lutherske menighet (Sylvan Lake). 

Eckville (8 mil nord), Lacombe P. D., Alta. 
Hauges synode, 1914—. 

Organisert 1914. Ca. 60 sjaele i 1914. Prest: A. Th. Hjortaas, 1914—. 
"Budbaereren", 1914, 68-69. (5682—6335) 422 Alberta 

Nidaros menighet. 

Claresholm, Claresholm P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 18 sjaele i 1904, 60 i 1914. Prester: O. I. Saetre, 1904- 
06; M. B. Anderson, 1906-10; C. O. B. Ness, 1910; J. R. Lavik, 1910-13; F. 
A. T. Corneliussen, 1913-15; M. B. Anderson, 1915—. Embedsmaend i 1904: 
b. O. A. Finstad; e. M. O. Berg, O. Finstad, O. J. Berg; f. M. O. Berg. I 
1915: b. M. Fredrickson; c. M. Matson; d. A. M. Berg, T. Barley; e. O. J. 
Berg, H. Paulson, O. Finstad. Kvindefor., 1906. Kirke, 1909, ca. $450. 
Gravplads, 1 acre. Prestel^n: $400 (1914).— M. B. Anderson. (1772—6336) 

Trefoldigheds menighet (Leavings). 

Granum (9 mil o'st), Claresholm P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1904-11 (?). 

Organisert 1904. Oplo'st 1911(F). 18 sjasle i 1904, 45 i 1910. Prester: 
O. I. Saetre, 1905-06; M. B. Anderson, 1906-10; J. R. Lavik, 1910-11. Em- 
bedsmaend i 1905: b. Claus Hansen. I 1910: b. N. C. Thompson. Preste- 
lo-n: $150 (1910). (5718—6337) 

Golden Valley norsk evangelisk lutherske menighet. 

Viking, Sedgewick P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 47 sjaele i 1904, 152 i 1915. Prester: C. S. Halvorson, 
1904-06; H. T. Egedahl, 1906-12; A. E. Hanson, 1913—. Embedsmand i 
1904: b. E. O. Boraas. I 1908: b. G. So'renson. I 1915: b. Andrew Holm- 
berg. Prestelo-n: $300 (1915). (5717—6338) 

Trefoldigheds skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Lougheed (8 mil nord), Sedgewick P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 1905. 45 sjaele i 1906, 55 i 1915. Prester: C. S. Halvorson, 
1905-06; H. T. Egedahl, 1906-13; J. A. Lofthus, 1913-16. Embedsmand i 
1906: b. Rasmus Berghset. I 1915: b. Ch. Thorson. Ungdomsforening. 

(5733—6339) 

Bethania menighet. 

Sedgewick (8 mil nord), Sedgewick P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1906—. 

Organisert 1906. 50 sjaele i 1908, 65 i 1915. Prester: H. T. Egedahl, 
1906-12; J. A. Lofthus, 1913-16. Embedsmand i 1911: b. A. Severson. I 
1915: b. Th. Severtsen. Prestel^n: $50 (1911). Kirketjener osv.: $30 (1911). 
(5652—6340) 

Skandinavien menighet. 

Wavy Lake, Sedgewick P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 1907. 63 sjaele i 1909, 62 i 1915. Prester: H. T. Egedahl, 
1907-12; A. E. Hanson, 1913—. Embedsmand i 1909: b. H. Peterson. I 
1914: b. H. Peterson. I 1915: b. H. Peterson. Kirke, 1916. Prestelon: $100 
(1915). (5736—6341) 

Bethlehem menighet. 

Lougheed, Sedgewick P. D., Alta. 

Frikirken, 1908—. 

Organisert 1908. 11 sjxle i 1908, 43 i 1914. Prester: J. A. Stavnev, 
1903-08; L. H. Froyen, 1908-13; J. A. Pedersen, 1914—. Embedsmaend i 
1908: a. R. Burgen; b. Math. Wold; c. E. Lasness; d. H. Pederson, F. Thomp- Sedgewick P.D., Ponoka P.D. 423 son; e. mr. Gravhoug. I 1915: b. M. Wold; c. R. Burgen; d. E. Lasness, F. 
Thompson, Ch. Lunde; e. H. Pederson. Kvindefor., 1908. Prestel^n: $100 
(1914), $300 (1914). "Konstitution", 1908.— J. A. Pedersen. (30&— 6342) Sedgewick praekeplads. Sedgewick, Sedgewick P. D., Alta. 
Utenom (Fk), 1908(?)-11(?). 
Begyndt 1908(?). Sluttet 1911(?). Prest: H. T. Egedahl, 1906-12. 

(5739—6343) Zion menighet. 

Forestburg (8 mil nordo'st), Sedgewick P. D., Alta. 

Frikirken, 1908—. 

Organisert 1908. 17 sjaele i 1908, 75 i 1914 (1 tysker). Prester: L. H. 
Froyen, 1908-12; J. A. Pedersen, 1914—. Embedsmaend i 1908: a. J. Elg- 
aaen; b. mr. Nordvei; c. mr. Lund; f. John Fossen. I 1915: b. J. Elgaaen; 
c. Olof Nordvei; d. And. Breum, Olof Nordvei, M. Sather; e. Julius Hagen, 
Joe Miller, Joe Fossen; h. mrs. O. I. Elgaaen. Kvindefor., 1910. Ungdoms- 
for., 1908. Kirke, 1915, $3,500. Prestehus, 1915, $1,200. Gravplads, 2 acres. 
Land, 4 acres (gave). Prestelon: $100 (1908), $100 (1914), $500 (1908-14). 
Missionen: $760 (1908-14). Barmhjertighetsanstalter: $70 (1908-14). "Kon- 
stitution", 1908.— J. A. Pedersen. (310—6344) Flagstaff menighet. 

Flagstaff, Sedgewick P. D., Alta. 

Frikirken, 1914—. 

Organisert 1914. 42 sjaele i 1914. Prest: J. A. Pedersen, 1914 — . Em- 
bedsmaend i 1914: b. P. Moe; c. mr. Frisholm; d. P. Mickelsen, Joh. Wold; 
e. P. Opdahl, mr. Frisholm. I 1915: b. P. Moe; c. mr. Frisholm; d. P. 
Mickelson, Joh. Wold. Kvindefor., 1915. Prestelon: $100 (1914).— J. A. 
Pedersen. (309—6345) 
Asker norsk evangelisk lutherske 
menighet. 

Asker, Ponoka P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1905—. 

Organisert 23de juli 1905. 100 sjaele i 1905 
(1 danske), 130 i 1915. Prester: O. I. Saetre, 
1905-06; O. N. T. S^rhuus, 1906-07; T. 0. 
Kjo-s, 1907-10; J. P. G. Fostvedt, 1910—. Em- 
bedsmaend i 1905: b. E. A. Krefting; c. mrs. 
Hilda Halvorsen; d. Otto Halvorsen, Ole 
Kraft, mrs. Thea Void ; e. Ole Aas, Otto Nel- 
sen, mrs. Mathilde Wettre. I 1915: b. Har- 
wod Halvorsen ; c. Harwod Halvorsen ; d. mrs. 
Thea Krefting, mrs. Josephine Aas, mrs. Ma- 
thilde Wettre; e. Ole Spelrem Roy Void, Kri- 
stian Ekelie. Kvindefor., 1905. Pikefor., 1910. 
Prestelo-n: $50 (1905), $200 (1914), $975 (1905- 
14).— J. P. G. Fostvedt. (1929—6346) Kirke, 1915, ca. $2,300. 
Gravplads, 2 acres, $20. 424 Alberta 

Den f0rste skandinaviske menighet. 

Lacombe (18 mil nordvest), Ponoka P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1916—. 

Organisert 1916. 26 sjsele i 1916. Prest: A. Th. Hjortaas, 1916—. Em- 
bedsmaend i 1916: b. Martin Christiansen; c. Martin Christiansen; d. A. Gil - 
lerud, L. Kilde; e. A. Rud, A. Johnsen. Prestel^n: $50 (1916).— A. Th. 
Hjortaas. (1944—6347) 

Markville praekeplads. 

Markerville, Innisfail P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: H. Moe, 1903-08. 

(5688—6348) 

Lake View praekeplads. 

Lakeview, Innisfail P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: H. H. Hagen, 1913-16. (5753—6349) 

Zion menighet. 

Millet(?), Leduc P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1907(?)-08(?). 

Organisert 1907(?). Opl^st 1908(?). 47 sjsele i 1907. Prest: O. I. 
Sartre, 1907-08. Embedsmand i 1907: P. Levold. (5713—6350) 

Aspelund menighet. 

New Sarepta, Leduc P. D., Alta. 

Frikirken, 1910( ?)-13( ?). 

Organisert 1910(?). Opl^st 1913(?). Prest: L. H. Froyen, 1903-13. 

(5645—6351) 

Hjelmeland menighet (Hjemland). 

Champion, Little Bow P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1907-10. 

Organisert 1907. Opl^st 1910. 42 sjaele i 1907, 46 i 1909. Prest: M. B. 
Anderson, 1906—. Embedsmand i 1907: b. T. T. Bjordahl. I 1909: b. K. 
K. Thompson. (5728—6352) 

Barrhill menighet. 

Barrhill, Little Bow P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1908-12(?). 

Organisert 1908. Opl^st 1912(F). 20 sjsele i 1910, 15 i 1911. Prest: -M. 
B. Anderson, 1906—. Embedsmand i 1910: b. J. Follstad. I 1911: b. J. 
Follstad. (5648—6353) 

Blaney menighet. 

Blaney, Little Bow(?) P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1908-09. 

Organisert 1908. Opl^st 1909. Prest: M. B. Anderson, 1908-09. 

(5708—6354) 

Alhion Ridge praekeplads. 

Albion Ridge, Little Bow P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1909(?)-12(?). 

Begyndt 1909(?). Sluttet 1912(?). Prest: M. B. Anderson, 1906—. 

(5642—6355) Little Bow P. D.—Taber P. D. 425 

Barons praekeplads. 

Barons, Little Bow P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1909(?)-12(?). 

Begyndt 1909(F). SJuttet 1912(?). Prest: M. B. Anderson, 1906—. 

(5649—6356) 

Bowville praekeplads. 

Bowville, Little Bow P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1914-15. 

Begyndt 1914. Sluttet 1915. Prest: M. B. Anderson, 1914-15. 

(5709—6357) 

Balfour menighet. 

Stavely, Nanton P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1907-08; Forenede kirke, 1908—. 

Organisert 24de november 1907. 36 sjsele i 1907, 39 i 1914 Prester: M. 
B. Anderson, 1907-09; J. R. Lavik, 1910-12; F. A. T. Corneliussen, 1912-14; 
M. B. Anderson, 1914—. Embedsmsend i 1907: b. O. Arnestad; c. M. Arne- 
stad; d. J. J. Anderson, C. O. Arnestad; e. O. Larson, P. Rye, O. Valstad. 
I 1915: b. J. J. Anderson; c. Andrew Norlund; d. O. Volstad, Andrew Nor- 
lund; e. P. Rye, Hy. Billet, M. Olson. Kvindefor., 1908. Ungdomsfor.. 
1912, $100. Prestelp-n: $25 (1907), $200 (1914), $80 (1907-14).— M. B. An- 
derson. (407—6358) 

Ekville praekeplads. 

Eckville, Red Deer P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1907(?)-08(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(F). Prest: H. Moe, 1903-08. 

(5681--6359) 

Evarts praekeplads. 

Evarts, Red Deer P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1907(?)-08(F). 

Begyndt 1907(F). Sluttet 1908(F). Prest: H. Moe, 1903-08. 

(5685—6360) 

Horseguard Valley menighet (Haaresgard Valley). 

Alhambra (3 mil syd), Red Deer P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1913—. 

Organisert 1913. 56 sjasle i 1913, 41 i 1914 Prest: A. Th. Hjortaas, 
1913—. Embedsmaend i 1913: Helge Lund; b. J. Olsen; c. J. Olsen; d. G. 
Gifle, Pit Pedersen; e. J. Olsen, Pit Pedersen. I 1915: a. Helge Lund; b. 
J. Olsen; c. J. Olsen; d. Pit Pedersen, Ivar Lund; e. J. Olsen, Pit Pedersen. 
—A. Th. Hjortaas. (1943—6361) 

Sundial praekeplads. 

Sundial, Taber P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1908-12(F). 

Begyndt 1908. Sluttet 1912(F). Prest: M. B. Anderson, 1908-12(F). 

(5725—6362) 

Granridge praekeplads. 

Lost Lake, Taber P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1909-10. 

Begyndt 1909. Sluttet 1910. Prest: M. B. Anderson, 1906-10. 

(5729-6363) 426 Alberta Ibbestad menighet. 

Wheat Center, Taber P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1910-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert juli 1910. 72 sjaele i 1910, 104 i 1914. Prest: M. B. Anderson, 
1910—. Embedsmoend i 1910: b. Sp'ren Ellefson; c. Nakor Hanson; d. P. 
Johnson, S. Aarsten, Hans Ottesen; e. B. Eliason, P. Brandon. Alb. Han- 
son. I 1915; b. Sp'ren Ellefson; c. Julius Lind; f. Jens Aarstein. Kvindefor., 
1912. Kirketomt. Gravplads, 3 acres, $150. Prestelo'n: $105 (1914), $297 
(1910-14).— M. B. Anderson. (408—6364) Yetwood praekeplads. 

Yetwood, Taber P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1910-12(?). 

Begyndt 1910. Sluttet 1912(F). Prest: M. B. Anderson, 1910-12. 

(5726—6365) 

Burdett skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Grassy Lake (8 mil syd^st), Taber P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1911—. 

Organisert 1911. 42 siaele i 1911 (5 svensker), 46 i 1914 (5 svensker). 
Prester: A. J. Vaaler, 1911-12; Thos. A. Haugen, 1912—. Embedsmsend i 
1911: b. Olaf Olson; c. John Ellingson; e. Lars Fogderud, Amund Peter- 
son, John Holthe. I 1915: b. Olaf Olson; c. John Ellingson; e. Lars Fogde- 
rud, Amund Peterson, John Holthe. Kvindefor., 1911. Prestehus, 1915, 
$300. Prestelo-n: $130 (1911), $150 (1911-14).— Thos. A. Haugen. 

(1070—6366) Zion evangelisk lutherske menighet. 

Bow Island. Taber P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 
1912^-. 

Organisert 1911. 33 sjaele i 1911, 14 i 1914. 
Prester: T. 0. Kj0s, 1911-12; M. N. Axness, 
1912-13; N. R. T. Braa, 1914—. Embedsmaend 
i 1911: a. M. Mickelson; b. James Olquist; c. 
A. Swennumson; d. Peter Solberg, T. O. 
Thorson, Peter Thue; e. A. Swennumson, S. 
Esdal, M. O. Drageland. I 1915: b. Iver 
Peterson; c. P. E. Peterson; d. P. E. Peter- 
son; e. A. Swennumson, Peter Thue, S. Es- 
dal. Kvindefor.— N. R. T. Braa. (92—6367) Prestehus, 1912, $800. 

Chin Coulie skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Foremost (12 mil nordvest), Taber P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 24de november 1912. 34 sjaele i 1912 (19 svensker), 27 i 1914 
(14 svensker). Prest: Thos. A. Haugen, 1912 — . Embedsmaend i 1912: b. 
A. J. Halvorson; c. A. J. Halvorson; e. Emil Johnson, Lauritz Lo'vo'en, 
Magnus Granberg. I 1915: b. A. J. Halvorson; c. A. J. Halvorson; e. Magnus 
Granberg, Emil Johnson, Lauritz Lo'vo'en. Prestel^n: ca. $30 (1912), $20 
(1912-14). Missionen: $14 (1912-14).— Thos. A. Haugen. (1066—6368) 
Taber P. D.—Ribstone P. D. 427 

Poison praekeplads. 

Bow Island, Taber P. D., Alta. 
Utenom (Fk), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: M. N. Axness, 1913-14. Fk "Aars- 
beretning", 1914, IV. (5730—6369) 

St. Peters menighet. 

(Se Naughton Glen.) 
Mannville, Vermilion P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1908-09. 

Organisert 1908, Opljzfst 1909. 34 sjsele i 1908. Prest: H. T. Egedahl, 
1906-12. Embedsmand i 1908: b. Ole Christianson. (5738-6370) 

St. Petri menighet. 

(Se Mannville.) 

Naughton Glen, Vermilion P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1909-13 (?). 

Organisert 1909. Opl^st 1913(F). 45 sjsele i 1909, 42 i 1912. Prest: H. 
T. Egedahl, 1906-12. Embedsmand i 1909: b. O. Christiansen. I 1912: b. 
O. Christiansen. Prestel^n: $50 (1912). Kirketjener osv.: $10 (1912). 

(5737—6371) 

Minburn menighet. 

Minburn, Vermilion P. D., Alta. 
Utenom (Fk), 1912-13. 

Organisert 1912. Oplp'st 1913. 40 sjsele i 1912. Prest: H. T. Egedahl, 
1906-13. (5740—6372) 

Strathmore norsk evangelisk lutherske menighet. 

Strathmore, Gleichen P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1909-13; -Norske synode, 1913—. 

Organisert 15de august 1909. 22 sjsele i 1909, 31 i 1914. Prest: A. J. 
Vaaler, 1911—. Embedsmaend i 1909: b. H. O. Nesset; c. O. H. Valdum; 
e. Nels Valdum, C. Tofte, H. Allison. I 1915: b. H. O. Nesset; c. O. H. 
Valdum; e. H. Allison, N. Valdum, J. Anderson. Kvindefor., 1909. Preste- 
lo-n: $150 (1909), $150 (1914), $600 (1909-14). "Konstitution", 1911. 

(1566—6373) 

Queenstown menighet (Vor Frelsers). 

Queenstown, Gleichen P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1910-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 1910. 36 sjsele i 1910, 72 i 1914. Prest: M. B. Anderson, 
1909—. Embedsmaend i 1910: b. K. Vinje; c. P. Soli; d. L. Moger, A. John- 
son; e. C. Hellevang, O. Johnson, O. Nilson. I 1915: b. K. Vinje; c. P. 
Soli; d. I,. Mager, Joh. Morseth. E. Johnson; e. J. J. Aasgaard, C. Helle- 
vang, O. Nilson. Kvindefor. Prestel^n: $60 (1914). (1771—6374) Amisk norsk evangelisk lutherske menighet (Arnisk). 

Amisk (3 mil vest), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1909. 31 sjsele i 1910, 26 i 1915. Prester: O. I. Saetre, 1909- 
13; J. A. Lofthus, 1913-16; T. 0. Kjjzfs, 1916—. Embedsmand i 1910: Ed. 
Eliason. I 1915: b. Peder Rud. Samfundsskoler: $9 (1915). (5644—6375) 428 Alberta 

Cadogan evangelisk lutherske menighet. 

Cadogan (3 mil nordvest), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1909. 58 sjaele i 1909, 50 i 1914. Prester: S. L. Klyve, 1909; 
O. I. Saetre, 1909-15; P. P. Houglum, 1915—. Embedsmaend i 1909: b. G. 
Gilbertson; c. Andreas Hove. I 1915: b. A. Anonson; c. G. Gilbertson; d. 
Simon Fossen; e. Ole Hanson, Ole O. 0stgaard, Nels A. Johnson; f. Ole 
Anonson. Kvindefor. Prestelon: $30 (1909), $40 (1914), $230 (1909-14). 
—P. P. Houglum. (111—6376) Home Valley evangelisk lutherske menighet (Home Vally). 

Cadogan (3 mil syd, 2 o'st), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 1910. 41 sjsele i 1910, 42 i 1914. Prester: O. I. Ssetre, 1910- 
15; P. P. Houglum, 1915—. Embedsmand i 1910: b. A. M. Hanson. I 1915: 
b. S. K. Berg; c. Andrew Moen; d. John England; e. Herman Paulgaard. 
Gravplads, 2(?) acres, $50.— P. P. Houglum. (107—6377) Pleasant Ridge evangelisk lutherske menighet. 

(Pleasant Ridge, Pleast Ridge.) 

Provost (13 mil syd, 3 vest), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 6te februar 1910. 21 sjaele i 1910 (2 svensker, 4 tyskere), 78 
i 1914 (1 svenske). Prester: O. I. Saetre, 1910-15; P. P. Houglum, 1915—. 
Embedsmaend i 1910: b. Mikal S. Thorsrud; c. G. Landmark; d. Ole Hal- 
sten, Howard Halsten; e. George Halsten, G. Landmark, Howard Halsten. 
I 1915: b. Ole Halsten; c. Peder Knudsen; d. Nels Holte, Daniel Stokke, 
Peder Knudsen; e. Peder Hagen, Nels Shaftedahl (Howard Halsten), Tho- 
mas Rogn; f. Thomas Rogn. Kvindefor., 1912. Ungdomsfor., 1914. Sang- 
for. Prestelp-n: $10 (1910), $100 (1914), $315 (1910-14). Laererlon: $45 (1914). 
Samfundsskoler: $62 (1910-14). Barmhjertighetsanstalter: $16 (1910-14).— P. 
P. Houglum. (110-6378) Provost menighet. 

Provost, Ribstone P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1909-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 6te juni 1909. 55 sjsele i 1909 (1 svenske), 69 i 1914 (1 
svenske). Prester: S. L. Klyve, 1909; O. I. Saetre, 1910-15; P. P. Houglum, 
1915 — . Embedsmaend i 1909: b. Ben Sandstrud; c. P. O. Foss; d. Ole Han- 
sel, Nikolai Asmervig; e. Fred Larson, Ole Lakevold, Jens Flexhaug; f. P. 
O. Foss. I 1915: b. Jacob Brue; c. Michael Johnson; d. Ole Hansel, Sigurd 
Horn, Nikolai Asmervig; e. Lars Knutson, Ole Lakevold, Jacob Brue. 
Kvindefor., 1910. Ungdomsfor., 1915. Kapel, 1913, $500.— P. P. Houglum. 
(1805-6379) 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Provost (9 mil 0st, 12% syd), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1910—. 

Organisert 18de ianuar 1910. 12 sjaele i 1910, 64 i 1912, 58 i 1914. Prester: 
O. I. Saetre, 1910-15; P. P. Houglum, 1915— Embedsmaend i 1910: b. Otto J. 
Opseth. I 1915: b. Otto Opseth; c. Louis Johnson; d. Lars Waage, Hans 
Gunderson, Paul Paulgaard; e. Ole Haugen, George Thompson, Ole Hal- 
vorson.— P. P. Houglum. (109—6380) Ribstone P. D., Wainwright P. D. 429 

Godland menighet (Goltland). 

Hayter(?), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1910-13 (?). 

Organisert 1910. Opl^st 1913(?). 13 sjaele i 1910, 14 i 1912. Prest: O. 
I. Saetre, 1910-13. Embedsmand i 1910: b. John G. Bergstrom. I 1912: b. 
J. Bergstrom. Prestel^n: $10 (1910). (5749—6381) 

Sardes evangelisk lutherske menighet. 

Czar (7 mil syd), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1910-16. 

Organisert 1910. Opl^st 1916. 50 sjsele i 1912, 18 i 1915. Prester: T. 
0. Kip's, 1910-13; A. J. Eofthus, 1913-14; O. I. Saetre, 1914-15; P. P. Houg- 
lum, 1915-16. Embedsmand i 1912: b. Andrew Saeter. I 1915: b. Andrew 
Saeter. Kvindefor.— P. P. Houglum. (108—6382) 

Park norsk evangelisk lutherske menighet. 

Amisk (7 mil o'st), Ribstone P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. 22 sjaele i 1912, 15 i 1915. Prester: O. I. Saetre, 1912- 
13; J. A. Lofthus, 1913-16; T. 0. Kj^s, 1916—. Embedsmand i 1912: b. Ole 
Holland. I 1915: Andrew Helgesen. Prestelj^n: $18 (1912). (5735—6383) 

Battle River skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Prospect Valley, Wainwright P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1909—. 

Organisert 1909. 86 sjaele i 1912, 72 i 1915. Prester: O. E. Gro'nen, 1911- 
16; Th. M. Bakke, 1916—. Embedsmand i 1912: b. Reri Skeie. I 1915: b. 
Martin Sagmoen. Kirke, 1912(F). Prestel^n: $103 (1912). (5650-6384) 

Zoar norsk evangelisk lutherske menighet. 

Metiskow (10 mil nordo'st), Wainwright P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 42 sjaele i 1911, 25 i 1915. Prester: O. I. Saetre, 1911-13; 
J. A. Lofthus, 1913-16. Embedsmand i 1911: b. Ole Freng. I 1912: b. Ole 
Freng. I 1915: b. O. K. Hamre. (5734-6385) 

Edgerton menighet. 

Edgerton, Wainwright P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 18 sjaele i 1915. Prester: O. E. Gro'nen, 1911-16; Th. 
M. Bakke, 1916—. (5765—6386) 

Lilleholm praekeplads. 

Chauvin (? mil ?), Wainwright P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: O. E. Gro'nen, 1913-14. (5766—6387) 

Zion menighet. 

Irma (6 mil syd), Wainwright P. D., Alta. 

Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 50 sjaele i 1915. Prest: C. L. Jothen, 1913-15. Em- 
bedsmand i 1913: b. Oscar Steffenson. I 1915: b. Christoffer Christensen. 
(5694—6388) 430 Alberta 

Zoar menighet (Zora). 

Federal (4 mil p'st), Coronation P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1910-13. 

Organisert 1910. Oplo'st 1913. 14 sjaele i 1911, 15 i 1912. Prest: J. 
Tanner, 1910-13. Embedsmand i 1911: b. Knut Stensaa. I 1912: b. Einar 
Shulstad. (5747—6389) 

Butte evangelisk lutherske menighet. 

Monitor (12 mil syd), Coronation Co., Alta. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 1911. 39 sjade i 1911, 50 i 1914. Prester: O. I. Ssetre, 1911-13; 
H. T. Egedahl, 1913—. Embedsmaend i 1911: a. J. S. Johnson; b. Martin 
Liknes; c. J. S. Johnson; d. Charly Johnson, J. D. Liknes, Arthur Johnson; 
e. Emil Anderson, Dandrew Liknes, Julius Frank; f. J. D. Liknes; h. Martin 
Liknes. I 1915: a. J. D. Liknes; b. Ole Frantzen; c. J. S. Johnson; d. J. 
D. Liknes, Sigurd Hjelle, Arthur Johnson; e. Dandrew Liknes, Thor Hawer, 
Emil Anderson; f. J. D. Liknes. Kvindefor., 1913, $25. Ungdomsfor., 1913, 
$20. Sangfor., 1915. Gravplads, 2 acres, ca. $50. Prestelo'n: $25 (1911), 
$100 (1914), $275 (1911-14). Samfundsskoler: $40 (1911-14). Menighets- 
utgifter: $275 (1911-14). Samfundsutgifter: $40 (1911-14). "Konstitution", 
1912.— H. T. Egedahl. (99—6390) Coronation praekeplads. 

Coronation, Coronation P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1912-13. 

Begyndt 1912. Sluttet 1913. Prest: T. 0. Kj>s, 1912-13. (5711—6391) Monitor menighet. 

Monitor, Coronation P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. 12 sjsele i 1913, 24 i 1915. Prest: H. T. Egedahl, 1913- 
Prestelo'n: $100 (1913). (5742—6392) St. Olafs menighet. 

Throne (5 mil nord), Coronation P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. 25 sjaele i 1912, 45 i 1915. Prester: J. Tanner, 1912-13; 
O. I. S;etre, 1913-15; H. T. Egedahl, 1916—. Embedsmand i 1912: b. Einar 
Shulstad. I 1915: b. Ole Walhovd. (5748—6393) Sounding Creek evangelisk lutherske menighet (Sonding Creek). 

Sedalia (3 mil sydvest), Coronation P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1912—. 

Organisert 1912. 19 sjc-ele i 1912, 37 i 1914. Prester: O. I. Saetre, 1912- 
13; H. T. Egedahl, 1913—. Embedsmamd i 1912: b. Martin Larson; c. 
Ingvald Opheim; d. Halvor Johnson, T. T. Sater; e. Elmer Iverson, J. Op- 
heim, John Dahl. I 1915: b. John Sletten; c. Ingvald Opheim; d. T. T. 
Sater, John Dahl; e. Ingvald Opheim, Peder Dahl, Carl Rud; f. Iver Halmen; 
h. Iver Halmen. Kvindefor., 1913, $20. Sangfor., 1914, $10. Gravplads, 1 
acre, $20. Prestel^n: $25 (1912), $55 (1914), $135 (1912-14). "Konstitution", 
1912.— H. T. Egedahl. (100—6394) Coronation P. D., Didsbury Hat P. D. 431 

Compeer evangelisk lutherske menighet. 

Compeer O/2 mil syd), Coronation P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913-15; Forenede kirke, 1915—. 

Organisert 16de november 1913. 33 sjsele i 1913, 42 i 1914. Prest: H. 
T. Egedahl, 1913—. Embedsmsend i 1913: b. Ben SoYenson; c. Peder O. 
Dahl; d. Hans Broste, P. O. Dahl, Adolf J. Berg; e. Ole J. Berg, Hans 
Moe, Andrew Johnson. I 1915: b. Ben S^renson; c. Peder O. Dahl; d. Hans 
Broste, Peder Dahl, Adolf Berg; e. Carl Berg, Hans Moe, Andrew John- 
son. Prestelo-n: $110 (1913), $125 (1914), $235 (1913-14). Samfundsskoler: 
$4 (1915). "Konstitution", 1914.— H. T. Egedahl. (104—6395) 

New Brigden menighet (New Brighton, New Brigdon). 

New Brigden (3Vo mil sydvest), Coronation P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 1913. 14 sjsele i 1913, 28' i 1915. Prest: H. T. Egedahl, 
1913—. Prestelo'n: $100 (1913). (5741—6396) 

Garden Plain praekeplads. 

Garden Plain, Coronation P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. Prest: H. H. Hagen, 1914-16. (5756—6397) 

Loyalist menighet. 

Loyalist (4 mil syd), Coronation P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1914 — . 

Organisert 1914. 34 sjaele i 1914. Prest: H. T. Egedahl, 1914—. 

(5744_6398^ 

Veteran menighet. 

Veteran, Coronation P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1914~l5(?). 

Organisert 1914. Opl^st 1915(?). 31 sjsele i 1914. Prest: H. T. Ege- 
dahl, 1914-15. (5743—6399) 

Fusilier menighet. 

Fusilier, Coronation P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert 1915. 26 sjsele i 1915. Prest: H. T. Egedahl, 1915—. 

(5745_6400) 

Lake Thelma praekeplads. 

Eake Thelma, Coronatian P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Begyndt 1915. Prest: H. T. Egedahl, 1915—. (5746—6401) 

Rollag menighet. 

Sterlingville (12 mil ^st), Didsbury Hat P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1910-15. 

Organisert 1910. Oplo'st 1915, paa grund av utflytning. 26 sjsele i 1913, 
10 i 1914. Prester: A. J. Vaaler, 1911-12; T. A. Haugen, 1912—. Embeds- 
mand i 1913: b. Halvor O. Rollag. I 1915: b. H. O. Rollag; c. H. O. Rol- 
lag; e. H. O. Rollag, John O. Rollag. (1071—6402) 432 Alberta 

Zion menighet (Sion). 

Edmonton, S. Edmonton P. D., Alta. 

Hauges synode, 1910-11. 

Organisert 14de februar 1910. Oplp'st 1911. 52 sjaele i 1909. Prest: A. 
T. Hjortaas, 1909-11. Embedsmand i 1909: b. Haakon Flaaen. "Budbae- 
reren", 1910, 260, 1093-94. (5674-6403) 

Den lste skandinavisk lutherske menighet. 

(Den lste norsk danske, Edmonton.) 

Edmonton, S. Edmonton P. D., Alta. 

Hauges synode, 1910 — . 

Organisert 20de febmar 1910. 37 sjaele i 1911, 98 i 1913. Prester: A. T. 
Hjortaas, 1910-11; T. E. Knutson, 1911-13; A. Jothen, 1913-14; S. S. Westby, 
1914—. Embedsmaend i 1913: b. Burton Leland; e. P. B. Baukol. Kirke, 
1912, $14,000. "Budbsereren", 1910, 1093-94; 1913, 954-55; 1915, 759-61. 

(5676—6404; 

Edmonton norsk evangelisk lutherske menighet. 

S. Edmonton, S. Edmonton P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913-14; Forenede kirke, 1914—. 

Organisert 6te august 1913. Prester: O. T. Nelson, 1913-14; J. O. Tand- 
berg, 1914-15; J. R. Lavik, 1916—. Embedsmaend i 1913: a. Carl Nelson; b. 
Ole Nelson; c. John Molstad; d. John Thompson, John Espeseth, Alvin 
Solberg; e. Henry A. Anderson, Edward H. Molstad, Carl Nelson. I 1915: 
b. John Kvalsten; c. R. Brekken; d. Alvin Solberg, John Thompson, John 
Espeseth; e. Lars Opheim, H. A. Anderson, John Stephenson. Kirke, 1915, 
$300. "Budbaereren", 1913, 980, 1194; "Lutheraneren", 1913.— J. R. Lavik. 
(1192—6405) 

Harker praekeplads. 

Klemme, Stettler P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1910-11. 

Begyndt 1910. Sluttet 1911. Prest: S. L. Klyve, 1910-11. (5762—6406) 

Spruce Coulee menighet. 

Wessington, Stettler P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1910-11. 

Ca. 36 sjaele i 1910. Prest: S. L. Klyve, 1910-11. Embedsmand i 1910: 
b. K. N. Haugegjorde. (5761—6407) 

Spruce Coolie menighet (Spruce Center). 

Wessington, Stettler P. D., Alta. 
Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. Prester: L. H. Froyen, 1909-13; E. G. Sand, 1914-15; 
Carl S. Vang, 1915-16. (5665—6408) 

Stettler evangelisk lutherske menighet. 

Stettler, Stettler P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1910-11. 

Organisert 1910. Oplp'st 1911. Prest: S. L. Klyve, 1910-11. 

(5763—6409) 

Castor praekeplads. 

Castor, Stettler P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1912-13. 

Begyndt 1912. Sluttet 1913. Prest: T. 0. Kip's, 1912-13. (5710—6410) Stettler P. D., Medicine Hat P. D. 433 

Indiana praekeplads. 

Stettler (? mil sydvest), Stettler P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1914—. 

Begyndt 1914 Prest: H. H. Hagen, 1914-16. (5754-6411) Broderbaandet evangelisk lutherske menighet. 

Whitla (8 mil nord-nordp'st), Medicine Hat P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 23de april 1911. 56 sjaele i 1911, 44 i 1915. Prester: M. 
Mickelsen, 1911-12; W. N. Sjovangen, 1913-14; N. R. T. Braa, 1914—. Em- 
bedsmaend i 1911: b. John Clauson; c. Gust Moger; e. Ole T. Lee, Nels 
Stenby, Theodore Thorgerson. I 1915: b. Gust Moger; c. A. Edvartson; 
e. Nels Stenby, I. H. Moger, Gilbert Moger. Kvindefor., 1912. Prestelon : 
$100 (1911), $300 (1911-14). Prestehus. Gravplads, 1 acre. "Konstitution", 
1911.— N. R. T. Braa. (97—6412) Immanuels norsk evangelisk lutherske menighet. 

Glen Banner, Medicine Hat P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1911—. 

Organisert 21de mars 1911. 27 sjaele i 1911, 80 i 1914. Prester: A. J. 
Vaaler, 1911-16; T. A. Haugen, 1912-14. Embedsmaend i 1911: a. Rasmus 
Shervey; b. Carl Barby; c. Nels J. Nelson; e. M. J. Nelson, R. Shervey, 
Daniel MoYt; f. Alfred Utne. I 1915: a. R. Shervey; b. Nils Larson; c. Nels 
J. Nelson; e. R. Shervey, O. S. Barby, Ole Bakke; f. R. Shervey; h. R. 
Shervey. Kvindefor., 1911. Gravplads, 2 acres, $40. "Konstitution", 1911. 
—A. J. Vaaler. (1567—6413) Valley View evangelisk lutherske menighet. 

Seven Persons (16 mil syd), Medicine Hat P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1911-12; Forenede kirke, 1912—. 

Organisert 26de november 1911. 60 sjsele i 1911, 185 i 1915. Prester: 
M. Mickelsen, 1911-12; M. N. Axness, 1912-13; N. R. T. Braa, 1914—. Em- 
bedsmaend i 1911: b. Christ. Johnson; c. T. A. Thompson; e. H. Hendrick- 
son, C. M. Larson, Christ. Johnson. I 1915: b. Christ. Johnson; c. T. A. 
Thompson; d. Louis Knutson, Ole Nerland, Einar Storvik; e. H. Hendrick- 
son, C. M. Larson, Christ. Johnson. Kvindefor., 1912. Gravplads, 2 acres, 
$10. "Konstitution", 1911.— N. R. T. Braa. (95—6414) Zion norsk lutherske menighet. 

Pakowki (20 mil sydp'st), Medicine Hat P. D., Alta. 
Hauges synode, 1911 — . 

Organisert 1911. 24 sjaele i 1913, 39 i 1915. Prest: C. Hoversten, 1911— . 
Embedsmand i 1913: b. Olof C. Hanson. I 1915: b. Olof C. Hanson. 

(5677—6415) 434 Alberta 

Altorado skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Altorado, Medicine Hat P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert lste September 1912. 27 sjaele i 1912 (2 svensker, 1 kanadier), 
20 i 1914 (1 kanadier). Prest: T. A. Haugen, 1912—. Embedsmaend i 1912: 
b. T. H. Hagen; c. T. H. Hagen; e. Norman Nelson, Carl Wick, Herman 
Hagen. I 1915: b. T. H. Hagen; c. T. H. Hagen; e. Herman Hagen, Nor- 
man Nelson, John Bakken. Kvindefor., 1912. Prestel^n: $20 (1912), $25 
(1914), $75 (1912-14).— T. A. Haugen. (1068—6416) 

Fertile Plains evangelisk lutherske menighet (Fertile Plaine). 

Bow Island (16 mil syd-svdo'st), Medicine Hat P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1912-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 30te november 1912. 37 sjaele i 1914. Prester: M. N. Axness, 
1912-13; N. R. T. Braa, 1914—. Embedsmaend i 1912: b. Peter Solberg; c. 
Andrew Hanson; d. Martin Brustad, Andrew Hanson, Peter Solberg; e. H. 
Nordin, M. O. Dragland, Louis Hanson. I 1915: b. M. O. Dragland; c. 
Andrew Hanson; e. Louis Hanson, Eiler Hanson, H. Nordin. Kvindefor., 
1912.— N. R. T. Braa. (96—6417) 

Forste skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Pendant d'Oreille, Medicine Hat P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert vaaren 1912. Splittet vinteren 1913, paa grund av at menig- 
heten gik ind i Hauges samfund. Ca. 25 sjaele i 1912, 40 i 1914. Prester: 
A. J. Vaaler, 1912; T. A. Haugen, 1912—. Embedsmand i 1912: b. M. 
Jensen. I 1915: b. Bernhard Tuttle; c. Carsten Fjeld; e. Carl Fjeld, Ole M. 
Johnson, Ole B. Tuttle. Kvindefor., 1914, $60. Prestelon: $20 (1914), $45 
(1915).— T. A. Haugen. (1069—6418) 

Winnifred evangelisk lutherske menighet. 

Winnifred (3V 2 mil nord), Medicine Hat P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1912-15; Forenede kirke, 1915—. 

Organisert 25de februar 1912. 37 siaele i 1912, 34 i 1914. Prester: M. 
N. Axness, 1913-14; N. R.-T. Braa, 1915—. Embedsmaend i 1912: b. John 
Rygg; d. K. K. Bergan, Jens Jordet, O. P. Lunder; e. Anton Berg, A. K. 
Bergan, Peter Holm; f. John Rygg. I 1915: b. John Krokom; c. K. K. 
Bergan; d. Andrew Bergan, Chas. Peterson; e. John Bergan, Peter Holm, 
Ole Ness. Kvindefor., 1912. Prestelon: $50 (1914). "Konstitution", 1912. 
— N. R. T. Braa. (239—6419) 

Bethania norsk lutherske menighet. 

Pakowki (18 mil syd), Medicine Hat P. D., Alta. 
Hauges synode, 1913—. 

Organisert 1913. 54 sjaele i 1913, 47 i 1915. Prest: C. Hoversten. Em- 
bedsmand i 1913: b. J. W. Jensen. I 1915: b. J. M. Jensen. (5653—6420) Nazareth English Congregation. 

Pakowki (30 mil sydo'st). Medicine Hat P. D., Alta. 
Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 17 sjaele i 1913, 21 i 1915. Prest: C. Hoversten, 1911—. 
Embedsmand i 1913: b. John J. Evenson. I 1915: b. John J. Evenson. 

(5678—6421) Medicine Hat P. D., Olds P. D., RedcM P. D. 435 

Rainy Hills menighet. 

Iddesleigh (2 mil syd), Medicine Hat P. T., Alta. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 61 sjaele i 1913. Prester: A. J. Vaaler, 1913-14; C. N. 
Sandager, 1914—. Embedsmand i 1913: b. Andrew Aune. (5702—6422) 

Medicine Hat praekeplads. 

Medicine Hat, Medicine Hat P. D., Alta. 

Utenom (Hs), 1915(?)— . 

Begyndt 1915(F). Prest: C. Hoversten, 1911—. (5679—6423) 

Eagle Hill evangelisk lutherske menighet. 

Eagle Hill, Olds P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1911-15; Forenede kirke, 1915—. 

Organisert 13de april 1911. 43 sjaele i 1911 (9 svensker), 52 i 1914 (8 
svensker). Prester: C. O. B. Ness, 1911-12; T. 0. Kj0s, 1912-13; A. H. 
Thorsen, 1914 — . Embedsmaend i 1911: b. Johan Stro'msmoe; c. Olaf Arne- 
son; d. Halsten Pederson, Peter Bowman; e. Wm. Fredrickson, Olaf Arne- 
son, Ole Erikson. I 1915: b. Johan Stro'msmoe; c. Ingebret Jenson; d. 
Conrad Olson, H. Hanson; e. Wm. Fredrickson, Ingebret Jenson, Johan 
J. Stro'msmoe. Kvindefor. Land, 1 acre, $15. Samfundsskoler: $5 (1915). 
"Konstitution" (Forenede kirkes).— A. H. Thorsen. (285—6424) 

Carlstadt evangelisk lutherske menighet. 

Carlstadt, Redcliff P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1911—. 

Organisert 22de mai 1911. 97 sjaele i 1911, 90 i 1914. Prester: M. Mi- 
ckelsen, 1911-13; W. N. Sjovangen, 1913-14; N. R. T. Braa, 1915—. Em- 
bedsmand i 1911: b. C. T. Hildahl; c. Didrick Langager; d. Math. Hastland, 
John Carlson, Ole Carlson; e. Andrew Aadland, Ole Olson, Sivert Myhre. 
I 1915: b. C. T. Hildahl; c. Didrick Langager; d. Pet. Larson, Hans John- 
son; e. Lars Kalestadt, John Carlson, Sivert Myhre; f. Math. Hastland. 
Kvindefor. Ungdomsfor. Prestelo'n: $100 (1911), $100 (1914), $450 (1911-14). 
— N. R. T. Braa. (98—6425) 

Redcliffe praekeplads. 

Redcliff, Redcliff P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913-14. 

Begyndt 1913. Sluttet 1914. Prest: W. N. Sjovangen, 1913-14. 

(5731—6426) 

River Bend menighet. 

Jenner (3 mil syd), Redcliff P. D., Alta. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. Prester: A. J. Vaaler, 1913-14; C. N. Sandager, 1914—. 
(5701—6427) 

Vor Frelsers evangelisk lutherske menighet. 

Schuler, Redcliff P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1913 — . 

Organisert 18de mai 1913. 50 sjaele i 1913 (3 svensker), 50 i 1914 (3 
svensker). Prest: M. Mickelsen, 1913—. Embedsmaend i 1913: b. Otto 
Olsen; c. J. A. Spangelo; e. Peter Broberg, Sven Vaerstad, Torkel Hansen. 
I 1915: b. H. W. Locken; c. J. A. Spangelo; e. Torkel Hansen, Peter Bro- 436 Alberta 

berg, Sven Vserstad. Gravplads, 1 acre, $30. . Prestelp'n: $50 (1913), $50 
(1913-14). Kirketjener osv.: $30 (1913-14). Samfundsskoler: ca. $10 (1913- 
14). Menighetsutgifter: $80 (1913-14). Samfundsutgifter: ca. $10 (1913-14) 
"Konstitution", 1913.— M. Mickelsen. (94—6428) 

Bethlehem evangelisk lutherske menighet. 

Irvine (8 mil nord), Redcliff P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1914 — . 

Organisert 15de mars 1914. 42 sjsele i 1914 (9 dansker, svensker). Prest: 
M. Mickelsen, 1914 — . Embedsmsend i 1914: b. Peter Nelson; c. John 
Moscow; e. John Lien, John Mathesen, M. Seakjar. I 1915: b. Peter Nilsen; 
c. John Moscow; e. John Lien, John Mathesen, M. Seakjar. Kvindefor., 
1914.— M. Mickelsen. (93—6429) 

Medicine Hat menighet. 

Medicine Hat (12 mil nordo'st), Redcliff P. D., Alta. 
Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 16 sjaele i 1914. Prester: W. N. Sjovangen, 1913-14; 
M. Mickelsen, 1914—. (2673—6430) 

Vale menighet. 

Vale, Redcliff P. D., Alta. 
Utenom (Fk), 1914—. 

Organisert 1914. 23 sjaele i 1914 (3 svensker). Prest: M. Mickelsen, 
1914—. (2672—6431) 

Zion skandinavisk lutherske menighet. 

Dina, Alexandra P. D., Alta. 

Forenede kirke, 1912 — . 

Organisert 1912. 36 sjaele i 1912, 52 i 1915. Prester: O. E. Gronen, 
1911-15; T. M. Bakke, 1916—. Embedsmand i 1912: b. Knudt Bratvold. I 
1915: b. Henry Bratvold. Ungdomsfor. Prestelp'n: $61 (1912). (5764—6432) 

Betania norsk evangelisk lutherske menighet. 

Morrin, Hand Hills P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1912—. 

Organisert 20de januar 1912. 50 sjaele i 1912, 75 i 1914. Prest: A. J. 
Vaaler, 1912-16. Embedsmasnd i 1912: a. Ole Aiine; b. Andrew Aune; c. 
Josef Kordahl; e. John Running, George Aune, Jens Hildahl. I 1915: a. Ole 
Aune; b. Andrew Aune; c. Josef Kordahl; e. John Running, Sylvester Lar- 
son, Mickle Johnson. Kvindefor., 1912. Ungdomsfor., 1915. Gravplads, 2 
acres, $40. Prestelp'n: $100 (1914), $250 (1912-14). Missionen: $50 (1912-14). 
"Konstitution", 1912.— A. J. Vaaler. (1568—6433) 

Berry Creek menighet. 

Richdale (40 mil syd), Hand Hills P. D., Alta. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 20 sjaele i 1913. Prester: A. J. Vaaler, 1913-14; C. N. 
Sandager, 1914—. Embedsmand i 1913: b. C. Shensen. (5651—6434) 

Dowling Lake praekeplads. 

Dowling Lake, Hand Hills P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: H. H. Hagen, 1914-16. (5757—6435) Hand Hills P. D., Warner P. D. 437 Hanna praekeplads. 

Hanna. Hand Hills P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: H. H. Hagen, 1914-16. (5755—6436) Lillico praekeplads. 

Lillico, Hand Hills P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: H. H. Hagen, 1914-16. (5752-6437) Solberg menighet. 

Solberg, Hand Hills P. D., Alta. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 15 sjaele i 1913. Prester: A. J. Vaaler, 1913-14; C. N. 
Sandager, 1914—. (5705—6438) Verdant Valley praekeplads. 

Alta. Verdant Valley, Hand Hills P. D 

Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: H. H. Hagen 1914-16. (5751—6439) Victor praekeplads. 

Victor, Hand Hills P. D., Alta. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prest: H. H. Hagen, 1914-16. (5750—6440) Bethlehem menighet. 

Youngstown (38 mil sydvest), Hand Hills P. D., Alta. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1914 Prest: C. N. Sandager, 1915—. (5695—6441) 

Pollockville menighet. 

Pollockville, Hand Hills P. D., Alta. 

Norske synode, 1914(?) — . 

Organisert 1914(?). Prest: C. N. Sandager, 1914—. (5703—6442) 

Mapeliene menighet. 

Youngstown (27 mil sydvest), Hand Hills P. D., Alta. 

Norske synode, 1915 — . 

Organisert 1915. Prest: C. N. Sandager, 1915—. (5698—6443) Masinasin skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Kippenville, Warner P. D., Alta. 

Utenom (Ns), 1913—. 

Organisert 21de december 1913. 30 sjaele i 1913 (5 dansker), 30 i 1914 
(5 dansker). Prest: T. A. Haugen, 1913—. Embedsmaend i 1913: b. Carl 
Berg; c. Carl Berg; e. T. Movold, A. O. Berg, Lewis Lewison. I 1915: b. 
Carl Berg; c. Carl Berg; e. A. O. Berg, Lewis Lewison, T. Movold. Kvinde- 
for., 1914, ca. $50. Missionen: $28 (1913-14).— T. A. Haugen. (1067—6444) 438 Alberta 

Sol0r norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Cereal, Edward O. Bergh kolonien.) 

Cereal (2 mil o'st), Acadia P. D., Alta. 

Hauges synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 75 sjsele i 1915. Prest: M. J. Westphal, 1914—. Em- 
bedsmasnd i 1915: a. Edward O. Bergh; b. O. H. Bergh; c. Justin E. Bergh; 
d. Edw. O. Bergh, C. M. Wold; e. Ole Kasa, C. M. Wold; f. Edw. O. Bergh; 
h. Oscar H. Bergh. Kvindefor.. 1914, ca. $400. Ungdomsfor., 1913. ca. $100. 
Missionsfor., 1914, ca. $400. Sangfor., 1913. Kirke, 1914, $1,800. Gravplads, 
2 acres (gave). Prestel^n: $130 (1913-14). Kirketjener osv.: $50 (1913-14). 
Samfundsskoler: $16 (1913-14). Missionen: $150 (1913-14). "Konstitution", 
1914; "Budbaereren", 1914, 231-32, 442.— M. J. Westphal. (5680—6445) Sunnydale menighet. 

Sunnydale, Acadia P. D., Alta. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 50 sisele i 1913. Prest: A. J. Vaaler, 1913-15. Embeds- 
mand i 1913: b. K. Engebretson. (5706—6446) Youngstown menighet. 

Youngstown (5 mil syd), Acadia P. D., Alta. 

Norske synode, 1915 — . 

Organisert 1915. Prest: C. N. Sandager, 1915—. (5707—6447) Excel norsk evangelisk lutherske menighet. 

Excel, Acadia P. D., Alta. 

Hauges svnode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: M. J. Westphal, 1916—. (5684—6448) Excel menighet. 

Excel (2 mil nordvest), Acadia P. D., Alta. 

Norske synode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: C. N. Sandager, 1916—. (5696—6449) 

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighet. 

Cereal (12 mil syd). Acadia P. D., Alta. 

Hauges synode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: M. J. Westphal, 1916—. (5690—6450) 

Dakota norsk evangelisk lutherske menighet. 

Youngstown (17 mil syd), Acadia P. D., Alta. 
Utenom (Hs), 1914—. 

Organisert 1914. 35 sjsele i 1915. Prest: M. J. Westphal, 1914—. Em- 
bedsmand: b. Carl Lee. (5675—6451) 

Golden Valley skandinavisk lutherske menighet. 

Oyen (18 mil sydvest), Acadia P. D., Alta. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1914. Prest: C. N. Sandager, 1915—. (5697—6452) Acadia P. D., Sturgeon P. D., Peace River P. D. 439 

Mellom menighet. 

Youngstown (16 mil syd), Acadia P. D., Alta. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1914. Prest: C. N. Sandager, 1915—. (5699—6453) 

St. Olafs menighet. 

Youngstown (30 mil syd), Acadia P. D., Alta. 

Norske synode, 1914 — . 

Organisert 1914. Prest: C. N. Sandager, 1914—. (5704—6454) 

Big Stone menighet. 

Big Stone, Acadia P. D., Alta. 

Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 20 sjaele i 1913. Prest: A. J. Vaaler, 1913-16. 

(5660—6455) 

Oyen skandinavisk lutherske menighet (0ien). 

Oyen, Acadia P. D., Alta. 
Norske synode, 1913 — . 

Organisert 1913. 23 sjcele i 1913. Prester: A. J. Vaaler, 1913-15; C. N. 
Sandager, 1915—. Embedsmand i 1913: b. C. Brudjel. (5700—6456) 

Poplar Grove menighet. 

Tawatinaw, Sturgeon P. D., Alta. 
Forenede kirke, 1914 — . 

Organisert 1914. 35 sjaele i 1915. Prester: J. P. Tandberg, 1914-15; J. 
R. Lavik(?), 1915—. Embedsmand i 1915: b. John Johnson. (5758—6457) 

Benville skandinavisk lutherske menighet. 

Benville, Peace River P. D., Alta. 

Hauges synode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: H. N. Running, 1908—. (2610—6458) 

Northfield norsk lutherske menighet. 

Benville (14 mil vest), Peace River P. D., Alta. 

Hauges synode, 1916—. 

Organisert 1916. Prest: H. N. Running, 1908—. (2609—6459) 

Valhalla norsk lutherske menighet (Walhalla). 

Grande Prairie (25 mil nordvest), Peace River P. D., Alta. 

Hauges synode, 1916 — . 

Organisert 1916. Prest: H. N. R0nning, 1908—. (2608—6460) 

Camrose College praekeplads. 

Camrose, Camrose P. D., Alta. 

Forenede kirke og Hauges synode, 1913 — . 

Begyndt 1913. Bestyrere: J. R. Lavik, 1913-17; H. G. Fatland, 1917—. 
Andre lserere: J. P. Tandberg, 1913-15; M. R. Odegaard, 1913-16; A. H. 
Solheim, 1913—; Mina Lyseng, 1913-14; Carla Hoyme, 1913-14; F. I. Schmidt, 
1914-16; Mabel Anderson, 1914-16; Tina R. Rognes, 1914-16; H. Louise 
Wright, 1914-16; P. G. Erickson, 1915—; Sophie Bergh Lavik, 1916-17; 
Clara B. Fatland, 1916—; Chester Ronning, 1916—; Jean Roy, 1916—; Ada 
Smart, 1916—. Ca. 100 elever. (6461) ^ACKE/VZfE X=7««FKf</f 
^ t ^a */nr £"0 5 7"a res. A ftTH DA/COT/V 47. SASKATCHEWAN ,- Al 


I 
^tilT 


1 * 


: f<: 


nMiw 4*' B^M 

Kirke, 1914, $2,915. Gravplads, 2 acres, $65. Saskatchewan lste norsk 
lutherske menighet. 

(Saskatchewan, Saskat- 
chewan skandinaviske lu- 
therske, Saskatchewan lste 
skandinaviske lutherske.) 

Langham (10 mil syd- 
vest), Eagle Creek P. D., 
Sask 

Utenom (Fk), 1903-04; 
Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert September 1903. 
39 sj<ele i 1903, 96 i 1915. 
Prester: H. Jensson o. a., 
1903-05; O. J. Hungness, 1905-09; K. O. Eliassen, 1910-13; O. J J. Tollerud, 1914—. Embedsmaend i 
1903: b. Helge Thue; d. Iver Sukke, Torger Hamre, Helge Thue; e. Sevart 
Anderson, Knut Sandal, John B. Johnson. I 1915: b. Chris. Sukke; c. Even 
Hamre; d. Iver Sukke, Torger Hamre, Knut Sandal; e. Sevart Andersen, 
Henry Hamre, Andrew A. Moe; f. Olaus Simenson; h. Sevart Anderson. 
Kvindefor., 1903, $107. Pikefor., 1914, $96. Sangfor., 1914. Prestel0n : 
$300 (1914), $1,535 (1913-14). Kirketjener osv.: $60 (1913-14). Menig- 
betsskolen: $219 (1913-14). Samfundsskoler : $97 (1913-14). Missionen: 
$104 (1913-14).— O. J. J. Tollerud. (578—6462) Fron menighet (Fron lutherske). 

Delisle (5 mil nord), Eagle Creek P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1907—. 

Organisert 18de august 1907. 53 sjaele i 1907, 58 i 1915. Prester: O. J. 
Hungness, 1907-10; K. O. Eliassen, 1910-13; O. J. J. Tollerud, 1914—. Em- 
bedsmaend i 1907: b. Gilbert Gilbertson; c. J. Afseth; d. E. P. Brandvold; 
e. John Afseth, Alfred Anderson; f. Olie Olsen. I 1915: b. Andrew Olsen; 
c. Theodore Hamre; d. Alfred Ludvikson, Joh. Anseth, Ole Hagstuen; e. 
Oscar Gilbertson, E. Brandvold, Joh. Anseth. Kvindefor., 1907, $175. Grav- 
plads, 2 acres, $75. Prestel^n: $65 (1914), $600 (1907-14). Menighetsskolen: 
$120 (1907-14). "Konstitution", 1907; "Menighetsblade". 1907.— O. J. J. 
Tollerud. (579—6463) Eagle Creek menighet. 

(Eagle Creek skandinavisk lutherske.) 

Asquith (11 mil nordvest), Eagle Creek P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1910-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert 18de September 1910. 48 sjsele i 1910, 42 i 1915. Prester: 
K. O. Eliassen, 1910-13; O. J. J. Tollerud, 1914—. Embedsm.end i 1910: b. 
Nils C. Lunde; c. Martin Oimoen; f. Martin Oimoen. I 1915: b. Nils C. 
Lunde; c. Martin Oimoen; d. T. Dalseide, Andrew K. Johnson; e. Peter 
Brevig, L. K. Johnsen; f. Martin Oimoen. Kvindefor. Prestel^n: $50 (1910), 
$100 (1914).— O. J. J. Tollerud. (1042—6464) 442 Saskatchewan 

Township 30 ved Saskatchewan praekeplads. 

Langham (? mil ?), Eagle Creek(?) P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1904(?)-05(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1905(?). Prest: H. Jensson, 1904-05. 

(5927—6465) 

Great Bend praekeplads. 

Langham (? mil ?), Eagle Creek(?) P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1905(?)-06(?). 

Begyndt 1905 (?). Sluttet 1906(?). Prest: O. J. Hungness, 1905-06. 

(5926—6466) 

0stre Eeagle Creek praekeplads. 

— , Eagle Creek P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1905(?)-09(?). 
Begyndt 1905(?). Sluttet 1909(?). Prest: O. J. Hungness, 1905-09. 

(5925—6467) 

Vestre Eagle Creek praekeplads. 

— , Eagle Creek P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1905(?)-09(?). 
Begyndt 1905(?). Sluttet 1909(?). Prest: O. J. Hungness, 1905-09. 

(5924—6468) 

Eagle Bank og Dreyer skole praekeplads. 

Asquith, Eagle Creek P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1911-13(?). 

Begyndt 1911. Sluttet 1913(?). Prest: K. O. Eliassen, 1911-13. 

(5908-6469) 

Goose Lake menighet. 

Goose Lake, Eagle Creek P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1907(?)-08( ?). 

Organisert 1907(?). Opl^st 1908(?). Ca. 40 sjaele i 1907. Prest: O. B. 
Sanders, 1907-08. (5960—6470) 

Swanson menighet. 

Swanson, Eagle Creek P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1913(?)— . 

Organisert 1913(?). 15 sjaele i 1913. Prest: O. N. T. Sorhus, 1913—. 
(5969—6471) 

Immanuels menighet. 

Estevan (9 mil syd), Estevan P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1903-04; Forenede kirke, 1904—. 

Organisert 29de november 1903. 45 sjaele i 1914 (9 svensker). Prester: 
R. O. Hjelmeland, 1903-07; P. A. G. Petersen, 1907—. Embedsmamd i 1915: 
b. Ole Hansen; c. Henry Boxrud; e. John Berdahl. Kvindeior., 1913(?). 
Gravplads 1, 2(?) acres (gave). Gravplads 2, 2(?) acres, $40. Presteljzm: 
$75 (1914).— P. A. G. Petersen. (360—6472) 

Zion menighet. 

Hirsch, Estevan P. D., Sask. 

Norske synode, 1903(?)-10(?). 

Organisert 1903(?). Opl^st 1910(?). 56 sjaele i 1904, 67 i 1907. Prest: 
Samuel Peterson, 1903-10. Embedsmand i 1904: b. Iver Jensen. I 1907: b. 
O. Christensen. 25-155 mil fra prestegaarden. (5952 — 6473) Bstevan P.D. 443 

Zion menighet (N. Portal, Hirsch). 

(Fra 1910 til 1916 N. Portal praekeplads.) 
Hirsch, Estevan P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1916—. 

Organisert 6te august 1916. Ca. 32 sjsele i 1916. Prest: L. K. Brandser, 
1914—. Embedsmand: b. Anton Finstad. (2727—6474) 

Snaasen menighet (Snaasen skandinavisk lutherske). 

Hitchcock (9 mil nordo'st), Estevan P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 1904. 39 sjaele i 1905, 60 i 1914. Prester: O. B. Sanders, 
1905-09; E. A. Norson, 1909-10; T. O. Fossum, 1910-15; C. J. Stadem, 1915—. 
Embedsmand i 1907: b. Louis Fryk. I 1915: b. Peter Brovold. Kirketjener 
osv.: $12 (1915). (5517—6475) 

Macoum menighet (Macome). 

Macoun, Estevan P. D., Sask. 

Norske synode, 1904( ?)-(?). 

Organisert 1904(?). Opl0st(?). 39 sjaele i 1904, 52 i 1907. Prest: Samuel 
Peterson, 1903-10. Embedsmsend i 1904: b. Andrew Brodale. I 1907: b. A. 
Brodale. 50-127 mil fra prestegaarden. (5940—6476) 

Bethania menighet (Betania skandinavisk lutherske). 

Macoun, Estevan P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 54 sjaele i 1905, 29' i 1914. Prester: O. B. Sanders, 
1905-09; E. A. Norson, 1909-10; T. O. Fossum, 1910-15; C.J. Stadem, 1915—. 
Embedsmand i 1907: b. H. Daae. I 1915: b. Martin Peterson. Kirketjener 
osv.: $14 (1915). (5518—6477) 

Tingvold menighet (Thingvold). 

Halbrite, Estevan P. D., Sask. 

Norske synode, 1904(?)-08(?). 

Organisert 1904(?). Opl^st 1908(F). 61 sjaele i 1904, 9 i 1907. Prest: 
Samuel Peterson, 1903-10. Embedsmand i 1904: b. Isak Sunde. 70-109 mil 
fra prestegaarden. (5953 — 6478) 

Erdahl praekeplads. 

Estevan (? mil ?), Estevan(?) P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1905(?)-O7(?). 

Begyndt 1905(F). Sluttet 1907(F). Prest: O. B. Sanders, 1905-07. 

(5964—6479) 
Lac qui Parle menighet (Hanson). 

Bromhead (10 mil nordo'st), Estevan P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 1905. 147 sjaele i 1907, 130 i 1914. Prester: O. B. Sanders, 
1905-09; E. A. Norson, 1909-10; T. O. Fossum, 1910-15; C.J. Stadem, 1915—. 
Embedsmand i 1907: b. Ole Hofstad. I 1915: b. Martin Flaata. Kirke, 1914, 
$2,104. Samfundsskoler: $71 (1914). Missionen: $69 (1914). Barmhjertig- 
hetsanstalter: $10 (1914). (5520—6480) 

Estevan praekeplads. 

Estevan, Estevan P. D., Sask. 
Forenede kirke, 1905—. 

Organisert 1905. Prester: O. B. Sanders, 1905-07; T. O. Fossum, 1914- 
15; C. J. Stadem, 1915—. (5521—6481) 444 Saskatchewan 

Midale menighet (Midal). 

Midale (? mil ?), Estevan P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1905 (?)— . 

Organisert 1905 (?). Ca. 16 sja?le i 1907, 39 i 1914. Prester: O. B. San- 
ders, 1905-09; E. A. Norson, 1909-10; T. O. Fossum, 1910-15. Embedsmand 
i 1915: b. Ed. Martinson. Kirketjener osv.: $12 (1915). (5519—6482) 

Bethel skandinavisk lutherske menighet. 

(Betel, Bethel norsk evangelisk lutherske.) 

Outram (6 mil syd), Estevan P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1906-07; Forenede kirke, 1907—. 

Organisert 1906. 54 sjsele i 1906, 63 i 1914 (1 danske, 4 svensker). 
Prester: O. B. Sanders, 1906-09; L. P. Erland, 190SM1; O. L. Falkeid, 1912—. 
Embedsmsend i 1906: b. Olaf Sandager; c. Lewis Dale; d. Andreas Ryan, 
ICnut Erdahl; e. D. Jacobson, Iver Listve, Paul Hammar; f. A. Ryan. I 
1915: b. Paul Hammar; c. Lewis Dale; d. Ole Haukeness, E. Nilson; e. D. 
Jacobson, Erling Haukeness, Geo. Listve. Kvindefor., 1906. Sangfor., 1909. 
Kirke, 1915, $200. Gravplads, 3 acres, $25. Prestel^n: $150 (1914), $800 
(1906-14). Samfundsskoler: ca. $250 (1906-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$30 (1906-14). "Menighetshistorie", 1907, O. B. Sanders.— O. L. Falkeid. 
(1107—6483) 

Trefoldigheds skandinavisk lutherske menighet. 

Torquay, Estevan P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert I7de September 1915. 24 sjc-ele i 1915, 30 i 1916. Prest: O. 
L. Falkeid, 1915—. Embedsmsend i 1915: b. Steinar Knutson; c. Olof Gro'n- 
vold; e. Steinar Knutson, George Wee, Arthur Andrews. Kvindefor., 1915. 
Avholdsfor., 1915. "Menighetshistorie", 1915, O. L. Falkeid.— O. L. Falkeid. 
(1105-6484) 

Estevan praekeplads. 

Estevan, Estevan P. D., Sask. 
Utenom (Ns), 1907(?)-10(?). 

Begyndt 1907(?). Sluttet 1910(?). Prest: Samuel Peterson, 1907-10. 
144 mil fra prestegaarden. (5947 — 6485) 

Hitchcock praekeplads. 

Hitchcock, Estevan P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1909(?)-11 (?). 

Begyndt 1909(F). Sluttet 1911(?). Prester: E. A. Norson, 1908-10; T. 
O. Fossum, 1910-15. (5951—6486) 

Long Creek praekeplads. 

Macoun (? mil ?), Estevan(?) P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1914(?)-15. 

Begyndt 1914(?). Suttet 1915. Prest: T. O. Fossum, 1914(?)-15. 

(5634—6487) 

Paul Lies skolehus praekeplads. 

Macoun (? mil ?), Estevan(?) P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1914(?)-15. 

Begyndt 1914(?). Sluttet 1915. Prest: T. O. Fossum, 1914(?)-15. 

(5633—6488) Hanky P. D. 445 Hanley f^rste skandinavisk lutherske menighet. 

(Hanley f^rste norsk lutherske.) 

Hanlev, Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1903-07. 

Organisert 6te September 1903. Oplp'st 22de September 1907, paa grund 
av uoverensstemmelse og forskjellig kirkelig syn. 47 sjsele i 1905, 70 i 1907. 
Prester: O. J. Hungness, 1905-06; R. H. Wareberg, 1906-07. Embedsmand 
i 1906: b. J. Nystuen.— O. J. Wagnild. (5590—6489) 

Hanley evangelisk lutherske menighet. 

(Fra 1903 til 1907 en del av Hanley lste skandinavisk luth. menighet.) 

Hanley, Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1907 (1903)-10; Forenede kirke, 1910—. 

Organisert I7de november 1907 (1903). 57 sjsele i 1914. Prester: O. 
Glaso'e, 1907; O. J. Hungness, S. O. Brun, 1907-09; O. Brenne, 1909-14; O. 
J. Wagnild, 1914—. Embedsmsend i 1907: b. M. O. Rollefson; c. J. A. Ny- 
stuen. I 1915: b. R. Wikaas; c. Thomas Bohrson; d. Halvor Loe; e. Tho- 
mas Bohrson, Berth Bohrson, mr. Sherping; f. R. Wikaas. Kvindefor., 
1907, ca. $900. Kirke, 1909, $1,400. Prestel^fn: ca. $150 (1907), $200 (1914). 
Kirketjener osv.: ca. $250 (1907-14).— O. J. Wagnild. (821—6490) 

Broderick ( ? ) praekeplads. 

Hanley (35 mil sydvest), Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1905(?)-07(?). 

Begyndt 1905(?). Sluttet 1907(F). Prest: R. H. Wareberg, 1905-07. 

(5999—6491) 
Dundurin ( ? ) praekeplads. 

Hanley (17 mil nordvest), Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1906( ?)-07(?). 

Begyndt 1906(F). Sluttet 1907(F). Prest: R. H. Wareberg, 1906-07. 

(6000-6492) 
Hanley praekeplads. 

Hanley (15 mil sydvest), Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1906(?)-07( ?). 

Begyndt 1906(F). Sluttet 1907(F). Prest: R. H. Wareberg, 1906-07. 

(6001—6493) 
Sunny Valley menighet. 

Hanley (F mil F), Hanley P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1913( F)-14(F). 

Organisert 1913(F). Oplp'st 1914(F). Prest: O. Brenne, 1913-14. Em- 
bedsmand i 1913: b. Ole Skanaas. (5907—6494) 

Bethania norsk luth. 
menighet. 

Broderick (9 mil nord), 
Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Lf, Fk), 1915— . 

Organisert 18. mars 1905. 
50 sjsele i 1905, 93 i 1914. 
Prester: I. Hustvedt, 1904— 
06; H. M. Hagen, C. O. 
Brandlee, 1907-10; I. Hus- 
tvedt, 1910-13: O. Brenne, 
1913-14; O. J. Wagnild, 
1914—. Embedsmsend i 1905 : 
a. A. N. Finnestad; b. Olaf 
Storbo; c. A. K. Dahl; d. 
Kirke, 1906, $3,000. Gravplads, 2 acres, $100. A. N. Finnestad, A. K. Dahl, S. Vallevan ; e. Olaf Storbo, A. K. Dahl, A. N. 
Finnestad; h. A. N. Finnestad. I 1915: a. A. N. Finnestad; b. Anton Finne 446 Saskatchewan stad; c. Suerey Tweten; d. A. K. Dahl, A. N. Finnestad, Paul Hanson; e. 
John Nilson, Gust Larson, Paul Hanson. Kvindefor., 1905, ca. $2,500. Ung- 
domsfor. Pikefor., $657. Sangfor. Avholdsfor., $1909. Prestelcln : $200 
(1905), $275 (1914), $3,000 (1905-14). Kirketjener osv. : $500 (1905-14). 
— O. J. Wagnild. (822—6495) Broderick menighet. 

Broderick, Hanley P. D., Sask. 

Brodersamfundet, 1912(?) — . 

Organisert 1912(?). Prest: O. Flugstad(?), 1912—. (5593_6496) Nordal norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Nordahl, Nordahl skan- 
dinavisk evangelisk luther- 
ske.) 

Simpson (3 mil nord), 
Hanley P. D., Sask. 
Utenom (Lf, Fk), 1905—. 
Organisert november 1905. 
Splittet 8de januar 1908, 
paa grund av uenighet mel- 
lemmedlemmerne (Frikirke 
menighet). 14 sjaele i 1905, 
3 i 1914. Prester: Karl Norum, 1905-OS; John M. Mason, 1909-15; P. N. T. 
Hesby, 1915—. Embedsmamd i 1905: b. S. E. Norum; d. Karl Norum, H. B. 
Skones, J. J0rgenson ; e. S. E. Norum, A. Gilbertson, Arnt Norum. I 1915 : 
b. Jacob Mvhr ; c. Tom Moren ; e. Knute Sivertson. Kvindefor. Prestel0n : 
$150 (1905), $100 (1914).— P. N. T. Hesby. (1365—6497) 
Nordal frikirke menighet. 

(Fra 1905 til 1908 en del av Nordal— Fk.) 

Simpson (3 mil nord), Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Lf), 1908-09. 

Organisert 1908. Oplo'st 1909, paa grund av at den ikke fik nogen be- 
tjening og gik ind i Nordal n. ev. luth. menighet. 7 sjaele i 1908. — P. N. T. 
Hesley. (1478—6498) St. Olafs norsk evang. 
lutherske menighet. 

(Mandal menighet, St. 
Olavs, Watrous, St. Olafs 
skandinavisk evangelisk lu- 
therske.) 

Watrous, Hanley P. D., 
Sask. 
'Utenom (Lf, Fk), 1905—. 
Organisert lite dec. 1905. 
32 sjrele i 1905, 85 i 1914. 
Prester: C. S. Norum, 
1906-08; J. M. Mason, 1909- 
15; P. N. T. Hesby, 1915—. Embedsmsend i 1905: b. O. M. Holm; c. O. N. 
Bj0rndahl; d. Gunder Lien, O. M. Holm, T. N. Bjo'rndahl; e. O. N. Bjom- 
Hartley P. D. 447 dahl, Hans Johnson, Gunder Lien. I 1915: a. Gunder Lien; b. O. M. Urskog; 
c. Hans Johnson ; d. Gunder Lien, Tobias Lund, Hans Johnson ; e. O. N. 
Bjo'rndahl, Hans Johnson, John H. Johnson; f. Hans Johnson. Kvindefor., 
Kirke, 1916, ca. $2,500. 
Gravplads, 1 acre, $25. 1908, $888. Ungdomsfor., 1910, $256. Avholdsfor., 1915, $7. Prestelo'n : $75 
(1905), $275 (1914), $1,496 (1905-14). Samfundsskoler : $30 (1905-14). Mis- 
sionen: $151 (1905-14). Barmhjertighetsanstalter : $25 (1905-14).— O. Ur- 
skog. (506—6499) 
Saskatchewan River lutherske 
menighet. 

(Saskatchewan River.) 

Outlook (11 mil nord0st\ Han ley P. D., 
Sask. 

Utenom (Fk), 1906-07; For. kirke, 1907—. 

Organisert 6te november 1906. 113 sjsele i 
1906, 156 i 1914. Prester: R. H. Wareberg, 
1905-07; O. J. Hungness, S. D. Brun, 1907-09; 
O. Brenne. 1909-14; O. J. Wagnild, 1914—. 
Embedsmamd i 1906: b. Henry C. Larson; c. 
Henrv C. Larson ; d. K. G. Knutson, Christ. 
Myre", Thorn Holm; e. K. A. Boe, Hans Mol- 
lerud, Ole Ness; f. Henry C. Larson. I 1915: 
b. Oscar Berg; c. Ole Jacobson ; d. P. M. Hen- 
ricks, Henry C. Larson, Oscar Berg; e. Thorn 
Holm, Guy'Derdall, H. M. Henrickson ; f. Os- 
car Berg. Kvindefor., 1907, ca. $2,500. Ung- 
domsfor. Sangfor., 1913. Avholdsfor., 1909. 
Prestelo'n: $200 (1906), $250 (1914), $1,550 
(1906-14).— O. J. Wagnild. (820—6501) Kirke, 1912, $6,000. 
Gravplads, 4 acres, $200. 448 Saskatchewan 

Watrous menighet. 

Watrous, Hanley P. D., Sask. 

Frikirken, 1910(F)— . 

Organisert 1910(?). Prest: C. S. Norum, 1910-. (5596—6500) Bethlehem skandinavisk lutherske menighet. 

Hawarden (8 mil nord), Hanley P. D., Sask. 
Frikirken, 1908—. 

Organisert 1908. Prester: W. M. Hagen, 1907-10; H. G. Storebd, 1910—. 
(5595-6502) 

Spring Creek norsk lutherske menighet. 

(Spring Creek, Glenside, Rudy.) 

Wingello, Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1909-11; Forenede kirke, 1911—. 

Organisert sommeren 1909. 47 sjsele i 1909, ca. 70 i 1915. Prester: O. 
Brenne, 1909-14; O. J. Wagnild, 1914—. Embedsmsend i 1909: b. R. Aune; 
c. Edw. Gilbertson; d. Amund Lehne; e. Sem Lee, Halvor Anderson, Nils 
Langseth. I 1915: b. Gilbert Ueland; c. M. K. Lier; d. Elmer Gilman; e. 
Peder Eliason, Josef Nilson, Amund Lehne; h. Elmer Gilman, Gilbert Ue- 
land. Kvindefor., 1909, ca. $1,300. Avholdsfor., 1912, ca. $200. Gravplads, 
2 acres, $50 (gave), (gjasrde, $50). Prestelon: $135 (1909), $200 (1914), $940 
(1909-14). Samfundsskoler: $84 (1909-14).— O. J. Wagnild. (823—6503) Vinje evangelisk lutherske menighet. 

Viscount (6 mil syd), Hanley P. D., Sask. 

Utenom. (Ns), 1909—. 

Organisert lite juli 1909. 39 sjaele i 1914. Prester: L. L. Ullensvang, 
1909-10; T. K. Thorvilsen, 1911-12; N. P. N. Hvale, 1913—. Embedsmaend 
i 1909: a. Aslak Nilson; b. Karl Larson; c. Karl Larson; e. Karl Knutson, 
Adolph Nelson, Karl Larson. I 1915: a. A. G. Anderson; b. Sivert Berg; 
c. Sivert Berg; e. Karl Larson, Adolf Nelson, A. G. Anderson. — N. P. N. 
Hvale. (1621—6504) 

Betania menighet (Bethania). 

Viscount (5 mil syd), Hanley P. D., Sask. 
Frikirken, 1910—. 

Organisert 1910. Prester: E. A. Hage, 1911-14; Ellef Christiansen, 
1914—. (5597—6505) 

Bethel menighet. 

(Bethel skandinavisk evangelisk lutherske.) 

Young (11 mil sydvest), Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1909^-. 

Organisert mandag den 20de december 1909. 41 sjaele i 1909 (2 svensker), 
99 i 1914 (3 svensker). Prester: J. M. Mason, 1909-15; P. N. T. Hesby, 
1915—. Embedsmsend i 1909: b. Ole Kluksdal; c. Hans C. Anderson; d. 
Peder Holmen, Nils Narum, Elias Sten; e. Christ. Grondal, Harald Sinde- 
rud, Klaus Paulson. I 1915: b. Nils Narum; c. Hans C. Anderson; d. Peder 
Holmen, John Wangsnes, Olaf Maxness; e. Nils Pederson, Peder Selvos, 
Elef Rue; f. Louis O. Walstrom; h. Louis O. Walstrom. Kvindefor., 1910, 
ca. $700. Avholdsfor., 1914, $15. Kirke, 1916, ca. $1,550. Gravplads, 2 acres, 
$50. Prestelp-n: $150 (1909), $277.— P. N. T. Hesby. (680-6506) Hartley P. D., Kinistino P.D. 449 Little Manitou praekeplads (Little Mountain). 

Young (6 mil sydo'st), Hanley P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1909(?)-12(?). 

Begyndt 1909(F). Sluttet 1912(?). Prester: J. M. Mason, 1909-15; P. 
N. T. Hesby, 1915—. (5591-6507) 

Bethel skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Venn, Hanley P. D., Sask. 
Frikirken, 1911—. 

Organisert 1911. Prester: E. A. Hage, 1911-14; Ellef Christiansen, 
1914—. (5598^6508) 

Vor Frelsers skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Vor Frelsers, Renown.) 

Renown, Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1912—. 

Organisert 1912. 33 sjsele i 1912, 18 i 1914. Prester: J. M. Mason, 
1912-15; P. N. T. Hesby, 1915—. Embedsmaend i 1912: b. Iver Hoiem; c. 
Andrew Dalvang; d. Iver Hoiem, G. B. Mellesmoen; e. Andrew Dalvang, 
Chas. Mauritson, L. Enli. I 1915: b. Iver Hoiem; c. Andrew Dalvang; d. 
Iver Hoiem; e. Andrew Dalvang, Stener Mogen, Lars Enli. Kvindefor., 
1915. Prestelp-n: $100 (1912), $175 (1914), $450 (1912-14).— P. N. T. Hesby. 
(1541—6509) 
Horseshoe Lake 
praekeplads. 

Renown (12 mil vest), 
Hanley P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Begyndt 1913. Prester : 
J. M. Mason, 1913-14; P. 
N. T. Hesbv, 1914—. 

(5592—6510) Norden menighet. 

( N o r d e n skandinavisk 
evangelisk lutherske, Nor- 
den evangelisk lutherske, 
Norden f0rste skandinavisk 
lutherske.) 

Glen Mary, Kinistino P. 
D., Sask. 

Forenede kirke, 1903 — . 

Organisert 1903. 51 sjsele 
i 1903 (4 dansker), 55 i 
1914 (8 dansker). Prester: 
S. H. Njaa, 1903-08; H. O. 

K irk e, ,«0, $1 ,300. G „, 2 aces (g a TC , ^i^^lsZli 

i 1913: a. H. C. Holm; b. Christ. Boe ; c. Ole Orvedal; d. Carl Larsen, J0r- 
gen Svenkesen ; M. Jacobsen ; e. Iver Neshem, Carl Thompson, M. Breimon. 
I 1915 : b. Ole Orvedal ; c. J. Petersen ; d. Ole Orvedal, Iver Neshem ; e. Hans 
Thompson, O. Hamre, M. Breimon. 2 kvindefor., 1904, $500. Sangfor, 1909, 
$50. Prestelon: $30 (1903), $75 (1914), $900 (1903-14). Kirketjener osv. : 

15—11 450 Saskatchewan $20 (1903-14). Samfundsskoler : $300 (1903-14). Missionen : $100 (1903-14). 
Barmhjertighetsanstalter: $50 (1903-14). "Konstitution", 1914; "Menighets- 
historie", 1915, Ole Orvedal.— T. Thompson. (1279—6511) Saron norsk evangelisk 
lutherske menighet. 

Deer Lodge, Kinistino P. 
D Sask 

Utenom (Fk), 1904-05; 
Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert 29de okt. 1904. 
23 sjaele i 1904, 66 i 1914. 
Prester- S. H. Njaa, 1904- 
06; J. W. O. Rcfvik, 1906- 
07; S. H. Njaa, 1907-13; 
M. N. Knutsen, 1913-15; C. 
M. Knardahl, 1916—. rXm- 
bedsmsend i 1904: b. O. 
Amundsen ; c. L. A. Bast- 
ness ; e. Tov Swenson. I 
1915: b. Halvor Haldorson ; c. A. H. Brager; d. O. J. Kvale, Geo. Akre, Ole 
Brevik; e. Tov Swenson, Harald Akre, L. A. Bastness. Kvindefor., 1905, 
$800. Ungdomsfor., 1907. $200. Pikefor., 1915. Avholdsfor., 1912, $50. Pre- 
stelon: $50 (1904), $200 (1914), $1,400 (1904-14). Prestehus osv. : $800. 
Kirketjener osv.: $60 (1904-14). Samfundsskoler: ca. $600 (1904-14). Mis- 
sionen: ca. $200 (1904-14). Barmhjertighetsanstalter: ca. $100 (1904-14). 
F0rste kredsm0te i Saskatchewan blev holdt i denne kirke i november 1908. 
"Konstitution" (Forenede kirkes).— C. M. Knardahl. (1458—6512) 
Kirke, 1907, $250. Prestehus, 1910, $2,000 (% av 
dette). Gravplads, 5 acres, $125. 
Kirke, 1914, $2,350. 
Gravplads, 2 acres, $25. Weldon menighet. 

(Welon norsk evangelisk lutherske, Weldon 
norsk evangelisk lutherske.) 

Weldon (3 mil nordvest), Kinistino P. D., 
Sask. 

Forenede kirke, 1904 — . 

Organisert 7de januar 1904. 40 sjsele i 1904, 
120 i 1914 Prester: S. H. Njaa, 1904-13; M. 
N. Knutsen, 1913-15; C. M. Knardahl, 1916—. 
Embedsmrend i 1904: b. Lorents Steen ; c. Ole 
Gundersen ; d. Luther Larson, Martin John- 
son, Lorents Steen ; e. H. C. Hanson, Plans 
O. Leen, S. C. Olson. I 1915 : b. H. C. Plan- 
son Barstad ; c. Ole Christiansen ; d. Steinar 
Soli, Lorents Haave, Ingebret Dragset ; e. Ole 
Berg, Sidor Hanson, lver Holm ; f. Lorents 
Haave; h. Lorents Haave. 2 kvindefor., 1903, 
$1,200. Ungdomsfor., 1910, $200. Pikefor., 
1904, $50. Sangfor., 1913. Avholdsfor., 1914. 
Prestelon: $25 (1904), $200 (1914), $1,000 
(1904-14). Kirketjener osv.: $25 (1904-14). 
Samfundsskoler: $400 (1904-14). Missionen: 
$200(1904-14). Barmhjertighetsanstalter: $100 
(1904-14). "Konstitution" (Forenede kirkes); 
"Menighetshistorie", 1914, H. C. Hanson Bar- 
stad.— C. M. Knardahl. (1482—6513) Brancepet praekeplads (Brancepeth). 

Brancepeth, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1904(?)-07(?). 

Begyndt 1904(F). Sluttet 1907(F). Prest: S. H. Njaa, 1903-13. 

(5944—6514) Kinistino P.D. 451 

Jumping Lake praekeplads. 

Jumping Lake, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1904(?)-05(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1905(?). Prest: S. H. Njaa, 1904-05. 

(5943—6515) 

Scandia menighet (Skandia). 

Neshem (? mil ?), Kinistino P. D., Sask. 

Norske synode, 1904(?)-10(?). 

Organisert 1904(?). Oplp'st 1910(?). 53 sjsele i 1904. Prester: T. A. 
Johnson, 1904-05; O. J. Opstad, 1905-10. Embedsmand i 1914: b. K. Kj^n- 
tvedt. (5929—6516) 

Zion menighet. 

Kinistino, Kinistino P. D., Sask. 

Norske synode, 1904(?)-10(?). 
* Organisert 1904(?). Oplp'st 1910(F). 100 sjsele i 1904. Prester: T. A. 
Johnson, 1904-05; O. J. Opstad, 1905-10. Embedsmand: b. Nils E. Lundin. 
(5930-6517) 

Betania norsk lutherske menighet. 

(Betania norsk evangelisk lutherske, Bethania norsk evang. lutherske.) 

Domremy (8 mil ^st), Kinistino P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1915 — . 

Organisert mai 1905. 41 sjsele i 1905 (1 svenske), 73 i 1914. Prester: S. 
H. Njaa, 1903-13; M. N. Knutsen, 1913-15; C. N. Knardahl, 1916—. Em- 
bedsmsend i 1905: b. Anton Stalwick; e. Erik Solum, Iver Rindal. I 1915: 
b. Iver Rindal; c. Peder Grambo; d. P. E. Nordli, Knute Rinholen, mrs. 
P. Grambo; e. Anton Stalwick, John Wick, P. E. Nordli. Kvindefor., 1905, 
$450. Ungdomsfor, 1912, $65. Avholdsfor., 1910, $25. Kirke, 1913, $1,500. 
Prestehus, 1909, $2,000. Gravplads, 2 acres. Prestel^n: $200 (1914), $804 
(1905-14). Prestehus osv.: $400.— C. M. Knardahl. (1457—6518) Birch Hills norsk evangelisk lutherske menighet. 

(Birch Hill norsk evangelisk lutherske.) 

Birch Hills, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1907-11; Forenede kirke, 1911— 

Organisert 25de august 1907. 29 sjade i 1907, 45 i 1914. Prester: S. H. 
Njaa, 1904-13; M. N. Knutsen, 1913-15; C. M. Knardahl, 1916—. EmDeds- 
maend i 1907: b. Halvor Hovde; c. Halvor Hovde; e. Halvor Hovde, Peder 
Njaa. I 1915: b. Halvor Hovde; c. Halvor Hovde; e. Halvor Hovde, Peder 
Njaa, Nils Swanson. Kvindefor., 1907, $1,000. Prestehus, 1910, $2,000 (% 
av dette). Kirketomt. Prestelon: $50 (1907), $200 (1914), $1,200 (1907-14). 
Prestehus osv.: $800. Kirketjener osv.: $100 (1907-14). Samfundsskoler: ca. 
$200 (1907-14). Missionen: ca. $100 (1907-14). "Konstitution" (Forenede 
kirkes).— C. M. Knardahl. (1459—6519) St. Peters menighet (St. Petri). 

Birch Hills (4 mil sydvest), Kinistino P. D., Sask. 

Norske synode, 1907 (?)— . 

Organisert 1907(?). 83 sjsele i 1907, 69 i 1913. Prester: O. J. Opstad, 
1907-09; L. L. Ullensvang, 1909-10; T. K. Thorvilsen, 1911-13; N. P. N. 
Hvale, 1913—. Embedsmand i 1907: b. P. Spillum. I 1913: b. Chris Moen. 
230 mil fra prestegaarden. (5618 — 6520) 452 Saskatchewan 

Kyle praekeplads. 

Kyle, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1906(?)-07(?). 

Begyndt 1906(F). Sluttet 1907(F). Prest: S. H. Njaa, 1906-08. 

(5941_6521) 

St. Markus lutherske menighet. 

(St. Markus evangelisk lutherske.) 

Birch Hills (15y 2 mil sydvest), Kinistino P. D., Sask. 

Norske synode, 1907(F) — . 

Organisert 1907(F). 33 sjsele i 1907 (ikke-norsker), 60 i 1914. Prester: 
O. J. Opstad, 1907-09; L. L. Ullensvang, 1909-10; T. K. Thorvilsen, 1911-13; 
N. P. N. Hvale, 1913—. Embedsmsend i 1908: b. J. Johansen Andvaag; c. 
Andrew Quale; e. Knud Pladsen, Omund Danielson, JoYgen J. Lie. I 1915: 
b. J^rgen J. Lie; c. Andrew Quale; e. J. Johansen Andvaag, C. J. Thingel- 
stad, Simon Pladson. Kirke, 1915, $350. Gravplads, 1*4 acre. 244 mil fra 
prestegaarden.— N. P. N. Hvale. (1625—6522) Skandinaviske menighet. 

Kinistino (12 mil F). Kinistino P. D., Sask. 
Norske synode, 1907(F)-10(F). 

Organisert 1907(F). Oplpfet 1910(F). 63 sjsele i 1907. Prest: O. J. Op- 
stad, 1907-10. Embedsmand i 1907: b. Carl Hogglund. (5933—6523) Roosevelt praekeplads. 

Neshem, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1911(F)-13(F). 

Begyndt 1911(F). Sluttet 1913(F). Prest: H. O. Gr^nlid, 1911-12. (5919—6524; Meskinow praekeplads. Meskanaw, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1912(F)-13(F). 

Begyndt 1912(F). Sluttet 1913(F). Prest: S. H. Njaa, 1903-13. (5942—6525) South Valley praekeplads. South Valley, Kinistiso P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1912(F)—. 

Begyndt 1912(F). Prester: S. H. Njaa, 1912-13; M. N. Kuntsen, 1914—. 
(5617—6526) 

Kinistino praekeplads. 

Kinistino, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Lf). 1915(F)—. 

Begyndt 1915(F). Prest: E. A. Hage, 1915—. (5638—6527) Prestfoss praekeplads. 

Prestfoss, Kinistino P. D., Sask. 

Utenom (Lf), 1915(F)—. 

Begyndt 1915(F). Prest: E. A. Hage, 1915—. (5640—6528) Souris P. D., Melfort P. D. 45; Kopperud menighet. 

Northgate (4 mil nord), Souris P. D., Sask. 

Norske synode, 1903 — . 

Organisert 1903. 42 sjsele i 1904, 58 i 1913. Prester: S. Fladmark, 
1903-10; C. I. Sauer, 1910—. Embedsmand i 1904: b. Henry Hjzmsvserk. 
36 mil fra prestegaarden. (5516—6529) Bethel menighet. 

Bagley, Melfort P. D., Sask. 

Frikirken, 1904—. 

Organisert 2den januar 1904. En del medlemmer gik ut, paa grund av 
at de hyldet Den forenede kirke. 50 sjsele i 1904, 30 i 1914. Prester: J. 
Skonnord, 1904-07; E. A. Hage, 1915—. Embedsmaend i 1915: a. L. Holjzfien; 
b. A. Holo'ien. Kvindefor. Ungdomsfor. Avholdsfor. (1354 — 6530) Bagley praekeplads. Bagley, Melfort P. D., Sask. 
Utenom (Ns), 1907(?)-08(?). 
Begyndt 1907(?). Sluttet 1908(?). Prest: O. J. Opstad, 1905-10. 

(5932—6531) A 
Kirke, 1910, $2,360. 
Gravplads, iy 2 acre (gave). Carrot River Valley menighet. 

(Carrot River Valley skandinavisk luther- 
ske, Carrot River Valley skandinavisk evan- 
geliske.) 

Melfort (13 mil nord), Melfort P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1909-10; For. kirke, 1910—. 

Organisert 1909. 50 sjaele i 1909 (10 syen- 
sker), 105 i 1914. Prester: emissaer E. Erick- 
son, S. H. Njaa, 1903-08; H. O. Grjzmlid, 1908- 
14; T. Thompson, 1914-16; O. N. T. S0rhus, 
1916—. Embedsmaend i 1909: b. Carl Solsten ; 
c. Peter Berstad; d. P. Jung, Peter Berstad, 
John Evenson; e. Erick Erlin, John R0stvold, 
Ole Aasen ; h. Erick Erickson. I 1915 : b. Carl 
Solsten; c. Peter Grafslund; d. P. O. Peter- 
son. E. Erickson, Tohn Evenson ; e. Anton 
Wold, Martin Lofthus, Carl Solsten; f. P. O. 
Peterson. Kvindefor., 1909, $500. Ungdoms- 
forening, $300. Sangfor., $50. Prestelo'n : $225 
(1914), $500 (1909-14). Kirketjener osv.: $50 
(1909-14). Samf undsskoler : $400 (1909-14). 
Missionen: $50 ( 1909-14^ . Barmhjertighets- 
anstalter: $30 (1909-14). "Konstitution" (For- 
enede kirkes), 1909; "Menighetshistorie", 1915, 
E. Erickson.— T. Thompson. (1280-6532) Broderfolket menighet. 

Star City, Melfort P. D., Sask. 

Norske synode, 1904(?)-10(?). 

Organisert 1904(F). Opl^st 1910(F). 29 sjsele i 1904. Prester: T. A. 
Johnson, 1904-05; O. J. Opstad, 1905-10. Embedsmand i 1904; b. Ole B. 
Thompson. 50 mil fra prestegaarden. (5931—6534) 454 Saskatchewan 
Melfort Creek 
menighet. 

(Melfort Creek norsk ev. 

lutherske, Melfart Creek 

norsk evangelisk lutherske.) 

Melfort (10y 2 mil nord), 

Melfort P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1904-05; 
Forenede kirke, 1905 — . 

Organisert lste aug. 1904. 
37 sjsele i 1904 (12 sven- 
sker), 85 i 1914. Prester: 
S. H. Njaa, 1904-08; H. O. 
Gr0nlid, 1908-14 ; T. Thomp- 
son, 1914 — . Embedsmsend 
i 1904: b. Ole Solsten ; c. Ole Haugerud; d. Ole Haugerud, Elling Braaten; 
e. Anders Jung, Georg Haugerud, Nils Anderson; f. Ole Haugerud. I 1915: 
b. Osten Rasmussen ; c. Alfred Braaten ; d. Ole Haugerud, Elling Braaten, 
James Johnson; e. Henry Hanson, Alfred Braaten, Torger Olsen ; f. Ole 
Haugerud. Kvindefor., 1905, $1,125. Sangfor., 1914. Prestelon : $50 (1904), 
$175 (1914), $1,000 (1904-14). Kirketjener osv. : $25 (aarlig). Samfunds- 
skoler: $215 (aarlig). Missionen : $100 (1904-14). Barmhjertighetsanstal- 
ter: $50(1904-14). "Menighetshistorie", 1915, Osten Rasmussen.— T. Thomp- 
son. (1281—6533) 
Kirke, 1909, $525. Gravplads, 1 acre (gave). Star City praekeplads. 

Star City, Melfort P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1904(?)-05(?). 

Begyndt 1904(?). Sluttet 1905(?). Prest: S. H. Njaa, 1904-05. 

(5945—6535) 

Bethel menighet. 

(Bethel skandinavisk lutherske, Bethel norsk evangelisk lutherske.) 

South Star (13 mil syd), Melfort P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1905-16; Forenede kirke, 1916—. 

Organisert 1905. 30 sj?ele i 1905 (5 svensker), 65 i 1914 (8 svensker). 
Prester: S. H. Njaa, 1904-08; H. O. Grpnlid, 1908-14; T. Thompson, 1914- 
16. Embedsmamd i 1905: b. L. Kvalnes; c. G. Bagley; d. Willie Elstad, 
John Hegre; e. Halvor Elstad, PI. Berlin, John Wee. I 1915; b. L. Kval- 
nes; c. Ole Erickson; d. John Hegre, Willie Elstad, Georg Gullikson; e. 
E. M. Rollas, Halvor Elstad, Ole Erickson; f. Willie Elstad. Kvindefor., 
1906, $200. Ungdomsfor., 1908, $25. Kirke, 1908, $325. Gravplads, 2 acres 
(gave). Prestelo'n: $60 (1905), $200 (1914), $680 (1905-14). Samfunds- 
skoler: $300 (1905-14). Missionen: $50 (1905-14). Barmhjertighetsanstalter: 
$50 (1905-14). "Konstitution", 1905; "Menighetshistorie", 1905, John Hegre. 
— T. Thompson. (1277—6536) Fairy Glen praekeplads. Fairy Glen, Melfort P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1910(?)-11( ?). 
Begyndt 1910(?). Sluttet 1911(?). Prest: H. O. Grpnlid, 1910-11. 

(5922—6537) Lost River praekeplads. 

Lost River, Melfort P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1910(?)-12(?). 

Begyndt 1910(?). Sluttet 1912(F). Prest: H. O. Grpnlid, 1910-12. 

(5920—6538) Melfort P. D., Moose Jaw P. D. 455 

Mount Forest praekeplads (Mount Forrest). 

Melfort, Melfort P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1910(?)-13(?). 
Begyndt 1910(?). Sluttet 1913(?). Prest: H. O. Grpmlid, 1910-13. 

(5921—6539) 

Beaver Creek menighet. 

Ratner, Melfort P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1913—. 

Organisert 1913. 38 siaele i 1913 (1 danske), 41 i 1914 (1 danske). 
Prester: H. O. Grpnlid, 1913-14; T. Thompson, 1914-16. Embelsmaend i 
1913: b. Ingvald Moen; c. John L^kken; d. Anton Afseth, Olaf Vangen; e. 
John Berg, Bennie Bro'ste, Mons Afseth; h. mrs. Anette Petersen. I 1915: 
b. Edward Kvam; c. John Lo'kken; d. Karl Thompson, Anton Afseth; e. 
Olaf Vangen, Bennie Bro'ste, John Berg; h. Edward Kvam. Kvindefor., 
1912, $225. Gravplads, 1 acre (gave). Prestel^n: $125 (1913), $100 (1914), 
$225 (1913-14). Missionen: $10 (1913-14). "Konstitution" (Forenede 
kirkes); "Menighetshistorie", 1915, Edward Kvam. — T. Thompson. 

(1278—6540) 

Pebbik Hill praekeplads. 

Peebechill, Melfort P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1914-15. 

Begyndt 1914. Sluttet 1915. Prest: B. L. Ohnstad, 1914-15. 

(5588—6541) 

Drinkwater menighet. 

Briercrest, Moose Jaw P. D., Sask. 

Norske synode, 1904(?)-10(?). 

Organisert 1904(F). Oplo'st 1910(F). 41 sjaele i 1907. Prest: Samuel 
Peterson, 1903-10. Embedsmand i 1907: b. A. N. Moen. 30-158 mil fra 
prestegaarden. (5957 — 6542) 

Moose Jaw menighet. 

Moose Jaw, Moose Jaw P. D., Sask. 
Norske synode, 1904(F)-10(F). 

Organisert 1904(F). Oplo'st 1910(F). 13 sjaele i 1907. Prest: Samuel 
Peterson, 1903-10. (5956—6543) 

Imanuels menighet (Immanuels, Emanuels). 

Expanse, Moose Jaw P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1909(?)-15. 

Organisert 1909(F). Oplo'st 1915. 26 sjsele i 1915. Prester: M. O. Wal- 
dal, 1909-13; O. B. Hanson, 1913—. Embedsmand i 1910: b. A. Torgenrud. 
I 1915: b. Math. Salthammer. Prestelom: $100 (1915). (5989—6544) Emanuels menighet. 

(En del av Westerheim menighet, 1911-15.) 

Expanse (14 mil syd), Moose Jaw P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1915—. 

Organisert 15de december 1915. 33 sjsele i 1915. Prester: M. O. Wal- 
dal, 1911-12; O. B. Sanders, 1912-13; O. B. Hanson, 1913—. Embedsmand 
i 1915: b. H. J. Carlson. Prestel^n: $100 (1915).— O. B. Hanson. 

(1781—6545) 456 Saskatchewan 

Aldrich praekeplads. 

Moose Jaw (? mil ?), Moose Jaw(?) P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1910-11. 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1911(F). Prest: M. O. Waldal, 1910-11. 

(5991—6546) 
Danton praekeplads. 

Moose Jaw (F mil F), Moose Jaw(F) P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1910(F)-11(F). 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1911(F). Prest: M. O. Waldal, 1910-11. 

(5990-6547) 
Limrik praekeplads. 

Limerick, Moose Jaw P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1910(F)-11(F). 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1911(F). Prest: M. O. Waldal, 1910-11. 

( 5993-6548) 

Wolendale praekeplads. 

Moose Jaw (F mil F), Moose Jaw(F) P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1910(?)-11(?).* 

Begyndt 1910(F). Sluttet 1911(F). Prest: M. O. Waldal, 1910-11. 

(5992—6549) 

Westerheim menighet. 

Dewdrop, Moose Jaw P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. Delt 15de december 1915, paa grund av at den var 
for vidtstrakt (Emanuel menighet). 65 sjaele i 1915. Prester: M. O. Waldal, 
1911-12; O. B. Sanders, 1912-13; O. B. Hanson, 1913—. Embedsmaend i 
1911: b. H. Carlson; e. Ole Hoffos, Lewis Hoffos, Math. Salthammer. I 
1915: b. H. Carlson; c. Erik Flatekval; d. John Flatekval; e. Lewis Hoffos, 
Otto Hoffos, Math. Salthammer; h. John Flatekval. Kvindefor., 1912. 
Prestelp-n: $100 (1914), ca. $200 (1911-14).— O. B. Hanson. (883—6550) 

Ada praekeplads. 

Ada, Moose Jaw P. D., Sask. 
Utenom (Fk), 1913(F)-14(F). 
Begyndt 1913(F). Sluttet 1914(F). Prest: O. B. Sanders, 1913-14. 

(5965—6551) 

St. Lukas menighet. 

Assiniboia (14 mil nordvest), Moose Jaw P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. 48 sjaele i 1911, 73 i 1914. Prester: M. O. Waldal, 
1911-12; O. B. Sanders, 1912-13; O. B. Hanson, 1913—. Embedsmaend i 
1911: b. K. J. Frostad; c. Tollef Bakkestad; e. mr. Quale, mr. Hillestad; f. 
K. J. Frostad; h. K. J. Frostad. I 1915: b. K. J. Frostad; c. Tollef Bakke- 
stad; d. mr. Bjelland; e. O. T. Lone, G. Quale, mr. Mytroen; f. K. J. 
Frostad; h. K. J. Frostad. Kvindefor., 1912. Gravplads, 2 acres, $20. 
Prestelon: $70 (1914), ca. $180 (1911-14).— O. B. Hanson. (886-6552) 

Trefoldigheds skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

(Moose Jaw.) 

Moose Jaw, Moose Jaw P. D., Sask. 

Forenede kirke, 1911 — . 

Organisert 1911. Ca. 30 sjaele i 1911, ca. 30 i 1914. Prester: M. O. Wal- 
dal, 1911-14; H. O. Grjzmlid, 1914—. Embedsmaend i 1915: b. Carl Valk- 
mann; c. G. P. Foss; d. G. P. Foss, Julius Saetreem; e. L. Strand, Chr. Void, 
H. A. Herrem. Kvindefor., 1911.— H. O. Gronlid. (1032—6553) Moose Jaw P. D., Prince Albert City P. D. 457 Drinkwater skandinavisk evangelisk lutherske menighet. 

Briercrest (5 mil syd), Moose Jaw P. D., Sask. 

Utenom (Ns, Fk), 1912—. 

Organisert 1912—. 26 sjaele i 1914. Prester: T. K. Thorvilsen, 1912; 
M. O. Waldal, 1913-14; H. O. Grpnlid, 1914—. Embelsmaend i 1915: b. 
Selmer Westrum; c. Anders Moen. Kvindefor. Gravplads, 2 acres. — H. O. 
Grpnlid. (1034—6554) 

Grand skandinavisk lutherske menighet. 

Ettington, Moose Jaw P. D., Sask. 

Utenom (Fk), 1912-13; Forenede kirke, 1913—. 

Organisert 1912. 55 sjaele i 1912, 65 i 1914. Prester: O. B. Sanders, 
1912-13; O. B. Hanson, 1913—. Embedsmaend i 1912: b. J. S. Fraas; c. 
Rudolph N. Gilbertson; d. E. Moen, O. Sanderson; e. C. Anderson, A. 
Stranna, A.