Skip to main content

Full text of "Norsk ordbok"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave tåken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinc 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encouragc the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming pcoplcabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varles from country to country, and we can'1 offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bnige disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på internettet på |http : //hooks . google ■ com| r 
Horff Ørbbog. 2torf! (Drbboa Qans Hofs. CiHorg til ^Zlorj! (DtVboq** af y>ax 2lafcn. 
C^tifliania. 
2JIb. CammermeYers forlag 

(Cart Sflxm^røm.) 
il895. 


%ti aRaHinøjle IBofltr^Iferi. 


fortalt •o ftn Sfortale til „^{orff Drbbog" ubtoler Soar 9[afen at «ber er Del meget font 
enbnn iffe er famlet og f om altfoa førft !an fomme frem oeb en fenere JBeifigl^eb". ^ette 
^nr befræftet fig. SlonDærenbe /r3:iC[æg*' inbel^olber, efter et ©fjøn, en 86 000—40 000 tfrc 
fn fremfunbne og forflarebe Orb, foruben fenere tilfomne Di)I^i$ninger om be fom alt Dar 
ørbbogligt be^anbtebe of Stofen. Og bog l^ar jeg iffe mebtaget be mangfolbige febfølgelige 
Sommenfætninger of bet Slag« fom ?(afen tfofgc fin gortofe <). VI ogfaa ^ar labct ligge, 
cg ^Qer iffe mange 9(f[ebningdorb of bet @(ag9 fom oltib fon bonne«, iolfolb inben be 
mere Deffterlige ^iolefter: foobanne fom neutrale Subfiontiber ber lun beftoor of ben for« 
tefie eller ben forlortebe Serbolftomme, beoerbotioe ©ubftontioer enbenbe |)oo int^ og ^oo 
ar, 9bje!ttoer ^ao tn, meft of Serber, eOer ?(bj[elttber |)oq utt (ott), meft of @ubftantioer. 
3eg \fix gioet lun l^oob jeg ^or fooet. %ti tør for foobanne alttb mulige 9(f(ebning«orb« 
Sebfommenbe oære minbre ^elbigt ot bette $rinfii) er bleoet fulgt, ^e l^øre« 0i«felig 
mangepeb«, og et^oert nogenlunbe fnort $ooeb blonbt Sanbfollet bil forftoo bem og lunne 
^ge bem, eHer enbog looe flg bem for Øiebliffet« iBel^oo, om l^on ifle l^or l^ørt bem og 
^t bem. 3eg funbe ^ooe toget for mig enbeel |)aoHbelige Snbel^aoere of nogle af oore 
nifft of ))robnftiot Sio foulmenbe ST^oal — f. (£!f. be fqboefllige, færlig Sætelbol og ^ele*» 
motf — og Deb Sforeftgelfe og (Sfterfpørgfet l^ooe funbet ub, om iffe be fupponerrbe 9fleb* 
ningSorb folbt i Øret fom fortrolige eller bog oebfjenbelige. 3 en Drbbog ooer et Siterotur* 
ftnrog meb iffe altfor foltig Siterotur trtl ogfoo be flefte af bet @tag« mulige Orbbonnelfer 
lomme frem fom oirfeliggjorte of en eQer onben ^forfatter, ber ^or l^oot SforeftiQingdtrong 
eSer 9liimtrong eQer 9^l^eb«trang til bem. SRen til en fulbt ub ))aolibelig Unberføgelfe of 
ben Urt l^or ber iffe oorret Seilig^eb, iffe ^ib- ^^ l^or jeg ogfoo ofte nnblobt ot meb' 
tage Sommenpøbninger til eet Orb of to Drb, ber i 9tegeten forbinbe« oeb et „og'' men 
banner eet begreb, en fammenooffen éorefHQing ^). 3 bet l^ete l^or jeg bog fonbf^nligoii« 
iNmt noget minbre fræfen enb SCofen, — fe ^on« gortale p. VI. VII. SRaoffe ^or jeg fiunbom 
btret æt rof! til ot optage 9^bannelfer *) og noturolifcrebe gremmeborb. 3^g ^or iffe 
tnrbet lobe ligge noget fom jeg tænfte funbe oife flg ot l^ooe nogen 3ntere«fe. 3eg tror 
at $at)e gjort SHet i ot mebtoge enbeel „Steoorb" — Orb fom bet fbæbenbe gfolf neppe *) 6MlebeS ^ ieø ifle 9t^tt^ ^fmoftegraota'' = fmljfta og v^M^SL. ^eri ^r Jeg bog iffe bæret f onfelbent, 

feer ieø: icg liox, elfem^IiHii, ^^egrelc»^ = ^ra og Ice. 
*) 6t»: CpTiiig^. 17C0I2 VI 

Bruger uben i benne fin bunbne @tH(, og font bet gjeme iffe føTer fig fulbt fotibarifft nteb 
— noor be htnbe aniaQt9 at bære of 9{orff JD))r{nbe(fe etfer Silbannelfe. Vf Orb font et 
forefunbne lun i gamle Sifer Butbe jeg ntoaffe mebtoget flere. SRen jeg ^or nu engang 
^o(bt ntig HI bet font hUt> i al ti. 

2)et Orbforraab font bet l^eTe 2anh9 9lorffe %aU raaber ober Ian aøerebe af be 
næonte @)runbe tr^gt paa^aat» at oære enbnu meget flerre enb bet ^ibtil fremfunbne. 
igertil lommer at ber btflnol er en SDlængbe enbog Stammeorb eøer Drbftammer font 
enbnu ifle ^or naaet frem til 0))tegneIfc. ^en for en flor S)eel tiffælbige SDlaabe f^^oxpaa 
jeg er lommen tit ben foreliggenbe Drbmoøfe, og het gractum at jeg ^ar faa ulige flere 
Orb fro be (Sgne fom ber l^ar oæret meft Seiligl^eb ti( at Beføge, gjør bette mere enb fanb* 
ft)nltgt. Sanbet ^ar jo ille oæret ubfhtllet tit Vfføgning meOem SDleblemmeme af en talrig 
(l^Iorator'@ta6 — en faaban fom anbre Sanbe ^ar til fin 9iaabig]^eb — (bille meb Ofb» 
norff Drbbog, gamle @)Ioi3farer og anbre VfføgningiSrebflaber i ^aanben (at)be for fig (ber 
ftt (iøe gf^tt. — ^er er ba ogfoa enbog unber 9ogend S^r^hting lommet frem faa meget 
nt)t, at uogtet en ftor ^eel af bette n^e gil inb unber 93ogend fenere 93ogflaoer, inbe(o(bec 
„3:iIIæg og Siettelfer'' minbfi en 1 600 — femten (unbrebe — S^funb af Drb. 

3t)ar «lofen næDner — i gfortate p. XIII. XIV — Blanbt be flret)ne Drbfamlinget 
fom (ar flaaet til (aniS 9iaabig(eb „en bet^belig @am(ing fra SDlanbaP) og 8iaabt)gbelaget 
af $. fSio\é, (t)i(len (Hgefom Sfri|nerd) ille er BTeoen faa fulbflænbig benyttet fom man 
hinbe ønfle. ibet ben førft lom mig i ^ombe efter at ben ftbfie 9earBeibeIfe af OrbBogen 
oar Beg^nbt''. 2)enne @amling fom omfattebe en fire fem tufinbe formeentlige 9^funb 
(ot>be bonnet fig for en t>æfent(ig S)eel omlring en liben diælle af Orb« fom Vafen (abbe 
onfeet bet ille ufanbft)nligt leoebe i biiSfe ft)bDeflIige (Sgne og f^a^^he gibet mig meb til efter- 
f|)ørgfel unber fire Sommeren Unberføgelfe^reifer i 1866—1869, ben førfie ))ntmt, be fenere 
unioerfttetdunberftøttebe. Sen flørre Seel of bet (Sfterfpurgte fonbted, og (l^terf))ørg9(eme 
lebebe unber ©omoæret meb Sanbfollet, gjennem iBegreBd' og )Bt)ba9fociatiøn, til ftobigt 
n^e 2funb. — 9ieifeme ubflralte« oibere, i biJfe fiat og fenere. 3)e »or i 1870—1876 
ptit>att og lun gferiereifer, inbtil jeg fra 3uti 1877 fil ©totøBibrog til SFieifer og Unber- 
føgelfer fom lunbe ftrffRe fig ub ooer bet (ele %at og omfbænbe bet (ele Sanb. 3 ^^ 
fibfle ^at, ifær ftben 2:rt)lningen of benne 93og Beg^nbte, (or jeg o))(oIbt mig ben flørre 
2)eel of 9[aret i ^oDebfloben, fom ogfoo er et rigt Unberføgelfedfelt, for foo bibt fom benne 
Snbfl^tterBQ og bette SRøbefteb rummer 3nbe(aoere of ode Sonbetø SDloalfører. 

Seb mine fenere Unberfogelfer, færlig fro 1877 af, (ar jeg foruben i Siper obet 
(ibtil ille gjenfunbne Orb fro ælbre trt)lte Orbfomlinger — ^tn^tn», $ontob)>ibanø, S)e 
Sfineø ofo.*) — (at)t UbgangØ))unlt i ben Orbmængbe fom er lommen frem gjennem ben 
ille (ee(t uBet^belige Siterotur i 9lorfle Siotelter og i 9lorfl ,,SanbØmaaI^. SRen enb mere 
i en ftor SRængbe flret>ne 9RebbeIelfer. Igeg næmtt be oigtigere. 1) røØeø @amling af 
omlring 3000 — tre tufmbe — Orb Brugelige i ©eøjorø $ræflegjelb og flere 6teber i 2:ele- 
morl '), fra Pfte gfjerbebeel af forrige 9(ar(unbrebe. 2) 9HIø ©oeinongfonø Orbfomling >) SHit eantHnø inbe^olbt meøet flere Orb fra ZeTemarl enb fra Slanbal, men en oberbeienbe IDeel «f be 
2elemacff!e Orb bat i>e( fommen til ^nf IhmbfTab f^ ben fibfle Øearøeibelfe af ^nl OtbbOQ. 

*) 6e^ blanbt anbrt, «afen» gortate p. IV, ofl p. 978. 

") ^aDafler ffot optaget lun en Seel af 9Rannf!ri))tetft Orb i Iht «ftorfC Orbfantltnø*. 3efl f^ox opttg;ntt efter 
en «ffbrift i bet 9toi^t Sibenfraberft 6eIfrabS Sibliot^ef i Xronbbiem, og beftnben — faablbt erinbreS — 
efter en i ØerøenI Shifenm. tSlOeS ttetflrit)ning er iHe faa n^iagtig, fom ^aHager mener; ^n ^r faa« 
tebeft iRe engang fffetnet ^tl meOem 2t)b, ber ligger faa langt fra binanben fom £t)bene i SéOioH, oø 
Ittlt 8e{t'2eIemaTf», ^Saabe^ og „foba''. Orbfamlingen ^r flor Sntereife, foruben beb fin atangbe gobe 
Orb, tieb be Sformer ber lommer frem. ftorr^namaaleti hv er i XBiOeS Zelemarlimaal oftefi te, men iftt 
fielben ø», bt>iltet er ben nu ^erffenbe £l)bgiengibe(fe i 6eOiort $r(rftegielb (og ^^for) i Orb fom iflc 
er ))ronominaTe. glertaløorb fom enber paa tr ^t bol bam i ben bepemte etiOing fnart c»Cc) — 
«ftaloan" —, fnart æn — JtoXøim" —, bbillet fib^e n ben nn ^trftenbt ftrm i ••Bitif ^nfleiiflb 
(og genfor). VII 

fitt fSt^Ztttmatl, mefl Sinje, fro iBeg^nbelfen of bette Vorl^uitbrebe ^). 8) «©amtinger til 
et »orj! t)ioIect-Sepcon, ifær i »ergenljupjle ^iaUttn*' of røl^elm grimomi Scoren 
CJriptc; 6oinImfierrie *) inbe^olber fanbf^nligDii« omfrtitfl 20000 — tt)t)e tufinbe — Orb, 
beett optagne fro ælbre tralte Orbfamlinger, beeB o|)tegnebe of Samleren felt) fra 1810 
ttf til ^n imob Sar^nnbrebetd SRibte. @amleren l^ar, ifølge ftne „Unberretninger" frem« 
fnnbet en ftor 2>eel beb i ftne (Sfterforffninger at gaa ub fra$a(borfoniS3^(anbfIeSe£icon; 
^ irl^ar opttQUtt og ffreoet Orbeite efter ben 9ergen1^ufif!e ^tatect og Ubtale, ilfe 6(ot 
forbi benne er (am meft beljenbt, men tiQige forbi l^an ftnber, ot benne, i bet ^ete 
toget, fommer nærmefi og ftemmer meft ot^ereeniS meb M S^Ionbffe, bet er at fige bet 
gomle SJorfle" '). 4) (Sn bettjbelig Somling of oel iagttagne Drb fro bet 9{orbøftIige of 
6maalenene beb Sorgen ^roc^mann. 5) SDlonge mtnbre ©omlinger fra (Sgnen om bet 
Snbre af DiSfofjorben (»DSto") Deb ^riftion 9{orb(ib, ^oem jeg ogfoo Hqlber oærbtfnibe 
SRebbetelfer fra @maalenene, SSanile, 9htmebal og flere ©teber. 6) Dptegnelfer fra «Odlo", 
Stomerife, Solbre«, SJlanbal og fl @t. of hen foo ttblig Borttonbrebe Sogttoger meb be 
pore t)ibenflabe(ige SonibfÆtninger, (B^lt SeliSl^eim. 7} @n @amling lorreft iagttagne 
Orb fra 9lomeri!e/ mefl @ømm, of Sigt^olb iReffum. 8) dn liben fRctttt Orboptegnelfer 
fro 9lomeri!e, mefl 9led, oeb 9I6ert IBo^n *), 9) SJlebbeleifer om Orb of ajloolene i @o(ør 
og 9}oboegne af Vmnnb IBorfen^), l^oift oarbifulbe t!fe oeb bered SRængbe men oeb ben 
bibenflabeltge Ubrebning. 10) é^ere Siffffer Orb fra 3lotbte Ofterbolen, meft 2:^n!et t)eb 
Sord ^eftoen. 11) Optegnelfer fro SRibtre og @ønbre (Slubbranbibolen of Oloo 9(admunbftab. 
13) (Sn oiierorbentlig floraRængbe ftriftlige (og munbt(tge) SD^ebbelelfer om Orb fra^lorbre 
Ønbbranb^bolen, ifær S^oogoo, of ^oifbon ^aloorfen ^). 18) (&n meget ftor ai^ængbe Orb, 
fiint og fjelbent inbgoaenbe unberfogte, fro 92orbre @)ub6ranbi9balen, meft Som, oeb ®i(io 
Ibole ((oem ogfoo flere SRebbefelfer fra ØfterboTen og Wlanhal ffQlbed). U) Optegnelfer 
(og nmnbtlige SDlebbelelfer) fro Øoerfte Salbred (Sang) of (Bi»U ^eld^eim (fe foran) og 
So^nned SeU^eim; ftriftlige (og munbtltge) Orbopgtfter fro SRibtre Solbred (Seftre 
Slibre) of O. St. Øbegoarb. 16) (gn ©omling of meget ooer lOOO — tuftnbe — Orb, orb- 
bogligt be^onblebe og oe( ubrebebe, fro ^oUingbof, meft SHal og @)o(, af 0(ao ©lattcbøt. 
16) Sn SJlcengbe ftriftHge (og munbt(ige) SRebbelelfer om Orb fro (Slo\' i ^aQingbot of 
£Xo «ifo. 17) (gn Orbfomling fro »lingcrile (|)oIe) of Ole SWoe; en minbre fra «ingerife 
af 0(e 2>æ4(in. 18) <Sn ooerorbentlig fomoitttg^ebdfulbt og (t)nbigt ubført @amHng of 
Orb fra Se^olb (^omn og Omegn) of $. 91. (Stoufen. 19) @maa Samlinger of Orb fro >) ten %ea abfHOiøe Orb f om Vafen. bet næMer ben p. XIII, ittt f^ax rullet at \aa betræftet. 

>) S)e ^ ofifoo noget anbectebei iDbenbe Zitler paa Dmflagene om be forltiellfge %alUv af Ocb. — Sn^eb« 
Uriner Ua: «Zll ben 28be «(»rit 18S7 ^c ieg forbtg: Sitr. «— ^ inclufibe, og bet mefie af S; fenere Sitc. 
9 og ft*. 9ot min (irinbrinø Haat tfocftaøet 1S47 enfteb«, men bet tfc flrioe fig fra en «uben. — dlle 
oinbfl intercffont er en beblagt $alte af Smaafamlinger, be flefle fra bejtemte SanbfTaber, ^btlle banner 
Cl ^I af SRotetialfamtingen til bet ubarbeibebe Sterf . 

") WM>9 i •Unberretninger' l^bet bet: «3eg anf^e imiblertlb tiOige for bet mefle Orbene ogf aa ftricte 
efter nbtalen'. $oa et anbet £teb: JSth ^bert Orb ifoer ^ar jeg anf^ bet ^dtanbfTe 6tamme'0rb faa> 
ofte bette ftax ««ret mig BeQenbt. Unbertiben ^r jeg tiOige anf^ Øngelfac^fifTe^ gtøfogot^ffe, Z^bfte, 
fogelfte, 6cotfre, 9ranfie, Satinfte, ^oQanbfTe, Sa))pif!e, Sinffe og Soenffe lignenbe Orb''. 

*) 3tg nottnux benne, trob« beni Siben^eb, forbi «. S. belnben ^ar boret en af mine rigere munbtlige ftil« 
ber paa {^anbet. «nbre munbtlige Slebbetere, ifcnr f^bseftlige, ^ar t)bet meget mere; men bet b(eb for 
bibl^gt at ncrmte anbre enb be fom ^r gibet noget fVriftligt. 

*} Orb cf «iranb Sarfen« tralte 6Irifter ifcrr JBtjbloren i ben 6oT^rffe S)ia(eYt^. ^r jeg inbtaget i min 
OiMøø ofte ttben at ^e bem anbenflebdfra befrceftebe, og oftefl, af ^enf^n tit Orbbogen« Ina))pe 8htm, 
bm neo et «if(^ge) %. 9arfen^ el. «. £. 

*) ftoor Sorbre OhibbianbSbalen er faa ftcnli re))r(rfenteret i min Orbbog og Orbene berfra be^blebe, meb 
^enfDn til 9orm og tilbeeU Øeti^bning, faa omftoenbeligt, — maaffe for omflombeligt i SorboTb til Orb* 
bogens flan — , ba fCriber bette fig (foruben fra 18) fra at jeg ilfe ^ nænnet at (abe ubent)ttet Øieful' 
taterne of ^Iborfeni mageT^^ famblttig|ebsfulbe og inbflgtftfnibe Unberf^elfer og Slebbelelfer f^ og 
iBbfr Øorreftnren; 1fan ^ fanbf^Iigbifi Hlf^rt Orbbogen mere bcerbifuibt 6tof og ^iulpet til at faa 
QfOKt flere SRongler cnb nogen «nbcn ^Mtmanb. VIII 

Sef^olb (igoD og ©onbøtoftt) oeb $er (Øotorub. 20) S^bløftige 0))tegneIfer of interedfonte 
Orb, ifsr till^ørenbe ^erfom^oralteriftilen, fro Øftre ^eletnarl ($0) af ^aØDor 2:od{teinfim 
9lorbbø. 21) Omlrinn et ^albt iuftnbe Orb fra !Be{!re ^elemarl (nteft iBrunleberø) oeb 
^ut D(at>fon QoupthaUn. 22) Større Drbfamlinger, uborbeibebe meb t)ibenflabeltg Snbfigt, 
fra ^elemorl (meft @eIIior, i tninbre SRon fra @)ronb9^erab og %inn) of 0(at) @t>eindfon. 
28) @maa Orbfamdnger fra 2:eTemarY af O. Sleifjaa (2:ubbal), Sørunb 2:etned (SeØjor), 
$ølje ^ale (SeHjor), XorfieU Oftelib (igøtjbaldmo), ^aranb 8}ef(ebrell ((Sibdborg), 9tilar 
@t>aTa{toga (SRauIonb og ^otanb). 24) (Sn ret b^tljbelig Drbfamling fra IBeftre Selemarf 
(SJ^oTanb) af Son OoiSIing. 25) (^ SDlangfoIbigl^eb af fmaa 9iæ!Ier af fitnt o))fattebe Orb 
fra SSeftre ^elemart (Sinie) t)eb OIao gfetoeit. 26) gflere fmaa 9iæl!er af oml^^ggeligt ub- 
rebebe Drb fra $eftre 9{ebenei9 (Ø^efiab og f(. 8t.) oeb 91. 9[rbo. 27) Orbo^gifter, mefl i 
inb^oIbSrige ffrifttigc SWebbeletfcr af „©teo*', ,,éegntr'' og »©ogur*, fra 8^oab^ggetagct 
(^amlib, (So)e og @ftte9ba(), af @. 2øo(anb. 28) D|)tegnelfer fra (Sgnen om Otre« S^n* 
bing O (p' ^iftiandfanb meb Dtrned og 9{anbefunb) af Seoerin DIfen. 29) Sange Siftlfer 
af fiint og foreftiØingiSf(art opfattebe Orb fra éætedbal og fia\ttaU i SRanbalen, oeb Sard 
Sieftøl. 30) aj^ange fmaa Samlinger af inbgaaenbe ubrebebe Orb fra SBe{t«9(gber (meft 
OtjJKebø, Sinn^lonb og 92ed), af Ola gf^gledtoeib. 31) Orbræffer fra !Beft*«[gber oebSo^an 
Storafer *) og oeb 3. Urbal (^jeHanb, ^ei). 82) gflere ret bet^betige Samlinger af Orb 
fra Sæbren og 9lQfQ(!e, af Son Sl^aufanb. 38) ^Ute fmaa Orbrælfer fra 9logo(anb, oeb 
3on «rnefon (Si^fQlfe), ^an« Øoerlonb i^t^WU), 3ono« «epl^e (Sæbren). 84) ©og- 
ftooerne % $, ^ og (S af 6:^r.-$ibfteeniS ^aanbftrift til Orbbog ooer SD^aalene i Sønb- 
:^orblanb, foruben en SJ^ængbe oibenffabeligt ubførte SDlebbelelfer om ntjfunbne og før Ijenbte 
Orb fra Sønb^orblanb, ^arbanger og ^0% i 2:ilgift ti( ben gfleer^eb af n^funbne ®tofer 
fom l^aniS ubfomne „OpItjiSninger om S3t)gbemaalene i Sønbl^orbtanb, i 93ofd, og i l^ar^ 
banger" inbe^o(ber'). 85) Sange ^afttt af Orb optegnebe fra bet noget antife fjitia i 
^bre Sønb^orblanb, af SR. 9itmmereibe. 36) @n meget ubarbetbet Orbfamltng fra ^at- 
banger (UØendoang) af Sfurb Se^e. 87) OrbræRer fra Snbre Sogn, mebbeelte af Olati 
Sanbe og af 9(nbread gfretl^eim. 88) (St $ar længere OrbræRer fra ^nhtt 9lorbfjorb 
(Str^n) oeb ^rne 2:onning. 89) Orbræller fra g)bre Sønbmør, beb 3. ^loeftab. 40) Orb- 
rælfer fra White S^orbmør (meft ^ingooQ, Sumbal og Stangoif), oeb ^and ©robtforb, 
senior, (^oiiS munbtlige SDlebbelelfer jeg ff^Iber fsrbeleiS meget). 41) Orbræffer fra ^am» 
balen, oeb 3. jammer. 42) 9)i^ebbelelfer (ifær meget inbl^oIbSrige munbt(ige) fra Sønbre 
^elgetanb (©inbaQ, af ®ieft (Sljerbe. — Mt bidfe mine hjælpere — ieg funbe frifted ti( at 
fige ST^ebarbeibere — foruben ben øorige ^ær af ffrifttige og munbtlige ^iælpedmænb brin- 
ger jeg l^eroeb min %at, ibet jeg ubtaler bet ^aab at iffe altfor mange maa finbe min 
93en9ttelfe af bered ofte meget ubføriige Opgifter altfor utiifrebdfiiaenbe. 

92oar SJ^ebbefelferne ^ar inbiøbet noget Inapt fra (Sgnene S^orbøfl fra 9lorbmør of, 
er oel en ^ooebgrunb ben f om 3t)ar 9(afen l^ar formet faalebeiS*. »(Sgnene norbenf or £ronb« 
l^jem f^ned at ^aoe et libet eOer ^atti^t Orbforraab. ibet be mongle en 2)eel af be Orb, fom 
ere nogenlunbe alminbelige i anbre ^ele of Sanbet", (9{orff (Slrommotit p. 856). S^in (Sr* 
faring gaar i fomme Sletning. SRebbelelferne ti( mig fro bet 92orbenfielb{fe l^or oel oæret 
foo for^oIbdoitiS ubet^belige, forbi man oeb (Sfterf^n ^or funbet be flefte af be Orb, man 
funbe tænft poo ot bringe frem, oOerebe bogførte i $lofeniS „9{orff Orbbog". Og bette 
l^ænger igjen beeloiid fommen meb bet gfor^olb, ot ^ofen fif Seilig^eb tit ot unberføge be 
2:rønbffe Tlaal grunbigere enb be flefte f^bltgere, mooffe grunbigere enb ^oi(fetfom^elfl ft)b' 
ligere, meb Unbtogelfe of Sønbmørffen, ibet l^on op^olbt fig for^olbéoiij (ænge — l^en imob 
l^alotrebie Øor — i bet Sronbl^jemffe. gfro 3nbtrønbetagen meb Orfebaten, en SonbiSbeel >) $aa nogle faa 6teber i Orb^oflen er benne (Kgn — beb en ^ncurie — beteønet fom Otrol. 

") ^anS i Unlbetfiteti'QiøIiotbelet beroenbe 9lanufrc<))ter er oøfaa ben^ttebe. 

•) 9 benne ©og fUercbe, efterfom Rummet tiiPflcr, I Regelen tun fom *«^. »ibf!een^ tUtt „mtfkmr. IX 

»eb temmeliø ecniartet Ttaal, l^ar ba ogfaa l^anø i,$røDer of SonbØmaaTet^ fem $røt)er. 
M fi)b(ig|le Stift, meb betd SRangfoIbtg^eb af laroIterifHffe aRaoI, l^ar fem gjennemfnitfig 
Isngere; mebend, efter ben %tmih9t aRoaleftoI, olene 9logaIanb mootte ^oDt minbft tre, 
Seji^^Iemarf minbp fem, 9[gber minbft ni, og Øfl'^elemart meb $amle bet næften lige 
fød monge. 

€n liben ®eel af biife ffriftlige aRebbetetfer, fom og enlelte munbtlige, er, uben at 
Mere bletme for mig tilfrebdfHEenbe belrffftebe, o))togne i jDrbbogen meb Silføieife af en 
Intljbnino om bereiS UftlferQeb, f omme 2:iber, ^oor 2:oiolf om^eben ft)nted porp, i gorm af 
et 6p«rgetegn fat foran ben ^ele $oragraf. ^ette er ifær b(et>et Xilfælbet meb Orb of 
6oetnongfond og C^riftied Samlinger. 

S)a Otbbogen og enbog en meget flor %>tti of „XiEftg og Stettelfer" oQerebe oor 
ftrbigtr^, mobtog jeg af $r. $rofedfor Dr. Sop^va éugge l^ond «rSomlinger til en Drb" 
(og ooer bet norfh ^oKefprog". S)idfe inbe^olbt meget fom oor n^t i gfor^ofb til ^ofenø 
og min Drbbog. SReb l^onø 2:iQabeIfe (ober jeg bet Sæfentligfte of bette ^tit følge fom et 
Itt^g; en minbre2)eel of bet bleo ber Seilig^eb til at toge meb i „ZiUaq og Siettelfer''. 

Orbforroabet i benne iBog er faolebed fommet tilftebe gjennem Sutten og (Sfter- 
Ipørgfel, DæfentHg paa fomme SDlaabe fom ben 3oar 9afen omtoler fom fin (Sortalen 
p. VI). SRen for mig ^or ifle neto^ „Orbened Ooerfættelfe og gforfloring oæret ben brøiepe 
og befbirrlig^ S)eel of bet l^ele Sttbeibe". gor mig l^or bet txeret oonffetigfl at lomme ti( 
SiSer^b om DrbetiS Siloærelfe, og om bM gformer Oi) betd S^bforl^otb i oOe biiSfe. Dfte 
^ jeg unber Samtale eHer $aa^ørfel of Samtale o))fanget et mig nt)t Orb; noor jeg bo 
)ar bebet Sebfommenbe fige mig ^oob l^an meente meb bet Drb og Bebet ^om gjentoge 
bet, at jeg hinbe oere oid poo l^oorban bet løb, ^or ^on ofte {agt at ^on albeled itfe ^oobe 
bragt bet og benægtet at Ijenbe bet, jo enbog freibigt benægtet betd 2:ilftebeoærelfe i 9logend 
9hmb inben be ntermefte ni IHrlefogne; og bet l^ar forft ab longe Omoeie oaret muligt ot 
foa l^om tit at oebfiaa Siloærelfen of bette Drb, ^oorom ftben Slnbre fro fomme (Sgn ^or 
fagt ot bet bmgte l^oert SRenneftc ^oer2)ag. Dfte ^ar jeg fpurgt efter et Drb nb of min 
CtwrgØmoaUIi^, og fooet ben éefteb ot foo fogbe ifle et ^Renneffe paa be fonter; foa 
(or Seblommenbe et Øieblil efter felo brugt Drbet; bo mootte jeg børe bange for at jeg 
^be fmittet ^om meb bet. SReget ofte ^or bet ^ænbt at efter ot bi l^oobe talet om et 
^^ 00 jeg faoet fao oibt tilfrebd^denbe IBefleb at jeg, for ilfe ot trætte, l^ar Ætt goo 
Oder til et anbet (tnnt eHer til ot fporge efter et onbet Drb nb of min Spørgømool^bog, 
— ^r Seblommenbe plnbfelig brugt eQer næont bette onbet Drb og beg^nbt ot fnolfe om 
bet, uagtet bet ingenfoml^elft ViSfociotion l^oobe meb bet førft forllorebe, ^oerlen £t)badfo* 
ctotion efler pootogelig gforeftiøingd* eQer SegrebdoiSfodation, ingenfom^elfl onben enb ben 
at bet pob paa min Spørgømooldlifte, fom jeg ille ^oobe oiift ^om, umibbelbort efter 
bet oi gil bort fro, eller flob i min fjerne font noget ber fnort flulbe fpørgeiS efter, ^er 
noatte jeg oære bange for ot ber foreloa et S^ilfælbe of Xonleooerførelfe eHer en of biiSfe 
onbre enbnn ifle forllorebe pl^t^fift-pf^c^ifle 8ia|)porter. Dg jeg l^or ifle turbet fulbt ftole 
boa 8irlelig^eben of onbet enb min egen Dptagetl^eb of bette Drb. 3^0 mootte goo fra 
btt inbtil oibere og tale om onbre Sing. Sile fjelben i feuere 9ar ^or ^Iberend øgebe 
SKdtænffom^eb labet mig fee i tibligere 9[arg formeentlige (Srljenbelfer $robulter of fang« 
innfCe gforoentninger; benne ftobigt bolfenbe SD^idtiHib til ben egne, fom tit Ønbred, éogt' 
togelfe ^or ober^obebet inbbrogt mig be florfte Sonflelig^eber og Sibelfer. 9lu bor bertil 
i tibligere fiax, ha bog ben reent ohiftifle (Sone oar iolfalb ille minbre, min Snteredfe for 
ben nøiogtige Dpfottelfe og (^engioelfe of S)talelten^ Stjbfotl^olb iRe foa fljærpet fom feuere, 
efter at ben roflt uboiflebe $]^onetitø gorbringer og min egen p^oneti^e Dpøoet^eb oor 
i'olfei Dg be tibligere Dpteguetfer mootte optoget til fornyet $røoeIfe, færlig meb Drbetd 
S^belfe for 0te. ^aa gonfle foo Unbtogelfer nær ^or jeg bo fooet bem ftobfæftebe. -- 
^tn tr^gefte UnberføgelfeiSmoobe bilbe jo oæret ben, ot mon op^oTbt pg i ^oreoiié pao x 

bet enlelte ©teb og a f 1 4 1 1 e b e gfolfet beid Orb meb ade bered Sf ormer oø 9[nt)enbelfcr, 
øientaøne foo ofte oø faa monøetunbe, at ol %\iit>l forfoonbt. SRen belte H(be jo, font an* 
tilbet, forbret eii $ær af (Ss)>(oratorer. Seø l^or ntaattet for ben ftørre ^ecl bruøe ©pørge* 
ntaaben. 2)en ^ar, font faøt, blanbt anbre, ben Sfore, at ©pørøeren, ifoer l^oid l^an er 
uforfiøtiø meb at ørat)e lænøe oø øientaøet efter bet famme, fan fomme ttC ot fuøøerere 
Sinø ub af ftn eøen httenfe Snteredfe. 

Orbened «JOt)erfætteIfe oø gforffarinø'' l^ar ba riøtiønol øit)et oøfaa miø meøet Kr- 
beibe. 3eø mootte, liøefom $Iafen, forføøe at ooerfætte til bet 2)anfre @proø. @n ^ot>eb- 
banfteliø^eb bar bo, at jeø, fom be aUerflefte 9lorbmænb, olbriø ^ar «lunnet'' oø ille «fait" 
^anff orbentliøt 0- 3^0 ^^r ofte unber bette mit 9irbeibe ørebet miø i at ^abe oberfat et 
9lorftt Orb meb et anbet 9lor|ft fom bar btebet faa bibt furant i bor for 9teflen ^anffe 
2:a(p, ai bet iffe l^abbe falbet miø inb, at bet turbe bære fremmeb for be 2)anife, færliø be 
i)an^e Sesica, fom jo for ^anffe oø ©benffe oø anbre Ubloenbinøe er bet enefle ber fan tijeiS 
til i 2:bib(iSniaaI. 3eø ^ar ba bel i be ffefte Xilfælbe fonfereret meb fOtøtU^é Drbboø, 
men benne er jo noøet foroelbet, oø berbeb er jeø bel iffe fjelben fommen ti( at ti) ti( et 
Guropæiift (granfft) Orb, eller et 9lorfft, fom turbe anfeei» fjenbt i i)anmarf oø moajfe 
oøfaa fanbted i be 9lor{fe ®(Oi$farer fom unbertiben feed til^aøtebe be ^anff^dhiropcriffe 
Se^ica, — l^bilfe @(odfarer jeø iffe l^ar funbet SeiUø^eb ti( at øjennemøaa. 

Xib ^ar bet ober^obebet ftortet miø paa til Ubarbeibelfen af bet flore tilbeiefcmne 
a^ateriale, ber boø fnareft muliøt, mebend bet er 2)aø, af @om(eren fe(b maatte tiløobe« 
øjøred for SSibenffaben oø for bet Tlaal, fom nu er Sftiødmaal ftbeorbnet meb ^anffen. 

^et er en @e(bføløe, at omtrent alle 9lorffe Orb fom er ubbrebte ober bet l^ele eøer 
ben f!ørf!e ^eel af bette Sanb er optaøne i 9lafend «9lorff Orbboø"; Orb af bette @Iaød 
— fom «©tein, ^atn, ^n9, lif, foma" — bilbe jo, fom fin førfte IBet^bninø i aUe Sfalb, 
altib funne faa et enfelt ^anfft Orb. ^e Orb fom min Orbboø inbel^olber l^ar felbfaøt 
bæret mere bortøjemte — etterd l^abbe be jo bæret tibUøere boøførte — oø l^ar i be færrefte 
Sitfælbe l^ørt ti( bet Orbf orraab fom, meb noøen Stjbforffjel er \æUt9 for i)anff oø 9lor{f. 
Seø ^ar a(tfaa cøfaa for faa bibt l^abt et brøiere tlrbeibe enb Kafen. fOtthtnH jeø ba iøjett 
beb ben flore ^anøfotbiø^eb af 9lor{fe ©ijnon^mer ^ar funnet øiøre miø bet maøefiøt beb 
bare at paapt^e IBet^bninødobereendftemmelfe meb noøet af be i élafend Orbboø optræbenbe 
9lorf(e Orb oø altfaa (en^olbe miø til SReflerend 3forf(arinø. ^bor bette fibfle iffe funbe 
ffee, 00 ^bor jeø iffe fanbt noøet 2)anfft $@quiba(ent, l^ar |eø ba øieme før^ øibet en Ub« 
rebninø af Orbetd SBeørebdinb^oIb, oø faa (abet føløe et enfelt SDanftt Orb ^bormeb bet 
9lorfCe til 9løb fan oberfætteiS. ^enneUbrebninø bi( biftnof ofte forefomme breb oø tttnø; 
men bet bar jo om at øiøre at brinøe Orbet til gforftaoelfe; oø faa ^ar jeø be( manølet, 
foruben Xib, ^unftnerend ®reb paa ^oxtoxitl^tn oø ben tnappt Ubformninø. SKanøe Orb 
^at jeø beduben ^ort faa foa @anøe bruøte, at jeø fanbfijniiøbiid er fommen ti( ai omfatte 
bem noøet for fpeftelt, bered SBeørebd Omfanø er øjort for fnapt. 

$B(anbt be manøe gfor^olb fom umuliøøjør Oberfætteife beb et enfelt ^anfft Orb er 
ber oøfaa bette, at ben 9lorffe SBonbe anffuer i manøe Xilfælbe faa øanffe anberlebed enb 
ben ^anff fom bi fjenber fra Siteraturen. ^ani $erfon-fiarafteripif — oø i ben er ^an 
manøfolbiø — opfatter faa manøe ^æf beb $erfonen fom paa een (9anø (eøemliøe, fjæle« 
liøe 00 aanbeliøe, ^an fer bet ^bre oø bet Snbre fom et $ele, l^ar et Sotalfl^n, ^bor bet 
^anffe ©friftfproø bifferentierer eHer fan fee blot eet ab ®anøen. 3 fitøe ^(b ^ar jeø 
fommetiber meent at maatte øibe ^rorflarinøer fom f^ned at rumme mere enb een gfote« 
fHHinø, eHer en meøet fomplefd SforeftiHinø, fommetiber opført flere IBett^bninøer, mebenft ') 3eø ^ar egmtlifl albrig ^at)t noøet «VtobetSmaal'. Vtit Bpxo^, fom maafte be flefle Øtotbmcmbl af bet 
6amfimb8Iaø ^oraf ieg er ubgaaet ^ ottib barret et famlenbe Obergattfiftmaol meDem Zlenemeft og 
anbre RorfCe Omgibelferft ret felotri)fifie, og berfor i Sameiet falbenbe og fig foftenbe, ftorff og f 09> 
•Ibrtnil og Slotenl fttcft^nib« og ftorf^fffolbebe %anfL XI 

Qntøerett of JDrbei feer fun een O- Ubrebninøen af be te!tt{|fe Øeørebiorb; f om bertil 
aIfomtie|i {lifter Snbl^otb meb @teb oø %ih, M bi|hto! forefomme ben betoQf^nbiøe libet 
tifftebd^enbe. i)et er Øonftetiøl^eber af en Ifønenbe Krt font be titafen uboiller ftø 
om p, XL 

6aa er nn oøfaa bet Sonfle Siterotnrfprog, oel inbfpidet fom bet er, leffifalfft et ret 
faaprenget« et ret fattiøt @prog. JDrbforroabet f^neø at oare htn bet, l^oorom 9{orbm(enb 
00 5Danffe (unbe eneø. Storbmomb, fom ^olberg, l^or meb mere eHer minbre beoibfl ^en-* 
bil! paa fit i)anfte $ub(ilum l^otbt flø tilbage fra at fptHe paa aØe fine, i 9iegelen bifhtol 
iffe manøe, Storfte ©trenge. Oø ifffr er i)anften bleoen forarmet beb 9{orbmænbened firæ* 
fenl^eb. i)en efterl^olberøffe, oø enbnn mere ben eftertøe^felffe, Siteratur Qenber ifle en 
9R(rnøbe øobe 5DanfEe JDrb, fom ben foreøaaenbe oar fortroliø meb, og l^ar faaet bem erflat« 
iAt t>eb nbentanbfte, meft Ztjlb^t, meb l^oiffe man ^ar oberfat ^olberød oø ^aia Stibl 
gfranfCe. ^bid bidfe øobe S)anffe Drb iffe l^aDbe ixrret eliminerebe, beroeb at be ^Ijper^ 
fttttfte 9h>rbmonib fom til fine Siber ttat bominerenbe inben Siteroturen l^abbe l^aanet neb 
00 ocrit bet ftøtefte Sanffe fom «StjbfE*, eQer iaffatb meb fin ftroefen^eb l^abbe øøet ben 
ollerebe forl^anbenoærenbe S^iøben^bnfCe foaøe gforbøielfe af bet i^^ftrebanfle'', — faa 
)aobe tH ]§abt flere prreøtiøe 5Dan{fe jDrb at øjengioe be 9{orffe meb*). 3eø ffal noeone et 
(9fenU)et Vrorfon, $o(6erø9 biflnol albeleiS af ^am upaaoirlebe @amtibiøe, bruger blanbt 
be mange øobe i)anffe Orb i^od i^am (oø l^oiS 5Hnøo), fom ben fenere Siteratur iffe t>th* 
Qenber fig, bette »at l^bege"* („i ØeQtjper at ^txege*, el. ir^kiege"); bet er famme Orb fom 
9torff »foifa V. n. triffe, roffe f!g; ogfaa oaf(e; (&, S^. hvika, i ©oenfCe ^aH. l^oefa, 
Øammel ^n{f: ^oege''; (ttafen). Om 9{orbmænbene fanbfebe bette fare »^oege'' (bæge), 
bob bet feloføtgelig bereiS fooge W^ptUt paa »Stjbften" imob, og bet funbe feller iffe falbe 
bem inb at bet o ar bet famme Orb fom bet 9lor{fe «^foifa*, om be tilfslbigoiis {fulbe 
fjenbt et fligt libet ubbrebt 9lorfft Orb, — l^oab ber oilbe oære l^oifl ufanbfDnligt, iO^foIf 
00 altfaa gfolf meb et tljnbt siorftt Orbfonaab, fom be oæfentUg Dar. Og faa enebeø 
Sanffe oø 9{orbmænb om bet %\fi>iu „^xtttt" og ,,oafIe'. 9(Kbre 2)anf!t „9 eb" og 9lorfft 
»Veit(e)* ((&. 9t b«it), oirfebe gjenpbigt fraftobenbe, men faa fanbt man ^inanben ijnbigt i 
bet flabe «bordgang*, ^flt bebe", „beita**, l^olber bet paa at gaa ligeroitl meb. »®øben' 
00 »(Sanpn* afiø^t» af ^^aanbfufb* (^anbooH). ^et i Sanffe Paletter leoenbe „bante" 
00 bet ftorfPe «oanta" fmaøte oe( iffe i^øbenl^aDneren oø $B^9lorbmanben: be møbteiS i 
Sfranll „manquere" oø fenere i X^bff „manøte". „©ommetiber", „fomtib" oø „fhinbom" er 
tlle tre gob i)an{f oø øob 9lorff, men er oidfelig iffe SO^a^fen af Dore „^anft^^lorfte" faa 
fmogeliøe fom bet Stjbfte „til (fine) 2:iber" (bi^toeiten) oø „unbertiben" ($Iatti)b{f) ^. 

>) eoobaane Ctb et: ftrobka, 9vM, htata, bettteleg, qimpa (feo\ ftaaU, ftaala, ft^ffxa, etroll, Sttfcl^, 
eUfihMtt, fttftitn, firma 2, Zttere, — for at notene noøle faa af ben ^ætftaxti SRangfotbfg^eb. 

*) 9ette at JDonfTen et bleben fletilifetet beb 9lorbmcmbene ^t fo 91. 9R. $eterfen (oø anbte ^nfTe) fot 
tonøe Uben feet og beflaøet. ^eg ^t engang, føt ieø fienbte IBeterfenft 8ettagtninø, Innnet i en ^tt 
tcuse mig øp en 6neci nbtttjlSfnlbe Otb af INngo og 8rotfon, fom fiben et ube af 8tng, enbog inben 
ben •tnnbtbigfCe og OHnmbtbigianfTe SHgtning, iRe at tale om at ben S>anfre €tii( et bleben laftretet fot 
tibnøetc ZibetS btebe Ihraft, 6aft og Sanne. 

'i Ji^t* et bore f)»rogIige Ø^nfi^metfere nfmageligt «9<ttebanf!', meni bet bog et eet meb bet 9lorfEe 
«•jota': at bet i £bb og 8eti)bning lignet bet SHotfTe «iøntn, Øota^ rebbet bet ifle, fot bet Idn io iRe 
fotfongeft tti bUfe bote 92otbmenib ftulbe fienbe bet Otb ^Oet. — Set ftal bog mebgibef at bet i ben 
fenefle Zib taabet en bil Siberolitet (ol bort ^nblifnm og enbeel af bore bnøte forfattere ligeoberfot 
bet Ki^ben^bnffe 6ptog ifot fta f omme $f<etet; «Ø^e" o : 6(ag8btobet og belligefte, et lommet inb i 
bor eii^itetatitt: bet ftUfbenl^bnfte Mt «9" 09 ^rbet fri' et lommrt inb enbog fot en Zib fiben ifleben« 
fot bet tibligere bingelige ^nffe og bet 9lotfte «bet n^t, bet frie'. Og menI bt fot en ^Ib 6neei Sat 
fIbfR fagbe ~ elfenq»e(biil — «bfft faa fnilb' og «bat faa gob^ figet noften aOe nn «bil 2)e bcete faa 
»cnliø^ og «bat faa attig' ; men faa et fo ogfaa bilfe dt^berbelfet lomne ab be to altib aabne Sptogbeie 
^anbe(iteifenb^6eien og Opbattet'Seien (CaféiSeien) og er egentlig Oberf^elfet fta ZtjMl Ufeien éie fo 
ftennblid^^ ofb.). <Sn fot^olblbiil nb (StWbelfe fta t^hft et ogfaa bet ^lattbbffe «flof, en albte bet 
9Iatibbfte «fnaRe*; begge, og fotlig bet fib^, bat ogfaa «8anMmoaII'*9orf åttere lagtCIff paa-, be mener 
bifl «t fom bit fc mfté ^lot, et btt ogfaa mere lifnligt, enb bet tDanfli (og SUttfe) «tale' (tala, r#ba ofb.). XII 

JOøfaa i bette bort eget Sanb Ian en ^nft-talenbe 9{orbmanb font er fomnten til ot 
foa meøet ubbrebte 9lor{te @(ofer inb i fin Zalt, riflere aafonttieft at h\i\>t møbt af en 
^anjf'talenbe Sanbdmanb meb ©pørgdmoal om l^bab ^an mener meb bet unberliøe JOrb« 
og faa lomme ti( fiben infiinltit)t at ff^ bette nnberlige Orb, ibet man bog nøbig t)U ^aoe 
fin ©amtale l^oert Øieblil forfiltret oeb SJ^Sforftaaelfe og fproglig ^røffelfeO- Og bet 
gientagenbe ffljebe Drb gaar tilflbft af SBrug. kb lignenbe Seie er ben bel fremlommen 
benne gforarmelfe of WlaaUnt i ^ale meb megen €)iennemgang$færbfel (og i nogle tijnbt 
befolfebe ^fbale, fljned bet), l^oor man, ubenfor gfamilien, taler næften oftere, og altfomtieft 
meb fiørre gnteredfe, meb gfoll af et anbet ^aal^)\ flige ^aal ^at gjeme ilfe ben jDrb« 
rigbom, iffe at tole om ben felotiHib^fuIbe 2:ri)g^eb i Uhtttifltt, fom be nsrmeft beftægtebe 
SO^aal i be tætte SBtjgber, ^oor ©proget l^oIbeiS oppt oeb megen forfiaoelfedfulb @amtale. 

@tunbom l^ar jeg, for ai fpare9ium, brugt et fort^anfttOrb i en nu libet onoenbt 
SBet^bning ; faafom «Sfoll" om STlennefter. Stunbom er jeg lommen ti( at laoe ^anffe 
jDrb, bog bel lun @ammenfætninger; faafom „@ammengtib^. Sile fjelben l^ar jeg flet iffe 
oterfat et aflebet eHer fammenfat Drb, — naar bet nemlig af $enfi)n ti( 9inm eder af 
anbet ^enf^n oar anbragt i famme ^aragrof fom et minbre aflebet, l^bortil bet maatte 
antoges ot ftaa i et f fart gfor^olb^); enfelte éange er betd SBettjbning tun bel^ft oeb et 
^ffemf^el. 3eg bit l^aabe jeg iffe ^ar biift for ftor %iU\t> tit Sceferend ?f orftaaelfe. 

'SRit mangelfulbe ^enbffab ti( 2)an{fen fpringer bet ftærfere i Øinene paa et anbet 
Selt: i min ul^elbige og baf(enbe „Sletftrioning''. 3eg l^abbe beftemt mig til, meb 9iafen, 
at følge fOlolbeåi og ben trabitioneHe ^anffe SRetifribning. S^len Wlolbtåi er langt fra at 
bære fonfefbent og fan ofte iffe fortælle o9 ^bab (Jrormer et Drb ^ar. JOg neppe engang i 
^anmarf er ber enbnu nogen fulbt anerQenbt 9{orm, mebend l^er i 9{orge 3)anffen er i 
fulb Opløsning. „Sftetftribning" af @proget i Oplodningdprofed er en Umuligl^eb. ^bangett 
unber ben forælbebe Molbtå) bleb mig be( for pTagfom, og ftunbom bleo bet ^enf^net ti( 
ben trabitioneEe ©fribebmg ogfaa ligetit glemt. Seg fom faalebed ti(, effempelbiiø, at 
ftøife 93erberneé Sfteertali^former, til at ftabe meb enfelt 93ofaI, ^bor SJlotbec^ og 2(afen ^ar 
bobbelt, og — 5bab ber er bet bærfte — til at bære baflenbe i min ©frioebrug. gfremmeb* 
orb er jeg fommen til at ftabe (nart mere et^mologifft, fnart og^ fom oftefl mere efter Ub- 
talen, bet pbfte bel ifær naar be bar noget populære^). 

Drbningen af $Betl)bningerne er neppe altib ben ^elbtgfte. ^en nieft fonfrete eHer 
legemlige burbe jo opføreiS førft; bette er ftunbom iffe iogttaget, ofteft maaffe bog, ibet 
Slafen ^abbe funbet Drbet fun i en mere aflebet, fom bet gialbt at føie ftg til. 

^e\> mtn ©jengibelfe af be 9{or[fe Orbd Sl)belfe er jeg ogfaa alt anbet enb fornøiet. 
Seg maatte i bette mit „^iHæg'' felbfagt bruge Slofend Sl)bbetegnelfe og forføge at fore 
Drbene frem i en „fianbSmaaWform". a)ct fibftc bar i be Pcfte Xilfælbe iffe foa færbele« 
banffeligt; i nogle faa, ^bor jeg fanbt bet omtrent umuligt etter bog iffe Umagen bærbt i 
gfor^olb til 9iumfpilben, lob jeg bet bero meb at opføre ^aleftf ormen eHer 'formerne; 
faalebeiS oftere beb affebebe Orb ber ftob i famme paragraf fom et „normaliferet^ Sitelorb. 
3 ganjfe enfelte 2:ilfælbe l^ar jeg opfliflet en „Sanbdmaaldform" fom bar antifere enb 
$lafend, l^bor nemlig ben antifere gform f^nted mig mere fentral for ^ialeftformeme, eHet >) 2)et tx flaact mifl faa mrb Crbet ^TeiC (lieil)* o : Ineifenbe, blanbt anbre. S)rt finbeS maaftt inaenftebft i 
i ^nmarT. Sanfie og Slotbmcenb ft)nei becimob at ^tte forligteft om bet ZtjbfTe ^XlaV {Ud; af en 
attben €tamnie^ oø anben oq minbre (egemlig 8ett)bnina). 

') 9. <ftf. Wt fom ^r ^aDt en m^ifom 9leife obet et btebt og ^it ^jelb. 

*) 6e p. V, fitt. ^enftjuet til Øhtmmet ^r i bet ^ele benet et maafte bel meget mebbe^emmenbe ^enftjn 
beb Ubfotmningen af benne )6ofi ; ben ftulbe blanbt anbet n^big hWat Dolumin^fete enb Vafenft. 

*) 3tfe engang i benne gortolei ^«etfWttning* tøt leg fotubfatte at bet et ftonfetoen» ellet Cbereen«flem» 
melfe meb ben i (Dtbbogen brugte. — «t man gi^r bet til ««etffribning* at ftobe « for « i KomanfTe Orb 
bet ^bot bet ubtaleft fom tt, men» Q'et enbettg maa be^Ibe«, bbot bet (l)bet fom €, et io fnuttigt; men 
irg ^t beibarte bift fomtib felo gfort mig fOjIbig i ben O t ug. XIII 

ttoor Orbene tirleltø Teb foa Dibt antilt i flere af be bebfte^iolefter; f. (£If. ^«er^ „@tøbl''. 
Ogfaa Orb font i bet gamte Sprog l^abbe en @tat)elfe ublQbenbe paa v meb ^onfonant 
foran ^ar jeg ffreoet, nærmere bet gamle 6progd ^aaht, i een @taoe(fe, (ige faa t>el fom 
bem paa I og n; flere, fom „SSebr n.", (i)ber ingenfleb^ i Sanbet toftaoelfet og aQe be 
onbre Ii)ber i flere gobe i)iale!ter, ifæt i ftore 3)e(e af tlgber, fom Senflabelfe^orb: „lafr 
(el. 9[agr)r Sunbr" Itgefaa fulbt fom j,1Batn, Zagl", og ^oor be i bet øorige Sanb Ii)ber 
meb to Staoelfer, ffifler be ftg beb flt Sonetr^I og 2:one^o(b fra be fom i bet gamle l^abbe 
to: i^cnbr* fra „l^enber v.*; ©etontngSforftjetten bil, ia!falb i ben fenere Deel af ©ogen, 
bffrr qiotn \ SBetegnetfedforftjeflen „$enbr, ^enb'r" fra „^enber, f^trCbtx", trobiS at ben 
ettjmologtffe Deling for Øiet »^enb'r" t>tt i 9{egelen ilfe foarer ti( Delingen for Øret, ber 
oel ofteft er „^en'br (^am'br)". Sftebenfor 9(afen9 e fom Sammenf(etningd(t)b (SJlagemaat, 
6fribeIaiM), SBalfetag) ^ar jeg optaget be tilfoarenbe mere antife a og o (u) ber ^oor i 
vfHige (og norblige SO^aal) løb a og o (u) eQer nære gfartminger af bi^fe, nemlig i Orb 
fUM førfte @tabelf e oprinbelig bar lort og frembeled i flere, maa^t be flepe, at bidfeSlaal 
er ille long; faalebed : „SJlaga^oD, Slribobal", men „^aflebarb, éifebol" ; jeg ^r gjort bet, 
ogfaa forbi ben Øfilanbffé Sofabelfet af a, o (u) og mat e er mig mere )7einingenbe og forbi 
ben fænger fammen meb en bebre ^ebarelfe af @taoeIferned gamle 93ægtfor^olb: i nogfe 
foo Ditfslbe bilbe ogfaa ben $(afenfPe Slrioemaabe tabe to jDrb i fomme af bore fineft 
miangferenbe Sllaat falbe fammen til eet; faalebel bet 2:etemarlfle «gofaleg'' meb ^gofuleg*. 
DeitKrrre er l^eØer ifle l^eri ben fulbe ^onfelbend befaret; ben htnbe bet ogfaa oanflelig, 
ibet Vafeitf Sanb^moatøformer maatte fltereiS. Dm t>r fe 9t, p. 679. 

sbialeltformeme l^ar jeg gibet noget mere ubførligt enb 9(afen, ifoer i Vogen^ fenere 
Deel 3eg 6egl)nbte meb at ftole paa at Sæferen ftutbe bære fra iSrammotifen fortrolig meb 
be aHert^afentltgfte DialeltforftjeHigl^eber, f. (^f. ben Øfttanbfle (og Srønbfle) (obmsiSfige 
Seifet meHem e og a + o (u) i @nbe(fer, Diftonglødl^eben i nogle øftlige (Sgne, ^or^olbet 
meb tfilébt" ftonfonanter i nogfe fi)boeflIige aftegne ofo. SJlen SliHiben bleb ille ret' 
færbiggjori 3 éogeni» fenere Deel er Ubførltg^eben berfor bleoen enbnu ^ørre. 

Denne SKangel af ftonfeloeniS oi( bog ille, l^aaber jeg, i benne IBog, ligefaalibt fom 
i 9afend (fe ^an^ gfortale p. IX), mebføre alt for mange SO^forflaaelfer, ialfalb oel {Re 
ben, at ^bor Dialeltf ormer {He er anførte, er ben opftiQebe Sanb^maatøform ben enefte 
faltifle. Slngioeffen af gformer oil berfor for mange DrbiS SSeblommenbe fi^nei^ 9{ogte for 
bibtløftig, meben^ ben for næften allel ft^ned mig bel Inap. — gfor S^eften maa jeg om 
9etegnelfen af SBøtningen ^enbife til ^afend Orbbogl lovtalt p. X og felofagt l^and 9lorft 
®rammatil. feller iRe jeg ^ar opført gleertal^former l^oor bidfe er be regelmædfige, og 
iHe Serbalbøiningen ^bor lun ben ene, tl'SBøiningen, oar Ii)bligt mulig, fom i ^tintra''. 

Sl)bbetegnelfen er i bet ^ele $lafend. 3eg l^ar bog inbført to 2:egn til: et d for 
SteHeml^bene mellem a og », og et, rigtignol meget manget^bigt, ^ for IBrimmelen af 
SReOeml^b mellem et ^aabent'' o (o) eller et aa og et a foruben for flere S^b nær inb til 
6ibeme. 3^g ^ar ogfaa brugt minbre Slrifttegn for lorte iBolaØ^b fom oarDele af enflagi^ 
Diftong, og unbertiben for(^ItbeI^b ober til en anbenS^b, eQer til fammen meb betftørre 
Xegn at gioe enflagd S)^ellemll)b; faalebed % pu, øøn, ni, ^ ofo.; ftreng Sljelnen mellem 
f. (Kf. eu og ni er mangeftebiS unblabt og fbarer l^eller ille til (Sgnened, om enb maafle 
til 3nbit)ibemed, Zait O- £)g faa brugte jeg iBogftaoer fatte i ^arentl^eiS inbe i Orbet til 
at faa fagt, at ben parent^etifte fi^b l^ørted paa nogle, men ille paa aQe be @teber, ber 
tMir angimie fom DrbetiS IBrugdfteber. (St parent^etift IBogftab i et Ditelorb flulbe ftøe, at 
ctlimofogifte eQer anbre @runbe htnbe gjøre bet berettiget. W> bisfe )6eie er ber fremlom* 
men en omtrentlig fi^bgjengibelfe. @n fom tiffrebdfHQer ^l^onetilend gforbringer lob fig *) Stol iH( fee at |eo ^t notmet mia libt til ben af ^rofeftfov 3o^. @totm i Norregia opftiUebe og 
(cønmbebe BtybfMft for be Rorfle ØtMbemaal. Sten ^enftjnet til at min 8og toat et XiVUtq øiotbe ben 
»«fentlige Site^olbelfe af ben probere'' Oeteønelfe n^iøenbifl. XIV 

iRe tiloeiebrinøe, eitbog Blot af reent rumtige (Sntitbe. — ^tUtt iffe i benne min 8l)bBetegne(fe 
tt bec fulb Ston\tVoeta. 3 ben fenere S)ee( af SBogen er ber øjort gforføg paa mere ubfnt 
9(ngit)elfe, enb i ben tibfiøere, f^M {Rebafflon oø Srtjining ligger 9[ar tilbage i Sib. 

lySanbdmaalSformen'', „dlormalformen", ben l^oori SB^gbemaalene ftnibe møbed *)r er, 
fem fagt l^er for bet mefte opfHOet efter be famme ^Betragtninger fom fia\tn9, 3eg l^ar 
bog iffe funnet befi^emme mig ti( at gjenoptoge (^belfer fom ooeralt i ben 9lorf^ta(enbe 
^ee( af Sanbet t)at bøbe. 3eg fhrioer faolebed iffe ab, abt, at og et'), l^oor ben nu^ 
Oftrenbe 9)lange( af fionfonanten netop er et af be Wlæxtex, fom jeg, meb $rofedfor )Bun« 
beH anfeer for adermeft ffiHenbe meHem 9lorff og ^nft. d^ faftflaaet ab i tlbieftio fan 
ogioa blibe midoifenbe af ben ®runb, at bet enbnu meget ofte er umuligt at afgiøre, om 
tlbfeftitiet tibUgere l^ar enbt paa ab, eOer om poa a (%), eller om bet ]§ar tåret en ^enetiti, 
altfaa enbt paa at eQer paa a. ICPebning^enbelfen oit bruger jeg; 9{*et l^ørel paa 
flere @teber. 

a^ebend bet iffe er l^iporift fifret at ber er htctft ParigtSio i bøbe Qøiningøenbeqer"), 
er ber ingen Zoiol om at bøbe eQer ffinbøbe Stammel^b i fLtxt @prog er falbet tU 
Sip igien. geg ^ar, meb benne (Erfaring for Øie, be^olbt ablfiSige libet Iførte Stamme^ 
bogflaper i min 9{ormalform. Seg ^at, meb 9afen, be^olbt 6 og r i Orb ]§Por htt er 
fHQet fom i »9taob, IBiba, Paba, IBebr, fnoba, €(ebe, Stom, Sem*. 9Ken ogfaa of anbre 
Ørunbe. 2)i9fe @tammelpb er frembeled lePenbe i nogle ganfte gobe9)<laaI; 6 i ^re $>ttt 
af @onbmør og 9{orbfiorb, og i Drb af gformen „ISiba, Paba, fnoba, ©lebe" i 2:rønbe(ag, 
beduben i enbeel tipebning^orb og Sammenfætninger uboper ret ftore )Bibber (fom i ®o6* 
menne, (SobPeer, gobna''); r leper foran tt i g^axn" i meget ftore Sele af bet @pbøfllige 
og bet 9{orbIige, i anbre JDrb i minbre @trøg ; nt i aHe Stammer i SfiOelfe af btt i em 
meget Pib fpbPefUig Sanbøbeef. Og faa fpntel bet mig at Pcere en, omenb fanffe fibett, 
Sinbing for gforeftiHingen, at nøre Stammeflttgtninge — og SBetpbningdftogtninge — 
beparebe ben pørft mulige Sigi^eb for Øiet (og Øret), — faalebeø «9taab'' og »raaba" meb 
»raabig'' fom næpen operolt ^ar (pbeligt b, ^Zib'' meb ^rtibig", „8ebr* meb fine f^Ub' 
ninger „Sebe-* i @ønbmør og 9{orbfiorb, ofo.^) — SBetegnelfen ,(ttb)bøenbe'', fom enfette 
(Sange l^ar fmuttet inb, om (Stiofer, er ul^elbig; om )Bepebpgtig^eben af et enfett Orb fan 
ber intet ftffert figeø: man ^ar fo i ftere @prog nof af (Sffempler paa i^oorlebeø bøbe eOet 
ffinbøbe Orb er »føbte paanp*. 2)erimob fan bet Piftnof trpgt fpaaed: enfeltftoaenbe 
SBøiningØformer, flige fom beSotn*fte, „i ^ugutt", „(u)ta2:prin'', ^ar libengfretntib; be 
er i bebfte gfalb .»lePenbe gforfleninger* ; éøiningSformer Pit i Sangben l^ape llnafogier at 
ftøtte ftg ti(, eller ubpifle bem, — og bette fibfte er pe( omtrent utanfeligt om be næpnte. 

2)e (Sffempler jeg l^ar gipet paa OrbetØ iHnpenbelfe er aOe gipne i SHaleft, ben (Sgnø 
fom er næput efter (Sf femplet; og l^piø ingen er norpnt l^er, faa i ben (SgnØ fom er mspnt 
førp af SBrugØfieberne; ofte Pil betie Pære aHe be næonte (Sgneø føtaal ^M ^aPbe folbet ') øeteønelfen »Qknetalncamtt^ font ^ boret meflet lynbet er miibifenbe bib: en Øenecttlncebnev fhtn>e i» 
olie Ø^obneme øoa ob i^ og et Jdonbimaal* moa bøg fcrtte fig nb obec en JDeel af ØbgbemoaleneS gamle 
gotntev og got^Ib ; Ølaalenel »M^ foOef l)laaI^ fom ieg ^r boret friflet til at bruge^ er for fncEbec 
en øetegnelfe. 

*) 9ei bliber n#bt tit at ignorere bet Slybligfle af Smaalenene (bor mon, fom i 8o|n«Un, %ca be ^DonfEe 
gormer^ «Met^ 9iel(et^; mebenft man figer ^n gieR (giR) aa fiangia, ^ flanglt. fnON^P« n« ^MfT 
(maaffe nogenflebl Jtox fianglat*?). Se KorfEe Staal, ifcer nogle af be inbre omlring Sangftelbene og be 
berige er i ^ Okab VHoIff nblijbenbe. Skmften Kinger ol, trobft fine JbX^ ftonfonanter, noget (aarb 
og t^. S>er er io flere Zing |om birler (ertil, iRe Mot bilfe Z'er, ifor naar be nemner fig tit tØ, 
(f. Cif.: omtrent «Zfingetl"; «tfi*, T^ft ^e^'); bet er ogfaa ^nft et^tone, Qfattigbommen pM !Dif« 
tonger, m i dnbelfer m. m. 

*) ^t 9tbgraf!e «Kiperiment fom belemrer 6frift, SMe og »bannet^ Sale meb et Utal of bøbe Okmmel« 
grofTe tnbelfer, er faa n^ at bet iRe Ian figei ai bore gflMicnbt af UbbiRingen. dt flort tanbem fBrix 
af en gorfattec biofer bel bort engang al ben b#be €tal. 

«) M mefif af bettt cf poobif! af «afen; faalebd i akamm^ p. MS og ft Ht XV 

meget tettere at gtoe (lffem))Teme i „Sanb^maatøform*. VUn bet ftjnteiB ntiø at Orbet beb 
at førest frem i {ln fo^banlige ^ragt og be fæbbanlige JOmgbelfer fif mere (Sjen^etibelig^eb 
og SU), færlig ba for bern forn ^a\>bt bet i hjemmebrug, ^eduben bibroø Orbbogen ^eroeb 
6it til ^aleftfietibtffob. fit faa afle d^emplet« gfomter ti( at ft)are nøiagtigt H( @tebet9 
XaU oar et møifomt tlrbeibe, og l^ar oifhtof iife altib iQffebed mig ; bog tør jeg l^aabe at 
bet Orb forn ffulbe bel^fed alttb er gioet i rigtig gform og Vtioenbelfe. ^et er nemlig 
langt fra at alle (Sffem|)Ieme er fremlomne fpontant unber Samtale, — fe(b beb faabanne 
^Dbe jeg iffe altib ben Sr^^eb at ben 2:atenbe brugte fn(bt ub [it Wiaal SRe faa af 
bfin er labebe, af S^ebbeleren, naar l^an forftob at Orbet trangte til at fomme i htn 
toenbe %aia 2tfi. 

%k gjeme beb @(ntningen af ^arografen foretagne @ammen|Hflinger meb bet gamle 
6progil Orb — l^oiffe jeg l^ar ffrebet paa «afend S^aabe (fe l^and gfortale p. XI og XII) 

— og meb befUegtebe éprogd og Siolefterd, l^ar jeg gjort efter Vafen^ $rinfi|)er. gfCere 
of be nnlebenbe StorfTe Orb ^ar jo ifle noget tilfoarenbe i ]§bab bi fjenber af bet gamle 
6prog« ber enbog af ftærfe Serber ^aobe færre enb bet nnteoenbe, 
trobd at bette ]§ar mipet iffe faa af be gamle ^). 

S)e Orb ^bormeb et «jæonfor" opforbrer til @ammentigning er if!e bermeb nobben« 
biginii betegnebe forn ftommebejlægtebe, mtn ofte fun fom befløgtebe i Qett)bning, i fin* 
ipenbdfe eøer i St)bnbbif!ing. — ^enbiidntngeme bit maaffe fhinbom botbe Sonffetig^ebr 
ffftr berbeb at bet ^enbipe Orb ofte er gibet en gorm og en Pab», fom iffe gan^e fbarer 
til htU TXbtatt, men ben, ^bomnber ben meb Sanb^maotdbetegnetfen opbante Sftfer i ffit* 
gden bilbe foge bet; faatebeiB i^ategufmaug*, trob« atUbtoten fnarere er irStongnfrndugC^to)". 

— etebdnabnene er i bet bæfenttige ffreone efter d^neniS Ubtate, unbertiben meb nogen 
ZiOeiii))ning tit ben gamte gform. 

Qenl)ttelfen af benne SBog fammen meb Sbar ttafen^, l^bortit ben er «SiHieg'', bit 
bliDe noget møifom. Vtan bit l^abe fire @teber at {laa efter paa for at faa ben nn bog- 
forte 9}ebe paa Orbet ibet begge Orbbøger l^ar „Sillæg og Siettelfer". dn trebiemanb M 
i en Sfremtib bibe at fammenarbeibe be to éærfer, rette paa be ^angter fom maattt bcere 
ber, og inbarbeibe i bet Sammenftobte, be n^e Opt^lninger ber, fom for antt)bet beb Om- 
talen of bette aXaterialeiB Sitoeiefomp, bidfelig imibtertib bit i^abe {trommet inb. 1) 6(tge viiefUaU9ttbn n, fonibeii be of «afen p. XII 09 i Øtomm. p. 208. 209 nttimltt, f^flénbe: nOU 
(non; If. iiØta,AX øleRa (glan, = tiøtta), fnugga (fnogg), gnatKi (gitooto; if. <B. 91. hnafaX røa (feit)^ 
fmifia (fnefl?), biga (belg?), f)Hta {\ptit), giiofa (gtait«), Iriitla (ftaul), f)mtta eOet fptioto (finaitt), 
mn» cOer mt^ (noiqi), ftuypa (\mvph fiU)ta (fnottt). fm^ (fmaut), ^ (au), gitt) (giiau\ tftia (aux), tn^fia 
(fBonf), ftifiia (fcoitf), Inl)to (Inant), fM (fttti). 92og(e af bUfe ^ faa mange Glogtttinge/ at be funeft 
•t 1ta»t nogen tSIbe, faafon: gnaDa, filia, griofa, trinla, ftn^ota, tt(i)u|>a, fnt)pa/ fniyta, fnU)ta; anbre 
%onux n fanbf^igniU enbog temmelig ferfTe VH^harmt^n, fom: anv, gnau, Inau9, fttei. %tx ec i bet 
^e^ fljneft bet, ifcr i IDfUanbet og ZelemaxI, en bolfenbe 6mag fot bette 6Iagl 9natogi»^nneIfer, fom 
i« ^rt fftt ev fremmebe fot S)anften (iage fog, tbinbe tbanbt, U^be I#b, betljbe bet#b ; ^o9 unøe Kocb* 
nuRib, fOM ftal fare meb ai fTcibe ^nff, ofte Smpevfeltet Jtn^" af «fntjtte'^. 3 Dftober I8d6. tiatiM Hofs. Seteøning af ttbtalen m. m. 

fo bobbett ISofal bogt^eb Orbet betegner, at SSofalen 1^ ben alminbeliøfl befjenbte 
Ittfte 2tib; faalebed: ee, ii, oo, uu, 44 (bet f omme font é, i, 6, ti, 3F). (^ ttif øiet 8ofaI 
«eb en Xøbbel baabeb Q betoner bedmob en anben og mere aoben St)b; jdalebed: t\ i\ 
t\ n\ 9*. — (E i (Enbelfer fhtlbe oeteone ben matte (htbifferente, nortifulerebe) Mignenbe fSoial, 
[om oøfaa er ber i ^nffe (Snbelfer, ^{htmt e"; men i mange, ifcer oefUtge, i)ia(elter bU 
oette »e" nctrme {!g ti( ee etler V; i mange« ifcer øfilige, er benne dhibetfe i bidfe gforbolb 
•t', b^ ofte^ betegnet «i'. — JDm degnene & og 5 og Qogftaoeme af ben mhtbfte @Irift, 
K itatiaUn p. XIII. — g^to eQer mgb betegner be SReØeml^b mellem «m' oa aanbenbe ,,g', 
fom b^ed temmelig bibt ti( begge @iber af 9loroi8. — ^l ex ^IleSbetegnelfe for be mange, 
til bet foblige 9iorged ti og fl foarenbe, pemmeløfe (blftfenbe) S-SDb, fom ^øta i Større* 
bden of BanbetS norblige ^alobel — omtrent fra gøfiebatøbreben og Sl^ibten af Snbføen 
SRføfa — bednben i 8e^*^0ingbal, og fom af goar $Iafen betegnet fom lignenbe It(, Itj 
eOer If A. 3 daHingbal og fL er Sbben txsfentlia et ftemmeløft 2Cbl: i,ru|Ie'), aitbre 
6td>er eønbenHelbd omtrent f^I («mfble«), i ^.(Sreimn) omtrent btQ Unib»lO/ i @fi- 
C3øl^ og flere), næften (b)lfb eller If) («mlfbe") ofb. 

^gnet ' (f. &l ^enb'r, SBøfo, p, 941) betegner at ben forangaaenbe Staoelfe ^at 
ben fUerfe betoning (@tøbtone, (Senftabelfe^); bet flger bednben at et folgenbe (, m, n, r 
er Solal + Honfonant, altfaa banner 6tabelfe; fegfortalen )>.XIII. 2:egnet ' (f. (£!f. ben'ber, 
9ooloo, p. 941) figer at gorftabelfen f^ox ben foagere Qetoning (fmbenbc. 2:oflaoeIfel')- 
forentbedtegn ( ) omfring ioogftaber i et Orb betegner at be barentbetiffe SBogfiaber i^øtt» 
eller tør l^xti inben bet næimte Omraabe. )( betegner at JOrbene er SBett^bningdmobfæt« 
linger. 00 betegner at Orbene rimer f!g; > at Orbet i Sinlelaabningen er en ftlbre 
^rm. — ? foran et Sitelorb betegner Orbet» %\it>ætti]t fom nfilfer (il!e fulbt fonftateret); 
? onbenftebiB beteaner ben nærmeft foregaaenbe Ubtalelfe, om 9lormaIform, i^on, SBetQb* 
tting ofb., fom ufufer. — * foran et Orb betegner Orbet fom en opfonftmeret, men ifle 
for^ben, slbre gform. 

dt tilføiet .gi* eQer ,,!{* betegner, at bet foregaaenbe „g' eEer »I' i mange SHa« 
telter ^ ben bløbere 2tjlb. 

IB^bbetegnelfen „aa" er bet beboibt, for at ber iRe fhtlbe blioe noaen ftor ^fbiaelfe 
fro ben tilbante @Iribemaabe. 3 be faa Silfslbe, bpor Orb meb ttebobbelt a (aaa) fore- 
tommer, er bette at betragte fom aa*a (da). — 8eb Sitater i fremmebe @Irifter htnbe „aa" 
betegne» oeb å eOer å (d). II — ^ani »offt: »pcf Ox%hH. XVIII 
JBetcgning af fBtthttut» 8ri«ivg- 

(St efter IBerbet ttlføiet „x", „er" eQer ffat" betegner d^belfen i $ra{end; ben anbeit 
gform, efter «r" og i^er", angføer 3mperfe(tum. Saaiebed betegner: 
t,t, bbe* — - t)eb fao: faor, faobbe; 

i^er, be" — oeb bø rna.- bømer, bømbe; — beb t)igja: ))igier, iiigbe; 
„ti, te* — tteb tijfa: Iijfer, l^fte; — »eb følja: T^fjer, føite; 
^er, e* — oeb fenbo: fenber, fenbe; — ueb rifta: rifter, ripe. 
„or" - Deb f) at a: botor (Smperfef turn „l^ata"). 
gformen „er, e" finber fun @teb, naar Snbelfend „h" eHer ,t" falber ganife fantntm 
meb et foregaaenbe ^b" efler „t" og a(tfaa it!e tan l^øreiS; f.d^. l^enber, ^enbe (for l^enb^be); 
fefler, fefle (for fefl-te). 

3 6tebet for „er" og „ar" ^ar mange 2)ia(elter lun „e" og „a". ^tni^itnxni tit 6(t{ftet. 

Sugge. @antle norffe f|o(!eoifer, famtebe af (Sopbud Sugge, 1868. 
dltaih^. (UtaUbti og Sigfu^fon'S Icelandic-English Dictionary. 
S)ij)I. Diplomatariam Norvegicum. 

Srt|ner. JOrbbog ooer bet gamle 9lorfte 6|)rog of Dr. So^an ifrt|ner, n Ubgaoe. 
rimm. S)eutf(^eiB SSdrterbu^i oon 3. unb 93. @rimm, 1864 ffgg. 

a II a g er. 9tox9 Orbfamling af fiaurentd ^aflager. 

ond f on. OlbnorbifE Orbbog af (&tit 3pni9fon, 1863. 

anbft 9h)rfle SoHeotfer, famlebe af Wt. $B. Sanbftab, 1863. 
ajlolbe^i, S)ial. 2)anf( 2)iaIeft'Sesilon, oeb d, ^oVbcå^, 1841. 
91. iB. 9lorgeiB gamle ^ooe. 
9iie|. Orbbof dftier @oenfIa 9iamogef))rftlet, af 3. S. 9iie(, 1867. 
9tl)bqoif t. @oen{Ia SpxåtM fiigar, af 3oBan (r. 9{^bqDtfi. 
as eig a nb. 2)eutf(^ed SSdrterbn^i, øon gfr. S. St. SBeiganb, 1860. 

i)e SoenfTe Orb er anførte efter ^aliva Orbbog; be ^leberti^bfte for bet mefte efttr 
Sremifc^eiS SSdrterbuc^, Sprac^f^a^ ber @adfen bei p. Serg^aud, SKittelnieberbeutf^e» 
SBdrterbucb M ©d^fler nnb Sflbben, Westvlaamsch Idioticon door L. L. de Bo. JOrb af 
©oenfte 2)iale!ter efter 9{te|, 9loreen, Sunbell og fl. meft i „Soenfta Sanbdmdlen", Sinber*# 
og flere SInbred altbemtile Hf^anblinger. Dro af S)anf(e ^ialetter meft efter 9)loIbecl^, 
ftaliar ($æibre 2)anf!), ffiUi (@t)b-@i>erige), ^ilberg og Sarming og Stjngb^ (3i)aanb). 
Orb af (Sngelffe ^ialdter me^ efter S<^mxt\owi Dictionary of the Scottish Language 
(1867), SBorcefter'd Dictionary of the English Language. @betlanb'i9 og Or!net)*d ef&r 
Sbmonfton, $^tl. @oc 1866. ^e tlngelfac^ftfte (Olb-d^aelffe) Orb meft efter SoltoorQ'» 
Gompendions Anglo-Saxon Dictionary (1860). ^e (øot^ipe Orb efter fieine*iS UI~ 
(1878). Sføtførtttittøer. A. betegner at be(t) nærmefi foreaaaenbe i 
Ønførfeliltegtt anbraøte Drb er @itot efter 
%q\m 9t O. •— " er fomtib ubelabi 

a4j. nbjeftit), (SøenifabiSorb. 

ady. fO>t^fnnm, gfiQibniiiøiSorb. 

Hm. tllminbeliat. 

tbtfi. «ngelfoAftjI o: DOHdhigelff. 

«ero. (eiler: ». @ttft): »ergeitf @tift. 

bft ^rm: Dett beftemte Sform. 

9it{!. «uflemb. 

Qrt^e o: d^rifKe: 9tor{I ^olectlei^coit ; 
|e gortole p. VII. 

coni. tonjitttltioit, SBhtbeorb. 

D. ianff. 

S)Qt dalane, Sanbflobet meQent Sob. og SI 

^L ^aUtttt, Sonbftobdmaal. 

b. f. f. bet famine font. 

ina. (Inaelft. 

f. feminmam, ^nnfjøniBorb. 
. flertal. — fL flere. 

r. fitanV' 

^br. ØubbranbiSbaL 
df^ (Skinintel $øitl)bff. 
®. 91 Øamntel SSorff. 
ØoQ. «ot^ift. 
Ønl. Ønlbat 
lO. ^inøbaL 
eb. ^orbonø. 
^ebentorf. 
^(gelanb. 
). ^uaaerd Orbfamltnø. 
)t\L ^olianoft 
Snbre; f. (Iff. 36oan. 
s^. Smperfehum (gfortib). 
^. Snnl^erab (i S^ronb^entd Stift). 
r. Snnerø^a. 
I. 3:8Untb^ 
f. jfetmffr, niærf til Sontmenligntng. 
3. 0. Senfenil (Slofeboø af 1646. 
3^« 3(ri)ren* ftonj. ftoniunitib, fluttenbe SKaabe. 

jhoin. ^DinedbaL 

Sat Satini!. 

Si. Sifter Sogberl 

Sof. Sofoten. 

9Ka. ^anbal gfogberl 

m. masculinnm, fianliøndorb. 

mt' STlibbel'^eit^btE. 

aHamb. Stambal. 

9lbm. 9lorbmøre. 

91. 9lorbre; fd^. Wfinl o: 9h)rbre 9b)f^Ife; 

9{@o. o: 9lorb*@k)eriøe eller Storb^Soenft 
9lfi. Sflorbfiorb. 
9leb. 92ebene« Sfoaberi. 
91^1 9{orb]^orbranb. 

9{orbI. 9lorb(anb (^elgelanb, @alten etc). 
9lt. 9leberti)f(. 
9htm. 9htmeba(. 
nmn. numerale, Xalorb. 
Ort. Orlebal. 
O^lo o: (Egnen om bet ^nberfte af D9tt>* 

fjorben. 
pi. pluralis, gfleertat 
pron. pronomen, ^aabiiiSningBorb. 
pnep. jSræpofition/ Srorl^oIbjSorb. 
$ræf. Jjræfen« (Samtib). 
9tøg. maabi^ggelag (meb @æteiBba(). 
9iog. 9loga(anb a: Sl^f. gæb. og ^ol. 
9iom. 9tonteri!e. 
{Romdb. 9tomdbaI. 
8i9f. 9it)f9lfe. 

@ammenf(f). 6ammenfætning(er). 
f. b. fee bette Orb. 
@bnt. @ønbmøre. 
@fl. @ønbfjorb. 
6^(. @ønb|orbIanb. 
@ntaal. @maa(enene. 
@. Sønbre. 
@t. 6teber, Sgne. 6tjør. Stjørbol. 

6ttbft @u6ftantU), 9lat>neorb. Wn^ htU^» 

net tneb m. f. oa n. 
Stoein. @t)einonøiBfiDnd Orbfomlinø. fe gfor« 

tale ^. VI og vil. 
@t). @tienfl. 
@at SceteØbaT. 
@tttS9. IBi^alanb i @fttedbat. 
®et9. »aEe i eæteøbol. 
%. ^ft 
Xel. s:e(emQr!. 
Xronb^. @ønbre oø 9{orbre Zronb^JemiB 

Vmtet. V. a. verbum activnm (meb Dbjelt). 

Y. n. verbum neatmm (uben Ooiett). 

fSaVb. IBalbreØ, 

8. IBe^e. 

SeftKoIb). Sorldberø og SarDil» «mt, meb 

éier, (Sifer og @anbdOffr. 
V. f^hum, (Øientingdorb. 
SSiØe. SBilleiS Orbfamling. fe fortale p. VI. S' W^' )|trc. 
Øfferb. Øfterbol. 

ØtiL Øfttanbet o: (Sgnene fra Odfoftorbeni 
fflhinbinø ti( omtring Shbten af .ftjøfa. 21. cbcaft, abctft fe oobaag^ «toBøgt. 

ab^oiia fe aDnonafl. 

lOKrl(e), ^bøt obøle fe «t)befba. 

•»>d m. 1) 5^frnet>eb i Zxæ. Ubtalt: TIM . . 
m.* A. Oøfoa tllU'e, @æt , og ^Tle, 9tla. 
fleb ^a. m Dø ^ol, Sfofn S C^M- 
ofi ®uL bntged »^ala" og ^akm'' om 
fottørret ftjentet)eb. ^ fKiTe, ^urt^Ie. 
— .3) 3 SoTmen Tibd^, omtr. font: (Baie^ 
A. 9li)f. 8t «din Vt>tl» 61art), eit mbetø 
9et9'. 3f . (9. 91. adaltroll S)et fomme 
ibttDRed I9eb t('fe. lB2:e(. 6æt. 9teb. S^a. 
a ietit tUIc (Ektfl, en (Sr!^„(S^Qft'', en 
»efbfom og (armenbeftarU^^^oiSfe''); ^le 
^ronb, tung, fosr og lang ftarl; ^le 
eiwf , omtr. b. f. , tKfe Blort) ; t(Ie 3d#, 
et (£r!ebeft ; 2{Ie ^fmi, rigtig en 9iøm, 
en \icnl, nf orfærbet, |aarb^ftnbt f arl og f[. 
Cgfaa „«liøaftr XeL Dg^ole, SUb. 3 
6» i)iaff. al: „en ol ffojarc", fHiti^. — 
5)og jf. ala, «lebijr ofo. — 4) 3 UbtrtrHet: 
^tta ^belø Zib, fra «rilbd Xib. Mg. 
&. Sogn, IBalbre«. ^ette l^ebber pgfaa : 
.graa &rdlø ^i*. 6e b. — „(tbelgob, a4j. 
obelrflP, adj. om 3:r«''. A. @æt.: otle'. 
Mg. 9la og )Bi : ole-. 

<tbele9? ^j og ^v. <røte, erfe«, tilgaond, 
9Um (3oetanb). „&n ae le 9ranb, ein 
a. Slnft, et aeleS^ifle; oele ftQgg,aele 
flor. UfiWert. 3f. «bel ræbeleg, „eit 
«bele eptr^, et flort @«rftjn, ^l) 

<:bdtnba adj. beftaaenbe af, eUer rig paa, 
ft^rnet>eb, „fU>el'' Øil^f.: alt>eca. 

oblat a4j. = abeioiba @(et9.: alen (i»el 
•gfaa otlcn); 9lbm. og gfofn: oliit, holtit. 
.«tee ¥lon!a(r)'. 

tifyå.) fe attoeb. 
T. n. = attta 3). fiaH. (Jhob^^erab, 
iRe »tt^ft" 2). „^an aflo paa ^anbeln". 
«f (31. 91 aftra. 
%, %o\»l leeroob meb fia felb. Øfierb. 
(Sifle ilobal. S^nfet). £tn i: i 2(a>. 
•Sooraa i ftg'n om aa gjaaraa be". l&e^ 
>emt3)atio f.? 6e aga (ar 4). — „«tra 
« ^(»)Jc^ b. f . «ofi. *ette fer nb f om 
gejtcmt^tio of „% n. «ttngring«, A. 
xorbL 

1 — ^Bl Rofft: Rotft Crbftofl. „<wa (1) V. n. (agjer, oqbe}, ftingtt*. A. 
stg. „tKganbe fuiS', lerufet, faa man råber; 
wH. hm. €)g: oøenbe (adv.) fuØ. 5all. 

ooa (9) y. n. (ogier, agbe), fbalme. mt)f. 
(®nlbtl, 2:arMiab), 6(1. m, (^tM, 
®lr^). „%>æ liog' aa agje nefor IQrofte 
(iBnngemte)". ©norefl eet meb foreg., 
ibet ^almefomemmelfeme er »tKeltenbe", 
flingrenbe, breienbe. 6aalebed meb famme 
SBet. „fjegla", 9lfi. Dgfaa, »eb ©mitte 
fra aga (or): „ba ftaar aa aga før 
»røfte^. ©II. 3f. øgia (Obr. A.) oa ©0. 
S)tatt. &gla, t)fimiad. — fertil: *Umt m. 
Ibalme. »Ujf. 9lfi. 6ogn. 3f. (?) é. 91. 
ag gorfttjrrelfe, uro. — ^øtn$ f. Ibalm» 
nntg. 9l^f. 

a^a (S) V. n. (ogjer, agbe), mttlre, brimle, 
9^m. gfofn, STom^. ^br. Orl. Øfterb. 
3nfinitt0: oaa, 9lbm.9fofn; aøe, 9{om^.; 
4icisaa, Orf (9{ebbal, dtennebn), (»U. 
9W)m. ®br ^mpit}.: agbe, aøb7 ®br. 
9^omi9b. fRbm. $ræfen9 og 3>n|^- 3«^* 

' ffelben: coQoa, oeb @ammenglibning meb 
aga (ar); <&bt. Or!, og ft. i)et gliber 
fielbnere f ammen meb „ala"; faaleoeé i 
IBaagoa : aaqaa? ét, aabe. — ,,^'tt kia 
fullt mos 9læin, aibæctQ bærre umf ring atHe 
^bnge"; (Som). S^aaffe fomme Cro fom 
begge be foreg. 3f- ^^^ (aabaa) o: (t^irole 
og orimle. 

^Qa V. a. (ar}, 1) ffræmme". A. aaaaa 
(aag^maa), Ofkerb. og fl. 9) ogge, fttmu- 
lere. 2:el. Saroi!, gfouo, 8lbg. ^an fat 
aa aga f eg upp (te ©inne)", „«ga 
tif^^^eftn". oaøaa, Oftre Xel. 4) „aa- 
{^maa fe", bosre i benimret IBeraab meb 
ta felo, betænfe fl^. £fterb. (%\^n\tt, fiia^ 
Slbbal). „$an gtff aa aag^maa fe 
faa lattge te be vart for fængnt". ée 
«fl f. 3f. @o. S)iall. „aga«,oora orolig''. 

agofwa v. n. Ijøre oilbt, fjøre gra«fot. 
^aH. («aQ: „fjøre", til foreg. 

ogalofi^ adj. n. og adv. umaooelia. ooer» 
oætteiS. Serg. 3(eb. „a. ftort; a. fælf . t t oflam^Iictt— Wfl((c)fj9l cQcmyfitn a4j. refpelHnbgi^benbe. ^arb. 

agba adj. oø adv. bl^gtig (i flere 1Bett.)# 
)>rægtia, ftorartet, ubmærfei ®br. ^oa» 
øaa, Som, ^aaf). t,^n agba Star'', 
„^ifln æ agba ibag te biite''. ^^*æ aøba 
tnæ gftP". „^efttt æ agba go". 

„!Uøe m. 1) gr^gt". A. Salb. „(Eit 9 g o 
»eift, ein «aa Sfont". 3f. fiøbaga. 4) 
9ih)nbigbeb; Jcomntanbo. @æt. .^^o fører 
tngien «an; ®ftttn bet)e 9lgii ^))' tt''; 
@(et1B. 2ia8l)ti>aa Øfierb. 

^/meleø adj. DælbicL itnponerenbe". Å. 8cet. 
9la. aaaooleg, Ø*^!. og fl. 

oøenbe aov. {Ihtgrenbe, fe ago. 

„aadam adj. farlig ofo.'' A. 2) omforgd' 
fulD, betljmret. Stjør.: aaQaafam. 

^Qvotbt n. tt>iD(fomtlBeir,fnart ooerfttjenbe 
mart Kamenbe. @bm. (^tørunøfiorb, Øi|r* 
pg): ^9et)etrog't>cer(ttfe:llgie')- ^aa* 
fle til aga« flingre; ffjønt @ tt)ber ^a (ar). 

cffaa V. n. ttcttt ængftelig beftjmret for; 
frugte = aagaft. ^all. («ol). ^^ oago, 
|an tiæmfjt. (E agga f o for'o". Sf.ilgg. 

arøer, ojrøu, fe aogu, aoig. 

2(me m. ^altne, fe aga (2). 

TMt, *UQal m. fe Katont 

2mn n. @ran, ©mule. SSVaber. — agne" 
liten adj. bitte liben. $1 agneFotms" 
liten b. f. S39igber. ^oner l^ebber ^er 
Dgn (af ^oillet bidfeOrb bog oe( er frem* 
gaaebe, fe b.). 

^9nbdtem.9{eanorm foma^abing. i69gber. 
Dgfaa^gnbeit m. (— tog— b). ««gber. 
„Srooa%gn5eite''. @e SBeite m. 

„%snfaU n." A. m. 

^ømofø n. og f. liben Stni\> til at aabne 
„^anffiel'' meb. 9lamh. 

%Qn\ivla f. SleanormeniS d^creter. Ztt 

%Sntofta f. nsft'bagefte Softe i en firetoftet 
»aab. 6fi. (5Bremang). 

%niinme m. » Øgnbeite. 9b)f. 

„%t £7 1) «at\ A. - 3) gforfæt, ^enfigt 
$Ian (fom 1 %.). ^a. og f(. Se agtaft 
Mci Qæm' fje altt i ^naJn^ 

aøtofty.n. ]^ak)e tilKgt, ^ak)et@inbe« agte. 
%tl Vta. affta fi« = etla feg. 6e agta. A. 

^øtarforø f . flor ^rt» til at bære ^tneg' 
fober i. 9KSIbr. 

at Snterjeftion, fom er Ubtrl)! for ifcer @merte 
og ^ælenftab. — at ai\ forftræHet (fmert^ 
fulbt) aboarenbe og borttruenbe. „fii ai» 
lom iRje berl" Tta. og fl. — fertil oia V. n. (ar) flge ,ai*. „«ta aa ftrila"; ^ar) 
©ogn og n. ®e ogfoa "^aia, — ai ti int 
for htfi, fmertef ulb iBeflagflfe. ^I. og fl. 
Ogfoa ^a—id", „aa jøj"; fe „eia^.A. 

^ile, atlen fe Ubel, ablen. 

„cåta y. a. oa n. 8) glibe paa ftjeHe". A. 
fyjåta; Seftfolb (Sier, ®anbilt)ær). — Og* 
jaa: glibe frem ooerl^ooebet flribe fagte* 
tig fremab. 9U>m. .Ølomdb. ,,9lama el". 
„^ifQn el (og æl) ne igjønaa d^oa". — 
gformer: oofaa (aa), 2:ronb^., ]^t)iltet og« foa Ian txwe ola. fe bettc; da (oa <rffe), 
dP, oof (og eeF ?;, efje, «øro«, Øftetb.: ah 
(effc?), <rf, dPte, oft, «om«b. og fl. „9i|lin 
ol te*. — aa feg (ele, ego, ege), efor 
(og ege), da og ofte (og efie), Sa oooft 
rrft), i ®br. (o, ah «bo. ©Sogn, iRo. 
iUb. beb 6iben of «olo feg'', om at jlijbe 
fig, Drille fig, fmoot frem eØer til @iben. 
— fertil: efen adj. ttlbøielig «1 at a^ 
beibe fig til ^iben, om IBoob og @Iæbe og 
o. 9^eb. („egen"). 

OTa f. 1) %qtn - «Ung (OCFa-ing. Øfll. 
mangefleb«). 6aff.: ^Fu. »^onfættetee 
ei ICtu". 2) Sgebone = Dia, @lob. ^oH. 
«æ foog «hl ette 'o". 8) ^ei go Wu, fæl 
altt'', om noget ot)erorbentligt, ooert)ætte* 
= ©ufor, «jøle (f.) ^oH. ,^tt jeR ei 
fæl «lu«, bjgttg ^rettefættelfe, Ublojtelfe 
og bl.; eg. SBeforbring = ^r. 

oPla V n. = ofia, attro. »eftfolb (§ot)). 

Ws n. 1) Obb of IBor, ©ne^pert, »ile og 
lignenbe 9lebflaber. 9lfi. 9lbm. Øfterb. 
^ooorall. 2) et bjerot, liofulbt, Iroftigt 
ungt IBæfen; ifær om l^otoooBne ^ger. 
8« og Bttl Øfterb. „^o æ litee, men 
b*æ flilt eit m, be t)edle fom et". »@ 
«tø te Stat", n. (f.?) <Sttør. fe A. 3f. 
@nerDa. 8) 9løglelam. 9lmt. f. i^m. 
@®br. - „Wts n. «tø«, A. er f. i *ab^ 
lonb, ^ebm. 8@br. Sebber <2>Fø f., %l ieffe, 
@ogn (»il}. 

Wtsb^ n. «te og «Ifefiumper paa Sognloet 
efter 2:ørftningen, eØer ofbri^dfebe ofiBæ^* 
fet. „«tøbbtø" (fom „«tøbbf«" o: »oi»). 
^ebm. ^obelanb, Sonb. %ii b^io, bri)dfe. 

Wtsbvoft (o') m. omtrent b. f. <9m.i 
"brcuifctct. 

tUffelc og ^ffel? m. (og n.), a) Xoærtræ 
imedem SRebemed gforenber =- »eginbe; 
b) fjelbnere: S^oærtrs meEem be fofte 
@lagler = Sloalorood. gnnb. ^amh. 
gformer: WKaaiaa m. (Slaun); Wfctl 
n. (@tob, »ettftab, ©oorbu); OTfdl n. 
(3nbr.); OTfil m. (n.?), 9lambal (DtJet* 
fiolla). „Soolao" o: „Sele", er i 9^ronbi. 
»øilen øt)erft paa »^l)Oret". 9{@o. 2)ialL 
olfAl m. og oion f. b. f. 3f. (&. 91. oxoH 
«Ife. 

^CTørmipp m. = «Idbo«. Øftl. StStmp- 

„dtfUx y. a. 2) oPfla feø, trælle paa 6ml* 
brene*. A. oFfla feø (til), oribe og løfte 
@lttlbrene ubforbrenDe efler opmobenoe flg- 
2:el. SRom. @maal. 2:otn. <rffle fe, b.l- 
^oH. uffle fe b. f . gfollo, JD«lo. 6e ulfla. 
8) y. n.: „alflo paa", flribe meget rofft 
frem. gæb. 4) y. n. «al f le paa etn 
^g", løfte pQO ben, t)røt>e ot løfte. »efL« 
folb. - OTflitttt f. bet at ^olfla feg". 

■'(e)Wa(b) n. ©lulberblob. 9M)m. 
ebot (00) f. «rm^ule. foll. (9lel). 3f- 
ombot, ^eøbot, Olbogobot. 
Ce)fiøl f. ©lulberblob. £)fterb. (Sul. @tiør. 
9 

a< 
3m 
fra 

^8ij 

« 

l: 

laa 
Mte olflcgrttt)— off ^*f^*tt> adl. Irumffttfttet meb frcmot^er- 

"{•røe Sfi^rc. S©erg.: cSfTattni(t)). 
^iL!^^£? ^- ©fulberblobct« ^øefre oa 

aitl(e)f^6ra 1 SfutberMob. Stont. (Xtno- 

^SL*?^^^' S3:ronbi. (Webbal). 3f. 
^.Sfttlbra o: glj^rc-, A. 

a«mo6 (o') D. = «tebo«. XtonblJ. »«tø. 

^^ggyjg) f. en gfugl = Slafrlo, dier = 
*wrn1fnf|Q, Gamdufl (glandariiw). 9temb. 
^Ifi-: OTfWifCiXBefteint: .^fja". »ru- 
9P ^flftto om numb^Doéfe, mnebajøt' 
39« «TOibfon. »cl for 3lte.frriiaa) etter 
«(a)rr-jInfrio). 

'«^^ n.affoOme«». «olb.: „«ffctrø«": 

1®^'- .,«fetraa»-. @e a:ro«. 

^W^i>^ m. »ci for ©toobrift. «Df. Om 
^ft>ci for ftfnfel af^» og «øm; S)oI. 

WttI m. «fe. «eftfolb ($o»; fjelben). ®. 

X. Oxall. 
ttfeotr ad. Bfij, unbfeettg = aofaor. ©• 

poiib^. dUibal, »Icnnebu). 92aaf{e t« bar. 

•*^Z- *• C* <^'' oleO fopre". A. — Sn« 
gmttl> : «HUi, mm. (»Knbal), D9lamb. @. 

X?9- 5«*^^' ^w«- @ia>inum: aale, 8W)m. 
*<n. *art. : aoUn, Slbm., dtn (ee) SUfj. 
Jgfu 8) loHc meb SWobbtno. ®br. 8fiom3b., 
Wmu 5:ronb5. ^cIq. „«laSriffiin te te(if 

■"F ???''• "«^^^ ®wto te Kfl)"- OflUr 
•ala©iniic tcfca- o: fobre 
»aWg »rebere. 9i»^L ,«la ft 
fogii. 4) Ola fcg, øiøte % 
6) irOia feg imi paa du", 
{>) V. n. ubtHtle Ra til i 
^imercflg mtjf. Si „<, 
i Sion-. „5)« ijre aa ele 
(«æ SomnO" . 
^0« f. fe «rba. ioe 

t. a»a. 

, ...0. SllW. 
benbe 2it>, 
e fbcrrt no 
abbe ^onta olbai am. om 
bwø. 9casnb. 
w n. !i:i1XieaL^ 

ftleb^ n. ^ 

Wåmfiom 

Sir " 
ft : gaaenbc meb røbe« 

SH^f, — olen fe oblen. 
foil oa fl. fe «bel. 
Im jfal opfof*re8-.A. 2) 
tafti9t3)i)r, ifær^uttbljr, 
eflser ti( ; «bløbl^r. Saa* 
ilefu, OtUfaub, mOima. 

jøit Sune, O^jtagtl^eb. SDJa, 

ff Ofl, fjelbnere, ^OemtifF. 
[laa ©etontnoen mtøtænfe* 
1 1 remmebe. ®e «tto. JRIi- 
ite4)^e ftitted fra 9(I^@laft. @e berfor oøfaa «le («beQog VhtiS (i^e^ 
mild. DdmuB). Vtnft og aRufT (o: @tot 

bl.) — fllCDcmufr Sarm. 
a«fa f. 
M^e ^If9a f . bet liHe wum f orub og agter i 9aab. 

mettem „gotftoba" (fftenf) og «Sot''. 

Slamb. ^elg. Orbet er fjenbt flere @teber, 

mtn fl)nei^ ingenftebMiemligt. 
alfa V. n. føle^loine. Sta.: aalfa. „a. mæ 

noU", ifær føre fmubfig Xale. — alfattbe 

adv. -a fuble", fulb fom et @oin. @S8erg. 

@e følg. (3f. ogfaa ulla, utteleg, ullen). 

'" ' 1) fmnff, mobbubelig ^erfon; ftom* 
rfon. aia.^ og 3)al.; Kafta; »alb. 

og ©br. : 2eiFe {ilU). 3 be famme d^ne 

er SfugTen Alca, Tlalfa {21), ufjenbt 2) 

tr«tte^g, fortræbelig ^erjon. 9him. ^u. 

jpebm. Øfierb. @maaL ©br. og fL : ^«lle. 

«Ile og rø«e-. ©e følg. 
„alfa V. n. toppe JKo". A. $ebm. SHnge^ 
ri!e, ©rnaal. »alb. 9lebre SeL fiatt. oa fl. : 
dlfe og i^Ifc; i Øfteib. (^Dnfef): alfjc. 

alfafl V «icip- ^^*^ = ^1'^- ^^^- C^^'*"' 
""rSunbe): alfas, <j?lfa«; »o(b.:<j?lfafl; 

terb. : Alfjc«. ^ ^ ^ -^ 
. Jcct adj. lig en „«fla". a)foiiifr; mob- 
b^lig. Si. (©Kit) : aalfelig. b) trætte- 
Kær. Sflebre Xel.: <j?Ifolrø (og ai-). 

alfen adj. l)mobbtjbettg oebSbinfS^eb (@Iam- 
løgbeb); f ærlig: fHbbenmunbet. »«gber 
og S)al. : aalfien. 2) trættefjær, liolljpen. 
»att. »alb. %tl Sfhim. £>ftL 

„afifarcs adv." A. 9hjf. 2>= atibfare«. Slbf. 

„att a43. 1) al ^el^ A. - /r^an æ «le 
mtt bær 'n feer 'n'*, mait fer tffe alt bet 
fom bor i bam. Srøbr. „Sall ©aar**, 
bete ©aardbagen. 9thm, og f[. ,r<i^ æ 
^Iben ?" fiarb. (UttetuJoang). Dgfoa : ^S)tt 
iem'e a b l e far (jaman) ; ^arb. (^amm. 
jbba). „Sera all i «eeree". oære ooer- 
ftabiflt ttjfttg, paa fxn ^øie ^eft; «alb. 
(gmurbal élibre). ,3) tilenbebragt, flut- 
tet". A. 9lamb. „@oga æ obb"; ©æt. 
-,4) ubmattct, affræftet; affælbig''. A. 
^eig. 3:otn ; «eftf olb : M aa foitt*. Ogfaa 
i ©ammenfætningen : follatt, fulbftænbig 
afletoet. ^elg. fe b. „6) bob, omlommcn". 
A. »of«, iaxr>. •- 3 n. plnr. : att, ©br. 
(Sfron: „oijtt faamaan*); otte, 2:el. (toit« : 
„0. famen") ; øtte, »alb. (ø. fømo, ø. S5øb- 
nee) ; obl, »of«. 3 <iat. plnr. (f jelben) og 
dat Bing. n.: øtto, »alb. (»ang og fl) ; „te 
(aat, fere) øflo", for «Ibor; „aat øtto 
gføllee", „t øtto ©foogo* ; ogfaa : „mæ alo" 
for «loor, ©alten (mebbelt). „§ør oUaa 
bi", beSnagtet; ^. (©trijn, mebbelt). — 
„vvt aUan**, ober bet ^ele, ober-alt ; røg. 
(«amiib, (gbie, »^glanb), 3»a. (»jettanb, 
feægelanb); „fmtjr uMjoe a 11 an r (og 
„a b b a n*^) ; „breia ^øije ubijoe a U a n ;^* La^^ft. ofl-rMttyr „bu fprtnge utm>t f^U a Han" oø ^ah 
låne"; Oftfoa: „no h&a ^ Dore aiti)t>e 
%tiia a(t aa Uita\ SRo. ma. -- fLih 
benbi = l^ele ben ^re i^adife? „mu 
benbi @in5r (JDft) bu Bal" «adbenbi 
@m5re (S^een)" ; ©ogn (Sæxbat). iBef^n* 
berltgt; fe wnb. 

„aHeletbeø adv" Å. oblelmfn, @^I. 

ollcnbeø adv. olbeled. ^aØ. 

ottocibo adv. ollercbe. SO^nbie Brugt af 
ben I)nare8(æat font bruger iralt". oKc' 
reto. )6alb. ^n. (-U); cnfVtvtio, (Bbr.; 
oMam'e, $0'^*; aMoret'a, 911^1. @ogn?; 
aUereta (ftff^ereta. &tt'ereia og Oflerei^a) 
@maa(. Sttom. Xotn, Seflfolb; aikti'a, 
©otør ; aUerd'e (og åti'), goUo og fl. ; 
^fi tmt, fflthrt %tl 3^1. (^me SXagnu^ 
fon) alla reidu; ^(bre 1). allæ retho; 
(Sng. already; éb. 3)alame reidu. 

^0 m. fiarm, @peltate(. @ogn, Storbl. 
„«[1(00 aa 9lunentuf(". lBe(.9{t.al]o.Sarm. 
Ogfaa i So. 5){alL — atlUir b. f. «Uf. — 
— ^l(l)enutf¥ b. f..Sogn,-f«kaiemu«. — 
^Oefeiø : „oara paa ein 9[.", oæte^tbt b^ 
rufet (iDftig)". SRbm. Xronbb. 

„oOraObeft)", A. abbro, 21 (©fin); abbce. 
^ %tl ; abbe, S-^el. ; aXLo, oUu, obbu ofo. 
Xel, fe oflo; abla, 9it)f (Sanb). 

oUftab adv." A. aUejilan ®br.(æille-) ogfl. 

„outib adv. attib". A. 2; faglcn«, flffert, 
gierne, „^er oa no alti ettt^unbra. ^u 
fann no alti freifta". 3Jlange ©teber. 3 
^aff. oUett og aUtitt 

cXLottt adv. altib, uafbrubt l|ele Skiben. 9{bm. 
„(Toa fjttl attoeg" (og „auoei"). 3f-^fl- 
alway, ^t adtoege o: altib. 

„tUlm m. (Elmetræ^. A. %alm, %9(gber. 
2llm, f. S)at (©æffeftab). — timelon m. 
©aft af Wmebaft opbløbet i 93anb. Sjaber („?lalmeIog"J og fl. ©e 8og. — mnu' 
vamp m. b. f. iiha. (Soje; 93QgIanb: 
^amebamp''). ©e ^amp. — ^Ime^øbe n. ©teb, l^oor $((men oolfer tæt. %ti. 

%lmt, 2EIme fe Kama. 

„%ln f. aien". A. mtnb, mcft 'om SKaate« 
træet, ^Ic, om SKaalet : ©aH. («at). "Ult, 
beftemt: ^lee. '«a?, -a; fylertal: ^Inir, og 
of teft (i m b 3)ialeltemed $Ina(ogier) ^Ini 
og^SWne"; aS2:e(.9l5g.(?lamItb). Otta og 
„«Ina", glertal: „?»ne". fOla, oa fl. 

2ana(b) m. 1) Dpfoftring, Opbrøtnmg. 8}l)f. 
2) jRafe. 9ll)f. 

Wttinø f. = ainab 1). fiaO. 

„alt adv." A 7) i l^oert gafb, aHigebel, be«- 
uagtet = meb alt bet; ifær foran „fo", 
%å. ©ogn, fit og m. fl. „^imre oa ber, 
men alt fo oa oæ no eg, forn bt)gbe 
i&ufe". „^an trubbe at bæ oa IBrenneoin, 
men alt f o oa bæ no terpentin". — „alt 
fo jomt", alt f om tieft; 9lt)f. „oltmen" og 
„alt mæ" (o : meb), mcben«. 9bf . og n, 
„^æ ffipe feg olt mæ feg", ganffe af fig 
felo; Via, „i)æ oa alt eitt bu (om no", ^ («ol), 5t«br. ©e A. 
QI& m. fe IDpI. 

„OUpelb m. 1) en fiMbtagbem". A. 33)01. 

ffJ^^^^j*'^") benéaarct. ^v^ n. 
i «Rfi. (-J&onnbal, ©te^n). „2) ©fob paa 

tmft m. a»a., Itgefom iSnft m. «gber. 
®. »"c. guftr. 
«2U9tt<rt>cr f. ^røfE^^ao". A. m^murvt 
3«b ^etoeiKwr og 2Ut>e-. 8alb £^ 
«uff. Dg jaa om t^nb^, forn iftrøOer 

5S'? ^LHJ^^ ^''«"' ^f«^ poa »irr oa 
©elje; »alb. 2Eba(n)n<WHr, Åol— itf 

m»^. ^li>ere^l fe «alpof. 

mvpa f. (m?) = «ifefberb. 3æb. »W>- 

belt. ©e felg. 
mvfht {o'} n. «^Ib eHer bijbt ©tar, forn 

i'^^1^ ^I"l Jfljoni 6olbe« rent meb en 

«rr*^^' ^^ r^^ ^^P*^ ®J^- (SHtia). 

OUøyf m. oelnæret, traftig ^eft. %tl (3Rol.) 

arna v. n. (ar). 1) porme, ubftraale »orme. 
«ambol (J&tonq, gfo^ne«, 9lam»o«). „*Dæ 
oma taaDmni\ ber ftoorfiebe of Oonen. 
oamoa, 3nn^. (Snbr. ©tob, «dtftab, 
©parbu). 3f. ©0. 3)iall. dmo, ftmmo o: 
lufte og lugte. 2) „bæ aamoaø (etter 
oamaa. tao a)ag", btt gnjr. Snn^. gor 
tma (1 ), A. 

Miut V. a. 2) brioe". A. arna upp (deftn): 
Jimulere = aga upp. «alb. fiall. 

it^i^ac m." A 2(ambaar, »«aber((RKn 

^?* Siil ""^/^«.^- ^^* Sor^olb oeb ^aoreote, 
;*£*>« (««aage") flet intet «om inbc 
bolber, tomme ftom^olftre. ©fi. (Åolfo) 
iJloofle vnf Slgnblif. § r «an att. »nia v n. i.røre mlia oeb. 2) arbetb^ 
ftøbe meb um". A. Vf ©bl. SS 

?T' ^ilVTi"?^"."* « megfolængic 
te ban feH ijr te tooa ba^ OafSo: 
„amla um nofo mane: ^arb ^attTDo: 

„!Umlob n. ©jæf. ^ ^i. amlédi m. ©tUm« 
per«. A. 2) 2lmlm. ©tijmper, ©toBBeL 
©alo-gjante. ©ot ©fj. '^*««ci, 

aimmiøtt og atnnmlp = gjy^ue. «alb. 

!Umocr(oo) el. %niuf, (og m.) =r mtOt 
Aøperula. Ojlo, »Colb. »ebre Sel. »uft.' 
»amle ©ielbnere;rmobb; JDfilo oa ft 
«morr er maaffe ejen anben oeøugtenbe 
Mante: Milium eflum — fom t ©u 
%iaU. — eller : MeUus (GaUum evave^ 
olens?) - forn 1 S))iaa. 3)enne anben 
falbe« ogfaa „9K^f!e«r", Ddlo. 

„ampa(^ v. n. oære b^^ret etter uleiliget 
meb '.A. Sl. («= b-oft meb"); gi®Sr. 

A. »tjf. ««i ampr H". 4) ftunbedlø«. OMtNT-^ttnbgMt) Q' fe aaistt f^m lunb* ilQe ftdna" . 9e onMmi, 

ampca y. n. tnrit>e paa, fC^ttbe pM- $arb. 

éalL — ompreit a4j. paafhiRbenbe, be» 

VMttiiq beb fm ^Cminrtitø £ ^axb. ^Q. 
aniNiilaa« fe anb^mftaH. 
amta y. n. == ampra, amfa. S^Cgber, 9lba. 

v(Eg aataaaamra paa 'an aoraairueUg . 
,ai»#ra v. n. = ampra". A. Sel.; IBeft* 

folb : «åoifbre paa''. — Tlm^tinQ f. 
•ima T. n. (or) %aa Mittbt ^''. A. @bm. 

(^^tti oq fl.) 2) ftoa ftonbenbe oø ftip 

lenbe = øita. 9^. (Snnbil). „®taa aa 

aae itte SRot". 
«IM £ Znh" A. IKanb, Sel. «gber, «br; 

Kaitt, tUbetø i SVtober; TJUmn, @maaL 

g. : 2tn6. 2Enn, 9l(S)br. (ogfaa beftemt: 

{vmt) 09 fl. gcauba Y- a. (ar)« ^tre fta meb nc^get". A 
6arb. @ogn, Siørod. 2) (uote, gtneSugt 
tet ^bm. 9{oni. @maal moniiSb. S^bnt. <J(k>nbe anbor ftint", Sel. ,,^aanba toa 
Ornna", 9h>in^b. 

cnba^ meb v. faa Seiret igjen, efter IBe* 
firintelfe. 21 (gfiotlonb). 

TinbaoQoa m. fe ICnbuge. 

»oiibberr adj.'' A. ®ul. Stibu. 

anbhia^ adj. fta! aanbet » MæfL @Snnib^. 

Vnbbor m. et ftørre Suftl^ul («luggeVi IBæg« 
gen of So eller ^ølabe. ,fiaat)t»Ylnht>i>T, 
Sænt'iCnboor''. SSronb^. (Uppbal). Sf. 
tnbb^r (og SCnbbora) ; 2). 2)iaII. (@ællanb, 
éfiHonb): ^or, %>&x, %>ux 0: Sagbinbue. 
fkaaftt f^Uext: iSlnbbur. 

tlnbbora (0* og u') f. og 2(n66Qr m. bQbt 
,6Iibfar^ = 9Cnbrb)^na. Ubtaled oberalt 
inebS), ogfaa ber, ^oor „Slnbør" (@fi) intet 
f^. ^otmtt: %nbactcaa (f jelb.), ^Cnboor 
og 2(nbboor, 9tbm. (SingooØ; 9ure m.) 
jutf . Strinba ; ^nbsft, mm. (ibernel), 
©Sronb^. (Uppbol). — Dgfaa Bfionbor 
(por, aar, dr) 9^m. Upphal „§dl besSfa 
efianboroan 1" (Singbou; 2)atio (£nlal); 
&Hanbaat, Dit (Drf. SØ^ebbal); Briol' 
bor, 9{bnu (Øre). @e ^ora og S)^a. 

cmbbuvla v. a. ^inbre ofb. 92^(. @e bnola. 

llnbcfloF (o') n. S)øbdfhtnb = ICnbfloIn. 
Sel. (SD^oIanb). 3f. flofen adj. flulnet. 

anbfata v. a. befare ^e(t igjennem, unbet' 
mc paa aøe l^anter = enbefara. 9tbg. 
Se(. 2i, ^a(. og fl. ,(£g ^e ann fare 
^la (Stoa, fo bn tar'Qe leita bør" ; £i. 

oitbfara^ y. recip. fare forbi fiinanoen = 
nmfaroft 6^(. %^f. S)al. Si. 9{eb. @om : 
anbføtted = nmføtted. 

«aKbforcø adr. i uafbrubt gfølge''. A. Se(. 
SQ oeffelind, i uafbrubt Sfifte ; ogfoa : forbi 

Sanoen. 9ti}f. S)at Sronb^. ^Sp^ta ann« 
BØ roangt aa rett", fmRe ofb. „S)ei 
Qente annfared, hxir fm S)ag". »Iqøra 
omfored*, tjøre foolebed, ai man paa SRøbe' 
fbebet bt)ttet ^pe og Sctf, l^bilfe altfaa farer f orM binanbe«. -- Ogfat „fpQba ann* 
for" ; f)oI. JDg „fpø^ oimfJwtø", af «gerb", 
Omgang ; 3(ib. 

anbfenøjen adj = flumfa, baaf allen. 6e(bu. 

OMiferb f. fagte 9inb. Suftning. e^elg. 
00 99^amb. : OCnnfoi og 'f 4r(. majle ttl 
«nb, 9[anbe. 

oftbferbail v. n. (afl) Mæfe ftrngt. tufte. 
99tomb. f,^n annfttlaft taa uufl(r), 
men Stlbebrogje æ taa ISeftr". 

anbHøQa adj. om SU, forn ^r afftvmpet 
^(og", mobfat ,,fnappefIoga". IBalb. (9^ 
ilurbaO : ann^øQa og aanbfløao. ©egflog. 

oiibf^I adj. fjæten, fr^mpenbe Tig, gruenbe 
for 16efiHer og Sibelfe. gnn^. (@tob og 
JBeitftab) : annfeel. — anbf^rlen adj. b. f. 
3nn^. -annfeelen". Dm ftabig, fonfHtU' 
ttonet Sbag^b, adfaa libt forfEjeØigt fra 
„onbfrlen a4j. belemret, forn gruer for 
noget, Sel." A. Si. 

„anbtfpUtjx adj. forfærbeliø". A. @(et.; ann* 
fctlxQ, S9[gber; annfrltøan adj. prsedic. 
oa adv. St. (Jbin). 

anbuelutt adj. 1) » anbforl. 2) oberbrebent 
tiibaoe^olben; fortangenbe gjentagne 3nb« 
bt)be]fer. I^nn^. „annfeefaat". 

„aitbføtteøadY."A. amføneø,^arb.(Dbba). 
Ogfaa: umfmeø, 9?ørod. 

onbøeipeleø aå}. og adv. bagbenbt, fortr^b^ 
lig, uanoenbelig, tb(er(t), orang(t); ogfaa: 
utæflelig. utiltalenbe, urimelig („ultneg, 
ulif"). ©ogn (Særbal, «urknb). „anbgjfti. 
pele^eer; a. Øtø: a.;3enta; f natta a.; ba 
gilf a". 3f. anbteipeleg, Qtipa. 

<^b9jeala v. n. oribe ogjonenge Orb ; tbifte, 
ifærfor Spøg. S^i. 91^1. ©arb.Sfj.Sifi. 
©enja. — „anb^tQlaft v. tt)ific". A. »t^f. 
^arb. @fj. — anb^mQla og anbøfenø" 
loft v. b. f. 9lb(.^@ogn. — anbPjeg- 
la^ v. b. f. 9t9f . iif bette og ^anbgjegna" 
tør be øbrige Sformer t>ctxt fammenglebne- 

anb§itma v. n. 1) bribe ftærtt paa meb et 
9[rbetbe, ftræbe at hlitte færbig, lappa meb 
Siben; omtrent = tjebboft, gjegnaft. @ogn 
(9[urlanb). „(Sg fiff lit foma, for eg (at 
aa anbgjegna mæ ba Strbdie (— met aa 
Derta færiae)". ^If. ®. 91. grøia (møbc) 
og b(. i) mobfige, tbifte. @ogn (9[ur« 
lanb). — anbgitttna^ v. redp. MftH, 
bi^butere. Sogn, ©fj. — ^nbgjeøna f. 
(En fom gjeme anbgiegnajl. 92^1. 

aitbffjetten (ee) adi. uprfehg; trobfigt onb* 
ftabdfulb. iparb (^amm). Ogfaa n<^o{MtU 
ten", fiarb. (Obba?) — !Mnbttjeemffa»> 
m. trobfig^Onbff ab = Utangafiab. $arb. 
(Jbamm,X)bba). ©e „Q^ttt" (A) og Øiett. 

anbai4fv adj. ubmattet = ubpgjæb. $aQ. 
(«al). 

anbjxtava ? v. a nage, befnmre, bebrøoe. Sfj. 
(0* 00 S^oImebaO- Ogfaa: anb9rat>e 
feø= anla paa, „Sa anngrebe (anb« 
grebe?) meg fo". „S)'æiftiebert te ann* 
gra be f eg nofo fij ba". — ^nbøroDclfe anbørot^Q— 8(nbfIoIa — OCnnøtuelfe == 8Cnl. @fi. 
anbQubtltQ adj. og adv. bagt>enbt; tt)ær(t); 

fortræbeuø. utaalelig. ^elg. (IBrønø^). 
»Stnngubele aa l^ør* ^aa''. „2)a gie!t a". 
vtaant en i:tIIæinpninQ af be følgg. 

'UnbQult m.toær. brangbtØig^erfott. ^lantb. 
(JBefa), ^elg. (S3inbal) : tUnnmilt. Dgfaa : 
^Sbærrguli, »eguli". S^^omb.^ela. $11 aula 
(blæfe) eller guula (flbbe Inim) ? @e fø(g. 

onbøutuff a4j tbær, bTangbilltg; umebgiøT' 
lig; ifær om IBøm. ^nn^. @tiøT. og 
6trittba: dntt' og anttQulua, ^(wqI)), 
-dø (meb langt, iob^olbigt m); fielbnere: 
<mQQulu, 9p\n, !3nnJ^. — anbøuuitt adj. 
b. r^elg. (Stnbal), 9lamb. (&tonq, l^oloet' 
etb) : anttffulaat. 3f. „& n g & I u. elat Kn« 
^g; og angAIaå, bara to&r. ^^mtlanb" ; 
mti. 3f. antrgulen. Sorffielligt fra ang^ 

leg („anggulæ"). 

anbQytba^? v. recip. (t% beft og teft) M' 
fie&, fjeoled; tfær*. fmaatrætteS. S^ber: 
cmbivva^ W), Sogn CSalaft roanb, fieif* 
ang. Borgunb, l&it), annjøroi^, @ogn (Sær- 
bal) og anbyyva^, @ogn (^orgunb, l^oor 
man bog flger ^f<)lit-ørt"). Sormeme 
jpeger mere mob g^rba {at giorbe, baanbe; 
ir(g)iurc, jule", fe jula) enb mob anborbafk 
og ®. ^, andorda (andyrdi) ; men l^er tør 
oære en @ammenglibning. 

^n6l)ol (o') n. runbt $ul i 3«, boret af 
©tnb etter @trøm. ©fj-Ofiolmebal). 

anbf etfeleø adi og adv. forfeert. bagbenbt, 
ttjær(t), ubefcem(t). @ogn (^lurlanb og 
fl.) „S)a ^øobe fo anbfeifele mæ ^amJgl» 
haotn". @e teifa. 

anbfetpeleg adj. oa adv. flobfet, u^aanb« 
terlig. @ogn. „m a. ttor, eit a. 1Brt)ne. 
3)u5ielbeai" Dg: „balfeipeleg''. ©e^eip. 

anbfeit>eleø adj. og adv. ubefoem(t), flobfet. 
@ogn 'Sognoal). l)anbfett>(e, ®bx, 

anbFjenFjoft v. recip. toifte«, trætte«, ^att. 
(9?e«). gf. fjanfa, fjaanfla. 

^nbFr^a f. mobb^belig 2:ing. @ogn, ^att. 

— anbft<etn adj. mobb^belig, bæmmelig. 
6ogn. @e „Slubfræne", A. S^aaffe til 
„Hhraa, ^aae, l^ane" o: Sfuglefro, SRaoe. 

onbFr^rmeleø adj. = anbtræen. ^el. (i6ø 
op fl.). annfr<?m(m)elt, 9lom. 9tingenfe. 

anbftcfmtn adj. fræfen. S3a(b. (irøurbal). 
anbftcftta^ y. n (aft), bæmmei^. SSalb. 

(»©libre). 
anbfvc^ntn adj. = anbfrsmen. ^alb. 
anbft<^tltQ adj. = anbfræen. ©ogn, fiarb 

®fi- og \i. Ogf aa: antehrirfeleø, $aU ? 

@e frcefa, Iræfeleg. 
catblitvcnt adj. oafler i 9[nftgtet. 9ibg. 
cmbUejanb a(A. lattertrængt; forpint af Sat- 

ter. Øbr. (^olbal). 
onbl^en adl. 1) lattermilb; ifær fulb af 

elltoærbig datter. £){terb. (S^ntet, 9førod) : 

ffånnlflrten''. 2) = anW(Ejanb. tom-CXing- boll): rrann(e6in''. 8) f omøtelia, ftof« 
fenbe Søier. 9tomdb. (Hufra) : „onblæen'^. 
@e pg. 

catbUiQ a4j. lattertrømat. (Bhx. (^ton). jDg* 
faa : annl<rg; (åbt. (ØQer, ffaaberg). 

„onbløøb a4j. 1) oplagt til at lee. 9) latter« 
lig''. A. @ftt. „(£ \>Qxt anbU^", jeg maatte 
leej $alb. (@ltbre), &bt, (S^aagaa). „3e 
Met faa annløft" og „anbøH" b. f.; 
iBuff. (jbrøbd^erab). „(I(g) Hart fo anb* 
U^Qt aat 'oCm)", )eg maatte lee ab (am; 
^ojn, @(uL ^all. Og : onnltot „%>iat ba 
ittj annligt'', bet bar ei l^eugt— „aii6- 
løQicn adj.'' A. S)al 

„^nbmarfe m. ^æg". A. %mmacif}t, ©fj. 
Sllfi. mmartfje, Sitfj. (»retmn). — <^atm' 
moiføoffe m. Dtfe i ©ommeren efter ben, 
l^bori ben oar ^alo, altfaa oel 1 SHax garn* 
mel. fiof. (glalftab). 

Panbmotcø (oo) adv. imøbe. Wj. ((Kb, 
@trt)n). „^ome anbmoteø". Uftffert. 

anbmott (oo) adj. n. 1) f ortræbeltgt, toært, 
løift ubeleilig t, (fom S^bger paa tort^o). 
hH. (^onnbal). 2) ul^^ggéligt, froftøbenbe, 
trift. m. Cgnnbif, ©tr^n, (Kb). „S)<b 
maa oere anbmoott te bu fo aleine". 
3) = „foibefuttt", ubel^ageligt at gibe fig 
i jeaft meb. 9lfi. ((gib, gnnbit ^onnbal, 
©tr^n). „i)'æ meg anbmoott" ; „eg f^neft 
b'æ fo anbmoott*. 4) foalmt, meb 
trtjffenbefiuft. Øfterb. ®br. — @e anbraob. 

„%nbov (00) n — 8) Uro, Srablbeb". A. 
m^l (Sinbaa«). 4) Uro, «©ngfteligbeb, 
gtbgt for at forfømme = Otte. 1ft\i. 
i^iopptn). „Siggje mæ ^fnboob". 

anbot^a (oo) v n. 1) bære anftrængt og om- 
forgdf ulbt optaaen, bære i belemret Xrabl* 
^eb, tumle (meb); omtrent = faba. 5R(l. 
(Sinbaad). 2) bære urolig, banae for at 
forfømme og bl., fellnbob 4. 92f|. „anb- 
øbe" b. f. ^fj. 

onbptiftaH a4j. = anbpuften. ^att. amp*. 
Sel. (»0). 

anbrom (oo) adj. = romfref; optagenbe bel 
ftort 9him, bolumino«; maaffe ifær om 
SWøbler. @æt Xel. (^nje), SWo. ~ aii6- 
romen, b. f. @æt. Xel. — onbn^m, an6- 
rømen og anbrmnelea, b. f. 8lbg. (9[am« 
lib. 2i9U Sobbal). 

„^nbrotr m. SWobroen". A. Sel. 

„anbifctca v. n.^ A. @æt. „©toga anb- 
f ( a r a r", ber rinber Sag^lGanb neb ab ben 
tnbre ©tuebæg. »Sel. — „Unbifatt m." 
A. ©æt. 

^nbf¥ote m. en arrig og onbffabdfulb $er« 
fon. 9lamb. (Sefa): tttnnflPati. ®. 91. 
andskoti SKobftanber, S)jæbel. SD^tebbett. 

Tlnbiftcfma f. ©fræmfel ; fælt aJlennefk. Sel. 
(SRolanb). 

anbflrirmeleø adj. og adv. forfærbelig = 
onborjlleg. Sel. (mo, tbit«eib, a»olanb). 

„^nbffora (oO f. 3)øb«ftunb". A. 3 Tin- 
beftofa. Sel. (Kaulanb). 3 Olnbeflofo, 9nb$IoIa— Snbøt^e %d. (Stant Ofl f[.); i OCanbefbfo, Xel. 

(einfdaa. 5hnUeib, eefljor). 3f. 9(nbefIof. 
on6(Idfjett adj. aanbeM » anb{Io|))>en. 

^orb. (iHHiinm). @e {lofljen. 
.anbfloppat adj." A. ^arb. @^L 9h)f. 
«nbfpc^a^ V. n. : ,,0. paa", jlaa fiø til 9Kb- 

htx paa, f^attt tilsat, »^a far feg". SRo. 

fåtolie). ø^KUt fta alti ^aetfitoen te ann* i ^ ei I O f t paa", 3f. f^)cørq^®pepet ^bfpyta^? Y. n. » forea. SRo. (5oluin): 

»annfpøbaft liaa". C)fl:»aniiU)ajaft^. 
»litbfpena f." A. 2) en ttanpelio, t)rang' 

Difltø $erfon. ^aH. 3f* fP^na, {panen. 
imbfpøna feø t. n. (er, te) » fljera feg 

ronfl. QaiL 
itabftMften a43. t>tanitn Ofl tixer; Danftelig, 

fom en 6i)fl. ^all. 
„anbftemna v. oDerfontme, flore". A. 6ogn. 
Knbmmnøor m. plur. 1) = 9[nbflat)^inaar 

(A. Jlbm. 3nn^ 92amb.). @^L SEtmtffu" 

Smøa (omtrent faa), Dr(. 2) Kamerater, 
torbl. 
?^nbfti(6) f. guøe, ^befteb mellem fam- 

menplatebe iSræber. marod. SD^ebbeli 

Se @nb. 
^Nbfuø m. Suftoentil. patL. ; 92fi)fterb. : om* 

trent „Slnnfutøg^" ^f fuga. 
^Rbtfo n. SSanort, i\æt Xrooftfl^eb. ^arb. 

Jbox æ nolo SCntjo i ben(9untn". jcoøet 

aftSert. 3f. anbtjoeleo, %\oh, ^jo. 
Itabtjon n. ioær og trobng $erfon; Ztxxx» 

brioer ^arb. (Dbba, ftoamm). — Tlnb* 

tjone m. b. f. ^arb. — ^nbti^njtap m. 

%\)ætf^, Sranø^eb = Slnbgiettellap. 
onbtionen adj. toær og trobilg; umebgiør' 

% ^arb 3f. Ønbtøna, £ion. 
^Rbt^a? f. en (enf^ndlaft ftnnfE ^erfon; 

in fom ta(er og bærer fig (oeber o|0.)me« 

get ^ligt ^Tum. : ^nntpt(n)e. Slnb« 

tjjnie? —• itnntyn(n)ele(g; aaj. og adv« 

lig en 9. 9hun. 
^nbtvtia f. ttner. mobbiØig ^fon'. A. 

%fl(yto). Tlnbmt b. f. 2:el. (a^olanb). 

— anbtraeit adj. toær. %tL (SWo). — 

Thubwa f. ftfobnon. 9tt)f. A. 
anbtønen a4j. fom en ^Cnbtøna. ^aU 
«onbiuia V. n. (ar)". A. 6ogn (JBif) = 

ottof. 2) fortrQbe« mtnbe« meb ^tftfni' 

ring etter Bængfel. 9^. S- og 3@ogn. 

J^a fio aa anbuga ^KtaØø'n". »Daoa 

eitfiMirt ^n anbuga itte", „= trega 

VM". 8) ^oe Omforgen for, Silf^net meb. 

6fi. (fBremong). 
<mb^|a a4j. iong i Dmforg; bel^mringiS' 

fniot trao(. Sogn. 
JH9buQ€ m." A. 2) Omforg, 2:i(f^n, DpfQn. 

Mlbr. ^a TinbaaQoa aaber naagaa". 

8) befi^mret Xraot^. Sogn. 
^abogtna f . )Befi)mring ; 9(nf . 9^. (9retmn) 

Sfj. (X) OCnbøømø 9Kj. (O^Ioppen). 
«nb^la {n') v. n. onle paa, ^aoe trtjRenbe 

PM ^erte. J^n taaa aa anbnola um 

bc )Kia bft fl^e". 9^- (Str^n, Snnoil, ^onnbaQ* 7lnbualin§ f. trt^Renbe Dm* 
forgrSMiimring. vm. 3f. anbuga og jlg. 

anbuva (nu) v. n. (ar) og anbtmvt ftQ, 
oære omforgdfuibt be^mret, belemre fig. 
9lfl. (^onnbal). »(Sg laag aa catbuuva 
nm bæ". ^Sbn anbuube beg um mine 
Qfoaibel" — fertil: TlnbuvinQ f. 16elt)m- 
ring, Dmforg; ^ntere^fe. ^, (fionnbat). 
„^an ^a'fje 9[nbuuoing um (eller paa) 
note"/ er ligeg^Ibig for alt. „2)u træng 
iffie ^a nofo nnbuuoing um mitt SteØ". 
2) = Vinbob, 4. — Skafte fammenalebet 
af anboba og anb(^)uga. — Ogfaa anbuut, 
9tfi. (gonnbal). 

^nbpd^ m. = VCnbbofa ^Ig. : 'Unn*. 

anbvat a4j. iaxift iagttagenbe. ^e(g. : catn*. 

anbvoKa v. n. iagttage naie, (olbe ftarpt 
Øie (meb). ^etg. : onn". 3f. &, 91. and- 
Yari 16efl9mnng. 

onbtHirlauaadj.omforadM; forgfri; arfe^ 
M. ^al. (éaffeftab). „Sibja antoat* 
Idufe". &, % andvandaoBa, fri for 1B^ 
hamringer. 

„Tlnbvcttp n., anbvacpa y." A. Sæt. ^aH. 

«^nbt^eøeøbenf m." A. Ogfaa: Tlnbvta^ 
htnf, Sbm. (Sunn^Ioen); ^nniDeøbenf, 
8l^f. (^jelmelanb); ^nttfebenf, Sogn 

(fiaboif). 
mOnbvtQts adv." A. 2) = anbføtted. Si. 
?anbt>ert adv. mobbenbt. %tl 3f • innanbert 
Tlnbvøfa (o') f." A. 3fær om SøonIø«^b 

efter at oære bleoen boéff et i SøbnemS (9lat« 

tend) S3egbnbe(fe. 91(1. ^arb. Sæt. SRa. 

Si 8bf . ^nmnihi, 9^re Ztl (IBø). Og- 

faa : ain6t>oP (o') f. ^al Sæb. ««nnbog" ; 

og Unnvcf^ m. (f.) 9»a. Si. 
anboofen adi. føonCøiS, fom oeb VCnboofa. 

Sel. 9^$(. 9t^f. 2)a(. Si. 9tbg. onbooffen. 

A. ^arb. 
anbvrøjaflv. redp. (e^, beg), fjæbled. (Bbr. 

(Naagaa, Som, Sfton). 3f. ugg. 
„anb^fvts adv. baglæn^; toært". A. ^arb. 

2) i^araQelt, men meb gfront ti( mobfatte 

Siber. 8h)f. „t^bne fh)anbæredtS3aotn". 

„^ei (aag anbæreiS i ei gflatfæng øoel^eila 

®ott)e". 
^nbøt>a f . fh)mperaatia, uforetagfom ^fon, 

„utan gframfomft". Si. 
anbøt>a v a. 1) ^olbe ((jht) Stangen, op» 

oeie; mæate : Jaanbtere « eolo. Si Sbi m Soan, SQ. 9%^ %>al &åSi, 9{®br. ^^er rta 
bu (iaaftar fom ffa anbøba beg i" „$an fto 
aa miatfa aa lunbe Ije anbøba Imiib'n" 
(Soan). ff3)ei fto aa anbø^ob'an", 
^o(bt bam magte^W (f)aL) Ogfaa „atf 
bøt)ba iBaabn*. ^aabirfet af bøQOa. 2) 
afparere: anbayva, S)ai „(Sg anbø^obe 
Slagje mæ Ølfæ". 8) = anboba 2. d^t 
meb „anbøba, v. n " A. 
^nbøve n. rette 9){aa( «ma 9loaet; „$afd". 
Sbm. (9lorbbaI, Stranb). JSumaabtøoe 
aa ^a SCnbøoe paa bæ". 9{oget uftRert. 
9(f anbøba, v. a. 8 ansbøøc— amtatfto«: %ngho9t xn. Vtfbue. Via. (Øaferafl. ^itl« 
boø/ i)la (0)9«Ieb»). @e Olboge. 

9c. ang, IL 

^tUfiøe m. 2) lx\>tn%aH\Å. DmUjæim^eb 
Doa 2:anb. &^. 9) SCvgeltage » 9(ø»9r. 
^arb. (Rølbal). 

OHoeltø eller anøU» ady. og adv. brtngenbe 
t gforIeøen§eb og Srcmafei; baat>ettbt, for- 
fert ; f ortræbelig. ^orb. (Utotf, aaett9t)QitQ) : 
anQQd» (og onggulæ); @^I. oa 8^f.: 
iumøøleøCe). ,»S)a ^øiibe f o anggeU»^, traf 
forlert tt(. ,,^æ na bæ aangilegafte eg 
ha Mrte føre". 2) urtntetig, uoittig, tod* 
fet $arb. (I^Dotmn), @§I. »Sfora anggelæ 
aot; eitangaelæ^oIagCtlbTærb); fndta 
o.; 0. @nalr. „©ero feg aanagiejgit''. 8) n>ær, t)rangt)ittig, i|sr formebelf^^noffritn' 
fet^b. ^(Statiagitlæ^na"; $arb. (Uaend- 
Dang). ®e „tmguKeg", A. 4) fomærmelia, 
faarenbe, ifær t>eb jpoon eller Drb'S^, 
„= l^aableg". %el (SKo, aSinje, ffiautcaih, 
2aarbaI,$raabQ(,^itSeib): ^^anggleg'' fe 
A. 6) fortræbelig: utæffeltg, iiiitltg, ulibe« 
Ug. %Se( (anggleg = tetbfneg), ^arb. 
(mt>if,unenlt)aitg), 6^1. 9iQf. ^D æ aongg' 
legt (anggulæ, anggelæ) aa I^a paa, naar 
IBobn mi oera vaUm", „^an æ faa 
(SRærftronb og fl) l^ber' ,,aanggleg'' font 
„Utaangje" (utange) og laangg (lang : og 
„Saangg^ ^ana), fan altfaa t>ære „anaUa, 
nten er oe( ogfaa oæf. eet meb 39^M)lIei^ 
(éanbø, @u(batø) „uttQltQ, flem, fortro' 
belia; oiflnof for ongleg, øngleg", A. 3f. 
engieg oa (^. 91 Ongliga, i Xrængfel. 

7lnQtlt9t f . giftefiang. ml @e ØngnL 

annta feø (inn paa) v. ^ppeftin. %tt anQ* 
UltQ aoj. tr(ettefi)g. 2:el. anglen, b. f. Xe(. 

„angv<t v. a. angre". A. 2) oolbe @org, be* 
flimre; &. 92. angra. Qftb. Si.9tbg. „S)æ 
infje ixm feer angra infie ^erta" ; Sæb. 
„^e oa be etnofte font angra meg: 
Siænia mi oart fo gal i feg" ; 9}bø. 8) 
V. n. blioe fortr^betfg. »^f. (®anb, 9ker- 
fhranb). „0^ aangra aat "an" (og „pad* 
an"?). (Samme^eb« bettober „tre^a" at 
angre j. — aoøtren a4j. ttlbøieltg td fin* 
ger = angerfam. ®u(. 

^noce m. ^rg, S^el^mring. @(et : TlttQgd. 
(S. 91. angr. 

aninrl)al6ctt acy. føtenbe6ttng („Salb") af 
Snger ; if cer om gfortn^belf e afmutbre 2)nm« 
beber f. (5tø. i ^ttbel. @Xronb. „angr- 
?attm". 

^nørmann m. iSalemaaben: „VEngrmaint'n 
tjcem aaoer etn", eller ^*ti ein", ^om^^ 
oittig^ebdnag, (dtaer. @tiøf . ©alten og. ft. 

^nømbb m. afbmtlen Dbo af ©tealrebfMo, 
^oillen gjemmed for beraf at fmebbe^nør- fttud n. (ISolb. efter Storaferd DpUgfLtl» 
\tx) 9: ®taalrebfrab meb 2:roCbb»mi^ Siri' 
nrngcr. %a^. (iBang). 

onøutt adj. 1) taltet eller tanbet fomdM); 
pigget. &eA (9fal). 2; ^ aOen. $00. 

onøv^en? adj. fnart Qeb af noget; utool* 
mobig; (røfen. %tl (6eibbal, Sø): am* 
ikwrn („ttj!t"92 fom ligner tn c(. m). „&o 
æfaao., bo lann Qe fteCle mæftnfeSfoif". 

OCnP m. »dæmring = 9(nf n. S^eftf ol6 og ^, 

aiMeøftiø? adj. mtdf ornøiet æraerlk ftmt 
oranten. Øfterb. (ftoifne. Stile Slobaf, 
%tflL\tt). „anfe(e9fdn(g^m)mefefjel". 

frOnn adj. 2) moøtpaaliagenbe. Ihtnt9{eutr.'' 
A. ;^an æ f)e ar.t før ba", bet er ^m 
eimagtpaa(iggenbe.84(. „Saraaxnt ette'' 
el. „fbr", oære iortg for, btbfig efter. 
9^m. (SingooQ) Ogfaa : „^a faa ftnnt o m 
2:ia", babe faa u^^re trautt; gnn^. Dg 
«é« ftnnt om", b. f. 9Møftcrb. „^n 
ant-, 9l^f. 

„onna v." A. SWa. ; @Serg. : tilbetø abna. 

^axman adj." A. gformer: m. onnor (dn« 
nAr), Øfterb. (SiQe ®It)ba() ; annaor, 2)a(. 
(fiæp.); annec, Oftcrb. (2:i)nfet), Sl^f. 
(Sanb, IBafd, 9iærftr.nb); onne og anni, 
@æt. — f.: øxtnaax, 3)aC.; anner, 8fhjf. 
Øfterb.; onnoø, "SSta 9lbg.; aono, iel. — 
n.: annett (og annatrtr)9iQf.; ona.XeL 
og ff.; ant, gfollo og f[.; ant, nogle 6t. 

— n. plur.: omtor,%ofd ofølgewbflctt), 
^ ^atio af n. : „b'æ mangt auroa (tit", 
@fi[^ „onnroann lift", ©©elg. — 3)atit> 
af m. (og n.): atom, ((9.91 admm, dd- 
ram)0^erb. „S)eoa ingen ar om oilTr* 
eQer „(iffire", ingen af bem bar bebre enb 
benanben. ^og ogfaa: ata^viVLc, ubntær« 
let, bebre enb anbre; $e!g. (9ianen, ^øn- 
ned), ©e „ar't>ifler", A. JDg: amtbrat>tUr 
(ftnnbra*)» 1) = ara«Oittr. ,3nn^. (©tob, 
©parbu. IGerbal). 2) bebre' enb et anbet. 
3nn^. ^tftbfteubtri^ReØ ogfaa t)eb anna'^ 
oiUc. Snnl^. (©parbn, 2e»oif, ©!ann). 
,^a paa anna-oidr ftCee om $^(gann'^ 
formerne annbra*, ara' fe meften nb 
fom ^enetito gflertal, (B. 91. annam. •— 
2)atto Slertat : „i aro )Bæro", i anbre 8erb« 
ner. %alb. ($ang, fjelben). — (S^enetto 
dhttal: annorø. ©æt. (SaSe). ,,$an (ain) 
mog'fji (eggje fin ©u(fe aa annari^ 
©owr^. Dg annas. 9Ra. («ieUanb). 
;,$an a'Ije anna^ te", tjenlig til anbet» 

— „»erta anna^ mct", Sogn (»if, Hur- 
lanb"), fe ..annariS" A. Ogfaa: „©an Oftit 
anna mæ"; gofn. — «onnat coiy." A. 
b) toærtimob, men. Jtel. og fL „Sfolt 
mUe iji ^aoa bei, anna bei maatte retfe". 

„annati'fvat adj. ^oer anben". A. anmoc 
eg anneføoc m. IBSel.; anneftMm og 
atmel)or m. 8fiba. (Sbtmlib]) ; amt^or m. 
og annarl)aar f. mom, (Utanneftob). Se 
ogfaa annat-iort. 2) oeffeloid ben ene og 
ben anben. ©arb. ©^(. „IGegjen ligg paa annonhmr— apa ottnotfiiaf Se« aot(E(t)æ''f. (ftDamm): 
annofoor f.llfiendt)aiig; annatt>att 
6tranbe6arm; (arfoor, 6f3era.). 
annasvott (o') adv. i gforbigaaenoe. mebend 
6^å)xnitnS\ea aaox i en anben 9lettratg. 
l)al.(^iKfle^ab). IRebbelt «6<in fae (gjoore) 
bæ f o annoébort". 3f. (B. vL annars iøD« 
rigt. ^en ftbfle ^tl wfnber om ^(inimn)- 

.anitatHPort conj. enten". A. enten o: l^nab' 
enten, ont (— eHer): i grornterne: åxm* 
foort, Ø^erb. ; Anntl)oort og cmntoovt, 
3nn^. ; (l)>IItooit, 9tontb. gnn^. „td^ 
Mit itt ånnt^oort ^n gif! eQ itt^ 
3) adv. (fanbfnnftgk)id oIHb meb 9^egtelfe 
foran fig) i ^tmfetfontl^elfl af be to %iU 
fttlbe, aHigetiel, beduagtet. Stl^f. (@anb, 
9toitranb). ^bert anbet ^ebber Jamme« 
^ebd: anndhact. ^an^abbeno'tie fome 
annaloort ^eQ". JUitt ba fja, men 
^ tooPna *!je annafoorf'. — Ogfaa: 
ilfe) noøen afS)eIene; Sh^f. «^u oa* Qe 
forten rile (eH tmffer, annaf oort". 

amibtaviUjc fe annan og oilbre. 

amtsvi^at' adv. libt til @ibe ; tæt beb. ma, 
(«rinbeim). „(Btaa o. I'' Dg : „anned-oetaf," 
og ,'Oebab". „at" f^ned at oære „aat" ^ræp. 

«oimtøa^ " A. abniø, ©1^1. ; anmiø.lBofi»; 
obfii9 @]^(.; omt^ø (— nø). @2:tonb^. „^a 
be anndgt", travlt. 

2Dmfao n. ubmattenbe S^rabO^b (^ab"). 
^Ig. SRaaffe Stnb'.— cattifava adj. ub« 
mattet af „itat>". ^etg. 

omipen (ee) adj. anfhrsngt firlig, lunftlet. 
%oJU>, „^u æt \aa annpeen te tala^lnoo* 
tftr aa g\9t fe faa teE". %x. en peine? 

TUmftma t 1) ^erfon, fom er fnib af beli^m« 
ret 3jrao(^eb. ^aH. (@oI) : Tlmfcmt. 2) (£n, 
fom er befi^ffrHg Deb fm ^aatrængenbe og 
nfomeielige ZtwoU^eh. 9røfterb. : jinn^ 
fommc. B) befoærUg bef^mret 2:rat>l^eb. 
fWDfterb. Orf . (A). — dnnfWmmele'en adj. 
befi^ærlig fom en „fi." 2). 92£)fterb. 

%nnftmt n. betemret ^raol^b; møiefnib 
Omforg. ^an.((ØoO: ^nnftvmee. — ^nn" 
f«m f. b. f. (Sbr. (Som). 

JSmtib £." A. røg. 2) tra»! Sib. S^leb. 8) 
Xra^Ibeb =: ((nnfemb. 9^. 3æb. ^a 
fInntit mæ noge", Sæb. 

omttiba y. n. (at) l)brioetKiameb9[rbeite, 
fffa>t trabft. $Sfé>, (dH^^oi, ^ime). „ann« 
tita mæ Sfrbeie". 3) „anntiie feg". øjøre 
fig i^nb (færbig), orbne ftg. ^el. (IBinje). 

amtibuQ adj. ttaol. Snnl^. Jban æ faa 
ånntiiu, bi bæ faa &nnt om £iia". 

omivorbeft? adj. b^gtig til at bjerge fig, — 
tomme nb af bet, — rebe for ftg. @^(g.: 
anm>oolitt. 

cmmnn adj. oanffelig at fomnte til rette 
meb. Seftfolb. SRaafle for anbbinb (mob« 
tcd)en). 

AmiavinQ m." A. »Hgber, 2)al. 9{Qf. 
^Imumnøø-XMifP m. ^nmmn9ø''ø)nm; £ „^Citø n. 3) (fgt Oimtærffom^b". A. 9n(. 
Or!.— m. i 992ainb. „tCSg ga fje nofon 
9(n«ettebi". 3) Sagttagelfed- og^atte« 
ebne, ifær l^oi^SmaaDøm og^^r. v(9bt.i 
2enø. „$'æ ftort 9Btné ti om". 

„anfa v. 3) brtoe paa, baoe traolt. ffiom," A. 
9e^I. @ogn, ®br. „S)'æ mangt ^an anfa 
mæ". 3 (SIbr. ifær om at !iærne og nfte 
|wa een f)ag. 4) amfc fe, fanbfc ftg, 
oære oeb Beotbfl^eb. 9røbr. — OltifeFraaf a 
f. ftunbeilød, gefCiæftig $erfon. éogn. 

^iifa f. gforretning, Dmforg; ©ag, fom f!al 
røgte«, ©ogn («if), Sfj. (g^ofe). f. b f. «@|j. 9®ogn. 
OCttfe m. ^aoi^eb. éfl Ttnft anftn adj. 1) o^mærffom og roff ti( ot fatte 
(ff jønne): ifær om ©maabom. ^e(g. ©alten, 
Sof. og ft. 2) trabl. 8e anfa. 3f. uanfen. 

anfla y. n. fare frem og tilbage mellem fCere 
itrbeiber; oære ftniibedfø«. @^(. (gfitja, 
©torb). „for«anfIa" adj. fortnmfet afa>elt* 
^eb mellem flere 5lrbeiber. — ^nfi n. (m.) 
aanbelø«, ftttnbeSM Srabl^eb; ^eb ^aft; 
ogfoa: ftunbe^Iø« $erfon, @^t. (©torb, 
gitia). „^an fere f o eitSnfl." Sf.anna, 
anfa. fdof^vatån: anfel o: brdbfla. 

anjuQ adj. opmærffom, agtpaogii^enbe. 
Xronb^.; 9røbr.: «ttfoa = anfen 1). 

^nftidnø f. oeb^olbenbe belbmret @naf om 
noget; 9elt)mring. 9lfi (9reimn, ©tr^n). 
„^an ^abbe flif ei 9[. um bæ". 

onta y. impers. (ar) l^ooe^oft; ^afte, gjælbe, 
3nn^. „$>æ ante itfj om bæænnba". ©e 
onna, A. — onteø v. = annaft. fijfterb. 

„onten conj enten". A. anti, Siom D^io, 
Slebre %el antan, SWa. ; l)<r(i)Uten (— 
^æ(i)a), g^lamb. 2) eet of to. 8«om : antt. 
^n mUt )aa gjenne $a b et, eøer faa b et, 
anti". (&. 92. annat tveggja (antige) b. f. 

antra y. a. (ar)". A. $arb. ffinl ©W- 2) 
gaa og brioe frem og tiCboge, fom (én, ber 
gaar og oenter. ^arb. (Dbba. UQen^oang). 
»^angiænag aa antra aa foibe". „Stntra 
beimatte", orioe ^jemooer ; ^arb. (Jbamm). 
— ontroft V recip. tjeole«. iel. 8h)f. 
fiarb. — ^txtii : 2(ntr n. 2:robfen, ftjæol, 
JRunbl^ggeri. ^ef. 9i^f. ©§(. „^oma te 
Sintr«". — atttreleø adj. trættefjær. Zti. 

atttrnulen adj mobftræbenbe, tt^ær, orang« 
biuig. ^ebm. og (S^br : antr'øuulin. (Øbr. ' 
antrmuile. ©e anbgulug og gula. 

antportonø adj. fe anbt>ar(au«. 

ao. ^enne Soel^o, ber Ii)ber omtrent fom 
au i 2:. $ou«, er ofteft en Ubtaleform af 
aa (å) fe b. ; fielbnere af „ab" og „aao" : 
faoa o: laba (foaoa) ; Saoe o: Saaoe ($arb. 
IBof«, ©ogn). 

„Tip n. ©jætteri". A. „@jera «D a(0) ein", 
gjøre ^ax, brille. Sanb, gfoQo og jL 

Tip n. baglæng« @ang, 9ietireren = Roping. 
SReft i: „gaa i Wp^, gaa bagtæng«. $au. 
((Sol). %ii apa o: f^opa, 

„apa y. a. og n. (ar) giæfIe".A. 3) gjøre 10 apQ— afttt mentngdføfe ttrmbeDægelfer, flca omfring 
fig => filta. %>ai. Sæb. „®taa Qe fo aa 
aoQ mæ ^iiiinl'' 4) foruroUoe og for* 
Dilbe t)eb ublib og feliimobfigenDe IBel^anb- 
ling (font noQc en IBentfet rt)ller fnart i 
ben ene. fnort i ben anben Søile). Orf . og 
@tnnba: aapaa (ein ^e^), aapaa upp 
<e. ^.). „a^a mx'*, b. f. f&aih. ifle^pe for 
l^opa. — - „ava^ v." A. apa(> (inn) paa 
ein, trange ftg briflenbe inb paa (&n. Si.: 
aboft. ®or.: aapaaf(t). — 2(apaaQtn*e 
f. a) en Vrider, Sirrer. b) enflagd Sege« 
tøi. (&hx (Som, IGaaaaa) 

^apa y. rt)lte tilbage, for ^opa". A. ^all. 
(&ol 9led). 2) oige tilbage fra en 1a^ 
flutning; ombeftemme ftg. S)aU. @ellp. 
— ^pinø f wetireren; Dntbeflemmetfe; 
»ffgelftnb. ^aO. 

„^pa f. «be\A 2) ®jæl; «Jlennefte uben 
éetoaøtelfe. SiZd. „(&i gf^Oe^Slpe''. „gull 
font et ?lpe". 

<tpaltQ(t) adj. og adv. naragtig, ubittig, 
ajaifeHg, mening^lød. 2:el. (^tt^eib, ff^nit, 
ajlolano). „^u brilf o bufar f o opaleg". 
„a^alege tieen'e'', ooerorbentlig fmuf. @e 

* apelege. 

„^paU m «bitb". A. ^paal %ha<d. »- 
^gber ; ^apaaii ^bg. & SSIel. (Sreun- 
gen og fl.) ; tUabaoI, 939{eb. 

^pc m. Særling; ©aIo»2rjante = 2:ule. Si. 
(®ifin). ® a. api ^be. 

ar i or*ior, ara^Didr ofo., fe annan('tt)ar). 

„ara feø v. (ar) paSfe, tage ftg ub". A. 3""^- 
^elg. og 9lbnt. (9[ure): ol' f<v(9). ^arb.: 
ara, oret, ctcbc 2) arte ftg, toge ftg 
(gobt) op. ^arb. 

lUroI, t Ubtr^f let : fraa tUralø ^t. fra ttrilbd 
Sib. 9lbg. (et)ie). ^aa %vtls Zl ^al 
©æt. (»alle), „graa Mriel» %\\ ©æt. 
(«Dglanb); .fraa «Iron« %i". 3æb. S)al. 
3f.? ®. 9?. år-alda. ©e Stbel. 

„!Mc6 («r) m." A. Ubtaic« 2Urb i Xel. (©efl- 
jor^Saarbal, ^itiBeib), (igefont 2(r6eiønn 
(„i(r6iam".A.) og arbe v. fe ffg. 

„orba V. a. (or) pføte^.A. 2) „ale poteter, 
me Sft", ^Ijppe. ©maal. — -Jbertit ^ører 
\>ti ogfaa: ale (are) v. n. arbeibe fterft, 
flæbe, ©maal.'' A. Dgfaa ganfle egentlig: 
rlæbt, brage longfomt ^enob. £)fterb. {Do9, 
Xpnfet, Siile'(S(t)baO- „Sh^mtn alt fe(i) 
fram poa S3u{a''. „9[Ie aa Ijøre". 

^rba f. ©æleftroppe; %ta, @enia(A); ^lo. 
^e(a. (^o). ^re m. b f. ©enja: mebbelt, 
S émålanbélogen : ariba. — 2lr(HnPa f. 
= Drepinne. éenja. @e Dr(b)o. 

^rbebreoel fe -regel. 

^rbehiboe m. ftor 2;ræf lobiS, forn man ffjæf« 
ter „Slrbejønne" (^Jloojemet) paa. %eh 

^bl)auø m. = ^rbaaé. Sotn: %Vt^us; 
^aU. : ^(obauø. 

^bleit^a f. Itbet Sfgerfitjfte fom $Iot)en l^ar 
leonet og fom maa fpabed. 9{^f. (©ulbal): 
%vløyva. are^on adv. o: annarftab. ^atL og fL 

^ora, aclj,'' A. 4) forrig. 3®ogn, »alb. 
„^an æ fo arge, ^an time'Ije eta feg mette''. 

^bcQtfant m. (£n fom gjeme bil ttrre og fo^ 
træbige. (S^br. — ^rgiemetø m. bf. &bx. 
©e SReid, arga ((Sbr.) — Otrgepitil m. 
b. f. ®br. (OQer). 

orofa^ adj. arrig og trobfig, tfær omlBøm. 
etiør. (^eber ogfaa arfaft? ©tiør. 
(Staaraaf), ^tndet maafle er arbfaft, fe 
ara feg?). — orøfafhig adj. b. f. @^ør. 
— amett adj. b. f. 9tom. 

„%vmbø\t'*. A. tUarbtiiV, 9tamh. <^arbui>, 
9lom^b. <^arbø{^A, ^tlQ. (SSeffn). 

^(rmeflaø n. (9}um til) at flaa ftne Ørme 
ub; meft om ©fomageren. ^aH. 

^rmtfXenøja f. ©tprfeprøbe, ^t^orbeb mon 
griber i Vlrmene og føger at flænge til Sor* 
r>tn. ©ftl. „%a ttonafuengja". — 2(rma* 

. fletta f. b. f. ^arb. 

^rmøhrtfe (i*) m. ttlbuelebbetø tnbre JBinfeL 
3)al.: OCrmøhrtrfe (og — g— ); Sæb.: 
tUrmøhreeøie; 9lt)f.: OurmafrtFie. 

^rmflaø n. = «reibbbib. ©tjør. 

„TUtm^aup n. =ttrm^ola^.A. 3nn^.(BuI. 
©tnnbd. 2) = ermeftoup. 9h)f. Sronb^. 

2CrtaIørfa f. uartigt ^ennefCe. ©ogn. 

an^eøtlb adj. omfatter: arveberettiget (ige 
meb »rober = brobergilb. ©æt Xel. (©oein.) 
3f. ®. 91. arfi «roing og brédurgild. 

,,^0 n. O^jæring". A. »o]9, ©ogn, ^arb. 
©fi ^S)a oa flitt 2i» i ^aanaa ibag^, uro« 
lig 3ber. ^3) Uro, megen Støi''- A. Hom^b. 
6bl. ^arb. Sfi^f. (om larmenbe »irtfom- 
beb). ©e afa. 91femot. 

.rofa (1), v. n. (eø,oø,afet), brufe op ofb ' 
A. ©ogn («arbal. «il, «lurlanb) : afa (og 
e«ia) ejre, ooø, ofe. „3)a oo« um ©fob'n", 
ibet man traabte i %ko\tn. 3 9lom. (9U9, 
Un«aof, get): ofa. <rfr og ofr, eeø, afi 
og eefi (eefe). SOfterb.rfifenbal^X^nfet): 
aofaa (og æfer), <rø, eeø, efc 3 ^^• 
og(9br.: afa (og^<rfa), ces, afh, ofe oa 
cA. ©e efta, æfa. — fertil : TlftnQ I 
gjæring. 9^bm. 

„afa (2) v. n. (ar)". A. 8) anftrænge fig 
meb noaet. „ftræt^e" meb, tumle meb. 3<i^b. 
9iti\. irpan af a aa fhtnba f eg ; afamæbæ". 
4) fnafle meget og larmenbe, fom en Itbt 
berufet; = føg ja, oafa »eftfolb, 9^(1. 
©1^1. (8 og 4 er fun Stfffi^gninaer af 2 
(od A.) 3f. ofa og oofa. — %{noUa f. 
fnaffefaligt og ^øirøftet Jbinbfolf. ©ogn 
(„bl"). — tttfi;e)merr f. «nK^obeb. 3nn§. 
©e tø. 

^femot D. fnaffefaligt og ^øtrøftet Sune. 
fflf^l ©^1. og fi. „Soan ^abbe eit Slfemot 
paa feg ibag, prata um lift aa ulift". Og* 
faa: Dfemot, «afemot, fe ofa (o'), ^ebber 
ogfaa fySRafemot". 

„%fal m.-A tttofaali, ©æt.Ølbg. OCfaoI, 
JBSlgber. tUafaal, 89^. 

^fat HL »are, »aretægt; 9(nfbar fom føl* afttt-Httiit 11 øer méb Soretæat. @^(. ((Stne, gritja). 
„%a a^ot poQ*. ^3)u io(r) «fatn 1-* ftCin- 
ger fremmeb (gir.— (Jnø. hazard?). 
Hs^tim m. aanbeM oo op^ibf et Sf^nbtng ; 
bebdoft. ^l (@unb, Montre).. Dgf aa: 

,aftn a4j. ajonret". A. fflhm. 8lom. 9røbr. 

ofen (3) adj. ubfolbenbe albeled unøbigt ftot 
ftraft; htmlenbe; uftt^rlig; t)æltg. 9it)f. 
Sljør. Dgfaa: ^øttøftet, pratfom. @^(. 
— ofutt adj. ftøienbe. luftig. Stjør. ; „oa- 
faatt- . af ofa (2). 

ofefom a4j. ftærft paabrit)enbe; noenbe. ffqtib* 
fom i jtn ©ieming. 3««^. (Stob, ©tjør.) : 
aafaafotn; af (^aofaa Daa", af a. 

,^f! m.'' A. — fertil : %ihnnf&t n. baarb 
«ob§ of «ffeDeb Ztl - ^TflPefet) n. gnug 
M ^ber af 9[f!ebar!, fe @eb. ©æt — 
"uih^tabt m. @teb, (bor $tf! gror i SDlængbe. 
Xel. @e Steht. 

Zft m. SJ*. A 3) = ®tat>a, ©tjør. 3 ^etg. 
(»tnbaO : ^ar tit at meif e i. 

%9n n. SmnnieL ©atntnenftimling. A. 9lorbt 
^gagleoin". Øfterb.: 2(iht m. Cog Wn?). 
2) = tectm. ^^(. C>«b. 9©ogn, ©fi. 
9^. ^^an !om t flt!ttøn. ba oa'fjeStaa 
te fhma foa ^an fae". Dgfaa: Cén og 
«olH,iRfi. (@eIjo),©fi.(3førbe). 8) tjberft 
nn>Iig ^^on. 9^1. (^amre). ©e f[g. og 
ofa (o'). 

»oøitay. n. (ar), tnmle affteb ofo ** A. <^ul. 
og Øfterb. : «raftne" og „aftned". ,^a 
ug aa afhie (adue)''. 2) tage l^bfigt fat, 
fare tiC Sob- ^^ ffl^na te"; »fora^na", 
adj. for^U)pet, l^ibflg efter; 3æb. Dgfao 
o«ie oa „aaint"; ©fj. iRfj. 8) oære ^berft 
brig brø et Hrbeibe, tumle meb noget. ^elg. 
og %. „^ bu adna mæ?" 

aøRonbe acH. fom farer til, tager Qberft ib« 
nøt fat. ^og. 

Vsmnø f. (færing ; @iær. joaH 

^syKnimr m. en JKaor; fe DSpemorb. 

[If^tn n. 92ar, „©pettalet". ©ogn. gor 
»ilfpclt, SpataM" og M.? 

%ijtc n. = tUn 2). $elg. — aøt>ete fe ab». 

,2(øoeber (»beer) n." A. ^ff. »lom3b. Dg : 
a)feoecr (o'), ©ogn, »of«. ©c ofaCo^). 

nOt conj. at* A. aat, ©ft (3f)ale). ©jelben. 

<ita V. a. (ar) IJibfe til «amp = etja. 3tbg 
(!tobba(), ffteh. (gfrolanb). „S)ei ata ^e^ 
tone i^p(er) mæ ©teinfafl". (SI. 9^. ata 
obbibfe? 

«otau adj. 1) tirrenbe". A. ^abelanb. IGeft' 
folb. 8) om 9øm = ampefam, ampr. 
Scftfolb. 

.otolølea adj." A. 2) u^t^geltg. trift; = 
uefft. feoH.: atal)le (og aataMt).'-%P 

Jfntt }t aot** 
a V« ogte (at gjøre noget). 3æb. t,^tia 
jeg te ft^'n". — ada^t v. agte fig, be- 
gratme fig. 9l9f. (^e(me(. ©tranb). ^(Sg 
_fhi attap te gjort bæ". — ©e etla. 
HtføTiorar, Steb^obere. Xel. fe SCalføfjar. otta præp. og conj. uben. 2)al. (^oeffe^ab, 
^eb(anb). „^ør oa ingjen ^eima atta ^an" 
„3f!je atta^fun. attn, 92(Slbr. gforuton? 

ottorfoc præp. = attanfl|re. ^e(. (Sl^olanb). 
— attarfrn adv. (og præp.) b. f. %el, 
cmotanh, mo). 

attougete adv. bogoenbt. ©l^L ©e abig. 

att^aat coi^*. beb ©iben af at; imebend. 2)otn. 
(iBirib). „^0 (æg attaat ^o fæo^ f^vm leer 
i ©øtme. SKebbelt. 

att'aat'brcnb adj. omiRab: foeben. ©ogn, 
»a(b. &bt, 9iom. IBinger. att^aot^pibb, 
b. f. 9?om. Dg: attoeb*brenb, mebBrenb. 

„attenbeadv. tilbage". A Dgfaar attenba, 
SlSerg. ; att'en6(e)*att, C^^II- 9^«- (*»ott- 
enbattiaagaa", Sttnbal); aat^enbe^att, ^aU. 

atter* fe attr- (^bid 91 er oo!alft og ofteft 
blioer ti( mat (S) 

attftatt adj. = fatt |)elg. ©e baffatt. 

attj^etta adj. |e gft^tto. 

attaaa adj. ttlbagebøiet, ifær inbabbøiet i 
^otrt)ggen og ftiffenbe ^oge og SRaoe 
frem.8it)f.: atteøaøe; 3^b.: atttgaøa, fe 
gag, gaga. 

!Uttl)aa n. 9lorbfibe = ^af^aQ. 9{bm. 

attfytvb adj. lutfet. 24;onb]^. 

„%mmQ m. Dmforg". A. fiorb. 2) SJHnbe, 
^ufommetfe? itl (SDlo). fD^aafle „9(t^ug'e", 
fe {(atl^ug. 

Pattbuøa v.a. minbed ret, fomme i f)u. £e(. 
(9(fto, JBinje; ufiffert). „(&q fannfji a^t' 
l^uga be, eg (eoe glø^mt be^. 'Sltaa^e „at* 
^uga". ©e aat^uga. 

attl)UQa adj. omforgiSfulb; fjædigt bef lum- 
ret, ^arb. 

%n4ba (i') f. »agftrøm = att(e)riba. ^m. : 
%tt'taa ; 8*om«b. . 2(ttr-e'e. — ^tt*eaa- 
tvtcvil m. 93agftrømd]^oiroe(. 9^m. 

att't'Fomen adj. fommen tiibaat i noget, 

iærtig : !ommen tiihaae Grgaaenbe") i fBarn* 
»ommen, alberbomdfiøb. @br. 
„attWr adj. ttlbagebøiet". A. ©ogn, 8atb. 

feebm. Sanb 8lom. «uf!, »eftfolb. — Da- 

foa: amFeif, fneifenbe, SSof8; otriPtW, 

©maol. og fl. ; otfeiF og aFetP, «uf!, og fi.; 

attfetFen, ©ogn og fl. 2) attFeiF, egen* 

finbig, egenoi)^. «alb. 
attFetFtadv. baaoenbt, tbært, ^inberltgt «eft* 

folb. „S)æ gjef! o". 
attFetpeleø adj. og adv. fortert, bagbenbt, 

tbær(t) = anb!eipe(eg. ©ogn (©ognbal, 

Sonrbat). — attFett>elea b. f feteioa ©ogn 

(©ognbal). — attFetreleg, b. f ©ogn * 
„ottFolb adj."A. 2) !on!oo; om ©jergfiber 

(0^ anbre fteile Sing? fBaabfibe?). ©bm. 

(fejørungfjorb, Øt)rfFog). 3f- attrftjelob. 
tUttleøa (e') f. 1) ©oilelanb = «tterlega. 

&bt, : ^ttleøo. 2) = ^Itterglø^ma. 9lomdb. 

^tteleøe. 
%ttkQb f. = «ttlega 1). Slfj. (©loppen og 

©trt)n; meft: ,r'togb"). 
attlef^ adj. = ba!(eft. ^att. og fl. 
^ttlit (i') m. brugt og foætlet gfarbefuppe 12 «ttlit— Qttbkitt = (gtterltt. 3 9lbm. %tt\€et(t); i JDrt. 
2(tt(<rtt. 

attlyfa v. grt) = ottetlbfa (A). Wøro«. 

^nitrlfa. ,,taam(m)aa t Zttnfflta", gaa til- 
bage, gaa nebab = attraft; „i^ata i St." 
Hgge ogtentb. ^otn. ^aaffe til n^!fia, 
9luH. ^3 tttttrmeifn* b. f. goEo, ©nmol. 

„attra v a. 8) attra ftQ." A. 9151. ©^I. 
^arb. 9lbg. „$an attra feg Daa ^anU» 
len, — i bo", ftob iffe beb flt Drb. 4) 
attra fea, f omme igjen, Qttre [xa igjen ; 
om fBm, Ubflæt og bt fiarb. „éaore æ 
fo leibt te attra feg*. lloget ufiffert i 
benne 9et. SRaafEe „attroa" ; fe attraaba, 
fitttxacu 

^rattrail v. n. 2) gaa tilbage, foceffeg". A. 
a^a. 3) tilbagetalbe = attra fea. '^l 

attraa(ba) feg v. r. (r, bbe) ombeftemme 
fig. 2:el. (^nje). Dgfaa: aoraaba feg. 

„^ttrbera (e') fA. («tter.). «t)f »of«, 6ogn. 

„tttttrbob (o') n. (el. f.)« A. («tterO. tUttr* 
boo, Oftl. (2:otn og fl.); tUttrabø, ^aH, 
9lbm.: 2(ttrebdti. »iøro«. 

^ttrbrebba f. = ?(tt(e)rbrc<)a. ©^I. 

^ttrftjelpb f. en ftørrefraoIformig3nbf^n^ 
ning eder balb'CirtuSformig ^nbffjærina 
(»Dtn) i fianbffabet, ^ottfen aaoner fig ino 
imob £anbet eøer bort fra ben 2:alenbe (fra 
fjjorben). Slfj. (©trtjn, ^onnbaQ- ^r^arn 
ligg i et Stttefoælb, bær bæ fbelbe feg 
u^j) att-i*». 3f. ^elo. 

attrh>el:)6 adj. „attefoælt, attfoælt" 
1) om fianbjifab, fom banner „Sfttrfoelob". 
i)i^.r(Sib,@tn)n,$onnbaO. 2) inbeftængt 
(ooer^ooebet), fhtmmel, u^nggelig; om @te- 
ber. m- M^n attfoælte $(a«fe^ ^ebber 
ogfaa »foætøle''. Slfj. @e attfolb. 

%tttlc^tt n. Su(!e(|e. Suffe; 2aa9, §ttampt. 
9lt)f. (@ulbar, ©anb, 9lærftranb). 

attrpaa prsep. og adv. = att^aa o : tiihaQ^ 
paa. Slfj.éfj. «@in»æo'e(3)imm'e)atte' 
Daa gar'n, en Sig^eb meb fjf- h^o fram 
atteDaa*, ro tilbage i fammt Seie. @fj. 

^ttrrefa f. ^unbt)r, fom er brægtigt anben 
®ang. @ogn.924I- „S^dft^bling, fo$eit, 
fo^tterefo, foaicit". — 2tttr-raaF f. b.f. 
@fj 6e «Itterraafa. A. — ©crtil ^ttr* 
raaFaar n. Star, 6bori 3)^ret er lyStttrraat". 
@fi. @ogn. 9l§(. 

^ttrfloba (o') f. l)]^bab ber bltoer ftoaenbe 
igjen, 9left. 3®ogn: "Uttt^oa (af «om); 
é5I.3æb.: 'Uttt^øa (af %bxx>). @e (gtter- 
ftobo. 2) Q^temøler. @ogn. 

attrfhrdten adj. brogenbe — , ftrittenbe bag- 
ober. 6ogn, ^orb. „(&i atteftreiti Stveppa 
(«^rb)-». @e ftreita. 

^tttvtnb f Senbing, gf(>f anbring @ogn. 
i,@ljorb @(ierningg faor ingji Øtteosnb''. 

^tttvif (i') n. grraoigetfe fra «ftale eller Ub- 
taleife; a^obinfation eQer beibi« 3:iIbag^ 
lalbelfe. »of«, ©ogn. „$an ^abbe no a(ti 
no!o 9(ttebif pao M". 

attfl9ø adj. bagub' eller ubab'boiet, om Sing fii (9lebf|aber), fom ffal bore libt fremob* 
eller inbab'bøiebe, = gag. Se(. (Sefljor). 
»fijaan æ attftog". 

^tt'troa eQer ^tt^raab ? f. Xilbøielig^ tit 
at f omme titbage; om»er{, Saar og IQ>* 
læt. ^rb. (Jbamm. Dbba). „^ar tigge 
Kt eiiCttrao i »eine, i Saore*. 

att'ttaaen eØer att^roabcn? ad^. om ^nø* 
bt)r, fom beeb at finbeUbbei til at lomme 
tilbage til bere« tibligere ^jem. »erg.: 
attraaen- 

att'ttl præp. og adv. tilbage til ; atter til 
^aa.(ita(). i.attt'tee @to!«^ i,SRe Ijøte 
att« tee no*. 

„attDeb præp. 2) meb, jommen meb". A. 
»eftf olb ; ^oa. (ØQl, tu», mi) : oifte. 
8) bogerft oeb, = burtt)eb. ^oO. («ol). 
„Stffee »eggi'n*. 4) adv. „lorgge otfbee*, 
lægae til, obbere. »eftfolb. 

attt>e(b)brenb adj. foeben =» ottootbrenb. 

»eftfolb (@anb«0(er, dihv), ®br. {^ia). 

3 ^oCL («oO : affeebecnb. — attv€(b feCj)* 

becnb, b. f. (»br. — attt)eeft>ib6, b. f. ØU, 

attvcfQ adj. oeienbe eØer l^ælbenbe bogub. 
2:e(. (©eajor, 9lau(anb og fl ). ^ftjerro 
æ ottoæge". — attDirgjen adj. b. f. ZeU 
(aRoogfl.). «@ængjee æ ottDæajee*, mob* 
fat ;,fotrennb*. — - attx>c^Qb adj. b. f. Ztl 
(^tt«eib, »inje) 8e frombcrg. (B. 3t> 
vægr, balonferenbe. 

attDiTøieø adj. bogobepfiælbenbe. »eftXel. 
»fiiggje attt)ægje« mæ ^obui". 

7lttyv\at «= $lnb(t)i)rio. ItU mol) SRebbelt. 

atuøe, %tUQii fe aot^ugo, ^lot^uge. 

att^nm adj. unbfelig. Sel. (»ø). ©eootbor. 

au v. mt)Irebe, 3^1^«^ of 9; ft bette. 

atia v. D. (or, o og bbe), mt)Ire, orimle. 
©ogn (»if, Suftr), ©fj. («ffeDott, fjørbc, 
g$)olmebal). „^a au bbe mæ grolf patt 
JnrlQebaffa''. ,,^0 oubbe oo gaubbe' 
eøer „ouooagaua*. „^'æ ouanbe fnøt 
mæ ©ilb". 3f. n;&. 9t lia, nujlre. 

aua v. jamre, ffnge on, »du*. 3«^- — ^ut feg 
b. f. a^ebre Sel. — auja b. f. $arb. 

^aub adj. 1) to.m, øbe*. A. „^^ gjet! reint 
uti dubt*, jeg gi! rent forgjæoe« = uti 
intje. $arb. (SKøIban. ,,2) len«, blottet. 
Shcften olm.* A. ^i>ct oo'fje oubt* « 
«bet bor iffje fritt* o : bet monglebe ifle 
gonfte; oftefl ironif!t = jo bet fhtlbe jeg 
menel 9ibg. »9lgber, 9it)f. 9lf j. mm. 92amb. 
3)„æu(b) i @magj'n*,bot)enbeb;^enftaaen 
= (^g. ståle. St. @e ogfoo boott. 

Tlub, »lottetbeb, Som^eb = «ubn. SRo. 
(9laferaØ, ^inn«fanb, ^olum, $a(«oo). 
ir»era i Tlu'øt for $antga*, bære blottet 
for» (ttof.) Dg : „i^gu'ao. it(foi'a, fiuV 
(PiSRa). »3 w^u^oo* forelommer maaf!e 
ogfoo. ^ette funbe oære of &. 91. aada 
= aodn Øbebeb, eØer en gform of oub a4j. 

atibbeitt adj. fom let (ober fig ofmeie; om 
Qlræ«. 2:tl beita. St)ber aurbdtt i 6elg. 
9^ronb^. @2:ronb^. @^l. ^oø.; orbcttt aubbett— tttgite 13 (ø'}. i Qintbai; ^ubtitt, ^(g. (Ssønøt)/ 

«aafccn adj. (e{!t!Iet af Sfptbnm. ^tlå* 
btxa", A. 2åX^xl: J^ t>attut eta bø^ ha". 

Tk^mcåt m. 1) boøen ©mag. formebelft 
SRabtrareul ^ftaaen. Si. @e anb. 2) 
6inag efter et Sar, fom l^ar bæret kenae 
vbniøt. 2Ra, (fBjeOonb) : 2tut» (Ont^). Øf« 
lere: £)iKb)efmo(. 

<[Ubf^øytb adj. 1) forn ^ører gobt =» (ett|ø))rb. 
Ort OQ Siml^. : dul)ørt il) let at l^e, 
let førlig. Orf . (9len«ebu) : ol)ørt (o'). 

^aMitnb a4j. let at ^tnJbt". A. <S(br.: dti'. 
Øfterb : o\ 

«^fobtt £ (1) ])øbe2:U9anboft).''A «gber, 
S)al. »Qkir'n liga i Stun'æ etf an", ub^ 
bøet, 6cet9.; ogfaa: „i^unine*, @<et. 
JBera i Ttubn'« (og »aa, Oubna) f or $snga, 
SRatC'b)", IB^gber; oafaa: i ZEiitn'a (og 
fiutn'a) fil (Sljngbot, ftinn), og „\ «gun'æ" ; 
SI iv^aama paa £)un'æ (mæ StrBddfoI!, 
ms eit Ørbei)*, lomme til lort. Si. Sbal. 
— øvun'a" er et b^bpigt ©tcfetoaim for 
Xgre (ahybitinger) t SV* (Sf^a). 

,2ftibn f. (2) ^elb." A. — 3 ©oon (S«ftr) 
ogfaa otn ^elbigt SnfHna beftiærmetibe 
S)rift ^2)an fiible ^ann'it ^abbe ban 
Wmi aa bra(ga) f eg i ififå, lofl". 

iwbna^ V. n. a^cdte», opfTibed. Si. ("Jbin) : 
«nbna^ og 6tttnafl. gfo^ aumap, eder 
taonb, ^n (1)? 

?Mbnen adj. ^elbig i ftt ^aarblbmg. Sogn. 
»onmeii*. Upttert. (@e Slubn 2). 

«ottbfebb (ee) adj. øienftjnlig". A. 9lørod: 
diifecet; ffihm. : 4ttfiitt. — du^aaanb, b. f. 
9Urod. 2) ^(Soart auffitt (og dnfjeett) 
iKta'n", jeømaatte feepaal^am. @Sronb^. 
aubfvnt b. f. @^onb^. „i& oart dufi^^nt 
iKia'n-. 

«oiibølra adj. noget øbe: Ijebelig''. A. 6u6' 
lift. £al ; ^utliQ, Su (^in) ; <mbtlm, 
Sl; ceudiB, SRa.; diibl^ (førgftf!), @^L; 
dille, dhil. 

^.aiibtffø? aé}. fh:^6fom^ A. 61^1. ; W^l 
(@amnang): autt§e = gribug. 

aiibi>tøft a4]. fagtmobig. ftilfærbia (ligefom 
ooerounben); unbfeelig. Sogn (9^. „$an 
fat fo oraboiøfte''. „m omboid{tSingej!e''. 
df- onboiiS. 

oabmta (t')? t. a. (ar) ^abe ^ébt^td mtb, 
Jjnfeø ooer. tun i ^ræf. 3nf. og 3nbic. 
Sbol (^æffeftab, Solnbal) «(Sg bil'^e Hm* 
w6a(t) beg bæ Slag". Oai art)iba(t). 
I^L (^lanb, ^æffeftib). Dg: oy- (o'). 
Mttben : ut>tta, tit>cta (og b) ; 9h)f . fftdV 
bil, f)al.3ftb. ^ég nbita beg Qe eit@(rann^ 
Sormeme meb du, dt) og 09 funbe pege 
«obaub(ob— ; fom^o^bar o: Bodvai). 
•noita' er moafte et anbet Orb, men begge 
iunbe møbeø i IBet.: frilienbe, bære ooer 
m^. t)nfeØ ooer; jf. <S(. fH. miskunna, 
vArkynna. 

cabtn adj. oelfnutgenbe, let atæbe; bntgei^ ifær om SRellemab i fi9h)bfætning til @(røb. 

Sjlbal: dii*iW(t); Øfterb.: o-<rtt (o'). 
. 31. estr, æbelig. 

mieleø adj Jamrenbe; l9ber{tu]§l)ggelig; om 
S^b. 9lebre Sel. «^ læt faa duoleøt''. 

xoåQ adv. ogfaa: mm (Dg bug), Si.((rtfin). 
6us. dttø'e, Sfj. (SøHtr)- «d? (maajfe 
ligefom ^eila" for eiga, «r^al" for ^ag), 
ST. (eifin). ,au (du), «bg. %tt m " 
A. «om«b. Sfj. (Søtftr) og fl. 09'e (o') 
Sfi- (3ø»r) ; o§ og 110, Øbr c8Wban; u, 
Sanb; aaf, ^elg. oq fl. €e 09. w. 91. 
ok. ®. 9t. ank, ogfaa. — ^ufxa, 9Ra. 
Smaal. (3b) ; fe ogfo. 

ifHuQa n." A. fieftemt (Sental: 4^tittabe i 
9lom. og ttccttf O^br. (Som). „^ ^ox iHt 
i fiuaaee". Dativ sing. 9l®hx. (Som og fl.) 
— „$an æ Qe langu unbe Cugo'', Hir let 
»reb. ^arb. (UHenøoang). „@Io (fHre) te 
Ottønatø", fe ret inb i SM. 3:cl. (SWo, 
Staulanb, Settjor). 

?auQbttpa V. a. aaa ((Sn) paa Sioet Sæt. 

^uøef (emba f. klemme, f om fætter ober bet 
øoreØielaag for at l^olbe boaqen. 8ibg. 

- (Slcmlib): ^uQdlcmmt. — MUQstippa 
I b. f. »al. ($æf!.) 

2Cii9ePt>an> m. = Slugnefbami. Sotn. 9ebm. 

ouge^liten adj. liben, faa bet netop #tneØ. 
aha. ©el meft: „æue liten". 

„%UQtc m. Ubtolt ^a'er. Sogn og fl." A. 
@.9l. angr. ((SbbaSkåldskaparmål). Cht 
Ørt eller Sarietet ^bber ^Snuøaugur". 
^rb. S^l. ^tiaar. Salten; $tien, 21 
(9leØ,tt)in). a) en (Siloer; ogfaa (Sn, f om 
orængerCine eller fer meb et onbt, fCabe' 
bringenbe Bie. Sogn: „S^gug'r" (feil), 
„^eugur" (3lurlanb,«orbal,Særbal); »alb. 
(Sang og Slibre) : ^tiøor ; Sogn (Suftr) 
tilbetø: ^uggur". ®en fibfte gorm er maa- 
ffe at opfatte fom /»Uga— ur"; fe Ur. 

ouøer, ouøete og ouo acg fe aoig, obug. 

%u(sDtcaa f. Oiefrig = 5lugne!rao. 8løroØ. 

TiuiQ^stanb n. = Kugne (Sranb. ^ebm. 

^(ø)'Snm m.= Sluger 2). Sogn (16alafhr). 

Tlwmaal n. IDiemeb, Øtemaal, ^enftgt. Si^or. 
SRaofCe bonnet efter „Oiemaal". 

auQnav. 1) bruge fineØine ftærft til Stirren 
etter Øielaft Sogn (»il, «urianb). „S)u 
fit aa æugna ba burt før meg", forjti^rrer 
mig i bet oeb bin Stirren. 2) øtne = 
øi9gna. Soqn og fl. 

ouønanbe adj. og adv. øinelig. „a. lite" 
= ^auge lite". S^erg. 8«9f. SUbg. „aug* 
nanbe(0) Sær", b- f. S»erg. 

ouønofl V. recip. belfle »line. Sogn. 

^tmne i flere Sammenfætn.; nogle Steber 
<59ite(o') 00 ^9na".A. (Døn^øranb m. 
o : %mne (Sfranb. ^att. (9Cal). — Ogfaa i 
flere ©enetiO'gorbinbelfer. Wt^t i Sgber. 
%UQnt%øt n. gfortrin(„^or"), fom netop 
(neppe) fanøineø. 9tbg. „S)ette »abmaale 
^be mre, b'æ baabe breiare aa tettare, 
men b'æ eit jBugnc^or". — ^ti9ne'':aom 14 Slttfltte— aur n. Tibet Stotn, (iben @mule. I^ffsr i JlfSu^nt» 
^onitd lite\ Mtte libet. Ifea. (ibjdlanb, 
^olunt); tifbeU „Oanefonnd", og „Hjrnt» 
foititf", fe ?lait — ^øne ntiiit m. gor- 
øgeCfe epfec Srorffjel d^^un'') font neto^ 
!on øinei». 9lbg. iS^t. 2:el. — ^ugne €<vi:(e) 
n. bitte @mu(e. 6^1. ^arb. 2:el. 9ibg. 
fSSBiqhtt. XUbelå irOgne 2:eer'', fe 2:ære. 

— Odignc ©fil f. b.j. »«gber. Dfteft: 
„Seugne Cog Dgne) ©»^n^ @e ©jon. 

OfuønebltinF m. £)teb(i!. ^aO. ((Slol) : øfifne". 
^tiønefarang m. = 9[ugfarang. %tl $aQ. 
^uønefrtf (t') m. i^iefrig = 9lngne!raa. 

STebre 2eL: ^DgnefrifCf)". 
2(uaiieft>ar9 m. (n?) = ?[ugnefrif. ØJ:eI. 

(%inn,<S(raiibd4erab,@eQjor): <Dmieøt>ar9. 

— ^u(8)ehxxKV n. b. f. ajlo. Sftl. 
^uøttelette d. 1) = ^gleite {„Ciløtitt*' , 

Sinn). 2) = Seite 2) o : o<)boiet $unft 
i @t)nd!rebfen, ^oilfet for ØiebdRet be« 
grænbfer Ubrtgten. %eLl^o): <t>tianletd. 

tUuøtiemtb (V) n. ^aai eUer Wtætft taget 
blot efter £)ieft)net, Øtentoal. 8ofd. i^^iera 
itteJCugnamee"; ^gobt Sfihignantee''.— 
^uønapaobl m. en igloer» (tn meb o|)fpt« 
lebe Øine. IBufd, @ogn (IBit. 9lurlanb). Dp* 
nnbelig £)genabn paa en ,,$aob(^ a : $aul ? 

^ugnenrf^ n. og m. Øiefrig. @æt 9Ra. ^el. 

^timierapp n. Øieblil. ^au. — ^a\b. : „paa 
Øgnerappe", og ^oaa Øgne Sjappe". 

^uønefaarPe m. @t)iben i CHnene. Sæt. : !j[t. 

TluQntfiynQ m @n(bfmeb, Libellula = ^tuge* 
ftt)ng ($00.). @æt. Dg : Oønftinø, ^ou. ; 

^(uøfperra f. = Stugenemba. 9hS(br. 

^tiøfprenøja f. noget Jorn fpiler ^otø Øtne 
op, IGibunber; ifær JBtbunber af loinbelig 
©fjøn^eb. 3nnb. (©eitftob „fcugfprænj"). — 
Ogfaa ^uønefprengb f. @bm. ({»ar^ant) ? 

Tlu^yn (t)9) f . noget l^t^orpaa allie Øine ret- 
ted. @æt. ^$u æ at Stugfumt for IBerb'n''. 

TluQfynb (Ijb) f- ^orijont. 3@ogn. 

ouøunba, «^tiF, fe ot^unba. — ouP fe ong. 

„aufa V. a. (ar) øge''. A. f,^nla upp attt 
ha fanta", opnppe aanile Stribigbeber, og 
bl. dertil : ^(£it S^nbarfl ^ufelfe'', (Sn 
font ftabtgt oprtpper. 9t^l (@unb.) @e 
S^nbaufe. 

"Uufa n. en (iben langftralt IBanIe mtber 
jntult Sanb (fnareft Del fttffenbe lilefomttgt 
nb), ^elg. (IBinbal iBrø^nøQ). ^©fjeraufa''. 

— 2uiFe m. b. f. ^Ig. (9todne). SRebbelt 
@e følg. 

^^tiFe (9tufie) m." A. 4) ben frafHgfte fScO^' 
ttb, gforjommeren. %tl. 8(et. 5) en ooal 
ener bobbeltfilefomtig tBoHe af ^el eller 
bl. mm. : Itiifje ; ©tjørbal : „jDuf ". — 
Tl^Mupa f. 6uppe meb S3oner i. 6tiør. 
„jDurfnup". 

TUaia D. a : Ona (9(n!el). 6^1. ((^e). oufra T. n. fore gientagen Unit, anfe atter 

og atter paa. 9røbr. „Dulre paa naagaa". 

OCuTm. 1) ben ^ule 8ttU af @foo*$lngelif oglignenbe planter. Sofdogdarb.: ^til 
(SSul) og $ti6l. ,(itn «. te ftrila niæ\ 
til at fprøite igjennem. SReft i : (Bettoul 
og nvanncaa, ^L? ^o% @ogn (m, 
2ahtni)\ (BeitoukoalR— e,@ogn(Sftrbal, 
Slurlanb, ^afiSIo). 2) aabenmnnbet $erfon. 
8of9. @e 9(ule. — oulen adj. (røvfor' 
mig ?), aabenmnnbet = ^fleppm^nnt". 93ofd. 
— „aulanbe foolten" = ^olfnolten. 8ofd. 
Se Sol, jolen. 

^til f. og llul n., fe aula y. 

„aula V. n. (ar), frt^be, ogfaa : m^tre. Ueg. : 
flæbe ftg frem, Irat^Ie og arbetbe, gaa og 
(jdle". A. — 3 «et. „m^lre". ®br. Som«b. 
Jibm. — 3 ©et „ittjht" (tHEre i ftobig 
8maabet)(rgelfe) i 8fi. (gførbe, ^tfletooQ), 
mebend ^m^Ire' gjeme ubtr^ftesS t>tb „out", 
^amt** ; fe b. og i)rja, ^Ija. — 2) t)ære i 
l»bn, iRe ftærft fremtræbenbe, fSirffomj^eb 
meb noget ; t^ære oebbolbenbe i at toirfe 
fmaat. («æfentlig famme ©et. fom A.). 
@(erltg om oebboloenbeeenetonig^kaoen, 
^iQnlen, burren, S^rt^alen. ^arb. ^t% 
@ogn, @bl* tf^ Quia t eino* ; i^attla aa 
gnaula; aula aa gnaga", @$Berg.; „æuUi 
aa gnu^ b. f. Sogn ; i^dula aa olftra", 
omtrent b. f. 3æb. j^faa : «aula aa oer« 
!ja", om ftabig, ft^ag Smerte, SIBerg. Og: 
„aula aa blaafa", blæfe foaat mtn jownt 
= mara, SIBerg. ; fe $lul f . 8) fnaRe ut^ 
beligt og monotont, fom en berufet ellec 
et ItbetSBam. „IBabnefereteduIa"; „dula 
aa fdutra". ^al. 4) ooffe (ftige) jæbnt og 

Siaat. SWa. (^olum). „llanaa æule*. — 
øied beduben: duie, arl'e, Aultc, ^t. 
9^. ((Slloppen, Strt^n, (tih, ^at^iQ, Sogn 
(3øpebal). »Præfen« 3nb. aule, gmperf. 
Attlte, Sfj. ojj fl. — fertil : 2fail f. jt)og, 
jeon aStnb. S9I. $arb. — %ul n. oebbol* 
benbe &nat>ttt, S^rQglen. ^nlen. „Ungga* 
«ul". S^l. — tMufiim f. b. f. »erg. Stift. 

2(ule m. i (Seit^aule, ^ann*aule, fe fLuL — 
3: (Bvauuault m. (S^røbfluger, Sogn; 
ntat^aule m. dn fom æber næften belUut' 
big, ^arb.Sogn. (JDg Vtau(b)*aultr m. 
et flalfel« træ; ^af «To i Sogn). Sl^U 
auU, en Stnmper. 

oulen adj. aabenmnnbet. »ofS. • Se Øul m. 

auma? \. (ar) gramfe, graoe til Rg. Sal' 
ten ((Øilbeftaal og fl.) : 6um. „^ duma 
oat (te) fe". 

ountfam adj. ^nlbærbig, udfel. 9løro«: dm*. 

ounen a4j. om Slgerjorb: lød, flodfet og 
ufrugtbar (ubbrugt?). S)al. (^æjle^ob).— 
2(uneiorb f. faaban 3orb. — ^unemoff 
m. liben gulrøb Saroe i 3^^^^' f^t>UUxi 
ifær angriber 9iobfrugter. S)al. 3f. Slubn (1). 

ounoU adl. oranten, Danffeltg, orangoiuig. 
Solør, Obal, »inger, Smaal. 

^^ur m." A. — 4) dJrunb, ©uub. «gber. 
„^ oa'l^e anna ^dnt aa »otn", ben blot- 
tebe »unb (Sjotlanb). ^S)æ ligge paa 
^ntn i j^euam", paa 3orbgulbet. „W 
%wc—a\^hafitQ 15- ovoti te tSur-aa-Øonttø' (^olutn). „it 
(el. i) «ttrfen« »otn*, ^It tt( «mib«, I 
9tiitb OQ «nmb ; Sibo. ,3 fiur oa IBonn", 
b. f. 9lfb. — 5) neSeefte ^ant of f^{I^ 
8ob (9lot). 9h)f. @enia. ~ Ohittinel m. 
fionte^^uget tit „fLutn" 5). 9log. 

2(iirm. etn 9Rt}Ir. 2:U aura. IGeftetadeit 

,mira v. a. 2).' A. 9lfj. ©fj. 

aura v. n. (or) tnimlt, mtfixt, 9^. ©fj. 
6ogti, 8fofn, «obat ©elBu (øre, øra), „^uaa 
aura ma Shmr'. i,f)a ourte liffo jeila 
fianbe mæ guolf. ^^a aura mæ Étaft 
i Dfta\ men.aRoRin allla^ frøb(6fi.). 
,2)æ aura aa frau" (Sfofn) 3f. aula, 
tnia, t)(ja. øtyra. 

Tiutbuib) t laob meb Sorbøult). (&bt, 

Htttt m. Ørud =s ilur SSalb. 

auceta v. afgrsdfe inbtil &tnnhtn, ly^Cum", 
Shilben, »=eta fDart". 89Cgber. Uhq. 
„Sau'n, i&dtæ aurete". 3f- maureta. — 
oturønaøa v. b. f. 8æt. Xel. ^aumage".— 
oursfiotHx y. b. f. S^lgber. 8e gnaoa. 

2(uretra<6)a f &i, l^eljt IBabmel, ^bori 
Stenbtngiøtraabene ligger beffelt^td enfette 
oa iKirrebe. ^rb. (£)i)bnorb, Obba, ^amm). 
Sceflemtina meQem „(Sintræa" og »Soi« 
troea", f. o. ^fhtof af aunan. — awct* 
ttctbb a4j. om flig 8æb. ^arb. 

»^tøfbr (o*) f." A. ^loofure, fom blotter 
«ftmt* : a) ben fibft ploiebe ^re. 9lamb. 
b) 2)obbeItfure efter Sæltnutg til begge 
@iber. ^(Q. 9^ og 634;onb^. 

oargienøs adv. fortert 6ogn. @e orb. 

auc§nava, autnaat fe aureto. 

^Corøota (o*) f. ^frunbiorb, fom er opbløbet 
og o|r|htbt of 2:øoetr efter fborrfgfr ofl: ifær 
i Sel @^(. — ouraoten (o') adj. bonlet 
mebjytCttrgota"; me{t om IBet, boiS arooe 
Unbergru« er opfhtbt. 9t^l. ©Ql. <ø. 9^ 
anrgata &xiat>e\? 

^uoA^om n. mulbfattigt 6teb i 9[ger eller 
iag, 90or jrtUtm" træber i ^ogeu. Set 
(Settjor). 

ottfetD ady. « fettt^enbt orb^bt 9^ogu 
(Sabot!). ^. aurt, aoig, eller orb(benbt). 
— ^otfetvtnø m. (eit^aanbet $erfon. 
^Qtb. 8of9. * 

ttsnrmonP nu 1) = ^tunemafl. 9t^f . 2) Siean- 
om. 9i4f . 9ll^t ^unmaff og ibttiman, 
@aaen. @e 9(urribmaH. A. 

2biRMfa t: fiæleligt og fropdiigt fbag ^er« 
fon, @t)9m)>er, $u«(ing. ^Ig. SSefieraalen, 
6eiua; @alten „buttxH" . €K^eIa.: "Uat* 
tMpfa; $elg. (Øloien) : 4^n><rfa. 3f. IGoefa. 
Se førg. 

øtax^tn adj. froftlø^ og ubuelig, 9^mptt' 
agtm. 9^orb(. (@alten og fl). Og: aav 
offfot. 9h)tbl. C^elg. og fl.). SRinber om 
0. 9t (^rvaai ajfsloig. @e foreg, 

#aitfa V. a. øfe". A. boiifa, SmoaC. $oIlo ; 
^e, IBeftf olb. — .2)'æ tute oo|)))*dttft 
enba", (Øiengjaelbelfen er enbnu i Bente. 
6<M»r. y^n 5u^ oopp forV, gjemtem« ^eglebe i^am. ^ebm. — JUufa f." A. 

Aaufe, §000, ©maol. Åøyfe, SSeftfoIb. 
^øFjecalb n. l)Øfetor.m ^u^erolb. 

IGalb. 2) aabenmunbet $erfon. 9^n- 
TUksfjttlump m. ^aletubfe. ^(g. (•la^). 
2(uøf|ertroIl n. ^ 9[uø!iertunq). @alten. 
^tttuft m." A. (DfJ (o'), ØXel. ; Ufr @2:ronb^. 
i^auitan adv." A. aufloan og au^aa (om o^ 

du), lG9[gber; onif^ao, @ogn; 6uflo, ©1^1. 

9tog. (Cuftooinb). 
^uflan m. = 9[uf!anoinb. 9(gber og fl. 
^uflanbrot (o') n. iBøIgebrub fra Øft @ogn. 
7UManf)øva f. langbarigt Uoeir fra £)ft Sef. 

(feunbe: „Øftafjøro" og «Dfta«"). 
2(uf^tnam."A. Qht fra @maa(enene eller 

g^oQo. C^lo. ' 
tUu^lbtna m." A. Øflfaaittøot lalbed gfolt 

omtring ^olmeftranb og forten af SfoK i 

©anbdoær i 8eftfolb. 
2(uf^l)aa f. (n.)^ælbing .6an^ fom benber 

mob Øft. ^all. %tl 9e®br og fl. 
"UuOttabaat m. meget Ifff IBaab; ogfaa = 

«uøfieralb 2). 9lfi.. 
oufhre adj. => øt)fh:e. @^1. 2Sta. og.fl 
^'Oittber^^aU'Oinbre. ée Øonnber. 
„av A, præp. of, fra. bort fra" A. ^5)ei 

to! »ruree ao'n". 3:el.(»ittie,a»o,ftDit«. 

etb). ;,^u ^ebe oænbt meg at> fftamni", 

traoenbt mig mit rette ^am, foranbret 
et, f. &». fra ^erjuø ttlSoriud. @ætia. 
„2i\) gamalt", fra gamle S)age af. 2:el. 
6æt. — fdvma til at ubtrt)! fe (Sknetiof or- 
l^olbet, oefølenbe meb .^til'' og ,raa", o§ 
nogle ©teber (2:el. ^al.) maafEe ]^t)ppigere 
enboa enb „Hi". ZtU ^al. IB^ber og éæt 
(3 wgber minbre brugt enb i^aa" og „til"). 
^vttv^atn at) 161om", Blomø Sømmer« 
mærfer. ^@Iotte a o Sh^fen". ^(S^jentaa 
a(o) ^Qpa". — „%t> «Die", af al SRagt, 
fe «ol. ,,«(0) SWagt", b. f. Si.— B, adv. 
bort. ^en, affteb. „&an hatt a b a t IGatne, 
9h)ri", ub i Banbet. Sel. (©ettior og: 
^it«eib „ab'at"; moulanb „ao'aaf). — 
g^a gieff aaQ**, braft itu. 911^1. (SRanger, 
aWo). — 3 ©ammenfætninger ofte = „oo" 
(^oormeb bet ofte gliber fammen) o -. af' 
^enbe, oberorbentltg, altfor meget; f. (Sti. 
i^aogalet", altfor galt („taogale", ^arb.) 
„aODtger" ofo. @e ao. 
avatiQa v. n. (ar) = abangaft. BXeL 
7li>aat n. Utøi, fom )Bemænb, ^0tu9, ofb. 
Øfterb. W>m, Sel. og fl. Om Sud og 2op- 
Der; 9lfi. og fl. Om g^luer og SR^g ; Sæl- 
9ibg. @e ^at. 3f. 9. 91. afåt, ^raabferi 
aoaataa adj. afmattet; baanefærbtg, nerien 
bebibftM. @tjør. (IRaaraaf) : „(maataa taa 
SSarmtn" og „aabaataa". $or ai>oita(b) ?^ 
SlJoget ufiHert 3f. drbita adj. og ubita 
V. uobaotaa", SKaaraaf). — (d^ „a(o)' 
fotta" a4j. ubmattet, er mebbelt fra 3æb^ (Sime). 3f- maajfe fottlaud). 

whafltQ adj." A. „aabbafle", 91^1. ; „a(0)- 

bafele",©elg. og fl.; „aobafle",$arb.@ogn;. 16 artattcg— flt>Brific ^aiohaHie" og .^aoboldte^^lSSoQn; ^oBaf(e^ 
®fi.; (^abdfelifi", SRo). .^ ftaor fo 
ooba!(e te, fo ba f^Ie fo amueilele før 
mcfl*, (@ogn). — oobtHtQ aåi. t>ctx, 
fEjiet), forleert ; unnig. Øfterb. %amle; 9Ra. : 
^obeffelta" ^|»an æ aoæfCe*en'' ; £)^erb. 
1,'^æ gien ah(tm\ 2:re*e (igg abæfle", « 
oiøbelt. 

o^iHutøt? adv. = at)betleg(t), baagt. 8aften. 
^$@g fat \aa ah a att". fUtl Hi baaa, 
bæma — ligcfom : a(p)baft, a(x))b<spf(l b. ]. 
^clg. 3nn|. (A). 

"Uvhet^ n. et foært »eft, fælt «eft. 9l®br. 
9lQf. og fl. Dgfaa Tiavhtiit, fSitil 

<tvhtnb? adl (og adv.) (iggeitbe ubefHemt 

' (Orebent) for ^oanben. oaufleligt ttlgjsn« 
getig,bagoenbt = aobanfg. §oQo „abcmt^. 
— avhtnbts adv. l)b. f. »ejtfotb,?labaI. 
*@toff'n i&aVn) ligger faa o(o)beni!e« 
tel". 2) bagoenbt; u^aanbterltgt ; ooer« 
t)ætte8. „a \tox", — apbenbelcvøe) adv. 
= aobenbed. ^aQ. — abcetiQsli og ahentQs* 
Ittt, b.f. »eftfolb. »uff. 

cvhtnba fcQ eQer aahtnba feøV v. n. osce 
^berft uft^rltg, oribe og fafte nø ; om iBønt. 
©ogn (©orgunb, fiærbal). „éxt iRje fo aa 
oobenba be I" 3f. »enbe o : mrfl, »ribning, 
(og &. 91. bendast å, toifteiS?) 

^t>Wrba? f. en oælbig og noget pIum))Sfi« 
gur; en ^otod; meft om ^unfjøndorb. 
Tlahcttt, 9Jfi.(©trQn,»reimn), @fj. (fjel- 
ben), 6bm.; ^abeere, 9lomdb.; %abcflt 
(„it^li", cacuminnlt. S) Sloméb 5:otn, Sflom. 
f^oKo, @o(ør; ^b^rle, SRom^b. (fiafta), 
wom. ; 2(alKr( (og ee) og "Uhcd (og ee) 
f og n. SRbm. M «obære teShjr (feu), 
gente, »jorf, — ^at, ©toft". Drbet er oel 
et oeb „00" og (eUcr) „oo" f orftærf et ©erbo. 
^©æle" fe b. ; botlfet ftjne« ot l^ænqe fam* 
tnen mebS^l- berdi,^ølle,$r^gt; |f meb 
«ett of gur!, g^rljo, Surf, @øott ofo. — 
ixoberben adj. oælbig og noget D(um^. 
Slfj. ((gib, ©loppen, »reimn ; libet brugt): 
<xahavtn d^cin o. ©tut"); 31bm. (XingooD) : 
cahøtltn. „(Si aabæla kn'*^ „^t oobæle 
SSecr", et oætbigt, oolbfomt SScir. — aa* 
h<na og aahc^ta adv. oælbigt, ooeroætted. 
»om«b. 9lbm. „o. ftor" = ^^bælftor^ poo 
€)ftl. rS)ct »tljffe" S for rb bører efler« 
libet Wemme i be (ggne of røm. »Dor" 
O: Drb). 3f. ogfflo oobeflo. — 9Jloofte 
onbenftebSbcn ^ører %ahøl og ^bøl f. = 

. Soberbo. é^onb^. (Uppbol, 9)lebbo(). n^^ 
W>Bt te $æft, te ©ør" (o: »Qrbo). Tla* 
høtshan n. et oælbigt ftort S3om. ©Xronb^. 
(SKebboI). SWoofte «I @. S^l. afburdr («af- 
byrd). — aahdla og ^e adv. obermoobe. 
SReb4>oI. 3f.(?) 0. 91. afburdar b. f. — 
2(abøtfje f. omtrent = ^oberbo. S^lebbol 

at>becen? adj. ftraf« færbig til ot fl^nfe 
oøOQonbefig; fjælen og utoolmobig. Sofd, 
@ogn. „^on æ f o achtvtn (æ?)oo utæ- 
ten". 3f. bero feg (og &. 91. beraet af, lobe fig merfe meb Btbelfer). 9{eppe for 
ooberen, of 0. 91. bera å onfloge. 

^"Uvbttia f. Song^oUn, oftærftebe @troo.' A. 
9^omb. 2) botbt ubtsrffet $o(m 9lomb. 
r9l«rø, Doerbono) : „«bærj" og ,,Slbeti"; 
@eIbu(2:^bol .«bærje"; ©elbu: „Stbørjoa", 
plur.). 

„avhetf)a v." A. »of« : „ooberljo" ; fftt^l : 
„00«"; 9Jifl.: „oberfo". 

„at>httt adj. oftøet". A. @§I. 9^1 

Tivhob (o') n. noget ooerorbentligt = Db' 
bob. 3f. 3«t. afbod = ofbod. @ogn 
(SufJr). ^*it «obo te 3)^r". Dftere fom 
a4j.: „dit obbo S)^, ein oobo ^or". 

at>borcn (o') adl. of^øftet: of bero oo. (Bbx. 
(Dtjer): aa(v)bovt. (SKebbelt). 

^avhvaasltQ adj. ufæboonlig". A. Dgfoo 
adv. ®br. Øfterb. „obbragg'Ie ftor". 3f. 
^(. af bragds, ubmærfet, færbeled. 

avhttQba adj. og adv. nfæboonfto, ooer« 
orbentltg; oæroætte«; tM^Ibig. aawxQba, 
@bm. (^iørungfjorb og f[.); aat>re|[ba og 
ovreaba, @bm (A; og ft.); aavttiba og 
oDreia, 9lfj. ©fi; atnretc, ®br. S^fterb. 
(9ienboI); ai>re'e, 9lenbol ; aaordba,9^. 
(®tb og ft.). »2)æ 00 oobregbo @tøre 
(Størrelfe) poo ftor'n". „^n ooreibo 
^effe". ,,eit ooreio ftart Xre". M 
oore'e ftor @toff''. Dgfoa: ^t>reibabetft 
n. 9Jfj. — avbttQbaltQ adj. og adv. b. f. 
aabc^bole, @bm.; awxQbaLt, @bm.; 
apretbale, 9lfi. @e fø(g. 

^t>breøbe? n. og f noget ooerorbentligt; 
noget oælbigt. S^fj. (©b, 3nnotf ) : ^xv* 
vtibt ; ©qon (3øftebol) : Olauceie. „(Sit «. 
te 2:re, »eift, ^r". ^ib moofte ogfao 
„"Uvttib f. ftor SRftngbe"; A. 9lørod; 
%vvt"t Øfterb. (9tenboI). @e bog ogfao 
Sloreibo. 

apbccføIeCø) adj. og adv = oobofleg. ^obet 

aDbrenøt^eø adj. og adv. 1) offti!fenDe,u{æb* 
oonlig, upodfenbe. 2:el. (»ø, @ouor). „Bogo 
feg oobrænjoleg". 2) offibedliggenbe, nht^ 
!oem; bagoenbt. Daaiv)htctnQslt. Øfterb. 
Dbol, $ebm. ^otn, Sonb og f[. ; avhvmtQs* 
lett, 9tom. „^brængdle ftor", ufæboon* 
ligt ftor. Dgfoo aabrornøølcte Odio. @e 
oobrengieleg, brengja (og oobenb ofb.). 

"Uvbvi^b n. minbre »fotoelfe, minbre 5p^ 
fCjcl, «fff^gning, 9lt)onfe. Xel. (3»©, S»o- 
lonb). 3æb. (^oo, f. ?) „TOongt «obrigb 
poo ^oten mib)om (mt)b(o) @ofn oo @o!n". 
©e ,,aobrigbe", A. ®.9l. afbrigd, n. «f* 
oigelfe. — %t>htiQbinQ f. b. f. Sæb- — 
— „%vhvi5b f. noget ufæboonligt. @æt." 
A. 3fær: noget ufæboonlig ftort og præg« 
tigt. „^a, for ei aa(o)brigb !" 9lfi[. (^onn- 
bol, @tr^n). 

avhtiQba v. a. (or) foronbte, feroenbe. 
»olD. ($ona). „flobrigbe SRooIe fttt",for' 
benbe fin ©temme. 

2(t>brtFte (ii) n noget offtiff enbe; tf ffr noget 
oielbigt. 9lom^. (»oli»ø). i,<Sit i(obri9je «t>trif|c— at>gjerba(t) 17 te Stat", — at>MPieIett a4j. »fæbtHrølig; 

•wror^ntlig, = frcrøitfta«* fjfolbal ®br. 

(StfjooflP): ^abriiljelc-'. éf -ottbrifjc, 

ot^rtfjeleg''. A. 3f. Wfj«, piffe of, <)ronfle. 
cm^fa y. n. aftnge = brjota an. @tjør. 
ot^téfta V. n. (et, te), Ikne. Sfj. (gføroc). 

^Qti anbrø^fe tiofe lite paa ^aanaa". 

@t „brøi^a é», htitita attpcta'. 
(U^lNrøvttø adv.ttbenforbebftnebe^eie. 9)a(. 

3f. brøsta, Brant. 

9obrtt n. 9[f Qtff ndninddmibbel, @f}et @fine; 
f. iStt. en «Streg, en @fran!e, et (SHerbe. 
Ze(. (Sianlanb). «»niffi ft dt «obl)te^ 

aob«9t adj. forfeert, fe atibM^t ^oxhi. 

oobM V. a. jage (Sfæet) fra ^jemmemarfen, 
ø^Wn". $arb. (^amm, UØendtNinfl): 
•oobøa'. 

ISbbaa m. oa ^vbaQina f. = ØDbagning. 
6aUen ((^ifteffaal og fl.). 

<xoba§a T. n. = oobagaft. élfi. 9tø(bat ^aQ. 

01)609« ^v. » etter aiibagat. ^a. „&n 
mot'fie f{i)ta (ffi^a) at»bag^^ ((S:^rifHe : 
.aøbajtf ^. — TiPbag^M n. mørft, libet 
Mbefr&net @teb. pan. (^), -• ^vba^as- 
Mt 09 2f96a9aArof m. b. |. ^aU* 

wbaamb adj. gjort ntoaØøi og ligefom 
«imbtom Mb oDerraflenbe Xtitole, „= 
ffmfa". 5DaI. 9Keb. @e boama. — av* 
b9yvb ad]' b. f.eg. bm^et. ^æ\>, fe bøt^Do. 

iKtobeøt) adj, avbtmgiait y." A. 8iJ)f.@fi. 

tcnfbtgma v.'A. |wrb.: aobemia. 

a9bt 001^. forbi. %tl (9iaulanbT: av'bt 

Thbins ^' for ^vbcpting (IBoIb ). 6)br. 
(Som og fl.). 

2bbtt>Ic n. et afftbelliggenbe, ffuntmelt og 
Dilbt @teb. %tl (IhHtdetb, Qaathal Sinje). 
9^ lignenbe er »o(n)btD(e, Ubiofe. 3f. 
^olbQOIe. 

ovbpøga y. n. = aDbeggjaft Sogn (Særbat). 
— øOVbøQb a^." A. éogn, X^I. 

Zvtytfft n. offibeiSliggenbe, oilbt og ub^rf' 
bort 61eb. %ti, 6(et. :^f . 8(0^. 

ax>^ja = y. goaaf grjelbbr^net^^^Jggeme". 
øSiUt ^D' ao(ø)eggja''. $arb. 

•at>effa y." A. 2) y. a. tage (æbe) SWfene af 
Strooet ; om ^r (gfugk, gf«) ^aS. l%at), 

'Hvtmnt? n. ot)erorbent(tgt „(Smne"-, om 
ungt Seoenbe, >m loDer fierbdei gobt 
^b. (ftomnm) : ^oetmc 

oøcste ady. oiiermaabe = ai), aoanbe. Sæt. 
8a(b. <S(br. ^elg Sanb øg f!. Ogfoa ac^. : 
•iSift oøenbe @afKe = «imaft. éctt Ub* 
tribelfe af oø, Hgefom oøenøe af 00. 

oøepla ady. øøermaabe == oøeøla. Sanb. — 
oavtcfvidt b. f . ^att. (iSoI)« 

^berlc? n. noget oslbigt; nøfj^t f øm tog* 
ger tkflaa )ma aøe hæfter ; noget man 
næøen ine magter, ^arb. (UHeUiSoang). 
A^ etåin'in a råint fiit Ttøtvk'*. Swa» 
rere Wd' enb ^a* ; fe Oøeole. (SJtorcud 
^é^mioM, font In^er an til at betegne 
d^ ao, ^ fra uløif i $arb. : ^u^eikj 
•4j. føK nøflen øøergaar ftrofteme', og 

2 — ^n« Wof«: 9lorfr Ctbøoø. fra 9lørbl. (IBefteroden, Senja øg fl.) er 
mebbelt et toiølfømt irauirøfe" b. f., 9øi(- 
fet ttttbe oære laant fra ^b.). 

'Uryfal t o: 9(øferb. 6^eTg. 
„^rffaU n. 2) Zah, 6fabe. mt ^vfaUs 
%æ:, naør*. A. 9a(b. «abal Zota, 8) 
^fgong, 2)øb: a) af f olf. »ofd. b) af 
gfotf eSergfæ. Sogn. @e fatta to. „i>at 
ot fø«rt te ^øfabl pao ban ©arn". 

ai>fattefi adj. 1) afmagret og føvffet, fo^ 
rfnget i $ulb og ^sfter. SønbenfjeibiS. 
2) pbø, fanbfeløiS. 9h)^($øglfiorb): aafabl 
6e faHa aø. 

at>fareit adj. 1) gaaen bort etter neb. ø^aa» 
nen æ aøfaren ber*. Si. (9tH). 2) = 
aøfatten. Sogn, IBøfØ. Se fara aø. 8) 
forlegen. ^ati.0§H)O: aa^fdren. Slebbelt. 

2(9faraana m. SRintning øeb 9rna. ^tt. 

?a(v)ftn8lt(Qt) ady. øøerøatted. 9ibm. 

at>fera(l (ee) y n. affræfte«. S«t. Se ferafl. 

„Qlvfttb f." A. — 2) Seønittger af bøbe, ifær 
af Stoøb^r broebte, ^i)r SM. (j^øin^rab, 
Størb). ^2lafa?r(er) itte Sdiig'n''. (Dg. 
faa "Uafax n. Storb?) 3 Sogn ifær i 
glertal. JDgfaa øm Siærfer efter Itoøbtiri» 
^onrøærelfe, føm : Sobf^, (Irereter, Seø« 
ninger af bereS SKaaltib « Im^er. Sogn. 
^«øfætebn (og «o-) «te »jøbn'n*, (ifiir. 
lonb) 3kaaft S3et. 2) Jnarere er «Sloferb''; 
}f. aaferba, røbe ; fe Itatferb. Ho* for 9Ca« 
(aø) er en htippiattt Sogn^lSiHilbannelfe. 
8) Xffarbigelfe. 0^1. 3f . ferba, gjøre fftrbig. 

nToktb^la f.=9(øferb 1) og 2). 9iM.:9(far«Ia. 
iita, ^ta adj. affræftet. Se fjobra. 
ttrafl, ^fiata^, "fiøytaik, fe fjøbra. 
iella y. n. = aøeggja. dit^l (^fabal). 
»ølaa a(v)fiibla", — avfftUa^ y. b, f. 
tet. (»inje) : a(p)ftøbba(>. ~ fertil : aav* 
fjebla adj. A. aøfjeMo, Sogn, ^rb. 

Tlvpnab m. 2:i(rebelfe, S3e^anbling; Zihat* 
ning. ^tlfi. 9(f fli y. 

avfUffa adj og ady. oøerorbentHg; nbmsr« 
let. S^. 9t))f. ,,$a (bæ) øa aoøfløtya; 
cøfløtjo gobt**. — at>fbyan6e, b. f. Se fløijo. 

"UpfotbaQ m S)øb<baa. Tta. (^olurn), 9lbg. 
(^onne«); titbett „«ffør— ". „<Kn ^n- 
lift 9f f or bag'', et førgetigt (inbeligt. 
&. 9L afibr, (Enbe. Se Søfarbag. 

%i>f€fyfia f . Steb ^ør Sneen er bBeft bort. 
%th Sæt. Se S^^fja. 

n'^QonQ m. d)0øer1fub''.A. S«r(ig: 9le- 
ferøe. 3 Sammenfætn. : ^(atmaattttaø' 
øg 2kt(9)8(Mut9ø^ ^. og 9lbg. «%aø* 
gaangiB'øerftty, 'emne, «øatn, •menneffe''. 

%t>ga^ m. øæfbig iltr, øolbfom ^art. Xth 
Sæt. i^dHn «tøgoft'e te griffe". Ogf aa 
„at>ei^ ®ajt". Se ^ft, 9((egaft. 

ot^alen a^i- fnlbftænbig urigtig; forftræffe« 
Ug gal. »erg. Stift, fftt^f %itM» ;«taO' 
galen". $arb. Og „aøenoe galen". Øftl. 

avgitlba^ y. n. bltøe golb. S9I. aat>«. 

^v^etc^ y. n. bentæreiS". A. %l|f. aat>^. 

a99ietr^a(r) ady. oøerøætted. api^øla, ^ebm. 18 at)Mcrba(r)— at)^uflfla (£øbteit) ; av\c^U, ^ebnt. (diomebal), ^all. ; 
tti<rU(6), fiarti!; aaja?le,3arl86frg; aav" 
ic^la oa u)ctla, mom. Ogfca : apjorrøIiCø) 
oa av)øvtlh 2otn. Dg : „3)'er foo a(v) 
Hkle te flort". »eWotb. @e ®ierb. — 
Og: „S)æ na baa ei ^arj^rle fo ftorf. 
$an. (9leiS). ^ette, font maaf!e ogfaa nogle 
af be foreg, f^otmer, Ifører f anffe tiKSIiæla 
f . 8. @e Dbgiælo. — %\i &. 31. afgerd ? 
2(i>aicmmø m. ftor og fbær Statl, t)ælbig 
«•; rrfwiig" ft.; omtrent = «bgaft. 9l6g. 
(^onned), SRq. (9(aferaa, Sinndianb, ØQ^ 
lebø); 6æt.: ^Doiemtnajt. ©ed^iemtng. 
Dgfoa: „"UvsitKtiiQs 5røfl^ SWo. (Dtr- 
Upligjer«!. ©all. — ilvsittfia f. = «o 
gierdl. 9{^f. ^aø. 
^t^øjø^a f . Itofulb og biert), men ogfaa oilb, 
lamtenbe og ^enf^n^løø ^erfon. %b(. 6]^(. 
9l^f • i Sformeme %v)øa, Qiav\øa og llajøa; 
©arb.: %o\øa, „&an æ eiSCajøa naar han 
et fuble*. „^i «ojøa te 3«nta", liflig, 
(itfulb 3. Dgfaa : „(Si 9[a|øa te ©eft^, 
uftijrlig ©. m^f. — aajøtn, adj. »itter, 
uft^rlij; (armenbe og ubanbig; „a ©eft''. 
TOjf. 3«^- — ^ojceflPap m. nolbfont og 
|enf^n^(øiS O^træben. ©arb. — Qlav)øinQ 
m. = «iDgiøba. K^f. &)l — S)tøfe Drb 
er maafle Sammenfætninger af „Sieba'' 
meb f orffjiellige $artmer : ab, oD, aa. 3f. 
(0|øbo, ^orgioba, (rr^agi^^^"); ®- ^' Ræda 
å, øge ^aa, blibe ^eftiaere; ofgædi, noget 
oltfor gobt?; 3*1. afgædingr, naragtig 

avQltpptn adj. glat faa ber glibed eller gl\p' 
pH. éfi. (¥)i)ale). „^ar ta fo mnlje (a)ak>- 
Qltppt |)aa 16ergia, at S^ur'n itfie laag". 

TlvQølv n. <9ang mellem to tømrebe 9{ttm 
i en Sabe. 2)al. Zil @(olt), SCfbeling. 

%t>txtamma f. Mrog = ?[oram (©æt.). 
sRebbelt fra Slnn i %tl 3f. (?) «am, 
&, 9^. hrammr, og ©fjefet »toftiefel. 
>a (i') adj. og adv. l}^<)perlig; goD 
relfe af flrgripa", fe b. ^abelanb, Sanb, 
tt, ^orboC 2) ooerorbentlig : „aiigrepa 
ftor''. ©ab. Xotn. Ogfaa: „abffrba". 

avffu adv. og adj. obert)(etted, ooeroroentUa, 
u]^k)re, u^ørt. %tl 6æt. ©orb. (UQemSDang), 
9{Qf. (@ttlbal). ©ebber ogfaa øvqu, t>th 
@iben af arøu, i SO^btre %e(. (fe „obgu* 
leg", A.); t>eftenfor Saarbal lun apmi. 
.* ^ " 
aøu ©eip", et farligt ooIMomt »eft ©att. 
(©op, IBalb. ()B@(ibre). 9(aafle af anben 
O^nrinbelfe (ofla)-— avQultQit) a4j. og adv. 
= a\>g/i. „i)t na abgnleoe giort", pxæq» 
tigt g]ort. 2:et. @(et. Ogfaa arøuleø, 2:eI.(SaarbaI); oa ai>subeUø, a:el. Sæt. 
Wta. — 2(i>gubcit f. noget ul^ørt ^øijt 
ufæbbanligt. Xei. — /,«bgu, oogn", bil 
ooere f)atU) 9{eutrum afgu, ofgu af (S. 91. 
afigr, afugr, (Jfugr = irOOug''^ bniot fom 
^[boerb og bernæft fom9(bieltto,a(tfaaea. 
bagbenbt, urimelia, u^ort, ^utifraa". Dg 
„aggu* tør toære |or »afgu** fom ^a^atx, 
anger", for (afgri). ofugri, fe „agøar^en- 
be«" oa ^auig" . i)e«uben 3nbbir!ttwg fra 
-^Cbguo". 

„'Uvmb m." A. ^a. 2) brabelig, bfflbig Staxl ; 
ogfaa: ^enf^niStød, larmenbe og t>o(bfom 
ftarl = «»gap. »alb. ©æt. og XeL: 
„SCDgub". 

^vgtkt? m. t)oIb{om, (armenbe og tumlenbe 
ifarl. ©arb. (Slølbal, Uttendi^ang). »©an 
turte f o ein «bgue*. Dg a:el. (?@bein- 
ungfon ^ar „^\>Qui en 1 ^øi ®rab onb 
etter gob", altfaa ufæbbantig). — ^omia 
f- og %øQut m. orangoiuig ©ærlrag; 
XDærbrit)er. 85of«.— aoøuen adj. t)rang' 
tHttig, tbærbrit)enbe. ^o\9. — 'Uvmina m. 
= «ogub 2). »atb. (O* og »6Itbre). 
'UvQuinmi éæt »2el. (SRo). — a:bibl' 
fomt, om bidfe Orb ^øre fammen, og om 
be ^at>e ©ammen^æna meb ^at>gu", meb 
i»9[ogub", etter meb &u\>, guim, guDen, 
^ticrgue, etter meb flere af bem (fnareft). 

2(t>mit m. ufæbt>anlig ^arl = Obgut. Sfta. 
(§innManb), 9lbg. (©onneø). ^«in fit>aut 
te «ure". (£n Ubtaleform af „«fttub"7 

^VQyvia f . et fDært, febr, noget foabfet ©un* 
t>sfen. @æti6. @e (Bt^tia. 

TlvfytU n. ^oxntintl\t, 9lebfætteffe. ^I. 
„•l^abb". £i( ab^atta. 

a9l)e9bele(9e) adv. obert^ættesS; ul^i^re. „a. 
por". @ogn(?rarbaI). 

at>l>et(6)ra v. a. (ar) 1) giennem^egle, ober- 
øfe meb Saftorb. ^e(.(@ettjor,lRauIanb 
og f[.) 2) tilintetgjøre. %tl @e A. 

at>|^t(6)relett(e) a^j- og adv. oberfliælbenbe. 
ttU (»inje). ^an røbbe fo a". 

at>l>eUanbe adv oberbætted; fe ^eilenbe. 
%tl (»0). 

„avl^ba V. a. (er, be)". A. 2) \l\ppt fig af 
©ænbeme; flippe; gibe @(ip paa. Siøioal. 

i,at>l>ettbeø adv." A. ^a(. 2:otn, 9^m. 

av\)tnbt adv. 1) bagbenbt; bagUengiS. Ddlo : 
avtnt. 2) » at)^enbei$. 9U)m. : i^at^ænt". 
3f. (». 91. afhentr ubeleilig. 

2(dhtte m. Dp^ebning inbtil gorhttting etter 
intænbelfe, foranUbiget beb @traa(et)arme. ebm. (9^ed, 9tingi»al), ®br. (gfnaberg). «,^e 
- ■ - - øt «e'n " 

t: »3)el 
!o^æta froo gfjøfe" (Sfaa «a 
^e fata itaar flif en ©æta taa Omna ai 
ti'i ^vhcfta"; (©ebm.). Ogfaa: 
ti ©tau'n taa «o^sta fraa gfjøl 
berg). Og: „«bljeta". 

^%vtloQQn.'* A, 2) ftor, ftær!, plump Xixi' 
ge^. %bm. ©Xronbl^. «d^t «. te S^r". 

i,aDl)0»ba v."A. 85of«, @oan: aol)096a. 

aDl)urøa V. a. (or) berolige, ftitte. fii. iSb>m, 
Jjjlotlanb). ,,«(b)^ugga eit»aabn". ^Stræ- atol^ttgfla— artctoa 19 tmre ftina \aa fftit ført i i)ag, men naa l^e 
bei aiufiøa feo". ©c ^ugøo. ,r$«9fte etn 
an''. £e(. (9. 9L hugga em af nanni. 

Thhas n. grinet. @^I. (ftimtBerob, gfieHber) 
,9at)^å". ®. 91. afhiis, Ilb^uiS. 

otnø, artiø eHer øvua adj. 6aøt>enbt bræn« 
get, aM. &. 31 afigr, afugr, 6f\igr, @t). 
afbiø. 3 ^f^ Srontter og grorbinbelfer : 
«@(ao niæ Auøer ^aanb'', meb ^aatib«* 
bogen eQer = obl^bel. @ogn (Snfhr, 
@oanboI) ; „mtt aonet ^onb" eøor .ag' 
ger^enbed", 6ogn (IKarbal „*qat'*', Scerbai) 
A- ; „\laa agmftnt" 6o(ør (1Branbt)on)' 
9Cf e, 9t afgii (()fgri) hendi. 9lf benne 
^otto er ba bel [i^tn bonnet et n^t ^Cbjel* 
tto atigtr, 6ogn(@ognbar Suftr): „åit 
Angert Slag"; og et flbberb duoett eøer 
amtt, @ogn (Eufhr, (Sognbol, nutlanb, 
^l«Io) : „f(oo fingert te" ; „eg rfii fingert 
ottenbo", fsibt boolængå ; ^ba gi!I fingert'. 
^Biaa mct duo ^oanV. Bffi. ((Stnt). — 
onmitt adj. og ady. b. f. $arb. @^I. „S)a 
gjen dngete''; »floa dugete". — att- 
otigtitt, b. f. @^I. „^iaa mæ attdngete 
©oonb*. — „2Stct abif t ^onn" (3nW[.) 
b. f.. fnnbe bære „ob'bift' af oifja. „9Ræ 
abeieå ^nn (^aanb)^ b. f. ®nl.0rf. 

Sfofn, ^r i Sformen {luttet fig til Øbber» 
et jyObbeoed^ offibed. .<S(ao obfiei»" ^eb' 

ber M i 9lbm. (ttngboll). 3f. ooig, obgu, 

oggar^bei», onrt. 
optfor adv. ^oo onben Stø» onber(ebe9. 

Øperb. (DoiS, Sk)nf et, SiØe (Slobal) ; 9ten' 

bol ,omjfire\ „m lonn be itt aoiffir^ 

0. 91. adrayiBa, 6b. ^ol. : orbid, onner* 

ocøfore. 
a(p)iøna adj. nbntottet. 9{orb(. 6e abnonoft. 
ooMfa a4j. plnbfelio mogtM of Doeroh' 

Brcwiøelfe, of et »rif el. bl. Zcl mha. 

SfCgber. ©e fiffo. — avf^affab acR. 

omtr. b. f. Se fjoffo. „(£g oo fo oofiffo 

eo !unno iØe leo meg". 
Zx^ama t et offtbe^Uoaenbe, utifgjangeligt 

Stcb. ^11. i%a\\ — Oirfføme n. b. f. Xel. 

(IRoIonb). 9{ebbe(t. 
tvfygmt n. ^erfomft: IBbrb; gforfæbre. 

J^n bort jnoobbe (mæmoe) f^r tdrtt oo 

fSfjomi". iet (9Ro, »inje, fioorbot ©ett- 

for). — tSIbre ^.: 9(ffom o: ^erlomft. 
ooKnndcø såi, ofpbed; til 9[t^øma. $ott. 
a9nar(a)6 adj. bræbt. 9{og. @e Horo. 
tfiMyxna v. a.'' A. ^orb. (Uiotl) : aMyx>\a. 
Ar^hma i," A. 2) = (itterf omo. @^I. : ttta»-. 
a9fdta(ii)a4j* nebbrnttet; nebfot of fmao* 

Kg «ntil. ter. Xtt trilto. 
oofroppa (o') a4j. ofmagret, inbfbnnben; 

ofariaet 9bmb. : ^toofroo|)|)o'. 
oohfota (o') acij. ofpittet nbpittet. gfofn 

(tone), «^«te æ toofrootoo too 

Ifeinoo^ «f froto p : pirfe, bitte. 
^toM (nO IL let Sinb fro Sonbftben. ©ogn. 

9. 9L kul, n. Slæft. 
»Holn.^A. @]^I.((Etne). ^on gieff too St b I e*, of otte ^cefter. — Tivl^n, m. 

£ofteften til ©tbrfeprøbe. ^efg. 
^2r»l m." A. 2) giben og ®(øben i (£«fen. 

9lbm. ©«ør. &r«f : &:)ltota (o') f. = 

SRMVf^a, ©oon (Bærbol) ; 2(t>(ttiute f. b. f . 

^ou. ©e Soto. — ^9ltut (nu) m. 

b. f. ^ott. 
7iv\ m. breb ©ene (ongd 9it)ggen =« ®ul« 

^oor. 9{fi. (©tr^n, ^onnboC). Og %h>. 
„at>(a V. a. (or) er^berbe". A. ^^a oolo 

%t »ein i »ootn", fiffebe intet. ST^I. og fl. 

-4) mæote = eblo". A. ^e(g. %tL (»ø ?). 
amaaa adv. umonerlio, ooeroætted- Sonb, 

^ooelonb, 9i^f. ^obfogo ftor''. ©e oblo* 

gob, oblngom. — Ogfoo: aavlafia, Sli^f. 

(©ulbol), «ølbal; fof Dblog?). 
„avXa^b adj.' A. 8) nbtrættet nbmottet. 

9l9f. ©^I. f^ooologbe". 
at>(aila v. a. oflofte, loiSfe. 9ibf- ir^. Øaofn". 
„aolaun adj.'A. „^a æ o o le to, ^top^ 

børt ot mælte'; ogfoo ^ihio ^ or ooleti'. 

Sonb, ^obel. og \i. ©e „loto ob'. A. 
avlan? adj. nbmottet => obgieben. 8oIb. 

(SCnrboO. ^U letjo, etter for oblaten? 
nx>laat n. utibigtgofter, «bort Wj. (©tr^n, 

^onnbol). ©e obieto. 3f. (&. 9i. låta af, 

flip^, blibe mtt oeb. 
Tlvlaat m. ntioige og boIMomme Ubbmb, 

ifær of ©merte, SRebbnf etter Utoolmobig« 

beb; ntibig l^oil^bt jrl^nfen etter Somren. 

Stingerile, og fl. ob = ob. ©e WoXæta, «e. 

— avlaattn adi. tilbøielig til Wilaat 9Hng. 
„"Uvlaat n. 1) Dp^ør'. A. Ztl „Sbx'na ligg 

i 2(9laataa', i be fibfte 9[onbebræt. Slomiib. 

((lib). — tUt>(aatøfrur f . ben Jlbfle ©^ge 

før ftlorbeiret beo^nber. ^e(. (JbitBeib). 
7li>laata f ■ ^o ^btø a^oHning minfer fiøérfi 

fom Mt ab'. SBJel. 
^Dlaatinø f. Opf^Bx. „j^ri æ i SCbloatinori', 

$t. opfører fnort meb ot molfe. ©æt. %el. 
aale adv^ omluO), ober (Snbe. aT^ooffe for 

^ob Seb' (©ibe), fmC. «ob «enbo'. „9tio 

ao1c", folbc omfulb. »orb (Ihjomm, UI* 

lemJOong).— ;,®ar'n rei an aore'(?), ®aor- 

ben bfeb l^oniS 9lutn. $arb. 
avltutn a4j. offibed liggenbe. ©fi. (D2)a(e): 

a(a)vUitn.'-?a{a)vU9sft, b. f. ©^l(etne). 
at>Ie9ttf anbe adj. og adv. ooerorbentlig, ufab' 

bonlig fior. ttl (^iti^eib, ©ettjor), i)al. 

„%>tn fiore obleogionbeiS ^unbn'. 

Æn obleggjonoeiS ftor $ep'. ©e 

Obleggio. 
„%vltiba f.' A. ©oon.— ;,a»Ui6b adj.'A. 

®nl. : HaavUbb*^ og „ooblett', forfømt, 

nnblobet. — avUiMtQ adj. obfættenbe, 

norbbolben xMh denf^n til 2:ib. £»elg. 

(9Ro „oblei^Ie'; »effn ;,obIet]Jte.in')* 
amtita v. n. (or) lomme of ©Qne ibet mon 

er gleben bogom noget- 2:el. (^nie, Soor* 

bol), 8iø(bo(; 9lk)f.: ;;OOb(eito'. ©eSeite. 

— arletta^ v. n. b. f. S)oI. — „avkiHs 
adv.' A. 2el. 

„"Uvltiva t" i. "UvUivuv pi. 8«bg. ^el. I 20 ot)Icit>a— ?lt)rat)e 2(9let9e f. Bing. fieDnino. ®br. CSton), 

»olb. (Skttø). ^i>lehjt, @br. (»oaøaa). 

2la(t>)løfi>a, 9l^f . (©ufbal). ®. 9^- afleif. 
at>Iett6t adj, afflbed Imgenbe; meft om et 

^t^ne fionb fom berttl (igøer ^aa @It)øfle' 

Pbcn. 3ltjf.: aat)-. 
2(t>Ienma f. meget lang R^flur» a:el. 
a(t>lenna f. «= ulcnfjo, fieitljo. Xel. — at)* 

Icttfie adv. ^aDlenfje leng''. lang og tfbe 

btififlet =^ ulenfetea. %tl (S^ofonb). 
avhta (ee) v. (av) fobe utibiflt fafte gfofter 

9lfj. (éonnbfll, étitjn). @e «oIoQt n. — 

^i>leta (ee) f. ^uttoefen fom er ubfat foc 

ftt fofte Sojter. 9lfi. 
„atoleøHi Y, a. (er, te) ofCægoe et flæ«". A. 

gaitjf. (oa oiftROl mondcPeb«) er „avv- 
«fa*, befri fulbpoenbiø for fl«« etter Sab* 
ninø; „a. ©le'en, ©aotn**; men „U«fa 
aato" y. n. fjerne noget of flabninaen. 

Mt>le«(tn9 m. en ftor og foær l^arT. fli 
(»att«, OJ^Ionb), a)oI. (sjeffeftob). Dgfao 
om 2)tMr- ®e fledrmg, Doledftnø. 

1Ut)lit (O m. 1) afftillenbegoroe 5 enl^oer ^m* 
Uiia Sfaroe (anben enb @ort ^ibt og 
©root). 2:ci.(a»o). 2) = «ttlit,^terlit? 
9l«br. (fleøja). ' 

avlita (V) v. a. (ar) 1) gitoe en Ubt anben 
garte o: farMfoagt; affarbe. 92bm. (fiber- 
ned, Kure, $fi^bi : ee og æ), 9iamb. (flefa). 
^%a ot aoteta $aa«{aan t 9(ttletn^ 
„%>'iSi |aa btbt at ®ane æ aoleta''. „<Bupaa 
æ 8fie ableta'', @u^^en ^at JBanbf aloen. 
2) Y. n. falme, affaroed. fli. $arb. S^am* 
béL „2)ogin aolttar'', betb^t)nber libt at fhimce. (atølbol). 8} gioe ^artie fra 
gg. fmitte meb Sorbe. ml <B&bx. 9}anb. 
%ml Mmi^ abJet(t)a". — at>lita^ 
v. n. fotme, faa anben ff aroe = aolita 2). 
«Ka. éenlaj „aoHt^ffs JJnn^: „obleto«'' 
et. „ai^Iæt(t)a«''. — avlita adj. etter part. 
offavoet, falmet. ^e(.; 9lamb. 9lorM. og 
é&ht.i „ao{et(t)a'' (øs og ee). ^ebm.: ,,aao« 
tæt(t)e''. 

avlita (i') ac|j. 1) faroet : iffe Boib, fort 
etter graa; ogfaa: mangfarbet 8iom. i^ab' 
liKt)ft* ; Øfterb. «aoWtft(aa)'' ; («ulbal : „oo- 
laotaa''?). 2) ine boib; altfaa: graa,fort, 
etter forbit. S^a. diog. (5e finiit 

(xMtfa Y. a. og B. = ablita 1 og 2. @ie(- 
ben. D^ere: at>litfa(l v. n. faa anoen 
Sfarbe; falme. gnnl^. og <S)u(. ^aolæffo«". 
— arlttfa adj. omfaroet, affaroct, = ablita 
adj. 9{bm. frableRa"; Snni^. og ©Xroiib^. : 
;,abtoRa''. 

%9ivo D. flit»|i)|Ife. 9<Been. Ofoli^, diSogn 
(«urfanb). Sf- ObCio. 

at>lioba^ v. B. mifie )tn flt)b. Sel. (@ettior). 
i»8tr(sngiQ, l^eb aoljoo«''. 

c^^na Y' n. ffumre. ^arb. „oo-". -— ^r* 
Q^fømng f. ©Ittmren, Slumring. ^rb. 
(^ »tol^fing", A. ^arb. 

„arloa v. a. brabe^.A. 3» og ?)@ogn. 

(X9li>ba v. a. 1) ^i>looa ein ®ar", fore «f- grøben bort fra en (Saarb. S^f. (@anb, 
©utbal). 3f- ødvl^ba af^ofte«, A. ØpL 
2) øbeuegge en (Soarb oeb flet ^t)r!ning, 
ifar oeb Ttabig at føre (SJrøben bort. %å. 
SSeftfolb, 4>au. (Sigbal. ,r$er 1^ bori 
(i(ara, men no « bei a lo oa". Sf-bem* 
loa, utloa. 

OltJlttt (u') m. foær, brøi ftarl. ©ort. ^t 
„(Kn «ol ut« ©iemingii*,b.[.@«t. »et 
egentlig: foartSt^ ^flnt". 3f.««)|ottg. 

%vl<eta f. = «olaota (fio). $att. (»ol) : 
^Dkrte og %avl»tt' 

%vUna f. 1) = 5lolattt m. (gamren o^.). 
Sogn («urtanb) : "Ud^a ; «fj. %<xvUett. 
2) Sn fom gioer fin ©merte etter SRebl^u fluft utibigt og liøilt)bt; en ^avmt. ^atL 

3©ogn. 3f- ««to- 

^"Uvl^ett n.** A. 8) el. 2(al<m? =^ «bfoat 
m. »of«, @ogn. „^ oa &it 91 1 æ t e ^ao 
ban I" „^^m «of«te''. ((E^We *ar: 
„3lalaat, ooerbreben ftltjnltn og JDrnforg'', 
uben ©teb). 

7lvl<9tt n. ^ 9[btaating f. Ztt ^tt. 

at>l<»tcle(ø) adj. og adY. ooerbfftte«. ^tt. 

CHaI)- 
ax>Urten adj. fulb af 9lblaat in.=ablaaien. 

»of«. Sogn. „(Sin aolteten Ungie^. 
at^kmitt ac^J. = aolfltten. ^tt. 
21 t>l9be n. (m.) afboflet Sl^arf . £)flerb. (fl-(S). 

.fiua ft)Ijier ette «oløa'', lomge« efter. 2:U 

floob, aoløba. 
^avminna^ v. n.^A. »tjf.; ©bl.: aav^- 
%vm<it\t n. flet Omtale. Sel. (a^olanb). 
2ttmot (o') n. Sab, ©labe, gfortrteb. %xl 

%et, njoto. ©f). «^ tiew te tHe fltnot 

taa ba (bl)". 
'ilvnøvta f. = Obnobta. »alb. 
„Uptii n. Ubf!ub^ A. 9lamb. Sitni^Sbm. 

Stfj. — 3)al. (om baartige gofl). 
arnraFa adj. og adv. foorr og oft«^ noget 

phimp; oælbtg. 9lamb. 3vu^. ^Ig. ;,ilit 

ftort aorala »eift" ; ^^eit oorata ftoirt »eift" ; 

ogfoa „eit aorafane« »eift". ^tg. 

attoafle af ly^tbraf; fnarere if. ^ratanbe^^ 

A., af rata. 
TlwcauQ^ m. ©ne fom er fammenfro«fen efter 

at oonre gjennembtøbet = ^iaam (fijoabn) ; 

K* og ly^iaarn" bærer alttb, ir©fare" ine 

nøboenbigbi«. ©f).(»remang):^m;aait2|e. 

— amrooitttfen adj. om fltg ©ne. ©n- 

Uftffert. ©e A. 
amx^ v. a. bringe fra fit ©teb, faa bet 

iffe gjen^nbe«. Øfierb. (Do«, Simfct, & 

(Stobal): wOaoraffe". 
Tlvtat n. ©Irammel, ©frab »= ffiat 9l(9br. 

9tbm, ©tjor. — 7lvtat»\)us n. ^^ter- 

fammer, ©frommelfhir. ©tjør. 
^imratle (?m?) omtrent ^ ttforabe. Jhm 

grt i flertal : Otwro^Ia. ©tjør. (^re, 
aaraaf). „©taa burti 9[ora^lom",meie 
^nne i tlflrogene meb bet ringe ®tæ9. 
%vvavt m. afftbe«liggenbe libet oanrbtfiilb 
3oTbfibimme(. 3nn$r i formerne "Uvitaoi att^rat)c— «tjjloo 21 foaiHxa, ^iMiaQbfvoaa og roaøoa C@(aun, 

09(00^ V. a. (er, bbe), ombeftemme ; fun 
font aptaa feø og atMroafl v. n. (raabbeft, 
taa9i)i ombepemme fio, tage ni) (ettbelig ?) 
Befimmelfe. ^^t.Xe(.; ^orb.: »aOrao 
' ft*. fertil »aoraabb omftemt ofo.'' A. Si. 
[.(?) (S). 91. råda eitt af, enbelig U- 
ttte noget. 

aptaat fe aorobetu 

avvt^ba, avn§b<d€, fe otibregba. 

^Dtetb, at>vdba(lc) fe ^Lobregbe, oDbregba. 

aorei6a v. a. befrie (en 6^ft) for SSeforbring^ 
rebftaber (»eibe) og fettrbe (^(^ti}. .garb. 

— at>rei6a fe« v. om ^eft font piler fig 
beb bette. @bm. (^iorungfjorb), 9lf|. 
(IBreimn). 

2(9cdba f . 1) 2:i(rebntng ; ifær ironifft : ffem 
X., Xifranttng, SRid^onbltng. a) materiel 
^bnt. eotor; Øfterb. (tilbetø „Sore'e"). 
.(SCoø ^ gjort et fæt Glorete ^aa^Calm''. 
t^an gaD'n et goØDrete''. b) {far|) -rette* 
\£M[t, i^iennent^egling* @bm. (<&anbe) 
og Xf j. ^^(oreibe^ ; ^bm. 2:el. og @orør 
«Soreie''; ©enja ^^oreta'': ^elg. og@aI' 
tes v^tnrei". — at^retbeleme) a<y. og adv. 
tilrebenbe, titrallenbe, mi^^anblenbe. Ztt 
3f. «oreibfla. 

vOOfftbb adl. 2) giennem6eg(et. 8bm.^ A. 
@o(ør, Øfterb. ^eom. Xei. ; !Rbm. oa&aU, 
.ootnretbb''. 3) tibe ttlrebet otoerb. ©olør, 
Øfterb. 5^al. og m. fl. ; fe Sbreiba f. 

,3rt)cdbffa f. 1) 5:ilrebning«. A. 3fær = 
Htnreiba 1). @^t 9i\)l og^at.: ^-rettta". 

ointfen (e^) såj, fcerbtg meb ^aar|!iftet, om 
t/tft\ «=» iraofnnbb". 9Jfi. ©e rela. 

^fonnodfiemiftx f. bælbig Hjempe. 8æt. 
(»affe), %tl (SKo, »ugge »ifer ^. 2). 
«Sfrunbe &t>aali oa oin at> 9[0ringdfiæm< 
pmt". »uøge fammenJtiHer meb (B. 91. 
afrekskappi. ;,9[ogiemtngd'l^. 9l6g. 

^torjona f . tnelbig men groo ^ar(, f om æber 
og arbelber foært ^cttSd.i „SCorjone*. 

— "Uvfciont m.? « |,«^)goft^ ©at».— 
Tlwoont f. en roa, benft)nd(«d og oolb' 
fom $erfon. %el ((Sauar, ^eibbaO. 

at^ciono^? v.n. banfmffgte. 6bm.(@anbe): 
aoriona^. fertil: aotrfona adj. (parfdcip) 
Oanfmttgtenoe, -et, afnuBgttg. @bm (Son* 
be). 9Raaf(e eet l^ermeb er : aaiona,aiona 
og abjona adj. nbmattet af nrbeibe, ub- 
flibt. »efteraalen, @enia, :Bof. ^Sktt^ lunbe 
osre et aoiiona, moaffe inb!ommet fonben- 
fra i en affiweflet JJorm ((ig ,3omf^ for 
,9Home* <S^(.) fom flere ØlorblanbffeDrb. 
5tifrionao:bf{e,jøle (el rena)? »Stbjona* 
fmtbe ptat mob bjaana. @e orf jenaft, A. 

at>t:obeii (o*) adi. oocrorbentfig, ufæboonlig, 
iNetbig. iØbr. (»oogaa, @^aaf , ^ron) : av" 
rootn, fil ai^pine. 9&efl i S^eutrum: 
JD« ft ræittt ainroaee te l?otmn (^orn)". 
Dgfaa adv.: ^oproaee ffribt »^gg, a. 
Wggt*. — ax^roba (o'— 5) så), og adv. b. f 9^fi. (moppen). 3f. maaffe &. 91. 

afhrod (afråd) ©tabe, Xah] og i^flab- 

por*' ofo. 
avvota (oo) v. a. berooe plante Sioben. »ofg. 
^t>ruta (uu) f. meget ftor, men oantrioeiig og uftiøH ©labning ; fom a) et jtort, f Qge* 

at loiftet og froget Sræ. %tl »amu. 

b) en groo, benflor, ufriff ftarl ^t^. 3f. »iuta, 9lt)te. 

Tlvtaa f. ooerorbentltg ftor og grobog 1^' 
(ig Sing. 21 9lbg. $el og n. a) et ftort. 
grrot og ^9tigt 2)^r, f \a», plump btft 
Jorn ber'e feg ptjagt*. ©æt. ma. b) et 
[oinfft. nterligt, ttbbenmnnbet SKennefte. 
m (SRo, »tnie). Dgfaa: »d^t fbtæt 
aKænnefti". Dgfaa: Doræa, Uræa. — 
aw<fa adv. (eg. fem. definO ooerorbent« 
lig. a:el „(£it aoræa ftort Xre^. — at>* 
vcethQ a4j. og adv. (ig en 2it>tæa. Xet. 
2i. ,,at)raeliaj)aa ^eftn'' ; 21; »a.tetala, 
a. ft^gg''. aRaaffe af 9toba 1. eller (og) 
9toba 2 , ^aaoiriet af Stor. 

Tlvtafia f. foinfl $erfpn. »%ber. ©e StoQa. 

Tlvvalt IL omtr. = Kbræo. Si. ((Eilin). @e 
Doræle. 

Tlvtøvta f. dtL fom oberfufer meb ^berlig 
arooe Drb. »a(b. (£)• og »©(ibre). 

P^lprøf te n. fietminger ; ^Uah. »a!b. (©libre). 

atyfanna v. a. omtr. » (augfta; bementere, 
mobbeoife. dihq. Ztl (affolanb, »inje). 
ir^e funna %x ^eftn aofanne &nntti i"* 
&. 91. afsaima. 

„Orpfetor f. pi.* A. Olffeto. 9W8br. ^e, ©ogn. 

%ff^t f. §r. >t, ^ad. %pftt^. »of9. iép' 

fete, ©æt. Sl^a. iet>fttar, te(. „^oma uti 
(Softtan'', fomme i tjberfte Srængfel og 
»etr^t f,^e beo bUoe nti (Sofitan mæ'n''. 
(9lau(anb, »mie, »oit«eib). 2Eff<rtter, 
Øjtr. — 2(fffl?t''traa(b) m. ^ott. «»- 
peba, 3)al 

aofet>Ia adl. ubmattet inbtit ©e(oo|mioelfe. 
ial (^æp.) ®e feola. — arfte« fe aoig. * 

av^ftn ei') a^j. offioet, af^<e(bt (angfomt. 
©ogn(fieifang,Slarban. „9to et fifle 5)ro* 
pta oofifen, Sari" euer „aofifen" ; -o»- 
pfien-, ©§t. Dgfaa : ^aojlift'', fe ftrfa. 
>f|Oba(i V. n. ombore at loge, aaa af wa, 
©aa;(a>ol): apfiøafl, ffiHp. touf^, fteft. 

aoffapa fen v. n. forbrete nnftgtet. ^aE. 

Uvmaia n>f.) Ublant, Slflrog = «oram. 

• ©^elg. Kun ^ørt i: ^bu i2it)f1fjapFlaan'', 
U affibe«. 3f. ©Qefel 

Ux>^tt m. gjæl fom fætte« i »anbtebning«' 
renbeme for ai afjtion:e»anb(øbet. ©ogn 
(Slarbal ir«»flicr\ «urianb ««offjer", 2m* 
bal ^«ffier"). 

iUpf^emma f. 1) noget ubmærlet, noget fom 
giør ti( ©(amme a(t af famme SlUt ©æt. 
Xel 9{eb. ©e ©tjemma. {Qemma ao v. 
2) Qht fom f^æmmer ub. £el 

2Ct>ffoa (00) f . 1) gribft, l^aoef^g og nær- 
gaaenbe $erfon. £el 2) fælt nmaabe^o^ 
ben ^[^on. S* og »Xel ^®i ^ofEooe te av^ 22 atjfloa— ot)^t)iba eto, te ptait**» — avifot adv. — en gform 
af Woftoa — ot)ert)(Ette« ; fælt. røel. ^Qtj« 
ftooe lanøøe, fæle". — arfYoelcø adj. 09 
adv. „a. te eta*. %tl 5:!l flo adj. 

^t)f¥omm (o') f. 1) ftot @!om. røg. Si. 
9) fyænbtø $erfon. @æt. @e Dt^fComm. 

^t>|Fot (oO n. en l^a^Q og fort OpKaring 
unber beboarenbe ItDetr. 8fj. (SSremang). 
a^ebbelt. 

avfMfa (V) v. a. (ar) brinae af fiaoe, for« 
ft^rre. $aD. (ØoO : afffreefa. ée ftrifa (V). 

avifvipa (i'?) v. a. = atjrajfa; oafaa = 
ak)ffrifa. $au. ((Stof). SO^ebbelt : offrreepa. 
avifvttpa adv. = abgripa. i^fti. 

%iy(ful f. og m. 1) «fifti = Sfttter. «alb. 
2y «ffalb, «fflip. $ai 

1Ut>(hima og ^t>f¥rma f. et forfærbeligt 
ul^tlggeltgt fhtmmeit „fC^meleat" S^ennefte. 
2:e1. (@fafdaa, SO^oIanb): ^t>f¥oome og 
%vif)mt. — %vifom f. b. f. Si. ((£i!in, 
Sfiotlanb ; o' for n\ fpm alttb foran D^ 
og 9«). 3f. (Btum, „Stumt «er!* ofb 

^tfnote (00) m. afftiltenbe D^obe. «alb. 

avynubb adj. om 2)t)r, fom l^ar fulbenbt 
^aarffiftet. @æt. Jet. ©e fntjbjaft. 

„at>ila6 adv. affteb*. A. aa'^a. ^nntf. 2) om« 
hilb. aitif. (©Ijolb, ©ofn), @^C. (Storb, 
(£tne). »^an f au! (rublg) a^"; og aa^flta. 
@e {tab, or|tab. 

at>i!a6en adj. 1) otierfiaaet, ub|taaet ; om (S^g« 
bom og (. Ztl. («inje)/ (Sfbr. @e ftanba Dgjaa at>tefla, 3)al. (^æffeftab). 3f. ab« 
febla. 2) gjennemi^eglet. gæb. Se talla at>. 

at>tafa?a4]. ubmattet oberanfirængt. @$ronb. 
(U|)pbaO: aa(p)taafaa. @e tafa, tofa. 

^minbr? n. «ibunber. ^n l^ørtfom ^w 
unbv, noget at beunbre. @fi. (S^ebring). 
2)etteiS gf o r m f orubfætter Ime faa fnart 
„^lugunber" fom ^o« etter ubunber. — 
avunbvom adv. (og a4j.) oibunberlig, ober« 
t)(etted. ^br. (Sfron, «aagaa). ,r9[oonbrom 
ft^gg/ ftor*. — at>un6rQmøle(9) adj. bib« 
unoerlia. &hx, 

avunbva? v. a. beunbre. ©fj. OBeDring): 
dU'Unbre. „I^a ba !je aa duunbre ^aanaa 
før, ba". @e «ounbr. 

-aruetta v. n. Dige*. A. SKa.— at>t>eteø fe abig. 

ilvvtlba ? f. 1) Jprfalben Jiljlanb, ifær form. 
«anffiøtfel. 9Ra. 9lbg. @æt. Ztl „f^n 
fleipte træture fitt plænt bort i ^loeøaa*, 
lob bet for!omme. „^Ht^tn (^r'n) æ ratnt 
i WDtUaa, æ !omin i «tbeHaa" ; SRa.. 2) 
Danffefig Stilling; @tiQing bbori man er 
maatftjaalen. 92eoreXe(. «amte, 9leb. „^an 
~tt)rbe ar> bort i 9[beIIa, flt)gei9[., ^anbtar 
[eg i «." = ^bort i klatten". „?af« beg, III at i!lie$ejn !jemi«[bena ber I" 3)fimat 

igtiøft «æfen. „d^ litæ iCoeHa te $efi, 

n*. SKa. ©æt 9leb. 9lbg. Xd. ~ ma 

te iBaab 

Ogfaa : ,,eit TUvOis Zina, X)br*, ^^n 9[|>elU 

«rool«. = 3). ©«t.mft.aKa, — ?2Ct>eIli 

n. = «Melba 1) og 2). «let. Uftffert. 

iRaaf!e tir ®Ibe = gfoftring. ©e ^Sloetba", ab. 2} ubmattet, aflræftet. ©fi. t)©ogn: iRaaf!etir ®Ibe=:gfoftring. ©e ^«loelba*, 
aat>ile en. Sf . (&. fH standa af: ooergtoe. A. — avvtlbslta adj. fulbflænbig !raft(øØ 
at>(lan6a v. a. fraaaa, beneate. ©æt«. eller ub^gtlg. 9ioa. ©æt. Xe(. «abeUffieg". aTH^t>Ia V. a afoenbe, forbinore. ^(. og fl, 
„obftiola" 00 ««ft^ole« (teO- ©e ftiofa. 

%x>9øba f. »fftebfommelfe, gforanlebntng, 
©ftjlb. ^at. 3æb. W^f. „D'æ bi «oftøa'^, 
bu bar afftebfommet bet. "Uv^ø^bt) n. b. f. 
9lQf . (Xarbaftab, Slærftranb). 

^t>fpet>or f. pi. 9[fbøming i Svalen, eUer 
anbre ^nfter bborbeb man flipper bort fra 
et ubel^aaeligt (^ne. %tl (^itdeib, «inje). 
Sf* Umfoeipor, oa foeipa. 

'Uw>tiv m. «foigeife fra Sinjen : ©øining, 
©oing; Ubffeielfe. ©æt. 

ai^fvttt V. (ar) f orføge at bortfhjbe en ®jen« 
ftanb for ©amtate eøer^anbling; føge at 
!omme bort fra noget. 9'lft. (©tr^n, ©reimn). 
a)^e|t: aft>ee't(. ^y^an afoeeta bæ (bi), oiUe 
aftoeete bæ (bi)", gormen „abfoeete" ef 
otftno! ^ørt mm brugted maaffe !un ifølge 
et l^albbebibft gforføg paa at forlfare. 

avføla V. n. (er, te) om ©olen : laht et ©teb 
ubeftinnet; nærmeft beb «intertib. $arb. 
©fi[. ,,©oIæ ao(b)fø^Ie(r) fængje IJer". 
^ta abfø^Ie ilQe bar". — ^erai „at)- 
følt adj." A. at>f«f It, @fi. og fl. ; aovføylt 
og aofoyltr fearb. 

„'Uvtaf n. 1) «ftagelfc"* A. 4) «ftagenbe. 
Om Wtaanen, ^kattnxna og fl. „SRaanen 
æ i «btofie". 8Hjf. 2)aC. 

avtafla adj. 1) oberanfhrængt, ubmattet. Si. avvtlta adj. ombæltet, liggenbe meb gføb« 
berne i «eiret = aalbelt. gformer: av'* 
(p)elttt, ©ogn (9[urlanb og Jtt«) ; ctavtlt, 
vlhm,C^\>ø% mnhaV), Or!. Sftebbal, 9lam- 
bal, ©ttør. 3n"^-; aat>elttt, Silbm. (2:ing« 
boU, Olfnbal), Sanb ; aax>tltt, (3bt. (graa» 
berg), ©olør, «alb. (9l9lurba9 ; aaxytlto 
«alb. (929[urbat)^ aan>elta ^.;aa7>tliMa 
©bm. ($iorungf|orb, Ot)rftog), 9iomi»b. 
(9[u!ra). «y^ejin batt aaMtaa". „fttaUn 
laag aabelte'^. ^fær bet SiomiSbarøe a a t^e I- 
taa og «atbrefEe aabelto t^ ub fom 
gforbinbelfer af ^xcap. „aa" meb "«etta*, 
men Sonen er ber, fom i alTe be øt>nge 

gormer, paa „aa*" ; etter for t ^tabeltaa? 
gfaa: aa'valtin 8iom«b. f«olfø), 9lbra. 
i^tmtS) ; aa'mltin ©bm. (©anbe), «olb.? 
aavol'tin 'Stfl (©tr^n, ^onnbaf) ; aatvol* 
ten og „aabrbol'ten" Slfj. — Ogfaa: 
avCpxltts adv. ©ogn (?(urlanb), aooelttø 
«of«. „$. laoa a^ 3f. aatbett, @. 91. 
afvelta, adj.; ©benffe u^lorfte", Sunbett) 
3)iaa. d b • tø a 11 1 (2)atarnc, 2rinnTanb -b«) 
fibdttt og åbålted (»e(fingtanb). 

avvtv\a V. a. (arX afbæbne, berøbe «æraet, 
^«erja". «aIb.(«urboI og fl.). 

av^viba (i') acy. 1. om3:ræ: afbøiet, jKæb, 
iUt parallel i «ebetd starer; mobfat ,,bein« 
!fø^bb". S)al. »la. %tl «amie. ^^©nio'n at)-i5tba— aobcUa 23 SI ^wi ©tørfjæ f o l^o æ reint a b-b c e a", 
faa om t:r(e>^r{, btitø «Utrer liqat ffraot 
mob, eSer iffe overalt i famme æfmfel Hl 
©ibeflabente. @(et. ^ott. oø p. gf. d^. 
om et Slaft font er mtmt oeb 2:i(fQ(ering, 
t^ t»eb Søhting. 

(tt>t>te>a (f) adj. 2. afftobet, ffoblø«. a:cl. 

avmfia (ti) v. a. (er, te) afboie, afbcnbe, 
bringe bort fro; forljinbre. @br. (gaoberg); 
Siont : ^obbtfe". «3e fla otti abbifie^n 
froo bæ". ^3e feff abbift bæ". 

avxy^Qia v a. (er, be) b. f. f. f orea. @br. (fieSio, 
Ø^r), ^tn. gformer: „bæje" og »bæie" 
og,Mrfpe(?)*, „bæflbe* og^bæigbe*; ^^bæft" 
00 »bonft". ^^u maa ^røbe aa abæje'n 
froa be". %xl bægja. aptxrie adv. oberbætteø. 9lum. (Steinberg) 
^obbæleS'' ; aavali, b. f. 9iom. (iRed, 92eba( 

00 P)' «>ø P- f« Dbbælo. 
!Mt)frr n. libet " " 
jt og bbrtbart @teb. 

«^btjrl" og ^«oørl^r Slbg. («Qmltb), ©æt. 

aRo. Oaoferatt, »iettonb). Si. Dgfoa : U-^rl 

n 3f . (?) grie, oer!a. 
'^v^fta f. 1) ^berft raa, bolbfom og uterlig 

?erfon. %tU (éettior, ^it«eib, Saarbol 

SKo, »inje). „m @nS[nd Woætt" = ,rei 

Uljure^. 2) meget ftor og obermobig ^arl. 

%el (IBinje, 2:inn). €1. 91, afæta, oolbfomt, 

obermobigt Dilenneffe. •— avptultQ adj. 

tig en 9[bæta. ,,(Sin abæteleg^eft". S^eL 
%V(ify(b)a f. dht forn gjør bef øoe om fig; 

Øbelanb, Øbelægger. S^tgber, 9ibg. %tu ^a. »2(a (in.), %o!a(; nbtalt i nogle (Sgne om* 
trent forn „ao" (@ogn, ®of«, ©arb.)". A. 
Omtrent f om ^oao" i @fi. (?)3)ale), 1 9lbm. 
(©unnbal, ØffnbaO, gofn (fiitra, gfrø^o, 
Crlonb og fl.)/ S^amb. 9leb.(g^eftab,2fro« 
tanb, Sfjære og fl.), ©nff. (SWobnm). — 
firben „ao* er ofte for ^ob"; fe ao. 

,2(a f. «a, gftob". A. %a forefommer, beb 
Siben of „éCb*, i (SJbr. (fiom, Sedjo, 3)obre) 
@5r onbb. (^phal), jterb . fteta. («inbal). 
@mooI. C^rtjfpab og p. meb fær »et.), fjor« 
mer: <Do, 6maaL; lian, Salten ($6eiarn) ; 
2(an, ^all.^atb. 9lbg.%%bcr. 16eftemt: 
Ha'n» CHa'ne, -na), SSiel. $o!. og fl ; "Ua'o 
£^l (»0, @anar, ^eibbal). fjlertal: TlaQ, 
©atten; 2Er Jl^f. (beftemt: 2Eynog2e6'ne 
i «tjf.): 7t ^mt. ©æt. »Xel.; JE'or 
3>I. (beftemt: JE'ane og 2E'ne); 2e'nar, 
røg. (bepemt: ZC'nane og 2E'ne); Tt'bna, 
««gber, 3)oI. (bejiemt: ^'nan). — 2) en 
lang, fma( og gmnb Sig, fom gaar inb 
fra en gfiob euer, Relbnere, gnbfø. ©maat 
(Xrt)!pab> <Do, gl- '• <I>o*er b. f. @maot. 
rStaRefiab, (^b^berg, ©pebberg, ©fjetbe). 
gformen a>o ^ar maaffe tun benne S3et. 
(^)et lan efter S^bubbiflingen i ©maal. 
iRe txttt for ;,^iu' fom bruged ber ; l^eQer 
^ \0T ^3ba', fom bifinof l^ebber «Obo, 
Ooe, Co' ^aa begge ©iber af 9?ørod). 
Sra benne $et. er maaffe nbgaaet betd 
finoenbeife i i^aarbiSnabnet D i D^Io, i 
6ebm., i »ibeftab i »eftfolb ; ® . fl. O, Oo ; 
6 og å Satib. 

^oa præp. ^jaa". A. ©bm. (^jømngfiorb) : 
«btnne a a nofo^ mægte noget ©e 
Dinna, A- — 2) ®eneti»« ^ræpoution = 
Hl ©æt«. 00 ». »STgber ((giKn, Ørinbeim, 

SeSonb; »aferaø?). ^Dotter aa@lunni; 
rn aa ^oMoØ; Seftfiaa aa Satne; SWerfiam aa ©ilb". S)et er itte for „aai^ 
(5), fom IJer l^ebber ^at" og «ab* ; |cffer 
iffe for „ab'', bbilfet l^er ^ebber ^ab'' og 
„a^, men for meften ogfaa brugei^ fom 
ØenetibiS ^tæp. — 8) til ^ibdangibelfe : 
i Søbet af, ^aa, om- „SOWtt aa «ai'n*, 
Sl((Sifin). «^taSO^aargaan, aa ^ællV; 
^eTg. (S$if, SSrønøt)), 9lbm. (©umtbal og fL) 
„^a ©Qnnbajn^ :baa fommenbe ©ønbag; 
„no aa Xodoajjn*; $elg. 9lbm. „3tt> aa 
^agaa", i bi^ ^age, nu til ^agd, dat. 

Slur. $e!g. (aftif). ©fat enpeb« (©ogn? 
latb. lO t^be : „o ^aa% o ^etbabn". 
9KHnber i benne Stnbenbetfe ogfaa om (&. 91. 
of =3 um: of midja nott; of morgnn- 
inn; of haustum : jf . @ng. now-a-days. 
— „$o bit nof! if^e a a finna* = beb 
oera 9: bebgaa; a)la. (SdjeQanb). — ©æ« 
tei^batfte (©æt8. og S3.) ©ammenfætniu' 
er af <xa mth anbre $artifter tit $ræ)}0« 
itioner og 9[bbetber, ofteft meb Xonen baa 
^aa** : att^aa bag baa, efter^aa (^^fet oég 
att'aagiøtæ i" „fimS)ate attaa''; „tatcgfouf! 
att'aaSafji"); burt-aa i^en paa; ette^aa 
og ett'aa = etter^aa; ftam^aa frem^aa; 
inn^aa inb ^aa etter tnbober („reene feg 
innaa' ftin"); nUaa og niaa neb paa, 
uuaa ub^aa, bttt^a bib l^enbao, t)ttt'aa. 

aa, ftibt gorm af „Iftaa, bo, fo" etter „lor", 
@l. Sil. nve?; fe ^.for*^. Dgfoa af »r^aa, 
^0, l^ot, fbat", @. 91. hvat. £)ftl. — aa- 
og aO" for „ab" (og /^ob*) i mange, ifær 
oefttige og norbttge, ©ammenfætninger; 
ifær foran Sæbet^b. ©e at)*, ©aateoed: 
aoberen^ ZahaU, 9(o(æte og ft. ©e A. 

Ola og 2(0 f. fe Staber. 

Otabett f. ^tbe, »etr^f, gorteacnljcb. %tl 
3lbg. Wta. "Uahtita f. b. f. Si. 3f »eit. 

„aahttta og -o adv. obermaaoe, ufæbbantig". f. 24 aabeQa— Slabrita A Oflfoa adj :,cln(ftor)aobena(.o) gift*, 
„efn aabtUa ('O) ^t**, ogfaa *. „aaheua te 
gfift^, en SKanflbe giff- fiofoten, »efter- 
oafen, ©elg. — 3f. ét>, DiaH. åbåH, t^tb« 
uitber, og f[t)berbQ. — aavtUa b. f. 9^eb' 
be(t fra ^Ig. (^ønned, »ronot)). 

^abelltve n. DætbigtXræ. ©alten. @e foreg. 

aalKftba v. n. „aahttnm £(oo V, tofte ^(ø* 
i»en 0^ fra ©eftenS 6iber t>eb ^^lobanb". 

Obr (ØiKf)- 
'Uahtnbt n. = «tabanb (A. %tl), diolbal. 
^abera (e' etter ot ?) f . 1) »onbflob = ^loum. 

9QI. @fi. 2) tlanbbrebne Xinø. 8^. 9^^(. 

(©tamned)- 
^bcre. ^b^U. "hid fe Voberba. 
"UMna (ii) f. ©onrftjn. @ogn (Cærbal, «ur* 

lanb): iiohiina; = «abin (A. 9lom«b.). 
„%ahit (il) m.*'Å. ©trinbo, ©tjor. 
^OlaWtc (t') m. = «obit". A «of«. 8fltif. SKa. 
2(abit6bil(i\n n. ^rofofttib, Jfrofoft. Woa. 

Xilbetø : IZIabøøbøl n. ^roIolptHb, gfroloft. 

^abø6tt(6) f. b. f. 2(abøomat m. gro- 

loft(mob); fRt^l j)e3ftne ^ar: „"Hahdt^ftt, 

?jfro!oft'' ; maaffe Sl^^ido^fatning af ^ahøétl 
<ta»oeit (oO adj. ufaboonlig, fe ooboben. 
Olabogabot (o\ oo) = Ofooa«!rifie. %tl 
oaboøøfYjøte (v. a. %tL) fe Clboge. 
oabreitøielcø adi =» aabrengjen. £e(. (|»eib' 

bal „aabrsnioug'') — aabr^ntøølete adj. 

og adv. Oreben, orang ; bagoenot forleert. 

Odlo. ©e brenøia, aobrengieleg. 
'UahtiQb f. ^oranbring ; Wmgelfe. ©fi. .©e 

«obrigb, «obrigbe. — ^abrtPti, fe »r!!n. 
»aabru adj. fttnfSg''. A. S)al. ©æt. — aa*' 

tm^UtuQ. i »tfen fra ©!af«aa i ^el., fe 

3 SKoe, Silorff Solfelalenber 1860, = torig, 

tife tilbagei^olben nol; turbe oære af .^aa' 

bru* og Jhaa(b)ttg'', fløenbe af jfinfljg 3t)er 

etter £rang ttl at giøre fig gjefbenbe. 
oabruen adj. flabefro. 6arb. 
oabr^ acy. uftt|r(ig. JDfterb. ©e aabrt)ben. 
Tlahty n. i6rt)beri, Uteiltg^eb ; ontforg^futbt 

H3efoær. (S(ul. ©trinba. 
aahty v. a. (r, bbe) brbbe, uleilige; tfær 

»aabrt) f eg'', ^ul. ©trinta. „^ maa ttti 

aabr^ bæ faa f5r mæ^. — aabryc v. n. 

1) uletttge fig, baoe megen £)mforg. (Sul. 

Drf. ©trinba, ftoro«. 2) v. recip. oære 

IRebbeiler, rioaUfere. (Bul ©trinba, Orl. 

©e aabr^ba A. 
aabvybb adj. uleiliget = br^bb. @ul. 
„aabtybtn adj. 1) ffinfog". A. 9Wa. ©e(bu. 

— ^2) uft^rlig^ A. Dg aahvy; om $cft, 

^axni Øfterb. — 8) br^bfom. ©Xronbl^. 
aahvvbxQ adj. ftinft^g. 9{fi. (^tr^n, ©onnbal) : 

aabrføe; ©fj. (^otfa). 
oabroHPien adj. = aabrængien. £el. (9a* 

motlbal). ©e brætja 2. 
Tlahvimt n. Doerbrioelfe, ifær i ^le ; me* 

Set »«fen (Sarm) fom gjøre« of noget. ©fj. 
Raafte for Oobrø^te. ^il brøt)ta. 
aahua v. n. (ar) gjore unøbige etter ooer* 
breone ^oægeffer og gagter. ©ogn (gflaam. Unberbal) : ao^. — Tlahua f. <£n fom aabnar. 

a^aajle for ^aabuba, fii^le". 3f. bog og* 

faa følgg. 
!Habuem. fræl, ^aatrængenbe^erfott; ogjaa : 

faab Øbetægger, ©æroftrfootoer. ébm. 

(^jørungfjorb), 9lfi. — ^abuMFFe n. 

éæroert ©bm. — 31 ©bm. (©anbe) og S^fj. 

C©trt)n, ©onnbal) ^ebber bet ^aabue" fe b. 
„ixahutn i^j. frær'.A. ©bm.(^r^am). 
%abutn>tbv n. oolbfomt, farligt »etr. 9tt)f. 

(©anb). Ogfaa ^o« De gine. 
2iabuttø m. ItbetXo^maal; libt minbre enb 

„9iont". %tl («inje, SWorgebat): »«a- 

boonoti'' ; ogfaa ^aboonP. i:el. (Sdø, ^it«- 

eib, awolanbj. ©e »ung, A. — oabunøa 

adj. forftjnet meb „Sabung''. Xtl 
„aioburb m. 1. «Ifgrøbe". A. fRt^l 6ela. 

Øfterb. — ^aburbøaorn.lhronaor. Øftero. 

— IMabyrba f. = «aburb. Øfterb. „^aboCe". 
„'Uahutb m. 2. Sanbfæfte ofo." A. 8i^f., om 

<)aatagt ©ten. 0.91. åburdr, noget <)aalagt. 
aabur(b)ølett adj. og adv. ^enftjn«Iøft bolb* 

fom = brotfam. ©fj. (S^ate). 3f. ®. 9i 

åburdr, angreb. 
oabufam adj. 1) aaomilb og gjæftfri ub af 

ftn Ooerflob. »itjf.? 2) i n.: rigeligt, 

fulbt op. 9{t)f. 
oobufanbe acy. altfor ooerfiøbtg til at b^ 

ocerte, ,,fom bufa(r) mæ SRarn". ©att. 

Ogfaa: fom bufer jpaa, ooerl^ooebet, fom 

brtoer oolbfomt paa. ©att. 
«oabfrejafl v. a." A. iRm. ©W.: aalbt^fta. 

„(iq oa mæ aa aatbrøjta »erlje". 
„%ahytQiia t" A 3©ogn; %abøtela, -e, 

©ogn, SRom«b. — a(albr(ø)yaa, ©M. W^f. 

— Tlalbøvdns f. b. f. *bm. (ftinbal, 

Singoott). 
^abffie, TlahviU, fe Oo«. 
2(ab<rle, aabdia, fe ^oberba. 
oabørja adv. og adj. ooetf[øbig(t), mere enb 

nof. Snnl^. (A.) ©dg. (9fle«ne, »ronøtj 

og fl.), 9lamb. ©e Oobtjrja. ©oenfte 

(„S'lorpc" — Sunbett: Dalarne, »cftmann- 

lanb ~) Diatt. l^ar rigtigno!: obdrga, 

oborga o: ofanttig, mt)cfet. 
^labørfje, ^abørøban fe $(oberba. 
^labøøbc'I, 'mat, 't!(b) fe ?Cabite. 
^%abcc («abr) f. »tobrør" ofo." A. 'Uac. 

9røbr.; %o, ©arb. (beftemt %o'na); Ster- 

tal: 2£r, 9l(8br. ©arb. (i ©arb. beftemt 

2tb'nd). 
aabt^d (e') v, a. opfrifte oeb 5:raltement; 

trattere; reftaurere;))leie. ^a. (Ørinbetm)» 

„«abejta ai fjeute Støtet". 3f. bcfta, Jo« 

befta. &. 9t destingr, 92aon paa en vt^* 

gaarb i »ergen: §orfriflning«fleb, 9le« 

ftaurant? 
aabra v. bonne (male) 9(arer. 9lof. ©arb. 
7labv\ta(y) f. 1) »agtalcr. Xel. (»ø) : „«a- 

britu". 2) $erfon, fom oil l^aoe fin fde» 

gjæring opfolbt ftral« og ifle gioer gfreb. 

Xel. (»0, ^ttjor, ^itdeib, »inje). @e 

»raabpa. 3) onb^ab«fulb $erfon. ©æt oabrflaa— aal^enba 25 
oobrflaa v. a. oorelabe. @ønbenf|e(bi^: aatt-. 

Uatmnt, Qlatvlt o: „Ko*", fe Ht>: 

'UafaUfitvalb n. (^1.: H4øix>16) 3k(ziUlax 
Bicb gløben „^am" im-) Pft«. 3«fj. — 
IMafaUafl? m. „«r m.g. P- ^H- ~ ^' 
follnftøie f. b. f 9lbnt. A. 
fotr nu globlcie*. A. ^aH 
Foren adj." A. S^ebre Ztl. ©c odfotcn. 

^aafaatt acQ. n. manglenbe". A. 9%otndb. 
9{^f. 3(eb. S)al. ^0. „fijærlel^ebå £)ua 
feer'fjc oafoatt", SKangternc; 3(eb. »3)ei 
fioa fe aafaott paa aU £ina^ alt fom be 
(datere f. &§,) fer, f^neé bebemoobat^e 
(og beber be berfor om); ^all. „6joa 
aa\aatt", fi^t§ om ^uøbonbeit fom goar 
og fer efter om alt er i Orbett; ,,g{era 
oafagtt^, orbne og rette paa 6maafeil. 
«bra.(8«nbar, ©tangoif). — fertil: "Ua- 
faattarbet6 n. Smaoarbeibe meb at orbtte 
og rette, fllhm. — 2) fortræbeligt. %tl 
(A. tRo/ 8^je). ^n tootte be aafaatt 
at bu tata fo ti'n". ^ diBxoi: »faamaa 
bort i noe ofaatta", fomme i 3ortr^b^ 
Høfeber. — 3) uorbentligt. ®br.(Øaabcrg): 
ofoott. „%fct faa ofaatt aa fttjggt ittne 
hoi of«." — 4) „l^aoa aafaatt", baoe 
fiben %ib, l^abe traoeft, „onnt". %el (»o, 
Sttitbe). 

^(ofrtte n. ^tlfælbe. @oan: lUofeMe. 

^rooftitøeft a^. berufenbe^. A. @e „faa ca". 
9) Hemmenoe, trt^Ifenbe, om trange og tt)!Ie 
Slæber ; ogfaa: |)aatr(eiigenbe, nærgaaenbe, 
forføtflenbe. 5S>al (Cæfl.)- 3f. 0. ffl. fast 
å ein, oælte fig ino paa (m. 

aaftnm^ v. a. (er, be) træffe, Hemme, „toge"; 
om «læber, „^fe^æbne aafengjer meg 
[o, at eg ndutt fantt arbeia". 9li)f. (<Sul' 
oal, 6anb). ©e aafengcn. 

2fafer6, 2(afar fe 9[oferb. 

^aafttba (ft§) v. ijttre (ftg)". A. JDofaa 
«aoforce b<e", berøre, lomme tnb paa Jtim 
gen. »fi. (©trijn, ^onnbal). 3f. «ofert. 

Voofiaalt adj. n. «a. mæ Sfoufl" (3fo((). manb' 
^ærft, olminbeligt? ©ost®. Xef. (©tjein.). 
6e gølg. «et. upHer. 

2Iaflot (oO f., pi. -fliatir, @(ette oeb en «a. 
td. (9lau(anb, @eØjor). @e gftot f. 

TiaAøfa f. (tben flabbunbet S3aab. .^ebm. 
(«ingdol ffUé). @e „«afløtj". A. 

.oofldrøien adj. ^aflrg, iijrig". A. ©æt. — 
Ogfaa:aafloøiett(o'). %tl 5lf: PoaPjuøa 
laa rap paa. ZeL ()Binje?). 
)ø m. Sfof« i 9(a. @(et. 2:et. 
forett adj. ottter, ufttjrlig. 9t^f. 
|m adj. n. » aobobe (aafoæfe). „2)'æ 
for mt)Qe aaførf', bet gaar ooer ade 
«rorabfer. 9Jfi (Gtrtjn). 

^Coø fe 91a. — ^agfporp fe 5(o}ooro. 

^loaanøøt^atit n. ooerftobigt ))aaftrømmeiibe 
9anb |>aa Sanb^jul. $arb. (9tøtba(). ^i( 
tfagang. 

^MQcm^a v.a. mane". A. 9lbg. Sæt. aa'øoa 
$011 (A.), ^Øt(L 2) gaa (&ni gorbel eØer diet for nær; ifær: forforbele t $anbc( 

@æt. og fl. 
Tlasaotta I %ap, l^bortit ben inberfte $tanfe 

i ftmple S)øre Hffpibfer fig, oppe og nebe, 

og om ]^oi(!en 2)øren fotngeri „(Saatten". 

ST^f. (©anb, ©ulbaQ. 
n^aøjegn f." A. „^aa «tagicgn", tiC Doer- 

maal, oberfløbtgt. @^C. »arb. (Ih)amm). 

2) „pao ^ogicgir, paa 2:row, for at trobfe. 

^avh. (Uttixt, jubba). ©e gjegna. 
aamtnQb adj. paotrængenbe meo 93eføg. 9it)f . 

(éjelmelanb, ©ulbaf). ^f. Ilagang. 
„aamtnQtn adj." A. 2) færltg: uflaanfom 

i xta\>, paagaaenbe mob ©It)lbner. 2:el. 
oaøieten ady. natinhtnbig, meoet omtalt, = 

naongjeten. Wla. ©æt ttl 3f. gita, &. 91. 

ågætr, berømt (l^oi« ti(ft)arenbe n^norfCe 

a a g j æ t'e iRe er funbet). 
TlaQlip (ii) m. en moaer, ftorl^obebct og 

fingen Ørret. ©æt. W(a. JDgfaa: »<^Ittp' 

auri, ^a!ob, QlaffarT, «Tafprett, 9(aftt)rja, 

fVofdtræl (atte t »agber).©traume(ta (91^1.), 

©traumref (©igbaO, ©traumfoga (Sit^fO. 
^(aaonø f. omtrent = 9Coøang, a) SanbetiS : 

„©laotta ligg i 2laaoangiæ", nbfat for Dber« 

foømmelfe. ©æt. ttt b) SWanen, Kaffen. 

9U»g. 2e(. ©e aaganga. 
%aQtanbt m. Stoebonie, 93an!e af ®rud i 

(eller oeb) $(a. ©æt. ©e ®ranbe. 
'UaQvunnt m. grunbt ©teb i $(a. 9?ba. 
tUaøuf^ m. = «aguft f. ©1^1. Sf. @. 91. 

gnstr, m. 
2(attøya f. 1) bablef^g og fijætbenbe ^tifer; 

(£n fom fliælber paa mt ©ogn (9(ur(anb 

ff^o»";. yf. aagøt)en, 5CaIgøJ)a, gøtja, Øarb* 

aøtja. 2) lormenbe ©laggbrober. 8ilrf. — 

!aaaø^øle f. omtrent = ilogøt)a 2). ©bm. 

og p. („^lagø^Jlng^ balft^rigt SOlenncfte. 

3)e 5finc). 9loget Ugnenbe er Stagjøo, fe 

?(og]øba. 
aagøya(?) feg v. ublabc fin ©mertc eller 

gorbaufelfe meft gjennem Sntericftioner 

eØer tnterjeftionale Ubbrub. „fior ^on 

aajona feg aaor bal" $e(g. ©aiten, $f). 

og fi. ^nger oel fnarere fammen meb 

S[ammer»Ubbrubbet „aa jøt), aa jøQ" = „ai 

ti, ai ei" („aa jet"). «"^ web ^agø^a f. 
aanøytn? adj. tilbøielig ti( oolbfomme Ub' 

labclfcr; omtrent = aolætcn („aolæten"). 

©ogn (unberbal) : ao-. 
aahaUa v. a. (ar) tale ilbc om. ©æt. „So^nbe 

ajlennefti ol aafyxbbt l^æ ft)r be". &. 91. 

halla (Å), hallmæla b. f. 
2(al)anø n Ooer^æng, ^aal^æng. %tL 
aal)attø adj. uforfonitg. ^all.(@ol.) {^„aa^ 

^aftg^, A. er oel Xrtjffeil). . 
aa})cnba v, a. faa (^reb paa, %aq i, Øie paa; 

faa grebet. 9lbg. («amlib), %tl (aSinje). 

&. vi, åhenda, faa lagt gaanb paa. — 

aat^nba feg v. n. l)faa @reb,Xag; faa 

gforftaaelfe (af) = foreg. ©æt. 9lbg. 9Ra. 

^^an ta(a fo fo^rt at eg ntnna fji aa^ænbe 

meg aa be", ©æt. 2) fomme tilgorftaa« 26 ool^enba— Slaic etfc (meb) ; inbrettc fig (efter), ^al. (^æ» 

ffeftab). „^an æ fje go'e te aåf^cmna (eg 

ette^ 
2(al)en9 n. l)=:3ta]^oi!g. 3:el. 9W. 2) ot>er« 

iomficttbc ¥erf on. m- 2:cl @e A. 
aobent adj. fielben, enfelt. ^n i „et aafjctntt 

©aanø^Sæb. @e i^ent. 
2(al)otttt f.^ao^æna: l)0»er|æna; Uleiliø« 

^eb aTgnbr^f og b(. 2)qI. SRo. @æt. „2)er 

»a fitl ^a^aanog ntæ toeafaranbe gfo^^l aa 

bei ®ar'æ*. (©æt) tMa^oangfi n. b. {. 

a)a!. — 2) = ?(al§enø 2). ©æt. 
aoiona fe at^rjonaft. 
^ajø n.ftortDrb eUer megen Sarm fomftaar 

af en ^ing eller føfger nteb ben. 9ibm. 

SØffnbal ^ingboH). Orf. „De gaor fittt 
lajø ta bi", „^on føre flift^taiø mefe". 
SWaaffe for „«DljobV etter „Otoljob^ af 
Siob. 6e „^agtøbe'', A. 

„TlcXa f," A. Dm ©fjæl oa ©mub« i Ulb. 
gnnl^. (fom i ©tj. D.). 2) jlimmetagtigt 
iBelæg, fom a) of inbtørret éoeb. ©e(bu, 
Ofterb. (8«øro«, ^ifne): „§eft*«a!e; «ale 
^aa ©reeom". b) of fltmogtige (S(jæringiS> 
iirobufter; paa ^eb, gfifl etc. Øfterb. 
(^ilne, Xljnfet). 

"Uafamp m. afrunbet t!fe meget ftor ©ten, 
„^onuj" i etDeleie. SWa. (^otum). 

aafapt adj.n. og adv. iDrigt, trai^elt. ^el. 
(©ettjor, ^ttgetb). ©e „aafat>V\ A. 

„aafaav adj. nnbfeltg". A. DrI. ©trtnba, 
9lbm. 2) forbringgfulb, fræfen. ^hm, 
(6alfe). 

im, flibt fjorm of „Boofle, loofje, forgje", 
&.31, hvårtki; og of „^|o!Ie,^o!e". fejW. 

^aPItna (ti) f. nærgooenbe („ninen")$erfon. 
SKo. (»iettonb) : „«of Ceino" ; ©æt : „.Reine" . 

^a-fo6 (00) m. = «ogli^). Si. (©oRo). 

„IMaPoma (oo) f. 5KCbe". A. "Uafoma (o' 
—00) f. b f %f . — OtaPomefen n. libeu 
(Bump omfring tilbe, 3)al. 3æb. 9l^f. — 
^aPomcratn n. ^Ibet)onb. Dotdlbf. Dg* 
fofl: %afonn[<cn,'UafonnfitUa,'Uafomm* 
vatn (oo). SDoI. 

„2(afocn n." A. Otofobn, 3)ol.; 'Uafobna, 
©«erg.; a(aFott?3æb.(®iæftor); ^aPott, 
^oøou 00 OlPolC, SWo.; tUagonn ('dn) 
^SSReb. ; 2lgle m. 3Wo. — ^afovn-ifaal f . 
3(gemj!ool. Si : 2lttallfl?aal. 

Olarofl (o'), m = Sofofto. fUm ©elbu, 
Dfterb. - OlaPof^ f. ®br. (fjolbol og fl.). 
Dftb. («omot „D!oft\ o' o'). — OTafof^a 
f. »olb. Sof.; ©ogn (o'), ©e leoft (2). 

tMoftrbot (oo) f . ; pl. 'bc^tr, lolbeg be ©tjer« 
ner fom f ørft »ifc fig i (Sfterf ommeren ; be 
ffol fremme £ornet« Uboifling. ©tjør. 

Tla-fvtbaf. Iiben«ofiff. 3;eI.(»inTe) „«ofræe". 

THafvfaU n. 1) tiUogt ^ger. 2:el.©æt.: „^a» 
Irefobb" og „Sloffobb" ; SWo.: %aQvtfabb. 
2) Waxl jfiffet for 5lger, ifær en mtnbre. 
giltjf. (9lærftronb, Xortooftob): „5lo!rfobI". 

'Uafv^ot (o') f. og m. liben ftobtligoenbe 
tCger, liben ^gerflobe. 9iom. ; ©ogn (fiuftr, aa 2(orbot,«il): 2loPreflotm.; $ott.: TJiaftt* 
flet f . — Tløftafiott m. en flørre «ger» 
ftobe. ©ogn (»i!, Sobui! og fl.). 

"HcJhUcebb f. ftor tCgerflobe. feoH. (©igbol). 

%aftQibbv m. „Ofibbr" otoer «ger. %eV 

'Uaftmota f . (ongftroft «ger i en ©ænfning 
menem^øiber. »tbg.(«am(ib) „«ofrejoote". 

^aftsUina f . = ««oibbr. @br. (Dtjer, gron). 

%aftmav(k m. Dpbrljbning of «ger = 9hj* 
brot. »oCb.(©tibre). 

Otofrttybba f. = «ofrlietto. iRo. „«o!r^•. 

TldM^vub n. ©nbe of en «gerteig goUo og 
©mooL: „«olrl^ue"» 

%aMult m. «oerft^ffe. %tl (moutonb). 

TlaftUf^m f.=«£!ro. »olb. («urbol, ©tibre). 
2) 3:erroin (8eie) for, effer «ntebning til, 
«ger. fRtil Dol. „$er æ go'e «ofretøio". 
^\ Sægja, if . ^IMIægjo. — „2(aW^mc 
n. = røro^A. $orb. 2) = «afrIægio2). 
©^I. 9i^f. Dol. 
©©erg. 
*Hofvtova (oo) f. ©trimmel of «gerlonb. 

%el (^itiSeib). %xi mobo. 
aafvfnaf adj. gribfl efter «oeren, om gfæ. XeL 
„aal, en ©ommenfætniitgdform of ou, adj." 

A. oli, ©ogn, mtil »tølbol; aol, ©oøn, 

®of«. „aalenbe adv." A. aolettbe, (fbettt) 

©ogn; aalant, diom. ^obelonb; ^lenbc, 

dlant (tt)ft fi), D|tl. 
„Olal m. ©^ire". A. røg. %t\. Dg OCale. 
2lal f. 1) bt)b 9lenbe ofo. = «ol m. 2. 91^1. 

©ogn. 2) renbeformig «obning i S^, 

SSofd (i^fingobol). „Dor æ oi «ol opæ". 
aala v. a. befri (kartofler) for ^pixtx, 

„«oTor". mn, (3nnt)i!). 
Tlcda f. l) = «ol f. 1). »Diu|)OoTo iSlDo". 

2) bt)b 3fure, SRenbe ; otoerbobebet. ©1^1. 

(fetne), „$eft'n æ f o feit, ^on l^o eiflolo 

tttt 9t^ggin". 
Tlala f. defin. 9lobn poo „oolutte" @jeb. ^aH. 
acda feg v. n. bugte fig fom en «ol. 
^'Ualaa n.*' A. ^ebm. i&nff. »eftfolb, 3ttb. 

®. $. ålag $oolæg. 2) noget paalaqt Hi 

at hætte, fttjrle, Jolbe (ommen eUer for* 

t^Ife => «ologo. mm. %el dRaulonb, ©eH* 

jor). 3) „lomo i «olog mæ", lomme til 

ffitttt meb, „i Sog meb*. dit^l 
aalaQa v. a. (or): „o. ei Øtø", lægge „«o* 

logo", l^elft ni) ©toolego, i Øffe. ©^I. 
Tlalaup n. 1) «nfotb, W of ©tjgbom. ©æt. 

&. il, åhlaup. 2) t)olbfom ©torm, Drfon. 

©fj. («remong, SJeOring). „«olou^)« «ctr". 

Dg: „«oblou^«"? ©fi. 
'Ualaata f. «Itæber, ©toræber. ©M. (@tne). 
aalbettt adj. = oubbeitt. 9lbm. éZtonhi, 
"UalbttnQ m. meget foær «ol. 3æb. (§aa, 

STime), m. (©øgSfiorb). 3f. S>reno, 3. 
„Olale m. Urtn".A. SfføroS: m 
^ale m. ©<)ire = «ol. SSeflfolb (8art)if, 

©onblbær). «aleflfl— ?loIt)elto 27 nak^tt n. 1) ^aalæa = «alofl 3). — 2) Zih 
gift i »ijtte = aUtiaomtag. SKa.(:&oIum). 

øoalcøøia v. a.'' A. 2) lægge tt( euer paa i 
et)tt^anbet Set (aRoTonb). 

'Sicdtama f. Øffe font er „aolaga". 8^(. (®tne). 

^folf^ n. fe 9aIt)ot 

i,aa(et6cø adv." A. ©æt. ; gfoQo. @maal. 
^obetonb og 9lom.: ^aali^". „Stoma oaletø 
nolo' y. a. faa noget i (Sang. ^at @æt. 
Smaol. 

TUdtibt^ma f. bet at man lommer i <S(ang 
meb noget; {Ugreb, Xiltag. i&abeL9iom. 
^a)'ær bore e(i) «altøfomme". 

^aakint ady. alene". A. aotletne, ^aø. (^t») 
ofjji. aaiitina, 9{nf.6l^(j aolema, 8ogn; 
ouettte, etldne, iltint, 18albred. „^ fto 
a'ms'lein; ftaa O'fæ'Ietn" (!), Xronb' 
l^eintl Bq. 

.ooletta V. a * A. 2)al. (b og t). — ^^aa" 
lettcft, a4j. ^aatrantgenbe/ befbcerlta, d. 9i 
ileitiim, anaribenbe". A. ^al. 2; anart' 
benbe, i!!e n>arenbe, anftramgenbe. m^f. 
3ttb. „(lit aaleite ^rbet". ^an æ faa 
aaleiten mæfæg; a.maa3e(b)". ®Iiber(et fanraten meb aalttcn, forbnnodfulb, an 

«ICalitten ^oiilbonb; ae 
@e A. feængenbe. 8{t)f. (^ieimetanb, %æ^anb) m »ICalitten ^oiSbonb; aaliibe 9(rbei". rftr( Thkitt n, ttbfeenbe, if<rr: ^tnftgtMarbe =3 
TldUt (A. 8fa9f.) a^f . ®. 9^. ålit, Ubfeenbe. ^n s fini;, ttg feer bæ ^aa ^aUitt", 
^faufufa £ en 3rt|t# Zoarces yiviparas. 9i 
.«oIafnfa(uT. Dgfaa: „«alahiufa" 
iCoIcfona. SRange^teber. — "^oiføys 
3nn^. @t>enft: munfa "I ^aaltn adi.* A. gfoHo. Dg : aoln (meb „t^rt" 

In); ogfaa om ^ot. @maal. gfoQo. @e 

aalsgja. 
^alefle6e m. enflagiS Shiht ttl ^alefangft. 

Se 6Iebe (6Iøba). »efifotb ($ob, (Sifer): 

TloJUfkcct- 
TlaU^Mf? m. fiøttenbe Sbærbietfe unber &nh 

»ett (tielberloftetø) 8]el!er. 8ogn imt, 

Sjflnrlanb, 9lurlanb): Tlola^ff. 
HaSkua m. ^Ct'æber, ©(uger. 9lom.fiebm. 
gacdatn adl. — 2) ubrøi^. A. ^ont»). og 

©alten: oUnin (o*— 5). 
«aalØctteø adv." A. == anbfare«. 9l^f. „^an 

fTo oOfletteS", nebmeiebe bet ^ele. 
TkdQovb m. e(. ^olgjerbe n. og "Ualfitv n. 

Snbretntng ((Stjerbe, ftar) tii^alefangfi 

Sgber. 
Zalaat nu %iV2ti^tt. Wta. ©e Okir. 
.aamjcn95 a4j." A. 2) meget beføgt. 9l^f. 

«vin oøgjengbe $(afd; bcer æ oHgjengt 

bær". 
aal(j)i«rø adv. for ^lt>t>v. ©alten. Dg: 

dlj^rø. ©alten (Beiarn), ^^i æ retft 

ooijærd". 
aalgroabfYen? adj. meget graabig. Bofd: 

aolørooffien. 
^(aløtffra f. = ICagøtta, 1). ©ogn (^arbal 

eg l^bol »«ol'"; worgunb »Dtt»"). ØU Qøyt Batb. — „aalQiifytn adj." A. Bofg 
oa ©ogn „mV, 
TlalQøyih f. atminbeHgt og iorigtSna! om 
noget, Btjgbeflabber. ©ogn (narbal, Sær* 
bal). „Øjer iRje bæl bæ oert flil di 9(ol- gøt)fn tao bi", ©e gøt)fa etc. 

ruDeø (ii) adv. i^jjel. Stnn meb »flaa". 

«efleraalen, ©enia, Caiten. ®. 91. (til)or. lifis. @Qer if. SSlbre 2). : «flibiSfaar. 

i,aaIFienb adj."A. 3)al : «aalijccnnt''. 

aoHenøjaijr v. n. lænaed ftærlt. Sof. 

lUalmannfiølb f. SforfamlingaflClmue(ftort 
?fubli!um). ©æt. (»alle), .r^rcfln raul 
aa bai mitt i ^almannefjaabbtn". ©e out ^loTmannflona f. ^inbe fom flanerer meb 
l^bemfom^elft. Xel. 9ibg. i,3flaangg", pi. 

Jlængg'ar". ©e Wong, pfangra. 
tentaa f. defin. $ubucum. Sæb. SReb* 

belt. 
aalnuinna adj. træt af eit fnalfe. ©tfør. — 

oalFjefta b. f. ©Hør. 
%almylna f . 1) 9^øue, fom blir føgt af aøe. 

2:el. (©ranbdl^erab : „2lalmblle", om „ti 

2lalmannflaang"). 2) ^øtit fom gaar 

l^ele flaret. 9t^f. i,Dllmt)lla". 
TUdnøyta t gf^lbeoom. ©ogn, ©fi. 9^. 

^avnøytt f. b. f. ©fj. (Bremang). 
adnøyttn adj. 1) jiugborn, graabig ; 2) ^aoe« Jtjø, nærig. ^^ og fl. a (o') f. $aaTæg ofo. 1)". A. ©æt. 
^arb. ©ogn, f. &9. om ©tenl^eøe lagt ot>tnpaa ©rænfemærfe eQer Barbe; ogfaa 
om liben Barbe felb; ©ogn. 2) A. ma, 
Bof9, ditil %tl ipaa me, S^øØeften og 
bl.). 8) 'baalagt Ubrebeife, fom ©fatte» 
^aalæg. SRa. (Bjiellanb). 4)=:9lalegg 2). 
»$an maatte bæl leggie et giU ^aioau i 
B^te". «Sa, eg feff betH iWaloau". iel. 
(©eHjor; 9Wo!anb „'t"). — JVxtloQ^in 
m."A. ©æt. 

ooloøa (o*) V. a. = aalaga. Bof« „a. Øffæ". 

oolrette ftQ, aalrørte, fe aaretta. 

%<dM\at m. Sieb^aber, S^tl^abenbe. Df' 
teft i pi. 02cl. (a:inn, ^ooin, ^eibbal, 
^ranbi^berab). r,9^ange9[alføfiara om 
bæn ©arn. — "UtfMacav b. f . %tl (fiunbe). 

„aolfDort adj."A. 8t^f.: oH*. 

aoltaaen adj. fulbltænoig aftøet. 9iølbol. 

2(altetn m. QenbeiS fun i: ,,grann fom ein flaltein^ o : meget fmal og flanf, om ^er- 
5ofn. ©e iei ' 
[lUalungefhtn m. fllun. ©æt. $aØ. foner. 9lbm. gofø. ©e %tin, ttjnb©|)ile. aalrebren a4j. tilbøie(ig til at glo omfring 

8 g, maabenbe eØer ntjdgierrig ; næjten ^alo* 
antei ©ogn(fiuftr, feaf«io, gjærlanb): 
ao(t>eeten. Xil bebra, fnue efter. — aaU 
TOtbva V. glo mening^løft. ©ogn (Suftr) 
;,aolDeera". 93Wnbre flffcrt. 
"Ualvtfa, a(alt)efel)0l fe Slalbof. 
„2lalpelta f. omoæltet ©titting". A. 8it)f. 
©ogn (Bif ««oL" og „«tt«"). - Dgfaa : 
^obt>elta|>arb.(Utten«bang,Ulbif,»bamm) : 28 «attoetta— «ore „forna i «obDefta'' cHer „i «obueltc''. aRoojfe 
foc „"HatfocUa", of „Delta aat**, fe b., og 
at)k)el(g. 

oalpelteø adv. =° i 9(aIt)eUa. 9it)f.; Soon 
(»i!) „aolttelte«* og „oflDcUcd". — aal" 
vdtt, Sæb. „^etta a.'' @e oal* oa atooetta. 

^alroP (o') f. runbt libet fiul i Sfcn, ojerne 
foraarfaaet af SSinb oa Dberbanb» euev af 
©trømntng. ©W. ofl flf. Oflfaa: 2(lt>oF f. 
©fj- CØDale). ÉJlcbbelt. 3f. 3«C. alfav6k 
liue »u( i 3f^n om gforaaret. 2(0lpcfa 
(e') f. b. f. $arb. (ihjamm). — ^falpcefc 
hol (ee 00 i) n. b. f. Sfi. ©Soøii («teRe), 
*^I. (Wa^fiorb, Sinboa«). 7lavift}:)ol (i' ) 
b. f. 9{^( (iBtnbaad og fl), maaffe meb 
Sanle |)aa 9[(a)ot){f«jIor. Tlliydkl^l b f 
©fj.?-a(alel)0l b.f.9H^r.(8mbao«). ©at 
i ^orbinbetfe tneb „'kal", "mihtttiM; (og* 
faa opfattet foni inbrettet paa Rålend Ide* 
iDemmelig^eb). 

aoIpoPen acy. forbaoget faa man ilfe lan 
foa fot)e mere. ©ogn (|>af«lo). 3f. aaU 
Dalen, anbtoofen. 

aatpoltett adj. = aatoelt @fj.(9S)ale). 

7l(dv<ma f. Qht forn er „aafoaat''. ©fj. 
(SSeoring). 

aaUtgia adj. brunftig, ora SWær; = aalen.- 
©£ronb]^.(U4)|)ban: acdma. &. 9l.ålægja. 

— aahQb b. f. ©br. (golbal). adufytn, 
f.: "Ce, plur. 'tte b. f. @6r. (golbal). 

„aal<rt adj. i!Ie fr^fen^ A. 9lfj. yiomb. «uff. 
9{øroå; ©ogn:„ao(æt''; aj^obum og9lbm. 
(51ure,C>aIfe og fl.) : „aateet(t)'' oq „aatit(t)«. 

— 2) Delfmagenoe, tt!e tit ,at blioe mæt af, 
ubret = oalcten 2). ^eIg.(3Wo). „®rdutn 
æ aatætt". 33C. alætr. — „%<dctta, f. 
graabig«Perfon". A. ©ogn(ao), ^. 3«I. 
alæta. 

aoløQb, acdtt/ytn fe aåictMa. 

„'Hama f, ^aalorm^.A. ^(me, IBalb. 2Elmc 
( og „mmc" ), S^atb. fiobelanb, ©maol. gotto ; 
ifær om be meget ftore. 

aamaa, t)arme; aanuxa^, fe ama, tma. 

"ilamtib m. = ©reibboio. ^hm, 91- og 
©Sronb^. tKamce, ®ul. 

*UandinQ m. dti fra 9amtib i 9lbg. 

aamoben (o') adj. f om oaafer nopl^ørlig. 
©bm. (So(ben). 3f* mt^bja, moben. 

„aamoQa (o*) v. n. paaminht om ofo." A. 
%eU ©æt. „^an aamoga mæ bette i 
mangge 9lar" = mafa. ^^an aamoga 
paa Sam", bilbe tage @{aarben igjen „paa 
Dbet". ©ætS3. Ogfao: gjøre ^rat) ubober 
«f tåten; »Xel. — 2) v. a. b.f. ©æt. ©fj. 
(32)ale). „^u (l)t aomog'an ieittlBaum 
be" ; ©æt. aamu^t (n'), ©fj. (fjørbe, 3)af e) : 
„aamuge ein te gjere nolo", paafft^nbe. Dg 
„aamuge pa a etn". ©fj. aamuut, ^Ifi- 
(4>onnoal ©trijn). -— „aamuuQt paa 
nofo", brioe ftærft paa noget; SSalb. 
(»ang, ©libre). 

%amuQt (uu) m. $aaminbe(fe, Sl^anen. SBotb. 
(»ang, ©libre, Surbal). „(£ ^abbe \iit 9(amuuge paa'n førr e felf'n te aa M' 

tora". 
aanmnø adv. (og adj.) oDerbrebent, øber* 

Dætted. ^orb. (Uliiif). „^o s fo råint 

aomuno . SJlaaffe: oiK, Winn, 
JUam^lt n. "S^abti. ©bm" ©oan(»ormtnb 

„00*"): nebfættenbe Omtale. Zlam^rubei^ 

n. og "PreF n. »agtoler. ©ogn. 
aon, aans, fe una — aants fe l^oonofl. 
2(ane m. (alDto^fet ©tamper, fluberDom 

$udler. ©enja. — oonutt adj. lig en 

^ane. ©enja. 3dl. ini, Xodfe, Xølper. 

3f' $aane, 3oone. 
Tlanøya f. (in fom olbrio faar nof. ^aL 

(©olnbd, fiæffeftab), »l^f. (lartjoflob). 

innfelt. ilnbenftebS: Unøt^o. 
„aonø^a v. a." A. 2) brioe ooerftrofterne, 

oDeranftrænge. ^al. „^onønba^eftn". 3) 

S loge; uleilige; brt). 2)al.(©omool,^{l^ 
Ob). „(&a\>ii Ije 0. l^an mæ bæ". 

Tlanøvta f. m fom er ufornøielig, ,,oanøt)' 
ttn\ ©fj.(34tr). 

2lapita(r) f . liben globfiff. ^olL: Olapcetu. 

aapptltkt) adj. og adv. ftorftaoet, oælbig; 
prægtig; =ageleg. Zth (»eum, a^olonb). 
„S)e rftnbe f o a. „S)e Da a. gjort", ub- 
mærlet gjort. „(Rn a. ^or'e^, prægtig 
^orl. ^et urimeligt formebe Orb er ule 
mrget brugt. 

2lar f. (STrocV fe Dre, Dlbr. 

„Tlat n. 3) Slaring". A. Ogfao : fulb SKo« 
ben^eb of ©røben. ^a. !Rbg. JDæ blet^fje 
«ar ifjowr, ^obne roR ilQe W o r", ©e 
aora (feg). — „91 o r oa ^oo", meget 
long3:ib = Sliber og ^oa, ©ogn. „Hor 
wfeoi", Xel. (a»o, ^inje). Ogjaa: „oa r 
aa æDelig", »Stgber (92eiS, Ibin, jfjot' 
lanb,^olum); „a a r oa æDorleg",©æt.; 
„aor aa æDorfllege", 2:el. „^ pare 
baabe aa r 00 æ rieg". „^ulonnboo 
'fje ftbjo mæ bettæStrbete baabe oor og 
æ e I tg", ^aoffe er „Hor" i bidfe Ub* 
ivtjt et anbet Orb, &. 91. år, subet. og 
adv. forbum^ Stib, forbum, tiblig. 

„aava v. n." A. ©ærlig: noo 9Wobcn^eb = 
røftja «or. »ufL aataji v. n. b. f. ^n% 
„S)e ooraft for feint i 4lar". aava feø 
v. n. b. f. aRa. 8tbg. 

aava v. f^lbe «aret, ^ooe fin SføbfeUbag. 
©^l. (©torb, gfi^flber). „^eftn oorar ibag^'. 

^loroøie og %avaf)i: «ar^og- ^oL ©æt. 

2(araCr)Petpa f. = ^etp; ofleft bog «ore- 
blof meb2:oIber. 9tom. (^t, 9led): ^ore« 
feipe ; Ofterb. («åmot) : TloKtfucppt. 

Tlatamun m. = «arSmun. ^orb. 

2(arang m. = «oring; «ardoætft. @br. 
(Sfr on, »oogao). &. 91. årangr. 

^avbuf («arbuul} m. en ^erfloonbdHff, 
Leucisous cephalus. ©maal.\6orge, Slone* 
ftob og fl.). .Nebber i ©oløt „1Bun(^ A. ^en 
er fun funben i ©laomo og bend »iflober. 

"Uavbytt n. »elfelbrift of 3orb. 9lbm. fe A. 

„Tlavt m. «me. 3 ©irebol: livt". A. 3Ra. ?[arebtattb— Sla^^fr^p 29 
9arebratt6 m. en ttfi og (ang, noget fvi 
SeMIob« („^bbe") f om ^olber Siben iiil>é 
paa Knten, eØfr fom fammen mth onbre 
Honcnbe banner enflag^ SHbfteb nbe paa 
Slarten. Ztt Dftere: „(Kfebranb*. 

Tiactfiøl i Siæ( togt )Kia 9[rnen tit ot fibbe 
^a. 6æt. 

Horegrttna (ii) f. Srce*farmen om 8[rnen9 
€tene. Sæt. 

1fa-rd(6)(ta f. ^otte^malflro, Sfot; ttbre* 
belje. Vta. (8jelXanb). a^bett. 
Lmfucft adv. fymtflax, aarlig. Ogfaa: for 
bpert9(ar 1B«f[gber. — aorleø ^ors eiier 
9ac» aarleet, b. f. ^a. og nt. f[. 

UactpaU m. ®ænf t>eb 9[men. @æt. (bb). 

2(arcMi^ (nu) m. IBfæfebætg Hl 9(mcn. 0-3:el. 

Karc#ctn m. ©forften. 9U)g. (iHamlib). 

2(arctre n. = 9(arrgnma. 6ttt. 

.oocctta (ee) V. a. fæfte meb ^(er*. A. 
J9laittta Ørdut'n'', bife noget fofi efter 
(SHrøben. 9&^ SofØ; €ogn(S3«E): ooreetta 
og or-. Dgfaa: oocota (o'X ©ogn (^ur- 
Umb); (uxcøytt,^ll ®br.; aolrøyte, toufl. 
ISalb. 2:otn, @-@br. 3 ©elbu er aavcii{t)t 
▼. n. tægge et ^aattib af f a^ StoK imeC' 
fem be fæbDanltge ^robmaat faatebed un« 
bcr Sf otKirbetbe ; i^taafttbet ^bber "Ua" 
rcn(t)€ m. 7: ^Ic — 2) fæfte og orbnc 
I«fe ^g; ^t)nte; tugte. ^etg. og f(. 

oorena Jett v. n. 1} fanbfe fig, lomme til 
fnib SeHnbelfe og Orben, foafom efter 
6«»K. Ztt. (^0. iettforb. ^tiSeib); m. 
6e «øretta fcg, aarefl|e feg", A. 2) orien- 
tere fiø, faafom paa ^fielbet eSer i 2:aage. 
9^. oolrem fe, b. f. 9Hngerih, ^ebm. 
Sefifolb. 

JtUmttt (ee) m." A. ^oteette eg ^t>reettie, 
6ogn(lBtl); ^(orota(o*) f. @ogn(^urIanb); 
7ici»t(t)c, @clbu; ^alrøvte ^otn, Holb. 
S(Bbr.; Semtfanb: 9(nrei! ; (Ola« i @el6u 
et moaffe nafalt). — ^forette^i^m. Srt» 
Mrrf til «tUtrefte". ^et^ febt gl^retræ. 
JUalcøfttJ^t"o]t>. — %oxtntviba f. b. f. 
^VL : n>ecti. 

^toct^ett f . (il) 9(mei9atte 9l6g. @j[elben. 
— ^CiMfgjctla? f. b,J. S^I. (3i^). SWebbelt. 

„acac§tifmb adl. ' A. øCkargitngt l^atn", $anb 
fom bmer StoOe «oret ranbt. fRtff, 

oorioita, aaq^nctft fe obrjonoft. 

„9aciiX9 n. = gft^felooo^. A. %tt. (Sø). 
»gfoa Vorfog paa wchtV, faa ben Sib, 
ber bfir tiløbcr» fra et forelagt tlrbeibe, 
ti( fis fjcn »aabtabeb. Beftfolb (^oo). 

„Haanaaln." A. S) «toøboa, f. (£ff. gfØ^feU« 
kbL teftebag. 8(rt. „iftitt 9larmaa( et 
fimm mt fl^ri 9MfiaaIi9mef«''. 

JUatmot (00) n. lUur^fte". A. $arb. 

domøl adj. oit 9me: fom maler l^ete 
tforet. €jelben nben i Slentr. »&n et 

. •armolt". Set(aRo(attb, 9{nie).®emø(. aatna v. erl|t)crbe, gjøre Sfangfl. ^arb. 
(UØenSoang). (vSfif^ont aobnar ibag". 
„^a, no aobnaxatt'ni'' Ogfaa v a. ti(> 
egne ftg meb IBegjar. ^arb. „^nnb'n 
aobna ba, ^an", G. N. åraa o^naa, oinbe. 
3f. a^ataame. 

aavna v. n. naa SD^obenl^ ; mobneiS = aara. 
%tl. (9tau(anb). „^n aatnat tileg', 5^or' 
nets SRobning inbtraber tibligf l^er. — 
aavna feg og aavna^ y. n. b. f. 21 

"Uøtnøytt fe 9[alnø^ta. 

aavnota (oo) v. a. rar), moegte, faa t3ugt 
meb = „Dinn'aa ein iingg". ©bm. (@anbe« 
llolben, ^jøningfiorb). „^itip mt, e aar* 
noota iffie bitte c „(& ffa fnart aamoote 
bel* (big). 

aartmfaø v. fmaatrætfe, fe nø^Ijaf^. 

2(aroba (pO f. 9ieb|tab til at be^^ge gftab' 
brøb i vagninoen meb IBanb eHer ©mørelfe 
= 9iobbi£]|Ki. ^orobo, 9{amb. (Ober^aSa) ; 
7Jiavi9a, 9lamb.(9lami»o^;, grofn. 6e roba, 
rjoba. 

aorota, "Uatota fe aaretta, 9[arette. 

QlacsQv^t m. ^udtøg, Sempervivum tee- 
torum. IBeftfoIb : ^HarØgrø'e" og ,,9farfend 
Ørø'e". Dg „«dfrøe*. 

2(arønote (o') m. ftaretø Kfgrøbe efler Ub« 
btotte. @ogn (9atafhraanb og fl.)- £i( 
njota, 9h>t (o'). 

^arørymtmø m. ttardftub paa ^ræ.®iet.2^el. 

^ardo {oo) f. unberfte dobbeltlag af oinret- 
ftaaenbe og nebabbenbte 9leg i doben. 
@br. (IBaagaa, 2e»ia, ©fiaat !^om). Btoo 
n.? b. f. ©elbtt, ^læbu. gofn. ©e@to(b). 

aattcm adj. om tbunben %raab, ^t>x9 enfelte 
fiicg etter -3:aatter^ i!te er l^Ibte liae 
^mme unber©ammenti»inbingen. 3<sb. 
{%\m, Q^jæftal). 9Ua{fe for orb-. 

aatnKlttn fe aobelta. 

Tlatvcffa, aaw<efm fe tlnrt^æfø. 

%a-tyf (tf) n. 3)amp af «a. SKa. («af.) Jel. 

Tlixcofbt n. Sifgreb, 2)rtftigbeb til at tage 
fat. Sbm. (©anbe). nfllfert. ®. St årædi. 

2(ar«ra f. = «tafof a. S'^ofl»/ ?)*©ogn. 
©^I. — Uppoorøra f. b. f . $c(g. 

^ocøft^Itnø m. en ftor ufh^Iig JNabat. ©bm. 
(Ult^ftein). ftnnbe t<mfeS at txere „Oo- 
teibltng''. 3Ren fCal ogfaa J&ebbe ISlatøypU 
m? n? ©bm. (Uloftein) ViaaStt for „0«r- 
eole", fe b. ^t ogfaa OorøJiDina. 

Tlasbøl m. = iladbøling. HXto. mg. ^aøfobr (føof ) n. fiø famlet ^oa 9ierg« 

)ggen. ^ott. og fu 
„OlaHfjon f. Ubfeenbe**. A. ^al. ilo'ffatf m. = «agltø. 3Wa. ©e ©far!. — 

%afpttn m. b. f. St. 
aafVtt>a v. a. jKlIe nb fra linanben. 

fCietne. Xel. (9tau(anb, ©ettjor). „(Sg 

lann fje aafftjlje Oori". 
^(aø'frf p m. en fom Irt^ber langd ab iBierg« 

Taggene. „9Ca4!rt)^))n'^ falbeg SJlaanen i 

ffteifommeren. Ojtt. (gfotto og fl.) Ogfaa: 

^r^adlefmt^^gn". Øftt. 1 30 ^a^^in -?lat9ietfta ^(a-flPf øn f. ^cnftonb, Srift ; SdHa^cb tiC a\ 
orbne Jig. 2)a(. (écraeftab). „$an feR ei 
tang ^(m^n'*, 3f. éltjgn. 

^aø^mule m. brebt afrunbet grremf^rina af 
enSdjergv^g. ©Hør. : lUaømuuI. ©eSJfule. 

2(aø^flaatt m. ^ø(i[at ^aa „^ofeme". IBalb. 

?^ail f. ^ærtio^eb. £anb|iab |). 110. <^. 
91. åst. — aoftme v. pøbe an, og aavaftt 
v. tilfee, finbcø ^od ©Dein. (Xel.)* «ten 
lienbes eOerS ifle. 

a(a'<hvia f. = «toolip. 3Wo. (ØDrebø, ^ægc« 
lano): «Jtørie^.Se ©ttjrja d: ftiD, gro», 
benet Sfigur. 

"Ua'fvacv m. = Hoftein. ©otten: ^ctQ". 

aafv<es adj. = aajoæfen. Slfi. 6fi. 

„aafvaftn adj.uberoemofb." A. SWj. (©top- 
pen, SnnDi!, ^onnbol, ©tr^n), @fj. (Jjølftr, 
gøibe). DgfttQ : ofbapfcn, 9^. OnnDtl), ©fi. 
OBeoring). 

Olafpib f. Ubfeenbe; ^bre Ubft^r. ©æt*». M 
be ^[of^^nbæ font oe fo bbnre paa benni 
^(ollo, beQ æbe ^Qnggoerfjtr . ©e9laft)n, 
®. % åsynd. 

„aat præp. og adv. ab, til*. A. at i 3)oI. 
IB-Slgbev, Seftfolb, ©maal. goQo; ab (og 
a?) 3)o!. 85'?[gber. — aat, Wautonb og 
»injei %eU — I0),,^ei ftnteft aotttera 
mæ'an"=„beifonn oo fan" orbejgnte« 
at bet \)ax ilbe fat meb barn. 3'éoQn. 
,,^ei titte aHi at Dere i oe", be ænb)er 
bet f(et tlfe. ©æt. — aat conj. fe ot. 

„^ata f. seben". A. ®ur. %d. — 5) liben 
©ifbeftim = ©ilbafnut. 9ioga(anb og f[. 
^@laa i 9(ata" ftged om ben [om tumler 
fanbfeM omfring, forn en ©eib i et ©ttbe* 
ftim. fllothU? rb'^Qhtt. gfalber i S9et. 
omtrent jammen meb gaa i ^Otaa, Dba" 
D joao i Ørf!a. «««gber. S @^l. (©torb) fTal 
„^lata" oære en grugleftot ooer et %ah\tl 
($@ta) eUer ot)tt ti f^fleftim. 

aata v. (ar), jage „^at" ; om giffen. „©eib'n 
aata", ©bm. (|>iørunafiorb, ©anbe). 

aatoFa v. angribe, toge fat paa. %el ©ici* 
ben, uben om at beg^nbe at bruge ^laret^ 
®røbe. Oftere: „tafa aa". ©æt.^el. 
„©Rni ^eoc aaiOi^ ®røa fæU", Xørfen 
l^ar fterft angrebet ©roben, ©e A. 

2(atarbftte n. ©toræber = ^atar. .^arb. 

^otar m- gnatmib. »-^el. : „«atari". 

"Uatattffiff n. ©toræber = ^atar. ^arb. 
(UHeniSOanq). 

2(atar(att m. al^aabe at æbe paa ; ogfaa SUppt' 
tit. .Sbenni $efl'n ^coe eit gi!bt«." Xel. 

TlatoKøyva n. = «atar. Sel. (^inic, ^it«* 
eib, Sfiabbal). øtacøyta n. b. f. ZtU 
(^eibbaC, of øtaa d: eta). —%aUfyta n. 
b. |. %eU (SRo, ^itøeib, ©eHior, IRoIanb), 
dtbg. (©joobal, 2:obbaI), ©æt. %atøvta f. 
3B.Sgber. 

aat'aat præp. l)til; forn bilisa tit = att- 
aat %tV (SBinje, 9laulanb;. aot'aot; 
IBøfd, ^arb. 2) adv. bertif, beduben. Xel. 
(«tnje, mautanb), »of«, ^arb. at^at, ^er.(a)lo, a)lo(anb, SaarbaI,^tiSeib oaf(.). 

tKatbenba f. ©tang oDer ^ølæ^fet. ®hx. 

12latebftte n. = «atarbt^tte. ©1^1. $arb. 

^atebrr n. ftoræbenbe ^t)r. 9^. ©e 9iaia. 

^oteftflPe n. ^ifteri i et ©ilbeftim „^ata", 
uben faft anbragte &atn. 9loga(anb. 

^aUQavp m. ©torsber. 9iQf. ©e (&axp. 
— ^ateoaro m. b. f. 8l^f. — ^attuctp 
m. b. f. W^f. — ^ateFagge m. liben ftor- 
æbenbe gfigur. $aQ. : ^otiifaiiee. — ^otu« 
Dornb f. og ^otutetne f. ©toræber. ^alL 

2(atcl)ol n. »ut fom ©trøm etler Ot^eroanb 
^ar c^t i 3fen. 9ibg. 2)aL 3!fla. 

THaul^vub n. ^^eftn l^eoe gott ^tatel^ot^u* 
= er brebfjæoet. ©æt. 

aa^teFt adj.= aatteft. 2:et.(^t>it«.©etti.Soarb.) 

^atelaø n. = Statarlag. S)ot. ^(Sg l^e 
^etfaa aa ^tabetate". 

^atelepp m. ©finbtop paa ©ætetøi tit ot 
^inbre (Snao. ©æt. 9)ca.— aat^enbe fe ott*. 

2latcfl?art) m. ©toræber, fe ©foro. 3)oI. — 
2(atefl?cot> n. b. f. ©æt. 

atatfartnff f. «bfærb = «atferb. fiatt. 

„tUatferb f. «tbferb. „«attafær". A. mom»h. 
2(aøfimplur.,mebbett fra 91^1. (©tamned). 
2)plur. at^ærfer efter ffiot)htit, faafom Setv 
ninger of bøbe Dt)r = Sloferber. ©bt. 
((gtne, 5Jettber): „«atfærer". „«atferV 
«>fl rr^ttfwb" forbtanbe« oftere; faotebe« 
-»otfær* = ^øb, ©ogn ; „«tafær" = «b» 
færb (?). Stlhu, „«otfærer" bruge« ogfaa 
fomtib for „affærer". — 2(atfet6a(r)ut9 
n. 2Slaaht at »ære ))aa. ^arb. (Ullen«' 
oang): ^otf^nrulaø. 

lUotfotba f. Ilbfærb. 2)at. (^æffeftab) : m- 
foora; 9iøro« : lUatfoole. 

aatfunntn adj. = aatftnnfam. i^fterb. atfdn* 
nin, Ceflfofb. — atfunbta b. f. St. aau 
funnuQ mingerife, ®br. $atL atfin5t9, 
groOo (^aalfiab). 

^atfwr»Ia f. SKanerer, «bfærb. ©ogn(8ærb.). 

^atttanø m.3nbr^f; Doerl^æng =2tagang. 
©9t.: ^UatQaarmn. 

^atganøar m. «nfeger. »atb. (9l'?turbat). 

„aatQaa v. a. (r, boe), tægge 2Stæxte til. 
aatQaait mærle ojo." A. ^^at om at 
blitse ooerraffet etter forbaufet oeb noget 
1^0« en $erfon, færtig^oeb at fe ftor Sror- 
anbring paa i^am. ©maat. gfouo. „^ 
atgaar'n faa". „Se atgaaf«'n faa 
fætt, for bæ ^an bar fe ftilt\ — gformer 
af ganga (<S). 92. ganga at, angribe), fom* 
mer fr^bfenbe inb ber. „^t atgiffn 
reint", btet) rent forbaufet ooer ^on« 
Ubfeenbe. ©moat. (Sttjgge, 9iaabe). ^ge 
ataille«'n faa for bæ $an oar faa nftr* 
a!tf", jeg lob l^am mærfe min fjforunbring. 
©moat. ($r^fftab). — ^ertit: atøaaøfdt 
adj. 1) titbotelig tit at opf^olhe ftg oeb 
(ooer) gfoltø f)bre og Optræben. 2) paa* 
fatt)enbe oeb f!t ^bre og fin Optræben. 
SfoIIo. 

atatøjerfla (e') f. = Statgjerb. 9Ro.: Tit". «atflierflefant— »ab 31 Hat^etiUfant m. omreijenbe ^affalt^er eQer 

6tøneinanb. Salb. (^atig). 
Uatffnmne m. (Slrui^banfe tæt unber ^anb* 

ton^tn, ^Ditlen tærer bort ^fen. %el 
.aatt)U9a v. a.'' A. 2) bat?e dfterftjn ; mærfe 

^; tæøe efter. %d. (IBinje. ^t)ttdeib. 

Senior), 6æt. (»oDeX Wbg. CKomltb): 

otuøa og attige. ^t athuga, ffjenle Dp» 

miertfontqeb. 
UathuQt m. (Sfterføn, (Sftertctllina. Sel. 

(«raie?): „«tuaji« (ao »uWopn). (». 91. atbngi, Dlmtærffoml^eb. 9[f . 9[ttbug, ^atfiua. 
TtaOiamt n. 9[bfomft. 2:el. ($inje). S^ebbeS. 
^atnøgb". @e aatnøajo. 
^fa'tot To) n. Sorm af foSfenbe ^a. tiel. 

6æt. Si. — ^a^tyt m. b. f. @æt %tl 
2(at'tal n. tiltale, SifretteoiStitng, Sforma' 

fiina. Stjør. 2:il „tala oat ein". gor* 

S enigt fro ^«o-tol, 3)obeI". A. røm. 
øro«, — 2(atfitaW n. = «ottof. ©tjør. 
ootta feø y. n. D: ota ffg. 6)^1. 
2latta f. Dtter i «aartf|)il. røm. ~ ^atte 

m. 1) Ottetal, røm. 2) OttefHQing. Øfterb. 
^%<xtttbasar pi Uge*. A. „Stt>att 'Hatt^ 

baaQoa", l^oer Uge. (Stbr. (Som), ^ar 

nattbaQa\ b f. røm. (3:iTia»)o(C). „leoort 

TlantbaQasmoøf» b. f. $au. 
Kotul m. og n. 1) 9CabfeI; Soffemab = 

«ato; fe A. @maal. (9lof!e, 9iaIIe{tab, 

SiMetted og fl.). 2)8torftber. @maaL — 

Tiamh f. = 9atnl 1) og 2). @maal. 

(6liett>e, «%ge). 
Tlatvaal m. €toræber.3nn^* Saal d : ^l^nge. 
.2fatpif(i) n. «ittigfieb. Xet." A.a)ar. „Sit 

liti 2(6t>ff gjere be anbre fait;'' S-te(. 

2(ttinf, @oan ; oelfor „fiDMl", &m, atvik. 
acinetfam (V) adj. ^i«U)fom, oiuig. %tl 

(«ittje): „atoiffome", og „aht>\l\ 
2(at9le n. ©torftber. 6$!. $arb. @e £)(e, 

«otøte. — ^atøi76a f. b. f røg. XeC. 
Tlattytt m. 1) €fruébanle i 9(ger, l^oori (Stjøb' 

ning og »anb forfbiitbcr. Xel. («inie) og 

røgl : »«atøljri". 2) = «atgrunne, ©æt. 

€e£}lire m., fCur. — ? ^atortmtm. b.f. 

5tel. (8inie). !Ma»ert m. = «aoelta. „^ «a^eltn". fii 
IBelt m. 

„%avtlta f. = «Toloelta". A. 3)aI.a»a.St.: 
»tiggia i ^at^eltaa''. &bv. og &afi. : »i 
«aoælte" og i „«at)ættun(n)"; Salb. og 
fioD.: „i «ooælto", dat. plur?; »i^f. og 
rølbar: „i^laoclte" ; ©tjør.: „i«obæItoan* 
©alten: »i «aoælto" og ^i «ooæltn", 
(3)aHo); ©• og 9l.Xroiib]J. : „e (i) «aoælt\ 
„(Skreia laog e 9at>æU", 9iebfEo6eme (aa 
pulter til butter. «$o æ fnart i «[aostto", 
l^un ffa( fnart føbe ; ^aH. 8e abbelta. 

%avib in. planter eQer runbe 6maaftoRe, 
fom ligger i\>cn9 ooer en 9dxta Sangbiætfer. 
%el „Uaoee". 

aavia a4j. forbringdfulb ofo, fe ooig. 

tUarifebol fe ^(aloof. 

tUopiFøflof (o') n. forftobeCigt @t^Re af 
SDføaerenben, oeb ^mrfet %anbet lebed 
(jlipptS) bort fra ben øorige 9ienbe og 
hjulet. 91^1. a^aafCe for: ^ooil^ffof. 

"Uavinna f. 1) Srat^I^eb. £el. (^itdeib). 
2) møiefulbt næften uooerfommetiat 2(X' 
beibe. 9^fi.((9(op))en,^onnbaI). «^æ t^a 
reint ei Vlaoinne aa brøtjte Snøo'n ibag". 
„Ooinne"? b. f. ^. ^Uoinne\ A. 3f. 
aaoint 

aavinntltis) adj. møifom = aaoin(t). SRfj. 

aavinnslaus m\, mltSløi, uoirlfom. @bm. 
(jgjørunafforb r). j)ebber aat>enølaiiø 9lfi. 
(Str^n^^onnbal); avanelaus, 9{fi. aavons* 
laus (forgrøg ?), SRfj. (Sib, OWop^ien). ©er 
er no! en ^^odning meb ;,^aoanbd(auiS, 
ørMIød'' (A. fe b.), boillet forreften ogfaa 
forelommer i ©onnbal fammen meb „aabemi* 
Ion«". 3f. aooinnt. 

7lavof(o') f. $u( i Sfen oeb en 9[ad Snbløb. 
2:e(. (røuianb, ©eafor). 

'UaxKfa (o') f. ©øonlødl^eb =» 9(artJ0la. @æt. 
Xel. (?©oein.). UuvoQa? 21 («Hn). 
„«ioofo" i aRo. er for „«inoofa". 

aavttiba fe oobregba. — aavceli fe aboæle. oap^mtt adj. 1) nlnflen paaatgiøre noget; 
fig = foibefttfl. ©fi. (gørbe). 
2) unbfectig, bit) = Ijaaoar. 9lfj. («aff oten. &\opptn, Str^n). Oofaa: „^aame'rige, 
&aaoæmge|baaOff'ren'S9>cfi.; og „aaoæ'rin" 
9^. @bm. a)>Hnber om l^aat^ar og uoæmg. 3. ha (ft)re), fe bobo. 

3a6 n. «nftrftngelfe, Dl^ft, Somp, 6trib. 
9)ar. Si SKO« røg. Sæt. røb. Xet. „9(a 
ja, ^ » ©ol" IJer er iRøie og (Strib (i 
borne gomnierbon. „Xetoleba", anftrenot 
Vrbeibe; „^laa^ba", ftxert ©fagiSmaal; 
.Dtrto\ fww SDnfi; »©unbe-^o", fælt 
epdMtl 6e bi«fe. - .3 eitt»a\uaf. 
bmbt. „SRe tbilb' ifQe te SRibbog«, men fieelt bæ i eitt Oo, te me bo f æruge'' . „^an 
im ^er i eitt So ette Sentaa^, i eet bæl. 
ber ogfaa „i eitt Dte-SSo", iXill A eitt 
a-ma^mi), „i eitt mt^Sda" (røb.), 
„\ eit «al", „i ci <Sau(b)", „i ei Dtu", 
„i ei »løtjte* „i ei$itu"(®ng.ataheat) 
og f(. 3f. ælbre ^.: «ab o: l^amp; ©o. 
i)iaØ. bo og bobb o: tog, ftrib, gdng. 
@e baba. 32 baba— SBoftottot haba V. a. (at) 1) briitac afSoD« DcbSTr^I; 
ueMnufle, iteblægoe. sUfj. (mb). Stnn f om ; 
„babe nee", „dtegne baba nee 9!iahn, 
©wfe". „3iy« ^<»^tt nec ©ængjai" SCnbre 
©teber: „bona''. 2) „bo'a, babbe, batt", 
ælte. fnabe = Inoba. ^al. (|»æf!e{iab). 
„»o'o if^ob". „«tt'a Oft". 3) v. n. ftom^e. 
æltt. %>al „i^an øjeff aa babbe i ^ne". 

— 4) „ha fyvt**, unbfljætbe, libe for. 6^1. 
(Sh)in^ab. ©torb). „^an tout ba fore". 
^Ibre ^. babe ub for; %. auiSbaben. 

babba v. n. (or) bemoie flg uben tilfoarenbe 
»trfninfl ; tumle ; flæbe. 21 (eifin). „»abba 
mæ ^øtje". 3f- ^^<>- 

baben adj. lummerbarm. ^t>m.: „ha'fn", 
(Bt 8obe. 

„babita v. n. btbe ^altttør". A. 31^- (®ib). 
2) iH^ne. om ponter, f^tlft offfaame. 
„t3(oomen bana burt". ^6r. ffiomib. 
éogn, SR^I. 3) V. a. tørre f^aint „@otæ 
bana ^^e; ^ø^æbana". ®of]S(^fingabaI). 

75aboik m. = «noboft. 3)al. „©a»". STf b«ba. 

„^3ab<looa f." A. ^3aø(hi,beftemt „I3a«ftuæ". 
Si. (Sjotlanb). 33a»(lduc er til ot tørre 
2in i, „l^joone" til at tørre ^orn. 6maat. 

— 9>2inber om en sibre »et. l^aoed i: 
„2)æ ba e fbarc »oSftauc", bet oar en 
beb 2)^fi. l^arbt (^ebt) at ubftoa (ftaa i); 
émaal. Dg i «,mtidbai9fttt" og „Suu^ 
hai^", begge forætbebe, om en beb »abe> 
ftue, 2:ronbb. (gtofta); og i „mii«ba«ftu" 
= $tt)gr. Oftcrb. og p. 23aøge m. 2) en tgfog |)Tuttt|) grtgur". A. 
at^t- 3)at Si. afta. : j^tBogafe", om be' 
nocrebejferfoner 3) „ein ti)|8g ©oggje' bottøelég adj. og adv. flobfet; l^inberlig, be* 
foærlig, tbær(t). Ztl (fiobin. Xinn). „S)c 
gjæng bo^gote". @e baggo, ©ogge. 

baQQot (gj) adj. formet fom en „S3agge" 

— »tjlt oft) — ; iæont itfl ; om f. eff- et 
ulbrigt Sraar. %>al og ft. 

„baølit V. n. (ar) pæbe.Hubrc". A. 2)fa(b€ 
(gaa) f orfeert, l^inberligt, tbotrt. 3:el. „2)æ 
bagia fo te for meg". — fertil: 75aQlm. 
og 25aQla f. Øubrer, fjujler. %tl (SWolonb; 
SiUe'« 6ettjor). — ^gln.fttubber; ogfaa: 
Uorben, ^lanTø^^eb, SRegeOø^beb. ter. 
(SSinje). — baglen adj. Itubrenoc, flobfet; 
mnbertia, bagbenbt toær. %tt (^obin og 
P.) — bapleleg adj. b. f. %tl (fijartbat 
og fl. ; SBtllc). — baglefam adj. forbunben 
meb dinbrinaer og Ulentper. ^e(. (9^o(anb). 

— «aoretof n. tCobfet, ptantøft 5:ifgreb. 
2:el. (aJiolanb). — baglutt adi. Wubrenbe, 
fuf!eragtig. %el (SaarbaC). 9ff. bongCa, 
bengia, begla, bngta. 

barn V. (ar, a, og bbe), 1) bugge et »am ^aa 
armene. Si. (»affa). ^tl^ører »arne« 
fammerfproøet, (igefom baia, ^aia, oa f(. 
2) bugge euer gt^nge mcb^op))en. 2)al. 
„pan baibbe f o en SCabaft" (Oberft) ; efier 
„baibbe feg". 3f. ælbre S), baje, ban!c om. „7Mt n. 8) «ffog ofb." A. $a!L 4) ttåmp, 
3)Jjft. a:eI.(of«e i pi. „©o!", ifølge 6beln.). 
SaFetoF n. b. f. Xel. (©ettjor og fl.) — 
«oTanb d. b. f. %tl (»inje). „3 em »af", 
el. „»afanb" = i eitt »ab. 

„hof a Y. a. 3) otoergtjbe ofb." A. ^all. SKobum. 

i5affaU n. »ogfrop af flagtet gæ. Si. ((^ttn). 

boffottadj. 1) inbbøteti9libtn)agen=fatt. 

Sela. (3Ko, feeffn) : „balfjatt-. So. 3)ian. 
tlfott. Dgfaa: at(t)fiatt; ©elg. 2) = 
fHgfatt 09 fig. ?§elg. 

baffeta adj. om Sfi = ftigfatt. ©alten, 
rreibe n. = »alfele. 9lbm. ©e ®relbf. 
Viibf." A. „»ær« {»«f^onna", llgoe 
agterub, iflt l^abe l^olbt SrøIflE* 091o og % 

„IMlftm." A. 4) ben pabe ?Korf, forben. 
£)ftl. ». ©tift og fl. „ftafta, flaa, betta i 
»a!!en". „»era (fomo). paa betran 
»allje", bære blottet for alt. ©|t 5) 
fRdb af ©pabtag i en ^Corogrube. 3æb. 
„(SIrcbo æ fæmm »affa brei". 

^Ffeborb n. (SlbebrebbenS ^nt mobgflaben 
obenfor. ©arb. (Uttenk.) : „»affa-bar** 

^aFFefrUa f. bet at en @(b ft^lber fit Sete 
inbtii Doerfl^ben. ©W- 9lbf. ©orb. „2)'æ 
reint »affaf^bla ibag". „^a, d^lbo øaar 
i »aHof^Ic(ne"; ©tne). 3 W: -i ©oHa. 
f^blo". „eioæ giænqnMTMFtaffbW n. 
i ©arb. («bamm); ©61. (gfJeOber). ©e 
©tabft^aa, Sanbf^aa og fL 3f . 3^. bokka* 
fullr brebfutb. 

boF^fetpeleø adj. = anbfeiprleg. ©oan. 

^aFFemeøjen. alborlig »affe, ffiffettg fleil 
©fraantng. ©bm. (©onbe ). 3f . ® ». bakka 
megin. SJlebbelt 

:SaHtftaup n. »infelen mellem to Itoonl^en 
møbenbe »afteffraaninger. ©bm. (»orgimb 
00 f^O- 3f- ærmeftaup, @f jerbafianp, 9ter« 
beftaup. étaup. 

bof ^F)onaleg(e) (00) adv. (og adj.), bagnenbt 
!lob|et ubefbem(t). «^f. „%« petter beg b.". 
„©an æ" efler „berjcgjob., atbonfæf'lje 
te nolen Xing*. 2:11 „Ijona", fwe, orbnc? 

bofHPionøleg (00) adj. afftbed og ubehiemt 
liggenbe = ablenbt. „^ar'n ligge fo bal* 
fipndligt at bæ |tin'fje anten ©ol beH 
maant". Stolbal. bdKonfoIea b. f. 9lt)f. 
©bl. baFPjontb.f.ai^f.bafriontalettb.f.atijf. 

baF^rjømeleCg) adj. og adv. = ablenot ©att. 

boHenbt adj. = abfenbt. ©^l. 9it)f. 

boFleiigialeø adj. = foreg. „®ar'n æ fo 
baflengjaleg. Ugge fo» b^^Ienøieø". diXfl 

„boFlcnøjeøadv." A. forleert, toært. »eftfolb. 

baFla V. flubre ; fuffe ; omtr. = bolla, baglo. 
^ofl n. klubber, fjfuffearbeibe. ©elg. 

3aflot(o') n. ben opabbøiebe gf^rtfættelfe 
of ^olen i»agPabnen; oel eg.»øtningd- 
punftet „Sot", ©elg.: ^5aWaat(t). 

„«afola f." A. ^aola, »of«. iSafool f. 
9i9xaai. &. 92. 61 og ål »em. :5<a^h 
f. «alb. ©att. 3ar-rieel n. %el (©ettjor). 
^(OfyplU f. (n.), ©maal. 

35afcaFfar m, enflagd „«affar" (ftoartfpiQ. bofriba— bonflJa 33 
MtibaiH) y.n. (ttib) t>tk eSer braaebaø' 

over. «6frf))))aa balHie". Wta. (Kaferdl). 
^3dfr»6e n. bet bagefie ffio^dium i 9aob. 

Øbr. «alb.: „-røe". 
3af(t9fa f. 9htmmet bagbeb SRoften. ^ela. 
baffYjefralcøCe) adj. ogadv. boøbenbt; l(oo' 

fet; ttHer(t). 9{^f. @e baffionaleg. 
b(tffliiittal^(e) adj. og adv. uberemiet vht* 

leitig; liaefom fioragenbe inb bagfra. 9it)f. 

®§t „éo baffluntttlege ]o bu Ijæm mæ 

bæ!" @e {lunta, l^obfluntaleg. 
3aPfmctø m. „faam(m)a i IBaifmeifii" = f. 

i «almeøfa. „$a t ».", ^abe i ^eferbe. 

D«Iø, Smaal - ^afmtis m." A. 2) b. f. 
Baffpcnmnø og "or m. ^eft fpm bil a) ffoa 

bagub, b) gaa bagtongS. dtorbl. 
TMfft m. for Saffhr. ^aH. og p. 
^om^rtm m. (iben ShiIIe, l^oormeb Sebett 

mia paa ¥<tnben. ^eftfolb. 
3dPflefmaf m. @maa efter SSogmng. 21 

- i<asl)yW f. d: »afprbella. Sf»m. 
** "øle n. = »afføla. m (SWoIanb). 

følt adj." A. g«b. bofføvlt ^arb. 
.^16 f. = »alføta. f)orb. «of«. 

^Mhaa f. 1) bagubbenbt^a paagfugle. ^efg. 
og ff. 2) bagre ^ge paa ^ejtefto. «ofiS. 

dal f: 8aflte. @æt. ^ale f. @br. 

,»al n." A. ^ eitt $daV\ fe »ab. @^I. 

baI^ i ©aunnenf ætninger, om bet bolbfomme : 
dalel(ee) n. bolbfom »trøe. 9!bg. — 
3al(r)r(9n n. @t^rtregn; bal(l)rt9iia v. 
Mitregne; 25al(l)vtbv n. oolbfomt Stegn* 
»eir. 8lbg. Si (éifiu), 3)af . - bal(DfMP a 
T. (fhrctf) = tfljWIo. 21 («bin: „g")- - 
dorer maafCe ti( bala (^be bafor o rigner, 
Jalcr paa" ; Sæt\ eller, fiben M unber- 
tiben ^øred nteb lort It og langt 2, til &. 91. 
ballr ubcmbig, ff abeltg (el. Hi Wl 6!abe ?) ; 
if. fabgob ofb. 3f. bogogfaaSiSI.bålvldri. 

— bolram''. f^en^ <li?fjett, fe bi^fe. 
«bola v. bulbre, lumle". A. ^aH.; ®uf. 

6tiør.: booloa og bal\ Ogfaa: tale 

uartifuteret. font en »erufet 9iom. ; brøble 

(annenbe, ©tiør. — ^at(e)fa99 m. @n 

font „bolar*; Stjor. &nU og ^^oafaof agg. 
»bolbta v." A. 2) tafe ut^befigt : uartituleret 

Iftfbenbe og bl. £)&erb. 3f. bala« bjalbra. 

2) nnbre, fCoebe. ^arb. 
dalbrøn<n>r f. ben tnlft ujæone »art forn 

^nner fig paa »tri efterat »arf^inben 

(»ctnr) er tagen af. »alb. (»ang), ^albc 

mrt>i; b.f. @9l. 
[Maa v. regne bolbforøt. JJæb. — ^ieb. 

%. : ^balje nee". Iff X. »olae, en »allie ? 
dolr HL Ubrcbe, gforbiKing. Srnube. @ogn. 

«Itoti æ lontt i din »aff^ ; fe flg. 
MSa y. a. 1) rulle nteHem ^ænbeme. @ogn. 

^eriif: Balfdioø n. St)« forn tReerJøbt, 

nten mllet meuemtalgebe^nber. @ogn. 

S) ffnbre, f aa i^nb paa en SD^aabe. 6ogn. 

M bn go te balfa ba te?" @e balla. A. 
.boffuttadj. møifom, beftHsrlig". A. 9l-»erg.: 

.ba gaar balfeu". 9'9lamb. : ,,D'æ f o 

3 — ^n»-ftof«: 92oTft Orbbog. balfaat. e for (fee) befie te\ forbiflet. 

„:»aU n." A. @niaafj>«len, ftlubren. J)af. 
3æb. : „»aW". Jil balla, flnbre. 

^5aU m. ftump %dtJidmnq langgab et ffarot 
diebftabd % fremlommen oeb u^elbtg 
6bæ«ning. »eftfofb, 9leb; ©æt.: :»all'e 
(tffe bb) ; 2)al. : ^M. St bett. — baUa 
a4j. ^2iaa'n et for nt^fie baHa". 

^aUt m. en »olb. 6æt. : ^Ui : 3)al.j «able. 
„©njobam" (iffe bb). 

bolram adj. oilb og ftærl, uft^rlig = bal« 
fb)ren. Sæb. ^al. .»Spefl^n æ fo b.'' @e bal'. 

^lø n. ©tøb = »al; @øf. Zii balfa. 

„bolfa v. n. (ar) ftabe = bala; boltre fig". 
A. ^arb. : „fara aa balfa met nolo'', flæbe, 
©æt. %tl: „baife i ©njor'n, i ©ø^Ia". 
boltre flg. 2) v. a. — baHa o: fammen« 
bifte. banne til en »t)lt. $arb: „»alfa 
ibop; balfa f eg te mæmangie^atøllntar". 
«ebre 2:el. : „baife ibop". — m, : „balfa 
neer @lrafe". ©b. iiatl. bolfa ner og bata 
ner.bol)!. omtrent b.f. gnnb.-— „balfen adj. 
møifom". A. ©æt. -balp gøri". gøre 
^bori man pamber, plaffer. — balfun a4j. 
= balfen. Xti. 

baffl^Ta v. n. tee fig uftbrtig. %tl Dgfaa 
baøfl^, %tl (©effior, &oit«eib). — 3aø- 
^av m. (Bn forn „baSft^rar". — baøftrren 
adj. = balft^ren. 2:el. 

3al%e n. en ufi^rlig Xittgeft. %tl (»inje). 

— j5alikytinQ m. b. f. m (©eUjor). 
baff^^en adj. uftttrlig == barftæl; ifær 

om „©rabbtjr". fiaro. ©æt. ^æb. SRa. 
»amle. -— barft<tF)en, b. f. 3)al. — baø- 
9ctf}tn, ^l (febitø. ©ell. Saarb. SKo), 
al^f. — bannft<??F)en. b. f. Sltjf. 

boltra v. n. 1) fbøbe, banne til en »t)lt = 
haUa. (Sfbr. Xronb)^. „»altre paa fe 
mange ^ictt". 2) boltre fig, tumle, fjafe. @lbr. 

„bamfa v. n. plaffe". A. 2) føle. Øftl. 
(Sanb, Dbal). „»amle aa bref fe. »amle 
burt ^æ'ing". 

bana v. a. (ar) nebfnuge. neblægge =: baba. 
«uni: ^banattee 9(alrn,(Sfrafe(Santgia?)" 
9W[I. (©unb. ^au«). ©fi. (»remang). 
31(1 (»reimn). „9iegne ba bana nee 
Ifafrn". „Du ^a nttSana d^rafe". beb at 
Ugge i bet. »el for babna. 

^anoaraufln. (f.) = »anbemun. ©nrbemun. 
9tQf. ^ebber ogfaa @lier(b)arauft. ©e 9iauft. 

— ^anbinQsmun m. b. f. 9tørod : „9an* 
ningdmaan". 

^anbfpetø m. = »anbftafe. 9lørog. 
„:Bane m." A. 2) ^aarb 2)øb. Si. (gioilanb). 

— „^nebeiø m." A. ©fj. fe »arne*. — 
^aanaal)099 n. »ane^ug- ©tjør. 

banøla v. = bagla 1) og 2). — banølafl 
v. gaa (for fig. falbe til) ^inberligt og 
forfeert. ifær formebelft ^lobfetbcb. — 
^anøl m. = ©agl m. — ^angl n. = 
»agl n. — banølen adj. = baglen. 3Ra. 
©æt. „Dæ oa ei banglæ 9leiiS ^on gjoore 
tgiaar". „3a. alti ffa bæ no bangloft 34 bangia— JBariieifla tiftotø for l^an; altigiontgbæ bangle 
for ]§iait; han æ no ein JBanaj, bæ t»t 
aTti oero eitfo 8 a n g I ittæ an" . (%Qf erall). 
— 3) famle. S^m. Jbaant 6 an al a 
etter SBattin". — baanQiav., 23aan«rm. 
ofto. = oongIo. 21 (Siotlanb, lh)inelbal). 
„ko]§ æ oæ bu giæng o baangla?" 
„(Sø baanøla nteg fram forn eg 
jfann". ($onto^^ibon: „16 an g le, ubneltg 
a^anb"). @b. ^tatt. bangla. 

bangø adj. oanfør og flængenbe i 8enene. 
Xel. (SWofanb ; ©oein). — „^ome baang» 
mæ nofe", fomme |)iumpenbe meb noget. 
@fi. (Sølpr). @e bangfa. 

banøfa v. n. 1) bebcege [tg tungt piumptnht, 
g^ngenbe og flængenbe. „»an bangfa 
o flaang, bangfa o floug*. %tl Sæb. 
„baanme f ram", <ifum|)e frem ; ©fj. r3»fP^)- 
2)arbetbe møijomt^larmenbeog tumlenbe; 
tumle (meb). tel „Wtc bangfa fo (angie 
mæStoffj'n fe me feff'n fram". — ^ng» 
eøer^nofe m. dht f om bangfar; enfoær 
tumlenbe $lobnan.2:el. 3^1. bangsi 16iøm. 
3f. «inafo, »ingfe, binafa. ~ bangfen 
adj. tilbøielig ti( ot bangfa; tig en 
^angfe. Ztl 

r^anffe m. 8anlfadferer. fiiorb. 

banni^ivPien adj. uftirWg. »tijf. @e bat«. 

75at m. 93arnaale. ®br. (Soogaa). &. ^. 
barr, m. — ^arløg m. ^^Sog", Snf«^' ^f 
JBarnaale. 9røbr. 

75av? m. ^ibffenbe diegn* eller ^aglb^ge. Sfj. 
(©remang): .5ar'e. 3f- ©aroebr, $agl^ 
bar, Saf^oar. 

^r n. étag, ?r^gL ^%aa ©ar". 8t^f. 
(@!ioIb, 92ærflrattb), ^atb. (UQen£(Ootm). 
@e S9ar u. S. A. ^ern( : „^æ bar (euer 
bar^) i !6 a r'e mæ bæm'', be fom op at 
\ia(a, @Hør. — „®aa i »ar'e" eller 
„ttitiV t «ar'e\ tabe fulbftænbig, oife 
fig fuCbgænbtg unberlegen; ogfaa: bli ru* 
tneret. 9lamb. 3nb^- lOgfaa: ^^^æ giR i 
©ar'e mæ'n", bet gi! ub meb ^am. Stjør. 
fflamh. SWaafte til »ar n. 3, «fffrab, A. 

^at n. 4. ^ubtaggeme i ^omtoægetd SRunb. 
9him. (9lore), 3&oa. (3le«, ®ol), @o(ør, 
Dbat. ,Mt maa Utjp^e IBare i bannan 

. ft^ree". fiebberogfoa -ét)ei^)^aar", „^a* 
ner" og ©raner". Sf. ©ar n. 8, (A). 

„bora V. a. I, banfe". A. dit^l: prjjgle. 

bara v. a. 4. „bara Simbr", nøre iemmt^ 
ret frem af bet af^uggebe JBar. %tl. (9!au' 
(anb, mUi). 

bora adv. =: berre. 9togaIanb, )S9lgber. 

barbue adj. n. ^n faalebeS: „^ie* Ije naa 
(•faa) borbui mæV, ber er intet %iV 
greb, ^iCtag, bod ^am; ^an l^ar intet 3nt' 
tiatio. ^e(g. (IBinbal, H3ronot)). ^am))berebt 
= (&. 91. Dardagabdinn ?. 

„barb adj. banfet". A. 2) mebtagen: flibt. 
$elg.: bart(»effn) og bal(„ttjfi"fi,»^o). 
„»al a(o) mflreifa"; (faa mebbett). 

„^rb n. l)»reb".A. 9tbg. SRtjf. 8æt. ^e!. ^arb. ^®r^ta æ ^aHflot^tt, l^obaHar meir 
i be eine »ore". „Stopptbat^, &ctt. : „^ol- 
tebar*', %tl; „Stø^ttbar, ©touWbar**, Ztl.; 
„@fogbaI, Qiabai", ^aø. ; „d^Coabor", ^rb. 
„2).-' A. $aD. „8) = »orb^ 9lnm. „étort 
»al i ^o£^'n". 

^r(b)ehrarr m. en (ang og breb Ⱦnl, 
hm @æbe og 8it)gftøtte banned af en ub« 
^ufet ttit 2:ræftamme. ^a, (»ieOanb). 

barbfuU adj. brebfulb. ffM. 

barfrt feg v. renfe fig for»efll)Ibning; for» 

Kare ftg (fun) meb 9)hinben. $arb. (Ufiii!, 
Oendoano}. (Bt A. 
^argvt> n. møgen af en ^5argøf9a f. 8iøg« 

3lb, „©øtjoe" af »ar. Xe!. (^aH. n. ?). 
3art)anem. f^røfonglepaaStoaletræ. 9^bm. 

— 75avfyma f. b. f. 9comdb. (-e). — 3ar- 

fnyfp(a) f. b. f. Stebm. 
batfa paa v. tage Traftigt i. 9^f. Og i 

@i). i)ian. 
75avfa f. »arfelub. 9lbm.: 25Qxf\ 
^5atMylt n. 9[bam0æble. Ztl <96r.; @bl.: 

^arra*. ®. 91. barkakyJi, n. — ^orfa' 

g (Hl m, b. f. SM>m. — «Arfcfula f. b. f. 
maa!. — -BatfoFnMtm. b.f. »uff. ©eA. 
borfj^fra v. a. = bara (timbr). Ztl 

(Sunbe, ©ettjor). 
Barlafø m. en ^oofiff; Gadiis minatus? 

„Boring m. Slaltbanb". A. @æt.: i^oUog. 

„T^tm m. 8) l^ant". A. 6ær!ig af o))ftubt 
@ne, b<ia beoae Siber af 6nep!ob, »ei. 
„©nøbarm". Stjør. 6e!bu, (Sul 

„75<scn n." A. ^abn, pl. Bobn (o*), 
21 Wta.\ ^aH. og »a!b. (ø); 3aan, pl. 
^nn (o'), Xe!. @æt. 9ebg. 9{eb. a^a. 

bamaf^ v. n. blioe »am (igjen), „^an 
babnaft l^eimette", beg^nber at gaa 
i »ambommen,$arb. (9to!bai) ; «b a b n a f t 
opptitt'', b. f. »hjf. 

„Bambøme n.^'A. ^i&an%t x 75<xanbønut = 
oanga att i »ornbomn; @æt. „9aa i 
oaanbøm(m)aa". a^a.^nndlanb, 0^!^ 
bø), „t l^anbømnux", sKa. (^o!um, $æg^ 
lanb). — Baanøbømt n. 8ibg. ®æt. Battø* 
bømme n. Stjør. 

Bamebetg m. !et Dmaang|}t)ge blanbt »ørn. 
©^!.: :5abna-\ fn«: ^nt". Se »eig, 
»amebægja. 

„Bamebetn n. ^un i „frao Babnabetne", 
fra »arniSben af. ^arb. (S. 91. barnsbein. 

„oantebragb f. »amejtil". A. ^5abna'' 
bragb (og «brogb?), »ofiS; Banbrogb, 
Slbm. — ^neortgbe pl., »arnen^rfer, 
»ameftreger. diomdb. @bm. (^jørungfjiorb). 
^nebri n. b. f. 8fj. 

Bomeb^gla f. »ameu|)ai9fe!ig^eb, $!age af 
bem fom Smaabøm pleier at l^aoe, f. &S, 
for2:ænber.9i9f. «^æi æ faa maange bæi 
»abnabætebne".6e»ægia.— Babna^ 
høya f. omtrent b. f. 9}t)f. @e »øtygja. 

75amtiQa f. = »ameign. „Utu »aoneig» 
un". @br. (»aagaa). — „Bamgjetb f. Sameiga— ifiauf 35 Jnugg, ©n^g b- f.* A. .Baaneøi^I, ©maa!. 9luni. Winge* 

v9e, ^belanb. 
J3amcfa9ø m. ^I. : „^oonefagge", fcgagg. 
^omeøienøe n. ^arnbomdfamerater, mm* 

boméomgattg. <Bæt: T^aantmtnmi- @e 

Øjenge, ®. 91. gengi, gfølge, éel^ab. 
donteøienta f. mmepige. wtjf. »^Sabna»". 
•Somemiiit m. giennemfnitlig Åtbetdforffjel 
;;meaem Søffen. ^el. (3Woianb): T^aam- 

moone. 
Somc-oUCo') n. ©arneftøi. 9tJjf. ^bna^. 
^omq^eil m. Omaaitgdf^ae blonbt SBørn. 

9^. (Øreimn) : oanepeiie. 
domeretø m. fort, f(eni ^ømef^gbom. ^aU. : 

^5amefaarFe m. ^ubfligbom ^od SSørn. ^oll. : 

^abncfaatfji. 
domcfmigø m. )6anie>Qrt,^amenQtttr,16am' 

ootig^b. 3'er. (£)brc og ^tbtt), «©aane-". 

ooaitcfftf^ø og <ftøgoL 2foIIo, Sart)if, 

^11. r "fnøøger, 92om. &e 

og A. 
daml)tiø n. 1) Kmmefiue. 9lbm. 2) ^ud 

mcb £^fi)n til IBøm. „^tott ^atnf^uS" . 

bontta adj. barnagtig, ^al ((Siferfunb, ^b- 
lanø): ba^ftt9. 

bontilt n. = barnoonbt. IBaCb. &hx. baa(b)n^. 

3antfoII ni. et Ihtlb S9øm. 9iom. (Sørum 
og f[.}: 3aattf^K og ^oon^. @e ^oll, 
ftulb. 

•2^amlf ^ m." A. IQalb. : ^aabnly. 

^)amøfo^(oo) n. IBotne^aBfer, IBarue^ige. 
nm: ^onøfooilr, (©ulbol, ©anb, 9lær« 
itranb) og oa^naf6o^. — ^aanfooil 
m. b. f. wbr. (Sfron, %aagaa, (S^audbal 
fieija). ^aabntfoo^ m. |)aØ. <S). 92. 
b&mféstr, n. Opfoftrtng. 

doniffa f. IBambom. „@(aa i S9annffo'', 
i ben anben ©ambom. 6^1. ((^tne). (i(. 92. 
bamæska, bemska. 

,^5amftora (o') f. = ©ant^ungie". A. 
don^^roa, $bm. (2:ingooQ)- San^åv^ 
(r)aa, 9lbm. (grei, 91ure); ^itflfi^je, 
aiom^. 

borre adv. = berre. Sæt»». Sel. (9»o, 9»oI.) 

3acrc m. »æber. 3æb. ^a(. ; Øfterb. (d). 

bor^l^HFiat, fe bal'. 

^3arfcUbrttr fe »mbCau^bob. 

dotfølc, ^orføløfroP, fe »erfele. 

^aridPPa. ^n i „loma i »aruRa'', i Urebe. 
Sogn (^fi9Co). gor »araatta? 

^6 n. (og m.?), libet ftrat; ^I^nge af 
fmaa 2:rfter eller »uffe, minbre enb ;,£ufe''. 
Sogn (Snfir, ^iavhah )BabotI). Saatebed : 
.«ineba«, »ierba«". — 75aft m. b. f. »of«, 
Segn (fbtr(anb). „9[orebafe, S))ra!abafe". 

3f. 9a<S. 
.bofa v. n. og a. (ar), 1) fntøre paa; føle, 
9bf(e".A. Særlig: jlaa ftort ))aa, forbruge 
at^et, 9Uwi«b.; møre {tor Knftalt meb 
»eoærtning = ftoafifa, 9lbm.; „haafaa 
bnrt f«nga«, „boafaa ne »atn", 91* og Sa:ronb5. — „3) træØe ofo." A. „bcia^aa 
(bafa?) paa", brioe ftorft paa, (Ubr.(O^er). 
4)føre(,9)'2ab)ooIbfomt i ftg, æbe oolbfomt. 
„»a fa 'ti fe^ »alb. Dbal. „»aafaa 
'rt fe", ®br. (9i®br., (Uau«ba!), ^cbm. 
5) bepnbe fig, lebe, „iiat>t bet" = br^fja, 
bufta, ftufa. „Xru fofi^Iaifn bai bafa no?" 
^aU. («al). 6) fnaffe meget, oaafe. 9lbm. 

— 32:el. (og fl.) er »bafa <)aa" = britje 
fiærft »aa, „fmøre paa", obcr^., meb Sir- 
beibe, »ebartning, Snal ofo. 3 Xitjætj- 
ningd'@gnene oil bet glibe f ammen meb 
bofa og bufa. — ©crtil : 25as n. ftor 9(n- 
ftuft = Staaf«. 9ibm. diomBh. fe A. — 
75afa f. l)en fom flaar ftort ))aa. StomiSb. 
og fl. 2) »aafer. 92bm. (Jingbofl „»af(8)"). 

— 25afat m. en Xnmler, Støier. ^au. 
(®oI). ^ofar'enbe m. b. f. ^aU. ^fa* 
bøl m., 'bøle f., ^ruøg m., ^ruttøef. b. f. 
$all. — 25aafaanaut n. en S<)iTber, Slu- 

gtv;%tt>n^. ^»aag-naut" f fort aa), ®att«' 
al. — 25aaifaavauv f. øofel, uorbentlig 

5h)inbe. 9ia:ronb5. — „»aafaarøfl" f. en 

aabenmunbet Snaffer. Stronb^. (Sf^ofta). 
bafefam adj. øbfel. Stiør og fl. : baofaafam. 
„bafra v. n.^ A. bafrix til, ræffe fnapt til, 

„flåa til". Jei. (Ih)it«eib). -ge!f bu^øtje 

inn ibag?" „2ia ja, be ha^a fo te", 
»^aøme m." A. ®br. (»aagaa). 3 S®br. 

(gaaberg), Xotn og »irib er „»a«me" m. 

= 30 „fiugu'ct^ = 60 Xraabe. 
^aøfa f. en oælbig Jfigur; om ^o, ^oppt, 

%væ, ofD. S^l. Se »a«(e. A. 
„^aøfV m. »el eg. en lOTøm*. A. 3 en 

S^aneformular: „»adfe, »adfe, buftaafje 

faa meit ao »iøUel^ri, l^eu bu fær ao 

©rot-tDoro''; Jei. (SeHjor). »» a m, » a m, 

«a«fel" til »jømen; Sæt«, 
^aøfe m. (Bvøn\t>æx, ©ræiStøtb. 9{Qf. (9[bald« 

nt», Jaroaftab). 
baøftyre, bas^afitn fe bal*. 
„ham v. a." A. 9l^f. „»afta aa bin(b)a''. 
75a^b)ølla f. Segetøi laoet af to f ammen* 

fl^ngebe »afleftnmler. 9Ko. — ^aflefall 

m. b. f. Jei. 
25a9tvfsiti')n. ben ^berfle, løfe, »aft. 9Wa. 

(»ennella). Jil rtjfia. 
^oihtuila f. »aftefntppe, lagt i Søen til 

»løbning. 9lfi. (Str^n). ^ailatuufl f. b. f. 

Sogn ($af«!o). 
„bata v. n. baabe". A. $all. Sæt.; ®br.: 

baataa. — „2) ^abe gorbel af. A. Jei. 

»eflfolb. — ^^batna". Å. Sæt. 
[baua paa v. n. 1) gaa bøiere op mob »in- 

ben i »ibebiubiSfeila«. dtt)f. . 2) tage fraf- 

tigt i; bribepaa. Øitjf. „bdugo" 9l^f. 

(Jaroaftab). «f „»au" o: »oa, Sfib«- 

bot). „b5ue og br5ue", »ergeni^ »19. ^alo« 

oeid J. 
„3a«6 f. »ub". A. mBxo». „«ttrebdu". 
3auf n. Ilobfet, uorbentliatSKrbeibe^s-Sloot. 

Sogn, S»era. ^(rbeibøbauf n. flobfet, 

tung^ænbet «rbeiber. »Stift. 36 ®attf— baoijaft 3auF m. 1) SlorbroHe. IBuff. @e SRoIbbauI. 
2) utrættelio «Irbeiber. Jet. 

„haufa v.n. 3) jfDulpe ftærtt". A. „®t^to 
bdufar", fodfoger. „4)fareutJ0iItflt frem". 
A. $arb.lBQ(b. „^au bdufar fram, Qeme 
bdufanbe (,^ fiobonbc")". 6)britte bolb. 
tomt paa. 9it)f. 8^1. $arb. „S9dula faa 
aa ro'' : „b5ula aa lnot>a mæ aa byggja''. 
&, 31. banka, robe, tumle. 

„baula V. n." A. Sfær: brøle ^æft og brebt; 
mebend Sflautina er freibigt S3re(. ^arb. 
8itngeri!e. 3f. feo. SHatl. baula = »rfila. 

bauta V. n (ar), brøle {agte og brebt neb 
imob Sorben. fom Xtyren, etter £oen ibet 
„beu fer «orb^blet". @ogn (^^lleflab, fiab« 
Dit Særbal). 

25aus m. ]) fremftt)rtenbe 3Jla»\e. 2Sta. 21 
Sæb. @ogn og \i. „$o belte Sttngiaa, fo 
eg fell ^eile iBaufn ^be meq^. „S)et laam 
^oe meg ^eile ©aufn". 2) ^remftijrtning. 
„^e gielt i ein S)aud fram igjænom", 
uben StanbiS. %tl Sibg. 21 @e baufa, 
bufa. — 3) fe »ø«. 

„bauø adl. ftoU; ftormobtg''. A. D9lo C^bfiud 
aa brei"), ^otto (foUb), Øfterb. %tl mm 
fiarb. (ftorfinbet). 2) fremfufenbe, altfor 
tbrig og briftig. Xronbl^. gæb. og fl. 

„baufa V. n. (ar), bufe frem". A. 2;ronb^. 
Sæb. Si. ^a. 92eb. 9ibg. %tl ; 9i^f . «bdufa ^aa; b. ut". 2) tage Dælbigti. ^arb.9i^f. 

_: ta(e ^øtt og rattt og l^enf^nø- 

(o(l. @tjør.— fertil: 75au\at m. en fom 3) færlig: ta(e baufar. ©tjør. 3aufe m. b. f. 6tiør. 
i^^aufe m." A. 2) t)eln(eret, mægtig ubfeenbe 

lerfon. SI 8) mægtig, men ogfaa ftor* 

Inbet, jenerø«, „rauft^ SWanb. ^arb. 8ltjf. 
[æb. ^9gber. 9ibg. %tl ^aufa-^av, 
3aufa-mann, b. f. dit^l „«aufe $tat, 

IBaufegiering, ^anU&ui", ofb. Xel.9^bg. 

,,®oe SSoufa^ = „@obe ©u^far". 9lorbT 

4) ftort @ti)ffe = »ofe. @fi. »a(b. 
boufen adj. brøi og fbær. 9tbg. fe f>au^. 
baufta y. n. fortæue upaalibeiige ^tftorier 

U@!ronor") tiieb ftore og inbprentenbc Orb. 

mom^b. ((Sib, ^ufra). 
25au^ m. et St)fter. ^att. ((S)o(). 
bauira v. n. (ar), 1) fare frem meb Ihraft 

og )6oIb, ftorme paa. @ogn. ditjl Sæb. 21 

9tbg.2:el. 2) larme, tumle. Sæt. ^a(. Sæb. 

„baufle o bulbre". @c A. Dgfaa i S- ®- 

og $• O. Sf- bo^fta. 
:3au{tt m. uforfagt og benf^niSløft fremftor* 

menbe perlon. @æt. mbg. Stel. „%au|la> 

åar", brifltg og noget oo(b]om l^arl. 9fk)f. 

— bau(hleø adj. lig en „»aufte". Sæt. 

8flbg. „b. o larbaten . 
bau(hn adj. 1) tig en „^aufte"; briftigt 

fremftormenbe. @æt. 9ibg. Sogn, ditjf. 2iæb. 

Si. pbauften o balftæfjen". 2) Iraftig og 

mablQften. )BXel. 
„bauta V. n." A. 2) tage fter!t i, anftrenge 

H' ^l^cth. „»duta <)aa', „b.aabala^. 

3) tage 9tetning, ^elft en ffjæt). Sæt. „^an t>a lile gla lofd be bauta", gil. 
^aut>e m. Stormanb; omtrent = 8aufe, 

®aube, 9udfe. ^arb. »tølbal, fRttf.Sf- Bube. 
75aa D. SifTenettetd 2:ilbebør af ^li^bbolt og 

Sænlelobber. S<ttS9. — oaa v. a. (oaabbe, 

baatt, meb langt aa oa langt ^), ubfit^re 

9let meb „»aa'^. Sæt», 
„baabe a4j. begge". A. gformer: booc m. 

baa-^a f., bau (odu) og bauø n. <2)br.(Sedja, 

SSaagao). 9{bm.(n?); baae oa b^^e, b«ra, 

b<cu, S$alb. (IBang; 2)atib: baao, bete); 

baaøo oaboøo (omtrent „bougo"), SætlB; 

booa f. 9{bm.(9iinbal); bce n. IBofd (ifølge 

«ibften). 
,,baa6e conj."A. bote (o') 2^el. og fl. baart 

(bore, o) SSogn: paa, 3Ka. 6æt». 
baaPa, baafna, fe bota, botno. 
baala v. n. arbeibe Iraftigt; tage flærft i. 

S^l. dim „baala paa". 
.^aare^aø n. jDag ^Bølgegang, ]^m)n)eb noaet 

(en 9aab) ftingrer euer foaier eøer ffubM 

frem og tilbage, {»elg. JBefteraalen. Se 

«g. Sjoag. 
^aareøanø m. bølgegang ; færlig : Snee»$ 

Sammenblæfi^eb i fmaa topptbe Griber. 

S arb. (Ø^bfiorb). „i>a æ IBaoregangg ^o 
nio'n i ^øgfjeble i i)ao". — ^aararielte 
m. 0. f. 9lølbal. ^arb. (Uuendøang , vaoru' 
fljelte"). Se A. 

^arefin? n. JBølgebrufen. 9{Sbm.; 9U)mlb. 
(?lufra): -feen. Se ftnft- 

^aaøbebbe m. bet 2aa qf Sotb, Stjng, ofD., 
fom ^t ftaar ^aa i Saafen. WK^h S^- 
25aa\a% 9ittf. Se »ebbe. — 3aafebc6c 
m. (n.) b. f. 9W(. Sbm. Se ©ebe. 

^aaønaut n. 1) 9løb paa fdaai. 2) bruget 
ligefom „©radnaut", ftjælbenbe^ tfær om 
Storæbere. goflo, »eftfolb, %tl Sf. bofa. 

^aø^«(6)a f. = ©aa«bebbe. S)al. Sæb. 

^aafhnø m. Snbb^ager af »aaftab i Smaal. 

^aaøtcote (o') m. ©æbelfe i ©Drct. 3:el. 

^ataal m. fe »utul. 

baatrennb adj. tilgiængelig, padjabel, for 
»aab. Dfteft n. »baatræinnt*. ®br. (Som). 

•Saatfi n. tt)( 2:raab af Sløbebaar, brugt fom 
a^ellemlag Deb »aabb^gntng. 9U>m. Se 
Si; if. 8i«rafir (eibrådr?) Æ S. I, 100. 

T^aatfaum m. alminoelig Søm meb ^obeb 
= 9ieffaum, &. fH, reksaumr. »era. 

^aatfPrupp m. gammel firøbelig »aab. 9lbm. 
Se Strup)). 

75aatféff)a f. f^nfefærbig »aab. S« og 9?- 
Jronb^. Se Søttja. 

baava^ v. a. og n. tiiftøbe, paalomme, lomme 
ooet (Sn). f el. («mie, Sfto, SRolanb, Saar« 
bal. ^itdeib. 9iaulanb, Sellior, ^jartbal, 
^eibbal, Sunbe). «$ot æ be fom baaoaft 
no?" er paa gærbe. „a:ru be turte no he 
boabaft beg «of o !• gib nu intet moatte hl- 
ftøbe bigl .fiiot t)a be fom baabaft beg, at 
bu fireif fo?" „^ maa l^aba baaoaft 
^juringien eit!bort mæ ^an infte æ faa* 
men enno". %\l ©. ffl. bol Ultjffe (boWa baotmft— betnbrjota feg 37 forlKUtbe)? 3 faa gfalb en noget t>t\tliQ 
aform; jf. « a o t)'e o : kalfr, »Jcl. gf jo a b b 
3: iS^ld, 8^1. 6(rt. ; men ogfaa: ^iøl{ 
3: mj5lk. Selljor, og f}ødde o: i^alla, 
Senior. 

^5c6 (e') m. 1) foft Unberlag ; 9unb i 3(b- 
fteb, i Sorliittro = «ab f. A. ©ebber: 
»opb'e »fi. (? »reimn); 3e, «ee og «« 
fKirb. (Ullen^ang : ir£)m(n)dbe''), ffioméh. 
(fMSctt: „Dmøbee, ©raebee'') ; ©fi. „fion 
giS ierrføtt poa berre 1BeV,@fi. ^&ie 
for nthibre S)^r = «ebja. %cl (S^^olanb 
og f[.): 33ee'e og 7^'t. 8) ©anfe eller 
fm fafi^unle: a; naturlig Setning : ^ee, 
»eanbbee. ^othhtt", 9{bl. (gfana), 9®ogn 
(SobtHt). b) oib foft^unfe eøer f£b ret« 
oinflet titbatmet Sfor^oining » $aa. 2:el. 
(SWoIanb: »«arebee'e". et. -„bæ'e", oib 
Bunfe af IBarer, 2:øier), ^li„%ottha"). 
&. 9L bedr Unberb^ne. 3f. be fotgg. og 
«eb, A. 

?25e6a(e') f. naturligt Sag (Sete) af Sanb, 
®rud og bl. @ogn (Knrlanb, «il): :^o, 
6anbbffa. Sibt toiolfomt 1^. (&. 31. bedja. 

^tyaxboQ m. = «ibbag. ^aQ. 

3c(6)annanft m. = «ibbar. ©all. og fl. 

:Mb (e*) m. 1) = «eb A a. ØJfi.ffionn' 
boO, 6^l.(@torb, gritja). Oftep: S«bb. 
-6anbbæbb, ©f^babb". „©raalabæbb*' = 
tafle. 2) = «eb 8, b. 6(1. „toroboebb, 
©oiybcebb". ©ertil: be^^an6e adv. 6^1. 
«b. IjuR". 

be66a y. a. (ar) banne til en ,,«ebb'' el 
•«ebbe", (fe b.). 9tt)f. „©ar bu bebba 
«nurftetnn ?• 

^b5c (e') m. et tilbannet noget t^It, Danb* 
ret Sag; en flor faft «unfe. 6aalebed 
egfoa om bet øoerfte« af Xeglften eEer Ser 
bejftoaenbe. Sag i Oonbunb eller Slbfleb. 
«^f. Sf«b. „«(ebben i Dgn'n'', „Ørue- 
bobbe"; „«aaf(a)b<ebbe". J^alntbæbbe^ 
„©•tjbæbbe", „©nøbæbbe" ; „a;or(o)bæbbe''. 
Jkn betle «o^be mæ 2)alarfetlar". !3f. 
«eb, «ebb, «ubba oa flgg. 

IMt (e') m. 1) = «eb 1) og «ebbe. 9^1. 
15ct"b€ (9lo|)^, «retntn, 9nnbil) og 
^3ee^5e (mh, ©onnbaa oa 3øbe {?mvp' 
pen). i5tt\ ©fj. («auttebal), 3)al. og 
9@ogn (Saboil). „druebiebe, Om^bæbe, 
@ænfiiabæbe (== ©engbotn), «aafebeebe" ; 
„Ontfbec'e, tor(b)bee'e, ®for|tein«bee'e, 
«aafebee'e''. 2) tt^H naturligt Sag. «anie 
= «ebbl). ©fi.: ^)ceV; Sogn («arbal 
«nrlanb, Seifang,«alaftraanb, «it) : 75ct't. 
^Kolbbee'e, ©anbbee'e; ©fnbæ'e". Jglbi 
ia laot atn Sanbbæe poo 9loIm". 8) tn){' 
ntng for «r^et, «»alnte? @ogn. 4) Ørunb« 
iorb = «ur. @ogtt (Setfong). ^©an grebe 
ratt ne pao«oeen". Uinft om^Sæ^en" el. 
»««ren", altfao om «ebe eller «eb; fe b. 

^Mt (e') n. 1) ^bab man ligaer. eUer log' 

8 er noaet ima ; Unberlag. @bm. (©iorung- 
prb; «olben?). ^«tgott ««be a«t©eft'a". „Dtt«b(ebe\ „«aafebæbe". 2) færlig: Seie 
for fmaa t)^r = „^ébid, «eb". Jel. 
(^itdetb, Saarbal, 9laulanb) : 7^'tt. ®rife- 
b»ee*. 6e forega. 

T^tbOytfia f. = Sobef^tfia. »2el. : «e>. 

15t(b)tmann m. 1) S^igger. Si. 2)3nbb9ber. 
«eitfolb. 

^ebromm, 3e6roona fe ^rumbe. 

^eø. beøe fe «tb («øb). 

„bettla v.a. (ar)**. A. 3nnl|.; 3«b. og3)al. : 
nvctata mæ ein", b<ere tbær og ^inberlig. 
2) nubre =:baala, benala, bugla. „^æaU 
bort Xia". Øpl. ? — :6tnla f. brangbittig 
00 ^inberltg $erfon. 3«b. — bealen adj. 
tmberlig, tbær; flubrenbe. gæb. £al. og ji. 
beølefam a4j. b. f. ^al. 3ab. „'SXi gteR 
begle, ba beglefamt aa faa bæ te". 

beiaal adl. fe betbatt og bftgiall. 

betball adj. 1) ub^olbenoe i at mane, Iræbe, 
ønabe. 6<et«. ^^©an æ fo b&iaale (te 
Irebje), '^eQ aa mtat aa be'e, frAifiar aa 
blaagar alfMt". „«&taale ette l^xint". 
3dl. beidall fom forbrer gjentagenbe, ®. fH. 
beidull begiærlig. 2) ub^olbenbe tftamp. 
©ielben. 6æt«. «©an æ f o bfiiaale i Ota, 
f^an giebe feg atti". 

^etbfla f. «egjæring. «øn ; lun fjenbt fra 
Orofproget: „9laat9ahnt feer «ett la a, 
faagræbebæinfje". ^al. (©eblanb). Ogfaa 
90« 2). Sf* ®' ^- beidsla. 

„3dtt m." A. ©fj. @e «amebeig. 2) en let 
Slnfægtelfe af ©elbreben. 96ogn. €^1. ®e 
9dit). 8) en flygtig Sig^ =^ «tb, «æb. €fi. 

?h€iQaU adj. beheftet meb en mebføbt ^kan* 
gel, fomi)øbbeb, Sbioti ofb. «of«. SH^eb* 
belt fom „beifall". 

betla y. impers. (ar) banne ^ndninaer, om 
«inb paa «anb. ©elg. (9{eØne og fl!). ^2)a 
ba fje faa mi^Qe «titn at ba beila Jbaa 
@(j)t)n eingaang". beela b. f. ©elg.(«in' 
baC «il). — 3etlinø f. «rugning af »an« 
bet. ©elg. 

„betft adj. lige". A. (Sompar.: beinbre, «alb. 
©aH. «^el. 

<3etnn. l) = @tabbanb. @oan: „Sleabåen". 
2) minbre ©tøtte unber ^lebend ,,9Hm", 
anbragt mibt imellem «»©taobanbt''. Sæt. 
©arbbetn, b. f. 9tbf' ©nelbebein, b. f. 91^1. 
— «el eet meb ^3ctn. «een, ^bilfet bebber 
:5ctnQn i SlØfterb. ; 3<ten 9lbm. «Jel. 
(»Inie, a»o) ; 75atn, 3Aen »«gber (for- 
uben @<et. ©aQ. «alb. «ofi9. ©arb. og be 
anbre «^gber, ^bor ei i a 1 1 e Stillinger It)' 
ber at, åi, — ae foran 91 og 9)^ — ). 

^eina m.= «eine. ©fj. («ebring). «ein(n)ab? 

3etna f. = ©tabbanb, «ein. «of«, ©arb. 

beina fea v. n. bruge fine «en (orbentlig). 
3:el. (^tdeib. ©eOior). ;,©iaa bu htinax 
bea, fo bu bett ^el" .^an æ flil ein 
©loomee, beinar feg fo lletnt''. 

beinberr adj. fltnbmaaer; meb fterlt frem* 
træbenbe fiuofler. . &2:ronb4. 9^i. 

betnbrjota feø v. n. libe «enbrub, br^be en 38 Bcinbtjota fcg— ©elfl^ott. tnotfef. mvlhal 9Jla. ®. 9^. beinbrjéta. 

^etn6oPFa f. SBenpibe mellem to Seb. ^aU. 

betnm adj. tjenftajttg. @fj. 

Stinta f. lige fiinie, Ifær om 4>flt!r|lil. Xel. 

„betnfefam adj." A. fiafl. SBof*: htinfafam. 

;,betttFø^6 adj." A.; jom gaar lige lø« i)oa, 
^eiift)ndløi9. @$br. £e(. 

;,^dnlci6 f." A. 2) ØieitDet. 9ieb. mbg. 

^cinffurf m. »enrab. aJlo.(9lafetatt), 2:el. 
(8aarba( ogSWo: ^53æefrurfe*). @e@!urf. 
^einflPorf m. b. f. @æt. ^^^ftiffarfe". -S<ye- 
rangl, 3:el. (»Inje, ajlo). 

^bcmølctt adj." A. m 

^cinfpiTm) f. (ar), éftnneben. ©oan. 

beinfta adv. Hge, lige frem, ben fortelte 3Jei. 
IBi(gber. @. 91. beinsta. @ut)errattb of 
beint haii^a, ma. (IBjellanb). „(&q gjell 
båenfto l^ftematte''. 21 „^an foom baabe 
buuft aa baenfta; ^on laamfaabaen* 
fta mæ bæ (grieriet) at gæntoa jtoff". 
3Ra. „^an æ\aa bftenfta fram, faa 
buuS båcnfta fram". — bein^le, b. f. 
@ogn (9[urIanbX 2:otn. „(Sg fjeme bfienfte 
l^åemate", (tge l^jemmefra. 

bein<hrd?ft adj. og adv. lige, ftrællcnbe fig 
i rct fiinje. ©ogn. 

bdn<lrfft adj. = beinHotjtjb. @æt. „bfiift.". 

75tintatm m. ©nbetarm. 9lbm. „©Sen«". 

beint>t6a adj. retiSebet. @æt. „ofic(n)bia". 

75tifa f. ftorbommetgfiour; om golf og 5«- 
©olør, 8iom. @br. Bftere: „«ombetfe". 
„$eife" f. b. f. ©maal. 

:5tiftt-t>au(b)t ! en (Sb. Ubbrebt. 

^ett m. 1) aJlobing, ifær diegnorm. $^gber. 
@e «eite. 2) = ^If. SR^f. 

^ett f. dimht etter gure |)aa ©neffoeniS 
(@ftend) Unberpbe. €(u(. og Øfterb. (^ifne) : 
^et. 

„^rita f.'' A. 4) Stamp, 2)^ft. 3»a. @æt. 
9lbg. ^@taa ei IBetta". 5) meget bjert) og 
briftig ^erjon. @»erg. 6) ©iben, et)ne 
til at bibe, fraftigt ©ib. $arb. @oan. „^ar 
æ fje »eita pao giffjn ibag". 7) gorf<)ænb 
af to gefte = ©ette 5). ^aff. 

„beita v." A.— 2:iI3) „beita pa a", fort- 
fætte kompen, iffe giDe tobt, l^ebne fig. 
©fi- (3^ate). „®g ffa no t^røt^e aa beite 
paa". fiertil ;,|)oabeiten" adj. 6) „beita 
pa a", oriDe fterft paa meb et Wrbeibe. 
„©eita paa o raf a, flaa, ffiera". S«gber, 
?)©ogn. 7) gjøreSnbfnit i fejælfe-enbeme, 
f om fan ot)tage „©eite|fiba".^aQ. 8) fpantbe 
to fiefte, „«eite", fore. Øfll. 9) famle 
„©ett" : «i^fDifte. 9itjf. 

bettafV v. recip. <)røDe en ^^ft ; ifær : br^* 
bed. ©e ©elta f. 4. 

„.»eite n. 2)". A. ©Xronb^. 5) bet (be) for- 
føænbte Xræfbijr. 3nn^. (©erbal). $aa 
£)fU. mange ©teber fun om to fieftc. 6) = 
Ø^ft, ©fifft. «eftfolb. 

3dte m. 1) SWabing = ©eit m. 3ka. S«eb. 
2) = ©eitemaff (^gnbcite). ma. 9leb. 

^ettel)efl m. et labt ©titta« til at tægge „©eit" (ftbifte) paa Ht gæct. ©Sel. Sf- 

gelebeft. 
„^titd m."A. Xronbt!. ^.m©M. 3æb. 
betteleg adj. 1) f)t>a», ffarp. 91^1. (SRo, (SfTtnga* 

bal). 2) bjert) oa brif Hg. ©opn: „båttfi*. 
^etteøl^nø n. Calluiia vulgans. ^arb. 
^tit^øbt m. Snbbanner af ©eitftao©ogn i 

3nn^.: ^etøilø'e. Og: 25tis&ø'inQ. 
„beitt adj. 1) ^»a«". A. ©of«. 3) meget bjert) 

og energtff; fr^gt* og benf^n«(ø« og meget 

om fig. »baitt'e tar'^ = „©ftlta te l^ar"; 

^loanbe båitt'c^ ©arb. »of«, ©ogn, 9lfi. 

W' 3f- globeitt, ^arbbeitt, jfobeitt, fljo- 

bettt og f(. 
„3eFr m. l)©rønb". A. ^(be, naturlig ©rønb. 

©ogn, m. 
„750? m. 2. Xbærbiffife i ©aab". A. Sifj. ©fj. 
beFTja v. n. (ar), banne ©æf, blibe til ©æf . 

9tolba(. „^æ rann ta^eftn, fobæ befi^a". 
^effjaff Ha f. g^lbning af ©æffe!eieme Deb 

9legn eEer ^øpeir. Sfog. ©fj. — T^affia- frlT m. b. f. mm. 
3enPiaIei{l m. ^e eller ;^{t Jom læage« paa 

ben ene (Snbe af „©eff " t ©aab. ml ©f j. 
^efFjafeua (e'), f. bitte liben mtbe, ^borfra 

bet fun fiber. Ztl (9iauranb, ©inje -e.). 
^3efFiajiF (ii) n. liben gjennem @ræ« etter 

SRofe fit)enbe Sæf. Xel. ©eftfolb og fl. «e-. 
TMfiaiif (i') n. 1) b. f. 91^1. og »of«; 

ogfaa 2) bet gjennemfittebe ©tcb. Xel. 9lbo. 

„©effje.". - ^eWiafiira f. = ©.fif 2). 

©qgn. ^eWjallFa (i> b. f. ©ogn ; Xel 

(„©effjefifu"). - :5ctff)am f. bitte liben 

ri«Ienbe©æf. 9Jbm.;n. ®br.(.eO; „©irffftfll", 

3[nn5. 25cpff)tfytvt f. b. f. @br. (Øuer). 

S. SR. bekkjusytra? 75»mfilttt f. b. f. 

Øftcrb. :5<9fftfysU f. b. f. ©abelanb. 
^emel (ee et.æ?) f. liben ©ænfning lang«» 

meb fioenbe ©æf. ©tjor. 
„.»eftre m." A. «Rbm. 3efar A., Dbal, ©uff. 

©ogn; Bøfaari ©æt». — „3errefl?iel f." 

A. fflbm. 
beFfla v. n. gaa flobfet, flcebenbe og floMi' 

genbe;fioffe.©6eIg.: b^^ff^T. ©n mebbelt 

porm beeF'fl, ©^elg. (3)ønne«, ©røn»to), 

funbe pege mob btffa e(. bifa; „borifjfi" 

funbe maaffe Dære „bægffa", fe bi«fe. — 

75cffH n. ®n f om bæfflar; 3)rog, ifær 

ft)inbe(igt. 
^el (e) n. ©rølcn. — 3el m. et enfelt ©ro!. 

«Jei. : ^el'e. 2:il belja. 
^I (ee) m. ©enaebrift i gifferbob. Åelg. 

9lamb. :»eeU, ©efteraalen. 3f.©eb,©ebe. 

©e A. 
75dQhøy^ n. ben ^ule Jræbaife (»ring) bj)ori 

©mebebælgen« 9lør er inbfattet. %ti, (mH* 

borg, Siaulanb): 75cfQ*. 
;;bel9ttetta v." A. «i, og (Bæt : b<<?tt-. 
belma v. a. (er, be) = belga. SWa. (A.) ; ©«t. 

Sbg. og a:el.: b<»?(tt)ie, b^be. 
IMmptl n. et muftfa!B ©ælgirtftmment, 

«ccorbion. £)fH.: ^^^flje-. 
„^eIøt>ott m." A. 2) en „©eiloott" fom »elgtjott— »eitl 39 ?iiar op til fiibnen. ^aff.: 75cfl)wan 
og "oaO- 
bcfl adj. a^mptt, {løD; om ^rebflaber. 

9li9f . (@ntbal @aitb). „Stmit>*n, ^aa'n æ 

beWV. 3f- »att, haUa. 
.befla V. n." A. Øfterb. ©tjør. mm. @fj. — 

mbM JfHta", S^ronbl^. 
bcOofl y. n. (efl, tefi) ub^olbe = bella. 9{bm. 
^dlem. o : »cnbel; I „diahæUt", ^3a*". 8*om. 
bdlcit adj. tutta, Dattflelia at msgte. d^ul. 

@elbit. „9(mn 9)lat". ^„2)'e faa bætti aa 

^ ti fe «hrøt trafi om SRaaraatt^tt''. 
bcttug adj. ubl^olbenbe, fom taaler meget, 

^Qorbfør. 9^bm. .<S e baltfttt paa^olta 

mett tSje ptui SBoirma''. 
bclma y. n. (ar) briffe meget t^Ibe i fig 
= bemla. få. »al. Sæb. |)@ogit, @ettia, 

@maat (Sr t)e( omfat af bemfa, mett luttbe, 

ba bet tiol ot^eralt — felt» i f)€ogn — 

iDber bætma (<e), maafb l^øte ti( bæla. 
briria". " Matma aa 6e A. bemfa fco y. n. „bætttje« bæm'e, bæmbe og 
bombe (?), bæmt*, ttjCbe i flg = belma, m 
Silbg.— bemjebtrtnPa v.n. = bemja. 5tel. 

— ocuffebtrrff n. tljtib ^ri!, fom man 
tilber i ftg. Ztl 

»bemla y." A. = belma. Si. 9leb. Xel. Øbr. — 
^cmla f. (Stt fom „bæmlar i feg''. „^ 
ØCbæmle". Xtl — betmebtrtffay. = bemla, 
%tl — demlcbtrvnP m. = »emjebr^f f . Sel. 

3eii6, fe 9ettbe. 

»benba y. a. (er, be)". A. 8} „beitba feg", 
fstte fdtti^ og a^t)e frem, fpcettbe ^at)tn 
ttb, br^fte ftg. Sæb. Sotør. Ogfaa ^^bættne", 
(fe 5); @iiiaal. ,rOngett fto aa bættttte 
(etter hænna), faa ie reR itte paa'it ^nh 
fo". 4) V. n. ;,bettba W, tage fot poo, 
begt^nbe = fpetttto te. %tl 9^b. 9tbg. Si. 
jSt bomber te oa Kolo ito (um ^oufht)". 
5) y. IL og a. f^xettbe f!g imob, tttbtoge en 
f)Ketibt@tttting l§oort)eb mon blir ul^aanb* 
terltg etter umebgjørlig; = „tolo imot''; 
bittbre; goa trongt, toort £)att. ^obeloitb, 
éntooL 9t' og @2:ronb^. »Stolht bættbe 
i (2))im>ee*, Ipott. „Sij^'n lommer'tte lætigr 
for'tt b æ it tt er (-år) imot Sruo'', ©mool. 
„%)€ tm foo tite dømmer ie feR Ijdrt from 
i^g, for be b(ettte(b<eittta) imot otte« 
ftatt^(i ett tttt @(oo), Smool. „$att (oag 
aa bænt (bætttta) i ^eio fdr mæg, æg 
ftmtt ittj foo gjort naa(faa>'', ^ottbb. 
,i)ti æ e golBættnf (; bu bænne mæg alt 
bs bu lonn I" ^onb^. „^æ bænbe fo f 5r 
me, bæ M iffje gaa!'' ^ott. (Sronbb.). 
e) brage ^ænbeme Kobfet; ttæften = fltta. 
Snn^. (Sftofia, @tjør.). „^an fat no ao 
bænna (bænt?)mæ^it)a, te'n fforfæø". 

— bcnbaitbe adj. t}rangt)ittig ; l^tnberltg; 
iraiebgjorlig. @tjør.: b^mttann. — benben 
adj. (mberfig, tt>ær, bogtienbt, oouflelig, 
i»rang. i^att. ^bel. 2^ronb(. „^*æ foo 
bænbi oa foomoa from i Stojna", (øu(. 
^Utængie ligg foo bæu ni te", sSronb^.— 3enber<v(a f. tbær, t)ceben $erfon. $att. 
— ^3en6jla etter ^nbjl f. ^inbrtng; 
binberliajting; ^inberligneb. ^ronb^. — 
^Senbima f. t>rangt)ittig $erf on. Sronb^. 
„ScennfHIf . 
i,benbaø y. n.* A. SWeft om tang, tængc 
uafgjort, ^om^. %el 23ta,2l „^ei bæn* beft gobt^ l^olbt ^inonben tænge ©ton* 
gen, otfte fio omtrent jfeoti'^ 
benbo (feg) 8) og 6). @br. ,,3enbe n. l)S3aanb''. A. @ærtig: 2) ^ipc 
tit Sommenbinbing af Øjerber. Sronb^. : 

15tnbt n. @|)ænbing, Spænbtf^, Uafgjort' 
Beb; Sotanfe. %tl. 9(gber. „^e ^eo fioU 
t IBænbi imibjom gfronfril o $røt)fn no 
(1869) i longge %\". „^t fto i S9ænbi 
føoor ptte t)inne". — ^enb n. b. f. 83eftfotb 
((gifer), ®br. ^t)e floor i «ænb* = 4)00 
^p't**. — 75tnb^t f. pi. tang, uofgjørenbe 
Stamp, ^amp mettem jæbnftærte. ZH. (^eib* 
bot, SWo). — .Benbetof n., ifær i plur. 
.»enbetoF (o'), b. J. 5:et. (SJlo, SKoionb, 
«itije, Sjartbot), @æt. SWo. „5)'æ »ænbe« 
tof mæ bei'', be Ion »ære omtrent jæon* 
gobe. @e A. — ^nbtnø f. 6|)ænbtng = 
iBenbe. %tl. @æt. og ft. 

benbebtnba y. binbeftorn^Sleg meb „IBenbet" 
af to Strootængber; mobfat «^jutebinbe", 
meb ^enbet af een. Zel — benblebtnbe 
b. f. Ztl («inje, SWotonb). ®e ftg. 

„^nbel m. 2)^A. 3tnbel,9l[j.éfi.mm.; 
^tnntl, Ddto; ^5«lne, Smoot.: 25Mt 
mom. (fe 8ijao). 8) ^t)ift fom btnbe« om 
„2aut>^ttt)\ 8ort)il: „©ænnit"; »tnbil, 
3iJbm. 4) = ©fibl^flt). $etg. : ^<mnel. 

.23enbfl n. M DmUMna. 9i^f. ^orb. — 
benbfia v. = ^fetjo ©ænft pair, binbc 
tøfeligt. ^orb. — ^nbfl f. fe benbo. 

benbfia f. = »enbe o : Ihrffte ofb. 3lom«b. 

benøla v.n. (ar), 1) ffubre, f lobfc = bogto, 
bonglo, beato. Set. (9ø) og ft. — 2) goa 
(fotbe) ^inoertigt, tt^ært. ^ot. „^æ fia no 
olti etffo (eitfoort) bengto i »ei'n''. „3)æ 
bengto te", bet |ot)be en tnøifommelig 
og rnop ^fremgang. 8) omtrent = benba 
6), ftlta, geigro. Strinbo, @etbu, Øut. „$an 
fat no ao bengto mæ ^nit)a te'n ftaR mæ". 
Dgfoo /ybingt,beengt". 4) oringte foa fmoat, 
brioe meb Orb: „bengt imot", vtamb. 
3««^- Sfofn, ^hm. — benøtof^ y. recip. 
trætte, oif<)utere. ©ft. @e A. — .Senøl n. 
©mootrætte. 91amb. 9lhm, — benaten a4j. 

1) ube^jætpetig, (tubert)om. Set. og n. 

2) trættef^g; fmook^rinatenbe. 92amb. og ft. 
— ^nølttrø m. og oengl m. ^tubrer, 
^lobrton. %tl (©o). — oenølfbauv m. 
aSrinaler. 9lamb. oa fl. — benatutt adj. 
om meh^abtt: 0an)ifeIigt ^aonbterttg etter 
umuliggjørenbe rofft oo bt^gtigt ^rbeibe = 
orong. „(Si bængtoat vtaal", om en froget 
^ool. (Stbr. 

^3enf m." A; 4) bæntformig «ffot« i Søru- 40 ©enf— »crflttibbo øcube, af et @pQbtaøi$ (1 %oH) 8tebbe; 
ofte fun : diættt of Spabtag = fdMt. Sæb. 
5) øienjtaaenbe Sørt)t)æg meQem (Gruber. 
^I. ^ebbcr ogfoa „»aføbenf. 3æb. — 
„aSenfierefFja f." A. 9lorbI. ®br. fiabelanb. 
g t i iyj cic FFi ar m. b. f. Ofierb. 9l(S(br. 

^rpø (O m. et plubfeligt gfotb/ en $(um)). 
ateo. («iettanb). 

?btpfa (e') V. (er, te) <)Iumpe. 3»a. 

bep^ adv. p(ub|e(iøt, ))(umpenbe. „$an font 

• fo bcpft uttjbe meg". 3)al. (^æffeftab), 9l^f. 
(®otta, @ulba0' 

^er (e') n. (og f.) ©ær. @e„»ær". A. fieb« 
ber : ^3er n. Ztl Stct. 3ccr n. SRa. (»tel« 
tonb og fl.); f. !Romb. gnnfi. @tnnba, 
9tt)nt ©fj. (33)ale) ; maaffe ogfoa ^3cr (e') 
paa noaet af bi«fe ©teber. — 75^nhocl 
n. rigt »ærfteb. fiaff. ^erbøle (e') n. b. f . 
Xe!. — ^crfarfoø (e' og æ) m. «of«, 
@ogn, ©^l.-feorb. ^JBera (ganga) i ©erja- 
jfog*' efler ^©erffoq, ©^rifog^ bære ube 
paa ©ærl^øftning, t eEer nbenfor@fob.— 
TSkviataf n. lBærl§ø(l. 6oøn. ^criogluf ^ 
Fing f. b. f. @ogn. — ^<w?|a(^§ m. ©ting 
efter ©ærj»)ifen. ©ejg. — 53etfrafe (e') 
m. ©ærflafe. @æt. oetfrufe m. b. f. %tl 
3etfrufle (e', u') m. b. f. ©æt. — ^ec* 
(løbe n. = ©ærbele. %tl 

„htta (t') V. a. og n. 8) bære forpligtet tir. 
A. in. „® fann fje bere bæ", jeg er iffe 
©fn(b beri. 9tomdb. (Seftned), ©bm. „9) 
jfrtbe,gaa. Zilhtl» beraff.A. ,,^e 6ari9 
i ©are ntæ^n". JJnn^., fe ©ar. „&an feie 
(ete) alt font f ^ r t bere" etter ,,f to r i berfl", 
falber inb/paafommer, fontmer fore; ©æt. 
©e f^rebera. „S)e bar fo attf^ri at 
eg infji funna fjaa bAi'', ber font noget 
(f. ef«. en Sunb) imettem ; ©æt. ^l @. 9J. 
„2)æ bard faa ut", bet (for)Iøbfaa, f^an 
lob fig faalebe« for!tjbc. %tl (©eflior). — 
beta ettt aa tin, befh)Ibe (^ for noget, 
©æt. ; ogfaa bera paa-^ ©æt; ®.9t bera å. 
— bera til, bære ^arfag til &bt. ^ebrn. 
&. 92. bera til, b. f. ogfaa: inbtræffe. 
^$)t bec iffjc tt(I)^* ber er ingen ©ara* 
menligning, 9limelig^eb; bet gaar (f(er) 
albrig. ©æt. $att. og fl. A. — bera upp 
= «rjufa", tabe, fomme til fort, toippe«. 
„^en bar upp ob bei ({om tofft)"? wbg. 
©tCgber. — ^S)æ b<«: ræmt utu (utor)= 
„bæ bær r. a a t)", bet er gan jfe meningdløft. 

„^era (e') f. ^unbiøru". A. 2) plump og 
^aarb Jrbinbe. (&hv. (©aagaa) *. 3eero. 

3eran6bor6? n. faa ftort tomt 9htm i et næ* 
fien fulbt ^ar, at bet fan bærei9 uben at 
ben fftoulpenbe ©æbffe flæber ober. &bt. 
(©aagaa). «S)'æ faa Mi b'æ ©æranbbool" 
(00 ©æran*)/ barret er næflen fulbt. ^^^ 
ralfeopr,' ©^l. — ^ivranbrum og 75<evan% 
b. f. (S(br. (©aagaaV Drbene fætteiS paa 
begge ©teber t ^orbinbelfe meb bera 
(„bæra"), at bære. SWeb rette, ^tti« bet 
nogenftebø i bet ©^l., i^or man figer „bera", l^ber „©eraboor". (Stten» fnnbe 
man tænfe paa „bæra", gaa i ©maabøl- 
ger, ffbulpe. (SI. 92. beranda bord. 
^eranbputa f. = ©ereputa. (SIbr. (©aa* 
oaa) : ^«ran(b)puttte. ^3^^apuutt, $aQ. 

75ttanbtum fe ©eranbborb. 

Q5tcba f. en fbær øg noget plump ^Our = 
^bberba, fom er engforftærfelfe, feo.Øftl. 
(©efifolb, ©maal. gotto, Odlo, ©uff. Sonb, 
Xotn, ©®br. ØfteA.) : ^<<flc. (3:ronb^. : 
„©æær, ©eel" ?) „(K©ælete3ente,iR«rr, 
©jærf, ©toff". — birleit a^. lig en „©æle*' ; 
fbær og plump ; toælbig. Øftl. {Spuo, 2anh, 
2:otn og fl.). „b æ I i n ©toff, damp, Stu" . 

— bivlutt adj. = bælen. ©uff. 9iom. SWefl : 
„bæCete". — .B^lfor og elefant m. en 
fbær plump ftarl. Øfti. (©eftfolb og fl.)- 

— b«It>ooltn (o: -toorben) adj. noget 
fbær og j)lump; brøi. ©maol. %eflfoib. 
„^'ær bæioooli faa bu luer", nn l^oer bu 
brøit, plumpt. Dfteft fom adv.: brølt, 
fbært, bøift; „bæltoøoli gott* » bielgott. 

— 25cflx>ttf n. noget meget ftort og 
plumpt, ©eftfolb, ©maal. — <^rmeb fæn- 
ger bel fammen bet forfiærfenbe birl^ien 
a^ængbe abjeftibiffe ©ammenfætninger: 
bivlfail, uroReltg, („Sfuta ligger bæffaft 
i fieira"); bi^?IfH forffræffefig, („a)tt ær 
bælffæl te oa ribe i"), birlfuO, bo^fulb, 
bctiQCb, Qppeilig, hctUanQ, bivlntaitøe, 
birlmørF, bælgmørf , hctlmy{f))t, bcel^cm, 
b^lflor, b<rljrrø9, b^tltaott, fulbftænbig 
fhammet og faft^alet, omXouaberf, h^U 
tfufr, b^Itraanø, hctlvonb, birlpeen, b^l^ 
t>amr, btfl9al(e)n. Dgfaa: „bolene, h»^ 
leneø, belåne go ofb.^ Øftt (©eftfolb— 
^otn; attermeft anoenbt i ©maal.). 

3erfatl n. (m.) og ^3erfdtle m. ©ibjebaanb 

bbormeb ^løofurpen beftedpaaftløbfablen. 

©of«, 9iølbal, 9i^f. éatt. ©e ©erfetel. — 

^erfttltnø m. b. f. ^arb. 
„berøa v. a. (ar)". A. biorga, SWa. (©j. 

Ørinbeim, ^a9.) ®. 91. bjarga. — berøa^ 

V. n. =s berga feg. „^a Dart faa arg, 

æg funn'Qe bærjaft". ]pelg. 
^røohinøfe m. = ©ergblom. ^arb. 
^ei^aU n. 92ebfalb af ftore ©Jergft^ffer. 

$arb. „'fabl". 
„^3erøfietta f. ©ebbenbe". A. 9itjf. ©^l. 
•^erøm^Itenønnø m. en meget liben Sæbefift 

(Labrus). ^arb. ' 
berøja v. n. fmage (paa). 3nf. „bærje" : ^Swc« 

fen« „bærje" og „bær'e"; gmp. ,rbærbc' 

og „bærja". ©alb. (©ang, 0©libre). &.9t. 

berjgja. 
•SerarTomra f. trangt $ad. ©el^omra. Sæb. 
berøiaupa (tg v. n. » fforfefta feg, ffara- 

laupa feg. £att. (9le«). 
^3erøIiom (oo) m. @ffo. ©alb. &bt. 
Berøntbba f. liben ffarpt fremfpringenbe 

©lergfpibd etter 'fant. $arb. 75€t§nybha, 

i&arb. ©e SWbba. — ^erøntbbi m. ©æt. JBergni<)a— ©ib 41 Ikrsmpa (ti) f. %\e1hiop tneb en (leil eØer 

frentot>er(ttbenbe @tbe. $arb. @e 9H^a. 
Scrøflop (o') f. ^é^emeformtot ®ierg* 

fremftnring. @(rt.; 9i93erg.: pi. ttn>e. 

•^3ct9øfiox>« b. f. ^oQ. 
^crgmita (uu) f. omtr. = S9etøttibba, men 

(nttrre. ^tb. @e 9luta. 
^3crqdPfl (oO £ afrunbet, ftnlberformigt frem* 

f^nnittibt )Bjerøparti nnber en l^øiere^elb' 

té|i. 96t. $arb. og f[. 
temfiimp (n') m. 8iecg!noIb. Sogn. 
^)etsfiifta f. frémfttffenbeftlip^ant. @ogn. 
^'øMfføg m. Ojergr^g. %tV 
3ar^fbo6 (o*) f. jøDn og bfonf, fitttmtenbe 

Stlt^pifiabt. |Ktrb. 6e 6oob. — 25cmu^ 

fpa(b) n. omtr. b. f. =» ®oab 2). 9^r. 
dcrøurba f.: ^5<rrmile og3<vriuIe = Urb; 

■en altib (f))ned oet) beftooenbe af noget 

fUnre Stene. ^bm. t:otn; 9iom. Se Uroa, 

thtria V. a. 1) flaa, baitfe". A. 8) v. n. »berta 
p a a' = brioe pna, gaa (raftigt ti( JBer» 
mcb. Sogn(93i!, Knrlanb). 

bcrfa V. a. oQøfite et Sær-Xræ. ir^erta tidfe- 
bertre'. Sogn («urlanb), S^l. (Ibinft.). 

^Scrja f." A. %tl Si. »omdb. ; 92omb. : :5cm ; 
Stjir. : 3)a?ri. 2^ = to „Sframrag^, ^ooraf 
bet førfled^m olir (tggenbe paa Soonloet 
mebend bet onbet tærffei» ooen^aa bet. 9lnnb. 
(Stob, »eitftab, Setøotf). »«cri, ©«rj og 
««ri". — 3crja^ fe »er. 

l^aioQlatta ? f. enfCagiS gfiff. 9{bm. : T^avia-. 

15m m, en omlring en Jfob (ang, (ly^aroet, 
bCont Orreb. 9lbm. riDffnbaf, Sunnbal)- 
Ogfaa: (^aoberf. Sunnbal. Sif. Sjo _ ;5T- ®o. ^au. 2£lttrr, ett 

floffil ftff"; Stnber: Søbra SDløre. So. 

biorfna/ en ©rafen, Abramis. 
JSixfa f. fnebar 3orb". A. gab. 
bcif a y. IL blioe bar (for Sne). S(et. 9U)f. 

,berfe o taone''. «2)a bærfar i ©aftabne". 
,bcrKa v." A. Xtl ^aU. W^f. berft part. 
^3err|e n. «anbffor»)e. SM. (gfitja). SKebbelt. 
bcrfieii adj. fmagenbe af ©art ^orb. SeA. 
:»erriefpa(6)e m. Slebffab tir at afbarfe 

Xxæn, Xet (aSofanb). 
^3crFictnb m. afbarfet uftooef ©eb of en 

SU^ed fi«ngbe. 2:otn : 'Oee. 
berfe adi. om 2:ræer : forfinet meb ©art. 

SRtt. mm Sæt. „gnroa æ fint berft'e". 

Oftere: „gnlberft, ran*, molev tunn«*. 
.^kdiitø m.* A. 2) t^! Stiæn^, ^rtjol. 9t^l 

(Sona). 8) ©aabd^age'/Sfj. 9Sogn. 
25en» m. = „©arm" Daa ©obet Sæb. — 

aSermina f. Whtpattitt af ©obet nnber 

Opbragtungen. S)a(. Se berma. 
hftmkg ad], oælbig, brabelig. 9^^!. S^(. 

„bermeleTg) «ar*. Ogfaa : adv. bermeUtøe) 

fior, b. fSflbt. S^. ^emmeb? 
^krrlMif : ,,rie ©ærrbal*, ribe nben Sabef. 

OAr. 9toro#. „W bivrbaafaa*. Stjør. httvhafa adj. fri for dbMb^rbe; om |>efte, 
fielbnere om gfolf. ^aro. Sogn. Se A. 

„bcrrfm adj.* A. bøtføt (it> forte Staoeffer). 
^br. ; børrføtt, $au. ©9[gber, 9lom. (men : 
»berrarma*, ©9(gber; „bærær'ma*, Obr. ; 
„bararme*, 9iom.). 

berr^nbeø adv. meb bare Romber. 9br. : 
Iwr* (fort Staoelfe). 

„^cnrl)099 n* A. „Xxt't ftaor i ©err- 
1^0 g gie*, )>aa ubfat Steb. Sogn(^fMo). 

„htat^vba adj.'' A. ^a. 9iølbal og fl.: 
„barr^ooa''.--b<nTl^t>u adv. ^Q. borr" 
^umiø adv. @br. 

„htvtiti^ Hdi." A. ^a. mq. ®br. 

benrle(l acy. 1) nben ©l^rbe ^aa 9i))aaen. 
Sæt. 2) = berrleijta. Scet©. Xel (Sko). 

75€vtnuva (un) f. = 9htba. Ztl 

^cnfnon^b f. = ©errf næoa. SH. (©remang), 
Wi- (Str^n, fionnbal). Mctfnctv". A. SJtj. 

ir23errttt)le n. en aaben ©(an fom er (et at 
ooerffue*. A. ,(Sg feS Qi {Qote, eg l^ae tji 
©errteoU*. „fflo ffrei l^an oto ©errteo(i*. 
SRo i Xel 

btttøy^ adj. ti(ettbe, futbftænbig o|)bmgt. 
SH. (gørbe, ©• og 3i)a(e). 

^3etfele (e\ e') m. en ©ibi^ eØer Siebrina 
øt>erft i ^oofuro „^Sfteié", tUtx 9læ(febunf 
„fitafa", ^oormeb benne l^gteø (^ængeø) 
paa en ^og i ll(oofab(en, oetfeleøfror 
m. «fj. — 3 Sogn («if ) : :5arføle na., 
^5arfø(øfroF. 

betøle, beøf(e)(e fe htfika: 

^3eøme n. Jhl^nbjer fom ntn er 9lenbmgend 
(inber. Sæt. Se idtam, bedma. 

25tsnab? m. Rorbebring. SRefl i: tel 25cffs- 
na^. ©uff. ( v^obnm) og fL „t>'æt mne te((} 
©æføna«*, ber er flor gorbebring. — bofftne 
o : bedna ; fom „giftne* o : gidna. feall. 

^5eøfe m. foær, brøi Statl Solør, ©inger, 
$ebm. Se ©adfe. ®. 91 bessl ©jøm. 

„befia v. f^ (ofe(igt*. A. ^att. ^l 9l@br. 
(ar), „befia nm ^(æ'bn*, ^o(be j^(æbeme 
bøbte. Sogn. .23eil n. (øft Sting. 9lf^l 

75€^ m. ©ebftefaber. ^arb. oø f(. Ooerført 
om en færbefe^S oærbtg (oigttg)ftar(. S^l. 
— „3cj^a m. ©ebftemobcr". A. Stjør. 
&bt. ^arb. Vta. — ^3eihmor, 9lat>n paa 
^orbenen. gfotto. 3f. ^uøfprei. 

„75€^ n.* A. Vta. „«[almebefte*. 

[„betala v.* A. b^alao, Srøbr. Sje(ben. 

,,beter adv. bebre". A. bet'e, beb'e og beta, 
©Hgber. 

betra feø v. 1) bebred. 2) ftge „(S^ub betre 
megl*, flane fig, bejamre fig. 3 9lfj.:' 
betre feø. ^m^. bonrte. Se betra. 

3et), htvt fe ©io (©æo), bfba. 

bta, y.a. oa:n.:fige „hi bi*, oiSfMulle et 
©am. ^al. SO^a. og f(. Ogfaa: bra; Søm 
benfje(bd. Og: btøfa, brøfa, b. f. mere 
bæm^t. Sønbenfjelbd. 3f. baia. 

^tartol fe ©ibtol. 

bibba v.n.;bæoe^= bioa. S4(. 

„75ib (ii) n.* A. „^ar en ©i«f'n« «ranb*; 42 JBib-bila ^arb. 

^t6. „etaa m" o : ^olbe @tanb, iHe fDiate, 
l^olbe (uh), bare. i^arb. Siom. 9lfi. «Stent'n 
æ f o e«icn, ion ftænb i«ic »u^ „3« 
tænfer nol be ftaar ^ii et flat iOi" ; 9lom. 
60« mUe : Jtanbe bi, ^at)e ditt", rø 
biba (ar), ^olbe 6tanb. ^ib j^ører maa- 
ffe og[oa„bi*" i i,btg(ana, bifHra" = nib«. 
t)al. gæb. 

„biba, ... bi, blitze, fomnte til ai bære". 
A. fiebm. Sanb; »alb. (fieiben). 3^all. 
(@ol 9lt») : gnfin. bi og bia ; ^rtcf.JJnb. : 
^on bi, bei bia. Slere gformer Ijenbed 
iRe ber. „® æ rtcbo bei bia for flutte". 
„2)ei faama te hia for feine''. „SD^e b i ^oH* 
ann paa^ bi fommer til at ^olbe )>aa 
(Sutur); ®ul. „^an lann IQe bi bærø" 
ann ^læan paa ^o^^n^, ^an Ian iRe 
fontme til at bebolbe; Jpelg. „^x bi itte 
noc a bæ"; ^ebm. „W oar^i bir blioe 
bet bar; Sanb. 

biba (ii) v. n. (or) 1) ^otbe @tonb, iRe 
fbigte, (otbe ub = Jtoo laib. %tl ^obunt 
og fl. — 2) V. a. foo til ot forblibe, ht' 
bolbe ^od fig. ailobum. „&u biiår tnte 
goll bod fei". 1) er eg. eet meo bibo (or), A. 

25iba (ti) f. «ien, «enten. @il. „Soongg 
8iio æ ingio ^otabrk)gia". ®. 92. bida. 

75ibbataaU m. »etler. 9l$l. Xil bibbo, 92^1. 

„«ibcl (i'), m. 2) »eiler". A. — „SdtthT. 
%f. og i&orb.; ^»ee^lee" (oo „»eere"?) 
i iel. — beeleuaitb adj. %el dihq. ©tct. 
^eele9aai>a f. gMergobe. 21 ^elamann 
m. = „»iblemonn''^; 9i^f. »of«, «Rbl. 
^eelamaol n. ^ortobelfedgilbe ; SSofd. 
^bttlatoos f. ^ærefte ; 9}t)f. oee(aflet>n<t, 
^orb. -flpebna, 9Ujf. „3)riRa «.'' aScele- 
(hiui: m. „foo «eeleftuurn", blitze ftiQefom 
en oentenbe «eiler. Wta. fBiØe. @e un« 
ber ^biblo'' A. 

btbenbe a^j. » bibonbe, bibige. ^el. (^0* 
lonb, «inje). Slærmeft til «iib n. „fejor 
biienbe 3)og'e" . (3Rie bo b i i o n b e ©log", 

„btbin adj. for^oonbenbærenbe''. A. ^el. 
„^ftit bo bibtøafh ^ronb''. «@Hft. 

^ibla f. 1) funnen til „^ermunb" etter 
n^U^tfnpa*', Lagopus Alpina. ^orb. (Øtjb« 
fiorb). „&an frøut boobe ^ermunbn oo 
SBiblo". Dgfoo ,,$ermunbebtbla". @e b. 
2) lofet. enfolbig og uophtaatn $ige. $arb. 
(Utten«bang, Utbif, ^omm). «f «Tbel? 

„^iblag n. „Seelag"". A. Délo, (Stjør. ajlo. 

„^iblunb f. ^aalmobig]^b".A. Ogfoo: Ub* 
l^olbenl^eb i tlrbeibe; ^iblunn igieb. ^ol. 
((Kferfunb) ; „« e e bl u n n", Sæb. (Jime), 
ml (@onb); „«ee'lunb«, ^t)f. og fl.; 
„«eeluun'rSi^f.ogfl. 2)8^ftpaa(til), 
Xootmobig^cb meb: „«eluun'." @3:ronbié. 
SH^f. „^or bu «eeluun mæ bæ ?lrbeie?" 
fon bu ^olbe ub meb, forbroge. 3) fi^ft 
til at toge fig fore, gforetagfoni^eb. mmh. „&an (obbe fy «eluun' te noa(Iaa)it 
^Tno". 
^ibtol (0^) n. lool til ot bie. »tol, XtU 
€^1. ((Stue) ; .Siatol, 84(.(Srinnood,9lett- 
ber) j ^ietol, %tl ? ; 3tartol, i:el. (»» 
og fl). 

75m m- = *i*f«' ^0^«- ^^0. 

birøa V. n. (or), bi^)|>e = biRo. — -Strø 
« 8iib,«i^)). „^e ligo Doo^igo". 9lbtit. 

btølana (ii) v. n. (or) itirre (fige; oeb^ol* 
benbe. 2)ol. (Sotnbol, «lerlrei, Ogno), 3«b. 
(fioo), og fl. @e (ftoo) »ib. 

»^rta (f,e') f.=^øtft)iRe. «el. (9loul.). 

75iff m. «ufning". A. ©ærlig: en roft og 
fantet «ufnino, et 9Hf mebjoroppen. „^æ 
ftoor ^0 «iRiee", er paa 9H^, i labil 
i^ebægt; (SIbr. («oogoo). 

75\Vltmann m. et Segetøi = Sogmonn. (Bbr. 

^ifPieber (e') n. = SKjølber. fel. (©ettior). 

^iPFjealeffa f. bibff, bableft)g, ^rfon. 8oan. 

bifPjefrroDa (o'), adj. ffobt font en ^uno i 
«ugportiet, fntol ooer «oglibet. 2:el. 

«iF-hipa f. = »ifoff. 60IL : 75ttffimpt. 

bifla V. n. gjøre unøbige Snbbenbinger, 
oringle = fronglo. jpelg. ()Burøi), ^enmeiS, 
«inboD : „bifff beffi" (ee og æ). - 15m 
n. = ^ongl. :»iH(e)iH«ca) f. og 3tr^ 
l(e)tce n. = ^onglor. 3f. biffo, »iflef. 

biPfa V. a. \p\U ub meb@tifter. ^l.(2:inn, 
éeKjor). „«iffe upp ei ^u". @e biaffo. 

„25ifft m. l)^inh, @tift".A. 3:el. „«Joffe" 
@ogn. Dgfoo: ^aU, $jefd. 

^iF'frcaa'auør m. liben mørfebrun „^ugr". 
Silbm. „-Ur". 

bil (f) conj. ben Stunb font, foa længe font, 
imebend. ffiba. (?lamlib), ^l. (SRolonb) 
og fl. „@ill'egl^te. bil eg bo ungg'e". „3)u 
fonn ftonbe ber, bil eg f))ringg innom'', ^f 
«il n. @.9{. bil. fjor ,,be«ili fom". 3f. 
tJor^olbet meb @ng. while, the while; 
t. meil, ber meil. 

„.»il (i/) n. 2)2ib«})unft.JibrA. „@ittum 
«U\ l^er f or en «ib fiben. ^aMha. „$oa 
bei «e el or beb htn «b. «el. (©eDior) ; 
d^ølbot „«øl or „%a forne «i lom", Deb 
ben f omme «ib. @æt«. „©eeloora»tc*, 
af og til, l^er og ber. 9rø(br. 4) DpJ^ofb i 
Uoeir, aJ^ellemrum mellem «l)ger. 9toxh\. : 
„«eeir 5) «ffnit etter ©ttjRe (of noget 
longfhroft, færltg «roob) fom er uliot oet 
øbnge og olifoomebførerSoog^eb. 9c^br. 
«oogoo, fiom). @. !R. bil omtr. b. f. 3f. 
«ile m. 6) Sune. ^imt. 

^tl(i) n. ®rob«forffiel, „^Kun" etter „røn!", 
©fi. («ffebott, gørbe). „©g feer ftort «il 
poo 8nøb'n te h)ar 5)og". «el eet meb 
foreg. 

„btla (i*) V. u. mangle". A. ©fi. 2) = @. 91. 
bila o : ft)iate, bige, floo fetl, tffe ftoo $røtoe, 
iffe gjøre tjenefte. 9lt)f . (@anb, «ofd, flær* 
ftraub, «arboftob), 6^1. (^inl^erob, ^ett* 
ber, ®tne), ^rb. (^omm), @ogn (Vitr* 
lonb). „»ilo t ipoggjcr fbigte, feile (6ogn). hUa—bi^na 43 ,^n ^r ei ^fa fo inf je 6 e e I a r'' ((Stne). 

(«jcft, ^ji 

httla" iS^l mil) „^an beela iffjc før ,^'iZ @ut ^jul), fo mfje (albre) førten tniatt eQ. turt", (9{ærftr<ittb). „S)» 
b e e 1 1 c iffic me brog gtfl i eitt" (XarDa* 
9ab}. „'Sb'æ beela'Qe før f^an" f^an ftaor 
albrtg forlegen, f^at altib 9taah, (^oa* 
flab, 9toihanb). 8e fla. 
bila (i') v. n. (or) (2) 1) gjøre .©il" eflcr 
^fØtnn", forjlao = muna. @i(. (©tronbc* 
barm, ^tn^erab, <£tiie). . „2)o beefa'fje 
for mt)!ie bei føre < benj&epn''. 2) gjøre 
ba fnnb"; ^arb. „2)æ beela qef^ænggar 
fjaa b æ n ^r'n' ; ®|l. ((Stne). „^æ bee- 
(or tngjen Stinga før bæn ^efht, bu fann 
^^a piuCan alt oæ bu biC l^an brege". 
(SrOT^oIbet meQem betteogbet foreg, 
er nflart; be fer næfien uo forn eet 
Orb, men bered refpeftibe negatibe og po* 
fitiiye S3egreber (aber fia oanftelig forene, 
neppt enøanø bebSforubfætningen om ben 
foa ^iM)ptgetronifte9(noenbe(fe, ber olfom' 
tifft forbunffer oa omfnur IBegrebet for 
«ntaeren felb. 3f. fijfen o : ubtjoaelig). 

3ilc (n n. @mule = Oranb. @fj. OP« cg 3* 
3)ale). ^9lo æ ba iftje »i^Ie åtte", att er 
ot)brugt „(&a fjænbUffje S9i'fe åtte taa beite 
ftrttttdieita". 3f. «i(. 

^Mt (?deefe) m. et 2:raabbarti forn er ti^n* 
bere efler ^ffere enb dithen. Sta. (i^olum, 
9iaanh, ^inmSIanb). pf. mi 

hdwut Y. n. (or), om Suftbimmelen : ooer* 
hvMti meb tunge @D)er: t^fne. ©fj. (ttffe* 
»oC9^(e). „%a ^ bUma te åtte no*. 
bviwu te og jrbt^fme feg te''. @ogn (^bØe* 
^). &€m: ®^rme, b^Ima, A. - btlne, 
b. f. Sfi. (gørbe). 

btltttf (i') adj. n^bn, fKftenbe, lunet; om 
Xraab,^umør,Xarofter ofo. ^a.: <»bi(ute, 
beelete*; (l^br. (JBaagao) : «beelaaf; 9{fj. 
((»toppen): „beelete". ée S9ile m., mi 

^iUttt n. laiaebe". A. „^o ba fum dit 
9tlæte, b5r ba aUi Stidt paa enne". 21 
«iifin), ffl&ht, 

Btn (ii) n. ODerbreben Silbagebolben^eb, nht» 
fMfom font^, ftor Unbfeeligl^eb (^elft 
bm^). 9^. (^aoif, @trnn, ^onnbaO. 
,^0 maa bu iftje fare mæ9itnmenta(fe) 
føre bftg!" — Sinefeirb (ii) f. oberbreben 
{mytifltb«fuIb,forbrtngdfu(b) Unbfeeligl^eb. 
i&elft i pL Kfj. ,,gfarcmæ»iinefær'e". 
— ptnen (ii) adj. altfor tifbagel^olben og 
anbfdia. 9^. @ogn. A. 

:Sina (H) f. 1) ©ærftjn = »ine. feorb. ©§(. 
9) noget nibunberhøt at børe. ^9erg. 

btiia^ (ti) v. n. = bina. 9ttl. ((Sunb). 

bina# t. ftimle fammen, fe b^nnaft. 

3iiiba f. = lainbøfd. ^a. 

:^nb€l :5inntl fe IBenbel. 

33énWiig m. = »unbing. ^elg. ^inbølit) (i\ ii) n. aRanbfolfeoeft. 9lfj. 9t. 

9br. : ^intlttv. 
btneleø a^j. = biiSneleg. ^arb. „biinalæ". 
25inQe m. 1) liben ^nb^egning op tt( ^ud- 

t)æggen, for ©maofæ. Odlo, Sujt. 6maa(. 

- 2) ,«ingje" = ,,»ing" 1) og 2) (A.). 

®6r. («aagoa). — 3) 3Jløfletragt = 2etno, 

rna. «el. (©efljor). 
btnoiaU adj. ubænbia. uftt^rlig. 99gber 

(drinbeim, dHfin) : oinmaal 
„25m^a f." A. ««gber. «jiiittfe? 9iøro«. 
øbinma v. n. (ar)". A. $arb. Ogma : ptngfa, 

@m. 9l^L Oa: bjanøfa, $ofd, ^arb. 

„btngja (bjangfa)" ftaar i enfCao« M^b«' 

for^oib ti( „banafa'% Itgefom „^ngfe m. 

©ingfa f." til »»angfe" m. og 3«f. bangsi. 

©jøm. 
dingfe m. en bælbig og plump Srigur ; en 

Stom. %el 
btnofen acy . foær, tiolbfom og ufl^rlig ; ubæn- 

btg. 9^a. zn »ingfa, fdmfflt. 
25inM n. gernlænre paa $e(learime. — 

■Singflønma f. ©rime meb flingft. — 

binmtortma adj. om ^eft forft^net meb 

». £)jU.(D«ro, ^ebm.). gor «inbfC? 
,,bifa (V) el hefa v.n. fIabre".A. 8i.8iog. 
føre Slabber; floae, ifcer ti( Oberorbnebe ; 

tnbfmigre ftg beb Slabber ; omtrent = ftd(a. 

fii. 9log. (S|r. - »0 (T) og 3eeø n. 

©labber, grorflageffe. fii.lHog.ébl. „»era 

» i fe". — »ifa f. ©fabberfører, ©fabbrer. 

8i. -»ifa" og „»ecf a", »tfar m. b. f. 

21 3æb. — »fefut m. ^a(. 3tfetut m. 

©BI., .»tfelaup m. St., 25is7>c9iia f. Si. 

©labbertajfe, élobberfører. — ^tfefltns 

m. „$(ing" fom »elønning for ©labber* 

bæren: „^a fcff bu te »ee fetling?" 

©^I. ^tfebite m. b. f. ^. — 75ifelepp m. 

Sop fom f^^e§ paa dreggen af en „tiifar". 

3f. bjafa, pcfa. 
btfr adj. fitnf, raff. 9loga(anb. ff3^taa æ 

biff'e te lefa, biffe paa ^enbebne". 
^if|Pitl)oIa(o5f. ben mebgebt f^lbtegorb^b- 

ning ot)er ^næfebbet paa^aarelaar. ©ogn. 
btøfa v. n. føre (bsre) ©iaober = bifa. 9n)f . 

og 3flPb. ^bii^Ia**. — 3tøleftit m., ^tøle^ 

tut m. 
„3iømar m." A. »iømal, 3Ra. ©æt. 2) = 

©tt)ng, libellula. 9it)f- 
^tfn (il) n. 1) «ibunber = »ifn f. ®br. 

tel. „m 3oor(b)ebiifn". 2) bcf^nberlig 

$erfon; „©peftafel". ©enja, ©oan. „(£tt 

»^biifn, éøgbabiifn". 8) larmenbe Søier. 

9lorM. f. ? Ogfaa :3\9n, fielg. (SRo, »effn, 

©rønøt)). — biftnfWl adj. fulb af fiøier ; 

fpøgefulb. ©^Ig. @. 91. bifsn, f. og n. 
,,btøna v.n. (ar) gloe, unbreé ooer". A. — 

2) ftimle til for at fe = btjnnaft. 9^. 
(|)onnbaI, ^bor „biine" er glo, ftirre). — 

3) (ege, tumte, ^olbeSoier; ogfaa fpafe. 44 bisna— JBit)attbc aeigra ofD. „9idna 
zmu hiihta. $elg. fpøfle; og = pfta, 

mæ^iti)n", S^orbl. 

„©iftnå a« f<)raoffi" = „fnaffa from- 

paa'', berøre f orfog^t)^; $effn. „^an Mfhia 

bærre"; ©rønøij. 

[75isput m. ®!øier. Si. S)a(. 2:. S^i^bube; 
„6piiSbur", m. St.; forn „@aub'r", @(aubieb. 

btøfa v. (ar) 1) bibfe en fiunb, {ige bifiS 1 9lt9f. 
2} = bio. Dg: hy^a, 

btøfail v. recip. bibfe ^inanben op; tirred. 
@5l. (8fttio). 

^iifft m. en ftor^uRe labet af en IB^lt ^(s« 
ber. a)al.(fiunb). Dg: 3føfe. 

btffele fe b^^Ieg. 

himta y.D. =» biglana. S)a(.3(eb. Seiaib. 

»It m. (?n?) ^alme = «it n. %el 

Mta (t') v. a." A. ^ebm. ^^beeta o»)to". 

bitaft>ølten (i') adj. tjberlig hungrig. 9lnn^. : 
hcuxtactfvultitt . 

„»itbol (i', oojn." A. „»ttttboor, S^Xronbb. 
3etabooI, vthm. «uB. — T^ahølt n. b. ]. 
@br. Xel. (»0), »db. 

„»te (i') m. %\>cnf)iætle i «aob". A. Sær« 
Hø: ben ftore mibtre 2^ærbiæ(fe, ^bortil 
Stoften reifeB, mebend „^m^ er be min* 
bre. Sfi.gSogn, fflf^U ^elg.: „»eta*. — 
»ttoletflm. er paa „vHt", l^bob „»ellia* 
leift" er |)aa ^©el!" ; fe b. m Sfi. 

»tel (i*3 m. SWunbbib i »ibfe!. S^(. (étne) 
og W „»itebl". — »tlaflPofr m. Xømmt 
tmebibfet. S^I. m^f. 

75itfyxft (i') m. ^jømetanb. D«Io : »etl)aFa. 

^»tti<«n n" A. »ijøbn, Sogn («urlanb). 

»ttorb n. bibenbe Drb. Si. ((Kfin). 

„bttram acU. bibff". A. Oul. Strinba. 

„»tfmib n. «ib". A. ®nl. SHør. (gbr. bit" 
fmiboft v. fitte«. Stjør: „bifraiio«". 

bitug (i^) a4j. = bitutt. Sæt. ;,gftjbba æ 
bituge< - „bitutt^ m^xonhh. „betaott''. 

»» (f) m. 1) «æben. 2) 84efpelt. 2el. 
(«inje) : «tt)'e ; S§(. og 8flom«b. : »W). 
^^an tof »øtt'n fraa 'nao* ^an betogjjoll 
»lef»)eften for bom. («Bitte: ^©it), ZæUt"). 
3) en uforflariig ræbfelbfanbet S^lobb^be* 
ligl^eb f om et Ⱦfen fremlalber ; noget ube* 
ftemmeligt frafløbenbe og gruo))Oce!fenbe 
oeb et Séoenbe; omtrent = $ie(m, «atb* 
guft «a(btoHe, 9k, Sti)ggie. »io er bog 
1 Sttfj. (^»»eb'') iife foo pSriPt forn ^jetm, 
og iS^I.(^»ø»") iffe faa flærft forn 9lo. 
Sormer : »t)'e, røg. og %tl — ^er ogfaa 
^»D n.'' A. — ; 75iv og 23eet>, 3^ogn 
(fiei!ana,»i!), »Sogn, »of«? Sfj.; 3et> 
Sogn (»it »alofhraanb, Sognbal) ; 7S><fV, 

enberfte Sogn(nurIanb. Scerbal 9[arbal 
nftr, SøPebal), 9lfj. ; ^5øv, Sogn (fiuftr, 
»il og fr.), S|l. i,S)a f^Ie ain »to mæ 
Drm'n". „5^a f^te bitta ^ennif^e ratt 
etn »ib". „5)*(c P »eb ntæ'an, at b'æ 
fælt". ;,^an ber ein fttjgge »æo'e, ein 
faIbe»æo", jf. @. ^. berå ægishjalm. „3)a 
ftoo »00 taa Sfantabne", S$I. 4) en fl^g* 
tig og nbeftemmetig, men bog ftraf« min* benbe, Sigbeb. fjformer: 25w Sbm.(»an- 
nlt)en; ufiltert); »et>, ^Sogn()8abtitO, 
Sfi. *fi.(mefl ^»eeoe": 3nm)i!,»retmn, 
mvpptn) ; »t>, Wfj. Sfj. ; ^»w, 9^. (meft 
;,»ffbV: dHb^^onnbat^tibif; StrtynA.)^ 
Sfi. (moott) : »n>, (ltbr.(Se«ja, »aagaa) ; 
3«, ®br. (Som) ; »eg'e, Sf|. (Sølftt, 
$olfa, gførbe); ^eg'c oi »rg'c. Sft. 
(SRauftebal, »renang), WJ. (5)abil) ; »i^e 
Sfj. (^nn, gørbe, ?)• og ^^Dale). „^an 
ba etn (itendeea'e attebaa gram". %nhtt 
Steber : ^jelm, ftoim, Soio, St>\p, Soei)). 
fertil : ^Siftebæo" m. »a(b. (Smnrbal), 
„seitebeeo", og „Slgftebeeor" m. SSogn, 
»ang i »alb. o : enSig^eb forn oarøler (d^te* 
flab meftem be Sige ; i alle bi«fe (Egne er 
»»eeb, »æt), »eet^r" nep^e eØer« bntgt 
omSigl^d). — ^ertit: heivlif adj. fom ^ax 
en utDtoHom men ubeftemmettg Sig^b, 
&bx. (Se«)a, »aagaa); bølif mx. (Som), 
^^an æ bøoliia^^oor ftne". — »et^bningd- 
for^olbet i ,,»it)— »æo (»eebr)" rainber 
om ^orl^olbet i n^ietm", noget om bet i 
^Smo" (0: (Sllimt Sogn; fCtigtig Sigl^b, 
9^a. ; uforflariig u^^ggeltg g^omemmelje, 
eller unberlig paaf ommenbe gnbfalb, »ofd, 
924(.) og noget om bet i „®t>ip** og „^im". 
fo o«cinerenbe (jlagrenbe, oiftenbe. foai* 
enbe, birrenbe, »oibranbe") »ebægelje er 
f ælle« for bi«fe Drb, unbtagen ^jelm. gror« 
meme er bunfCere. ^er er bog maaffe 
mere enb eet Drb, ffjønt bet, at ber paa 
famme Steb, f. &». i Sfj., fbarer to gror» 
mer til be to ^tit., iffe ubeluf fer ben tib> 
ligere (Sen^eb ; «løbning af »et. fan ^Dt 
foranlebiget st(øt>ning af gform eller, fet- 
tere, D))tagelfe af S^aboegndgform for ben 
ene »et. 3f. 3«I. bifr Stjft, @. 9t. bifa 
bæoe; Sat. febris (fibra); Ør. phoboe, 
phobe ofo. (Drb fom ubgaa fra gfceHe«» 
TorcfHflingen : gflagren. Sitren, »æben). — 
^etø (A^ betegner i nogle (Egne af DSogn 
(bbor „»to, »eeb" er 9tæbfel) og S$l. 
(^bor «»00" er ^xh\tt) en itnfægteife af 

telbreben fom er gfølge af en milb og ttbe* 
, ratmelig Dmgang«fi9ge. 3f- Sneo, Xeft. 
\}iva(?V) v. n. (ar) 1) IJabe en «»ib" o: 
en ubeftemmelig ffjjønt ntoiblfom Sig^; 
ligne Itbt. (Sr ne^j^e eet meb bioa, at bæoe, 
men bannet af »io, »æo m. former fom 
beb »io 4): bttvt (ar: ogfaa er, be), 
3l\i.; bet>e9lfjj ba?t>e Wj. (or; ogfoa er, 
be A.); bøt>e (Pbr.; beeøe (ar) ®|i;^^2^ 

too ban ^ar'n'' = „ban ber ein fal be 
»æo". — bit>en aaj. om et f)bre fom 
tiæffer »io, »sb. Sogn, »of«. „(Ein bee« 
ben, bæoen, bøoen, ftar". 
3tt>an6e(i') n. »æoen. »of«, «^afompao 
meg flift ait »ioanbe". — ^ipronbe n, 
b. f. »of«. Hoffa— aieab«( hitiffa\.a.Ua), ptilt, fKRc tUti graMmcb 
mm Biiinitt^ fant mtb cn^Sjt^c' ; «g- 
jaa (Ijelbnen}^ bcu^c Ceflccbffab tlobfrt. 
Soøn. SF- miatfo, ial\a, natfa, (iattit- — 
»ftOft m. €hft, QoucbM Sam, ltbcn$ig 
•f Zta. og bl. .Sptlaibjalle''. ^dmMM 
Stngn. 6t)gn. @c Stift. 

biolAm v. a. (ac), iSe funnt tale rigtigt, 
m) tilnbK, tole lom etOant. ^aib. b)tat€ 
M^ OS utqbeliat. IQalb. c) atbeibt meb 
at talctHnt, = fnDta. ^atb. (UQenADang). 
3f. bjenwa. 

i)aåa T. u. (ac), tåte mtii utqbflig Ubtalc. 
bidStn adj. .Xa(a btoblt'. ^acb. H>n>sfti v. n. (at) oaa (angftimt, |um)Knbt 
M Icbbclsp; inaa)(c mere af Soag^eb, mb 
af^urn;)^ fomOebbangla, bingfo. Sofa, 
{Mirb. 

Stors f. »jergning, JtjælB = ffljotfl. SKa. 
biotnti v. = bnga ; fe b. Sta. 

biac<r)«i adj. ftfi Ofl liujfriff, liulig. fbil- 
Ind». 3fRc om €inaat>eni. >^<ir(r 
; biaren o f" • bm-. 1 Daliea". SBa. (Sjellanb, Seggc naofle til bjart (b^rt). &■ 9i. bjartr, 
■ag. beorht, og til bjerl, Vtd, Sjob^rline 
ofv. (og bixTtn, barren?) 

biortii v. B. ovMfh. gjøn liellgen. Kli. 
6b«. Kbg. .»Jarle utiti^'noinl" ®e 
t^att. bqrta. 

kiortdcs adj. liolig. fpiHenbe. @(tt. 

bjofi T. n. (ai), flabre, fnaRe loft og faft. 
— btofen adj. ^abbtef^g. 3Ha. 9tbg. (gon- 
Kt9). @t bifa. 

Siaa f. 1) = €str, @tø{b)l. SoOe i Sat. 
Zel. pWlo, Stolanb, «inje). €UbaICO- 
Ogfaa = StuQlSno s : bet H( HFmefnina 
i^bebe ØiiHIanb paa Støblen (^biltet 
moo^ er opTinbeligete). 3 RSoIIe i be^emt 
Bonn : Hiaa'tt el. ^ia<^*i, oa Bioa'ne. 
gatetglertal. .Bjoori s ftelt giB' i Hqi". 
ber er ubmcctfet ØrtidDirifl paa ®tsblen 
iani. ,9le fto aa Sioane" („ti Bjaaei" 
^of t)ngre}=^j,tiSlaaqi<''. ,ioan a vppi 
aa ftxr oa Bioane'. .<&e|it'n ^V gjengji 
ao JBioonf, (paa Qjaaei) t alt @umaar*i 
(jBoIlc). „Siti gamle fa'i, at bei fiUe ti 
Qoa. fQSft bei |ine ti fietare" (SJEotanb). 
S) affibetliaaenbe l£ng forn før ^r ontet 
&»ilc M WalieflaU for Stoaatt = »u- 
^, 0.». frtfiduU. Xel.(«lnte, mebbelt). 
Mta-at' er i etrglonb i Sæl. 91aimet tua 
en enhlt oib Slette mtb en „«nfteb". 
.Qan'ne' (Sallc. Sinje) er 9tam paa en 
Sjdbgooib ooerftomgnznbfen.iOtiei XUI- 
^; falM ogfaa „Sjao'ei" (IBaUe) og 
,eiaa'ee' (Sitii^- Siaa'ne er oflfaa Slalin 
Vaa Q^rbe i wotanb, VamoKbot og flere 
Stebcr i Xel.; ben i ffiølanb |ar for Ule 
acget tatge fiben Meret Voarftøbl. lUobjaa, 
Saoib i Sto, fn Stabl. Sibjaa, Øaaib i 
Kolanb. føl StBbl. «Dot-Se^aa'Mrngjane oa Sør-Uiaa-SSndanc ei „Slaattui" i Sto 
(Staffan), (ffiiue ^ai: „«iaa. (Eng; ut 
aa Sjåa. ub uaa (hioen''). ^jaoi-. i Se- 

en af Øaoib-ilaiDne, fom SjfloiOtl, 
lequeiaailffBJi' tøibDeie®.9t- 
enetib af boer — fe »9o". A, — ; 
Rjjaa- i Sjaalanb, Sjaane«, Sjaaftøt]! og 
i bjaaflib adl- maafle ogfaa; men iBjaa 
alene, forn SsIleAnnnn og EgennaOn, i Sit^aa, Utobjaa og fl-, ter Mcie noget anbet. 

S^éw geminin, bonnet af til bjår (bji) 1 

.bia« v. (r, bbe), pa(fe, ^ømniE', A. Ogfoo lomme HI at blibe (til), rtart (til), bue 
(tit). S^tSDf-^rb. Sogn. ,1Sa bjaai 
lortje te Sei« elbefiata", bet paøfei, bser, 
lan bliM, ^oerfen til ofv. OSct. ^bber 
bet: .Se fanniji bare (o: Mrba) antcD 
tiSaib ieU lifiate"). .Xa bjaar'fie le 
nole Slag, ba ^an telejeg le*, blir til 
intet, er til iniet, .a ime litt te noten 
Zing*, er meningøløft. .Sa bjaabbe'lje 
nole md'an", bet bleo itte til noget. 3) 
.Etjaa framFqie'' = .vera fqre', bme ^oi- 
bub eDer Saifel for, barSle. Sogn (Sabbit, 
Seilong, «uilanb], Sfj. (Hfteboll, ffSule). 
,£a ^aoi fiomfqre einlbart' = .ba æ 
Tg Innbe fftjiie ba 
.Su bjaør føre 
K ilbe) for big; 
[biaa?) atletHU". 
„bteoa atteboa". 
a paa" eller .um", 
1. tage 9totU af. 
Soamm). .^an 
Itugt SnoH". — 
e.^uoraf bet Innbe 
bore fremgaael gienncm en SKcIlemfOTm 
brjaa, ^ooral bjoa, forn .Qome' af Sljome, 
.joa" af rjoba; S^l. Hl bog bjaatta (og 
maafte bua. bulea, bqieg). 
b\aaBa, b\aatna, fe bota, botna, 
b^aana v. u. fi^eie ubefaiet og unqttigt meb 
fmaa Xing; bffre tojfet og biitningflløft 
gefljotf iig ; omtrent = balla. Sogn (Sab- 
bit, Sit, Suilanb). .gan bjaono raet fo 
mbtje, bo berl'lje note tifS m« ba". — 
3i)aan n. en altib biitfom^alotolfe. Sogn. 
Og: .Sjaobn*. 
bjootta v.D. (ar), omli. = biaa l)og mnna 
gab. (Øjæflal). Xal. (Cgna). .Xw bjaat- 
ta'Ije noae rna (før) 'an all boe^anbiaub 
paa €tem'n". ^an ubiettebe intet. (.Ste 
bjaatta før'an retti naa", bd baillebeilbc. fVøgteiO' Sjaalta; biaa = fjaatta: fjaa 
(=T|Oatta: !|aa?)- 3f,(7) ^«l. einu bjåtar, 
noget fommn fremab; eitt & bjitar, no- get lommer paa. 
.bielbcav.n.*A. Sanb. bjeUit, ffiom.Seft' 

folb. Smaol. 
.Skire m. 0. «. bjalki". A. Sfairfi, Xel. 

«bg. 
»jeU m. Knebel = »en. totn. 
Siellbal m. ^nbuaaner af Bfdlanb (ogfaa: 46 JBjcHbøl— bjønné „^man" og „IBiabbati") i ma. Oa\aa : 

„»{oDbøI". ^ 

h)ttf adj. « bjort, om gartje: frif!, Iit)Iia. 

©br. («oagaa) : ,,bjert Sit*. 3fr. »erf, 

©job^rfinø. — ^icn n. fe Sietta. 
„23jo6 n. ct«ub, 3:{lbub". A. éæt.fit.5)at 

3æb. ©^I. 75)0, fiad. (@oI). 
blobeleø adj. font fan b^bed. Xel. 6æt. : 

biooc". 
^3ior (00) in. 1) 9æoer. 2) meget flittig 

arbeiber". A. ma. Sfær en tungfør ^t* 

beiber. fom trobd gflib (ibet ubretter. %tl 
„hi^va V. n." A. 2) trænge fig frem i oDer» 

bretten 3ber, Dffre |)aagaaenbe. ^I. (Ogna). 

— bjoren adj. tilbøieitg ti( at bjora. ^a(. 
^^iore m. ®!o". A. 9JBI. ©enia, ^afl. ^rrr, 

3nn4.(«erbfll). — 2)3nbfnit igaareore, 
tt( axærfe. ©|t. ^arb. 3 {»aH. og IBalb. : 
75)(tftt. Dg: ^jor, ^orb. @e A. — 
3)oraf¥o m. ©lo af eet Sttjlttt !un meb 
tnbftjet „^iott". 9thl ^jwreffo, ^afi. 

25)oviUmm m. ^æmntng fom tiæoeren ^or 
bygget, ma. „25)ovl)us n." A. ma. 

bfoøma (o') v. tumle tanleløft afjteb, fufe 
frem; fare bimfet ti(. ^ører oei ligefom 
bjodna og bjodfa til bufa. 9h)f. — J3)0ø' 
mtifap m. fremfufenbe, tanfe* og l^enf^niS' 
(01» £)))træben. dit/f. 

bjoøna (o*) = btOiSma. ©ogn. 

bjoøfa (o') og bjøøfa v. n. fare Dolbfomt 
M el. til el. frem ; fufe frem ; f. &». meb 
©fjælben. )8^gber. Mo9\a t e" e(. „imob 
fjol!", „»iøgfa bæ te'' e!. ^ifrao feg" 
rioe 9[rbeibe fra fig. — ^iofø m. en fom 
i ^øi d^rab foriorer eller forfufer fig. Si. 

— ^joøfa og 75)øsfa f. b. f.; en gro») 
fremfufenoe fluffet Ibtnbe; S)al. ^Øgber. 
bioøfen og bjøøfen adj. fom en S9iofd e(. 
»io«fa. »«gber. — Sioføl)Ot>u6 (o') n. 
= IBjofd. $al. ©e bjodmo. 

»biutt adj. bueformig". A. SWa. — „biun" 
fm adj." A. ØJter^. 

75)UQa (uu) f. ©ne eEer 9iegn fom bøier 
^røeemeiS (Sirene; !un i BPoøbjuge, 9iom£' 
baI(^oIfou}; og XHbavh)uøa o -. „^eea* 
bjuge, SJeebjuc* (og „Seerbjue'') Siomdb. 
(S3oIfø^), „«eebjiu'', 9lhm. (Xingbott). 3f- 
®. 9t. bjiiga, en frum gigur (^ølfe). 

bfuøla y. n. bøie jig etter m!!e t moeme 
unber 2:rQf, af %:ræt^eb. ^ott. — h)UQk 
V. fe bugCa. 

h}UQh\tt (uu) adj. meb (rum 3læ\e og frem« 
fpringenbe SKibt'Slnfigt. SRobfat bratt« 
leitt. ©æt. ®. 91. bjiigleitr. — „bjuffita- 
fab", A. Jef. 

biuøtre v. = bagfa, fe buøre. 

„hjuQta V. n. bugne, bøte fig*. A. Salb. 
møro^. ^d Da fo trøytt, (^an ((æmbbe me 
fo) at e bjulta t ^øno*. »atb. 

23]U6(u')n. 1) fmaa©tum|)er af fiiø^i^alm, 
og b(. ; fmaat «ffalb, = SKob. Si. (Siot« 
(anb). „©ænajebofe s'!je (olBiud*. jt^t 
æ fo mt^gie 9)u9 paa l6otnn o ^ere". 2) «røt)l gja^. Sriotlanb. — bjufa v. 1) ftrø 
ubok)er. 2)t>xet>U. giotlonb. — bjtifenadj. 
(nuft ti( ©tumper og ©tøo^ om ©traa. 
Si. ir^ofe æ fo gamaalt o bntfe". 

75}øbnt f. o: IBiørna. Qirna. Salb. ^aff. 

„75iøUa f." A. .»føle, Øftcrb. »vH, 9iomb. 
r^oltjereib), feelg. («inbal). »iU, 9lbm- 
(©unnbol, 2:tngoon). 3ttl étjør. — 
2) Sfftgene unber ^æhbtt paa ^mi». ma. 

bjørenbe adv. i(b'. ^3ø^ne kia bjjørenbe rautt", 
ilbrøbt. «alb. (»©(ibre). 3f- ,r»iorc, «jøre^ 
i Sfaareøret? 

„^}øtQ f.*A. Sang og iffe ganffe lab ^aé» 
rt)g. ©tiør. ,,Utaat)r bratte Ojørg'a*. 

„.»iøif f. »irf*.A. gCertal: 75}ø^at,%tU 
og 9tbg. ; 75i<evfa, ©ogn (Særbal). Oo- 
faa om noget faft, ^aarbt ficerit og tungt 
— fom ©ir!et)ebet. ©att. ®br. »afb. %t\. 
^3)'æ»iørf teieor, te3fnte^ ^^a ja, bæ 
l&iørf for beg, be", bet er for foært for 
big. %ti. n ? — .9iøtfel)0t>u6 n. Xræ^o»>eb, 
tungnemt ^oDeb. Zet — ^førFenepe m. 
^aarb og tung 9tooe. ia©tift. — fjørfe 
tyQQ m. ftærl. Sitja. ©æt. — • ^jørPetaal n. 
(ang, ttjnb og bøtelig 93ir!elmft. ^ro. — 
25)øvftt>av n. ©irfeDibjer til 0|)btnben of 
^eiSjer. ^arb. ©e IBab. — ^jørfftfmur' 
nittQ m. 1) = Sh>cébt i&umm). 2) 9ltd, .¥r5g(; i ©<)øg. ©att. brugeiS om bet hjemlige ©|)rog i 
SKobfætning til „gfremminbmaole*. Ztl 
(Soarba(). — ^førFemaal n. b. f. Ztl 
©æt. „3)ø('n OBlabet) æ firltten i «jørfe« 
maa(t''. 3f- #6iorIemaor' A. — biørrtleø 
a4j. up^ntet og biemlig i fin S^ale. %tl 
(9}au(anb). ©e »lørl f 
„bjørFa v. a. (ar), opfriffe, egge, fKmutere; 
omtrent = b^rta, aga. Si. vhi. ©æt. 2)a(. 
w^iørfa beg nol'' el. „biørfa beg up pi" 
friji op I tag big fammen I Dafaa : biørPa 
paa, tage (rafttgt i. ^mt bjørla |) a a o 
tlou be befte me funne". ,,16 ei ta aa 
bjørla paa**. — bjøtfia v. a. (er, te), 
b. ]. Si^f. ©bl. „iBiørfja opp tin gomatt 

J^eft*, „bjørfia feg 0^)^" e(. ^te". b)øtfe 
e, broute, ptalt = b^rta feg. ^er er 
maoffe — unber ^aaoirfntng af S3)ørf f. 
~ ©ammeni^æng meb bjerf, ©er!, bjort 
ofo.? ©abe(. Xotn. 
23iørfemor6 (o') m. SWaar, fom bor i bu( 
©ir!. ma.\ ^maar; 9lbm. i-mor. gorwe- 
ften mene^ „©jørfemorb, gfurumorb, £)^^ 
morb" at bære eet 2)Qr, hm forf!teØtgt 
næont efter ©oftebet. 
„^øm m.* A. ^irnn, ©tjør. 75iøbn,®0(fli, 
9(og. ©tlgber, ^att. ©alb. ,,S^fta ©^bn", 
laa runbt|)aa©ænbeme, f(aa$ju(; ©ogn. 
!) $ara af $(ot)t>elten, boil!et $Cooen iftt 
^artiedet. ©tjør. 9lnbenfteb8 S)raug. ^' 
ti(: b)øma v.n. (ar): „^logj'n bjfitne", 
banner »©jøm 2)". ©tjør. — 8) en groo 
©øt)l for toa^anb. ma.: ^(ønn. fertil: 
bjønne v. ^oole meb JiBjørn". dVbg. i! Bjørnargienflb— Slauttitg 47 bjtoMtiptn^b a4j. l^emføgt af Qjøm ; meft 
i n. biømmøKnrnt, 92bm. $arb. 

diemors^e m. ftor, pttl, |)rcegHg tarl. 
Sofitt. .IBiøbna*". 6e ®odfe. 

^5iørnan799 m. 8jælle op|)e unber Xaøet, 
Murallcl meb lyS^eneaQfen". goeb. „i^iøbna*''. 

..{WnblefFer. CaUa^ A. fono, tSeftfolb: 
ÅKitticbUmer. — 2) ^(mnthlam t 
Menyanthes. SSeftf olb, gfotto. @e Otriferot. 

^i^rtrfel^ m/ A. immftUt, %el Åiøb^ 
llafel^, ^IL 

bwniføtt adj. ftumpfobet. (&bt. : hiøynnhtt. 

.oiøririPamb m.^'A. 3iø6nafamb, ^arb. 

biMTfilcs adj. bjømeaøtig. @(et. i,^t \>a 
bjønaleg' laaal'' ^or fttneø at maatte 
wrre befbemt XiU^olta^éb for Sjøm. £g 
biennjneø, Bat %tl bjøbneltø, ^a. 

.^Sføvnfneøø n." A. ^arb. fftha. 75itnn* 

itft§9,Wta.{^ietL ^nnbdm.Iigeroiii „IBienn* 
bal", Qhath i (Mnbeim). — ^jøitnboPa 
(o') f. b. f. @«t. 

biønt^crf adj. ftærl font en ^jøm. @(tt. : 
biøiittcptrF. 3f. l^ftefierl. 

^iørntof n. @ttonf$cøbe af $oanb (agt ret* 
oinHet i ^oanb. Si. ((£ihn) : ^iøbnetaf. 

»biørmitt adj.^A. ^aQ.: biøbnutt. 

Biøru f. gringerbøSe. Xtl (Ibitøetb). ^)oru 
(oO,6eDy[or. „Singbidru^. @e »iørg. 

blabfoc«(l ad), ^bisdfet H( et »(ab, iffe tit 
en ®lwW; fcerlig om :&ager (og ^@reb") 
bao ^eftefto. 

blabra y. n. (or), 1) piahfz. %el (Sunbe). 
2) lalle, bebcegeXungen fUrrft unber ul^lbige 
Jorføg paa at tale. SRa. Sat, i^blobbra 
ma »mgaa*. S^ØI. og ®. 9t. bladra (tan- 
gunni) b. f . 3f. blebra, blibra. 3) labe dhin- 
ben løbe; «ilnbre. Si.(&fin).— blabreleø 
wåi. lollenbe. @æt. 

blabteløia v. a. (er, be) tilhugge etter til' 
|i|ffre faa at bet tilfmttebe løber nb i no' 
faa tiynbt font et %(ab. @ntaal. og 
»Ho: hlatctlia og 't<5lia (tdlbe og tdlte). 
"m. @lag t finften, «ift; ^nft. — 
hlafft V. flaa tSuften; btfte; ogfaa: Jaa 
tilnaffe. „IBlaffe Vljøle utt^oe". 9lbg.9ieb. 
Sombte, 9la. 

ban bille aifta feg, aa\aa tog'an ei Sænta 
t 8Iag'', t Slona, i wrantd; 21 „Za i «Uoa'e^, b.l. (9Ra.). Se Maia. 2) løft 
eiai = 6traD(. 9lbg. Xtl ,lBlal aa 
Bnabefnoff . .Si^gbeblaf ''. 8) en SSaafer 
= 6frabler. fel. Mt SRerfiarblal^ el. 
•9terl}ing0blaf, enéhmlbrer af enXønt' 
memurrfer (fraKrenbali' el. @fien^(Sgnen). 
6e blafa. 0. 9^. blak, ^f!. 
.WoFa v.n. (ar), l)bifte, flagret A. bloFa (o') 
» fUiffa; ZtløSmit). 8) gjøre plabftenbe 
e8er bolbfomt blabenoe IBebcegelfer; fprebe 
tttwmt; tumle (meb) ; plabffe, (orme. @«t. ^H- %9[gber, ^all. «91ala u 1 1) o i nm 
inan, i^op^ ,,161a!am^(Sutane(9uto)^ 
„^eiata i ei »o^. Måbe bolbfomt. ^»lafa 
feg te mæ^atn''. ,,81ala bort^ „Maia ent 
Stenga* ; SKa. 3) ftt)olbre = ffrabla. Xel. 
S^^g.; 3<eb. «.Maga". 4)fætteSRær!er))aa 
etter beb; mærfe; o<)m(Erte=blelfia.Øftcrb. 
.IBej'n a oppUala", — 75lafav m. en 
fom blalar (fnnilbrer ofb.) blofoft v. recip. 
lape paa ^inanben meb ®ne etter ^anb ; 
iffe meget brugt uben i „fnioblafaft" og 
„t>amoiaft\ fe b. %tl Sæt. SRa. ». 9e. 
blaka, oifte, bafte. 

blofen adj. tilbøielig til at Mafa ; øbfel ofb. 
Wla. „blafjen, blagen''. 

„bla« adj." A. „Zm bio« ©aift", tre b. 
^efte, n. pi. eætlB. 93ifhtof ogfaa : bio« 
(o') f. sing. @æt«. 

„:BIa«a^ A. ^loWt (oj f. ben blaffe 

toppt. Sogn (91ur(anb), @ibr. (2ێia : 'jee), 
al. og darb. (-jæ). „9^ SloH'', i gam- 
mel »ife fra Xal. :BWree,»alb. .»IoW'a, 
mt.immbu). Sfemin. af blaff adj. %Ren 
„ei blaff a»err^. 

hlafta V. n. = blafa 3. Xtl («inic). 

„^lanb n. JBlanbing". A. ^el. „)bttta t>a 
gobt »lanb''. „t^r^gg o »lanb". „Z>'a 
bdn(g) i Slanb'', begge to Xing er ber, 
men fammenblanbebe. ®br. 

„.»lanba f. blanbet 3)rif; ^loanba, %1.'' 
A. ^laanbe, 3:el. @<et. ; ^Utanna, 9la. 

^lanbafmør n. 8lanbingaf|erff@urmælfi^' 
oft og fur Slobe. 9l&hx. olanbfmøtr, af 
Smør og „Brim". ®ul. 

31an6f)tdS, fe »linbefinf. 

231anfauri(6e) m. ung 2ati, el. maajfe Op 
reb. 9lbm. Se BlenQa. 

^lareøtrfta f. en meget oib og grunb (»flaa") 
@r^be. 5:el. (9iaulanb). 

blarra v. n. (ar), brsge gnrglenbe, bræge 
meb Wtah \ abnben. Sæt. 3f. blabra; 
ælbre ^. blarre o: br(ege. 

,,blaf¥ra v. ))labffe".A. ^1. Sl^f. BKa. Sæt. 
Øfterb. blafle, b. f. afløro«, Siorbl. 2)bifte; 
lufte, blæfe fbagt. 3(eb. Sfl^f. Jel. „WU f«r 
(ata bæ blaffra i ^øi^". „i>a blaffra lite 
paa^atnt'*. blaaf¥ta, b.f. 8^f. 8)„Maffre 
te- = „baffa lir, ftræffe til. 5:eI.(Sett^ 
jor). 4) obf|>æbe fierft = bladfa. Sel. 3f. 
Mifra, bluffra. 

blaøfa v.n. (ar), l)plabffe, fole. S)al.($eb> 
lanb). 3f. blei^fa. 2) „Madfe upp** v.a. 
frembringe beb Opfbæbning ftore fraft* 
lofe SRadfer af 2)rif etter SRab. Sonben* 
fielbiS. 

blarta feg v. n. =« bletta fea. SWa. Øbr. 
bloatte fe(i), . £)ftl. (og Semtlanb og 
IBermlanb). 

3Iauta f. bløbt etter b^nbet Steb. 9lbm. 

„bkuta V. n." A. 9lbm. «øro«. — blout' 

S (s) ^vitt, træffe fig tilbage af gfeig^b. 
bm. (Sunnbal). 
;,23Iauttns m.'' A. 3) fjælen, fig fr^mbenbe 48 »lattting— »leRie ^erfon. ^m. Sløro«. :35Ufytin9, b. f. 9^m. 
(@umba(). 
dlautflaøe m. racoct fugtia ;,6Cofle'' (breb 
og (ang Sforbt^bning). 6ti9c.: ^^tbut' 

eiagaa''. 
ut^it m. «B IBIautegriot. ffidxo^. 
^loututtøe m. Spabhaxn. 9lbm. 
hUxva V. n. (ar), ))ruiile, glimre, jiraale ; 

fprabe. 2anb, ^abe(. %otn, ^eftfolb og fl. 

^6fa bu ut aa hia'oa me *fa ntte I^Cæar' 

Ogfoa htaxHi, 2axib og fl. ; fe broga. 
blat)eit(b)e adv. ,,b. nto\ funllenbe n^. Sle* 

bre Ztl og f(. SU bUiDa. blaDra, blaga. 
„blaaadj/A. bloa'r og bloor, Obal 9iom. 

gfortiærler i flere @aimnenf(rtn. 
„25laa n. ^ortfont^. A. „^n ffa fara i nte 

16(aa aa infie faa'', fagbe gotnfru SRaria 

ti( Uben. 9it)f. 
,3laabrt5c m." A. M- 
AaafatiQ a4j. ^bedig fatttg. 'A 
^loaødta f. graablaa „Qmta**. 9Ub. oqJI- UaafatiQ a4j. ^bedig fattig. %tl 
25laaQ€ita f. graablaa „(Smta*'. 9UJ>. oaj 
blaal>al6a v. ^olbe af aUt hæfter. Wla. ^onbl^. Øfterb. 9lingeri!e, %o\n, ®br. 
hlaal^vb adj. ^bertig ^aarb; u^aaDirlelig. 

2:ottt. 
31a(U>aa m. en liben graaf ort etter blaaaraa 

^oi, SqualuB spinax (niger). Ogfaa: ^laa^ 

toifa (o'), -taffa f. »erg. Dg »Soart* 

tojr(ar. 

3laaMf< ^' = Blaa^al« ()lnb). ^a(. 
31aa(l))ialm ^- ^^^^ Srart>etone, font paa 

Staal 9^bre %cl Bontle. 6e éietm. 
blaoFolb a4j. Kar og lolb, om fiuft. %tl 
^(aafje m.=:DCrø^I. (Sg. S9Iaa^eb. 9{0fterb. 
dladPnut m. enf(agi9^obbeIt!nube = ^raa' 

fnut. ®br. ØRerb. 
^laofraaPa f. Slaage, Corvus frugilegas. 

93«gber og f[. 
^laalette (ee) m. albeled golbt ^orn. %tl 
^(aalonøa f. en Sangefort. 9lbm. 
^laalums m. et SCagd finfornet fæbeagtigt 

^»(aaleer". SroHo, D9lo. 
bloalunn, Jban Dart blaalunq", a(be(eiS uben 

grangft. 9thm. @e funna. 
„25laamt m.** A. 2) bfaagraa 8!u. ^I. 
,jhlaamtn adi. blaalig". A. Xel $icéb. 
i5laamyv f. {tor, næjten ))(anleM og fort 

8unM). Se(. 
.blaana v." A. blaabne^ ^aØ. 
hlaanømtn Båj. fmaaltgt nøieregnenbe. 

2:ronb^.: blaanøyt. 
^loofPuøø m. = Sfuag. @tdnba, 8bm. 
3(aimon; m. blaalig Storr, Carex. 21 
3Iaaffatt m. = Slaagum. ©ogn.— 3laa' 

flPoal, 'flPoor m. b. f . 9l^f ., — 25lao9umat 

m. D. f. @ogn. 3^1. blågéma. 
„75laa^køba f. „»laaft^be'"'. A. !Rfi. »laa- 

ftobc (o'), m- (@tr^n). 
blooptll adj. meget ophiaat 21 
31aainø (it) il og m. ^a. ; ^laapttfa f. 

21; 25laaviiiil m. @ntaa(. = Qfaaoife. 

— 31aafitø m. b. f. 9iora. 
«blebja V. u." A. ,,bleia, bfæ, blabbe^, 3)ar. C&«ft-); irWee'e, bteer, bCabbe«, 8^o4; 

3nt.: ,,bleea'' 2:er.; ,,b(<ea og bto^ ie9(g- 

ber, Sleb. 9lfj. 2) v. a. berøoe (flUobfrugtcr) 

flabene. ^atL.: hUta og bkr. 
„bfebra v.n. fjafe". A.— 2) lalle mebSun« 

aen = blabra. %tl (Bø). 
„bieaa v. n. oifte, f om fiøo*.A. bloaccaa, 

boioe og beroeb uUlt i )B^ ; om en «ng. 

en ager. 9tørod. ^Blaa^t for Maga; feb. 

bleøtre^ b. f. Siorod. 
bleio. bletme, bleine fe blø^gja. 
3Utr m. (og fO 1) iBtitrreb fom bleged. 

Sbfielbd. 2) leiegRing. ®br. (IBaagaa). 
J^Wrbimb adj." A. ^aS. 
^Idfftø m. bleg, mager og oilfen $erfou. 

Sltif.gab.Stiør. og m. ff.- «Idffftb.f. 

nit 9lorbfo. 2)iaa: : blailfid : 9tt bfeefftft. 

bfetrftfen a4j. Ug en ». 3f. ftdbfeit 
^leiffa f. 1) bleg Sødning paa fitmmeten. 

SeLSæt. „9^oorIio^ble^ie', ,,ei «(eifie at) 

©oli". 2) boib $(et paa Wippe. 9bf. @aa- 

(ebed ^Qrfmfebleigjlaa'', en ^oib Xlippt i 

Xalie. A. 
bleiFja v. a. = bfila ($re). @br. 
Meifa v. (er, te), \iaa til ©n: oafaa „bteifa 

æn opp''. 3æb. (3:ime, ^jttftal). 
bldifa V. IL (ob^>e. 916(. (Sinbaa^, ^aud). 

- bleiflP a4j. - bleft. ^l 
blef a (e') v. n. olfte, r^jte, fom Søo. 9lebre 

%tl (éunbe, ©eibbal og fC.). — blefrc, 

^btifre" og „blafre" v. b. f. Slebre Xel. 

@e A. — bleoa v. b. f.; ogfaa: r^fte, 

ffieloe, fom unoer oolbfomt ttanbebræt 21 

i>ttU maafle for blila. — ^leF n. fe »O!. 
251M n. et 9lab ; meft i @ammenfætn. fom 

irdtriifebtoff ". Dhai og f(. Ogfaa : ^art' 

biab. Odio. 3f. »lefQa. 
251M n. pugget SRærfe = S9(eR m. &æt 

fUdxoé. ^leef (fort @tat>elfe), %(9br. 
bleWa V. a. (bUFTe, bla«, bloWe oq bWt), 

ramme, traff e meb @lag eHer fiaft; bafte 

til, lafte paa. 3 t^ftbt^gbeme af 9(gber ; 

«amie (@upinum ^bløRi''). (gg fta bleRa 

beg". «»UR (inn) Kuba!" „%>u ^abbe 

SansrbloKeSXann'nl" „$an blatt meg I" 
afaa »blella te". 6e flga. oa A. 

^Uffborb m. »ræt fom er »Clettftein". SRo. 

„bWfia 1. V. oifte". A. »alb. — fearb. : „ban 
bletfte fy paa Ø^ro (•una)'', (an lob fom 
Ban iRe ^ørte, fpibfebe iRe Øren. 

„bldPPia 2. V. a. (er, te). — 2) mærfc'.A. 
$arb.®br.Øftecb.; 9{ambal: .b((eRi",nuerte 
(f. au.) en ^(ippe meb ^oib$Iet. 4) ramme, 
træffe o: mærle. 2)al. Sfieb. Zel ,(lg fta 
fatta bleRia beg I" ,^an bfeRte afugin" 
(2:e(0- Ogfaa: faare let. 6arb. Sffi^f.; 
irbleRfa ffg*,bef!abige^uben. „blerfja^e", 
nuerfe, »a(b. (»agn). „hUefia %.", b. f., 
«bfæQa ein", prygle ; Obal. 

^lefffa f. ftatdigibinbe. %tl (Settjor og fl.). 
^Itnfja, b. f. %tl 

»Wfte n. »lab. Jatt. : «UrWfi, JiauM^ 
bIftRii". — ^UHritøraø n. Plantago; ^tt. BIcHictt— Mtfra 49 bldfjen adj. om IBinb: tHftenbe« Jt)agt ftø« 
benbe efler lafhnbe. 9[gber og fi. 

}Sklfitt\eKa f. ^isre frembragt unber ftabtg 
Siftnhtg, dlcftimø f., meb en m\it, 

:skma f. mi 

31eFo(ee) f.$(attte. Galla. (SIbr. gor»(ifa? 

3Iema (ee) f. » 81emma. SRa. Bæm. 

blemanbe ady. „bleemattbe rdu'', ilbrøb. &f>t. 
(Som), gor „blømonbe''? 

JSSUnbiitQ m." A. 8((enbing, ^^brib. %tl 

.31etra m. 3)*. A. 9hjf.: cSf ©urmel! og 
og mnb. 4) JBaQe unber gammel ^iøht 
Siob. ^Dal. afta. 

„bicitgia y. a. (er, be\ ofte". A. @(erltg: 
fprsnge SRælf meb fnr a^æll. 9}^f. 

blaiø(t)a V. n. (er, te), fe ffiæot og morlt. 
Sf mnafi. @maal. (2:r^f^ab, ©tommen). 

Blenf m. 9KeI!eIaget niermeft gf^ben. $au. 

dleitfja f. en noget lt)d ©ø^rreb. 9Q(. Sogn. 
3f. »leilja, »er!. 

.BIrfa (e') f. - 2>. A. jDgfaa i «rt)or 
om ^Mben. Ztl @æt. 9)^0. 4) ffobbar Slet 
paa »iergfibe.^e(g. (»inbal) : ,»Iee(d)fa" ; 
(9br.(2edia, Saagaa): .»leefo". 

Bkfa (ee el. r ?) f en »tore i $nb eHer i 
©tobning. ^arb. (UHeniSbang). 

blesleø acM. bli^atig; meb noget af et »(i^. 
ta. (eefi]or). „bledleg i ^anna". 

hkf^j i „bteefø «rt'a" = blifd fi. 6maa(. 

We«f a (c*) V. n. og a. (ar) 1) ftonge fra fig, 
ifor tmabe 2:ing; ubfafte lBsf!e i flørre 
Shi^fe enb oeb ^ftoetta". ^al. Si. SKa. 
3æb. 9ibg. „»(efd »atne ntum 2)^bnæl'' 
ita. «^ Medfar »atn nt^tie ^eile Ziii \" 
ftbg. 2) f(ænge ub Itbet ooerbeiebe IDrb, 
(abe9>hmben løbe. „^o bleiSfar ou feg fo 
fmn ^Ift-. — 3Ief6, m. 1) et @tønf en 
eftwt 2) et Støb, et Kam. »9(gber, 9ibg. 

— ^leøfa f. en rafl men uforftgtig og 
aabfnmunbet ^tmtbe. t>al »9[gber, Sfæb. 
9^. „& Siennebledfa^ Itbt føitenbe. — 

— >Ic5fen adj. rarf mtn uforftgtig meb 
^ ^ænber og JtnShtnb (,,flepp9enbt og 
\itppmtfant"). »fCgber. 

bletttnbeady. Sirb.ung'', ganffe ung. »atb. 

(»eiibre). Se b(ett. 
^libffgftt n. Mibt Sune, blib Stemning. Stjør : 

»»liifør*. 6e gøre. — -Slibforba f. b. f. 

3ntti.: ^l (t^ftS).* Se gorba, gora. 
m^a f. »libbeb, »enlig^eb. «arb. (UHeni^ 

iwua): „»røa«. 
Mbfa y. a. g|øre b(ib^ A. ^aH. : blifTe. 

»UitTFe feg mn atte^, tnb^noe f!g atter 

^ gienoptagen »(ibl^eb. Sæt. oliQQt, 

9br. 
»mbUnt n." A. fiarb. (UHengbang). ^»tiib» 

tote^. &, 9t. bUdlæti. 
Miblra adj. flabigt blib, blibagtig, benlig. 

6æt „bliilege*; éatt.: ^-le". &.% blldUgr. 
J^libmctlt n.' A. iBalb. 
Mbna Y,'' A. blttbna, 9{^I. og fl. 
Mibra y. n. JRttre, birre, Jaa tet giber fmaa 

MQlenbe xtfiinbtx^l Sfti m irOrm'n blibbrar mæS^ungga". „Saubi blibbrar at> 
«inb'n'.„»libbre mæ^lugo^^abe fittrenbe, 
albrig ^Heflaaenbe iDine. — ^Ii6r m. 
Sittren, S)irren. Sæt. %tl „Saablibbr" 
= Saagtbr, Saabion (Sæt.) ,,^er æ åin 
»libbr 1 ]§afd Kugo fmaa".— bIt^reIe9 
a4j. birrenbe; ifær binenbe og ufilfer t 
«TiHet: ^blibbreleg i «ngo". Sæt. — 
bfabra (l^biftet betegner meget ftørre £)dct(< 
lotioner) : blibra = babra : bibra. 

bltøra y. n. glimte ft)aat unber fmaa bif« 
tenbe eQer ftttrenbe »ebægelfer; f. (Sl9. 
em blanft Søb. 9iøroiS og II. Sf. blegra. 

flimra (f) f. Suftning fom trufer »ai&et. 
Sl. (eifin). „ei »ligra iaaS^gne"(3nbfø). 

bitmren adj. meb urolige, birretU>e og plitetiht 
£)tne = rrgtetten o g(ire(eg i 9[ugo'. %tl 
9ibg. »)lgber. 

»ltF(i')n.: »leer (!ort ee) ®br. (»aaaaa) : 
1) »ai, 3emb(il. 2) »læ!. 8) 9toi£ paa 
Sræ = »(eR; fe følg. 

«»lif (i') n. 2) ]§bib «let". A. Sæt. Dg. 
faa: bar eØer fri $(et. Si. Sæb. 9t^. 
„3)ær toa'Ije æt »(eeg turrt Jaa'an*, ine 
en tør$Iet; 3æb. .S)ør t>a'ht eit »lig, uban 
bør bar Sno øbe bæ l^eita^ Si. — 4) btoibt 
Signal. Sl^l. Sfi. m /rSeggJo ut »lif-, 
togge ub ^oibeletober ttl Stmtal for ben 
fom er (f. @tø.) i Sfoben. d) en noget 
oib nøgen ffletbflabe (:&eib). S^!. (gitla). 

25lif (i') f. »inbftifle meb blanft »anb = 
Sogna. £)gfaa=:Sf^teIogn? S)a(. »9[gber, 
ffUl. Smpxh. „^at>kn& »(eeg (»Itg)", 

taoblil; Wta. ;,aRaanbag2 »lig æ »igad 
lib". „^on oa reine »leega ibag"; 
ogjaa: „^an t>a reint »lig o $amm". Si. 
„»leeaane fHlt". ^Stilt fo »Iceg'o" (Sofn- 
bal, sSona). — blif^HU adj. bliWille; er 
maaffe2)anfl. S^ber i^elg.: ;ybifrftin(e)", 
(fom ^bi-' for bli(ba)?). 
»Wa (f) f. = »lif f. Si. Odafta, Siotlanb, 
^in). SRereSnblanbdoro enb foreg. „Si 
»liga ))aa »atne", omtr. = gfeitelogn. 
.Saa fHlt fum ei »liga", 
„blif a (i*) y. n. (ar) 1) oære blegt etter IJtoibt 
at fee til-'. A. @br. -S)æ blifa »> a a bæ* ; 
9{omiBb. „^æ blilie paa bæ"; ffidxo» 
(mebbelt). .2) glimte, blin!e".A. tel.S^l. 
Saube blitar" = blifrar (SeEjor). „^an blila mæd^gjee Mttt" (hammel »ife fra 
a»o). „Silbæ blifo i Sjøbn-' mi). 4)Jlaa 
faa ber bliberj^ubbart Saar (Sl^ærle). »eft' folb, Solør, «abcl. : »bleef a" og „blæfa". 
iffa f. Stiap eller Xunge i et »iæfeinftru' 

ment. ®br. (»aagaa, Sel, Shron). iDlaaffe 

»entil ober^., = »leH m. 
bW na (i') y. n. (ar), 1) flame. 21 ((Jjotlanb, 

«oin), ma. (»jeflanb). „5)æ bliona i 

«[ujtre". 2) blegne, falme. Xel. ^a. „Soube 

blilnar". 
„blifra v. n. (ar), bæt)e ofb. = blafra". A. 

^^ blifrar i ^olamoote", bet btebrer i 

^atøgruben())aaenS)øenbe). »inje^ SSSiQe. 50 Mifro— «lofo — 2) om flimr^be St^dglimt i feloe Øtet. 

„$æ blifre fdr Dumtaam". @tiør. 
^Iifø m. liben tile. Salb. 3f. mm. 
»lih m. = glø^g. ®br. - «liftfKWe f. 

b. f. S&hx. 
«blifta V. n. (ar). 2) Bæbc ofp." A. ©ogn, 

Salb. $all. blefte, ®br. „^ Da fo Ditt 

bæ blilta Bit) To" ; )Ba(b. 8) renfe t)eb 

Skiftning eQer JDmfaftning. (Bhx, 3f . blø!ta, 

ptifla. 
^fifta f. 9{eb{Iab HI at Milta. (Bhx. $aØ. 
?blimfav.(ar) fe jKætot. @maal. Sf.blcimc. 
^lin6cF|uP m. = »linbetjuD. mhq. ^Ittt- 

binøfiuf m. b. f. Bi. 25lanbf)uft f. 

®br. 
^linbittø m. umobent iBcer, ifær ,r9'^t)reb(er^ 

Som enbnu bæRed belt af tSægerbfabene. 
H. (QHtin). grørft »linbind, faa ^rt, faa 

SRoIta. 
^linbronPor m. et ^ortfDil ^dialfar", Btoori 

ber ftitfeiS forbælt, „blinbt^ fufted oø ftged; 

= @lutteraltar. ®br. 2:ronb^. 
^linbjllb f. en liben gferffDanbdfift. Øfterb. 
blinbfveUt itdj. n. = foilbaaft. sBofd, éarb. 

Og : blinbfpoat, 9ttfl. til ^linbfoeb A. 

$arb. 
blinøfav.n.(ar) = blin!fa. Øftl.Xel. Sloale 

@teber : lafte £)iet rafit til @iben. — :5lin9s 

m. (2ht font blinqfar. Øfil. %tl — blinøøutt 

a4j. tiAøielig til at b. — blinøøørøb adj. 

ff^elenbe. 
„blinffa v.n. (ar), ffele^.A. 2) fenbeøie- 

laft. @æt. — ^linffa f. (Sn font fenber 

£)tefaft; ^ai Q^uteblinlfe". @æt. 
bitffra V. n. (ar), lufte, blæfe f»aat. Sltjf . 
«bliftra (ii) v. fløite^ A. rør. fioll. 
hli&ta (ii) f. giøiten. 3)al. (éteffcpab). ^2)æ 

ofefl ntæ et piti<hra", uben Hfbr^belfe. 
[^bfipa V. n. 1) blioe,t)orbe*. A. bltioe. bltip'e, 

bidt). bltt>i, i ^%tl (9)^0, ailolanb, S^nje, 

Baarbal) oa @æt. blio, l)an bit. bet blta, 

l>an biet, blitt, SSalb. (IBang, @Iibre, @llur- 

baO/ £>aa. bet blip, ^aQ. (9^i», (Sfol). — 

3) ^blt nte", følge nteb. ©ønbenfjelbj. 
„:5lob n. »lob«. A. „@laa fe »loo^ labe 

Jtø aarelabe. 9røbr. 
Slobbrot n. Sanbfpat Joi» ^efte. Sæt. 
;,^lobbrope m. ont StinQ\ A. „(^n iø 

Sloobraape^ el. „fdrtiilla Sloo^ 

braape". mm. 
«blpbøa y.'' A. blooøøa, Wta.: bl^øøe, 

Ztl; bluøøa (u'), 9it)f. M- ^oxm.; 

blofra (o'), ^ath. bUWe. feaD. (Øol). 
^lobFrle n. = »lobf^la. tel. («aulanb), 

@l^l. ®. 91. kJU, n. 
^lobfcF^na f. Slobbleøne. @9erg. 
^IpbPlubb m. SoQe af »lob og ^tl Ub' 

brebt. — ^lobpabb m. b. f. Sftørod. 
blobloupa y. n. unberløbe nteb „iBlobntelta". 

®fi. («rentang), 9lfi. (©b). ^(gg floo nteg 

jo bæ bloolop". 
^loblaat, n. Slobtab. @fft. &. 31. biédlåt 
^Ipblaatot m. 9[arelaber. $arb. blpbmelta y. a. ftøbe faa ber frentfonrater 
-«tobmetta" ; „h. feg". 91^1 (BV- 

^fpbmiøe m. ^tmpop, Pyrrhtila; ft^ned 
ogfaa ot bruget ont lignenbe gruale, font 
3rij!, eller ®raafti^en. f^%el.: 3IPomiii; 
@^i.(Q^e): ^loomtte. Ogfaa: ^loomig 
(¥) @ogn f »il) f ^loomtøa (i*) f. 2)otn)H4>, 
@ogn; ^loomtta og 'titfa f. 6^l.(<Stne, 
^euber). 

blobtrifen adj. blobftribet, blobffnrængt; iRe 
oel blobtaipet, ont @lagt. 2:otn, QHbx, 
.blootrtft^øt''. &.^. blédrisa; %.5biaSL 
blutrise, grifift blodriøne. ^ebber: blopt' 
ceeø(f)e («iøt)r 9W)nt. ^nnl^.; blootreø^ 
(£)aat Silamb.@XronbB.; Mootra?ø(l,Stiør. 
@ul. Orf.; blootr<rf¥it, (Sul. 2) fijneiS ble* 
oet til %. 3f. bog tredna og »lobtrøjf. 

^lobfTeib f. ^n t bet fpøgenbe : „%a ^loo^ 
ffetba 'ta ein\ tage (ta ^jerteblob. 9^. 
((Rb, »reintn, ©trbn). 

^Ipbflpnnø f. (Sri* "fltnøø'r) = »lobtaog. 
Wta.: ^laonoø, Bl^møø'a. 

^lobflin> f.=%lobtaaa. Hgber. @e@lirti. 

^lob{Itt>ra f. = ©loblior. fiaH.: ^loo- 
fleetnre. @e &\»ta. ^loofø^Ieept, (&bt. 

blobfmelta (feg), y. = blobntelta. éarb. 

blobfpenøb a4]. blobftribet. @tiør. Hf Spong. 

^Ipbfbtr (ii) m. »lobftraale. @ogn. @e Spit. 

^lobu^tra f. = »lobmir. ^aH. : ^loofptire. 

^Ipbfpcenø m. = »lobntelta. @ntaai. 

blobftemma y. fianbfe »lob. 9løroi$. 

^Ipbfhram m. »loblugt = »lobten. gfofn 
og fl. @e @trant, fmnta. 

Slobfnit m. »lob!oDp^bom. ^aH. (9{ed). 
»@o r5u font ein »loofhtuf. 

^lobflffm m. enfelt @ting i )8egemet, me« 
bend olobbalb er en meregjentagenbe og 
binberlig Smerte, grofn, mm. Stontdb. 

^lobtep (e') m. »loblugt. 9tt)m. @g. «nf. 
@ogn, @æt. %tl. „»looteon ftænb t ^alfn 
paa meg, eg æ mefle forængbe". @e Xtø. 

^lobtrøfr ?: „\laa Singm t »lootrøft" = blob- 
melta. ©enja. „3 olootrcflPit' ^elg. (»in- 
bal). @e blobnfen (blootræfQi). 

^lobvtbt n. @mag paa »lob, »lob paa 
2:anb. @tiør. „^tt (fær) »j^nn'n føiSfi ut 
»loooeere, faa oert'n fleimm". 

MobvMia y. a. faare^.A. @<Et. »eflfolb, 
Øfterb. @2:ronb4. Ogfaa J>idt>t>ttt'' (blob- 
oæta?X SnnlJ. 

blpbt^tøfa y. a. 1) oie eQer bittbe @n tilftg 
oeb ubgbbt »lob? 3 gamle @agn. SAa. 
9lbg. ^9^0 l^e bu blootnigt meg, no bli bu 
mæ meal" bloomiøøle, o. f. ©æt.— 2) 
faare. 9cbm. Orl. §o[n, ^nnl^. @upinitm 
lebber bloomth; SnftnitU) fi^nei» at ^ebbe 
«bloooiifjc" og „bloooiif^ 

blofa (o') y. fe blala. 

„:5lofa (o') f. 1) t^nb @fioe^ A. ©aalebe« 
a) = @^lgj[elauo. S<^h.i 75laaQa\ ^m. 
rSumbal): ^luhi. fertil: ^brerinø m. 
ØHug af Søooérf . gæb. b) = »iøtta; bo« 
^9nS. mm. c)3fterflommeB=»oIa. ^lofp, «lofo-btøfla 51 8a(b. »hau.^aU. i^Iiifu ®5r. d)(iben 
Srhtbfe, f . (Kf . i SæDftoIen. @tiør. : ^luhi. 
•S) SHKø tmatlsbet^.A. @aatebeiS: ^or- 
ft^et af @fiørt. Sæb. ^th. „$ila efaa« 
bær i Slaagaa". ^bPp (oo) £){ll. (9)^0' 
bnnt oa %). @e gframblola. — 4) ufia« 
biø, nagrenbe, ttpaalibelia Serfon. ttl 
Sæt, tog. „(Øutebtofa'', ^i. (mo). ^^ren- 
gjeblofé", @si „Seedofn", foralterløi»^« 
fon. 3:et fe Sebrblola. ^loFe f. b. f.: 
•^ttteblale^, 9{ba. 3f. blafa. 

bidf -, forfiffirfer t ©ammenfætning meb 
Hbiefttoor: HofFøob, blpnPftor, bbrr^ 
mr(f4)e ofo., @maaL SJlaafie fremmeb. 
@o. ^alt: MoRf^or o: om&ttligt ftor; 
Mdfa^r, bidfm&tt 

«lofl^ «loff-a, :»IoFrt fe «toHa. 

^IMfa f. libet »(ab". A. @<et. „2) Sa|), 
tonb @)Kum'^. 3f(er af afffaDet »or! . @oøn, 
9bf . Dat @æt Og : ©labbtoRa. 

ISMfa f. = «lola 4. @æt. ,,0€UtebIoI|e''. 

.^5Iom (oo) m. tSIomft". A. ^(oomm n. 

Joib, @inaal. ^ta »loomn a'', tage 
^eben af noget od) førfte IBrug. J5abe(. 
tiQba (00) f. = ahtøba. 9^^t (Stam* 
ncl, gfmitt)- ^loombrrøba, 9{l^I.(<Sffing' 
bal). — ^loomcimøa, o. f. 6ogn. bfeo paai».", ubfættefig for(gn«(S!»Ib; ^ad eiaaf . eibr. i »(øt føt ftin; nbjat. SSoIb. 3f. ieiøi)ta. — „blota (o') 

Y.' A t,Sk blotar nm åSaam". W>q. 
3Iota (o') f. JDpbløbet^b, font 3karhnS ont 

Booren. Snn^, D»lo : ^lootoo, ^I6tu. 
t^Mote (o') m.«* A. 8) gorbenS Dpbløbetbeb 

= 8tota. ^auflblete. iBaarb-". Øftt. m 

9lbg. 
bbibra y. n. piuhtt, tale meb t^I og foig« 

ienbe Xunge. Støber, Ztl — blubren, 

adj. ptnbrenbe. „Slubren aa uflilen i Xa» 

Un". 3f. blabra. 
3bmb m. » tSIunbr. (&bt. 
bbmba v. n. (ar), (uffe fiHnene. Wta, %el 

0. 91 blanda, 
blmifa y. n. 1) falbe i )Banbet meb et tungt 

Vlobff, piatttipt i. $a(. (@ofnbal $æft) 2) 

giøre gientagenbe tunge pabft; p(abffe. fif. 
blup^ ^y. => beoft bttu^. 21 (Siot(anb). 
bhirra y. ftnnure (ibt, hitmht. @oan (llur(.;. 
Wnffray.n. l)(ttfte=b(affra, b(ffbra. -3)æ 

6(«ffra aa blæfe'^. 8tof. (3e(fa, «armt, *ær. 

ftnmb). bl^a. b. J. 3æb. 2)a(. — 2) robe, 

mffe. (ttfte op i. @st. 
blufitfTalla adj. fCa(bet f aa @f albet^eben ban* 

ner en gfortfsttelfe af $anben = f[ein' 

Ma. eSronbb. (U^pba(). "Staap til 

fe(efa, f om l^for9i^ennttbebberie((efil. 
#blr§ja V. a.'A. ^b(^gje etn burt", gjøre 

(ln nnbfeedg. ®br. 
•blygjen adj. hU^", A. Wta. fRdita. 
blf^ra y. a. (ufte, gjennemotfte, (abe gien« 

nembUsfe. ^Sxe maa ^a &ø^t ub aa b(Bgra 

btt (itt*. Sæb. J)al.— blyøroi^ y.n. lufte lufte«. 3«b. 3)a(. 3f • Mtgtra (blifro n 
legra. 

Sl^enn m. »l^ant. ^a. (»ieHanb). 

gl^lyt m. Binbring''. A. 8) ^trøge; 2:il- 
trsfnina forn oeb benb(uiS)enbe!3lb. „ict 
fulgji flif »(^^r nue Serma''. $all. ((3ol 
iteS). Dafaa : »ly, ®o(. — blyrleø og 
blrleø adl. forbunben meb jySA^r" ; ^t)g' 
aelig. fial. 

^«I<j?|a f. Xctppt''. A. »løye, ®br. ^8) 
SttM om vateret". A. 9hi. tal 3æb. 4) 
9ranbtaole bag^Otmen. %f. 

»l^efott n. = SBlttja 3). ©oon. 

hUfta y. n. briffe meget, føle i $r{f . ^iBlsra 
aa briff a". 2)a(. (Ogna, @ofnbal. (En Sitere 
l^ber Sløra). @e Msfa. 

blafay.(er,te), (ø(e meb oaabeSina; briffe 
meget. $al. iBKgber, 9tha. „iblæ\a o 
brffito-'. .«l^feifMfomtJni«atn^ 6æt. 
bU^e burt, øbdle, føle bort. tSamle, 9^^ 
bre ^1. 

»tofaf. 1) en fom føler, ^blæfer*. 8lbg. 2) 
fluftet og f anbfelød Ibtnbe. — blisrfen adj. 
lig en SB. 2:et(fttnt«eib; ^. 0.). 

»l^øma f. 1) en )Banbblegne » tSlæma. 
2) (Sn fom føler meb oaabe Sing (2)rif). 
Xel. (»0, ©auar). 3f. «læfa. 

bl^vøma y. n. løbe, gaa i $arring. 9løroiS; 
i %el fun om ^unfaar: bleiSme (e'?); fe 
A. Dajaa : „lanpe blæi^me^, fHøtd». breeitt 
b. f. ©fiela. — hlcfsma adj. brunpg. 
9torod, 3)ai. Si. Suft »Xiffa e blæi»ma^. 
br^r^a, b.f. @maal. (9. 9^. blæsma, ady. 

bl<^n(a) y., bUrøfIn a^J. = blæi^ma. étjør. 

^løb n. «løbning? ^«ita te »løb«* (?) og 
„it »løf«\ Hl %lob«. ^til @ogn. 

»l96 ? n. »lab paa ftørre Urt. ^(Sit (fy' 
leblø, 9to))eblø, Otulerotblø''. 91^1.? SRa. 
(»iellanb, $al«aa, ^olum). »el af »lab. 

hima y.n. (at), 1) tnfte let; ffaare foagt; 
blafte. 9^m.@2:ronbl^.9{amb.^eig. ^&iuoe, 
(fi)tøfe bløfta". „gfar iSje faa aa bløfta mæ 
Søfer 2)pulfere. „3certa bløfta^ 9lbm. 
8) blæfe foagt, lufte, iufte. Ofterb. og f[. 
bløffe, b. f. Ofterb. (éloerom). »løfta er 
maaiie blot en Ubtaleform af blifta. 3f. 
boa S^l blakta, oifte, tl\ppt meb Øinene, 
puifere. — bl^HPte = bløfta. ©br. — »Uft 
n.? ^ft, 9anben; Uboibning oeb fiuft. 
9Umi. „Bungaa gie iffie »løft". 

»løfta f. %tm ^oorbebmanffafferBuft inb 
unber glabbrøbet i »agningen. 3R^ oltib 
= gfløtjg. Ofterb. - »UftJHrfe f. b. f. 
aienbal. 

blømenbe ady. 3 „b.rau(b}'', ilb'røb? $a1I. 
Og: blømanbe r. ^aU. Ssalb. @eribenne 
fjorm ub fom: blom^enbe. ^Øten ogfaa: 
bljømenbe, bliømanbe r. »alb. (@libre); 
og „liømenbe r." @e b. og ^Siome", A. 

bløffa y.n. 1} ubfenbe Sugt, lugte. Øfterb. 
(tt^nfet). „S)æ bløffe Sfiødtaa bet". 2)fnufe 
(paa), lugte (paa) Ofterb. bUtrffe (Ofterb.) 
og brøffe (menbal) = bløffa 1 og 2« 52 blø^bcn— SJoglnife hUvbtn? adj. i)berjl unbfeclig = jfjemmen. 
"ma. (SjeQ. 9[Qf. ^æøefanb), Si. (^ægebo* 

Eab, ^otlanb), dibg. (^onneiS, (SDje): 
U^it (ifle bTe^jen, font be følg.)- 3f- 
blQub. 

ir^lø^tt m. ^le". A. 2) egenftnbia og ^en* 
fi^ndiøft paagaaenbe^erfon. Xel.^atoa fl. 
8) inbffrflmftt Xt)ærbri»et. £)ftf . : ^»letg", 
„»lei''; og „©læigg" (®br.). @e «»er- 
blø^g. 

bl^oja? y.n. (er, be) fe ffiættt og ffuntmelt. 
SSeftfotb($ot)). „(Btnnrn Møt)er.bI5gbe, 
paa mæi''. ^aafte eet ^ermeb er: bleia 
V. (ar), omtr. b.f.; ocere en „©let''. Scft» 
fofb, »ufl. Dg: bleime(?) og Weine(?), 
Øftl. ^aaj!e til Olø^g. 3f. bog blimfa. 

bl5y(tt)ja(l V. recip. br^beg aloorligt fjæm^e. 
XelT— - ^L9)?(ø)ietaf n. = 53cnbetal længe 
uafgjort ^amp. Ztl 

hUiy(Q)itn adj. 1) l^enfi^ndløft ^aogaaenbe; 
umebgjørligt baarb^ombet. Ztl €æt. og fl. 
2) i^berft unbfeeltg og feitet. @æt. 9{bg.: 
^^oløtijen". mh @antmengtibntng meb 
bfø^ben? 

^:5Uyva f. 1) «lære". A. ma. («jellanb), 
m (SWo, 6enj. 9H«febaO. «Wa. 3)al. 
8) forfagt, altfor tilbagejolben og ømftnbt« 
lig $erfon. .9l^f. @bl. («Isre ^er «løra). 
— hløyttn adj. altfor tilbagel^olben („lite 

8^c f^ø")/ forjagt og græbefærbig. @^l. 
^f. §arb. 3f. blø^ben. 

:5Ufyt f. og m. = «lø^ta. $all. «olb. iBanb. 

„hløyta y. a. gjøre bløb". A. 2) bringe i 
^raab (gjøre oaob). %tl @æt. og f[. „$reftn 
bløytt' off on aHe iljo^". 

„:5\øyta f." A. „@toa (Jetja fe) i «lø^ta^ 
ftaa ubfat; bære (tage) SB^rben og Slnfttaret. 
fianb, ®br. ^aH. (^@taa i ^»«lø^t'n'', b. f. 
»alb. Sanb). Dgfaa 3)^ft, «Inftrengclfe = 
Zal Xtl „3 Å »lø^te" = „i eitt g3ob^ 
^el. 4) bløbt og oaabt @teb, f . (5fd. i en 
Wtf>\e. ®æt. 4) f orfagt og ømftnbtlig ^er^ 
fon. afl^f. 3æb. (t og b). «f blaut for 
blaub. @c A. 3f. «løDra. @auar, fiunbe og fl.), «amle. ^&at)a « j o" 

'' ' l.fii.3æb.; fes- 
tar 'fje bjo^j 2)al. .tu $arb. @æt.2)al.Si.3æb.; ifSjob'. , 
Da (æ) 2)u ^0 m. = »obbe, »uoe. w% fftf^l 75^t, 
3æb. — boa v. ftrænime meb „©oo'n". 
eier font „©oo'n*. 

„^b(o')n.''A. .»00, Xotn,«^!. 75aa3t&ht. 
(«aagaa); ^,fian.«alb.9W)m. „3)©ub- 
ff ab ; f." A. m. »of«, ^el. «R®br. (»aagaa : 
83oo; fiom: md).— „5) ^arb, teab??)". 
A. „&a S3 5 aa gjøra bæ'', bel^øoe at ; ^eft^ 
f olb (^ebrum, Xj^tting). „^u ia ilht » o o'', 
men: „eg feff ben »oba", »ubff ab; iRfj. 
(ftonnoai). m w o O" og „©o* (o — 
[. «c «00'' 

aa— 5), SoHo, Sanb, ^abel. Salb. 9iQf. „$a 
b o'e" euer „b o oH", ligefom part. n. af 
bioba; ^l. (6olum). „^u ^a boo'e aa 
fninbe be"; oafaa (paa be flefte flg. 6teber) 
= part. n. af bjoba, f om f o o'e af f joba, 
goot'e af giota;®br.(i3^er),85eflfolb(fiar' 
bal), 5Rebre Xel. Dpfaa : „2)u t a r(o) iffje 
b o o'e (boo*i) aa gjera be*, Slebre 2el. (©ø. bij-o". 3æo. (iime, fiaa). 
^b (oO n. fort meb »oie forfinet Sleb, 

f^ftettilgfiff^9lettet. @bm. (©anbe). 9Waa- 

ffe eet meb Sob n., Sub. 
^ba (oO f. «anf e optoe i )Banbflaben. @ogn 

JaSif, «urlanb, «arbal); ^©anbboa". 3f. 
)obe. 

boba(o') V. n. om IBanb: boble og ^toirble. 
92ambal og 3nnl^- (^^^b, SSerbal S^^- 
8tjør.): haabaa. „i)t baabaa aaDr (taa) 
©teini («a, Saffi), uppunn (taa) ^aa^ft". ^«i 
(me) roobbe faa be oa bær faaoe baabaa''. 
Dafaa: „SftfKn paar aa baabaa", frem* 
bnnger^anb^oirblerunberfiegen. @efølg. 

3obe (o') m. ^oirt)lenbe og boblcnbe ^tnæ* 
gelfe i»anbet.9lambal: 23aa(b)bi(»obi?); 
oa T^aabaa? 3nn^. nti^iin ajer SBaabi". 
„i>t Da foært te «aabi taa Sriffii. S^u^ft"- 
(S). 91. bodi, ©runbbrub, Srænbina; boba, 
bebube; 9h)rbfo.^all.: „baub^ f. brufanbe 
oatten før en bfit, 3cintlanb ; „f^å boar bortåt 
ften", »efterbotten. 
Å)be m."A. »oe, »alb.; »ooe, 8ltjf. 

bobeFofa og -og v. n. (ar) foge Dolbfomt 
= foféfofa. @tjør. „dr^ta baabaofoofe" 
og „»aS". 

bobfai(o')adj. altfor imøbefommenbe, altfor 
oinig. 92®br.(2omogfl.):baafaI. ^Staa^t 
eg. ^'^m falbl^ber fig*. 

bobfhrf (o') a4j. ftærf mob a:ilbub, el. fem 
maa b^bed (nøbed) ftærft; meget tilbage* 
IJolben. SKaJCjeHanb) : bo(ktf. 

3obt>arm. l)9Kanbdnaon f om fanbf^nligois 
nu iffe længere bruaeiS t $al. (^eblanb), 
^©oJjoar". ©.91. Bodvar? 2)enoolbfom, 
farlig ^arl. S^aaffe efter ben ^alomt^tbiff e 
tjæm^e So^DarDrreftab, ganglagt i S3o^ 
DariSfiaugjen. ^al. 

^»05(00) m.-A. 51.: »o;me. 911JL 9lfi. 
^att. @ogn. ©br. ^SBrei ^oe wøgjena", 9t^l 

»oøa (00) f. S3ooline paa gfartøi. 9{bm. 

boga (o') v. n. (ar), bøie ftg, hnt fig. ©ogn 
(Suftr, Salaftraanb), "Ska. (SlaferaU). „boga 
ne^ banne nebaboenbt Sne. @e A. 

»oøabrtQor f. pi. Slæfebriller. J^arb. 

»oøatruøm. „ftrua" gjort af «ibjer. 3:cl. 

n75oQt m. ©ue". A. »ooøa, "Qvtambal; 
:SaaQaa, Ø^cl.-Obr. oa fl. 3Aua, iRbm. 
25aau*aa, Slamot i Øfterb. (men „Wtana" 
O: attage). — „^a bæ paa S3ogoa", dat 
sing. (el. plur.), „bæ f om paa feogje" o: 
paa ^ant, ^al. (^æfteftab). 

„bogen (o') adj. bøtet". A. ^(g ^a iffje 
oore paa b a a n g n e ^cdti i æill Sag", jeg 
bar iffe l^oilet. Sbr. 2} tilbøieltg, berebt. 
|»all.: „bogjen (og aa) te baau (bdu)", 
berebt til begge $ele = „buen (bugien) 
ti bæ'i-. 

^9Brei(be)trc (oo) n. = ©ogtre. 2:ronb^. 

3oørntfe (oo) m. l3obfnube, 9[lbueleb paa ffloflfnifc— fflotoerf 53 ^ognitø (oo) m. ringformtg $ube font træ« 
be^ ot)tx^e^tni&o\>tb 09 (rugeiS fom(ef. 
wahtt) IBootræ. ooønttsøfcle m. @æletøi 
(oilenbe paa „Sognng"'. ^oøvtnøø'f^ab 
m. btt Stéb paa ^eften, ^l»or jnngcn 

bogrøn adj. fe bugrøn. 

^ooitltce (00, t') n. = »ogtre. $el. 

bosfne[t>a v. n. omjpeftc: ffjelDe i ©o»- 

mufEteme af JJ»er cub Ubntottclfe. — bog* 

ffjdiKn a4J. ttlbøtelig tU ^gfrjebing f. 

@oan. 
3o9frnb n. @^gboitt l^od^l^r, ^oorbeb ©O' 

gen gliber ub af 2eb. 2;e(. «©oogftree^. 

Sigefaa i 3lotb[t). („S^orffe^ Sunbefl) J)iaa. 
BcdTprout m. .^elg., og ^øfprøyt^ 9il)f. 

Soon, = „»ogfpr^)t^ A. 
bofa(oo) v.a. tørre Iibt = bøfja; if. bofna. 

Sogn. «@oIi bo ol te ^ø^e''. bofa feg, 

]^a(otorred. @ogn. 
,^fa (oO f. 1/ A. fietft i pi. „®rifebofur, 

«oanbebofair*. Xef. (©ettior og fl.). 
^fa (o'), f. 2. @oæf ofo." A. 75^faa, 

3ttafaa,|)9iJbnt.; ^tifu, 9lbnt. (Surnbal). 

»afbr.paar" i ©bin ogfieft. @oIten(@teig). 

^oFc, »ugflef!. S'lfi. gf. »lofo. 
boFa (o') V. a. og^n. 1) gjøre m^g'beb S3anlcn 

og finugen. iRorbl. „^aata gftfE, ^nøfl". 

„«aofcmøff^bearbeibetgftjrjoam^.^finioff". 

9{orbl — 2) oraoe, robe; oroeibe fig frentab 

Bbenbe og rnngenbe (font oeb fflaatn af 
rre ^))r), trange (ftg) frent. ^a. ^al 
9lbg. Ztl; S!}%tl: „boalaa". „S3ofa feg 
frant m^l^obue". „Soga feg fram, boga 
fea inn paa tin" ; ^yboga aa |toga^ tumle 
(iM. o: (Silerfunb, Dgna, éolnbal). — 
btoaga, b. f. (robe). S^b. (Xime, ^etlanb), 
9n|f. (^øOi^fiorb). „^an ligge haa aa 
bjaoga uoi abfe ^ing'', lafter fig inb i, 
Manber fig i. 93ift famme Dxb, bæfentlig. 
3f. ,baufa, btt!a, bola''. A. 

^Mtt (00): ^bere i »oo'fje", oære l^alotør 
og ttoget fammenflrum^et. éfj. 3f- i ©t)ifie. 

borat (o') adj. forn trænger fig oolbfomt 
frem; urolig og paatrængenbe; tumlenbe, 
Dal. (o' oa aa); 3æb. (aa). „^an æ fo 
bogjen f^ogjen''. 

«boftit (boofjen) adj." A. 2) ubmattet og 
fommenfalben efter tungt 2lrbeibe, = ^^Ilar 
aa uttuffa*. ^nnf^. 9tamh. ^. 

^3oret>ebr (00) n. fft^et barmt $eir. %il 
hovla. 2:et.(©eII}or): T^ftva. 

bofna (o') v. n. gjøre bolbfomme robenbe, 
fegtenbe og tumlenbe Seoægelfer; fegte ef. 
robe fig frem (op i); omtrent = bola. gæb. 
liio*. bjaago. Dat Sæb. ($aa). „Sofna mæiSlr 
man gøb'en". fcftere baafna, f 
Dat ir@tbja aa baaina mæ æn fin 
^ct bu fjænte baalnanbe ette?' ^3!Iie 
baabta no oppi bettel'' i,^aa!na ubt alt". 
»Qoafna for oibt''. „^an baafna te aa Ijøpte ben b^re^eftn, forfto bæ'Ije bære". 
Dgfaa: biadPna, >^i.DaI. 3æb. ^rSjaafna 
mæ ein finib''. „^an gjeR aa bjaafna 
mæ 2ixman^. ;,Dæ tann bjaafna te" = 
^bengla te". — - 75ofn n. og 75ofn<xc (o' 
og aa) m. $erfon fom bontar, rober ftg 
op i att. — ^Jaafn m. (n.) en fortumlet 
?Perfon. Si. — bodett (o' og aa) adj. til- 
bøielig til at bofna, ti( ^ormng f. 

„bofna (00) v." A. 2) f omme ftg = be«na. Dat 

„bofla y.n. flobfe". A. ^elg. og 3:ronb^.: 
„baaffl" 00 ^b5ffl". ^fær: oære flobfet for« 
mcbcIfiSttb^ebiSebbeme. ©tjør. 2)rabe, 
tumte om meb fHbe SSen, fom en n^føbt 
fialo, „ein »oflefolx)". %tl. - bofUn adj. 
ftio og flobfet. ©tjør. — ^oH n. ftiolem« 
met$erfon, filobnan. ^tla. og Dronbb.: 
„«aafft«dffr. :5omcmt m. oa ^ft^ 
tre n. b. f. Xronb^. — boflutt adj. fiob* 
fet, ftobrianagtig. ^ronbl^. „hbfUaatt". 

75ol m. Sttop; ifær en fbær. ®br. (Som, 
»aagaa) : „©aal" (fort aa). 0. ^. bolr. 
©e »ut 

bola (00) v. n. 1) laoe fig „8301" eHer Seie, 
gftebe = bøla. Om ©bin. ^nn^- ^)paxxt fig. S3ofi^. Dgfaa: bolojl v. recip. )Bof3. 
&. ^. belast gjøre fig Seie. 
„^olbe m. »^Ib". A. 9lbm. ; ^m^. : „©6Ibe" ; ®br.: „836ulbe"; Dotu: „$6u(e".--:5uae 
(u') m. b. f. 3æb. Dat 

bolen (o') adj." A. ©æt. Tla. iR®br. Dg 
„booien". 2:et (Saarbal). »^Berfj'n æ boo- 
len". 

bolgna v. n. foulme, blibe bolgjen (^arb. 
SJof«). «of«. ®. 91. bolgna. 

„»oir m. 2) Stfbeling". A. ^oW'e, om 
2(fbe(ing paa mrfegaarben for boer &aat\> 
= ®refte. ©æt«. 3) f olib Øjærbc ; ^pronfe- 
gjærbe. Srøbr. „fijørfjebaalf". 

^ifefula (uu} f. = »otfeflaa. »ejtfolb Oe). 
Dgfaa: Å^Ifefulu, ^uluø og ^ulufe oeb 
«fanbing meb gormeme af ©oota (©ulu 
ofo.) «eftfolb (mhcbu, ffiamnti). 

boUa adj. fonbe!« = fuben. Dat „fioebnæ 
æ for m^gje bobla". 

„bolna v.n. ^obne".A. 9l^f. Dfterb. 

JSolih: n." A. :Boofl, Drf. (9tennbu). 

oolt m. ^anfat. ^æb. ©e A. 

„bolta v. n. (ar), ffrtjbe". A. 9l^f. 2)ftorme 
frem; ftøic. ^æb. Sf- bult, bultra. — ^cr» 
til: :Bolt m. 1) ©fraber. 8l^f. Da]aa 
^oltar. 2) en ©tøicr, 2:umler. Dat 3æb. 
— bolten a4j. ^tump og larmenbe i 53e« 
oægelfer, ogfaa i 2ale. yæb. — boltaleg 
adj. = bolten, gæb. — ^Itafotfja f. 
ftortalenbe $erf on, praler, fflf^l (mo, $od' 

ang), ©c gøbfj^- 
boluø (o') adj. før; fe bulug. ©S3erg. 
^berf? n. forarbeibetØjenftanb, ifærJReb* 

ftah, fom ^ar faaet for fbon: firop eøer 
54 SBotocrf— botnl^øtib Kb og fl. : :5^l(t)v<nf. SJlaafte til »ol 
op. ^t3dlet)(m'^ lunbe oofaa l^øre til 

bdla (ar) v. el. ttl »6Ie o: Tfetjrbo. 
n^ttbe m." A. ^3oottbi, fB%el; :Bo«rtbi, 

9ibQ.: 3o«ne, SRa. (HoferoE) ; 3oiic (o'X 

««fiber, gf ettal: »wt6'a(c), %el 6æt.; 

:^3ønn'a, SB2(fiber. 
^r(o'}n. aJhtlef^abom ^od ^0. Xel. (@ellj.). 
;,boca (o') V. a. (ar), bore". A. bara, 9^m. 

2) (lubre, arbeibe vhtn Sfremaattfi. 9lbm. 
^ra (o') f. trangt 3fart)anb=MoI. SRfi. A. 
boca i (cø (o') v.Jtolbe fia = bura. iRijf. 
^rbbifna f. » Øorbhtan. åSefieraalen. 
?75otbftUa f. Sufie meHeinSSræbber; »orb* 

fammenfælbninfi. 9Uroil. 
,,^ocbrtx)a (f) f.''A. ^(Wi ein »ooree- 

oaa", fiienneml^eøle. 9»m. 
^rbtaf n. t^æbet)æa == SorbHæbnina. 6l^L 

J^arb. «ofiS. 9{1^(. @fi. 9Hi. @e %a. 
ors f.". A. Om fiammet ^efæftning, (9. 91. 
borg, i $a(. 00 Si., mefi fomSoIalnaon: 
:Soipicf, .2) b) Srormur i(>M, kanten af 
en 3!erra«V. A. 8l^f. J)al. „«afrborg, 
©teinborfi*. -c) = ©oiHmur". A. SKa. 

„15ovf m." A. 2) SJartfttiffe. @æt @maal. 

Jborfa v.n. fEr^be^.A. S)fterb. £otn, 9[abal. 

:8orfafbfra f. fe grlBtjra. 

^orfe m. .borfutt" fieft. 6æt.: „«orlji*. 

^orfeflaø n. T) Sanfiag o: Qarlbannelfe 
font gaar et étt)Ife inb i Sebet. 2) (Bpot 
af »art i kanten af en fabet $(anle. 6æt. 

3ori?efpoba (o') f. 1) @teb paa et %m, ^oor 
en fbrre tOarlpIabe (ar løp fig af. 21: 
Si>oa ; Xel : Si>o'u ; @æt. 2) 9laatetræ 

* Joi«»arl IJar toft jig af. ©æt».: ©pooe. 

i^orf latip n." A. »fierb. 

„T^^tt m. ^eftefl^gbom". A. Xtl Ogfaa: 
„^eftn æ bon?". ^aU, 

^ptT m. 1) lort Sernjt^Ife, (oomteb brit)ed 
$ul i 3ernt)laber. ©æt. 2) liben unberfat, 
(raftigogftioftnbet^rl. 3:el.©æt.: »orr'e. 

^orce m. ftrunlogftatelig^arl. 9?(l. @eA. 

borreleø adj. unberfat og f oftpaaSob. ©æt. 

borren adj. ftruni, ubforbrenbe. m^f. 

^ruinba (o') f. = »inbebor. mi iR®br. 

„:Sø^ (o') n. 1) ©enge^alm*. A. 8toro«, Si. 

,^fa (o') f. ©traateie". A. Xaroeligt Seie 
ooerl^ooebet; ogfaa 2)^r^. ^fp,„»iørata' 
boofoo", «Orifeboofoo" ; ®br.)Balb. „SKoIa- 
bofu", ftibent elenbiat^alntleie. aflom.gfollo. 
„®ri«bufu", b. f. Øfierb. 2) urent oa uor- 
bentliøt $u«. ^' 00 ©Xronb^. : «ufu, 
^3oofoo; 00 ^fu, mi 8) SWærle efter 
Siggen, Sete. Øfterb. ®br. og g. ;,»ttfu 
ette ©ri« i ©ængi'n, ©no'a". ,,tem jjobbe 
bdtti i ©tto% faa ber oa»ufu etteCufu". 
„Za »ofoa*, falbe i noget btobt, faa gfor« 
men jibber efter. (Xr^ftH. 

bofa (oO V. a. 1) lafte uorbcntligt i Jmnge. 
mmh. (Sefa), gofn. ^»aafa i^op ®ø^". 
2) ,bofa paa"* v. n. = baufa paa. ml 
©]§l. 

3pfa (00) f. ft)(btg og Iraftig ^inbe. ©ogn. ^øbreiba f. == »odblæfa. Si. 3æb. 
„^fe (00) m. ©tuntj), ftort ©ttijffe". A. ©aalebed „tt^rffebeofe", læRer Seffedina 
ti( ^rleniftc. &ufe m. b. I »olb. ©fi. 
2) ftjlbig, Iraftig ftarl. «tif . 33oo«feJBep. 
folb. ©e røjdboje. — Qk ®enetio »oofe brugeiS om bet {tore og bibe, rummelige. 
%tl (»0). ^(5in »oofe ©talf; ei »oofe 
Xrø^e, ©fjurte". 

bofeleø (oo) adj. rummelig; bib. Xél. (»ø}. 

boien (oo) adj. fnlbig og røbmuiSfet. ^arb. 
@k m. ét «ofe. 2) = bojeleg. Xcl. 

bofefam? bufufam adj. uorbentltg og uren- 
lig; fiJinff. ©Hør. 

75o\t n. » »oiS 2. £)fterb. (9{enbaO/ ©alten, 
aløro«. „gtte et »ojl", et ®ran. 

25øsfl«bt n. = 'blæia. »eftf.: ^aaøflee. 

boøma (o')v. 1) bufe (nb). ®br. (Som,»aagaa, 

S fron), „^an baai^ma ut mæ bi i ©inne, 
aadma bæ utu fe". Og boøne (aa). Sf. 
bUiSma, bioihna, buøna/ bufa. 2) tørreiS 
libt. ©fi. (3ølftr). @e bu«na, bo«na. 

^oømann (oO m. SRanb fombortjlaffergfeie- 
ftam og Uffalb ^»od". »ergen. 

boømutt adj. fremfufenbe, ubetænifom til at 
tale. Srøbr.: baaømaate. 

,^«faf. $ubeunber©abel".A. ^lebr^Jel. 
^aaøfa (langt H og langt ©, næ{ten»aafa) 
Si. (gfotlanb, ^in). — baaø(na v. an- 
bringe ^»o«fa* eHer *liguenbe »eft^ttelfe. 
Si. ,r2)u Itjb baa^fa tjæiunne ^^bæ*. — 
Åaaøfe m. omtrent = »odblæ^a. %tl 
3oøfenaal f. trelantet 9tn'naal til ©øm 
paa -^tjoreibi". ©oan (Særbal), ^att. 
^afønaal, grob 2:ræfienaal. (&avJfi>(d. 

^3ofl (00) fe »olftr. 

„^ot (00) f. 1) gorbebring ofo.« A. „f)e 

tænb te»oo'tard", ber er nogen »ebring; 
;el. (Xubbal). „»ea te »oo^a\ bebe om 

Snælp efter Slbebranb: SWa. — «6) ?let". A. 

Stor Siæl mep ^aa ^t^r. $au. »alb. Vta. 

®br.— «botutt a^j.flæffet'. A. ftorflæHet. 

(SIbr. »alb. a^a. Soot'a?,3raarenaoniaRa.; 

^oota i ^aQ. ; ^otela i SH^f. 
^otina (oo)- f. = »øting, »oitebon. (Bul. 
^taroim (oo) m. 2apptha%. — ^tarpuna 

m. 2:a|ie meb Sa4)pefager. ^otarpj^øle 

f. b. f. @br. (»aagaa). 
^temaal n. -> »oteoon. »9lgb»r. 
,,3om (o') m.*' A. gi. :5et*ne, 9tfi. »Xe »øt- 

tar«^ til »unben. »alb. fiaH. «) fjerbe 

a^aoe (od 2)røt)tnggeme. mm, ©bl. ©e 

;,»otnina«, A. 7)^uli6ue. Øbr.: ^»ott«. 

— ^otfanøjen m. (beftemt) = ».otn 6. 

9iog. — ^tnebror m. ilfbeltng af »Dtn 6. 

9^m. ©(1. ^otninøøbror m. b. f. ©(1. 

^otlanøøbror, b. f. 9ioa. 
f^botna y. forflaa". A. botne, ®ul. Ofterb. 
3otnbraø n. ftiag ©trømning langSab 19un* 

ben. 9^f. 
botitfrjofa v. n. bunbfrtjfe. — botnfp<H^a 

V. n. (er, te), b. f. Slbm. rølronb^. 
botnl)ø9b adj. forft^net meb^oti, ^ttiøaUHbt' botn^eoti — dragla portj, tSbatata', iaaxtt 9tarlen. Soan, 

Khn. Si. mU ^aZ. -. .betOjmi'. 
SotnfloR a. nanbiel Sfa^t i Stenbro]). 

emaal. : Haamt: SaaimiUettt b.f. Smaal. 

Oqfna blot: Baann- 
SotnfoS (">') 1. = Sotjibnifl. Blflf. 
Som^liMUiii m. Sbvm loiui Suiili. 8tl)f. 
goni ijtil (o) f- fmol @<tRtgiue (cal de sac). Oivr fta bttb. 3tu. 6< M- 

.boiw(o')v.n.far)'.A.»or- 2) = filta. »ol. 
^an poB o boelM ma SnfiVn". 3] sine 
fifl tetb; ilaa ftort paa. X)al. Sob. 

iJtMni (oO «dj.'A. 9) (om mør ttg 6wb; 
forbringlfulb i Optiimn- .«buen oa bttf- 
tmi CwutoO". 3<ib. »al. 

»aeabbf.Manb.Breb-.A. 8linB*rile. „SKyr- 
Inobb, SoUSbrabb". Om SJanben (Eggen) 
af en Vante i ^auet. 9tbm. 

JScabfcm. (n?) urolig Sser (foil, a^lenSeb 
(rfter). Se brabba. Si. (finin). .én« fa 
faa i Stabb'n ette o laoma a^a". 

brtibba T. n. (ai), ai"' mange fmaa nio- 
ligt IBaiegelferi ocre |om pta ®Iøbet: 
wne Iqften (efter), branbe (efter). !Da(. 
3ad).St.6al.3:el. ,»rabba ette" = ,Mra 
Bnga paa'- ,$an ua fo ufreeo, at ban fob 
Diabba'. .^n fb* biobba mx ^ab'an. Jo 
bnt fl poe paa Øløb'na'j 2>a(. bcatla 
(o: bnilla, tnmb, larme) bragei fom b. f. 

S». Sat. ^abba" funbe og]aa oi»e for 
Da, ^Dil bet Sobufle .brabba' fonib- 
foUeS (aant aftenfta. IBtgrebtt er bog 
eg. et temmelig anbtt. robbonbe adj. tiMjS (t><i(i). uroligt iodg 
for Bt fan. ser. (ifiolanb), Sort. ,§o oo 
fo brobbonbi paa at ^o UiQi bab'on'. 

brobbcRbc adv- „b. mett, b. fuQ", brebfulb. 
Stngerife, SbatL Xil Srobb f. 

bntbtmiat Hdj. brebfulb. @e flrobb f. 

bcoMa V. fe brabba og btaKa. bcoMtMb pnep. lige htb-Deb, i Santen af. 

Slanib. Sf, €d. brebboib. 
^jSrofa t. en gommel fio)))M''.A. $>alSi. , ■, flroDlnogut og mager ^oppe 
(eHa Xoinbc). SRo. SM. $ ^or og gro» 
(oben men baftig Ibinbe. @<it. fi ftor, 
ufin og ubntatet fininbe. ^orb. Ddoa: 
Iscaafa (Obba). 6} ■> ffttrgloqma. @]^1. 
og fL fertil: »foma i ScomboFtao (o) 
= Derta Sttrgloqma. @^I. ^I. Sieb. Si. 
— 35rttfft'Aeft m. og Sva§t'øyt m. 
gommet, pibl 9e^ Sol. (Silerfunb). — 
Staffie m. ^gin {om er tlobfet, ftio og 
bieb, eller Qjocng bnb; »ein f om waffoK 
ftp H mtcStaV. &st. Zel. ~ bcafclea 
adj. ivfnefalbenbe ftor og uftjon. @in. 
SBo.; ^oib.; ,©(Snt( « (o braoffale". — 
bcoftn a(^, 1) tjroelnnmrt. SRa. S) ub- 
maiet, fiorb. („brnoffen', Dbba), 
.Srttø m. em, gforfatning". A. Z:el.(9nD. 55 

SRolonb, »anlanb, £piU. Ktlfebat). »bg. 
aRo. ~ 9) Selmogt, Selma gtl^oibe, Sifi' 
fqibe; Ottonb«. Z<I. iSagber. ,2>aa ban 
00 i «rag*, i Selten, i finØIanbi. 3Ra. 
.fion 00 1 fine SSra'jir bao"; Samle 
(»rangeban. Og »coBJt? agber. ,©o 
ftotnb fiinwroV- ,3)oa Do^anSannoae 
i Sia'iel' .ti'a ule nta Staben ^ola". 

?;f. e. 91. brsgr m. bet bebfle: Srag d., 
raga v. — Stag n. = Setm m. „g ptt 
&ef(o%ag",»agb«; og „i ffttSraie",- 
Et. — Scagb f- b- f- .3 piie Stagber*. 
«eb. Samle. .3 fi Sragbe", cU „i 
fi be^e »ragbe^ «eb. (sÆlene«), SRa. 
(ØBrebø). 
„btogav. n. (aO'fonoot'øIintf-Å. btoga, 
løta. (eoet, goaberg): «Sialqfe braga', 
bcagc, vta. (&Mclanb) : ,S)c brage aa 
brien ae*, (men -®taon-t)et fpraIe').,Se 
bcaagaa fBr Qu(gbu)aam''. oeliler mcb 
garoer og S^8. Stjør. ffløro« og fl. 2) 
prunte. xél. (SeHjorl. ,JhaaIa beve'^e 
gjoni aa braga mn'', btasa, Santi, 9Ro- 
bum og fl. 3) mqlre, urimfe. 9t- oa ۥ 
Xronbb.: j,bTaagaa" ; Øfterb. og (øul.: 
btaagQæaa. .Sa broagoo toagoll, gift, 

SlDDt°, 

~ "1, Sftaubbiriina, fiMubtiirier. 

qnee Ol 

mot S 

f«b'. 

Sot»:, 
*f( 

llmrfi 

ibogS 

e paa 
Salb.'!tel. Ser er n 
fandb..XriiIeb.,(Ilraa 
n. SlafTetag, Snnbe 8lubeTellergigurer,aiicH|u(ULcuiiuiu.niB'u[. 
,IaoIbrogb', ©lytrogb, toilrogS". 
.bragba v. s. ie^. A. Ogfaa: prunfe. f« oa btagbe n 
: bconbe fttr et, 
Ibre. S- og ØSel. . C^oa: afoigt Itbt, 
g. „aRaalt oer brog- 
lor en Itbt bie nne ¥ti 
gint h «t 

„2) [oranbr , „ 

p&t r>S tibt g. „aRaoIt ber broi 

bar noiD li:. . -r-oget ber bor en li) 
anben Sortie. 8) ntmne fig liSt til noget 
anbet, ligne. 91orbI. Se bregba. 4) otnte 
aRøn^enmniag. 9!@br. Ogjoa = brogba, 
bregba. €ogn (ScnbaO. „Sragbo Sanb; 
bragbo Slagge. Sraabotiito, Sragbo'aatlte. 
«efbr. tif »ragb 7. 
.bcogln v.n. ])brulfe o|o."A. bttgla.b.f. 
fflbr.Cgfron). .Særl^lebregla". „9)prunle". 
SXronb^. 8) fpiUe i wISIenbe SqS og 
Samer; ogfao om Sanb, (om trujer fig. 
fflbr. (flom, Saagao), Eftetb. „Stu bragfo 
faarOugaam". „Sn ta te bragte paa 
iBatne". Gb brigla. 4)mi)Ire, onmle = 
braga. Øfterb. ®ul. b) .bragle ^amp" =• 
bioala. »br. a»ebbeit. 56 SSragnebær— JBrattftJoH ©fi^n). 
^rof : ,,bæ hav» i iBra'Iie", bet lom ttl @Iagi3' 

maal. Snn^. 6e 8ar. 
brofa V. n. (ar), fnaRe, prate. Wta. (©jellanb, 

Øtjrebø), Si. Se A. 3«I. braka, fnaffe 

meget. — ^cof n. 1) @naf. SWa. 2) (prog* 

ligt UbtrttI = 2oI. SJla. — bcafcn adj. 

fnalfom. Wa. £)gf aa: larmenbe. $al. 
brofa V. (or), fnæfte, bræHe=branIa. 3)al. 
* (^eblanb). «2)en f^dfte braga, ben anbre 

br^be, ben tre'e ette i ®opi« fl^be". 
„^tc^aU m." A. Sraof aalt Rbg. (Stamlib), 

å32lgber. 

„^rore m. ©nebærtræ*. A. 8iJ)f. 2) patelig 
^art meb (irsl og noget fiott ^olbntng. 
„SSrafje*. 9lft. @bm. 9iom3b. Dgfaa „Stor- 
brafie". 3f. »rafe. 

brofla V. n. (ar), Hubre, jlotbe = bratla. 
91^1 fertil : orof I n. muberi ; møif omt 
og ))ir!ning^Iøft ^beibe. 75tMat m. en 
mubrer. ororlintt f. Slubren. 

^cohxrf n. larmenoe ©timen, „SBal'', oppe 
i SSanbfforpen meb ^jennembrub af benne. 
„@ei'n gaar i ©raft)af". 9Hjf. Ogfaa: 
75voh>a. 9l^f. »ab, tit »aba? 

braQa v. n. (ar), larme, tumte, ^©ogn; 
3æb. og ^aU brabla. @e ogfaa brabba. 
3|3I.bralla, gjore laabe ©treger. — htalfa 
V. n. (arX b. f. Sæb. $al. IDg: braalfa. 
3)al. — brolta v. n. b. f. S>al. 

brama v. n. (ar, a; og er, be), tage jig gobt 
nb, btfe ftg i &lani», prange. Sflbg. ©æt. 
Xcl (m ailolanb, manlanb). „SHaftn 
bramar", blomftrer. ^9^0 fere S3Iooman 
ti brame''. „^o bramar taUegtmæ^fsl''. 

— ^rama f. en oeb ©Ijønbeb og ©tate« 
ligbeb pærit iøinefalbenbe^nbe. ©æt. ^el. 

— Dramelea adj. ftatelig, prangenbc. ©æt. 
«Rbg. %el Og : bcamaleo, %tt (SWo). 3f- 
©». %>iaU. htama = brofta fig, ft&ta. — 
braoma v. = brama. Wta. 3f . wtg. breme, 
bryme berømt, ^erlig, ®ng. brim. 

bramba v. == brama. Salb. (SSana, ^urbal). 

„^ranb m. 2) brombenbe Xræpfle". A. 
„©itia aa fteiqe fe fram i «ranbom", @br.; 
„fita fram-i {'pad) »ranbo", $att. og «alb. 
3f. «ronbe. fertil maafEe: „Staamaa ut 
paa SSrannann", fomme i ftørfie 9løb, ^ibe, 
(Slenbe. Dgfaa: «b'æ nært ut paa SSrftn* 
nom ('aam; mæ'om'', %an tt f ommen i 
i^berfle Slenbe. ©trinba, ©tjør. 3itn^- 7) 
foær, lang og Jtærf ^arl = Surf. %iha. 
XeLSKa. 3f. „areCranb", „^aubbranb'^. 

^ranbofø n. (m.?) bøbt og ftcerit l^arpitø- 
l^olbigt $arti i Soppen (og op ab ©tam* 
men) af en g^rr = ©tafi?«- ©ogn, 9lJ)f. 
©e 508. 

?^ranbaaø m. = 9ianbaad. ^. 

^ranbe m. lang, foær og ubænbig ^arl. 
%ht. ^aVb. »eftfolb. ©e Sranb. 

15tanb^t n. 9ranba!d,9tø ^t^ori ^ranb.i^a]I. ^ranbFIiift f. gaflet 3I^r<tge. <8br. 
branbroøuitt adj. meb mørlebrune ©triber 

og fletter. Om fto. 9ibf. 
«bronbrubb adj." A. Øflerb.; »alb. ^-røbb". 
oranbjibutt adj. meb branbgul'brune ©iber. 

9J®br. „branbfiiaat". 
^ranbftot) m. ©tao til at rage i 3n)en. %tX. 

($ø^batømo, ©eflior). 3f. „©tao'n ftænb 

i SfoiSftogo, rø brænb i baae ^nbar\ 

©teo; Sanbftabi» ^.benb" l^ørted iOe. 
„75tanf m." A. fiijber: ^ronf (o') og næ» 

ften ^cunf (u');©bm.(^iørungfiorb, ©fobje 

og fy iRfj. (éonnbal, 3nn»if)- — bronf oft v. 
„branra v.a." A. ©ærligt: (nælfe faalebe^, 

at grorbinbelfen iRe opl^oe^. = brala; 

9Ra. $all. og fl. „Sranla ©r^taa, 3ifn'. 

„3)en fl)iSfte branla, ben are br^t, hta trea 

bli mæ ©laW (feafl.). 
branlutt adj. = branbutt. "Ska.-, ©æt. >aa*. 
^raø n. s (Slbdmaal. ©olør, Øfterb. 
^raø m. 1) en ©lagd Satø. IBeftfolb ($e- 

brum), ttøtdubrad". 2)S3rafen=iBradma. 

©©maal. 
brafa v. n. (ar), 1) oære brunftig, om ^ingft. 

SSalb. ^elg. (SSeffn, IBrønøt)). n^tpi brafa 

aat 3Waro", (0©libre). 2) ftøie, tumle, 

oære meget urolig. $elg. ©e bræfa; \\. ftoba. 

3)„braafaa fæg", gjøre fig til gobe. 3nnl^- 

SKaaffe eet meb „brafa" v. n. A. — ^rofa*' 

tetna f. ftøienbe,JøiroftetogfIoggerleenbe 

^inbe. S^alb. — oraø^etne m. tør og fpra* 

genbe Sner. 9^. ©bm. 
^rafe m. Ijæl og ftatelig ^arl = iSrale. 

9lbm. Ogfaa: ^©torbrafe". 
^rojl m. (tx fom brammer, w^taffar". ^l. 
^raf¥ n. let og ft^ragenbe IBrænbe: ftt)ifte 

og" bl. I^ebm. Sil brajla. 
bcoflPav.n. fprage = brafa. ©bm. (O^r jtog). 

— $an„braf{a aa bau f la", brammebeog 

floa port paa". 9W)m. ©e A. 
brafrø5?sb adj. = tirøjjgb. 9lfj. (3nnt)if). 
^roø'mr m. SSrofen = S3radma. åSefifoIb 

($00, ^ler og n.), ©maal. ^raø'me ta. 

00 ^raø'me, mom. gotto, ©maal. — 

oraø'mrflat; m. en liben tt^nb Grafen. $oo. 
Srofp m. en (SloefifC fom ligner $edti^ 

(ilte iSrafen)? en Leaciscos? Seftfow 

C^obal, ^ebrum). 
^raøtre n. tanbret iSiælle fom bærer gfor« 

fiben af ©forftenen ? %tt (SSinje). 
^ybrotla V. n. (ar)". A. arbeibe meb fiarm, 

tumle. ©ogn. 3f* brafa, brafla. 
^rattl)aalfa f. brat, ^omgenbe eøerubober 

Itggenbe 3^ma$fe. 3æb. 
^rattFlafje m. b. f. gæb. 
brottlcttt adj. 1) meb flabt ^Inftgt oa fteil 

$anbe. ©æt. : brofslaitte. (S(. 91. braft- 

leitr. 2) fteil i ftn fiolbninj, fulb af ©elo« 

følelfe, felonol. ©æt. „Offefrø oa au braf^ 

taitte". 
brattlenba adi. om ^r, belft ^efte : meb 

fteil Senb. %t\. ©æt. 
^cattfpou m. = ICwttlJaalfa. %al (©fer- SrattfDoK— BraQbffiætna 57 totb) : i.iBratøfoobl''. 3<eb.: »erafdftmbP; 

25cttu6lH2f^ UL tJrøbbognmg. ®br. „JBrø* 

bttir. 
r5cau6^etl6 f." A. ^rouøbetlb. @æt. ^el. 
»^raiiMem rn." A. 75tøf^*Uiv, ®br. ©effj. 

75€ausUwt, @<Bi Sel. 
^au6n»>a f. ©tobelafStobbrøb. 3(et.£e(. 

Ofte^: ^auørum)e. 
^ratlifen^a f. foamaitge Set)er font man 

fon tage nteøem ^ontbente og bære paa 

een @ang. @(rt. „tSraudfænbe". 
3rati5fTora (o') f. breb 2:en til gflabbrøb' 

bognnta. 6æt.; 2:e(.: „SdxvvS^oxn" , og 

.«rofttoru" (o', «t)it«.) Sf. (Kbffora. 
3raiibf]hiifi6a f. ^alojt^Unbnft^adfe tilO^)' 

fM^cacma af fantmenoøiebe grlabbrøbiSIeber. 

Xe(.: ,8ron«fhroonbe*. 
ISnKtn^møla (tr) f. = SSraubmoTe. 9røbr. 

og fL: ^røjWfmpIo (oo). XH @ntoIa. 
braii59iU ady. bragt ub d^ fin fRærinadoei, 

forlegen ont Seoebrøb. ttl: „brøbifl''. 
braula v. n. (ar) ftraate = rauto; broula. 

8l(€ilin). 3f. éng. brawl. 
brottfra y. (ar), gjøre fig breb; ffaffe fig 
1 Slogien". «fion branfEa ab !o fterle 
^ tHi". 8f- br0)ofla, bmffa. — htaufttn 
adj. unberfat og breb, nteb ftort^obeoog 
Ooer(egeme. SKa. (^o(nm). 

htaufta v. (ar) 1) br^oejtg frent, toinge fig 
frem; ftorme. %)al SDta. (Sæt „Sranfta 
paa". „«ranfto i ©nø, i ©fog". ,^an 
braufUtr fea fram tdænom @oarmn, l^sme 
fo brouøcleøe, fo orai oa brjotanbi''. 8e 
bm^o. 2) te fig ubforbrenbe, omtrent =^ 
bronffa. 2)at (Ogna, ^lanb). — broti^ 
adj.tilbøiefig til at braufta, ti( ^raufHnø 
f. 2)al. 

Ji^caut f. 2) JBaKe, ©ibe of enXerroife". A. 
Siom-SoHo. „^ tindr i ben norbre @nø« 
t^tåndbrftnta". ^)Sat!efant,Srinr.9ling. 
— ^@taa i «ronfn f5r nofo'', booe fin* 
ftKtret for noaet. Sofb. (@(ibre, ^ong). 

Jitaa L" A. fet (»inje, «ib«borg}. 

3raa n. Slmglimt, en! elt S^n. %tl (foitdeib, 
«inie). onoa n. @æt. — ^taa'tt m. 
b. f. %tt (S^olonb). 

Jnroa v. (r, bbe). — 3) ligne". A. |>arb. 
fe brfl^ 4) gislbe, forbre @!^nbfombeb. 
ibm i: ffS)æ oroar inte paa", ojælber 
3le iwo, l^after iffe. ØftL „*^ bra ar 

inga (ingeii) €^ = «gjcff i«ga ©oP"/ 
bor i $. @br. &ebm. Sotn, 9^m. Sinnb. 
^bber ogfaa: Jm UcA (brooiS) inte", fe 
•brao^; «braottor inte", fe b. 6) Inibe, 
i^olbe ^aorbt, » i^avcoa, 9lfi. (^floppen). 
»2)æ pUbe broa, nm 1^ oeit bæ førr^. 

6) .2)0 bra or før beg", fpøoer for big, 
borller bia nøget. @ogn (Suftr). 2lf. bjao. 

7) toge 9a)ttd of, bri^be fig om. i^orb. (Unendbong). „$an b r o o b b' iftie p o o 

ba". Ubtri^tfet fal t!!e betegne ben for* 

ogtenbe Sigegt^lbio^eb forn „bjao illjie". 

^f. brigbop, brljobaft. — 3f. meb be tre 

ftbfteiBett. (Sf. 91. oregda og bregdast vid. 

— braa paa, fl^nbe (brtoe ftærit) paa, 

9røbr. — braabb ac(j. (jiurticO frembretoen, 

om 9[ger. SRebbelt fro %tl 
braa^anbe. „Slfje paa braa«anbe 

J)ag'n", iffe tibligt,iffe fnort. fioH-fØle«). 

„2)æ bi fji paa braa'anbeS)agn ^on næm". 

Dg: „%'ot fji brooonbe ^agn f o mxijm (f o 

Øøtt)^, bet er iffe paa langt nær (fnort) 

mo meget (foa gobt). ^oll. „^uXt broaene 

2)agn joo m." $ebm. (9Knadof), @(Sfbr. 

S^otn. «Snte ^taanaha^s foo m." Seft* 

folb. @e ^iHje broobt fo". 
„ocaab n. ©meltning. (@jelben)*. A. ^\. 

^©roo", „©nøbroo".— «2) ©mørelfe*. A. 

)ib oel: „ta (Sin e Sroo", gibe (ht en 

ceofelje = ©murning. 3nn^. ®ul. 
;,^caabbil (i') n. fort ©tnnb". A. „Xe »roa- 

biliS", til ^ælt) forØiebliffet = tilS3raab' 

nøi^ted. „Broabtl ^eH'e (ænaffe", trøfter 

ben fig meb [om gjør miblertibtgt eøer ^ofU* 

oærf^ 9[rbeibe. %tt (@elIior, 9tanlanS). 
^raabbite (i') m. »ib Slob til øiebliffelig 

@tillen of £»ungeren. %t\. (9iaul. @el.). 
braabenbe adv. fmeltenbe el. ftegenbe. $00. 

^»rooenbe ^aitt". 
braabfaattb adj. m€f> en letooft og ^eftiq, 

men iRe iuft o^b Snteredfe; tilbøielig ttl 

ot oære meo (oo (t) alt uben ^etænfninQ. 

@maal. (^fftab, épebberg) : braofaatt. 
^raabfloø (o*) n. flt)Oenbe $aft Øfterb. 

(9løro3, Xtonfet). „«roofldttg, -flbutøgl^". 

@e „broobfljuga". 
^raabøjerfl f. boftig Sllobning. 9iba. "Sta. 

(^toferoll). 8lf broabaicraft. — oraab^ 

øjocfta f. b. f. a»a. (toferog). 
braabfoøfen adj. fremfufenbe. Wa. (ØQ^lebø, 

93jeuanb). Dgfoo: „b^n æ fum ^rauf ofø'." 
bt;aabl)ip|>en adj. meget iorig og raff til ot 

beftemme fig og toge fat. m/\. @e A. 
3raabl)U9 (ir) m. ^(ubfelig poofommenbe 

S^fi. 2:cl. Sjelben. 
^raabfaft n. |)lubfeligt SSinbfofl. Sronbb. 
braabmoona v. n. mobned for ^ofiigt. 9)ta. 
jf^olum): braamaorna. @e mobno. 
„^taabni^ytt n." A. Sftbm. ©bm. ®ul. ©tjør. 

„3 83raonø^te" = ttl »roonøijte«. 
^i:aabnø^(f)la f. fremfufenbe, forloftet ^r» 

fon. 9lt)f. (^ielmel. ©ulbol). ©e A. 
^raabrofs m. eDer n.? ©fmibing, Jbori 

mon rioer Urbeibet fra ftg. ©4ronb|. ©Hør. 

«3)'e gjort i »raoraffa": ©Xronb^. Mi 

xtx^ no foa i »rooroffom"; ©tjør. „g 

»roorofftom", b. f. ©Qør.; ogfoo = „x 

SSroonø^te", ©tjør. 
^caabfttt(ii) m. ©n f om iffe fon bie. $arb. 
^raabflKta (i') f. 1) bet ot mon iffe fon 

\Åt. 2) = foreg. ©br. »u. 
braabfYj^mta v. = broobgjerofl. SWo. lei. 58 Braabflræma— S5rem3 hvaabfftctma v. {feæmme plubfelig. £)fl(. 
bvaabfhøQQ a^j. otterorbentlia raji eDec ba* 

ftig; ))lubfelig. $oII. £)ft(. 
^raabft^ip (f) m. en iøinefalbenbe men i!Ie 

let befientmelig Qif^^tb i ubfeenbe. &avh. 

— btaabfpipainY.n, f^at>t „Sdxaofnip*'. 
' &Qxt. ^^dt braof))it)a |)ao ftinannan''. @e 

»caabtucft f. Siab^jelp. „Xe ©raaturt". %tl 

(SeØjor. KomotiSbaO- 
braabt>afFer adj.'= broabfaaer. £)ftl. 
3raa6t)en6a f. = Sraobt^enoina. S^f. 
braa6t><rtt adj. = braabfager. $a(. 
Braafaattiøle f. fe brola (o'). 
^caafmit m. = ©laafnut. »olb. 
braola v. n. larme, tumle; om Uoeir; om $erfoner fom befatte fta meb mangt ^e(ft 

æb. 

bræla cbraalfa. braua). af émaating. @bt. ^æb. og fl. ^raol n. 
Sarm, 5;umlen. @bl.3æb.@br.»alb. 3f. „:5taa\ m. ftærlSugt". A. ^. Dg::5rM. 

oraolone f. fe S3ræoeIuna. 

^raama f.@oinefi)gbom meb damper, ©ogn. 

braama v. fe brama. 

^vaanaba^s, braaite £)a9n fe braaanbe. 

^coasfa f. 1) ftort »r^ftfm^ffe eller »roAe. 
a^a. %ai. 2) t)ib og breb og prunfenoe 
(ftærit ubflret) Xing ooer^. 2)al. SWa. 3) 
brebtjolfen, ft)(big og ftærft blomftrenbe 
toinbe. ^at. Slla. (5(et. 9iQf. Dgfaa: ub' 
maiet ^inbe. %tl. 

braaøfeleo adj. meget f^Ibig og fiærft røb i 
^ele 9[nl^gtet; florib. Sæt. — braaøfen 
adj. omtr. b. f. „blanl o braai^fen". „rau* 
^raaigfen^; fe b. ©æt. SKa. — braaøfutt 
adj. omtr. b. f. j»braai$futte o 'oxk'*. ^a.%a\. 

hvaa^ V. n. = braa 4). @oIør, Øftcrb. 
(Vamot). „%t htacA bxit", Rafter ilfe, gjæ(- 
ber il!e ^aa. 3J"<>crf. „braabbeiJ". Dpfaa: 
grafen« 3nb. bro^fø, 3»n^^ff- bcafs, »amot 
i Øfterb. 3f.(?) @. 91. bregda, brå. — 
Og: hvcfzs, bra?66eø, b. f. Øfterb. (Xtm» 
fet). «3)e bræe« itte mæ bi''. 9If braab? 
3f. %. 91. bræda fremff^nbe? 

braatta v. n. (ar) = braa, braaft. 9lom. 
(Set, 6ø(anb)\ Dbal. „%t braattftr inte", 
euer „oe braattftr ingen ^ajt^ Dgi@o. $. 

?:»re66 (e') m. (f.) »robbe, »robføm. «alb. 
(«ang), gi. „»ræbbee", beft. ^»ræbbibn". 

n^vtbt m." A. 05vcfa m. ®br. (SJaagao}. 

^rebeøarb (ee) m. 3øW9ierbe, SWorome. S'cfi. 

^rebegranbe (ee) m. (SIruiSflabe nebenfor en 
„»rebe". S^fj. 

„breaa v. n. (ar), foæoe, oiftc". A. Stølbat: 
;,^ei giængge breegar ute paa 5^r!jegarn 
unbe 5prei6^' o: briga. 

^regb f. l,3færb, »æfen, (SJebærber = 83ragb. 
9{amb. I^elg. ^©tt^gge^rægbi'', fe bcegoa. 

^reøb f. 2, Stopper euerS3remfepaa®(æbe. 
£»elg. fe bregba. 

?^reøb f. 3, J^ant,a3orb )^aa etfttobning^ 
fttjffe. «Df. »ottabregb, ©taffabreab? 

^bregba v.n. 2) ligne". A. 3)a(. ^3; v. a. Pette of».'' A. Wtjf. 3æb. 2fotto. 4) fto|)pc, 
bremfe (en @læbe). $elg. 5) v. n. ønøre 
Øebsrber, ®rimofer: ftoa mebfærel^aa- 
ter. 9lamb. ^elg. »wrægb* ette ©onnom'^. 
Ogf aa: ^brægbe feg'S breite ftg. 9lebrc 
• 2:el. 3fo1Io, @maal. @e bragba. 6) øjøre 
en (ioen gforanbring i noget = bngba. 
„S3regba paa "SStaaU**. ai^f. 

bregba f. ^inbe fom jjør ftd ^^^^ ^i^^' 
benbe, ifsr fom tn( fnalfe meget. S$9leb. og fl. 

^resboftofF m. Sfjørt pt)ntet nebentil meb 
flere ItgeløbenbedlanbeellerSorber; ogfaa 
„»or(b)aflaR''. 9tt)f. %\\ «regb 8. 

^vtama f. flor og ftatelig, anfeelig ^tnbe. 
fil. tal. 3f. %, ^. bragr. 

breøla v. n. = bragia 1). ®br. (gron). 

„bretba v. a. S) fprebe''. A. brøre, _6aIL 
riSloQ. i,d)btt!fe\A. bretba feø: „(^gji 
breier feg'', naar ben er faa ttjlT at bend 
afmeiebe ®ræd (igger ubbrebt tit førring 
ooer ben l^ele Sfiabe, uben at ragel fam« 
men i „^erolar'' ; = ftbreiba f eg. &a. %ii, 
4) V. n. ^brei(b)a mæ nolo", bramme = 
briffa. Si. 2)ai. 3(fcb. 

breibba feø v. n. gjøre fig breb og Digtig. 
%tl (SRauIanb, ©ienjor, SSinje, aRoIanb). 
»$Qn gjæng o bretter o breibbor feg". 

breibfdia adj. meø brebe gfælgec. ®æt$. 
„%x braifebba ftferre". 

bretbfa v.a. gjøre breb, brebe. @æt. „braille 
feø ntt^ (langt at oa fangt 51). 

^retbmetbm.=9[ametb,1Bretbboib. Sftomdb. 
9^m. oq @bm. (Øi^rfEoa og fl.) : ^Sreimeig" 
og „©retmeg'' ; iRbm. (fiberne«) : „S3rømæo*. 
CJgf aa : »rtibpib, @bm.(@anbc) ; ^©reitnb", 
@bm. (éJørA og ^©reioee" 8tom«b. 

bretbflFava. brebe; ogfaa: gjøre breb. ^a.? 
@æt. „%tx ftænbe fti t^førl i fiangitø- 
teuni, §0 bråiflar eut feine ®rftini*, 6æt». 
n^vi braifta mtSlaggji; bu gieff o braiffa 
feTg)" («ane), éebrifta. 3f-(?)@b.5)ian. 
„breffa vii bena", ftræoe. — bretf^en a4j. 
fom gjør fig breb. "Sta. 

breibfia v. a. brebe; fprebe. %at 9it)f. @«erg. 
^«reitla fiøt), SJ^r. brørtle, Sfj. 

„^reibjla I 2)". A. «^f.: „©øljbreUIa" ; 
©fj. : ^tøyHz. 3) enflag« »hilb^greb. @^I. 
(gitja). — ^retbfIel)Cf n. fiø, fom ligget 
ubbrebt, mobfat ^^\th^**. Sfj. : irtSrøi^tYe* 
^øt)«. — ^reibfUtitHx f. mot til „»reit. 
ling^ 3)al. 

^reimntnø m. 3nboaaner af et Soan i 9^., 
boidiflaon l^ber »reimn men mtrt>æret 
fbeoet »renm og »rebl^eim. (&^ ^ Bred- 
helm. 

breFa (ee) v. a. fe bræla. 

treffa f. »inb paa »og = ^erm, »ræbe. 
SKa. («aferaD). Dfteft i gfl: ^re»tt(c). 

brefffiiU adj. brebfulb. ^a, %\{ »reR. 

3rem, brema, bremttt fe »rim. 

^tremø m. $cunlen; $ranaen. -~ bircmfen 
adj. prangenbe. %t\,x „»ræmi''. SRaaffe 
til \ixama. 3f* bog brimfa. 6renflia— 85riflbo 59 «bccitøia V. a. (er, be) t>tibt**. A. 2) v. a, 

oq n. aaa trangt trsnge; Mnqt (frem). 

mt.^fmh. (Sang, $(urbal, @Itbre): ^^øree 

ff (ftt te brængfi, mø I^t ^&>V aat> nolo''. 

,fyai feR no Srængt bs 1 1, før f^an ga 

fe, nm bæ deR troatt". i^SSrængie paa, 

utcmgit fe ftom" (J&bx.). 
ttlSdxnmatStitmmt^.A, ^a(b. <,2)øree ftaar 

i «rængii; e fe« gofn i ».". 
bccnøla y. n. (or) Drilfe, bn^be = brulta, 

brenoia. S^l (Storb og f[.). 3^1. brengla 

\l€La %ng(er i 
^3rcitf m. jhiæf, fom)maet(l^aeffa(; Sræt 

fmn paa et Sleb. — brenra v. a. (ar) 

fnieffe = branla. 9iH. ((Stb, ^onnbal). 
3retma f. = ^renneta. møtoi. Og : 25tmnn' 

t^tto^^br. (Soagaa); ^rennb^m' f. 9^m. 
«brenna y. n." A. 4) ftoie^. 9tbm. 9iomdb. 

^Ørånfn beH paa aa brenne be fe'', 

(Siømdb.) euer -me fe" (9lbm.). „Sdtctinnt 

attaat^ b. f. @br. 3f. attaatbrennb. 
-renna f. bet fom brtenbed paa een ilgang : 

i 8agerobn^ t ^(mile, af ^offe. 9lbm. 
.5oemte n. tSrsnbe. 2i. (dHIin). „Se'ebrænne". 
^3ccmieb^a (o') f. et ftorpebannenbe Ub' 

fdet. ah)f. 
gecii iiew o m. @tof til Srænbfel, ^&mnt til 

9.1 (Mialt, ISonitet fom %.; =2:o.^a(. 

3ftb. «^ør æ goeSrennemo i ben Sl^rs 

^lon^aa)*. — orennemoa f. b.f. Si.S)aI. 

^. 9brf. 6e SKo, a^oa. 
bi euw f oit (oo) ady. og adj. = brennfnøgg(t). 

0^ 
^3cetmbsi9 m. brænbenbe Httraa eQer Sber; 

QNrtuftolme. Sæt. ^r^i^Ibbug" er iRe l^ørt. 
brennbiisa adj. fnlb af «IBrenn^ug''; entU' 

fta^. Xel 6æt. — bcennanbe ^uQa b.f. 

»erg. 
l^vtm^cta (o') f. baarb $bfi. Wta. @e Dta. 
bcemtfaFTer adj. a6eled pCer. Øftl. 
,^5renfTaf. Orsnbeni^tøbr^nbe" . A. StomSb. 

^onfolbrenfte", womdb. 
bromfnor adj. = brennfnøgg. ®ul. 
btennfmb O?) adj. ftoeben, omSTlab. Øfterb. 

(Hamot^rom): „brænnfbee". Xilbren* 

»bcefia v.n. (ar), gwaMge". A. — 2) fnaRe 
og (ee meget f^m, mø(ba(. 

bcefrta? v. (ar; og er, te), 1) pege = bræfa. 
^nn^. : Inr^røf i (ark Salbr. (©ogn) bc4?«f je, 
Snqierf . brdFite ; 8røbr. : br^^^øfie (3nM)erf . 
bneftte). „»ræ^fie o peile". „i)d brælfte 
o a£d''; f^atb. »^læffje ligg aa bræi^fieS"; 3nn(. „^an fat aa brcedf Jo aa ftelt fæg 

Dgfaa : Jbmøf j' 'ti fæg-^ 
nurfte fig meb feb Srofi. ^aa mange af be ottmffCmna". 6teber t Stronb^. boor „ftege" Sebber „htæi' 
Dgfaa »bridfi fæg". ©tjør. 3f. bre«ja, 
brafa. 2) om ©olen : = bræfja. Xtl ($eib' 
bol; Smpttf. „bræffle"). — 75teifjfhma f. 
lortétnnb af fdRenbe@o(ftin i S^geoeir. 
^bal: ^r^røfieloone. 
diaEfn, breøna (ee) fe Srsfn, hlcama. ^reøfa (e') f. ftor, oelbolfen oa ftatefig ^inbe. 
' ©arb.moa. 5lgber,2:el.-- møfa feø v.n. 

ttbfolbe ftg fom „«rc«fa", oife fig fom ». 

SS«gber, ©æt. 
^reilCe]) m. ©rini, ©frænt, »lanb feet ooen« 

fra. éXronblJ. I^fterb. @ogn. ^gieHbreft, 

^øgfieltøbrefl", @ogn. 
^w<l (83ræft) m. = »reift. bcefh y. a. = 

tjreipa (Sleben), »eftf otb Æarbal, $ob og fl.). 
^cett m. Dmbøining = SSrett n. Øftl. 
bretta f. brat 2:errain = »ratta. »a(b. 

(SCnrbal)- 

:»cetta f. »øining dpah = »rett. ®br. ^aO. 

bretta feø y. n. ortbe og lafte ftg, om utaa* 
Uge og forbringiSfuIbe »øm. ^aø. %tU 
©e A. -- ^remiaat n. ntaalige og for» 
bringgfulbe Ublabetfer. %tl — bretten adj. 
(lempt) flg til, ligne = brigba, bregba. 

@bm. C^iørungfiorb, »oronnb). „Sl^aale 

Ber brir attpaa fionnbain". 

»ri n. = »ria. @fi[. „»anebri". 

»ria (ii) f- fl^flt, «oafnnb, @treg; f ære 

fagter: noget = »ragb, »rigb, »rila. 

^1. 8^1. „Sæntebria, (Slutabrta, ganta« 

brta". — bria y. n. »ære fulb af Sc^Rer. 

briba y. a. og n. oribe. (Sn maajle af i^bri 
(brigba, breøba)" |)aaoirf et gorm af „brtba, 
riba^, ®. Sit. rida, «Cng. vridan. ^ar be 
famme gformer fom „ori(ba)", og finbe« 
tilbett, i Xronb^., f ammen meb „ori( ba)": 
bri, bri(c), hvtij bri'i ; »eftfolb, ©enia, 
ginmarf, tronb^. (3nn^. ©trinba, gofn) ? 
t Ztduhfi. ogfaa i @ui)inttm bribt oa 
bree(^bi (fom oribi, oreebi). ^»ri «læ^e'V 
Dribe »anb af flæber, „^u brri bet aat 
Xapp'n?" bu oreb oel %appm tit, faft? 
^»ri paa fæg", oribe paa ftg, mobififere 
ftg; „bri umIKaate fitt". 3f. „bri,bribbe". 
©0. iiaE.: bri, bria = oriba; @utniff: 
bræiba b. f.; 3l)bft: bri, b. f. — fiertil: 
»ri(b)ac og Vii(b)ac (fe A.) m. (3)ørO 
»riber. 2:ronbl^. — »ribel m. b. f . @2:ronbl^. 
^»riet"; Øi« og @2:ronb5.:\»rebit" og 
^»rebit"; ©abelanb og »atbre«: „»riet". 
— bribin adj. oreben. mronb^. — »rib- 
t>o( fe 9libooI. 

»riøb m. ^aar^biroel. 9^. ((Sib, »reimn). 

^rrgb f. afoigelfc ofo." A. (Særlig : I i b e n 
lorffjcl etter tJoranbring, WfftJgning. ©fj. 
[æb. (n.) „^ar æ »rigo i SJlaate m^niaa 
?ofn aa @oln". — 2) pi. »rigbe, Wta* 
nerer, gagter, Ⱦfen. @bm. 9lom3b. (tit* 
bets n. felBrigbeA.) ^»anebrigbe,j!fante« 
brigbe". — 3) !ort Stunb. §elg. (»effn). 
„^an æ ber om ri litå »rigb". 

»riøba f. ftoinbe meb fhram og forbrinaS' 
futb ^otbning, „ti fom gjæng o bretter feg 
o æ gitt o ftout ao fea". ^I. (©eDjor, 
SRotanb). 3f. bragba>. bregba, »regba. 60 briflba— S3rimfa „htiQba V. a. (er, be). 1) foranbre; ogfoa 
v.n. foranbtefto^.A. ©ærlia: qaa ontti; 
nærme Pg til ligne. Zd. éæt 3Ra. 9lfj. 
ogft. @e breaba 2). 9)lange@teber:(ar). 
„^an brigba %(oobe paa ^naa*', ^an tnb' 
jog ^oméfræl. 9^.(3nnDiI). „^an brig« 
bar ett i", faor nogentebe3 efterlignet, ©æt. 
2:el. „^e brigbar ett i o giængg fuml^an 
faie"; og „hviQbaQc etti"; Sæt. Jfian brig» 
bar paa geela", f|)iller libt er jHlettont 
paa^. Sel. „^aale brigba mt)Iie at) ^er 
i SS^gbæ'', ber er mange og fiore 9[fft^g> 
ninger i ©jroget (^aferall). Dg „brig* 
ba^ at>". 9tbg. Sæb. ,^$an brigbe paa 
%ai fin", flægter. 6enja. „83rigbe att« 
paa", b. f. Sfefij. Dgfaa „btyQb, brøgb' 
paa**, ©alten. 4) fammenflijnge, fammem 
flette, foroifle. ^&ht, „d toæit ba ilQe laaleiS 
bu f)a faatt brigba bæ t e" el. ,,i b o J)". 5)= 
bregba 3). Sil^br. — «brigbe'' o. bræbe, 
bmgeiS, om ilfe meget, i Sl^alb. ^aH. (%al), 
%tl (©ettjor). 

25viQbahanb n. Saanb toæbet \>tb „Srigbing 
= bregba 8". «alb. ®br. 

25viQbavtbt n. uftabigt $etr. iBerg. 

^vinbittQ f. en $ounbt ^amp paa 12 Sæg, 
„fiugur". Sanb, 2otn. 3f- Xolobring. 

briala v. a. (ar) 1) = bregba 3), (oæoe). fii. 
^ V. n. t)riwe; gjøre }maa ^npcr eHer 
$meb. ©enja. Sf brigba. 

briøla v. n. (ar), flimre, l^fe pttrenbe og 
olimtenbe. ®ul. ffidxoi. „^t brigle f5r 
&g5m", om fubieftiuefi^^fænomener. 3f- 
breaa (briga), bragla. 

briøflanbe a4i- og adv. ^inberlig(t); for* 
træbelig(t).©i&elg. „3)a gjell breegflan(b)e''. 
%il brigfla. 

„^rif(ii),f. l)©franle ofb.^A. Slog.^ber, 
2cl. „©pringe ^»e alle »riifane" (9fbg.), 
„tit>t ^cile oiie ©riilane" (røg. SRa.), ;,^oe 
S9riil o Safla" (SRa. fii. Sæb.) „øt>e S3our 
o ©riigc" (3Ra.) ; Jnafia bort i S^riigane" 
(©olnbal X 3)al.).— 2)9lbm. — 8)9lbm. 
— 4) bet lettere Xxæt>cixt (panelet, far- 
merne, Snøblerne oftt.) i en Btut, mobfat 
tømmeret. „SSajfa SJriigane". S)al. (©oln* 
bal), SWa. (Øtorebø). 

»rir (ii) f. ftor og fneifenbe ^inbe. Sel. 
©æt. Si. 3)al. Og: «riifje f. Ztl ©e 
brifja. 

^rtfatroU (ii) n. flcmt SWennefle. iR^br. 

„75v\ft n. 1)«. A. iRtjf.gæb. „2)", A. SflJjf. 

ffbriFfa v. n. (er, te), glimre, piariQt; fneifc". 
A. 8it)f. |>arb. ©ogn, ©fj. 

^rifit (ii) f. 1) noaet ufæb^anligt, noaet 
oDerorbentligt. Uuflert unbtagen i 2(a* 
briifti (for ?lO' eller Do«) b. f. Slfj. (Snn- 
»il, ©tr^n). 2) »ciiftic f. pi.? ^tfltet, 
©treger = «ri. 9Jfi. (Snnoil og fl.) „gfante* 
briifne". 3f. bri!na adj. »rilna, aabrifje. 

brik (ii), V. n. prunfe (meb noget ubct^be- 
'«fit); ogf aa: »ære fulb af o|)blæfte cHer 
fornemme S^Rer. Sfi^l. ©ogn. „^o gjeff aa briila mæ bani)a$lagaie^. i,^anfoor 
aa briila mæ tin $ep fo fntlbe bæ 2:raa- 
oar". SKaaffe for ^rbrigla" (hnaa, brega), 
fom „briila" for^brigla''(brega). — Sriil 
n. 1) glitter, $runf. 2) ophlc^t S^Rer. 
m- ©ogn. — :5riila f. belft i glertal : 
SltiRer; ©treger. ©ogn, ^arb. »®ttta- 
brtile", ^rengefireger. — brillen a4i. tir- 
bøielig til ^.griil". mi ©ogn, - itiiU 
hvofs n. glitter. 9lffl. 

^rim(i") n. 1) Sugten af §auftranben eller 
af gfiflere; fteam Sugt af ©ø; ftramSugt 
ooer^.9lbin.^83rim(m),»reem(m),»ræm(m), 
„83rt)m(m), »røm(m)*. ^©iJjbrim (-brøm)". 
2) fait ©ilbeaffalb og anbre falte Sing, 
fom gioe« gæet. ©^l.: „©r^m(m),S3rømm". 
3?. ©altbræm; Slng. brim éao.— ^rim- 
Uift f. = »rim 1. 9W)m.; Slam.: »ræm-. 

brima (i') v. n. 1) lugte af „»rim", ^nu 
(«ure, «gbø^). „3)æ brima (ee, æ, ø) taa be 1" 
2) fmage flramt eEer brænbenbc. 9ibm. (fj.), 
®alb.(@libre,aurbal). „$epambreema 
paa Sungun". „»rænnetnne \>a fo fterft, 
bæ breema". 3)v.a. ^brt)mage'e^ tral- 
tcre gæet meb 5Br^m 2. ©^l. - brimanbe, 
^enbe adv.ftramt ofo. 9lbm. 2:ronbb. „brtj- 
menbe (og bræmancg) fait". — brimcit 
acy. fmagenbe ftramt ftarfft, for fait, ^t)^ 
bet eller brænbt). 9tem. „©iHa e fælt brima*. 
„®rautn ^e en^æem («ffmag), ^an e litc 
bremin", foeben. Miøla e brljma", fma- 
aer f. &§, af „mam&" ; „J^affien e brømin", 
for ftærft riftet. — ^rimefmoF m. = ^bri- 
men" ©mag. mm. 

^rimø m. 1) 9læfeflemme tilufh)rlige$efte. 
A. $ebm.Øfterb.8lom.02:el. „©nmi^" oa 
„93reemé". ©jelbnere om 3Wunb!urtj cl. bl. 
paa (Bt)m. 9lom. "Drimø b. f. Siinqerife, 
«labal. fertil: brimfa v. a. ^brimfe cin 

Beft", lamme ben oeb en „«rim«". Øftl. 
g : Drimfe. 2) „ga i ^rimf n", gaa (fare) 
fanbfeløiS efler fortumlet omfrina. £»arb. 
„(3aa i T^mf n" b. f. »crgend 5g^. ©om 
en $eft ber er fortumlet af ^neDlen; eQer 
tf. ©o.3)iall. „fpringai brom« (brdntf)", 
fpringa fdr infelter. 

brimfa v. n. 1) te fig fom forft^rret; færtig: 
fare op meb oolbfom og truenbe tiltale; 
ooerfufe meb ©fræmmeoro = @ng. to bully . 
Dgfaa: brimfa feg.^arb.2)prunfe,bramme, 
ftaje? eiler: fare naragtigt omfring ? 2:el. 
(S^olanb). „$o giængge breemfar mæ mijlji 
©taf'c". Sf. ©rem«, bremfen. — ^rimø 
n. og m. (Én fom „brimfar", i)berft op- 
farenbe$erfon. $arb. brtmfen adj. ^berft 
opfarenbe. £iarb. ©e følg. 

brimfa f. en ftoalbrenbe Xo«fe. ^arb. %a. 
(»inje; SBille: «rimfe, et aabenmunbet 
grruentimmcr). Wltn „©rimfa* er formo> 
bentlig ogfaa opfarenbe. — 2)iøfe meb 
»rim« begtjnbenbe Orb børe oiftnol nær» 
mere fammen enb be ^ibtil fremfomne»ett. 
fi^ne« at oife. SSrimflum— brobba 61 Srtmffum (t') n. Sfum afJBrænbing. ^amb. 

^. „«ræm-*. ©e „©rim''. A. 
^rtngbdti n. fe Srtngefpol. 
^^nitmYoDlar m. pi. = ©ringef^oler. ^aU. 
IMnQiffacd f. = iBrinactooro. ©all. 
^5rinøcflP)tl (c') f. = ©xtngefporb. 3)ot.: 

^*ntt(c)fpol (o') m. ben f orrefte bnijlaotiøe 
mb€ af be nebre (f Qlffe) dlibben. ^tmø^* 
bal^mo, Shtie). gflertal: 'fpclir, «fppltr 
— Ofl ,f<)oIur* („83rmfl{polur", A.) fom 
„Uttmt. »ottut" af «eb, »ott — . ^aH.: 
^rtfrøefVøli m. plar. ®.92. bringspelir, 
gL af-spolr. ©eépol.— iBringefpela (e') 
^ b. f. 6oan (Scerbal). ^(£ æ f o fleen'c 
Ber lutbe iBringgef^U) (dat. pi.)". — 
ortnøefptl iii) f. (ar) b.J. Sogn. @e 
6pefa, éptl. — 75vinQtfp\øli m. b. f. »a(b. 
6e @rtell. — „Dnbe 25rtnab«inaam'' 
b.f. fmn. 

•^ritrøefporb m.''A. ©oan, ^o% $arb. 

bcmsia v. a. og n. 1) DriSe, br^be; omtrent 
= brenola, brigla. @^tg. 2) forbirre 
eQer foip^rre i Salen = brifla. @^Ig. 
^on brmgta'on faa l^an lom a(b) ba^, el. 
^,9011 bringla'an a ba''. 

.«rmøfiHiI f.* A. mm. 

^5ri«(t')n. l)ftierteIfamUng eller fjertelrigt 
tjøb )ma 6al|ett af unge 2)i)r: Srtdfel. 
Sb. 2)tall. brtø, bred. 2) Kertlebe gebt- 
HimM^er nsrSommen. SeI.(l)'2olanb,@ett« 
jor, ®ranb«^erab): „fdtU" og »tSreed". 

«Sds (it) m. mva. Saal". A. 9{omdb. ©1^1. 

brifa (i') v. a. og n. (ar), 1) optæntt fdaat, 
.»ripng". @^l.|>arb. „»rifa n«) ein (glb^ 
.rSrifa h «jøbn'n* (^arb). 2). gtimre, 
Inrange. ^rb. @ogn. brtfa fea bramme, 
= bri«a feg. Xel. (Sinie). 

ybrtfa (it) v. n. (ar)*. A. 2) gfimrc, prange, 
(neife — brifia. é6I.8iJ)f. jDg: briifa fe«, 
66L 8) (er,te) uboineStj«, aniftre. ©fi. 
9{n. «^an {lo meg fo ba briifte før 

iBuaa". 4) o|)tænbe „«riftng". ©bl. 

bcifPCr) adj. liblia Jib^ilb, libdmobig ; meb 
Itæ!$oIbntng. 9&m. briflien, b. T 9{bm. 
éogn. „br^l i nuaa". ©e brtffen, A. 
3f. (^. brisk. 

bnfra (ii; v. a. og n. (or). 1) brebe, brebe 
nb. SKgber, ©æt. Xef . ^Srtifta$øt)e bæ( 
uitfift"' 2) = briffa (i'), bramme, „»rttffa 
nce ett ni)tt ^laaø". Ikiber fig i S3etnb' 
sing banftetig abjnfle fra breibffa. ^ybriijfa 
feg*, ««gber, ©æt. 

J3rnra (ii) f. brammenbe $er[on. Si. 

dciffeKzf (i') n. «f!og eHer 3nfu« af ©ner- 
finfte til at renfe, „bata", ^ar meb. otrtfTe" 
hafa Y. a. rente beb S. ^aU. £)ftl. (©uft. 
og J.).~^rtirebrirfe m. lab buffetener. 
t!ol ©e 85mfe. — irtfYefiit (nu) m. ener 
neb mange og ober l^inanben frøgebe^rene 
= Imnglutt «rift «ejtfolb. — l^tifh- 
foøcm.tfft ftolformtglcner. Dd(o: 'faQa, — ^nf¥el05 (o') m. «ffog af (gnerfbifte. 
Øpt — ^rifftfrnytria f. Snerfalbe. Sel. 
Samle. — ^rtfletceaf n. Salrite f ammen« 
logt af d^ebærfaft. &aU. 
briffien (i') adj. liolig, fe brijf. 
^rtøUnø, ^recøltnø, fe Sb^Itng. 
^rtaa n. S^n. ©æt. ©e J3raa. 
^cioøba f. = 83mgb. »of3, ©ogn. «©atø« 

brjogba". 
„^cio$ n. »r^ft*. A. 4) et «årti af «obet 
(,r«ab, iRot") nærmeft SWibten „«uul'n* 
efler JSaIb'n".*JD3Io: „»røft", ©aalebe« 
mebbett fra røer. fiertil: ^»»røftbal!", 
fflBrøftgarn". 5) SfiJIeoobetiS (Snbe))artier. 
«eftf^flen (Slfj. og p.): „«røft''. 
^rioilbanb n.beneberfte af be banbret om* 
Iring ©tabren Hggenbe9leg. Sanb,«uff.: 
«røft'. ©))neé nogenftebd at bære be opret 
omfring ©taoren ftaaenbe 9leg = «rot. 
^rioftbrune (n') m. .^atøbr^nbe. Siogalanb, 
meft: ,,«røftbroone"; Swwb.: „«roftbraa- 
naa''.--^rjo(H>curt6? m. b.f. Slogalanb: 
„«røftbrnnn". 
^notøoDle m. aftellemgutb, Diaphragma. 
9ibm. „«røft'", ^ebber ogfaa a^bgaofe; 
fe ® able. ((£t ^«røffgable" o : «ruflet neben- 
for «rtjftbenet, er ogiaa optegnet fra 9lbm.). 
„:»cioiH?iøl m. ©bfen-'. A. m 
^rioihrit) m. «æbbom, fe9ftib. »i^f.: „«røft* 

reeb". 
^riofhfot (o') n. ftantereb for ©nbeme af 

giflemettet.. SJfj. ©e ©!ot, «rjoft. 
^rjoftfprenøja f. fammenfnørenbe ©biben i 
©piferøret, l^elft efter fnerpenbe ^be (^g« 
gebær). §elg. 
^cjoilftoff m. = «rinaetre. ©fij. 
„^rjoiift^tbe m." A. 3c«f(t)fx)eea, ^elg. 
^riofmoab m. = «rjoftffot. ©^f. 
bcjofberffiuf adj. libcnbe i «raftet. 2el 
„bnota V. br^be". A. brotta og bronba, 
««gbcr, 2)al. „brjote ©au(b)r beg^nbe 
at foge. %tl ©æt. „brtjijf Doænflap*, 
i)ppe klammeri; ©tjiør. «broote fe fmaa", 
bbm^ge fig ; ^(&ht. Xtonhi. (br^nf). „broote 
fe te", ooeroinbe f.til,®br. „br^ijf Dft", 
ftøbe kolbøtte baglængd; 9lbm. ^brouta 
eut*, næfle(^g); 9Ra. „3)e braut i mæ 
^", bet brøb løft: ©æt. „%>ax braut i 
o frouft(flongeft)"; ©æt. „^an braut paa 
bæ", ian berørte bet i fin2:ale, ;,flog" poa 
bet; 9Wa. 2el. „©fiflj'n brJjf«" = bAt ab; 
Øfterb.; maaffe bog af „br^" = brigba.— 
„b r t| t) t e « r fa" bølge ftn iRatur = ,,blite 
a." ©®br.«orbal. „b r ^ ^ f «" og ;,b I e e f 3 
21." ©maal. 
btrfpten adj. oolbfom. 9l2:ronbl^.: br^tin. 
brpbba v. n. (ar) 1) fpire = br^bba. 9lt)f. 
©]§l. ©Jronbl^. Dg: brobba feg; ©^l. 
2) om $aar: bife ©ptbfer («robo), bære 
faa eder faai©pibfeme=br^lla(bri)bba), 
feb. 9it)f. „9iebafEtnne brobbar oænt", l^ar 
balre ^oarfpibfer. Dgfaa: „91. æ bænt 
brobba", a4j. 9lijf. 3) v. a. borttage ©pi- 62 Brobba— ®rott< ren (^«tobbtt" et^lX færlig af Sartof[cr: 
„brobba potete'', ©ffi. : ogjao: @øm unber 
ID), mq. (d^e ^robbittø I. = ©r^bbtng. 

^robbe^m. S^brobbe: 
JrcfCo. %tl (SKoIonb), Slbg. ((J^te og fl.) 
Dg i (gbje : Trolle -- font ^,©1 or for 
©ifobb. — Dgfoa 25toU m. 9iba, 

htoQba V. a. (ar) forgribe eHer forbøie et 
Scbcmob=brigba. — Sroøb n. 8fort)rtb« 
ning. Slfj. (SnnuH ^onnbal). 

^rosoet>et> m.ltSæt) meb 9htber af løftliggenbe 
Xraobe; ^tøQbtplaQn rx, ^Sgber. @e 
©rogb. — 25vøQofvim m. Ztl tør »ære 
%iUtmpmnQ af ,83rotft)ttef", fe b. 

„^cof (00) t!" A. 2) be ^ombaanb fom er 
anbragte neberfl om ©tataren meb 9{ob« 
enben lobret ^aa forben. S^eftfolb, iBufE. 
@e ©rjoftbanb. — „tSroof inbgaar i en 
lbel^ei@ammenfætnnv fom inbel^olber neb« 
fættenbe $erf onaltaralteriftil, ifær i 9erg. 
„Safabroof, 2:obrooI, ^ubnebroor, ofo. 

^cor (o') f. = a3raal f.; til ©finbberebning. 
m. (gritia, gfieOber). Dgfaa 25toof S^l 
(@torb, fom ^oo^jen** o: o|)en). @e be følgg. 

^cof (o') n. é.axot>t, t^fle og ftioe ©traa i 
$(ger eder (Sno: grooftraaet ^alm eller 
&xai, £)• og »Wgber, J)al. — htofvafftn 
adj. arooftraaet. @æt. ^a. (9. 9^. brok, 
flet &xæ» {(Sltaiht^). @e be følgg. 

brora (o') v. a. ogn. (ar) 1} fPubbe og brijbe 
meb dentagne^tøb og ^f; ortnié. @æt. 
„Øritfn beoe brola fo Uengji paa $l)nnæ, 
ti l^an 9eoe brola feg m"; „brole ubp 
ain fiaaf'e". 2) = braafa, berebe ©finb ; 
6l^t.(2fitia,8fieIIber): ogf aa htoofa, @^I. 
(@torb); til »rof (»roof) f. o: «raaf. 
8) = braafa, larme, onlbrc. $arb.(UIIeni^ 
oang, ^t)or „braola* er berebe 6!inb). 4) 
om «[ger oa (Eng: i^ære eQer otfe ftg [om 
tSrol 4; oolfe o))ftioog groo. 2)al.ngber. 
„$^giæ ^eo brofa te (vcpp) fo fælt". 
;,$aaimn brola f o vpp i 2Baa", ^afmen 
tog faa ftor $Iab^ oeb fm ®roo^eb og 
@tt09eb. Dgf aa: „2)etta®rafi brofar feø 
f o Vipp, o tet flift 9tom; b'æ noIoiBroI''; 
@æt. 5) brofa ftQ, tage oolbfomt fat meb 
9[rbeibe; arbetbe anftrengt og (armenbe. 
(Bfil aJlebbelt. 3f. brola, A., brofta, bmfta 
og br^Qa, oq maaffee ®. 91. brank 2arm. 
fertil oel oofaa ^aafaanole f. meb famt 
be eeniSbet^oenbe ^raafaofopp, •fi^r^Q, 
"latip (@(Sfbr. $ebm.) en larmenbe, oolb« 
fom og ^nfmidlød $erfon, (Sn fom „brøfja 
fe fram". 2)e funbe for ftn gorm ogfaa 
t>ont ubgaaebe af „braala 3), (arme oul' 
bre", l^oiiret i bi«fe (ggne ofteft l^ber 
^^braafaa" (o: brola?) meoeniS „brafa" nol 
ooeralt ^er Itjber „brala". — ^cofing f. 
fritten, @Inbben; Sarmen ofb. 

^rof a (oo) f., og ^roof og ^roofc m. bro- 
get ^t)r meb ftore $f etter eQer ©Ijofbe; 
m(ig $e|t og ^at. SRaftuIinet er noget 
ietbent. D«to, @maal. »epfolb. 2) :5roor f. Satti^ngel; af bet at ben er brofutt 
.brooIaot% fKoIbet paa ^\!bnnt. ©tjør. 
9t, @tt. 2)iaII. : brol m., mørl gflæl; brof m., 
brol(a) f. broget $eft. 

brofa (oo) v. n. (ar) inbblanbe ftg i utieb« 
lommenoe Xina meb mt^nbig oømmenbe 
(Skfficeftiabeb; (aoe fin r^nlebe 9tofe aHe- 
o^ne. firugeiS mefi om Wtctvb, mebend 
„^fta", brugeiS meb omtrent famme iBet. 
meft om Ibtnber. ^hm. (%inqt)t>U). 3f. 
&. 91. håbrékast (båbrék) te [\a ot>er' 
mobigt og b(.; eøer (og) @o. 5biaU. brolog, 
ftæbij, %. brogen, htetfe og bl. 

^rofefmimpa (oo) f. bet neberfle tobelte 
$arti af tBennæbeme. ^aQ. @e6tmmpa. 

^roffa f. «rinl=»rella: fe A. %tl (9Ro- 
(anb), «bg. meb @æt., l69[gber inbtil 9i|« 
lanb, Ibin og Siotlanb, incluf. „treffa" 
oeftenfor; ^^wclTe'' øftenfor. 

^cofffit (00, ii) m. ftlafe af to 9løbber. 
9Umt. 9ifj. @ogn. 

bcofta fctt (o*) V. n. (ar) ftebe fig ; ifær te 
fig ioreone)Baberog9<^ter. $elg. (fjotta. 
»3)æ naan pi^gge motn bu fær mæ". 
JDpfaa <,brafta, V., »ralte" pi. j&elg. (9le«ne). 
Sf. brofa, bmlta, fprolta. 2)i^fe Drb minbe bog ogfaa om brogba v., iBragber, (93regb) 
ofo. fooraf be ifølge ben ^elgelanbffe SfoX' 
(en meøem ^aorbogbløb&onfonant (unbe 
oære tillempninger eQer Ubtaler. 

»roU, Trolle fe »robbe. 

brolif adj. foær og Iraftig; mægtig. 9efl- 
folb, ^abelanb. „d ftor aa braaYff^fænte, 
9Rerr,lhi''. «©tuutn gforbefe faa br5li!*. 

^rolt m. brauter, Blttfitt. $au. ^il brolta. 

brolta V. a. og n. (ar) 1) tumle (meb), fare 
uoarligt (meb); oælte og br^be itu oft). 
9t^f. (Sulbal). „$an brolta mæ S3aatn a(t 
te ^an flo 'an funbe". i,^u broltar funbt 
alt f amen". 2) (arme, bulbre; braute. 
S$of$,®^1.9i^f. @eA. (SI. 91 br()]ta oælte 
ftg. 3f. hxalta (bru(to). 

«Scom (oo) n." A. @ftab af SKeta( eder 
%xæ. éhl Wtdbhtlt 2) gamle 9Reta(fager. 
oafaaaf@ø(o, naar be $ar)Bærb lun fom 
aReta(. Sroomm, (Stbr. 9iomiSb. 9lbm. og 
gfojfn; ^r^mm og J5vymm (©rømm), 9lbm. 
og momdb. ;3raamm og ^r<rmm,8t:ronb6. 
3f. (3J. 91. broma »rubj^ttc 

^ronbe? ^og ti( ©rænbeoeb, nær @!or- 
ftenen eHer @ængen. 6ætS. „2)er liga 
ftin baile»raanbffubbe mæ»eV. Sjel. 
ben faalebeiS. Dfte: ^raan6tn(e) beftetnt 
plur. aibg. («amlib), 2:el. (9h«febal, SKo- 
(anb), ©æt«. Zel (Étnt«eib). ;,fee'ebraan. 
bine; burt i S^e'ebraanbine". 2)et fer nb 
fom en 9^banne(fe efter 2)at. grlwv^taonbo" 
af ^©ranb", »ebfbjWe. 2)er fioe« oafoo: 
,,Øffæ ligge burt i »raanbo*. Sæt. »Xel. 
25vaanbSftaa f. b. f. Ztl 

^ronf, bronfa(l, fe iSranl. fttofa— S5totttiitfl 63 ^3rofa (o') f. Stprmbtjge". A. »of«. 2) 
fdtMt, ot>er^ot)ebet«^oan.$ag(broja,9iegn' 
ffto]a, JBhtbdrofa. orofb »ODærdDroofoo'' 
Obr. (£om). 3) bolbfont @torm af noaet 
Imtgere Sarigbeb enb I9i)ge; bend enleite 
@t9b ^ebber «r^ftga". $arb. 3f. S3rø^fa, 
S[l9t)fa. 

3cofe (oo) m. en flor Iraftig oa ftatelig 
ftorl. S)aL (^aftef^ob). 3f. brøfeleø. 

broffa(oo)Y.(ar) brttbe ftg frem, tbingejlg 
frem; gjøre fig oolbfomtjjftlbenbe. vca. 
(»jenanb, Sauobal)/ SI (Sbin). ;,»rouf{a 
aa bro«ta (p: brjiota)'. ^&an brouffa fæg 
from foife bsr æ". „$u broufia 'Ije mæ 
SRttobel" 6ammeftebiS brauffa; fe b. 3f. 
(B. 91. bijétask (og bijozka?). 

,3ro6ma f." A. »cafit, SW)«. „«Idrbrdfn* 
= Øolebrodnta. 

^3coøfe (o') m. øoerftliggenbe ©ængetst^pe; 
ofte af fammenoæbebe »ifhrimler, „^Ue^ 
brodfl''. @cct. 

3ro^, ^i;o^ f. fe 9r^^a. 

.^^Jcot (o') n. 1) »rub, »rtibniM*. A. ©ærlig 
=,iar o:2)ijfk. éan.m«gber. St^ggje« 
brot, fteifjebrot. „%aa ©rot paa tin* = 
«faa %aV, faa orbentligt (Sfreb eller n(^ 
ften Doermagten; "^amU^XtlWta. Jtaft 
xS&taattC&tfStt)", eanq efter ®ang; ©eft- 
folb; feifafi. .2) »rombinger. 9fa)rbI.''A. 
^) -pfti paa »rot. 9torbl.* A. 
ir. ^4) SBuIber". A. »bf. „5) »ræf- 
j*. A. @b{. @ogn, @æt. éott. ; aSalbre« 
,©røt''. „l)tMaq ofb." A. ©ærlig: ub- 
fUioenbeShræm^attebrot". @æt.m$all. 
.10) »affe i eøen. 9lorbI.' A. ©bL — 
,ll)9rinl ofb.'A. ^att-XeiaKa.; ^arb.: 
•«ggjobrot*, ^(Koabrot* = «run. — 13) 
irttt= «rote, »rul SWj. 14)$cftef^gbom. 
6tKKt; i ^»einbrot 9nngbrot, »(obbrot''. 
@ct — 16) Oplafteffe, Spt^; af brjota f eg. 
Øbr. (01^, (Skmdbal). — fertil brotftrbuø 
Mda. balnt, færbig til ot fpt). ®br. lH;o(t)ø' 
^ a4). b. f. ®br. 

Srag'r*. Xn ©rote m. 

,br9taro')y.a. (ar) 2) welte fammen". A. 
9^a. é^I. ; ©Xronb^. ^braataa''. — „3) bul« 
bre, (onne".. A. Set „brota paa*', toge 
tttNirligt og larmenbe fat oeb et SCrbeibe. 
mtri'&^tm.- 4) beforbre oeb ;,©rot\ 
©nrfftong. ©bl. 9lfi. ©æt. Si. „brota Simbr, 
©tein*, i^m er altfaa eg, flere Drb). — 
brota fcgy.fantle flai»©rote^ fiob.Sto. 
— 23raataa-anøtt i. wmer fra »rognin« 
gen af 2m efler^antp. ©maal. 

^&i9ta (o') f. 1) ©rage". A. ^rotu. %tt; 
^3r^tu, 75taatu, ^rootoo, ©maai.9iom. 

gao,^belanb,©eftfo(b; ^3vote oa ^rdbe, 
b. »2) ©nib i et (SHærbe*. A. Sraataa, 
9{biii. 3) == ©htteHU), ©4(. 4) en ©ul- 
brer^ Sarmer, ©liænbegjæft. %tl JOgf aa : „^cftbrotu" ; „$u«brotu^ ^udt^ran. — 
^cotuFJeft m. = Æjeftbrotu. Xtl 

bcota (o') adj. bræmmet, tel. „©iibrota^att*. 

^rotabuø(o') n. Ur^bdlammer, fe©rotbuiS. 

^rotofot; (o!) m. en uoarfom og oolbfom 
^fon. Øftl. {©anbdbær og fl.). — .»rot- 
otbetb n. anfbængenbe, oolbfomt og (ar* 
menbe ?[rbeibe. ©|l. »^f. — ^rotatof, 
et Iraftigt men anftrængt ooooIbfomtSil* 
greb el. fag ; „©Ii|)pertag''. ©bl. 9it)f. $arb. 
og fl. ©e ©rot, og brota adj. og v. 

brotatea(o')adj. og adv. 1) oæ&ig = brota 
adj. 9U)f. (©aub, ©ulbal). „"Hattn æ brota- 
leg i iat**. ^iæ ba brotaleg telaga ao 
ob(e2:ing''. 2) grobbolfen; om Slanter,^ 
00 %olt = ftorbroten. %tl (9iaulanb, ©inie, 
©eujor). af. br^tjeleg. 

brotafam (o') a^. ooibfom, ^aarb^ænbet 
og uagtjom. ©erg. 9thm. htaataafam, 
©S^rono^. ©t)ør. ©e brotfam. 

^rotaf¥are(o') m. foag ©nejlortje; »»©fare" 
Jom brifter unber gfoben. ©ogn. 

„3cote (o7m. 1)". A. ©ærlig: enlbifte^ob 
fom en ©tøm« ber ligger fatbt paa ^agt, 
bar til ftt Seie ubenfor ©iet. ©tjør.: 
oraotoa. <»Sigg' paa ^taatann = liggja 
meb Dtte. ^elg. r©inbal). €n f(ig (haaxb' 

gr) ©jøm er ^rotabføm „©raatebfønn, 
raataabi^nn", = ©rotbjøm, A. 9U)m. 
^e(g. Xronbl^. „©eebraataa", ©rænbe- 
fob, 9lSronbb. fiertil 25tixataava<d n. 
(m.?) $ob afih)i^ogSo))'(Snber; ©olør. 
'baol n. b. f. jSfierb. 4) ^at, ©maafloo. 
SJfj. (©reirnn, gnnoil) „?larebroote". Dgfaa 
»rot „«arebrOf'. 9lfi. (!&loppm).— „gdu, 
no tenlj' eg bu ffa gjere ©rotanel'' nu 
ubretter bu bift noget port I 9lfi. 

»tote (o') m. 1) ©rub, ©rebning?; «n- 
firængelfe meb at br^be Jig ©ei, afcøte meb 
at fomme frem. Sførod, @u(. „^æ oa fælt 
te^roataa fdr me aa laamaojramibag''; 
ogfaa .9lanbraataa'', oolbfom ^nftrængelfe. 
2)0anDretS(abe fom fliærer fig afbr^benbe 
inbien©iergjfraaning; Serra^fe; omtrent 
» „©aataa'^ o: ©ate. dteto» og Øfterb. 
(S^nfet^SQ^Ibbal) „©raataa"". ©rote ^©raa« 
taa* o: $ob ftnbei? paa be fammeéteber. 

„»rotboøø n.'' A. Dgfaa om fløbt @grebffab 
ooer^ooebet.©bL »r^tl^øa, 9{orbI. 2) en 
fom ftabigt l^atf er og ftiænoer. %tl (©eH' 
lor; røtte). 

»cotI)orøa (o', o') f. = ©rot^oog 1). ©ogn 
(Særbal). 2) ©lumi^eljlub. ©ogn. 

»rotl)uø (oO n. UrtjMiammer. lwt)f. Zi\ 
©rot 6). ®. ^. brothiis. — »rotabuø n. 
b. f. Zel (©ettjor). »I ©rote 3). 

„»rotfpitel m." A. »cotfpitebl, ©of«; 
„©rooffiHl" og ^©rogbloitil*. Xel. ($ø^ 
baliSmo). 

ir^rotninø f. ©æltning ofb.'' A. ©uff.: 
»r^tnincc. — »r6tninaøel:> f. en minore 
d^lo, ^oon tømmeret førft oælted ub. »r^t^ 
ninQsbam m. S)æmning fom famler ©an« 64 Srotning— SJruIc bet i flig (Sit). Sr5tninaøl)afa m. bobbelt« 
ftoget XemmttfiaQt till3rotntng. ^r^t" 
ningsfat m. Zømmtttxtlttt, iBuff. 

^rotpentttg (o') m. ^ænac font betale« for 
Opuag af ^anbel. $aib.: 25tøtvce'itm- 

^cotfl?at)l (o') m. ©t^rtfø = Sdtomp. S^f . 

brotta (o') f. brat Xerrain; brat »affe = 
,Sratta. @qgn. »^tao iBrottao aa ne pao 
Slotao''. orøtte. &an, og Salb. Ogf aa 
„Srætte", «alb. fe »retta. 

^rptuU (o') m. en ft(erf, men ubel^ænbia og 
oolbfomnrbeiber. 9^m. og 9iomi3b. ,,9raa' 
tul, »rdtul »rutul; og ^rutuØ? <& og 
«RXronb^.: »rutul. 

„:5tu f. ©ro''. A. »cftemt: ^trtm'no? tog 
©rcu'æ) $arb. «of«, 2)al., mtb 3)atib 
^ruubne $of$; ^rtui'na,^arb.ogm.fI., 
abfttØeiS af nogle i ^arb. (uøendb.) fom 
Hccufatio fraStomfnat&en „»ruæ, ©runæ" ; 
^ruti'ne, m:tl (3RoIanb), @æt. (en). 
^troo'ee, Ztl (»htie, Mol »troo'i, %tl 
(mauIanb.Saarbal&bitdeib, @eQjor). Drbet 
bebber ^ruun i $alb. ^aU. 9iha. (eu). 
»^gber, ^al. (Sunb) : ^roptin og ordun 
i »agbcr (øbre ©^goer) : ^troon i Xtl 
(9{idfebal og treungen), fjftertal *. ^rrv'na 
— og „«ruu'ni ©mu1 (-ee)" — i fiat og nuggjen, lalbeiS (Sn fom føler aftfor ftor 
^iibøieligl^eb til at bære nær ©ntben"; 
a4j.?— éinra(Iagn.=5BrubarfIaatt. @^I. 
„^rubøume m.'' A. Ubtaled ^^©reugum" og 
„©r^ugnm ('Om)" i ©^berogfl.; „©mg- 
gaom" i Xtl og fl. „Øruurgaam", 9lom. 
„©ræu'ne^ om {tore ©roer/ — bcflemt 
:5vfyb'nan i ©«aber, S>al. ®. ^. brjr. 

75vu f. fremf))ringenbe^ant; ©r^n. S^^m* 
menfætnn. „C)ubm'',Øtenbri)n;2:otn. „^ 
hm", Stani af ælbre ^^ ianifi ©rebben, 
l^biden ^ont ftaar fom en „Sluut" ober 
ben fenere bannebe ^id; 9Hngerite,^øb^ 
^erob. /r^annebru", $anbend gfremflmng 
Ober Øinene ; 3æb. „^mbtvL" = $ei«^^IIa ; 
Mnattilt. !3f.©mn; ^(ngf.bniøienbn^n; 
2. ©rane og ©rannebj.; Oræft: ophiys 
Øienbrbn og (lubenbe) ©jergft^rtning. Se 
„:5vu ©rinX ©bm." A. (unber ©run). 

„^cub f. ©rub. ^nir*. A. ØflL Sibm. 
^ronbb. 9l^f. 2) ©ruffet ftralø nebenfor 
rbogenfor) ©rbjtbenet paa ^i)r. ^ronbl^. 
vihm. ©uft. og Xotn : „©mur". Stine» fom« 
meftebs at oære ^ ©rubarbite. 

Sruborbite (i') m. 1) ^obebet af iBaarbenet 
= Slænolbein. @ogn: "©muabite" og 
;,©murabite'; ©albre«: „©mubecte". 2) 
^sfljel? 911^1. ((^fingabal). 

^rubarblom m. = (SmeUa, Silene inflata. 
$arb. Wtchhtit: ^nmtablpm. 

„^ruborbrr m." A. 9Umt.: ©murabør. 

i3rubatfiøl f. = ^oD^obbe. 9it)f. „©mura«". 

25tubat\)aat n. løft (falfit) $aar til ©mbe* 
^^nt. 3thm.: „©mura-". 

^oibaclab n." A. ©eft %tl — ^rurenuttsje 
m. (Sn fom iføloe en f ortængft oftogt ©n^I' 
lupdffil ^abbe ©mbgommemS 9cettMfieber 
ligeoberfor ©mben. Xel. (@auar, ©cujor, 
^itdeib, SRoUinb). mit f^at: „bmr^ >9 1 

— „15tubfona f." A. SKeb lort U : ^5cut 

f^noo, (Sfbr.(©aagaa), ^rutfønU/ ©alb. 
(©ang), 25tutpift, ©aagaa og ©ang (og 
rr'pifle"). 

75tublaQ n. ©rubefølge. ©ofd. 

„^ruMoup n.'' A. ubtale« 25tubl^up (oa 
fin) i ^arb. (ih)amm, UØeni!bang) og fl. 
@teber t @©erg. — ^ruMotipøbob n. 
©ub om (Snbb^belfe ti() ©rtjøu^. ©maeiS 
ogfatt' fbøaenbe, om en ti(f ælbig Dmbøimng 
(©rett) af 9leberf anten af toinbeme« t^fU 
©Qørt. 8æt.(©bgIanb):„©r^baupdboo''. 
2)ette bebber „©arfelSbrett'' i 9^re %tl. 
(©ttuar). — bruMoupøfør a^j. fRHet Hi 
at aaa i ©rtjllujl). $arb. 3f- "^ttitfn. — 

— oniMaupøgjerb f. Xilberebelfer til ©. 
^arb. 

M^ruMib n. ©mbefølge''. A. ^nuiblee, 2)a(. 
Si. :5niulee,Si.m.9{bg. ^rtiutrli ffiom. 
(«urfCog). 

25tublyb m. ©mbefølge. ©eftfolb :^nuircly. 

^ruboft (o') m. omtrent = ®umbe ; til ©rijl- 
lupiit>\t „©ea i ©muroftn'' gaa ombring 
og famle ferfl ^ctVt til benne. SRebbeU 
fra $arb. om en næften ubbøb ©li!. 3f- 
©upab. 

^rubonn f. ^ilrebning af ©mbeubfUjr. ^tL 

^rufeffo n. @teb eøer 9[nlebmng til at an* 
bnnge ©ro. 9iom. @e gefie. 

^^nigb f.'' A. 9lbg. „©towtebruab". l^vuaba, 
^a. og f(. ; ^t^gba @ogn; oripgba ©ofd, 
@ogn. 2) Sbærtræ, ^oori be bagre (gnber 
af „9iimame" paa @lebe er fftftgjorte. 
24ronb^. 

;,^cugba f. 1)". A. STOa. 9leb. 8lbg. ^l. 
ffiBxo»; 3ttfl$- ,»©mgb"'. ^2:raabrugba''. 
Wta. 2) = ©ragb 2). @2:ronbb. og 9&m. : 
„©mgb'": @ut.: ,,©mgbe-'. 3) = ZaaH 
(^aorbunbt) i en grlette. @æt. 

^vuQQ n. bet bn^ggebe. $arb. ^®obt ©rugg". 

Sruøga f. ©rt)gmng = ©rtjgg A. 

^oiP (u') n. ^al tæt ©maafloo. @fj. (gførbe, 
3øIflrX9lft.(©reimn, fieiben). Ubtalt„©rul, 
©røl ©r^r, og næften "©rool". „Harebrnf, 
^eggiebml, Siaunebml". @e ©ml 5) og 6) ; 
og ©mie. — ^©ml" er i 3totbl ogfaa 
Sarm og Dprør i @øen af gfugle og @øbt)r 
fom forfølge @ilben. @e A. 

„btufa (u') V. a. bmge". A. Drbet ^or langt 
U f ijbltgft : omtrentT>røuf a, ht^a, hv^uQa 
og br^uga i ^al. ©9[gber; br^ufe og 
breufe i Sæt. og 9{bg. @om i 9ng. bnican, 
X. brandyen. 

75tuU (u') m. 1) ^at = ©rul. WtaaRt fnn 
afC^Detræer: „^larebmlje". ©f j. (3v«>^wc- 
bal). 2) ma»\t of tbifte eØer fmaa (Sirene 
efter fætbebe 3:ræer. 9l\i. (3nnbil), Sfj. IBrufc— ©rufc 65 (SJ^oImebaQ. @jelben. 2SUtt ubbrebt er 
^TOtt". ^vnfabunmt m. $06 of fam« 
mcnfoftct ;,«tufie'. Sftj. ©fj. ©jelbcn. 
.5nifø4aaft f. 2:»mmcrftooet. Zel—T^vufs" 
leggja? f. b.f. 3lthtt %tl „^tuUUaat", 
— Titufsmann m. 1) ^ant> bejtjftfttget 
meb 2:øminerbrtft? S og omlring ©(ten. 

2) = ^cuFotr o: got^agter. %tt. — 3mf ø" 
i>clta f. = 2:tmberbeIto. 2:et. 

^)ntfDtø (ti) m. ©fif og ©rug. 9lbm. 

drulta V. n. (ar) bulbre, lanne, ounbre; omtr. 
= brotta. 8*00. „2:oraa brulta". — 3rult 
n. Sortn, 16uloer. 92t)f.ogfI. — ^trultm. 
raa og larmenbe $erfon. ^al. Dgjaa 
:5tylt, Dot. 

,^3rumn. l)fiøto!nopper''. A. ©otten: 75t^mm. 
Dm Slofter: Prbøm(m), Øftt. „2) friffe 
dt>ifte ofSøt»træer tit gfober". A. Tivo^m, 
fU\>.; 3rom, IBflgber. 

»bruma (tt') v. n. (or) 1) ff^be ^op^jer". A. 
Xet. (SKo ^broomo")- «2) fomte ^«rum", 
Sbifle^.A. broome,9leb.; broma,S5?tflber. 

3) æbe JBrum", "Søtjfnoi)per. $orb. (møV 
bat), „mivcpo broomor". 4) v. a. „bromo 
eiotbee'n* o: offtæbe ir@iat)Dtbn'' benS 
««rum^ 21 

trumfa f. fbær og tnngfærbig og ffjøbedtoi» 
ihmtbe. 2)ot. ©ogn. 

.brun adj." A. broongn, 9{0ilerb. 

^cuit(nu) f. l)^ont''.A. 3f(cr i)ao »ræb' 
ber, 6^t. „2) Ølebrt)n". A. 75tceun og 
^r6un, »«goer; gtertot „©ramne" (6u). 
„©ninn", glertot ^vyfna (Stugc-), fioU. 
og SBotb.: ogfoo „©ru'ni*'. ^roon, ^ler- 
tot 25tytvat og ^©roonir", iet. ^©jero 
TSryynttZ^ rtjnfe fine ©r^n, W Sf . iU- 
br^nt. »Du'^ru*', 2:otn. ©e ©ru. 

TStuna (uO f. 1) ©rænben = ©rune. (Bhl 
(SiHo, ©torb, Sfiellber). 2) ©oot. ©ét. 
8) ©r^nfe«/ ^«^« « boppen, ©^t. — bruna 
V. n. = bmnoo. 3æb. — .Brune|>(A*ma f. 
=> ©runebtemnto. ©^t. 

^nina^(tttt)in.fttom|)e font forbinber ^og« 
\ptnttnt? ©of«. 3f. fiaooe'Off. 

Hoinao^ (nu) m. = 3tofteftoR. 9lfi. 3f. 
®.9{. brénåas. 

^5ruitb(n*) m. = ©ofnteiiS. ©æt.; ©e{i2:et. 
ODOfo 00 Soorbot): 3roonb'e. 

^3runb m.fion'9ien;ntaoffenærmeft=©runb' 
ftebingnc b. $olL(«oO: „©runn". 

„bmnba v. n. (or)*. A. „(ginirn brunborg 
noar ben Jenber ub fit ©tont{t'©tøo. ©(Et. 
JKoun'n oroonbor". noor ben om ©ooren 
bufter ftærft fro ©orl og ^opptx. Ztl 
(©», ©etljor, fc)it5eib). 

9runbbloFor(o*)f.plnr.Denfremot>ertiggenbe 
btobebe (S)ren paa $on'9}enend ene ^om. 
»if. „©roonnbtofer". Sf. ©tofo, ©runn« 
»crfjo. — 3runbf)øl f. b. f . ©ogn (?tur- 
tonb), fioX («ot); ofteft „©runnfiot''. — 
3run6tr^ittø ? m. ben $on'9ien etter ^jort 
fon onfører ^iorben. ©ogn: „©runn- 
fto'ing*. — brunbgalcn adj. brunpig; om gfoor og (&jt\>. ©otør: ;,brunngatn 
(•rn)-. 

^runbi^ob? n. (f.?) ftøienbe nottig ©om- 
menfomft of gere ?5erfoner of begge ^øn. 
Zel (©0): orconbiloo. »ebber ogfoo 
„Sloottfloo*. 3f. ©tob n., ftobo V. 

„^mnt (u') m." A. ^raani, *aa (Sl-l^olbigt 
91), Sltronb^. SiØfterb. 4) ©teb ^bor ber 
bor bæret brænbt; offbebet ©tb!(e Sonb. 
©ruge« berfor ogfoo om „^ojir". 2:ct. 
(SKo og ft.): 3roont; ©eflfotb,@mQot. og 
^obetonb: 3roona. 25taana, 75vaanaa. 
5) røbbrun gforbntng; om (^jenflin of 
©roub, om bt^fler aftenrobe og bt. $orb. 
(^omm). -— ^truna^eFF m. brænbt §ftæf . 
3)oI. — 3runefmar m. brænbt ©mog. 
SKo.: ^rone-« (o\ 

„^trunfjøl f." A. ©§t. ^ruunøfiøl, fiolt. 

brunfa v. a. (or) 1) forbe brunligt; f.®f«. 
beb ©tegning. SJ^onge ©t. ^.©ttbo brun* 
(or ©jø'n", ©øen foor et bruntigt ©(jær 
of ©itber^ggene"; ^l 8i^f. 2) v. n. bti 
brun. 2:et. (SWo). ©e A. 

ø75mnft m." A. 2) brungforbning = ©rune 
5). $orb. Shl 9tt)f. „©runQe t ©jø'n" of 
©itb, of ««tot^ ;,©ltbobrun(ie''. 

i^runn m. ©rønb". A. ^t^nn IBonb, ©otb. 
Dilo, 9iom: ©eftfotb 0. ft. 3runn n. 
®br. (©oogoo) ; ^ruun m. fiolt. (®ot, i»e«). 
75tynn n. 9^bm. 8) grunb ©onb))t)t. ©eft- 
fotb (goon): 3rønn. 

btrunnrft^t^ &dj. fHQe f om en ©rønb; om 
^at)et. ©efteroQten: brynnfjør. 

^trunfletn m. ©ten. l^bor))oo ©(orftend))iben« 
9Rurbær( ^biter. SlØbr. : ^rooni^<rtn. 3)en 
bor en fremfpringenbe ^ont, „^<^tn(n)«* 
broon". 

bruntina adj. om 9lob : brun og moben. 92^f. 

75tu^(n') m. (ooflogtig etter tætbuffet gigur 
meb ftær(t ubfiooenbe Dete; f. &9. en 
fdnUt, en (ort @ren meb monge fttoe 
^ifte. %tl og p. ©e be føtgg. hvufa (u') V. n. (or) 1) brebé ftg uh, buffe 
fio, bonne ©uf(; ftitie bu(eIofltiflt ub tit 
Olle ©iber; f om titbet« i S)onj(. ftet-Bibg. Oftt. (©moot. OQ p.) „(&initn brufor". 2) 
(neife, brtjPe ftg; prote = brifo, briffo. 
2:et. 3f. ©rufe = ©rift; br^gjo. 3) fore 
i ©ei meb uobertogt @>ieming eQer Stote; 
Pippe Pg tit; i((e §otbe inbe (f amtet) ; ifær: 
fna((e uooertogt ropt og ^øit. ©9gber. 
^al „©rufo from*. 3f. ©b.2)iofl. brufo 
på, from = rufo. — oru« n. $rot. Set. 
— 3rufabjørF f. ©ir( meb Pibe 00 tæt- 
Pooenbe ^btpe. a:et. — ^trufar m. ^crfon 
f om „brufar from", ©^gber. ^trufeleti^ 
m. b. f. SWo. 
^rufe (u') m. 1) noget fom „brufor", fom 
buPogtigt pif(er tæt ub tit otte ©iber: bib 
©tomfter(bop, breb og tæt ©uP og bt. ©otb. 

tolt. ^orb. ml D©ogn. „3on«o(ebrufe", 
t.$on«.©u(et. „©ripebrufe". „©rufe", om 
tob tæt (Sner, Stom., ^oor paa monge ©te» 66 Srufc— br^fia ber (Sine(r) fun bruget om flørreSnbiDiber. 
i^tu^,^\ppt af en!e(tk)id o))fam(ebe&orn* 
atø; é^I.)- 2)^rfon fom ^bmfar fram*. 
IBiHgber. 8) i @ammenfætninger, om nogfe 
bufet« og maafle ogfoa furbblomftrenbe 
^tanter: ^©ergbrufe" Saxifraga, „gfictt- 
brufc" b. f. etter en Hieracium (alpinum) 
etter en Sedum, Siibm.; „©uRebrufe", en 
Hieracium (V Sedum), ©enja, SSejteraaten. 
3f: ©mørbutl = Sedum, og ©uffenoonet 
^érufe" i (SbentJjr. ©e A.: ©rufe 1, 
og 2. 

brufeleøCu') adj. Iba{lagtig,buletaatig, buffet; 
ifær om tætfbiftebe a^ræer. 9lbg. %tl — 
orufeleti^ m. fe brufa. 

^vuJtioQ (u') m. = (Jinelog. diom. 

htuftn (u') adj. tilbøielig til at „brufa": 
a) = brufeteg. @§I. Si. „(£it brufe «f«, 
Xre". ;,(gtn brufen «agr", Si. b) fom 
OtI „brufa fram". Wla. 

25vufm8 m. iduft = «rufe 1). @maal. 

^rufl? m. = »ru«. 2:et. ©maal. „$aar» 
bruff". Sf.ggl.bniskr^aarbuff. — bcuffe^ 
Uq adj. l) = brufe(eg. 2)ffroflettbe. iel. 
@e «ruff, bruffaft A. 

bttifl?aOf) V. a. og n. (ar) 1) banne tit ^aft 
etter )6u% „8rufl"; banne «uff. 2) tære 
etter gjøre fig bib ; ffaffe ft^dium etter «ei; 
oqfaa: rumftere. %ei. i)al 9^orb(. (uu). 
3f. brufa, brauga. ^Sleo'n bruffdr Sloba", 
fet. ,;«iørfi; éinirn, bruffar feg te", 3:et. 
„«jøbn'n bruffa i @f ogi'n. ^an brufCa aa 
brdub aa brætte"; 3)al. 

„3tufppr6 m. (Snbe af S3ro". A. @ogn. 

bruffa (u') v. (er, e; og ar, a) tbinge etter 
bt^befiafrem; brioe ^ærft paa. QætÆa, 
J5an bmfte fram imøbbom (Srainen", 
ajfa. „«rufte o benbe", ©æt. „©rufta mæ 
©ar^brufje". Dgfaa „brufte feg fram". 
@(Et. (S^rænbfeme mellem «ett. af brufta, 
bruffa, brauffa, broffa, taber fig oanffettg 
optræffe. — bruflen adj. titbøtetig tit at 
brufta, et. tit 75vu^nQ f. 

23rut (u') m. = «rotutt. @bm. (^iørungfj.). 

^rutoi: m. = «rotutt. Slfj. (6tr»)n). 

«cutl (u') m. = «rotutt. W)m. „ferubt". 

^vntl (u') n. gamte ubn^ttebe^ar og meb* 
ffaber; ©frab. — - 3rutlefhir n. et ©fur 
tit «rutt. ©ogn ($aWo, aurtanb). 

„bttitla v.n. 1)". A. ©^t. ; 9lbm. og 9lorbt. : 
„bru^t". 3) = l^umra; om $elt. ^ott. 
(2:orpo): /^brubte". 

brutlcn adj. ftærf men uagtfom og ubebæU' 
bia; ))tum^ i Ubf øretfen; uDoteret. 9<bm. 
„«rul^tin aa tungfør", „^an gjer bæ brubte". 
«tf brutta. 

^rut)In.«røbt. bcut)Icv.(ar)orøote. fjfotto, 
Ddto, ©maat. 25vøvl b. f. Sronb^. SKaaffe 
^an% 3f. bri for briba. 3)og jf. ogfaa 
«røgt. 

„brr V. n. arbeibe (paa, meb)". A. ©æt. 9Ka. 
Si. „$to br^r^o«fott mæ ibag?" befHffer. 
— 3. &. f^ax; „meg brigbaft om" = jeg fCjøtter om. 3f. føtg. og ®. 91. breg- 
da(8t) vid. 
bry V. abftitte fig ; bifejforffjet? 9lbm. „SRaate 
ort^rmt^f)^ mjgttaa $Df fnbata aa ©tjnnbata", 
ber er ftor ©progforffiel. Ogfaa: „^on 

Sejbr^bb om ^aate fttt", foranbret. 
U>m. (Xingbott, Øffnbat, ©tangbif). 3f. 
bregba, brigba, brt)gba, bri. 

^vybb m. ftornfpirer. ironbb. ?tf br^bba. 

„htybb part." A. — „(£i fto i «anna bfljbb", 
ieg ftoo i en oanffetig ©titting. Øfterb. 

„hvybba V. n. toire". A. htyQbt, momSh. 
(éib,«eøt) og fi.), 9ibm.; tigefom ,rprigbig" 
o: „gribbig". CW). ^tyabm. ©itre; Dp- 
fpiren. 2) oife ©pibfer, ofo. je bratta. &. SR. 
brydda b. f. ^vybbiitQ f. fe bratte, «rot- 
ting. 3) V. a. forfpne meb ,r«robber". 
©æt«: „br^bbe, brbttte, brt^ttt: f^an bafji 
^ott br»)flt'e", — fom „i)tttV af tjbba. 
@. 91. brydda b. f. 

25tybba f. = «robb o: 3«brobb og ©øm. 
Xet. (SJlotanb, ^jartbat, KoitSeib, ©ettjor). 
Ofteft i gft. : «rtibbur. 

„^tyb)a f." A. ^icyi^a og 75vybbia, ©^t. 
ffit^l; 3rø66i,©tiør.; ^mu, „©tipeftein«. 
br^ju", ®br.' orrV, «inbat i feetg.; 
:5vøyt, ®ut. ; :5ly („t»)ft" S), 3nn^. (3nbr. 
©teinfier, «eitftab, ©ibarbu, ©tob). „(5i 
«rt)bja te Shi, SJ^err, 3ænte", en fbær og 
ftobfet, mx^l „©ittbtb". 

25tybna, ^ir^atr fe «ru. 

75vyQb m., btyQbt v. fe brtibba, brigba. 

^tysmaviiitv n. = «r^ggtelier. ©^t. ((Stne). 

— Scyggjeaufa f. = Sagaufa. 6^t. — 
^vvQQitotta (00) f. tibtig Di)ftaaen for 
at ort)gge. ©l^t. 

btyMa V. a. (ar) bebreibe = brigfta. ^t. 

75vyt m. tarmenbe Strbeibe; tram og ftøi* 
enbe ©ftjnbing. 9lfi. og ©fj.: :5vyipf't. 
©e ftgg. 

„btyf)a V. n. (er, te) arbeibe fiærft". A. 
btxyf)t, 9lfi. ©fj. ©e ffg. og br^tja. 

brrr|a(^')v.(ar) i)bane fig «ei meb»otb, 
br^be euer totnge ftg frem: arbeibe meb 
fiarm og ftor ^aftfptlbe. ®br. ^ebm. ^alL. 
„brøfja jefram". 2)ptage meb tarmenbe 
Doerllæng, meb SKaning og bt. = mafa ; 
tarme, tumte. d^br. 5tet. («0). „brøfja aa 
bæinne"; »brøfja aa bera feg".—- ^ertit: 
^nf n. : a) ^crlf , Sarm af tungfænbet 
«rbeibc: ©^t. „«r^ff aa«rot". b)DDer. 
^æna, SJianen ; ifær«ømi». ®br. («aagaa). 

— orøfjoc m. @n fom ^^brøKar". ©®br. 
23rdPiu f. b. f. fiatt. ^røfjaboøfe og 
75ta^ialaup m. S. f. ®br. — ^trøFia- 
QvtHb)t f. f tobfet og ul^enrtgt^mæ^rtgt 9ieb- 
frab, l^borbeb megen ^aft fpitbed. &bt, 
^ebm. — bri^Fjen og brøfjutt acy. tit- 
bøietig Hi at brøfja. — 2)ette „br^fia 
brøfja" er maaffe, trobg «øintngen og fin 
forte «ofat, eet meb foreg, l^oid tange 
tuffcbc ?) turbe bære frembirfet af bet feta. 
3, fom oftere i m (og ©fij.?); if. ogfaa fer^fia— JBr^tja 67 hvola, btufta. 6o!aIen og ^øiningen (og 
fbett.) ftemmer bog meb br^tja, og felo 
9({[eb^orbetfi9n9!(fi9rø!,»r9lf) umnhggjør 
iffe bemte ^bentitet. 

htylaus adl. 1) ilfe forbunben meb SRøte 
^©rt)". éogn. 2) Jorn iRe fan etter Dil 
^oe noget ff©rt)'. éogn(?lurt. 5Borgunb). 

br^a? v.n.(er,te) 1) ]pm i fCiftenbeStjS 
* og Sfaroer; om ^aarbebcefning. Xel. (6eil' 
jor). „^æ breder ao ben fbarte ^rt, ao 
fiao^^a |>aa$alfn te fianen". @ielben fiSet. 
2) om $aar: Otfe égibfer; færlig: oife 
SfarbeforfPiel meuem é))iofeme og ^obeb* 
moiSfen = btobba. ^ebber: htvUt,hvvUH 
bryUt i %tl (@ettior, ^ttdeib, Saarbat) ; 
bt7^6e, brinte, brj^Kt i SXe(. (Saarbat 
^&mit, diaulanh) og (5æt. ^ttt ffttt>a' 
JKnne bnjbber fiint(tecnt2; b'æ fiin'e(|oort'e, 
btfe) i5tyUxnQ Cog orrbbeenoø) paa 
be*. — éertit: brrut a4j. Xet Sæt. 1) 
JDen foarte ^ri (^anen) æ oeent br^flt'e". 
@i^ben ^tttoenbelfe. 2) „SImne æ routt, 
men b'æ oeentbr^Øt; b'æ foartbr^Ht 
ft>itbrtjIU*. — hvyUttynb adi. meb 
^arftHbfer af en fjaroe focfHellig fra^o* 
Debfamen. — $ib ^ører maafte „brøQe aa 
bera feo', gjøre jtg fierft gjelbenbe/ Xtl 
(©ø); fe boa brøla.— S)en forSleftcn me- 
aet yelone mt 1) turbe pege mob brigia, 
brøgia, 6aobrtII 6= ©aagibr), brita. Sfaa 
gfalb omputtet gformen ^brtjtte* to Drb, 
ba ben i »et. 2) er for -br^bbe-, af «robb— 
faalebed fom be inberfte»t)gber^arDrbet; 
if. brobba y. i tUt^l 3laax be t)bre »Qg- 
bcr^ og be inbre i gforttbdfomieme, l^ar S, 
og iffe bb, tør bette oære ifølge ben famme 
analogi, fom enbog ^ar omgjort 6Iobb oa 
»robba (og Sobba) til^SfoU" og „»rotte'^ 
(og ^^om^, ©enjor i Ztl), — ifølge «na« 
loaien af ftjbber ft)ttte« fmebber fmeUte, 
ftnbber fpillte, ofD. (9. 91. brydda rage 
frem meb @^fen. 

Srrm W) n. fait 6i(beajfalb oa anbre falte 
Xtng fomgiDedfJfæet. |)arb. (foamm), Sffi. 
(i&nc, €foneotf), 9lf)l (gufa). Ubtale^ 
ofte érøm(m). — brrma v. a. 6^t. '31^1 
Sjftt i,brøm(m)a''. @e »rim, brimo. — 
^itymiS)t^amp m. Stat ,r®tamp^, tt( at 
famfe ^»r^m" i. @»erg. 

bqrmcn, brømtn adj. fe »rim. 

gbtvna v.a. jlibe". A. 8) „brtjne paa ein", 
moxtfnt feg inn paa tin", ^|)))e Sti» ; tirre. 
Zd. Sf. (0. 91. br:fiia egge. «brøne ein 
fø Kofo, brøne crngloort fram fø ein". lafte 
dn noaet i 92<efen; ^et(»tnie). ©ærtig 
bet ftb^ minber om &. 9^. bera einum 
eiit å bryirn. 

^Jcfiic n. »rinf = »mn. 3æb. 3)al. „giefl* 
Nwie*. 

J^tynt n. »rtjne". A. 2) flioftnbct, umeb« 
Si«r(ig og flobfet ^rfon. ^maei ogfaa 
om fløbe vg'iem. $tla.: ^»rt^bm''. 92bm.: 
^»r^^n*. „Sm'uQ fom tit »rij^n", fmi- big fom et ». 3) 8tt)!Ie etter 8fioe af 
»røbeSer^age. 9{um.^aS. „$ofubrt)t)ne''. 
75vyndh>at n. jemfoærtet ©tenmel fom frem* 
fommer beb ^oæSningen. 6ogn. — ^cyme" 
fpot (oO n. b. f. (Sogn,»ofiJ: og 'fot (o'), 
©ogtt. — ^vyndhota (o') i. b. f. ©ogn, 

?)arb.@fi.: fe Jhjat, ^ota. — 75vyndh>oa 
o') f. b. J. $arb. (ih)amm); fe Ibaaba. 

— ^tyntmcta f. b. f. Si. a)al. fe @oorta. 

— ^rjjnefteinøfum n. (©j)øgorb); „faama 
paa »rønepæe«faami" = fbnfe; br^e" 
(l<^?eøfaambeadj. fe6um, fumD.XeI.(»inie). 

— ^tynefhrunr m. = »r^neftoff . ^Sryne^ 

SunFa f. b. f. 92^1. — ^tyntvttf n. = 
rtjneberg. 3f»«^fl^crf- v**»^^- ^^ynt" 
t>ol (o') m. ben ditigmng bt)ori ben brtjnebe 
(Sg møber 9tebf(abetd flabe $arti. »eft« 
foib, $aØ. 

^r^rnfa f. et ftort, oelootfent og b^gtigt^un« 
bæfen. 9t»)f. 3æb. „(£i ». te Ferring, te 
SWerr". 

^vynitflavt m. enflagd SaaiS paa 9HngbeUet 
„»rtjnja''. Ztl 

^i^nn. n. ©rønb. 9ibm. @e »runn. 

„brpinav.a.^A. fonrlig: gibe l^øeme bormt 
3)ri!fc. 3æb. 3)al. 

25vynnt n. en gnbfød fmattere $arti ^em 
imob HRunbingen. Øfterb. SRebbelt. 

^5rynnun9 m. en ^veibbøttt. @tjør. 

23nmflefalb m. = »r^neoot. Ztl — ^cynfle" 
mIø m. b. f. Xet. — 75vyniUvol m. o. f. 
iel. — ^.r^^nfleholP oa "fopp m. = »r^nc* 
bol!. 3:el. — orynflemeit f. fiinien mel- 
lem Q^gen og »»cs^neoolen" ; bruget ogfaa 
om bet fibfte. Ztl (9tautanb, »inje). 

brrnt(t9n) adv. uben Dmfoeb, nben oibere; 
lige. ^arb. (Uloi!. UEeni^oang). »^^Ha 
gfantaf^Igje fteig brt^tynt inn i 8tobo. ®. 9^. 
brjnn adj. fremflif f enbe, lige-til. 

brvø v.a. i »br^^« ?lrfa" bølge et. beberffe 
ftn 9latur = bleef» %., hm «. 0«lo, 
@maal. @e brjota. 3f.brtt,brQgba,brigba. 

bcyf ja V. (av), gjøre flg ft(cr!t gjælbenbe, 
oaabe i Orb og ^aqttx; gjøre fta oigtig; 
braute; (arme. £el.; »epifolo: broga. ^an 
brt)fjar aa tt^t^Qt, br^fjar feg te; b'æ flif 
ein 3r^jar, ^r^jerar m. OBrøfjafar, 
»røfjafant). 3f. bru\a(vC)\ 3). i)iaa. brofe 
flg o: gioe ftg et mægtigt |)bre. 

75tyf)aW) f. 1) formenbe Uleiligbeb, fom 
foroolbeiS; Sarm = @taa!, Seben. Ztl. 
«»rtjSju" (»0) og „»r^«ie" (»runfeberg, 
(Sibdborg). mt^ i ^Itttal ^^an lann 

gjera »rtjSiur". ^3)'« fæle »rtjgjur mæ 
eiSfa Sfolfii^. 2) flor Uleiligl^eb ^oori 
man ftebeiS, ftor gforlegenbeb, ^ibe = 
^f ja. ©afl. (éoa ©æt. Ztl (©eUjor, »ø, 
Saarbal). »$an fit't i øi)e»rQfju", ©æt. 

— ^tyfitmaiac m. (Jn fom bolbcr »r^- fjor 1) og 2). Ztl 
„TScy^a f. »I " Ir^flgjorb". A. 9leb. ©æt. ^roi^a 
(o'), 9l»erg. Åcofh (o') f. Ztl (»laulanb). 
:5tyt}a f. 1) ftor, ftærf, plump, tungl^ænbet 68 JBr^tja— bræfa oa oolbfom^erfon. $aØ.? @æt. oø 9{bm.: 
;,>&rt)t!ic*. Dafaai ®encti» : ^r^r^ttic^ar'e", 
@æt. 2) noMet SlebfPab. mm. gfofn. „dH 
©r^t!i(c) te »aat*. @e f øf g. 

M^vytia V. orbeibc bljgtigt". A. 2)oqq hina« 
fiænbet, tjotbfomt og larmenbe tt( SerfiS oeb 
«rbdbct. Xel. ©æt. Shl »ofS, ©ojn, «Rfi. 
9lbm. SXronb^. (brtjtljX Øfterb. ^aU. ^br^t« 
ffa aa brota", @oøn; i,brt)t!ja o buna". 
SÉel. oa p. øhrt^^a fittib, b. fe g fram", @b(. 
„brøfqe oa br^te'', Øfterb.-— brytjen adj. 
tung 00 ))Ium^; titbetø brugt om Salen, 
9W)m. ©ironb^. ©c br^fja W). — ^rytj- 
øfø f. Ølfe ti( at f^naae ^øo meb. SofiS. 

^rnjcl m. ftor, fnoøicfør, grobflagen og 
ube^ænbig ^arl. %tl ^«r^Riit" og ^«rt)t' 
fi^le" ; og ^^mW iSiXeC) XrbeiSb." 
@n Jorn buer fun tit grobt mbeibe. 

hvvt)tltQ acy. grob'OoIfen; omtr. = brota* 
leg 2). Ztl 

75tytyl UL fidrælflang. Smaal. (Sr^Iftab, 
9føoeneiS). 

bci)^ V. n. (bræ, brææbbe, bræætt) ftægte paa\ 
ligne. S9[gber. ^an bræ te (eller „ipaa") 
gfar fm". i,$an (e gobt aa ette bræ". 
Æaait øb{t t ^aferad bræ te Sætedbal''. 
3f- bregba, braa, ^erbræ n. 

^v<ea m. o: 99rebe. @)br. (SSaagaa). 

„bt<eba y. a. ^ære". A. „^an maatle bræ 
a a b r m^Ij^ , finbe ftg i taale meget. ^aU. 

25vcifba? f. en noget lang iBjergr^g meb lob' 
ret 83æg. ^all. (9al) og ©igbal: ^tctt. 
Oøfaa^Sjeubræe''. ©ammeOrb f om følg.? 

:5v<eba f. 1) 93ræm paa ^at Oftefl i gfler' 
tal.Si.(gfiotlanb). 2)=:$erm.Si. 8) boer 
af be $a(obele ^oori en SræflobiS (^abbe) 
fløoe«. Sanb, «eftfolb : ;,©ræe*. ©e A. — 
JI5tcebt n. = ^erm". A. 9lbm. ©^I. $arb. 
i>al „©ræe^og^Cræ". g[ ©o. a)ian. brfie. 

25v<ifba f. ttft, bløb SO^aiSfe tt( Doerftr^gning ; 
©mørelfe. j^arb. (Dbba, Ufotf, ih)amm). 
„^an fla gjera S9ræo mæ bal" ironifit: 
„10, f^an ffal gjøre 83ei bermebi ubrette 
bet bermebi 

75t<ebduna ? f. = »reffieluna. %el : ^«ræ* 
loone". — Dg 3raafoonc; 3:e(. (©efljor). 
— hvce{bt)vatm adj. ftittenbe oarm, om 
©olffin i 93^geoeir. %tl til bræba (9raabn.) 
fmelte; etter til breba, glimte? 

bt^bna V. n. (ar) fmelte = braabna. Siom. 
©maal.: bvcme. 

25t<ebiia f. Oberftrtjgning meb 2;jære. 

btit^eø V. fe braaft. 

25t<PQba f. = »rugba ($ai). ©^I. 

„btcna V. n. bræge". A. btaf)a (er, te), 
©ogu. bvaftia), ©oUen, 9lbm. bl^Fta, 
©M. ©æt. 

bvctf)a V. a. og n. (er, te) 1) om meget fmaa 
16øm : fræbe meb ^(t)nt eøer urolige gag fiæle for. ©^t. gforgjettigt fra „brela", 
(oilfet bog i ^au.(®ol} er y. a.: «^l^an 
btc^a ^ræft'n*, ^on btlbe enbeliø ^atje 
$ræfteu gentet.— or<HP n. og ^taf)inQ f.: 
bet at ©maabørn ,,bræ!ier". — btafiat adj. 
tilbøietig «t at „bræfio", HI JBræf". Xef. 
^bvafia y. n. 2) ^jrunte". A. Stbg. »løtbal, 

25taf)tluna f. =t8re|!ieluna. %tl 2:itbræfia, 
firaale. 

btcgfitvatm aåj. om fiuften : flillenbe l>arm 
i id^gebeir. ^taf)tvøtmbt xn. flig Suft« 
oarme. 0* og IBSel. 

M<9l^ V- n. (ar) 2) fjafe". A. ©^I. 9iøro«. 
8) oære mening^Iøfi og unt^ttigt og noget 
(armenbeoirlfom; tumle (meb). $arb.©|l. 
9lt)f. ©ogn, 9^. Zet „^væla uppt um 
SRorgon'n". „^an brælar no mæ mblie, 
^an". ^^f . ®. 91. bræli (et Øgenaon), S^I. 
bijåla (bræla) btanbe fammen ; bræla f. 
9løg, ^alm. Signenbe mit. l^ar i,foæIa" y. 
tumle, ^abe traolt, og „St)æla** f. ^a(m, 
Xnmmtl—^tcfl n. meningsløs, libt lar« 
menbeSSirffoml^eb. — btaltn a<3U. tilbøie* 
lia «I ^«ræl" eller »rArlmg f. 

btcnfa y . ubmaie : ^^brælfe feg t e, brælfe paa 
fea". ^r^Ife f. ubmaietth^inbe. Inr^lfolea 
adj. f om en „©rælfe", ubmaiet. ØXei. 
(«0, 9le«). 

3r«mø. bvcmoia fe 8remS, brengia. 

btctnt fe bræbna. 

„bvctfa y. n. (er, te)". A. 2) v. a. og n. fmelte; 
om febe 2:tng. ®ul. Orf. ,,bræS 3fter". 
8) ofteft (ar): banne „©ræfa", fltjbe ub* 
ober; om noget t^ltgtjbenbeSlaSfer: fmet- 
tebe Sletaller, tl)nb æeig, og bl. %tl ©æt. 
4) prunfe, oonre ubmaiet, ifær meb Vletal- 
ftabS og SBeJætninger ber (ligefom) gjøre 

S riguren flab og breb. ©æt. 2:el. -$u 
ræfar mæ fo mtjfji ©t)lo o fo braie mn- 
ter; Il^nle eHer fhrælfe ftg efter nqa,et; 
oiQe baoe til fig. ^l. „«aani bræfjer SRoo 
fce"(»inie; aftol.: fi). „»aonce bræfjer etter 9»oor p" («amotsbal). 2) Ijæle; paa ^enbe. 2)al. — brA*fen adj. tilbøielig 
til at bræfa, el. til ^r<^?(!im f.; nbmoiet; 
^jrunfcnbe. ©æt.Xel.©fj. ©eogfaa^ræfa. 

— ^r^fefltna m. „^ling" fremfommen 
beb at et ©tt)ffe gflabbrøb meb et ©mør- 
ftt)!Ie paa læggeS paa (^løberne. Sel. 

«r<rfa f. 1) a) ©tegning. ^aU. («al), b) bet 
©tegte. ^all. («aQ. c) heftigt Silfælbe, 
«nfalb, f. ®tø. af ©^gbom, af Doerfu«- 
ning. ^aU. («af). 2) a) en flab ti^Itfl^benbe 
noget bfanrWaSfe. 3)al. ©æt. mba, Set. 
6aU.(®ol). „Sittbræfa; ©øtjlebræfe; Stn* 
bræfe (9lautebræfe); ei «ræfe te ftoft*. 
b)ftorog breb {„nii o flat"), upn^trfnbe. 
©æt. 8ibg. Sel. c)^inbe f om er ubmaiet, 
ifær meb 9)^etaff!abS og anben noget Pabt- 
Itggenbe «P^nt. Scl. ©fj. (Igøfftr, Sørbe). 

— br<rfelett adi. 1) lig en«ræfa 2). Set. 
©æt. 2) uomatet. Sel. 

bvcffa V. (ar) pille gjentagne inbtrængenbe bræfa— Subbo 69 ^rfangenber; ot>erl^ænge meb bønner og 
')p9Tffimaal, omtrent font brefa, mara, 
mafa. SKefi om 93øni. f^etg. (9lanen); 
@a(ten ^bcoEd'; $elø. (»inbol) og 9{ambal : 
bree«. aUHnber om 93r(efa f. et Slnfalb, 
om brotna adj. og v. (og om brafa). 

— 3raP6 n. bet ot man bræfar. ©efg.— 
25vcefaiclofa f. en flig ^^bræfonbe" ^crfon. 
$eto. mebbeft fro »lanen. — Uftore Drb. 

7^af)a f. en noget ftøienbe og ufin ^tnbe. 

9t^|f. @e brefia v. gnægge. — br<t«f je, 

fe brefrja. 
br^irøfiia ady. » bfodma. @maaf. 
l^afn? n. ©ninft. @6erg.: ^reefn. 
btctena? v.n. 1) = bfædma. @€elg.(©in' 

iml): breefn. 2) feite og tnmfe. @^ela. 

— breeøna ad|. parrel^jten. ©^efg. @e 
MoEdma og brærø. 

^r9^^o^a f. gflabbrøbdftabel. 2:otn: „SdtB^ 

S»e*. 
^cMl (SrøøQl) n. Urebe, §ort)tfItng. 
bcøølcfam adj. forbunben meb /r^røgl^; 

bn^bfom formebelft Urebe. 3l(^bt. (Som. 

«aaaaa, @e(). 3f. a3røo(? 
3r»P, orøfja. 23tri9Fiu, ofo. fe brt)f|o. 
.Srøl m. 2)uft = Oraar. 9lfj.((^b og ^onm 

bol) :»r<^l'e. — btøla v. n. (or) bnf te. S^fj. : 

«brela v. n. ffrt)be, ^role''. A. 9{oget lig** 

nenbe er htatda, ffraole, 21, fe b.; og 

brøtte ^er. (160). fe bog br^Ua. 
btøfdta adl 1) f^lbig og røbfinbet; blom* 

fhrenbe; $e(ft om jbtnber. ©æt. 2) ftor 

00 inb ; mægtig ; onfeelio. Sogn (9ur(anb). 

^ftrøfete «tertngg, b. gott«, ^f. »rofe. 
brvfnt adj. Jtor. oeIf!abt og bngtig ; mægtig; 

ftotelig. ©fj. 9^. „(£i brøfa Sæ^te". @e 

foreg. 
bcøfTe V. lugte fe bløffa. 
[br99l(<t)v.brøote; 3røt>I n. SSrøbl. Sronb)^. 

©c «mor. 
brøf^ adj., btw^^c v. for breib(a). $aE. D©ogn. 
3eøvfa f. 8t)ge = »rofa. ©øtjfa. ©ogn («ar« 

bot ©ognbal. Sotofiraanb). ,/9legn'.^agfs 

«tnb.-'. 
75€øyt f. IBeibrtjbning = ^øtoting. ©fj. 
•brøyta y. a. 2) bone^ei". A. Ogfaa ^^brøt^ta 

p o 0^ bribe ^ao. tære briftig. ^t)\d, ^arb. 

4) te {tg ooermobigt og (ormenbe. ^rb. 

»^f. — ^tøyta f. og ^trøytoi: m. (Jn 

fom gjør 8ei: 1) SSonebr^ber. 2)bbgtia. 

men oDermobig og farmenbe Staxl Soato. 

9b9l ^n. — brørtrn adj. og brørtuø adj. 

til brøt)ta. færlioftit 2) og 4). £arb.9tt)f. 
btøyttl^ adj. omltifteUg; om Seir. ^ah. 
^cø^tnø f. ^mmerfloabning. — brø^^t" 

mnøøfør adl. fliffet for ^rø^tning; om 

Sonbbroo. 9him. IBuf!. ^att. 3f. 93rotning. 
T^npila f ]6etbn)ben. ^eI.og©æt.: „^tBti* 

fle*. — ^øf>]|tc'fnio(rc) m. ©ne. ^»pri 

mao bone^ fBtl ©æt. 
J5u n. éomfbæg^.A. 3tty, a)at.)B%ber. 

9ibfi. %tl (^0 ; SRoIonb, ^er ogfaa „io^i" eder „fBxjti*' meb en diftong. f^M førfte 
3)el nærmer Pg til Q, fibfte til 3) ; :»urtt, 
3rttt. 92bg. %tlCSStt>, aRo(anb); fjelbent 
i tet.; ofte berimob „»u»)tti'' og ^«uni" 
fom beftemtSorm af „Sut)" i S^t i>t 
to SSoIaler banner oberolt een ©tabelfe. 
»'&vi'\ men be^emt : 3uje og ^utte i ^el. 
(^ø^batiSmo og fl.). 

„bu y. n. 1) bo". A. bo ©bm. (^jørungHorb ; 
men <rtm"). Øft(. (Pere ©tebcr. ^»or ^rtru"). 
„3) V. a. titrebe". A. ©ærlig: <)^nte 
Sig. @lbr. »alb. fertil: 23tifl^be n. pi. 
(4lao), 3ulercft n. (nrtft), 23ufl?^tt f. 
(H|fiurte). 

bu feø y. n. (o. og bbe) 1} fætte 9o. ©tjør. 
2) = buoft = greibofl. diomdh. 

^ua t, = J5ut og 3ubb m. fe fiSubo. 

3uat>or, ^uaowc fe SSubar**; Onb«. 

^ubtFTiaf. l)Sfæ^unb. 2)fbin{I$erfon.Se(. 

3ubru f. »ro til »rug for ^ctofii\ \.^i, 
ooer til en græiSrig 0. IBi. (gfiotianb) : 
^ubr^un e(. "brivun. 

„:5ub f. 1) abet C»ud i nbmorlen". A. ©^I. ^©tøtdbn". 6) enflagd @(jæfleoæreIfe; |oor 

ogfaa flæber, lifter ofo. 

ml 3æb. Ogfaa: «©æn(g)ia(r)bu(b)''. opbebareiS. ©^(. — ^u(b)a(r)lém m. fioft ober ©ub 6) 
©]§I. 9tog. 

bttba y. a. gjøbe". A. 5Ka. 8tog. 2) v. n. 
ffibe. 3:el. — irbue fe« te" y. (ar) føle Ro 
til. meb bbabfom^elft. %tl (92aulanb). 9(f 
„«ub f. ©jøbfel-'. A. aWo. 

^iibaxvovb m. = aR^fcfraør. 3)01. (©jerfrei): 
3uuat)or(o')i Si.(@irbot): 3uuDor(o'). 
@. 91. biidarvOrdr, ©ul. 

^dutba (u*) f. 1. 3)t)nge af ffibeformige. ^ori' 
fontolt poo (inonben figgenbe^jenftonbe: 
tiJbetø = St>ppa. 9it)f. Sæb. %al M 
»ubbo mæ »ø!'r, »reb. $aper. ©ettar; 
ei ^ortbubbo". — ^ubberaffor m. = 
^Jlugeroiror. ©u^|>era!far. 3)al. 3æb. 3f. 
»ebbe. 

l&ubba f. 2. 1) 9laamæll; ogfoo: ben (eige 
©oft i f bangre ^ier9 ^ber = ^æbe. mx^l 
SRøIb. 3f. »uttro. 2) 9toamæf(0oft, ^a(b^ 
ban9. m\. (^armt). Ogfoo : ^ubbebtrcrøle 
m. og ^ubboilm. 9im. (bibere omlring). 
3) n^øbt ^u«b»)r — gøi. «olo. Som. ^b — 
(iggenbe ube i 9)lorfen. Ogfoo: Sunb of 
et foobont. »tog. ©]§f. Og — onbenfteb« 
inbenOmroobet — : Søn for etfligtgunb. bo (go ^e funne* el. Jingie megei»ub* 
0^ tfnbenftebd: „ginno Siodbobn oo f 00 »ubbo". M feW tri ©fjelino i 
Sommobubbo". — 23ubbeløn f. Søn 
for ^»ubbo". Sønnen Ion bære : »»ubbe* 
broble" o : 3)rable fom g i b e d fomM»ubbo'' 
— mooffe fro førft of 3)raole o f »ubbo 
1) — , .»ubb-ego". „»ubb^«ing* etter 
„»ubbeflieling", Sog. ©^l. g[f. 3«I. Pie- 
turebudda «oH-tigg?- ^uTiPog^utfcf 
m.? b. f. f. »ubbo 3). 91^1. (^ou«. 3»o). 
„Sfinno »utte!". „»u-Sei!", jf. »olbebon«? 70 JBubba— Buflcn — ;,»øUe!^ ©eløiming Ht fliitl $t)rbc. 
breng. 9lXronbb. (Verbal). aRebbelt. 

75ub<QQ f. ben jløue ^ font ^atpt 9ieb' 
ffabec bar meb ftg fraxrantboben. @Hør. 
og m. \l. ;,^utt-ega^. ^aantBubeog; Xtl 

— bubtQoia adj. iffc befriet for ffn „©ub* 
cfifl"; ifte ffeben. 6tiør.: „buuægga". 

75ubci(m)thalt oa ^ubeiebalt m. ~ (Hjætffe' 
gut. éogn. ^f. baltra, baWo. — ^ubde^ 
buk m. en ^nnbft^enb for „93ubeia''. @ogn. 

— 25ubtitifova (o') f. = ©iffe^ola. ©ogn. 
buMeø adj. let at rrøe; fe bu(eg« 
^u^btaait ID. 929bfober » <Draatt. $eTg. 
^U'brofe (o') m. gftol C^omloæg. 3ka. @æt. 
3u&''t>ebr D. lonøbariøt og ftærft 9iegnoeir 

font bolber @n tnbe t ^oben, ©sterboben 
eder ^ifferboben. 91- oo @$ronb^. og ©@br. : 
^uuveer; SSalb. og SicSronb^. : 75uuavttt 
o: 93ubarbebr. ^eober ogfaa,r®uftat)eer''; 
9lQmb. 

3u6n>tn6? m. f^øftlia Sinb meb tftt fint 
Siegn. Stønt.: i5uuvxnn. 3f. 93ubbebr. 

^ue m. = 58urot. «ufl. ^^^raoboonbi'', 9lbg. 

^buen adj. moben". A. Stjør. «3) færbig 
tilrebe". A. „^an ba hutn ft^ma nteg, 
buen \laa te meg'', (igebeb at ofb. 9lf^l 
„mtn ti bæn",berebt«Tbeage2)ele,fi;aefao 
nær bet ene f om bet anbet; tbiblfom. Witt 
maa^t oftere : ^bujen ti bæ'i'' (SRo, SRo« 
lanb); fe bugen, bogen. 4) let at rebe, let 
at magte = greib, buteg. ,,^a berte inlfe 
hut før bei no, gar'n æ burte". „3)a æ 
inlit bue te gjera". ^aaftt aliih meb 9leg* 
telfe. @bI.((§torb). 

«ufar (uu) m. 1) gfltjtnina = ©uf or 1) og a). 
fian.(«al). 2) „gjera Sufar" bringe Sfor- 
ft^rrelfe og Øbelæggelfe meb fig eQer ober 
fig. ^aU. 3) = »ufortemba. Xel. (dian- 
lanb). 4) = »ufargraut. »alb. («urbal, 
©libre).— 3ufarenbe m. (£n fom „giere 
©ufar'', en ubarfom og tumlenbe^obrian. 
$au. ©e (£nbe. — ^uforfot (oo) m. (gn 
fom flatter tibt. $a!I. (Wal}. — ^ufavmaal 
n. rigt ^aaltib paa ^{eifebagen tit Sæte* 
ren. ^aU. — 75ufacQanQ m. ^aam om« 
fring t ©aarbene for at beltage i Sdufar« 
maalet. paU. — bufatfnaaøfa v. (ar) 
l^abe trabft meb grorberebeljer til grftjtntttø 
tit og fra @ttteren. fertil ^uforfnaofø 
n.a) benne ^rabll^eb; b)@ager fom ^t^U 
te« meb. fiall. ~ bufatfnuøøa v. gjøre 
iftanb til xBufaren. ^aU. fertil 75ufat* 
vtutfQ, omtrent = 83ufar)8naaf« a). — 
oufarft>etn m. ffiben 8(u{I. Set. Dgfaa 
««ufoein''. — 23ufartemba f. = iBufor- 
temba. %tl (?RauIanb). — 3ufatmiU m. 
en Stt)ttenbe« iBtjIt. ^att. — ^fQwt(b)t 
n. «eir at „buføra'' i ; ^eit gott, tit nuftre, 
©ufarbær". ^atf. — 3ufan>e9 m. „bera 
paa93ufarbeg][i'', bære paa gfl^tning. $aØ. 

^^ttfctb fA. 2) ^eaturfTof fom „buføre«". 

toH. — ^uferbtemba f. = S8ufortemba. 
cI.(©enior; SBide): ^^Sufærtæmbe*. 3ufeti( (uu) m. Søler : Sumler : ogfaa : bitter 
Ugabndfttfter = UgagniSbul Ufetil. Xtt, 
(©eHjor og p.). 3f« bufetla, føle fammen. 

Ruffin') m. Itoen unberfat og bertil uopbra« 

Jien oa ubenllg ^erfon. 2l%tl — buflfe- 
tQ adj. fom en Suff. %tl — buffa v. 
1) ))uffe, gibe fmaa @tøb. 3æb. S)al. „Saamm 
buffai**. ^»arrt^arrebuffl" tirrerSøm 
SSæoeren meb. 2) fremfiøbe forte, bumpe 
S^b ; ftonne. fOla. kffi. ;,@tt)nium ma. ; 
^©ergulbn*', 91^1.) M aa hn^a". — SWaaffc 
fremmebe Orb. 3f. @ng. buff, buffet ftaa, 
ftøbe, 3t. buffo etc. ©uff er bog lattffe en 
efter Sfremmeborb liQæmpetgrorm afSBube. 

^uflote (oO m. 1) fl^ttenbe eUer frembragenbe 
mol af ^æg. %tl (SRoIanb, jbitdeib, 
SeHjor). 2) mætning meb 5h)ftget? Set. 
(^it«eib). 3f. buftijtja. 

„^i^ot (ol f." A. 8^ = »ttfar 2. 9«»br. 
„^iæra- ©uufaar. ®iæra ©uufaaree fi'. 

3uf»ra (o') f. 1) 2)riff af 3fæ, fom braaer 
ttt eller fro ©æteren (©tøbten). |)arb.(DbDo, 
^bamm, 9tølbal). 2)a]>tollebarer fom føred 
^jem fra ©tøbten. Wljf. — ^uforcmrotit 
m.=iBufargraut; ^uforeoflm.fibjtraoebe 
Dfi paa ©tøblen. ^rb. og fl. — ^uf^rtif ar 
m. ftarl fom ftnrer Wufora 1) ; ^uforuretø f, 
9ieife meb ©uf ora; oufotruDeø m. ©ei til 
©tøblen. ^arb. ('Ullenét>ana). 

huffa V. n. (ar) fprtnge eQer løbe plumbenbe 
ogftøbenbe, fomen©jørn. ©ogn, ^ali. Sel. 

^uføra f. 1. ©lo til »rug i græ^ufet. ^tlq. 
©e gøra. 

23iifwra f. 2. = «ufor 1). ©^L 2) = »r^tia, 
9tibar. $aE. — ^uførefotm m. Sabning 
eQerSRaiSfeafSrlt^ttegobi». ©^l. Ogfaa (o*), 
©^I. . 

f,hufin:a v. n." A. ^arb. ©bl. 2) beforbre 
Sl^tteaobiS, oberl^obebet. ©^l. Sil8uføra 
= ©uf or. 3) fore rafCt men bolbf omt frem 
beb iHrbeibe og anbet = brt^tja. $au. 

^uø(u')m. langagtig ^umning". A. ©alb. 
©ærlig : ^rumntng af en Ha ; Sel. diba. 
;,8)runb©ugtbeb©øen''.A. Slbm.SRomØb. ^elg. 

lu') V. oanne „«ug' 
upp, b. ni'e". ®. 91. buga hBit, frumnTc. bugacu') v. banne „©ug" 1). ©æt.: „buge ©e A. 

3uttba f. ©øining, ©ugt;Jaalebei8: 1) ©ugt 
ener Sølfe paa Sraab, mh, ©ibte, ©lange 
eQer anbre lange balfeformigeStng. ©æt. 
Sel. ©^I. 2) ©øile, bøiet ©tana af 3crn 
el. Sræ (^ep), ^bori, f. @tø., ^o tøtreg ; 
[bori ©nare ophænge«, „©norebugba" ; 
>onf ^boriSine bære«, „Sinebugba*. ©^I. 
5«gber, ©æt. Sel. og ft. 3«l. bugda.-^ 
©omme©teber f(jelne« taalebe« at, f.d^Ié. 
paa et 9teb: „ti ©ugbe^ er en ©ugt til 
©iben, „ein ©Irt^re^ en ©uat opab, t>q 
„tin MVt" en ©ugt nebab. aftolanb i Sel. 

„bugen adj." A. 2) tilbøielig. Sel. 6e buen. 
Ogfaa: „^an æ huitn te baae ^nbar^, 
l^an Ian bære meb paa begge ^(e. Sel. (©ø). Sugge— Su^reittt 71 
en t»e(' 
hunna, 

tnitcbtiaaa adj. rigt forfi^iiet ; mægtig, ^el. 

9lbg. 9SB. 2if.(?) ferbrc og Slorb-fetgelff 

bygg, bigg, moMttg, ria. 
dtuncrbc n. inbgfceroet Sei medem gfæ^ud 
))aa ^t^tnret". ^efg. Sefteraalen. 

buøla v. flubre, fomle; afmøie fig uben ffrem« 
gong = boglQ, battgla. ØXel. (^oDin, 
Sranbøl^erab, ^^iortbat, @auar, 9ø). „bugle 
burt %ia". hiuQlt y. b. f. Seftfolb (@Qnb]$' 
wer).— buøien adj. == baglen. ir2)æjjielf 
bugle'.— buøIoUø adj. =baaIoIeo. øSet. 

bugna (u*) v. n. = bogna. 9tbg. (9[amUb 
og fl.) Wla. 

duøota (o') f. = «ugierbe. Ztl. Dgfoa »itte. 

bttora (uO y. n. bøie flg, huTlt fig ; ftaa meb 
num 9It)g. Sæt m (SRoIanb). „(Sg po» 
ber bugra o batt ab meg @feifune''. 
Dgfaa buurc feg, og bugraft (i^oW, b. f. 
6«t. &. ii bogra b. f. 3f. »^gre. 2) ftubre 
= bugle. %tl. bf ugte %t\. (Sunbe) : „bjugre 
bæ te« i^i^t^", faa iftanb (ifammen^ ti( 
9tob og uobfet. ^|uQt n. fmaat ^(uberi. 

bttg«røit (u') adj. omSinb forn btæfer toært 
ober forben, ub fra leugteme. 9{bm. 
(Suunbol, 2:ingboØ, ibemeiS, ^alfe, flure), 
@bm. (?^iørungfjorb). „^au æ boogrøn 
fimna" o: omtrent @é$ i £ingboIIfjorben; 
ir§an ftoar ta ©oogja*. — ^ogrønø" 
raaf(F) n. S)reb (^tA) for faaban 16inb. 
9{bm. 

3ttpfno(u')m. (f.?) Sufttrort forn flrømmer 
ub fra bugterne tberi^ ooer fjfjorben. ^etg. 
(kjøtta): J3ooøfitaa. 

i^ugt f. ©ugt, wøinina". A. „^m ba tai'e, 
men ban maaWt ti SSugt ti fai^'', maatte 
gtt)e fia. 6æt. 

(cjfno m. = ©ugfno. ^hxa. 
tg m. s 8ufarmaa(. @æt. @e A. 
rga v. n. (ar)." A. 9lijf. 2) bfanbe 
fer robe fommen; bringe gforft^rrelfe ; 
riæ (flufte) flere ^rbeiber fra fig paa een 
^ng. Wutl huliaa^aa Ø^ef. 3) l^olbe 
|lg felbfto^en?; om enlige ^erfoner ber bo 
i en gfomilie. %tl. (SRoianb). 

^Mfomn f. = engang. Og : 3uøl)a9n. 

»i:et. 

9ttl)ctta f. Sræpiffer? IBerg. 9i^f. 

3al)oIfc m. flort toøret a^æilefpanb. 9lorbt. 

9ii|aft)cl6 m. fe SSutib. 

3iir n. fe bula. 3uf (uu) m. fe S3^Iie. 

bufa (u') v. (ar) 1) =» bo!a o: arbeioe ro- 
benbe eøer ftongenbe meb fmaa @tøb eøer 
21fløb; jSrabe, robe, pøbe; %t\. 9ibg. 9Ra. 
ogfL Jbnla feg fram, ut; bula fegao ne 
i ^9i^w^"' /»»«^^ wpP a)Qnnæ; bufe 
imot", B(Xi. „^t ^eoe bula fo Tængji i 
9ar, f^rr be ^ebe funna faame 9iegn", 
9{bg. 2) tumle, larme ; omtrent >« ftufa, 
ftaota. ^aH. 8) tumte meb noget; brioe 
fiærft paa meb Vrbeibe. fiatl. i,93uufa («e?) 
i)aa aa arbaie". — „buuro" A. og „bufa" A. 
er be( eet og f amme Orb : bufa(ir). ^I. og 
^aQ. l^ar nemlig fun eet U, forn i ^au. 
er temmeUgJuffet. d^ opr. „buufa'' maaiit 
oberott i 2;el. og ^atf. I^be „buufe". — 
bufe feg, om olme 6tube og ^øer, f om 
brøler meb^obebet nebe mob^lorben. ^I. 
(SKotanb).— buPai^(u')v.recip. ftange«. 
%t\. 9lbg. — 3Mr(u2m. fiarm, 9ioberi 
ofb., omtrent = 6taaf, étuf. ^mtf. : „©uuf*. 
— ^ufivC) 1) ©robarbeibe, grobt ?(rbeibe 
= „Sioot*'. ?)• og 3@ogn. 2) en tung. 
bænbet (Srobarbeiber. „^i ^rbeiiSbuf^'. 
@ogn. — ^ufarbct(b) n. (S^rooarbeibe. — 
buFeleg adj. tilbøiefig til at bufa, eøer tit 
3uFtng f. 9 : tbingenoe fig frem, ^enftjnd* 
løft ftubbenbe til @ibe, og b(. @æt. og fl. 
©e A. 
:5ufa (u') f. liben ^0>htlb^ob og tilfoarenbe 

tViX i f^orben fremf omne beb ^rabning = 
of a. SÉel. (Xinn, 9laul. »i 3»o,^. ©el.) : 

^uFu. SRefi i gfl. «rSaanbebufur''. 
3ufal( m. 1) 5h)ægrøgter )^aa Stoblen. ^el. 

(^itiSeib). ©jelben. 2) en Stette f om ifølge 

ben bøenbe Jfolfetro tager fig af ^ægetd 

9iøgt ^aa ©tøblen. 9ibg. (Bidle ^obbal 

„SufaUe"; @æt. „Sufabbe"). ®.9l.btikarl 

Sonbe. 
^uF'boFa (o') f. Sugflejf = ^ibaol. 9lfi. 

@e Sofa. 
n^uffvVia (m) f." A. 2) ©toræber. 9lbm. 
„hÆav adj." A. ®br. ©æt. 
^^un m," A. 4) ^tppt StotnaH = Srufc. 

3)al. 
buFFebetnt adj. meb Seen f om en &ie\>»; 

meb frogebe gforbcn. Dm $eft. Øftl. 
»^uffthlab n. Menvanthes trifoliata''. A. 

3Jla.mDf.; 4>arb. »left: »umblo(o') pl. 

2) Galla, £»ebm. 
^uWebleFFia f. 1) = Suffeblab. Seflfolb 

(^ebrum). 2) Oalla= ®riferotOblab) fe b. 

^bm. £)fterb. 
^ufFebrufe m. fe Srufe, ^uFFei^o n. fe ©to. 
burøegtaa adj. ujæbut graa, graafitæffet. Øfil. 
^uFFcrib n. .gan^fib. ©^1. U-afJce) og^fl. 
3uFFeFnute m. Segctøi af Saft. SWa. (aa|.). 
buFFeleg adj. forn en Suf ; geil. ^æh. »buffa«". 
3uFFe^o (00) n. (00 f.?) græ«rigt©teb fom 

fun er tilgjængeltgt meb Saao, paa l^bil« 

fet Suffe ^enfcette^ for ©ommeren. 9t\i. 

©e gaftefio, ©to. 
3uFFfr)7t)a f. Oaffel, l^bormeb Steget ff^be« 

op paa ©tabren = ©fota, ©ula. 3nn^. 

„SooHfftjtj*. 
23uF''Iengta f. = Sufbofa. 3lt)f. og fL 
25uF4ifla f. = Sufbofa. £)ftl. Zxonhf^. 
^uF4ot (o') n. Sugparti af flagtet 3)t)r. ^hm. 
^uF^ol (00) f. Suggjorb. 91* og ©Xronb^. 
35u-Fonge m. bebfte ^o i fejorben. 2:cT. 
^uF-teim f. = Sufbofa. SSa. ^uFiribbe f. 72 JBul^relm— JBumfa b. f. Sfleb. :5ufvifp f. b. f. @br. 75uM9 
f. b. f. Xotn. 3nnb. 

^ufftbanb n. be neberfte, dpxti\taatnt>t, 9ttQ 
omlrittg ^ornftabren. S3uj!. 

buf 'floppen adj. ))berlig fulten. ^a(: buuP^ 
fluppin. 

.»ul m. Ztit = »Ol. ©^I. (©torb). 

bula (u') V. a. (ar) ftoppe inb i, proppe; 
paffe fulbt ifær meo libet bærbtfu(be tørre 
Zinq. £)£el. ($iartbal, ^eibbat) : bulaa, 
og poaloa, l^bUfet turbe oære bala, et. 
bofa. »iBuIaa ^alm inni^uffo". ^aaffe 
eet meb bula, A. ^f. bøla. Dgfaa: bøla 

tafl. (®ol) o: bofa (o')- «©«w paa fe 
læ*u". „©ølo uppaa JWamm'n". 

bula feø (u') v. n. (ar) buffe fig, fftibe mange 
©tenoler; om&tæ§ og^orn. Ofteft „boTa 
fe". Øftl. ogj. ©e bulaft. — boolc fe 
om @æben (^ofm): bltbe tæt og gaa i 
Sete. 9l®br. ^ette f^ned et anbet Orb; 
maaffe eet meb borba feg A. @narere til 
»ool D., boola y., (&. 91. bdlast, gjøre fig 
Seie. 

^u-Iauø f. en liben @lnmp Sanb ^bormeb 
SRalfefarret er ubfftjQet og fom ^elbed i 
ben flebe aRæll. — „bulouøa aWiølfi" v. a. 
tilfætte ^ælfen meb ». @oøn, 16of>, @f j. 

^ulib)tfval f. &va l^bor ber ftøteiS meget. .^elg. 

bu-'Ieø (nu) adj. = buen 4), gretb; ogfaa: 
rebe, færoig til »rug, befbem. SJ^aofle altib 
meb ))^egtelfe eØer i ©pørdmaal. ^arb. (Uloif): buul«; $arb. (foamm) og 8]§l. 
(Sritja, ^innaaiS, Sticiaa): huubM og 
bubleø, fom „truubleg" o: truleg. „3)'æ fje buulæ aa foma te @tøt)tø alt no". 
„2)'æ Qe bubleg før bei no, gar'n æ burte". 
3f. ubuleg, b^lcg. 

bu4tø oa bulug (u')/ og boluø (o') adj. 1) 
meb Por ©ul, før. @S3erg. og Sfi^f.: 
„bulig, bblige, bologe" ; 9leb. : „bolP. 2) = 
bulab. @^I. „gott bulige''. 

^uljf og :5uUa fe 8ubba. 

bulfen adj. meb ftor »ul. @oan. 

:5uU m. fort og let »inbftøb; ^uft; »oble. 
92bm. (@unnbal). „$an tof fæmm BtoQfje« 
buna", ^rag af Sobafdpiben. ^il hnUa. 

75uli m. Sam. Øfterb. (D«, 2:olgen). VuVi, 
Øfterb. (X^nfet). 

„bulla V. n. boble". A. 2^ bulbre, ^lubbre. 
@ogn. „Orren ^an bubla aa @tfbortao 
freeta, iig — ffa bu ^øt^ra — bu Sret« 
l^eimd (freeta l'' Urbanen ffal paa »ofiS 
ogfaa ^ebbe ^uMafoff . 3«l. bulla boble, 
flubre. 3) plaffe, fole; tilfmubfe. @ogn. 
„bubla feg ut, te". 

.»uUe (u*) m. = «olbe. 3æb. 2)al. Tta. 

buMeot (u') adj. = bulig. 9lbg. og 2:el.: 
bulfT)ege. — buule adj. ftjlbia, fraftig og 
belboffen= lubben. 9lfi. (Utoif). buu(I)le 
omtr. b. f. 9^®br. 3)ette er maaffe bu'leg. 

„bul(htf adj." A. @^l. 

23uUure m. en flobfet Særling. Q^ul. Selbu. 
3f. Sure, &aUnx, ©norlur. 3u'Iog (o) m. ipøbanb til SKebrif. fl\i. 
3ulø (u') m. 1) ^albf^linbriff eller obal 

tsbelfe eller ^lump paa en Sfl^be; »alf. 
el. i) flumpet euer bt)ltagtig, uformelig 

^op. Xel. 3f.@.9l. bulsi (etØgenobn). 
25ulfa f. og «ulfe m.==»uW 2). S^f.^el. 
bulfa (u') V. a. (ar) banne „©ulfar" eller 

SSalfer. Sel. „^ulfe paa fælt mæ ©mør ; 

bulfe paa feg bra mæ ^læ'i". 
bulfa (u) V. n. (ar) arbeibe tungt og flob« 

fet. ©æt. „$an bulfar o ^øgge". Sil 

bula, &. 9t bula bugge. 
bulfen adi. fom en ^louU" : uformelig, b^lt* 

agtig, flumpet. Xel. 9l^f. „bulfe flæbb". — 

bul^leø adj. b. f. SR^f. 
^ult (u') m. plumpt fremtumlenbe, ^enft^nd« 

lø9 og larmenbe ^erfon; Sølper; mere 

flobfet enb „»olt". 3)al. ^æb. 
bulten (u') adj. 1) balfformig, pubefonnig; 

plump, ©ogn, ©^l. ©æt. Sel. „£)frt æ 

bulti", for t^f ber l^bor ben beg^nber at 

ffraane til (^. 2) noget ttfifatbtn, buttet; 

om $erfoner. ^(&bt, 3) tølperagtig ; ofb. 

fom en Sult. 3æb. ^al. 
bulrra v.n. larme og tumle; te fig brutalt. gæb. a)al. 

Lllt bultren adj. 1) flumpet, uf ormeliø. 20la.%el. 
2) fom gjerne „bultrar". 3æb. ©ebeforegg. 

„^ulunø m. l;^op". A. @br. „©ooloong*. 

bulutt (u') a^j. om ^ger, ^biS kornplanter er 
buffebe eHer mangeftenglebe. ^arb. 3f- 
bula feg. 

„.»uW» f." A. 75oM^ (o'). 3Ra. ©Sronb^. 
756Ms, 9lamb. Sotn. 

„^umat m. = Slobroatt". A. ^all. 

„^umb m. »om*.A. „©laa paa ©umm'n"^ 
eEer „flaa S3umm", en ©jemfeBleg. 91bg. 
SWa. — bumba v. = flaa ©nmm. 9Ko. 
fiebber: „fpela Srebuntf", ©erg.; „f.Sre* 
boniud", ©tabanaer ; „trappa bonff",^arb.; 
„fur bone«", ©Xronbb. 

23umba f. geilffub, geilfaft, Sfeilflag, »øm- 
mer, „83om". ©ogn (©orgunb). 

„^umba f." A. 2) ^unbæfen meb opblæft 
Sfigur. ^rb. Oftl. ^f. 9iaabdbumba. 3} 
enuagiS ©inbebom tilOtenbeaarn. ^(&bx, 

bumba v. bomme ^arn. 9l@br. „boombe". 

^umla f. plumpt ftorbommet^unbæfen. Øfll. 
ØSel. 

bumla y. 1) tumle, bafle ; iffe funne beftemme 
tg. ^all. (9{ed, ^ol). ff^æ boomla (bumla) 
o længji førr bæ bart Sægn". 2) = blaffa, 
}emla; „boomle i fe", bælte i ftg fraftlød 
3Rab og^3)riffe. featt. — bumlebrtfPa v. 
b.f. $all.— 3umIeFol(a f. ^ fom bum- 
lar i feg. ^att. -©oomlefølle". 

bumlen adj. „b. i ©ømb'n, i S^^aga", meb 
Staben fbænbt af „©umling". ^all.(®o0. 
— ^umtemaøe m. ^att. 

:5umm{a) f. ^elfe af tre gjæle. 3nnl^. 

bumø ad), fe bumfa. 

3umfa f. foært, tt^ft oa tungt ^unoæfen. 
Øftl. Sronb^. ^gber, i>al og fl. bttmfa— bunfa 73 bumfa v. n. (or) plumpe (frem, ub), „bumfa 
from mæ ali". 8?lgber, røg. — bumfen 
adl. fremplumpenbe; ^enf^mSføft oø form« 
(ølt ligefrem, ^ober. bum6 adj. b. f. Øftl. 

«buna (u') v. n. orbetbe fterff.A. 3fær: av 
beibe tuno^anibet bolofomt lormenbe og 
oltfoo meb ^oftfpttbe. @bl. i&orb. fl&o\», 
Sogn. „buna poo; buno feg from; buno 
00 boto; brt)tjo oo buno". 2) giore bet 
førfte grobeOirbeibe; f. @tø. foreløbigt txh 
bonne et SRoterioIe ((Smne). (Soon (^ur> 
lonb). — - Sun m. og n. tungbænoet/ for* 
menoe og froftfpilbenbe ^rbetber. @ogn. 
„^^rebun". ^unl)efl m. b. f. ^orb. 

^una (uO f. 1) »eupibe\ A. ©irlig om 
bet fiore ^(eSæggeben, Tibia, mebeniS bet 
onbet. Fibula, er „6pitu". Xel. (9ioufonb). 
3 Sæt. færlig omiSoorbenene. „2)i^UX' 
tal: Semmer ; fiægge eøer Sirme''. A. Og : 
^nbijgning ibetl^efe. 92t)f.:^3oonet; Sogn 
(Suflr), ©orb. C^omm; Utoif): ^une; 
Sogn (Særbol) : ^ne. 3f. 9lorbfbenPe 
^00. : borbi^buner, unberrebon til et borb. 

— ^unabeift n. benftort og grobfloget 
3)i)r. Soan,»of^,$arb. — bunaijktf adj. 
of fiærf ^enb^gning. 83ofd. — bunoilor 
adj. of por 83enbijj|ning. %el. „boono*". 
SH^fe Sommenfætntngrr ftjned ^obirfebe 
of Sunob 4) etter bet foreg. — ^unabetn 
n. = ©uno 1). fiorb. 

^ma(uu) f. SBonTe^.A. 2) et port oflongt 
Xræfor: a) til SWæll, Xe!.: ^uune (9iou« 
loub, Sinte, Settjor; ^itte: „runbogtigt 
Sfrin") ; ounne (©byborg, Sfoffoo, Soor- 
bol AoitiSeib) ; 3urne (WId, SO^oIonb; ogfoo 
i Sæt.) ; ^fine eller 75øvnt — if!e «5^ne 

— (SKoronb); ^une (Sfeolonb, fjelben). 
Srormeme pege beftemt mob 8 u b n o (A.), 
unbtogen mooffe ben jibfte (fje(bne); 
^»uuno* oitbe i %el. webet „éoone", 
00 «^uno" bilbe i Ztl hUtitt „93oonu, 
»oono* og „©oone". b) til ot nebfolte 
ftjøb i. SnnlJ.: 23øøn\ 

buna (u*) adj. benbt^goet, btjgget meb $en' 
ftjn til kogler. $ofd, ^orb. 9^fi. ,,£)eftn 
s gobt buno''. „goobuno, ftoorbuno^'. 

„^ttna6 m. 1) |>UiS^oIbmng". A. ,rSetjo 
»uuno", fætte »o, «of«; «fetje feg te 
»ttunob«'', b. f. 9ifi. (JBonnbol) ; „f. J. te 
»«ttno5", Sbl. m.; „te ©uunor", 9i^f.; 
„te Øuunord^, 93oib. „^oomo i iBuuno", 
foo fig ^ud oo^jem« id. (ilte forefunbet 
„©oono"); „f te »©uunor" og „©uuno«^ 
b. f. 8^f. „3 ^<^f« ©uunobe («nob, »nor, 
'ttor i 9and St))retib, unber f^an» Sfva* 
bolbning; fHfi. ^2) iBoftob; ogfoo iReb- 
fteber". A. 9lijf. „%æ bo ©uuno te $eft, 
te tu», te Shirl" prægtige Soger I brugt 
ligefom „^eibor''. Xronbf. ; Slomb. : „©oo» 
no*. „3) tlæbebrogt". A. Sogn, "^i 
(„9uunobe^ i (^b, ^ooil). 4) Seoemd- 
bi^gninø. ^tt f^e« ©et. og Solol ttlbetø 
ot ti)be poo Sommenglibning meb ©uno (u') f. „"Sdein 00 ©uunobc (»nob, -nor)", 
M- (©ib, ^onnbol). «©er æ go'e mn* 
nooe l^er, ^on feer nt te berte ftor'e", 9lfj. 
(@ib). „^æ onnen ©uunob («r) poo)Bori8 
enn poo ^ol"; og plur. „gobe ©uunobo" 
og „©uunoro", Siflj. monnbol). „(gin flife 
©uno (u') fEu bu olber ^o feetl" Sogn. 
„©6no ?" m. 9lfj. (Soen). 

3una(b)øø09n f. 9lebffober Hl ©oorbdbrift. 
^orb. 

.Sunefttt (u', f) n. bet ^ilfælbe ^oS 2)^r ot 
Soorbenet „©uno" er glebet ub ofSebbet. 
Sæt. 

^unøa f. 1) runbogtig Dp^øining etter Ub« 
bugning, ©ugle; ifær poo ^oi fom er 
„iooorfifaott". SM. 3^1. bonga; obol^æ* 
belfe. 2) ^ofofe. ^ott. Se A. ^rtil: 
buime or ft(Q) v. om Sto: oftømme fig. 
©ottT 

buima v. a. (or) bonne ©ugler. $orb. S^(. 
(Bit 3fær bunøa feø, om 3i^ og bf. 
— bunøa adj. = bungutt. 

fungerte) m. l)©ugfe ofb. = ©unp. ©erg. 
Sel. Sæt. 2) ^ber of be to $uoer etter 
it)l!e Sræplober, bbormeb et ir^tjore" bbi* 
ler poo ^efteuiS m^g. Sronb^. (3nn^. og 
fl.). „Soolooboonje". ^ Sunft m. b.f. 
f. 2). St:ronb^. (©ørfen). 

^uftttl m. ©ugle = ©ung 1). 9tot\>l 
„©oong'l*. — bunafa v. a. frembringe 
©ugler; bøle en$fooe ub og iub. 9lorbf. 
„boong'1''. 

^unfa f. 1) ©ugfe = ©ung. ^ott. (®ol). 
2) ^ær ^inbe. ipott. — fertil bunfe v. 
1) Hoo ©ugler. ^oQ. 2) goo tungt og 
ouggenbe. ©att. fe følg. — bunFutt adj. 
fulb of ©ugler. 

bunfa v. fe ©unfo f. oo ©unfe m. 1. 

bunfa v.n. l)bunle meb et en!elt etter gom 
ffe enleUeStob. 2)al. (Solnbol, ^æffeftob). 
3f- bunO/ btjnjo. 2) ro flooenbe og „l^om* 
lonbe" mth en ftor 9ore, ^unftaor f. 
^bormeb Seilfortoier unbertiben roeiS oo 
monøbrered. 91gber, 9tog. ©erg. 9lorbi. 
„©unIo«oor". ^orb. 8) bunfa \tQ fram, 
orbeibe fig fløobift frem meb enlelte (rof* 
tige 2:ag. ffitil 

.»unPe m. 1. 1) ©olfe i ©æberftol = 9lib. 
©olbunle, ©ebbun!e. Sorbil, Smool. Ddlo, 
?Rom. 2) fe ©unge. 3) Sf^bonfe. gotto, 
D^lo og fl. — bunPa feg v. imp. „be 
boonfer fe tel", Sftjbonfer trørtfer op; D«lo, 
9){obum. Oofoo: „^e boonled oopp''. 

Sunft m. 2.aKælIe!ar=©un!o. ©olb.2:otu 
og fl. — ^unPefmoF m. Smog efter Gorret 
„©unf, ©un!o el. ©unfe*. £)fH. 

bunFelabb adj. bt)bt lobet. Sogn. ZxW.^. 
bunki. 

^unFeterre m. fiærit tørrenbe©inbomfrmg 
og efter SJliffetøbog. 91^1. Sogn. 

bunfa (u') v. n. plumpe frem, bufe frem; 
}oo plumpt og lormenbe tilberte meb ?lr- 
)eiber og onbet, bribe bolbfomt poo. ©of«, g; 74 bunfa— burtflø^mb @ogn. „S3unffl fram, bunjo pao**. — bunfa- 
ItQ adj. og adv. frem))Iuin))enbe, buiS. „^an 
ficme fo bunfale mæ ha", om %aU. — 
^uttfar m. @n fom bunfar ^aa. )Bo|d. 
3unøen6e m. b. f. fBo\i; fe dhtbe. — 
buttft(hrf adj. groofCagen, fiærf og l^aarb* 
bænbet. ^o\», buntø adj. b. f. JBofd. 
^f buna, bt^nja, maofte unber $aaoirfning 
of bufa. 

bunta V. n. fptde meb enftagd ^ming, 
^untelm.9l®br.: boonte. ^otitil. SWcb- 
be(t. @anbft)nItgoi$ fremmeb. 

bunta adj. før og tætoolfen. 6maal. (d^alfe* 
ftabogfl.): 00. 9){aa{Ie: ftrfantet fe foreg. 
@narere: gaflet, til bunta v. a. pam, 
inbpafte. émaal „innhoonta", adj. 
tnbpoRet. Set fremmeb. 3f- ^^^ funta. 

r^^uniøf^ n.* A. 2) Samling af flere éierc« 
^æa, fom bogted paa eenllieriSSfietbmarf. 
Se(.(9^aur.£aarbal)* 8) 3fæIIedf!ab i »rug 
of gfjelbmor!. Xel (Saarbot). „^oHe'' el. 
,;baba 93un9^te mæ ein". Sebber oåfaa 
„©amno^te''. 4) SWebbentjtter af gfielb. 
græsgang. ^e(. (SaarbaO. „IBi ou ^aba 
meg mæ fom %utiøt)te i iHar?'' „^\ bu 
oera »unø^te?" ®. 91. neyti, ©etflab, 
Sfæller. 3f. ^i(enøt)te, SRotunø^te. 

„3ur (u') in. gofter". A. 2) «ærenbc = 
©urar. 9lbm. (2:ingboII), %tl (©ettjor). — 
„^ura^ f." A. ©^T. — buratunø adj. 
brægtig. JJæb. »U)f. 

^uc(u') m. »eforbring. gfrembrift; færlig: 
Sanboirfning paa SDløtte = i6^r. 9l]^(. (<lf« 
fingabal). „%aa ©ur", bli beforbret (ub). 
ir2)*æ foært te »ur aat biEoebne". ^er- 
uarbur, (SRt^Inebtyr), ©lofabur; »aflbur, 
eioabur; gfiobabur. »et @. 91. burdr, 
»æren. — 3urafIof (o') n. ben f orrefte, 
fteift nebab gaaenbe, ^e( af SJ^øtterenben. 
W' 9@ogn. 

„bura (u') v. n. (ar) brøte". A. ©ogn, 3æb. 
3)a(.@æt. ;,»inb'nbura". „»ur* er mere 
ubtruffct og ecntonigt; „»^t", mere frem- 
ftøbt og !(ingenbe. 

bura V. (ar: og er. be); „bura i feg", f^Ibe 
fta meb SRab = bora. bijrja. ^æb. (^aa, 
Xtme). 

^urat>omb f. ftor »om; St)Ibebom, graabfer. 
^at.(©eblanb: „«baamm"). 3urt>aamm, 
Si. 3(cb. 

^U'raa f. ftor ^^rbeftab. diba. og 9^eb. "raan. 

^uraama f. = »ubrag, SWalfcffreib. Xtl 
(Sefljor). Ufilfert. 3uraa'o beftemt fem. 
b. f. %el (»0), fom «o'o, Xao'o ; if. gi« 
fferaa. 75uvc^a (e'?) beftemt fem. b. f. 
%tl (»0. ©ettior). grormerne er ttoget 
ufiffre. 

„^urb (u') m.'' A. 4) «farøbe ; bet fom 9)ior- 
fen ^ar haatet „^øt)bur,^onnbur". ©^(. 
W' ^\i- 3f • Vippbnxh, A. 2) og 3) (»øbfcl. 
gofter) l^ber «ol i »eftf olb, Dm, ©maot. 

bureifa v. n. fætte »o. »ofiS; ©ogn: bu** 
røffa. — „23uretfin9 m. = S'i^bøling''. A. ©1^1. »of«, %f. S)af . „a)'æ att »ureifingjn 
gagntegt". Cgfflo paa gfærø^ar. — ou- 
retfingø^b f. »of«. 

23urtffjet>e9 m. = »uraof. ©ogn. 

75utnnQ m. flor ftobfet ftart. 0%el 

25utla f. »obtc, oppigenbeSuftbtære. 3«b. 

burla y. (ar) l)omSuft.»anb ofb.: beMege 
jtg l^birbtenbe og bulbrenbe ; butbre. »Kåber. 
S^og. £arb. »ofd. „^æ burla i H^^aajen''. 
„^æ ourto nee igjænom Xrægtæ". 2) føre 
ftg ubebietpetigt og larmenbe; faa iftanb 
unber 2avm og tit ^øb; flobfe; tumte 
(meb noget), »of«. ©ogn, ©arb. fUtb. 
„burta mæ nofo". „3kt fær prøba aa burta 
benuaSReifn pao^eftn". 3f. butta, purta. 
— ^utMoff m. larmenbe J^Iobrian. »of«, 

W- 
«urmann m. en meget fort> næften fegle« 

formtg «Sur" (trompet). 9Ra. (©olum, 

3rittn«Ionb). ©ebber ^^éteufe" i ©æt., l^oor 

/»»urmann" er et atm. ©tubenobn. 

3urra f. tibct. ftærft Ibiftet, forfn^ttetXræ. 
Sd' og »Xet. „m lh)iPeburre''. ^»urre- 
furu*. — «urre m. tiben, uanfeeltg. for» 
tnt^ttet $erfon. Set. ©æt. burreten adj. 
Xtl ©æt. 8rorf^etIigt fra ,r»orrr og 
„»orr'e''. 

«urø'l)iell (uu) m. SRabbobtoft. ©tjør.: 
«uurø'bi»- — «urfponø f. »ræt etter 
tiben »ro fra en SRabbobtrappe tit en an» 
ben. 3««^- (©faun). 

burt adv. i ©ammenf. meb $articip beteg- 
ner ofte en mi«tig ©titting etter Øbetogt* 
beb fomSføtge af 'en»erbe&©anblingetrer 
»egioenl^eb. 3 ^^t føta. nogte foa. 

burtbofta adj. forftubret. forbrøbtet. Sronbb. 
„burtbdfta ^ti a:ru'n''. forbrøbtet i en falff 
dietigiøfitet. 

„burte adv. borte*. A. ijS^ie bera burte*, 
bære gjemme at finbe, tfce tabt bag af en 
»ogn, ilte ubet^betig, iffe at fpøae meb. 
Ubbrebt. Sigefoa: irfie belfe; ifQe to«; 
iffje tt)(b); og ft. 

burtfaren adj. afmagret; fe fara burt. ©att. 

burtøjepen adj. 1) bortgibet. 2) ^ielpetø« 
af ubmattetfe = abgieben. uppgjæb. @br. 
„burtgieebe(n)* og „burtgjeet". 8) l^en« 
gioen tit ; ^enfunlen i. Ofterb. „burtgjet>en 
t bi t:anrdne. b. te ^riR*. 4) ^øift aanb«- 
frabærenbe. ®br.; = forfjamfa. 8flom«b. 

burtl);bb adj. uanfeetig beb ©ammentigning. 
oberftraatet. forbunflet. ®br. (Som), „©o 
bart fo reint burtt^bb ba ]§o fom attaot 
bi balre 3entom". 3f. ttjbb. 

burtmiora adj. øbetagt beb gorføg paa ot 
gjøreXingen rigtig tt)nb og fin. 2:et. ©e 
migra. 

burtraf^ adj. = burtape. 6^f. 

burtf?npa aly. øbetagt beb „©frip* ; for- 
fiætet. »atb. 

burtflør^b a4j. omforn og 9iobfrugter fom 
er øbetagte beb at boffe ub i »tabe. ©o^. 
Xel. Siiftø^ma. JBurul— buf!apa 75 Sor leurbnl » iB^rbel? 

^$uru( m. 2. ttjjt oa flobfet liben løiertig 
r^tour: (øierlig ^ooriatt. S^el. (i6ø, ©eHjor, 
mttMb). — burtaffleø adj. lig en «. Se 
be f»Ig. 

^iin> m. en liben flotl^otjebet Biømeagtig« 
^Ii)bnan=» „ein fom æ ftutt o tref o bjønn« 
lege laga o buftutte o fUIutte o fiuntpelege 
næbb*. Ztl — buTDcIeø adj. Hg enfeurtj. 
Zet „burDeleg te ^otjbord". 

butva Y.n. (at) trænge fig frem meb raa 

^nobfet SBoIblomi^eb. @æt. Zel Dfteft 
rt)e from, bnrtje tiCI)*. — huwa feø v. 
Ste fig fønt en „Surt)"; ogfaa: reife ^aar 

=_b^ftafeg. Xet bytvtftnupph.lZtl 

^er er maafte^aabirlning fra urt^a, t)rt)a. 
^urtnil m. onttr. = fdutt>. %el (iBaarbal, 

9ia]t(anb). — ^ytvylt m. omtr. b. f.; dht 
f fom tatmndløfl og næften fanbfeløft ftan* 

S^ ftg frem; l^enf^nØløiSog fHofinbet^^rO' 

oittii. %tl (JBinJe). — 75wmt m. omtr. b. f. 

Sæt itn pig oil „bur^Ie (v.) paa, bnrolar 

imot, bnrolar Jeg igjænom mæ^ooui f^ri; 

tt huKvltlcQ ei.i>urt)Ien (adj.)". Sæt. 
ISwcafia f. foinft^rfon: f ærlig: Slibbenfo 

i fU &\a. Jel. (Sauar). 3f.uræfia; fom 

«nfetil og Ufeti(. 
^mr<me n. = ^ugjerbe. SVgber ($oTum, 

gjotianb). 
3t» (nu) n. noget fom er ooertxetteiS rige« 

(igt eHer oolbfomt; ifsr: oolbfomt Uoelr. 

pm, 9htm. Sttøtat^ah. «9lægnbund, Snjø' 

bnud, Uoonrdbund''. ,^æ babbe oore &it 

fært S3nn^ bær no; bdi babbe bruffje aa 
egjift*. ^ofl. 3f. bufa, mia, »øt)fa og fl. 
iw(ttOn.Strøetfc*. A. )B«gber, 2:el. Dg- 

faa om a(t ftillet og Måbet 9lffalb ; fmaat 

^«aft*. — bnfen a4j. lig ,©u«". »Ja. 

ir^oalmn æ fmaa o bnfen". 
5itf(nu)m. l)9ug o-, buget aKibt|)arti paa 

f^lbt Seil, paa ^ftenet og ^ob i Søen, 

tktr ibet be braget ^PLH ^^* ^^- ^^^' 
tat 3«f5 m. b. f. S^i; fR\)l éarb. 2) 
flettet« eller iSohtt» Seerne, uben I9efæt- 
vinaen. «Øambuf«, 9rota(r)bnf)$''. ml 
M fl. gremmeb, jf . ©arm ? bog if. ©uf« A., 
Vu% fertil: Imøfay.n. banne ©ufiS, om 
Seilog9}et. 3>en iffe meget l^øi omtrent 
lobret Stnrtning i en ftraanenbe „Sib". 
Sogn (Sufb) : ^Stifø. Se buft adv. fla. 
bitø(nn) adj. bnué, frem))lunM)enbe ; ubejtn' 
bigt Ikefrem. ^arb. 2)al. 9gber, ^el. ,,8un« 
o enbefram''. „$an æ faa bund bainfta fram, 
ban æ fom ein olmeXjor; f^an !jæme faa 
ma bantfta" ; ©9gber. Ogfaa ;,ra(b}bttd''. 
— fertil bu^ adj. n. og adv. 1) ouuft; 
plaacptnbt, i^lubfelig; uformiblet. $arb. 
Dal.9lgber,£el. Og ^rrabuuft". ;,$anIom 
fo bnu? t)Oemeg'. Ogfaa: ,$o o art faa 
bnnft mæ, ^0 feR lie Oore fram, baa 
^ l^inxt bæ", foroirret oeb Ooerraftel{e. 
?)al. 81 2) == tbert, beint, toerbratt. gSogn. I „^ar æ buuft utt^oe"; ^buuft utfare". Se 
bufa V. og be flgg. — 3^all. og fl. bm- 
ged buø ogfaa fom adv. ^^an rænnbe buuiS 
paa'n", lige. 

bufa (nu) v. n. (er, te ; ogfaa ar) bufe, ^lunu^e 
frem; fiormeblinbt frem. ©?[gber. ^buufo 
(b^ufa, b^ufa) fram, te, paa, ut mæ nolo", 
„^an buufa te foleid bæ bere". Ogfaa : 
buufa feø, te fig frembufcnbe; nærmefttil 
©ufe m. Si.— oufe(uu) m. fremfufcnbe, 
^buud", ^erfon. 0«lo, gfoHo, og fl. Se 
ogfaa ©ufa. — bufen (uu) adi. = bu«. 
St. 3f. bau«, hau\a, ©o«, bofa, ©u«, b^fja, 
©0^«, bø^fa og fl. 

bufa (tt*) V. n. og a. (at) 1) = buufa. Sogn, 
fiarb. S^l. £el. Sæt. $all. og fl. „bufa 
f r a m, t e, ^ a a, u t ; loma bufanbe" ; „bufa 
ut mæ, bufa or feg", plumpe ub meb (Orb). 
2) flænge, tumle, lafie ubomt. ©Slgber, 
^I. ^ou. „bufa o bafa; bufa l^obne paa 
8a«fc": „bufa i feg*, føre i fig, fluae. 3) 
øbfle, fløfe. ^all. Se A. 3f. bu«|a. — 
^u» (u') m. (gn fom ,,bttfar (til)"- Sfj. 
„©uf'e". — ^ufar(u') m. 1) =©u« m. 
%tl og fl. „©ufeftuut" m. b. f. ^arb. 
2) Obelanb. ©of«, fiafl. og fl. — bufen (u^ 
adj. 1) = bu«, adj.; ogfaa „frambufeu*. 
Sogn,$arb. og fl. 2)flugoorn, fom bufar 
i feg. iel. 8) følenbe, uorbentlig, førenbe 
meb pø /»©u«* n. Sæt. — bufeleg adj. 
= bufen 2). Jel. 

3ufa (uu) f. enilag« h>inbelig Unberjorbifl 
eller ^ulbre. ®br. fiebm. — 3ufe m. 1) 
en Unberjorbifl; oglaa ©ufemanb. $all.- 
©br. (gfron, ©aagaa og fl.), %el (©ø). 2) fe 
buufa V. — buufeluøum adj. bufemanb- 
<tØtig; ^øift utælfelig. @br. 3f. lugum, 
tu«felugum. 

«ufa(u') f. l)ftatelia og ftormobig ^inbe. 
i)arb. (^amm). 2) briflig ^inbe; fom 
„bufa pao". Sogn (Slurlanb). — 3ufe (u') 
m. 1) = ©aufe. Sogn og fl. 2) = ©ufar. 
%ti. ^Sogn. Orbet laber ftg mangefteb« 
(Sogn og ti) banffeligt fEjelne i Ubtale og 
©et. fra ©u«fc; fe b. 

3uøbanb (uu) n. = ©aafebanb, 9}autebanb 
o: ©aanb ^oormeb Sto er ounben i©aa«. ^el. 

3ufe, bufen (uu), bufen (u') fe bufa. 

^ufefant m. Snot!lunt|j i iRæfen = ©ube. 
S^l. og fl. 23uøfemann m. b. f. Oftl. Se 
©uufe, ©uufa. 

^3ufete m. Snbfibber". A. Sæt. ditil „2) 
ugift ©aarbbruger". A. ©alb. — 3ufeting 
m. 3ttbfibber. Sftl. 

„^uff m." A. Ogfaa: et librt Søt)træ paa 
8ftoben. Slftl. „©urt i ©uftane", ^cu i 
battet. Tlen: 3uf¥a f. bet neb^uggebe 
lille Xtæ. S^l. 

„^ufl?ap m. ^u«^olbning". A. Ølbm. „©ji 
te ©uflop«''. 

„buffapa v.n. = bu5aga. .&arb."A. ^^aU. 
omtrent b. f. — „ouflfapøFjetel m." A. 
^aH. 76 SuflopSflaaDa— SBuftob 25uifapsQaava f. SdxtiUvipiQat>t. 92bm. 
bujrafleaen adj. om $aaroebæIning : meb 

fine @ttiber af en onben gfartie. $atb. 

©W. Døfaa „rtiS'flegien". 
^uirafnebba f. ^arree. @6(. Spøaorb. 
23ulmubntn9 m. „buffcrubb^ SWorl |e føffi. 

buflPer^bia v. r^bbe @Ioben for Zvcut og 

S3uffe, til ©ræéfionfi. Xet; tilbetø „»ru". 
3uf¥cfh>en m. en gfugl, Saxicola rubetra. 

mu 

3uf¥o9 m. == S9ugang. S^gber. 

3ujl? D. @!jæber; l^nug; fmaatt ;,!Bod e(. 
»u«^ ®6r.(fiom): «ul)1. 3 »aogaa: pul)I. 

„bufltten adj. forannet". A. %tl 

husma (u*) v. (or) 1) = bufa 1) og 2). 9^^t. 
9iQf . ©fi. %el @«t. „©u«ma fram, te"; 
„buiSmetjea, buerne aa eta'', ^et; „budme 
ut mænoto^; ogfaa „budme bæutu(utor) 
fe^^br. „^anbu^mar te^^ofd begjænge''. 
„$o buiSma fram f aa mt)fje 9Kat ))aa iBoore", 
fatte (ftængte) frem: 92^f. i,93ui3ma ut^bc 
ipøt), ^alm, S^ngg . 2) arbeibe uoarligt, 
tumle meb noget. vt%t ,,i6uiSma aa brota". 
Dg brøma ? 9l^T. 8) f(aa ftort ^aa = bufa 
(A): øbfle, fløfe. 91^1. og g. 4) fare oirbt 
omfring. 8@)br. (Saaberg, @(audba(). g^a 
bu)$me naar l^o Ijenne 9{aaf(aagaan (8(00)". 
3f. bogma, bjo^ma. — buømen adj. tit« 
bøie(ig til at buiSma, eller til ^uømtnø f; 
ifær: flugen. ^el. og fl. 

23uøma f. dén f om bu^mar: a) uorbentUg, 
fluffet $h)inbe; %tl 9lbg. b) flot obfel 
^inbe; 9i^t. Dgfaa »røma? 91^1. — 
3uøme m. (£n fom buømar, 8fi. %el; 
tfærenf(uaen/U!r(e|en$erfon, %el 3fømt 
n. b. f. «Sel. (5Ko, aWoIanb). — buømeleg 
a4j. f!i«ct fom en „©u«me''. %tl ?Rbg. 

buøna (u') v. n. 1. ftorme frem. fare t>olbfomt 
til. — buøneleø acy. fremftormcnbe, ube» 
Ttnbi^ 2)al. ((Solnbal og ^æffeftab: „bud« 
nalig"). 

busna (vT) v. n. 2. tørred noget = bodna. 
W' ((SffingabatX ^arb. (Uloif); ^H' 
„boodne"; Sfjii.: booøna(l. Dftcre i Sffj. 
„bodne*' og „bddne'' o: bodna, A. — 
boøme (o') v. b. J. ©fj. (Sølftr). 3f . 83u«, »o«. 

3ufø m. SBug; buøfa v. fe ^ud(uu) m. 

«uf« m. 1) = „©rotte" i Jbem. Stjør. 
2)=„»u«[e'' omfring „@rotten".@æt. Dg. 
faa: «uøfe Si. 3f . 9lt. SSudfe, @ng.baBh 
cHer box, bushing. — buøfa v. a. 1) for» 
ft^ne (93Col 8nelbe, £|iulnao og b(.) meb 
^uøfinø m. O: inbreioefCæbning afbetal 
@linb, ©rafttfmørelfe ofo. @ønbenfjelbd. 
2) = aaretta. DJterb. 2el. 3f- ©^rfinø. 

buøfa (u') v.n. l)fare ubarltgtfrem, færlig 
faafebed at ber ftrøed (Qud, S3od) eUer 

itænfed eØer f^ger om!ring ^. ÉJlaaffe 
ifot en Ubtalef orm af bufa (u')- $>arb. 9it)f. 
g@ogn. 2) „budfa etter", frembritoe, jage. 
SR^f. (@ulbal). aRoaffe famme Drb fom 
budfa v.a. = aaretta (je^ufd); if. b^rfa. 
(SOer if . @o. ^aU. budfa o : ^etfa. 3uøfa(u*) f. ftor og før ^oinbe, =9luago. 
Si. %tl Smaal — «uøfe m. 1) ftær 
^ar(; ogfaa (raftig etter bDgtigftorl. 3bal. 
21 Sætxtl og p. «uøfe fom adj. (Oene* 
tio) om bet fb(we og fraftige. Sæt. og fl. 
„ein»udfeaftann'e,$efi'e". buøfelcg adj. 
b. f. Sæt @e A. 2; mæatig Wtanb, 9Hg- 
manb. ^al.Si. Dafaa^uøftmantt 9tt)f.i)a(. 
— buøfefiFø adl. før og beloolfen. Wta. 
3f. 3«I. bussuligr før. 

buøfen(u') ac^. l)ftor og mægtig (før, rig). 
Xrob«. 5)ot %el „2) SKønnino*. A. ©bl. 
@ær(ig: a^lønningend paa Stant reifte 
$lanle, „SKønebuft^. ^bg. 9lt)f. ^al. 4) fmal 
Sanbtunge = ^aan. Øfterb.wenbat. 5) fe 
^uft^ttd. — bui^ adj. oa adv. fe bud a^j. 
bui^a (u') V. a. og n. (or) føre (fig) Dolbfomt 
aa ro, b. aa flaa' (meie). Dgfaa «bufta 
feø fram, bufta i |eg Wlaf*; 21 J)una 

fmnb paa ein", ^ibfe; Si. ^a(. jf. budfa, 
idfa. — buflen adj. (1) Htbøieltg ti( at 
bufta eder tit «ufhnø f., a : briftig og Iraf> 
tig i Si(grebet, men bertil oolbfom og naarb' 
bænbet. ?lgber, 2:el. ^hn\ten aa ftø(by. — 
Åui^a f. ^inbe fom buftar. %el S[f. baufla. 

bu(la feøCu*) v.m. = biifta feg; blioe arrig 
og Doiofom; blibe bar^. mgber, ^ronb^. 
„ifeeere bu\ta Jeg". — bu(kn adj. (2) biftcr, 
barfi; oanflelta at mægte eQer faa i @(i(. 
^gber, ^m. Sronb^. „bufte Seer". — 
buihren adj. = buften. 31* og ©^ronb^. 
„dan t)axt buftrin mæ 9$eera". — buftna 
adj. b. f. Xronbfi. — 3)ette «bufta, buften^ 
^ører ti( ^^uft", ^ørfte, men gliber (et fam- 
men meb be foregg. 

:5u9<^ib) (uu) m. = ©æter, @tøbt. 3nn]&. 
^u(. 93ruged maafte meft om ©sterbufet 
(^ub, ©el) meb nærmejle Dmgit)elfe af lEng- 
tanb. gfor 8ubftab ? 3f. bog be fotg. fer- 
til: «uiVa(b)t>e(b)r n. = «uboebr. mm. 

„^u^ab m. teoftcb". A. 2) fiudl^olbning = 
S3ufIop. ®. 91. bi!i8tadr ©teb, ^t)or man 
fører ^udbotbnin^. ^n i Mc^ te Øuufta" 
bebe om IBibrag tfær af ^orn tit at fætte 
«o = bibja te ^n^tap^, A. 3)al. (feifer- 
funb), 9lb(. (gpna). Dftere :5u^ib, ©o. 
fæfte?); ©^l.mtjf.3ceb.5)al. 32:el. og©at. 
erbetnenbt, men forsibet, ligef om biffen, 
„©ea^uuftee", „hea i ©uuftec" og -bcc i 
»ufte"; „bea te ©uuftee", Xel. Dgfao 
«u(lob(o*)f.? 9©ogn: „beeCuufto, uere 
pao »uufto". — bufta v. = „hta i »uuftce*. 
^al. (Dgna, ^ebtanb, ^æfleftab ; meget (ibet 
bruat). «uftemann og ouflefona/ unge 
gfolT fom faalebed fætter ©o ; «uflebcena 
en Sføtgefbenb Af bem. ©9!. 9iog. (^ef. 
©æt.). „2)'æ alt ©uftemann gagnlegt". Suftob— bttt)ia 77 9log. 3f. »iireiftnø. ©Klfen er t>t>ttalt i 
rajtUbbøen, paa mange af be næbnte ©te- 
bet bøb. 3. i», ^ar ben meft fltbte gporm : 
;,«iifte, «ojfob". $.D.: ,«nfteb.»ttf!eb- 
monb, »uftebtonne, ©erg*. 

buftoE adj. frafHø i Xilgrebet = bufien 1. 
»tlgber. „SDfllotr aa buftaar; ^bujlaal 
te eta", ufræfen, meb froftig SKab^n. 3f. 
bufta V. 

Stt'fdfi m. et ^aarbl fammenfhrumpetgfofter 
eder en Cystus, fra ^øer. fRoQ. @b(. ma, 
@ist.@ul. øøerne mtnt9 at æbe Sinaen 
t ftg. og benne meneiS i @^I. SR^f. (Sæt. 
at tnere en ©longe fom er bteoen bræbt 
of {Qto anbre ber bar lagt ftg i 9Hng om 
ben og bfæft ben i^jel. „Ormane ligge aa 
hloek ^ttflein'. 

^^1)099 (o') n. @^gbom i J5oblebbet etter 
unber^ot»jtjegget ^§ $eft. m(@Iafdaa. 
Stonlanb). 

du^ejnff m. og n. =» ^onfoIeloU, Ajuga 
)yramidali8. »eflfolb? »alb. 3)lebbelt. 
tbber „^jætargut ©jætflegut", øftHgere. 
^la V. n. (er, te) 1) =» ambcetta. ^all. 
Sielben. 2) = bu^aaa. %th ©telben. 

^5oilclor (o') m. en »regne, „m", Filix. 
»eWolb (Éob): 4(5». 

^^eløyt>e f. = «ttpeleib. Xel. (Wto, «au- 
(anb). 

^iv^yHa n. Sraabnøgle af f))unSne S9ør- 
per. Salb. ^t ^br. ©pøgenbe om t>axf 
tretme 3)ijr (@oin) og urebte Unger. 

ISnn^yvd m. Itben forntt)ttet og bøift nan* 
Mig «obrian. ttl (»inje ^-n^otjle"). @e 
9h)bel. 

bttOaf adj. rig paa &t>ttQ og Stggenbefæ. 
étjør. 

duftf)uø n. et libet ^ængenbe ^lah etter ©Irtn 
til at tage imob „SSuft" o: ^raabfhtnU)er, 
2Qpptx og lianenbe Slffalb fra Sømmen. 
9ifi, Sogn, SSfj. Jh)ma i ©uMnfe' == 
berta ^ttealøi^ma. 75ø^l)us omtrent b. f . 
^Ib. (Sfter gpormen af „©ofte''; bet bor 
not ogfaa ineret bmgt til ot lægge ©ørfter i. 

l^ufHa og bufhren ad]. « buften, fe b. 

^^øe (i') m. Sftbei, maafte ifær opab brat 
!terrain. SW)m. («ure, $alje^ 3:ingbot[) : 

.BttfKga- 00 ^»ufteega^ 3f. 

pige. — „Sv^Q ^"J^-^ ®^^' Øfterb. 
^ib 1 fe ©ttftab og ©u^b. 
,btii^a V. n. (ar).* A. 2) = bubaga 1). 
3) fammenblanbe; robe; føle = hu* 
ja 2). ^aS. 4) bribe jtiQe Seg, ^U" 
iM(n?). 36oon. 3f. ftnffa, ftio, fttoo. 
35«^yim(nu) m. 1) et 3nf^"; ^«» ftore^o* 
br<emTe,boi«fiarbeer„»ere". S»a.(®rinb' 
eim og $.). 2) en frembufenbe $erfon; 

Sirlig: nitter og uagtf om ^reng. '©^Igber. 
oatiirfet af bupa v. Se A. 
f^u^tyvtl (tt*) m." A. 2) no^jbraaen, lormenbe 
ogtrringlenbe^obtian. 2:el.(^itdetb,Sea' 
ior; mtLt). 
ou^9b f. ^ntleplobd for ^et i Ubmorfen. 2:el.9}bg.92eb.^a.9{t)f. Ogfoa: 3ufto(o') 
f. Xtl Se Støb. — ^niffott f. b. f. S«t. 
Se Sto. -- '75u^ø(P)a f. b. f. 3æb. 3)al. 

^uful m. en fom „bu|ar paa''. ^el. 

^uuimar? m. „75ufomaac" brnge^ i 2:el. 
(maulanb, ©inje, Setljor, ^itdeib) om en 
uogtfom og foinfl^erfon, ifær en fom foler 
i aftab og 2)ri!te. iRaam en tillæmpet 
Sorm af „©u^mar", fe b. — „^ufvtin 
m." A. 2) = ^«ufomaar*. 

bufutt acy. oberbrt)éfet meb ©ud. Sætogfl. 

:5ufcetat (e?) m. = «ufete 2). S^l. ((Ktne). 

butafeø (uO adj. 1) plumpt men ftærft bt^g- 
get. ^el. (©inje). 2) inbffrænfet og flob* 
fet; omtrent = ptjben. 5:el.(5Ko, ©inje). 
3f.®.9i. butr Xrællob«; og buta v. (A.) 
fom ogfaa beti^ber : arbeibe tungt etter tung- 
^ænbet. „©uta i St^ffængjee; huta f eg 
igjænom". ©injc. 

3utr«i(be) n. = ©utrob. fii. (Sjotlanb). 

butta V. a. (ar) puffe, fiøbe. 2:el. Sæt. 

butten adj. ftumpet, flobfet. butte adv. „gaa 
butte", gaa jløbenbe. 3æb. 3)al. 

3uttra f. ^aaretiS S^aamælf . 91)^1. Se©ubba. 

^utuU m. tt)I ubehjelpelig $erfon; ^lobiS. 
>n^. 9iamb. Ogfaa: Sutul («tijft" S). Og •• ^^t(t)dl SlØTterb. fiib ^ører maaffe 
„©aataal". 3f. ©ut(t); buta. 

^utunø? m. iQtfitib af £)rret og Sotø, ^bil' 
len tfttler fig fra Salfen meft iøinefalbenbe 
beb ben butte, toert afffaame, ©ale; = 
Xoerfporbing. @ul. „©otong* (o', o'). 75y* 
tttig W) b. f. Sogn (©i!). (5:§ri|He ^ar 
„©øtttng, Sø'ørret" fra3øpebal, og jæbn« 
fører et 33^ftw^ff butungr. 3f- hnta v. 

bupa V. n. (er, bc) 1) fiboe fammcnfrøben. 

* Xtl (©0, fiunbe og fl.). «gugrn fit aa 
buber''. 3f. guoa. 2) fibbe ftme og fur* 

mulenbe. Zti. 3f- f^^fifl- 

3ut>a f. og 25uvt{uu) m. 1) en fbær og !lob« 
fet, grobflagen, JJcrfon; Xølper. Wgber. 
„©eubi^ ?Rbg. (Sæt (gbje) ; „©eua*^ og 
„©ene", ©«gber. ®. 91. bar b6fi (5)rcng) 
fom Øgcnabn. 3f. ©obbe, ^Bhht. Sb. DiaU. 
^ar: boe, bobbe O: tdlpig mennifKa. SeA.: 
„75uvt m. ©ufemanb",90ilfet ^ebber^uue 
i 9leb.3)la.fii.S^l., «ooe i 3«^- (fe»o), 
3ubb i Salten. 2) ^ut>e (©ubi, ©ue, 
©oe, ©ubb) = ©ufefant, ©ufemann, „Snor- 
bubi". 3f. Sb. s)iatt. bobb, finne. 

:5umtn n. ©anb til 8fæet. Si. gafl. -- 3u- 
t>afø9t7te f. (&ttibt at lunle „©uubatn'' i. 
$att. 

3ut>eitr n. ;,©eitr" paa ^øcr. Si. „©uubeebr". 

but>elea adj. fom en ©ube 1). Sæt. 

bupetr adj. om ^æg: feljTabelig =buliær. 
Vta. (fiolum). berl : bbri (birl, Xel. 9tbg.) 
= ©erfja (9Ra.) : ©^rQa (©irlja, SRa. Zcl) 
= berjen (9ieb.) : btjrgcn (birjen, ^el. »Ibg.). 

„but>ill adj.** A. Sogn, Sf|. 9iom«b. Salten. 
2)ft^enbe6iorben = m^ten. 9lhm. 8) tom- 
men paa ©ilbfoor, ooer^obebet; bragt i 
fortumlenbe Ihttbe eSer Sorlegenl^eb. iel 78 butoifl— b^nnap 6oan, dit^l t>q fl. „lanpa hnum*'. %xi ©ub, 
if. nottfttjiU? 

23ut>eer, 25uvinb, 3upoc fe ©ub-. 

„^yhlom", A. «Im. i @^L — bi7a {c bia. 

i5vbnov t plur. ©jcmmcr, ^at = Xelor, 
S^ofaar. I^ebber ^vbnct oa ^øbnøt i ditil 
^fiolb) og ©^t. (étnc) ; !5ybnt, :5øbnt, 
otbne i 6^1. og $arb. (^amm). „^n^æt 
leita i ©øbnøbne mine", „"^a æ 'Ije te 
fibna i abia mina ©ibne". 3f. »u(b)no, 
9ibne. 

hy^ba y. impers. banne ©t)gb. ,,92aat Ban 
l|æme fo langt nee at be b^gbar". iet 
(Saarbal). 

^VQbat m. i Sammenff., forn i,^Qdned*bQg' 
oar", „Sitjabtjgbar" m fl. o: 3nbbt)gger 
af X^«ne«,2fitio. @^I. 3Jten„@tor(b)o(r)bu, 
©tneSbu", ©^I. 

^f obarbant n. en Snbføbt i SSt^gben. Zel 
(©eEior,^it«eib). „»^aborbaan" og^«^g. 
bebaan*. 

:5y8bathlaf n. »tjgbefna!. Ztt ,,83^gbc.". 

^fttbarfTiemma f. = iBt^gbarfCamm. ^arb. 
(ult)il, u1Ien8t)ang). ffi h$te» f)n, i manged 
(be f(efted ?) 9RunD, ligefom : iBt)gborfIamm. 

^VQbtQatb m. (S^aarb fom (igger i en @tbe> 
\>al i en færjKIt ©ijgb, mobfot ^3)aIeaorb" 
fom ligger nebe t^eb^oDebelDen, og^^eibe* 
gorb*'. ma. 

75vQbttal n. ©Qgbeubtr^t 'Orb. 9lbg. 

„^y^gel m. ©øife, ©ue". A. Xel. (@auar 
og fl.) : 3yii7l. — ^yQla f. b. f. „©oga- 
b^gle, ©afmcigb^gre". Xel. (SeUjor). 

^rttfeforj^t f. en ^æat fom paa en fiet 
Ø^bd STegne fører Ubruftning frem til 
fifleriet i Sofoten. $elg. (^effnj. Olaarof 
SBrug. 

^VQOia t ^uiS unberi6t)gning. 8ogn($lur« lanb, ©ofglo). Dgfaa^ømen.gjÆimbro. 
>yQQia V. a. 3) feie golf". A. mba. %tl 
ifbtjggja bort ^eftn". leie $. bort. Si. 4) Wh^ feø (^9) V. (er, te) f^lbe ftn S3ng. @fil. 

^mt (t)^) n. het 6Ial fom omflutter ^ebd* 
bt)r«^oj). ©il. (gitja, @torb). ^^abba- 
bmjfje, fiumrabtjtjQe". «Inbenfteb« i ©$I. 
„érabbobuul". 

75yfft n. 1) $op = ©^tø. 6^1. 2) ©op o : 
@teb, ^oor ber Ian f)t>ppt» ot^er. ^arb. 
8) en tanleløft fremf ufenbe $erf on. ^orb. 
Ztl — .»lEffeboft (o*) f. enfeilbe. ©erg. — 
«yr«'!'" JjeU I éiéb. 8i^f. épøgorb. Sne- 
rebe i 3. ®. 

„^rl m. ©inbftøb*. A. 75vU, @bm. gfor 
«ull, fe b.? 

bylcQ adj. omtrent = bnen 4), bulcg, greib, 
^^ggjeleg; ogfaa: raabelig. ©iftnol altib 
meo d^egtelfe. £)' og ©£eL „%>æ' ^t b^'legt 
9lrbei", om et tungt, ul^tjgaeligt næften 
uoDerlommeligt 9rbeibe. „i>*æ Ije b. ao 
gange utt i pilt ©æ". ^3)'æ fie b. bu 
gjæng aatoerlla'o bær, ©trtj^'n æ for ftri", 
(@auar). ^f. bjaaleg, ^tjormeb bet ogfaa 
bar ©etomng fælle!?, ligefom meb fjoaleg. 
^orffjelligt fra bjoCb^eleg. 

«ybrlja V. n. (ar) brøle". A. ©^l. 2) om 
©inb : blæfe meb brølenbe 8tøb, meb ^©t)l". 
^arb. (^amm, Obba), 8§l. „&an b^lja 
% lite Daa ^ufe i 9lott". ®.lft. by^a, 
bulde, brøne. „^yl m. ©inbftøb" A., er 
fammcftebd altih brølenbe. — hyl)tn 
adj. om ©eiret: fulb af truenbe (brølenbe) 
©inbftøb. 6^1. — ^yl]inQ f. ©tormbrølen. 
fearb. @§l. — ^f IjeTiob n. en!elt flingcnbe 
©røl. „^'ne fette i eit ©Qlieljoo, aa fo 
ettt ^unb'n". ©æt. og fl. 3f. bura. — 
:5øl)c. t^inbMjc f. ©tnbftøb; @br.(©aa' 
gaa). 2Sltn ©t)lgja ^ebber ogfaa »©ølie' i 
©aagaa; ©inbftøb maaffe ogfaa „©^liu". 

hylma v. ttjUnt, fe bilma. — vylmcn a<y. 
truenbe meb UoeiriSb^ger. ©bm. (9lorbbal). 
©e A. ifbtjggja bort ^eftn", leie $. bort. Bi. 4) „3rne(»)') n. ©fioe".A. 2)færlig= ©enn. 
«rb^ggia paa", tilfigte, ftilebenimob.^arb. ©æt.: ^yni (og ©ønirV; ^l.: oønt. 
9^51. m. og fl. ^®a oa ^fje nofo gobt «øn f. (n.) b. f; %tl (SKotanb, ©inje). ^an b^be paa", 

^gøjol O: ©ufgjorb. f. ©maal. 

„:»rgje n. ©øile, ©ue". A. ?lgber, fiarb. 
©ærlig om feloe ©uen paa ©It)bebuen. 
©taalb^gje. 

nhyQla V. b»)gge Ilobfet". A. ©ogn. 

25yQlamiøl n.ftgtet©i)gmef. ©]§l. 3ror©^bla«. 

75yalt n. en loft opfat ©øgning. 3@«>gn. 

bfnaW)v. robe; trænge ( f ig) frem ; ttoinge 
(ng) frem ; omtrent = bofa, bufa, hanta. 
%el bøfjaa, b«f, buPtc, buft i ØXel. 
($jartbal,®rand^erab,^ot)in ogfl.); byfit 
og bøf)a(ar, a) i a^olanb. 9iaulanb, ©0, 
©auar og Sunbe i %tl „b^fje fram i 
©nior'n", SRolanb. „&an baffa aa bøl feg 
fram", „^an laam bøfjaned inn mæ ett 
:^eilt ganga mæ ^ift". „©øfjaa i feg 
alt bæ cin fonn", ftofpe, proj)pe. — ^jfjar 
m. en fom ,,b^f"; tfær: m fom tt)ingcr 
fig frem. Xcl. „©oofebøn". 
^ynma f. en tijf eller buget gigur". A. 
mm Sølbal. ^ Ztl (Xinn, fteibbal, ^jart« 
bal, ©0, ©ellior) ^ebber bet 75yniu og 
^ømju ^oillet fiulbe toære „©tjnja". ^et bru' 
ged ber om goll og gfæ fom er „bonaftorf 
o: grot>b^gget ogtungt, ogturbe baoe ^ov 
binbclfe meb „©una" f. ftort ©en, eller 

i og) meb buna v., bnnja v. „d^n ©t^nju 
^av, ©.^eft; eit ©. ©eift". — ^pt|c ra. 

fior foær groDflagen SKanb. %tl. (©0, 

©ellior). 
^^^nøla f. = ©^ngia. a:inn. „©øngte". 
„bynja W) v. n. (bttn, bunbe) bunbre, arbeibe 

meb Sarm". A. 9tomdb. 9lbm. bonje, meb' 

belt fra 9{eb. Ogfaa : «rbtjnja paa" tage 

!cafttgt fat paa et tlrbeibe, gaa lød poa. 

©©ew., ». oa 02el. 3 Xel. ofteft (ar), 
//brnnatr v. n. jtimle fammen; om3)ijr". A. 

^ettel^ebber btnaf^ i ©ogn (©alaftraanb). b^)nttaft—S3^ric 79 ,S)a btine^ itV an &i ^dil^org". 2) {Hm 

Smnbret. ^^an \taat aa b^nneft paa bæ", 
ebbeft fra fftantn i ^Ig. @o. 2)iaII. 
b^mtod, hbnna9, hbnna o: øQ|>a meb fdr« 
nitbran. 

^yt W) m. 83øT". A. 2) grcmbrift, »e- 
wegelfe, gfatt ofb. = 8ut, ]c b. 3)qI. $Qrb. 
aSM. 9o% @ogn; @uL: ^3ør. „^ebnæ 
fe« fbtft ibag" = oob ^emarbtjr. ^3)æ 
Ttt naan fiSør aot ibanm'n ibaa''. „gfaa 
1B^« = fao »ur o: «eforbring. „(&q 
fette 99t)c paa ©mafen, SSt^r i 'an'', ^ai. 
„^oti Da i f(iI1Bt)r'e o bittt lanpc&ax'n"; 
@fft. Sagtens en oprinbeligere mt enb of 
®. 91. byrr o: ©Br. 3^il bera, byija, frem« 
føre. — Dgfaa: „©an faam mæ flil 23yrr'e" 
b. f. Sæt. S)ette ifører maafle til b^rra. 

b^6a fett v. tage en fiStorbe paa ftg; bebt^rbe 
fifl. 6m.(©tørb, 8fitia): bøca Jeg. 

^ytba I é(a\t\ A. Ubtate« ^rrbe (og 
fdWU?) i 9(amaboaSUIe£oi)balimbg., 
liaefom „^oKtrb" o: ^erb. gdtq ^a Øoot 
i ^Qrao", jeg er forberebt paa a(t; @ogn. 
Bniged meget paa Oftl. om ftore fCobfebe 
^nnoæfner. „(& 8ø(e te ^"^ 

f^ytbd m. ©aanbfana*. A. 75yttbl, 25øvtl, 
trb.@^t; ^5ørebC @ogn. 2) ^ærerem, 
mfformiot fæftet til et „aflaat* (9ianbfer, 
(gfo.). 3«fi.: ^3wlb (3nnrril§onnbaI, 
;imn;; ^3øralb(@trt)n),maafle et anbet 
Orb, if. fiibalb. 

?hytbiQ adj. brægtig. 9iQf. 2:)HbIfomt. 

^ytb\avn ? n. t»anbret Qærnfiang f om bærer 
6forflendmuren ooer ben aabne gremflbe 
af SIbftebet. )Banb, $abe(anb, Seftfotb: 
ÅStjarn (og fj. ,«6I|æm^ ^»øl-"?). — 
:5ytbttt n. b.f. af %tct: „^iltvt" (b?). 

hytfaft (^') adj. oeirfajt. ©æt. ^^Siggje h." 
$ib ^er maaffe b<5rfai^(ø?)adj. og „b5* 
rane faft'' uroneltg, paa Øftl., oafaa paa 
©teber ^bor et Sor \ftt It)ber mx. 3f. 
bog ©b. 2)taS. borfafr o: jorbfaft. 

„byrg adj. ftiutpen, forfijnet. 3 famme ^et. 
»børta* og „børt", Slbm.DrfA. «om«b. 
«9^0 Mi be aØer bdrt''(ø?), nu gaar bet 
albrig gobtl 9lbm. (SingboH). i^bdrtan" 
(ø?)?b.f. 9ibm. (©nnnbal). »Partifiper af 
b^rta? ,2>æ oa bdrt gjort" bt)gtigt gjort, 
[om bet anftaar en 3Ranb. ©tjør. »3 ^aU. 
teffet til *= før" ; A. Dgfaa i 9ibm. og 
ttvnhh, /rgaangbdrg', „polbbdrg"; fe b. 
4) om gfartøi, f om bærer (laffer) gobt efter 
©tørrelfen. ^elg. gfra diom^h. (^eftned) er 
mebbelt øbør(e(g)" b. f. 5) brægtig, fbanger. 
«^f. («ormt), é^I. 3f. 6^rMfl- 

nhytaa v.a."A. 2) inbbjerge (§ø). ©maal. 
^oao : bdrje. — ^hytaa feg v." A. 3) 
lomme nb af bet = tiara fea. ©tjør.: 
»bdrg fæa'. SKen „aa bær g Sonn". 

•bmen a$."A. 2)ulræfen; tarbelig i fme 
^rbringer ; nøifom; burjen i ^e(. og 9{bg. ; 
berieit i fftéb. »j^o æ fo birjæ, at ^o tele 
(^t'n, naor be barre æ SRamt". ^yt§inQvit n. 9lænngi$bib. ©Hør.: „^drging- 

. oett". ^t( bt)rga. 9e.-©0. ^taQ. bdrganoitt. 

^yrøÆ f. 1) Snbbjergning ; færUg af fio 
og feom. ^' og OXel.: ^yifl og ^øql. 
2) ©tængfcl. ©ogn (fiaf)8Io, ?larbal; Sær« 
bal n.). „«ørjl før Søri". 

byrgfla y.a. 1) inbbjerge. Xel. og 9iølbal: 
byirfle og børfia («e). 2) fif f re, Hlflftre; 
oeb 2:ingen, ^fbolben oa b(. ©bm. (^jo> 
rungfjorb, Ø^rfrog). „^an ^e btjrfla fe 
©tobaa". 3f- aabijrgfia v. 8) mægte, faa 
%ugt meb; af !6t)rg{Ia f. @^br. Øjlerb. „@ 
bnbfa bæ( ben; ^an bart bt^^la", befetret 
((STbr.) „2)3m bd^le3" gioer IJberanbre 
„5B 5 ^ I a" o : »efomft, nof (Øfterb.). („^aa 
©tjrfta", faa nof. røm. Ofterb. fe A.). 4) 
V. n. ftænge, ©ogn: „bijrfia" og „børfia". 

bwja V. a. og n. (ar) fættc (fig) IrafHgt i 
®ang; føre (fig) bolbfomt frem; tagel^oafi 

gt, gaatødpaa; brioe paa. (Sroel famme 
rb fom „b^rja, begtjnbe" A., og @. 9^. 
byija fremføre, ab(e, begt^nbe; men bet be« 
tegner altib en mejiet rrafHg &aatn'paa. 
©ogn, ^orb. ©^l. »tog. ?lgber, %tl og fl. 
a) „btjria i feg, btjrja aa eta", ftjibe fia, 
æbe oolbfomt. ©ogn, 9log. tigber; „høtia 
i fe*', 8iom. og ^ebm.; ,,btirje aa bægje", 
æbe og briKe oolbfomt, tel. 3f. bura, 
bora. b) „b^rja aa ro, flaa ofo." tage 
trafHgt i mebwoning, SJ^eining ofb.; gaa 
lø8 paa. 3æb. Dal. Si. (Smperf. bijrbe). 
Dfteft „b^rja te" etter „h. paa""; jf.@.§i. 
byija fiik til gibcjig i gfærb meb. „Xrut^ 
b^ria paa ben wjønn'n aa flaa". Wla. 
fRt^l ©ogn og fC. — „3)ei b^rja paa 'an" 
= rau! paa ^flti; Sleb. og fl. — «©eftn æ 
faa bafta aa b^rja paa" (breoen). „^baq maa 
bæb^rjaftpaamæ ^ø^ingjæ", brioed 
paa meb; »^Igber. — s)et J!ot ogfaa be« 
t^be: tumle omlring, tumle affteb = bafa; 
3©ogn: „8ultabn bt^rja i iBergnebebn; 
b^rja i meia gfjebfe". 

23yria f., ^yt\at m. og 75yv)t m. ©n fom 
„bt)rjar" o: tager trafHgt eSer UoR>fomt 
fat. ©ogn. 

„hytia V. n. (bijr, burbe)." A. „3)a bør beg 
te gjera ba",bubør; ©§f. „De b<«rfl me", 
jea pligter, bør. 9lbm. (XingooH). Dg: 
„ti'æ eg fom b^r bæ" = „b'æ min ©^rt", 
min 2:ur, 9tet. Dat. 

25mt n. gflof, gøtge, ©ob. ?)©ogn, ©fj. (3« og 
gfeale). „éit ^eilt gfanteborje". ©tjrac? 

„^yrfetonøa f." A. 8«omgb. 9ebm. ^jiwrre- 
lonaa b. f.(?) ©^I. 

„«ycfia f. ietrfefaft". A. 3irfja, :5tt^a 
og «ttfe, ma. ^lOTf Ja, ©^r. mm). 
fiebber „»^rf je" f. m. (^nnbif), „«^rf jjj" 
f. ^aU>. (»ang) (e t. 3 SRa. og fl. taU^ 
og om „Djpebirfta, ©eljebirfja". 

75yvlt m. ^rænagte fom til gorbinbelfc ftil« 
fe9 inb igjennem to $emper eller ^anlfer, 
paa en „mt^t)" og bt. Dar. (ijæjf.). 3f. 
©jjrbel. 80 iB^mab— b^élcg hyvva v.n. (or): „ht^tta ette ein". Dærc efter 

@n ntfb Sagen, grrembriDen eller 9iet)fel|e. 

3l^f . (Sanb, 3elfa, ©jelntelanb, 9lærPranb). 

3f. bJjrfa. — fertil niaofte ^yrr'e m. (Sæt.; 

fe »^r. 
„byrren adj. ftrunf". A. @]^(. birren, 8ltjf. 
b^a V. a. og n. (ar) = bijrra etter, „btjrfa ^æturaa", og „bijrfa ette St.'' »l^f. (@aub 
og ft). 3f. ouJfa, btøfa. 
bycfa V. = b^^fa. bt«|o, bio. 9iont. „i5fvfa f." A. 2) = »^rfmg. SSalb. 

i5mtfovna n. hornet paa ®ebær. @^(. 
„•lobna". — ^pifemule m. ©cbænnunbing. 
— ^yvftHin m. = «t)rfeftoII; „S3tjrfu« 
teibn". é«^- (UIIeniSOQng). — .^rrfetot (o') 
n. ©ebomtunbing. Xel. ©e 3;ot 

»rrfl?run?a f. en „©!ru!Ia" af be tre fibfte 
fammenbøiebe Seber af ben paa ©(untp ub« 
i)ortionerebe9leifeIoft; bet anta^eS at barsle 
IBør, ot £ebeme^ 9tntat er ultge, faa ben 
fibfte „(Bttulla" foar beftaa af tre. fielg. 

3^ m. ©labber^iftorie = 2)røfa. »efter* 
aalen oa ©enja „»ørt". ^ b^rta 5). 

,rbma(ti';v.a. opliate, opfrifce en gib''. A. 
ml „bljrta ©pifio". (©^riftic ^ar „b r ^ g t a 
«ola"), burta? 91^1 (Do», Sufa). ,/2) 
oabenbare. $arb."A. 2:e(.: røbe, (abe bibe 
om. „2)umaafiebørteS3rænnebiineferV 
(83ø). „børte feg", røbe ftg, (abe fig ntærfe 
(Sunbe). „8)bijttafeg: ]§obere".A. Dgf aa: 
te fig ubforbrenbe. ^aber, 6]^(. !Rontdb. 
4) V. n. „bijrta i (paa) dn", p\tU i (£n, 
britte (if. ^børt fram i Solo", S^amb.) 
3æb.2)al. 5) v.n. flabre, fare meb@Iab* 
ber. ©enja, SSeftcraalen. 6) bære i S3e- 
oægelfe frem og tilbage; bimfe; eg. glimte? 
©4)elg. (»tnbal, S3rønnø^). ^børt ut aa 
inn". 

bj^en adj. ^ralenbe ; l^oberenbe ; ubforbrenbe- 
«gber, @bl. $arb. iWfj. 9iom«b. 

?bmittadj.libfulb,lncifenbe. <Bf^l ;,b.6cft". 

„omtim m. Étjnalimt". A. ©æt. 6) fe^gc 
euer (Stoh af fiarp Io(b Sinb; fom flaar 
ncb fra bjergene. 3:e(. (SSinje). ^en lom- 
mer biftnof ofte fra Strøget „SSnrte", i 
SScft. 7) en fom „borter feg", g|ør fig 
ftærft gjæfbenbe. Zel («tnje). 

brrre, Sytvylt fe S3urbe, ©urbul. 

33v» (tj') n. 1) ©troelfe. %tl 2) fmaat tørt 
OTalb = m». %el SWa. Dgfaa: »<?», 
Wa. 75(!ffs, Sleb. 2) et ®ran = 2)uft. 
3øfs (6) Øftl. og p. 3ø6 f. 9}omdbaI 
(^ufra). 3df» f. 9lbm. gormeme mcb 
5 og ^ører maaffe ti( S3o^. 

by« (i))? adl. I)buu3, frcm*)Iumi)enbe; ubc« 
finbig; ogf aa: ubefteben. SSeftfoIb, ?)9lbg. 
)S^a. 9iQf. a^aaffe oberalt bas. „^an 

gjefl faa bøft paa". 2) obcrmobig, o^)» 
læft; brijftenbe ftg; omtrent =fr^,mball. 
S«fi. $ebm. og fl.: „bø8". 83ett. bil iffe 
pa^\t til %. bdfe. 3f- b^fen, b^^jcn, 
b^tjfen. brfa (t)*) V. a. (ar) forurenfe meb „©^8, ©u5". 
= b^éja A. %el («tnjc). „»t)fa ut Xili*. 

^yfa (^^) f. pilt og fbabfet oa noget tbettj* 
bigt fruentimmer. dtontSb. 9(bm. Slf.^ø^^, 
«i)fa A. — »rfe n. fe »tjgje. 

bffen(t))? adj. l)fulb af utoilet £ib$mob; 
omtrent = bang. ®br.(Som). „»øfenfom 
etn gfaalaa". ©e b^g. 2) obermobig = 
bi^d. 8it)f. 3) ftatelia og noget brammenbe; 
omtrent = gifb. Stfl. ©fi. D@ogn. „©i 
bøf a »mur". Dmfiuften: „6an æ Maan! 
aa bøfen ibag"; fft^. 3 beramme (£gnc, 
l^bor „bød bøfen" er l^ørt, ubtaled t^' ofte 
(flet iffe altib) fom ø. 

„brfja V. (ar) ftrøc ofb." A. 91^1.; »ofg: 
hma, bt)8, bufte. byfa (btjfte); »Slgber. 

byf ja (^') V. (blj«, bufte, buft) fate rap og 
uagtfomt frem eller til; bufe; tumle; omtr. 
= bufa, budma. &. 91. bysja, busti ftrømmc 
ub. Om Urbeibe: „btjKa ifrao feg", rlbe 
bet af; 2)al. (3mberf. b^pe). Dm «©ben 
— bel meb en »ttanfe paa ©t)3,©u« — : 
«l§an bijfe o ete fo fum f^ri bere*, ©æt ; 
bøfiaa i feg" (bøg, bufte), ØJel. (Sinn, 
©auar, S3ø). 

75yf)a Ct)') f. 1) en fom „btj«" (fe foreg. : 
fremftormenbe, uajtfom ofo. $erfon). ^al. 
(©olnbal), ©æt. 2)©t)ge; fortUoeir. a)al. 
(©æffcftab). „9lo«raabmia". 3f. «ø^fa. 8) 
lort, l^eftigt «nfalb af fiibelfe og M. = 
glaga. S)al. 9it)f. „^o f^t bæn IB^djoQ 
ftanne ab". 

3yf)e u. en omfangsrig, uformelig og uBe* 
(temmelig ©jenftanb; en fbr formløg ^in« 
geft; ijær noget fom fhroHer i gjeml^cb 
eUcr ateørle. «^f. («ifabal, Slærftranb, 
©auar, ©ulbal) mølbal. „(Sg faog eit 
»t)fje bær burte, eg beit (je foa bæ Da". 
„@it «abbtjfie, aablago ©^fjc", 8l^f. 
»yyfe n. b. J. mm (©anb). 3f. b^«, bøij' 
fen, »øl^d, S3øi)fe og fl. 

hyfitn adj. 1) bolbfom, ribenbe; om groll 
og SSeir. ^al. Xil bi^fja v. 2) omfange 
ng, ffroDenbe; bælbig, omtr. = buøfen. 
Stil »ijfje n. m^f. „btjfien BJlann, b^fjc 
gartn". Og: hyyftn. 

bysltQ^ acy. og adv. 1) bet^belig, mærfelio, 
(eneftaaenbe); færbeleg, færlig. 9lbf. 3æo. 
„2)æ t>a hmsif )tUQ boore, bæ!" „S)'æ 'fjc 
bøg(f)elege ftort, rart, flint"; „bøgfelege 
tomt", ganfletomt. „2)'æ Ije no!e bøfelegt 
eg bil beg; b^æ !je nofe bøf elegt aa rø om^. 
2) adv. færlig, netob- ©ogn (fieifang, 85if , 
^afglo). „©fulbc ba b^fele (bøfele) Dera 
eg, fo ffulbe giera ba?" „©fulbe bu b. 
gao uo?" Og btfle? ©ogn. SSofalen tt Oberalt lort, og @*et er maaffe ingenfletd 
langt— beøjle (bægfle?) b.f. 38U)m8bat 
(®rnten): „©fa bæ gjeraft ibag beéfle?" 
bA»rftc, b. f. J)9lom«b. (Sræna). „Si bærflc 
ftorj^i". „$a bæ naafaa bærfie bu bilbe 
me?" ^ette (og be anbre iJormer) for 
berrgleg ? 859«Htt9— SBægn 81 ^rølitttt m. en S^ngfort ; maafle ofte{l Cai- 
lonaCErica) vulgaris; nooIeStebec maa« 
fEeftloIfeltntØ. Erica Tetrahx. ®br.:„S^d' ^5^inen. dn fombudmar. 9$^(.Jei3udma. 

:9)?øfa f. 1) ttfl og ftiær Ibinbe. defj. (Ollo^- 
i)en). 9) flobfet og uopbrogen, og ifær ftiø' 
bedløll næbt ^htbe. Xel. (^inje). 3) gfruett' 
tuniner fra tBt». 9{fi. (O^fomn). 4) tbe» 
tjbigt grttentimmcr. ©fj. (StffcDoII). 3f. 
»t)fo og be folga. 

^^e, fe ma, h\S\a, 9i3fe. 

( adj. ogadv. font en tBtyØfa (9i)iSfe). 

IBinie, 9iaulanb). „^læ feg bijdfe* 

bvfta? y.a. fitytte ganffe libt roI!e. £)fterb. 
(tijnfet, eiobal) ; „btjfte en ©teen". 

3rftel m. attia Ttben ntagttød 3:ingeft. 8^1. 
^f.: „B^pd&I". 3f. gdbljfie. 

bj^geit adj. 1) feienbe o: bafler, !jæf og i 
Sætten. @ogn. 2) o^forenbe. ^rb. m^l 
effi. fSaVb. %il bt)fto, børfte. 

btfim (D') a4j. fulb af „m^", „mn\t". Xel 

,byttt V. a." A. 3) ^b^ta feg ut", fKCe fig 
nb, wwe offKttenbe. m^f. 3æb. 3f. Ut- 
byting. — ffbt)te ntur", gjøre n^elbigt ^t^tte, 
&^na. (Bfft, fe utor. — b^ta o: ht^ttt, 
brer 3)atib i @æt. ^aU. &ht, og fl. „S^^te 
$efU)'. 

^rte n." A. 4) = SWittomtag. ©^t og m. p. 

25rtebant n. @fifting. 3lhm. ^St)k)tban''. 

Iwtctoona v. laane ^inanben gjenfibigt og i 
e^tte. @ønbenfielbi!. „S.SSøTer". Ogfaa: 
taaneb^ta. 

T^yting m. S3rt)IItt))dntab = gfom. 9iDf • ^I* 

bftna (DO V. (or) 1) angribe, fløbe intob?. 
Sbm ^ørt i „^r^gjen b^tnar" o: ^øofur« 
t)engnibferfiejtend@!ulber eller9^g. Ztl 
(éeOior, «itt|c). 3f. ®. 91. bytna l^aoe 
fin (Snbe i en iBunb (gfrifener). 2} fufe 
meiSbift frem, ifær ti( $(ngreb ; lafte ftg inb 
i ulige Stamps eøer inb i gforetagenber f om 
tigger ober be fmaa l^æfter. Igæb. i)al 
Dfteft: „bDtna fram". €øfoa: „b^tna feg^. 
tittte f&ftt, iatfalb, er maafCe bannet af 
^pnt n. en frembufenbe, næiSoid, fhtibi^ 
iDJten @tDm^er; f. C^d. en liben ^o, fom 
aunrig laber be anbre meget ftcerfere i Sfreb. 
a^. 3)at ©et meb følg. »Dtne? — byt- 
naltQ a4j. ntedbid og bumbrifHg i Dt^er- 
tmrbering af ftne ringe hæfter. 3æb. „b^t- 
ttole aa Heene"; ^b^tnale aa nbuben"; 
«boMt aabDtnate^; ^rbrduften aa b^tnale". 

fåpnt n- £aag oft)." A. @æt. 9iDf- 

ISytntplaQQ n. tlsbe til at „b^tna A." meb. 
Sæt 

.3frmn9 m." A. 2) Saag af @!tnb. fft^l 
^arb. 

brtt adj. befDnberlig, fsr, nnberlig; ogfaa: 
iitettelig, ulibelia. «el eg. forbyttet; if. 
^Dttng m. ^Ig. («rønnøD, S3mbal). „^an 

6 — ^anS atof«: 9ttnft OtbØog. æ faa b^tt''. ^S)a ba faa b^tt aa l^ør' paa". 

„^ax bu børt faa b^ttl'' 
h<ca V. = bæfta. Dm gaar. @ogn. 
^5^, ^5<iebt, ^cfbb og &??e fe ©eb. 
^5«Q m. 1) uartig »reng; liben, uanfeelig 

SI unDttio, tbær^erfon fom lun bit giøre 
øabn. ^a. («igmoftab, ^olum, ^a&aa, 
©jcllanb). 2J tbær $erfon fom giør fig 
ubueligere enb ^an er. SWa. 3æb.? 3ai' 
falb bet (ufllfre) 3æbcrfte „«æg" er oel 
of bægia; bet a)>{anbolffe beger meb {in 
«et. Itge faa fnart mob «elg, fom oift* 
nol nu i fin eg. «et. l^ber „«æælg" i 
«9[gber, men fagtend engang ^ar tbbt 
JBææg", fom enbnu i hctmttta, Si. 3f. 
t. «atg, %>. '$}iaH. «ælle, UlbemiSorb om 
en ^reng; jf. ogfaa 9(nDenbelfen af $øf 
og ^it. 
^^Q, vofQt fe «æb. — 75aQhøy^ fe «elg*. ah«Qia v.a. binbre, ftanbfe". A. Ogfaa v.d. 
t)ære binberlig, oære (ftaa) i «eten. ^a. 
@§t. ©elg. Ofterb. „ræ ba faa bæji bar 
framme P'^ §ela. ^«æja førSSø'bn'', f ætte 
@tængfet; 3^1. /,«æt aa bængt'^ oære 
brangoiUig og Dbbe £tO; ^onb^. 

hamaXL? adQ. fom iife Ian raabed meb; trob« 
ftg;ujtDrlig.aRa.(«ienanb,$otum). „fttjræ 
æfaa b c i a a I e, eg fær* enn fje mæ meg", 
„^an æ faa htiaait atSKour f^an» fanqe 
raa mæ 'an'*, ^ette „beiaale" funbe for 

i in S o r m gjeme tiære beibaU (fe b.), meniS 
)et ©ætbDggjIe „bataate" il fe Ian oære 
bægialL fom i @æt. maattt hUt>et „bæjaale". 

— „(Sit ^eietø Xing" n. en uoiHig, trob- 
ftg Xingeft. Wla. («jellanb). ^ører maaffe 
ogfaa Dib til bofgja. — 3f- ««leia", meb 
tåbeligt e, for «læja, i Wla. 

:5cfQia f. 1) en btubfelia SibclTe, et SDg* 
bomdanfalb. SJ^aafle run i i5abnahcf)a 
«arnefbgbom; 9iDf- (@anb); oftere ^abna« 
hma, »fijf. (^jelmetanb, 9^ærftranb). 3f. 
«amebeig. 2) et botbfomt og ubentetUbeir 
fom i ^øi érab ffober ^ø^øften. @ogn 
(Sufir, ^qf«to, «alaftraanb). „*i fltjgge, 
di ffillele, mia". @ammefteb$ l^ebber iB^ge : 
«Da. Wlaafle ogfaa om anbre {labebrtn« 
genbe eØer ^inberlige Slaturbegibenlteber. 

^^eøarb m. et let og mibtertibigt (Hjerbe, 
ber tjener til $tft)idittng eller $inbring; 
I (SU. itxtx» ot)er uberettiget (S^angfti, eller 
tang^Sæt)ei nærmeft^æ^ufet. @ogn(9(ur' 
lanb: ir«æie'"; $af«lo: „«æge»"). — 
^5«Qi^tt n. ^ar foran «ro, til at af- 
benbe 3^flttgen. ©ogn, ©arb. — TS^ctQit* 
not f. et minbre «ob, fom Jætte« inbi bet 
ftørre, før bette taged ob- ©Jl. — ^ctQic 
fpif (ii) f. ttjær, ubillig ?erfon. ©elg. 
^«æi-". 23<a?gie<Kn?af.b.f. ©elg. ;r«æi'". 

— 3<*»meftaticm., ^irøjeuonø f., i5ctQit* 
tvoba 1. (&tang anbragt ttl ©inbring. @ogn. 
— b^'eøli adj. Binberlig =bægjeteg. ©alten. 

^3^an f. l^inberlig ©tiOing. i,©ufe ftaar i 
«ængn*, i «eien. «Rorbl. (©alten, ©teig). 82 bægna— SøKiigor h^Qna T. impers. (ar) ^aa eøer træffe eØer 

fafbe inb ^tnberligt; qaa ul^elbtat om mitt' 

breU^elb ; = bengla. 5)ot (^eblonb, ©æffc« 

ftab). „i>ct bægna fo tee*. 
75ceg^ f. ^tnbriitg, ifær ett mtbtertibjgt att« 

bragt ^tnbring; fffrltg itoget (f. mé. et 

fæfbet Xrce) fom ftal ^o(be Sf^^et borte; 
eøer = ^ægjegavb. 91K. (@trt)it, ^ottnbol). 
— ^ctQilt n. b. f. euer fttorere et ttoget 
t)artgere ©tættofel. 9Wj. ((5tb). — hctoHa v. 
anbriitge »ægu el. lOægfle. 9{fi. 
»rffl n.^ibfel. biHPflc v. ©all. Ofg. ©e. »eifl. 
baf^a V. 1) arbetbe meb fmaa a^bter eller 
baarliae 9iebf!aber; faa i ©tattb tit 9løb 
eller til miblertibigt 8rug ; flubre. Ofterb. 
(mettbal, eibbal). „1S>u faar bæfff i^c^ 
be, f(i(t bu lattit". „$att bonre b(elfte(r) fet 
fram''. 2) tøk et. fpare faa at man faar 
ttoget ti( at ftræKe ttogettlunbe til. Øfierb. 
rttjttfet). „m fær fiaa te aa bæffte te^. 
aRaaffe hæafa ; jf. bægja^ begla. @e beffta 
A. — 3<rfj(ttttø f. bet at bæffta. — 75af* 
fting m. (5tt fom „bæffter*.— bctf^tiQs* 
Uq adj. ittbrettet paa at gjøre ^ettefte til 
9løb oa inbtit oibere; ^rot)ifortfI; ttfotib. 
„1S>'æ fao bælftittgMe olt \>aa bett ^Jal'tt''. 
£)fterb. 

^bima y. bræge. Dgfaa om ^atDe". A. 
3 Si og @æt. luit omtalt), og om @(jeb 
naar bett fWger ^éligt (etter« „melrar" 
bett), mebenfi gaaret „blæltar^. — ^5ceft 
m. étt fom fører @(abber. 21 3ivft n. 
©labber. 21 

lw?K ^<c\t fe Verbo. — ^5«UnQ m. = tBerba. 

^hctia V. n. briffe meget". A. ^bm. diom. 
Xel. „bæle i feg". birline b. |. fe belma, 
a) )Mro^^e ailab i fig. ©rnaal. og fl. „bffle 
ifæ(i)". Dgfaa: „bæle ^aa aa briffe, eta", 
©maal. og f(. 

^b<»r adj. 8) brægtig, fom „bærer"." A. „^a 
et faa ofagle hat, faa (ettt bær", falber til 
ett faa ubefeilig ^ib. 9U)m. ©2:rottb]^. — 
b^cb b.f. «ofj. 

:3ctva f. libett vøige; meft i gflertal, om 
9itngeite efter et ICegeme fom br^berS^attb« 
flaben og om ©maabølgeme omfring^ol* 
banbet. ©arb. @^(. 91^1. @ogn. 3f. bærav. 

.3<rr^ø m. Cimex". A. $a(b. fSia. og p. 

i5cetla f. liben »ølge = »æra. »l^f. — 
33<nrltnp m. b. f. é§t. m^f. 3f. bærla v. 

bmrleø ac|j. fom bærer (fører) ftg gobt; an* 
feeltg, ftatelig. Sfæb. i^im, Xtme). — 
bcfttslia b. f. S)al. (©æffeftab)..@. 91. bæri- 
ligr ^a^Tenbe; if . frambæreleg ; feberleg A. 

boltra y. (er, be; ogf aa ar) bolbe etter føre 
ftg b<^^rren adl. o: meb fremftiffenbe SRabe. 
Si. (©fin, gfiotlanb, ^in). „^an gjæng 
o bærra fum ei tBarfeliSfaana". ©amme- 
fteb«: „ber'e" adj.; men „Sjærra". bcrro? 

b^mitt aiy. fulb af fmaa IBøIger. ©arb. 

bijpfa y. n. (er, te) blæfe foagt, lufte; lufte 
op i tørre libt. ©bl. (@torb, gfitja). „%>a 
bæfei©ø^e".— b^rfeit adj. om©ø: neppe ^albtør; libt luftet. ©^I. — krsna v.n^ 
tørred libt, omtrent = babna. ©fil. 

hc^fa y. (er, te; fjetbnere ar) ftjtbe ftg meb 
fraftlø« ^rif etter (fjelbnere) Wlah. Ztt 
©æt. ffCæfe i f eg ; bæfe o bnffe". — ^3<r» 
n. flor SRaiSfe af fraftløfi briffe = 931af«. 
%tl 

J>^a y. a.* A. 2) forfnne mth tBaafe, inb» 
rette meb »oafe. ^(&it, „©æ^n ^a bæft 
uppott ffiofe fitt*. 

„:5ait n. ito«»aanb ofb.* A. 3nnl§. „^dtH\ 

^5cfv, bctvt fe ©ib, biba. 

„^a m. 2) fetgmatf". A. S3eftemt ^i>nn: 
75ø'bn og 3<9b'ntft, ©55erg. 2)atit) : Sø'n»^ 
»of« (fom ©fonæ, fijaanæ); 33ø'na ©fj. 
og fl. gtertat: :^a (befiemt tBøjene) 
»of« (if. ©ibfleen). ©c ^aa. — 33ø f e »iD. 

3øbbe (5) m. (^ fom gjør fig bigtig, font 
^briffer fæi". «e^folb. Sel eet meb Bobbe. 

b^øfla iU) y. n. boltre fig fom en ©baU 
tumle = bala 1). ©elg. 9f «øgfl. 

:5øf n. ©frab,«lffalb; = Wuj!,«o«. Dgfaa: 
„tBøfari" n. — bøfen og wfutt adj. fulb 
of ^»øf ", urtobbig « niffutt. »olb. (»agn, 
9e«urbal). ©e bøfa. etter for „«^f, tit 
bt)fia. 

bøFa y. n. (ar) fare ubartiat og fiøienbe frem; 
tumle frem; robe = baura. 8alb. (9lurbot>. 
«cl for bofa (o'), fe b. 

^Sø-faU m. »ufemanb = »offie, »ube. 21 
(fitjngbal): „«øfabbn". »el eg. enSættr, 
Hgefom »»ufatt". ;5øfen, beftemt m. b. f. 
SWa. Si. 

^øFaoce »Xel., »øFaod ©æt. fe »elrc. 

3ø( (0) m. o: »ol el. »ul « Sttt>\>. Øflf. 
(»eftfolb, Kom. og ft.). — bøla (6) adj. 
= bulab. t,$ttta æ(r) gott bøla'. 

,,bøla y. a. (er, te) tabe SJebe*. A. 2) „bøle 
fart tel", fætte »o (»oO, ifær meb fmaa 
alibier. Dfterb. »et. eg. fpøgente »rug. 

bøla y.n. oga. (ar) 1) robe; tumle»faba, 
bala. »^I. „bøle omfring". „ftaamo bø« 
lanbe". „©an ^et)e bøla o rufla paa mæ 
alt, men æ faameu i 9tbetta". Dgfaa: 
gjøre flobfet Strbeibe: „bøle i§op, bøfe bæ 
tel", »eftfolb (Sier). 2) proppe, po!fe= 
bulo. »Staber; D« og »tet.: bøle. ,,lliel* 
tam ba fut tb o la mæ »raataa", fulb« 

f^affet meb ©frab; ØSlet. „©o bolar paa 
ej9 alt be ^o l§ebe". SDlinber, trobi» »øi- 
ntngen, om bet foreg. 3f. bog ogfaa »bøt'' 
adj. barretl^ften, «rbøla" og „bala" y. tumle, 
løbe i »runft, A. — d^ anbet bølo, meb 
91 i Snfinitib, altfaa for bola (o*) t ©all. 
((S^ot), meb omtrent famme »et. fom bette 
bøfa. ©e bula. 

75ølapp m. = »ølatt. Dg: „»udfetopp". 
©enja. 

bøleleø adj. ur^bbig, fom i et „»øle'. %tl, 

:5øltvttf n. fe »olberl. — bøliP fe »iu. 

^ølinøor m. plur. S)^r af Jamme Ihtlb,. 
„»ølt". Silfj. Dgfaa „3ambølingar". — 
„^linø m.'' A. Dftt. 
bølia— 83ø^fc 83 Mia? T. Ml)cut i fea" ptom i H (^ab). 

øtf(. (^dbbal @Qulaub). $o«(er i!!e ti( 

beløja (oefga); men fer ub font et belja 

ener b^Qa. ^f. bala. bola, bula, bøla. 
Søn, Søiti fe »tjne. — Q5ønt fe ©una. 
JSøn i." A. 2y »anben, gorbanbelfe, Cb. 

@br. ^a. 3r!e blot i @|>øg. ^$æ<n to! 

•ti «i »øn^ 
S«ita(r)fhraa f. ^ font banber meget. SBofd, 

^bm. Ogfaa ^Oannareffraa". (Sg. @^øgorb. 
,3øtiafta(&) m.' A. @o(. Søne((at>, ^a. 
ySøneooFf." A. „(^aa t$3ønabofio før* etn", 

bebe (Sn bønligt. @^T. 
Sønefolf, H*ona, '^nann. 2;igaere. ©æt.Xel. 
bøfiUm^ adv. n|øn^ørligt ubetinget. %tt 
S«it^l m.^flige ^a ^ønftoolann'', bønfatbe. 

Øfterb. (^ilne). «^ ftee ttt ^^(la IB. fdr 

bcem, bul" 
l&tfc t tBeffeb, ^orftoring. 2:ronbb. (3nn^. 

O- P-)- 9^011 feif ben Sør'a, gjetlmebben 

5B> 6e «øra, A. 
3«ral^ Søtilb fe tBt^rbel. 
beram adl. = bjaoftio. 91^1. (JoarxS), 
børlom a4j- ftib etter næften lammet efter 

oDeranftrtengenbe tCrbeibe cHer en iBeffa* 

^abtgelfe. (S$u(. 9lørod. børlirmm, Øfterb. 

(^fet, fi(SIbbaD. 
Pbøtttfpørten adj. ftott^b^rg. ^oll.(@)ol)* 

børt a4j. Tl)d i fangen; Kingenbe. Øfterb. 

(EfStobal). SRebbett. ^5BjøIa oa faa børt''. 

3f. bjart, gfra ^elg. (9tanen) er mebbelt: 

^børt i fiett'n^ Ii»iig i J^arten. bnrt? 
børp adj. felbtilfrcb« = b^ra. %tl (©ø). 
3øø m. libet dammer beb @tben af @tuen, 

ifcer m a^æll. £el. (^itiSeib). Dgfaa: 

^Wxtis; %d. ®otør, A. 
bøø, bøfen fe b)}^. a3øø, fe 9^, 93oi9. 
Søøøarb m. og ^øgjetbc n. = ©øgarb. 

bøøfelcg fe bl^feg. 

Sø^, ^I3ø^l)uø fe »ofte, »ufi^u^. 

Søtcmaal og 3otemaal n.=93otebon. 9$9lg- 
ber.— 3øtemtin m. b.f. SWa. C^loferafl). 

23øt>, bøi^IflP fe »ib. 

bøn>an adj. = bjaaftib. @^t. 

„Sø9el m." A. SWa. ; @^(. og iSjæb. : ^»øuebl^. 
^2) Jfanben". A. ^arb. — bøt>Ia v. n. oære 
en 9øbebl; larme eg butbre. Sæb. 3f. 
betila. 

børa upp V. impers. (ar} s e(a ug|>; om 
^t^ger, (borigtennem Dbergang ^r fra 
SRegntHir ti( fnaxoeir. „^ bøbo u^^ te 
gott Seer*, a^a. (^olnnt). @e iBtya. 

Søj^onb n. = «eianb. ^aH. ((S^ol). ^er 
ftged oafaa, fforr af ben tyngre Stægt, «rBrøtt' 
for bretb, »fwe" for fttra. ©n lignenbc 
nfrøer^b i vmgen af |) og 9, men meft 
mrfenbe i mobfat Retntng — M^" for 
Btofl, JS^ait" for fiø^a — ^erffer lang« 
nørften ^e ØirrbfeBIintett fra Scerbal i 
eogn HI ftrøbiS^erab (ind.) i IBnfP. 

«Sørø m. 8)'. A. en fammenbøiet Sftgur (^er* fon). @ogn. «groébøtjg". Sørøja f. b. f. 
@ogn. 4) ftntbe, gorlegenfieb. Set. (Xinn). 
„^ MCL oæl i eøt^i'n berr 5) ^oæra )^aa 
en^øl)", bæreberufet. 9lingeri!e. «^^anf 
bruged fammefebe«. 

bøi^ø adj. bøfelig. 9tomb. ^elg. 

Sø^røja f. 1) S)i)ft ©t^rtebrøDe ; længe uaf- 
ojort^anU). @æt. «»ijiie-Cd^ic'' = feigt 
S^ggjartof. 2) fe fcø^g ; og føla. 

»bø^^ma V. a. bøie". A. 2) ^aoe SRøtc effer 
%^ (tBøtyata) meb noaet; arbeibe foært 
nteb = fhrioa meb. Si. ((Sifin, ^oor bet 
ttbtale« „bøtya^ og ^bøt^fja", ibet g ofte 
ubtaled f om !; fe bog oafaa bøtjfja). 

bøføjafl V. recip. pxB\>t ©ttijffe; omtrent 
= benbaft; ogfoa: flaaed. %t\. @æt.9Ka. 
^5)ei bøtjgbeft o btenbeft". — Sørøie-^of 
n. ]§aarb%l9ft. Tang @tQr!eprøoe. $æt.S 

Søygfebuøba f. funftig, ifre naturboffen, 
«øtning eller tBoile. 8e tBugba. @st. 

børøjen adj. 1) fom bt( \>d\t \\a. Sronb)^. 
2) buet. SIbm. ;,^ooIaat aa bøtje'' 

?bøfala v.a. =4neinla o: Oiere i\{ $inber 
op$(ai)e. 9lbl. ((SffinaabaQ. „^atta@aare 
fjerne te b. beg længie". SWebbeft. 

„3ø^ m. ^eftcbremfe*. A. £5?(gber. 2) l^aarb- 
naffet og biljeftærl ^erfon, fom tbinger 
fta frem. %t\. 3f- bøtjfja, hay^U. 

bøyrja v. (er, te) btefe, = ffina. «• og 0- 
Jtgbcr, %t\, tBamle, i gormerne: bøwja, 
bøyfje, bøyfe, bøyga. bøføe. — bøffja 
feøjram v. tbinge fig frem, fremtoinge 
fin «ilje. %tt (»laulanb, «inje). %{\ ^øn!. 

„børPia v. a. b^ge, loge i Sub". A. fiau. : 
bdifjt. - :5d^tgrytc f. ^ott. 

børla V. n. (er, te oa be) brænge Øine, fe 
mæbt og biftert, ffummeft. $• og ØSel. 
»eftfolbc^ebrum og ff. „bøTe"). „©an pt 
o bøtjier o æ fo gloomft". „@tuutn bøijlbc". 
— bø^^Ieleø atiy. ffjæbtfeenbc. %tl. 

:5øy^ f. 1) en fbor og onfeelig Ibinbe, fom 
^ar Ⱦgt meb pg;, f barer omtrent tit 
JBaufe" omSWænb; |ommefteb3: arotj og 
nobfet, boben og ubom ^inbe. abal. fii. 
SWa. ©æt. 2) ftormobig, flortaben, ofteft 
ogfaa øbfet ^inbe. ©tjør. ((St „fdør^»** 
m. ufhjrliaa)reng, i be fijbøptige (ggne, tør 
bære bet (Eng. bov i glertal, figefom „tn 
Stott" rock, „enftjætt" cake, „enØfter«" 
oyeter eller ^oll. Oster, ,,et Slip«* slip, 
„tt^txopi" drop, „enJumipg* turnip oft). 
ofb.). — 15øyia t ftjær^inbe. 9lbf.8tøl. 
bal. 3f. ban«, »aufc. 

^3øjfa f. bolbfom »^ge = »Jjfja, »røbfa, 
»rofa. @ogn (»orgunb, »i!,fiobbi!,(gioinb' 
oil). 3f. «tt3. 

børfa V. n. (er, te), biife frem, florme paa, 
bribe boIMomt paa, »t^f . (»ifabal, hjelme- 
lanb). «Søtjfa paa aa fpringa, aa pgia; 
^an bøt)fte aa figlbe". 3f. baufa, bufa og 
be følgg. — bøyfa feg v. „ba bøijfe feg i 
(SJrtjto", bet !ogcr otjer. @M. @e A. 

^5øi(fe n. = SB^fje. Xet. (»inje, feo, ©byborg). 84 95ø9Pti9— 2)08 ^5øvfin8 n. (gn font „bøffer", bufer frem, 
frcmmfeitbc XoSfe. ©oli. (@ol). SWcre brugt 
er „$aK»)bøt)flnø", $att)to«fc. 

bøyfta V. n. (er, c) fætte offtcb, ftorme frem. 
mtif.|)arb. (©iuc ^ar: bø^fte, løbe meget 
Wa)- «©anbø^fte o.fta'',Unen8».i$arb. 
3f. baufta, baufa, bø^fa. SWaaffe bog eg. 
^Ijibffe offtcb (paaf, fe A. ^oa ®ot. lanb: <rboiflft, liggo oftabigt buffttt f&fom 

foin". 
„£øy^ n. ®. ^. beysti, ©finfe". A. 2) bet 

ttjftcfte^arti afSWøIIcaffclen eHer „ftoH'n", 

i builfet @Iot)Ierne jibber. 2:cl. (Waulonb). 

2) = «elgbøtjftc (»æ( ^ 
hufyfitn 

«Xer. DUtet (s?tooierne uooer. ;9.ei. ^mamano;. 
= «elgbøtjfte (»ægO. 
m adl. Iroftig, urofielig og iiforfærbet. 
;e(. 9tbg. $BeI til »ø^fte; el ti( bø^fta. D. ba pron. fe ben; ba adv. fe bcr. 

bab og babel adj. fe bo^er. 

t>ahh m. og JDobbe m. en liben tljl tung 
gfigur; ifær en liben t^ffolben 2)reng. ©au. 
mølbal tel. STOeft i Sommcnfætn. : „l^lole* 
babbe" (fiatt.), en gammelffog 2)rcng, og 
^©norbabb'' (Øtølbal), „©nørbabbe" (©att.), 
(Bmttap ofo., S)reng. 3f. bobba v. 2. 

„bobba V. n. (ar) boone ofo." A. ffionah. 
g^bm. ®br. „babbe paa @i)ne* foæfle« paa 
©tinet. irS)æ babba mæ' naa", bet gaar 
neoab meb ^am. 

babba v. n. og a. (ar) 2, : gitie gjentagne tette 
©lag eller mop meb goben eucr ben nebre 
@nbe; betiæge gøbberne o^ og neb; aaa 
meb forte raffe ©fribt paa ben ^ele gob 
— boerfen trippe etter ftampe —; faftflapi)e 
mebgoben. «gber,9eog. ^©toffj'n babbar 
ni-aa »egi'n" ; ,rSo«f n babbar ni-aa ^erra, 
mæ ban Qø^rer"; ©æt. „^ahha ne ©øtje; 
babba bæ t e ; babba ?lafrn'' -.Mhha ©raut", 
flaotoe meb Soben «ei i ©neen. «©epn 
aiæna o babba fo fmaatt fiæm ingjen 
»eg". „"Siahha Xi(b)oe(b)r'' arbeibe oeb- 
boloenbe meb noget mcningSløfl. S)al.3æb. 
©0. S)iatt. hahhar nebfmutfa. 3f. hma 
og babla. ^ ^^ _^ 

babbaft (ati) v. n. (aft) botine = babba. ©bm. 

babla V. n. (ar) 1) pla^t fagter ^«8« fo« 
bet ffoul^er; ftouH)e. IRtif. aæb. aRa. »Ibg. 
3:el. „^aol'n Itgg aa bablar". ^»atne 
bablor u»)pette ©teln'n'^ „2)abla i »atne^ 
@. % dafla; if. baoa, bamla. 2) føle; føle 
fig. Xtl ffS)able i S)rQff". Dgfaa bable 

feet. Xel. 
3Dab1at: m. ©ølcr, S)ranfer. Zel (SWol.) : 

Fabian. ^ ■ ^ 

baba v. = bla, b^Sfa; ogfaa : ougge. «Sløber. 
„bubba" omtr. b. f. fe b. Si. - baia y. 
tttjnae i ©øon unbcr Sutten af „bat bai'' 
og bl. »agbcr. «mmeftu^orb. 3^bft: 

baie« ougge. 
babta v. n. (ar) fficeloe, birre, bæoc. SJla. 
©æt.Xcl.^amle. gsl.dadra réfunni loøre. 
©ti.3)tatt. babbra o: birre(©oD; X.2)tatt. 
tabem og battcm b. f. gormer fanbf^n- 
ligt)iS ubgaaebe fra babra er beiJubcn: bara, Xel. (»iaulanb, ^inje ; og maaffe bace^l^tott- 
fet Oilbe oære regelmæJftgere) ; bartra fe A.; 
bauca ©§1.91^.: „©an bSurte aa ffaalo*, 

£)uren ftoo aa bbura i ©trdumn"; boira 
S9lgber; bakt fSlb^. Sæt ^%ti.(!3RoMt^ 
lanb). babra : baira : barra : bara (: bibra : 
beera : birra : bira) = fjabra : fjaira : fjarra : 
fjara(: flbra : feera : fuia : fira)=:fg)jabto: 
jaira : jorro : jara (: gibra^ = fmjabra ; 
fmjatra (: fmibra). — boora, oaura og baira 
bruget meft om bet Seoenbe. 3 ©st. og 
^%tl bruget baire om be fortefie og ra* 
ffefte ©t)ingninger (©ffæloninger), biabre 
om be noget oibereog langf ommere: „©efht 
baira i ©oMgjn"; „®eutn fto« babbra o 
frau«''. aWen: Jpeufi (etter ^cnucbarren) 
barrar", og „Olafi birrar"; „go^fn beurar", 
oa „diottin ^burrar" etter ^rbuprar" ; fe bubra ; 
Sæt. — t)abbcenet>c m. ffjæloenbe 9toDe. 
SWa. («aferatt). — JDatc n. ©fjæloen; ifær 
om fiabig©oag^eb; j,ooonbeS)airi''; ©æt 
I^atr m. b. f. (men mere øiebltffelig). 9ibg. 
— iOaitx m. {in f om liber af ©qæltien; 
2:el. — bairelea adj. libenbe af ^air. ©æt 
9lbg. — bairoenbt a^j. fCjæloenbe paa 
©aanben. ©æt. 
jOaQ m. ]) a)ag''. A. Ubtalt omtrent „S)agl^, 
^aatoQ% 5^avLto, ^ato", mange ©teber t 
éfterb. oa ®ul. 3 ©ammenfætn. tilbeld 
-a)ao" i »3leb. : „^aoløn". ^©u SJau'nl" 
Helben og maajfee f^øgenbe, 3Jla. (£)orebø, 
ginrnSIanb); oeb ©iben af bet fæooonlige 
„®u 2)aj'n, 2)ai% S)agan plur., %>aian 
plur., i aJla. glertal: 3Daøe, i Xa.Ctte' 
ungen} og 9ibaj9lamlib) ; men f ammeftebø : 
„©unbagar, aJlaanbagar, ©eftar, (Slniftr". 
„^aa 2)a(g)'iee'', mebcnd bet er S)ag. 9l^br. 
„i>x gieff mæ ^aj'n'', tlrbeibet oif rafft 
og fraftigt; S)al. 3æb. „©an æ gfar fin 
tpp i 2)ai'n", o^ab2)age; fRt^l „^aam* 
(m)a 't a a 2) ag an", forfoinbe; gofit 
C©emnc); jf. D. @ng. out of daw, ®ot- 
lanb ,»baga ao o: bdba". ,rtBraa'onbe 
2)ag'n" fe braaanbe. „©i S) ae", i ben 
feuere ^ib ; ^al. fe f tb. „9to a a 2) a a o o 
t btdfeXiber, ©elg.; feaa. ^©anæ£ 
oæntan(b)e", fi u X btdfeXiber, ©elg.; feaa. ^©anæ^agd 
Ian oentc« ^oer 2)ng, 3>al. S)a9— bafa 85 .^n æ S) a g d toerr'e", SBeiret forDærred 
for ^Der ^aq, ©æt. ,S)oa« baglege", 
baoltgt — fom „2iat9 oaricflc" — 5tel. 
loowr. oafL -5 alIS)cg'*, Bele benne 3)00. ®br. 
$\e olt l^øgfi %aQ", bet er oHerebe 
aJHbbaflStib. S^Obr. .2) iib". A. Setjetib. 
Ogfaa i (Sental. (S^br. oa fl. ,,^r fia e 
bitt i æid ntht 2)00". 4) lOogiSlt)«. ^im« 
nteldl))d; tfonr for \aa totbtbet feeiS jsjennem 
en tranø Slabning. „S)u lann fiaa ^ag 
unber ^efla^. 

bogalouø, t)aoatmin = bag*, S)aød«. 8^1. 

^^boøo^ y. n. bliDe ^ag". A. „^s baøoft 
mæ Seere^, SSetret I^Sner. @ogn. 3f. 2)øger. 

IDaøatal n. ^agregninø. fH&hx. og p. ;,£ s 
iaamht 'toa 2)aagaatalee^ 9^<^br. ©e^og^ 
tal A. 

itlOcMbvdia f. Zibdjorbrit)". A. JOaavdia 
i Sleikt, 00 Dagbyiju (og „S)oobolie'0 nteb- 
belt froSbr., er etfieøetøi af ©toolringe; 
2:anrerinø. (S^riftie jamben @teb: „5Dø« 
gerbl>elja, 2:tbdforbriO; ogfao^onferinø'O* 

bci§a y. n. (or) øoo nteøet tanofomt oø 
moøedgt. ^o j(Sout?baI, ^æøefano). Oøfoa : 
^9<t f^; SRo. ((Srinbeim). 3f. boøøo. 

— Saøgelcø adj. fom øjerne „booøar". 
SRo. — lOckg't m. et oraltenbe @maa« 
bom. ^oH. „©moabaøøera" plur. WtthMt 

lOoQg^boQ n. = ©u!fenaia; fe S)oøfllo!. 
b(m*m€va y. botere (a iSret)). $oC (tlof, 

^ot). fiibet bruøt. 
^0aQø4ahh m. = ^oøra^. 9{amb. 
t>amn9 f. = S)a9ntnø. @§I. oø fL 
6amtban6e adj. Itbenbe tonøt nb ^oo 2)aøen. 

m Sf. bogliben. 
t>aglyfa f. fil^dningof 2)ag. 8ibg. (9(Qnttib). 

^SoQ^lyfa b. f., aRo. (^oferou). 
Doømne m. 8ir!ninøen of ben formere og 

Imgere S)og i ftbfte dofobel of ^Sinteren, 

ifær ti( ot fmelte @neen. @oøn(£uftr). 

3f. @oImeie, fionbenteie. @e ^oødntetbb, 

Sogi^niein oø oe føløø. 
»^Daørop n." A. IbaavoQf^vap, Aira. Øfterb. 
I0a^tnnin§ f. ^oøor^. 9l®br. @enia. 
XVm^et n. 1) bet ntobfotte af „9^ttfet^. @M. 

^ foftfot S)oø iZtmin), 6æt. Ufilfer 

Set. 
5a9^<t)a v. fætte termin, „S)oø". @æt. 
X^osø^Ienna f. = ^oSronb. ^ol. ^I. 
IDan^jfnmfl f. (oø n.) $oøffjær; Sntijbninø 

Jgmmg" of ^00; Su^mørle. 9ibø.a)la. 

Bi I, Ae roR f o lonøt mæ 2)aøfErimfIæ''. 

— t>aiifMmiIa f. b. f. 3)ttl. — P^Dag* 
riiiiflT b. f. feol. (@ofebaI). Uflflert. 

txms^U^ f. » DoøiSronb. ^oL IBtløber, 9tbø. 
Og ^Pfilifta t 

jOcQ^lytt n. A." ^oH. 

Xkxø^mor m. @moø Jorn SJlab« oø DrtfI^ 
t)arer Joor of bet bmufe 2)aø$(t)d ; bet bi* 
relte éotbtfi gitrer „éolfmof *. iRbm. og fl. 

]Da96<'fttet65 f. := ^ogmele. @ogn (Sorg* 
unb), Ztl (92UfebaI). ^^ogSmilibbi tefe 
€n9'n(Sorgunb). ]Da9øm<ro6,9{ebre^I. i 9iinøerile. ^f, SReibb, ©otmeibb, $anb^ 
metbb (oø metbo y. fætteSKærle paa, foore?). 

— JOaQsmti f. (og m.) b. f. @oøn,6arb. 
6fil. m- SKo. Si. *bø. Xel. O8I0 (røer?), 
9lfi[. (fionnbol oø Snnoif ^S)aø8mai''). 3f. 
9Kei,SoImei. ^aøømete f. ofteft beftemt 
„S)aødmeiaa'', 8iomi8b. @bm. (Jf. ^ogd' 
meo, A.). i>aQsmøy ('moot)) f. @bm. 
(©unnQitien, 9lorbbal ^jørunøfi. oø fl.). 
JOaastndfyt f. oo 'm<5ye f. ©bm. (Slorbbol, 
Ø^rfPoø). 3f- ^b. ^ioQ. boødmeia, bomeio. 

^oøømetmm. l) = ^aømeie. ^e(.(^amotd' 
ba(, moulonb, Sinje, SKo, ^olanh, Soar- 
bol), @æt. 2) = 3)aa«meit o: SJaørøær. 
Zti (©foffoo). 3f. a»eim. «aormeim; 
metmo v. — JOagsmtimnQ f. = S)aø8» 
meim 1). 3:el. (©loffoo, (^b^borø). 

^oøømetn n. 1) = ^oomeie. 9lom. XtL 
(fioorboC, lh)it«eib, ©eujorb). 3f. Umein. 
0. fH. dags megin (megn) fu(b ^oø, ^aai* 
magt. 2) Sormeoirfningen fro be af(^0' 
len opl^ebebe Sjelboægge l^entmob Sooren, 
if!e birefte fro ©olftrooreme. 9'ifi.(fioen 
^^^agiSmain"). 9(nbre grormer meb Set. 
1) : Saaømet n. ^et JOansmtt n. (og m.) 
§elg. Sronb^.; SifU?); S)al. 8i. Slbø.; 

?ømeer n. (m.?; 3<^b.; £>aa6metr n. 
) ^aI.(Sunb); bi«fc tre fibfte maoftc 

for „Doag'SWib'', SWibte (eHeraRærle?) of 

^oøen ; x>aQsmtnnt f. £)fterb. ; jf . ©foonft : 

^omeno. 
„tkiQemilba t" A. ^fotto, »eftfolb, 9lebre 

Sei. baQsmilbt adj. n. b. f. Øfterb. Od(o. 
^øøreøn n. 9leøn fom oorei; ^oøen nb. 
^Daøø'ffeib n. = ^oødleib (3Ra. Dtørod), 

Solb. 
„baQ^øb a4j. 1)''.A. ©^(. — 6att<lø6tadv. 

00 n. til boø^b 1) oo 2): nøtoatiot paa 

^aqtn, Solb. : „fæto nolo oooftøtt^ ©tjor.: 

^b*æ boøftøtt 9tare fibbo''. &, 91. dagstætt. 
baaøt>entan6e adj. = 2)oød oentanbe, fe 

£aø. ©bt. 
^aaDeIjaf.^aøbnoer. ^.^aøt)æIoer? 91M. 

STtjf. 2) Sonlerinø; fe ^oøboefio. 92^1- 

— lOaivtliac m. = S)aaoe(ia 1) oø 2). 
©bm. (Sprøunb 00 fl.). ©e A. 

„^Oaavttb m." A. JOonuvi (o') fRbq. (Kom» 
lib;; S>aur, 9}bm. ^ogn, ©1^1.; ^oure, 
SKo.; 3DuIe, t)uel, Øftt. (Scjtf otb. D3Io, 
SJlobum). — S)a9t>erbømaal n. ben SWælf e- 
mænøbe fom er mollet Hi „^oøoerbd" ; jf. 
ftoelbiSmoot, ajlorøonmool. £)ftl. : ^Dugurs^ 
maal. — tiaQvttbstift f. =s)oøoerb«øtjft. 
8*bø.: „S)oøur«ri)f t" ; Wta,: ^SJour^rt^pt" ; 
SW)m. 00 ^elø.: ^2)ourerøft". 

„6attt>itt adj.« i. Jet. ©§I. 

&able feboffo; ^i fe^ooe; baiva febobro. 

bata y. n.(or) øoo lonøfomt oø ouøoenbe; 
000 booent oø ftjøbeiSIøft; øoo ørteiSIød; 
oære ett„3)afie*. ©bm.(vorbam, Uloftein. 
»olben, Sorøunb). boWa b. f. 91^1. f Srøl ; 
(Sffinøobol?). ©0. S)iaa. botlo oø biflo, øå 
fofto. 3f. bi!o. 86 balla— ©alflagc bdFta v. a. (ar) 1) tiappc faft, lia^pc (ntb). 
ZtU ©æt. „DoHe ©oa^tti t)ctl m'c", 6æt. 
2) fe bolo. 

„t>al m. S)al". A. ^2:il a)a«'', l§elt neb «I 
S)albunben, tilgfoben of 9aKen; ofte Mot: 
Belt neb, neb of ferten, neb paa (S^utbet. 
9lom. gfoHo, Smaal og fl. „2:e(n S)atø" 
(tilbogetniffet «t^tt", © forn mtnber om 
tø 00 r«). „Ztl S)ai'tt (3)arn)'' er i ©moal. 
(©^ebberg) = ti( SKøIlen (forn bil (igge 
noget bbbt) for at ma(e ^om. 9)løIIenabne : 
^æggerbåln, ^dtor^bdln. ,,$. ligger niri 
ber^ 

»6ala v. n. (ar) bale*. A. bala av, ffribe 
bort fra^immeTen, gtibe ober; om tmenbe 
Uoeirigff^er. 3:e(. — bala feji v.n. banne 
S)ale, hut fig nebab. $arb. (Øtjbfiorb, Ul- 
Ien«bang). „^\\n balte Jeø unbe meg''. 
&. 91. dala banne gforbbbnmger. 

tkilabiøtf f. »irf forn boffer ^8l2)atø''(A} 
o: noaet op^e i ^alen, og ^ar (øfereSeo 
enb „Steinbjør!" fom boffer nebe beb @øen. 
©ogn. 

txdaQlup m. S)a(munbing; fe &lvcø. Sinn 
i Stel: „3)aalaaglup''. — iDalafjeft m.b.f. 
Xel. (^obin, Sinn) : „^aataa*", 

JOalat m.*'A. 3DaIi, gl. 3DaIe, røg. 3:el. 

hcdbt m. (9fl ^albrar) l^ærbet I^Tum|) af et bløbt @tof; om^etg, SRøg og b(. Xtl 
f^itgcib). t)<»Ibr(og fi), OXel. 3f.2)aII, 

SDaleøarb m. ©aarb i ^obebbaten. 9Ka. 

^lefnob (00) f. = 2)aI{noa. ©bm. 

t)alferb f. = S)alføre. 8tbg.»^gber og fl.: 
^Sbalfær"; oø „^al^øx", »«aber. 

baløafl v. recip. ooerbffnge mnanben me)) 
l^alofafte 2:ing, tfsr ©nebolbe. 9tt)f. 3æb. 
©e A. 

lOalaauv m. foag 8inb ub igjennem ^a(en 
neo mob ^abet. f)©oan, ^^arb. 

balja v. (ar) bsnge. Dgfaa balja tt(() ftaa 
iil 21 ©æt. maa^t bare enUbtaleform 
af ^balga" A. ^otllet tør ea. bett^be noget 
ligt „balfa, WeSfa" o: najfe, fmøre til. 

baliett adj. ftæbrig = fteSfen. ©ogn. 

t)aiFm. l)bebf(æbenbe^(at.9l(S)br. „©naar* 
bal!"; 6Q\aa: /.©naarbaalt -baalg". 2) 
^taa9, labet beb at ftæbe, „balfa", Salg 
paa «ægen. @br. ;,(8)iø§bat!''. £>alfie m. 
b. f. IBofd. t>aIfeljoø n. b. f. ©ogn. 

„JOaH m. en ©t^m^er". A. 2) ©n fom „bal- 
far", en ©øler ofb. ^' og ©Sronb^. Øfll. : 
tiIbetø3Dan?(æ); ««Igber: 3Daair (libt for- 
ffteHigt fra „'S)o\l" fom ogfaa ftnbe« ber). 
3) let ©lag, 2)aff. 09[gber. ét halta. 

„balfa v. n. 2) flubre*. A. 9lom8b. 4) v. a. 
og n. bearbeibe unøbigt : meb dammen, ^aV 
fen, l^fflen ofo. ©ogn^^arb.Sel.^br.o 
baalfa, 9$9[gber, iat ^^aalfa ms føle meb fugtigt ©mub«; tilfuble; føle, fe 
A. 3æb. tel „'S>aUa tee, bolfa bs nee i 
©øtjlo". baaVfa, S)al. »«gber. bctVh, 
fftthte Sel. 8) gioe et let ©lag meb noget 
bløbt og fugtiit. Ø?lgber. „^aVlt te cm, 
mebe ein t>avf mæ nofo Seir". 7) gaa og 
fiænge. ««gber: baalfa. 3f. bælfa. 

£>alf a f. og t>alfat m. = S)all, A. 2). »«g- 
ber {aa\ £)ftl. (fi, æ). — SDalWns f- htt 
at hatta. 

balFelea adj. libt tiljmubfet meb fugHgt 
©muDd; fiæbrig. Sel. Si. Ogfaa om føbltg 
og feig Sale ; St. .^an æ faa baalf (Ofltg 
i S3rone, faa bælften o brøgien o fæbren 
fleiffjen* (©fin). 

balfen a4j. 1) |albbaab og flæbrig (Itbt fmub* 
fig) ; om ^0, flæber og bl. STOa. : ^balJKcn* 
og baalfjen. 2) tilfmubfet tyth 50amng. 
©ogn og p. 8) tilbøielig til at balfa. 4) 
uflar, mat. SSHgber. ^^æ branne baalfjc". 
„&an æ baalfjen i JBeere". 
)alff ^alfl^^a f. fort og trang ^al. ©bm. ©BT. 
t>alfupa (m) f. fCaalformtg Dal. 92b(. ©ft. 

m 

^t>au m. et ©panb ofo."A. JOal, ffitmih. 
— t)aaofl m. = ^oboft. 6elg. (©inbol). 

}OaU m. 1) ^ærbet ^lum^«=S)albr; ogfaa: 
^limp = leiepb. 9iog. „®in 50abl i 
©rdutn". Dg 3Dablc m. 3æb. %aL 2) 
en baarb fbm eøer SftuØ af ^Isber. SeL 
(JBø). — balla il)op v. a. fammen!lum|)C 
eller fammenflæbe til en „^Oabl". ffitil Dat. 
^eft: babla ftQ (ihop). 

t>aXia f. en liben runb Sfigur eller Singeft. 
|)©qgn, 9lfj. „© S3ørabatte" ; en liben »^rbe. 
3f. DuØo, DtySa. 

„balla v. n. (ar) løbe, tdpttt". A. fRom. 2) foinge fmaat frem og tilbage; flænge (ibt. 
a)bingle, ^ æ n g e og licenae. Sel. „iqiønn' 
ongjen foua f^g fafi te gingjn f^tU ber 
oalla, ©taftar". b) gaa og flcenge; 
kKmfe om = foinfa; ifær gao i pælene paa 
(Sn, l^ænge efter. Sel. ©^l. ©ogn, $alL 9uff . 
n^o gjeif baHa l^etle Dagin gab feg 
gooe Sier", „^an gjeff jiængbe baQa 
msl^ep^n". „$an baøar unberS^jeringja" 
(Slebre Sel.). „Dabla itte", »era. ©e A., 
og balta. 9loaet lignenbe er .ooble", fe 
ba^la. — t>au m. og JOaUa t (rn dSer 
noget fom baQar. Sel. 

^atle m. en Dop; liben runbagtig binglenbe 
Singeft. éall.(®ol). <,Øijrf balle". „Daae- 
ring", 9iing meb beb^ængenbe Dopper. 

JOaUlctQb f. milbDaljænfmng, færlig i^øi« 
^elbdflaben. Sel. 9ibg. Wta. 3f. Daolægb. 

bolfa v. a. og n. 1) robe i eCer meb noget 
urent; føle; tilføle, „bolfe tee".Sel. 2) ^boifa 
tee ein^, gtoe et brøit ©lag. Si. — balfc- baalfa, SSIlgber, Dal. ^Daalfa ms Sbb« leø adj. ttlfølet. Sel. 

nan". b4lFe,Øfterb.$a1I.(æ)ogfl.; baalft ^Hia(i') n. en liben meget fbagt ubbbbet 

og b^ire, ©maal. fioUo, IBeftfolb, diinge* Dalfænfning i løft Sorb^mon. Sel. VUl. 

mt, '3Rt>hum og fl. (htttt tør boa bsre £^sb. og fl. (htttt tør bog 
bolfa og fommefteb^ maaffe tulfa). 5) til Sæb. 
IDalflaøe m. en liben grunb, »flåa", Dol' S)QlflQflc— a)QrI 87 |ttttlnitig,fnare^ i ©rædmotf. ^&ht. (S^ul. 

00 8tj[ør.: i,^aIfIaag(^to)aa''. @e®(ege, 

©laoe. 
£>aIfIor(o') n. liben renbeformig 2)al. (Bffl. 
txd^cof (o') IL Dalftrøg, tDalfere. 8^(. £qII. 

og fi. @ærltg bog om en tninbre 2)al. 

Oofoa: ^IfS^F n. ^aU. 
iDolmru^ m. Sttbfnæoring of S)alen beb bend 

SDotnbing. @tjør. 
lOalt m. 1) (iht font „boltar etter" fe b. ^I. 

9iha. 9h)f. og ff. „O^jentebolt 93ubetgjeboTt; 

«jeUingbalt (røg.)''. 2) Itben S)cl (feoiJfe, ter og 6(unu>, Stlat) font (ommer baa efter o 
iRe egentlig bører nteb. <Sbr. i 
Xel. Dgfoo ^«tt^oabalt^, ®5r. 

^bolta v.n. (or) ^b. etterM^ænge nteb, følge 
«fter". A. @iL 3l^f. 2)al. «gber, Ztl ®br. 
2) btngle; flcntge = balla. ^al. 

boltra T.n. 1) trippe» balta. 9lørod. 2)gaa 
omtring puiSIenbe. ^%l 

lOcdvmb m. IBinb font blæfer nebob^alen. 

iDamb m. liben $l)t af fpilbt IBæbfle, ifær 
SRælf ener SBIob = <Ormba. W^l @^I. 

-banda v. n. (or) toloffe". A. ©ogn, 8fli)f. Sfj. 
2) y. a. (fieiben) og v. n. l^oibe en IBaab 
{HQe oeb foog 9rug af tiårerne. 6^(. 9tt)f. 
„^nt(a mætiarabne; baba aa hamla ; bantla 
^Bootn'. 3f. babla, baoa. — IDaml n. 
¥teff; ©foulp. ©ogn ofo. „Sjøbaml". — 
IDomlefio m. @øfroa(|) ibet S3ølger ntø* 
bed. @4t. 

^ommonbe adv. „b. tjulf ftfi^ ont IBuften 
i v^ntnt' etter „ftobbamnt". gofn. 

t>ammrcra (e*) f. ffi«f tet grjffl, ^oomteb WteUf 
renben afffænged. Sronb^.: »^amntrufu". 

bammiltppa v. n. (er, te) aabne en 2>æm« 
ning. Xet £tbet bmgt. — SDammnepptng f. 
bet at man bontflepper. £e(. SRere brugt. 

bampa v. n. (ar) 1) gaa libt ftumpenbe, tungt, 
fent og ftjøbedløft: omtrent == Tobba, faboa. 
Sflgber O&ifin, gfiottanb^^aUao). »^ebnæ 
fljæng aa bampa". 2) briige (ana £ib; føle. 
«3)et bantpa mæ bæ". Si 3f. betnpen, 
bnmpa; 8b. SHatt. bimpa » bumpa. — 
JOampt m. (Sn f om ,,bampar". 89gber. 

^ban adj. It^ften ofb." A. (S^br. IBalb. : ^ban 
p a a 9iat ; fælt ban p a a bæjtærfe" ; SSeft« 
folb: «ban t^at, t Sænta"; éebm.^abe(.: 
^ainn. 2) ftærft paaotrfet : a) forbtoffet, for« 
ffrodfet = baott beb. £)fterb. 9{fbre ^el. 
9lfi. b) mebtogen. (S^br. og @ogn: «ban 
't a a ^att, taa Sloob". c) upodfelig; 
ifsr: øm. (9u(. @elbu: .ban i ^dua, i 
inroppa". 3^ funftlet; anfbengt fin. nna« 
inrligtpicn^fattig'Tomem. S^ronb^. 9lebre 
XtL: «^0 æ faa ban paa bæ", giæng aa 
Imnberar feg". 4^ fløgHg, fiffig, {Tu. 9it)f. 
5æb. — «ban" bar altfaa IHe ottib Jo" 
foran Jtg og fHuIer maafte i fig flere JDrb 
etter $oat>ir!ning fra flere Orb (d. 91. dår 
if.2); ®.9l.dan,m.=8panftdon if.S)?). 

^<mata t. 1) f(aa meb fmaa fboge ufiRre 
éfag. 9lamh. 3nn^. «^on fto aa bangia aa trøffa". 3f. bengja. 2) arbeibe Kobfet 
og oirfningdloft; flubre. Orf. (a^ebbal). 
B) flænge meb noget, tabe noget bingle. 
£ronb^. (Dgfaa i %efterbotten og anore 
@o.S)iatt.). „^an fer aa banale aa lafte 
bort". @eA.— t>annlefl?icr&in9 m. Pap 
^erfon ; S)agbriber. »olb. (Hurbal, ©libre) 
„S)anglefjøirng". 

t,t>anf m. liben ©lump". A. «f »æbffe = 
8f»ett. Xel. 2) „gaa i S)anl" = brioa 
^anf. ^att. 

„banfa v. gaa lebig". A. fiatt. 9tølbal. 

5>ant m. „brib ^ant" = bnba 2)anl. fHhm. 
«S)ant!i", Drf. (SWebbal). „brio t>trant", 
éelg. — banta v. = briba 2). fflbm.? 
3f- oenta, @labant; bata. 

iDant m.? 9Mrfning el. (£ffe!t af @nd Op- 
træben e(. Slrbeibe; gf^nb; ^lem. røm. 
(2:ingoott). «^'e ilfje naodfaan ^ant mæ 
i^aanaa". — banta(r)lau6 ady. flap, fløb, 
magttød; effeltlød, intet ubrettenbe. ibon" 
ta{v)løyf(a) f. en b. ^erfon. 9lbm. (Xing- 
»ott). åf. (S)oant) benta, bijnta, 2)Qnt, 
S)9nb, $enb. :^ Semtlanb: „b&ntiaud o: 
fdrargltg, oftidltg, bum"; 9liej^. 

bapa y. n. (ar) bobne; fagtne, fttlne = booa ; 
blibe ofbæmpet, bøfig, flop, «baper" fe b. 
8æt. ^%el (a^otanb). «^an bapa nolo 
baa eg fae be". @). 9t. dapra blibe mat, 
tung. 

„baptt adj. fHtte, neb|Tagen". A. Sd- og S- 
^ber. Sfær: ubel^ageligt berørt, forlegen, 
^an blei f o bap'e mæ" = „Ijuft mæ"; 
8æt.røg.)0i. „iaafabben obap'e", SRa. 
(©rinbctm). i;2)|oag; ogfaa: brægtig, om 
©oppe". A. fii. (Siotlanl)): «^ftn æ faa 
iah't'', mat, l^ooeb^ængettbe. bop'v f. bræg* 
tig,38ogn; bob'c brægtig, 3)al. (©ofnbal, 
æjleflab); bobl b.f.^al. og baab'l b.f. 
æb., er maaffe paabirlet af «bubbel", fe b. 
. 91. dapr mat. 

bata feg y. bel^erffe fig; bbe ftg; bare ftg. 
©ogn (fjjærlanb og ft). WlchMt 3f. 8o. 
^att. barå, ftilnc, «beoara feg". — bora y. 
birre, fe babra. 

t>att m. 1) ^xaa9. røm. (Singbott, 8tang* 
oil). «(S)jd3bare" (fort «, og ifle long 
91). ^arte b. f. 911^1. ©ogn. — - SDortl m. 
b. f . ©• og 9l5rronb^. : „3ø«baril" . — t)er(c)tl 
og 3Deer(r)il b.f. 9lamb.3nn]^. gor2)irl. 
— 2) mat og lab $erfon. (øulbal og 9tøroiS : 
t>aacaa. Slf.3)afe; nærmer ftg for9tefien 
^arre. 

borFa v. n. (ar) tage bet mageligt, gaa og 
bribe. @^I. 9lt)f. 9Ra. (@øgne, ^olum). 
«^an giæng o toera o toola o barta"; 
©øgne. — botFien a^j. f om gierne barlar. 
©^l.9l^f. «bartlen oa fntldufe^. 3>^l.darka 
gaa tungt; if. oarra, barta. 

JOokI m. noget f om l^ænger og bingter: a) 
hinglenbe SRøgllump i gæetd ^aar. IBofd. 
b) liben 2:raaobunbt el. 2)uIIe. ©ogn. c) 
grt)ufe. ©ogn, ©fii. 88 barla— baub „bavla y.n/A. 2)bing(e: a) gaa mageligt 
binglenbe, tnp^enbeeuerouggenbe; flentre. 
b) Domge ogbinale. ^a. 3f . hatta, haUa ; 
bona. — iDarle m. 1) (Sn Jorn barlar. 
Wla. 2)=:^atl^aU>t. ©æt. „io^tthatii". 

£>arle m. en 9iul af U(b, færbiglarbet tit ot 
^inbed. ^a. Ogfaa : 3)raØe, 2)irle, 5i>ur(e. 
iSg. fantme Orb |om foreg.: en hitottnhe, 
binglenbe £oI? ^ar(e: barta (A.; balta) 
= S)irte: birta (bitta) = 2)urte: b.urta 
(butio). — bavla V. farbe 2)artar. 9Ra. 

bavta v.n. (ar) 1) r^fte fterft; bi^)pe (5o|)|)e) 
tneb gjentaane fmaa )Bip o^ og neb. mu* 
ged fun om Døbe ^ing ber ]^))or man ogfaa 
nor babra et. baira; oet Betegner ber fiørre 
jDiScitIattoner(@oingninger)enb birra. Ø'Og 
»Xet. O- og »«gber. „3)arreftaon f t æ n b 
o borrar'', ^^æ ^æng o barro", Tta. 
2) gaa meb tiben Sort og tibt t>it)|)enbe 
ouggenbe etter brtrlenbe; gaa uben ^a% 
omtrent = ntggo. 9i9f . @§t. ^arb. „^omo 
borronbe ette". i^Hoebno barro". »So borra 
me te boal" 8) gioe fig gob ^ib, nøte; 
føte. 9tøtbat. ;,barra mæ note". @e A; 
og bobro/ borto, borto. 

^Darre m. en tang og fmal r^ftenbe etter 
oip|>enbe 2:tng. a) = Sloletein. „^enne* 
borre". fBXtlQæt Ogfao: JOavvt^av m. 
Xtl @æt. Sæb. b) tød Opftonber, unber« 
tiben 9uft etter ftøftet ®ren, {om onbrin- 
ged ^ao ^øftæbe for ot forøge benddtum* 
fang. Xef. (^it«eib. SWoionb). @e A. c) 
©fjærf. Wbg. d) ^taa» = 2)are. @ogn, 
9l^t. e) tang og oeg flængenbe $er{on. 
fii.@ogn. „(«n©tam|)ebarre". Si.(eiftn). 
f ) (Btt^mptt = ©æting. SWo. (^otum), Xet. 
(anotonb). 

bor-'fo conj. berfom. @bt. ba^fo^Sogn; bette 
bel for: ;,æ(r) bfl(t) fo". 

IDairt m. 1. tiben rof! ^ort = 2)ert. ©æt. 

t>avt m. 2. noget fommenoiltet eøer {ommen* 
fittret: „©furebart", ©otmoiff tit ot jfure 
meb; „©fitbort", ^tump of ^oor oo ©som. 
fRt^l ftølbot. — barta v. a. (or) {ommen* 
fittre. «^f. „X)ct §or borto {cg (i§opo)". 

botrta y. n. (or) 1) goo tri^penoe, (om et 
loor; it\ppe meninai9tø{i om. 2) puiSte; 
}»\t oirfningdtøft. $al.(0gno). 3) ftibe 
laiM, ^®bt. 

borten adi. titOøietig tit ot borto, tit ^Oav- 
ring f. 5)ot. (Dgno). 3f. borro ofo. 

bart>eifa v. n. (or; og er, te) 1) goo tong{omt 
{bingenbe meb 9trme og ilh:o^; goo mag^ 
tigt, \pab\ett. ©^t. JR^f. 3f. borro, oet^ 
og mobeifo. 2) v. a. enbeoenbe. ©9erg. 
miffer etter iotfotb {jetben »et. 

t>aft m. 1) {oogt 8æ{en, {om taoter tibet, 
ifær of ^tbe. 9«fi. Onnbif, ©tr^n); tit 
bafa V. ©^t. SRfi. = b«{o. 2) Stiamtt; 
{ærtig: bitieffojp og niot $er{on; $er{on 
uben Xitgreb. ©tjør. : }Oa<v[aa. — boafaa- 
aat adj. {t^mt^erogtig. ©ttør. &, 9t. dasi 
(dési?) mot, lob^fon. 3f. S)are, 3)o{ut. baifa V. n. (or) 1) goo tungt oo {tængenbe 
mfo{fenbe);gaaogbn»e({t(enge). ^tilWta. 
mbq. 3 ©b. ^oit. bofto » tunfo. 2) goo 
fogte Ofl «rbort. ©æt. 3f. ba«{o. — éa*- 
f¥ina f. bet at bo{fa. 

bdlPen(fi) adl. Dtitbøietig «t2)ai!infl; færr 
lig : (ttengenbe; (top og uforetogfom. ngber,. 
9lt9f. 2) fugtig; noget ooabodtung; me(t 
om ^0 og ^otm. ditil (3^Ufl/ l^ormt, 9tær» 
ftronb). 8) ufrijf, borff, \la\> efter Doer- 
on{trænget(e. 9inf. mølbol. ^f. boiSfen. 

baøla? „baøte, bat^lt" og „baljl" v. n. 1) = 
botto etter. (SIbr. 92bm. 3nn^. 9{omb. 2) 
ptait, p\Ut\ \\)»U oirfntngiStøft. „^o^te 
mft nofe". iRfj. (&{opptn, ©tr^n). 8) ^botto 
poa ein", ftoore, Bogtote. ©^t. 3f- ^<^^\^ 
(bifo, bidto); men bet minber og{ao om 
boto og botto, 00 er bet mere enb eet Drb. 

baslutt adj. om ibæg {om tigger efter og 
iffc føtger gtoffen. @Br. (»tingbu „-tete"). 

baøfa y. a. og n. (or) 1) trippe om; t>im\t 
om uben ot ubrette noget. SS* og £)£et. 
(ogfoo fBitle), ©iBerg. 2) giøre (maot ubfln> 
bijst ttrbeibe; pudte. „^on bad{or unber 
fteringji". 3:et. 3f- W(o, bodto og {t. forega. 
8; (øte; be{ubte; t{ær om »øm. „^oiSfa 
(eg utYte); ba«{a i bo {fitno Sotne". 
^orb. ©^t. 

baøfen adj. 1) titbøietig tit at bad{o, {e b. 
2) = bofTen; om ^ø og bt. 9it)f. ©^t. 
8) \0ltt ©orb. „^æ ba«{e i »e(g)in". 

£>aø(f)ut m. tab Jtop ©t^noet, (om fun bri« 
oer poo lobe ©treger; borff onføordtøS 
©ttjmper. ^%tonb^. OJto. 3f. iofe. 

baika y.n. (or) 1) goo (moot; ogfoo = bofta 
etter, meft om »øm. «Jet. (»inje, SJlo* 
tonb, Sloutonb, ©ctljor). „S)a{te mæ". 2> 
pudfe = bod{o 2). Ztl (mtMh og (t.). 
— t)afl m. en a:ø{fettræt. ZtL 

bat pron. bet; (B. 9t, bat. Stm i UbtrtjKet: 
-jeer bu batt!" net oit man (eel (e (cl 
©atten, ©jetben. („^int, bet ber", ^ebbcr 
(ommefiebø „botto", ofte „bottono";. 

bata ftQ y. n. (or) beoæge fig mogetigt og 

gibbe^ogetigt; føre (ig meb tQng{om (noget 
n{tfet) «ærbig^eb. «Rfj. (©tmn, $onn-^ 
bat). — X)at m. en mogetig ©etoptetcr^ 
9^i. — bateleø adj. \om en ^X>at% fftfl 
^eboteti", funfitet bærbig, bigtigt tong{om; 
Uom. 9ling. ^obelonb. 3f. ©tobot, 3)ont. 
X>ata for botto, tf. bento ? 
„baub adj. bøb". A. Ubtoted næften b^uto 
og baut> i Dbol,©otør,2:otnogp.: bAuø 
og b^uQ i Sonb, 2:otn (»orbot), D^^f. og 
?r@§t. 8) a) JUa fif b 6 u" eSer ^flt^ 
bdu too (æg" {ibbeftib og meb »on{tetig- 
^[eb for ot oonbe, {om noor mon ^or noget tbbenbe i SDlobrøret; ogjao »øtoa (ootoo) 
rg bdu too ^eggber, too (9rdut" ; (BXtonhf^. 
nn^. ^«0 (if bdugootn", (ibbe (ootebc«;. 

dt goben ^bobner". b) ,^an bort reint 

b&tt tao fe bo ^n ^finr be", neb(togm ofo. 

— boufotlen, bou« be, boott beb; ft WKv r baub— 2)aubg*i)on 89 Støm. (grei, XinotooU). c) ^bfiutt $cnn", 
en fjelben ^ænbeife, fe haatt. ^et. a) og b) 
minbe om „bouo" = boDen; men bette 
ti}ber „i>ånt>, bdut)" };>aa be flefte af be fomme 
Steber, maaffe paa aUe. — „bø ette" etter 
»bø føl" o: I]){ien, Bibfig efter; 9{oga(anb. 
(Sr t)e( baub? 3f. ban. 

«bottba y. bø'. A. 6duaa, @^I.8it)f. batiøe 
(5), fionb, Jotn (»arbot). 

bau6a feg? v. n. botonc fig. ©§(.: „bdua'' 
Ofl »bdnga f .* ; 3Ra.: ^bæua, bdua f."; Xel. 
(5rafebal): 6oue; ^er flåer man ;,Iouoe*, 
^ffu^e^ ofo. 3f . h(nit>a 7a.) ^Dilfet iffe er 
forefunbet. — 5| alle be tølgcnbe Drb fom 
begtjnber meb oanb- er ^ ftumt, unbtagen 
bpor beld^ørbar^eb ubtrt)!felig er omtalt. 
3 nogle faa lunbe førfte ^e( oære baut). 

lOaubabvaofn. l)9[abfel; tfær et bøbt^ui^ 
bQr fom Itgger l§enf(ængt om SSaaren. iKt)f. 
6^1. „5)dua'* og „SJduøa»". 2) 2)i)r etler 
Sienneffe fom ber er hbet Sit) i; booent 
3)rog. »tljf. 6^1. ©e S)roa<). 

IDmiMbrep (e') n. = 3)aubabraa|) 1) og 2). 
3fær om ^udb^r bræbte af !Roob^r. ^f^l 
^rb. (Bt S)rep. &. 91. daudadrep, $eft. 

S>imbabnt> (f) n. et Ubflæt; = S)raugabrio? 
$arb.(^Qmm, Sonbal). 

^Doubolba f. S)ønning. 6^1. .^arb. 

baabaU adj. borfC, fløt); tyberft mat. SKa. 
(IBjeQ., @)rtnbetm, SinniStanb): bceuaal og 
bouaaU. Nruaaløiiø adj. noget „bæuaar. 
^Ota. — Seb bette 09 nogfe føigg. Orb fom 
begi^nbe meb bau mt bet t)ære oan^ettgt at 
afgjøre om be ubgaa fra baub etter fra 
baut) elter fra begj^e. 

^^aubaMjt n. et ^ort bot)ent ^rog. 92^1. 
6^t.: ^tiøa". 

S>au6amo(b og ^^^ ^* = ^aubmolb. @^t. 

IDoubororb? n. Snbffab eller dil^gte om ^øbd« 
falb. 9{(S(br. «^e ^a gaat JOøavoolt ^ali**. 
9. 92. dandaord. 

^OaubcaytQ m. bton! @trtbe, »Sol'', ^enab 
9$anbflaben i fHlIe fugtigt SSeir; ofteft i 
plnr.: „Dæuat)cgje''. 8of3. 

^DotibMcmma f. =9tobmeIta. $att.: ^^au' 
Mffmme"; SWa.: »^æubteema*. — t)ati6a- 
bIo6 b. f. ^at. 

^Doubbranb m. en ft)ær« boben ^arl. %tl 

„lOaubt m. 2)øb''. A. 2) ^øen = ^øQing. 
^att. »^ce t)a ftil %>ant paa ^otoo; bæ 
foor Jltf cdn S)aue bær". 

txmbtfnact m. fluffet 9ranb ($ebpi)Ife). 
Øøber. 

^Dottbfoatt n.? = ^aubjtna (A. ogfaa^etg.: 
S>dnfema). 9{ebre$eu ^t)or ^aaftereSte- 
ber «flaan" og „'Sotnt" (gdnne, gaanne) 
fifttté at hlanht flg. 

botib^nøra adj. ^berft fingertiæten. 

iHaibaraø n. 1) gammelt ^almaotigt^ræd. 
ØftC 2) enegen@ort®ræ« = 5Daubr^ffie. 
©n(f. Xotn. 8) = Daoe? SOlobum. 

^atibboøs n. ^øbiS^g. (S^br. (Saagaa). 

txmbfavt m. teet Snefatb i ftiue SSetr. 6fi. t)aubFaa6 f. meget bt)b9{enbe tmeøemgriffe* 
banlerne. ^etg. 6e l^aad. 

JOaubfyfs m. @oar ^aa Sæben. Søta. 

bouMeøadj. bøbningeagtig; t^berft matftøt), 
Itotø« : båubUa. m^l %al 21 C-tig) ; b^ublc 
gæbt fiarb. *5gfaa: bduølrø (og mn), 
Si.: „b. te Due«", mat af mt; bduøie 
ufriff, om giff, Senja ; botifYIeø, Jet. @e 
baubeteg, baubdteg A. 

t)aub(e9b f. ftøt) Ut)trlfom5eb. Si. 2)at. „^an 
tat Jeg i 3)5utegbæ Ufjuraa". 

t)aubie99ia f. ftøo tab $erfon. Si. ^at. 

boublenbt adj. om ^oxh: !rafttøi$. £)pi. 

^aubmannljoø n. = 9laatjod. ^br.($aagaa). 

boubmoba adj. mobfalben. @æt. og Jtet.: 
„baumoota'' og ^bou»". 

^baubmylb adj.^A. Ofteft i n. @^t. 3log. 
9gber. „^tt æ faa bdubmt)Itt, bæ M 'Ut 
m\a noge" ; Sæb. »3o«ræ æ bæumfttbe'' ; Si. 

iDaubmj^Iba f. 1) = 2)aubmo(b. gæb. og 
S)al.: »3)oubmijaa"; SKa. ogSlbg.: »^æu- 
m^IIa(2)du»e); »alb. : »2)aumt)Ibe". 2)borft erfon, meft ^inbe. Tla. fRhQ. 5 benne 

tet. maaffe for „2)aubm^tua" ; Jf . ogfaa 

3)aubmøtc. — £>aubm^lbmrr f. 9Jcofe Jorn Boerfen er %øxt)mo\t etter ®ræ3mofe. 3æb. 

s)at. 
baubmøl adj. Qberft uo^taat ; meget fta^ og; 

mat. @æt)i8. »d^g æ fo baumøle ibag, eg 

æ 'fii SWann ti arbaie'. Dgfaa : batimølt 

og baum^ltn; Sett* 6e flg. 
t>aubmøla f. en attib baubmøt $erfon. 

@æt. (»c). ©jelben. — JOaubmølt n. 1) 

Uoptagt^eb? 2) = 2)aubmøla. ©æt»» («i). 

3f. møt, SUløte, 2)oomøte ofo. 
baubna v. n. (ar^ aftage, fagtne; f. (itø. om 

SStnb. ^etg. feefteraaten: b^un(t). 
}Oaubtyff)t n. et &væ9, fom t)of|er i tangr 

lafter i @fot)en. ^otn, ^abetanb, $ebm- 

Wlaajtt ogfaa t)iSfent ®ræd = Xaubgrad. 

@e 9i^ffjc. 
^aubrrøfa f. en ft)ær, bor{( ^tnbe. 2:et. 

Se m^a. — t)aubtr«f« 1. b. f. 3:el. 
? boubfen adj. neb|!emt = furen. @^t. : b^u^, 
„^aubftna f." A. ^etg.: iDdufeena. 
boubjYoten adj. {(ubt tit ^øbe. @æt. 
batibfleøen adj. ftaaet tilkøbe; eaUiaiiam' 

Saatt, tammet, magtftjaaten. St. Wa, „\>ctn' 
eicn" (og 5u). 

IDatibflobe (ooe) m. ^bertig tab $erfon. ^att. 

iDaubjltinF m. ^bertig borff, ftab $erfon. 21 

IDaubfott (o') m. tung og mat $erfon. %tt 
«gber. baubfottcn(o')adj. borjl. Si. Se 
Sott (o') m. Omtrent b. f. er »2)auftami)", 
%tl ogøftt.; „^aufmaft" og ,»3)auft)aft'', 
SmaaL (3)aurami), SBitte). — featibfloFF m. 
= ^aubfott. ^all. og ft. Se( eg. en raab« 
nenbe ^ømmerftot ligefom 2)aubfott. 

t>atibft>eitte m. ben førfte @t)eb unber en 
f orfrifTenbe ^nftrængetfe. Si. „%aa ub ^dU' 
ftjeitten". 

lDaub6''t>on (00) f. gforbentning af ^øben; 
^øbS-Sanbft^utig^eb; ^obendiRærl^eb. ^el. 90 S)Qttbg't)on— a)aac «øbrr, Slog. ©]§t ^2)'æ %i Io5)au3t)ounei 
mæ mtQ" ; ©æt. «Sfijræ ligg i 2)æu«X)0«næ" ; 
SUla. „^'æ i 2)dugdt)Oono ntæ l^eile t6u- 
ffcUjn"; ©^I. „$cftnfaami3)au8t)o«niuc^ 

teften ft)ømmebe meb ^øben for Øine; 
æt. „3 2)ou«t)oono", plur. Xel. 3f.®.9^. 
daudvåna, daudvænn, adj. ^øben nær. 

„baubayQb adj.'' A. ©^I. og p. 

baufaXitn adj. ^fubfelig nebuaaet oberbælbet 
of Dt)errofCerfe, ©lam, aKtømob, Slæbfel 
og b(.; omtrent = baatt t7eb. 92amb. 9lbm. 
oaSftomib. „bftufollcn*' oo „bdufattin"; ©^I. 
(etneog gfiettber):bdufaBl; ©torb: „bdug« 
fobl(cn)"; røm. (©umbal): „bfiufollcn*. 
SOloafCe for baub'el. bouO'? S.f- ^^d n^^(^' 
fallen", l§t)oraf bet tor Dære ubk)iflet gjennem 
en Dt)ergang«form ^boO'"; (i Slaboegne tit 
grinbeftebeme, nemlig flereftebd i 9lambal 
og Srofn, i ©unnbal i røm., oa i ^arb., 
uotaaleiS aa fom aao el. ao). £el nep^e, 
Itgefaalibt fom ,,baud oe^ ^bautt^enn" og 
anbet unber „baub", Set)ning af et enbnu 
æ(breSt)bfor]^oIb. meb ou, enb beti®. SR. 
dår adj. eØer då n., falla i då falbe i 
S)t)ale (©oime); jf. bog bao. 

!Dau(n)neta f. ^øonelbe eøer ^ø(b)næ(be 
Lamium album eØer (og) L. purpureum, 
lom er ftinlenbc : 2)aun', éauo* eller 3)oub»? 
SSoIb.: £>aunøto. >3f. 3)retnøto, gulenota. 

— t>^untslt f. = 2)auncta. ©or. 2:otn, 
diom. i^fterb. t>dtinaøle f. b. f. ©moa(. 
9tQe tre røone bruget, Itgefom ^. 2)øD* 
nælbe, ogfaa om 'S>aat. Galeopsis Tetrahit. 

baain)sna v.n. (or) 1) om^æ: ijeireUb^r 
etter 83Iob. S»?!;. (©reirnn) : bduøne. 2) om 
golf oa fjæ : ftimle fommen om noget f or* 
baufenoe. 91^. (©trijn, fionnbal). 3) om en 
enfelt=bi3ne. SiJfj. ©eA. 3f.bogbo«na. 

X>aup f. ©uining = '^oip, 5)um|). ©@br. 
(©auiSbal), ©maal. (!R^gae og f(.). SRaafte 
ti( biup; maafte en S^buboilling af ^olp? 

bauva fe babra; bautviU fe bøgeroitt. 

6auøt>e(6} =baatt ocb; feb. SJaib. (?furbal). 

„bauv adj. 1) fløo, borfi". A. Stgber, Øftf. 
SReb 8 iaa be f(e{!e ©teber, l^tyot man ftger 
„2ant>\ 3©^!.: Wu'cbdutt'e. i,3)fmag« 
løg, f(au". A. ©ogn, ^elg. ©enja. 

„bauvhtin adj." A. Dr!, ©uf. ©$t. 

i)au(p)bit(ii) m. @n fom biber fløbt; om 
%i% Ihti» og fl.; borjl, «o<)$erfon. @^I. 

— 3Dau(t>)biitac m. b. f. Siloget ubbrebt. 
9Jlaafte ombonnet af ^. ^2)øbbiber''. 

6au(p)eø9Ja adj. meb fløo Q^g. ^at. 

^3DauPl)ot>u6 n."A. fRøxv9: ;,S)aut)l^uau". 

„JOauvitiQ m." A. ©^(. og fl. S^l daumigi. 

„bauvltQ ac(j. øbe ofo." A. ©æt. ©^(. 

„'t>auviiiytan."A. „©Iaa3). te" etter ^atti", 
luHc Øre. ©att.— „bauvl^mytb*' . A. ©br . og fl. 

bat> adj. nebttoaet; forlegen og ftitte; omtrent 
*- ba^r. ^a. (^olum, )BouobaI). 92ep^e 
for bap't („bab'e"). ©norere fammen- 
!§ørenbe meb .rbaatt", ®. 91. dår, el. meb 
baufatten. Q^er (og) meb baora,bat)ftitt? bava y. n. (ar) Tigge paa tSLarrrne» anbøtia. 
m^f. (©anb, )BifabaI, 9{ærftranb). „baDa 
oa bomla". 3f. ®. 9^. dafla omtr. b. f. 

£>at>e m. en magelig, fetotilfrebiS, tntereiSfe« 
løg^erfon. SJeftfolb (©onb^uær). Ufittert 
og iolfalb fjelbent. 

„6ttt>ca V. n. aftage". A. 2:ottt ; ©ogn : „SSinbit 
booro o o", ^^on boora p o o'n b. f. rømb. 
batvt, ©fj. bttbr, ©tjør. (SWooraof). 

6ai>ca(V V. n. = bobro om ©torm, hæf- 
ter oft). røm. 9lamb. ,^e fer te booraft 
paa". — bovva fcg og bovta av v.n. 
b. f. ©ogn (S5il „0. 00"). bot>raft v. n. 
b. f. ®br. ()Bedjo). „2axnpa boooroft", be« 
gtjnber ot orænbe mot. ^ib bel ^oooer, A. 

t>avvxnQ f. ©ogtnen, ^togen : a) of SSinben ; 
b) af 2)agen; 9lften|nimring. rørbl. 

bav^U adj. ftitte fom en ^t^t „^at)e"; om 
^onbflobe og $eir. $arb. Og: bavanbc 
(HH. ©orb. 3f- boo— booro. 

}C>aa n.? og f. Sbin i: ,,goa i JOaa'i", aaa 
omlring fonbfeløft, fløot iun ^olot beotoft, 
omtrent = i Ørfto. ©oon (3øftebal). 3f. 
&. ^. då, n. 9eoibftIød$eb, ^Oole. Dg : 
^00 i 3Dao'n, i ©ottboo'n", ©ogn (fiuf&, 
»aroftroanb) dat. f.? Dg: „t JDao'nao" 
beftemt f., fom ^rD^'noo" ; ©ogn (9(urlanb, 
Seifong). Dg „i ^ao'nt, i ©ottbooni, i 
^ooningji", Sogn; opfotteiS ^oo ©tebeme 
fom ^ørenbe til „boono", befoime. 

?baa adj.fløo,u))oaoirfe(ig; boaft. ^a(. ©øift 
uflffert. 3f- boafengen; ®. vi. då n. 

baa* i ©ommenfætning meb Sbjeftioer oq 
2lboerber l§or ofteft forftærlenbe ©et. i 
»«gbcr og ©æt. ligefom @. 31. og 3«I. 
då-; unbertiben ft)ned bet ot oære ®. 92. 
då, n. ^t>aU; i flttt of be følgg. ©ommen« 
tætninger funbe bet oære 3)aab f. — baa 
brugejg i ©æt. (?luftab) meb liønenbe for- 
ftærfenbe ©et. men meb ©etoning fom et 
f oronfot Q^enetio, oltfoo i!fe fom ©ammeu' 
tætningSIeb, oa iRe l^etter fom „boo" adv. 
„^e 00 boo fottt, boo bæl, boo ooofti; 
boa oeen'e = be oo belle !ottt", bijgtig 
!olbt ofo. „3)er oo lii boo mtjfji". — 
Dgfoo: baaettbe, „booene, boone'; SRa. 
3^1. dåindi(s) adv. meget. 

^baa fctt v. ^^nle«". A. baa^a feø (ar) 
Zel («0, ©ettjor). 

baa*a^ v. (oft) = boo feg. røg. 

„t>aab f. 2)aob". A. 2) troft, OJelftoIt == 
^9gb, %o. 2)al. 21 røg. Xel. ^^ær æ 'fje 
noge 2)00 i ©øt)e"; 2u „^er æ goo 2)oa 
og )t5ti|e tit htt gobe. 
3f. ^00 f. A. 
ff}C>aat m. Galeopsis Tetrahit'. A. grofn. 
t>aavt 3æb. (©00, 2:imc); t>ai (3)iftong, 

8m i „toi* = „toog"), »Slgber; tx9, 
t>f. jØéogn, 9lfi.(©trpn: ;,b'æ S)æ, b'æ 
bæl*@|)øg mebS^ben); X)<»> fiorb. IDee 
iRbm. ; 3De (e', æ ?) f. 2el. ©æt. røg. (©on- 3)aQe— ©aQUTtt 91 TW*: »eg IJeH ®c be farne", ^pdQ meb 
8l)ben) ; C>e'c m. %tl (IRoIonb) ; JOctn, $oII. ; 
X>eit f. «bg. oa p. ; t)q^ f. Si. (gjottanb), 
1DaL($«g.). i)cr er „énlbaac" oa „S5of«- 
i>aae^. $(anten l^ebber ogfaa ^^olnedle'', 
»WhtbneSIe''. ^^ouneile", f e3)auneta, og fC. 

baatUtt adj. ^nfbærbig. %el (@auar, SSin]e). 

éoofdrta adj. robettbe fin tBeffiætnmet^eb 
euer 9tøflQgen^eb t>tt> fhte Saber; ft^nligt 
^berp forftemt. SJia. (Ø^dfebø). ©jelbent 
tmob baafaHeit 3f- Sna^w. 

JXtafaUa f. botfT, boaft f(øb, forfagt $er- 
foit; $erfon uben Sit)iSinob og Ziiatth; 
9a f om ft)ned attib at Dære „oaafouen"/ 
le b. Doofcbba, fii ;,3)aofabTa'' (?), 2)al. 
Stbet bntgt. 

^oafaOen adl. =baufallen; fe b. og^^bao-". 

g or „boabfallen*? 3f. DinnefoKen, l^onb- 
ileit. gormcr : baafaUtn, WlaJ&ul Slomb. 
gnnb.TOin. ; ^fablen, 2)ar. (Dgna : „= baott 
mæ') ; ^bbeit. ©æt. ««gber („= jfiæmb'e 
onaofarert"): „boafobbcn o hopt"; »ioUin, 
9»«. gofti („=- fjetra, forfluntja"); ^foUi, 
SjBi. ©tronbfi.; ^tOeit (og -bb*) »«tgber, 
^g. ; -f flfttom, gnn^. Dgfaa : boofcbbclcø, 
8ttg. (^oiine«, eoje), og baafetteleg, 9lbg. 
((teie, »^gtonb); bo^dlit (eller tilbage« 
truffet m el. 91) b. f. ©tjør. 3f. baofurbe- Jeg; boggfoOen. boafarcti aiy. = baafalleti. Wta. (©ieKanb). 
@i€lbeii. 

bac^aatn adj. tnagt' og mobløiS; forfogt 
W' gofii(@tob36ljgb); ntebbelt. ,©iaa 
b. nt*. 3f- foaen. 

^Dooftbba f. fe ^oafaøa. 

«boaftftøb adj.^'A. 2) moaltød og raoblød 
af %otbatL\eHt, $elg. ©tjør. 

Wfenøtn adl. borft og fløb; bbaff; ttpaa» 
tmeltg; SSca. (gKnnSlonb „baafoengen"), 
tct (? «inje ^baofængien-). 

^baafevbuQ? „boofaldti^a^j. færbig at baane. 
Xomb. ^etg. 

'bac^tntfam adj. = baafallen. 3nnb. (SKod- 
tnf). — bactfnnbi b. j. 3nn^. (©faun, 2e^ 
baiwr); men »rfijuni* ©up. af finua. 

jfbaaftwba v. n. unbred meget^. A. Øperb. 
(SolbaQ: »baafoole paa"*; ©^ronb^. fypp' 
t>ål): jybaafoo(af(t) paa el. aat>t'*; ©^br.: 
«boafunte mæ". 

„baafiitbtlcQ? acy. taabeltg; oe( ea. forgå« 
her. A. ba^rele adj. og adv. ^aujfjantet, 
pøD(t), uoittfg(t), effeftløf(t), mobfat: mann- 
forelM, 9©0ffn. 9dttt. og gormer bit fmit« 
M af boofauen: baafooiin og baafooli, 
gabenbe maaXiøé af gforbaufelfe (fe folen, 
tiirbfn?) Orf. Uppbal ; 'jaavlin og 4t, ^berft 
fodegen, Orf. tftebbaf, gfofn („^ f orftumfa, 
anna|t mæ^); ^oaltn og 41 b.f. 9{omdb. 
(BJttl. gfofu (jf. faalen); baafoaleten €rf. 
<aRebbaI ,=a baott mæ"). baafaa(v)U adj. 
Dg ady. todfet, 9al))fiantet, tyberft forfni^t' 
iet; ogfaa: magttød, uben Zilgreb (3ni< 
tiatio). 9fomi9b. 9{bm. gfpfn, ©trinba. baagtlb adj. prægtig, ubmærfet. IB$(gber. 
baaaob adj ufæbbanlig gob; ifærafubmær- 
fet ©iertclag ((»el^att „^aah" ?) Si. («affa, 

åjotlanb, ©fin), 3Ra. (OJrinbeim og ff.), 
æt. 3«I. dågédr, feA. Ogfaa „baaenbc 
go^ Xel.(?), aJla. 

baafaa v. puSfe, fe bifa. ©Xronb^. 

baaffa v. a. (ar) tilfmubfe oeb ^eføten og 
dammen ; plette. »Jel. (»inje— ©ettjor). 
„^aaffe ut (et. te) »oofi" = (gng. to 
thumb. aWaa jf e fun en »efttelemarfjl Ub- 
taleform af „balfa", l^bilfet bog bruge« i 
©eujor oeb ©iben af „baaffe", mm mere 
om at tilftine meb noget oaobere.— baafft" 
leg og baaffutt adj. tibt tilfmubfet ; plet« 
tet og affarttet. SStet ©^ne3 ogfaa at 
Bebbe ; „boffe, boffeleg, boffutt^' i ©ettjor, 
Koitécib og (gibSborg. — baMt it boatt. 

t>aalaa m. en ftap, booen og inbftrænfet 
«arl. ©elbu. SKaaft e for S)ule (3)o(e) , fe b. 

JOaalt m. = 3)aafe o: l)$raa«. SRbm.gofn, 
Orf. (SWebbal). ;,(8)iø3baare". 2) ©ttjmper. 
2fthm. — baole fe bota. 

baalfa, baolMia fe balfa. 

?t>aaltQ^a f. i^berft bor{f og f(ap $erfon; 
(£n ber Itaefom ligger i S)bale. 21 Ufiff ert. 
3f. S)aureggia; fcoleggia. 

t>aal»Qb f. milb 3)a(fænfning, Belft i ©fob- 
eller ®ræd(anb. 'Ska. (^aferaft, ^jellanb, 
©olum, «igmoftab). 3f. S)atlægb. Ogfaa 
3DaaId f. lOta. (^olum, »aUc) ; bette bru- 
get ogfaa om en 2)al{ænfning fom banner 
en noturlig efler felofagt ©ei (fieib) etler 
Sletninggtinje. „^n f a n n fje oabbra beg 
bort, ber æ a)aatei l^citt te ©ar«". 

„lOaam m. 2) Sugt". A. 3fær foag Sugt, 
ogfaa mtnbre gob. Sronb^. 9^bm. dlom^b. 
„©iøbaam". „4) ©fif, ©nit ofo.^A. ©ogn, 
Set. (5:tnn). 6) StnfigtSpræg, «uflgtSubtrDf 
= ^oma; meft om et gobt, tittiboæffenbe. 
©ogn, ©æt. ^^an §ar goue 2)aom'' ; ?lur- 
tano i ©ogn. (,^er æ ftif go«e S)aam'e 
^bi 'an" ; ©æt©, ©e 3)aame. 

„baama v. n. (ar) tugte". A. o : ubfenbe fiugt. 
91« og ©2:ronb^. 9lbm. 2J betænf e ftg, grunbe 
paa, oære tDioIraabig. 9camb. (Sef a, Ølærø^, 
5Jottjereib), ^ctg. (iSinbat). „3)u fta itt 
ftann foted aa baom ttit om bu {fa 
ijera bæ"; ^iamb. ©et eg. tugte, fnue 
fefter, paa). 

baama v. a. (ar) 2. fætte ©mag, „3)aam", paa 
noget (©uppe). .^etg. 

baama v.n.(ar) S.fCjemte ubittigt; gtæffed; 
orøbte tt)ftigt. t>aam u. gja^, Sjæfferi, 

igt»røt)I. ©ogn(»if,Seifa 
fiæroat): ^baoma^ !i luftigt ©røm. ©ogn (©if.Setfang, Vurtanb, baama v. n. (ar) 4. bfibe bunfet <rbaam" 

(©ettjor); om »eiret. %el. 2) bobne af; 

btibe mat og uføtfom, btioe l^alot tammet. 

21 3log. „Sbtx fitta 'an faa ^an baamo". 

3f- baam adj. 
JOaama f. en tnbl§ot^$IøiS, ftøb og mat$^^« 

fon. S)at. 92 boama— baat)æn ^ama av v. a. (ar ; oa er, te) 1) betaoe en 
%inQ bend gfrifl^eb „iaam" o: gfarDe^Sugt 
©maø^Sfil. S)al. ;,a)etta9løtjtettcere(„b") 
baama ^øt^e reint a(py. 2) færlia: neo« 
f(aa, betutte, fort)irre, befCjærnme; (færDeb 
oDerraftenbe eøer ooerFufenbe2:UtaIe; om* 
trent = Kumfa. 2)al. (d^tlerfunb, (Bofnhal, 
$cb(onb, Sunb); 3æb. (fjelbnere). fertil: 
avbaamb adj. „^an fob f o awaamte, {o 
^an Dore breien oo BO'atting^obln''. 

t>aamt m. l.=^aom 4) (©nft) 09 6) (^«ø) 
00 ^æme. 8st. Xel (mo, Q^bdbora, ^0* 
lonb). „&i> feer flil ^aanti ^aa @oøune 
pnc''. „®ooe 3)aami ^tji tin". 

JOaamt m. 2. @ft)f(ør ober^immeten; ^un- 
fel^eb ifiuften. 9$£eI.m6ø.(9(amab,^on' 
ned), „(^n Xaami font bommer ©olee''. 
3f. boam, adj. oa ^orata f. ofo. ((S^riftie 
$ar„3)oam,^ør!$eb,6ttbenbeb'', og „baa< 
niete, bnnlet uKar*; nben ©teb). 

baamtlta adj. noøet bunlel ; bænt^et: a) i ^O' 
nen af 2)^9, garoe, St)b ; op\atitd f om til- 
talenbe; berører pø meb „baamleø" o: pn 
00 fmaøfutb. Set. (maulanb, ©eHjor, ^oitd' 
m, SWotanb), @æt©. jrS)aomeIeøe Sit'e; 
baameleøt fijo ; baameleø o famaCeøe ; baa* 
mcleøt o Oeent". b) forflemt, nebftoacn. 
£ef. „^an blei fo baamefeøe o fi^nbieøe 
baa eø fae be''. 3f. boant adj., ^aame 
m. 2.; meb enSmitte fra^aam^^aamel. 

Mamen adj. bæmpet (tilfløret) i Sforoen, ifær 
oeb (ibt @mubd ; offaroet. $^øber, %tl 
Døfaa baatn, 2:el. (éeflior ; A.). 

?baamfaUtn adj. nebflaaet; je bomfallen. 

„baamiaus adj. l)fmaalød,flau''. A. 9lorbI. 
&bt. Oøfaa om $erfoner. 4) uben @Ii! 
(iffiflø'')/ sudaner, ?lnftonb; unmeliø, nor- 
ootiø; ncepen uonftsnbtø. 3@oøn. „SSer 
iilie boomfæufe^or 1" Ogfoo : „bamlæud'' ; 
^fora bomlæufi oot". 

„baamltQ adj. tæffeUa". A. 2)trioeIiø. &aU. 

^aamtone m. Sone, fom er bæm^et, moofot 
„Ijo« o footø". ©æt. 

baamvcm adj. tiltafenbe, ifsr oebgfarbe oø 
8nit = osn ^oo Sit oøSoø. SS$(øoer, ©æt. 
^•oæn'e" oø ^»oeen'e". 

JOaan n. eHer f. = ^oo f. (n.) fe b. „®flO i 
S)ooni''. ©oøn (^ofdlo, ©oønbof, £ufh:, 
9(urlanb). 

„baana v. befoime". A. ©^I. ^oll. „baan^ 
'tu(vy, ©^onb^. Mrboone utu", oøfao om 
ot folbe i ©øon. momdb. 

baanaa, JOaanaa fe buno, ^une. 

baantvan adj. fe boooæn. 

baanla v. n. (ee foo mon oil boone. 9Ro. 
(^otøoa, $o(um, ^jeQanb). 

baann pron. d^berd. Øfterb.(2:^IbaI) ; fe bbllar. 

}Oaant m. ^oft &thait » ^tyøb (i SKæll). 
Øfterb. Uplfert el. iolfolb fjelbent. 3f. 
Xont, ^nnt 

baanøttn a^J. ^berft nøiereønenbe, ifær: let 

Søbt pxipptn. 21 (gfiotlanb). „92aor f^an 
e i ftobe, boa (« j^an fø« b ^ o nøben" ; riøtiøno! ubtolt fom toDrb, tiøefom „inn 
nouben'', „ei 3) r u f t e ftoona" ; fe boo. 3f - 
nøten. txtattfuQl m. gfttøt fom „baarar^ eller „nnm- 
jøjørmoauød, " 
tro. ^lue ^^rslfuøle ftal kxere ^oarefuøle. far" o :jsiør moauød, iføløe ben bøenbe bt>tx* 3Ra.; SilorbL »2)00^". 3f. gfuølboare. 

}Oaavaa fe ^ore, ^^aafaa Safe, baafaa bofo. 

baas adl. ubmottet; borfi, fløo. ^H (fiah 
^t9), ©iobal. ^^aod oo florm". Uft!!ert, 
iolfolb irfe meøet htUQt — baafin ad^ 
b. f. ©iøbat, ^oQ. ©e bofen. 

jvt>aafe m. 3)©tt)n^)er^A. gfær flo^, k)tlie' 
food ©t9nu>er. @.9l. dåsi. ©eet. Øfterb.. 
00 jl. — baafutt adl. fom en S)oofe 3). 

baas\a v. n. (or) om mænh : ^be fmoa %it' 
nefter i ^ufet, l^ooroeb ^udfreben opret« 
l^olbeø, ©tøi unboaoed, oo oltinø ^olbeft^ 
i»!oje(eøt'' ; be^onme meb berotiøenbe eller 
Itælenbe Dmp^t ; pudle omlrinø ^jelpenbe. 
£et. (IB0, ©cllior]). ^^on øjænø oa boodfor 
etterlbinnfolfii mæCooni".— -X)aa»fc 
(ee) m. en Hoq, frebfommeliø oø føieliø 
^udfaber, (Sn fom boodfor. £el.— baas* 
\tltQ, baaøfen oø baaøflien adj. fom en 
S)aadfe. Sel. gf. aobboodfo feø. Sorffiel- 
liøt fro ^oofe; ^euer i!Ie eet meb 2)odfe, 

!|Oormeb bet let blonbed ; boodfo v. f orfti. 
ro bodfo. Drbene l^ænøer moogefammeir 
meb 2)aa(b) f. = 2)tjøb, øob Slotnr, — 
^øobboodfen" er omtr. = ^^øobbooen" oø, 
„øobboobiø". 
„baatt adj. n. oø adv.'' A. ^oH. ^orb. ©bl. 
©fj. 9lbm. Sronb^. Øperb. Oøfoo : plubfe« 
lid nebflooet. „^on oort fo boott oa mot^ 
fouen" ; ^oH. „d^ oott fo forltipfa oa 
boott mæ^, ^orb. ©e boufoØen oø boo« 
fallen, „^aatt mæ (rae)* el. „b. De" == 
tnt meb. r ©^l. ©fi. røm. Sronb^. Øfterb.).. 
„^æ lom foo boott pao 'oom" eller «,ooor 
*om Cn)", lom ooerrofCenbe ooer ^om, 
Sronb^. 3f. bootteleø.— Oøfoo: »boafø 
oe (me)". ®br. røm. ^bli b. oe". »(J feE 
no fie boafd me fdr bi*, jeø tooer nu 
ilfe Derfor gfotninøeneHerJD^obet røm. 
— „bowø oe (mæ)*, «olb. (9il- oø ©9Ur-^ 
bol) ; „bcftt mæ\ JRtif. («ofd, SRærflranb) r 
gbaant be" oø „6aart oe", nebflooet, for- 
bløffet =ftufd oe. rømdb.(»eøtj,5Boldø^); 
fe boø boft. — „2)0 funbe no oere eit baott 

tenb", bet funbe nu ^ænbe en fieiben (S^onø ; 
fi. „^æ bo no fdr et boott ^enn", b.f. 
røm. («ure) ; ^baort ©.* oø „b^tt 6.' 
b.f. = „rort ©., Unberd fi.*, rømdo.; 
„boutt é." b. f. røm. gofn, fe boub. Oø- 
foo : „bce fonn bora fdr ei &utt £enn (et 
^enneld); røm. (Sinøboll, ©unnbol); til 
oub? 

baaxKnb adj. Tfielben) oø baav^bt adr. 
mtQtt fmertelta. IBflober. Oøfoo „booenbe 
bonbt* ; SWo. \tl r 

baav^^n adj. obermaobe ftiøn ; ifærom©anø 
00 Sole : 4nbiøi tiltalenbe beo pt elftoo^r- boQt)æn— bcifa 93 1>tøe Sianqptcta, £)t)re SDla. (^tbxMm, 8ig« 
moflab), Si. (Kt)Qad, ^n). baavttnt, 
Sot Ogfaa „haopcm"; ^q. Og „boane 
twn*, „haau'txtn" , \>tl for „baaenbcDom", 
ffjønt bet opfattet paa @tebet fom „\aa 
Jc^æn at l^an tnUe baana'*; ^^a. ® . 91. 

^b€ pron. pi. (2 $erfoti)3''. A. 6t, ©ctbu, 
«ul. Xel. 6æt ««gber; bo (o'— 5— aa) 
^røftcrb. — «ffufatfb og 2)atit): 
l>5?lfc, SKa. Si. OTg.; byffo (-u), @æt.; 
^yffonJUhq.; btWo^^on.; biWan, Shim.; 
bd^ wom. Dbat gcbm. Øjtcrb.; bOT, 
becfr oa b<dff, Sotn, Sanb. Siom. goKo ; 
buffu, iKa. (KaJcralO ; boFe, boFo og boFa, 
@^t. ; brfø, «of« ; baaffaa, -o, -^^ ^Ibnt. ; 
booffaor, 9lbm.; baaffcr. 9lQf. ca fl.; 
bet, Singer, @maaT. ; baor, @tnaa(. (mafI^ 
Pab, 6fjett)e, ©pcbbcra, Xr^fflobX bo (o'— 
6 — 00) ©2:ronb^. Sil^crb. — (^ctietib: 
byWaa, »Slgbct ; byiffaas og brWo» (u3), 
Irøgber, @st. 8ib|).; bufhis, aj^a.(9of.); 
5ofa og boFa«, ©^t.; brf an», SBop ; bat, 
Sotør, Dbol, £)flerb. ((Sttirom) ; bore», 
^Singer; boor, ©clbu. @e b^flar. 

IDe, 3Dec, 3Dei! fe 3)0fle. 

bca, beoft fe benne, bet. 

«bebatt (e') adv. bcben". A. bttaa, Slbnt. 
(2:ingbon): „l^eeoQ oo beeoo; beeoo oo 
btt* ; bcea, Slbnt. (SnnnboO, (Ubr. (Som, 

ll)c6o(3)ee'boo) m. funfKgt (Ureb, ©nit eller 
etiing ; SlimPgreb. ^oll. CSlt», ®oI, ^a\). 
„%^ct f o mange S)eebooo mæ oo ojærobæ; 
fo mange 5Deebooo ^oo ben %foIfiat?n^. 
SKooffe lobet af SSioIinf^iQereni» : „be bo, 
be bo". 

t>t^a f. fe ^lo. 

bcga(e') conj. fao fnort fom, ftroW (fom); 
om bore; noor. ©ognCSobmt Sit Sato« 
fbraonb, ©ognbol)* /»^ego bn Q[eme, fCo 
bu foo bo", w^ego bu torbel" bu Ion 
bore t»ot)el ®.9^. {»egar ftroIiS, fao fnort 
fom. ©e ber. 

•bega (e') adv. bib". A. ©^I. 

htQcx, beøer, ^emi fe big«. 

^bti pron- pl. (8 ^erfon) : be**. A. „2) e 
^lIfa^ be ^ufe ber; „be ^uf'e", betfiu« 
ber. ©moot — a) be ^er, bi«fe, %tb* 
ber: bri^i og btitt, ©at. (fom beifi) 
»Xel. (PSWolonb : jf. „bi-i'' 3)alio of be(t)); 
bri'ce 00 bt^'c^, fom ^beSfæ', !Rbg. (9Jh)!' 
lonb, »ei!u3boI, (g^e, ©onneiS); bti'ce, 
rølgber; bx^an, Drt (fRennbu, SWebbal), 
ogfoo „bion ^er". — b) be 'ber, ^ine, 
^ebber : bet*a fom beSfa, 3:el..(9Wolanb), 
©æt røa. (aJhiKonb, SComlib og fl) betaen, 
fom be^ftn, »3tgber, 9ibg. (ébje) : „beiæ 
%eroa*, „beten beroo*; „btan ber", Drf., 
fielben. — ©om pron. dem- adj.: bi ®br. 
iSg m. fl. ^tjor eller« „\>ctm, bSm, bom"; 
bo. fiflom. fe A. — éenetitj: betraa, 
wgber; btivaas, StTgber — mongeftcb« .* „beiroo ^eft", men n^z\tti æ beiroo«"; 
betraø og bzytas, 9{t)f.; betranø, Sofd, 
6ogn rSlurtono) ; betre», 9iBg. Sel.; bO" 
re», £)fterb.; boomor», 9lom. (^b^ooll), 
boomfe», 9lom. €Mo. — ©n 2) o tit): 
b^mm'r lunbe for et ^olot ^orl^unbrebe 
(og !an?) børe« i »ergen« S3^; fijne« ot 
oære ®. 9(. {»eimr, men fft lunoe oære 
fmittet ober fro „bof^fer*'. „%i (be) fonn 
to lo bæmm'r løfter". — „%d ©teie, bet 
Uolonb", golfet ^oo©., pooU.; 3(eb.5)al. 
„9y{angfa(o)lbige oo fmoo, oorfoo humlen 
beiro 9qao", fom 9^aa«»oeme« »oQer; 
fe A. ©romm. 287. „%^Vot ^oommee, 
bei^æ ©tibt", bi« fe ^oommee-iBoer, bl«fe 
SBilbfer; »«gber. „%t\ Øijlb", Ø^li» 
og l^an«3fol!,£)'«£u«; 9^^l. (9^0, (Stfingo* 
bol), ©om i ®. Si. 

5>eip n. S)cig. Xcl. (SWolonb). 

„betøa v. a. (or) bløbgjøre ofo.^A. %tt 2) 
b<»rø(A) fnooe, ælte; mcbbelt fro ^elg. 
(2)ønne«). 

£>et9el? m. en Stluml) færbigæltet S)etg; 
©enio: 5>eiel, og t>eiaal. a:it elbo, for 
^eigelb? Q^Ser blot $lfleb«orb of ^eig. 
^tb, eller til3)cilb f., ^ører mooffe: 3DeiI 
m. en liben ^lump eøer portion of noget 
ællet, ©mør eller "^tia, $elg. (S3inbal). 

betgen adj. l)=beig. ©§l.: beten. 2)beig- 
ogtio. ll'^bm.: beten, compar.: betønor. 

£>eiaefta f. = ^nobo. ©emo. 

3Detla f. fun i glertol: 3Deilaa(c), ©fjænb, 
onbe Drb. ©tjør. (9»aaroof). „®g fetf 
heiloa; bon go meg ^eiloo". ®.9l.deila 
SDrætte. iil beila o: ffjænbe. ©tjør. 

betla(l v.n. f!ifte«?tbifte«? t^ære ©pør«mool 
om. Xel. (IbitSeib). „2)e foonne bcilop 
om tt)o SWarf, $rifen turbe breie flg om 
to SJl. Sf- ®« 91. deilir f, v. impers. om« 
trent b.f. 

3Deilb f. Sforbijbning, fe 2)ælb. fiorb. 3æb. 

„t>t\lb f. l)2)eel,©t^ffe. 2)©ficr'. A. 2)ol. 
(eiferfunb). 3:il 1) Ifører mooffe t)etl f. 
$ortion, 8tation ; f. (gf«. of ©mør ; 3nnb. 

— 3DeiIb m. = 3)eilb f. 1). ^oH. (®ol). 

— 5>etl m. fe 3)eigel. 

bvlba v. a. (ar) bele". A. Sel. (SWotonb). 

betlbafl v. r. tDifte«, trætte«. Sel. (SSinje). 
„S)'æ fjellon ein bell'e be t to o beilbofi 
om"; fe A. 3f. ®. 91. deUd Sbift. 

3Deilbe n. ©fjel = 2)eile. ^oK. (®ol). 

^eilbet)ot> m. blioer „3)eilbegaft". ©ort. 

3Dei» m. tungt ©log, ^rog. ©ønbenfielb« 
og ©©erg. i,®ao i 2)eifn" : 1) goo tobt. 
goo fpiibt = „goo i {Rofje"; 2) tobe i 
Sont^) = rjufo. ©SSerg. ©c beifo. 

ffbeifa v. n. flarte ofo." A. ©ærlijj : tumle 
imob noact meb føær gart. „^omo bei» 
fanbe". aRonge ©teber. 8) „beifo til" 
flao til meb et ftoært ^rog eder ©læng. 
©^l. $orb. Sel. ^aH. «uff. og p. 3 Si. 
„boifo" og „braifa", fe brogfa. 

betfa v. a. (er, te) tjælte, flænge, tumle. Slfj. 94 beifQ— 2)em^) ©but. „baife(boifc)ifamcn^ (©trtjn, ®ro^)' 
pen); „bd^fc (baotjfc) Dcff, bHU; ©bm. 
(^iøntngfjorb, @unni)It)en). ^ette ftbfte 
er maajtc bø^fa (jc b.) l^Dorfra Drbet mcb 
rtne Slfiebigorb ialfalb er DanfteHøt at fHØe. 
^baife" fan i ©trijn (og @(oDpen?) Dære 
for „bø^fc". @e foreg. — btifa fcg v.n. 
gaa og flænge. $ofd. 
t>tifa f. {toteltg og ftorntobtg ^itibe. ^tnbe 
font ubmærfer (tg: a) oeb ftate(tg ^ragt 
oa^olbntng. ^fj.: ^5)aifcÆaife\ b)t)eb 
dfunb^aanbet^eb. @bm. (éjørungfi. @unn« 
ijltjen). „3)'æ ei fagna S)dt)fc (2)aot)fe), 
^0 b5t)fe De!f alt bæ l^o eige'' ; fe f orea. 

— btifa fcg V. tee fig font en S)eifa. SlfJ. 

— betfen adj. lig en3)eifa; ftatelig; ftab« 
felig. 9lfi. ©fj. 9l|it. (gano). — betfe adj. 
ftotetig ; Iraftig og boffer. ©^I. (©tronbe- 
barm, ^tnl^erab). 

^etfen adj. 1) fugtig og libt Hæbrig. ©ogn, 
©æt. molbal. „bftife 66^" ; „beifen SCafr« ; 
if. bøffen (boofen, baSfcn, bolifjen). 2) gap, 
uben ©pænbfraft = flaftutt. ©ogn. „fcdi- 
fen ^ar". 3) ^øift utæ!feUg efler u^tjgge* 
Itj ; mobb^bclig = nfietg, falbSIeg. ©ogn 
(«if— S3orgunb). „S)'æ bftife te gao alftine 
l^er um Slatti". ($er er maaffe mere enb 
eet Drb). 

JOtfa? f. en liben, noget langftraft og niilb 
©ænfning i Sanbffabet, ^ent i 9[ger' eQer 
(Srceglonb ; f orftiellig fra ®of f (3)efl 3)effia), 
font er mere fjfaalformig, og gierne bi^bere. 
©ebber : 3Def a, SWa. (9(aferafi,l8jetlanb),Si. 
(@ifin); t>erc. ©æt. («arbal), 8ft6g. ; JDega, 
3Ra. 21 3)oI. Sæb. ; txcQa, 21 2)or. (©ofn- 
bal), ©ertil bchitt adj. fnlb af „^tlov*'. 
3)al. 2)unfelt færltg i ftt gorbolb til bc 
fammeJtebiS forl^ftanbentiærenbe ^off (^eff) 
oa ^itje. iøx maajfe l^øre fammen meb 
„^ga, bigna" bugne, faalebe« at ®'et er 
oprinbeltgere ; gformerne meb ^ maatte ba 
t)el t)ære uogaaebe fra be 8$eft'(Sgbf(e ®rænbf^ 
(Sgne ]^t)or ^ag fan ubtaled „^af", og 
eiga: „eifa". 

^eff f. ffaalf ormig govb^bnf ng i SanbffoBet 
= 2)off . Si. 3)at. 9ieb. (©bm. A.). Dgfaa 
JDeffa, »«gber og t>tff\a, fii. glertal: 
5>eff'c, 9?eb.(®iereftab), og ofteft iDef ^Fje 
og t)ef 'Fe. 3Raa|f e ubgaaet af 3)ef f 'r gier- 
tal of 2)off (®. S«, dokk ogdokfi? jf.2)eft 
©bm.X ^billet ^off bruget paa nogle af 
be famme ©teber og ^ar, faatoibt for^ 
funbet, be famme ^enl^olbiSDtfe gflertatø- 
former. 

bdfia V. n. „^x'a beffjar", naar l^en imob 
^æloningen «aanbene i grøbfeliSegnen mi^t 
ftn©tramfieb. 9lebre Sel. (9ø. Sunbe). 9f 
^off, Sfo^i^^Bning ? 

btff\a V. n. (er^ te) f orbunf le8, mørfne« ; om 
»eiret. ©fj. (32)ale). „^an beffje niæ 
©fobbe", el. ^beffje te^ 3«l. dekkjaet, 
&. 91. dekkna. 

b^ltQ adj. l^øift u^l^ggeltg ai l^øre eøer fe; oi^felig, rtigen 
ffbamm), ©^L ftenbe; ftummel. £arb. (Ul^^ 
5^L 3f. boff, bcff, bøtt a^T 

^FFleifie m. bunfel ^vt>t, færlig b. 9Cn» 
figt«faroe. ©^l. «f btff, bunfel, m ©l^L 
— bcFflcitt adj. mørflaben i anfigtct; 
3^. dokkleitr. — btffmylbt adj. = btm- 
m^lb.— beffttafl v. blit)e beff leitt; ®.9l. 
dekkna, mørfne«. Kile i ©^l.(gfitia,ginn-^ 
aa9, ©torb og fl.). 

„3DePn (e') m. ftirfcf anger". A. t>étnt, oa 
fjelbnere }Otifnt og 3D<rFtte/»?lgber. 2) 
,,3)æfnonn'' eHer „3)æftngutantt- fienbc« 
f om 9laon paa Saifen^uiSbrengene i Stronb« 

Jeimd S3t), forfaat)ibt be ubføre forfang i 
irferne. ©om i ælbre ^. 

b^a V. tale f om en ^egn, omftænbeligt. 9Ra^ 

5>effa f. «lub. 9J^l. ,,©fureb., Xurfeb.'' 

bela V., belen adj. fe bila. 

beirø)ia v. = balga. ©all. : „bælji, bætgbe*. 

IDetp m. (fuppelformiøt) Sforbierg fom flir- 
ter noget brat i ©aoet? 3Raa{fe fun t 
©tebiSnatonet „^elp'n'' paa gorbjerge i «e- 
fteraalen og fiofoten. 3f- ^ol|) f., ©tein* 
hiip ('bolp) m., bulpa v., b^l^a x- ©b> 
2)iall. : baipa, hbipa o : ^odlfoa. 

belta y.n. (ar) 1) gioe et (oafl libet ^tdb. 
Xel (»inje, 9iaulanb). „(S^ belta te'n i 
Slaffj'n". „©tein'n belta te ben are fo'n 
ruQa''. 2) tale meb et ot^erflobigt ©tøb 
(%x\il) paa Drbene; tale meb libt felbbe* 
^ogeltg S^gtigbeb ; o(te om ©maabøm font 
taler oof fent. Stel. (^nje, 9taulanb). ,©an 
fat bcr o belta o røbbe fo gofnegt om 
fjaoe feff^. — belten og beItoc(b)ig adj. 
ttlbøielig til at belta 2), til SDelttnø f. 
3f. bulta, bolta, birelta. 

„iDemba f. 95anbi)^t = 2)emma*. A. ©aH. 

bcmbutt adj. fulb of $i)tter, ,,^æmbu(r> 
©øtolebæmbu(r)". Xel. ©all. 

„bemla v. n. (ar)*. A. 3) om fiuftmaSfer, 
^ampmadfer oft).: beoæge fig nebab eller 
fremab ftøbt)t9 unber %x\fl og S^^obtr^f ; 
jrtrt)ffe". ®br. fflbm. 9Zamb. ^nn^. £)flerb. 
„©an ftaar aa bæmla", om ©f^banfer font 
|taar truenbei©ori2onten. „9iø^fi'n bæmla 
tnn", 9løgen flaar neb og inb i Særelfet 
fra ©forfttnen. 4) „bæmm'l (5in attaabr", 
træffe, bøie, @n bag ooer i »rebning, ©elg. 

„IDcmma f. «anbpijt^'. A. ©ogn, SW.Salb. 
3 ©^l. meft om fmaa $t)tter af anbre 
»æbffer, fom 9Rælf, S3lob = 2)amb. 2) t>aab^ 
^elfl græi^ eQer moiSoroet $let, i tCger. 
eQer ^ng. 3nnl§. 3) SRøbbing, felo ubeii 
$i9t. ©maal. ,r9iø^bæmme, ©taQbæmme". 

^emma f. 1) dæmning, ^am; faat)el om 
^ngnhtgen, fom om bet inbbæmmebe 9anb. 
9lbt. (3Jco ; ^a\a ^2)ebma*'). 2) giæl, Sem 
eQer ©litfe/ anbraat i 9)^øQerenben til at af«^ 

tænge IBanbet fra ©iufet. ©ogn^ 9^bm. 
:ronb5. 
JOtmp m. »ægtigbeb ; ^røtl^eb. ©aQ. (flaU 
@ol). „3)'æ ffif S)æmp i gooree i aor*. 
3f. bem^en, bampa. b«n— benne 95 gbtn pron. dem.*. A. b(en)tt (b(æn)tt ftore 
^epn); men: „ha" o: bet ^bar" o: bcr; 
Bh' ^V- Ofi P. — ^etltl (5er) = benne; 
bonit (bar) =bin^ben ber. @4(. (^tranbe« 
barmX ^arb. {ul\>it, Sbamm, UHendt^ang)« 
»of«, 911^1 (Do«, gufa). — 6a m. og f. 
(tan, n.y= bannan o: ben ber. Sihim. 
(Rore ), tel. (Xinn). ,a)a ^e|ln, ba ^ree* ; 
fe benne.— Dativ: bti m. 3lom«b. (Sib), 
Sbm. (Ø^rftog) og bt, 9lontlb. åSofd, 92^1. 
9røbr. (m. f. n.) — „'n IJer OJær ?) "m. og f ., 
„be ber* n., ^6i ^er" plur., ben ^er ofo. ®ul. 
(fioltttolen); „'n bær" ofo. ben ber, @ul. 
(»oltaolen); »'n ba" o\t), ben ber, ®ul. 
(ma(en), ©elbu. ©e benne. — ^be (og f jelb* 
nerc btn) ^nne" m. og f. benne ^er, ^ 
terre", n-bette.SmaaI.oap.; fe ^eme,og 
oenne. — „(£g fpranga (broa, braff) m æ 
b CE n' eg hinna" o : af af min aftagt= m e f t 
^ orfa (iQe „mebend" e(. faa tænge fom). 
Sot©.; Inbcr bog oftere „mæ'ben'',8lbg. 
(Sæt €oie, «amiib), Xtl (SWoIanb), og 
«mæn'ben", 9l6g. (@jøt7bal), faa l^er tør 
foreligge et anbet £)rb ; jf. meban, menbu. 
J^ Ott mæ'ben mi ftowge", bet oar faa« 
oibt t)i lunbe ^o(be od paa grobe (for 
Storm); Sæt. 

t>tn, i (Sber: «92eid no ^een i IBæll mæ bæ I" 
«^eid ^in o ^een i »ælt I'' reiiS SoRer 
i Solb. fSalb, (9(urbal, SUbre, 93ang). 

1 ,3)etn !dnne I" Sæt. IBel OoerbæØelfe af 
,5)auben" eHer „S)æoeIen*. 

bena(ce) v.n.(ar) 1) fKfteoi« lomme (løbe) 
tmroe og fape fig giæffenbe titbage; ifær 
om ^uno^r fom ægae pannen faalebe« ; 
ogfaa om ^^r fom Taafebed gjæHer ben 
bor tni gribe bem. 2) fofettere. $arb. (UI- 
len^ang^ Ulbil) „^^r'æbeena mæUffen''. 

— Decn n. bet at beena; Æof etteren, 
«^eftn !om beenanbe, fette pao ©een". — 
Ifyttna f. og IDeenarm.JloIette; @$iæ(fer. 

— bcna ijron. fe benne. 

^tnb f. Snit, Sftf, 2at> (Sag), gorm; om- 
tmtt = ^am 4. Safb. (Sang, ^urbat). 
^^•æ 'Qi nofor a)ænb paa bi". 3f. ®ent, 
Skmt (at'benbi?). 

l^tnffiat m. = Sloaool. Obal. 

{)a^)mfbel m. »$engie^ioe(. Sogn (Sit 
bai^io, £ærba(, 9(nr(anb). ,y^ænbje'9tibel, 
*eebel" og fjetben „dltt'tl". t>ctnb)\n\vil, 
San>. (SUbre, Sang), ^aH. (fial). t>»^n' 
jenyyL 9l®br. (Saagaa). — t><l^^nny f. 
b. f . (ønl. Se 9tQbja, 9M. 

JDcnøfla t" A. 3) ben $ortion man Ian 
irbengja", bearbeibe, ^a een (!(ang ; færlig 
af Ser: ,;BeirbængfIæ*. ^att. 4)=Saa, 
tMtt See. Ogjoa IDenøfl f. ^aU. — betmfia 
▼.a.(ar) uo^omre = bengm 1). ^au. 

»bemte pron. dem. benne". A. gf ormer : binna, 
bhta, bitfa (og binna^nt ofo.) Sfj. (gørbe. 
Sol Ar) 00 fL; bcmna, b^nta, bisfa, Dd(o 
og fl. paa Øftl. — a) ben ^er, benne, 
(røber i 9RafcttI. og gfemin.: bennt (og bennee) og b^^ni, -ee, ^el. Sæt. Sof« o. p.; 
btnnin (og bænnin og bænneen) Sop, 3æb. 
a)al. ^othl Xtl og p.; beennee, w»bt, 
(Saagaa); bttntt ogbeeneen,$aa.SaIb.; 
binna, JDrf. (9teitnbu, SWebbal), S^I.i 
btbnt, bibnt, bttna, btbna og bibna, 
S^(.; btnne og binnen. Salten o.p.; btat'^ 
tnbt, Salb.(Sagn); teen m. f. (n.) ^elg. 
(Sinbal). Sleutrum : bttti Sæt. a:el. og p. ; 
beettee(-n), 9l®br. ^aH. Sa(b. ; betttn(og 
bættin, jen, og beetteen) Sof«, 3æb. a)al. 
til Slorbl. Ztl (a:lnn) og p. ; bitta SXronbb. 
'een, -en). Sæb. Slorbl. og m. p.; biøfa 
Drf. Smaot. DJlo. gorfortet : ne, te, fe, 
Xotn, fianb, Drf. Øfterb. Si^um. oa A. (o : 
9?om9b. Q^ul 9lbm.). Samme Set. l^ar: 
b<mnet; m. og f., beeøfer plor. $e(g. (oet 
for benne ^er) ; be (og btn) l^ctnnt m. 
og f., be hffwt n. og plor. (og bi b.), 
Smoal. og p. ; (btyn ^t m. og f., be ^er 
n., bl l)tt plur. ®ul. (^oUaalen) ; (b€)n 
l)ii ofo. (meb nafalt ii) Selbu; fe laerne, 
^er. — b) ben ber, ben (ebber: bttnna, 
btttta, beeøfa, 9i®br.; bttna, btttta, 
beeøfa, ^aU. og Salb.; b<9nna, bttta, 
beøfa og bimnan (og benna(n)?) ofo. 
a:el. Sæt. og p. (Se A.) ; bannn og 
bannin ofo. SofiS; bannt, banna, babnt 
og babna, batta, baøfa SM. ; banna og 
bannan ofo. 9>htm. Ø^el. (Xinn, ^ubbal), 
ogfaa ba m. og f., fe ben; bannan og. 
*ana ofo. Salten, ^elg.; tan m. f. (n.) 
$e(g. (Sinbal) ; btta og beean m. og f^ 
(bettan n.) %el (^jartbat, Sautanb, ^eib' 
bal:beea(n) SKerra ber"); forfortet : na, 
ta (tan), fa, Xotn, fianb, SSalb. Ofbr.? 
Øfterb. Ort: 9htm. og A. Samme Set. 
(ar: beeøfar (fun plur. er fjenbt), ^etg.; 
ibt)n bcet og ofteft 'n ba m. og f., be ba 
(bær) n. ; bi ba (bær) plur. @ul. (?lalen, 
^oltaalen), Selbu (meb nafalt ^) ; fe ber. 
— a^ebeniS bet oonge Sano ftiQer meQem 
a) og b) oeb Sofalf orPjeCen meQem i (ee, e) 
oa a. (ar S9[gber og en ^el af dalarne 
(Sunb, ^æpepab) for a) bcfnncf, btttc^, 
btsfcf o: benne (er ofo; for b) bctnntn, 
betten, beøfen o: ben(ne) ber; tigefom bet^ 
oa beten, „f^dfæ" o: faaCebed fom (er, 
J^«fen"a:faaIebe3fom ber. — a)atiO: 
a^ beeøfee m. f. n. b) beeøfa m. f. n. 
9tøbr. ; a) beøfo m. oa n., beøfee f. b)baøfo 
m. og n., baøfee f., Sog, 9{((. (Q^pngabaO. 
'fe og Ta i be Pefte fegne fom forforter 
benne, benna til 'ne og m — (S^enetio 
i: te beøfar, S(I. 8^.; ti beøfe, Sæt.; 
te btsfct, inbtil nu, S^ber; te beøfen, 
inbtit b a, SKgber. — plur. f. enbcr 'i;>aa 
« i Sof8 og p. : beøfa og baøfa. — gf^er- 
tal «bidfe" (ebber i ^arb. (Mendoang, 
O^b^orb, Uloif, Qlraoen, ^amm) : btnntt 96 benne— ber fog bænnc?) m. (fiunbonc, ©røb'na, 
éef^fjeno), bcnna (Sinte na), bcnitcc n. 
(«ufæ). 

3Dent n. (f.), 3Dent m. fe benta. 

btnta V. a. og n. (ar) 1) giDe gjentagne fntaa 
@tøb,@tag eller a:r^f? 2) teoere pøbDift 
og meb ft^ntig @e[oot)er))inbeIfe enfelte af' 
toeiebe og ttlftubfebe ^ræftottoner of ^alc 
eder fjerning; af^olbe fig nteb en biiS og 
bcerbtg Wnt fra a(t orbentligt Silgreb, bog 
faalebe^ at man t!fe fan Taoe txzxe nu og 
ha at træbe orbnenbe til\ ftøbe eQer |)re9{ie 
ub Orb ; Dære funftlet ^een ; ogfaa : of ^een* 
^eb bife fra ftg fioab man gjeme Mht gjøre 
eller Iftatoe = %. ]xå} pieren. SS« oø Ø?laber. 
^®aa obænta o gjera infje^rbei". „Sffje 
ftaa o bænta o fæbra o laga beg, men 
brufa fram mæ bæl'' 9^a. „Spo bænta bæ 
ntao Jeg o tala [o brugfamt", f^nn afpres 
febe (pbte ub af) fig enlelte lorte oæg* 
tige Uotafelfer. „^an bænta bæ inn i meg 
f o bæl", l^an prentebe bet inb i mig meo 
langfom og t)igtig (Sftertr^Ifeligl^eb. Dgfaa 
„bænta tt', ttlftubfe, p^nte, fine Drb og 
a)lanerer. A. IJar: „btnt adj. fin, jirlig, 
ftabfelig. SWanbal. fertil bcnta v. a. pijnte 
ma.fRia."— t>tnt n. (og f) bet at man 
bentar; funftlet )8ægtigbeb i ^ale og^jer« 
ning (SJigtigJeb); fatttg-fomem ©tatelig- 
ifteb; unaturlig ^jJeen^eb, énerperi. Slgber, 
@ogn, ©arb. »alb. „$o gjere fo mijfjlj 
^ænt taa U", ^un gjør £tngen faa big* 
tij5, Salb. (©libre). ,,®iera feg 5)ænt um^ 
møre fig glib for; meft ironi|rt; ©arb. fe 
A. „^0 fta hu fje fara mæ ^ænt, men fao 
beg Ttat, fo bu bo l^ftima f omen"; @ogn 
iSoanhal Sturlanb). — ■ l>cnt m. og t>enta f. 
@n fom bentar; ;,ein ©torbænt"; Slgber. 
— benteleø adj. af en „^eni^" )Gæfen; 
tig tn„^tnt". ,,a)æntelig Jum gamle ^tof- 
fara, fum oi oera meft fum ^rcft'n" ; (^peer- 
bæntcleg", fnerpet funpiet pcen=pcrtånt- 
lig i @t).2)iaa.; pebenttig i iBo^udlen peger 
bog mob $ebant). — benten adj. tilBøie« 
tig tit at benta, til ^ent n. eCer IDenttnø f. 
fflgber, 6ogn. „S)æntin o brugføre", Dæg» 
tigt fangfom; fii. „^an æ f o bæntin, biæ 
ein fin'egant", cn5)anbQ; Si.©ogn. 3«I. 
dentinn pn, læffer. — benta turbe bære 
en iffe tiljæonet Sibeform of betto, begge 
omtrent meb $et.: fotbe imob eller neb 
poo. ftobe (ojentogenbe); jf. ^ett m. et 
(Støb, en ©iump(^(at); 3)ettt)oI m.=: 
©logbol ; ® . 9^. dettiyrdi (Spot, ©længorb, 
@. vt. datta floppe, bonfe (om ©jertet), 
3)ott m.en@Iump; 3)untebl ten gom« 
mel ©ognff @aabe om ^emeftongen (Stø- 
beren); 8d. 'S>iaU.: bunto, butto, botto, 
batto,bdttoo:fia latt, fofto bibrSro; bott, 
bunt O: flag, ftøt; flogbunt = a)cttt)ol. ©e* 
flægtet er bc«uben b^nto v. fe b.; tjel 
ogfoo: buttov.puffe, bunto V., bijtto 
V. b. f., betten adj. fijlbig, bunta og b^nto adj. f^tbig; ^unt og ^untul, 
en 9^lt. 2[f. ælbre og mobeme (Sngelff 
dent, dint og dunt og C dhtg. dynt o: 
©tog, SWærfe efter ©tog ; to deiit (dint, 
dunt) ftoo tt^cttft i; ^orbengetff ^iot. *. 
dent, dint, dainty (o: affection, regard, 
Somiefon) = 3) ent i ©orb. og ®atb.; 
v^orbengelff ^iot.: dainty runb og tribelig 
(Somiefon) = btonto, bunto, betten; Sih)» 
engetff (©l^affpere; : make dainty = „fora 
mæ 3)ent" o: funftlet ^een^eb, ©nerpert; 
trobd ot dainty gjerne opfotteiS fom 2at 
dignitat. Wtaa^t bor bet (Sngelffe (910^ 
monffe ?) Drb inbPirfet poo ©et. of „a)ent, 
benta" ofD.; tigefao mooffe betoi^ bet fftt. 
dant, Xont (jf. s)ant bonto), ^tjilfet be3- 
uben, fommen meb flere ^k)ffe ^ioleftorb, 
(d&ntsch, datscb) tanschen ogm. ft.) fom 
betegner et let ©tog et. ©tøb, s)aff og bl., 
tør oære ftommebeftægtet meb toprt. 3f. 
^g. dandle beDæge op og neb, gfronff 
dandiner, goo og t)Ugge fig, omtrent = 
btonto og benta Lbonbere feg*, fe bon). 
©e ogfoo 9lljt5«orfif2:ibgffrift I, 281—284, 
og in, 417. 
„t>cpcl m. 1) gj^t". A. JOipil i»®br. Xet. ©æt 

toH. SSeftf otb ; t>vpil og t>ypvU, 9lbg. ©æt. 
el. (aRo); D^Kl fc^M og l>ibbcL 
SJSlgber. ©ønber jijbft : „5)øbbet'',^øl. Døpl 
ajlubberpøt. Xronbl^.-— l>rplcmycf.©ump 
fulb of b^be $ijtter. ©æt. mbg. — bi^plt v. 
ptobffe i en „5)øpt''. XronblJ. — 6eplc a<y. 
fe bipteg. 

btppa V. n. (er, te) forbuttfteS, mørfncS; om 
SSeiret. Oofoo, euer moofPe fnorere: læ^ge 
ftg formørfenbe (tungt) l^en otier Suft&tm' 
len, om ^aoge, ©nefog og hi. = beffja. 
^fi* (SfØ^^e, f)^ale). ^^an beppe te fo 
mæ ©nøfobe''. „©fobbo beppe fo te, at 
ein tite fonn fjoo". 3f- bompo, bempen, 
(Sng. to damp ofo. 

„btv adv. ber". A. bat S)al ; beer Tog »l^eer") 
2:el.; bar, Wr, ubetonet, SDilo. Ubtr^f fom: 
„bitt 5)6ugaløqe bor bu æl^'OBm, ^bttt 
©toomdugo bær bu ftænber (Støtbot), 
„bin ^oofoo bær bu ftoorl" (Xronbl^. oo fl.), 
minber om ®. 92. «t>ii — {»ar sem bu ert 
bj6fr> og bl. — bcran(n}, bccta, mørod, 
mt)f. b<cvaa og bøtaa og bi^taan (fom 
beimoo, l^eimoon o: ^eimon) IB^ber. — 
b<cn, bctnna og bcena, (S^l. {»arna) bru' 
ge^ ogfoo fom a^j., forfortet of ,yben 0>et 
be) bcmo", mobfot ^l^æn, IJænno* (l^etnc, 
A.); 3"ttl6- — ba, ber, @ut. (^oten): „bc 
loogburt poo bo"; ifær i r6e)it ba o: ben 
ber, 6c ba, bi ba, o: bet ber, be ber; og, 
meb nofott % (bc)n ba, i ©etbu. »ifhtof 
ogfflo for fiama. — ^ber o for (o')"* IJift og 
^er, 9lgber. 

6er coni. foo fnort fom. ^Did, berfom. S9[g« 
ber; ©§l. ^Por M IJebber »bær* poo ©te* 
ber l^toor ©tebgobperbet „ber" bebber „bor". 
3 SSWgber: „bær" (fjelben), „bdr" og næ- bfr— b«)ta 97 ften „hw^f n^^T^f haat", altib Iortog1tb^ 
tonet. ,,^5r (eder baar) bn fjæme børi" 
(gjotlanb). Jbåt bu Iiffme hett I" (9^ 
lanb, SMn). „^aar eg btttte bort meine 
StiBh'na i foæue, baa ntidff eg baobe Sab 
o Smut" (Slotianh). SRaafPe for t>å er? 
røer = bega, &. 9t. pegar, boilfet bntged 
paa famme bort-truenbeaRaaoe. So.^oII. 
ber, coig., om. 8eA.— „berfom* ^ebber 
i 6bL ;,bar*fo", i 8ogn „ba \o*; fe erfo. 

btr^aa adv. unbertiben; nu og ha. wa. 
(<ifmtbeim): b<)nr'tfi<t<< og bot*. 

%)cn(, DerriU, 3DerI fe 2)are, a)trl. 

^crla Y. n. fore oimft og oip^enbe frem og 
tilboge, meb ^etKSgelfer forn er rafPe men 
tSe ]aa lorte font ffibca, firra. a7la.(9(af^ 
ratl, 16j[ell.) i formen bøørla, forn ^oorta" 
o: erta, „ÉJorm" o: <5rm ofb. 3f. barla, 
bttla og føla. 

IDerla f. en Itben (et oimd og t)i^))enbe ^' 
aur; om en liben $ige, om Si^ftjerten 
^TOttingberla" ofo. SKa. : Døørla, „SWi^ 
thigbørla''; Sæt.: t>^Cf)vlt, f om „ærte" 
o: erta. — l>erle m. en liben „åSiW" of 
^!jøn. @at.i jDirtli; SRa. (?Srtnn^ 
lanb) : I0«vlt, ID^^rrl. 2) en i ^»aarene 
binatenbe @Camf (um)) = ^arl. Xel. (SRo- 
lanb): „S^ærli" og ,a)(ErI". 

berta v. far) 1) gaa forfigtijjt let og firligt. 
Si (£Dm). 2) anftrænge fig meb at oære 
ftn og ubføgt; txere ooeranftrængt firlig. 
& „2)æ oa baa ei SDertinø bettæ, ban 
Tann aUi faa relje bæ ou feg att", om iBe« 
møieife meb at tale ubføgt. 3) berta feø 
▼. Sptaht. Sm. og fl. — • 3Dert m. liben 
grriftflir; liben ^anbt). SSo(d, 2:el. IDart 
omtr. b. f. @æt. — bert adj. raff og nct, 
men »el jirlig. @^I. betteit adj. b. f. @fj. 
6ogn, St^il. ©1^1. 00 p. — Dofaa : bttrta 
feø v., Ibtrt m., birten a4j. iSogn, Sffl. 
bortla v.; (Butniff: dftrrtft. træbe for* 
Jfittgt. 

ber-til-^eb adv. enb oibere. ^a-X® jeØanb) : 
barterne og b^nr*. 

]Dcø)a f. liben ftaf< eller !ubebannet ^i^nge 
af tøft @tor @ogn (Skérbat, iBorgunb). 

"ja v. (ar) 

ttben runb 

©efpebt ; 

b. vpp fbet^"' 3f. (&' 92. des, &tn. desjar 

^øftol ; S)od, bola v. 

befta v. a. og n. (ar) oijlioe, o^jfriffe, forbøte 
Sioømobet; reftaurere; traltere. SS9aoer/ 
6æt. i,5Defia Shrattnre met nole"; ogfaa: 
irbe^a rna katture" (^a.). „^ejfa feg 
tee*, døre fig friff, reife ^ooebet. Dgfaa : 
oabe^a v. a. fe b. og be fotgg.; og 1)0* 
b€^a (o') v. a. traftere foit 2ita. (^rinbeim). 

Ibtfa f. og 5>eflc(e') m. 1) SRenneffe forn 
^r ^øit SioiSmob og er noget fetotitfrebiS 
oa forgtøiS, men bog øiebtiltetigt oinbenbe. 
SSa. 6æt. 2) cetbre $er|on, fom ^olber 
9g gobt. Vta. ({)otum, »iettanb). 

7 — ^ni Wof«: ttotfC Orbøofl. 
beilen adj. 1) tiotig, beb ftt futbe Siodmob; 
tfær: o^vfriffet, tiifriffnet. far« igien; ogfaa 
nooet fnetfenbe i Sio^mob, ^^eibia^eb/ 
Seteri^gtæbe. ^a.®ist.9tbg. „^onfeffleaffi; 
baa befia ^an feg up\> o oa fo beften o 
jinff'e". ,^0 blei faa befien (-æ), baa l^o 
felf ^ø^ra bæ" ; ^a. „tan feer fo befien 
«ut, eg lann f jaa f^an beo ounni"; éctt 
2) færtig: liofulb i gforjotb tii ftn^ttber; 
meb reift ^ooeb og ranf fRpa. ^a, (^otum, 
S^ettanb). 8) n^benbe xtloæretfen; bet' 
be^agettg; omtrent =maaøeteg. @ftt. ogft. 
i,@au'n gjefl ber fo bejtcn o aat". — ■ 
bt^MtQ adj. = beften; fom en $efta. 
„»an befta feg npp åtte o fat fo beftele^e 
i l8enlj['n baa eg faam inn^. „jpan bt&to 
fo befietege, baa ^an ^ae fengji be Øli". 
@æt. 

„btt pron. bet". A. fjformen ba bruget paa 
mange af be @teber i @9erg. (og $etg.?) 
^Oor man figer „ben" for m. og f. batt 
i @atten, fe bat. betonet er het mange* 

SebS be (f), mangeftebd btt. Ubetonet tilber 
et oftep meh et bunfett (S, fom liager 
imellem, etler nær, 5 og æ, — - mangejtebd 
(®br. Øfterb. o. p.) meget nær 6. „2:a'et, 
faa 'et", Sfotlo; „faa 'e", Snnlft. — 6e-a 
= beita, het ber; @æt9. $ar maafPefit 
SRobpt^fe i et be^t = betti, bet ^er? 
§»oraf a)atioen bH let. (@!affao, 
ftinje). «H6 va no sWét i dli», ©ugge 
p. 49, forftarebea i (Sfaffaa = i httti; fe 
bet. <S) a t i : bt ; „i bi ^ufæ, te bi", IBofiS ; 
me bi efterfom, lOofd, &br. og P>; anna 
nu» (me) bi, i et^oert gfatb = lor fom er, 
»ofø, ©§!.; av bV og av^bi, forbi; (Sæt. 
a:et. — ØenetiO: „befoeme te befø", 
^arb. (Dbba). 

Dett (e') m. tiben ©tumjj = a)ott, ftlatt. 
IBeperaaten. ©ebenta. Stgefaai@o.^iaIt. 
0. 91. dettr gatb. 

^betta v. n. 2) brifte". A. «atb.Øbr. „3)æ batt 
'tur me »ænffape", Xronblft. 3) „betta utor" 
foiube, btioe mager = fada oo. Stronbl^. 

betten(e') adj. trinbooffen; faft og fljtbig, 
folib = bunta, bljnta. ©qgn (fiuftr, ^aføto). 
„m bette »abn". (So. »iaU. bfitten, folib. 
(Se benta. 

;,Dettt>oI m. = ©fagoot". A. ©^ronblj. iRbm. 
DøttDoI, @t)ør. @e benta. 

t>tv (e') n. ))tant^bæffet SJhibberpøt, b^bere 
enb2)ifie. ^arb. (^amm, Utoif). „Øa^eo 
aa a)ifie", ifle f!Q bet meft ufifre og bQn* 
bebe 2:errain; gaa frt)gttøft og bcnf^nStøfi 
paa ; fft) intet. 3 f^ett $arb. «nbre ©te* 
ber : „®oo aa a)ifje". 3)ct fer nærmefi ub 
fom enpagi^ Srtertat af ^oo f. b. f. 

btvla (e') v. n. og a. (ar) 1) tumte, ijær meb 
@maaarbeiber; ftubre, ftobfe, føle, rore. 
^H' (^ærrefof«, (goje), Slorbt. „$to et be 
bu fer aa beotar mæ ber?" „fiatmeg faa 
beota 92aone mitti" faa ftoret neb. Og- 
faa : ^rt^gte. filothh 2) orøote; fmaatrætteø. 98 bctola— bigra fiæ))(e. 92orb(. „^ti fot aa bætola om hct 
fieile StotUn". 3) banbe. 9{4t. m, Øpl. 
;,^eoIa aa bonno''. Dgfaa: 6<vt>leDantte, 
9^eb. 4) „brøle ti ein^ flaa Hl (Sn, %t\. 
(©loffaa og p.)- — bet)iag v. recip. fjæb» 
teiS, fmaatrætted. @ogn, Sioa. 9Ub. «.^ei 
fianala aa beolaft". 6it>Ian^b. f. )6alb. 
(«utbal), 2cl. (9Ro, «injc, 3»oIanb). — 
ffiæolaft" i @(!(br. er maaffe for „Qieit}* 
laft"; eder for bjæblaft? aRaafte af ^^ 
bel, „3)ebel 2)æ»et J)ibul''. 3f. enola, 
enatebatina. 3 @b. ^afl.: btola, bioiad, 
btbbla. beolaø, bjebla, bjebia«, t>rit>la = 
bannad, tbiftaS, retad. 

lDet>lebol n. = Ste^ol. ^. @e 2)ubIe]^oI. 

Dexjul (e') m. a)iæbel. Xel. (^iWeib, »Inje). 
9Reft i @liælben: «bin 2)ebutel'' Dgfaa: 
!Dit>u(, Xel. (Ih)it«eib og fl.)- 

^et>uløbit (it) m. en fbiom\t meb æbfenbe 
Shronblabe? en Rannnculos? 9{Qf. „^'' 
t)etøbiit'' 00 «3)toeIébiit\ 3 ®o. og S), er 
^jæoeUbib Succisa pratenBis. 

^bi adv. berfor". A. btfo' berfor, følgelig. 
3@oan. 2) conj. efterfom. Uftffer og ial- 
falb lielben »et. ©æt. «5) i f o eg tniji 
hinna giere be baa, bi f o laut be oere ti 
oi oannor ©aongg", efterfom — berfor. 
bi fom er = bi^elbr. Sæb. 

bibba V. n. (ar, a; ogfaa be) 1} niffe; bære 
^ooebet ufitfert, fom dht berufet. ^aU. 3f. 
bubba. 22 trippe unber buggenbe IBeoæ- 
getfer af boppen; aaa meb lette og torte 
Xnn fom ben ber ilte træber tr))gt ; ogfaa: 
ftaa og løfte S^^^^^n^ ^^^ ^^^^^ SRellem- 
ntm forbi man i!fe fan (el. oil) ^oile 
paa bem, — af Øm^eb, Uro, SSrebe; gjøre 
»eoægeljer fom om man ftob eøer gif paa 
(91øber. Slæb. ^al. Si. 9ibg. ^el. „S>on lunne 
mæØ^duæ trø paago^bn, men gjell bibba, 
ftou o hihba'*. »^o gieK bibba o gtoore 
feg nett", Xtl „<?o ba foa fint at ^o fto»» 
o bibbe". »$eftn fprang o bibbe''. Og« 
faa bibbefpnnøa v. looe meb lorte og 
ntrljgge ©Iribt. 2)al. Si. ©0. 3)iaII. (»e- 
fterbotten): bibb o: latt bibrøra. Sf.babba, 
huhha. 

bibra v.n. (ar) = birra; fitre, ftjælbc. ©ru* 
g^9 mefl om bet Seoenbed éljæloen, me« 
bend ©ibeformen „birra'' l^elft bruget om 
betSioIøfeØ; begge betegner gierne f bagere 
©Kelben — minore ©oingninger — enb 
babra, boira, bana. I^arb. ^ol. IBUgber, 
©æt. ^1. 3 «oitSeib i Xel. er „bibbre" 
fljelbe af 9læbfel, „bibbre" af ^Ibe, og 
„nabbre" af ftabig 9^erbefbag^eb. beebr 
er ffjæloe ober^obebet, i IBinbal i ^elg. 
— i>et er bleoet til bctta i 2)al. (^eblanb, 
©olnbal ; ^æfEeftab beb ©iben af bibra), 
©bm. (fe A.); til bitre i 2:el. (»iaulanb, 
^nje). bibra : birra : biire : beera = fibra : 
firra : fiira : feera = libra : lirra : liira : 
leera = fmibren : fmiiren : fmeeren = 
foibra : fbirra : fbiira : fbeera. 3f- ^i'f'^fl- — IDibr m. ©itren, ©Ijælben. ©eet »6aa* 

bibbfe = ©aabibn. 
^øa (i') f. bløb, bæbrenbe eØer gt^ngenbe 

Sladfe; f. (iti. ti)l SRell. IBofiS? j^arb. 

©ogn. „^a laog i fti ^iga". „(ii Rita 

SHge" ; 9©ogn. ©e A. fimged i ^aØ. 

om tblle og loabfebe^unbæfener: „^eegu". 
„btQC (iT V. n. (ar) bæbre, rtjfte''. A. 2) gt)nge ; 

bue flg op oa (eller) neb; bugne = oigna; 

&k. M. (?©elia), Xel. (8laulanb), fiorb. 
enøbang, ^amm). «SKtyribigar^uSeen* 
* fabilie bigar upp atte mæ fama bu U)fter 

goot'n" ; £el. „^Qblo bigar, ba æ for mangie 
flar pao" ; ^arb. 8) v. a. trt^lle neb noøet 
bnet, fammenpredfe = fergja. 2:el. (Ji^nie). 
«biga nee Zat" 9:9toor. 9h)get ufiRerti 
benne »et. 4) v. n. om S^eli: bitoe t^t 
løbe f ammen, ftarb. (Ulbil). — PfJraSlau- 
lanb og »inje i ^el. er fremlommet et 
bu fette beg i ©øt^fn"; men bet fi^ne« 
enbnu uflllert. 

lDiøeri')m. bløb, ligefom fouImenbe,9ladfe; 
omtrent « ^iga; faalebed om bløb gjæ- 
renbe S'lubbergrunb, eCler om ben biøbe 
@runb beb gfoben af S^breber. ©ogn (Srtftr* 
lanb „SDiie"; Seilang). ' 

IDiaemyr (V) f. gijngenbe SWofe, fiængebtjnb. 
Sof«, SliBero. «a)tgamt)r'' og«3)eegem^r*. 
— IDiøafeFrfe n. bt)bt i)t)nbbul, bællet af 
gt)ngenbe $lanteoælft. »ofd, ©ogn. IDtga^ 
fflffla f. b. f. JBofd, l^arb. (Ulotl). 

?6i9en adi. bugnenbe; noget buet opab efler 
nebab. Xel. (9taulanb, »inje). «Sebb'it et 
bijen", $t)llen bugner. ,,i:reftone æ bigne 
i JJlljen", %. løfter fig ftærh unber SKibt- 
foben. SDoiolfomt. 

biQla V. (ar) anftrænge fig for at ubføre 
noget meget nøiagtigt; ta^^t bet meget nøie 
meb ritmbeibe; pirle, pille. aRa.($olum, 

»igmoftab, »jelL)- »^^^ ^W<^ f^^ (ængie 
mæ ^lollaa". ©e bigra. 
„biQtta V. n. bugne". A. ©ogn. „3) = bio- 
raft". A. »løro«. „5)ingne 'taaSRata*. 3 
©»era. om fOttVt fom blir meget feig og 
gaar i enflogd raabben (Sjæring. 
beeø'or, »alb. 2) foær, opfoulmet; f. <W. 
om eio". A. bt'r (og bii'rV) og 6iir, Ofterb. («amot, Slenbal, ^tjnfet). 8) tæt- 
{luttenbe, nøiagtig, Inap. 2)al. „©lott'n fab 
fo big'rt um gro^bn". 4) Ineifenbe, fulb af 
Sioømob. ©^1. 
biøra V. (ar) = bigla. ^al. 3«^- »r^an 
bigra f o mæ »egtæ, ba f o nooe". „f)(m 
ftænn o bigra o oege". i»^igra bæ tee", 
faa i Orben efter megen »eien, $a9fen og 
$irlen. „^or oa fo lang et IDtønnø, før 
ban trubbe feg tee". — biøranbe (lite) adv. biflta— Wna 99 Wte (ttbet). 5Dal. — t^intt m. en otoer- 
^reDent nmt\ttnhe, fmaaltg ^^ott. — biQ' 
tot a4j. ,r€^ i^a fo Maren, gim aa bigra 
fo længie/ to«g b« fo btg'rt: me M ^ffe 
^bCa ntft ^au". %>at 

IDiøra (f ) f. røb Sorbntib, Trombidimn Ho- 
loeericimxL ^a.(1BaIIe og fL) — IDiarm. 
b.f. 9hi. (dolum). Uflffert. ~ SHørebiø f . 
b. f. 9Ra. (SoQe og fl.). — ^t)ret ntetied 
ntaofte at f omolbe ^tDigra", DphUe^eh, f^ta 
ffæ, font lontnter i derør nteb bet ipaU. A.) ; 
bette er ialfalb ØnHagen mob JSoftelnd". 
font er bet famnte ^r i 9^. 

^Diørebanb n. et fnnftigt flettet ^aonb font 
lægged om IBngen paa %>tjix mob ^Digra. 

X>rar(e)le99 m. = a:inRIegg ; ogfaa = «olbe. 

^toirt ady. foørl, ftcerlt. %cttt. „^an glaamte 
Toa big'rt paa mceg". %il bigr. 

btøta T. n. (ar) giøre fmaa fpombige Shtæ* 
bøhtinaer for ^oert Xrtn, i (Sking eller ^and. 
SfaXLQkal, <9ot 9tø). JDgfaa: bt^te fe, 

v^ n:$<^^ øi^^ ^<^ ^^^^^ f^' ØK^ ^^'^ 
bifta i ftnjono". „^fte aa banfe^ „(»aa 

paa t>iQt^, b. f. ^aQ. gf. biga, btgna. SCn« 

beiifteb«: „ligo ^g". ét A. 

l,^t^eI^cr adv. enbog". A. bi}^% Stjor.; 
bt'cU>e, Sofd; bfeU, %el 9log. BKa.; btQ, 
Måber; fbtit, Vta,; biftln, ^aU,(&i>t); 
ufih^lb og te])«Ufl, 92®br. (Sl^aagaa). 
2)efter9{egte(fe: enbnumtnbre; f aa meget 
nttnbre; enb fte. Zd. ^an oa qe fo ftor 
fom eg, biell fom ban". 

t>M m„ 6t^l y. fe bilta og bidla. 

Dff(H) f. *øt = S)i!e. „SKtirbiir, 6øTebiir 
©nft (Wobnm, «abal). — t>if (i') fe bifa v. 

^bøta (i*) V. n. (ar) løbe, oimfe, foæoe om- 
fring*. A. 3fær: otmfe om imettem flere 
fmaa 8Dd(er; fare om fhtnbedløft; f^dle 
fmaoteQerOirfningMøfi; ptait. 2:e(.^arb. 
etfl 9h)f. 3<sb. )Bf[gber. „^o bifar mat 
9aani o ^ufi**; %et „^u ftaar aa 
bifar aa tann aibxt oarta færige'', @bl. 
J5n giæng aa bi g a aa f^ø^a, — ba oli 
'tit noqt", Si. «tK^s bu $aar aa bttQa 
bif^ mæ?" Sæb. baoPaa i @£ronb^. 
OB^ned, Drf.) er oel famme Orb. ,,^0 
gjdt bonr aa haalaa mæ IBaannaam (æng 
«tte borat oart balfe" = „ftettte« ftuda, 
Qælte". Shtnbe formelt oone for bala, fe b. 
2)Y.a.rorfe, f[t)tte libt; beoæge foagt til' 
bett frem og tilbage. S9(gber,3æb. i,$efht 
tmne fje bifo ^a^fe^ Wta, M m Qe 
biga@tåen'nagfle!fin',Si. irbeega fceg 
fram", 3ceb. ^t fra @æt.« ogfaa gjennem 
9$røt^ af ^BonbiSmaalet", A., qenbte „^Ite, 
biOe 2:orel'' er forefnnbet i f^nit i %tl 
føm „t&a, bila, Xoorel' og forllaret om 
IKattlingen af gflobbrøbiKetyen: „bifa ut 
etnSeiD'e"; nu maa^t forcelbet. Sf.SHIa, 
6nbbi!a o: ^ubbearbetbelfe; @o. SHaff. 
bOfa o: g& fm&tt. — IDtf (i') n. 1) »im- kn mellem ftere fmaa ^(rbeiber; Snøleri. 
9iba. ^^an fere mæ SHI ^eile ^ag|n''. 
2) liben gforonbrtng af 9(abd; 9iofntng. 
21 „etåtn'n Rtjtte feg oaea)igi'e^aIbrfg 
bet minbfte. — IDif m. (jht fom bifor. S)al. 

SSunb): ir3)eea''. — bifdi adj. nroUg, oimiJ. 
Del. Kgber, wog. @M. ©ærtig: oæDer; 
urolig af Siblig$eb, dlæbe og ol. ^(g.: 
btnPfen. 

t>tfa (V) f. 1) Jbalooolfen letfobet liben ^ge. 
^orb. (i'); 6^1. oa W^l ofteft: ^r^eefa" og 
i^^eega"; og maafce IDefa, @J3era. 2) ^nn* 
bedtøft oimfenbe Ibtnbe. Si. : i^JDiga''. 

JDtfe (^Hfie) n. 2) ©røft*. A. »«aber. — 
IDtffcføvla f. aøhtbberDoI. 9^^!. — bifienbc 
adv. „bifianbe ^U**, blilfHQe. $arb. 

bila (i') V. n. (ar, a; ogfaa te) 1) foinge 
langfomt frem og tilbage meb ©tøttepunitet 
oppt etter nebe ; flænge, foaie. ^al. 3æb. 
«r«^ogj'e ^eH o bitte", „^ce beR beela aa 

Kang". 3 IBamefangen: ,,S)anfa, banfa, 
>Ia^. 2^ gaa frem og tilbage jlængenbe 
mellem fmaa 91rbeiber; pniiit; føle; om« 
trent => bifa. (Seoægelfeme er minbre 
raffe enb Deb ;,bifa", og mere Jtongenbe 
eller ouggenbe). 9Ka. St^al. Dg beela, 
3æb. ^1. Si. „^an giænge bara bila, 
hæ bli 'fje noge mæ ^an". i,^eela fæg 
Oflrff". — 3DtI n. (Stongen om mellem flere 
fmaa@t^Sler;$u01eri. ^^an fere mæ noge 
m aa mt (3>ifl)". — t>il m. (Sn fom 
bilar. — btlen a<y. -bilen booen", SKa. 
Si. ^al. beelen, 3æb. ^al. Si. 
btlbra v.n. l)4ænge oeb, løbe efter = bitta. 
9^ebre2:el. „bilbre etter 5Wor fi". IDtfbre^ 
flø m. (jht fom bilbrar. 2) rnfte, fEjeloe: 
bt(btr(e), (Shtl. 9tamh.; biOr, gnn^. $elg. 

— Dilbt! n. (Sfietoen. ®e bitta, A. 8)fættc 
noget altfor løft op = gilbra. SKebbelt fra 
@^1. 3«1. tildra b. f. 

biltøoce adv. = bi^elber. fftm ((Sulbal), aiøl- 
bal. Og btltøe, 9iolbal; fjelben. 6amme 
©Icber: lifare, «ala. A. bar bilifare. — 
„biliP, A. 9^»crg. 

bilFa v. pn»\t; pirfe; Hubre. 6^1. @e A. 

JOiU m. libet aJhtftffit^Ife fom beoæger ftg 
(frem og tilbage) giennem nogle foa %0' 
ner; ogfaa : Iritte? 9?bg. («amlib). »el 
af bitta v. bingle, el. ffieloc. 3f. 33I. dilla 
flåa Xritter. 

S>ta n. fmaat Ztat>. Øftl. „(»aa i ^itt". 

^biUa v. D. (ar) 1) løbe efter*. A. ©eflfolb, 
Xel. 3æb. ; tilbel« nhtn „meb". ^2) bæoe, 
r^fte". A. 3æb. 3)al. Sæt. ®6r. „bibla mæ 
»htmpo*; „dbxmpaa bibla". 3f. birla. — 
btlta feø v. gaa oriffenbe etter foingenbe meb 
©agbelen; og „btte paa feg". %tl — 
t>ma f. og X>iUarin. = S)itt 2), A. »eft- 
folb, 3æb. og fl. „©rængjebibla, 3ænt^ 
biblar", 3æb. — btfleleg adj. og adv. 
binglenbe og r^ftenbe, fulb af fmaa ufiRre 
»eoægelfer. @æt. „^n banfar fo bittelege". 

- Dttttnø f.; Hl bitta 2). 100 S)ai[o-Mfa t>ma f. m @laglef(ang. (BfflCetni), fH^l 
9lø(bat. »r^oroebiQa, ©(e'ebiaa''. £)[naen- 
peW Børt „SHbla". 3 »lølbol (oflM.?) 
er „5tlno, Xitila" STjerrcti« f o f te ©fagler. 
;Cifla = ^iUa, ^t^l ®c a:inbIo. 

biOefimett (i\i') adj. l)mbøtefig ttI2)iaing. 
2) uftffer, „uftøh"; f. fttø. omfioab, font 
flt)rerflet. 8)(0Qrenbe,inbfmigrenbe. @ogn 
(«it^QfMcSurtr): „bibtepmcn* og „«fee* men". 

JOiUtmyt t et fxengeb^nb. iBalb. og 9- 

t>ilt m. 1) en f om biltor etter = ^alt. 
^3)ittefi«'' m. b.f.; ©ønbenRelb«. „diot>e* 
bilt" b. J. Dil)I m., i mm., af bil)l hm? 
= bilta mth, f^extt formelt nmafCe nær« 
mere tt( Mta, 2) libet @(amnøgte fom 
„btltar o 4o))|)ar" unber 9lenbtttngen eder 
Xotnbningen ofb. ^I. 

bima (V) Y. n. (ar) fok>e f^aXti, niRe. @4I. 
9it)f. „$eftn ftoo aa beema''. 

bimfo^ V. == bimfa (Xel.) ^l. 

S>tmm m. » ^im. vl\i. ((&ib og $onnbat). 

bimna y.d. BIbe bimm; ffumre. @ogn. 

^bin pron^poss. bin**. A. 6ecnii m. ^%el. 
(»injc, afto, fioorbol, Slanlanb). Sfemi- 
nin Bebber: btina (og bii) t^al.($æffe* 
ftab, ^ebtanb). Sæb. (^aa, 2:tme) : „btina 

Serra; ^erraa biina*'; betna (fjelben, 
tcre : bii), »«aber (©rinbetm og fl.) ; bH 
og bet (o: beei fomSHftong) i (Sæt. oa be 
anbre @teber ^oor (angt $i ubtaled faa; 
bee, «Xet.; ii, Or!. (iRennbu, Jjelben): „^a ii". fj I e r t a I : beine, ««gber. gi. 
i n. : bit (og bttnee) ål^ofd ; bti^ 6^i og bti 
{t>th @iben af biint og beine) t SRoIanb i 
S&%el og t Sæt.; 6ee (og btcnt) i »Set. 
(«.a»o,S.9l.). — *Datto (gntat: biint 
og btn(n)e, 2:otn, ®Br. og fl. bino m., 
bxntt U bino n. »of« (ifølge »ibfteen); 
binn og biin mange ©teber i Xronb^., 
maafte færtta i n. ogf.: „i ^foti bin" ; ,,ga 
ette ^'n btnl"; i f.: bitne og biina 
@^ronb]^. (@(ul. Up^bal @elBu); i m.: 
biinaam («dm) S^ronbB. (@eIBu. \ippt>al 
og fi.; tilbetø ifølge 7i.&at\tn); mefiin.: 
^ti, bti, bti, btt ©æt. og SSm (oeb ©iben 
af bitt). — ^ati» fjl.: biinaam (-dm), 
©XronbB. — „3 $«gu(n) bin(n)e^ i bit 
^ot^eb, £otn. 

binøla V. n. 1) bingle. 2) gjøre gjentagne 
floppe SilgreB ti( Vlrbeibe; flænge meuem 
forf^elligenrbeiber; omtrent = bua, balla, 
bifa. 3:el. ©e A. — lDtn9learbei(b) n. 
9rBeibe fpm man tager flopt fat };>aa nu 
og ha\ %. fom man bingler Ben i. ^el. 
— binglelfnb adi. tilBøieltg til at bingla, 
tit t>inQlinQ f. %tl 

binQla v.n. ringle; «»bingla mæ fti litæ IBiøbla, 
mæ fti SDinøeltta" (bet ftbfle f agten« ©arne- 
orb). »of«. — Dinølebj^tta i. = 2)ingla. 
©»erg. 

3Dtnaø m. 1) libet ©tablar eller „SaggBibne". 
©fl. (V^alt). aRebbelt. 2) liben a)el af en Sraab^adpe (nogle faa 9tinge). BufE. 
^aafte Blot 9(m>enbelfer af ^i)ingd'', libeit 
t>eb^ængenbe S^ingeft m. (n. A.). 

bin§fa V. ^ængeløft ))eb,t>ære2)ing«. ©ogn. 

IDinøfe m. munter og noget let$enon. %tt 

t>inmil m. 2:ingeft » %Åna9. 9t&ht. — 
t>inffiil(ylQia f. 9røBr.: fløliti. 

ffbtnfa V. gt^nge". A. Stof. — IDtnfa f. og 
IDtnfemvr f. ^ængebi^no, (S^t^ngemofe. Sæb. 

t>ivla (f) f. liben ftUle »æ!. ©ogn (Sufir, 
Særbal). 3f. S)ipel, S)epel. 

bipleø adj. Bøifi u^t^ggelig, gl^felig ; ofteft n. 
= nefft. 9lffi. ©ogn, fSo\9, ^atb. „%>a rya 
biple aa [\aa ba l^alorotna Sifje". „2^'æ 
biple te fiaa uti)t)e ^amam''. ^,^0 æ f o 
biple te gaa aaleina paa ^rfjegaræ um 
Stfotlbn*'. Ogfaa „beeple", ©ogn (S^eiM, 
Slurlanb). „^n beeple ^ar"*. 3f. iHDp. S>tp» m. ræbfelBIanbet 9lfftt) fom en $erfoiiiS 
Ibre »æffer; omtrent = ©t^ggje, ^jelm, 
lio, grælte, iRefd. 9^^l. (Vto, Srøf). ^5Da f^lbe Jiif ein ^ippt ntæ'an". — t>iv m. 
D.f. ©ogn(S3iI). SRebbelt. »lanbing af 
(meb) 3)1)0 og ©io? 

btrav. (er) fe bifa, ii; 6trav.(ar) fe bibra. 

[Dtctf m. fiæbife. $all. (9tt», @oI). „Serif, 
®Br. 

IDirl n. og m. noget fom birlar, fe b. (bina« 
ler, foinger, oaner ofo.) a)en fjpinlel ool* 
lenbegigur. ©ogn, ©fj. (m. : ^3)irre); %eb- 
ber ogfaa t>itAa f. ^arb. ©bm. b) liben 
SIraabBunbt; ^ulleSraab og lign. „^efpe- 
birl" n. ©ogn,9lfi. c) m. en t^nb fennep- 
lignenbeUrt. ©ognCSuftr); ogfaa SDcrl. — 
t>t€viv)il m. $raad. 9lSronbB. ^eeril : 
a)irl = geeril : girt, geefil : gifl. - t>ittbl 
m. 9n eQer noget fom birlar. ©^l. ((Etne). 
SKebbelt. C^riftie l^ar: „^aUbiril, ^al^ 
tørttæbe*. 

6tr(a (i') y. n. (ar) foinge frem og tilbage meb 
fmaa ©oing; ^ænge og bingle; ftaa og 
rt)fie; r^fle; logre = oiOa. ©ogn, SD^L 
©^f- og fl. „SamBe birlar mæ vtumpo". 
©e A. 3f- berla. — btrlen a4j. r^nbe, 
ufiRer. ^ffi. ©ogn. 

IDtrie m. Dgigur fom birlar. 2)libent)imd 
$erfon. fil. 3f. a)erle. 8) = „*Darle* af 
farbet Ulb. aKa. Sigefaa i ^. %>ialL 

bitna v.n. Blioe fterfere => bl^ma; ifærom 
at Blioe faft i ^ulbet igjen efter ©^gbont. 
ailjf. (Slærftranb), ©^l.; bytna A. «ijf. 
(©ulboO ; brøta 3©ogn. «f ®. 91 ♦dirfiia, 
til dirfin, c^arfr? 

l>tct, bttrta feø, bitten fe berten. 

IDirtel m. liben $etitmaitre; liben ©prabe. 
fR\i. — btrtla V. »ære en „^SMel"; gaa 
og bære peen ; fprabe. ffl^. — tHtdat m. 

— 3>irtel. — bttrtlen adj. S^fj. 
Di6(i') m. 1) en$u«ler, ©øler. Wta. ogfl. 

2) Øretuber. ©all. „*Deeé". ©e bifa (f). 

— Diø n. fe bifa (i'). 

bifa (ii) v. n. (er, te) jlirre : a) nnbrenbe etter 
maabenbe = Bidnafl. 9^1. (©unb). b) lU' bifa— S)08g6olo 101 resbe. 9{^. (^ava, TU, Stttbao«). Jtattn 
bttfe itte 9htfs\ fyhhn bika i åSof« 
((SRnflaboI). Sf.ttrav. ftoe, og: brorabc 
fiKigt; 2)ife m. ett $raa^. 

«bifa (O v. n. (or) brille omfrhtg, flænae, aaa 
i Uttbe''. A. SiKlxq: ft)d(e meb refu?tat&fe 
6maaarbetber, tnbe i ^ufet; pratt, %th 
(»epre og SBille: „bV^ ©«njor ttu: 
.becfa*); @ogtt, WUl mq. 9leb. «olb. 
^8to««[o bi|ft«, SWa. ^,2) flabre, fi»U\ 
A. becfa 02el.($eibbat »ø, ©eøjor). 9[f(er : 
iitb^ttbe flg t)eb ©labber. — IDtø (x) n. 
bet at bifa; $iu»(en. $udlearbeibe. ést. 
Sto. »S)'æ nof ^M te 9lrbei I'' IDtøatrbet(b) 
n. b. f. Wbg. %tl — l>t6, ^ar m. $uiS(er 
oft>.; Øretttber. t)eefaPonF, *ftroof , ^lobb, 
b.f. ^aH 

l>ifé (f) m. ^00«. «of«, ©ogn, 6§I. 3f. 
btifa (&iit og gtira). 

bifcit (t') adj. t^øieCig til at M^ti", prO» 
lenbe ofo. Øgber, Ztl. „^fen o boben*. 
8eb ti)flen of teft: „beefen^ 

btela v. n. 1) = bifa (i') tel. ©æt. fii. ^ fii. 
Deflenfor ^ined^eib: bttla. «r^an btiBlar 
ntæ ttof IDtfl (n. og tHU = ^iS n.) alfiobt 
bæ blitj •fje tneir''. 2) ftobre = bifo (i*). 
B%tt S>tølrfant, ^is, ^fmt m. Øretuber. 
8) fnttb^. «e^olb. 

bifo fe bi. 

„bi^a T. n. og a. (or) bceDre; tønge". A. 
6oIør, «inger, gfoØo, «eftfolb, 8uf . «olb. 
Xotn, ®br. brøfe, $el. (Xinn); bufe', 
9U>m.(minbaI,Stongt)i{). „btøfanbc f&tt", 
bætnrenbe feb, toabjet. @oan. 2) r^fte et fl|lbt 
^at''^ itteb nw, mf eder @tøb tnob 
wimben^ foråt faagnb^olbet tættere fant' 
nten; irbidfe nee", «ybidfe^nnfceffjn; bisfe 
poa@æ!fin''. ^oll. ©igbat, «eftf olb, $ab^ 
(aitb,$ebin.@inaal. og f{. ^ebberibemte 
Bet. paa flere onbre @teber brøfa, fe b. 
— t>ifø m. en f[ig 9lQ|leIfe. éall. «alb. 
Seftfolb og fl. J»i^W ©æfqln ein ao 
2)tfd 1" £)g t>yfs, t>ms, fe b. „fjao Otn 
5Dnfd i ^oppn", en @ammenr^ftelfe t*eb 
et 3falb = eit @a!f; en Sammenftuontng. 
€ogn. — btøfel)uf¥e v. g^nge eUer ongge 
meo fmaa 9)1)1 aaØ. 

JDttffa f. 1) (Bt^nae^. A. @oIør. Dufø', 9lbm. 
3) A^ngenbe (ørnnb; ^ængebi^nb og bC. 
»nfl og f[. .BlantbiBfe''. „SeerbiiSfe'', diøto». 
Og: S>me, ^oH. 4)tnng, foabfetjloinbe. 
Sogn: „iiåfa, S)ee9fa* og t>y^a; ^aU,: 

JD^ciit^ f. ^crageb^ttb. jparb. Xinn : IDf øfe^. 

tHmmQaa f. <9>nnge. Sogn. 

Ditl n. ftnaot Malb, fe Saaoebifl. «erg. 

ha>la^ tnrnd fe oeola, ^etmt. 

t)t9liim m. «littbna^Ie = ^blung. SmU. 

b|an>(?) og iotrt) a4j. = bjero. ©ort.a^f. 

bjcrxHt feø t. n. = bjeroaft. ^all. 

b\tKV vovtn adj. noget (oel) brtfHg. ^aQ. 

vbifip adj.' A. ivp Smaal. 9Ka.; fyft n. 

DtMpoola t =: ^jupoal. Sffl. ((Stne). £>iupaar f. « S)ju^aal. 9{(0bt. («aagaa). 

£>|upn f. 2)t)5be ; bk)6t ©teb, 2)Qb. «ofiS, ^orb. 
©^l. 3i9)ii. 8l^f.(@ulbal), ©W.; jWn, 
8løro«; 3«nn/ ©trinba; 3rfm, ©Obr. 
(Ø^r). — (D)Jupna f. b. f. ©^l. 

tijupnafiif m. ^QbDanbi^fifE. ©ogn, ©^1. 

biupt>oten adj. noget (oel) b^b. )pan. 

„bp^ps^an f.* A. — 3uffamann el. DuWotr 
m. (Sn forn fiffer meb „Suli^ang'', 3iirø'' 
oonøel e(. 3i4ffaraanøel. gf^fn. 

JOfupt f. = $|upn. 3«b. og 5)al.: 3ubb; 
3ubbaftfl m.; 3ubbaton> n. 3:øro af be 
bi)bere &ag. 

„X>ittx)''. A. 3ut> n. 9l(Sfbr. Dju f. ©ogn; 
jUi f. S)oI. 

t>iut>a? f. 3^^/ (^^^n fPoat' etter trugfotmia 
©omhting ^elft i ^rædlanb, minore enb 
^ibæb". 21 («anfe^ iRe<), SRa. (^alfoa, 
^olum). 3f. SDjuo. 

?buit>a v. = buoa o: bube, bøie fig neb. 
Slal finbed i 2:inn i ^el. Ogfaa ifølge 
^©fiaing-aj^agaain" 1840, ©. 868 : ,,^ n a- 
fleinen iWtiøliet int>a tri ©aangit''. 

5>i5^ f. og biywa^ fe 3)^rb. 

IDobb m. Sernbolt i ©(æbe. ©maal. 

IDobbaø n. og IDobbafffe m. fe ^oggbaf. 

S>obbe m. 1) = ^uo(. ©æi ©o. maU, 
bobb; if. S).^obbe. 2) «jælfe font flæber 
i «onoet meb fun ben ene (£nbe i «anb* 
flor<jen=«o'uroll.9leb. „©toRn bobbar** 
v. 9leb. 8) fe 3)ubba. 

Dobb m. = a)ott 0: %oU itttjnge, gtol!. 
@(br. ©eA. ©ærttj: en Uben famntenraget 
nten iHe ^fætet" ^øb^nge. @br. (fie«ia) •• 
t>aaybb (el. 5^). — bobta v. rage font* 
men i S). &bt. (Se^ja) : baaybbt. 

„IDoøg f. 3)110''. A. feduøø, ®6r. og f[. 
„2) liben ©ifunu) «æbjle". A. 3 bcnne 
«et. m. i ©^l. (©torb, gfitia og fl.). i,^or 
ein 2)ogg ; foor ^oggeniS Srope". 3) fogte 
fint JRegn. ©§I. — ©e S)øme. — „^ort 
b09Senbe®ran'' = ^areiS)ogg. ^ronb^. 
og ff. 

bøQQ adj. buntet = boH. ©oon. 

bottøa (o') v. n. bceobe fin $lobd i oobent 
tloroonb mob «inb etter «ø(ger oeb fmoo 
^onøorer (^tjb^ninaer ofo.) meb ©egl 
etter 9(arer. Stl^f. 921^1. og m. fl. Ogfoo : 
•»boggo 'on oob'', „ban*^ o: »eiret. 3f. 
boflgo. @ttcr jf. ®. il, duggari gfiffer i 
ooben ©ø. ^(breS). 2)ogQe, gifPerooob; 
bogre: a)fifle pQO^ooet; bjnøle. („^og* 
geråbonl"). 

IDottøbof n. = «uflengjo. SKooffc eg. — 
tmefom 2). ^olbog — bet fomme boø 
©oinet forn doglæp, (Sng. dewlap, ^od 
^oen. 9lQf.(9tennedon,.@øgdfjorb): r/^aaag* 
bog'', ^ebber IDopøban og IDagboa, 9tnf. 
3æb. (£)et(anb, ^øg^fforb, $oa, Dgno); 
Dobbaf n. ©fj. (D^olc), Sol. (§æf«.); 
t>ohhM)t m. Si. (^in; mebbelt). 3f. 
«ofo, (foto. bacon gleff; 2. SJiatt. «a(^e(n). 

t>P99boFa (o\ o') f. = S)oggbof. ©ogn («il). 102 S)ogflboIa— bolfa £>obboiPc og £>obbof f. 6fi. (iHtin. ^øtU), 

©Sogn. 
bpøøen adj. Itbt fugtig. S^otib^. 
^ooøcnbe? adv. ^baaQQtnt (og «ane) ftn 

Sæntc", færbele« fin cLfwulS. 9lebrc2:el. 

8el Hl x)ogg. 
bøøgfalla v. imp. falbe ^gg. (&bt, og fl. 
^OQmoUtn adj. 1) bugget; meft i n. mr.: 

^fuOe; Øfterb.: -fdUt; fSiBtoi: ^Oe. 2) 

oberoælbet ofo. = baufaQen, baafoQen. 

3:ronbb. (Softt og f[.). Sigefom: ^inunet- 

fatbftt? 
boøøfolb acH. fo(b, faa bet bugger. $elg. 
bOQQlaus tiå}. 1) fri for ^gg. Stog. 2) fant* 

menfalben, forftemt nebflaaet. 2)a(. (éæft). 
{om S)uggen ^ar lagt neb. Si. 9lbg. 
fiegb. 

IDoøøorm m. 1} gfebtfluui^ i $)uben, l^billen, 
om ben ^redfed ub, fer ub fom en Uben 
a^abbil. m. fiarb. Ogfaa: fHnne, Uben 
.ftøtjna". m- ^arb. 3) Stoftlløe i goben. 
mhx. &} gnotmib ? ^arb. (Uttendo.). 3f . 
@o. ^tau. oågge, en maft i l^uben. 

boøøtin adj. bugget fulb af ^ugg. ^aU. og fl. 

3D08øx)ett n. JBei 1 3)uga efter go« el. gfæ. afta. 

„bPøoctCo') adv. gonjie, netop". A. Dgjaa: 
enbog, ^oab mere er; meb 9legtel[e: (tRe) 
engang. ^' og £}Ztl : ,,bogort, bogoort, 
boagort, baagoort". „3)'æ ]o blbt oei æ 
batøne, bogort". ^Xtl — «. „gfeW bu 
SRat?' ». „giei, eg fe« 'Ke^DriHe bogort^ 
,,^u gaa l^eim, bu, fom tRje bogoort beit 
l^ot ^eime æl'' „@g oeit baagoort ifQe ^ot 
bæ betaer". idZtl 

bofP adj. 1) buutel etter mat i gfaroe eHer (og) 
fi^8; ifle Har = boK. m fiarb. (UftjiiO; 
bM, ©^I. ; boQQ, @ogn («orbal) ; bøyQQ, 
'Sfl&bt. (Som, »aogaa). „2)øijoa i ougom". 
&. 91. dokkr mørf. 2) om ^teber: øbe, 
Iio(ød; trift; enfom fom efter bortfarne. 
diom^h. (»oUo)}, SSeøQ. tilbe» vbtalt i n. 
„baalt"), @bm. (Ø^rffog. ©foje, fiarbam). 
„a)'æ f o bom att' i 4)uf aa^ bøW, @br. 
(8c«ia) b. f. bcFft n. S^fi. (3nnoif). *Dog 
ogfaa : „^ o n oart f ao baom be" = toif« 
k)eb, baatt beb, 9lomdb.; fe baatt. — bøfPø^ 
leø adj. = boH 2). mt. „2)'æ faa bøttøle 
paa (Sitttom ttu bee". 

5>oflP(o') f. = %iant, paa @tebe. 9leb. 

t>offa (o') f. «enet ifieftefoben umibbelbart 
obenfor joobbenet. @ogn« ©fj. .^arb. — 
— t>ofPcfrot(o\o')n. ©jjgbom fomgølge 
of ^obtrang, ibet ^^offad" iBruf! bo!fer ub 
ober^oben; ^eften ftaed at „fQota ^oHo". 
!8of», ©ogn. — borfeffoten a^j. libenbe 
af ^oHeffot. ^o\9, $arb. 

t>c>fttvtv (o\ e') m. rubet ©æb fom bæbe« 
uben ©f^tte, ibet en ^raabbutle, ^ofla 
et. IBitta, \tiftti inb og ub gjennem 9ien' 
bingen. Sæben !a(bei9 bofftv^ptn a<]y.. og færbigIabetti(@ffngetoe|)pe!C>dfefUr6€ 

n. e(. ^fftacåtlctbt ti ^fftplagø n. 

S9(gber, $arb. ^Zel: ©møtygjeoeo. 
6ola (00) Y. n. (ar) brænbe fbogt; ti( 9h9b 

jolbe ftg brænbenbe » tora. Dr{.@trinba, 
ofn; 9thm. „^ boola(e) aa brinn paa 
ruboan''. 6oor b. f. 9lamb.3nnb. 3lt>m. 

og p. „ftolaa boora aa brinn''. 3f. 3^1. 

doli en @tl)mper, ^øgeniøt ; fmt. ^aafe m. 

^raad og ©tamper; ^itfe m. $raail, og 

biifa V. fHrre; tira v. ftirre og brombe 

foagt. 
6oIa? v.n. om )6inb: løie af, fdUei; butme 

= boala. Sefteraalen: baaXLt; Sofoten: 

baal. fertil: ^Daol n. S^inbftide mellem 

^^Qtt. 3f. bolma. ,,8aa baalt *an i ett 

lite ©rann". 3f. bolma. 
„5>olø m. 2) lab Serfon". A. 9M)m. gfofn, 

2fUmb. lOaalQt, ^tje m. tang, flo)), (ab 

$erfon. @trinba,®u(.3nn^. 8)fior@traa« 

Dunbt; „^almbaalg'' ; 9lhm. 
bolaa v.n. {læbe (ig bobent omlring; braae 

{m. SlXYonb^. — IDpIø m. ^obneu; )Bao« 

teb. ffttxonhfi, 
boigtn adj. 1) lang og \lap; lig en 2)oIge. 

£ronbl§. Ofte: bdljen. 2) toalm; bobnet; 

ufrifE eHer uren i ©mag, fom efter et ilbe 

renfet ^ar eder for fen ©altning. ©ogtt 

;{)afdlo og p.). d) om IBeir: lummer; 

ugttg*fieb ; fbalm. Salb. 4) fugtig oa loalm, 

omøooer ber l^ar ligget i ©talbluft. ^aH. 

»bøliint goor". 
IDoløcfmoF m. = bolgen ©mal. ©ogn. 
bohmtt adj. = bolgen 1). Xtovib^* 
£>oIf m. en \lap og lab ftlobrion; omtrent 

= ©lad. «gber, Ztl «eftfolb (d-oa). 

— bolPen ac^. lab. ^gber. — botfutt adj. 

lig en S)olI. a^ltfolb. „bdlfete giort". 
bølra? V. bearbeibe unøbigt=balta 4; fe b. 

D«lo (?lf!er, «ler) : ^bdlte^. Dgfao „bulle* ?. 
boa (baall) a4i. 1) fulb af Siodmob, freibi 

Sæt af^olbning. Øfterb. (2:t)nfet,9lenbaf 
iul. 2) inbtagenbe. 9løroiS. 3 ®b. og 
S). S)iaa. meb lign. IBett. 

bolma V. n. 1) gaa eller Pbe fløo; bøfe. 
$elg. (Srønnø^ og fl.). 2) løie af, b ulme; 
om )6tnb. ^elg. „Sba baalma i "an lite 
Orann". 3f. bola. 

bolmen acy. 1) bøftg. 2) om »eiret: biftg 
og lummer, ^elg. 3f. bulmen oa bumlen. 

^IDolp f. Rulning''. A. diomSh. 9tbm. 

t>ølp m. oebf læbenbe Zap eHer ^ump ; f . &§. 
ben oægeløfe Zap paa ntigøbte £t)d. t^olpa* 
l{06 n. Si)^ Ijiootpaa tappen enbnu xftt 
er bortffaaren. ©ogn (lUirlaubV ©e A. 

£>ol6 m. tung uformelig grigur. 2:el. (foit^ 
eib, 9ø, ©eujor. „2)olfemann tung, upro« 
porHoneret*, SBiHe). -- bolfeleø a$. tung 
og uformelig; „bolfelea o bon". Xel. — 
l>oløunøem. fior og uformelig S)u(!e (til 
at lege méb), bbltet fammen af SHæber. 
9lbg. SKa. 3f. 2)olt, 2)rotø, S)ul{e. 

bolfa V. n. og a. (ar) 1) falbe meb en tung 5: bolfa— borga 103 'bnmp S^b; falbe tungt og !(obfet; ogfaa: 
fUia meb et fbcnt bum^t @(ag etter meb 
en ftiær fbanp (S^jenftanb. £et @at. ^^o 
bolfa ne i IBaRfen*. ,^an bolfa fhxæ nee 
aa Xili, f o be faangg i ^n^æ". ^r^olfe o 
floa''. Ogfaa bu(fe(te ein),2:e(. og bctlft, 
%a. («0). 2) ^bolfa i «eg", tumle affteb ; 
Vta. 3f. brolja. 

lOolt (o') m. «t)It fammenbinet Zdimca^t. 
9h)f. ^I. — bolta V. (ar) h^ltt fammen, 
,bo(ta i^op ein ^((ebo(t\ dtr^l 2)al. — 
bolten adj. b^Itagtig ; tung og uformelig, 
«et. («tnje). 3f . 3)o«, <{)ulta og ft. 

^ItHt V. (ar) fore et tungt bunu)(t)benbe @lag ; 
ogfaa: fa(be tungt. €at.B^xt%tl ^^oloe 
m ao^ flaa (^ af SRarlen. 9{ebre ^(. : 
„hbl^" og „bæloe* (»o). Og: t>ul»c (te 
ein). »bg. ((goje), %el (fco). 

^DoIxHT, ^enetio, i gforbtnbelfer fom «eit ^otbe 
@(ag", ^ein 3)oIoe @to^t", ^eitS>oIbefiaf«'', 
et fbært £æd. @æt. 6e ^otoa A. — bolx>t' 
ItQ adj. b. f. Sæt. 

IDom(oo) m. engflol af «om eder Hbet an« 
fetbe $erfoner = %otp. ^aø. (<9oI, iKaO- 
^Xiæ ^ famCaJe fo m^tjtj^oom uppii^eilo". 
«S)anr ce ein i>oom mæ Unga". ;,2)æ oa 
bomre nolo @maaboom; bæ oa (Smaaboomn 
fom ^It Seoenb bær''. S^aafte for ^umb 
= «uft ©o«. ^ertU — cØer til fofg. — : 
i,^*æ ein ^oom", bet lommer uo paa 
tet; ©ogn («tf 05 fiX 5Wa. (Otme«); 
(anbenftebiS: „h'æ etn S)oon'', fe^onm.}. 
1,^'er inte ^oommn tefd", bet buer 
^e et (Øran, «eftf . ^bel. Smaal fl. ; „b'æ 
infje^oommn dkingniba", b.f. ^e(g.; 
paa begge @teber nbtatt (igefom „'S>om(m'* 
o : ftienbelfe. ©o. ^taQ. : irre en bom o : i(f e 
en fnutla. 3f- A. Ogfaa: ,,^ær oa inlie 
ontan ^ogg eQ lOømt", ber oar i!te minbfie 
@por; SRa. fe $øme. 

Jodm m. ^m^. A. „Stovpc ab b^re 
^DoolllO^ fiobetbt)reS)omme« £e(.(«inie). 
«graa^Sbt (et. SC^oor) o tilDoomø'', fra 
Op^at> tit (Snbe; Sæt. ^a. „^01 æ æt>e(e 
f)oom fi 4an ba l^ør", bet er en (Eoig^eb 
flben; i,]^n ^ *!ie oore bor }^aa æoele 
^oom" ; ^a(. (I>ttftertab). ©ottanb« ^a(. : 
«otbn i iHlrlbfend bom" = albrig. 3f. 
5Dønm, Id^orbom. 

lamaet {00) m. » S)umme o: ih^g. «alb. 
(@Iibre;, @ogn (Særbat). SDoømme; 8^1. 
t)oom(iii), fRm ; ^ubme, 9l§(. (OoiS, gfuf a ; 
ne^It). 3f. «itne. 

^««ifaOai adj. l)^iemfa(ben titUb^ntning; 
om en ®ie(bbunben, iffe om en @fatfh)Ibig. 
9ta.: bumfaUm (vC), og fielbnere bom^ 
fablen (o*). 2) magtfHaaten af en ulftt^gge' 
Hg tiltale ; nebuoaet » baatt meb. «Hober, 
9teb. 9lbfi. 9 é^l. ((iib. (Stne) : bpomfabl 
b. f . (fom jjanbfabl')- S^afle oa\aa „baam- 
fabben', aKa.(?SauobaO, af ^aam 5). 

^oiiM T. lugte» fe bumfa. IDomt fe ^on. 

Jbon n. 1) «i; ©roaating-'. A. (S^I. 3 «pf. om 2eqttBi ; fe bona. SDoømt s= ^on, Xøi. 
6ogn (^afdlo). 1^ @ogn, færlig biftnof i 
«it er flere «etdttnger fra n til m : ftt^mia, 
ftumbe, for fH9nta; grima, gratm for arina, 
(^oom m. ^aO. oøfl. for S)on 0:910!?). 

IDon m. „^ct er etn S)oon"« bet lommer 
ub paa eet, er jæongobt, eet og bet famme. 
Ogf. «erg. Xronbb. Sæb. ^ber (liften). Og 
i iBo^udt&n, «tetinge. Ogfaa ;,b*æ eind 
^oon"; meget ubbrebt. „^ fjæm |)aa 
ein ^oon", b. f. Orf. Ofterb. „2)e gaar 
fdr ein a)oon^^9lbm. „3)e gjoorb' ein 
a)oon", ©Xronbl^. „3)æ gjeff i ænn 
S) o o n alt ifiooba'', bet gif uben Øfbrt)- 
belfe, i een glof; Jjæb. — 3)0 «olaten 
neppe };>aa noget @teb forb^ber bet, Ian 
man tænfe paa 2)un, <9. 92. dunr,* gftol, 
$ob? @e bog 2)om; if. 2)on, ^ont A. 

IDon (00) fe ^n, ^une. 

bona (00) y.n. 1) f^^te meb ©maO'Ørbeiber, 
ft)9(e ftide; ogfaa: (ege uben ©tot =ftufla, 
ftia, fh)e. @ogn, ig^arb. (ftpamm), 9ioIbal/ 
9t^f. 9tørod. „5bti fat aa boona mæ 6pe(o 
ftne". 9lpf. Ogfaa boona feø, tage fig M 
mageligt, bobne flg. ^arb. (U(t)il). 2) ^olbe 
til, l^olbe bu». $arb. UrtKer «et. Se 

bunna, buna. 3f- ^^^ ^^08^ ®^- ^^u* 

gen af fhtlla, ftia og f[. — bona (o') fe buna. 
^nina fe ^un, ^une. 
^pt (o') m. $t)t; maaffe noget bpbere enb 

,,3)epe(". «el. («0) : IDaape OQ^apaa; 

«eftfolb(@anbdbær): t>aapa. ^l^optU 

og bjup. 
SDopel; 3Døp( fe S)epel. 
bora (00) V. brænbe foagt; fe bola. 
t>ora (o') f. bDbt ©lifpor. iRbm. (fialfe og 

«ingoolQ: IDocoa; ogfaa „^oo^a)" og 

„a)aar(oV' f.; „ette fa ^aaraau", Dat. 

sing., 92bm.; og „^dr'' f. 9lbm. Og IDor 

(o') m. ^hm. (mnhal ©umbal): ^rSnboor" 

og „Sfibaar''. Se Slnbbora (og Hnbbor); 

ifT «^rja O: Spor. 
IDore m. Sæmpæl. ®br. (^ihtc). „3o^nn« 

boore*. 3f- 2)or, A. 5Rbm. 
S>or9 m. Ti<a\t, «^nge. «el. (ibitdeib, Sell' 

jor, «0). „%>ti taam beile ^orgjn". „SWe 

maa flaa Oneie) ^eile «or gin l^eran". 3f* 

«org f., ^^rgia o: Stim, og So. «iaØ. 

bdrje, en «i^nge. 
IDortt ? f. 1. 3orb. ^oi og 9tid ^t)ormeb Stah 

mUe tilbælfed. 9l«ronb|. „«drg,^olbdrg''. 

3 So. ^aU. b&rg o: Hffalb, Ibifte. 
l>or9 f. 2. 1) et ftort ubflibt i^læbnina^ft^rie 

eOer «æppe. Si. (Siotlanb), «el. (Sttolanb, 

fieiben). 2) en tung, fluftet, uagtfomlbinbe; 

«rog. «al. «Hgber. 3 Wta. («ieQanb) i 

Slertal : t>ttQ'a, fom : Ofp (Efpa, Slorl 

Sljerl'a, og m. fl. 
^rø f. 8. SftfPeinbretning (Stang) meb Iboge 

fom l^ænge ube 9latten ober. «al. 21 «el. 

Sæt. Se «org 2. A. 
borøa v. n. (ar) 1) fifte meb «org (A.). 

Ogfaa botiQ)ia, S^l. og p. 3 fit. og «el. 104 botflo— S)o«mc et bot(§))a at fiffe meb ^org 8;_i @æt. 
fcooP in. 3:el.fit. 2) ftebe efter fm. »al. ^Tv(ø)ie, fe b. IDorøieflaana f., 3D^aje« 
Troof m. 3:el. fit. 2) flibe efter fia. fial 
r^tt fliænøe borga mæ ^(æ'en''. 8) flbbe og boje og bremme, diøthat 

[„bprøenbé adv. ganffe, albele«". A. „bW" 
ttditbe ftilt'', ml ; „bdrgane, børjane, bør- 
iene, børene" (fuH, ftiCl, ooat ofo.), @br. 
$abe(anb, fRom. gfoClo, ^el. Og bør, gfol^o. 
— Dgfaa brrrenbc og „bijijrotibe, bijtjrene«" 
(ftilC fun, tioaa ©ironb^. S^lbm. mom«b. 
^abelanb og fl. Og byytt* (full, oaat, 
blaut), 9>lbm.2:ronb^.; og^^b^rfutt", 9tom. 
@Sronb]^. ^er er maafle @mttte fra^Q, 
fe b. @o. $tatt. bt^ranbe, bdr. 

borma fe« (tiO v.n. blioe bormen, A.; om 
Suften.^ogu. burme feø te, 9lf). (©tr^n). 

— bermen adj. bifig/ noget morf. 9iomdb. 
21 burmen, 9lbm. 9lt)f. 

IDørmtnn m. tung ftiotemmet $erJon. 9lfi. 

IBDorr (o^ f. en liben (ratbeoolfen xftt meget 

fugttgSump. .@ebm.92om. Og „SKt^rborr". 

— Dorrc f. b. f. Slebre Ofbr. fianb. 3f. 
i)oø D. og f., ^ofd. 

IDoø (00) m. ^am^ af fugtig SRarf. „f&ax' 
meboo«*, ©enja.— i>oo»*ve(b)r n. fugtig» 
^ebt lummert IBeir. Orl. 3f- boofen, boofutt. 

IDoø (o') n. 1. Iierne(øft ^om og anbet 9[f* 
falb fra Saftningen. Snnb. og ^ul. „^aa^i»)**, 
Xit bi»fia, bofa. Sf. »tøbod. 

IDoø (o') n. 2. 1) Iat)t ^at af ©maotroeer, 
S3ujle eQer bøtt Stjng J)aa fugtig @runb. 
6^1. (Sfitffl, ginnoa«, @torb oa pf.) „Soon 
def! baabe 2)od aa ^ilie" ; jf. $eo. 2) oib 
nab S3ufl af (Sner euer Stjitg. 3 ^^une 
^et. ofte f., maaffe fmittet of bet føtgg. 
„»rafabo«", ^fiijngbo«''. 3f. 5)ufe.— 5>o»- 
rep (o', e') m. SflæD, fom ^olber til i «3)0«". 

;,Do6 (o') f. ©fjørt*. A. Sil^I. (©fpngabal) og 

tarb.(UfDir= fin Staff), glertal: Defe, 
ogn (»If , fiafålo) ; IDofia, m (@tr^n). 
9f. 3)efia, 3«i. des. 2) [tor, ^elft ulben, 
$talt, mub etter »iff (^Doga). 8^1 ^arb. 
uttale« bog nol „5)ofg'' — ^Xiørebof«" 

— \>aa flere 8teber. X>o«fa f. o. f. @^t. 
$arb. i>i>9 er himt nebfat ti( $ialt, lige* 
fom Sitta o: ©finbtæppe. 

IDofa (o') f. urenlig, flujfet og uanfeeltg 
£binbe. $arb. S^l Og S>ofø f. €^1. 
6e 2)0«. Og IDoøfa fe o. 

bøfa (o') v. a, og n. (ar) 1) fætte i 8tal, 
feo«?0fterb.(2ijnfet:„bofo(o— aa)i^o|)''). 
Uftff er »et. 2) fafte uorbentUgt i ^ob ; 
x>aitt fammen; ftt^rte fammen (= ftoQp' 
ibo^) ; røre fammen. 3 ^"Slbm. (@unnba(, 
<diumba(, 9iinbal og fl.): b^fo og baas^)a 
(oopp, e^oot), fåmen). 3 oun^. Orf. Sul. 
@elbu, Øfterb. mv. {2e»ia) : baafaa, bofp 
(il^ob ofo.). 3 »atb. (9t«urbal) : -bøfa 
i^op?" „3)aa«(f)a e^oo^j raoa@aoto''(@unn- 
bal), „^u maa itte baafaa meer ti ben 
ha Sætal" (Selbu), „baafaa paa&ttita lite; baafaa ifamen Sirup aa Smør; baafaa 
te lite ^at'', røre fammen, (Q^ul. »ørfen). 
8) fpilbe, føle, tumle, ^ronbb. „baafaa 
utaaor''; ,,baafaa nee 9)<^øl, haa\aa mæ 
^øit^; „f^an foor oa baafaa mæ b»''. 
i,S)aaf(«)miøl'', SRel {pilbt paa a^øttcn; 
24ronb|. 4) br^«fe fint => bt^fia. Ofterb. 
(^t^nfet, (SlobaO- ^^e baafaa (bofo) aa 
rængne; be rængnbaofaa" = „buffregner'', 
. ftøoregner. — (5r S3et. 1) fiffer, er ^er oef 
minbft 1 Orb ; bet ene fammenl^ængenbe 
meb ^0« f. og ^efia, So. ^iatt. bbla o*. 
f&tta i ftad, 9forb(S. dass Staff; bet anbet 
(be anbre) meb bt)fia,S)uft,buffa. Seogfaa 
bo«fa, bi^fia 2. 

bofa (oo) v. (ar) = foreg. 2) og 8). ^2)oo* 
tnn éøljc". goftt (6itra, Stab«b%b). — 
bofe v. X)o« m. fe oufa. 

IDøfa (oo) f. en foær f l^lbig gigur. „(H 2)oofa 
te 3ænta, 5Wcrr, %r, ^otat". Sogn, Sfj. 
— I>oofe m. b. f. Sfj. (32)alc). 

bofafl (o') v. n. (a\t) fiifrre paa noget maat- 
lø« af ^øntnbnng, 16eunbring og bl.; for-^ 
baufe«. 9{bm.(92inbol, Sunnbal): „bof(«)aft, 
baaf(«)aft øoe (eoe)" etter «b. paa (pao)*. 
3f. bofa o: ftanbfe, blioe „ftuf«''; bo«ma 
bo«na. 

IDofeltt (oo, i') m. mat garoe. 2el. 

bofen(o') adj. l)uflar, omSuftbimlen. 9^41. 
(©røf). 2)børig, mat, «ap. 91^1; Stjør.: 
baaø(f)tn; l^att. og ^øb«^erab: bøjtit. 
Se baa«. 

bofen(oo) adj. 1) noget fugtig og tung ; faa mer; fugtig'9eb og tung; om Suf t. )B9lgber 
og P- »3D'æ bo«]e »armt, SKa. 8) mat tebe« oin ^alm og ^ø. Sijør. "„booft, ^all« 
boofi fiø^*^; jf. SDoo«, (boofa y.). 2) lum- 
fugtig»! 

i Sfarben. ^el. ©Hgber: ^boufen i iBiten, 
bottfen aolita". — bofutt (oo) adj. =s 
bofenS). Sel. »^gber og fl. 

boffjett (o') adj. 1) noget matig = boofen; 
(ærligt om gø. S^l. 2) bøftg; mat og 
borft. ^al. SB^gber, Zel ^^ojfien o bdu 
boDen*. — bof¥eIeø og boy^titQ (o') 
adj. = boftjen 2). a:el. bojfroleø adj. b. f. 
%tl (Sø). 3f • bo«fen, ba«fen, baffjen, ^o» 
(a)of«); og i «et. „fafen". 

bosma (o') v. n. (ar) 1) l^olbfobe; ftbbe og 
niffe; bøfe. Sogn (^arbal. Huri.), ^arb. 
%tl ($ø^bal«mo, Settior, 9laut, ^it«eib). 
2) g(o maaOø« af gforui^ring ofo.:=bo«' 
oft ; ftirre fløot. (^br. CBe«ia, ^on? Saaberg,. 
alau«bal), 9{]^l.(Srona,^amre). 3f. bofaft^ 
bo«na; St).2)iatt. bo«ma, bd«nao:oftaga, 
utflåcfa«; 3^^f^'- bu«me, flumre. 8) gaa 
omfring og glo; gaa og flange, ^ebm. 
Senja. — iDoømor m. 9n fom b^mar 
(ifær 2), fe 3)o«me. 

t>pøma (o') f. en fløt) og baarlig 9(rbeiber. 
Senja. 3 So. 2>iatt.: bd«ma, tat o(^ fet 
menniffia. 

^øme(o') m. (Bn fom glor fløot; ^o«mer. 
8lom. (Utt«aaf og fl.). — t>pømar m. b. f^ S)o*ine— brabbo 105 (Bht. 9{6r. (2)et SMnffe „^omtt" foreftnbeiS 
itol førft 1^0^ Holberg; bet^ S3eton{ng fom 
(£enfiat>eIfedorb t$x Dftre en SSirfning af at 
bet forelom be S)an{fe fom et gfremmeborb. 
S)et €!aanjle „5bo9mtx" tør faa iøien tnere 
!ommet ot^er fra @<ellaitb}. 

boemeleø (o') a4j. bøfenbe, ntffenbe. Xe(. @e 
bo^ma. 

boømen (o') a4]. bøfig, mat; borff, f(øt). 2:e(. 
@ogn, $)e(g. ;,boiSmen o bout", %tl „^n 
boémenS^ar"; „eiit bodmen S^erre^ en flot) 
Xørrhta, i fugtia )Buft. @ogn. 

6^na (o ) V. n. (ar) oife firorbaufelfe, Deb 
Orb, Ubraab, SHner eQer ^gter. (S^br. 
(Som, Saagaa; ogfao ^o9 (eoo. @torm): 
baoøne. Cigfaa: ,,^0 baasna fe aat bi''. 
Sf'bofoft, boiSmo og f(.; eUer maaffe for 
ban(n)éna. 

X>of6(o'— aa— 5) n. Ilben i!fe meget fugtig 
éump, omtrent = ^orr. SRom. {Viei), Ot>al 
Binaer (ogfaa f. og m.), Øfterb.(^amot}. 
t>åfs (omtrent faoX 6otør. @e 5^oi n. 

^Ocfs f. fe S)od f. 

bofffa (o') Y. a. 1) predfe noget fammen oa 
bringe bet af£aoe oeb at oottre ftg i (pao) 
bet ^ bø^fa, ba((a. SRa. (Otrned). 3f. 
bofa(o'). i,^odfe nee ^o^e, ©ænoa''. 2) 
om mtnber: unber (&anqen føre ©fjortet 
^ ooer en ®jenftanb. 3ka. 6æt. diba, 
«Snfie bodfa noa S^oalfjæl" „^aa blto 
bu bodfa, naa b(io bu fje ftørre \" fiaed ti( 
S3ørn« fom ftjneiS for ftore til at traole 
paa &nmt 3f. (Sloetroa. 3a(fa(b ben faa 
fpeFtede IBet 2) ^ger paa 2)od (S)ofd) f. 
etéfiørt, ^oilfetOrb bog itfe er forefunbet 
i bidfe (Sgne. 

t)o«fa f. og 3Do«fe (o') m. 1) inb^olb^fattig, 
farafterfød, \lap og faamælt $erfon; toi^ 
fet ¥ia(t af en $erfon. %el (»ø, Seajor). 

2) t>oøfa f. borff ^inbe. 21 (gfjotlanb). 

3) fluffet urenlig ^inbe; fe2)o|a. 6iQerg. 
Vtaaftt nærftaaenbe ^^odfa, ^of«, S)od% 
$ialt. Sforflieaigt fra ^aaS\t. 

boiftn (p') adj. 1) = boffjen, ba«fen. l^æb. 
2)al. £t „boiSfe $ot); bodfen o tung; boiS- 
fen i JBeere; bodfen i feg". 2) fom en 
^*Do«fe". Xtl — boøfeleø adj. bøfig, borff. 
3Jbg. 2:el. — 6ofutt(oo) fe bofcn. 

^ofiin(o') adj. beootfet mebj^cat^od. @^(. 

.Dott (o') m. l)a:ot''. A. fjlertat; Dett'e, 
SognbaC i @ogn; IDr9tt>, Sofd. 3®5r. 
£)o66 C9>b9bb) i aOe fdttt af ^^^ott''. 

bottav. a. tiljtop^e meb enS)ott. éæt. „$an 
bottar ti £)t)ro^ 

JDptter (o') f.*' A. X>ootter- JBof«, Sæt. 
Beft^el. ,2)ootte mi\ <5æt. tel. S^lO^br.: 
tkutttt«, %U t>øtt, beftemt ^tt'n, 

JC)09(o') f. bæoenbe^runb''. A. „(^aa^oo 
oa im^ = ^k>; ^|l* 96ogn. «^ome 
ooS)otiaai2)iQe'', ifle lomme oibere, ia(« 
falb itfe til noget bebre; 9@ogn. (Siler 
for ^Xooe", «i)f. @bl. (2)00 'aa 3).). 

bøva (o*)? V. n. (ar) roffed; rtjfte; beoæge ftg libt fom en @ten for en Softeftong. 

»olb.(»ong, @(tbre): ^rbooa". Sf.bQOja. 

„bøt)a(o') V. n. (ar) 1) boone, fagtne". A. 

Xtimtflfflfbtv^. „«eifjn booa". „Xroten booar", .^æoelfen lægger fig. „Stnbn bolHir 

". Sjf.boora. „2) boone ftg^.A. 

2:el.: botHi fe§. — lt>ot>abiaa f. Koinbe ^aa(aao)' fom tvipptt om uben at oiøe gjøre aloor* 
ligt «rbeibe. »Qf.: ^*bibla^ 

IDopaforb (o') f. og IDotHimoIb f. htib og 
mørf men lød og ufrugtbar, „booen''. STZulb. 
@»erg. ©jelben. Oftere: X>au(b)ajor(b)^ 
-molb. 

bopole^ (o') adj. afboonet i fit Ⱦfen (Sag) ; 
nberltg afflappet næften lammet; fiøo; borff. 
tel. (%aulanb, ibitdetb). iRærmeft, lige- 
fom ^ere folgg., til 2)ooe, Sammelfe. bo«^ 
vtslm adj. mat og borff; fløo. SSSlgber. 
bovifuQ 0. f. @æt. 

t>^vamvt (o') f. = a)igemijr. a^ijf. @§l. JRøl- 
bal. S^ned fomme Steber, i é^i, at be« 
tt^be en 8ump fulb af .^^ooer'' o: 2)t)nb« 
^uQer meb noget faft 6fori)e; anbre éte* 
ber, betegner bet en iKarf meo ,y2)ot)amolb''; 
$arb. SSalb. 

£>ot>arø^ø (o') f. tjberlig lab ^inbe. XtU 

^vajiamp (o') m. tung @lu{f. %tl Salb. fl. 

bøpoftoa V. a. flaa en Segemdbel foledlød. 
S3alb.($@libre). „bøoaflaa gfittdi^n''. 

IDopafloFje (o', 00) m. $erfon fom gaar og 
flæber ftg i Sab^eb. tel. og fl. 

i,Do»c(o') m. 1. og 2". A. (S^l. 

lt)ox>eferFJe (o') n. omtr. = 3)igafef fje. g@ogn. 

?bQx>ralb(o') adj. lammenbe folb. @æt. 

!Dpt>møIe(o') n. = 2)aubmøle. @æt. 

bot>ra. bQt>cafl fe baora. 

lt)ox)urf<>t (o') n. = ®aub!iøt. $all.: t>øvu^ 
og ibaavu*. — IDot>uf[obc m. ftor lab 
^arl. ^afl. : l>aax)uflooe (og 0) — IDopu* 
gof P m. = ^aubftof f, 2)aub|ott. ^aU. @e 
^ooa A. 

JDrabb m. IDcabb n. fe brabba 2. 

„brabba v. n. (ar) 1. flQbe ub ooer S3reb- 
berne". A. ^iel. aSalb. — bcabbenbe adv. 
„h. futt, mett". Xel. ^all. — (&t maaffe 
famme Orb fom følg. 

brabba 2. v.n. og a. (ar) 1) ftøbe an, flaa 
imob noget; a) gioe et broit 8tag, naa 
tungt = bribba, brioa (til), «ofd, iRfj. 
9iomdb. ^hm. „brabba te ein''. brebbe 
b. f. ©fj. 9lomdb. brubb(e) b. f. a:ronb^. 
9lbm. n^an brubba te 'om, brubba paa 'n, 
brubba'n i^oQ, brubba'n ne^aat, brubba'n 
aao". fiertil Ibrabb m. bcoit ©lag; og 
IDrebb, iDrubb. b) om Sl^inb: ftøoe an 
imob og flaaed tilbage af en ^eibe. 6^1. 
'^elg. og fl. „Sinbn hxahha mot Sjeble". 
fertil tbrabb n. BinbftiQe unber bratte 
øiber. 6bl. 9lorbl. Oafaa „"^rapp", $ela. 
e A. 3f.@o. og ^.$tall. brabba, brabe 
3: træffe. 2)flæbed |en ooer noget; flæbe. 
9l9f. 8^1. éogn. „2)reggin brabbar aa 
Sdaatn brioe''. 3) (læbe; flæbe fig, gaa 106 brabbo— braftni9l(f)t tunøt og f((ebeitbe. %fB%tl „^o bratøar 
o bete". 4) ^emme garten k)eb (S^ttibd- 
tting ((Sfrobninp); finte, l^emme, ^inbre; 
fætte tilbage. @^ronb^. (Opphal og fl.)- 
«op. „S)æ brobbe 'tf^ftrifar. „Sjul^ 
bomn htahha 'om otrule". br<j?bb(a) o. f . 
o:^emme, l^tnbte for en2:ib. ®u(.(^org.) 
„^u f ær fao bæ bræbba". 6) tabe »eb«- 
aelfen, garten eller Shræf terne; fagtne; foæf» 
W, affræfte«; bobne af; oftefi meb ^ao". 
@ogn, 9lt)f. ma. ^Ztl «a(b. Ogfaa: 
nøfe = brt)gia. Sæt. „Ibebno brabbar 
aab" ; 9li)f. „^an brabba reint a ab før 
of«, oart reint Kar* ; fUril „%>æ brabba 
a(b) m» Wegne*; SKa. „a)a brabba meg 
paa (Bxine"; 6ogn. ,r$an brabbar ab 
Ttaar'n btib gamal"; %tl „^an brabbar 
(bmbbar) mot (Snben", %tl „(5 fpurbe 
nm bæ ba ftteele fannt, men baa htahba 
tan paa hæ". ^alh. 6) bø; om golf og 
$æ. ØXet. 3f. brubba; 8b.2)iaa. brabba 
O: fela, brifta. 

^robbafl y. n. gaa l^tnberltgt. (SSronbl^. («ør* 
fen), „^ct hvabhH før'om". ©e foreg. 

^robbel^ adj. flæbenbe fig tungt og mat 
Ztl ;,^rabbeleg fom ei trefe ^eringg". 
Z\\ brabba 3. 

krabben adj. l^inberlig, finfenbe; tung. 
©ironbb. „3)rabbe Srøre**. 

brable v. \ø\t. 92fi. 6e brabla. 

bcaffc V. fpilbe, ftøfe. ©æt. @e brapfa. 

„JDraø n." A. 11) fort Xømmerflæbe = 
3)rog f. S)\il 12) «æ|en, fom flæber fig 
frem = 3)rogf. f.rø. gaar, fom oil bære 
bagefter ^jorben. $eom. Sibm. og f[.; 
t>va§føv(b)a f. fligt 6un*8faar. &hx. 18) 
Joift, brætte. 6^1. Sf. bragaft. 14) foag 
feelbning. %el 16) ©lag, ©tøb el. ^ug. 
feebabrag. 9^a!febrog. 

^bcaøa V. a. og n. brage". A. Snftn. : br<tø(3)a 
brceø(a) og br<tø, ©Slamb. feetg.; omtr. 
ttaaal^voaa bvaavDaa 9lØfterb. (SXronb^. 
— ^ræf. 3nbic.: bcitg'r. 3lom.; breeg, 
^elg.gSlamb.; bcci (brej?), Øfterb. (5:^n- 
et og p.). Smperf. omtrent: broogbiD, 
^fierD. og fl. — „2)ragc i 9la mæ ftm", 
arbeibegobtfammenmeb(^; ©æt. feSiab. 
«,^raga til'', tage fRttninq af, «enbing ^en 
imob, fom i ®.9l.: ,,be bro"g ti S«io«, men 
l^an b a meft i^elbruRien'' ; ©ort. „l)raga 
€ 1 1 e r", f omme (flæbenbe fig) bagefter : a^ 
^ttjree breg et ter" = „J^rec æ eit3)rag\ 
«alb. b) lomme frem eQer op igjen, om 
noget tilbagetrængt eller opbæmmet ; gføre 
fig enbeligt gielbcnbe. Xtl og manae anbre 
©teber ©ønoenfjelbd. „!Raattebotu breg 
etter". „$æ broof) etter mæ^an^ ]^anb^ 
finbebe ftg, gao^øb, angrebe og bl. „%a 
broog Iftaano ette", b. f. »of«. gf. O. 91. 
draga eptir inb^ente. „^ra a at f eg", 
f urne, om gift; ©enia. „Dæ breg aat 
<el. nee'aat)mægoore", bet nærmer fig 
<Snben meb ^øbe^oloningen ; ^all. ^S)raga i", gibe et baltt Søfte = braga ftjre A.; 
^ao. 9^redbr. „^an broog fo i"; ^aQ. 
„^ I5ut bra ti før 'om"; (Sbr. ^r^raaa 
^ber meb", bære ober meb, lære ftg ni 
at forbraae, tomme ub af bet meb, taale; 
%tl; Øftl.: »bra aaor mæ"; ogfaa ^aabr» 
brabæmæ ein", 2:otnogf[.; og „ibibraga 
ein", 2:el. ©æt. „2)ra noto upp at te" 
bøbe for noget =» Quta ha upp atte. ©ogn. 

M<^S<i V. (ar)". A. Ogfaa om ©læbe. Slfj. C5rt. 

braøanbe adv. „b. bænt", tiltræltenbe b. «alb. 

lOvaQat m. 1) ©pænbbjælte i et ©pærrebært. 
«epfolb. 2) ^ger'©nerre, Galium Aparine. 
8iom^b. ; wbx. (:Bom, «aagaa, ©el): iDroa- 
øaar. 3) to tlar gammel gole. ©maaL 

JDraøorm m. ©tagleftang paa Xrættetøi. Oi^lo. 

btaQaft y. n. flæbe fig, bære fen. 9lbm. 

SDraøbenf m. lab i^SDragfæng" meb 2aaq, 
^aU. ^ronb^. 

;,3Draøbof!?af.3)ragbutle".A. lOraøarboffa 
f. b. f. ^all. «alb.; ^arb.: ^taaavt*; IDra- 
aaboffa, ©^l. 2) m fom flæber ^inø fra 
bered $labd; meft om «ørn. ©ønbenfieM. 
8) letfærbig $b\nU. Sæb. Sigefaa i 3^11. 

btaQtn a4j. efternølenbe; til braaafi. «alb. 

bragen adj. 2. fugtig, ©ogn (Sabb«, «alaflr.). 

JDragftfY m. en meb gatø forfinet Sifi, fom 
l^olber ^ræoært fammen. ©ogn, ©bm. 

braøøay.n. (ar) 1) flæbe fig frem, aoanfere 
langf omt. dit^l „$an bragga aa bræge fæa''. 
2) bribe for «nteret. ©^l. «tjf . gremmeb ? 

SDraøbottø n. 1) 3nbf nit el. gnb^uo fom giø* 
red t 2:ømmerftot for at ben ttte unoer 
^ørfelen ffal glibe af en „®roa". 8tt)f.a)ol. 
2) Snbfnit i glage, 2)ør eller bl. til at op- 
takt ben famm<n^olbenbe9ieble cøer „^rag* 
fpon". Sæb. 

S>raøl)umul m. gammel i ^øretoi. £fil. 

t>vaQt^l m. l)ben ba^re (Snbe af 2)ragarnu 
JDdlo. 2) en fenfærbtg $erfon, (ht fom 
„brcaft". a:el. 

IDraønnn f. (pi. ^nner) bbert af be to 
2:ræer ber tjene fom baabe SReber og ©tag- 
ler i „^rog". IRbf- 3f- 2)nratinn. 3Drag- 
Wnna f. b. f. ©^l. C^arb. Slljf. t)roøa(r)- 
Knna f . b. f . ©bl. (©torb). — DragWimja f . 
t. f. ^al. c^æfteftab). VHnber om i^eng. 

IDraøFDOba (o') f. raa, rinbenbe ®ran|ai^i6. 
3:el. (©elljor) : 3Drafi>o*u. Ogfaa: {>rof* 
h>o'u (S)raattooa'u?), a:el.(^iartbal,(»ranb«. 
^erab), ^biltet fer ub fomet„^roptboba". 

braøla y. n. brage fig frem; flcebe fig; gaa 
langf omt. %tl (SKofanb). Sf . brala, brigla. 

Draøiaar n. = ^rag^æl 2). — SDraømetø 
m. b. f. 

lDraQle(b)r n. « ^raattarretm. &onbb. 

broaldtt acy . meb fhramme, liaefom ftabtmnte 
tutfigtdtræt. 2:el. (®ranbØberab). 

lOraømerr f. = «abbeine for 9let. Snn^. og fl. 

IDraømot (oo) n. foag ©tigning af tBeien 
eØer Sanbftabet. 9lum. $aa. ,3K)'æ f o bibt 
b'æ litt i S)ragmoote". 3f. 3)rag 14. 

bvaemyl(f)t a4j. tung at faa maltet, .^arb. brafluiætt— browtctt 107 hra§nMlt adj. laiififom og noget flæbenbe i 

Zaltn. fftbQ. %tt ^l „braga ^aa ^StaaW. 

^9t draginåll b.f. 
IDcasnab m. 2)ragntnd; 23trag, Xxtd; @tmtg; 

færlig om Ubtaie, Xonefolb. Or!. SKebbal. 

„^an J^ eiit anit S)ragno ^aa Snaffje''. 
t>tasncMlt m. ftor 9higie i «r^rag, ^rog', 

dier tfaab. ©^I. @ogti, 9^). {>raøfaum 

m. b. f. 9^. Sogn. 
JOragntt n" A. fiaQ. )6a(b. 2) Gonvolvulus 

arvensis. S^emoQ) (Sanbe, Sier). 
iDra9net>n.=lRipiSnet) paa ^rog. 5Da(.@M. 
X>ra9o( (oo) f. » Oro. (åbx. ^ebm. )Banb, 

Stont. 3f. iBafol IBuIoI. Ogfaa: S>ra9' 

oolc f. ^ebm. 9lom. @ntaal. Og: I0ta§' 

^otbtt („ttitt" ^ foran et 91) f. 9iom. 

(9Ud). @maal. C^fftab, Sljetoe). 
^Drogptnne m. 9[!6enbe. jbaH. 
2>r<:^|Krn(nø m. $enge{t^I!e, ber flat oirfe 

font ^ragboSa og berf or altib bonred. %tL 

— ^omlPitltnø m. b. f. %tU 
Droørcp (e*) m. = ^ragboHa 2). fQZel 
^000 n. étob; IRøte. ^all. og fL 
,^ra8fa v. ficebe''. A. ^aH ®br. fl. 2) f))iU>e, 

føle; om tmabtogtørt. 9lfi.@bm. r/bragfe 

neb-Bt>e feg". — „bragfen a4j.* A. ^u. 
l^agMoK m. plur. @<eletøi for ^ft. Xel. 
X>raøtVor (o') f. = a)rog^ogg 1). 9h)f. — 

^rattf¥ora t. a. forfine en Sietfe meb S). 
ptag^ n.? = S)raaftr. Xronb^. 

>e m. 1) Slæbe fom brageiS meb 

{^nber. 9lbg. ^Jta. 2) fenfærbig $erfon. 
^roøflett adj. om )Banbflab: jceon mrb en 

øanSe foag fielbning. Xti. Se ^rag 14. 
]Dntstlt(6)r (ii) f. jammet f om er ubeoæge* 

It^t forbunben meb Slagleftænaeme paa 

IKloretøi Od(o. — lOtaøtre n. b. \. D^to. 

— ^Droøtre (o'; n. b. f . ©ufl. 
X>ra9ømuit m. en ganffe liben Ooeroægt et 

^orbel; et libet gfortrin. IBuff. 
^c^øita T. n. blioe befoærltgere, tungere, oan* 

fefigere. Sæt.? Sil brogfen. 
^Orogfog (o') n. = S)ragfub (»l^f.). Wijf. 
Droøfpel n. = IBelgfpei. Øft(. 
l^raofpon (oo) m. en 9leo(e, fom fætbej inb 

i «^ragtoaget" paa ®orb og Slage for 

ai ^olbeSfæCene fammen. S*oa%2:ronb^. 

^(ø- ^ber og 9lettfpon, 9ie<ipoon. SCn* 

beriebed A. 
btaQfttm(n)b adl. om 9aab: meb lang lig« 

aenbe Steon. fRnl Chi flig Saab lalbeiS 

{pøgenbe en „@((l)t^før•9le^''. 
IDrogrndPF m. l) Xottrtræet paa „^rog". S^L 

8b)f. 2)ot S) gammel ))aa $Ioo. %)al 
iDrottftr m. Omfl^en. IDraa{h;Ut>na(b) m. 

ømflaflenbe Sio. Stjor. Se^agft(e)r A. 

SbC. — ^tagf^yt t fe 3)rag. 
brout V. n. (ar) goa langfomt og flæbenbe; 

ftentre; ijær romme ftentrenbe bagefter. 

dmi^. og Orf.: „bral''. ^i^an gaar aa brala 

aa brølo' ; SRebbat ^ftiæm bu braCan no?" 

J^ Qænt bralaned ette". S^l. dralla, b. |., 

meaeø at Mere for dragla; ff. bragla; brigia = brila; ^regla » S)reela. Smt bog be 
f ^^Øjg* "" bra(a)Ie v. = brala. Øbr. (Seøja 
og ft.), golbal.— broor v. b.f.; broolin 
adj. ; IDroolfrytyr n. Sbæq fom tigger efter 
^jorben. Stjør. 3f- brøla. 

broVa V. =- braHa. IDrolf =« 3)rall. «tjf. 

trolla V. n. (ar) » brala, men maafle mere 
trippenbe. S^l. 9lt)f. og fl. ^brabla ette". 

— ibtaU n. bet at broua. — JOroU m. en 
Slentrer. 9h)f. ir2)rabl*. 3f. So. ^Hafi. 
brftøa, g& langfomt. 

brotta V. larbe S>raUe (m. s= 2)arte), ub« 
føre ben ftbfte 9(ft af ftarbningen. 9^1. 9Ra. 
9leb. —• brabla or v. famle „2)rablar'', 
Ofte!lum))er oeb Oftelaomngen, o)) af bal- 
len; brabla, ogfaa : inbtoge vtæll til enflagd 
Oft. S^l.(^inberab, StranbebarmV 3DraM 
m. Stinmp af ferfl Oft; S^l. — Sif. ogfaa 
%. hxatl, runbbreiet; bretten, rutte fig 
fammen. 

S>ralt m. 1) liben et)rbe. $arb. 2) = ^alt; 
Sn fom vbraltar". 9iog. Øgber. 

brolta v.n. (ar) l)gaa oi|>penbe, f[antaenbe 
og fent; flentre; oære fenfærbig. S8erg. 
9cog. 9gber, 2:el. „^oma braltanbe ette* 
paa". ^^an bralta etti i Slou'næ; bralte 
mæ nolo 9lrbai" ; Sæt. 2) en nebfættenbe 
IBetegnelfe for ^æren og Slæben: bære 
fmaa ^nrber „2)rattar''; bære etter flæbe 
uoomt fpilbenbe, refultatloft. Sofd,^aj:b. 
3) V. a. tritte, labe runbeXing rutte. 3æb. 
(baa, mebbelt); maafle en oprinbeligere 
»et. 3f. b. foreg, oa brelta, brilta, brulta, 
bratta. So. 2)iott. brfilta o : fpitta. ~ t>talt n. 
Slæb paa^inbefliørt. 3:ronb4. — bralten 
a4j. tilbøielig til at bralta. til IDralttnø f. 

— IDroIteel u. og IDraltefhiur f. ©tjge 
fom lommer en liben Stunb efter bet egent* 
lige Uoeird Oi^^or. Wta. 

t>tama f. ftatelig^inbe; S)ame. 2:el.(Sctt* 
tor, fiaarbal) -. «^rame". — bramaleø adj. 
Måtelig, bamemæ^fid- ^^t gf. ^ramb. 

„JDrambbrrfia f. ©raoabe". A.«gber. IDram* 
brørfe. 8S9ceb. 2) ftor pnmlenbe og for- 
bringdfulb ^inbe. 21 8) Storfh^ber. Sæt. 

IDraml n. l.l^alollart og uflllert »eir, ifær 
meb ^enf^n til at bet binbrer ^øften. 
S^onb^. (Xnbal, Selbu). Ogfaa : IDraml^ 
X>e(b)r n. „ban e faa bramltn i SSeeri; 
be oart bære2)ramlme^eioeeri". SRaafle 
eet meb f[g.; jf. brumlen. 

bramla v.u. flæbe moifomt; ifær: flæbe om* 
fangdrigeXtng meb fig itter efter fig. 2)al. 
(Solnbal, ©æfleftab). — t>vaml n. 2. Slæb 
o: 1) 2:ina fom flæbet meb, Slrammel af 
18agagc. 9toj. „(^ ^e fo mijgie ^raml o 
bra paa**; Sbal 2) 9Røie meb at f[æbe. 
^al. og fl. „a)ør æ ftort^raml mæ bæ". 

IDramla f. Ibinbe fom flæber fta felo etter 
fine^læber;tungflufEet^inbe. %)al. ^S)ør 
æ futtt a(o) 2)ramle te ©i)«", ber er fulbt 
af lh)inber mth gabefeienbe flæber i S3t)en. 

bramlen a4j. 1) forbunben meb meget Slæb 108 bromlcn— brouga e(.2)raml. 9log. 2)ti(6øielig iitatbitimla; 
fluffct. 2)q(. 3) fe a)rQmI 1. 

SDramp m. tungfætbta, feitbrægtig $erfon. 
S9{eb. brampen acg. fenbtceatig. 

IDratnp n. grobt tungt [xmpcit mbtibt, font 
if!e fræber nogen ftørre^æcbig^eb. 3^t)f. 
9loIba(. ;,^o gaar paa $mfi9 aa %)tamp". 

btamfa v.a. ogn. (or) 1) labe ^ænge ftbt; 
fænle neb faa 2:ingen ft)ned at biue falbe 
af; labe flæbe; flæbe. 9[gber.(BKa. (Bæl). 
„^0 gieft btamfa o bco'^g Sjalle fltt''. 
^^0 orantfa ^laggji f^tt nee i ©øtjla". 
3) flæbe faa ber fpUbed; fptlbe, flofe. ma. 
@æt.: „^u bramfar fo ntæ ^dt\tti", 8) 
braute, bruge IBrababer. ^e(. Sf- bramla, 
^ramb, brintfa; og jf. meb SBett. 2)oø3): 
brufja. — i^lDram» n. ©tad^'.A. @r gjeme 
i(be paa^ængt og „taoanbe''. Sel. 

IDramfa f. 1) en (øft 09 ffjobeiSIøft Kæbt 
^otnbe; (Sn f om jæonitg oaar og flæber 
noQet gjennem @mubfet. ngber. 2) ub< 
motet ftoinbe; en font „(aber'' af tl!e be( 
paa^ænat ©tOiS. %tl. Ogfaa: ,,et IDramfe 
3ænte,3Dramfe^ertiw''. 8) jpilbcnbe, flø* 
fenbe^ øbfel $erfon. iSgber. ée bramfa v. 

bcamfen adj. tilbøieltg til at „bramfa", til 
IDramftng f. ^aUt, %tl SaalebeiS om 
^0, fom fnart fcal læloe. Ogfaa bramfe« 
leø adl. 1) „^ræ æ f o bramfeleg o moKe' 
leg"; @æt. 2) ubmaiet. Xel., til SDramfa f. 

JOtattQt (oje) m. 1) (Snbetarm af gr^^ar og 
@ieb. 9tbg. fertil JOvanQtfuro m. en* 
flags Stegepolfe bannet oeb l^rængning af 
„^angjen". fRhQ. @eA. 2) et fort tran« 
gere 9iør fom f orbinber to oibe partier af 
liorbøielfeåfanalen (^uoa meb iBotlangien ?) 
2)al. (^æfteftab). 

IDranal m. én fom branglar, fe b. Sronbl^. 

btaitQla y. 1) flæbe uDorut og l^albt efter 
ftg paa noget, faa ot ber fpilbed eØer fljæm' 
me«. 9nbf. @ul. „3)rangl nee ^ø^*'. „a)u 
maa tttj ga oa brangl mæ be bænnl" 
(@tiør.). ée A. (fiarb. @l|l.). 2) flæbe 
ffg frem; oære fenfærbla; føle. 3æb. 8lQf. 
Snn^. @triuba, @ul. Øfterb. „øan fjern 
branølanbe tttt^. „^an gjeff aa brangla 
aa fjørbe 2:oro ^eile S)agjn". „3)æ ba 
baa ti IDranøItttø mæ begi" „^an fer 
aa brangle mæ naa ^tattQl" n. o: fen« 
færbigt og effeftløft ?lrbeibe; Sronbb. 8) 
blibe flæbt efter; l^ænge og flæbe; }læbe. 
3nnb. ^amb. ©trinba, ®ul. „vitlpt brangla 
tttt ©laabaa''. „Xraa'n ligg aa brangle". 
— btranølutt adj. tilbøielia til 2)ranoling. 

IDtrattgø D. oberfløbtg og ilbe paa^ættat 
(„laoanbe") ©tad. 3:el. ®ranb«^erab. @e 
^raniS. 

btanoiiay.n. flæbe jobberne; gaaflæbenbe; 
flæbe. ©1^1. 2)9lt)f. „(Baa aa braangflamæ 
Jreffo". — IDranøHa f. oa IDranøfl f. 
(og u.?) noget fom flæber efter, femmer, 
^inbrer; et ©læb. ©^l. og JR^f.: „aa"*. Og- 
faa ^Q^ttebraangfla". IDraitt. „S)rib 2)rant'' = brioa S)ant. ^elø, 
btanta v. n. (ar) f omme flængenbe efter; 

brinte, ©æt. a:el. (o: SBille). — Dront m. 

(Sn fom brantar. ©æt. Sf.bntnta; bonta. 
btapfa Y.n. (ar) 1. omS3ølger: toppti ibet 

be flaar mob |inanben; p>a\pc; omtrent 

= brabla. IDropø n. S3ølgeftbal|). ©^L 

3f. brobba, braola. 
btapfa V. a. og n. (ar) 2. Jpilbe, fløfe; om» 

trent = bramfa 2). SRa. ©æt. 9lfi. „i)rapfa 

nee Qø^e", SRa.; „brapfe m æ^øQtti", ©æt. 

Ogfaa : bvaspt 9^. ; broffe ©æt^. S)e to^ 

mbtap\a" er maaftc eg. eet -braffa". 
t>tapfa f . = ^ramfo 1). 9lfi. Ogfaa lOroøpc 

f. ^., ifær om en fen og fiuffet^inbe. 
broffa V. flæbe = bragfa. /,S)raffa paa ein 

©cff". Ogfaa: flæbe efter fig. 3log.©^I. 

^arb. afJoniiJb. 9lbm. — t>ta(f n. ©læ^ 

meb at bære eQer brage; ©Ito og ©læb. 

— bcafYfen adj. = bragfen. 

IDrofø n. boab ber flæbet« ©læb; fiortgøtge. 
„ét ^ratd mæ Oonga". Sronb^. 

IDrafø og lOtafi m. fe 2)reif«, bramfa. 

„braøfa v.n. flæbe". A. 3fær: flæbe ffjøbc«* 
løft = brangla. Sebber braaøfla) i ^elg. 
og ©alten, fertil: IDraføm.^ fom brod- 
far. ?(aber (21 SWa. ©æt.), bra^tn og 
bcaøfefeø adj. tilbøielia til at bradla, lig 
en ^rafd. 9[gber. 2) (læbe o:blit>e fla^t 
banne et ©læb. ©æt. „Icadft bradfar nt-aa". 

— 2) braøfa til, gibe et bælbigt ©lag 
(^raa), ibet ^rmen gjør en ftor ©bing. 
^al.Si. Ogfaa broiøfa te, Si. og btretøfa, 
btreøfa te. £i.2)al.©ogn. Set for bragfa, 
tilbetø unber $aabirfning af breia? fe b. 

— SOreøfa f. et bælbigt ©log. ©ogn. 
^caøfe m. en oælbig ftor og t^f S^tngeft, 

^elft af batfeformig t^igur. „(^n 2)radfe .©t te ©cff, ©toff, »oob, (Stnb''. Ogfoo „ein 
S)ra«fe ©eff" ofo. fii. (gjotlonb). 

bratla v. n. og. a. 1) flæbe Pjøbedløft ))aa 
noget = brangla, brodfo. £i. 2)al. 91^1.; 
Zd. „brodle"; %orbl. 9iom«b. iRfj. oa ©fj.: 
„broile'' og „bro^lfje" (omtrent). „S)ratla 
ob mæ nofo; brotlo burt ^øt^e". 2) goa 
langfomt ogflæbenbe. ifær bog efter onore. 
©fj. fHH. ©Xronb^. Ofterb. „broile ctte(r)\ 
fertil: 3DcatIar = 3)ralt. 3) „brotlo nee", 
brodle; om fmoo runbe S^ing fom fotbe 
enfeltotd longfomtrullenbe; f oloejom érter 
nebob 2:rap^trin. 2)ol. 9t))f. (£r mooffe 
for brodlo A., jf. bodfo; men meget Jk>eger 
l^en imob ialfalbS3lanbingmebanbreOrb; 
if. bronto, ®.9{. dratta goo tungt; 3t)bff 
„bratte" lobe folbe ; ©0. S)iolt brotta, fpilbe 
neb, goo flæbenbe. ((S^riftie ^or, uben ©teb: 
„bratta, følge i pælene"). 

„t>vauQ m." A. 3Draux). l>rdup, 3tbm- 
9tørod. „Sanbbr&uk), ©jijbraub". 2) = 
©tjørbolfl „»iljnn", fe »tørn. Sronb^. 
(Sefdoif ). 8) mat, fenfærbig $erfon. Xtl 
Ogfoa iDrdue m. 9lt)f. 

brouøa V. n. (or) bonbre om mat og fløb. bratigo— [S)reff 109 font en ^ienganaer. $arb. ^toxhl (iBeffn 
T>tauQaiUtta (e') f. » S)7atigflet!. IBofØ, 

^ralt9biteft ({') adj. » »flegen. )Bi. i,brau- 
8tt!en* (øm og 6u). 

^rotiøbldP adj. Itab(eg. 2:rottb^. 

brouøen (øi) adj. font en ^raua. 9h)f. 

1Drauøfrføm.@aQt omfring9]^unoen.2:ronb]§. 

.^ouditoø n-^'A. 8lørod: «.^duOW. 

X)ra]imiaa n. S^gbont fiod Sfæ (Sammelfe 
af w^noppm?), l^tnlfen man Isaer Deb 
at floa ^k)ret meb 8u!fefæleme efter en 
brnlnet. Sogn (Slarbat, &a\9ie). @e A. 
— l^roøfUtø (o') n. b. f. @^I. 

«brouøflestn adj. lam". A. Sfon i IBag« 
lrop)>en. @^t. og 9h)f.: brøsttejen; S)a(. 
og Vta.: „btøufleien". 

^caula V. n. og a. (ar) 1) fore fig borfft og 
totot; fole %\b bort; fofe = tooa. 3æb. 
m^f . @q(. @ogn« @fi. „iQan gjeH aa braula 
mæ ha". €gfaa bre^Ia, 99bf. 8ogn; 
btøylba, Sogn (Særbal); og bi^la, fe bette. 
Sf- (IHttnifl: brftnla, oara lat; ©o. ^iaH. 
bntla, brdla = f dia; grrtftfE draulen tøOf. 
8) f omme fUebenbe bagefter = braIa,brota. 
^fn. — JDtouI m. «n fom braular, en 
éoter. »oa. og 6^1.: „a)rdubl". IDrau^ 
Imtt m. b. |. ^æb. cg fl. t>tøyla f. b. f. 
R^f. — btamtn, brøklen adj. tilbøietia 
til at braula, ti( IDrauImg f. Sftb. 9lt)f 
6^1. 6ogn, @fj. go|n. 

J^aum m." A. ^Droom oq IDraam, <96r. 

^r(mmde9 a4j. gaaenbe omlnng fom i @øone 
(„i 5)roumn''); aanbiJfraoærenbe. ©Xel. 

?brati^ adj. og adv. ftortaben, ftorartet og b(. 
3«^. ($aa, iime og f(.). ;,2)r5u{t ^rob- 
Idnp", ,,3)r5ufte ftar*, energijl Statl fom 
bar St)Ren meb ftg. „^et braH brauft" 
(%tt.?), @ammenftøbntng af bruf(t) og 
rattft? . 

brat)-, brai>anbc adv. forftoerfer ICbjeftitocr 
fom betegner D^Iøft^eb, (Sirumfet^eb, Unar- 
^b. 9iog. „braoroten"; /rbraoanbe ndu- 
ten". — 6rat>Ianbe adv. b. f. Hgber. 

bccmanta v. gaa og flontøe. 9}bm. gfremmeb? 

^ropfa V. n. (ar) 1) g|ore fmaa nbeftemte 
t3eo<ege(fer frem og tilbage; færlia om 
itonb, ^oid SBøIger fiaa toppenbe moo l^in* 
anben; floalpe = bra^fa. 9lomdb.; 9tt)m. 
»braol*. ^@itj'n brabla*. fertil 3Drax)l n. 
18o(geftoaU>; t>tavl^^5aata f. fftal)>enbe 
Bølge. ^m. 2) føte meb noget, ifær meb 
et9rbeibe; arbeibe fent og f^øbedløft. @fi. 
Stom^b. 9{bm. „^ iaaat aa btat>ia mæ 
ba fo længje", Søtfhr. Ggfaa broblt = 
braDla 1) og 2); gSJfj.; 5ibm.: „brabl''. 
l^ahl TL,, „Saarbrabl" ; 9lbm. Og: btøvlt 
= braolo 2). ^. (»reinra), ©fi. (^ølftr). 
S[f. 9. fH, drafl M %aU oa9(bfærb; 8o. 
JDioH. brat)Ia, bret^Ia, br Abb(a o: tiara 
ooettig. føla. @e ogfaa brib(a. 

«{>rat>(e m." A. 2) inblogt fob IBaHe. Salb. 2) £)ft fom fli)ber o^ paa SSatten naar ben 
o^foge« efter ben egentlige Sftning. Seft« 
folb, ^aVL 8) Sæmng laoet paa irerne- 
meltø^ og a^el. @br. 

3Drax)leffr n. og f. = (gplefll). Xet. (glab- 
bal n.). @2:ronb^. (©elbu) og «alb. f. 

btavvøten (o') adj. bløbraabben. IBalb. 9iog. 

brat^floa v. a. flaa i S^afP; » jlamflaa. Qctb, 
(S^l. — brat>fleøen acy. (ejen, eien) adj, 
= ffamflegen. 

IDroDJuøøa f. Unberlagiet9iofteIar; gierne 
beftaaenbe af flore $otteffaar. ^ol. 

IDrod? f. grlertal3DriH?'r ^3)ræf a(r)" 1) Stribe, 
0. iR. dråk; færCig uren Stnbe paa ren 
»unb; f. &». gul Stribe paa renoaf!ct 
Sintøi; „Sf^braal" paa Har ^immel. 
««gber: ^^taal" og „a)raag*. ©amme- 
fteb«: „aflaar,faroct Stribe t «(gbleogbl. 
2) uo^ntelig ^inbe. 8SXel.Sæt.a»a.5)at. 
$eraf brælja v. 8) tang lablbinbe. ØSel. 
Sftl. gt. |,®raaIiir^ 3:el. (tilbeW nX 
3 benne S3et. oel ialfalb paattitM af S). 
®rog. — braafutt adj. lang og lab. Øftt. 

braale v. fe brala. t>taam, fe S5raum. 

braameleø adj. gjenfærblignenbe: blea^mat, 
aanbJfrobærenbe og ftirrenbe. %el (Jhnt«- 
eib, Ølaulanb og fi)- ^orer moaffe, fom 
en Seoning fra noaet ælbre S^bf orbolb, til 
a)raum, Itaefom, i «tnje, „^aaneber" til 
„Siam", „naaenbe til „fiau" 7. 3f. brau- 
meleg, ^ro^m. 

btaartQila fe branafla. t>taanf fe 2)ronI. 

3Draap n. 1) «abfel = ^ubabraa^). fllljf. 
2) i)rog. ai^f. @. fH. drap n. a)rab. 

PbraapfPleg adj. morbcrifT. tel. (©inje). 

braaøfe v. fe bradfa. 

„t>t<xatt m. 5) JRebftaber til at træffe meb". 
A. 5) d) == a)raattarrcim. iRbm. — S«aar 
&æ!fctoiet Sfogleflængerne, er faftgjorte 
paa Ubfiben af ffltebel^ooebeme er ber „Ut- 
braatt^ paa Sleben; eller« „gnnbraatt"; 
^Utbraattflea", D«lo og fl. — IDroatt^tre n. 

1) Xræft^ffe, ber tjener fom 5)raatt d). 
3nn^. 2) = «egjenbe. %xi>nb% (Strinba). 

— „braatta v." A. Sl^l. 

JDroatta f. 1) = a)raattarreim. Ztl ©all. 

2) = a)raatt 4), «obraatt. Xel. («inje). 
SomaarJbraatta. Upffert eL bog fjelbent 
i benne ^ct. 

JDraatte^oTe m. = a)rætte]&af e. Si. 2)al. 3l^f . 

— I>raattenaal f. naolformig S). Sogn. 

— JDraottetunaa f. filef ormigJJ). ©arb. 
lDraatteret)m. = !fcragreo. Xel. (®lo, Settj.). 
bccbba, SDrebb fe brabba og brtbba. 
[t>ref m. oælbig »eoægelfe; jtort ©eoægelfe«- 

moment ($robuft af SRadfe og ©aftia- 
l^eb). — Dceftt f. en fraftig og energift, 
libt grot)f[agen, Sbinbt. Ogfaa „ei SJreffe 
Sænte, ftjertng". — bceffyeg adj. »ægtig 
og fraf Hg, effeiltfnlb. M breffcleg tjering** 
= 5)reffa; „eit breffelegt ^af" eller «Slag*; 
»a:el. Sæt ma, S)al. 3f. m. a)raf, Støb; 
brafen, breffen, at traoe. 110 brcga— brclHxft bretta v. n. (ar) ftæbc f!g. brogc fia ; orbcibc 
m mat eØer møifomt frem. ^rb. 9{^I. 
©ogn, 5Buff. „&an fom brcegonbe" = 
flolanbe, ^arb. ^t (ar breega me manai 
citfiaf« etter bæn »e^n^^Cuff. Sf.OJ.ft. 
drega = broga; og brigla. 

„t>tt§tl (gi) m.'' A. 6trhnmel etter brebt 
Saanb fom ftjed eøer bhtbed oDer en Oarft^ 
bue« forrefle^ant. 9^(1. ogS^a.; @(et.og 
iel: ^3)regiilc''. ®. 91. dregill »aanb. 
2) Xrælfetøi til ^«rb\ i „«rebreglar«. %el 
(^nie, 9{au(anb og f[.). 

IDreøøa f . f txer og tungf ærbtg ^inbe. Smaal. 
(?»erg). 8lbg. (3t)e!anb): ^e; ffal ogfaa 
(ebbe fercggie, wbg. ((goje). 

^reøøeleø adj. 1) \\>æt og tungTaben. !Rbg. 
2) mægtig; ft)ærogref|)eItinbgt)benbe; om* 
tretit = „rtnbcleg, Tijnbig". men noget mere 
tungfærbig. 9tbg. ((lh)ie). S^eft (fun?) om 
Jbinber. 

»t>teøla f." A. 2) lang fmat @pire et flani 
Stamme, (el eller I(øt)et. IBof«, @ogn, 9^(1. 
@(r. JDgfaa £>reela. (3f. brigta og brii(a). 
^©oumbreela". 

t>vtQlinQ m. (Dær @piger. 21 6b. 2)iaØ. 
bretoling. 

SDteøna f. ©tribe poa ^t)r9 ^\xh, (e(ft nebab 
^at« og @iber. — btt^nutt adj. @ogn. 

„t)tcgfa f.'tA. 2) Dmftreiferffe. @ogn,9lfj. 

„t>reøt f. gfart Sob". A. ©(I.gæb. Jlbebno 
laar i 5S)regto'', efter at Sl^anbet er fraftængt; 
[æb. „^an et i 2)regto'', rigtig i gfort. 
rærlig -. 2) (toært iBeoægelfei^moment tang 
1Bibe(oIbfIfe af gfarten. 9(gber (Sæt. ^a. 
Si). ?{f. 3)ruft, 2)relt. 

bregta (e ) v. n. (ar), ^an bregta fDært. 
bænne ©aatn" = »ber æ jpær S)regt i 
an*. 9Jla. (»jellanb, Xtoeit, ©øane). 

bregttø adj. 1) fom (ar 3)reot 2); tjægtip, 
Irafttg og raf(; toælbig. £i.9}{a. rr^regttg 
Saab", wah fom (cenge be(oIber fin f$art; 
.fbregtiø ^ar, ^eft", o: fom Deeb at f omme 
trem. 2) Iraftig nof (for); iftanb (til). 
9lamb.©efg. „^an fjænnt fe(g) brægti fdr 
bæ (ba)". 

[„t>cti m.; breta til flaa Hi, gioe en i)rei^. 
A. 9iomdb. SS${gber. Ubtale« „braia, ^rai 
(Woffebraiar)" i ««gber, af ^ofl. og 9lt. 
draien; bet er oe( ogfaa paaDirlet af 
„3)rog", beftemt ,,3)raie". Ogfaa er en 
„^a\" («gber ; „"Sini", @»erg. og fl.) = 
^rag,8oing. „^aa en^rei", ubt berufet. 
„5 farne 3)rei'n", i f amme Øieblil. 

{)retfø m. Suing (et^jul«); jst?n og mceg* 
tig Srart; fifler og fraftig og effeftfulb 93e- 
bægelfe ~ %. ©dgmung. ^arb. ^e(. <Sæt. 
„^aama i ^reiiSfn mæ nolo", fomme rig- 
tigt i &an^; %tl r,^ar æ flif 2)råitø i 
Sfe(e'8pe(e f^ani" ; ^arb. ^afø xn. b. f. 
^arb. (Jbamm), @((. tHroA m. „^raft i 
»laale", ©(!. (Sttja). »©ørabraf«", be 
fønbenfor Soenbe« )Betoningi^maabe. @(I. 
— breiøfa til v. flaa til, fe bragfa. btetøfcleø a4]. fulb af „^reif^" (X. fctonng« 
DoII). ,,^rai9fe(eg* o fDdipelege". Sot 

bfxla (ee) v. n. (ar) olæfe fbagt, lufte = b«Ia^ 
treela. t>vttl m. SSinbpuft. 3nn(. 9lamb. 
^^æ breele (-a) aa bUt9 Ute". 9Raaffe 
S^rønbff Ubtale for *brsla, »bsrle, bæla" ; 
maaffe for brigla = braga 10); if. treela 
= ^egla f. 

t)relt(e') m. fDært Oeineaelfedmoment; ftor 
f^rt og »ægtig(eb (X.SBu((t); ftor (Saen« 
Dsgt. ^t gaar mere paa J^tig(eofn, 
minbre paa garten, enb „^vtat". ©Xel. 
(^tdeib, aflaulanb, SSinje, a^olanb, ®ell« 
ior), 6æt. »D'æ 3)relt i ©aregutane", 
@)aarb*9(rt)ingerne giør ftg gjælbenbe, gjør 
Sl)ffe (»^artter"). ^S)'æ 2>relt i »lø^fe. 
fattn um IBaaro", tronifft. »^er ba 3)relt 
i be ©lagii". ©e brclta, brelten. 

brelta (e') v. n. (ar) 1) rulle tungt eller 
(aarbt tnb imob noget; falbe tungt; fun 
om 2:ing af ftor (SgenDægt og maaffe fun 
om iffe ganfte runoe 2:ing, (bilfe berfor 
rulle langfomt og noget flingrenbe. SSXel. 
(«inje, ftaulanb). »Stcin'n brelta nee 
imot". „(&Q floo te'n, fo'n bretta i ©of- 
fjen". 2) V. n. og a. rulle en tung %in^ 
imob noget; tabe en tung Sing falbe; flaa 
eller ftøbe en Sing Dolbfomt imob noget. 
Set. <Sæt. Dgfaa ,,DreIte ti ein" = breidfa. 
3f. bratta, brulta, britta; og betta? (S. 
$iatl. bretten, rulle ftg fammen); @D.2)iaQ. 
brfilta o: fpilla. 

breltett adj. momentø«; bægtig, Dslbig, fe 
be foreg. «Set.@æt. .,3). ©tein'e, Out'e". 

btremne, oreemn' v. fe brimna. 

bcemfa(ee), „breemd*" v. fe brimfa. 

jCfttttQ m. I^arl, Ungfarl". A. 8flog. 9[gber, 
Set. gftere ©teber i 9logatanb og %ber 
betegner bet ogfaa et ^engebarn; i ^l. 
bar »®ut" enbog en fremmeb ^tanø, og i 
@æt. ft)ned bet at bære noget temmettg nl^t 
4) Ungfarl af ©rubgommen« Slægt i ©rube« 
følget. 9iØbr. — t>ttnsithlofa (o') f. en 
glane. @æt. @e ©tof a. — X>renøjetif (ii) f . 
et løft grruentimmer. Sæt. 

tHienttiefoI f. 1) = ®utefol = 9Raane; Spøg- 
og <Steo«Drb. Sæt. Sf. Sb. S)iall. brfing« 
fol O: måne. 2) Ut)eir fom umuligøjør 
Sjenerne« «rbribe ube. Sogn. »3)rengja'*. 

„t>ttp n. l)bræbt®tjr".A. @(t. „2) noget 
fom bræber". A. Sæt. Saalebe« ogfoa: 
,,SfIugubre))" om alflag« Sftuegift Set. Og- 
faa: ^orbært)elfe=3)raap. „5*brep", 35^ 
fom bræber ®ræ«fet ©of«, 91(1.; »Sbebl« 
brep", b.f. ©of«; „«ra«brep", b. f. ©of«; 
»Sau(b)abrep"ObeIæggetfe for gaar, f.(K». 
UDeir. S(I. „Slita aa flæpa paa 2)ø aa 
^xept", ©bl. Se A. 8) et Safter. Sæt. 

t>ttpa f. fe golfabrepa, 3«b., SJøtbb.ogA. 

SDtepar m. £n fom bræber. Saafebe«a)om 
SlrLeibdberre fom oDeranftrænger fine gott 
©atb. Oftl. b) en Slagterfnit). ©alb. ^alL 

bttpaik y. r. bræbe (inanben. 9Ra. 2)tcplem— ©rit) 111 l^ttphm m. l)Setn i engffflbe; (ibet brugt 
faolebe^. 3f. Safalem. 2) Sftebftab font 
Bbtlaaan ftn Sniger Deb {InU^oanbterlig' 
^b. Xel. (SRo, 8inje, 9iaulanb, (Stbdborg) 
«S)re|)(æme''. 

br^a fe bralfa. brcøfelt fe britleg. 

brepia ril v. n. (or) = brebba, brioe tU. 9Ro. 

bccpia V. at ooer^ælbe meb Saoe. ©fj. aJtebbelt. 

jDrcDja f." A. Om Sløre afftomaffalb eØer 
fiaQelfe i 8anb, tit Shxegf ober. @^I. Sæb. 
i»a. XcL (SRolanb »S)re»>ic*). IDrøDiu Jet. 
(^i»eib, ©eajor). 

bret>ien og bret^futt adj. Dranten, fur = gret* 
ten. ^aLSæb. (Sg. gmmfet af ^reDja f.? 

t>ttvla f. 9let af Wttlt bruften t^eb føb „IBrim" ; 
omtrent » ^aDle. ^0. (®o() : t>r<n>Ie. 

— bttvUt V. 1) fatte 2)ret)!a. ^IL 2) fe 
brettla. 

lOtifs m. og n. 6t(enl af 8øen. 9{orb(. 

5nfta V. n. (ar) om @of|)roit: ftænfe, ft)ge 
= britta. 9lorbt. 

Drift f. ftile. 9lbm. (Xinat). fttterne«): ^S)reft". 

^"fta V. fi)«Ie-. A. fttjf. «gber, 2:el. 

Jbrtfteveø m. $Bn langd ab ^feme« ab ](t)U- 
mt gæet om ^øfien brU>e9 fragfielbaræ^ 
gangene neb mob be ftoreOijgber. @li.— 
.t)nfe f." A. t>vyft, ^^eftabrijft". »of«. 

bnglav. (ar) brage ftg, flæbe fig; gaa tungt 
og Uingfomt. 9lo(ba(. „(fa fonr nolf brigia 
meg fta". „^an gjontgge origfar fo feint". 
3f. brega, brilo. — brtgle v., Dnøl n. 
ft brøtjgfa. 

Mff^y.n.|)ir!e; pvaU\]dtt. 92fi.(1Breimn). 
Sf. brigla. 

bnbU fe britla. 

DnFfti) m. 1) et fmalt Stabefar omtrent 
~ @tmm|). 2) lang og ^b jæontt^I S^gur. 
ditit ©61. .&arb. — brtfen adj. forn en 
3)Hf. 6^1. dttil «.Sjftjen ba briifjen 
aa bra(ga)''. „2)riuien aa lot'e". 

,bt«fa V.* A. ^briffa lobaf, b. ^i^jetoBoI'', 
røge Sobal. 9Ra. (Ørinbetm og fl.). 

»DrinPa n.' A. yHa. Wi)f. ©^l. . 

tnrfffanbt n. = 5S)riIfan. ©^f. 

bdla (ti) y. (er te) gaa tungt og bobent 
flæbe ^g; ogfaa: brage bet ub, tøte, nøle 
== brøla. 8}og. @^l. „^an lom britlanbe. 
Sta bu brilla ette?" — brilen adj. ulQften 
paa ot gaatil^anbling: nølenbe; følenbe. 

— 9Raaf(e for brigla; )f. bog brtjla. 3dl. 
drfla ^aa og Jftuge; 6t).^. brifa o: føla. 

— 3Dril m. 9cøler. 8togalanb: „S)riibl''. 
lOciSL m. «■ JHrle, 5Darle, 3)urle, éraHe. — 
• baUfatba v. larbe ^. = braØa. 3nn^. 
brtlla Y. a. (or) lolfe = ttela, runa. 6(et. 

.briOe te feg*. ©teb4)rb. 3 ©o. ^. b. f. 3f. forbribla. 
fflta bnita V. n. (ar) gaa longfomt og tungt t>ip< 
ptnhe, meb et 9Hf i Ihneeme for Iboert 
©fribtfomnnberentungSit^gbi^rbe. ©ogn 
(tbtrlanb, SabDi!). »^an Qeme briltanbe 
mm åi tungge Ot)r'. 3f. brelta, bralta, 
bmlta og ' btimna v. n. fmelte, flDbe l^en ; meft om ©all 

(^elg.); ogfaa om ©ufler, ©ne, ©mør. 

Sefteraalen« ©alten, l^elg.: br^rmne og: 

bi;eemn. IBel for britna, fom fomne for 

foDna. 
btrtmfa v. a. ogn. (ar) flænge; lafle uDomt; 

maajle ogfaa: flæbe utomt fna ber f)nlbed. 

©enia og IBefteraalen : breemfe; ^elg. og 

©alten: breemfte) og br^vmø. „$o breemfa 

©alt i (SrDto". »itiæm bu no breemfan?" 

^i)u breemfa ^ei)e utaao'r!'' !3f. bramfa. 
btrtnøla y. d. blioe længe fibbenbe, nole meb 

atqaa. ©tjør. ©trinba. 3f. brangla, brigla. 
btipla (V) V. = bro<)la. Ilbm. ^S)e brti)lo 

aa rængne". 
btrtøla (O V. a. og n. brt)9fe fint ftænle. 

©arb. S^um. ©æt. 9leb. Øftl. 3 ^ele ©arb. 

»briøla"; ©elg.: „bri^l". -©o briMaOBo 

uttjoe". ^^atne fjæme bridlanbe", i et fint 

©tænf. „^a brIWar aa rigner*. — t>rtøl n. 

noget fom bri^lar; 2)rt)d. 
3Drit (i') tn. og p. en ©fam« $erfon, et ©fam. 

^al. 1B9[gber, 2:el. (tttbefd 2)reet); ©maal. 

(iføfgerølfe). 3«l. dritr, m. og drit, n. 

— Drita (i') f. ©fam. S)al. ^©arobriba*. 
btita ut v.n. (brett) ffibne, tilfmubfe. 
Drite (i') m. ©fam ; 3Wa. „S)rite, 2)ribe og-ee«". 
Dritelta(ii) f. Slaoef^ge; ^iarr^ee. l)al. 
britfatten (i') adi. meget mobtageltg for 

©mubd, let ft^nltgt tilfmubfet; mejtoml^Fe 

Xing. ^bbtn, %tl 
britfuø (i', uu) adj. = foreg. %e\. 
brit9lø9ø(i') adj. 1) altfor nøiefeenbe; Iræ* 

fen. 2) utibigt tilbage^olben (gløgg), unb- feelia. ^Rq. »bribgløage' 
' ' {? Y, n. gaa longfom 
eOer flæber noget. St. (? 9le3). bril)Ie og britia? V. n. gaa longfomt ibet man bærer bril)Itie V. gaa fmaat. iRfj. (SnuDif, @lop- 
pen, fereimn). ^unbe Dære brilla. 3f. 
ogfaa brilta; bratla. 
»SK»' 

orttia. ](mft)n9lø9; ligegt^lbig. IBeftfolb. 3) og 4) 

er maaffe ^t anbet Drb. 
brittta (f) V. n. bliDe «ibben, „briten", «gber. 
britn^m (i) adj. = britfallen, ©æt. 
Drin>ofe (i') m. ©labmaoe bo« ^ør. Si. 
Dritgttne(ii) n. onnbittig »rebe. Ofterb. 
btitfflMt) adj. og adv. ^aanlig; meb onb- 

ffab«fulb DDerlegen^eb. Jel. 3f- S)ritorb. 
DritfloW m. STOelbcftoff, Atriplex. £)ftl. 
Dritureiø m. 9(nf alb af ^tarrl^e e. ©aØ. ((^ol) : 

jOree tttcøytXm 
btitvtU (i') adj. = britfaHen; 3)al. ^brib* 

Debl"; oeQen og ^vctltn. 9ibg. Wta. 
britDtnn (i') og (eHer; brittxm a^j. = 

brittjellen. »Ilgber. 3 gormeme: brib- 

t>eene, giotlanb; bribren, f;olum; brib* 

Dtnne, (ITrinbeim, Sh)an9, Sbine^bal og fl. 

©ebber ogfaa „ftibbeen". 3f. maajf e ®. SiJ.. 

yænn (skadvænn) looenbe. 
Drit) (i') n. et ^iD^olt = S)ribar. ffinl 112 3)rit)a— brofljla „X>rit)a (f) f." A. 2) uorbcntlig ipob. ©ogti. 

„t>tivat m." A. 2) briftig SWonb. 

Mvtnbt (it) adv. (ofl adj.) ftgenbe. „3 brii* 
Denbc épratig* = i tanaitbc @. »alb. 

X>rit)ttac(5) (f ) m. = 2)rtoøarbe. S^t. 

^rlDla (i') f. ribet @tænf. ©foat; libct ^^8; 
$Iet. 6odn. 91^1. — btivlun adi tmoa« 
Diettet. 3f. ftonoDnct 5)nt)relb. ©c følg. 

bvivla (f) V. a. og n. (ar) 1) labc brtjéfe; 
f))i(be nebfmaa og tørre ^tng. Snn^.^ut.: 
^breeolc nce", fe A. 2) bribe om uben 
aJlaol; flænge; Jø!e. i«f|.@fi. aRQnoe©t^ 
ber: „breetjle". ^feriDle oaflænøge''. „3)rit)te 
mæ itofe''. ^3)rtt)te bo upp-t infieDetta". 
3f. ogfaa brabTa, brøola. 

„t)nt>mtøU f."A. ©æt. ©tjør.: t>vcfVfnttl 

t>tivify(f) f. pormbreoen ©h). ©ogn, 

iDriDlI (ii) f. ?fremførfel = 3)ri»)fIo. %tl 
mba. „^olabxim^, ^fiaftebritt)f(". 

brit)fia (ii) v. n. 1) flænge = briijlo 2), brobta 
2). $arb. (UQeitiSoang). 2) brtt)e paa meb 
noget, ifær mcb ,,S)riiof(". 2el.: „briiofte''. 

^rirlleøota (o') f. inbgjærbet Sei ^enab ^oit- 
fen Sræet brioeiS tit @)rædgangen. itl: 
iDrtit^fleøotu. 

3Dnt)fpot! (i') m. inbfætbt „Dfe". $ebm. 

bviv^dfb adj. uroffe!ig. fiffer. S3erg. 

^DrtD-oebr (i') n. ©tormtjeir mebSteon eUer 
©nef og. ©f j. ((gib, S3remang) : «3)nweir'' ; 
^aU.: ^S)reet)ttær". 

«brjofa V. n. (bcye, brauø, bcofet) brjjéfe. 
%tl. (M^)"- A. 2)eduben l^øreiS brauø og 
©u^jinum bcofee (brop) atm. i SS3:et.(Saor' 
bal »inje, 8flouranb,ftoit8eib, @eaior,røfe. 
bat); brauø beiøuben i ØSet. og |)all. I^n* 

finititten, brjoofc og broofe, er fun fore- 
unben i SRo, Saarbat og SSinje, og bruget 
meget minbre enb brtjfic; mebenS 3mperf. 
brauø maaffe er brugeligere enb brufte. 

^Drjugbe m. ^røi^eb. Si.: SDcnigbe. 

brtugtelb adj. noget broi. 9lorbl.? 

brjuofi^r adj. noget langfom, fenfærbig. a) 
i ^rbeibe; b) i S^ale; tangfom og oægiig 
og gjeme nopet „bcntanbe". fii. ((gifin). 

brfuøpenbt adj. ninb^ænbet o: f om gioer 
og tager rigeligt; gaomilb og gribenbe bt)g' 
tigt til; ilfe fmaalig; generod, liberal. 
©ætlB. og $B. Sf 97la. betegner bet ben ene 
©ibe, @)aomilb^eben, mebenS ben anben be' 
tegned l^er, fom mangeftebd, )Dtt> ftortof jen. 

bduølaøa adv. broit; ooermaabe. lBalb.(©lt* 
ore). „2)riuglaga fælt; brjuglagate SafiJ*. 

^^IDrfugletfe m. ^røi^eb, IBarig^eb'^.A. ©æt. 

briuøm^It adj. 1. fom taler Dægtigt og lang* 
jomt. ©æt. ®. 91. drjiigmæltr. 

brfugmirlt adj. 2. rigelig maalt. ©ognogfl. 

brfuøfamt adv. „tala b." = tala brjugført, 
biiugmælt. 9lbp. Xel. 

^brjuøom adv. ngeligt, brøft, ret meget". A. 
3nn§. (8ef8Dif, ©parbu og fl.). Dgfaa: 
„brugom te ^ar", btjgtig ^arl. 2) næften 
= ®. i«, dijdgrum. Snn^. (©nafa), 9lamb. 
((Srong). ^%>æ t)a brugom bæ lifaft eig Eu f^a ^aurb"; 9lamb. fertil M ogfaa 
et forfortcbe Ubtrtjf „bru umi'' eUer om- 
trent „brumuml" = muligené, næfteu bet 
bet er iffe umuligt, ^nn^. (Snbr. ©parbu). 
3) meget ofte, jæonltg. ©bl.: bvyy^^. 

„Mupa vTn. bn^ppe". A. ^ebber bvo^a, 
©^i. 9i\^l — fom fhroopa o: flrju^a — 
brooba, fRtil Sæb. ^al., fom frooba, fiooga, 
rooga, ftrooga. * 

brobmutt adj. ~ broplutt. ©ogn (flarbaO* 

„t>toQ (o') f. en fort ©læbe ofo.*' A. SWa. 
ZtC; i ©^l. meb gflertal SDrcjj'cCc). „©tein- 
brog*. 6) = S)rætte o: ©fagler og fiam- 
mel for $loo eøer fimpelt ^øretøi. iBuff. 
Seftfolb, 2:el. ©æt. 21 9log. ©i^l. „$log- 
. brog"'', 3)al. — X>coøret(b)a f. b. f. ffli^. 
fe meiba. 6) = ^rag, unber IBaabfjøl. 
9ifj. og fl. 7) noget man Pæber efter fig 
= 3)røgie. l^iBerg. 8) en «amfe = »legta, 
Sløffja. Ztl „2)en oDige2)rogiæ''. 9) en 
tung træg $erfon. ©ogn, S^el.Slt^f.; Øftt. 
og %alb. og ^afl.: „^raag, ^r5g, S)røg''. 
3. broga v. 10) gloff eller ©tiim. Stfj. 
@bm. — IDroøarm m. = 3)ragarm. fi)fti. 
— iDroøArarm (aa— 6) m. = ^ragorm. 
35eftfolb (fiot)). — JOtOQoxl^l m. =?brag* 
Iftæl. »eftfolb. — t>r08flt(b)c f. = 3)rag- 
jlibr. ©eftfolb. — IDrogtre n. = IDroøttre. 
feftl. — iDroønep (e') n. ^tjer af be opob» 
bøiebe ^befpibfer af et ^oærtræ (SMp) 
Otter en 2:ømmerflæbe. ©^l. 

„tHroøa (o') f. 1) fiøttgrecn belæ«fet meb^ø". 
A. ©trinba og ©tjor: t>vuQl^vou,^tuffU; 
„^øtjbrug^ttju". — „@i goo ^Dtoogoo", en 
^elbig Slffære, en SSinbing, (Soup; ©@br. 
„2) ftortgølge". A. ^arb. ©|l. »lijf. ; ©al- 
ten: X>roø. 8) = S)rog 3). 2:el. „i)rogtt 
ette »ujfapn", f^eitn ofD. SBinje. 4) = 
S)rogreiba. 8fli)f. 5) =S)rog 9); ifær om 
^inbe fom gaar og flæber ftg frem. ^al. 
©ofnbal). 6) ©lørmbl)gc = ^roog A. 
elg.: X>rjpa og X>coøa; ©alten: X>rdo. 
) ©lag, Støb eller $ug =2)rag. ^0.: 

broga (o') v. n. (ar) flæbe pg = brega, brinla. 

©ogn. ;,^ar fjem |^an broøanbe''. „^an 

gaor aa broga ^5ile S)ag)n''. 2)^aa i 

gloff eHer ©tim, „^roga*. Slfj. (©elja). 

„^afreln gaar aa broga". 
IDroøe (o') m. @n fom gaar og floder fig, 

„brogar"; lab ^erfon. garb. (Ultjif): 

,,3)rogje". 
bcoøctt (o') adj. flæbenbe, langfom, fen; fctg. 

J^arb. ^3)a gjeff brogjc". — Dtoøneo 

fe 3)rog. 
-X>ro9loc, brottlutt". A. %tl broPIete, ©ogn. 
rbroøo(o') adv. gjentagne (Sange; tibt og 

ofte. ©^l. (^in^erab, og_p.): „brogo* og 

,,brdgo". Ufiffert. SO^aaffe ^tit) ^l. af 

^rag, n. ©e brjugom. 
£>ro8retba, IDroøtre fe 2)rog. 
broøfla (0} V. n. flæbe, Pæbe fig; gaa og 

flænge; ttlbeld = bragfa. 9{og. S)toflfla— brugga 113 JDrogffa (o*) f. 1) (£n forn brogJTor. »loa. 
2^ {luffet, itttften it)ett)biø Inrinbe. @fl. 
9®oøn. 

^^w^«t fe braugflegcn. t>rogfIic Jc ^og. 

,l)cof (o') f. ^gcbarn". A. 8flotn«b. ©tritiba, 
6eI6ii, ©tjør. 9te|!eii ofteralt: tHrad?, 
pl. J>reeF'c (beftemt „S)reefm'', røm. og 
p.); »3)reef^ Selbu. 2) en noaet tt)ettjbig 
«uinbe. 6fi. 3) = @iitQ. SlcbbeU fra 
SW- 3)rog? C3f.?®.9i.drokr, a drudge; 
Weoéb^. — SDraoFmannbon n. ${ge- 
(mennefie)bant. røm. 

fbeofft adv. traott STgbcr. 9tt. brolf, ttat>l 

tcMiK'u fe3)ragf»>oba; btoflttt fe broglutt. 

brol(ot)) v. flæbe fig, broliit, fe brala. 

l)wfo(o') m. ftor »olfeformig Xtnaeft: a)tung 
og ptø (jætmt^fl) $erfon. 93ofs. b) £}ge- 
namt poa fti^ftboen (i ©Sderg.) $acb. c) ftort 
SRenneffe-ejcreinent. Sl^f. S^l. $arb. Dg* 
Jaa: IDroIt. @e Å. S)rofl, S)rorfe, S)rt)I. 

bwlba v. n. (or) flæbc fig frem; Dære ijberft 
fen. »ofé^. 

htcHbt (o') m. 1) en ^ængenbe »oife« eller 
raHeformtg (bo|)formig) Sing. 2:eI.(Saar' 
bol, 9{aulattb, 16inie\ ,r<£in ^rolli mæ 
fianbiSfuHer*. ^Ihjo^broHi*', fiarpttøto<). 
9Ibrig „SDrobbe'', alt|aa neppe: i>voUe(A.). 
S) ftner og ictt)nttj!f (batfef ormig) gfigiir ; 
omtrent = 3)ron), 3)nf. 6^1. mm. Zet 
Mx ^rolbe (Grotli) te ^ar, te ^tft, te 
fciol". 3f.3).S)oIb o:8«aIte, libenfonote. 

{)cole (o') m. tung og ubefDem $erfon. 
9161. 

l)wls(o') m. 1) »^It? 2) uformclio tung 
og fH» gigur ener Xingcjt. 3)oI. (Jjana). 
-t)rdlfe m. b. f. %el (SoorbaIX if.a&otø. 
— IDroIøtitme ni. = ^otøunge, Sftottunge, 
Soléunge. t}Ql 3æb. 

bcolfa (o') v. 1) ruue flobfet fommen, b^fte 
fommen. ^al. ^æb. „^rolfa i^oba". 2) tale 
(fortæQc) langfomt ftøbttid og meb en mis* 
tonileltg aSægtigbeb; fremftobe meb inb* 
l^ræntenbe fSæqt en fRceUe iffe færbelei» 
fammen^ftngenbe og paalibelige ubfagnr 
I^De Qobfet fammen. Zet (9iau(anb, Sett' 
io^ogf^)- rr^on fit brolfar o ror, broT* 
for bøntar''. 3f. bmlfa, rotfa. 

brolfdeø a4j. 1) fom en 2)roIfe o: bt)(tagtig, 
nformeltg og Kobjet. 2) tilbøtelig m at 
brolfa 2), tif 5>col<tng f. Zel 

Dtolt m. fe ^olb. — ^reiten adj. t^f og 
tKiIfeformig; bljltagtig; uformelig og ftio 
pg ligef om forbia ttl at ruOe omlulb; bru« 
aeS {oalebeø om foangre. Zet 3f. brulten, 
fcelto, bratta ofo. 

s>toinb,lt>roiiim,bromme, bromfe fe3)rum-. 

Jeomen(oo) adj. nølenbe; fenfærbig. ^aH. 

cconf t glcrtal t)renFc (2)rænfur, 3)rænfu, 
5)Mm!e) 1) liben ©tamme; ftor ©tang 
ener (tben épcme. $arb. SBo% røl. ©^l. 
2)raanf er fortere enb S)rcala. 2) lort af* 

^gget Stamme =^bbe. SfW. (©omnang). 

©ropa (o') f. en Sæt, en 3)rt)ppen, færfig 

9 - ^av« 9ofl: SHotfr OTbbog. neb tgjennem ^ag eller ©taf. 'SSta. (SieØ.). 

— t>topi (o') m. b. f. røg. (tCamiib). 
bcopa(o')v.a.(ar) l)Iobe brij|jpe = brøtjpa. 

©^I. 3Slen „broopa" o: hx\vpa, ©^(. 2) 

;,bropa or", tømme tit ftbfte ^raabe, fiiife 

ub. $all.(rød). 
bvøpcdaus adj. om ^ør : tor, iffe malfenbe. 

røbre Sel.; btaapaal^us, &..^. dropa- 

lauss braalefri. 
bcopmctt (o') adj. brebfulb. 2:el.(9lautanb). 
„X>C06 (oo) f. 3)ame''. A. ©ærtig: ftatettg 

^inbe; ftor ^inbe fom frem^æoer ftg neh 

totbning og ^ragt. Zel fRba. (Soobat 
æt.) SSi. 2) tung og fluffet ^inbe. 
(«amlib, ©oje), SWa. 8i. 3æb. „©nijf^e- 
brood", fnottet$igebam; namlib. ^nne 
9det ^olber fig noget nærmere ^ften og 
er maaife fremdrfet af bet føtg., eder et 
S3ibne8bi)rb om at Drbet i bi^fe i)bre (Sgne 
erSaanorb, ibet bet)ibfte (eller (alDtbeoib* 
fte) Saanorb, if<er faafremt be er ^erfon* 
bet^nelfer, aietne af IBi^gbepatrioti^men 
tttfUc» neb t en taDere goreftilltngdffære. 

tHroø (oo) m. tung plump (ab $erfon; boDent 
^rog. Wta. (©ogne, ^alfaa, ^olum). 3f. 

. 9}i droos o: fme, plump Srigur. 

tHroø (o') f. en ©luffe; en ffjøoedlød eøer 
ilbe |)aaflæbt— ogfaa ubmaiet ~ ^inbe. m, 3f. <Drtjfia. 
rofa brofa (oo) v. flabre = brøfa. ©enia, IBe* 

fteraalen. 
3Dcofa (00) f. 1) ©(abberbiftorie = S)røfa. 

^efteraalen, ©enfa. 2) ©labbertaffe. 9tovt>l 
„t>toft(o') m. 1) ).vIor. A. 0. oaS^gbcr, 

©ogn. ^2) ^ombl)ng^ ofD.'' A. lOtaafaa, 

ffiom. (Sfbr. 
t>tcfta (o') f. fenfærbig, fø(enbe$erfon. Sotn. 

- „S)rofie" b.^Cft!. 3f- ^m- 
„^ovnot", A. Jbrobnet, ^onat)n i ^all. 
i>mbb m., bnibba, fe brabba. 
bnibba v^. (ar) gaa lubenbe, fl^nfe fammen ; 

blitse affælbig. ^^o brubbar mot Soori, 

brubbarab". ^el. (SJ^oIanb, ©eøior). fdet 

noget uflar, jf. brabba, og brnpa? 
bmboett adj. tt)f og ftærf ; fottb. røm.af^omdb. 

„3)rubbtn ©to!f; b. ftar". Sf. brubba o: 

flaa (betten og betta, benta). 
SMruffa f. ftor og tung, noget grooflagcn, 

^tnbe; jf. S)r^oia. %el (©ettjor, røufonb). 
bcwffa v. a. (ar) 1) ,rbruffe f eg te mæ^æ'e", 

l^onlge flobfet paa fig mange ^æber eller 

megen ©tai^; maie fig ub (e(. b^Ue fig til)- 

%el. 2) ]e brut)fa. 
IDmft(u') I. t)æIbtgt93et)ægeIfe9moment, om* 

trent = ft)<Er3)regt(3)relt), men meft meb 

2:anfe paa ^aS\en ; ogfaa: SSælbig^eb, STtog* 

tig^eb. brufda adj. Dælbig; meget breo, 

ioiib og frafttg. IWa. (Dtme« og fl.). ^33rufti 
^ar; b. gænte". „^an et foa brufti, ben 
^ampbaabn; ber æ flig ^uft i 'an, be 
Da fom bu ftoo paa ei j^et''. 3f . be foreg, 
og ^rtjDja; maaffe paat^irfet af ^ft. 
bruøøa v. n. (ar) gaa møifomt — forot^er* 114 brugga— bruttta bøiet og meb ntflenbe ^æer, forn unbet 
en tutig O^rbe. 9it)f. (8anb). 

bvuQQdta adj. tung og |t)ær. 9leb. 3f. dregga. 

bcwrøeitcgi) adj. = bruggelcg ifcer omSBtjr* 
ber; ogjaa: tungfærbig; tiibrugga. 9h)f. 
(@anb, iRærftranb). 

IDruI (uu) m. fHb, tbær, Drangt^tØig ^er« 
fon; Zt)cttbxit>tt. gfoøo, @m<)ar irVn atoQ 
^rnul". IDruuIe m. og iDruula («e) f. b. f. 
SmaaT. — @b. ^iaH brnl b. |. ; ogfaa ti)I 
ficbfet Sigur. @e folg., S)rt)t, 3)roIb ofb. 

lDtruIe(uu; m. $IeieI. morn. @maoI. 

brtiøa y.n. (ar) gaa ftiØe for fig feto; ifcer 
om Sfæ forn itfe ^olber gfolfle meb ^jor* 
ben. t>runefaub m. @bm. (%o(ben). 

bvulfa (i^op) v. a. og n. (ar) famle KextZinq 
tu en ftortød uformelig ^tumpeuerSRodfe 
(Oljrbe^SttiS); htfitt eØer ftable uorbentligt 
ojg tøft fammen. 2:el. Saalebed „bruife o 
tjuge", ti)Oe groot fammen uben (Vorbring 
paa at troeiS; fortælle 9)(hlndb^aufeniaber, 
omtrent = brotfc (SSinje, Øtautanb). — 
t>vulfa ftorltobfet, ofteft meb flæber ooer» 
Iæ!Sfet(bt)Itagttg)^hibe. Dgfaa abjehibiftt: 
^eit 3)rutfc6bænbi; ett 2)rulfe Sof«" ; 2et. 
Dg: S>rvtfe f. %el 3f. brotfa, S)rut ofb.;» 
rulfa. 

bvtdta v. n. (ar) 1) ruØe tungt tnb imob 
noaet; fotbe tungt. Sel. Dgfaa: „^o brulta 
fprangg'', l^un traoebe affteb tungt og 
tigefom rullenbe frem. Sel. 2) bebæge fig 
tungt og fenfærbigt ; gaa og f øte (meb noget). 
91^1 $arb. 8) »brutte o tjuge" = brutfa. 
%el — IDnitt m.,, ^Drulta f. tijf oa !tob- 
fet $erfon. Set. og ft. — brultett adj. fom 
^ar tet for at brulta; brutt-agtig; omtrent 
^ brotten; ogfaa om fbangre. Sel. Sæb. 
3f. bretta. 

IDnimb m. en ftobfet 8ftfl«t? if- 0- ^' drumbr 
5^tobiS, ^rumbe m., ^rumbeftibra. (Stier: 
du fom brioer entiot omfring r fe brumba v. 

tørt lun i en „^ai^aate^ fra ©laffaa i 
et., ^boci „3)roomb'n i 2)arn", etler „%). i 
iBiee", flat bettjbe Sjømen. 3 Saarbat i 
Sel.: „2)roomm'n" og „'S)tt>om'n''. 
iDrumba f. en mør! @t>algang? Sæt. Sf- 

S)rumb, A. 
brumba etter brumma v. n. (ar) oære ^fter* 
nøter; tigge efter, ilte ^otbefjøtge; omgfæ. 
£)fterb. (Småbåt, 9Uimot, 9lenbal) : broomme. 

— IDroomm m. ef tertiggenbe fjtof ; (gtof af ) 
(Sftemøtere. Øfterb. „SVe faa mtjlj^^roomm 
i ©uffapa". — broomm adj. fom gjeme 
broommar. „^a e faa broomm; b'e e 
ffifletc tHroomm (f.); „b'e S)roomm'^rt i 
'enn". I>roomhi f, broommete adj. Øfterb. 
3f. bmmta, bmmfa; 9lorbfoenffe ^iatt. 
brémtd, br5mta o: ø& tangfamt; (Sug. 
drumble oære fenfsrbtg; ^mmba f. ^tobd, 
®. ^. drumbr. — „broma" A. Ifører oet ^ib. 

S>nimbem. en meget ftor^epd« fanbfljntigoid 
Vespa crabro. 9{bg. (Hamtib) : i>rumbi. 

— £>rumbebøte n. fRcht af flige. $enne ^t>epé ^ebber i Oamte og Set Sce(b)broom 
m. og titbetiS 3ce(b)broon9 (Oø,&tnbe). 
@e ©ebrnm A. 3i- ®na. dram (drumble, 
drone) at fummc; rfer be forega.? — 
lDrumbefIt(b)ra f. et Sfjætb^orb ttt^U' 
ber. 8flbg. (aamtib). 

bmmbenunt adj. tatenbe mebet^uttS)læte; 
tatenbe faatebeø atS^ben føned at f omme 
fra etSlftuffe bijbt inbe i $erfonen. grot- 
flaret faatebed, og henført tit „^oomb'e" 
et ^ftuffe unber en Srappe (jf. @b. ^iall. 
^mmm, et SSognfPrin); fe^mmb A. Sel. 
(SSinje). 3f* ^00 ogfaa 2)rumbe m. 

brumla v. n. 1) l^atofooe = bonna. 9^m. 
2) ligge efter = bmmba. IBatb. (@tibre) : 
„bmmlc"; Øjlerb. (8flenbal): „broomle*. 
@e brumba, Qntg. drumble ofo. — IDruml 
m. (Eftemøtere = broomm m. Sflenbat: 
„S)roomm't". — IDrumla f. = 2)roommtn. 
IBatb.: „3)mmte"; 8lenbat : „3)roomte". — 
IBDmmlina f. bet at brumla. 

bnimlen a4). 1) tilbøietig tit ,y2)mmling''. 
2} om Seiret: ^atbltor og fHtte. @Sronb^. 
Sifbm. .Hf. (£ng. dramly fenfoMcbig, gmm« 
fet (drumble v.). 

bmmfa v. n. (ar) bære fenfærbig, gioe fig 
oobSib; if(er= bmmba, bmmta. Dfterb. 
®br. og 9lorbt. : „bromf(c)".-- t>rumfa f. 

1) = ^roommlu. Øfterb. ®br. ©atten. 

2) fenfærbig ^inbe. Salten (Steig). — 
I^nimltna f. bet at bmmfa. 

btumfen adj. 1) tilbøietig tit ^mmfing. 

Øfterb. mt. 9lorbl. 2) om £uft: uftar 

og tr^Ifenbe; tummer^eb. 3) omgfotl og 

^æ: tung og mat, ufrift; uoptagt. Stjør. 

©Sronb^. (S^bat). 
t>run (u*) m. en fremabfEribenbe grtol, af 

^ol! eller gfæ. 6^1. og Sf^^f. : £>roon (og 

2)mn?). 3f- "^^^^ Siune; Sr^nja. 
iDrunP m. fenfærbig ^obrian. S^eb. St flg. 
bninPa v. n. (ar) gaa og brage fig; ftentre; 

flænge, ^elg. 3f. bmnna, bmnta. 
brunna v. u. (ar) 1) = bmmta. @olør. S) 

nøle = bmnta. D^to. 8) = brt^nja. 

@maaL A. @o. Siatt.: bnjna, brdna o: 

oara tangfam, b5la (= bnjnja). 
t>runø(u') m. en foær, ttaftiqftcop, færlig 

meb Sanle paa at ben træber tungt (faa 

bet brønner). 8li)f . Sfgber, Sel. — IDninfa f. 

en loinbelig^mnd. ditjl ^gber. Sel. ^aU. 

3f. 2)un8, S)unfa. 2) ^o fom bmmbar, 

bmnnar. SSatb. ®br. 
bninfa v n. og a. (ar) 1} ftøbe gjentagenbe 

tungt neb mob i^mnben; træbe tungt. 

røgber. „S)runfa (ein) i ®otbe". 2) = 

bmmma. S^alb. ~ IDrunftttø f. bet at 

bmnfa. 
bninfen adj. l)f!ilfet fom en^Smn^". 8hjf. 

«fgber, Sel. 2) tilbøietig Hl at bmnfa. ~ 

bninfeleø a^j. = bmnjen 1). Sel. 9lbg. 
„bcwnta v. n. (ar) nøle, iHe btibe færbig".A. 

9lebre Sel. $ebm. Øftt. 2) = bmmma. 

Øftl. 3f. brunne, bmnfa. — S>mnt m. btunta--J)rufta 115 og ^Mrunta f. fenfærbtg, nølenbe $etfon. 
9cebce Xti. Øft(. og m. f(. 

bcunttn adj. 1) fenfærbig; tung og {Ho. IBerg. 
ØpL 2) = brunfen. SWq. @o. 3)taII. b. f. 
3} {unnnlenbe; = furten. ^aU. — t>run' 
ttnø f. @urmulen. $all. 

ffbtupa (uu) V. n. (er, te) l^cciwe, tube". A. 
Xd. (©auor, Sunbe, ©eHj.) „®K|)e (©aatn) 
bruupte ntæ gramænben''. „^an æ gaa* 
maal aa bmu))er moot Soola^. Ogfao: 
«bntupe f eg nee", fube. Xel. (©ø, ©eujor). 

bviipnafa adj. meb l^ængenbe 9læfe. Zel 
(éefijor); bvupnaafaa, Xel. (93ø). 

brupia Y. a. og n. (ar) Tabe bd^^fe eØer f albe 
i ateamgbe; fpttbe, fløfe. @^r. Sfj. 9lfil. — 
^Dtiipfa f. ^ {om er btupfm adj. fløfenbe, 
eøer fom farer nteb at \>rup\a, nteb S>mp<' 
jittø f. — Dgfaa brufpa v., t>rufpa f. 
ofo. @ogn, 6m. S^j. ©fj. — Dg btypft v. 
o{t>. @fi. (3øt^)- «^0 bri)pfa bn gott mæ 
éø^!* — Oa bruffc v. ofo. 9'ifj.($onn' 
bal). (5e brujpa. 

«bniø (nu) a^. runb^^aanbet". A. SSofd, £i. 
bre^ b. f. @tiør.; oel for brl)^, af br^fja. 
2) btuuø og brtuifen/ tilbøietig til at 
^bmfa" eHer ^brtjfio" i biSfc« fleftc «ett. : 
a) htmS, frembnfenbe. 3lfjlL „éan fom fo 
bmnftms ha**. b)ftorIaben; „Pot"; iOrb 
og «bfærb = br^fjcn. 9lbg. %tl ffit^l c) 
boutfen, nforfffrbet og energiff. Sæb. 

{>ruø(un) n. ftor $ob af £ødøre, ifær fom 
»oøage = 6tnr, Stxt, Bpaxl ^at 9i^f. 
6|r. 3f- 2)mfa. 

baifa (un) v. n. (er, te) 1) falbe tungt efler 
rigeligt; om Utan og b(.; ft^rte neb. 21 
((Rfin), ©fil. ^m bruufanbe gtoo". „S)a 
rtgnbe fo oa bruufte nee", S:^I. „da felt 
foa br^fan(b)e Jlobn", 21 2) flirte frem, 
fimrate ftt)rtenbe eUer jblumpenbe; tnmie 
inb i^aa. @e A. 9l^(. ©^I. diog. og fi. ^.^niuf a 
fram"; ^bruufa tee ein", !omme tii at 
oiDe et fiaarbt étBt> eøer @(ag. „Sat bruufa 
ial" lab fiaa till 8) bribe paa; Hemme 
paa; \iaa ftort paa; bife fig „brud". 3 
bcime S3et., ifibiHen bet maaffe ogfaa er 
et anbetOrb(mf[ebdorb af brui»), ofte (ar). 
9^1. ©^1. 9log. 21 „(Sg fær no bruufa 
tee (paa), lor ba bil no gaa". ^^an bmu- 
far paa ms bs ^an ^ar''. 3f* bn^fta. 
4) Y. a. ft^rte neb. i)al „$an bruufte bæ 
vMtftt mchW. 

IDnifa (un) f. 1) St^rtregmSbijgc. ©§l. 2} 
flaben og mnb^aanbet (flot)lbinbe. 9it)f. 
t)niitfat; m. nmbi|aanbet Wtanh: ©^I. 9l9f . ; 
Sofd : £belanb. — 8) gflol. Stijf. c©anb). 
6e Jhmfe. 

t>cu(a (u') f. 1) liofulb, fijlbig og fraftig 
$bmbe. ©ogn, $ofiS. 2) et fooert tungt 
finnwefen. „& S)mfa te Sænta, te |h)r^. 
Si ©(I. ^t 9U>m. Ubtale« nær „^uéfa'', 
^ormeb bet oit glibe {ammen; fe b. 

^«ifc (n') m. gtoft = S)ro{c. ©ogn(au^ 
lonb) aiøtbat 9a)f. (©aua). Ogfaa: t)truufe m. 8fl^f.(©ulbal) og 3Dcwufa f. »i)f.(@anb). 

brufeleø (uu) adj. = brufteleg.Si. ,rbr^u{elig". 

btuifa (u') V. n. (ar) 1. {laa {oa bet gioer 
enbt)b{u{enbeSnb, {om meb en ftorSren. 
©fil. 3f. brufa. 

6nifra (u') v. n. (ar) 2. gaa langfomt ogjtøot 
omfring, gaa{omiSaio{ot)ne. S^bm. (Øffn« 
bal, XingooE). — £)ruf¥ m. og IDrufPor 
m. tung og {løo $er{on. „|>an gaar aa 
bm{Ia aa fiig (ilfaa i ©iøletftobbaa; b'e 
bær(e) ^Druf^ii'nø mæ'naa ; b'e ein 3)mft, 
l^an e {aa bcuffjin". 3f. S)rojIa. ©o. S)ian. 
bruffa, brdd{a o: oara {enf&rbig. 

bvusla (u') V. n. (ar) 1) brijgfe faa {mabt. 
a^a. 926g. 2) y. a. labe hv^9\e; fhrø fint 
og meb §lib. $arb. S^a. ©æt. 2:e(. ©e A. 
og brl)dla. 8) y. n. gaa fent og fmaat. 
Sf^I. (aRebbeltjra (Kfingobal). Sf.ru«Ia, 
brufta. — 3Druft n. 3)rt)8, Slfbrt)«, htt fom 
bruiSIar. 9Ra. 

6mølen ?adj. ftxer og f olib =» brufifien.9lomdb. 
(igibogfl.): „bml^Itn". STOaafte for brulten 
(fom bafile for balta?). 

6møma (u ) y. a. og n. tomme til at brt)d{e 
noget neb; {pilbe tørre og lette Sing. ©æt. 
Sel. (SWolanb) ; ©fj. ? „3)u bruSmar {o mæ 
^øtoi". — }t>vusma f. oreb Crbib") og nb- 
matet ^inbe, paa l^bem alt (^øbogj^læ« 
ber) {^ned at ^ænge top. Jcl. (Saarbal, 
^itdeib). — bruømett og bvusmtlcQ adj. 
1} tilbøielig^til at brudma, til SMruømttm f. 

2) af en „2)rui8mft3" SJæfen og ©nit. ©æt. 
Sel. 3f* bn){ia, bm{a o{o.; om 93ett. 
bram{a y., ^ram{a f. 

bvufpa Y.n. (or) 1) {i^rte frem, mfe til = 
brufa. ©fi. Slfj. 2) giøre Slrbeibet paa en 
©tump; {lu{fe. ©fi- »ifj. ©ogn (^øftebal). 

3) fløfe = brupfa, bri^pfe fe b. Om ber 
i brupfa og brufpa er to Orb, meb ©am« 
men^æng l|en^olbiSbid til briupa (bruffa) 
og brufa (brjofa), er l^øift toiolfomt; brufpa 
l^er nærmeft fom omfat; jf. luffa (lupfa) 
og lufpa, Xufd 00 Sufp og m. f[. — S>rufp 
n. Slattcfrieri. »erg. 

IDrufø (uO n. 1) groot ^rbeibe = S)ramp. 
39li9f.affølbal. 2) larmenbe Srabl^eb ; Sum* 
mel fom beb gflljtning. ©^l. ^arb. 

5>cuøfa (u') f. 1) fe &ufa (u'). 2) foær, 
Iraftig men grooflagen og iluntet^inbe; 
(gn fom fun buer til„2)mf3". 39?^f.8fløl- 
bal, ©iBerg. ©fj. — bmøfett adj. groot» 
bygget ; ftorfnoglet og f lobfet. ditil 3f . ^»l 
drassi i)aaxt (a drone, (Sitaiitj). 

„t)trufr (uO f. $ragt, ©tab«, Gflanb«. 2cl. 
(fjelben)". A. 3f!e faa libet brugt nu, i 
Sel. og aRa. (tilbetø m. Tta.). ^$æ ftænn 
ilfje noIen3)rufk ab 'an^ ber er intet im- 
ponerenbe oeb ^am; Tta. 

btu^a feø (u') Y. n. gioe fig et ftateligt gbre; 
føre ftgprægtigt. „2)rooft gjæng o bruftar 

IDniila (u') f. prægtig, ftor og ftatelig ^inbe. 
©1^1. Scl. Ogfaa obicftioiftt (efenctio) : ^ei 116 a)rufta— brt|S(o iDru^ ^ænta, ein ^rufte ^ar'', ))rffQtig, 
fkatelxQ, tiiU)onerenbe. @^(. 8^f. $el. Og 

©©erg. 9H)f. — «.bniMeø adj. prægtig, 

alimrenbe". A. røg.; S^gbcr ^»bruflclig" ; 

2)al. og ©M. ^bruftolc". 
t)tru^a (u') f. fRøxt, ©tonbing; færligaf 

a^slf og libt ))aabrl9iSfet SKel. mi9f.@^(. 
iDruta (uu) f. étenTob paa Sftllefnøre. @9(. 
t>rrft xn. et @tob eder 9}t)fl, nebob eØer opab. 

écet. ,,(SoIumbuiS lae ti (Sggji ftin Mten 

2)rl)pt''. 
„bc^a V. a. (er, te) brøfte". A. 2) rtjjle eller 

ftøbe op og neb = bn^pfo. „xittta br^f« 

ter o ffiefe". Xcl.; ©æt. tilbetø: ,,brtrt)te*. 

— JDrweotta f. tiblig Dppaaen (for at 

brøfte). ©^l. 

:>ry8b f. 5)røi^eb''. A. Xet. tn:yQba f. 

©Bl. t>tfmt f. ©ogn. I0tf§na(b) m. 

©tronb^.cX^bal). 
^r^:>tyma f. S)rø!etfe*. A. ©fil. 9li)f. STgber, Xel. 
JDr^m^I n. = 3)røgie. »ong i SSoIb. 
btyolt V. fe brøijgla. 
JDrføtt f., sOtypta m. fe ^gb. 
btTøo fe brjiugom. 

btrrofla v. brøie = brtjgia. Si^h. Si. Xel. 
Jt>vyif\a f. ©ilbc". A. Sfea. 2) ©oir, g^I- 

beri. Snnfi. («erbal oa f[.) : „3)rt)ffi''. -- 

IDrvnffebøtt m. ©oireorober. ©1^1. 
5)c}frna(b) m. 3)riHen; gijlbcri. ^oll. 
t>rrl(9^) m. 1) ftor ^i)gl oiStnipptl eøer 

^arl = Surf. W^l 2) = S)rotb c. 311^1 

8) fenfcErbig ^erfon. ©^I. og dit^l : t^tyybl 

3f. 3)rul og fl. 
bryla (^t)) v. n. (er, te) = brita og brøta; 

)f. .braula. ©^I. 9lølba(. 
IDrrle (t^t)) n. ftor tung Singeft; lab Strop. 

©i^I. 8lt)f . ^(git Slotabrtj^te" (o'). — SDcylfc f. 

fe brulfa v. 
„br^ia V. n." A. bt(ma, ©1^1. btønnt v. 

(er, te) b. f. ©maal. 2) tale meb boben 

digtigfieb nhtn at aabne SDhinben fliffelig. 

3æo. ©e brttnta. 
Drynja f. afIoI=S)rtttt. 8lttf. (^jelmelanb). 
btrrnta v. n. (ar) tale langfomt nteb frem* 

fhtbte l^aloaabne Sæber i booen ©elobe^age* 

ligl^eb, omtrent = b^nta (benta), brynja. — 

t>tynta f. (En f om brtjntar. bt^nteleøadj. 

Sel. (SJloIanb). S^aafle oberalt ^.brønte". 

%il bnjnja eøer til bljnta; eder til begge, 

oeb ©ammenglibning. 
„t>tfftl\A. %el t^pil, fiaff. «eftf. %tl 
btyp\a V. n. og a. (er, te) 1) rtjfte fterft op 

og neb ; løfte og ftøbe gjentagenbe neb mob 

Ørunbcn. 4)al.i8waber,8flbg. ((Soie). ^fian 

fette feg faa fiart i karjolen faa be brt)pfte''. 

„^0 tot aa oxtipfte ^rengin npp aa nee". 

2) gaa t)ippenbe=:^i)ffa. ©ogn. 2)etmin' 

ber om bmfa, men ogfaa om bd^fta feb.; 

og er maaffe eet meb brypfe = brupfa, fe b. 
t>typfa f. fIjøbeiSIoiS ftoinoe. ©ogn. ©e brupfa. 
brypfen adj. ffjøbeiJføé, ifær i ®ang. ©ogn. 
t>ty9 fe ^r^fja; btys, btas fe brud. tMsW) n. felflabelta Unberl^olbning; filjg* 
aeligt ©amfnaf. ^©ibja i 3)rDf'e (^?)^ 
nbbe og prate f ammen (dat slug.?), ^at. 
nf br))^n; forftjelligt fra^rø« o: ©labber, 
upaalibelig Sale. 

brtfeleø (9') adj. tiltalenbe oeb "Qvbe og f^cn* 
btgfieb = ftjnbeleg. Irøgber. „^o æ faa 
bri^felig; b*æ fit fum ^ef^^nb o ynnt mæ 
fæg". Sil 3)r^, 3)rt)fia f. Ogfaa brtf je- 
UQj ©æt. — bryfen W) a^j. b. f. ma. 

«brrfja v. brl)«fe; nbftrø". A. 4) fortælle 
©labber. 9^. (gnnDif). 6) flaa ftort paa 
i (S^ieming eHer Orb; leDe eØer tale flort 
r|[ot); tumle; braute; jf. bmufa, bruud adj. 
t^el. 0' og $9(gber. ^^^ofd brtjfe l^an no, 
l^anbrufte fælt ifioor?" ^^an brijd'aD be 
^an æ flif ein Staft" (©teo). 3f. rjoba, 
rt)nia o: brt)iSfe, fnalfe, ffrtjbe. 6) unber« 
fiolbe fig feljtabelig ; leoe meb Seg og Saftig« 
9eb ; more fig = ,,tura* paa J3ftl., „bunbra* 
paa 9[gber. $9[gber, ^al. „Sto\» brbfte htx 
X »rtjbbftupe?" „O bei bnjfle faa foært*. 
„^rtjfa mæ Sæntene; bd^fa o bunbra". 
7) betinbe fxq faa etter faa unber ©amDonr 
og ©amoirlfomfieb; ir4<i^s bet"; leoe = 
buna, bunbra. ftula. Via. og f[. Ofteft meb 
et Slertatø'©ubielt. ^ftt blot i ©pøg. 
„$to[9 bri)fe be fiaa b^Ke?" — ^O jæu, 
me ortjfc bertig gott*. 

irJOrrfia f. ©frtjberi ofo." A. ©^l. «ijf. Støg. 
SW. 2) ©f^nbing = 5)rit)a ; oolbfom ^aft 
©om. (©anbe). 

IDrjfia f. 1) raft og briftig $erfon. gæb. 
%)al 3Dt7« f. b. r Si. (giotlanb). — ficr- 
til btyfia y. (ar): „:^an brtifja bæ ifraa 
feg'^rioerflrbeibet af fig; men „l^an brøf' e 
(br^f'e) nee ^obne". S)al. (Ogna). — 2) 
fiatelig ^inbe. 9[gber, Sel. $aa nogle 
©teber er ;,^rt)fia'' be( opftabfet, paa nogle 
ogfaa f orbringiSfulb i Optræben ; paa anbre 
er „^rl^fia" Sn f om fører ftg t)æ(bigt fotn 
er fulb af „g^nb og ?)nne"; gSWa. og SSL 
93mac« i ©enetio f om a<y . «perfie ^ontto« 
3). «?ar, 3). $eft" ofb. 3 Wta. og p. fin- 
bed paa famme ©teber meb omtrent famtne 
iBet. S>réfe, fe brøfen. — 3) port og fraf» 
tigt^unoæfcn =3)mfa. 3)al.(Sunb), 9lcb. 
ma. ( Øorcbø). t>tvs f. b. f. Si. (gfjotlanb). 
3Dr«fe f. b. f. ?)a»a. (£)orebø). — 4) glolf, 
maS\t = ^ruufa. ^arb. Siølbal, 9h)f. 
„©malabrt)Jia"; ,,^eila3)rt)fiomæ^ætur". 
6) ©labberfjening. SJfj. — 3Dryfiar m. 
til ^ri)fja 1) og 2), bruged om 9Rænb, 
men fjelbncre. 

t>tyfiatlaQ n. et ftorartet og muntert ® jefle« 
bub, »fiit Sag ber bai brm'e ft)ært*. ©æt. 

bcyfjen adj. 1) tilbøiclig txl at brtjfia, til 
i>tffiins f. Sel. ^gber. 2) ftatetig og 
oærbig = brufteleg. Sel. Slgber. 8) re|pect- 
inbgijbenbe og btjgtig, = „f tjnbelig o ferm*. 
ma. — bcyfen b. ]. SWa. 

brvøla 1) V. n. brtjdfe, falbc fint og tæt; 
f.ete. om Saageregn. ©^l. „©oeitten br^fla br^8la— bu 117 tQanteo". 3f.brifla. 2)v.a.ubfhrø; fprebe 
nb. 9to. (^olutn), 9{eb. (Øtteftab) «Dr^Ia 
ZåUt ubøbe tfSngone". 3f. bntiSIa. 

^ryfpe Vv bryfpen adj. fe hxvip^a v. 

IDrvøfa f. 1) et rinae éætiaetctppt. 2) en 
fbr ^cAt (Mtb); if.gKQa. 8) en flnfTet, 
tibe ))aaltobt 5h)tnbe. Sel. (IBinje). 

b«7t> a4j. o: btjUQ. fS^th. 

^Oiyvia f. en fating, robuft^nbe; omtrent 
=» ^JW, men mhtbre tnng. 2:el. (Tlo* 
lonb, SfoffaO/ 9lanlanb, Settior). 2)n)t)ia -. 
i)^t>ja = btijfto : b^fio = Dr^n : 3)^n. 

br<rF)a y.a. oan. (er, te) l)taae8friff]^eben, 
(Ølanbjen af noget færlig t^eo at framme 
bet euer paa anben 9)laabe paaføre bet 
mene Striber „2>ræfr''; joffetil; {a^t. 2Sta. 
9lBg. %el 3 9^a. : „brodja, bræga ogbræae". 
.3)nf!ie nt fttirfjenæHn" ; m ^% febe 
bregit oa brcert ^nn mt^; Sat ^(&aa aa 
brffQa mæ eit n^tt flogg" ; S^a. ^f ^raal. 
— t>t4gf n. 2:in9 fom fulbftænbig er be- 
røvet fin (SicaM etter Sf^fl^^b; noget til* 
foffet. Sfft. 

IDroHPia f. ihmtbe {om er fnar til at „hxcdia", 
faa tiljaffet fine iina. %ber. — btc^t* U§ adj. 1) lig en o*, eHer oæfcnt* lia for en ^. 2) tiQaffet. ^gber. 

brfff)ett adj. 1) fnar til at bræifa. til tn:cf 
Ftmø f. «gber. 1^ nfrift, aijaflct. STOa. 

SDroptta f. l)^ragtftbifle ofo. =» S)røgie n. 
8i. (»aRa, gfot&nb). 2) = „@Ioar etter 
»fUm' ))aaftiøretøi. SRa. UbtaleS mange 
@teber meb baabe 8oIaI og ftonfonant 
(onge; bog ofte, ifær i 21, iDr^to. fom 
»oote^ o : aatte 8, ^Zcde" o : 3:ætte af taatt. 

JDr^rttr n. d)^<et, Slagler og 2:ræ!Ietøi''. 
A. 9^ oa SlBerg. 9i^f. Sæt. : paa atte bidfe 
Steber ntn foran 9Keber; faalebed enbog: 
Sleb, ^ormeb Slæbe etter ^el!e brage?, 
»^f. (Sulbal). „6) = ^øgje*'. A. S)al. 
3ffb. J^øt)brætte, IBeabrætte^ „6) Slæng, 
gølge'. A. ^l. 7) gforfbanb af ^efie. 
$bm. 8) Sfart. SUl^f. 9l^(. ,,ftoma ms 
5Drættc^. Se A 2). — 9) = 3)rætta, Slaaf, 
«rm. SRa. ,,^æ aina ^ræt(t)e". — 10) Stcb, 

8 or et Sob beloemt brage? op af Søen. 
»lo. 

^Kønt m. t^n og tung $ttop^ 9leb. (Sanboif , 
jptrteseø;. 

^Drøøjc n." A. g Sæt. og )63:el. om Sæ? 
fom brage? paa ^ælfe: „^øgji, l^aaKe* 
brøji". 

bTMjcn adj. tilbøielig ttl at brage bet ub; 
ftæbenbe, langtmffen i Ubtalen (^orebra* 
get) etter ^remftittingen. ^gbtr. Se 
oaøeleg. 

beøøo adv. ofte, Sbl. fe brogo, ^ag. 

t>eøsfla f. n libet fee* = 3)røgie. ««gber, 
i)at 9^1' »W!pff f. (og n.) b. f. ^a. — 
^ StdSeMi, Spur efter dragning, ifær af 
9eb og ^0. 9tti. 3) tungfærbig og fluflet 
tt^inbe. 5Dal. (dilerfunb, l^æfleftab). 4) » Splintefjcrring. 91^1. — bvøMMcfbb adj. 

]luf!et Hæbt ml Ogfda : S>røf øfla, et 

b^flæbt ^inbfoil af lilmuen. Sogn. 3f. 

^rogPa. 
btøQfia y. flæbe fig frem. 9lbl. (^erlaa). 
irbrøla y. n. nøle''. A. Sbm. momdb. 9ebm. 

gofn, Snn^. Sf • ^^^ola, brala. — t>cøl m. 

en 9løler; Søler. 9^. Stom. Xronb^. — 

£>røla f. b. f. fiarb. — {)ri9lfrøtør n. = 

3)mmm. Sronb^. 
brølen adl. l)nølet7om. 2) tungfærbig, tung 

at ^aanotere. ®ul. »brølin Sar, IBør". 
lDri9ø m. fenfærbig $erfon. Drf. (Øul. 
brøø adj. fraftia og f^ibig; anfeelig; fnlb« 

tonenbe, om Uotafe. Se brøfen. SRa. (^æ* 

gelanb), SSSReb. 
brøø adj. runb^aanbet, for br^?; fe bru?, 
brøfa y. n. oære øbfel, fiaa ftort paa. 9kt>. 

ajla.: »brøfe", maafte for ort^fja. 
„bc«fa y. n. prate". A. S^l. 2) om Smaa- 

børn: forføge at artilulere. begt^nbe at tale. 

^arb. — S>refø n. $rat, Snal. S^l. 9h)f . 

— tHrøfa f. enSnafter,S!oalbrer. Øjlerb. 
„IDrøfa f." A. 9h}f. t>vøftlQup m. Slabber« 

bærer. 
brøfen acy. Iraftig og ftatelig; imponerenbe 

= bmpeleg. 2:el. (Slaffaa), ^a, («igmo* 

gib, boor bnjfia l^ber brtjfa; i ^l. : bnjfje). 
g (øenetioen IDrøfe om bet fom er lio« 
fulbt, ftort, pærlt og fkateligt. %el Sæt. 
3Wa. ^(K S)røfe Sæntc* forftare? fom = 
^roo? f.; w^øfe^eft, Ibr". ^ører maa* 
ffetil^oo? f.; fe for9leftenunber3)r^fia. 

brø9la y. 1) føle meb noget. 9^. Sfj. Se 
braola. 2) t^røble, flubbre. 9lorbl. 

tHrørgb f. 1) ®ienganger*2:ilftanb. Sogn 
(«arbal, $af?lo). ^(rg faog l^an i S)rø4gbi''. 
2) = 2)raug. Sogn, IBalb. 

brø^øla y.n. (ar; og er). „J^ri bcørler'', 
^oen affonbrer fra%ærenbeti9runfniben. 
%tl (SeCjor). btynlt, bcøgle CXel. (^eib- 
bal og fl.). ^f. orø^oja o: fagle. Dg- 
faa: brtgle m (Oø), jDrtgl n. 

brøf la, brø^Iba. t>tayla fe Braula. 

t>tiyma f . ^ ber gaar fom i drømme etter 
^aloføone. ««fj. (ilib, gnnoi!). Xilbel?: 
IDratme. 

brøvmeleø adj. aanb?frabærenbe og fenfær 
btg; gaaenbe fom i ^aloføbne. £el. 3f 
3)røt)ma, braameleg. 

t>vøyfa f. en foær, plump og arob ^inbe 
$otnog8lom.: ^^røijfe". Sf. 3)rufa ofo 

btøyfa y. a. og n. (er, te) fløfe; føle bort 
9iom. (Sørum). 

J)røytJb f. 1) = S)rø^gb o: S)raug. IBalb. 
2) = gramfare. «alb. («ang). 

„bu pron. for 2 ^erf." A. Ubtale?, fom ooer- 
booebet bet lange (lufte) U, meb oiftongiff 
«ofal naar bet betone? — omtrent bum, 
bøu, bni (iffe b6u, bftu etter bau) — næ- 
ften ooeralt i flgber, Sogn, «of? og mange 
Stcber i earb.S)al. og ff.- «f f uf a tit) 
og 3)atiO: beF (og bæf?), Sfi.(3»Ipr), 118 bu— S>ugnab Sftøber (tilbetø i be øbre O^fl^er); bctQ 
(09 beo?) 6maoI. (Btaffcftob)/ mont. Xotn, 
2an\), %irib og ^ften fra ^a. Hl m^l; 
b^ett og næften b^ta éæt.; 5tø? ^otn 
(»arbot»irib; libet ubbrebt); be oa bt i 
nogle af be tnberfte 93t)aber af %el. (Xinn, 
(Sranbdberab), 9lbm. @lbr. ®ui. @oan; b<f 
mange ét. lan^ ^ften; beta 3%antb.; 
bet mange @t. t)oaØftI.,ØuI.(gtaa). 3f. 
eg, meg. — ©enetto: (te) btn Wft. 
(ajlo; mbm). — 9lominatiO: tu, i 
„et tu, lann tu, t)U tn, ffal tu, feer tu. 
(fee tu)*; 3@ogn (noget ubbrcbt); ©arb. 
(fjelbent; Jjer tu meg I"). 

IDubb m. Iort8øtm,ieiunb,9tt!. %xi bubba. 

tmbba f. en (iben S^ømmerftæbe; ogf aa: et 
Oi^ang til ^ommerflæben, WlUt befarer 
2;ømmeret mob at \iæbt. SJeftfolb (@anbd' 
oær, fiærbat fioD), SWobum. — ?3Dabbe 
m. b. f. 2el. (ftø). 

[„bubbel adj. bobbelt^. A. S3ruged Itgefcrn 
^ttjifalb" om foangre. Sæb. 9l^f. g[ é^!. 
om brægtige ^o))))er. 3f. babet fe oaper. 

bubla y. a. og n. 1) forbinbe oeb ..^ublungar''. 
%€l (feeibbal) : „b<5ble ^eralb famen". 
2) ombøie oeb jamring noget fom^Ibc 
flaaed ret (inb); f. (Stø. en Sgg, en9cag(e. 
paU. (Øat): but>le. ^et fom bøier ftg 
uimmen eøer flaaei^ bobbelt ftgesS at but)' 
ta^ y. n. ©att. Dgfaa bdbla^, ©all. (^eS, 
®oI). 3) fl^bc op fiuftblærer, om gfiff. 
$at. $e( eet meb bubla. 4) gaa uftRert 
og tumtenbe fom bitte fmaa S3øm. ^ronbl^. : 
btibl og bdb'I. Sil bubla. ©ertil: IDubl» 
fang m. = ^agge 8). S^ronb^. — IDubl- 
»off og IDdblDOff m. en ©ærling fom 
gaar og tumler for fig felb. Snnlft. ©a(0' 
oei« fpøgenbe Doerførene fra «Subbel-Saff '' 
o: 2)obbeIt*»? — S>ublel>oI fe S)uoIe-. 

IDubl'faøø m. ^oiefar; fe ^agge. ^ronbl^. 

„tmblunø m.'' A. tmblinb, Serg; ^uvlunQ 
og tmvlin^, ^ronbl^. $erg.;lt>ut>lun9je, 
mgber; t>yvlinQ(OQ»v), &aU.; txtfvlunQ, 
SSalb.; txifvlonmt og JOøhlotiQ, %tl{^d, 
©eibbal, ^itddb). 

^blun9ønat>ar m. 9laoer tit at bore ©u(* 
ler for „^ublung''. SJlange 6t Ogfaa 
falbet „S)ut)tung". 

bubba y. a. og n. b^dfe i @øon beb Sullen 
og Slanggen. )Bi. (g^otlanb). 

bubta? 1) buyta v. n. rijfte etter fKælbc 
ftærit og gientagenbe meb en bum^ fiarm 
for Bbert fltørre IR^ft; iffe = bura. SWa. 
maferatt, ©jeaanb, ©olum), 6(et©. og ». 
jftbg. (©onneiJ, (Sbjc, ?[amfib). „SfJoftjn, 
^oennæ, bui^rar'', naar be fbtnger noget 
ille meget, rafft meb et @Iæng formebeift 
£øiS^eb i flængerne. „^0 fpann fo bæ 
butjra i ©«ufæ*. — t>uyt m. flig S^b. — 
"bubra !unbe oli but)ra, fom @)ubrun : @lut)ro 
= ©ubrib : efui)ri = ©ubleif : Gfu^tcif 
(@æt. SaferaQ, Slamlib) = ®ublaug : ®uQ- 
I5ug (^amlib). 3 ©æt. (og SJ^a.?) beteg- ner „burra" en fbagere oa jæbnere fur* 
renbe 2^h, mend ø%o9[tn buurar", fe 
ogfaa babro, bibra. 3f. (?) ®. 9t dfia 
(diida) rtjfte, fbinge, 3«! diida? 6b. ®iaU. 
burrft, borrå, bdrroiflafaiSljubeltgen (bu« 
bra o: ^upa i fitta bagar). — 2) burra 
l^birble furrenbe affteb. IBofø, 9^1. og @fi. 
„ftbebnæ, 9lof!in, burra". ^©an burra pao", 
ban breb paa. fremturebe; SSofiS. «Sat burre 
bæl'' lab ftaa Hl; 9^. — 3) lulle = bubba. 
3æb. »^uvta, burra ©åbne I" — 4) biHe 
fammen, fbøbe f ammen; bijlte = beiba, 
bcibla. 3æb.(©aa, Øjæftal): butta. 3f. 
3iSl. dtida. ©er er bog maafle mere enb 
eet Orb. 3f- H\^ hutla, og ©rugen af 
„tura". 

3Duffe m. 3)uB = 3)uf«. Xel. (Sellior, @faf- 
faa). — „X>uffeWom m." A. 2) Jttøbcr. 
Xel. (©faffaa). — „S)uffef|jrette'' anføre* 
af SBille fom ^anu paa en SD^rplante 
Carex vesicaria. 

„tnift f. ^tB\)^. A. 6maal. tHiFt, 91W. 
„afejcnuft". 2) ®ron, = S)uft. Sfejf.fii. 
Xronb^.; ©elg.: Hlbetø „S)øft". Sjiop- 
fiigenbe ^amp af 3orben, $unft tølo. 
„Xælabuft". - 3 St. (giotlanb) bruge« et 
(grlertan „S)ufte\ ©tøb : „Srøøle æ faa feint 
fumS)ufte'' (iffe pt\). — t>uftaw:yn ©r^n- 
mel. 3^- - 5>uftepuU)er n. f&b-let ^• 
ber mob ©ublød^eb. Oftl. 

bufta y. (ar) 1) n. afgibe ©tøb, ftøbe, rl)ge 
= hMa. ©^l. Si. „^ebnæ æ faa bunne 
te bufta" (gjotlanb). 2) a. banie ©tøbet 
af noget ftøbe = bumta. %tl røg. „3)uftc 
ab ein ©eH". „©an feff bufta fe^!" ft! 
en banlet 2:røie. „iRaa buftar eg til" nu 
ftoar jeg I" røg. 

buQa til y. n. gibe. ©æt. røg. ©Sel. „©an 
lann bæl, men ^an bugjer rii ti". ©eA. buttg adj. fugtig; meft om Suften. ©dg. 
(©rønnøi)). »©tuaa e bugg". „S)'cbuffti 
Sæft'a". 3f- bupgien, bunijen. IDuøtta f. et (rafttgt og bijgtigt ©unbæfen. 
dTfl. (©odang). 

bujsøjen adj. 1) fugtig'^eb, luntmerbarm. 
£ronb^. (©^neS og ft.). 2) Itbt muggen, 
røm. 

buøleg? adj.ogady. flittig(t), ftabig(t), nb- 
bolbenbe. ©eftfolb (2:j[øbling, ©anbei^erab, 
©aale, ©ob). »©an æ iffjje ftær! men faa 
buli" („t^ft" é). M buli %xæV. „3e 
]§ar fi« faa buli oa lep (læft)". Dg : „m(b). 
buli", Qberft mttig. S). a)iaa. buelig o : 
tiblig oppe. aOlaafte eet meb bugleg A., 
®. 91. duglegr. 3f- bog bubeleg. 

tnigletfe m. 3)uelig^eb. Stel.?— bugletfev. 
(ar) arbeibe oberbrebent om^^gøeligt; fe 
]|aaleile. 2:el. (©ranbd^erab). Sielben. 

t>UQlinQ m. b^gtig H^arl. %ti. 

„}S>umtab m. ^rbeib^^iælp ofb." A. tHimta 
f. afæb. S)al. (©ofnbal); t>u§nt m. Øttjf. 
3æb. IDuunabe og IDuunor, 9^. (@ib, 
©onnbal); ItHina f. 91^1. iDugnobØflaait— bumm 119 l^Qitab^flaan m. = @(aattebugnab. Slbnt.: 

,3DiiF m. 4) = »ræja". A. 9lcb. 9Ra. 

.tyia(u') n. eipil. 3 X>ttle". A. ^»cHjtt 
goot i 3)utc", unbcr Sorbfforpcn; „griffin 
de!! i SHtle'', pao ^t)bet; 9}t)f. „9[a!m % i 5)/, i S^. „$an rubla i S), i 6!it- 
bttfe"/ ))Iutnpebe i ^tjnbet HI o)) oDer beaoe 
i^eit; ®^I. Dfifoo: „i 5)oo!c"; ahjf.é^I. 
3 3DuIo dat pi. b. f. @5L Ktjf . 

bum y.n. (or) qaa bobent og fløDt; ogfaa 
om Sfæ: {!!e følge SfIoSen = buØa. 9ibm. 

JDuIb f.=5)ur. A. @æt».^et.(IRoIanb), 
61^1. 3h)f. (6!ioIb): „(Bat(hyn ligg i Dut- 
batt^ ffiult of fiøibcr eDer 6!oD. '„S)a 

Jje!! i *uIbo-. 
bra y.n. l.brøne flær!t menbitmpt; om 
fiern S^orben, utibcrjorbif! 2Qxm og bl. — 
tHdbr m. fjernt 3)røn. ^el. (SKo, aJtotonb). 

bttlbra v.n. 2. nubre; == tøt>a. ^orb. 

t)ttlem. fløt) og fiol) $erf on. 9lbm. @e bu(a. 
l>aalaa, @eiBu. — baalaaooovin adj. lig 
en 3). éelbu. 

bulen (u*) adj. 1) om @teber: inbefluttet of 
@!oo et ^oiber: (uun. 6bl.8fi. Dgfaa: 
,m X>ufe ?Iaf« (^or)"; «nf. Xil 3)ul. 
(®. Si dul f.). bølen b. f. gofn. ©e 
ogfoa bølen. 2> om£i)b: bæm^et oebOber« 
bæfning eller ^f^anb ; ^ul. 911^1. @^l. „^a 
leet fo bttIe^ — „bulen adj. brøi ofD.'' A. 
bølm, ftomi^b. 9lbm. 

bulja og buhåQ adj. = bulen 1). ^arb. 

bulray.n.(ar) l.nebb^^fe, foa bulgt. Xel.: 
,bul!e nee" ; røo. : „bul!e burt". 

bttflfa y. 9. <mffe, ^be. «eftfolb. 

tuSJta f. Itben ^rbtjbning i Sanbf!abet =» 
3)olj). ^oH. — bttlhitt acU. fulb af S)ulIor. 

iHiU m. l)en ^aarb93t)lt aftlæber=:^all. 
Xel. (»0). 2) et ganf!e libet @ponb, ^clft 
tU .«jæfe": „^æfe(r)bua, «afglerbutt-. 
|)an. (flal, @ol 92ed). 3f. ^QØa. @e A. 

Ma f. en (iben runbogtig noget tunggftgur 
eller Singeft. a) Itben runb ^nbe. ©tjør. ; 
^arb. 3æb. oa fl. : ;,^ubla''; @ønbenfielbd: 
»^yntte*. DgToa X>ulta fe b. b) = 3)oIla. 
9^. ^aUa: i)nUa = ^oQ: ^ull. ID^Ila 
b. f. IBofd. ^^ø^bi^bla", liben »tjrbe af ^ø. 

bttlla y.n,oga. 1) pu«le = bttlta. Sflfi-SR.; 
^b.: „bubla''. 2) famle paa; !ramme; 
fmgre unøbigt=balla, bal!a. @ogn,Sæb. 
»bubta bæ tee"; ^bubla oe!I", føle (tumle, 
Dreole) bort, @ogn. ,,bulle t^op", t>itk el. 
tuUe flobfet f ammen; btjlte; til3)ull. Xel. 
(»0). 3) = brola. 9lfi. 6H. ^3)inna 
Sanbn s eit^utte-Seift fo t!lic t)il følie". 
4) »løbe meb !orte ©hribt". A. ^all. og fl. 

— tmU n. bet at buHo. — 3DuIl m. en 
(^) fom buHar. ^aU. oa fl. — t>uUa f. 
en ftbtnbe fom buøar. ^vm. og fl. 

bnlmtn adj. bifig. gæb. 9h)f. Sf. bolmen. 

tulp f. Itoen fugtig Rulning i Sorben = 

i)olp. @maal. bwpe f. b. f. @maal. ^aø. 

- t>ulp m. b. f. »eftfolb. „«ofgbuU)". bulpa y. n. (ar) 1) bu!!e eøer plumpe i. 8bl.? 
^aU. w^an bulpa n'i^Canee". 2) pulfere 
tjolbfomt fom i en SJtcr!; jløbe, „^amre". 
^aH. @^l. „^ff j>ulpa i 6IaØa; bæ bulpa 
aa oerlji i gfingii'' ; $att. 3f • b^lpa. So. 
^iaØ.: bulpa, oolpa, bdlpa ofo. a: oippe, 
b^!fe, bW)pe. 3f- ^olp, 2)elp, ©teinbolp, 
•bulp, 'bilp. — ^Ip m. 1) et^lump; et 
Støb. @^I. $aØ. 2) S^ben af. et $lump ; 
et flær!t J^lul. $all. 

„bulram adj." A. @bl. @æt „S)ai ere fo 
bulrame um Suijtet fei" (S^ti fine); ©æt. 

bulfe (te ein) y. = bolfa. 2el. (»ø, ©ettj.). 

tmtsmaaUt) n. ? m. ? = 5)ul3maal. ^,3 2)utø' 
maate", 9ltjf. „3 2)øl8maate", »alb. 3l®bx. 
S)Ztl „3 3)diamaoter" og „i S)6tømaatom" 
Øfterb. (Xijnfet meb et „tt^lt" @ fom min- 
ber om tø og rd). Omtrent: „i ^d^lmoote", 
Øfterb. (S. (Slobal). 

bulftnt el. bl?!" adi. fulb af inbæbt flrrig- 
l^cb; „inbæbt". *bm.: „bølftnt". 

IDuIt m. ^aarb 8t|lt = 2)ull. fRt^j. 

IDuIt m. et foogt $uf. @e bulta. 

tmlta f. en t^fog tætb^gget ^inbe. ^arb. 
og fl. 3f. 2)ulla, 5)olt. ~ bultcn adj. ttfi 
og tætoo!fen. Sogn, 9l]|l. 

bulta y. n. og a. (ar) 1) oioe fmoa lt)Møfe $uf . 
^0% $arb. 3imv, Ztl Ofterb. Xronb^ 
„bulta te ein"; if. belta. 2) „bulte nee" 
!nuge neb en efaftiff 2:ing. Sel. (SSinje). 
„bulto i^op" =- bolta. SDal. (Ogna). — 
bulte y. fmaatraoe. Sel. A. 

bultra y. n. 1) trippe pu^lenbe omlring = 
bulta A. 9lfi. @bm. „(3aa aa bultre oa 
»ere in!ie no!e". 2) = buHa, brola. ^. 
)bm.— X>ttltr(a) f. ^inbe fom bultror. 
Sronb^. 

3DuIt) og t>tdv't m. ftor, foær gigur; oæl- 
big j^orl; omtrent = S3ranb. ©maol. gfoØo, 
»eftfolb. 

bult>a y. floo tungt = boloo. 9tbg. ØSel. 

„IDumba f." A. 2) Sloner. 8^1. 3) Otron 
= 2)uft. 9l®br. ^^oor^æi 5)oombc". 

tnimbebtntt m. = ^gnebing. @^l. 

bumben adl bifig, tooget; ligefom: ftooet. 
Scl. (STOo, 6!affoa). „S'æ boombi i «etri". 

„bumla y. n. (or) føle, tumle, ftøfc". A. @^l. 
^arb.Sfj.SÉwo^. „3)umlo no!o bnrt" y. a. 
2) larme bumpt; brønne bæmpet, foogere 

• enb bultro. Set (©eøjor, ^t«etb). ,,Soora 
boomlar". 8) y. a. forflijrre i ^rbcibct; 
forplumre; fort)irre. Sogn (karbol). „2)u 
bumla meg burt". 3f- ouolo. — IDuml, 
i „$um'l 00 5)umf", ©ulter til ©ulter. 
Sronbl^. — lDumle9tet(b)a f. = S)uml. 
8ogn. 

bunda 2. y. n. (or) om Suften (SSeiret): 
blioe ti)! og ftiøe; blioe mørt 0£[ noget fug* 
tig, blioe bunueleø adj. Sel. (^eibbol og fl.) 
„$æe boomlar; boomlolegt sSæ". . 

bumlutt adj. u!lar = bumleleg. Øfterb.Sronb:^. 
— bumlen adj. b.f.A. Sel. fioØ. Or!, fielg. 

„bumm adj." A. B) bøoftum. 9lgber, $oØ. fl. i; 120 Dumma— SJtttt« t>umma f. bøDfhim ^tnbe. 8^1. 

IDumma f. = 2)imtna. SKa. og p. 

bumma^ y.n. (aft) bitoe ultar, bunfel mot; 
omiBuftSQ$ogSt)b. 9lørod. 9[f bumm 2) 
(@tnoaI. fRøtoi). 

SHitnme m. en ^øbftutn. $on. 

„IDummtnff m.* A. 2) = b. foreø. «tober, 

$all. og fl. 8) i Ⱦlenbe tiltale tiltijr: 

„©taffar« 3)oommtnal'' ©moal. Dgfoa: 

@talf ård 2>oommen I SniØ^oorontel ©maal. 

bummleitt adj. mat eøer utlat i gfaroen. 
Sfløro«.: „'Ictf. 

bummf^t adj. = bimmfijnt. Xronbl^. 

bummøyab acy. = bimmft)nt. ©Xronb^. 

;,X>ump I. = 3)01^. A. 3Doomp, Cftcrb.; 
IDaamp, 9loin9b.; IDoomm, 9lamb. 

IDumpa f. libcn „3)011". 6oøn. — 6ttm' 
putt adj. fuTb af ^untpor. 

bumpa y.n. (ar) l)aaa tunat oa ujæbnt og 
ftobenbe. fii. (eiKn,§iotIanb). (STS«. dumpa 
tøbe ; @o. ^iall. bumpa, bom))d o : gft tungt, 
lumpa. Sf.bam))a. $ib:lDumpm. (Snfom 
mmpar; bnmptn adj.; bumpeleg a^j. 
„buntpetigt Øjængje'', tung ftøbenbe (9ang. 
éi. — a) 0(erc paa Slåtte f neri, t>ump n. 
edet^ S>umpinø f. 2:el.@æt. Orbet inbol' 
oerer intet uanftsnbigt, faalebed fomi@b. 
og ^. ^iaØ. tnimpefioø n. (ogfaa ^oiS 
Sanbftab). 

bumpl(a) v. a. føle bort = bumla. W>m. 

bumfa? y.n. (ar) unberføge meb Suotefanfen, 
lugtc (pao), fnufe (pao). 9lbm. (©tanaoif, 
^a(fe, ©umbal): „boomd paa". Ogfaa: 
oetænie [ta; jf. bømfa, t>øma. 

6umf¥jen adj. bifig. viom^h. 6bm. 

bumta y. a. afftøoe, f(aa @tøo af noget = 
bufta. 3nn]^. (6foun). ;,boomt ©ætliV. 
3f. 3)umt. 

3Dun m. Soærm, @tiim. S)fterb. (^^nfet, 
fietobal). „(5n l^el 3)oon mæ gøflf" (meb 
tilbagetrullet, fu^rabentalt om rn min« 
benbeSfJ). Dofaa „3)ooning" (o: ^ugnab?) 
Sfløro«. 0. vi. dunn gflol. 3f. 2)un-!ril, 
a)unc. — S>unfti9l m. gngl forn gjeme 
oifer fig i ftørre gflof. ^el. (9iaulanb). 
„Éoonfugle''. ^ebber IDi^nefiiøl i SD^orge* 
ba( i ZtU af bøne o: b^na; fe b. gra 
jSaarbal i %tl er mebbelt „^oonjefugl" 

(3)ungie«). 

„3D«n(ir) m. 3)røn''. A. X>oon (og 35un?) 
@^I. Sileb. — 3D«ne m. ©fj. 3Daanaa, ®ul. 

t>un (o') m. 8. autoritet forn føTger ben 
ber er bant til at blioe abll)bt eller l^ørt; 
a^nbig^eb; SSægt; gfljnb. 6ogn (flurlanb). 
„^a f^le ^un mæ Ban''. $el famme£)rb 
forn foreø. Ogfaa Ibyn m.; jf. 3)9o. 

„buna (u') v. n. (ar) brønne". A. @æt.; 
bona (o') aSSlgber; boøna, Sel.; baanaa, 
(Øul. 2) fremoringe ^røn beb jamren og 
bl.; bunbre. 8bm.; ^onbb.*. baanaa. 
„^oergjn buna aa bula paa étein'n". 3) 
falbemeb^røn; tumle. Slgber,2:el. „^eila 
ZtfiiDict jla for meg bona"; Wta. „2at boona bs!" lab ftaa til, lab ffurel 9h)f. 
9lølbal. 4) larme, braute, ^l. o^ fl. 5) 
tilbringe Siben fammen felflaBeltgt eSer 
famoinfomt; leoe faa eØer faa i ©elffab 
eKer Sambirffom^eb; leDe; ^^obe bet" = 
bnjfja, bunbra, tura, fhtfa. Tta.: ,,bona". 
— boona y. fwie (»^f. ©ogn, 91^1. ^arb.) 
maafle ^ih; wt er minbre i IBeien enb 
Stolalen, ibet færlig i $arb. og ®ogn Orb 
fom irmuna" li^ber meb 9)>lenemll)b af (o') 
og (u'y iffe „moona"; bet funbe bære 
laant fønbenfra, fra ^el. eøer 9it)f. 

„S>unbcr, 2fanben". A. „X:eS)unber^^ Sttg. 
®^l. „%t 2)unbi«", SWa. 

„bunbta y. n. (ar) bunbre". A. bunmr, 
Slamb. fielg. og p. f,%oVa bunre". ^t 
bunbra bal" = lat boona bæ! fe bnna. 
©ogn, 9lfj. 2) ^aiDt bet = buna, brtjfja. 
5). IBtlgber. 91. ^^^odfe bunbra be bær 
fietma?" ©. „2la jæu Ttænn, me bunbra 
lerlig gott". Sf.(?)©o.^lmaal: „bubra 
0: jipa i flera bagar"; fe bog ogfaa 
bunna. 

lOunbta f. 1) fbær og fraftig ^inbe. Sf^f. 
Wla. 92eb. Seftfolb, Sufl. $iaØ. Salb.^^ebm. 
©olør. IDunn'r f. b. f. ©olør (d^bffog), 
03lo. t>uun f. b. f. fiebm. «eftfolb, a^m- 
gerife, 9^um. ©maal. 2) foær ^oinbe fom 
beoæger Jig meb megen Sorm. S^ronb^. 

IDunbctfmtb m. ©n fom arbeiber meb megen 
Sarm og liben (Sffeft. 83erø. »Dunbur« 
fmee" i uøen^oang i fiarb. 

bunQla y.n. (ar) om SJetret: oære ubefiemt 
fnart truenoe meb Slegn, fnart Harnenbe. 
^aø. («al, 9le«). „3)æ bunglo bæl f o længii 
te bæ rjæm 92egn''. „^nn $ænbe bæ bungla 
aaor ibag". »el enflag« «Ifltib^form til 
bingla bangla o: l^ængc og jiænge. 3f. 
Rangla. Slnberlebed A. 

buirala^ y. a. for^alei^ ; brage ^en, b. vii>. $aØ. 
(Sal), ©jelben. „2>æ bunglaft føre me 
tomo te", ©e bungla. 

t>unf m. en 2Sla9\t af fmaat Slffalb af ^b, 

talm, ^ugoefpaaner eØer bl.; omtrent = 
^ob, »OiS, Sr^afl. 9htm.$aØ.»uf(. „^øn* 
bunf; ^liifebunf". 

bunFcn (Q) a^j. 1) libt fugtig og tung, ^alo- 
tør; om ^0, ^æber. S)al. St ØJel. 2) 
om Suften: lummer; fugtig^eb og tung; 
inbcpængt, foalm. Xotn, «eftfolb, & og 
«2:el. @e bijnfien. 3) foalm, ufriff, libt 
muggen ; om S^aboarer fom ^ar l^enfiaaet 
længe. ©XronbJ. „9Ri6l!ia («afa) e hmfii'', 
Sf.3)unf, bijufje o: mugne, og ©b. SHott. 
bunlen o: fuatig, muggen. 

IDunPefmoF m: fbalm eØer libt muggen ©mag. 
©XronblJ.Øftl. ©ebber „3)oonn" i I4)pbal 
i ©^onbb. 

IDunffe m. ftor ©ob el. SRaiSfe. ©aø. ((S)ol). 

;,5>unmoIb f." A. »i.3)al. - bunmrlb a<y. 
beftaaenbe af ^unmolb. ^al. St. ^bun« 
mjjøte 3oor; b. «ogr". 

„}Ouns m. 1/. A. 2) tungt jpuf cØer ©tøb. S)Utti^-bttfa 121 bund'', et @tang of en Næbbet. 

jOuns m, a, S)onH) of JJorben". A. di9T09, 
6^1. 2) en Dorm fiuftfirøm (3)unft). 
©maol. 8) %tinQht og Ullar^eb i ^ooebet 
(.^Jnnftet"). ^au. ©ogn, »o^J, fiarb. «a« 
ber. 4) Slffmog; liben Ufmag. ©Xtonbn. 
(SRebbaO- 

X)ttnø m. B, fDST foabfet ^o)). 9[gber. 

bunfa y. n. 2, bampe op of forben. Siørod. 

bunfa V. n. 8, (or) 1) ftnngc tungt og i noget 
lanøe bølger; oQnge, om ^omgebmib, om 
toobfebe Solfd dang eøet ^ob. 0* oa IB- 
^gber. 2; „bunfa fram", „forna bunfanoe" 

?l)rte tnngt frem, bumpe e(. plumpe frem; 
ebe, flange. S3erg. ^aU. @e A. 

tmnfa f. $ængeb^b=^nfa. 1B9(gber. Og 
n^tdh'^n^a'* O: gtot'. 9Ra. — tninft" 
bifje n. b. f . fii. S)uttfemyr f. = 2)tnfe- 
ntt^r. 9teb. 

{)imfel m. et groot ©engetæppe; ofteaffam« 
inenoaoebe^lube{trimler=grUIer^a. @bm. 

bunfeleg adj. mat og tung; ufriff; om^dil 
og Suft (lummer). SSlgber: „bunfelig"og 
«'ligan'C^tnogfl.); og 6unfela ($oIum, 
©ogne). €^1.: „bunfafe". 3f.S)un3 2, 3. 

bunfen adj. )) loftet og tung. 8ibg. ^o% 
31^1 2) BctJjnget i ^ooebet. »crg. «fgber. 
3) lummeroorm. @mooI. %tl 

tmnt m. 1. et @tøb; en 2>unl. ©æt». <Se 
benta, bt^nto. 

Duntm. 2. IBtjtt; ifor S^It af aieifefoger. ^oH. 
(«ol, «ol, Sle«) „5)uunt". 3 9him. er X>oont 
8{eifetøi oDerb., fom i @ogn. 3f* ^^ fø^dfi- 
og fe benta, b^nto. 

bunta (u') adj. f^lbtg oa tætooIfen=bi)nta. 
6ogn, iRfj. (®loppen, »rehnn); 6bm. Æiø* 
ntngfjorb). — tmnta f. tætootfen ^inbe. 
Sbm. Wj. 2:et. — bunttltQ adj. fom en 
2)unta. Ztt 8e bento. 

bunta (u') V. (ar) 1) gibe fmoo Støb? @æt». 
Se^nt 1. 2) goo fmaot og plontøft frem 
oq tilbage; ooo og pudle; f^dle meofmoo 
«rbeiber = ftnao. @ogn, 9li)f . 3la!bal, 3æb. 
Øbr.«o(b. 8)„6unta feg te^gioreiftonb 
fin „^nt", poRe fommen fine ©moofoger ; 
gjøre fig reifefærbig, »ofd. Ubtoled poo 
mange (be ffefle) ©teber „boonto" og tør 
txere paooirtet i gform oa ^t. of ^oont 
^on A.; i SSoIbred og 8ofd ^or t>tt (u*) 
»ebcn« «^on" lijber næften „%)o^n'* poo 
«of«. 3f. butta, btinto. ©e bento. 

bttmra(u') v. =r bunta 2). 6fi.$aE.(®oI. 
J^uuntre"). 2) buntta^ v. imp. «bæ bun* 
trap førr rae tomo te", 2:iben gif meb plon- 
løft fmaat Slrbeibe/ før Pi lom i (Sang; htt 
brog ^n. $all.($(at (3ol), 

t>mtid m. Uben ®^It = ^unt. ^oQ. (ØoO- 
tHMtil, fioff. i%al gie«), «olb. — S>unte6l 
©tøber, xjemeftong? ©ogn. 8e bento. 

Stop m. Dypning o: et enfelt^t)p; bt)bt 
^;9lebbotnuig,50u!nina. @br. Øftl. ©æt. 
2) 5)i)ppelfe til SRob. Sronb^. ©^I. A. „SiProbupp''. 8) 9WI, ©lunb. «tf buppo = 
bubbo, bubo. A. ©^(. @(br. 4) let(9|enfianb 
($orI, ffiæx) fom anbragt poo gftftefnøre 
buffer unber. noor griffen napper. 9lom. 

bup^ ady. piubfelig » blupft. ©^i. 9it)f. 

„t>ut(n') 3)ør". A. — SMiraøotiiKi f. ben 
nærmefte©tof ober dørformen, ^bitfen ©fof 
er nooet »upp*i boggen" for ^øren« ©ft)(b. 
6oII.(v(oI). jDg hut'f^aU. IDøragdupa, 
©1^1.; t>ytQåupa, ©ogn, ^orb. („^ør*"). 
IDørødupe, ©Oli. (9le«, Ool)- — iHura- 
ølott m. fmol Slobning. ibet 2)øren floor 
poo^fem. ©all.: oftefl X>w>; ©irib,®br.: 
IDøra^. — ^Døraølvtt m. b. f . IBo j«. — 5>øtra- 
ølap n. b.f. IBofø. IDarøiap? b.f. ©efg. 
— ^Dur(a)9ii^ m. Suftbrog igjennem^ør. 
©oQ. — l5ural)oa9 n. = ^r^ogg. Ztl 
(SSinie). — S>urartnn f. %tt (mange ©te« 
ber). — X>ucatro(6) (o') f. 2:ærffe!. Sonb« 
ftob. — XnireForm m., X>urcflPt(5) f., 
tniteilonP m., ©æt. 

bura(uu)v.n. (er, te) bbile ftø; betænfe fig 
= bufo; ogfoo ftumre libt = burmo, bormo. 
^æb. ^ol. ©®br. ©ebm. Sotn. Og buura 
(cg; 3)oI. ®.9l.dtira fobe libt. — 5>ttwf. 
fe ^unbro. 

3DucI n. libet Xroobnøglc. 3- og ?)@ogn. 
©e burla. 

butla y. n. og a. 1) bitle, ruØe fommen; f ær« 
lio forbe SDurlor et. S)arlar. ^ol. 82laber. 
3t* ^VLxl 2) orbeibe uben Særbig^eb og 
fremgang, nubre. 93erg. ma. 8) føle 
(bort);flubre(bort). »erg. 3 ©fi- (3ølftt) 
omtr. bdrlc „©on bdrlo burt alt bo^on 
ootte". — X)iirl m. en Slubrer, ©øler. 
Ogfoo tnirle og S>dcle m. ©fj. 3f- burro 
(bubro). 

t>utlt m. = 2)arle. 3æb. S)ol. »«gber. 

burma v.n. flumre = oorma. — IDurm m. 
»lunb = 5)orm. SRbg. Xel. 3f. buro, bu«mo. 

burmeleø acy. bøfig; flop. 9(bg. 

btirra v. fbøbe ofb. fe bubro. 

S>utTa f. uorbnet ©ob ; f orbiflet 9Ro«fe. 9l9{t)f . 
(fro tormt inb til ©ulbol). M @kt(r)n- 
éurro". „®i ]^eile5)urra mæ 5timm'r, mæ 
»ee, mægfolf". 3f- 3)u«fa f. og burro v. 

S>urf^6a f. Jbbert of ©ibefhjffeme of ^ør* 
formen. „»eitfKbo" er ben^lonfe fom er 
fælbet inb i©toffenbeme beb ©iben af ^ør 
eOer »inbu. ©oE. (%al). 

«vS>uø {nu) m." A. 2^ en ©lump, en ^lot. ©orb. 

„JOus (uu) n. = S)ob, fiogn*. A. 9lom«b. 9lbm. „^an flo i eit lite ^uu«, fo mi^fje 
eg fef! ro". 2) = ©bime. „(gg (lo *an i 
^ufe mæ eitt ©log", ©ogn (IBobbif). 8) ©tanb«ning for ot betænfe fifi; ®run* 

ben. ©ogn. 
bttø(uu) adv. = buft. ©^t. 3f. bufo, fttjrte. 

buttfl b. f. A. »of«. „©on fo"r b'uft utijbe". 
„bufa V. n. (er, te) 1) ^|bile". A. ®br. „®oo 

00 buufe", goo fløbt omfring. ©fj. (3«Utr). 

,,2) fogtne«, ftiOe«". A. 9lbm. 3nn^. ,,©on 

buufe poo mæ»inHo". — „Sj ft^rte, fom 122 bufa— bitt)a beb et @Iag''. A. ^arb. „3)uufa ntot ©cgQin". 
4) ffao bolbfomt (til). ©^I. 8flt)f. „fiu 
buuftc tee 'an" ; ogfaa Car). 5) gninbe, dc- 
tænf e fig = ftuSfo. SSof«, ©ogn, 9lfi. Xil- 
betg(ar). ,,fian buufa 'fjepaoba". @.9J. 
diisa (ar), fimle. 6) bælle for Øinene. ^(Bbx. 
$ræf. gtibtc: ^bufa"; 3mperf.: „buufte". 
„^uufe aa gø^me" lege @|emfel, ibet (Sn 
„buufa", be anbrc wgø^me fe". 

„bufa V. n. (ar) „briffa og bufa". A. @^t 
©æt. %tt booft b. J. ^aØ. fertil S>006 
m. en ©birer. ^ali. 2) øbfle. SD^ebbelt 
fra ©bm. 

t>uft (n') m. ^lijnge, liben tttt Qoh = 
mni 9); ifær: ItbenSunb af fmaaXræer. 
©ogn, «of«, Sil^I. 6arb. „2)Wri fto« i din 
3)ufe" («urlonb i ©oon; fjclben). „©n 
^ufe ms2:re; ©logabufe, ^jørfabufe, DQer* 
bufe, (Slorebufe), ©^rafabufc". 

[3Dufe m. 3)ufin. %t\. ^Oyittm, 21 

„bufen(uu) adj.*A. 2)bctænrenbe fig; for* 
fagt. SJof«. 

buifa V. n. (ar) 1) ftJjrte, fatbc pfubfeligt = 
bufa. fiarb. „3)uffa i ®oltte". 2) gibe en 
bump I^Qb font af et tungt galb = bunfa. 
9lbm. „^an hatt faa be ou^a*', eller „faa 
be (fagbc) buif" (SSerbet brugt interjel* 
tionalt). 3)„bu(fe te ein", gtttc enØrebaff. 
$oa. 4) ^o(be i(be ^nå, rutte. 92@)br. 

— 3D«fY m. bump fitjb = 3)unS. 9Jbm. 
3f. bttftal) A. Sdbm. — „bufYanbc galen", 
uftljrligt bilter. 16erg. 

tm^m n. 1) ©tøb. ©§1. (Sitja, ©torb, Wn- 
noa«, giellber), ^©ogn (Sabbil). 2) S)Tflg« 
]^eb = éu8ma. ^arb. 3) f. gnug; ©ran. 
„(Si lita 3)u8m". ^. 3f.2)uft,bt)fia,5)ijgm., 

t>usma 1, f. barm ^^gbeb, noget lettere 
enb nWma, Wa" og tWe ganjle faa tør 
fom „aftoe". ^arb. (^amm). Sf. b. foreg, 
og ^idma. 

^uøma % f. lt)fttg og ftøienbe, næften Iftalb* 
fiantet^binbe, mere todfet enb ^ufta (^el.) 
Xel. (^itgcib, ©efljor). 

6uøma y. a. og n. (ar) 1) brbéfe, ftrø neb; 
fpilbe; fløfe. 91^1. ©fil. m ©bm. 3©bm. 
maafle ofteft bysmt. „^UiSma ba burt, 
buiSma mæ ba. 2) afgibe Støt> „$ui^m", 
ftøbe. ©^t. — IDuøm m. ep ©løfer. iRfj. 

— S>uøma f. b. f. fflt^i. 

?6uøma v.n. =borma, burma. Sel. UfiWert. 

6uømen adj. l)morf og biftg; mørt taaQti 
og ftiKe. $arb. S3of«, ©ogn. 2) bøfig = 
burmeleg. 9ibg. Dg buømelea^ 9lbg. 

3Dttf« m., bufø' V., }Ouff' f. fe oiSfa. 

„bu^fa v.n. ftjgle".A. ©§l. Sfærmebbaabe 
^rbeiber, beb ©mitte fra fu8fa. 

S>uøfa f. 1) uorbnet jpob, ^^nge. 9log. „^ 
fbær'e 3)u3fa mæ røreb"; „ei 93uboa mæ 
93reb", er orbnet laabig. 3f. 3)urra. 2) 
fbær, noget Ibabfet l^binbe. S^ofd, ©ogn. 

— buøfen adj. fl^lbig og libt fbabfet. ©ogn. 
3f. 3)ufe m., 2)ru«fo f. 

„bu<* (tt*) adv. = råbt, alt". A. S«bm.3nn]§. fRøvt>9. „&an flo bufti^el fe", „^e lom 
faa buft tnn paa 'aam" = braabt. Og 
6uuø og 5uu^ fe b. 

IDufl (u*) n. (m.) ftøienbe Seg og St)ftig]^eb 
= ;Beben. dtb^.Zet^al „^aØe^Ou^; ^alle 
t>uitatl(XQ" n. Sil bufta. 

„6ufra(u') v.n. (ar) 2) feie". A. ©^l. „3) 
V. a. ubjirøe, br^gfe". A. 2el. fftha. @æt ^4) 
jage, bnbe". A. 8l6g. ©æt. „Sg ffa bupe beg 
unbe©owri". 5) tumle, boltre fia = bufta. 
9log. Slgber, Sel. 6) gjøre Dpfigt giøre 
flg gjelbenbe, bære „en ©tøber" = gø^ba. 
ditil ©æt. bufh fcø b. f. ©æt. ©e b^fta, 
bø^fta. 7) f^cit)t SSmning (©ffeft); bue; 
ftræffe til; (omme op imob. ©br. $all. 
»alb. D«lo og fl. „S)æ bufta fii m« bi", 
bet buer ilfe. „S)æ bufta fji før 'o", l^an 
ubrettcbe intet. — bufhn adj. tilbøiclig 
til at bufta, ifær 6) og 6), til IDuihnø f. 
Sel. 9gber, 9log. 

tm^a f. 1) todfet luftig, fanbfeløft larmenbe, 
uopbragen og noget naragtig 5h)inbe ; jf. 
$udma. Sel. 9ibg. og fl. Dgfaa }Oyfta, 
2) gjante. ©maal. — SDufhroKe f. b. f. 
Sel. -- bufhleø adj. fom en 3)ufta. Sel. 
— }OufttUnt n. en S)ufta'« «tbfærb eHet 
Sabcr; f. mi. toSfebe fiøier. Sel. 

t>uih m. 3)ujl, ^aft til ^ijb. f^aø. 

„}C>u^ns m. Sfionte". A. Sotn, Sel. 

buihra v. n. ftøbregne. fRøxoi, 

bufhitt adj. l^albfiantet. ©maal.: „buftete". 

buø'Daø (uu) adj. famlenbe af Setænfelig- 
l^eb, forfoat og bægelftnbet? ^nforefun« 
bet meb S!c«atelfe. „3Kie buu3ba5", mcb 
raflt og fraftigtSilgreb, uforfagt, foretag* 
fom. 3ifi. («rcimn oa fl.). „S)u«" til bufa ; 
„t>ai" maafle til bafa, forbille. 

butla v. n. (ar) 1) buøle, fmaaftjéle = butta, 
bunta; ©1^1.; @fi. (g^ørbe, å[' og 9S)aIe) 
omtrent: „butle"; 9^f|. og (Bbm. omtrent: 
„bul^ltje". 2) „butla burt (beR)", føle bort. 
aRibtre ©ogn, Silfli. „3)utla burt fine SKune". 
„buslai?) ,rbultle", græ^fe, gaac ogæbe", 
A. turbe bære famme Orb o: pui^ie, gaa 
ftiUe for ftg felb, = ftuDa. 3f . butta ; g«l. 
dutlungar 3tt^f<Jt^' finner.— S>utlar m. 
^u^ler, ©øter; IDutlebroP (oo) f. b. f. — 
butlen a^. tilbøielig til at butla, til t^uu 
littQ f. ©e benta, bunta. 

IDutt n. ©maaf^i^fel, $u^len. ©^l. 

butta v. n. (ar) 1) gibe gientagne fmaa ©tøb 
eller ^f. ©br. $ebm. «eftfolb. ©e benta, 
b^nta, b^tta. 2) puSle = bunta, og næ< 
len = budfa, l^billet bog maajle er min* 
)re planløft. ©^l. ©arb. — butttn adj. 
„©an æ fo butten, ba Ijem Ije nolo fraa 
iRebane l^an«". ©:^l. ©arb. 

tmv (uu) m. „b'æ reint paa S)uitb'in", bet 
er rigtig ftorartet, glimrenbe, oberfløbigt. 
©elg. (idinbal). Dgfaa : „S)e ba ©toor« 
buubinl" b.f. ©elg. 3f. „5>ut) m. Srtjl". 
A. t>m'vi? 

„buva v.n. og a. (ar) bube; nille af ©øbn; R but)a— b^fjo 123 høit neb ; b^^pe''. A. 9iog. @^(. 9^1 ®ut. 
ir^D'aat éegle'' = buDa @. 9lainb. 
Jlorbl. — ^ttDfn adj. tubenbe. 9l]|r. aio- 
golonb. 

buva V. n. 2. (ar) føte et tungt bmnpt Ifibenbe 
@Iag;ftemmctiL „3)ube te c ein^. DafQa: 
tabe gfm tit (flaa til). %tl(2aaxbaUStt>xiS' 
etb, @enjot) „^an buDar tee mæ be l^ofd 
b'ce Taga". Siinbre brugt enb bljDja (og 
butoe, bobe). „3 6m>eneø SraaD eder 
@)n:ang'', i bunbrenbe %xat>, traDenbe of 
t^berfte (St)ne. SSejtfoIb, SSamle. 

btrøa y. n. (ar) biæfe foagt (ufte. SSalb. 
(«urbat «©libre). Sibet brugt. Dg bøtja?. 

JDuocbryfF m." A. 9log.: „^uucbrijff". »X>t)cr3m. m^tl^iff^Sæfen^.A. X)^rø,9W3fe. 
W>m.— S>t>ertt6rope m. ^tjftar=8f^g- 
gjeftcin. Set. (SJloIanb).-— tmt^Ms m. 
(n.?) = 3)raugafletta. 9løro«. — „étJccg- 
mool n. (S(i^o". A. X)<rrmoIa oa <^, @(ioet 
©crt. og Xet. Vc^tmaaVn, %el (Subbal). — 
lDt>erafla9, bocrgfleøett („'fltcn") = 2)raug» 
flag, oraugflegen. 9iøro8. — „t>vtvpfmibt 
n/ Å. @ul. @æt. 2) gammelt fiinftigt 
SWetalarbeibe. S^bm. „fBætQ]mix" .— „t>vttQ' 

gitn m." A. Vtimi^in (og Sargftcmr)/ 
ranbJ^erab i XeC — 5>t)crgIoo(b) f. = 
f$inn!ula. ^e(g. „%)a @møre ^o ga meg 
t)o fom (e)i 5)t)ærgIoo" (faa libet). 
jOy n.^A. 2;cl.9ibg. ^»©øtjlebl)''.— bytnbt 
adv. om ^1) : i^bi^enbe blaut, b. t)aat", bt)ng< bujHkQ adj. og adv. rigelig; bljgtig; mere adv. om ^1): ^.bl^enbe blaut, b.t)aat^bt)ng' 
enb »ente« lunbe. $au. (®ol, 2(al. SlftJ); oaab. b^anbe, Set. ogtt.; b^^øene, fjotto, 
Jg fe« buut)ele ^øbn, 5epIo*, <r6in b. ©maal;bwen(b)e,Øfti.4:ronb^.;og5t7te' JS fe!! buut)e(e ^øbn. ^plo''. «@in b. 
Kor". „®in b. »a!fin ^ar". ^2)æ »a b. 

gjort; b. ftort". „bugte(g)'' o; fom buer, 
ntged miubre. %\l buoa 2?. 

t)U9cf[an n. et @Iag fom fælber. %el. 

t>ut>l (u^ n. noaet fom ^inbrer, er i SSeien 
for @nd 2(rbetoe; ifsr brugt Qælenbe til 
oa om @maa børn. ^ofjS,@ogn. 2^t(but)Ia. 

bupla (u') V. a. (ar) 1) jjøre at (gn ingen 
Sd !ommer, l^inbre. IBofd. „$u buola 
mea i «rbåiel" %\l 3)ubI,»oie? Sf.for- 
bufila? 2) fe bubla. — buvla^ v. n. fe 
bubla. 

t>U9lel)oI (u' o') n. $ul i 3«, ober ©trøm, 
oocr en Steen og bI.=3teJoI. SWi.iSnn' 
t)i!, 6tr^n). Dgfaa : „%)nUt^, iøole«, éoble»". 
^. 3f- S)^bte, ©olbiote, Ubiole. 

t)ux>Unø og t>uv\unQit fe ^ublung. 

tmptiinø m. 5Dt)|)peIfe, @auce. ©eet. £i( buoa. 

IDupr niv bu^a v. fe bubra. 

bpola y. n. (at) om SSinb: ftiHed Dtubfelig, 
gjøre et bratOpl^oIb. 9^.@fi. ;,$anboala 
atV i gjcffa". — 5>t>al m. <)lubfeligt Sinb« 
ftiOe; øiebli!!eligt Op^olb. ;,9io|ebt)aI^ Dp' 
bofi) meflemS^bbtjger. Sflfj.Sn.— 5>t)ala 
f. ©tilnen. 9Jfj. Sf.@.9l. dvala opl^olbc; 
dvol f. 

brxdna y. n. = boafa. ©fj. (g^ale) „^an 
bbalna ao". SKaafte ogfaa: løie af. 

„tnxde m. S)bale. Vcdt SJla." A. ©BL — 
Valabtyff, ©l^t. ^^albri)!!", 2el. 

btHza (at)) y. n. (r, bbe) glibe ooer, gaa ooer, 
bam)>e bort, t!!e bhoe til noget ; om Ubeir 
og anbet truenbe ((ooenbe). %tV (SSinje, 
Soorbaf, ^itdeib). „$e boaabbe ab mæ 
fUe^tnee". „5)e bttaar noH ao mæ ®if ta". 
Ogfaa ^roa^oil atL S^nje. 

wbvSia; ^t>eljafl v. fortøbe^.A. ©Xronbl^.: 
.bwele«, boalbe«". — ©t ;,bbæta (te)" er 
mebbelt fra ^ffi. (©amnang) og 9{fj. om 
,©!obb'' (^oge ener ©I^er) fom ligger 
tungt néb ooer ^øibeme. „^a ligg aa 
boæle nppi 3ieb!e (gjeKa)". 

bvcna y. n. (or) boone af, fagtne. §elg.: 
„bueena"; fiofoten: »bbæn (a)a(o)". ffor 
btrino, A. ^yytt' 

(oaat). Se borgen; jf. bijbaat, bijngjenbe. 

^5>ya f." A. ©ogn. ^©c!!iebQa". 

S>yfø m. et en!e(t Sf^Qft eller ©tøb nebab fom 
bolber ©ammenfQn!ning; f. (SU. af ^orn 
i en ©æ! = 3)if«, af boppen oeb et Salb = 
2)uf«, ©a!!. ©ogn (giærlanb „3)W>*^; Suftr 
„3)øf3"; fiafflo og Salaftraanb «SJøp«"). 
2) liben ©tijrtning = ©uf«, ©ogn. 

byffa y. n. (ar) rtjjle op og neb ; ogfaa : rtjfte 
op i, ffaffeSufttnbifammenpredJebeS^a«- 
fer af løft ©tof . ©ogn (gjfltrlano. Særbal 
og fl.) «btjpfa**, „bøffa". ^3)^pfai§øt)e". 
3f. bt)bia, buba og br^pfa. 

„tmt f. Sæbbrebbe". A. gnnlfe. ; t>i9ft, ©tjør. 
©trinba; 3Dyft, t>m, ©trinba (^læbu, 
S3^ne«). 

ID^tofnøre n. t>vftattaa{b) m. fe 3)tjpt. 

bvfta^ y. n. (afl) ^øbe, rljge = bQfta. 
„aRløle btjftaft burt", SWelet forfbinber (paa 
SWøllen) fom ©tøb, gacr op i „SWjølbuft". 
$alb. 

„^Oynb f. ^aft". A. Øbr.Øfterb.Sleb. „©an 
to! a)ljaba fraa'n", aRagten. „Si 3Dytt5a(r) 
fbi\ ifo f om giber rig Mel!. fR^f. 4) Ofte. 
fkof, ubearbeibet £)ft. $arb. (^amm). — 
byQbig adj. „ei b^gbig ^r" = ei 2)^gbar 
Sbi. 9ifi. éfj. — brøbutt adj. rig paa 
9læring«pof. 9lbm. (*aatt, -att). 

by^ttøjen adj. bruge« om Jii^om, fom ]§ar bæret 
jnQ^Qt og barmt og ^ar faaet en gjæret 
eller mugøen ©mag, IDrøøjefmoF m. Snnl^. 
Sf. buggjen. 

byflffleø adj. og adv. trofoft, folib; fl)nbig. 
^arb. „^a t)a b^gglæ fagtl" 2:il bbga. 

byiia v.a. 1, (er, te) 1) bobe, brifte. Dgfaa 
bobe fia, brifte pg; bobe pg ub eller frem, 
giøre pg gjælbenbe; ofteft: byFje fe(g), 
9cbm. 9iom«b. ©bm. „^'e 'tje bQ!jann te 
aa ta ut i 'fa SScera", 9ibm. „2)u !ann 
prøb' aa btjlje be te bil" „@ bb!te me 
tRje t e ao gjere be", 9lom«b. (aRolbc, SSeøQ, 
@ib), 3ilbm. „3)u !ann berre bQ!je be cin 
®ong tel" ©bm. (©jørungfj.). 2) prale, 
braute. „2)t)!io oo Itrøijto". W^l 3f-(?) 
. 91. dykr Sorm. ©e A. 124 b^Qo— D^trfng ftjifja v.a. a, (n. te) jn^glE. ©arb.; Sol.: 
fcrg-jtt. St Wa. 

r>^t(m n. lilftufltBfteb; lilSotb. «®Br. 
(æaoaaQ, Som), „©win jot SJfl^Ije (itt 
bsr. æctr tiat'n (Elt aaattX^qlje''. Dglaa: 
3{rfje; Som. 

iMVoc proD. po8B. Sb«)". A. baalfoot, 
9ibm-; bvFhin og 'on, @Æt. (9(atbal, 39qa- 
(onb); btffon og bilTo, ©UK-; baor, DrI. 
©ul.; fcoocn m., fcMc f., &oon n, ©elbu 
(A. ®aliB: boocoant m„b«eiraf.); baann. 
Sftetb. (aqiban. 3 9IlS6r.i brffun m., 
buffooe f., brffoort n,; SJoito: brffct, 
m.f.o.; giertot; fceCTrt. ©t be. 

t>fla f- liben gprbqbning i Sanbftabet, om- 
trent = ©Bl, Dolp. gaO. (®oI): X)vfle. 
— b^Iutt adj. om Sonbftab forn ei fulbt 
of ©Ijlor. .»qqle" er maajfe §at(infl|t 
(Ool) for ,æita" f. fomJt^^K" for.ftira', 
„bro^e" fot „breibo". 

„byHa v. a." A. bølfa, bal, bølbc, balt. ®br. 
Ofl m. f[. 

„fcwln f. Sonchus." A. Xienle.Zel.; fcrUe, 
»alb. Sotn (SJorboI), SaK.; fciKe, Æotn, 
goflD; BpUejrcaB n. feaD. 

CvIIa f. liben Sqtbe. So!«. „Dqbla'. „©øq- 
0^b(a''.Se3)Qna,J)uaa(S)(ia— SJufl— SJOK). 

©rlla f. cnjlagl Oft af Jammenfogt 3Rair, 
ooiKen tmigeS (om atgllulJBgatiE ofl meb> 
bringe- i et @paitb of famme Slaen, VfUt^ 

tan. ($oI, 9Ial, @dO. „'Sitfia" et maafle eg. 
panbet. 6e Sull m. ~ t>vBrmat m. = 
SJ^lIa (Dftfin). 

,bylpa T. n. (air) ^a^ipe". A. 8)buHenebog 
OD meb ilrotftDDiien, nitle; ilåt om ^ttgle 
f. <Sl8. Sttinbqlp. So|e. ,Mvøo tom bql- 
fianbe". €e bulpa. 

Stamma f. = 3)imma. 91a. !Rbg. Slbm. 

b^tnma v.a, forbunlle — bimmo- 91bg-3le(i 
»alb.: »bflmme |e te". Bue ooer. 

tifiiW) m. ofln. =Iiun (flutorilet) ©aib. 
(Uloir Dbbo, Soamm). „Sata3)qn mre 
banSain". „Xa fqle 'Ije nofen Sqn mæ 
bo fo ^an leie". Sel forn me Ocb [om 
„%i)n m., Ston", A. ~ St „S^^nno" og 
„l)qnne" et mebbelt fia Sogn og ©fj. meb 
en lignenbe Set. ,— SeH, 3Kann(fop", men 
bet beror maaffe paa en Sammenglibning 
af „33i)n" meb „SDlottia". 

tyyna f. Unberlag. ?tbm. „Sqqnaa >ann 
SoQ'o (Batnfijulo)". „©rni(D)bflgn". 

,brntt (1)1)) v. a.-A. „©Mnc nee (ifipB) ^BUf, 
hljHe Soet (ammen i Saben. 91(j. (^onn- 
bal), ©bm. (^otei). 

»pnb f. ftraft = æi)flb; Stegt, gnnb, 

autoritet = Son. @ lit, Stette), 

©fi. (afteooll), 91(j. (?i „$)at a tje 

iiofi SiQnb i bettaøle" i). „Sat ce 

tie noIeSpnb mn 'non i ^f-Iiant, 

æqtt, (Sqn), maade pi >e af SQgb. 

£>f>ncfut|Ioc, „Sene-" m. pl. fe Sun. 

bimcn(t)t)) adj. = bnnmqlb, om^otbemon 
(om et laft og let og blottet fot Slihetal, fom SDtofejotb. S^I-Sorb. — toj^nemolbf. 
= Sunjotb. ©arb. 

,i>pig\a f. 1) æ^nge". A. fion. ,B) ffllea- 
bflnge-. A. ©St.3nn^. .3) S^nb, Sump". 
A. fflomSb. SeRetaalen. ^etlil : bmolcnbe 
adv.: „b. blaut. Oa at", b^nfltoab; SRSlbr. : 
'onbe; 91omeb.: „b^njenef"; @bt. og fl-: 
.bflngeneS". 3 3nnfi. (Sljet. og fl.) : ,bi)nna 
0." og „bflunanea »".(felofBlgeiiameb job- 
bolbigt 91) ; „bDnnane b." »n(t: 

„STTning'. A. »fi. og ©fj.: „JDiningø itte 
Siffio". 

»TOltt f. = S^nja. Sel. (SMolanb). 

bpn^en a4j. = bunljen I) og 2). 3Ko. 

fcpi« f (Doet, fDlblg Soinbe, $atb. 3f. Sun«. 

bynta v, a. og n. (ar) 1) ajore flientagne jmaa 
©tob opab ellet ((jelBen)tiI®iben=butto, 
bunta. Efi^f. ©^L^atb. Sel. (Sinje). „Sflnto 
Babne" etlet »b^nta rna Bobne", ftebe el. 
BQnge Somet op og neb paaffnart; Satb. 
„^anbontatee meg mæftabogjen'; Sinje 
(tDiBlfamt.lalfalb (felbent). 2) béoage Sr op- 
pen ftøboiS Dt> og nebi fftrltg: gaa meb 
fmaa ©teb, «Jp, »it.&iirS; gao tunfttet. 
®^1. ^orb. 9h)f. „$o gjeti aa Ijufta aa 
bqnta". 3SI'dviita beoægeftroppenop og 
neb, fibbenbe eller lingenbe. S)0(ere lunff- 
let peen og fotbe^olben, tilfhibjc fin Dp- 
træben omtrent —benta. 6^1. ^arb. (ijel- 
ben); oofao bpnta fen eller bpnta fen ril, 
tilftubfe (in Dptræben, (unfife. 3 B2:el. 
brugefiOtbet, bente, temmelig bQppigt om 
at Q(nøbe |ig og berfot at ftem^obe, frem- 
pteBfe, gan(te enfelle (maa Babenbareljer 
of fit gonb; tale etler fore fifl meb (orbe- 
kolben asægtta^eb. .^a giongge bøntat 
Dflji tala i*, »finn (ot o b»nto be oo 
(ut au) feg, taam (o bentanbe mte be'. 
B^o giængge bsntar feg o oi oera gille, 
(maabentar o ftefler paa feg geile 
Xagjn". .Sen t>amtttuUa, 1)b (at o 
bønta oiDe 'Qi foara, taam ms eitt 
Dot baa, eitt Dor boa". — Cjmt n. 
1) „bnntenbe" «bfærb og Sole. 2) bet 
„frmb^ntebe". fiatb. ©^1, Eet. — Cynt 
m. ogSDimta f- en [elDgob, magelig, tunft- 
tet, oigtig og ftrlig teetfon. Sel. .Sent'. 
— bpnttleg adj. \im en Sbnt. Sel. — 
byntmadj. l)(omfarermebatbqnta, meb 
Spni, meb iyyntitiB f- ^oi^b. @^1. Slqf. Sel. 
ti)tilftubfet; pqntet Ofl ttbt oet firtig. So(i, 
9ifj. — @e benta; jfT bunlo, butto, bqrta 
OJD.; 3BI.dynta v., dyntr og dynt©tob-, 
®.9l.qg3Sl.dvtitr, dyttr, dynta, dyntill 
©tob, Sunt, arisrte og bl.; ©.©».dynter 
nag, ftofning (!Kie() ; ©enberjqbft .bqnte", 

bvntl'øob adj. tel ftebt, prippen. Setg. 

6rntc-go(b) b. (. giotbl. r7ntlB0{b) Korbl. 

(O(oten). aHaofte til bflnto. „gqiitlflO", 

„fpnllgo", Korbl. b. (. 
S)FptI. B-phtl, Tdyultmyc (e Septl. 
„©jvrng m. = Siuping". A. »uft. a»o. ^^t—t»i\ia gamets X)t)bbe cHnSrcbbc; ituatt oafaa 
om fiantncbtt langS <9antctS (rnbcfibei, 
bPiltet fattnnepcbi ogfoii ^bbre IDmta- 
fnert □. ($elg) os pmtaKaa(fi) m. 
(Slamb.) fielg- 9Ianib. SéobTebbe ^cbber 

,©)w {fl') f. »Bl". A. »pin. Sæt, SRfl.; 
^n, SRa. (»itllanb); SMcn, £t»tn, 9te- (énnnbal).— „XetWrac'HIDeTS: 9o\e. 
Staf. — jWa', toara- i Snniinentætn. ff 
tin«» Jhir-. - toOToIwBt (^iliDe) f. = 
»urvenn. §aD. »br. — iwaljOBS •»■ St<<6' 
«infl for ©ør ^Bga«' i SæBflen; Stftfolb; 
Sero2: ©Bt^Bugg. — ■C»caiac(c)t m, 
a) XoO. buortil bm inber^ $lanle i tn 
Xei tiljfitDlet fig diiik og xitbt, og bUDrDin 
Sørni {vtngrr. &fi.{mtia), 9ffl.(®uttb), 
Sfj. Orbd toitts forfumbmbe meb Xine«i- 
®t 3"»ne (3««). wrinbjarM, ^uTbjorrt. b) E»øcefanT ben JHam)ie omt og nebe, 
fioori en fiffl Zap brder (ig. Sfj. (Dlben, 
Snntril). @.9I.hjuri. m. De^mtajel, ^(. • hjar» f. b.f. c)=Smi>iDK. S6I.æ5I.©fi. 

— bfnreFubbi oq S>ptntfubbi m. enXrce- 

RDbtfJom anbnngtd inbtnfot Stebløbn 

tilSnRelfe: eæt. — tvcaeaat f. feStaal. 

afi.— Caredbinn (ii) f- S)e«n« ffljimge. 

8W(. — »erffejB m. = Sreffolb. 06t. 

{Saagoa). — cørflettogg? n. = Euf 

^ogg. aKa. 
b]n- og bytf fe boegen, £q. 
An» (OU) T. &^ebige. IDbr. (SeBja). 
.byra fiff («■) v." Å. 6^1. Sl. SNbg, bnbaam m. og DjtcIu^ (QI)) f. = SqioS. 

IRVTDS. 

JDvcmsfaC^q) f. @))or eftec flere 9ten. fiaK. 

ftm»ff(e(i>a (^5) f. = Jifltttjd». Seflfolb, 
»nfl. — »iTwfflebffa f. b. f. Sel. (Mou- 
lonb og fl.) ; Byjjreffjdrofle. 

,l>rw)a r. I) Sob, fflenb". A. Ogfaa gart 
forn titbele«. ^elg. (Seffn). ,$an frR (e){ 
X)5Eia ntigjbnaa Efiia". „S) Spor efter 
eiiei'. A. fiefg. 4)310»; SRcengbe; SltoSfe 
= Ziorg. Xel. (9kd, eeUjor. iføiteeib). 

bytma v. a. og n. (bijrgjer, bflrgbe) fætfe en 
^lEeflang ub fom .Soig", fe b. &xt. .bqrje 
ål Stoangg". S^t. dyrgja = borgo. 

brtfa 1) v. a. ajøre bQicre, briue ofl Sprifen. 
Ztl. og J. (S. S. dyrka. 2) v. n. blioe 
bflrere- ©at. «SaffH b^ijrlar". 8) bytta 
fea, pleie fig, jjere f<g bet befoentt. Si. 
(wifin). — t«rReT.n.bIitiebqiere. Wnoi. 
Se A. 

bycfnoft (1)5) v. n. blise barere. S«t. -- bfcna 
fe bima. 

b]n-«s (UD, do) adj. = bqrolnt. ^elg. 

byrpa v. a. (or) gjøre foft, befspe, betnggM; 
t|« ueb oi belngoe meb Stene eKer ftitle 125 

tnb imellein Stene. ©«t. So-rlig: .bDrBe 
ni'e ai gifteftoangg", fatle en gifteKong faft 
tneQem Stene ^ bqrgja. SSel ogfaa om 
Qt belægge et Xog meb Stene. Se tqroa. 
— bjyroafl v. n. = bljroaft o: gjere fig 
bjero. Sutt. — Segge ^ner bel hl bjem 
Ofl ffi. 91. dirfa ojBre btiflig. 
■Dproe n. Stene, ^eip Sten^ob, HI at „bljrbo" 

tneb; = Riffefoat. ©«t. 
fcwnft f. ©tette; Betrpggelfe; SBeHpftelfe. 
»in forefunbet forn XJtmfl og 3peffle 
f Sæt., og fom fcmft i lei. (»inje). 
„S'æ Iji nofo ^qif^ ms 'on'', „to ba 
HiÆ bei te a:eS)l]t)ifl fo %lonnee". ^ører 
Bel ligefotn be forega, og bimo (bijma) tam- 
men meb ©. ». dirfa, djarfr. 
Cra W) f. (og n.) ©t»o = SJnmta. ©§I. 

£il b^fja. 
t>y9(.tt') f. SI. IDvnatt), EflBfe, liben fam- 
menfaftet Sten^ob, ntinbre enb Stoqe. gitb. 
Jial. @. æ. dys, 
t>veV f. ,t>M" tung. borfl Soinbe. Ort. 
gofn- „Sat-Def. „S^-lieS". Siaaffe famme 
Crb fom foreg. ,9isqe'' bnigeS albelei 
fammelebetf. 
Cv«(q') n. toifet og uttenelig Soinbe, fom 
farer meb ^alDfjantebelarmenbeSøier; om- 
trent = DuBma, Slufta. lei. (»inje, SKoI.). 
byfa (1)5) T. n. (ar: og er. te) flåa itort faa; 
Dme floTmobig. geneieS, „ranft'; bme 
briftig og foretaqfoni. SBfj- (©onnbal). Staa- 
Be famme Drbiom ,b5fo, tumle", A., et 
fnareft bannet af Spfe f. fe 3)qfta. „^on 
bqufa mce bon ^eoe nole'. 
b^afam a4j. tilbsiel^ tilatbqfa; ^ormobig, 

genet!" *' Sfj. 
„bjfia ' [fte)br5Sfefint".A.SBI.; 

9tfj.: , bupe*. Somme Steber 

paa 2 og «.): .b^Bfe. boflfe", 

meb 5J „b^fB, bofB, og b»t«'r". 

3Drfja-( r og ftatelig, fraftia og 

fqlbfg :b. Sogn, W- ^tj-jfe f. 

omtrei.. _ , _.„. Sfj. ©bm. „®t fagna 
SJB^fe", Dgfaa; „©i ©flpfe teSKerr.^r, 
Soeite". 2) en ftorfinbet .rauft" Soinbe. 
Kfj. ©bm. 3f. b5[Q v. — S)i)fia f. : b^fjo v. 
= ærgfio f.: brbfja v, 
»jf ja f. 2. en ftor affarbet$Iet ubenHarjje 
©nrnbfer, en ©(jolb meb (mattere) Hfftqg- 
ning af SBunbfaroen. Xel. (SbttBelb). Sibet 
bnigt. — &tf jeitt (i') m. garoe ^borløunb- 
farben belBier meb3)qfjor. fRI^l. Steget 
bni^t.— bjf jf lita (i') adj. meb SJBfjelit. Xel. 
„Siønn'n æbqljelita".— bpfje-blatt, -øraa 
a4j- — brfjutt adj. = bqijelita. Smaal. 
Xe!. SSflgber, 91i)f. SKaaffe bqfjutt : bqfja 
(bri)Bfe) = 5?fjutt : 55fja (br^Bfe). »graa- 
bqfjutt". 
brfj« (S) eOer (og) bgfa ? v. a. og n. gur- 
mer: bufe, 9Gnefen3b»»(DflbeTe?),befte, 
bøft. S9et.: lafte uoibentligt i^ob, flmge 
fammen, oielte jammen — boqfa; bi)nge; 
røre, fole; — bofo, og tilbelBtielMenbemeb 126 b^fta— S)æta htt inben famme @an. £)fterb. og dløroiS 
rbøfe); DrI. afofn,^!!ibm. og ?)9lamb. (bø«). 
„2)øfc oop))". „$ø«' e^oop (e;i (Baat", 
„^u bøfi' tnn ^ø^e taatt". „^an foor aa 
bøft' ntæ^ø^e", faftcbe bet f ammen og ub 
tgien, i ^Qgebeir. „^o ^a bøft bæ (be) 
te; bs e tebøft, el^oopbøft". „2)ød te 
Ute aRat aat me I'* „3)øfe Bort''. — Drbet 
(Orbene) fer ub f om fammen^ængenbe meb 
Dofa (o'- og 00). ^et er (bog) maafle eet 
meb b^fia, bufte, trob^ fra %fet.; men bet 
minber, trobiS fin IBøimng, ogfaa om @. 9^. 
dysja (or) oplofte en 3)Jj«fe (i^nge). Sf. 
eueriS bufta og bt)fta o: tumle, fafte; og 
bøt^fa, af boUfet bet t!fe (an toonre nogen 
blotUbtaleform, færlig itfe i bet)bre®gne. 

^yf)a{t) plur. mørfefifrot» etter @Io»portier 
meb \umptt IBunb og fhtmle IBanbpt^tter. 
Si. (^in). aRebbelt men ubefræftet. — 
?t>yfmyt f. b.f. @æt.?-3f.3)o«,3)ufe; 
3)Qlla 2. 

byfi^n adj. uKor i J^aroe etter S^d; bunlel 
matfar toet. ^o% ^arb. 21 rr2)^fjen IBit; 
btofje ^fagg, »eer". 

3Dynercgn n. = 3)uj!regn. 3)al. 

t>);ir m. Sunlenl^eb t Suften fom i et foagt 
opoarmet ^ærelfe. (3hx, (Som, SSaagaa;. 

byifa y. a. gjøre lunfen » lunfa. $au. 

t>røm n. meget fint ^e^n; Zaa^e fom f al- 
oer neb.— ^f»mcn aclj. omSJeiret: taage" 
regnfulbt. 6oan, ®of«. 3f. 3)ugm, 3)ii8m. 
— 6^me fe ouima. 

byefa y. (ar) rt)fte etter ftøbe meb et enlelt 
9l^ft etter »l^I = bidfa 2); ofteft meb ^i 
^00, faman, neb". Sanb, Sotn,^eom.9lom. 
^au. Salb. @maal. og p. @r oe( blot en 
Ubtaleform af bidfa. „Si^ flå Iffggé bet i 
»alfen faa be bQgfftr i bei" =^te«f'er, 
feff er'' (o : f^nf er fammen meb et ^luf 1 
„ftanfar" (o: ftønner), 6maal. — ^yis 
m. en enfelt 9i^ftelfe, et »lijft = 2)ip. 
Dgfaa t>ufø m. (Sogn; fe bisfa. 

^føfa f. 1) g^ngenbe @)runb: a^bber))øl 
og b(. @ojn. OOorgunb), $att. (@oI), ^alb. 
(Sang). @e 2)id{a. 

l)yiJ f. opiaget ©tøb. @]^r. „S)øft''. 

by^a V. (er, te) 1) tumle meb noget; robe 
oolbfomt; rt)|te fterft paa en £ing etter 
op i ben. Sogn, $arb. @^(. «^^fta i 
^øt^e". „2)9^a paa aRjøIfefQu, ^mbarn". 
2) faa til at ftjge, opiage @tøt); ^uft. @M. 
„S)øfta SWjøI utøbe". 8) by^a fe«, brtjfte 
ftø. te ftg forbringdfuibt; gjøre ug ftærft 
giælbenbe; omtrent = bufta 6. 911^1. @ogn, 
Sof8. „^0 gjeff aa gjåija (gjebja) aa 
bQfte f cg". 

Drfta f. et anfalb; = 9lib,nt)ebr3rib. ^arb. 

t>y9a f. = 3)ufta. 9l!)f. (A.) Zel mo). — 
byileleg adj. = bufteleg. $cl. wbg. — 
t>y^nQ m. ftøienbe og uoittigt luftig ^Per- 
fon; 9Jar;$aIofiante = 3)ufting. ttl^al 
^arb. 9lom. 

t>yn m. 1) ©tøb etter ?uf. 0. 91. dyttr ©tøb ((£Iea«b^). 2) gorrctning, IKffære. 
(3hx. (Sfron, 18aagaa). ;,(^n go iSb^tt, (aaf 
3)^tt''. ^an gjer* ein 3)Dtt mæ ^eftee 
fme". 3) ^aft = S)^gb, 3)aant. Øflerb. 
^3)'e ingen 2)^tt 'ti b^^ ^«)'e S)^ttn, 
bær ber l^ar pt bet fom oirfer. 

bytta (^•) V. n. (ar) 1) ftøbe. puffe; ifaa : giøe 
ojentagne @tøb etter $uf; fom f. (Sf^. en 
3g(e gjør, før ben fugaer. @maal. IBefl- 
folb, »uif . gotto, Xotn, »fom. Øfterb. Snn^. ; 
^ebm.. fe A.; éotør: „bitte", „b^^tte tei 
ein"; ftelbnere „bøtte", ogfaa „butte", fe b. 
©jelbnere om et enfelt fraftigere$itf; og- 
faa y. a. ^fian bøtta'n, faa'n rutta", ©maal. 
2) pudle; f^dle meb fmaa ^beiber = butto. 
jDéogn (Sabbif). @e bunta, b^nta, b e n t a. 
@. 9i. dytta mtaShti), dyttast (grifener) 
trænge ftg ino. 

t>ytta f. noget fom f^Iber en Mobning. 6æt. 
Dg t>ytti n.? %xl b^tta, tætte. 

bytta ftQ til (jjO y. (er, e) omSuft^imlen: 
bli ooertruffen. 91^1. (Sf ftng.). @e b^tta, A. 

t>yttinQ f. S)æmring. ©fj. ©Sogn. 

?t>yttinQin, %o^\e\ 5^(obrian; $udler. S^eb- 
belt fra 9iom. (@ørum). ©e b^tta 2). 

t>yv (^') n. 1) ©tøo fom jage« op »eb et 
©(ag. ^arb. (Uloif, Uttendoang). 2) ^uto* 
ritet; Sægt; g^nb = 3)un, 3)^n. ^orb. 
(Uttendoang), ©ogn. ©e A. 2)1)0 : bt)t>ja 
= 2)^n : bl^nja. 3) gebergpfen ? 9ttl. {(SU). 

t>yvti(Mia (pO f. = S)poføffja. 9lbl. 

„6^jay.n. bæoe; jSpnge". A. 9iba. {)©ogn: 
^poje unba", gtoe ougnenbe efter for et 
trpr „3) fmæife". A. møtoi. 4) gioe et 
tungt rungenbe ©lag etter ©tøb, ttibyv)t* 
flaø = 3)uPflog. stel. 

„t>y7>ja f."A. „(J^n3)pt>je®amp"; 9Ro(anb. 

i>^lin9 m. fe ^uoling. 

ba'd præp. = burt-i o : a) meb Kccufatio : 
ben i ; b) meb 2)atio : l^enne i. &hx. (Som), 
^(ioer Helbnere. „$an reifie b æl ©ætree 
igjaar; n forinn Épf'n bæl Sii'n". „^an 
ffria bæl @rdutfate", ftaf ©feen ^en i 
©er ub fomen©ammen)ætningaf i præp. 
meb et aem. adv. : begat. 3f . 5æ»i = ^it-i. 

„bala V. n. lufte". A. Xronb^. : bttl. — 
bavlt y. (ar) b. |. StonuJb. 3f- breela. 

bctla y. n. (ar?) fagte. 9^m. og Uppbal i 
©Sronbl^.: bctcfl; 9lbm. og gofn: 6eeL 
— t>c^la f. ©aal. ©fj. 9tbm. Dfte^ i 
glertal; 9lbm. „$an togg24)baf faa^ee* 
I a an oalt". „SDobafiSbeefaa". — b<^lutt 
adj. fulb af ©agi. 9lbm.: bttlaatt, 

„t>cHa f. »lenbe, ofo." A. 9lfi.; 9lbm. og 
Xronb]^. meft: l)ecl. „8) liben «æf". A. 
©tjør.: IDeet 4)9lenbeooer^ooebet; liben 
^a(ofp(inbriftgorbpbning.©oan,jpatt.2:otn. 
„m ^æla unbe ©fjdifebn ; et 3). i Sænbi 
pao^eftn", ©ogn.— batltbvaQa y. a. for- 
fpne en gjæl meb en inbl^øoCet Stenbe; 
b^Iebreøen («brijen) adj. omSræberf fom 
er faalebed forfpnet Peb ^jælp af bertil 
inbrettet^øoel: t>cflt}:^9vt[m.tUcxt>ctU^ j)æla— bølett 127 btaQ n.; JOaUtaf n. %a^ af t^fle Sfiæle 
eøer !(ø))ebe @tof!e nteb tnb^øolebe men* 
ber. ©aff. — N?lutt adl. fulb af 2)æler. ©oH. 

.t)<?lb f.« A. ©ogti, @ft. 3æb. 

bctkn adj. 1, om £anb)!ab: ujæbn, furet og 
balet, fulb af „3)ælber'' oa »2)ef!r''. (Sogn. 

b«Icn adj. 2, g^fcftg, l^øtft uf^ggelig. ?)(Soøn, 
Sfi.9^. i^Jcirtiegam æbælen te gaa forbi". 
„2)'æ f o txile te aaa aaleine^er". — 6<^?lt 
adj.n.b.f. 3^. ((Sib, ©loppen, a)abi!). 3f. 
bæleg, A. jDrbene tør toære eg. eet nteb 
«bæl" O: ^l)gaelia fortrolig, ^biRet tør l^aoe 
t)ffret brugt per faa længe ironifft (anfoariS' 
Iø^,ufolibanj!t), tt( bet ^ar faaet ben mob' 
fatte tiet. @aalebeiS er bet gaaet ftereDrb 
i 2)e(e af Seftlanbet. f. Qsté. „f^{en\ Sige- 
ban blanbt IRuiSfiffe SSønber. 

birlFa v. omtr. = baIfa, baalfa, — men efter 
lOcelfiiitQ t flæber ber mere beb. 1)<?UF 
m. 1) urenlig $erfon. 2) føblig og nær* 
gaaenbe, j^fleifen" ^erfon. bctlftn adj. 
tiftbrig; nær^aaenbe; føbtaben og Ilæbrig : 
om 24ile. 2v ((gifin, Sjotlanb). @e balle- 
leg, balfo. gor belfia, belfa? 

bcfVita adj. b^ggelig, fortrolig, l^jemlig. 91^1. 
OTingabal). Ifeof«, fiarb. (Ulbit). ^2)a æ 
fo bæole te l^ø^ra tijøblo". „^art æ fo 
bæble aa tijble". 0. ^. dælligr. 3f. bæl. 
b^lsleø b. f. $arb. (UØeni^o.). 

Mft, bcitlx>t fe bolfa, bolba. 

b^rløteøa^j. fraftøbenbe, ^øift ul^^ggelig ; fæl. 

ESogn^SRfj. „2)ætøle5tnrigt; bætøleftar". 
gfaa om ^nbflab. 3f. oælen 2. 

bcthttt fe Dæla f., bæla v. 

tema f. tignbt Doertræ! af^g eHer^amp 
(6ft)cr). ©Jl. (Sfitia). „(5i 2)æma paa 
9Ia{e, pao ^immeln''. 3f. ^aame, baam. 

,^me n. 1) Ubfeenbe^ A. »alb. 3) ©nit, 
@ftl paa ^rbetbe = "^aam, Sag, ^tivh. 
SSel. ^^an l^ebe flift eit ^oraii, fo ^an 
fær be f o fnaalt H". „5)'æ flift S)æmi mæ 
^a''. „@ott ^æmi paa Qlrbeie''. Og{aa 
m. „(Sin goe ^æme paa ©le'en". %ti. 

bcmtn adj. oberbragen meb ®æma. @^1. 

b«na, b^nna, Snn^. {e ber, berne. 

b«rle fe bæla; Ibatl, IDonrli fe 2)erle. 

nbcifa V. n." A SRa. ©1^1. gofn. „b. aab". 

btffefetbiø adj. nær beb at forfomme. 

bcm adj. n. = baatt fe b. 

b«bla V. a. (ar) 1) fe buola. 2) tiljf^nbe 
inblrængenbe; trygle næften truenbe. Stel. 
($eibbaf). a^ere ubbrebt i benne fdet er 
^tøble* fiebre 2el., ^^tøbbe" ©maal. 

it)øblon9 m. fe 2)ublung. 

i,lt>ø8cr(3)øgr)n.3)øgn*'. A. (fo: f. i SJSlgber, 
fom 00 i Sanbftab p. 178: nie døgrir, og 
i ©to. %iaU. 3f . 3oinl>«gr f. „S)øgerboelia'' 
ie 3)aabbelia. 2) Sermin ,5)ag o a)øgr". 
0' og iB^eC 8) %xh paa 2)agen ; SibiSpunft, 
Cieblif ; Jærlig meb fienfton til en ot«, na* 
tnrlig ellcT mi)ftiff, SStrfntng af ^agiStiben. 
Smaal. 5olIo,5:el.a»a. „éit gott 3)øgr", 
^Ibigt Biebltf; „oonbt S)øgr'', ul^ffe« ligt i^ieblif, ogfaa en l^el „Xtiå^O'^xa^eS' 
^aq". „9laar an ^øtoe 3)øøraa, faun 'an 
fpiiga ©tåen te 93afftetoee'^ (ginndlanb i 
SWa.); 4) Sune, ^umør. ®br. (Som), ®alb. 
(0©ltbre). ^^an øa i goe ^øgree''. „2)er 
oa åit ©faroeS)øgr paa 'o", ©om i ©o. 
^iatL ©ærlig: gobt Sune; 9Hngerife. 5) 
gobt ©øoeir. @^1. 3f • »ba bogaft mæ ©eere". 

„biattviU adj." A. 8) fortumlet; føgenbe 
planløft og forgjæoed; bedorienteret. &bx, 
3 ©ojn: „bæuroibl". Dgf aa: ubejlutfom, 
raabotlb. ©fj. „%a oere bdureoiUe æ ^ie* 
fpiHe". — byonviU A. ®ul. 3løro8. 

bøøøja V. n. (er, be) oære eQer blioe bunfel, 
uf lar. ©ogn($afi9lo,9lurlanb). „(Sgbøggie paa ©t)ni". „2)a bøgbe før Qlugo, bar oa 
flif a»oe". baagia^ v. b. j. ©ogn (feaf«lo). 
„(gg b. pao <59nt". 3f. bogg (bø^gg), 
bcgg, fe boff. 

t>ø§ca f. 2)ag«tib = S)øgcr 8). 9l^f. (©ul* 
bal). „© goe 2)øgra paa 3)agjn'' ; „eigalo 
2)øgra mæSimmre", en^ogiStib baXøm« 
nieret ilbe taaler grremførfelen. 

?3D<Førafofta f. et 2)øgn3 gafte. ©»erg. 

bømren adi. ^berlig borft. »alb. (©libre, 
Surbal, )5ang). %it IDøør n. borft $erfon. 
ISalb. 

bøW, btfWtfleg adl. øbe ofo. fe boff. 

„5>øl f. libena)ar. A SWa.; 3æb. l^bor bet 
er en længere renbeformig Rulning meben^S 
^3)øblb" (f)ælb) er en ftaalformig. — 
i>økbtaQ n. febt @nglanb, bt)origiennem 
®jøbningi$oæffen fra pufene fioer. ^el. 
92)ølabloom",meb fort ø og meba. $^el. 

i,t>øl m. 2)aleboer". A. Ogfaa t>ølt, Si. 
Øfterb. og fl. „^oinbøle". — t>økmavfa 
beftemt f., er fiøilanbet i 91» for «eftfolb, 
færlig 9^umeba! og ^aOingbal. „2)ølajænte, 
^ølamaal", meb fort ø og meb a, ®br. fl. 

^øl m. ^lobrian; taabelig, flobfet og fen 
$erfon. 9iom. ©anbdbær og fl. ^@n!£re' 
bøl". — t>øk m. b. f. Øfterb. — t>øla f. 
b. f. fiarb. dim ©^I- 9lbm. goøo. «@i 
(Slalnobøla, toiSfet oiiter ^inbe, ©^1. ^(S 
Xrumpebøle", gfoHo. — bølutt adj. toiJJet, 
l^alofiantet. gfoOo. ©e A. og bøla. 

»bøla V. n. (or)". A. Dgfaa: fare meb plan* 
løfe. «rbeiber; føle. m^l ©§1. ^follo, Slbm. 
„S^u gaar aa bølar aa bæ blir 'fje nole 
mæ 'na'';9li)f. »S)øla beg no infie bort". 
2) nøle; fpilbeXib; tøoe. $att.(9ie8,®ol; 
meb alm. S). — bølofl v. Impers. om 
Siben, fom føle^ bort. $all. „^æ bølaft 
førr me fomo te mæ bi". 

t>øla f. 2. ffaalformig gforbbbning i Sanb» 
ftabet, bibere og grunbere eno$ola = ®ælb 
(©^1. ©ogn). ©ogn. 

JOølb f. = Éælb''. A. 3æb. S)al. Si. 

bøUn adl. 1) om Sanbffab: bannenbe en 
^2)øl, SDøla, etter a)ølb" ; foagt forbpbet og 
fiblænbet. ^(3bt. lR©maal. og fl. „®ar'n 
(©al'n) ligg'r bølint te(l)" ; 8løbcnei8. 2) no- 
get afftængt fraS^d ogSuft. ©maal. ogfl. 128 bølen— bø^tiQ „^e ^ommerfe liøger bøltnt, bær er albrt 
(Bol". aRaafPe belDiiS til btjlja. bulen ; fe b. 
3)omSuft: Ijelberagttg bcflumret. S^lrør. 
@maa!. „^ænn ^aa bølint be (ultor ^ærl" 
<SmoaI — baltn adj. = bølen 1). Xotn. 

bdflfint, ^ølsmaatt fe ^nU 

5ølt adj. n. og adv. = bøtcnt 1). Sfll^f. 
„(3av'n ligger bølt; ba æ f o bølt bar''. 
@e bø^It. 

bølifa(t v. = bølo. ©ogn. — t>ølf¥a f. 
XoiJfe, Slobrion = 2)øla. ©ogn. 3f.®.9l. 
dølflkr tOiSfet. 

bøma v. n. grunbe» betænfe fig. 3lhm. gf^fn, 
9lambat: ,,bømm', bømme, bømf, bømt". 
„^an bøntt paa om ^an fluUe gaa bit", 
^el bøma A. @.9l.dæma ræfonnere. 3f. 
bømto. — bømf(a) v. n. (ar) b. f. ^hm. 
(2:ingpoC ^alfe). 3f. bog bumfo. 

t>ømaS)om,Somntebog? ^n i: ^te2)ømo^ 
tu eotg ^ib. $^gber (^jeøanb, 2ant>tial 
Øt^flebø, grjotfanb). „^er (ann me bli fitan 
(fibban) te a)øma r Dgfaa te 3Døme (©jei* 
lonb), „te S)om3 t>øma", og „te 3)om8", 
^fraa S^oor aa te 3)om3". 3f. „^t)0X' 
bøme", A. @e 3)ømc. 

^flrme n. SSibne^b^rb om Silt)æreTfe (gfaf turn, 
a)atum); Slntljbning. Xcl.røgber. ^un i: 
-3ffie anten 3)ogg (^)cn 3)øme'', iRe mtnb» 
fte 6por. Dgfaa iDøma, 9Ra. (®rinbeim, 
^jett.)- Og „3)ømma" (S)5mma? o: 3)imma) 
SB^lgber. é.Sfl. dæmi. ©e 2)om, 3)øme A. ; 
ubømefeg (^bilfet finbeiS fammefteb^). ^xa 
@æt. er mcbbelt: ^,0« ø^e S)ømo'' o:ete« 
empeEøft. 

SDømtttø f. gformobmng = 2)ømting. @<et. 

„bømta v. n. (ar)". A. 3) angioe efter et 
©fjøn; fijønne. ^mtiitQ f. 6fjønnen. 
Slicbre %tl 

)Døpl, bøplt, t>øhtl fe ^epel. 

bøta v. =bura. SSoIb.— i)«?' fe5)ur, 2)^r. 

bøtla Yu ^(^Ut f. fe berta. 

^øfTe) v. fe bQfja. t>øs f. fe S)^«. 

IDøffø oa IDafø D. fe ^ofiS 2. 

t>«ttt)Ol m. — 2)ett0ol. ©tjør. 

6øt>a v. roffed; lufte; fe botia, buba. 

t>avltl)ol, ^ovlinQ fe ^ubl*. 

S:>ørre m. en SJlanb fra ^ot)re@ogn. ®6r. 
(SSaagaa). — lOøvtitiQ og ^Dornttø m. 
b. f. (Sc mere ubbrebt. 

„bøip v. bø". A. aReb^øiningen: b^, boo, 
boo, i 6tjør. ($egre. SJlaaraaf); particip: 
6ooiii,©tjør.3nbr. bøyt,bøyK, boo, baatt 
i 9^®6r. 

„bøyba v. a. (er, be) bøbe, ftjcelc". A. (Seer« 
Hg om3^branben forn bræber (Sro^roben. 
2:eI.(Saarbal85inie). „©Dobb'n ^etjebøDlt 
@rafi". 3f. ©oaIIbøtj(b)a, @ooabø^(b)fIa. 
Dm a3(øbgtøring af &atn {%el A.) i @æt. 
9Jla.3)a(.^^f.; iS2:ronbfi.(„bø^"; Smperf. 
Hlbel« „bdgb"). Orbet fSacr fig i Sel. og 
Sæt. beficmt fra „bø^oe". 2) faa a3ugt 
meb, magte; funne taale = flaara. @^I. 
^m 3f- ®- ^' dey<ia sik bræbe ^øbct. $er er bog maaffe$aat)iihiing af fremmebt 
ftøie, bauen). 3) l^aloftcge. ©feronbl^. „bø^ 
kal «Potet". 

JOøy(b)a i. Ubblobning. »l^f. <,»eggja i 3)." 

bifvbb adj. bøbet. „ØraiSOobbn æ Døt)bb ao 
©tjobbn", %tl fielben. Se f»)olIbøi)bb. 

„3Døy(b)fI n. bøb^rop". A. OJbr. Drf . 9ibm. 
og Sfofn : ^3)01)^1" og „3)6^1". 2) fløt) og 
borff $erfon. 

Dafy(b)n f. 1) = S)øj)t)fla A. 3)al. (©ofnbal, 
>æffeftab):^3)09t(". 2) gjlagte«Iø«^eb of 
bb^eb, 8(øo^eb eller 9Rat^eb. 8tiør. @fut. 
Øfterb. ®br. „^an e i 3)5W'n", magter 
intet, er uben @pænbfraft (er ubbløbet). 
„®ang' i 3)5^rn" etter „i 3)6]^Iom" gaa 
om!ring fløo, fom i @øone (Øfterb. 
9flørod). 

t>ajyib)i[a f. 1) = 2)ø^bfl, 3)ø^DfIa. 2) bøb 
^op = 3)øl)bfl n. 3:ronb^. omtrent : SDø^^lt 
(gofn) 0)8 5>øl)l (og 6), ^©jølbø^r". „^øt^V 
fjet", ^øb af felDbøbt 3)nr. 3)fløt>, (ab og 

, mat ^crfon. Øfterb. og »lom8b. ; „^d^U" 
(og 5). „©iølbø^Ie", b. f. 9lom«b. 9lbm. 
— lD«f bflcftrøter n. «abfet. ^. (@trJjn, 
omtr. ^2)o]^Iticfrøtør"),©a:ronb]^. ogØflerb. 
omtr. „2)5MfrtjtDr". Dg ,2)d^If5r!i'" f. 
flø») og borff ^inbe, ©ironblj. »»øl)It- 
lalt>", uføbt eOer aborteret taTo. 3:ronb^. 

bøvWiia v. a. 1) unbertrtiRe, afbcem^e of». 
== bøijba. ^æh. 3)a(. m anbct Dtb, men 
meb en beflægtet IBet er b(ifytV, $e(g., fe 
3)øQtel m. 2) bløbgiøre ofo. = bøt)t)a 2). 
^ceb. 2)al. »bøQtla (STabn". 3) frembringe 
©iæringoeb at lafte fugtige organi|!e2:ing 
i $ob. a)la. „3)øt9|la $øt)e i ^op. faa bæ 
ba i aiSurpa". (feette fibftefunbe^ængc 
fammen meb bøijfa A.). 4)boDnefig; føle. 
feonb:^. : 6fif It; ironol^. og Dfterb.: b6\^lc. 

— t>imUhyttt f. ©øtte til at ubbløbe i. 
9Jla. (Dorebø). ■— l)^tlettcdut m. ttarmt 
(SJrøbomflag. 2)al. 3æb. — I>øyjlet)e(b)c n. 
t)armt og fugtigt SBeir. 3:el.(l6tnie; ifto.i 
«'»eir"). 

6øy(6)flen og „b^{b)sliQ" sdy 1) fugtigoarm 
øa gjsrenbe; om ^ø, $alm og bl. Si. 
(fehn). 2) lummervarm; beflumret om 
6uft: 6øl)Ic, ®br. og fl. — 6«ryøg fe bofl. 

IDørlb f. = JDælb, 3)ø(b. 8^1. !Rog. Dgfaa : 
„3)æilb, 2)^Ib og 3)ølb" ; ^arb. 3æb. 3)al. — 
børlbutt adj. fulb af3)ø9lber. @]^(. 9{og.; 
Hlbelg: „btjlbetc". — bøylt adj. = bølt. 
9log. — bi9vlt adj. n. b. f. „tjaatt aa bø^Ie" ; 
m. 3æb. 

t>øyn f. Galeopsis, fe 3)aae. 

børna v. n. (er, te) tale meb booen ^an* 
ligl^eb; fige i al ^agelig^eb fmaa Ijolige 
tiU)eiebe ubel^oaelig^eber. Wla. (SCaferatt), 
(Bæth. „^an fat o bøt^nte ber fo lupte* 
legt" (ftinlenbe, mobbtjbeligt). 3f. @. 91. 
deyna, ftinle. — txtfyn n. bet at bø^na; 
loloe rolige ^aaniSorb; ogfaa t>øynttaln. 

— txiffn m. og t>øyna f. $erfon fom 
bøener. — bi^ntltQ adj. fKttet fom, el. bøljtta— effetter 129 bøMIiø fd?, eit fw^na. — bøyntn acy. 
tilMielia iU ai høt^na, tU S)cfntnø f. 

højmeii MQ. om Stt^ : fngtfg'l^eb, brioi^tt^ 
trarm. 9«. 2)al. ir^æ fo bøtene o barmt". 
— bøfnctHtrm ofl^JbøynUtt a4j. b.f. 5)al. 
(Sirab, Ogna). IDøyitn>e6r n. fngtiat og 
bebt 8dr. Sceb. Skil. 3f . deynm, men »et 
nnd fmittet df boi)ba, 3)o9bfI ofb. 

Wfø f: nxer loabfet ftoinbe. tttil @b(. — 
%f« KØ ▼•(er,tc) føre |ig fomeniøj)«, 
gaa fmttiMl)ngenbe i Qkittg og ftføb, gaa 
>btefottb?. atrf. ®$I. 3P 5)^ f. og be 

tbøvfa y. a. Ol^^obe''. A. $e(e Siogalanb. 

S) »bø^fe nee", itl^Re neb oeb at tumle fig 

i 2:ingéit 91a. ^bøtife nee ettnaa, @aaba, 

Ifnga*. 8) y. n. bøfe; {!!e bioe brænbe. 

JBeen ligger aa bødler". lB9{eb. 

bø^ y. ttøfe = Deifa. 

tSt »eifn. 

ren ady. l)fngtigogtttng; om^ø^fialm, 

ofo. s beifen. 8tog. 9leb. 2) om Snft : 

tag og nren« loalm, inbefhtngt. Sfftb. 

!Daf 9leb. 

tøvft m. htngt @Tag. Sftt. Zel. ^elfebø^. 

bøfpa y. s. og n. (ar) 1) gioe tunge 6Iag, 

im^gle. Xtl (m. Sinie), @ftt. SiCdilin). 

Ad høtMa ft Ongfen''. «^n bøt^ffan" 

eier ,,bøm*an ao*. „3)ø))|te ette éht* reoje 

a i Drb; Sott^f^bøf^ fe§ = berja 

lolar« Vta. fi) fare rafft og ubomt 

. em ; gjøre et Vrbeioe fterbig i ^aft ; tnmie 

meb noget. Si. ((Sifin). „bøi)|ta o m9la, 
b. o ffaa' (meie); »bøl^fla mæ^øt^e; høt^fta 
bæ t ^o|)a^ fafte uorbentlfgt fammen; 
ffbø^fia npp mange Seiba'^, bage op i en 
Sfart. Dgfaa: ftaa flort paa, „lebe ^øit 
leoe flot^ ^a, («MeOanb). «2)ei bøi^fut 
fffit i bæ Sagie'^, Set gir ftorartet men 
libt foroirret, m. ^mt Nø#att(6)e ftort 
Sag". SRa. — D^ n. ICrDeibe fom man 
^ar »reoet fra flg*'. Si. — Ibøyft m. et 
tungt 6(ag. Vgber. 

lDøv(la f. og lOøy^ m. Iraftig og brtftig 
(ferm) men noget oe( raff og (enj^ndM 
$erfcn. 9ta. ectt %el Æi ^ø^fte (®e- 
netio) o bruftelig ftaana"« 9)^a. ,,9en S)oi)fte 
J^ar'e'', ®«t. — bøvMta a(y. ©æt. 8Ra. 

S)ør'tel m. en $(øg ener Itben ^le (e(. fir« 
fibig 9i)ramibe) = Varette. $e(g. IBener' 
oalen. «@ætt' ein ^øi)tel i ein" = «flaa 
ein ^olt i ein'' = ffrona. gf^emmeb? — 
bøytla y. a. ftaa en „5Dø1)te(* i noget (<Sn); 
befæfte, fttaibrben; tngte==aaretra. ^elg. 

„bøyva y. a. 1) ftooe. amumbe. 3) bløbgjøre 
ofo." A. Bffl. 6æt. 9rf|. éaalebel «bøi^oe 
jDrmn", gjøre Slangen uftabelio, @æt. bøfva 
ein(at>) o: a)=:numfa. Sæo.Sæt. ^eraf m>bøyvb adj. b) gjøre mt)ø. prygle. ^^. 

n, 

@æt. oa f{. „^an fell aen3)aat)t)'' = bai 
baattob\in at>**, @æt. 
IDøpila f. fløo og borfl ^rfon » 3)øt)bjla. 
6bm. og 9lfi. : ^^b^ofle, ^aa^bfle, ^aiofie". ®ft- Wj. ogp. 'H^ f ær baioe beg lite", 
»n- (Sttttbil ©tr^n, ^onnbal). — t>øip> 
. mffhtmpning; f)bmt)ge(fe, $r^g( ofb. <£. Slnnlb. — e f. og n. fe ein. 
mr. ©tjør. Æer, Wta. ffttm. 9for « O: bet. 
<(ee) n. 

!fr. 
Obenfrit f. hen anbeh Xaa; i Kmmefht^ 

Soget %él. og AL Cgfaa ^9lebbenfrn". 
i; i,9lagclfru^,Sa(b.; „9laggefm,^abel. 

ebelea adj. ægte, er!^ = abeTeg. fe b. ©b(. 
W' »(nt æbeIe©)Hir^(Cme)feA. ^éit 
eebele Sei(b)fn'', noget tilgabnd fortræ* 
befigtr^onS.aRo); bog ogfaa ^eit ibele (i') 
2it!ta^9{^(.^rb.: fe ibefeø, eoeleg. „$toat 
e eb el eg ^ag^ mi^f. ©tjør.; „maangge 
ebele <l(aangge(t)'# ©^1-; r»utang* æbele 
«oang**, 9lbm. 3un^- — 3 ^a^- fi^teø 
nføttt eebelfe manjg''. 

fble n. 1) ©(ægt; Vrt; iRaje; ©(ægtdmærler. 
aaformen wit, £i. 9inf . ©M. M ¥ ^(e^ 
jeg ^ar 8{ofen, ibVmt, i iBebolb. ^^a 
ba itt!ie«E(e atte* =é(be, ©|I. „(Sit gott 
t^Ce*, en gob 9lafe,8i. ,r3)'æ5ar'n baabe 
i iitt oa Wfe*, bet er Saberen øp ab 
S^me; «eg fjenne beg i Vm aa VE(e^ jeg 

- «Mi Øtofl: fUtft OiM9Q. Sienber alle bine ©lægtiS'gforubfætninger; 
i4f. ©bl. ®. 92. edU; at ætt ok edli; 
3). i)iaa. (Sile o : ©lægt 9iafe. 2) ^ngel 
ifær af fmaa ^tjr. St. (»anfe, ftbin), »t^f. 

. irSflogaa ($obbaa) l^e lagt me", 21 „©jø'n 
æ fuM a(o) «gie'', 9l^f. Dgfaa af ftøm 
^^r, f. (5tø. af Saar; ©^1. 9bf. Orbet 
fmteiS ^er at \at>t traabt i ©tebet for 
^r^lbe'', l^boraf bet if!e (an bære en Ubtale« 
form; i ©Bl. maatte „Clbe" bebbe^røbe" 
eder „(glbe"; i fiifter Mt" (fom »elbe 
„»elle\ftielba^ftietta"); i m^. Miht"? 
oq ^tC^de". frøerebe i (». 9^. forblanbed 
edli Og eldi; og maaffe brnged ogfaa „(Btht'* 
nogenj^ebiS (©9I.?) for (Sble. 

eflay.n. (ar) oberl^ænge meb IBegjær; bære 
nærgaaenbe; bribe; =>mafa, omlBøm fom 
,,mara, bræfa". ^aU. (&ot, mebbelt). „titfen 
Ma mæ ^^r'n". „d maa æfle f o mæ 
mtto for aa faa biflo te gjera bæ", ,,^'æ 
alH flif VtflittQ mæ bifIo\ 

fl!ffcttcr, iet>(1tar fe Vofetor. 130 (Sfta-ei „Kfta" A. „i nftas" ifloarafte«. 9W)m. 
(£)!fnbal). 

„eg pron. jeg". A. Ubtale«: d? (e',08æf?) 
%fl. (gølftr), »«Igbcr (tilbcW i be øDre 
SB^gbcr); ctt^(e') manae ©tcber i SRbg. 09 
Jei. (08 »«øber og ^al.?); «e« eller næ- 
flen kQ i @æt.; <fQ, »«aber ffier unber* 
ttben åQ, naax ubetonet) mogdonbog fl.; 
ei @uI.(grlQo); ejtt 39lomb.; e ignberfte 
€ogn ($lurlanb, IBorgunb, forn i ^aU. og 
»olb.), Sfiorb^ft-Xel. (Xinn, Oranbd^crab, 
forn i ShtmJ. ®ul.; i, @br. (fieøja), 8iom«b. 
(«Rcdfæt), 9ibm. (SunnbaO. 3nn^.(©fob); 
<? i mange ^ftbQgber fra 9{eb. af SSeft og 
9lorb igjennem; jeea og )ctQ Uom. (fflt^, 
(gib«t)OU); )t, ®ul. (©ingéoa«), Øløro«. — 
«Ilufatit) og 2)atib: imrg (og meea ?), 
9lom. Xotn, 2anb, Strib ; ofb. albeled forn 
teb „beg". 

mab m. 1) a^anb fra «gber. $SeI. Of teft 
brugt i pl. «(Sabir" og „(Sgbar". »5)u 
flQge font etn (£gb'e"; ,,^an s etn (Sgb'e 
te orbeie", f(oa. tefe fo foaSft i" ; „etn 
S ( 0; (S g b e, reltigt etn ftjotfaronbe ein". 
Jei. (fetnje; Saorbal). 2) en fortjirrct, ,»for- 
fiomfa" $erfon; $erfon forn (et taber gfat' 
ningen; ogf aa = XuHina, ©tjting. 9iebre 
Xel. — iZttba f. ^inbe fra «aber. SKere 
brugt i „Ølog.lggbe'' f. (og 3rM)g'3øt)e, f«: 
l^gba) om SfoII og Sræ, forn farer raftt og 
oibt omfring. Witt — i^bemaol n. 
(Sgbemed @$roa. %tl @e A. 

CQba v. n. (ar) 1) ta(e „dqPtmaat". ^%tl 
2) tale forloftet og f nublenbe; famletortgt 
efter Drb. 9'lebre Z^l — t^ba feø v. n. 
te fig forn en (Søb. ^e(. ©jefben. „egbe 
feg npp" = eggja feg upp. ©jelbcn. 

fUnba f. en ganjle (tben graalig gugl forn 
rærbe« meget iS3ujIobfer; fnareft en SKeife, 
Panis palustris; jf. ^ampigba; eHcr = 
S3uffe|!t)etten, Saxicola rubetra; etter Tro- 
glodvtes? 9Ka. («igmoftabX @æt. ^lU gan- 
^e [xttevt, i et^oert galb (ibet brugt. Sla( 
ogfoa ^ebbe^Sflbe", ©æt. ©e A. „©gbo" 
f!a( forelomme i @$e(g. forn 9laon paa 

©rien. 3f- Sj^- 
^iHttø f." A. „fijaa'n æ te iCggjar'', Seen er ttlftræKetig ]^t)æ«fet. Xel. 6^1. „%i eggje«", 
b. f. 8l6g. — itgQiavhttik m. = (Jggoreft. 
Sbl. — 2£g3jinnea m. b. f. $afl. »alb. iCgøblom (00) m. en gu( SSlomft fanbft^n* 

ligt)id =^appbIom, Trollius europæus. 

jTronb^. 
egttenbe adv. „e. liten", bitte liben. &aU. 

(®oI). Da.tQQanbt I. ^aU.(&ol). Tttb» 

belt. «f dgg n. ? 
„eøma v. a. (ar)". A. „egaja upp attt", op» 

rippe (l^DæiSfe op igjen), m^f. 9lø(ba(. „eøøje 

feø <ut ms åin", tirre ^inanben til man 

bhr Uoenner. @æt. 
f^Qm<^(t)htøt (o') n. = ©ggjarborb. ^arb. 
eømafl v. r. tirre ^inanben, (ioed. Wla. 

@^1. og fl. m2)'s i(t aa eggjaft mæ m ©iøbn'n*. — æiggjaft b e «inn'' tirte (£n. 
(9br. @e A. 

PiSg^e zn. (Spire paa Ørædforter. Sæt. 
„(£jli". — ettøja v. fpire. „mnni fere ti 
eiie nofo litt". 6(Et. gif. «gge. Ufifre. 
'maa^t fremgaaebe af ^ginb (liiii) ^Pidet 
i S^aooegnen »eft «gber er dne zn. 

iS99tebc6)a f. 9lebe meb«Sg i. 9lom.((Sibi^ 
ooa, Ua^aal) : „«]^ggebeie<— leaøje^ttma 
f. «Sgge^inbe. ©ønbenflelb«.— JeaøjcMb 
f. (og m.) 9tebe meb mmbft 19 «Sg. Ølbg. 
%el Ogfaa:ieamefo6bm.SS«9ber;'fu66t 
m. 2:el., oft). fe feu(b. — iSøøiopIooma f. 
«Æggeblomme, »erg. — «ggjeflJuI (u;) f. 
«Igaeffal. 21 «øttfful f. oon. b. f tel. 
2i. i>al ,r(Sagjafhitr n. ^(eb.%a(. ^(^gia- 
ffutt" m.? Sæb. («tepp, Xime). — «røje- 
fmyt\a f. ^lafter laoet af babft^t «Sg. tel. 

eøøjenbe adv. til (Egg f. 1) „eggjenbe mett^ 
= eggmett. 2) „eggjanbe fint", ^berfl op- 
^ibfet. @ogn. (Sutt Hi taaia v. 
jun og enøutt adj. omfhelbmodfer meb 
Lere, ofteft omtrent ligetøbenbe, (da^fe 
t^gge. i>aU. 

tQQm^tt adj. brebfulb. 5UL (5h)itiSeib). 

eøøfetja v. a. fætte (^amre, flibe) (Sg paa 
et 9iebffab. 2:e(. 

„tQla v. n. ^ppe ftib". A. 21 @^I.^aIL og fl. 
eøla ftQ inn paa tin", b. |. @ogn, @^(. 
dtti\M. 2)ægge;ifærk)eb3)nIIenogSoRen. 
^arb. 9it}f. — eølen adj. tilbøieltg til at 
„egla", ttl ieglintt f. 

«gla f. = Øbla. totn. ^»agegle". 

eølutt adj. = eglefam. $all. Øfn. 

.egna v. a. ^egne feg". A. @æt. 6e eigna. 

regnenbe adv. „e. liten". $all. @eognenbe. 

eøfa v. a. rer, te) 1) britte til »ilbjlab eller 
iørig «nftrængelfe toeb SIræmfel og bl.; 
ftimulere, ægge; op^ibfe. 8oan,$all.%Xel. 
„5)ei effte (e)inan upp". „^effn æ upp- 
effte". „©on e!fer feg te", laoer fig til at 
flaa^ Og: «r^an elfte mæ ©eftee"; ^afL 
3S).2)iaa. b.f. fertil: egft, A. 3f. ago. 
2) v.n. galopere, eller (maafPe oftere) fafte 
ooeri@)aiop; „elfa" er ialfalb minbreele* 
gant enb ^toifpora", galopere, ©^erg. 3f. 
langelfa. 8) betxege fig meb menina^M 
SSolbfom^eb; trabe omfring; tumle. ^arb. 
3f. eiffa 8) A.; (Sgfe. 

„leøfe ((gffe) n."A. »of«, ©^1. 8iølbal. 2) 
anftrængt og doblet &alop. $arb. „'iaila) 
i (Sffe". „Sfautelfe", en &od (^lop. 

i^efini (U) f. 1) Dpjibfelfe ofo. til eofo. 
2) Omfrtngtraoen, 8imfen; til egfa, elfa, 
3. A. $all. 

?tQsna (tø) v. fare for^aftet til. ,^arb. 

ei, diftong, ubtaled fom ai (fii, at, Se) ogfaa 
i ©st. oa ©ogn og 2)ele af ^hl baxh. 
IBalb.ogfl.; btn blir til at (at, at) foran 
^m, 91 oq9tQ i en ftor ^el af »«gber, 
bt)or ben i anbre ©tiuinger f orblioer „e'i' ; 
blir til en (diftong) foran 9R, 92 og 9lg 
paa flere ©teber (fom 9h)rbt)eft'i:el. nt>m.) ; d— æifia 131 Mir til <^ foran 81 i @tiør. oø f{. og i 
nanje enfette Ziijælbe i (Btvonh^, (U|)pbaO 

goajS^t — »øtj* ubtale« fom d (at fle) i 
Sogn (fiærbal), 39lfj.. gsibra., ^att. 
bal oa p. 

«leib n. SMmnd«. A. leie, @^l. og fl. 

ctbfoQreti acy. 1) = eibfbør, etbfri. @4I.: 
ireifbooren". 2) eebfooren o: fom ^ar aflagt 
(Eb; ftemmeberettiøet. @«t.: aift>orett. 

øtia (feg) v.n. jamre ftg''. A. 9$alb. 

mttaa v.a. eie". A. Omtrent: aa9l)ii>aa i 
@elbu og (&uU tifa i IBSgber, paaØrsnb* 
kn af be „Møbe'' ftonfonanteriS Dmraabe. 
2[mppf. og Supinum: aaftt, aaft t®u(. 
og Sør od; i^aa^te" mange @teber omlring 
^omrefjetb. 6) l^be. „i>u tann eiga bæg 
IBoon om ba^ eOer „paa bæ", bet fan 
bu t>tnit btg. 3æb. 6) .eiga l^eima", babe 
( tøre) gjemme« liat)t ftt ^jem, bo. @^(. 
BofØ og f[. (^. 9{. eiga heima. 

J&aa f. 1) «e, »eflbbelfe". A. ©«ero.Xel. 
^r. (»(uahal gSd'æ fjt i mee QHge" (£inje). 
«D'æ Qe no!o Siga i ba" = ^ab; @1Berg. 
«Stenne fe (Sige paa ein Xing" = fanna 
feg; (9audba(. 4) QHenbom, bet fom man 
eier. gfollo, &ht. «2)*ær betle mi (Sie". 
5) i S^^rtal: 3orb- efler @tot)«eienbomme. 
m^t 9i^f. 6) ^itftanb. «,(Si (ei ®iga". 
@ogn (Si^rQebø, Saboil : fii ofb.). 

»dttcn a^j. egen". A. cien, ejo (ej<?), ejt 
(tic), gi. eønc (eO i »fed. og @æt. 

leime n. „^u fft l^aa bæ faar bitt dHje", bu 
faar baoe (gtøre) bet paa eget Snfoat. ^br. 
— .(Rt ieie »dp*, et «grfe-, ægte »eeft, 9Ka. 
(6øane). SRoafte i Rere (ignenbe (^en^ 
tithMorbinbelfer. ^il dHgje n. (fe A.) e(. 
til vtga; fe følg. 

døicleøe adv. eienbommeligtjærbeled. ^n 
t „t. gooe", eiegob. Si^f. @. 91. eiginliga. 

JJUginb f. Ibmfpirer". A. øyinb (og D»)«) 
^0. i^vcnbe n. iflfj. (<Str^n, l^oor e i og 
0^. (igefom mange @teber i $aØ., for« 
oetøTed, eder eg.: øl) er ganet ooer til ti, 
a i og ber faa igjen er inbtraabt en ofte 
Ifgribenbe ^ilboaeførdfe); Vti\tn(b) n,, 
lånt Kitnbe, (Sbt. {^aqaa) ; ISie m. 
[gber; 3ten6e, »of«; jtn og 3ine f. 
»ingedle, »ei^olb; ^iin f. ^obum. 

»leiøtn^faU n."A. 9{fj.(^onubaI). i^^^nbe^ 
foa, *fi.(Stn)n). „«afm gjoore £).", 
«gren lob be førfte øbelagte ©pirer falbe 
(og ffiøb ntK)- 92oget lignenbe er i^yofabl? 
@ogn (^fiS(o) ; fe Ø^ba. 

dgttttfetia? v. n. om hornet; fpire paa 
m^tt; fe foreø. (Øbr. (©baiStnm). ^ebbelt 
fom „dnnfetia*. 

„leiøn f.'A. 2) (Sicnbomdret. „5^a|[e(i^gbn 
paa nofo", tileane pg. »alb. (9. iR. kasta 
ffioni eign å eitt. 3) ben l^jemlige (Sgn. 
€<rt. ff^an faam ti 9(ignin atte", dat. 
Bing el. acc. plur. (betoningen uftner). 

Itifgna f. CHenbom; ifær Sorbeienbont. ^e(. 
(@(affaa, »inie). Sjefben i (Eentai. „(Eg 
l^eb aHi laami eennpaa dHana f^a^é", ^t^ 
pigere i glertah ^(gianur^ 36^(.ieøtta 
f.: „bon |ar ei ftoor Sgna; ba s mi (Sgna". 
3f. (^gna(b) A. @br. „^øm ^a {Re fe 
Qrtgna paa mdr^ool beiØ bøm lann brule" 
= (Kgn 2); gfron i @br. 
„ernna v. a. (ar) tilegne, tiltjenbe". A. ©Berg. 
£d. (S^ronb^. „$an eigna feg »dte te 
$epn". „egne ti feg". ©æt.? (of ejen). 
„tint" og „omøne te fe", 9tørod. ^ebber 
ottfoa „^egna te feg", ©^I.; fe begna. — 
eiøna ftQ (til) v. n. tage fig (mt) til, 
tiltage fig, bnfte pg (til), fSrmape fig. 
$arb. „egne feg", ©æt. „eigne feg eenn aat 
dn", lipe (oobe) pg inb til (in\ nærme 

lam, en ^æger. 2:el. pg faøtelig, om et 
(»iauianb, »inje). etønafl v. a. og n. (ap) 1) =» eigna til feg 
o: tilfienbe ftg, tiltage pg (9iet til). Zel 
(»inie). „(Stgnap ban o Jetje ^eftn Pn 
ber?^ „Éon dgnap be ©eiti". 2) eie. 
©ogn («il), „(gg dianap inlje din ©filingr 
4) pægte, ligne. 3ln. (gnnoil). ^^on etg- 
nap att ep a a gfar'n". 

iSiønabam n. eljloærbigt ^atn. ©enja, ©al' 
ten, ©elg.: „wngnaban". — iStønabeilb f. 
IJlenob = (gignalut. IRfj. (©onnbal, ©trtjn): 
„^ngnabælb". — iCiønafjeralb n. kav 
man fætter por $n^ paa\ ©ir<SEar. 9^. 
— „ieiønalut m."A. ©æt.; „«ggnalut", 
©^l, ogfaaomlSienbetober^.; i^tønotrlut, 
»of«. — „leimtemtin m." A. 2) tlenob 
= ©gnalut. 3)al. (©æffeftab). 

Vtiffnatsmann m. (Sier. Sel. 

dnnelen adj. oærb at eie. ©æt. 

tfif m.l&julege. ©maal. »uP. (plur. „(Kfer"> 
tfife n. b. f. »alb. («urbaI,lBang). 3f. ff. 

Vtif f. l)alt fom i et2:raabnøgle er bunbet 
i een Sletning (©tnbe); et enfelt £æg 
r9iina) af 2:roab etler Sougberf. 9lbm. m- 
©f j. mtre ©ogn. Dgfaa: „9lei!" f. ©fj. 
$arb. 2) Sfib t en ^aipt. 9lfj. ©e følg. 

„iZifa f. et Iibet3:raabnøgle oft>." A. Sronb^.: 
^(gir, Sroodf". 2) et enfelt Sæg af Xraab 
= @if. Sel.: „(iile"; fielg.: „(5i!a"; ©elg. 
og 9iamb.:^(gir". Dglaa: leifji n. ©elg. 
Og: 'Uufa n. ©©elg. 

t^a V. a. rar) binSe eller lægge op til en 
(Sila 2). ©elg. 3lamh. „(SifSinaa oopp i »aat'n; et( i^oop (Svante". 

iCtfebøl m. 3nboaaner af (Sifin i »9gber. 

IZiftplt n. (Salæble. 2)al. (©eblanb). 

etf erinba v. binbe @atn fammen til et 9løgle, 
ibet man binber Sæg „(Sit" ober £æg og 
i(!e brder jæont runot. ^1. 

mf\a f. »aab ubbulet af en ©tamme, »ep* 
folb (Sier): „(Si!e"; iRbm. (©unnbol): 
„(Sifje" ; ©Sronbb. (©tobgbtjgb, Drf . ajleb- 
bol): „(gifi\ ©toffeifi' og ø^'; «ennbu: 
øFj. ©eA. - „«Sfa", liben ¥ram, ©1^1.; 
er od laant øpenha. — iSifiefløb f. San- 
binggfteb for „(Siljer". afta.: „©tøø"} 
©æt: ^©to". 13? cilja— eimen „tifia v. n. (or)". A. DfteH: <)loge t)cb* 

Solbenbe meb $(ngreB, £)t)er]^sng,SRob' 
aelfer, $anf}anbe. ^at. Staber, Sel. ^^^an 
gjeff o etlja mæ bæ-. — fZif\tlti(b)a f. 
et $æfen f om er Befoærtiat Deb fin i^ifj itta f. 
— „eiFjen adi trætteQær-. A. ©ærlia: 
ubl^olbenbe i i^mp og bl., l^aarbnaffet; 
ufrebelig. %el Slgber. „^o æ fo eiljæ bænne 
^ræ, ^0 gjeue (eg oHer; b'æ fltl ei leifj' 
F)rr. S^I. eikinn ufrebelig, ont $omfosg ; 
i @. gi. om 3(ben. $. D.: „eifen egen- 
flnbig^-eiFen,fee!en. — leiFji n. fe ©fa. 
etfia y. n. omtrent = eiQa. £el. 9{6g. „^an 

(ijiefl o etfla |)aa meg; ^on eifla mæ bæ 
ama". „©tflefeg inn paa ein''. UbtaleiJ 
Hlbe« tiFIe i %XtU I^ber Ofla (æ?), 
@oan, 9(1^1. fiarb. ©e A.: ella. — ^iHai^ og 
iifut^ V. r. lit>t» t)eb^oIbenbe, og bl. %H. 
mha. — eiHen, iifltn og cfHen adj. tit« 
bøielig HI at dfla, Hl mflinQ f- — ^ti?le 
n. „effren" 3;ingcft. mha. 

„dforleibe« adv.^ A. etrPoeletø (og el!-), 
SD^a.; etnPoleiø, ^at. og f(.; tn9ft>orIeiø, 
^ofd ; ittstf orlettte, ® 6r. ; <vn^orIei, Øflerb. ; 
eeh>anlei, 8ftøro8. — eiWPo. fe einfuar. 

iBifovn m. (ar) (Sgem. $arb. (UQendoang) 
og SSof« (^er tilbet« n.) : tfiFobn. ©jelben. 
3)en fæboanlioeregorm Ifter er „g^^oJ^Ji"* ofl 
^gifobnag" (SBofg). 3f. %. ©i^^orn. — 
„Silobn" ftal ogfaa t)ærc = ^af orn. $arb. 

eiletne adv. alene, SSatb., fe aateine. 

^etleib adv.^A. eilein.etleife^ ^all.; eileifa, 

etma4j. l)mataf@mag, ftau; ogfaa: t^ath' 
met, loalm; om^aboarer font er for febe, 
for ttbet frt)brebe etter for tænge logte etter gjemte. ®br.? Dbat, (Solør og ft. „eim aa 
DaSfen". Og : cftn og ^mm, $otn, SJeflfolb 
(©anbdtoær, ©fer), ^atb. ^att.^ebm.; øm, 
(jmm, 9lingerife, Som. ; øym, ©øtør(Saa» 
ter), eimen? b.f. ^etg. yifj.^br. «men, 

tatt. ^&bv. %tl og fl. «melegt adj. b. f. 
et. «mmeleø^S^t. Sf. eimen, ©m, eima, 
imreføt. ©e emmen A. 2) øm, faar, fmer* 
tenbe. ØDre og 9{ebVe@tjør.: eem. ^^g 
æ eem aaiox ^eite ^opptn". „^'æ eemt 
i Jftngra". Obcrgongen fra ei tit ee er 
ufæbDantig i @tiør. ; Orbet er berfor maa* 
ffe inbfommet fra ft)btigere iBtoaber (©etbu, 
@(utbat); etter er et anbet (befifægtet) : æm. 
3f. eimen, eimtcnt. — i^tmefmaP m. = 
eim (Smaf. $att.: ^rømefmaf. fåebber 
ogfaa 2Eme f. t)ammet, tibt muggen Smag. 
Xcl (35tnie). — "VLmedønilt f. flou ?Perfon. 

„mm m. l)3)omp''. A. fUhQ.Tla. „3)fijag 
fiuftning*. A. ©enja. 4) tet «tnt^bning 
af noget : a) fDog Sugt etter ©mag of (efter) 
noget; ?lffmag=^eim. SJefteraaten, Seffn, 
8bm. (Ø^rjfoa, i«orbbot, ©anbe), !»fi. (Ut* 
dfogft.). b)foagiBQdning. ©etbu. ,,@em1n 
'\aa éot'n, 'taa &n\ c) nogen Ubfigt 

^ tit/ ft)og ©anbf^ntig^eb for. ©bm. „^æ ein @im te bæ (bi)', d) fftjgttg Sig^eb = 
S3æt). ©bm.(©fobie,9lorbbatogft.). ^^on 
^e tin ^m attpaa ^ror fin^. 3f. eim 
a4j., eima v., ^m n. 

„eima v. n. (ar) 2) tufte". A. 4) gitie en «n- 
ti^bning ,,(£im, Sim'', af noget: a) bufte; 
f mage af noget. 9(fi. «»^toomen eima gott", 
b) l^aDe en ft^aa Sig^eb; ftæate (paa) = 
bæt)a. ©bm. (9lorbbat, Øt^rffog, ©fobie, 
Sorgunb, £»ar:^am, ©anbe, ©unn^toen, 
^ørei, 85ant)iDen), SlfJ. (©elja). ,^ott eima 
a 1 1 1) a a gotfje fttt. tima^ v. n. b. f . c) 
y. n. (og a.) tigne ; gienfatbe i (Srinbringen ; 
toge (fig) op igjen; benbe titbage (tit no« 
get); oprip^ og bt. tima^ v. n. titbeld 
b.j. ©bm. (SSotben og be næontelBt)gber), 
SUfj. (@et|a, ^auif, ^(toppen; iffe meget 
brugt i 9cfi. ubenf or ©etja). ^.^æ t>il eime 
attpaa bæ gamte^ om (f.irfiS.) titbage« 
k^enbenbe fttarDeir efter en £)t)erfft)en. ^n 
eimaft attpaa farne IBeir(S$eer}^ i^ 
eimaft attpaa Sfiort)intm mæSSeira". Og- 
faa: ^3)æ eima uppatte paa bæ Jame 
©tt^ggoeire", ©bm. ©etja. Og : «2)æ aima 
te oli bæ fame SSeere atte", ©unnt)Iben. 
Og: „^>ct eimaft upatte, bæ fame 
^eere", 9lorbbat. ^fian ^etb paa aa eima 
no ait i ©ør". „%u eima no mæ bæ 
fame", bu opripper gammett, gjentager 
fagte Sing; ^t Peit ilTJe foa bu eima oæ 
uppatte før?" ©bm. Øjørungfjorb og bc 
øt)rige), ^. „^d eima fo tængje mæ 
'naa, te ^an bart pnt"; (ogfaa, mebbett: 
vbei eima 'naa", be ttrrebe i|am meb 
Oprippetfer; l|er turbe bære gnboirfning 
fra „réima" y. a. l^pitfet betegner et mere 
uffptbigt, arunbtøft,2)riC[eri, mebenø „eima" 
attib mebfører @|ienoptaaelfe af noget faf* 
tifft). — © anbet er m (Egbffe i,eima, 
ei^naft" o:bemoie fig gjentagenbe meb no- 
get, flcibe meb; bet er (Sgotf Ubtateform 
af «iima" fom bet titbetd ^ebber ber(jf. 
®. ffl. imxm ©trib, og ft), mebend bort 
^eima" tt)ber „aema, dema" ber. ^et^bnin* 
gen „gjentage of^rippe" minber boa om bette 
„iima" og om «limftra* („eimflra^ SS%ber, 
„impre", ^eemftre* og „ømftre", Xet). 
Uf (art er ogfaa gorl^otbet tit „impa,(]^)im- 
pra", og 3^1- ympra (impra ?). 3f . 3«» vota. 

eima adj. (part.). „2)*æ fo eima* = „^æ 
^e bæ Sagje", bet bar en Senbend bib, 
bet fer ub tit at ffutte Dorbe faa; meftom 
«eiret. ©bm. 

eima, eimihra y. fe ima, imftra. ;,ieima f. ©toppenaat. ©eta. 2ma, fiof ." A. 

3ima : 2) ftor trefantet 9iaaT tit ©finb- og 

©eitføm. ©enja (3beftab, fi^ngen), Ori. 

(8fiennbu, SWebbat). 3imnaal f. = ^a. 

^efteraaten. 
efmeleø acy. --= eim, eimen 1). let. (Saar* 

hal ©jetben. 
eimen a4j. 1) = eim 1). cemin, ©etbu* 

2) teb, ubehagelig; baabe: trommel t>eb clm«i~elntier(r) Dlt^4eb: og: orantcn = s"!''"; DmS"" 
DB si. ^tiq. («inbal], SRamboUgtareB, ftot- 
Mrrib); ermin („oa (ott"), Sljar Stronb^. 
(©el6u,®nl.©triiiba, go|n); tfinen („arne 
aa øoonn'l}, QtutOrt.Slbm. DeFaaipnKtt 
(foi unni?) Sogn; itmcn (.aa fuul*), goln 
(Shlonli.Siujn.ftitta); fe A. 3)lufltnibe 
roalmt. «min (.aa fuuc"), gofn, ©eI6u; 
ffmni,0ul.0rl. Sbm. Sonntine „ccmin" 

31 .amtW n bog od, talfalb ubenfor 
ni. DQ Gttbtt, btgge for .cemra* (fe b.) 
DS altfoa tg. et onbet (tieflnatet) Orb. 
©i fim. 

rimtø ndj. i^ »dv. fe qmis (imii). 

nmttnt? adj. = [aailent. 6tJDt. (9XaaraaI ; 
n^Ret Sonn). Oflefl: etmbrnnt, Stebre 
€tj«r. @e eim og «m. 

.leimrna f." A. «fptnwa, Bo|«. 

,nn, Xolotb:ni".A. doitienl: ani (l@ta- 
Odfe], oi, attt, og ,in. å\ (att el. alt)', 
SVgbeti ligefaa, t'ftifalgetla. paa it Ste- 
in ^ddi ei attib Igber ol (ae, åi). fe ei; 
«nn, *i, fftt, 3CBb. og |I.; SJcminin^ ii, 
SZianii). .6)En,|omHrtifeI".A. SKofc: 
n, mange Steocr.geminin: i, mange 6le- 
ber i »orbr. Sronb^Øftt.Sla.Soeb. og % 
(i ©elbu meb nafpItS); o, ©at«.; 5Reu. 
tr B ra: at(og at)©æl«-. Sagber; a, SatS, 
(.flfcu**); e,Sarab. og ff. 71,&n engne'tæ?) 
og.tngne*;9teftetb.i,XDn[eO. „8)toaU'eiiie 
{tMe:ne)'^ebberttO'«iia,®&l.; to-einec», 
nom.; tottnet, Sltnbal ; to-eene«, &ebm.; 
.9) i S'trtal ; nogle". A. ,got engne (jrtgtie) Sfoeeti* Øperb.; „eent*. KotoS, ,9Ii ti 
nogle We, æolb. (%>ang); „ai i 
enfilte, »of«. — .Ke ((T)tt', i eet Oirt, Juflla; na^nibt Stnot og ?.; i eino b.f. @^1. 
^rb.; «iEitt fSl-famim)", fire ell« fem, 
ØtT. (Saagaa). „»tnn'n ftaar <kii iunno" 
«inbeu ftaat ret fra 6i)b, Sbm. „g eine 
XU'n', I fibfle ØieblU, «bc; jf. cTnbett. 
,l£in aa ^in', e» og anben, @fj. ,Stne 
Sii'o — (ine lii'o (Sii'o)", fuort — .låbottAiaiitt. Salten, Senja. . _ .. . . 
no eine Satn [in, bal" bet oar en ene- 
^aacnbe. ufubBiwHg ftarl ®fi. Sfj. — eiti 
fammtnfsttei meb Seiber tit at betegne 
flt SeibtlS eegioenbcb eOer Sor^olb e i 
ber uafbnibt. ieel otcl; [aalebei: cinbanna, 
•breiba, -^olba, 'firita; meft i ^aU. 

ditdtinan; tnnan'n, Bf)l- Ztl. og m. fl. 

.fEinans m. »ierflpa«".A, „etnong" (,(Bn- 
oangg, Orinougg") og .einangin' er i 
Stinoal. Stonidbal, Upubol, Sogn, Soted- 
bal og fl- KoDne tiaa Steber, ^oot et $al 
bonnei af Sjngoaø ofi Sanblob. 

.cinarb «dj. enMt, len.ublanbef.A.^nn^ 
StjeT. Strinba. ^3)reir Sronntiin elnaci' 
el. .rinBoit", Stjøi.; ogfoai „bretT eituiT 
!().■ — ${b ^TCT Ml pgfaa : «Sf'oa einare fra Ørabbougeii« %ll 

golfir), gSogn (^ 

odaa: „frao ^in 

ifraa ^cininge^oja", 

eenac'n og inal'n (I 

S), eflfnttnbig. »lo 

(SiKlffab, ©pebbfrg, Sdåler, fflggge); fe 

einaten A. 
„einafte ad\. alene, fun, blot', A. Bufl. Ztl. 

S-OB%%beT, £aT. „<£ina|)f btaatt", eenS- 

faroetb.; ,eta rinafte Smer". «nnojl, 5""- 

Oglaa ein^. SH^tS). .^on fto^ ein^e; 

ebo ®rSub einfle". Og einfta (denfta) Si. 

(Svin. tHotlanb), [om .beinfla'. Og aifte, 

€(et%. [om .[aifte"; Dg[aa \ en gammel 

Wi[e: „ai(t' iJJoRi", i eet eneftegDg; 3SI. 

einasta. — »tinafh adj." A. enerøc, 

SSmaat. (Borge). „'Sm oat'nie (cnerfte 

fteelanne ©ronne', her oar i!Ie bet ringefle. 
tinaara adieenfolbig. tro^Qlbig. S>tqf.(Sai[a, 

Sulbal), Slelbal. Sf.dnatb, @.9I.einardr, 

enrdt, D)]TigtJg. M. bog ogfad einflungen. 
tinbanna v. banbe feel val; banbe og fljalbe 

oolbfomt. 6o[e, £all. 
„iCinbeite n.'A. Øftl. - einbdta adj. for- 

[gnet meb (tjorenbe mrt) „ffiinbeite". Øfll. 

— ICinbeiffogn f. Øflt. 

„einbtmb adj. eenbaaren*. A. Q(br.9)Dmib. 
2) forfsnet meb lun eel IQarn. 9ibm. „(En 
aentænnt SKann; bæra ba «enlmnnt". 

lEtnbcme n. eiiefte IBom. leinbctine, @6I. 

tarb.; 'Utnbibne, SQof«; lEinlwnn, Sa». 
2:ronbb. (Sorfn). Og: lti^be^^ina m. 
taxb.: leinbffnnins, ^br. IBufl. Sie^olb; 
2e.e(n)b>tnt>(n9ii, SSIel. 'Sinje, Tlo. (Sibi- 
borg): ieinbinbins, 9t«lbal. ©e A. — 
IJinbeftna-Sabn og JlinbeMti-Sa&n n. 
b. [. Sogn {Suftr, autl.). — Utnbir'nningfl- 
bottn f. Datter fomerene[ltS3am. K-og 
©Obl. — 2ee(n)b«mbeiigBlaB a. ben eien> 
bommelige 9rt og Slaner [pm oil ubbille 
fig 6oS et Sam uben Solleii, a!e[t Id. 

— teinbtrnbingelot (o') □. en S'* ^umor 
efler finne; [e Sot. %e\. — M.e(n)bttn- 
bengelAtt n. en g'« 3Rancret. aSeft %tl 

— leinbffnningsiaalc f. en naragtig (nin- 
belig e, Bup_. Ztl. 

einbecCr) adj. jf. 3*1- einberr ibd, lutter; 
©0. enbat, blot og bar. Sr tun tjenbl i 
^oibinbelfe meb .©tøgta" f., rQer [jdbnerc 
„StBqt'm.: dnbera &teytaa, [ibfteøie- 
blit = einlomftunb; fdøe Segiben^ebø' 
Eaer3or^oIbS.f(iflet(a3rinIen,Slflrtninflen? 
fr ©leqt, A.) 3)al. Sæb. „^o lom bu i 
rinberq ©te^baa", fiitfleflaB. „^oq ein- 
bæraStBgbD-.Sofnbol. „Onnpaafel. i) 
innbtera (og embtera) Slogbaa", $aa, time, 
$eb(anb. Co[aa:„S)(e oa dnbeia Stegbaa 
nitt bæ", bet foibrebe en oirbliffdig fflc 
fsrgdfe, ©al. „Sioqbaa" turbe oiit. ottce 
dat. plur. of ,©l»gt", men folefl itre nu 
[aa. €e fotg. 134 ©itibctpø^t— ©ngjcgtia i^inbtv9(ifyt m. 00 f!Hnh€t(køyta? f. = 
einbera (Biøt^ta. dihQ. ^mhet; Sæb.: 
w(Stnbffr1)øQb". w9{aa fjomte oæ i Venbdr« 
ftøljtn ai Sfeing", eHcr „i «pøijtiin*, pliir. ; 
æsigbcr. „3 feenb6rftø^bn\ fii. (fierob). 
;,^ff ba SenbdrfiøQbaa tnæ ha**, euer „i 

^enbdrftøQbaa'', 21 „(&q æ faamen faa 
ræent bort i ^enb5rftøt)tane mæ SSaor« 
binna''; (Soie i Øtbg.. 169(gber. Dgfaa: 
;,!aama i mbbrftø^taa^ o: lomme ^obeb* 
fuIbiS op i mange gorl^olb, fom maa ub' 
rebed ftrafiS; aRa.(S}eIIanb). Ogfaa:„^s 
faam paa f^an en ^enbbrftøt)b"« b. f. 21 
„m bil fje brijgja te mi fiæm i SCe(n)b6r- 
pø^tn''. Wa. (9loferaØ). ^f. meb bette og 
„einbero ©tø^toa" — „(SinfomftSnna" og 
«etnlom @t6nna"; „i eine Xii'n". @e 
i^nbag. 

itinhitav m. enlig ^ift; @(erling, fom af- 
fonbrer fig. ^a(. 

eittbrci(6a) feø v. n. om Q^ng : ligge jjæbnt 
bsflet oberalt meb ^ø, faa ingen @am* 
menragning i .^erblar'' be^øbed. 9lbm. 
©jelben. — etnbrei(6}a adl. = einbreibb. 

iJtinhytnitiQ m. uKøbetSrænood af et ^rænbe* 
ftt)ued ^ngbe. @ogn. 

etnbølb adj. 1) forft)net meb lun eetSofteb 
etter %oI; om^aarb. ^el. ogf(. 2) enlig, 
enfom; øbe (for Slcften). Xel. „^an bur 
paa et einbølbe ^d**. — „@in embøMa 
©ar" = einbølb ®orb. éogn. @e A.: 
einbøU og QHnbøIe. 

atinhølb f. (Snlig^eb, ^fom^eb. ^al. „^ei 
b(ei etie i ^inbølbs''. 

einbønt adj. om ®aarb: 1) fom beboeiS !un 

Seen^onbe; 2) fom ligger enligt. @)br. 
ontiSb. 
letnbaø m. foftfat a:ib (?), fom ®. 91. eindagr. 
^n i : „Urt (borrt) ©inbagin" o: i fibfie 
^\p, etter rettere: efter ben faftfatte 
^ib, uforft)arUgt fent men bog faalebed 
at beb t)e(oitti() S3ien, bet iffe er bCebet f o r 
fent. Tla. (S3iettonb, IBigmoftab« ^olum). 
„^u !iæme rdent ^ubi ^eitbainl" fi^t» rt( 
en fom man ^ar biet paa ub obev ben faft« 
fatte Zib; berimob (an man i!Ie (nmme 
„urt einbogin" rt( et 3^mbetiJtog fom 
bolber 9futen, men nof ^urt ©inber* 
ftøijtaa". — „»ort i *Utnbøataa\ b. f. 
aRa. (ØQglebø) og „«in6«ra", afta.C^alfaa, 

6otum; fom „3^»«^«"^" f- for „3fl»tt^»9r")- 
aBifle^ar: ;,(£inbeije, subst, for fent". 3f. 
einbaga feg. 

»etnbaøa v. a.'' A. $arb. (^oamm). 

einbriua? adi. l^enfunlen i ftg felb, fløo 
for Dmgioelferne, intet iagttagenbe etter 
agtenbe. 9lbm. (^ingbott, flure og p.). 
„^an gje!! ber faa æennbcftu" (og „ceen« 
brug*?). STOaoffe eg.: enfolbig, troffljlhig, 
tr^g = einarb. 2\t)ct bruøt SRere brugt 
er: iEtn6ruøl)ci6 f. tr^g )Btgegt)IbiQ^eb f or 
Omgioelferne. 92bm. @)ul. „^an giell ber 
i fl «eenbrfiu^eit lile innpaa »jbnn'n*. @uT.: „(Senbrbu^ef. Æaa i SfEenfottu- 
betn" b. f. €rtør. 3f. einbønSIrg, ^iubøla. 
^t fomme u&trplled beb „i ©jølbbølaan'', 
„i ©jørbbæle'' og fl. 3f. bog ogfaa 01. 91. 
eindrægr bebl^oioenbe. 

VtinbøQt ]t (^nbag. 

„Utint m. feiebærtræ". A. iKne, @br. IBeftf olb, 
mmv, fHoa. 9lebre 9Ra.; Æinecc, S)a(.; 
ZEeneere, Si-IB-Xel.; Uåimvi og lEitteert, 
mbg. og Sel.; iZinav, »llgber, S)al.@^(.; 
"Utnaat oa ^Eettaar, £)bre 189[gber. — 3 
»eftfolb (©anbe^eral) ftger „einen" : ^bi(0 
bi fatte me(i)5Brift, fra je gjero^ufe frift". 

— Vtin(t)favt m. tæt ftafformig (Sitecbuff, 
9lbm. fe Stat>t; IZinfaavaa m. fit&bx.; 
iEina(r)Faj[a m. b. f. @maal.; VtntfaUm. 
@maal.; iiimfanft m. b. f. @ogn; iJUnt^ 
Farre m. b. f. SiomiSb. &bt.; Vtinfatt 
(langt «), @ul. Drl. Strinba ; lEinftraffc 
m. b. f. 9lbm.; 6®br.: JKnfrara". — 
lEineloø (o') m. «r^og af (Snerfbifie. 9ibg. 
©maal. og ff. ^^SinarfogJ^Ie« etc.)*, S)al. 
©tlaber; „éinfirtaag", ©maal. — fJtint' 
cu6l og 'cutl n. (Snerlrat Støber. — il^'ne" 

ftø(6e) n. @teb ^bor @ner ooffer; ®ner- 
rat. 9l]^r. 
iCinfort m. @n fom færbed alene. 8^(. 
einfaren a4j. fom farbeiS alene. $arb. 
iSinfannø m. IBftfen fom fsrbed alene; f. &9. 

2alé fom gaar alene. Cofaa : $erfon fom 

ftaar a(ene i SSerben. @Cerg. 
„einfelb adj. enfeft". A. Øiom.: etttf?Ut. 
einfelt adv. enfelt. ^n ^ørt i : «rpløbe, l^arbe, 

emfsttt'' O: ptøit. ^aroe, lun i ben ene 

9{etning, faa 9lebf!abet IJøred uDirffomt 

Hfbage. 9iom. &. 31. einfeldr, adj. en* 

folbig. 
etnfenøbadj. enlelt fimpel. fftamh.; Øflerb.: 

„ængnfsngb". 8b. ^ott.: enffingbt om 

ilraab. 
etnferba ? adj. fom færbc8 alene. @^I, 

(gjettber): eirtf<rct. SKebbelt. - „einfaca*. 

A. »fala? fom %al o: gferb. 
iCinfbbrø', i éommenfætnn. om$udbl)r fom 

er fobreoe een Sinter igjennem. iBof. „(Sin> 

foonJoffe*. 
tinQa adj. om^raab : enlelt utbunben. Salb. : 

„ænga". @.9i.einga, ene, enfett; fe følg. 
etnmema adj. 1) om Xraab: utDunben = 

elnga. ^o% $arb. (^amm) og 8^(. 

(Sltja): etniebna. 3f- 3*1- eingimi, een- 

traobet ®orn. 2) om ^æt> =8ntræbb?. 

^arb. (Jhjamm). 3f. tbigjerna (bn). 
einøjegna adj. = eingjerna. 8^1. (ginnaa«, 

6torb og fl.), ^arb. 8oan. (Sn Ubtofe- 

form af htt foreg, frembtrfet oeb (Sogn? 

— „einøjenpb, 2) enlett". A. aenj^^mtb, 
fiatt. ; <rnøn|<?n5(rt)b,0fterb. ; eenj<rnørii)b, 
dtørod. 8) om )Bso = eintrsbb. 9{fi. 
„einjffugt ^æn^maat''. 

itinmtapa f. en egenfinbig, trobfig 2:fngeft. 
„»i %niegna te ^^r".- 8ogn(9[urIanb, 
»ataftraanb og fl.). 3f. Øobgjegna. riwftKttflictt— Shtlægjc 135 etftttjenøteit adj. fom bi! gaa olene = tntjten. 
St^I. ©ogn og f[. Døfoa: tinmttmb. 

ettiffienøt adj. = eingjengb 1) A. ©1^1. 

tiimecba adj. om gringerring og ^mtring: 
oefiaoenbe af fitn een @lQngmng eOer 
„(Sjorb"; mobfot ttJtgjerba (tojera), tri« 
fl^erba. 2)af. 9{i)f. @^I. Ubtoled mth (amme 
J^b (om i „gjerba" v.altfaomeft: „»jæro", 
men tfle Jelben, ifær i 9iQf. „'jera* (e' og 
re), «f (SC Si gjord, gjardar. 3f. ©jerbo- 
ntun, -rauji, -fiaa. 

iStngfcrbtnøie m. = eingjerba {Ring. @æt. 

nitoob adj. fri for onbt, gjennemgoo. Ztl 

tinfydba t. bolbe uafbrnbt; ilfe fIU)pe Saget. 
^oH. 8e etn. 

«rtn^6eø adv." A. tinl^ntts, @:^(. 

setitl)en6tn9 m. 1} een^aanbet $erf on. &aU. 
2)(ortSee fomføreiS mebeen$aanb. ^aQ. 

ieinl)crbtna f. ben ^aarbefte og afgjørenbe 
*rø»e. $elg. («inbal). n^(^<i be bar i 
(£tnbeeling(i;n''. @e ^erbtng. 

nit^ielpen adj. fom unber^olber ftø fetb og 
ftg felb alene. @a(ten; $elg.: tiniaalpen, 

gitin})ytninQ m." A. ^a(. 3 @pøg om (B& 
i ftort. 

dnhcfbba adj. = einl^øg. @^(. Sibet Brugt. 
iRerc brngt ,er toil^æbba (to«), tri« (tre-). 
8e $iebb. 

«cm^ø adj."* A. atf)aaQt, ^Ztl 

iviStnmø f.? „3 Riningen", i eet toorf, uop- 
l^ørltg''. A. ^au.^elg. vtamb. ®6r. @2:ronb^. 
(^^nrd; @elbu og (S^ul. „i ^en-"). „gør 
«ening*, b.f. Drr.(SWebbol Slennbu). „" 
(Stningo SaQe" og „i (Einraøe Salje" b. 
mebbelt fra S^oon. — U^xnunQ 1) b. , 
Wi\. (@u(bal). ^%)æ munar fmaatt t (Sin 
mtg". 2) „i d^ung", alene. ^arb. „^ 
rotlor t fenung", gaar a. 3f. 3^t. ein- 
ongiø, adv. iRun. 

fStmita f. og m. 1) Stifter; maafle ogfaa em 
flag» $U!. @^(. (@torb, ^inl^erab. ^ieø- 
bcr, gritja). 

dnfa adj. enefie. 9$aTb. (^ang): „sngla". „(S 
ftige åt anla Stt^i**. d. 91. einka (einga). 
€i». og ^. 2)ian. en!a, enf en o : enefte. €e A. 

diifar(5)a v. farbe førfteØang. 9ioga(anb.' 
— iKiifar(b)e m. førjte ^arbning« ^xo* 
buh, mebend „'S>atW er bet færbige. 

etitfdf? adj. egenftnbig. fttonanet. SSalb. 
(«' og sSnrbal): „einfied". 

ijtmftUg? adv. ooermaabe". A. „enfjele". 
@Xroitb^. (9løro9 og m. a. 6t.). — tnfitnbt 
adv. b. f. ^vibal og f(. ,,e. grann". 

etnfctiadj.enlelt; eenfolbig. Sogn, 9Ra. ^a(. 
Ofl fl- »SRje einfeu", ganfte jlu. ^SRoo 
eCi)nIen aletna*, ganffe alene. Se einla. 

lamTefhiftb f. = dinfomjtunb. Seftfolb ($oo). 
^"Raa facamn bn i Sénleftdnnal" Ogfaa 
,,nti ænfom Stdnna"*, Smaat. Seftfolb. Dg: 
lecttte^^ttita, Smaol.; fe Snteftnnb, A. 

«ctttfømadv.A. «^eenlomft", iT^obum. „din' 
tom9<J^renb* og „ængtom (angfonn, ængto) 
ifltmi^ » ntafftdtib. Øftt 2) adj. ub' mærfet = einla. di9to9. „(Eenlom 'SRai, 
cenfomtSeer".-- einFomeleø adv. ene og 
aCene. Sogn, ^aU. og fl. 
„tinfvct, ubeftemt pron. nogen". A. gflere 
Srormer: SRaffuHn, fom mange Steber 
gjelber ogfaa for gremimn: einnxnrie og 
dnPx)<rriert subst. Sfj. (3?Iftr/ Sørbe); 
irtøfpam, Drf. (9JlebboI, Siennbu); tin* 
fvann, S^I.SiJjf.; in^ann, ©arb. S5of8, 
Sl^l. mt)f . @br. vlbm. ; etnPt>onn og ctitQ" 
fvonn (og 'fontt)3:et; angfpann, ©efter- 
aolen; aanatvav, 9lbm.; on9h>en, 'fat, 
'Fon, S^bL^SSogn; tinfvcmtt ofteft subst. 
Sfj. 3)al.St.; txnfvc^nn og tiffvcmn subst, 
i 9RoIanb i 2:el. mcbenS tinfvøv og eiF" 
Ftjor er adj . ; eiff r<«in og dfvcfnn, SSagber ; 
tcnfvann, ttXfvat og ecft>anrt, diøxoS; 
itiQvat og <)?nøx>ar, Xinn i Xel. ; «nøont (?) 
og omøonn, featt. «alb.; eiffor, 9ibg. 
(t:obbaT, ?lamhb); eioc cg etaor, 9lbg. 
(9am(ib); tc\)aann (og eel^aar?) £)ft(. 
(dloudbal, ISarbal Sotn, )Banb og fl.); 
eiFftw subst. Sæt. — ^e m i n i n : em>or, 
<s?eft)oc og ^fitth>or, »5:el. (Saorbal, SSinje 
og P); tn(5)n>oor, S5of» (ifølge SSibfteen); 
«nttor, 85alb.--9leutrum: einft)art og 
inghavt, mDf.S^(.»of«,4R®br.DrI.fiof.; 
anaFt>art og anQfvat, SScfteraalen; ong- 
Fart, 9J^t.; eiFFt><?ct(?) subst. 3»o!attb i 
2:cl.; eitFuoct, Sfaffaa i Set.; eiFFooct, 
eirtFpoct og amgFt>oct adj. og subst. 83XeC. ; 
<?ngFort, SSalb. ^H. ; eioct og eiaact, 9ibg. 
(«amlib; ; eiFFo og eFFo,»«abcr; eehaorr 
og ee'l)aant, ØftiT (poa bc famme Steber 
fom eefioann, og paa flere anbre). — gf I e r- 
tot: etTDOr, m; eiFo (og eilfo, c!fo; og 
aif o 15 5B«gber ; „eitto" qiælber f ommcfteb« 
for oue ^øn og Xol. „eifoor l^ænta", nogle 
faa; «eilo ftifta^b.f.; eel)aann, S@br. — 
„eirorSeib", A.: ^in(g)fooortai«", ,,cifoor. 
lei«", ^eiufbanCei^", S^t; ^ingforteine", 
9l®br.; ^eilfolei»", 3)oI. S8%ber; ^æng- 
IorIet",Øflerb.; „eeloannrei^^Søro«; „æn« 
golcig", «olb.; „ænøonleije", ©aH. — „ein* 
fbar Stab", A.: „emibanftabn", „infoan- 
ftana" og fl. S^l.; «eillorftan" og ^etoar- 
ftan", W)Q.; „tngfoanftan" og „ingfun- 

Ron", 3^@br.; „ongfarfta", W- ofb. ~ „eit- 
>art Sinn", A.: „einloortrmn" og „æng- 
foorfmn", %^l „einibanfinne", ©1^1. — 
2) ^oilfenlom^elft. „Sibta ^ør te eifto Xi", 
fibbe ^er faa (suge bet ftal oære, £t. (gfjot- 
lanb). — eirtFx)airt6l)an6a adj. (og subst.) 
af noget Slag«. 9l®6r.: ^infoortfanbe". 

tinlasa adj. enlelt; ecnfotbig. 93uff. (Sigbal, 
Snarum). SJiaafte ogfaa einiXaøa, Sigbal. 

tinlit (i') adj. een^farbet. ®br.(SSaagaa) : „ein* 
leet", meb fort ee og lort t. 

einlitt (ii) adj. fom fan ^jelpe ftg fcio, fom 
fan labe« alene = einlitanbe (3æb.). Ofteft 
„iffie einliitte", om Smaabørn, Sbioter og 
Oamle. 8iølbal. ®. fil. einhlitr sér b. f. 

ieinl<s?gje n. cenlig Stitting ; ©enlig^eb. ^el. 136 (Hnl«8j[e— dnflf(b) læii"; om (En fom er Metjeti liggenbe agter« 
ube atene. 

iStnmennom ? dat. plur.: ^paa d^nman' 
nom''; paa et ecnfomt @teb. Øfterb. (Stan* 
fet d^bbop. 3f. <9. 9t. einmana adj. eeniSug ; 
umana; d^inmæle. 

l&nmjøIfezD.=:®inmjeltEpilobiiim. 3nnfi. 
(Stob). 2rfftmKir,«oIb. «amwie,Øfterb. 

einmii^n adj. = mtjten; om gfolt og gfæ. 
^a.: i^aeMm^^ten" og ^denm^tjben''. 

iZinmcflt n. eenfomt @teb. Sinn i %tl i,^u 
paa (i) (Sinmæle". «^'a paa (Einmæle*. 
@e A, 

iHnpinna f. = eintræbb 93<et). $arb. 

itinpvaalintf m. inbffromlet Særling; een« 
folbig^erfon fom f7Qr@eIf(ab.9aIb.06agn). 
3f. pxaala o: flæbe, afmoie fia. 

iZinvaola f. og iSiniraale m.=:vEtnl)rQa(ing. 
$00. («æ f.; 'ee m.), 9uff. (ftrøbd^erob). 
— VtintaalinQ m. b. f. Ibøbi^^erab. Ogfaa 
ieintroalc f. og m. $all. (9^) og „fftaaW. 
$at[.; fe bii^fe. „einraaktt adj." A. ftrøb^ 
^erab. Dgfaa: eintraulen. 

etnreipa a^j. om ^eft, fom i!Ie er belaftet 
meb onbet enb „6t(e", @(e(etøi. S^o.; til- 
betø „airei^a"« 

einretteø adj. og adv. beftaaenbe of fun een 
ditt; taroelig, ^xnptl e^I.Øt^f. „iHt ein- 
rette« SJ^aor. 

leinr^mb (ø ?) f. eenfomt @teb. %tl ($ootn). 
9^eft i: ,»bu paa Sinrt^mbee". 

einirømt a4j. = tinbølb. %tl (6ouIanb; 
mebbe(t). 

letndm? m. affibeiSliggenbe Oijgb. ^aU. 
(@lo(): „^'æ P ein ieinreemm. SJ^efi i 
dat plur. : „burt i Q^nreemmo". 3f. 9leemm« 
©fogi^reemm (9[al i ^afl.); fe Mime. 

tins adv. lun, blot. „$an æ eini^ ufomen", 
nu lommer ^on ftral^. 9i^. ($(arbal ^jelme- 
lanb, ^ctx^tvanh). (B. 9c. at eins run. 

„etnfaman (adj.)" A. SJlafl. : einfamen, @^t. 
(mebbelt); tfamen. Øfterb.; etømall, 2:tnn 
i %tU @bm. (?®eironaer); åiitmaU(t), 
18alb. (»ang) ; etfemable, ^q(. 3æb. SSof«, 
@]^t. ; cifemabbe, 162;e(. ; øvømable (el. oi^) 
@ogn (!6it ^urlonb), Sodfeftraanb. femi- 
nin: etnfamo, @^t. (mebbelt); etfemo, 
^Xtl; ifama, Øfterb.; eiømoU^Sinn; etfe* 
mobly^al.; øyf[t)mobl, @ogn (IBit ^ala- 
ftraanb, Kurlanb og ft.). — 2) = eintom 
o: ubelægfet; om §plr. @5I. ((gtne). — 
Øvfemobla f. eenlig^erfon. IBofS; mebbelt. 

i»^i"i?*** ^v. uMonbet; reen, ægte*. A, — 
? SRebbelt fra !Bofd : „(Sta oinfto (aenffu) 
@mør; ba berte no 'Iie anna oenffe 9$et(a* 
oinna mæ bai; b'æ berre aenfle Sløgl^itft 
^an«^ - »eftfolb: »(Jenffc", ^inffe-» og 
^ænffe", ene og atene, aleneftc. ^rSnfte 
hiaatt^ ; „jle fla'nte Oiera eenff e ^o9 a SKoor" 
ogfaa anbre @teber; „eenfte (Butåi", ene 
og alene drenge; „oæra ænfle'' oære 
olene. eittfVd(6)cø adv. i een ^ort, ubeti l{6dHieIfr 

» i eitt eieib. £»aØ. 
tinfHla adj. = einfKlb. 3æb. 
ettfUieft eAi. Hl (Stnffiefto f. Ubbrebt. 
einfnrepø adv.. meb begge 99en paa eenStbe 

of noget l^oorober mon pltitx at fibbe fittæt>9 

(£€fter9g). j6e(g. S^obfot: tt^iftrebiS = jlreM. 
einfmFa v. frrige uofbrubt. £e(. 
i»einøletbeø adv. 1) nogenlebeiS''. A. SXa. 

(»icffonb). „3)æ gien ai6le(i)»*'. 
etnøleot adv. ene og olene. $iæh, 3)a(. 
„etnølet^ adv. ene og alene". A. Si. etW' 

lefla (grønt) = etnffe, 9lbm.; etnølv^. 
egen. xtl (iRblonb). „^n )iaé gioort feg 
et eiølf^øftlubbe te bcengie^utone ma". 
Ogfoo etnøljflom adj. oa adv. Ztl,(6øt^ 
botømo) „(ti einiSliftom xlubbe; et etnd- 
liftom gooe iB^rfe". 

„etnfletmb adL" A. 8)eneelt ftoaenbe; (ureU; 
om &tca, %tætt, ^oor ofu. )Beftf . (Sier). 

etnila, etn(le adv. fe einofle. 

„tin^afa adj. eentig". A. 9^Dm. 9{orb(. eift^ 
ikaafaa og een^ ®tiør.@$ronb^.SolbaI; 
enJktFa, Sorteberg; at(KtFa,9Ka.; «t^afa, 
mtU et(n)ila«a, ««gber, S)oL 2)ett!elt. 
^ot. Wta, „%xt (S^oonge Srinnlinga, ttw 
^ongeXoinnltngo, oofitttt oiftofaVobn', 
Wta. 8) eenf olbiø. 9h)f . 4) adv. meb blotte 
^ænber, uben SSfebffob efler tSaoben. 2i. 
(^iotlonb). 5) a4i. og adv. lige, Ibe frem, 
birelte. 9iom. ^obefonb, Hiahal @(8oc. ,,^a 
einftolo »eg'n", el. „goo cinllafo*. 3f. 
einftrot Dgfoa = bein. „(iinfia!o»nff*, 
(Sner fom banner et Itbet Zxct. $alb. 

iCtniloftnø m. 1) en enlelt ellet eenlia eller 
eneftoaenbe ©jenftonb (gfugl, %t<t, $erfott 
ofo.) Øftl. 2) = (Sinftøbing 2) oga). »fi, 

„«inflape m." A. ieena(c)ifcmp,»eftfpn); 
ieUflamp, SRobum. 2) = ^nftøbina l) 
og 8) (éærling). m (Soorbol ; mnit 
„fecftopi"). 

einihiria v. mobfot toifieifta. (8br. 9{om^. 
9ibm. 

„etnfhra v." A. @ogtt, SKo. 9lbm. SronbB. 
3 «Xel. „eiftire* oa „eienbe ftire-', 

ettmraP adj. lige = bein, ral. @br. ^ebm. 
5totn,»trtb. ^O^oo einftraIie»eig'n^albr.; 
^einftro!a «eg'n", Øftl. 

etnftrofa adv. lige, birelte. 8iom. ^bm. 
®br. JB. from; goo e. paa ©ætro". — 
etnihrort b. f. ^olb. dnihroFie b. f., meb* 
belt fro (itou^al. 

iatnihretrø m. (uofbrubt) @traale afJ6ttbfle. 
Øore £el. „^æ rænne (Stnfiromgin ootoo 
2:oonna'', bet ^pxøittt (rinber) i uofbrubt 
Stroole. 

letn^inø m. inbftrænlet og ^finbet@on> 
ling. Sonb. 

tin^b) a^. 1) feMænbig. 2) ^finbet; 
= einbid. iBofd. «(* 9i. einatødr eeslig. (Sttt#øbmg— CKtnmga 137 ,J&it#ø6fittt m. 1) tenWfA Xxttf. A. 9{bttt. 

(^aan', %M.fHg,htx. @(erlia: tr«(mimtne) 
fom tØe bar noget S^obfcrQe^ab tneb anbre, 
mob^at ir9ii)nntng''. SRa. i6tnftø'tn96''X>to 
fl 8ibie tnrebot of een Ibift, tlte {ammen' 
timnben. Salb. J2) eenlig ^erfon". A. 
Via. fiBtH. „8) esrlina*. A. i»ht. 8alb. 
€^t Xvonb^. 39(. einstodingr (tn f om ftaat 
alene t Verben. l&nMinQ m. b. f. Øuft. 
(9h)bnm). i^n^mø m. b. [. 9it)f. 

eni09(b)ti9 aclj. fom leiøer for (Ig felt). Wta. 

»cifiøoorbom adv. færfKU". A. 9i9to§. omøø" 
t^oolom, Øfterb. (Si^nfet). 

letittol n. ©amtalennber fire Ørne. ^Vaber. 
XiUM» ^Wtol" ; Wa. é. 92. eintal. 

leintcøla f. (ibetr flanit, nøfien btfieløft 
Zræ. 2:el. 

lemtrima f. = iintr«ba. ^arb. (U(int). 

.ctatom adj." A. &fi. 2) ubelæ^fet, uben at 
bcre paa noaet. 6^L 3ftb. SRa. ,(Se gieR 
etntoone*. „Ipeft^ngienaitome", ubenSoril 
)Mia6toben« oltfaa forjIjeOigt fra einreba 
(9Rtt.). — etntomen a^j. b. f. 21 &. 31. 
emt6mi/ lebig. 

leintoro D. 2:ørk» paa tørre Stong^er, l^tioraf 
ber ftræOe» Mot eet iBag == »etbatort). 3sb. 

iEottroola f. og < m. eenf olbig $erfon. ^afl. 

a8alb. : f. 'Ct e(. 'd; m. *ee. — etotraolen 
i. eenjolbtg, to^t. Salb.^aa. J|f. (§m- 
raale« (rintre og (Shu^roaUng. ^f „ein- 
trooMeg''? 3f. einkgb, einfCungjen og ff. 

gfZmtvt n,'' A. 2) eenitgt ftaaenbe S^æ. 8a(b. 
^I. 3) Stat bannet af en ubl^Iet ©tamme. 
@ogM. 4) egenflnbig^erfen; ogfaa: ©ær- 
fing. «olb. (øeilbre og fl.), 

letntriømnø m. @irr(ina. SSalb. 3f. (0. 92. 
einbiånungr = QHnnre (6oøn) og (Sin« 
trø(b)ing« A. d^riftte l^ar : „(fi n t r o i n g, 
Xne fom ei er Vt^M" o: = (Sinftøbing. 

..coitnieii a<y.* A.@oan.— 2:eL: »«tmgjen". 

tmtKf§mtk§ aåj. tUHbinbgt)benbe, trooær« 
Mg; $arb. J^n fat bar fo eintd^ggielæ 
M idng'. 3f. tr^ggja, trtoog- 

f^ttatQ^ f. » eintrftbb Seb. ^arb. 

„etittctf6a v.a." A. 2) ^eintrætSeo'', (oMge 
9tenbegamet op til en »(Sintræba". St 

,rCtittra?66 aå}." A. 600. @oøn, ^arb. ©^(.Si 

ieifitr«(6)nin9 m. 1) == (fmttæba, 9iørOiS. 
2) ftornfto^re fom er «^eintrorbb'' o: ht^ot 
fnn eet wg ab (Bongen er trsbt paa. lOnfl. 
£)a^a:l6tntr«n(n}inøø'^tauir. lEtnttoKb)' 
ttmø £ bet at ireintneba" tomftaoren. 9uil. 

ieintnt(ttn)m. tSuRei^om, boori frembringei^ 
fnn een xone. ^t. (©eujor). 

iSiitMCic n. eenfolbig $erfon, Xodfe.^ f^M, 
baxh. (Uloif). „ia æ dit gott ÅintøQe, 
ban let feg narra tao able". — etntøfjen 
a4i. enfolbig. 9tQf. (@nlban. Sif. Xøtie, 
SiMtøfie. — iCtiftmtt fe (Sining. 

eiiivqi« adT. Uge, bMte. 9iom. »eftfolb 
OSmibMer, Vwnm): „ttnt^qi". 3f. ein« etm>erftele9 adv. ot>erorbent(ig, nbmirrfet. 

golbal. 
etm>tfen a4j. 1) = eintrfft. 2) = einbi«. 

%tl 9leb. 
iStnt>ora (o*) f. @øon(øf&eb, uofbrubt ^a* 

gen. ^a.{fditUanh): „^iiovHa". 3f.9oDofa. 
etnt>øt6omadv.^ ein^oorbom. ®br.(!Baagaa). 
eint>oren (o') adj. eenftg, eenfom. 6ogn, 9^. 
«einpotuø", A. aint>or6i9, ^afiSIo i @ogn. 
Vtinvøla f. = (Sinbrjngl^eib, (@jø(odt)øIa). 

tarb.(U(t^it^amm). „fl^an gjeft bar i fi 
inoøla'. 
eint>ølø(e9? adj. = einbrjug. $a(b. (@(tbre« 

9$ang): Aim>ør6le.— i6tn«>ørøk(a)l)ett f. 

= CHnoøfa. (Saer ti( ti^rba? mtt jf. 

einooren. 
iSinøyrgjinø m. eenøiet $erfon. ^aU. 
„tiva v.a." A. 2) n^be meo St^ft; gjore ftg 

til gobe meb. $arb. ^i^att'n eir te ©loxæ*. 

^. %>iaU. eire fig o-, gjøre fig bet gobt. 
letra f. jem|o(bigt ^nb. Wla. og fl. Øyta, 

W9I é^L (Bt følg. 
^eira v.n. blioe erret". A. 2) omSernfar: 

foærte. 21 5)al. 3f. erja (om bobber). 
mtf m. (og n.) (Sr. ^al S« og 09[gber, 

«Xet. ©jelbnerc „^xl\ 3)al. SKa. ; og 4rt\ 

Si. 3f. gat. ænigo. — «rg m.? b. j. 

<&arb.(Dbbo); ©0. erg. «rj n. 5)al. fif. 
etrf a v. n. (ar) hlit>t erret. 9gber, ^ol. Ogfa 

„erfa", i,ir!a*. @e A. 
tifa V. b^gge en ,y(Si{a". ^el. 9{um. ,,(litj 

u))|) einKetile'^, (ægge ^r^Sife" op unber eit 

^ebe(; ^lartbal i iel 
leifebranb m. 1) ben @to( ttNsrd oder «r^ifa*, 

(oori^ebellrogen ^ænge«. Xe(. ©æt. 2) = 

tlacebranb. Sngber. JtilbrU Ø^^ebrann, 

SRa. 
etf¥ra v. n. g^fe t>eb 8^net af noget ; opxBttd 

= offrafl. $afl. „(S aijfra me". ®. 91. 

eiskra Oftre oprørt fn))fe. 3f. æffra. 
etffreleø adj. og adv. g^felig; oprørenbe. 

jpaU. „aiftteU faat''. 
leifø m. 1) noget mobb^beligt oeb en ^ing. 

f . (Stø. Ufmoø, onb fiugt ; ailobbbbeligbeb. 

2) U^t^gae, mctb\cl, fom ftaar af en ^^er* 

fon = ©æo. ©ofln(»it Snpr). Dgfao: 

fZis, 3f«. Sel ft[emgaaet af eif«. tf«, 3"' 

teriection for S^obb^beligl^eb. ^f. @. 92. 

eiskra, fn^fe. 
ettaleø adv. og adj. t)olbfom(t); 4t)af(t). @ogn. 

w^a lom aifjrona fo aiiaW*, eu 169ge meb 

Slubfelig Solbf om^eb. „Slitale !oaf^". Wlao' 
e blot Tor eitr^eg; fom inntale = inbr(eg. 
©ogn. 3f- (Sitrftorm, eitrfoafd oft). 
„tfitelm. l)tiertel\A. Æitili, 9lbg. («oni' 
lib); leitaaL ©olten; ieitaali,©felg. 4) 
en liben tætongget og Iraftiq &ari. ioerg. 
ettra feø v. ebbred; famle 9lrrig]^eb. %el 

lEttrmiøa n. l^oaft Øie. „(SiMua" {IgeiS ben 

førpef øbie at f^att. ^elg. 3f • (Sitvtenning. 138 (SitraBiøtl— clbctibe lEitrabiørF f. en mefiet l^aarbtoebbetlBonetet 

af $ir! {om t)otfer paa ben magre ftenige 

©runb neberft i 2)afen. S^ofl«- 6gfaa: 

„|>ofDcttrobjørI". 
„citrcnbe adv." A. „tittanbe folb, iU, finna, 

!t)a|?. frtft", l^all. @ogn, Xcl. «gbcr, Sæb. ; 

„cttrarte(6) gåln, fint, gla(b)". D»lo, 

Smaal. 
eitrefmoøen adj. bebælfet meb Ubf((ettet 

Jteitrefmoø (5:et. feoll. ; Øfterb. : ®etr.). 6ofl. 
fZitvfiif m. en Sfi|i nteb formentlig giftige 

Ufinner = fjjerf!ng. Trachinus draco. 9ieb. 

S3am(e. 
zinfalb adj. bitterlig lolb. «tgber. &. fH. 

eitrkaldr. 
cinfpaf» adj. tjberft l^ttag. Sæb. «gber, 3:er. 
iZitvføyna f. = ©itrfoeifa. 6W. 
iSttr(Vorm ra. @torm meb |)!ubteiige og ^oaiSfe 

@tOb. ;^(g. 

iltitvunninQ m. 1) et ^baft @grebffob. Zel 
(iBaarbaC og 9iau(anb: ^d^tcrtænningjee'). 

2) ^tjaiS euer arrig $erfon. ^e(. »amfe. 

3) ben førftefobte. »uf!. Xel. (Sogn. 3f. 
(Sitrouga. 4) = (Sitrloeifa. @maal. 

Æitrtonn f. = Citrtenning 2). lel 

iStttrunøe m. = ©trtenning 3). @ogn. 

tittviU adj. tiberft opbrogt; eitrftnt, b. f.; 
eitrrortb b. f. 

tittaf og eittaFje'adv. unbertiben. Sogn, 
6fi. ^a)a ^ænbe eittofje*. ©ttJof. @eA. 

Vtittt ID. 1) et d^entaf. 9lbm. 2) en ^er. 
9lbm. (Xingtton). leittj f., beftemt atitt'ia, 
9}omb. ^ofn. 

cf a (e') og iHP(i)e v. 1) fe ofa. „&t feg fram*, 
»ega feg inn paa etn". 9gber. 2) tnere 
ubeftemt og breben (Dringlenbe, briftenbe) 
i Orb. S3amle. „$an fto ber aa ecia aa 
teta, ein fe« '!je toete ^ao'n oitte". gf. efa, 
riba paa Orb, @)otIanb. Wttn minber ogjaa 
om „Iftefa, IJifa" og „æla" o: ftotre, famle 
i 5^afen. — eFen a4j. fe afo. Dgfaa „eiFcn 
93oot ^eft'' = einoift. 9leb. ^er f^neg 
oDerl^otoebet at oære en Ihr^bdning af ala 
og etfja, og maaffc flere. 

ieFe(c') m. Steængbe, tea«fe; ^elft (altib?) 
en fremabglibenbe. Sogn (^af^Io^Snftr). 
;,«tn fjollefe, Riffefe". „3tin liaile (£fe mæ 
2:imm'r''. — „ttefn" er Siaonet paa 3øfte* 
bolgbreben i »ang i »albre«. 3f. røta f. 
«f af a? 

ierfja f. Spor efter tjørfel eller @Iiben paa 
©Ker. Øfterb. (Xolgen). iCFFJ* og i^ifi' 
Snn^. (3nbr. Steinfier, »erbot Snafa, 
©faun, gfrofta, »eitftab). 9?amb. ^© ©fea- 
eff)',©rieffi; attigrfjaan ættSutaam". ©e 
©ffje n. 1, A. 

eFfc, eeFTc, afft fe boffe. 

tfla, e«en (©ogn, ^§1. fiarb.) fe eiffa. 

rffu adj. fe ibfug. ien)la fe Dffl, 

iCFIe og ICP«le m. :- gaffie. ««aber. 

[iSf oa plur. unberfige gfagter. 3©ogn. 

„Ofa v." A. 4) = ffr^fta. 3æb. og fl. 

eFfa V. fe egfa. «ffe n. et m». fiaH. (®ot). 

iEFftnø m. og iePftnatot f. ibifbt^ebe. Øfterb. 
(Xijnfet). — iéfiwg m. fe (ggpng. 

eFfV adj. forfinet meb fiU; fe A. ©ogn. 
„^obne æ ftiært efft iaor". ^t famme: 
,,^obne ^ar flift VtffwQalaQ*' . ©ogu. 

efun adj. 1) dringlenbe. »amie: „eefete''. 
2) = efen. 3lth. ©e efa (afa). 

iei (e*) n. noget f om opfoftred; tiflægdb))r. 
9lbm.(©unnba(): 2EI. %il t\ia, ala. 

»«I (ee) n. 3(ing-. A. ^£1, ^ontfb. 9lhm. 
gofn, ©a:ronb5.(U|)pbal). ^©fa.rø\ 2) 
Hum; ©temniug. ^ronbl^. „^m pa bæ 
eele (røe) paa 'om". — 2eic n. = m 
1) og 2). ^onb(. 

«la f. = e((ee). «om. (^ølanb): «ele; 
©maal. (diebened, 1 r^ftab) : 2tlt og ieeOc. 

„ela (ee) V. n. (ar)". A. 2) „3)« eet a npp 
(te gott »eer)", ber falber ^mtt, bport 
Doerganaen ffer fra Utreir tiC nart »eir. 
2Sla. Oofaa: „hø^<''^ upp"; £t. 

iSla(ee) f. 1) Sfure eøer Sienbe paa Unber« 
fiben af ©fier, ©føiter og M. ©^e(g. St. : 
„^faar". 2) ^ure i k^rangt« og ret'ftriffet 
©trømpe, i ^(lel^ufu". Øfterb. (9ienba(, 
£(£rt)baO: leele; maafte ogfaa ieel. ©ti. 
'S>a\arm: tla, i ©fier. — cla (ee) v. a. 
anbringe „(Bla" paa ©fier og bl. $elg. 
^(£ela.ffeifaar". 3f. (Kl. 

letboøe m. Sftegnbue. 9Ra. (^aferafl) : Htdt* 
bøje. 

„cl6a V. a. gjøre gammel". A. ©^l. — 
„tlba^ y. n. ælbed". A. «^©jlufbomn elbop 
aaD' an", ^and©t)gbom ft)inber meb borene. 

„eI6a V. n. 2) grtje". A. »5)æ elba for (toa) 
2)agiee («a)". @br. 9ibm. „3) f»ie". A. ^t. 
@br. Øfterb. ©tjør. -3)« elbor for »rjoftc". 
Ogfaa: 4t eille f 5r »røfte". ^bm.(9Hng9« 
of). 3f- oøN ^løitt' Dija. 

»lEIbbjørøbatt^n." A. 9laar bet bbiner i 3tocn, 
l^ebber bet i%al. : @li fJSUh)^ oangie »obnæ 
ftne; i 21 (gjotlanb): „i^Ub\øvaa bomgie 
»ob'nan feine"; i SRa. (taandmo): «lea^ 
b^aa ofp."; i SO^a. ($alfaa): itUbøt ofD.; 
i SRa. (»ieHanb) : ieUømour<r oft>. ,,(SM* 
mor" er maaffe eg. Smmer; fe ©arbmor, 
^agdmor. 

^«I6e n. 2) ?)ngel ©lægt ofb." A. Ttlbt 
(omtrent „ti^ft", fafumtnalt, tb, rb el. X) 
91® br. ©e ogfaa ^ble. „Dgfaa: «eibrc", 
A. Ttlbtt (omtrent ^t^ft" Ib eller ^ foran 
alm. br) ©aH., Ttlb'v og "Vtv'v (el. «Jrr) 
9«ngerife. .3) «rt, 8lacc". A. OJbr. Ttcbb og 
2Erb6re, ©Xronb)^. (efter 91. Sarfen). 5) 
XiHæaab^r. 9tl)f. krølle"; og ^($lbe"? 6) 
liofulbt ungt »æfen. 9ti)f. (^øgiSfiorb, 
Xart)aftabV 

ieibebrettna f. og leibebrenttfla f. ^alme 
= eibina. $au. 

elbeleø adi. gammelagtig, noget gammel. 
©st. og tel.: „eHeleoe". Da eueøle9,9h)f.; 
ellefFIeg, ©eet.; ellfie. ©ogn. 

cl6en6e adv. 1. f om 31b, ®nif}; »e. fimfd* = gtMnbt Ibatt, fibtrfl ffliai; „e. frtp, 

fnøflfl, fvTiH''. SenbEnfjelbB. Dgfna clb- 

anbc. XtrimDb ofte .illanbt Tau(b)'. 
dbmbt adT. 2. .r. gotnall", (elbflnmintl. Itl. 

^aD. OBfO": d^a^^< a. $au. 
Klbeoib m. Smnbeueb, tfat tit C^Jtlbnina 

afbe samle nesoBne. @^[.: .-uee'. Hl.w! 

eldividr. 
dbfntøjtn adj. forn let fanget 3Tb. Xel. 
,dbSm adj* A. Sel. Satt. Sæb. 
Clbflt^ n. = ^uflbit. Stjor.: .Snflcufl'. 
mibfraa a. ©proa fta 3lb. ^ofl. 
dbfcef adj. = e(tifun, elbfenajen. tNsroS. 
ieit»f9r(e)tofra(D') f. Xnfle tttgDdei, ,£11- 

f»t- . lei. — lenfMTsoonBB m^ b, f. 6tbr. lei. Si. (»0110). . 
iEIfrsmor f. Iftnmei? [e eibbjergbag. 
^IbsKKvIc v." A. ÆKsinal OQ 'meel, Xel. 

(Sinjc); jeUstn«!, Mont. «inaer, C»1o; 

iCBsmoot @ISbr.; lEeDønwC ^effølb 

(SicE); 9t9tturk oaKtfemal.&aU. Smuat.; 

'Snu^, Cflerti. (SlMDtn), 'emal, Bflerb. 

(€tClW>al, Stenbar, ^antDt). 
«»fnaa m. ■> Clbfnort. fflbg. «eb. Sta. 
KWiapa f. Xtnmitt. S^cRine. " 
lElM» f. 30)^ foa aoben snart. adiitå. ca flutter flg tll€tob(€feb,8tMi 
SeHepob, ©Knftob. - «Uw f. gibfleb of 
(Bieétme. 6oeii(«arbaf,Supr), — «Uta 
f. 1) = ØTUDQ. Sogn {Soflnbal, «utlonb) ; 
.V (BbpQb. 2) = (Simnriii. «oj!. — lEU- 

/tt^n m. €ten. ^UOTaf ^Ibftcb erbannet- 

/ eoen. 3f. eibftein. 

ieibtjo» m. Btnnb eller .gtlehiorte*' (om 
' brnnber flet. Xcl. (9iaulanb, Saatbal). 

Ælftty n. = æibfwe. 

.eicrtbec n.' A. iCelMtr, 9tba. 

.Kltna m." A. Sbl. : Jtlingn. .a) 9ti)!, 
«ufoIb'.A. ©(rrIia:Suiie=«I 3). mm. 
Zionb^. 

^IM T.a. offtDpte'. A. Mnaerile. ^cbber: 
ffIM> «1, «1^, alt (eder aibc, oet, fe eibe) i $all. (®Dl). Sotn. „SkI albe flooe 
ffqbn°. Dgfaa: „S>ei nlja fe '(t)i gooe 
GBui": ^qU. $ib maafte: <r(a (er, te) 
b. |. 9tqf.; Sonaat.: ,»Ie opfi et 3)t)c". 
a) ubtlnlfe, vibviUe = elna. ^oll. „6fa 
ben $alm'n itiara te »Ijn (e 'ti Zappu?' 

JCI-juc eHer .tEIs-iuc (ee, uu) i. og -juure f. 
feile- cUm pofefonntg S3i)aeflD. womSb. 
®bm. Øt 3ur. 

eDita on eKo adv. rlleri; eOei; ogfaa. ^elg. 
(i8iirtlal),Komb.9Ifj.CS8eeimn),©fj.(3Bl[tr), 
»2el. 9Ium. ©ffibal. Oflfnn: beBo, SHtif. 
(@ulbal), %tl atbg.; t)ellaa, Xel. og ^.: 
benu, ®6r. («oagaa), Sel. (Bo); l)eaa, 
tel. Surte niert ®. 91. ella, eilar «fletd. 
3 Sfj. Iflbet „Ofl" adv. Biftnof albrig uben 
@. — Dafoa : elbaa, 9I(j.(B(oppen). tfelban, 
91bg. (aamlib); biefe ^Dimei tutbe bære 
,elbc-baa'. Se elbaa A. 

,eae»t, a:alorb".A. øHqv. ®6t. Oaabecfl), . 
lii. (gtiotlonb); ed^u, Wa. (Øoiebe); øb- 
lucu, f8o)i; cnugoBcbbiun.Sst.; øUuk, 
obbug og ^biun. Sat. Wa. (Saleriia, 
e^eOanb); øMmIJj. (Sjlin); gvlotvmr. 

leato og leURfiein fe eibfto. 

elna v. n. ubnille fig. blioe ti(; «[ter ^olh- 
troen ofteft of fig [elo (fpontont). Zmt. 
(Sofnbaf, SsfleHab). .Xs ^e elna aRoH 
i ftjobe". é. S. elna. — diwøv.n. b.j. 
Sfl^bet. „IBeitemaftj'n «fflnafi 1 @Iqane". 
„i^oppene cc faa te aalna^t t IfpfemDllii''. 
©om ,4"'fft""''' ^= fcelmo. Se A. 

eininø f. Sreotur-SilliEQ; Sroitftettelfe of 
Støplttt. 9Mo- («jettonb). „^ Bil %a foa 
tnqlie ©moolo at eg ^e te StStelning". 

leitob? n. Dptlacing = ffilroB {8tomSb-). 
Mbm. i JJotmern« tfelcaa, 2£lraa oo 
UrUnseraa (og $£). £11 (&)rji]ba, (^)[qbia? 

I£Icot(ee, o'] n. ©maaregn neb fra en liben 
©tqma«fe; liben »Qge. fiarb. (91elbaO- 
Sil lIi)cJDta, (nibe. 

leifl n./ TO.? Sqabom forn menei paafect 
ifxc »em oeb SuSfe- ellei Ifllef ollets Kiær- 
lialieb. ©fj, og fl. 

„tlfla v. a. 1) elftc. 3) tjenbeS ueb, antage 
fig. Sotet: „caVt". A. Segn. „©su'n 
Bil iltje eipn Sambe ri»"' 

elffafl v. recip. elffe ^tnanben. Sat. 

„elffen adj. (jælen oftj.' A. S^l. Salb. og fl. 
fftffin og «pcffjin (tilbogetrutlet 31) 9i- og 
©Sronbb. ffiffjin, SSronbfi. (Sul. »flne«) ; 
»Iftfin iH&br. „^aa uattn ærffjinl" bo 
bleB I|an Benlig, blib; ironiflf. |iela. 

lEIfFugegoaDd t. — eiftuggaoBa. Stil. 

iSI-fiVtta f. plubfelfg og meget totlBotig 
31ing. aiomSb.: 7£l(time. Se Stqtla. 

„elta v. a. (tt,e) i) brioe, fotfolge''. A. Sod. 
suta. i) egge, tirre; optiibfe. ^atb. (SBomm). 
6) v.n.og a. (tilbcIJ; or) brioe flærlt og 
Beb^Dlbenbe pao meb noget; tumle længe 
meb noget; tiicre tieettenbe plagfom oeb 
enbele* SHanen, 9xte\m, Stiglen eDcr 140 etta~(5itme anbeii Sorfølaelfe. Sæb. 8it)f. diatbal, Sil 
„^ tUa \o længjc mæ @5tt'n''. „^an 
elta niæ bæ \ama, tifle elta uiat> meo oØ 
Xingø, elta f eg inn pa a meg*.— etten 
adj. foni deme „etter*: 1^aarbna!7et for- 
følficiibe, Ttrib«It)ften ; brittefijg = eglen; 
oDer^æitgenbe tneb SRanen o\t>. 8^1. 92^f. 
"•«b. „m citen ©tuiit, Unaie*. ^eiten 
ofte*. — leitebab n. iiofbniM 3og, «n* 
reiigcife og b(. 92eb. @e 9ab. 

iCftaf. 1. 1) æltet aRo^fe. SofS^^arb. Sogn. 
Sl^l. ©ctiia. „Seirelta*. 2) feinbe dfgerit, 
@tetinicl og @pt)t forn læoaer jtg paa Si^e- 
ften. «of«, ©arb. @^l. 3f. elta (elba) A. 

„mta f. 2. 2) ^aft (ggenffab ofb.* A. ®runb- 
beftaffenbeb, €^runbbrag. ©au. 9tørod? ^2)æ 
æ fil falD "^tte i 9$æree no nm S)agabn*. 
Ogfaa: 16ebrelta (IBærælte), ©all. I)gfaa 
n.V „3)ær æ flift «eitee i be^fa See^ee 
(fiæbret). ©all.(®ol). ®et meb foreg.? 

tf Ita f. 3. 1) SDrit)en, Sogen, DDer^æng ; |oir^ 
lø« «nftrængelfe; @fæb. ^al.^ltjf. „^rtt* 
elta, afinnclta, iRaubelta, $ri«elta, Xraa- 
elta". 2)$erfon forn ^elter*; $lageaanb. 
8lt)f. — Drbet er toel eet meb (glta 1), A. 

eltafl v. recip. forfølge l^htanben. SWa. 

ieite n. fe mia f. — „iCIte n. en @mule. 
9$of«''. A. @narefi Sammenbragntng af 
erltre, hiiie libet. «of«, „fdxa titt. ftegga 
eitel" bi llbt; ogfaa ,,ftogga erlitel* ©el). eltefam adj. 1) forfølgenbe. plagenbe, plag* 
forn. 3æb. 2) anftrængenbe beroeb at ingen 
©t)i(e Q\\>ti; bnt*enbe paa; ^i^ilelø«. via. tf (tei>ebr n. «eir meb ^^ppige B^ger. Sbm. 
af. ©aoelta. 

^v f. «a*. A. <Dlt> m- (Olben), Halv ©elg. 
(»cffn). «ruge« nogle ©teber i 9i0jterb. 
(bolgen) om «iflobeme til ^^a^a" o: 
ølaama; anbre Steber ombenbt. „^e 
leipar*, til eller ^aa globen; ®^L -- 
iZlvahavb n. «[aleiet« mnlige ©fraapbe, 
^obreb. ©arb. — iZlvahtabb f. = ©Ita- 
barb. 9'^bm. — iebabrot (o*) n. a) «rl)net 
(«iufelen, fanten) mellem bet ffraa eQer 
bratte ^loabarb og bet benimob t)anbrette 
clfer bog flabere fianb indenfor, ©arb. Of- 
tere: b) = bratt ©loobarb. ©arb. ©^l. 3Wa. 
fZlvahvun (nu) f. = eitoabrot a). @^l. — 
f^lvahuvib) m. en *llob« plubfeliae og 
Dolbjomme ©tigen. ©bm. (©iømngfiorb), 
m- men: ^(floabdre*), ©fi. ©^l 3f. 
5(oboburb. — ieit>afl[cé (o') n. = ®Ioa- 
burb. mt. SRfj. ©fj.; 8tom«b. og S^lbm.: 
»Sloafiang*. — mvafhbt n. Doerfoom- 
mclfc jra en glob. «Rfj. — iZlvafyHa f. 
«anbflob, fom gjør globen brebfulb = 
©tobf^na. 9?fi. — iebagrfct n. ®m« og 
©tene fom ligger eQer ^ar ligget i globen, 
©all.: ^^^loegrjøt*. — mvafcnoit m. i) = mt>axm, Cinclus. 9Wi. 2) m^tif! 
«æfen, noget ligt ^9l^ff*. m. - iWpa- 
h*e6a f. liben d^ioe^ft ; maafte ntn om fmaa n. = 9[amot. ©^l. " IElt>aftC6 n. :Qanb« 
Ipib«, fom fiiffer nb i en gtob; ofte meb 
glertal „•»e«ja*: ©elg. og fl. — ieitHuttff 
m. = 3«t)fr. ©fi. — idvataaH I gfob- 
leie. ©ogn (»il) — Klvatis (t') n. en 
gflob« ©ttgen. M' ®fi- -- iilx>atcts n. 
1) 3«fl<nig i glob. ©fj. »fl. 2) bet of 
englob oplagte eQer opfttjQebe: ©anb,3« 
ofo. ©fj. 9?fj. — ieiiHifttii^ m. ©onb i 
eQer fra globleiei; t)berft ufrugtbar ©ank 
t»a. „^i grepe te fea (et „upp i*) «hir 
^loefann*, om memng«løft l^aPeftjac og 
nærige golt „©an ete paa (baabe) wtir 
^iDefann*, fortærer alt. «efpnberligt 
ba „(Elo* (= 9la) iife bruge« i SKo. uben 
fom inbført. «f «lo (røælo) =««>? — 
tfft>aioba(o') ©ufen af fhvmmenbeglob. 
Wj. ©ogn. — ie(t>afø9 (o') n. = «afoa. 
©fiL ^ iCbaffot (o') n. forl^cnoæreiiSie 
globleieS^fi. (gørbe). ©e (Sloffot leitHx- 
ffwt n. (oM?) b.f. ©fj. (gwbe). aRaoffe 
ea.: fteil enrr ubooer^ængenbe (Slbebreb 
(Sfnut). — >ipitHifta(b) m. (og n.?) = 
eioabarb, SiA, mingerile, mtm. (US«- 
aaf; get ii.?)X©abeianb, ©ogn. ,«roH 
eioefla*. 3f. ©ftof^Ha. — tJavt^b) f. 
= eioaftab. ØfterV A. -- tflDotiroU n. en 
globt?ættc ©fj. (SWPf). 
„«It» m.(?) = lUO*. A — ieipofant m. og 
ieiinmifø m. -= «Ud\9^1. ©arb. ihittbe 
^øre til mt> f. — mvtVlaaft m. » «[ft>« 
guft. aRa. £)ftl. Xel. (A.) Ælt>ab(afr, «bm. 

— i^lvtaufk m. b. f. 3Wa\ — ll!it)cttartnr, 
^lt>a(n)narrr, i£Ii>(IbcfKM»r fe 9l)mæt>r. 

— ieit>enroIl n. liben 9lO. wen tiil i %ov 
benoeir gjemme fia unber lh)inbeme« ©fjør- 
ter; jf. bo«fa v. Si. («anfe).\ 

em (eem), eemto^nnt fe tim v^ cm. 

erna v. n. (ar) 1) lugte loalnti eler fnrt 
(bebæroet). 9}bm. og ©tjør.: )etm\ Sel 
for æma; jf. æmen, eimen, iimettA 2) Ingte 
^ebt; fjenbe« l^ebt formebelfl u^fhraaluid 
(af en Don). 9lbm.(©unnbal): \ctmia?). 
aj^aaftee for ima (i') (ama, aama^^^ma); 
fe iima.— eemin adj. for æmen; fe eimen. 

i^mbeetre n. = (gntne-. røm. (Øffnbaf). 3f. 
^mbob. — emb<rr, fe einber. 

„tm\a v.n. (ar)". A. 2) mane eQer tr^^fe 
flnnlenbe; omtrent = gnaala. £i. j^(. 
„(Emja femja*. — Vtm^a f. (5n fom 
emjar. Si. 2)al. 

emie, emble, tumle, fe ^imla. 

„emna v. a. (ar)*. A. gormer fe (Emne n. 
„(Emne etti*, forme (banne) ftg (fter; oafoa 
„emne feg etti* (Utlaanbi, f. (Ef«.). ©«t. 
„ebna ette* b. f. ^al. 

„iCmne n.* A. iet>ne, a:el. aibg. SRa. 3«^f. 
©^l.©arb.; Øvnt, ©fj. (gørbe,©olmebaI; 
ligefaa: ©anbøone, ©eonbabtjte; 3enfeitd 
(»lofebojg bar „(Efne*); «bne, ©^l. »of«, 
9lpf . «%gber, «alb. ©aQ. ; Ømne, Thnnt 
og (næften) 3mne. Sbm. (©iørungfjorb, 
sTorbbal). „4)amblir,ftræfter^ „(STtømc Snttie — etigbd 141 Wmitaam ttæmmar', jeg anfhrontøte mig 
«ner (ione, ((ottebe mig t>ei meget focShb' 
ler. Stier. (SRoaraol). 

ftmrnnoBvib (f ) m. = (Smnetre. 16erg. — 
iSmntmtemba f. b. f. (lun mere totimt>t). 
|>ofl.: fitbtttngeocc'». Oq fl. @teber. 

tmpt, tmpU, cmrcfet (ee) fe im«. 

emfe (ee, æmfe, ømfe), emene fe t)m^. 

eK^re (ee, og ømfhre) fe imflro. 

taba ▼. a. oa n. (er, e) iagttage, IceggeS)ilffr!e 
til; gine «gt paa; snbfe. ^færomSmaa' 
iønt. ^Ib.(Sangogfl.) «^^an ænbe i!!j[i 
etfe nolo''. Sf- enbug, ettta ▼. 

^tnba adr. 1) omfulb". A. @^(. 9tt)f. i^^an 
breit) (batt) eiibo*. — „2) ret, Iige^ A. 
Wta. 6^(. „Cnba 1^lette^ „6itia enba" 
f^fibt otnrei^ (iRe liaae); 6§L 

ihtbabyu og lEftbafnfte il fe (l^bebt)te. 

cnbor ady. fra (^be ti( anbeiu @æt9. 
ØZef. (4oi)ba(9mo). «9H l^ fariSIogj'n 
ffnbor igfcmom" = enbefare. iftaaftt tyler* 
tal af ,lltbe^ l^oiflet gftertal forÉVeften i 
@ttt. nu ^bber ,,9Chiba\ ^ m (IBinje, 
9htiilanb) ftgeiS «r^iihibatte igiænom''. 

JZnbe m. ,,3^re inW*, belt fgiennem''. A. 
Znmbb, JEtte 9(htbi (mb^" b. f. Sot. 
•gfet)Énben\ti(61ntning. Sætie. «9era 
fw fdnutn", tHttt ubtømt, blottet; Si. 
(«ifin). «Xe «Chtbor", til (Snbe; 9lt)f. ^(S)aa 
ette Wnbo", tnmie oberenbe; paU. „mht" 
bruget f om enflogø |)rftbiIatiot adi. i Siel. 
6st.6^(.6(^b.<ilbr. ,^o « Sogatenbe". 
«9(afn æ wnbe"*.— vnbe m. er, meb en 
nbepemt t3et., Pfte @ammenf»tningdbel i 
toe nebfættenbe J^erfonbetegneffer, ifær i 
^0. Salb. $arb. 8ofd. Sogn oa iRf). ; jaa* 
lebe9: 9afarenbe ((Sn fom bafar, tumler), 
tfnfor«, 56nn^, (i(lo|v, Øobbagd', SKeini»', 
énaal', Stor^, %t>n; Urod*. $aa famme 
H&Bobe bmged 9ianb, Xronbb. og ft. 

tnbdma v.a. (er, te) = enbefnu. ^arb. 

^btiytt n. enbelig eøer fulbpænbiq Ubffift' 
■nig; Opgier. Særlig om famttbig Ub« 
^ifming af gfaber* og Slilobeparb. ^l. »djera tChmab^t^tbe". — ICnbofYtf^ n. 
é,f. «^.: ,Wnna-*. 

•enbcfora v." A. t^nnfaataa, Xronbb. 

•cibefeta v. a." A. S^j. Oftejt bnmortfKftt 
om 9ieofelfe, ienbefettnø, f. Sbm. 

cabcfram adv. og adj. ligefrem. £)fil. Sel. 

CNbcjdl adv. I^øil^bt. ^n l^ørt i: ,(flri(a) 
cnbeidl u^pøbe fea". Sogn (IBalaftraanb, 
BabM), éf]. (^t^Ue^ab). ^ enba adv. 
og gien, ffrigenbe ((». 91. gjallr)? $eb* 
ber Mticid t Sfj. («ffeooQ). ^nbenftebiS : 
vdtrila) tj^a uppøoe ^". 

«ibeøvfo m. l)enbeligt)6iDellerftaft; bolN 
fomt 1^ efter nogen iBalanferen. 2) oolb« 
tom oa nog^ jpilttofelia (brutal) ^Iføgørelfe 
'Ser Opgiør. ial. ^an gjo>re «j^ona« 

«ff«*. 3f. Wffa. 
CNbcfiimiKi V. a. » enbefnu, „nmtunum" . IBalb. 
Cnbdop (oo) m. en flor t^ofef ormet Xarm; SBlinbtarmen? 2:el. (SRolanb, (Eib^borg, 
«inie, SeHjor). 

„enbefouø adj." A. <»nbalauø, Serg. (m. 
Steber); ^m6aøl<vuø, tBofS, Sogn; ccnbts* 
lous, Sel. ? 

i^enbeleøe adv. til fibft''. A. 8) naar bet 
lommer til Sti^ffet; ttl 9løb; fqateud; egent- 
lig. Sel. 9t9f. S§1. og p. „(^ ^oe nofl 
ænbelege ^øtjrt bft". 

„itnbtlvft m." A. TtnbalyH i. S^l. S)al. 
O. ». endalykt, f. — ^Enbal^iFte n. JR^f. 

enbelyha v. (ar) tilenbebringe et ^Irbeibe. 
affltttte. ^0. (O^ol); $elg. (^Belfjorb, 
Brønnøt), l^eiSne, ^nbal) : etnnløft'. 

,ett6er adv. atter". A. ^nb'r aa baa, ænbr 
aa ein"; $all. 8lt)f. J¥Sn\n aa (Saang", 
Sfi. @br. »uf!. 9Ra. «tønbr aa Sii,- Sree, 
'leaHfe ofb. ((oabfom^el^)", %hx, Sfj. 
„9C^nor aaSlæn'e, cnbr aa2)oare"^ et 
og anbetSinbflille; ofo. Sfj. „^nn'r ao 
faa", gottffe enfelte; IBemolb (^ramn). 
JKl^nn'r aa ^aa^nn (o: fbar)'',en og anben; 
Sanb. 

enberetfoft v. n. fit^rte i^aa ^ooebet )Balb. 
(0. og SJSlibre). ^^an ænberåiftip ut igjøno 
^vttt". 

ftnb€?tavl m. ^jømetanb. $alb. (Sang, 
Slibre). 

leitbeflepp m. (^ibe; 9lfflutnina. Wta. (Sjel- 
lanb). ,,(Snbe{Tet)pn a(o) SSatne, Sietpe, 
Dore*. 

enbejlauPa v. a. (ar) = enbeftø^ta. Orl. 
•^nnnftdu! j^ingre", forftuoe mnaren æb 
Støb paa Sptbfen. — einnjtiiuf(e) b. f. 
Selbu, Drf. ^ebbal. eiftnftaofaa b. f. 
SSronb]^.(1Bi)ne«; for fiola?). 

Vbt^t^av m. ø^rænbfe^l oeb en ^^ræubfe* 
linjed (Snbe. 9log. Idamle. 3f. Staoftob. 

enbeinipa v. n. finrte paa ^obebet. Sogn, 
9tomdb.Sbm.; Uppbal ^einn^uup". Ogfaa 
„^a itte ^nbabn", Sogn. gra Sronbl^. 
(tonnet og fl.) er mebbelt enn(hm|Hi^ 
dre^nn, æ^nn»'' o: anb- cHer enb^?) v.recip. 
brioe (fan ) meb ^ooebeme mob l^inanben. 

enbeflim>a r.a. ffttte pqa^ooebet. Sronbb- 

lenbefubtof n. = ftoaotal. S§1. „)<Snba'". 

enbettl adv. og adj. ligefrem. Øfil. 

enbet>enba v. a. = enbe(nu. Berg. og fl. 

enbuø adj. 1) raft til at tagttage og næmme, 
til at ^enba"; omlBøm. Sogn (Sløftebal). 
2) baftmobig; iorig(for); forbippet (paa), 
^tbfig (paa). Salb. (9lurbal, ^ang), ^aU. 
Jlfoxi oa orabog før oa toma i%eg, et. 
paa ben 1Bt)tum". 3) trabl = annfam. 
fealb. 5f. entug. — „tnbi^ = onnug". A. 
Sf^fj. Sfj. Sogn («aloftroanb). 

tnfj^ba v. n. (ar) tale meb foag, fltjnfenbe, 
pibenbe, græbenbe, %cfå og ^bmi^a (Qntelig) 
dtøft; tale (og te fta) fønberfnult og haib» 
tebig (tjnleliat). éæt« og ©: ornøøbe. 
Dg: „ænggbe feg". „^an mjarrar o (engg* 
bar".— £nttbe m. (fn fom «engbar". — 
enøbeleø a<ø. „ænggbrleg i9)^aali; orngg* 142 engba— ctfo 
beteat ^aaV, „Stietta mjata f o (engøb^ 
(ege^. 9loget (ignetibe er: enøleø (til 
angfeg: og enaleleg li( engla?) om Db' 
m^g. føb og 6t)l!elf(%øft. @æt. (^l)Qe{iab). 

— if nøbittø f. bet ai enaba. — i^nQbt^ 
maal n. „engbattbe" 92øft eder 9Kaabe at 
ta(c paa. 

ifnøiamann m. en$(attte: a) @fiafler, Rhi- 
nanthirø; J)at[.: „^n(\iU*'. b) Aira cae 
spitosa? ^a!b. c) Dactylis glomerata? 

„fZn^atpa f. (^tct^^oppt". A. 85^1. : Ztngjc 
tffte. 3 SiXel. op Saroif: ^^rngetyytc. 

iettøiifitaan n. o : (Sng(ja)ftraa. ^aØ. 

iengfjeba f. btjrlet ©ng, „«ietoa^ 5)oI. 

ettma v. n. battbe. bruge (Sber. ^arb. I6a(b. 
Se A. — englebanna v. b. f. ©ogn^Øjtl. 

— englalffa v. (er, te) b. f . 6^1. — ietiø" 
Itttø f. Sattben. 3f. bet)Ia. 

'»'fe enqba; l^tiamo fe 9Ro. 
^nopt (o ) m. Itben ^g, (^gftump. 
3iin^.: -fitaapoa. @e 8nope. 

ifttgtittb m. dhtg'fpibiS; fmatt St^fle af et 
brebere ^itgparti l^Ditfet liter ftfi inb i 
anbet 3orb«mon. ©fj. og p. Dg: iCnø* 
titt^e m. @^I. 

„citja V. n.(ar) toanbre omfring, tumle". A. 
eniafl b. f. ©bm. (©orgunb). ^ebber ^itje 
(ti. Diije) i S'Jfi. (©elja), @bm. (6anbe). — 

— ønje f. $erfon fom enjar. — øniavottn 
(o') adj. tilboiettg ti( at enja, til Øniina f. 

— øitjebiWjc f. ; ønjeftryter n. 2)Dr fom 
enjar, eQer ttfe følger meb ^jorbcn. 

tn)a? v.n. (ar) omtrent = emja; ifær bog 

om ^aloed tl^ie ^røl, og om ^ørd Itge- 

ooerfor C>unb og anbet diobb^r. Øflerb. 

(5:i)n[et, meb et tilbagetrulfet % ber of 

beboerne opfattei^ fom m el. In — tf te meb 

„tQ!t- fi). 3f. engba. 
enfia feg v. n. jomre fig, tjnfe fig, flijnie, 

ftønnc = anfo. Xel. og Sæt: cnt(Q)f}t 

feg; &f>t.^aU.: «angle fe". — i^nF m. et 

cnfelt ©tøn, ^l^nf. — iCnF n. og iCtiFjing f. 

Somren, ©tønnen, ^lt)nfen. Sf®- 9i. ekki. 
HHttrje^cm m. 1) = ®nf n. ©æt. ^3)e oa 

P* «enfiebo«me i »«^'n t)Oi be*. 2) ?)nr. 

„^ oa ain ^nffeboum' o fjaa". ©æt. 
enfieleg acy. 1) iamrenbe, Kpnfenbe. Xel. 

©æt. 2) Dnfclig, %tl (fjelben). 
ifnfjemannøblom m. en ^bib ^lomft. iBanb. 
„enn adv. men ^oab, ofo." A. ;8t.^al. „(Snn 

forei(£oløQfaI'' l^oilfenUrimeltg^ebl „@nn 

naa(r)", men naar. ^al. 
i^nntplaQg n. Søtllæbe ooer$anben. ^aU. 

(®ol): itbnt% af M^nt" o: ®nne. 
enta v. iagttage = enba. ©ogn. !6alb. 92€(br. 
ettteølauø adj. ørfedlod, lebtg. ©maal. ffiom. 

ipdlanh). »eenteiSlduiS", og „intedldui^" (?), 

ligefom ^(Senteftønn" og „^ntt-". 2) nop* 

mærffom. (S(br.(Som). 
tntua adj. = enbug 1). ©oan. @lbr. (Som). 
.«pU n. kartoffel". A. ^alT. 3©ogn (»or- 

qunb). Øplt, Seftfolb (^ebrum, ftobal). 

--'^eftemt gform: 2Eplet, ©©maal., Ttp' lebc(9lom. og 9ccul.; 2)attt): .^^d^plee"), 
3l&bt. Sriertat: Ttplu, befiemt Ttplubn 
og Itplo, $all. og 9lum., lEpla, Sngber. 

— ifplebiø n. leortoff elblab; I6ilgber; fe 
»lø(b). - «plebocT (o') m. «»orP' (^eft) 
fom er epiutt (A. ©Berg.), 9tølba(. — 
i^plefere (e') m. gure l^bori i^. plante«, 
©ogn. — iltpltgtav^ m. Optagen af St. 
fiott- — ^pltQtov W f. ft'^elber ube paa 
ftarfen. SWa.; flertal: „'grøb'a". — «pie- 
fyxuQ m. ben ItQe $øi fom er l|t)ppet op 
om «'plante. 3©ogn; fe l^auaa. — iCple- 
faal D. ^blabe. 21 — lEpIdPnapp m. 
«'frugt (grø), fii. mm „ioppeple".— 
i^plereit f. = (Splefere. SRa. — leplecob 
(0^) n. ft'ffal. 3æb.: ^ø; til »iob orfiub. 

— iCplef^ore (oo) m. tilbagepaaenbe ©tilf 
af «'planter efterat 161abene er afffoame. 
fii. ifplef^oor m. Xel. — lEple^eiø f. 
«*end faftige ©tængel. færlig øen unber* 
jorbifte ^1. %tl Ø$lgber; fe fBd». — 
leplemø (ii) 1) f . » (^leoeid. 21 2) n. 
= (^lefaal. Wa. ©e 16id n. — zeplfle« 
n. «'fTal. 9l@lbr. 

iCr ((ger) n. «r; for ^r. 9lbm. SKa. 
lerøe m. rørgrelfe, $arm. ©æt og )B^el.: 

letjt ©e A. - erø^a adj. fulb af ««rge-. 

©æt: „ergefnbbe" og ^erjefubbe". — ecge* 

ttaa (i) adj. utilbøieltg til at git^e 61ip 

paa fin ^dhrgrelfe. 9lbg. 
erja v.n. (ar) 1) blioe erret; om«obber og 

SReiSfing. 2)al. 21 3f. eira. 2) f oroittre ; 

ogfaa naar ftørre Scadfer løfer fig fra. 

5)al. 3f- efia. — iCc) n. ©r. i)al. fii. 
?eria v. (arbe, art) pløte. Xel. (Saarbal). 

&. ^. eija, ardi. Ufiffett. 
erja adv. f omtib ; ma — erja, f nart — fnart. 

9iom^b. (Boløot), »eot)). „(Irja (ærja) gier 

^an no bæ fin", „^n^t o<^*n ^^^» o<> ^na 
oa'n ber", ©ammenbraget af ei ^iia (eine 
9ii(b)a), bpillet er meget ubbrebt i dlomdb. 
3f- eine ^iba; fe ein. 

„itvla f. «ipftjert". A. 3*elg.: «ela, boft 
maafCe fun i «©fjeeteela" o: „©fiterle" fom 
bet Sebber i ©æt. Ogfaa: „$^tterla", ffto- 
galanb: „S)littingberla", m©æt.; ,^t- 
tingørn", 21; fe 5)erla. 

erliten a4j. = ørliten; bitte liben. ^o]9, 
^arb.^aH. „9ia erlitel" bi libtl Og: »bia 
elte!'' )eb. Ogfaa: „tttnbt liten", ^aH.; 
og ,,erranbe 1." 9^ofd, ©ogn, 9{§1., og 
„trranbe 1." ©ogn. 

„lerm f. ^f&tme*'. A. Ørm, ©æt 9lbg. Via. 

— ørmef^oup n. = Chmepaup. 9ibg. iRo. 
øtrmefbrp n. 1) b. f. SRa. (tlaferall),9ibg. 
(^onned). 2) ^rm^ulen paa Shoppen. 9{bg. 
(^onne^). 

fBvt f. og iiwt m. = ^oit ore, Alnus. ^al. 

(finnb, 4)æffeftab), 21 (»alfa). 'VU f. og 

2tta f. b. f . SRa. 
,»erfo conj. berfom". A. er« og ef«, 9*it)f. eefe^ 

^oan (»orgunb). Ogfaa minbre forfortet: 

irr fo te a: er faai:ufælbet ^l[ og: et erfo— Cttamoncr 143 fo u, atof . bavh. Oq: et b<f fo, m. ; 
« fo, 9lf). Og : a, ^arb. (ObboX „^ bu 
iatit øiere ba no, fta bu faol''. 

^trta V. a. tirre''. A. ørta, S- oø 09(gber. 
— igrt m. = drtor. ©enbenfielb«. 

cttcleø adj. fom let laber ftø tirre. SeLiøt". 

,ierttr f. (&rt^ A. 2e<m, 9lbg. («atnlib, 
eæt.). «^ørt aibø. 9Wa. !Mrt'r, 3nn]^. 
<!>f r (o') og ^at'r, plur. iCfrc og Ztfre, 
Wj. glertol: Tttt'taiv), @§C. - Ørte- 
fnapp m. = (Mer*; Ørtefnappt^iø (it) n. 
heta t3(abe. 9lbg. SSka. — ZErtrafhim 
(Dn) f.= (grterff olm. ©^l. — 2erteflft«?tme f. 
= (Weffohn. Smoal. — 2Ertrfn«lm m. 
b. f. 9{®br. 

ien> m. = 3arb. fRtjf. SRa. 3f. 3Kotero. 

crocadj.(?)n.be{D(rr(igl; twnftetigt. Xronbl^. 
ISeUmf). ^hm. (StngooU). „^ e faa æroe 
aa faa tjdra ben Stm''; 2tt»t>il ^'Za bi 
ænoe fdr baalfaa"; 2:ingboØ. @e(SroebA. 

Jfox>ol og ito>oa (e', o') m. (iben fietoning 
of en optofi (^Ip nebraabnet)2:ing, nteft om 
Xvæ eQer ^rteoerf (16))goeri); Spor. fOta. 
øBitU., $o(um. SSigmoftab, ^aandmo). fii. 
rSi)nabal, toin, (^tin, Sjot(anb). Dfteft: 
l&rx>ol; Helbnere: Ørt)Ol(l); maafte enftebd: 
2£rPol(l); f om Ørm o: (Srm,$ør o:$erb, 
3>cer(e o : ^r(e. „Dær (bdr) (aag (Srooln 
ette*. ,,^æ oa faa oitt oen tunne fjaa (^' 
oofn etta(o) bæ*, „^ør oa'tje meir beO 
Ørooln ette a ^re'e*. «,^fir oa aøer Ør^ 
iM>nn ette a ¥(aggie*. Dgfaa: 2(urt>ol 
(cm og du), iB^gber. 3f.(?) 9(armo(e, 
@. 92. Ormal 9iuiner; bog ogfaa : <S(arboo(. 

^cQa V. n. (or) gjære*. A. p og 3©ogn. 
(faa : ef je (æfa, æfja og ofa), ef e (og æ«), 
a\n, a% Ztl (^amot^bal og fl.). M&bt. 
^H. 8uft. (©igbal oa \IX Dar af a (efja, 
afa) irf (r), eeø, eeii, iRebre &br. SSarbal, 
dcom. ogfl. 2jfnatte løft (og faft); oaafe. 
3æb. i^aa, Øjæftal), 2)ol. («^jerfret). ^^on 
^' aa efia aa (ime*. 

PcJTja y. n. (ar) om ©ten : ftibe fig op. ^arb. 
ilftOert. ©e følg. 

cflcn adj. om ©ten: høpenbe fig i ©fiber; 
{Kfret ^b. „^tn ©teinin æ fo efjin, 
ban ftenb 'Ke ^ii(b)^ ^olber itle ©tanb. 

Imeøriot n. efier ICf je^tn m. en mørfegraa 
étenart, fom (et flooed i ©tioer (ber fan 
bruge« m SIbfteber). ^arb. dlølbal. 9it)f. — 
léf iefljott f. ^øif ielbd^ette (gfloott) fom er 
fulb af éfirgrjot. møit>aU „»flpott*. ~ «f je- 
^a f. Slife af (^jeftein. fRtil 9iø(bal. — 
éf iefTort) n. en uiæon. øbe, meb <Sf jegrjot 
oocrftrøet 9jergf[abe. ^arb. 

cfpcti og efputt adj. tilbøielig ti( at „efpa 
feg". ©an. 

leøpcba (%al) fe ^ofetor ((Sofitar). 

et adj. lebenbe; i ©ammeufætninger; meb 
formerne: et(t) (e', tt, og æ) 9iomdb. og fi.; 
ect(t), flbm.; it(t), Slbm.; a?t og cm, ©ogn, 
Sofn« 9{(0br. og m. f[. ©aaubei^: aafet, 
jamet, fmaaet ftoret, ftraalet. t,tta V. sbe*. A. 3nf- ita, 9lbm. Øftt. (mange 
©t.); tttaa, ©Xronbl^. (IBørfen), øtoa, 
0^e(. ©Xronb^. (IBnned og fi.); aataa, 
©3:ronb^. (Øu(. ©elbu og \), øto (o'— 
aa~5)0fterb.— Smperf. eet, SlObr.fiatl. 
og f(.; oot,©Hor. @u(. Omtrent*, oob, &ul. 
(©ingiSaad. ©tøren), ©elbu, fom „©oob*; 
men „aataa'\ 

^ieta (e') f. ftr^bbe^ A. ©^1. 5)al. 8) ^fober, 
a^ab.. ©an.: ^etu. 4) )@ben. 4^a. 

IEtan6en. men. „2)'æ life gott fQ(r)^tanbe", 
bet er lige gobt (til) at æbe, til ^ben. 
Xel. (9)>2o). — etanbc adv. forfiærfenbe: 
„e. falb; e. foafd*. 

ietarla^ n. = Platelag. Si. 

eten a4). fom æber gobt; uiobfat ,,ftraaleten*. 
C^arb. 3f. mo-eten. 

etia(e') V. a.(ar) ægge fammen, Jbibfe. ©æt. 
„Q^e ^t^<k, ©ana, ©unba''. di. 91. etja. 

letl f. = Øjæo. fil.: 2e<rtl; fe etla 3). 

etla (e') v. a. ægge; forloffe; narre. ^arb. 
9lt)f. «©an etla ©on'n min te oera mæ". 
— ?„etta feg upp*, «etla fea inn paa 
ein^(ibfe. 91^1. og fl. SRinbre fiffer Srug. 
©fal ^cbbe ettla i ©^1. (^tja). - 3f. etia; 
minber ogfaa om øtla« øfla; og om elta. 
9(Slbre dhtgelff etUe, ægge? 

«etla (e') v. a. å) tittænfe (fen noget", ©ær* 
lig: leone noget til (Su. ©aQ. ogfl.: «etle 
att''. 9{bm. tVofn, 9lamb. og ©elg. ofteft: 
a?It' fom «©olt" o: «©atl*,©a51. ,fl) ub* 
be(e i portioner*. A. »»xla. ubbele Sfober 
tilgfæ, fii.; <ra?fla, SRa. (atrtnbeim, Sfinnd- 
lanb), Q^. 92. ætla. 4) labe ligge igjen uben 
^eftemmelfe, fotfømme at mibtage; leone. 
©ogn; ©elg.: i^ælte''. „2)u mao fje ætla 
åtte nofe, men eta ba alt*, „©o ætla 
åtte $ote i gferabn* (unber iFartoffel« 
optaaninøen). 5) laoe 9J2ab. 92fi. (©onu< 
bal ©tr^u) : omtrent «æ^le*. ©ertil: Vttla* 
mat m. la))et 9)2ab, ifær ©uppe ogØrøb; 
mobfat blot affogt, lom gift. 

VttXan $lau, 9nlæg. mtn ^ort i Orbfproget: 
^t(£tlan fti)(t)ft, men fiagna'n tffie\ $lan 
flaar feil, f orff^oe«, ofo. ?)• og 3©ogn. 3f. 
®, 92. ætlan f. $lan. 

etla(l v. n. agte fig = atloft. 9it)f. 

iftlinø f. «rt^aupdfoft fom ^^jæfterne faar 
meb flg ^jem. ©^1. 

«lEtfl el. 2EtfeI n. «abfcl*. A. J«fl og Jefsl 
og 2ef6'L 9Wa. %t\. 2e<rtl, Si. 3)01.; 
2ettl, 9iQf.: ieitI,©ogn(fiuftr). 2) flcmt, 
onbffobdfulbt ^æfen (Srolf eller %ct). "Sia. : 

«efl"; 92$el.: «(gf^'l"; 3)ol.: M\V'\ ^l 
Xilbelg m.: «(géfl'nl* 

ettore adj. bagere, efterfølgenbe = ettre, 
attare. £el. oa fl. — ettorjh super! . ha* 
gerfte = etterfte. Xel. og fl. ($alb. «æt* 
tafte*). ette^afk, ©aH. 

iettamoner plnr. ^ibeu fra 92oon (2 eHer 3) 
til ^elben. %t\. (SSiiiie, Ørungsbal og fl.) 
«@jæte d^ttarnoonine". 9)2ere ubbrebt er 
/ette(r)noon n. og f. Xtl ©æt. 3 2).5DiaU.: 144 (Sttatmoner —Sttetftøbning (gfternoon. — JEttorøfh f. b. f. %tl (Zaav 
ba( og PO* 

iHttclfe D. Sfortoirrina. Seft^^elfe; Sforleaen« 
Beb. ^ibe. 9itof.8$(. „SRen eg font t eit 
téttelfel^ 6fa( l^be „(Sitelfe'' enfteb», 
@^(. innfelt ul^elbigt formet Orb. 

^ettcr efter. @om adv. 8) tilbage, tilooerd". 
A. Sifl. „@pare et ti nolo'', fjpare noget 
af, Sæt. «10) fremab i en ti9 dtetning". A. 
„^or ^e))e ^an fari et ti?'' ^oor er ban 
relft ^en? ^or agta^ bn etti?" mtl 

— ©om conj. (præp. og «adv.*): 11) 
efterbi. ^all. 12} i ^orl^ølb Hl Oom.at): 
a) „(&ttt ]aa Heine fom ^u t>a, ]aa æ l^u 
tolige naa". Si. (gfjotlanb). b)Jo, befto, 
t>eb comp. ffit^l ^arb. SofØ. „(Att (ttte) 
bære føoe bu", bed bebre fooer bu. ene 

— ette, jo — be«, bc« — bei>. 9tijf. ^arb. 
@bm. „(htt (itte) f^rr bu fjerne, ette ftjrr 
oerte bu fænge". 3f- ®^- ^atl.: «etter 
ttoe = ånnu oftrre". — ©ammenfætnin* 
ger: tn^v' præp. ©æt. Skaber. «(Srooln 
ettao nolo". «l)ai ih)'ne fia i^ere ettao 
%u9]tn» 9ufbU)e" (©æt.), iSfterfommere af. 

— ett«aa' præp. = etterpaa. ©æt. — 
ettt^at coiy. efterbi, forbi. %tl. ©æt — 
3 S^el. og 9tbg. meb ©æt. ubtalei» Orbet 
oftefl ettt fom adv., ette (mat (£) fom præp. 

ettec'bi' conj. i gforl^olb ti( bet at; babog. 

'^arb. f,%>ct foært fo fbulrin (ubet^beUg) 

)an æ, itte'bi ^an ftu t>æ oafftn ftar". 

Jf. etter 12). 6e A. — ette(r)"bi'"at conj. 

efterbi. fii. «eetteeft bi", fiatt. 
I8tte(c)baat m. $Baab fom ine l^olber gføfge. 

iette(r)beit f. ftbfte og t^nbefte Ølurt. ^a(. 
iCtteWbite (i') m. 3)e«fert. ©ogn, ©§l. 
iette(c)l>)o(b) n. Sfterbub; fom paa enVut' 

tion. ©§l. = «tftterbob", A. fearb. 
iBttetbvct n. 9(rt)e-eienbomme(ig^eoer. 9Ra. 

(^o(um). «^an l^e gott d^ebræ": l^n 

otfer at ban ^ar aobt at flægte paa. SJ^aafte 

lun en ^orforteife af «gott a a ette bræ". 

©e bræ v. 
iette(r)6ralt m. = a)ralt. SWa- 
i£tre(r)6raangfla f. = 2)rangf!a. ©^(. 
iette(c)foa (0^ f. Werb^rb. fiarb. : Dttefobl. 
«ttefolla (0*) f. «ffafhring, Ubb^tte; »feful. 

tat. ©^(. $arb. «^t)Qe ©træo aa litt 

«cttefobla (gtteO*. «f fatta etter. 3f- SaH. 
i^trerbanb f. = ^tter^anb; i ©pit og i 

9[rbeibe. ©maal. £»abelanb og p. «IBæra 

i (Ettermanna", Ugge agterub, iffe l^aoe 

^fbt %9lQt; ©maal. 
i£tte(r)l)erma f. = ^erma. .6atl. 
ette(r))aten adj. talenbe efter a^unben. SRa. 
iStter^øme n. ^ab ber lommer efter; fom: 

(Sfterbt)rb, (^terfommere ofo. Ztl (S^inje. 

©oeln.): letteFjømi. @e A. 
^letterPoma (o') f. Jfølger, «irfninaer". A. 

©^I. $arb. ©ogn, ®br. 2) j^omfpirer fom 
. tommer frem nogen %ih efter be førfre 

©pirer: a) af J^rø, fom ^r tHsret fent til at fpire; 9ofd, ©((.; Skftfofb: «(Stter« 
laamme". b) af 9ieben etler Ståmmtn 
t>aa for Slepen borttørrebe panter. 
„SStttf^omov (0*) m." A. Ogfaa: du font 

Siger etler lommer efter (paa) (Sn« ilafb. 
bm. ©ietben. 
ftttt(t)la§av m. = QHterlag. %tl (SRotanb). 
ette(c)laati9 adj. 1) ^ etterlaaten. Vta. 

2) ettc(c)IaatU8, om ^t)r: ftma. tam; 

fom lommer naar ber falbe«. $au. 
„iEtterltt m." A. Seftfolb, 92ørø9. 9hi«b. 

og 3nn^.: 2EttIet(t). 
ietterlO|) (0*) n. gforfølgeife; Ooerfalb, fttt- 

greb. ©ogn. «®iera 3tteIop pao åttt". 
etterlfbanbe adj. i^ærb at It^tk til ^0. 

og m. f[. 
etterlysten a4j. oterbrebent føielia ; flapt oDer« 

bærenbe meb anbreø eder egnelSi^er; ogfaa: 

efterlaben. ©ogn. «S^^^tett mot SBobni; 

ittetoten i «rbdi". «f d^erlæte; «ætt' 

(er)Iæte", Øperb. 
iCtte(r)n5fø n. opfamtebe nebfdibne (øfe 2:ittg, 

(Sfterplul. m ^a. aD ^"^ %n nMfa. 
iette(c)bmna(b) m. = (Sttejrlø^^n. ©^. ft^t 

©ogn, m- 

il!tte(c)non n. fe (Bfttarnoner. 

ietteCr)raF(l m. (J^terrognittQ ; fpifht dier 

leonet $ø fom blir raget fammen. .^0. 

(gr f. i SKa. 3)al. — «ttt(r)raf(hr m. b. f. 

Sffi. $arb. ©ogn. 
««ttecfeta (e*) f." A. 2) tjenere« Dptoe-fibbett 

om «ftenen oeb fit eget ^rbeibe, efter flfui» 

honhtta tlrbeibøtib. 9t9f. 9tø(bal. 
ette(c)fl(b) co^j . flben ; efterat => fib. SKa. 3æb. 
ette(c)jl(6)att 1} adv. fenere, bag efter. 6e 

A. Stlaber ^ 2)al.: ettefioa, Hfiott og 

'fia; ^Q. ©æt. og Xtl: ^a og <ta. 

2) conj. efterat 3æb.: etteftatt. 
ette(c)(it|attbe a4j. oelurenbe for at flnbe 

«ngrebdpunft; efterfhræbenbe. IBi:eI. tlf 

fitia etter. 
I8tte(r)(ttfar m. dn fom (urer paa Seiligl^eb 

til at ooerfalbe eller faa iJinaRagt; ^tet- 

ftræber; iBib^ber » Umfit|ar. ^b.(U(- 

len^Pang). 
ette(c)(tttttt adj. 1) = etterfttjaube. Srøbr. 

2)paataienbe minbfleSfeil; bobleftrø. ©(9br. 
ette(r)fleppen adj. = etterlæten. ©®br.: 

«etteflæppe" ; Øfterb. : «ætt(er)flæppen'. — 

ettflirppoø acy. b.f. 9røbr. 
ette(r)fottitt (oo) adj. 1) = etterfltjanbc. 

2) fmaaltgt mpeft)g== munaQær. IBeft og 

mt Xel. Sf . ®. vi. Boekja epUr, eptir- 

sékn. 
iette(c)fpurbaø(u') m. = d^erfttumeb. ©ogn. 
lettetibba (oO f. 1) = «tterfloba. »tbg. (lo»- 

bal) : «(Stteftoe" om gjenftaaenbe «^ø^faa- 

tur". iBeft flgber og dtogalanb : iSttettøa. 

Om ©øfijt fom er olePen ftaaenbe SBinte* 

ren ooer i gerfhmnb ; 9ltjf. Ogfaa „©tøa". 

2) = «[ttergløt^ma. 9logalanb. Dgfoa ^ S- 

3 ^. «Hall. «eflerjtanb", «eftan«. 
lettet^^bntnø m. igjenf^ottetibe etilig Xtng; @tterf!øbiitng— cdlafl 14B iaatebcd «rStterftønning^Slre', efter ©tot)* 
^flP- ^ftfolb. 

Stte(r)taf^ m. |t)ab ber taged bagefter; 
ifon: om fmaa )Bet)itiitger af ^0 t)eb gttb' 
^efhtingen. ^aQ. 

.«!> (C) n. 6por ofD." A. a:et. (»tnje og fl.) 
S«eb.3Ka.Si.3)al.3æb. ^5)'æ Ke éo'e te", 
bcr er iff e @por (©»oret) af bet. — „9® 
bft He fattnt?'' „9{et SRirnn æ bæ tje (^ 
te; bær æ tje anten (Ed en @teo i bæ'', 
itte@por af »irfellgl^eb; 9Ra.-- iet>e m. 
b. f. 2:el.(£aarbal,$øi)batønio). „^q faag 
Ke (S^tn 00 be". „(Sg fiøl^rbe ben feifte 
étieii ol> Sjo'e". ben Jxh^t f(ntt)bning af 
fiijben. Dfte ogfaa2tm m. (og n.?) %tl 
(Sko, IBinfe. SJauIanb). „2)e oa fjt ^oi 
te be i l^ann", ber trør iffe flnt^bning 
etter minbfte gfornbfætning bertil i ^am. 
^fXt oa (il anten (So ^eØ i(Soi ti^ S3ngge 
p. 40. 

ftva (e') f. = eo ; 9nt^bning, Spor; gierne 
i plur.: iJ^vuv, %et (SoaAat, SSinje). og 
oftefl 2tvuv, Stibt og ^eft %tl @at. 2)en 
oentelige gorm „(gou" — font „9lefu" — 
er {jelben (^ø^baUnto). „(^ (iti S(£oe 
((Son)". „3)cr oa fje «feoa — røjunne — 
atte ao ^loagje, Øriifn Bae ete be''. „(£g 
faag jufl (ebunne ttte od, ber bei ^ae 
giængie*. 

øtvait) v.n. (ar) toiole^. A. (8>br.: ^æoa 
^•; XeI.(S3inje: „eoo |)aa'', grnnbe iiaa). 
«3) ømme |lg''. A. it>a frø, 8^1. 3) gioe 
e(. ^oe en foag 9ntt)bntng af noget. 9(f 
eo. SRibt og »efl Xel. ©æt. a) of »irf- 
ning paa ©anbferne, ifsrSugt og @mag: 
^o^'n eoar ao Ofi'e enno"; M eoar 
00 Op'e'; „be eoar ao feg ao fitfn enno", 
faroer libt af, fmttter Itbt. b) af åpening 
og bl.; faalebed: gjøre ^ntæg til, men i!Ie 
fulbføte = emna paa ; f(aa paa, bent^be til. 
^n etm no paa be, men oiQ' itfje nt mæ 
be" ; „1^0 eoa |>aa Sifa", begt)nbte at f^nge, 
nt)nne. ^^an æoa aa fjæoa aa feie bæ opp« 
atte". Sæb.; Si.: „eoa". — 4) „coa itte", 
forføge at eftergjøre, efterligne; meft om 
9ørn. @oan. 

eva Ilt v.a.(ar) tage ben jibfle^aft „(So", 
af noget, uMube. ^le Øore Xe(., 9^ebre 
Xtl tilbetø, Sæt. %9fgber. i^ebber bog paa 
nmnge @teber c^a, faalebe^ i knober, 
hoox „do" not ingenftebd ubtaled „mo"; 
fe æoa^ A.; jf. formerne $(Soi, $(Sonr. „@o! 
o 9iegn l^eo eoa ut ^øijtti", 6æt. ^%tl 
,ØIi æ uteoa", afboonet ^%tl „^onæ 
æ iitætm rarnt a(o) betten Slegne", Wla. 
JSkattt æ nbæoa", 21 Ogfaa „eofa", fe b. 
— €va^ av og et>a(l ut v. boone af, nb- 
InbeiS. ^et ,r^oe fieo (egje fo længie, be 
f^ eoaft nt". „Ogfaa fjtelbnere: %lcfH ^eo 
tva^ ut", er fulbftænbigt opflibte. 

tva feø V. n. (ar, a ; og er, be) atoe en (iben 
9nt^ning af IBeoægelfe? 2:i( (So, (Soa, 
(h>e nu? lOHeft om ^aab fom ti( 9{ob mæg* 

10 — ^ns Kofl: 9{ottl £)tbøofi. ter tSøtgegang og SRoboinb = ^aYba feg oafjen, ftora feg. ©ogn, ©fi. (^tjDeftab). 
tva f., ifittftr, «arboIogScifang; cfva f., 
i Suftr ; øva f ., i IBalaftraanb, ml og Sab' toif (og ©fj.?) ^»aot'n fann *fje 00a feg 
øoe ^aorebna eingaangg". „16. eobe feg 
he ao gicffj'n". „». øobe feg liteoetta". 
Dafoa: „©tain'n øoe feg wpp", ©tenen 
løfter fig libt formebetft groft, ©^nc« 
paaoirlet af beota. ^ 

„tva^ V. n. = foioa". A. „yva^ aat note*, 
9it)f. „yva^ imot nofe", ©^t. 

et>elett adj. oærenbe, effifterenbe. SWaaffe eet 
meo æoeleg; maafte af (So. „^ar eeoeleg 
»it", ^oer eneftc S6ib, »Itof. ^^art eoele 
Dore", ©§!.; „f. ioele Oorc", 3æb. — 
„et>elt9 lænpie" adv. meget længe, w^lgber. 
Dgjaa: eeptø. „^æ oa Jaa nøbe fum eit 
eeotge^aar, at æg ^abbe giængie ubøoe". SI. 

iCi>eti6(eO f. »etænfningStib. ©æt. 

„itvintt (e') 1." A. 2) ©etænfning, »etænfe* 
Itgbeb; htt at man „eoar feg paa nofo". 
$au. og f{. 

„ilv\a f. 1) a)^nb. 2) «ig raeb fumpigc 
»rebber, Iiben(»rcn of enefo".A. iex>Ju 
og øviu, 9iom. £)5:el. ; 3t)ju, ^ofl. ©uff. 
»eftfolb (©anbgoær), 3?i>ju, $a«. (@ol). 
<Cx>je og øx>je, Øflerb. og @ul. 3fær om 
en bijnbet ^abreb meb grnnbe ^iger og 
$tjtterfom en bøiere aSanbftanb l^ar efter- 
lobt. m. £)fterb. ^3 Snn% : *t>i, 3nbr. 
©tob, ©parbn; „Duj", «crbat; ^v{v)i, 
©tjør.; 2tv{v)i, ginfibeme. Dgfoa: $t)t 
$ø(, f. (Sfd. i en SJ^ofe; ©parbn. „3) en 
foag ©trømning". A. ©agftrøm i 9a 
l^ebber tilbeld b(ot ^vju i Som i mx.\ 
Øvju i ©aagaa og golbal i &bv. 9lhm. 
Obal; ogfaa: „©nara'øoju", 9{bm. ©ag* 
ftrøm beboer 2(tt<5ue og mt^u i &n\. {QoW 
aalen?©ofncbaI) og er mcbbelt fom „^t» 
tauoe" fra Øuf. (»ubal?), l^oilfe gormer 
bog neppe Ifører fammen meb „(Soja" og 
^elgelanbfP „9oe", fPjønt be fommeftebsS 
^ned at oære m.; men fnarere er Uboib* 
ninaer af (8ulbal|f „De" (o') eller „fie" 
o: 3ba. fe b. 3 4).a)iaII. er „®oe" f. = 
a)^nb, i ©æflanb; = (Sbbe, i S^IIanb. 

ffiDJemaW m. = gjøremaff. ©^I. 

iltv)tpøyla f. grunb IBig meb ^t)nbbunb. ©^(. 

„epla V. a. mægte". A. ©ogn, ©olb. øvl, 
©alten, 3«"^. et>la feg, ©ogn = ffara 
feg ; 9lfi- (i&^en og fl.). „SoSfe æ fo tungt 
at ^eftu fann itije eole feg", bruge fine 
hæfter, mægte bet ringefte. 2) „eola 
mæ", bcmøie fig meb. »efteraoten. 

et>Ia ut y. a. = eoa ut (ub(ube); ogfaa: 
ubtære, nbftibe. SKa. (Øorebø). „fton æ 
ubeola paa 9(rbei". ,r$olttif!iu æ faa ub- 
æola (i 1884)". „§eftane eola foæranbre 
ub" (i ©laggmaol). 5:ør børe til eota, 9oI. 

tvla^ V. n. = ctnaft. Si. (awebbelt fra ^in). 
„®æ eolofl ©cibemaff i ©f^ane". „2)æ ^c 
colaft eit n»jtt »æen i ©erfefingrn". Sf.aolo. 146 tt)Iatt«— 5al|c et>Iauø adj. uben Spor af I6irfe(<abeb eller 
r|[itb(o(b ; meningiSIøiS. 6(et „m ebloufe 
S^gn", en fr»f, tiolbfom )Bøøn. Ogfaa: 
ei>eløuie. Sel. (SRolanb) og «t>døufe, Xe(. 
(9Ro« i$tnje, 92au(anb). — tvtlau^ adv. 
menin^Iøft, unmeUgt? ; o^tttxtkM, ubl^re. 
Xel. ««aber. „3)*« et)e!æuft Iccngie paa*, 
a^a. Zii (St), (Sba (^bur). 

„leplc n. hæfter ofb. = «bC. A. @ogn. 
„2)'æ ntab'r (St)Ie før be, hatta". Ttaaftt 
i,aabreb(e''; jfr. (&. 9{. ofrefli. @e føfg. 
og Obreble. 

ei>le a4j. n. om tlrbeibe : meget tungt t)berft 
anfbrængenbe, fnebenbe bet bberfte ^aft' 
ublæa. @ogn (mebbeU fra Sil). ,,^a gjell 
eble før ofå". „S)*a f o før*eb(e før ( a n n*. 
«2)a bart eb(e før meg, før(r) eg lom 

Kim''. 3f- Kbeble, obebia; erbe. — „tv* 
Q a4]. ftærf". A. @omt. 
iZvhyfa f. 1) noget {om iffie ^ar @t)or, «(Sb", af Sanb^eb eller S^irfeligl^eb; noget urtm^ 
ligt ; omtrent = 5etmlobfa. %tl 6æt. 21 
Jpan rabla up)> fule dblø^fu, ber ba åtti 
&) i be". Sett. om urimelige ^iftorier. 
2) noget urimelig flort noget oberbfttted; 
en i^i^re ©tørreife, 9Radfe eller Stongbe. 
:i*i.^I. Silbetø Øvløyfa, Si. (^in, ^lot- 
lanb) og Ttvløyfa, 3«^- «^^ fot " (Sb* 
løbfal" om et oberbrebent£raItementf.CRd. 
„m fei! ei (Sbløt^fa m æ gfiff". eu SRcmobe. 
„dH (ib(øt)fa te SHft", en umaabelig jtov 
Sfift* rr^u brenne u))b d^Iø^f a 1" 8) forn 
adv. oberbætteil. 21 (dHtin, 5bin). jrØb« 
løbfa lange dieib"; ^ebtøt^faa længie*; 
beftemt f. (eller ^tib pl) — tvløyfdt^ 
adj. og adv. oberbætted. Si. ((iifin). »db« 
løbfcliø lange''. — Baabe eblauø og db- 
tøt)ta fbnei paabirfebe af „øbelea" ebinbe« 
lig, enbetttS, og af et „æbelan^ (?)" tibfød, 
enbeM. s- f abba v.n. flubre; ))udle. ,fabb n. ^luber, 
$u«leri. ^abb m. Nubrer, pudler. Sel. 
Oofaa: fiabba. 

„^abtv m." A. ^aic, 9lbg. (Hamlib) og 
tilbe» @æt. oa f^XtU (^od be ^Ibre); 
„S<^i minn", wbg. og932:el.; ,fa meenn", 
«Xel. (»inje og fl.), glertal: kairor, 
9tbg. og fl. (dhttal fomflb »ein ^e"). 

„^aberbrober m.* A. ^a'brp ®br. og f[. 
fitgcjaa: ^afjil. 

^aberleb f. = Saberftba. Øflerb.: ^orlec. 

faga v. n. (ar) nebftemme Jine f^rbringer, 
tiaa af ; lenu>e fig, føie fta noget. @ogn 
(»alaflraanb,m%4r!jebø,&abbif). „pam 
f^an ^abt !6it te faga, ^abbe ba gaott bære*, 
„^n faga nole lite". 6ænger bel fammen 
meb lyfager, Soø^^ono" og be mange 
Øermanjfe Dro fag-, fah-, ifog- etc. fom 
inbel^olbe Sroreftillingen af en $ai9{en, 3:il* 
padfen, fiBicn, 

^aøerlut^a f. =» gfoger^uba. 9iomdb. 

SaM m. 1) en »^It = gog, goggnr. Ufif- 
ferlBet. 2) en Itben tt)(falben tunafærbig 
Ilobfet og uanfeelig ^erfon. «Sel. @<et. 
3f- ogfaa gfuggje. Saamt m. b.f. »«gber. Sms og ^laøøje b. (etne). 3) fe faaga. ~ ^oqq (o^), gt. ^eøø'r, «gégg'ar", 
fbinbelig gfagg. f&Xtl 
ffqgQa v. n. (ar) Ilubre noget fammen, fbøbe øbe^løft" . A. XU gagg m. jf. f oga, Jngga. 

flubre meb noget; qæle meb. Stel. (^in^e). 
,gfagge met Onggane". — „fertil ^agg m. 
Ofl JOQQ f. pudler ofb." A. 2) (Sn fom 
^faggar meb", foriNjæler, t3øm. Sel. Ofteft 
„IBaanefagge". 9foget lignenbe er ^fiaøø T^' og fiaøøe ▼., men en «Sfagg" binber 
9øm, mebeniS en »gfjagg" er naragtigt og 
ofteft fraftøbenbe bllb. fet. («inje). Se ff, 
meb betd nebfættenbei^araher.-— faøøien 
a4j. Hlbøielig til at «faoga", til Jroaø n. 
eHer ^aøøtnø f. 2:el. @b. og 2). SiqH: 

fftøfio* fejfl« ' Qæle. 
^<^9S<xc, Ja^avfis fe ^a^orb farøtleø adi). 1) tt)I Ilobfet og uanfeelig, fom 
« irSrttM" 2). Xel. 0- og »figber. fi:^en 
adj. b.l. 2)Iluberborn; |)ullenbe; brøbte- bom. itl. 

„faøna Y. a. (ar) 4) beb«rte". A. Xel. 5)inb' 
bnbe ftg 1^0« (Sn, fmigre. Xel. 9tbg. SRa. 
— >f aønitiQ f. gnbtjnbeife, 6miger. %tl 
tlgber. Ogjaa: „fiaantn". 

„S<xsnab mr A. „©{ølbo lieme gfiad te 
^gnar". 8^1. ($od ^bfUm). C 92. tU 
»enadar. i,^era te SagnarS", ^11. 2) 
gOD SRobtagelfe ofb. ^ fagning. ^aØ. 

foft adj. = ^aH. é^l. («bin?, og fl.). 

,,^afø n. ^an, SRanle". A. @aalebe9: 
„@tanbfd^^ opretftaaenbeSK. 3nn$- oa P- ; 
„(Bnibfalø (@n^V', obretftaaenbe SR. fli))« 
^t meb jæbn @Iraaning (Sibnbing) opab, 
mobfat ,,6tnlfatø" (i') o-. Ilipbet trap^- 
fprmigt tt)nbet, og ^StølfoB" ni^t meb 
firlantebe Snbllip i ben øbre «ant. 9thm, 
4) = SagT. ir^olefalil, SKattljefall, Saba* 
fal«", mm 3(3). 9f. gjaU. 

^aPfe m. planten : ^eire, Bromoa aecalinus 
= galø A. @maal. Ogfaa i 8b. 3)iall. 
gaife: gol« (= a:agl) = ^wre (^re): 
^gr (==£agl). 8Ial anbre 8tebet ^bbe 
ff^bregro«'^ (^regra«?). gaf8tæfCi)a— fono ?gattar(i)a t. en Sort fHagt. iS^ti^t. ^ofBØol (do) TQ. aRante(cDb). 3:ronb^. 

^ifta fcø V. D. (ar) fere ftg ([ao ettre laoi; 
getertiefig. .falte ftgfilnt°.a::el. »69.061:: 
Mfta adj. mtb btn eller ben Svrelft, be 
Stoiiem. Jiint a bo fatta i baafatla*. Xe(. 
SO«. ~ f<m(RreJ(é) adj. meb tnnelig fire- 
relff. eewiøelh. SRonec => øreibt fana. 
Mto. Xtl — iaftjr plar. SRaabt ot fare 
M Srtwtae fifl tioo. 9«rdfe, Jfafller. Xel. 
Stbfl.; 6an.@i<r.!Iab(r(0.oa».):?r<>Rt, e- 
J^foo: ,ein Mmgottt-; Sel."*^-' ' 
"ignnite Dtblormi ~ 
« bon SaotQ A. 

^al m.* A. ©ogn. SfrniS, 3 ^eta. : f. ; ^ 
er ^I ogfaa jSie i Ste. — yolgnt) o. 
8. nwb 5- ©Pfln- ,s»nf«i', . ^albnben. „@ange paagdlbD", 

at 6qbe ttlfal« en Såre. 9tbn. CHam- 

to). 8ibt MUdert; RM bragt, ©ebef- Iib). Stbt nilRert; ittiet braat. Sebeflea. 
fanw&CTOTadj. Ofarbnbt. ©eet. a)Iun6- 

giott leDig, om <£mbeber. Sut.: falboMn. 
Safbv^ (fam) f. ffumbob ; »uHf. Vamft 

(Znbal), %el.(2:rc'ungcn). Sibet bragt, 
^olbnnin m. Slum Innet paa et Xei til 

.Sort'. ^Ifl.: rfaHitntanfn). 
Soli m. = gfll m. m«r> 3lbm. ©br. 
Sak m. galafle. Sepfolb, ©maal- 
falFa? V. ft. 1) øbefoegae eller forbcerUe Beb 

nbnelig Se^anMina eller Kegt; |«ilifl (og ,æu nwfl itte fflhe Burt ftua". 3f. fairaft 
"'--^ . 2) forortbe eller forfining- 

fiebm. (MeBJ. Dafofl: firlfe? nalmr). A. 2) forortbe eller fortininge 

fe« Orb. fiebm. (5IeB). Dgfoa: fiilfe? 

^oITe m. l)_inbtetret ©lim t Øinejie etter i ©<iar = «ar,©ur(. goBo^ ^4lh. gor 
Sarbfe (af Jfarbe) eller gatffie? 9) = 
aulffje. @maat. (Rebenes). 

,SaXL n. 10) Sotb". A. ,8flnne er te gott» 
(Sfillfl, S«IW)", fioraet er folbrigt. flom. 
(eibfboil. ^elanb, UttSaot). Of- Saaoefan. 
— 18)SebfaOøfDft,Sana. SlfioH. Dgfao 
i gijBonb. — 14) »anbfolli. Øfterb. ®ul. 
©ammeftebS er .^ofS' gierne — @trqt. 

joO n. ^Dert af Srumpqtfeme i Siulfslgen. 
B«lb.; lel.^inje): ^afcb ,{§Mljfobb'. 
Oøfaa: ^eK,æo. ^aO.; og ^(t>b,aila.€æt.; 
SttHa t. fiarb. 

.foOa T. n. falbe'. A. ^nUierf. feeU eller fifl 
Mfaa i efterb. (SSlDbaf). — .fatla oV: 
^aftage teulb M Srsfter, bliue oFfttlbig; 
©nibenfletM. b) afgao. be^fatta fraa; 
Sofl, ©00«; jf. ttjfall. — .foDa ut" : Mine 
uenige, eng. fall oat; Sgber og ft. — 
.folla utfare*: gaa tilbage, nrifte ffrofter 
fOer SRaflt ; ^I- -- ,jfoIla utot' : a) (omme 
af S<M formtbeip ©tist, Unbren og bl.; 147 

mi^ galning; bltbe baanefarbig ; £ielg. : 
,fan ihir"; SBamb. og 3nn5.; „faH tu". 
b) baone. SXronbb. c) blioe mager ofn. 
= foBa OD. 9røbr.:,f(iltlc utu*. ^f: 
.utufuBin", adj. 

SaUan n. liben ^oori fiaBet ebber. .feB". 
Belg. gaffon + gløbon = ©Joan- 

falleien adj. = feffeleg. Si.: fafc&eltg. 

^a!IefrFjen.=gQBfott.5aIt.(®ot),A.:gnffc' 
fBlJD. .©^Hji. ©fltji)'' er r. i fian. («at, 
fflol, 3ie«) og Salb. («ang, ØSlibre). 

^aafot m. ben ene gob eBtt ©t»ttf unber 
©ItebenB toarBja-Ile .gloiifa", faofiemt 
ben tammen meb ,gtauta" er eet Rrum- 
træ (Jtnæ). fielg. »en anben, til^tebe, 
Sfobfiebberieetg.: jgieltre" n. Sagleme, 
fom forbinbe «angbiclterne (flini) meb aSe- 
berne, ^ebber „SlaBbanb". 

^alHjaoce m. = gIog-, Avena fatna, Sbm. 

faBig adj. fmibig = iibug. S^I. (gano, 3Ho, 
ei).): fabline. @. 9!. falligr tiltalcnbe. 

^aU'lanb n. ©tranb, ^Dotpaofiabet brqber 
jtoMft, ibet ben ingen „gaffgnrb" ^ar. fluf. 2) om planter: gulne, siSne. falbe 
fommen. m (guFa),3:eI. [SeBiDr]; Selbu 
09 annfi. .fain(e)'' el. .farn(e)„. „Ireefl, 
©role, »lomftn t<5(t) te oa fafn". 3f. 
fatna, fotna. 

^aUnab m. gpb ©tit; Stiftetbeb; paafeube 
abfcetb. S®br.^ ^«Mlna. 3f. foQen. 

faUfTjffc »dj. om?laer: ouermpben. Si. ©at. 

^alitce o. nebfalbet Xia. Solet, Øfterb. 

^allcebt D. leiiibbqge |om folber uebnb en 
gielbfibe effer en meget [teilt opgaaenbe 
X>al; ogfaa I6eir meb flige Sqger. Kbm. „falmanbi nlatfe". Sæt. 

Cæntte). »et u-fdtrtbolfte wb gormrrne 

af betle og folma (fe b.) gjor bem miS- 

tisnletige fom fcemOirlebe «eb ffionften. 

Jol« m. 1) op^oiet Sam elter Sammenfei' 

"■ " ■ " Sæt.æiel. taafteeaie, 

ofS-galj. 

«i Saamt, 

K6g. «Xel. 

: C^lUtt" ID 

Fe (aa-a) 

J.M.fiviBki. 

^amp m. tt)I og ftiu filobrian. Sat. — 

^amp m. b.j. «qf. 3f. gump; fjampo. 

— fampen adj. omtrent lige t^ ooeralt 

pg [tip og_ftobtet; lignenbe en Bfllt effer 

Siille of Sltebe (gomp?) 3)ot. 

fana v, a. (or) ublube og^ blege, forhanble 

til „gaan" 3: graablegelptantelreoter; lun 

^ørt om feiret« Ditrtning paa fiø.' „@ol 

o dlegn ^u fana ^qi". flbg. (»amiib) ; 148 fann— Satfleiina Sai!e.(fieIbeii). — fana(tT.n, Hine, fono', 

blcfltt oju. .&ei)i fanaft". atbg.eat. <txt 

tntb fonafi A-H 
,Janfctn".A. J'ffn'n, 31os.t(abH,S:d.@dn. 

^anren m. St. Driitne tt not St. 
„Sans a." A. TJSejibbtlte.^aabia^cb. «.«. 

fftiiK. Mcbre tel. Mbg. SWa. »H'ir tt gflno«', 

bet er (HI) nt faa. ,<£a {la ^Ile bn be 

te SangB*. iee ffal ^oibt bet nf ti( Dia. 

Dflfoa: „te faa(*', Ie(. 
„Mangan n.'A. ^anganb (pg .Sfunnon') 

BoU- (®ot). giertol : j'Migønb éaQ. (© ol). 

Jengo æiilb.(lBana). 
fangferagaf^ v. recip. = fongtalaft. Ztl. 
„fanaia v. a. omfaone". A. faanglo, ffl^f. 
foncnaac adj. ønt i DotiUopptni aXufHei 

af at bdce t gatin. .gang". Xt(. 
Janna(i:)fTit n. ©ne- Smell Ring, mbtiI3Rar> 

ten Dtfer {ig ttneOem Siiebqngeine, ,S«i> 

iterne". ^aib. ^f' fonnfliteu. 9.^. (Ona 

Q>en- fannar. 
ufannFott adj'.' A. fannanbt [Diit, Sofåi 

fftbnanbt toiit. ntfl. 
„Sant m.'A. 1) fflngling; liflefom j^tnK, 

unfl $ise. 9tum. (glflbcrg). Som i ^tal. 

08 S. 
Jcnttbrigbc, StaltrmaneTti ; (e Sriob. 
finttfiiren adj. bienen eOti gtort ttl $Taf- 

ter; øbeloflt paa formuen, ^cl. 
Santtnat n. letfotrbiB Xoitt. SuFt. 
$antcjiir(b)uc f. pl. Sfnlfe-ubneU^ noflen: 

SjelttingftKfler. Btfl ofl S^f.: »■turtf. 
fatittleø a«Jj. og adv. [om tilfører eOet er 

bufentljfl foi en .SNint'; [om ^at ^n« 

.Haa'. mba. og H- .fanleles øQeb", meb 

en gants Øine. €e A. 
^antOMttA f. — g.-taott. Mbm. .•laann". 
jantettf(V m. bet at .^ntor' ftd)»»i tgjen- 

nem et Sleb. ^oK. — fanttmfa v. = 

Jfantegao. 
antefnung m. jJante-anftrBfl. Mebie Id. 
anteftrtf ei') n. Slqngelftng. Ubbrebt. 
JranteilFn« n. = ganie(tiit. Ubbrebt. 
.faro v. n. a 
D91amb. £ 
ofifl. itl 
mtngerite, ! 
(Som. Odl 
Sbm. (©UK 
~ .faaiaa 

[are ilragtfT, ©ijor. — ,joro ao", mt)te 
fiulbogXntfter => faDa o»; Sofe.Sogn; „foto oto &oto* e(. „fata o goto (oT 
(te gotur Ofl gat). — „fata oto »liei-, 
atmagrefl, Sel. — ,fara av ©tjefte", 
glibe af Staftet a: tomme of SdBe, af< 
magtefl; Stef. — ,fatfl ein fort", be. 
^iible <£n lemtwlJol, (aue Xaalutob meb; 2e(. ©ttt. - «fata meb«,for[Mefifl i; ofte 
n<r^ blot : lobe f om = f aaft i ; ^D. — 
faca9 fpre v. n, [or^inbreS ; le føre. 
^arøng m, a, Seienes »eBa|fei4eb=gete. 
StjøT. og |t. .IBeere aa gatangjn ba ittj 
te bi*, (farang 1. ublaleB ogfaa garonøø 
yigatungg (næften u") i Snbetfie Sfj. ofl 
Som. (^onnbal, ^jøtungfjorb, Sunnqtnen 
Ofl fl.). 
Jacapan, -pono, ^arefidme [e gorfl. 
Savbtimm? ^jafD Hl at relje; Setltlfe 
meblBcfoibring; Beforbtino. ®. S. farar- 
beini, m. 4»j«lp Hl Seite. SSofln. Jtutt 
for garbeinol" = Jatt før StflSfnl 
Jfacborbn. (eflgg.; bog ogjaaaorb &). ,3)'« 
gott gatbool paa %aaf n', IJaaben et rig« 
Hgt Iflbet, Sabningen ei uel anbragt. &elfl- 

farbocba v. s. (ar) anbringe trqgt (ge(j! for 
torteteZib); brage (mibleTlibig)DmiDia fot; 
forlene 3:JiIfre noget mob at lage Stabe; 
jaalebeA: oeltegge, fottøte etler ^ufe en 
JBaab, ^ufe oa rmte en bt% beforbie en 
Såre f{Kert,inopaRe (embauere}DfD. S^fø. 
OBinbal) og Samb.: fac'txwl; ^nn^. ofl 
gofn omticnl: fdrbooV og fdc^l'; ®br. 
(Som,!B.): faocboorc- ,£in(^o)<ci'(iIfiit- 
boola", Qobt glfl (anbragt), gotbuntlinaen 
af «otnlen (ftr far (at) et tebfaget aftt 
Ifte ©taoelle paa be ftefle Stebet er op- 
fattet fom SammenlstningSpartiflen .for" 
oa itte ^ar Xonen. Se figg. 

^atMcbe m. trqg (miblerttbig) Snbtingelle; 
Seiligbeb til at tage Såre paa, bufe olD. 
(e farborba. Sfeelg. (»inbat): Jarbooli. 
Dglaa ^ocboof og jrdtboor m. (og n.) 
^ofn (StabSbqgb), 9)amb. (glatongi). .^i 
bu naang. f3r (far)fieftn(-a}, æaatn(<a). 
KoSfo?" «.S. farbordi, Seitig^eb, UbPti 
HI at tomme bort. 

^orborbing m. og f. = garborbe. S^lg. 
SSIamb-goJn, 3nn5.; .focbooltng, jat-. 
Sic: 3 Øulbal: jrdraoo'rinø og ,%it- 
boorning". 

^drbotbnob m. = garborbe. Stjøt. og fl. 
Dfteft : ^dvboomn {.Hjlf rn), og Jit-. 
,^i bu naan g. fii (fSr) ben ^ann SaS- 
fea?" benne Rajfe. «SSg ^i no aiti g. 
far bæol" ©tJBt. 

^ttcb f. Stimmel = gatbe. Æoln; Sat 

facba T. n. (at) betjenbe gorue, »garb", i 
Sorlipil. Slom. Btingerite, aSobum, Smadl. 
©ebm. ,fala' og „fole". 

fatba v. a. (at) befri (aRætl oa anbet) for 
Stimmel, .^fnrbe". Sott. — ■ facba ftg v. 
(Kmle = (aroafl. fialf. „fale (f' og .falofl". 

„^arbe m.'' A. EbT Sum. »bt. Sbm. »etg. 

Savt m. aRmgbe?. „aRefle garin tan 
m-, ben ftøtfte^I of o«. Salb. (Slibtc. 
Hurbal). 

fann a4i. eDet part. meget ubt^agefig be- 
rørt, nebflaael. ØJII. og ft. ,^e fSrin*, 
b. I. 9lDm.(Sct). e.S. farinn forTommen. 

SavHtima I. (rn fom fatet fra ben ene til gatfleimo— gat , Jorflcin m. Cmf[atfeT; ftnlig om Sn \OTa 
faiec mcKon Soarbene db frier. 9tfi. — 
SavafUin b. f. Sfj, ^ofl. ®f girin. 

J^arflon« f. ni gtaiie. Jlal.: Jaeaflflong. 

rfflcfrrfla r. Oinprrifn(tt. Bfterb. ■ 

,rfarB n. ¥«(«'. A. ®6r. Ætl. 3 Biet»« og 
Bperb.: Joe aa j'ac. S) Sofl, fe loraa. 

„faega v. a. prtSfe". A. fUetot ng Bftere.: 
fore, facf. 3) «fare (fS«) fri", bonne (t oibtnthgt tat fiflg. ri Sac, jac; onlao 
oeCT^oiKbrt: fBie fig, oibne pB. Pii«Ie mb. fatlaUt V. n. imtfomme, be. S^I. ^nnaaS. 
€toTb,5itja). ,fiinl|a foriaAtitSJDanbe". 

? Jarlcittid plar.defin. Setminaernt af babe 
3)qr. e^I. (Stljd). SRebbelt [aalebti. 

.rform m." A. 3) aHotnflbe, Slof; i|(it af 
Sæ. Itr. (Sunbe, ©eDiot). 

J'aemool n. Scfocbring. EOxt og Slebre ©tjet. 

^aniab m. 1) Ueforbrina- ^) SKaabe at 
fwTf elTer fate fteiii (100 = 50:6. 8)aKaabe 
buorpaa nojet .forer" a: oaot = gnb. 
XTonbl). @h. „Ka gamo fla bu ^o fBr 
itDnnei" ,Jiuiaba(o)naoffaoUeSotnol'' 
Dtn nuntt Sjetfcl. „^an foor ein unbale 

totno-.belflit^amunbetliflt, Sfj,(3Blftr, 
>Tbf). ».». fftnuidr, «nfe, «bfiirb. 
^ortMTtt n. 81(ifc|erfro6, Kri|tIatninErat(er). 
Xel. (Sinit, ^oqbarsmo). et. 9i. farar- 
nAotor Dg (Brtmeyti SfinfefæDer. ©e A. 
^ar-mBac?plar. l)5WiFrIe efter noget, ©pot 
Hl noget. Sfj. (Str^n). ©jelbenCet, ,^a 
bu feet nole^aru'nane te be?" 2)^of 
giiEnger(e): oinlT. = ^amfarar, Sarbqtle; 
Dgfon : uftCTgjiengei. Kfj. (3nt>if, ©trqn. 
^onnbal). 3f. ^[qnja, ^qreninar. 
.^(UTC m. Dmftallet". A. ^aib. Øulbal: 
^<rrrc(a'n, ^«ttefeUem., Jfffrreftgnt f.; 
Jganbfotnng" (4?) b. |. fielo. 3) lajel og 
fDiiibflg$eifon, Sattiflmano. &tif. ; efterb. : 
.^rre (fietie) ao gat r e'. — ifairc- 
fant m. Sonbgtqget. Sel. 
^orffec (o'} n. $Ioufurrnø iisngbe ; Ifoi bet 
Qtiotøgtrtn et foo lang ot man itte pføiei 
ben« ^rit Ssngbe i eet. Xel(Svittai, 
©elliot). Kf ,gDt, pi. Satir",^re. «n 
bebttSonn et jfoefTot(?, o')- «æel.Strt 
4>aO. «Sflngt ^orffot, flutt øfotffol". ®e A. 
— ^ocffotbw n. Sleb, ^uot to gotftot 
møbtS meb «nberne. SS:«!. ©dl. 
J m ^ lyff g D- ©toIIelDmpløieøpoaeenSJog? 
lel. (jio^bQiamo). ©oa mebbelt^ ©e foteg. 
.forfrnt ftdj.- A. ©oO. ! 
Jmrtcig eDer -trigje m. 
cSn 6tttnimel, af et < 
«fbelt tilSrfaring a-.H 
af ffartofter. Sugning o 
ninbat) : Jtaimii, fom , 
o: Set«, .©tofltnji"; 
-SartKs(g)a* fom .Bid! 
«aflc". ,a«it' i Sorte for ©tqite. ,m^ fann bo i 1ta]l % 
triga". „2)0 ca i befenSorlffggao". bet 
oat i bilfeSgne, i betteStreg (filger mon 
iiaot man foget efter nooet, fom man menet 
la&t bet). ,wiro (og jata) i gottcigoo", 
tiltugelæage fin 81rife i $artter, belfl meb 
ilnbreø Sefotbnngøleiltg^b. Ogfaa meb- 
bell fom /Valtorga, Ijgefom of ^xb f- ©elg. 

^orteBpa f = garfptlja. «ul. Bfterb. 

^'a«CT)a f. — gorfnttjfl. Øftetb. og f(. 

„Sawib m.- A. 31 ffliahifte til fieie for Sa 
fom føreS i SaaD. ERqf. 

JaroitV f. Spor = SSift. ©ogn. 

y^afa f- Kcetir ; »ran. Run i : „HIbri ai 
go«CDa", SWebbelt fro ©afélo i Sogn, bbot 
.Snaifa" finbei meb fammeSet. Sil bet 
mulige .Sofa" er ber f ar Sleften ©logtniiige 
i Z.. «ng. og fl. 

fajTa V. ft. (ot) nebgraoe = foftra (A. «fj,) 
Sbm. (fHinbot, ©utnbal, lingu.). „Bjonn'n 
fft fnjla t Ru". Dgfufl : .toft' te fe", gromfe, 
groDe til ffa. «bm. ~ ^«ft n. = Softr, 
mm. — 3I.(?) æibre æ. (ofTe, befole. 

,fQBne" og Jasne 'ti" t. q. fange 3Ib. 
ontanbel. £)ttctb.(r ""(£). maaV 

Jfafsgor, Ja«narft» i 0. 

Jaa adv. S) Vrt'. hurtigt". A. 

©aarebei: „roopa fd ; „tala foft", 

rofti, 9J6I. ; ,(»l)re f Ort. „©rie 

foft", cDer „f. upb ge f|oit, ifte 

l^olbe ftiutt. Sfi. ©om. 

„Sa^af.'A. ^otk(o'),©(rt-8Iel. ©jelben. 

Jaft»ffoc(o') f. =^ Sefieftor. Slotfefte. Sfj. 

Jatltfto (00) n. (og t; ?) ©ræspang omgiutn 
of «onb og uoUettHgeltge »jerfl fiber, poo 
bUiffen ©moafa benftrite« for ©omnieren. 
9if j. (Stiun). 3f. ©tOD, «uHeftDO, ©Rn- 
flDO (eibffol. „©elje ©eilenf i ©too". 
„Eri a uppt ©too"o". Jafttflob (o') f. og 
j'afhftBbe n. b. f. «ff. 

Jnftgatb m. Rlabning af ©olmbunbtet meb 
ouetfpigtebt Siftet el. »ræbber. ellet of SJeu- 
og fiqugfniiipet, omtting nqe eDet uttette 
gamle ©ufe. Si. og £al. : Jafsgar. SRao- Kffbe §ufe meb g. Dg ; faftva. Si. 3)oI. 
— Jttfsgacfiis m. en bitte (ibeii Sugl, 
©jerbef mutte Trt^lodrtea? Bol. g«".; 
Jaggiff "B Sass?':tf- ^V- i Saaavf. og 
Saaetf. S^l. (SÆ. faatgapir foft ©jerbe. 

fa^mjetf adj. omtrent =^aibmje!t. ©tjor. 

foftfpcnra adj. faftflemt, f. SfS. meDem to 
©tene. ERomib. „Rua ^d foftlperta". ®e 
Icerta t. 

„JtJt n. 3) «reb". A. «latb. „©O i Sate 
mx", I)abe at gjøte meb. ^aoe tBriatning 
mebrtaneSanno i fionfe meb 'O- WfJSgf. 
lil Sote m.? 4) ©fi(. Sot. ^ Sag. lel.; 
fielben. 3f. fota feg, Soto.SototCo'). 5) 
i ©ommenfntninaer fom nioer nebfieltenbe 
¥«fonTatol(erifti!, jom „Siamfefot, Slotfe- 150 gat— fatt« fat dleiptjal Saalfat »tmfefat\ mi 
@aa(ebeiS orugeiS ogfaa: l^era(b, Stotia, 
»opp, »^tta, oa p. -- Satflvsft fe 2fI^fo. 

i^fata V. a. (or) 1) fatte, 2) f ænae" . A. faataa, 
BXet (Xinn og 9{ebre). „S) facfte famnten 
lefeligt", og „6) Hubre, fu|!e^ A. «bg. 
a^a. ^fata o bøta i^op" ; «fata be te({§op)" 
faa ti( 9{øb tt( at fjænge fammen (i Stanb)« 
f uffe fammen (i @tanb); (aataa, Sinn. 
©ertil: 2rotu((o') m. „4) foebe ojo." A. 
«fata paa fe ^æo'', flsbe flg 9iBMtB% 
|)aQ. (Xe(.). 6) famle paa Orbene; tak 
nfammenl^ængenbe og fløot; flubre. 0*og 
^%tl w2)u maa 'lie fata paa ^ot bu {laa 
feia". 9dttt. 3—6 fam(c flg i: Kubre, Wobfe, 
fufte; er berfor maafte et anbrt Drb enb 
1) og 2). — Sat n. ^ubert)ærf ; floo og 
f amfenbe Xalt ; Slubber. fRha, Ztl Dgjaa 
^et?; Ztl — Jal m. il^Iuorer, gfamier, 
Slubrer. %tl Sdtat m. b. J. %il diba. 
^a. ^atofoot m. og Jatofatt m. b. T 
Sel. — fatett a<JU. fom gierne «fatar 5) 6)" ; 
Huberuorn/ famlenbe ofo. SRa. 3f. fatla, 
&, 92. fata, famle? 6b. 2)taII. fata, famte. 
6m(. ogfaa jltla. 

fata fea v.n.(ar),føie flg, orbne fig = taga 
feg. itl (9taulanb, ^nie). @e gfat 4), 
Sfotor. 3f. S9l fata flæbe. SJtoaffe eet 
meb foreg. 

fata adj. f ammenføiet, bygget; til fata (feg). 
Ztl (mo, S^nie, dtauianb, SeHior, 9tis\t' 
bal). «93tt( (gott) fata", belbiygøet, oelffabt ; 
„ffeent fata^. f aataa, XinutXel. @eA. 
3f. 8ti. og 2). fatt, beftaffen. 

fatoleø adj. ftøot famlenbe i QHeming og 
2:ale; ffuberoorn; fluberoom. xel SeA. 

^atatotrtJa f. = gatafCut. §att.; "t^wt, 
«^aairtH?. 

SatattuQ m. 1) en «Srug(a)" af bare ^ibjer. 
Xtl (»taulanb, fOto). 2) ^(obrian. %tl 
^att m. ^anl". A. 9tf^i, og g. @e fjfat. 

ileiij 

mbe 
fjétbg og fl. „3)æ fatife Co'g jattie") Xinge I" 
„^an biei faa fatti, ba*n ^ørte be" ; S)ft(. 

;f atifie m. ©tatfel ; Stamper. Xel (^tt^tb, 
9iau(anb, ^iuje, ^o). „^an ftelte feg 
«eent, gfartfienl" 

fattPøIen adj. fnap; arm; udfet; lummerlig. 
Xtl ^gber, X)al 3sb. mm. Øfl(. og fl. 
Ofte «fateftleg (@(et.), fatigdteg, fat(t)ed(ig". 
«^an four fatedltgt fram", ban optraabte 
t)berft taroeligt. «^ær faag fate^Iigt eut i 

tcufe; b'æ fatedltgt mæ bei". ^eft ttgber. 
t faatøtøteg ; jf . gfaatøQe il, gfatifje m. 

Jatifømann m. og JatiføfieUtnø (»bbO f. 
'=Sfatig-. @æt.)3Sel. (SI. 91. fåtøkismadr. 

;fatla f. «Slulberbaanb paa 9ianbd(er, §ta9' 
fer og bl. = gotl. 9i^f. @^I. £elg. Jatle 
m. b. j. mtil ^aU. — Jatlci)tt (ii) f., 
^atlefrreppa f. «^iit" og .©frep^ia" meb 
©fulberbaanb. Xel.: «ga^te«". 

fatla V. flubre = fatra, fata, fttfa. 3æb. «fatta adj. fattig". A. 2) ftaffetø; t)nfe(ig; 
Dgtaa: nebfloaet, tjbm^get, flan. @ønben< 
fieibgo Jatitab m. grorfetning, Xil^anb. J^ gøo'e 
afatna". Slfi. («reimn, @trt>n). 3flit« feg. 

^ato^ m. = ^oboft. 893erg. mogalanb. 

«fatra v. n. Ilubre". A. 2) tale fløbt, flnbre 
= fata. Xtl (fttJit«eib). 3f. gotror. ®. % 
fatra ^inbre. 

«fatt adij." A. fat'e Sbm. (@anbe); foW 6^. jougø m. en fbragtig og {Hti^erfon. 9l(^r 
9J&afte for ffogg, 
* m. en lang tnna t 
?^auf £ 5cil, 2^. Sfi. ©e §fattt: lafte for §fogg, Suga, en «t)lt. 
?Sauf m. en long tnn^ gfigur. ©ogn. /atif m. (ar) ^{i, @tttrte))røt>e. Stamp » 
Xol. m (Saarbol) ; f jelbeu. JaidPoii n. 
b. f. %tt r^inje, t3ø, 9laulanb). JaidPanb 
n. fiall. Xil faulafl. @e be følgg. 

« JatJa f. «nfolb". A. 2ib«mm «« «ib. 
@ogn (^afillo). j8;i^ileSfcmIa". 2)tlbetr 
fom »årer flere ^e = Wfib. Øfterb. (gol- 
bal) «^dufe" ; eSronbl^. mphai) «95uf " ; 
«IBeerfduIe" ; Olulbal og €elbn: S^ 
(0-5), ««innfofe". 

^atiFanb n. X>ti^ &aVL %€l 6e ^ul. 

fatif a(l y. recip. (aft) fjærn^ meb l^manben, 
prøoe en 2)l9p. tel. (9^inje^ Staulanb). 

fouhra v. n. Jne meb enfelte lette gnng, 
^auhr n. eller Jauhfnjø m. «^a fouira 
aa fnioa". ^arb. {^amm, UOendbang). Dg «fnøfoRrc^ = gufro. 
fatimit aq. fnugagtig; liben og let; ube* $ebbeif foffvi v. oa ^ø»r(o') n. i Sfi. 

.." =fir 

acu. 
t))belig. Dgfaa'om Berfoner. ^b. 

« Jauna f. = garbe". A. fii. ©«t. — ^aune* 
fmoP(u') f. ftimlet eller muggen Smog. 
@«t. Wta. — ^aunelupt oo 4iifi f. 6«! 
Ogfaa JøYmc^ 9lbg. (@<et$. $onne^). 

Jaiire m. 1) Serfon t^m 9aft)n er ufreibigt, 
mørft eller fcummelt (af gor!ni)t]^, @fam* 
fulbl^eb, Strebe, fhimle $laner ofb.) Xtl 
(«øogfl.). 2) (SoMfling, uberegnelig ^r- 
fon. £ronb^. (iktøoil). ^aurtna m. b.f. 
Xtl (9led). 3) foter og tnngfterbtg $erfon. 
»løro«. å (»ulbal : ^orc (o'— d). 4) affflfl- 
bia ai^anb. 9lf]. @bm. Ogfaa gfaur, fe A. 
3f. gurre. 

faurett adj. fom fer ufreibig eHer fPummel 
ub, lig en gaure 1). @ogn? Xel. fauce* 
leø b. f. 2;el. @e A. 

fauren adj.omlBeb: frønnet eøer torraabnet 
ftribeotd. 6fi. — fauma y. n. tørraabne 
(i ©triber); mulbnd. @fi. 9lfi. feerne 
b. f. 9lfi. Sf- S^tjw, fønroft. _ ^ 

^auø n. 1) @reb, Sag, gforbel ooer S» i 
Stamp. ©fi. (Sførbe oa i!.). «(Sg feR eit 
gott Sf5uiS paa (mæ) naa, baa ^an for- 
malia feg fo". 2) JIneb, gif, $ubiS ; fmaat 
Sfuft; liben geil fom t en ^o. @fi. 
(gørbe). i,9are ms gdui^". $oid bet tør 
jæonføreø meb ^iia n., fjufa v., er S3et. 
2) oel fnarere I). aKaaffe fremmeb; il 
9faut. fauø acy. fremfufenbe, fom gaar ](|ibftgt og 
oel lige paa; ^fi^ndlød og uforftgtig. 
Snn^. (@tob, »eitpab, ©faun). — fau^ fatt«— faabbett 151 adY. gtan oi!! fdufi paa mæ be". Snnl^. 
Stjør. 3f. ftti, fttfa. 

foiifa (til) y. n. (ar) gaa (ige M ^a; (æøae 
i IBei @æt$. ,,<>«i fmtfar ti tofd Se 
øjatHMe". 

Jm^a f. en ftrtbbe meb runbt ffmilfonitigt 
Sm og meget (ange (obnetSeen, Cancer 
brachyoms. 9^)1. (4^(oa TfrPufa"). Og- 
faa : ^ø^a. 9l^(. (SinbaaØ) ; bette tør 
Dttre en otnrmbeligere ^otm, bo famme(?) 
^r ^ber ^Xoangaufa'' i Si^t. C^ bog 
ne)M)e af „gfttb", forn ^er bebber ^^b", mt 
S^' éauft er. ^%bn\e' m. b. f. @fi. 
(«ffetooQ, S^ofmebaO. @ogn (dHotnboil). 
Oa S^^ ni. 9(ffeooIL Ogfaa ^o« Sen- 
fen (C^jHe og fL). ^oenjo gdnfefote*. 
@«»me S)t9r ^ebber ^r^volurabbe''/ 6øn« 
benfielbi^, €bm. og fi. 

Sauft m. 1) en (etore fhmmben, rt^nlet og 
booret, ofte^ nrebt ftarl. Sep £et 9ibg. 
2) en ftlbre 6ær(ing; ftertig: en ælbre 
aftanb, font ^r ben @ørbeb altib attnere 
i aobt ^nmør og ufortrøbeit. Bi. (dHtin. 
gjottonb). 3) en rofl. ftU nbtogtig men 
noøet tHgtia (flot) ^rl. fSoi», ^orb. $er 
er maaffe flere Oro. aRaoffeSommen^sng 
m^ foreg.; jf. bog gfttfe, gftt^feoggfaure; 
— og fanfii y. — fonfeleø ad^. Smmpen 
0« rn. &€tt. ^fLi fanfelege ^im". 

«^ouff m. trøffet Xr^^ A. ^øff (o') a:el. 
(9Mre;@eaior,^oit»eib). Saalebei^^oiYe'* 
(hm m. tronet @tontme. %^l <r8) §nfler- 
arbcibe". A. Ober^obebet : Sfnft; noget upaa- 
libetigt Ijemeløft ^orb. (nj — fcaifta v. 
fnffe. ^orb. A. — fiuifreUø adj. tig 
,gttnf!*. @æt. 

^ofiiTe (tie) m. 1) tørraobben ^ræffomme. 
91a. é. 91 fauski 2) froftløiS, ffrøberig 
Stått Via. 

^famfttn a4j. trøfTet". A. foflfjen (o') %a. 
Og f«vffi«w, Xel. 3«t- feyøkinn. 2) Iiq. 
nenbe golate, irSfaufr". Sogn, @^I. fHfi. 
Jtøhnt æ lett aa fontQe". .^øt)e » JoU' 
ffje; bo ligge fofttufTie". Og føyffjen, ©1^1. 

fauffna y. n. = fonfEoft. Wta. Og føvf^a, 
€bt^l. Ogf6flP«e(o',„foflneomoffnc"). 

fonffccn adj. = fonffen. 9lbg. SRo. 

[Jaut n. 1) Ihieb; Mgt ¥nbd. $arb. 9{jr. 
©^in, ©fi. 9lfi. ^goro mægfdut oogfuff". 
«r^n gjoore meg eit fh^ot (gott) gdnt". 
2) jyfoo Sdnt poo (mæ) etn" = f oo gfaul, 
faa Xot m- «^' Snnott ^lomn), Sfi. 
(3^oImebol). »^ o n t S^be'' A. ffot i SK. 
oøfaa ^be „Sont''. (Er bette foo. er ft 
maafte bet oprinbeligere for fdtt „Stntb" ; 
ber er bo moofte (ne^) enOoergong lig 
fonfro" tu „fontre-. 3f. foitfoft Souf 
glonfa f. 

fmta v. n. (or) fomle i Orb og gærb. Øftl. 
»Sentte paa Ooia", ^romn. Ogfoo i 2). 
^Q. (KElbre 2).: fobte, floo feil, fore 
øtlb). «f Sr. £Aute. 

^oauax plox. ^uger, @ommenføininger, ^ol* ber ; Soo (Sfil), Orben. 9ibg. og m. onbre 
Steber @ønbenf jeM. 6er ud Jom en SRel' 
lemting meHem flere tljbfte gformer for 

?folb: ^olte, Solbe, iBoube, men tør tnbe« 
olbe SRinbelfer of gotor, Joto y., got. 
Jatitøc f. plnr. fomlenbe euer uiHumbelig 
2:oIe eØer gørb ; ihteb ; Smoobebrog ; %ot» 
orængning. ^orb. ffgforomffSfontnr". ^1 
til fonto. 
founra y. n. = fonfro, Hufro. 6fj. Og 
irfiautre'', A. @fj. 3f . meb St)bobergongen 
|er — fro ft til X (foron «)^ ben (om* 
oenbteO i gor^olbet meøem Sfout n. og 
gfoul f. 
„jaa v. a. 1. ot foo^.A. ^ræfemS*. for 9Ro. 
(9oferoll), 2:ronb^.; fee, Xronb^. 9lbm.; 
jc9'vt. 'Stu, (SjeHonb, 6oIum og fl.), Si. 
(Solfo og fl.), 2)ol. (Snnb) — ligefom 
,flæ're, fee're**. -- 3ttM)erf. gl.: fiunøe, 
mll.(91oI og fL); 3m|)erf. ^onj.: fptøe, 
t^br. (2)obre og fl.) ; fønø, @Xronbb. (Upp- 
boQ. irSfong e b« tm oe tuer. Sifong.— 
irgfoo ei lm", foo 9{t)tte of en^o beroeb 
ot ben foloer; Øftl.; ligefoo i 8o. SHoll. 
„^a o'' , f 00 Sihigt ooer, om ftærf e drifte ; 
8<et. %, 91. få å (mere brudft er „tolo 
m")- — »S^tt oot^, rorffe, oberlomme, 
ntftote; 91^1. — ^goo til" A. og i bet 
@i}blige. 
„jaa y. a. 2. ofblege". A. 3;el. 9ibg. ^orb. 
„Serefte loog nte o foobbe feg". „Solte 

S or ^øtje". 8) „foo ©op" røbe (og blegc) 
oft. dlof. 92bg. 
i,faa adj. foo". A. 9)>{onge @teber, felo i 
^oQ.mebftonM). faa^are, foa^o^. 4)for- 
fogt, forYnt)t; inbefluttet f orm. «onbdfooo' 
ieb = lite f^re feg, footøljcn, fooen (3). 
»«ober, @]^1. «83ero foo o(o) fea". B) 
nebilooet og ftiHe of SforoirrinQ euer t3e' 
ffjæmrnet^eb, fcrtobt: %tt Jaa o tøe foren". 

Sf- fot»; (ufaa* «f ooer|.: foog i t»ibleme. 
oneme, gonbet, Slefnrfeme — i SWob, 
3ntemgen«, SniHoHo). 

-faa adj. bleg". A. 9i6g. og fl. 

faa'a(l (bort)y.n. (foobCbWp) folrøe, foinbe 
ben; om$erfoner. S^^lgoer. Ogfoo: f aafl 
(bort), 9Ro. 6e A. 

^rfaaba(l n." A. 9ibg. «^f. %al 

^aabina (ii) f. ©ærftn = «obino. »of^. 

^aabøn f- onbt Ønfte, gorbonbelfe. £i. 
(91ubnbol, d^fin, ^ægeboftob, gjoKonb, 
^in). i,1Beo goobønne^ SRinber om „$oo> 
hBxC og (0. 9c. forbcen, men gormen lygor« 
bønn" eller „gobønn" — f om „goforte" o: 
gorfæte — er iflc l^ørt. 

?jaabaa{!b)\fi adj. jhrøbelig. «l^rifHe. 3f- 
^onbooo. 

„faabb part blegnet". A. 2)oI. Ogfoo om 
golf, @ogn(^of^lo, Ønrlonb): «foobb oo 
biaif". 8) ublnbet; froftlø«. Skil. 

faabbett? adj. inbfounben og f coftM ; offæl' 
big. @ogn ($it og fl.) faobben. Og 
fiaøbben, @ogn. SRinbre bunde gormer 152 faabbcn— faama er: faaett ((e b.); oq faobnen, ©ogn (af 
faabna). 3f- oofoa forn. 

faabblau^, faatttmiø fr fobbtaui^. 

faabna? v. n. ft)tnbe ^en, tabe taften e(. 
5hræfteme; afætbei$; Mbe affælbig. Ofteft 
faobna burt el. „DeR*' ; oafaa fao6naØ 
Defl. Sof«, ©ofln. ^§0 (el. ®rofe) faob- 
naft burt3)aø før 3)aa''. Sneppe for «faor» 
noff' af „^aat**, fe b. Snarere tilbleoet 
af „foana" (fe b.), nnber ^aatiirfning af 
^fobnoft*', forn. Oafaa : f jao6na og f jaob* 
naft (t)eff, burt) ©ogn, »of«, ^arb. 

^aabiima f. en ftor©l^ntper; en tjberft inb- 
bolbdfattig og ubueltg $erfon = ei 9lnnob. 
^eljj. — faabømølea adj. ^berft ft^mper- 
agtig. ^«^ø. Sif. ®. 91. fMæmi noget 
oberorbentligt;T<3a adl., faatøljen ofo. 

^aat m. en todfet Staftel uben hæfter og 
2:ilgreb; ^albfiantet^udling. Si.; <Sogn(?). 

„faatn adj. 1. forfrlflet. forfinet". A. ^Slettopp 
faain\ lun til SHøb tilfreb^fliHet. ^elg. 
3f. fåen og ny, Sanbftab @.84; og faaga. 

„faaen adj. 2. bleg og ftjgeligt ubfeenbe*. A. 

taU. 92omdb. 9^bnt. 9{orbl. ^amb. 3nn^. 
i2:ronb^. 9ienbal Sanb. „gfaain aa bleil". 
Oafaa om en 9(ger. 2) afbleget og ub* 
luoet; fraftløi$. milSoQti, »auT i^^almn 
æ faaen". 8) f^aM opløft i Xreoler; hai\>t 
raabben. „Xre'e æ faoe". $arb. (Ufoif). 
4) noget affælbig. @oan (Søftebal), ^atl. 
@e faabben. 3kaaftt m faaen 3. 

„faaen adj. 3. enfolbig". A. ©ærlig: ^alo* 
fjantet og blottet for hæfter og %iløreb. 
wa. @ogn. „^an æ fo faoen, ba æ tnlje 
nofi ^unfemb i 'an". 2) nebflaaet; fluf« 
øret ; fortabt = faa. Xotn, røSfterb. (X^n* 
fet). 3f. Sfaae m., faa. 

faafena adj. 1) lebtg fra 9rbeibe. 9lingerife. 
2) uDuelig ; færlig : libct briflig og briftig. 
Øfterb. (Xtjnfet). @e A. • 

Jaaifcnøa f. = fjaafeng m. „3 gaafængun" 
(oa 'Unn, og *aann), forgjætied; ^ronb^. 
(aHebbat Xx^hai, ©tjør.) ^3 graafcengaam" 
(•om) b. f. 3nn^. (©tob, ©eitflab). 

^aafenøia f. ^ fom er for frt og briftig i 
ftnXale, ifær om bellige ^ing, næflen blad- 
femift. ^aH. 3f. foafengjeleg. 

faafinctra adj. fom itfe forftaar at bruae ftne 
^ænoer; uouelig ; Jf. gfaa^æoa. Slteft i 
Drbfproaet: „Xømfmgre gier faaflnarc" 
O: baarltg ^orftjning mebSJlibler til^uiS* 
^olbning giør at ^ui^befbreren (^onen) 
tntet fan ubrette. Ofterb. (2:Qnfet). 

faaga adj. tilfrebdfttllet forftjnet; forfriftet. 
£)elg. (SBrønnøt), IBinbal) Mq bært ilfje 
faa mt^lje faaga 'ta ^rdut fom 'ta gfeft''. 
^9^0 a æg faaga". „^u t>att no tæl Itte 
faaga 'ta ba (bæ) I" & ^. fåga tage fig 
af; pleie. 3f- faaen. 

SaaQi<cvt Unijtte? 3' «te gaogjæte«", for« 
gjæoed. @br. (©el, gron). 3f.(?) ®. 91. 
gæfi &a\}t. 

?faasne adj. plur. faa. ^un ^ørt i: lyfaagne golt" faa gfolt iftt)^ : for libet SRanbflab. 
©bm. (SSolben). 

Saal^va f. 1) Untjtte? ^n i: „6 graa- 
bæbaan", til (i) Unitte, forgjætied. 2)atit» 
ental. 9^bm. (^alfe og fl.). Ogfaa: „d 
gaabætfaa" ; 9^m. 3f- ^orbæbo. 2) ubtt^ 
lig $erf on ^ Zn^». Ofterb. &itnt>al Xt^nfet). 

faa^<ri>en adj. = faa^æo (A. 9iomdb.). 8fi. 
381. fåhæfr (fåhæfr?) fianfunbig. 

faaitt adj. maaOød af Sforbløffelfe og bl. ^l. 
(»0/ fiunbe). 3f- f^o «^^ ^aatn, 

Jaatn9m.=gfaae. ©oan: „^aoina". Ogfaa: 
^aobbina, mebbelt fra ©ogn (Sabtiif). 

faoieit adl. forlegen, flau, fortabt. Sifj. (©trt)n). 
aftebbelt. føytn b.f. 9lfi.(1Breimn). gfor 
faaen ? 3f . faa, faaig og fø^ (og faagne). 

faahinnuø adj. = faahinntg. fii.: /»«og". 

Saaf)tlba f. en$t)t til at røbe^ør i. ©tiør. 
og 3ttbr.: ^aafifli. — ^aat\øtn f. b. f. 
9tbm.: „'tiønn". 

facåh^it adj. graagulbleg, guften, ligbleg, ©fj. 

^aolt m. en ^aU^fjante, aanbdfbag €talttl. 
9^amb. — ^aalaa m. ©ærling fom gaor 
og flænger. Sronb^. (©tjør. og fl.). &tte 
fan felo]agt ille bære for ^^aait**, men tør 
oære blot „Srole", ung ^ejl. „(Sin ©tor> 
faalaa", ret en ©ærling. 

„faaleø adj. orbfnap". A. § Xel. (0. oa «•) 
a(tib: orofnap af 3nbfErænl;et^eb eller $a(t)* 
fjantetl^eb. 

faalen adj. gabenbe og maalløi$ af gforbløf« 
felfe, ©fom eller ©træf; forbløffet; for- 
træffet; fortabt; omtr. =:flum[ab. 9tanib, 
2(nn^. Sfofn, 92bm. „$an ftoo bær faaltn, 
bæ fom faa baatt paa 'aam". 3f- Sraale, 
baafaalen (folen?). 

„faaliba a^j." A. 9lbg. (Xoobal). 3 ©$1. 
(Sritia) færlig om ben fom ^ar faa grolf 
til fit $lrbeibe, ^ar „liben Solfe^ielp\ 

Saam m. (og n.) en forfogt og famlenbe 
Xoi^fe; l^alofjantet Slubrer, fi^l; ©ogn og 
Sof« : „Sfaom''. Og „t^f aame m." A. ^gber^ 
©ogn, Oftl. Ogfaa S)(i<i^ ^' od Si<^<init m. 

faama v. n. (atj 1) gjjore matte, famlenbe, 
meningdløfe (palotfiantebe) Srorføg; flubre 
foroirret. ilgber; ©ogn „faoma"; )8alb.: 
„faame". 2) glo umæienbe og aonbdf))agt; 
maabe fanbfeløiS. ^eft $lgber, ^l. (Sbl. 
„^an ftou o faama o l^eega o biøjte ijje 
antan ntb eØ tnn'', Si. „^t ftta be ^er og 
fåmar ?" Sanbftab ©. 176. 3) ^faama bort", 
tabe ©anbferneiS ^rug, baane. Si. ^l. 
„^Q blei fo forftøfft eg tænfte eg l^bbc 
faama bort". 4) foamafl burt, blegne 
^en, foinbe ben, ^entæred. 9{ølbal. Sliere 
ubbrebt er fjaamafl (burt) og fjaama; 
fe b. — ^aamejret(6)a f. flobfet efler for- 
flubret »tebffab, Xing eller ©og. »alb. — 
^aamiitø f. bet at faoma. — ^amtna m. 
^alofiante; foroirret %o»]c. ©ogn: „^o- 
ming"; og fl.— „faama" meb bets «Reb- 
ninger — gaam til faamutt — ftjne« ot 
^abe berøring baabe meb „faa" bleg, „faa" faama— iJoQtt(b)ri(b) 153 fattig (paa d^ner), oq ^fuma'' famle, nubre ; 
fra bet ftbfte« f om i Øtlgber fiebber ^f oome" 
og »forne" og i »«gbcr „foma" (o*), er 
ber æl ialfalb leet^bnino^fmitte. 

S(uma, SanbfeMl^eb, fe ^ume. 

foameleø adj. meb libet Stbd-Sfonb Jraftlod ; 
faalebed: a) guften oa mat og fla^. Zel 
(SRotoub); 5B«gber: Jaamelig" og «faa- 
me I a" (fi^gbal »alle), „^aamelegefiite", 
mat Sfart>e. „Wtia o Difen o faameta". 
b) forfagt f onnebel|i Øanbdfoag^eb ; §al0' 
fjantet. B9Cgber. 

foamen adj. 1) todfet famfenbe ; forotrret og 
næflen l^atofjantet. »a(b. oa f[. ®e A. 
2) maabenbe aanb9ft>agt. ^ffl. d) = faa- 
melega). »ofd,@ogn:;,faomen aa blaife''; 
Si gf. fjoamen. — faanuitt adj. to«fet. 

faamen6e adv. mat, fbagt, om fjfaroe. Ztl 
(SWolanb). J. rou'e", mat rob; ,,f.ftnte'', 
oraa]it)ib; J. blei!e\ %tl (SWoranb). — 
taamh>it adj. = foomenbe foit. Xel. (SKo* 
!onb); jf. faau'. 

«faamennc n. eirøefød, oiQelød, forfagt uf ore« 
toøfom $erfon; 8tt)m^er. (B\\.^il oaji. 

i^aan f. StBt>, 6t«t)barf!e*. A. galoife: ^aan(tt) 3iai6r,6igbal; ^ann^Sf^bm. Dg: 
won, gfnug. ©fj. Øbr.; @ogn: „goan" 
iffe .goor.". „Snfje ei gaan^= tnlje ei 
J)nft*. 2) forte fine Xreoler af fihi, ©traa, 
Walt ofo. Xel.ØBinie). 3f.gfjaan,gion. ^. 
Søn, 6t).f an=^un. 3^1 fon (fanar) ®ictUt. 

nfaana v. n. (ar) 1) tabe garoen, graane, 
Megne". A. 2:et. faanna,gæb.»lJ)f. Dgfaa: 
faannofl btirt b. f. færltg: blioe Med og 
ublubet, fom $ø i 9tegn og @oI. ml 
2) (ammed fom af et Stag, ^lubfelig magt* 
mæted. flSogn (^^fleftab, Sobml) og €fi. 

, ( Wotmebal) : faøne. 

f«ana v. n. (ar) 2. blioe tit ^gfaan** : a) o^ 
tret)(e«, fefe fig op i kreoler eØer gfnug,. 
om træ og ol. $arb. (U(bif): faona. 
b) flibe« j^en ; l)tntætt» ; foinbej^en ; blioe 

Sfælbig =^ faabna. @ogn (»it, ^urtanb og 
orbal: Jacna ocit''; ^øftebal: „faane 
*^*)- Ogfao : faana(^ og faona(l,3@ogn. 
Og: fjaana, ^a^, 91^1. Dg: fiaone. fjao* 
n^, B@ogn. — a)ette „faana^ og „ftoone" 
er maafte eet Drb meb „faana" o: blegne, 
mebend fdtt ]tfnti paatirfet af „gaan" 
(Son, Sfonn; 3^1. fon?) og gform. og t3et. 
ttf »Siaan" ; be nærmer fig begge til faoen 
«dj. O: bleg, o<)l»ft, — og til faa v. o: 
blege, røbe. SO^en t 9®ogn, f^oot man f^at 
^ge, fIjelneiS nu mellem „faone'' lammet 
boøne, og ipfiaone" l^entæreiS. 

jaane m. en toiSfet og naragtig Xolper. 
©enia, fielg. 9{amb. Dgfaa: ^aan n. 
»orbl. ©t). fdne, Xo^fe. — faanutt adj. 
Kg en gaane. Korbl. »Jronb^. 

faonhnt adj. graa^Dib. Dgfaa: faantnbt 

^(adv.) fDiit. tel. (3:rettngen). 

Joanrtta f. = groon^tte n. ^3 gfaantjtta" 
til antatte. 9lom. »uff. 9}ebre £el. Saanøyta f. = gfaon^tte. @maal. „&bti\e 
(^aarbt &) be boort i Sraanø^ta", fløfe. 

Saanøytt n. 1) (Sn fom t)eb at ubni)tte bet 
@maa ; ,nt)tfam" $erfon. @ogn (^urlanb 
og fl.). 2) taroelig, nøifom $erfon. 6ogn 
(%arbal og fl.). 

iaanøptn adj. l) = nt)tfam. @oan. 2) tor* 
Delig, nøifom. Sogn (SSarbal, ^afdlo). @e A. 

faanøytt adj. 1) = faanøtjten. ©ogn. 2) 
faan^t: golb, ftertl; er mebbelt fra 3nn^- 
„(e)i faanort (mdtt?) $tn\ 

Saac n. et libet foagt bjæli^eløft »æfen, en 
liben @ta!7el. Dm et libet 9daxn, m\>, IBam 
oa bl.; omtrent =: 3øb. Sogn og ^arb.: 
/aor. ^aaffe 2). og &, ^. £&r gfaar, ffjønt 
@nfolbig^eb iffe inbgaar i »egrebet. 

iaavaa(b)tn adi. meb jaa ^S'laober" o : SDWb« 
ler, (Ioner, Uobeie, dtefurfer. Si. So^n: 

J'aocaoen. Dmtrent b. f. er „fmaaraabtg". 
acactm," A. 2) utilbørlig ©ieming; noget 
galt man ^arijort. ©fj. (gølftr}. 

^aoreøor^ m. Sjerbe mob et farligt ©teb. 
^^f- wS^taragar"; ©ogn: ^f^aoragar". 
Dgfaa: »aa^agar. 

^aavUnba f. farligt fianbftab (terrain). 
»ofd,©ogn. „(Slanga i gfao^Iænbne". Dg: 
ScLOVtUmba f., oa Aømbt n. ©ogn. ^tip* 
pi^txt: „gorlenbe^^n. fe b. —faaclmbt adj. 

Saagfaalt m. 1) en af SDi^arren opftiffenbe 
$ig af træ = &ahb; ogf aa: en ftørre 
$inb, ooer^. = gjott. ©elg. (»rønnøt), 
»inbal : „4"). 2) mobrian, ©tijm^er. ©elg. 

Saasfaalf m. Ulle, Cottus. ^elg. (»., ».). 

Sac^^fynipa f. Cottus. ©elg. (»tnbal) : fømp'. 

„faa^ mtb v." A. ©ebber faaikt vt, meb 
$ræf.3nbic.,3i'M>erf.og©u^inum faa^a vt 
@br. (gfron). „»ejaaftan(b)" adj. fom 
man tan inblabe fig meb. &bt, 

faataaptUn adj. toi^fet; ^alofjantet. 2:el.(»ø). 

^SaatibCO f. en ©jelbenl^eb". A. ©ærlig: 
en 9}aritet, Øjenftanb for fjelben tilfrebd' 
piffet fi^ft etter 3ntere«fe ; ogfaa S^ft, Sn* 
tcre«fe (= (Sug. curiosity). 9lom. gouo, 
©maal. „^æ Dar ba Sfaati aa faa flif 
^at noal" „^aa feff bugfaatia bil'' nu 
fif bu bin fitjfti - ofteft ironifft Hl ben 
fom anftrænger fig, løber, fritter f orgiæoed. 
„^aa feff bu flefft (og flæfå, flæffd) gaatil" 
b. f . fe «ifo. Dg Jleef(f)a gfoart" b. f. ©maal. 
(9«affeftab,»arte); fe flifo. 3ffi^en, for- 
funn; og 3fttatt)(n). gfordlefEen forbinbei^ 
bet i gforeftittingen meb „faa 'W o: faa 
tag i. 

„faatib adj. 2) lijften''. A. Dber^otoebet: meb 
en øiebltffeltg og heftig 3nteredfe for at 
faa oære meb i, faa tag i, faa oibe. SrolKo, 
©maal. 9lom. „gfaati aa nt^dgierri". 

Saati(b)mat m. = fjorfunnmat. ©maal. 

^aatt(b;nafe m. (Sn fom oil oære inboiet i 
alt, meb i alt; (&n fom blanber [\a i olt. 
©maal. -»nofa, ^neefa. -- ;f aati(b)oofa f. 
b.f. ©maal.: 'bofo. 

Jaati(b)rt(6) f. ^nfalb etter Sune af ,,gaa« 154 iJoati(b)ri(b)— gfeigbomiattr tib'' o: 3nteredfe. S^ften^eb oft). 9iom. 
(^ølonb). 

^aatort>? f. Itbett eller ingen 9løbt>enbig]^; 
Ufornøben^eb. ^n i: .»S SfoQtdrDoam'', 
unøbbenbigt, \ipaaltat>et, ot)erf(øbtøt; øafaa 
(ft)ue« bet) : tt( (iben 3l^ttt. Øbre Snør. 

Saaty f. (og n.) oa ^aatyna f. et @<erf))n, 
noget unberligt euer pubferligt = „(Bp9ltt2, 
(BpttaUl @^ir\ ©Xronbf. ^m. ^e(t) 
gott Sfaati)", om @n font ftober ftg til eller 
er ubenf or ^oIIeftiRen ; @2:ronb]^. (S))bal; 
Drf. f.). ^SDu e (e)i gogaottj^nl* til (gn 
font glør ^omnterd. ^^en graatt^tmoal" 
fflbm. (2:ingboII, Øffnbal S^inbaQ- Og^ta : 
lyøjønn'n gioore (e)i gogfaatt^^n paafod* 
tdre;'' 9lbm. grormerne t^ber paa et .^Saa' 
tib". fmittet af ^Xt^na" f. gforbærbef fe, £)b^ 
tæggelfe, ©Qømtntelje ; bednben f^at oel, ifcer 
beb wgootij*' n., „ttj* oirfet inb. — faa* 
tvIeCø) a4j. unberlig, |)ubferfig, løierlig. 
étjør.^^bal. n^SXit Da e(t) faat))fe^u9 aa 
faa reint I" = „e(t) @pø!etø te^u«*. @e A. 

ScLatøfit n. (Sn font ^ar foa 9lefurfer i flg r= 
Vmtob« Olntofa; ifær: dht font mangler 
Opfinbfoml^eb, @re6, gforetagfom^eb og llb' 
bolben^eb (Snitiatio og (Snergi); 8tt)mper. 
@ogn (»it ^lurlonb). (SI. ^. fåtæki \Hr' 
mob. — Sacityfi' f? aanbdfoagjferfou, 

§alt»fiante. ©tronb^. (tS^ned, SRel^ui^). 
f. a>fie. 

faatøFjen adj. forn er et «gfaatøge*; Ifær 
blottet for ^oretagf om^eb. 9{f j. @ogn, ttl 
Sæt fil. 

;faat>cbi; n. annftig 9$eir for blegning, ifær 
af 2tn. mi Sil faa v. 

faat>iølea (ii) adj. = faaoid. $aQ. 

factvitaiy) adj. toi$fet; ubitHg. Si.((IHHn). 
3f. ®. 91. £&vitr ttforftanbig ; If. øroita adj. 
l^alot fjantet ®. 91. ^rvita adj. afRnbig. 

Jaaottins m. = f^aaoitring. Sollo (ee). — 
„faavituQ adj. nantet''. A. ^el. 

fea (ee) v. (ar) arbefbe uben ^emgang ; pv^ic, 
pirfe, Ilubre. @ogn dS^il, Salaftr., «urlanb, 
^af^lo), ^il(Doi,^tiod). „gfeea aa fifa; 
feea oa filta; feea aa fida". „$an four aa 
feea tringum @tfiinabn aa ftulbe flao, feea 
aa flo» itte nofre Strao". „!^a et ba bn feea 
m æ?'' „2)'æ 'Ije nole aa ftao aa feea pat>' ©ogn. — „fieea jeg inn mæ fiin", føge at 
tale« flerefteb« i @oan „fia", ligefom „fiV inb^nbe fta l^od én. 9urlanb i Sogn. Ub' o: ge, @. 91. fé, ^tni og ^itt" o: ^e. 
og bel^øber ilfe berfor at baoe Sammen* 
fiæng meb 3^1. fida tt^nbt foagt %9l 

Jebettc n. ^IræiSgang = S3eite. $all. og g. 

^e!)amn f. = b. foreg., men oibere. ^aØ. og fl. 

dtbl o : „jjeebl" oa „af«bl* m. Sanb — SKorf 
eller S6b — fom er gæHeSeie. 3Sogn 
(Snftr, «arbat aurl.). „Stat«febl". ^»fifta 
pao Jfebrn". (5r moajle for „geH'' ; jf. So. 
^iaC fjAlI, iffe b. f. men bog et Sti)f!e 
3orb. 3f.(?)3«lag. 

StbtaQ n. = aKanetbeib. @br. (i^au^bal). rebron f. b. f. 9røbr. : „Sfeebraag". 
ma, fePa v., rfena, JePa f. fe fifo. 
«øen (e') adj. gfab". A. 2) liDltg; flroa- 
lenbe; l^d og blib; glab imøbelommenbe ; 
rebebon. »fitgien aa fin". 9lfj. fnc(n), 
(^br. (Srron og fL). Sf. filen, .^^unb'n e 
fije", logrenbe Mtb. „m9 QO feian''. Snnl^. 
(feianbe?). 

StQ^MUQa (e') n. bet benftre Øie, f^M ftløe 
meneiS at bebube (SlUebe eller 2rflU. fBXet 
og Sæt.: ,,3feiiitouaa''; S)al.: «Seteødua". 
C^d^cøtnøauøa: i^Sfeienlanga'', Xel. (9^o- 
tanb). Sæts. ; «Seienddna", 21 9lt)f . S^f . 
^arb. ; og «gfc^nggdattga'' Sæt«. 3f. Sege 
m. UfegenØanga ; &. 9c. feginø-hendi meb 
glab ^aanb. og fl. Somme Steber (i 9Ra. ; 
9iogalanb?) ^ar ben romerfie og (riftelige 
gforeftiøing f ortranat ben norfl'^ebenfte fiui 
wf^ieøauga, •dna'' betttber l^øire £)ie. 

;f eøeøbetn n. 1) bet tnber|!e (bagefte) af Zom» 
melfingren« to Øen. 9ibg.(9lamlib): i,gfe|ed- 
bein''; «Xel.(&iarbal,rønie):^3eii»b«ett'. 
2) næfhteberfte Øen eller aReuem^aonbbenet 
i ^eften« benfire(?) gfotben ; naar ben Hør 
bette meb ^^ctnberne, ftal ben blioe fofat. 
Xtl. («inje). - StQtslib m. = gifjeftb (&bT. Se A.) ^%el .Sfeiidlee''. ^ornme 

Steber fnne« gfegedlib og f^ge«bein at tKere 

bet t)berfte fieb. 
„StQQt m. aWanb''. A. ®br. ^®in nnbele 

Scgaje te gtjr". 2) en foær, uformeliø, 

flobfet og flop (btjltagtig) ^erfon = afagft, 

bog altib ftørre. %tl Sæt. — fenøeleø adj. 

fom „ein 2fegge*. „gejjeleg' o powr'e fom 

di «brente". Sæt. Xel. 
^«feøøjc n. en nebfættenbe Øetegnelfe for en 

SfloC t!fol(; $at S(8br. „^n jaagaa ut 

beile afejie". 
Smn (e') f. ®læbe, fiDft, filwge. 2>l. (Sto- 
. finb, »inje) „^an felf fii ftoor'e »egn'cc 

ao be". SfMn : gegie(n) = Umegn : 

Umegie(n). 3f. @. 9«. fegin-. 
feiele» og friele8(e') adj. fe fægjeleg. 
„StiQb t'* A. „|an fpela (rofa) i Srægb'n*, 

ban bar ijberft liolig lige før fln ^øb. 

9tomb. ^elg. 
^Vtøborftiol m. ^ugt, ]^t)i$ Satrn eller Sfrig 

oardler %øb. gfofn, 3nn^. 9ramb. 9tont. 

og :&ela.: .afæ(i)gbafdttgl-.~ ^etøbargflf 

ro. nfæboanlig — nl&tjw f*«>r eller fæt — Sift. fom oar^ler 2)øb. 9lbm. og Øalb 
(«urbal): „2fæ(i)gba''. 8feigba(r)- fial bru* 

ge« i flere lignenoe Sammenfætninger om 
et U^ijre. 
^etaborgraabc m. = ^Ibnnger. ^rb. 

(:Soamm). „gfdigbardgraoe'^. 
^eiaborøraol m. ^raoQeb lige foran ^ben 

i (ammen meb ^elfinnger ?). Sogn (lUkerbaf « 
lurlanb): wSf&tgbaaraol". 
^emborUt (f ) m. ^ubfarbe fom bebuber 
Æøben. mfi. (gona, m.). «gfåigbalit*. — 
if^igbarlioø'' A. 2) fii)gtemaitb. ^Ig. 
Jeiøbarmaur m.»^elmaur. 9{bm. »Srætgba'''. gctgbatfong— fetta 155 «faø6atføit9 ^- bøbk>an9Ienbe8anø. 3lamb, jérø.: »gfæfflgbttfaaiig*. rt oa lign. m (^nure, SD^o). j^ifgim. 
Senn, (^ø. loam o: 8fum. feifra v.n. (ar) otøre raffe og ftore !atttebe 
SetNraelfer. ^ol. 9(aber. (X^l A.) ^geilta 
te", jare HI i f^ ^aft. «gfeina att o 
fram", løbe t>oIbfomt frem og tilbage. 
,9ei!ta mæ *n ihttto^ l^gge om M meb 
en Stnb> (benftgtiSløft). ^^an fettta o 
roubbe, jlott^' (meiebe). 3f- m^ fl««/ PHa. 
Ogfaa v^a, btoilfet bog tør t>ære et anbet 
Orb, nbøaaet af fø^Ija; 9[aber (]$k)or ei 
ille gjerne gaar ot>€t tu 09). j^an 
fjaima fø^lta w(e ^rman". — jf etrt m. 
M n. urolig ^aft, l^eb @fbnbittg, Xummel. 
I§ber, 2)a(. Ogfaa ^Ufyft, 9[aber. ^^er 
)Mi ftitt eit Sfetit paa 'an", Sofnbal. ^^an 
k»o fo iSfei!tn(gfø^ftn)". ^0 æ igø^ftn", 
i IBtnben, meget ^nbet; )6^g(anb. 

n^mm. «nfirøg^.A. aiomøb. (S^br. (iBei^ja). 

^M n. t^nb ^inbe af 2)ug, @tøt), Jl^benbe 

[1. (^1 
oam £ 

^ma f. 1) = Seim n. 2) jtn fæbeagtig 
Shilbjorb, if(er i ^lorbemofer. Xronbb. 
(Strinba)! ^geim', Soolfeim*". ©ft.^iaU. 
femma. 3f. feimen. 8) t^bt @(9bæl!e. 
@enjla, Sofotcn, IBefteraalen. 

•fetma v. n. (ar) !(ffbe". A. Sftonti^b. 2) (iæ(e; 
pi^Hl^ftgfiftlent. Ogfaa fetma fea. ,»^tt'n 
teima(r fea)", ^arb. (UI»i!). Sf- fima. 

fdma Y. n. (ar) 2. fl»inae armene meb lange 
oa noget raffe @t>ing. tel (9hiSfebal @faffaa, 
tQritdeib,£aarba(, deHjor), S3am(e(^range' 
bol), ^an feimar faftar fea, feimar 
ipaa) gjcetig. flær i&ta»y. 2iM 
bmgt, 00 maoffe en @ammenglibning af 
ftrma og k^ima, fe bi^fe. „fetma" er (ig« 
nenbe, men mere (angfomt og mægtigt i 
©oingen (jelofølenbe) ; man »(etmar" alorig 
«nber Hroeibe. 

.famoi adj. Hæbrig". A. Siom^. W^l $arb. 
2) Qslen/ fhrbgenbe Tig fiælent forn en ftat. 
liarb. 3f. fetma 1. 

frmen ady. 2. f om gjor et foagt (ille frab* 
fenbe) Sfiibtr^f paa @anfen: a) fin og fæbe* 
ogtig (bortgUbenbe) for f^olelfen ; om Sorb, 
altfor fint SKel btøbt oa glat &x(x» ofo. 
9lorb(. Snn^. ©trinba, 9{bm. 9iom»h. b) 
mat af Smoa, Ran. diom»b. 9lbm. 2:ronb]^. 
»(Srant'n, SSarn, e feimin'. c) b(eg og 
mat i fiattttn (?9thmX d) forlegen; t)b« 
m)|get; flau. 9lamt>. é. 91. feiminn unb' 
felig. 3f • d^^ m* ! ogfaa geima f., Seim n., 
ftmen adj. 9. — SRaaffe eet meb loreg. 

fnmtnbt adv. »f. gtKit", mat l^tnb ; graagul- 

JHib; meget Meg. i:e(. (Sø^ ©ellior). 3f. 
rimiefirit; fimre*; faamfoit; feinenbe (. gfor« 
flarebed af nogle f om ffinnenbe l^Dib; ne^pe 
Hgtigt 
ictmi; n. ttmbt, løft og gjennemffinnenbe 
Oigefom bortgtibenbe) @tof; gflor og bl. 
ft^.r dlølbat. 
(ttmroft? v. n. (aft) ftnnbe ^; glibe oæl; blit)e f om borte. 9bif . (@nlbal). «»^æ fæm* 
raft bort imjoblo ^nbebne". 3f. ftmraft 
og be følgg. 
fetmrelea adj. 1) lig geimr : floragtig ; tl^nb« 
traabet og aaben. 2) tmibogft)ag, ffrøbe* 
lig ; om gon. 9lolbal mt)f. „^etmraltgt 
Z% ^aar"; 4-(^naø"; „^an faag fetmra* 
liø ut l^an ltt>er qe fiaxt ut"; SRølbal. 
fetmroleø, fRt^l (©ulbaQ. ftmralcø og 
fem« og fornt'*, 9ibf. Ogjaa: „feik)raleg* 
(?9itilX oa feoroleø Sl^f.; fe noren. — 
fetmren adj. » feimreleg. mt^l SHølbal. Cg fitmren, ftmren, fe b. 9it)f. 
fetmren>itadj.= feimenbe foit.Xel.(@(affaa). 

Ogfaa: fnmrenbe fvit Xel. (@(affaa). • 
fetmutt a^j. f(ebeagttg = feimen 2). 92bm. 

Sronbl^. 
fttnenbe adv. = feimenbe. Xel. (^ubbal, 

@auar): ^f. gk)iit". 
fttfa v. a. og D. (er, te) lafte, flænge eHer 

flåa (oæ{ efler neb) meb en rafl feienbe 
fet neb i en Sart; @oan,$arb. „SDaifåifte 
lantn ut, ffiift'an utrøre (utt)k>e); 6ogn, 

^arb. m ji^an fftifte te 'o" flog til ham; 

mH. SRaafle lun en Ubtaleform af m\a 
je b.), fremt)irlet k)eb feia, Sei. 3 $all. 
(GJol): Jø^fc" t)eh Siben af Jeife" og meb 
en ganfle anben fdtt 3 be Egne af%erg. 

!|Oor fffeija" finbed, er boa oftere Ooeraang 
ra ei til $% enb omoenot. 3f- f^K fwla. 

— ^et« m. rafl Slfgjørelfe eller »ffærbi- 

gelfe; flinl^axt\ ^aanbe^enbing ; = S^i. 

„^a gjell i ein Seid'', ^rø. 
[^eiølog ^ei^el m. 1) ^uggeftaal i @mebic. 

^al. 2) a^ltneringS'^ammer. 3æb. 661. 

SSofd, ^arb. og Sogn: SeifebL 3f. 9it. 

Sifel, en @tober og bl. 
Pfeiøla v. (ar) 1) = feifa. 6»erg. 2) = 

feilta. „åan fat aa feiSla mæ ^ioen". 

^l Uftllert. ®e fidla. 
^ette m. Sebt. C^all. ($lal, %t>tpo, &0I). 
^ettbumla f. feb ftoroommet Stfiur. $ebm. 

(fllt§) oa%tl : „Seitboomle" ; Ofterb. («a- 

mot): ^gfcetbumle". 
feifoft adj. = feiteten (A. 8i.). ^aU. 
^efja, fe ^tia; fefjen, fe plen. 
ftla (ee) v. (ar) 1, fpiøe fiolin. 9ibg. 

%tl 
fela(ee) v. (ar) 2; ^elabaaø, fe fila. 
^elefloU (ee) m. = Selel^efl. $all. (@ol). 
^eletaafa (ee) f. et Irjælenaon for brægtige 

^ierd foulmenbe ^oer. ^all. @e Xaata. 

SRaafle til Site, Sløbe. 
felinfe, feltnfafl v. logre, fe pia. 
^eU, iella, Sæløeft^We, fe ^aU, 
^ella f. et falbet efler fælbet ^ræ. SSalb. 
„fcHa v. a. 4) fælbe fammen". A. felle att, 

om at lune en $lot)fure, ^Oori er plantet 

kartofler, meb en ^looDelte. £otn. Ogfaa : 

„feHe att ^ofoa"; Xotn. «6)", A. 6^1. 156 gcOe— gctb te bi-. „(gTeW fii iittc te giera b«". 

^cUfot m. = gfaDfot. ©atten, éelfi- («cffit). 

felinleø?a4j. „f^mble", f orfærbelta, ræbfeW. 
fulb; fæl; u^^flgeliø. »alb. (0. ofl SB@Iibre). 
„^æ ba fsmble^ar o fioa-. A.: fæmleg. 
3f. ®. ^. felmtr ©fræf. 

felta v.n. (ar) ftribe; flæbe, bemøic fig. SWa. 
(Øbrebø). „^ei felta mæ 'on, funne Ije 
faa 'an te øoa". @t). 3)iaa. fdlta«. 

feltafl V. recip. 1. brl)be3; »røtoe ©tl)r!e; 
ptot)e en ^^ft. »Ibg. Xel. 2) v. n. = felta. 
ma. (»jeffanb). @». 3)toa. firta«, fllta, 
felta o: \lå9, ofb. 

femra(h femralea, femrett fe fetmra«. 

^eitttar n. @t^ne<)røDe af atte fem gingre 
Irøgebe i l^inanben. 92amb. 

»ftmtta V. f åbne". A. 2) gaa meb Hanene 
bibt fra boppen; fmnge meb ?(rmene. 
$aa. (febne), og fl. 

^^ctt (e') n." A. iel. SWa. »logolanb. 3 »eoga- 
fanb er »gæn" b^bere enb ^^ifje". ^JJoma 
or ^Hfie i gæne''. — ^^fenutt". A. 2) b^n. 
bet ; tilfølet meb 3)^nb. %tl Høber. 8toga(. 

„S^nab m." A. ^tna i ^aU. (mil) oa 9him. 
(»gæna") fun om 6maafæ, ^cttarrftrr; 
faalebed ogfaa fun om@maafæ: Stna(b)* 
bog m., 3rena(6)6on m. fiben glof @., 
^etta(6)6cofe m. glof ©. ^aH. (gee*). Dm 
©maafæ: S»nav, Si.; S<^naav, SWa-Si.; 
^<rnaan, 8Rbg. (9lamlib). — ^enabbtte m. 
@obbib, ^oormeb ben traftereiS, fom ben« 
ter ^meget ^jem fra ^rcedgangen. ©1^1. 
(gjtjo): «gænabeete*. — ^ettabgarb m. 
©jerbe mob gæet; ^ettabatrtttb f. Seb i 
®ierbet; ^ettaM)uø n. ©ommerfsj^ui^ ; 
^enabtrefFje n. (9angftt for gæet ; fe SVefNe 
Oteffja f. A.) @^l.(gitia): „gæna.-. — 
^ettaMim m. ^o\> eller Saar af flagtet 
©maafæ. 9lbg.(aamlib,©æt.): „gænaar* 
lime". — ^ena6la?r n. fpeget Saar af 
©maafæ. SWa.: ^^gænaarlær*. -- Jranoar 
f. plur. ©torfæ, „©maafanaar" ©maafæ; 
^Ig. (55elf jorb ; mebbelt). S<in(^ (m) pl«r- 
b. f. ^elg.(93rønnø^,93inbal): „aU bedfan 
gananCn)"; ogfaa jan(n.?) ifæri;,©tor* 
fan", «©maofan"; $elg. „©torfanfafl". — 
— S<^na, i „Umfana" Ungfæ. ©fj. (»eb« 
ring, ^nn, ^olfa). 

„^eng m. 2) @aoe-. A. ©ærlig : ^©in ®uf« 
gængg^ en ®ubd &at>t, en ftor 9(ffaftning 
nf ©0 eHerSanb. ©^t.^arb. — ^5:egæn« 
gjei?'; fom ©aoe. 3æb. @. 91. fengi, n. 
%^tte. 

„fettøja V. a. f mitte". A. 2) mobtage ©mitte; 
fmttteiS af. O^br. (^aagaa). „gængjeSeiaaen". 

øStnaia f. engaon fulb". A.9l©erg. ©»erg. 
9l^f. 3æb. 2) ftor 3)^nge. Si. (Ibin). 

fenøia v. a. og d. (er, be) 1) gaa meb ub' 
brebte eller oibt foingenbeHrme = femna; 
aaa trabl omfring meb ftore ^trmbeoægel* 
fer; bære ober^øoiat birffom, i ©tnnbeiS* 
M^eb eller til ubftiuing ; af „gang", gaton. 9lfi. (^onnbal), ©bm. (16orgunb og fl.). 
2) tiloeiebringe gabnfnibe, „gong", eller 
jjfengior" : a) banre frem i i^genajor* ; 
©æt. ^^an fængbe paa \o fælt", b) rage 
eller ^^f temba" £»ø fammen til fafte ,rgengjor" 
eHer „^embor^ ; S3erg. 9}t)f . 3æb- «gængja 
$øt)". ^ette <rfeng|a" er tm minbp to Drb. 

^ettøfe n. gængftof ; gfængfrub. &aiL : gængji. 

frttmeleg adj. let antænbelig. ^aH. 

ftttøleø adj. giæflfri; jttrlia: Jom bebærter 
orbentlig, net og rigelig, ©^l. (^in^rab, 
fjfitia, ©torb) : f^ttttttle(tte). 3f. geng. — 
fettgleøe adv. gjæftfrlt. ©^l. „%a fænggle 
tmot etn*. fettttølea adj. øiebliQeligt binbenbe; elfftxer- 
big. %^l(%u\a), ©fl. (ftbinberab). 3f- 
geng, en ®ubd @fabe. ©ml. @]æoa, ©igr. 7gufa), ©$i. (ftbinberab). 3f. 

@ub«@abe. ©ml. @jæoa, C 

fettateit adj. fmitfom = fengien. @ul. 

fettia V. a. (ar) giøre iftanb til £)|>beDanng 

i tørret eller (altet ^ilflanb: „fenla ftiøt. 

giff, ^0^. ©bl. (ginnaad, ©torb, gitja). 

„&ott fenla^ adl. 

„fetttta V. n." A. „©njo'n fænner*', ©neen 

ligger i 3)riber, fom bærer golf og gæ. ^I. ^er(ee) n. 1) fprebt ftaaenbe ogjint $oar, 

og fl. fe D. oa 
pbra. 3f. ^nnfer og ®. *. fidri^ ^U ©^æa. ©ræd og bl. ©æt.9{bg.'90ia. Ogfaa 
Sit (i') aJia.; ^trr, %tl. og fl. fe b. Mr gjærbebæfning. 2) gjær. ®ul. ©elbu. 
Wtaa^t blot Ubtaleform af gjøber, fe b.; 
ogfaa f. — ferelea og feren (ee) adj. 1 ) font 
ligner r,geer". 2)tl9nb ogfpæb; meft om 
»øm. JXa. ©æt. oa fl. »ilrafe æ feere o 
tunnl*. ,(8kut'n æ feeren o liten*. Ogfaa 
jiren (f). 8) tnop, uHlflræffelig, ringe = 
fnaub. 3æb. (^aa, Sime). „^SXt ba feere 
noff", fnabt nof. — fmitt (ee) adj. b. f. 
©æt. M$aari æ feerutte o tunnt*. Og 
finitt (i'), SWa. ©e flrra. fera feg (ee) v. n. (ar) 1) ptjnte fig. ©ogn^ 
$arb. og fl. ©felbnere fira (i') ©ogn og f(. 
^$0 firamrte) feg ubp eHer ,,te". 2) foa 
et bebre ubfeenbe; f omme fig; faa vulb, 
jhræfter, Wtaat igien. $arb.©bl. ogdt^f.: 
rrftra" og Jeera feg obb''; 9f^L: »fecra 
feg t e" ; Xtl ©anbf^nligbi« for .ftbra" 
og eg. : faa fingiæberbebæfning, &. 91. fidri, 
fidr (fe ger}, i Orben igien. 3f- il^hta 
(feg)/ %• feoern, fibberen = faa giæbre, 
pt)nte (fig); (£ng. in high feather i gob 
©tanb. »ib, euer til bet nærliggenbe 
(famme) „fibra, firra*, ^ører oel i^feera 
pudle", A. fibra : firra : fira : feera = 
bibra : birra : bira *. beera, ofo. fe bibra. 

ftra(e*) fe gere; feera fe fibra, firra. 

teraf>(ee) v.n. (a|t) f omme Jig = feera feg. 
©æt».; at>feeraø gaa tilbage i hæfter 
eller 3»agt. ©æt». 3f. fjøbraft. 

„Sttb f. l)gærb; gart". A. ^2:a(fa) ig«r 
mæ", gaa til »ærfd meb (noget); ©ogn 
og fl. „»åbne æ i gæ'ro". Data v plur.: 
M9 gøbfel fan fnart oented; ©^l. ^arb. 
„©f^'naa æ f(l)ioot i gær'aa", ©f^ gaar I Strti— Setgja b{c)i @iitV, ben 3)ienc[ otJfein HEt »fcrbug adi, 2)|r1ft,|erlts''. A. ftrltig Dilo. 
ftMl. Cflfao: ,ti ftflflfl iSatfeCe)«' oa fwlos, »Stbc ■Jtift aa foli", gnii^. ,fri|t 
ialfttxt'. Sterc brugt t ^imal : ^tru aa ^bog", S^ronb^. ^ |onttninqS- niftt,8lDf. ,S)Øe6«Tbc;SRaiii!t,!(bfaTb'.A. 
aiirigi. ,SulI 'tdQ g«r( Qo gaRe", Sfj.; 
,gali', ^Ifl. »omb. .Såre mo: goi" = 
fora tnix Sent a: Dme luntltet blq (fxtit) 
9tfi.@fj.i .faia maga'TO'b. f.Vofi. ,2i'e 
[omniQa gtmnn, btt er lamme aRon«: 
(^atei, lefffen. Sm), Kbm. „@jaa (^siira} 
te j«riraRRi(3(Rabne)',@enetil)SI., foie- 
(Bbigt unberjøge, ^borban noget ^or Jig; 
3<>b. fflqf.; .iiaa te Snranf b.f. X)a(. 
.4)€t>Di:\ A. ^EØpeTb. „6) «utbe*. A. 
" *"" " 7) ffluHe, Dm- 

.(£i S<VT mtt 
Slogalanb. 

Aettil: «ftPØba aa(b)faTH''. ^i- B) tn- 
KltSaøi ®)iabebq6be. „(EiStermffXori)''. 
SJDøalanb. 

^ba cKer ^era ? f. aRonner, Saber, 91b- 
rcerb = ^b. KDmBb. Kbm. (SeøaeSot- 
mer [qncS libtt rimelige, t Sot^Dlbet til 
3eib og foTa). Sielbncce i Stntal : ^eeraa 
(»:ge«o)mebbenfraJ)Sbm. ^wce, .gere". 
Ofl Bwp ^«re: Stomeb. (mb, ^ti]at, 
Vtal), flpUeq, flulra; {om „feerau(g)" 
3:feTbug;.!latftei'3:9atfetb; .o^eero' 
a: DI S^etbom). .S)'e flil ei ^a3e(e)Te 
)Nia b{e)i Siifa", ben Jntna t^iiin [\g 
foa ftMl. Cflfao : ,ei ftflflfl iSatfeCe)re' og 
.aatlafeere'. Stere brugt t glerial : ^eru 
(e'?, o og oftcft ee), .gcro" og „getaa', 
ffiomSb. (@[Ulen, Sib. Seet), 3Ied[(ct, @oieet), 
Scfliiel, «uha), 9tbm. (SIuii. ^alfe, Xing- 
«dI Sffnbal, @umbal}i jffloa, 9Ibm- 
(JftjMnta, Bte). .S)'E JIir(n)a (i^ggagtco 
HQ 'naa : ^an fee fo ftqggt oat*- .3a e 
gtera<in(n) bat»', bette er ^on« Stanet 
tiitt 9ibtiU\mt (Bpoi): nu [ec ieg bet er 
4 am. aReb albtle« [amme Set.: „'Xa e 
Reerinn ^aW. af gert. 9!bm. (StaiigDi! 
M n.). gro iSalb. er DtiqiDet et, ^eifl 
ufi««*, .goiD" — gerber. 

.forba V. a, (ar) (utfe i Stonb*. A. Gofln, 
Si.: .fira te, fcera feg te". ^eTg.; fol'. 
»eBfoIb: (ttlt. Jiwe ut'. dB« ftetbig, 
iibfarbige. IBXel. ^etttf: ftamterta, ,ilam- 
firw"; »I. og (t. 2) tugte, prygle; Beb 
^umoti^iJI Snig, ligefom .feima, ftaOa, 
giniba (tule)* og m. fl. Xotn, minat- 
tille: f«U. — .fecWns r. gponblettelfe: 
Xngt. 

Saba(_t)' og Jert- i Sammen jalninaei: 

„^bafM n. MeifCHbe". A. |>aD. ; XaC og 
Sta. : ,3irtai." (oeb ^aaoirfning fra ger- 
be*); «br. .gcel-"; ^elø.: „golfoll", gi- 
ftete forn reije tit Sofoteii. — „ftrtnifus wjj. 
teifelqpen'. A- lel. 2) rebe H( at teife. 
Sogn (Suftr, Xutlanb). fctlofuus, om* 
goRetiitlen, Xrrnb^.; fulofuus, loil og 
nial til at faa jra fig SJeifei, SnnC). — 
fect>al)u{|a adj . rei(e (Qften . ©o g n . — V Jerta- 
buoiiab m. ®[^e beb at reife. Sogn. 
nfitteit. -— fei;bamo(b)a adj. reiJelBfttn ; 
@ogB. Sfi. — fcrbainøb& a4J. reifttcat. at fomme offteb; Sogn {Supt, Hurianb): 
.fcetatjuufcn". — fecbarcftn aJj. 1) om- 
PoHeinpea »erg. : „farrareljtn og 'rrtjen". 
2) = ferbflmobb. ffiølbal. — .f ecbapiB m. 
i „»ara baa Sarolteego", S)at. gi., bote 
reifefoirbifl efler „poa fflei(en"; Sfil. — 
Stvbavts m. = Setbeaoeo. Ka. : „gttta«-". 

rfectwfoU? f. = Sorefan. Øfterb. (Sljnlet). 
.3 gttlCe)faaI[n". 

.^eib^Iag o. ^eifefelffab". A. Særlig om 
Hrubgommen meb banigotaetiliSniDuiiS- 
gaarben. 81i)f. 2) Oftagen^eb af tnSlei|c 
og af gorberebttfente til ben. xal. ,^tt- 
laålaR". 3}aRaabeatfererigt><<a; 3Raner, 
Ot)fn[el, ttbfntb. i&arb. S4I. ,SMt bioar 
feg inlje te ma Ifani ttaralag*. .Sit anggeTot 
gæralag". ubiltlg (ToTtinbelig) Bbfterb. 

fetrbeleg adj. 1) lam forer fig vel. ^ai tn 
fieIbig(Dgflatetia)Dptrffben. Sæt.: ,f«r^ 
lege*. U) jlinl til al faa i Stanb eDer 
„ferbo": (orretmngabijgttg. ©æt. 

^ecbeegrinb f. Sarm om SarelivS. ISalb. 

„fecbUB adi, 2) Iri«, . Saber, «b- gæralag". ubiltlg (ToTtiiibelig) flbfa 
(Begge got- .fttbaa \." A. føctia, SXgber. 9tbg. 
i^Dt^olbet HI ^ccbafoaa f. fluilet feitenbe ftbinbe. ,„ -férbeleg. Smaal. SSujt.: .ferbi". 

^e« (e') m. 1) " ' nol Strimmel Sanb ; 

meget fmal „'. ogn,9UI.fiarb.S&I. 

«gSer, Xe(. J&ie' eller ^eri"; 

Jjelben : .gorr ,Hinjeri(e. „¥Iegia, 

brJDta, graba. eingerc*. 2)otbnet 

atætte af Xin„. , cdom imoItSogSteg 
paa Xæmloen, en Sttefle aRegbqnger poa 
ageren. 6^1. ogfl. 3) fmal op raftet 3 orb- 
rqg, ^oori er en 3)enoe lil jtlanlebe kar- 
tofler eller lebrt Sanb. SSogn (Harbal, 
Sarbal, Hurlanb). „^plefere. SafSfere*. 
3 ©D. JJton.: ffltje, fiare. (jiir a: teg t)^ 
en iler, dfenqgg. — fntx (e') v. a. „fero 
upp ain Stot'r", ribfe en Hger op i ©trim' 
(er Hl ©aaning ellti anbet. Sogn (Sil, 
flurlanb): 9)ingerite: fora. SSo.Xtiall. 
fåra og fjdra. $ib bvret maafEe Sben^ 
«ætefeii fffc(e)a mwfg)!" = 3). riipe 
mtcfl. 31om. ©maal. Seftfolb, fianb. Bfitti. ; 
ogfaa; ■fættr)e" og .far(r)i", Bflerb.Dbal, 
«om. og fl- $aa aQe biBfeSteber ^ebber 
ferba: ,tæle". .feele", og faro: .fata" el. 
.faar(r)aa', og ^øred muben: ,gan'n 
faril" — ^atamatv t. fflebffab til at 
ribfe op .geiat". Slingente. 

^t-eOH m. gd'W »ang^. feoll- 

.fetrgja v. a. fammenpre^fe*. A. SRa. Dal. 
M^f. S^I. tel. Sat. Morbt. „gtrgja te 
©ængite" — .bolfa nee". Iial. 

.Jergja f. Stabel". A. 2) loær, tung $er- 
fon- 91qf. Q)br. (ØQer) .lEi gærjo (gærje) 
te Bat'. Ogjaa. „ein rf«r(B)je fiar" 
(@eneliO); 9Iqt- Sunbe bare .^ja" ^Oil- 5«flia— »rtjio jfsW Stril m., ftrefl v. ff firla .- -- .^, , 

frrttB ftdj. fat, afffflelifl. 8f.;,fariiBV ®je(. .rf« n. ffirt.SDor' 

ben- ®.S.ferligr. $nlil maajlt .fatlffl" ~ " ' ' 

(omh;.), fæl, Sebreler., Ofl.fflrlia" o: fal. 

Dg giaUea'; \t btlfe, A. 
ftrma v. (or) tilrtbe ill», ttltotte. Stjer. 

„farm te ei SSol" ; „firtm ein fe', mH^nnblt ^cfe^ m. Øjennnngaiig („Stncte") fom 
SHÉrt boffrret raftt nben at omlfoat fig Qtb 6)rMniirg, ^coc bel .Innier*. ^n. 
ftt n. ffieb. ©Dor'. A. ,9^1« SooU (»fl 
Sool«} »e'tt*, følgt 1 ^(rae. Xel. r«iiiie. eng Bbre, Jit^ole. ®. S. ferraa ffli«, 
^Ootflf btt maaJR ec DUt. butnoriftift tin- 
BMibt(ie=tp^TJarmoaw Ojjlflo «8- iJJljnte'. age offlfb. 
Ige« tt( (hl 
r, ifær meb 
iro.Suflt). 
ililfriffntt 
661. m. 
% frifte ao 
.feroCee)v. 
oflfaa fe »aulanb). Oftécc: .goof) ge'K'', fe Sot. 
Iitbbeir: ^øt i iSbi. Smh, »bt. Sarb.; 
jøn, ®mja,S)ftI. ,iCu fla Ije fli)lla meg 
org«H", oa^ijrgBlo', dat siiiK. oa dat. 
plur., bu ffal i"' fon 'ottet dimi @>gn. 
,2>d ftaor i farne ^ti", bet (taac )>aa 
{amme Sun!t, iifoianbiel. 3) goblraabet 
VM @llen. »QrM.: ;fett (Kettecaalcti); 
ffofn: ^o-tt. £iicti( ,ba!feta" og .flig- 
fita" a^. 3f. Sete m. ©Hb&aottb. 

Stt fe fata ; feta |e fUIa. 

„ftta(e)v.n. (ar) fmbe frem, giøre tnlelte 
Stnbf. A. iiart>. @«l. SM. «gbtr : ,feta, 
fetba, feba, fete", .feta t)aa, f. foorf , gaa 
tapt; ,feta fmoatf; Irlppe offtcb. Jiitt 
gjange feiba'', bel gaar Sob f or Sob ; 3>al. 
Cafaa: feta, 9I4I. Sofø, Sogit.fiaib, (Bbt. 
.feta fea", goa gob forSob; ^rb. 8of#. 
Jgftaalnlaa)Vaa'':timiXti.—Sttinsr. 
@ana meb forte Stribt, €^1- 

feta (e*) t. a. (or) ; „faataa vipp «an", afbefe 
(optw^fO &an i grib. 3iiii^. «f Stte, ZroMtion. 
) uboalibe' 
; ^iftoricr. 
". 3f-3tW, 

nbe ; Santh 

fielg. (»inbon. 
^efFfe □. ferflStab; maoffe n. af folj. %el 
^en (e') adj. faifl, frtft. fSZtl Sat. — 

fffffien, Si.3(tB.«eM. „feflji ffllioir, nfl- 

matlet, iRe fumet. ®. ». feakr = fenkr. 

©t ferftien A. 
-Jef» m. (er) ©ian^Sormulor■. A. Ogfoo: 

„tronftfa*'. Itrfffiolanbogfl.). 2) gom. 

melt Saait eller WQtc, f. <£t«. om ,!DftU' 

reia", ©æt. — ,Stff n. en Stottel". A. 

Seftfolb. 
^eofa f. = StfS 1)' 3)a(. S) ^iftorie om 

Xtolbe; ogfaa „XroHfeøfa". SMI.Sab. 3) 

ZrotMieaing. Xel. (ftoitSeJb). 
^ftflaclen f. = geftepengot. S^I. 
^eftarriiiB m. IroIottfifeSring. StXronb^. 
Jepacflr«" (li' ; «Uib meb ffl) f- (og n. ?) og 

Jfeftarfløana f. Ulieib fom træffEr en grter 

4Hia Seten, faDitfet onfeeS fom et fai barn 

belbigt «oTfel. e^I.»qf.3(rb. gf. Øiftar- 

flqfa, @intteflqfa, @utaflqfa. 
„^fcfte n-'A. 4)faft eDei fæiigSletStining; 

meft om ,6forfefte". „seu'nftaociSefte". 

Slqf. — StMlot: f- »iergaffat«, ^oot man 

flaor foft. »uf. Dg .Sajteflor*. 
^t^trran m. ©lamme) eller liben Zroppe 

til biatp Mb Opfitflning af Seg. ©maal. 

Seftfolb, ^arb. ^tang{«jin.ffliirfeeftecgob; ©por. ©oom 
(«arbat, Satba!), „Setongtn itte Sfoll, 
ærifti, SeD'n". ^*tang. Sogn {Snfir)- Og: j«tan5, Sofln(2ufrr). 
fetafjuF (e*) a2M. 1) ^ fotmob. ^aU. 2) 

Srnenbe for loert StrtM = fettranb A. 
talb. - fetatrau(b) adj. b. f. Xel. XBille 
%tti: ,fe1traug'. 

,^ctafVo m.* A. fiall. Sogn. 

,^ete (e') m. 2) »ob paa SHnb*. A. fiatb. 
«um. 4; = Seleflo. fiatb. (Øt|bfforb). 
^itt?b.f. Han t iet. ■ 

^ett (e') m. = ©tibbanb. 3 formente: 
^ffrt, i»ti, ^«ta og Svta - meb f ortSoIal 
og loitfionfonant — ^(a.(QreniiBI).%in< 
bal); Stta og ^teta Kbin.(flnre, Sum- 
bal, 9tinbal); Jeet' ©alten (Øtlbeltaal); 
faataa @ul. 3nnb. Crt; ^etc? $e)a. 
(»anen, »eff n). Ogfaa ^eet' f. gofn, «otbl. 
rfffit f. (nj Sofn, Sbm. 3f- Sth, SettI 
A. (SiibnfiRer^eben i Slorblanb gin al bet 
mange ©teber bet er oanffeligl at fTiDe 
fra Set n. 2); „galt, Kotf). 

,^etel m. Xel. nteb SI. ^ilar". A. ^emf 
er bannet et nqt Sental „Sofl" m. ligefoa 
,fi((ile"af.«elil.(tci«at";tet .3fti«e- 
= i S«»»; Sel. ©æt. BPI. — „Setel, gal- 
la e*. ^QTb. 

^ttia f. omtrent— gento. a) Sanblrterfte; 
omflaltenbe 2:»jte. ©ogn, Wqf. KMbal. 
b) bqHdbt fitrinbe, it<n en forWingMnlb 
og fattigfornem en. ©ogn, ^arb. ©n. Kg. getia-faa 159 
tfje, getfie'; .»fcfetfie, ©tor- 
Uffe: SeQo, «1 fifa(r) v. @e 
Itbet taaier eller buer til. IBofd. 9(a.: 

»fetla y. a.'' A. SRo. : f<ri»fla ; 2:et Ofi ^oQ. : 

,fefle*; ^aU.: JæUt'. 
^etltitø m.'' A. 2) @Io af Jeeenling. @ogti. 
fttbin adl. fen og rfobfet i 9(rbeibet ; Iluber' 

bent. JRo.: f«<rflum. 
fetta fn y. n. (ar) 1) ftræQe 9ftl)gfieti, ibet 

bend aKibtparti bøied tnb (neb); om 2)t)r, 

meb tan^ 9it)g,_fom nttop %at reift fta; 

^2) U^^M no- 

^aO. Jleatf n 

)ttjre fætta 

\f. A. V» f«tta (er, e), 3«t. fetta (»i 

•o, -tt). 

fmraleø adl. fe fetntraleg, fibren. 
Sibb n. cnttoife^ enSUmabe. fi)ft(. (f^oQo, 

OMo). Steft: ^enMIgtbb^^ieStbbV. 
^1 m. Je 9ibel og gftbrelbe. 
Wa fe ft^Ia og fimla. 
1l66a y. n. (or) bebttge ftobbeme tet og ra^t; 

løbe fonienS3i|)Hert(ilrIe); ,,bera fbbtn** 

acy. ^b. (Obba, fbanrat). 3f. foibba. 
SiMn§ m. liben tetfobet gHgitr; om l^afb* 

boffen ^Dreng f. (SU. ^arb. £i( ftbba. 
Mbt n., Jfibt m., Si^va f. fe flø. 
fbra(t'}y.n.(ar) fare frem og ttlbage meb 

rafk forte og lette men uRfrelBebcegeYfer; 

trimfe; f^fle. Ma.Sæt.f65ta.Vta, ^gffU' 

nnefibbrari^Iate'. «r^an f[l)g o fibbrar, 

iibbrar paa, o be Mio Qi met(r) ma^n". 

«^ ftbbra nm æ', oimfebt f^dtebe om 

botbe. Ogfaa: „fibra burt' y. a. tabt ti 

fortoUbe oeb JBimfen, bimfe noget bort. 

itt — éibv n. bet ai ^flbra". ilbtmø f. 

)Bimfen ofti. — ^6r m. oa ^ibta f. (En ^m »ftbrar^ — n^reIe9 og fliren adj. (i 
en «Sfibr' e(. tilbøielig m at ^fibra*. 3 
feera, firra, Habra. §#(. fidra giøre %(< t tNegelfér (fUbre} meb en ^ftber. 
flbra fe9y.n.(ar) f omme til firVefter, tomme 

Ml faa bebreUbfeenbe. %tl(%amoi9Hi). 

@e fjobra, flabra. 3f. (S). 9L fidiadr for- 

finiet meb SHftberbeno^ning, fidri. 
fHftn adj. glab imobdommenbe = fegen, 
til fiffa, fiba. 
Siha I. noget Jmgtedløfi, noget unyttigt; 
iSrøbl; @ol. 9ibm.(^, Xingooll og fl.) ,Sbæ gidt n^ i «bæ ba bftr «ort bærSriifaa*9(rbeilbag''. 3f. SRaafaa. 
fN^ y (ar) 1) gjøre ube^mte, noget fla^^. ttoafa^faa". ø(^(naa) mm g.'' „(t f^ 
- " Ibag-. Sf.ar 

r) 3 
S^ebægelfer fnm og tilbage ^ itfe fad forte 

eg ftorpninfl^ fom b» i,firra' w^bxa", 

mere ft4ngenbe, u«ngenbe, fnnblenbe eQer 

famlenbe — ; flænge, føite om » fbinfa. fbanfa; ogfaa: famle el. fnuble i Orb el. 
fjerning, tlubre. ^U Srøgber, Xel. 2) 

giøre «entagne fmaa lempelige Sforføg; 
ruge Imaa ^nfter = lirta; «rngla ab 
dirr, fralogre, fralifte, franane. fSttl S)al. 
ir^an figla a\)'n Élofta, fom l^an infie 
mile felt f^fte. &an fat o figla, te han 
feft ^ofla''.— ^tøl n. bet at man figlar. 
— ^'øl m. <£n fom figlar; en uftabig, fam- 
lenbe ener ut)aalibeltg $erfon. iB\Sgber, 
3)al. — „figta" tør ocerc for -filla" ; jf. 
fUa, filta, Hng. ficol, (Sng. fickle 3: ubié« 
{tanbtg. Slelemarf fan babe laant Orbet 
be^fra; for Sieften birfer i S3tlgber, — 
og maoffe tilbelø i 9tba. og ^1. — S, SR, 
9r og 9t bløbgjørenbe (botaliferenbe) paa 
ben foregaaenoe ^nfonant i bibereftrebfe 
enb IBofaleme gjør bet; f. (St9. „^aax" 
&, 9{. akr, mtn „xala', SKa. (IBieHanb). 

irfiøna y. n. fiæle meb, caredfere. (Elleri en 
§orm af fegna". A. fiøne fe. ajøre fig 
(blibe) glab og blib ; logre. ^o. (@ol). 
jy^nnb'n (ftatt'n) figna fe fo aat be, ban 
bft ha Vtat''. 3f. fegen («fiJin-O- 

fiøra feø y.n. faa et bebreUbfeenbe, tomme 
fig ; tage fig op ; frifie« op. Om 2)nr, $lan' 
ter, 31b. Sl^l. (étorb, ^tia\ «f fager ; 
Rgra : fegra = figna : fegna? - ^if fe flg. 

føta (iO y- n- (ar) giøre 99))^^/ anfirængte 
og rafte, tffe meget lange iBebiegelfer^em 
og tilbage. @ogn, ^arb. og Øbre itt: 
ma ; ®br. @maai. groOo, SSeftfolb og 9lebre 
Xtt for bet mefie, og i @ogn og ^arb. 
nogle @teber: feefa; 21 og S)al.. nfga; 
2)al.3(eb.9t^f.: feega (feela), 3m|)erf. ^er 
ofteft „fcefte*. a) omSlrbeiber lom forbre 
noget regelmæiSfigeBetHegelfer frem og til* 
bage meb 9[mtene: „fila aa faga, b^ola, 
ro, flaa, ^fa"; alle be niebnte Steber. 
„&an fat aa filte (fita) |)aaSfielaa'', gneb, 
fptllebe; @ogn, ^1. 3æb. „gfeega ette 
m\ jtffe unber ibelige 9it^ i Snøret; 
3æb. d; logre meb ^alen. ^oUo (ftraaf« 
tab). 3f- filla, c) t>imfe om, fiaa uroligt 
rem og tilbage, ^ftræture g|sng o figa 
>ør (bffr) ^le ^aoin"; ^1. „^an aaax 
aa feega l^ær Ibær JDag", 3æb.2)al. j^^on 
foor aa feela fraa be eine te be anbre'. 
@maaL @br. d) gnibfe ; pnSlt ; bille ; Hnbre 
= filla, ^an fibe feega paa ^ænlin ^ile 
2)agjn'' ; Sf^f. „^n fitter aa feelAr aa faar 
inte gjort be branne''; Souo. e) gjøre 
meningdløfe^rmbeoægelfer frem og tilbage, 
ifær meb farlige 9ie^aber i $aanben = 
feifta, filta, get^a og fi. „grila mæ ^iibn, 
mce 9[orabna''; 8ogn. f) ^ftfa baa", 
bribe anftrængt og noget fhinbeøløjt paa 
meb noget. %tl Sogn, f&alb. 3f. fila A. 
dn &aalt, l^bid Sødning er ^9{aal^ 1 jber 
i ^arb. : „^a filar ut, ba fifar inn, ba filar 
i ableaRannd^ilebilar"; t ^U ir^gnb, 
fig inn, fig able SRannd Sfiøebag''. — 
^tf (i*) n. bet at man «filar^ ^rabl^eb 160 fifa-^tfla of)>. ?((m. paa be næDnte (Steber. „%)av 
'tao l^an* 
raflt. 3f. 

pfla, figla 

.Iggen o: antbe, ((Jntø. fidge, fidget). 

^ifa (O f. 1, bcDcr Ciben ^ge. S)at. 3æb. 
frSiflfl"; rrSfc^fio", „©maofceøo". 2:11 fira v. 

^ifa I. 2, urolig S^rabll^eb; ibrig, men noget 
bimfenbe eøer fftælbenbe, ^an. ^tfa og 
Mifa, @ogn (»if ). - rftfja (it) f. b. f. 
€oan (m, IBalaftraanb). «^an four i f(t( 
ffeifia ibag". „^0 ba i fitl gifa mæ ba 
?lrbaie". 

fifabltb adj. logrenbe bitb. goUo: fedPabltt. 

jiPen adl. l)(it)Iig, libfulb; glab og let; Ii)d 
og bUb; aldb imøbefommenbe ; rebebon. 
^otmtx: røen(i' og HihtU xi), @br9^i. 
éfi. 6ogn, ^of^, 91^1. „(S ba ftften i (mæ) 
bi^ glob ooer bet, ®br. mhft fort 3); 
„ptfjen aa fiin (blii) ; fitflen te gjera ba", 
5Berg.; feefieit, 6ogn og Satb. J. o blii", 
„n^feefjen" ; Mt)tn W)M, ©fj. 9tf)l ©1^1. : 
„fi)tfien aa øla (fiin)"; „n»)fi)tfien", ut)« 
^gen; „tef))tlien'% imøbefommenbe; fttPien 
e^br. m- »^gber : „ftilien aa gla (hlil 
flin)" ; ^fiifjen o bjaren" maX 2) onffet, 
fjærfommen, fjær. @br. (ØJjer), ©elbu (ii). 
„(git filje aJløte", et Kært (glab) SKobe. 
^a)æ oa fifje aa faa \lit 2StaV' = ntjfifje, 
faati, fortunn. 8) „flffien ette" effer ^f ø r", 
beøiærlig efter. m. ^fiifjen (og „fiigen") i\ 
b.f. 3»a. ©e firen, føfen, A. 

fiFia (ii) v. a. (er, te) gjøre blib „fifen". ^n 
l^ørti: „ftilia feg up)> attt" eller ^te åtte", 
gjøre fig (blibe) blib og 1^9 igjen. 21 
Imiiny - ^tPja f. fe fjiila. 

fiPja v. n. (ar) tlubre, pudle meb. ©ærlig: 
libe ftg legenbe i gfærb meb et bobeligt 
roretagenbe; bafarbere. ©^elg. (93inbal, 
irønnøt)): ;,fiittji (fiiWia) mæ naa(faa)"; 
lort 16oIal. aRaafte: fttja- SKaafle jf. 
flkjast bære beajærlig efter, fila. 

ftPianbe (ii]) adv. færbele«, obermaabe. „fjii* 
tjanbe blii, gla"; „ftitfjanbe goo'e Sdaat^. 
9ifj; Sogn. Dgfaa „fitf jonbe" ; 9if j. @. 91. 
fikjum, adv. b.f. 

„Sifra f. «omme". A. ^ttFe, »alb. 

^tfl n. ©))øgeri, ©|)øgelfer. ©ogn. 

„fIFla v. n." A. ©ogn; 9lomiSb.: -feefle". 
2) = fifta. ^ebm. „fifle mæ en ^iib". ©e 

![fa, figla. 8) logre; jmibffe, tale føbt; 
jæle. ^all. „2)u ffa fii fille mæ græm* 

manb^unbee". 3f. fidla. - ^iPlebi»ia f. 

logrenbe ^unb ($erfon). $afl. — ffflen 

adj. tilbøieltg til ai fifla. $all. 
ftflo^ v. n. forflubrei^; forbtfle fig; f omme 

i urebe. ^Ig. 
[„firø adj." A. 2) feieri^glab; glab og flolt 

ober eni6ebrift; me^ om^ørn. 9i^(.3æb. 

— „^ bu fo fiffe ibag?*' er almtnbelig 

SRøbel^ilfen i mti\. 
Sift m. 1) ©ftinbing. %tl 2) Stamp. Xtl 

^ott. — ^;ftPt f. ©f^nbing". A. ©ogn. 9^ Sift n. «ufalb = mn. 9iib. ®br. 

,fiPta v. n.^ A. 2} „fifte" eller „fifte paa", 
ijøre raffe og bolbf omme ^ebægelfer, bribe 
tærft paa = fifa ; fe b. &aU. %el. „&an 
lifta aa bonfa, aa f[o (metebe)". 3) bifte. 
efoflo. -2fæfte mæ Xørflæe", (iff c IJumo- 
rifKff Srug). 'Skaaftt feifta. 

^tPtanb n. åamp = gfift m. ^all. 

„^ilm.ihicgten t^ortfpil". A. „^eilc-^iiln" 
og „$aloe«2fiiln",i&arb. ^iil f. b. f. ©ogn, 
©feerg. ma. Sftbg. a:el. Oftl. „«efta grnli, 
uæfta &iili", ©ogn. Jet%" og «uoidfe 
gfiila; »ifdfiila, Ubif«pilo", m- oa fl. 
2) ©fjelm, lijftig ©falf. ©æt. - lilc 
brogb (o') n. plur. ©fjelmJfttjffer. Sæt. 
~ fiUUQ acy. ffjelmff, ffalfagtig. 9lbg. 
^&an laam f o løglegt o ftilelegt mæ be". 

?Sn f. en Sfjæl unber 2:agffiægget? »uff. 
(©narum). 3f. fjile n. 

ftla (i') 1) v. a. (ar) forfine (en ^aa») meb 
^lanfeaulb, „gile".$ebm. „gfeela »aafii". 
~;feerabaaøm.»aai^ meb^^gile". 5ebm. 

fila (i') 2. v. (ar) 1) afjfumme gløbe, „ JecU" 
: :Baget af f b ^løbe. ^el. (©efljor, gflab' 
bal). 2) feela feø, affætte gfløbe. ^l 
„mpm bi 'fje feela feg". ©e A. ©ertil 
^eel m. (og n.) gflø^eaffonbring, S^øbe. 
„3)æ bli gogcel paa ett^irog". jeeltnøø- 
Popp m. ^ar l^bori aO^elf ^enfætted til 
Sløbeaffonbring. a:el. 3f- Sreletaate. — 
jilnnøa f. = gfilebunf . |>elg. 3f- 5i^« ^^ 

fila (i') 8. v. n. (ar) gjøre fmaa webægelfer 
frem og tilbage.- a)oiftemeb$alen; logre 
= fiéla, fifla. Xotn (ii), goflo (ii), ©moaL 
(ee og ii). „giile paa ©jært'n" (Xotn). 
„»iffia fiila paa S^oompa, bar faa ala« 
bæri" (^raafftab i gollo). b) logre, fege 
at inb^nbe fig; 2:otn, groHo, ©maal. ^el. 
felinfe b. f. ©all. ©iabal, felinfaf^ b.J. 
^all.; jf. ^elinfa. ,rfiia at> ein", fraloffie 
= figla, Sel. „^an fat ber o fila o fidla, 
fila ab'n ^offa". c) „feelo mæ ein" = 
figla, lirfa, liffa. m^l Siolbal. ,,^an feela 
aa liffa ntæ'an fo længje te f)an feff bæ", 
d) pu«le ; 1)iae ; pluf fe, f lubr« = fifla. dio^ 

Salanb. „^an feela (feelte) fo længje mæ 
'loffaa te |an feff 'enn mannlig i Uftann"; 
3)al.— ?rfeela f. ff ol bet^be ,,©ale", fær* 
lig ^attend, i et gammelt 93ameberd fra 
9)ogalanb; i et anbet ft^neiS bet at bære 
•Seela", griolin, datten trafterer. 

filbca v. n. 1) logre = fila. %tl («ø) „gil- 
bre paa (mæ) dioompa". 2) = foinfa. 
Sel. (^0, Saarbal). „&v gjængge filbror 
uti bi gjere eengjen Seengg". 

^^ile(i')n."A. ^ili ^anel. ©afi. 2)$lanfc- 
Qulb i en Sdaa». $ebm. „greele". Se 
fila v. 1. 

„^tUa f. l) Zappe af©Knb".A. 8iog.©^l.: 
^iMa. »?lgber: Si^ba; ©æt. «Sel.: 
^r66e. „2) $inbe eØer Slage". A. ffioa. : 
^^fsmia, ©tablfibla"; fii.: „SKofefibba". 
„3) mnh, $jalt. «lm." A. 3 benne »et. fJiDd— gfiitflrBIøtjta 161 vhtaM Drbet „%Uia" ogfao i be (Bane, 
boor bet i 1) og 2) l^ebber «gribta, gfibba, 
^l^bbe" (bog fan blattbt ^ngre i @]^I. l^øred 
«S^la'^ om en Sl(ub); bet er bel faalebdS 
en IBetegnelfe font fra IDftlanbet af er blebet 
ubbrebt ODer Sanbet; (if. jula o: ai^rba). 
3 9tm 00 %>al l^otbed ogfaa „fiiSa" for 
mere !u(tit>eret enb bet l^iemtige „fil\i9]a*', 
mebend „^bla" bett)ber 1) og 2}. 

fiØa Y. (ar) fitffe (fammen); faa tjianb tit 
9løb. 0- og iB3:eI. ;,^an fiua be t c, ftOa 
btiffop, fo btbt be l^eft''. @eA. Sf.Hafla. 
— ^a n. noget f om er „fiUa te el. igop"; 
ogfoa = gfiuebom. @æt. 

^iuamcinQ m. raa groblomet ^arl. £)^(. 

^e6om m. 1) elenbtg 2:i(ftanb. %tl 2)== 
grtffelram. — ^tUefrap m. b. [. a:el. 

Smt^Qia f. fmal ^jalt, Xreol. tet (Xinn). 

^tatttøm.SfaarefKnb. 9[aber. ^iUtnøft, 9flbg. 
(2:oobaO. SiMnQ, Jrø^cr; ;frbbing«c 
" og ^ybbinoii, @«t. og «^(. 3[f. StOa. 
&. 31. miingr 8ftnb af ung &itb. 

„ftOutt adj." A. 2) fammenl^ængenbe i 3f^^^/ 
fammen4)red[et tit ^oger; om ^9, Sltøg 
ogbt. 9{t)f.: fiblete. 3) elenbig, uiSfel f^g 
= ^eleø. teL 

[^ilo'tur f . plur. @maafager=2:øler. Slebre 
Xa. @o. 3)taQ. : filolur, b. f . 

filta T. n. (ar) trabe meb lorte tætte Sfribt 
= bulta, bitta, a) om meget fmaa ^nr 
CØtu»). ^arb. b) om SQt\t. Seftfotb og n* 
^ilt m. fmaat %tat>. — filtra v. n. = 
fitta, m 9lbg. »amte. @o. S^iaU. fiftHta, 
Xbpa fmått. 

^tra V. foroifte; bringe i Urebe ; fortjrøote; 
f«te; ^u^te. (S^etg. )Bct S). 3f. boa foreg. 

^tra^ 1. V. recip. br^bc« = fettaft. %>al 
Sæb. 

fUtvaJft 2. V. n. a) f oroilteiS, lomme i Urebe. 
S^Ig. „^a ftltraft før 'an", tingene, el. 
Orbcne, lom i Urebe for Bam. b) „i up\>*', 
ot>treDted, opftifed. ffibQMa. „Statfin l^eoe 
pttrap iHpp". @e pttra. 

^Itrof^ 8. y. n. a) faa fit ^aarbæfte i Drben 
ioien; blioe tangl^aaret iajen efter ^ti^' 
inng. ««[gber. „(Bæn*n Jerc te flttroft". 
b) lomme fig ; lomme tit hæfter eller mV 
magt. 89gber. 3f. gilla, fjalta; og meb 
fOttt. af fiabra. 

^im n. tijnbt ©etæg af ^ug, ©tøo, efter 
brænbte ^ing og bl. 8ogn (Sil, 9[urtanb}. 
^iim, SRl^t. (eningabat). „^a ta f eg ait 
giim paaOtaJc". 3f. geim; @t)enJl*glorr- 
lanbfleSHatl.: ;,fiim, finbamp*. røbreS). 
og 2). SHalt: {lim, ftum ofb. 

,flm (i') ad[ . raff". A. 91^. (fim'e, flmm'e, 
feem'e), 4)at. Si. (fcem'e); 9^cb. (fimm). 
^.fjim'e te brenna".,, Dafaa: nem, rajl tit 
ot o^^atte*. A. 5:el.; ©$t.: „fimm'e" et. 
ivfeem'e paa ©rnaQn'', meb fin Smag^fanbd. 
2) om ^tanter: rafl (tibttg) tit at gro. 
5Dat 3f- baarfim. — fimen adj. = pm. 
J3«b. „Str») æ feerne te tænna". „fima (i') V. a. fima feg ffijnbe flg. Xet." A. 

9U)f. 2) gjøre flg net. 2et. 
fima (i') V. n. fftjnbe ftg, ^ape. %tl («oit«eib ; 

IBinje og 9{antanb „feema"). 
Sima (i') f. 1) ^itfærbigl^eb, ©l^nbfoml^eb. 

$arb. ffitil „5Dæ toa ei ftocera grim(m)a 

(geema) paa bei". 2) Omgang«f^ge = 

gtoerferb. fRtij.; 3ab.: „Seema*. 
fima(it) V. n. (ar) ftrijge ftg Ijætent; Ijæle; 

ogjaa: lurtifere; og: tale (øbt. fHom.Ofteå, 

(fib^tooll). „5)æm fttter aa fiimer mæ inan". 

„$u fat aa flime*. —;? iming f. og -giimeri*' 

n. iejæten. — Sinta f. Ijætent Soinbfotl. 

— fimuttadj. Ijæten. 8lom.: |,fiimete''. 3f. 

feima (b. f.), feimen. 
P^imagraø (ii) n. = ©mele? Si. (mebbett 

fra Stoln): „geimagra«" og ^^giima«*. 
?Smt (i') m. «etetocn^eb. %tl &toifc8eib). 
fimen (i'j) adj. forn. gjør et ftoagtgnbtr^l paa 

©anbfen = feimen, fe b. : a) fæbeagtigt fin. 

„gime aWjøt". ^5t. ^@ogn. b) mat af 

^ fO) 7mag; ftau; oammet form. ©øbme, gfebme, 
3)otoen5eb ofb. ^^l 3- og 9@oan. „§fimc 
epte; fimen 8fliomagræut"; „fime glefl'. 
c) mat af gfartoe. ^t. 

gmføtt(i') adj. tet paa gob. fiarb. 

timt)enbt (i') adj. tet paa $aanb ; be^ænbig. 
$arb. 

fimla V. n. (ar) gribe meb gjentagne lorte, 
ufilre og famtenbe @re6 ; (be)famie; fingre. 
^arb.agber(ajJa.; ©æt.). 3f.fima,jtmra, 
fuma, fumta; ma. ftmple, «amie. — 
„Rmte", en aWaaoe at ftette ©aanb paa. 2:et. 

imlen adj. 1) famtenbe ofto. 2) = fimren 2). 

Impa v.n. (ar) toimfe om = ltoima. ©amte. 

imrav.n. l)=fimta. ©^t.Sflljf. „©taa illje 
aa fimra, men lipp burti bal" ^. ^ialt. 
„fimre" og „firme" o: fare om; „fimmer" 
adi. toim^JtunbeiStøj^. 2) fatme, btegne. 9l^f. 
Ufiller «et. 3f. fimreftnt faam-, fimen. 

gmraleø a^j. = feimrateg. dit^l ^atb. (Obba). 

ttmraft v. n. ftoinbe l^en = feimraft. ©certtg 
omgfotl f om l^entæreiS etter btir affætbige. 
©$t. mtil 

fimvtn adj. 1) titbøietig iii at „fimra. flmta". 
2) om ^øier og bt. : løi, tet og gtat (bort' 
glibenbe). ©fit. fRr^l 311^1 ©H- 2:et. „a>a 
s fo fimre, etn Ijenne ba Ije unbe gfing' 
rane", fimlen b. f. $arb. 3) ftoag, flrøbe* 
tig = feimren. S^^f. ©^t. 3f- ftoren. 

fimceft>it ac^. = feimreltoit. Jet. (©f af faa, 
Saarbat). Dg: fimranbe 1. 

„fin (ii) adj. flin". A. fein'e »«gber, ©æt. 
©eet. l€omparatito: fiinbre S)'ia.(9taferatt), 
fetnbrt, ©æt. 

fine V. ftrljge, fe føna. 

,Jinaen a4j. fCamfutb". A. Stom^b. ^H. 

jtnQla V. = fingra. Si. 2:et. ©æt. „pngia t})9tu og „-ojorn"; :itei.(,«:oxiøeio,®euior). 
^tnmrbl<ma f. gftabbrøb, ubbtøbet i t^not 
„©rim*' etter i SWæll. ©ofi^ : ^ingtra-. 162 ginflrlopp— Strnc ^iitøtf opp m. gfingerfpibiS = (S^om. Xronbl^. 

^tnøtrløffa f. enflagd ^alt)t)ante. $aØ.S!$aIb. 

^nQvncem a^j- nem til ot (ære fmao^oanb' 
axieibtt, fom fQ, f|ri!fe. ^aQ. 

^ttmtuttø m. 2rinøcrrtnø. Zel (©ettjor og fl.; 
røffe) ; 6æt. : SmQvunmi («o'O ; «inje i 
%a.: jeengøroonø^e. 

„^fiiiil m. Nardus stncta". A. 2) @l)Qbom 

»o(bt tocb Seben of „ginii*. Si. 3f. @ra5, 

Øro«. — «^innfficgtt n. giun 1)/ A. 

* 9W)m. ^ Jiitntaatt m. b. f/A. ©Obr.^orb. 

^itntopp m. b. f. 83uff, (©uarum). 

^tnnarli^ f. tlrinbeTøn. ^aU. oa m. fl. 

ptna{l aat v. n. = ftnna aat, ^at)a aat o: 
^at)e Qt ubfætte ))aa, Tape, fpotte. Sæb. 
(^e<)<), Xime), @br. (grooberg). Dgfaa: 
finne fe aat; $all. ,»@ finn me fji aat 
mæ bi'', ieg føtec mig ille befiiæret k)eb bet. 
3f. fimtreS, ftnnfto ; fe b. — finnait i mtb 
v.n. b(ii)e enbelig enig*meb nogen etter i 
noget; gaa tilflbft ino )»aa. 9{t)f. „$an 
fonnfl i mæ 'na, — mæ bæ". @e A. 

Jinne m. 1, fiornta:p = Srinn. ©øgn. 

Jiiine m. 2, Kardus = ginn. ©ogn. 

Jtnnelta f. @^gbom Jo« $ep efter "^ttn 
af „Sfinn". Sel. (SJioIanb) : ;,gfeennclte''. 
@e dlto. — „Sinnfula"Å, ^elg. 

gnng adj. = ul. 8Rt)f. ©e ftg. 

jtnnflPa v. a. og n. (ar) 1) Tafte, fpotte; figte 
brittenbe; l^aoe til 93ebfte, l^arf ettere == 
finnaft aat, finna feg aat, finna aat. $att. 
(®ol), ©ogn («orgunb), ®br. (Som). „3)ai 
nnnfta foorare''. 2) mene pg at mærfe; 
tfær faa en flem ^nelfe om noget; faa 
m»tanh til etter om. S^^eb. (øaOi^olanb, 
£t)eftab, gfrotanb, 93irfene9, .^t>aax), ^a. 
(Xueit, Dtme«). M(Q) finnjfa at be toa 
galt.", „^g jinnjla bæ paa 'an at f^an 
ftutte bø^". M nnnffa *an te J)ø'n", el. 
blot: „æ finnffa 'an* o: f^an forefom mig 
bøbømærlet ,,feig". „^maattt finnfl ^an, 
at ^an toa en^iu". «3eftnn|febettel^øbe 
(at b'æ ult)*. 3) finnifa feg v. n. = 
ulna ; „faa en Sanle", om SDlobtoarer. 9lQf. 
(@ulbal, @aua, 3elfa, »ifabal, S^ærftranbJ. 
— <tnn(t?a a4j. = ul. 8fl»)f. Ogf aa: finnfP, 
feennff ; 8«^f . (©ulbal, «toatøneé). — ^rinn- 
ftefmaf m. Sl^f. — Dgfaa fynnifa v. = 
finnffa fea. ©tatoanger. — „finnffa" 1) 
og 2)= „finnaft aat finna f ep aat**, min- 
ber om &. 9^. finnsk mér jeg f^ned at 
mærfe, jeg fornemmer ofto. SRen ogfaa 
noget om d. 91. fima bebreibe, 3^1. 
fima (og fimask ?) forbaufe«. 3f. til 
gormen: „Tæff, lee|!* = loétft leetp af 
(aa(ta)ft O^task). Sæt. — «ftnnjfa feg" er 
maafte et anbet Drb; jf.(?) 9. 9e. fyrnska 
9@lbe. 

^innifa f. gammelt @ræ« = g^me, gfome. 
$elg. (Sinbal). %\itn^a? 

?Sinnift m. = gflibe. 9l^f. (Xartoajlab). 
«a)æ fifinflPoc" V. ber lægger na „Sinnfte" 
paa. mm ®e finnffa v. Ufiffre. finniftn adj. fom gjerne ^finffar'' (loflcr, 

fpotter, l^arfetterer). $att. @ogn. 
^innf?iegtthol (o*) n. ftinbfiget l^od feefte, fpotter, l^arfetterer). £iatt. @ogn. 

egtthol (o*) n. ftinbfiftet ]J( 

toolbt afwøtftegræ«, ,,ginnftiegg''. 9mn. Sinnifo m. ©lomjten af ©torm^at, Aconi- 
tum septentrionale. S^ronbl^. (IB^ned). 

^infel fe gfitel. 

^tnntoppnt (i') m. Tato (£ngf[ette meb ^ørfte* 
græ«, /»cfinn". fiatt.: feet. — tinntopp- 
flcfttt n. et©t^ffe®nglanb, „©lætte*,meb 
„grinn''. $att.— ^tnntopptubla, ^tuøga,, 
'tu(la f. = ginntufta. §afl. 

finflPle(g) a<y. = finSleg. $aff. 

nntfaranbe adj. for jlgtig, fparfommelig. %tL 

jtpla V. n. (a^ puSle, ptuffe, famf e = fifla. 
Se A. (SIbr. SSfii. 85ujif. fibla og -e, «gber. 
Ogfaa: ,» fibla mæ HThtnn, f. paa Oraa", 
famle i Xalen, fh)ttre. (H. 91. fipla fingre- 
— ^ipl m. en $u3ler. 3f. fippa. 

^ipp m. Spib«, %ip. Jla\ef\pp", ,,9iæpefipp* 
dtobfpibiS af fHot. ma. (93iett.). Sto. ^ialT. 
fibb; febb o: ftoan«. 

ftppa V. n. (ar) gjøre et ©reb meb Singer« 
fpibferne, fe foreg.; gjøre et ftoagt Silgrcb. 
Si.((Jifin, fSjotlanb). „^an ^ppa te ett 
lite ®ranna mæ fama". 3f. fipla, fjapfa. 

^it n., ftra v., ficen adj. fe fer-. 

SivføtittQ m. firføbbet 2)^r. 83erg. 

JiclHirra f. planeten Su^'iter« Segn i «I- 
manafen; o^faa om feltoe Stjernen. Via. 

fivia adj. føieltg; til fira v. at fire. D^lo. 

^icl(i') n. fmoat fprcbt-jtaaenbe torebet etter 
frottet (^xæé, ^aat etter Sfjæg. Sæt. Si. 
3Ka. „9?of le g i r I e Straa". Dgfaa ^eccl. 

Itrie' leg adj. 
rie". Sæt -— xfitrle^graø n.; fifrlen og g 
liø girl. „Oraft æ tunnt o fi: 
Si. 3f. ger og flø. 

ficia (i') V. (ar) 1) gjøre fmaa rajfe breienbe 
etter :§toirtolenbe93etoægelfer; btoirtole, frøtte 
(flg). aHogalanb, Sæt. „glilfæ firla feg''^ 
toeb$øtoling. „^totterlaa f5uf aa firla baf» 
ette^toogfn". „feinbn firla fiint i «obn- 
ftburabne", 8l^f. „»inbn firla bæmæfeg". 
„@rag firlar fea". Sæt. 2) gjøre fmaa 
raffe J3etoægelfer frem og tilbage: a) totmfe^ 
Si. Sæt.; „firla att o fram", feertl'^^elg. 
(83inbal, fort ee), ifær fare frem og til- 
bage flebffenbe og flabberbærenbe, omtr. = 
fiSla. b) pudle, pitte,pirfe; flubre; fjæle. 
Sogn, »of«, Sljl. !Rt)f. «gber, §elg. „firla 
i Stanb ^ufaa", el. -firla te ©ufaa", 
fætte 4)ufene iftanb tit 9løb ; 9l^f. — #cl 
n. og firling f- firlanbe Setoægelfer etter 
bet at man firlar. — ^irl m. og ^trla f. 
$erfon etter Sing fom firlar; foalebe«: 
^eertl m. en 5Ji«me« 3en«, ^3æntefecrir , 
v^fi-; »gitta"^ tjær om toætore toimfe Smaa« 
piger. 3æb. a)al. «gber. „Sinbprla" =r 
8mbf au ; 5)al.— ^irleomb m. liben «inb- 
^toirtoel. jjæb. 3f- fi^ra. 

„^ime n. m «ilbmarf ". A. Si^na, Sjt. 3æb. 
rfimia, Sogn. Jf 6ne ogj'jrbne, »Kgber. 
Jr>ne, m. ^eenm, »iel. - 3TOo. Sicne— fi[a 163 (erinbnmj biugeB givbnt om be [maa 
SjngtnDlbe (Stnau\a. Knattet) font liflgcr 
^out SmfjtlMHalMn. katture Itgge 
iiti;iaa mB* Si^tmen", f. pl.? Siell«n. 
iina f. tt tibtf Tetfobet^iaefiarn; en „»i(t' Oifinol er ftttnQaaet, liaejom F^eia. jiza), 
sg tUbeU = feeiD; [e btAfe. 1) btxtait 
Ro Tofft: a) let Dg liDltst- ^xcb. 9(«IbaI. 
bj ftcm og tifbaae Dimfenbe. Diftenbe, fpil- 
tnibe. Ø- og Eg&I. ^aQ. (A). „gibrelbe 
firrai ms Strngjine"- ,Iføain, (EaegQaKe 
^dtfn bin, ma bu ^nail" ^[(jøgenbe). 
J&taa aa firre'',ftaa meburoligegaglet; 
Sebre 31(1- („gruoraa aa ferte (forte, 
fjtrre?) fare om fra Sleb Ht Sleb; bører 
maafte ttl ^rre, m. ØJterb.)- 3) om ^Iben : 
fore i gifljag om meQem titi Søb, liqns 
ellet lignnibe; ogfaaomStfcntiet lomfmt- 
ger fooletK«. Xtf S @Kt.: feere. ,iUw 
ittiai o brenne i Sflnflji; Stl'n feeror 
nt^Di". ,ftoi|t'n fjafar {btuSftr op) a 
ftiior te*. „SSrijIetjerre firra o btonn 
ma ]ama'. fertil .fecrrlrn (attj.) (om 
fiqngg'.Sæt. 8) omOpbruSnino aflOTeEie; 
fe A. Xel. .Sinne firra paaif. „^ati 
frnar te (eller ufjp), æ Jo fneQafinna". 
.Sei ^rra t^Dp" = tant i^oD. M^laai- 
maal. Del famme (fotn 2) tia 3)) ubtranee 
ogfaa ueb fcirta, fwera, fbiora. 4) firra 
fes etter »ptira (eg te" el. „unp", fao et 
Mtte Ubfttnbe; faalebed: frifte poo [ig. 
tubfe fifl; blleeoiifriftet, liblig; oofaa.Jaa 
fintb igten. tomme ttl ihafter. SE|I. 9)qf. 
BOTb. ^ebbet i iis\t %ett. ogfoa .feem, 
nm, fjaira, fiarra feg", fe bisfe og ^sbra. 
3f. ineb I) og a); »©u. ftrr, fodnga om- ffla.; fjotta, 91^. 
^nm M}. tilbsieliq ttl at ^a; foatebed; 

^lisfulb og let i fine SSeDsgelfet: $aib. 

e^l. 3Ra. og fl.; ogfaa .ferren", Via. b) 

irind;XcI. cmt ftengenbe. d) otbmfenbe, 

^ftmobig: Xel. „firten o fneggfinna* ; 

égfaa ftmfinna adj. Kel. — JtrrtleB og 

frtvtlts = firren, i Xtl. og ©at. 
jf ir-r«(6)in8 (li) = jjirtoring. 9!bm. 
ftis(tt) a<tj. ttfffen, oceibretient Jin. „fian 

æ no bra fiid paa bo'. 91% 9h. ^iS.li.f. 

3f. bog 341- vandfisiim b. f. 
^i»(i'} m. en magt- og mobtøS $erfon; en 

»ijfeapiiib. «agbett^Si«- og^ee»;«fj. 

moppn, Strtin;: ^eri'e, .»abbtfcefe'^. 

6e ftag. rfi« (iln. »ébr. ffotl «)■ 
^i»- (h, mep »aa eftl.; i' og ee, mep Jjoa 

BepC) bruge« i mange Sammenfatninger 

NU bet uf slue, ntMOliMlige, Dorbtøf e. ^ellv -éaa. 6Itb, — iHe nelDii flebfl; meget ubbrebt, 
maaffe olm. Dgfaa: fifonfte ø.(i'ofl ee), 
fflnf. ©SSerfl. Sogn. Og; fjaeblii og fjerø- 
blii, Seftfolb (SanMoæi og fl.). Dg: fire- 
foblii, fjtffablii, »eftfolb (SatDit), Dbal; 
narmete til fjefa, fifo ff). — fieMtir (O 
Hdj. fluften; bleg og nUjen. ©ogn og fl. 
«. S. fiableikr. — fisfin adj. anftittngt 
eHer luiiftlet Rn; ooecbreUent fin (ellet Hib). 
Ubbrebt Senbenfjelba. — ftøficwg adj. on- 
ftrttngl eSet funftlet imøbefommenbe. ouet- 
breoent Dcnlig og ftraalenbe (fom en Sbg, 
ber et oelDiDig ftemt, og foger at ftjule fin 
nopragt^eb). «gbet, 3:al. — j'isfjao (to 
lorte «ofaler}D. ©labber; ogfoa: ©lub- 
ber, SreUl, SiSUa«. Sltngertfe, 3Robum, 
Sefifolb (Sramn); if. fif a og 3ia«. — fi«' 
B<*(i') adj. = fWblib. SWo. — ^iBio(i' 
eller ti) m. føbtolenbe $erfon. Øbr. Øjob 
eder «ounet 3oCn)7 — jfi«l»te (i;) n. 
flebffe Sabet: Smibflen, JTialen, Slilren. 
Sæt. Hbg. „asai foure ma nolo giilceti 
fum gantan". — feeB»acm(ee lotl) adi. 
lunfen. 9røbr. (æaagaa. Som). ~ ^eeø- 
«ren(b) f. ubetqbeligt StErinbe. 3mbx. 
(Saagoa,Som).— 3f. „ f tSniitlu, noggrann, 
Sefterbotten", HHet- — UDifl, om bette 
fil (i') tun ^eret fammen meb bc figg., 
ener om belbiS ogfaa meb noget fnarenbe 
tit (S. K. fis, Sfal, «tine?) 2. ffefc,b.j.. 
So. Siatt. fjas 3: fm&tt lubb. ȣ(bre i). 
SjdB, Sjos, goa 3: itaui (goeboib = 

miboIT). iSaa|fe jf. &. 91. Ha-krykni. 
é^neti. 
„fifa V. n.(fei»), flfe; puge, btafe". A. 3f. 
fifira. S) rqge, fqge i Suften fom ERøg = 
gflt»a. SmaoT. ffollo. „S!e fiif'r 'tor gi!- 
bann", af fUeå^opptn. Dgfaa ooerføtt: 
gaa op i ffløg, forbunjte, bliue til intet. 
Soet. |S)e Da paa Songii, men be fait a o 
otte". ,£'(e litl ti be tjame ti f<ife au 
atte*. 3) fotbronbe t et Øieblil og meb 
et $ufl: futte, fom løftliggenbe jhub. 9]bf. 
Øfll. Cgfaa: fifa (i'), ofi fjafa. 4) lite 
Sleberlag, tabe =^ gQDa, fiula. rfufa. Xel. 
^an fe& i Dto". 6) foigefitDrb. SRa. 
(Ottned, Øorebe, ^jeKanb. ØqSIebø). S) 
piobe. fig, inbfinibfif fin? — tilbelfl oel«- 
lenbe meb „blaafe". Sjom. Dilo, Stinge' 
tile. „mtnja fllf'r aa fiiner', ^unben log- 
rer og flrflget fig; ogfaa „». fiifet", og 
.fUBfet aa fqqner", ^billet før uote til- 
^qtlenbe Ubtalet. „Ziu uil Del inte ftife, 
eel?" " " "t en fmibftenbe. _3)e flo bu 

*■" " ' t Kai bu foraiotte« loote 

,_k ^, „ . ^ jjj(- 

, .„ . . .„. Smool. 
)e ftifar 'tottlrUbar. 2) 
fiafa. atqf. !{KiI. (Sohtbal). 
"■■ 1) fnoffe faa bet Jeteft 
[en og ^uft ; ^oiffenbe, 
iftenbc; føre Slabbet; Ijnia. Oli 

O". 3)fn 

ifWafen 

.. fmlhtten Pia— fiSta feefa oø fttfc „3)31 Poo o feefa imflnjo 

Inan". fiertil: ^tfabrorCoo) f. EMtubrt. 

ajQlb-oo^aa.: .«". Ofltaa:fj«fa, ft«fo 

BfH.; ff*fe®fi. Sefiela. Dg: ffata.ffl'fl. 

Xtl. (( b. af.fiSia; So. fiflta 3:tuttilere, 

fJEfl Dfl fl- i) „6"^ aa fecfa" (et fort} gaa 

og Mvt. (Som, SSaagaa). 
^(aal& n. en Mtg, foageljat ublctnbe $«> 

fon. SonnCSSorgimb): ,f«fa«It). 3f.gi» 

(i'), fUbFril, fifrfcg. - /Jtfol m. f) b. f. 

3«b, W^f, S) usoalibriifl ?nfon. JWb. 

»6f. OglOQ ,,Si)(ttI"; m. Sftb«. «Koafte 

af anben Oprinbelfe. 
^iftbaB (e &a|oB, 
^ifcgcaø (i') n. pinfrabE Storlenwfi, GeiB- 

nium RobertHianum. gorb. D|tf:^«f«-. 
tfifel m. en Smtbger; litrlig; ftn [om tnb. 

mbn fis vtb Slabber, ørctubti. 3nn^. 
~ ■ ;e). aieS- 

i- ODoIe 
- vfw- 
BnbV — 
tSronbt). 
n, iom et 
I fo btait 
il, flane; 

I aa Wit" IBatiet. grisner fatter <$. 91. halfrEeiugr 

i gorbinbelfe meb bi«{e fib^e. 
^iftttysB m. et Zei oT bomulbtblanbet Sin, 

Ddtiet paa en egen SXaabt. ^atb. 
Sifltvcea f. u^elbtfl giftei. fflog. @e Hsa. 
rfiffefaP« n. ^x^tMo. Beta. 
jtffefeta (e') f. = Siffefaat, i Seen eHer paa 

Sanb. @^l. Wog.: ^ifiaf«ta og -fcboi 

©eTg.: ■f«t<t)a. Jim m. |e oiiei. 

Jiff ni. en WS 
i Son. (Sei) 9 
„mpd. giftobn' 
tqlte aRufttl »I 
fin^n. S^iii ; ofieit I gfi. 

laanbo", ben 

af Zontmel- 

- -, .. »ti oafofli 

i giftn" a le. Ubfirebt. 

3f.iHniyiff, fiB-,-- ikr SWuftel? 

— .^ift m, tfiff". A, 2i)ber nt. ©teber 

^eeff, 1 Bfterb. HibetB rfeflf. 

fifrbntt at«, n. „»« oa |B«rt fiffbeitt ibag", 

gilTeii beb meget liDligt paa. ^omeb.Kbm. 

^iftebjøUa f. liben Bjolbe paaStffeftansen. 

S;eI.(aRoIanb): -bjøtttx. 
^iftthpt n. gtftebtotten« 3)eljng ; farlig ben 

tanebeSifaStiHn' "" 

uaa ben 13 Suni- 

^i^efJtfTjt m. fe Stele. 

„Sifttttam m. 3) menet glat ^ub". A. Sfj. 

^(føugr f. = 3iIIegiob. «M.(3ano,3ufa). 

,StfI^D(n)", meget ubbrebtSenoenfj. „|¥ift^ 

ton [at t>aa en Spooni nappa bu, faa 
roo'n; ftlf'n no, faa too'n'; weftfolb. 

^ifttticltt n. l)^K[fe til giftning paa^ie. 
Øftl. Ofte«; Jiffat-, „geeffar-''. 2) en 
aiianblfiole fom bmatS i glaa i uaU. 
^iffeliSltii". SSujI. ^oU. 

J^iff "ecaa'a beftcml f. fottlarefl fom en Sette 
ber rnabcc fot giReriet. ©!q1 eftet nogle 
trøte ben [amme fom „SraTen", en meget 
por OctopuB. Sltonb^. fietg. 3f. «Elbre 
©B. „MiSa" el. „Wibe", „©fogfiraa": ©B. 
SJiaC. „rib" etc, .©(ogSro" (Bo^uSHn); 
^BifBenfl „ffli, Sjfltjl" ofo. om (ignenbe = gifte^m 8). ©anbenfietU. 
;itrqi>rot(D j n. giffenong. Sanb.^m.: 

-(pc*tt; Sotn: JififpcoatCt). 
filMhiIIm.unberIaiiff!iibtOM>tt^«i,.®taD', 
gifttgninb, ©^I.; boorpaa ber fifltl: 
SjitcOiabl. 

^ipetafe m. gotVining og DpriBiring af ef 
giftenet, Boibt af tnblommen gift. ^0. 

^JtretdFtte n. giflecebftabtt. Si. (Sqngbal, 
geba). ,a;(ete-,8ltbflQber; fli. „Itttt^ for 
Satte (af ^att'?) [om „aota" for aatta 
(8J, ,«ete- fot »ette. 

rfifffat n. et aiobbelttrug, bet operpe ftuHet, 
tifgiff. fitlg. 

fifflea(e)adj. ogadv. frReofltig. ©æt.; SRo.: 
»fiftelig". „$et a fitttegt" effet „fiflttge 
laga" o-, ^er fei: ub til at Dtiie tn gob 
gifepIabB. 

fiffli adv, »eftfott (anbeBii, §00), ,J)ce gjett 
fifni". bet gi( forlectl uben egentlig al meb- 
fore Ulofter efler porre %ab. ,ban tisttt 
fiSnf, miftfl 3u(e", (?3f. gi(! - fBoft. m?) 

,^jfWinB m." A, ©æt«. 

fifftittPF adj. om gift: tm i aSuffeHiobet. 
,i m-«": [otib, 9Jbm, 

fiflgyab adj. 1) meb giftcoine. s) meb bir- 
tenbe Sine, £fl((, (Sol). 

^ifl(i') u, ©tof (Sei, 2raab) [om et [aa let 
tqnbt og mqgt, at bet let blioet ^icngtnbe 
Beb eder om gingtene; fpinbelBODagttgt 
©tot- 3f. gUma, giftr. ©æt. fflbg. IKa. 
— ft»Ia(ut) v. a, gjete tit gift; ptobufete 
gifl oeb ©pinben oa »noen, „pile eut 
fiiii Sraa*, ©æt, — i^slafl v. n, bline til 
gift; optteoIeS? 3«b, — fislen adj. lig 
«qber. — J^ioteueif n. tgnbt ufoltb Jei: 8i. 3f, befigfl. og gH- 
©B. »iall. Jflflfl f. og v. 3; I 
[i(I adj. fmibBenbe, flebff = fiSli fåtif. (©tjolb, ©ouQ traflla. 

, len ; [e fiila. 
„gtefla ^-■- bort, meb f i; unbtagen i §alt. (fflol, «al, 
$oI), ^oot bet Iqbet fitjlt og faalebes fol- 
ber [ommen meb fitla- Senne Ubiate meb 
fl befiooet ille netop at gfore bet miSlirnle- 
tigt )om inbfert, iRe engang ftaSonbøbel 
tifflanbtbtl: griiln. biSIa. brumla ubtafeS 
ogfaa oBeialt meb fl, ogfaaber^BotSSaa- 
let eQerS Jar 11 eAet gl, ^let« Siggeb i 
Sett. og ©ammen [ætningSonBenbelJe meb 
fifa, fjaft, Re(o, fjafla, fjopo, funbe gjore Hf. 
lebning af fifa (pufle, fqge) fanbfQnlig. 
3et [inbee paa nogle (Bepiige) ©tebei oeb 
©iben af fitla, Ø.W. StU, j^Borfra bet ba fisla— g-itel 165 mane ^ciT ^Dlbt fig nb, ogfaa i Het. ftor 
Sieftnt ligget fitla n« til noale af Sf 
tDbntngeTite, ^biUe oltfaa turoe ^ert tt( 
fitla, tnebenl anbte Iiinbe DmcSaanfra 
æ. fiflf (@D. fedta 3: llabbia. ^efta). l|bil- 
fet maaRe » X. fttft^tln. fi|(Iii. ber igjen 
tx 9. 91. fitla, fiec tee aitFaa bme en 
beluid Sammengtibning af tte (to)Drb 
foniben en ^nboirtning fro bet jaa lige 
bijia- — SBet.i 1) gJBte gjentagne fmaa 
Sning tBer Stft; niflf frem og tillagt (meb 
fiolen), ©»erg. («Blbol), 3log. ©æt. Ie(. 
vbtm. ^all. %uft. ^abelanb, gollo, Stnaal. 
Seflfolb. „^unb'n, Satta ^<k poa (cl. 
nie)8{DOCaa(91unipn); Stogalanb— €ntaa[. 
,©Su'n fijlo paa fflumua"; Wum. (Cljng. 
1»I)' .&unb'n. fi'ntt'n, ^^[a met SIooDunn ; 
fiona f. rna ©jartee, Sjoitee rna ©pælee" ; 
fioH. 2) log«; (lebffe, fmibite, inblmioie 
fig; late eflec iOlunben. SSetg.SDla.fflbg. 
Ie(. ^at. Salb. ©ogn, M- (men „fillje", 
Hubre 3: fitta, «reintn), ©fj. Befifofb, 
e«6r ie>m: „m*": ram „tuift", 
«Dft^te"), tniSbt. (Som, «aogao; „fiRe". 
nieit »fifele" o: fitta). 3 ©■ og «fUtonbb. og 
Sfielg. : fiefl oa f«e{f)il, Sinlierf. „feea- 
milo^i nten MKt)". "ubte aijtla. 
,éunb'n fialor mc (o mangie"; Soetg. 
„gtlo <• PSIe"; 3:el. ,$an flita rna tO'tie 
SænrtDoQ eineanngg"; ©fj. „$an taag 
aa fisla fen inn ma;on',inlfnugrebe fig 
Qod ham. ®t)l Xal ©oet. 3) inbqnbe fig 
beb Slabbet: ftabrepaa anbie; foreSfab- 
ber. Ubbrebt, ogfaa i Seta. „gillti an 
IjuBO ((flga)"; „feefil", Mttonbt). Sefa. 
33. SHoH. fiste o: (labte; ©B. a)ian. Wa 
o:n(ibra, fjefla. 3f. frista (fti^Ie) o^oifte 
mebfiaten. — ftslen ndj. tttbBieltg ti( at 
fifla; fwtlig; Intibffenbe. (BbtafenbE. SJat. 
(bet: „fifltt") pg ra. fl. - ^iBlebiWfa f- 
= SiHEbinia. CIfH. — ^oUblib acy . Jntib- 
Bnibebllb.flebfE; (metc falflt enb fieblib). 
SRa. Cgfoo: „fislen&e, Manbe, feflanbe«, 
finennea (og felflanbeS?) blii". Ubbrebt 
(^orbelonb. ERog. 8gber, ^ebm. og fl.). 

— fitltfjaas adj. omtrent = fwHaag 
(men falftere). 33al. — Jfielefum m. Sleb- 
get, Øtetuber; Wog. J'i»Iettuut m. b. f. 
«tngetiCe, ^obelonb og fl. ^isletuut m. 
b.f. Ubbrebt. Dgfaa; „geefletuut", 8eft- 
lunbet; ,geefiltuut", ttonbti, (fe Sifel); 
.gifiltuut", 9tbm. eebm. ; ,©uee«Cf)ilhmt", 
eXronbg. 

^ifle m. fe gitel. 

éUnuBvaa a. en SBtonte: enflag« bunet 

Hier&cium? ©ogn. — „ftsmtfi' A. fiaib. 
#fo- (i'), i ©ammenftett. (e gis. /eefc 

bcaot f. en boorlig Rart; ©fqngel. »atb. 

— tfifufopt> fe gififop. 

f «fa v. a. gjøre Mani, potete, af4)ubfe. ©^1. 
mfi. Sorbl. „giSfo €(riine, »Dore, <6a\at". 
æaafle fiemmeb: if. 9It. fiSfefn a: ftsDe, 
feie ^ufet; X. fi^en, fitft^eln a: gnibe. ftsjia adj. net iibføit; aftiubfet; pyntelig. 

3i%l (^oaang). %\l ftefa. 
„^imopp m." A. ^ifefopp (i' og te). Sogn, 

©»erg.: ^u-, lei.; ie«fo-,Batb.; Jijl-, 

-Oa: JiftbaU(i' og ee). m. éfi. »fj. 
J'eefUiaU, 9Ianib. ©^elg. Si»^^^. émaai. 
„Beifejopp", ffofn, Slqf. S). »iaD, gife- 
boDe, SiefebDlb, »eSbofb. ©e SIS-. 

.#ifti:(iieg.i')n.l?nbtfloragtigtSof;,3iifr('' 
fira bme gtontraabet og et altib utoet, me' 
bcnl „Stfl' et meget finttaabet og Mebt 
og tan onre tet tat. 81bg. Wa. og fl. 
Cgfaa om tflnbt Otæ«, Saar og W. — 
ftflcfIega:ij,toin„3ti(tr", ©æf. Jfiipreteg 
tunnboren".- ='* -" '- ' **ii.@tet. 

fifira (i') v. n, pii og meb 

tiben Gfttnlng. a (t bu 

flaar aa fiftra fifa. 

fiøroit (il) v. n. . 9Ra. 

„aoøie^efiift (StS.). 

-rfit (f) f. (51. in »eb 

aSanbel". A. fflbg.; 

lm Oi. rfeert i rftt}, 

Sebre ^el. (fli t, fort 

©tabelfe), ©br ., ^ibj 

oa .fifj (gl. al «.Seb. 

©omme ©tebet el ^ib 

(gt. Sibe) nt i_... , .'f met- 

meft éu8. men ^tbj (31. gibjo): ftbtænbt 
ubtirlet Stnøtanb Deb Sanb. ^it'e m.. 
S(. ^itiac (Sttfiot, giiljat) i 5RBSeI. 
(Sinje, Staulanb); ^it m., gl. ^jfjaa(c) 
og ^rfiaac i røXet. (tinn, StanM^etab, 
fijaribot og ft.); 6"iif er iaien bannet en 
ÆntatBform Jfrftoa og Smaa- 

Sitlv) f. (gt. iirtai:) l)©otb pao ftriHebe 
Xing. ^otb. (UuenStiang, ffsamnt; tilbeie 
„geet"); §aa.: jeet (gl. ^eetfjo). 3fl. 
flt b. f. 2) bet tnore ^ote) metfete, offeft 
bebStipning blottebe, ipatti of en ftaaenbe 
fiefte-Stan; Sianen« obre Sotb. ©ntlB. 
SRaafle eg. eet meb foreg, git f. (£anbete 
Borb mob Banbet); jf. bog git m. 3) A. 

,Jit(i')in. 2)gob paa et©rinb".A. ^aH.: 
Jeet, gl. J"et(i. 3 Zti. meb gt. Jfitic 
fSeft). ^iri og Jfptoa (røfl; gDlaa a: 
gitatj, og Jitjac (SSel. fjetbnere enb 
gitit; ©at.; „gittja"; ©Bein.: .giifjat"). 

^it (i') m. 1) ®n forn fibbei inbe raeb mange 
fmaa SunRgteb og gacbig^eber o(| betfor 
fjelben flaat faft ; jnu, fifnfl *'B Fc'g Sart. 
ælel.: rfife. fi) feig, liftig og flebft^er- 
fon. %t{. (©efljor, »o. HvSbt) „git, geet, 
aneebangfit. ©etefeet". I£et meo foreg.? 

„fitafj') v. a. febe". A. let.: „fita feg". 

cJitafro (i) og ^etuflo m. = getefto. sRum. 
%ti.{%\im). ,ge3fIo", »alb.(a5angj. 

^itt(i') m. gebme, ©br.; ,yerta; SQibc. og 
atom. : S<txa (notften oDeratt lott StaBetfe). 

^ittl (i') m. gob pott ©finb = Sit. Xd. 
'"■'--■' -Tenjor, «teibbat og ft.). SReb 166 gitcl— fjotta gotmemc: Mtii oa fertil, 2fl. ;f«Iar, 
Jceflar og i ØXet tttbecW jf fflor, jMlor. 
$l)t (Sentol: ^m Ofl ^ine, 9lebre teL; 
oa enbofl ^iiiMl, gi. _^mftac, Slebre 2:er. 
(fioHa), omtrent f om „(BlinW og «SfinKe" 
af ©hefjct. 

„^ifja f. gib''. A. ©oflti, «om^b. 9lbm. 

„ptia V. a. „f. cin «eo*'^. A. Wr. ®M. ®oan, 
Stfl. Jltja opp €ii (gfiffo.)®abn'. @ijl. 
2) ;,fecria att", afflutte (f ælbe) oeb @trømp^ 
fhrifning. ®6r.(fi)t)er oa 0.)* 

fitja V. a. og n. (ar) ftriffe »orb „^if f." 
paa Slanter og Strømper. ^aU.: (tetfia. 
„feetlja oor", fælbe IBorben af (tt( ben 
øtyrr @tbe?). (Se foreg. 

^ttiablom m. = ^efte^ob, o: a) Oaltha 
palostris. SRa. „^tWO", Ztl b) Nuphar 
iQteum = IBaf^blom. Sæb. fftt^l 

^ttkbanb n. 3:rælfebaanb l^oormeb man 
„fttiar" »(ED. ©ogn, Slfj. 

^tt[er)tt6ffo m. = 3itaf!o. %tt (»inje). 

^fitla V. n. Itubre". A. @e flfta. Omtrent: 
fil>I(c), Xronb)^. ftIFte,9m.(»reimn). fOfU, 
piUe, flø (^uben f. (£ff.), ^aSi. „^f^U aa 
fiable", nubre, pu«Ie; SXronb^. (3u.a>ialt 
fftjfia o: fittla. — fttlaft v.n. ,,bæ fibte«-, 
bet gaar fluberoornt Snnl^. fitla^ burt, 
bortnubred, \9leé bort. 

„Si^tl m. SWtjrbuun". A. ntytfiwl cg 'fitibl, 
««aber. — fivlanbt adv. forn gtoei. „f, 
mjut", fBo\i, @ogn. 

Sivtl (ti) m. gibei, en ^eftef^gbom. 3)al. 
rfiib'l, Slbrn. SWaaffe fremmeb. 

^it>elihinber f.plur. InapStb til $aretage(< 
fen af ^forretninger fom famtibigt fræoer 
IBeførgelfe, faa man nøbe^ ti( at fare om 
meuem fiere ISirlfoml^eber. £el. (:Gaarba(, 
SKo, »inje). — ^it)elt)inna f. traol 2)eelt. 
beb meuem flere 9lrbeiber form. „f^ioel* 
fiunber". «Stel. „'Sflt fef!*cee gfioirtoeenne 
mæ be, l^oe flifc gioilftoonbir". Drbene 
mebfører ingen gforeftiQing om @tunbed- 
Xøé^eh. ^e opfatteiS fom Sammenfætt. af 
rrSribir', a^rbuun; maafte bog til f(g. 

ftt)Ia(ii) V. a. parre Tig meb; bebæffe. %tt 
(2aaxhat oa f(.). ^n l^ørt i gamte 9{ib« 
oeré. Q). VI. fifla forføre. ®e A. 

„^iprelbe n." A. Si^vtU, fHha.; ^i»el, Si. 
(©irbol); ^tbel m. «»eb. m; rfiffti, 
Dbal; ^iT?t)iI, „©amar^fr^DiC, 2:otn. 
^gi^", ©moat. 

fit>ren adj. fiatagtig oq let; (iemetød; ufolib. 
@fi. ;,éeroin (ftarom) oa fo fitjrin aa (ett 
= ffjeclin". ftvtaUQ (og «ci«?) b.f. 9l^f. 
3f. feimren. 

f j. Q^t 3 er inbafeoet imeQem S og ben føl* 
genbe »ofol, tfær 'H, §ta og u, — ligdom 
beb ^, 2; og $ oa fjelbnere anbre ^on« 
fonanter — ofte uben ftjnbertig at farbe 
Setl^bningen, tfær ber l^oor 93egrebet aUe^ 
rebe inbeoar en nebfættenbe ^arafteriftit 
ofte bog ogfaa meb nebtr^IIenbe SSirlning. 
©aolebe«: gagg og 8riagg, gate oggfjaf«, fatra og fiatra, fatt og fiatt fampa oa 
Rampa, fangla oa fjangla, gar! og ^on, 
fotfa og fiatla, faama og nttama, faana 
og fiaana, goag oa giogg, gugg oa 3|ngg, 
fufia og ffuMa, guB og gjutt fulfa og 
fjugfa. Unbertiben fijne« fl fremtoramet 
af f I — Itgefom i Slomanffe ©prog — 
^el fnarefl bog dennem Qpergangen rU^ 
fila»(?) Ofl giod, ^aai og gjaai^, flamfa og 
hamfa^flanta og fianta,gfongfa oggiongfa. 
JDrbet rommer faalebeiS til at be)9t)nbe meb 
et bortblsfenbe (^aanligt) f i (fil). 

f}abba v. n. flubre, pudle ; Orøble = fabba. 
©tjør. %tl — ^jabb m. «n fom „fjabbar*. 

^\abb n. fe gjefl ; fjoUa. — fiabba |e fjaOa. 

ttabra v. n. 1) gaa planløfi frem og titbage 
eller fra bet ene til bet anbet; bimfe, men 
iffe meb liolige og lette ©ebogelfer fom 
toeb „fibra"; tumle; gamle, fløoc golf fan 
„fiabra^, men iffe Jbra*; gluer ^Pra* 
etter ^»flrra^^iffe „fiabra^ «gber,5)al.«^I. 
(SKolanb). „gjabbra o oimra^ ,,»obn« 
]§e Wtoxo o (pring o fiabbra mæ eiffo". 
2) labe a^nben løbe fløbt tumlenbe fra 
bet ene til anbet; plubre foroirret; flubre. 
Sammenhængen er oel: ftbra : fiabra 
(fjøbra) : f jaira : fjarra, omtrent = btbra •- 
babra : baira : barra ofo.« fe babra. .^gjatra 
(fatra)" er bett)bning«oeflægtet, men enbnu 
mere fraftløfl og famlenbe; tør bog ^abe 
inboirfet l^cr. 3). „fjabre paa", Iftonbie m^ 
ubetænffom ©aft (Sættanb), tør oære fjabra 
— etter fjatra. — Jjabc n. pet at fiabra ; 
ifær: fføot ©nal foroirret ^lubber. — 
;f iabr m., ^jabre m., fjabra f. (Jn fom 
fjabrar; ^al. «gber, Xcl. ^Jobr (o') f. 
b. f. fUha, Ælobca og fjøbra f. b. f., Sæb. 
S)al. «gber, tel. — fiabren a4i. tilbøtelia 
tilgjabrn. etter Jjabrinttf.; fiob«n(o') 
b. f. 9lbg.; fjøbren b. f. ma. 3f. fjobra. 

S\aQQ m., flag 
! f\<^QQ^ V. pudle, flubre. Si^QB «>9 
fp99 m. $uaier; ogfaa, i ©pog: ll|æler, 
»fter. ©maal. Odlo. 

^Jang n. langt, fprebt ftaaenbe (tttnbt, foagt) 
^æd, ^aar og bl. ©bl.9{t)f. „S9h)rafiagg''. 
-^ flaaajen adj. f. &\, om ®tæl^ fom oof« 
fer I ©tbage. ml Ogføo : gjogg, gjugg, 
^oga. 3f. gjafd. 

flaicafr, flaire, flairen fe f|øbra. 

„fiafa V. n. (ar) oimfe, tumle". A. ©^l. ©ogn. 
a»eft om $ørn og ^inber. „fjafa mæ 
nofe", arbeibe ftunbedløft og effeftløft meb 
noget, fiaafaa (fjof o), Øfterb. 9tøro8. — 
flara fen v.n. forl^afte fig; ogfaa: fft)nbe 
fig. $arb. og fl. — rfjaf n. 1) bet at Hata. 
2) en ftunbedlod å^mfer. — ^faFarbetb n. 
1) = gjaf 1). 2) i ©tunbeélød^eb ubført 
mbeibe. — ^|aaPaabøle m. (Jn fom fitt- 
far. £)fterb. 3f- fjefa, fjofa, fifa, fifla ofo. 

f)a!ffa V. n. (ar) omtrent = fjafa o : gaa (fare) omfrins nub Imaatplanlefttlrbcibe. 
ittmitb- 91bnt. ZtonDb. .9a qq fjnfl' aa 
gjrra odfaalf . —^<at n. StuabttUS^tb; 
= 3J<dC<iiIinb)- Øtomib. Znitb^. 

fidfUt V. 1) beiHEac Hg nroligt og ufiffnt 
fnm oq titbaqe; ifté tunnt ftbbt (fiaa) 
^te; minfe; h(beU — fjatla. Sosn.Xotn, 
nom. Xel. ^qH. rftittttttbatt Mlt^aain'. 
(Sogn. S) osre uaTInibt. uaatmnbrt, iq>aii- 
libelia.Sbt. — ^iafIn.betirtfjona. ^af- 
h'nø r. b. I. — Siati m- oon. og JjoFIa f. 
en lom fianot- f>aII.S:el.®br. ^ioFIem. 
b. f. Snit. Jjnrlrfrof (OD) m. 6, f. iwn. 
^aHinn m. b. t. finn. — fioHeleg adj. 
liø tnmatl: Dimfet; ^unbcileg; lutgel' 
Tmbrt. Xtl. fSebri, .fjofrolea") "B ?■ — 
gaflen adj. forn ojcnie fiafCai. — tiatlutt 
a4j. fulb af faaJt. ^aU. Zotn, Rom. %tt 
— Jjofle (O') f. en !BinbeIia Sion. lel, 

,f}<;J« n. 1) lang tqnb nrtbct ^ortnaSft, 
aCon, gi^nblefant og bl. 9Ra. Dgfaa: 
Xawt=%aji,'S:iaK. Wa. 2) langt l^nbt 
9haS = giofla. ©oan: .TOflrofjaM'. — 
fiafftlts adj. «a Sjatt. Wa. 3f. Sot«. 

fiaffc v.n.Cat) l)=fiQta, ©oan. 2) foitt 
om. Sogn. Sd. 2) lør Bætt frentBlrtet 
of gaUa. — Siatt n. 1) btt at Rafla. 
2) fai fom fjaffar, Jt«ffr i»- b. (. ©ogn. 

^jaO m. to«fct¥nBIer; »atof jante, inbfhan- 
fetSxrIiita' i9nIt.lBtftfoIb(^DO). ©efjaQo, 
fjollen. 

^jan n. C^flaW) floglrt »Ur olo. (e fjatla. 

^oOci v.a.ofln.(ar) IJOftnte, rtbe til; ijær 
om at tebf til et flagtd Sqi. Dgfaa: 
fljøK forfalbne Zing bnigbaie: otipnnte; 
opfrifte. Sebber: fiabba, SWnber (Sjot- 
lanb.Saøeboftab.Siett., aa(eran); fiablw, 
Sæt. ©eiel. (TOolanb, Wi8(ebo(), fiabbe, 
S83:eI.C9Ko. »inje, ftBiWtib, &eU\-). fiobb«, 
let. (OTofanb). .giobbnffiiøb; fiabba uBp 
eit Smaotoa. ein mi^"- -^^ f" fjabba 
begi' [ætte Oin Ifhittb, pqttle big =gjnrbe 
(mTeinn,mip),,5JobbafeQupp''olilitit«,frifte 
?8 0^ »3i»bbe ttSERatn'',opfrilIe9Hdben. 
nteb Sone f. SCf. ,9an tof ri gaamD(lr) 
3lR|IjeTeeng o fjobba birna uppatte", tog til 
WEgt« og fonjngebe. fertil : JffoU n. flaa- 
trt æqt (om er tilrebet tit Meyallning. 
«gber, Xel.: ^iabb, ^[ebb. „Sonfjabb, 
Soutefjabb'. fl) B"" t'"'"'* "i Pjanlojl 
frem og tilbage; puile; meft om manter 
OP meflet aamle ?fotI. SSeftfoIb (Pfiou); 
^el. og €(rt.: fiabbc, ifæi 1 „fjabbe o 
tuobbe". ®. S. og 3»!. Qalla ))pnte, f^te 
meb(pB«e). ®e A. 3f. fjattra,Jona; eg 
.fialle 3: bita fig lafotl aat", ©(fine. 

^a&t m. Sttimpei, $uMina; ^albt ^onle. 
art.: Siabbi. 

fldHeit adj. fortumtet of Doerraffeffe; fot- 
bloftrt. 8tom«b.(<£ib oa ft.) f^rfjaQa oa 
fétfjaUin adj. b. |, «omib. (ffiib oa ft.). 

flohta V. n. tumle, Jpaje = Pogta, leitfo. 
SRq. (Hoferan). .^iottra mce 3<entun'. fJQifa— tjapfa 167 

toltca b. (. SKa. (»jeaonb). 3f- fiaHa, 
oDa. 
Jiamling m. ¥er(on fom let bringel ub af 
jf atning eller foroinre« ; f OTtumlet ¥erf on. 
Seftfol6(©anb«B(rr). 
^iamp m. fe gamp. 

f7atRpii V. a. faa (nn faa nogenlsnbeiStil; 
orbne, Ifcbeetlrrpqnlcnoblrt. 9)taf.)Bamlc 
«ebtEtet.«eftfol6. „fjampe feg te". SeA., fampa, ufjomputt of». 33i)I(ånb'. Jantpe 
'■-fl" og „famme Jlg" o. fhffe, fsie fig. — 
lampen adj. ftio oa tungfærbig, clieT: [om gjar jiiB og tunflfatbifl ; meft om ftloc- 
D« = famptn. ^all. 9ium. „9iqe fampne 
KId'u". . jiæ a fo fiampint (e æ fo fjom- 
pin) ma |o manae Kla'u". 

^jom« m. = Sjamling. «Br. fiaE. J:* t. SKo. 

Siame o. fqftiat Vxm. St^f. Nolbaf. 

fiamfa " ■ • ■ ■ ■ ■ gohihtg 

»eb C il.; for. 

Pinre. : ■. ØHI.: 

„fotfJD trbeibe ; 

flufte. ao feg". 

..Sioni tit om i 

goroii fefat n. 

= Sa~ „ y Segfflt. 

— nomren aoj. 1) tifbeiefig til at fjamfa 
(ftuftet ofB.). 2) tiototolfet aOoroirring; 
fDrtumlel. 8o|«, Sogn, ^otl. — fjamfiitt 
a^. let bragt ub oF Sotning. fiaC. Cftl. 
3f. f[amta;lefj. 

fjantfeffiemb a-^j. fotBirret af Sfam. 8ofa. 

fiamta v.n, (or) = fjamfa 8). — ^iamtinH 
m. = Sjamling. SScftfoIb, 

^iannl n. ffijofen, gja«; Bærblep «rbeibe 'a bl SelBii: ^iaangal. fjangia v.n. tHrtiIere,fmibf(e; Jjafe (epenbe. 

Stpf- nSiangla (fjaongla) aa fna'. „giongtn 

m<E gtentebne". 
^anas a. 8tebe, Stil, Orben = Øreiba. 

911)1. (eifingabof). ,Siar a lite gjong« 
æ 'an". fiairfa V. n. (or) Rafe eHer fpege uBitHgt 
(u^fbigt); fpnte tiebeltgt. Wa. r<Srinbeim, 
Sjellanti). Sn anonOm Slorben tiel bit Oib> (omtinfl(»ib.'®el[!.aRonu[c.2:rDnb(|.);&ar: 
Jianfe, Bflnle; SjanS, en Kar"; jf. 
ufJQnfen,fIuf!et-— ^janøn-uOittintSfjemf; 
fjebfommelig Spa|en: mete tojfel OQ lit« 
loft enb SioixJ, omtrent = &ami. 3Ra. 
— ^jano m. ISn fom fjanfat; uoittifl 
Spoaefugl. aita. 
fiunta V. n. (at) fore ptanfBft omlriiig; iffltt: 
tumle ^unbeSlaft om mellem flere arbetber. 
(»eBæaelfeme er rotbfommere oa perre 
enb Beb fiabra). iRDf. — fjantra t. b. (. 

tarb. 3|. Rana, flantra (fjuntni}. «Elbee 
. fjante o : rase; So. ISioII. fjanta 9: trippe. 
flaofa, ^jdOFfn fe fjota. 
fiapwa adj. liben, let og raft; OCeOeT, Xlia. 

(@rinbelm, IBiellanb). 
fjapfa v.ii.{ar) eg. fljote fmoa «reb?, befatte 
fig o»erpabi|it meb? Sfj. .^an fjopja mx [JQpla— fjasla (burt i) alt; b'i ri ^aitfttimt-.— rfiap« 
m. (En [om fjapfar. 3f. fippa. 

gaco, fiaucaa v. €6be, fe fi>ra. 

flora ril, fjorafl, fidcen Je fjabra. 

^jarrm. = 3ort, — fjocfa v.n. te (ig (om 
en .gart", „fjjuntie an fjarfe". Kh. 

fjarla v. (ar) omtrent^ firin o ; pnSU, pfuttf, 
Ilubn; oaiaa: (jfffe, [mibilc. ^ER^F' (@anb, 
6ultial),©(irb. fioria b-f. §orb. (Ulnit). 
jØiorlabuitlio", Hubre bort Æiben- fflijf. 
c A.; firro, fjorro. 
. iKt V. n. l' 
till tumle (i 

ftionb). Ofl ptrrma, «b}. Jpnn (er aa 
fjorma ao fiofa aa Drib meft iflje [CO)a 
f|on Oil Bi"""- Oflfna: fianna feg ril 
T.n. totte fifl i en urimeliagarl; forhate 
Sia. oberile %. 8i^f. (ejelm). 2) \mUt 
løyt (Dg faft). {nnfle meget Dg upaalibeligt; 
ogfoa: [(ebilE. Xel. (tlamotebaO' ^iitm 
m. og,fjonn([Of. ffin [om „fjannar"- lei. 
(aamolSbal; SBine- gjaimm., gjoannf., 
Slobbrerj. „8) v. n. Tnnlfe fitil. ^arb." A. 
Ofl[oa: fi«tma, §aro.(UIoi(). 3f- fjotta, 

tjotlQ. — JimMitefTap m. forloftet Hb- 
mrb; DMriUIfe. fflijf. 
fjorra v. n. (ai) 1) fare lioligt (bimft, Bcberl) DRttring.Stqf. „ •a ott aa fram". „Jsjarra liulfg; frifle fig op; opIfteS. Wflf.C , 
(jabia, fiebia; jf. fina (fjarlo, Harma).— 
iiotra f. oenett libet fibinbfori = gina. 
ml — fyatxtn adj. Beoer. SR^f. ©»erg. 
Siatxt m. = garre. 8i6g. (Komfib). — 
fjotrtlea adj. lig en Sjarre; fsrllg: ilbe 
habt. 9ibg. 
Maen. 1, fftiftebrænbe. B, ©labber; fefiofa- 
fiafa v, n. (ar) 1) om ©afer; fare i »riret; 
ogfaa: futt», blMSfe op = fifa (i'), men 
meb noget ftnrteie bitefenbe Sqb. iRaSat. 
fflbg, Ici. SSeftfolb, Smaal. Om Sptrituofa: 
„Xe fjaffl i ftoDiie", bet [doi libt HI $o- 
Debet (æaUeiana.; fibitjrib {£e[-; Sanb' 
ftab 884). 3f. fpibro, foero. Oftere om 
piben: „æil'iifjafat upp;befiaiori©tii)e, 
i Sljngje, i ffiinem; be fjafar o brænne, Sel. »eftfotb, og „^iafavW Sel. — ^aen. 

2, uueberMls ^alt; Slubber; Slabber; 
fflogtaleTfe. SRa. Se!, ofl fl. — Sm ■"■ 
en ©lubbrer; en Slobberforer, Øretuber. 
Sel. — en rpinbelifl .gjaB" ^ebber Jiofa f. 
Si.; Jio«(o') f. Sel. Sat.; rfjofu (oO f- 
Sel. „gjofebroot", b. [. Sogn.— fiaMib 
adj. = ftfblib. SSeflfolb og fl. Se gi«'. — 

fiaftn adj. tilbøtelig til ot fjafa; ffRlig; 
BSmunbel. Bibg. BKa. — fidtitt adj. fuTb 
af gjol. Ubbrebt. Cg[aa [ap[et, (riool; 
Bflerb. — ^iaøutx m. en uueber^eftig 
©nåtler. Sel. (Sreunoen). ©e Uo(e). — 
— fjaia tar Itgefom Refa Ogflere af be , , i upaalibelig; a) i Sale: 
, niibfle ; logre ; [nafle ef tei aJtunben ; flabbre, 
uare jQretubei. ©Serg. DiæSel, (fflaulanb). 
„gja^a aa laata DkI". Ogfaa : fjafe, brioe 
gfaB. Smaal. „fjaffe mffScentene". Dg: 
tale oenligt og libt inbfmigrenbe. StDf. 
b) i @ljerning: giøie upaalibeligt eOei 
efleltlejtarbeibe.fullc; „fiafle i^op*. Wbm. 
Øbr. efferb. Selbu, fRom. Slum. oa f{. 
^jaf(e aoB", fufte, uroole, fele noget bort; 
»br. — fiflffoft boet v. n. (oinbe ben; 
tlioe ufolib, til ,gJQB" n. SKa.— ^faff n. 
I) upaalibelig Sale, ©lebften, Smibflen. 
©»erg. 2) upaalibeligt ©tof eEer «r- 
bribe; guftebert, guff; færlifl om meget 
tqnbt og ufolib Set. aiomib. Ø^rb. 3Ra. 
Ofl fl. 8) Safer. 9Ifi. — rfjafJ m. tn [om ler; © 

6ebm. 
ufolib; 

-fja 
renbe. 
fiunb" a) bufe til ; forf)afte fij;. %qf. (©anb, hjelme- 
lonb). „gjarma aafjafa". Jiaafaa, Sotn 
og fl. 3) føte ©labber eUer anben Isi 
Sole; BRrE Øretuber = fifa. fjefa, Kofa. 
aRa. Sel. „4) fare meb gjo!". A. — ffafa 
buer T. a, fpilbe eUer forfpilbe Deb gja«; 
føle bort. 3 Øfterb. fjaofoa (fjofo) v. 
befatte fig meb gjae, oiere friool; fertil 
„gia af a am eee' m. en upaalibelig, fdool 
^erion; en Sapi; mebenø fiaaft et: fere 
©lobber. ~ ^jae n. X, noget forn let fan- 

?er og fom btttnbet meb man^e gultinget 
OpbfiiBningei, fmoa gtSplofjoner) ; \aa' 
UbtS: ler Sner, fioifteoeb meb Se» paa 
Ofl bl.; ^iarftJip m. Sel.; ^jaeoi(b) m. Æ Ofl Jrjotl n. og m. le flg. 
fjasla og ffatta v.n. 1) Dimfe. Sanb og f(. 
HOongen foot aa fjafla boolaaOr 3Rai1a'. 
2) fmibfle, logre; tale eftei aRunben, Jbtc 
Slabber oio. = ftsta, fjofta a). Canb, »eft. 
fDlb;^arb.og 91qf.:ffatla. Ogfaa: fjafe, 
fete SmoapaSfiac, farlig ISlftenoej fjslne; 
atqf.^Kb.Stil. „gjatlomffScentebne, fjatla 
aa ftia, fjotta aa fjafa'. — ,f joflla" 0(t 
,fJQtla" falbei DOetalt fammen i be^- 
lolbsoife gormet „fjatla, fjafile, QaQIe 
(fja^lje", ofP.); oflfaaSBett ligge dinanben 
foa nm, at be paa be ^efte Slebet itle 
lan obftiOee. ©aalebe«: „fi^Ie aa fla^le". fioSta— Sjoabbe trimfe om meb Smaa-tfErinb Dg Sntao' 
XrlKibn. ©Xronti^. fiatfa [qne< bog at 
baCe OuciDKgttn, ibct ben ntc|l ubbcebte 
9(t er: 3) putft famltnbe mtb neget; 
nubre. Ktr. (Å.). ©nib. 09 »^f-^ fi'«Ia- 
3 »fjfltln feg burt" = for(joHa jea, foifjaja 
'-- ■-: forlo&e (ig, forttntfe fig, ei bog naaflf „finfin" oDett)«atiflt. lel. og H.; 
'loffe; øbr. $all. Sronbp. StontSb. oa fl': 
iahle (Dmtrent). 3 Slutn. ogSttbieXel.: ,T^ft' (rjaafc'^ ^) fsilig om ben albn' 
nomfifDaQe Samlni og $ueien. 91<8br. — 
fiatla^ T.n. tlubiei, f«ttf[boit)=fitra^, 
ttiUIa^ (burt). @a9ng. og J[. — Jintl n. 
ftluberi. Sna!, Stenl. SQl.; i 6tbr. og 
©Iror.b^.: ^ial)I. — ^asl m. utolig, 
tiimfct og fomltnbe, Ili»ienbe cffet piiS- 
Itnbe$n)on; $ui1ec. gebm.SeftfoIb.^aQ. 
— ^ia»It f. Ofl Jioele (o'; ogfoa aa) t. 
en toSfcl. uimTenoe. uaafrnbe, flubrenbe 
ftninbc. %ti. 5Hum. — f\a«ltlt^ adj. forn 
en »SJttHe". lef- — fjaelen ftJi. tlloBttUg 
til ot „fjaaiQ (fjatla)" ti( ,^atV etter 
Jriasling f. .5Jat(en aa fjofen". fflljf. „Ho 
gjangof fjotte", bet ganr ttuberUDtnt, Éatb. 
Dfl m. TI. — ^jaeling 10. fin fom „fjaBtor" ; 
fieilia: en SRebjatter. Sonb, aSeflfoIb. — 

éicMtfM ~ fotnfenbe 

¥u«lei.« ^uSlmi 

»nttenbe €e be aiAtxit f 

fioBloft ». 

(Som og I 

efftnieiS 
ombcnt : 
oamfeftai Xtle*, aRa. S) fnaRe frem 00 titbaae, 

botbninaAIoltenetfloDt; jatte meb; oratiie. 
fliia.Ztl ,gjn«fe ma- el. ,ettt". Drbet 
fmlonbtS otbrig meb „fia(a", font i Slgbei 
ogXel- batanben%)et.; tor ^aDe Sam men- 
tfæaa meo fjafla, fja^a, eller meb fjala? — 
JjafB n- 1) bet at man fiagfar = Jjaa- 
Sns f- S) bet Dftrbløfe $iobuft af ma3- 
tinfl: ^uJleri, Srool o|o. agbet.— ^jaBfa f. 
og Sicfft m. ^erjon lom fjaSfar, [om et 
ha^tUéet. fjasfen adj. tllbeielig ttl ot f , 
«gbet. Ser. — «oflet lioneabe er; ^jof» 
(0*)f.ogm.*BebreIc[.; jfjo9re(o') m.fii.; 
M>9fa (oT f. Spf. Bi. Sæl. ; Som. : ^iafl»ft. 
allen i biife gormet et Sgerfonen mere be- 
tegnet fom ^alofjantet og uoom- 3)e let 
oglaa uiere lifbleone be(iiU unbet anbte 
^aoittninger; jf. gjøB[o, 5jul(e. 

fjoto V. o. Hubre; famle = foto. S^berr 
fioawa, Iel.{ainn). 3f. a'otiil (fjotta). 

fiatrd 1, V. a. gjøre gjentagne |maa ufillre, 
libct bt^etflebe — fnublenbe, ftolbrenbe, 
fomlrabe— Saeotraelfer; meft om [Dagelige 
og alfiilbige. Sårlig: fnatte ftottienbe, famtenbe, ftrot; tote utiltert og menittge- 
fejt. Sf- fiti^a' og fe ft-. Drbet ^t intet 
at gjøre meb fjabra — fom beteaner noget 
IJbiigeie, traftigete og raflete »eosgellet 
— uben forfaoBibt hobta nogenfteM tat 
oære UbtaTeform af fjatro. Mflf. Sfto. S«t. 
Hbfl. let. («inje, rø^febol, Mani). Dflfoo : 

Sistte (o') og fjelben ■fjetre" ; Xet (aamota- 
Dl, SoitAeib. SaarbDl, Slautanb). ^iS\t 
Drb fqneS ifle at iatt nat Sammen^ieng 
meb „fjetra, fjotrn'' s: ^inbec ($ontOIUif 
ban ^at boa: fjatre, ^cfte ^r beb Oe- 
te8[bort)^fit(a^, foitrgelfer). Sigt et: fjetra og fietca(tpaaj 

ig fl. — Siotl 1- ]t b. „^Qttre ut^be Stoga o laite o Jnfjj 
eql.; i 6)br. og finne'; @itt. .Iqo fjattrar mx fo mutje 

" ' " uton at btt Bette nolo", riubiet, puflfer 

refultatleft. Kqf . Sta. SkI- .^an gjtengge 

?otttar' = „5on gjoengge ijfiottune" (o ) 
pl. def: ^an gaai i „Sarnbommtn". 
®af.i:el.— jfjatt n. bet ot mon fjattar; 
gamlen, fitubcti ofo. Kgber, 2:el. ^atcc 
m. lEn tom fiattoc. Stgoct. Jfjotra (o') f. 
b. f. — fjatrefeø og ffotreleg adj. og adv. 
„3)ce gjofngge fiatttelege'.bet^aor famtenbe 
og fwbrenbe. „©an te fo fiDtttelege. ein 
lonn 'Ije forftanb 'n'. — fjatceti ogfjotrtn 
adj. ubfot for at fjotta, for Jjatrinn f, 
„Siattien o uflB", „gjottren o Bobbrefig". 

fjatta 3, V. n, om Sanbet: bonne ?l«naate 
DQ fmaat Sfgiud; beg^nbe at ftqfe. 2el. 
(æUfebol). Cg: fjetre Da ff»tc«; 2el. 
(RBiterib). flibet brugt, „gJDOfn fjotttot 
o legge'. Set famme ^ebber anbenfteb) 
Hotia. — .^iatc, .fjetr, fjetr n. begon. 
benbe 3§bannelfe. — Set meb fjotta li' 

fiattu V. „fjatta bort", fole Bort, !lubre bort. 
Via. f jan m. og Mattac m. en Seler, 
fflubrer. Wa. 3f. flata. 

fiaa 84j. l)glab og blib, IqSDglet; libligi 
imebeiDmmenb(;muntet.@fi.(3efflr,$aure- 
bal,gBrbe,«eBring,33)ale,affebDn). .gjna 
aa feien". ,Sjoo aa fin". »Sjaa aa gla". 
Sbarer i Bet. omtrent til SI. S. léttr (ok 
Wtr), 2) (i)flen floo. iotig fDr; omtr. = 
fufl. aJlep: .itlje fjaa", utilbofelig, libet 
biOifl, noget jen ^ traub, gf.(?) ®. SH. 
Qådr f ormuenbe. 3- ®- '■ fuUfiaa, fulbCom- 
men bBglig. Bebbet ogfaa; fjoaen, og 
fjaMfen. SBinber om fioabben, fjoa v. 

fjaa fen v, a. (t, bbe) bltoe ©ette ooer fig 
felB ftjen. fonbfe fia ; befinbe fig. 3il)f. Sm. 
Si. @e A. „©an noar feg eit 6)rann, ]o 
gaten V" *" i 8iBf. Ofte „fjoa feg upji 
(ott)', 8i. 3f. fjaa adj., fjaotta, fjoobba. 

fiaaM v. fe fjaaga. 

fjaabb adj., maafle part. af fjoa: futbt fig 
[elB mcegtig, beb fine €anbferl (SbnerS; 
fulbe Stug. jhin ^ett meb Sleotelfe: „inlc 
rilti fjaobb", ifle ciglig riog. ©®ot. (gaa- 
berg). Ogfan: fjaatta, S®bt. 

f jaabb f., Jjaafcbi og f i«albi m. fe gjetb. 

^aabbe og Ijelbnete f jaabb ro. en oenligt 
imebefommenbe men noget fot foie(ig$et- !l. QAUa, 
o; le A. 

:n. Øbr. 
5e foreg. 
plon« og 

i. „Swn 
Iiogin", 

:ilfa tua 170 fjiaabbc— tJjaa« fon. »alb. (©flfin, Siaurbol, »(Slibrc). 

^æt i „®o(b)f jaabbe" ; mcft om be^ogelige, 

ifte ftøbe, aomle fjo!!; ©alb. 
fjoabben adj. 1) oIHb 1^9 oa Dcniifl ; IMiflt 

imøbelommettbe oø let at lomme HI 9iette 

tncb. IBalb. (»agn, Smurbot, @(ibre), ©fj. 

(Sførbc). ^gjoabbin o fefi(i)iii", JBalb. 

^griffjin aa ftaabbitf , @fi. 2) forefom. 

menbc; ]^æH)|om. ®br. (gaabera). Dflfoo: 

fiaottcn, «alb. (©libre) ; fe gjaatt. 3f- * 

fioa adj. 
fjaacnadj. munter ofo. = fjaa. ©fi. (g^tftr). 
fjaaø adj. l)niunter ofb. = fjaa. 5tet.?Caber, 

9ioø. Møtbal, «»fi. (3ttn»tf), ©fj. («conno). 
Jiaaoffunb, Fjalgasund (bet balre, Btonle 
©unb?)iaJMbt.a:ct.Doa fjela, »galgr (MonI? 
if. rrfjoage fo el ©mørøffia"). aReit Sljb« 
ubblf lingen: Qalgr >„fiaa9'e'' til^ørernu 
ille anbre (Sgne enb932:e(.08©æt.; i 16% 
bcr lunbc man »entet „fiaa(ø^ fom2:oaifi 
af talg; i fifJtjf. bllbe enonu fnorere 2 be- 
ftotbeig — man ^ar fjela Qalgr^Dalgvalgr; 
Saonorb fra %tl tør oet »el berfor Dære 
i 9it)f. og 9{ø(bat og lunbe bet bære i 
S^gber; ^t^or bet bog ogfaa htnbe bære 
Sebning fra bet famme miolertibige ©prog« 
ftanbpunlt fom ^ttgebofiab, ipftgetano 
<helga-; men fom Baanorb ninbe bet 
neppe bære lommet tit grjorbene; l^er, ial* 
falb, fijne8 bet en ©ibef orm af fjao. glere 
Orb tør ffjule ftg i fjaag; jf.fjaal, bbilfet 
i ©torftebelen af 9loga(anb og ^eftiCgber 
rniH ixjht „f jaog« ; „fjaare" i mtbx i 21 
bebifer intet, bo man ber ofte Ifører ^^af" 
for„S)ag", „eila" for „eiga". ©efjefg^A, 

fjaaga v.a. (ar) 1) cptiDe, opfriffe; gjørenn 
1^3 og tibtig(igien); faa @n btib og oenlig 
(igjen), «tgber (5inn«Ianb,ipotum,»afie, 
©fin, ^'m. giott.), 3)al. (^jæjfeftab), 8«^f. 
(@anb), 9lølbal. „©iaa o fjaag'an mæ 
ein3)ramm!" „§an fjaoga fcg upp atte". 
2) p^nte op, frijlc op; f. ©If. et gommelt 
fiu§. Si. (gjotlanb). ipaa ©rænbfen af 
l^gber og mog. brugci^ baabe fjaaga og 
fjelga om b. f . ©e fjaag. — fjaanba v. a. 
(ar) b. f. aKa. («jcnanb), Si.(eilin, gfjot- 
tanb, ^oin). ^giaaflba beg upp, faa bu 
Mi i gott Sal (Sag}!" — Pfjaaba v. a. 
b.f.Si. (gjotfanb). ^^l^on fjaaba upp §^ufan, 
faa bci oa reftigt fcine". „2)ei fjaaba (eg 
upp baa eg faam, o oa faa fjaage l^eila 
Ziix fiioa". „gjaaba" lunbe bære for 
„fjaobba", fom „foobe" for „faabbe", fom 
„ræb'c'' for „ræbb'e** ; bet f orblanbcd ei meb 
„f jabba" (fialla), ber bruget famme- 
ftebi? om at gjøre til 9^øb brugbar, 
^ør l^ænge nær f ammen meb f jaa adj. 
(fjaa v., fiaabb, gjaobbe?). 

rfjaaøbe m. ^\)m. ©ebagctig^eb, S'h)bclfe; 
omtrent = gjelgbe. 8i. (^oin). fiaaøleø adj. noget „fjaag", libtig. ©æt. 
fjaaøeliø, 21 ^al. tiaoQaliQ, Øfølbal. 

fjactttiia v. n. blioe „fjaaa . S)al. )Bi. 

fjaor adj. 1) munter ofb. = ff oa. ©fj. 
(SJ^oImebal), ©^(. ©ærlig : libltjst imøbe- 
lommenbe. glab l^jætpfom « ftfien; tnob- 
fat toerr. ©ff. 9l!fl. fiarb. (fjaol), ©^I. f)3H)f . 
— ffaafett adj. b.f. „giaalje« aa flm* = 
„fifjcn (f^ljen) aa flin". ©^I.; ©ogu og 
^arb. : „fjaoljen". 2) opftabfet. ©fi. («lr^ 
boO). „fjaal" fDned, trobd IBoialen at ^ænge 
f ammen meb fila (fjala, ff ola); cHer frem- 
fommet af ^aa (fiaag) beb Stjb-fmttte fra 
fila. 

Siaaf m. forbirret og urolig 2o«fe; tøffet 
©imfer. fiaaFjen OQf\aci)thQ adj. for- 
birret, tnmf et ; to«f et. wof« og 8So«f eftraanb : 
fjaof '. ©t)ne« fremgaaebe af gjøl, ff øla (o') 
uttber $aabirlntng of be foreg. — ffoofa v. 
Jriaafrn n. fe ffola. 

flaorna v. Wioe liblig^ „ffaal". Sttjf. ©^I.fiarb. 

„f\aalaus adj. forbtrret, fanbfeløS. Ogfaa 
fiaablaus, fR^f." A. Dg fiaattaloti«, 
fiaattlauø, fR^f. ©e ffaatta. gorfffeHigt 
fra faabblaud, fobblaud o: f(øb. 

^jaam n. 1) gnug = gjom, gjun (^jaam). 
!«©erg. 2) ufolib ©tof. m. - 3) f oroirret, 
f amlenbe XoJfe. ©uff. »eftf olb, ©ogn (ao) 
og fl. ©e fiaama. — Were enb eet Drb. 

fjaama v. n. (ar) 1) gaa omlring fløo etter 
fanbfeCø« (forbirret), famlenbc eller turn- 
lenbe; gaa og føle; oafaa : brøofe. IBeftfoIb, 
S^ufC. ^ebm. &bx. ©ogn. 2) „fj a am a 
burt" og oftere fjaamoilv. n.btegne ^en; 
foinbe l^en. l^entæreiS. ©i^(. 9{§t.; ^arb. eg 
©ogn ;,ffaomaft". — ^faam m. og n. og 
^joame m. foag og fløb, forbirret ?er- 
fon; ^alof jante. $all. ®6r. ©ogn. i,®aQt 
giaam'a" (n,?) = „oaa i Ørfle^. «eflfplb. 
gf . gaam, foama. — fjaama v. er bet to Drb. 

fjaamen adj. 1) i ^øi ®rab ftjgeligt bleg, 
gutten. 9tijf. ©arb. Sof«, ©ogn. 2) flat) 
af «ffælbig^eb. ©orb. ©ogn. 8) balbff antet 
og f amlenbe; uben ^itgreb. ^erg. Oftt 
„gjaamen aa tite fljre feg". 4) ufolib, upætf ; 
om ^øi, blanbt anbet. 9lff . 3f. gjaam n., 
fjaama, ffoma. — $)eri er bel ffcre Drb. 

Maan f. gnug = gjom. 9©ogn ($t)llcftab). 

fjaana, fjaabnofl fe faana. 

f jaana v. n. (ar) btibe „ffoa" = lettna. ©fj. 
Oølftr, $oIfa, gorbe). „$an fiaana oa 
fjetgna". 

SiaanQt n. noget ttjnbt, fprcbt og ufolib: 
t^nbt 3:øi, tijnbt @ræ« ofb. ©§t.; fiarb.: 
„aa", attfoa bel fnareft ^onar. 3f . gjaan, 
^jon. — fjaanorett adj. „5D'æ tunnt aa 
fjaangre, betta Xpc". „ftalrn æ piifen aa 
fjaangren". 

fioanP, fjaantt adj. = ffunl. 

^jaaø n. 1) ©tabber, upaatibetig Jalc. Xtl. 
8*6g. fRtil; ©ogn: ao. „Stjgn o gjaa«*. 
2) Sale et. ?(bfærb fom er foroirret form. 
©aft; løft ©nol og bl. ©aU. @6r. ©e A. gjaa«— fJfieDfop 171 Haafa v. fare tneb „Siaad" Je b. ZelSøan 
(ao), iSbv, ^U. oft). — f^oafen adj. hV 
bøieltg ttf „fjittaé'*, ftobberførenbe, tøP« 
talete ofb. Zkl 3Bo}« (oo), @ogn ofo. — 
;fiaa« m. ^ forn ftaafar. IJf. grtaa9. 

ffaaeftn adj. omrømt i jobt ^umør oft>.; 
ointr. = fjaa. @e b. Sfi. (gørbc, ^al^f^ 
hal Sølflr). ff^eien oa fiaoøfen''. ^og Mft : 
J^ bart nau"; og ,,^an bo fjaodfen". 

fioofhra t. n. fmoafl^dle itben at mæqtt noaet 
orbentfigt «rbftb^2:iIoreb; pudle. JBofd: 
ao. — fjaa^ren adj. fortntjt, førfagt, uben 
ZHoreb; omtrent = faa, faatøfjen. JBofS. 
i,2riao1tren aa lite ftjre feg".— ^oaftritig 
m. (in font er fiaaftren. %of9. ©jelbne. 

Siiuttt m. 00 ^foatta f. a) en meget tro* 
ff^Ibigt imøbefommenbe og mebgiørltg ^er* 
foti, ømtr. =gr|aobbe; oftere: b)en ufelb- 
tænbtg, {aratterfoag og noget inbttrænf^ 
$frfon. eW' 9lebre Sel. ^faattinø m. 
b. f. Øpf. @br. „®o(b)fiaatt-'. — f jaatten 
00 ^aotttitt a4j. lig en ^gfjaatt''; tro- 
fblbig (Silebre %tl)» ufetbflænbig ofo. — 
Shiøfe Orb ft)ned at bcenge fammen meb 
ffaatta t., fjaatten adj.; 3|aabbe m. og 
fiaabben adj., fjaa a4j. (og fjaa y.). Ub* 
trt)! for Smobetomft, gføiedabeb og %to» 
ff^Cbig^eb er t>eb ben inben Sproget, fæb' 
tKUtltge nebabgaaenbe (pedftmiftiffe) »Jfore' 

Saing^bbifUng bleone tit Ubtr))! for Ufelb« 
enbig^eb og „^enfotblg^eb*. „Sfiaatt" 
funbe ogfaa beloid oære øfttanbjt UbtaI^ 
form og 9[nbenbe(fe af gfiott m. fe b. 

»fiootta v.a. (ar)mærle; ogte paa. iR^f.^A. 
Ogfaa: opfatte, ffjønne; 9tt)f. fjaatta feø 
= fjaa feg. 9ttjf. fjaatta fatber i fm ICn- 
Denbeife nær fammen meb „fanfa, finfa''. 
S) ▼. n. 0(tre fljønfom; paaffjønne; t^ht 
Jilffutning (HI); foiefig. »alb. (9i«urbal, 
Sang og fi.). gS^an fjaatta o famtQtfjb te 
att*. ^0 fjaatta o iatta*'. 3f. fjaabben 
og be foreg. — fjoattalauø, fe jiaataud. 

?haatta adj. = fjaabb. M bu rif« ffaatta?'' 
eiSbr. (graaberg). S^ebbelt. 

fioatmt adj. 1) liofulb, llb«friff ; = fpr«f; 
omtrent = fjaa. @fj. (JJørbe). 2) =» 
floabben. »atb. (Stibre, «ang), „gjaattin 
o fegØin". Sf- be foreg. 3) fe gjaatt m. 

?Qaa9 adj. fprebt for^aanbenbærenbe; fprebt. 
9lfil.(®unb). „^a oa fipaot mæ @i(b; 
@Ubæ gjeR f o fiaao'e^ aJlebbelt. «[f faa? 

^^9, ^i^rø/ S]åM fe gjaag, gaga. 

ftefa v. n. (arj 1) øh^fa paa", fare om t trabt 
@f^bing, brioe ftærft og noget ftunbedføft 
pao. 92^1. (bau9, 9^0). 2) fare om meb 
eiabber. @br. (2fron). fertil: ^jefa" 
tanmt m. en £retuber. 8) logre. mom. 
.©ima fjæfa mæSloompa". 4) lare«fere, 
fi(tie ; flebffe. f mibff e. 9tom. $eftf o(b (@anbi^ 
wer). 3f. fifo. fjala, fjøla. @o. fjåcfa, løbe 
bib og bib. 

ficla? T. a. og n. (ar) 1) ftrijge meb ^aanben 
l^en ober txebebe eQer bunbne2:ing for at ftnbe gfeil eQer ^uQer eller anbet forn gjør 
@labe; oberfare nøie. Bffi. 91^1.: fi^la 
(ar, a, og te). «Sjæla JBabmaal*. „metta 
tipp tit &ahn, næla ®abne te fea", famle 
et Sfiffenæt fammen, ibet man famtibigt 
renfer bet for hdbt fji^t og anbet beb^n* 

«enbe. „f^æla 9)lansto utor (S^abne". 2) 
rtjae, Ijæle, {are^ere. Ufttler^et. 4^arb. 
r^fjefa?" f)Cftla b. f. ©arb. fe fjarla. — 
„fielga v. a." A. ffclga fe« (te), blibc Be- 

bagetig. tæffelig, årtia; Tfær om 9øm. 

éogit(9orgunb). Ogfaa: «,^on fjlelga fea 

te xnctfBette", IBeiret bteo behageligt. Stt^f. 
»fjelttna v. n. (ar) Mioe oarm". A fiølnn\ 

9lbm. „3) btibe tættetig*. A. m^l „©on 

fjelgna mæ »eere". 
«^Jelf n. gjelb". A. ^)ebb,»«gber; ^jabb, 

S^gber (iBieØanb, d^rinbeim, ©ffgeboftab; 

l^od be tSIbfte). S\tbl, Si. 9tog. @»erg.; 

^tbl, 9lt)f. («ifabal, 9l(rritranb og fO; 

^jeeU og ^iU, ©etg. (9læ»nt og fl.); ^eett 

oa Sttl, (Sctbu, ®ut. 
^jeUbanb n. ben øberfie @{obbælfl paagrjelb' 

Pen = (Sfogbanb, SSibubanb. @2:ronb^. 

(Xbbat). 
^iellbarbe m. gjetbetS @frænt eller Brtn! 

S eet fra ben øbre gtobe ; f ærtig om ©øifjclbd- 
[abend 9tanb. @oan. ^fellbarb d. b. f. 
^jeUbrout f. = ^tvibxun. ©all. (9le«). 
J eUbrefl m. = gjeflbarb. ©ogn og fl. „©øg- 

fjengbrcft". 
^jellbriff m. = ®repH)ng, Azalea procum- 

bens. ^atb. og fl. 
^iellbrobb m. en ©øtfjetbiSptante; Tofieldia 

borealisCAnthericum). ©elg. 92amb.3nn^. ; 

Sofn: „gjitlbroubbj" (omtrent); ©tjør. : 
'^li^^ — ^eeUbrrbb b. f. @ut. Ogfaa: 

„JeflfaW". 

^jeubcufe m. en gjetbplante, fe ©rufe. 9lbm. 
Jfellbcrne (Qt)) n. = gjcllbrun. S)al. 
^jeUbc<5?e f. « ©ræba. »up. 
^ieael(ec)n. gting forn følger gjetbcnc. Xel. 

(Siaulanb): ^jøbbeel. 
fjellen adj. futb af ^jergmarfer, 6øilanbfl. 

2:et.(3lomot!80'. fjøKen; compar. fjøUnare. 
fjellfør adj. flitfet til at færbc« i ©jergmarfen. 

©all. ©ogn. — ^jeUl)urpa f. = »top. 3)ramn. 
^jellølytt m. Stift i ©f Qmagfcn mellem gjel* 

bene paa ^ften« Sanbfibe. ©elg. 
fjeOharb adj. = ftein^orb. ©maai. 
^jeli^apre m. et Ufrub i ågeren. SWa. 

(©leflanb). SUlaajfe Avena fatua. 
^ellfteib f. nøgen fejergmarl. 9tom. 
^ eU!)ufø m. libcn »jcrg^Drtnina ; Ino »jerg* 

oæa. «alb. »eftfolb. @e ©uf8 (mi 
^JeUfife m. = grjeUljørr. 9tølbat: ^jøUfjeefe. 
JieUfop(oo) m. en uerfaren ©øilænber, fom 

glor og gaber, „foper", naar f^an fommcr 

til »9 eller breb »t)gb. »of«. 172 gicHmun—fJiobba ^cHimitt (u') m. gfjclbet« Dtjertoægt ot)cr 
2)Qleit. færtfo (moafte (un) i @nemængbe. 
^S)'æ fti! SieCmun t «ar«. JR^f. (@uIboI). 

SitHmuna m. ben nøgne $jergftbed(S(rsnbte 
mob @!obftrøQet nebenfor; ben øbreSIob* 
orænbfe. «alb. (lB@ttbre). @e SJhina. 

^jeUnobb(c') f. Wt, fremfHRenbe SBierø; 
l^øi $Qnt. 9ibg. (^Comlib). 

^jeUnox) (o') f. ftor „©crgnob". ©fj. Wj. @æt. 

^jeUoFfl (o') f. ftor «»ergotft''. fiarb. ®br. 

^icUrattP f. = grieflbrun. ©ogn (fiuflr, «il). 
„^an faog ©jøbn'n u<)pt gjeHroofi". 3f. 
9?aal, Stribe, og Sjclbnabnct „ganoraon'' 
o : SonnarTaaK ? ijellnm (t') f. b. f . @oøn. 

SitUtima f. ©ijgebeir nteb fmaa 3I«wflW 
longgob gjcllrtjøgene. 6oøn(83if). »ofaien 
«filfer; e'?. 

^iellfaWTe) m. = gficttbrobb, Tofieldia bo- 
realis. Sojn: „giiufotø" ; Drf.: „afifttfiatø^ 
3f. SK^rfofg, Sflllfatø. 6alfe m. (éelg.) 
fpned at bære gæØednat^n for benne og 
Narthecinm. 

fieHf¥ adj. lif^ørenbe etter eienbontmeltg for 
be øbre Sfielbeane. SKo. diba. fieUølc(ø) 
b.f. «alb.; fjeUffleø, røg. Swa. 

ficflfftt V. n. tale fom „gricUfoIli". røg. 

;tieufTuta (uu) f. lubenbe ©icrgoæg. SS^lgber. 
@e @hita. 

„^jcUfvn f." A. 2) ^orwonten i en Sjelb- 
eflji. ©fj. (33)ate). — ^jcUtafø m. = «lop. 

^eutopla f = 20 f. ^ol. @e Xobta, Sofia. 

5ieUtrc(J (oO m. en noget ftor graaf<)ættet 
^roiSfel, fom fommer neb fra gf]e(bene om 
fiøften. 85eflfolb (oo), ©maal. iaa). — ^jeK" 
m(J (i^), b. f. 5)oI. 

SjtHtyta f.=*bUftra. ^arb. Si<^UpMtt ^aU, 

„fytvvt adv. l^enbeb". A. ^arb. „i)a x f o 
fjerre, ba", bet er fnapt nof. „éla nel bu 
æ fje f o fjerre I** = tffje fo oibt te ^ar. 
„@o fiavt", $arb. (Ulbit). „%)a fann no 
bæl fjittrc (fj«»rtt?) faraft mæ bei", be fan 
nu bttre omtrent lige gobe. @ogn (Saboif). 
„3)'æ fo fi^tt fare", bet fommer omtrent 
ub paa eet. ©fj. (4>olfa). Dgfaa : „3)'æ fo 
fjære fare lift", omtrent ligt. 

^jetrflntt m. = (^trfift, Trachinus draco. 
S)<^t\intt, aWa. (Dtrne«), S)<^\inQ, 9Jeb. 
SBamle, 8eftf olb. ©.««.fjorsungr; $.5)ian. 

Jjærfiitg, Sjæfiwfi/ SJoiinfl- 3f- Slø^fjer- 

mg: CallioDymus lyra; begge fjifte er 

tærft ftribebe. 3 ©maal. (92aabe) vp\aiM 

^jccfinø fom en ^fart af forffjettige giffe, 

fro ^bid stormåle ben ffitter fig beb at 

ben l^ar giftige gfinneftraaler. SaalebeiS: 

aWafrelfjeefing, 2:aaffefjeefing. @e ffg. 

«f jttfinø m. gftjrreoeb meb berølenbe ©triner 

of gebbeb, „2:^re", og alminbeligt 35eb. 

2:el. (Xreungen, IDlolanb), diba. (Øjøbbal, 

^amlib): ^iwflnøø og rfjitfingtt. 5)en 

fætteiS ©tribet^eb betinger maaffe betsS fæl' 

Ic« SRabn mebgijfen.— ^«rftnøgflage f. 

en $lobe af Sfl^^f^ng paa ti l^albt afbarfet 

©teb ^jaa en g^rr. røg. $cl. — ^j^rtr* itnøafutre f. en Sf))rr, fom tnbe^olber megen^ 
gfierfing, ifær i ben bøbe Zop etter lang^ 
oøenbe(Stber.— ^firrfinøstøri n. ^Z^tt" 
fom fun er fjjerfrøg. %A. (a:reunaen). — 
39[amltb i Wbg. og tilbeliS beftenfor gaar 
gjeme e r meb følg. (©), %, ^ etter 2 obec 
ttl æær (^æærb o: ^erb, 9@ært o: Q^, 
^æærli o: 2)erle). 

fjefa (e') v. (ar) = fifa ( i') 3). — a) tale 
bemmelig^ebdfulbt; ^biffe (og „tiffe''). Seft- 
folb, ^abelano, Obal. „^ærringane floo 
bær aa ficefa (oa fjecfa) aa babbe noe lø^nt 
imøttom fei", b) inbt)nbe ug beb ©labber 
og »agtalelfe = fi«la. ©fi- («ffebott): 
fj^^c. — - ^jeø m. @n fom „fiefar", Øre» 
tuber ofb. @fi. : ^<?f c — Jicfrbttc m. 
== ©ifcbite. ©fj. - 3f. ©b. f jfifa, flebffe. 

lefablib adj. » fiiSblib. «eftfolb, Dbal. 

yjetr n. 33ønig; fjetre v. fe fjatra. 

•jetra paa v. fe fiøtra. 

„fjetra v." A. »fjetre ei Øfg" = oaretta- 
^att. 

w^ietra f. ©tøtte ]^bor))aa ©læbeni» QartQ' 
bjælfe (9iim) isbiler". A. DiJlo. ^jottra f. 
3©ogn; rfiCFttref. ©æt.; ^iettr'f.©tiør.; 
^tttre el. jeettrc f. Sf^fj. (fionnbal, ©trijn). 
Opfattes i Storbl. fom ^iet^tre n. $aa 
mange af biSfe ©teber (DiSlo f. Q^.) er 
bet ©tøtten unber grlauta » glant n. 
2) ^jettr(e) er i OJul. = glauta + glant, 
bpilfe tilfammen ofte banneiS af eet Buet 
étt)ffe %xæ, oftere af et binflet og een 
lobret Støttt (glaut). 

fjetra n. = gjetra, f. 1). ^ott. (®ot). 

fjetra(J (at)) ?. n. affræfte«, blibe ojfætbi^, 
2:el. Oflfaa : fiotraø av, Sel. (©a Ogfoa : ^otraø ap, Sel. (©aulanb 
4)unr - 

I, 
mei?. A.?. og fl.). 4)unfclt i fit gor^olb til fjetra 
og fjotra, fjatra. éet meb fjetraft, lem« ^jetrebleiø m. ^le Hl at ftøtte (fjetra, aaretta) 
en gjetra meb. 9iom. 

rfjetrefct (00) m.= glaut. @ut. — rfjctrc- 
taa f. = glaut. Øcamb. 3nnl^. 

^jetrepinne m. = gjetra. Bélo. 

fjetrbenbt adj. i)berlig f lobfet ligefom irfjetra", 
i Sorugen af ^ænberne. ©br. (®audbal). 

gjetta f. ^ali? paa ©fier = glog, &ab, Sag. 
©etg. («effn, Sjøtta). »el for „getta" of 
„fatt" adj. ^oilfet i 4>elg. bebber Jjatt" t 
„baffjatt, aitnait'' oa Jtigfjatt-'. - fietta 
adj. forftjnet meb „gjctto" ; maaffe mn i 
atltyfittta a4j. om ©fier, l^oiø ©alS er 
ftærft frummet. ©elg. (Sjøtta, Surøn). — 
?:&iatt n. = gjetta, ©elg. (Sjøtto). 

^jobb (o') n. en uorbentltg, orøbleborn og 
uanfcelig Ifbinbe. »Sel. (SRolanb). »et 
til fjotta (fe b.), fjatta; men lt)ber ogfoa 
rfjttabb. »Sel. (SRolanb og fl.). 

rfjobbtt (o') f. ©ængetæjjpe. 9i^f. (©utbol^ 
©aua, 3elfa/ »afiS> ^noenbed fun neb« 
fættenbe — fom „©ængflæ(be)fitto" — og 
meft i: „foma unna (unber) gjobboa*^ 
blioe fængeliggenbe. ©er ub fom en laant giobba— gfior(b)ln9 173 tbff (2:etemQr!>8ætedbaI|t) %ovm af et 
Jiofla =» grlDa (Hl Qall, fiU. n. ^ub). 

fiotea (o') V. beDæae pg ubeftemt og ftøt>t 
t>unfenbeellerfatnienbe, ^ib og bib; tumle; 
OCToIe. Sæb. S)at. „2fiobro feg burt*, »et. 
00 Sform ^eger baabe paa «rfiabra" og 
»tjatro, fiotra", maoBe mep bet flbfle. — 
,w6r f., Siobra f. {e fiabro. — ftobcen 
adj. fløot oimfenbe; toiSfet oægelfinbet ; 
^elofiantet. ^[æb. — fioge v. fe foga. 

«^10 D. = giagg; ufolibe Xing. ml 

fipfa (o') V. n. (ar) 1) bimfe; ifær: fare 
ftnnbedlø^ om = fjaf a. $arb. @maa(. «éait 
foor aa naa!a fraa bæ eine te bæ anixt, 
bce bort ttte noe mæ'n'' ; @maa(. 2) „fjola 
paa", brioe (ftørlt) |)aa = fjefa))aa. ft^l 
(gfana), 6M. (Stranbebarm) : fjaoFa (og 
fiofa?). 3Éarb.(^amm) tilbeW: fjaofa; 
faalebe^ ogfaa ^jaoffn n. et bimfetgfjog; 
»o», ©e gfjaaf m. - ^joP (o') bet at 
fjofa; @tunbe«Io«^eb. 9«§l. ©^t. — fiof (o') 
adl. bimfenbe, fhinbe^Io«. ©ogn. — ^JoPa 
(o^) f. (fti fom fiolar. 9i^t. é^I. ^jofc- 
btrof (o\ 00) f. b. f. @ogn. 

;fiof (o') efler ^jof ^pp og rfjoKng m. en 
IhOqtah, noget bitter, fremfufenbe SSerfon. 
©bm.r^ar^am, ©orgunb); "Stf^l (JBrof): 
JSi<^^i^P^' Sofaten er ufiffer; ©et. ogfaa. 
Ogfaa: jføfupp m. omtrent b. f. @bm. 
(»enne SJolal er rimeligere). 3f- 8fiufup<)i, 

fi^a (oo) y. n. bimfe eØer tumle om l^in* 
aitben. ©ebm. og fl.. ^jooH? n. ^mfen om 
ffia.; urolia 3:raoIbeb af mange. gf. fjoffa. 
iofia V. fiafe. Salb.: fjaofle; og -^o. 
hofla f. fe fjafla. 

!\^Ua (o') y. n. oimfe naroøttgt om; fare 
toiSfet i\h og bib. (^ebægel]eme er maaffe 
noget mtnbre ftøbe enb i fjaHa). „fjouo 
ott aa from*. SWa. 8»tjf. og fl. — ^joU n. 
to«fetfi»)ftig4eb; »rool. mogfl.; ^)6U, 
8lotn. — ^foUa f. et ubittigt fjafenbe, oim* 
fet og to^fet ^binbf oli. fOta.Ztl^aU.Sl^il 
^jo6be, aWoIanb i Ztl — fjolle og ^jol- 
Unøm. en ubittig^^alotoSfetgiafer. f ott.; 
ØjlT. (00—6). — fjoOcn og fioUutt adj. 
%d. ^U, Øftl. a)isfe Orb er moojte gjen- 
nem et gfjollo f. fremgooebe af fjoHo y.; 
fe b. og A. 3f. fiottro, fjoltro. 

Sfolma (o') f. en noMet i^atofjontet „gfjona" ; 
fe foreg. Ztl (©ctfior). (Sjelben. 

^hxl^ctus (o') m. m fom fører H)ftig og 
to^fet @naf. ®®br. (5— ai^. 

fioltra (o') y. n. 1) = fjoltro. Séo. 2) „^oltra 
paa", goo bolbfomt, men uregetmædfigt og 
tnmienbe, fom Sn noget berufet. ©l^I. §cr 
er mooffe to Drb; jf meb 2): f^to (goa 
iwo) og ©b. 2)iott. fioto, omtrent =- Wa. 

^m (00) n. 8rnug". A. ©©ogn, 9l\U ©fj-: 
.fjoomm. 2) ttjnbt »elæg of ©tob og bt. 
3) fmoot t^nbt ®ræ5, ©fjæg og bt. d^nn). 
6fi. Sf. Sfion, Sim. 

floma (oo) V. n. (or) fore om f oroirret etter fonbfetøft fomtenbe, omtrent = fiomfo, 
fjoomo. »otb. (©^urbot). — ^jomm. 4n 
fom fjomor. Sotb, — ^jom n, en ube» 
gobet^ ufmibig, fomtenbe^orfon. %tl.(9dB, 
9loutonb).— Inomelett og fiomen acy. tig 
et Siom; fomienbe ofo. Set. ,rfjoomen o 
fjottreteg*. 3f. fjoomo, fumo. fiomofl (oo) y. n. (oft) goo ob i ^nna, 
/»Sjom*; obftibeiS, ^entære«; meftomgroff. 
©bm. »fjoomojt burt". Sf- fioomoft. fjomett(oo) adj. 1) fnugogtto; tit gjom n. 
2) bentæret og off ætbig ; ttt no 
8) fom tet lommer til ot fjoma; fomtenbe iomoft. ©ogn. jjooi ojo. »otb. 4) = fjomeleg. Xet. 

fiomø(oo)adj.fnugogtig; fom let bortbufted. 
9{^t. |)<&ogn. Sne meget brugt, ^©mifloa 
(en awijg) æ fioomg, æ tettfjoom«". — 
fiomfen (oo) adj. 1) = fjom«. 9l§t. 2) 
ttof utb og tet ; fom en %oU. 92^t. (^oud). 

^jomfa (oo; f. ^erfon fom tet forbirreS og 
for^ofter fig. — fiomfutt adj. ^elg. 9lamb. 
jRingerile. 3f. fjomo, gfjomg. 

^on (00) n. cg f. 1) gnug = gjom, gfjoon, 
n. &bt. Øfterb. $ebm. 9{om. „©nb' 
„oon*, Øfterb. 2) cntigt tibet ©troo etter 
onben tignb Ⱦfft; oftep i gft.: ^joontr, 
„Oro^fjooner*, „fioorfjooner", „©Qæggef". 
&hx. So tn, ^ebm. %om. ffoUo, ©moot. Dg« 
foo: „(UraSfjoon* n. ©moot. ^fnef.b.j. 
,;^oorfr)^ner, Øro^fbbner" ; Dgto. 3f- 
Sioongr. 

Si^n n. gjo«; ©bog. Soier. 8»bf. ©e fig. 

»fiona y.n. bu«te*. A. 9ibf-9^6fl- 2) ^otbe 
Søicr, ©boS; „Sebcn" ; fjofe. 9lbf. » orjoono 
mæ gæntf^ne''. 

fiongfa(o')v.n.(ar) goo og foinge og fooie 
^obb^tt i bornogtig et. loob jjforfængetig« 
^eb; om unge ^oinber. ©^t.wbf- ©^ Pg- 

»fionaftt f. 1) en ung ^inbe fom fjongfor. 
lit" - "^ - — 2) ubpugt; ^oaffub. $orb. (Utten«bong, 
ige* 
bm i unolcg, ongteg, ongteg. 3f. gtongfo, 
longfo; fjoong. 

rr JJoc(b), forrige «tor". A. ^jaar, «Set. 
^0, SRotonb). „3 afjoor ^itt fcori", i 

' Sorfjor. ©æt. Dgfoo: „i^tinaat^^, ©æt. 
©e gbtraor. 

„^)0r6 m."A. ^jaor (og Sjor, o'?). 8lom3b. 

„fiorbe adj. fjcrbe''. A. Ubtott: fioocbe i 
Set. (9{autanb og «inje, titbetd); næften: 
fjoobe meb „tbft", titbogctrnllet, 3) etter 
ro, i Sinn i Set. ®br. og p.; fjoore, Set. 
ffiha. — ^)Cft'v m. grjcrbemonb i fieg. «eftf. 

Sorbforanbe adj. om «eir; fe fiof oronbe 2). 
jor(6)f6cne m. = gjorotb. Set. ,,t5ioor- 
fonne". 
^jor(6)intt m. 5)br føbt ifjor. Upffcr «et. 
®br.: d^jooltna, og ^i^Itng (^oitle f omme- 
fteb« er gjorbooer). — ^ior(b)untte, b. f. 
og^joor«unge; fom^jooll)«T7(«otD.®6r.) 
og jjoøtrø'. 174 gjorbræ«— fiuflfia fcg (til) ^ior6tr<rø? n. jæun ca noget ftærf SBinb fom 
Uæ\tx (anglab grjoroen. ^elg. (8rønnø))) : 
»^SioorccfC«)". ©om „Iceg" o: læfa. 3 
^efteraalen: ^tæiS n. b.|. af ræfa, ftrømnte. 

^ior6ra?fc n. = 3)iiH)aaI, i engjorb. Dofaa 
om 3nb!ntbnmø af en Siorb ti( et @unb 
(meb ©trømnlng). 3f. »taa«. §elfl.(©in* 
bal): ^ee(i. ^3«« paa 8fiee*fee", dat. sing. 

^jotrbung m. $erfon fra (^nend tnbre^iofb* 
btjgber. 8fil)f.g[æb. — ^jor6amoja f. @pøøe- 
noon for ^tnbe fro fomme gjorbe. ^æb. 
— w^iotrbmg m."A. „ gliffef jærinfl", affanb 
fra „gtiWefiorben*' o : S^en og giorbegnen. 
^i. Sjetben. 

„SiotbutiQ m.engjerbcbel^.A. ^iootronagCe) 
g 'oanQQt, %tl W)q. ; ^iaaronøgc, ©æt. ; 
r]<9linQ. »ftl. — i) a)et af et |>erreb, 
>loleIreDd. 8maal. 9ltngertfe. Si<^UnQi^* 
mann m. en 9)<leb^jæQ)er af ^atttgf organ« 
beren i »gjælingn*. (Smaal.9*mg. — „élaa 
tegjøtungd", meie mob at foatjljerbebelen 
af ©øet. ©all. (OJoI). 3f. „tit „Sutar". 
. fjorbungøført; adj. flilfet til at gaa en „91^^' 
bung". Xel. 3 ^inje: fjcoroanggfiire. 

»^jcAtlc f. gfi!rbeen\A. 3)al. Jjøirfel)Ie, 
$au.(®ol); ^i«frfiøle, @maal. »u|I. fiobe- 
tanb, D8Io. ij^wfiøle, 9lom.; ^iitfiøle, 
8*om. SKa. 3)eguben : ^joor*, ^jør", ^ictt* 
og dritrfittc f. gfollo. ©maal. (til git m. 
Sab); og Siivfatu, ©maal. SBalb. 

fiorl)ogga v. a. till^ugge noget (en 83iælfe) 
faa M Mir ftrlantet. 3^ci. og ©æt: ^. 
ftnbenftebd: ftirbogga. 

Hovfløyva V. a. fiøoe i fire ©t^lfer. 2:el. 
©æt. — fiøovfiøyb part. fløbet i fire. 

JPiormCo*) f. ©mibffer. 2:el. fe fjarma. 

3rjormenning m. = 3finnenning. Xfl.(3Woe). 

Jjormynbar f. SBanbfirben, Lacerta palu 
stris? 2:cl. (©auar, ©ranbS^crab) : ^joor" 
m^nc. 3f- tnijnba v. ro fom man ror en 
^ano; fjoor o: 4. 

„^iorolb f. (m.)". A. ^'jooroH, 9l^f. 3)al. 
^jcotroUa, »l^f. (©ulbot). ^ 

„fioromfotom a<lv. paa fjire". A. ftraam" 
føtaam, ^&ht, „2iaQii f jøtrofooto" = I. aa 
(SJruuoa ; 85olb. „S. paa f iitrrf^o" b. f . 
fiatI.(®oI; ferføto?). „?f ara tijoro(m)f6oto" 
fctttt offteb meb foær gart. ©oan (Sirbal). 

^jor-cu f. fiø«ulb „mvL\ fra tfjor. 9l6g.; 
Xel. (SO^oIanb) oa ©æt.: ^jaaru. 

^orilø(6)a f. fit>ah ber ftaar igjen fra ifior; 
færtig om ©øfifE, fom er blet)en ftaoenbe 
aSinteren ober paa ©teb fom ifle er beniS 
regelmæ«fige»inter]^iem. Si. 3f . etterftøba. 
^ori^øbntng m. b.f. 21 

„fjortan 14". A. fjøutrtaan 83?lgber; fjuttan 

>aE.(®oI); fjurtaan @br.(fiom). 4h)art 

}\uttaanbaaQaa" , ^bert S^ibiSrum af 14 

3)age; ogfaa: ^ber 14be ^ag (Som); bet 

ftbfte ^ebber ogfaa: „osr gjoortenbaersS 

SKoor, gotto. 

^or^x> (nu) m. (n.) = giorofb. 2;et. (©eH- 
jor, SBinje, SUlotanb); ©æt.: ^iaatuuvt. Oq\aa: Siootuuvi ^ba.^Zel og ^joac^ 
uuDi ©æt. JBXet.; ^nootruu m. (n., f.) 
atbg. fflth. 9Ra. 21 ^al. ©e Ub {&. 92. 
lifr) ooluminø^ ©frab, „ØtufC". 2)et for- 
BlanbeS unbertiben meb jygjor^ru" ^k)i(Iet 
bjælder til at forltare bet oaflenbe ^øn. 
ée Siorolb A. 

„rfjoø (00) n. gæl^uug". A. ^øø. ©elbu, OJuL 
^jooø m. ©^(. 3 ©<^rb. (Uuendoang) er 
gjo« fmi gaareftalb. — ^jøøbo^mmc f. 
Sbbbing; oet eg. BDløbbinøpøL ©maol. — 
^øøØoId n. ^joeting i jpølaben tit bet 
hø fom er beftemt for w»eme (giøfet). 
mom. ©e ®olo. — ^)øø-frurle n. SæRet 
@ang mellem to gæ^u«. Drl. — ,Qoø' 
itaff m, Coer»Biørt f or gæ^u^brug. ©æt. 
og ft- — rfjøø^Ip n. Softct meHcm gæ* 
l^ufet og forummet, ililorbt. (Dfoten). 

fiofa (o') y. n. føre inbl^otbStøS, utibig eller 
tø8 2:ate; føre ©tabber = fiafa, fjefa, fifa. 
Ztl ©ogn ; SSeftf olb : fjaofa (attfaa neppe 
eg. aa). — ^joø (o') n. ©tabber. 

^j06 f.; rfjofu f. fe fiafa. 

fjoøma y. fe fjulma. 

Jjofø(o')m., ^joøfa f., ^joøfem. en IftolD- 
fjantet fiSimfer. ?tgber og ft. — fioøfen 
adj. ©e fjojSfa. 

fjotta (o') y. n. trippe eKer t)tmfe ptanløft 
omfnng; = fjoøfa; meft om Søm og 
gjanter. ^o% ©ogn (SSiZ). fjoøle omtr. 
b. f. yinm. ««ebre Xet. ©e fjaSta, fjatta. 

^jotote m. famtenbe ^tobrian. Stet. ©egjøtut. 

jjotra (oO f., fjotraø v. fe gjet-. 

fjetre (o') v., jjotre f., fjotreleg fe fjatra. 

xTJott (d') m. 1; en $inb etter ©tumj> af 
en ^ep etter en formtød S^ap, fom ftbber 
faft i et ©ut etter er tit at fætte ber; faa* 
tebed: en afbrulfen Staretotb etter ØHoetanb, 
en XrcEpinb fom fætted i en ^æbe (^æt- 
ting) for at erftatte en itnbru!fen 9Ung, 
og bt. Dgf aa: „©tr^fjott". en Xap af 
aStaar. IRbg. ©æt. 9leb. ^SZtl 21 2) en 
ubetDbetig, tnbffrænlet og beg $erfon; en 
$jott; = 3)ott. 3:et. Sleb. Si. 3)at. og fl. 
^it øftooer Ut gtibe fammen meb gjaatt m. 
— fjotten adj. oeg og inb|!rænlet; tig en 
gjott, ^al — f jottutt a4j. b. f. ©^L og 
$arb.: „fjottete" (oa 1,'aa«'', iffe »aoO- 

^jugg n. = giogg, gmgg, gjugt. »log. 

^ugg m. en $udter, muorer; ogfaa: $ud* 
ting. gotio, ©maat. ©e fjugga y. 

xfjugga f. 1) forftibt ^tæbningSft^Ke; ftor 
$I0tt. ©ogn (©orgunb). 2) tiben »^tt = 
guødi^* Sf<s^ i gtertat, nebfættenbe, om 
Snd fmaa Bogage = $janf. ©arb. 8) 
Stt>inbt fom fer ub fom en 99t)tt; (tobfet 
^inbe; ^inbe fom er !tæbt i mange baar* 
ti^e eQer itbe paaffon^tt ^tæber. ©tjør. : 
^rø'; ogfaa: ^jaagg\ ©tjør. 

fjugga y. n. (ar) pvaU; ftubre = fugga. 
©maat. og ft. 

fjugga feg(tiOy. (ar) 1) bbtte poa [iq; ftæbr 
^g i tlobfet utænetig ©taiS; ubmaie {tg. \miCi f«8 (til)— fiu8fa 175 @tjør. »ærmeft tit gjuflgo t 2) gjørc jtg 
reifefærbig »eb at poffc fig fel» og pne 
€oaer inb. SufE. (Srøbd^erab). 6e fugga. 
— ri«Øøi«n ft<ij- ubnwiet ofD.; tU 1). 

^jitøøe m. 9))It bærbløfe ^(sber. ^orb. 

nuøøtleø a4j., ^iufiQuvi m. fe fugg-. 

;f jugl n. ufolib Xøt = gjogg. S)al. (<SoIn- 
bal). ^)^I n. b. {. 3)al. S^f. — fjj^gla 
feg (til) V. ubmaie fig pfo., omtrent = 
fiMMtt fcfl !)• Slog. ©e fiøgla A. 

^ittP(uu) n.? Dolbfom ^att; mejet raff ©e- 
forbring. SKaoffcfunt: „\aa §iunV\ %tU 
Jaa grjijf, fl. @teber. OJ. 91. fliik gog. 

^irfa (ttuji f. S^a% ©fjjnbing = got gulo. 
Sogn (SBalaftraanb). 

«filira v.n fljge". A. 4) fitjoc. JeL^fgber, 
®^I. ^orb. iBofd, 9lfi. ((Sf(omn) og fl.; 
5)aL og 3æb.: fjooaa (fom „roogo" o: 
rjufa). ÆnaVn fcjfe (ftj^g'e)". ^fliuaa'' 
er paa aue biSfe 6teber neppe etter Itbet 
brugt om gfuglefCugt. 5) tabe i ^t)ft eQer 
itonp; BHoe oippet =^ rjula, gupa, fifa. ^Sla. 

ffuHn adj. rafft imøbelommenbe, meget tjenft* 
agtia = fø^!ien, fjoaf, plien. @ogn(feil): 
fiiuirien. 

fitirla v.n. = pWa, f uffe. ^aC: „»t", 

fiuPta V. n. (ar) 1) fare titfærbigt om. <9br. 
(groii. Som), »eftfotb. „Jfiufte aa pije", 
&omn. 2) s pfia. ^au. 

^fuf^ppi m. (£n fom forer forbapet til, 
faper pg ubepnbigt op i a(t. %th (^r^ 
ungen). 3f. gjolupp, g^lupp. 

Siufuvc m. (Jn fom ftoger omfring, — er 
boobe (øit og iat>t; Galning. ^1. (Bat: 
Sjmf'uuvl @e Uo(e). 

^itilt m. $udter = Sfjugg. @maal. 

^mav.(ar)pUi}(e='nona. @ogn. 3f.fuma. 

f|umlr, fiumlete fe fumla. 

«fiump 00 ^iunF m. fe gump og gunl. ,f|iin (nu) n. 1) gnug =gjon,giom. 9lamb. 
2) = gaiaffe. Snn^. (iJeoangr). 
3) = ^uffregn. iwamb. 4) S)un paa fiagen. 

@^ela. ©om i ©benfl og rølbre SDanp. 

3f. gioner, gijner. 5) ufoUb ©tof . 3lamt>. 

— jiunrean n.=3)upregn; fiunregna v. 

9himb.: irHuunrcengn''. 
[fiunfa (feg) v. 1) opfriffe; gjøre liolig, 

JnmV; pibe euer ftramme op; p))nte. 

€«gn, S9[gber. ^fiunla feg upp" eQer 

^t e^. 2) Jætte i fulb ©tanb, gjøre færbig ; 

ubrupe. 3ii)f. ^fiunla feg te". — fjurtften 

adj. = fiunf (%um.) %of«. 6ogn, ©fj. 

ffaanfjctt^ 9tfjil ©ogn. 
ftunta y.a.(ar) ubrupe =funta. 9htm..@all. 
fltinta V. (ar) trippe om meQem Pere fmaa 

Hrbeiber; pUiSIe ftnnbedløp og tonge; føte. 

©br. øuntra b. f. „f. burt tiiee^ »erg. 

Xronb^. (S^br. Salb. ^ad. ^2)æ f juntroS^ 

forr me lomo te", ber bortjølebed megen 

tib før Pi fom i dang. $au.— ^iuntc n. 

het at fjnntra. éi^nttxnQ f. b. f. — ^juntr 

m. dn fom fjuntrar. — ^juntrbaø m. 

2)ag fom er fpiibt oeb gjuntr; ^iuntr^ (fainbf. Sf.finma; Kantra. ©t)nedfomme 
©teber at osre = funbra o: fhtde. 
fiutrla (u') V. (ar) flubre; puSle; føle, om- 
trent = tøoa. — ^jurl n. ^luberi; ^ui* 
len. — rfjurl m. en Nubrer, $u3Ier. 

— fjurlen a4j. puSIenbe. |)orb. (Ulbil, 
^amm). -S)a gjænagc fjurfe^ 3f. f jarla. 

fhurreleø og fiurt:en adfj. Pet nsbt=turputt. 
9lbg. ((S^øobal, ^amlib). 

^juø(u'} n. 1) ©lum? noget fom er gjen- 
nemfat meb IBuftblærer; faalebed om fiøbe' 
flumogtigt n^fjemet ©mør. £t. (©irbal). 

2) ube^etpeligt ©naf; ^lappren; Srøo(. 
Si.(giotI.). >agiu«!" «røoll ©e fjufa. 

fiufa(u^ v.n. (ar) 1) om fufenbe, futtenbe 
Suft'((S)a^)ubPrømning; futte; fufe. goQo, 
5BepfoIb. ^gja«t>ee'n (ftrute) fjufftr opp". 
,,^æ fjufår tor $åbba, naar ^u bætt'r neer 
(ætter Siftinga)". 2) tale meb fufenbcog 
fprubenbe 3t(; tale forbopet, blsfenbe og 
nttjbeligt euer foroirret. ^Qlgber. 5^f. fiuiSfa. 

3) ^fiufe paa", fare forgapet til. fufe frem. 
2:et. og p. 3f. fufa, fø^fa, forfjufo, fiuSma. 

— ^«ft(u') m. en foroirret, fremfufenbe 
$erfon, (£u fom „fiufar(pacO". ©arb. og p. 
©ærlig: (gn fom ^fjufar" i pn Xate. Stgber. 

— fjufen adj. tilbøielig HI at i,fiufa". 
fiarb. 8l»)f. «gber. „gjufen o tibbmælt"; 
Si.; fjufeleg b.j. ©æt.; fjufutt b.f. SWa. 

ijufl? n. noget løft og let, ftælagtigt, lafet 
(lurOtttt), fjemeløp, ufolib, etter upaolibe- 
ligt; rtlbeU = „guP", eUcr = „mu\l og 
guP". ©aalebe« om meget let ©ne, 3)un^ 
ti)nbt %e\, en epreoen ©øftaf, ofo. ^ronb^. 
og Hutrutt adj. )om agner „mn\i- ; ]mo 
of Si^'*' 2:et. ©æt. »Tbg. „^n fjupeleg 
©ø^paR ; f. Æar" = lurputt. 

fjuffa V. n. (ar) = fjutra. »ePfolb og p. 

fjuøla (u') V. føre pg uroligt og famlenbe; 
f^^Ie ibrigt men famlenbe og meb liben 
gremgang. 9{ebre %el og ^aH.: fiuøle; 
$atl.: f)ut)Ie; ©^(. og 9ltjf. : fnitla, «fjarra 
oa fiutla", fare punbeåløp famlenbe om^ 
fring; 9li)f. .fjtttla feg te", faa Pg Jel» Hl 
!«øb i ©tanb. — fjuølen a4j. ttlbøteltg 
Hl at „fjuéla''. „^æ gjeR fiu^lent", bet 
gi! punbe«løp famlenbe og meb nngegrem- 
gang; ©all. $el fjotla paabirfet af fufa. 

fiuøma (u*) V. n. fare ftunbeSløp omfring. 
guømen a<y. ^juømtnø f. ©ogn. — 
fioøma (o') V. n. b. f. ©ogn. 'M fjufa, fufa 
ofo. (bufa, buiSma, bo9ma, bjo^ma). 

fniøfa y. a. og n. (ar) 1) forbille oeb famlenbe 

tap = ulfa, bafa, men ubført meb pørre 
l^nbing. Ogfaa : f oroille pg, gaa u^el- 
bigt formebelpjpap fombolbergorbiRing. 
«pber, Ztl „in ^e fju^fa (Steabne te"; 
o_ 

plubbre; . . ^ _ 

«rHcttlaHon. Xel. (^t«eib og p.). »©an 176 fjttgfa— fiøfa fiu«far i aftælc*. — ^juefa f. og ^juefc m. 

en fort)irret og f amtenbe Xo^fe ; ^alofiante. 

a^a. (Sæt. 8iBø. a^tnber beiSuben omgrioi^fa 

og om SfuiSfe. 

mna v. næften = fjatlo, fitta. @e fju«lQ. 
rtrøl/ firøla fe giugl. 
i<5?Ia fe nclo; fjittra fe fierre. 
j^rcla fe fjarlo, fielo; f)Cfvma fe ftannQ. 
Wa ftabre, fe fifa (i'), ^jitfiits fe afjerfing. 
riø66 n. fe SioH og ^ett. 'fe ^Jø66ra, fiøbbren fe fic^w- 

^^w6cc f. l)_giæber". A. ^øyt 6fi. ©æt. 
^Ztt (mt>, molarth, msfebal), 9tbg. (tCom- 
tib); Maayt ©æt», (©bm.), ^jcec og^cetr 
®ul. ©elbu (n.); fe ger. 4) ©fobi i et 
IBanbl^iuI. Øji(. og fl. 5) gfremfpringet i 
J^anten af $(anfer fom ploied fammen. 
Øpt. — ,,^jø6trl)am m. Øjæber^am". A. 
S]øytY)amt og ^jøt)aine i ©æt. og 832:el. 
2) |maato<)<)etC)ub = grWQ^cl^flni. ©æt. — 
xf jør* og ^j<rrFaU m. = jhjemfall. ©maal. 

fjøbra feø v. n. (ar) bel eg. : faa fmegfjæbre i 
Orben; a) orbne flg^totjute fig.ftofe fig.fjøyrc 
(feg)' ©fi- ®2:el. mOg.; fjairc^ \\aayvt, 
©æt; f\ava, SWa.; fiøra m. @t.; fi<rrc 
Set. £)ft(. (ogfaa paa m. ©teber ^bor ^jobr 
I^bergjør); fjcetrc 9iøro9 og fl. b) lomme 
til hæfter og ^u\h igiett, lomme ttl SRagt 
tomme ftg; opUbeiS, o))lbifleiS = ftbra feg, 
feera fea. Dfteft: fiora (f)(ifyvt, fj««£te, 
fiairc, mra) fcg upp (attt) etter te, iel. 
©æt. wilgber (fjara og fjera), ©oøn (ftøra), 
©1^1. (IhJin^erab Qceva, men »Sfjor"); og« 
faa: fiarra feg ©§t. Sttjf., fe fjarra (om 
en øteblilletig 0))frtflning), og fiora te, 
SS3lgber (^bor „ftæra" er „at ebbe", fe 
fjøra). — Dgfaa: fv»bva^ o: fjøyrafl 
éJet. ©æt; fiaarroft, ©æt«.; ti««'^^/ 
©æt©.; fioroft, »?lgber. — fjøbraf^ ap 
etter avf]øyta\^, •fjaitraft -fiorafJ: a) mijte 
Ifjæbre. h) aaa tilbage i Kræfter (éioltg* 
oeb, Ubfcenoe). 2tgber. — fiøbren adj. oj- 
tbiflct, tilfriflnet liolig •• f)(ifyttn, Qaayvtn, 
flairen; flann (fiorrin ocoer, ©^l. ditil 
fe fjarra). — flairelea adj. = fjairen, 
©æts. „^an fiø^rar feg npp o blibe fo 
gitte", lommer ftg; 2:et. „i)n fjøra hta 
tnlje ab bel" berbeb oanbt bu intetl %tl 
„^an t>a fo mou fom ein ^aff, men fo 
fell ^an feg ein fto^p ^affi; o jaumenn 
biet l^an nollfo fiarin", STOa. ,,^o ^eb flot* 
raft atte m^ljt ft l^er i S^aax, baa bo ba 
fo reint aofiaira". — gormcrne „fjaire, 
fjarra, fjara" — og «fjæra, fjære" ber ^oor 
„2rjøbr" ille iQber „^læt" — ptat ^en mob 
et ♦fjabra; O. !«. fiaÆradr befjæbret fi<)dr 
©enetit): i^adrar. £t)bubbil(ing fom: babra, 
baira, barra, bara. ©e feera feg, fibra feg, 
firra, fjabra, fjarra. @t avittta^^ = ao* 
fjøbraft, er mebbelt fra ©æt^. 

fløbrall adj. fom en ©pænbfjæber; f))flmbig, 
eloftiff. Sanb (torpen) : flørall. 

flø6rane>e adj. = fjøbratt, lettliba. ©æt (dQ). flø6ren adj. = fjøbratt. 8alb. @br. „^'æ 
fjørineSSaen paa $æflee"; Salb. Dgfaa: 
liblig, let „gfjorin aa glo fo åin fugl*, 
»of«. — fiøbrftiplt? adj. b. f. ®br. (gron) : 
fløtriltfUt (SI. 'ftettt? 

^^iøl f." A. 2) = »runbblola. ®br. (8aaaaa). 

„ J|øl6 f. SWængbe". A. ©ærlig : ^ioft af 
golf etter (og) gæ, i gormen J1aa66 t 
©æt)8. (meb lang SSofal og lang' ^onfo« 
nant; Jf. «almannfjølb) og3:el.(5Ko,SKo- 
lanb,Stnie,@ibdBorg,9lamotiSbal; meb fort 
»ofal). ,,«(i)gjaabbmæafottff".©æt. ^.^er 

fiænbe eg mæ |etle 9i<>ctbbi mi", fagbe en 
attig SSranblibt fom ftob omgiben af ftn 
gfomtlie og ntgæ; ffamotiSbal. Sibet brugt 

„^øl6e m. ateængbe". A. gfofn. ^ioolbtit 
etter rf)aa66in (meb „ti)!t", flærft Hlboge* 
truffet Ib etter bb), SKængben, ben ftore 
hoh. be flefle. ©^elg. (©inbal). - ^joalM- 
feeølar m. en ganffe alminbelig, flet iffe 
ubmærfet ©eiler. ©^elg. 

^fløltt adj. manbftærf ". A. ©tjør. fjofn, ©elbu, 
„Siugu æ fjøla", bet brimler af Jfluer. 

^jørøvfta f. = »umra. ©e (5J»)lta. ©Xronbl^. 

„M^af^A. ^<5r<5 Øfterb. og fl. ©eg^ru. 

^fløra V. n. (ar) ebbe". A. ^ om gferffbanbc : 
faa labere^anbftanb, minie, [i^nfe. ^ange 
©teber. flatrc ©æt©, (fe fjøbra), fiaataa 
Set. (Sinn). &. 91. fjara Mt. 8) blitjc 
liggenbe ^aa ©tranben efter at ©anbet er 
falbet ub; ligncnbe i ®. 91. flare, ©æt»; 
fl<5?ra ©?lgber. «3ifn, "^aatn, ^eb fjara 
upp". ,,©oommn l^eo fjara uu)) o ligg 
atte paa Hurre Sanbi, o gfarfoftn æ tnne« 
flara ab woommn", inbeftænat i gjæren, 
„fiobii«, b*æ 3i3 fom Jbe fiæra u<)p". 
„t\<eta^ npp o nee", om »anbet fom ftigcr 
og fatber, og om Sing fom ftiger og fal* 
ber meb ©anbet. 21 3) «fjøra nee", 
figed om ffraa ^ger, ^bid 9%ulb gliber nth 
til ben nebre ^ant. Set. (Sunbc, ©ettjor). 
^Q]aa : wfløta fe« n e e", og „fiøva^ nee* 
el. „a\)", Set. (©ettjor, Sunbe). „^afm, 
Soori, fjøra8 ao; tttafrn æ neefjøra". 4) 
„fjøra burt" et. „ab" el. „nee", aftage, 
minfe; om bbabfom^etft Set. (^bit«eib, 
9tamotdbal; SSitte). 

fløra V. D. (er, be) om ^Ifo^ol: gaa i |^o- 
ocbet, birfe. 5)at. (fiæffeftab). „3)æ fjørbc 
paa 'an". SJ^aaffe trobd ©øining, tilg^øbr, 
pbra, firra. — flør'e, fe fjerre. 

^jørenfar og ^yrnfar n. = gjørefar. 9lbm. 
og fl. ;f jørinjgfar ©bm. ©e A. 

^Jørettt m. == §Jørepift. 9lbm.: jf j^rretiit. 
•^jweflNtt m. b.f. ««bm.flfj. »egge for- 
flaret ogfaa fomme ©teber ^ !Rur^iffa, og = go«fefatt. 
jørfc flørf^Ø ^i' = fcifl' forftærfet; 3)øben meget 
el. ubentet nær. 3)al.(^æfleftab). 

^jør(hin6 f. lebig ©tunb, griftunb. 3)al. 

„fiørugadj.litjfulb".A. Øfterb.: „fjbrdugb"; 
ogfaa flee^ til Sjøbr „gjeer"? 3f. itt- 
fjørug. ftøfa— giaga 177 fjøfa V. n. (er, te) brufe o<>, f om f oøenbc SReIf ; 
ottte ft)be ooer = fot)fa. ®5r. ((S^audbol). 
C^ SntDerf. fotie er ogfaa |[ørt. (^et er 
nu oel 9{^oaniie(fer, og et /yfiofa. faud'' tør 
tffe antaget ubett fom faaban). fiøyft 
fer, te), for fø^fe. ®br.((Sfoobu, ^oore). 
3f. fufo. 

^K»fa f. en ffujlet og uonfeelig („lurtoutt") 
Stmht, ma. Srorgfl^dfa, Saifef(ub? 8ru' 
ged unbertiben omtr. = gjodfa. — fføefen 
adj. ftuftet = Turoutt. ^a. 

^øtc n. „3«fjøtr*, fjøtra v. fe fjolra 2. 

^)»tr m. og Si^tva f. famfenbe ^(obriau; 
flot) ISaafer. ^e(. (^itdeib). @e fjatra 1. 

fl^tra (<»aa) v. n. tripjje afflcb; JItjnbe fig, 
meb fmaa totmfe eOer oet^re mtjægelfer. 
2^1 9of9, @ogn(16i(, 9(urtQnb). f\ttta 
(pao) b. f. 6ogu (fieilang og fl.)- 

^etiil m. en fomtenbe, bintfenbe, ^(obrion. 
Via, (^rinbeim) : ^øttl. ^pebber : ^ioroole 
m. (fe b.) i J-er. («inje, 9ioufonb) ; oel tit 
foto, fjata. Ogfoa: ^otoolc fe gfotul. — 
fiøttMiQ adl. fom en „^ieiel". 3Ra. 

Sla'a m. fe Swbe. 

^labba f. en foabfet, Kobfet fremplumpenbe 
«Dinbe. 6moof. „« ttjff gfabbe". — 
flabbutt adj. lig en^fabba. flabbii; b.f. 

fiahba v. n. (or) ft)*fe og f jæfe. — ^(abbinø f. 
Ut at Pabba. — „(labben (adj.) te fnafta", 
tjlæteu i pn %a\t. Sæb. 

^labcra n. liben nøgen jæbn SBjergftabe, 
fom 9or fremmebortcbe Omøioelfer; foa* 
tebed: et lobt ø* et. nffd*formtgt vjerg i et 
f}(ob(ete, en flab ^jergø i @Iot>' e(. Sræd- 
lanb. fUSmaal @o(ør, @SDftrrb. (^amot), 
9lom. Cd(o, Seftf otb ((»fer, Sier), ^obum, 
eigbat, £>atl. (^ol). ^lbe(ed forflietligt fra 
»STag'',©iergo<rg. famt fra „groaberg;; (og 
„étjaberg"). 3f. gtabrJjnn, 5ra(b)e,|J(eba 
(JJtæbe, et flabt ©fjær). 

^lobtynn m. t)tbt og grunbt, graoet IBanb^ 
bafin meb jsont Itraanenbe Siber; meft 
tit tSanbing af gæet. 9lom. (iRed). 8e 
^(aberg, Sfiabe. 

^WP)t m. en jæt^n omtrent oanbret Sf(<tbe 
af bnrfet efler btirfbar S92arl; ftob (5ng 
euer «Uier. Oéto, diom. @o(ør, @maot. og 
©Øfterb.: ^la'a, ^^Cofrfta'a-'. Dg„groV. 
»^ta'an" er ^t)ppiat 9{aon paa ^u^manb^ 
plcM i Ddfo og »tom. 3f. gfeba (f^fcrbe 
oft).)» 3dt. fleda; Z. ^(aben o: oib ftage; 
9h)rbft>enf(e (,9lorf!e^, Sunbefl) ^iaU. : flabe, 
flaha m. o: (ibet Sanbbaftn, liben Sig. 
(3f. om IBett. @oab). 

^la(b)r m. et tibet d^lfemplar af be tt)nbe, 
flabe og brebegfiftearter. SO^eft*. ^raemr^ 
flor, liben „©rad'mi" o: »rafen. «eftfotb 
mon). 99et^ber t)e( cg.: liben 6fioe, ooer* 
io»ebet; ligcfpm ^tær (grcbr) f., Slorb- 
fomffe (^^lorffe" finnbeU) ^taO.: flaber, 
flar og fl&r, en Bartftit^e, en liben %xæ» 
itobe = 3rl<er. 3f. gfebra og be følgg. 

rflavb)ra f. 1), liben mth ben ene Gnbe foft* 

12 — ^n« Wofl: 9{orft OTtdofl. ^ængcnbegii« etter glænge. »eftfolb(§ot)). 
^SKalingflare^ 2) liben ©præffe i 5:ræ, 
omtrent « glipa. 5Beftfolb($oo). fjDlbt 
meb ^arpite: „J^ooe^flare". SBegge bidfe 
Sett. ^ar paa anbre @teber ^lø^ra, 
boillet oel er famme Orb, et ®, dl 
^fladra «cc. flttdru; (igefom „©løtjra* er 
bladra, ,,3WøQre* er madra. 3f. gflebra, 
Rieira. 
fla(6)ra v. n. (ar) 1) logre, fmibffe. flebffe; 
fare«fere, fjæle, (flabtt, logre; (£§rift:e, 
uben @teb); flarre, 6bm.; flavt.&bv, 
(Saagaa), 9lfj. (Selja), $ebm. Dgfaa: 
fofetterc. lefle. 3wn^. (Stjør. og fl.). „^o 
fær aa flare mæ hæm afV i ^o\>". 2) (ee 
ntffffeligt, flanet eder uanftænbigt; grine. 
»efifoIb(^ebrum,$oo): flare. 3) „flara, 
a) flamme, b) prunfe". A. — (la{6)ra(J 
V. recip. fjæle meb Jinanben. @br. — 
^la(6)rn.@mibffen; Sjælen; Seflcn. ®br. 
^- Snn^. „Saaoaa (lioa) i %laU aa 
%lat"; Snn^. (^labr, $^fleri; (I^riftie). 
— *fla(b)r m. a) (Jn fom flabrar. &bt. 
3nn^ b) utæffeltg Satter ; @rin. Seftfolb. 
„6laa oopp en giar". — ^la(6)rar m. = 
glabr ra. a). — ^'la(6)ra f. ^inbe fom 
flabror; færlig: glane ; ftofette. (S^br.^ebm. 
og Seftf olb : ^lare ; Snnb. : ^la-ar. ^ar 
f. og n. b. f . Sanb. — ^larl>oon6, 'biffje, 
p. fom flabrar. @br. — fla(6;rtttt adj. fom 
farer meb glabr orflebfC, fofct ofo. @br.: 
flaraatt. ®. 91. fladra = bladra tungiinni 
(beoæge en @fit>e frem og tilbage, oifte); 
3^1. fladra, logre; @o. flabbra o: flagre; 
©O.^iall.: flabbra og florra v. o: flabbra 
og bl. (føite); flabbra f. Idtftnnig qoinua. 
3f. glabr og glebra, en @fioe ofo., flcbra v. 
(fleera); %, glaber o: glamme i Seb; 
flabern, fiattern a: flagre, flamme; gleber* 
maud o: glaggermud. 
9tt)f. (Se glaf. 
„^lag n. 2, ©jergDæg". A. @igbal. 
„\iaQa V. n. (ar) flæffe". A. 9l^l. „(Setjo 

flaga'', @. flipper Sarfen (om Soaren). 
„^aaa v. n. fomme ftøbt)!«". A. 2:el. (SRo). 

„«aee flogar", globen« 5)røn fommcr f. 
„^laøa f. a) Stjge\ A. jpiono, 9lamb. 

(go«ne8,9km«o«); Jpla-ag, gnn^. gofu. 
|nn^. (2ttMt), og ^iaa(tt!),n>aaf. (?m.) 
^ul. (fom „Staanaa" o: Sma). 
^laaa f. 2, a) afflæffet el. ooer^ooebet fra* 
løft $Iabe eQer @fioe; glænge; b) barfe* 
lød glabe paa et Zxæ» @ibe. IRbg. i%o\>' 
bal, iHamlib}: ,,gloge, 9}æoreflage, St)ri' 
flage, gjærftnggflage"; „fiaWflaga". (^t 
mere ubbrebt gorm er ^loQa, fe b. — 
^laøefura f. §t)rr ^oid Sart er bor!e 178 glaga— gla« langdob en 6ibe. 9ibg. (9.9^. flaga @fit»e; 
(Jng. flag. 3f. Paga. ftaflna. 

^laat? m. en noget oib 2:ertadfe i S^ierg« 
fxben. @br. (grron, aSaogao) : ^laagaa. Si- 
giao f. (Som: ©foagaa — ©lao). 

„(laana v. n. flæWc« ofD." A. »Jel. „@ou'n 
(llbbee) flagnar", gfaoreté U(b foi^ner af 
i ©fitjer. 

flaøra v. n. fe flofra. 

?rfla«fpetttt f. cu XxapitUt. Øftl. 

,^naP n. 6) giffefHm o|d-. A. ©fj. fW. 
«6) letflnbigt SKennefle". A. 6ebm. »efl- 
folb. 7) ftor IBibbe; Dtb glabe. ©mooL 
9?tif. „©l6uarflal",©moQr. „5)u^orfleie 

log. 8) ^ber af $a(Dbe(ene eit ^eilt glag Jglaf ) ibqgl" lRt)f. — ^laf 
g rflaPf fe 
af en flettet Sjæife; f(er(tg: ben neberfle f^aityt Køtoebe 93j<el!e i ©tolpebobend ^, 
umibbelbort ot)er ©tølperne, ©æt. og l^ilei. glcrtal: JPIoP. 

fiara v. n. (ar, a og er, te) gabe; aobne fip 
og foinge nb; nteft om ^(æber. ^el. 9li)f. 
©æt. „kjolen flafte ut mæ l^an banfa". 
&. ^, flaka b. f. det meb „Hafa, foærme 
omfring'', A. ^aQ. ©ogn, O^lo. 

flafaVL adj. H(bøte(ig til at „fiata" (i bet« 
forffi. ©ett.); løft ffæbt. ©æt. ©ogn og fl. 

„^laft m. glage". A. ©ærlig: boibmalet 
©ræbegulo, font fægged beb iSalfe-net og 
flal f oreftiae ©anbfalb. ©erg. 4) oib gfabe, 
©ibbe -= gfele. 9l§t. 5) ©fiue = gftaf. 
6) Sømmerfloabc = gtaf . ^all. 7) enfelt 
i3ag Xommerftolfe i en gtaabe = glele. 
©eftfotb ((Kfer). 8) ©pileuerf (;,ei ©nnb") 
ber BrugeiS {om ©i^ang til ,,©Iebe, ©(oba" 
til gtftefangft i gføber; jf. gfete. »eftfølb 
(Sier): ^lafa. 

flaff adj. — fraW. 8løm«b. Obr. ©ogn. 

plaffa f. bib gCabe. Si. ("eaUa, ^té, ^in). 

flaff a v.n. = tippa 8. »©fob'n f.'' 3)a(. 

„floSfa v.n. flafle, færbei^". A. ©ærlig om 
(angfom og noget ufil!er, piaxiM, ©et)æ- 
gel^: .flafta aa ro", m^f. 3)al. — PaPTofl 
V. n. flaffe. aWa. («aferafl). 

„fioPna V. n." A. fiaftnt Øftr. (Slingerife, 
aUom. og fl. — f om f aftne o: fafna); flaftn 
Xronb^. Siorbt. 

(loFra V. n. (ar) 1) om foag ^inb: blafte; 
oifte frem og tilbage; bære omfpringenbe. 
^a(. (^eb(anb): flagra, ^bilfet tør oære 
en (igefoa oprtnbelig itorm. 2) flagre om; 
foærme om, føite == flafa, fCotfa. £ronbb. 
og fl. d)(ogre; Qæle; fiafe. 9i^f.£ronbn. 
„flamra mæ Sentebnc, mæ ^unbn'', 9l»)f. 
— 3rIaFr n. Sjælen, gjafcn. Øfterb. og ft. 
„glaffr aa gja«". — rfIaPrebi»Ja f. ^unb 
fom foiter om og logrer for aQe. ©^ronbb. 
„glaffrbitli'". - ficOvtn adj. tilbøielig dl 
at flafra, til ^lafctng f.; færlig om ©mb: 
oiftenbe, Maftenbe. 3)al.: „flagren"; flig 
©inb er ^lagretJinb m. a)al. 3f. flala, 
flifa, flifra. 

fiaffa V. n. (ar) flagre omfring; føite = flafa. ^afra. ©erg. og ^ronb^. — SloH n. 

1) friten; glauen. Xronb^. og fl. ,,glafd 
oaglar". 2) let^erfon ; glane. — plaffa f. 
glane; 2:øite. ©erg. — /laffcfat n. glane. 
Sifi. — rflaPfcfjeral^ n. glane. ^mn. 
»lom. ^.f jdrdl^ — flaffefam adj. «Ibøieltg 
til glafd eøer ^laFftnø f. 9lfj. 

^loWiba f. = ©oangfiba. SKa.? 

^lalenba f. Kgerlanb paa en „gla(b)c''. — 
flolenbt adj. om ^errain beftaaenbe af 
„gla(b)e'' eller „gtfl(b)er*. Slom. ©moal. 

^lams n. ©imfen, glagren. ©but. og fl. — 
^'lamfa f. en glane. Xronblj. — fiamftn 
adj. fort)irret, oim|et = forflamft. ^elg. 
Xil flamfa v. 

flana v. n. (ar) 1) f laore, entre = f Itoa. Kgber. 
„glana uppette gnraa, glagftaangiæ'' ; „f. 
i ait ^re". „^an four aa flana utt)oe 
©øur o ©ænfii". 2) fare t>ibt omfring, 
fare baabe ^øit oala\)t, tumle = flaa, 
flengja, fleffia. ©%aber, jD^lo. „glana o 
rænna paa ©fi". „^o flana o fl^ge abbe- 
fta"; Tta. „^an fær aa flanfir aa fjører 
mæ bilfa SJlærraffinna [xwt ftøbt" ; Ddlo. 
8) føite = flogfa. Odlo, ©^l. (ginnaad, 
gitja). 4) bli ftamfulb eller nebflagen; 
bit flab i tlnflgtet. 9Ro. (I^olnm). ^\>an 
flaute herlig, baa eg fae bæ". 3 benne 
©et. moaffe fun en Ubtaleform af bet dgbfte 
«flaena" o: fieina; bog fnarere fammen- 
Jængenbe meb „flana (er, te), gloe", A. 
5) V. a. „^an flana ut be bei^fte ao ©fogjn", 
foor t)ibt ub ooer ©fooen og l^uggebe ub 
bet bebfte, 8?bg. — ^lana f. (&n fom føiter 
om; glane, ©^l.— flanen adj. l)tilbote* 
lig til at „ftana"; færlig om ©maabønt: 
paatrængenbe, flaorenbe op ab (Sn. 9(gber. 

2) ftamfulb, .flab". SKa. (©olum). 3«t. 
flana (ada) løbe blinbt l^en. 3f. flanto, 
fjanta. 

flange m. en ftor utæffelig gigur. (&bt. 
(gron). „(Kn bigr glanaje". ®.9l.flaiigi, 
omtrent = glangre. SSaaffe b^ eg. eet 
mebglange A. (en oib uto^elig Inæbning, 
opr. oib ©ameflæbning; ®br.). 

^lanøra f., ^lanøre m. føitenbe $erfon. 
5:el. 9lorbl. — flanøren adj. %tl 

„flanøfa v. n. (ar)**. A. Si. flaanøfa (og 
„flongfa, flungfa", »Itjf.), 8log. 2) gaa meb 
,^labeme aabenbe. fioll. — ;$langø m., 
^lanøfa f. (£n fom Pangfar. &l Xel. oa f[. 
— (langfen adj.; ^lanoftn^ f. 3f. S«l. 
flangsast, logre?; nongfo, fiongfa. 

^lanø m. ^ingften9 flt)lelem=graniS, gand. 
^1. ©æt. &. 9{. flanni, aRanbeni». 

^(ant m. ©nip af en $ub = $if. ©©erg. 

{tanta v.n. (or) føite =■ flana. — planta f. 
„(£i fom fl^g aa flanta". — flanten adj. 
©«1. 

^lar m. fe glabr; Jplarc f. fe gtabra. 

jlarc V., ^lar, ^lare f., flarra, fe flabra. 

„^la« n. tijnbt ©fal, ©fjæl". A. ©ogn. Si. 

^laø n. 1) letftnbig gærb og $ale. 3nn^. 5(a8— flat^imla 179 i^fioatma i grloø aa ^tan^x". Xii flafa 2„ 
Oafaa: ^laas, af gformen flaafaa. 2) titl 
t^fHø og ftjøbedløiS lh)inbe; Sftone. 2:et. 

flafa 1, V. a. (ar) løfe o<> effer af i florc lonae 
éfjæt flleir©!t»cr; ojjflife, afflifc; afffaue. 
Xel. («inje, gw^febol og p.)- — ffafa fcp 
T. n. lofe {!g op eQer af t ftore lange éfi* 
oer. Xcl. ©iet. „gfura flafar feg* = er 
„StaMrt", — SWoafte eet meb Pg. 

flofa 2^ v.n.(ar) l)»ære noget løø, brifHg 
og fliøbedlød i 2)ragt SCbfsrb, Xafe; om« 
trent = flo!a, fjafa. «tel. ^Qq flafa o 
føt)rbe mt)fn*, tumlebe, oar flot. 2) flane; 
folettere. Slnn^.: ^aafaa og flaø' (fla-aiS). 
„^0 fer aa flaafaa mæ bæm aØ i^op"» — 
flafalea adj. løft qa ffjøbedtof! Ifæbt. %tl 
(lh)tt«eib og fl.; SRoIanb: „fCafcIeg^). — 
Slaft m. og ^lo« (o') f. (£n fom flafar 1), 
font er noget brtflig og fliøbedfød (/rflof'V 
glane. Xel. — flofen adj. tilbøielig til 
,gla«* ; flanebon!. gnnB. flafutt adj. b. f. 3nnb.: flofaot og flaafaat 3f. be ffgg. 
oa fiofa, glofa; 3«1. " 
^ofa f. 1) Ttor og ifær lang ©Hoe af ©arf flasa bufe frem. euer 8eb fom l^ænger tøjl paa Ztatt Set. 9ibg. 2) (angt barftøfi ©teb paa et %t