Internet Archive BookReader - Novorossiiskie Eia Imperatorskago Vysochestva Velikoi Kniagini Eleny Vladimirovny draguny : na sluzhbie TSariu i Otechestvu, 1914-1917 g.g.