Skip to main content

Full text of "Novum Testamentum Graece: Textum ad fidem antiquorum testium recensuit ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ fl im ::%fifc m^ ^fe:«w- 


Cjljnlngital ^rljnnl IN OAMBRIDGE, The oirt or I COL. BENJAMIN LORING. 

i; 

Google !^^ Digitized by VjOOQ lC Digitized by VjOOQ lC "^ N VUM 

TBSTAMBNTUM 

G R A E C E. 

TEXTCM AD FIDEM ANTmUORUM TESTIIDI 

RECENSUIT 

BREVEM APPARATDM CRITICUM 

UNA CUH VARIIS LECTIONIBUS 

WBBWwmMmmcu, wLSArvwt, schmke^ itACMMAma 

SUBJUNXIT 

ARGUMENTA ET LOCOS PARALLELOS 

INDICAVIT 

GOMMENTATIONEM ISAGOGICAM 

NOtATlS PROPRIIS LECTIONIBUS 

EDD. STEPHANICAE TERHAE ATQUE MILLUNAE, 
MATTHAEIANAE, GRIESBACHIANAE 

TBEOL. UC. PHU.. DR. SOCIET. UST. THEOI.. LIP8. SODALIS. oa LIPSUE, MDCCCXLL r^r^nl,. 

. ' DigitizedbyV^OOQlC 

SU7tIPTUS FfiClT C F, KOEHLER. ^ Digitized by VjOOQ lC VIRO 

PRAENOBILISSIMO ATQUE PERILLUSTRI 

JOAMI PAVLO DE FMiKENSTEM 

PHIL. DR. CIRCDLI LIPSIENSIS PRAEFECTO ACADEMIAEQUE 
CURATORI REGIO, ORD. SAX. VIRT. CIVIC. EQUm 

ULIANITATE INGEMJA, SIKCERA FIDE, PIETATE RARA 

INSIGNI 

DE RE ET CIVILI ET SACRA OPTIME MERENTI 
PATRONO SUO PLURIMUM COLENDO 

HAEC IN EDENDO LIRRO LIRRORUM POSFTA STUDIA VOLUIT 

SACRA ESSE LIBRARY. AUCTOR.gle Digitized by VjOOQ lC PROLEGOMENA. I. De recensionibiis qnas dicnnt textns Novi Testamenti^ 
ratione potissimnm habita Scholmu 

Asftiduis viroram doctoram ciiris in raperiimdo vero Novi Te- 
ftamcDti texta positis ineante secnio decimo octavo Millios, 
vir incrodibiii indostria, testatns est, iectionnm variantinm qnas 
voeaat iiameram explere triginta miilia. Qnibns ia colligendis 
compatandisqae qaanquam ille qaae leviora essent qaae gra- 
viora, quae dabia qaae aperte falsa» param carasse videtar: 
tamen jam tam textas sacri varietas petita ex antiquis testibas 
eerte inventa est tanta, nt brevi post fiengeiins criticis face* 
ret gratissimnm, qaod omnes istas lectiones in doas quasi natio* 
■es, asiaticam et africanam) discedere diceret. Ita ei|im et 
simpliciora fore criticoram studia et certius vel jastias judicium 
spem movit* Nec defaere qai sagacissimi viri insisterent vesti* 
giis. Ae primus quidem Semlerus sententiam ejus tuitus est 
ita, ut textus graeci receosiones, qvod nomen ad significandas 
tesUnm classes jam inde a Bengelii tempore inter criticos cele- 
bratar, saltem duas, quaram altera orientalis sive Lucianea, al- 
tera occidentalis, aegyptiaca, palaestinensis, Origeniana apte 
nuncnpari posset, olim exstitisse affirmaret, atqne e codicibns VI graecis, ex interpretationibns antiquis, e patribus eeclesiasticis 
certa textus documenta recensioni utrique assignarel. 

Quae audacter et ingeniose magis asserta qaam probabili- 
ter disposita ac demonstrata ratione et arte excoluit Gries- 
bacbius. Existimavit autem tres antiquitus textus Novi Testa- 
menti recensiones inslitutas esse, quibus occidentalis, alexan- 
drinae sive orientalis, constantinopolitanae sive byzantinae no- 
mina imposuit. Ita quae Bengelio africana et Semlero oc- 
cidentalis reliqttisqne signata nominibus fait^ eam Griesbacbius 
in duas, occidentalem et alexandrinam, dispescuit atque quod 
indolem attinet breviter ita distinxit, ut grammaticum diceret 
egisse aiexandrinum censorem, interpretem occidentalem. Simui 
autem hoc conjectura assecutus est, ortas esse hasce medio se- 
cnlo aerae nostrae secando, eodem tempore quo libri Evange- 
listarnm et Apostolorum rov evayytUov et tov anoarokov no- 
mine colligerentur primum, ita qnidem ut aiexandrina his ipsis 
Gollectis superstrueretur et occidentalis niteretur codicibus ante 
collectionem scriptis ; tertiam vero ex prioribus commixtam prod- 
iisse seculo quarto et immutatam novis curis esse secolis duo- 
bus iis quae subsecuta sunt. Quam de origine recensionura 
conjecturam, quip^e quae destituta sit et testimoniis veterum et 
argumentis idoneis, impugnare atque adeo, quod jam evenit 
identideniy paribus armis depellere facile est, sed non juvat* 
Unum hoc dixerim, apparuisse tum primum quum iostitueretuf 
illa librorum Novi Foederis collectio, quanta exemplaribus sin- 
gulis jam subesset textns varietas, e qua emergendi et ad vemm 
perveiMcndi studium non posset non incessere. Sed gravius il- 
lud est quod Griesbacfaius primas alexandrini censoris partes in 
emendanda re grammatica, occidentalis in interpretando fuisse 
edixit. Ita enim, quum igooraretur vel negligeretur, qiiod 
posteriores censores quae molesta graecis, quae dura, quae 
falsa viderentury magis etiam aspernatos esse dixerat» ita, ia- 
quam, alexandrinis qui putantur lestibus diuturnam virorum do*- 
clorum ac piornm invidiam conflavit; quod quara feeerit injuste, 
posl demonstrabo reique gnaris in promtu «rU.g..^^^^yGoogle VII 

Qai antem secnlo nostroiBeonte BOtiMimas illo Griesbachii 
adversarios exstitit, Matthaeias» tetem do recensionibos textei 
Novi TesUmenti sententiam non tem refntevit docte qnam ridendo 
rejecit; qnemqae singuiarem in distribaendis codicibns praeivit 
onliDem ^), eo ut rei critieae ntilitetem attulit, ita nibil fecit ad 
reeensiones qaae vocantnr aut constitoendas aot dissolvendas. 
Idqae sane doiendum est, bominem quae vera ad imminuendam 
receasionnm Griesbacbianamm praedicationem seusisse videter, 
eavillando obtrectendoqoe tentopere obscurasse, ut severo cau- 
sae examiai an profnerit quidqaam dubium sit. 

Contra ratione et via textos sacri documente inqnisivere 
Hugius et Eichhornius, qoorum ille pauUo propius hoc ad 
Griesbachiam accessit» Quae excogitavit fere baec sunt. £x- 
slitit ad medinm fere secnlnm tertium vulgata quaedam librorum 
sacrorom editio, Ttomi ixdofftg, cujns textus etsi siognlarem prae 
se ferebat indolem variisque jam a vero discrepabat modis, te- 
men nailis cerlis legibns compositus erat Recensiones aiitem 
qnae revera snnt comparalas novimus tres, quarum una Hesy* 
chii episcopi opera date est Aegyptiis, altera Luciani studiis 
prodiit in Asia, tortia denique Origeni seni debetur. 

Gonvenit in his inter Hngium et Griesbacbium, tum 
qvod ad rei summam attinet de recensione occidenlaliy nisi 
qaod rectios ab ilio TWtr^ ixdoatg nsnrpate videtury quippe quae 
ex ipsios Griesbacbii sententia si verum quaeris non fuerit re- 
eensio; tum vero de recensione alexandrina, quam Hugius 
magnopere refragante Griesbacbio ad Hesycbinm ancterem re- 
tniit, atque de constentinopolitana sive consentiente Griesbachio 
Lncianea; tom denique de Origeniana, nisi quod Griesbachius 
ortem iilam seculo quinto et sequenti recensionis byzantinae 
qaasi posteriorem partem, quasi secundas curas habuit, eamque 
ab Origene postqaam ea qoae habemus jam confecisset opera 
profectem esse pemegavit. >) Cf. Ueber die iogenannten Recensionen etc. 1804. p. 52. Diitinxit 
ciidUes textas continui abaque scboliis, Jectionaria in asum conTentoum 
parktay codicet perpetoi textas iuiitroctb]! ncholiiti comiaentariisy catenin. VIII 

- Eichhornius autem de ea re sic seosiL Varietateni 
qnandam sacri textus ipso primo secnlo coliectis in Ponto epi' 
stolis Paulinis apparuisse atque secuio certe secundo dupiicem 
textus conformationem, pro terrarum per qoas in manihus erat 
diversitate, et asiaticam et africanam, utramqoe plenamdepra- 
vationibus sed nulla arte ant lege factam exstitisse. Tertio vero 
seculo duas vel etiam tres institulas esse textus reeensiones, 
quarum unam alexandrinam ah Hesychioy alteram hyzantinam 
sive asiaticam a Lnciano originem duxisse prohahile sit, atqne 
tertia ex his non uno modo conilata quorum potissimnm stndiis 
deheatur lateat. 

Quae si judicantur integre, haec fere inter Grleshachium 
et Eichhorninm ratio intercedit. Ipso primo seculo pertur- 
hatam esse textns veritatem et consensionem, Grieshachins qnnm 
non negaverity tum concedere eo videtur eoactos qnod jam ai- 
tero seculo textni corrupto manum emendatorom accessisse ccn- 
suit. Deinde quem Eichhomius textnm secundi seculi asiaticnm 
et africannm perhibuity is cum Grieshachii occidentali conferen- 
dus est. Ut ille eoim neotrum arti et consilio deberi opinatus 
est, ita hic occidentalem voloit esse Hugii xoif^ i%do<jiv et com- 
muoem quasi recensionom seqoentiom patriam. Qua quidem re 
Griesbachius deflexit aliquantulum a sua ipsius sententia; id 
quod EichborniuSy magnopere ah illo se dissentire praedicansy 
param perspexisse videtur. ^) In reliqois aotem facile patet 
qoam conveoiant, nisi qood Eichhornios magis favet dohiis isto- 
rom auctorum nominihus et quod serius illo provenisse alexan- 
drinam recensionero statuit. 

Qoihus omnibos hreviter nt animos erat expositis hoc in- 
telligi potOf non adeo diversa^ esse graviom horom criticomm 
rationes in existimandis textos Novi Testamenti recensionihus. 

De auctoribus quidem ubi quaeritnr, unus altero in con- 
jiciendoandaciorest. Qua in re qoum unins fere Hieronymi amb- *) Cf. Eichliorii: Eimieiiuttg 4n dat S. T. t. IV, p. 260 iqq. et 
Griesbachii tommenlar, eHtie. P. II, p. XXXXIU, iqiq. dbyCoOQlc IX igBo satis teslimonio nitantar '), certi quidqaam seiri negan- 
dam est, poteritqae faciie conjectaris sopersederi, qnum ad ve* 
rum artis criticae nsom tantnm non nihil facianl. 

Nec longe aliter de lempore stataendam est qao prodiisse 
receosiones proprie sic dictae fsredantnr. £z quo enim primom s) Cf. Hieronyni. aifv. AvJ^m. lib. II. c. 27. Ibitradit de tribasceleber- 
rinis SeptaagtiiUi iiiterpretam receneionibos^ profectii illii ftb Hetychio 
pFobato Alexandriae etAegypto^ aLuctano AntioohenitacceptOf ahOri- 
gene, ciyas codices, quemadmodam etiam evangelium palaeitinenie in 
■choliifl commemoratur, palaeitinensei nuncupat et vulgatoi ab Euiebio 
mtqae Pamphilo dicit. Hii addit, totnm orbem hac inter le trifaria varie- 
tate eorapagnare. lo ea autem qoae eit ad Daniaiam epistola haec de Nuvo 
Tettanento diiaerie: H^e certe ettm tn nottrQ iermeme diieordat et im <//- 
venos rivuiorum Iramitei ducit uno defonte guaerendum, Praetermitto 
eo» eodiees guoi a Lueiano etHetychio nunenpato» paueorum hominum ai^ 
serit perversa contentio f quilntt ntique nec in toto veteri inntrumento post 
geptuaginia interprete$ emendare quid ficuit nee in novo profuit emendatte^ 
etum muitantm genthtm linguii teripiura ante trantiaia doeeaifaita etts 
fuae addita iunt. Ad quae extrema Kichhorniui I. L p. 279. coiiji- 
cit, Uierooymom scripiiiie mutata^ nou addita^ quum Hesychii quidem 
recentio non in addendo videatur versata eiie. Luciani vero circa libroi 
No%'i Foederii itudia denuo tangit Hieronym. de vir, iiiuttr. c. 77. obl 
ait: Lueianut iantum in teripturarum ttudio iaboravity ut utque mmc 
fttaedetm exemptaria teripturarum Lttcianea nuneupentur, Atque ejui de 
duumvirii tentimonio accedit Gelasii decretum (cf. Decret. P, I. dittinct, 
XV. §.27.), quod lic le habet: EvangeHa quae faitavit Lucianut apo^ 
erypha; evangeHa quaefqitavit Hetychiut apocrypha. Itaque tanedu- 
bitari neqait, collocaiae eoa operara iu Novi qaoque Teitamenti textu ad 
certam iegem conitituendo ; led parum probatur, eorum stadiamagnam 
Tim habaiiie ad eam quae nunc eit textui lacri variam et multiplicem con« 
ditionem. Origenianam autem quod attinet Novi Teitamenti receniionem, 
Hieronymni quamvii laepe ad praeclara Adamantii etPierii exemplaria 
provocet, nihiiexponit accaratiui; videturqueidipium quoddicit: Jda^ 
mantii etPierH exempiaria^ potiui horum mana ■cripta quam lingularet 
textui conformationei lignificare. Neque magii ipie Origenei de Orige« 
niana receniione conjecturam commendat in comm. in Matth, tom. XV. 14» 
fdeia Ruet, III. p. 671.) Conqoeitui enim vehementer corruptnm Novi 
Testaroeati teztum, le in Vetere quidem emendando elaboraiie asierit, sed 
nihil addit de Novo. Qoae vero ad eondem locum in antiqua interpretationo 
Imtina legnntar: in exemplaribut autem Novi Tettawtenti hoc iptum me 
pouefacere tine perimio nonputavi: ea ab ipiiai interpretla conjectara 
esqae probabili profecta este persaasum habeo. oigitized by LjOC patres lectionam lestimoninm dant, testantur textus sacri vane- 
tatem ; ii vero ante seculum fere qiiartum nullius constanter re- 
censionis vestigia seqnantur, proptereaque plurimi occidentalis 
recensionis, nomjg ixdotfmg, tesles existimantur. Atque eadem 
vetttstissimarum interpretalionnm conditio est, quam ob causam 
in documentis ejnsdem classis ponenda videbantur Syriaca Pe- 
schito, Aegyptiacae, Latinae antehieronymianae. Codicum antem 
graecorum qui aetatem tulerunt ad hanc antiquitatem pertiuet 
nnllus; quiqne e superstitihus iisdem de quibus agimus adduntur 
testibns, pro textus qnem referunt indole eo loco habentur. 

Praeterea in definienda natura singiilarum recensionum et 
in distribuendis illustrandisque ipsis testibus nihii est quo illi 
magnopere inter se differant. Sed otraqne de re accnratius tnfra 
Tidebitur. Tum ncgant omnes, codices versiooes patres ab una 
alterave classe stantes, quales ad nos pervenerunt, integrum 
suarum recensiouam ingeniom servasse. Denique, idque qnod 
sentiam summa res est, in eo consentinnt, nbi agator de texta 
ad prislinam verita^em revocando majore quam ceteros vi atqne 
anctorilate e£se tcstes varii gcneris antiquissimos , h. e., ut ne- 
gando affirmemy eos qui non ad byzantinam sive asiaticam re- 
censionem trahnntnr. 

Jamvero inter emditos constat, fere soHus hujns classis 
exemplaribus nec ita multis superstructum esse textum editionis 
quae usurpari solet receptae. Ab hac igitur verum quaesiluris 
saepissime recedendum esse probatum est, nisi, opinor, in ma- 
gno errore versati sunt illi qui artem criticam cum acumine in- 
genii pariter atque cum studii assidaitate profcssi sunt. 

Attamen non deest qui a tota hac ralione dissenliat maxime. 
Scholeium dico, theolognm Bonnensero eomqne catholicnm. 
Qnod miror. Qnem enim Roma a remotissimis inde temporibns 
ad hunc usque diem probavit sancivitque librorum Novi Testa- 
menti textnm, eum Scbolzius qua egregia est animi ingennitate, 
modo ne semet deserat, iocis sexcentis improbat. Sed id sine 
ira et invidia dixenm. Yideamns quod res est.^) *) Sequar prae iis quaein Curis erilicii in Mtor. textuB evangMliorum XI 

Daas ille vqU. esse aBiiqDorum Novi TestMDenli testivm 
ciasses, alleram constaotioopoiitaBam sive asiaUcam, atteram 
alexandrinam sive africanam. ^) Has post dao priora secnla^) 
exstitisse ac distingaendas esse ita, ut africana texlum exhi« 
baeril corraptum et talibus potissimum auctam iectionibus qoa* 
les maxime a grammaticis aiexandrinis exspectamus (Prolegg. 
t. L p. CLXIV. lin. 4.) 9 asiatica vero textum servaverit integrum 
qoanquam non carentem librariorum vitiis (p: GLXVIIL lin. ez<- 
Ireua et p» GLXIX. lin. !•). Quae simpiiciter, plane, certo as* 
serta his iile circumscribit finihus, ut utrumque codicom genas 
baad raro ex eodem fonte v. g. ex itacismo eadem viUa petiisse 
concedaty tamen sine ulla dubitaUone illud confirmet^ textum 
constanUnopolitanum genuino propius accedere quam al^xandri- 
Dara, illumque-semper fere nobis referre textam eam quem aucto* 
res ipsi scripsere (p. GLXVL lin. 2\*)\ ot in utroque genere 
iade a secuio quarto quintove pauca in Oriente immutata dicat 
se^ piurima corrupta in Occidente (p. GLXIX. lin. 15.); nt eam 
quidem deponendam docat spem vulgati illius textus in asiaUcis 
codicibus trium priorum secnloram ioveniendi (p. CLXV. lin. 2.)i 
tamen in codicibus constantittopoiitanis sopersUUbus fiduciam se 
multam ponere meritoqae credere profiteatury eos esse apogra* 
pha veteram accurata (p. GLXiV. lin. 27.). 

Quae anteqnam aggrediar^ improbo qnod vir doctissimns 
modo trium modo duorum priorum seculorom virtutem in con* Heidelb. 1S20. 4. et in BmtchkHt. Refte etc. 1S23. p. 163 — 187. gaper 
kae re disputavlt, prolegomena ejus in editione N. T. tom. 1. 1830. tora. II. 

i8se. 

^) Has claciei etiam lic diitinguitSclioIziai, ut priorem orientalem» 
poiteriorem occidentalem dicat. Quod pro arbitrio fit et poleit falium vi- 
derL Contra enim L a ch m a n n a 1 quem ex alexandrinii teitiboi conitituit 
textum, orientalem vocavit, atqueGriebbachiui quoque alexandrinam 
recensionem etiam orientalem nuncupavit. Sed lecutai lum in ea re SchoU 
ztura, et notO) oriente liguificari Aiiamminorem etGraeciam, oniueire- 
Ifquoi plerumqne alexandrinorum^ africanorum, occidentalium nomiue 
comprehendi. 

*) Agit enim capite primo Prolegomenorum de Ubrii Xpu Teitamenti 
primo et lecundo leculo iutegre lervatii. oigitized by LjOOg lC XII 

servaiida textos integritate conspicaam landat. Qood enim de 
duobns dicit, id ad nniversos codices spectat; nbi idem ad tria 
transferty ex ipsins sententia nonnist ad asiaticos codices atten- 
dere licet Neqne hoc intelligo, cnr qnnm qnarto qnintove se- 
calo etiam in Oriente paoca immntata, nt modeste loqnitnr, po- 
nat, tertinm eodem plane cum prioribos loco habeat. Sed id 
esto; qoid sibi velit vip doctissimos, in promtn est; parestenim 
inteiligere velle. Iliam, nt refert ipse^), habet semperqoe ha- 
bitnros est gloriam, qoa primns doctos fortisqne textos asiatici 
exstitisse patronos perhibetor .... nisi forte de principatn con« 
tendit cnm Matlhaeio, cujos studia eondem certe eventnm 
haboere. Sed gravis res est sommisqoe digna laboribos. lilorom 
virorom scripta sanctissimorom, qoae ingenti obrota coospicion- 
tor lectionnm variantinm mole, ratione qoam maxjme probabifi 
ad integritatem rednci, qoom onioscojosqoe qoi Christo nomen 
dedity tnm theologorom, qoi sont qoos esse se profitentor, magno* 
pere qood sentiam interest. Qood quidem rite fieri posse nego» 
quin qoam auctoritatem in restitoendo lexto habeant codicom 
classes intelligatnr ac demonstretor. 

Ul sint igitor, quod ponitur a Scholzio nec admodomy ot 
videtor, a ceterorom rationibns discrepat, doae polissimum anti- 
qnorom N. Testamenti docnmentomm classes : ntra praestet qnae- 
ritor. In eo qnidem sopra dixi convenisse inter Griesbachinm, 
Hogiomy Eichhorninm, testes antiqnissimos, qnos Scholzios ono 
nomioe africanos sive alexandrinos nnncnpat, praestare testibos 
ejos asialicis; sed ille contrariam rationem seqoitor atqoe adeo 
sostinet noperrime^) ot fere dixerit, solam novitalis gratiam 
eos in errorem indoxisse qoi codices alexaodrinos defendemnt. 
Qnod si veram est: tom ipse eo quem constitoi virisqoe doctis ') Cf. N. T. toni. 11. prolegg. p. II. ubl verba prof. C e 1 e r I e r citat baec : 
Mons. Sch. aara toujourt la gloire d*avoir 1e premier lolidement ^tabll la 
grande pn^^minence dn texte atiatique tor i'aCricain, dont les retuitaU 
•'elevent plni baut qne la critique et qui occapent preiqa'une place parmi 
lei garanties de la religion. cf. imtroduetiom au X T. p. 107 iq. et BtV. 
umverM. Deeembr. 1828. ^ I 

•) Cf. N. T. tom. 11. 183e. prohgg. p, 11. In nota. oigitized by LjOOg IC tndiii NoTi Testamenti texta a vero procol aberravi, tam malti 
aetatis Boatrae critici male ac frutlra laborant. Quocirca omnia 
argamentay qnibnt iile ad probandam sententiam snam nsns ett, 
ezaminaado atqne» siqnidem jnre fieri poterity refotando factn- 
ms mihi videor operae pretinm. Qoibns rite confectis facile 
dicta erit, qnid tota de recensionibns qnaestio valeat ad ad- 
jnvanda et moderanda stndia Novi Testamenti critica. 

Sunt aniem tres potissimnm partes dispntatiouis qna ille 
absolvit rem snam. Primum enim probat, dnobus prioribns 
poA Chr. secnlis textns integritatem nisi forte in rebns levis- 
timis non tnrbatam esse; tnm ostendit, codices ciassis constan* 
tinopolitanae snperstites eadem fere qua codices secundi seeuii 
virtnte praeditos recte putari; denique ab iis ipsis quae in- 
veniuntnr in codicibus textns depravationibns, ab indole ntrins- 
qne classis codicumy a rationibos quas piemmque vocant inter- 
nis cansae snae commendatioAem petit. Qnae sequar singula. 

Probatnms id qnod primo ioco retnii pietate qnadam pro- 
voeat ad eam veterum opinionem, qna singulari provideotiae 
divinae cnra libri sacri costjpditi snnt. Noiim eqnidem videri 
impins; istnd vero in re nostra a viro docto inepte affertnr. 
Nonne eodem modo Latinamm interpretationnm inprimisque ejos 
qnae vnlgatae nomen habet poterit cansa dici? At eas vero pn- 
tat ille a secnlomm primomm sinceritate vel maxime recessisse. 
Si singnlare illod et grave Dei heneficinm primoram seculomm 
hominibns contigit, nonoe etiam atque etiam mirum est, ejus 
partem cnm magno reram sacraram detrimento nullam nnqnam 
hahnisse gentes longe piurimas, in quaram lingnas graeca con- 
versa snnt? Talia argumenta concedenda emnt iis, qoi ubi agen- 
dnm est atqne videndnm, malnnt otiari et crederey qni examini 
difficili obtendnut secnram fidem, qoi, ut Apostoli verbis nXar^ 
l^htf ^eov Sxovaip, aJUl' ov xat inCyvmiv, Sed haec ego, ut *) Cf. ad hanc pBrtem Scholzii PrQlegomena ad S, T.Xoia, I.Ta§. 1. 

■■qil« %. 8. Digitized by VjOOQ lC xre 

decebat, silentto praeterennda putassem, Disi essent profecto 
mnlti, qni similiter omnem rem criticam qnippe ignorantes odio 
habent atqne despicinnt. 

Progreditnr antem sna via Scholzins asserens, non perinde 
fnisse primis christianis, qnamnaro doctrinam s. veram e scriptis 
genninis s. falsam e corroptis collectam profiterentnr. Qnae ad- 
dit, reverentiam erga iibros sacros decnrsu lemporis non diminn« 
tam sed maxiraopere anctam esse, ea oontra ipsnm dicta snnt. ' 
Nimirnm nbi agilur de defendenda secnlomm primomm in pnris 
tnendis exemplaribns cnra, nihil potest probandi vim habere nisi 
qnod <yns aetatis rationem diversam fnisse a seqnenti aetate do« 
ceat. Atvero Scholzlus ut seciilo tertio quarto quinto reveren- 
tiam erga libros sacros non diminntam sed maximopere auctam 
asserit, ita his secnlis textnm sacram mnltifariam corraptnm 
concedit. Hinc patet^ hoc illum fii/xisse argumentumy nist si 
scripturam sacram apnd orientales in snmmo habitam honore, 
ab occidentalibns neglectam^ illos pios, hos impios fuisse in- 
vita historia contenderit. 

Atque ad eandem normam ezigenda sont qnae sequnntur. 
Postquam enim rejecit conjectnram quae ab iplis scriptoribus 
libros sacros festinationis plenos ponit retractatos, studio cor- 
rectoram, qui oi amt^aXXovtfg, oi doxifta^oftsg vocabantnr Grae- 
cis, existimat provisum esse, ne quae primi librarii male scri- 
psissent foras darentur textusque integritati revera officerent. 
At enim testatnr, ne videamur conjicere, Mem ad qnem Schol- 
zius provocat Fontantnins^®), etiam seculo qninto illustrium 
viroram lucubrationes per iibrarios non edi solitas es&e nisi a 
viris in dignitate constitutis ante recognitas et emendatas. Deinde 
ad alteram quem Scholzius citat locum^^) inter alia similia no-> 
tatnr Gic. ad Quintum fratr, I. III. ep. 5. in f. ubi est: De 
latinis iibris quo me vertam nescio; ita mendose ei seribuntur 
et veneunt De latinis autem quae tradita sant, non possunt ^^) Cf. D0 aniiguiL hort, lib. ri. c. III. p. 86. 

") Henr. ValeBias H€ critiea 1. 1, c. 34. p. 1T9. et Pet. BiiTmaniu 
ia notii ad h. I. Digitized by vjOOQ lC XV 

aUiorrere a (^aecis. Et singalarem fuigse primoniiD eliristiaiio- 
ram sive correctorum sive libiteionim artem, eo minus est veri- 
simile, qaiim pietate ezceilenteSy qaorum tnm maxime interesse 
deliebaty vel suum Jiabere literarnm sacramm exemplum vel eo 
coDsalere coetoi, non iidem semper excelloerint doctrina* Equi« 
dem sic crediderim, nobiies istos correctores, qaorum maxime 
ttndia nbi de corrnptis exemplaribus exponit Origenes spectare 
▼idetnr^^)» nt tertio tfeculo ita antea pro mala quadam seduli- 
tate in depravandis libris sacris primarias partes babuisse; nec 
id vero in solos cadere alezandrinos, qaam plane fingas, ea in 
re Bobiles orientales aliter atque alexandrinos nobiles versatos 
esse* Sed boc est de quo sentire atqae opinari queas multa iis- 
que mnltis certi definire nibil. Unnm cerlumy idque qaaerimus» 
iliud est, ab bac qnidem p^e Scbolzium causam suam defen- 
disse frustra. 

Nec plns iis proficit qoae de more libros sacros in tabn- 
lariis et bibliotbecisy in templis et porticubus servandi disserit; 
qao loco refert, semet in ecclesiis sectarum Orientis omnium 
ipsis panperrimis iibros saltem aliquos reperisse in tabulis ser- 
vatoa. Quod enim dicit, tantum abest nt prima dno secnla com- 
mendet prae ceteris, ut post demom in commonem consuetudinem 
abiisse videatur. Gerte templa, de quibus mentionem facit, tum 
Bondum erant cbristianis coetibus* Verisimile est autem, re- 
citatoris et eiplicatnris in conventUf quo diligentius id prae- 
pararent rectiusqae perficerent, semper patuisse libros sacros. 
Iiide et in legentium et in audientiam usum ortas esse notas 
varii generis, post describentium manu modo apte et cum con- 
silio, modo temere et confnse ipsis verbis contextis illatas csse: 
si qois conjicit^ prudenter conjicit» Clandestinis enimvero arti- 
hus depravata esse exemplaria, onde raira nostri textus fluxerit 
varietaSy qnis tandem opinatus est? 

Porro Scholzins effecturus, primorom ecclesiae doctornm 

i^) Cf. Opp. ed. de la Rue tom. III. p. 671. nbi haec legantur: noXk^ 
yiyov^ ^ tav avxiyQdqitav &&aqiOQoi, ette dno ^a&Vfiiaq tivSv yQaffifaVy ette 
drto toXfiTjq TwSv fioxO^fj^dq t^q SioQ&mimqtiSv y^giOfUvwvy fXtexaidno 
wp ra ktvtoiq donovrra h tij du>Q$-mH 7rQoaT&&ivtw 17 dfpa^QOVVtniv, XVI diligentiam in aGcaratornm exemplariam eara conspicnam fuisse, 
postqaam praedicavit quot et quales prima secnla et scboias et 
viros vidissent, Glementem Rom^i^num, Ignatiam, Papiam, 
Pinetnm^ Hegesippum, Seniores apnd Irenaeum, Poiy- 
carpnm, Barnabam magnae erga libros sacros reverentiae 
testes excitat. Qoae enim ab his ad verbam inde citata legimus, 
ea gpnuini textus speciem saepe prae se ferre. 

Qood volt vir doctos, persnadebit l^norantibus. Etenim si 
accnratissime verba sacra afferreat illi, tum sane probaretar sin« 
gularis quaedam literae scriptae veneratio. Sed ea non fait viris 
pleois spiritu ipsorumque Apostolomm dia fructi commercio. 
Accedit qood et paucissima exhibent testimonia et in his ipsis 
vestigia textus leviter servati insant Ita prorsus non video quid 
ad rem Pinetus faciat, qui triginta fere quae snpersunt verbis 
vel ad 1 Gor. 3, 2. vel ad Hebr. 5, 12. 13. allusisse videtur. 
De reli^uis plura infra proferam. Addit vero etiam Scholzius 
testibos suis Justinum Martyrem, quem locis multis ad evan- 
geliorum nostrorum, inprimis Matthaei, orationem contextam tam 
prope accedere ait, ut vel eadem fere eorum verba expressa 
apud eum leganlur, vel paucae tantnm voces sea prorsus omis* 
sae seu cum aliis permutatae seu intersetranspositae reperiantar. 
Quae omnia qoem fugit obesse Schoicio? Tria igitur et quidem 
usitatissima lectionnm variantiom i. e. depravatarnm genera apnd 
Justinum obvia refert nec tamen ullius momedti facit. Sed de 
his quoqne uberins disserendi infra locns erit. 

Deinde qood proponit Scholzius, videbitur probabilios. Dis- 
sidiis ait de doctrina ortis orthodoxos atque baereticos pro re 
sua cnm gravitate laudasse N. Ti verba et hos quidem ab illis, 
Don item illos ab his corrupti textns accnsatos esse. 

Praetereo quod Irenaeum adversus. adulterantes rov vyt^ 
rr^g iaxXrjaiag &8afiov scripsisse et priscos illos sanctissimos 
viros ab Ensebio commendari pulcherrimum exactissimae dili- 
gentiae exemplnm refert Non possnnt enim quae Eusebins in 
universum et cum pietate dicit, in re nostra ullam argumenti vim 
habere, praesertim quum de vera doctrina patres illos nihil abs^ 
tulisse aat mala arte detorsisse, salva hac ^^^^^ ^^patatione XTII 

oiBDivo coDcedendum coscessiiiDqne sit; Irenaei antem tpiins 
ezemplaria ab ea de qan agitnr textn» depravatione libera fuisse» 
ne Sdkolsins qnidem tenei *- '). VDde una istelligitury ant 
aliam illomra bominom de texlns integritate seBtentiara fiiisse 
atqne coraroy ant eos stndiis criticisy qaemadmodom nnnc co* 
Inntnr, niinime excellnisse. Gerte boc patet, Irenaenm isla 
coatra baereticos dispntantem nihii spectasse ejnsmodi quod 
rel inscitia vei inepta pietate vel bono officiosoqne animo sacro 
textni inferretnr. 

Nikilominns id qniden gmve videtnr^ quod baeretici in 
aecnsaBdia piis band parci illi nnnquam dicuntnr textnm cor* 
mptum orlbodoxi» dedisse crimini, qnamvis ejnsdem ipsi acensati 
reperiantnr. At iUi vero nt quaelibet sua defenderent placita^ 
tnm non relormidabant de ipsornm Novi Testamenti scriptomm 
anctoritate audacter delFabere, tam iaterpretando maxime errare 
oribodoxos ostendebant* Id quod salis notnm est. Facile igitur 
ista criminatioae snpersedere poterant. Ac tamea qnaeritnr an 
ea prorsns abetinnerint. £tenim Angostinas qnidem, ut uno 
cerle tastie ntar, eonira Fmistum lib. XXXII. e. 16. baec babet: 
Evangeihan fuisaium esse vos dieitis. Qms ergo testem smtm 
prtkr ^e dieai falsitate esse eorruptum et tuuc produeat ad 
tesHmoniumf Deinde ait: Ea de iis eodioibus profertis faof 
dieitis infakaios. His qoid tandem aliod vult qnam baereticos 
ertbodoxis libros depravalos objecisse? An vero potuere in re 
controversa snomm eodicnm defendere integritatem et adversa* 
riorara codices non in snspicionem vocare? 

Sed qnam male istad argnmentom Scbolzii babeat^ deniqne 
perspieitnr ex iis locis qoes corrapisse haereticos ortbodoxi 
perbibnere et qnos snmma industria collegisse nobisque servasse 
seriptoree catboHcoa dicit Scfaolzius. Namque in iis snnty tum. 
de qvoram sincera lection& boni illi maxime fiilsi videntur, tum 
qnos singnlari qnidem sed pari com patribus aliisqoe testibus 
modo exfatboerant haerelici Ita Tertullianus {de eame CAri^ 
sti 19«) Jow f, 13. legeadnm esse ccnset, quemadmodam ter «) Cf. N. T, tom. L Prol0gg. p. ViU. Digitized by GoOgle 

Nop, Testam. ed. 7. B XX 

2 Cor. 5) 10. pvo w 9tit toi aoifmtog \egn»X ta idiei t. (T. 
patres nfiiU el latiiii et g^raeoi; imo utruinqne qnanivis satis sit 
ab altero alterani diyersfimy varits iocis Origenes sequitnr. 

1 Cor. 10, 9. dubinm est, scnpseritne Paulus tbv xvQiOfi 
an Tor XQmov^ an tbv &t6v. Et Epiphanius quiHera ror XQtarov 
a Marcione profeetum esse censet, quanquam etiam Tbeodoto, 
Seniorlbns aped Irenaenm aliisqne raultis probatum est atque 
etiamDara cum gravitate defenditnr a Scholzio *■ ^). 

Id genus multa sunt. Maxime vero in negligentiae crlticae 
crimen veteres eo incnrrunt, quod absque faisi suspicione aut 
dubii mentionc locos cosque graves diverso modo cilant. Quod 
si quis memoriter factnm putat, idcm negligenter factum con- 
cedit. Nec talia omnia vei plurima describentibus edentibusve*^ 
veternm opera crimini dari possunt. Sed liceat mihi unum 
modo et singulare quidem in quod incidi crilices male praeter- 
mis^ae exemplum addere. 

Epiphanius refert^^), Ptolemaeum in epistola ad Floram 
iocum Matthaei 15« 16. ita scripsisse: xou ^HvQcocare xhv 
vofiov tov {^eov dia rriv noQudooiv t^v nQS(j^vt^QC9v vfidJv, 
In bis ille rov vo^qv^ quemadmodum eliam C aliique codices 
graeci balM;i)t, pro vulgari «^y inoXyv vel potius pro tov Xoyor 
dedit neque tamen ab Epiphanio falsi convincitur; tum vero pro 
Vjuojr simplici tm TrQSG^vziQm vfim finxit. Id quod Ptolemaeo, 
ponenli trifariam divisam esse legein, roagni momenti fuiU 
Nihilominus Epiphanius quamvis refotet Plolemaeum, negans 
cjus rei alTerri posse testimonium in scripturis expressum, guum 
iiusquain in lege tradlta illa a senioribus deereta memorentur^ 
ne vidit quidem vel certe noa curavit, quod prudenter iste Novi 
Testamenti verbis conlej^tis intulerat. 

Sed Scboi^ins orientalium et occidenlaliaju in bac re di- 
versam rationem fuisse contendiL Apud illos non fuisse sirai* 
iem atque apu4 ho&:textus varietatem: deesse enim testiQooia ^*') Ct.fmthchkHlitchenefte: ^,\%l, 

") Cf. adv. ka4sre%. Xih. f.tom. II. p. 318. ed. IV/«p. d by GoOglc XXJ 

quiia dederrat ClemeiMy Or%enes et ailii alexaRdribi ^ ^)« Qtti 
?ere de cedieilMis corraptie loevti saot^ eos respexisse aegyptia* 
cos extra omneni controversiae aieam pobitnm esse. {ProUgg* 
f, CLXiV. lia» 11.) At qvuia non 'asaeqMtr, cnr Chryso* 
stoBii presbyteri antioeheni et eptscopi eonstantiaopoiitani 
teslimoiiiuni non ad constantinopolitanos eodices spectaveriti 
tam nescio qaid Undem, ul ne nllra quartnm secolum progre* 
diar, faciam Basiiio M. eaesareensi, Cyrillo hierosolyoii* 
taaO| Epiphanio paiaestineosi et Coostantiae in insoia Cypri 
episcopo, de qao modo vidimns plara, Eosebio caesareensi\ 
Theodoro mopsvesteno, Gregorio nazianzeno, Gregorio 
nysseno aliisque, qttorurf^ libros testes ingenlis vArietatis textna 
ejos qni orientalibas in manibus erat habemus locupletissimos» 
Hi quippe non conqnesti codices depravalos tcxtu usi sunt 
integro vet certe optimo? Strenui fuere critici? Si quis cor* 
rnptos conqneritar codices, spectat ad aegyptiaoos quamvis 
nniio id modo significet? Huc sane quadrat Ciceronis illud: 
Qnicqnid horum attigeris, ulcus est. 

Restat onam qao Scholzius textas'sacri integritatera dniH 
bns primis secnlis servatam probare stodet. Eadem qua priora 
probandi vi pollet. Dicit enim, quum concedat, Clenentem 
alex., Irenaeum alioeque alexandrinos et occidentales textnm 
integrom ante ocnlos non babuisse, se negare et pernegaref 
Jnstinum Martyrem, Syram interpretem aiiosque Asiae 
mittoris et Eoropae orientalis scHptores textu eodem corrupto 
nsos ^sAe. Hoe ut ostendat» nibil habet nisi quod quao citant 
patres primi, memoriter citata et dictis iibrbrum apocryphornm 
vel traditionibus pro arbitrio aucta ebtistimat atque inde con* 
eindi vetat varietatem textus. Qnod si datur, nna hoc dandum '^) Non snimadrenam videtor quod etiam Irenaeus V, 30., nT»! 
de Apoc. 13) 18. dispotat, dirersam foisse aucforitatem codicum si^ni* 
ficst. Prorocat enim ad antiquas et probatissiraas scripturas^ aive refe- 
rente Euteb. h. eccl. V, 8. ad cc^ aitoviala nai aj^/akc dvrtYifcij^a. Prae- 
ferea dtibiom est» an quod Dionysins Corintli. citante Easebio lu 
eccLlV, 23. dedepravatislibrisstcris dicit, tantummodo >P^<^X94rlf^ 
reticos. Cf. Sc hoU i HibUgcA hiUMthe H0iu p. 11^:^^^^^ ^y ^^UU^l^ XXll 

est, ex eitatis illis ad iliustrandam textas liistoriam omnino 
nihil posse confici. Id ipsnm vero non valt Schotzins; atioqnin 
qnod dicit non re sed conjectara assecntum se fatetnr. Neqne 
Bos volumns. Non est enim adeo difficile distinguere, quae 
peccaverit memoria, quae snggesserit arbitrinm, qnae codex 
suppeditaverit. Relinqnantur in medio snspecta atque dubia; 
erunt quae circurospectis criticis babeantur pro certis. Ita non 
video, cur eaedem lectiones in eodicibus graecis, in interpre- 
tationibusy apud scriptores seculi tertiiy quarti, quinti obviae 
ex alio plane genere sint apud patres secundi seculi. Non 
ignoro equidem^ esse qui dicant, ex ipsis patribus talia iilata 
esie codicibus. Hoc accidere potuil et accidisse scimus, ubi 
patrum aiiquis de loci lectione diserte dispotavit vel praeclaram 
aliquam ejus proposuit explicationem. Moneo tantum de Sti- 
&afiaQei et de rsQys^njvoh lectionibus qnae deberi videntur Ori* 
geni. Sin vero in universum ad eam legem iectionum momenta 
exegeris^ coutortulis conclusionibns tibi tnis conficies textus 
historiam et confundes omnia. Aliud illud est quod in descri« 
bendis veterum commentariis longiorem potissimum verboruni 
textus seriem ad codicum suorum rationem interdom exhibuisse 
videntur librarii; unde factum est, ut aliud agnosceretur in 
textu, aliud in commentario. Sed id non cadit in scriptores 
seculorum duomm priomm^ quos ejusmodi commentarios non 
reliquisse constat» 

Jamvero de Jnstino qoidem nolo fusius explicare. Nara* 
que post Eichhornium et Hugium, cujus egregiam subtili-^ 
tatem didicisset vellem is de quo haec scripta sunt discipolus, 
iuculenter in commentatione sua Winerns, V. S. Venerabilis, 
exposuit ao probavit, in solis Malthaeo et Luca Justinum plus 
vicies cum variis testibus contra textnm quem vocitant rece- 
ptum facere et qnidem saepe sic ut non veri speciem prae se 
fcrat.t^) i^) Cf. Jutiimum Martyrem evmtgtKit amottieiw nium fiiiise oitemUt 
6. Bd. Winer etc. In CommentatiombuM theoL edid, Rotenmueifer^ 
Fuldner et Haurer. T. L P. 1. p. 221 iqq. Ibl p. 243 tqq. locos Juttini 
cvm Grteibachii apparata N. Ti critlco coUatoi habei. Denuo timiUter XXIU 

De Syro «otam quod Scholzins sentit, tnm ad ingeotea 
leztOB variettlem jttdicelar, qnae e Syriaca PeBchilo ab omni- 
Inu ejaa ret peritis maxime contra textum receptnm nnaque 
contra eodiees asiaticos landaUiry tum ad ea quae Gries* 
bachius, Huj^ins, Eichhornius» e recentioribus Winerns, 
Rneckertnsy Loehleinius super ejns versioois indole dispu- 
.taniat. Tres priores illi qni maxime recensionum in ea re 
ntioBem habuerunt, utnt disifessernnty in eo convenere, Syrnm 
Bon esse e (estibus Scholzii asiaticis ^^). Quod quidem per- 
loslratis apparatibus qnibnscunque Novi Testamenti criticis quis- 
qoe intelliget. . Non ignoro eqnidem, Scholzinm^^) ipso- 
mm horum appaFatunm, suo non excluso, imminuisse fidem. 
Sed ut coneedendiam, erit, in errorem saepe incidisse versionis 
Syriacae veleris similiumque coliatores, quanquani admodum 
improbabiie est, alexandrinas potissimum ab hisce fictas esse 
lectiones: ita eandem illam interpolatam esse latinis, demum 
probandum est Scholziumque diclurum fuisse dubito, si non 
Latini codicibns constantinopolitanis tantopere adversarentur ac 
lamen cum his Syrus facere videretor cogendus. llle quum 
snis adductos esset studiis, in recensionibus qoidem existiman- 
dis nt de Syro aliter ac Griesbachius ceterique statueret, cur 
ne pericnlum quidem fecit sentenliae comprobandae in exhi- 
bendo apparatn crilico textoqne constituendo? Neganti et 
pemegantiy Syrum textu corrupto usum fuisse, quid faciendam 

Jnatino m ex ploravit de Wettias: Lehrhueh der hittor. krii£$cheu Ein-' 
itit. in die kanon. B. des N. T. Zte Aufl. p. 75 — 83. 

'■) Qua in re videndum eit ne quU Eichhornii verbit fallatur, quibui 
(tom. IV. p. 266. 294.) Syrum veterem iane in atiaticii eiie auerit roonu- 
nentis. Differt enimvero Eichhornii atiaticum genui magnopere a Schol- 
siano; eit illud, ut ad Griesbachium applicem, occidentalis receuiionis 
naiatica pan, et ut in placita traniferam Hugii, notvri hidoau; usitata Asia- 
Bta. Id quoque contendit Eichhomius, Syro et ipio minime depravatio- 
Bam immani «uperttruetam eiie atiaticam Fjueiani recensionem; ted ex 
liac lerioa novii itudiia et depravationibut undique arreptis prodiisse vult 
eodicea qoi supersnnt asiaticos, e quibus demuni fluxerit textns iste rece- 
ptui. Haee docent quam discrepet a Scholzio £ichhorniuB, quamvis 
prino obtatu «liqaafenat eonvenire videantur. C^r^r^n]^ 

») Cf. Prolegg. p. CXXI V sqq. Digitized by ^^OOg IL XXIV 

mi nisi Syram nt investigety ex Syroqae iibie«n((ae poterit 
•fieri nt reslituat graeca? Ita vero svos sostenturas errores in 
dobiom vocat quae explorarunt alii iique et probi et docti, 
-confugitqne ad ea qaae licenter ponit nec qnispiam exploratum 
liabet aot, uti videinry babere unquam poterit. 

Sed istud quod de antiqnissimis textns testibus Scholzios 
disseruit ut et nos non sine idooea rei scientta jodicasse videa» 
tnur et, qunm in talibns facile *9it fallere, quisqne ipse rem 
expediendi habeat copiam, de iis accoratios videre placet. Vi- 
dendi autem hi eront: Hermas, Glemens romanus, epi- 
stola Barnabae, Ignatins, Polycarpos, Papias^ Se- 
niores apnd Irenaeum, Hegesippus, epistola Vienoen- 
«inm et Lugdunensinm, Plolemaeus, Heracleon. 

Et Hermam quidem aliquoties leviter tangere Velerii et 
Novi Testamenti dicta, commemorasse satis est. 

Clemens autem quamvis peruiultos et continuos Veteris 
Testamenti locos Jiligenter exscribaty perraro habet quae cum 
Novo Testamento conferri queant ac ne unum quidem ejus 
locum accurate laudat^^). Qu0| nisi fallor, probabile iilud 
fit, Glementi nondum ac posterioribus cognitos vel certe in usu 
atque anctoritate fuisse Novi Testamenti iibros. 

Atque eadem est ratio epistolae quae nomine circum- 
fertur Baruabae et a Clemente alcxandrino sic citatury ut 
tum temporis pervulgata fuisse videatur. In ea ut multa e 
Vetere Testamento allata sunt, ita e Novo quamvis ad rem 
satis apta afiferri saepe potuissent, unum tantum, Luc. 6, 30. 
et quidem ita petitum est nt legilur in codice Vaticano: nairil 
oitQVftC 0« dldov^ omisso %^ articulo ante participium. 

Nec magis criticos adjnvat Ignatius, qui in genuinis epi- 
stolis ad Novi Testamenti dicta interdum alludit, ad verbum 
vero nullum nec hiyns nec Veleris locum cxprimit. Potiora 
haec sunt: *•) Hacc ad genuinam ejas I. ad Corinth. epiitolam pertinent Noa 
idem dixerim de reliquii quae etse putantur tcriptii ^us..^ ^y OoOQ lc XXV 

'0 x«f(nr x«e<v«>. Gf. HalA* f 9, 12. 

Bi^cunurfihov vno ^ltoavvDVi ^^^ aXii^&jj naact dixaiaovvyi 
in avttw, Cf. Matth. 3, 15. 

TlfQnpTiiia To ifxiv nvsvfia rov <TtavQOv, o iativ onavdaXov 
Torv a7ri<TT0V(nVf fnitv di awtriQta xaJ too^) cdmioq. nov Goq:6^; 
nov (Tr^j^Tj^jJs; nov xavxriaig tc5v Xsyofiivoov avvstoov; Cf. 1 Cor. 
1, 18 sqq. 

fPavtQOp tb dkvdQOV ano tov xaQnov avtov, Cf. Matth. 
12, 33. 

IlQtnov iva^ iv lu^ inozayfj ^te xat^QtiaiAtvoi ttp avt^i vot 
xoi tT^ uvtfj yvnfi^f KoX to aitb Xiyrifta ndvti^ m(H tov avtov. 
Cf. 1 Cor. 1, 10. 

fpQOvifMg yivov mg 6 o(f§g iv anaatVy %ai axtQOiog toael 
momeqd. Cf. Matth. 10, 16. 

Polycarpas antem in sua ad Philippenses epistola malta 
e Novo Testamento modo tiberias modo adstrictius citat. Iq 
his Act. 2, 24. sic affert: ov SyeiQev 6 d^ebg Xvaag tltg iodVvag 
for i^dov. Qao loco vix attinet qiiod (yetQfp cum avi<mi<SfV 
eoninotavit; quod vero pro tov &avdrov habet rov (fdov, id 
eQBi legisse in codice suo haud dobito. Eodem enim modo 
locnm exhihent D Syr. Erp. Copt. Valg. Cant. Laud. Epiphan. 
(semel) Ireo. et alii. 

Porro 1 Tim. 6, 7. pro d^Xov oti, qaod in editione reccpta 
est, iXX^ habet, qucmadniodum etiam Angustinus legit. Id, 
qoum iectio loci maltoram Jestiom dissensione inipedita sit, certe 
faoc probat, facillimum drjXov oti non esse a Paulo profectum. 

Deinde ad similitudinem loci 1 Jo. 4» 3* accedit in his: 
nag oq av p/ OfAoXoyy 'IrfOOvv XQKJtbv iv aaQvX iXriXv&ivaif 
^AnljjQtatoq irtiv. In qnibus memorahile est pro iXriXv^ota eum 
prodere i),riXvd^ivdi, quemadmodum in priore ejusdem sententiae 
parte pro i},riXv&6ta habent iXiiXv&ivai e graccis testibus fi alii 
et Theodorettts» 

Deniqae speciem additamentorum, quod frequens lectionum 
variantiam genas est» haec haheot: fu) dnodidbvte^ kokov dvtl XXVIII 

avrinf rtOQQm afr^«< itt' ifiov» /mtt^ «tt <fi^v*9U.^ Mmu. did, 

Ha«c ad HaUbaenm non ad Marc. 7, 6^13« conformata 
esse verborum perpetoitaa docet. Significavi sing^uU quae 
discedont a Mattbaei verbis, ac vere dubia sunt prias aov quod 
editio recepta invitis recentioribus babet et t09 wfiof^ qnod 
etiam G et alii legnat, gravissirai testes cnm ^op koyop atque 
editores plurimi cum ttjv iftok^v permutaat. Deinde 4>miUit 
Ptolem. contra textum receptum: «77/^1 ^0« t<p mofiaji avt^ 
iwi, idque grave est. Denique alterum cov addit cum noonnl- 
lis codicibns, sed Aa ev 001 yenfta$ e loco Exodi petilnmy t^ 
&8tp et tw nQi(rfiutfQ<ov cum nnllo. 

Ad Mattb. 12, 25. spectat oiKia ^ ftokig ntQur^^eiffa itp' 
iavti^v, ubi cqp' iavt, convenienter locis Marci et Lucae ge* 
minis tuentnr D aL quum plerique testes habeaat na^* iavtr^^j 
paiici tcad-* iavt^y. 

Restat ut Heracieonem videarous. De eo mire Schol- 
tius: TextuB tjuB ^ reeepto haud differebat. Sibi rem putat 
esse cum credulis. Istad unde tandem hausit? Perpauca eniai 
de Heracleodis teztu Origenes refert, praetereaque aihii sci- 
mus. In illis vero est qnod testatur, eum Jo. 1, 3. post ovSk 
iv pro arbitrio addidisse tciv iv t^ Koafiqi xai t^ xtiaei^^)* 
Tum simpliciter ad Jo. 4> 18* notatc i^fuif fiiv ovv aviyveofuv' 
nivta avdQOtg eaxsg, noQa dh T<p 'HiQaHkiom evQOfMV' *"£! av* 
dQOs lax^^^)- Deinde Heracleon invito Origene invitoqne 
recepto textu Jo. 1« 28. legit Bij&avi(f^^)y non Btj&afioQcL 
Deniqoe Jo. 4, 21. Origenes sic refert nt appareat, euodem 
se textum cum Heracieone sequi<i)« In eo est autem niatBvi 

^) Cf. Opp. ed. de la Rue tom. IV. p. 66. 

») Cf. toni. IV, p. 221. 

») CL tam.lV, p. 140. 

*i) Cf. tom.lV, p. 225. Idem minus liqoet Jo.4, 34., nbi Orig. hak^ 
«o«ji««t» pro vulgtri nom^ ct 4^ SS., abi Orig:. ncU poit Vm omittit, quod 
vlrttmntte VVetateniam, Criesbaebium, Schoisium ■ecota» ipee auoqa» et 
Heracleoni et Otigeai tribui, Taroen vero htt quoqtte locit probatur» 
SehoLviam de Heraeleonis texta a reeeiito haad diverso iilo (Uiptttaiitem et 
temere diapatasae et repagnasse ipsi aibi. Digitized by CjOOQ lc XXiX 

f»if yiimy qoendnoimi eoDtra oiwltilsdiMm testiom coii« 
stantinopolitanorDffl contraqne reGeptom textnm qui est: yvvM^ 
niatfvaor ftot, habent BG*L Veron. Athan. Gyr. Hiiarius. 
Toentnr fUutsvs eliam D aK et-Chrs. 

Haee ntiiiler conmemoranda et exscribenda dnxi textns 
saeri doenmenta antiquissima. Svnt autem onnia ita comparota^ 
vt tnm rariantium lectiottnm sigaa plora hftbeant perquam pro» 
babilia» tn nbi revera quid seripserint avctores dubium est, 
eonspirant evm teslibus snspectis iiiis qnidOm, africaois et occi« 
dentaliboSf excepio nno loeo Rom. 11 ^ 21. de qoo vide snpra 
Seniores apod Ireii. ^^) 

Ad baee igitnr jodicari velim opinionem ScbolBii, qua 4no 
priora post Cbr. secola texlos Novi Testameoti iutegritatem 
coBSi^avere, heredes institatvra asiaticos quos vocant codices. 
Per oe ^dem nihil est simplieius, oihil veri similins, qoam 
per iliod saltem temporis spotium viroram snmmomm libros siiie 
nlla perfidia ant negligeotia tractatos esse atque propagatos. 
Sed qnom jam ineonte seculo tertio magnom textus varielatem 
inventam esse certom sit nibilqoe siogalare innotuerit qood tum 
potisBimnm ejns rei sostinuisset eausam; prioris aetatis iides 
jore vocator in dobium et aoquirenda snnt argnmenta in re po'* 
sita. Jamvero ea qoo par est siudio ab historia pelita,. si qnid 
probant, probare vidimos contrarinm. Hnc aceedit, nt jam 
letigiy lom qood antequam certi libri pnbiicam apnd universos 
nacti essent aoctoritatem, liberiorem ibisse eomm Qsum credi- 
bike est, lom quod doctorum obrtstianomm iogeiia quo propius 
ab ipsins aetate Cbristi scriptoramque sacrorum abfoere, eo 
HMgiS) nt res ferebat, ita vignorunt et sustentata sont, ut non 
in onis paocis iis, qoae ab Apostoiis consignata literis babe* *^) Scfaolzius qaidem mag^ni facit moinenti quod iidem Seniores tum 
i €or. IS, 9. X^wtovy de qoo ante expoiai, tnm 1 Cor. 10, 11. ndvra 
exlaboat«0oi«iitieat«c!piBi teitibiM ooaitantniopolilaatia. Ego vero iMiU 
los dubito quin ndvra ilJatum slt genoino textui. An forte duce Marcione 
emcndaise locuro alexandrinos grammaticos arguet^ Nihilne ei duliita- 
tionia eo injicitor quod illud praeter gravei qoi omittunt teite^tetaHi haud 
spemendi aliter ponunt ? Digitized by ^^OOg IC baot, fialotis novae iesseram aat sammaiB remm legem pntareKt 
positam we» 

II. 

Altero ioco examioatamm me professas ram ea Scfaoizii 
argameeta quibus probat, eodices qai supersnnt coostaatinopo* 
litanos in exhibendo textn ejosdem fere. participes esse virtatia 
qoa excelloisse pntat primoram post Chr* secuiorum codices. 
Id quidem iis potest sopervacaneam videri, qni me his modo 
expositis demonstrasse exlstimaaty celebratam istam textns inte« 
gritatem ad tertium usqoe seculum non fnisse* Sed hoc nt 
demonstratum sit, codices constaatinopoiitaai si qaam similli- 
mum cum antiquissimis illis textnm ad hanc usqae diem repe« 
Uerunt, haud exiguam profeeto snat commendationem halntttrt. 
Qua in re ne videar ambigna saepe Scholzii nrgere verba. 
Defendit ille hoc, codices asiaticosy quamvis non ab omnibns 
sordibus liberi sint atque etiam unns et ailer cam alexandrinis 
exemplaribus collatus indeqne videatur esse corroptus, tamen 
aniversos non io tiles, in quas alexandrinos, incidisse manus 
et geniiinom textum prae reliqnis testibas omnibus retinoisse 
roaxime. Hinc patet^ immensum discedere Scholzinm a nobi- 
libus triumviris Griesbachio, Hugioy EicbhorniOy qnnm unos 
codices asiaticos, si proprie dicis, plane non recensitos dncal.' 
Erit antero recensere nihii aliud qnam ioepta sedalitate multt-^ 
fariam a vero detorqnere. Atque iude est quod nuperrime iile 
dixit: Nomen «ecensionis omnino detrecto*^). Sed argnmenta 
videamas. 

Ex eo, inquity qaod doenmenta critica alexandrina soat 
antiquioray aihii in gratiam textus illonim erui potest; primum 
enim gravitas testium non solnm ex eorum aetate sed eliam ex 
aliis rebns, qnae lidem et auctoritatem ipsis conciliare possunt, 
judicatur; poluit euim seculo decimo qointo e codice longe 
antiqnissimo apographum fieri quod exemplar snam exactissime 
repraesentaret. {Prolegg. p. GLXVII.) »*) Cf. N. T. tom. H. Proiegg. p. I. Digitized by GoOgle Id liis varie peecaUm esU JVei» jo/iiin ex aeUte jydieari 
vnlt tesliQin graviuteoi. lUqae Umb aliqHid graviUUfl ex 
sola aeUte accedit codici; id sibi coatradiceas aegat. Deiade 
qQam de aiiis rebaa aactoritatem coaciJiataris se dictarum si» 
molety ad ipsam aetaUm recarrtt« Tom vero qoale hoc est, 
poUisBe decimi qointi codicem seqai anttquissimaoi. Fieri potnit 
id qnidem; sed qais cam $cholzio dicat iide parem fidem con* 
eiliari reeens seriptis cam iis qnae certo sont antiqoa, ita n^ 
ia hae re nlriqae nihiL differant? Heqne profiteor fagete, qaa 
remm iniqaiUte antiqaissimi eodices, qai decimi qointi seeali 
hominihos inservivere» sUtim iaterierint. Sin aatem, qood 
plorihos sQstinet» e mnUo vetastiorihns illi possnnt esse traas- 
scripti, Donne pariter testes aiexandrini, de quonim insigni 
aetate eonsUt, possnnt secati esse primi seculi et alterius c0^ 
dices? GoerceUr vero haec con|iciettdi Jicentia hand duhie oq 
qnod consUatinopoliUni codices semper, nt ipse ait SchoJzioSy 
in ecclesiis adhibehantur, nec igitar facile vetostissima exempla 
erant residaa. Id quod in ipsa muLto priora qoadrat tempora* 
Origenes enim iectionis Bii&avlct insignem anliquiutem signi- 
fieatams non ad sua videlur provocare potuisse exemplaria, se4 
provoeat ad ejiisdem testem Heracleonem ^ ^). 

Pergit Scholzins: Deinde codices consUntinopoliUnnai 
textom fxhibentes. certo etiam erant piurimi seculo Vlil., VII., 
VI., V., quorom ii qai adhuc exsUnt soot apograpba. {stud 
qois nnqaam est infitiatus? Mihilominos dieere possis ot pro«« 
bare, horum secnlorom scripU pnriora recentieribas fuisse. 
Aptins quaedam ejus textos consUntia, quam requirit vir doctis- 
simos, demonstrari ejc eo potest quod plurimae quas propriaa 
hahet lectiones jam apud Ghrysostomnm et Theodoretom, 
in iis qnidem qoas tracUnt Novi Testamenti pRrttbus, reperiua- 
tnr. Quae res gravis est ac noudum satis examinata a criticis. 

Sed suam ipse denuo conjecturaro impedit. Hieronymum 
distimat et asiaticos et alexandrinos codices nosse io suamque 
convertisse rem qnum Damasi mandato satisfaceret, sensisse* »*) Cf. Opp. tom. IV , p. 1*0. Digitized by GoOglC XXXII 

vero Diagis opinatumqiie esse qiKim vidisse «c perspexiste con- 
stantem utriasqae eodieom generis diversitatem^^). Hoac igi* 
tur praecleriiisimos codices tum temporis certe vidisse ac iegtsse 
tamqoe vebementer esse falsum, eos at corruptis alexandriniB 
Bihil saspica&s aequipararet vel potius postbaberet? Testatnr 
enim Scholzias, obi in aniversum de Hieronymi lectionibas 
refert, eum plemmqae graeco asum esse textu eoque alexaa- 
drino. Omniiio certum est, Hieronymam et Gonstantinopoli et 
Antiocbiae et in Syria et in Palaestina diu versatum esse literis* 
qae ibi uavasse operam. £t qvinn totus paene habiiaret in tra* 
etandis exponendisqae libris sacris, abiqae debebat vei maxime 
bonorum codicam rationem et cnrani habere. Tamea Scbolzius, 
invitis Bentlejis, hominis inter aeqnales facile eradiiissimi ia 
ea ipsa quam profitebatur arte auctoritatem esse ■vllam, con- 
elasionibas sois eificit, conservatamque staiait ad posteros per- 
venisse textas integritatem in codicibas Hierooymo parom pro- 
batis. Neqae aliter de Eusebio sontit eadem eum Hierooymo 
de praeclaris alexaodHnis testibas perversa opiniooe capto^ 
Mihi qaidem magis magisque miracolosa res videtur. Itaqae 
Boseliiam qnoqae et ipsum orientalem nec indoctissimum prae- 
teriit orientalium oodtcam praestantia» licet iu mediis eoiitami<t 
natls lacerent vei potius delitescereot soti oon coataminati^^)? 
Sed Bon dissimalandum est, e Sebolaii sententia eaesa« 
reenses quidem et bierosolymitanos libros aliqaaBtulum ad ae«^ 
gyptiacos accessisse'^). Ita Pampbilum noBBuilos codicea 'S) Cf. Bfbltae/iXritise/te Reise etc. p. 180. Alio loro (p. tS3.) dlcit, 
medUni ^uandara riam Hkronyniam ingreitum ene inter eonttatttiaopoK* 
lAn«m ot alexandrinam texturo. Quem qualem tandera aibi inA>nnanl 
homiaeml K duahus codicam cUiaibuA confecit medium quendam textum 
novum, le duas aiite oculos habere claiies igiiorani. Habuit alexandrinoi 
codicei praestaiitisiirooi, eoidero taroen iignificat ubi de codiclbus errore 
confniii queritur. (Cf. Preiegg, p. CLXIV lin. 18 aqq.) 

**) Quam haec protats uint terafcre: £aaebtua N. Ti lihroi ad Terbum 
laudare solet et plerura^ue codicibua a lexiuidHnis uaua fuiue videtur. Sed 
quum haud rarb ab iii recedat et alteriui claiiii codScei lequatur, patet, 
eum codiees palaestinentet non retpnitte, (Cf. Prolegg. CXIAy,) 

«0 Cl. Biblite/UsHtitehe JReite etc. p, lt4» 175, Digitized by GoOgle xxxm 

AlexnMae emisse Caesareamqiie iBvexMse ; iia asoa esse libra» 
ries sed rariaaime; iade vero maxime vetastiorea evaogeliomm 
eodlieea eonatantiBopolitaDos, utEFGHS^^^yiBtegritatisdamDam 
eoDtrmzisse. Volt itaqae ad borajo iDgeoiom paallalom mixtam 
BOD ipsam jadicari classem. Qood qaam didacat ia siagala et 
ex ipsias Scbolzii seDteatia dod ad rei saoimam faciat, dod est 
qaod DaBC fasias tractem. Sed plara poscit sibi Pampbiias. 

HoBC admiratorem Origeois foisse ejusqae qoae Vetos Te- 
sbuBeotom speetabaot caras describeodo divulgaodoqoe ia cobh 
mooem otilitatem coovertisse, aactor est Hierooymos ' ^). Haoc 
eBadem moita Novi Testameoti exempia praeparasse, ut qaom 
Becessilas poposcisset voleotibos largiretor, et Hosebios et Hie- 
rooymas tradidere^^^). Nihilomioos Scbolsios coofirmaty eam 
iB bibliothecam GaesareeDsem, ciyas ipse cooditor erat, ooo* 
anllos taotom alexaodrioos codices iotalisse qaos ooo plaoe coo- 
lemoereDt librarii. Haec qoam loter se pogoaotl Ipse scit, de 
ezemplari OMioa Pampbili scripto testari, ot taceam aliom^*), 
celeberrimam codicem coislioiaoam (Nr. 202. Paol. epp. H.) 
secoU, at Wetsteoios vidit, quiotiy io qao ootatam est: drre- 
fikij^ dh fi fi^^kog nqog xo iv Kcuaa^uj^ oPtifQaqtof t^g ^i^io- 
^wfg %ov ayiov Tlainicpikovy %e<^ ygyQafifiivof avtov. lllom qai- 
dem ex alexaodriois esse tesUbos., ooo dabitaot. Ao taroea 
vero est veri simile, Pampbildm io iis qoae paravit exemplaribus 
000 prae ceteris Origeoem alexaodrioosqoe esse secatora? An 
Dibilomioos veri umbram habet, Pamphilum emisse nonnuUos 
alexaodrioos codices ex bisqne paocis librarioB»m rara todulgeo- 
tia paucas bajus classis sordes immigrasse io egregios asiaticos? 

Sed plura rerum restaut vestigia, qnae ne pulchrum ordi- 
oem torbareoty ooster coojectoris providit. Audeoles scilicet 
fortaoa jovat et, at addit Gicero qaidem, etiam rafio. 

Est GoostaotioiMagoi ad Euisebiom caesareeosem epi- M) Cf. 1. 1. p. 187. 
^) Ci.adv.R^ffin,Vih,lh e. 27. 

^O) Cf. Eoieb. /4. eccL VI, c. 32. Hieroo. ado, Ruff^ II. 9. 
") CtEichhoru: EinMhing eic. IV, 3fi9, Digitizedby GOOQ lc 

Aoc. Ttttam, td. T. ^ xxxvr 

stola^^)y qaa is adornatanis digne By^zaiiUiiai saom eaqae qoae 
maxioie ■ecescaria ducebat pioruoi coelibus procaralumsr docto 
viro mandat, ut quioqaaginta divioaram scriptararam codices alb 
artificibas aotiqaariia veouste scribendi peiilissimis, sive, ot 
CaMiodorus vertit, perfecte artem scientibus, describeodos et 
qaam primum mitteados caret« Sabjungitque epistolae Eusebias» 
dicta cootinao opus ipsum excepisse seqne in voiuminibns magni* 
fice ezomatis terniones et qaateraiones ad imperatorem misisse. 
iJamvero £asebias« qui, ut Schoizius ait, plerumque alexandri*> 
nis utebatar codicibus^ hos, quum non respuisse palaeslinensos 
dicatur» optimos ratns eorumque celebrans aactoritatera , €on- 
stantini mandato bonaeque de se existimatioDi satisfacturas nen 
poterat non quales codices habebat optimos comparandos cnrare. 
Accedit quod qainquaginta codices et brevi et ab artis peritis* 
simis scribendi erant; hanc vero artem Alexandriae flornisse 
indeque pependisse Caesaream comprobaut omnia. Ad faaec qnid 
SchoLzias? HoCy inquit, sine ulla dubitatiooe affirmaverim, co* 
dices hos vel non fuisse aegyptios — similius enim veri est, 
palaestinenses codices qu&m alios in his parandis adbibitos esse 
adeoque horam textom praevainisse — vel deletos fuisse cum 
regnante Basilisco seculo V. bibliotbeca a Juliano ancta com* 
bureretor. De priore, opinor, visnm est; reliquum est posterios. 
Profecto mirum id quidem; potissimam bos eo deletos esse in* 
cendio. Doctene exploratum est, quinqoaginta codices in com«- 
nunem usum paratos*^) iisque quibus opus erat distributos 
irrepsisse sensim -in bibliothecam aagustam ibique secnlo quinto 
combnstos esse? Quum describeoda sine dubio plura nova esseut 
exempla et Gonstantinopoli et ubicunqne illos Caesar largitus 
eraty ab his perperaro scilicet invectis constanter abstinaisse 
librarios? Sed istud ut ne cui videalur mirum, addit Scbolzins: 
Vestigia enim darant codicibus constantinopolitanis facti multa 
non exstant. Deniqoe sententiam inflectens paullulum soam sub- *') Cf. Theodoret. 1. 1. c. 16. Eaieb. de inta ConttamtinitW^ 36. 
*') £it in epittoU ContkantiDi: qmi ei tegi faoile et ^ommem u§um 
cirewkferri poaint. oigitized by GoOglc jagit illad: Vero etiani proxiaiiini est, eodiciini palaestiaen* 
tinm — ^Qos ia ista re adhibitos probat — textom leettoaiboa 
^naa Origenes Baxinie probaverat foisse mixtnm. 

Qoae qnidem omaia tam artificiosa snat, tam eontorta, tam 
apla ad explicandam veram indolem asiaticomm aostromm codi« 
e«m «ndi^e depravatorom, tamqne contraria integritati textns 
in iis prae ceteris conservatae, ut, ne cum umhra coaferre arma 
▼ideamnrf snpersedendam sit plnribos^^). 

Praeterea vero qaae de simili alexandrioorom codicnm pro- 
pagatione tradnstnr, minoris momenti snnt Ut entm taceam 
obscorain qnandam famam qnam Scholzios refert et nihil nisi 
rem comroentitiam habet <cf. Prolegg. p. GLX.): volnmiBa co- 
dicnm rogaate Constaote Angnsto se confeeisse ad enmqne 
fflisisse, narrat Athanasius*^). Sed id obiter commemorat 
nibilqne praeterquam de ea re compertom habemos. Haec vo* 
Inmina qnod Scbolzios tantnmmodo occidentalibns dala tSM^ nsni« 
qne fnisse censet, probabiliter cesset, qnanquam Illyricttm quo* 
qne ib C^nstantis ditione erat idqae Graeciae finitimnm. Taraea 
etiam ia bac disputationis parte perperam ille versatos est. Fa- 
eile igitor, inqnit, qnis dixerit, codices alexandrinos fnisse 
celeberrimos, ionge lateqne propagatos eoramqne textnm eo 
qnod Athanasias confectos ad ipsom transmisit magis magisque 
diffnsnm. Talia dictnro objicit, in ea re ipsins tantnm Athana- 
sii anctorilatis rationem esse habitam, nullins codicum coaditioais. 
At cur tandero mordicus teuel, alexandrinos codices non foisse 
celeberrimos? Per se patet, alexandrinum episcopum non alios 
quam alexandrinos roisisse codices. A qua vero alia re magis 
quam ab anctoiitate nteatinm proficiaci poterat aoctoritas codi- 

**) Rectini, mea qaidem senteiitia, Scholziui ante luam N. Ti editio- 
Dero et de hac re et de ea qoae itatim tractabitur judicavit in Curin critici$ 
p. 48., aMeuiitque el Riuckiui, vir iiigeniiacamineloiignii, quiinjLtr- 
emkrmtiime critiem in aeta app, etc. p. 11. Mribit kaee: Co«ject«ra Scholtit 
■iMime reipoenda videtur, editianen orieatalem i. bysaatinam ex iii libris 
manaiie qnoi Conitantinui M. cora Euiebii epiicopi caeiar. et Cenitani 
cara Athanaiii epiicopi alex. eleganter et accurate deicribi et in Europan^ 
miUi JoMeftet. /^ 1 

«*) Cf. Apohg. p. 236. (ed. Benedict. ITTT. I.) Digitized by V^OOg lC 

C2 XXXVI 

com? DoctoraiD alexaDdriBoniiD praeclara nomina ille non vocat 
in dubium; sed eornm codices magnopere conimendalos faiase 
etiam atque eliam negat. Ceterum Constantem aiqoe eos qai 
mandati suasores foerunt sine dnbio latebat, quanto inferiora 
alezandrina exemplaria essent constantinopolitanis; alioqoin aon 
ab alexandrino faomine petendi erant codices. Ea vero, ut hoc 
obiteraddam, ratioi qoa Athanasius librorum mandatordm men- 
tionem facit**)^ si^ificare videtur, tale quid nihil novi aut in* 
soliti haboisse. 

Sedhaec hactenos. Quemadmodom perseaudacler, temere» 
mire conjtcitor, totam eorum classem codicnm qui per Asiam 
roinorem et Graeciam in nsu erant, a primis inde seculis usque 
ad tempora inventae artis typographicae textum sacrom paene 
iliibatum conservasse, omnibus per reliquas hominum christia- 
norum terras varie neglectis graviterque comiptis, qunmicetero- 
quin nulla vel pietatis singularis vel admirabilis diligontiae vel 
doctrinae eximiae monumenta posteritati tradideriot iidem illi 
ad quos pertinebant orientales : ita quicquid de historia codicum 
proditum est memoriae, docet, neqne cognitam fuisse librorum 
constantiDopolitanornm praestantiam antiquiiatis viris doctissimis 
in eoqne literarum genere maxime versatis, neqne ab alexandri* 
norum contagione abstinuisse cbristianos constantinopolitanos. 
8i quis autem opiniones praejudicatas sequi mavult quam certis 
rerum vestigiis insistere, nihil moror. 

ra. 

Ad tertiam progrediar hujus contra Scboizium disputationis 
partem, qoa disserendum est de codicum indole, de ipsius tcx- 
tus, quem alexandrini codices quem produnt asiatici, praestantia. 
Hanc ille negligendam nec nisi leviter taDgendam duxit. £a noo 
esse graviorem, habeo persuasissimom. Ut euim constet de co- 
dicis patria, unde quid valeat scis nisi ab ejns indole? Ut quis auevdom, tai^a ^oi^oa? dniatHka. ^g. .^^^ ^^ GoOglc XXXVII 

originis praestet Bobilitate majoromqae gloria, poteritne sommo 
loDgi monere oisi sao ezcellat ingenio? Sammnm vero ac grave 
monos est doceotis, qoae siot vera Christi et Apostolorom verba. 
De grammaticoriim alezandriaorom temeraria textns emendatione 
eommeatamy qood, si quid video, tanti lamqae pertinaeis erro- 
ris primaria exstitit eaosa, onde tandem faabes nisi a docto, 
sobtili, integro textus otriosqoe classis examine? Sed boc qni- 
dem oode sit rei ignaris, oon attinet dicere; nnde sit homini 
intelligenti , oon habeo dicere. 

Sed ad propositam ot perveniam, io his qooqoe qoae Schol- 
zios dedit videre singula, oro at oe aegre lectores feraot. Si 
etiam, inquit, rationibus internis aliquid efficere veliroos, teztom 
constantinopolitanum molto mngis textui genaino accedere videri 
qoam alexandrinnm , facile nobis dabitur. Plurima huc perlinen- 
tia prodncere in promto foret, sed sofficiant in re clara panca 
exempla. (Gf. Prolegg. GLXV.) Quae jam affert, vel falsa sant 
vei dubia. 

Et primnm quidem ad pecoliares mnltas Lacae dictiones 
provocat, quas in textu constantinopolitano reperiri, in alexan- 
drino aatem interdum matari, ex lectionum sylloge dicit cognosci 
posse. Ita ikBfB d^ naiy sl/rs de xai, ^Xi^ov di xai, ani&avB 
dl xaiy flde di xaiy nagado&riaea&e dh xal. Ex iis quos citat 
locis hi tantum variantem lectionem habent: XIV, 12- om. xai 
y ai. Syr. Ar. p. Erp. XVI, 1. om. xai SV al. pm. cdd. Ital. 
Bier. XVIII, 19. om. xai EGRSV al. p1. vv. pl. Bas. Theophyl. 
XIX, 9. om. xai 127.* XXI, 16. om. xai 13. 346. In his igitur 
omnibos ne nnus quidem ita comparatus est nt dicas, alexandri- 
ois testibos deesse xai. Qaod vero XVIII, 1. xa/ omittont BL 
al. m. tres cdd. lU et VI, 6. BLX al. w. pm., id an recte fiat 
jnre dubitari potest; posteriore enim loco reqniri illud xai viieri 
potuit ratione habita versus primi ; priore roputandam est, saepe 
olTendisse*^) illud di simpliciter ut videtor qaidem aooecteos^ 
quod Locas prae reliqois Evangelistis plaoe e Graecorum osa *^) CC. X, 2. 87. XIII, 15. IX, ». 50. VI, 9. IV, 9. abi modo eara oiV modo 
cum Koi commatatam eit, qoanqaam in hac quoqae re eit quod exeipiatar. I 

pecoliare habet Admodam aiitem fallitor, qni qaae qois scri* 
ptomm pleromqDe et proprie soa habet, Dihil ezcipiens negat 
ab aliena mann posse profecta esse. £ qno genere commemoro 
tantom Sjrnopticomm idw et Pauli XQtatog 'Jtiaovg. Porro XXI, 2» 
omittont xa/BKLMX al. pl. Ttdetnrqae id eo omilti rectios qonm 
ab AGHSV al. pm. aliter ponatur. At vero VI, 39. fere soli 
alexandrini et quidem BCDFL al. Vg. It. toentnr xa/. Qoae 
qoom ita siot, Scholzius confidonter refert, istas lectiones ia 
teztu constantinopolitano reperiri, in alexandrino interdom mn* 
tari* ita quidem qui sibi videtnr de classibus codicom judicare 
recte, recte jodicavit ubi tacuit. 

Sed vidcamus de reliquis. Godices, ait, alexandrini vel 
omnes vel permulti habent Luc. VII, 24. 25. 26. i^ijlOati s. i^i^X- 
^m, sed Lucae tempus praeteritum est solennius. Citat in banc 
rem V, 32* XXII, 52. Idem Scholzins post duas fere paginas 
laudatae alexandrinorum codicum praestantiae haec objicit: Quae 
de articolo, de particulis nonnullis, de verboram temporibus, 
de vocum positione proferuntur, ita comparata sunt, ut in utram- 
que partem disputari possit. Atque, sic mihi liceat perj^eret 
Scbolzii disputatio ita est comparata, ot videatur iudere, non 
judicare. Vestis enim candida quae ei candida est in conslan* 
tinopolitanis, cana si non nigra est ei in alexandrinis. Quod 
ipsum illud il^i^X{>at9 attinet» plane cum altera parte Scholzii 
fecerim; est enim dubium*^). Potest forma i^ijkO-aJs quippe 
paullo insolentior ab alteris in i^K^iti^ ab nlteris in S^ilr^kv' 
^&ati mutata dici. Eadem plane ratio est loci XXII, 52* Noa 
negaverim quidem, comparatis Hatthaei et Marci locis geminis, 
nbi codices tantum intef formas -^ccr^ et -^iti flnctuant, com* **) Non poiium quln h. 1. ante ocnloi ponam edltlonii Scholzianae 
qaae •ezcentU demonitrari poteit exempUi negligentiam. Notatar ad 
V. 24. , babere U^X Sw i. ilt^X&tf A B O K L M et lequantar lat moltl alii ; 
ad V. 25., habere i{i;A^ar« B Ip. 33. 1S7. 346.; HriX&nt KM 124. 129. 131. 
133. alii j ad v. 26., habere i^^X&azt B 13. 124. 157. 346.; i^r,X&ne 131. 
At rero iidem illi A B D K LM atque, ot apad Wetatenium et Gciesbachiam 
videre eit, iidem reliqoi et r. 26. et r. 26. nomiaaudi lunt. d by CiOOQIc 2LXXSX 

MBilari apad Laeam i^sXifkv^afte; Umen io Ulikis codicnm qai 
plernmqae seqnendi ernot aoeloriUte sUre malim qaam conjicere. 

Porro Scbolzins Luc. 9« 49. errare censet alexandrinog 
(sont BLX al.), qui ir pro cW exhibent. In eo assentior; sed 
is locns pertinet ad eos qui parallelomm collatione conrosi snnt; 
qnod genos et maxime freqoens et ad oiiines omnino codiees 
perliaet 

Deinde pessime baec habent: Codices alexandrini omlttont 
Luc. 10, 22. verba xcd atQa(^e)g TTQog zovg [la^ijrag eTae^ sed 
relinent merito constantinopolitani: cst enim phrasis plane ex 
more Locae. At enim primum plurimi alexandrini et ipsi ea veri>a 
rettnent et omiltont ex unciajibus soli DL; tum vero tale ad- 
ditamentum faisi suspicionem vel maxime movere quis negabil? 
lU similia habes addiU a paucis Luc. VII, 41. X» 19. XVI, 19., 
alqoe VII, 31. nec Scbolzios dubitavit ehre dh 6 xvQiogf textos 
recepti verba, missa facere. 

Ne^ mious repu^aos sibi scribit: Codices alexandrini ha- 
bent ll^ttfa. ly 18. et Lac. 1, 14. yireatg, sed constantinopoli- 
Uni YtfvrjcTig bene: nam sermo est de generationis modo. Sibi, 
inqoam, repognans; ipse enim Luc. 1, 14. ytwrjffig commutavit 
com ytveasg, Altero vero loco obi sane admodum graves alezan- 
drini testes, sed nec omnes et comiUntibus nonnultis qui con« 
stantinopoliUni existimantnr, habent ytvemv^ critici iique probi 
valde dubii sunt. 

Denique affert 1 Cor. 6, 9 sq. obi cdd. alcx.uidrinos octies 
habere oidi pro coosUntinopoiitanorom ovxe dicit. Hoc temere 
finxit; habent enim ovdi soli DE. 

Jamvero Unquam re bene gesU in honc modum eam fioit 
dispuUtionem : Qoi de propria singolorum Novi Testameoti scri- 
ptorom oratioois iodole judicaot, vix quidquam reperieot io textu 
consUotioopolitaoo qood opUtis sois non in omnibos respondeat. 
Atqae ad kaec respiciens ante qoatoor annos^^) confirmat, 
alexandrinas lectiones damnari falsas, quia longe pleraeqoe vel 

*») Ct N. T. Vol. U. p. IIJ. Digitized by GoOglC XI. 

contextoi repugDank^^^), vel genere dieendt qao digDoscttov 
ftcriptor ab aliis seriptoribus rejiciuntur. 

Sed antequam discedam ab opinionibus Scbolzii, restat ut 
de duabns breviter rebus explicem; primnm de bominnm alexan* 
driuorum grammatica textos emendatione, quam cum aliis finxit 
vir doctissimus; tum de miro codicum constantinopolitanornm 
consensn ceterorumqne dissensione. Atqoe illud quidem non potest 

'') De eo hajui generii loco quem Scholziui primuin eoromemoraC, 
Jac. 4. 4., obiter diiierere placet. Lectio Lachmanni: f*o$xaXldeq^ quam 
recepi et ipie pro vulgari /<oc/o» xai fiotxaXi^eq y praeter Scholzium viro 
acatiiiimo et peritimimo maguopcre improbata eit {Ct, Hallitche AUgem» 
Literaturz, Mar% 1833. 53. p. 420.). Omittunt fAO^x^l ntd A B 13. et vertant 
tantum fioixoi Syr. Copt. Aeth. Arm. Vulg. Corb. Vult autem ille, facile po- 
tuiiie praeteriri alterum errore oculi; hinc modo A<o</oixoM, modo xai/ioi- 
XoikidtK ciie omiiium j nec apte vero Apoitolum lectorei luoi, quum certe 
le non ad meretricei convertat, eo nomine compellare. Sed mea lententia 
primum ridendum eit, necodicibuialiaioptimii, quoi interdaro unoi ad- 
versai univeriam reliquorttm vim verum tenere omnei conientiuht critici, 
temere id criraint dei quod de aliii accidit nulli. Eadem expliofttionelectio- 
nei graviiiimae multae et reprobari poiiont et lunt a nonnullii rejirobatae. 
Ut vero detor, icripiiiie Jacobum fiotxoiXiSeqj neroini videbitur mirum 
quod additum in tot exemplii leg^tur fioixoi xa«. 7««» quoniam ne nnua 
qnidenr codex graecui fioixoi omiiiiii xa« ftotx^Xi^t^ verbii exhibet, veri 
limillimum eit, interpretei Syram, Copticum iUoiqne ceteroi pariter le- 
^ne fAOixctlidtq sed cum comilio expreiiiiie fiotxoi. Accedit quod, opinor, 
haud facile potuit errantiboi ocolii praetermitti xoi A^/o>^*<^«f P<»t f^oixoi. 
Neqnaqaam id fieri ab iii potuit qoi interpretabantur; lin ante jam factum 
ponitar, in pluribni id factum eiie exemplaribui conientaneum eit. Quod 
vero in pluriboi tom teroporii legebatnr et in Syria et in Aegypto et in Ita- 
iia, id ne unum quidem nobii couservaiie, etiam atque etiam mirum est, 
Deinde omnino ineit quaedam magna in eo vii, quod Apoitolui ipios adul- 
teroi genere feminino alloquitur. Idque et rei natura et dictione Jacobl 
valde commendatur. DeMiqu» non deiunt apud Graecos admodnm itmilla, 
ntHerroannui in celebri diiiertatione de ojffieio t'Ml«rpre t»t oilendit, 
pag. 22 iq. 'Ynofpdx^iii (eit apudPindarum Fytb.2, 140. dia^oktav r;roy.), 
inquit, miJki quidem et iidem eue videmlur qui Syraeutanit norayuyidtq 
(cf. Ariitotel. Polit. S, 11.) emdiebant et ob eandem eauttam dieti genere 
feminimo. Nee dubitandum putOj quin ilii monfeminae $ed virifueriml: 
quare FiutareAut eo9 in Dione e» 28. tov^ MoXovfUpovq TtQoaaymyidei^ vo- 
eavit, Poteit vero etiam Latinoram teortum comparari, quo et viri et 
feminae lignificabantar. Similiter de loci lectione atque na^ara itatuit 
T heiliai V. S. Venerabilti, v. ejai Commemtarium,D\Q\\\ze6 by CiOOQIc XLI 

BOiM! iUi tnetari at absolvatar ab omBt parte. UBirenam N. Tt 
iictioaem pro vwriu iis modis qaibas dilTert ab asa vetenim Grae- 
corom sabiisse Alexaodriae ezameBy bob demoBStratam est. Idqae 
ioeptam est dicere, qoooiam aactorfBS N. Ti ad eom graeci ser* 
Boois Bsam se cooformaruBt qoem LXX ioterpretes alezaodriBi 
et ipsi praeiveraBL Ex qoo simol iatelligitury errfre eos qai 
seriores qaasdam io fiecteodis oomioibos verfiisqae formas et qoae 
bojos generis soat alia, ab alexaodriois gramoiaticis illata maluot 
qoam ab ipsis profecta sacris aoetoribus. Qaod reprobaodom eo 
ffla^s est, qoum apad eos aiexaodrioos doctores, qni ut Clemeos, 
ot Origeoesy eradite et eleganter scripsere, rariora siat talia, 
qaio etiam matata io iis locis legaotar qaos e libris sacris cilaot. 
Nec vero majorem probabilitatis qnam temeritatis speciem babet 
qot ad librarios et quidem iodoctos — constat eoim et ipsos ero- 
ditos at Origeoem, ut Pampfailam, ot Euthaliomy describeoljum 
of&cio foogi esse solitos — ista refereoda dacit. Atque igitor 
ab bae qaoqoe parte ot commeadaotor alexaodrini , ita repreheo- 
dootur asiatici. 

In aliis vero qoae ad rem grammaticam spectant, io ad- 
jovaoda verborom» dictioaom^ periodorum perspicuitate atqoe 
elegaotia elaborasse alexaodrioos perbibent. Nec oego equidem^ 
ia codicibus talia ioveniri multa, sed oeqoaqoam ioveoiuntur io 
solis alezandriais. Qoemadmodom Loc. 15« 16. ysfihvut^v Hodtav 
U apad graves ooonallos bojos claasis lestes oaamque mosqoeo-' 
sem motatom est ia lOQtaa&rltai ex, quod, ut etiamnum in scho- 
2iis legitor, apparet glossam ooam e multis fuisse oeque ipsom 
ab eleg^otia commeodatiooem babere: ita io solis dnobus con« 
staotioopolitaois Marc. 9, 49* pro aXus^aetcu legitor doxtfm^ 
iT&i]iT9Tai, Verom est, ter, oisi fallor, formulam illam Locae, in 
qoa ifhno hebraeom redolet, ab alexaodriois moltis vitatam 
esse, sed aemel etiam mulata est io codice eonstantinopolitaoo 
(F. cf. Loc. % 46.) et plus quadragies ea apud omoes iatacta 
coBspicitor^ Item dativos ille participii, io quo ad absoluti na~ 
toram qoaedam accessit attraclio , ut Matth. 8« 28* iXd-orn avx^ 
vjtjrttjaaf ctvt^, apud praestantissiraos alexaodrinos cam geoitivp 
absoloto passim permutatas legitar. At vero eadem raliooe apod XUI 

coDStaBlinopoHUoos Til. 3« 5. pro Iqym & inoitjmf^ qnod con- 
sentientes codices aDtiqaissinii una cum Clenieate toentur, mu* 
tatum est in elegantius b^, cip inoi^tr,; 1 Cor. 10, 16* rw a^ 
tw op KXtifi99y oixl xoif. ^h in simpiicius 6 a^og etc. Itn 
iidem Jo. 1 9, 38. faabent o VoMr. 6 ano W^. pfo VoKr. ano 14^ 
Rom. 10, t* ^ <^ifi7<Tiff V ^Q^ ^* ^* Pi*^ ^ dbniffiq nqoq ete. Lue. 
5) 7. TOfi? fABtojfOig tot; i» t^ nX. pro r. fi«To;(o#$ if etc. Itn 
liattb. 14» 6. qood plurimorom codicum alezandrinorom est yi- 
pwioig di ffwfjttvoig s. ayoftivotg niulto rainos a re grammaticn 
commendatur qoam quod fere uno consensu coDstaotinopolitani 
tnentur ygvnTfmv dh ayofitvajff vel quod ex ulrisque habent pauci 
ywHr/w di yefOfiironv. Pluraque hujus geoeris afferri facile pos* 
sont. 

Sed haec ut sint ejusmodi , de quibus in utramqne disputari 
posse partem dicaut, proponam quae certo probent. Phil. 2* 1« 
omnes codices antiquissimi tuentur $i ttg onXayyya. Qnody Mve 
a Paolo sive ab aliena manu profeetum est, non potnit ferri ab 
homine emendationis grammaticae studioso. Similis ratio est 
formae xa&agl^eov pro vulgari xadoQiCov Marc. 7« 19. lHud in 
alexandrinis longe plurimis gravissimisque legitor; utut vero jn- 
dieatur, grammaticorum oculos non potuit eifogere. In Apo^ 
caiypsi autem quotqoot habentur soloecismi vel certe lectiones 
a lege grammaticorum alienissimae : ab alexandrinis religiose 
servari soiebant, quum pleromqne immutarentur atqne corrigeren- 
tnr ab asiaticis. Perpauca afferam exempla. 3, 12« t^g *i«^ov- 
ffoXflfji ^ xatafiawowra; teztus receptus habet: r. 7. ^ Kata* 
^hn. 5» 8. t^ Xiyovtsg; textus receptus: ^. Xtyofta, 7» 9* 
imAifg et mQtfiifiXijfiihovg'^ in textu recepto est: ior. et nsQi^ 
fitfihjfiifoi* 9f 14. «77^^ fiw; vulgare est: ayy. og «^s. 

Porro huc pertinet quod particulae quae pro lege et con« 
soetudine Graecorum cum conjunctivo et optativo niodis com-*' 
poni solenty ut oncog, ha^ in gravihus eodicihus alexandrinis 
mnlto saepius quam in textn recepto fit com indicativo et fotnri 
et praesentis temporis juoguntur. Quod si non ad aoctores ipsos 
referendom est, quamvis referri ad eos saepe prohabiliter vi« 
deatur, negleetae potios quam emendatae grammatieae alexandri- xuo 

oift snspieioiien movet Ex auiilis qeae in e^itioee laea videre 
esi BDuai aiTeraBi: Tiro. 2« 4. &a (iwipifOttiZtnMTtP*^^) 

Praeterea oi taeean nialios eos N. 11 locos, qai ia flert* 
mis OBiiiiBO eodieibns ita ieganter ot qoadam laboreDt olisevri« 
tate qoae facile potoerit removeri emeBdatoris liceotia gram* 
Dulici, alii a solis alexaodriDis mire impediti tradBDtur. Ita 
2 Tim. 4» !• dutiMtgtvQOiMU ovr iyi ivwaof rov &iov jccei «ov 
loifio» 'L X^. rov fuXkoPTog Hgiwf ^imnmq xoi WKqovg na\ Ti^r 
iniqiifMta» cevtoi ndi trjv fictaiXiiap ovroe» Mi^^or etc. Act. 4, 25* 
6 fov mn^ f^ftmf dta ffPivfuttog iyiov etOfAatog ^antd natdog 
ooo clSfrmr. 

Quibos omDibes hoc efficitar, exstitisse quidem iater varia 
molta euram emeDdandae grammaticae eausam corrupti textoe 
sacri; ea vero «t solis fuerit aiexandriDis vei iis certe prae ce* 
teris maxime, abesse laDUuDy nt magis etiam conspicna sit in 
testibna nostris asiaticis. 

Tandem quem magna Scholxius lande efferl, minim codi«< 
cam constantinopolitaDorum conseDsem non tantam qnantam vulK 
aQcloritatis vim babere, inter alios nuper demonstravit Rin- 
cl^ius^^) ac facile dictu est. Secuio enim quiDlo iisqoe qnae 
proxime secnta sont conferentes plura varia conficere solebant 
eiemplaria aova: medio vero aevo et postea Dulla amplins alia 
ownachis, qni • describcDdi officie fuogebaDtur, fuit cura, qnam 
Dt exemplar nnnm sibi propositum exscriberent qnam diligeDtis- 
sime. Cnjtts rei cansas jam Griesbachias docte indagavil; potis- 
sima mihi quidem videtnr ea fuisse, quod, qnum alias graeca 
literarnm sacramm exempla fere non amplins in osv essent, apnd 
Graeeos certua textns pnblicam qnandam anetoritatem nacloe 
isqae pro arctiere ea, qoae inter CQetoserat, comrounione sancte 
est propagatus. Quae sentenlia magnopere eo confirmatur, quod 
sifflillima ratto est textus latini. Is in exemplaribus ante seculum 
fcre nndecimum exaralis admodora variat; poslea antem, mnito 

<■) Cum Wetstenio praetermiii ad eam locom notare H, qao mim 
penflae accedit lectioni Lachroanniuiae. Grieibachiui et Scholsiai, nt 
in talfbai Mepe, variantii lectionii noUam mentionem Eaciant 

**) Cf. LmeubraHo eritiea etc. p. tO. Digitized byGoogle ZLI7 

qoidem aate Sixtom V. el Clementem VIII. tantam indait con- 
sUnliam, ut testante noperrime Fieckio^*) codices innomeri 
secnlt XI., XII.9 XIII. ut militom saga similes sibi esse soleanl, 
quiqoe viderit milley vidisse ooom videator. Ex ipsis vero co- 
dicibos constanttnopoIiUiDis, qoi oncialibos literis scripti magna 
caterva paullo suot antiquiores, propios ad variam alexandriho- 
mm indolem accedunt. Id qood nec Scholzius iafitiatos est. 

Geterum majorem quam revera est perbiberi poto codicum 
praeter constantinopoiitanos varietatem. Qood enim limato ju- 
dicio distinxerunt alexandrinos et occidentales , id perperam 
improbavit Scholzios^^). Convenit qoidem alexandrina classis 
eum occidentali in mnlto ploribus quam cnm asiatica, tamen 
vtramque si quis penitius cogoitam habet, nisi miscendi contor- 
quendique amans non plane confondet. Itaque landabiliter 
Rinckius ^*'^), quocom fere Lachmannos facere roihi vide- 
tor, ex uno fonte duos rivulos emanasse dicity africanum et 
latinnm; ita ut postqnam divisa sunt duo codicum universomm 
genera, alexandrinum et constantinopolitannm, denuo dividan* 
tor in illo qnidem duae classes, africana et latina. Atque idera 
fieri posse in asiatico, quanqoam nondum probatum, tamen est 
probabile. Ita Scholzio discrimen inter palaestinenses et reli- 
quos codices asiaticos intercedere visnm est« Ita Hogios novam 
illam receosionem excogitavit nominavitqne Origenianam, qnae 
quidem non ita abhorret a Scholzii palaestinensi. Ita Gries* 
bachius in iisdem fere com Hogio codicibns non recensionem 
quidem singolarem, sed tamen simile quid inesse voloit. Qnoniam 
aolem nihilominus a Scholzio non modo latini sive gradcolatini, 
sed etiam antiquiores codices illi qui interdum prae ceteris 
mixli audiunty in aiexandrinis ponuntur, major hnjus classis **) Cf. N. T. vnlgatae editionit etc. eum variamtibut teetionihut eodieit 
Jmtatini. 1810. prolegg. p. VIII et XXXIV. 

**) In ea quoqoe re Jlactuavitille, quod, atanteindicavi, Hierony- 
mum inter conitantinopolitanoi codicet et alexandrinot tenere mediam 
putaverat, poit tamen plane confudit alexandrinoi cum occidentaliboi, 
ad quoi maxiroe pertinet Hieronymui. ^ . 

*') Cf, Lueubratio erit, etc. pag. 4. oigitized by CjOOQ lc XLY 

ceniiUir diserepantia eaque sospecta babetar. Centra vero, ut 
Dtar exemplo, eyangeliomm codices praestantissimi BCL pror- 
sns consentire soleat eosqne in uno qoarto Marci capite vigioti 
qninqoe loeis conspirare contra constantinopolitanoSf Hogios 
ostendit ^<). Nec obliviscendom est» tnm qood saepe manci 
sont antiqoissimi codices, onde in apparato dissentire videtor 
qoi tacet, tum qood accoratiore collatione molto saepios qoam 
boc osqoe visom est conveniant^^). 

Atqoe de Scholzio qoidem haec .bactenos. Optavit ille 
et eupiit vebementer, ot sollicite expendereotor omnia^ momenta 
istios demonstrationiSy idqoe ab iis arbitris qoi boc maxime 
stodionira genns colont. (Cf. Proiegg» CLVII).) Peei eqoidera 
qood potoi. Haee eom boni consnltnmm spero. Non viri ra« 
tionem habebam sed sententiae, non novitatis gratiam captnrns 
eram sed saoctam rem pro viribos iliostratoms. Neqoe aotemi 
qoin baec omni stodio exponerem, \idebar roihi recte dispnta- 
toms reliqoa aot coras meas criticas confidenter foras datoros. 
Jamvero addam quae restant in pertractanda de recensio- 
nibos qoaestione, breviterqoe dicam quamnam idcirco in con- 
stitnendo texto viam iogrediendam mihi existimaverim. 

De singolis recensionum documentis videDdum est. In 
alexandrinis teslibos, ubi abs re est, distinguam arricauos et 
latinos, eosque qui textum quendam exbibent mixtum in paren- 
tbesi apponam iis quibus accedunt proxime. Sic igitur codices 
graecos unciales ordinaverim: 

In evangeiiis sunt o/ricamBCLX, EvMatth. Z, fragmenta 

NPQTVV rr. (AKMJ.) 
latinus D. (de reliqois fere cum Hugio 

nominandi sunt 1. 13. 69. 124.) 
constantinopoL FGHSUV (£» fragmen- 

ta I). 

>*) CL JSf/t/^Ttiff^ etc. I. p. 211 sq. 

^^ Hoc me ipiuro proBteor sexcenties expertnro eise qaum apparatum 
Wetitenii, Grieiiiacbii , Schulzii Bentlejana codicii Vaticani CQ|lationc|in 
AcHa et Epistolit angerem. Digitized by LjOOg lC XLVI 

In actis afrieanit ABG (fragneBlnm F)« 
iatini: DE. 
eonstani. H (G). 
Li epistoHs Pauiinis af r ieani ABC^ fragmenta H. 
iatini DEF6. 
eonstant. L 
In eptstolis catholieis afrieani ABC. 

eonstantinop* H (&)• 
In apocalypsi qfrieani AG. 

Inter alezandrinos etcbnstantinopolilanosi 
diuw tenere videtur B. 
Haec facile cam Griesbacfaii, flogii, Scbolzii rationibus 
conferri queunt. Quos enim africanos dijLi, Griesbachius dicit 
alexandrinos» Hugius Hesychianos; latini Griesbachio sunt 
occidentales, Hugio 17 xotvri ixdotrv; quos cum Griesbachio 
constantinopolitanos nomioavi, Hugius Lucianeos nominat. 
Praetereain AKM Evaogeliorum codicibus Hugio inesse visa 
est Origcniana ilia recensio. Scholzio autem praeter constan- 
tinopolitanos omnes promiscue vocantur alejKandriui. 

Praeterea codices cursivis literis scripti fere omnes 
cnm constaotinopolitanis faciunt; de paucis qui cum reliquis 
conipooi possunt, hi potiorcs esse videntur: in evangg. 1. 13* 
22. 33. 69. 106. 118. 124. 131. 157. 346. 435; io actis et 
epistoiis catholicis 1. 13. 25. 31. 36. 40. 68. 81. 96. 137. 180; 
in epistolis Paulinis 1. 17. 31. 37. 46. 47. 67.** 71. 73. 109. 
176; in apocalypsi 2. 7. 12. 13. 14. 36. 38. 82. 83. . 

De interpretationibus aotem cum conslantinopolilanis 
constanter convenit nulla, sed maxime conspiraot Gothica, 
Slavonicae, Georgiana, qnae quidem e codicibus constan- 
tinopolitanis facta esse a Scholzio perhibctur, tamen nnllins 
paene vidctur usos critict fuisse, atque etiam, qoanquam exct- 
pienda sunt sat multa, Syriaca posterior. Geterae oranes 
ad alexandrinos propius quam ad constantinopolilanos accedunt. 
Ac lalinae quidem quae sint classis, per se intelligitury nisi 
quod memorabile est, cum africanis nobilissimis magis consen- 
tire antehieronymianas quam vulgatam> quippe cojus lex- XLVII 

tas e TariU eodieibas videator aizta». Iis4|ae «ddeflda est versio 
SaxoBiea* AeKyrptiaeae veroy- sive Coptiea, Sahidica, 
BasBiariea, miki non visne snnt enai latio^ magis elasse quani 
eoB afrieana facere. Post faas proxioMe sant alexandrinis Ae« 
tbiopica, Armeniay eujas qoidem prae reliquis sospeela esl 
integritas, et Syriaea hierosolymitana. Porro Arahicae 
et PersicaOy nhi faeiunt ad r«m ertticam, pleromqne alezan<* 
drmis accedunt. Atqne, quae reliqoa est, Sy^riacam vete« 
rem, qnalis eerte innotnit, multo saepios eom alezandriais, et 
qwdem modo eom africana modo cnm lalina classe, qnam cam 
CMStantinopoKtanis couvenire coolirmo. 

Patres denique cogoati sunt alexandrinis fere omnes osqoe 
ad secolnm qaartora gravesque ex his prae ceteris snnt Marw' 
cioB, Glemens aiexandr.i Origenes, Anctor, Dialogi 
contra Marcionitas, Irenaeos, Gyprianus, Tertullia* 
»08. De serioribas propiores iisdem qnam constantinopolitanis 
qonn plurimi tom potissimuro hi sont: Athanasias, Eusebius 
caesareensis, Didymus, Gyrillns alex.y Macarius, Isi* 
doras pelusiota, Lucifer, Hilarios (incloso Ambrosia» 
stro), Ambrosins, Rufinos, Angostinus, Hieronymus. 
Qoomm qui latinae potius quam africaoae classi adscribendi siot, 
ita Dt partim ex antehieronyniianis interpretationibus partim e 
▼oigata pependerinty in aperto est. Glementem aotem et Orige* 
nem ego non dixerim cum africants rainas quam cum latinis 
eoneioere. Conlra cnra constantinopolitanis saepe prae oranibos 
eonsentiant Ghrysostomus et Theodoretos. Praeterea sae- 
pissime laodantnr ac textu nsi sunt admodom mixto atque vario 
Joannes damascenas, TheophylactuSy Enthyraios. Idem 
in apocalypsi de Andrea etAretha dixerim. 

Repetendum est vero quod indicavi snpra, e communi cri- 
Ueonim seotentia integram illibatamque recensionis indolem la 
Bullo fere documeDlo ad nos pervenisse atque adeo in uno eo* 
demque pro diversis librorum sacrornm partibus diversam videri 
textus rationem'^). Buc addo, tum recensiones apertiores esse **) Ita Griesbachius (v. N.T.ed. Scholi. in prcSegg. Griesbacb. XLVIII 

in evangeliis, actis, epistolis Panlinis quam in catholitis epistolis 
et in apocalypsi; tum ^asdem expeditiores in graecis esse eodici* 
bus quam in interpretationibus et patribus. Quocum hoc cohaereti 
difficile essc dictu, quihasnan potissimum rehus alteri ah alteris 
differre videantur. Jam relata est Grteshachii sententia qua africani 
elahorarunt in grammaticis, latini explicando dcderunt operam» 
constantinopolitani studiosius etiam exercuere utrumque. Quae 
tria si conjunctim tenentur, sine dubio bahent veri aliquid. 
Namque quae contra Scholzium identidem praedicantem emen- 
dationem alexandrinorum grammaticam disputavi^ disputanda 
erant propterea quod is tum male in ea re opposuit alexandrinos 
eonstaniinopolitanisy tum illorum licentiam justo longe m^gorem 
sihi informavit. Sed ista quae et ipsa suis circumscribenda 
finihus sunt, quum nec ex alexandrinae grammaticae nec ex 
proprie latinae explicationis vestigiis paucis veri aliquod cen- 
soris munus confici queat. non ita comparata sunt, ut quid 
africani. quid latini, quid reliqui valeant, satis cognoscatur. 
Equidem omnihus etiam atque ettam circumspectis hoc edoctus > 
sum, tton ita longe a Grieshachio, Hugio, Eichhornio aliisque 
discedens, qnaecunque et in formis et in rehus per totam fere 
scripturam sacram textus integrilati obesse videntur, ea mullo 
saepius locisque gravissimis in recentiorihus i. e. constantino- 
politanis inveniri quam in antiquiorihus testibus; nisi quod multo 
cautios adhibendi critico sunt latini quam africani, pariterque 
interpretationes patresque quam graeci codices. Quod pliiribus 
Juculentisque exemplis, praeter ea quae haec jam suppeditat 
disputatio, alio loco ante oculos poneudum existimavi et explo- 
rari a quovis poterit perlustrandis meis curis criticis. Qui- 
hus autem quod simpliciter dixi, nec ah ingenii acumine nec a 
aubtilitate doctrinae commendatur, ii velim reputent, fieri ut in 
re impeditissima studiis strenue absolutis propior veri sit qui 

p. LXXVII.): AlexandriHUi recensionem seguitur aliam in evv.j aliam 
in epp. PauUy aliam in actibu» et epp. catJioUci»; sie Vaticanut etiam iu 
priore ev. Matth.pttrte cum occidentalibus facit , in postremis Mattfi. ca^ 
pitibu» et in Marco^ Luea ae Joanne cum alexandrini» eon^nit. Qaae 
lubtUittt ille qaam veriai diiputavit. o^gitized by GoOqIc ZLIX 

aeqoiescAl io uflipliei el •xplerato qoani qni speciosa et iacerta 
jactet. 

Cooseqnitor auteoiy varias testiom classes, qoioqiiani Oflso 
negari Beqoeoot, magis taroeo pro diversiiate temrom io qoi- 
ims teztos per secula propagabatvr qoam ooios vel complBrtom 
certo coosilio videri exortas. Licet eoim com qoadam proki- 
bilitate de certis verisqoe teztos emendatoribas proponi qoeat 
coDJectora: ea tamen in ipsa exercenda arte crillca bomtoi 
caolo desereada erit^ quooiam istorom stodia tum quaiia foeruit 
BOB fogit, tom aetatem tnlisse etiam atqoe etiam dubium est^ 
Inm ab ollo oobis leste tradi saiva, prorsoa est incredibile. 

Deinde vero clarum est, antiquissimos testes, b. e. fere 
alexandrinos Scbolzii, qnaereoti id quod priraum exaratnm est 
caterva reliqoomm jnre baberi potiores eosque seqni praestare 
ubicnoque oon vetet causa gravior. Qoam quidem ioprimis 
mibi scripsi legem atqoe ita doxi obKorvaodam, ut consensom 
testiom qni ad varias classes pertinere videntnr magni facerem 
neqoe tamen anteponerem exacto de ipsius lectionis praestantia 
jodicio. Sont enim etiam quae corrupta et vitiosa esse appa- 
reat, diversis interdum maximeque et africanis et latinis com- 
oooia testibus. Praeterea bas potissimum rationes in agno- 
scendo conslituendoqoe vero textu sequendas puto et ipse 
aecutus sum: 

I. Probabilis est lectio ea, quae non neglecto antiquitatis - 
respcctu reliquarum in se continere videtur causam. 

II. Suspecta sunt, ubi variat lectio, quae e locis geminis 
sive Novi sive Veteris Testamenli, maxime vero evaogeliomm 
syoopticorom quae vocaot, videntur invecta esse^^). s') Equidem imllui dubito quin permagna lectionum variantium pari 
compoiitif locii geminii orta sit. Videtor id lane primii fere temporibui 
actum esie, nt maxiroe tria priora evangelia quam convenieiitissima inter 
se fierent. Hinc in Iiistoria textus indaganda antiquissima illud raihi grave 
videturquod deTatianoSyro postEusebium (/«isf. «ec/. 4, 29.) Theo- 
doretos tradidit. Dicit enim, Tatiani evangelio d<a r«aaa^a>y dicto non 
modo usos esse qui ejus erant sectae sed eos eliam qui apostoiica dogmata 
•equebantor, compositionis fraudem non agnoscentes sed simplicius tan- 

Kov, Testam. ed. T. '^ IIL Observaoda est nbiqiie 6« sermonis graeci conformatio, 
qaa omaes Novi Testamenti auclores a veterum Graecomm cod* 
MetodiDe disccdunt. 

IV. Diligenter anqoireoda et tenenda snnt qnae cuiqne 
scriptonim sacromm cogitando, sentiendo, dicendo foisse vi- 
dentur pecnliaria. 

Has pancas leges, qnibns singnla quae ad rem £acinnt con- 
tinentur omnia, nbivis ita seqni ut testiom auctoritas conjuncta 
cnm lectionnm praestantia valeat, artis criticae est. Qna in re 
difficile esty in qnam plnrimis enndeare vemmy qood in omni- 
bus ipsis minutissimis inventnm iri unquam plane est desperan- 
dum. Potest ea tamen quam ingressus sum via, idque quod 
sentiam semper erit summum, impetrari hoc, nt et historicam 
strenne seqnaris iegem et docto rei ipsins satisfacias examini. 

fnam compeiidiario libro ntentes; ac se ipinm ploi doeenta ^ni exem- 
plario in sais coetibni Teperisee, iisque coilectis atque amotis veroi qnatuor 
evangeliitarum libroe euppeditaiie. Cf. HaereLfabul, cotnp, lib. 1. c. XX. 
(ed.SrrmonA*IV, 312.) Digitized by VjOOQ lC n. De bnjas editioiiis adornandae conBilio et ratione. 

vnas in eoDstitiiendo tezta seeatus sam regalaa, earam som- 
mam breviter proposni modo. Inde iDtelligebatary a texta vnlgo 
recepto ita mihi reeedendum visnm esse^ at in nniversam nihii 
eommendatnm haberem qnin commendarent testes vetnstissimi. 
Qaoi qai rei rationem anleponnnt consnetadinis anctoritati pro- 
bfttnros confido; inprohantibns antem spero fore nt cam veri 
cora ipsa tandem persnadeat pietas, caasam gravem qao tneare 
reetins, mlssa assoetoram gratia haud reformidandam esse novl 
molestiara. Tneri vero caasam rectias eam qai fundamenta ista 
commoda relinqnat qnam qai teneat, satis ipsi iili ostendernnt 
qni ia ezercenda crilica versati sant aliter. Qaoram sont prin- 
cipes Millins, Wetstenins, Griesbachias. Atqae Millias 
qnidem nt Elzeviriomm textnm tanqnam editionis fandamentam 
commatavit com Stepfaanicae tertiae textn, a qao istam dnode- 
eim tantnm locis differre egregie errans perhihet^^'), ita innn- 
meras teztns Stephanici lectiones improbat, qnas vero hahet 
probatas, eas in prolegomenornm notarumqoe nnbe mo'destia 
nescio qna ahscondidit. Porro Wetstenins qaanqaam et ipse 
textam repetiit Elzevirioram, tameo in prolegomenis pag. 151 
et seq. tnm editionem receptam auctoritate pahlica aut adorna- 
tam ant aliis praelatam esse negat, turo eo qno orta est ex plo- 
rihas ediUonibns conflandi nnam consilio, destitato illo quidem 
evidenti xqttfiQupy nec paci nec infirmoram conscientiae con- 
saltam, atqae, ut ematur veritaSf codicum scriptorumy patrum, 
ver&ionnm testimonia^ qnippe nnde omniam anice pendeat edi- 
tionnm anctoritas, dicit esse prodncenda atqae examinanda. ») Ct K T, cur. Kuster, ITIO. Pralegi. 1307. ^^^ '^ 

D2 byGoogle LII 

Denique Griesbachias in prolegomenoruni sectione prima de 
opinata textus vulgo recepti auctorita,te sic disseruit, nt cum 
singulari quadam scrmonis gravitate demonstraret, edendnm 
hodie esse Novum Testamentum ad solam ipsornm antiquorum 
testium fidem, nulla anteriornm editionum tanquam quae per 
sese commendalae sint ratione habita ^^). 

Jamvero quod probarunt viri de critica sacra meritissimi 
suaseruntque : id ipsi, sive existimatornm verentes iniquitatem 
sive refngieotes difficultatem operis sivo tale quid nonnisi sen- 
sim perfici posse persuasum habenles, non exsecnti sunt. Istud 
tamen satis, opinor, frustra est, ad tucndum vulgatum textnm 
cum Scholzio^^) provocare ad Griesbaehium, qui raro 
eum mutandum judicav^rit. Hic enim primum plurimas texfos 
vnlgaris lectiones haboit snspectas nec eas vero missas fecit; 
tnm ut in gravioribus semper fere neglectis illis testibus anti- 
quissimis stetit, ita quae videbantur leviora justo minus curavit; 
deinde non ea qua par erat diligentia denno ipsc illa exploravit 
monnmenta, qnibus maximam omnina auctoritatem tribuit; deni* 
que suis se artibus, ut ita dicam, sic implicuit, ut pleraque 
incerta vagarentur certique qoid definiri posset aegerrime. 

Primus autem ante hoc fere dccennium Lacbmannns, 
Bentleji^') se insistere professos vestigiisi graecum Novi *>) Ad Griesbachiuin, ne actaagere videar, delego accaratins icitn- 
ro8 textus Elzeviriani originei. Breviter qaidem omnia lic complexni eit, 
ut dubitem id fieri poise preiiiui ipsaque ejui verba affereuda exiitimem: 
Editione» reeentiorei ieguuntur Ehevirianam (anni 1G24.); haec compi" 
lata est er editionibui Bezae et Stephani tertia; Beza itidem expreait 
Stephanieam tertiam^ nonnullii tamen pro iubitu fere ac abique idonea 
auctoritate mutatii; Stephani tertiapreae iequitur Eraimicam guintam, 
paueiiiimii iantum locii et Apocalypii exceptii ^ ubi Compiutemem Erai^ 
micae praetulit ; Eratmui vero textum, ut potuit, comtituit e cdd.pau- 
ciiiimit et iatii recentibui , omnibui iubiidiii deititutut praeter vertio- 
nem Vulgatam interpolatam et icripta nonnui/orum, ted paueorum nee 
accurate editorum^ Patrum. V. N, T. etin Schulz. Proiegg, p.XXXVIL 

«) Cf. N, T, Proiegg, p. CLXVI nota a). 

•^) De eo Hare 1724. referente Frid. Aug. Wolfio (v, Literar, Ana» 
iekten, 181G. p. 48.) lic icripiit: AdNovum Foedui ex antiguiitimit cdd. 
priitino nitori rettituendum animum adjeeit^ utgraeeum textum ab imana LUI Testaoienti texUim proposnit e solis haustUDi libris antiquis mAnu 
scriptis, atque hinc m«ignam in perpetuum his studiis criticis 
utilitatem attulit. Sic ego existimo, noii quo cum Lachmanno 
censeam, fieri posse ut ex iis pa^cis quihus usus est testibus 
diyulgatissimus seculi potissimum qnarti textus eruatnr, quod 
qonm saepe steterit teste uno vel duobos, in rebus desperatis 
habendnm esse suo comprobavit exemplo, ant qno ejus qciam 
hncusqne cnravit editionis egregium pntarem esse usum, ut non 
aiinnde accurate discatnr, quae vera dnbiis locis snbsit lectionis 
varietas: sed qnoniam ille post diuturnos verum quaerentium 
textam errores ausus est novam plane fortiter et cum ratione 
ingredi viam eam, qnae rite secuturos ad praeclaros tandem est 
perductnra eventus. Ad quos quamvis sero derouro, iteratis 
conjunctisque multornm doctornm hominum cordatommque coris, 
perventom iri arbitrer, tamen ut perveniatur, et ipse pro mea- 
rnm virinm exiguitate hac editione adjnvisse mihi videor. Qua 
qnidem in absolvenda tllud edoctus sum, studia Novi Testamenti 
eritica mnitis variisque modis ad hunc usque diem jacere neg' 
lecta ac largam quae in iibris venditari solet leetionum varian- 
tinm copiam fere esse splendidam qoandam miseriem. Id ipse, 
cui praeter Bengelii, Millii, Wetstenii, Griesbachii, Scholzii 
aliorumqoe editiones apparato instroctas critico et varios iibel- 
ios ad artem criticam pertinentes ^ ^) commentariosque lihrornm 
sacrornm eos qni recenti memoria scripti sunl, nonnisi codices 
graecos typis exscriptos» interpretationes maxime latinas, gra- 
vissimornmqoe testimonia patrnm magna ex parte denuo propriis 
ocolis examinare licuit, exeroplis et multis et perspicuis docere 
£icile possum; sed hoc loco dixisse satis habeo, diligenter alibi 
probaturos obi absre id esse intellexero. Hoc tantum tacere 1 variarum ieetionum mole quam reeentiorei cdd. invexerunt Kberaret et 
Hieronymi vertionem ab erroribus purgatam talem daret^ gualis e doetii- 
9imi Patrii manu exHt; opui profecto grande et tanti viri diligentia , aeu~ 
minCy judicio inprimis dignum, 

•*) Iiiter ho8 prae ceteris magno cum fructu usus sum Rinclcii lucu- 
bratione critica in acta npostolorum, epiilofas cathoUcai^ Paulinas, 
qoae prodiit Baitleae 1830. Digitized by LjOOg IC LIV neqaeoy qnod a DemiBO majori cnm negligentia aut levitate 
apparatai critico prospectum vidi qoam a Scholzio. Instar 
omniam docamento erit unum. Tantopere ille enim a Gries- 
bachio pendet, ut errores editionis Griesbachianae typograpbi- 
cos, qni ex parte ne sensnm qaidem habent patentque literas 
graecas aliqoantulum docto, non modo bona fide repetendos 
curaverity sed etiam quas invenisse sibi visas est lectiones va* 
riantes ad cosdem notaverit. Ita Apoc. XXI , 2. recipit x€xo<j- 
ju^f^ notatqae unum codicem 2« babere x8xo(TfiijfJievijv; Apoc. 
XV, 2. pro eo quod vulgare est i^ovtas recipit kiovtsq^ in ono 
codice 13. exovxag esse significans; Pbilem. 11. vw\ di aot xal 
eSiQtiaxov habet omisso iiioi post xa/, refertque id addere 44. 
174. 219* ai.; Epb. VI, 1. ta tinva^ vnoKOvm toJs* yovev<riv 
rjfim prodit memoratqne vfi(5v lectionem esse codicum I 44. 
219* al.; Col. II, 19. pro av^8^, qnod omnium facile libromm 
est, in texta exbibet av^//, notans dissensionm codicnm 44. 108* 
109. 110. 219. al. mult.; 2 Pet. I, 15. omittit xai ante hta- 
(TtOTS scitque variantcs codices quinqoe. Ex talibus ergo, quae 
exemplis nonc ipsum augere nolo, inprimis hoc perspicitur, tot 
obiqoe terrarom repositos codices a viro doctissimo vel iterum 
vel primo collatos exploratosqne esse. Peto autem etiam atqoe 

, etiam ab iis qui mea sont ad alicna jndicatnri, ut ne me errasse 
aut in teroeritatis criraen incarrisse facile opinentor, ubi hoc 
snadent duces ii qui plerumqoe consolontar. Praeterea certam 
babeoy cam iisdem me nnnc, qaod vitari non poterat, repetiisse 
multa quae novis curis rejicienda emnt. Neqne illod infitior, 
in constituendo textn, quae difficilis ct impedita rei ratio est, 
non semper mc ita versatum esse ut versatum me cuperem. Ita 

« vix dubito qnin Mt. VI, 12. pro aqdofiav leger e praestet aqpt/- 
aafisv c. BX al. Syr. It. cdd. Or. al.; vioeiur enim acplofuv 
Lucae esse, ad qucm aq^tjxafisv et ipsum transtulerant Syrus 
interpres et Origenes. Ita Mc. IX, 28. eiaiX^ovta avtov prae- 
ferendum doco lectioni elaaX&ovtog avtov. Qnare inteliigentes 
viros repntare velim, tom non ubique me ea textus conformandi 
libertate ansum esse uti qua utendum existimo, tara delectis iis 
quas textui supposui lectionibus variantibos boc spectatum esse^ LV 

«t sao qnisque jndicio varia probaret aat reprobaret. Atque 
» bis qaidem notis deligeDdis baac ratiooem secatas som, at 
perscriberem qnae gravia videreotar tom pro ipsias lectionis 
probabiiilatey tam pro anctoritate codieam, tam pro conunen* 
datiooe criticornm scientissimomm. Interdnm tamen qnae vix 
nlli reeipienda videbnatnr, eam ob cansam retnli, i^t in nniver* 
sam testinm antiqnomm indoles cognosceretnr ; praeteriiqoe 
qnanqaam bonis firmata libris anliqnis, qnae e locis geminis 
petila esse nnilus dnbitabam. 

Ubi antem qnae ab Elzevirioram, Knappii, Scbolzii, Lach- 
mantti editionibns discedebant, in textom recepi: qua id ancto- 
ritate fecerim, religiose indicavi; qunm in iis qnae com uno 
alterove boram commnnia babeo, pro libri angnstiis de testibns 
saepe tacendum esset. Sed boc lectores scire dataqne opera 
perspicere veiim, ejusmodi locis omni qno par est stndio me 
versalum atque iisdem qnibns niti soleo nsnm esse testibns; ita 
quidem plernmque, nt auctoritas nbi retenta est major sit quani 
nbi relata. Qnod tamen qnam tetigi discrepantiam meae ab 
illorom editionibus attinet, eam pleramqne non notavi ubi cer- 
Bitor in ordine verboram neque is singulare quoddam momen- 
tum habet, in if et iaVf ndrteg et anamtg^ oiri et ovjl^ vvv et 
fvriy he»a et ifsxw, iffaffj et Ircm;, ivfif^xofta et ifspi^xovraf 
ytfnjfM et jimifAa (qnae nescio an frastra snbtiliter distinxerinl), 
nuauS et xai ixei, xa/io et xai iytiy ifXk' et aXkay tXeyev et sJnw 
(perraro et tantnm in ew.), toq et maneQ (ter fere: Mt. VI, 5. 
et 16. Lc. XVIII, 11 .^y w&ig (quod minime nt voluerant a 
Harei usu abborret) et ev^&iiagf vii et viog aliisque promiscne 
positis vocativis et nominativis, oixia et o2xoc frarissime), no- 
mittibus nentrins generis compositis cnm verbi numera singulari 
et plnrali, atque si qnae alia ex eodem plane genere sunt. 
Tum de qnornndam verboram aogmentis, ut idivaro et t^dvvarot 
ifteXXop et ijfieU.0Pf ^^curato et ei^aawtOj ffVQttrxop el evQtaxoVf 
qnae saepe variant neqne dum satis in codicibus observata sunt, 
nonnisi nbi singularis mihi causa erat, mentionem feci. 'EnQO- 
ipftevaav pro ffQoetp^evaav^ excepto Judae 14.» ubique et qui- 
dem Mt VII, 22. XI, 13. XV, 7. Mc. VII, 6. Lc. I, 67. LVI 

Jo. XI, 51. Act. XlXf 6* optinis nixas libris mss. reeepi; item 
«0 i},€og pro tov lleof Mt. IX, 13. XII, 7. XXIIl, 23. Tit. III, 5.; 
item to nXovtog^^) pro tov ftlovtov Eph. I, 7. II, 7- III, 8. 
III, 16. Porro saepe non commemoravi varietatem quae cer- 
Ditur in aoristi formis, ut elaa et ehroVf ijXO^a et ijkd^ov^ elXafir^ 
et BikofAtiVy , iftBoa et sTtecov atqne in bis forrois temporis per- 
feeti: eiQTjxav et sigrfxaffiVy yvfwa» et yByovaaw. Quaecnnque 
vero borum recepi ipse, cum consiiio perspectaque firma aucto- 
rilatc recept. N icpekxvtntxov et g fiaale in ovra^g (non idem 
in consimilibus licere visum est) nbiqne jare exprimenda ezisti- 
mavi. jiitov ct avtov etc. e plerornmqne editonim consnetn- 
dine distinxi, quanqoam avtov formam ubiqne probabiliter amo* 
vendam cum Lachmanno putem, id quod Heb. VI, 7. in avtTig^ 
Apoc. IX, 11. m avtm loci cnm nonnuUis aliis confirmant. 
Praelerea non retuli plures singulares formas quae interdum a 
Lacbmanno receptae, in multis libris antiquissimis saepe obviae 
sHnt, ut accusativos aQasvaVy fxrjvav, nodtiQijVy ilxovav, ut vt" 
xovvtaq, tiaoBQagy tioGBQa ct tBaoBQaxovt»^^)^ xatacxtivotVj 
TtiVy awi,rjtBlVy Xiffiyiovtai^'^)^ quae quidem non statim rcji-, 
cienda, sed subtilius quam hucusqoe factum est examinanda 
duco. 

Denique hae textus recepti matationes nou indicatae sunt, 
qaemadmodum aec ea quae ad easdem pertinet editionum colia- 
tarum dilftfrentia: 

1) omisi^o 'Itjaovg Alt. IV, 12. post axovaag diy IV, 18. 
post nBQtftatciy diy VIII, 3. post y%ffato atftovy IX, 12. oro. Vi/- 
aovg post 6 di, XIII, 36« om. 6 7. post «4' ^^^ oixMty, XIV, 14. 

^^) Hanc formam commeodat Knappiut uoo loco, Eph. II, 7. qU 
habcnt A BDFG al., tacet vero I, 7. uhi prohatur codicibui A BDKFG (h. 
rov Tt^.oiiroqFG), 111, 8. uhi est in ABCDFGal. III. 16. uhi commenda- 
tur codicibufi ABCD^RFG a1. Similem iii similibue inconttantiam apud 
eundero ct Grietbachiam alioaque videre est. 

*^) Haec tria in Apoc. his fere loci« habet IV, 4. 6. 8. V, 8. et 14. VII, 4. 
XI, 3. XIII, 5. XIV, 1. et 3. XIX, 4. XXI, 17. et quideoi auctoritate codicia 
A, iiiterdum etiam C codicis. 

^O Apoc. XIV, 13. Ln, recepit etiam avo(;raijaoyra», quQd ut ex AC 
cdd. notavi , ila notandum e Ln. erat Digitized by GoOqIc LVII 

post ^eX&m\ XlVy 22. post t^myKCutsv^ XIV, 25. post tiQ, avj 
tovgy XV, 16* om* 'Irja. post 6 84 , XV, 30. mutavi rov 'Irjffov 
cnm eanov, XVII, 20* oroisi Uija. pest o Jc, XVIII, 2. om. o 
7i;«r. posl jiQoaxaXsadfi. XXII, 37. om. Tjytr. post 6 <^«. Mc. VI, 
34. om. 7i7<r. post iJdsVy XI, 14. post dnoxQtd^e^ et 15. post 
fibseil^mr, XII, 41. post 'Aa^iaaqj Lc. VII, 22. post dnoKQii^Bd;, 

2) omisi avrov s. ayroi; post fxa&7]Toov vocera Mt. VIII, 
21. 25. XIV, 22. XV, 36. XVI, 5. 20. XMI, 10. XIX, 25. 
XXVI, 8. 45. Mc. VI, 41. X, 10. 

3) omisi ozi abi siroplicitcr ilicentis verhis praepooitur: 
Ml V, 31. VI, 5. 16. IX, 18. 33. XIX, 9. XX, 12. XXI, 16. 
XXVI, 29. 65. Mc. VI, 16. 

Ila etiam praeterroisi, quod Knappins Lc. IV, 11. oii 
omittit, et qood com Matthaeio Scholztus Mt. XXVI, 38. 
^lritrovq addit, 

Praelerea hreviter explicandum videtur de locorum quos 
vocant paralleloriim et argumentorum notaWone, de positione 
accentuum et de interpunctione. 

Atqae ex illis qutdera qni Veteris Testamenti sunt, in edi- 
tione mea insigniti asterisco, inpriniis ea apposui, quae vide- 
bantnr ad rem facere criticam; tamen eorum quoque, qnae ad 
res spectant historicas, habui rationem, et in Apocalypsi potis- 
simnm indicavi qnae singnlas mirifici operis partes variis niodis 
iilostrarent. Geterum in eonferendis V. Ti locis, non neglecto, 
nbi abs re esse videbatnr, ipsius hebraei textus respectu, constan* 
ter osus snm LXX interpretum editione Reinecciana a. 1730. 
Qood aotem e Novo petitos Foedere attinet, in evang^eliis fere 
non allata sunt nisi quae accurate sihi invicem responderent. 
Quapropter nonnalla etiam desiderantur quae ad conformandum 
textum vim hahuere. Ita Mt. 1, 25. e vulgari lectione : zov vlov 
avtrjq tbv fiQorroToxov , auctoritate codicum BZ 1. 33. gravium* 
qoe oADullorom interpretum atque patrnm (avt^g omittnnt etiam 
I)** L Cant.) non exislimassem t;/oi' solum relinendura esse nisi 
Lc. II, 7. eadem plane illa verba legerentar et in omnibus^t^ Lyiii dicibus intacta essent servata. Sed pancos istos qiios desideniri 
dixi locos ubi quaeras, in promtu est. In epistolis vero et in 
Apocalypsi, quum non esset similis atque in evangeliis locoram 
geminorum ratio, studiose et anquisivi et perscripsi qnae veras 
locoram impeditornm iectiones indagantem adjuvarent* 

De argumentis autem in superiore margine singularam pa* 
ginaram quoad poterat notatis nihil dicere habeo nisi quod, ubi 
spatii me angustiae premebant, ea quoque consulebam quae sop- 
peditabant alii. 

In aeceniibus et signis texttts dividendi ponendis anliqno- 
ram testium auctoritatem lantnm non nollam esse existimo. Qiiae-> 
cunque igitur ab bis rebus ad constitnendum locoram sensum 
petuntnr, quodammodo conjicientis sunt, estque probanda in 
his conjiciendi licentia^^). Atque idem fere dixerim de verbo- 
rum quos vocant spiritibus, qui potissimum in nominibus pror 
priis variantur; ita Matthaeius, suorom quidem codicom talibus 
jam instractorum auctoritate nixus a^aofif Lachmannus7/>l/a«; 
expressit. Qualia in apparatu critico partim praeterennda, par- 
tim raro laudanda duxi. De avtov et avrov etc. jam sopra ex- 
positum est. Sed in accentuum usu fere nnum est quo ab alioram 
consnetudine recessi. Pronomina enim personaliay etiamsi formam 
habent minutam, nbi cuni praepositionibns composita sont, apice 
notanda duxi, quaeque in libri parte priore sese aliter habent, 
ea ad hanc legem mutanda snnt. Quae mihi probabilis visa est 
constantia, qnoniam certo demonstrari potest, etiam ubi eminet 
in pronomine gravitas, minntam formam adbibitam esse'^ ita Mt. **) Qood pitieterea eot^ecturae atara in emendanclo N. Ti textu atti- 
net, id quidem negari nequit, in tmnta •abtidiornm criticorum antiquiMt- 
morum paucitate, quoruro ipionim textom laepe depravatum eaae satis 
perBpecturo est, concedendas esse coiijecturas atqne etiam quae probabili- 
tatis haberent speciem jam esse a multis propositas. Ipse quoque quum 
contortos quoadam falsique suspectoa pertractarem locos, a conjiciendo 
temperare mihi non poteram. Quod quidem fere fit ut ait et facile et leve. 
Sed tnm propterea, tum quoniam futurum twne unquam dnbitAit quae 
tcstibas antiquis prorsus destituta sunt in textum vulgarem recipiaiitur, 
oranein conjecturaruro quae exstat molem recte posse ab bac edltione ab- 

eSSepOtavL DigitizedbyLjOOglC LIX 

ni, 14. xof iTv egxfi ngog jue;^^) aliqnaiii vero ea pronomiDa cuni 
praepositioiiibas juncta gravitatem semper habent dictuque dif«- 
ficile est, ea nbi sit major, ubi minor; nec denique satis appa- 
ret, cnr <rov formae, qnam plerumque cum praepositione positam 
accenta iosigniant, in hac re diversa ratio a (lov forma esse 
staloaiar, 

Inierpunetionem autem, qoae nondura ab ullo constanti 
modo praestita est, ad majorem quam apud Knappium aliosqne 
est revocare stodii simplicitatem. Id tamen minus feci in priore 
libri parte, et fere singulis locis qnae maxime convenirent ex- 
hiboi, nt non eorom qni ad sensum erant similes aeqnabilitatem 
affectarem. loterdom etiam, ubi absqoe obscuritate fieri poterat, 
ita versatas sum ot liberom esset legentibos de loci sensu arbitrinm. 

Praetereo reliqua quae ad formam graeca scribendi perti- 
nrat, et similia alia editioni magis minusve propria; ea enim et 
clara per se nec improbabilia visam iri spero» ^ HanctamenlocumetipBamGriesbacMaii, Matthaeiuii, Schalziua, 
Vaterus, Knappiua, Scholzius, Lachmannua sic exhibent: *Ey<a /^ctair Digitized by VjOOQ lC m. De editionibQS cnm Iinjns texta coUatis. 

Textuni receptam eam secutas sum, qoem talem soppe- 
ditant Wetsteaius et Griesbachius, GoDstat quidem differre in 
paucis quibusdam rebus minutis varias ejus editiones, sed red- 
eundo ad primam anni 1624. quid proficiatur non video. II (ud 
vero consentaneum mihi videbatur, nt, qaod nondum factum est, 
diligenter ea componerem quibus ab Elzeviriornm editionibus 
discedit Stephanica tertia anni 1550* Ad quam quum plnres 
postea conformatae sint editiones ad hasque institutae testium 
antiqaoram collationes : locis ejus a recepto textu diserepanlibus 
quam parum de multorum testium lectione constety facile intelli- 
gitur. Satis autem mirum esty Millium post triginta suorum stu- 
diorum annos dnodecim tantum in locis differre utrasque opinatum 
esse iisque Wetstenium non plures quam triginta fere addidisse. 
Quorum quidem collationes post supploverunt Birchius in evan- 
geliis et Griesbachius in aliis, atque hic circiter centum discre- 
pantias numerari porhibet. Sed numerum vide infra notatum. 

Porro addidi collationem MilJianae editionis, quae quan- 
quam ad unam Stepbanicam tertiam conformata dicitur, in non- 
nullis tamen, nt vidi et indicavi, discedit. 

Deinde quem Knappius proposuit textnra, in hac editione 
notatum esse volui, quoniam momenta criseos Griesbachianae ad 
suam ille rem sedulo convertit et apud plurimos nunc in usn est 
atque auctoritate. Lectionibns Knappianis veiiiU ut ii quorum 
intererit addant baec uncinis inclusa, a me in notis non ila 
signala: Mt. IX, 13. (ilg iistavoiav) XXI, 12. (r. ^bov) Mc. IV, 9. 
(avToi^) V, 40. iavttTieifievov) Lc. 11, 45. (avjov) IV, 2. (vatiQov) 8. 
(vnayi onla, ii. a.) V, 20. (ait^) XI, 29. (xov ngogiijt.) XV U, 3. LXl 

(fl; ci) Jo. VI, 58. (to fiavm) Heb. XI, 9. (t/>) Jac. V, 11. 
(6 xvQiog) i Jo. IV, 3. (Xq. «V aaQnl iktikv^,) Apoc. VIII, 9. 
xruffidt. (r£y) XIII, 17. (y.al) iva, 

Quod rero discrimen ioter Griesbacbii et Knappii textum 
iofra separatim iodicatiim attinet, dod obliviscendom est, illuBi 
fere omnia qoae cootra bunc in ipso textu retinuit cum aiiis 
eeteroqoin maltis sospecta babuisse« 

Tnm qoem Scbolzins in editione soa probavit textnm, per 
omnia landandum dnxi, quoniam flle prae ceteris asiaticorum 
quos vocant testinm patronum se professos est et suum in criti- 
cis tenere locum videtur. Pro eo vero nescio an, qui infra io 
appendice tractatnr, Mattbaeium, Mosqnensium maxime codi- 
cam laudatorem, videre praestiterit. Is in Apocalypsi certCy nbi 
recessit plane ab Elzeviriis, magna saepe cum probabilitate con- 
formavit textora. Atque sunt Matthaeii potissimum lectiones ita 
comparatae , ut -apparatum criticnm nonnunqnam snppleant. 

De Lacbroanno denique plnra jam anten vidimus. Addo 
modoy enm ad orientalem '^ ^) snum inveniendum textum nsum 
esse 1) codicibns proprie orientalibns ABC, in evv. etiam PQ 
T7jy in epp. Paulinis etiam H; 2) testibus occidentalibns s. inter- 
pretationibns latinis, et quidem in evv. Vercellensi, Veronensi, 
Colbertina; in actis Gantabrigiensi, in epp. Paul. Claromontanay 
Germanensi, Boeneriana; in apocalypsi Primasiana. Praeterea 
etiam de mixtis testibns versionem Vulgatam et codicem graecum 
Cantabrigiensem consulnit, atque de patribus adhibuit Origenem, 
Irenaeam, Cyprianum, Hilariom. Ipse de editione sna exposuit 
in Theolog. Stud. tu Rritiken 1830 p. 817 — 845. et denuo 
breviter ibidem 1835 pag. 570 sqq., ubi profitetur, dedisse se 
exemplum librorum sacrorum ita scribendomm ut excluderelnr 
arbitriam. ^*) h. e. fere alexandrinam. Cf. sapra: de recensionibut p. XI. etc. 

Digitized by VjOOQ lC LXU BU fere locis GXV eJitio Stephanica tertia (a. 1550.) 
eiira Milliana (cur. Rusteri 1710*) discedit a textu vulgo re- 
cepto : 

Mu XIII, 15. habet ovpwti XXI» 7. ijiSHd&iasp XXUI, 13. 14. 

ponit ou xatead^Uts elc. ante oti xXelsTa XXIV, 9. hab* nav- 

%m tmv XXV, 2. xaJ al nivtB, 
Mc. VI, 9. ivdv<nj(T&B VII, 29. ip t<p fifrjfifup VIII, 3. ^xofft 

Vllly 24. Sti ag divdga o^oS nBQmatovnaq IX, 38« Tti^a T(p 

ovofiatA XVI, 20. addit afc//v. 
Lc. VII, 12. hab. xoi ^vti^ rjv rrn^a^ xa) o^^Z. t. noX, ixa^bg ovv 

avt^ (Millius addit ^v ante aw avtfj.) X, 19. odM^off XI, 33. 

t^g xQvntov XII, 20. atpQODv XV, 26. 7051» naidm avtoXi XVII, 1. 

«:ov /i^ XVII9 36. om« Tersam XVIII, 3. hab. di ^v XIX, 4. 

GVHOfmi^aiav XXII, 45. om. avrov XXI V, 27. hab. ^0^« icivtov. 
Jo. IV, 5. HvxoQ IV, 21. Tcp o^ff rot;«:q> VI, ^28. ti noiOVfMv 

VIII, 25. T^t' i^QXiiv oti (Miilius: t, a. Oyti.) IX, 10. aov oi 

6q)&. XIII, 30. 31. vv^ ota i^X^a XIV, 11. om. iativ XVIII, 

20. hab. onov navtota XVIII, 24. om. ovv XIX, 31. bab. 

inmov, 
Aet. II, 36. ott xcu xvqiov (Millins: oti xvqiov) V, 12. iyivBto 

VI, 3. itata<TtfjffOfiev VII, 26. rf ra IX, 35. roi' Saqfavav 
XIV, 8. nBQinenattfxsi (Miilins: mQimmatrixBi) XV, 32. 76v« 
^ag tB xai (Millius: 'lovd. dh Ha(,) XVI, 17. xaftayyikluovaiv 
TlfAtv XVII, 25. xata narta XIX, 27* fiikXBtv di hcU XIX, 33. 
nQopaXovtarv XXI, 3. avaq>avavtBg XXI, 8. 17^^01' a^^ XXIII, 
16. to SvbSqov XXIV, 13. naQaatijtyai fie XXIV, 14. xa< toI^ 
nQoqi^taig XXIY, 18. tivkg di ano XXIV, 19. ov$ d^r XXVII, 
3. om. toig ante gjAov^. 

Rom. VII. 6. hab. ano^avovteg VIII, 11. dict to ivoiHovv avtov 
nvBVfia (VIII^ 26. per errorem duce Griesbachio refert Schol- 
zius, Steph. 3« babere nQoasv^OfAB^a,) IX, 19. t^ yoQ fiovr 
Xrifiati XII, 11. 7(p HaiQ€^ XVI, 20. om. a/ii/V. 

1 Cor. V,-^. hab. itv&rf VI, 14. aai iifiag VII, 5. <JwiQXtja{^8 

VII, 29. om. ott et hab. (jwetTtctXfJiivog' to Xotnov iativ iva etc. 
XIII, 3. \p(OfA{<5Vi XV, 23. oi XQictov XV, 31. Tjjr fifnBtiQav. LXIIl 2 Cor. VI, 15. SiUoQ VII, iZ. iiim ti^v vnl^ fnmf VII, 16. 

001. ovf XI, 1. bab. ave^ea&e fiov fiMoiv ty affqoaivfi XI, 10« 

avTi/ ov C(fQayiaetai Xill, 4. yiou yaQ ^fjiet;. 
6a1. III, 8. hwXoryrf&iiaoinai IV, 17« btHkBlaM Vfiog. 
Epb.I,3.om.af aoteX^i(jT^IV,25.bab. iiXiiXoiv (MiW.: aXli^hov.). 
PbiL I, 23. om. ya^ aote fiallov. 
Col. I9 2. bab. KoXaaadSs II9 14. ^fcB^. 
i Tim. I, 4« oixovofjUafv, 
TiL Ily 7« post asftvorr^a add. aqf&oQaiav. 
Heb. IV, 15. bab. mneiQafuvov IX, 2* Xiyetcu ayia X, 2. ^«2 

ovx ay Xy 10* 0/ ^ia tr^g. 
Jae. rV. 13. tPi^fUQOv kal avQiov et noQevadfu&ay nots^aa^fisv, 

ifinoQevamfAS&a^ xeQd^acoftev. 

1 Pet« I, 4. «^ ^^ 11, 21. ^fmVf ^fiuf III, 7* ovynXifQovofwi 
III, 11. om. aya&ov' ^tjniadtm (addit Millias.) III, 21. bab. 
o X4X^ ^/tia^ (Millins: <p xal r^fids.) IV, 8. ori aycmrj (Millias: 
oTi ff ay.) IV, 13. aXXa xa&o. 

2 Pet. II, 12* ysymifiiva (Millius: yeyewifftevcu) II, 18. om. er 
aate aaeXreious III, 7« bab. y^ avrov Xoyijf, 

1 Jo. I, 4. ^ ^o^a ^ftm. 

2 Jo. 3* fAe&* ^ftC9v 5. yQcupm. 

3 Jo. 7. om. avrov. 

Jad. 19. om. Javrovff 24. bab. qwXa^i ccirovg. 

Apoc. II, 5. iQxofAcU coi rayet IV, 3* rov ^qovov ofiowg IV, 10. 
nQoanwovat V, 11. om. xdi ^v 6 oQt&ftog avrwv fivQnadeg ftv- 
Qtadcov VII, 3. bab. atpqayiCatftev VII (, 5. ro Xi^cmizov eiiviftia, 
avro Xf, 1. om. xd o ayyeXog elar^xei XIII, 5. oro. noXeftov 
XVI, 14. b. ariftela exnoQevea&cu XIX, 1. om. Ag XIX, 6* b. 
iarvQfiv^ Xeyovrag XIX, 14. om. rd ante iv rtp XX, 4. bab. 
fiT/ir «/xoi^a et ftera XQtarov XXI, 16. bab. aradim diodexa 
XiXuiikov XXII, 8. iTuaa. Digitized by VjOOQ lC txiv 

Griesbachii editio (Vol. I. car. Schulzii 1827. Vol. II. 
)806*) in ipso textu differt a Kuappii editione hisce locis. 

1) Leetioneg vuigo receptas Griesh, contra Kniapp, retinuit 
Mt. VIII, 28. XI, 21. XV, 25. XVIII, 6^ XX, 15. 
Mc. IX, 6. X, 10. XI, 6. et 32. XII, 31. XIV, 40. et 72. 
Lc. II, 24. IV, 11. V, 25. et 36. VI, 23. et 26. VII, 4. VII, 

24. 25. 26. IX, 5. XIII, 20. XVII, 3. 30. 35. XIX, 22. et 

41. XXII, 30. 
Jo. III, 5. V, 3. 4. VI, 11. 40. 63. VII, 53. usque ad VIII, 11. 

XJ, 21. XII, 13. et 34. XIII, 25. XVIII, 15. et 36. XIX, 11. 

et 26. XX, 2. 
Act. II, 7. 23. 40. III, 21. V, 36. VII, 10. 21- 26. 31. 44. 

IX, 18. X, 10. 12. 19. XI, 25. XIII, 41. et 43. XV, 14. 

XIX, 4. et 13. XXI, 15. et 20. XXII, 7. XXIII, 15. XXIV, 

16. XXV', 17. et 22. XXVII, 2. 
Rom. II, 5. .1, 19. et 30. XV, 33. 
1 Cor. I, 28. VII, 8. et 34. VIII, 9. XI, 15. XII, 12. XV, 8. 

XVI, 24.-2 Cor. VIII, 12. 
Eph. V, 22. — Phil. I, 30. IV, 23. — Col. III, 14. 
1 Thess. I, 7. II, 19. III, 13. IV, 8. et 11. — 2 Thess. I, 12. 

II, 17. III, 18. 
1 Tim. V, 21. 

Heb. IV, 15. IX, 14. X, 12. et 30. XI, 9. 
Jac. I, 27. V, 11. 

1 Pet. I, 24. IV, 3. et 8. — 2 Pet II, 18. 
1 Jo. II, 7. 
Apoc. I, 9. retinet Xq. I, 12. II, 18. II, 24. ^loi V, 2. f(n(v 

V, 13 navxa VII, 12. Vllf, 9. X, 4. ret. tavra XII, 8. av- 

rwv XII, 10. xars^lTi&Tj XIV, 8. «U. dyy. rj-AoX. XIV, 15. 

Tov ^SQ. XV, 3. Mm. dovlov XVI, 3. ayy. XVIII, 16. xa/ XIX, 

2. eqj&HQ8 XIX, 5. €jc XX, 3. nul f48ra XXI, 7. 6 viog XXI, 9. 

r. fvf^q), rov aQV. r. yvv. XX!, 18. et 24. y.. rfjv rif^ijv. LXt 2) Suas Gnesb» contra Rmpp. recepii lectionesi 

Mt V, 27« om. t. a^foUoig VI, 13. om. ori <tov Qsqoe d^V VI, 
18. om. ip t. q>ave^ VIII, 29. on. *Iffaov VIII, 31. bib. ano- 
axBtkof inutg iX 13. om. sk fAstavoiap IX, 35. om. ipt. Xa^ 
XU, 35. om. t. xaQdiag XIII, 46» h* ev^ ^ XVI, 8. om. 
(xvtoig XVII, 5. b. qpwro^ XVIII, 29. om. stg t. nodaq avt. 
XVIIl, 35. om. t. nagantdfjtcp^a avt. XIX, 17« h. ti fis ^«a- 
tag n. t. aya&ov; elg iat* o ayci;&. XX, 6. om. a^ovg XX, 
22. et 23. om. bis xou to fiantuTfw etc« XXIII, 8. on. o Xq. 
XXIV, 4^. b. tov dovfot XXV, 13. om. ^ j^ ete* XXV, 31. 
on. 0/(0» XXVI9 9. om. to fivQov XXVI, 60. b. ko^ ov^ «v- 
Qov, noXX. ipsvdofu nQoosX-^oftm. vtftiQop etc. XXVII, 35. 
om. im nXfjQa>9^ Bsqne hI^q. XXVII, 64. on. fvktog XXVIII, 
20« om. ofii^f. 

Idem afi^v on. Lc. XXIV, 53. io. XXI, 25. Ron. XVI, 
20. 2 Cor. XIII, 13. Eph. VI, 24. CoL IV, 18. 1 Tbew. V, 28. 
1 Tim. VI, 21. 2 Tim. IV, 22. Tit. III, 16. Pbilem. 25. 1 Pct. 
V, 24. 1 Jo. V, 21. 2 Jo. 13. 

Mc. I, 2. om. tfmQOfp&. aov I, 10. b. dg I, 13^ om. ixst II, 17. 
om. eis fietmfoiav III, 5. om. vj^ig mg 1/ aXXti IV, 4. om. t. 
ov^avov et .9. avtoHi et 19. i^o^toi; el 24. fud n&oat9&. nsq. 
ixovowrt IV, 38. b. iv t^ nqifiv^ V, 12. om. nansg et ret. 
01 dcufiofsg V, 40. om. avaxeif^wov VI, 11. om. OfA^v Btque 
^ivff VI. 16. on. ^if, omog VI, 33« om. w i%X. et avtov 
et bab. %e& i^X&ov ineS: omissit x. nQo^X&. avtovg ko) <fw^X&. 
nQ. amiyv VII, 31. b. elg t. &aXaa<5. VIII, 35. om. wno(; IX, 
24. oro. xvqie IX, 26. b. x(^ag et maqafytg omisso aitov 
IX, 38. om. og ovn axoX. ^fuv XI, 7. b. in%BoOiXovaw XI, 10. 
om. ftpr oro^ xv^. XI, 13. b. &no fuai^, XII, 5. om. naXtv et 
27. &e6g XIII, 14. om. to ^iv QsqBe ^^oq). XIV, 22. om. 
qmyete. 

Lc. 1, '29. b. fi di inl t^ Xoj. dwta^Ajf&fi I, 75. om. trlg ^m^g 
U, 33. b. 6 nat, avrov xaH tf fdift. II, 44. om. iv anle /roo- 
<m^ et 45. aireov III, 19. om. ^iJltfrff. IV, 8. om. vnays 6n. 
ft. aat. et 18. idaaa&eu t. tTwr. t. KOQd. et 41- X^. V, 20. 

Noa. Testam. €d. T. . B LXYI 
icp v,«/a( X» 37« pro ovp h. di^ XU 2. om. ijn^Vy o kf t. ovq. 
fii,yBV7iO^!]t(a \ksf{* y^c ct ilXa ^vacu usq. TiovriQov et 29. xov 
nqwf, Xly 34* add. oov aate oTr<;i' XIIl, 24« pi*o frvA^^ b. {^v^ 
Qog XIII, 35. ODi. fQ}]f:oi XIV, 28« h. eiixH^ii; afroQr. XVII, 
36« om. versum XilCII, 45* oiu. ikvtov et. 62* o JlkQ* XXIV, 
3& om. 6 7i7(7. et 49. 'leQova, 
Jo. I, 16. b. ou in I, 27- om. avtog tau et o^ IfA^rp. aov yiyof. 
et 29» 6 7o). IV, 5. fa. ov idm^, IV, 30. om. o^ et 31* ^i 
om, ovi' et 46. di poit ii et 59- disk^. «sq. ovcov IX, 11. h. 
«iV Toi' 21ihaaii Xi, 41« om. o^ ^y u$q. Kf^ero^ XV l^ 19« et 
XIX, 10. oii. ow. 

Act I, 14. om. xol r^ ^«/)(r. II, Sl^Qm; iv^?) (tvt. UI, 26. am. 
7vclow V, 25* om. Xiym VI, 18- om, ^laeipfifKt VII, 1.4, H 
29^ <^% ovTQv et 37. vfiiv et 48, faoit VIII, 18« h. idm di 
VIII, 37. om. ymowk IX, 19. ^ 26. om. o^a&vA. X, 11. om. 
in aitov et 21. roifg an, usq. avcoir e.t 39« iafiip XI, IS.om. 
avdQog et 28. MaiaaQos XII, 20« ob. 6 'IfQiod. XIV, 8. om. 
iiro^oii' et 28. ixel XV, 1 8* ^m. i(fwi usq. avcot; XV, 33. h. 
anoarslkaytaq avrovg XIX, 10. om. 'Itiaov XIX, 40« h. ii;^^ 
ov ov XX, 28. r. (V>:X. «ov xv^M>t> XXU, 20. om. t^ oimQ, 
a»t. et 30. ano t* Seapi. XXIII, it. w. Havks et 34. 6 ^'s- 
Hm XXIV. 25. om. iaea&ai et 26. on^og hk..0svt.. XXV, 7. 
h« aitmftara, XXVII* 34* fvo. nBatitai h. anoXakoi XX VIII, 
30. om. 6 IlavX. 

Rom. I, 16. om. tov Xi^. IV, 12. om. rg ante axQofi. et 13. fov 
ante xQ<r^. V, 6« post aa&eifm repefit m VI, 11* on. t^ 
KVQ. ^fiQMP VII, 14. h« aoQiuvog VIII, 1. om, fi^ xa»a a, mgin. 
aXXa X. #!»• X t- on* i^^^ XI, 6- om. ei di S^ oMue cQxof 
XII, 11. h. Tq^ mtQt^ Xin, 1» on. ^oiKrMa et 0. ov ^psvdofi. Lxvn 

XV, 29. <MB. toS ivayy. ttA XVI, 25. 26. 27. posl XIV, 23. 
ponit. 

Snbscrtptiones oni. in ovnibos epistolis. 

1 Cor. II, 4. om. av&Qombnjg ot 13. «7/01; III, I. h. tmQxmng 
ni, 5. 001. aXk' ij V» 13. om. xoi ante H^QStts VI, 20. om. kccI 
h T<p nsq. &aav VII, 38. fa. xoi o fti; yaf*S^a)v IX, 10. in 
iknidi rov ^iBtiym et 15« ov xff](^fuu ovdivi X, 13. om. vf^g 
et 23. bia /10/ et 24. &aoTO^ XI, 24. om. la^. ipay, XV, 39. 

Offi. COQ^. 

2 Gor. IV, 10. om. kvqIoo et 12. piiv VIII, 21. b. srQoroovfUvoi 
jaq IX, 10. xoQj]yi^(Siiy n}jf(hnfety avir^aH X, 7. om. XQtatov 
XII, 11. ou. xav;((Ufieyo^ XII, 21* post tannvioaJd repetit fii, 

Gal. III, 1. om. t^ akji&. fitf nu^. et 12. av&f^noq IV, 6. h. 

xoQdlag rifimv IV, 26. onj. myrooy V, 19. om. fio^iBia. 
Epb. III, 3. h. lYvcDQiaihi III, 9. om. dia^lrja. Xq.TV, 9. om. 

nQfotov V, 23. om. ical ante cevro^ VI, 12. om. tov cdmoq. 
Pbil. I, 8. b. Xq.'Ij](T. II, 1. et tt^' aTzXmva II, 4. ixatToOi II, 9. 

1:6 Ofo^ta III, 16. om. %av6vt^ vo ccvro cpQ. et 21. c/V ^o y^v. 

ovTo IV, 14. om. JTi^Mrrfp. 
Col. I, 2. om. xcei yvQ* 'L Xq. I, 10. om. vftag et b. r§ iniyvm- 

oec I, 14. om. dta t. cufi. ait. et 28. ItjooS II, 2* om. xai 

s^af^. X. Tot; XjO. et 11. r. afiaQ7. III, 18* om. Idioiq. 
Ubess. III, 2. h. :iai avvBQyov tov ^bova 
2 Theaa. II, 4. om. ms* -O-eov III, 6. h. naQslapwrav. 

1 Tim. III, 3. om. fi^ c:lc]iQ0'.i. III, 16* pro t^ao^ b. o^ IV, 12. 

OID. tV ^. 

2 Tijn. II, 13. b. aqyqts. yoQ IV, i. om. ovv iym et tov kvq. et 
b. *ui pro xccf a. / 

Tit II, 10. b. r^v tov (rmrJQog. 

Philen. 7. b. iJUQav. 

Heb. II, 7. om. xol iiati(5tjf<T. nsq, crotf lU, 1. om. XQunov VII, 

16* b. ooQx&frig IX, 10. pro dix^xidfiata h* ducauifgaffi X, 9. 

om. o ^eii^. 
Jac. I, 26. om. iv vftVv II, 3. om. ait^. 
1 Pet. I, 12« h* vfiX» I, 23. om. eig t. cuAva. 
2'Pot. I, 9. h. afjMQtrjfiitm III, 10. om. iv wKti. dbyGoOQle 

hi 2 LJLVm 

1 Joh. IV, 3. om. XQiinw iv or. JkriX, V, 7. oin. i» %^ oig, 
Qsqne y^. 

Apoc. 1,8. om. ctQX' ^ctl rH, I, 17. om. XBtQa et fco/ II, 3. h. 
ovx iHonlaaag IV* 3. om. ^f^ post xa^ju. IV, 7. h. ro nQOacnTr, 
ap&Qoinov V, 14. om. «^ocrmW. et ^cSrn usq. aimvm VII, 
14. h. ilevKamv atnag ^. X, 4. om. ro^ g^eoi'. «avT. XI, 19. 
b. T. diadi^xijg tov xvquw XVI, 4. 8. 10. 12. ora. afyskog 
XIX, 1. om. xal ^tifiij XIX, 19» h. tov noXefWf XX, 4. h. 
To dijQiov et om. aiftdiv XX, 8. h. ei!^ roy ;rol. XX, 11* h. 
in avtov XXI, 1. h. an^kd^cv XXI, 4. om. 6 ^fo^ XXI, G. 
h. ddiJCD avt^ XXI, 23. h. q^a/vaoatv avt^ XXII, 2« om. ha 
XXfi, 5. h. Satai tti xal oi XQiia XXII, 7. h. xa< /d^ov XXII, 
10. om. oti» Hatthaeius (in editione III tomornm 1803. 1804. 1807.> 
coDtra edd. Elzeviriornm, Knappii, Schotzii tejclnm sa* 
crum his fere mutavit locis: 

Mt. 1, 10. b' iiavaaar^v III, 11. ora. xai nvQl V, 47. h. tovg 
qiOiOvg X, 4. om. o ante l&HaQimTtjg XII, 13. h. amyuitiatn&fi 
XIII, 15. ukaofuct et 32. fa^ov navtayv et 33. sHQvytiv XV, 
32. vfiartg XVIIl, 19. naX$v ifitjv XX, 2* xai avfupmfiaug 
XXII, 37. om. tfi ante naQd. et ante i^^ XXII, 39. h. ofioia 
avttj XXIII, 21. ofivvoav XXIII, 37. anoxtevovaa XXIV, 32. 
ixqmj XXVI , 33. iym di et 35. anaQvriatofiai et 52« ano- 
^a/povvtcu pro anoXovvtai XXVI, 75- om. toi ante hjaov 
XXVII, 41. h. nQeafi, xal qtOQiaaim et 46« Ufta XXVIII, 9. 
om. 6 ante Irjaovg, 

Mc. I, 6. h. 6 imaw. II, 26. om. tav ante aQjnuQ. IV, 8. et 20* 
ter h. ir pro Iv IV, 22. om. tI V, 16« h. dirjY^a. Si VI, 16. 
om. 6 ante ^Qiod. VI, 33. h. avtovg noXXoi Vli, 32* ftof)'i' 
XaXov VIII, 3. r^atig et 6« nal evxaQunfiaag et 13. eig nXotov 
et 25. aneHatsata&fj IX, 4. et 5. ficovcr^ et 25. o o}f^og X, 
21. om. totg ante ^q}}^. et 24. ante ff^fjuiaiv X, 25. h. eia- 
eX^eh ri nXova. X, 33* om. ro^ ante yQOfifmt. XI, 18. h. LXIX 

aftoX&maiP XII, 5. dcUQovtn; XII, 23* om. ovv XIII, 28« h. 
ixavjj et 28. rj AQoq XIV, 82. h. nqoasvioiim et 35« if^fl- 
^oir XV, 22. inl yokyoda» toaov et 82. fiictsia, uin^ et 34» 
2i^ XVI, !• fia^/(X ktxto^ov XVI, 20. add. a/<ifir. 

Lc. I, 34. h. ecrrai noi et 50. <4* ^at^eosr x. ^mav IV, 4* om. 6 
ante a»^^. V, 8. om. tov VI, 10* om. ovtdog et h. anBxatact^ 
VI, 34. om. 0» aiite ofMK^. VII^ 9. h. ovt« VII, 12. om..^ir 
ante <jvy VII, 24- h. Toii; o^Aoig IX, 1. om. fia&rjt. avt. IX, 
20. et 33. om. o ante mfr^. X, 8« h. xal iig ^v w XI, 6* om. 
fiov XI, 8. h. oaov XI, 44. om. oi ante neQinoft* XII, 15* h. 
17 ^C9^ ixit^ et 53. C9fl vl^ XIII, 29* om. a;ro XIV, 15* h. 
oQunov XVI, 14» ixliint^B XVII, 6* ^«t6 et 7* avanaas 

XVII, 36. om. versnm XVIII, 5. h. vnoma^jj et 7. ^ronffTT; 

XVIII, 9. om. xai et 28. 6 XIX, 23. om. f^V XIX, 48. h. 
noii^oovanv XX, 1. oi UQels XX, 19. om. tbv laov XX, 31« h. 
avtiiv wravteog et xa2 oi inta ov xatiXtnov etc. XX, 35. ix- 
yofuCovtcu XXI, 2. «yo; xa/ XXIt, 4. om. toi^ ante otQotrjy. 
XXII, 5« h. oQjvQia et 9. hoifiaaofiev et 32. »(l/;r]7 et 34. 
^poof^erg et 36. ^oil^an, ayoQacei XXII, 66. om. W post ocoT* 
M^flc^ XXIII, 8. om. tov ante fioQa^v et 54. xo/ante <Ta^- 
/%Er. XXIII, 55. h. di yvvaikeg XXIV, 10. fi taxdfiov, 

Jo. I, 42. b. iAmlop et IV, 25. fuaiag II, 19. om« 6 ante It]- 
aovg. — Idem facit VI, 29. VII, 21. 39. XI, 51. XII, 12.30. 
XVIII, 8. 37. — in, 23. h. aalifi III, 28. om« fioi III, 38- 
k» tifv JioD^v IV, 3. om. nahv V, 1. h. ^JoQti^ et 4. xai iiOr 
Qoaaeto VI, 15. om. naltv et 39. «r. et 70. 6 irjaovg VII, 
41. orn. ^/ poster. VII, 53. h. an^li^ev VIII, 1. xou 6 itja. et 
2. ^roJlifr paHog ^l&. 6 itia. et 3. ^ T(p /uicr. et 5. {/<oSy aine 
^fuv VIII, 6. in f. add. fjirj nQoanowvfUvog VIII, 7* h. «2fr* 
avtf^ et om. tov ante litO. VIII, 10. pro xai fir^d. nsq. ywai- 
%6g h. «Z^ei' cevr^i' xa/, tnm om. avr^ et ixelvoi VIII, 11. add. 
CMro tov vvv VIII, 12« h. neQtnatr/ajs IX, 20. aTiexQiO; di X, 
8. om. «r^ cWv et 22. totg XII, 13. om. ante^/Smril. XII, 
17. h. ote tov et 40. iaaofiai XIII, 25. add. otki»; et 36. 
iyi Xfll, 88. h. gxnr^ag XIV, 3. om. xai ante itoifMur. XVII, hXJL 

2. h. dfljdei et 24. /> didoiitag XVIII, 26. t/^^d. ovr 6t 28. 
9r^(of XIX9 88« oin* ^e et o ante /nocn^g). 
Act« HI, 3- om. Xafie^f 111« 21. b. «rafra>y froixr IV, 2« tm re- 
xQmv 5. a^. ucd tovg 17. aaeiX^aofa^a 21* xoAa^oituaci V^ 5. 
6 (f^^aria^ 36. 7TQ0ffe:iXti97^ VII, 22. om. ev ante IJp;'o«^ 39* h. 
tJ '/.aqdln 58. om. aitcoy Vill, 1. h. ftansg di 10. om. ^ay- 
Tf$ 13. h. dwdfi. ::, ar^ixeta yeyofitva IX, 8. ave/»7/i. t« 17. 
ora. iijaoig et 18. ;ra^am 21. h. i)j^)jvO£v 26. fV 28. om. x. 
«K^ro^. et 38. dio aifdQ. X, 1. om. riv et h. (fitelQag S. h. ror 
^i^ixal. ^/t^. XI, 26. om. iv XIII, 23.. h. ctxrtrm^av 24. uetar. 
r^ lcQat\X 27. om. «r 41. h. omisso «i^yor XIV, 13. ri^elM 

XV, 18. om. versum 22. om. i^ 34. om. vcrsam XVI, 12. 
h. *V air\i ry 34. ^j'a?.?.iaro XVII, 18. nv}g dl ;:at' 25. Kata 
navza 27. xa/ya XIX, 27- dl y.ai 40. ^f^i ov ov ct dowcu 
pro a;ro^. XX, 13. nQOGek^. 15. rQojyOJcp 21. om. j^^ccrroy 
28. h. T. «xxT.. Tov Kv^j/ot; xai ^eov 35. Toy Wyoy XXI, 4. om. 
Tovs' 13. h. anfAQ, re 29. icoQaKoreg 33. ey/fo-. ^' 37. om. tl 
XXII, 12. h. y,atorA, h ^nftaa::c^ lovd, 20. om. WXXItli 9. 
h. avaatavr, yQafJifiateig tov ft^QOvg 10. Hatapijvc:i acd 16. to 
ivedQOv 35. om. tov ante ?/(>ca^. XXlV, 6. h. y.Qivat 13. ««^aor. 
fia 14. ::cd toTg nQocp, 16. e^cxiv nQog te zov 19. del XXV, 20- 
om. «4» XXVI, 18. h. anoatQ^xpcu 32. emKi-Al, XXVII, 1. 
osw^aff 27. oQtefKAva XXVIIl, 3. die^X&. 11. nx^tjfier 27. 
idaofmi. 

Rom« VIII, 26. ^^0(T£vSo^^ XIII, 1. c/ u^ vnb Oeov. 

1 Cor. VI, 16. om, ^ VI> 19. h. Ta aatfMta VII, 39. foy aS 
, xa/ et om« ccvtr^g IX, 27. h. vnomaCm XII, 21. d< o o^x^. 

XIII, 3. «ar^;;(Jo^at (?) XIU, 9. 3i yawaiu XIV, 7. dido; 

XVI, 23. Tov :iVQiov ^puioPt 

2 Cor. I, 15. co nQottQoy V, 21. yevddfn&a VII, 12. v/r«5r t;[^f 
in, ^fn. 

Gal. III, 1. i^cmi^ev iV, 4. yaw^fuvov ir.. 
Eph. II, 21. om. ^ IV, 32. h. ix^ia. rifuv. VI, 17. <y:?<K7^w. 
Phil. 1, 23. om. yoQ II, 1. t! %i^ nuQUfivO. et erTfff dnlaTxra 
III, 1. To uagtalig ill, 13. ovircD. ^ 1 

Col. 1, 2. XOiaOaali?. Digtizedby^^OOgie &XXI 

1 Thess* I, 12"« iifgftVQOfafO% III, 3. to fti^&ipa. 

Tft. Il^ 7. po«t aefAvAt. add, a^^<x^(ria»'. 

ff6b. III y 1. ^i7<rovr %i^iat6v IV, 2. ov/K^M^a^Votig X, 10« iOfikv 
ol XII, 7. e?$ TtUidetay XII, 28* fy»f^ ^t Xcer^o^r. 

Jae. I, 5« ;:a2 oiK onM^. 11, 8*' 099 iatfnov 11, !$• ^ftrftircei^^ r« 
IV, 4. om. ovi^ IV, 14. h. at}dq f. &nM e€ In. ds ka/ (?) V, 
7« eV cevror <el >oid. ay V^ 11. om. xi^, V, 12^ h. si^^vno- 

1 Pet li, 17* «^a^owT^ III, I. X€Qdtf&ticovt€u 4* eMMr. &€0v 
16. &:avaX4KJLovokf' IV, 8. ani^ 4 ^^1 11* K c»$ X9(!V7^^ ^* ^* 

2 Pet. I, 2. ^ov x^f^oS ^ov etc. I, 4. ^c' «Sv^va tfyua ri^ k. 
l^iyuTfa ht, d^d»Q. ill, 10. on»; oi «iite ov^. 

i Jo. I^ 4* h. ;^^ i^^ II, 5* ictk fevtij 29* iSfi» III, 23« oni. 
^jEca^ IV, 2« I^ y^m^r^suLv 3- om* rov ante /1/(7. )^^. 16» in f. 
add. ^n 20. h; fueftt \% 6v om» o «iite x^''^^* ^^- !>' ^^^ 
^a)i} 17 cimioq. 

Jod. 15. e>l^S«N 19. em« itetnoiq .23« om« zov ante m^^^o^ 24. h. 
avtovg. • •' 

Apoc. I, 4. a^ Ciav i &» €t a omisso ictw 9« yoi^mfog et ip 
fo. ivfi. 12. y^i m^ iniist^, II, 10. ^cti^^ery et idoif dif et i^/ti^'- 
^ce^ hisia 13. i/pt/i^^ a7(;.20. .7 ^a/^c 27. ovnQt^aetuh III, 2. 
c ifiM^g a^^illzw 3* oin. Ke^l ^x. x. «)|^« 7. h. xcfl ovt^. 
ylihsi aizfjv ^C fji^ 6 ifoiymv y.at oid. ofo^i 18. icoXkv^oVf 
%7a ^^i<7{7 19« ^i(UvB IV, 2; em.'Ka/ ab ioit. 3. om* x«m 6 
xa^fi. et b. ifioiiog OQoaig afiuQ. 7. h. 1)^ ^ocia. af^Qoisrov 
et em. f^cioy post n^o^. 9. h. dwi 11. xt^. xo) 6 ^«o^ 
ijf«&}i' 6 ayteg V, 3. ter ovt^ 5. 6 Iayoi7oii> 0* a e^i et «^o- 
GtMiofjiipa 8. Mt^o^oy 42. roi' nXovtov 13« mi r^ ^^^^q» 
14« il^oivos To afi^i' VI, 2. xal i9« omisso xai «Z^ atqae sic 
etiam v. 5; v. 7 et8. VI, 4. om« xai ante &a 8. b. ^ito- 
}javO. avt^ 9. fiaqfwqhx» ^ov &Qf^v 10« ^x tm 13. ^aXoiaa 
14. iXtcaofUfOg 16. «nci ^ i9^ow{i VII, 1. imtidifdQ. ^ ia(pQa- 
ytafufaiftic etism 8. practereaque td doo repetit 9. om. 
avi^ et fa. mc^c:? et q^pinxag 10. aW T<p ^QOffp 11. f/ov/J- Z.XXII xeiaav 15. inl T<p &Q6ftp 16« ovd* ov ^iy nitf^ 17* flroiysiSflUyic 
et 6^€r VIII, 8. om. mQt 9. om« ttti!»' post X7e(r/E<| 11* b* 
iyhsto 12. xa< «:6 t^woi» aorijg ^ q)ai»if y ^fuqa 9C. ^ etc. 
IXy 2« om. xoi ^«r. t6 qp^. t. oi?. et h. %afdvov xaiOfiivijg 10* 
xai ^ r. ovQ, avr. i^ovalav ^wxsn» 11. in de t^ iAZ^. 12* 
ig^nai 14. Xi/oiTog 15. cS^tfj^ xol e^ 7i}ir ^^. 16. tov iknov 
et pro duTfivQ. h. fWQtadtg 18. a;r6 rov ^iv^^ 19« ogwaii^ 20. 
om. xol 7« }(alx. 21. h, {paQfiaHatv X, 1. om. eUAoi' 2. h* /9i- 
/SXibf 6. (Ofioae r^ 9. ^^iSoqmv 10. ^^iov 11. Uyovcw et 
xof ^m £^. XI9 8. Tz/g ^roL 9. om. xa/ «ete ^/«lov. 10* h. 
doo^. doiaovtnv 11. eiafjkd'. ilg aitovg 12. x. i^xovoa 13* om. 
xa/ab init. et h. t^ ^^«V? 14. om. idov 16. h. irowr. tov ^^0- 
vov T. ^. oc xd^vTOi 19. ^voixO^ XII, 6« ^7r6 r-. i^". el iifftgit^ 
7. om. Tov ante mXifi^a* 9. om. 6 aate aoftav. 12. om« oi 
ante ov^. 14- h. onfoq tQiqnftat XIII, 3. wnl ia(pa^fJL 4* t^ 
dedooxoTi et dwatog 5. fuyaka x. fikaaq/rffiiav 6. om. xic/ ante 
Tov^ 10. h. ei^Tt^ aixfUiXwaiaVf vnayH* tittc iv fAO^aiQa^ dti 
avt. anoxt. 11. om. dvo 13. h. inl trfv y. 14. tovqifMvq tovg 
et xoi 1^:70. imo t. fuzx. 15. om. &a poster. 16* h. Ofa ^oiooo- 
atv et xctQayfiata 18. om. xo/ XIV, 1, h. iatog et oQt&fAog 
inatov 4. vtto /i/oor ^70^. 6. om. aHov 7. h. toi^ xv^ior et 
nQoax, avtov tov nou^acerta 8. om. semei inaaeVf tnm om. ^ 
et h. frayra ra 18. kpciv, ev XQOvy, et ijxfMUTav ^ atcufvXif tijg 
yijg 19. i^ifiaXev XV, 2* ix ttfg dxovog x. ^ t. ^^. avrot; 

4. ^oSa<;«i et fiivog oamg^ ott navteg 6. om. ix t. v. et h« 01 
^(lay ivdidvfi. 8. ^x Tot; xa;ryot; XVI, 1. om. ix t. i>. 12« h. 
iLvatoXiig 16» fAoytikov XVII, 3. }'ijfioi' ovofiata 4. om. xa/ 
flnte xcx^vcr. 6* om. in prius et xai prias 8. h. xaroix. T^y 
ytiv et ^;;y2 Tot; ^i^Uov 11. xal ovrog oydoog 13. om. t^i' ante 
eSov(T. 16. om. xoi yvfivijv 17* fa. axQt tekea&iiaiv XVIIl, 1. 
om. xo/ab init. 2. om. semel imasv 3- h. iy£ir<oxao« 4» iiel&B 

5. ^fii^i/iii. avTi^g 6. Stnlma. ta ihnX, Ag ml avT^, xoi XATa, 
tum notfiQiq^ aiftijg 8. om. xoi ante niv&og 9* h. in avt^v 
11. Xilat^frot/o-i xoi ne»&ovai/v 12* nooqivQoi 13* xnvc/Mimoi; 
14. €V^[7P 16. om. semel ovai et h. fivaaov et om, iv 19. h. 
xoi Af^^oi^Ta^ XIX, S. BtQijxep 4. ^^i T(p &q6v<p 10* om« tov Lxxin ante i^trov priiis 12« om. Ag et h. i)(. ifOfiOfa ytyi^aiiifi^a xol 
ovofia 13. ninfkf^ai 17« oni. lya» h. h gMiM^ et toj^ ^«Cvr. tov 
fi^or XX, 2. oaroy. 6 nXavAp tip^ oUovfUniv oltjp 3. oni. xai 
ante fiefa 4. h. «o dTjQiof oidi t^i^ eic. 5« onu oi nsq. hfj 
6* h. fiera «avra pro fm* ovrov 7. xoi ima ta ^A. <• 
9. ixvxXmux» 11. ^* avtov 12. tov^ niy, k. Totv fMX^., lyiroi- 
iar 13« ^a ovrov XXI, 3« om. owt. d's6g 5* om. /tio/ et ov- 
foiy h. Tov ^fov (i!j. 6. yiyova iym to. ?• <)(ooa9 ait^ pro 
aulj/^or. 9* yifwvcag ima et t. ywdik, t, fVfMp. f. a^. 10. »( 
toB ovQ. ix t. &$ov 12. a iet. ivoftata 15* om« kcu to fa^. 
a^. 16. h. dexcMo xiXtadmf dto^ena 17* om. ifihQtfoev 19. 
om. xa/ ah ioit. 28. h. (pcumaiv* aitij y. 24. g^f^i^. avrip do|. 
3c rifi^ «. ^tt^ e^ avnfir 26. add. in f. Iva %iaik&mow 
27* h. xaDL o nowov XXII, 2. ivtev&^ n* iMf&, et anodidovg 
5. ov m ^.v}^iw X. qxntogy ott 6* A^ei 8. x. ore eJdot' 10« 6 
srai^. yoQ 15. iro^ fdah^ 18. imO^tjai 19» tavttjgf atpikoi 
21. ^ayr. rc5r a/. a/i]|fi^. Digitized by VjOOQ lC IV« Iiidex sabsidiornni mticoram ciim expKoatione 
BignoiTim sciilicndiqne compendlornnu A. Codices graeci 

1) evaDgelioroiu 

a) literis seripti uncialibus. 

A. Alejcandrinos. Miitilus est Matth. I, i — XXV, 6; Jo. VI, 
50 — VIII, 52. Praclerea multae literae per totum libram 
abscissae suot. Servatur Londioi in museo Brtlauoico; puta* 
tnr esse secnli V. Novum Testamenturo, qnod cum Velere 
complectitur, typis exscriptum est cura Woidii Londinl 1786* 
fol. Varias ejns lectiones excerptas edidit Spohnius in Woi" 
dii Notitia codicis jiiexandrini 1788. 8. 

B. VaticanuSy signatus numero 1209- Continet utruroque Testa- 
mentum* Scriptus cst cx Hugii seotcntia ante medium sec. IV. 
Post Lucam Bmgensem, qui a Wernero Noviomago excerpta 
pnblicavit usuique Millio atque Wetst^nio foit, et Garyophi- 
lum, cujus coflationem edidit Possinus, de eo excerpendo 
roerucre Birchins et Bentlejus. Hujus collatio qua in evv. 
Lucac et Joannis ipse Birchius nsus est multisque per totnm 
TesLamentum locis utililer uti poterai ad supplendam snam, 
exhibetur in appcndice ad editioncm l\* Ti gr. e cod. ms. 
alex. a G. GoJofr. Woidio (Oxon. 1799.)» estque looge prae- /LXXV 

gtaiitl8sinia« 1\imeii fit ut quid legerit BenlYejos do« satis R* 
qoeaU Alia etiam eodicia eollatioae, anno 1669* a Jalio de 
st. Anastasia faefa Aervataqne io biblioth. reg. pris. in ad- 
ornanda sna N. Ti editione se nsam dicit Scholzius. 

C. Regios (Piarisioas) 9. Est rescrrptus; snnt enim fragmentis 
VeiCris et Novi Testamenti saperscripta Ephraemi Syri opnscnla 
graeca. In eo desiderantar Matth. V^ 15 — VII, 5; XVH, 
27 -XVIII, 28; XXII, 21 - XXIII, 17; XXIV, 10—455 
XXV,SO— XXVI, 22; XXVII, 11-46; XXVIIl, 15— Marc- 
1,17; VI,82 — VIII,5; XII,30 — XIII,18; Lnc.II,6 — 42; 
lil, 21 — IV/25; VI, 4-36; VII, 17 — VIII, 28; XII, 
4 -XIX, 42; XX, 28 -XXI, 20; XXIi, 20-XXflI, 25? 
XXIV, 7-45; Jo. I, 42-111, 32; V, 17-VI, 37; VII, 
3 — VIII, 34; IX, 11— XI, 7; XI, 47 — XHI, 8; XIV, 8- 
XVI, 21; XVIII, 36 — XX, 25- Prapterea vero mnltae texla» 
sacri voces quippe obsoletae alqoe evanifae nondnm potnerunt 
emi. Bxaralns videtur V. vel VI. seculo. 

D. Cantabrigiensis ; olim Bezae fait. DeOcit Mahh. I, 1 — 20; 

VI, 20 — IX, 2; XXVir, 2 — 12; Jo. 1, 16 — III, 26. Manas 
recentior explevit lacanas Matlh. III, 7 — 16; Marc. XVI, 
15— fin.; Jo.XVIir, 13— XXII, 13. Adjectam habel inter- 
pretalionem latinam. Scriptus putatar ineunte sec. VII. Splen- 
didissime editas est a Kiplingio Canlabrlg. 1793. 

E. Basileensis. Matilos est Luc. III, 4—15; XXIV, 47 — lin. 
et recentiore maau «cnpla soat Lue. 1, 69 — II9 4; XII, 58 -r 
XIII, 12; XV, 8—20. Sec. IX. 

F. olim Boreeli; nunc obi eit laii^U MutiiasMatlb, 1,1— VII, 6; 
VIII, 25 — fin.; Marc. XI, 6 — 16. Collatus tantam esl osque 
ad finem eap. X. e^'. Lucae^ 

G. Barlejanus in rauseo Britanoico. Matilos Matth. I, 1:-^VI, 6; 

VII, 25— Vlli, 9; VIII, 2S— IX, 2. XXVIIi, 18 — Marc. 
1, 18. (.<;appletnm csU) :Marc. I, 32 -- II, 4- XIV, 19 — 25: 
Lec^i. 1-^13; V,4— VIL3; Vill, 4G~IX,5» XII, 27— 
41- (syppletum); XXIV, 41 — fin. Jo. XVII, 5— J19. XIX, 

J^ — 27. aeC XL DigitizedbyGOOgle hXXVf 

H. Wolfii. D«fi€it Mattli. I, 1 —XV, 30) XXV, 3 — XXVI, 3; 

Marc. XV, 44 — XVI, 14. Lmc. V, 18^88; Vf, 8 — 1^3; 

X,2 — 19; Jo.IX,30 — X.25.XVIH,2— 255XX,12-^25. 

Sec. XI. 
J. CottonianQs. Continet Mattii. XXVI, 57—65 ; XXVII, 26—34; 

Jo. XIV, 2—10. XV, 15— 22. Sec. VII. vel VIII. 
K. Regius 63. Gyprias dictus. Sec. IX. 
h. Regius 62. Mutilus Matth. IV, 21— V, 14; XXVIIl, 17— 

fin.; Marc. X, 16 — aO; XV, 2 — 20; Jo. XV, 21— fin- 

Sec. VII. vei VUI. 
M. Regitts 48* Sec. X. 
N. Vindobonensis Gaesareus. Gontinet Luc. XXIV, 18 — 21. 

et 89—49. Sec. VII. 
0. Montefalconii ; continet Luc. XVIII. 
P. Guelpherbytanns rescriptus, continet evangaliornra fragmenta. 

Sec. VI. * 

Q. Guelpherbytanus rescriptns, continet fragmenta e Lnca et 

Jo. Sec VI. Et P et Q Knittelius curavit typis exprimenda* 
R. Tubingensis. Hoc fragmentum, Jo. I, 38 — 50. continens, 

typis exscriptum est cura Reassii. Sec. VII. 
S. Vaticanns 354. Medio seculo X. exaratus est. 
T. Borgiae fragmenta Joannea: Jo. VI, 28 — 67. VII, 6 — 

VIII, 31. Edita sunt cum versione sahidica ab Ang. Ant. 

Georgio Romae 1789- Sec. IV. vel V. 
n. Venetianae biblioth. ,s. Alarci. Sec. X. 
V. Mosquensis. Sec. VIII. Inde a Jo. VII, 39. literis cursivis 

scriptus est sec. XIII. 
W. Regius, adjunctus Regio 314« Gontinet Lnc. IX, 86 — 47. 

X, 12—22. Sec. VIII. 
X. Landshutensis. Mutilus est Mattb. I, 1-^V, 40; VI, 11 — 

VII,1; IX, 21— 36; XI, 24^ XII,9; XVII,1 — 14; XVIII, 

25 — XIX, 22; XXI, 13 — 28; XXIll, 38 — XXIV, 43; 

XXIV^, 35 — XXV, 1 ; XXV, 80 — XXVI, 69; XXVII, 12— 

fis. Marc. I, 1— VI, 47; XIV, 61 — 64; XV, 1—3. (Fine 

cap. XV. et initio cap. XVI. dimidfae tantnm lineae conspi- 

ciuntur.) Lnc. I, 37 — 11, 19; IV, 1—21; X, 88 — XI, 1; UULVII 

XIX, 1 -^ XX, 46; Jo. III, 8 — IV, 6; IV, 6 — VII, 1. (sup- 
pletiim egt); XV, 26— XVI, 28. 

Y. Barberiim (Romaous), eoot. Jo. XVI, 4 — XIX, 28. Sec. IX. 

Z. Dublioeosis, rescriptns. Gontinet evaogeUum MaUbaei, sed 
natilos Mt 1, 1 — 16; 11,7—12; 11,20 — IV, 4; IV, 18— 
V, 45; VI, 15 — VII, 16; VIII, 6 — X, 40; XI, 18 — XII, 
43; XUI, 11 — 57; XIV, 18 -XV, 13; XV, 23 — XVII, 9 ; 
XVII, 17 — 26; XVIII, 7 — XIX, 3; XIX, 12 — 21; XIX, 

28 — XX, 7; XXI, 8 — 23; XXI, 45 — XXII, 16; XXII, 
25 — 37; XXIIl, 8—13; XXIII, 23 — XXIV, 15; XXIV, 
25— XXV, 1 ; XXV, 12-XXVl, 21;XXVI,29^62;XXVI, 
71 — fio. Editns est a Barreto Dublioii 1801. Sec. VI. 

r. Vaticaous. Gootioet Matth. ?^IX, 6—13; XX, 6—22; XX, 

29 — XXI, 19. Sec. VII. 

A, Sangalleiisis, com ioterpretatione latina interlineari. Editus 
est a Rettigio Turiei 1836. See. IX. 

b) UtcrU eunhiU icripti 

a Scholzio refemntur 469. A secuio X. usque ad sec. XVI. coo- 
fecti et vei collati vel iospecti suot. His ab eodem adduntur 
178 evaogelistaria s. pericoparum ex evangeliis desumtarum co- 
dices. li iode a sec. VIII. literis unciaiibus, sed maximam partem 
Jiteris minoribus et quidem post sec.X. scripta snnt; tamen fere 
non nisi corsim collata esse videntur. 2) actorum ei epistolarum catbolicarum 
a) Uteri9 exarati unciaUbus. 

A. Alezandrinus. Vide supra evv. A. 

B. Vaticanns 1209* V. snpra ew. B. 

C. Regins 9. V. supra ew. G. Deficit Act. IV, 8— V, 34; 
X, 43-XIlI, 1; XVI, 86 — XX, 10; XXI, 31 — XXII, 20 ; 
XXIIi, 18 — XXIV, 14; XXVI, 20 — XXVII, 16; XXVIII, 
5 — fin. Jac. iV, 3 — fin. 1 Pet. IV, 5 *- fio. 1 Jo. IV, 3 — 

3 JO. 3. .' DigitizedbyGoOgle LUVIU 

D« CantabngieDtis, V. snprn evv. D. ConUnel acU, sed deficit 
VIU, 29 — X, 14; XXI, 2— iO. et 15—19; XXII, 10—20; 
XXII, 29 — XXVIIi, fin. Ex epp. catiioi. kailMt tantani 
fragmenlaggi laline 3 Jo. 11 — 15. 

E* LaudiaottS;dicUis; est Oxooii in Mblioth. Bodlejana. Conttnet 
acta cnm versione latina; mnliius estXXVl, 29 — XXVilli 26« 
Tvpis ejucriptns est cura Thomae Hearnii OAonii 1715« Sec. 
^ll vel VIIL 

F. CoisHoianus, (Parisinos). Continet act. IX, 24. 25- Sec. VII. 

G. Bibliotiiecae Romanae Angelicae. 'Cont'net acla et epistolas 
calholicas; mutilus est AcU I, 1 — VIII, 10. Sec. IX* (Est 
Paulinarum epp. L) 

H. Mutinensis. Acta continet scripta sec. IX., sed I, 1 — V, 28. 
addita sunt sec. XV. et XXVII.y 1 — fin. sec. XI. Praeterea 
cum epistolis catholicis conlinct epp. Paul. (oaniero 179* si- 
gnatur) sec. XIL cursivis literis scriptas. 

b) Uteri» cursivis seripti 
a Scholzio laudantur 192, post X. fere seculam facti. 

3) epistolaram Paalinamm 
• a) tmciaiesp 

A. Alexandiincs. V. snpra e\\\ A. Deficit 2 Cor. IV, 13 — 

XII, 7. 

B. Vaticanns 1209. V. ew« B. Desant cpp. L et^IL ad Tira., 
ad Tit., ad Philem. Inde ab Hebr. IX, 14. (huic parti signum 
b dedi) manu valde recenti scriptus est. 

C. Regius 9. V. evv. C. Mutilas est Rom. II, 5 — 111,21; IX, 
6 — X, 14; XI, 31— Xlli, 10; 1 Cor. VU, 18 — IX, 6; 

XIII, 8 — XV, 40; 2 Cor. X, 9 — GaL I, 20; Eph. L 1 — 
II, 18 ; IV, 17 — Philipp. I, 22; III, 5 - fin. ; 1 Thess. II, 9 — 

^ fin.; Hebr.I, 1—11,4; VII, 26 — DC, 15; X, 24 — XII, 15; 
1 Tim. I, 1 —III, 9; V, 20 — fin. 

D. Regius 107« Ciaromontanus dictus. Mulilas est Rom. 1, 1 — 7. 
Ab alia sed antiqaa mana scriplum est 1 Cor. XIV, 13 22; uuux 

Recenlias addita est episU ad Hebr. iDterpretatio latina, qoam 

adjectam habet tcxtus graecas^ edila est aSabatiero 1743* 

Sec. VII. vel VIII. 
E. Petropolilaons, plerumqae Sangermanensis dicti , codicis D, 

et graeci et latini, jam vario correcli apograpiiam. Mulilos 

est 1 Tim. I, 1 — VI, 15; Hebr. XJI, 8 — fin. Sec. XI. 
P. Angieosis, collegii Trinitatis Gantabrigiae ; ciim versione Ja- 

tina. Deficit Rom. I, 1 — III, 8* et Hebr. Sec. X. 
6. Bibliotbecae Regi«ie Dresdensis, Boemerianns dictns, cnm 

versione latina intevlineari. Matilus est Rom. I, 1 — 5; Il> 

16 — 25; 1 Cor. III, 8 — 16; VI, 7—14. Col. II, 2—8; 

Pbilem. 21 — 25. et Hebr. Typis exscribendnm cnravit Mat^ 

thaei Misenae 1791. Scc. IX. 
H. Coislinianas 202. ContiDct 1 Cor. X, 23—39; XI, 9—16; 

Gal. I, 4—10; II, 9—14; 1 Tim^III, 7— 13. Tit. I, 1 — 3; 

I, 15 — 11,5; III, 13— fin.; Hebr. II, 11 — 16; 111,13—18; 

IV, 12 — 15. Haec fragmentn edidit Montefalconins in biblio* 

theca coisliniana p. 253 — 261. Sec. VII. 
I. Angelicos. V« actorum G* Oeficit Hebr. XIU, 1 — fin. 

b) cursivi 

collata landantor a Scholzio 246; scrf])ti itsdem fere secvlis qoi« 
bas seripti snnt evangeliomm eodicee eni^ivt. 

Praeterea lectionaria, sive codices qui fectiones desamtas 
ex Actis et Epp. continent, a Scbofzio commemorantar 58; 
pleraqne illa literis carsivis exarata. 

4) apocalypseos 
a) mifales. 

A. Alezandrinns. V. ew. A. 

B. Vaticanns. Sec. VII. 

C. Regins 9. V. ew. C. Deficit III, 20 — V, 14; VH, 14 — 
IX, 16; XVI. 14 — XVIII, 2; XIX, 10- fin. dbyCoogle ULXX 

I 

b) eurski 

referaotur a Scholzio 88; eoruodem fere com ceteris cursivis 
tempornm^^). 

Geteram plarima noiversorum codicum N. Ti pars asservan- 
tar Romae, Parisiis, Oxonii, Vindobonae, Londini, Mosquae» 
Florentiae, Gantabrigiaey Venetiis. B. Versiooes antiquae. 

Aegyptiacae secnli III. et quidem Goptica (CpL s. Copt) 
qaam ed. Wilkens 1716; Sahidica (Sah.) cujns plnrima 
f^agmenta ed. Woide; fiasmurica (Basm.) cujus paaca ex 
ev. Joanois et epistolis Pauli fragmenta edd. Georgi et En« 
gelbreth. 

Aethtopica (Aeth.) sec. IV. ed. Bode 1753. 

Arabicae (Arr^) et quidem Jr. rom. ex ed. romana 1591. et 
l6l9; Ar* p. quae est in Waltoni bibliis polyglottis; Erp, 
ex editione Erpenii; Ar, vat, quae exstat in arabico codice 
bibliothecae vaticanae. 

Armenica (Arm.) sec. V. Diffenmt priores edd. (Amstelod* 
1666. sq. Byzant. 1705. VeaeU 1736*) ab editione Vene- 
tiana Zohrabi (ed. Fenet.). 

Georgiana (Georg.) sec. V. vel VI. ed. 1743. 

Gothica (Glh. s. Goth.) sec. V. Post alios nuper editionem 
institoerunt Gabelentz et Loebe. 

Latinae et quidem Itala (It.) et Vulgata (Fg.)* IIIo nomine 
comprehenduntnr antiquae interpretationes latinae; dioontar 
etiam antehieronymianae» qfanqosMn noonullae ex his quas 
refero potius hieronymiana videntur esse soperstructae. Go- '^) Inter hoi qaem b litcra lignavi, is ett •upplementum celcberriroi 
codicii Vaticani, recentiore manu e codice Beiiortonij aliquo, ut fert tra- 
ditio, descf iptum. Hanc quoque codieit partem Bentlejut contnlit. * IXXXI 

dices Italae (It. edd,) qooniin noliat totDm TasUmeiitoiD, 
aiilti paaca taotom fragmenta eontineiit, hi fere eommemo- 
raotor: Bobbianos (SoM.), Bodlejanoa (i^oil/.)f Boemo- 
rianos (g.), Brixjanos (Brx. s. BHx.)^ Cantabrigiensis (Ct)^ 
Claromontanos Cnf.^, Colbertinos (,Co/6.^9 Corbejenses (Tori.)* 
Demidovianas (Demid*) s. Emmer^ni ratisbonensis (Emmer.)j 
Floriacensis (Flor.), Forojnliensis (For,), Fossalensis (Fo$$.)j 
ecclesiae s. Gateani (GaL).j Germanenses (Germ. et latina 
pars codicis epp. Pau\. £ significatur e litera), Ingolstadien- 
8IS, Harlejanos (Ifar. s. HarL)^ Laudianos (Ld.)^ Lipsienses 
(Lips,), Loxoviensis (Lux.)^ s. Martini toronensis (Mart), 
Macoris monasterii (Mm,)^ Marianns (Mar^ a. Marim,)^ 
Molsheimensisy Perosinos (Perus.)j Pragensis (Prag.)^ Goel- 
pheribytanos (Guelph.), Rehdigeranos (Rd,)^ Regios (Reg,)^ 
SangallensiSy Toletanos (ToL)^ Vereelleosis (Fre, s. Fere,)^ 
Veronensis (Fer.)^ Vindobonensis (Find.) Ex his gravis- 
rimi sont in ew. Verc., Ver., Brix., Colb., Vind., Rd. iique 
praeter Rd. editi sont a Blanchino et Sabatiero; in aetis Ld. 
(ed. Hearne.) et Ct. (ed. Kipling.); in epp. Paul. d« e. (otrom- 
qoe ed. Sabatier.). g. (ed. Matthaei.); in ep. Jacobi Corb. (ed. 
Blanchini.) Volgata aotem qoae dicitur versio see. IV. ab 
Hieronymo facta est. Ab edd. Sixti V. et Clementis Vill. 
saepe discedont codices Vulgatae manuscripti atque horom 
princeps est codex Amiatinos (Am.)^ sec. VI. scriptos, cojus 
varias lectiones noperrime publicavit Fleckios. 

Persieae (Pers. s« Prs. s. Prss.). loterdom differt ed. Whe- 
ioci (Prs. w.) ab ed. Wakoni io polyglottis (Prs. p.). 

Saxonica s. Anglosaxonica (Sax.) sec. VIIL* Primum typis 
expressa est 1571. 

Slavonica (SL s. Slav.) s. IX. De eonferendis variis ejos 
cdd. et edd. egregie promeroit Dobrowsky. 

Syriaeae et qoidem Peschito (Syr,) sec. II. (ed. Schaaf 1709. 
1717.) et Syr. posterior (Syr.p.) s. Philoxeniana, anoo 508. 
facU (ed. White 1779. 1800.). Syr. p. in margine (Syr. 
p. in m.) siogoiares lecliones ann^ 616. a Thoma heracleensi 
adtcriptas atqoe ab eodem additos aliis locls asteri^cos (Syr. 

yav, Teilam. ed. T. ^ uxxn 

p,*)^ aliis obelos habet Ubi eonsentit Pesehito cnm Philo- 
xeniana, nlraqne eonjnnetim citatnr (Syr, utr^). , Aeccdil 
Syr, hierosolymitana (Syr, kr,) see. V« C. Patres et Scriptores ecclesiastici 
in apparalu critico fere U eitantttr: 

1) graecL Ammonius alexandrinus sec. 111. 
Andreas cretensis (jiMr^ cret) 

8. VIL 
Andreas caesareensis in Gap- 

padocia (Andr*^ Andr. 1. 

spectat ad codicem Andreae 

Augnstanum, jindr.% ad Pa- 

latinum) Andr* ad utrumque) 

sec. VI. 
Anliochas Ptolemaidis in Phoe- 

nicia episc. sec. V. 
Antonius monachns ae^ptius 

sec. IV. 
Apolliuaris laodicenus sec. IV. 
Archelans mesopotamiuS sec.lll. 
Arethas cappadox sec. X. 
Arins sec. IV. 

Athaoasins (Jltk.) sec. IV. 
Basilius M. (Bas.) sec. IV. 
Basilius seleucus (Bms. seL) 

sec. V. 
Chronicon alexaDdrinum sec. 

VM. 
Giirvsostomus (Ckrys.) sec. 

IV. Qlemens alexandrinns ('^'/eni.^ 

sec. II» 
Glemens romanns see. II. 
Gonstitntiones Apostobrura 

(Cstit 8. Cstilt.) see. III. 
Ganones Apostolorum sec. V. 
Gyrillus alexandrinus (Cyr.) 

sec. V. 
Cyrillns hierosolymitanus (Cyr. 

kr*) sec. IV* 
Joannes damascenus 

(Bamsc.) see. VIIL 
Diaiogus contra MarCioni- 

tas (i^ia/.e.ifetoii.^ sec.in. 
Dionysins alexandriaus sec; III. 
Dionysius areopagita sec. lil. 
Didymns (Bid.) sec. IV. 
Bphrem Syrus (Epkr. Mnlta 

ejus seripta graeee exstant.) 

sec. IV. 
Epi)»hanius (Epipk. s. Ep,) 

sec. IV. 
Eusebius caesareensis (Eies.) 

sec. IV. 
Etttharns (EutkaL) sec. ^le UUUUII Eathymias (EuCA. s. Euthym.) 

sec. XII. 
GeorginB Sjrncelltts chroaista 

sec. IX. 
Gelasios cyziceoas sec. V* 
Gregorias thaamaturgas see*IIL 
Heracleoa gaosticas sec. II. 
Hesychios presbyter ( Bes. ) 

sec. V. 
Hippolftas (Mipp.) see. lU. 
Igaatios see. II. 
Ireaaeas (Ir.) sec. II. 
Isidoras pelasiota (Isid.) sec. V. 
Jastiaus (JusL) sec. II. 
Luciaaos ap. Socrat. sec. IIL 
Macarias sec. IV. 
Macedonios see. VL 
Marcellos apud Eosebium see. 

IV. 
Marcioo (Mcion.s.Mc. Cita- 

tar Mc. ap. £p. h. e. apad 

Epiphao., et Mc. ap. Tert.^ 

h. e. ap. Tertollian.) sec. IL 
Haximus mooachas (Max.) sec. 

VIL 
Methodios (Metk.) sec. III. 
Gregorios oaziaozeao8(^r. 

naz.) sec. IV. 
Gregorios oysseoos (Gr. 

nyu.) sec. IV. 
Nestorias sec. V. 
Noooas sec. V. 
Oecomenius (Oec) sec. X. 
Origeoes (Or.) sec. lU. Pkiamas sec. XlV. 
Pamphilos sec. V. 
Petros alezaodrioas (Petr. s. 

Petr. alix.) see* UL 
PhoUos sec. X. 
Polycarpos see. IL 
Ptoclos sec. V. 
IVocopios (Proe. s. Preeop.) 

sec. VL 
Ptolemaeus goosticas (PtoL) 

sec. IL 
Seoiores ap. Irenaenm (Sen. ap. 

Ir.) sec. 11. 
Severus aatioehenus (Sev. s. 

Sev. ant.) sec. VI. 
Socrates sec. VL 
Soidas sec. XI. 

Theodoros heracleeosis see. IV» 
Theodoros mopsvesteoos sec.lV. 
Theodoros stodites see. VIIL 
Theodoretns sec. V, 
Theodotus (Tkeodt. s. Tkeodot) 

sec. 11. 
Theodotns ancyranas (Tkeodt 

ane.) sec. V. 
Theophf lactos^Ti/i^/. Pif- 

feroot editiooes commentarii 

ejus in Acta, unde ap. Griesb. 

etScholz. distinguuntur nome- 

ris 1. 2. 8.) sec. XI. 
Titus bostrensis sec. IV, 
Valentinqs gnosticus sec. IL 
Victor antiochenos ( Fict. ) 

SeC. V. Digitized by VjOOQ lC 

F2 Lxxxiy t) iatini: Ambrosias (Ambr.) sec. [V. 

Ambrosiaster (Ambrst. Est 
commeatarias Hilarii adscri- 
plus Aoibrosio) sec* IV. 

Aosbertos sec. VIII. 

Apringias s. Aprigius sec. VI. 

Aroobias (Arn^) sec. IV. 

Aogastioas (Aug,) sec. IV. 

Beda sec. VIII. 

Caesarias arelateosis sec. VI. 

Gassiodoras fCass*) sec. VI. 

Gypriaoas (Cypr.) sec. III. 

Fnasta? maoichaeus sec. IV. 

Faustinus sec, IV. 

Fulgentius ruspensis (Pulg.) 
sec. V. 

Gaudentins sec. IV. 

Gildas sec. VL 

Giycas sec. Xlf. 

Gregoriiis M. sec. VI. 

Haymo sec. IX. 

Hieronymus (Hier.) sec. IV. 

Hilarias (HiL) sec. IV. 

Hiocmaras sec. IX. Idacios sec. IV. 
Juveocus (Jvv.) sec. IV. 
Lactaotius (LacL) sec. IV. 
Leo I. sec. V. 
Liberatas sec. VI. 
L u c i f e r (Lcif, s. Luef,) sec. IV. 
Novaliaoos sec. III. 
Paciaous (Pac.) sec. IV. 
Paulioas aqoiiejeosis sec. VIIL 
Pelagius (Pel,) sec. IV. 
Primasius sec. VI. 
Prosper sec. V. 
Rnfious sec. V. 
Rupertus sec. XII. 
Seduiias sec. V. 
Siricias sec. IV. 
Tertalliaous (Tert) see.ni. 
Tychonius Cnfch.) scc. IV. 
Victor tuoooeosis (f^iet, iun.) 

sec. VI. 
Victorinus sec. IV. 
Vigilius tapsensis (f^ig') 

sec V. Praeterea citantar hi auctores graeci et latini de quorum 
aetate parnm coostat: 

Auct. de siogular. clericor. 
Auct. syoopseos. 
Auct. quaestiooum ex utr. Test. 
Auct. de promissiooibas dimid. temp. 
Opus imperfectum (Op. imp.). 
Test. XII patriarcharum. 

' Digitized by VjOOQ lC LXXXV Deniqae haec sigoa et compendia explicanda videntur: 

Rc* significat textnm vulgo re- Sz. sign. ed. Scholzii, Lipsiae 
ceptnm s. Elzeviriornm. a. 1830. et 1836. 

Kn. sign.editionemKnappii9 Ha- Ln, sign. ed. Lachmanni, Bero- 
lis Saxonnm a. 1829. lini a. 1837. 

Ex his quoties qnis non commemoratar, cnm lectione quae 
iD textn exhihetnr consentit. ^tst. sign. Wetsteninm. 

Btff. sign. Bentlejnm. 

Bek. sign. Birchium. 

• . sign. pergi de eadem re agi. 

( — ) sign.uncinisincJndi. Itaom. 
Re. etJTit. ( — ) h.e. omitlit ed. 
receptaet/Ti?. nncinis inclusit. 

(1.) (2.) (3.) etc. sign. semel, 
bis, ter etc. 

* sigo. a prima mann sic legi. 

^sign. sic correctom incd.esse. 

a/. sign. alios ejusdem generis 
testes. Ita B aL Syr* aL Or. 
al* li. e. B ec aL eodiees 
graeciy Syr. et aliae versio- 
nes, Or. et alii patres vel 
scriptores ecclesiastici. 

o/. m. sign. alios mnltos. 

aL pm. sign. alios permnltos. 

oL pL sign. alios plnrimos. 

alie, sign. alicnbi. 

€. sign. cnm i. e. auctoritale. 
Ita om. e.B^ ser. e.B.y add. 
c, B h. e. omisiy scripsi, ad- 
didi auctoritate eodfcis B. 

ctra sign. contra. Ita Bc. vniQ etra B etc. h. e. B etc. habet 

lectionem in textu exhibitam. 
cd*^ edd. sign. codicem, codices. 
diffi sign, difieront. 
dis^ sign. diserte. 
ed.^ edd. si^n. editionem, edi- 

tiones. 
et* sign, etiam. 
Ev^ sign. Evangelistarinm. 
k. sign. habet, hahent. 
inf, sign. in fine. 
in m. sign. in margine. 
IL^ etc. sign. Italae cdd. tres ete. 
ieg. sign. legitnr. Ita ieg. et. 

naqa (L)^ ano (G) h. e. 

legitur etiam noQa nt in co- 

dice L, ano nt in cd. G etc. 
Leci, sign. Lectionarium. 
ffi^., mss, sign. mannscriptum, 

manuscripta. 
pon,j pos. sign. ponunty posui. 
PP. sign. Patres. 
«., uhi est (s. XI.) et similia, 

sign. secnlum. 
vv', sign. versines, 
var, sign. variat, varianU Digitized by VjOOQ lC M a t a 11 d a. Mt. n, 6. in text. lego vor *Ia^afjA. V, 88. et 48. in naigiiie 
pro *Aiw. lege *Lv^ VI, 24. in text. dele rov ante Mq. Mt. VI, 
29. lege 2qXoh&v. ^ VIU» 82. in noU dele Kn. XIII, 54. !n niai^ne 
pro Mc. 2, 6. lege Mc. 9, 1 — 6. XXI, 6. pro nqooita!^. iegcndam 
eit avv^a^, e. BGD al. lU h. etiam Lk. X,XII1, 89. lege dn o^». 
Me. I, 2. in nota adde: R6, et Kn. (— ) in f. add, tnm^oa^^iv oov, de- 
letii iii quae ad v. 3. notata lunt: Rc. pott ete. I, 10. in n^ ante w<rci 
adde: Kn. V, 25. in n. poat — adde 26. V, 42. in n. poit tv^iiq adde: 
poiteriui. VI, 3. lege 'iMirjroq. VII, 26. Kn. h, Svi^fiotrhuaaa et 
Rc. Svi^ofoinaaa. IX, 5. Tenai incipit a xa» a^o»^^. verbii. XU, 29. 
notanduni eit Kn. habere or» nqwni ndrtmv ivtoX^ e. A al. m* XIV, 40. 
ante fiefiaorifih addej exc. Kn. X|V, 71. in noU dele Kn. L e. IV, 11. in 
n. lege: kn. om. or» c. D etc. XXII, 8. in n. poito oor. adde: ^. 
Jo. IV, 35. in n. pro Kn. lege Rc. A ct. VII, 26. In n. adde: Rc. Sx. 1i. rji 
^L Heb. Vil, 1. in n, adde: Rc. om. «ov ante v^tiarov, Jae. I, 6. in 
notii pro 6. lege 5. 2 Pe 1 1» 1. In note legt Svftm». J «d. 2X et 28. 
In n. lege i* tov Tnfgo^. 

Praeterea v. iupra pag. LX iab iinjem. Digitized by VjOOQ lC E r A r r E a i o n 
K A T A MATOAION. ^•^B/pkog ytvicitoq 'Itjaov XQtarovy viov Javtdy viov *A^nifi. i 
l}^^''^*AfiQaafji iyhvricsv rbv 'laacM' 'laaay, dh iyiwfjaev tov'Iax€op' 2 
MCbr!7«x«^ dh iyirvijaef fbv 'lovdav ical tovg adiXq^ovg avtov' 
^^'^'^'lovdaq dh iYivvtjaev rbv 0aQfg xal tbv ZaQa ix rijg QafutQ' 3 
4Hx^I$ dh iyiwtjasv tbv ^EaQmii* 'EaQGifi dh iyivvrjaev tbv AQCtfi' 
* AQafi dh iyiwriaev tbv Afuvada^' Afiivada^ dh iyiwijaev tbv 4 
NcLoaam' Naaaaiw dh iydwrjaev tbv JSaXfAiav' ^ ^aXfiiiv dh 5 
iyiwiiitev tbv Bob^ i% tijg 'Paya§' Bobl^ dh iyiwjjaev tbv ^lmfiijd 
ix tijg 'Fov&' 7fi)^jy<J dh iyiwriaev tbv *Ieaaal' * Ieaa(d dh iyh- 6 
v^atv tbv Javid tbv ^aaiXia. /lavtd- dh b ^aaiXevg iyiwtjaev tbv 
XoXofmva ix ttfg tov OvqIov' '^ 2oXofimv dh iyiwrjaev tbv 'Fo- T 
BoifA' 'Fo^oafi dh iyivvriaev tbv A^' 'Afiia dh iyiwrjaev tbv 
Aai' ^'Aaa dh iyiwrjaev tbv 'Icoaacpit' 'Itaaaqiar dh iyiwrjaev 8 
tbv 'ImQafi' 'loTQafjL dh iyiwrjaev tbv 'O^laV ^ 'O^iag dh iyiv- 9 
vrjaev tbv 'Imi&afji' 'laoa&afA dh iyewrjaev tbv *Aya^' "Ayt^ dh 
iyiwrjaev tbv 'E^exiav *^^'E^exiag dh iyiwrjaev tbv Mavaaa^' iO 
Mavaaaijg dh iyiwrjaev tbv 'Afimv 'AfJimv dh iyivvriaev tbv^Ioraiav* * Ln. Evayy, n, MaO-Q-aXov, Ita lemper. 
1. Rc. Ja^id. Ln. Javfid. Ita fieinpcr. 

5. Ln. Booq. — Rc. Kx. Sz. 'Jl^fj^. 

6. Om. o ficMUtv^ B al. 8yr. It.^* al. Aug. — Rc. Lk. Soloawvra (XII, 
42. Lw. SoXofidiyot;). 

7. L!f. *Aadip. — 8. Ln. VXilav. — 9. hs. 'E^exf!av. 

10. Lsr. 'Afit,k et 7wa«iar. DigitizedbyGoOglc 

Noc. Tetlam. etf. T. 1 2 MT.1, 11. Chr. genealogta, annunciatio , ortai. 

11 1 1 7oxt/<«^ ds iyiwri<fBv tbv 'Is^wiav xal tovg adeXipovg avtov inl 

12 jijg fiitotHealag Ba^vXmog. ^ ^ Meta dl tijv fAStoixs(r/av Ba^' 
Xmog 'lexoviag iyiwijcev tor 2ala&iijk' Saka&itjX de iyiwtjffev 

I3f6y ZoQopa^eX' ^^ ZoQO^eX dh iyiwfj<Tev tbv'A^vd' 'A^vd 

dh iyiwricev tov 'EXtaxeifi' 'EXtaxslfi dh iyiw^aev tov 'A^mg' 

14 i ♦ *j4^(oq di iyiwfjaev tbv 2admx' Zadmx dh iyivvijffsv tbv Ayelfi* 

^^'AxslfA Si iyiwnaev tbv 'EXiovd' ^^'EXiovd de iyiwtjaev tbv 

'EXeaCoD' 'EXeaCa^ Si iyiwtjaev thv Mat&av Mat&av dl iyiv- 

16 vi](Tev tov 'laxdo^' * ® 'laxd)^ di iyiwtjaev tbv 'Itaarm tbv avdQa 

17 MaQlagy H^ ^g iyewi^&fj 'Iiftrovg 6 Xeyofnevog XQiatog, ^ ^ Ilaaai 
ovv al yevecu anb 'A^Qaafi eoag /lavtd yeveal dexatiacraQeg' xai 
anb Javid stog tifg fietoixealag BafivX^pog yevecu dexaticraaQeg' 
jcol anb tijg fietotxeaiag Ba^Xdivog £0)$ tov Xqiotov yeveaX de- 
xatiaaaQeg. 

18 Tov di XQtatov ^ yiwtfatq ovttag riv. fivtjatev&ehijg yoQ 
t^g fifjtQbg avtov MoQiag t^ 'I&taii^y nQiV rj aweX&eVv avtovg 

19 evoi&tj iv yaatQi S^^aa ix nvevfMttog ayiov, ^ ^ 'lata^q) dh b 
avt]Q avt^g^ dixaiog &v xai fxif &eXm avtijv deiyfmtlaai^ i^vXtj&ij 

20 Xa&Qa anoXvacu avti^v. ^9 tavta Sh avtov iv&vfir^ivtog, idov^ 
ayyeXog xvQiov xat ovccq i(pavtj avt^ Xiyarv' 'laHT^q}^ viog ^avtd, 
fii^ q}ofitj&ig naQctXa^iv MaQiav tifv ywaXxa aov tb yitQ iv avtfi 

2iyevvtj&hv ix nvevfiatog ayiov iativ ^^ t£ietai. dh viovj xcd xa-^*^-^ 

Xiasig tb ovofut avtoi 'Irjaovv' avtbg yoQ aarasi tbv Xabv avtoH 
22anb tiw afiaQticiv avtdiv. ^^ tovto dh oXov yiyovev, tva nXrh 
2Zoo;t&ii tb Qtj&iv vnb xvQiov dia tov nQoq>t/tov Xiyovtog' 2 3 7^ot;,'K»- ^f 
tf noQ&ivog iv yaatQi i^ei xal ti^etcu viov, xal xcOJaovaiv tb 11, Pro t6v*Ux9via9 liab. TOv^IaKuulfi' ^IuHzxti/i <l< iyiwiiaev Tov^It/O' 

viav M al. iii. Syr. lir. 
15. Ln. Ma&&dv, 

18. T. dk Xg, cum D (videtar, qaoniani Ct.) It Vg. al. Ir. (diii.) al. . . r. <f« 
X^. 7i7(7. hab. B. . . t. di Uf^o, bab. Pen. . . Rc. Kn. Sz. Ln. r. ii^Iijo. 
Xg. — Kn. Ln. 15 yiveaiq. — LN. om. yuQ. 

19. Rc. Kn. Sz. naqadnffiatiacu, 

20. MoQiav cam BL al. Chrji. Cyr. . . Rc. Kn. Sz. Ln. Ma^f». 

22. Rc. Kn. Sz. vno toii nvgiov. 

23. Uab. nai KoXioeK; D al. Eui. Epipb. al. oigiti.ed by GoOglc ]IUgicorftniHen»deeiMU«li«iBL MT.U,12. 3 

ivofia avtov ^EfifmifOvi^l' o iaxw ^&eQfii^ivifAivov (U&^ ^ficSy 
^eog. ^* iy^Q&elg di 6 'IwTiiqi am tov vTtvov inoltiaif «9^34 
HQoaiftc^&f avt^ i ayytikoq nvqiov^ xoi fiOQikaSiP tijf ywaika 
avtov, ^^ iud ovK iyifaKmep. avr^ iotg ov ttaxeif viof' iudis 
iwXHriv to ofOfia avtov 'Ii^aovf. 

n. 

Tov Sk *IffCov yevf^&ivtog iv Bff&Xeifi tijg 'lovdoUaq iv ^fd- i 
QOiq ^Hoddov tov ^affdiatg, idoi, ftayoi asib avatoXm netQeyi- 
fofto £ig 'leQoaoXvfAa Xiyofteg' ^ IIov iirttv o ts%&e\g §aaihvg 2 
tia» 'lovdcUm; eidofAev yoQ avt^v «oy oatiQa if tjj ivatoljj xo^ 
ifk&OfUf ftQoawf^aai avt^. ^ oHovaag dh 6 fiaaiXsvg 'HQ(odng 3 
itaQaj&^ xal naaa *l€Qoa6XvfJta fiet' aitov, * xod avpayaym 4 
niftag tovg iQxuQii^ xal yQa/Afiateig tov Xaov invvO-avtto naq' 
tdtioVf nov o XQiatog yaffatou, ^ oi dh eJnov avt^' 'Ef 5 
B^&Xeifi tijg 'lovdcUag' ovttog yoQ yiyQantat dia tov nQO<pi^tov* 
• «idi. 6 Xat ov Bff&XeifAy y^ 'lovda, ovdafi^g ika^jffatri eJ i» toig ^ye- o 
' fioaiv 'lovda* in aov yoQ H^eievaetou ^yovfMvogf oatig notfiavet 
roy Xaov fiov 'loQai^X, '^ tote 'HQoadijg Xa&Qa xaXiaoig tovg fii" l 
jovg ijxQifiooaef na^' avtm tof xQ^fOf tov q>oufOfiifov iatiQog, 
^xcd nifx^ag avtovg elg B>]&Xeifi elnev' HoQev&ivteg H^etiaate 8 
ixQiQng neQl tov noudiov' inif di evQrfte, inayyeiXati fiOi, onc9g 
%ayo9 iX&ciyf nQoanw^aco avt^» ^ oi iA axovaoaneg tov ^aai^ 9 
Xiug inoQev&fiaaf xid idov, 6 iat^Q, of eldof if tfj ivaitoXijf 
nQO^yef avtovg, emg iX&m iata&if inifcif ov ^f to natdiof, 
* ^ idofteg di tbf iatiQa iyoQriaaf yoQav fieyiXrjf aqtodQa' 10 
** xai iX&o fteg eig tijf oixiaf eldov tb ncudiof fieta MoQiag r^gll 
fiiftQbg avTOVf xcd neaofteg nQoaexvvrjaaf avt^, xod ivoC^afteg 
tovg &rfaccvQOvg avtm nQoarjveyxaf avt^ 9^Qa, xQvabv xaX XlBavov 
xtti afiVQfccv, ^ ^ xcd XQrjfiana&ifteg xat ovaQ, firj ivaxafixpai 12 
nQog *HQcodifVf di alXrig bdov afex<0Qtiaav eig trif jioQaf avtm. 

24. ^. Kw. Sz. iktftq&eiq, 

25. Rc. Kji. Sz. xov vlo9 avtijq tov nQWTOtonov, 

Cap. II. 6. Pro oldofimq hab. /4fi D, non It. (^ num quidtj al. Terf . al. 
6. Hali. nol iUXiva. CK al. — 9. Rc. Kk. Sz. fori^. * 

11. RC. M^qOV TO irOwTiW. Digitizedb^GoOgle 4 MT. II, 13. Joiephi faga in Aegyptttin. Caedei paerorani Bethl. 

13 *Avwji(idQriaaiftm di avrmy idov^ ayyeXog wqlov xat Ofag 

qjtUferai r^ 'Iwsfffp X^ymp' 'Ey€Q&t)g naqaXa^ %o naidlov xa\ 
rijf firjtiqa avrovy xal (pevye eig Aiyvnrov, xal h^t ixet iwg 
av eikco Gor fiiXXei yoQ 'HQmdijg ^rjtetp ro nmdiov rov anoXiaai 

liavTO. *♦ 6 <Jfi iyeQ&eig naqiXa^v ro naidiov xal rtiv firjtiQa 

15 avTOv wxtog^ xal aveytaQriaev eig Alyvntov' ^^ xat ijv ixet img 
tYjg teXtvtrjg ^Hqdidov* fva nXrjQOo&fj to qij&Iv vno xvQiov dia tov 

16 nQoqn^tov Xiyovtog' '£| Aiyvntov ixaXetra tov viov fiov, ** tot« *.?**•• 
*HQ<x>drjg idfivy oti ivenaiiOrj vno tm iiaym^ i&vfim&rj Xiav 

xc^ anoateD.ag avitXev navtag tovg naTdag tovg iv Brj&Xelfi xtd 

iv naffiv totg OQioig avtrjg ano Hietovg xou xatixniQm^ xata tov 

ilj^QOVov ov rjxQi^cnaev naQa tm fiaym, *^ tot* inXijQti&rj to 

18 QTj&lv dia ^leQejiiov tov nQO(fijtov Xiyovtog' * ® fpmfj iv 'Pafi^ a/ 15* 
rjxova&rj^ xXav&fwg x«i oiivQfiog noXvg' 'Pa^^X xXalovea ta 
tixva avtrjg' xaX ovx fj&eXev naQaxXrj&rjvai^ oti ovx eiaiv. 

19 ^^ teXevxrjaavtog Sk tov'HQ<odoVf idov^ ayyeXog xvQiov q^aivetat 
:iOxat ovaQ t^ ^laxrrjfp iv Aiyvrtte^ ^^ Xiym' 'EyeQ&elg naQaXa^ 

to naidiov xa\ trjv fujtiQa avtov, xal noQevov eig yrjv 'IcQarjX' 
2\ te&vrjxaaiv yctQ oi t^ovvteg trjv ^pvyrjv tov naiSiov. ^^ o dl 

iyeQ&e)g naQiXa^ to naidiov xa\ trjv firjtiQa avtov, xa\ ^X&ev 
22eig yijv 'laQarjX, ^^ axoiaag di, oti 'AQ^iXaog ^aiXevei in\ trjg 

'lovdaiag avt\ 'HQfidov tov natQog^ avtov, iqiO^ij&rj ixei oneX&eTv 

XQrjfiatta&eig dh xat ovaQ aveyfiifnjaev eig ta jjiiQrj trjg rttXt- 
2zXaiag, ^^ xa\ iX&m xatcixrjaev eig noXiv Xeyofxivrjv Na^ctQit' 

oncog nXrjQda&fj to Qrj&lv dta tm nQoqrjftm, oti Nai/UiQatog xXrj" 

&7jaetat. 

ra. 

1 'Ev Sh tatg rjfiiQaig ixeivcug naQayivetat 'loaavvrjg 6 panti- ifi».'^ 

2ati^g, xrjQvaam iv tfj iQrjfn^ trjg 'lovdaiag ^ xal Xiym' MetavO' ^^- *»f 

13. Lk. i^wfj, — 15. Rc. K.v. Sz. vno tov xvqiov. 

17. JRc. Kn. Sz. vno 'It^ifiiov, 

18. Rc. Kn. Sz. &Q^ifoq Kai nXav&fi, m, oSv^/*. n, — l*s, fj&iX^trtr. 
21. Ln. eia^X&hv. '— 22. Ln. om. ini ante xrjq *Iovdaia^. 

23. Ln. A^aia^i&. . . NatctQd& Ji. ., A'al:a^d Rui. 
Cap.III. 1. Oiii. $i ab initio l>KLMS^ al. ni. H.*- al. Cbrvx^al. 
2. Ln. oni. »«0/ ante XiyMv* Digitized by VjOOQ lc Jo4BDes in deterto docet et baptixat. MT. III, 15^ 5 

*jj[^ef«" iqyytxiv yag ^ §aatXiCa ro5y ovQavAf. * oitoq yoQ i<niv 6 s 
•Ei.»,Q^&elg dia 'HaixAw tov ftQOtpr/xov Xiyortoq' ^hiavri fiomvrog iv tfi 
^ iQ^fUj^' krotfiaffate tifv odov xvQiov, ei&eCaq nouHe taq tqi^q 
avtov. ^ avtog dh o ^lixtavvfiq dytv to ivdvfia avtov ano tgtx^v 4 
xafujXav xoi ^wifv.deQfiativtpf neQi tifv otrq^ifv avtov' 17 dh tQOfpif 
aiftov ^v cacQldeq nai fiih oyQiov, ^ tote i^enoQeveto nQog avtbv 5 
'IeQoa6}.vfM x<ti naaa ^ 'lovdcUa xal naaa ^ neQixcDQog tov 'loo- 
davov * xcd i^tmtCC/ovto iv rip 'loQdavfi vn aviov, i^Ofioloyov' e 
fuvoi ricg afioQtiag avtciv, ^ iddv dh nolkovg twv fPccQtcainv 7 
xed Hadihvxajinv iQxofidvovg in\ to fiamusfut aijtov elnev avtoig* 
rerv^fuxta iyidvw^ tiq tfnideJ^ev vfiXv {pvye&f ano tijg fieXXowrtfg 
OQrtjg; ^ notrfiyate ovv xoQnov al^tov t^g fietavoiag^ ^ xcu fiif l 
do!^fyt8 Xiyeiv iv iavtol^' TlatiQa exofuv tov 'A§QaafA, Xiya> yoQ 
vfuVf ott dvvatat 6 Oeiig ix tmv Xidmv tovta^v iyetQai tixva r^ 
'A^Qaau. ^^i^dif dh T/ a^vtf nQog tifv ^i^av tm divdQcov xePrcu' 10 
nav ow divdQOV fiif notovv xaQnov xaXbv ixxontetat xod eig niQ 
^Hetcu, ^^ iy^ fdv vfiag ^ctnti^cfi iv vdaxt eig fietavoiav' 6 ^Hl 
oniam fwv iQiOfievog iayvQOteQog fiov icrtiv, ov ovx eifu ixavbg fa 
inod^futta 8aataaat' avtbg vfmg fiaTttitret iv nvevfiatt ayitp xai 
nvQi' ^^ ov tb ntvov iv tfj x^^ avtov^ xal dtaxcc&aQtel tifvil 
alniva avtovj xdk awa^et tbv aVtov avtov eig tifv ano&rixriv^ tb 
Sk itjyQOv xataxavaet nvQ^ afffii(rt<\^. 
j?*ii.' ^*^*' naQayivetai 6 'IifiTOvg anb trig raXtkcUag in\ tbv ^Ioq- 13 

ju. 3^ div^ nQog tbv 'Imawiiv tov fianti<T&Sjvat vn avtov, ^* ikl\ 
'^lttMvnjg dtexciXvev avtbv Xiymv ^Eyia xQ^^^v ex(o vnb aov fiantt' 
ad^vcu, xd\ av eQxn ftQbg fii; ** anoxQt&elg di 'Ir^aovg elnevi^ 
ain^' 'Idqieg oQtt' ovtiog yaQ n^inov iaxtv rifuv nXr^Qoiacu naaav 

3. Rc. Kn. Sz. vrco 'Haatov, 

€. Ln. post i^aJtri^, hab. (TtdvTtq;) et post*/o^^. hab. norafiCi. 

7. Ln. post (idntiatta om. avtov, • — 8. Rc. na^Tzovq diiovq. 

10. Hc. Kn. Sz. "HStjSk xai. 

11. Oin. Koi Ttvqi ES al. pm. Syr. hr. Eoth. (dis.) a1. 

12. Lk. post d7to0-^*tjv hab. ai*Tov . . . avrov om. post oXtov et hab. post 
dnoB-rpt. EL a1. Syr. ntr.It.** al. Cyr. al. . . Ncc post airoy nec post 
oTro^. est avtov in 13. al. Vercal. Jast. Clem. al. 

14. Ln. on. 'Jctfarvi;?. C^ r^r^r^\r> 

15. Rc. Kn. Sz, ilm nq6<; avtoy.,*. Om. avtm ltd*K^OOgie 6 MT. UI, 16. Stmnn a Jo. bapf iiatar ; a diabolo (enlatnr. 

±^ dntcuoawnjf- fors aq^lrjtnf avtov. ^® xcd fiaftttffO^slg 6 'Irjffovg 
w&vg ufd^ anb xov iScetog' xal iSoVy avs^yfifitrav avr^ oi ov- 
Qcevoiy Hcd tJdiv t6 nvevfia tov ^aov xaza^i¥Ov wtA nfQtattQav 

I7xai iQXOfJUVov iii avxov, ^^ xal idov^ ^m^ in tm ovqavAv ki- 
yovca' Ovtog iati/v 6 viog fwv 6 aYantjtog, iv 9 evdoxtjaoL. 

IV. 

1 Tots 6 ^lfiaovg av^&ri tig trjv s^ftov vnb tov nviVfuxtogy^^'^\ 

2niiQac&^cu vnb tov dta^Xov* ^ xal njatBVdag ^ftiQag tttTcaQa' Luc A,f 
zxovta xal vvxtag tioaaQaxovta^ vtrtsQOv imlvaatif, ^ xai nQOCBk'^'^ ' 

&mv 6 nsiQoCayv iJnev avt^' Ei vibg el tov &80Vf einij tva oi 
^Xi&ot ovtoi oQtoi yivoavtat. ^ Sh anoxQt&elg elnev' FiyQantai''^^- *• 

Ovx in aQttp fiovtp ^(TStat 6 av&Qcanoqj oXTl iv navtl QijfAceti 
5 ixnoQBvofih^ dia tnoftatog &eov. ^ tbte naqaXafi§avei avtbv b 

dta^Xog eig tifv ayiav nbXtv xcH tatfjiTtv avtov inl tb nteQvytov 
Gtov ieQOVy ^ xcd Xiyei avt^' Ei vibg eJ tov &eovy ^Xe aeavtbv 

xatm' yiyQontai yoQ' oti toHg ayyiXotg ainov ivteXettai ne^ (TOVj^Pi.fli, 

xai inl yetQm OQOvaiv ae, fttinote nQoaxbxfffig nQog Xi&ov tbv *' 
inida aov. ^ eqytf avt^ i 'Ii^ovg* IlaXtv yiyQantar Oint ix^'^^ *' 
snetQoaetg xvQtov tbv &eov aov. ^ naXtv naQaXafi^vet avtbv o 

dta^Xog eig OMg rr^niXbv Xia» xal deixwatv avt^ naaag tag fia- 
9atXeiag tov xoaftov xal triv do^av avtmj ^ xdi Xiyet avt^' 

10 Tat;ra aot navta ddMTtOy iccv neom nQoaxvv^afig fiot, ^ ^ tbte 
Xiyet avt^ 'Ifjaovg' "Tnaye oniaoD fiovy aatava' v^Qontai yaQ' " Dt. 6, 
KvQtov tbv &ebv aov nQoaxwi^aetg xal avt^ fiov^ XatQevaetg, 

11 i 1 tote acplriatv avtbv b dia§oXog' xai idov^ ayyeXot nQoa^X&ov 
Koi dtjfxbvow avt^, 

12 ^Axovaag diy btt 'IcDawrig naQedb&ri^ avex<x>Qr^(Tev eig tjjv -Ta- 14. 15!\ 

Lc. 4,| 
14. 15.' 

IG. Lir. BcutTUtB^ SL — Ln. {ttvt^) et om. «ow ante iQxb/*" 
Cap. IV» 3. nQ00ek&, 6 nuq, iln, avt^ cnm R al.Syr. It** Vg. at Chrya. . . 
Rc. Kn. Sz. ovrf hab. poit nqoaBXd', et om. post nn, . . .Lsr. avtf et 
poiit nQ009X&. et poit cpr. hab. 
4* Rc. Sz. ora. aiite av&qwn, ^ Rc. Kk. Sz. ini navtib^ft, •*- Om. 
iMTTOQ, d, at, &. D Syr. br. Ct. It.*- — 5. Ln. iot^ttw, — 6. I^.f !mr. 
7. JttngnntTi^crov^TraiUy* Eal. It.**al. — 9. Ln. mi» tln%v, j 
10. Rc. om. Iniot, fiov et Ln. {on. ftov)f Digitized by LjOOglC Jei. in «alilaeft prDdit; diieipiilM eligit. MT. V, 2. 7 

XdalKr. ^^ ntd xcefaltnoof r^p NaSQttqkf ikd^m Honf^tfaw iig 13 
Ka^pec^aovfi tijf nfx^tt&aiaKfaiav i» OQiotg Za^Xm xo) NB(p&a' 
I *Io^a90Vt roLUIuala %iiv i&vmpy ^ ^ 6 Xaog xa&tiftafog 
axot€i qwg eJder fidya' seoi foig Halhifihoig iv %(iiQq liai <rxi^ 
&a9irovy qidtg aviuiXtr avtoig, ^'^'jhrb tote tj^ato 6 '/^aov^lT 
affQvccm xoi Uy^tr' M^tavofXti* ijyyticiv yoQ ff fiaaiUla tm OV' 

09UtC&P. 

gc 1, II$Qtnaitmf Si naqa tifv &akaatfa/p tijg raXAaictg eHev dvo 18 
lu. 5, «^«1901^9 £if*mfa tof XayofUfov TliftQOv wA 'AvdQiaif tof adeX- 
lJo!^i,^^ avcov, fiaXloHog afjUjpi^tictQOv elg tij^ &aXaaaap' naav joq 
^^-^akiOg. ^^xfd Xiyet avtoig' . Jwte onhto /uov, xoi noitftfm vfiSgio 
iXi^ av&QOMm, ^^oi di ev&ic9g iupifteg ta d^tva ^xoXov&^iq 
eeBf ait0. ^^ KeA nQofiag ixeV&ef eldef aXX&vg dvo adeXqiovgf 21 
'JatuD^ tov tov jSefiedcUov xoi '/nariT^ iroi' adeXqfov avtovj iv 
t^ nXoif^ pufta Ze^dakv toi natQog avtih HatoQti^oftag ta 
i^gtvet avtmf' Hcd iaaXeaef avtovg. ^^ot 9k ev&icag atpifteg to 22 
lilofor xa2 tov natiQa aitm ^xoXov&ijcav avt^* 

Kai neQajyef 6 ^lfjaovg oXipf t^v rctXiXaiaVf didwmov iv2Z 
taSg cwarffoyaSg avt&f nai KtiQVcam to avayyiXtov tijg fiaaiX^iag 
Koi &eQanevm naaav voaor nal naaav fiaXaiciav if t^ Xa^, 
^*xal anijX&ev ^ 0x017 cmtoi eig oXipf t^ HvQidf xcd nQoa^'2^ 
veYxav avt^ navtag toifg xaxmg Sxovtag^ noixiXaig voaoig xc^ fia- 
aavotg awerofiivovgy xal datftovi^ofjtifovg xai aeXifftciofjthovg xol 
naQokvtixovg' xcA i&eQonevaev avtovg, ^ ^ xal ^xoXov&fjaav avt^ 2S 
ixXot nolXol ano tSjg raXiXaiag xcd JexanoXeeog xtA 'leQoaoXvfmf 
9ud 'lovdaiccg xcd niQav tov 'JoQdavav* 

V. 

u.e, *Jdm di tovg oxXovg avifiij eig to oQog' xcd xa&laaptog av- 1 

*^^'tov, nQoaqX&ov avt^ oi fia&ijtal avtoH, * xcd avoi^ag to atofut 2 

13. Lv. Nai;ctQd& . . . Hab. JlTaCo^ B* Z* al. — Rc. Kx. S£. KaJtfq^ 

raav/tt^ Sicaempor. 
16. Ln. ir axoti^, — IB. Hab. nctQafutv DL. Ct. It** Eus. ^Tp 
23. Uab. tr oX. r. /*. B al. — 24. Lx. 00. tmi ante Satftont^Of*^^^ 8 MT. V, 3. Jes. or. mont. de Tirtatnm praem., dc dtscipulor. dignitate ; 

,Z avtov jidldoffxev avtovg Xiyaov* ^ MaxoQm oi mw^ol t^ nvBv* '«.«• 
Ufiattf oTi avtm iatlp ij ^aiXeia tm ovQavw, * fJutxoQtot oTjinv' ^' "*• 
5 &ovvt€g, ot$ avtol TtccQaxXrj&i^aovtaL * fiaxaQtot oi nQaeigy ott 
eavtol xXfjQOVOfi^ffoyffiv triv^y^v, ^ fiaxoQtot oi nHvivteg xtti dtr- 
ixpdivteg trjv dtxato<TvvtjVy ou avtol xoQtaad-^covtcu. ^ futxaQtoi 
8 oi iXei^fiOvtg, ott aitol iXBri&rjtJovtat, * fiaxoQtot oi xa&aQol tfj 
9xaQdi(j^, ott avtol tov &e6v oxpovtat, ^ fiaxaQiot oi eiQtjvonotoi, 

10 ott avtol viol &eov xXrj&i^aovtat, * ^ fiaxoQtot oi dedtmyfihot eve» 

11 xev dixatotrvvrjg^ ott avtoSv iatlv ^ ^aatXela TcSy ovQav£v, ^ ^ fut' !'«• 6, 
xaQtoi iate, otav ovetdi&oxnv vfiag xal dtfil^oiratv xa\ efnmatv xa&* 

12 vfimv nav novtjQav Ivexev ifiov. ^ ^ laiQete xal ayalXiaa&ey ott 6 
fuo&og vfim noXvg iv tot^ ovQavoTg' ovtarg yoQ idioal^av tovg nQO- 

13 (pi^tag tovg nQO vfi&v, * ^ *Tfiet; iatl to akag tijg yijg, iav dh to L**!J'J 
alag fioDQav&fjf iv tivi ahff&^tfetat; eig ovdh iayivei etty ei firj Mc. 9*j 

\4 §!kri&rivat ^co xa\ xatanateur&at inb tAv av&Q(ono3V. ^^'TfieSs ^' 

iath to (pmg tov xoafAOv, ov dvvatai noXtg xQvfi^vat inavat OQOvg 
15 xetfiivrj* ^ * ovdh xaiovtrtv Xvxvov xa\ tt&iaatv avxov vno tov fiodtoVy Lcii ,, 
li^aXX' int trjv Xvyyiavy xal Xaftnet^naatv toV; iv tfj oixi(f, **ov-8^i6,f 
Ta>$ XafixpatoD to (poig vfjimv IfmQoa&ev toiv^av&QooToov, onoDg *8to-Mc.4,l 
aiv vfimv ta xaXa BQya xa\ do^aaoaatv tov natiQa vfAm tov iv 
iTToS? ovQavoti;, ^'^ Mrj vofiiarjte, ott rjX&ov xataXvaat tbv vofiov ij 
istovg nQO(ffjt(tg* ovx fjX&ov xataXvaat, iXTja nXrjQmaat, ^^afiijvhe. 16, 
^ yoQ Xiyo) vfiTv, «»g av naQiX&fj 6 ovoavbg xa\ rj yrjj ima ev rj "' 
* '/ fiia xeQoia ov firj naQiX&jj anb tov vofiov, mg av navta yivij* 
if 19 tat, ^^ og iav ovv Xvafj fUav tdiv ivtoXmv tovtorv tm iXajiaton 
xa\ dtdtt^ ovto9g tovg av&Qoinovg, iXaxKTtog xXrj&rjaetcu iv tfj 
^aiXeiq, tm ovQav&v* og d' av noerjafj x<xa dtSa^, ovtog fniyag 
20 xXrj&rjaetat iv tjj ^aaiXeiq tmv (WQavoiv. ^ ® Xiya^ yccQ vfitVf ott 
iav firj neQtaaevajj rj dixatoavvij vfimv nXeiov tdiv yQafifiati(av xal 
(PaQiaccim, ov filj eiai^rjre eig tljv §aatXeiav tiSv ovQavm, 
X 21 ^^'Hxovaate, ott iQQi^&Tl ^oig OQxaiotg' Ov (povevaeig' og d' av'^^-^» 

I ' Cap. V. 4. Lv. vertom 5. anic v. 4. hab. — 9. Ln. (<xi*roi). 

11. Rc. Ks, Sz. tXjtwah ndy novij^v ^fjfi^a na&* vfiwv ^tnv^Oftevoi^ 

13. Hah. fiaQav&ji 47. al. evanuerit Vg. It.^* — Ln. fiXfi$iv M^ ms* 

ranontla&at, — Antea om. ir» DCt. Syr. It.*' Cypr. aL r^^^pjT^ 

21. RC. Kn. SZ. i^ii&fi h. r. €t Vr. Sqq. DgitizedbyOOOglL l 
de obtenrandii l^gibus dir. mazime Decalogi. MT. V, 39. 9 

q>098wrfiy hoxog iarat i^fj KQim, ^^ iyio dl Xiym vfitVf oti naq 6 22 
OQytJ^OfiBvog Tcp idelq^ aitov ivoxog iotat tjj. kqUsbi' og d' av^ 
iStji t^ adeXxp^ avtov* 'Paxij ivcjpg iatai r<p ovvzdQlf^* og d^ 
09 sififi' MiOQi, ivoxog iotat eig tifv yiwva» rov nvQog* '^^ ikvTZ 
ovv nQOoq^iQTig tb dAgov aov inl to ^vaiaottiqwVy xaxit fivna&^gf 
oti 6 adelqiog aov i^si tt nata aov' ^* aqag ixit to dmgov aov2% 
ifMggQOaOev tov {hautat^Qtov^ atd vnayi nq&tov dtaXXayfi&i t^ 

^^adiXq^^ aov, xcd toti ikOm nQoaqnQi to 96^ov aov, ^^ taOtl^ 
iivoAv t0 avttdlxt^ aov tayiy ioog otov il fiit avtov iv tfj od^' 
fxipioti ae naQod^ o avt^txog t^ x^^, xtd 6 XQttifg t^ vnif' 
Qitfif xoi iig qvhxx^v §lkii^afi. ^^ afiijv Xiyto aoty ov fiif il^iX&ugia 

'^i?* *'' «»^ £9 anod^ tov ia%axov xodQavtriv. ^^ 'Hxovaaw, 27 

Ofit iQQij&ii' Ov fiot%ivaitg. ^^ iyca dh Xiyco vfiavy ott nag §lXir2% 
nm ywtdHa nQog to ini&vfA^aat rjdij ifwixivaiv avt^v if tjj xaQ- 

i^^i*^ ovTov. ^^ ii dh 6 oqi&aXfAog aov 6 dil^tog axavdaXCCit cra)29 

^'^S^i^ avtov xal ^aXi ano aov' cvMpiQit yoQ aot^ tva anoXfitai 
'h wv fiiXiov aovy xai firi oXov to adjfia aov ^ti&fj iig yiiwav, 
^^ xcd ii ^ ditta aov xitQ axavSaXlCit ai^ ixxotpov avti[v xiuSO 
^Xm ano aov' avfnqiQit yaQ aot, tva anoXtitcu iv tm fuXOv 

(Mtl»,<Tov, xal fi^ oXov to a&fjta aov fiXtiO-jj iig yiiwav, ^ ^ 'Eq^h^&ii Zl 
M€.ib,^^' **0g av anoXvaji tnv yvvaXxa avtov^ dotw avtfj anoataatov^ 
(J^i^i'* iyat dh Xiyao vfiZVy ott og av anoXvafi triv yvvaZxa avtov na^Z2 
i.Lccjcrog Xoyov noQViiag, notkX avtiiv fiotxaa&cu' xal og iav anoX&- 
•}LxM,^fitivriv yafitiany fwtxatcu. ^^ IlaXtv rfxovaati, ott iQQfi&V to%33 

^' aQ%aioig' Ovx imoQxiqaitg' anodtiaiig dh t^ xvQi(p tovg OQHOvg 
JM.5,(rov. ^* iyoy Sh Xiyta VfiTv, firi ofioaat oXtag' fii^ti iv T<p ovQav^yZA 
ott ^QOvog iatlv tov {^iov' ** fii^ti iv tjj y^, ott vnonoStovzi 
iattv tm noSm avtov' fii^ti iig 'liQoaoXvfM, ott nohg iattv tov i* 

i» )L«L22. Rc. Kk. Sz. poit Tf5 aitXfpf otvr. hab. cmc^. ' .^ t'. ' 
25. Rc. Kif. Sz. poit o K^txri^ repetont ae naQadu, 

27. Rc, poit i^^iO^t] hab. tok a^xaloiq et Kn. {tov; af^X')* 

28. Im&Vfi.iiom cam K al. Clera. Or. (ter) Ath. £utb. . . Rc. addit ot^T^?. .. 
Kn. Sz. Ln. add. avx^v, — Om. iv Tjj xaqdi(f> avtov Sjrr. hr. Clem. (ter). 

30. Ln. pro pXn&fi hab. ani).&r^. 

3X Ln. ot« naq 6 anolvwv. — Lk. pro /<o<^^aad-cu/li*b.^oi/<v» 
^7»a», atque tum hab. 6 anoXtX. ya/niaaq. cTgitized by OOe ^ 10 MT. V, 3(>. Jes. or. mont. de j. jurando ; de |ialleiitia ; de dileciione ; 

S6 lieYoXov fiouTtUtog' * ® fitjts iv rjj KsqweXfi nov OfAO^rjjgf ott ov dv* 
Zlvaaat fjUav tQ(j(a XiWiriv notrjcat ^ ftjiXatvav, ^'^'iatto dh 6 Xoyog 

vfi&v vai va{y ov ov' to di mQtatrov tovtm ix tov novrfQOv iativ, 
88 ^^'Hxovaatiy ott i^4v^' 'Ocp&alfAOv avtl 6(p&aXfwv xaH odovta "Exj ^ 
Z^avtX odovtog, ^* iyii Sk Xiyta vfav, fiif avtiatijvat t^ novrfQ^' -kini^iv' 

aiiX oattg ae QonlaH inl triv del^tav atayova aov, atQi\pov avt^^^^^^^ 
40xal tfiv aXXrfV **^xaJ Tq> &iXovtl aot xqtdijvat xai tbv }f<rw« 29-30, 
41 aov Xa^BWj a(peg avt^ xal to ifjtattov ^ ^ xal oatig as ayyaQBvaei 
42fi{Xtov fvy vnaye fiet avzov dvo. ^^t<^ akovvti aa dog^ xcd tov fl^ 
^Z&iXovta ano aov daveiaaa&at firj anoatQa(pfjg, ^^'Hxovaoete, ott^'nm,i9, 

i^Qi^&if' 'AyamiaBtg tov nXtjal&v aov xal fttariaBtg tov i^&Qov aov, 
44**^y«» dh Xiyto vfd¥f ayanate tovg ix&QOvg vfiMV xa^ nQoaBVxe- J^e. «, 
^$a&e vnsQ ttov duoxovtm vfiog' ^^ oncng yivrjaO-e vlol tov na-zi-v^, 

tQog vfmv tov iv ovQCtfotg' ott tov ^Xtov avtov avoftiXXst ini 
i%novriQOvg xoA aya&ovg, xai ^QilBt in\ dtxalovg xa2 adixovg, ^^ iav 

yoQ ayani^arjte tovg avan&vtag ifuig, tiva fita&ov S^etB; ovfl 
Alxtd oi tBlmcu To aino notovat»; ^^' xcd iav aanaaria&B tovg 

adeXcpovg vfimv fiovoVy tl ntQtaaov notette; ovyl xal oi i&vtxol 
48 ovt<og noiovatv; ^^ iaea&B ovv vfietg tiXetoty mg 6 natrjQ vfimv o 

ovQavtog tiXetog iattv, 

VI. 

1 UQoai^etB dh trjv dtxatoavvijv vfimv fi^ notetv IftnQoa&Bv 
tm wp&Qomm nQog to &ea&^vat avtotg' ei dh fifiyB, fua&ov oix 

2 Sj[ete naQa 79 narQi Vfimv t^ iv totg ovQavoltg, ^ otav ovv not^g 
\ 

37. Ln. tata&. — 39. Om. 901' 1. al.pm.It.^'Bas.a1. .. in al.locum mutat. 

42. Rc. Kir. Sz. Sidov, 

44. Rc. Kk. Sz. dfanari r. ix^^» vfi.j tvkoytlte rov? xara^v/ii' 
vovq Vf*aq, naXwq Ttoietre ro»? fnaovakv [Rc. rovg /i^aovv^ 
taq^ Vfia^ Kai TtQoaevxea&e {'n^^ rth iTtijQea^ovrmv vftaq nal 
duntovronf vgta^, 

46. Hab. Itm D al. Ct. It. (exc. 1.) Aog. 

47. Pro d&eX^ovg bab. ^ikovq IRKLMSJ. al. pl. It.** al. Rai. al. — Rc. 
Kk. Sz. pro i&vinoi hab. rMvoi .. . Lir. pro ovr»? bab. ro avro. 

48. Rc. Kk. Sz. wtneQ o Mr. vf*. o iv ror? ov^aroK. 

Cap. VI. 1. di ab Initio cnm LZ aL m. Syr. utr. 1%.^' al. . . Rc J^K. Sz. Lk. 
om. 9i. — Rc. Sz. pro ^ucofoo. bab. tteiy/»o<rt5yi7rBigitized by CiOOglC deitipe; pt«i^ii^io%liaA(Kitt. MT.VI,16. 11 Vy.K{ C 

ile^offwnjff fti7 aiikKkfiq tfmQoa&ip o-ov, wmeQ ol vnoHQncA 
nowvcw h taXi^yfvvaymyaiSi nou h xaXs ^fmtqy oitmg do!^aa&WFtP 
vno twp if&Q(09ta)f. afMtjv Xijen vfid^, aniriowsw tof ftar&of aih 
twr. ' aov A notovnog iketjftoavvtif ftif yfwtm 7 oquneQa aov^ 3 
t£ noiet ^ St^ta aov' ^onmg ^ aov ^ ilnfftoavfri iv t^ x^vm^' 4 
md o natifo aov 6 fikinmv ip r<p x^vmip anodmait aot. ^xal 5 
otaf nqwrevxfij oix lofi Ag ol vnoxqnal' ott (piXovaip ip taXg 
cvfaynraHs tud if taig ymiatq tmf nXatnwp htmxBq n^Bvjfi- 
c&aty onmq qtixpwnf toiq if&Qmnotq. iftijf Hym Vfttf, aniiovaiif 
tof ftta&of avtwp. ^ av di otaf nQoawxfjf eiaeX&a eiq to tafiieHof 
aovy xak nXeiaaq tijf &vqaip aov nQOCiv^iu t^ natqi aov ip t^ 
KQvnt^p xal nati^Q cov fikinm if t^ XQvnt^ inodtoaet aou 
^ JjQoaevxoftepot dh fttf fattoXoyriaiftB &meQ oi i&ftxoi* ^ovatp 7 
yoQy ott if tji noXvXoyiq avtmp eiaaxova&yaoftat. ^ fiif om 8 
iftom&fjte avtolq' oldef yaq nwtifo vftmv w xQeiof Hiete nQO 
^.A^ ^ov vftaq akijoat uvtof, ^ ovteipq ovf nQOcevyea&e vftelq' IlateQ 9 
ifftMP 6 if tolq ovQafpeXqy aytac&^ao to OfOfti cov' ^^ iX&itmiO 
^ fiaciXeia cov* vvni&iitm to &iXiffti cov mq if ovQOf^ xci 
ini tffq y^q' ^^tof agtof ^ftmv tof intovctof dbq f/ftPp cijfteQOf' 11 
^2 xoi aqteq fffOp ta 6<petX^fiata ^ft&Py mq xod ^ftelq iq^ftef ti^qii 
i<petXitatq tfftwv' ^^ xaX ftif eicefiyKffq ifftaq eiq netQacftofj aXXa\^ 
A^^^QVcat ^ftiq ino tov noftfQOV. ^^'Eop yoQ i(p^e tOiq if&Qmnotqi^ 
\ Mcl tk naQanttiftata avtmfy iqfijcet Mxi vftSp natifQ vft&f ovqot 
^^^'rtoq' ^^ iif dl ftif^ iqijte fofe af&Qmnotqj oidh 6 nat^Q vft&fi^ 
itp^cei ti noQantmftata vftmf. ^ * Otaf dh fffctevrjtej ftrj yhe- 16 
c&e loq oi vnoxQtxai cxv&Qmnoi' iqmlCovctf yoQ ta nQOCcena 

4L Rc. Kw. S2, ante inoStiaet hab. avriq ac poit col hab. Ir rw ^ave^, 

5. Ln. n^aivxfioO-9f ovx tjecOt, — Rc. Kn. 8z. ^Ttoiq av ^avpmv* 

6. iv rw mffvm^jcvim D al. Arr. Ami. in abfconso It. \r, . . Rc. Ks, Sz. 
Ln. t{» Ip r. «^. — Rc. Kn. Sz. post ano6mH aot hab. ip ro» ipavt^. 

10. iM.naliniy^i. 

12. a^iofuv com DEL/^.al. .. Rc. Kn. Sz. dg>Ufifv ... Ln. affjMafitv. 

13. Rc. pott novriffov, hab. ''Or» 001; iariv n fiaoilMia ual ^ &vpa- 
fttq nal ^ d6ia eic rov? aiwvaq, jiftijr, .. Kn. eadem ( — ) hab. ftO. Poft o ov^toq hab. ta naoafnvftaTa vfjtih L al. Syr. hr. It.** \%, al 
15. av&Qmnotq^ ovdi cum D al. Syr. Vg. It'- aL Aag. al. . . Rc. Kn, 
Ln. dv&Qmno^ rd naqanritfiata avtSPj oi'di. jOOglC 12 MT. VI, 17. Jes. or. moDt. de jejonio; ile verit diviUis ; de rer. coelest. 

avt^Pf OTftag {pavoiaiy toig av&omnoig vtjtmvovtfg» afujv Xiyf» 

17 vfJi*v, aniriovai» rbv fiitr&ov avxm. ^ ^ <tv ^i mjatevmv aXsttpcU 

18 <TOv tijv x€(paXi^Vy xal to itnotJooTiov ffov vlipai' ^ ^ onciig fjuj fpapfjg 
roig av&Qfonotg vij^Ttsvoiv, aJla t^ natQl cov T<p iv t^ XQvq^afy' 

19 xcc^ 6 natriQ aov 6 fiX^nm iv t^ XQvtpaitp anoddast aoi, ^ ^ Mlj Le. 12, 
{hiaavQCCstB vfitv &t^avQOvg in\ tijg ^^g, onov aijg xal ^QWftg 

20 a(pav(Csiy xol onov xUntai diOQVCiJovaiv xa\ xXintowTtv ^^&ij' 
aavQf^Bte Si vftXv O-riaavQOvg iv ovQaviSy onov ovts aijg ovts ^Qm^ 
atg oupavil^Ety xa\ onov xXintat ov dtOQvaaovatv ovdl xXintovatv, 

21 ^^ onov yaQ iativ &i^aavQog aov, ixei iatcu xa\ 17 xaQdia aov. 

22 22*0 Xv^vog tov afOfiatog iativ otp&aXfiog, iav ovv 6 6q)&aX' Lc. li, 
2^fiog aov anXovg ^, oXov to a^fia aov qimtmbv iatai* 23 ^^v dh ' ' 

oqi&aXfiog aov novijQbg fj, oXov tb a&fia aov axoteivbv iatai. ei 
24 ovy tb q)cig to iv ao\ axotog iativy tb axotog nbaov, ^* Ovde\g Lc. 16, 

dvvatcu dvatv xvQioig dovXeveiv fj yoQ tbv eva fitaijaei xa\ tbv 

^ iteQOV ayani^aet, {j tojj hbg av&iS^etai xa\ tov Mqov xataq^QO- 

26 vi^aet, ov Svvaa&s &si^ dovXevetv xa\ fiafjtayvtf. * * Jia tovto Xiyca ^«' **• 

vf»XVi firf fieQtfivdts tfj xfwxij vfidw, ti qtayijts ij ti nifjts' fjujdi 

t^ adfiatt vfim, ti ivdvarja&e. ovy^ rj rpvyif nXetov iattv tfjg 

2etQoqtijg xcd tb aoifia tov ivdifiatog; ^^ ifJi^Xixpate eig ta netetva 

tov ovQavoVj ott ov aneiQOvaiv, ovdh &eQiJ^ovatv, ovdh avvayovatv 

sig aao&fixag' xa\ natijQ vfi&v ovQavtog tQiqtet avta, ovy 

2ivfieig /laXXov StaqiQete avtAv; ^'^ tig dh il^ ifnov fjteQifivm Sv- 

2»vatat nQoa&eVvai in\ trjv ^Xtxiav avtov nriyvv eva; ^«xai ne^ 

ivSifiatog ti fieQtfAvdte; xatafia&ets ta XQiva tov ayQov, nmg 

2oav^avsi' ov xonttf ovSs vri&et. ^^ X^ta Sh vfdV, ott ovSh HoXo- 

30 fioiv iv naaji tjj So^rj avtov nsQte^aXeto <i)g iv toitouv. ^^ ei Sh tbv 

ypQtov tov ayQOVy ai^fJtSQov ovta xcd avQiov eig xXi^vov ^aXXofie- 

vovj &sbg ovioog afiq)thwatv, ov noXX^ fidXXov vfidg, oXtyomatot; 18. Rc. Kk. Sz. pro xQvqtoU^ bis hab. xqvTtrai. — Rc. post dnoiwff. 00« 
hab. iv zw gtave^ui. . . Ks, eadem ( — •) hab. 

21. Rc. Ks. Sz. pro aov bis vftuv hab. 

22. Ln. 6 o^&akfioq aov. idv ovr. — 24. Rc. fiaiip^wva. 

25. Rc. Kn. Sz. nai ri nitixe. . . Haec om. 1. al. Vg. It.*' al. m. Clem. 

(videtor) Bas. al. 
28. Ln. avHv^votv. ov xonwm* ov6i vrfS^ovopv. Digitized by GoOqIc ttadio ; de alior. viUit corrig.; de Det benignit. MT. VU, 13. 13 

'^ fti/ orr litQiftnifTtitB X^ovteg' T/ (piymfify, rj ti nlmfiLtff ^ r/si 
nfQt^txkeifie&a; '* 9r<ii^a ra^ TAvra t« «^7 im^fjret, oldiv yctQ OM 
nmiiQ ifidif o ovQaviog, oti XQflZ*^^ tovtcov anavttof. ^ ' Zv^^ette 33 
d^ nQmiop tijy ^aatXelav tov ^eov xoA t^ dixaioffvfifv avtov' xal 
tavta nvena nQoate&i^iTetai vftVp. ^*M ^^ fieQifivi^arite efg tijvz^ 
avQWf' ^ yoQ avQiOf fieQifivi^iTei icevtrjg. aQxetov tfj TjfiiQff 17 xania 
avt^g. 

vu. 

xt.'». ^h ^^'v^^i «'a f*7 HQi&^e, ^ iv q> yaQ HQffiati HQlvttey J 

^^- ^iiQt&Tioea&e' xai A» ^ f<^CV fietQeVtey fietQrj&^iTetai vfitv. *t/ 3 
^i fiJnetg to noQfpog to iv t^ 6(p&ctkfMp tov adeXq)Ov <Tov, tijv 
fA iv T<p <7$ 6q>&akfi^ doxov ov xatavoetg; * ij n&g iQetg t^ 4 
adeXq:^ aov' "jdqieg, ix^Xcoto naQqiog anb tov oqi&aXfiov aov' 
xak Ukn>, f/ doxbg iv t^ oqi&akfi^ aov; ^ vnonQita, en^Xa nQcS' 5 
tov tifv doxbv ix tov 6<p&alfiov aov, xa\ tote diapkitpeig ixfia- 
letv tb xuQq^ ix tov 6q>&aXfiov tov cdekq^ov aov. ^ Mii dme 6 
tb aytov totg xvalv, fiijdh ^Xtjte toi^g fiOQyaQkag vfnov ifinQO- 
a&^ tm xo/qw fiijnote xatanati^aaHnv avtovg iv totg noalv 

^At ^^^ ^^^ atQaq^hteg Qti^iaaiv vfiog. "^ AlteVre, xa\ do&i^aetai 1 
vfitv l^rj^ettej xa\ evQrjaete' XQOvere, xa\ avoiyi^aetai vfiVv. ^ nag 8 
yaQ 6 ahm lafipivet, xa\ ^rjtdiv evQiaxn, xa\ rip XQOvovti 
avoiy^^astcu. ^ ^ tlg iattv i^ ifioiv av&Qconog, ov iav akri*Tfi 6 9 
vibg ainov OQtof', fihXi&ov imdtoaei ain^; ^^ xcLi iav i^&vv ai- 10 
ttfOfi, fih oqiv imSSaei ain^; ^^ ei wv vfietg novrjQo^ ovtegw 
oSUxtB dofiata aya&a dtdovai totg tixvotg vfiwv, noatp fiaXXov 6 
necriiQ vfn&v 6 iv totg ovQavotg dwaei aya&a totg aitovaiv avtbv. 

'•Ji •» * 2 navta ovv oaa av &i}Lrjte tva noiWTiv Vfil^ oi av&Qconoi, ov- 12 

82. Lk, iniS^ijrotmv. • 

33. Hab. tijv ^xaiottvvtjv *eti rrjv pamltiav avtov B. 

34. Rc. Kn. Sz. pro tavr^q hab. ra iavr^q. 

Cap. Vn. 2. Rc. dvn^ir^riO^fjntray. — 4. IjN. ivt rov Ofp&aXuoX: 
5. Ly. htfiaXt ni^trov ix r. 6^0: tfov rtjv Soxov. 
€. Lsr. nataTrat^aovaiv. 
9 et 10. IjK. ij r*? /| Viioiv av&Qomo^j ov aiTiya«*etc. fj^l ^Z^J ntrij- OH elc. Digitized f!/imt lyjhf «( 

byGoogle 14 MT. VI1| 13» Jet. or. luoat. de pieUte; de UU, vatibas; de lapieiitis. 

ttog xou vfABtg nouHe avtoig' oitog yaq i(ntf o vofiog xal oi nQO- 
\\(pitai. ^ 3 Ela&.^eta Sia tijg inev^g mXr^' oti nhxttta 17 niXii Lc. is» 

wu €VQvj[(X}Qog 17 odog ^ anayovca eig tijv iatSLiiav^ iud noXkol 
l^ikriv oi dcBQfionavoi dt avt^g* ^^^tnev^ 17 nvXij itcd ti&Xifi- 

lUvri 17 bdog ^ anayovaa eig tijv Z<ai]Vf hoI oXlyoi sitrlf oi evQ^ 

15 axovttg avtrjv. ^ ^ IlQOcijjBtB di ano ttav ipevdonQOcp^^ff oittveg 
fQXOVtcu nQog vfiag iv ivdviiaaiv nQO^my eata&sv Si iiaiv Xvkoi 

16 aQnayeg. * * ano tdiv xaQnm avtm iniyvcMea&a avtovg. firiti, Lc. «,. 

17 avXkiyovatv ano axavdtov atacpvXijv ij ano tQi^Xm avxa; ^ ^ or- mu2^ ? 
tmg nav SivdQOV aya&ov MtQnovg naXovg noteP ri Sh aanQov ^- 

18 dhSQOv HaQnovg novi^Qovg nout. ^^ ov Svvatai SivSQOv aya&ov 
xaQnovg nov^Qovg nouXVy oiSi SivSQOV aanQOv xaQnovg xaXovg 

19 noietv. ^ ^ nav SivSQOv fiii noiovv KOQnov hoXov ixxintetat xcd Ut. 3, 

20 eig nvQ fiaXketat. ^ 9 oQaye ano tmv xaQnoiv avtm intyviiaea&e 
2iavtovg. ^^ Ov nag 6 liym fior KvQte hvqi^j elaeXeiaetcu eig^e. 8, 

tifv ^aaikeiav tm ovQavm^ A}X 6 not^v to &il^fjut tov natQog 
22fiov tov i» ovQavoXg. ^^ nolXoX iQOvolv fiot iv ixeivfi tjj rffiiQf^' 

KvQte xvQtej ov t^ a^ ovofmtt inQoqnjtevaafi£Vf xal t^ a^ ovo- 

fiatt Satfwvta H^e^aXofieVy nai t^ a^ ovofiatt Swifietg noXkag 
2ZinotfiaafUv; ^^ xtd tote OfioXoyi^am avtoig' ott ovSinote eyv&fv ^t. ts, 
2^vf*ag' anoxoioette an if^ov oi iQyaCofievot tyv avofiktv. ^*ndghc.i, 

ovv oattg anovet fiov tovg Xoyovg tovtovg xaX notet avtovgf Ofioi' ^' ^- 

<iao} avtov avSQi (pQOvlfM^f oattg 4^oS6fit^ev tifv ohdav dvtov 
2&in\ tijv nitQov. ^^xaX xaxi^iti if ^oxjif xai ^X&ov oi notafioi, 

xcd envevaav oi avefiotf xo^ nQoaineaav tfj oixicg, ixeivu' xaX ovx 
26ineaev' te^efieXimo yoQ inl tifv nitQav. ^^ xai nag 6 axovm 

fiov tovg Xoyovg tovtovg xa2 fiif noim avtoi^g ofiota^i^aetai avSQi 
2lfJU0Q^y oattg ^xoSofiifaev tifv oixiav ainov inl tifv ififiov. ^^ xoi 

13. Ln. tUiX&axt. — 14. Kn. Sz. Ln. pro oxi [c. BX aL pn. It** 
Arm. Copt. Or. ^ ; alibi om.) Gaad.] axtvfi hab. xi axtvij. 

15. Ln. om. Si ab initio. — • 16. Ln. ota^vXdq. 

19. Ln. nay (o2y). 

21. Ln. xov iv xolq ovQavoU, — In fioe addont ovxoq tia^Xtwi^m 
flq xijv paatkeiav xAv ovqavwv 33. It. (exc. 2.). Vg. al. Cypr. al. 

24. Ln. r. X6yov(: (rovrovO* — L^* pro oiAOMom avrof' hab. o/cocw^jj- 
fT<rcs». 

26. Om. roiJTou? 56. aL Syr. hr. U.«* Goth. Cyprl al. Digitized by GoOglc Swiatttir lepnwiit el •ervM ceutvrioBia. MT. VIII, tl. 15 

nuKti^ il P^Ofiif imi jfX^of o/ aota/ioi^ Htd imewitp oi ififWif 
wd n^ixmfm tj oi>Uq iiuiffi^ xtd inwWy xoi ^ ^ fitwrtg 
ait^g fwfokii. 

{Hr. 1, K-fu iyireto oti itikBCif o 'Itiaovg tovq koyovg tovtovg^ i^ 28 

Lc. f • filiifoono oi i%lot iai t^ ^f^^jj avtov. ^^^f yito Maaxm av- 2f 
^ «Dvg mg i^ovalaf i^m xoi ovx ^ oi yi^aftfMtiii: avtim* 

p vra. 

Me. 1, Ktttafiapti di avt^ ano tov OQovgy ^xoloi&iftrap avt^ i 

life ^'o%loi nolkoi. 2 xol idov, Xengog nQoaiX&m nQomxvpii aiftifi Xi- a 
*^'^*'Yeop' KvQii, ia» ^ikjig^ dvfoaai fia xadaQkxai. ^ xai intihag ttjv 3 
2«;^ ^pato avtov Xiym' Qikta^ xa^^aqtaOrixi. xtd iv&ieog ixa- 
^a^ia&il ccvtov tj XinQCL * xal Xiyii avt^ o *Ir^aovg* "OQay fAij- 4 
dipl ifnjig' aUua vnayi^ aiovtov dit^Of t^ iiqi^, koI ngoahipti 
'sa^H^*^ ^^^^QOft o ngoaita^if Monvaiigy iig fUXQfrvQiof avtoi^. 
Le. 7. Eiaili^Oftt di aiit^ iig KaxpaQPaovfi^ nQoa^X&iv ain^ hcO' 5 

^'^ toptaqiog noQaxaXm avtof ^ xai Xijm' KvQtif 6 naig fJLOV 6 
fiifiLiftai if tji o6titj^ naQaXvtoiog^ dnfmg ^aaafiCofJiivog, ^ xai 7 
lifii ain^ 6 Itjoovg' 'Eym iX&m &iQanivam ainov. ^ xai ano- 8 
xoi&ilg 6 ixatovtaQxog jqp^' KvQUf ovx iifd ixavog, ipa fiov vno 
tiiv atijfriP iiaik&fig* aXka fnjopop iink Xoyt^y xa\ ia&ifaitm o naXg 
fiov. ' xai yaQ iycii iv&Qoonog iifu vno i^aiap, iym vn ifmv- 9 
TOf otQatimag, xat Xiym tovtqi' TIoQiv&rfUy xai noQiifitai' xai 
idXip' 'EQioVf xid iQ^itcu' xaH t^ dotfhp fiov* Iloitjaop tovto^ 
Xid nout ^^ axovaag dh 'Iijaovg i&avfuunp xoUi iJnsp totgvo 
oxiAov&ovaiP' 'Af/Lrfp Xiyot vfilp, oidi ip t^ 'laQaTjk toaavttfp ni- 
I.C. 12, attf iVQOP, ^ ^ Xiytj di vfiSp^ oti nolloi ano apotoiMP xcH ihafiiSpii' 
^' ^' ij^ovaiP xai apaxXt&i^aoptai fUfta 'A^Qoafi xai 'laaax xcii 'laxmfi 

28. Rc. Kh. Sz. avviTiXtffBV. 

29. avTMir eum BK^ al. Syr. utr. et hr. Vg, It.** aL Ena. . • Rg. Kn. Sz. 
om. aifT»v, . . Ln. hab. avmv ucu o* <&a^»ocsro*. 

Cap.VUL 1. Ln. ]iab. ab initio xa« xara/Sarro? atVrot/. 
2. Rc. K!f. Sz. iX&thf. — 4. Rc. Sz. Mwr^q. Ita leraper. 
5. Lx. EiofA&opTOi: ^i avTOv. , , Rc EiaeX&,ih t)5 '/i^oov. 
7. Ln. om. trni ab initio. — 8. Rc. tini koyov. 

9. Lir. vn6 iiovaiav xaaaofitvoq. •— 10. Ln. c. anoXovjO; avt^ — 
Lx. naQ* oldivl Toaavtifv nUnyp iv rf ^laqaifk rf^owOOglc 16 MT. VIII, 12. SocruiPetri. Noiri Jeio eomUet. Tempeitai In laeu. 

I2iptij ^ilsiif rwf ovqavm * ^^oidl vloi rijg ficunXslag ixfinj^i^ffov' 
tai i)g ro tjnotog to H^bqov' ixetiatai 6 Hiav&fiog xoi 6 ^yfibg 

1 3 TMi' odortm, * ^ xa\ iJnav o *Imovg t^ ixatovtagxFl' 'Tnays, dtg 
inUttBwrag ysmj&^tia aot. xa^ ia&ri o naXg iv tjj £q^ ixeivfj. 

14 Kal iX&av ^ltjaovg iig tTjv oUlav IlitQOv ildav tijv nef- yic.i,. 

15 {^eQoy avtov ^^Xijfiiftfv xal nvQiaaovaav. ^* xal ^xpato r^g w lc"^, ( 
Qog avt^gf xcd aq^rjxsv avtrjv 6 nvQitog' xcd ^yiQ&rj^ xai dirjxovei^'*^- 

16avT(p. ^^'Oxp/ag dh ysvofiivijg nQoarjveyxav avr^ datfWvtCo/iivovg 
noTiXovg' xou i^ifiaXsv ta nvevfiata Xoyqif xal navtag rovg xaxmg 

lllqovtag i&eQonevaev* ^'^ onatg nXrjQa&ij ro QrjO-lv dia '/foaibvE».5S, 
rov nQOCfrfrov Xiyovrog* Avrog rag aa&evelag fifnm ekafiev xcd 
rag voaovg i^aaraaev. 

18 'Idmv dh 6 'Irjaovg noXXovg o^Xovg nsQl avrov ixiXevaev Lc.o, 

19 aneX&etv elg ro niQav. * ® Kai nQoaeX&m etg yQafAfUtrevg ehtev * "^' 
20avr^' JtdaaxaXe, axoXov&rjao9 aot, onov iav aniQ^rj. ^^ xal 

Xiyei avr^ 6 'Irjaovg' Ai aXoirnexeg (f&rXeovg (lovaiv xai ra ne- 

reiva rov ovQavov xaraaxrfvciaetg' 6 dh vlog rov av&Qomov ovx 
2l^fiy nov rijv xecpaXr/v xXivn» ^^ ereQog dh rwv (Jia&rjrmv eJnev 

avr(^' KvQie, inkQexpov fioi nQmov aneX&etv xcd &onpcu rov 
22 natiQa fiov. ^^ o de 'Irjaovg eJnev avr<^' 'AxoXov&et fioi, xal 

atpeg rovg vexQOvg &a\pai rovg eavidiv vexQOvg, 
23 Kai ifipivrt avr^ eig ro nXotov, ^xoXov&rjaav airtm oi /««-J!*-*') 

2A&rira\ aiytov. ^^xai idov, aetafiog fiiyag iyiveto iv rfj &aXaaaj7fLe. 9la 

oiare ro nXotov xaXvnrea&cu vno rm xvfiazcov' ainog dl ixa-^'^' 
2ii&evdev, ^5 ^ai nQoaeX&ovteg oi fia&rjral rjyetQav avrov Xeyovreg' 
26KvQte, amaov anoXXvfie&a, ^^ xal Xiyei avrotg' Ti deiXoi iare^ 

oXtyontarot; rore iyeQ&elg ine^ifirjaev rotg avifiotg xa\ rfj &aXaaarj' 
27 x«« iyivero yaXijvrj fieyaXrj, ^ 7 oi dh av&Qoanot i&avfiaaav Xiyov- 13. Rc. ixaxortd^zV- ^ ^^' ^^' Sz. "ITTra/e, xa« o»?. ~ Rc. Kn. SZ. 
o Ttalq avTov, — Ln. aTto r^q w^a? iKfivfj^, — In verius fine ad- 
dunt: KaX vnoar^itffaq 6 htarovzaQXoq eiq rov olxov avzov iv avTfj 
rji fri^^ tlqtv Tov natda vytaivovta (in nonnull. inler le differunt): 
CKMX al. pm. Syr. br. It.^- al. 

15. Rc. Ksf. dtijnove* avtoZq, 

18. Lk. pro TtoXlovq 6/kovq bab. o/lov, — 23. Ls, ct; Ttlpior, 

25. hV.{olfta&9JTar). — RC KN. SZ.OWOOI' ^/tOCBigitizedbyGoOgle Gadareni dfteroooiaci. Capbarnainnl sanatar paralyticai. MT.IX, S. 17 

reg' Ilotanog iajw ovtogy ori xal o/ aftfioi xcd ^ {^aXacira vna- 
xovovtTif avt^; 

!Mc. 5, Ka!t il&otti avtt^ eig tb niqaf tiq t^v jfoi^ai^ tm radaqri- 28 

Le. & ^^* vntimiaaif avt0 dvo daiftovJiifiBvo$f ix tm fivrjfiaioDV i^t^ 
*~'^- xofiBvoif x^^^^ Uavj wrte fc^ itriveiv tiva naQekO-etv dict t^$ 
odov ixeipjjg. ^^ xal idov^ exQo^av Xiyovteg' Ti tjfilv xal coi^ r^29 
tov ^eov; ijX&eg mSe nqo xaiQOv ^aaaviaoi fjfjiag; ^^ ^v dh ^a- so 
xQ€ev an avtAv ayiXrj ^oigw noXXoiv fiotTxofiivtj. ^^oi dh daifAO-Zf 
veg naQexaXovv avtbv Xiyovteg' Ei ixfiaXXetg ^fiagy anoatedov 
fffAag eig tijv ayiXtjv toiv loiQtQv, ^^ xa\ elnev avtolg' 'Tnayete.zi 
oi di i^eXikovteg amjX&ov eig tovg yoiQOvg. xal idov, ^Qfiijaev 
naaa fj ayiXtf xata rov XQtjfiVOv eig trjv &aXaa<TaVy xdl ani&avov 
h tolg vdaaiv. ^^ oi di ^oxovteg iqnrfov, xcd aneX&ovteg eig trjv 33 
noXiv anrivyeiXav narta xal ta .tmv dcufAOVi^ofUvow. ' ^ jca2 idov^ 34 
fiaaa 17 noXtg H^^X&ev eig awavtfjaiv t^ 'Ifjaov' xo^ idovteg avtbv 
naQexaXeaccPf onmg futafijj anb tm OQioov avtm. 

IX. 

iMci, KcLi ifi^ eig tb nXotov dieniQaaev xa2 ^X^ev eig trjv idlav 1 

u. 5, nbXiv. ^ xa\ iSov, nQOciqieQOV avt^ naQaXvttxbv inl xXivrjg fie- 2 
w-ai. ^j^fg^av. xa2 iSa>v 'Irjaovg tijv niativ avtiov elnev t^ naQaXv- 
tixt^' &aQaei, tixvov oupiarvtcU.aoi ai afiaQtiai cov. ' xoi idoi,- 3 
ttveg tmv yQafifiofiim elnov iv kavtoVg' Ovtog fiXaaqnjfieT. * xal 4 
iddbv 6 ^lrjoovg tag iv&vfi^aeig avtwf elnev' "iva ti iv&vfMtkr&e 
novrjQa iv taZg xccQdiatg vfim; ^ti yoQ iativ evxontoteQOV^ ei- 5 
netv 'A(fiamal aov ai ifiaQtiaiy ij einetv "EyeiQe xal neQtnatei; 

29. Rc. Sz. ante vU hah.*Iriaov et Kv. id. hab. (— ). 

81. Rc. Ky. Sz. inir^fyfov iiiitv dntX&ilv el:ete. 

32. Rc. Kn. Sz. dn^X&ov eiq t^v dYiXijv rwv xoi^wr, — Rc. Sz. 

post Ttaaa 17 dyiXtj hab. tuv /o«^«dr , qoae verba Kif. ( — ). 
34. Ln. tig vndvrtjaty. 
Cap. IX. 1. Lv.tiqTtXoiov. — 2. hs.nqoa^iqovaiy. 

2. VtH. dipitvxai aov ai dna^xia*. — Uab. aoi al dfta^icu sine aov 

Dgr.j. n.y 

4. Lx. pro iSiav hab. tMq. — Rc. Kn. Sz. post iVa ti hab. Vftei^. 

5. hs. d^itvtcu. — Rc. pro aov hab. aoi . . . bab. aoi ai dft. aov 115. al. 
Syr. utr. Vg. It. (exc. 3.) — Rc Kn. Ln. yy£*?afe^gitized by GoOglc 

Jfov. Tettam. td, T. 2 18 MT. IX, 6. J. Mattli. eligtt ; c. portttorili. cdit. J.diicip. non Jejunant. 
6 ^ tva di eid^tSy irt i^aiaf eji^et 6 viog tov if&acinov in\ tifg 
idol^aaav xov Oeov tov dovta i^ovclav totavtifv tots avOq^notq, 
9 Kai naQarjfHQV ixel&ev o 'Itjaovg dSev av&QODnov xa&i^(ievovViv.%\ 

inl tb tehivtoVf Mat&aXov XsYOfuvoVy xol Xiyet avt0' 'u4xoXov- lc. 5,*f 
lOOet fAOt, xal avaataq tjxoXov&tjirev avt^. ^^ xal iyiveto avtov^'^ 

avaxHfiivov iv tfi oUi^f Ktd idoVj noXkol tfl&vat xdX ofictQto^kol 
11 ik&ovteg cwavixetvto T<p 'Itjaov xal tot^ fia&tjtalg ainov. ^ ^ xal 

idovteg oi OaQiaaJSot ekeyov toig fut&rjtaXg avtov* Jta ti fieta 
\ltwf tekmwf xaL iftaqtiokm ia&iet 6 didaaxakog vficSv; ^^6 

dh axovaag eJnev' Ov iQeiav exovatv oi iaxvovteg iatQOv^ aXX^ 
izoi xax£g ijpvteg. ** noQsv&ivteg dl fia&etey ti iattv' "Ekeog ' po%, 

&ilto xdi ov &vaiav, ov yoQ ^k&ov xaliacu dtxalovg^ aXk^ afiaQ- * 

twkovg, 

14 Tote nQoaiQxovtat avt^ oi fia&tjtal 'Ifoavvov kiyovteg' '^ta^^-^y 
ti ijfietg xai oi (paQtaaSot vtjatevofiev nokka, oi dh fjia&tjtaX aov l.c. 5,| 

15 ov vtiatevovatv; * * xai elnev avtoig o 'Irjaovg* Mij dvvavtat oi 
viol tov wfiqmfog nev&etv, icp oaov fiet avimv iatlv o wft<piog; 
ikevaovtai Sh rjfJiiQaty otav anaQ&ij an avroiv 6 wfiq^iog, xal 

16 tote vtjatevaovatv. ^ • ovdelg dh int^kket ini^ktjfia Qaxovg ayva^ 
q>ov ini ifjuitifp naXatt^' atQet yaQ tb nktjQdofux, avtov ano tov 

nifiatiovy xal xeSQOv axiafia yivetcu. ^'^ ovSh fiakkovatv olvov viov 
eig aaxovg nakatovg' ei dh firjyey Qtjyvwtou oi aaxoi, xal o- olvog 
ixxePtaty xal oi aaxol anokovvtat' aXka ^akkovatv olvov viov eig 
aaxovg xcuvovg, xal afiqoteQOt awttjQovvtat. _ 

18 Tavja avrov kaXovvtog avtotg, idovy a^m eiaek&m nQoae- ^. 6. Ln. ^EyB^ ^ai aQov ele. 

8. Rc. Kn. Sz. pro igtofi-^&Tjnav hab. i&avfiaoav. 

12. Rc.Kn. Sz. 6 Si ^lfjoovQ nntv avxoXq, 

13. Rc. Kn. Sz. post a/ia^TML ndd.: tiq fittdvotay, 

ift. Pro vv/iifioivoq hab. rvfi^iov D al. It. Vg. al. Arn. Aug. — Pro nivduv 
h. vtjotevfiv D al. Syr. It. (exc.l.) al. Chrjs. al. 

17. Ln. aOHol d7t6kkvvra$, — Rc, ntu dfjtv>6xt(^a, 

18. Rc. dqxcy» ik&(ov. .. Kn. Sz. a^/. tU il&ttv, .. Ln. oqy. ilq 
nqoaiX&wv. .. TK 7r^atk&. FGL a!. m. .. a!. alUef^^y(^oOQlc c. o,v Le. 
«-5C.' Jairi filiA rediriva. Sanaittur mulier, doo caeci, matai. MT. IX, S5. Ift 

XV9H avr^ Xiymv' *H SvyarijQ fwv iqti ifsXevrf^ffev' aUiaik&m 
inW^eg ti^ ;ce&a aov itt avti^v, xcA lj^<T8tai, ^ • xal iyeQ&elg 6 19 
'lijfTovg ^xoXov&fiasv avt^ xal ol fia&rital aiftov, ^ ^ xal idov, ao 
yvvrj cdfiOQQOOvaa dtidexa hrj, nQoceX&ovira onuT&ev tjxpato tov 
xQcujnidov tov ifiatlov aiytov, ^* eleyev yoQ iv iavtfj' 'Eav fi6vov2\ 
onfmfiai tov ifiatiov avtov^ (Tco&i^aofiaL ^^ 6 dh 'IijtTovg inurtQa-ii 
KfeXq xoi idiiv avtrjv elnev QaQaei, &vyateQ' y niatig aov aiaca- 
xiv ae, xal iam&rj ff yvvrj ano tijg ciQag ixeivrjg. * 8 jjafj iX&ayv 6 23 
'Irfoovg eig tiff oixiav tov aQxovtog xal idm tovg avXritag xal 
tov oxXov &OQv^fievov ^* ekeyev' 'jlvaxcaQette' ov yoQ ani-i^ 
&avtv tb xoQoaiov, aXXa xa&evdeu xcii xateyekcov avtov. ^^ oteii 
Sh i^efiki^&rf 6 oxXog, eiaeX&mv ixQotrfaev tijg x^^9 avtrjg* xcd 
ifyiQ&fi to xoQaaiov, ^ ^ xai i^X&ev ^ ^f*^ o-vtrf eig oJlip ti^v 26 
yriv ixeivrjv. 

Kcd noQayovtt ixeZ&ev t0 'Irjaov, ^xoXov&rjaav avt^ dvon 
tv^Xol xQa^ovteg xol Xeyovteg' 'EXtrjaov ^fiag, viog /lavtd, ^^ iX'i% 
&6vti dh eig trjv oixidv nQoarjX&ov ccit^ oi tvqiXoi, xol Xiyei. 
aiftolSg 'Irfaovg' Iltatevets, oti dvvafiai tovto no^aat; Xeyov^ 
atv avt^' Nal, xvQte, ^^ tote rjxftaro tmv 6(p&aXfAm avtmvT^ 
Xiyarv* Kceta trjv niattv vfim yevii&ritoa VfiZv. *®xai aveqpx&V'^^ 
aoF avtciv oi ocp&aXfioi, xcd ive^Qifi^aato avtolg 6 'Irjaovg Xiyarv' 
'OQote, fi^deig ytvaHTxitor, ^^ oi dh i^eX&ovzeg dtecpi^fuaav avtovit 
iv oXjj ti yi ixeivfj. 
Lc-ii» Avt^f d% i^eQxofisvGtv, idov, nQOaj^veyxav avtcp av&Qoanovzi 
xcMjpov dcufiovtCofiLevov, ^ ^ xa\ ixfiXrf&ivtog tov datfioviov iXaXriaev 33 
6 xcxpog, xa\ i&avfiaaav oi oxXot Xsyovteg' Oidinote iqiavri ov- 
«005 iv t^ 'laQa^X, ^* ol dh fPaQtacabt iXeyov 'Ev t^ aQXOVtt^^ 
t£v dcufiovicov ixfiaXXet ta datfiovta, 

KoLi neQt^yev 6 'Iriaovg tag n6Xetg ndaag xal tag xcifiagyZ^ 
dtddaxcjv iv taZg awaycayaXg avtm xai xriQvaaoov to evayysXtov 19. Ln. ^noXov&n, — 22« Ln. arqaiptiq, . . h. tatri CTQHtfelq D Ct 

24. Rc. Kn. Sz. Xiyn airoZq. 

26. Pro oti^i; hab. avtov D sl. C(. al. . . avtijq C al. 

27. Lh. om. avTfl. — 30« Ln. ivefi^pt^&fi, 

32. Lk. om. av&Dwnov, ^ t 

34. Om. totum v. D Ct. Verc. Hll. Jnv. . . ad Ir add. BelzebOag^be 

2* 20 MT. IX, 36. J» miicretar populi ; duodecim App. ad munui initruit; 

t^g ficuTiXBiag xd ^BQOttevm nScav foaof xal nStjsav fioXaxlav, 
36 ^^-idcoy dh twg oxXoug ianXaYi[vh^ nsQi avtm^ ou Jiaav iGxvX- "Ji* *' 
Zl fi^foi nal iQ^ififjiivoi, (oosl nqo^ta firi vfpftna noifieva. ^*' tote l: lo. 

Xeyei totg fusb&ritaXg avrov' *0 fihy ^iQUTfAog noXvg, oi dh igyatai *• 
ZSoXiyoi. ^^ de^diftB ovv tov xvqIov tov '&€Qt(TfjioVf oncag ixfiaXfi 

iQyatag tlg tov ^SQUjfWf avtov. 1 Kcd nQO(TxaX8<Tafi€vog tovg dmdexa uadijtag avtov Sd&txefMcZ,. 

avtotg i^owrkw nfBVfiottof axa^agtcafy o(UTtB ixfidXXBtf avta xal l^. 6.'i 
2^eQccnsveiv naaav voaov xai naaav fAoXaxlav, ^ Tm Sh dcidexa^^'^^- 

anotTtoXoiv ta ovofjiatd iativ tavta* nQfotog HifMDf 6 Xeyofiavog 

TlitQog xai l4fdQeag 6 a^Xqog avtovy ^ldxcn^g 6 tov Ze^dahv 
Zxal Itadfffig 6 ddeXqiog avtov, ^ <Pihnnog xal BctQ^oXofiatogy 

©cDficig xal Matd^aXOg 6 teXciv^gy 'IdxoD^g 6 tov Idlcpaiov xal 
4 QaddaZogf * ^fficov 6 xavavkrjg xal ^lovdag o 'laxaQuotijgy 6 xal 
^noQadovg avtov. * Tovtovg tovg dddexa anBtTtsiXev 6 'Itjtrovg 

naQayjBCXag avtolg Xiycw Eig odov ii^vmv fiii dntk&ritBy xal eig 
enoXiv 2afutQBit(m fi!] ei&B^X&ijte' ^ nOQBvea&e dh fidXXov nQog td 
1 nQopata dnoXatXSta oixov 'laQar^X, '^ noQBvofievoi dh xt^QvaaetB Xi* Lc. 9, 
8 yovtBg' ott ^yvtxBv if ^aatXBia TcSf ovQavcov, * dff&evovvtag ^BQa" " ' ' 

nsvstBy XsnQOvg xa&OQC^BtBy datfiovta ix^XXetBy dcDQBav iXd^B, 
9dci)QBdv dotB, ^ Mtj xtr^a^aS-B jf^eToV, fiTjdh aQyvQOV, fijjSh X^^^^^ii*) 
liOBig tdg Z<^<^ vfim' *" f«^ ni^Qav elg odoVy firidh dvo ^fiTflSi^a^, Lc.io.f 

35, Rc. poit iMiXcuniav add. Iv rw Xa^ et Ks, haec ( — ) bab. 

36. Rc. pro kntvXfiivQt hab. UXtivfUvm, — «a^ nqo^, DFLM al. pn. 
Chryi. , 

Cap. X. 1. Hab. i^ovaiav uard EFL al. m. Syr. ntr. al. Cyr. a1. 

2. Poit fiaXaiuav add. iv r£ Xafi L al. It.** Cyr. Thdret. 

3. Rc. Kir. SZ. uai Aefifialoq 6 iTiiKXfj&iiq Baddalo^ .. hab. nai 
AiP^aXo(i D al. Ct. . . al. aliter. 

4. Ln. Si/*wv 6 xavava&oq, — Lw. o 'lanaqnaO; . ,hah. 6 JSxaQuuTtj^ 
D Syr. It. (exc. 1.) al. — Hab. o( xou na^i^iaxev L ai. Or. . . 6 x. 
naQaSi&ov^ X^ al. 

8. Rc. poit AfTToorc na&aq, hab. vtngovq iYtlqtte ... idem Kn. et 
L?r. hab. poit atj&tv, &i(*a7r, • . ideiii post ^wfi, ix^all. hah. VJ al. futara iis faU praedtcit aaimoiqae facit. MT. X, 24. 21 

firfdh vnodfnimaj fitjdh QaSdovg, a^tog yoQ o iQyatviq tijg tQoq^rjg 
ainov, ** Efg ^ <j' av nol.iv ^ Hfafirjv eiffeX&ifte , i^stoffate, t£sii 
iv avr^ a$t6g ictif xaxet /lelvarB mg av i^ikd^e, ** eheqxo'!! 
fnevoi dh iig tijv oiniav aanaaaaOe avti^v, * * xai iav fihv ^ 17 o^ 13 
XMX al^ld, ild^atar 17 eiQr^vrj Vfi&v in ctvtijv* iav dh firj ^ a^iaj ^ 
eiQjfivri vfmv nQog vfiag inujQaqnqtao, ^ ^ xtxl og iav firi de^at 14 
Vfiag fii]dh axovtTfj tovg Xoyovg VfimVy i^eQXOfAevoi l^ tijg oirUag 
17 ^^5 noXeorg ixeivtjg ixtiva^oTe tov xortOQtov twk nodm vfim, 
^Sil' ** ^f*^^ ^^y^ ^f**"^» avenxoteQov iotai yj ^odofmv xcd rofMqQagts 
Lc 10. Sv fffiioff XQiciemg ^ ty noket ixeivjj, ^^ 'Idov, iym anoateUxo Vfiog I6 
mg nQO^ta iv fUat^ hixoyv' yivead^e ovv (pQOVifioi <ag oi iqtetg, wd 

i^^^mtQaioi Ag ai neQUJteQcti, ^^ nQoaex^e dh ano tmv av^Qmnm' n 
Ucm\ nt€Qadeiaov<Tiv yoQ vfiag eig awidQw, xa\ iv taXg cvvaytoyaZg aih' 
^^'tm fuxattydtroviTiv vfueg' ^^xal inl ^yefAOvag dh xal fiaaiXetgis 

a%&^aea&i evexev ifiov, eig fuxQtvQtov avtoZs xoH toig e&veaiv. 
Lc.13, 19 otav dh naQaikoatv vfidg, firj fieQifiv/iatjte, 7t£g ij ti XaXi^atfte' ±9 
iMfjaetai yoQ vfUv iv ixeivfj rj c5^^ ti XaXi^aete' ^^ oi yaqio 
vfietg iath oi XaXovvteg, aXXa to nvevfut tov natQog Vfmv to 
XaXovv iv vfMjDv. ^^ necQadciaei Sh adeXqtog adeXqiov eig ^avatov2\ 
%ai nenijQ texvov' xai inavaatyaovtai texva inl yoveVg xa\ ^a^ 
Mt. M, vatwTOvatv avtovg, * ^ xtd eaetr&e fuaovjuvoi ino navtm dta to 22 
** ovofjui fiov' 6 dh vnofjieivag eig teXog, ovtog aar&riaetai, ** otav2% 
dl dwxoraiv vfiag iv t^ noXet tavtff, (pevyete eig t^v alXtfv, afifiv 
yoQ Xejci} vfiXv, ov firf teXeaijte tag noXeig tov ^laQaiqX, img av 

!4». ' eX^ viog tov avd^Qtanov, * ♦ Ovx iativ fM^t^g vnhQ tov dir- 24 
16. 

10. Kc. Ky, Lx. ^d^Sov, •— Rc. Kx. Sz. TI7; r^o^. arr. itfxiv, .. hab. 

Tov fiM0-ov KM al. It. (exc. 1.) al. Gaud. al. 
12. Adduntinfine: liYftvxtq' J?»(>^i7rwo*x«iroi;rai DL a1. m. Vg. It. aL 

14. Rc. Kk. Sz. om. %^m ante rijf; vlxiaq, — Ln. i» xAv noS^v, 

15. ro/i6(^aq cum CDLMP al. m. Ct. It.** Chryi. .. Rc. Ls, Sz. Lk. 

rOflof^MV. 

19. Rc. Kn.'Sz. TtaqadiHoiaiv , .. hab. naqa^aovmv D6LX al. pm. 

Vg. It. (exc. 3.). Atb. al. — Oro. ^od-ijoerat ydq uiqae XaXriotXi DL 

al. m. Ct. It.*- al. Or. Cyr. al. 
23. Lir. q>*vyere tlq xyv kri^av (xciy iv rfj iriq^ daaHtaaiv v/iaq^ 

^evyere tiq r-fjv &Xlfjv) ... Cdd. al. aliter. — Oro. ydq poit 

a/^^y DM al« m* It, Vg, al. ro. -— Lk* om. roi; ante 'Ja^ijX, 22 MT. X, 25. Confidendam Deo eiie; Cbrinto poithabenda eise omnia. 

2bdourxaXaf aidh dovlog vjrhQ %ov kvqiov avrov, ^^ aQmetoy T(p 

(ladTitif tva yivTjtai <og 6 dida<TxaXog airov, xal o dovXog mg 6 

xvQiog avtov, ei tov oixodeanot^ BseX^e^vX imxaXecaVy notsq^ 
26iiakXov tovg oixiaxovg avrov. ^^ (iti olv q^o^rc^jte avtovg* ovdhv Lc. t?, 

yoQ i<ntv xexaXvfAfievov o ovx anoxaXv^^i^rio etat^ xa\ xqvmov 
21 ov yvfoodiaetat, ^*' 5 Xiyia ifuv iv rg <Txoti(j^, etnate iv r<pMc.4,v 

qnati' xal o eig to ovg axovete, xtjQV^ate inl tmv donfjKitmv, lc. 8,( 
28.^® xal fjLii qto^eicOe ano tm anoxtevvovtm to amfia, tijv dh "* 

xffvxrjv ftii dvvafiivm anoxtetvat' (pop^d-tjte de fjiaXXov tov dwa- 
29 fievov xal i/w^f^t» xai (nafia anoXicat iv yeiwjj, ^ ^ oijfi dvo atQOv- 

'&(a aacaQiov na)XePzcu; xal iv i^ aitm oi necettat inl tfjv yijv 
Zibavev tov natQog vfmv ^^vfim di xai at tQij^eg ttjg xeq^aXr^g 
31 naaat ^Qt&fitjfiivat eidiv, ^ * f«2 ^ (po^ur&e' noXXiHv otQOv&im 
82 dtaqiiQete vfieig. ^ 2 /j^ oJ^ oottg OfioXoyfjaet iv iftot efinQOc&ev 

tm av&Qmrm, ofMXoyf^aio xayto iv ait^ ifinQoa&ev tov natQOg 
ZBfwv tov iv oiQavotg' ^^ oattg d' av aQVfjarjtcU fu ef^nQoa&ev tm 

avd-Qmtm, OQVi^aofmt xayco avtov efinQoa&ev tov natqog fiov 
84T0V ifv oiQavou;. ^* M^ vofdarfte, ott ffX^ov fiaXeiv eiQrjvrrv inlsi-n.^ 
Zitriv yijv oix rjX&ov fiaXetv eiQrjvrjv, aXXa fiaxatQav, ^^ tjX&ov'^^^^^' 

yoQ dvjnaaat av&Qconov xata tov natQog aitov xa\ ^vyatiQa xata 
36 t^g firjtQog cevtrjg xcd vvfMXpjv xata ttjg nev&eQdg aittjg' ^ * xct^ 
Zl il&Qol tov av&Qtonov oi oktOKol aitov, ^^ 'O qtXm nati^a § 

firjtiQa vnhQ ifd oix eattv fjtov a^tog' xaH 6 qtXm vlov ^ ^ya- 
ZStiQa vnhQ ifih oix eattv fiov a^tog' ^^ xod og oi Xafifiavet ^wJJIJJ^i 

atavQOv avtov xa^ axoXov&et oniata fiov, oix eattv fwv a^tog, ^-^**} 

25. Lk. Tfti oixoSeonoTfi et ToZq ohuaHoTq, — RC. ixdXtaav, — Hah. 

BtfXHiffiovfi Syr. Vgr/it> al. Cypr. al. — Pro oUtanovq hab. o*- 

netanovq (etiam v. 36.) D al. pia. Chryi. al. 
28. Rc. pro «oi ftrj ^optiad-t hab. x. fitj ^ofitj&^rt, — Rc. dnoxTet- 

vovrmv ... Kk. Sz. dnomtvovtmv, — Hab. nal rriv ^n/X' n. ro 

awMa EFMSV/^ a1. m. — Pro iv yeivvvi hab. eiq yitvvav D It. Vg. 

PP. lat. 
81. Rc. Kn. Sz. /iff ovv ^ofitiO-^te. — Pro noXXwv hab. noXXw 10. 

Bl. It.*- 
32 et 33. Lk. tov iv totq ov^avoZq, 
85. Pro &v&qmn, hab. vtov D al. It. (exc. 2.) Hil. al. 
37. Om. nm o ^Mv — «io«. B*D al. Ct. a1. ^-^^^^^^^ ^y GoOglc Joaiinet ditcip. ad Jei. mittit ; if diMerit de Joanne. MT. XI, 10. 23 o evotav t^ ^MiH^ avtw anoX&FH ovt^' xal o afgoXdaag99 
f ywxrfV aiftov &exif ifJioS evQ^int avtiff, *®'0 dhfpii9fog viiaq ^o J^12,89o 

Jo. is, fijr 

^* ilik dixercu^ xo^ 6 ifd di^OfMPoq dixetcu tof anoctBCkmna fu* 
* 1 6 de%6fi99oq ftgoq^trjf eit; ovofia nqoqfi^tov (ua&of n^oqt^ov 41 
ki^rpitai, KcU 6 deiofisfoq dUaw» elg ofOfui dixcUov fua^of di- 
lic.»,xaibv l^yp^rat. ^^ nai og ictf notiajf iva tAv fHHQcif tovtc9f42 
*^' not^QtOf ^fwfMisi fjiofov Blq ovofia fucihftoVf afirjf Xejcn ifi&fy ov 
fi^ anoXfOfi tof fuc^of avtov. 

XI. 

Kc^ iyifsto ots itekMSf o 'Jrjaovq dwxaaaw toXq diodaxa i 
fjia^iltctEs avtoVf fietifitf ixeP&ef tov didaaxeif xcd x^nqvcaew iv 
tcOg noleatv avtcov. 

is^ss' '^ ^^ 'Iciafvijg axovaag iv fcp deafMjfotfjQfy ta eqrfa tov Xqi^ 2 
' ctoVf nifx^pag dia tm fut^tftmv avtov '^ebtev ait^' £tf el 6 z 
iqi ofiievo gy ff Iteqov nQoadox^fjuf ; * xci anoxQi^elg 6 'Ifitrovg 4 
emfavtotg' IIoQevd-iftsg anayyetkate ^lcoafffj a axovete xci 
pkinete' ^ tvqlkoX ava^nowrtv xa2 ^fooJloi neQincetovaWf XHtQoX s 
xa&ctQl^ovtcu xai xoi(pol axoiovciff fexQol iyelQOVtai xai ntwxol 
• eiayyekOiovtcu' ^ xai fjuxxoQtog iatnv, og iav f^i axq^daXio^ if 6 
ifioL ^ Tovtatv ds nooevofjuvcnf ^Q^ato 6 ^ltiaovg Xeyeif roi^ oxXoig 7 
neQ^ *Icaaffov' Tl H^tiX^ate eig rriv sQtijiov &eaaaa'^ai; xakofjiov 
vno cLfifjLOv aaXevofjievov ; ^ aXXa tt i^iiXd^ate idtXf; af&Qcsinof if 8 
lUiXaxoitg fifKfiisafiivov; idovy oi ta fjuxXaxa (poQOVfteg iv tolg 
otxoig tw §aaiXiaif eialv. ' aXXa ti i^iiX^ate idstv; nQoqditrjv; 9 
faL Xiyca vpttfj xai nsgtaaotsgof ngoq^ntov, r^^ ovtog iatw. nsgiwi 

^^'ov ysyQontat' laovy iyto anoatiXXa tov ayyeXov ptov ngo nQoa- 

42. Hab. Toiv iXaxiot:^v Dlt. Vg. Cypr. al. — Hab. ^^^ov vcfaroc 

D It. Vg. al. m. Clem. Or. — Hab. anQXffxat 6 /tta&og avrov D 

Ct «.»• al. Cypr. aL 
Cap. XI. 2. Rc. K.V. Sz. pro <r»a [c. BCDPZ J aL Ct. Syr. ntr. aL] hab. 

dvo, .. hab. »i/»v^ rovc /ita&iitdq It'* al. 
5. Ln. (mi) xf»XoL — hvf, Kai p&tQoL 
9. h /MKJlaKOK com BDZ al.It. (eze. 4.). Vg. Tert al. . . Rc. Kk. Sz. 

addont i/*atiotqj qoodLic. ( — ). -^ Sz. fiaoiitiwf, x 

iO. oSroq iaxtv cam BOZ Ct. It.** al. Ambr. . . Rc. Kv. JSz. o^ro? yaQ 

iottv . . . Lir. ovr. (ya^) iar» — Lw. {ifv)- Digitized by LjOOglC 24 MT. XI, 11. Chr. i€ c. Jo. comparmt; exprobrat Ckorasin et al. 

I 11 dnov aoy, og Hataaxsvatrst tfjv odov aov ifinQOc^iv <tov. ^ ^ afiily 
Xiym vfjU^f ovx iyriyeqtat iv yswtjTot; ywatnm fiiCC^v ^lmavvov 
tov ^antictoZ* 6 dl (itxQOtSQog iv t^ ^atksiq. tciv ovQavdSv lul- 

12 Xl^ avtov iativ. ^ ^ ano dh tw ^(juqcSv *Icaawov tov ^ntiatov Lt. 15, 
Sug OQtt ^ fiaaiXela tw ovQavav ^^etcu^ xal Staatcd aQTta^oV' V 

13 atv avtfjv. ^ ' navteg joq oi nQoqj^tcu xal 6 vofAog lcag ^lmawov ^ 

14 inQiKpr^tevaav, * * xai ei d-iXete di^aa&ai, aiftog iattv 'HXictg 6 
* ^fjiMtov eQXsa^at. ^ * 6 ix^oov cita catovetv axpvitco. ^ ^ Tivt dh 

OfAOtdato t^v yevecBv taittjv; ofioia iatlv natdiotg xa^fiivotg iv 

nayoQat^f a nQoaqicavovvta totg ktiQOtg ^'^ Xiyovatv HvX^aafieV 

vfitVf Mcd ovx Ao^aaa&e* ^l&Q^vrjaafiev, nat ovx ixoxffaa&e. 

18 * * ^X^ev yoQ 'Icoawtjg fjt^te ia&^ fii^te nivcov^ xcH Xiyovatv 

19 JatfMvtov ey[et. ^ ^ ^X&ev 6 viog twi av&Qconov ia&itav xal nivcsv, 
xcd Xiyovatv ^ldovy av&Qconog qtayog xol, oivonottjgy teXavAv 
(piXog xal afjiaQtcaXm. xctl idt/xcuta&rf 17 aoqia ano t6v tixvcov 
avtffg. 

20 Tote iJQ^ato ovetdi^etv tag noJietg Iv alg ^ivovto ai nXeSjtcu 

2i dwifietg avtovj ott ov fietevoijaav. ** Ovai aot, XoQa^iv* ovail^^^^ 

aot, BrfiaaXda' ott ei iv TvQ^p xal StdAvt iyivovto ai dwafietg 

ai yevofievat iv vfOVy naXat av iv aaxxtp xal anodm fjtetevorjaav, 

22 22 jgXfif xiycQ vfOv TvQ<p xal HtdcSvt avextotSQov eatat iv ^fifQff 

2dxQiaec9g y vft*^. ^^ KaH avy KacpaQvaovfjt, ^ eeog ovQavov vipci- 

&rfg, ictrg adov xofta^aji' ott ei iv 2od6fJtotg iyivovto ai dwaftetg 10. Ln. pro o( hab. nal. 

16. Rc. TtoudaQiinq, — Ln. iv dyoQa. , . iv tjj dy, D. . . iv raZq dy. 
BZ aL — itiqotq cam BCDEFKLi^ al.'pm. Ct. al. ad ineieem 
It.*' ad aUerutrum It.>* £x cdd. illii add.: avrSv J %\, . . Lx. a 
nqoa^w, toXq itaiQotq Xiyova$v. .. Bc.Ks.Bz. na$ n^oo^w^ 
vovat roS; itaiQo^q avr^pj xai X4yova$v. 

1. Rc. Kn. Sz. id-Qfivtiaafitv vitXv. [oro. c. BCDZ al. Vg. Ct It.'*al. 
Clem.]. — 19. Pro tinvtiv hab. iqYtav B* al. Syr. utr. al. 

21. Xoi^a(:d*v D It. Vg. . . ;^w^a Ziv 127. aL Or. ^ Rc. Sz. Bfi&~ 
aaXdav. 

23. 17 — ^Hfd&ri^ cam EFGSV aL pm. lt.||' aL Chryf. . . Rc. Kn. Sz. 
tl fM^ tov ovqavov vtffM&tlaay twq ^ov natafiipaa&ij^Jl' • • 
Lw. f$ij cbic ov^aroiJ vytm&fjaji; &t^^AtSov naTofi^aji. -^^ Lx.'/v<- 
rrjB.ijoap. ' Digitized by GoOglc Chr. Rd le niteroi voeat. Diicip. labb. Rpieas erellant. MT.XII, S. 25 

tfi yBvofiifCu iv ffo/, ffiHvav av fifXQi tijg (n^fifQOv. ** nXtjif Itywi^ 
ifdv, 0T# j(j 2od6fmv avfxrotfQOv latat iv ^fifQ^ HQ/cremg tj vfiVv, 
i.e. 10. ^Ev ixdvd^ T^ xaiQi» nnoxQi&tlg o 'lijtrovg dmv* 'E^ofAoXoyov- 26 

fMti aoty natiQ, xvqis tov ovQavov xal t^g y^g^ ott anixQmpag 
tavta ano <TO€pcSv xal cwttAv, xo^ ansxaXvxfHxg avta vtfnloig, 
^^ raly 6 natfiQ^ oj^t ovtcog iyeveto fvdoxkt ifinQOtf^iv gov,i^ 
^"^ Ilavta fiot naQfdoOtf vno tov natQog fiov' xtd ovdelg int-iT 
ytvs^xgt tov viov ii fin o nattjQ' oifdh tov natfQa ttg intytvoHTxet 
ei firf viog xa\ ^ iav ^vltj^tu o viog anoxaXinbcu, ^ ^ jdevts 28 
nQog fiB nartig oi xontcivtig xat ni^OQfttfffiivoty xayA avanaxw 
vfuig. 2' aQatijtov l^vyov fiov iq>* Vfiag xal fmOite an ifiovy 29 
itt nQovg eifit xcd tanetvog ty xaQdiff xal evQi^citi avanavctv 
taSg rfvyaXg .vfiAv* ^^ yoQ J^vyog fwv yiQtiatog xa\ to (fOQtiov^^ 
fiov ikaqtQov i<ntv. 

xu. 

iMc.3, 'Ev ixiiv<p t^ xcuQ^ inoQiv^ri 'Itjffovg tot^ aafipaaiv dta i 

Lc. i^tnv anoQifmv' oi Sh fia&ijta\ aitov ineivatraVy xdi y^avto til- 
*"'*• Xetv ataxvag xcd ia^ietv. ^ oi dh fl^UQtaatot idovteg eJnov avt^' 2 
'IdoVj oi fiaChftcU aov notovatv o ovx S^eattv notePv iv anfi^<p. 
if^f.' ' ^ ^^ ^^^^ avtolg' Ovx aviyvane, ti inoitjaev Javid, oie enei- 3 
* vaaev xa\ 0/ fiet avtov; * ncig eiarjX^ev eig tov olxov tov Oeov 4 
%dk tovg aQtovg t^g nQo^iaecog eq^ayev, ovx il^bv tjv aift^ gxK- 
y^v ovdh toVg fut' avtovy ei firj toig ieQivatv fiovotg; ^ fj- ovx 5 
* J^*- mveyvoyte iv T<p vofttpy ott toig aa^fiaatv oi ieQetg iv tq^ ieQi^ to 
aa^^atov Be^tjXovatv xa\ avainoi eiatv\ ^ Xiyca di vfiSVy ott tov 

!*«**f.''*^ «^ltcM' iativ ide. '^ ei Sk iyvcittettey ti iattv 'EXeog ^ihxt 7 
Mt. t, xai ov &vaiavy ovx av xatedtxaaate. tovg avaniovg. ^ xvQtog yaq 8 
' iattv tov aa^^tov viog tov av&Qconov. 

23. Lh. tfiitviv. 

24. Bab. Xiyta aot 77. al. Syr. ntr. — ij vftZv eani D Ct. It. (exe. 3.) al. 
Ir. . • Rc. Kn. Sz. Ln. ij aol. 

25. Ln. pro dTtiH^vyfaq h. tH^vtfmt;, 

27. Hab. Kcd ^» iaw 6 vi6q a/roxaAvv?! Clem. (6.) Or. (4.) Jait. (2.) al. 
29. Rc. Kn. 8z. nQaoq, 
Cap.XIL 3. Rc. intivcuttv avro^ — 4. Rc. Kn. Sz. pro^ hab. oafc; 
«. n€. Kk. fitit^wv. — 8. Rc. xai tovaapfidxw. dby^^OOglC 26 MT. XII, 9. Sanatur manua tabida. Jeau mansuetaiio praedtcatur. 

9 Kal (letttfiag inBl&Bv ijl&ev eli; tijv cvmytoyiiv avTcSy. Mc. 3,v 

10 *o xai idoiy civ^Qfonoq 3^««^ IjiixiV ^qav, xai inriQwttftfav aitov lc\( 
Xeyovteg' Ei i^ecttv torg oafi^<Tiv 4^BQantvm; iva xattfyoQi^criO' ^'^*^- 

11 aiv avtov, * * 6 ^i tlnev avtous' Tig iatai «S vfmv avbaonoq, 
oq i^ei nQofatov iv, xoi iav ifjLnicfi tovto toig aa^^civ eig /9o- 

l2dwov, oifyi noatTicei aito xai eyeQei; ^^nofff^ ovv diacpfQei av- 
^Qfonog nQO^tov' mate e^eativ toig ira^fiaaiv xaXwg notetv. 

13 ** Tow Xiyei t^ av&Q<on(^' "Exteivov tijv x^^Q^ ^^^- ^^ i^eteivev 

14 Hcd anexateatadii vynjg <og 17 aU^ij, ^ ^ i^eX{y6vteg de oi 4>aQiffaioi 
iTvfi^kiOv eka^ %at avtov, oncDg avtov anoXi<T€(Hnv, 

15 '0 dh 'lii<Tovg yvovg avtmQij^Tev ixetd^ev, xcti rixoXovdipa» 

16 avt^ oxhn nolXol' xai i&eQanevcev avtovg navtag, ' ^ xdi ine- 
ntifiifaev avtolg, iva fiii cpaveQOV avtov noni<TWTiv' ^'^ tva nXtf- 
iSQCD&y tb ^fTd^lv dtaN<Tatov tov nQO<pi^tov Xiyovtog' ^^*IdoVy 6 '!&%.*% 

naXg fiov, ov xiQittaa, ayanr^og fiov^ eig ov evdoxri<Tev 17 i/iv^fij *'*' 

fUTv' ^<TQa to nvevfta fiov in avtov, xak XQlatv tdtg idveatv 

19 iMayyeXet, ^ ^ wx iQlaei ovSi xQavyaaet, oifdh axovaet ttg iv taXg 

20nXatelatg tijv (pcmjv avtov' ^^ xaXafiov <TWtetotfiftivov ov xaite- 

al^et xal Xivov tv(p6fievov ov a^iaet* eoog av ix^aXfi eig vtxog tijv 

21 XQUnv, ^ ^ xcd f <p bvofiatt avtov idvij eXntovatv. 

22 Tote nQoarivii&ti avt^ datfiovt^ofievog tvq)Xbg xal xowpog*^- "» 

23 xo} i&eQonevaev avtov, &<Tte XctXetv xal BXinetv, ^^ xaiel^<Ttarto 
2\navteg oi 0^X01 xdX iXeyov' Miitt ovtbg eattv b vibg /lavtd; ^^ oi He. s, 

d^h fPttQtaaZot axovaavteg eJnov Ovtog ovx ixfiaXXet ta dcufibvta^'^' 
25 ei fi^ iv t^ BeeX^efiovX OQ^ovtt t&v dcufjtavim. ^ ^ eidcog dh b 

10, Rc. Kv. Sz. avB^qtajt, 17 v Tijy X^^Q^ •• ^^^Q» V* ^»*» "^V^ *^C' 
D LM J al. m. Syr. utr. It. (exc. 5.) al. 

11. Om. lareu L al. It.*- al. . . hab. icftiv D al. m. Ct. Syr. al. — Om. rovro 
D. Syr. al. -— IjN. xQax^aH avro xal iytiQti; 

13. Rc. Kn. et Sz. (I) anoxaTeard&tj. — Om. vy«j}c Syr. It,^* Hil. 
15. Ln. om. oxXoi. — 17. Rc. Kn. Sz. onvg nXfn^&fi. 
18. Ln. ov wdoxtiaw, . . hab. ^y ^ D al. 

21. Rc. iv rui ovoftart. . . h. ini r. 6v, 4. al. Eua. 

22. &(ne XaXtlw xal ^Unuv cum Vg. It. (exc. 2.). . . Ln. w<rr« tbv xia^ov 
XaUlv »« /9JU • . Rc. Kn. Sz. &a%B tbv xv^lbv xal xu^bv xal X, x. 
pX. . . rbv rvq>X6v aine x. »«9. Syr. p. . . rbv nm^ov xcti rv^Xbv L X J al. 
m. Syr. aL 

25. Pro tldtii: hab. tdtiv D al. Ct. «."• Digitized by GoOglc J. dif putat contra Pharii. vini div. tribuentca SnUnac. MT. XII, 38. 27 

'Itiawg tag if&vfi^aets aitm dnsf oivtoig* llouTa ^adiXeia fUQi- 
ahst&a xad^ iaviijg iqjjfiovtar hoI naaa noXig ij oixia fitQt- 
a^itaa xaO-* iavtijg ov atad^aetai' ^^ xai ei o aatav&g t09 2S 
aatavdv ht8alXei, i(p iavtov ifieQh&rj» nwg ovv ataO-^aetat ^ 
PaatXeia avtov; ^*' xal ei iym iv BeeiJ^e^ovX ix^uXho ta daifto-n 
vta^ oi viol vfimv iv tlvt ix^aXXovaiv; dia tovto aiftol ifjiwv 
Saovtat xQitai. ^^ ei di iv nvevfjtatt '&eov iy<a ix^aXXoa ^ dat- 28 
fiovtaj aQa eqf&aaev cg)' vftdg ^ ^aatXeia tov Oeov, ^^ fj nmg dv- 29 
vatai tig eiaeXOeiv eig tifv oixiav tov iafOQOv xa\ ta axeirf avtox 
dtoQnaaatj iav fi^ ngmov dijaff tov iajvQOv; xaX tote tijv oixiav 
avtov dtOQnaaei, ^^o fi^ &v fut ifiov xat ifioiv iativ, xa\ 6 fjt^ ZO 
avvayoiiv fiet ifiov axOQni^et. ^* /ita tovto Xiyta vfiVv* IlaaaZX 
ifiaQtia xa\ §Xaa(firifiUa agie&^aetcu tot; avOQoinotg' ^ dh tov 

Lc 12, nvevftatog SXaaqnifiia ovx aqedjjaetat toig avOMonotg, ^ - xa\ og 32 
*^' iav euifi Xoyov xata tov viov tov avOQdnov, aqieOi^aetat avi^' 
og d* av etnji xata rov nvevfjiatog tov aylov, ovx aq)e&ffaetat 

.Mt. T, avTcp ovte iv tovta t& aioivt ovte iv tqj tieXXovtt. 3 3"]^ notri-' 33 

U6-18. y ^' i, n^i* * »- 1' « ' 

{lc %^aate to oevoQOV xaJiov xal tov xaQnov avtov xaXov ^ notrjaate 
^•**-t6 devdQOV aanQov xa* tov xccQnov avtov aanQov ix yoQ tov 
xttQnov to devSQOV ytvcoaxetat. ^^yewrjfiata iitdvcjv, ndig dV'Z4 
vaa&8 aya&a )jxXeiv novriQo\ ovteg; ix yaQ tov neQtaaevfiatog 
t.€. 8, Tiy^ xoQdiag to atofia XaXeX, ^^ o aya&og av&Qionog ix tov aya- 35 
^* ^&ov ^riaavQov ix^aXket aya&a' xa\ o novrjQog av&Qmnog ix toH 
novfiQOv &¥iaavQov ixfiaXXet novr^Qo. ' ® Xeyai dh vfiCSv^ ott nav 36 
Qfifita oQyov iav XaXi^aoaatv oi avd-Qomotj anodooaovatv neQi 
avzov Xoyov iv tifieQq^ XQiaearg. *^ ix yoQ tm Xoyoov aov dtxam- 3T 
^riajif xai ix t^v Xoytov aov xatadtxaa&i^aff. 

Tote anexQl&ijaav aift^ ttvlg tm yQafifuttem xal (PoQt-ZS 

29. Hab. iazvQov, xcU -^ iiaqnaaji D6K al. pm. It.^' Chrys. 

31. Ln. vfilv toXq dv&Qtinotq priore loco, altero loco hab. ovx a^f ^f/- 
Ofzcu omiaiia r. dv$-Q. 

32. Sz. ovrt h xm vvv cUoh^. 

25. Rc. dya&ov O-^rjnav^ov xijq xa^^iaq tt Kx. dy. &^a. (r^fxa^J.). — 
Rc. Kn. rd dyaO-d. — Hab. rd novriqd hJ al. ro. 

36. Om. dQyov 23. 24« 32. . . hab. novtfQOv 120. al. — Ln. o XaX^awj$v, 

37. Pro jroM h. ^ D. 11.** Hil. al. — KaxaxQi&^au 6 L al. ro. Jlaa. Cfarya. al. 

38. Rc. Kn. Sz. om. avrw. DigitizedbyCjOOQlC Le. 11, 

29-32. 28 MT. Xil, 39. Dc Jonae prodigio. Mater fratrcf que ad Jei. veniunt. 

calm Xtyovreg' Jidoff^iaXs, ^ikofiiv ano aov (rr^fistov ideVv, 

39 3 9 Q g^ a7toy.Qtd^8ig tlntf avtol;' Fsvea novijQa y,al [AOtvaXlg 
(jrjfjiitov iml^rjtet' xal arifieTov ov do&tjastai avty, ei fi^ to arj-^^^^^* 

40 fMtov 'Imva tov nQO(pjtov, * ^ aaneQ yoQ ^y 'Imag iv rj xoiXffj^ ' Jon. 
tov xvtovg tQStg fjfiiQag nou tQetg vvxtag, ovtmg iatai o viog tov * 
av&Q(a)nov iv t^ xaQditf tijg yrjg tQug rjfiiQag xal tQetg vvxtaq. 

41 ** avdQeg NivevViai avaatrjaovtai iv t^ XQiaet fieta trig yeveag 
tavtrjg xa« xataxQivovatv avti^v' oti fietevorjaav eig tb xfiQvyfM 

^^'ItDva' x«l idovj nXetov 'Itova mde, ^^ SaaiXtaaa vorov «Vfo^<r«-*iR«g. 

tai ev t^ yiQiaet fieta tijg yeveag tavtijg aal xataxQtvet avtr^v 

oti ijXd^ev ix tmv neQatmv trjg yrjg axovaat trfv acKpiav ZoXofim- 
AZvog' xa\ idov, nXetov ZoXofimvog ade, ^^"Otav dh tb axaOaQtov Le. ii, 

nvevfia eSA^;/ anb tov av&Q(onov, dteQietou di avvdQ(av t6na)V 
^l^rjtovv avanavatv, xal ovj^ evQiaxet. *^t6te Xtyet' 'EniatQexpa 

eig tbv oJxov fiov o&ev i^^Xd-ov, xal iXd-bv evQiaxet aypXaXfivta, 

45 aeaaQODfjievov xal xexoafjtrjfAevov, * ' tote noQevetai xal naQoXafMr 
ptxvei fAed-' iavtov knta exeQa nvevfiata novr^Q^teQa iavrov, x(d 
eiaeX-&6vta xatoixei ixeV xa\ yivetat ta ea^ata tov avdqdnov 
ixeivov yeiQOva tm nQdlrtonv, ovtong earai xa\ tfj yevea tavtjj rj 
novrjQa. ' 

46 Ett avtov XaXovvtog totg oxXotg, idov, jj fJt^trjQ xa\ o/JJ^-^;l 

47 adeX(po\ (xvtov ei(ni^xetaav IJoo J^rjtovvteg avt^ XaXrjacu. * ^ eTnev Le. s, j 
di ttg ait(^' 'Idov, rf firjtriQ aov xal oi adeX(foi aov e^eD kaxrixa- 

48 atv l^rjtovvteg aot XciXrjaat. ♦ ® 6 ^i anoxQt^elg elnev T(p Xiyovtt 
avt^' Tig i(Ttiv 7 f^rjt^Q fJtov, xoH tiveg eialv oi aSeXcpoi fiov; 

49**x«i ixteivag tifv %etQa avtov in\ tovg fiaOrjtag avtov elnev' 
^o'ldovj jy firjtrjQ fiov xa\ oi adeXcpoi fiov. *® o<ntq yoQ av noirja)] 

tb ^eXrjfia tov nat^bg fiov tov iv ovQavotg, avt6g fiov adelxpbg 

xod adeXcprj xaX firjtrjQ itstiv. 40. Hab. iatcu nai 6 vioq DFL al. Ct. It.'* a1. Ign. Ir. al. 

44. Lx. (xce*) otrtaQbtfiivov, 

40. Rc. Kn. Sz. "En Sk avrov, , . hab. AaXovvtoq Si avtov DLZ Or. 

47. Om. totum v. BL al. It.i* 

48. Rc. Kv. Sz. pro Xiyovti bab. tljtovrt. 

50. Pro avToq hab. ovtoq LJhl. Aie It.>* — Hab. ica* d^tXfoq 13. al. 

'«•*'0f- DigitizedbyGoOgle Panbola de lemiaafor*. J. cur parabolif utatar dkU. MT. Xlfl, 15. 29 

XIII. 

!Mc.4, 'Ev di Ty i(MQ<f inilvfi ^£>t^coy 6 'Itjaovg aito tijg oUUts l 

U.^si «f^^'?^<' naQOL tnv {^dXaaaav - xal avv^xOiiaav nQO^ avtov ox^Oi 2 
*-**-;roXlo/, mate avtov «4* to nlolov ifi^vta xad^a&a$' xat nag 
6 o)[Xog in\ tbv aiyutkov siatijxet. ^ xal iXdXijaev avzolg noXXd 3 
iv naqa^Xali Xiym' *Jdov, i^X&ev o anelMw tov anelQeiv. 
* xal iv t^ anelqetv avtov a /uv eneaev nagd tijv odov' . xat fjX' 4 
{^ev td netetvd xal xatiq^ayev avtd. ^ alXa dh eneaev inl td » 
netQeid/jy onov oix el^ev yijv noXXijv* xat ev&img i^avitetXev did 
tb fi^ ejietv ^&og yfji' ^ tjUov dh dvmelXavtog ixavfmtiaOrjy xa\ 6 
did' to gAjj ejetv Ql^av i^Qai^&rj. '^ aXXa dh eneaev int tdg dxdv- 7 
'&ag' xal dvi^qaav ai axav&cu xal dninvi^av avtd. ^ aXXa dh 8 
ineaev int tijv yiv tTJy xaXijv xal idCdov xaQnov, o filv ixatov^ 
o dh i^xovta, o dh tQidxovta. ^ 6 eym oota dxovetv dxovitm. 9 
Kal nQoaeX&ovteg oi (la&^tojL elnov avt^' Jtd tl iv naQa-io 
poXaig XaXeig avxotg; ^^ b dl dnoxQi&elg eJnev avtoXg' ott vfitv il 
didotat yvmat td fivatijQta tijg fiaatXeia/g tm ovQavmy ixeivotg 
**»?** ^* ov didotat. ^2 oatig yoQ eiet, do&ijaetat avtqj^ xal neQtaaev- i.2 
Lc. %, -Oiiaetat' oattg dh ovx exety xal o i^et do&i^aetat dn avtov. 
**' *'^*« Tovro iv noQa^oXaZg aviotg XaXei, ott fiXinovteg ov fiXi-xz 
('^•^Jffovw, xal dxovovteg ovx dxovovatv, ovdh avvtovatv. '*xali4 
h9.i% dvctnXrjQOvtou avtoi^ if nQoqitjtaia 'Haatov if Xiyovaa' !/4xo^ dxov- 
jA^i8^<Tm, xal ov fjtrj avvijte' xat ^Xinovteg ^Xi^pete, xal ov fAff idtjte. 
\».27. 15 ijfaxvvOif ydQ ij xaQdia tov Xaoxf tovtov, xal toig toatv ^aQi<agii 
ijxovaav, xal tovg bq&aXfitovg avtm ixififivaav fitjnnte Rkoatv 
totg oq^aXfiotg, xal toHg daiv ixovaaoatv, xal r^ xaQd{q, avvwitv, 

Cap. XIII. 1. Ln. om. 9i ab inilio. — Om. dnb t^i; oiiuaq D Ct. It.** . . Ln. 
om. ano.W h. ix Z al. Or. . 1.) Chryi. 
2. Ln. tlq nXotov. — 3. Hab. roy antlqctt DLMX a1.ro. Chryi. 
4. Ln. ^X&ov — Kotri^ayiv. — 1. Hab. »*? t. anci/vd-a^; D al. Or. 
11. Om. Twv ov^ayMv 1. 9. 1(.<* Eas. Tert. . . h. tov O-eov 23. al. Or. (1.) 

13. Pro oTi fiXinovteq etc. hab. Xva fiX. f**i fiXinwaiv x. ax. fitj 
djtovaMatv (i. dxovo)atv) xa* /i^ (i. fiTf^i) avv^watv (i. avriiiatv)^ 
firjnott intatqitpmatv D al. Ct. It. £ui. Cyr. 

14. Rc, in aittotq. — Hab.axoi'ai7rc et fiX4tt'^te EFGMVal.j 

15. Ln. tok »aiv (avrwr) fia^iwq. — Rc. Sz. ovy«wo#.iOOglC 30 MT.XUI, 16. i. parab.de leininatore eiplic; regn. coel.c.boao lemioey 

I6x<xl mi6tQi\p(oaiv , Tiol taatapuu avtovg. ^^vfi£p dh uaxigtoi o/r^eio, 
oq^d-akfioif oti pk^novatv xcu ta eata vfitoy, ott axovavaiv. 

17 * ^ ifiijv yoQ Xiym vfiSVy ou tioXXol ngoip^tai xai dixaioi iTie&V' 
fjttjaav idePv a fileTttiFy xal oim eldoVj xal axovaai a axovets, 

18 x(d ovH ^xovaav» * • vfiet^ ovv axovaata trjp naQa^Xriv tov and- 

19 Qovtog, ' * narrog axovovtog tov Xoyov tijg 8aatXeiag xal fiij avv- 
tevtog, eqrfietai b novrjQOg xai aona^et to eanaQfievov ev t^ xaq- 

20diq. avtov' ovtog eattv 6 na^a tnv odbv anaQeig. ^^ 6 dh enl ta 
netQoidr] anageig, ovtog iattv 6 tov Xoyov axovayv xal ev&vg fieta 

2\xaQa$ Xafifiavm avtov' ^^ ovx e^et dh Qi^av iv iavt^^ aXXa 
nQoaxatQog iattv yevofiivtjg dh ^Xi%pe<ag n dtmyfiov dia tbv Xoyov 

22evdvg axavdaXi^etcu. ^^ b dh eig tag axdv&ag anaQeig, ovtog 
iattv b tbv Xoyov axovtavy xa\ i/ fiiQifiva tov aimog xal 17 anatrj 

2Ztov nXovtov avfinviyet tbv Xoyov' xal axaQnog yivetat. ^^ 6 ^i 
in\ tffv yijv trjv xaXTjv anaQeig, ovtog iattv tbv Xoyov axovm 
xal awkov' og drf xaQnoq^OQet, xal noteX filv ixatov, di i^- 
xovta, dh tQtaxovta, 

24 lAlXrfV naQa^oXifV naQid^rjxev avtoli; Xiym' 'Qfioteo^ rj §a- 
atXeia tm ovQavm av&Qmn<p aneiQavtt xaXbv aniQfia iv rcr) aygq^ 

25 ainov. * * iv dh T<p xa&evdeiv tovg av&Qoinovg ^X&ev i^^Qbg 
aiftov xal ineaneiQev ^iCdvta dva fiiaov tov akov, xdX aTtrjX^&ev. 

26 ** ote dh iBXdatrjaev ypQiog xal xaQnbv inoirjaev, tote itfdvrj 

27 xai ta HitQavta. ^ '^ nQoaeX&ovteg dh oi dovXot toH oixodeanotov 
dlnov aiytep' KvQte, ovyl xaXbv aniQfia eanetQog iv T(p a^ dyQ^; 

^^nod-ev ovv eyet ^tJ^dvta; ^^ b dh eqfij avtoTg' 'Ej^O-qbg dv&Qmnog 

tovro inoirjaev. Xiyovatv avt^ oi dovXor OiXetg ovv dneX&ovteg 

29 avXXH^cDfjtev avtd; ^^ dh e(prj' Ov' fiYjnote avXXiyovteg td £1^«- 

15. Lif. xal idno/tat. — Anteah. imat^ifffovahv KV al. 

16. Ln. om. vfioiv poit rd cSrot. — 18. Lx. rov amlqavxo^. 

22. Rc. Ky. Sz.roi; aMvro? rovrov. 

23. Ln. tijv ntaX. y^^i tam awuiq^ — Pro Zq ^rj bab. rore D Ct. It.^* et 
Vg. it s* — 24. Rc. Kv. Sz. amiqovxt. 

25. Rc.Kk. Sz. tamtqt. — 27.^Hab. lanHqiq CDEFXV al. — Om. 

00» K at m. Cbryi. aL — Rc. xa t^i^drta. 
28. XlYovaty — SovXoy cam CD al. Syr. Ct. It.** al. . . Rc. K?r. Sz. IjV. o» 

iVt SovXoi elno¥ ai^Tw (Lk. oi/rw Xfyovatv), — Om. o?>v D. Syr. Vg. II. 

Ct. aL — h. avXXi^ofiiv KM al. m. — 29. Lir. Ji ftjaiv. Qle e. MMpi, c. femicato compantt. De lUantM diftboli. MT. XIII) 41. 31 

vta inqJQiafitz afta ttvtoH^ tov i^w. '^ aqtete awavliavBiTdmzo 
ofiqmeQa fifx^ tov ^SQifffUw' xo^ if xcuq^ tav ^tqusfiov iqA 
toVs ^9QiataSs* ^vXkil^B ttQckop ta ^eCfi^M ^^^ djjaate dBCiMg 
nQog to xcetoHavccu' tov dh cHov awaydyetB eig tfjv caio&nx^ 

{Mc. 4, fiov> ^ ^ uilXffv naQafioXrif naQB&tptep aitOSs 'kiycov' 'Ofioia Bctlv 31 
lVu^^ fi^*^^ ^^ ovQavw Hoxxtp ctvdnBmSf ov Xafiiav av^QWtog 
^* BcnBiQB» iv tip ajQ^ avtov. ^ ^ 8 fuxQotBQOV fiiv icttv ndvtcov 32 
TflSy onBQfiLatm' otcnv dh avl^&if fiBtiov tav Xa%dpo)v itstlv xai 
ylvBtai SipdQOV^ £<ftB iX^&fVp td nBtBtvd tov ovQapov xal xata- 
i.e. t3« oxi/vow iv tots xXddoig ai>tov, ^^jillriv naQa^X^p AdXjjCBPZ^ 
^^' avtolif' *Ofwia iatlv if ^actXBia t^ ovQavw» ^vfiff, ^p Xa^vaa 

yvvif ipixQvtffBP Big oXbvqov adxa tQta, SoDg ov i^vfjuiihf oXov. 
Mc. 4, Tavta ndvta iXaXifaBP 'Itiaovg iv naQa^XaSg toTg oyXotg S4 

^' ' xoi rio^ naQafioXijg oix iXdXBt aitois* ^ ^ onatg nXijQa>&^ to 35 
"Ps 78, Q1J&BP dtd tov nQoqnjtov Xiyoptog* Hvofyo ip naQa^XaVg to atofia 
fiov' iQBvliofAcu xBXQVfifJtiva dno xatafioXijg xoofiov. 

TotB dq)e}g tovg oyXovg ^X-^bv Big trjv oixtav, xcu nQoa^X&ov 36 
avt^ oi fia&rjtcu avtov XiyoptBg' ^pQdaop ^jwfy t^v naQa^X-^v 
t^ ^tjCopioiP Tow dyQOv. ^'^ 6 di dnoxQt&etg elnep' '0 anBiQojvzi 
to xaXov oniQfia iattv vlog tov dv&Qtonov ^^ o de dyQog iattvzs 
b xoafiog' to di xaXop aniQfjia, ovtoi Biatv oi vioi tijg j^iXBtag* 
td di ^^dptd eiaiv oi viot tov noprjQOv' ^^ 6 di i^&Qog 6 anB(Qagz9 
avtd iattp dtd^oXog' di ^eQtaftog awtiXeta aimvog iattP' oi 
di ^eQtatcu ayyeXoi Biatv. ^^ &anBQ ovv avXXiyetat td K^tl^dvia xou40 
nvQ\ xaietaf ovtfog iatat iv tjj avPteXeitjf tov aimog, ^^dno^^i 
axeXet o vibg tov dv&Qoinov tovg dyyiXovg avtov, xai avXXi^ov^ 
atp ix t^g ^tXsiag aitov ndpta td axdpdaXa xou tovg notovvtag 

30. Ln. eotq rov &e^. — Rc. iv xy xcufff, — Sriaaxe Se6/Mq ttqo^ t6 
xaroMavaou c jm D Ct. It (paaci cdd. diffcrunt). . . Rc. Kn. S2. Ln. drja, 
avtd eiq deandq nq, rd xotroM. avxd, ,, Modo avxd prias, modo 
avxd posteriai, modo utrumque, modo ei^ praep. om. 

32. Hab. ndpTMv r. kax. K al. pm. Syr. utr. Vg. It. al. m. Eatb. a1. 

33. Uab. avT, Xiyuv CLMX al. It.^ — tx^yftp 6L aL pL Cyr. aL 

34. Ln. pro ovx faab. oi^iMy. — 35. Ln. om. «dfr/cov. 

36. Ln. pro vqdaov hab. dtaod^tjaov, — 37. Rc. Kn. Sz. unev avtolq, 

39. Rc. Kx. Sz. tov aiiivoq. ,, hab. ^ ovnilfa «ov almvoqAdif 

40. Rc. Ln. xaraxeMtra». ^ Rc. i^N.Sz.c. o&Sy. rovroi'.jOOQ[c 32 MT. Xffl, 42. J. r«gnttni i. companit c. thetauro, nargarita, verricttlo. 

^2r^v avofAiccrf ^^ xcu Bakovaip avtoifi sk tiiv xofiivop tov nvQog' 

43 ax^r iottu ahxv&fjiog xm 6 ^vyfAbg tm odovtmv. ^ ^ t6t€ oi 
dUaioi ixXdfjixpovaiv <ag 6 ^Xiog iv t^ BaatXsuf tov Ttatqog avt£r. 

44 exoDv mta axovsi» axovitm. ** IJahv Ofiola iattv'y ^aatXiia 
tm ovgavmp &ticavQ^ xsxQVfifuvtp iv t^ ayg^y ov bv^v avOQooTtog 
ixQvxpif, xai ano trjg •jKOQag avtov vnayn xcu ntoXiX ndvta oca 

45 ix^i xoi dyoQol^st tov dyQOv ixstvov, ^ ^ IldXtv ofioia iatlv ^ ^aai" 
Xsia tm ovQavtav dv&Q<6n(fi ifinoQf^ ^rjtovvti xaXoifg fia^oQitag* 

46 * * ivqoiv di tva noXinifAOv uaQyaoitrjv dneX&oltv ninQaxBv ndvta 

47 oaa Bijsv xoi ^yoQacBV avtov. * '^ UdXtv Ofioia iativ rj ^aiXBia 
tm ovQavciv aayijvfi ^n&Biofj ilg t^v 'ddXaaaav xcu ix navtog 

A%yivovg awayayovafi* ** o« di inXrjQfii&n^ dvBQifiaaav avtriv^ xcu 

inl tov cUytaXov xa&iaavteg aweXBl^av ta xaXa eig dyyeidf td ds 

4:9aanQd S^a) e^aXov. *^ ovtatg eatai iv t^ awteXeiif tov aimvog' 

S^BXBvaovtat oi dyyBXot xcu dxpoQiovaiv tovg novijQOvg ix fuaov 

»OT(»y dtxccioav ^^ xdi ^aXovaiv avtovg Big tijv xdfuvov tov nvQog' 

51 ixet iatai 6 xXav&fAog xcu 6 PQvyfwg tmv odovtoav. * * 2vvrixat8 

62tavta ndvta; Xeyovaiv avt^' Nai ^^ o de elnBv avtoig' Jtd 

tovto ndg yMtfifiatevg fia^ritevd-eig t^ fiaaiXeitf tm ovQavAv 

Ofiotog iattv avOQoinip oixodeanotff , oatig ix^lXei ix tov &riaav- 

Qov avtov xatvd xcu naXatd, 

53 Kcu iyevtto ots tteXeaev 6 'Irjaovg tdg naQaBoXdg tavtag, 

54 fABtrJQBv ixBiOsv. ^ ^ xcu iXd^iav eig t^v natqida avtov ididaaxev Mc. 
ainovg iv ty awayoiiy^ avtoiv, £ata ixnXtjaaBa&cu avxovg xcu 43. Lir. om. aicove^r. 

44. Ln. om. TtdUv. — Lx. om. mkvxa ante ooa. — Om. r^ ante o/^m 
D ai« ro. Cliryi. 

45. Ln. om. dvd-(»fan^. 

46. Rc. Kn. pro tvQ^v Si hab. oq evQ^v. — Om. cVa D a1. Ct. It.«* Cypr. 
48. oti Sk — aittrfV cam D. Ct. It. (exc. 3.). Ambr. Aug. . . nai ini etc. 

cum CL aL Vg. It.'* Cyr. . . Rc. Kn. S2. ^V, orc inkfioM&ij^ ava^t- 
fidaavTBq inl tov aly. nai na&ia. . . Lv. ^v ori inXriQiaO-if, dva^ 
fiifidaavTiq avttjv uai ini t. aly. na&Us. 

51. Rc. Kn. Sz..^e/«» avxol<i o ^l^aov^* JSwiJKazi eie, — Rc. Kn. 
Sz. NcU, nvQ$t. 

52. Pro r j /9aocA. [c. BK al. m. Syr. a1. Or. (4.) Ath. Cyr. (10.) al.] h. Rc. 
Sz. ,k t^v paaihiav. . . Lx. iv xn paaM^. ^.^. .^^^ ^^ GoOglc J. conf emnUur in patria. De Joanne ab Hero.le necato. MT. XIV, 9. 33 

Xiym ' n&&B» toitf^ 17 ^oq^ta avtr^ xai cU dvvdfisi$; ^ ^ ovx ovtog 55 
iotiv o tov tixtovog vlog; ov^i ^ I^V^^^Q f^vrov Xiystai MoQia 
xoi 0/ adslqiol atftov 'IdxcD^ hcu 'ItaGtjg xai Zlfjuav xai 'lovdag; 
5 ® xcu ai adeXifcu Avtov ovy[i naaai nqog tjfAog doiv; no&sv ovv 56 
J«. 4, tovtc^ navta tavta; * "^ xou icxavdakiQovto iv avtq^, di 'Irjaovg 57 
' iimv avtoig' Ovx sativ TtQoqjtJTrjg atifwg d fi^ iv t^ natQiSi xcu 
iv t^ oixif^ avrov. ^ ^ xcu ovx inoifjaev ixe^ $vvafistg noXXag dia 58 
trfv amatiav avt^v, 

XIV. 

^Me.«, 'Ev ix8''v(fi t^ xaiQ^ ffxovaBv ^Hqtodrjg tstQaQ^ijg trfv iuioriv 1 

'Lc. %Iil<^ov^ 2 xcu dnsv to«^ nauiiv avtov' Ovtog iattv londwrig /?u- 2 
\ et 3I ^*^^^' avtog ^ytQ&Tf ano tmv vexQC^f xcu did tovto ai dvvd- 

(19. 20. fAstg ivBQyovaiv iv avt^, ^ 6 yaQ ^HQoidrjg XQatijaag tov 'loodvvrjv 3 
idrja€v avtov xcu eifeto iv qpv^ax^ did 'HQordtdda t^v ywaZxa tov 

ddeXffOv avtov, ^ eXeyev yoQ avt^ 6 'lo^dwrig' Ovx e^eativ aoi 4 

hetv avtijv. ^ xcu &sloov avtov dnoxteivat iq^o^ijd-rj tov oxkoVf 5 

ott «j? nqoq)^tr]v avtpv el^ov. ® yeveaiotg de yevofisvotg tov 'HQci- 6 
dov cjQxrjaato if '&vydtrjq tijg HQOirdtddog iv t^ fiia^ xcu rjQeaev 

t^ 'HQCjdfj' '^ o^&ev fie& oqxov (OfioXoyriaev avty dovvai idv 7 

aittjaritcu. ^ if de nqo^^a&etaa vno t^g fitjftqog avtrjg elnev 8 
^og fioi Srde int nivaxt tifv xeqaXijv 'londwov toi ^antiatov. 

* xcu Xvnrj&ek* fiaatXevg dtd tovg oqxovg xou tovg awavaxetfii' 9 

55. Ma^ia cnm C al. Vg. It. Chrye. . . Rc. Kn. Sz. Lx. Maqtdf*, — Ln. 

^TO*Im^q [c. K al.] hab. '/(wffjjy [cum BC al. It. Vg. al. Or. (3.) Eus.]. . . 

hab.7o*dvyi7C DEFGMSXV al. m. Ct Or. (l.). . . et Johanne» et 

JoiepA Mm. Gat . . om. plane 12. 17. 236. 
57. Rc. Kv. Sz. TtarQldi avrov. . . om. «cU — avrov L a1. It.'* HU. al. 
Cap. XIV. 2. Hab. Mijrt ovroq D Ct «.•• . . or$ 243. Or. (1.). 

3. Ly. xcU iv rjj tpvlaxTj dni&fro. .. om. xai iO^ero DK al. Ct Aetfa. 

Or. (1.). . . etiam xai iO-rjxev et xa* ifialev leg. — ywaixa r. d^ekip, 

at*r. cnm D Ct Vg. It.^* Aug. . . Rc. Kn. Sz. Lk. yvvaika fPikinnov 

r. dS, a. 
6. Pro yev. cJ. y. [c.BDLZ] h. Rc. Kk. Sz. yeveaifnv Sk dyOfiivMv [h. 

yevopUvwvCK al. Syr. ufr. al. m. Chrg.] . . . yiv. 6. dyofjtivot^ 1. al. 

8. etnev Jo^ /<o» cum D Ct It.^- Syr. al. . . Rc. Kx. Sz. Lw. Joq /to/, 

9. Rc. Kn. Sz. Kal i).vnt]d-ri o'^aoi).ev(;' Md^ktO^^f^Ji^O^l^ 
Sov. Ttitam. ed. T. 3 34 MT. XJVj 10. Joaimei necatar. V homin. millia a Jei. latiantar. 

iovovg i-Atlevcev Mh^vat. *®xaJ mfirpag on&isqKxXMev tw^Imawtiv 

wiv Tt/ {pvXoAx^, ^ ^ xoi V^ex^ ^ xeqiaX'^ ainov im nivaant nou 

12 id6{hj t^ xoQoatip' xae fveyxev t^ f^V^Qi ahtfjg, ^^xoi nqoaeX- 

{^orteg oi fia€7jtai avtov fjQov to anfia xai ft^oi^ai' avto' xaJ 

iziX&ovteg anriyyeiXav t^'Itiaov. *• axovaag de 6 'Ifjaovg ave^fo- 

Qrjaev ixet&ev iv nXoiq^ eig egrjfiov tonov xar Idiav, xa« axovcrar- 

teg oi 6y(l.ot rjHoXov&rjaav avt^ ne^^ anb tAv noXecav. 

14 Xoi iieX&mv eJdev noXifv orXov' xai ianXayrviaOv isi av-Mc 6,\ 

15 toXg %ai lO-eQanevaev tovg awjmatovg avtoav. ^ * oxpiag oe yevofitvtjg i,c. 9,\ 
ngoanX&ov aiftw oi fiadijtai avxov Xiyovteg' '^Egtjfiog iattv o to-^h^li 
*ro? xai tj oDQa rjarj naqrjX&w anoXvaov tovg oxXovg^ tva aneX- i-i3. J 

16 O-ovteg e^ tkg Koifiag ayoQoaoaaiv iavtoig ^oifiata. ^^ 6 de ^lrjaovg 
elnev ainoi*;' Ov xgeiav hovaiv aneX&etv dots avtotg vfieig 

11 qMyeiv. ^"^ oi de Xeyovatv avt^' Oint ifpfiBv &de ei fnij nevte 
is uQtovg xcu dvo iyfivag. ^^ b dl eJnev' fPeQete fiot ainovg &de. 

19 * * xoJ y^eX^aag tovg oxXovg avaxXt&ijvat inl tovg xoQtovgy Xa^v 
tovg nivte aQtovg xai tovg dvo ix&vag ava^xpag elg tbv ovQavbv 
svXoytjaev' xal i^Xdaag idoanev totg fia&rjtaXg tovg aQrovg^ oi di 

20 fM&tjtai totg oxXotg. ^^ xal eq^ayov navteg xaJ ixoQtaa&tjaaj^ - 
xai. tjQav tb neQtaaevov tm xXaaf£weo9v^ doidexa xoqivovg nXrjQetg. 

21 * * o/ de ia&iovteg ^aav avdQeg toaet nevtaxiOxiXtot x^^ yvvat- 
xw x(u naidian'. 

2J Kai ev&itog rjvayxaaev tovg fia&tjtag ifi^rjvat eig tb nXotbv Jj!»!) 

xal ngoayetv avtbv eig tb neQaVj eoDg ov.anoXvafj tovg SxXovg. Jo.6,j 

23 ^ ' xcu anoXvaag tovg oxXovg aveprj eig tb oQog xat idiav nQoa- 

24 ev^aa&ai. b\piag de yevofUvrjg fiovog ^v ixet. ^^ tb di nXotov fjdrj 
fieaov tijg &aXaaatjg r^v, ^aavtCofUvov vnb twv xvfidtoirv' tjv 

2iydQ ivavtiog b avefwg. ^^ tetdQtfj di qwXaxy t^g wxt bg ijX&ev 

10. Ls'. om. Tov ante '/tfarri/v. 

12. Ln. to Tcroift a. . . Addnnt avTov D L al. Ct. Syr. Vg. It.** al. 

13. Rc. Ky. Sz. Kai dxovaaq. — Hab. netioi LZ al. I(.** al. 

14. Rc.in' avrovq. — 15. H%h. dnoXvaoy ovy CZ al. Copt. a].Or.(2.) 

18. Om. Ide BD al. It. (exc. 2.) al. . . Ln. <tf<rc avrovq. 

19. Ln. inl rov xoqtov. . . ini ro v xoqrov D al. — Rc. xa« lafitar. 

21. Om. woti 241. al. Syr. Vg. It. (exc. 1.) al. Or. . . h. »>« DJ al. 

22. Om. avTor D al. Ct. It. (exc. 3.) Am. . . et avrovq et avT^J^g. , 

25. Rc.Kk.SZ. dnijX&i. DigitizedbyV^OOglC Jet. c. Petro snper mare ambalat. De mamiiim lotione. MT. XV. 3. 35 

TTQhg avrovg mQinatm im ftjg &aXda(7tig. ^^ oi 9e fjui&rjtou idiv- 26 
%fg avthv im t^g &aXd6(Tijg nBQinatovvta ttaQax&ijaav Xiyoyteg' 
oti qwftaaua iijttp' xal ano tov qio^ IxQoi^ay. ^^ ev&ioog din 
ikaXritjep avtoi^ o ^lrjaovg Xiytov' QaQOittBj iyoi stfu' |»$ qio^et- 
0^8. ^^ anoxQi&slg di 6 llitQog elnsv ait^' KvQiSy si (TV iJ, 2S 
xiXsvaof fia iXd^B&f nQog ae inl ta vdata, ^^ o di elnBP' 'El^«. 29 
xoi xaitafiag ano tov nkolov 6 TlitQog nBQiBnattiaev inl ta vdata 
iX&etv nQog tov 'lijaovv. ^^ ^inm di tov avefMv iaxvQov iqpo-so 
Pr^^dj]' xcu OQ^afievog xatanovtl^Ba&at BHQo^ev Xiym' KvQtBy 
cAaov [ju. ' * ev&itog dl o 'Iriaovg ixtBivag tijv XBtiQa inBXa^o 31 
avtov K(d Xiyei avtt^' 'OXiyoniatBy Big ti idlataaag; *'xa< ava-z^i 
partm avtm Big to nXoibv ixonaaev 6 avefiog. ^ ^ ol di iv t^ 33 
nXoup nooaBxvvrjaav avt^ Xiyovtsg' HXjj&oSg ^&bov viog «7. 

Keu dtaneQciaavtBg ^X&ov elg tijv yrjv rewrjaoQit. ' * xal JJ 
iniyvovteg avtov oi avdQsg tov tonov ixBtvov aniatBiXav Big oXrjv 
trjv neQtx<OQ0v ixemjVy xcu nQoai^veyxav avt^ nuvtag tovg xaxcig 
ixovtag' ^^ xoi naQBxaXow avtovj tva fiovov axpcovtat tov XQaa- 3g 
nidov tov ifjtatiov avtov' xaX oaot ^avto dieaoidTiaav. 

XV. 

Mc. 1, Tote nQoaioxovtai t^ 'Irjaov oi anb 'leQoaoXvfim yQafifia^ i 

^'^' tstg xoJ fPaQtaaZot TJyovteg' ^Jict ti oi fjtadTjtai aov naQafiai- 2 
vovatv trjv naQodoai» tm nQBa^vtiQwv; ov yoQ vintovtat tag 

X^^iQfxg avtm, otav uQtov ia^iooatp. ^ 6 di anoxQtx^etg etnev av- 3 25. Ln. inl T^y (^dXaaaav, 

26. Rc. K!7. Sz. xa* tdovttq avtov ol fiaB-ijtcd. . . om. o» /*ad-ijTai t. Vg. 
It. (exc. 1.) Arn. Aug. — Rc. Kk. Sz. Inl xriv &dXaaaav. 

28. Om. avrS J al. ro. It.*' Euth. . . Rc. Kn. Sz. ante o Iliftqo^i pon. 

29. Ln. om. 6 ante IlttQO^. — Pro iX&etv h. nal i^l&ev B. 

32. Rc.Kn.Sz. in^dvxtav. 

33. Rc. Kn. Sz. Ln. iX&ovttq nQoaex, .. om. c. BC al. It.i'al. Or. .. 
etiam TtQoafX&ovttq et ovteq leg. 

34. Lx. rivvijaaQid: . . rtvv^aaQ D.* Syr. Ct. It. (exc. 2.) Vg. al, . . al. 
aliter. 

36. Hab. tva xav novov 1. al. m. Sjrr. Arm. Or. (2.). . . vfi line fiorov 
Vg. It (exc. 2.) C"r\r\n]o 

Cap.XV. 1. Lif.om.elantea/ra7*e.[c.BCal.of.f"^^^y^^^8^^ 

3* 36 MT. XVy 4. Jeiui de vera impariiaie diiputat. 

Tof^* /luc ti xal viAsts fraQopawets Tt]v ivtoXrjv tov 'd'iov dia tijv 

^noQidoaiv vii&v; *6 yoQ '&Bog eTnev Ttfia tov natiga xal -r^y^Ex.^D, 

firjtsQa' Ttai' *0 naxoXoyoiv natsQa rj fiTjtEQa 'O^avdti^ tshvtdtio. 2ii n. 

^Z" viibVs di Xtyets' "^Og av einfj t^ natQi ij tjj fitjtQi' /faoovj o 

iicfv «5 ifiov dqieXijdJig' xal ov fiij tifn^cjj tov nateQa avtov ?; 

6 tifv fjitjtfQa avtov. ^ xal ijxt moijf ate tov Xoyov tov {yeov did tijv 

t.naQadoaiv ifim, ** vTrqxQitai, xaXoig inQoqrritevaev neQt vfimv 

S^Haatag Xeycav' ^'0 Xao^^ovtog toig j[eCXeaiv fie ttfia' tj de xa^-"Et.29, 

9 dia avtwv n6^Q(o dnixei an ifiov. * fidtrjv de aifhvtai fie dt- 

10 ddmovteg didaaaaXiag, ivtdXfiata dvd^Qaonoyv. * ® xaJ nQoaTiaXe- 

i,l adfievog tov oyXov eTnev avtotg' l/taovete xai awiete' **ov to 

eheQyiPfABvov eig to atofia xoivot tov avx^Qmnov' dXXd to ixno- 

12 Qevofievov ix tov atofiatog, tovto xotvoi tbv dvO^Qmnov. * ^ tots 

nQoaeX^&ovteg oi fia&rjtal avtov eTnov avTfp' OTdagy oti oi <Pa- 

13 QiaaJibi daovaavteg tbv Xoyov iaxavdaXiad^rjaav; ^^ 6 de dnoxQi- 

d^eig eTnev' Tldaa qmsiaj rjv ovx iqi^vrevaev 6 nat^Q fiov 6 ov- 

i^Qdviogy ixQi^adijaetat. ^* dcpete avtovg' tvcpXoi eiatv odtjyol 

tvqiXmv tvqXbg de tvqXbv idv odrjyij, dfiq)6teQ0t eig fioxhvov Lc. «, 
%5neaovvtat. ** dnoxQt&elg de b IlitQog eTnev avtcn' fpQdaov rjfiiv ^' 
16Ti/y naQa^oXrjv tavtrjv. ^^ b ds einev lAxfiijv xai vfietg davvetoi 
\l iate; ^"^ ov voette, ott ndv tb elanoQSvofievov eig tb atofia eig 
istiiv xotXiav t^get xoJ eig dqedgoiva ixSdXXetai; ^^td Se ixno- 
Qevofieva ex tov atofiatog ex tr^g xoQOtag t^tQyetatf xaxetva 
19 xotvot tbv dv&QOonov. * ^ ix yoQ tijg xoQdiag e^tQXOvtat dtaXoyt- 
afiot novriQoiy qovot, fiotyelaty noQvetaty xXonai, \pevdofiaQ7vqiat, 
2{^ ^aaqrjfjitou. ^^ tavtd iattv td xotvovvta tbv dv^Qcmov to ds 

dvintotg yeQoh qayetv ov xotvot tbv dv{yQmnov. 
21 KaX e^eX^wf ixeW^ev 6 'Irjaovg dvet<0Qtjaev eig td fjtiQtj Tv- JJ^jJ' 

4. Rc. Kn. Sz. pro e^rctv hab. IvtTfiXaro Xtyo^v. — Rc. t. Tiaxi^a aov. 

5. Ln. ii^eXfj&f^q^ ov /«^ T«/ti}ff« (c, BCD al.) — Lk. om. ^ ffjv ^trjtiqa . 
ai^ot'. . . om. avTov poit firjriQa 6. al. m. It.*' al. Chrys. al. 

G. Rc, Kn. Sz. pro rov loyov hah. rmf ivrokijv. . . rov vofiov C a1. 

8. Rc. Sz. 'ExT^/^ec fioi o Xaoq ovroq roi (irofiart avrwv xa« tol<; 

X. elc. — Pro anixn hah. loriv D Ct. Vg. It. Clem. PP. LL. pl. 
11. Oro. in finc tovto xofv^orr. avS-^. 1. al. Or. (4.) Tcrt. Ambr. 

14. Rc, Kn. Sz. tSrjyoi ttot r^ifXol Ti'flrP.o>r. 

15. Ln. om. ravtfjv. — 17. Rc. Kn. Sz. ovttok . . ^M^iWGoOglQ Mulier Cananaea. Jeiui in monte multoi lanat.' MT. XV, 34. 37 

Qov xcu 2idmvoq, ^^ ^ai idovy yvv^ Xavavala ano Tcav oqitaviz 
ix€ivmv t^eX&ovaa ^ixQovyaasv Xiyovaa' 'Elirjaov fie^ xvQUf viog 
Javtd' ri dvyckt]Q fxov aaxmq daifioviCetat. ^^ 6 dh ovk anexoi&r^ 23 
avr^ Xoyov. xaJ TtQoasXOovrsq oi fiaxhrjrou avrov t^Qcirfov avrov 
Xiyomg' lAnoXvaov avrr^v, on xqo^si omaO^ev ^fidiv. ^* o dl2^ 
anoxQid-elg elnev' Om anearaXriv ei fXTj elg ra nQo^ra ra ano- 
XoiXora oixov ^laQar^X. ^^ tj de iX&ovaa nQoaexvvei avr^ Xiyovaa' 25 
KvQte, ^tjd-ei fxot. ^^ o de anoxQi&elg eJnev Ovx eartv xaXoviS 
Xafiletv rov aQrov rm rixvcav xal ^Xeiv rotg xvvaQtotg. * ^ ij ^«27 
ehiev' NcUy xvQte' xal yoQ ra HwaQta ia&let ano rm \ptyio&v 
rav ntnrovrcav ano rtjg rQanitjig rm tcvquov avrmv. * * rore 28 
anoxQfd^elg 6 'Irjaovg ehiev avr^' ^Si yvvat, fieyaXrj aov fj ntartg* 
yevrjd^roo aot d^g •&iXetg. xal id&rj ^ dvyarfjQ avrrjg ano rtjg 
WQag ixeivTjg. 

Mc 7, Kal fjtera^ ixei&ev o 'Ifjaovg ^X&ev nctQa rr^v ^aXctaaav 29 

"rijg FaXtXalag' xa\ ava^ag eig ro oQog ixd&ijro ixet. ^® xal nQoa- 30 
ijX&ov avr^ oyXot noXXoi lypvreg fie{^' eavrmv ^^Xovgy rvq)Xovg, 
xcoqiovg, xvXXovg xal iriQOvg noXXovg, xat eQQtxpav avrovg naQct 
rovg nodag avrov' xal i&eQonevaev avrovg' '* mare rovg oy^ovgzi 
'&avfidaat fiXinovrag xoaqoifg XaXovvrag, xvXXovg vyteig, j^^ojXovg 
neQtnarovvrag xcu rvqXoifg fiXinovrag' xcu ido^aaav rov {^eov 

Mc, s.^IaQa/^X. ^2*0 de ^lrjaovg nQoaxaXeadfjtevog rovg fjiad^rjrdg dvTovzi 
' elnev' ZnXayyvit^Ofiat inl rov oyXov, ori, TJdrj tifiiQat rQeig, nQoa- 
fiivovaiv fiot, xcit ovx eypvatv ri cpdy<aatv' xal dnoXvacu avrovg 
rrjaretg ov {^iXca, fir^nore ixXv&iatv iv rjf odq}. ^^ xcu Xiyovatv^z 
avr^ ol fia^rftaX avrov' Ilo&ev rjfuv iv iQrffiit^ aQtot roaovrot, 
ioare ypQtdaat oyXov roaovrov; ^*xal Xiret avrotg o 'Itjaovg' z^ 
Iloaovg aQrovg ey^eze; oi de elnov' 'Enra xal bXiya ijhvdta. 2X Ln. iKga^fv. — Rc. Kn. Sz. hqavy. avr^. . . omaia avrov D Ct. . . 
pon. avToj post Xiyovaa Vg. cdd. It. 

25. Kk. Tr^oafHVVtjaiv. 

26. Ln. orx Hltartv Aa^eZV ctc. 

31. Om. xvU.ovq vy. 1. Vg. It. (exc. 1.) ai. m. Or. ap. Wetit. Aug. — Lw. 
xal ;i^ctfAotr? negin. — Hab. ido^a^ov L al. m. It. Vg. Or. al. 

32. Rc. ort ^9fi '^uiqaq rq. . . ora. TJdrj B al. . . h. iSov Syr. Copt. 

33. Hab. noatv o v^ B D al. Vg. It. (exc. 1.) Ct. aL 38 MT.XV,35. SatiantarlVmillia. Phar.e(Sadd.mirac.petanf. Deeomm 

Jg * * xal ixsXevaev roTg oiXoig avamaBh inl tr^v yTjv. ' * x«i Xc^v 
tovg ima aqtovg xa2 rovg ixOvag BvxaQiojt^aag ixXoffSP xat sdoh 

nxiv roTg im^zaXgy oi ds (ladijTal toig oxXoig. ^'^ ycal aqiayov 
noPTig Hou ijpqt&aihiaav' nai tJQav rb nsQiaasvov roSv yXaaiMr 

38 Tow, ima aTtvgldag nXijQetg, ' ^ oi de iad-iovteg ijaav rszQanian' 

39 Xio* ovdQsg xoDQlg ywaww xdX naidiaov, ^ ^ xai anoXvaag tovg 
oxXovg avt^tj eig ro nkoTov adX r^Xd^ev etg ra oqujc MaydaXa. 

XVI. . 

1 Kai TtQoaeXd-ovteg oi fPaQiaaioi xccl Uaddovsiatdi TteiQa^ovteg Me. 8, 

2 istriQmriaaaf avtov, aijfielov ix tov ovQavov inidei^ai aiftoTg* ^ 6 lc" 12, 
de anoxQi^elg ehtev avtoTg' ^Oxpiag yevofiivtjg Xiyere' Evdiay **■*•• 

3 nv^aCei yoQ 6 ovQavog. ' nal TtQcat' HrnitQov xeiiMiv, ftvoQa^ei 
yoQ atvyvaC<ov 6 ovQavog. tb fiev nQoaconov tov ovQavov yoKaaxete 

^diaxQiveiVy ta de afjfiela twv natQ^ ov dvvaa&e; * yevea novtjQcc Mt 12, 
xai uoivaXig arifietbv ini^ijtsT' xal aijfielov ov do&ijaetcu avti 
ei fi^ to atjfietov 'Imci nal xataXinav avtovg anijXd-ev. 
5 Kcii eXd^ovteg oi fia&ijtal elg tb ntQav ineXdOovto oQtovg JJ^^^, 

^Xa^sw. ^ di 'Itjaovg eJnev avtolg' *OQone xai nQoaiiexe anb Le 12, 
T t^g ^vfij]g tSv ^aQiaaioav xa2 HaddowicUcov. '^ oi de disXoyi^ovto 
siv iavtotg Xiyovteg' oti oQtovg ovx iXa^ofiev. * yvovg de 6 'Irj' 
aovg^elnev' Ti dtaXoyC^ead^e iv iavtoTg, bXtyontatoi^ ott oQtovg 
9 ovx iXa^ete; ® ovnm voeTte, ovde fivtjfwvevate toifg nevte oQtovg 
lOTcoy nevtaxtaxiXltxnf xal noaovg noqiivovg iXd^ete; ^^ ovde tovg 
inta oQtovg tAv tetQaxiaxiXktv nat noaag aitvQidag iXa^e; 35. 36. Lir. luU na^ayyeiXaq rf ox^V ^van. — tXafiev — xoi 
ivxaqKtt. — Hab. xai iSiSov BD al. Ct. Chrys. al. 

38. Hab. wq tct^om. Bal. .. i^aei 106. ai. lU' al. 

39. Rc. Sz. Ln. ivdfiij. — Lv. MayaioLV. • . Mayeddv lU Vg. Hier. 
al. . . Maydaldv CM al. 

Cap. XVL 2. et 3. Om. 'OytUtq yevofi. aiqne ov ^vvaa&e BXV al. m. 
Arra. — Rc.Kx.Sz.vnoxQiTal, to ftivnQ6awt...Ls.xal ro fiiv. — 
Pro (h^oto^e hab. (Tui^MTe S al. m. Ar. al. .. dvvaad-t dontfidliitv 1. 
yv&vat 1. Smvvwvcu GM al. m. Syr. Vg. It.** id. . . aL aliter. 

4. Rc.Ky. Sz. liovdTov rcQo^i^TOV. 

5. Hab. ol fAa&nrai poit imXdd^ovro D Ct. It. (exc. 4.). 

8. Rc. fintv avroK. •• KK.e7;?r. (avroi^). — Ljc. ovx ^IT^TOOqIc fermeJito. PetniidicUJ.eMeCliriilani. J.deroorteiaa. MT.XVI, 22. 39 

^^;rii3L; av ifOihB^ Sti ov n,eQl oQtm shov i/jiiv; nQ06B%etB ^mi 
asio ttig ^fiiJttjg tm fPctQufcUap xal JSaddovHoUoinf, ^ ^ tote avptj- 12 
xav^ oti ovx ehtev nQoai%eiv ano ttjg ^vfitjg tov OQtovy aiX 
ino tijg didocijqg t£v ^OQiaakov xcu 2!addovxcUm. 

{Mc. 8, 'Ek&mv de 6 ^lriaovg elg ta fUQij KcuaoQelag tijg fPtXinnov 13 
Le,9l ^iQfotfx, tovg fm&ijtag avtov Xiym* Tiva Xiyovaf» oi av^Qanoi 
18-27. ^i^^ ^oy viov tov av&Qdonov; ^* oi de elnov' 01 fiev 'lcnawtjvi^ 
tov fiantujt/^v^ aXXoi de ^HUav^ SteQOi de 'leQefiiav y Sva tm 
nQOfmtm. ^^ Xiyei avtoig' 'Tfxeig de tiva fie Xiyete ehai;i^ 
^^^ ^^ anoxQi&elg di JSifjtm IlitQog elnev £tf eJ 6 XQiatogy viogiQ 
tov {^eov tov ^oiyrog. ^^xa2 anoxQi&elg 6 *Ii]aoSg elnev avtip' 11 
MaxoQiog d^ 2iifim fioQ 'Ima' oti a&Qi xol cufMt ovx anexd- 
Xwpiv aoif aXX* 6 natrjQ fiov 6 iv toig ovQaivoig. ^® xaycl> di aoHH 
XiyiOf oti av eJ IlitQog, xdi inl toait^ t^ nitQu oUodofinqaco fiov 
Mt. 18, trfV ixxXriaiav, xai nvXcu adov ov xatuFjfvaovaiV avtrfg. ^ ^ xdi 19 
ddaca aoi tag xXeJg tijg fiaaiXeiag tm ovQovm' xcu o icev dqax^g 
in\ tqg yrjgy eatcu dedefiivov iv totg ovQa»oig' xdi 6 iav Xvang 
inl tr^g yqg, eatcu XeXvfiivov iv toig ovQavoXg. ^^ tote dieatei-20 
Xato toHs fia^rjtoug^ tva firidevl elnwsiv^ oti avtog iativ o 
XQi/atog. 

\ino tote iJQ^ato 6 ^lrjaovg deMvveof tolg fiadiitcug avtov^ 2i 
oti deX avtov elg 'leQoaoXvfJia aneX^esv xcu noXXd nai^elv ano 
tm nQea^iQm xdt oQXteQim xci yQafmatim xdi anoxtav&tl' 
vcu xai ti tQit^ V(*^'q^ iyeQd-tjvou. ^^ xoii nQoaXafiofievog avtov 22 
o TlitQog ijQ^ato initifiav avt^ Xiym' ''iXedig aot^ xvQie' ov fiij 

11. Rc. Kir. neQ* a^ov. — Rc. Ks. 8z. iln. vpiw nQooixftv dno 
etc. . . ff ooaJ/«»f'. a Jtil* a;ro etc. 3. al. Thphyl. 

12. Lx. r. i^vfi. T<Sv aQTtav, .. t^c (v^i/C, dkX* D al. Ct. It.** al.- . . 
a/ro Tft>r aQttiv 1. Or. 

13. TtVa Xiyovatv cam B Syr. hr. Vg. It^* al. m. Ir. m». . . Rc. Ks. Sz. 
T«Va /ti Uy. . . Ln. tiva {fit) Xiy. . . t. Xiy. fte C. 

14. Ln. pro aAAo» dih. ot Si. — 17. Ln. a;rox^»^. J^. — Ln. BaQ*mv6i. 

19. Lx. raq xXtlda^. — Hab. ooa av — Stiifiiva — ooa dv — XeXv- 
fiiva 1. It. (exc. Verc.) Or. Eui. Chra. al. 

20. Lk. pro i^t<neiX. hab. inerift^oev. — Rc. ^lijaovq 6 Xq. 

21. Lv. oro. 6 aote '/70. 

22. Hab. ^^^ ait^ imx. nuxl Xiyeiv DF al. Ct. I(.** . . Xiyet avtf imtifiuiv B al. . . al. aliter. Digitized byGoogle 40 MT. XVf, 23. De ChrUti ■ecUtoribai. J. in monte ■pecieni indiiiC 

2Zsctou <70i tovro. ^^ b di atQcupeh^ slmv tqy IletQip' "TTtayi oniato 

fAW, aatavoi' aadvdaXov el ifioi, ort ov qiQOveig ta tov (^eov, 

akla ta t£y av^Qdnow. 
24 Tite 6 *Ir^ovg elnev toZ; fia^hjftals avtov' Ei ttg '&{kei Mt. lo, 

oniafo fiov ik^eiv, ancLQvijadad^ta eavtov xal aQatao tov atavQOv 
25avtov xai dmXovl^ekaj fioi. ^^ og vaQ dv ^ikri ttjv rpvxfjv avrov LciT.v 

amaai, dnoXiaet avttjv og d* dv anoXearj tr^v rpvx>iv avtov ^'«-jo.'^,} 

26 x»' ffiov, evQi^aei avti^v, ^^ tl yoQ ccKpeXri&iiaetai avd-Qoanog, ^* 
idv tov xoafiov oXov xeQdqaij^ tijv de rfwxtjv avtov Zrjfjtiard^; ?] 

27 ti deoaei dv^Qeanog dvtakXayfia trjg xpvxfjg avtov^ ^ '^ fiekXet yoQ 
viog tov dvS^Qcinov tQxea^&cu iv ty do^ij tov natQog avtov 
fietd TOM' dyyikciv avtov, xcd tote dnoddaet exdato^ xatd tijv 

rdnQS^tv avtov. ^^ dfirjv keyco vfttv, elalv tiveg mde eatckeg, omveg 
ov fiij yevaoDPtou fi-avdxov Smg dr idGiatv tov viov tov dv&Qcinov 
eQXOfJtevov iv t^ §ax5tkeia avtov. 

XVII. 

1 Kal fjte&' rjueQag IS noQaXofi^dvet 6 'Irjaovg tov IlitQov^^-^^* 
xai *ldxoi)fiov xai 'loadwriv tbv ddekqibv avzov, xal dvacpiQet av- hc. 9, 

2 tovg eig OQog vxpijkbv %at idiav. * xai fietefJtoQq)m&rj efinQoa&ev 
avtoh, xai ekafixpev tb nQoaoonov avtov tag 6 fjktog, td de ifjtd- 

itta avtov iyiveto kevxd mg tb qwg. ^ xal idov, tScp&rjaav avtoTg 

4 Mor^aiig xal 'Hklag fiet avtov avkkaXovvteg. * dnoxQt&e\g di 6 

UitQog elnev t^ ^lrjaov' KvQie, xakov iattv rifidg mde elvcu' 

ei 0-ikeig, noitiacafiev ide tQelg axrjvdg, aol fiiav xaX Moiva^ fjtiav 

sxal ^Hki^ fJtiav. ^ ht avtov kakovvtog, 

ineaxiaaev avxovg' xa\ idov, qmv^ ix *ag, aot fitav xcu incov(r(j fuav 
vvtog, tdov, vecpiktj (fcatetvii ^IJ'*»^ 
ix ttjg ve(pekr^ kiyovaa* Ov-2Pet.j 

1] IT. 23. Hab. inhOtqafptU DKL al. — h i/ioi cuin DV lU Vg. Hier. ai. . . 

Rc. Kn. Sz. fiov 61. . . Ln. e2 ifiov. 
26. Kc. Kn. Sz. wqteXtZrat. 
28. Rc. Kn. Ln. (ot« Ln.) etaiv tkveq x&v wda iaxtaruv {earTjxoTwv 

Rc). .. Cd. Moiq. f. Tftly wde Iotwtc?. 
Cap. XVH. 2. Pro to q>tSi; hab. x*f^v D Ct. Vg. It. Aeth. Dioni. alex. al. 

3. Ln. wqifhj. 

4. Ln. Tro^i/aen. — Ln. Mttvaet, — Oni. «Sdt poit notrja. 252.* It.** 
Arm. Or. 

5. Hab. VffUri fVTQq 5. al. Kphr. DigitizedbyGoOgle coelcttem. De Elia reduce. Sanator lonaticui. MT. XVII, 20. 41 

tog i(5tiv 6 vlog fiov o ayanrjrog, iv <p evdoxrjaa* avtov axovstf. 
•xaJ axovaansg oi fia&Tjral insaov in\ nqoaomov avxm xai g 
i^ofiqihjaav aqiodQa, '^ xal nQoasXd-w 6 *Irjaovg ^xpato avtm t 
xa2 slnsv' ^EyiQ^hjtB %a\ /«^ (poSeuy^e, * inoQavtsg di tovg 8 
oq>&aXfiovg avtSv ovdiva sldov « fiii tov ^lrjaovv fiovov, ® xal 9 
xata^ivovTODV avtmv ix tov OQOvg ivets/kato aiftoig 6 ^lrjaovg 
Xiyenv' Mtjdsvl etnrjte to OQafia sosg ov o vlog tov av&QcSnov ix 
vsxQchf iyeQ&i. *®xa2 inrjQcitrjaav avtov ol fia^rjta\ Xsyovteg' ±o 
Ti ovv ol yQafifiatelg XsyovaiVj oti ^HXucv dsi skd^sof nQmov; 
^^ de anoxQi^slg elnsv 'HXiag fisv iQ^stai xa\ anoxataattjast %i 
navta' ^^Xsyo) di vfiipy oti^HXiag rjdrj r^X&sv xa\ ovx insyv(a-i2 
aa» avtovy aXX' inolrjaav iv avt^ oaa rjd^sXrjaav ovtoog xod 6 
vlog tov avd^Qdnov fiiXXsi naay^siv vn avtm, * ^ tote avvtjxav 13 
0/ fnadnjftcU, oti nsQl 'looavvov tov SaTttiatov slnsv avtolg, 
Mc», KoiX eX^ovtoav avttav nQog tov oxXov nQoarjXd^sv avrcp ay-14 

\Imc. % ^Qconog yownetcov avtov ^^ xoH XiyoDV KvQie, iXirjaov fiov tovi^ 
^'^vlovj oti aeXrjviaQetai xa\ xaxojg naaxer noXXdxtg yoQ nlntei 
eig to nvQ xal noXXdxtg elg to vda^Q, * * xal nQoai^veyxa avtov 16 
tolg fia^ijtcug aov, xa\ ovx ^dwi^^&tjaav avtov d-eQctnevacu. 
*^ dnoxQid-eig de ^lrjaovg elnev 'i^ yevea aniatog xa\ SieatQafi-n 
fiivrjy emg note fied-^ vfim saofiai; sorg nots dv&ofiat vfim; 
qtsQeti fioi avtov &de. ^^ xa\ instCfirjaev avtqt 6 'Iijaovg^ xcdis 
i^Xd^ev dn avtov to dmfioviov xal id-eQanev&rj natg dno 
ttjg taQog ixslvrjg. *• Tote nQoasXd-ovteg oi fiadTrjtai T(p 'Irjaovio 
itat idiav elnov /Iid tl fifieig ovx f^dvvtjxhjfiev ix^aXeTv avto; 
^^ di eJnev avtovg' Jid trjv dmatiav vfimv. dfifjv yoQ XiyoD^O 

T. Lv. xai nQoarjX&tv 6 */. xal dipdfiivoq ayrc^v HTtav. 
9, Rc. dno rov ogovq. — Rc. Kx. Sz. ix vexQ, dvaatf^. .. a mortoifl 
reiorg. It. Vg. 

11. Rc. Kn. Sz. o di^Ifjaovq dnonq, tln. avtolq. — Rc. Kx. Sz. 
l^;if«Ta* n^birov, 

12. Oro. iv antearroiDF al. m. Juitin. .. om. iv avt^ J. .. hab. et? 
atVor Or. . . in avto> 251. 

14. Ln. poit iX&ovr. om. avrtJiv. ,, hab. xai il&wv nq, etc. D Ct. 
Vg. It. Syr, hr. al. . . x. iX&ovroq ai^rov 253.* — Rc. yovvn, avr^. 

15. Ln. xaxiiSq Mxii. — Lx. xai iviort. ^ j 
20. Ln. oXtyomariav. DigitizedbyLjOOglC 42 MT. XVIIy 21. J. de n. morte ; de tributo lolvendo. Diicip. ambitio. 

vfia^y iav Ixfjte Ttiativ a>g xoxxw GwinHdag^ iQena rq! oq€i tovtc^* 
Msta^Yl&i ivrsv&ev ixei, wd iistafi/^aetcu' xal ovdev adwatijcei 

21 Vfiiv, 2 ^ tovto ds To yevog ovx ixTrogevetai ei fjir^ iv fiQOcevxu 
xai njatsicc. 

22 IdvaatQsqiOfttvmv de avTcoi' iv ty rakikaJUt ehtev avtolg oMc. »,* 
^lijaovg' MeXXei 6 vlog tov avd^Qfonov TtaQadCdoad-OA elg }f£<^aff lc. 9^1 

^savd^QiotKoVy ^^ xai aTioxtevovmv avtov xal ty tQifQ if^eQCi eyeQ-^'^' 

{h^aetai. xai ekvnrid^fiaav acpodQa, 
24 ^EX^ovtm de avtmv eig KcupaQvaovfA TiQoa^Xd^ov oi ta di- 

dQaxfia Xafifidvovteg T(p IltrQ^p xcu etnov 'O dtddaxaXog vfim ov 
25teXei ta didQajnm; ^s Xiyer NaL xcu ote eia^XOev eig tijv oiila»^ 

TtQoeq^aaev avtov 6 'Irjaovg Xeyatv Ti aoi doxei, 21ifi(av; ol j5a- 

Gt^Xelg t^g y^g oTro tivtov Xafi^dvovaiv tiXij rj xijvaov; anb t£v 
26vioiv avrm § aTio tmv dXXotQitov; **» Tieyei avr^' lAno t£» aX- 

XotQuov, eqm,avt^ 6 ^ltfaovg' uiQaye iXevd-eooi eiatv ol vioi. 
27 ^^ fva de fifi axavdaXiaoDfiev avtovg^ noQev&eig eig {^dXaaaav 

fidXe dyKiatQOv kcu tov dvafidvta tiqiStov ij^&iv oQoVy xcu dvoC- 

^ag To atofjia avtov evQi^aeig atat^Qa' ixelvov Xa^v do^ avTOig 

avtt ifiov %ou aov> 

xvm. 

1 ^Ev ixeivfi tJ ^qk TtQoatjX&ov oi fiaihftcu T<p jT^ctov Xeyov- ^^ji*' 

2T£^' Tig OQa fiei^ iatlv iv t^ ^aiXeia rciv ovQovmv; ^ xaiet4i-48. 
znQoaxaXeadfievog ncudiov eatjjaev avtb i» fMa(p avroiVf * xcu £^' 46^48.* 

nev' l^fiijy Xeyto vfiVvj icsv fuj atQcupfjte xou yevi^ad-e <og td ncu* 
^dia^ ov firi eiaiXdi^Te eig tt^v ^deiav t£v ovQavm. * oattg ovv 

taneivoiaei iavtbv oig tb natdiov tovto, ovto^ iativ b fieiCoiv iv 

20. Lk. fietdpa fv&ev UtX. ,. om. ^x«» 33. Syr. Vgr. mi. It.*' al. Hier. 

21. Om. h. veri. B 33. Syr. br. It.^' al. . . bab. i^i^x^rcu 6. al. 

22. Ln. SvaxqifpoiAhviv, • . OTocffO/*. d. a. el^ r. JT. Or. 

23. Ln« avaoxriaeTm. — 24. Hab. r. &i&^ayfia DEGHLX al.It.** 

25. Ln. ucu eiaik&ovTa fl^ t. ohn, . . elaBk&ovtoq et aliter leg. 

26. Kc. Kh. Sz. Xiyet d. 6 IlitQoq. .. J^i/ittv Syr, td. ., hn. ilnovtoq de 
Hno etc. 

27. Rc. Kn. Sz. ck t^v ^dX, — Hab. dvafiaivovta E**GSXZJ kl. 
m. Or. Cyr. 

Cap.XVIIl 1, Lk. ^^f^ - 4. Rc. KK. *««"«'»»J|rzedbyGoOgle 'Cavendam tue ab offendendla firatdb. etiam mitiimii. MT. XVni, 15. 43 

T^ paffiXein tSv oifQavm' ^ xo! og ia» dS^ai naidlov roiovtov 5 
Lc. 17, ial r^ ovofmti fiovy ifu di%etai>. ^ogd^cof axafdaXuy\i iva tm 6 
*■*■ fuxQm tovtm tm nustevovtm d; ifiiy avficpiQei aitt^y iva hqb- 
fiaad^ fivXog ovixbg elg tov tQaymXov avtov xai ^atanovtvsd'^ iv 
t^ neXayei t^g '&aXaa(!tfg» '^ Oval r^ xoafjup '*an6 tm (Txay<Ja- 7 
JLflW CLvdyxTj yoQ iXd^sw ta OKdvdaXaf nXijv ovai t^ dvd^Qointp 
Mt. 5. ixsivoo. dC ov to GndvdaXov iQvstou. ^ ei de 7J yeio aov w 6 novg 8 
aov axavoaXiZei ae^ exTtoxpov avtov xoi paXe ano aov xaXov aoi 
iatuf eiaeX&eh eig t^v ^cdtiv riaXov § xviXoVy ij dio xeTQag ^ dvo 
nodojg e^ovta ^Xtj&^vai elg to nvQ tb almtov, ' xcu el b 6q)&aX' 9 
fiog aov axavdccXiCH ae^ l^eXe avtbv xai ^dXe dnb aov* xaXov 
aol iativ fiov6q>d-aXfiov elg t^ fco^*' elaeXd-eiv, rj dvo oqt^aXfiovg 
ijipvta ^tfd-rivai eig tr^v yiewav tov nvQog. *®'O^Tfi, fi^ xara-io 
q)QOvi^affte ivbg tm fiixQm tovtm' Xeyoo yoQ vfuv, ori ol ayye- 
Xoi avtm did navtbg BXenovaiv tb nQoaoanov tov natQog fiov 
Le, 15, tov iv ovQavoig, * ^'ti Vfwf doxel; iav yivtrrai tm dvd-Qoinqp ixa- 12 
tbv nQO^ata xoJ nXavtjd^ ev cj avtm' ovxl dqelg td ivevtjxovta 
iwea ml td OQt] noQev&elg ^tjtei tb nXavcofievov; * * xai idv 13 
yiviytai evQeof avtOy dfiiiv Xiyoo vfuVf oti j^aiQei in avt^ ftoX- 
Xov ff inl tolg ivevt^xovTa iwia tolg fi^ nenXavtjfiivotg. ^ * ovtong 14 
ovx iattv ^iXtifia ifuZQoa^ev tov natQog fiov tov iv ovQavoig, 
iva dnoXtjtcu eig tm fiwQm tovtm, *^^'Edv de dfuxQt^afi eig aeis 

5. Rc. Kn. Sz. Ticud. To». ivf qd om. c. BSXZi^ al. m. Syr. al. Chri. . . 

locnm mutat in DL al. Vg. It. aL Or. al. ; inde Ln. Kv ncud, xoi, . . hab. 

roco^To GLVZ^al. Or. 
€. Rc. ini r. r^a/. . • Ln. n%Ql t, t^o/. 

7. Rc. Kn. Sz. dvdyytri y, iattv, — Lx. om. ituivoi, 

8. Rc. Ky. Sz. Ixxov. avrd, 

9. Hab. 6(p&aX/*, ixiiv nai pX,L al. It.** 

10. Rc. Kx. Sz. oiayy, a. iv ovQavoXq, . . Lk. (iv ovo,), . . om. cum 
1. al. m. Syr. Vg. mi. It.i- al. Clem. (2.) Or. («!) Bas. aL . . B hab. iv 
Tw oifqav^. .. al. aliter. 

11. Rc. Kn. Sz. ^HX&ev yaq o v»oc tov dv&qfanov awaat ro 
dnoXoiXoq. [Cf.Lc. 19, lO.J . . post dv&(f, add. t^tjz^aou xcu 61. aL m. 
It.»- al. . . [om. c. BL* aL Syr. hr. It.»« al. Or. Hier. Ja?.] 

12. hv.ovxi d^ijaet etc. xal noqevd^tiq C^re». 
14. Rc. Kx. Sz. T. narqb^ Vfiwv, — Ln. ev pro et;. 15. Lx. om. Mfff^. Digitized byGoogle 
44' MT. XVIII, 16. De placalilitate ; de App. potestate. Parabola 

6 adsXq^og Tor, vnaysy f^eySoy avxov (leTo^ (jov 'acu aizov 
±6fiovov' iav aov axovariy ixBQdtjaag xov adsXipov cov ^^ iav di 

17 

18 sara) aoi &a7tEQ o id^vMog 'aoI 6 rsXoivT^g. * ® I4fjtrjv XtyG} Vf4u>, Mt. 16, 
oaa iav driatjrs im rijg ytjg, satai dsdsfisva iv rqJ ovqov^' 

xai oaa iav Xvarjts im Tr^g yijgn sarai XsXvfisva iv t© ovQav^. 

19 * ® IlaXtv Xiyco vfjitv, oji iav dvo^ avfiqxxyyi^acaaiv tj vfjio)v im tijg 
yTJg tisqI navrbg nQayfJtatog ov iav airi^amvrai , ysvi^asrai avroig 

20 naQa rov natQog ftov rov iv ovQavolg. ^^ ov yoQ slatv dvo § 
rQslg avvriyfiivoi sig ro ifiov ovofia, ixsl stfu iv fisaq^ avrm. 

21 Tors nQoasX&mv 6 TlirQog ^slnsv avr^' Kvqis, noadxtg l>c. n, 
afiaQt/iasi sig ifis 6 adsXcpog fiov nai acpi^a(o avt^; ioDg snrdmg; 

22^^ Xsyst avr^ 6 'Irjaovg' Ov Xiyta aoi soag kntdxig, dXX^ mg 

23 s^dofir^xovtdxig sntd. 2 3 ^^^ rovto a)fiom{h] ij ^aaiXsla tmv ov- 

QavMV avO-Qcin^p ^aaiXst, og ^d-b7,Tjasv avvoQai Xoyov fistd tm 

2^dovXoov avtov. -* oQiafiivov ds avtov avvaiQsiv, nQoajjviv&rf 

25 avto) slg ocpsiXitrjg fivQuav taXdvttov. ^ ^ firf sjpvtog ds avtov 
dnodovvai, ^ixsXsvasv \avtov 6 xvQiog nQadr^vai xaJ trjv ywaina 

26 avrov %ai td tsxva xai ^rarra o<ya slj^sv, xal dnodoO^rjvai. ^c ^rg. 
aarv ovv 6 dovXog ixsivog nQoasxvvsi avtq^ Xiycav Kvqis, fiaxQO- 

27 dvfjiijaov in ifioi, xcu ndvta dnodoiaoD aoi. ^ ^ anXayxvtadslg da 
6 xvQiog tov dovXov ixsivov dnsXvasv aiftov, xcu to ddvsiov dcprj- 

28 xsv avtqy. ^ ® i^sX&ayv ds 6 dovXog ixsivog €vqsv sva tmv avvdov- 
Xoov avtov, og (SqistXev avt^ ixatov dr^dQia, xai xQati^aag 15. Rc. Sz. vnaye xaL 

18. Ln. bii hab. iv ov^avtu, 

19. Ln. a/i^y pro ndX^v... ndXiv dfi^v B (line ndXiv ap.Btlj.) EGHKS V 
al. pL It"* al. Baa. — Rc. Kn. Sz. 6vo vfiov avfi<p. ini etc. 

24. Ln. nQoaijxO-fj. — Pro fivQiwr hab. noXXwv Or. Copt. Sah. . . een- 
tum «.»• 

25. l^c. Kk. Sz. Ln. 6 KVQ^o<i avkov. .. om. c. BDL Ct. It.^* Hier. aL . . 
om. o M'»f. a, 1. It.'* Or. Chrs. — Ln. oaa i"/**. 

26. iKHvo(i cnm Bh J ai. Syr. Ct. It. Vf^, al.-Lacf. . . om. Rc. K9. Sz. 
Lx. — Ln. om. Kv^it, 

27. LN. Om. iMtVOV. Digitized by GoOglC de rege et lervo compatantibai. De repadio. MT. XIX, 5* *4& 

ainov emtyev Xiym' Idnodog ei rt oqteiketg. '* fzsacSiv ovv o ow-jf 
dovXog avTov noQexaXei avtov Xeycav May^Qodviiriaov ZTt ifioi, 
xoi anodoiaoD aoi. ^^ 6 de ovx rjiyeXeyf al)M aneXi^oiyv efiaXev 30 
avtov elg qwXaxtjv, loog ov ajtodqi to oqietkofievov. ^ * idovteg dizi 
oi avvdovXoi avtov ta yevofieva iXvnr^^^aav aqodQa, nai iX&ovteg 
dieaaq^aav r^ nvgiqii avttov navta ta yevo/ieva. ^ - tote TiQoa- 32 
xaXeaofievog avtov 6 xvQwg avtov Xiyei avtq^' JovXe novtjQe, 
naaav tijv oqetXiiv i)(eivrjv aqiTJTid aot, inei naQexuXeadg fie* 
^ ' ovx edei xai ae iXeijaai tov avvdovXov aov , tag xal iyu) ae 33 
jjXitjaa; ^* xal OQyta&elg 6 xvQiog avtov naQtdcoxev avtov ro& 34 
^aaavtarak, etog ov anodq^ nav to oq^eiXofievov. ^ ^ ovtatg xou 6 35 
natrJQ fiov 6 ovQavtog noirjaet vfiiv, idv fjtrj dqrjte ixctarog t^ 
ddeXqi^ avTov dno ttav xaQdioov vfinv. 

XIX. 

Mc. 10, -Xcd iyiveto ote ite%eaev 6 ^lrjaovg tovg Xoyovg tovtovg, fiet- i 
*" ' f^Qev dno tr^g JTaXiXoutxg xai tjXd-ev eig td OQta rijg 'lovdaiag 
mQav tov ^IoQddvov. ^ xal fjxoXovOijaav avt^ oyXoi noXXoi, xaH 2 
i&eQanevaev avtovg ixet. 

Kfu TtQoarjX^ov avtq^ ol fPaQiaouoi neiQd^ovteg avtov xcu 3 
Xiyovteg' Ei e^eativ dv&QoiTtop dnoXvaat tjjv ywalxa avtov xatd 
Ttdaav aitiav; * 6 de dnoxQt&eig ehev Ovx dviyvosne, oti 6 4 
' ^^' ii jiot^aag dn dQxijg aQaev xai &fiXv inoirjaev avtovg; ^ xai elnev 5 
'Gn.^^Evexa tovrov xataXeiyjei avOQotnog tov nattQa xai trjv fitjtiQa 

28. Rc. K.V. Sz. nno^oq fiot. — Rc. o,t« oipnX. 

29. Rc. Sz. o avvd. a. elq tovc noda^ avtov, qa. Kjr. ( — ). — 
IjS. in* ifii. — Rc. xoM ndvra dnod., qd Kn. et IjN. (— ). 

30. Hab. ;ray To oipBiX. C al. It.^* al. Chryi. 

31. Ly. idovtfq ovv. -— Ln. nvqm iavtMV. 

34. Rc. Kn. Sz. to oifteik. avt^. 

35. Rc. Kk. Sz. o iTtovQavtoq. — Rc Sz. in v. fine add. ta naqantw- 
p^ata avt&v^ qa. Kn. ( — ). 

Cap.XlX. 3. Ln. om. 0» ante (Pa^i^. — Rc.Kn. Sz. x. Xiyovt. avttZ, — 
Ln. om. dvd-qdmw. 

4. Rc.Kn. Sz. tlmv avtoXq. — Hab. 6 rttioaq B al. Copt. al. Or. (2.) 
Ath. al. 

5. Hab. natiqa avtov CE^ a1. m. Syr. atr. al.; hab. mri{ 21. £ al. Syr. utr. al. Ath. al. Digitized • fvnrig. autox 
byXjOOgle 46 MT.XIX,6. Derepndlo. J. fanita precatar infantib. ; rogatur de bono. 

xcu xoXXTjd^^cretai t§ yvvcutu avtovj xo» eaovrai oi dvo elg aoQxa 
Gfjiiav. ^ ^(fte ovxeri elmv dvo, aXXa ooq^ fiux. o ovv o '&e6g 

7 cweXev^BVf av&QODTtog fiii xtDQiCetoi, ^ Xeyovatv avr^' Ti ovv " Dt.» 
Mtova^g ivereiXato dovvai pifiXiov anoataaitn) xaJ anoXvaai; Sif. 5,? 

8 * Xeyei aitolg' oti Mmvaijg nQog t^v axXr^QoxccQdiav vfimv ins- ^*- 
tQerpev Vfiof anoXvaou tag yvvalaag vfimv* an «^//ff ie ov ye- 

9 yovev ovzcDg. • Xeyo) de vfuv, og av anoXvafj triv ywawa avtov Mt. 5, 
firj inl noQveia xcu yafitja^ aXXijVy fioixatar xcu 6 anoXeXvfisvriv *^ 

iO yafii^aag fioiy(iatai. ' ® Xiyovaiv avtqi oi fia&r^cu avtov' Ei ovtoog 

iatlv ^ aitia tov avd^Qoinov fieta ttjg ywatxogj ov avfuptQei ydfirj' 

wacu. * * ^fi elnev avtotg' Ov ndvteg j[<aQovaiv tov Xoyov tovtov, 

12 ctlA' oJg didotai. ^^ elalv yoQ evvovxoi oitiveg ix xoiXiag fiijtQog 
iyewf^d^jaav ovtODg, ycai eiaiv evvovjipi ohiveg evvovxia(hjaav vno 
toiv av&QoinooVf xai eiaiv evvovxoi Oitiveg evvovxiaav eavtovg dia 
triv fiaaiXeiav tSiv ovQo/voiv. 6 dvvofievog xf^Q^cv ^^oo^e^o). 

13 Tote nQoarjvix^hjaay .avt^ naidia^ tva to^ x^^Q^ ^*^5i3*-'i6H 
i^avtotg xcu nQoaevltjtcu' ot de f€a&^tcu inetifirjaav avtolg. **6i'C.i8ij 

di ^lrjaovg elnev' "^(pete ta natdia xcu firj xoaiXvete avta iXH^elv " * 
i^nQog fie' tow yoQ towvtcov iattv rj fiaatXeia tm ovQav&v. *» xai 

inid^eig avtolg tag ^ffjoa^ inoQevd^rj ixei&ev. 
16 Kcu idoVy elg nQoaeX^O^txyv elnev avti^' JiddaxaXef ti «y«- nla!i 

n<yov noif^aoi), tva ax<^ ^oor^v aidviov^ ^"^ b de elnev avt^' Ti ^€Lc.i8,| 

iQcotag neQi tov ayadov; elg iath 6 dya^og. ei de '&iXeig eig ttjv " " 
18 rw^y eiaeX-&eiVy ti^Qfi tag ivtoXdg. ^ ® Xeyet avt^' Iloiccg; 6 de 

'Irjaovg eJnev To ov cpovevaeigf ov fiotx&iaetgy ov xXiyfetgf ov*E».2o. 
IdXpevdofia^Qr^aetgj ^^tifia tov nateQa xcm trjv fjLijteQa, xat dya-eiA^i. 
-^^nfiaeig tov nXrjaiov aov <og aeap%6v. 20 jjygi avt^ 6 veaviaxog' *®» **• 

5. Rc.Ks. Sz. nQoaHoXXijB'. — T. Rc.K^.Sz. dnoXva. avriiv. 

9. Rc. Sz. il fA^ inl n. . . Ln. naf^txtoii Xoyov noQveiaq. — Om. Hoi 6 

dnoXfX. yafi. fjtoixdxMDLS al. in. Ct. It.'* Sah. 
11. L!f. Xoy. (tovtov). 
14. Hab. uTtev avToZq CDL a1. Syr, Vg. Ct. It.«* al. m. Chri. 

16. Rc. Kx. Sz. MddoH. dya&L — Rc. Kn. Sz. IVcs f/a». 

17. Rc. Kx. Sz. Ti fit Xiyiifi dyaO^ov; ovielq dya&oq eift^ ilq 6 &e6q. — 
Rc. Kn. Sz. x^Qffoov. 

19. Rc. rof nariQa aov. — om. x«« dyanjaetq utqne acavn><r Svr. hr. 
et omitti vnlt Or. Digitized by ^OOglC De divUiboi ; de discipalorani faturiB praemiii. MT. XIX, 30. 47 

Taika narta iqivXa^a' xC eti vatBQOi; ** eqnf avt^ b *Ifj(70vg* 21 
Ei ^iksig fikeiog eTvai, vnayBj ntihiaov aov ta vnaq^ovra hou 
dbg nrtaxolgf xaJ i^eig &v(javQbv h ovQavcg' xai dsvQOy aaoXoV' 
d^ei (jioi. *' axovaag 9i o vsavtayog rbv Xoyov an^Xd^ev XvnovfM- 22 
vog' nv ycLQ tyitav xn^futra noXld. 

tMc.io, de *lt]aovg fbisv rolg fiadijrai^ avrov" I4fi^v Xiyto vfiTv, 23 

Le'i«,'oTt nXovaiog 9vax6Xoog elaeXevatiat etg rijv fiaadsiav rmv ovQa- 
^*'^-vwv, ^^naXtv di Xiyta vfuVf evxondreQov iariv xofiriXov dia2^ 
rQVTtfifiatog Qcupidog siaeX^m, § nXovaiov eiaeX&eiv eig r^ ^aai- 
Xeiav r^v ovQavm. ^ * axovaavreg de ol fia'&fitcu i^enXi^aaovro 25 
aqsodQa Xiyovreg' Tig aQa Mvarcu aoi&fjvai; ^^ ifA^xpag di 26 
*Jrjaovg ebtev avroig' IlaQa avd^Qcinotg rovto advvarov ianv, 
naQa di ^e^ ndvta dwatd, 
.Mr.jo, Tote dnoxQi{ye)g b IlitQog ehrev avt^' ^ldov, ^fieig og^vxa- 27 

{i-c.iif'^ ^dvta xcu ijxoXov&7iaafiiv aor ti aqa earai rjfuv; ^^ o ^«28 
^■'*-7jy(Torff ehiev avroig' lAfifiv Xiyoa vfiiv^ ori vfielg oi axoXov&tj- 
aavrig fiot, iv r^ naXiyyeveaia, orav xa^ia\i b vibg rov dp^Qw- 
Lc. 22, nov int {yQOvov do^g avrov, xa^iaeaOe xal vfietg mi dmdexa 
' OQovovg XQivovreg rag dcidexa qvXdg rov 'laQcallX. ^^ xcu nag 29 
ooTf^ axpr^xev oixiag tj ddeXcpovg ij ddeXqdg f^ nari^a /) firjriQa y- 
rixva ^ dyQovg evexev rov ovofiarog fiov, exarovranXaaiova Xtj- 
xperai xcu ^ooijv cuoinov xXrjQOvofitjaet. *^ noXXoi di eaovrat nQfa- 30 
rot eayrarot xcu Saxarot nQurot, 20. Rc. Kx. Sz. ndvra tavra iq>vXa^cififjv ix veoTfiroq fiov. 

21. Lsr* toXq nro)/. — 22. Ly. t. loj^ov (tovrov), 

24. Hab. ndfAt),ov 59. a1. — JiM» rQVftakiaq CKM aL m. Or. ^ 
Rc. Ln. JttX&Bty, fj, — Rc. Kn. *Sz. /9awA. rov &bov. . . iidcm 
BltreX&tZv poat nXovatov om. et pou. in v. fiue .. plane om. LZ aL 
It.^* Or. (1.) Chryi. aL . . K. StekO: B. 

2G. Rc. ^iivard ianv. 

28. Hab. elntv a^rf Dal. Ct. — Hab. mai avroi pro le. vfteZq DLZ 
al. Or. al. 

29. Rc. Sz. X. naq o? d(p. — Hab. olHlav BK al. ni. It. Vg. aL . . oltUaq 
pon. poit dy^ovq C L aL Sjrr. hr. al. Or. a1. — Rc. Kn. Sz. poat ffrjriqa 
hab. ij yvvaiHa [om. c. BD al. Syr. hr. Ct. It.s- Or. (dia.) Ir. al.] — 
Ln. ^oAZa;rAa0(Wa. 48 MT. XX, 1. Parabola de operariia in vineam roiiiis. ' 

1 'OfAOM yaoictiv y paciXeia icSv ovQavoov avd-Qdfic^ olxode- 
GTioti^y oatvs e^i^^O^ev afia rzQOit fua&oioaad-at iqyazag elg rov 

2 afiTieXma avrov, ^ ovfjupmvi^aag di fieta tmv igyaTc^ ix dtjva- 
Qiov tijv iifitQav anicreiXev avrovg elg tov afineXma avrov, 

3 '^ xal i^eXO-aw neQi ZQirrp^ moav eidev akkovg iarmtag iv ty ayoQtf 
AOQyovg' xaxeivoig ehiev' * Tnayete xaH vfielg elg rbv ofineX^vay 
ft x(£i iav ri dixatov^ dtaaon vfuv. ^ oi dh anijl&ov, naXiv dh i^eX- 

6 ^civ neQl eHt7]v xal ivarnv mQav inoiqaev a)aavr<ag, *» ne^l dh 
triv evdexarrjv i^eX&atv evQev aXXovg eararag scal Xiyei aifzoig' 

7 Ti mde eari^xare oXrjv rijv f^fjuQav aQyoi; "^ Xeyovaiv avr<p* ori 
ovdelg ^fiag ifu/a&daaro. Xiyei avrotg' 'Tnayere xal vfielg eig rov 

safmeXoava. * oxpiag di yevofiivrjg Xiyei 6 xvQiog rov afineXmog 

T(p inirQonq^ avrov* KdXeaov rovg iQyarag xai anodog avroig 

9 rov fua&ov, oQl^afievog ano nav iayartov eaog r^ nQioroDV. ^ xal 

10 iXd-ovteg ol ne^l tijv evdexdripf doQav eXafiov dva dtjvuQtov. * ® xou 
iXd^ovreg ot nQ&toi ivofiiaav, ori nXeiov X/ixpovrai' xal eXaBov 

11 xai avrol dvd drjvdQiov. * * Xa^ovreg de iyoyyv^ov xard tov oixo- 

12 deanorov * * Xiyovreg' Ovroi oi iayiaroi fddv mQav inoirjaav^ xal 
laovg avrovg ^fuv inoirjaag roig ^aardacujtv ro BdQog r^g ^fUQag 

i3xaJ rov xavama; ^^ b di dnoxQi&eig elnev evi avrmv' 'ErdiQe, 

14 0VX ddixoa ae' qrjfJ drjvaQiov avveq)(6vrjadg fioi; ^^oqov ro aov 

15 xa* vnaye. (yiXta ,di rovrcp rq) ia^drtp doiivai oiff xaJ aoi' **i/ 
oifx e^eariv fioi o d-eXn 7foir}acu iv roig ifjioig; ei b ocp&aXfiog aov 

Cap.XX. 2. Hab. ual <tVfnpo)V. EF6HKMVX al. pm. 

3. Rc* xijp XQitTiv iaQa¥. 

4. Hab. dfinel. fiov 13. al. in. Vg. in8. It.**- al. m. Ckrs. al. 

5. ndhv &i c. B CDL al. Syr. CC. Vg. It.*- al. m. Cyr. . . Rc. Kv. Sz. Lv. 
om. Si. 

f>. Rc. Kk. Sz. Ir^ex. ftJ^av. — Rc. Sz. «VwTa? a^yor?, qd K.v. ( — ). 
7. Ln. df*neX, (^ov). .. Rc. Kn. Sz. a/(;reA., uai o idv t; ^ixuior^ 

X^tf'fa&e [qu.om.c.RDLZal. Vg. It. (exc. 3.) Ct. al.Or. al.]. .. pru 

A»;v«a^< h. cfwaw VfiTv Syr. hr. Copt. al. 

9. Ln. ik&ovTBq ii, , . h. iX&. ovv D al. It. Ct. Vg. 

10. Rc. Kn. Sz. ik&ovTsq &i, — Rc. Kn. Sz. nknora. 

13. Pro owtqioiv. fiot b. avvtfoivr^ad aoi FjZ Copt. al. Or. (1.) al. 
15. Ln. om. ^ ante ovx, — Rc. Sz. Ln. pro «iTr. B** (plane om.B*) H S 
al. pl. It. (exc. 1.) Vg. al. Chrt. al.] hah. rj o oq>&, . . h. ^ tl Arni. J.morUunMteBditHkroi. IflaterfiliontmZebedMU liT.XX,2t. 49 

nowifQog htnPy ou iym aya&og miuf ^ ^ ovtC9g iconoi oi e<7xaT0( io 
ftQWioi xcu ol nQokoi iinaxou 

iMcio, Kcu avapcUv(or o Itiaoig Bk ^liqocoXvpM naqika^sif tovsM 
i<c.M^ A»^«xa xair' tdia» iy t^ od^ Hoi ehep aitolg' ^ ^ *ldoVt opapai- is 
31.91. y^^ ^ 'la^oookvfiaf wu o vi^ tov af^QWiov na^^o&i^aetai 
t^ a^uQWCiv 9tal yoamuxtWGiV xai xataHQivovow avtov ^a- 
9mipf ^^ ncA naQad(ooovai9 avtbf tolg i^tcw eig ^o ii^nai^atis 
Kot luxatvfi&aai xo^ otavQ^cu* xaH t^ tQkf] ^f^i(^ iysQ^oncu, 
Mr. 10, Tot€ nQOO^k&ev aim^ ^ M^^VQ ^^ ^^ Ze^dcUov futa 20 

' tmp vidif avt^gy nQoaxvvovoa xal cUtovaa tt nag avtov. ^ ^ 6 21 
M ihev avtfl' Tl ^ikiig; Xiyu avr^* Elni^ im xa&hoMf ovtoi 
ol dio vM fMv dg ix de^mv aov xcd slg i^ woayvfAmy cov iv tjj 
^aaikiitf aov» ^^ anoxqi&dig dl 6 'Iijcrovg elnsv Ovh otdate t/22 
cUtBUT&e. dvvaa&e nitXv to nottjQtov o iy<o fiHkoi) nivetv; Xiyov- 
cw aiti^' Jwofie&a, ^' Xiyei avtoXg' To fth noti^qwv fiov nle-zz 
c&Bf to dh xa&iffou ix de^im fiov xa^ i^ evmvfuov ovx eoiiv 
ifMv dovvcUf aXX* olg ^toifioatai vno tov natQog fiov, ^*xctt2^ 
axovaa/vteg oi dixa iiyavmtr^av ne^ tmv dvo adelqim^ ^ ^ 6 dizs 
Ve.tit'Itjaovg nQoaxaXeaafievog avtovg elnev* Oidone, oti ol a^^ovteg 
* tmv i&voof xcnaxvQievovaiv avtmv xcu ol fieyiioi xateliovaiatfiv- 
MtJOjffip cwtmv. ^® oifx ovtG)g eatcu i» VfMXv* alX og iav &iXy iv vfji4V26 
mc.'9,fiiyag yevia&cu, iatcu vfim dtaxovog' ^^ xol og iav &ikj] iv vfuy27 

16. Rc. Kn. Sz. Ln. in v. fine add. noXXol ydq tlaiv uXiftoiy ^Xi* 
yo$ ^i inXeJitoi^ qu.om. e.BLZ 36. Copt Sah.[cf.Mt. 22» 14. J 

17. Rc. Kn. Ss. Ln. r. dudeita ua&iiTdq^ qd om. e. Uh al. Ct. aL 
Or. (4). -^ Ln. xa4iv x. od^ ilt. . . oui. iv rfi q^^ Vg. U.^' ai. Uil. 

19. iyeQO-^a. c. LZ al. Or. . . Rc« Kn. Sz. Lk. dvaatjoeron, 

20. Ln. aTi* aitrov. 

21. Ln. om. ot^o*. — hs. poit Selmv om. aov. . . Rc. poit exwvvfn. om. aov, 

22. Rc. Ss. poat nivew add. ^ {nai Rc.) x6 ^dnr^apia^ o iy^i fia-- 
nrit^0fia$^ panxia&^rai, qa. Kn. ( — ) [cf. Mc. 10, 38. 39.J 

23. Rc. Kn.Sz. Kai Xiyet a. — Rc. Sz. poit 7riead-« add. «ai th fid- 
7tTiaf4,ay 6 iyw ^anx.y fianr&a&^^aeaO-e, qii. Kx. ( — ). — Hab. 

^ i^ evbiv, L ai. Sali. Or. Rai. ai Rc. Kn. Sz. ctWiV. a«o i/. — Ante 

iovvcu h. rovro C D ^ ai. m. Sy r. p. Sax. 

24. Hab. *AMva, cT^ BLZ ai. Syr, al. Or. 

26. Rc. ovxovr, Si. -^ Ln. iariv Iv xul». — - Rc. Kx. Sz. pro tata^ 

{fiHv r. 26. et 2T. hab. lfaT« .'/.. Digitized by GoOqIc 

Noo. Teitam. td.T, 4 50 MT. XX, 28. Dao caeci lanaiitur. ArceMitar «lina cnni pnllo. 

2bBhat nQwtoqj iatai vfmv dovXag' ^^ £amQ 6 viog tov av&qvh 

nov ovK rjk&iv diaxovij&^vai, aXXa diaxovr^ffat nal dovvai t^v 

ywjtiv avtov XvtQov avtl noXXdSv. 
29 Kal iHTtOQSvofihm avtm ano 7f^i}fci ^xoXov&rjffev «rT(pMe.io,v 

zooxXog noXvg, ^^ xal idovy dvo tv^pXol na&i^fjievot naQa trjv 6^01^*^018,1 

oxoviTavtegy ott ^l^aovg naQayHj exQO^av Xiyovtsg' 'EXhjiTOV ^fiog,^'^- 
ZlKVQts, vibg Aaxtd. ^^ d\ o-fXog initlfirjffsv avtotSf iva atonm^' 

awTW, oi dh fAitQov SxoaiCov Xiyovteg' 'EXirjaov ^^^g, xvQtSf viog 
Z2jdavtd. ^^ xcd otag 6 IrfGOvg iqmfrfaiv avtovg xai ilnev'' Ti &i- 
ZZXiti notTfiToo vfiXv; ** Xiyovatv avt^' KvQHy iva avotx&wrtv 
Z^ifJi^ oi oqt&aXfAoL ^ ^ (rnXay^iyuT&iig dh 6 'Irjaovg ^\j)ato tmv 

oqi&aXfim avtmv' xou iv&ioDg avi^etffav xcH rixoXov&ri<Tav avt^, 

XXI. 

1 Kal ots rjyyttrav ilg 'IsQoaoXvfia xal rjX&ov stg Brj&q^ayff^^jj^* 

nQog to OQog t<ov iXaim, tots 'Irjffovg aniatsiXsv dio ^ai9^Lc.i9,' 

2tag ^ Xiyoav avtotg' noQivs(T&s sfg tijv xmfArjV trfv anivavtt vfioiv jo.izj^ 
xal svQ^asts ovov didifiivrjv xat ndiXov fnt avrrjg' Xvaavtig^^'^^' 

8 aysti fioi. ^ xa\ iav tig vfitv ilnjf tt, iQitn' ott xvQtog avtw 

4 iQiiav iiit, iv&ioDg dh anoatiXXit avtovg, * tovto dh yiyovev, 

5 tva nXr^QOD&^ to Qrj&lv dia tov nQoqn^tov Xiyovtog' * Einati tfi ' 
&vYatcl 2tm' 'Idov^ ^aatXivg aov sQXitai aot nQavg xai int" 

6 Pi^r^xo:>g inl ovov xal noSXov, viov vno^vyiov. ^ noQiv&ivtig dh oi 

28. Poit Y. 28. add. 'Yfittq di ktiTelrt ix ftuiQov av^^acu xa« ix /tiH^oro^ 
ikatrov etvcu, eiaeQxof*tvoi dh hcu naqankri&ivTtq SHTrvyaat firi ara- 
xXeivea&cu eiq toiq iUxovta<: tonovq etc. etc. (fere qa. Lc. hab. 14, 
8 iqq.) D Ct. lt.>- al. Hil. al. (diff. inter le). 

31. Ln. Ix^afat". — 32. Ljt. (iVa) Tto^ijaw. 

33. Ln. dvotyMOtv ol 6^&. ^ftwv. 

34. Ln. taiv 6f*f*dto}v a. — Rc. Kn. Sz. poit dvdfiX. add. avtSv 0» 
o9>^aA/«o« [om. c. BDLZ a1. m. Syr. hr. Vg. Ct. It. al.m. Or. al.].. 

Cap.XXI. 1. Hab. Brj&avayij (1. -y^v) BFKX al. pm. Juit. al. . . aL 
aliter. — Ls. iiq t.oQoq. 

2. Rc.Ks.Sz.no^tv&^^te etdydytte. — Lk. xar^ram. — Rc Kn. 
Sz.Lk. X. ev&i<aq evQr^a. qd om. c. 64. It.*' al. Chri. . . ev&vq LZ Or. 

3. Rc. Ln. aTtoateXtl» 

4. Rc. Kn. Sz. r. (f. Aor yiy. — Hab. vno t. nq. LZ a1. 

5. Om.x«*ante^;r*/9e/9.Dai.C(.cdd.lt.Vg.aI. -^l£^^^(^K^^\c Zcfa. J. Hlerot. ingredUiir; templo expellU mereatoref . MT. XXI, 19. 51 

IMX&ffioi inoiriaixif aix&mg nQoah^^w avtolQ 6 *Jtiaovgj ^ xal 7 
^yccyov ri^v ovov xa2 xov noilov, xcu ^i^xav in avtm ta ifiir 
rta avrwf' xal insxa&tffsv inavta avtdiv, ^ 6 dh nXsHmog oxXog 8 
eatQOKfotv iavtmv ta ifiatia iv tfj od^* aXXoi dh ixontov xXaSovg 
anb tAv div^ajv xal iatQfiwvov iv tjj od^, ^ ol dh oxXoi ol ngo- 9 
■Pi.ii8,a/o«r<5 xai oi axoXov&ovvtsg Ixga^ov Xiyovteg' 'Shawa t^ vup 
^' ^avtdf BvXoyijfiivog o iQXOfisvog iv ovofiau xvqiovy Aaawa iv 
to^Sg vrfflatotg, ^^xal eheX&ovtog avtov elg 'IsooaoXvfia iaeia&tjio 
ndaa ^ noXig Xiyovaa' Tig iativ ovtog; *^^oi dh o%Xoi iXeyov* li 
Ovtog iativ ^lfjaovg o nqoqnitrig 6 anb Na^aght t^g raXiXcUag. 
listii' Kal siaijX&er b 'Ifjaovg eig tb leQbv tov &eov xai i^iSaXev 12 
n^-^^narrag tovg ncoXovvtag xcu ayogaCovtag iv t^ /«(xp, xou tag 
jjo. 2,* tQan^ag toSv xoXXvfiuTtdSv xatiatQ^ev xai tag xa&idqag tm 
•E».d\f^Xovvtm tag negiateQag' *^^ xcd Xiyet avtoig' FiyQantai* 'Ol3 
JeV*T ^^^ff F^^ oJxog nQoaevxfjg xXrj&i^aetat' vfietg ds avtbv noietts 
11. ' onriXaAov Xrjotwf» ** xal nQoaijX&ov avt^ tvtpXol xcu xooXol ^14 
Tip <£^, xcd i&SQanevasv aiyrovg, ^^idovtsg dh ol oQxieQeig xcul5 
oi yQafifiateVg ta &avfiaata a inoir^aev xou tovg natdag XQa^ovtag 
iv t^ Uq^ xat Xiyovtag' ^Slaawa tc^ vi^ /Savtd^ rjyavaxtijaav 
* * xcu elnov avt^' l4xovetg ti ovtoi Xiyovatv; b dl 'Ir^aovg Xiyei 16 
' Pm, s, avtotg' Nai' ovdinote aviyvoate' *Ex atbfiatog vrjnioov xai &riXa- 
*" tjivtcov xatfiQtiaoo oihov; ^^ xcu xataXtnm avtovg i^X&ev s^oa IT 
ttjg noXeoag eig Btj&aviav xcu rjvXia&tf ixet. 
**• JJ* IlQGytug di inavayosv eig trjv noXtv ineivaaev. * • xal idm J,J etl».2l. 6. inoitjaav etc. ttai 7jyay. c. D al. Vg. It. .. Rc. Ks. Sz. Lk. xai 
noii^aavTiq etc. ijyayov. 

7. Rc.Kn. Sz. ini&Tjxav iTtdvta avr. — Ln. r. Ifidt. (avtMv). — Rc. 
intnd&iaav. *— oin. ultimam avtwv Vg. It.^* Or. (1.). . . hab. avtov 
D Ct. Syr. hr. It. cdd. m. 

9. I^. ol TtqodY. avToy. 

11. Ln. o nqofprjt.*Irjaovq. — Hab. o» J^ noXXol {DyttnoXkoi$iciol 
nokXoi di. 

12. Lx. om. o ante ^lfja. et rov &tov poit ro Uqov. 

13. Pro noittte [c. BL al. Or. (2.) Eui.] hab. Rc. Ks. Sz. inoitjaatt. . . h. 
ntnoitjxate 1. Or. (2.). 

15. Ln. rovci nQOi^ovraq. ^ , 

18. Hab. naqdyonr D Ct. It.*' . . inavayayoiv ffiffgitizedbyLjOOglC 52 MT. XXI, 20, Ficai eZAKScit. Pairab. de filiit mifiii iii rineam ; 

tmc^v liiav inl t^g o^ov ^X^&ev iat tnhtiiv^ %txk oidlv svgev iv 

avT^ ii IMiq ipvXka fiovov' xal Xiyei avt^' Mrjxiti in (rov ota^ttog 
20 yiv^ai eig tov aimva, xcu i^Qav&ij xaQccy^^fAa ^ (xvxi/. ^^ x<u 

Idovtfg oi put&rfco^ iO-avfAaffOP Xiyovteg' Iloig 9t4waj^^fxa iSif- 
llQav&fj ^ cvxij. ^^ ajtoxQi&elg dh o 'Irfijovg ehtev avtot^*' ^Afii^ 

Xiym vfMVf iav ifp/re nifftiv xai fi^ dtax^&^s, dv fiovov to tijg 

,tyvx^g noii^aets^ aXka xav rcp OQSt tovtqt smtjts* !!^q&^i xal 

22^rj&7fti slg tify &akaoGaVy ysv^aetar ^^ xcd navta oaa iav cU- 

trfarite iv t^ nQoosvvi ntatevovtsg h^\pea&s. 
23 Kai ik&ovti axt^ sig to isQOVf nQocijX&ov avt^ oi (x^ie^«%Mc.ii,. 

xal oi TiQSGfivtSQOt tov Xtxov Xeyovteg' 'Ev noia i^ovai^ tavtai,cMA 
2^notels; xai ttg oot Hkaxsv T^y ^voiav tavtijv; ** anoxQt&elg «tt *■*• 

6 'Itfttovg slnsv avtotg' 'EQemi^aa) xaym vfiag Sva Xoyov' ov iav 
^^efnrjti fiot, xayo) vftXv iQ&^ iv noia i^wricc tavta notoi* ^^to 

§antu5fiui to 'loKLVVOv no&ev ijv; ^ ovqovov ^ i^ av&Q<oneav; oi 
26 de disXoyiCovto naQ* kavtolg Xeyovtsg' ^^'Eav stne^fiev' ^E^ ovQa- 

voVf.iQsinfitv ^tittiovv ovx intfftsvaats avt^; iccv dh stkdfjisp' 

'£$ av&QomcaVj cpofiovfte&a tov oxXov namsg yoQ tog nQoqtrjtriv 
2T e^mfow tov 'Itoawrjv. ^^ xai anoxQt&ivtsg t<^ 'Irjaov sJnov Ovx 

otdafisv. eq)r] avtotg xal aitog' Ovdh iyoi Xiyo) vfdv, iv noia 
2%il^ovai^ tavta now. ^^ Ti dh vfttv doxei; av&Qconog eJy^e» dvo 

tixva^ xvi. nQoaeX&w t^ nQcot(p slnsv Tixvovy vnays OfifASQOv 
29 f^yafov iv rcp afine7.£vi, ^^ 6 dh anoxQt&elg sTstsv Ov &iX<a' 

30 vatsQov is fjistaftsXff&sig anijX&sv. ' ® xai nQoasX&m t^ steQ(ff 
elnev maavttog. 6 ds anoxQi&etg eJnev ^Eyoi, xvQie' xa\ ovx 

31 anrjX&ev. ^^ tig ix tciv dvo inoirjaev th &iXrifjia tov natQog; 
Xiyovaiv '0 vateQog. Xiyei avtoig o *Irjaovg' Afiiiv Xiyca vftiv, 

1». Ln. Ov /irjxkt. ^ 20. Om.inftiiei)oi/»J7 248.Vg.It.7*Hier. 

23. Ln. nai iX&6rro<: avrov [c. BCOL al. Or. (2.)]. — Kc Kn. SZ. Llf. 
7tQoa^X&. avr^ Stddajtovti, qd om. c. Ev. 64. It. (exc.2.) 

24. Ln. om. di poit aTtOKQt&fiQ. 

25. Kc. Kx. Sz. om. to nnte^Itadtv. — Ln. iv iavtoZq. 

26. Om. ovv DL aL Syr. Vg. mi. Ct. It.** al. Or. 

28. Ln. dv&(fpm. ttq.— Rc Kn. Sz. Ln. poit dfinfX. add. /iei% qd om. c. 
DKLM al. m. Syr. utr. et hr. It. (exc. 7.) Ct. aJ. Or. (in textu) Chri. 

29. Ln.iWc^. {di). — 30. Ls, 7tqoaiX&.6i. — Kc. Ln. t^ det/Wf w. 
31. Kc. Kn. Sz. X^yovoiv avtot, — Rc. Kn. Sz. pro 6 votiQ. hab. o ;r^<M- de operariit in vinea domini iiinm occidentibni. MT. XXI, 42« 53 

071 oi TBlmpcu xcu cu no^ta tgQoayovtnv vfiag alg t^v ^ikslav 
Tov 'd^eov. * 2 il^^ yoQ 'JtoawTjg nQoq vfAog iv bd^ dixaioavviig, 82 
xal ovx inunsvcate atn^' oi dl teXmou xcu ai noqvcu intotaV' 
eav avTip' vfMlg dk Idovzeg oifdh fietefaki^difze vateQov tov ni- 

{Me,n,(Fievcai avt^. ^^*AlXfiv noQa^Xijv axovmte. av&Qfonog ^vzz 
Uc.70, oixodetrnotijg, oatig icpvtevaev afineXmay xa\ qiQayfibv avt^ 
^'^^' neQii&ijxev xal mQv^ev iv aircp Xijvov Ttcd <pxod6uij<Tev nvQyov^ 
xai i^idoto avtov yewQyoTis, xid anedjjfiifffev, ^* ote dh ^yyurevz^ 
uaiQog tc5r xaQnm, aaitnetl.ev tovg dovXovg avtov nQog tovg 
yemoyovg Xa^eVv tovg xoQaovg avtov. ^^ xcH Xa^ovteg oi yemQydi 35 
toivg ik^iXovg aitov, ov fih edetQav, ov dh anixtetvaVf ov dh iXi- 
&ofioXtjaav. ^ ^ naXtv aniateiXev aXXovg dovXovg nXelovag tav 36 
mQwte^v' xcd inoitfaav avtoSg Aaavtfog. ^"^ vateQOv dh aniateiXevzi 
nQog VtvTov^ tbv viov ctinov Xiycov' 'EptQon^aovtcu tbv viov fiov. 
^^oi dh yecnQfyol idbvteg tbv vihv elnov h ecevtotg' Ovtog iativ b 38 
nXiiQOvbfJiog' devte^ anoxteiviofiev avtbv xal ax<&fiev trjv xXrjQovo- 
§tia» avtov. ^ ' xa\ Xa^ovteg avtbv H^ifiaXov el^m tov ofineXcivog 39 
xa) anixtetvav. ^^ itav ovv SXd^ b xvQtog tov afmeXmog, tl^^ 
nottfaet toVg yenQfyoVg ixeivotg; ^^ Xiyovatv avt^' Kaxovg xaxcig^i 
&noXiaH aiftovg xct^ tbv ofineXma ixdmaetcu aXXotg yecoqyoigj 
ohtveg anoikoaovai» avt<^ tovg xoQnovg iv toZg xatQolig avtm. 
^^Xiyet aiftol^ 'Itfaovg' Ovdinote aviywate h tatg yQaq^cug' ^2 
'^^^jii&ov ov anedoxfyiaaav oi oixodofxovvteg, ovtog iyerq&fi eig xe- 
^oiLi^y ymviag* naQa xvQiov -iyheto avtij xcd eattv 'd^avftaatif iv 

coc- - . Iiab. o taxaro^ D Ct. Vg. nif. It (exc. 5.) Hi ia/at, hab. non mu- 

tatif iif qn. antecd.; led B (yareQoq) al. Syr. hr. al. Paeud - Ath. al. 

inde a v. 29. lie leg.: '0 dk anonq. tlntv ^Eyta^ hvqiv xa« oi'» 

dn^X&BV. 30. «ai nao9fX&; rft Mfi^ {^ivri^ifi) tln. ata, 6 ^e dnonQ. 

unev Ov &iX€f vartoov &i /iBtafi. dn^iX&iv il^ r. dnn. 

31. riq etc. Uy, (avr^)* *0 iaxaroq (yate^oq B). 
S2. Rc. Kn. S2. pro ou^i b. 01'. — Om. v/mk ^« uiqne avr^ 2/. 
33. Ec.dv&Qwn, r»?. 

35. Hab. ov di iUd^opoXow , ov 6i dnintiwav SjT. It.^* al. Ir. Lcfr. Am. 
87. Om. ;r^oc avrovq 28. al. Vg. mi. It.** Or. . . h. dq avrov<i 56. al. . . ai'* 

TOK D al.Ct.It.'-Ir. al. — lA^h.XiyoiV tawq 61.Syr.Vg.It.*'Chri.Ir.al. 
38. Rc. Kk. SZ.Hal»ara axM/^tv. 

89. Hab. ditimivav x. i^iSaXov ^oi r. dftn. D Ct. «,•• Wf^M^nio 
41. Om. ainovq Vg. It. al. ir. al. '^"^^^ '' ^CfOgie 54 MT. XXI, 43. Parabola de f preto conriirio nuptiali. 

^Z oif&cdfjtot; fiiimv; ^^ dia rovto Xiyca vfitVf oti aQ&fjiTBtai. aqi' 

vfAmv ri ^(TiXeia tov &€ov xal do&i^ffttai e&vtt miovvti tovg 

45 naQTtovg avtjjg. * ^ xal axomavtsg oi aqfiuQitg xai oi (PaQuraioi 

4Btag naQa^Xag aitov iyvaoaavy ott ttsqI avtmv Xiysi, *® %ai fw- 

tovvteg avtov y,Qatijaai iq^ofii^&riaav tovg ox^ovg^ im\ e/g nQWpi' 

trjv avtbv elyov, 

XXIL 

1 Kai anoxQi&slg 6 'Irjffovg nakiv ilnsv avtotg iv naQo^Xaig Le. i4, 

iXiym* ^*fifiom&rj ^ §axjiXeia twv ovQavm av&Q(in<p fiaatXel,^ '^* 
3 oatig inoirjaev yafiovg T<p vi^ avtov, ' xa2 aniateiXsv tovg dov- 

Xovg avtov naXiaat tovg xexXtjfiivovg elg tovg yaftovg' aai owt 
Afj(^eXov iX&etv, ^naXtv aniateiXsp aXXavg dovXovg Xiym' Etnats 

tolg HexXrjfiivotg' 'IdoVf to OQtatov fiov rjtoifiaxay oi tavQOi fiov 

xai ta attiata te&vfiiva xa2 navta itotfia' devte eig tovg ya» 
5 fiovg, * oi dh afieXrjaavteg anrjX&oVf og fihv eig tov tdtov ayQov, 
%og Sh inl trjv ifinoQiav avtov* ^ ol dh Xotnol xQatrjaavteg tovg 
7 dovXovg avtov v^Qtaav xal anixtetvav, '^ 6 dh ^aiXevg ixeVvog 

AQyia&rjf xaH nifAxf^ag ta atQatevfiata avtov antiXeaev rovff qio- 
svel^ ixeivovg xai trjv noXtv avtm ivinQrjaev, ^tote Xiyei tolSg 

dovXotg avtov' *0 ulv yofiog hotfiog iattif, ol dh xexXrjfiivot ovx 
9 iaav a^tot, * noQevea&e ovv inl tag Ste^odovg tmv odmv, xcil 

10 oaovg iav evQrjte xaXiaate eig tovg yifiovg. ^ ^ xal i^eX&ovteg oi 
dovXot ixeVvot eig tag odovg awrjyayov nartag oaovg evQOv, novtj- 

11 Qovg te xal aya&ovg' xcd inXrja&rj o yifiog avaxetfiivm. ' ' iia^ 44. Rc. Kir. Sz. Kal 6 niatav ini ror Xi&ov rovtov ovv-B-Xa^ 

a&^^attar igt* Sv d* dp niotj^ Xi»f*ijae* avrov, EaLn. ( — )... 

om. cum D al. Ct. It.** Or. . . in Syr. p. eit «a» naq 6 nea, ete. [cf. 

Lc. 20, 18.1. 
46. Rc. Kv, Se. inetifi (ineiSi^ Ln. qaoqoe) dq nqognir, .. inei c. 

BOL al. Or. (3.) et e»c c. BL aL Or.(6.). 
Cap. XXH. 4. Rc. Ks, Sz. ^roifiaaa, . . hab. ^toifteuncu 57. al. Eath. 
5. Rc.Kx. Sz. 6 ^iyetc. o dk eiq r. ifnno^, 
7. 6 Sk §aa, cum BL al. Copt. al. . . Rc. Kn. ccxovcra? di o paa. . . Lv. o di 

paa, oKova, , . Sz. xa« anova, 6 paa, — Rc. Lx. om. ixtiro^, 
10. Ora. ixtlvot Arm. . . h. avrov D al. Ct It. (exc. 1.) Vir. Ip /^r^ffh^' 

ratio^ h. d vvfiv^v B»L. . ♦ h. xCiv dvanHfi. 13. 346, '^^ ^UU^H^ DetribatoCAeMriiolv. SAdd.denxore VlHratraoi. MT.XXnj26. 55 

di&m dh 6 /SouriXetv <^eaaaa&€u tovg afoacsifihovg eldsv iaet 
ap&QWiov ovH ivde&vfiivoy ivdvfUK yafiov' ^^ xal Xiysi avr^'i2 
'EtaSQSf ficig elff^k&eg ade fiif &im evdvfia yafiov; b de iq)ifjuo&ii. 
^ ^ tote eJnev 6 fiaadevg toH; duxxovotg' /trfcavteg avtov nodag 13 
naH xetQog ix^aiete avtov eig to axotog to i^<iteQOV' i%et latai 
Ht. 90, 6 xXav&fAog nal ^Qvyfiog tm odovtm* ^ ^ nolXol yaq ehiv xAi^- 14 
^ toiy oUyoi Sk iHkentoL 

{Me.12, Tote noqevd-ivteg oi fPaqiKfaXot avfA^ovXtov eka^ov^ oniagi^ 

L.e.20^ ainov nayidev<m<nv iv Xoy<p, ^ ^ xai anoctiUjwiJiv avt^ tovg 1« 
^^'fuz&tftag avtm fieta tmv ^Hqvidtavm Xiyovtag' JidatrxaXey oi- 
dafUVj oti aXf^g el xoi tijv odov tov &eov iv alif&ei<f dtda- 
axetg xcd ov fUket cot neqi ovdevog' ov yoQ ^Xinetg eig nQoatanov 
av&QWim. ^ ^ einov ovv ^fMV, tl aot doxet; e^eattv dovvat w^v- IT 
cTor KataoQt § ov; ^ ® 7^01^ Sk ^lrfaovg tijv novtjQiav avtm 18 
eJnev Ti fie netQaZete^ vnoxQttai; ^ ^ intdel^ati fioi to vofAuffux. 19 
tov xi^vaov. ol dh nQoaiiveyxav avt^ dijvaQtov, ^^ xal liyet aih 20 
toig' Tivog if ehcm avtif xal tf intyQacpi; ^^Xiyovaiv avt^'2± 
KaiaaQog. tote Xiyet aiftoig' 'Anodote ow ta KaiaaQog Kat- 
coQt xai ta tov ^eov t^ ^e^, ^^%al axovaavteg i&avfiaaaVyU 
xa2 oupivteg ainov anijX&ov. 

fe.is, 'Ev exeivff ty ^fiiQff nQoarfX&ov ainq^ UaddovxaSbt^ ol Xi-iz 
lvi,yovteg firj ehat avactafftVj nud inrjQ^otijaav avtov Xiyovteg' 
^j^^^^^ JidaaxaXef Mmvaijg elnev' ^Eav ttg ano&avff fiij e%m nWa, 24 
5. mtyafi^Qevaet adeXqAg avtov trfv ywaika ainov xai avaatrfaet 
oneQfia rqp adeX(p^ avtov, ^ ^ ^aav dh naQ ^fjttv ema adeXqiol' 25 
iud 6 nQmog yafjii^aag izeXeinriaev ^ xa2 firf eym aneQfia aqfijxev 
triv ywaixa avzov t^ adeXtp^ avtov, ^ * OfioioDg xal 6 deineQog 26- 

13. Rc. Kn. Sz. pQft/(»^ac Kab. a^arc avxov nal UfidX, tU etc. . . h. 
a^arc avrov nodmv HoUxtiQ^ »oU pdkitt avtov D Ct. It.'* Ir. al. • . al. 
aliter. 

15. Uab. av/ift, iXap, ttaz' avtov i. xara r. *Jrja, C in m. M// al» 
Arm. al. Or. 

16. Rc. Kn. Sz. Xiyovteq, — K. dv&qdnov 1. al. It.^* Or. 

17. Ora. einov [c. LZ al. . . Rc. Kn. Sz. Lir. liTii] ovv ^fuv D Ct. li*' 

23. hs, om. 0* ante Xiyovttq [c. BDSZ aL m. Or. (ted h. etiam oir«y8C 

i?.erov)], ^ , 

25. L.v. ^'^/«ac pro ^a/ij/tfa;. Digitizedby V^OOg IC 56 MT. XXII, 27. J. e. SAdd. de rMurrect, c. Phar. de lege ac de m ditp. 

27 xai tQitog^ liog tm Bnta, ^^ vtrtiQOf dl navtm ani&aftf mix^ 

28^ Ywri. ^^ iv tfj ovv avccatdaei tAfog tm inta lctat ywij; naf- 

29teg yoQ i(5^ov avtrjv, ^^ anonQt&elg 91 6 'lti<TOvg sitev cevtoiis' 

Ukavaa&By firi Midoteg tag yQafpag (itiSk ti^ dvvafuv tov &eov, 

80 '® «V yoQ tfj avaataaet ovte yafiovotv ovte yaf$^ovtatf aXl' oi^ 

81 avyeXot iv ovQav^ ehfp. ^ ^ neQi di tfjg avaatousefog tm vexQAv 

Z2 0VX aviyvane to ^rjOlv vno tov d^eov Xiyovrog' ^^'Eyii eifu d*Ex.«, 

&e6g 'A^Qaafi nai 6 &e6g 'Itfacot xol 6 ^ebg 'loHeifi; ovh lctiv o 
88 ^eog '^eog venQ&v, alla ^dvtm, *' xa2 axov<Ta/pteg oi oyXoi ^§8- 

nXriiXiTOVto en\ tjj dtdayji avtov. 
84 01 Sh fPaQiaaZot axowravtegf ott icplfjuoaev tovg ^aSdov-^^^i 

zsxeUovg^ awfjX&tfaav int to avto' ^^ hoI inriQoittiaev elg i^ avtmi^aiij 
Z^vofiixog neiQa^m avtov ^* JtdaoHaXef no(a ivtoXij fieyaXtf i» *^' 
87 1^ v6fi(»; ^^ 6 dh kptj atfT<p' 'Ayamqaetg nvQtov tbv &e6v aov ivBt.$, 

oXfi tjj xaQdU^ <Tov Ho^ iv oXfj tjj ifwxi oov na^t iv oXfj ty dtofolq, 
^ (Tov. ' ^ aitfi iatlv ^ fiiyaXrj hcu nQmtj ivtoXff. ' * devtiQa di ofJiokftjrAO, 

40 ctvtfj* 'Ayanfitretg tov nXtjalov aov »g aeavtov. *® ir tavtatg toOg **' 
dvcriy ivtoXaZg oXog 6 vofiog HQifiatcu Hcti ol nQoq^^cu, 

41 JSwtjyfjulvm dh tm (PaQtaalm inijQcitij<Tev avtoifg 6 'Iv^^^^^JnX 

42 ^^ Xeym' Ti vfih doxet ne^ tov XQtatov; tivog viog iativ; iU-i«c.9(ii| 
^zyovatv avt^* Tov Javtd. ^^Xiyet avtoi^' IJoSg ovv /lavtd ^*^"*** 
4^nvevfuxtt HVQtov avtov HoXet Xiym' ^^ Bbtev 6 nvQtog t^ hvqUp^p^-ho, 

fiov' Ka&ov en de^tm fJiov &ag av &£ tovg ix&Qovg aov vno- 
.45xaTa> tm nodm aov, ^'^ ei ovv Javtd HoXet avtov HVQtov, n»g 
A6viog avtov iativ; *^ xcei ovdelg idvvato anoxQt&^t avt<p Xoyov^ 

28. Lk. h TJ avaatcia, oi%. 

80. Rc. Kn.'Sz. ixyafiil^ovrat. . . yafu<nt<ivt<u 83« al. Or. (2; yafilf, 2.)-— 

Rc. Kn. Sz. ayyfXot rov S-bov, — Ln. Ip t& ovQ. 
32. Lv. om. ^toq poito &i6q, • . om. o ^<o$ D'Al.Syr. Vg. It. al. Eui. 

Chri. al. 
35. Rc. Kn. Sz. nttQfkl^wf a,%al Xiyuv, 
37. Om. rjj ante nctQ^ BBFGV^^ aL ra. Clero. — > iidem fere (exc. B) 

om. rfl ante rfvxfj» 
88. Rc. Kn. Sz. i<niv nq<arfi ». /ityciXri. 

39. Pro avTij h. aiirij B6V al. pro. Baa. .. •rot/riiD aLCt A^g.ILal.Cypr.aU 

40. Rc. Kn. Sz. 6 vofioq ucU ol rtQo^. K(iifiavr<iu, 

44. Ln. om. o ante xv^ioi;, ^ Rc. Kn. Sz. vnonod^ov r. noSHv <i. 

45. Poit Javtd add. iv nviv/tettt D K Mii al. pm. It. (exc. 1.) al. Cy p J. populaia et diie. a Phar. ilmiilaUone dehorUhir. MT. XXm, 11. 57 
ovxhi. 

xxra. 

Tits o 'IfiGOvq iXaXfiiTSf tot^ o^Xotq xoi to!^ fia^fjtaX; €wtov i 
^ JL/}'o»y' *£ff^ r^$ Ha&idQoq Mmv^riiog ixa&uraf ol YQafifiatiig xal 2 
oi ^aQuraaoL 3 navta ovv oaa av BiftciHTtv vfitVj ftotetti xcd 8 
€fjQaPr€* Hota dh ta tQya avtm fi^ fioieVge' Xiyowrtv yoQ x<d ov 
tse.ti, ftotovaiv, ^ dsafuvownv dh qiOQtid BaQia ftod imtt&iaatv in\ tovg 4 
' Afwvg tAv av&Qtiftmf t^ dh dantvhp avtAv ov &ikovatv xiiVfjiTcu 
avta. * ftivta dh ta iQya avtm notovatv ftQog to &€a&fjvat toTg s 
av&Qwtotg. ftXatvvovatv yoQ ta (pvXant^Qta avtm xai fMyaXth 

f^^-iXfowrtv ta HQOfffteda' • qitXovtJtv di tijv ftQcnoxXtaiav iv tiOs e 
.ii| Mftvotg xtd tag itQmoxa&edQlag iv taSg awaywfolg ^ xdi tovg l 
^^MTftafff/tovg iv taig ayOQoXg xcu xaUVff&at vfto tm av&QWtoov 
^ ^afi^, ^VfAiii dh fjt^ xXij&^ti Qafi^' ilg yoQ iattv vfkm 6 dt^ n 
SaaxaXogf ftavtig dh vfMl^ adiXipoi iati. ^ xcd ftatiQa fitj xaXi- 9 
anti vfMX¥ ift\ tfjg ytjg' ilg yuQ iattv 6 ftat^Q vfim 6 iv totg 
ovQOfoig. * ® fjtjjdi xlfi&ijti fuz&r^cUy ott xa&tjyfft^g vfjtm lo 
Mt^o, iaiHv il; i XQtatog. ^^6 dh fjtil^m vfjtm iatai vfmv dtaxofvog. ii 
I — ___ 

^ * Cap. XXm. 2. t. na&iSq. Miova, c D al. It. Vg. Or. — Rc. Kn. Sz. Ln. 

r. Mtnva. na&idq. 
^ ^ S. ftouitB {noifiaaxt) x. tfjqHt9 c. BDLZ a1. Syr. hr. Ct. It.^* Em. al.*. . 

Lk. fgo*i^acna »• xiiq. . . Rc. K.X. Sz. nfQtiiv^ rtiQiVtB n. 7to*$nt. 

4. Rc. Kk. Sz. dtafievovo* ya(f. ., om. D** al. Arm. al. — Rc. Kn. Sz. 
Ln. poit fiaqia add. ual dvopaatanta^ qa. om. c. L al. Syr. It.** aL 
Ir. al. — Ln. avroi dk tt^ doncr. avt. 

5. Rc. Kn. Sz. TtXatvv. 6i. — Rc. Kn. Sz. tcI x^atf/r. tw¥ l/iatittv 
avtwv. 

6. Rc. Kn. Sz. ^doval te. 

7. Rc. Kn. Sz. iapfil, ^appi [temal icr. com BL^/ a1. m. Syr. Vg. It. al. 
m. Chn. al.l. 

8. Rc. Sz. pro 6 Maan. h. o ua&fiYtftii^ 6 XqiOtoq. . . Kx. o xad^i]y, 
(0 Xq.). 

9. vfilv c. D a1. Syr. Vg. It. aL Clem. aL . . Rc. Kn. Sz. Ln. VfiSv, . • om. 
32. a1. It.i' a1. — Ln. 6 oi/^ccyio?. 

10. Rc. Kn. Sz. tlq yai^ VfttSv iarlv 6 ua&fjy» 6 X^. . . om. elp4. aL Cti It.>* ^ 
al. . . r/»wy et iativ ct om. et varic poo. Digitized by C^OOg IC 58 MT. XXIII> 12. J. de Phar. argatuf pravitqae moribui ; 

12 ^^oatig di vrptoast iavtov, touimca&i^aetcu' xal oattg tccTtsivfi' 
an iavtov, vxjjmOr^aetcu. 

13 Oicd dh vfiiv, yQafifiatBlg xa2 ^boQiaatoi, imxQitcU, oti 
xXelite tijv SaatXeiav tm oiQavmv ifiTtQoa&ev tm av&QdMW 
vfiitg yoQ ovH siaiQX&T&e^ oidh tovg elaeQ%Ofiivovg acp/ete eiaeX- 

15 &eiv, ^ ^ oial vfitVy yQafifiatelg xaX fDaQuraioiy VTioxQttcU, oti 
neQiayete tTjv ^akaaaav nal trjv l^Qav noi^acu eva ftQoa^Xvtov' 
xcd otav yihijtait noiette aitov viov yeivvfig dmXoteQov vfmv. 

10 * ® ovai vfivVj odtjyol tvcploi, ol Xiyovteg" ^Og av Oftoati iv t^ . 

va0y oidiv iativ og d' av Ofioafj iv T<p XQva(^ tov vaov, owel- rftxt* vt^'^ 

17 Xei. ^ ^ fuaQol Kol tvrpXot, tlg yoQ fieCC/m iatlvy 6 XQvaog ^ 6 

18 vaog 6 ayial^aiv tov XQvaov; ^ ® Hot' '^Og av Ofwafi ^ '^^ ^aia- 
atriQlc^j oidiv iativ og d* av Ofioaji ^ ^9 dioQti^ t^ inavin 

19 aitoVf oqietXei, ^ ^ fmQol Hcd tvcpXot^ tl yoQ futCoVj to doQOv 

20 ij to ^vaMotriQtov to ayta^ov to S^qov; ^^ o ovv Ofioaag iv t^ 
OvaiaatriQk^ Ofivvei iv aitq^ nal iv naatv totg inavca aitov' 

21 ' ^ xal ofioaag iv T<p vcu^ ofivvei iv ait^ naX iv t^ natoixq' 
tiaavti aitov ^^ nal b Ofioaag iv tc^ oi^av^ ofAvvei iv t0 &q6v(p 
23TOV d-eov HCLi iv t^ Ha&jjfAivip inavta aitov, ^^ oval vfitv, yQafA-LcH, 

fMtetg Hcd fPaQtaaidt, vnoHQttalj oti anodexatovta to ^dvoafiov 
Hcd to avtjO^ov Hcd to HVfuvov hoI acp^nate ta ^vteQa tov 
vofiovj t^v HQlaiv Hcu to eXeog xa2 ti^v niattv. tavta di edei ^ * 

24 noi^aai Hanetva firi acptivat, ^ * odriyol tv^pXol, oi dtvXO^ovtegf* ^^^ ^ 

25 thv Hfavcona^ trfv dh HafJiijXov natanivovteg. ^ ^ oval vfuv^ 7Q^ ^* ^^* 
fiateig hcu ^^aQtaatotf vnoHQitai, oti HO&aQlCete to el^oD&ev tov 14. Rc. Ovai vnXv^ yQan/iatsti xal ^aQtaaioi^ vTtoxqitai^ 
OT» xatea&lere tdq oixlaq toiv xVff^^^^ ^^^ 7iqoq>daii jua- 
x^cK nqoatvxofi^tvoi* Sid tovto Xi^rpeaO-e Tteqiaaoteqov 
xgifia, . . Kn. Sz. hunc v. 14. pon. ante v. 13. [cf. Lc. 20, 47. Mc. 12, 
40.] [om. curo BDLZ al. Vg. ms. Ct. Il.>* aL Or. (videtur) al.] 

17. Ly. ti ydq fiet^ov et o dyidaaq, 

19. Lk. {jtw^ol xai), . . ea ora. D L Z aL Vg. Ct. I(.** aL 

21. Rc. Ln. h T. xatotxovvti, — Pro avtov h. iv avt{t G aU m. Vg. It, • • 
et flq avtov ct atftoi leg. 

23. Rc. Sz. om. di poat Taf^Ta. — Ls, dfitvat, 

24. I-N'. om. ol aute dtv^A^orte!:, Digitized by GoOqIc de eoram in propheftB saevitia; de Hieroi. torte. MT. XXIII, 8T. 59 

nmriqlov xa« tfiq nctginpldoq, iato&w Sk y^fiwaif H^ OQnayijg nal 
axQoaiag» ^^ ^^aQUTau tvcpXij xa&OQKTOv nqwrov to ivtog rovic 
notriQiovj tva yivtjrai xal to ixtog-avtov HO&aQOv, *^ oval vftft», 27 
YQafifiatills oicd fPaQurouoij VTtOKQttaif oti naQOfiotaZBts tctxpotQ 
xfxovutfiivotgy otttveg S^oa&iv fikv qtaivovtat mQawt, ecm&ev Sh 
yifiowTtv otTtim vexQWf Hcti natTtjg axa&aQcictg, ^^ ovtcog xai28 
vfiHg S^to&ev fikv cpccivetT&s toig av&Qtonotg dixcuotj Iffoo&sv di 
i^. ii« iiTts fieatoi vnoxQiaeoig hoI avofiiag, ^ ^ oval vfiiVy yQafifiatug 29 
* xoi ^ccQtaatoty vnoxQttaiy ott oUodofutts tovg tixpovg tmv nQO- 
(pjftm xoil xocfiehs ta fivrffistd t&v dixotim ^^ xoiX Xiyeta' Eizo 
ijfjie&a iv toug rjfiiQoug tmv natiQoov rifi&Vy ovx av fjfu&a avtoiv 
xotvoDvol iv t^ oufAati tw fiQoqnitmv, ^ ^ WTte fiaQtvQeite ecah 31 
totgy ott vloi iote toov qtovevtTavtoov tovg nQoqttjtag. ^ ^ xod ipieig 32 
nhfQfoaate to ftitQov t&v naxiQcav vfAm. ^^ ocpetgf yewiifiatazz 
l^-iUij[tdvmVf n&g qivytfte ano tijg XQiffeoog tffg yeiwrfg; -^^ dta Tovfo 34 
* ' ^' idovy iyo} anootiiXoi) nQog vfiag nQoqtrjtag xou (Toq)ovg xcii yQCtfi- 
ficeteig' xou i^ avtm anoxteveke xoti atavQOiKTete, xai i^ avtoiv 
fUUTttyoMTete h tatg (Twaytoyoug vfiAv xal dttol^ete ano nokeoog elg 
noXtv* ^ ^ onoog Ik&jf iq)* vptag nav alpux dixatov ix%vv6fAtvov inl 85 
tijg yijg ano toH fiUfmtog ^^eX tov dtxaiov eoog tov oufiatog Za* 
yoQioVy viov BaQavioVt ov iqtovevaate fieta^ tov vaov xdi tov 
&v(TtouTtriQiov. ^^ aptrjv Xeyoo Vfuvy rfl^et navta tavta inl t^ /0-36 
l^.ii,fr«ar tavtt^. ^'^'leQOvaaX^fiy 'leQOvaaXrifiy ^ anoxtewovaa tovg zi 
^ ' nQocp^xag xot^ Xt&o^Xovaa tovg aneataXfievovg nQog avtijv, noaa- 

25. Lir. om. i{ ante aQnay^q, — Kif. S£. pro dntfoaiaq h. ddstuaq, • . Leg. 
dxa&agaiaq et TtXfOVi^ia^i et novriqiaq» 

26. Rc. Kn. Sz. FjX. pOBt ^rori/^tov hab. ual r^c naooxpi^of;^ qu. om. 
c. D al. Ct. Verc. Clein. Chri. Ir. — Kc. Kn. Sz. ro Utoq avra» r. . . 
om. 53. al. It. Vg. al. Ciero. al. 

27. Lk. ofiotd^iTi, — Pro ovtwtq etc. hab. t^viB-tv o xdtpog ipaivetcu 
«tf^aibc, tao)0-ev di fifiet etc. D Ct. Clem. al. 

30. Rc. bif i7;A<y bab. 

32. Hab. inXrjQMraxt DH al. Ct. unpleetiM et impUtie cdd. It. ,.nXtf^ 

Qwaexi B al. Persi. al. 
34. Ln. om. Hai ante i^ avr£v. — Om. *al it a, fictartyfaa. DE* Cl. Verc. 

Lcfr. Ir., et iidem exc. E om. iv t. avvay, vnwv, 
37. dnoxtivvovaa (i. dnontivova,) c. CGK al. pm. . . Rpr»KN. Sa L.v. 

dnomeivovaa. Digitized by V^OOglL 60 MT.XXlfI)S8. J.pnedieittritliAJndaeaetempora, Ipioram 

Ht^ fi^yikriaa inufwixrfcty^Vif w thtva <tov, Sr XQonov oqvtg im- 
(TVfayBi ia voaaia iavrijg vtio tag nuQvyagy xou ovx ijd^fkriGate, 
2 ^* fdovj acfiletai. vfitv 6 oJxog vftdiv eQijfAog. *• Xf/O} yaQ vfA^' ov 
firi fju tdrjTS anoQti itog av eiTnfts' EvXoyrffiivog o iQxofievog er'P».ii8. 
ovofian xvqIov, 

XXIV. 

1 Ka* i^Bld-m o *Iy<Jovg iuio tov Uqov inoMvetOy xoi ^^<r-Bic.is.| 

^ld^ov avt^ orfia^tjtcd avtov imdet^at avt^ tag oixodofiag tovLc,2iA 

IUqov. ^ 6 di anoxQf&elg elnev avtotg' Bkinete tavta navta' ^'^' 
ifiifv Xiym vfitVf ov fiTj Aipe&i ^^^ Xi^og inl Xi&ov^ og ov xata- 

zXv&ijaet€u, ^ xa&iffiivov di avtov inl tov OQOvg tm iXauoVy 
nQoa^X&ov avtq^ oi fAec&ijtal xait Idlav Xiyovteg' Einh iiftXVj note 
tavta iiJtat; koI tl ro aiffieiov tijg Ofjg naQOvciag xa^ tijg cwte" 

4 Xeiaq tov aioyvog; * xa\ anoxQt&e)g 6 'Iijffovg eJnev aiytol^' BUnete^ 

5 ^jj ti/$ ifiag nXavTfafi. * noXXoi yoQ iXevaovtai inl t^ ovofuxxl 
fiov Xiyovteg* 'Eyd eifit o XQtctogy xa\ noXXovg nXavi^covatv, 

6 <» fieXXijcete di axovetv noXifiovg xal axoag noXifim' OQCttey fof 

7 &Qoeuj&e' det yoQ yeviff&cu, iXX' ovnta iatlv to tiXog, ^ «V*^¥*i^i 
&ifaetat yoQ i&vog in\ S&vog xol paatXeia in\ ^aaiXeiaVy xaiLciia 

^i(TOvtat Xtfwi xai Xotfio\ xai aetafio\ xata tonovg, ^navta de^'^^ 

9tavta OQjpi tidivnv, ^ tote naQctdtaaovaiv vfiag elg &XS\ptv "^Jfjii 

anoKtevovatv vfiag' xa\ iaea&e fitaovfjievot vno navtcsv tm i&vmvLe.ti\ 

10 dta tb ovofia fuw. ^ ® xoi tote axavdaXta&iqaovtou noXXo\ xdl ]||V.ioJ 

. 22. 

87. Ln. om iavT^g poat vooaia et poit nti^vyag bab. (ail;cf «). 
38. Lx. om. ^(i7A»o?. 
Cap«XXiV. 1. 7tQoa^k&, avrft com 83. al. ro. IM* al. Chrt. al. . . Rc. Kh. 
Sz. Lk. om. avTw, 
2. Rc.Kv. Sz. o ii ^lijaovq eln, avt, — > BXinaB e.DL a1. pm. Vg.It. 
al. Thphyl. al. . . Rc. Kk. Sz. Lv. Ov pXintTi. ,, ov /*ij /?A. K al« — 
Rc. 6q ov lAti xaTaAvd". 

8. Ln. om. T^5 ante avmXtlaq, 

6. Rc. Kn. Sz. dtl y, ndrra ytv, .. ^. y. TawTa ytr, Ev. 47. Syr.hr. 
Vg. It. (cxc. 2.) al. . . rf.y. ;rayTa Tai^Ta y. 4.al. It.** al. 

7. Ln. om. »al Xoi,uol, • • om. X$ftoi mcu 17. . . hab. Xotfioi n, Xtfiol U al. 
Vg. It.T- ^ 

9. Hab. tlq &Xitt'9tqCh al. ro. Ct. «.«• — Rc om. twv ante iStrff-v, . . om. 
T«f i&vih C al. m. Chn. Digitized by LjOOg lC diTCipp. olamitotet, ftdiM docteret* MT. XXIV, 29. 61 

oLli/loi^ na^adAawwtv xoi fMnjoo v at» aHi^lwq, ^ ^ xoi mXXtA ii 
%p&^oMQoqnjtM iyBQ^tFomm xib2 nriUn^crovcrer noXXovg» ^^ Kaii2 
^ t« nhjdwdijnu tiiv ifOfiioBP tfjvyi^cetat v aydmj tm noX* 
^%^* iU5r. * * o <5i vnofuipag sii tiXog^ ovtog am&ij<mcu. * * xoi Jc^ } J 

!Le Ji, ^vjfi^etM toSko to evayy£ki09 t^g ^offtXBuxg iv oXfj ty oiKOVfditfi 
sk.u,«4' futqtvqm naaw toVg i&v&fW xoi totB ^^€i to tiXog. ^^ otavi^ 
-Daii'9 ^^ *^^ ^o fidiXvyfJux, ^g iqififmaBiuigy to ^&iv dta Javi^X toi 
27*. ' «f^og)i/iroVy eoTo^ er To^qi» a/^' — 6 avaytvwTxm voikw — 
Lc. iT, *«to'w 01 ir r^ 'lovdcUijf ipevyitoHTav slg ta o^, *^ «ri tov }? 
'^' dfofiatog foj xata^m aqai ta ix tijg o^tiag avtoVf ^ ^ xal ^ 18 
r^ «7^^ fc^ inujt^npatm onurm a^ to ifiatMv avtov. ^ ^ ovai 19 
A ta*s iv yaat^ iwvoatg xal taXg &j]Xa^ovaatg iv ixeivatg taXg 
^fUqajtg* ^^ IlQoasvxafT&s di^ tva fi^ yivritat if (pvytj vfiAv yjBt-Ti^ 
fimvog fiffdl <ra^^(p' ^^ e(nat yoQ tots &}J^tg fieyaX^y oia ov2t 
yijovBV an agjijg x6<TfMv liog tov vvv ovd^ ov firf yiinftau 
^^xai ei fAYi ixoXopd&fjaav ai ^fieQCU ixstlfat, ovx av i<m&9f22 
naaa oio^S' ^^ ^^ ^o^s ixXextovg xoXo^&ncovtca ai iffiiQat 
ix^cu, ^^tote iav ttg vfi&f emff' IdoVy <ade XQurtog, tf oide'23 
fiij nunstxTtfte, ^^ iyeQ&^aovtat yoQ %pevd6%QUTtot xcu ^pevihnQo-l^ 
qf^cu xdi dwtowTtv (TiffisM fieyaXa xoi tiQata, mcte nXav^acu, 
Le. 17, el dwatov, xal tovg ixXextovg. ^s f^ovy nQoeiQtfxa ifiiv. ^* iav^ 
' ovv einaHTtv vfitv 'Idov, iv tfj eQ^fup iativ fttj i^iXOffte, 'Idov, 
if toig tofisiotg' fjtif nurtevarjte. ^t ^ji^ yoQ ^ aatQunif <§^-2T 
%etat ano avatoXm xal (poJveteu kag dvaftwvy ovtcag iatat fj 
noQOvaia tov viov tov av&Qionov, '« onov iav ff to ntSifm, ixeXiH 
(Twax&ijaofftat oi aexoi ^ ^ Ev&icog di fiera tijv &XV\ptv tmv ^fis- 29 
Q&v ixeivcDV 6 ijXu)g axotta&i^aetcuy xal 1/ aeX^vtf ov dcoast tb 
cpiyyog avr^g, xai ol oatiQeg neaovvtcu ano tov oiQovov, xvu ai 

15. Rc. Kk. Sz. htta^, — 16. Rc.Kn.Sz. ini r. S(ifj, 
IT. RcKn.Sz. waftapa^virw. — Rc. xl ht r. oU. 
18. Rc. Kk. Sz. rd Ifukrta, \rb If&aT, c. BDKLZ al. pm. Syr. Vg.^Ct. 
it. (exc. 1.) al. Cypr. al.] 

20. Rc. iv aapp.,,aafi^drov DL al. 

21. Ooi. rore 61. aL I(.'* al. Thdret . . poft fuydXii pon. 131. 

23. Lv. fi'^ nuntvnf, 

24, Hab. TtXavda&ai LZ aL Or. . . nXavii&ijvat D Vg. It.'* 

2T. Rc. ovr.ltrrofxaft. — 28. Rc. Kn. Sz.o;rov ydQ, . . o;rov dt Syr. 62 MT. XXIV, 30. J.deicribitHImiAeadreiitaiiiadjadiciani. 

ZQ^pafifi^ xiaf9 ovQavw aaXfv&ijaovtai, ^^ xal tora f^aptjaercu ro 
crjfislov tov viov tov av&Q(anov ir rqp ov^af0' icaltore xorpovtat 
naaai ai (fwhu tijq yijg xal o%povtai tov viov tov av&Qomov iorO" 
fiivov inl t^ vB(pBkAv tov ovgavov fieta dwafutoq kou do^g 

31 tiolkijg. ' ^ xed anoateXu tovg ayyiXovg avtov futa aaXsttyyog 
fuyiXfigj xou inicwal^ovaiv tovg ixXantovg ainov ix toiv tiaai' 

Zlqtav avifim an axQomf ovQav&v icog oxqoov avtm. ^^^Ano dh 
tijg avxijg fii&itB tijv naQa^Xriv' otav ijdtj 6 HXadog avtijg yivri'' 
tai anaXog xal ta qivXXa ixq^^y yivoiaxetef oti iyyifg tb '&iQog, 

33 3 8 ottODg xal vfietgf otav tdrjte tavta navtay yivwTHetey oti iyyvg 

Z^iattv inl diQatg. ^* afiiiv Xiya) vfiCVy oti ov fiij naQiX^ ^ yevea 

35 avtt] «05 av navta tavta yivrjtai. * ^ o ovQavog xai ^ yij naQe" 

36 Xevaetaiy ol d% Xoyoi fiov ov firj naQiX&ataiv. ^ ^ IleQl dh tijg 
flfiiQag ixeivrig xou ^Qog ovdelg oJdev, ovdh oi ayveXoi tm ovQa- 

ZTvmy ei fii] 6 natriQ fiov fiovog. ^7 oaneQ dh ai tifUQai tov Nme, Lc. I7 

38 ovtosg iatai ij naQOva{a tov viov tov av&Qosnov. ^ ^ maneQ yoQ 

fiaav iv taXg ^fiiQaig tov xataxXvafiov tQtoyovteg xal nivovteg^ 

yafiovvteg xai ixyafjU^ovtegy a)^Qi ^g fifitQag eiar^X&ev Nm eig tijv 

ZOXi^oatoVy ^^ xal ovx eyvataav mg ^X&ev 6 xataxXvafiog xai ijQev 

anavtag* ovtODg iatai xal ii noQOvaia tov viov tov avd-Qconov. 

30. Ln. oin. rp ante o^^ayo;. — Hab. ^vvdfieox; noXX^q x. J6{);^c D al. It. 
(exc. 1.) Ct. Vg. Cypr. al. 

31. Rc. Kn. Sz. Ln. adXmyy. ^fay^-q ftty. qd om. c. hJ al. SjT. al. Cyr. 
br. al. . . q^wvijq adXmyy. /ley. Syr. hr. et p. . . odXn. *ou fpmv. nty. D al. 
X^. It. Hil. al. — L.v. wq %6»v oUq, 

32. Kc. Kn. Sz. ixg>vvi, 

33. Hab. Tavra ndvra DGKL a1. pm. Syr. Ct. It. Vg, Chri. . . lic etiam 
V. 34. DL al. m. Syr. Vg. mi. Ct. It.»- Chri. 

35. Rc. Sz. 6 oif^. K. ^ yrj na^fXevaoPTa$. 

36. Rc. xai t^q wQaq. — Lx. poit ov^otroii' hab. ovdh 6 vtoc [<*. BD 
al. Syr. hr. Aeth. Arm. It. (exc. 5.) Vg. roi. Chri. Or. intpr. Ambr. 
(dii.). . . Sed om. Hier. teite cdd. gr. maxime Adamant. et Pierii; cdd. 
gr. ant. ap. Arobr.; cdd. ap. 1'aulin. aqa. In diip. nicaena c. Ariam ap. 
Ath. ea verba loli Marco tribuuntur]. — Kk. Ln. om. fiov poit narijQ. 

37. hy.oiaTT. ydq, — Rc. Kv. Sz. tatai xaU 

38. rifiiq. r. xarwiX. c. L al. It.^* Or. (3.). . . Rc. Kk. Sz. ^/«. raTc nqo r. 
ic... iaS. iifi. ixeiva$q taZq n^o t.x. — IjS, xai ya/*iaxovriq. ., 
yafil^ovreq D aL Chri. 

39. Ln. om. xai poit fora*. oigiti.ed by GoOglc Semper ▼igilandam eiie. Parab. de X virginibai. MT.XXV, 4. 63 

^^t6t8 dvo laoftat iv t^ wfQ^* ^U naQaXafA^avetai Hoi «2$ 40 
Le. 11, iuptarai, ^* &io aXrj^&ovaat h tco iivXwvr fiia naQaXafi^vstat %\ 
Lc^ia, Jwc^ f^ aq>lstat. ** y^OQsPre ow, ott ovn oidars^ nolif, ^ftfgq^ 42 
•••*•• o xvQtog vfiwf e^etat. *^*Exetvo di ytvtxMTxste^ ott ei ^dst 6 0A43 
xodsmotrjgj nola qwXaxfi xXsntijg s^etai, iyQriyoQritTsv av xal . 
ovx ofp eSouTsv dtoQvy^vat ttjv oixlav avtov, ^ ^ dta tovto xal vfistis 44 
^h&f&B itotfiot' ott ^ ov doxstts cS^ 6 vibg tov av^Qtonov sq- 
%etat* ^ ^ Tig aqa satlv 6 ntatog dovlog xcd (pQOVtftog, ov xttts- 45 
ctfjirsv o xvQtog inl tijg oixetsiag avtov tov dovvat aitoTg t^v 
tQO^pijv iv xaiQ^; *"* fiaxoQtog 6 dovXog sxstvogj ov iX^&mv 6 46 
xvQtog avtov svQtjast ovtc^g notovvta, ^^' afifjv Xiyco vfjLiVy ori47 
ia^ nSfftv toiig vndQrowrtv avtov xataati^cst avtov, * ^ iav dh 48 
einjj 6 xaxog dovXog sf tfj xaQdit^ avtov' XQOvl^st fiov 6 xvQtog, 
*• xai a^^qtojt tvmstv tovg awdovXovg avtov^ sc&ifi dh xtd nivfi 49 
fjteta tAv fAe&vovtm* *® ^5« '6 xvQtog tov i^ovXov ixeivov iv no 
ilfASQq. xi ov nQotrdoxt^ xa^ iv mQa ^ ov ytvolxrxst, ** xal dixoto-^i 
fii^iyei avtbv xal to fifQog avtov fieta tav vnoxQttmv 4^aet' ixsX 
eatat 6 xXav&fiog xai 6 ^Qvyfibg t^ odovtoov, 

XXV. 

Tote bfwua^tretcu ij fictatXeia t&v ovQavm dixa naQ&tvoig, 1 
aittveg Xafiovacu tag Xafinadag aiytwf H^X^ov eig anavtr^aiv tov 

wfifpiov, ^nsvte dh «5 «vrew ^aav fjuoQal xai nivte (fQovtfiot, 2 

' attipeg fmQoUy Xa^aat tag Xafjinadag avtojv ovx IXafiov fis(y 3 

iavt£v sXcuov' * ai di (pQOvtfiot sXa^ov sXaiov iv totg ayysiotg 4 

40. Rc.Kn. Sz. 6 eS^Tra^.x. o el^a^. — Add. in fine: dvo inl xXivTjq 
luaq (jtta^ om. It.** al.) elq na^aXafipdverat x. dq d^Urat D al. It. 
(exc. 4.) Vg. al. Or. intpr. Hil. al. 

41. hv, iv T. fivX^K — 42. Rc. K.v. Sz. noia wgtji, 

45. Rc. Kn. Sz. o xi'om)c avrot;. — Rc. Kn. Sz. pro olx, hab. O-iQa- 
miaqy poatea Stdovou, 

48. Rc. Kn. Sz. 6 xv^ioq ftov ik&ttv. , , MQXtft&cu 1. a1. Or. 

49. Kc, rifTtcr^avvSovXovqy hS-ietv &i k, Trivetv. 
Cap.XXV. 1. Lk. XafiTT, iavwv et eiq ijTtdvxr^atv, 

2. Rc. Kn. Sz. nivxe 6k ^aav il airSv ^qov, xai al nivre fiviq. 

3. Lsr. a» yd^ fttoo, . . h. at oiv D Ct. It.>* ., al di 1. al. Vg. cdd. 
It. — Rc. Xafifca6, kavt&v. 4. Rc. Kn. Sz. dyyiiotq avrwv. Digitized byGoogle 64 A|T.XXV, 5w Panb.d«Xvirgiiub.; de lalentonin aiu» 

5 fista tm Xafnstadm aitm. ^ %QOfl^(mog di tov wfjupiov Mtftc^ 

€ l^av naaai xcd ixaOivdov, ^ fiBiTtjg di «^i^xro^ xQOvyij yiywiP' 

l^ldoif 6 vvfiqdog' i^tQxea&a eig aTiafttjtTiv avtov. '^ tote ^ytQdii* 

cav nwsai ai noQd^ivoi ixetva* iud oioafiJiiTav fo^ Xafinadag 

8 avtm. ^ ai de fuaQcd taXg (pQOvifWig dnov' Jote imw c«c tov 

9 iloiov vfmvy oti ai Xofmadeg iffim (y^ewwtcu. ^ aneHQidTjtfav 
dh ai q^QovifiOi Xeyovcar Mi]note ov fi^ aQxicfj ^fuv xai Vftiv' 
noQevea&e fAoXXov ngog tov^ n(oXovvtag xal ayoqacatB eavtaXg. 

10 ^ ® aneQfiofiivm d\ avzm ayoQoaat ^X&ev 6 wfKplog* hoX ai hoir 
fioi eicriX^ov fut aitov eig tovg yafiovg^ wu ixXeh^hf tf dvQO, 

11 ^^ xcteQOv dh eQXOVtcu xal ai Xoinal noQ^ivoi Xiyowrai* Kvqu^ 
12xv^i€, avoi^ov fifAiv, ^^ 6 dh anoxQi&elg elnev' 'uifiiiv Xiya vft^ 
13 ovx olda vfAog. ^ ^ yQrjyoQeite olv^ oti ovx oldaxe 'fiiv iifiiqav 
t^ovdh thv &Qav, ^^'UaneQ yag av^geonog anodfifim eKoifi^w Tov$ Le. 19. 
15 loiovg oovXovg xai naQeooixev avtotg ta vnaQ^ovta avtov, *■ ^ xcu 

<p fiiv edoDxev nivte taXavta, cp di dvo^ ^ de &, exaati^ xata 
iGtiiv idiav dvvafuv xai aaedrififiaev, ^^ evd^iiog de noQevd^e^ 6 ta 

nivte taXavta Xa^v eiQyaaato iv avtoii; xal ixiQdmev aXXa 
*J nivte. ''^ occravTcotf xai b ta dvo ixiQdri<sev aXXa dio, * * o Sh to 

iv Xa§m aneXOm &m)%ev iv t^ y^ xal exQvxpev to OQyiQiov tov 

19 xvQiov avtov. ^ ^ fieta dh noXvv %qovov BQ^etai 6 xvQtog tm doi- 

20 Xm ixeivm xa\ awajQei Xoyov fiet* aitm. ^^ xaX nQoaeX&m 6 
ra nivte taXavta Xa^m nQoaijveyxev aXXa nivte taXavta Xiym' 
KiQte^ nivte taXavta fioi noQidoDxag' ide^ a}JXa nivte taXiivta 4. Lk. XaiinaStav lavt&v. 

C. Rc.K27.Sz. o vvft^. tqx^tai, » T. Lx. Xuftnd^.havtmv* 
9. Rc. Kn. MijnoTt ov* d^x. — Rc. 7tOQtvea&9 6k /idlX, 
11. Ln. om. xai ante al ItunaL 

13. Rc. poit MQav add. iv ji 6 vio^ «ov dv&Qunov I^/«Ta«) qa. 
Kn. (— ). 

16. Bif&^. ik noQ. eam 118. al. Syr. br. It.** . . ev&. noq. R al. It'* . . Rc. 
Kn. Sz. Ln. dnedtjfitjoiv ev&ifnq. 16. no(f. di etc. — Rc. Kn. Sz. k. 
inolijatv d. n. tdlavxa. [itiiQ^. cum A^^BCDL al. m. Syr. Vg. 
It al. m. . . om. ic. exc^d. 115. al. It.^] 

17. Ln. (xa«) 6 td. — Rc. Kx. Sz. itu^d. Mai avtoq d. d. — o td 
d. kafiwv 235. ItVgr. .. tdXavta Xa^mv D Ct. al. 

18. Ln. TO h tdXavtov. — Rc.Kn.Sz. n. affin^vi/fi^ Digitized byGoogle Kedditar ratio Ae (alentii. Chr.de laoJBdicio. MT.XXVy35. 65 

' iHBQdii<T€U ^^ (qnj avt^ o xv^iog avrov* Ev^ dovkB iyaO-h xa/21 
fttatSy inl bXiya ^g ntatogy iftl mU,mv as xataarrjtrai' alaekOt 
Biq t^y laQav tov hvqIov aov. ^^ nQoaeki^ay dh xoi o ra dvo ta- ti 
Xavta Xa^v eln&f* Kvqu^ &io taXavta fioi noQidantag' ids, 
aXXa dvo taXavta ittiqdriaa, ^^ Iqiri avtfp 6 xvQtog avtov' Evy2Z 
dovXe aya^h nal nustij in\ oXfya rjg ntatogf in\ noXXm ae 
itatetat^aci}' eiiaiXd-a eig t^v laQav tov xvq^ov aov. ^^ nQoaeXO^mi^ 
9e x€u to iv taXavtov eiXrjqiafg elntv' KvQte, eyvtov OBy ott 
axXrfQog el avOQfanog^ ^eQZixiv onov ovx eanetQogy xou awaymv 
o&ev ov dteaxoQntaag' ^^ xal ^po^ijd-etg aneX&<iv exQvtpa to td-2& 
Xavtov aov iv ty y^' tde, e%etg to aov. ^» anoxQt&elg de 6 xvQtogio 
airtov elnev avti^' JovXe novrjQe xai bxvriQiy {jdetg, ott d^eQtl^to 
onov ovx ianetQa, xai awdy<o oitev ov dteaxoQntaa; ^"^ edet ovvii 
ae fiaXetv tb OQyvQtov fiov toig tQoneCitatg' x(d iXd^arv iy<o ixo- 
litaanfjv &v tb efibv avv toxtp, ^ ^ oQate ovv dn avtov tb tdXav- 28 
Mt. 13, tov xoi dote tm erovtt td dixa tdXavta. ^^ tS ydg hovtt navti 29 
oo&rjaetatf xai neQtaaev^aetat' tov ae fdfj e^ovtogy xat o eyet 
oQ&rjaetai dn avtov. ^ ^ xat tbv dxQetov dovXov ixfidXete ei^ tb 30 
axbtog tb i^citeQOV' ixei eatat b xXav&fibg xd\ b ^vyfibg tm 
bdbvttov. 

"Otav Sk eX&ff b vibg tov dv&Qtonov iv rjf ^oSiy avtov X€u 31 
ndvteg oi dyyeXot fiet avtovy tbte xa&laet in\ d-QOvov db^rjg 
avtovj *^xai away&naovtat efinQoa&ev avtov ndvta td e{hrf'Z2 
xa\ dqiOQtet avtovg dn dXXi^Xtov, taaneo b notfnriv dqiOQiXst td 
nob^ta dnb tciv iQtqmj ^ ^ xcu attjaet ta fihv nQO^ta ix de^toiv 33 
avtoVj td de iQiqta «J evmvfmv. ^*tbte iQeV b fiaatXevg totg fix34 
de^mv avtov' Jevte oi evXoyrjfievot tov natQog fiovj xXriQOvofti]- 
aate tfjv '^totfAaafJtivtfv vfiZv ^aaiXeiav dnb xata^oXrjg xbafiov. 
'* ineivaaa ydQ, xcd idcixati fiot (payetv iditprjaa, xcd inotiaatizi 20et22. Rc. Kk.Sz. ixi^S. in avtoXq. .. iv avTOK EGal. 
21. Hc. tffiti di. — 22. Lx. om. kafiwv. 
21et23. Hab. tvyi A* Vg. It. Or. (1.). 

29. Om. TzavTi post fyovrt D al. Ct. Syr. Chri. — Rc. Kn. Sz. a/ro ^i 
tovnTj^X' — <5 SoKeltx^^v E**HL^al.pm.Vg.lt.«Or. aL 

30. Rc. ixfidXXne. ^ ^ ^ r^ 1 

31. Rc. Sz. 0« oy#o» dyy. .. Kx. ol (ay«o*) ayiT^zedbyCjOOQlC 
Nov. Tetttnn. etL T. 5 66 BiT. XXV, S<^. Pe Mtenia bon. et inal. lorte. Sacerdotnm coniiliam. 

36jw«' ^hog ^firjv, nal awtjYayeti fia* ^^ yvfifogy koI mQuQiXni 
fiS' ijtTOiv^caj Hcu imcxstpaad^d fie* ir qwkany ijfiriVy Hcd7jk{>a^a 

Zl ftQog fii. '^'^ tota afioxQi&ijaovtai avt^ oi dUoMi kiyovtsg* Ki- 
QtSy nina aa aiSofisv natvwvta^ voi i&Qirpafiav; ij diipAvtaf 

38 xai inotiaafuv; ^ ^ 9ota di ca atdofuv ^ivov, xal awriyayofAev; 

39 J7 yvfAvov^ xat nsQU^Xofiav; ^ ^ nota di aa aidofiav aa^yavij ^ iv 

40 (pvXcofj, xal Tjk^^ofiav nQog ai; * ^ xcu anoxQt^alg 6 ^aiXavg iQaZ 
avtotg' L4ft^v Xiyca vfivvy iqi' oaov inoii^aata avl tovtm tm 

41 kdaXq^v fiov tmv iXarifxitm, ifiol inou^aat^, ^^tdta iQaX xai toZg 
«5 svcnvvfim' IIoQavaad-a an ifnov oi xatriQafjiivoi aig to nvQ to 
aimiov to ^toifiaafiivov t^ dta^oktp xal totg ayybkotg avtov. 

42 * 2 inaivaaa yoQy xal oifx iddxati fWi (paystv id{\ptjaa, xul ovx 

43 inotiaati fia- *3 ^ivog ^ifAtjv, xal ov awrjyayati fia' yvfivdg, ncA 
ov naQufidksti fia* aa&ev^g xcd iv fpvkcacy, xcu ovx inaaxiyjaad^i 

44jEie. *^t6t8 ano'AQi{^/jaovtai xal avtol Xiyovtag' Kvqis, nota aa 
aidofisv nstvmta ri dtxpmta ij l^ivov 1) yvfivov ^ aa&avij tj iv 

ibCfvlax^y xal ov dtjjxovijaafiiv aoi; ^^tdta anoxQt^aatcu avtoSg 
iJym' 'AfAfiv Xiycn vfiV», icp' oaov ovx inottfaata hl tovtm tm 

4G ilaxiatmy ovdi ifiol inotiqaata. ^^ xc^ anaXsvaovtat ovtot aig 
xoXaaiv aicivtoVy oi di dlxatot aig Zonjv aimtov. 

XXVI. 

1 Kal iyivato Ita hiXsasv 'Iijaovg navtag tovg Xoyovg tow-Mc. 14, 

2 tovg, ifnsv toiis fia^rjtaXg avtov' * Oidatay ott fjteta dvo tffiiQag 
to naaya yivatat^ xctX vidg tov avd^Q<onov naQudidotat sig td 
atuvQiaOiivat, 

3 Tots awffX^&rjaav oi aQrftSQstg xal oi nQsa^SQOt tov Xaov 
^sig t^v avXr^v tov aQVtSQicDg tov Xsyofiivov Kampa' * xal <rw«- 

povXsvaavtOy !va tdv Irjaovv ddk<^ XQatriaiaatv xaX amxtalvcoatv. 39. Ln. pro ao&tvrj hab. ac&tyovvxn. — 40. Ln. (t&> aSiX^, f*ov). 
41. Pro ro ^ro$f*. hab. o rixolptaaev 6 Ttatifq /lou D ai. Gt It. (exc. 3.) 

Cieiu. rom. et aiex. al. 
44. Rc. a;rox^»^. avrui »• artoi. 
Cap. XXVI. 1. Om. ndvroQ £ al. m. Vg. m«. Pm. p^ Ghrt. 

2. Om. oliifare D Ct. 

3. Rc.Kk.Sz. poit a^;rMe«rc add. nai oi Til^PfhfUhyQ^t^i^le F«iDinai. uiigiC. Judsi proditor. Conviv. paichale. MT. XXVI, 23. 67 

Jo. 12, Tov dh 'i7j<Tov yevofitifov iv Bii&avia iv oixltf ^ifuovog tov 6 

kitiQav, '^ nQOG^X&er avttp yvv^ i%ov(ra akafiatFtQOV iivqov §aqv- 7 
tiiiov xoi xatix^ £^^ ^^ xeq>aXiiv avtov ivaxii/iivov. ^ idovtes 8 
dh oi fm&Tjtal rjyavaxtt^Gav kiyovtsg' Eig ti fi anciXeia avtij; 
^ fldvvofto yoQ tovto nQo^vai noXXov xcii doiyfjvai toVg mwjipZ^. 9 
^^yvovq dh 6 'Irjaovg elmv avtotg' Ti xonovg nagixete rj yv-io 
vatxi; eQyov yaq xaXov eiQyourato et^g ifii. * * navtots yaq tovg 11 
mtariovg ixete fMd-' iavtmvy ifik de ov navtote eyjne, * 2 ^aXoiaa 12 
yoQ avti] to fAVQOv tovto inl tov acofiatog fiov nQog tb ivtaqna- 
,ijai fM inoirjaev. ** a/i^ liyon vfuv^ onov iav ^^QvrO^ tb evay- 13 
yihov tovto iv ok^ t^ xoCfMX^^ hxXtf&i^aetut xal o enoitjaev aittj 
dg fivrjfiofTWOv avtijg. 

!Me.i4, Tote noQev&elg ek twt dddexa^ Xeybfievo^ 'lovdag 'laxa- 14 

Le.ffi,' ^«ii^79> ^Qbg tovg OQriteQeTg ^^ emev Ti '&ileti fioi dovvat;ib 
'■•• xayat vfiZv nctoadmao) avtbv. oi dl eattjaav avr^ tQtaxorta clq- 
yvQiO. ^ • x(d anb tbte iCtjtei evxatQiaVy iva avtbv naQod^. it» 

(Mt.u, 3^ dh nQtbtfj tdav a^vftm nQoatjkd-ov ol fAa&rttaX t^ ^lrjaov 17 

Lc".«,* Xiyovteg' Uov '&eleig stotfiaamfjiiv aot q^ayetv tb naa^a; * ® diis 
^-**- eheev' 'Tniyeta eig trjv nbltv n^bg tbv deha xat einate ain^' 
- 'O didaaxaXog Xiyet' 'O xatQbg fiov iyyvg iatiVy n^bg ah not^ tb 
nijaya futa tm f/ta&tjtoSv fiov. * ^ xal inoitjaccv oi fmdTjtai tag ±9 
Me.i4,<rw^a5«' avtocg 'Itjaovg, xal ^toifiaaav tb naaxa. ^^'O^piaglo 
Le'n.' i^h yevofjtivrjg avitletto fiera tm ddtdexa. ^ * xa\ ia&tbvtatv avtoiv 21 
7. hs, aokvtifiov; povtea ini ryq Kt^ak^q, 

9. Rc. toDto tc ftv^ovj qo. Kn. (— ). — Rc om. to*<s anle tfc, — h. 
idvr. KL al. 

15. Hab. ual untv avTo*« D (antcc. ;ro^«v^e*?) Vg. et It. ra6iYf «1 ai# 
illisj a1. Kui. 

16. Add. in fine avroK D K al. Syr. hr. It.^- Eiii. 

17. Rc. Kn. Sz. Uyovxt(; avrf. — Uab. itotfidaofAiv DK al. pin. 
20. liN. toiv dwd. fia&rjtiSv. I 
22. Rfc.KN. Sz. ;.«>. orr^i cxaoro? oi^TKuy. •. ea planeonOOQle 

5* 68 MT. XXVly 24. i. institait lacr. coenain ; praedicit Petri lapiam. 

24 3C«2^ iv Tcp tqvpkl(^j ovtoq fis naQad^an. * * 6 /iJy vioq tov ar&Qci- 
Ttov vnajHy xa^^o^ yijQamai nsQl avtov' ova\ dl r^ av&Q<ino9 ixBl- 
v(^y di ov 6 vtog tov av&Qcinov naQadldotat' ^akov ^v avt^, ei 

25 ovH iy&mid^ri 6 av^QCnnog iitstvog. ^ * anoxQid^ilg dh *Jovdag 6 na- 
Qadtdovg avtov sJnBv* Mi^u iyta ei^Uy Qa§^; Xiyei avt^' 2v el- 

26 nctg, ^ * 'Ead^tovtcav dh ainmv Xa^m 6 'Iri<TOvg aQtov xcu evXoy^- 1 Cor. 
cotg exXaffev Ttcu dovg toI!s fia&rftatg eJnev' jid^erey qidyete' tovto 23*25. 

27 iiTtiv to c&fut fiov. * "^ tta\ Xa^v tb notriQtov xai eiyiaQumiaag 
29edci>7tev avtotg Xiycov' Iliete H^ avtov ndvteg' ^^tovto ydQ iirtiv 

to alfid fjtovy to trjg xaivrjg diaOi^xrigy to neQl noXXmv ixxyvojie- 
^Ofov eig acpeatv dfJtoQttciv, 2*>LfycD Se vfMiVy ov firj nua dn aQU 

ix tovtov tov yewrifiatog tijg dfinikov Scng trig ^fiiQCtg ixeivrjgy 

otav avto niv<a fie^^ vfJiAv xatvov iv TJ/ fiactkeiq, tov natQog fiov. 
JJ Kal vfjtvrjcavteg el^ijX&ov eig to OQog tm ikatm. * * tote Mc. 14, 

Xiyet avtoTg 6 'Irjffovg' Ildvteg vfietg (TxavSaXta&^aec&e iv ifiol 

iv tri wxfl tavtfi' yiyQantat yaQ' Ilatd^ci} tov notfjtevay xat-zcli. 
Z2 dtcurxoQnia&qcTovtat td nQO^ta trjg noifivtjg. ^^ fjtetd di to iyeQ- *•*• ^* 
Z3&rjvai fie nQod^G) vfJtdg eig trjv FaXtkaiav. ^^ dnoxQt&elg Sl o 

TlitQog elnev avt^' Ei ndvteg (TxavdaXiG&tfGovtai iv coiy iy<o 
34 ovdinote axavdaXi<T&riiTOficu. * * eqirf avT<^ 6 'Irjaovg' 'Afirjv Xiyca J». i3, 

(701, ott iv tavtfj tfi wxtt nQlv dXixtOQa qoiv^aai tQHg dnaQvriaji 
Z^fie. ** Xiyei avt^ 6 TlixQog' Kdv dejj fie cvv adl dno&avetVy ov 

fiij ae dnaQVi^aofiat. Ofioiarg xdt ndvteg ol fia&rjtal elnov. 
36 Tote eQyetat fiet avt^ 'Irjaovg eig yicnQiov Xeyofjievov^^']^*\ 

re&arifiavety xou Xeyet totg fia&rj^ctXg' Ket&iaate avtov etag avi-c^i]^ 

24. Hab. 6 fih oSv DZal. — xaX, ^v rw avd-Qdnw i«. ointSBiB in 
iine 6 civ&. i«. Sah. cdd. It. 

26. Rc. Kn. Sz. rov [qd om. c. BCDLZ al. m. Thphyl.] a^or. — Sz. 
pro evAoy. h. evxagiaTijaa^. — Rc. Kn. Sz. xai idldov r. fia&. xai 
sItt. [x. dovq t. fi. H7T. cum B DL Z al. Ct.] 

27. Ln. om. %al anle kvxaqior. [c. CL al.] — Om. to antc fforiy^. BZ al. 

28. Ln. om. rd ante tijq wuv^q d. . . om. xatvri<i B L Z aL Sah. 

29. Hab. orav arro nitn D al. Clem. Ir. Chrs. 

33. Rc. e* xai navxtq. — Hab. ^yw 6i C**GHKM al. pm. It.>- al. 

35. Hab. d7taQvi^<t(0f*at AGKV al. pm. ChrB. al. — Kn. Sz. OfJtoititq 
ifi xal. 

36. Rc.Kn. rt&orjfiavii. — Rc.Kx.Sz. Iw? ov dnt. J.inliortoaDgitar, precatar; adettJadai. MT. XXVI, 50. 69 

iTteX&m nqocii^iuu ix€t. ' ^ xal naQoka^ ^ov lHtQOv xo* 37 
tovq Svo viovg Zefisdcdov tiQ^aro XvJiet&&at xal adtjf^ovBiy, ^ ^ toxB 38 
XiyH avtoTq' TltQCkvnog iatif 7 i^X^ f*^ ^^^ &avatov' fietvats 
tDds xal yQrjyoQsPrs [Ut ifiov, ^ ^ aal 7iQOBk0m fiiHQOv emaev inl 39 
iTQOtsmTiov avtov 7tQOaBV)(p(isf0g xal Xiytav UateQ, el dvvatov 
iattVy 9iaQel&atG} an ifiov to nonJQiov tovto' nXtjv oii tag iyto 
d-eXco, aXV <ag <sv. *® Hoi eQxetai nQog tovg fia&rjtag aal evQiffxei 40 
avtovg xa&evdovtag, xal Xiyei t^ IlitQt^' OvTODg ovn iarvaate 
filav ^Qav yQtjyoQtjaai fiet ifiov; ^*^ yQijyoQette xal TiQOoevxea&e, 41 
iva fiif eiceXdTjte eig neiQaafiov to fjthv nvevfna nQO&vfiov, ^ dh 
ffOQl^ ao&ev^g. *2 ftaXtv in devteQOv amX&m TiQocrjv^ato XiymV 42 
IJdteQ fiov, ei ov dvvatai tovto naqeX&etv, iav fATj aifto nicD, 
yevifSTJtm to &eXrifia aov. * * xa* iX&o)v ndXtv evQ&^ avtovg xa&- 43 
evdovtctg' rjeav yoQ aitm oi oqy&aXfiol ^efiaQrjfiivot. ** xal44 
dvpelg aitovg naXtv dneX&mv nQOorjy^ato, tov aitov Xoyov einciv. 
**Tor« ioxetai nQog tovg fm&ijtdg xai Xiyet avtotg' Ka^evdets^n 
Xotnov xoi dvanavead^e' idov, ^yytxev ^ mQa xal 6 viog tov 
dv^QWtov noQadldotat eig %e2^a^ dficcQtonXm. *^ iyeiQea&e, dyo^A^ 
ftev' idov, ^yytxev 6 naQodtdovg fie. 
MtAA, K.(d ht aitov XaXovvtog, idov, 'lovdag, eig tm doiSexa,^! 
\Le.22i ^Xd^ev xal fjtet* aitov ojXog noXvg fjietd ftayiatQAv xai l^Xm dnb 
^'^'^'tm dQfitiQim xai nQec^teQm tov Xaov. *®6 dl naQaStdovgAS 
avtov edarrcev avtotg arjfietov Xiym' '^Ov idv (ptXriacn, aitog iattv 
xQatrjaate aitov. ** xai evd-ioog nQoaeXOm t^ ^lrjaov elnev A9 
XaSQe, (5a/9/9^* xal xateqtiXrjaev aitov. ^^ dl ^lrjaovg eJnev aitrp' 50 av drt. [c. A.] .. av aine ov cam DKL^ al.; praeterea oS oni. 

GM aL 
39. Sz. uai nqoatXO-tav. — Rc. Ks. Sz. Lif. Udtfq fioVy qd om. c. 

laJ aL Verc. Or. (9.) Eub. Baa. Chri. al. 
42« Rc. Kir. Sz. toDto to nori^Qtov naq. drt^ ifiov. .. Lif. toiTto 

naQ* {dn ifiov). .. om. to TroTif^. c. ABCL//al. m. It^* aL Or. (2.) 

aL . . om. dn i/iov c. BOL aL Syr. It. (exc. 2.) Ct. Vg. aL Or. (2.) al. 

43. Rc. Kn. Sz. X. iX&. tvqiwih a\nov<i ndXtv. 

44. Rc. Kn. Sz. dniX&wv ndXtv nqoa. in T^irov. .. hTii. ndX, d7teX&. 
nQ, {in T^»T.). • . om. ix TQirov c. AOK aL Ct. It.'* . . et ndXtv ei i» 
TP*T. varie pon . r^r\r\n]c> 

45. Rc. Kn. S«. Lx. h. To aatc Xotnov. . . om. c. B fili '^J ^iV^*^8 ^^ 70 MT. XXVl^ 91. J. capitur; Petr. cttm gladio. J. coram Caipha. 

'E^aiQif i(p* o naq%i; toxB nQoaeX^&ovreg ini^aXov mq %tlqa^ inl 
JkX tov 'Ifjaovv xat ixgdtrjoav avtov. * * x«l idoi. elg tmv ueta 'Ith Jo, 18, 

<jov exteivag trjv %eiQa aneanacev ttjv fiayicuQav avtov, wu nator 
53 %aq tov dovXov tov aQxteQe(X>g cupetkev avtov to mhv, * 2 ^^^ 

Xeyei avt^ 6 'Ifjaovg^ 'jinoatQetpov tfjv fJidxatQdv aov elg thv 

tonov avtrjg' navteg yoQ oi Xafiovteg fiixatQav iv fmxaiQif ano- 
HiZXovvtou, ^^ri do'AeXii, ott ov dvvaficu OQti noQanaXiaou tov na^ 

tiQa fiovy xal naQaatrjaet fiot nXelnvg S<adexa Xsyemvm ayyiXovg; 
94 * * n^ ovv nXfjgm&matv ai yQaqial, ott ovtmg deX yevia&ai; 

55 *^ H' ineivfi ti (OQcc eJnev 6 'Iijaovg toSs oxXotg* 'S^ inl kr^^ 
ilitiX&ate fieta fiaxaiQm koI l^vXcov avXXa^tv fie' nad'* tffiiQOv 
iv t^ ieQi^ ina&eCofifiv dtddaHojVy nal ovx ixQat^aati fte' 

56 ^^tovto di oXov yiyovev, iva nktiQ(o&wstv ai yQaiqMi tmv nQO- 
(fnjtm. tote oi fiad^cd ndvteg dipivteg avtov e(ffvyov. 

51 Oi dh HQatijaavteg tov *Itjaovv dnijyayov nQog KixXaxpav wrMcM, 

aQXf^Qia, onov oi yQafifiatetg xai oi nQea^iteQOt awfix&iiaav»^,i^{ 

58 * ® o ^i nitQog TfftoXov^et avt<p dno fMtHQO^ev &og t^g avX^g ^- !jj | 
tov aQxteQiiog, rtal elaek{^m eaai ixd&f^to futd tm infjQetm 

59 ideiv to tiXog. ^ ^ oi dh aQxieQetg xa2 to awidqtov oXov e^^tow 
xffevdofia^vQfav xatd tov 'Irjaovy omag avtov 'O'avat<6a(oatv' 

60 * ^ x«i (wx evQov noXXAv nQoaeX^ovtm rpevdofAccQtvQm. vfneQOV 

61 ds nQoaeXd^ovteg dvo ^^elnov' Ovtog «qwy /Ivvaficu naxa-^^^ 

50. Rc. itp* w naQii; 

52. OiD. aov K al. Sjr. al. Cbra. . • pZeruinque ante t. ftnxasQ, pon. — 
Hab. iv fia/. dTto&avovvtoi EHKMSV J al. pl. Syr. utr. al. Or. 
1TI0. al. 

53. nleiovq Jojcf. Xey» dyy, c. K/^ al. . . Rc. Kbt. Sz. nXtioxf^ rj l^, Xiyioi' 
vai; dyyikoyv. . . Ln. TtXeio) (^) <fo><^. hyfMvaq aj^yiAonr. . . al. aliter. 

. 55. xa^' ^fii^av etc. cuni B ai. . . eadeni alio ord. L al. Sali. al. . . Rc. Kir. 
i^z, Ln. itai-* tifi. TZQoi; vftdq iitad-e^, iv r. itf, dtidatL . . om. 6t4dsx. 1. 
al. Cyr. 

58. Om. a9ro'ante/u»r^. CFL//aLm. 

59. Rc. Km.Sz. post a^/M^eK Hab. *al ol nQ$(ffi^TeQO$ n. ro a. oA. 

60. xai ovx etc. cam BC*L al. Vg. It.^- aL Or.(2.) . . eadem addito uai 
ante noXkmv Syr. Syr. hr. al. . . al. aliter. . . Rc. Kn. Sz. uaX ovx ^H^* ' 
xai TToKX. ^ev^, n(foa. ovx e^ifov. .. Lv. m. oi*/ evQov nolX. ng. 
r^itvS. {ovx tvQov). — Rc. Kn. Sz. Ln. add. in fine ^evdo/ioi^f ^»^ .. 
om. C. B L al. Syr. Syr. hr. al. Or. (1.) C«i|iluM JF. dMDoat Petr. Begat le noiM Jetam. MT. XXVI, 7S. 71 

XviTcu twf foof tov ^iov xcti 9ia t(^v ^fif^v oixodofi^ac;^ 
ttiftov. *^xal avaatag 6 i^iBQ^g elTiev avt^' Ovdlv a;ro-62 
x^^y ti oitoi <TOv xatafiaQtVQOvtti»; ^^ o di *Ifi<sovg iamna. r»3 
xa2 6 OQjieqwq ibtev avt^' '£§o^x^o> 08 xata tov ^sov tov 
^fiftogj iva tifOv ttitfig^ %i av d o XQUStog o viog tov ■&80v, 
^^XBysi avt^ 6 ^lrjffovg- 2v eJnag. nXriv Uyoo vfuv^ an a^inci 
etfmo^B tov viov tov av&Qeinov na&ijfUfov ix de^t£v t^g dwa- 
fung xo^ iqfOfievov in\ t^ fetDeXw tov ovqovov. ^ ^ tote o 65 
aqjieqevg dteQQrjl^w ta ifioxia avtov Xeym' E^accpt}fjifj<T9V' ti 
iti iqeiav l^ofiev ftaqtVQm; tde^ vvv ^KOVffOfge t^v filaffqirifjUav, 
**ir/ vftiv doxet; oi di anoxQi&evteg elnov* "Evoxog &avatovs6 
iath. ^ ^ tifie ivintvaav eig to nQoatonov ccitov xai ixokacpurccv 67 
avtovy oi di eQontaaVy ^ ^ Xiyovteg' llQoqitjtevtTov ^fdZv, XQtatiy 68 
tig iottv nahag ae; 
.Mc.f4, *0 dl IletQog inaihito S^m iv t^ aiX^» xcd nQoa^X&ev avt^eo 
iLejn^fUci naidiaxrj Xeyovaa' Kal av ija&a fieta 'Irjaov tov raXiXaiov. 
■»-€0. 70 o ^i iiQv^aato ifiTiQoa&ev navtcov Xiym' Ovx oJda^ ti Xeyetg. 70 
^ ^ i^eX&ovtog iA aitov eig tov nvXmvaf eldev avtov aXXri xal 71 
Xiyet toTg ixst' Kal ovtog rjv ueta 'Irjaov tov Na^ooQaiov. ''2xa<72 
naXiv fiQvrfaato fieif oqxov' ott ovx olda tov avd-Qmnov. '^ ^ fieta 73 
fuxQOV M nQoaeXdovteg oi hatmeg elnov t^ IlitQ^' tAXri&A; 
xai av il^ ainm eV xa2 70^ 17 XaXta aov dijXov ae nouu ^ ^ tote 74 
i^^laro xata&efiati^eiv xal ofivietv ott ovx oida tov av&Qconov, 
xoi ev&vg aXixtfOQ i<peivifaev, ^ * xol ifinia^ri o IlitQog tov ^- 75 
fuaog ^lrfaov eiQrfxotog' oti nQ\v aXixtOQa {pmFiacu tQig onaQVi^aff 
fu. xai i^eX&m «^ ixXavaev nixQcig. 

61. Om. in fine adrov B al. Arnt. 0^.(2.) .. ante oflco<f. pon. CL 3S. Or.(l.) 
63. Rc. Kn. Sz. Ln. kcm dnoxot&d^ 6 dox> tln.y ^d om. e. BLZ al. 

Vg.It.«'al.Or.. 
65. Rc.Kx. Sz. rtfV ^kaag». avtov [om. c. BDLZ al. V||r.it.c* al.] 

69. f|w varie pon. . . om. £f. 47. aeniel (lec. VIIL). • . hab. t^taS-iv IX. 

70. Kw. Sz. ifiTiQ. avtMV ndvroiv. 

71. Hitl&ovroq (T. avrov c. D al. Vg. It.** al. . . Rc. Ks. Sz. ^f A^oyro dh 
aiWiretLH.il. ^.(avTo<r). — Sz. at^TOK* ^sTKai etc. 

74. Rc. naravaO-tfiari^nv. 

75. Rc. Kw. Sz. rov *Ifiaov tig. ct aild. avra. qd Lsr. C^r^a^fi^i^ c, 
BDLaLVg.ll.8aI. ^ ^ ^' oVedby^O^re 72 MT. XXVII, 1. J. eoram Pilato. Jadae proditoria poenUentia. 

xxvn. 

1 IlQiotus ^i yBvofievTjg cvfJi^vXtov eka^v navtBg oi a^if^«i;-Mc.!5,> 
xal o/ TtQBC^vxfQoi tov Xaov xata tov 'Ii]<J0Vy ^ats &avateSaatLeJxiA 

2 avtov. ^ xal d^aavteg avtov anriyayov y^cu naQtdooKav Hikatf^ ^* 
T<j> ijysfMvt. 

3 Tote idmv ^lovdag 6 naqadovg avtov, oti aatexQidijy futa- 
fAsXrj^elg ansatQSXpev ta tQtaxovta oQyvQia tolg aQXiSQevaiv ital 

4 nQsa^iQOtg ^ Xeyoov "HfiaQtov noQadovg alfia a&mv. oi dh 
hsJnov' Tl nQog ijfiSig; av ot/77. * ^^ Qi^pag ta OQyvQta iv t^ 
6 va^ avsydOQrjasv , xal ansX&mv ani^y^ato. ^ oi dh oQ^tSQsig Xa^ov- 

tsg ta OQyvQta slnov' Ovx i^sativ fiaXsiV aina slg tov ytOQ^avaVj 
1 insl ttfiij aifiatog iattv. '^ avfJt^ovXiov Sk Xafiovtsg riyoQaaav i^ 

8 avtwf tov ayQOV tov xsQafjte<og slg ta^priv totg ^ivotg. ^ dto ixh^&fj Act. 1, 

9 6 ayQog ixsPpog ayQog atfiatog img tijg ai^fJtSQOV. ^ tots inhjQd&ff 

to i^rj&hv dta tov nQOCpr^tov Xeyovtog* Kal eka^ ta tQtaxovta ' Zch. 

OQyvQiay trjv ttfiifv tov tsttftrffASvov, ov ittfiriaavto ano vim 12. 13. 
Io7(r^oe3/X, ^^ xai sdoxav avta eig tov ayQov tov xsQafjieoDg, xad^a 

aweta^ev fwt xvQtog. 
11 *0 dh ^lrjaovg iatadif sfinnoa&ev tov rjysfwvog' xtti i^tiQfotrj-^y^*^ 

asv avtov 6 rjysfim Xeym' £v st 6 fiaaiksifg tm 'lovdaim; 6 ^iLc.23A 
±2^Irjaovg sqirj avt^' 2v Xiystg. *^xai iv t^ xatrjyoQsSj&at ainov i^S^) 

vno tm aQitsQsm xal tm nQsaQvteQm ovdhv ansxQivato. 
13 ^^ tots Xeyet avrcp o IliXdtog* Oifx axovetg, noaa aov' xatafjtaQ- 
li^tvQOvatv; ^*xal oi/x ansxQi&rj avttp nQog oifdh iv Qrjfiaj &at9 
li ^avfJtaCetv tov rjyefiova Xiav. *^^xata dh ioQtijv eioi&et 6 ijyefnm Jj;^! 

Cap. XXVII. 2. Rc.Kn.Sz. naQi&tax. avrov, ^ Rg. Kn. Sz. Lir. IIoV' 
Ti'fti n^X. qd om. c. BL al. Syv. al. Or. al. 

3. Rc. Kif. Sz. 6 naoadi^ovqj poitea x. toTc noea^. — Hab. S^Ae^ey 
BLaI.0r.(3.) 

4. Hab. alfta dUa^ov B^* in m. L Syr. It. Vg. al. Or. (4., a&&ovi.) 
al. — Rc. Kx. ot/>e». 

6. xoD^ovdv EKM al. m. Chn. aL . . Ko^fidv B*. 

!). dia Tov 7i^oq>. c. 33. 15T. Syr. It.** antqss. al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. 4f.7c- 

Qtftiov T. JiQ. .. etiam Zaxaqii^v et Jeaaiam leg. 
11. Rc. Kn. Sz. foTY/proeara^i;. 
14. Om. jT^og ovdi P |t. (exc. 2.) Ct. al. Digitized by GOOQ lc Pilatui J. dainnaty BarabbHm abaotilt. J. tUaditur. MT. XX VII, 30. 73 

amXviit rip Sx^V ^^ dicfAtov^ tv rj&tXof. * * sTxov di tom dk- 1« 
afuop inltnjfiovy XByofiwov ^ltjaovv Baga^^v. * '^ avvtiyiiivcav ovv 17 
axnm^ ilnBV avtotq 6 Jlddtog' Tiva &iket8 aTiolvaoo iffuv; 
^lffaovv BaQotfi^ § 'iTjaovv tov Isyofuvov Xqufiov; * * ^dn yoQ, 18 
Sti dia qi&ovov naQidcDxav avtov, ^ ^ Ka&tffiivov dl avtov in\ 19 
tw p^fAatogy anictBtXsv nQog avtov iy yw^ avtov kiyovoa' Mij- 
Siv aol xal t<p dixaitp iHelv(p' noXXa yoQ inaO-ov aijfisQov xat 
ivaq Si avtov. ^^ oi dh aQxieQBig xal oi nQBa^itBQOi imiaav tovg 20 
oxXovg^ iva aktjamtai tov Baqa^^v^ tov dh 'Itjaovv anoXiato- 
at», ^^ anoxQtd^elg.di 6 ^yBfitov slnav avtoig' Tha '&iXBt8 a;ro 21 
twr &io unoXvaoi vfdv; oi dh Blnov BoQa^^v, ^^ Xiyst avtoig 22 
IliXonog' T( ovv noii^aio Uijaovv tov XByofiBvov XQiarov; Xi- 
yovatv navtsg' £tavQ<odif^t<o. ^^ 6 dh kprf T( yoQ xaxov inoirf-2Z 
099 ; 01 dh nBQiaamg ixQa^ov XiyovtBg* £tavQ(»y&r^tia. ^^ idm dh2^ 
IltXarogy oii ovdhv (ocpeXBt^ aXXa fioXXov '&6qv^ yivBta^ 
Xafitov vd<oQ anBviynxto tag x^^Q^ anivavtt tov oxXov Xiy<ov' 
*A&^6g Bifu ano tov cufiatog tovtov* vfiBig oipBa&e. ^^ xal a;ro- 26 
XQi&B)g nag 6 Xaog BlnBV' To aifia avtov i(p' ^fmg xcd inl ta 
tixva fffmv. ^^ tots aniXvaev ai/toiSs fov BaQa^^v^ tov dh 'Iij-29 
aovv qiQayB^^jiiaag notQid<oxBVy iva atavQoa&jj. 
.Mc.iS, T6t8 oi atQOftimcu tov ^yefwvog naqaXapovtBg tov 'It^aovv 27 

\Jo'ioi£<^ ro nQcutooQtov (TWJjyayov in avtov oXtfv ttfv anetQav. ^^ xal 2S 
'•**• ixdvaavteg avtbv xXafivda xoxxivrjv nBQti^hfxav avt^, ^ * xal nXi- 29 
^avtig atitpavov i§ axav&Av ini&r^xav inl t^v xBq^aXiiv avtov xcd 
xaXafAOv iv t^ dB^ii^ avtovy xal yownBttjaavtBg efinQoa&Bv avtov 
ifina£fiv avt^ Xiyovtsg' XatQBf 6 §aaiXtvg tm 'lovdaioov' ^^ xoi 30 

16. «117. 'lijaovv BaQapp. cam 1.* al. Syr. hr. Arm. cdd. ap. Or., 
vetuat. achol. . . Rc. Kn. Sz. Ln» utroque loco oxa.^Ifioovv. —■ 16. h. 
xov Xeyofn. D. 

21. Hab. top Ba^a^p.BLhl. — 22. Rc. Kn. Sz. Ify. avx^ ndvte^. 

23. Rc. Kn. Sz. Ln. oSe^ijyefiMV^ qd om. c. B al. Arm. al. . . b. IliXdtoq 
Syr. It.»- 

24. Lx. xarivavri. — oiftatoq toi'toi; c. B D al. Ct. It.'* Chri. . . Rc. 
Kn. Sz. ou^orr. rov ^$xaiov tovr, .. Ln. ac^. tovtov (toD d«x.) 

26. Uab. naoii. avroZq DFL al. Vg. Ct. It (exc. 1.) 

28. Ln. ivdvaavttq [c, BD 157. Ct. It.*-] C mr^n^o 

29. Rc.Kn.Sz. inittivde^tdv, — Hab.^i^rwlayBDl^iR^^*^^^^ 74 MT. XXVII, 81. J. ad morfem dacitnr, afflgitar eroci, deladitar. 

i(mrv<tavteg «^ avtov Ska^ rbv xaXafiov xa2 Stvmov dg twv 

31 yiiq^aXfiv avtov. ■ * xai or« hinai^av avT<p, S^idvmv avtov trjv 
•^afiida xal ivedvffav avtov ta ifMtxia avtoVy xol anjiyayov ai" 
tov «4* ^o (rrav^cwrai. 

32 *E^e^6fA€V0i dh evQOV av&Qtonop KvqipfaXoVy ovofuxtt JS/.Mc.t5,j 
ZZfjuova' tovtov fjyyoQewrav , tva oQfj tov (TtavQOV aitov. '■ xaiLc23i\ 

iX^ovteg etg tonov leyofievov roXyo&a, o iativ ytQavlov *<>^Off> j^" Sj 
34 '* edoDxav avt^ nieVv o^og fieta xoXtjg fiefiiryfiivov' %a\ yevaafievog ii-^] 
85 ovH riOeXev nietv, ^ ^ atavQcoaavteg dh avtov diefAeQhavto ta 
zeifJiatta avtov fialpvteg nXrJQOV' ^^xal na&i^fievot itfjQOW avtop 
3T ixtt ' ^ xal inidTjxav inavm t/jg xecpaX^g axytov trjv aitiav ar- 

tov yeyQafifiivtjv' Ovtog iattv Iijaovg 6 fiaatXevg tmv 'lovda&ov, 

88 ' * Tote atavQOvvtat avv avt^ dvo Xfiatai, elg ix d^twf xcd eJq 

89 $ evmvfim. ^^ oi Sh naQanoQevofievot i^affqn^fww avtovy x^ 

40 vovvteg tag xeq^aXag aitmv *®xal Xiyovteg' *0 nataXvmv tov vabv 
xal if tQtalv ^ftioatg oixodofiAv, a^aov aecevtov' ei viog eJ toS 

41 &eov, xatapif&t anb tov atavQov. * * Ofioimg dh xal oi oQ^teQetis 

42 ifind/^ovteg fieta tm yoafifiatim xal nQea^iQm eXeyov' ♦^l^X- 
lovg eamaevy kavtbv ov dvvatat aSaat' ^tXevg 'laQca^X httVy 
xatapatOD vvv ano tov atavQOv xal niatevaofiev in avtov 

^Z^^ninot&evinltbv&ebv ^aaa&a) vvv aitov, ei&iXetaitov elnev 33. o ioTiv cam D al. Vg. It (exc. 1.) al. . . Rc. og iart Xeyoftevoq. . . 
Kn. Sz. o ioTiy k eyo/ievoq. . . Ln. o iattv ntqav.xon. Xeyofkivo^* . . 
a1. aliter. 

84. Ln. ohov [e. BDKL al. Syr. hr. Vg. Ct. It. (ezc. 3.) al, Atb. al.] pro 
oloq; pntiet^ii&ilriokv. 

85. Pro ^aAovTf? (c. AD al. m.) Rc. Ks. Sz. pdXXovttq. -- Rc. poit 
nX^QOv h. *iva nX7jQo>$-jj ro (tyj&iv vnb tov n^o^^tov j^t' 
fitQlaavto ta Ifiattd fiov iavtoJ^^ xai inl tbv i/*atiaf*6v 
f*ov i^aXov itX^QoVy qu. Kn. ( — ). [cf. Pb. 22, 19. Jo. 19, 24.] 

40. Post Xiy. h. oi;a DMJ al. Vg. Ct. It.'* al. Eai. ai. — Lk. aSa. 
aeavtov^ fivioi&tov el, xaixat. 

41. Ln. oft. (ifi nai). — Poit nQeap. add. xai ^aoida^ir EFKMSVJ 
a1. pm. Syr. al. . . pro nqeap. h. ipaQui. D al. Ct. It.** 

42. Rc. Kx. Sz. el ante ^aaiX. . . Ln. («!).. om. c. BDL a1. Ct. a1. — 
Ly. X. nunevofifv, — in* avtov c. BL al. Cyr. . . RC. Ln. a\tw, . . 
Kk. Sz. in aiTw. C^r^r^n]o 

43. LX. inl Tui &e{K DigitizedbyV^OOglC i. in cruce moritar. Joiephai ali Artmatliia. MT. XXVII, 59. 75 

yaQy oti 0BOV «ijtt^ vioq. ^^to If aino xai oi Xi^ctai oi ffwrtecvoa}- %^ 

!M<.i5,^^*5 avr^ miidtCov avtov» * * lrf«o dh iKtt^g mQCtg axotog tyt- 45 
LC.2S, 99to ml naaav tijv f^v imq ioqaq hatrig, ^ ® niQi d\ t^v ivatijf 46 
,p,^iD^af av€fi6i^9P 6 *lii<Tovg qtmvy fMyaXfi Xiyw 'HUj ^lij htfia 
i. aa^ayfiavl; tovt iativ Qd fwv, ^se fiOVy tva ti fie iyxatiXtr 
ntg; ^^ mig di tmv ixsV iatmm oHowravtig ileyov' oti ^HUav^l 
<poiV€t ovtog, ^^ Koi eif^iaig d(Mfimv elg i^ aiftmv xal la^m^S 
cnoyyov nXrjaag ts ol^ovg xcd neQt&elg xoiLafMp inott^ev aviov, 
*^o/ dh Xotnol ikeyov' *A(peqj idmfAeVj ei i^etai 'Hliag <rc4<row49 

iMrAS,avt6v. ^^'O dh 'IrjtTOvg naktv XQ€^ag (pofvi fMyaJiff cupiJKev to 50 
Lt.tai^^^f^' ^^xaX idovj to xatankaafia tov vaov iayhdifi eig dvohX 
**-"-cbro avfo&tv eatg Hatof, nai ^ y^ iaeiadtiy xaH ai nixQOt iayjr 
c&riaavj ^\iud ta fivrifiteSa avnj^&Tfaav xcd nolka acif/uxta tAvil 
%eK0ifMtifUf9m ayiotrv rjyiQ&ifoav ^^xai i^el&ovteg ix tm fJtvTj-bl 
fieiarv fiexa t^v iyeqaw avtov eiatjk&ov eig t^v ayiav noXtv xcd 
ive^paviadTiaav noTXotg, ^^ o dh kxaxovxctQiog xa\ oi fiet' avtov i^ 
triQOvvteg tov 'Ir^aovVj idovteg tov aetafiov xoiH ta yevofieva iqiO- 

i^/if^fii^^^ <^odQaj Uyovteg* 'Ahfi^ vibg '&eov ijv ovtog. ^^^Haavfii 
1^.23, dh ix^ ywaikeg noXiai anb fiaxQo&ev S-eoDQOvaatj antveg ^xo- 
Xov&fiaav t^ 'Irfaov anb trjg raXtkalag dtaxovovacu avt^. * * ^ 56 
a!g rfv MoQia if Maydakrjvtij xal MoqUx, if tov 'laxii^ xcU ^lcoaq 
foitriOj xal if f/ti^tffQ tmv viAv Ze^dalov, 
Me.15, Oxpiag de yevofAevrjg ^kO^&f av^Qornog nXovatog anb AQtfiOr 57 

LLn^^^oUaqy tovvofm ^lfoarf^pj bg xcu avtbg ifia&^tevaev t^ ^lfjaov, 
Jo'.il' ^*®*'*^^^ nooaek&mv t^ ntkatqp 'Qt^aato tb amfia toi 'Irjaov.iS 
38-42! tote HtXatog ixeXevaev anodo&^ivat, ^ ^ xal Xa^y tb aAfia 6 59 

44. Lk. ol avar. avp avru, — Rc, (avtid, avr^, 

46. Ln. kfjf^a aafiax&avL .. XifidAKJtiX, ,. XH/idEVHS, .. ke/$d L 

al. — ta^^avfi D* Gt. lt.>- al. 
49. Aild. in 6ne aAAoc 6h Xafiiop Xoy/rjr tvv^tv avtov rr)y nltvQaVy na$ 

itfjX^ev vdmQ nai alfia B G L al. Byr. hr. It.** Ghn. al. \et Jo. 19, 34.] 

53. Om. /iitd t, iyt^a, avt. Syr. hr. . . pro ai»tov h. aitCiv 30. al. Arr. 
al. . . ora. 243. 

54. Ln. /<yd/4eva. — 55. Oro./xftD al.Gt. .. xai D. .. mrxacFKLal.m. 
56. Pro 'iwojj h. 7(»o^«> D*L al. \g. It. al. — 57. Lx. ifiaafjteii^. 
58. Rc. Kn.^Sz.Ln. poit dnoSo&rfV. add. to ow^a, qd omr>tvBL aLro. 

Syr. hr. . . «vrd Gopt. Digitized by VjOOgie 76 MT. XXVII^ 60. J. Bepelitur, cnitoditnr. Ma|ieret viiant ■epulcrum. 

6o7axTJ79 ivsTvXi^ev aino awdovi xa^aQKy ^^xal b&tixsv aito ivt^ 
Kouv^ avtov fivrjfiBit^y o iXatOfiriaev fv ty TtttQtfy xal ftQoaxvU- 

61 aa^ UOov fisyav t^ &vQ{f tov fivfjfielov anijl.&ev. ^^ f^v dh ixii 
Maqla ij MaydaXrjvTj xal 17 aXlrj MaQia, xa&iifisvai anivavti 
tov taq^ov, 

62 Tfi dh inavQioVy rjtig iatlv fina tijv naQMTxevi^Vy awr^x&tf- 
QZaav ol aQXiSQsTg xal ol fPoQtaatoi nQog Ilikatov ^^Xiyovtiq* Kv- 

QiBy ifivija&ijfJiev , oti ixiivog nXdvog sJnev Sti fwy Mita tQitg 
04 rifiiQog iyilQOfiat. ^ * xihvaov ovv aaqtaktad-tjvat tbv ta(pov Siag 

tijg tQittjg rjfitQagy fii^note ik&ovteg ol fia&rjtod avtov xXe^)toaiv 

avtov xal Btnmatv t^ Xa^' 'HysQ&rj ano tmv vexQ^Sy xal eatcu 
65 w iaxdtrj nXavrj islQm trjg noiatrjg. ^^eq^ aiftoVg 6 UiXatog' 
m Exne xovatmdiav vnayste, aa(paXiaaa&8 <ag oida%s, ^^ ot Sk 

noQSv&ivtsg r^aqtaXiaavto tov tacpov acpQayiaavteg tov Xi&ov fista 

trjg xovatnadloLg. 

xxvnr. 

1 'Ot/;i Sh aa^tmy tfj inufxxraxovajj ei^ fiiav aafi^tarvj ^i-Me.i«,* 
&SV MaQia ^ Maydakrjvrj xai fj aXXrj MaQla &smQriaai tov taqtov.he,^ j 

2 ^ xal iSov, aeiafwg iyiveto fiiyag' ayysXog yoQ xvqIov xatapag ^ *"*• 
oifQavov nQoasX&fov dnsxvXiasv tov Xi&ov xal ixd&rjto indvta 

3 aiftov. ^ ^v dl ^ sidia aiftov dtg datQanrj xa\ to svdvfjia avtoi 

4 Xevxov dtg jftwy. * dno dh tov qo^ avtov iasia&rjaav oi trjQOvv- 

5 tsg xal iyivovto (oasl vsxQoi. * dnoxQi&slg dh b ayysXog slnev taXg 
yvvai^iv* Mrj qofieta&e vfieVg* oJda yoQ, ott ^lrjaovv tbv iatavQCD- 59. Hab. iv aivSovt BD al. Vg. 

60. Ln. ini r^ &vq^, — 61. Om. 17 ante alXrj AD*. 
64. Rc. vvKtoq xkiii/wa. .. Kn. {vvurbq) xXkyfwr, 
66. Rc. ^'Eipfj 6L 

Gftp. XXVIII. 1. Om. Si HL al. — Pro (Ta/9^ar»v priore hftb. aaj^^arf» 2. Hab. xal nqoatX&iav BCL al. Syr. Vg. It. Or. al. — Rc, Kn. Sz. roy 
US-ov anb rrjq &vqaq, .. h. a;ro r. &vq, rov fivfjfuiov £L al. m. 
Copt. al. Eqs. al. 

3. ildia c. ABCDE al. .. Rc Kn. Sz. hs, idia, — Om. Xtvnov Vg. 
It.** Chri. Aug. — Rc.Kn.Sz. waei x*^- ^ j 

4. Ln, V. iytvrj&tjaav «s v^mq, Digitized by vjOOQ lC J. in vitam reveriut. Gottodet lepiilcri corrampantnr. MT.XXVin,18. 77 

fjLsvov ^ijtBtte. • <m5x lcttv mds' 177«^^ 7«^, na&iog elmv. devtfy 6 
idete tov toftov onov ixeito. "^ xal tajv noQev&etaai etnate totg 7 
fia&ritaXi avtovy oti ^y^Q&jj ano tm vexgAv' xa2 fdovy ngoayet 
vfiOQ eig T^y raXiXalav' ixet avtbv oxpea&e. idovy eTnov viitv* 
® xa2 i%eX&ov<Tai tajy ano tov /jivijfieiov fieta (pofiov xal x^Q^ ^ 
fuyaXrjg edQafiov anayyetkai totg fia&rjtai^ avtov. ^ xai idovy 6 9 
'Jr^aovg an^vtTjoev avtat^ Xiym' XalQete, ai di nQoael&omac 
ixQattiaav avtov tovg nodag xol nQooexvvfjaav avtfp. ^^toteio 
Xiyet avtatg 6 'Jtjaovg' Mrf q>o^t&&e' vnayete, anayyeCkate totg 
adeX(potg fiov, iva aniX&mw eig trjv FaXiXalav, xaxet fM 
oxpovtat. 

IJoQSvofiivGiv di avtmv, idov, ttvlg tijg xovotmdiag iX&ovteg 11 
eig tifv noXtv ani^yyetXav totg aQjieQevatv anavta ta yevofieva. 
^^ xal (Twax&ivteg fieta toSv nQea^tiQtov avfi^ovXtov te Xa^v-il 
teg OQyvQia ixava eSmxav totg otQatuotatg^ ** Xiyfyi^teg' Einate,\z 
oti oi fia&jjtal aiftov wxtog iX&ovteg exXexpav avtbv ^fim xot- 
fuofiivaov. ^* xal iav axova&jj tovto inl tov rjyefAOVogt fifietgl^ 
neiaofiev avtov, xal vfiag afieQifivovg noii^aofiev. ^^ oi dh Xapov- ^^ 
teg ta oQyvqta inoirjaav mg idtday&Tfaav. xa\ dtecptffjUa&rj 6 Xoyog 
ovtog naQO, Jovdaiotg fii^Qt tijg arjfUQOv. 

01 dh fvdexa fjta&tftaH inoQev&rjaav eig trjv PaXtXaiav eig toie 
OQog ov itc^ato avtotg 'Jrjaovg. * "^ xai idovteg avtbv nQoaexv- 17 
vtjaa»' ol di idiataaav. ^^xal nQoaeX&m 6 'Jtjaovg iXaXtjaev \s 
avtotg Xiym' 'Edo&tj fwt naaa i^ovaia h ovQavt^ xcA inl y^g. 6. Oni. yaQ A al. m. It.^* — Rc. Ky. Sz.Ln. in v. fine add. xv^mc qd 
om. cam B al. Copt. al. 

7. Ora. ano t. vi%^. D Vg. Ct. cdd. It. antqii. al. Cyr. hr. al. — Om. l$ov 
ante nqodyH D Ct. It.'" Cyr. hr. 

9. Rc. K.v. Sz. 'Jlt; 6e inoqivovro dnayyetXat rot^ fia&tjtalq 
avTov, xow idov etc. [om. cum B D al. pm. Syr. Vg. It. (exc. 1.) al. Or. 
Chri. al.] — Om. o ante 'Jijaovq AEFKMV al. m. Thphyl. — Hab. 
vTtfjvtTja. BC al. Or. Cyr. 

12. Hab. d^yvQiov Ixayov D Syr. pecuniam copioiam Xg, U. 

14. Lv. V7t6 rov 'tjyefiovog, — 15. Ln. t^? a^fi, 'finiqaq. 

17. Rc. Kx. Sz. nqoainvvfjaav atiTM [om. c. BD al. Vg. It. Ct. Chri. 
Aug.]. . . avtov h. 3. al. m. ' C"r\f^n]t> 

18. L». ini T^? yPjq [c.BD.90.**] DigitizedbyOOOglL 78 MT. XXVm, 19. J. ablegftt ApoitolQi. — Joftnaei baptitta. 

19 ^^ noQiv&htiq fjia&ijteitTatB starra ta t&m^^ ^ontEflnBq avtovq Mc. i6, 
fiq to ovofAa tov ftatQog xa^ tov vlov xo^ toi ayiov mwfKxtogy 

20 ** dtdoffxovteg aitovg tijQBt^ navta oca ifetBtXafij^ ifiiv' xcd 
idovy ^co fABd^ ifA&v Bifi^ ttaaag tag ^fJtiQog img t^g cvvtBXeiag 
%ov aimvog. ETJrrEAlON 
K A T A M A P K O N. ^Aqjti tov BvayyBXiov^Irittov XQictov^ viov &bov, ^ mg Y^QCt-j^']*^^^^'] 

nt€u h ^Haata t^ nQOifi^tfi' 'Jdoi, anoatiUja tov ayyfioyMmia, t!i 

fiov nQO nQoadnov trovy og xataaxBvoujBi tijv bdov <fov'LeA,'^J 

S * gMxw; fiowvtog iv tfj iQiffMfi* 'EtotficuratB tijv odbv xvq^v, €r-*Ei.4o, 

^OBiag notBitB tag tQifiovg aitov* ^ iyivBto ^itoawvigy ^antC^mv 

iv tfj iQtjfMp xtd xtjQwrffm Bantifffm fiBtavoiag bIs a(pBOiv afiOQ- 

5 tmv, ^ x(ti i^BnoQBisto nQog aitbv naaa ^ 'lovdcUa 'ftOQa xcu oi 
'iBQoaokvfAitat navtBg^ xal ificattlCovto iv t^ 'loQdavfj notafn^ 

6 vn aitoVy i^OfioXoyovfavoi tag ifActQtiag avr^. ® ^v dh *lG}awtjg 

19. Rc. noQnf&, ovv. .. Lk. noQev&, (ovv), '- fianTiaavTiq BD. 

20. Rc. Sz. in fiiie add. afirfV, . . Kn. (a^i/v.) 

Cap. I. 1. Rc. Kn. Sz. vL tov ^eov. . . om. vL r. &eov 28. al. Ir. gr. 
Or.(3.)Hier. (3.; 1. hab.) 

2. Hab. ua&wq BKhJ al. Or. (3.) -— Ls. h r^ 'Ha. r. ^r^. . . fLc, iv 
Toi<; TtQo^fjtcuq, — Rc. Kn. Sz. iyot dnoefTiikoK 

3. Hab. T, tqij^, Tov &tov ^fiAv D al. Ct. It.^* al. .. Rc. poat otvrov 
h. fynqoabiv aov, 

5. Rc. Sz. oi 'ItQoaoL^ moI ifianrii^, ndvrtq. — Om. norafi^ UD Ct. 

II.»- Or. , 

0. LK. nai ^v'Iw, .. hab. 6 ante 7«;. KLMPV al. pm.Thph9(DOgle . J«iaf ftJoAnnebapUzatur, a dUbolo teD^tar. M€.I, IG. 79 

Me&vgUvog r^o^ xafii^Xov hcu ^on^y dsQficetivt^ «bqI tijv d(T(pvv 
cdtov, Kcu ia&im a^Qldag xcu iiiXi ayQiov. '^ xcd iai^QyaaBV Xi- 7 
ycav' ''Eqxstcu 6 icTDQOtSQog fiov oniam fiov^ ov ovx sifjd ixavog 
nvxpag Xvacu tov ifiavta tm vnodrjfidtm avtov. ^ iya i^ntusa 8 
<Mt. ^vfM^ iv vdati, avtbg di fiantiaei vficig iv nvBVfiati ayitp. ^ Kcu 9 
)lL 3* iyiPito iv ixeivaig taig ^fiiQatg fjX^ev 'Itjaovg ano Na^oQht tijg 
&?" jraW-a/ag xal i^antiadTf eig tbv 'JoQdcmpr vnb 'Itoawov. * ® xal 10 
(:9-'34. Bv&ifg avafiaivm ^ix tov vdatog eiSev ayt^ofdyovg tovg ovQavovg 
xcu tb nvevfia (hg neQujteQav xata^vov lig avtov. ^ ^ xal (poovtj 11 
iyheto ix tdSv ovQavm' 2v el 6 viog fxov 6 ayanr^bg, iv ao\ 

iMt. 4, evdbiCnaa. ' ^ j^f£i ev&hg tb nvevita avtbv ixBakXet eig tiiv &n- 12 
Lc 4 f^ov. * * xal rjv iv tji eQi^fjK^) ijfAiQag teaaaQaxovta neiQoQofievog 13 
i»<iq- inb tov aatavd, xcd ijv ftetct tm d-riQim, xdJi oi ayyeXoi dir^xo- rovv avt^. Meta dh tb nuQado^vat tbv 'I(oavvriv rjX&ev b 'Irjaovg eigi^ 
Mt. 4, tijv FaXikaiaVy xrjQvaam tb evayyiXiov tov &eov * * xcu Xiym* oti 15 

nenXrjQonat xcuQbg xdi rjyyixev rj fiaatXeia rov t^eov* fieravoelte 
Mt. «f xdiX niatevete iv t^ evayyeki(p, * ® Kcd naQtkym naQa trjv ^a- le 
Xaaaav trjg raXtXaiccg etdev SifJLma xai 'AvdQiav tbv aSeXcpbv 
tov SifMovog^ afiqitfiaXXovtag dfiiq,i§,XrjatQOv iv tjj &aXaaajj' ^aav 7. Om, Kwpaq D al. Ct. It** Ambr. 

8. Rc. Kn. Sz. iyw f*iv. . . Ln. iyoi (ftiv) qd om. e. BL al. Vg. It.'« 
Or. — Lk. (iv) TtvevfA. , . om. iv ante vdem BJ al, Vg. Or. Aug. anie 
nvtviA. BL al. It.^* Vg. Ang. 

9. Hab. NiAaqi& DEKV al. m. Syr. Vg. cdd. It. al. . . Nd^aqdt AP. 

10. Rc. Kn. Sz. ano x. i/daro?. — Rc. eJoe» ntQMT. — Rc. Ks. Sz. 
in* avTOv. 

11. Rc. Kn. Sz. iv ^ evSox, 

13. Rc. Sz. xa« ^v ixel iv r. l .. Ks. (ixit). . . om. iv r. iQ^f^^ K aL 
m.It.»-al. 

14. Lk. Kai /»era. — om. rov ante'/a>. et o ante *IijfT, AF (t6v etiam 
SV; TO eiiam KM) al. m. Eub. — Rc. Kn, Sz. ro evay, T^q /?aa«- 
Xeiaq r. ^eov. 

15. Ln. (»a») Xiyiftv. .. om. xa* ADEFHSV al. m. Ct. It.*' al. . . oro. 
xal XiyMv It.*' Or. — Om. iv ante t« evay, Ev. 36. Vg. It.«- Or. 

16. Rc. Kn. Sz. nto^naT^v 6k noQa etc. — Rc. Kn. t. ddel^. av- 
xov. .. Sz. T. aJ. avTOV r. Zi^yof. — Rc. /SoUiloyTac. •- Om. a^- 80 MC. 1, 17. J. discipp. eligit; Capbarnaami docet et sanat. 

iTyo^ aXutg, *^ xal simv avrotq 6 *Iri<JOvg' Jevta onhm ftov, Ka2 

18 no^i^ff<a vfias yevicd-oLi akutg av&Q{07t<ov. * * xai Bvd^itnq aq^ivrsg 

19 ra dixtva tjxoXov(^t]<jav avt^. ** xal ngo^ oXlyov ddtv 'laxfo- 
^v tbv tov Zs^daiov xal 'Ifoawijv tov adeXcpov avtovy Koi av- 

iQtovg iv rcp nXoi<i^ xataoti^ovtag ta dtxtva* ^^naX evdvg ixaXs^rtv 
avtovg. aal a(pivteg tov natiqa avtm ZepedaXbv iv t^ nXofy 
fista tm iAi(T&a)t<av anijXd-ov onltfto avtov, • 

21 Kal ehnoQSvovtat elg Kaq^aQvaovfi' xal ev&i<og toVg aa^ \i.'ri\ 

22 ^(Tiv eiceX&m eig t^v (Wvayoiyy^v ididaGxev. ^ * xai i^enX7J(T(TOvro Mt. 7, 
inl tfj didaxfi avtov' ijv joq did<x<Tx<ov avtovg oS$ S^ov^riav ejm 

23Kai 0V1 (og oi yQafifJiatetg, ^^xaX ev&vg rjv iv ty (Tvvay(oyj'avtm 
2^av(^Q(onog iv nvevfiati axad-oQt^p, xod avexQol^ev ^^Xeyow* "Ea, ti 

flfiiv xa\ aoi, ^lfj<Tov NaCaQfjve; ijX&eg anoXiftai ijfiSig; oidafiiv 
25 <T« tig ely 6 ayiog tov &eov, ^ * xou inetifJirj<Tev avt^ 6 'Ijj<TOvg 
2GXiy(ov' flHfAdo&tjtt xal el^eXd-e ^ avtov. ^^ xal cnaQo&av avtov 

to nvevfia to axa&aQtov xvfX XQO^av (pfov^ fieyaXjf ^X^ev i^ 
21 aiftov. ^"^ xal i{^afipi^&rf(T(tv anavteg, &(Tte (Tvt,ritetv nQog kavtovg 

Xiyovtag' Ti i<Ttiv tovto; didaxh xai^vij xat i^ovaiav' xal toTg 

nvevfiaatv totg axa^dQtoig init a<T(Tei, xal •inaxovov(nv ait^; 

28 2 ® xai i^fjX&ev ^ axoij avtov ei&vg eig oXrjv tifv neQi^^oQov t^g 
FahXaiag. ^ ^ , Mt.8,. 

29 Ka\ ei&vg ix tng (Tway<oyrjg i^eX&(ov rjX&ev eig tijv oixiav\*'^^\ 

38-41. ' 

q^ifi).. BL 33. . . pon. ante fiaXXorc. 1. al* . . h. dft^ifikrj^fxqa 1. al. Syr. 
Vg. It. (exc. 1.) al. Thphyl. . . h. ra SiKTva I) aL 

18. Rc. Kx. Sz. ra Jucr. avzdiv. — v. 19. h. ta SixT. avrHv CKM 
al. III. Syr. al. ni. 

19. Rc. Kx. Sz. xal nqop. UeZ&ev. .. Ln. {ixei^.) .. om. c.BDLal. 
m. Syr. Ct. It.*- al. 

21. Om. elatk&wv CL al. Syr. It.i' al. Or. (2.). . . h. U&wr 16. 49. 

22. Ln. ol yQafifi, (avrctff). 

23. h'^.c.BL al.Cpt.Or. .. om.Rc.KN.Sz.LN. — om.aiV.DL aL It.*- al. 

24. TiN. om. lo. — oXdafitv cLJ Copt. Arm. Or. (2.) Ir. Cyr. Bas. al. . . 
Rr. Kn. Sz. Ln. o?(Ta. 

26. Ln. dn* avtov, — h. <p<av7Jaav g*. f*. BL 33. Or. 

27. Rc. Kn. Sz. Ttqoq avToifq L — Ln. interpg. sic: 6i6ax. xasv^' 
xar* l^ova. xai ctc. Rc. Kn. Sz. rt? 17 Ma/, 1/ xaivij avTtj, or* Kar* i^ 
xai etc. Libri antt. valde var. . . om. r» iatw tovto D Ct. It.'* al. 

2«. Rc. Kn. Sz. ilriX&t cTi. — 29. Rc. Kn.Sz. iltXHvti^ iiXQmZ Sanantar f ocrai Petri , I«proiaf aliiqae naUL MC. 1, 45. 81 

Sfyimoq xa2 ^AvdQiw futa 'laxiipav na^ 'Icnm^ov. ^^^ dh mp^zo 
^ega 2(iimoq xateHeno nvoiaaowja^ xa2 9v&vg XiyovGW av%^ 
TtfQl avr^g. ' * xal nQOCBX&m fiynQfv avt^ XQat/jirag t^g x^*Q^S 8* 
avt^g'. xal aq^xev avt^v 6 nvQstog sv&eoagy xal diijxovet avtoig. 
^^'Otplag dh yevofuvijgj ots idvae» 6 ^Xiog, B(psQOV /iQog ainov^l 
navtag tovg xoxoo^ Ijovtag xtd tovg daifioviiCofidvovg' ^^xal ^VZB 
j/ nohg oXrf inurvvriyfuvri nQog trfv '&VQav, ^ ♦ xai id^SQanevasv 84 
noXkovg naxmg sypvtag noiydXatg voaotgy xal daifwvia ^roiULa 
i^ifiaksVf xal oix riq>uv XaXstv ta dcufiovia, oti ^dsurav avtov. 
le. 4, 3 5 Kai nQmt svwxa Xiav avaatag s^fjX&sv xa2 anvX&sv slg iQrjfWv Zh 
' tonov HaxsT nQO(Friiysto. ^^ xou xatsdkcl^av avtov 6 2ifim xcu 36 
01 fut* avtov, '^ xa« svQOvrsg avtov XsyowTiv avr^' ow navtsgll 
^tjtoviTiv GS. ' ® xa\ Xsyst avtolg' "Aytofisv sig tag iyipfUvag xtafMh 38 
noXstg^ iva xaxst XTfQv^m' sig tovto yoQ i^eXjjXv&a. ^•xai ^vZ9 
xriQvatsm sig tag awaymyag avtm sk oXtfv t^v raXtXaiav xoi 
ta daijiovta ixfiaXXm. 
Mt.8, Km SQ-fStai nQog avtov XsnQog, naQaxaXm avtbv xou JI/-40 

|lc. 5, ym avt^' ott iop ^iXjjg dvvaaai fis xa&aQiaat. ^^ 6 dh *I^aovg^l 
^'^^•anXayxvia&sig ixtsivag triv X'^^ rpffato avtov xal Xeyst avt^' 
QsX(o, xa&aQia&rjtt. ^^ xcu sv&vg an^X&^sv an avtov fj XinQ(ty^2 
xcu ixa&aQiad-rj. ^^ xai ifi^ifitjaafisvog ait^ sv&vg i^e^sv4Z 
avtov, ^^ xai Xiyst avt^' "OQay fiijdsvt firfSkv stnfjgy aXX* vnays^^ 
asavtov dsi^ov t^ isQsXy xfu nQoaevsyxs nsQl tov xa&aQicfiov aov 
a hQoasia^sv Miovajjg sig fAOQtvQtov avtotg. ^ ^ 6 <tt i^sX&m 45 

31. Ln. poit T. /ff^oc om. avtfjq. — Oiu. iv&itiq BCL al. Copt. Arm. . • 
h. ante dtf^n. D Ct. 

32. Rc. Kn. Sz. Mdv. 

33. Ln. o)L7] 17 Ttoki^. . . Rc. Kn. Sz. xcu { noX. oXij Inww. i^p. 

34. Add. in f. (tor) XQwrov {aixov) cftfo* BC6LM al. pl. lt.«* aL 

35. Rc. Kx. Sz. ivvvxov. 

36. Om. 6 ante Slfiotv B L aL . . h. o,T£ K aL m. . . rdre D Ct. 

37. Sz. Lw. 08 trjrova. 

38. Hab. HijX&ov BCL aL . . iXr,Xv&a 4. aL pL 

39. Rc. Sz. iv TaK avvayoiyatq. 

40. Rc. Kn. Sz. Tza^axaX. avx. xa» yovvrtttSv avt6v x, X, a. — Om. 
ori D al. Syr. Vg. Ct. It.** aL . . h. xvqu CL It.** al. 

41. Lx. ual oTzXayxv* ixttiv.; poitea avrov rjtf/ato. 

42. Rc. Kn. Sz. mcu ilnovto^ avtov tv&£»q. — 44. Ln. om. fi^^iv. 
Sov. Tutam. ed. T. 6 82 MC . Ily 1 . J. Caphariiaanii paraly ticam aaaat iiiTitif Phariiaeii. 

^^ato xri^<T(T8iP noXJia xcu dutqnifil^etv tov XoyoVy &atB fWiciti 
avtov dvvac&ai q)avBQmg eig noXtv BlaBXd-etVf aXk* e$o» iv tQiifiOtg 
tomtg ijv' xoi i^Qxovto nQog avtov navto&Bv. 

n. 

1 Kcu Bta^Xd^Bv ndXiv Biq KaqiaQvaovfA dC ^fABQoiv. xal ijxov-y*- ••v 

la&^lf oti Big olxov iotiv ^ xcu Bv^icDg awi^x^V^^''^ noXXol^ AatB Lc.'5,| 
fimiti fcoQBtv firjdh ta nQog t^v {^oav, xai bXoXbi ainoig tov^^'^' 
8 Xoyov. ^ xoi BQj^ovtat nqog aiftov qBQOVtBg naQoXvti-HOVf aiQOfiB* 

4 vov vno tBacoQfav, ^ xoi firi dwafitvot nQWTByylaat avt^ dta tov 
oyiXoVy anBotiyaaav tijv atiyrjv onov ^v, rtai i^OQv^avtBg xaXoiatv 

5 tov nQa^§atov onov 6 naQoXvtixog xaftixBtto. ^ xai idm o 'Ir^ 
aovg tijv niattv ainoiv XiyBi t^ naQaXvttx^' TixvoVy iupimtai 

6 aov ai afiaQtiat. ^ ^aav di ttvBg tmv yQafifiatitav ixBt xad^fiBvot 
7xai dtaXoy^ofiBvoi iv taZg xaQdicug avT<av' ^ Ti ovtog ovt&g 

XaXBt pXaaq}r]fiiag; tig dvvatat aqtivat afjtoQtiag Bi firj b^ 6 ^&Bog; 
8 ^ xoi sv^&vg intyvovg 6 'iTjaovg TCjp nvBVfiatt avtovy ott ovtoag 

dtaXoyi^ovtat iv iavtotgy BlnBv avtoig' T/ tavta dtaXoyCCBa^B iv 
'9tais_x(tQdiatg vfimv; ^ ti iativ BvxontotBQOv^ BinBtv t^ naQaXv^ 

ttx^' Aqioynal aov ai ifiaQtiaty $ BinBtv "EvBtQB^ oqov tov 
10 XQaPfiatov aov xal nBQtnatBi; ^^ iva Sh BidrjtBy ott iJ^ovaiav S^^i 

vibg tov av&Q<inov inl tfjg y^g aqtivat afAOQtiag — XiyBt tt^ 
ixnoQaXvttx^'^ ^^ 2!ol Xiymf iyBiQBf oqov tov xQa^^tov aov xod 
12 vnayB Big tov ohov aov. * ^ ,f^j rjyiQ&rj xal Bv^vg OQog tov 

45. Rc. Kn. TtQoq arr. navtaxoO-iv, 
Cap. II. 1. Oin. xoM ante r)x. et om. evd-. v. 2. BL al. It.*' al. — Ln. ir otxfn. 

4. Hab. dvvdf*. 7tQoatvdyxa$ BL al. Vg. It.^- aL — om. aiiT6» D aL 
Ct. It.*' . . h. aitov 13. 106. . . ante Tt^oatyy. pon. K aL — L>r. teroper 
KQdpartov c, ADJ tJ. Verc. — Rc. Kn. Sz. x^dfifi. ig>* ^, ,. i^' 6 
tti^* ov et ig>' 6v legitar. 

5. xai i6iuv c. B CL al. Copf. . . Rc. Kx. Sz. Lk. Idtov di. — Ln. b. v. et 
r. 9. dg>i evrai, — aov al dfiaQt. c. BD gr. GL^ al. m. Peri. . . Rc. 
Kn. Sz. Ln. aol at dfiaQt. aov [Ln. (aov)}, 

7. ProTtb.or«B. — Ls.XaXtl; pXaaipfifnl* r/cetc. 

8. Ln. om. ovrw;. . . Kn. Sz. ot« oi^tmc a v ro « diaX, 

9. Rc. Ln. 00» aldfiaQt. —• Bc.hs. fyn^ai. ,, iyiiQov BKLal. •— 
Rc. Ln. xal i^ov, — 11. Rc. fyf&^a$ nai, .. Ln. fvc^^a» (xa»). 

12. ^y. X. tif^. «. BCL . . Rc. Kn. Sz. Ln. ijy. ti&ittq x*d by dOOgle J. ap. Levia, novum coraitem, c. porliloribot epalatur. MC. n, 32. 83 

KQafi^tw i^^l&€v havziw namm^ mate H^lateea&at navtaq xa) 
ddl^cim tov &fov liyovtaq' ott ovtcag ovdinote itdofuv, 

!Mt.9, Ka\ i^ijX&sv naliv naga tijv daka(j<jav' xai ndq o ox^ogiz 

hl. s[ ^^«0 ^QOg avtoPf xa) idldaaxsv avtoig, * * xa2 naQay<av sldev i4 
^'^^evh tov tov l4Xq)cUoVf naOliuBvov inl to teXdviov^ xal Xiyst 
avt^' *^xokov&€t fiot, xai avaatag tjxolov&rjffip ain<^, ^^ Kali^ 
iyiveto xaxaxataO-at avxov iv tjj otxlq, ainov, xal noXXol teXmvat 
xai ofiaQtGyXol awavixBtvto 7q> ^lriaov xo^ tol; fJtaO-rjtaiii avtov' 
ffcav yoQ noXXol xcu ^xoXovO-jjaav avt^. ^ ^ xal ol yqafifiatstg 16 
xai oi fPaQiaccZot idovtfgy oti iaO-dt ueta tdiv afiaQttaX^v xal 
ttXoavaVf iX%yov totq fAaOtjtalg avtov ' Ti ott fista tm afucQtoh 
XAv xal tm tiXfovm iaOiet xal nivit; ^ ^ xoi axovaag 6 'Ifjaovg 17 
Xiyst avtoig' Ov ymiav ijovatv ol iayvovtBg iatQOVf aiU' of 
xax^ iyovtig, ovx rjXOov xaXiaat dtxaiovg^ aXXa afmQtcaiXovg^ 

!Mt.9, ^^ Kcti tjaav oi fia&titaVfaxzwov xcd oi fl^aQiaaroi vtjatevovteg, iS 
Lc. 5,' xcu iQxovtat xcd Xiyovatv avti^ * /ita ti oi fjta&Tjtal ^lfoawov xai 
^'^' oi tm ^PaQtaaitav vTjatevovatVf oi di aol fAaOijtcu ov vrjatevovatv ; 
^®xal eirev avtoig 6 'Irjaovg* Mtf dvvavtat oi viol tov Wf*qi<ovogi9 
iv ^ Wftffiog fiet avtm iativ vrfatevetv; oaov XQovov iyovatv 
Toy Wfitpiov ueO^ iavtm^ ov dvvavtat vtjateveiv ^^ iXevaovtcu 20 
dh ijfAiQaif otav anaQOfj an avtm o wfJKfiogj xal tote vj^atev' 
aovatv iv ixeivfj tjj rifiiQC^, ^ * Ovdelg ini^fjfia Qaxovg ayvwpov 31 
intQ^antet inl ifiattov naXatov ei dh fjii^, atQet tb nXrfQcnfia to 
xatvov anb tov naXatoVf xal j^etQov ayUs\iia yivetcu, ^^ xai qvdei^^l 14. Pro Aix^v h,^Iditw^ov D a1. cdd. ap. Or. ei ap. Vict. Ci. li.** 

15. X. iyip, xarow. cum BL al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. x. iy, iv rf nar, . . 
hab. X. iy, uaxavttiiiivoiv avxtav D Ct. It.*' 

16. Ln. (xai) idovttq, . . h. xai rinoXovOow a\*x^ xa» (add. ol R 124. om. 
xai J) Y^afiftatiXfi xww 'Paovjaiotv' xai iSovrt^j ori B DL^ al. Ct. It.'* 
ct pro xaif^^xoA. h. e* xai t-M. D Vg. It. Ct. — Rc. Kn. Sz. i^orteq av- 
xov iaOiorra. — Om. rl ou 31. (i. XII.). . . h. SiariD, .. oti BL 
al. — Ln. (xai /riycO* 

IT. Rc. iniine v. add. nq fitrdvotaw, qu. Kx. ( — ). 
18. Hc, ol T^v ^Daqioaib^v vijartvovriq. 

20. Rc. h ittkivatq ratq ^fU^cuq. 

21. Rc. xai oviilq, , , Lv. oiVci; 9i, — Lv. fcr. ^axxoi'?. — Rc. Kn. 
Sz. inl ifAari» naXatp. — t6 nkijq, to na&vov dno r. ;raA. cum D 

6* 84 MC. n, 23. Diicc. f abbato spicaf evellaiif , J. f anat maniiitt tabidam. 

pikXH otvov viw Btg a(ncovg naXaiovg' el dh /wij, ^i^aaet 6 ohog 
rovg affxovgy nal 6 olvog i^itVtai xou oi ogkoI anoXovvtar aXka 
ohov viov eig aoHovg xaivovg pXrjtiov. 

23 Kai iyi»B%o avxov iv toTg aa^^aatv ducTiOQsvea&ai dia rc5yMt.i2,% 
(TnoQifimy xal oi fia&rjral avtov rjQ^avto bdonoteiv rikXovxeg tovgiSc. 6,( 

24 orajfvag. ^♦xai oi fPaQKTam ekeyovavr^' *Ide, ti noiovGiv toXg *'^- 
25(Tappa<Tiv o ovx e^e<Ttiv; ^s xaJ ^eyev avtolg' Ovdinote aviyvayie 

ti inoirjaev /favidy ote iQeiav ea^ev xai ineivaaev avtog na\ o/*is«ni. 

25 fiet^ avtov; ^^ nmg eiarjX&ev eig tbv ohov tov &eov inH^^ia- " ' 
&aQ o^ieQemg xal tovg OQtovg t^g nQO&iaecag ecpayev, ovg ovx 
e^eattv Kpayetv d filj totg leQevatv, rtal edtxntev xcu totg avv avt^ 

2lovatv; ^^ xai ekeyev avtotg' Tb aafi^atov dta tbv av&Qtonov 
2SiyevetOf ovy 6 av&Qoynog dta tb aa^^atov *® &ate xvQtog iattv 
6 vibg tov av&Qtanov xaJ tov aa^^atov. 

ni. 

1 Koii elaijX&ev naXtv eig tfjv awaytoyriv, xat ^v ixeT av&QOO' Mt i2,v 

2fro$ i^fQafifievrjv Sjntov trjv x^^Q^' ^ ^^ naQetrjQovvto avtov, fi^Lc?V( 
3ro& aafi^aatv &eQanevaei avtov, tva xatrjyoQfja<oativ avtov. * xaJ®'**- 
leyei r<p av&Qtontp t0 ej^ovtt trjv xetQa ^Qafifjtivrjv "EyetQe eig 

4 tb fiiaov, * xoJ X^et avtotg' "E^eattv totg aap^aatv aya&onoirjaai 

5 § xaxonot^aaty ^pvyirjv amaat rj anoxtetvat; oi dh iattonm, * xoi 
neQt^exffifievog avtovg fier' OQyrjg, avXXvnovfxevog int tjj nto* 
*Qiaaet trjg xaQdtag avtm Xiyet r<p av&Qtinq^' ''Extetvov trjv jffE^a' 

a1. Vg. It. Syr. al. . . Rc. Kn. Sz. to ttAiJ^. avrov to xaivov tov na- 
Xatov. . . Ln. tb nXfiq. ajt* avtov tb naivov tov saX* . . h. d^* lavtov B. 

22. Lk. ^iJ^**. — ftc. Kx. Sz. §ijW* 6 olv. 6 vtoq. 

23. Rc. Kn. Sz. o^ov 7ro$tiv. , . om. odon. et h. tiXXitvl} al. Ct. It.»* al. . . 
oSoTtotovvtei tiXXuv It.*' a1. 

24. Rc. Kn. Sz. iv toi<: adfip. 

25. Rc. Kn. Sz. xai at^ro^ iSXeytv. .. Ln. xai (avtbq) Xiye*. .. ora. 
' avTo s c. B C D L al. Vg. It.»- Ct. 

26. Om. TTCtf? BD al. Ct. . . b. Et Verc. — Rc. Kn. Sz. tov aQX^^^i^^' 
Cap. III. 2. Rc. Kn. Sz. TTa^mJ^ov)'. — Ln. xaTi/yo^^ooro^y. 

8. T^ ixovt& etc. cum D al. Vg. Ct. It. . . Rc. Kn. Sz. TaJ i^tjQ, ix» t. /• • • 
Ln. t^ t. /. t/. Ifjqdv. — Rc. Ln. iyttq a«. 

4. Hab. ^ a7roAiaa# hj al. m. Syr. Vg. It. al. m. Vlct. al. r^ r^t^n\r> 

5. Rc. Kn. Sz. Ln. ttjv X* aoi', qd om. c. BESV af.btoV^*^8^^ Coneurrunt ad Jeiam ; aegroti sanantar. XII. App. MC. m^ 18. B5 

xcu i^hsivey, xcu aitexatBOta&if ev&iig 17 x^'Q aitov, ^ xal ^«X- 6 
&6vteg oi fPaotaaToi fieta toSv 'HQondtavm ev^g avfi^Xtav 
inolovv %ax avtov, onfx>g avTOV aTtoleaoHTiv. 

!Mt.i2, Kal 6 ^Jfjaovg iieta toiv fjia&ijtcSv avtov avepiQmev slg t^v 1 

Lc. ei "O^aXaaaa/v y ical noXv nX^^&og anb tfjg raXtXcuag rimXoid-fiaev 
i7-i9. ^^^. y^^ ^^^ ^f^g ^Jo^dcUag ^ xai anb ^JeQoaoXvfjuav xal astb 6 
tiig 'IdovfAaiag xa^ mQov tov *JoQddvov xcd oi neQl Tvqov xdJ^ 
2tS6ivay nXij&og noXv, axovacaneg oaa inoCeiy riX&ov n^bg av- 
tov. ^xal elnev tolg fia&rjtcug aitovy iva nXoMQiov nQoaxaQteq^ 9 
avt^ \dia tbv oxXov, iva fi^ &Xi^ci}atv avtov ^^noXXovg yccQiO 
i&eQcinevaev, &ate inminteiv avt^, iva avtov cnfxavtcUf oaoi 
eliov fiaattycLg, ^^ xcu ta nvevfiata ta axa&aQftay otav avtbv 11 
id-eoiQOWj nQoatmntov avt^ xal exQa^ov ksyovta' ott av eJ b 
vibg tov ^eov. ^^xcd noXXa inet^a avtoigf iva fi^ avtbv cpave- i2 
Qop noitjacuatv. 
^c.6, Kui ava^vei eig tb OQog xal nQoaxaXevtcu ovg 7^j{>eXev\z 

{Hit.loi avT(fe, xal anfiX&ov nQbg avtov. **xa2 inoiifaev doidexay «Wl^ 
*-*• £aiv fiet aitovy xdi tva anoateXXid avtovs xjjQvaaeiv * * xal 15 
exetv e^ovaux» ^eQonevetv tag voaovg xaH ix^XXetv ta daifwvta. 
^* xa\ inedijxev t^ 2ifAmt ovojia JlttQOV' ^"^ xaX ^Jdxoufiov tbv J| 
tov Zefiedouov xal ^louawtjv tbv adeXqibv tov '/oxoi^, xal ini- 
'&jjxev avtoig ovofutta BoaveQyegy iattv viol ^ovttjg' *®Kali8 
jivdQiav xal fDiXmnov xal BaQ&oXofAahv xai Mat&cuov xai 
QoDfjiav xcu ^Jdxatfiov tbv tov 'AXqicUov xal Qaddouov xcu 20- 5. Rc. Kx. dTCoxateaT. — ivS-vq cain B. . . h. ivO^itaq poit avxov D Ct.It.** 
al. . . om. Rc. Kk. Sz. Ln. — Rc. in fine r. add. vYtijq t^q 17 aXXtj, 
qu. Kx. (-). 

6. ev&iig <n>ftp, c. B C a1. . . Rc. Kn. Sz. Ln. ot 0aQ, ivd-iiaq fierd. . . om. 
cii^.DLal. Ct.lt.7- al. — ovfifi. idUovv BL al. 

7. Rc.Sz. nqofi r. ^dX. — Lv. tfnQXovd: (avr^). .. Kir. Sz. i/xoAoi;- 
^aav avr, . . utrque oro. D al. Ct. It.'' 

8. Ln.{oi)mQL — Ls.dxovovxeq. 

10. Hab. iiypiavta$, Kal Saot loaoi ^iVg, rai. It.^*] A al. Syr. It.^* a1. . . 

aLaliter. 
13. hs, noi^awaiv (, ott j^ditaotv tov xQ*ot6v avtov etvat)» 
15. Om. d-fgamveiv ti<: voaovg nai B L ^ aJ. Copt, r^ r>.r^n\r> 86 MC. III, 19. De peccato in Spir. i anclam. Mater et fratres 

19 fiCDva tbv xavavlrrjv * * kcu ^lovdav 'laxoQiokjjv ^ og xal naQidta- 
xiv atnov. 

20 Kal fQTiovrai efg ohov. ^ • xa/ owtQjiBtai naXiv 6 oiXog^ 

21 c5<JT« fcj} dvvacd-ai avxovg lArjdi aQtov q^ayeiv, * * xal axovaavttg 
ol naQ* avtov i^X&ov xQatf^aai avtov eXeyov yoQ, oti ^eatij. 

22 **xai oi yQafifiatsls ol ano 'hQoaoXvfuav xata^avtfg eXsyov fAt.i2,. 
oti BeslCe^ovX ejei, %ai oti iv tqj aoxovti Ta>r daifiovuav £x-lc.ii^| 

2Z^XXh ta daiuovta. ^^ xal nQocyxaXeaafievog avtovg iv »a^/?o-***'i' 

XaXg eXeyev avtolg' Ilcjg dvvatai aatavag aatavav ix^XXetv; 
24^*xaJ iav paaiXeCa »gp* eatrr^v fieQusd^i^j ov dvvatai atadijvai ^ 
25fiaatXeia ixetvij. ^^xa2 iav oixla i(p eavtijv fieQia-d^^, ov dvvatat 
26 ata&tjvcu ii otxia ixeivrj. * 6 ^^j ^/ ^ aatavoug aviatri iqt' iavtbv 
2ixa\ fiefitQtataty ov dvvatat ata^tjvai, aXXa tiXog tjjfii. ^'^ ov 
dvvatcu ovdtlg ta axevtj tov laxvQOv eiaeXd-mv eig tf^v oixiav av- 
tov diaQnaaat, iav fiij nQokov tbv iaxvQOV dria^q, xou tote trjv 
2Soixiav avtov dtaqnaaet. ^^ afiijv Xiyco vfjit», ott ndvta ag)fi^'<T«- 
tai tolg vioig tm dv^Qcinasv td dfutQtiqfiata xai al pXaaqtrifdai 
29oaag Dlv pXaaqnjfJiijacDatv' ^^ og d^ dv ^Xaaq^rjfii^ari eiq tb nvevfia 
tb dytov, ovx ey^ei dqeatv eig tbv aimva, dXX' ivoxog iattv aioh 
Z^viov dfiaQtrjfiatog. ^^ ott eXeyov Ilvevfia dxd^&OQtov ejet. 
31 Kai egrovtai fi pivtriQ avtov xcu ol ddeXqioi avtov, xdi e|a> Mt.i2,v 

Z^eatcmeg aneatetXav nqog avtov, xaXowteg avtov. ^^xcu «xa-Lc. 8,1 
^1^0 neQt avtbv oxXog* xal Xiyovatv avt^' ^ldov^ rj fnqtrfQ aov^'^- 

18. Ln. Tor navavatov. 

19. Ln. ^Jaxa^ttiO'. [MC. 14, 10. h. 'laKaQtwrrjq.l 

20. Ln. 6 o/>lo?. — Rc. Kn. Sz. /ii/Tf. 

21.' Uab. xai ott ijKOvaav ne^i aiVot/ o» y^aftfiatfZq xai ol Xotrtoi D Ct. 

cdd. It. al- ^ , 
25. Lir. ov &vvaT. ^ oht. iu. ar^vai. . . Sw^airou B L ^ It.** 

27. Kn. Sz. Ln. ovStiq dvvatai td etc. — Hab. c*c r^v oUiav tov loxv» 
qov tlaeX&wv td an. avtov BChJ al. .. om. aitov D al. Vg. It. 
(exc.3.) — h.eta^7tdarj AEFGKV al. pl. 

28. Rc. oro. a* ante fiXaav^/t. — Ln. ooa idv. . . om. oa. av fiXaaq». It.** 
Cypr. al. 

29. Hab. li^o;^o? ^ora» DL^ al. — Rc. Kn. Sz. cUwviov nqiatoyq. 

31. Rc. Kn. Sz. Mqx^^' ovv. — Rc. ol dM^p. xai ^ fi^rjQ avtov. — 
Rc. Kn. Sz. ^tivovvtt^ avtov. . . Cwovyre? avr. A. . . onrrVerc^T 

32. Re. KN. Sz! tlnov ^k «i>rf . ^ ^ ^^ -^ by^(5ttgle ftd Jetnm veniant. Parabola de seminatore- MG. IV, 9. 87 

Tiiu Oi adeXqioi <t€v l|o9 ^rjtovadf as. ^* xod anEXQi&ij ainols ^- 33 
jm' Tis ioTi» ^ f^^^^fjQ (^ov xal oi adeXopoi fwv; ^♦xa* ;re^34 
^iipdfJiBvog xovg ntQl avrbv xvxX^) xa^fuvovg XijBi' "/^e, ^ 
firitiiQ fiov xoi oi adsXqioi fwv. ^^ og yoQ av noirf(T(i to OiXTjfta 35 
rov &eov^ ovtog adBXq>6g fiov xal adsXqt^ xof fii^tijQ iativ. 

IV. 

!Mt.i3, Kcd naXtv ficiato didaaxsiv naga tiiv ^aXaaaav. xoi aw- i 

Lc. 8, ctjttai nQog avtov oiXog nXsustog^ <aati avrov sig to nXoiov 
*"**• ifipdpta Ha&rja&ai iv t^ ^aXaaaji' xai nag o oiXog nQog tijv 
d-aXaaaav inl tijg yijg tjoav. ^ xcu idldaa-ABv avtovg iv naQa^Xaig 2 
noXXdj xai iXsysv avto^ iv tfj didajiji ^f^i^^ov' ^'AxovBts. IdoVy z 
S^X&ev an€tqG}v tov ansHQtu. * xa2 iyiveto iv rcp anetQSiVf o 4 
fiiv ineasv noQa tTjv odov^ xai i^X^ev ta neteiva xcu xatiqayev 
avto. ^ xoi aXXo eneaev inl to net^mdeg, onov ovx eTiev y^ s 
noXX^Vj X€u evdvg i^aviteiXev dta zo fitf exeiv ^-d-og y^g' ^ xou 6 
ote avkeiXev 6 tjXiog, ixavfAOtla&n^ xcu did tb fifi exeiv qI^ccv 
i^^odv&ff. ^ xcu aXXo eneaev elg tag dxdv^ag' xou avi^ijacaf ai i 
dxav&cu xcu awinvi^av avto^ xcu xaQnbv ovx edtoxev. ^ xa< 8 
dXluo ineaev elg tfjv y^v t^v xaX-qVy xcu ididov xaqnbv dvafiai- 
vovta xcd av^avofxevovj xai eq)eQev Sv tQidxovta xcu ev e^xovta 
xcu Sv ixtttov. ^ xdt eXeyev 'O iymv ma dxovmv dxovitai. 9 32. Sz, Ls. ot dSeXqoi a^ xai al dSiX^ai aov. 

33. Rc. Kk. Sz. 17 oi d^, fi. 

34. Rc. Kn. Sz. xom m^hpi. xvxX^ r, n. a. xa&. — Ln. iSov. 

35. Ln. om. ydq. — Rc. Kn. Sz. d^iXqi'^ fiov. 

Cap. IV. 1. awdYeTa$ — nXttaroq — i^aav cam BCLii aL . . Rc. Kn. Sz. 
Ln. avri^x^V — noXvq — ^v. 

3. Ln. om. rov ante antlqcu. 

4. Om. /^'iyrro D al. Vg. It. (exe. Verc.) al. ~ l^c. ntxuvd tov ov^a- 
^ov qu.KN.( — ). 

5. Rc.Kn. Sz. ailAo SL — Ln. (ica«) onov et /Ja^. cf< ^c 
4». Rc. Kn. Sz. tiXlov 6i dwartiXavroq. 

8. Rc. Kn. Sz. xai ail^dwovra. — Pro Sv ter hab. tlq i. iUBLJ aL 6r. 
naz. .. iy EVaL pm. Syr. p. al. £phr. Bat. Hier. al. [ita etiam ▼. 20. 
cam Syr. utr.] y^ j 

9. Rc. xai (X. avtoU. — Ln. osl/e». DigitizedbyV^OOglC 88 MC. IV, 10. Ezplicatar parabala de leminatore. Delocema. 

10 i^ ncu 0X8 iytifeto aata fiovag, Tjgoitayv avtov oi mgi ainov cvv 
t^roi^g doodexa taq naQafioXdg. ** xal ikeysv avtolg' 'TfiifV dkdotai 

tb iivatriQiov f^g ^ocaiXeiag tov -d^eov' ixeivoig de tolg i^<a h 
12 TtaoaBoXalg ta ftavta yivetaiy * ^ i*},^ Skinovteg BkinoiCiv nai um ■ E». o, 

lomaiv, xai axovovteg axovooatv xai fi^q awuaatv, fiijnote ini' 
tZ atQi^oiiaiv xal aqie&^ aiftoig, ^^xoi Xiyei avtot^' Ovx oidate t^v 

naQa^Xijv tavtrjv, xal noig ndaag tag naqa^oXous yvdaea&e; 
JJ * * 6 aneiqojv tbv Xoyov aneiqei, * * oivtoi di eiaev ol noLQa tTjv 

odoVf onov aneigetou 6 Xoyogj »ou otav axovaonaiv, ev&vg eQxetai 

16 6 aatavag tcou aiQei tbv Xoyov tbv ianaQfuvov iv ainoig, * ^ hou 
ovtoi eiaiv ofAoioog oi inl ta netQoidij annQOfievoij of, otav 
axovaooaiv tbv Xoyov^ evdvg fieia xoLQog XafA^avovaiv avtovy 

17 ^'^ xou ovx iyipvaiv QiCav iv iavtoZsy aLla nQoaaai^oi elatv eha 
yevofiivTfg '&Xi\l}eo3g ij diooyfiov dia tbv Xoyov evdvg anavdaXi^ov-' 

^Stcu, ^^xal aXXoi eialv oi eig tag dxdvd-ag anetQOfisvoi' ovtoi 

19 elatv oi tbv Xoyov dxovaavtegj ** xou cU fiiQifivou tov oUoovog xoi 
f^ dndtfi tov nXovtov Kcd ai neQi td Xoind intdvfUou etanoQevo- 

20 fievcu avfinviyovatv tbv Xoyovy xcu axctQnog yivetcu. ^ ^ xcu ovtoi • 
eiatv oi int tifv yrjy ttjv xaXrjv anaQivteg^ otttveg dxovovatv tbv 
Xoyov xou naQadiypvtoUy xou xotQnoq>OQOvaiv h tQtdxovta xou Sv 

2li^xovta xou iv exatov. ^^ Kdl eXeyev avtoig' Mrftt eQ^etou 6Mt.5,| 
Wjffoff, tva vnb tbv fwdiov te&^ rj imb t^v xXivrpf; ov% tva i,c!nX 

10. Rc. Kn. Sz. ©t« 6i. — Rc, Kw. Sz. ^q^frjaav. — rdq naQafioXaq c. 
BChJ li.*' al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. tfjv naQafioX^v. 

11. Ec.Ks.Sz.^i^oTat yvo^wat. [om. c. ABKL al. m. Copt. It.**] 

12. Hab. avyotaw D*L aL — Hab. xai dq>e&ijaitai A K aL m. Or. (1.). . . 
K. diptd-tiaona& D* Ct. It.'* — Rc. Kn. Sz. in fine add. rd dnaqxrifiata 
qd Ln. ( — ). . . om. cum BCL aL It.'- al. Or. (2.). . . t. a/*. avTwv J. . . 
Ttt naQarstiafi. 36. al. TbphyL 

15. Pro mai otav hab. oS OTay B. — iv avtoiq o.ChJ It.**aL .. «fc 
avrov<; B ai. . . Rc. Kn. Sz. Lk. h talq xaqdiatq avrSv. 

16. Om. o/toicu; D al. m. Sy r. Ct. It.^* aL Or. . . pon. ante tioiv ChJ aL 

18. Rc. Sz. nai ovtoi tia. ol e, t. d. antt^ofievoi' ovtoi tiaiv oi tov 
etc. . . Kn. xtti ovtoi tia. o* e. t. d. anti^OfAivot^ oi tov etc. — 
dxovaavTVi cum BCDL^ aL m. . . Rc. Kn. Sz. Ln. aKovovttq, 

19. Rc. 8z. Tor> aMvv. TOt'Tov, qd Kn.(— }. — Om. nai od ntQt t. X. 
int^fik. D aL It. (exc. 6.) aL 

20. Pro ftr leg. h. cf. qu. ad v. 8. notata sniit. Dgti.ed by GoOglc Cam'iegeteetiiieiie> cam sinapi comparaiur regn. dir. MC.IV, 32* 80 

iMt.io,»fi T^v \xrfyla.v teO^; ^^ ov yoQ iativ XQvmoy, iav fi^ iva22 
±% l."?^**'*^^»'^^* ^^^^ iytvtio amxQvqiOVf alX' iva ik^ el$ (paveQOv. 
4Mt. 7, 2 3 ii^ig Ij^gt ^a axovetv, axovBton. ^^ Kcu ikfyev avtotg' BXe- ^ 
X^i^^^nate tl amvetv iv (p (iitQ(^ fisrQHre^ fietQi^&tjatiai vfiXv xai 

! Mt.^ fggoateOvaetai vuXv. ^^og yao av «r», do&naetai avtm' xal 0^25 
19, 26. ovK mi, xou eiei aQxh^aetai an avtov. ^^ Kai eXeyev' Ov-26 
ttog eatlv »J ^ileia tov Oeov, mg iav av&Qtonog ^l^ tbv 
anoQOv inl tijg yrjgy ^ "^ xal xa&evdf] xaJ iyeiQtjtai vvscta xai 21 
tlfieQav^ xai 6 anoQog ^Xaatdvfj 3cal fitinvvrjtai^ mg ovx oTdev 
avtog' ^^ avtofiaxri ij y^ naQnoqiOQeTy nQmov voQtoPf elta ata-2S 
jiyVy elta nXiJQjjg ahog iv t^ atdxvl'. ^ * oTaf de noQadot 6 xctQ- 29 
nog^ sif&vg dnoatekXet to dQenavovy oti naQeattjxev 6 -O-eQiafAog. 
wff* ^^ ^ flf/ey n<og ofAomamfAev ttfv 8aaiXeiav tov ^eov, y «'30 
MtJ is^ tm avtrjv naQa^X^ {^mfiev; ^ ^ oS; xoxxov aivdnecog^ og^ otav 31 
*' * anoQi inl t^g yrigy fnxQoteQog ndptoav t^v aneQfAdtcav t^v inl 
ttfg y^gy ^^ ava^vei xcu yivetai fieiCcov ndvicav t£y XaxdvajVfZ2 
xal noieX xXddovg fieydXovgy ciate dvvaa&ai vno ttjv axidv avtov 21. Rc. Kk. Sz. Inl r. Xvxv. in&ri$'^. 

22. Rc. Kn. Sz. iart r», qd Ln. (— ). .. om. com BDKM al. p1. It. 
(exc. 6.) al. Thphyl. — Rc. Kn. Sz. o idv /i^ ^avt^tae-f^. .. h. idv 
f*ij abiqae Hva AC KL al. m. . . al. aliter. 

24. Rc.Ki7.Sz. in iine add. ro*? dxovova$v. .. om. kcu nQoareS; vf$. 
D6 Ct. It.'* Vg. mi. Copt. .. poft aKOvnt h. xou ;r^ooT. v. roilf du. 
Arm. . . eadem bii h. 13. 69. 

25. Lk. 0? ya^ ix^** 

26. Om. idv BDLJ al. m. ToL .. h. otav 1. al. m. .. neo 13. aL . . 
Bti 417. 

27. Hab. xa&tv^et x. iyeiqtTCu EFGM aL m. — Hab. fiXaatdvet 
122. aL m. . . ^Xaax^ BDL^ aL — fttixvvtrcu BD al. m. 

28. Rc. Kn. Sz. avxofidxv tdq, — Rc. Kn. Sz. tlta nXriqtj aixov. 

29. Rc. Ky. Sz. nagai^. 

30. TTM? cum BCL^aL m. It.** aL . . Rc. Kn. Sz. Ln. tivi. — Rc. Kn. Sz. 
f iv noiffi naqafioXfl naqapdktafiiv avtijv. 

31. Rc. wq xoxxoj, — Rc. Kn. Sz. fux^ottiioq ndvx. r. amqfA. iari tuiv 
i. r. yilq' xal orav anaQfiy dvafiaiv, x, yiv. n.r. X,fAei^(itv. .. Ln. 
fttxQortQOV ov ndvr. r. antf^fi. {^wv i, r. yrf^O^t ^al orav anaQfjy 
dvafi. X. yiv, fitXwf n. r. Xax. • . om. iariv cum BhJi in A et D et al. 
varie pon. . . om. xai orav anaqf] (leg. etiam <ivlii0-fif-9naoti,i9}'f^ 
c D Ct. Vind. . . /i£rCoy leg. in ACLVaL Digitized by VjOOgle * 90 MC.IV, 33. Chr. sedat terapeftatem. Geraienorum 

33 Tce ftBteiva rov ovQavov iiataaxrivovy. ^ ^ Kou toiavtaig naQa^- 
Xais noXkatg iXdXet avtoTg tov Xoyovy xa&atg idvvavto axovetv 

34 ^ ^ X^Q^^S ^e TiaQapoXijg oifx ikdXet avtot^, nat idiav di toig fia- 
^iftaSg avtov ineXvev ndvta, 

35 KoLi Xeyet avtotg iv ixeivjj rj yiiioa oxpiag yevofievrjg' JuX- Mt. 8,v 

36 d^fouev elg to nigav, ^ * xai dwivteg tov oyXov nagaXauSdvovotv lc. sli 
avtov, (og r^v ev tq) nlotqi' xat aXXa oe nXota rjv fiet avtov,^^- 

3T *^ xaJ yivetai Xatka^p fieydXij dvifiov, >tai td xvfutta inipaXXev 
38 ek to nXotov, mate ijdfj yefii^La&ai to nXoibv. * * xaJ aiftog ^v 

iv tjj nQVfivid inl to nQoaneqidXcuov xa&evdtov, xai dteyeiQOvctv 

avtov xai Xiyovatv avt^' JtddaxaXe, ov fjie7.ei aot, oti dnoXXv^ 
Zf^fjte&a; •• xai dieyeQd-eig inetifirjaev t^ dvific^ xaJ elnev t^ d-ar 

Xdaaxi' --S^MWfra, neqiifmao, xal ixonaaev 6 avefiog, xal iyiveto 
AOyaXi^rrj fieydXrj. ♦®xaJ elnev avtolg' Ti detkoi iate; ovnto iyne 
41 niativ; * * xaJ icfopr^d-tjaav qioBov fiiyav xal eXeyov nQog oiili/- 

Xovg' Tig uQa ovtog iattv, ott xai o dvefiog xai ^ ^dXaaaa 

vnaxovei avt^; 

1 Kat rjX&ov eig tb nioav trjg &aXdaarig etg tm •moav tciv Mt. »,. 

2 leQaarjvarv. ^ xat el^eXd^ovtt avt(p ex tov nXotov, evd^eoog vnriv- Le. 8.i 
triaev avtc^ ix rmv fivrjfieiiav av&QorTtog iv nvevfiatt dxa&dQt(pf^'^- 

3 * Off tr^v ^aroixrfaiv eJj^ev iv totg finjfiaatv, xaJ oifdi d),vaei ovx- 

33. Om. nokXatq hJ al. m. Syr. It.*- al. m. . . ante TraQafi. in D Ct. It.'* 

34. Hab. TOK l^ioiq fta&^rjr. BCL//. . . om. aitov 412. It.'* 

36. Ln. om. ^^ poit aJlila. — Rc. 8z. 7r>loea^«a. 

37. Rc. Ky. Sz. ra ^k xi'/*ara. — Rc. Kn. Sz. «ore avro ij^fi yff*. 

38. Rc. Kn. Sz. ijti rji tcq. 

40. Rc. Kn. Sz. ri SttXoi iart ovra»; nwq oi'fx ^. ti. 

41. iWa«oi;i» c. BCL// al. . . Rc. Kn. Sz. Lk. v7raMovovo$v. 

Cap. V. 1. Uab. xat ^X&ev CELM^ a1. m. Syr. utr. al. — Pro A^a> 
aijvwv [c. BD Vg. Ct. It. Sax. Greg. nyii.] b. Rc. Kk. Sz. VaSai^fjpoiv 
[id ap. MTTH. icr. c. BCM aL m. Syr. utr. Eui. ; ibi re^aafjvMV h. 
cdd. ap. Or. It. Vg. al. Oreg. nyii. al. et reQYftraittv cdd. ap. Epipb. 
Hier. al. et reQytaijvdiv L al. m. Copt. al. atque lic Or. legi rult]. . . b. 
rtqyeofiv^v L al. ro. Copt. al. Or. al. 

2. Ln. X. iU^d^ovro^ aiVroi', poitea om. ev$-{oiq, — Rc. Kn. Sz. dh- 
fjvrrjaev. 

3. Hc,fiv7ifieio$^,^Jic.Ks,Sz,xaiovrealvcttttv ovdili rjdvvcvro. daemonei mali in i uef abeQnt. MC. V, 15. 91 

m ovdalg idvvato avtov dSjaai^ ^ dia ro avtov noXXmitg nidaig 4 
xca aXvcemv dediod-ai aal dteanaa^ai vn avtov rag aXvcag xou 
rag nidag awtSTQup^ai, xaJ ovSelg «rjfrw avrov dafidaar * xou 5 
dia namog wAJog xa2 ^fiiQag iv totg fivr^fiaoiv xcu h toTg OQSfJtv 
fiv xqcijQbov xai nataHOTttwv eavtov Xid-otg, * jcoi id&)v tov 'Itj- 6 
aovv ano fjiaxQO&ev edQafiev xaJ nQoaexvvtjaev avt^, ^ xal xQo^ag 7 
(pon^ fieyaXu Xiyer Ti ifiol xaJ aoi, 'IrjaoVj vle tov d-eov tov 
vxpiatov; oQxiCoo ae tov &e6v, fii^ fie ^aaaviafjg. * eXeyev yoQ 8 
avt^' "E^eX&e to nvevfxa tb oxd&aQtov ix tov av&Qcinov, 
• xal inrjQmta avtov Ti ovofia aoi; xai Xiyei avt^' Avyiw 9 
ovofid fioi, ort noXXoi iafiev, * ^ xai noQexdXet avtov noXXd, id 
iva /tjj avtovg dnoateCXri IJw trlg XfoQog. * * ^f de ixet nQog ii 
t^ OQei dyiXfi xoiQoov fieydXrj ^oaxofiivtj' ^^ xai naQexdXeaav ±2 
avtov Xiyovreg' Tlifixpov fjfidg eig rovg xoiQOvg, tva eig avrovg 
iiaiX&cafiev. ^ * xal inirQexpep avroXg ev&ia^g. xal i^eX&ovra rd i« 
nvevfmra rd dxd&aQra eia^X&ov eig rohg xoiQovg, xcu mQfirj- 
aev ff dyiXrj xard rov xQrjfivov elg rf^v '&dXaaaav. cog dtay(iXioi, 
xdx inviyovro iv t jf &aXdaa'q. ^ * xaJ oi ^oaxovreg avrovg eqwyov 14 
xcu dnriyyeiXav elg rf^v noXiv xaJ eig rovg dyQovg' xal f^X&ov idetv 
ri iariv ro yeyovog. * * xai eQXOvrai nQog rbv *lrjaovv xal d-eo}QoV' 15 

6. Hai I6wf c. BCL2^ a1. Copt. . . Rc.Kx. Sz. Lx. Mv ^L 

7. Ac.Kn. Sz. eiTte. 

9. Rc. pro XiYti avtu h. dnex^i&^ Xiyoiv. — Rc. Kn. Sz. pro Xtyiiiv [c. 
B^CDL^al. Syr.*Copt.] h. v. et v. 15. h. Xeytoiv. — Lk. ftoi iattv. 

10. Hab. Tza^exdXovv A 2/ al. ro. It.** Vg. — Pro avroix; h. avtov KL 
aI.Syr. lt.i*..tti;raBC^. 

11. Rc. nQOq ta ^17. — Om. pnydXri DL al. Ct. It.*" Vg. ms. al. — 
Hab. fioaitofiivtav \hJ9l. Ct. It.i' 

12. h.TrageKaXovv ADKMal.m. ..Hc.avtovTtdvreq ol Saifiovtq. ». 
Kk. (Ttdvr. ol daifi.) .. Sz. Oft^a<V •• lMV*{ndvr.)oldaifA, .. om. 
olSaifi. c. BCL J^ al. m. Copt. Aetb. . . h. da&f*6v$a O. . . poft Xiyovt. 
pon. 237. 

13. Hab. K,i7tfftifffv a.Hail...K. intfiip. a. tlq rovq xoiQOvq D Ct. It.*' — 
RcKs.Sz.ev&ioKi 6 'Irjaov^, .. Lx. (tv&. 6 *Ifia.). .. om^&haq 
B CLi^ al. m. Syr. It.»* al. . . etiam poit 6 *Iria. pon. . . o7^a. iidem fere 
qoi ev&. oro. — Rc. Kn. Sz. '^aav $i wc Smx- • • ^^' (.'^o. <fe) «w? 
Aff/. ..om.e.BDhJ Syr. Ct. It.*' Vg. al. . . ^a. ^i w? Stax» om. Syr. mi. 

14. Rc. proavTov?h, toiqxoi^ovq et poit h. »*^^J[*4i "G&b^^* ^*' 
nai iiijX&ov, 9 ze y ^ 92 MC.V, 16. J. a Geraienii diicedit. Jairuiadest; lanatnr 

cw tov daifiovi^ofiBvov xa&i^fAevoVy l/ioxujfuvov xtd avKpQOVovvtai 

16 }uu iapo^rfifiaav. ^ <» xaJ dirifqGavro avtol; oi Idovteg, ftcig iyi- 

17 veto t^ daifioviCofiivip xcu mQl t^v loiqfav, ^ "^ xa2 iJQ^avto 

18 TtaQaxaksiv avtov ajield^eiff ano tm oQtfav avtm, ^^ %aX ifi^' 
vovtog avtov elg to TikolbVy 7raQe}ia),H avtov 6 dcufiovtaiyek, tva 

19 fiet* avtov fi' ^^ xaJ ovx aq:fjxev avtoVf aXXa Xiyei ait^* "TnayB 
eig tov oJxov aov TiQog tovg aovg, xai avayrsiXov avtoVg, oaa aoi 

20 6 xvQiog nsnoiriXBv xtu r^Xii^aiv ae. ^ ^ x€u anfiX^&ev xal iJQ^ato 
xrjQvaaetv iv ty JexanoXetf oaa inoitiaev avt^ o ^lrfaovgy xaL 
navteg i&axffiaZov. 

21 Kai dumeQwsavtog tov ^lrjaov iv t^ nXoif^ naUv eig to Mt. %. 
neQaVy avvi^x^V ^X^^^ noXvg in avtov xal ijv naQa trjv -i^a-Lc.jlf 

22Xaaaav. ^^ xal eQxetan elg tm OQXUTvvayciycoVy 6v6fJuttt*Jae$Qogf^'^' 
2Zxal idm avtov nintei nQog tovg nodag ainovy ^^ xaH naQaHaX^i 

avtov noXXa Xiyw iti to 'OvydtQiov fwv iayaz^ag e%ei' iva 
2AiX^mv int&^g tdg }^«<^a^ avt\i, iva am&^ xal ^r^afi, ^* xai an- 

^X&ev fiet avtovy xai, ^xoXovd^et avt^ oxXog noXvg, xaJ aw 

25 id-Xt^ov avtov. 2 ^ xa^ yvvii ovaa iv Qvaei aifiatog etrf d(adexa, 

26 ^^ X(w no}Xd na&ovaa vnb noXX<av latQWy xdl danavr^aaaa td 
naQ* avttjg ndvta xal firjdev (oqieXr^&eufay dXXd fiaXXov eig to 

2TxeiQ0v iX&ovaay ^"^ dxovaaaa ne^l tov 'Irjaov, iXOovaa iv t^ 

28oxX(p onus&ev ijrpato tov ifiatvov avtov* ^^ iXeyev yoQ* oti xav 

29 tm ifjiatitav aviov dxpoifiat, amOriaofiat. ^^ xa\ evd^vg H^i^Qap^ 

ri nriyri tov aifiatog avt ijg, xal tyvco tqi adfiatt, ott tdtat dnb 

15. Rc. Kn. Sz. na&ijfurov nal lfAari(rfi. -~ Rc. Kn. Sz. Lk. poit aw- 
^(fovovvta h. Tov iaxfi^ora xov XB^tmva (Ln. keY^^<*)y 9«« oin. c. D 
al. Ct. Vg. It. (exc. Mart.) aK 

18. Rc. Kn. Sz. xoi ifipdvtoq. — Hab. ijo^ato naQaxaUZvl> Ct.Vg. 
It. (exc. 1.)^ 

19. Rc. 6 di*Iijaovq oim. .. Lx.wx« (Itjoovi) ovn, — Lx. dtidyyU' 
Xov, ,, h. ^idy/. D al. — Rc. inoiijaB nai. 

21. Om. nai ijv naqd r. &aX, D Ct. It.s* Aeth. Peri. 

22. Rc. Kn. Sz. nai iSov, ., Lv. k. {idov), qd om. c. BDLi^ aL Syr. 
Ct. Vg. It. (exc. 2.) aL — Om. oyo/i-'/c»ee^o9D Ct. IC.'' 

23. TtaqcMaXeX e. \Ch o\. . . b. naifaxaXSv D Ct. It.«- . . Rc. Kn. Sz. Lx. 
noQtndXn — Rc. Kn. Sz. pro iVa (c. ACDL^ al.) h. o;rai« (mO^Ji 
ac pro ^1^092 [c. B C D L J al. Ct. It. (exc. 1.) Vg.] h. ^fjoixat.^ j ' 

25. Rc.Kn. ^z. ywjf t#?. — Rc. td naq* iavx^q, dbyLjOOglC malier ex f ftnguine laborani. Redlvira Jairi filia. MC. V, 43. 93 

tr^g fidcriyog. ^^ xal evOvg 6 'Irjcovg imyvovg h iavt^ ttjv S^ZQ 
avtov &vvafiiv fl^fkOovaav , iTturtQoqielg iv tq) o%X(^ eXeyev' T(g 
fiov ^y^ato tmv ifjiatim; '* xai eXeyov avtqi oi fiaOrjtM avtov' Zi 
Bkeneiq tov oxXov ow^Xffhvtd oe xal Xiyeig' Tig fiov r^\f)ato; 
' 2 xfti neQie^Xeneto idetv trpf tovzo noifjaaaav. * ' jy de yvvij J 
<po^ri(yelaa xou tQbfiovaa, eldvta o yiyovev «vtJ, ?iX^ev xai nQoa- 
ineaev avt^ aal elnev avt^ naaav tt^v dX/i&eiav, ^^ o de elnev 34 
avt^' QvyareQy t; nlattg (sov aeaoDxiv ae' vnaye eig eiQi^vtjVj xai 
«T^i vyirig dno tijg fidtstiyog aov. ^ * eti avtov XaXovvtog eQyov- 35 
tm dno tov dQjiavvayfayov Xiyovteg' ott tj {^vydttjQ aov dniO-a- 
vevy ti hi ancvXXeig tov diddaxaXov; ^^ 6 de 'Iijaovg evd-i(agZ6 
dxovaag tov Xoyov J,aXovfievov Xiyet t^ dQxiawavoiy^p' Mrj 
(^o^ovy fiovov niateve. ^"^ Htti ovx aqp^xff ovdiva avt^ awaxo-zi 
Xov&ijacu el fi^ TlitQOv xat ^ldxca^ov xou *I(odvvtjv tov ddeX(p6v 
'Icatd^ov. **xca eQyovtai eig tov ohov tov dQXiavvayoiyov , xai3« 
^•ecaQet '&6qv^ov xcu xXaiovtag xal dXaXd^ovtag noXXd' ^^xcuzo 
eiaeX^div Xiyei avtot^;' Ti &0Qvfieus&e xal xXcUete; to naidiov 
oix dnid^avevj dXXd xa{^evdei, ^® xai xateyiX(ov avtov. o ^«40 
tx^oiXm ndvtag noQaXafi^ei tov nati^a tov naidiov xcu triv 
fiJiriQa xou tovg fAez avtov, xal eianoQevetai onov f^v to nou* 
diov, ♦*xa2 XQatriaag tijg x^tQog tov naidiov Xeyei avtjj' TaXi&aAl 
xovfir iativ fied-eQfirfvevofJievov' To xoQdatov, aot XiyoD, eyeiQe. 
♦^xol ev&ifg dviatrj to xoQdatov xal neQtendter ^v yaQ etdiv^z 
doide'Aa. xa« S^i^Ttrjaav evifvg ixatdaei fieydXji. * * xal dteatei- 43 

33. Rc. Kn.Sz. in* abrv. .. Lx. {in') avt^. .. oiu. c.BCDL al. Syr. . 
Copt. Verc. .. h. iv afrfjFJ. 

36. Om.e^^toi^BDLi^al. Syr.Ct.Vg. It. (exc.Verc.)al. — Hab. ^ra^- 
axot'cra; B L J, 

37. JjJi. dnokovd-^jaai. .. h. /ler* avtov (rvvaxoX. BCL/^Copt. .. nag^ 
axolovO: avrot D al. — Hab. r. dSiXfp. aiftov DGJ 9\,Ci. Verc. 

38. Rc. Kn. Sz.pro tqxovrai (c. ABCDF^ al. Syr. Vg. Ct. «.•• al.) h. 
BQX^rcu. — Rc. om. xai ante nXaiovTaQ. 

40. Ls. avroq di. — Rc. Kn. Sz. in.fine add. dvaxelfievov et hs. ' 
(ayax.) qd om. c. BDLi^ al. Ct. It.*'a1. .. leg. Keifievov^ Hataxeifie^ 
vov et aliter. 

41. Hab. &aptTd D Ct. .. ra^trd ■. rapii&d 157. al. It.*' al, — Hab, 
xoiV B C L al. Suid. al. — Rc. Lx. fyei, (fai. 

42. Hab. ^v ^i D Vg. It, ^ev&vq c. BL^ aLCopt. . . om. Rc.Kx.Sz.L!r. 94 MC. VI, 1. J. conteronitur in patria; iustroit et dimittit 

karo avtots nolXa^ iva fjujdsig yvoX rovtOf xca sJTiev doO^tlvai 
ainj qiayslv, 

VI. 

1 Kcu e^^Xd-Bv ixsW^iVf xai iqrfnai slg tijv natQida avtov, Mt. I3, 

2 xoi axoXov&ovaiv avt^ ol fta&rjtai avtov. ^ xaX ysvofitvov oa^ 
pdtov iJQ^ato didaaxBiv iv t^ cwaycoyy. xou tioXXoI axovovteg 
i^snXiiffaovto Xiyovtsg' UoOsv tovt^ tavra, xaJ tig ly aoqiia »J 
do^etaa tovt(py xai cu dvvdfieig tot-aikai ai did tciv i^eiQmv aif- 

3 tov yivofievcu; ^ ovt ovtog iativ 6 tixtcov, 6 viog MaQiag xal * 
ddeXcpog ^laxci^ov xcu 'lcDa^tog xcu 'lovda xdt 2iiAcwog; xcu ovx 
fWiv ai ddehf^ou aiftov code nQog ijfidg; xcu iaxavdaXi^ovto iv 

4avT(p. *xaJ eleyev avtolg 6'Ii]aovg' oti ovx sativ nQoqii^tTig dtifiog Lc. 4,. 
ei fii] iv TJf natQidi avtov xcu iv toti; avyyeviaiv avtov xai «V tfi jo. 4,1 

5 oixia avtov, * xai ovx /jdvvato ixet noirjaat ovdefiiav dvvafuv, **• 

6 el fiij oXiyoig d^Q(6atoig imO^eig tcig x^^^^ id^eQanevaev, ^ xcu 
iO^avfia^ev dtd trjv dmatiuv avtojv. 

7 Kou neQitjyev tdg xtofiag xvxXq^ didaaxm. '^ xcu nQoaxaXei- Mt.io,v 
tcu tovg doidexaf xcu iJQ^ato avtovg dnoatilXeiv dvo dvo^ xai lc. i\ 

sididov aifto^ S^ovaiav tm nvevfiatmv tmv dxa&aQtaiVj ®xai*"®* 

noQTiyyetXev avto^, iva fATjdiv aliQODaiv eig odov ei ft^ qo^ov 

Ofiovov, fif^ nriQaVy fiTj aQZOV, fiTj eig tT^v ^covtjv yakxov' ^ dX^ 

\0 vnodedefiivovg aavddXta, xod fii] ivdvaaa&at dvo yi^it^ag, ^^ xcu 

43. Rc. Kx. Sz. yvw, 
Cap. VI. 1. tqx^rtu cum R C L^. . . Rc. Kk. Sz. Ln. ^k&tv. 

2. Hab. ol nolX. BL al. — h. axoiWvrc? DFL^ al. — ^oO-tiaa 
xovtM c. BLi^. . . Rc. Kn. Sz. Lk. SoO'. avxQ. — Pro nal al (c. Bjd 
al.) 6vv. r. al (c. L/i Vg. It.** al.) d. t, /. ai^r. yiv6f*tvai (c. BL^ 
al.) liab. Rc. Kn. Sz. Ln. xai (Rc. ox» xal) ivv. r. Sta r./. avr. yIvov- 
ron, , . b. IVaxai — yivo)vrM C*DKaI. m. Ct. It.'* al. 

3. Hab. 6 Tou (et.oro.Toi;) r^xroi^o? vioq xa« 3fa^. 33. aL Vg. mi . 
It.** al. Or. Chri. .. om. 6 Tcxr6>y Syr. hr. — h. rrjc: Maq. BCLi^ 
al. — Rc. Kn. Sz. aJ. <fi, iid. '/«a^ ['ImTir. c. BDLidf aL Verc. 
al.] .. h.7oia>fg)121.Vg,It.«aI. .. om. It.*- 

4. Rc. Kn. Sz. tXtY6 $i. — Hab. avyyfvtvaiv BD**EFGLV// al. m. 
ad qd add. aiVov c. BCKL al. Vg. Ct. K.** Copt. . . om. Rc. Kn. Sz. Ln. 

5. Hab. iSvv. KLal. — 6. H. xal i&avna^ov 28. 253. Corb. 

9. rro ivdvoaa&ai [c. B**SaLpl. ivSvaao&i B* a\. ivdiatia&cu J iv- • discipiiloi. DeHerodeetioannebaptiita. MC.VI, 10. 95 

iXiyiP ccvtotJS' "Onav icof eujiXih^i elg oSxiav^ ixei fiiveta Song if 
i^A&r/ra ixsi&er, ^ ^ xcu ocoi ia» fAti di^tartai vfuig (jiTidi ixovaoh 11 
(Tff viJMVf ixTtOQivofiepoi ixei&sv ixriva^ate tov ^ovv rov vTtoxdj» 
Toiv nod^ viim eig fiaqtvqiov avtols, ^ ^ xdH S^eX&ovteg ixf^Qv- 12 
^aVf tva fietavomaiv ^^xoLi dcufiovia noXXa S^i^cckXov^ xcu ijXei-iz 
qiov QjxicQ noXkovg a^^<octovg xcu i&eQaTtevov, 
ML 14, Kal ijxovaev 6 ^ousiXevg 'HQoidijg. qiaveQov yoQ iyiveto to 14 

Lc. 9,' ovofia aitovy xcu ikeyov, oti UoDciwijg fiuntiCcav ix vexQtov 
^-•* aviatri xcu dia tovto iveQyovaiv cd dwofieig iv avt^* ^^aXkoii^ 
de SiByav, oti 'HX/ag iativ akXoi de ekeyovy oti TiQomtrig mg 
elg tAv nQoq)i]tm', ^^ axovaccg de 6 'HQcidrjg ikevev* Ov iytaiQ 
i.e. 3, anexeqidXiaa ^IosawTjv, ovtog tjyiQ&fj, * "^ Aitog yoQ 6 *HQoidrig 17 
' oTioateikag ixQattjaev tov ^lmiwriv xa\ idijaep avtov iv ^vAox^, 
dia *HQo:>dtada tr^v yvvcuxa ^Ptkinnov tov ddekqov avtov^ ott 
avt^v iydfirjaev* ^^ eXeyev yocQ 6 ^loadwrjg t^ 'HQoidQ' oti ovxis 
S^eatlv aoi e^eiv tiiv yvvaixa tov ddekqov aov, ^^ r^ de 'HQODdidg 19 
iveXyiev avt^ xcu rjO-ehv avtov dnoxtetvcu, xcd ovx ffdvvato' ^edvoO-cu Tj al. ne indaerentar It. (exc. Verc.) Vg.] h. Kif. Sz. Ln. 
^Mvatia&B (c. A CDEF V al. Copt. al.). 

10. Om. fK otx/ay D Ct. It.'* 

11. Hab. xac oq dv roTroq fifi Si^rjrou BL// al.' — Om. rov vnoxdro} D al. 
Vg.cdd.lt.al. — In fine V. Rc. et Sz. hab. Vf/t^y Xiyta v/iZw* dvi- 
xrortQOv iarai 2od6/iOiq 17 rofio^^oig iv 'ij/ii^^ xQiatun: 
41 rji n6Xe& ixtivjj. , , eadem Kk, et Ln. ( — ). . . om. c. BCDL^ al. 
Vg. it. (exc. 3.) Ct. Arm. Copt. al. 

12. ixriQ. e, BCDL J al. . . Rc. Kk. Sz. Ln. ix^^vaaov, iid. ezc. hs, /ic- 
Tayoi/(7Ma«. — 13. h, i^ifiaXov CD^al. 

14. foui' HqtaStjq h. Tjjy dxorjv ^ltjaov KM al. pm. Or. — Pro xae tXeyov 
c. B al. {iXiyoaav D) Ct. It.«* hab. Rc. Kn. Sz. x. HXeyev, — ix vtxQ, dv, 
cAKaLm.Thphyl. .. Rc. Kx. Sz. ix ycx^. i^^^i^^i/. .. Ls^iy^yeQrcu 
ix vexQ, 

15. Rc. ab init. poat ttUo» ora. Si. ~ Rc. Kn. Sz. Ln. TtQoq), iarlv, qd 
OTO. c. BLiiaU .. venit It.*' — Rc. '^ w?. — Om. TtQoqi, uiqne w? 
D Ct. It*' . . h. o TTQogt. cdd. ap. Euthyra. 

16. Om,'I(advv9iv D Ct. Copt. — Rc. Kx. ovroq ianv* avroq ^y, .. 
Ln. («orriy* avr 6<i). — Rc. Kn. Sz. Ln. in flne add. ^x yex^wv, qd 
om. c. BL/f al. Cpt. Syr. hr. . . anle ^y, in D al. Vg. Ct. It.^' . . a;ro 
rMv y. C al. Or. 

17. Bc. iv rfi ipvXaxfi. — 19. Ln. pro ^&eXev h. i^rei. — h. idvv, K 271. 96 MC.VI, 20. Joannei necaiar et lepelitur. App. ad J. redeant. 

20 *® 6 yoQ 'HQddrjg icpo^no tov 'IcDawTiv, ffdmg avror ar^ga 
dixaiov nai aywv, xai (Tvv^i]qn airovy xai axovcro^ avrov noXka 

2\i7to(Biy x«« tiditog avxov tjxovsv. **xa} yevofiivtjg rjfieQag e^xaA 
Qov, ore *HQmdijg roTg yeveam^ avrov dslnvov iTtoirjasv rotg fiS' 
yicfrcujtv avrov xoJ roig jj/Afa^of^ xal rotg nQoiroig rr^g raXiXatagy 

22 2 ^ xaJ €i(7eX{yovaT]g rr^g 'OvyarQog avrijg t/;? 'HQ<adtadog xal OQj^rjaa- 
lavrig xai aQscdaTjg rq)'HQ<adfi xal rotg awavaxnfjiivoig, ilnev o /9a- 

23 adevg tq) xoQaai(p' ^frtjaov fie o iav '0'tljjg, ncu doiacn aor ^^xal 
(Sfioaev airy* ort o iav fie alrrjajigy ddaa} aoi tcag ^fiiaovg r^g 

l^^aiXeiag fiov, ^4,^ ^l e^eX{yovaa eJnev rjj fitjrQi avrrjg' Ti airr^- 

25 (Too/ia<; f/ de elnev' Thv xecpaXtjv 'Jcodvvov rov ^anriarov. ** xai 
eiaeXd^ovaa evOvg fiera anovd/jg TtQog rov ^aaiXea ^r^aaro Xe- 
yovaa* QeXca, iva i^avrtjg dqig fioi im nivaxi rijv xecpaXtjv 7(Dai- 

2^ov tov panriarov. ^ • xaJ neQiXvnog yevofAevog 6 pounXevg dia 
rovg OQXOvg xcu rovg awavaxeifievovg ovx rjOiXrjaev airijv d^e- 

^irriaat. ^^ xai eidvg dnoareiXag 6 ^aiXevg anexovXdroQa inera- 

28 ^ev ivex^&f^vcu rrjv xetpcLXiiv avrov. ^ * xai dntX^iav dnexe(pdXtaev 
avrov iv r^ (pvXax^, xod rjveyxev rljv xe(paXijv avrov inl nivaxt 
xcu IdcoxBv airijv rq^ xoqaau^y xal ro xoQdciov (dcoxev avtiiv r^ 

29 firjrQt avrr^g. ^ ® xal axovcrarre^ oi fiaOtjral avrov rjX^&ov xai rjQav 
ro nrojfia avrov xcu e&rjxav airb iv fivrjfAei^p. 

ao Kcu awdyovrcu oi dnoaroXot nqog rbv 'Irjaovv xcu dn^yyet-^^MA 

81 Xav arTQ) ndvra oaa inoirjaav xdi oaa idida^av. ^ ^ xcu elnev lc. 9a 

avrot^* Jevze vfielg airol xar idiav eig eQrjfiov ronov xcu dva-^^^^^-i 

navaaa&e oXiyov. rjaav yoQ oi iQxofievoi xcd ol vndyovreg noXXoi^ i-ia. ; 

21. Rc Kn. Sz. deXTTvov inoUi. 

22. Pro arr^? (oin. arr^c 1. 118. 209. ft.'* al. m. . . om.r^? 440.) t^q 
liab. avxov BDL^ al. — Lx. pro xai aQko. h. riqiaiv ac poit h. ttmv 
dh 6p. 

24. Rc. Kn. Sz. Ti ah^aofiot. — Hab. r. panTiiovto<: hhJ al. Sic 
etiam (exc.^f) v. 25. 

27. Rc. Kn. Sz. an€xovXdTO)Qa. — Habt Inital. iviyxai BJ — Lv. 
in fine at/roi' {ini nivam). 

28. Rc. Kx. Sz. 6 ^e dntXddiv. — Om. avTijv priui hJ bL Syr. It.'* aL^ 
om. poaterius D al. Syr. Vg. Ct. It.** aL 

80. Rc. Kn". Sz. ;rayra xa» o0a. 

31. Oro. aiW 1. al. Syr. A^g. It.** al. — dranavaaa&e e. A^CM^aL 
m. Rc. Kn. Sz. Ln. aya;rm' co^c. Digitized by CjOOg lc Hominam V millibui Jetui cibvn praebet MC. VI, 43. 97 

Ttal avdi qtayea^ cvxa^ow. ' ^ xoi o^^X^or iy i^ nXoicp elg 92 
fQtlfMV tonov xor' idkof. ^ ^ ncti eldop avtovg vndyovtO/Q xoi 8S 
iniyvtsiaav noXXol^ xa2 natiq ano naaw twv noXsm ovvidQafWv 
VLt.9,ix€l xal ngoijX^ov avtovg. **xai i^eX^iiv etdev noXvv o^^Xov^^^ 
%ai ianXayyvlxs^ in avtovg, ott tjaav mg nqo^ta fwy iypvta 
noifiivay xal f^Q^ato didaaxm avtovg noXlA, ^ ^ hcu ^djj &qa^ 35 
noXXf^g yBVOfAivrig nqoceX^ovt^ avt^ oi fia&T^al avtov Xiyovaiv* 
oti eQtjfJiog iativ 6 tonog xai fjdij co^oc noXXi^' ^^ anoXvaov av-se 
tovg^ iva aneXd^ovteg elg tovg xvxXqp ayQOvg xai xoifiag ayoQo^ 
awsiv iavtoig tl (pdycoatv. ^"^ 6 de dnoHQi&elg elnev avtot^' dotezi 
avtotis vfielg ipayeiiv, xai Xeyovaiv avt^' lineX^ovteg dyoQdaoofiBV 
dipfo^mv dtaTtoaUav aQtovg, xcu doiaofjiev avtoi^ q>ayeh. ^^ o dezs 
Xiyet aitoig' Tloaovg aQtovg erete; vndyete, tdete. xal yvovteg 
Xiyovaiv Ilivtef xai dvo ix^^vag. ^^ xai inita^ev avtols ai^a-39 
'/.Xivcu ndvtag avfinoata avfinoata int t^ xXci>q^ Z<'^^* ^^xal40 
uvineaav nQaatal nQaataiy dvd enatov xai dva nevtijxovta. 
^ ^ xal Xa§m tovg nivte aQtovg xai tovg dvo iy^&vag dva^Xiipag 41 
fig tov ovQavov evXoyrjaeVy xai xatixXaaev tovg oQtovg ittu 
ididov totg- fia^rjtaXgy tva naqati&eiatv avtotgy xdi tovg dio 
lyflvng ifiiQicev naaiv. ^^ hou eapayov ndvteg nai ixoQtda&riaav A2 32. Rc.Kv.Sz.dTt^Xd: elq^-ton. r$ nXol^. .. b. aTt^lB-tv EF6HV 
al. pm. 

33. H. avTov vTrdyovTa 108. (i. XI.) — Rc. poit vndyovra^ h. ol oxXot, 
qdKN. ( — ). — h^.fyvMaav...B.c.Sz.i7riyv,avT6vy qdKw. (—),.. 
h. avTovq AKLM al. pl. Syr. utr. It.'* al. — om. xa» nQorjXd-ov avTovq 
D al. ro. Ct. It.s* al. — Rc. Kn. Sz. in llne add. nat avv^XO-ov nqo^ 
avxovy qu. in cdd. varie legantur. 

34. Rc.Kn.Sz. in avToZq. [in' avtovq c.BDF al. Ct.It.*- Vg.] 

36. rl ^dyoiaiv e.BhJ al. Ct. It.'' Copt. . . h. t» ^aynv D. . . Rc. Kn. Sz. 
aQTOvq' tI ydq tpdywiw ovnt Mxovatv. .. Ln. (a^Tovc) t* 
(yaQ) ipdytaatv {ovk ixovotv). 

37. Rc. Kn. Sz. pro S^aofitv [c. AL /f al. It. Vg. . . ^iaauffitvBDtJ.]h. 
&MfAev. . . Ln. intrpg. a^oi;c,* xac 6toaopnv etc. 

38. Rc.Kn.Sz. xai Utre. .. Ln. (xa*) tS. .. om. c. BDLal. Syr. Ct. 
It.*'al. — Ln. Xiyova. (ovtw*) 

39. Ln. ayaxAt^^ya*. — 40. Ln. xaTa jxaroy x. xaTa ^ft^^]r> 
41. naQari&watv c. BLM^ al. . . Rc Kn. Sz. Ln. 7taqa&v)otv\^^^^^ 

A'99. Testam. ed. T. 7 98 JliC. VI, 4B. h Bocte veBit ad dUcipulot in lacii laborantei. 

4g ^' x<a ^QUv aXaanwtm dcidtHa yoqiivm nXtjQotftata xcu ano wr 
44 6(^^* ^^xcu ^aa$f 01 ^ayivtfg rovq oQZQvq TtevtaxtaxOiiOi 

avdQeg. 
49 . Kai 8v^g ^vdyxaasv tovg ftad^ritag avtov i/ifiqvai «4* to Me.ii,. 

fthoiov Mcu nqoayuv €lg to niqav nqog Bti&catddv, i<og avtog jo. 6'.| 
4nanoXv8i tbv ox^ov, ♦*xal dnota!^dfAsvog avtotg an^ld^ev elg ro **"-*• 

47 oQog nQoa&i^aa^&ai. ^^ xal oxpiag yevofidvtig ^ to nXoiiov iv fitatp 

48 t^g ^aXdaatig xaJ avtog fiovog inl t^g vr^g, * ^ xai eldev avtovg 
^aaviCofuvovg iv t<^ Havveiv ^v yoQ o dvsfiog ivavtiog avtotg' 
xai neQ^ tetaQtrfv qwXaHtiv tijg wxtog SQXBtai nQog avtovg neQi- 

^^natm im t^g '^aXdaatjg, aai f^^&ekev naQeXd^eiv aitovg, ^^ oi 

de idovteg avtov neQinatovvta im ttjg ^aXdaang ido^av (fdv* 
5u taafia elvat nal dveHQa^av ' ^ ^ ndvteg yoQ avtbv eTdov xcu 

iftaQdyidriaav, xcu evdvg ihikrjaev fiet avtoiv xai Xiyet avtolg' 
51 QaQaeltey iyoi eifiiy fitj <poBew&e. ^ ^ xal avi^q nQog avtovg elg 

70 nXoloVf xal ixonaaev o dvefiog, xcu Xiav ix neQtaaov iv iav* 
^2tolg S^iatavto, ^^ oi yoQ avv^xav int tolg oQtoig' tjv yoQ uvreiy 

ii aaQdia nenoDQoafJiivt]. 
53 Kcu dianegdaavteg iiX^&ov inl trjv yijv rewtiaaoet x«i ngoa" Mt. m, 

h^toQfuaihiaav, ^^xoi egek'&ovteiiv avtoav fx tov nXoiov ev^g mi- 
h5yv6vteg avtov, ^^ neQidQUfAOvteg oXriv trjv yjcoQav ixeivtjv f^Q^avto 

43. »Aaa/(orraw ^wd, xo^ivdtv nXtjQiafAara cuin B al. . . xXdatiar» d<ad, xo- 
q>ivovq nXfiqiafiata LJ. ,, al. aliter. . . Rc. Kn. Sz. Ln. xXaofidTm dot^. 
xo^ivovq nX^qm, 

44. Om. rovq a^Tovq D al. Ct. Vg. It. ~ Rc. waei mvTax. 

45. Rc. Kk. 8z. pro dnoXvn [c. BDL// al. (arroc <fe a^roAre c D. .". toit; 
Uitlv avTov dnoXvei J)^ h. dnoXi'afi, . . li. dnoXvofi K al. m. 

48. Ln. xai IStav ai*Tov<i etc. omisso xal ante neQi, 

50. Om. yaQ avTov tldov D Ct. It. (exc. 3.) • 

51. Om. Xiav D al. . . om. in mq§aa, B L// aL Syr. al. . . h. ntqiaaoifi D. — 
Rc. Kn. Sz.infineadd. xa» i&avfiatov^ qdLN. ( — ). . .om. c. BL// 
aL Copt. Vg. It.'' . . i&avft, »ai i^ioT. iv iavt. Syr. 

52. Pro i/v yaQ hab. dXX' ^v BhSJ k\, Copt. 

53. Hab. iniT^v ytjv iiX&ov th r. BhJ aL [ap.Mtth.l4, 34. t,Xdov 
ini t. y. eiq F, BDJ Syr. p.] — Sz. revtiaaQtt, , .rtvv^oaQ D Syr. 
cdd. It. al. . . revvriaaqi& SX aL . . aL aliter. 

54. Ln. poit imyv, aiTov h. (o« dv^Qeq tov tonov ixeivoi) c. 
AG^aLm.Syr.It.'-aI. 

55. xo>Qav c. BL^ al. Vg. cdd. It. aL . . Rc. Kk. ^ig^^.lf ^V Sft^Ogfe Sanafionei. Ditcipp. J. iUotlfl manlbni edcmt. MC.VII, T. 99 » ^ _ •» mi totff XQaSpatotg tovg Kaxiog ijovtag mQupeQBiVf onov ijxovop 
ott «C8I iottv, * • xal onov av damoQiveto elg HtifKxg tj noXfi^ ij 56 
ayQOvgy «V tavs aYOQoT^ hi&Eaav tovg affi^svovrtag, xal noQBxa- 
Xovp avtoVf iva xav tov XQaamSov tov ifiattov avtov axpmvtai' 
xal o&ot av ^tpavto avtov, itjoi^ovto, 

VII. 

Mt. 15, Kai <5w&fovtai ttqbg avtov oi fPaQtaoiot xai ttreg t^v i 

*"'**■ yQOfiftattoiiv ik^ovteg ano 'leQoaolvpimv. * xai Idovteg ttrag twj' 2 
fjM&rj^mv avtov xotvatg %«^cr»', tovtsattv avintotg, ia&tovtag, tovg 
OQtovg' — ' o/ yoQ ^aQtaatot xat navteg oi 'lovSatdt, iav fJtTj 3 
• nvyfijj v^pmvtcu tag x^^Q^y ^^^ ici^tovatv, XQato^vteg trjv noQa- 
doatv tm nQea^eQtov, * xa\ an' ayoQog, iav fx^ §antiamtat, 4 
ovx iad^tovaiv xai aXhz noXXd iattv a naQeXa^ov XQatetv, §a- 
nttfffiovg notniQkov xai ^eatm xal yakxtoov xal xXivtav' — * xaJ 5 
eneQiotd^tv avtbv oi fPoQtadtot xat oi yQafifiatetg' ^ta ti oi 
fia&ritai aov ov neQtnarovatv xata t^ naQodoatv tm nQea^i- 
Qdof, aXXa xotvatg x^Qf^fv ia^&iovatv tbv aQtov; ^ 6 de eJnev av- c 
•E«.M,wi$' KaXmg inQoqn^tevaev *Haatag neQt vfim twv vnoxQtt&v, 
*'• mg yiyQoanav Ovtog b Xabg totg xeikeaiv fie tifia, r^ de xaQdia 
avtm no^QiX) anexet iai ifiov* "^ fjtdtijv de ai^ovtai fie, dtdd- i 55. Ln. om. /xet. . . h. x6v'Ifiaovv (i. e a m) e»ya» D Ct. II.*' Vg. 

56. Ln. ^ {tiq) noleiq ^ (eig) dyQOvq» — irl&iaav cam BL^ al. .. 
Rc. Kn. Sz. Ln. hlO-ovv, — ijtffavTo cam BDL^ al. m. . . Rc. Kn. Sz. 
rjntovxo» — Hab. iffoi^^oay i/ 33. 

Cap.VIL 2. Hab. or« noivaXq etc. ia&iovatv BL^f 83. Copt. — Rc. 
Kn. Sz. tovq [c. BD L J al.] ante aQtovq om. . . hab. a^oy 34. al. Syr. 
CtIt.'*Arro.. — Rc. infineadd. i/i^;Ai;^avTo[om. c. AB£HLV//aI. 
ro. It.'* . . h. Hariyvwaav D.l. 

4. Pro pa7ttia<avra4 h. ^amiQ^wvxat L 2/ al. . . ^avxiao)vxai B al. — Hab. 
/ailjee^wy ALal. Or. Chni. — om. xaixAcydr BL^al. Copt. 

5. Rc.Kn. Sz. pro xai ineqon, [c. BDL al. Syr. Vg. Ct. It. (exc. 1.) 
Copt. .. ^mixa xai J] h. tnttxa imq — Rc Sz. pro noivaXq h. 
avintoiq, 

6. Rc. Kn. Sz. 6 db a7roxg&&fiq {anoxQ, etiam Ln.) e. a. ot« xaX, 

f^tr^oi^^^cdd^U^t^" ^' "^^*"^''*"' '^' '• «ffi^byT* ' 

7* 100 MC. VII, 8, Quam vana ait Phar. doctrina; qaid vere impiiram reddat. 

Sffxavteg didaoHaXiagj IvraXfiota ap^Qoinmy ^ ixpivxBg tiiv ivtoXiiv 
9 xov &eov xQateka rr^ naqddoaiv im av&Qt6n(0P. ^ xaH iXeyev 
avtols' KaXmg a^&exehe triv ivtoXriv tov {teoVy iva tfjv TtoQado- 
lO(Tty vfioiv <jT^<7jyT«. ^^ Mfovaijg yoQ eJnev TlfAa tov noeiiQa (tovEx.j», 
xai tr^v firjtiQa 6ov, xai' '0 xaxoXoyoiv natiQa § fiijtiQa &avdrfp2ii le' 
ilteXevrdtm, ** Vfofe de Xiyete' 'Edv e&ifi av&QonTios t^ natQl ij ^*^) 
TJ/ fiijTQr KoQBdv — ictiv dmQov — S idv «J ifjiov mqieXri&^g' 

12 ^ ^ xal ovxiri oKpiere avtov oifdev notijaai t^ natQt ij tjj firirQiy 

13 ^ ^ dxvQOvvteg tov Xoyov tov S^eov tjj nctQadooet vfiMv ff noQediO' 

14 xate, xal naQOfAOia touxvta noXXd noiehe. ^ * xal nQoaxaXeadr 
fievog ndXiv tov o^Xov eXeyev avtoTg' 'Axovaati fiov ndvteg xoik 

15 avvete. ^ ^ ovdiv eari» S^tof&ev tov dvd^Qoinov elanoQevofievov eig 
avtovy dvvatou avtov xoivmaou' dXXd td ix tov dv&Qoinov 

16 ixnoQevofuva, ixeivd iattv td xoivovvta tov av&Qmnov. ^ ^ et ttg 

17 ix^i ^ta dxoveiv, dxovitoi. ^ '^ xal ote elaijXO^sv eiq olxov dno 
tov oxkov, inijQ<6t(av avrov ol fialhjtal avtov tijv naQo^oXijv. 

18 ^^xod Xiyet avtotg' Ovtoi^ xod vfielg davvetoi iare; ov voehey 
oti ndv To l^io&ev eianoQevofievov eig tov dv^^Qoanov ov dvvatcu 

\^oa>tov xotvwTou, ^^ ott ovx eianoQevetcu avtov eig ti^v xaQdiav, 
dXX* eig tipf xotXiav, xal eig tov dqiedQoiva ixnoQevetou, xo&oqS^ov 8. Rc.Kn.Sz. a9»«Wc« ydq [om. o. BDL^^ al. It. (exc. 2.) Ct al.]. ^ 
Rc. Kv. Sz. in fine add. ^annafiovq ^eatwv »ai noTTjQiw, 
xai aXXa na^ofioia rotavra TioXXd noielxi , qu.LK. (—)... 
om. cum RL^ al. Copt. Arm. . . pon. in fronte v. D al. It. (exc. 2.). . . in 
nltimii verbii libri antq. maxime var. 

9. Om. xac l>le/. atfT. B 28. — <nr}f(7i7T« cum D al. Syr. ttatuatii It. . . 
rijQ^e B. . . Rc. Kn. Sz. Ln. rrjqtiafjte. 

12. Ln. wipeXTi&jlqy i^ oifHhi. — Rc. Kn. Sz. et poit Trar^i et poit /c^TT^^ 
h. avTov. 

14. Rc. Kn. Sz. pro ndXiv h. ndvta. — Rc. Kn. Sz. dxox>tte et avvietf. 

15. Rc. Kn. Sz. Ta/xAo^ft;<>/(tra a;r* avTou. . . h. i£ avrovGl. al. — 
Om. ixHva BL// al. 

16. Om. totum v. BL al. Copt. 

17. Rc. Kn. Sz. pro t^v nag, h. m^i t!jq naqafioXiji;. 

18. Hab. ovnw yocire L^/al. It.*' Syr. p. in m. 

19. Ln. xa^a^fr^oiy c. ABGULSX^ al. m. Or. Chn. .. wx^aoV^ef D. 
et pnrgat Vind. DigitizedbyOoOQlC Molierit SyrophoeniMae fllia •anainr. MC. VII, SO. 101 

nirra ta ^tofjuxra; ^^ ileyer di^ oti ro *x tov ap^QWiovi^ 
AtnoQSvofjievorf atearo itoivoi tov at^Qomop, ^^ !iJm&8P yoQ eK21 
tfjg noQdittg t£p av&Qointor oi dtaXoyiafiol ol xaxol ixnoQSvorrai, 
fioixetcuj noQveidi, aiovoi, ^^xXonaiy nXsops^lai, nopt^QUUf dolog^ 11 
affiXysia, ocpd^aXfiog novriQog, pXaaqnfjfJiiaf vnsQjjipanay wpQO» 
mni' ^^ndvta taSta ta novrjQa lao»&ev ixnoQBvnat xcd HOivoTlz 
tov av&Q<onov. 
Mt.t5, Ka^ ixH&Bv avaatag amflj&Bv eig ta (m&oqux T}Iqov. xai24 

*^'"' slinX&iiv elg oUiav ovdiva ^&eXev yvmvcUy xoi ovh ^&wrj&rj Xa- 
&w' ^^ iJiX ev&vg axovaaaa ywij neQi avtov^ ^g eJj^ev to25 
&vraTQtov avt^g nvevfM axd&aQtoVy ik&ovca nQoaineaev nQog 
tovg nodag avrov' ^^ ijv de ^ vw^ ^EXXtjvigy SvQO^powmaaa t^i^ 
jivet' x(d i^Qoita avtoVy tva to dcufiovupv ixfidXff ix tijg &vyar 
tQog avtrjg. ^"^ x(d IXeyev avty' lAapeg nQokov xpQtcuj&ijvai tan 
tixva' ov ydQ iattv xaXov, Xafiew tov oQtov tw tixvm xoi 
fiaXe» toTg xwoQlotg, ^^^ de dnexQi&fj xa\ Xiyei avt^* Naly 28 
xvQie' x(d yoQ td xwoQia inoxdtm tffg tQani^tfg ia&lovaiiv dno 
tm ^yfmv tmv naidleav. ^^ x(d elnev avtfj' Jid toStov tbv Xo- 29 
yov vnwye' S^eXriXv&ep to datfioviov ix tijg &vyatQ6g aov. '^ xoiso 
dneX&ovaa etg tov olxov avtijg ^Qev to naidiov fiefiXijfiivov inl 
tijv xXivijv xol to daipioviov i^eXtjXv&og. 20. Hab. ntyov di DF al. 

2i< et22. Leg. noQvtla — ^ovoq — nXiovt^ia — novijQla — daiX" 
ye&at — pXaa^^fiia* — vftf^ff^aviaqi ea omnia (exc. doiXyetcu) 
. h.D; pleraqae h. cdd. It. et cdd. gr. paaci. 

24. U&b.iijk&hv hA. . . tia^k&ev 245. al. . . ^X&ev M al. Syr. Or. (2.) — 
Ln. toc oqia, — Rc. Kn. Sz. Ln. Tvqov uai Siduivoqy qd om. c. 
DL^ai.Ct.lt.«-Or.(bii). — RcKv.elq trjv oUiay. 

25. dXX* ev&vq c.BhJ ai. lO' al. . . h. rwij di ev&iuq dn, D Vg. li. Ct. . . 
Rc. Kir. Sz. Lir. dxova. ydQyw^. 

26. Hab. SvQa^oiviMaaa n.JSvQa ^. BEF6HSV a1. pl. . . Svgavoiviaaa 
MVerc. .. Syrophoeniisa Vg.Ct. It.** .. OoinaifaD It^' — Rc. 
iupdXXji. 

2T. Rc. Kv. Sz. 6 ii'Jtjaov^ elnev. 

28. Hab. nvQie (om. vai)y dXXd *eU D Ct. It.^ . • om. yuQ BJed. Syr. al. 

29. Hab. vnare, dtd tovr. t. Xoy. i^eXi^X. D al. Syr. Ct. It.** Pert. 

50. RcKn. Sz. t^Qe t^ Satfiovu^v iUXrjX. «oUt^i^ BvyaftiQa fiepXfjfiivfiv 
inlt^qnXivfj^, 1Q2 MC.VII, gl. Saoatar eaptoM •artbiu et IiJigaa. Uominam IV mtllia 

31 K(A niXi/p SieX^mv ix tw oglm Tvqw ^il^ef dia JSidmoe 

us tiiv ^aXaaca» r^g raXtXaiag ava fAaoov xw OQlm /lixaao' 

ZlXmg, ^^Nol (ptQOvaw avtq^ KOtqfOP nai fAoydaXoVf xoi fro^axo- 

38 Xovai» avtovj Iva iTti&i avt^ triv xatiQa» ^ ^ xai anoXa^iupog 

avtov ano tov oiXov xat tdia» efiakev tovg daxtvlovg avtov tig 

34 Ta ma^ aitov, xai ntvaag ijxpato tijg ifXoicciig ainovy ^^ xaX 
avaBksyiag eig tov ovqovov iativa^epf xol Xeyei avx^* ^Bkpqia^&Of 

35 eativ dmvoijififj^i. ' ^ xo) avd^iosig fjvoiy^aav avtov ai axoai, 
xai ikv&ij o daafAog ti^g yXmaai^ avtoVf xal ikaXei oQ&oig. 

36''xa2 dieateikato avtolSg, iva fitidevl einnatv^ oaov de avtolg 
ZidieatelXetOf avtol fAoXXov neQiaaoteQOV ixi^Qvaaov. ^'^ xaX vneQ- 

neQiaa£g S^eaXi^aaovto Xeyovteg* KaXeig navta nenoii^xev, xai tovg 

TWKpovg notei axovenv xaH tovg aXaXovg XaXew. 

VIII. 

1 ^Ev ixelveug taHg ^fUQasg naXtv noXXov oxXov ovtog xai fiij Mt. ts, 
ixivtwv ti (paynoaiVf nqoaxaXeaafievog tovg fAa&fjtag Xeyei avtoig' 

2 ^ 2!nXayxv^ofjuu inl tov oxXov, ou^ ijdij ^fitQai tQetg^ nQoafii" 

3 vovaip fioi xaX ovx e%ovaw ti qioywiiv. ^ xai iav anoXvaei> avtovg 
v^ateig eig olxov avtioVf ixXv^aovtai iv t% od^' xaitiveg ainm 

4 ano fiaxQod-ev eiaiv, ^ xal anexgi&Tjaav avt^ ol fia^&fjtaX avtov* 
Tlod-e» tovtovg dwfiaetai tig mde xoQtaaat. aqtixiv in iQijfiiag; 

5 ^ xal iniiQoita avtovg' Iloaovg txete aQtovg; oi de elnov' Enta. 81. Rc. Ks, Sz. pro ^X$: «h ^«(^. [c. BDLJal, Syr.hr. Vg. It. al.] h. ttal 

JStSwvoq^X&t; pergunt iidem TtQoq t, &dl, 
32. Rc.Kn.Sz. poat xwy^oV om. mcU [qd hab. BD^JVg, It al.] — Hab. 

ftoyyddXov BF**L// al. m. 
85. Ln. {tv&(Mq), — Rc. Kn. Sz. Sttjpoix&i]aaif, 
36. Rc. Kn. Sz. oaop ^k avroq [om. c. ABL XJ al. m. Vg.] auroK <^.,* 

iid. om. avroi [qd h. B D L ^ al. Copt. Arm.]. 
Cap. VIIL 1. Rc. Kn. Sz. pro ndXtv noXX. h. nafinoXXov. — Rc. o 7i/- 

aovq [Kn. (o ^lfja,)} xoifq/iaO-, avxov [aik. etiam Kn. Sz. Lbt. • « om. 
* €.DLJtJ.m. Syr. ntr. Vg. It. (exe. 2.) aL]. 

2. Rc. ^fUQaq xq. , , h. '^iAiQotg tqtaip B. — Ln. om. fioL 

3. Hab, tlq xov o2k. 20. aL — ino /taxo, e. DLJ al. et tiaive.BLJ 
Copt . .Rc. Kv. Ss. Ln. om. o;ro ac pro Ha. h. iJHovat {Ln.n^aaw)^ 

4. Om. iit D aL Syr. Vg. ma. Ct. It.** . • in aL wic poo. d by GoOg lc •atiantar paacit. Portaitam rogaat. Phar. fermentani. MC.Vin, 18. 103 

^ xcd naQarydikBi tm oiXnp avamam in\ tr^g yii^q, xoi Xa^ 6 
xtAg iTtta a^ovg wyaqunfiaag ixhiciv xoi idldiyv tois fia&ijtab 
€Cvtov, iva noQatt&maw x«i naQ8{>^xav t^ ©X^^' ^ ^^ *%^ "^ 
tii^dui okfya' nai iilopjisag avta Blnep naQati&evat, ^ xal 8 
Upayov xai ixoQtaaOijaav , xoi ^^f> nsQuyaBVfJiata xhzafAdtmVf 
ktta aqiVQidag, ' i^(ncy ^« mg t9tQaxus%0iMr xal anAwrev o 
aitovg. 

Mc. 16, Xoi cvii^ if*^ ilg to nXoiov fieta tm fm&jjtmv aitov lo 

^'^ iX&ev eig ra fiiQri JaXfiavov&d, ^^xal ^^k&ov ol fPaQiadioi xalii 
rj^apto ovCv^etf' avt^, ^ijtovvtBg noQ avtov aTjfABUfv ano tov 
ovQavoVj nstQa^ovteg avtov, ^ ^ xaX avaatevd^ag t^ nvevfiati 12 
avtov Xiyw Tl ij yevsd avtti l^fftel arifiewv; dfi^v Xho) vfiWy ei 
do&ifaetai tjf yevea tavty arffiewv. ^ * xal dq)elg avtovg ndX» 13 

Mt. 16, ifi^ dnijXd^ev elg to niQOiv. ^ * Kdi ineXd&ovto Xa^eh oQtovg, 14 
*'*^ xcd ei fiy iva oQtov ovx ^ypv fAe&* eavt^ (v t^ nXoitp. ** xoiis 

L«. %%di9atAXeto avtotg Xeyoav' ^OQatey ^nete dno t^g ^vfjti^g tm 
^' OoQiaaieov xdl t^g &>firig *Hq^ov. ^^ xal dieXoyl^ovto nMg dX' I6 
X^^Xovg Xsyovteg' oti oQtovg ovx i^OfMv, ^ "^ xdl yvovg 6 Ir^aovg 17 
Xeyei avtoig' Ti diaXoyZ^a&e, oti OQtovg ovx iyete; ovnm voevte 
ovde awiete; nenaoQtafdvriv eyete t^v xoQdlav vfmv; ^ ^ oq^&aX' 18 
fjiovg ixofteg ov ^inete xaX cSm iiovteg ovx dxovete; xdi ov 

6. Rc. Kn. Sz. Ttaq^yyBiXs. — Lw. (xai) tvxaQiOT. — naQaTtdSatv e. 
BGLHi^f aL m. . . Rc. Kir. Sz. Lk. naQa&^ow. 

7. M. ivloyria. avxd c. B C L^ al. Arr. Aeth. . . h. ». tavra t. «vra cvao/. 
AFKM al. pm. Syr. utr. Vg. It. aL; tam naqaxid-hai c. BDL// aL . . 
h. wutavTa naQad-ttt C. . . Rc. Kn. Sz» x. bvXoY' tin. naQaQ-ilvat 
xai avxd, .. Ln. xow ravra evXoy. eln. noQate&ijvat, 

8. Rc. Kn. Sz. tq>ayov ^i. 

9. Rc. Kn. Sz. Lir. ^aav Si ol ^ayovteq, qd om. c. B L ^^ aL Copt. 

10. Ln. ifiBdq {avtoq). — Leg. JaXfiavovv&d B. , , MiXdyaSa D*. .• 
Maya&aD**. .. Magidan t. Magedan Ct. ft. cdd. .. MaySaXd 9. 
MaydaXdv 1. aL 

12. On. avtov post nvwfi^ D al. Ct. Vg. It (ezc. 5.) Arr. . . h. kavtov 
AL. -^ Rc.Kn.Sz. 017^. intl^^tjtt:. 

13. Rc. Kn. Sz. i/ifidq Blq TO nXolov et Ln. ifip. eiq nXoZov^ qa. 
om.c. BCLJlt'* 

15. Ln. o^ckc, (xai) fiXin. — 16. Lir. om. A^;^oi^f 9 et h. y;^ovo«r« 
17. Rc. Kir. Sz. tty ntTw^fi. [qd om« c. BCDL J al. m. Vorc. Coof. . . 
etiara or» et ovtof leg.] Digitized by V^OOglC 104 MC. VIII, 19. BethiaidAe eaecat tanatar. Popali ac diicipalorttm 

19 [AvtjfAOVsvaTe; * ^ ots tovg nivta ccQtovg hXaaa eig tovg neptaKt6' 
XtXiovg, noaovg xo(pivovg xhMfJKxrcnv nXt^QSig tJQate; Xiyovaw 

20avt^' Jddexa, ^^ ota dh tovg inta iig toifg tstQaxtaj^iUovg, 
noom anvQidm nXrjQ(6fiata xXaafAatm tJQate; ol dh alnov' 

21 Enta. 2t ^al ilaysv avtolg' OSncD cvvlns; 

22 Xol BQiovtai Big Bfjx^Goidav. xai {piQOwnv ccvt^ tvq>X6vf 

23 xal naQOxaXovaiv avtov, iva avtov axprjtai. ^ ^ xai intka^ofjuvog 
tijg x^iQog tov tvipXov i^yayev avtov «Ji» tijg xtafirig, xcu ntvaag 
eig ta oftfiata aiftov, ini&Blg tag x^^^ avtt^y intjQma avtov 

21iEi ti ^lineig; ^^ xcu ava^liipag ileyev' BXinoi tovg avd^Qcinovg, 
25 on <ag SivdQa ooio neQinaxovvtag» ^ ^ eha nakiv inidijxev tag 

XetQCcg inl tovg o(p&ciXfiovg avtov xcu inoitfcev avtov iLva§Xi%pai' 
2&x(u anexatiattj, xai ivifiXenev ttjhwye^g anavta. ^^ xal aniatei- 

Xev avtov eig ohov avtov Xiym' 'Tnaye eig tbv oJxov aov xal 

fitldevl eiinfjg eig t^v xdfitfv. 

27 Kai i^fjX&ev o 'Itfaovg xal^oi fAaO^tjtal avtov eig taq xmfiagytt, i6,v 

KcuaoQeiag tijg ^iXinnov, xciX iv t^ od^ intjQcltta tovg fM^&tftag^hcJlA 

18 -2t!' 

20. Ln. inta (a^rot/c). — Hab. xal (om. BJ It,^') Uyovaw avtoi 
BCLJaI.A^g.lt.»-Copt. 

21. OvTto) c. C|Iii^ al. m. et ovTrtaq h. K. . . Rc. Ks, Sz< ndiq ov, , , Ln. 
Tttiq ovnia, , , h. naiq oZv ovno) 13. al. Arm. Briz. 

22. Rc. Kn. Sz. ». tQ/etat. — Hab. eiq BtjB-aviav D al. Ct. It.** Goth. 

23. pXinuq Q,CD*J Copt. et (omisso el) Aeth. Arr. Perss. . . Rc. Kif. Sz. 
Ln. pXint^, 

24. Rc. Kn^. Sz. dv&Qtin, i5c divdqa neQinarovvraq. [ot« etc. c. 
ABC*£FKLSVX^al.pl.] 

25. Om. xal inolTja. a, dvap, Sjt. al. . . h. «. ^(f^ato dvafi. D Ct. Vg. It.^* 
al. . . K, Siifikixpev BL^ al. . . n. ivifikf^>fv C Cpt. Arr. — x. dnix, cum 
CL// al. [x. dnoMaxiazfj B]. . . Rc. Kn. Sz. x. dnottartaTad-fj. , , Ln. h, ' 
dnenaxeatdd-ij, — Rc. Kn. Sz. x. iW/9Aev<* — ^cKM.dnavxaq, 

26. Rc. ilqrov OM. avtov, — "Ynaye etc. cam D Ct. . . h. fitfdk tlq tijv 
xoifiiiv tiaiXB^inq BL al. Copt. .• ne cai diceret iu castellam 
Coib. . . vn, ilq r. oix. a, nai elq t, iuifi, /«i} eiail&. nal fiiidiv* e£nrt}? 
Verc. . . vn, tiq r. 04x. a, xoi idv tlq t. n, kiaikd', f*t]ifvi <&rt}C /*^ii iv r. 
tuififl 13. al. It.^* et omissis fttfih iv t, ma»/». Vg. It.'* aL aliten . . Rc. Kn. 
Sz.'Ln« Mijd^ etq t^v nwfiiiv eiaiX^^nq, fkfjdi ttnmq tivl^iv 

tp ntiftfl. Digitized by VjOOQ lC de Jeta jadicia. J. de ina saornmqiie •orte dtipntat. MC. VIII, 38. 105 

avtov liym' Ti^a gM Xiymxnv oi ip&QCnfgoi slvai; ^^oi dh Bbtaf2B 
ovTi^ Xiyorteq' 'loDawijv rop ^nriffti^v, xal aXkoi ^HkiaVy iXkoi 
(A mg ha tm nQ0(prir&f, ^' xal avroq iTnjqcita avrovg* '2)i«2^29 
dl rlva fis Xeyere elvai; amxQi&elg dh o UkQog X^ei avt^' 
Sv el 6 XQurrog. ^ ^ xal inerifitiae» avzoig, tva fitjdevl Xeyoxnv 30 
neQl avtov. * * xa2 ^Q^ato dtddurxetv avtovg, oti det tov vwv tov si 
iBvd^Qnonov noXXa na&eXv xa2 anodoHifmff^vcu vno tm nqec^- 
teqm %di tmv imteQim xai tm yQafjijmtioov xal anoHtav&^vai 
xtd fjieta tQetg rjfiiqag avaatfjvat, ^^xal na^^ri<jUt tov Xoyovzi 
iXaXet, xa^ nQOcXafiofievog avtov 6 IlitQog ijQ^ato intxifiav avt^. 
^^ i> dl inurtQatpelg xal idm tovg fia&fjtag avtov inetifAfi<yev t^ 33 
nitQ(p xai Xiyei onfttp* "Tnaye dniffm fiov, catavd, oti ov q^QOvetg 
ta tov &eov, aXXa ta tm avd-Qmncov. ^^ koI nQoaxaXetrafAevog Z4k 
«or. o^Xov <Tvv totg fia&ritalg avtov elnev avtotg* Ei ttg &iXei 
oniffOD fiov iX&eiv, anaQpfjffous&OD eavtov xou oQWtOD tov trtavQOv 

iWiA^avtov, xoi iftoXov&eitOD fiot. ^^og yoQ iav &iXfi trjv ypvyfjnvz^ 
LciV. «vTov a&aai, anoXiaet avtiqv • og d* av anoXiajj trjv iowtov ^mtjv 
*• ivexev ifwv xal tov evayyeXiov, aoDaet avtriy. ^^ ti yoQ tacpeXtjaet z^ 
tov av&QOMtov, iav xeQdrjajj tov xoafwv oXov xcd ^rjfAiw&^ trjp 
^pvji^v avtov; ^"^ i^ ti dcoaet av&Qmnog avtaXXayfia trjg xpvx^g 37 

{^Sc^fxvtov; 3*05 yoQ iav inatayvv&^ fie xat tovg ifiovg Xoyovg ivzs 
«, ».' 

27. Rc.Kn.Sz.Lk. Xiyuv avroZqj qd om. c. DL^ al. m. It. (exc. 3.) 
Gt. al. 

28. thtav c. BC*hJ Cpt. Syr. . . Rc. Kn. Sz. Lh. amxql&rjaav atqne Rc. 
Kn. Sz. om. avt. Xfyovreq. — wq Uffa c. D Ct. Vg. It (qnaai unnro). . 
Rc. Knr. Sz. om. wq. . . Ln. ot» «I?. 

29. Rc. Kn. Sz. «. avr. Xiyei avroZq, — Lx. nal anwqiB: 

31. Rc. Kn. Sz. ano pro vjto, — Rc. om. wv et ante aqx^i^' ^^ '^^* 
Yfjafii^. 

83. Ln. om. T^ ante IHtq^, — xoU liy. avtf cum BCL^ It^* . . Rc. Kn. 
Sz.Ln. liyuv. 

84. Rc. Kn. Sz. o0tK pro iSrtq. — Kn. Sz. dxoXov&eltf pro iX&tlv. 

3S. Rc. Ln. pro iavrov tpvx» h. ^t);^. avxov. — Om. ipiov tai D Ct. It.'* al. 
Or. — Rc. oifro? aeiatt et Kn. (o^r.) aua. 

86. Hab. w<peXeXBh Verc. — Rc. Kn. Sz. om. rov [qd h. ACD aL m. Or.] 
ante ay^^w;roi'. .. h. air^^fti;ro$ EFGHLMX^aLm. — Hab.Kt^- 
dijaah B. atque l^tjfutit&^vai BL. r^/^^A^T^ 

37. Hab.Wya^BL/fal Or. . . ^ ri ya^ D*. — <fo»B. dbyV^OOglC 106 MC. IXy 1. Chr. in ilioate divtna indaitur ipeGie. 

t^ ye9€ff ravTfj t^ fioi^KaUdi xal afiee^roo/lc^, xai o vcot; tov 09" 
^Qmjiov incwTjfvvd-iiaetiu avtov^ otav ii&d iv t^ ^oSj/ tov 

1 natQoq avtov fista tm ayyikm tAf aylmv. (IX.) ^ xa^ £l«/£i» 
auroi^' ^fii/t' Xiyfa vfAi^f oti ehlv tmg tm &ds iatrpiottavj oht' 
vag ov fi^ yevcofvtai ^a»atov i&tg av idai<nv tijv ^aciXBtav tov 
&eov ilijXv^vSaiv iv dvvofUi. 

IX. 

2 ^ Kai liBta ^fJiiQag 1$ noQoXafi^vei 6 'Irjtrovg tov IlitQOV Mt.i7,v 
xal tov ^laxmfiov nal tov 'Imawi^^ Hot avatpiQU avxovg eig oQog Le. 9,i 
vxptjXov %at idCav fwvovgy xai fMtefWQqid&ij ifi7tQ0<j&ev av-^"*' 

Ztm' ' xoi ta ifiatui avtov iyivovto ctiXfiovta Xevxa Xiav^ 
^ola yvatpevg in\ tijg yijg ov dvvatat ovtatg Xevkavai. ^ xol 

(Sqi&ij avtolg 'HUctg avv Moava^, xo^ ^o-ai' avXloeXovvteg t^ 

^^lijaov» xou anoxQi&elg 6 IlitQog Xiyei t^ Irfaov* ^'Pafi^^ hoXov 

\ iativ ^fidg mde eJvcUf xat noii^aoyfiev tQetg aHtfvagy ao\ fjUcof 

6xa^ Mcavaq fitav xa2 ^HXi^ fiiav. ^ov yoQ ^dei ti anonQi&^' 

lixipoSoi yoQ iyivovto. ^ xai iyiveto veq^ihf iniaxidCovaa avroft, 2Pet. 

xa\ rjX&ev qmfii ix tijg veqtiXrjg' Ovtog iativ 6 viog fiov 6 aya- ' 
snjitog, avtov axovete, ^ xa\ H^amva neQt^Xeipafievoi ovxiti ov- 
9 diva eldovy aXXa tov 'Inaovv fiovov fu&' eavtm, * Kai xataBat- Mt. n, 

vovtm avtm ano tov OQOvg^ oieateiXato avtotg, iva fiTjoevl a 

Cap. IX. 2. Kn. Sz. Lk. om. toV 9nie*Iiaapvfjif, . • om« roif anfe'/cMtt/?oir 
XJ&h m, — Om. Mat Idiav 255. Syr. al. . . pro eo Xiav 52. aL — om. 
/tovov^ 44. al. Syr. al. . . h. lolni Ct. It.** 
8. Rc. Kn. Sz. Ln. Aei/xa A. wq /«oty , qd om. c. BCL J al. Ct al. . . h. oSc 
ro 9oiq £v. 13. al. Or. — ovTwq cam BCL^ al. m. Copt. It^* al. Or. . . 
om. Rc. Kn. Sz. Ln. . . Om. ol» uiqae AftmcM'. X Verc. . . h. wc ov Svpa- 
Toi TK Xtv*, ini rfi<; ytj^ D Ct. Syr. Vind. 

4. et 5. Muvarj c. B*CD al. m. . . Kn. Ln. Mmfott Rc. Sz. Mw/et 

5. Om. Mxt ante nofii<s. X Sah. . . h. &iXitq i. <» &iXetq D al. Ct It. ac not • 
^'a« D Ct. It.*- 

6. ano*Q*&ri cBC^LJbI. Copt Ois (2.). ". . Rc. Sz. Ln. Xcd^ofi. . . Kn. 
XaX^ae$, — Rc. Kn. Sz. ^aav yaq Mttfofiot, 

7. Hab. X. iyivtro 90H7} BCL^^ Copt. aL — Rc. Ln. poit vetpiXtiq b. 
Xiyovoa. — - hn, dnovere avzov, 

8. Ln. pro dXXd h. el u^, — Om. fU!&' iavwv 59. al. Syr. al. . . pon. poit 
«dor B 83. It.»- 

9. Rc. Kn. Sz, JS:aroB/?<wr. ii. — Ln. ix t. o^oVflsigitizedbyGoOglc D« Elia Chr. nantio. Adeit aeger, ab App. non lanatni. AfC. IX, 18. 107 

ildov diiiY^trmtcUf ei fir^ orav 6 vloq tov avdQtoTtov ex vsKqm 
avcuTt^. ^^xal tov Xoyov iy^qatriaav nqoq iavtovg cv^tixovvteq lo 
ti iotiv otav eK vsxQmv avafftjj. ^^xcu infiQtatm avtov ilfi-ii 
•Blal.4» yovtig' ott liyovtnv oi yQafifAatetSy oti 'Hllav dei ik&eiv nQokov; 
^' *^^ 6 dh eqn^ ainoig' *HXlag fikv iX&mv nqmtov anoHo&iataveiii 
navta' xal nmg yiyqantai ini tov vlov tov av&QcinoVf tva noXka 
na&fj xcd iliovdevij&^ ; ^^ aU.a Xiyca vfjiXvy oti ko^ 'HXlctg H^lv-i^ 
^ev, xcu inoitjaav aim^ oaa ii&eXoVf Ha&a^g yiyQontai in 
avtov, 
.Mt.i7, Kai iX&m ngog tovg iia&rjtag eJdev o^Xov noXvv neQi av- 14 

{lc.^,' "^ovg xcu yqamtatetg (Tv^tjtovvtag nqog avtovg, ^ ^ xoi ev&vg nag 15 
'37-42.^ Qj^Xog idovteg avtov i^e&aiA^i^d-rjcav xal nQoatQiiovteg ^(fnor 

tovg; 

t r 

VIOV L , . 

KataXafyy Qijaaei avtoVy xcd aq^QiCei xal tQCCei tovg odovtag wu 
^QcUvetcu* xai elnov toig fta&iitai^ <tov, iva avto ix^aXmaWf 
10. ri iat. otav etc. c. D 1. 13. al. Syr. Vg. It. Pni. Hier. . . Rc Kk. Sz. . 
LN.TiltfT. TO ix venq&v dvaartjifat» .. h. ro riiat.M. 

11. Om. oT» ante Uyova. 27. 60. Aeth. • . h. t» ovv Vg. It.'* . . etiam ri 
ei nwq et nmq ovv et t» iart roiko o legitur. . . hs* ^O t«. — Ln. (o* 
0a(^taaXoi xal) oi yqafiiA, 

12. 19)17 c. BCLz^ Syr. al. .. Rc. Kn. Sz. Lff. a^rox^i^cK «««cv. .• Om. 
fdv DL al. Syr. Ct. Vg. It. al. — Rc. Kn. Sz. dnoxa&taxf. — Pro 
naX nwq [etiamlt.: et quomodo] h. »a&oi<: AKJdJ aL m. Syr. p. 
in m. Eatb. Vict. . . ^roig oi^v Arm. — hs.dvS-Q<u7tov; uraetc. •— Pro 

. i^ov^tv 71 &jj [c. B D L] h. Rc. Kn. Sz. i^ovdw m &^. 

13. Hab. iv avr^ KL aL Syr. — ^i&ikov c. BDL. .. Rc. Kn. Sa-Ln. 
^&ikfjaav. 

14. Hab. iX&ovxeq — tidov BL^f. — TiQoq avrovq c. BCL^f al« con- 
quirentei 1. altercantei cum illii Vg. It. •• Rc. Kn. Sz. Ln. 
avTOK. 

15. Rc.Kn. Sz. 1^69 V avT. i^t&a/*fiij&ij> 

16. Rc. Sz. xai intiq. xovq y^aft/iaxtZg» — Rc. Kn. Sz. ;r^oc av- 
Tovc . . nq. iavzovq A6M al. m..,iv v/aIv D Ct al. inter voi Vg. It. 

17. Ln. poit dntnDl&ri h. avru [c. BJ 33.1. . . Rc. Kn. Sz. mu dnoitM&Blg 
iiq e» xov oxkov fine. 

18. Rc. Kn. Sz. o'ifoyTa^ avTOv, qdLN. ( — ). .. om. G.RCDL^Al.m. 
Vg* Ct. It. (exc. 2.) al. Digitized by LjOOg le 108 MC. IX, 19. J. sanat daemoniacuin, quem non potuerunt lanare App. 

l9Kal ovH icTXVdav, *'6 ^i aTtoxQid^elg Xeyer ^Q yfvea amatog, 
img noxB nqog ifuig etrofiai; ao^ nots av^ofiai vfim; qi^QSti 

lOttirbv ngog fie. *®xa2 ^veynav avrov nqog avxov xai idw av- 
tov^ to nvBVfia sv&vg <jvvBanaQa!^iv avrovy xal neadiyv inl tfjg ytjg 

21 iKvXiito a(pQ[^m. * ^ xoJ infjQoottjtTsv tbv nat^Qa avtov* Ilotsog 
XQOvog i<mv mg tovto yiyoviv avt^; 6 di ilnev" *Ex naidio&BV 

22 ^^Ttal nokXaaig avtov xal ei^ nvQ B^aXev xa^ sig vdata^ iva ano' 
Xio^ ttvtov akX* 81 ti dvvfi, ^oij&ij(Tov fifjiVv cnXayxvic&Big iqi' 

23i7fia$. ^^ 6 di 'Irjaovg elnBv arr<p to' Ei dvvji; navta dvvata t<p 

2^ ntatsvovti. ^^xal Bv&vg iCQo^ag 6 natijQ tov naidCov eXByBV 

l^IIiatBvm' 8oij&ei fiov ty anurtin. ^^ Idm dl 6 'Irjaovg ott ini' 

iSwtQ^Bi oyjkog, inBtifirjaBv t^ TtVBVfiatt t^ axa&aQtip, Xeym 

avt^' Tb aXaXov xai xwg)©!' nvBVfia^ iyd aot imtaaaon, I^bX&b 

26 an avtov xal fjitjxirt BiaiX&ijg sig avtov. * ^ xal x^aSay xai 

noXXa anaQo^av avtbv b^X&bv xa2 iyivBto ghtbX vsxQog, ixTtB 

TTltovg noXXovg Xiysiv, oti ani&avsv. ^"^ b dh 'Ifjaovg XQarrjaag tfjg 

2SX^^S avTov fjystQSv avtov, xa2 aviatij. ^^xal slasX&ovtog avtov 19. Rc. avrS Xiyu. . . Ks. Sz. Ln. avroXq Xiy. . . om. cum C al. m. 

20. Om.^r^o^avToyDVg. Ct. cdd.It. — Hab. xcu l^ov SVal. m. Syr. 
utr. Per». — Rc, Kn. Sz. tv&itaq t6 Tivivna. . . om. exi&vq D Ct. It** — 
cvvtandQ. c. BCL^ al. . . Rc. Kk. Sz. Ln. iand^. . . kd^a^ev D Vg. It. 

21. Pro wq h. e(aq B. . . ^^ ov C^L^/ al. . . dgf* o^ 13. al. . . ex quo Syr. 
utr. Vg. It. >- Rc. Kn. Sz. om. ix. '[qd icr. c. BCGL^f al. . . ht natdog 
D Chrs.] 

22. Sz. To Ttvq. — Rc. Kn. Sz. pro 9vvj[ [c. BDL^f al.] h. v. etv.iq. 
^vvaaai. 

23. Rc.Kn.Sz.t6, («^iWoou TT^oTciiaa*. .. Ln. To tif^vvf\niaxiv^ 
fsai. .. om. nun. c. BC*L^ al. Copt. al. — Antea om. to DKM aL 
m. Syr. utr. al. 

24. Ln. (xai) fv&itnq. — Rc. Kn. Sz. fiird SaxQVwv iXeyt fqd om. 
c. A^BL^/ al. Copt. aL . . .ante o nar^^ h. 124.]. — Rc. morevu), »v- 
^»e, qdKN.( — ) 

26. Hab. o oxXoq ALMX J al. pm. — Rc.Kn. Sz. to nvevfiaroaXcd. 
n. xw^. 

26. Ln. «. nQd^aq *. n.anaQd^aq {aitrov) [c. BCDL al. . . iid. et Ct. It.*' 
om. avrov.'] . . h. x^a|a? et o;ra^a|ay J. — Hab. i^ijX&, dn* avrov 
D Ct. lt.«* Vg. — Rc, Kn. Sz. ante ;roAAot)? om. tov?. 

27. Rc. Kn. Sz. avToy r^q Xf^Qoq. . . h. avTO^ r. ^t^^^oc ai'TOV C^ i 

28. Rc. Kn. Sz. mU eiatX&ovra ai>rov. Digitized by LjOOg lC Ckr« de laa forte. Infantef imitaDilut eiie. MC.IX, 39. 109 

eig oiiWf ol lAad-tjtod avtov wxx idlav imiQiitm ainof Jwl 
%l ^fuig ovK ^dwrj&rffisf ix^aXetf avto; ^^xol Blmv avtotg'2l^ 
Tovto to yhoq iv ovden dvvatai i^8X&€lv d (i^ iv nQOCtvjji xcd 

Mt.17, KaMt&ev i^BXO^ovtsg noQim^vovto dta tijg raXiXalag, xai 30 

{lc. 9,* ovK ij&sXev, iva tig yvoi' ^ * idida<Txev yoQ tovg fAa&i^tag avtov 31 
^^xcH iXeyep avto^' oti 6 vlog tov av&Qdnov naqadldotai eig yel- 
Qag av&QiontoVy xaX anoxtevovatv aiftov, xal anoxtav&eig iieta 
tQelg ^fieQctg avaatriaetai. ^ ^ oi dl ^yvoovv to Q^i^a xai i(fo^ovvto 32 
avtov meQm^aai, 
MC.18, Kai ^X&ov eig Kaqta^aovfi. xoi ^ t^ olxia yevofiwog intj- 33 

!f<e.'9i ^o>^<x avtovg' Ti iv tjj od^ duXoyiCea&e; ^* oi dh iffminfovz^ 
^^-nQog aXXi^Xovg yoQ dieXiy&riaav , tig fjieii^<av, ^^ xai xa&iaag iqito-z^ 
vt^ev tovg ikodexa xal Xiyet avtoig' El tig &iXei nQ&tog elvai, 
eatcu navtc9v eayiatog xai navtm diaxovog. ^ ® xal Xa^v natdiov 36 
iatriaev avto iv fAiatp avtm, xa2 ivayxaXtaafievog avto eutev 
avtoVg' ^'^^'Og av ev tAv toiovtm naidiav di^cu inl ttp 6v6-zi 
fiati fwvj ifik diyetac xaSi og Sv ifie di^iytcuy ovx ifik dixitat, 
aXka tbv anoatelXavta ue, ^^'^Eqiij avt^ o 'loDavvT^g' JidaaxaXeyZS 
eldofiev tiva iv t^ ovofiati aov ix^aXXovta daifAovia^ og ovx 
axoXov&etrjfitVf xctl ixcaXvofiev avtov, ^^ o de 'Itjaovg elnev' jM^39 

28. Rc. Kbt.Sz. pro ^Mxi [c. ACDK al. m. Syr. al. quare t. cur Ct. 
Vg. It.] h. or«. . . h. or» Sia ri 131. (lec.XI.) 238. (sec. XI.) Kv, 49. 
(lec. X.) al. . . Ti ore 38. al. Thphyl. 

29. Om. xai vtiaTti^ B. . . ante TtQoaivx» pon. Syr. al. 

30. Lk. iTtoQtvovro, — Rc, Ks, Sz. pro yvol [c. B D L] h. yv^. 

31. Om. dTtoxravO-iiq D Ct. II.'" aL — Rc. Kn. Sz. rfi t^«ti] '^firiQqt, 

33. Pro ^X&ov [i. lil&ocav c. B D aL Ct. Vg. U. (exc*. 1.) ai.] Rc. Kn. Sz. 
^X&ev, — Rc.Ki7.Sz. TiQog iavroifg dukoy, 

34. Rc. Kn. Sz. 6uUx&' iv r^» 66S qa.LN. (— ). . .om. cum AD^Ct. 
It.4- Golh. 

35. Pro Staxovoq h. M'Xoq M aL Chnu 

36. Om. avto post tortja, 1. al. Or. Arm. 

38. /917 atiT^ 6 *Iwdvv, c, BLJ Syr. Copt. . . aL aliter. . . Rc. Kn. Sz. 
dm»Qi&ii (ft avT^ 'Itadvv, (Rc. 6 '/.) kiyuv. # . Ln. dmxQ, {6i) aur^l 
'Ifodvv. Xiy. — Sz. Kn. om. iv aote tw ovofi, — Om. oc ovh dxoXov&, 
fllxXv BCLii aL Syr. !(.>• aL eaqne Kn. (— ). . . ixwXvontv c. BDL^ 
al. .. Rc. Kn. Sz. Ln. ixwXvaafiiv avrov et add. ot« o^jc aNoAov- 
&9Z rffitvy qu. om. c. DX aL m, Vg. Ct. It. (exc. 1.) Arm.^OOglC 110 MC.IX, 40. Sanat quii Jesu nomine. Neminem offendend. eaie. Mali 

x(x>Xv8tt avtof ovdBtg yaq ifftiv og mtfiCit dvvafiw inl t^ Ofo- 

40 fdati fiov xai dwriaBtai ta^iv xaxoXoyijiTcU fie' *®o$ 7«^ ovx 

41 Bativ xa&' ^fimVf vnlo ^fim iatlv. * * og yaq av noth\i vfiag Mr. 10. 
nottjQiov vdatog hf ovofiati oti Xqunov i<Tti, afiijv Xiym vfuv, 

42 oti ov fAij anoXitTH tov fua&ov avtov, ** Kcu og iav (rxavdaXl&fftsc. 17, 
iva tmv fuxQfSv tovtcov tm nurtevovtcov eig ifii, xaXov itrttv 
avt^ fiSXXoVy si nsQixeitat fivXog ovtxog neQi tov tQaxt^Xov avtov 

4Zxai^§lXiftat elg t^v ^aXaaaav, ** xcw iav axavdaXl^fj ae 7 x^/J» Mt 5,, 
aoVf anoxoxfjov avtrfV xaXov iativ ae xvXXov eiaeX&eVv eig trfv 
Cw^i', ^ tag dvo xeTQag e^ovta ineXd^etv eig tijv yiewav, eig to 

45 m;^ ro aa^atov. **xai ekv novg aov axavdaXi^fj ae, anoxo- 
xpov avtov xaXov iativ ae eiaeX-d-eVv eig tjfv Joj^f ycoXoVj ^ tovg 

47 dvo nodag ^ovta ^ijOijvat eig trfv yiewav. * ^ xai iav 6 ocp&aX- 
fAog aov axavdaXi^jj ae^ ix^aXe avtov xaXov iativ ae fiovocp&aX- 
fiov eiaeX&etv eig trjv fiaatXeiav tov &eoVy ij dvo oqi&aXfiovg iypvta 

39. Om. avrof D al. Ct. It. (exc. 2.) eos It.>* — Hab.;ro»*ii. --- Om. 
xaxi) 1. al. It. (exc. 1.) Ct. Ann. 

40. Kn. Sz.Ln. (c. ADKSV al. pm. Vg. It. %jr. utr. al.) h. vfMov^ vnkq 
vft&viariv, 

41. Rc. iv tf ovofiati ptovj orietc. — Rc. Kn. Sz. ov /»17 a;roiUo4|. . . 
Lw. (orO. 

42. Rc.Kn. Sz. om. rovroir. . . om. tlq ifti D Ct. It.** — Pro fivXoq ovtttoq 
[c. BCDL2/ al. Syr. Vg. It. al.] Rc. Ks, Sz. h. Xi&og /ivUxoq, 

43. Hab. axavdaXioTj BL^al. — Rc. Kk. Sz. xaAov 00/ ^ori xvXXov 
etc. — Om. (Iq r. yhvvav 1. a1. . . pro dmX&. h. fiXfi&^vaiD al. Ct 
It.'' — Om. (Iq t. Ttvo r. d, hJal. Syr. Pr«. p. . . h. ottoi; iotiv t. n, t, d, 
D Ct. It.*' . . ro? 7n/^os F. 

44. ^c, Kn. Sz. Ln. ^Onov 6 onuiXii^\ avttiv ov teXtvta nai To"F.t.66, 
Ttvfl ov opivvvtai, .. Om. com BCL.^ 1. 28. 118. 251. Copt. 24. 
Ann. 

45. Ln. xaXov (yaQ) iat. — Rc. Kk. ^ore 00». — Rc Kn. Sz. in fine 
add. ti<i to nvq to aoptotov, qu. Ln. ( — ). . . Om. cura BCL^ 1. 
28. 118. 251. aL Syr. Copt. Arm. It** Pra. p. . . h. rov Ttv^of; F Aeth. . . 
tov n, tov dafiiat, Vg. It.^' ai. 

46. Rc. Kn. Sz. Ln. "Onov 6 axoiXij^ avtuiv ov ttXevta xai ro 
yrv^ ov apivvvtai. .. Om. cum BCL^^ 1. 28. 118. 251. al. Copt. 

47. xrtAdv ^or^ ai cum BL^. . . Rc. Kn. Sz, Ln. xaXmmt^yMtQ^S^^ inritamento. PliArisaei rogant de dimittenda oxore. MC.X, 8. 111 

'Lv.2, iud To mi^ ov a^^mnat, ^^ nag yaQ nvQi ilur&ricfnai^ xal naaa^^ 
fiui, ^wfia (xJU iXu^isetai* ^® xo^oy ro oAo^* ii» dh to alag ara- 50 
IlcII,'^^ y^fi/rai, A' t/« aixo a^oete; !%«« A» ^(xvrol^ ala, iud 
* M. ' el^evm iv oLlifitof^. 

X. 

Mt. 19, Kai ixel&if avaxFtaq eQxetcu ef$ ta oQia rijg 'lovdaiag niqav i 

tov ^IoQdavoVy vuu avfinoQevoftm naXtv oiXoi nqog avtoVy wxX 

ig eifibei nakiv ididoffHev avtovg. ^ xfd nQoceX&ovteg OaQiaaMt 2 
imjQmtm avtov, ei i^eattv avd^ ywaXHa anoXvfratj netqaCovteg 

avtov, ' 6 di anoxQt&elg eJnev avtoig' Ti vfjiZv iveteikato Mcsn}- 3 

i2«?i.^^' * ^^ ^* «Bkw 'EnitQtnpev Mawaijg ^Skiov anoataaiov yQa- 4 

yius',%pat iud inoXwTcu. ^ 6 ifh 'Irjaovg eJnev avtotg' IlQOg trjv axXrj' 5 

'Qm.\,QaxaQdiav vfidiv iyQo^pev vfuv tijy ivtoXijv tavrtjv* ^ anb St 6 

^M^^ (i^f^ff Ktiaecig aQcev xai d-F^Xv inoitjaev avtovg, "^ fvexev tovtov 7 
xataXeixpei av&Qoonog tbv natiQa avtov xou tijv firjtiQa, xal 

nQoaxoXlTi&r^aetai tjj ywatxl avtov' ^ xal iaovtat ol dio eig 8 

47. Pro pXij&rlpcu li. dntX&iZv D aL Ct. It.*- — - Rc. Kn. Sz. in fine add. 
rov nvQoq [om. c. BDLii 1. 28. 118. aL Copt. Arm. Ct. lt«* aL] . . h. 
pro T^v Yiivv, etc. x6 nvq ro aa^iarov F. 

48. Hic r. iiasqnam om. — Om. arTolv GSVXaL 

49. Om. nd(i y^ ^* dhaO-^a. D aL Ct. It.** aL . . pro Tta^ h. nav Arr. . . 
h,yd(> a^To? 11. aL .. pro d?.iaO; h. ^oxiftaaO-ija. 46. 52. It.** — 
Ora. xai nausa &, cc. dXtaO: B hJdA, m Copt. Arm. . . om. dXl 47. aL m. 
Vg. ma. It.«- 

50. Hab. ci^TrafTcu ADL^/ {J -arixw^tA, .. aL aliter. — ProaAa[c. 
A*B DL^/ aL] h. Rc. Kx.^z. dXaa, 

Cap.X. 1. Rc. K». SZ. ante niqav h. did tov et Ln. (c. B ap. Btlj.L) 
xai,,. om. c. BC*'^ D^ aL pm. Syr. Vg. It. aL 
2. Rc. ot 0ao. — Rc. Kn. Sz. infjQwtfjaav, .. Om. nooaeX&, ^a^, 
D Ct. It.>- 

5. odic.BCL^Cpt. IL1*..Rc.Kn. Sz.L.v. xal dnoKQtOtiq 6'L — 
Om.iV«i'DaLCt.lt.s*al. 

6. Om. xtiaeox; D al. Syr. Ct. IL*' aL — om. avtoiq D al. Ct. It.'* aL — 
Rc. Kn. Sz. poat arTor? h. 6 O-eoq, qd Ln. ( — ) .. om. c. BCL^ 
It.*- al. 

7. H. xal tlntv* Svittev D aL m. Ct. it.^* al. — Om. xa« ;r(>o(7x. nsque 
avtov B Er. 48. Goth. . . Rc. Kn. Sz. /r^o? rijv yivnlxa. 112 MC.X,9. Deadalterio. i. fauifa precatar inCAntibai. Debono. 

9 cfoqyca fUap, wna ovxht euslp dvOj alXa fUa coq^. * o ovv o 

10 ^£0^ cvviC^^^f av&QC9nog fi^ x<x>QiCtr<o. ^^ xcd iig triv ohUav 

11 niXiv oi fia&Tjtai mqi tovtov inriQ(!it<av avtov* ^ ^ xai UrfBt Mt. 5,v 
ainoVg' ^Og av anoXvafi tfjv yvvaixa avtov xa2 yafii^ajj dkX^yLcieA 

il fioixatai in avti/v ^^xai yvvif iav i^iX&jj ano tov avdQog xal *^ 

yafificji aXXoVj fioiiatai. 
13 KaX nQoaicpeQOv avt^ naidia^ iva avtoiv axptjtar oi <^iMt.i9,| 

i4fAa&fjtai inetifKov totg nQoaqtiQOvaiv. ^^idwv dh 6 'iTjaovg t/ya-Lc.iftij 

vaxtTjaev xal elniv avtotg' jimeta Ta naidla iQriBa^ai nQog ^**-*^- 

xai fif^ amXvets avta' tm yaQ totovt<x>v i<Ttiv i/ ^aaiXBia tov 
\&&80v, *^^afi^v Xiy<o vfiiVf og av firi dH^i^ai t^v ^aaikeiav tov 
ioOsov <og naidioVf ov fiif eiaik&fi eig avt^v, ^^ xaH ivayxoXiaafU- 

vog avta xat^Xoysi, ti&e)g tag x^^^ ^^* avta. 
17 Kcu ixnoQSvOfiivov avtov eig odov, nQoadqafim etg xaH ^o-Mt.t9,^ 

wneti^aag avtov intjQCora avtov ^idaaxaXB aya&i, r/ 9roiJ/<ro), Lc.i8i( 
\%iva tjrniv ai<oviov xXtjQOVOfi^a^o; ^^6 dh'Itjaovg elnev aift^* Ti^'^- 
19 fie Xiyetg ayaOov; ovdelg aya{^6g ei fiif eig 6 d^eog. * • tag iv- 

8. Hab. aaQ^ /ita ACFK al. m. 

10. Rc, Sz. h T^ oinia, — Pro Tteiii tovtov [c. ABCLX^/ a1. m. Verc. 
al.] Rc. Kx. Sz. TitQi Tov avrov, . . h. ne^i avrov 77. al. . . n. tov avtov 
loyov D Ct It.*' . . om. K al. It.'* — iTttj^fikuty c. BC (C inij^iatovv) 
hJ &}.., Rc. Kn. Sz. Ln. intj^wTTjaav, 

11. Pro oq av h, iav dvr^q 1. al. Arm. Verc. — om. in* avrjfy 1. al. 
Syr. al. 

12. X. yvvr/ idv usque dv^QOf: C D al. Arm. It. (exc. 2.) . . Rc. Kh. Sz. Ln. 
X. iav yvvrj dTtokvofi tov avSQa aiV^g. . . b. ». idv avTtj (•. yvvrf) dno^ 
Xvaaaa Tov dv^qa avTrjq BCLi^ {J avzijq nai). — Pro yafir^avi aXX, 
[c. BCDIaJ al.J Rc. Kn.Sz. yafitj&ii dXXip. — In iine add. luper 
illum U«' 

13. Hah. ineTtfiijaav avToZq BCL^/. 

14. Sz. Kx. poBt TTQoq fii om. xaL 

16. Uab. TiQoaHaXiadfitvoq D Ct. It.^* — xaTfjvXoyu c. BL^/ (xarevZ.) 
al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. poit in avrd h. fjvXoyn (Sz. Ln. tvX.) a vrd. . . 
boc atWa om. c. BCL^ al. m. Copt. 

17. Hab. idoif r*c TrAovOAO? nQoadqafi. AK al. m. .. nQod^afi, eU 
142. al. procurreiic i. praec. Vg. It. (exc. 1.) .. al. aliter. — om. 
avror priui Syr. Ct. 11.'* al. . . h. avroi 40. aL . . f^;r^oa^y avroil 7. 

Vg. It.** * DigitizedbyVjOOQlC lareiiisdtr€i€ao€«(ard«4UlleUiaaregBaMaaitii. MG.X,a7. 113 

dofMtqtvqi^afiq^ fu^ anoateqfiojig^ tifta tov natiqa oov nai tiif 
ftafiiqa. ^^ o dl anoHQt^itg ilaEf avt^' JiiaaxaXBy nartaio 
tiwta iqwlal^afArif ix veottftog fwv. ^^ o di 'Jnaovg ifi^Utpaq 21 
ovTcp fiyanriai» avtof xal ehif avtf' 'Ef ob votiqiV vnayt, 
otra S%6ts miXiiaof xol dog ntwioXq^ xoi ^«i^ (h^aeqof iv ov- 
^of^* xo) ^ev^y axoXoi^H fiou ^^ o Sk atvyfaaag inl t^ Xoytp 2Z 
an^X^&if Xvnovfiifog' ^f yaq iim xtfifiaxa noXXa. * * xai mQi- 2S 
fiiitpafjtifog o 'tijaovg Xiyn tovg fAa&^aSg avtov' Ilmg dvfTxoXc^g 
oi ta iQfifUXfra i^ofteg iig tiif ^aaiXilaf tov ^iov iiaikivaoftcu, 
^^oi di fML&jftd i&afi^vfto ml toi^ Xoyotg avto". o dh 'Iiiaovg2^ 
ndXif anoxQi&ilg Xiyit avtoig' Tixfa, n&g diaxoXof iattff iig 
tfjf ^aatXilaf tov &iov iiaiX&iVf, ^^ ivxonaniQOf iattfy xofirj-li 
Xof dta T^$ tQVfiaXtag trjg ^aqJdog itiX&iHff $ nXovatof iig trif 
fiaaiXilav tov &iov iiaeX&iPf. ^* oi dh niQtaaAg i^inXijaaovto 26 
Xiyofteg nQog iavtovg' Kai tlg dvyatat am&vfat; ^"^ ififiXi-ll 
^f>ag di avtoii 6 'Iriaovg Xiyet' IlaQa af&Qmnotq advfatof. 19. Rc. Kv. Sz. /t^ gtovtva^^ poit /lii ^o»/. pon. . . oni. 1. al. It.'* ., 
pott xlhp, pon. Syr. Peri. . . 'h. ftrj noQPivariq D. — Om. ^17 dnom^. B* 
(h. in m.) K^ al. m. — Lir. fttjriQa oov, 

20. Ln. i^vXctia. — In flne add. ct 1k$Ji(jTf(}M; KM al. m. It.'* al. 

21. Ante IV h. tt &iXt$q tiXttoq tlvcu KM al. m. Copt al. .. ead. post vattq. 
h. 4. al. Arm. Clem. — oi c. BLM2/ al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. aoL — Rc. 
Kw. Sz. co »9 7tT»X' ^^ I» ^■*® ^* <^^cK tov atavqovy qa. Ln. ( — ). . . om« 
c. B C D ^ al. Vg. It. (exc. Verc.) al. Clepi. al. . . poat ovQav. p. 6 al. Sjr. 
Verc. al. . • li. axavqov aov 1. al. m. S>t. Pr». 

23. Add. in llne Ta/<oy xa^i/iloc dtd tqvftaX ^a^iSoq duXtvairm ^ nX. 
tiq T. paa. T. &. et om. v. 25. (lic plaAe) Ct. It.** 

24. Oml ndUv A al. It.i* — om. rixra EGK al. m. . . h. rtftvla A al. 
Ciera. -— Rc. Kn. Sz. Ln. post iarlv h. roi'? mnot&otaq inl 
roK (Ln. om.roK) x<f^f*^^*^' *• ^"^* c. B // Copt. mi. .. qni pe- 
enniai liabent rel confidentei in eii Verc. 

25. Ln. rJ79 bis om. — Hab. ^aifi^. tlotXOtlv AEWMSVXJ al. pl. 
Syr. Verc. al. Clem.. 

26. Hab. nQoq avtov fiCJ Copt. a1. . • nq. dXXtiXovglA*. . . i» cavroK 
68. , . om. Ar. Clem. ^ j 

27. Lk. (rovro) ddx^atov, DigitizedbyL^OOglC 

Kov, Ttttmn. td, T. 8 114 MC. X) 28. Mereei ftdeliam Chr. diiceb TritiiM Chr. mon tnitat. 

alX* ov naqa t^ ^np* navta yoQ dvvata iattw naqa trip ^i^» 
28 ^ ^ "^//(^«TO 6 nirQog Xiyuv avt^' 'IdaVf ^futs a^HaiUf navtaVttM,^ 
29xaf iiMXovdiqKaidif aoi. ^^ Iwfi o 'Iticovg' ^Afiiiv Xiym vfiXv^ otJ-Lc.isi} 

d^k i<!tiv OQ a(fijxw oUiav rj ttdeX<povg ij adeXijpag ij fA^s(Ht ^28.ao. 

natiqa ij tixva ij ayQoifg ivexiv ifiov xai ivexev tov ivayyeXiov, 

30 ^® iotv fc^ Xafifi hcatovTOtnXaaiovaf vvv iv t^ xaiQ^ tovtt^ oixkts 
xal adiXqiOvg X4x2 adeXqiog xal firftiQog xal tixva xal ayQOvg fieta 

31 dwryfimy xal iv «<p aidivi t^i iQjofiivip ^ia^v aicivtov. ^ ^ noXXol 
de iaovxai nQmoi icyiaftoi xaH eayatoi nQmot, 

82 ^Haav dh iv t^ odq^ ava^vovteg eig 'leQoaoXvfiaf xaH i^vMtM,. 
nQoaym avtovg 6 'Ifjaovg, xa^ i&afx^oiivto, xal naQaXa^tov naXiv hcA^\ 
toi/g dddexa ^Ql^ato avtoii Xiyetv r« fiiXXovta avt^ cvfifialvetv ^^'^- 

%%^^oti idoiff avafiaivofuv eig 'leQOffoXvftOf, xal 6 viog tov a»^QConov 
naQaih^ijcetat toig oQxteQivaiv xo^ toig yQafifMLtevfTtv ^ xaX xaza- 
XQtvovatv avtov dtofatip xal naQadwrovatv avtov tolg e^veatff 

34 ' ^ xo^ ifMiajBiovaiv avtq^ xai ifintvaovaiv ain^ xal fAaattydaovatv 
avtov xal anoxtdvovat» avtoVj xaX fieta tQeig iffiiQag avaati^aetcu, 

27. Om. rw ante ^cw priui CFMVX^/ al. pm. Clem.; etom. ante^c^ 
poiter. B. — Om. Ttdvta niqoe &i^ DJ ai. m. Ct. It> Arm. 

28. Rc. Kal ^^aro. .. et^^^ <^c K al. m. It.i' al. et ^^^ ovv et totc 
^qt' leg. — Rc. Kn. Sz. pro ^xoXovd-^ma/*, [c. BD] h. ijMoXov- 
&ijaafttv, 

29. tg»fj c. BJ, . . Rc. dnonoi&di: dk 4 *!- Hnev, . . Sz. xai d;rox^. o 7. 
iht, . . Kn. Ln. dnoxQ. 6 ^i, tJn, — h. oMiac M al. Syr. Copt . . om. D 
Ct. lt.>' — Rc. Kn. Sz. igf mri^a 17 ^177^^« [17 ftii^. 17 nat, c. BJtA, It.** 
Goth.] . . om. ^ nrari^. D Ct. It.** ^ Poit fitfti^a Rc Kn. Sz. h. 17 
yvvalxa [om. c. BDI^ al. \g, li. (oxc. 1.) ai. Or. (dii.)]. — Ln. nai 
\tvtxtv) qd Rc. om« 

80. Uab. of dv fii^ D. ,. o(: /i^ Vg. It. aL •— om. vvv D gr. al. Vere. . , 
post Xdfifi p. 28. ^ Poit ddtXgtd^ h. ncu Ttaxiqa KMX al. pm.Goth. 
al. . . xa« nwtiqa^ 51. al. Arr. . . etiam pott /«17T. pon. — Ln. x. ^^- 
ci^a . . add. x. Yvvatma 218. 220. 

81. Rc. Sz. xtti oi Moxatoi, 

82. Rc. Kn. Sz. Ln. poiti^a;</9. h. xa» axoilor^ovirTec i^ofiovwtOy 
qu. oro. c. DK al. Ct. Verc. Ver. Chn. . . h. i&af»p, oi dxolov&ovrtt^ 
lO' . . xa2 0* axoil. iip,C, .. ol Si ax. I9. BLJ, 

88. Ln. om. roic ante yqafAfA. 

84. Rc. Kn. Sz. X. ifintvo, a, poit x. ftaatiy, o. pon. . • om. x. fiaatiy, a, D 
al. Ct. It.'* — om. xai cx/roxr. a, A**D al. Ct.It.i* . . om.atVor BL^ 
al.It.»Cpt. - Rc.Kn.Sz. nai t^ t^itf^ ^^^^flzedbyGoOglc Omiiibai et maxlmeZebed. JlliU ceinmendatiir nodeitia. MC. X, 46. 115 

Mt. w, Kcu fiQOimoQvioncu avt^ 'laHmpog xal ^lmt/fftig^ ol viol 85 

**"^ Ztfisdaiov, XBVovrsg avt^* JiScurxaXay &ikofA8Py iva o iof aitri' 
<u»fih CB noajffijg riiiXv, *^ o dl elnev avTO«g* T/ &il€tt noti^am 36 
vf/iv; ^^ o/ Sh Anav avt<^' Jog fifuVj tva ils <tov ix dil^tmv xalz'! 
^k /5 evwvficov 9ta&hcDfAev iv t^ ^^ <jov, ' • o ^i 'Imovg elnev 38 
avtotg' Oin oidate tl aitByff&B. dvvcur&a ntiPv ti notrfQtov o iy<o 
nivc9, jj to ^nttfffia o iym ^antlCofuu fiantt<r&ijvai; ^* oi dhz9 
ehiav ctitm' Jwafu&a. 6 dh 'Ifj<rovg slnev avtoi^' To notfiQtov 
iyA nivcD nCe<F&e, xa2 to ^amuTfAa o iyci fantB^ofiai ^ntir 
<T&iiae<s&e' ^^to Sh %a&hat ix de^iciv fiov ij e^ evmvvficav ovx40 
i<ntv ifMV dovvat, aXk' olg ^oifnaatat. ^^xcd axowrarteg 0/41 
Lf. 22, dexa fjg^avto ayavaxtetv negl'Iaxc!t8ov xal ^lcoawov. *^xaJ mo<r- 42 

25-21. t ' / X « ,, \ 1 ^ » •. ^f% " < • 

xaXeaafAevog avtovg o It]<TOvg leyH avtotg' Oioate, ott ot do- 
xovvteg oQxetv t<Sv i&vmv xataxvQtevov<Ttv avt&v, xaX oi fieyiXot 
avtmv xate^ovijux^ovatv avt<ov. ♦* ovjf ovtcDg da iattv iv vfiHfAS 
aXX' og av &Ari yevia&at fiiyas iv vfjCHPj eatat vfim diaxovog^ 
^^ xal og av &eXff vfimv yevia&ou ng^tog, hrtai navtcav dovXog,^^ 
♦ ^ xdl yoQ vlbg tov av&Qclinov ovx ^X&ev dtaxovTf&ijvcUj aXXa 45 
dtaxovrjaat xaH dovvat tfjv ^fvx^ avtov XvtQOV avtl noXXm* 
Mt.2o, Kal eQxetcu elg ^leQtx<o, xat ixnoQevOfiivov avtov inet&ef^^ 

Ilc.isI ^<^ 'fi^ fia&ritAy avtov xcd oyXov ixavov^ 6 viog Ttfiaimf BaQ- 

'«5-4». 

35. Om. ei A MX a1. m. . . h. ol (ft'o B C Cpt. — Rc. Kk. Sz. post Xiy, om. 
avT«», Ln. {alt,) . . icr. c. BCDL^ Syr. Ct Vrc. al. Or. — Rc Kir. 
Sz. om. <fL 

36. Rc. Kn. Sz. nottlaai fte v/iiv. 

37. Rc. Kn. Sz. Ln. ix dt^. aov x. e. L tv. aov [Ln. (oot;)]. ,,aovi* M» 
c. B C^L i^ et om. ooij alterum c. B D ^. — h. dq*atigwv BLJ, 

38. Rc. Kn. Sz. ica^ to ^a;rr. 

39. Rc. Kn. Sz. Ln. to fikv nor. , , om. c. B C^L^/. 

40. Rc. Kn. Sz. xa» iH «vMr. et Rc. add. ^ov. [7 c. BDL^ al. Vg. It. al.] 

42. Rc. Kn. Sz. 6 Si *Itia. nQoa». avt, 

43. Pro iativ [c. BC*DLi^ Vg. It.] Rc. Kn. Sz. iorai. — h. /ui/a? yt' 
vlad: A B L ^ a1. — h. iatta C X // al. — Rc. dtdn, Vfioiv. 

44. Ln. iv VfiXv elvai nQ. [c. BCL^f (fr^. JyaOal. Vg. It.]. 

46. Rc, Kn. Sz. pro f^;r<^ai [c. D al. Ct. It.** Or.] h. t^xovrat, — i»u&$v 
c. D It. (cxc. 2.) Goth. Or. (2.) . . Rc. Kn. Sz. Ln. «Trd 7iD«;rw- -7 ^; 
fittd pro *ai twv fiad; D Ct. It.** [xa/ etiam Or.] — h. »Jov, o 
vid? 13. ai. it.*' Or. — Rc. Sz. om. 6 ante v»dc< 

8* 116 MC.X|47, Bartimftci» caecai Muiatar. Duo ablegantar ut arecisanl 

^ltificuo^f tvipXog nqo6cJtriq^ ina&rito naqa tiiv odov. ^^ xal ixav' 
aoit oti 'Ififfovg 6 Na^oQtivog itFttVy ij^ato xqa^stv xal Xeysnf* 

48 T^ JavJtdy ikifiitov fi«. ^ ^ xa\ i^itifim avtip noXXoif iva at»- 
tn^afl' 6 dh noXX^ fdSXXov fxQoiCiV' Tih /lavtd^ iXtij<Tov fu, 

49 *' xal ctag 6 'Iffaovg slnw ^^mv/iffate aitov, xcu (poovovaiv TOir 
i(^tvq>Xbv Xdyovteg avt^' QoQaei, iyeiqBj wmei a%* *®6 di ano- 

^Xwv tb ifiattov avtov^ avanrjdijaag r^X^yiv nQog tbv 'Ifjaovv. 
51 ^ ^ xcd anoxQi&ilg avt^ 6 'Irjaovg iJnev Tl aoi ^iXetig noi^am; 
i2o dl tv(pXbg elnev avt^* 'Pap^awi, iva ava^itpa, ^^6 dh Itj' 

aovg iJnev avTcp* 'Tnayej ij nlattg aov aeamxev ae, xai iv{^g 

ari^i\f)iv xcd ^xoXov&a avt^ iv t^ bd^» 

XI. 

1 Kal oti iyyl^ovaiv tig 'legoaoXvfia xal «4* Btjl^avlav nqbg tb y*j5|'i 

2 OQog tAv iXcum, anoatiXXii dvo tm fia&r^m avtov ^ xo^ Xiy^ ^" 1-11.1 

'«|Lc.l9,( 
• 29.M.' avrof^' 'Tnayiti iig trfv xdfirjv tifv xatevavti vfim' xai iv- jo'. li, 
'Oi^g iianoQivofUVOi iig avt^v iVQi^aiti ndXov dedefuvov, i(p' ov *^"**- 46. Rc. Kn. Sz. ante n;9)>l. h. 6 [om. c. BDL^al. Or.]. — TiQoaaiTrjq e. 
BLii Copt. . . Rc. Kn. Sz. Ln. om. et in fine v, h. ftQOoanwv, , . pro eo 
h. iTtanSr D Or. 
• 4*. Rc.Kn. Sz. Natta^aZoq, [IVa^a^ijv, c, BhJ a1. Vg. It. (exc. 2.) 
Or. . . h. Natoq^voq D Ct. It.^*] . . h. Nai^aQaloq 4. al. It.^' — Rc. Kn. 
Sz. 6 vioq J. Ifjaoxi . . etiam Lk. h,*Ii]aovy qd om. c. L al. Syr. It.'* 
Pn. Or. . . pon. etiam ante 6 vloq, 

49. tlnw 0b)v,a, c. BCL^/ al.ro. Cpt. ,. Rc. Kn. Sz. Lk. eln, at;Tor 
ipavfjO-^vat. , , \eg. etiam ein, a, ^otvijaat et ixikevatv q>tovTj$^fjva$ 
(It. Vg.). — h.oi^iJLirovotvtuiTVf>XfDCt,li,*'StiiL. — Rc Sz. Ln. 
fyuqai, 

50. Rc. Kn. Sz. pro dvarctj^. [c. BD L^ a1. Vg.It. al.Or. (h. etiam aitTriJ- 
Sfjatv X. dvioTfj)] h. dva^ndq, 

51. ti aoi ^, 7t. c. BCKL// ai. m. Vg. It.«- . . Rc. Kn. Sz. Ln. t* OiX. n, 
00«. • . h. %va Tto^tjaoi 106. a1. It.** — Rc. ^apfiovi. 

52. Rc. Sz. 'tjxoXov&. TM ^lfjaov, 

Cap. XL 1. Leg. fjYyJ^tv (D), tjrr^atv, vjrr^<*f (M). — Rc. Kn. Sz.7«- 
qova<»Xijft etperg. ttqBij&^ar^ [et. //ly^vayjfr, BtjO-a^ar^ (^**)» 
Btjd9, (B*), BfjoB^^, cdd. h.] xa^ BrjOav. [ilia om. c. D Vg. It. 
(exc. 2.) Or.] .. h. xa« ^X4>ov tlq BtjOf», x. BrjO. 3r»k;^Tfe^- 

dniattatv, Digi ized by VjOOgie pnllaiii Miniimiii. Chr. ■oleniDiter ingredltar Hieroiol. MC. XI, 10. 117 

oi&elg of&qwtm Kexa&oiev' XwfoirB avtof xal qifQm. * 9C(d iap 3 
ttg vfOf eiiifi' Tl noutta tovto; itnatB' *0 ttvQtog avtov %Q8/av 
Sj[Br Kal Bv€vg avroy attoctAXei ^Sb. * xal an^X&ov nal bvqov 4 
ttMov dBdBfjihov TtQoq triv (^VQav «^co in\ tov aft(p6dov, xal Xvov- 
ot9 avtof. ^ xai ttvBg tmv ixBt iotr^xotixfv iiiyov avtotg' Tl 5 
ttotB^B hiovteg tov nAXov; * 01 di Bhov avtolg xa&mg BhtBv 6 
'Ifiaovg, xoi aqfijxav aitovg, ^ xai qiioovaiv tov ttoSlov nQog 1 
tof 'Itiaovv, xal inifiaXXovotv avttp va ifiatia avtmv, xai 
ixa&taiv in avtov, ^ xal nolXol ta ifiatia avtmv iotQWfav s 
tig tiiv odoVj aXXot ih tnifiadag, xo^pavtBg ix tmv ayQmv, ^ xal 9 
oi nQoa/ovtBg xai oi axoXov&ovvteg bxquH^ov' ^S^awa, bvXo- 
YtffUvog iQXOftBvog iv ovoftofti xvqIov' ^^ BvXoyrifiivri rf /^o-io 
fUvtf ^aaiXBia tov natQog fifmv /iavtd, toaawa iv tolg vxpkrtotg. 2. Ln. ovdtlg ovTtu ,,id ante ovS.^ poit ovi,^ post dv&q, pon. BCKL^ 
al. m. Vg. It. cdd. al. . . h. ovS, nianoxt A al. .. ovdinat ovS, 68. 
238. — Avrr. a.x. 9)^^.c. BCL^Vg.It.al. Or. .. Rc. Kk.Sz. Ln. Xv- 
aavtaq avrov dydyttt, 

3. Om. noutti tovto 91. aL . . h. nouhe; toiko L al. • . noutt»; rovt^ 
1. al. • . Xv9re roy nwlov D aL It.** al. Or. (1.) . . om. ToHro 245. Vg, 
lO' — Rc. Kn. Sz. ot$ 6 nvQ, — Bc, dnootikiZ, — Ln. a;roor, 
(;raA*y) &9(, 

4. Rc. Kn. Sz. a;r^Jl^. di .. h. xa« dntXO^wtt^i D Syr. Vg. It. al. Or.(l.)— 
Rc. to9 ntSXov. — om. ti^v B^Or. (2.) 

6. Rc. Sz. xa^. ivtttiXato,,k, U^^xtt D It^* ; add. avroK D aL m. Syr. 
Vg. It. al. m. 

7. ^iQOva, e. BL// Or.; h. dyovaM^ C al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. ij/ayov, — 
Rc. Kn. Sz. inifiaXov, — h. ra ifidr. iavxAv B, — h. xaO-it^e* O al. — 
Rc. Kn. Sz. in* avt^ .. et in' avtwVj in* avtijvj in avtd leg.; 
•m. lt.>- 

8. xai noXX, t.BJ ,. Rc. Kn. Sz. Ln. noXX, di, — h. iatQiawvov D al. 
et iv tj\ 6^«» AKM al. m. It.^« Vg. — Rc. Kn. Sz. atoi^ddaq. — ko- 
^ami; c. BJ Or. et ^x r. dyQ, cBLJ Or. (2.) Sah.; iid. exc. Or. (il 
om. priua ISat^wo. et alia) lic flniunt v. . . Rc. Kn. Sz. Ln. VxoTrror i» 
t, divdq^v »al iati^mvvvov iiq t^v 6 96 v , ,h.ivt jj oi.KMtd, 
m. It.*- Vg. 

9. Rc. Kn.Sz. UqoI^, XiyovtMq^ qd Ln. ( — ) .. om. c. BChJ aL It.^ 
aLOr. 

10. Hab. *ai tvXoY. AD*K al. Syr. Ct al. — om. iQXOf^vij JX al. 
Verc. — Rc. paatX, iv 6v6fiar* nvqioVf qu. Kn. ( — } 118 MC.XI, 11. Ficai exareiceiit. Chr. templo expellil mercatore*. • 

it ^^ Km\ sia^k^Q-ev iig 'I$^6Xvfia elg to Uqov xot m^fiieif^afttfog Mt. 21, 
navta, oxftiag ^ihj ovoi/ff. t^$ oS^» i^iji&ep 9lg BTj&avidv lura ^ 
zdSv dddexa. 

12 Kai tjj iaavQtov i^sX^ovtiov ainm otio Bi^&avltxg indva- Mt. 21, 

13 a^- ^ ^ xal idiiv avxyv ano fiaxQod-w Ifovaav g/v^a, i^X^&tv ei 
oQa ti svQTiaBi iv avt^, xal iX&m m avtijv ovdev svqev d fiij 

l^qivXXa* ov yoQ ^v xaiQog avxav, ^*xai amxQi&ei^ elntv avt^' 
Mi]xsu sig tbv aima ix aov fiijdeig xaQnov (payfj. xa^ ijxovov oi 
IMb&Kjtai aitov, 

15 Kal iQ^j^qvtai eig 'leQoaoXvfia. xai eiaeX&Av eig to ieQw ^q- JJ^^JH 

loTo ix^aXXeiv ret'^ maXovvtag xal tovg dyoQaCovtag iv t^ ieQ^, Lc.i9i( 
xai tag tQani^a^ tiSv xoXXvfitatdv xdi tag xa&idQog t&v m»- jo. 2^ 

iBXovvttov tag neQioteQog xatiatQe\f}ev, ^^xdi ovx tfcpiev iva ttg^^'^"^- 

ndieveyxfi axevog dia tov teQov* *^xai edtdaaxev xai eXeyev 
Ov yijQamai' oti olxog fiov olxog nQoaevxfjg xXfj&i^aetai ■ Jer.v 
noffiv toVg e^eaiv; vfietg dh nenoiijxate avtov an^Xatov Xfiaxm, I'e*.' \ 

18 * ® xdi ^xovaav ol aQ%ieQelj$ xai oi yQafifiatel^y xaJ i^tow nmg **• ^- 
ainov anoXiaonaiV itpo^vvto yoQ avtov nag yoQ oiXog «5«- 
nXtiaaHo inl t^ didax^ avtov. 

U Kai ote aiffi iyivetOy S^enoQevovto e^co tijg noXeoifg. '^^ xcd^'^* 

noQamQevofievoi nQtot eldov tyv avxrjv i^Qafifiivrjv ix QiCcw, 

21**xai avafAvria&elg IlitQog Xeyei ain^' Pa^^j ide^ ^ avxij 

11. Rc. Kx. Sz. 6 ^lijcovq ual tlg t. U^ — om. r^q w^. B . . b. r. ^fii- 
Qaq 13. al. 

13. Rc. Kn. om. dno. — h. ^X&w ideXv iav xi iotiv D Ct. It.'- . . taq evQi^' 
ow n Or. (2.) It.^ — om. iX&, in' «. O It. (exc. 3.) ~ Ln. ^iiXXa 
(ftova)' atque 6 »(u^. avumv, 

14. Rc. ov^eiq. — qtdy]! c. D aL m. Or. (2.). . . Rc. Kir. Sz. Ln. 

15. Rc. Kn. Sz. rot;? [c. A B (ap. Btlj.) C KLM aL} ante dyo^. om. — 
om. Kar^tTT^cv* D Or. et aliter Syr. aliter Colb. pon. 

17. Mu MXeyev cBhJ al. Cpt. Or. . . Rc. Kn. Sz. Ln. Uro)v ovtok, Ln. 
(avT.). — om. ov D aL Ct. It.** aL — nvto*^. c. B L2/ Or. • . Rc. Kn. 
Sz. Ln. /Troi^oarc. 

18. Rc. Kn. Sz. a/roA^oovoir. — Ln. yaQ (avtov). — n&i yaQ c. 
BC^ al. Cpt. . . Vic. Kn. Sz. Ln. ot* Tra^. 

19. Hab. »aa oror BCKL^ «L m. -* h. iyivtto KIE.** QU\'*'* X aL 
Rc. Kn. Sz. «Mro^ivtro. Digitized by LjOOgle D« idei poiettoi*. Ckr. ia tesplo c. Pliarii. coiloqsKur. UCXIt tO. 119 

^f nuKftviQiam l^Qaftai^ ^^tuu inoH(i/&B)g 6 ^hfffovg Xtfnt av-22 
ttfs' "Erm nimw ^«ov. ^' aiir^ Xdyv} vfO^y iti og af utf^ «^23 
OQH tovt^' "AQ&iftt xoi fiX^&riti «£; t^v ^ahxaaaff imX ft^ 
dtax^O^ iv ty %aQd(q aitovy aXla nwtmrq ott a htytt yhnaiy 
iotai avti^. ^^ dta tovto Xsrn vfjiSfy nina offa n^oaeiffBisB^B ^ 
Mt. 6, %a\ ak8Ss&8j ntatevite ott iXafistey xal eatat vfup» ^^%ai OMer 25 
^^' ^^' (Ftifxijte nQoaevjpfjovoty axpiete ei tt Siete xata ttvogy tva xoi 
6 natifQ vfteiv er toTg ovQavotg a<p^ vfiEv ta naQantdfiata 

Vfi&V. 

Mt.%1, Kfd eQVOvtat naXiv ek ^leQoaoXvfjta. xai w t^ kQ^ neQt- 27 

|lc.2o, narovvtog avtovy eQxovtat nQog avtov oi aQXteQeSs ncti 0/ yQaftfiOr 
^ i-s. ^j^ )f(x2 oi nQSff^teQoty ^^x(d eXeyov avt^' 'Ev noU^ a|<w<T^28 
tavta noteig; ^ ttg aot edmxev tifv e^vaiav tavtrfv, tva tavta 
not^g; *• o ^i *Ifiaovg elnev avtotg' 'EneQ<otrj(m vfiSg Sva Xoyov, 29 
x«i anoxQidTfte fiot, x<d iQm vfiSfv h noia S^awTiijf tavta notm. 
^^to pcant<Tfia to 'Inawov S^ ovQavov ^v ^ ^ ap&Q<onm;zo 

21. Hob. i^ijoop&ij DLi^al. Or. 

22. Rc. om. 6 ante7i7(j. — h. ei l/<r( D al. Ct. It.** Arm. 

28. Rc.Kn. Sz. df*iiv ya^ [on. e. BD al. m. Syr. Vg. It al.]. — leg. 

n*<freva9& Xal.ro. nMttvyi BL. TUaxBVt^ J, — Ln. a XmXil, .. h. 

oAci L. k» b. nuF€$v9^ ro f/^iXXov 8 iav tX^fi^ y$vi^a9ta§ avtf 

D Ct. lt.«' — Rc. k!n. Sz. Lk. in flne add« S i«ir etnf;. . . om. e. 

B C D L J al. Vg. cdd. rt Cpt 
'24. Rc. Km. Sz. oaa a¥ ft^oaivxonivo$ aitiwS^i [h. ndt^a&t 1 aL 

ni.Thphyl.]; deinde Xa/tfidvere [iAn^mc.BOL^ Cpt.] .. h.Ai7/*- 

Sfiio&e D al. Vg. It 
25. Lir.<rr«7»fc«. 
20. Rc. Kn. Sz. Ln. «• ^i v^c^c ovH d^ittt^ oiii d natfi^v/»uv 

o iv roii ovqavoiq dvv<ftt [add. ^/uv D oL Syr. utr. Vg. It 

(exc. 2.) al. m.] rd na^anrtiftara v/itiv. , . oro. c. BLS^ al.lt'* 

Cpt Arm. ThphyL . . Poit illam v. 26. add. Xiy» di VfiU- aireWe, nai 

do&tfOercu niqae dvoty^aera* e MT, 7, 7. 8. M at b^ 

27. Hab. %rra» DX aL It.«- al. 

28. x. tXer- c.BCLJmk It** . . Rc Kir. Sz. Lir. n. XifmHUv» ^ ^ cBLj 
al. . . Rc. Kn. Sz. Lv.mU. . . om. ^riq — notfjq D ai. Ct 

29. Rc. Kn. Sz. Ln. a;ro»(*^e«9 eln. .. om. e. BCL^ ol. Syr. It^' 
Cpt — Rc. Kif. SZ. v/*&q ndri et Ln. ndyd iV . . om. c. BL^. . . 
etiam xai iyti (VX) ct ifti leg. *• om. a. ci^coK^. /to& D al. It. (exc. 2.) 
Arro. ^ 

30. Rc. Sz. om. ro ante *I(advvov, 120 MC. Xlj 31. Phar. in tenplo refatantiir. ParaboU de vinitoribu 

31 amo%ql&riti fm. ' ^ xal dieloyl^avto fiQog iavtovg Xhoms' 'Eav 

unmfL9v' 'jES ov^fovy iQtX' Aut %l ovk inuTtswrati avti^; 

Z2^^aXka iikmfiep' ^E^ av^^wimv; kpo^vvto tor kaof inavteg 

ZZyaQ eiiov tov 'Imawijv ott ovtmfg nqoi^tfig ^. " xo^ anoHqt- 

^ivteg t^ *Iri<sov XeYOvoiV' Ovx oidafiev, Kal o 'I^aovg Uyet 

avtoVg' Ovdi iy<o Xiyw vf4Sv i» notot ^ovtrict tavta notm, 

xn. 

t Kal tjo^ato avtolSg ev naQO^oXaXg XaXew. l^fineXma iqm-MtM,. 

tevcev avd-Qtonog, xal neQti^OTjHev q^ayfMV xtd SiQv^ev vnoXrfvtov \^cma 

xai <fixod6fit]fTev nvqyov, xaH e^idoto aitov yeooqyotg, xai anedij' ^'^* 
2fifjaev. ^xal aniatstXev nqog toifg yetoqyovg t^ xcuq^ dovXov, 

tva naqa tdiv ye<OQymv Xafiu ano t&v xotQnAv tov ofmeXmvog' 
^^xou Xafiovteg avtov idetQav xcd aniatetXav xevov. ^ xcu naXiv 

ani<netXev nqog avtovg aXXov dovXov' xaxeivov ixe<jpaXa£oiHSav x<d 

5 ^fytii<Tav, ^ xcu aXXov ani<neiXev' xaxetvov anixtetvav, xai noX- 

6 Xovg a}Xovg, ovg fiiv diqovteg, ovg di anoxtiwovteg. ® m Sva 
elxev viov ayanijtov' ani<TtetXev ainov e^Tjatov nqog avtovg Xi- 

31. Rc.Kk.Sz.x. ^Jlorft&[(r»ao/. c.BCDKLM2/al.pin.] — h.Xe'rov- 
m* ci 9t7rnt*t9; iav etc. D al. It. (exc, 2.). . . h. iotii i;/»»» DM aL 
Syr. Vg. cdd. It. al. — - Rc. Kn. Sz. ante ovm h. ovt [om. e. ALMX J 
al. m. Vg. mi. It (exc. 1.) ai. ra.]. 

82. Rc. aXk* idv. . . om. dkXd D al. Vg. It.<« — h. ^opovfu&a D** al. 
Vg. It. (iid. antea i<»r retinent.) — pro tix» h. j<fc«orar D It. (exc. 2.) 
Arm. — h. r. '/«>. orw^ «c yiqoT. A, . . orm^ or« B CL al. . • om. ovt^ 
1. al. It.i* aL . . h. dXfi»m% D. 

33. Hab. Uyova. uvtm 59. 73. Gth. — Rc. Kw. Sz. o 'Ifj<i. dnoHQt&tiq 

• et Ln. dnoKQ, l *Itla, . . oni. c. B C LJ aL lO' al. 
Cap.Xa. 1. Rc. Kn. Sz. X4>«y. 

2. Hab. «ra cbro r. naqn. t. d/*7T, Sdoova§^v avtS D It. (exc. 3.) — rcSr 
noQTtwf c. BCLi^ aL Syr. Ct. It.'- . , Rc. Kn. Sz. Ln. roi; naqnov, 

3. Rc.Kn. Sz. 0» ^i Aa^om?. 

4. RcKn.Sz. pro i*99' «. fiTlft. [c. BDLi^al. Vg.ItCpL] h. A«^o/?o- 
Xfiaavxi^ in»9aX, waX aniatiiXav ^r*^«#»iroi^. 

5. Rc. Sz. X. ndX^9 et Kn. s. (ndktv). — Rc.Kn.8z. covc ^ et 
roiS'C iiy iid. dnottttivovttq. 

6. Ir« aiqne Xiywf c. B L J al. (lingnla e. plnrlb.). . • Rc. Kn. Sz. tttovv 
Ata viov tx^^ dyajgifxow avrov, ajreor. ual ixMif nq, cvurov^ 
taxot. Xiy* •• Ln. tr« {olv) Hva %x^v vior axoiriTr. a^rior. nai ovr. 
nq. avr. ^. Xir* Digitized by LjOOgle iBAdelibai. Rogatar Cbr. de tributo CMMuri lolvendo. MC. Xlf, 19. 121 

ym' ou inQOsriiCfmcu tov viop (wv, ^ ixei¥o$ dh oi y$nQjol n^ i 
ktvtovg ihiav ott ovtog iattv o xhjffovofiog' dtvti^ inontihvh 
ftev €cit6v, Kod ^fAm iotat i HXijQOvofjUa» ^ x(d kafiovteg avtov 8 
anixtiipaVf xal i^k^Xov avtov l^» tov ofmekcovog, * ti ovv 9 
novfcu KVQiog tov afmaktavog; Hevcetcu nal anoJJat tovg 
Y8€9QYOvgy xdi dman tov afineXdSva akkotg. ' ® ovdi t^jv YQoqirfV lo 
'P%Ai»,tavtijv aviyvme' AlOov ov anedoiUfmaav oi oinodofAOvvteg, ov- 
^ ^' tog ifevifiri eig mqiaX^v yioviag' * * noQtt xvQiov iyBveto avtti xo/li 
ifftav ^avfiaatfi iv oa^alfioSs ^fniv; ^ ^ xai iJ^rjtow aiftov HQa- \2 
tnoati wd k^^ri^aav tov oxXov' fi/roHFar yaq^ oti nQog avtovg 
t^v noQa^Xfjv eJmv, xce^ aqtivtsg avtov an^lO^ov. 

{Mt.21, Kai anoittiXXovatv nQog avtov ttvag tm ^OQUsalm naixz 

^M^tAv*HQ€iduwmy tva airtov ayQevacMftv Xoyi^. **xai il&ovteglA 
^'^'Uyovatv ain^' JtdaaxaXe^ oidofuv^ ott aX^d^g e7xai ov fiiket 
aot neQl ovdevog' ov ^o^ ^enetg eig nQoaamov av&QdnooVy alX' 
in aXij&eiag tiiv odov tov ^eov dtdaaxetg' e^eattv xrjvaov Kai- 
aoDt dovvat ^ ov; dwfiev i/ fi^ Mfiev; ^'^ 6 dh eid<ig avtmv tijy is 
inoxQtatv elnev avtidg' Ti fie neiQa^ete; cpfQete fioi dfrvOQiov^ 
tva iim. ^^ oi dh iiveyxav, xal Xeyet avtoig' Tfvog ^ elxm avttj \g 
xol ff intyQaqsfi; oi di einav avt^' KahaQog, ^^6 lA*lfiaoiJg\i 
eJnev avtolg' Ta KaiaoQog anodote KaUaaQt xai tit tov ^eov 
t^ ^e^, xaH i&avfta^ov in avt^. 
Mt.22, Kjd eQxovtat Haddovxatot nQog avtov^ ottiveg Xiyovaiv ava- is 

^i^ctaat» fifj eJvatf x(d inijQckmv ainov Xiyovteg' ^ ^ JtdaaxaXe^ t9 
^^Mieava^g eyQaxpev ijfitv, ott iav tivog adeXq^og ano&avff xat xata- 

7. Po8t yemQyoi add. &Baadfi9vot avtov iqxofifvov 18. al. . . Simiiia alii. 

8. Kc. Kn. Sz. post ilifi. om. avxov [icr. c. AB C DM al. m. Syr. It'- al.]* 

14. Rc.Kn. Sz. o» (Te il&6vxt<i. — h. av&((»7iov GK al. m. Vg. mi. 
It.^' — Ln. ante ^tot, h. tink olv ^/liv (add. ci D al. It.«* aL). — 
om. iuiti. 17 /»«7 Swfi, D Ct. It.*- al. 

15. Hab. 6 di'Itiaovg D6 al. It. Arm. et liuv D al. It.«' 6th. et poat 
n»QiK. h. vTtOHffttai 6 al. m. Arm. al, . 

16. Ln. (o* di) Bi/zav. — om. avrm B al. 

17. Rc. Kn. Sz. nai dTtoxQtO-tiq 6*I.eut.a. ..om. avroK BDCt. — 
td Koua. dat. K.cBChJ al. Syr. Cpt. . . Rc. Kn. Sz. Ln. dn. td Kaia, 
K...h.dft6^.oSvMA\, Vg.lt — Rc,Kv.^z,K.i&avM9aav, 1 

18. Rc. Kn. SZ. irtiiqtatyiaav, Digitized by ^^OOglC .Ml. 

iLe. 

'21- 122 MC. XII, 20* Saddttcc. de uxore VII fratniiu et de mortaor. resiirre«t. 

Ufifi yv9ix!ka ftai ju^ a<pi tiHVOV, tva Xdfiij 6 adek(pa^ aitov riiv 

20 ywaiica xcd i^cwatTttifffi (rni^fia t^ adskqf^ avrov, ^ ® inta ddtl- 
(pol ^aav. xcei 6 nq&zoq iXafiev ywolXka, xal ano&vri<f7i(iov ovx 

21 iup^Kev (TneQfia, ^^ xal o dBvtSQog ikapev avtijv, icou ani&avw, 

22 xai ovdh (xvtog oupijxiv (TniQfia' xal (!)(Tavt(og ^ * Sla^v oMfv oi 
imd xcu OVH dcfijnav aniQfAa. i^rjatov ndvtaav xoe 17 yvvti dni- 

23 ^avev. 2 3^^ dvaxTtdaH tivog avtAv i(Ttai yvvi^; ol yoQ intd 
^^fti^oi' avt^ ywcuka, ^^ iqtrj aiftolJs ^ltiaovq* Ov dia tovto 

nlavcuT^€f fi^ eldoteg tdg yQa(pdg fitjdh tr^v dvvafuv tov ^&eov; 

25 ^^otav yoQ «c vexQOv dva(Ttc^tv, ovte yafiovaiv ovte yafiiXovtai, 

26 dXX^ emv dg ayyeXoi iv tolg ovQOfvoTg, ^ ® neQi d% tm veycomv, 

oTi tyelQOVtatj ovk dviyvene iv t^ fi^X(p Moov^Ticog in\ tov /Sarov ' Ex. s, 
n^ ebtev avtq^ 6 ^&eog Xiym' *Eym ^eog '^^adfi xcu 6 S^eog 

27 *fo«ax Kcu 6 ^&eog 'lcacd^; ^ ^ ovx e(Ttiv ^eog venQm, dXXd ^dv- 
tc9V' vfmg ovv noXv nXavda^e, 19« Hab. u, Mxfl ywuUa D al. It. — x. nif d^ij rinvov (rtftva C al. Cpt.) 
c. BL^ al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. k. riKva ^1} af, iid. r. yvvauta avtov^ 
qd om. c. BCLi^ al. Cpt 

20. Rc. a;rrcc ovv. — h. ^a, naq* ^fiZv D al. It. (cxc. 1.) al. — h. x. 
dni&avEV *ai Dal. 

21. et22. Hab. x. dnid'. ft^ vtaxaXtnwv on, BCL38. -- k. «aravrwc 
Itka^, a, oi I. xa» ovtc c. D Ct. Vind. (et Corb. om. nat 6 tQkoq wa.) . . 
Rc. Kn. Sz. Ln. xai 6 TQiroq MaavTotq. 22. xai bXafiov etc. . . h. xai 
6 T^iToq iioavTOiq xai ol iTtta ovk CLJ 33. Cpt. • . xai 6 r^. v>aavTtaq, 
xai ol irrrd, xai ovx BM al. It.** . . xai 6 tq, ^a, xai ^a/9oy avT^v wa- 
avtm^ xai oi iTrra, xa« o^x A aK • . al. aliter. 

22. Rc. Kn. Sz. iaxaTfi n, dni&, x. 17 /. . . h. iaxatov 9i 1. al. • . om. fa/. 
ndvT. D ai. It.»- 

23. Vic. Kn. Sz. Ln. iv T^ ovv (oro. c. BEFHLSVXJ al. pm. Vg. mf. 
al. .. poit at^aoT. h. DOal. It. cdd.) avaor., oray dvaatwatv p^N. 
(oT. dv.)] ., om. c. B C D L // al. Syr. K.»- al. . . h. oW oiv dvaatSa, ir 
T. a. 18. 346. . . om. iv r. dv. Aeth. — h. ^ yvvij AD* 13. 

24. {917 etc. c. BCL^33. .. Rc.Kn.Sz.Ln. xai dnoxoi&iiq (h. dn, 
Si D a1. Verc.) */. e*7rrr a. — om. ov J It.»- Thphyl. 

25. Rc. Kn. Sz. yafiiaxovTOi, , , h. ixyaftiax, APH al. — h. Oi dyy. 
B Or. . . Rc. dyy. ol iv etc. 

26. Rc. i, Tw? pdxov, — nS^ c. BCLii al. ra. . , Rc. Kn. Sz. Lw. w?. — 
L^r. xoM &eot; 'la. xai &. *Ia*. 

27. Rc. Kn.Sz. o &e6q» — Rc.aAAci &i6qt etKK.a. (^*^oc\ti* et. 
ante yfx^. add. ^co? M al. m. — om. v;ifKovy BL^f Cpt. ^OOglC JD« tammo legii pneceplo. Clir. an lU OavUii ftUaif MC. XII, 3S. 123 

ML », Kcu nQwnk^viP ilq xAv yQctfiftartw^ axovaag avtw <rv^^-28 

' twrteitPy idfov on xal^ anexQ^ ainotSy mni^onriaiP avrov' 
Hola itmv nQeinj ndvtm irgoXij; ^^ imxoi&i] 6 lijaovg' oti2^ 
• Dt. 6, fr^coTi/ ictiy' ^xov« 'ItTQarfXy xvqtog 6 '&8og im^ xv^iog e& 
L«. 10, &ftiPf ^^xai ayamqaBiq xvQWf tov &8op aov «5 ohig tijg xaQdiag 30 

^- cov xai i^ oXrjg t^g ^pvxijg (Jov xal i^ oXtfg ttjg iajivog aov* 
'^^*^^ divtiQa dh avtii' Ayamiaetg tor nhricinv cov mg aBavtov.zl 
L«. ». (Ml^iof tovtafp aXkTj irtok^ ovx itJtiv, ' ^ xai shrsp avt<p 6 /oaic- 32 
^' ftatevg' KaX^y diddaxaXe, m akri^eiag dnag, ou %lg wtt» 
xoj^ ovx iativ alXog nX^p avtov. ^^ xal to ayanav avtop i§33 
oh^ ttjg xagdlag xai i^ oXtig tr^g ffwiaeatg xai ^ oXtjg t^g icj[vog 
xcu TO ayanop top nXrjaiop log iavtov nXeiov iativ navtm nor 
oXoxavtmfAaroDv xoi ^amv. ^^xai i ^Jriaovgy ISiav aitov otiz^ 
powti&g anexgi&iiy iJnev avt^' Ov iMXQav bI dno trig fiaa*- 
{lcV^m'^^ tov &eov, xcu ovdelg oixitt itoXfta avtov ineQonijaat. 

inixi ^^Kal dnoxqt^etg 6 'Iriaovg iXeyeVy dtddaxm iv t^ Uq^' 17«^ 35 
h€M,Xeyovaiv ol yoafifiateVg, ott o Xmatog viog Javtd iattv; 
41.44. 28. Rc. K.V. Sz. pro ISwv h. tiStaq. — Rc. Ttaauv irr, . . om. ndvtmv D 
al. It. (exc. 3.) . . h. ivt, nq, navr, B J al. 

29. a/r. o 7. c. BL^ al. Cpt. . . Re. Kw. Sz. Ln. o dk 7. dn, avTot, — oti 
nQ, i, c. BLii Cpt . . Rc. Kn, Sz. mnq, ndvtwv (Rc. naaAv) twv 
ivtokMV .. Lk. ot& nq, ndvTMv (ivtoXij iarty) ,, h. ndvtfiiv 
nQortfj D ai. It.'* al. . . ot* n^, ndvt, ivtok^ iattv avtij C It,'* . . al. 
alitcr. 

30. Om. tijq per totnm v. B. — om. k, I^ oX, t, i^v/^c a» K al. — Rc. Kn. 
Sz. Ln. poat yrvx. 0. bab. *ai i^ oitjq T^q Siavoiaq aov, .. om. 
e. D al. Syr. hr. Ct. It.'* Arm. . . post ttaQS. a, pon. A ac post iaxvoq a, 
218. — Rc. Kn. Sz. Ln. io fine add. avtTi n^dtfj ivtoXii, . . om. c. 
B£L2^Cpt.Verc. 

31. dtvt. di c. BDL (om. d^) J (^ devt, %iik^6i) al. Ct It.'- Vg. Aog. et 
axnti c. BL^Cpt. .. Rc. Kn. Sz.Ln. *ai [Ln. («a«)] 4tvt, o/ioia 
avt^ [Rc. Sz. avTjy]. 

32. Rc! tU iatt &t6<:, — oro. aXXoi: D Ct. Verc. 

33. Pro awioBiaq h. Svvd/Atw<; O Ct. It.>* et iaxifo^ (iid. postea h. <nfviotiaq) 
1. aLCpt. — Rc. Kn. Sz. Ln. post oviriff. add. ira» i| 0A179 t^<: ^v- 
;f 17?. . . om. c. BL^ al. ra. Cpt. Verc. Mceli. ap. £ns. — om. «. i. ol. t, 
laxvoq D Ct. Arm. — h. niotaaottDov BL 2/ 33. — Rc.fTify jftw. 

34. Om. a^oir DL^ al. Vg. It.«- aL ^ 9' '^^^ ^^ ^OOg[e 124 MC. XII, 36. De Pharii. ambiiione. Munuiculum vidaa« paoperii. 

3« ^^avtog /iavid dnw iv r^ nvBVftati T<p ayia^* Elnev 6 xvQiog T<ji'P«.tio, 
xv^Mjp (iov' Ka^av ix de^tmv ftov foyg op &(o tovg i^&Qovg <70v 

37 vnonodiw twf nodciv trov. ^ ^ avtog Javtd Uyn avtov xvQioVy 
xa2 no&ev viog avtov iatlv; xal 6 noXvg o^^og fjxoviv avtov ZS^damg, ^^ Kcd iv ty^ Maxfj avrov ihyev JBXtnete ano i^wf JJf-^' 

yQajifiatifop teSv &eX6vtm iv atohiig neQinatetv xai offnaofMvg i^e.u' 

39 iy taXg ayoQalg ' * xat nQonoxa&edQlag iv taSg awayayyaig xal 4$ aq. 14.( 

.ii.> ^o nQonoxXialag iv toig dstnvoig' ^^ ot xatea&iovteg tag olxuxg toiv 

XVQ^ x(u nQoqiaaei fxaxQa nQoaevxofievoi^ ovtot Xiixfjovtat neQta- 

aoteQOv x^^fut. 
41 Ka\ xa&iaag xativavti tov ya^oq^^vXaxiov i&efaQei^ nmg oLe.iu 

oxXog paXXei x^^^ '^ ^^ yaCo<pvXaxtov. xou noXXol nXovatot 
42e^U.ov noXXd' ^^xal iX&ovaa fiia x^^tQf^ ntoax^ e(kiXev Xenta 
43^0, o iativ xodqdvttjg, ^^ xou nQoaxaXeadfievog tovg fia&tf' 

tag avtov elnev avtolg' ^Afiiiv Xiyo) vfiPv, ott ^ X^Q^ ^'^ V 

ntonxfl nXelbv navtoov e§aXev t<av ^aXXovtm eig to ya^oqivXdxtov. 
%4^* ndvteg yoQ ix tov neQtaaevovtog avtotg e^aXov* avtjf dh ix 

tilg vateQi^aeong avtfjg ndvta oaa elxev e^Xev^ oXov tov ^iov 

avt^g. 

XUI. 

1 Kal ixnoQevofievov avtov ix tov ieQOv, Xeyet ait^ elg toivMt.7A,x 

fia&TJtoiv avtov' JtddaxaXe, ide^ notanot Xi&ot xal notanoH he.ii} 
5-11.' 

36. Rc. Kn. Sz. auTo? yaQ, qd Ln. ( — ). . . om. c. EhJaLi. Cpt. Verc. . . 
h, Kai ovtoq D Arm, .. et ipie Ct. .. antem It.'* .. h,Jav, Xjye* 
282. al. Vg. It. cdd. — Kk. Sz. iv TtVfVfiart ayiw* liytt, — Ln. om. 
6 ante xv^eo?. — h. nd&iQOv B. — h. vnoxaTta BO al. Cpt. al. 

37. Rc.Kii. Sz. avtoq ovv et Ln. a. {oiv), .. om. c. BDL^ al.Syr. 
cdd. It. 

38. xai oiq. Mkiy. c. BL2/ aL . • Rc. Kn. Sz. Lw. ». tXty otvtoiq iv r. d. 
aiVr. — h. xai fptXovvtmv oa/r. 11. al. Syr. It.'' al. 

40. Hab. X''IR* ^^^' oqipavbiv D al. Syr.hr.lt. — om. nai ante nqo^, 
D (ante h. %arta(^iovc*v) Syr. Vg. It. aL 

41. Hab. nai kotdm 1. al. m. Arro. Or. (2.). — h. rj9aAoy F V al. m. Thphyl. 

42. Om. 9rru/i7 D Ct. It.s- Arro. 

43. Rc. Kn. Sz. Hy^* avroK. — Rc. Kn. Sz. fiiplijui twv palov^ 
tmv. . . om. T. paXlovr, [c. A B D E L V X ^ al. pm. Or. (2.)1M al. It. al. 

Cap. XUL 1. Hab. in t£v f*, ADFX nl. Digitized by 'LiOOgle J. pnedicit («mpli urkisqiM excidiam, fnudec, tuiiaf. MC. Xin, 11. 125 

oixodofiaL ^Hcuo 'fijaovg ihn^ ait^' Bkimi/s ravrag rag fttfoXas s 
oiHodofnis; ov fiii aqa&jj mds Xl&og inl )JOoVf og ov fnf xata^ 
Iv&ij, ^ xoi xadf]fuvov avTOV aig to OQog tw Ikatmv Koxivami t 
tov liQov, inriqma avtov xat idCav IJetQog xai 'lcaw^ xai 
'JcDavpiig xal 'JiviQiag' ^ Elnov fifMVy noti tavta iatai^ koi ti 4 
to (TiifAitov otav fiiX},^ taita avvtiXiVaOcu navta; ^ 6 de 'Iriaovg 5 
ijf^aro Xiynv avtoXg' Bkineti, fiti ttg Vfiag nlav^ad' ^ noU,ol c 
'yoQ iXiwyovtai ini t^ itvofiuxxl fiov Xiyovtig' ou i^ iifity xat 
noXkiovg nXav^aovoiV. '^ otccv da axowytjti noXifjuwg xai axoag i 
noXifAm, firi ^QOita^&i* diX yoQ yivic&ar aXX' owroo to tiXog. 
^ iy(Q&i^aixai yoQ i&vog inl i{hfog xcu ficuxiXila in\ fiofftXiiav' s 
iaovtcu aeuTfAoi xata tonovgy iaovtai Xiftoi. ^ oqx^ mdivcav » 

(mAO, tavta. BXimte dh vfieXg iavtovg' ncLQOjdwjovatv vfiog eig avvi' 
Lc.Si ^(Mtt KOi iig ovvaycoYag daQTjiTead^i xail inl ^yefiovcav xal fiaaiXicitv 
i^'i9'(jfa^(Tia&i iviXiv ifiov, iig fiaQtvQiov avtoXg. ^^xcu iig navtaio 
i>e. t2, ta i^vrf nQmov dii xtiQvyfirivai to iifayyiXiov. * * xa< otav aycth ii 
*^*^' <Tw vfAog noQadtdovtig, firj noofUQifiyati ti XaXfjatjtif aXX' o 
icBV doO^ vfiXv iv ixiiv\i t^ w^«, tovto XaXihe' ov yoQ iati 
vfAitg oi XaXovvtig, alXa to nvivfia tb ayiov. ^ ^ xai naQ^doii 12 
adiXqiog adiXqiov eig ^avatov xcu nat^Q tixvov, xal inavouTtif- 

2. Rc. Kn. Sz. Ktal o'J. nnonQi&iit; etLN. xom aTrox^. o^Itia. .* pon. 
ante fiXiTt. D Ct. . . om. c. B L al. Syr. al. — Rc. Kk. Sz. om. w6e et h. 
(et. Ln.) Xi&oi. .. ki&ov c. BGLMX/i a1. m. .. 0? ov ntttaXvO-ij a t' 
rai 106. 

3. inriqfltTa c. BL aL . . Rc. K^. Sz. Ln. inijQwrwr. 

4. Hab. o rc fUXXi* M\J al. (jiiXle& etiam DE al.) — attvttL ndvta 
c. B. . . Ln. tavxa ndvt. et Rc. Kn. Sz. ndvta tavt, . . om. n. J al. 

5. Rc. Kn. Sz. o dk^L dnonQiO-eiq (Ln. quoq. o^rox^. .. om. c. BLal. 
Syr. al.) avt. ^^. X. 

8. Rc. Kn. Sz. Ln. nai (om. c. BDL al. Ct. Cpt.) iaovtai a.n.t.xat (om. 
r. BL a1. Cpt. Arm.) l0orT. il. .. add. Rc. Kn. Sz. xai taQa/ai [om. 
c. BDL al. Cpt. Vg. It. al.] . . om. eaovtou ante Xtfioi D Arm. It. Vg. 

9. Rc. Kn. dffxai. — om. pXinert usq. iavt. D al. It.** al. — Rc. Kn. Sz. 
Ln. 9ra^a<^a. ydQ^ qd om. c. BL Cpt. .. h. fJxa xfiA. airtoix; na^ad, 
D Ct. It.'* . . Ka« nai^ad. 1. al. — h. x. iv tal<i atfvaymy, avtoiv Evv. 
m. Sjrr.ntr.lt.'- 

11. Rc. Kn. Sz. otav ^i. — Rc. dydr^atv, — Rc. Kn. Sz. post 
XaX^a. h. /»«Ji /leXetdte, qo. Ln. (— ). .. om. c. BBIjALVvJLt. 
(exc. 1.) al. — 12. Rc. Kn. Sz. naga^. ii. Digitized by ^^OO^ rL 126 MCXtll, 13. X. pFaedicit calamitatef Tartaf eam Ti«ii coeleitibiif. 

18 (TOPTcu tixva im yovu^ xcel &avareiaov<nv avxovg, ' ^ xou icMi^B 
fuaovfiivoi vnb navtm dw, to ovofia fiov' 6 dh vnofieivag elg 

t^tAog, ovtog ovoditsetai. ^^"Otav di i&rtts tb SdAvvfia trc ion-Mt.ii,. 
fimaemg hotog onov ov aei — o avayivoHSnm vomto' — tote o/i,c.2i,( 

l5ey r^ 'lovdaia ^ykioaav dg ta oQfrf ** 6 «r< tov doifjiatog M?^^'^ 

in }iata8d^<o fitfde iiagX&dtm aqal n in tijg ooiiag avtov, ^^ nal b 27.' 
eig tov ayqbv fi^ iniatQe\pdt<o elg ta oniam oqcu tb ifAatiov av' 

17 tov» ^ ^ ovai de taig iv ycuftgl ij^ovaatg xou taig '^Xal^ovaaig iv 

18 ineivoug taXg fifidqatg, ^ ^ nqoaevyi^ea&e de, Sva fiij yivfftai yeifi^ 
\%vog. ^^ iaovtai yoQ al ijfieQat inmai {^Xhpig^ ota ov yiyovev 

touxvtrj dn OQx^iS Ht(ae(og, ^g exttaev b ^eog^ ioag tov vvv kcu 
20OV fiij yivritat. ^^ Ka\ ei firi xvQtog ixoXo^ooaev tdg ^fiiQag^ ovx 

av iaoi&ij naaa aaQ^' dlXd did tovg ixXextovg ovg S^ele^^ato 
2\ixoX6^aev tdg ^fieQag, ^i xaJ tote idv ttg vfiiv etnri' "ide^ mde 
22 XQtatog' idey ixei' ftrj ntatevete, ^^ iyeQ&i^aovtat yoQ ^evdo- 

wtatoi xou \pevdonQO(fijtat, Tcal doiaovatv atjfietd xal teQara n^bg 
2Zto dnonXavdv^ ei dvvatovy xou tovg ixXextovg. ^^ vfietg dh pXi- 
2^nete' nQoeiQijxa ifiZv ndvta. ^*y4kld iv ixeivaig taS^ ^fiiQatgffitM^x 

fietd tijv ^Xviptv ixdvrfv b ^kiog axotiaih^aerou, xal »/ aelrjvrj ov Lcii,} 
25 dniaet tb (piyyog avtijgf ^ ^ xou oi datiQeg eaovtat ix tov ovQavoi 25-28. 

ixnintovteg, xal ai dvvdfieig cd iv tolg ovQavoig aa),evdi]aovtat. 

14. Rc.Sz.pontiQtj/itia.h.T^ ^ijB^ev vTto (h.6*dl.ti\,) Javi^^X tov 
nQo^^ToVy qii. ICn. et Lx. (~). .. om. c. BDL Vg. It. (e\c. i.) al. 
Aug. (dis.) — iaxoq c. AEFVii^al. . . Rc. Kk. Sz. ioToiq. . . Ls. iatfi' 
xo? (h, iaTtjxoTa BL). 

15. Rc. Kn. Sz. o (Ta ini. •— Rc. Kn. Sz. peat xatap. h. liq tTJy oi- 
nlav, qu. L\. (— ). . . om. BL al. Syr. Colb. al. 

16. Rc. Kn. Sz. o ti<i t. dyQ. wr [om. c. BDL^ al.]. 

18. Rc. Kn. Sz. yiv. vf ^vy^ Vfiiav ;^€»/*. (om. c. BD {xHfn. yivmvraij 
■ie etiam Vg. It.) L (h. tavta) al. Vg. It. (exc. 2.)J . . add. ^ aafipdtov 
(L), fifjdh aafifidrov et ■imilia. 

19. Lx. ^v (c. B L 28.) Mxna. 6&,.,f. oronia om. D 27. It.«* Arm. 

20. Hab. ixoXofi. 6 xvg. B. 

21. Rc. Kn\ Sz. Ln. idov^ S^i 6 Xq. fj iSov (Ln. XSt)^ intZ, , . XtU 
priui c. BCDL al.; ij om. e. L ai. pm. Vg. It.'' Thphyl. (h. xai B Syr. 
lt.>'); <<^< poster. c. BL al. — Rc. fir/ mativaTjtt. 

22. Om. xoti ante toifq ink. BD. 

23. Rc. Kn. Sz. fiUntx9' idoif. , . Ln. fiX. (Jidov), , . om. c. BL al. Verc. 
25. ta,int,ovq, inniTtt* c. ABCal. .. Lx. fa.^xr. oi'^. nintQvtB^. .. FaUlit hora soUOeo BoU, omntbai igituT vigilaiidam ett. MC. JUV,t. 127 

2 * X€U titi oyxnwi tov tHov tov av&Qdtiw i^ifMPW w v^^i- 26 
hug fABta dwifimQ mkktig xoi dol^q, ^^xoi «({«< inwrtfXHzwgTl 
ayyAovg xoi iniavpa^H tovg iHksxtovg ix %m %wcaqwf avifuo» 
^t.2i, an OMQOV ytjg iaog axQOv ovi^ifov. ^ ^ 'Ano di ti}g avx^g fMc^m 28 
\'i?e'.^^^y naQa^X^. otav ^dtj 6 xXddog avttig aneO^ yimjtai xcu 
'29-33» ^g^g Ttt qpv^a, ywmoxetm^ ot# ^yyvg to ^iqog iotiv 2 9^J. 29 
tmg xoi viuXgj ota» 0t]t€ tavta yivofisfay yivmaxets, oti iyyvg 
iativ im '&vQaig, ^^a/i^^v kiyea vfMVj ott ov f$ij mtQil&ff ^ yeveaZO 
avtii f^XQ^ ^^ tauta navta yivrjtai, ^^ ovQavog xai { 7^ 31 
Mt. 24, nagsXevoovtaiy oi de Xoyot fMV ov fin nageXeviSovtaL ' ^ IleQt 32 
et 25, oe ttig rifAeQog exemfg ^ tijg (OQag ovaeig oiaevy ovae oi ayveloi 
Le' 21* ^^ ^ ovQoa^y ovde 6 vlogy ei fi^ 6 natr^Q, ^ ^ fiXenetey ayQV- 88 
3i-». nvehe' oix oldate yoQ note 6 itaiQog iotw, ^^ ^g av&QCinogZ^ 
anodtffMg Mpeig tr^v oixlav avtov xcd dovg tolg <W>lo<9 avtav* 
ti^ ^ovaiav, ixdatip to eQyov avtovy xcm T<p ^^ai^<;p iveteikato 
iva yQijyoQi, ^^yQmooette ovv* ovx oSfate yoQ note xvQiogZS 
tijg oixiag tQxetai, 01^« ^ fieaowxtiov ij aXextOQO^Dotviag $ 9f^o>l^ 
^^ fi^ ik&m S^aufivtfg evQ^ vfAog xa&evdovtag, ^^ Sk vfuv liywy ^ 
naatv Xiyio' yQtiyoQehe, 

XIV. 

Mt. M, ''Hv de to ndaya xotk ta a^vfjia fieta dvo ^fiiQog, xaJ i^t}- 1 

Rc. Kn. Sz. roi/ov^irot; loomM ixniTttovTt^, — K. oti dw, rwv ov- 
qavMV (fak. DK al. Syr. It.** al. 

26. Ls, iwdf^. n, ^oBrjq 7ioXXij<: (c. AM^^al. Arr. al.). 

27. Rc. Kw. Sz. dyyiX, avrovy qd Lw. (— ). . . om. c. BDL Cpt. It.«* — 
h. imavvdlo va$v FLM al. It.^* Aetb. ^ Rc. Kn. S«. Ln. iHXitn, av- 
Tov, qdom. c.DLal. Cpt. It.'* 

28. Rc. Kn. Sz. ixfiwn, — y^vvoMitaA c. BD^al. .. Rc. Kn. Sz. Ln. 
ytvtfJOKtr f . 

31. Kn, Sz. 00.«.^ yij noQtXevatxat. ^ fty naqiX, c. BKL al. . • Rc. 
Kn. Sz. Ln. fAr( TtaqiXd-waiv, 

32. Rc. xcK«r. ai(»' •• om.r^cantectf^. AEMSVXal. pm.Eaa.aL — h. 
ovdk ayytXoq ivovQ.B. — om. ovcfi 6 v/dv X Prag. Bai. 

33. Rc. Kn. Sz. dyQvnv, xal TtQooivxiO&t [om. c. BD ai. Ct It.'*]. 

34. Rc. Kn. Sz. nai ixdar^. — 35. Hab. ^ ot^iB^. 

37. Rc.Kn. Sz. a Si. ., b. iyia di Xlyta Vf**!', y^. DCt;»It.»* j 
Cap. XIV. 1. Om. x.t. ^vfxa D Ct. It.»- Sa. ^igitized by V^OOglC 128 MC.XIV, 2. Phar. iBtidiae. Femina Jefl. ungit nardo. Jodai proditor. 

Tovf oi agx^^k xol ol yQccfifjiatel!Sf ft£g avtov cV doXqt xQWi^- 

2 0avt€g anoHteimaw ^ ikeyov yoQ* Mii h t^ ^oqt^f fiiifrott 
iatcu ^o^fiog tw Xam. 

3 Kai ovtog avtov iv Btj&aifitf er t^ oUia 2/fiwvog tov ilc-Mt.»,^ 
trQOVy xatax€ifiivov avtov ^l^ip vw^ ixovisa aXd8aatQ0P fiv(fOV jo.ti,] 
voQdov nunw^g noXvteXovgf xcu awtQhlfoaa tov aXdpaatQov ^'^ 

4 Aati^Bev avtov t^g neq^aX^g. * ff<saf di tivtg ayavantovvteg nQog 
iavtovg xal Xeyovteg* Elg \tl ^ dnwkeia avrri tov fiVQOv yiyovev; 

5 * Tidvvato yicQ tovto to fivQOv nQa^f^vat indvto tQiaxoakov drfva- 

6 Quav xou dod^r^vcu toS; ntmolg' %ou ive^ifiwto avty. ^ 6 di 
'Iijaovg eJnev' "Aapete avtrjv ti aift^ xonovg noQixete; Hakov 

7 fQyov eiQydaato iv ifwL ' ndvtote yuQ tovg ntcoj^ovg iyete^iy 
iavteiVf xcu otav ^ikrite ihivaa&e avtotg ev not^aai, ifih de ov 

8 ndvtote ^ete, ® o iaxev, inoirjaev nQoAafiev uvQtaai to a&fid 
Ofiov eig tov ivta(pMafi6v. ® dfufv dh Xiyo) iffitVy onov av xj^Qvx^ 

to evayyiXiov eig olov tov yoafiov, xcu o inoirjaev avtr^ XaXrj&i^' 

aetcu ek ftvtjfioawov avtrjg, 
10 Kai *Jovdag 'Iaxaot<atrigy tlg tmv dcideHa, dnr^X&ev nQogiAtM,x 

litovg aQXieQelg, iva aviov noQadot avtotg. ^^oi di dxovaaivteg i^i,2i\ 

ij^oQrjaav xcu inrjyyeiXavto avr^ aQyvQiov dovvar rtcu iC^tei nmg '*•• 

aiftbv etfxaiQCDg naQodoi. 1. Om. ^v doA^i D Vg. mi. It> 

2. Rc.Kn.Sz. Mkey. di [y^Q c. BDL Cpt. Vg.nii.It.]. 

3. Om. vdqd.nMyt.nol.HfST* •• om. ftvqovCi, — om. irai ante avrtq. 
RL. — Rc. Kn. Sz. ro aAa/9. . . h. r^v aX, ELJ [ror dX, c. 
ACDEFKSVal.l. — Rc.Kn.Sz. xara [oro. c.BL/^al. .. h. ini 
D al. . . r^ Kt^aXfl 435.] r^c He^. 

4. Om. yiyoyev D ai. Ct. It.»- 

5. Rc. om. r6 ftvqov. — h. StjvciQ. ^tauoaitav C. 

6. Rc. dpy. ilq ifiL — 7. Rc.Kn.8z. avrovi; ti n. 

8. Rc. c»/cv et Rc. Kn. Sz. add. at/ri^, qdLN. ( — ). .. oni. c. BLal. .. 
h. hoc \i.^' , ,inoifiQ,a\^7i d. 

9. m c. BDKLVii^ a1. m. Vcrc. . . om. Rc. Kn. Sz. et Ln. (— ). — Vic. 
Kn. Sz. ro f t*. Tovro , Ln. r. e. {^o Tro). . . om. c. B D L al. Ct. It.'* 

10. Rc. Kk. Sz. o 7ot'd. o 7ax. [priui om. c. ARCDL/f al. pm. Or. 
£ui. . . poiter. c. BDL al. Or.] — h. 6 el? B. — Rc. Kx. Sz. ^o(>a(^» 
(lic et. V, 11.) arrof^ aiVo??. r-^ j 

11. Om.axovo.DCt.lt.*' — h. a^yi'^#a AKal. m.EoHby^OOgle Coena pMchalii. Clir. d« tuo pioilitore agit. MC. XIV,3S. 129 

Mfc. M, Kai tjj nqmfi ^fi^atf tw a^vfimvy ots to n&spL i&vof^ \t 

Le. 22, yyovci» ovt^ o/ fiad^cu (xitov' Ilov d^iksf^ aneX^Ofteg itoi- 
^*^ fjuujmfMPf tva (fayfig to niffxa; ^'xoi anoatAkei dvo tmiz 
fio&iitmr avtov xaX Xeyet avtois' *Tnayete elg t^v nokiVy xoi 
anavtijoei vf^v av^Qnnog xeQafAtov vdatog fiaatd^mf axoXov&fj' 
aate avt0' *^* xcu onov av etaeX&u einate t<^ oixodeanotjj^ i^ 
oti dtdaaxalog Xiyet' IIov eativ to xatdXvfm fiov, onov to 
naaxa fieta tm f/ta^^tjtfSv fiov cpayno; ^^ xai avtog vfdv del^et 15 
avayatov fiiya iat^fUvov hotfwv' xai ixet etotudaate ^ftiv. 
^ ^ xcu e^k^ov oi fui&tjta* avtov xal ^k&ov etg tt^v noXtv xcu 16 

!2u »* ev^KW xa&mg eJnev avtoig, xal ntolfiaaav to ndaxa, ^ ^ Kai oxpiag n 
LcTi, yevoptevvg egvetat futa tm diodexa. ^^xou avaxetfievwv avtMV is 
2i.23. xcu eavtovtoav o Iijaovg etnev Afor^v Jieyo} vfuv, ott elg i§ vfuov 
naQad^aet fie^ o iaOim fiet' ifiov. ^^ oi dh rjQ^avto )Lvnet&&at 19 
xaX kiyetv avt^ elg xata elg' Mijtt iy<a; ^^ o d\ eJnev avtotg' 20 
Elg TcJr dmdexa, 6 ifipamofievog fitet ifiov elg to tQv^Xiov' 
'^ ott fjthv viog tov dv&Qcinov vndyet^ xa&^ yiyqantat neqi 21 
avtoVf ovcu dl t^ dv&Qoin<p ixeiv(p, dt ov 6 viog tov dv&Qoi' 
nov naQadidotat' xaXov avt^, ei ovx iyewi]&rj 6 av&Qoonog 
iS-5' ^^^^^' * * ^^ ia&tovtoav avtSw Xafio^v aQtov evXoyi^actg exXct- 22 

»I.c.22i 

19. 20. 

I[,^^- 12. Hab. hot/idao/iiv 1. al. m. 
-iS. ' 14. ro xardX, /tov cECDLJ 9\,m.Vg. It. (exc. 4.). . . om. Rc. Kn. Sz. 
et (— ) Ln. 
15. Rcdptoftoy. — Ln. ioTQ. {atoi/i.), .« Om. A/^al.m. Vg.It.'* Arm. 
Vict. al. . . nal ante ixtZ c. B CDL al. Syr. Vg. It.<* al. . . om. Rc. Kn. 
Sz. Ln. 
1<L Hab. inoiiiaav tta&wq D Ct. It.** 

18. Hab. Twy ia&iovr. fur' i/iov B Stih, 

19. Om. ol^iBL... h. koU C. — tlq %axd tlg c. B L^. . . Rc. Sz. Ln. tU 
xa$-* tU et Kn. tU xa&tTq- — Rc Kn. Sz. Ln. in fine add. naldXXoQ' 
M^Ti irto; om. c. BCLPJ al. Syr. utr. Vg. It.** al. (hab. pr.) 

20. Rc.Kn.Sz. u di aTtoxQt&tiq tln. — Rc. Ksr. Sz. Ln. tlq i»y q^ 
om. c. BCLaL — Lk. t^v x^^Q^ *U' 

21. pr« c. BL Cpt. Sah. . . oro. Bc. Kn. Sz. Ln. — pro vndY* h. na^a- 
Morat O Ct. It.*' — poit cTi' ov om. o vl t. cc. D Ct. Verc. — Rc. Kn. 
Sz. naXov ^y, Ln. na)., (Jjv). .. om. c.BDIt.*' 

22. Rc.Kn.Sz. kapwv 6 Viyooi??, qd Ln. (—). . . om. c^D CtSab. 

It.** . . pon. et. pOlt dqfrOV, Digitized by vjOOQ lC 

Ko9. Ttttam. td. T. 9 ): 130 MC.XIV, 23^ Coenatacra. Petmm ceterotq. a Ckr. defiectaroi eite. 

csif HM id(0H9V aitoHs xcu sJftw jia^B' tovto iattv to cmfia 
23 fiov. ^ ^ wxl Xa^oyv' notriQiov evxaQiCt^aag Idancsv avtf^^ xcu 
TAmtw c^ aitov navtaq. ^* xal Bbiw aitotq* Tovto ictiv to alfid 
25 fiov, tng dia^xrjgy to i^xvvofievov vmQ TioXXeM^, ^ ^ ifi^ Xiym i-c. 22, 
vfiWf oti oixhi oi fifi nica ix tov yewjjfjiarog tijg afmiXov tcog 
tJjg ijfiiQag ixemjg, otav aito nlvm hoivov iv 'tjj ^daiq: tov 
{^eov. 
^ Kai vfiv^aavteg i^ijX&ov elg tb OQog tiSv eXou^v. * ^ xaJ Xi- ^**^' 

yei avtoVs 'Itjaovg' oti navteg aHavdaXia^&tjaea^ey oti yiyQa- Lc. 22, 
ntai' Ilata^io tov noifiiva, ytal ta nQo^ta diaaxoQnta-di^aovtaL .2acU 

28 ^ ^ aXXa fieta to iyeq&^vai fie nQoa^a vfiag elg tfjv raXiXaiav. is, 7. 

29 2 9 ^g nitQog eqiij aitqr Ei nat ndvteg aHavdceXta^&i^aovtaij ^j^* 
ZOaXX' oin iyto. ^^xal Xiyei avv^ 6 ^lijaovg' ^Afirjv Xiym aoi, oti 

av ar^fieQOv tavtr^ t^ vvxtl nQlv ^ Slg aXixtOQa qwvijaat tQig fie 

31 anaQvijari. ^^ 6 Se ixneQusamg tXaXei' 'Edv fie dijj awano^avelv 
aoi, ov firj ae anoQviqaofJuu. (oaavtoog di xal navteg sXeyov. ^^^ 

32 Kal eQ^ovta* elg jipiiQiov, ov tb ovofia re&arjfjwvel, xai^-^^X 

;- 40^*46. ' 

22. Rc. kdpfte, ^dyBtt, qd Kn. (--) [om. c. ABCDKLP al, i».Syr. 
utr. Cpt. Sah. Vg. It. (exc. 1.) al.]. 

23. Rc. Kn. S2. to [oni. c. BCDL^ al.] Ttoxtiq. 

24. Rc. Kn. Sz. Ln. t6 (oni. c: CD**ELVX al.) xrjq xatv^q (om. c. 
BCDLal. Cpt.Ct.) ^taB^. — Rc. Kn.Sz. ro TtiQi {yniq c. BCDL/^ 
al.) TT. Ux. . . htx^ 1;. ^. c. B C L Cpt. 

25. Om.ov»er«DLCt.It.'* — h. TtQoa&di nnZv D Ct. It.^* 

27. Rc. Kn. Sz. Ln. poit anavd. h. iv iftoi iv rfj vvnti tavtfj [Ln. 
{iv tfi y. T.)]. .. om. c. BCDGHLSV/:/al. pm. Ct. It.^- . . ora.tantum 
iv ifioi 45. al. Vg. mi. It.^* . . . om. tantum iv r. v. 1. 13. al. It.'* — h. 
T. nQofi. t^q noifivfjq EFKiyial. m. It.^* 

29. el xai c. BG L al. Syr. Arm. . . Rc. Kn. Sz. Ln. xai ti. . . leg. xai idv 
(D) et ei et xa< ol, 

30. Rc. om. ov. — om. avjiJLeqov DS Ct. It>' Arm. .. h. poit tavx^ It.*' — 
Rc. Kn. Sz. iv tji vvHti tavtrj. — oro. { d^ D aL Ct. It.*' . .' h. post 
dU*t. 13. aL 

31. Hab. o di nitqoq ACGMS al. m. Arm. al. ^ Rc. Kn. Sz. i* 
neQiaaoi (h. nequta&q Lal.) tXeye fJtdkXov. — h. dnaovija»ncu 
FGKVXaLm. 

32. Ln. ^ ovofAcu — Rc.Kn.Sz. pro re&OfjftaveZ [c. ACF^MSV^aL 
Vg. al.] h. re&aijftav r/. Digitized by GoOgle J.inhortoftnaiutorat, dormienUbiitdb^. AdeftJiidai. MG.XtV,4S. 131 

Xiyit toV$ fnaOfitaXs avtov' Ka^icatB &de Si»c ttQOOfwhi^fuu. 
'* ital 9ta^aXafifiapei IlhQor xcu *Idx<»fiov xai 'laMwrjv fi&&* iav-Zt 
rovy xai ijo^ato ix&afi^uj^&ai xcu a&rifiovBVPy ^^xat XByH ovfoT^* 34 
Ili^Oivnog itntr ^ ^pvxtj fiov i<xfg ^a»ixw fiehaxe id% xaX yQtj" 
yoqmB. ' * jc«J nqoBX^w fuxQOP insifer inl t^g yf^g xaH nQO(Sij[V' 3S 
XBtOy Sfay Bi dwwiov ictiv^ naqik&^q an aiitov if cS^* ^^xa^^zo 
£ltf€V' W/93cc 6 natqQ, ndvta dwaxd <rtM* naqivByKB to notiq- 
Qiov tovto an ifiov» aXX' ov ti iym ^iXco, dXXa ti trv. '^ xai37 
iQrstai Kol BVQiaxBt avtovg na^Bvdovtagy xal XiyBt t^ nitQ<p' 
Stfimy xaSwdetg; ovh ufxiHUxg fiiav ^Qav yQTfyoQijiJat; **y^-88 
jOQBVtB ma nQoaivxM&By Iva fi^ eiciXSTfte Big mtQ<MfA6v' tb fniv 
nvsSfMc nQo^fwv, i/ di aoQ^ da&evijg. ^^ xcu ndXw onBXi^mzo 
nqoiwv^ctro tov avtov Xoyov etniiv. ^^ xou naXtv iX&Av elQev^fi 
avtovg xa^Bvdovtag' ^<S(cv yitQ avt£v ot 6<jD&<xXfiOt xitro^a- 
QWOfiBvoty x«i ovx ^detaav ti dnoxQi&mctv avt^. *^xai £(^«-41 
tcu to tQttov xat XiyBt avroug' Ka&BvdBtB Xotnov xcu dva* 
navBod-B. dniiet. r^X&Bv ^ Soa' Hhv, nctQodidotcu 6 viog tov 
dv&Qoinov Btg tdg x^^^ ^^^ afAOQtcoXm. ^^ iyBiQ8<T&B, dyo9fMBv'^2 
Mt.26, /<^ot;, 6 nccQaStdovg fiB rjyyixBv. ^^ Kal eiSig eti avtov XaXovV'^z 
^€.^'^0^ noQayivetat 6 'lovdag, elg tm dtadexa, xcd fHBt avtov oxXog 

)4US3 
^ri^, 32. t^Jtaq anel&iiviB), eiuq ap oTtBX&iiv {M)etnQO<fev^i^f»m(pX). 
33. Rc.Kn.Sz.Lic. Toir (om. c. CDEF6HSV al. pm.) nitQ. et Rc. 
tQV (hab. BKMal.)7oM. •— Lk. fiez* caitov. .. h. tov fter* ctvtov 
'letdvv, B. 
35. Hab. TtQoaeX&^v ACDEGHLSVXil al. pm. Syr. «tr. lU' — h. 
tmTtrtv BL. ..h. tneo, inl nqoatanov ini ete. DG al« n. It'* al. 
iid. fere wa pott kniv pon. 
37. Hab. iaxvaare D al. Ct. It.>* Pn. 

39. Om. tov avr. Xoy. tin. D Ct. It.»' 

40. Rc. Kn. Sz. ttm vnooTQiiffaq evq. ixvt. ndXiv; deinde Pepagij' 
/Uvo*. 

41. Kc. Kn. Sz. ro [om. e. ACDELS V**X al. m.] Ao«;ror. — h. dnixe* 
ro TiXo<: D al. Syr. utr. al. ; iid. fere pro ^XO'. h. Kal. . . ini^n 106. . . 
contnmmatni ett finii i. adett conturamatio cdd. It. . .om. 
50. Aeth. — h. elq X'^^^ ^ ^ ^^* ^* 

43. Rc. Kn. Sz. om. 6 ante7ov(fa?. .. h.^Iovd.6 ^lanaq. ».*IanaQ. i. 
SnaQiotTitq ADKM al. m. Sjr. ntr. \g. It. al. Or. — Rc. Kn. Sz. 
eiq Mv. ..h.eUi^^ al. — Rc. Kn. Sz. o/A. noXvq^ qd/f7N^r--li^om. 
c. B L al. Syr. utr. It.*- al. ^ 9' '^^^ ^^ ^OUg IL 

9* 


132 MC. XIV, 44. J. €ftpifiir a€ deducitur. Petrns. Falii f estei. 

fAna fAa%€UQciv xai SvXoof^, TtaQa tm oQr^iBQim nou t&v yqaiiim» 
44T6W xa< r&v nQBcBvtiqm* ^^deduixsi di o naQadidovg avtov 

ffvaatjfwv avTots Xsym' ^Ov av (piX^aca, ainog iatw iCQat^aatB 
45 avtbv Hcd onaydyttB aa(pa}Mg, ^^ xai iX^m ev^vg nQoaek^m 
49avt^ Xiyer raj^^i, xou xateq^ihjaev avtov* ^^ oi de ini^aXov 
^ltag %8TQag avt^ xcu ixQOti^a» avtov. ^"^ elg dh tmv noQeatTpio- 

toav anaaafuvog tijv (idxcuQav Inouaev tov dovXov tov dQ^UQicag 
^sxal dcpeilev avtov to mtdQtov, ^^ xal dnoxQt&elg 6 'Irjaovg ejnev 

aiftoig' *S^ inl Xyatijv il^irjXd^ate fietd fiaiaiQm xcu l^Xm avX- 
49Xa^itv fie' ^^ xa&' fifieQav yfirpf nQog vfiag iv rq) ieQ^ diddaxm, 
soxal ovx ixQatTjaati jue* dXX' Iva nXt^QmO^cSaiv ai yQaqicui ^^ xal 
51 dqivteg avtov Iqvyov ndvteg, * * xai veaviaxog tig avnjxoXovd^ei 

>4tvt^ neQi§e§IXi!ifiivog aivdova inl yvfivov, xolL xQatovaiv avtov 
52**0 di xataXinm ti^v atvdova yvfivog eqivyev. 
53 Kcd dntjyayov tov 'Iijaovv nQog tov dQ^ieQia, xaX <^t|?- 5?Ji.^Jc.l 

yiovtai ndvteg oi aQiieQeig xod oi yQafifiatetg xa\ oi nQea^vte-^, 54. et} 
54^1. **xai nitQog dno ftaxQo^ev ijxoXov&rjaev avt^ icog jo.'i8;i3. 

«<rw elg triv avXtfv tov dQxieQicag, xcu rjv avyxa&^fievog fietd tm 
55 vnriQetm xou 'd-BQfJuuvofievog nQog to qmg, ^^ Oi dh dQ^iPQeig xai 

oXov to awidQiov i^rjtow xatd tov Irjaov fiaQtvQiav eig to ^a- 
^avat^at avtov, xal ov^ ^VQiaxov* ^^ noXXol yoQ hpevdofAaQtv- 

44. Ln. X. dnaYBtB (e. BDL al.). . . h. aYdyixt F aL 

45. Om. ik&^v D aL Syr. It.*'; iid. fere oin. tv&vq, ,, poit Xiyu add. 
avr^ (pauci omiiio avxw priore) EFGH S V aL m. Syr. It.'* Ct.'Arni. — 
Kc. Kn.Sz. ^a/9/9», ^aj?^i [om. c. BDLM/i aL Vg. mi. It.s* al.] . . 
h. ;f a»^e, ^ap^i C** aL m. Vg. It.*' al. 

46. Rc Kn. Sz. ini^, inl aiTo » r. /. avxdv, , , Ln. inip, t. x* ^^' «v- 
rov, , , inifi, t.y, avtw c. BCDL al. It.^* al. 

47. Kc.Kn.Sz. fU di tic [om. c.ABLM al. m. Syr. It.s* al. .. h. xai 
T»? DVerc.]. — Rc.Kn. Sz. <utiov {wtd^tov cBDl.). 

51. Rc. Kn. Sz. X. tU [om. c. BCL Cpt. It. Vg.] tiq v. — Rc. Kn. jJxo- 
Xov^u, . . Sz. rjxoXovd-fiaev, — Rc. Kn. Sz. in fine add. ol vtaviaxot 
[om. e. hC*DhJ Syr. It. Vg. aL]. 

52. Rc.Kn. Sz. in fine add. dn* avt6iv, qu. Ln. ( — ) .. om. c. BCL 
al.Syr.ILial.m. 

53. Hab. d^X' Kalidq>av AKM al. m. Syr. utr. al. Or. — Rc. Kn. Sz. 
Ln. ovviQX' ctiitfy qd om. e.DLj al. Vg. Ct. it.^' al. Or. . . h. n^oq 
avtov C Syr. . . adtov 1. 209. Pn. ^ , 

54. Om. fow D al. Syr. Ct. It.*- Pri. Digitized by LiOOgle J. in synedrio eondemnatar et ddndifar. Petri Upius. M€. XIV, 68. 133 

^p nar avtov, >cal i<jeu al fiaqtvQiai oinc tjacep, ^^xai rifegtl 
^o. ^. avaatopreQ hpevdofAaQtVQOW xat avtov Xiyovteg' ^^ oti f^fietsi^ 
* ' ^HOVffafisv avtov Xiyovtog' oti eyoi xataXvato tov vaof tovtor 
tov YStQomirjtov Hoi dia tqmv rifiBqAv akXov axeiQono(i]tov oixo- 
ihfifiaoD. ^ ' xai ovdi ovtmg icif fjv 17 fmQtvQkt avtmv, * ^ xa# {q 
avaatag oQj^ieqevg eig fiiaov infjQnattiaiv tov *I^aovv Xiyta»' 
Ovx agroxQipfi ovdivy ti ovtoi aov xatafiaQtvQOvaiv; *^6 Mei 
iatwia xal ovx amxQivato ovSiv, naXw 6 oQxteQwg infiQfota 
avtov xaH Xiyet avt^' 2v eJ 6 XQiatog vihg tov evhyftitov; 
•'6 ^i ItjGovg ehtev' ^Eyto elfu^ xal o\pea&e tov vibv tov av-^i 
^QWtov ix de^tm xa^fievov t^g dvvofAetog xai i^Ofievov fieta 
tav veqteXm tov ovQavov, ^^ dl aqy^UQevg dia^ij^ctg tovg xttS- az 
vag avtov Xiyei' Ti hi XQeiav VjfpfMv fiaqtvQm; ^^^xovaate ttige^ 
pXaaqn^fuag' ti vfMv (paiveteu; oi di navteg xaxixQtvav avtov 
Svo%av elvai ^avdtov, * ^ xcd t/^ayro ttveg ifintvetv avt^ xal c^ 
neQnxaXvnteiv to nQoamnov ctitov xoit xoXaq^etv avtov xdi Xi» 
yetv avt^' IlQomtevaoVy xa\ oi vnrjQttat ^aniafiaatv avtov 
/Mt.», iXafiov. ^ ^ Kcu ovtog tov UitQOV xatm iv t^ avXfj ioj^etat fua 66 
lLc.22i ^cM' natdtaxAv tov a^teQiongf * ^ xal idovaa tov UetQov &eQ' 67 
/^'^fioif^ofui^of, efi^2J\ffaaa ait^ Xiyer Ktd av fieta tov Nal^a- 
ji5-i8.^j7frov ^a&a^ tov 'Itjaov, •^o de ^Qvr^aato Xiym' Ovx olda%% 
\a%t. ovdl iniatafuu av ti Xiyetg, xol i^rjX&ev e^ca eig to nQoavXiov, 

58. Hab. dvouioSo/i,Ot,,,dv<MT^amDlt (auscitabo). 

6U. Rc. f»c TO fUaov. — h. intiQfaxa 38. al. et v. 61. h. inijQdr^osv ¥ 

al. — h. OTt ovtot B. 
61. ovx dnexQ. ovd, c. BL al. Cpt. Or. . . Rc. Kk. Sz. Ln. ovSh dmxo, — 

h. &tov t,ivXoy.AKa\,mAO'\g. 

64. Ln. r^v pXctoip, , , add. avrov D 6 al. Ct. It.** 6th. et al. tov arofta" 
roqavrov, — oin..f mtcu D Ct. It.^' .. Rc.Kn,Sz.Lv.e7v<utyox> .- iv, 
c7v(MC.BLJal.It.i- 

65. RcKw.Sz. pro SXafiov [c. ABKLSV^ aL .. iXd/ifiavov D al. m. 
Cpt Syr. p.] h. ifiaXXov. . . h. tfiaXov MX al. 

66. xccr w ante ^ r. a. c. AB X aL . . Rc. Kn. Sz. Ln. post ir r, eu pon. . . 
om. D al. Ct. tt^' al. Eoi. 

67. Rc. Kn. Sz. rov NaKaQ. '/170. ifo^. . . h. c. 'J170. r, TVa^. HJ ah Vg. 
!!•• al. Eus. . . om. f. Ti^ooi; 61. al. C^ r^r^r^\r> 

68. Lk. oUt* oJcTa, ovre in. ,. Rc.Kn.Sz. W«.^edby\^OOgie 134 MC. XIV, 69. Petri fapiui. J. Pil«(o tnditur ab eoqse rvgiAar. 

«9 Hoi aXextatQ iymrfiw. ^^tmu fi ntuiumi IdoSca avtov aii&f tol^ 
lonageatciatp' oti ovtog e^ avtmv iatif. '^^o dh naXif riQVBho* 

xcci ii9ta fuxQOP ndXiy oi naQBCtmteg ikijov t^ Ilhim* lihfi^ 
71 i^ avtmv d' hoI yoQ raXtXaiog «?• ^ ^ 6 di ^Q^ato ava&efiatlC^r 
72xai ofivvvaf oti ova oTda tov av&QOinov tovtov ov XiyBts, '^^Ktu 

sv&vg in devtiQOv aXixtiOQ iqmvtjaeVf 9uu avefivija&tj 6 IlitQog 

to QtifUij wg ehMv avt^ o ^l^icovg' oti nQlv okiHtOQa dlg (pmvff' 

acu tQig fis anaQV^ay, xai im^aXm SxXcuev, 

XV. 

1 Kai ev&vg inl tb nQ<ot avfi^vXiov nofqaavtag oi (Wef^cil; Mt.27,\ 
futa tm nQea^vtiQm xal yQafifiatim xal oXov to owtdQiov, li-iVl 

2 di^aavteg tbv 'Ivaovv antiveyxav xol naQidtoHav UtXat^p, ' Hot [ij;^ 
inijgdttjaev avtov 6 TltXdtog' £v el 6 faatkevg tm 7ot;daiW;i3-i«.j 

8 0^« anoHQti^Big eJnsv avt^ • Sv Xiyeig. • xal xatijyoQovv avtov 28 ■qq'. 
4 oi OQiUQetg noXXcL ^ 6 dl UtXdto^ ndXtv inr^Qoitrjaev avtov Xi' 
sycof Ovx anoxQivfj ovdiv; tdSf noaa aov xattjyoQOvatv. ^ 6 di 
'Itjaovg ovxitt ovdiv anexQi&ij, taate d-avfidZetv tov TltXdtov. 
6 * JKara de ioQt^v dniXvev avtoig iva diafitovy ovneQ ^tovvto. JJ-Sl^ 

68. Ln. {nal dXhtr. i^.) . . ea om. BL Er. IT. Cpt lO'; Mile iiijX&. a^i&J 
pon. Sah. . . x. 9V&iw(: dX. L 218. al. Jo. 18, 

69. Rc. Kn. Sz. Lk. ttvtitv ndXtv (om. c. BM al. Cpt. al. . . et ante avxov *^ *^^' 
et poit ^^{aro et poit Uyuv pon.) ^^|aro Xtyetv. . . eljttv c. B Cpt. 

al. — «ra^eoTwair e. BKL/lal. Eoi. .. Rc. Ksr. Sz. Lir. nctqtotijMO' 
09V. — h. oT« «ai DL al. Syr. It.'* Arm. 

70. Hab. ^Qvraoffo F6MXal.m.Euf. — h. naQtctriKott^ O. *- om. 
xcM y. r. t» 73. al. Gtb. Verc, . . Rc. Kn. Sz. in iine add. ttai ij Xa- 
X*d (fov OMO«aC<« (h. d^Xov a% nottX Ktilt.). [om. c. BCDL al.Vg. 
Ct It.** al. Eui. Aug. . . ante nuU ydq etc. pon. 116.] 

71. Rc. Kn. Sz. 0Am;e«y. — om. rovroy DKal.Gth. 

72. Rc. om. tv&vii, . . om. U dixnio. L 1(.^* — Pro r^ ^. w? [e. AB (per- 
git: avry? Xiyeto^L) LJ al. m.] h. Ks. Sz. r6 ^. o et Rc, ro0 ^ff/tiotro? 
oS. — om. or« uiq. xQiq D a1. Ct. Verc. Pn. — h.intXafiiivJ 247. Cpt. 

Cap.XV. 1. Ln. om. inl ro (e. BDL al. It. edd. Or.). — h. inoifjoav •— 
%al d^avreq D aL It. edd. pl. Or. .. h. ^o«^aorrec L. — h. oXot; roi' 
ovrc^^iov Syr. Vg. It.«- al. — h. airiyyoyor DG al. Or. — Rc.Kk. 
Sz. rav [om. c.hDhJ oL Or.] IltX. 

3. Add. in 6ne avroc di ovdiv dntMQwato 13. aL m. It.** al. Or. 

4. Hab. imiQwta B al. m. — Rc. Kn. Sz. pro xor^yo^. [e. BJ> al. It.Vg. 
al.] h. xora/io^rv^vacr. Digitized by VjOOQ lC Abtolato BanbbA Chr. dmvmitar, luiitar, AagcUatar. MC. XV, 2%. 136 

"^ ^v di XrfOfi&pog Baqa^^ fieti, Tiof etaawtatAv dadefuvog, 7 
o&tP€s i» T§ ataflsi q^ov TimoiJjxeiaav. ^ hm ava^aas 6 ojrXog 8 
i/^oco aitM^cu yta^wg obI moUi avtoi. ^ 6 dh tliXitos an^ 9 
x^^ avtois Xiym' QAet% anokww vfuv tov ^offOJa tw 'lov- 
dako»; ^^ iYivmoicev yoQy oti dm q^ovov ^a^adeikoxBieav aiftovio 
oi a^uQiis, ^^ oi di a^isQiS^ av^ataav tov ox^ovy iva fia}Jiov ll 
tov BoQa^^ anoXvati avtoig. ^^ 6 de IltXatog nikw atroKQi- 12 
^elg dnev avtols' Ti ovv &eXet8 noa^aoD tov fiaatlia rm 'lov- 
Sakov; ^^ 01 ^ naXiv ixQoiaiv' HtavQtoaov avtov, ^^ 6 de Ih^ ^J 
Xatog ekeyev avtolg' Ti yoQ xaxov anoiijaev; m dh neQwa&g 
exQo^ov' £tavQ(oaov avtov, ^^6 de IliXatog fiovXofievog rcp 0}(^<pi5 
to Ixoivov notr^aai aniXvaev avtoig tov BaQa§^y xai noQ&lkh 
Mt. ST, xev tov 'Ivaovv (LQayeXXciaag, tva atavQOkdij. ^® Oi Se atoatt^ie 
tou antiyayov avtov eam tijg avAij^, o eativ nQcutwotov, xai 
avyxakovatv oktjv ti^ aneXQOv' ^'^ xm evdtdvaxovatv avtov noQ-n 
tfVQav xoi neQitf&iaatv aift^ nXi^aneg axaiv&tvov atiipavov 
^ ^ xal riQ^avto aandCea&at avtov XaiQe, i fiaaiXevg t&v 'lov- 18 
daiw ^^ xci etvntov aitov t^v xeipaXilv xaXa^ xou ivintvovi9 
avt^ xai tt&ivteg ta yovaxa nQoaexivow avt^. ^^ xal ote ivi^^o 
ncu^av avta, e^idvaav avtov thv noQWVQav xcu ividvaav avtov 
ta tftatta ta lota. 27-31. 7. Rc.Kn. Sz. pro oxaatofft, [c. B (ap. Btlj.) CDK al.] k. uvmwtta' 
ar&v, — Leg. inatot^nHOw (¥) et nenot^Ku^tv et alitar* 

8. Lv. ftal dvapa ? (c. BD Vg. It.^- al.). 

10. Hab. iTttylvwrxev AK al. — h. 7taqi9mav DHL al. et naqtitantttaav 
AVJaX, — om. oi aqx^tq, B al. Cpt. 

11. Leg. et dvinttaav et initaav (D) et dviatiiaav. 

12. Oau ndktv D a1. Syr. Ct. It.^' Cpt . . Rc. Kir. Sz. poat «arox^. pon. — 
om. &iXtTe HJl, 13. al. Cpt Sah. . . Rc.Kx.Sz. «roiifff. ov kiyere 
[om. c AD 13. aL Vg. It Sah. Arm. . . h. Uyete iiBe ov B.] ^a0»A. [to v 
fiaa, e. ABC (r^ fiaa, D) J 13. al.]. 

13. Ln. JfxQa^av Xiyovreq (c. ADKMal. It** Sah.). 

14. Rc. TteQwo^i^wc IntQtaoek h,ABCDGHKMJ al. pm.] .. Rc.Kn. 
Sz. htQa^av Iht^a^ c. AD6KM al. m. et. B ap. Sz.]. 

17. Rc. Kn. Sz. Hai Sv^vwatv, livMvax, cBCOFJ al.] 

18. Hab. avxov nai Xiyetv Cal. m.Arm. . . avt, XiyoftteQ Mal. 
20. Lw. r. tfi^T. a^rov, poatca aywatv. DigitizedbyV^OOglC 136 MC. XV, 21. Clir. lupplictam ; titulaf in croce; opprobria, tenebrae. 

21 Kou i^ayavaiv aitof^ iva (FtavQoiawiTw avtof ^*xai «y- Mt. 2T, 

yaQSvavetv noQayorta xiva JSifMava KvQtjifaZdp, ioxofievov (uro lc. 23, 
ayQoVf rov natsQa u4Xs^avdQ0V xal 'Povqtov, iva aQjj tov (nav- jjffj* 

22^ avtov. 2*xa» (piQOwrtv avtov in\ tbv FoXyo^av *o»or,iT»qq' 

28 i(niv fM&eQfitivevofMVov XQaviov tonog. ^ ' xoei iSidow avttp 
24 i(Tf4VQVujfievov oJvov' 6 di ovx Ska^v, ^^nou (ftavQdaavteQ avtov 

dtafAeQi^ovtcu ta ifiAtia avtov, §alXovteg tcX^qov id avtd, tig 
^ ti OQH. ^^ffV de &Qa tQitff xa* i(5tavQ(aaav ainov. * • xai i}v ff 

iniyQcupr^ ttjg cUtiag avtov imyeyQaftfievfj* '0 fiouriXevg tm Tbv- 
2ldaim, ^^iCai <jw avt^ cravQovcw dvo Xji^rrig, eva ix ^«5«w Mt. 27, 

29 xoi eva e^ evaovvfmv avtov. ^ ^ xcu oi naQonoQevofievot ifikaa(pfi- lc' 23, 
fAOw avtbv xivovvteg tag xefpaXag avtdiv xal Xeyovteg' Ovd, 6 jjj'^'^ 

ZOxataXvcDv tov vaov xdi oixoSofiSv tQiaXv ^fiiQcug, ^^ (swsov aeav- is. 
31 tov xatapag ano tov ctavQOV. ^ ^ Ofwiatg xa« oi OQ^^ieQeig ifinai- 

^ovteg nQog aXXffXovg fteta t&v yQafifiateoDV eXeyov' "AXXovg 
Zieafoaev, eavtov ov dvvatou a^aar ^^6 XQunog 6 ^oujtXevg 

'I(jQcajX, xatafi(it(o vvv anh tov atavQOv, iva i9oi>fAev xoi matev- 
ZZ(ro9fuv, xai oi aweotavQeDfiivoi avt^ dveidi^ov avtov, ^ ' iJLai Mt.27,. 

yevofimfg dQog ixtijg (jxotog iyeveto «qp' oXrjv t^ y^ ecog (S^o^ Lc.23,'} 

20. Rc. Kn. Sz. wa (fTav(^otatv. [£. ovavQmaova. c. ACDLP^J al. .. 
om. t atavQ. a. B.] 

22. Rc. Ks. Sz. Ln. inl roXyoBa ton. . . Toy c. BFL^ al. m. et rolyo- 
^av c.FKLV/lal.pm. 

23. Rc. Kn. Sz. Lw. avT^ ntiXv. . . om. c. B L/l Cpt. Arm. 

24. Hab. atavqovatv a, %al J. B. — Rc. ite/Jti^tl^ov, — h. fiaXovte^ 
KLM V aL — om. riq ti d. D 157. Ct. 11.^* . . om. ti 800. ai. 

25. Hab. nal i^vkaaaov D Ct. It.^- 

26. Hab. OvTO^ iattv 6 etc. D Syr. 

28. Rc. Kn. Sz. Ln. Kai inkvQta&ij ij yffdftfj 17 liyovaa' Xa«*Et.53, 
f$etd dvo/nmv iXoyia&ij |cf. Lc.22, 87.]. .. om. c. ABCDX al. ^2. 
pm. Ct. [hab. LP al. vv. omn. Or. Eai.] 

29. Rc.Kn.Sz. neU iv [om. c. ACDPVaI.It.i*]tr^.i7^. OMod. 

30. Rc.Kn.Sz. nai natdpa Inatafidq e.BDj. .. h. xaTa/9a line mu 
L]. . . x. nwtd^fi&t 1. al. Eui. 

81. Rc. bfAoivK ii noti. — om. ff^o? aUijA. 18. al. Colb. .. h.tlqdXX.D. 

32. Rc. Kn. Sz. rov [om. c. BDKL/^aLlTo^. — Lv. Ttttneva, a^rw . . 
etiam iv u. in (xdta s. tk avtov C^^MaL — Ln. avvt^ftavQ, avv 
avt^. . . om. at^Tf» D. , 

33. Rc. Kn. Sz. rtvoft. iL — h. ^9' SAiyc c^c y^c D al. Eui. ^OOgle Cbr.inoiltuT; mulierei pcope craeeni ; JoiepbtteAriiiiath. MC.XV,43. 137 

irdtrig. ^^kcu ti hmji &Qq, i^GBV o 'Iticwg g^owj fuyaXfi' Z4 
'Ehot, e/Lfloi', Xafiii aa§axd^avi; o iativ fiei^iQfitivevofiivop' 'O 
^eog fiov, 6 ^iog fAOV^ fig ti iyxatikurig fie; ^^xai tiveg tmzi 
2o,t!i,7taQBiJtmtm aHovaavteg Sityop' "Idey 'HXiav qitaver ^^dQafAotrZG 
^' ^' di tig yefUffag cnoyyov o^ovgy neQtd^eig xaXofAip inoti^ev avtov^ 
Uyw ^qom, idcofup el eqxetcu 'HXiag xa&eXew avtov. ^^ 6 dezi 
*lijaovg aqie)g qm^v fieyaXtiv ^invewsev. ^ ^ xai to xatanetacfia 38 
tov vaov * iaxiff&ij elg dvo an im&iv mg xatm. ^^ Idm de 39 
xevtvQim o naQeatrixmg S^ ivavtiag avtovy ott ovtmg i^invevaevy 
eJnev' 'jiXtj&wg ovtog o avd^qomog viog ^v '&^ov. 
Mt.27, ^Haav de xai ywoMeg ano fioHQo&ev ^ecoQOvaaiy iv alg xax^o 
|ifc.n| Maqia f} MaYdaXtiv^ xai Magia f^ 'laxei^ tov fitXQOv xcd *Ivh 
*'• aijtog fiijtrfQ xai £aX<6fiii, ^^ aly ote ^v iv t^ raXtXai^, 37x0-41 
Xov^ow avt^ xou diijxovow avt^, xal aXXai noXXai al awava' 
fiaaou avt^ eig 'leQOOoXvfia. 

iMt.27, Xol ijd^ oyjiag yevofAevrjg, inel' ijv naQaaxev^, ^ttv^i 
ili^nQoadB^ov, *^ iXd^aiv 'I(oaiiq> 6 ano IdQifia&aiag, evaxi^fjim^ 
50.55. 

Jo. 19, 34. Rc. Rn. Sz. n,rjj^Q^ttliwdrf]. — h. dvefiofja. M al. .. i^wviiaiv 
^-^2. n — Rc.Kn.Sz. Lw. 9>. ftty, liywvy qd om. c. BDL oL Cpt. Ct. 

It.i- — h.^A«i, fiXH{ti^iy ^Xl i31.)DSyr.Ct.It.>-aLEai. - Xa/id 
c. B DX aL . . Rc. Kn. Sz. Xafifia. , . Ln. Xtfui c. CL al. Syr. It.** aL . . 
h. Xifia (Xetftd SV aL) AEFGHKMP aLpiii.6th.aLAth.aL — h. 
ict9&<Mvel D. . . aafia^Bvivti B. — om. lemel 6 ^«69 fiov B. • . om. prioi 
ftovAEFKJal.m.Vg.mi.Eai. — h. tivtiStad^ /uD li^' 

35. naoiaTtkmv e,BD ul, ,, Ac. Kn. Sz. Ln. ffa^eoTi^xbTwr. — Wt c. 
BFJoL m. . . h. ot« C al. Arra. . . ott idov K al. . . om. D Syr, Ct It^* . . 
Rc. Kn. Sz. Ln. ifov. 

36. ri^ c. BL^. . . Rc. Kn. Sz. iJq »ai,., Ln. elq, — Rc« Kn. Sz. neQt- 
^iiq rc. — h. a^tqD\ al. m. It.** aL 

39. Rc. Kn. Sz. Ln. or* ovr. «^afcsc* •• om. c. BKL. .. h. tantnmorc 
Ar. Cpt. • . or« nqd^cL^ Arm. 

40. Rc. Kn. Sz. Ln. iv al: tfv *cU. . • id om» e. B L It*' • . ora. «oU D al. 
pm. Syr. otr. Vg. It. cdd. pl. aL . . om. ivakncU Syr. Pri. p. — Rc. Kn. 
Sz. ^ roti 7ax. [ora. c. BCKaLm. .. om. 17 rotr DF*^LaLm.]; iid. 
h. 'laaij. f/woi^ro? c. BDL aL Cpt. Hier. . . h. Joieph Vg. It. aLJ. 

41. Rc; Kn. Sz. aS nai [om. c. B al. Arm.Ct. It.**]. . . om. oiACL^ al. 
Gth. Vg. It.** — om. naidtfitt. avt, CDJ%1 Ct Thphyl. • . h. ^mhcov^- 
00« avtf 28. 

42. Ln. TtQO^ adfifiatov. I 

43. Rc. Kn. Sz. pro iX&iiv [c. A B C K Lil al. pm. Cpt aL] h. iX&^X^ 138 MC. XV, 44. Chr. Mpclitvr. [Malieret maiie a4 leikalcroni ventanf. 

PovXevffjgy og xal avtog ^f' TtQoadexoft^og tt^v ^aiXfutp tov 
^sov, toXfiij(Tag iunjXO-Bv n^ IltXatop xal iitfjoccto tb GWfia 

^^tov ^lfiGOv. **6-tfi IliXdtog iO^avftaaev, ei ijSrj tt{htjH€p' nal 
nQoaxaXsadfievog tbv xevtv^'(ova inriqwir^Bv a»t6v, ei ndXeu 

45 am&avev' ^^xou yvovg anb tav mvtvQttovog id(OQ^aato tb nt^fia 

46t(p ^lnoar^fp, ^^ xa2 ayoQdtuxg atvdova, xa&sXmv avtbv ivetXrjaev 
tji aivdivi xai e^ijxev avtbv iv fivrjfjieifp, o ^v XeXatofit^fievov ex 
netQog, xcd nQoaexvXiaev Xidov im tijv {hiQav tov' fivrjfieiov, 

4T *^ ^ dh MaQia ^ MaydaXrjv^ xai MaQia ^ 'Iiniatjtog id^eciQow 
nov ted^eitai. 

XVI. 

1 ♦ Ko^ duxyevofievov tov aa^Sdtov MaQia fj MaydaXffv^ x«iMt.»,v 
Maoia i/ *Iax<ip(nf xal 2<xX(&firf rjyoQoaav OQdfiata, iva iXOovaat Lc.2t,i 

2 aXeixfxoaiv avtov. ^ xal TJav nQoott^ fiu^ tdv aa^^ttav eQjiovtat *-*®- 
8 inl tb fivrjfieMVy dvateiXavtog tov ^Xiov. ^ xa\ eXeyov n^bg eav- 

tdg' Tig dnoxvXiaei ^fiof tbv Xid^ov ix t^g '&vQag tov fxrtifieiov ; 

4 ^ xo^ dvapXexfMaat d-eoDQOvatv, ort dnoxexvXtatat b Xt&og' ^v 

5 yoQ fidyag. a(p6dQa. ^ xa2 elaeX-&ovaat eig tb finjfietov ddov vea^ 
viaxov xadrifievov iv totg del^totg neQi^e^Xrffievov atoXrjv Xevx^v, 

6 xcd i^edrt^j^/i&riaav. ^ b dh Xeyet avtaig' Mri ix&afi^eta&e. Ir}- 43. H. t^v II*X, EJ. — 44. Ls. tl Ijitri dni&aviv. 
45. Rc.Kn.Sz. rh Obif*a {_7tt. c. BDFj]. 

44. Rc. Kx. S£. xai lom. c. BO (li. kupwv) L Cpt.] nad-iXtiv Htque xoi 
naxi&fiutv. 

47. Rc. Kk. Sz. pro ff '/ona^oc [c B// (gine i^ L al. Cpt.)] h. *Iwifj. . . 17 

'loMfijip A al, Vg. It.>' . . *Ia>Ufipov D Ct. It.'* . . *IaMifiov "Kai^lwiijtoq 13. 

Al. Syr. hr. Arm. .. aL aliter. — Rc. Kn. Sz. xl&ixai [ri&eiT. c. 

ABCDL al.]. 
Cap. XVL 1. Rc. Kk. Sz. Ln. -^ tov 'laxufi. . . om. e. CGLMVaL . . om. 

17 rov E al. m. • . h. moI noQev&tZaa$ '^yoQ. etc. D Ct. 
2. rfj fn*^ tcSv aap^. c. B (om. rij) LJ al. Eai. . . Ln. fjii^ aappdrwv, . . 

Rc. Kn. Sz. tijq jMaq aafifidtuv. , . h. f(o/. TtQuitfjuaq aa^fidtov D Cc. . . 

tfjq fitaq tav a. K aL 
S. Ln. Ano «f^ &{iQaq. 
4. Hab. ^v yd(} fiiy, at>» mm dvafiX. &t»q. ottd/tOM. 6 X, Syr. hr. . . ^v yaQ 

fi, 09. McU iQxovtai KcU ivQioKovOiv dnoKixvh&nivov rbf^l&. DjCt. 

It,»* Eni. Digitized by LjOOQ lC AngeliM in iefvlcro. CMrtas redivivas «emiUr. MC. XVI, 14. 1 39 

(Tovr Cotaks top NaHjaomAf tov iatavaautBPOP' Mg^Vy ^^ ^^ 
«ooB' iOB o tonog onov i&fputf ctvtof. ' aJiAa vnayvtB^ sinate 7 
tolSg iM,{h(ratg avtov xcd T4p IHtq^' ott nQoayei vfi&s eig tr^v 
Mt. 14, raXikaiav' ^i aitov 6\ff8a&8y xo^oo^ Jnev V(mv. ^ xa2 i^aX^&ov- 8 
aai eqwyov ano rov fmjfieiov' etgw yaq avtag tQO fwg xm &un€^ 
ctg, xoi ovdev\ oidiv ebtov' iqtofiovvto yoQ, 

Jo.», l^Avoujtag di nooA n^tfi mB^ov iqxivtj nqmov MoQUf 9 

ili& i^ff Maydakijv^f wp f^g ixfie^xei enta dcufMVta. ^^ ixeivT] no- io 
qev&tXaa antjyyeiXsv totg fiet avtov yevofMVOtg^ nev&ovatv xoi • 
xXaiovatv. ^ ^ xaxeh^ot axovaaivteg, ot» ^fj xcu i&ed&if vn avtijgy li 
Lc. M, iniatnaav. ' ^ fi9ta de tavta dvaiv i^ avtm neotnatovatv iaave' 12 
^^ Qco&ri ev etiQa fiOQfffff^ noQevofuvotg eig ayQOV. ^^xaxetvot anel^i^ 
&ovteg antjyyeilaiv toig Xotnoig' ovdh ixeivotg iniatevaa». ^^vate- 14 
oov opaxetfiipotg avtoVg toig Ivdexa iq)aveQoi&ij , xal meiStaev tnv 
amatiav avtm xoi axXr^QOxaQdiaVf ott totg &eaaafiivotg uvtov 8. Rc. taxif i^vyov. — Rc. Kir.Sz. pro e7/cy yuQ [c. BD Syr. Cpt. 

ct.it.«vg.] h. tlxf ei. 

9. V. 9. uique ad fin. capitii om. c. B Ann. raii. Ar. vat. . . L poit iqto- 
fiovrro fdq haec notat: ^i^^ttounovnciXtavta' navta di ta Tra^fjy» 
fek/tipa totq tibqI tov IUtQOv avvtofmq ^^^yyttlav, fntra ik tavta xai 
a^ro? o *Itiaovq dno dvatoXfjq xa$ o/^» Svaiwq i^aniotHXev di* av- 
tmv to ie^v »ai a^&aq%9v u^^vyfia tijq aimviov aomjQk»^. Satw Si 
uaitavta ^eQo/ieva fietd to ifpo^ovvto yaQ' 'Avaatdq de etc. 23. 
poit ifpo^ovvto yaQ add. tiXoq; deinde atrameuto rubro ecr. haec 
hab. : iv t&atv twv dvttyfjdtptav l'«a? &Se nXtiqovtou 6 evayyeXiat^q * iv 
noXXoZq dh xcu tavta ^/(«rcM ' Avaatdq etc. Similia legnntur in icho- 
liii cdd. permolt. Notantor aiteriicii in 137. 188. In Aal.m. ultra v.8. 
non adicripti lont numeri lectionum Euieb. 1. Ammon. In catenii 
II. Patrum ad Marc. non refertur uUa huj. pericopae explicatio. £01 
venui defeciiie olim in mii. multii teitantur Dion. alex. Eui. Sever. 
ant. Vict ant. €reg. nyii. Hier. Euthym. — Textum exhibent eo quo 
refero modo Rc. Kn . Sz. Ln. 

9. Hab. o 'I^riaovq nqedk F al. m. It.'* Vg. ms. al. -^ h. nqwti^ aafifid- 
tmv KaLpm. — Ln. naq* ^c- 

10. Lk. ixki/vfi (6i). — h. dneX&ovoa K al. 

11. Hab. ixewvot C»L 137. Cpt 

14. Lif. vateQ. di (c. AD al. Syr. It.** Vg.). ~ om. avfOK I^ aL.Syr. 
Utr. et hr. Digitized by V^OOg IC 140 MC.XVI, 15. Chr. ablegatapoitolot; tam in coelam aiiamUar. 

x^iyriyBQuivw ovn inhtfvmv. ^^noti Blmv avtot$' IIoQiv&ipreg elgMtM,. 
16 tov xoafjtov anavta xr^Qv^ate ro evayyiXwv nousfj rfj Htluei. * * 6 LijMA 

matevirag xai fiantiad^elg cco^aetai, 6 de amatTiaag xatOHQh^'^'^' 
iiO^aetcu, ^^ atjfieM de rofe nujtevaaaiv tavta naQaHoXov^jaer 

iv r(p ovofiati fiov daifiovta ix^akovatv yXoiaaaig XaXi^aovaiv 
tsxaivai^' ^^oqietg oQovaiv xav &avounfJi6v ti nlioatv, ov fi^ 

avtovg fiXa^fj' inl a^datovg xetQag imd^aovatv, xoti xaXiog 

l^ovaiv, 
19 *0 fiiv ovv TtvQtog futa to XaX^aou avtoig aveXij<p&ij eig tov Lc. 2f, 
20ov^i^or xou exa&iaev ix de^toiv tov ^eov' ^^ ixetvoi de e^eX&ov- Aet/i, 

teg ixiJQviocv navtcejnovy tov xvqIov aweQyovvtog xai tov Xoyov •■ 

^fiouovvtog dta tm inaxoXov&ovvtonv aijfielbovJl 14. hv, iyijyfgfi, In pikqSp (c. ACXaLm. Arro.al.). 

15. h. 1. exempUria qoaed. maxime gr. ap. Uier. hab. : Etilliiatii- 
faciebant dicentei: ■ecalum istud iniquitatii et incre- 
dulitatii iubitantia eit, quae non linit per immundoi 
ipiritui veram Dei apprehendi yirtutem. Idcirco jam 
nunc rcTela juititiam tuam* 

16. Hab. ott 6 n. D. 

17. et 18. Ln. Tra^axoA. raffa c. AC* aL . . h. arnolovS-riaH L. — Pro 
nuuvdig h. nal iv xaZq x^ff^iv L/^ Cpt. Arm. ..h. xaivaXq' xai iv 
ra»? /«^flr»r C*X al. — Rc. fiXdtiftt, 

19. Om. o^v C*h 90*. Arm. Siav. mi. — Ln. in>^. 'Iijaovq (c. CKLal. 
Syr. utr. Vg. It.*- al. Ir.). 

20. Om. hunc y. It. cd. Rdg. . . plane alinm ev. finem h. Sah. — add. in 
fine d/i^9 C*D (inde a v. 15 in D omnia recentiori manu icr. i.) 
EFLV/yaI.m.It.s*aL Digitized by VjOOQ lC Lnc. pneCntio. ZAcIiariM lacerdos c. Eliiabetlia nxore. LC.I,11. 141 

ETArrEAION 
K A T A A O Y K A N. EaiiidifnBq noXkol in^iiqriGav avati^aa&cu dnqyriaw mqi tm i 
nmXriQOt^OQriidvm iv rjfAtv n^y^attav^ ^ ^a&m noQidoaaf inxXif 2 
oi an aQj[ijg avtontai xa2 vntjQhai ysvofuvoi tov Xoyov' ' idO' 3 
^8v nafiol noQfjxoXov&tjxoti avcD&if naaiv axQi^ag wx&i^g ooi 
yQOB^ai, XQatuna QsotptXe, * tva iniyvq^ mQi aw xatijyi^&rjg Xo- 4 
ym t^v aaqtaXetav. 

Eyivno iv taXg ^fiiQaig 'HQCodov tov BaaiXefag trjg 'lovdaiag 5 
ieQSvg ttg ovofiati ZayoQUiLg il^ iqtTjfiSQiag A^d, nou yvrtj avt^ 
ix tm '&vyatiQ(ov AaQciv, xal tb ovofia avt^g 'EXiaafiit, ^ ijaav 6 
dh dijtouot ofiqiotiQOi ivavtiov tov &sovy noQivofiivoi iv naaaig 
talg ivtoXaCg wd dixcucifAaaiv tov HVQiov afiffintoi. '^ xa\ ovtt ^v i 
avtotg tixvov, xa&ott rjv fj 'EXtaaBit atitQa, naX afJUpotiQot nQO- 
fii^rjHOtig iv taXg ^fiiQatg avtm riaav* ® iyivito di iv T(p iiQa- s 
tivitv avtov iv t^ ta^it tijg iqnjfHQiag avtov ivavti tov &iov, 
^ wffta to i&og trjg iiQatiiag iXaiiv tov &vfuaacu iiaiX&mv iig 9 
tov vaov tov MVQioVy *®xai nav to nXij&og rjv tov Xaov nQoa-in 
ivxofisvov i^oi} t^ w^a tov &vfitdfiatog. ^ * £qi&ri di avtfT) ayfi- ii Cap. I. 1. Oiu. y. 1 mq. 4. cd. 130 gr. et lat (lec. XIII.) 
3. Hab. poit xa/uoi et ■piritni lancto Gth. It.'- 

5. Om.TOvante/^aafA. BL. — Rc. Kk. Sz. ita« r\ Yvvrf avrov. 

6. havxlov c. AB C al. Cyr. . . Rc. Kn. Sz. Ln. ivwmov. 

7. Ln. om. 17 ante^KA. (c. B ap. Btlj.) 

8. Hab. ivavrlov A CMX // al. pm. . . Mntov K. 

9. H. Tov &iov C*Dal.Pn. 

10. Rc. tov Xaov f^y. . . om. tov Aaov 235. It.'- . . h. ^v to^ 0//. ov Kv. 

47. (■ec. Vni.). Digitized by LjOOg [€ ' 142 LC. Iyl2. ZftcliaciMUitemploaGabrieleJoMineifiUatprmiitUUur. 

Xog iWQiav iatdig in da^imv rov &vata0TtiQ(ov tov dvfuifjiaroq. 

12 ^^xce2 iTOLqax&n ZaiaQias idmv xal (po^g inima&f in avrof. 

13 ^^ Bhiif dh nqoq airof 6 ayyelog' Mij qio^ov, Za%aQ(a, diou 
shijKova&ri 17 di^aig aov, nai tf yvvi^ aov 'Ektaa^n yswiijaai vlof 

i^aoty xai TcaXiastg to Ofoixa avtov 'ItodvPtfv' **xai iatat yajQa 
aoi xoi ayaXkiaaig, xal noXXol inl ty yeviaei avtov laQ^aovtcu. 

15 ^^Satai yoQ fiiyag ivmmov xvQloVf xoi ohov xaH aixeQu ov fiif 
nitj, xal nvevfiatog ayicv nXija&^aetat itt cx xoiXiag firjrQog 

\%avtovj **^xai noXXovg tm vim 'laQaijX miatQttpet inX xvQtov 

ntov ^eov avtciv' *^xa2 avtog nQoeXevaerat ivfintov avrov «r*Mal.4, 
nvevfAoxt xeu dwafiet 'HXkv^ inuFtQhpat xaQdiag nateQiov inl 
texva xtd anet^eSg if (pQOvi^aet dinaimv itotfmacu xv^. Xaov 

18 xateaxeviUTfiivov. ^ ^ xal eJnev ZaxoQiag nQog tov ayyeXov* Katit 
ti yvfoaofioi tovto; iym yoQ eifu nQea^rjg xal ^ yvv^ fMv nQO- 

19 ^§tixvta iv taig f^ftiQotg avr^g, ^^ xtd anoxQt&elg ayyeXog 
eJnev avt^' 'Eym eifit ra^tijX 6 naQeattjxdtg ivtontov tov &eov, 
xal anearaXtjv XaXijaat nQog ah xai evayyeXuraa&ai aot tavta' 

20 ^^ xa< idov, ea\i auon^v xai firi dwdfievog XaXijacu a%Qt ^g ^fiiQog 
yivtjtat tavtay avd-* &v ovx iniarevaag totg Xoyotg fiov, oitiveg 

21 nXtfQOD&i^aovtat eig tov xatQov ainAv. ^ ^ xciX ijv 6 Xaog nQoado- 
xmv tov ZaxoQiap, xaX i&avfita^ov iv t^ XQOViCbi/v avtov iv tq) 

22va^, *2 e^eX&i09 de ovx ^dvvato XaXijaat cwtotg, xai iniyvGtaav 

ott oTttaaiav eooQaxev iv rip vaqy xai avtbg r^v dtavevtov avtoi^t 
23 xa2 diifjievev xaKpog, ^ ^ xal iyiveto lig inXi^a&tjaaf ai tifUQCu tijg 
2^Xettovoyiag avtovy an^Xi^ev eig tov oJxov ainov, ^^ fieta de tav- 

tag tit/g tififQag avviXafiev ^EXtad^ ^ yvvr^ ccvtov, xal neQtixQv- 
25/S8y eavTijv fii^vag nivte Xiyovaa' ^^ ott ovtmg fnot nenoirjxev 

xvQtog iv ^fieQcug cug ineldev a(peXeaf to ovevdog fiov iv av- 

^Qoinoig. 13. Om. aoi D 1. Sah. Ambr. aL . . ante vlov pon. J Vg, It. al. 

14. Rc. ytvvijait, 

15. Rc. Sz. Ln. Toi" [om. c. A CL aL pm. Cyr. al.] nvQtov, 
17. Hab. 7rfOoeW'0. CLV aL 

20. Hab. Trk^^a&iiaovraiD Or, — 21. Hab. itti r^XQ,D. 

22. Lx. i^vvaro c. B* 33. al. — h. 4Ufttive»rU al. Ct. ^ , 

25. RC. K». SZ. O [om. C. CDL 83.] XVQtO^^ Digitized by LjOOglC Gabrielii ad Mariam rcnit et^M anattiiciat McMia.ni. LC. 1, M. 143 

'Et^ di f fi fit^l tq^ &nq^ catectdXif o ayyelos Fa^ajX ano 26 
Mt. 1, rov ^«ov eig fioXtv tijs rakiXaJoQ y ovofia Na^OQit, ^"^ ftQOgn 
^ ' naQ&hov ifnpjjatsvfuinjv ovdQi <p ovofut ^JaHTijq), i^ o!xov Javtdf 
jcoi to ofofut t^g Tia^Awv Ma^ta^ ^^%m iiaA&m» nqog avtijv 2S 
tlftev' Xai^Sf Ke^aqitaifiivq' 6 xvQwg fieta cov. ^^ ^ dh inl T<p29 
X6y<p dietaQOX&^ xa« dteXoyiC^o^ notaftig ett] o aanafffjtog ovtog, 
'^xai ebtep 6 ayyekog avt^' M/j (fofi&Vf Maqiafi' evi^eg yoQZo 
Mt. 1, xaQiv noQa t^ {^e^. ^^ xa* Idov^ cvlXif^ ev yaatgi xal te%ii 31 
^* viivf xtd xaXeijetg to ovofna €cvtov 'Jtfoovv, ^^ ovtog tatcu fiiyagzi 
xtxl vibg v\ffl(Ttov xX^^&i^cretcUy xai dcoaet avt^ xvQtog 6 ^eog tov 
• Mieh.'&Qovov Javtd tov naxQog ainov' ^^xai ^cujtXeiaet inl tov ohovz3 
' ' ^laxdffi elg tovg aicivctgy xa^ tijg fiatstXeietg aitov ovx etrtcu tilog. 
^* eJnev dk MoQtafi nqog tov ayyeXov' Ilcig eatai tovto, inelz^ 
avdQa ov ytvtaaxa); ^^xaX anoxQt&elg o &yyekog elffev avt^' zb 
Ilvevfta ayiov ineXevaetat inl ae\ xai dvvafug v\f}iaTOv intaxta* 
aet aot' dto xcd to yewiofiwov ix aov aytov xXjf&rfaetou viog 
^eov. ^ ^ xal ^ov, 'EXtaa^et ^ avyyevifg aov xcd avtij avvetXi]- 36 
g)vfx viov ip ytfQet avt^g^ xaX ovtog paiv extog iativ avt^ tfj 26. dno c. BL aL Cyr. hr. . . Rc. Kn. Sz. Lk. viro. — Lsr. NataQiO- (c. 
C V al. pm. Syr. Vg. It. al. Eoi. aL . . h. JVoCa^a^ AJ Cjr. . . h. «^ noX. 
raXtXaiav (om. f ov.iV.) D Ct 

27. Bc. Kn. Sz. fik9/ivfj(jr. [ifivijaT. c. ABL]. .. h. /itfiviiotUvrjv D. — 
poit o<x. add. xa« TiarQiciq CFL al.ro. Eus. al. 

28. Rc.Kn. Sz. Ln. eiaeXd-, 6 ayyeXoqy qd oro. c. BL al. Cpt. .. post 
avT. pon. FJ al. It.'* al. — Rc. Kn. Sz. Ln. in fine add. evXoyfjfiivff 
ov iv Yvvai^iv* [cf. Lc. 1, 42.}. .. oro. c. BL al. Cpt. Syr. hr. aL 
Damaic. . . add. ctiam xai tvXoyfjfiivoq 6 xaQnoq rijq ttotXiaq aov 47. 
11.1-Andr. cr. 

29. Rc. Kn. Sz. Ln. ri &i idovaa (om. c. BDLX al. Arm. Sah. Ct. 
Damasc. .. h. cum audisiet Vg. It.^* Pn.) Jiera^. ^/r« r. A. avrov 
(om. c. iiidem). . • h. ira^dx^ D al. « . oro. irii r. X6/» aitx. C*. 

30. Hab. aitfj 6 ayy, D al. m. . . o ayy, n^oq aiTtjv C al. 

34. Hab. ITara^ fAoi ^'^'''FM al. pL Cpt. al. Cyr. hr. al. m. 

35. iK aw c. C 1. 22. aL m. Syr. Vg. It.«' uL Ath. (dis.) Dial. c. Mrc. (di^.) 
Juitin. Or. int. Ir. int. al. pm. . . om. Rc. Kn. Sz. et («x a-) Ln. 

36. Ln. 17 avyytviq (c. AE^ al. ni.). — h« aweiXtj^tv BL^t omn^ fere 

lat. — RC. yiJQ^ DigitizedbyCiOOglC 1 44 LC. 1, 37. Maria visit EliMbetham laad«t<|ae cantico Deam. 

zi xaXovfJieffi (ftBtQa' ^'^ oti ovk advfot^tTsi noLqa %ov &iov nav 
zsyrjfia, ^^ ebtev di MaQiofi' 'Idov, ^ dovXij xvqIov yifono fiot 

xata to ^^fia cov, xdi amjX'&8y an avtijg 6 avyeXog. 
39 jivaatcura di MoQiofi iv taXg TjfiiQcug tavtcug ktOQBvdTi elg 
^otrjv OQSivijv fA8ta onovd^g elg noXw 'lovda, *®xai BlatfX&ev ug 
41 tov ohov ZofjiiaQiov nal rfcnaaato tr^v 'Ektffafier. * ^ xcd iyivtto 

<og ijxovaev tov aancuTfWv tf^g MccQiag ^ 'Eltadfietf iaxlQtijcev to 

^iapog iv t^ xotXia avtrjgy xai inXi^a&tf nvevfiatog aykv ri 'EXtr 
4^l(sa^ ^^ytdX aveapcovricrev (pem^y fJteyaXri xal elnev' EvXopjfiivij cv 
43^ ywai^tv, Hoi evXoyrifiivog 6 KCLQnbg trjg notXlag aov, *^ Kal 

no&ev fjtot tovto, tva iX&ff rj fiijtTfQ tov xvqIov fwv nQog fii; 
4^**idov yaQy mg iyiveto ^ qmvij tov aanacfiov aov eig td aytd 
45fiov, iaxiQtriaev iv ayaXXiaaet to ^icpog iv t^ noiXCq. fiov. ♦*xaJ 

f^axaQla ij niatevaaaa, ott eatai teXedoatg totg XeXaXtjfiivoig aift^ 
4^naQd xvQtov, *^ xal ehtev MoQtafi' MeydXvvet ^ ywpi f^ov tov 
^TxvQtov, *^ x«2 ^yaXXlaaev to nvevfia fiov int tq) &e^ t^ aaytfjQi 
^Sfwv, *® ott ini^Xe%pev inl tijv taneiv<aatv t^g dovXrig avtov. i&ov 
^oyoQ, ano tov vvv fianoQtovGiv fie naaai ai yeveai, *^ ott inqiri- 
5u aiv fwt fAeyaXela 6 dvvatog, y.di dytov to ovofia avtoi) ^^ xai 

to eXeog avtov eig yeveag xai yeveag totg q>ofiovfiivotg avtov. 

51 ^ ^ inoirjaev TtQatog iv ^Qayiovt avtov, dteay^OQntaev vneQTq^pdifovg 

52 diavoic^ xaQdictg aiftmv, ^ ^ xad^etXev dwdatag anb '&QovciiV hcu 
^Zv\pmaev tanetvovg, ^^neivmvtag ivinXtjaev dyad-mv xcu nXovtovv- 
54ra$ e^aniatetXev xevovg. ^* avteXd^to 'laQariX naidog avTov, ' J^j**» 
ii fjiviia&^vai eXiovg, ^^ na&^g iXaXrjaev nQOg tovg natiQccg jjjitwf, 'On.22, 
56Tft) l^^Qodfi jcoi Tcp amQfAatt avtoi eig tov cUmva, ^^"Efiemv 

37. naqa tov &, c. BD (pon. poit Q^fi.) L, . . Rc. Kn. Sz. Lk. naqa rb» 
&iui, ,, h. rc? &e^ (tine ;ra^a) 8. al. It.'' al. 

38. H. dniarij D. 

42. Hab. dvep6rjaev CF al. m, Tfaphyl. * h. KQavyjj pro ^flnr^ BL 

Or. (3.). 
47. Hab. autfjqlo) L, ■alutari meo Vg. It. 
4». Ln. /itydka (c. BD*L 130 lat . . roagna Vg. It.). 
50. iiq yev. ttai ravidq c. BC**L Syr. Ct. It.«* Cpt. .. Rc. Kn. Sz. Lk. 

<K yevedq yevemv, .. h. elq yevtdv x. ytvedv FM al. pm. Vg. mi. 

It.*' al. . . elq yivedv x. yive d<; C* lO* al. aliter. 

55. KS. SZ. iw? alwroq, Digitized by CiOOQIC ZftchariM et ElitabetliM nMcitar Xouuies bapUtU flUttt. LC.1, 70. 145 

di Ma^iifi aifp avt^ Ag piii^as tf^Bts^ mu vniat^gi\m aig tov 
oitov avtfjs. ^"^ tjj da 'EXufo^ inXticihi 6 XQOvog tov teMw av- 57 
tr^p^ xoi ifsffifisev viov. ^^xal ijxovaaiy oi neQtotxoi Hoi oi trvy-f^s 
ywefs avt^gy oti ifuyaXvpef xv^iog to Sieog avtov ftet' avr^g, 
xoi ovviiaiQov avtfj, ^ * xai ivifeto iv t^ HI^W ^V oydon ^l&op 59 
neqiteiuif to traidioPf xait exakow avto inl t^ ovofuegt tov na- 
tQog avtov ZaxaQiasf. ^^ xaH anoxQi^eHra ^ fi^VQ aitov eJnep* go 
Ovjlj iOila xhi&T^cetat 'Jfoawijg, ^^xa^ etnov nQog avtt^v oriQi 
ovdeig iativ ix tijg fTvyyefe(ai$ aov og xaXePgcu t^ 6v6/uiti tovtf^. 
^ 2 ivipevov de t^ nat^ avtov to tl av ^iXoi xaXeSaiyai avrd. 62 
^^xaX cck^fTog mvaxidiov eyQOkpBV Xiym' 'Imapviig iatlv to opofAuez 
avtov, xai i&avfiaaav navteg, ^ * avefpx^ ^^ ^o atofta avtov $4 
naQaxQijf*a xcu 17 yXmaaa avtov, xoi iXaXei evXoyiav tov &e6v, 
^ ^ x(d iyiveto inl navtag q>6fiog tovg neQtotxovvtaq avtovgy xal 65 
iv ol^ t^ OQeivfi tfjg 'Jovdaiag dieXaXetto navta ta oiifjiata tavta' 
^^ xai i&evto navteg oi axovaavteg iv tjf xctQdiif, avtcip Xiyovteg' 66 
Ti uQa to ncudiov tovto eatcu; xai yoQ xi^Q ^VQiov ^v fiet av* 
tov, ^ ^ xol ZaxoQiag 6 natijQ avtov inX^a-&t] nvevf/Mog ayiov 67 
xdi inQoqn^tevaev Xiyanf ^ ^ EvXoyt^og xvQtog i(^£o$ tov laQai^Xf 68 
ott ineaxi%i)ato xai inoirjaev XvtQcoatv T<p Xa^ avxov^ ®^xai69 
fjyitQev xbQag aantfQiag ^fiXp iv oiit(p ^avtd ncudog avtov^ 70 
^ ^ xa&cag iXaXtjaep dta atoftatog t<Sv ayuop an aimog nQoq^iytmp 56. Rc. Kn. Sz« otaii . . ora. D al. Ct. It.** al. 

59. Rc. Kn. Sz. iv tjj 6y$6fi ^fu^qt. [inT. 17. t. o. c. BCD (om. iv) h al.111.] 

€0. Hab. nXij&^^a, ro oPo/*a avtov CD Ct. al. 

61. Rc. Kn.Sz. iv T^ (wyytpn^ a. ii*eie,e,ABChJ aU} 

62. Rc. Kn. Sz. pro avro [c. BDF6 al.] h. avrov, 

63. Hab. tovat C al. in.Or.(l.) — poit avtoii add. (omiiiii v, 64. na^axQ. 
aiq. avtov) xom naqax^fia iXv&-9j ^ yXmoaa €tdt0v D Ct. If' [cf. 
Mc.7, 35.] 

65. Hab. iyivtto ^i AK al. — om. ;ravra L al. Hyr, Slav. mi. 

66. Hab. aKOvovttq CD al. — b. Ta^ noifSiai^ DLal. Ct.Arm. — h. 
qaii \g, — Rc. Kn. Sz. oro. yd^ [hab. BCDL Vg. It. al.]. — om. ijv 
Dal. Ct.Aeth. .. pon. ante ;rc»v ^- ^^^* •• ^« ®"t '^^' 

69. Rc.Kn. Sz. iv r» [om. c. BCDLM al. m. Euf.] oXh^ rov [om. c. 
BDL]9ra«^. 

70. Rc. Kn. Sz. Ln. t, ayitav t£v (om. e,BhJ al. Or. £ai.Va;r' aiWf. . . 
pott ovrot/ pon. twv a. a*. et om. raJy priai D Ct. Digitized by vjOOg lC 

Hoo. Tetium. ed. T. 10 146 LC. 1, 71. Zachar. raticinlnm de Joaane. Joiepb. et Maria Bethleliemi. 

71 ttVToCf ^ ^ iTmtiqlaf <| ii&q&v ^fiwp xcA ix %ei^s navtm xm 

72 liUTOvnm ^fJiag, ^ ^ not^tfoi iUog fjieta tm natiqtov fifim xa2 

tt finia&ijvcu dta&iJKijg ayiag avtov^ '^^oqxov ov iSfioaev «^g-Gn.a, 
lAji^Qaafi tov natifa iffim^ tov dovvcu ^fitv ^ * iupofiiog ik xewbg 

75 ixd-Qiov (fV6&ivtag XatQevmv avt^ ''^ iv o<Ti6tijti xa< diHaioawfj 

76 immov avtov naaag tag ^fiiqag ^fimv, ^ ^ xcd oi diy naidtov^ 
nQoqi^tifg vtplatov xXii&i]<r]j' nQonoQevaji yaq nQo nQoamnov xv- 

77 ^'ov itotficurai odovg avtov, '^'^ tov Sovvat yvAatv amriQlag r<p 

78 ia<p avtov iv aqiiaet afiaqttm avtmv '^^ dia anXayyya iUovg 
^9&90v ^fimvy iv otg inea^i^pato tifio/g avaxoXri S^ v\povg '^^ini- 

qiavat tot^ iv axotet xoi aniff ^avatov xa&rjfihotg, tov Katev&v- 
savM tovg nodag ^fim etg oSov efQijvrjg. ^^ Ti dh natdiov tiv^avev 
xcu eHQOtatovto nvevftatt^ nou ^v iv t€ug iQijfiotg iatg rifiiQag 
avadeliea^g avtov nQog tov ^laQoc^X. 

U. 

1 'Eyiveto de iv ta£g ^fiiQCug atelvcug i^X&ev doyfia nccQa 

KaiaoQog Avyovatov^ onoyQcupead-cu naaa» trjv olxovfiivriv. 
i^ri^ de 

noXeatg Na^a^ eig t^v 'lovdaiav eig noXiv Javtd^ ^ttg xaXsl- 
tcu Bii&Xeifif dta to eJvut avtov ^ otxov xal natQiag Javtd, 71. Hab. in x**Qoq ixS-Qwv ^.MeuncivTWfr.ete.DCU 

74. Rc.Kn.SS. t*x*^* vwv [om« c.BDL 13.69.] ix&* ^f^^v^ qd Ln. 
(_) . . om. c. BL 13. 69. Ir. int. 

75. Rc. ^fUqag xijq tw^« ^/«. .. Kn. (r^q t«40* 

76. *ai <rv ii c. ACDL 33. Cpt Ct. (b. qv Si B) .. Rc Kn.Sz.Ln. 
om. &i, 

77. Pro avwir b. ^/iwy A (in fine psalm.) CM aL m. It. cdd. al. . . b. av- 
rov 130. gr. . . om. 122. al. Cpt. It. cdd. 

78. Hab. avoToAi; i^vfff, ini^avev L^6. 
Cap.II. 1. Hab. ec7royoa^aar^a«l. al. Etti. 

2. Ln. om. 17 poit avri^ [c. B D (bab. avtfj lyiv. anofo, nQ.) 131. Goi.] et 

bab. KvQtvov [c. B (bab. KvQtivov) Syr. Vg. It. al.J. 
8. Rc. Kn. Sz. ^d«air ttoA. [Jai>rov c. BD (b. iavr. naaQlday L EotJ 
4. \jis.NaKaqd& (c. A^).. b.A^a(a^i^Dal.ra.Eui. ^OOgLC NMCitwrXMas. Angeli eelebnuitei deveniaiat ad pMtorei. LC.II, 16. 147 

^ anoy^cntaad^ai ovv MctQtofA xtq iuiPtjatwfAipfi avripy ovejfi 5 
Mt. 1, hxvip. ^ Eytveto dh iv t£ slvcu aitovc ixei inXm&naav ai iui- 6 
2, 1. Qf^ "^ov XBMiV avtTjv, ^ xcu etexer tov viof avt^g tov nQwtoto- 7 
xoff, nal imoQyaviXHsev avtov Kot avixUvev avtov iv ^atvn^ dtott 
ovx ^ avtoig tonoq iv r<p xataXvfUxti. ^ xcu notfiheq fiacof i» 8 
rg t^fjf' tff avt^ ayQOvXovvteg xcu (fmlcujaovtes q^vXaxag t^g 
WKtog inl tijv noifjtvTpf aitm, ^ xal IdoVf ayyeXog xvqIov inbotrf 9 
avtolSg xcu do^a Kvgiov neqt^afi^pev avtovg, xai iqio^if&riaav 
<p6^ fAiyav. * ® xai elnet\ avtoi^ o ayyeXog' Mjj q)ofieuT&e* to 
Hhv yoQf evaryeXtZofuu vutv xoQav fieyaXffv, vttg eotat navtl 
t^ Xaq^f ^^ ott keyfitf vftXv aifieQOv aam^Qf og iattv XQtatbgiX 
xvQtogj iv noXet Aavtd, ^^ xai tovto vfitv tb a^fietov' evQ^aetet^ 
^iqiog ianoQyavoafjtevov iv qiotvjn. ^^ xcd i§a^pvrfg iyiveto avv T<p 13 
ayyiX<p nXf^^og ]ptQcetiag ovQavlov alvoivtm tbv O-ebv xcd X<- 
yovtcov' ^^ Jo^a iv vxpiatoig {^e^ xa2 inl y^g etQtivri, iv cof^Qii-i^ 
notg evdoxicL ^^xdl iyiveto oS^ an^Xd^ov an avtm etg tbv\h 
ovQavbv oi ayyeXotf oi notfieveg eJnov n^bg aXXr^Xovg' JttX&ojfiev 
dq £00$ Bri&Xekfi xai idfafuv tb ^^fM tovto tb yeyovbg xvQtog 
iyvciQtaev rifiiXv, ^^ xal tiX&ov anevaavteg xa^ avevQov t^v te\^ 

5. Lk. anoY^9tad-a$ (c. A D al. Chn.).— Rc. Kir. Sz. jtec^n/flrr. [iftv^at. 

€. AB*D*L] etadd. yvvatxi [om. c.BDLal.Syr. It.*' Cpt. al. Eui. 

al. . . om. ifivijatevfi. It.'.]. 
7. Rc. Kk. Sz. iv rjj [om. c. ABD L al. /af t.] ^ttrf^. 
9. Om. tdoi; BL Syr. hr. It.>* aL Eas. — poat Jola om. w^iov D al. Ct. 

It.»- . . h. ^«©r Vg. It.«- aL Euj. 

11. Om. oQ iariy 118. (lec. XIII.) et pro xv^m? h. KVfiov Syr. hr. .. 
J e ■ o ■ Ct. Cy pr. . . om. 71. (■ec. XII.) 

12. Om. ro ante (717^. B 130. — Rc. Kk. Sz. Ln. iaxaqy. [Ln. (jnaX)] »eU 
nevov, '. . om. c.D 68. Ct. Eus. . . add. »ai niif*. BLPS al. Vg. It.** 
6th. Eofl. — Kc. iv rfl ^arrij. 

13. Hab. oi'^yov D*Ct. 

1 4. Ln. ti^^vfi hf avB-qtinotg ev^oxlaq [c. A D Vg. It. (hab. h o m i u i b a ■ ; 
Ct It.** in homia.) al.] . . om. iv ante dv&^. cd. ap. Erasro. Aeth. Ir. 
int Aog. al. . . h. »a« Syr. al. ., uaiir Cpt. Arr. . . 'fV(fo»»a h. e PP. Or. 
(3.) Eu^. Ath. Epiph. Ba^. al. m. 

15. Rc. Kn. Sz. post ayyeX, h. Ka^ ol avO-Qmnoiy qn. Ln. (— ) . . oni. 
c. BL al. Syr. Vg. It. al. m. Ens. Aag. • . om. ek r. ovq, 71. al. . . h. o* 
ayy. ott' a, liq r. ovq. D Ct et dn a, ol ayy. eii x. oiWl3.al.fii.Vg. 

«.♦• Arm. Digitized by OOOglC 

10* 148 LC.IIylT. PastoreicoramJ. Iicircamciras intempl. fertar. Symeon. 

Magiafi xa\ rbv 'Imar^q) xal tb ^^qiog xsifxevov iv tfj (parvj]' 

17 *^ idovtsg di dtfyvdQurav mQ\ rov ^r^fiatog tov XaXrj&ivtog av- 

18 toT^ tcbqX tov natdlov tovtov, * * xal navt fg ol axovaavteg i^ai- 
fiacav nsQi tm XaXii&ivtm vnb tmv noifiivtov n^bg avtovg' 

19 * ® ^ dh MaQla navta awsttjQSi ta Qi^fiata tavta (jvfi^otXXovaa 

20 iv t^ noQdlq, avtfjg. * ® Kal vniatQexpav oi noifjiivsg do^aCovtsg 
9ial aivovvteg tbv •&Bbv in\ nmw olg rjxovcav xci Bidov xa&mg 
HaXri&ri nobg avtovg, 

21 Kai ote inXria&riaav rjfiiQai oxtoir tov nsQitefieVv avioy, ■^▼.i2, 
y,ai ixhq&rj tb ovofia avzov Irjffovg, tb xXrj^hv vnb tov ayyiXov 

nQO tov avXXriq>^vai avtbv iv tfj xoiXia» 

22 Kai ots inXTja&rjaav al iffiiQax tov xa&aQtafiov avtmv, 
xata tbv vofiov Mtxivaitog, avrjyayov avtbv etg *lsQoabXvfia naMC' 

2Zatilaat t^ xvQiqr, ^^ xa&tag yiyQantai iv r(p vbficp xvQiov' OT*'^^***' 
2i;r«i' aQaev diavolyov fti^tQav ayiov tq5 xvQttp xXrfii^astaty ^^ xcu 

tov dovvai <h>aiav xata tb eiQrjfiivov iv t^ vbficjp xvqIov, t^vyog^hx.ix 
25tQvy6v(av f^ dvo voaaovg neQimeQoov, ^^ xal idov, av&Qoanog f^v *• 

iv leQOvaaXiffi ^ ovofia 2vfiem, xai b av&Qtxrnog ovtog dixatog 

xou evXa^rig, nqoadey^OfJievog naQaxXrjaiv tov 'laQai^X, xa\ nvevfia 
26 ^v ayiov in avtov **xal rjv avttp xs^Qrjfiatiafiivov vnb tov 

nvsifiatog tov ayiov, fiij idstv &aratov n^lv ^ «j/; tbv XQtatbv 
2lxvQiov. ^^ xa\ rjXd^ev iv t^ nvevfiatt eig tb leQOV xai iv t^ 17. Ln. iyvtoQtaotv (c. BDL al. Eas.). — om. rovrov D al. It.^' Cpt. al. 

19. Rc. Kn. Sz. ^ di MaQidfi [MaQia c. BD]. — om. ravTa B al. 

20. Rc. X. inioTfiirpav, 

21. Hab. ai fjfjiiQcu D a1. pm. et pergit al ^xroi D. — Rc. neQn, ro 
naiSiov. — om. nai ante ixJi?j&. D al. Vg. It. — h, iv xoikiif iaij- 
TQOq D€t. 

22. Om. a* B 242. et om. rov B*. — Pro avrcutr h. aitov D al. . . e j o ■ 
Vg. It. Prs. . . ai'Tijq 76. Arr. . . om. 435. Cpt. Ar. p. Ir. 

23. Rc. Kx. Sz. hoc v. et v. seq. iv vofi^ ftvq, 

24. Rc. Sz. Ln. veoaaovq, \yoaa, c. BEGH S V a1.] 

25. Om. Idov D Syr. al. — av&q, ^v c. B It.»' . . Rc Kw. Sz. Lsf. ^* 
av^^. . . ora. ^v FM al. — h. dtx. xa« evatfi^q Kal. m. — h,rw*Jo^. 
L 1. 22. al. Did. — Rc. (c. D al. Vg. It. Glh.) nv, aytov ^v, 

26. Hah, xexQrffAariafiivot; dk ^vD ,, responaum aotem accepe- 
rat cdd. It. -- h. ;rpiy iiv B al. Ttgiv v &v X al. — h. TTpivn^lAeXv 
KaLm.Cyr.hr. DigitizedbyV^OOgie De Mettia infante Symeonls et Annae pia teitimonia. LC. n, a9. 149 

eiaiyeiv tov$ yovetSg to naidtov ^lriaovvy tov Troi^trat avrovg nura 
to eid^iOfuyov xov vofiov neQi «vtov, ^s^ai avtog idi^azo avxo2S 
eig tag ayxaXag xai BvXoyiiaev rov &eov xa2 bItibv' ^9 jvjfj, ano*2^ 
XvBig rov dovXov aovy dianora^ xara ro ^ijfid aov, iv eiqiivji, 
^^ ort eldov oi oqi&aXfiot fiov ro awtiJQtov aov^ ** 5 '^roifjtaaag ^ 
xarct nQoamnov navrtav rAv Xaoivy ^-(p^g eig anoxaXvxpiv i&vmz^ 
nal do^av Xaov aov 'laqaiiX. ^ ^ xal ^v 6 nar^g avtov xal ^ fif^^ 33 
rrfQ d^avfiaCovreg inl rotg XaXovfiivotg neqi aitov» 3*x«2 evXo-i^ 
ytfaev avroifg SvfAem naX ehtev nQog Maqiafi rr^v firjriqa avrov' 
Idovy ovrog xehat eig nr<2aiv xat avdaraatv noXXiSv iv r^ 'laga^X 
xai eig aijfjietov avrtXeyofAtvov* ^^ xou aov Sh avr^g rijv xpvjirjvzs 
dteXevaerat QOft(palaf onoDg av dnoxaXvcp^matv ix noXXmv xaQ- 
dmv dtaXoytafioiL * * xal ijv ^wa nQoqiffrigy dvydrijQ ^avovrjXy 36 
ix wvXrjg Ida^Q' avnj nQo^e^ifxvtd iv r^fjtsQaig noXXaig, ^tjatxaa 
fjteta dvdQog hrj i^td dno t^g noQ&eviag avt^g, ^ ^ xai avt^ 3T 
XjiQct ioDg itdv oydo^xovta teaadQtav, ^ ovx dxfiatato rov leQOVy 
VTfareiatg xal derfaeatv XarQevovaa vvxra xat ^fJtiQav, ^ ^ xa2 38 
avrQ rfj ^Qif intardaa dv&tofioXoyeiro r(p {^e^ xai iXdXet neQt 
Mt. 2, avTov naatv roVg nQoadeyiOfiivotg XvtQmatv ^leQovaaX^fjt, * * xdi Z9 
' dtg itiXeaav dnavta td xatd tov vofiov xvQiov, vniatQexpav 28. Hab. i^i^. avtov Mal.pm.Cyr.hr. — Rc. Kn.Sz. dyxdX, avtoVf 

Ln. (avToi)) . . om. c. BL al. It.'* Did. 
31. Om. i^vtiv D Ct. 
33. 6 natfiQ ol x. ^ /i^r. (javrov b. tic i. post f»^t, i. bii pon.) c. BDL al. 

Vg. It.S' al. Or. int. (dl8.) Cyr. hr. al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. 7wai77 (Ln. 

o 7.) xoi fj iJkTitfiq avrov. 

35. Ln. («Tfl . . om. B L Vg. lU»' — om. Ik D Syr. It.»- al. 

36. Om. ^v D Ct. Syr. Ver. — h. %ai avtrj D aL Ct. Syr. Pri. — h. ai*- 
T^? pro ;roAAaK Syr. al. 

3T. Rc. Kn. Sz. Ln. xcU avri; XVQ^ ~ ^^' ^N. Sz. wq kwv [mq c. 
ABL al. Vg. It.7- al.] . . om. D Ct. lt.«' al. — Rc. Kn. Sz. ano tov itq, 
et Ln. (a;io) . . om. c. BD FL. 

38. Rc. Kn. Sz. Hoi avtij [om. c. ABDL^ aL Cpt. aL Thphyl.] avtjj 
t. i»Q. — Rc. Kn. Sz. pro d^e^ [c. BDL Verc. Cpt. aL Gr. nyss. Ir.] h. 
nv^i^. ~ Rc. Kn. Sz. iv [ora. c. B al. Syr. Cpt. Vg. mi. It.**' al. Ir. al.] 
7f ^ovcr. . . leg. etiam tov 7o^aijA et iv t^ 'la. r-^ i 

39, Om, td fyhJ aL Syr. Vg. It. al. Digitized by LjOOgle 150 LC.11,40. Jesaipuerc.parentib.itHieroi. Sedetc.cloctorib.intemplo. 

40fiiV rtiV raXiXaiaf efg noktv icwtmv NaCotQit, ^^ ro di naMov 
rw^avBV xai ixQatcuovro nXriQovfuvov coqiiag, xai xoQig {yeov 
t^v ht avro, 

41 Kal inoQsvovro oi yovePs avrov %ar exog eig 'leQavaaX^fi rjj 

42 eoQTJj rdv naG^a, ** xal ore iyivero h£v doidexa^ ava^aivovrm 

43 avrm xara rb e^og rijg ioQr^g * * xoJ reXeuoadvroav rag ^fiiQag, 
iv r^ vnocrQeqietv avrovg vnifieivev *I^<Tovg 6 naXg iv ^leQovffa- 

44Xi]ftf xal ovx iyvioaav ol yovelg avrov. ** vofiuravreg (51 avrov 
ehat iv r^ cwodlq, ijXd^ov rjfUQctg odov xcu ave^^row avrov iv 

45 roi^ avyyeveaiv xaJ rol^ yvciMjTots' *^xcu fi^ evQovreg vnitrtQexpav 

46 elg *IeQ0V(^aX7ifi ava^rjrovvreg avrov, ♦* xal iyivero fiera rifjteQog 
rQeVg evQov avrov iv rq5 i>^, Ha&e^ofievov iv fiitrtp ri/v didaffxa- 

^lXtxw xcu axovovra avrm xou ineQmmvra avrovg' ^'^ i^/trravro dh 
navreg oi ixovovreg airov im rj aweoef xal ratg inoxQ^eciv 

^%avrov. *® xai iSovreg avrov i^enXdyyoaVy xcd elnev nQog avrov 
ij fJt^rrjQ avTov' Tixvov^ ri inoiijaag rifuv ovroog; idov, o nartiQ 

49 (Sov xaym odwmfievot i^tytovfiiv ae. * * xaJ eJnev nQog avrovg' 
Ti ort i^Tjretri fie; ovx {detrey ort iv rotg rov narQog fiov del 

50 elvou fie; * ^ xal avrol ov aw^xav ro Qtjfm o iXaXijaev avroti, 

51 * * xol xarifij fier avrm xa\ rjX&ev ei^ Na^aQet, xoX r^v vno- 39. Rc.Kk. Sz. tlq Tti9 [om. c. BD^l.] nol. avrwr [kivx, c.ABDG 
KLVX/ial.pm.]. ^ h.Nataqid- B al. m.. . A^aCa^a^ J. 

40. Hab. 'Itioovq ixQata*ovto k. rjv^dyeto D Ct. et (om.*Iifa,) U.^' — 
Bc. Kn. Sz. ajnte nkTj^. h. nvevfiaT*. [om. c. BDL al. Vg. It. (exc.l.) al. 
Tit. boitr. Or. int. al.] — h. ao^i^ BL al. — Leg. in' aitf (K), in* 
uvtov (M), iy avt^ (D). 

41. Hab. Joieph et Maria It.«' 

42. Rc. Kn. Sz. dpapdvttav. idvapaiv. c. ABKL aK Vg. It.'*} iid. et Lv. 
pOBtavtotv h. flq '/e^o0o>lv/ta, qd. om. c.BDL al. Syr. al. .. post 
ioQtffq pon. 218. 

43. KC. Kn. Sz. X. ovH tyvw 'Iworjfp nal ^ f*i}rfiQ avtov [«. o. 
iyv. ol /• a. c. BDL al. m. Syr. hr. Vg. It.>* al.]. 

44. Rc. Kn. Sz. *a* iv tok yvotat, 

45. Rc. Kn. Sz. /»17 ei''^. avtov [Ln. (avroy)] et (i^roi/rrcc. . . om. av- 
roV c. B C D L al. Vg. It.>- al. 

40. Om. xai ante axovoyra D al. Vg. It. al. 

47. Om. oZ ax. a^TOV B. r\r\n\o 

51. Om. nai ^X&bv C*DF aL Cpt aL . . h. ante x. xoW/9i; Aetli^*-^8^^ Xoannes in deMrto baptlsat et e. gnvUate docet LC. 111, 9. 151 

tfxaabiiivog avtoig, xoi ^ f'>f^^ aitov dut^QSt niana ta ^jfiota 
tavta h T^ xa^la avtij$. ^ ^ xdi *Irj<yovg nQo^otnep ^hxuc xci 53 
<ro<puf xal joQni naqa &s0 xai ar&Qiinoig. 

m. 

(Mt. 3. 'Ep SxBt Sk nmexaidexatq? Ti^g tjytftoflag Ti^lov KahoQog^ i 

Mc!l, ^yefAOveiortog Ilovtkv Ilikaxov ttjg lovdalagy xoU tBtQOiQxovvtog 
joi' ^^ raXdalag *HQ(idov^ ^iHnnov di tov adeX(pov avtov tBtqaQ- 
i-8.' jovftog t^g ^ltovgaiag xal TQo^imfittdog XfOMigj xai Avaanfion 
15^28. ^^ ^A^Ckr^g taTQaQxovftog^ ^ inl aQxuQeix>g Avva xau KaXaq^ a 
iyhsto ^f*a '&mv inl YoNxn^ tov Zaxaqiov viov iv tfj tQi^fJup' 
* x€u ijX&ev eig naaav neQtieoQov tov 'loQdivov xriQiaam ^antiafia % 
futavoiag eig wptaiv ofmQttmy ^ tig yiyQantcu iv ^^tp Xoym 4 
'E%M,'Haatov tov nQOfplitov* ^mii ^omtog iv t^ iQfjf^' 'Etoifiaaate 
'**" f^ odov xvQiov, nf&eiag nouHe tag tQBovg avtov' ^ ndaa gja- 5 
QO/^ nXfiQa&^aetai xoi niv oQog xai povvog tocneivm&i^aetcUf 
xa^ &ncu ta axolta eig ei&eiag xal ai tQaxetat eig odovg Xeiag' 
^ xai o^etat naaa aoQl^ to am^QiOv tov b^eov, ^ Sieyev ovv totg ^ 
ixnoQevofiivoig ojiXotg ^antsa&^vat vn avtov' rewijfAata ^Uhm^ 
ttg vnedei^ev vfixv q^vyetv anb tijg fieXXovijng OQyijg; ^ notqaate 8 
oiv xoQnovg a^iovg t^g fietavoiag^ xai fui aQi^a&e Xiyetv iv eav- 
totg' IlatiQa I^Ofuv tov *AfiQaafi' Xsyo) yitQ Vfitv, oti divatat 
6 &ebg ix tm Xi&m tovtm iyetQai tixva t^ *A§Qaafi. * i^dif de 9 
x(u Tf a^ivif nQog tiiv ^D^av tm divdQm xeXtou' nav ovv divdQOv 

51. Hab. 17 6k /t^x. C*^D BG HM al. pm. Cpt. — Ln. ra ^ijft. ndrta (rar- 
fa). . . h. Ta ^. ra anavra ravra (A), ra ^. ndrta (D), ndrra td 
^. (B), ^arra ravta (S) . . al. aliter. 

52. 17AM. x. ao9. c. DL Syr. et hr. It.** al. Greg. nyfi. Cyr. aL . . Rc. K.N. 
Sz. Ln. C09. X- ^>Lm. . . oni. ^hxi^ xal 24* al. Arm. 

Cap. III. 1. Hab. Vf /? ^ kiiv^q B al. . . *Ap*X «i^f 9 c V ^ al. m. . . aL aliter. 

2. Rc. in' dqx^B(}it»tv. — Ln. Kat^a c. CD Vg. It. (D al. Vg. It. eodem 
modo ap. MT. et ap. JO.) — Rc. tov Zaxao, 

3. Rc. Kn. Sz. nda, r^v [om. c. ABL al. Or. (3.)] neqix. 

4. Rc. Kn. Sz. Tov n(^9* Xiyovro^, ~ K tov xv^. ACal. 

6. Rc.Kn.Sz. ilg ii&uav. It^&tiaq c. BD al. Vg.It.(exc.l.) Or.(bii 
dit.) al.] 

8. Hab. nagnov aitov D Ct al. Did. . . d^iov^ naqn. B Or. (okiral. dii.J^ 

9. Om. xai D Syr. Vg. W. (exc i.) al. m. Did. Digitized by VjOOg IC 152 LC. III^lO. Joaiinei bapUsta docet Deejuiiorte» Baptisatar /eioi. 10 lA^ notavf Ho^of xaXov ixxofmrou xol efg nvq BaXletcu. ^® » 

11 ifiriQcitMf avrof oi o%Xoi Xeyovteg' Ti ovv noifiaatfMf; ^^ m ano- 
HQid^eig dh ekeyev avtol^' *0 e^mv diojnmaq (iBtadorm t^ fir; 

12 exovtiy Hol b ejm ^Qii/Aata oiwioog noielrto* ^^ tiXd-ov dh xal 
teXavat ^ntKT^^vai xcd eJnov nqog avrov ^tdacmaXe, ti not' 

13 rjc<ofMv; ^^ 6 di elnev nQog avtovg* Mfjdiv nXeov nccQa to dta- 

14 rerayfiivov vfAfv nQaffaete, *■ * intfQmriov dh avrov hoI crQOr 
revofievot Xiyovreg' T/ notrfotofitv xal rifietg; Hoi elnev avrolg' 
Mrjdiva dtaaeiarire firjdh avxoipavri^arjre, xat aQxeur&e totg oxfjoh 

15 viotg vfim, ^ ^ nQoadoxmvtog de tov Xaov xoi dtaXoyt^ofiivw 
navtm iv %aXg xaQdiatg avtm nsQl tov 'Itodvvovy fi^nore avrog 

l^etri 6 XQUTtogy ^^ anexQivato naaiv Xiym 6 ^Jioawt^g' 'Eym fiiv 
vdart fianri^m vfiag' tQxerai dh o iayjVQoteQog fiovy ov ovx eifAl 
ixtxvog Xvaai rov ifiofta tm vnodrffiarm avtov' avrog vfiog 

ilfianriaet iv nvevftatt ayi(p xal nvQi' ^'' ov to ntvov iv rj ^etQl 
avtoVi xaH dtaxa&oQtet t^v aXma cevtoVy xal awa^et tov aVrov 
eig rrjv ano&r^xriv avrov, to dh aj[VQOV xataxavaet nv^ aafiiatt^, 

18 ^ ^ IlolXa fiiv ovv xdi heQU naQctxaXm ev^yeXlCeto tov Xaov' 

l^^^ode 'HQcidr^ 6 tetQOQxrjg, iXtyxofUvog vn avtov neQli 'IfQcih Mt. 4, 12.. 
dtadog trjg ywatxbg tov adeXipov avtov xc^ neQi navtm oSy Mc.*iri4-i 

20 enoirjaev novrjQm 6 '/r^owJi/ff , ^ ® nQoaedTjxev xai tovto inl na-^^^* ^*"^* 

21 atv xal xatixXetaev tov 'leoawrjv iv qwXax^. * * 'Eyiveto di iv Mt^ i3-i7. 
TQ) ^antur&rjvat anavta tov Xaov xaVlrjaov pantur&ivtog xcei jo! i/so-m' 

22nQoaevxofiivov avetj^^vat tov ovQavov ^^xdi xara^ijvat to 9. Om.saAoir Or.(dii.)It.*'; inde Lk. («oil.). . 

10. Rc.Kn. noiTiaofitv iTto&^awf^eif c. ABDFHKLSVXiif al. pl.*et c. 
iisd. fere7.i2.etv.14.]. 

11. Kc. Kn. Sz. jLiyei. 

12. Hab. fiantia&, (irt* avrov CKX aL pm. — Rc. Kir.Ss. TtotijaO' 
ftev. • . ef. ad v. 10, 

14. Rc. Kw. Sz. xal ^fitk ti no*^ao/iev. . . cf. ad v. 10. • • mm ^/^ D Ct. — 
Rc. Kn. Sz. cZnr. tiqo^ avcovc* 

16. Ln. ^^ tlq fitTavotav c. CDIt.(exc.8.) [Or. db.om.] 

17. Pro xaj ^caxa^. h. jMwaMAm ae poitea ovyaj^a^^fSy B. 

19. Rc. poit yitrcuxo^ add. ^tJiirtnov^ qd Kn. (— ). — ^ om. in fine 6 
'Hq, Syr. Pn. It'* . . pon. ante nwffq, B (ap. S2.) al. 

20. Ln. (xai) TovTO. ^ Rc.Kx.SjB. h t§ »>vAair*i. DigitizedbyGoOglc Divlna dt Jeia baptisato vox auditar. Genealogia Jeia. LC.I1I) 37. 153 

mwfm to aytov fSmfjMriH^ atdei ms neQtartQav in aitor hou 
qmviiv i^ ovqovov yBvic&at* £v eJ 6 vlog fiov 6 ayafiTitog, iv 
ao\ evdoxijaa. 
Mt. 1, Kal avtog ^v 6 'Iriaovg aqfioiuvog (xht^I itAv tQiOHOvta, 23 

•iChr.^M' vlogy mg ivofi^Bto, tov '/axnjqp, tov 'HXi, ^*tov Mttt&at,!^ 
J»j*^**'Tov jievtf tov MeXx^, tov ^lawa, tov 'Zwa/Jg), ^^tov Matra-ii 
hi'i9'&lov, tov liiMog, tov Naovfif tov 'EaU, tov Nayyai, ^^toviG 
Maa&f tov MattaOlov^ tov Hefiet, tov 'JaHTi^Xf ^^^ ^loida, 
^^ tov 'l<aawa, tov *P^(ra, tov Zoqo^^X, tov JJaXa&ifiX, tovii 
NtfQiy ^^tov MeXji, tov Idddiy tov KtXHjafi, tov 'Elfitodafiy 2s 
tov Hq, ^^ tov 'trjffov, tov 'EkiH^eQ, tov 'lcDQeifi, tov Mat&at, 29 
tov jdevt, ^^tov IJvfiem, tov 'lovda, tov '/oxnfg), tov 'Imav,zo 
tov 'EXwxeifiy ^ * Tov MeXea, tov Mewd, tov Mutta&a, tov 31 
Na'&av, tov /lavtd, ^'^ tov 'lecGol, tov 'Imfi/id, tov Boog, T0D32 
; ZaXfim, tov Nacuram, * ^ tov Idfuvada^, tov 'AQafi, tov 'Ea- 33 
^o5^, tov fPaQsg, tov 'lovda^ ^^tov 'laxd^, tov 'laaax, tovz^ 
Id^aifA, tov QoQa, tov Na^dQ, **tov ^eQoi^, tov 'Payav,Z5 
tov ^akex, tov "E^bq, tov 2aka, ^* tov KaVvifA, tov '^Qqic^ad, 36 
Tov £iifi, tov Nm, tov -dafui, ^^ tov Ma&ovaaka, tov 'Evcix, 37 22. Rc. Kir. Sz. ^atl neqnn. — h. «k avtov D Vg. It.(exc.2.) — 
Rc. Kn. Sz. poit yevioO: h« Xiyovaav, — pro av eJ ttc. h. vloq fiov 
itav, iy«i a^fieQov yeyhvifud ae D Ct. It.'' Jatt. Clem. al. 

23. Kai avToq aiq. *Iwir^f c. B L 1. 33. al. Or. . . h. ^y di *Iria. flS? hnv tQ. 
aQXOfievoq otq ivofiiii, t&vat vloq *Iwi, D Ct. . . al. aliter. . . Rc. Kn. Sz. 
Ln. KaiavT.^^vS^Iija.oiailh.rQ.dQxofteroqy £9, ^qivofi., vtog^IoMf. 

24. Pro MofT&dT h. Mon&dv b. Ma&dv KLMX al. m. Bas. aL . . oro. 
Eoi. a1. — hs/Iavval c. Bal. 

26. 'Imi^x e. BLX al. m, It. cdd. al. Gr. naz. . • Rc. Kn. Sz. Ln. */Majf 9. 

27. LK.*Iofavdv c. B al. Syr. Ar. et v. 28. *EXfiaddf* c, B al. 
29. Rc. Kn. Sz. pro *Ifiaov [c. B L al. Vg. It. al.] h. 7a>af . 

81. Rc. Kn. Sz. pro Mevvd [c. BX al.] h. MaXvdv . . om. A aL 

82. Rc. Kn. Sz. pro 7w/SiJ<r [c. AB (h. 'Ita^i^ FMX al. Cpt] h. 'Iipfi^ 
ac pro Booq [s. Bwaq c. A BDL M*X al.] h. B06K, 

33. Poit ^Affdfi add. rov ^liaqdf* t. 7a;a^/» £ KMS V^ al« pm. It.^* aL — 
Ln. '£oottir C.B. 

83. Rc. SaQovx* — ^- 'Paydp LV al. Gr. nas h. fPdXey AEHKS 

al.m.Vj:.It.«- ^ , 

36. KaHvafn c. BL aL .. Rc. Kn.Sz.Ln. JCoiWi^z^ctb^O^Le 154 LC. Ilf, 38. Jeiai vertatar in solttttdine et a diabolo tentatur; 
Z%tov *IaQBdf To£ MaUXB^Xf tov KaD^av, *® rov ^Evfog^ tov £1^^, 

tOV 'AdifJl, tOV ■&£0V, 

IV. 

1 'Iriaovg d\ TtXtJQrjg Trvsvfiatog aylov vmctQBxpsv ano tov *Ioq- Mt. 4, 

2 davovy xoi ^ywo h t^ nvsvfiati iv t^ fQ^jf^fp ^ W^Q^ teaffo- Mc. i, 
QOKOvta mtQa^OfUvog vno tov diapolov. y,ou oifx eq^aysv ovdhv ^^ ^** 
iv taXg ^fifoatg ixsivaig, kcu awtsXsa&eKyciv avtm ine(vaaef, 

3 ' elnev di avt^ 6 dia^Xog' Ei vlog eJ tov ^«ov, etnh rep Xi&<ip 
4tovt(pj iva ytvTitai oQtog, * xal anexQi&fj nQ^ avtov Itjtrovg' 

FtyQantcu' oti ovx in oQttp f*6y<p Xfiaetai av&Q<onog, aXX* '^^-^ 

5 inl navtl ^i^fiati &eov. ^ xal avayaymv avtov ISei^ev avr<p ndoag 

6 tag paaiXeiag tijg otxovfJUVTjg iv (Ttiyfifj ^QOvov. * xal einev airttp 
6 dtd^oXog' Hol dciffoo tijv i^ovtrlav tainrjv anacav xaX tijv do^av 

7 avtmv, oti ifiol naQodidotai xoi <p av &iXto dldtafii avti^v' '^ ov 

8 ovv idv nQOiTxwijarig ivmniov ifjiovy eatai aov ndcra. ^ xai dno- 
xoi&elg eJnev avt^ 6 'Iiiaovg' riyQantar IlQoaxvvriaeig xvQtov'^^*^ 

9 tov &eov aov xal avt^ fjiovtp XatQevaeig, ^ ijyayev dh avzov 
elg 'leQOvaaXiffi xal eatriaev inl to nteQvyiov tov leQOVy xcu 
elnef avt^* Ei vlog eJ tov &eov, ^dXe aeavtov ivtev&ev xdti»' 

37. Ln. 'IdQf&. 
Cap. IV. 1. Rc. Kn. Sz. elg rijv tqtiiiov. . . om. Iv rf (om. 11. 225. Did.) 
nvivfi. 107. Ver. 
2. et3. Rc. Kn. Sz. variQov htfhaaf.Z. Kai tlnev avr. etc. 

4. Rc. Kn. Sz. (hi hab.'Xa« anMq, ^ltjaoiii; nq, avx.) Ln. XiywV /Vy^, , . 
om. G. BL al. Vg. It.** al. — oro. ante av^^.FKMS al. pl. Or. — 
om. dJiX' L n. ^. &eov BL Sah. .. h. ^. ixnoQtvofi^iv^ S$d to\ 
atonaroq &. 64. al. m. Cpt. aL 

5. V. 5 usq. 8. post v. 12. pon. It.'* Ambr. al. 

5. Rc. Kn. Sz. Ln. at^roy 6 SidfioXoq [om. c. BDL al. Cpt. Sah. Arm. .. 
h. o oarai^ac Syr.p.ms.] f«^ 000? vxfftiXov [Ln. {ei^ oq. vtff.) ., 
om. c. BL Cpt. Sah. Vg. mi. It.*' Sax. . . add. Xiav D al.]« 

7. Pro aov h. 00» 18. al. m. Cyr. — Rc, pro ;raaa h. Tra^^ra. 

8. Rc, Kn. Sz. pott 6 'Jtja. h. t';ra;'< oniaw /lov aarava, qa. Ln. 
(— ) . . om. c. BDL al. ro. Syr. Vg. It. (exc. 2.) al. m. Or. aL ~ Rc. 
yiyQ. yaQ. — Ln, Kvoiov r. &, a, nqoax, c. BDFL aL m. It. Vg. 

^ 9. ^yay, di c. BL Cpt. al. . . Rc. Kn. Sz. L!V. xai rjyay,; iid. iori^o, at'- 
rov. . . om. c. BL. — Rc. ei 6 vlog, -» om. ivtev&iv EGfM. m, Vg. 
nif . . . etiam poit nonw pon. oigitized by LjOOg lc fruttrft tentatat in GalilaeB prodit et docet Naxftrethi. LC. IV, 22. 155 

^yiygafnat yoQ* ou tolq ayyikoiq avtov iptfXePtai m^ aov tovio 
taqwXa^ai as, ^^ xal ott inl xbi^v aoovffiv <Te, fi^note ttQOfT-Ai 
itoxpfis nqoq Xi&of tov noda aov. * ^ xat aTtoxQt&iig tlnev avt^ 12 * Dt. 6. 6 'Itjaovg' oti e^grytar Ovk ixnsiQaaetg xvqiov tov &eov aov. 
' **xaJ avmliaag /tdvta miQoafibv 6 dtafoXog an^jtri kn av-13 
f ov ariQt xatQov. 
Mt. 4, Kcu vniatQSijjBV 6 ^Jr^aovg iv tfj dwifiH toi nvBvuatog eig 14 

Mc. 1*. t^^ raXtXatav xal (pi^firj i^X&sv xad-* oXtfg t^g nBotxtoQov neai 
M- 15- avtov. * * xa« avtog ididaaxev iv tatg awaywyaXg avttSv do!^a^O' 15 

fuvog vno navtm. 
Ht.18, Kai riX&ev eig NaCaQit, ov ijv te&Qafifiivogf x«i eifffiX&iv\^ 

Mc!^2,' rtata to eita&og avt^ iv tjj rjfiiQct toiv aapBaxm eig tijv awaytxy- 
4 m- ^jr, xa2 aviattf avayvmat. *^xai inedo&rj avT<p fit^Xiov tovi7 

nQoqii^tov ^HaatoVy xal avamvl^ag to ^pXiov evQev tov tonov ov 
■Ei.si,^ir yeyQafAfiivov' ^^ Tlvevfut xvqIov in ifjus, ov efvexev (fjQtaiv fie\8 
eveeyyeXiaaa&at ntmotlSf aniataXxiv fM ^* xrjQvl^at aiifuxXdtotg 19 
aqieatv xal tvtpXotg ava^XerptVy anoatetkat te&Qovafihovg iv aqii' 
aetj xjjQV^at ivtccvtov xvQtov dextov. ^^ xal ntv^ag to pt^Xiowf 
anodovg t^ vnrjQitfi ixa&taevy xal navtm ol oqi&aXfwl iv tff 
avvaytay^ ijaav atevl^ovteg txvttp. * * ^o^ato di Xiyetv nQog av- 21 
tovg ' ott a^fieQOV nenXriQtarat t/ yoctqfti avtrf iv toVg wrh vfim. 
'*xal navteg ifMQtvQOvv avttp xat i&avfiaCov inl toig Xoyotg 22 
trlg xaQttog toVg ixnoQevofiivotg ix tov atofiwtog avtoi xa2 iXe- 11. Om. ort DEF6HS V^al. pl. Syr. It.** al. m. Kni. 

16. Rc.Kir.Sz. tlq rrjv Nal^. .. h. Na^a^iO' R al. m. — h. dvatt' 
&Qafifi. FL al. Eui. Cyr. — xa« dv. dvayv. poit^Hcy. ttqo^. r. 17. pon. 
1. al. Syr. hr. Arm. . . om. 416. al. 

17. Pro p^fiX. r. 7tQ.'Ha. h. 7Z(}09>^tij<:'Ha<itaq et om. poitea ro pipXiov 
D Ct. — Vs. xal dvoi^aQ. 

18. Rc. ov tvfxtv et ivayyiXiKto&at. — Rc. Sz. poit a;r^aA. /ic add. 
Idaaa&at toifq avvtexQtfA/Aivovq rtjv naq$iavy qu. Kn. et 
Ln.(— ). .. om. c. BD L al. Vg. mi. It.(exc. 1.) al. Or.(gr. 2. et iat.) Eoi 
Ath.Petr.alex.al. 

19. Add. in fine xa* fifiiqav dvxanodoaiw: 229*. Vg. It« aL Petr. alex. al. 

20. Trai^r. oioffO. usq. ^orar c. RFL al. Colb. Eoi. . . h. ndvr. iv r. a. ^0. 
01 09^. A al. . . al. aliter. . . Rc. Kx. Sz. Lk. ndvr. iv r. a. oi o?^. ^o. 156 LC.IV,23. J.apopolftrib.ipeniitaretexpellitar. Sanat daemoniacara 

2Zyov' Oiyjjl o viog ianv 'Jwrtiqi ovtog; ^^Hal flnev nQog avtovg* 
nivttog iaehi fjioi tijv TtaQapoX^v tavti^' 'latQe^ ^iodttevaov 
aeavtov oaa ^novaafiev yivofjisva elg Kaq^aQvaovfiy noujaov xal 

24 cide iv ty natQldi aov. ** eJnev di* l/4firjv Xiyoa vfiiv^ oti ovdeig Jo. 4, 

25 nQoqr^tfjg dextog iativ i» t^ natQidi avtov. ^ ^ in aXr^eiag <^i « t iu. 
Xeyoa vfJLtVj noXXal XVQ^*' ^^^*' ^ *^ tifitQaug 'Hkiov iv ^^Pj]^*^*'^ 
'laQonjX, ote ixXeia^ij 6 ovQavog hij tQia xa2 fiijvag e^y <ag it* ' 

isiyiveto Xifiog fiiyag inl naaav t^v ytjv ^^ nai nQog oiSefjuav 
avtwv inifiq&ff HXiag ei firj eig SoQeqA^a tf^g 2id<oviag nQog 

27 yvvoMa x^QOiv. ^ i j^^ noXXol XenQo\ r^aap iv t^ 'laQariX inl 'EXi- ^* Jg- 
aaiov tov nQoqi^tov' xcu ovdelg aift£v iHa&aQiad^tj ei firj Neefiav 

28 o 2vQog. 2 ® xai inXija&tjaav ndvteg ^vfiov iv t^ avvayoiyj 
29axovovteg tavtay ^^ nal dvaatdvteg i^ifiaXov avtov e^ca tr^g 

noXetag xaJ ^yayov avtbv eoig oqiQvog tov oQOvgy eqp' ov ^ noXig 
ZOait<Dv (pxodofiiitOy &ate nataxQrifiviaai aitov ^^ aitog dh ditX- 

&mv dia fiiaov ovtAv inoQeveto. 
31 Kai xarf^X&ev eig Kaqiaqvaovfi noXiv tfjg raXiXaiagy xai ^^'^' 

S2^v diddaxoov aitovg iv tolg aa^^iv ^^ xal S^enXijaaovto inlMt.f] 
ZZt^ didaxj aitov^ oti iv il^ovaiq ^v 6 Xoyog aitov. ^^Kai iv ta ' 

awayoty^ ^v av&Qonog ^im nvevfia daifioviov axaO^dQtoVf xoi 
34ar£x^ei^ qmv^ fieydX^j' ^*^Ea, ti ^fJiZv xai aoi, 'Itjaov Na^a- 

Qtivi; tiX&eg dnoXiaai ^fxSg; oJdd ae tig ely 6 dyiog tov &eov. 

22. Rc. Kn. Sz. Ln. ovx (Lw. ot*/0 ovr. iar. 6 vl.*Ima. . . ovx* (L al. oi'/) 
6 vt. (D L vl.) iar. 7wa. (D 'I»a. iar.) ovr. c. B D L al. 

23. Rc. Kk. Sz. iv T4] KMfQvaovf*, 

25. OiD. <r^ DK al. Vg. It. (exc. 1.) al. . . yaQ Syr. ~ Rc. Ky. Sz. ini 
[om. c. BD al. Vg. It. (exc. Verc.)] tr^. — h. A</i. fitydlii 13. 69. 

26. Saoe9&a c. BKL (h.^A^eg^&a) MSal.ro. Or. Thphyl. ..Rc. Ks. Sz. 
Ln. SaqeTixa. . . Rc Kn. Sz. T^g 2Wwi/o? [Sidtaviaq c. ABCD V al. 
m. Vg. It. Or.]. 

27. Rc. Knr. Sz. iv rf 'la^. poit nqo^rit. pon. . . om. 56. 58*. Mcion. 
Or. . . Rc. Kx. Sz. 'EUaaaiov. — Lk. Natpidv c. AD**KL al. 

29. Rc. Ln. twq rijq [om. c. A C G U KL S V.J al. pi. Mcion. Or.] o^qvq^. — 
Rc. Sz. tiq ro xoiTaxQ, 

33. Hab. nvtvfjta Sat/ioviov dKd&aoTOV D • . datfioviov aHaO-aQrov 29. 
Vg. It. Aeth. 

34. Rc. Kn. Sz. Ln. ab init. add. JLixaft^. ..om. c.BLV^Cpt. Oj:. — om. 
ia D al. S^r. hr. It. (exc. 4.) al. . . om. iVaCa^. Mcioni^itized by CjOOQ lc CBpbani«iiiiil}tana(ioer.Petrialioiq. PerGalilaeuiidocet. LC.IV,44. 157 

^^xal innifitjaev avt^ 6 *Iijaovg Xtym' ^ifici^u xai S^eXd-ezh 
iat avTOv^ xa« ^ts^v avtbv to daifwviov eig to fuaov i^fX^&ev 
kn avtov^ firjdiv fiXcnpav avtov, ^^xai i/tveto '&dfA^ &riS6 
ftdvtag, icou (TvveXaXow nqog ii}XriXovg Xtyovteg' Tlg o Xoyog 
ovtog, oti iv i^ovaiq nai dwifiei innwsaei toig oHa&aQtoig nvev- 
fiaaiv Kcu i^8Qxovtai; ' '^ xou i^enoQeveto riiog mQt avtov eig 37 
navta tonov tf^g neQtmQOv. 

!wt. 8, 'jdvaatag de ano t^g awaymiig elatjX&sv elg tijv ohuav 2i- 38 

Mc. 1, /«"^off. nev^eQa dl tov Zlfuavog t^v aweiofnevri nvQet^ fuyaXip^ 
^■'*-x(w f^Qcitijaav avtbv neQ] avttjg» ^^ kou imatag indvca avtijgZ9 

inetifiriaev tqJ nvQet^^y nai dq^riKey avnjv naQaxQp^f^a di dva- 
Mt. 8, ataaa dir^xovei avtoTg, * ^ /Ivvovtog de tov ^Xiov ndvteg oaoi 40 
Mc.i, «%o^ daOevovvtag voaoig noMiXoig, rjyayov avtovg nQog avtov* 
**-**• o de evi ixdatfp avtoiv tdg x^^Q^ imtt&elg i&eQanevaev avzovg. 
*^ ^^QXeto de xal dcufiovui dno noXXSv XQdl^ovta hcu Xiyovta' 4i 
ott av eJ 6 vibg tov &eov. ncu imtifAm ovn eia avtd XaXeiv, 
Mc. i, oTi ^deiaav tbv XQiatbv avtbv etvat. *^ revofAivtjg ds rjfUQug^i 
* i^eX&m inoQev&Tj eig kQrjftov tonov, xcu oi 0^X01 ine^i^zow av- 
tov xoi rjX&ov ?&g avtov xcu xateixov avtbv tov fnfi noQevea&at 
dn avxm. *^ de elnev n^bg avtovg' oti naX talg ktiQCug ;ro-43 
7^atv evayyeXiaaa&at det fie t!;v BaatXeiav tov &eov, oti ini 
tovto dneatdXriv. **xaJ /Jr icrjQvaacay eig tdg awayatYag t^j44 
FaXiXaiag, 35. Rc.Kk.Sz. g^fX&t i^ [dn c.BDLMVal.pm.Vg.It.Or.] arr. — 
Kk. ilqfiiaov c. DEFGHKS V aJ. pl. Mcion. Or. .. om. 131. Ev.47. It.*- 

38. Rc. K!f. Sz. Ln. U rijq aw, . . dno c. BCDLQ ai. m. Or. de Vg. It. 
a Ct. — Rc. 1} mv&iQa. 

40. Hab. JvvavToq 26. al. m. . . Jvvto<i Or. . . Jvaavto^ D. — Rc. Kx. 
Sz. im&eiq, 

41. Ln. x^avYajtovra c. ADEVzl al. pm. Or. — Rc. Sz. et Kn. ( — ) 
XQiaroq [ora. c. BCDFLX al. Vg. It. (exc. 1.) al. Or. al.] 6 viog 
etc. — om. rov ante X^, D Or. 

42. Rc. i^i^ovv, 

43. Hab. (Iq rdc alXaq TtoXeiq D Ct. -^ Rc. Kn. Sz. etc Uni c. BL 
aL It. cdd.] Toiiro dniataXf/tai, [dneardX, c. BD LX al.] 

44. ek r. aw, c. B D Q al. m. . . Rc. Kn. Sz. Ln. iv raiq i^'A;^MM- 
b. r^? *Iov3aiaq CLQ al. m. Cpt. ^ 9' '^^^ ^^ ^ ^r^nnr^ 1 58 LC. V, i. J. e nari docct Petr. Jac. Joann. magn. pbc. praedam Cacittnl 

V. 

1 ^EyivBto di hf tc^ tov o^Xov iTrweta&ai avt^ rov axoveip Mt. 4,v 

tov Xoyov tov •d-eoVy %ai avtog ^v iatfag naoa ttjv UfAvtjv revvrj' mc. i^} 
2<Ta^er, ^ j^^^J gj^gp ^^^ nXoXa katma naqa tr^v Xffivr^' oi di aki-^^'^- 

3 Big an avtgiv ano^vtsg aninXvvav ta dlntva, * if^^ag dh slg tv 
tm nXolm o iiv jSifimog, iJQoittjaBV avtov ano tijg ytjg inava- 
yaystv oXiyov ttad^iaag dh ix tov nXoiov ididaaxev tovg oxXovg, 

4 * oSj de inavaato XaX^Vj elnev ngog tbv ^ifiatva' 'Enavdyaye 

5 eig to ^&og, h(u xaXaaate ta dixtva vfimv elg ayQav, * x«< 
anoxoibeig o Sifuav eJnev avttp' 'Eniatdta, di oXrig r^g wxtog 
xoniaaavteg ovShv iXd^fiev im dh t^ Qj^fiati aov x^Xda<xt to 

tdixtvov. ^xal tovto noiijaavteg avvixXeiaav iyOim nXijO^og noXv' 4 

7 duQQi^ywto di to ductvov avtmv. "^ xou xatsvevaav toTg fietoxotg 
^ toig if t^ etsQip nXoiq^ tgv iX^Oovtag avXXa^ta&ai avrolg' xai 

flX&oVj x(u inXtjaav dfjiq)&reQa td nXouz, mate fivOi^ea&at avtd. 

8 * AJioJy di 2ifim UstQog nQoasneaev totg yovaaiv 'Itjaov Xsym' 
s^E^eX&e dn ifiovj oti avijQ afiaQtatXog elfit, xvQie. * ^dfi^og yoQ 

neQiea^ev aizov xal ndvtag tovg avv avT(p inl tfj dyQq, rm 

10 ^imm $ avviXa^, * ® Ofioifog Sk xdi 'Idxtxt^ov xal Icodvrnv 

viovg Ze^edaiov, oi ^aav xotvmol t0 Zifimt. xaX eJnev nQog tov 

Sifima ^ltjaovg' M^ q)0^v' dno tov vvv dv&Qcinovg eaji £0)- 

Cap. V. 1. Hab. xal oHovetv ABX al. 

2. Hab. nXotd ^ «« A C L al. It.** ^ dn* avr. dnop. c. C D L al. . . Rc. Kn. 
Sz. Lx. dnofi. dn' a^r. . . oin. dn' avt. Vg. It.'* — Ln. (nXvvov c. B 
(ap. Btlj.) D 91. . . h. inXvvav B (ap. Birch.) C*LX al. 

3. Hab. cV nXolov D Ct. Vg. It. — Rc. Kn. Sz. xov Sltiwvoq. — h. 
inavay. ooov oaov D. — xa^. <fe c. BL Cpt. Verc. . . Rc. Kn. Sz. Ln. 
xal xaS-. 

5. Om. o et ovt^ B. — Lir. om. r^c c. ABL 131. — h. x^daofuv 1. 
XaXdoMfitvK al. m. Cpt. al. m. et rd ^ixrva B al. It.** al. 

6. Hab. &U^fjo<r9P (et ra dixrva) B . . Su^^^atro L . . Mare ra diuirva 
^^oaea&cu D Ct. al. . • uiart fitj dvvaa&a* dvayafdif avro S. 

7. Ln. r.fiiroX' (tok) . . om. roK BDL. — h. «ore Tra^a r» C (ride- 
tur)DSyr.Vg.It.*aL 

S. Rc. Kn. Sz. rov [om. c. BHKSV.J al. pm.] *Iiicov» • . h. auroi; 
(r r? noaiv pro r. yovaa.) D Ct. 

9. Hab. &v awiXap. D (et B ap. Sz.) It.^- Thphyl. 

10. Om. ante'Ji70. B. Digitized by GoOglc et leqinjiitiir Jet am. Leproiui et paraljrticui lanantor. LC. V, 21. 159 

YQMf. ^^ X4U «atayoYowg xa nX6Sa inl r^r yijrf cupiptig narta ii 
riMhiv&ma» avti^. 

!Mt. 8, Kai iyivtto iv T(p elvai avrov iv fu^ ray TtoXemy xai idov, 12 

Mc". i, ^vtjQ nXiiDijg XinQag' %al idatv rov 'Iijaovvy neam inl nQoacanov 
^^'ids^d-i] avtov Xiytav KvqiBj ictv ^iXfjgf dvvaaai fis Ha&aQlaat. 
*'xa] ixteivag t^v xetiQa ^^ato atftov einoiv QeXoOf xa&aol-iz 
a{hjti. Hoi ev&iong ly XinQa anijXd-ev an avtov. * * xa2 aitog 14 
naQnyyeiXev avt^ (itjdevi eineiv, aXXa ineXO^ol^v dei^ov aeavtov 
T<p UQet xcu nQoaiveyxs nsQi tov Had^aQiafiov aovy xa&mg nQoa- 
'Lir.i^ita!^ev Moovaijg elg iiaQtVQiov avtoig. ^^ dujQxeto di fiaXlov 615 
^ Xoyog neQi avtov, xixl awrfQriovto 0^X01 noXXol axoveiv xa2 ^SQa- 
nevea^ai ano tmv aa^svetoiv avz&v' ^^ avtog de ijv vnojiiOQWie 
iv taig i^fjtoig xol nQoaev^oiuvoq. 

{Mt. 9, Kai iyiveto iv fii^ toiv fffieQmj xa2 avrbg r^v diddcAODVj 17 

Me~l;X^ V^^^ ^aOi^fAevoi oi (PaQurawi xcu vofiodtdaaxaXoi, o! ^aav 
^'^'^ avveXrjXv&oteg ix naar^g xmfirfg tvg raXiXaiag xcu *Iovdaiag xal 
'JeQOvaaXrifi' aaX dvvafitg hvquw TjV elg to faa&ai avtovg. ** HcdiS 
idov, avdQeg q;iQovteg inl nXivrig av&QODnov og ^v naQaXeXvfjiivog, 
xat il^ijtow avtov eiaeveyxeiv xoJ ^eivai ivtanwv avtov. * * xai 19 
fAif evqovteg noiag eheviyxcnaiv avtov duc tov oyhyvy avapdvteg 
inl to doSfut dia tm xeQafioiv xa&tJHav avtov avv t^ xXmdup 
eig to fiiaov ifjinQoad-ev tov 'Itjaov. * ® xcu idmv t^ ni&ttv avtm 20 
elnev' 'uivO-QODne, cufiowtcU aoi od afiaQtiat aov. * * xal r^Q^avto 21 
diaXoylCea&ai oi yQCLfifiatelg xoi ol ^PaQtaaXot Xiyovteg' Tlg iattv 
ovtog og XaXet fiXaaqirffjiiag; tlg dvvarcu afiaQtlag aq^etvai ei fiif 

12. Hab. M¥ di B ., 0111. xcd 19. 124. Arm. . . om. i&itv t. *Iria. It.'* 
Ambr. etfaab. xal avtog. 

13. Lk. pro Bin. hab. Uyww c. B C D LX al. Cyr. 

15. Rc. Ks. Sz. post &f^a7ztvtaO: add. vn a vrov. [om. c. BDL al. Vg. 
It. al. . . etiam pott dxovnv (M)) etiam bis pon. . . h. dn* avt. A.J 

17. Rc. Kn. Sz. om. oi ante ^aqio. et h. iXfikv&otiq. — h. IdaS: avtov 
BL. 

18. Poit &Hva* add. avro'y B L. 

19. Rc. did noiaq. ^ h. IfinQoaS; ndvt^v B. 

20. Poit i^ h. 6 ^ltiaovq CDS al. Syr. It.^* — Rc.Kn. Sz. tLt. av- 
Tftf. — h. 0011 al a/«a^. DFal.; etiam v. 23. D. 

21. Hab. ti oltoq XaL fiX. D Ct. Cpt. — Rc. Kn. Sz^f «^you^^a^r. 

£09 f Tva$ CertC C. B D]. Digitized by CjOOQ lC 160 LC.V,22. J.peGcatacondonftt;ap.Levinedite. portitor. Dejejanio. 

22 ^ovog ^eog; ^^ imyvovg de 6 *lijaovg tovg dioXoYtafiovg avt6v 
i7ro9iQi&elg eJnev nqbg avtovg' Tl diaXoyCQead-e iv talg xaQdlatg 

2Zviimv; ^^tl iativ BvxonmeQov, ilftsiv 'jicpemtcU coi cU afiaQtlcu 

24(Tov, § eineVv' "EyetQe xai neQvnatei; ^* iva dh eldijte^ oti 6 viog 
700 av^Qoinov ify)vaCav eiei in\ tijg yijg oupievat afiaQtiag, elnev 
Toi naQoktXviAivc^' 2ol UycDy eyei^ xai aQog to xhvtdiov aov 

25noQevov elg tbv o7h6v aov. ^^Hot naQaxQtjfia avaatag ivtimov 
avtmv, aQog eqi* o xatixeito, anr^X-^ev efg tov oJxov avtov do^a* 

26 L(ov tov ^eov. 2 6 j^al eyataaig eXa^ev anavtag xaJ ido^a^ov tov 
Ofbv xal inXrja&ijaav qio^ov Xtyovteg' oti eidofm noQddo^a 
oijfAeQOv. 

27 Kal fieta tavta e^f^X&ev hou i&eaaato teXmtjv ovoficeii Mt. 9,v 
AevtVy iia{^rifmov in\ tb teXcivtoVy xaJ elnev avt^' i^>«oAoi5- m/. 2,} 

2^0ei fiot. *®xal nataXinm anavta avaatag ^noXov&et avt^.^^'^- 
29^^ticd inofrjaev doxTjv fieyaXtjv Aevig avt^ iv tfj oiHiq, avtov' 
x(d ^v oxXog noXvg teXcovmv xal aXXayv o? ^aav fiet^ avtmv na- 

30 taxelfievoi. * ® xai iyoyyv^ov oi fPaQiaam xai oi yQafitiateig 
avtm nQog tovg fia&rjiag avtov Xtyovteg' Jta t( ueta. tm 

31 teXmm y^ai afiaQtaXm ia&iete xal nivete; ' ^ xal anoHQi&elg 
'Itjaovg elnev n^bg avtovg' Ov foelav eyipvaiv oi vytalvovteg 

32 latQOVy alXa oi xaxcq^ eyipvteg. ^ * ^y^ iXiqXv&a TtaXeaat ditialovg, 

33 aHa afiaQtoaXovg elg fietavoiav. ^^01 di elnav n^bg avtov Oi 
fia&rjtai ^loadvvov vtjtnevovatv nvxva xaJ deijaetg noiovvtaty bfioitag 

34xra oi tm fPaQiaaimy oi dl aol ia&lovatv hcu nivovatv. ^* b de 

elnev nQog a^tovg' Mq dvvaa&e tovg viovg tov vvfMxpmog, iv 

35 (^ wfMpiog fist avtm iatfvy noi^aai vtjatevsiv; ^^iXevaovtat 22. Ln. oni. dnoxQi9: c.tD al. Syr. It.** Aeth. 

23. et24. Rc.Lk. bis fyei^a*. — Lx. r. TtaQaXtftMA c. CDFLMX al. 
pm. Cyr. 

25. Rc. Sz.Ln. i9* f' 
2G. Om. tial ^araaiq UBq. &e6v D IM S V al. m. 
* 28. Rc.Kn. Sz.iJxoAot'^ 17 acy. — 29. Rc. 6 Aevtq. 

30. Rc. om. tdiv ante tiXatvwv. 

31. Om. o ante 7^0. R. 

33. Rc. Kn. Sz. Ln. Jtd rl ol na&tjT. . , om. c BL al. Cpt. 

34. Hab. fifj ^vvavrak olvioir. v. iip* ooov txovoir rov rv^t^iov^f^* lotv- 
rm' vr,aTiveiv D Ct. Digitized by LjOOglC DevinonovoacvetmeltimUU. Difce.tpictaovallimtMbb. LC.VI,8. 161 

• 

ih ^fU(f€Uy xoi ita» iaa^&i an' cevrw o wft^piog^ rite n^ittw* 

!Mt.9, (TovcTir if ixewatg tcti^ fffisQcug, ^^''Ekeyev di xai naqa§oliif ^^36 
Me/2^ avtovg* oti ovdelg ini§Xiifia ano ifiatiov aamni cxhaq ini^aXkH 
21.22.^2 ifiatW0 naXatov ei di f/trjye^ xcu to luuvoif crffau %a)L t^ 
naXcu^ oi (tvftfpcsmfaei to ini§Xrifia to ano tov xcufov, ' ^ ucd 37 
oideiq ^aXXet ohov viov eiq aaxovg naXaiovg' ei de finye^ ^^ 
o dhog 6 viog tovg aaxoig^ xou avtog exjydiqoetcu xai oi aaxol 
anoXovvtar ' ^ aXXa olvov viov eig aoxovg xcuvovg fiX^iov, 38 
^^ xcu ovdelg mm naXaiov ^iXet viov' Xiyei yaQ* 'O naXcuogzo 
XQtfCtog iattv, 

vr. 

Mt.12, 'Eyiveto de iv aafiffattp dtanogevea&at avtov dta enooifmvy i 
{vie, 2, 9CIU extkXov ot fiavritat avtov tovg atarjgvag xal r^a&tov xfmrovteg 

^^'^tcug %eQaiv. ^ttvlg de tw ibaQtiaaioav elnov' Ti notette o oix 2 

S^/eattv totg aafi^tv; ^ xal anoxqt&eXg 6 'Itjaovg ehrev nqog av- 3 35. Lx. (xai) otav. .. om. xai CFLMal. in. S}T. Vg. It.^' al. — B. nal 
TdTeM//al.It.T'al. 

36. Rc. Kk.Sz. pOBt ini^Xtjfta om. dno et Lv. (dno) . . icr. e. BDL 1. 
22. 33. 157*. al. Syr. Vg. It.^- al. — Rc. Kw. Sz. Lk. om. axioaq, . . icr. 
c. BDL 1. 22. 33. 157. al. Syr. al. r~ Rc Kx. Sz. o/»2:<* et avfApofvtl, 
[axiaet et avf*<p. c. BCDL al. m.] — Km. pOBt av/i^otv, om. to inifiX, 
t,AK¥KMSVJ al.*pl. . . Rc. Sz. Ln. ante iirifii. om. to. • . tcr. c. B 
(ap. Sz.) CL 1. 22. 33. 157. al. m. 

37. Rc. Kn. Sz. 6 vio<i olvoi: [6 o2v, o. y. G. BDLM al. pm.]. 

38. Hab. pdXXovaw D It. (exc. 1.) Dial. c. Mcton. — Rc. Kx. Sz» Ln. in 
fiue add. *al dfA^otiqoi avvtriqovvxat, .. om. e. BL 1. 33. 157. 
al. Cpt. 

39. Om. V. totam D Ct. It.'* — Rc. Kx. Sz. Ln. itaXaiov tv&ion; (om. e. 
BL 1.157. al. Cpt. Arm.). iid. /^ti^aTdTe^o; . . x^V^^ ^* BL 157. 
al. Cpt. 

Cap.VL 1. Rc.Kn.Sz. aafifidr, StvtiQOTtqtrttw^ qd Ln.( — ) .. om. c. BL 
1. 22. 33. 157. al. Syr. Cpt. Aetb. Ar. p. Prss. It.** (Syr. p. in ra. notat, 
id non in omnibuB exemplaribas esse) . . etiam divtiQ(f> nqijtttA et se» 
eando leg. — Rc. Kx, Sz. Sid roiv an, — pon. roi''? OTrt;^. post tinO, 
BCL et pon. hid-* post/«^(T. D It.'* Arm. — Lx. in tine add. (avtwv). 

2. Rc. Kn. Sz. un. avtoiq, qd Ln. (— ) . . om. c. BC*LX al. II.*' Cpt.— 

RcKN.SZ. i^iat, nottlv iv T. O. C^ r\r\n\r> 

3. Om. 6 ante "Iria. B (ap. Btlj.). Digitizedby^^OOglL 
No9. Tettam, ed, T, 11 162 . LC. VI, 4. De iftbbftti religione. Manut Ubida lanatiir. 

I 

tovg' Ovdi tovto aviyfmt o inoniaev /lavtd, onoze indmaw at-MSam. 
4T0§ ^^^ oi fut' avtov; * eftffjX&ep eiq tov ohov tov Oew xol *'** 

tovg a^ovg t^g nQO&eae^og Xa^wv eqiayev xal edmxev toig fiet 
bavxovj ovg ovx e^eartv (payeiv ei fiij fwvovg tovg ieQelg, ^ xa« 

iXeyef avtotg' ott xvQiog iotiv 6 viog tov avx^goiTTOv kcu tov 

(Ta^^tov» 
6 'Eyiveto di iv etioqi aaBSatm ehtXOeXv avtov eig tnv (rvm- Mt.i^i 

yooywf xai oioccaxeiv, xal r/y av&Qomog txei xai t^ y^eiQ avtov r/ mc.3, l 
idel^ia ^v h]Qd' "^ naQetrjQOVvto dh avzov oi yQafifiaieTg nal oi *"** 

^PaQtaaXoi, el iv t^ aa^^atq^ deQaneiei, iva evQmaiv xattfyoQeiv 
saitov. ^ avtog de ydei tovg diaXoyia/AOv^ aviav elnev de T(p 

avdQl t^ ^Qav eypvti tifv y^elQa' "EyeiQe x«i atij&i eig to fieaov, 
9 xa\ avaatag iatij. * elnev de 6 'Irjaovg nQog avtovg' 'EneQottci 

vfiag, ei el^eati» t(p aa^^attp ayaO-onoitjaai y xaxonotijaaiy ifwxlfv 
10 acira* n anoXtaai; * ^ xal neQiSkexpafievog ndvtag avtovg elnev 

aitip' Exteivov t^v X^*9^ ^^^- ® ^^ inottjaev outo),', xai anextxt- 3. Ln. pro onore h. orf c. B C D L ^ al. m. - Rc. Kn. Sz. in fine add. o v- 
zeq [om. c. RDL X al. m.]. 

4. Rc. Kx. Sz. ab init. h. oxi et Ln. Ttoi^, .. oni. c. BD Ct. Mcion. ap. 
Epiph. — Rc. Kn. Sz. ikapi nai i'<p, (om. ^.afiwv DK al. pm. S>r. 
hr. al. Ir.); iid. xa« toi<i ft. a. 

6. Rc. Kn. Sz. iyiv. d. xat; iid. et Ln. /xf* uvlhq, . . a. ^. cam BL 1. 33. 
157. al. 

7. Rc. Kn. Sz. naQtrrj^oxfv ct Kn. Sr. Ln. om. «vror. — Rc. Kn. Sz. &t- 
Qanevoht. — xaT7}yo()eiv c. B ap. Sz, (D xartiYogtjoai) SX al. ni. 
Syr.utr.Vg.lt. .. Rc. Kn. Sz. FiN. xatiyyo^iav .. h. xar* arr. FKL 
al. m. Cpt. al. 

8. eiJt. di c. BLX 1. 33. al. Verc. .. Rc. Kn. Sz. Ln. xal eln. — rCt 
dvdqi c. BL 1. 33. al. Cyr. . . Rc. Kn. Sz. Ln. r. dv&g(onM, . . om. 
DCt. — Rc.Sz. Ln. tyHQai. .. h. iytiQOv D. — Rc. Kn. Sz. 6 Jc 
avaar. 

9. Rc. Kn. Sz. eiTi. oiv. — iTte^oitoi c. B L al. Cpt. Vg. It.»- . . Rc. Kn. Sz. 
Ln. infQonriati}^ et Rc. Kn. Sz. rl l^. rolq od^paaiv; dyaih. ij 
xax.; tf.o.'^ dnoxrtivai; ( Rc. a;ro Atoa« ,*) 

10. Rc.iln. rifi dvd-qwnoi, — Kn. iTtoi^a. (ovro)) . , om. oi'r. AEFL 
MSV^aLpI. .. h. 6 dk i^irttvtv D X al. m. Syr. Vg^. aL m.^ ~ 
Rc. Kn. Sz. dno xareor, Digitized by LjOOQ lc Delectii XII App. graTem Chr. ad populot oration. habet. LC. VI, 21. 163 

iffta&ij ri ifBiQ avTOv. ^ ^ avtol de inX^a&tjtrav avoldg xcu dieXd- ii 
Xovv fiQog aXkijkovgt rl av ftonjaauv T(p 'Irjaov. 

Me. 3, ^EyivBTO di iv tcUg ^uiQotg tavtatg il^eX&eiv avtov «4* t6 12 

Mt.io', OQog TtQoaevl^aaO-ai, xal tjv diawxteQSvm iv trj nQoaevxu "^ov 

***• '&eov. * 3 xa\ ote eyeveto ^fifQaf TTQoaecpfovtjaev tovg /laO-rjzas av- 13 
TOt;, xal ixXe^afievog an avt^v doidemy ovg xai anoatoXovg 
(avofiaaev, ^^ Jilimva, ov xaX arvofjiaaev IlitQOVj xai ^AvdQeavl^ 
tbv adelqiov avtov, «al 'laxoo^ov xal 'looavvTjv xal 0iXi7tTiov xal 
BaQ&oXofiam * * xaJ Mat{taiov xa$ Oayfiav xal 'Idxoo^ov 141- 15 
(paiovj xou Slfioava tov xaXovfievov ^fjXonijvy *^^ xal'Iovdav'Ia-i6 

M«. 3, xwpovy xal *Iovdav 'laxaQmO' og iyiveto TTQodotrjg, ^ ^ xal xata^ag 17 
Mt!5,l.f**^* avTo»' eatri in\ tonov nedlvov, xaX o^Xog fiad^r^^v avtov, 
xal nXrj&og noXv tov Xaov dno ndar^g tFjg 'lovdaiag xal 'ifQOv- 
aaXr^fi xal tijg nccQaXiov Tvqov xal 2idmog, 0*1 rjXd-ov dxovaai 
avtov xal la&Jivat dno tm voaotv avtmv. * ® xal oi ivoiXovfievoi 18 
dno mevfidioyv dxaOdQtoav iO^eQanevovro , * ^ xal ndg oyXog 19 
{^/jzovv dnteaO^ar: avtov, oti dvvafiig naQ avtov &/i>xeTo, xal 
Idto ndvtag. ^^ xal avtog inaQag tovg oqiOaXi^oVy' avzov f4'2u 

Mt. 5, Tov^ fjiaOtjtdg avtov eXeyev MaxaQioi, ol mtaypi oti vfnetiQa 
****■ ^OTlf if ^itaCXela tov O^eov. ^^ fiaxdQtot<, oi netv&vteg vvv ort 2i 
j^OQtaaOr^jaeaOe. fiaxaQtot, ot xXoUovteg vvv ott yeXdaere, 

10. Rc. in fine: vyi^^ 0* ? i/ ccAAi/. . . Kn. {vy.) o)q ^ a. . . Sz. oU '/«... 
Lx. (w? 17.01.) . . om. vyt^q c. ABDKLQz/ 1. 33. al. m. .S)r. utr. Cpt. 
Vg. I(. a]. et om. «u? 17 a. c. BL 33. al. Cpt. Vg. it.** al. 

11. Rc. Kn. Sz. Ttoiijoeiav, 

12. iUJiO. avT, c. A B D LX al. . . Rc. Ks. Sz. Lk. ^^yA^fv.; 

14. 15. IG. Rc. Kn. Sz. om. xal anle 7axwj3. et ^ilinrr. et MaT&. et 7a- 
xfop. et7oi'<J. . . po8t &u)nav oni. etiam Ln. . . pcr. c. D*KL al. Syr. Cf. 
It.^' al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. xov tov *AX<paiov. . . om. c. BL 1. 33. al. . . 
Rc. Kn. Sz. 'laxaQtMTTjv (laxaqLoJO c. BL 33. Mcion. Epiph. . . ^xa- 
qvrtO- DSyr.lt.] et o? xai iyiv, 

17. Hab. iiti rov ntSbv. ESVz/al. .. i. to^toi' to? /r. 251. — h. o/^o? 
noXv(i BLl. 118^etoni.TO0Aaori. 18. al.It.i- 

18. ivoyX. c. ABfj al. .. Rc. Kn. Sz. Ln. dxkovfitvoi. — Rc. vno» -r- 
Rc. Kn. Sz. xai i&tqart. 

19. itriTovv c. BLIt.*-..Rc. Kn. Sz.LN.ifijTe*, 

20. Hab. ol nt. tw TtvtvfiaTi X al. ni. Syr. hr. It.*' al. 

21. Om. /(ax. 0« xlaovrtq etc. D Ct. . . ea anle /<ax. o»/7rf»'. etq. oon. 
Syr. hr. D\q^[\ze6 by ^^OOg le 

11* 164 LC. VI,22. De beatii, de miierii, de diligend. hoitibui, de liberalitate, 

22^^ uuxagwi iatSy otav uiariafaaiv vuac oi av{^gco7toi, xai oiray.Me. 5, 
acpoQicoixjtv vfiaq xai ovsmafoaiv xcm ixpalaxTiV to ovofjta Vfiayv 

23 mg TtovtjQov fvsxa rov viov rov av^Qdnov. ^ * t^^^ ^ ixdvrji 
tJ iifiiQa %ai axfQn^aatB' Idov yoQ^ o fjiia&og vfimv noXvg iv t^ 
ovQCcv^* xata ta avta yoQ inolovv tois nQoqn^tat^ oi nathQtg 

2\avtm. ** nXi^v ova\ vfuv toijg nXovafotg, oti aniim tf^v naQa- 

2^xXriatv vfjtm, **ot;aJ vfitv, ol iftnBnXi^aftivoi vvv oti nHrdaen, 

26 0vai, ol yeXmvteg vvv oti mvOriane xai xXavaexB. ^^ ovaf, 
orav xaX£g vfiog etnooaiv navteg oi av&QCDnot' xata ta avra 

27 yaQ inotovv tolg \pevdonQoq.ijtatjg oi natiqeg avtmv, ^ '^ j4XXa **|^*' 
Vfiiv Xiyta tolg axovovatv a'/anare tovg tyO^QOvg vfim, xaXtSg 

2Snotette toTg fitaovaiv vfiag, ^® evXoyeXre tovg xataQtafiivovg vfitv, 

29 nQoaevyiea^e neQl tdiv inmeaJ^ovtm vuag. ^^ t^ tvntovti ae inl ^'^' 
tfjv aiayova ntineye xcu tnv aXXtJV, xal ano tov atgovtog aov to 

30 tfAutiov xai tov yttoava fiTj xooXvaag. * ^ navtt tcp atrovvri ae ot- 42. 

31 dov xa\ anb rov atQOvrog ra aa fiq anairet. '*xa« xa&a>g ^iXere *^J.^^' 
fta noimatv vfitv oi avd-Qtonot, xai vfiet^; noietre ahrotg ofioimg. 

32'2xal ei ayandre rovg ayantSvr ag vfiug, noia vfitv xtXQtg w"^^*'/ JJ^^g 

33 xa\ yaQ oi afiaQrooXol rovg ayant^vrag avrovg ayanojatv, * ' xa\ 
iuv aya&onott^re rovg aya&onotovvrag vfiog, noia vutv X^^^ 

34 iariv; xai yuQ oi afiaQrtaXot ro avro noioiatv, * ♦ xoi iav davei' 
l^rjre nuQ civ iXni^ere Xafietv, noia Vfitv yaQtg iariv; xcu afiuQ- 

Z^rtoXoi afiaQroiXotg daveil^ovatv tva anoXa^tatv rit taa. ^^ nXijv 

23. Rc.xcii^iTf. — Rc. Sz. xard ravta ct Kn. ». Tavra. 

25. ifineTtXfja/i. ifvv. e. RLX^al. m. It.*' al. m. Thphyl. . . ora. Rc. Kn. 
Sz.L.v.; iid. h. Vfttv ante oi /cA. . . nm. c. RKLSX al. 

26. Rc. VfiTv ante ornv. — Kv. Sz. om. ndvxiq. — Rc. Sz. xara 
ravra, Kn. x. ravra. 

28. Sz. Ln. r. xara^. Vfidq, — Re. xai nQooev;^. — niQi c. RL. . . Rc. 
Kk. Sz. Ln. vTti^, 

30. Rc. Kn. Sz. ;rairTi Si, Ln. tt. (di rw) . . om. Si c. RKL al. m. Syr. 
It.** Arm. . . om. rf) R. 

31. Ln. (xai vfietq) . . om. R It.'* Ir. . . om. oftoiox; D 248. Clem. al. . . h. 
ante aiTotq 52. 258. 

34. Ln. Saveiatjte c. R 157. .. h. davn'Ceti ADRFHKPX//a]. m. — 
Xafieiv c. BL al. Juit. . . Rc. Kn. Sz. Ln. d/zoXafi. — Ln. om. ^or.V. — 
Rc. Kn. SZ. xai ^a^ [etiam Ln. ydq .. om. c. BL 157. Cpt.] 0» 
dfta^t. — um. ra laa D Ct. It.'* demantuet. Caecuiduxi(r«bscifettuc*;arborboaa,inal«. L€.VI,45. 165 

ayasioLtB tovg ij^^QOvg vfiM^ xal aya{^omutt8 xal danl^en iiiidh 
Mc s, anBXniQovt^* xa2 lctai 6 iiia&og ifim nolyg nal Saaa&e vlol 
vxpiatov, oti ttvtog xqiii(n6g iijttv im tovg ajoQiatovg xai novri' 
Qovg. ' ^ ylvBC&B oi»tlQ/jim'€g, nad^olig 6 nati^Q ifmv oUttQimv 36 
Mt. 7, «oT/y. ^^xoifi^ KQ^vm, xal ov jtijj XQi&rits' xal lArj xatadixd-Zl 
2^m, nal ov fc/) tcatadixacd^r^te. anolvetej xal dnokv&i^asijd^e' 
^^didots^ xcu doO^aetai viuv (litQOv xaXoVy nenuafiivovy asaa-zs 
livfiivovy ineQSXTovofjuvov dwaovaiv slg tov xoXnov vfMMv' ^ yoQ 
Mt. 15, fiitQtp (istQSitSp avtifutQifO-tjaetai vfuv, ^ ' Elnsv ds xa\ naQu^o- 39 
Irjv avtotg' Mijti dvvatai tvq>).og tvqiXov od^ysiv; ovn aficporsQOi 

fm.io, sig ^odvvov ifinsaovvtai; ^^ ovx sativ fia&rjti^g vnlQ tov <J<-40 
iz\ &,^daxakov' xatrfQtiafiivog dh nag iatai mg 6 dtddaxaXog avzov. 
Mt. 7, ^ 1 tl de ^kinsig to xuQq^og to iv t^ oqy&alfi^ tov ddskqiov aovy 41 
tifv ds doxov tr^v iv tt^ idlc^ oqf&aXfi^ ov xatavoslg; *^§ ndSg^2 
dvvaaai Xiysiv ttp ddslqtp aov' Lddslqii, dcpsgy ix^Xfo to xdQ- 
qiog to iv rqp oqyt^aXfA^ aov, avtog tqv iv t^ oqd-aXfi^ aov doxov 
ov ^Xinm; inoxQitd, sx^Xs nQmov T/}r doxbv ix tov oq&aX- 
fjLov aovy xal tots diafiXi^pSig ix^aXsXv tb xdQcpog tb iv T<p 
Mt. 7, 6(p&aXfi(^ tov ddsXqiov aov. *^ Ov yoQ iativ divdQOv xaXbv ;roc-43 
et i2, ovv xaQnbv aanQov, ovds divdQov aanQbv noiovv xaQnbv xaXov, 
**• *^ ixaatov yoQ SivdQOv ix tov idiov x<ZQnov ywc^xstai' ov yoQi^ 
5 dxav{^div avXXiyovaiv avxay ovds ix fidtov ataqwX^v tQvyM7iv, 
Mt. 12, ♦ 5 ^ dya^bg dv&Qmnog ix tov dya&ov ^riaavQOV tT^g xoQdiag 45 
avtov nQoqiQsi tb dya&ov, xou b novriQog ix tov novrjQOv nQO- 35. Ln. a^tXniS^, et noXv^ {iv toiq ovQavotq), -^ Kc. tov tnpiot, 

36. Rc. Kn. Sz. yiv, ovv et xa^. uai [Ln. (xaQ . . om. c. BL al. Cpt. 
Clem. (2.) Chrs.]. 

37. Oro. xai ab init. D al. Syr. Vg. It. al. Mcion. a1. — Ln. tva fiij uQtS-» — 
Rc. Kn. Sz. Ln. om. xai ante ftti natad. . . scr. c. B L SX al. m. 

38. Hab. xai ante mntenf*, V al. Syr. Vfc* al. et Rc. Kn. Sz. xa» aeaaX, 
xai vmQfux»; tum r^ ya^ avroi fih^^, ^ (iixq, 

39. Rc. Kn. Sz. poit di om. nai et h. nMovvtfu. 

40. Rc. Kn. Sz. MdoxaXov avrov, — hab. naq iato) F al. Or. 
Thphyl. 

42. Om. ^ B lO' . . h. xai 251. It.«- — om. d^eXfpi D 15T. It.'- al. 

43. Hab. ovx iativ D Syr. Verc. al. — Ln. ovSiKndXiv), 

45. Rc. Kn. Sz. a. novrii^, dvOqiano^ [Ln. {.dvfi-q,) , . om. c. BQL 1. 166 LC. VI, 46. Parabola de domo fundata in rnpe. Capharnaumi sanatur 

qi^QSi th novTjQov ix yoQ mQtaffsvfiatog ^aQdlag XaXsX tb (Ttofta 
^Qavtov. ♦^ T/ ds fie HaXeits' Kvpie xvQie, Tial ov Ttoieits a X/yw/^^^j^» 
47 ^"^ ftag 6 igyofjievog noog fie xai axovoov fiov tm Xoym xm noim Mt. T, 
^^avtovg^ynooeC^fo^yfiiv tm tatlv ofioiog. ^^ ofioiog iativ av- 
d-Qoinm oixodofiovvti olxlavy og ttrxaxpev xal i^^&vvev xai e^xev 
{^efikkiov ini tfiv nitQav nltjfifivQag de yevofiivTjg nQOci^rf^ev b 
notafibg t^ oixla ixelrjfi^ ^-^^ ^^^ iGXVGev (raXevaai avrijv dta tb 
49 xaXmg olxodofjieTa&ai avTijv, ♦ ^ 6 de axovaag xal fi^ noifiaag 
. ofiowg iativ avd^Qoincp oixodofjitjaavtt oixlav inl t/jv y^v xooQig 
OefieXlovj ^ nQoaiQQtj^ev b notafzog, xal evOvg avvineaeVj xa\ 
iyiveto to Qfiyfia ttjg oUlag ixefvrjg fiiya. 

vu. 

1 *Eneidlj inXriQfaaev navta ta Qr^fiata avtov etg tag axoag 
tov Xaovy eiarjX&ev eig KaqtaQyaovfi, 

2 'ExatovtttQxov di tivog dovXog xaxmg iym ijfieXXev teXevtav, Wt. 8, 

3 og ^v avt^ evtifiog, * anovaag de neQl tov irjaov aniatetXev nQog 
avtbv nQeafivtiQovg t£v ^lovdaifovy iQOjtoov avtovj onoog iX^&mv 

4 dioaoiafj tbv dovXov avtov. * ol de naQayevofievot nQog tbv ^ltj- 
aovv naQexaXovf ainbv anovdaioDg Xiyovteg' ott a^tog iativ <p 

5 naQi^ tovto* * avan^ yaQ tb e&vog ^fid5v xal tfjv awayoiyyriv 

6 avtbg ^jxodbfjtfiaev r^fAZv, ^ b dh 'Irjaovg inoQsveto avv avtolg. ijdri 
di avtov ov ptaxQav aniyfovtog anb trjg olxlugy enefixpev n^bg 
avtbv q)iXovg 6 kxatovta^og Xiyoav ain^y KvQiej fjirj axvXXov* 131. al.It.**a].]/xr. TT. ^i^orav^ov ttj^ naqiiaq avtovlLs.^&ija, 
r.KaQ^,a,),, oro. c. BDL 1. 131. al. It.** al.]; iid. rov ntqMC. et rf c 
naoS. — om. avroi' in fine CF al. m. Syr. Vg. It.** al. 

47. Hab. /iot/ rovg Xoyovt; CFMX al. 

48. ^<a ro x. oU, a, c. BL 33. 157. Syr. p. in m. . . h. Tt&efieXltno yaq 
xailiiiic Cpt. ..Rc.Kx.Sz.Lk. ted-ttieXluto yaq ini XTfv nttqav, ,, 
utrumque cjgit Aeth. 

49. Ln. oUodofAovvti, — Rc. Kn. Sz. Lk. x. tvd^im^ (tv^? G.BL33. 
al. . . om. D Ct. It.**) tneaiv, , . ovvima, c. DL 1. 33. al. m. Ct. It.'* 

Cap. VIL 1. Rc. Kk. Sz. inel Si [inei^ c. A B (K add. $f) al.]. 
2. Hab. r/ieAA.FKSaLm. 

4. Hab. iioMtMv avr. DLal. . .Tra^cxaAcoay a. A. — Rc. Sz. Tra^clci. 
6. Om. nqo^ avtov B. eenturioiib sennii« Naini redavima vidiuie •lint* LCVIIyiT. 167 

ov ya^ ixotrog iifii tva vno tr^v tni^ (aov iiaH^g* ^ dio oidi T 
ifiavtbr tjl^Aoaa nqog ci Si&eTv' akk' «ifii Xoyipf nal iadifim 
6 ftaig fiov. ^ xa2 yoQ iym av&QUi7i6g lifu vno S^ovaia» taaao' 8 
fiepog, ijjoov vn ifiavtop otQotmtccgy xa) Xiym tovttj^* JJoqbv- 
^Tjfit, xak noQ€vstatj xo^ alk(p' "^EQ^oVy xa2 iQ^itoUf xai t^ 
dovX(p ftov' Uol^aov tovtOy xoi nouiu * anovaag di tavta 6 9 . 
'Iticovg i&avfiaaev avtoVf xoi otQafpslg t^ axokov^ovvti avt^ 
oxhp eJnev' Aiyta ifilv, ovdi iv t^ 'laQoiiX tocavtfgv niativ ev- 
Qov, ^^ xai vnoatQi^pavtig eig tov ohov oi nefitp&ivteg wqov TOt' 10 
ihvlov vyiaivovta, 

Kcu iyheto iv t^ i^g inoQevero eig nohv xaXovfuvtpf Nahj ii 
wd awenoqevono avt^ oi fjue&ijtcci avtov xol oxXog noXvg, 
^^ Ag de Tiyyiaev t^ nvXy tffg noXefog, xo^ idov, i^exofil^eto ±2 
te^vtfxcig, fiovoyev^g viog t^ fitft^ avtov, xcu avttj WQa, xcu 
o%Xog t^g noXecDg ixavbg ijv avv avty. ^ ' xo^ idm avt^v o xv- 13 
Qtog ianXayxvia&tj in avti xa\ dkev avti' Mij hXcU!^. ^^xa2i4 
nQoaeX^&m ijtpato t^g aoQOv, oi Sk ^aataCavteg lat^aaVf xcu 
elnev' NeavtaxB, ao\ Xeyta, iyeQ^^tjti. ^^xo^ aveHo&iaev 6 vexQogis 
xcu ifQ^ato XaXetv, xal idmxev avtov t^ fMJtQi avtov. ^^ iXafievia 
Se cpofiog ancevtag, xcd ido^aiCav tov &e6v Xeyovteg' ott nQOipfi- 
ttjg fUyag ^yiQ^ iv ^fMf, xcd ott ineaxi^to o &e6g tov Xai>v 
aitov. ^ ^ x«i ^fiX^&ev o Xoyog ovtog iv oXfi t^ 'lovdaiq neQi 17 
avtoi xod iv naofi t^ neQiyiOQqp, 

7. Om. d«o Qsqne ild^tZv D nL It (exe. 3.) —i la&^t» e. BL. . . Rc. Kk. 
Sz. Ln. ia&i^aetcu, 

8. Uab. ^o^evov DX aL 

9. Om.avToyDXaLVg. lt.Ann.; iid. {erth, dfA^v Xiyn v, — h. ovrt 
EGHSVi^al. m. .. wSinoteD .. in nullo tantam fidem in~ 
veni in Iirael It.^^Ambr. 

iO. Rc. Kn. Sz. roir da&ivovvtm Mk. 

li. Hab. h T«# Jlf? AEGULVX^ aL pL Vg. U.'* -^ Rc. Kn. Sz. ol 

fiia&. a, Ixavoiy q4 Ln. ( — ) .. om. c. BDFL al. Sjr. et hr. Vg. 

It.'- al. 
12. Ln. (n&vtjKw^) , , om. A 54. It.^* . . h. vt*Qoq 122« ~ Ln. ^v h. ante 

/17^ (c. € L V aL Sy r. Vg. It. al.) et om. post Uav6<: (g.A£GUMVX/^ 

•1. pm. Syr. otr. Vg. It. al.) . . Kn. Uav. (^y). 

16. Bc. Kn. Sz. irjreQttu [ijy. c. ABD (h. ^l7W?^«7)|lv"Q'OOQle 

17, hn» ntU (iv) nacjj. ^ o 168 LC.VII, 18. JoftiiiiiidiiclfiiU«dJet,iiiiMi« Deloaane; dttliomiiitbai 

18 Kal onriffHkav 'Icmvwjj o/ fiad^ta^ avtov mQl navtm twh Mt. ii. 

19 Mr. ^^xoi nfocnKakMoiiiifOQ dvo tiwag tmp fMa^^w avtov o ^'^' 
'ItoAmiq enifixfiev n^fig tov xvqmp Xeym' £v el 6 i^Ofierog^ fj 

20aXlap ftQoa&oHmfm; ^^ naQayivof/isfoi Sh nqog cevtop oiai^Qeg 
ehaip* Indfftig i 8amtatrig anictahm ^fAog nQog (rh XeyoiP' 

21 £v el 6 iQxofMfogy ^ aXXof nQoadoHtiftiff ^^ iw avty di t^ mQq 
i&eQonewfif nokXovg ano focm ho^ fuurtfym Tcci nfevfnoBtm 

imoftjQm HoA tvqtXoii noXXots exoQiaaTo ^new. ^^ xoA ano- 
HQi&elg elnef avtoHs' IIoQevd-efteg aniXfj^eiXate 'lesafvfi a eidete 
Hol '^HOvaate' tv<pXol ifofiXinovaify ^o)>lo2 neQtnatovatp, XenQol 
Ha^&aQtCoftai, xemo^ iHOvowuPy fenQol iyeiQOvteUy nttafpl evay- 

^zjekll^oftm' ^^HOi, fumaQdg inpPy og iap u^ oHoipdoSita&^ ip 

2^iftol. ^^'AneX&ovtm di tm wfyiXm 'lofavfov rJQl^ato XiyetvMt.ii, 
nQog tovg ojXovg neQ^ 'ioMPfOv* T/ i^X&oote eig tifp eQHfAOP ^*^'* 

2^&eaaaa&ai; HoXonfm vno apifiov aaXevofUPOf; ^^ aXXa tt ^X* 
&ate Ideh; af&Qoanof ip futXMHois ifiatiofg ^fMpuofUfOp; tihi^ 
oi ip Ifumafif^ ipdo^ HoCi tQVff^ inaQxofteg ip toXg ^aaiXeiots 

26 ehip» ^^ aXXoi ti ^^X&ate idetp; nQO^ttff; foi, XiyoD ifiiPf hou 

27 neQtaaSteQOf nQoqtiitov. ^^ ovtog iattf neQl ov jijQomott* 7(W, *^**- 
anoatiXXm tof ajyeXof fiov nQo nQoawnov aoVy og Honomevaaet 

28 tiff odof aov iunQoa&if tfov. ^^ Xejw joq vfAtv, pteil^ ip jeppif- 
toog jvpOitHm hoAppov ovdeig iatip' 6 dh fUHQoteQog iv t^ fiourt- 

19. Om. ttvdq D Vg. It. (exe. Verc.) Gth. — xvqtov c. BL al. It> aL . . 
Rc.Kn. Sz.Lir.^i^oevr. — li.i^ ¥ttQof BLXal. 

20. Hab. aniinetkev BaLCyr. — h. ij treqov DLXaLCyr. 

21. Hab. iv ixeiv^ dk (om. di B 33. 157. al. It.»*) t. wf^ (h. ^fUQ^ L 69. 
Cyr.) BL 1. 33.' 69. 157. al. Cpt. Cyr. Baa« icl. — Rc. Kir. Bz. t6 ^Un. 
[om. c. ABEGHKS V^ al. pk . . h^tMitv^kov^ inoiet fil. D Ct It.i'] 

22. Rc. Kn. Sz. oti [om. c. B LX aL ro. It** Or. Did.} tvfkoi av, 
24. Uab.TOKo;rAoicDEF6HV^aL pl.Thpli7l. 

24. 25. 26. Rc. Sz, i^iX^lv&tne li^X&are s. it^X&m c. ABDKLM 
ai. pm*3. 

25. Hab. rqv^jj itdyovTe^ DKal. m. Clem. 

27. Rc.KN.Sz.i<fov, ir^. — om. i^;r^. ooi/ D Ct It.^ Tert 

28. Om. ydq B tlL Syr. al. . . h. Xiy. di D al. It*** al. • . dfi^v Xfy, LX al. 
Syr. hr. al. — Rc. Kn. Sz. nQo^i^Tfi^ 'Iwiw. tov fietnfOTOv 
(etiam Ln. h.) .. nq. om. c. BKLMX aL ra. Syr. br. It*' al. Or.(3.) ^\^ 
r.pam, om. c. £ L al. m. Sy r. lir. al. Ojc. (L) o ludciitiim poeror. tiidUibu. MolierJ.VBgita^.P]iMrii. LC.V1I,40. 109 

IbI^ toS i^<ov fui^ avtw iath. — ^ ^ xo} nas o laog aHovaoQ 29 
xol 0« taXmai idixaioaaap tov ^bovj fiamtt^hteg to fiamtofm 
^lm&pvov* ^^ oifii 0aQusaidi xai oi vofwtol trjf ^X^f tov ^tovn^ 
nd^itmxav als iavtovg, fAti ^amw&ivtig vn avtov. -— ^ i tipt oiv Sl 
optotmjoa tovg avd^^omovg tijg ytPBog tavtjjg, mu tivi ehh OfiOiOi; 
3 2 ofwtoi iiaiv natdiotg toig iv ayoQff xa&tjfiivoig wu n^ocqmvov^ S2 
Cdv iiXifXotg nai kiyovaiv HvXijaaftev vfiXv xou ovx w^iraa^if 
id^i^^cafuv vfu» xaX ovh ixlawratB. ^^ ih^kvd^av yoQ Imiwffg^Z 
^anttatiig fi^ta So&mv OQtov fttjta nivmv oboVf mhu Xiyat»' 
^atf*6vtov ^«t. ^ ^ ilijXv&€v 6 viog tov av&Qtonov lo^^m wu ni- M 
vwVy xai iiysta* ^ldov, av^qtanog qmyog xtd oivonotvg, (fikoq 
takmm xou aftagtaiXm. ^ ^ xal idtHau»&ff ^ co^ia ano navtm 15 
twv tixvm avtfjg. 

^HiQtata di ttg aittov tm iPaqtaatmy Sva (jpay^ fjtat* txvtov' 86 
xai aiaaX&m alg tov oIhov tov ^oQtaaiov HataxXi&i7. ^^xal idav^%t 
yw^ rjttg ^v iv t^ noXei afutQta^kog, intjvovGa oti mnrcbcMm 
iv t^ ohtiif «ov ^OQiatxioVy xofdttoaa iXafiaatQOv fJtvQov ' ^ Hid 18 
ataaa onitrm naoa tovg nodag avtov xXaiovaa^ toSg dthtQfvatv 
^o|cero ^Q^atv tovg nodag avtov xal taXg d-Qil^v t^g xaqiaXrjg 
avtijg i^ifiaaaav xol xataipiXai tovg nodag airtov xcd r^Xat(f^av t^ 
ftvQtp. ' ^ idm ifh o ^PaQtaaiog 6 xaXaaag avtbv alnav iv iavt^ |9 
Xajm* Ovtog ai ^v nQoqmt^y iyivwfnav av, tlg hoH mtacni} '^ 
jvvif ffttg antatai avtovy oti aftoQtioXog iottv. ^^xoi anoHQ^^ 

31. Rc. Eln» ^^ 6 nvtftoq' rmovy. 

32. Hab. 7tqoag>. dXX, Xiyovriq DL al. It.*' al. — poit i&Qijv. om. 
i;/»iyDLaLVg.It.<al. 

33. Rc. Kn. Sz. iad-ifov h. v. et r. tq. (Lir. h. v. fh&ttp et v. iq. ia&iwv) . . 
A7i^i»yiitroq.loeoc.BD. — Rc.Kn. Sz. <£^. io&. otoiv*niv* .. om. 
aQfv et oikov D al. It.^« Aetk. Or. 

35. Rc.Kn.Sz. d.T£v r.a^ndvtmv. ,. om. ndvzmv DFLMX aI.m.Arm.Ir. 

36* Rc.Kn.Sz. Tiiv oUiav et dv»»Xi&fi. 

37. Rc. Kn. Sz. yw^ iv t. noX. ijr&c ^v df*. . . [Ijt. ^v ivt..n,d. 0. B (et 

L al. Arr. Pn. h. fwii v«$ ^ ete.) al. Vg. It.'' Pn.] h. ijtv; ^vdf^ivt^n. 

1. al. et omisio ijtv: Syr. al. . . oro. plane ijttq ^vDCt-^ h. »ai iattyv. 

A B MP S VX /^ al. m. Syr. al. — Rc. Kn. ^%.,dvd smtcu. 
^ 38. Om. iiAaloviNs F 157. al. Vg. It.«' -^ h. Hif^a^tv A (B ap. Sa.) D L al. 
39. Om. KaXio. avt. Syr. hr. . . h« noQ* ^ jwUttmo D tt. •— lu 17 dnt o- 

nivif avtov DCt. 170 LC. VII, 41. Parab. de II debitoribuf , M alier impia qaae unxit lei. 

&8lg 6 'iTjaovg dnev fiQog avtov 2ifAmy ^<a coi u ttnetv. 6 di 
^iqnjiTiP' JidaaxaXey elm. ^^Jvo iQicsKpBtkkai fj<xav dopstctjj w/* 
42 «1$ WjpeiXsv (hjyaQut Ttevraitoaia, 6 dh hfQog mvrljyiovTa. *^f*ij 

tfpvtm avtmv anodovvai, afiqior^QOig ijoQhato, tk ovv avtm 
^znXiVov ayanyjasi avtov; ^^ anoxQi^tslg o ^ificttv elnev 'TnoXofi- 

^vwy oti ^ to nXitbv ijiOQiaato. 6 dh slnEv avtip' 'OQ&mg IxqI' 
4^vag, ♦♦xai atQaqsig nQog tffV yvvaVxa Tep 2(fM4ovi iqnj' Bldnetg 

tavtriv t^v ywoMa; BiaFil&ov aov eig t^v oixiav, vd&>Q inl tovg 

nodag fiov ovx idtoxag* avttf dh toig daxQvatv i^s^iv fiov tovg 
4^n6dag xai taig ^Qt^lv avtijg il^tfjia^ev. ^^qdXtifm fioi ovx idwtag' 

avtrj dh wp ^g ehrjX&ov ov dtiktmv xataqdovaa fiov tovg no- 
%%dag. ^^ iXalip tijv xeqidkijv fwv ovx ijXetxpag' avtij di fiVQtp 
^li^lefipev tovg nodag fjiov, *^ ov xoQtv, Xiy(a cro*, aq>i<ovtat ai 

afutQtlai avt^g al noXXal, ott ^ydnijaev noXv' ^ ^fi o^yov aqp/e-' 
48Tai, oXfyov ayan^, *^eJnev dh avt^' '^qiicDvtai aov ai afjtccQtlat. 
49^'xal iJQ^avto oi awavaxeifievot Xiyeiv iv iavtots' Tig ovtog 
fiOiattv, og xai afmQtlag a^rjatv; ^^ elnev dh nQog t^v ywami' 

'H mattg aov aiaantiv ae^ noQevov eig eiQi^vijv, 

vm. 

1 Kal erfiveto iv t^ xa&eirjg, xdi avtog dtddtvev xata noXw 
xai xcififjv, xfiQvaacav xa\ evayyeXt^ofievog tijv fiaatXelav tov d^eov^ 

2 X€U oi dfodexa avv avz^y ^ xal ywahtig ttveg^ al tjaav teO-eQO- 
nevfiivat ano nvevfjtatm novrjQciv xal aa&evetcSvy MoQla ^ xa- 

zXovfiivti MaydaXrjvfj, a(p ^g datfiovta ema i^eXtfXv<tet, ^ xai 41. JjN,xQB0 9>uXiT€Uj BicetiamXVI, 5. c.ADKSV^/al. 

42. Rc, Kn. Sz. f*^ ix' ^i, I^if* (<^0 • • om. c. BDLP ai. Vg. It.«* Or. — 
Rc. Kn. Sz. poit avriav h. etni [om. c. BDL ai. Syr. Vg. It. al. m. . . h. 
imK\ 

43. Rc.Kn.Sz. anonq, Siy Ln. {di) .. om. cBDL*"^ al.Syr.Vg.lt.'' 
al. . . pon. poit 6 131. 

44. Hab. fioi ini n6da% ov» t6, fi. -- Rc. B-QtJil t^g mvaXijq avr, et 
Kn. {rijq ««9.) 

45. Uab. liaiik&ev L* al. ro. Vg. It.»- aL 

47. Om. ot$ ^x^n, aiq. ayana D. — • h. ^ itt oXifQVy oXiyov Arm. . • J.tnitinerecApp.etfeininiioffleloiif. Par.de ■eminatore. LC.Vm, 14. 171 

^IcDoifva yvf^ Xov^d inixaonov ^HQmdoVy %a\ Ilovadwa, xa2 Irt- 
Qcu noJlaiy ahmg dti^xofow avt^ ^x f (W vna^ortm avtaig, 
Mt 13, 4 2wiomoq dl oxkov noXXov xa2 t&p xata nohv imnoQSVofJiBPmp 4 
Me*.^, ffQog avtov ehrsv dia TiaQa^Xijg' * 'E^FjX&ev 6 amf^mv tov anBl- 5 
*"*• Qai tov anoqov aitov, xaJ if t^ amlQHv avtov o fihv InsaBv 
naga tiiv odov, hcu HateTtati^'^ xal ta netBiva tov ovqovov 
HatB(payBv avto' ^ xai ftBoov InsaBV inl ttjv nitQav^ ya\ qwif tl 
i^Qa»&ij dia to fiij ixBtv wfjLada* '^ xa\ itBQOV inBCBV iv fiicq> 7 
tmv axav&div, xoi tfVfiqvBt&cu ai a^avOai aninvi^av avto' ^ xol 8 
itBQOv inBOBV Big trjv y^v t^v aya&fiVy xa) qvlv inoiyaBV xaQnov 
ixatovtanXaciova. tavta Xiyoav itpmBr *0 ij(m wta anovBtv 

{Mt.i3, axov^o). ^'EnriQcitm dh avtovoi fta&ijta\ avtov, ttg Bnj ij 9 
Mc.^J; naQa^Xif avtrj, * ® 6 ^i shBV' 'Tfih didotat yvmai ta fwatr^Qta lo 
•E« 6*5' "^^ ^offtXBiag tov ^bov, toVg ds XomoVs iv naQafioXcug, tva j^e- 
{Mt.i»; novtBg fjiij fiXinoxTtv xa* onovovtBg firj owt^tv, * * iativ di avtij ll 
Mc.4.'7 naQa^Xfj, 6 anoQog iatlv 6 Xoyog tov ^bov, **o« dh nciQail 
^*'^'tfiv bdov bMv oi axovovtBg, Blta BQXBtat 6 dta^oXog Ha\ aiQBt 
tov Xoyov ano tijg HOQdiag ainm, iva fiij ntatBvaavtBg aon&matv. 
" o/ Sb in\ tijg nitQag, ol otav axovaoHTtv fjuta xotoag dijipvtai is 
tov Xoyov' xaH <wtoi Ql^av ovx ijovatVy o! nQog xatQov niatBvov' 
atv xcd iv xatQtp nBtQaafiov wpiatavtat, ^^to dh Big tag axav&agi^ 
nBaov, ovtol Biatv oi axovaavTBg, xcd vno fiBQtfivwv xcd nXovtov 
xak ijdovm tov filov noQivofjiBvot avfjtnvtyovtcu xai ov tBXeaqo- Cap. Vm. 3. Sz. Sifjn6v, etvTOK e. (B ap. Sz.) DEF6HKS V^ al. pl. Syr. 
Vg. mf. It.^' al. — Rc. Kn. Sz. aTzo twf vn, \h. c. ABDKL al. m. 
Or.]..eaom.E*229*. 

5. Hab. a fih et axnct fi. — om. tov ov^air. D Syr. It.*' Pn. 

6. Hab. uatintOiv Bh, 

. 7. Hab. Mneatif /liaov D. id. ter pro trt^ov h, aAAo. 

8. Rc. inl tfjv ^v, — om. ravra oiq. dnovitt» 40. al. . • 13. al. et Err. 
poit V. 15. pon. 

9. Rc. Kn. Sz. XiyovTtq, riq [om. e. BDL al. Syr. Vg. It. (exe. 1.) al.] .. 
om. tXvj L al. It.'* al. 

12. Hab. dnovaavtt^ L al. et t. 14. h. dnovovteq 13. al. idemr. 15. 
Ii.l24.al. 

13. Hab. ini t^v nir^av DFXal. Or. — om. otrroi D CC. Sm[i^. 

14. Hab. faq$ftviiv ;rAoiTovD al. It.^' — h. vn6 i^doiwv A al. o 172 LC.VIIIylS. Delyclmolacenle. IVIaterliratreiq.Jeft. Tempeitaiialacu 

15 Qovaof. ^^ to ds h t^ HoX^ y^, ovtol busw oiunq iv xaqdl^ 
nal^ xcu dya-d^^ axovmvng tof Xoyov xatixovat» Hoti xaQjtoqiO' 

16 QOVGiv iv vnofwvj. ^ ^ Ovdeig di Xv^vov axpag xaXvmH aviov Mc« 4, 2i.i 
axiVBi r/ vmxatm xXiv^g ti^ijatVf akX' inl Xvjiviag ri&t^aiv, iva Le.ii, ssi^ 

17 ol eUmoQivoiuvoi ^Ttoactv to qmg,, ^ ^ ov yoQ iativ xQvmbv o Mc. 4, 2ii 
ov (favsQOv yev^Citaij oidh aaoxQVcpov o ov fkii yvoaa&i x(d e4*Lc.'.ii 2!f 

iSwavioov iXdri, ^^ BXintti ovv jtdSg outovste' og yag av eVff. Mt. 25, 29.i 
oo&iiastai avt^, xal og ctv fAf^ i^, xai ooxei exeiv aQ&i^oS'' 
tM afi avxov, 
19 JJiXQeyivovto di ngbg avtov v wtm xat oi adeXmol avtov* Mc.i2,v 

20xai ovx ^ovvavto ewtvxeiv avtt^ oia tov oxXov* ^^ anjjyyeXij oImc. 3,1 
avt($' oti ij (^^f]Q <rov xal ol adeXcpoi aov eatvxaatv e^<o idetv^^'^' 

21 ae ^iXovzeg, ^^ ifh anoxQi&eig elnev nQog avtovg' MritifiQ fiot; 
Noi adeXq^i fiov ovtoi eiaiv oi tov Xoyov tov ^eov axovovteg xdi 
noiovvteg. 

22 'Eyiveto dh iv lu^ tm ^fiiQ^v, xai avtbg avi^ij dg »>loiby Mt. «,% 
xai oi fia&ifto^ avtov, x€fi elnev nQog avtovg' JiiX&oofiev eig TOMciii 

2ZniQav t^g Xifiv^g. xal cmn^riaav, ^^ nXeovtfov dh avtdiv aqiV'^'^^' 
nvioasv' xoi xatifirj XaiXi)^ avifiov eig tifv XifivtjVy xaH awa- 

2^nX^QOvvto xaH ixivdvvevov, ^ ^ nqoaeX&ovteg di di^yeiQav avtbv 
Xiyovteg' 'EniiOtataf imatata, anoXXvfu&a, 6 dh iyeQ&elg iitB- 15. Ifab. dq TiTir naXffV ytjv D 157 Vg. It. Or. — om. naX^ wu D It.** 
Ambr. — h. xom xtX^is^oQovaw L. — - add. in fineravra Xiyuiv i^iovw 
6 V/wr fSra djcoiW oxov^ FHMX aL pm. 

16. Uab. inl rt(v Xvxvlav DKMX aL m. — Rc. Kk. Sz. htl Xvxv. 
iTttri&iiaiv, [tld^a, e, BD (h. tiO-ei) FKLal.m.] — om. IVa o* asq. 
q>£q B. 

17. Hab. ov 9otv, taxat CD. . . ^vtqw&rfatnu^, 157. al. — Rc. Kn. 
Sz. S ov YvtaaO-fiaitat »ai roovAii7}^«c.BL 33. .• dXXatvayvm' 
a&ri D,,,el /tij tva yv. 157. It*'J. 

20. Rc. Kw. Sz. Kai antfff, avx^y Xtyovtotv if. .. Lw. om. ot*. .. 
fcr. c. DLX al. It^* Gth. [om. Xiy. c. BDL al. It. Vg. Syr. Gth. al.] 

21. Lx. eln. avroK. — h. 17 /»^. et 0« o^jlfp. DXal. — RcSz. in 
fineadd. avroi'. 

22. Rc.Kk.Sz. *al irivno. [&i c. ABDKLM al. m. Vg. It Gth.] — 
dvififj c. FLMD (h. dpapSva* avrov) 157. al. pm. Thphyt . . Rc* Kk. 

Sz- Lk. ivip^, — h. i, ro nXoiov MV aL ro. ^ t 

24 Hab.<r«c^t^^f^BLaL Digitized byGoogle •edatar. Homo daemoniBCiii apod Gerafenof. LC. Vni, 32. 173 

tffiri(Tiv T<p avifiqi xal t^ xXvffmi rcw vffatog' hcA irrawrafro, 
xai iyhsro ycdi^vij. ^ * elnsv dk avroii;' Jlov 17 nhnq vfidiv; 25 
(fo^ri^ivrsg di i&avfAaffav, Xiyovteg frqog aU.TJXovg' Ttg aqa 
ovtog iattVy oti xa2 toTg avifioig imtaacH xa\ t^ vdati, xai 
vnaaovovmv avt^; 

iMt 8, Kal xatinXevffav ifg tijv xtaqav tmv rfQaffrjvmv, ijrtg icth 2C 

iS^^sVtt*^*^^ ^?^ raXiXaiag, ^'^ ^sX&ovtt di avt^ in\ tijv yijv, vm;»--27 
**^- tijiTiv avt^ aviiQ ttg ix t^g noXeoog, og iJxev datfiovta ix iQOvm 
ixavm xal ifiattov ovx ivedidvaxeto xai iv olxU;^ ovx Ifievev, 
aXX' iv rolg fivrjfAaatv, ^^ idmv di tov *lfj<Toiy avaxQo^ag nQoa-ZH 
ineaev avrt^ xa\ q^aiv^ f^iyiXfj elnev Ti ifiol xal aoi, *Itj<tov, 
vii tov d^eov tov inffitrrov; diofiai trov^ fArf fie ^aavi<Tjjg. ^^naQ'29 
ijyyeXXev yoQ t^y nvevfiatt T<p axa&a^tp i^eX&e&^ ano tov av- 
^Qtonov noXXoTg yoQ xqovoi^ avvijQnaxet avtov, xa\ ideafievero 
aXvaeatv xa\ nedaig qrvXaaaofievog , xa\ dtccQ^rjaam ta deafia 
^Xavveto vnb rov daifiovog eig tag iQtjfiovg, ^^ inrjQmrjaev dezo 
avtbv 6 'Irjaovg Xijm' Ti aot ovofia iartv; 6 ds eTnev Aeyem, 
ort eiafjXd^ev datfiovta noXXa eig avrov, * * xa2 naQexaXow avrov, 31 
tva firj intral^fj ainoTg eig rrjv a^vaaov oneX^eTv, *^^v dh ixeizi 
ayiXrj ^oiQm ixavm ^oaxofiivrj iv r^ OQet, xcu naQexaXeaav 

24. Hab. ijtavaato FG al. m. Vg. It.'* Cyr. — h. yakijv. fitydXij K al. 
m. It.<- Cpt. al. 

25. BcKs.Sz, nov iativ, [oni. c. ABLX al.m.] — om.xaivnax,avTo)E. 

26. Rc. Kv. Sz. ra^a^Tjvbiv, [reQaarjv, c. BD al. Vg. Syr. p. iii m.] . . h. 
Vfqytariviav tX 1. 33. 157. al. Syr. hr. al. — Rc. Kn. Sz. dvt^niqav 
[dvxtnlQa c. ADGHKVX^ 1. 33. 157. al. pm. Heiych. Thphyl. 

27. Om. avtui ante dvr^o B. — om. ^x r. noX, 130. lat. Vg. It.<>' — h. 
dno XQOvo}v. . . h. xai /^ovm ixavui ovx iviS. i/mr. BFj a1. 

28. Rc. Kv. Sz. xa« dvaxQa^. — om.^Irjaov et tov &(0V D 1. al. Vg. 
ms. CJrja. etiam Cpt. . . r. &(ov etiam It.**) 

29. Rc. Kn. Sz. naQryyeiXe, [naQTjyyeXL c. AGKLVX^al.m. . . MXe- 
yev D Ct.] — iSeafievito c. BLX al. . . Rc. Kx. Sz. Lx. ideafieXto. — 
h. cc;r6 tov S. B. — Ln. daiftoviov c. C*D It. Vg. 

30. Lx. om. Xiyo)v, — h. Xtyioiv D*L, 

31. Rc. Kn. Sz. xai naQexdXu [;ra^{xocjloi'v c. CD B*LS al. pm. Syr. Vg. 
It. al. Cyr.]. 

32. Om. ixavotv D al. Ct It.»* . . h. noXXtSvX. . . /leydXfj Verc. — Rc. Kh. 
Sz. poaxofiivo)v [poaxofiivrj c. BDK al. m. Syr. Verc. Aeth.]. iid. xai 
naQtxdXovv. [naQtxdXia, c. BC*L al.] 174 LC. Vin, 33. Geraienoram iaei perdontur. Jairuf ad Jeinm venit 

avtovy iva inttQiipfj avroi; aii; ineivovg slael^ew* xal inhqe\pe» 

33 aixotg, ' ^ i^eX&ovta di ta daifiovta ano lov av&Qcinov eh^X- 
&0V eig tovg xoiQOvq^ koX ^Qfitjcev 17 ayiXn xata tov xqij/jivov efg 

34 t!iV XlfAVTiv xal anenvlyri» ^ ♦ Idovteg di 01 pitTxovteg to yeyovog 
36 eq)vyov xai amjyyeiXav eig tTjv noXiv xai etg tovg ayQOvg, ^ ^ i^- 

^ld-ov de Ideiv to yeyovog xoi ^X&ov nQog tov Utjcovv xal evQOV 
xa&riiuvov tov av&QOMoVy acp^ ov ta daifjiona &e}.Tjlv&eiy ifitt' 
tiCfJievov xa2 caxfiQovovvta noQa tovg nodag tov 'Jijcovy xal iq^o- 

zefiii&Ticav. ** anTjyyeiXav de avtoig oi idovteg, ncig icm&rj 6 dat- 

Zl fMvic&eig, ^^ xciX TjQdTTfcav avtov anav to nlij &og tijg neQijfaQOv 
tmv reQOCtjvdJv anek&eiv an avtmVf oti q/O^q) fAeydXta cvvei- 

ZSVOVTO' avtog dh ifi^ eig nXoibv vnictQe^ev. *® ideiTO de avtov 
avTjQ aq ov e^^rfXv&ei ta datfiovta, elvat cvv avt<^, aneXvcev 

Z9de avtov Xeym' ^^'TnoctQeqie eig tov olxov cov, xal dttjyov 
oca coi inoiijcev 6 &e6g. xal anijX&evy xa&^ oXrjv tijv noXtv 
xtjQvccm oca inoirjcev ait^ 'Itjcovg, 

40 'Eyiveto dh iv t(a vnoctgixpai tov 'Iticovv anedi^ato avzov Mt. o.j 

410 ojiXog' Tjcav yoQ navteg nQOCooxmxeg avtor, ♦* xa* ioov,Mc.5A 
TjX&ev avijQ <^ ovofia ^laeiQog, xa2 ovtog aQyoav tJjg cvvaycoyfjg'^'^' 
vnrJQxev xal necm naQa tovg nodag tov *Iijcov naQexaXei avtov 

^ielceX&elv eig tov oTxov avzovy ^^ oti &vyatTjQ fiovoyevlig tjv avi<a 32. Hab. iva liq rovq ;!fo»^oi;? elaik&0a$v D C(. It.'* 

34. Rc. Ky. ro yiyivtjfiiyov . . etiam ro ytvo/ifvov et rd yrvofttva lef;, ; 
po§t dTtijyy, pon. Verc. .. om. Ev. 47. (lec. VIII.) — Kc. xa* cc/rf).- 
-O-OVteq dnriyy, - 

35. Om. xa&rjntvov 243. (lec. XIV.) It. cd. Mm. (sec. IX.) . . in aliii loc. 
mutat. — h. i^rjl&ev et om. tov aule '//ya. B. 

36. Rc. Kk. iSz. xai 0* idovxtq, 

37. Ln. tiqonrjatv c. ABKMPX al. Verc. — Rc. Kv. Sz. raSaqrjv, 
[rtQaatjv, c. BDVg. It.] .. h, rfQytarjvoiv CLPX al. m. Cpt. al. — 
Rc. Kv. Sz. tlq TO [om. c. BCLX al. m.] tzX. 

38. i^tvTO c. BLX Cyr. . . Lx. i^ttZro c. AP. . . Rc. Kx. Sz. i&itro. . . 
h. ijgoita dh avrov D. — Rc. Kn. Sz. 6 'Irjaovq Xiywv et Ln. (6 
7170.) . . om. G. BDL al. It.** al. Cyr. 

40. Uab. *Ev 6i tf) in, BL al. Syr. aL m. Mcion. Epiph. — h. r/roor^i- 
fpcfv Bal. 

41. Rc. Kn. Sz. %ai avroc [x. ovt. c. BD al. It.*-] — om, vnyjQXiv 
xai D Ct. Syr. ll.i- Sah. — - om.ron anteViya. BP.DigitizedbyLjOOgie SanatormaU«rexiangiiiB«labonuit. Morlaa Jairi filia. LC. VUI^Sl. 175 

a>g hw diideKa xcd avtij andOvtjaxev. xa^ iyivtto cf r<p aoQivS' 
c&ai aitof oi ox^oi avvinviyov avtov, * * xcd yw^ ovaa. iv ^vaet 43 
(Ufiatog ano itm dmdexa, ijtig latQob nQoaavaXdactaa oXov tov 
piov ovx liFji^uoev vn ovdevog '&iQan€v&fivaiy *^ nQoaek-^ovaa^A 
oma^efv f^ypato tov XQoanidov tov ifiathv avtovy xal noQa- 
XQTifia eatfi rj Qvatg tov cufiatog avtFfg, * ^ xcu elnev 6 'Itjaovg' 45 
Tig 6 aypofievog fiov; oQvovfiivm de navteov elnev 6 IJetQog xcu 
oi avv ain^' ^Ematatay ol ox^oi awexovaiv ae xcu ano&U^ov- 
aiVy xal kiyeig' T£g 6 axpifAevog fxov; ^^ 6 di ^lijaovg ,eJnev' ^a 
"Ihpato fAOv tig* eyo^ yoQ eyvtav dvvafuv i^eXtfkvlhidv an' ifiov, 
^^ idovaa de 9/ yvv^ oti ovx eXa&eVj tQifiovaa fjXO-ev xal nQoa-Al 
neaovaa avt^ dt yv aitiav tjxpato avtov anr^yyei),ev ivcimov 
navtbg tov Xaov xcu <x>g iad^i] naQaxQtijAa. ^^ 6 de elnev avr^* 48 
GvyateQy ij niattg aov aiacnxtv ae' noQevov eig eiQtjvijv, ^^"Ettio 
avtov hxXovvtog e^etcU ttg mAQu tov aQxtavvayoiyov Xiyoov ott 
tiy^vrjxev ij &vydttjQ aovy fiij axvXXe tiv dtddaxaXov, ^^ 6 ^i 7i/-50 
aovg axovaag anexQidif ait^' Mij cpo^v' fiovov niatevaov, xoH 
amOr^aetcu, ^ ^ iX&Mv de eig trjv oixiav ovx dq)^xev eiaekOetv ttvd 51 
ai^v ait^ei fiTi IlitQov xol ^lcodvvtjv xcu 'IdxoD^ xcd tov natiQa 

42. Hab. waflKhXBl, — h. Jwtf. dneOif^wovaa I) Syr. et hr.** — Rc. 
Kx. Sz. iv dkxtj) vTtdytiv avrov, — h. avvi&Xtfiov CL al. ra. Cpt. U.** 

43. Rc. itq iaTQOvq, , , aro. laT^oTq n^, o. r. fiiov BD Sah. Arni. Ct. et h. 
^v ovJi eU tazvtv &iQa7revaat D Ct. Sah. «— Ln. dn* ovS, e. AB 254. 
et fiiov avTijq e,CX al. Vg. It. (exc. 1.) al. 

44. Om. ontad-iv D Ct. 258. . . pon. pogt ^yffaTO K. 

45. RC. Sz. xai ol fitr' airrov. . . ea om. B al. Syr. hr. Sah. — om. xai 
liyttq uaq. ftov B ap. Sz. L al. Cpt. Sah. Arm. . . », X, Ttq ftov r/ v^aro 
D al. Or. Mcion. ap. Epiph. 

46. Om. ^ltjaovq DL al. Syr. Verc. al. — i^tXfiXv&. c. BL al. Or. . . Rc. 
Kn. S z . Lk. i^iX &ovoav, 

47. Rc.Kn. Sz. dnrfyyttX, aiVrw. [om. c. ABC*DLX al. m. Syr. Cpt. 
Arm.] 

48. Rc. Kn. Sz. &dqati [om. c. BDL a1. m. Syr. hr. Vg. It. al.], &vy, 

49. Ln. dno Tov dqx, c. AD al. Damaiic. — Rc. Kn. Sz. Ln. Xlytav 
avT^, . . om. c. BLX al. Cpt. al. — Ln. fitjtiiT* ax. . . h. in fine av- 
rov 1. 131. Vg. It. (exc. 1.) Arm. 

50. Rc. Kn. Sz. dn, aiWw Xtymv et(etiamLN.)7ri(rravc. .. 7r*0r«t;aoy 
c. BL. ' I 

51. Rc. tiatXOwv^i, — Rc.K!7.Sz. tiatXO, ovdiva «Vf^OglC 176 LC.VlII,sa. RedivivalaiHilia. XIIApp.aM«gantar. Herodei Umidui. 

52 tijg ftcudog xoi t^ fititBQa. ^ ^ ixXcuav di naptBg xoi ixomofto 
avt^, e ds ahrev Mrj xhtietB' oi yaq ani&a»9fj akXa Ha&ev- 

^dsL ** xai ytateyiXnofP avtovy eidoteg ott ane&afev. ** aitog Sk 
yiQatritsag trjg xeiQog avtijg icpfavriaey Xivaiv' 'H naXgy eyetQe, 

55 ** xo) iniatQe^pev to mevfia avtijgy xom afiattj naQaxQ^fMf nal 

56diita!^ev avtfj do&^vai q^ayeiv, *• x«i i^itntjaav oi ywf^ avtyg' 
6 de naQfiyyeikev avtotg fitjdevi eine&f to yeyov6g, 

IX. 

1 2lvyi(aXe<fdfievog de tovg doidexa idmxev aiftoCg SvvafJiiv xcu Mt.te,. 

ii^owriav im ndvta ta datfiovut xoi vicovg &eQanevetv, ^xaiMceil 

amtnetXev avtovg xfiQvtTtTeiv t^v ^aatXeiav tov -^«ot; xoi iatr&ai "^" **• 
Ztovg aa&evetgy ^ xaJ elnev nQog avtovg' Mtjdiv aiQete eig rjy*' 

odovy fjiijte QdpSof fitjte ni^Qttv fiJjte oQtov fii^te aQyvQiOV fi^te 

4 ava dvo xitmag ^etv, ^ xaX eig ^ av oixiav eiaik&ijtey inei fu- 

5 vete xal ixet&ev i^eQxee&e, * nal otjoi idv fi^ dixaavtai vfidgy 
e^eQxofievoi dno ttjg noleoog iKeivriq tov xovioQtov dno tmv nod^ 

6 vfim dnotiva^ate eig fiOQtVQiov in avtovg, * i^eQxofievoi dh dir^Q- 
Xovto xatd tdg iuifiag evayyeXi^ofievoi nal &eQanevovreg navtax^. 

7 "Hywvaev di 'HQoidrjg 6 tetQdQxrig td yivofieva ndvta xai JJ^ie' 
diyinoQBi did to Xiyea&ai vno ttvtav' on 'Iiodrvtig ^yiQ&ii ex Mt. li. 

52. Rc. Kn. Sz. ovx dmO^, [ov yctff c. BCD LX/f al. pm. 11."' al.] . . ad 

anid: add. x6 noqaoiov FLMX al. m. Syr. hr. Vg. It.^' 
54. Rc. Kx. Sz. ai*TO( dc inifiaXiav l£w ^rayra^ icai «^ar. — fyti^e 

c. BDX al. . . Ln. fy»^a<. . . Rc Kn. Sz. iyei^ov. 
Cap.IX. 1. Rc. Sz. Ly. r. ^o}&. /ia&fjtaq aitov et Kn. (^a^. a.).. 

h. a/roflrroAov? LX al. m, Vg. I(. (exc. 2.) al. m. . . oro. c. ADKMSV^ 

a1. pl. Syr. al. Dial. c. Mcion. al. 

2. Rc. Kn. Sz. rovq da&evovvraq. [r. da&evtTq c. ADL al« .. om. B. .. 
etiam rovq voaovvraq et infirmitatei le;.] 

3. Rc. Qdp^ovq, — om. dvd B FL al. Syr. Vg. It. al. et h. f/itt FL al. 
Syr.Vg.It.al. 

4. Hab. nalU.nfj H 38. Vg. lt.> Prii. Aag. Bed. . . h. donec ex. It.*' al. 

5. Rc. Sz. di^Mvroi. — Rc. Kx. Sz. xai rov xevio^. et Ln. (»a*) . . 
om. c. BDLX al. It.** al. — om. aTro D al. ro. Vg. It.** — oro. in* avr. 
Syr. hr. Tert. . . ettam in' oiVf^ et in^ avrov: ct mWoK I^g:» 

7. Rc. Kn. Sz. yivofi, vn avtov n, et Ln. (J>n a.) . . obk c. BC^D f* 
al. It.** al. — Rc. Kn. Sz. iyijyeinai, Digitized by LjOOg lC App. ad J. redeimf. Satiantar hominBm V millia. LC. IX, 17. 177 

ptxQciry ^ vno ttmv di' ori 'WJccg kpivriy alXm di' oti n(^ 8 
^trig tig rm oQ^cUm aviati^. * elnev di *HQtodtig' ^ltoawrpf iyai 9 
anexeqiakwu' tlg di iatif ovtog neQi ov axovm toiavta; xdl 
i^iqtei Idetv avtov, 

(Mt.i4, KaL vnoatontavteg ol anotnoXoi dirmiaavto avtto oaa inoi- lo 

13-21, s ^ a * ' » ' / " ' » ^>/ > M 

.Mc.6,^<^v. xcu naQaJLapiov avtovg vnexoiQi^iTev xat loiaf efg noXiv 

ff^^' xakovfiivijv Bif{^(Taida, ^*ol de oxkot yvovteg ^xoXov&jjaav avt^yM 

! i-i3.xai anode^afievog aiftovg ildlei avtol^ negi tijg ^atkelag tov 

^eovy x(d tovg %Qeiav exovtag ^eQonelag tato. ^^ij de ^fiiQaiz 

^Q^ato xX^veiv nQoaeX&ovteg dh oi doidexa elnov avt^' 'AnoXv- 

aov tov oxXov, iva noQev&ivteg eig tag xvxX<p xtofiag xal ayQovg 

xatakvaooaiv xal evQataiv inmttafiov , oti mde iv iQi^f/u^ tont^ 

iafiiv. ^^ eJnev de nQog avtovg' Aote avtolg vfieXg qwyeiv. oi deiz 

eJnav Ovx eialv rifilv nXelov if nivte oQtot xaX ix&veg dvo^ ei 

fu^ti noQev&ivteg ijfiielg ayoQaaoofiev eig navta tov Xaov tovtov 

^Qtofiata, ^ ^ ^aav yoQ o^ael avdQeg nevtaxtaxOdoi. eJnev ^e nQog 14 

tovg fia&Tjtag avtov' KataxXivate avtovg xXiaiag ava nevtrf- 

xovta. * * xai inoitjaav ovratg xai avixXtvav anavrag. * * Xafim }| 

^ff tovg nivte OQtovg xai tovg dvo ix&vag^ ava^Xixpag eig tbv 

ovQavov evXoyifaev avtovg xai xarixXaaev, xal ididov rolg fior 

&Tjtaig naQan&ivai r^ oxX(fi. ^''xa2 e(payov xai ixoQtda&ifaav n 

8. nq.xK: G. BCLX al. m. . . om. D al. Syr. Cpt. Verc. . . Rc. Kn. Sz. Ln. 

n(}. flq. 

9. Rc. K.V. Sz. %al tln. — Rc. o 'H^wJ. — poit ^lwivv. om. iyvi B 
al. — Rc. Kn. Sz. L!r. iyot axot'». . .om. c. BLal. it.*' Arm. 

10. ftq noX. xaX. Brj&a. c. BD (h. xiaftriv) L al. Cpt. aL . . Rc. Kk. Sz. Lk. 
tiq tonov iqtiiiov noXeiaq xaXovfiirrjq Brj&a. .. h. tiq tonov noX. 
luxA. B. 1. al. . . tiq ton. iqtjiA. B. Syr. Vg. It. (exc. 2.) PrtH. . . slq i^ijfi. 
B. Ar. p. . . tiqton. tqfjfi. (omtMo Btj&a.) 13. al. 

11. Rc. Ks. Hz. dfkiifievoq. — h. Idaato L al. ro. 

12. Rc.Ky. Sz. iva dneX&ovttq. [tto^. c. ABCDKL al. m. eantes 
^S* li-] — Ac. Kx. Sz. Lx. X. tovq dy^, . . om. c. BX al. 

3. Hab. dyogdaofiev 1. 22. 157. al. m. 13. Hab. ayopdaofiev 1 

14. Lsr. {to aet) dvd n...h. wad B D L al. Ct. Or. 

15. Om. nal dviuX. dn. DX Ct. . . om. wu in. ovt. 240. 244. . . h. xatUX. 
Lal. 

16. Hab. 
a^. etiam It.^' Mcion. ap. Kplpb. . . om. avtovq X Syr. r^ji^iO^^v 
etc. 

So9. Tettam. td. T. 12 ai. 

Hab. eiq r. ovq. nQoarjv^ato nai evXoytjaev in' avrovq [in' 
n. etiam It.^' Mcion. ap. Epiph. . . om. atWov^ X Syr. ab] nai idaSpv 
c. D Ct. — h. naqaatpvai BX 1. al. Digitized by V^OOglC 178 LC. IXf 18. Petrai aliiq. de Chr. Chriitaf de le iQijMi. lectatoribuf . 

ndvxH^ xol ^^^ fo mqiiSCBwsttv avTOi^, xXtMiiatcw xoqnpot 

diidexa. 
1« Kai iyivtto iv %^ eJvai ainov nqwjetyioiiifov xata fioyoff Mt.ie,. 

cwfjaav avt^ oi (Jia&rjtaiy xoi intj^wttiasv avrovg l/ycw Ttva Mc.9^\ 
I9fi6 oi ojXoi Xiyovciv eJvai; ^^ oi di aTioxQi&evteg elTtcev' 'lioawi^^'^^) 

tov fianriartiV, aXXoi de 'HX/av, aXloi dh ou nQOcptjttjg ng tm 
2l^aQ^a(viv avearrj, ^^ elnev de avrots' 'TfieR^ dh iha fie }Jyete 

21 eJvai; IlitQog oe anoxQi&elg elnev Tov XQtatov tov &eov. ^^6 

22 ^i inttifi/jaag aitoig naQiiyyeiXev fifjdevl kiyeiv tovto, ^^ etnmv' 
OTc det tov viov tov av&Qcl^nov noJla na&etv xat anodoxtftaa&^at 
ano tmv nQeafivtiQm xai a^UQim xdX yQOfifmtim xal anoxtav- 

2^&fjvat xal t^ tQlt^q tjfJiiQ(f avaatijvai, ** eXeysv ^e nQog navtag* 
Et ttg ^eXet onlaw fiov eQxea&at, aQviiada&(o eavtov xal OQatm 

24 tbv atavQOV avtov xa&' ijfiiQav xal axoXov&eitm fjiot. * * 05 yoQ Mt le, 
av d^iX^ triv Vvjf^y avTOv amaat, anoXiaet avt^v og f av ano- 12^ •&.{ 

35>tnr|7 trjv xpvxrjv avtov evexev ifiov, ovtog amaet avt^v. **t/*"^"') 
yoQ mq>eXeitat av&Qotnog xeQdr^aa^g tov xoafwv oXov, eavtov di 

2sdnoXiaag § J^rjfumOe/g; ^^ og yoQ dv enatayvv&f] fie xai tovg 
ijiovg Xoyovg, tovtov 6 vlog tov dv&Qmnov inataxw&i^aetat, 
otav eX&fj iv tjj do^fj avtov xal tov natQog xal tmv ayuav dyyi' 

2iXmv. ^^ Xeyo) de vfm dXrj&Hg, eiaiv tweg tm avrov earoitvrv, 01 
ov fiYj yevatovtai &ardrov tmg dv idtaaiv rrjv ^uaiXeiav rov &eov. 17. Hab. ndvttq wm kx^Qt' *3. al. Syr. It.'* al. . . om. navxtq It.** Tert. 

18. Rc. Kx. Sz. Ln. irvvTi<Hxv, .. h. occurrernnt Brix. 

19. Pro aJlAo« <J. or* h. ^ eVa xmv Tt^otpfjrwv D Ct. 

20. Uir^. ^. aTTOKQ. c. BCL 1. Cpt. Sah. . . Rc. Kn. Sz. Lx. aTroKQ. di 6 
n^Q. . . om. o GUSV al. pm. 

21. Rc.Sz. ftfj^evi ilftBZv €. — 22. Rc. Kx. Sz.^^^e^^^mf. 

23. Rc. Sz. iX&tlv et a^a^^^oao^w. — om. nai a^arw r. or. arr. x. ^. 
D Ct. It.«- — Sz. Ln. om. na&' 4ifii^. c. CDEFGHS VX.^ al. pl. Vg. 
mi. It.*' al. Or. al. [icr. c. ABKL al. m. Syr. al. ro. Ptol. Cyr. al.] 

24. Hab. at? T o ? owor. a. K al. . . oro. It.«- Vg. al. Ir. T^rt. 

25. Hab. iu(f>tXn€ et wipekfi avS^^bmov xtQdtjoai. ac tom a;roA/aa« ^ ^f/- 
fim&rjvai D* Ct. Colb. Cypr. . . al. aliter. 

26. Om. AoT^ov? D Ct. It.>- Or. (1.) — om. arTO? x. t, ^rar^. Pri. p. . . h. 
taotimi Tov Traro. aiVov Syr. . . al. aliter. — h. /teTa t. ay. Syr. al. 

37. Jgnnt iqtibai «Aiydai? DLS al. Cl. Or. — ax^rov c. BL 1. . . Rc. Kv. 
^] To. aiVov Syr. 

JguntiqtibaiaA 17^01? DLSal.Cl.Or. — atWc.BLl. .. Rc. Kv. 

l^lM.mit. — Rc. /ari^KOTwyet^ei/oorra». — h. oittvt^ AKal, Or, 'Coeleatemln noRte Chriftaf iodalt fpeelen. liC. IX, SS. 179 

!Mt.i7, 'Eyiteto di fisra tovg Xoyovg tovrovgy oiael ^fjt^Qcu oxto), 28 

ivu' 9, ^(^ ftoLQaXafiiw IJitQOv xal 'Jdxfafiov nal ItoaifVfpf avf^rj elg to 
*"'• OQog nQOGBv^aa^ai» 29 xai iyevsto iv rtp TiQoatvYBff^&tti aitov to 29 
eJdog rov ftQoadTtov avtov iteQov xa2 iftaxiafAog avtov Xsoi/iog 
i^afftQantdov. ^^xcee Idov^ avdQcg dvo ffweXdXow avt<p, ottivegdO 
^ffav Mwva^g Hoi 'Hklagy ^ * 0* oqid^ivteg iv So^ eleyov trjv i^o- 31 
dov aitov fjv ijfAeU.ev nXtjQovv iv 'le^ovffaXr^ft. ^^ 6 de TlitQog 32 
xaJ oi ffvv avt^ ^ffo» ^e^aQrnxivoi vnvtp* dutyQrjyoQtiffavteg dh 
tJdov tr^v do^av avtov xai tovg dvo avdQog tovg ffvvefftwcag 
aift^. ^ * xai iyiveto iv t€^ diaxmQt^eff&ai avtovg wi avtov 33 
tHnev 6 IlitQog ftQog tov 'Irjffovr' 'Emfftata, naXov iffttv ^fnag 
tade eJvaif xcu noifjffwfieif ffxrjvag tQetg^ fiiav ffo\ xoi fjUav Mmvffei 
xoi fuav ^HXic^y fi^ eidmg Xiyei. ^^tavta dh aiftov Xiyovtogs^ 
iyiveto veqjiXrj xai eneffxia^ev avtovg* iqio^/j&rjffav de iv t^ «V- 
nfiX^A^ avtovg eig tijv veqiiXnv. ^ * xaJ qmv^ iyiveto ix ttjg veqdXrjg 35 
Xiyovffa* Ovtog ifftiv 6 viog fJiov 6 ixXeXeyfiivog, avtov axovete. 
* • xai iv t(p yeviff&ai trjv qiOfv^v evQtxhj 'Irjffovg fiovog. xai av^ 36 
tol iffiyrjffav xa2 ovder^ anfiyyuXaa^ iv ixeivai^ talg yfjiiQoig ovdev 
iov kfOQOxav. 

{Sft.ii, ^Eyiveto de tv &rig rjfiiQa xafeXO-ovtm avtiov dnh t(A%i 
44-23. i< / H -. Jf , "^ ^*. f «tt ^ >ft ' > * 3 V 

Mc 9, o^ot^i* ffwrjvtrjffev avt(p o^Xog noXvg. ^ • xal loov , avrjQ ano tov 38 
14-33. 

28. Lw. (xo*) Tta^aXafi. . . om. xoi BH 28. It.*- al. — Rc. r6v ITeT^or. 

29. Hab. 17 idia tov nq. a. tikXouo&fi mU (Or. hi^a xai tjkXoua&fj) 
DOr. 

30. Pro oiV. ^a. h. ^v Hi D Ct. Verc «t ^aav 6i Vg. It. . . om. Mcion. ap« 
Epiph. 

31. Om. 01 D Vg. It. Arm. Or. (2.) et om. 0% d(p&. Mcion. ap. Ep. — h. 
Ueyov Si C*D a). Syr. utr. It.>'; inde hs. ¥k. {di) .. h. xai MX. M al. 
Vg. It.*- Arm. — ^f*M. c. A C. . . Rc Kk. S«. Ln. MfielX. . . h. fiiXXn D. 

33. Om. o ante nirQ. APS V at pm. — om. xai ante Trotrjor. M ai. et h. 
^iXe&q 7r«cJ70. D Cpt. It^' 

34. iTifOHiai^. c. BL ai.; ela^&. (n>r. c. uid. .« Rc. Kk. Sz. Lk. intiSidaaev 
et itieivovq eioeX&ttv. 

35. o ^xAcA. c. BL al. . . h. IxArm? 1. . . el^ctus It.'- al. . . Rc. Kk. Sz. 
Lk. o d^aTfijTOq. — add. iv ^ fjvSoMrfaa C in ra. DM al. 

36. Rc. Kn. Sz. o 7170. ft. [om. 6 c. AB CDHS V W al. pm.] — haqawv 
G. B LX al. (i&idaavxo D. i&iacav D*) . « Rc. Kk. Sz. Lk. ktQaMaa$v. 

Zl. Rc Kn. Sz, Lk. iv Tji i. f . . om. c. BLS al.^ ^ "^' '^^ 

12* 180 LC. 1X^39. J.iaiuitdaeiiioiiiac.;disputatdet.iuorte. Dticipp.ambitio. 

Sx^ov ipotjirep Xiym* /lidaaxaXsy ddofjiai <tov, im^eyjai im tor 
Z9vi6v fjiovy ott fwvoyeyijg fioi iativ^ ^^xal IdoVy fivevfia Xafi^vH 

avtov xal i^cUcpvtjg x^tet xat maQaacH avtov fiBxa cupQov, xal 
40 fJtoytg ano%(XiQH an ainov avvtQijpov ainov, ♦ ® x«< idetji^tjv tm 
^lfMtBrjtw aovy tva ix^^ODaiv avto, xai ovk ^dvvij^&fjaav. ^^ano- 

HQtd-e^g dh 'Iffaovg elnev ^Sl yevea amatog xol dteatQafifiivj], 

i<og note eaofiat naog vfAog xal ave^ofiat vfi&v; nQoaayaye cide 
^ltbv viov aov. *^ ett de nQoaeoypfiivov avtov e^tjiev avxov to 

datfioviov xat oweandQa^ev' inerifnjaev dh 6 'Jijaovg t^ nvevfiatt 

t^ axa&aQt<py xai idaato tov^ naXda xa\ anidmxev ainov tt^ 
43 natQl avtov. * * i^enXiiaaovto dl navteg int tjj fieyaketotrjtt tov 

^eov» navtonv de d^avfm^ovtoiv inl ndaiv oig inoieiy elnev nQog 
^Atovg fia{yr]tag avtov' ♦* Qia&e vfielg eig ta &ta vfi^v tovg Xd- 

yovg tovtovg' 6 yoQ vlog tov avd-QConov fiiXXet naQudidoa&at eig 
45 x^^^ av&QdonoMf, ** o/ de iiyvoow to Qtjfia tovto, xai ijv naQa- 

xexaXvfAfuvov an avtdSv tva firj atajymtat avto, xat iq^ofiovvto 

ineQCot^aat avtov neQl tov Qijfiatog tovtov. 
4C» Eiaijk{)^ev dh diakoytafiog iv avioTg, to tig ar ehj fiei^w fHc. 9,^ 

47 avtmv. * ^ 6 dh' ^fjjaovg idmv tov diuloytafiov trjg xoQdiag avTd>i', Mt.iH^( 
4S inika^ofjievog natdiov lattjaev avio naQ^ iavt^ ♦*xai e?nev av- **** 

toig' "^Og av de^at tovto to naidiov inl t^ ovofiati fiovy ifu 

dixetaty xa) og iav ifjth di^tjtaiy diietat tov anoaretkavta fie, 

6 yoQ fJttxQOteQOg iv naaiv vfilv vnoQ-icaVy ovtog iativ ftiyag. 

49 *^'yinoxQt&elg de ^Joaawrig elnev 'EntGTata, eiSouiv ttva inl rai Mc. 9, 
ovofiatt aov ix3dA.lovta oaffiovia xai fxcolvaafiev avtov, oti ovx 

50 axoXov&et fie& ^fim. ^^ eJnev de nnog avtov 6 *Jtjaovg' Ml^ xw- 
/.ifete' og yoQ ovx eaztv xa&' viixav, vtzIq vfioiv iariv. 

38. Rc. Kn. Sz. dvifioTitj. [//9. c. RCDL al.] — Rc. Ln. inifilirpov. 

40. ^C.in^dkloiaiv. — Yi.idvvri&rfa.K. 

43. Rc. Kn. Sz. iTTolTjffev linoUi c. ABCDLW al. m.] et (Ln. qaoquc) 

add. o *Ifjoovqy qd oro. c. DL al. \g. It.** al. 
45. Rc. Kv. Sz. i^onfjacu. [iTriQ. c. CDKM al.] 

48. Rc. Kn. Sz. ovTOi; foTai. litniy c. BCIiX al. m. Vg. It. al.] 

49. Rc. Kn.Sz. o *Iitidvv. [oro. 6c. liDal.] — h. iv r. ovopL. BLX al. 
cdd. It. — Rc. Kn. ra da$n6v. — h. ixotXvonev BL. 

50. Rc. Kn. Sz. xal elnt, — om. o ante^/i^a. B. — h. fiij nwX. ctt-roy 
CDLMaL It.'* al. «.h. arroi^cX. — Rc. xa^* *if^v^ vn. fjfuori. J. itHieroi. Jac. e( Jo. SauariUDUi irati. Novi comitef. LG. IX, 61. 181 

^Eyivtto dh iv rip avfAnXriqovcd-at ro^ Vf^^Q^ '^'/^ avaXri' 51 
%fj8C9g avrov, acu avtog iot^Qtasv ro nqoowtov avtov rov noQevB- 
aO^cu els ^hQOvaaXri^y ^ ^ xoi anioreilev ayyikovg nQo nQoadnov 52 
avtov. xal noQBvd-ivtig slarjX&ov sig xcifiiiv J^aftaQenmv, mati 
iroifjiaaai avz^. ^ ^ xai ovx idi^avro avrov, ori ro nQoaaanov 53 
avtov ijv noQBvofavov eig 'JfQovaaXiffi, ^* idovtBg dh oi fut&tjtaifi^ 
avtoi laxaySog xa^ 'Ifaawrjg eiia»' KvQie, &ikiig BinoDfnsv TtvQ 
xarafljvai anb tov ovQavov xol ayaXoiaai avtovg; ^ ^ atQUcpelg i5 
di imtlfATjaev avtoli;, ^ ® xal inoQBv&ijaav eig itiQav xfifjirp^. 5G 

Mt. 8, 'Eyiveto Sk noQevofuvm avtdiv iv t^ od^ eJniv ttg nQog 5T 

' avtov 'jixokov&i^aoD.aoi, onov iav aniQrn^, ^^ xa\ elnev avt^ bi» 
'Irjaovg* Ai okmneHeg qsatkeovg eyovaiv xai ta neteiva tov ovqo- 
vov Hataaxrjvdaeig' b de vibg tov av&Q<onov ovx eyei, nov tr^v 
Keq^aXriv xUvfj. ^^ eJnev de nQog heQOV 'AxoXov&et fwi. b ^^59 
Jnev" KvQU^ inkQe^ov fAot nQtatov aneX&ovti &onpcu tbv na» 
tiQa fiov. ^^ eJnev dh avt^' Aq^eg tovg vexQOvg &cnpai tovg^o 
iavt(ov vexQovg, av de aneX&mv diayyelXe tijv fiaaiXeiav tov 
&eov. ^^ejnev de xal iteQog' 'AxoXov&^aoi aoi, xvqw nQmov^l 

51. ioTi^gtatv (tic B dti. ap. Bircb. et Btlj.) r. no^ ttvt. c. BL VX al. . • 
Rc. Kk. Sz. Ln. ro nq, aiToi/ [Ln. (aurov)] hrij^iliv. 

52. Pro«t>oTe h. itf?B, tanquam Verc. quati It.'* 

54. Ln. ix xov ovQ. c. CD al. Baii. Chri. — Rc.Kn. Sz. Ln. in f. add. 
a»q nai'HXiaq inolfiaBP, [cf.*2Reg. 1, 10. 12.] . .om. c. BL 157. 
at Cpt. Arm. Pm. w. Sax. Vg. It. cdd. Rd. et For. 

55. Rc. Kn. Sz« add. in fine nal elntv ov» o«(faT«, o«ov (h. ^roftou 
D a1. m. Clem. al.) nrtv/iatoq iart v/*eJQ; [om. c. ABCE6HL 
SVX^ al. pm. Cpt. Aeth. Saz. It.*- Eat. (videtar) Baf. Cyr. al.] 

56. Rc.Kn. ab init. add. *0 yag (^^df om. 1. al. m. Cpt. Vg. It**) vloq 
tov av&Qwnov ovn ^X&e ^v^aq dv&Qmnw {av&Q. om. Syr. 
Vg. It*' al.) dnoXiaah dkld aoaat, [om. c. iiid. fere modo laa- 
datii et c. D al. Ct. It.i-] 

57. Hab. xai no^ivoft. BCLX a1. Syr. aL — Rc. Kn. Sz. in f. add. 
MVQti [oro. c. BDL al. Vg. It.** al. . . etiam varie pon.]. 

-58. Om. oante7i70. B. 

59. Lk. n^ditov dntX&tlv &d^Hu c. AK al. addito nal ante ^at^. Or. 
Vg. It. . . Rc. Kn. Sz. dntX&, nQ. aed nq. dn. c. B al. . . h. ng. dntX^ 
&6vta D. 

60. Rc.8z.avrf> 6 'Irjaovqy qdKN.etLN. ( — ) .. om. cfiDLaL Cpt. 
Vere. . • h. o KV^toq Ev. 47. — b. ov d^ ^o^ev^eK D Ir. ap. Epipb. 182 LC. IX, 62« J. f eploaginla dSf «iputof iiiitniit et praemittlt. 

€2 dl inlrQiJpov fMi inatc^M&at tou; elg ror oUov fiov. * ^ BJmv 
di 6 'Irjaovg' Oifdelg iTiifiaXm tijv X^'^ ^ OQotQov ncu §Xintov 
elg tcc onlcca sv&etog iativ ty fiaadiict tov ^aov. f Mna (Ib tavra avtdii^ip 6 nvQtog itfQOvg i^ft^xovtal 

xoi ansate^sv aittovg ava dio nQo nQoadnov avtov eig naaav 
%n6Xw xaJ tonov ov IiImXXiv avtog tQYeff&ai. ^ sksyev di nQog 
avtovg' 'O fjihv S^eQUTfiog nokvgf oi de iQyoptai okiyor detj&tite Mt. 9, 
ovv tov nvQiOv tov ^eQicfJioVy oniag iQydtag ix^Xfj elg tov ^e- 
ZQiiTfWv avtov. * vndyete' idovy anoatikXio vfiog dg aQvag ^Mt. lo, 
4 fM<f<^ XvTuov. ^ fitf ^aata^ete fiaXXdvtioVy fiTf mJQav fifjdh vno* lo! et 
^&tffiataj xaJ fjiTjdiva xata trjv odov aandtTtja&e, ^ eig r^v d* av^^'^^' 
eoMav eiaiX&Tite, nQwrov Xiyete' Ei^vrf t^ wxq) tovta^, ^xcu 
idv x( ixet viog eiinjvijg, inavanavastou in avtov r) eiQr^vrj vfidiv 
tei di fi^ye, iqt' vfioig avaxdfi^ei. '^ iv avty de ty oix/if fiivete 
ea&ovteg xal nivovteg td na^' avtiav' a^iog yoQ o iQydtrfg tov 

8 fua&ov ccitov. fitf fieta^vete S^ oixiag eig oixiav. ® xa2 eig ^v 
d' dv nokiv eiatQjma&e xol di)(iovtai vfidgy iad^fete td naQOXir 

9 ^ifieva Vfilv, ® xoi &eQanevete tovg iv avt^ da&evetgy xoi XiyetB 

62. Rc.Kk.9z. nQoq avroi^ 6 'Ifja. et Ln. o *Iija. Tt^oq avrov. .. 
om. c. B . . h. a^TM O gr. Colb. . . i II i • Ct. — Ln. ^;rii9a XX wv, — Rc. 
Kn. Sz. Ln. t. x^^' nvxov. . . om. e. B ap. Sz. 1. al. It.** Arm. Ir. gr. 
Or. (3.) Cyr. al. — h. x. ar^aipfl^ eiq r, o. 4. al. m. Or. (3.) Cyr. al.— 
Rc. Kn. Sz. tlq tfjv fiaa*X. [tfj §ao. c. BL 1. 33. al. Vg. It. Syr. Arm. 
Clem. Or. (3.) Bai. al.] 
Cap. X. 1. Rc. Kk. Sz. Lk. xa» Mq. . . om. c. BL al. — dvo^ qd Lk.( — ), 
c. BDM al. Vg. It^ al. Dial. c. Mcion. Clem. (recogn.) Rpiph. aL m. 
(om. Euf. Greg. nygi. Cyr. al.) .. om. Rc. Kk. Sz. — Rc. Kk. Sz. (iaM, 
[^^.c.ABCEV^al.m.] 

2. Rc.Kk. Sz. Kl. ovv. — Kk. Sz. ixpdXjj iQydt. (hoc ord. etiam Rc. 
Lk. . . i^. ittfi. pon. c. BD.) 

3. Rc. Kk. Sz. idov, iyo), 

4. Rc.KK.Sz./JaAarr. [/9aA Aawr. c. ADEFKLV^al. Clera.] 

5. Rc. Kk. Sz. eiainzria^e. JieiaiX&. c. B C D FL X a1.] 

6. Rc. idv fniv et o vloq cif. (utrumque etiam h. B.) — h. TtQoq tV* B 
(MT.IO, 13. i^ v^.B)al. 

7. Rc. Kk.Sz. io&lorrtii \fad: c. BD]; iid. fitaO'. avt. iotiffr ^^^\^ 

8. Lk. «. eig ^v av c. CDBGMSVzl aL pm. ^9' '^^^ by ^OOg^C De torte Clioraiiii e( limiliam. Laeti redeant hXX App. LC. X, 21. 18S 

airot^^ "Hyyiiiiv i(f vfiag 17 ficurdeia tov &bov, ^^ elg ijv d^ a/Pl^ 

niiki» ehikdTjtB xal fuj d^oiiPtai vfJiag, i^eX^&ovreg eig tag TtXa- 

teiag avtijg elnate' ^^ Kai tov KoviOQtb^ tov xolkrj&irta iifiifii 

ix tfjg noXetog vfiw elg tovg nodag anofiaaaofie^&a VfiXv nJjjv 

tovTO yiofciaxete, ori iqyyinev ^ Saatkela tov {yeov. ^^Xiyco vfiiVf 12 

oti 2od6fioig iv ty fifiiqq exewy avextoteqov eatai ij ty nolei 

Mt. 11, exetvjf, ^^ Ovai (To«, XoQa^iv' ovai (T0(, Btj&aaXda' ou el iv\% 

TvQip xai Hidmvt iyevij&rjaap al dwdfieig ai yevofiBvai iv vfih^ 

ndlai av iv adxTup xcd anod^ xad^tifievoi fietevotfaaiv, ^^nX^v±% 

TvQqt xai Hidwvi avextoteqov earai iv t^ xQiaet 9} vfiSf, ^ ^ xoi 15 

avy Kaqio^aovfi, foj e<og ov^avov vxjmdijtTd; eesg ^dov xaxa^- 

paa^afj, ^^'O axovcnv vfim ifnov axovet, xal 6 d&etmv Vfiaq\% 

ifii a&etei' de ifii d&etdh d&etei tov dnoateiXavtd fie. 

*TniatQexpav dh oi i^ofirjxovta hvoj fietd ^o^ keyovteg' IT 

KvQiBf xal td dcufiovia vnotdaaetou r^fitv iv t(p ovofiati aov. 

' ^ eln&f de avtotg' 'E &eoigovv tbv aatcevdv a>g datQanijv ix tov 18 

ovQavov neaovta, ^ ^ idovj b idcaixa vfiof tijv ^ovaiav tov natetv 19 

indvm oq^em xcd axoQnim^ xal in\ naaav t^v dvvafuv tov 

il&QOVf xcu oidhv vfidg ov fiij ddixi^aei, ^^nX^ iv rovt<p fiv 20 

XaiQerey on td nvevfictxa VfiZv vnotdffaetar yaiQBte de, oti ta fi^ 

Mt. 11, ovofiora vftMv iyyeyQanrai iv rotg ovQavoVs^ ^^'Ev «vtj rfj wQa 21 
25-21. l/ ,'^ ^7 . , 

10. Rc. Kn. Sz. ehiQXV^^'' 

11. Bc. Kx. Sz. om. nq r. noi. [scr. c. BD al. It. (exc. 3.) Sax.] . . h, elq 
T. no^. ^f^div ACKLM al. pKSyr. utr. It.^- al. m. — Rc. Sz.etKN.' 
( — ) Vrr- ^9' v/iac. [om. c. BDL al. m. Vg. It (exc. 2.) al.] 

12. Rc. Xiyw 6i et Ln. {jBi), [om. c. ACEKL al. pl. Syr. Vg. It.<* aL . . b. 
yaq 115. It.>-] 

13. Hab. Xo^atdlv D It. Vg. .. Xootiteiv KS(S et al. aic etiam ap. 
MT.) WX al. m. . . al. altter. — h. Bti^oaiddv 1. al. m. . . BfidaaXSd 
AD al. cdd. lat. — Rc. Kn. Sz. iyivovro et MaB-ij^ava$. ina&ijfii' 
vok c. ABLWXal. ..etiamoro.] 

15. Rc. Kn. Sz. ^ vaq tov ovQ.v-iitw&tXaa. ehq qi, noTafiifi, {firl ewq — 
v^(o&fiaji; cM^G. BD^^L Aeth. {K fiij -- vxtf, 7 ewc D* It.*- Ct.) .. h. 
uara^iiafi BD Ct.] 

17. Rc. Kn. Sz. om. ^vo et Ln. (duo) . . fcr. c. B D Vg. It. (exc. 3.) al. 

19. aidtaxa c. BLX 1. al. Vg. It.»- Cpt. al Or. (2.) Chri. al. m. . . Rc. Kn. 
Sz.hs. di^Mfih — h. r^y Toi/e/^^. B. — Ks. Sz, diutij Ofi. 

20. Rc. x<^tte di fiaXXov (c.B S.). — hvhfi* c. B L X 1. al'. Cf tit Baa. 
Cyr. . . h. ^2^^0912 157. .. . Rc. Kn. ^%, Ln. ir^d^fi. 184 LC.Xyaa. C]ir.laeUturderegna.Roga(aidefuinmopraeccptoproponil 

' ffyaXltcurofto t^ nvevfiau t^ ayifp xcu BTmv' 'E^OfioXoyovfiai (To^ 
natBQ^ XVQ18 tov ovQavov xal tijg yijgy oti amxQmlfag tavta ano 
aoqtch xaX owBtAvj hou amndXy^ag avta vi^nlotg' vai^ o na- 
22triQ, ott ovtoog evdoxla iyiveto EimQoad^iv aov, ^^ Tlavta fioi 
noQidSmi ^^® '^^^ natQog, xaJ ovdelg yivoi(jxsi tig ianv 6 viog, 
ii u^ 6 nat^Oj nal ti; ictiv 6 natriQ, ei fiq 6 viig xal <p av 
23 ^ovXrjttu viog anoxaXitpai, ^ ^ xai ctQoqiBlg nQog tovg fia&tj' Nft' is» 

tag xat idiav ahrev MaxoQiOt oi oqi&aXfiol oi ^Unovteg a Ski- ' 
2^netB, ^^Xiyaa yoQ vfuv, oti noXlol nQoq^tai xou Baaikelg tj&i- 
Xtjaav ideiv a Vfietg fiXinete, xoH ovx eldav, xcu axovacu & 
dxovete, xou ovx ijxovaav. 
25 Kal idov, vofAixog ttg dviatrf ixneiQa^ow avtov xai Xtyo3V'^^\ 

2Q/iiddaxaXe, ti nowaag ^cotjv aidviov xXriQOVOfxnaca; ^^ o dl einevvLl^A 
nQog avtov' Ev T<j> vofAC^ ti yiyQantat; noag avayivoaaxei^;^^^' 
27*^6 ^l dnoxQi&elg ebiev l^yani^aeig xvqiov tov &eov aov «Ss.^-lv! 
jj oXtfg trfg xoQdia/g aov xa\ «J oXrjg trfg xffv^fjg aov xod i^ oXrjg trjg *»» i8- 
*' iaxvog aov xcu i^ oXtjg trjg dtavoiag aov, xou tov nXrjaiov aov 
2»(x>g aeavtov. ^^ eJnev dl aift(p' ^OQ&^g dnexQi&rjg' tovto noiei, 
29xcd fif<rj/. ^^6 de &iXoiv dtxouAaou iavtbv elnev nQog tov'Irjaovv* 
ZoKcu tig iativ fwv nXrjaiov; ^^ vnoXa^v de 6 ^lrjaovg eJnev ^Av^ 
d-QConog tig xati^ivev dno ^leoovaaXrjfi eig 'leQi^im xcd XjjatcUi 
neQieneaev, o? xou ixdvaavteg avtov xoj nXrjydg ini&ivteg dnrjX- 
31 &0V, a^ivteg ^fu&avij. ' * xatd avyxvQiav dh ieQevg ttg xati^vev 

21« Rc.Kv.&z, T^ nvevf*. o *Ifjaovq iucT.t^dyiwe.BCDKhXtii.m. 
Syr. utr. et hr.Vg. It.(exc.l.) al.et oin. 6'Irja. c. BD al.Vg.lt.B*.. etram 
aliter pon.] ..h,iv rui jrv.DFLX al. It.** Vg. Clem. (it om. tm dy.) 

22. Rc. Sz. Ln. ab init. add. uai at^aiptiq nQuq tov? fta&fjrdg 
«ATTcy • [oro. c. DL al. m.Cpt. Vg. It.(exc.2.) al. Ir.} — Rc. Kn. Sz. Ln. 
Tfar^o? /tov. .. om. c. D Ct. lO' Tert. Ir. — h. inifVHaa*. C¥llJ 
al. pro. • 

23. Oro. Koet* iiiav D (h. At. avtoXq) Vg. It. (exc.l.) . . etiam varie pon. 

26. Om. xai ante Uyw B. — om. «Maox. D Ct. Mcion. 

27. Ln. it 8k^q t. Ha^^iaq a. (h. iv oXvi t. x. a. D It. cdd.) x. iv oXti t. ^vxfj 
a, X. iv okji t. i. a. x. iv oX^fi t.S.a.'.. om. x. i^ oXfjq r. ^tavoiaq a. D It. 
(exc. 2.) Tert et om. i^ oA.'r. xa^&iaq a. Syr. hr.* 

29. Rc. Kn. Sz. StMCuovv. ISsMUtia. c. BC^DLX al.] 

30. Uab. i^idvoav EGHS Vi^ aL m. Vg. It.«* — Rc. Kn. Sz^ fine add. 
rvj^^tayorro. [om. c. BDL i. 83. al. Vg. It. al.] Digitized by V^OC pMU. de SamariU mif eric. DererUi ad Mar. et Martham. LC.X,40. 185 

iv rg od^ isteivfj, xal idmv avrov optiTrctQ^X^sv. ^^ biAokaq M32 
vuu Aevttrig nara tov ronov ik{^Mv xcu id^ avtmaQ^k^ev. 
3 3 JSafioQehfjg di ti^ odevoav ^X&ev xat^ avtov xal li^o^ ianXay- 33 
IfyhOri • ^ * x<w nQoaeXO-m xatidf^aev ra tQav fiata aiytov iniiim 34 
HcMO)' Hoi oJpoVy im^^ag dh avtov inl to Sfiov xtr^vog tjyayev 
aitov eig navdoxetov xot ine/Aeki^O-tj aiftov, ' ^ hcu inl tr^v avQiov 35 
ix^iov dvo dtjvoQM edtoHev t<^ navdopi nai ebtw Enifieki^Otiti 
avtoVf xai Oyti av nQoadanavi^afigy eyo) iv t^ inaviQyea&cU (le 
anodioaoD aoi. ^^ tfs tovtcav toiv tQmv donel aoi nXrjawv yeyovi- 36 
vai tov ifineaovtog elg tovg Xfiatag; ^"^ 6 dh elnev' 'O nov^aagzi 
to Heog fiet^ avtov, eJnev dh avt^ o *Ij]aovg' UoQevov xal av 
noui ofAoicDg, 

'Eyiveto di iv t^ noQevea&cu aitovg, xcu aitog ela/jX^&evzs 
eig xcifiifv ttva' yvvrf di tig ovofiati MoQOa vnedi^ato avtov eig 
trjv oixiav avtrig. ' ^ xcu t^de tfv adeX(f^ xaXovfUvri MoQla, rj 39 
xcu nccQaxa&ea&eiija nQog tovg nodag tov xvqwv rjxovev tov 
Xoyov avtov' *^ ^ dh MoQ&a neQuanato neoi noXXifv dictxovtav, mo ' 
inujtciaa de eJnev KvQie, ov fiikei aoiy oti rj aSeXqji^ fiov fiovrjy 
fu xatiXinev diaxovetv; einbv ovv avt^f iva fioi avvavtiXdj^iytcu. 82. Rc.Kn.Sz.Ln. ftvofiitvoq (om. c. BX 1. 33. al. Cpt .. h.il&tav 

It.^ Arr. Arm. . . cum traniittet Verc.)«c»Tar. ro^. ^A^oiy. .. om. 

i).&tiiv D al. Vg. It."* al. — Ln. idotv avtov c. AD aL pm. Syr. 

Vg.It. 
33. Rc. Kn. Sz. iVduy aizov et Ln. (avr,) , . om. c. BL 1. 33. al. It.** 
84. Ln. xal inipifida. — om. avrov poit ^yay. B ap. Sz. 1. aL Vg. It. 

(exc. 1.) 

35. Rc. Kn.Sz. i^ik&tav lifiahav^ iid. (7;;r. avtff qdLN.( — ) .. ora. 
c. BDL 1. 33. aL m. Vg. It. (exc. 2.) aL 

36. Rc. Kn. Sz. xU o^v et Ln. (o 1%) . . om. c. BL 1. al. Vg. It. 

37. Rc.Kn. Sz. tlTt. o^v avT^Z 6 *Iria. {di c.BC*DFLXiial.m. Verc. 
al. . . etiam om. . . etiam nai eln. leg.] 

38. Hab. *Ev Sk rtp n. omitio Koi ante avTo; BL 69. Cpt. . . Ln. (x€u) av- 
tOQ. — oro. eiq r. oU. <*.B. ,, oUlav c. CL 33. . . Rc. Kn. Sz. Ln. ol- 
Kov, . . om. avTfjti L 33. 

39. Tfa^oxa^. c. ABC^L Mac. (Tro^oxa^ifoaoa K aL) et ^^o^ c. BC*L 
" aL Mac. . . Rc. Kn. Sz. Ln. naqcMaO-iaaaa naqd, — Rc.Kn. Sz. 

Toi; ^ltjaoii. ^ , 

40. lindv c. DL 1. 33. aL . . Rc. Kn, Sz. Ln. «»;r^.Digitized by LjOOglC 186 LC.X, 41. MartBa etMaria. Docet J. dticipaT. facere adDeum precei. 

41 * ^ afioxQi&elg di slnev avttj 6 xvQwg' MuQOa, MoQ^ay fAtQtfiVffg 

42 Ka« '&OQV^^rj TteQi noXXdj *2 ^^^g ^^ ^^^iy iQela* MaQCa de t^v 
aya{^v fieqida i^eXe%arOy^tig ovx aqiatQed^^ceToi an^ avt^g. c 

^'r,': - ; XI. 

1 Kai iyiveto iv T(p elvai avtov iv tona^ tivl TTQOcsvxofievov, 

tig inaviratOy eJniv tig tm fiadT^mv avtov nQog avtov KvQUy 

dtdaJ^ov rifiag nQoaevxea^&at, xa&tog xaJ ^lmLwrig edldo^ev tovg 

tfiad^rnag avtov. ^ eJnev dh avtoig' ''Otav ngoaevrva&ey X^rere* Mt. 6, 

T^TIaTeQ, ayicuj&tjto} to ovofia covj ekO-ttta tj paaiketa <sov' * tov 

4 aQtov iffiSv tov imovdiov didov rifitv to xa^' fffitQaVy * xai oiapeg 
rifuv tag afiaQtiag iifimvy xoi yoQ avtol acpiofiev navtl tq) oqiet' 

5 Xovtt rifitvy xa2 fiif eiaeveyicrig ^fiag eig net^acfiov. ^ Kal eJntv 
nQog avtovg' Tig el^ vfA&v e^et (flXov xoi noQevaetai nQog txitov 
fietrowxtiov xal etn^q avt^' Oike, XQTJaov fioi tQei^ aQtovg, 41. 6 KVQ. e. BL al. It.** Vg. al. . . lic. Kn. Sz. Lk. o '/170. . . h. o 7^a. lin, 
a. DK al.m. — Rc. Kx. Sz. xvq^d^n [Boqvff, c. BCD (om. fitq, *ai 
et ntql 7t.) L 1. 33. Evagr. 

42. Om. hoq (T. L /^. D Ct. It.'* Clem. Ambr. (3.) . . h. oXlymv di L /^. 17 
|yo; BL al. Cpt. al. Bai. al. . . oUyMv 6i L XQ' 38. Arr. Or. . . aL all- 
tcr. — poit Mat}, om. 6i D Vg. It.<- . . h. /<x^ BL al. Bai. aL — LK. 
{dft*) avxfji:, . . om. a/r* B ap. Sz. CDL al. . . h. il 11 It.** 

Cap. XL 1. Hab. nal oU inava, DM al. It.^* 

2. Rc.Sz.Ldt. Tiar. Tifiwv 6 iv xol<; ovQavotq, qu. Kn. ( — ) . . om. 
c. BL (hab. ^fiwv) 1. 22. 33. 130. 346. al. Vg. It. cdd. al. Or. al. — 
Rc. Sz. inf. add. /eyi/O-Tfra) to &i}.ijnd aov taq iv ov^avui xa$ 
ini tijq ytjq. ., ea Kn. ( — ) ct Ln. yfv. ro &iX, a, (w? iv oi*^. n, ini 
yfif;) ,, om. c. BL 1. 22. 130. 346. al. Vg. It.«- al. Or..(dii.) Aug. (dii.) 
al. . . Pro ild-. ii fiaa, a. 6reg. nyii. et Max. tradt. LC. icripiiiie ik&ixia 
x6 aywv nvtvftd aov i(p* '^fidf; xai xaO^aQurdxta ^ftdq. 

3. Hnh. 66^^ filv ai^fi fQOv, tum ra 09MiLi7/<aTai luq nai ^fteiq, xoZq 691*" 
Xixatq flfi&v D ; lingula al. quoque et It. cdd. 

4. Rc. Kn. Sz. dg>lifitv. {dvlof*, c. ABDKKJal, m. . . h. dfp^xafxev Syr. 
Or. (1.)] — TravTi tw c. LX 33. al. m. Or. (1.) . . om. t^ Rc. Kn. Sz. 
Ln. — Rc. Ln. in f. add. dXXd ^vaa& ^fid^ dnd xov novti- 
oot', qu. Kn. ( — ) . • [om. c. BL 1. 22. 130. al. m. Vg. It.*- Arm. Or. 
(dii.) Aug. (dii.) al.] 

5. Ln. xai iQtl c. ADKM al. m. Vg. It<- al. Baa. al. . . i^^Jmj^^ 
noQevexa* (K) antea Icg. Digitized by ^^OOg IC Fifior.lldioeiainponeiiil.biDeoeiie. J.ezpenitdaemoneni. LC.XI,fft. 187 

* metdij ffikoq naQBytvBto ۤ odov TtQog (ik xal ov)t iiw o naQa- 6 
'(hitjm avr<p' "^ aaxihfog lcm^ev ajtoxQi&slg eiTrrj' Mri fAOi xonovg 1 
naqtjiB' rjdjj ^ d-VQa xfxXitataiy ical ta naidfa fiov (jlbt ifiov iig 
tijv noktfv eiaiv* ov dvvafAat kvamag dovvai aoi, ^ Xiym VfuVy g 
ei xdX ov dwsH avr^ avaarag dta ro eTvcu cpO,ov atftov, dta ye 

Mt. 7, tiiv avaidetav avtov iyeQ&eig dmaei avt<p oam XQfi^ti. • Aayco !► 
' vfiw XiytOy aitehey xoi dodijaetcu vfiSv' ^riteney xca evQi^aete' 
XQOvetBy xai avotx^<fetat vfgZv. ^^ nag yixQ 6 aitdiv Xafi8dvety 10 
xoi 6 ^rjtav evQiaxety xoi T(p xQovovtt avotx&ijaetat. ^ ^ tiva dlit 
S^ VfAoav tov natsQa aitriaet 6 viag aQtoVy ft^ Xl&ov inidmaet 
avt^; ti xal i%&vvy fAfj avtl ^&vog ocptv intddaei avt^; * ' ^ 12 
KOi iav aitTfajj qtoVy fiii intdtoaei avtc^ axoQniov; ^^ ei ovv vfutg 13 
nwiiQol ifnoQXOvteg oidate dofmta aya&a dtdovat toig tixvotg 
vfMiVy n6a(p fiaXXov 6 nat^Q Hi ovQavoi dtoaet nvevfut aytov tmg 
aitovatv avtov; 

Mt.12,22^. Kal nv ixffaXhov datiiovtoVy xou aino tiv xtocpov iyiveto dh i4 
tov oatfiovtov il^eX&ovtog ^aXrjaev o xoocpog. xat e&avfiaaav oi 

Mt.9, 34. oyXoi' ^^ttveg dh i^ avtm eJnov* ^Ev BeeX^e^X r<p aQxovtt is fi. Rc. Kw. Sz. Ly. ^iXoq fiov,.. om. c. Cl&KSVJ al. pm. Syr. It.^* al: . . 
fa, fioi D (pergit ndQeuttv dn* dyqov) M al. m. It.>* 

7. Hab.^De»D. 

8. tpik. avr. c. CLX al. Or. (2.) Bag. al. . . Rc. Kn\ Sz. hs, avt. viX. . . h. 
avTOv g>iX, A al. . . auroy g>iX. avrov D. — h. oaof DEHLSV^ 
al. pl. Or. (1.) Bai. al. 

9. dvotxS', c. DE6HS V al. pm. . . Rc. Kn. Sz. Lx. dvoiytiotxou. 

10. Rc.Kn. Sz. dvotyn^» {dvo&x^. c. AEGHKS V// al. pm. . . h. dvoiyt- 
xat, B (idem h. bit ap. MT.) D Ct.] 

11. Hab. r(c D L X al. Vg. it.«- Or. — Rc. om. it — om. ror nar. Ev. 48. (1.) 
Ver. Aog. . . p08t owtiia, pon. B. 254. — om. o vm>? L 157. Vg. It.'* . . 
pon. ante cwr. D Or. — om. of^., ptfi X, i. a. ij xai B Sah. It.'* — Rc. 
<• xai lx&. 

12. Om. xaiidy (L), 17 (C), jca/, iar (B Dial. c. Mcion.). .. h.idvSixai 
D. — h. aif^of* A D K L al. m. et om. fiij B L Sah. -13. Ln. o Trar. v/imv et Rc. Kn. Sz. Ln. 6 i^. ovq. . . om. 6 c. L X 33. 
al.Cpt.Vg.lt. (de coelo). — pro nv. ay. h. a^^a^. So/ia D al. It.*' 
Or. (2.) . . nv. dya&ov L al. Vg. It.>* . . al. aliter. 

14. Om. nal avro ^i^ A* B L al. Cpt. — Ln. infiXij&ivroq c. A LX al. c m 
ejeciiset d. Vg. It. Cor 

15. Hab. Btal^BpovX BD ; lic lemper fere. — Rc.Kn.S£^^i^@ khte d^x- 188 L€. XI, 16. Pharuaei ealumniantttr J. lanantem. De VII daemon. malii. 

iGTciyy dcufAori<av ix^iXlei, xa dcufiopiu' ^ ^ (tsgot ^i . nei^d^aptis Mt. i% 

17 anfieibf H^ ovQavov i^^row naq avtov, ^ ^ avtog ds eid^ avtmp ^' 
ta diapoijfiata elnev avtot^' Ilaaa ^offiXeia i(p eavtijv diafieqi- 

18 a&eiJaa {qrifiovtai xal ohog in\ ohov nimei, ^ * ei de xaX 6 ca- 
tavdg iq) iavzop diefAeQia^ri ^ nmg otadijaerai ri ^aatXeia avtov; 

19 oti Xeyete ip BeeXCe^ovX ix^Xetv fie ta daifiopia, * • ei de evm 
iv Beek^e^vX ixpdXXos td daifiovia, oi viol vfi^p iv tipi ixfiaX' 

20 Xovaiir; dtd tovto avtol vfimp xgttal iaoptai, ^ ^ ei dh iv daxtvlip 
^eov ix^dXXa) td dcufiovuzy oQa eqtd^aaev iq)* vfidg 17 fiaaiXeia 

21 tov &eov. * * "Ozav 6 laxvQog xa&oDnXujfiirog qvXdfftr^ tijv eav- 

22 Tov avhjvy iv eiQi^vfj iativ td vndo^ovta avtov' ^^ indv di 
icTUQOteQog avrov ineX&mv vixjjcfj avtov, ttjv navonXiav aitov 

2Z aiQeif «qp* fl inenoi&eiy xo^ td axvXa avtov duididoaaiv, ^^ 6 fi^ 
&v fut ifiov xat iftov iativy xal 6 fAtf awdyiov fiet ifiov axoQ- - 

24 ni^ei, 2 ♦ "Otav to dxd&aQtov npevfia i^iX&fj dnb tov dv&Qiinov, Mt. 12, 
duQxettti dt\dvvdQ<av toniav ^rjtovv dvdnavaiVy xai firi evQiaxov 

2^Xiyei' 'TnoatQixfHX) etg tov oJxov fiov o&ev iitjX&ov' ^^ xal iX&bv 

26evQiaxet aeaaQcofjtivov xou xexoafAtifievov, ^^ tote noQevetat xai 
naQoXafi^dvei iteQa nvevfiata novfjQoteQa iavtov emdy xa2 
eX&ovta xatoixei ixet, xal yivetcu td eaxata tov dv&Qiinov 

2Tixeivov ^eiQOva tm nQomov, ^"^'Eyiveto dh iv t^ Xiyetv avtbv 
tavta indQoad ttg qxov^v yvv^ ix tov oxXov elnev aiytqv Maxa- 

[icr. c. B C KLM al. m.] — In f. add. 6 6k dno^qt&nq (1. nou dn,) tl- 
ftev ' n^q dvvcttat aatavdq aatavdv iHfidkke$v ; A D K M X al. m. Aetli. 
Syr. p. 

17. Hab. Idwf X al. Vg. It. ^ li. fUQUj&ilaa CMX al. m. 

19. Ln. oro. ol ante vloL ^ 20. h. iyu ante iv (D% [ poit &iov (CL). 

21. Hab.yvilaaoa* BDal.ro. 

22. Rc, Kx. Sz. o [om. c. BDL aL] iaxvoot, 

24. Hab.0Ta9r<fiDXaLIti*al. — lM,kvqiaiiov (. vove) Ai/. .. b. eS- 
Qla*wv LSaLm. 

25. Hab. iX&(ov DKS^^X al. m. et poit evQ, add. o/oAa(o«rra BCL al. It.^ 
aL — oro. xaiantexfxooAi*Dl^^ ALCpt Arr. 

26. Rc. Kn. Sz. Lk. I;rra (pott iavtov pos. c. BL al.) rrc^a. . . h. aAAa 
l;rraD It.^' — iX&ovra e. E6MSV al. pm. Euthyro. . . Rc. Kn. Sz. 
Ln. eiaeX&, 

27. Rc. Kn. Sz. iTt. tiq yuvij f . . • h. vvrff tk in, f . c. D Ct./rt ^OiLqiA. 

pon. t^VV. K 1. Digitized by V^OOg l^ Celebratar J. maf er. Perversa aetafl ista. De locema et lace. LC. XI, 86. 189 r oia ri mikla f^ fiaatdactad as xaH fiaaroi ovg i{^/;ka(jaQ. ' ^ avtog 28 
ai iJmv Mevovvye iiaxaqm oi axovorreg tbv koyov tov -(ytov 
xoi qmlaaaoneg. 
Mt. 12, Tciv dh oxXiOf ma&qoiiofiivm fiql^ato Xfyeiv* 'H yerea avtri 29 

* *^ yifea novriQa ictiv (nifuiQV ^tjteiy xal arjfielbv ov doO^^aetcu 
avt^ ei firj to arjfatbv Ima, * ^ xa^ci^ 7«^ iysvero 'Imag Tofe 30 
Nivevtiaig tTrjfieibv, ovtag eatat xai b vibg tov av&QoiTiov ty 
' t Rff. javeff tavtjf. ^ * ^aikufca votov iyeQ&i^aetai iv rj xQlaei fAtra si 
**^' *' tm ivdQm trjg yeveag tavtrig xaJ xataxQtvet avtovgy ott ^X^ev 
ix tm neQatm trjg y^g axovaai trjv aoq>fav ZoXofimog' xcu 
-- idovy nXeiov SoXofmvog &de, ^^ avdQeg Nivevt avaatfiaovtai ivZ2 
t^ xQiaei fnta twg yeveag tavtrjg xal xataxQtvovaiV avti^v, oti 
fAetevoriaav eig to x^Qvyfia 'Ima' xal idovy nXeibv 'Ima wde, 
jMt. 5, 15. 3 3 Oi^slg dl Xvyvov axpag eig xQvntijv ti&tjaiv ovSk vnb tbvzi 
VlV.' 8,' 16.* /«0(Jioy, aXV in\ trjv XvyviaVy iva ol elanoQevofievoi tb (piyyog 
Mt. 6, ^i^baiv, 3*6 Xvxvog tov adfiatog iativ o bqi&aXfibg aov. otav 34 
^^0 o^aXfibg aov anXovg J, xa« oXov tb amfia aov qxotetvbv 
ifftiv'' inav di novjfQog y, xal tb a&fia aov axoteivov. '* axbnetzs 
ovv, firf tb ipoig tb iv aol axotog iativ, ^^ ei ovv tb a^fxa aov 36 
iiXov (pmTaivoVf firj iyov fiiQog tt axotetvbv, iatat qootetvbv oXov 
oyg otav T^yvog tjj oatQanfj qmtXjj ae. 28. Hab. fievovvAh/1 al. — Rc. Sz. in f. add. arrdr. 

29. Rc. Kx. Sz. om. alterum yevid. [scr. c. ARDL aL m. Vg. It. aLl .. om. 
kOTiv 235. Syr. Mcion. ap. Ep. — Rc. Kx. Sz. Ln. iniUfjT, . . ^'lytt? c. 
ARL aL — Rc. Kx. Sz. tn f. add. rov nQog>iJTOV, [um. c. RDL aL 
Syr. hr. Vg. mi. It. (cxc. 1.) aL] 

32. Om. totum v. D CL — Sz. Lv. aVc^^. Ntvevirat. 

33. Om. di D aL m. Syr. Vg. It. (exc. 3.) — h. xQvnrov 1. aL — om. 
ovSk V. T. fjtod, h 1. al. Arm. . . etiam om. ovdi et pou. kuI atque 7/. — 
Lk. to ^oiq. 

3*. Hab. T. oftJ/eaT. 00 v D Syr. Vg. IL (exc. 1.) aL — Rc. Kx. Sz. om. 
0QV antc oTav. [scr. c. AHCDMaL Syr. Vg. It. aL] iid. h. oTav orr.— 
Ly. om. xai ante oAor c. CD aL m. Vg. It. — h. 9>o>t. ioTai KL MX aL 
m. Vg. U.** et in L add. l^aTa& KMX aL m. Syr. Vg. It. al. m. . . etiam 
ioTiv add. — 35. om. v. D 57. 433. CL It.*- Aug. 

'36. Om. /»J/ 1/. /liQ. Ti OH. 73. Corb. . . h. «*V'7 X. . . Rc. Kx. Sz. fjtrj t/. ri 
fiio, — h. iv Tf^ doTQ. R. — Vergum lic h. ri ot v ro V*^*f^J^M9^^' 
TO? , To «rxdro? ^dooy. D Ct. It.«- Aug. Digitized by ^OOglC 190 LG. XI, 37. J. ap. Pbariiaeimi de vera puritate, de iimiilat.«t vanitate, 

ai '£V di t^ laX^ffcu iQon^ avtov ^aQtJaaZoQy oncDg oQh 

38 cri^iTfi ftaq avtq^' ihBMmv di cwimaBv. ^^ h dh OaQtaaiog 

idaw i&avficcaevy ou ov nQwiov i^amtaihi nqo tov aQhtov. 

39 ' * tlnBV di 6 xvQiog nQog avtov Nvv viAetg oi fPaQtaaXoi to Mt. 2S, 
i^m&8v tov notriQlov naX tov mvaHog xa&aQi^stef to dh eato&ev 

40 viim yifASi oQnayijg xal novtjQiag» * ^ «gi^otv^, ov^ o noii^aag 

41 t6 e^ot&ev ^eal t6 taoiO-ev inoiijaev; *^ nX^^v ta ivovta dote iXerj' 

42 iJioavvjjVf xal idov, navta tca&aQCc vfiiv iatlv. ^^ alX ovai vfclFMt. 23. 
tolg fPaQiaaioigy ott anodexatovte to ijdvoafiov xal to ni^yavov 

xal nav XaxavoVy xal naQSQxea&e trjv xqusiv xai ti^v ayanriv tov 
AZ&eov' tavta tdei nou^aat xaxeTva ftij naQetvai, **oi;ai vfAiv^^^ 

totg ^aQtaaioigy oti ayanate tijv nQcotoxa&edQlav iv tcug owa-Lc. 2», 
A^yatyalg xal tovg aanaafiovg iv tafg ayoQoXg. **ovai vfitVy oriMt. ia, 

iatl mg ta fivrifieia ra adtjXay xal oi av&QWtoi neQinaiovvteg ^- 
A^inavm ovx otdaaiv. *^ anoxQt&eig di ttg t^ vofiixoiv Xiyei avt^' 
A^/^iScuTxakey tavza Xiycav xai ^fidg v^iCeig. *^ 6 di elnev' jRLO^Mt. ri, 

vfilv toig vofAixolg ovaiy ott qiOQtiCere tovg av&Qconovg cpoQtia 

dva^ataxta^ xal avtol ivl tm daxtvXayv vfiAv ov nQoaxpavete 

47 toTg (pOQzioig. * ^ oval vfjitVj oti oixodofntte ta fivtjfteta toiv nQO- ^L*** 

48 9)177(01' y oi dl aaziQeg vfi^v anixteivav avxovg, *®a^a fiaQTVQig^y^ 
iaie xal avvevdoxette totg eQyoig toiv natiQwv vfAwVy oti av- 

49 roi filv anixteivav avtovgy vnetg de oixodofxette. *^ dia tovto 37. Lx. poit AaA^aa«add. ailrov c. A. . . add. avToy ravra 1. al. m. It.^* — 
Rc. Ky. Sz. ly^&^ra. liQoyr. c. AB al. Ephr.] — Rc. Kn. Sz. Ln. 4>a^. 
riq. .. om.c. BL 1. al. Cpt. . . pon. ante 4>a^. DX al. 

40. Hab. re toM&ev xai ro ^l. itl, CD al. It.>* Sax. Tit. bostr« 

41. Hab. cara* DX al. m. Verc. al. Mcion. 

42. Pro mqta. I1. xA^aev Mr.ion. (ap. Ep. et Tert.) — Kx. itxi/Ta 6i et L\« 
r. (Je). — Rc. Kk. Sz. a(pU!va&. 

43. Ln. inf. add. (xa* ra? nqoixoiiX^aiaq iv toZ^ 6ti7rvoiq). 

44. Rc. Sz. ovai VfiiVy y^afifiaTeiq xai ^aqtoalot vnoKQirai^ 
qu. Ln. ( — ) — li. ^or^ fivrjfitla a^. D It.'* I^if. — Rc. Kn. Sz, «e 
av&Q. ot [om.c.ADKSVX//al. pm.]. 

46. Hab. fiuQia *ai dva^. CX al. 

48. ^a^r. ^are c. BL Or. . . Rc. Kn. Sz. Ln. fiaQrvQnre. — Rc. Kn. Se. 

in f. add. avrviv ra fivtjfiilay qa. Ln. ( — ) .. om. c BDL Cpt. 

iC^* . . etiain rorc tdqiovg aiTviVf aitmr ra fivr^ftata et aliterleg. 4e legatoram divin. lorle diipaUt. De fermento P^ariiaeor. LC. Xll^ 3. 191 

xiA f/ (Joqila tov &sov e7n«f* L^noateXm eig aitovg nQoqnjrag 
xal anoiTtoXovgy xal i^ avt6v ono^tBfovaw ncu ixdioi^ovatVj 
^^ iva ix^rjtfj^ii tb tdfia navtwv tdiv TrQoqftjtmVf to ixyvvofiivov ^9 
'Gn. A^ano xatcL^oX^g xoafioVf ano tfjs ^eveoe^ tavtrjgf ^^ ano aiiiatog^\ 
•2'chT.^/^£^ l^^ OLlf^atog ZaiOQlov tov anoXofiivov fieta^ tov &v(na' 
*• **• (TT^^/ar xa2 tev o&cov vai^ Xiya) vfiivy ix^mtj&iiaetai ano tijg 
Mt.7i,yeveag taitjfg, ^^ ovai vfiiv toig vofuxoigj oti TjQate tifv xketdayi 
t^g yvdffewg' avtol ovx eiarjk^ate xcu tovg eiaeQXOfjtevovg ixoy 
Xvcate, ^^ Kaxel&ev S^eX&ovtog avtov fJQiavto oi yoafAfiateig ^z 
Tud oi fPccQUToXdi deiviag ivi^Siv xca anoirtofiatiCeiV avtov neqi 
nXeiovmVj ^ * ivei^evovteg avtov^ ^QevacU ti ix tov atofiatog 54 
avtov. 

XII. 

Mt. i€, 'Ev (ug intavvar&eicAv tm fivMadw tov oxXoVy £ate xa- 1 
tanateXv akXiiXovgy ffQl^ato Xiyetv nQog tovg fiad^iftag avtov nQ^ 
tov IlQoaiiete eavtoig ano t^g ^vfirjg t»y ^baQiaaicoVy ^ti^ iattv 

!Mc. 4 S" i^^^Q*^^' ^ ovdiv de avyxexaXvfifiivov iatlv ovx anoxaXvqi&ri' 2 
Mt*io\ 26. (yetouj xai xgvntov o ov yvcaaOiiaetcu. ^ av&* £v oaa iv tS 3 
axotta einate, iv t(p qaott axovaO-riaexat^ xoa nQog to ovg 
iXaXj^aate iv toig tafieiotg^ xjjQvx&tigetai inl tdv datfmtoay. 

49. Om. xtu ^ 009, T. &. eJflr. et h. dTtootikkia D Ct It.'* Lcif. — om. xai 
antei^AKal.Ct. 

50. Hab. Ifti? T.f<v.T.DIt.«-Arr.Lcif. 

51. Rc. Kn. Sz. aTto Tou [om. c. BCDL al.] et &aq tov. [om. c. 
BDLX al.] 

^3. Kdx. /^ a. c. BCL 33. Cpi . . Rc. Kff. Sz. Ln. Xiyovroq <fe avTOv 
Tat/ra TTQoq avrov^. . . h. xai 7/^f. 69. (sec. XIV.) . . al. aliter. — 
h. aTroaro/tNCfyLSV^^al. etiam iTztaroftiJ^, leg. .. ovfifidkkHV avrii 
D 69. 

^4. Rc.Kv.Sz.Ln. ivtS^. avtov (ea om.D al.lt.'*.. oro. avrdv X 130. .. b. 
avTw 106.) ^i7rot«yTC? [Rc. xai (f7T. . . om. C^r. c. BL 1. al. Cp(. . . 
h. l^ijtovvTfq ag>OQfi^v tiva kafiilv ai'Toi' D] &r}Q» t* in t, ot, a. Xva 
xatfiyoQijao)aiv avtov .. haec om. c. BL Cpt.Aeth. .. h. iVa€i'- 
(^waip xat tiyo^TJaai aitov D Ct. 
Cap. XII. 1. Rc. Ilq^tov nqooix* ^ h, t. t^vfifj^ ^ttg iot* VTfoxq. toiv 

^a^tO. BL. D ig itized by VjOOQ lC 192 LC.XII, 4. Timend.Deaiii, pemianeiid.iiiClir.eife. Depeec. inSp. i. 

4 ^Xiym dh vfih jotg (plkotg fiovy (in (pofifj&^re ano tm ofroxrey- 

vortfov to amfjut xal fisra tavta firj i%ovtm mqtaaotBQOf ti noi- 
i^ffat, ^ vnodit^co dh vfHv tlva cpo^rj&tjtB' q^ofii^Oijte tbv fieta to 

anoKteivai efovta il^ovaiav ift^XeiP elq t^v yievvav, vcU, Xiym 
6 vftZVy tovtov (pofirj^&tjte, ® ovjf* nivte ijtQOV&la nmXovvtcu aaaa- 

Qim dvo; naX ev e^ avtm ovh eativ inikeXtiafiivov ivcintov tov 
1 Oeov» "^ aXXa ical ai t(fyeg t^g xeqiaX^^g vfim naaai fiQi&firjvtai, 
Sfiij qiofiei&&e' noXXwv atQOvOim diaqiqete, ^Xiyca de vfiVVy nag 

oq av bfioXoyri<Tfi iv ifiol ifingoG^&ev tm av&Q<inm, xal b vibg 

tov av&Q(onov bfAoXoy^trei iv avt^ ifinQoa&ev tm ayyHkm tov 
9 &eov' ^ b di aQVTi<Tafiev6g fis ivciniov tm av&Qmnm anaQVff-Oij' 
iocetai ivcimov tm ayyikm tov -Oeov. ^^xcu nag og iQei Xoyov ^^^^'\ 

etg tbv vibv tov avd-Qcinov, atpe&ijfferai avr^y rqi di eig ro Mc. 3, ( 
11 aytov nvevfia p,aa(prjfir^(Tavrt ovx a(pe&i]aerat, * * brav dh eia- Mt.io,v 

(ptQCMiv vfiog inl rag (Xwaycoyag nai rag oQ^ag xaJ rag i^ovaiag, f^^^^y 
13 |M/) fieQifivijafjre n^ anoXoy/jat](T&e Sj ri etnrjre' ^^ rb yoQ ayiov it. *' 

nvevfia dida^ei vfiog iv air^ ry mQfc a dei einetv, 

13 Elnev de rtg avr^^i^ rov oxXov /ItddaxaXe, einh T<p adeX- 

14 (j:ft5 fiov fieQiaaaOat fie/t ifiov t^v aXriQOVOfiiav, * ♦ 6 dh elnev 
isavTfp* '^v&Qcme, tig fie xatEatijaev xQtrijv i(p vfiog; ^^ Elnev 

dh nQbg avrovg' 'OQare ^cu (pvXaaaea&e anb naatjg nXeovi^iag, 4. Rc. aTCOxretvovr. .. Sz. Kn. dTtoxT fvovr, c. DGHS al. pm. [dno- 
xTtvvovT. c.AEKLV^al. m. . . h. a^roxrtfi^rrT. Or.(l.)] — Ly. ;re- 
Qiaaov c. ADKal. 

5. Om. ffofi^&tjre ante tov D al. Syr. Verc. al. 

7. Rc. Kn. Sz. fAfj ovv et Ln. /it, (ovv) .. om. c. BL a1. It.^' Sah. Ambr.— 
h. noXkf 239. al. Verc. et iu f. add. vf^elq DGLM al. pl. Vg. It.J- al. 

9. Ln. tfiTtQoa&ev t. dvOf^. c. ADKQ al. — h, %finQoa&, t. dyy. D al. 
Clem. 

11. hiaq>i(^, c. BLX 1. 33. 64. al. Vg. It.*' . . Rc. Kn. Sz. Ln. nqoa^iq .. 
h. ^iQtnaiv D Clem..Or. Cyr. hr et lum tiq t. o. D al. Clem. — ^e- 
QtfjiviiatjTe c. (B h. fieoifAvriaaTi) LQX al. Or. Cyr. hr. .. h. nQoni- 
QifivdTe D Clem. . . Rc. Kn. Sz. Ln. fie^tftvdTe ct iid. ;iw? »/ t* . . om. 
c. D al. Syr. Pri. It. (exc. 3.) Clem. Or. Cyr. hr. 

14. tiQiTfiv c. D 33. Ct. Colb. Schol. in 239. al. Mcion. ap. Tert. .. Ln. xqit, 
»7 fAfQiarijv. . . Rc. Kn. Sz. dtxaarr,V ri fifQiOT^r. . . eliam dixaarrfV, 
xQiTriv tj Stxaarijv , ap/o vra xai icKaaTfj vXe^. ^ , 

15. Rc.Kn. Sz. a;r6 t^? ;rXeor. Digitizedby LjOOg lC VaBtm CMC araritiam; coBldendora ectcDeo proTMciiti. LC.XII, 3T. 19S 

Sti oix ip T4p fit^ujaevBif tiyl tj ^«oi/ avt^ iath ix twp vn€tQ%0V' 
tmp avt^. ^^ dnsv dh noQO^kiip nQog airovg Xiym' 'j4v&Qcinov±^ 
tipog nXov<riov evqtOQMjip i xmqu. ' ^ xcu duloyl^sro iv iavtq^ 17 
Xiyw T( noirf(m, ott ovx sji<a nov avpd^ tovg xaqnoig fiov; 
^^xai ilnep* Tovto non]a<o' xad^eX^ fwv tag anod^jxag xa2l8 
fieRflPog oixodofn^am, xai ovpaim ixetnopta ta yewfifjiata imv xcii 
ta ayaiya fiov, ^^ xcd iQm t^ V^y f^ov* ^vyriy ex^ig noXXaiO 
aya^a xeifupa elg Itrj noXka' avanaiovy goce/e, nie, ev<pQcUpov, 
^^ eJnef Sk ait^ 6 {^eog* '^A^pQOP^ tavtfj ty pvxtl t^p Vivyify aov2^ 
ancutovaiP anb aov' a dh ^toifiaaag, itpt iatat; ^^ ovteog 621 
^ijaavQRjBOV iavt^ xcu fifj eiq ^eov nXovxm, 
Mt. 6, Ebtiv de noog tovg pLa&ntag avtov' Jta tovto Xirco vu2V, 22 

fijj iUQtfivate t^ V^V ^* (pccytite, firiae tc^ adrfiati tt evovaijai^t, 
2 ' 17 yoQ xffvx^ nXelbv iatip tijg tQoq^g xai tb aSfM tov tp^fia- 2t 
tog. 2 * xaxavoTiaate tovg xoQCtxag, ott oi anelQOvatv oidh ^eQl- 24 
t,ovafiPj otg oix eattv tafietdp oidh anodi^xrf, xai o ■^ebg tQ^pet 
aizov^' noatp fukXXov ifietg diacpiQete tmv netetv&v, ^^tlg Sk 1^2^ 
vfmv dvvatat inl tifp fjXtxiav avtov nQoadetvat nrjxvv; ^ ^ el ovv 26 
oide iXaxiotov dvvaa&e, ti ne^l tAv Xotnm fieQifivate; ^^ xata-21 
voi^aate ta xQiva, neig ovte vijOet ovte vcpaivei' Xiyca dh ifitv, 

15. r) ^. arTfS c. BEGHMS V al. pl. . . Rc. Kn. Sz. Lk. ^ ^T. a^rot;... 
om. O Syr. al. — Rc. K^. Sz. in f. avtov, 

16. Ls, ijvfo^riaiv c. A DK al. 

18. Pro ta yt¥Vfj/i, h. roy orrov BLX al. m.Syr. al. (Ii. ;ravra r oy Oiror 
»a$ dya&d fiov Sah.) . . ra orra Slar. — om. xai r. dy,fiov D al. It.*' 
antqii. 

19. Om. xtifxtra aiq. nit O It.'* .. h. dTioxeifi. 235. Clem. (2.) et om. 
ara;r. 36. Clem. (2.) 

20. Ln. a<rQMv c.AOQX al. — h. aitoxiTtpBL 33. Sah. et r/ro? D 
Clem. (1.) 

21. Om. totum v. D Verc. Ver. Schol. in 237. al. 

22. Lx. (avrof') . . om. B. — Rc. Kn. Sz. i/'V/. Vfiwv et Lx. ow/». (r/< wr). 

23. /ap c. BDLMSVX al. pm. Syr. It>' al. Clem. (2.) . . Lk. (^a^) . . om. 
Rc. Kk. Sz. 

25. Rc. K.N. Sz. Ln fti^tftvoiv (om. c. D al. Ct.) t^vv, nQOoO^, (poi. poit 

allr. c. B) et in f. add. kva, qd om. c. B D Sah. I(.>* 
26« Rc. Kk.Sz. ovre [oi^^Te «. BLQal. Sah.]. 
27. o&r< vij&, ovtt inp, c. D Ct. Verc. Clem. . . Rc. Kk. Sz. Lk. nHq a v^d- 

vet* ov Hont^ ovdk vijO-t* (add. hit ovrf tVa^r»It.*') 

Noo, Tettam. td. T. 13 194 LC« Xn, 28. AeiernM paruidai divUia« teniperq. TigUaudum ciie. 

avdi ZokofAm iv ftaaj^ rjj do^^ avtov neQisfidXtto dg h rovtw. 

28 ^ ^ sl dh iv avQ^ rov yoiftov aijfie^ ovta nal avQiov elq xXtfiafov 
fiaXXonBvov o b^eog ovtCDg a/Mg)ia^£«, n6a<i^ fiaU.ov Vfiag, oXiylh 

29 TzuTtot. ^ ^ xal vfi^ig firj ^rjtme tl (fdyijte xal t( nitjtBy xcu fiif 
zo fA€tmQiCfoOf' ^^tavta voq navta ta t&vtj tov xoafiov iniCif' 
Zltovmv vumv di 6 nariiQ oldtfy oti x^tfC^' tovjwv. ^^ nXriv 

Xfj^ittB tiiv paatktiav aitov, xal tavza nQoaTB&tjattai vfih, 
32^^f(V g)o/?ov, to fiixQov noifAVtov^ oti tidoxnaev 6 nat^Q vfA^v 
33 dovvai vfiiv tijv paadeiav. ^ ^ Ilmkiqaate ta vnoQrfovta vfim xa2 Mt.^ 6. 
dota ikBiffioavvriv* nou^aate iavtotg fiaXldvtia fiij nahuovfievay 
{hjaavQOV avixXetntov iv toVg ovQavoVsy onov xXintrjg ovx iyyiCei 
ZAOvdl ai^g diaqid^eiQei. ^* onov ydQ iativ o ^&riaavQog VfmVy ixeX 
35xa« if xaQdla vfjMV eatcu. ^^"EateiHTav vfimv ai oaqtveg nfQU" 

36 ifiiafAivai xol oi Xvxvoi xeuofievoi, ^^ xdt vfietg ofiotoi dv&Qoinotg 
nQoadeyofiivoig tov xvqiov iavtaVf note avaXvaij ix tm ydfjuav^ 

37 iva iX&ovtog xal XQOvaartog ev{i^i(og dvolioDaiy ainqh ^ "^ fjtaxd' 
Qioi oi dovXoi ixeivoiy ovg ik^&av 6 xvQiog €VQi]ati yQtjyoQovvtag' 
dfirjv Xiyca VfuVy oti neQiCoiaetai xal dvaxXirei avtoiig xai naQeX- 

ZSd^m diaxovr^aei avtoi^. ^^xdv iv tjj devtfQq, xdv iv tj tQit^ 
ZoqivXaxfl eXi^n xaJ evQfj ovtcog, fiaxdQioi eiatv ixelvoi. ^^ tovto dl ^'^^ 
ytrciaxete, oti ei jjdei 6 oixodeanotijg noiq WQq 6 xXintrjg eQxe- 
rui, iyQrjyoQ^aev dv xaX ovx dv dqT^y.ev diOQvyrjvai tov olxov 27. Lk. (orO ov^i S. 

28. Rc. Kn. Sz. rov 7[6^. iv no Lom. c. ABLM al. Sah.] ayo. .. rot"' 
dyQou DHX td. m. .. anteroy/. poi. c. BLral. .. Ln. poat 017/1 c^ov c. 
AK al. m. Syr. It.*- Sah. Clem. — Kc. Kn. Sz. dfi^iivrvc* [dftsrM^. 
e.Betd/igtUteih.Dh^. 

29. X a< r» ;r. c. B L Q al. m. Syr. aL . . Rc. Kn. Sz. Ln. ij r« n, 

31. Rc.Kn.Sz. fiaaU. rot; &eov et ravta ndvra, Ln. {jndvxa).. 

om. €. BEHLSV// al. ro. Verc. al. 
33. Rc. Kn. 8z. ^akdvtta [fiakk. c. ADK Q VX ^ al.]. 
36. Rc. Kn. Sz. dva?.vaBi [ava/roi; c. AD gr. EHLQ.SV2I al. m. Vg. 

It. Sah. Gr. nyaa. al.]. 

38. xav etc. r. BL al. Sah. . . aL aliter. . . Rc. Kn. Sz. r^N. uai idv iXOti 
ivt.9. ^vilax^ nai iv r. t^. 9. MX&ji. — Rc. Kn. Sz. o» <fov^o« 
hiiZvoi. 

39. Om. dv priua B al. ct poiteriui KPS al. Digitized by GoOqIc Decere boiii lervl fidem ; imtare diMidU propter C%r. LC. XII, 5S. 19S 

aitov. ^o xa\ vfielis ylvBcd-B hoif^Oi, oti { cS^^ ov doxehs o vibg%o 
Mt. 24, tov if^Qcinov iqxetcu, ^^EXnev di 6 Ilkqog* KvQiB^ noog ^/eme^^i 
**"**• ny» nttQafioXiiv tavttjr Xiffetqy ^ xai Ttooq niftag; ^^ xcu ebte» 42 
xvQiog' Tig aqa i(nh o ntatoq oixowofjiog^ 6 qiQdftfjtog^ ov xata- 
(ttijoei 6 KVQtog im trig &eQanetag avtov didovai if xaiQ^ aito- 
liitqtor; ^^ ftaKaQtog 6 ^ovilo^ ex€2l^$, ov itkdotf b xvQtog avtov^t 
WQtfaet rn^vvta ovtcag. ^* aX7jd'&g Xejao vfitfy oti in\ naaiv^ 
tolg vnoQxovatv avtov aataatijaei avtof, ^^ iav dh ein^ 6 dov- 45 
kog ixewog if ty naQdiet avtov' XQOvi^u 6 HVQtog fiov eQxea&cUy 
Jtal aQi^ritat tvntetf tovg naidag xoti tag natdiaxagy ia^ietv te 
naH nivetf xa} fie&vaxea&ou' ^^ ^l^et 6 xvQiog tov dovXov ixeivov^^ 
iv TifMQa i ov nQoadoxa xal er oa^q; { ov ytvmaxety xai dixoto- 
fi^aet avtov xal tb fMQog avtov fieta tciv anlatm &/iaet, ^"^ ixeX-vt 
fog dh 6 dovXog o yfovg to &iX^fia tov xvQiov avtovxal fi^ 
nomaag nQog to d-iXrifia avtov daQ^aetat noXXag' ^^6 dh fii^s 
ffovg, noa^aag de a^ta nXrfym, duQi^aetat oXiyag. nccvtt dh q> 
ida&fj noXv, noXv ^fjtndT^aetat naQ^ avtovy x<d (p noQe^&evto 
noXvj neQtaaotfQOv aitrjaovaiv avtof, *^ IIvq ^X&of §aXeXv inl^^ 
tijf yriVy x«i ti &iXo} ei rjdrj avri^p&ri' ^^ pinttafia de ^o) fiantt-^o 
Mt. iOt a&fjfcu, xai nmg avfiifpfiai icag otov teXea&^. ^^ doxeVtey ori 51 
*** ^ etQr^frp^ naQeyevofirjv dovfcu ev tjj yjj; ovyiy Xsyo} vfitVy aXX' ^ 
dtafUQtafiov. ^ ^ laoftcu yaQ ano tov fVf nerte h h\ otxtp dta- 52 

40. Rc. Ks. Sz. jcac tV* oiv^ iid. v. 41. avxS hU. — om. i) wxl ng, n, 

DCt. 
42. xoM fln. c. BDL al. m. rt.i* . . Rc. Kx. Sz. Ln. tln. di. — Rc.Kk. Sz. 

nai ipgov. [o c. BDE^HKQS Vii al. m.] ad^. 6 aya&oqD al... h. ter- 

vua fidelii, digpeniator lapieni et bonui. Colb. — Rc. Kn. 

Sz. rov Sovvat et (etiam Ln.) to oirof*. . . om. x6 c. BD. 

44. Lh. vnagx. avxw. 

45. H. 6 *a*6q d. h. MX aL m. Ar. al. Or. Ir. 

47. Rc. Kk. Sz. wg. kavrov. — /i^ notrfa. c. D aL Ct. Saz. Or. DiaL c. 
Mcion. al. . . h. /»17 crociuaoa? L al. Syr. Prs. It. cdd. . . Rc. Kn. Sz. Ln. 
/»17 ixotiiaaa^ fifjdi (h. ^ B 33. Sah.) ;roiifaaf. 

48. Hab. dnayrtjaovatv D aL m. Clero. Bai. al. 

49. Rc. Kn.Sz. elq r. yijv. lini c. ABKLMX aL pm. Clera. Or. (6.) 
Bui. al.] 

50. Rc. Kn. Sz. Suq oS. r^^^^T^ 

51. H. dXXd etantg. D aL DigitizedbyV^OOgie 

13* 196 LC. XII, 68. Dt tlgnii tempMimi ; de placabilitote. GalUftel eteti. 

HZ fUiiSQtfffiipoi, tqetg inl dvfflv x<d &vo orl tqtfftp ^ ^ diafieQurdr^'' Mieh. 

aovtaif natijQ ml vi^ xal vlog im natQiy fnitf^Q inl tl^p ^vya- ^* ' 

tiQa ncu &vvatfjQ iftl t^p fiiftiQa^ nwdiQO, inl trjp pvfjuptfp xai 
liiPVfAq^ inl tijp n8P&€Qap, ^^^EXeyep dh x(d tots ox^otg' "Otop Mt, is, 

i^£ peqiiXijp apatikXovaap ano dvafA&Py eif&icog lijete' ^t o^ 
^^PQog ioxetai, xal ytpetai ovteijg' ^^xal otap potop miopta^ 
h%Xiyete' oti xavtrmp iotai, xal ylpetat. ^^ vnoxQitai, *o fr^oow- 

nop tf^g yrjg xeu tov ovQapov otdate doxtfioCetP^ top dh xcuqop 
tltovtop n6g ov doxtfioCete; ^^ t/ ^e xal aq>' iavtcw ov xoipete 
58 fo dixaiop; ^^ Ag yao inayetg fieta tov apttdlxov aov in oo- Mt. 5, 

XOPta, ip tfi ooip oog iQyccfftap antjJiAaxd^cu an avtovy mnote 

xataavQfi oe nQog top x^in/y, xcH 6 xQttrig ae naQadcoaei t^ 
%9noaxtOQi iud 6 nQaxtcDQ ae ^let elg qjvXcuti^p» ^^Xiyo9 aot^ ot^ 

ftff iiiX&fig ixeii&ep mg ov xcu to lajatop Xentop anod^. 

xm. 

1 IlaQijaap di tipeg ip avtt^ r<p xcttQ^ anayyiXXopteg avt^ 

neQi t&p raXtXaloiVy Ap to cufia TliXatog efiJiep fitta tm &V' 

2atm avtm. ^ xcH anoxQi&eig elnep avtot^' Joxehe, ott oi Fc^ 
Xtkcciloi ovtoi ctfio^c^Xol noQct navtag tovg FaXiXcUovg iyepoptOy 

zott totavta nenop&aatp; ^ ov%l, Xiya vfitp^ ifXX' iav fiij fieta- 

4 poijaijtey napteg ofiodoig anoXeia&e» * ^ ixetvot oi dixa oxtci^ i<p 

53. Rc. Kn. Sz. T^fra/. Jtafit^iaO-^arrai, [-o^^/0oyrcu c. BDL al. !(.*' 
Sah. Eai. al.] — - ini vl^ c. BEGMSVX^ al. pm. Ruf. . . Bc. Kx. 
Sz. Ln. iflp* luy. — Rc. Kn. Sz. ^;r« &vyaT^i et ini ftfir^i, Ln. L 
S-vyati^a ct i. rtpf fifiriga. . . i. tiJv 0-. ti i. riiv fi-^r, c. BDL al. 
£ai. .. Rc. Kn. Sz. Ln. rvft^tiv avr ij^ et mv&eQdv avr^q. .. om. 
bii c. BDL 157. Tert. Hier. 

54. Rc. Kn. Sz. t^v [om. c. A BLX al. m.l peip, iid. et Ln. om. or«. . . 
■cr. c. A KLX al. m. Bai. . . etiam v, 55. om. on D L al. 

56. Hab. in f. ovn eHdatt (foxftA^ac:. BL 33.Cpt.It.i'al. 

58. H. dnaXXdxO', A. . . dnalXayijveu D. — om. dn B. — Rc. Kv. Sz. 
naqad^ et (idlri (Rc. /9aA;ii]). 

59. Hab. rov r<7/. A. AGHKLV^/al.m. Or. 

Cap.Xin. 2. Rc. Kn. Sz. 6 'Jijoov(: tln. . . Ln. (o Vi^o.) . . om. c. BL 
al. Vg:. It.** aL — h. taiita nen, DLal. 

3. Rc.Kn. Sz. ftiravotjte [jinavotifj. c. ADM (f^ttavoi^a ert X346.) aL 
m. Vff. It.] et «aaaxrrtaq [ofioifnq c. B D L al. m.]. y^ j 

4. Rc.Kn.Sz. Ka»oxT«ctLN.(«a0..om.c.iBDLSah^y^OOgie PantboU 4e cMdend« ica iterilL MaUtr Moiatar wM. L€. XUI> 16. 197 

ovg imitw o nv(^os if f cp HiXmaii xo) anhntiWif avtoi^, doxihe 
ott avtcl oqi€tXe%cu iyevorto noQa navtag tovg af^(Hiinov(; tovg 
xatOMovvtag 'hQowraXfifi; ^ ov^/, Xiyco vfm, alk* iiof ftij fit- 5 
taipofjinjtif nafteg licavtcig anoXet&^a, 

!ESU/er dh tavtiff tifv naqa^iif' £vytijv «7x^ iri^ nwpvtW' 6 
ftififf if t^ afmBkmvt avtovy xal vX&if l^i^iif naQnof if avt^ 
xa) ov% WQBV, ^ alnsv M n(^ tov afAnehwQyov ^ldov^ tQla Ittf 7 
iQXOfMU Zv^mv xoQnov i» t^ avnjf tavtff xoi ov% evQfaxa^' &xo- 
^ioy avt^v tva ti ncd tiff y^v natctQyii; ^ 6 dh anoxQt&ug XiyBt 8 
avt^' KvQtif a<peg avttjv xai tovto tb itogj icng otov <THd\fw 
niQi atftffv xcu fiaXm xonQta^ * xav fikf not^irji HOQnov ei dh 9 
fujyiy eig to fAilXov inxorpitg avti^v, 

^Hv dl dtdaaxm iv fu^ tm waywfm iv toVs trafiSaatv, io 
^^ Hcu idoVf yvvn nviVfMt irovaa aa&ivikcff etv dixa oxroo, xa«ii 

1 2 idiif dh avt^v 6 'Itfcovg nQoaiqmvMrif xai ibtiv avr^* Fvvaty 12 
anoXihfaou t^g cur&ifiiag aov^ ^^ kcu in^xif avr^ tag Xii^' 13 
xa2 naQafiQT^fAa avcaQ&d&tf hcu idol^a^iv tov '&iov. ^ * anoHQi&tig 14 
di 6 aQitawafcayogy ayavaKtmv ott t<p cafi^<p i&iQoniViSiv 
^lffadgy iXiyif t^ o^iUp* "£$ ^ftiQcu iialf if alg dii iQyHjM&cu* 
iff avtaJSg ow iQiofuvot &iQan8Via&i hcu ft^ t^ Vf^'Qf ^ov aafi- 
^.tiffiatov, ^^oniHQt&^q dh avtm MVQtog xof dmv IPaoHQttcU, m 
inaatog vfjim t<^ aa^Baxi^ ov Xvit tov fiovv avtov y tov Svov 
ano tijg <p<itVTjg hcu anayaywf notCCet; ^^tavti^ di &vyatiQa\o 
'A^Qaofit ovaaVf fjp idtjaiv aaravcig, idov, dena Hal ontto 
Itrj, ovH idet Xvi&^vai ano tov deafiov tovtov t^ ^l^Qc^ ^ov 

4. Rc. Kx. Sx. ot$ oJ/TO» ct om. Totlc post ;ravr. — Rc» Kk. Sz. Lir« iv 
'I§Q, .. om.c. BDLXal.iii. 

5. Rc.Kn. Sz. finavoijtt {jtnairoija. e. ADLM OierayoiyoeTt X 346.) 
al. m. Sah. Vg. It Epiph. aL] ; iid. et Lir. 6ftomg. . . «ioavroic e. B LM 
aL m. Bac. 

7. Hab. d^ ov l'ip;iro/».DL(Bap.SzOi^l« Vg.It.al. — Lv.buto^lf. ovv. 

8. Rc. wnqiav. — 9. pon. dg ro /i. poct na^nov^ BL al. Cpt. Arr. Cyr. 
11. Rc, Ks, Sz, ywri ^y et nai oirrw, Lir. («a») . . oro. c. Bal. Sjr. aL 
13« Ln. dnoUX* dno e. ADX al. otv. 13. ayo^^.e. ADiial» 

14, Rc.Kn.Sz, iv rat/ra««. [a^. e. ABLXal.Sah.] r^^^^i^ 

15, Rc.Kj|.Sl.(urfKe. oi«. — Rc*Kn. inoM^toL dbyV^OOglC 108 LC.Xm, If. Kagii. diT. ■imileiinapi, femiento; beatoi etfe paneoi. 

17 trafifiigov; ^ ^ nai tavta Xiyovtoq avtov xatfi<rj[vrorto navtsg oi 
avtiX8fyi»oi avt^y hm nag o ox^og ^cuQep M naaw toK^ Mol^ig 
xots Y^vofihotg vn avtov. 

18 "Eltyw ovf* TCvi ofAola ictlv i/ fiaatkBla tov ^boVj mai T/fiMt.is,| 
19 OjUOMmrtti avtfiv; ^^Ofioia icrlv xoxxep awanmq^ ov hn^itv av-^^i^ 

&Qtonoq IfiaXev 8ig Ktjnov iavtov' xa2 t^l^rjcsv xal iy hito eijj*>-«- 
dwd^ov fiiya, xa2 ta mtnva tov ovQavov xateixxijvwriv iv toig 
ao nXadotg avtov. * ^ Kai nakiv elnev* Tivt ofiouxMTa} ttfv ^aatkeia» Mt. is, 
airov ^«00; ^^ofwla iat\v ^vfAjf, tjv Xa^vaa yvvff iKQV\p9v iig 

aXiVQOv aaxa tQta, itog ov iCvfim&fj oXov. 
22 Kal dtenoQweto xata noXetg nal xdfiag dtdaaxm xal no- 

2ZQelaiv notovfievog eig 'leQOvaaXr^fA. ^^ Elnev di ttg avt^' KvQte, 
24 si oXiyot oi iTea^Ofievot; 6 dh elnev nQog avtoig' ^^^AymCCec&e Mt. 7, 

eheX^eilv dta tifg atevyg ^Qog, ott noXXoi, Xivm ift^y C^ff- 
sso-ovcrii' eiaeX&eVif hm ovx iiyxitrovatVy **aqD' ov av iyeQ&^ oMt.», 
oixodecnotfig xa2 anoxXeiiXji t^v ^Qav, xcti aQ^a&e e^m eoro- * 
vcu xoi xQOvetv trfv &VQav Xiyovteg' KvQte, avoi^ov ^fAVv. xcH 
2^ anoxQtd-elg iQet vfiXv' Ovx olda vfidg, no&ev itne. ^^tote aQ^e- 
a&e Xiyetv 'Eq^dyofMV ivcintov <tov xa2 iniofiev, xal iv taSg 
37 nXateia^g ^fiHv edidci^ag. *^ xcd iQeP Aeyca vfitv^ ovx cHda no- Mt. 7, 
28 &ev iati' anoctrj^e an ifwv navteg, ioyatcu adtxiag. * * ixei Mt. 8, 
Satat xXav&fiog xai 6 povyfAog tm odovtm, otav o\ptjtr&e **• **• 
*A§QaafA xcu *I(raax xai *Iaxci>^ xcd navtag toig nQoqfiftag iv t^ 
39 ^aeiieiq tov &eov, vfiag di ixfiaXXofiivovg e^m. ^ * xai ^^ovtriv 

17. Hab. iy nwstv otq i&-i»QOVv ivioHo^ vn* a. ytp. D It. (exc, 5.) . . 
h. ^ci^o/u. B. ' 

18. ovy c. BL aL Vg. It. (exc. 1.) al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. Si. 

19. Ln. (^ra) . . om. RDL oL Syr. hr. It.** al. — 20. Kn. Sz. om. wu. 

21. Rc.Kir.Sz.LN. iviHQvyf. •• Ix^. c. BKL al« pm. — h. t^c &Xivqov 
It.<*Ambr. 

22. Hab. xarcK noUv u. um/^ifv 1. al. — h. 'UQOOoXvpta BL. 

24. Rc. Ks. Sz. Ttvlfit:. l&v^aq c. BDL al. Or. (1.)] 

25. Om. T^v &vqav poit MQovttv D Ct. It.^* Sab. Lcif. — Rc. Kir. Sz. w~ 
Qu , n vQt$. [om. c. BL aL Vg. lUK aL] 

26. Hab.o^{i70^<ADKLXiiaI.m. 

27. Rc. Kn. Sz. omT. v#»ac, qd Ln. (— ) • • om. e. B L aL It** Lcif. al. — 
om. no&iv iori D aL Clem. rom. al. -^ Rc. Kn. Sz. Ln. ndifr. o*. • • 
om.c.DOHLSVXJaLm.Clem.roiii./iut.etRc.KN.Sz. cf c <»A J. iuperitulo; qoeritur de Hieroi. Sanai faydropicam. LC. XIV, 4. 199 

ano avaxokm %al dwjfic^p xal anb fioQQa xai votoVf xa^ ava" 
.Mt.i9, xXithjffOftai iv tJ ^curile/tf tov &eov> ' ^ xal idov^ ehlv iaxaroi 30 
l^; iV. o< Iffovtai TTQokoi, xdt etalv TtQwtoi o! laovtcu iaxatoi. 
|Mc.io, '£»1, ^^j ^g ^^ fiQoa^ikd^ov tiveg ^agtaatoi Xsyovteg avt^' zi 
"^E^eX&e xdl noQevov ivtev&eVf ott 'HQixtdijg &€%et ae anoxtewar 
^^xal elnev avtoig' IIoQev&evteg einare tj aXcinexi tavtfi'Z2 
'IdoVf ix^akXta daifiovta xal icureig anoteXci crnieQOV xai avQiop, 
xaH tJ tQ/t^ teXeiovfiai. * ' nXtjv dei fu atifUQOv xai avQtov xcu 33 
t^ iXOfuvfi noQeieaOcUf oti ovx ivd^etai nQoq^rfttfv anoXiad^ai 
Mt.23, e^ ^leQovaaXrifi. ^^'leQOvaaXiqfiy 'leQOWTaXfjfA, i/ anoxtehovaa z^ 
^'^'tovg nQO(pi^tag xai Xi^^opoXovaa toifg aneataXfiivovg nQOg avti^Vy 
noaaxtg ii^&iXtjca inKTwd^ai ta tixva aov ov tQonov [OQVig tijv 
iavtrjg voaatcev vno tag ntiQvyagy xcd ovx Tj&eXi^iTate, * ^iiJov, 35 
aq^etai vftXv 6 oJxog vfimv. Xiycn di vfiVVy oti ov ftij tdtjti fie Sotg 
'**» ***^^*' otr« etn^te* EvXoyrifiivog 6 iQiofievog iv ovofjiati xvQiov. 

XIV. 

KcA iyiveto iv t^ iX^etv avtov eig olxov tivog tHv ampV' i 

twf t£v fPaQKTcUatv aa§§dftc^ qtayetv oQtov, xal avtol fioav 

noQatJiQOVfievoi avtov. ^ xal idov, av&Qoitnog tig riv vdocsMixog 2 

efinQoahev avtov* ^ xdi anoxQi&elg 6 'Itiaovg elnev nQog tovg 3 

Mt. 12, vofjuxovg xcu fPoQiacUovg Xiycav' "E^eativ t^ (ra/9/3S«r<p &eQanevacu 

** •**'• § ov; oi dl ffavxaaop. ♦ xcu iniXa^fkefog idaato ccvtov xcu dni- 4 

29. Lk. (a;ro) fiooQd. . . onl. ADEHKS VX^ al. pl. Vg. It.** al. 

31. M^ c. ADLX al. nn. (ante h. Tm^i] DKM al.) . . Rc. Kn. Se. Lk. 

32, Rc. Kk. Sz. initeXv. [a;ror. c. BL al. .. a;ror{ilov/«a« D.] — - Lk. 

TQivjni^fiiQif). 

34. Hab. onQnetivvovaa AK aL et aTToirT evovoa X al. m. — Lk. ra 
iavr. voaaia c. A DKM al. m. — h. ^^cAi/ara^Vg. It. (exc. 3.) Ir. al. 

35. Rc. Vfttiv MQvjfioq^ qd Kk. T— ), tum Rc. dft^v ^i X. v. — Lk. 
(or«), id. Sotq &v (om. c. D) ^U* e. AVJ ol. . . Rc. Kk. Sz. tttg dv 
«^i]. • . h. iw; ttjt. BLM ai. . . c^g &v ttn. X al. m. Syr. It>' al. . . £»« 
orc eXn. K . . al. aliter. 

Cap. XIV. 1. Hab. tiaeX&ttv D M aL m. Syr. Vg. It. aL 

3. Lk. {kiymv). ^ Rc Kk. Sz. Lk. tl i(. . . om. c. BDL al. Syr. l^r* It*^' 
al.; iid. exc. Lk. &t^nevtw omitio ^ ov, et Lk. (7 oil) •• ^fOV c* 
B DL al. m. Syr. hr. U.»' al. Digitized by LjOOg IC 200 LC. XIV, 5. J. iiiier coenani coramendat modeitiam et hoipUalitatem. 

sXwTiV, ^ xal Blnsv nqog avtoiq' Ttvog vfim viog ij ^g «/$Lc. 13, 

qfQdoQ maeitatf xal ovx 9v&ea)g avaanaan aitov tq iii^Qf^ 
6 tov ca^tov; ^ xa2 ovx iirfvaav avtanOkQi&ilvcu ngog tavta* 
1 '^ '^EXeysv dh nQOg tovg xsxXr^fuvovg naQaBoXiiv^ ink/m mog tag 
» nQomoxXialag i^eliyovtOy liy(ov nqog avtovg' ^"Otav xkij&ig 
vno tivog eig yaiiovg^ iati xataxhOjjg eig tijv nQOotoxhaiaVy fu^' 
note ivtifMteQog aov ^ xexXtifiivog vn aitov^ ^ xai il&(ov 6 ah 
xcu avtbv xaXiaag iQei aor /log tovtq^ tonov, xai tote oq^ 

10 fieta aiaxvvjjg tov iayatov tonov xati%eiv, * ® a)X oxav xXn&\ig, 
noQev&elg avaneae eig TOf' eaxatov tonov, iva otav ek&fj x<- 
xXipi<6g ae iQei aoi' fpike, nQoaava^ij&i avoittQov' tote latat 

11 aoi dol^a ivciniov ndvtmv tmv avvava-^eifiivm aoi* ^ ^ oti nag Lc. is, 
v\\fm iavtov taneivfoihjaetai xal taneivm iavtov vi/iq)^//(T£- Mt. 23, 

12^0«. ^^^Eksyev dh xdl t^ xexl^oti avtov 'Otav noiffi oQunov ^** 

jj deXnvov, fiij qmfei tovg qJlovg aov, fAjjdh tovg adeiifovg aov, 

findh tovg avyyevelg aov, fAtjdi yeltovag nXovalovg, fMiqnote xoiX 

la avtol avtixakiaoDaiv ae xal yivrjtai avtanodofia aoi. *■ ^ aXV 

otav noi^g Sox^v, xdXe* ntajxpvg, avanriQOvg, ifoaX^^i tWfXoig' 

14 ^^xa\ fuxHootog eaji, oti ovx evovaiv avtanodovvai aor avtano- 

±5do&^aetat yoQ aoi iv t^ dvaataurei tm dixcUtav. *^^l4xovaag di 

tig tm avvcwaxeifAivow tavtu eJnev avt^' MaxoQiog oattg qpa- 

leyetat aQtov iv ty ^ikeiq tov Oeov, ^^ dh elnev avt^' ^«^^^i?' 

17 ^Qvmog tig inoitjaev delnvov fiiya xal ixuhaev noXXoig, ^"^ xal 

dniaieiXev roy dovlov avtov tq cS^/? tov deinvov eineiv totg 

5. Rc.Kir. Sz. naX dno»(fi&^tiq dn, jtQ. ». — Rc. Kn. ovoq «. fvioc c. 

ABEGHMSV^aLpl. Syr.utr. It.<a].] .. h. nqo^axov ij D Ct. . . 

om. S2. (■ec. XIIL) Ar. p. — Rc. Kn. Sz. i/mtaeir. [ttco. c. AL aL m. 

It. Vg. Sah.] tnm iv r^ ^/». et Ln. (iy) .. om. c. A DKLX^al. Vg.lt.'*'.. 

poat i/inMO. pon. rjj ^ft, r. o. D Syr. al. . . bii h. Verc. 
. G. Rc. Kn. Sz. Ln, dvtanonq, avx^. • . om. c. B DL al. 
8. Om. vno tivoq D 130 lat. Vg. it. (exc. 2.) Clem.i etiam ik y. oro. ac 

variatnr. — om. vn avrov L (videtar) Syr. It.'* al. 
10. Hcdvdmaov. •• Kn. dvdntaat Idvdntae c. AEUKVal. pm.]. -— 

i^tl c. BLX al.. . Rc. Kn. Sz. Ln. ttnri. — Rc. Kn. Sz. om. ndvrttv. 
13. Ln. aya;rfc^0V9C. BD1&7. 
15. oor«c e. BLPX al. m. .. Rc.Kn. Sz. Ln. 09« — h. fdy, d^taTOV 

EKMS V al. pm. Arm. Slav. Clem. aL 16. Ln. daZnv, ftiyav c. BD al. m. Clem. Digitized byGoogle De «pnlo convirio. Clir. laper omnta «le diligendan. LC. XIV, 37« 201 

HiitltifAtvoi^' "EqrjiuM&B^ ott Tjdq etoifuz iativ niana, ^^xal 17^18 
lairro ano fitag niptig najQamtdi^ai. nQcStog ebiiv avt^' 
j4y^f rjyoQoaa xa^ cafayxipf ijm i^eX&eHf idn» avtov iQartm ai^ 
ili fii naf^rifiivov. **jcai StiQOg ilnnf Zivytj ^ociv ^yoQOffal^ 
aevti xal noQiiofuu dontfJMffai avta' iQaygoi ai, i^i fu naqfftii- 
fMVOV» ^^xal hiQog ibtiv' Fvvalka iyrffia xaH dta tovto ov 20 
dvvafiat il^itv. ^ ^ xal naQayivofuvoq 6 dovXog am^yynXiv t^ 21 
WQiq^ avtov tavta. toti oQjta&iig 6 oixodicnot^g ilmv t^ 
dovXq^ avtov' "El^iXd^i taxeoig iig tag nXatiiag xal ^ftag tng 
noXaogy xo) toifg nttoiovg xal ava^f^QOvg X4d tvapXovg xo^ xaXovg 
iiffayayi mde. ^^ xal ihtiv doivXog' KvQti^ yeyoviv dg ine^ii 
tc^agy xa\ ht tonog i<niv. ^' xal itmv 6 xvQtog nQog tov dov-n 
Xav' "E^iX&i iig tag odovg xdH (pQayfiovgf xal avayxaaov ii^nX- 
6-iiVy iva yefua&a f^^ oicog' ^^ Xeym yoQ vfMJSv^ ott ovdi)q tAv24 
ofdQm ixeivm t<ov xexXijfitvaov yevaitcU fiov tov diinvov. 

HwinoQivovto di avt^ oyXot noXXol^ xa« iJtQaq^iig iJnivi^ 

Ht. 10, nQog avtovg' ^^ Ei ttg iQxetat nQog fi^ xa2 ov fitael tav nateQa 26 
iavtov xal t^v fifjteQa xcd t^v yvvaixa xtd tit texva xal tovg 
adeXtpovg xal T«e$ adiXq^agf (tt di xoi triv iavtov ^pvriivj ov 

Mt 10, &vvatat iJvoti ftov fAa&ijti^g. * ^ xai oattg ov ^axna^it toi' atav' 27 
Qov iavtov xoi iQXitai onlaw /lov; ov dvvatcu ilvai fwv fAadTjt^g. 17. Ln. (Ttdrra). . . om. BL It.'« . . pon. ante ?toif*. D Ct. 

18. Ln. («»«) 6 TtQ. — om. aut^ D al. It cdd. al. — Rc. Kn. Sz. Lsr. i^. 
*al IdtXv. . . oro. c. B DL. 

19. Pro iowt^ etc. b. Sw ov ivvafncu U&tlv D cdd. ap. Or. It.** 

20. Om. isa rovro 157. It.** Ciero. . . h. ^to ov D Ct. 

21. Rc. Kn. Sz. ^ouA. iMe$yoq. — Lx. avajttiffovq c. BD 157. — - Rc. 
Kn. Sz. k. x^^ovq K. Tv^X, [x. tv^A. k. ;^. c. BDKL al. m. Vg. It. al. m. 
Bai.] . . om. X. x^^* AM al. Syr. br. 

22. Hab. o i/r^c^. BDL l.Cpt. aL 

23.j^f/». piov o o»x. c. ADKLX al. .. oro. fiov B. .. Rc. Kn.Sz. Ln. 

o»x. ftOV. 

24. Add. in f. ^roilAoi yaQ ttatv xAifroi , oXiyot di iuXntroi E in m. H V** X 
al. pm. Slav. 

26. Lk. natiQ. avrov et ftt rt nal. — tiv. /*. ^*. c. BLS X al. . . Rc. Kif. 
Sz. Lk. /i. /ta&. ttv. 

27. Hab. ooTK ovv B. — Rc. Kn. Sz. orav^. avrov. — tlr, fi./iaO: 
c. B H V X ^ ai. ro. It.*- Gth. . . Rc. K.*! . Sz. Lk. ^ e7y. fia». 202 LC.XIV, 28. Saat caiq.virei comptttandai eiie. De ona ore perdita; 

28 - ^ Tfg yoQ e^ vfiw 4ytTimv nvqyov oixodofiijffcu ovj[l nqAtov xa- 
20 Ohaq \pijq}i^€i ri^ danavtjv, ii Ijf^t stg anaqxuTfiov; ^ * Iva fi^nors 

&dvtog avrov &€fithov xal firj l&jiiovtog ixt€k€cat ndvtig oi &eo9» 
ZOQOvmg a^mvtcu atft^ ifmaCC^tVj ^^Xeyovtsg' oti ovtog b Ssv^ 
Zli^gtanog tiQ^ato oixodofjUtv xal ovx taxwT€v ixteXiaat, ^^"^H t(g 

fiofftXevg nogevofAevog hbQc^ ^iXet avu^aXeXv eig noXefiov ovil 

xa^yiaag nQmtov fiovXevetaif ei dwatog iativ iv dixa lOaafftv 
32 vnavt^Gai rq) fieta elxwti yiXiadm iQrfOfA€V(^ ki avtov; ^ ^ el Sk 

firiye^ iti avtov no^Qm ovtog nQea^eiav anoateihtg iQcota ta 
ZZnQog etQjjvtjv. ^^ ovttog ovv nag il^ vfAmv og ovx dnotaaaetai 

naatv toig eavtov vndQfpvctv ov i^varai eival f>tov fiad^r^fjg. 
Z^^^ Ka)u>v ovv to dlccg' idv dh xal ro dXag fioiQav&yf iv rivtMk.b,^ 
ZH dQtv&rftrerat; ^^ovre eig yr^v ovre eig xonQiav ev&erov itrrtv' jnc! 9} 

j^ fiaXkovfftv airo. fyim ma dxovetv dxovirm, ^* 

XV. 

i ^Haav di avr^ iyytCovreg ndvreg 01 reXmat xcu ol dfiaQrey' 
2 Xoi dxovetv avrov. ^ xal duyoyyv^ov of re ^aQtaatot xcd oi yQafi- 

fwftetg hlyovreg' ort ovrog dfiMQtcaXovg nQoadexetcu xal owea&iet 
Zavrotg. ^ elnev di nQog ctvravg r^ naQafioXijv ravrtfv Xiym' 
4 ^ Tig av&Qcanog ^ vfAm etm exarov nQofiata xcd dnoXiaag i^ Mt is, 

avrm iv ov xaraXeinei ra ivevtjxovra ivvia iv ry iQtifnp xcd^^^' 
fi noQeierai inl ro dnoXcaXog, itog evQfi avro; ^ xai evQm intri- 
6 &7iatv inl roifg ^fiovg eavrov yaiQmy ^ xdH iX&m elg rbv olxov 

(TvyxaXet rovg qitXovg xal rovg yeirovag Xiym avrotg' £vyxdQtjti 28. Hab. 6 ^^WEHMSVal.ni. — Rc.Kn. ra nooq dnaQt, etLN. 
(rd) ek dn. [ik an. c. B D L al.] 

29. Hab. iaxvovr. oixoSofi^aat DCt. Aag. 

31. Rc. Kn.Ss. dnavT^a, — 32. h. ra tig f«^.BKal. 

13. Rc. Kn. Sz. /i, tlv. fia&. ittv, /t. /ia&. c. BL al. Gtb.] 

84. ovv c. BLX al. . . oni. Rc. Kn. Sz. Ln. iid. exc. Ln. om. moI, [icr. e. 

BDLX al. Syr. Vg. ms. lO^I — h. fjtatiap&jj 56. al. evanuerit 

Vg. It.»- 
Cap. XV. 1. Om. ndvfq 237. al. Syr. Vg. It. (exc. 4.) al. Hier. 
2. Rc. Kn. Sz. ol ^aq, [o«Tf 0. c. BDL.] 

5. Hab. w/*. avrot; DKLal. m. ^ , 

6. Hab. otyxaAcrra* D al. ra. Baa. lel. Meth. oigitized by L^OOglC dedniekMiaiDitMiaereperta; de liUo degenenito. LG. XV^^O. 203 

fiotf iti BVQOf %o n^fiatov fiov to anoXmXog. ^ Xiym vfiXf^ o%i 7 
ovttnq %a^ i9 r<p ovqaif^ liJtai in\ M afM^toX^ futavoovvti 
^ ifil ivanjxovta iwia dtxaiotg^ oittviq ov jotlav fjovatv fi^a- 
voiaq. ^^H tk ywii d^axf^ ^xovaa dixa, iav anoXiafj dQaxfii^ 8 
f*laVt ov^l antet Xvxvov xal (saqoV t^v oixtav xtd t,ritH imfuXc^ 
Av otov svQji; ^ xal wqovca cvyxaktX taq (pdag xal tag yekovag 9 
Xiyowra' £vyfaQ7iti fiot, ott evqov t^v dQOXfi^v r^v andXeoa. 
^ ® ovtmgy Xiyci} vfitv, yivBtat xctqa iviontov tw ayyiXmv tov '&eov \o 
inl ivl ofjuzQtioX^ futavoovvtt, * ^ Einev di' "Av^qmnog ttg a^w it 
&V0 viovg. ^ ^ xcd ehtiv 6 viwtiQog avt&v rcp natQi' IlatiQy dog 12 
fiot to intfialXov fAiQog ttjg ovolag. 6 di dtetXnv avtolg tov ^iov. 
^^ xa\ fut ov noXXitg ^fiiQag (swvfar^wv anavta 6 viwtiQogiZ 
viog anid^fitjaiv eig xf^Qctv fmxQaVy xal ixeV dtiaxoQntaev tifv ov- 
aUx» ainov C^ aaciTC9g* ^^danavi^aavtog dh avtov navta iyiveto 14 
Xtfiog iaxvQa xatct tifv x<oQav ixilvtiv, xod avtbg riQ%ato vatiQet- 
a^cu' ^^xa\ noQiv&elg ixoXXi^&tf ev\ tm noXttfov t^g %mQagi5 
ixiivifgf xcd inefixpiv avtov elg tovg ayQOvg avtov ^oaxetv xoiQOvg' 
*- ^ xcd int&vfMt yefjtlacu t^v xotXiav avtov anb tm xeQatieiv mv 1« 
^a^tov oi x^^^9 ^^ ov^«2<; ididov avt^, ^'^ eig eavtbv de iX&tovit 
iqnf Iloaot fua&tot tov natQog fiov neQtaaevovtat aQtw iyii 
M Xtfi^ ide anoXXvfuu» ^^avaatag noQevaofiat nQog tbvnatiQais 
fwv xcd iQci cevTcp* IlateQy ^fMtQtov eig tbv ovQavov xai ivwttov 
aov" ^* oixkt eifi\ a^tog xXri&ijvat viog aov noir^aov fw mg ^«19 
Tw fua&iew aov. ^ ^ xal avaatag tjX&ev n^bg tbv natiQa avtov. 20 
Iri di avtov fAaxQav anifwtogy eJdev avtbv natiJQ avtov xat 8. Om. dQaxitfiv D 157. It.*- aL — h. ft»? oS BL al. 

9. avyitaXtXe. BKLX al. m. . . Rc. Kv. Sz. Ln. avfwaktXta*. — Ln. oro. 
rotc poster. c. B ap. Btlj. (om. rac priai B ap. Bch. et Sz. . . h. r. fuxcv. 

12. Rc. Kn. Sz. nal duXk. [^ di c. ABL (ap. Wtit) Cpt.] 
14. Rc.Kn. Sz. laxvQoq. [Ja;n;^ac. ABDLal.] 

16. Hab. iniO^. xogtaa&ijvat ixtwp ». BDL aL m. Briz. aL Chn. 

17. Mpfj c. BL aL . . Rc. Kn. Sz. Ln. Bhcev. — ntQtaaivovx. c. ABP aL 
Tit. bofltr. al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. ntQtaaivovaiv. — Rc. om. £dt. . . Sz. 
Kn. ante Ai^^ pon. I 

19. Bc. nai otW«. - 20. Rc.Kn.Ss. naxiQ. l<*vrou?OOgle 204 LC. XV, 21« Parabola de filio degenere ad patrem redennle. 

iafikafiivia&q xal dQafAmv ininBOiv inl xov tqixYiXaf av%ov xoi 
21 KatHLCkricBV aitov. ^ ^ ehev dh avr^ 6 viog' riare^y ijfMt^ov 

eig tov ovgavov naX ivdlmiov <tov' ovHtu iifti a!^iog KXtj&^vat vtog 
22(701;. *2 gjyg^ ^i i natriQ nqog tovg dovXovg avtov' Tojfv i^evif' 

xate atoXf^v ttjv nQtitijv xal ivdvaatte avtov^ xaX dote daxtvhov 
23 eig tffV jfaijwx avtov xal vnodi^fmta eig tovg nodag, ^^ xal iviy- 

xavteg tov fi6<riov tov aitevtov ^(r«T«, xal q^ayovteg sifcpQav-' 
2A^ojfiev' ^^ oti ovtog 6 viog fiov vexQog ^v xal avi^fjifeVy an- 
25 ohakmg xai evQid-ij, X4d tjQ^avto evq,Qaive<r&ai. ^^^v di 6 viog 

avtov nQefffivtBQog iv ayo^. xa\ ig iQXOfievog f^yyKrev tjj oixiq^ 
2%fixovaeif cvfttpcaviag xal xoQmVf ^^ xal nQoaxaXeoofievog Sva tAv 
2inaidm inw^aveto ti eiij tavta. ^'^ 6 dh eJnev aii^' ott o adeX- 

wog aov i/xei» xa2 i&vaev o nat^Q acfb tov fioax^^v tov anevtov^ 
2gOT« vyiaivovta avtov anika^. ^^ liQyiaO-tj dh xal ovx ^&eXw 
29eiaeX&eiv. o di naxiiQ avtov i^eX&<ov naQexiXei avtov. ^^ 6 di 

anoxQi&elg elnev tqt natQl avtov' 'IdoVj toaavta htf dovXevt» 

aoi xai ovdinote ivtoX^v aov nccQtjX&ov, xal ifiol ovdinote eihh 
mxag eQtmVy iva fieta tm cpiXoav fiov eixpQovO^' ^^ ote di o viog 

aov ovtog 6 xatcupayciv aov tov fiiov fiexa noQVw ^Xi^ev^ 
31 edvaag avt^ tov anevtov fwaxov. ^^ 6 dh elnev avtt^' Tixvov^ 
12 <n/ navtote fist* ifiov el xid ndvta ta ifia aa iatnv' ^^ evifQOP* '<= 21. Rc.Kn.Sz. xai ovxiri. [om. c. ABDKL al.Vg.It. al. m.] — add. 
in f. nolfiaov ftt w? tva twr fua&Uov aov BD al. Aeth. Syr. p. It.** 
Tit. boatr. 

22. Rc. Kn. Sz. oro. ra/v et hmb. f^v oroXi^r. — h. noSag avroi; 
DPX al. m. Vg. It. (exc. 1.) al. m. 

23. Hab. ». ^i^iTi r. fi6ax.^l>X. ., x. iriyMate et tam xa« &va,'0 
(xa»h. etiamX). 

24. Hab. IS^fjaer B. — Rc. Kn. Sz. »ai dTgoJMXtaq ^r...hs,^r dnoX. , . 
icr. tantam a;roJl. c. D al. m. 

26. Ln. tl (av). . . h. ay BPX aL m. . . h. tcVaL aL It. cdd. — h. ti 
&iX9^ tovto ura§ D al. Ct. 

28. Hab. ^&iXriaer ALPX al. — Rc. Kn. Sz. 6 ovr nat, 

29. Rc. Kn. Sz. om. avrov. [icr. c. A B DP al. m. Syr. Vg. It al.] 

80. Ln. fietd ritfy n, — tor o*t. fioax, c. B (ap.Boh.)DL.^. Rc. Kir. 

SZ. LN. tOV /•. tor a. Oigitized by VjOOQ lc Panbola de dispcnfaiore injaito eodenq. callido. LG. XVI, 9. 205 

fud aveXf]<T9v, ncd amXotXfog y.al evQt^, 

XVI. 

"EkiyBv d\ xai n^og %ovg fia^rftd^' "Av^QO^nog rtg ^v nXov- i 
iTiog og eJxfv oUovofiov, xal ovtog die^Xi^&tj avrtp <og diaffxoQnl- 
^mv tk vnoQiovta avtov. * xaJ cpannjtTag avtov iJnev avTfp* Ti 2 
tovTO cfHOvw nfQi Gov; anodog tov Xoyov tijg oixovofiiag aov' 
ov yoQ &vv^<Tfi hi oixovofiBTv. ' ilnev dh h iavt^ 6 oixovofiog' 3 
Tt noufaeo^ oti o xvQiog fiov aqtaiQfVtai tijv oixovofUav &n ifiov; 
tTxant€iv ovx icyy^i inatftBlv aiaxvvofiai, ^ eyvm tl nor^am^ tva 4 
otav futaata&m trjg otxovofiiag dH^mvtai fie eig tovg ofxovg av- 
t&v, ^ xtd nQOfTxaXetjafiBvog ?va ixaatov t<av yjQ6wpHXst6w tov 5 
KVQWv iavtov (Xfyev Tcp nQtotco' IIotTov oqsiXfig t^ xvQiqy fiov; 
• 6 ^i iJnev' 'Exatov ^atovg iXaiov, 6 di einev avt(^' A(^ai <tov 6 
ta yQafjtfjuzta xal xa&icrag taxicng yQatpov nevti^xovta, "^ enetta i 
eteQq^ eJnev' 2v Si nocov 0(peiXeijg; 6 di eJnev' 'Exatov xoQOvg 
(Titov. Xiyet avt^' Jel^ai aov ta yQafifiata xoCt yQaxpov oydotj' 
xovta, * xai infjveaev 6 xvQtog tov oixovofiov tijg adtxiag, ott » 
iBQOvlfMog inoirjiTev' ott oi viol tov aidovog tovtov q^QOVtfimeQOi 
vniQ tovg viovg tov cffcotog **V tt^v yeveav trfv iavx&v eiaiv, • xai f> 
iyii vfiXv Xiyta^ noti^ffate iavxotg (piXovg ix tov fiafnova tijg aSt- 
xtagf tva orav ixXinrite di^aavtat vfiag elg tag aimiovg cxtfva^. 32. Hab. ^fZUL It.>' Hier. .. pon. t^n xaiK. — h. t^ijaev fih. — om. 
itai ante qnoX. DX al. m. Vg. It. al. Antioch. al. . . Rc. Kk. Sz. poit 
dnoX. add. t;v. lom. c. A BDLX al. m. Gth. Citit. al.] 
Cap. XVI. 1. Rc. K\. Sz. Ln. fiaO: avtov. . . om. c. BDL al. Arm. 

2. Om. aov A DKLP al. Cpt. — h. Svvfi BDP al. Corb. 

3. Oro. an' DKL. . . b. dq^aiQ. fie rrj^ oixovofiiaq ftov K al. 

4. Ln. (^x) t^? ol*. G.BDal.m... h. dno LXal.Vg.lt.»' — h. iav- 
TwyBXal. 

5. Ln. xQ^oqmX. v. not. ad LC. VII, 41. — h. avror D6M al. m. 

6. Rc. Kk. Sz. iXaiov, nai [6 di c. A BL al. Cpt. Thphyl. . . h. etn. di 
D]; iid. r) yQafifiay sic etiam v. iq. [ra y^, bis c. BDL Cpt. Gtb. 
It. cdd.] 

7. Rc. Kk. Sz. «ai X^r^*' 

9, Sz. L.K. iKXinti e. ADL al. Syr. Verc. al. — Lk. add. in f. (av tiSv). 206 LC.XVI, 10. In ftde manendani ; legem lemper ralUaram eue. Parab. 

10 ^ ^ fttatog V» ikaiiatm x«l iv nolXcp matog iattf^ iud 6 iv 

11 i\ai(at(^ adixoq Hoi iv noXXi^ adtxog iattv. ^^ii ovv iv t^ adCwi^ 
fiafAonvq ntatol ov>c iyivM&i, ro aXij&tvov tlq vfitv ntatEvcu; 

12 *-xai Bi iv T^ aXkotqiq^ ntatol ovx iyivea&ef to VfjiheQOv tiq 
tzvfiiv dmaei; ^^ ovdilg oixittjg Mvatat ihalv Hvgiotg dovXevm' Mt. 9, 

^ yoQ tov tva fua^aet xoi tov hsQov ayetni^aet, ij ivog av&i^ttoi 

xoii tov itiqov xoftceqiQOVi^aei. ov dvvaad-a ^£(p dovXeveiv xa) 

fmfmv(j^. 
14 "Hxovov dl tavta navta xal oi fPagtaaZot (ptXaQyvQOt vnoQ^ 

\%XOvteg, xoi i^efAVKtriqtllov avtov, ^^ HoiX elnev avioig* 'Tfieig iath 

oi dtnatovvteg iavtovg iv<intov tm av&Qionciiv , o de &eog yt' 

viiaxet titg naqdiag vfmv, oti to iv av&Qmnotg vxfniXov pdiXvyfia 
ieivaontov tov '&eov. ^^ o vofiog xal oi nQoq)jjtai fiixQt 7(»af^av'Mt. ti, 

ano tote ij ^aiXeia tov &eoi evayyaXXCetat xoi nag eig ait^v 
11 ^l^etat. *^ evxonciteQOv di iattv tov ovQavov xai tifv yijv naQ-Wt,s,is. 
18 eX&elVy § tov vofiov fiiav ^eQaiav neaetv, * * nag o anoXvm Mt. 5,. 

tijv yvvaixa avtov xat yafim itiQuv fioiyevet, xai o anoXeXv- 19', ^A 
iQfMVTjv anb avdQog yafim fiotxevet, ^^'^AvifQWtog di ttg tfv nXov-^^-^\ 

atogy xal ivedtdvaxeto noQqivQav xal ^vaaov evcpQatvofievog xa^' 

20 iifiiQav XafmQmg. * ^ ntcoxbg di t(g ovofiatt AaQaQog ifiifiXf^o 

21 nQog tbv TtvXcova avtov elXHCDfiivog ^ ^ xai int&vficiv yipQtaa^vai 
unb tdiv ntntovtODv anb tr^g tQamXffg tov nXovaiov aXXa xou oi 10. Hab. 6 nwr, iv okiy oj 131. Syr. al.; poitea xai 6 h oXiyt^ D al. 

Syr. Vg. U.T- al. 
12. Hab. fifLixtqov B Ev. 21. (sec. XIII.) Thphyl. Or. (v^. h. Or. int.) . . 

h. iftov 157. II.*- Tert. 

14. Om. »a» ante ol <P. DL al. Syr. Vg. It. al. Or. (2.) 

15. Rc. in f. add. iaxiv. 

16. ^tixq* c. B LX al. m. Clem. Or. (1.) . . Rc. Kn. Sz. Lm. w^, 

18. Rc. Kn. Sz. %al naq 6 dnoltL [om. c. BDL al. Vg. It. al. Tert.J — 
om. a;ro dvd^, D al. Syr. al. 

19. Hab. nXova, ovofiax* Ntvsvi^ Sah. etSchol. 

20. Rc. Kn. Sz. n, i^i xi<: ijv 6v.A.o<: ifi,; Ln. {tjv) et (o;) . . om. e. B DL 
at. Verc. al. Clem. DiaL c. Mcion. — Rc. Kn. Sz. ^Xxtofiivoq. [i/Ax. c. 
ABDLPX^al. m. . . h. iUonivoq 433 (lec. XII.] 

2t. Rc. Kn. Sz. dno rSv V'*/»^"^ tmv mnt.^ qu. h}it,{ — ) .. om. c. 
II L .<<yr. hr. It.^* al. Clem. Dial. c. Mc. al.; eliam poit m/rr. poa. dc Lasaro pavpcre atqiie hoiniiie divite. LC. XVI, 31. 207 

xtipe^ iqflofiBfoi inAti!j[ov ta ?Ihij »v%ov, ^ ^ iyirito dl afgo&apih 22 
tof Ttvax^ xa* anep$ji&^vai avtov vno rm ayyAm tig tof 
xoknor 'AfiQoafi* ani&avev dh xol 6 nXovatog xal ixaqiri, ^^ xai23 
h Tip adji dnoQog tovg off&aXfwvg avrov^ vnagrifav iv §aaavoigy 
OQ^ 'jifiQ€tufi itno fMXQO&w Hcu AdJCaQOV iv toig aoXnotg avtov. 
'*xid avtbg (pwtjaag ehev TlatBQ l4^QaifAy iXirjtrov fia Kai24 
nifnpov AaJ^aQOVf Iva fionfni to ixgov tov daxtvXov avrov vdc^ 
tog xal xatoipv^ ti/v yXwyrtav fiov, oti odwwfAcu iv tfj (pXoyi 
wlftfj. ^^elnw di 'APqaafi' Tixvov, fjivi^a&iitt^ ott aniXafisg2& 
ta aya&a <tov iv ty ^io^ aov xcu Aa^aQog OfAOUog ta xaxi' vvv 
dl ade naQaxaXettat, crv dh odwaaat. ^^ xaX in\ naaiv rovToi^26 
fUfia^ rifn&v xak vfmv faafAa fiiya iattjQtxtat, on<og oi d-iXovteg 
dta^cu ngog vfiag firi dvvarvtat, urjdh ixet&ev nqog fffuig dta- 
neQWJtv, ^^ elnev di' EQmA ae ow, nateQ, tva nifitfnjg avtovn 
eig tov oJxov tov natQog fiov ^» l^co yaq nivte adeXapovg' onmg2S 
dtafMQtVQijtat avt oig, tva fArf xa\ avtoi eX&axjiv eig tov tonov 
tovtov T^c fiaadvov, ^^ Xiyet di'A^aafi' ''Ej^ovatv Mcovaia xa\29 
tovg nQoqfi^tag' axovaatoHjav avtw, *®6 ^« eJnev Ovy/, nateQZ^ 
A^QOOfiy itXX' idv ttg dno vexQciv noQev&^ nQog avtovg, fieta- 
voifaovatv, ^^eJnev di avz^' Ei Mcnvaicag xou ttAv nQotprjtmvzi 
oix dxovovatVf ov9* idv ttg ix vexQciv dvaarij neta&ijaovtat. 21. Rc. Ky. Ss. aniktix. [iniL c. ABL Gth. . . h. IXux^^v D al. . . ttc^»- 
iku/, 157.1 

22. Rc. tov 'ApQ, 

23. Rc. Kn.Sz. 10 9 ^Apq, —' oin. v/r. iy j9aa. Syr. hr. ; pon. ante iv r. 
^, Syr. ; ante indq, Or. (2.) 

25. Rc. Ln. dniJiap. av, — om. oov pott dyuOd \g, It. aL Dial. c. Mc. 
al. ~ Rc. Kn. oSt naQon. 

26. Rc. dia^ijv, ivriv&tv, Kn. Sx. Ln. 9, ivOtv. .. om. c. D Cott). 
/ Ct. Dial. c. Mc; ante Stafi, pon. 69. 157. — Rc. Kn. Sz. fiijdk oi 

29. Rc. Kn. Sz. Xfyet avtft 'Afi^, . . Ln. A. dk avtwA^fi, . . om. arru/ 
c. B. [et icr. cTe c. ABDKL VX^ ai. pm. It.^ al. . . h. E t Vg. It.»] 

30. Hah. in vtn^, D al. m. lt.>. Vg. Dial. c. Mc. al. . . h. aTro tojv v. 122. 
(•ec. XII.) 

31. Hab. in. v, dnil&fi Dist. c. Mc. Schol.ad illoi>4^rit Ik*- .. 
«ira^. nal dnilihi n^i^ avTov? D Ct. Ir. Digitized by LjOOglC H0% LC. XVII, i. Neiuinemadpecc. irrUandameiie; defideipoteitate. 

XVII. 

i Elnev ds nqhq tavg fm&t^a^ avtov' l/ivivdeKtor iattv tov M^-^*^ 

2fi{[ ik^ftv ta OHavdaXaf iwod di di oi i^Btat' ^XvatteXei avt^^ Mc. 9. 

ei Xi&og (AvXixog neQlneiTai n^i tov tQajtiXov avtov xal i^Qintai ^' 

«& ^i^ ^iXaacav^ ^ tva axavdaXiajj tm ihkqAv rovtoav iva. 
Z^nQoaix^^ €avToc;\ iav afAootfj o adeXqiog <rot;, ^nlfA^tfaov avt^^ Mt is, 
4S(a« iav fiitavoijaff f aqteg avt^. * xai iav intaxtg tiig iffiiQas^^ri. ' 

afMQtiiiSii ^g ah xai intOMg iniaiqi^ffn Xiym' Metavom^ ag»/- 

aet^ avt^. 
5 Kai elnav ol anootoXoi t^ xv(U(^' IlQoa&eg ^fitv ntativ. 

C ' elnBV dl xvQwg' Ei eixeta niativ oig xoxxov aivanemg^ iXeyete Mt. i7, 

av ti avxafUv(^ tavtff' 'Exgil^ci&^zi xai (pvtev dTjti iv tff ^aXaaaff^ ^* 
1 xal VTiijxovaev av vfiXv. '^ Tig di <| vfAmv dovXov ijim oQotQWVta 

j^ noifiaivovta^ og eiaeX&ovti ix tov ayQOv iQel ait^' Evf^ioDg 
snaQeX&m araneae; ^ aXX' ovyl iQei avt^' ^Etoifiaaov ti det- 

nrtjaiaf x<d neDU/onaafievog diaxovei fioi Song qayto x<£i nimy xoi 

9/i€Ta tavta q>ayeacu xal nieaai av; ^ fii] ixet xoQtv t^ dovXtp^ 

10 oti inoirjaev ta diatax&ivta; * ® ovttag xat vfAet^^ otav not^atfte 

navta ta dtata%&ivta vfiiv^ Xiyete* ott dovXot axQetoi iafiev^ o 

toqeiXofiev noeqaut nenotiJAafiev. 

Cap. XVII. 1. Rc. Ky. Sz. om. avrov. — Rc. oin. rov. — Lif. nX^v ovai. 

2. Rc. Kk. Sz. ftvXoq oy«xo?, iid. et Lx. tva Tuvfi. t. . . in f. poi. c. B L. — 
h. TTiQiixtiTO (ctiam L in m.) et t^QgTtro D. 

3. Rc. Kn. Sz. iav di aftaQT. ilf; ak 6 d^. a. 

4. Rc. Kn. Sz. afxdoTfi et aute iniaTQ. repet. r^q tjftiQaq, . . Lk. jcou (My) 
l/TT. tnunq.nqoq ai {jzq. a. c. ABDLX al. Cieni.] .. ilc. ini (hab. 
th CO. al. fhphyl.) ae. [om. plane c. EHKMS V^al. pl. It.*' Or.] 

6. Hab. ti tyjTf AKVX^ al. etCn/rf MaL 

7. Rc. Kx. Sz. om. avrM et Ln. (— ) . . acr. c. BDLX al. m. Syr. Vg. It. 
al. — Rc. Kn. Sz. drdnkoat. \avdniai c. BDKSV al. pm. .. b. 
dvdntaovW^. al.] 

8. Om. ovxi D Ct. It.^* Cypr. Ambr. .. b. ovx 131. — h. ciiic av AK 
LMX al. 

9. Rc. Kn. Sz. dovX. ixfiv^). — Rc. dtaraxB: avrfi. — Rc. Kn. Sz. 
iii f. add. 01* (foxctf, qn. Lk. ( — ) .. om. c. B L X al. Verc. Cpt. Aeth. 
Arm.Cypr. 

10. Lk. om. OT» c. A X al. It. Vg. Aelh. Or. Rai. -* om. a/^. Aetb. ; etiam 
variepon. — Rc. Kk. Sz. «r# H wftiX, DigitizedbyLjOOglC (Mt. M, 
Mt.2«. XlepTOfitananiar. DctcribnntnrinUiaregn&diviiii. LC.XVU,24. 20^ 

Knu iyhito » t^ fiOQevsa&ai aitov eig ^hQowrak^in^ xiitiil 
cAtoq di^QjjBto dta (liaov £€t(iaQe{aq xai raXiXcUag, ^ ^ xoc) Bh- 12 
MQ^oimov aitov itg tipa xoi^^f' an^n^aanf ait^ dina "UnQol 
of&Qsgf oi icttjca» noQQm&w^ ^^xcel avtoX ^Qcaf qimr^v Xiyovtig^iz 
^lticov inunataf QJ^aof iiiiag, ^^ xa) Idiav ebnv avtoi^' IIoQev-iA 
^img inidiC^axe iavtovg toHs iiQBvaiv. xa« iyiveto if t^ vnayiw 
avtovg iKa^aQia^aa», ^^ ilg dl S^ avtmv^ idm oti ia&ii, vni-i^ 
GtQi^ffiP /ista qwvijg fnyaXtjg do^ci<av tov ^iov, ^^xa< ImaiviB 
inl nQoaomov naQa tovg nodctg avtov iixccQiatmv avt^* xoi 
aitog ^v JSafutQikijg. ^^ anoxQi^iig dh o 'Ifjaovg iJmv Ov^i oiii 
dixa ixad-aQia&tiaav; oi ivvia nov; ^ ^ oi^ iioi&tjaav vnoatQi- 18 
^wuptig dovfat do^a» t^ d^u^ ii /j^ o aXXoYiv^g oHtog; ^ * xo) 19 
dniv ait^' jivaatag nooivov' ^ niattg aov aiac^itiv ai. 

^EniQontf&ilg dl vno tAv fPaQiaaim, noti iQ%itm ^ /Somt^ 20 
Xiia tov &i0Vy anexQt&ti ccitoijf xoi iJmv Oix fyiitcu ^ fiaai* 
Xiia tov ^&iov fMta naQatiiQrfaiOigy ^^ oidi iQOvaiv 'Jdov mdi^^i 
^ ixif idov yaQ, tj fiaadiia tov ^iov ivtog vfim iativ. ^^ilmvll 
di nQog tovg fm&^dg' 'EXivaovtai tjfiiQUi^ oti ini^fiijaiti 
fiuxv tmv tifUQAv tov viov tov av&Qoinov Idit^^ xa< oix oxffia&i. 
34,23. 2 3 ffcu iQovctv vfiXv' 'Jdov idiy idov ixii' fMJi oniX&tjti, fAt/dkU 
4,27.*^«»Sv^ff. ^* maniQ yoQ ^ aatQanii ^ aatQdntovaa ix tiig vn 24 
oiQovov iig t^v vn oiQcerov XcifAnii, ovrcttg iatcu xcu o viog tov 11. Om. avtiv BL. — Lv, ^a ftieov e. BL (b. fitaov taiitiim D). 

12. Lk. om. avTM c. B L (h. It. cdd. antqii. et ecee iteterunt). — li. 
a riartjaav B 157. . . pro ot h. wu D Ct. 

16. Om. tv/oQ, avt. D Ct. . . om. av%f Vg. It.** . , h, rf &if 242. . . 
avTow 433. 

17. Ln. ov/. — Rc.Kn. Sz. o« ^b ivr. [om. e. A D al. Syr. It.<« al. .. h. 
etVg.U.»] 

19. Om. ^ Ttlat, a, oia. aiB ,, add. in f. ^ro^ evoi' tlq liQ^rrjv X. 

21. Rc. Kk. Sz. Ls. ^ idov ixtl. . . om. c. BL al. It.<' 

22. Ls, fiaOfix. avTOtr. — h.^ tifiiq. rov int&VfA^aa& vfiaq fiiatD 
al. It** Arm. et om. iSePir D Ct. Mart. Mcion. ap. Ep. 

23. Rc. Kw. Sz. Lk. (SSt, ij id. ,, id om. c. BDKLX al. pl. Vg. mi. 
Thphyl. . . h. Mii M al. Syr. Vg. It.«' Aeih. . . h. iVoy ixtZ, idov mcTc B . . 
al. aliter. — om. dniXO. fttiSi B aL et om. fir^^i dm^. Syr. Pn. p. 

24. Lx. i% rrjq vno rov ovQ. — Sz. Kn. om. xa»poit iata&^ Lv. (— ).. 
iV«». Tettam. ed. T. 14 210 La X VII,2ft. De repentino Meuiae ad jwdiciam redita. 

15 iif&^dnw. ^ ^ fe^mtov di dei airov noXla na^eh' xai amdoxifia" 

16 adifVai ano r^g yeveag ravtijg. ^ ^ xal Hax^eag iyiveto h tal$ fjiMQcug ^* U» 
Nmj ovtwg iatai naX h tat^ ^pi^Qcug tov viov tov af&Qiajiov' ■ ©«. 7, 

17 ^^ijtr^tov^ entvop^ iydiiow, iyafil^ovto, ix^t ^g ^f*^'Qag eiaijX&ev 
NAe eig tijv HtfixttoVy Hot ^X&ev o HataxXvtTfiog xaJ antiXeaev 

iBa^txvtag. ^^oftolcag nal ^g iyeveto iv taXSg fjfitQatg jitix* tja&toVy 
l^lmvovy ^yogatoVy intiXow, icpvrevoVj tpnodofiow* **^ de ^fiiQ(f*GnA9, 
^tjX^&ev Jimt ano JSodofitoVf e^e^ev nvQ nal S^eiov kn ovQavov 

30 Hal aneoXeaev anavtag. * ® nata t« avta itstai ^ ^fie^Qif o vibg 

31 tov ar&Qthnov anoHoXvmetat. ^^ev ine/i^ ty rifieQq. og eatat inl Mt. m. 
tov ddfiatog xa) ta anevtj avtov iv rg olxuff fAYf natafiatm OQat *'* **' 

32 ttvra, Hot 6 iv ajQ^ ofioicog fi^ intatQexpatoa eig ta oniaeo. ^^fivtj' '^•'^' 
ZZfiOvevete tijg ywatnog Atat. ^^og iav ^fjt r^af] ti;v xfwx^v avtov Lc.'9,\ 

neQtnoti^aaa&at, anoXeaet avti^v, og d* av anoXearj, J^iaoyovr^aet. Mtio,f 
34 •* Xiyea Vfilv, tavtfj rg wxtl eaov^ai dvo ini nXlvfjg fitag, o «fcj^J^g ^ 
Zt naQaXrjtpdTJaetat Hot 6 heQog atpe^aetat* ^^eaovtat &6o aJlif- sa' \ 

&ovaat inl to eevto, ij ftta noQaXijqyd^aetatf ^ de eteQa aqte- 5i|^/ 
ZT&^aetat. ^'^ nal inoHQt&evteg Xeyovatv avttp' ilov, HVQte; 6Mt.24, 

de ehev avtolif' ''Onov to acafia, inet h(u ol aetoi iniawaj&ri' ^* 

aovtai. 24. Rc. Kir.Sz. in f. add. Iv tjj t;/ie^^ ai^Tov. [om. c. BD al. It.'* 
antqsi. . . etiam na^ovai^ leg.] 

26. Rc. tov NSt. 

27. Rc. Kn. Sz.^^eya/i^C. [iya^it. c. BDLVX al.ro.] 

30. Rc. Sz. xard Tavra, Kn. Ln. x. TatWa. . . x. rd atrd c. B D KX al. 

31. RcKk. Sz. Ln. o iv t^dyQ. . . om. c. BL al. 

33. TtfQ^n. c. BL, 1 iberare It.*' et I^Moyov^nw D Ct. . . Rc. Kk. Sz. Ln. 
owaeu, iid. nai oq iixv. . . oq d* &v t.hh al. m. — Rc. Kn. Sz. d;roA. 
avT^fy, twoy. avtijv et Ln. d;r. (avr.), ^woy. ai*T. . . om. priat c. 
BD al. Cf. Verc. Arm. (etiam r. ti<vx^ mvt. leg. et add. IVoc. i/cot>) et 
om. poiter. c. B. (etiam vi'/. avr. leg.) 

34. Ln. (jt$aq) . . om. B. — Kn. Sz. Ln. om. o ante tU» 

35. Kn. om. ^ ante /tla. — Rc. Kn. Sz. Ln. Ka» ^ kio^ . . ^ di e. . 
BL al. 

36. Rc. Sz. dvo toovtat iv t(fi dy^f, 6 «Ic Tra^ailf^^^ffoeTac 
xal 6 ute^oq d^f&^attaiy qu. Kn. ( — ) 

37. Hab. Tttwfia EGH al. m. Arr. al. — Rc. Kn. Sz. Ln. &»* m*vax&. ol 
[Ln. (xac) ot] det. . . In. xa« (c. BL al. m. Vg. Ct. Ver. al.Bai. al.) oi d. 
in$<rwax4^' e, BL al. (tlc pon. etiam Arm.) oigitized by LjOOQ lC De injatCo jnilice, vidafte vindice. Pharisaei frecatlo* L€. XVIII, 12, 21 1 

XVUI. 

"EX^rft» di noQafioXfif aitolg nqon to dw ttdftotB nooaev- i 
Xtff&at avrovg xal fArj ^ytaKBtv^ * Xiyw KQtnjg ttg ^v w tm a 
noXn tov ^sov fifj q^ofiovfievog xal afd-Qwtov fif^ ivtQmofUvog» 
^X^iO^ ^^ V^ ^ '^fi ^^Af< iMtvin Kou tjQXsta)7iQog avtov Xiyowia* 3 
*Exdixfj(r6v fie aito tov avtidUov fiov, * xai ovx ^&iXev in\ XQO- 4 
vov* fiBta dh tavta eJ/iev iv eavt^' El xcu tov &eov ov q>o^Vfmi 
oidh ar&Qoonov ivtQtnofiai, ^ dta ye to naQixit.v fioi xonov tijv s 
fqQov tavttjVy ixdix^trto avtijv, iva fiij efg tikog iQxofiivij vnoh 
ntdCjj fte. ^ elnev di 6 xvQtog' 'Axovaate ti 6 XQtt^g tijg adtxlag 6 
Xiyei' '^ 6 di '&e6g ov fifi noitjaj] tfjv ixdlxtjtnv tm ixXentotv i 
avtov ttav ^(6vt<ov avttp rifJiiQag xm wxtog xai fiaxQodvfAet 
in aitotg; ^ Xiyci> vfiiv, ot$ nonjtrei tfjv ixdixrjfftv avtSsf er 8 
rayw. nXf^v o viog tov av&Qtinov iX&mv OQa evQ^tfei tf^v nistiv 
int tr^g y/jg; ^ ^ 

Ehrev de xou nQog ttvag tovg nenot&otag *qp* iavtoaif, ott 9 
ehlv dixatotf xal H^ov&evovvtag tovg Xoinovg tffv na^a^oXifv tav* 
tnv. ^^ Av&Qfanoi dvo api^rfoav eig to ieqhv nQoaevicuf&atf 610 
etg fPaQtaaibg xal 6 fteoog teXdvrfg, *^ fPctQtaatog ata&e^g ii 
tavta nQog eavtov nQoarjvxeto' *0 &e6gj evxaQtatm aot^ oti ovx 
eipX oig 0/ Xotno\ tav av&Qcl>n<ov, oQnayeg, adtxot, fiotxoiy 7/ xciX 
<ag ovtog teXcivijg' ^^vtjatevof dlg tov aa^^tov, anodexato^i^ 

Cap. XVIII. 1. Rc. Kn. Sz. Se ttai etom. otinov^ et hab. ixxaxtiv, 
2. Om. Ai/wr D al. Syr. Pn. p. Or. (1.) Bat. — h. iv i^ n. DLX at. 
3 Rc. <f« T»s ijv. * 

4. Rc. Kx. Sz. fjd^iX?i0tv^ tum »a» avS-^. ovx. lovde c. BLX al. 
It.»- Vg.] 

5. Hab. vn^Titoiuji EKS V al. m. Bai. 

T. Rc. Kn. Sz. Tzoitiaet [Troiijfyifi c. BDVX// at. m.} e( nai (ofii. 80. 88. 
It.**) /taxoo&vftviv Iftax^oO^Vfiti c. ABDLQX al. Arr. al. Chn. al. . . 
h. fiouQoSvfitiatt 254. Vg. It.^] — avttp c. BD gr. L... . Ac. Kv< Sz. Ln. 
TZ^oq avTor. . . om. It.'* 

8. Om. Tijv ante tiiartv D at. 

9. Ln. di (xa/). . . om. EG K S V al. pm. Syr. utr. It.*' al. m. Bai. 

10. Ln. om. o ante els* c. B D. — h. nal tlq TtX, D. 

11. Tavra ;r^. #. c. B L al. Vg. It.»- al. Or. Cypr. . . Rc. Kn. Sz. Lir. nQ. L 
Tai/ra. . . om. nQ. i. It.** Sah. . . h. Ka^* iainovy ravra D Ct, 

14* 21S LC.XVIIf, 13. De portitare ■opplice. Infantet aflfernntur. Oebono. 

13 ndvta oiTa xTAfiat, ^^ 6 di rsXiavijg fiaxQod-if ict€og ovx ^^e- 
Xfv ovde rovg oq^aXfiovq inoQOi lig tov ovqas^ovj aXX' hvTnev 
ro (Ttfi^&og avrov Xiyow '0 ^eo^, iXduT&ijti fioi t^ afuxQt<ol<p. 

14 ^^kiycn vulvj xati^ij ovtog dEdixamfiivog eig tov oJxov avtov naq' 
ixEtroVf oti nag o vxfmv iavtov tamiveo&r^aetaif 6 dh taneivcMf Le.uj 
eavTov vxfHo&fjattai. 23,12.' 

15 nQoaiq>eQOV di ait^ xal ra ^Qiqnj, tva avtm aTntftar idof- Vit*9,. 
16 reg de 01 fia&ntcu inerifmv avtolg. ^^0 dh 'Iriaovg ngoaexaXiawfOfiic.u^ 

avxa Xiym' j4<pete ra naiSla eQx^a&ai ngbg fih xal fih xooiliJm "" •*• 
n avtd' rwf yag rotovrm iarh tj fiaaiXeia rov '&eov, ^'^a^^r Xiyoi^ 
vfitv, og av fiii di^ai r^v ^ikeCav rov &eov mg naidiov, ov fui 
eiaek^&fi elg ait^v, 

18 Kai intiQcitriaiv tig aitbv a(^m Xiym' JidaaxaXe aya^/, Mt.i9.^ 

19 ti novqaag foD^ aimtov xXifQovofAi^aei); * • elnev dh ait^ 6 */i7(TOiv'Mc.ioi| 

20 Ti fie kiyeig ayad-ov; ovdeig aya&og ei fiii elg &e6g, ^^rdg ^-"-^o- 
roXag oldag' Mtj fioixevajig, fi^ qmeva^dg, fiii xXixpjng, firi V**'^ if *itt** 

%\fMiOTvqlia\ig, rifia rov nari^a aov xa\ rriv fitfriQa, ^^6 de elnev 

22 Tavra ndvra iq^vXa!^a ix veortirog. ^ ^ dxovaag de 6 'Jtfaovg eJnev 

air^' "Eri ev aoi Xeiner ndvra oaa ij^eig noiXiiaov xcu diddog 

ntwjiipVg, xal e^eig (hiaavQOV iv roZg oiQavolg' xou devQO, dxolov- 

23<r«* fAOL ^^6 Sl dxovaag ravra neQ^vnog iyev^^fi' ijv yoQ nkoi- 13. o Si c. BGL al. Sali. . . Rc. Ky. Sz. Ls, xai o. iid. ilq r. 01'^. ifr. . . 
ift. eiq r. ov^. c. BLQX al. U.^* G(h. .. om. ek r. ov^. 40. It.** Or. (3.) — 
Rc. Kn. Sz. alq to atij&. 

14. Ln. ot» Kati/Jfj. — Rc. 17 ixwoq. . . Kn. Sz. ^ ya^ ixiTvoq [Tra^' in. 
c. BL al. Cpt Or. Greg. naz. . . h. fidkXov naQ* ix. t6v fPaQia. D Syr. . . 
f zre^ ixtlvoq 157. Bas. . . al. aliter.]. — Ln. nai 6 rafr. 

15. Om. ra ante /9^. D al. Or. — Rc. KN.Sz.i^reri/iiyffar. 

16. ftQoatM. a. il. c. B D6 (;rf ooexailfiTo DG) L al. Cpt. Verc. . . Rc. Kn. 
Ss. Ln. n(ioa*aXtadfievoq a, elntv. 

20. Rc.Kn.Sz. ftfiTiQ. aov. [om. c. ABDKLMX a1. m. Vg. It.<' al.] 

21. ifpvk. c. ABL al. Dial. c. Mc. . . Rc. Kn. Sz. Ln. ifpvXaldiJifiv ex veot. 
fiov... om. c. BD Ct. Rd. Mc. ap. Tert. et Dial. c. Mc. 

22. Rc. Kn. Sz. tavta 6 ^lija. — Ln. xai ^oq. — Rc Kn. Sz. iv 
ovqav^. 

23. iyevrid^ c. B L. . . Rc. Kn. Sz. Lk. iyiveto. Digitized by LjOOg lC Divitani peric. ; chriitianor. praem. De J. morte. Caecai. LC. X VUI, 37. 213 

iTtog ijf^dqa, ^^iditv 9i avtov i 'Itjtrovg BlitBv* II^ ivmtoh»; o/24 
Tce i(f^fMta ixoftig iig triv ^aikilaf tov ^iov ilano^ivovtai' 
^ ^ ivxonmtiQOv joq iativ xafAfjlov dta tQt]fiatog PiXovtjg duX&itv, 25 
ff nl.ofViftov iig t^v ^ifikilav tov (^iov ihiXd^iV», ^^ ilnov dh o«26 
axovijaptig' Kcu tlg dvvatai cto^ivcu; ^"^ o di ilmv* Ta adi-Tl 
vata naga av&Q9inotg dwata naQct t^ &i^ intiv, ^^ilmv diTiH 
IlitQog' 'IdoVy TifiiVg acphtig ta idia tjxoXovdT^aauiv iroi, **© dhl*^ 
dnev avroSp* ^f^ Xiym vfitv, ott ovdiig iixttv og aqiijxsv inxiav 
ij ywatka fj adiXq)ovg f/ yovilg ij tixva ivixiv tijg ^aaiXelag tov 
(^eovj *^og ovxl fiij anoXciPfj noXXanXaalova iv t^ xaiQi^ tovttoza 
xai iv t^ ctid^vi t^ iQfOfiiv^ tfiariv cUciviov, 

{Mt.», naQoXa^v dh tovg dcidexa iJniv nQog avtovg' ^ldov, ava-zi 

Mc.ui,fi^Ofiev i'g leQOvaaXrifiy xaX tiXia^aitai navta ta yeyQafAfiira 
^'^'dw tmv nQocpfjtfHv t^ vwp tov av&oeinov' ^^ ncLQodo&iqaetai yoQZi 
toSg l^iaiv xal ifinaix&ijaetcu xcu if^ia&ijaetai xal ifintva^ii' 
aetcu, **xai fuzattyiiaavteg anoxtevovaiv avtov, xal ti^fiiwif rj33 
tQh^ avaatf^aetcu, '♦xai avtol ovdhv tovtm awijxaVf xal r^v to34 
^ijfia tovto xexQVfifiivov an avt&Vy xai ovx iyivcoaxov taXeyofieva, 

Iutx^ 'Eyeveto dh iv tt^ iyyiC^iv avtov eig *IeQij^ tvqtXog ttg ixd- 35 
Nc.ioi^iT^o naQa tifv odov inattwv, ^' axovaa^ dh oxXov dtanoQevofU' zc 
^^^•pov invv&dvetOf ti eHf tovto» ^"^ amjyyeiXav di avt^, oti 'Iijaovgzi 24. Rc. Kv, Sz. Ln. (om,B,yirja, ntqiXvnov yavofitvov, .. om. 
c.BL al. Cpt. .. pon. nt^, yer, tin, o7.D. — Rc. Kn. Sz. Ln. ««tf. 
altvaovta» elq r, fi, t,0;,, elq etc. c. BL; lic pon. etiam D al. 

25. Hab. xor/»iiloy Sal. — Rc.Xn.Sz. Ssa r^Vf*aXtaq ^a^i^oi lio- 
eX&elv, 

27. L?r. om. rS ante &foi. 

28. Rc. Kk. Sz. Lif. 6 n. .. om.oc.AHKMPSV2/al.pm. ~ Rc.Kw. 
Sz. t//*. d^^^na/itv ndvra xa« i^xoil. 

20. Oftxiay etc. eo ordine e. BL Cpt. . . Rc. Kv, Sz. Ln. om. 17 )^oy. ^ d9, ^ 
ywcuxct, 

30. Rc. Kv. Sz. Ln. ov .. otVftC. BLal. ~ hs.Xdfifj, — h, itttanXcto, 
D It. (exG. 1.) Ir. al. 

31. Hab. niQirov vloii Do}. Syr. ntr. Vg. It al. m. Epiph. 

32. Om. xai vfiqM&, DL al. It.** al. . . etiam aliter pon. et matatnr in xoi 
^a^rri/M^i/fftra*. 

35. Rc.Kn. Sz. nfiooa^tAv, [i7ra<r. c. BDL Or.] 

36. Lx. T» {dv) tlfi, . . h. ay DKLMQX aL m. Or. (2.) pial. c. ]l^.le 314 LC. XVII^38. CaecaipTOpeHiericbantero. Cbr. hotpes ZaccliBei . 

38 NaCfOQUtbg naQiq%Btai. '®x«J i^fi<5tv ^Jycw ^lijaovy vih /lavtdy 

39 iXhjaov fji£, ^^ Hat oi nQoayovXBq innlfMov aift^f tva ciyjqox^' aitog 
^odh noXX^ fioXXov ixQaiev* Tih Javtdf iXitjaov fjie. ^^ota&sig dh 

o 'Iqaois ixiXsvaev avrbv axd^rjvou ngog avtov. iyylaavtog di av- 
41 tov imjQciti^Bv avtov' ^^ T/ aoi 'O^Aeig noi^am; 6 de elnev' Kv- 
A2Qief iva ava^xfMo, ^^xal 6 ^lrjaovg elnev avt<^' !Ava^Xe%f)Of' i} 
^Znkntg <^ov aiacnxiv ae, ^^xal naQayu^fAa aviSkt^ev^ xcu tixoXov- 

^et avt^ dol^aCfov tov &86v, xou nag o Xaog idw idmxev aJvov 

tm ^fiijJ. 

XIX. 

2 Kai etaeX^m dtfjwwo t^v 'IeQtx<i. ^xal Idov^ avijQ ovofiati 

zZaxxal^g, xcu avtog tjv aQxiteXdvrfg, xal avtog nXovatog' ^ xat 

^ijtei idew tov 'Jriaovv^ tig eattv, xal ovx ^dvvato ano tov 6%Xov, 
4oTf r^ ^Xixiq, fi4XQog ^v, *xal nQodQafiAv IftnQoaOev avefirj &rl 
5 avxojmQiaVj iva (dn avxov, oti ixeivrjg ^fieXXev dUQfieaOai, ^ xou 

mg ffX&ev inl tor tonov, ava^Xiipag 6 *Itjaovg eldev avxbv xfxH ebtav 

nQog avtov' Zax^cuey anevaag xcofa^tj^i' a/jfu^v yaq h t^ o<x<p 
ii aov dei fie fieVvcu. ^ xai anevaag xate^fj xcu vnedil^ato avtov yai- 
iQOiv, '^xcu idovteg navtsg dieyoyyv^ov Xiyovteg* oti nctQa ofiaO' 
8 twX^ avi^X eia^X&ev xataXvacu, ^ ata^&elg dh Zaxxaibg etnev nQog 

tbv xvQiov 'Idov, ta ^fiiaed fiov tmv vnaQ^ovratVy xvqu, ntarjiiou; 

didcofUy xou ei tivog ti iavxoqiavtr^aa, anodideiifii tetQonXovv, 87. Hab. NaioQijvSi: D al. Vg. It.>- Or. 

38. Om.7i7«.A£Ka].Or.(videtur.) 

39. Rc. Kn. Sz. atomi^mi. — 40. om. ng, atVoy D al. It.*- Dial. c. Me. 
41. Rg. Kn. Sz. Ln. ab init. b. Uywv, , , om. c. BDL al. Cpt. Dial. c. Mc. 

Cap. XIX. 2. Rc. Kn. Sz. Ln. oro/t. MaXovfttvoq, ... om. c. D al. Syr. 
Vg. It. al. Ambr. — Rc. Kn. Sz. mcU oi/roc ijv nXova, [x. aiVr. c. BK 
al. Vg. It.'* Arm. . . om. plane D Ct. . . h. xac ^y L al. . . al. aliter.] 

4. Hab. nQO ad^a/*. EG H L V al. m. . . nqoXa^tiv D et add. ««« ro' B L . . al. 
aliter. — Rc. Kn. Sz. avxo/io^iav [ovxo/ioi^. e. BDQ al. m.] . . h. oi;- 
«o^o^a^y AKMSV al. m. . . ot/xo/«ft>^a<a»' 40. aL — Rc. &$' iueivijq, 

5. Om. yaQ H al. 6tb. . . h. or» a^ft, D Vg. It. al. Ir. gr. 

8. Rc. Kk. S^. ra ^fUarj [r. ^ftiata c. BLQ (iid. ^ot; rmv vn, pergant) . . 
h. ra fjfAiov A]. ~ Rc. Kn. Sz. Ln. did, roK (on. c. B al.) 2tr»/. . . poi. 

C. BDLCt a^ Digitized by GOOgle Pa|ftb. dc mmarttm lerrU «oacreditaram atu. LC. XIX, %% 215 

^eitif di jfQOs avTov o Ti^crot^, oti a^fi^QOV aeatriQia r^ o&qp 9 
Mt' 18, Tovtrqi) ififeto^ xa{^6tt xa^ avtog viog ^A^Qaifi iattp' ^^^ld^ivio 

* yoQ 6 viog xov ay&Qeinov ^t^ijffiu xoi coicai to anohoXog. 
Mt. 25, l/4Hov6iftm dh avtm tavta nQoc^elq dntv naQa^Xi^v^ dia ii 
^^' ^' to iyyvg iJveu aitov 'leQOvaaktjfA xosi dox<2^ avtovg, oti naQa- 
XQflfML f/Ukkii rj fiaatlaia tov &8ov avcupaivBa&ai, ^ ^ glmv ovv' "Av" ia 
^Q^fSinbg t\q evyev^q inoQwd^ eig %mQav futxQav, Xafie&f iavtq^ 
fiiflikiiav xai vnoatQi\pat* ^^KoXiaaq dh dina dovXovg iavtovis 
idfOMf avtoXg dexa fivag xai elnev nQog avtovg" IJQayfiatevaaa^e 
iv <p eQXOfuu. ^ * oi de nolitai aitov ifdaow avtbv xal aneatei' i4 
Xav nQec^^v bnlao» aitov Xiyovteg' Oi ^ekofuv tovtov fiaai- 
levaat iqn' ^fiog, ^ ^ xa2 iyeveto iv tr<p inavel&e& aitbv Xafiovta i5 
tnv fiaaiXeiavy xaX elnev qKavrjdijvai avttp tovg dovXovg tovtovg 
oig dedmxev tb aQyvQwv^ iva yvoiy tig ti SienQayfMtevaato. ^ ^ naQ- i« 
eyeveto di b nQ&tog Xeym* KvQiej if fivaaov dina nQoaeiQyaaato 
fivag. ^^xoi elnev avt^' Evye, aya&i dovXe* ott iv Siaxiatipii 
matbg iymw, ta&t ^ovaiav exm inavo> dexa noXee^v. ^ ^ hoX ^Jl- is 
&ev devteQog Xiym' KvQte, ^ fiva aov inoitiae» nivte fivag. 
^^ elnev ik xcu tovtq^' Kai av indvrn ybfov nevte noXem, ^^xai ^ 
heQog t^Xd^ev Xiym' KvQie, idov ^ fiva aov, ^v eljov ^anoxeir 
fiivrfv iv aovdaQii^' ^ ' kfo^Vfxtiv yaQ ae, oti av^QWtog aiatffQog%i 
ei, aiQetg o ovx edTjKog, )toi ^eQiCetg o ovh eamtQog, ^^Xiyet avt^' 22 9. Om. n(^. ttvt. Ct. Cypr. . . pon. post 'Iijo. D. . . h. nq. avtovq U. 
(exG. 2.) — om. o ante 'Ji/a. B. — h. ip rf oXk, t. AO. 

ii. Om. avxov 50. (sec. XI.)* ante i^j^. pon. i3i.; post *IfQ, BL iST.; 
tnm c«( et h *Ieg. leg. — om. aitovq D Ct.; li. aitolq 25. 

i2. Om. iavtm It (exc. S.) Lcif. Ambr. 

i3. Rc. Kn. Sz. 8a> c |^;t- [^ ^ «• A B D K L al. ro. Or. Lcil.] 

i5. Om. TovTovf D al. Arm. Vg. It. (ezc. 1.) Or. Lcif. — $idta»9v c. B. ap. 
Bch. aL . . Ln. dMxu c. DL (B ap. Btlj. et Sz.) ai. Verc. (h. iS*$m%M 
Or.) . . Rc. Kn. Sz. idwiv^ iid. yvf. -* h. Ti 6tinqaYiAattvQairto DL 
(ri^ ti SunQayptafttvoavtOy aic videtnr B ap. Bch. et Btlj.) Cpt. Or. 

i6. Ln. nooatiQY, c. A D al. — i7. Rc. Kn. Sz. ti. 

i8. Hab. o h§Qo<; D al. aiter Vg. It. aXlo<i Or. aiias Ct. Verc. 

i9. indp. /. c. BL al. , . Bc. Kn. Sz. Ln. yiv. in. 

20. Rc. Kn. Sz. xeU eti^oq. [x. o er. c. BD L ai.] 

22. Rc. Sz. Ln. Uyt* 6i a. [om. c. LMS* al. pm. Syr. Vg. Vere. al. 
Thphyl. . . eliam Kt It.»- Lcif. T T u n c «.»•] DigitizedbyGoOgle 216 LG. XIX) 23. Poena GontamBeei maiienf. J. arceiii jvbef asinum ; 

'£x tav atofiatog aov xqiv£ ety fiovijQi dovXe, ^dsigf ott iym ay- 

^Qdonos avairiQog effu, aiQm o ovh i&rixa^ xal &eQi^m o ovx 
28 icnsiQa; ^^xcd dia ti ovx idoaxag fwv to aQfvoiov m\ tQannX/aa^; 
24x^700 ik&mv (Tvv toxip av avto inQO^a» ^*Hai tolg naQS<noiaiv 

slnev '!AQats an avxov t^ fAvav xtd dots t^ tceg d&ca fivag 
20 hovtt, 2*xai slnav avtqy' Kvqib^ Ixh dixa fivag, ^^Uyvi vfAVv^ Lc. 8,\ 

ott navtl Tql iyiovti doOi^aetai, ano di tov fAr^ ixovtog xai o ^SiMt.isA 
2t OQ&ijaetai. ^ "^ nXrfv tovg ix&QOvg ftov tovtovg tovg firj &aXiiaaV' ^^-^ l 

tag fis ^atXsvaai in avtavg ayayite ^s xal xataa^al^at9 SfMr 25. ' ) 

nQoa&iv fiov. 

28 , Kai elnmv tavta inogsveto iiingoa&ev. avaBaivm alg%gav' Mt.2i. i-ii.} 

; / 2Q > JLJ ^ f ' O Iv - \ T> n. / Mc.114-10.1 

29 aaXrifi. ^^ xtu SYiveto 0}g rjyyurev eig Brj&qiay^ xal ^jy^aWaf jo.12, 12-is. 
ngog to OQog to xaXovfJtevov Aaieiv, aniateikev dio tm fia&r^m 

30 avtov ^^einm' ^Tndyete eig tt]v xaxivavti xdfjir^v, iv y eianooevo- 
fuvoi evQijaete nAXov dedefiivoVf iqi' ov ovdelg ncinote av&Q<onm 

Ziixd&iaeVf xal Xvaavteg aydyete, ^^xcH idv tig vfiag iQcatq' Jtd 
ti Xvete; ovt(og ig^te avt^' ott xvQvog avtov yuQ^iav eyjei* 
32 ' ^ dneX&ovteg de oi dneataXfiivot evQOv xa&d>g eJnev cevtoi^. 
38 ' ^Xvovtm di avtm tov n&Xov elnav oi xvqwi avtov ngog av- 
Z4tavg' Ti Xvets tov nAXov; ^*oi de elnav oti xvQtog aitov 
35 XQsiav ixet. * * xai ijyayov avtov ngog tov 'Irjaovv^ xai intQQixpaV' 
S6T«9 avtm td Ifidtta int tov ndiXov ine^ifiaaav t6v'Iijaovv. ^^no' 
Qevofiivov dh avtov vneatQmwov td ifidtta avtm iv t^ od<p. 

23. Rc.Kn. Sz. inl xfjv tqdn, — h. dvinQci!^tnh. 

25. Oro. veraam D al. It.^ Lcif. 

26. Rc. Kn. Sz. Uy, ydQ^ Ln. (— ) . . om. e. BL al. Verc. aL ThpbyL . . 
h. ^i Vg. It. cdd. pL ; etiam xoU et alif er in Syr. al. leg. — Rc. Kic. Sz. 
Ln. in t add. dn* avrov, . . om. c. B L al. m. 

27. rovTOvq G. BKLM aL Did. . . Rc. Kn. Sz. Ln. inHvovq, — h. uataoip 
avTot'9 BLal. m. Syr. aLChn. ' 

28. Om.avrovBLal.It.i'Or. 

80. Ln. Uyw, — om. Me/itiv. D Ct. — om. ntinote D6 aL It.** Or. (1.); 
etiam aliter pon. — Rc. Kn. Sz. Ln. Xvaavreq {*ai l. c. BDL 157. 
Ct.) a VTO 9 (om. e. D L aL Ct ; post ayay, pon. A K aL Syr.) dy, 

31. Om. ^td ri l, D Ct. It.** — Ln. {avtf) . . om. BD L al. lt.«* aL Or. (3.) 

32. Add. in f. htiita ruv nwXov 7. aL Vg. IL al. Orr(l.) 
34. Rc. Kk. Ss. om. OT*, iid. v. 35. h. lavnSy. 

36. Om.^yT.o.DCt.229. ^ t 

Digitized by VjOOQ lC intnt Hieroii. ; ■altttatiir ; templo expellit mercBtores. LC. X IX, 48. 217 

^^ iyy^wtog di avtw ^dtj nQog t^ Kata^iurBi tov oQovg rmvzi 
Ikatm rjgl^avto anaw to nX^^og tmv fMM&tjtw yalQOVtsg aivetif 
tov ^sov q)mvi f^^^TI ''^Q^ naam mv iJdov IhvafUfov, ^^Xiyov-zs 
t8g' EvXoyrjfUvog 6 igxofAevog ^aaiXsvg iv ovofiati xvQiov' iv ov- 
Qov^ etQtfvfi xa2 dol^a iv v\f){<TtOig. ^^Kai tmg t&v fPccQiaaiatv Z9 
ano tov oj(Xov eJnav nQog ainov ^tdaaaaXe, innifinaov toHs fMt' 
(hftixSg tfov. *^xal anoxQid^eig elmv jiivia VfnJSv, ott iav ovtroMO 
CitDTHJoovatVy oi XiOot xexQo^ovtcu. *^xcu <ig fjyylaevy idm tijv^l 
noXtiv exlavcev in avti^Vy Xeytov' *^oti ei eyvatg iv tJ yfUQa tavtn 42 , 
xou av ta nQog eiQtjvipf' vvv de ixQv^rf ano oKp&akfimv aov ^'oti43 
ffyn>aiv ^fUQcu inl aiy xcu neQi^.ovaiv oi i^&Qoi aov ^o^cexa <toi 
xcu neQQWxhoaovaiv ae xou awel^ovaiv ae navto&ev, ^^xcd ida-^ 
qnovaiv ae xdi ta texva aov iv aoi, xdt ovx aqn^aovaiv U&ov inl 
ki&i^ iv aoly av&* mv ovx e/vmg tov xcuqov t^g intaxomjg aov. 
didaaxmv to xa&^ hiiQav iv 7(p ieoi^' ol de OQXieQelg xcA oi yQafn- 
fwxelg iC^tow avtov anoXiaai xou oi nQ&toi tov Xaov^ ^^xcei^s 37. Ln. ndvTutp c. BD (h. ytyofiiywf pro dvvdt^. D Ct.)* 

38. Hab. o ^aa. B. — poit mvQ. add. ivXoyrj^iroq 6 ^aa. D It. (exc. 5.) 

40. Rc. Kx. Sz. Lk. iin. avxoZq... om. c. BL CpL Arm. Or. — Rc. Kn. 
Sz. auoTtrjoiaatv. . . h. atyi^aovaiv D 254. — h. HQci^ovatv BL Or. 
ed. (1.) . . MQd^ovra* D. 

41. Rc. Sz. in* avT^. 

42. Rc. Kn. Sz. fyv. uai ov, (». av post ravri; pos. c. BL Or.) Kalyi 
(om. c. BDL al. Ct. It>' al. Or.) iy r^ tjfi. ao v (om. c. ABDL al. Syr. 
It.'- al. Or. Eos. Bai.) raifxri rd nq, etq. aov [om. c. BL al. Or. Ir. . . h. 
aol D al. It. (exc. Verc.) Vg.]. . . Ln. fyy. nal av {Mai yz) iv r. «/^. 
ravz, td ng, ti^. (aov). 

43. Hab. na^ eftfialovaiy CL al. . . al. aliter. 

44. Om. iv 0. ante »a« ov* D Ct. Or. Eos. 

45. Rc. Kn. Sz.Ln. ntul. iv avr^ (om. c. BL 1. al. Cpt. It^* al. Or. 
bis. .. etiam in' ai^rf tt iy t^ Uqm Ug.) «a« dyo^dl^ovraq (om. c. 
BL 1. aL Cpt. Or. dis. . . al. aliter.). 

46. *ai Marat etc. c. BL i. al. Cpt. IL^' Arm. Or. . . Rc. Kn. Sz. Ln. (Ln. 
ort) 6 oit. fiov OM. nQ, iariv. 

47. Om. ro L al. — pon* tuti ot nq. r. Jl. ante ^ifr, D Vg. It. al. et h. yq. 
*ai oi niiiapvrt(io$ r, X^ il^^T. a. dn. 157. Syr. atr.it.>*Prs.Or.(dis.) 218 LC. XX, 1. J. fai «CBilo cftf tUMe rogslor. Pank. 4e viulmrilMM aix iiQumop ro ri nou^cmavf o kaog yoQ ixag i^&cQffuno avtov 
aHOvnp, 

XX. 

1 Kid iyiftto iw lua tw ^fUQw Mamwnos avtov top loor Mt.2i,v 

fr fip ^^^ jcol Bvajjeh^ofuvov iniatffffa» oi a^UQii^ wd o/Mc.iii| 
lyQafifuettils ovr tois nQMfivtfQotgf ^xak iitav nQog avrov' Euiow^'^- 

^fdTf if noia S^iovoiq, ravta noutiSy ^ tiq itmp o doiq ooi c^v 
tt^ovclav tavtfjf; ^anoxQi&i)g di ibuw nQog aitovg' ^EQtavqan 
^vfiog xaym Xojofj xas iutati uor ^ To ficurtuifut 'Jmifrov e| ov- 
5 Quwov fif Ji i^ af^Qninm; ^ oi di ovfiluoyloavto nQog iavrovg li- 

yoftig' oti iof iinmfur' 'E^ ovQavoVy i^r /iia ti ovx inuitiV' 
ooati avt^; ^iaf di iugmfuv' 'E^ af^Qmnm/f^ 6 Xaog anag xator 

U&dau fifiag' mmuffufog yoQ iatnr ^Jmdffijf nQoq>rfttff thcu. 
g ^xa2 aniKQi&tjcav fAff iidivai no&if, ^xou o 'Jtjooig ibiif aiftoi^' 

OifSh iym liym vfMZf «r noia S^ovaiff tavta notm, 
"HQ^ato dh Uyiw nQog tof Xaof tiff naQoBoXfff tavttff jifi- ^^\\ 

mXmfa iqivtivaif av&Qmnog^ xai i^idoto avtof yimQyoigy tudwcii,] 

10 aml^fAtioiv XQOfovg Ixavovg. ^ ^ xai xaiQ^ oneotBiXiv nQog tovg 
yemQyovg dovXof, iva ano tov xaQnov tov afintXmfog dmaovaw 

11 ain^' oi dl yemQyol diiQUftig avtof S^aniatiiXaf xirof, * * xai 
nQoai&ito htQOf nifiypat dovXov' oi dh xaxtlfOf dtiQafttg xa2 

liatifAoaaftig H^aniateiXaf xtvov. ^^xoi nQOci&eto tQitov nifK^pat' 

18 o/ di xoi tovtov t(HtvfAatiaavttg i^i^Xov. *'e&rw di o xvQU>g 

tov afAmXmvog' Ti noti^am; nifAxpm tov viov fAOv tov aytxnrytov' 

48, Hab. nonioovaiv KLS al. Or. ..add. aitf D Ssnr. Vg. It/(exc. 

Verc.) al. 
Cap.XX. 1. RcKh.Sz. ^fiiQ. iHtipmv. — h. ol ItQtZq ABGKV al. 

pl. — om. o»ante;<^a/(/». AVal. 
2. Rc. Kn. Sz. nq. avT. Xiyovjtq et Lw. Xiy. n^. a. . . om. c. C D al. Syr. 

!(.>' al. — uTtov iifi. c. B al. . . om. CL. . . Rc. Kx. Sz. Lvr. itnk ^//^. 
8. Rc. Kk.Sz. tVa Xoyov. 
ft. Ln. ovvtXoyiCovTo et iofZ ^fiTv. — Rc. Kn. Sz. dio rl oiv, . . Ln. 

(oiv). . . om. c. BELV al. pm. Syr. It.*- al. 
7. Om. no^, EK al. It.^ . . h. to ;ro^. D al. — 9. Rc. av&Q. r«c< 
10. «. MUQv c. BL al. D (h. ncuQw di). . . Rc. Kn. Sz. Ln. x. iv um^. . . h. 

n. iv rw «. CQal, — Rc. Kn. Sz. <^(r«y.'[(l»0ovo.c. ABLMQal.1 
12. Ln. oI di xaK f »y y c. A K al. Vg. It. Syr. p. oigiti.ed by GoOgle peradif. Qaaettio da tributo Caeiart ■olreii4o. LC.XX, 25. 219 

!<mg tavtov ivtf^anfioortm. ^^idoftsg di ewrof oi yuaqyol die-tA 
Xoyl^ovTO nqhg aXhliXovg kiyoftsg' Ovtog iativ 6 xXif(^v6uog' 
anoxtBivmfiev avtov, tva ijficiv yivijtcu rf xXifQovofiia* ^ xai ix-t^ 
fiaXovteg avtov l^oi tov afintXwvog anixtetpav^ tl ovv noiijaet 
avtoig 6 xvQtog tov aftneXfovog; ^ ^ ilevaetat xal inoXeaei tovg 16 
yeioqyovg tovtovg xoi ^oicT^i tov afineXma aXXotg» axovaavteg dh 

'P:iiS,eJnav' M^ yhoito, *'6 ^i ifiBXkrpag aiftolg elnev' Ti ovv iatlvn 
to yeyQafifuvov tovro' Al&ov ov anedoxifAaaav oi olxodofAOvvtegj 
ovtog iyevii^ff eig xeqtaXriv ymiag. ^^nag 6 neam in ixetvov tov 18 
XiOov avv^Xaa&riaetcu' i<p' ov d' av nead^ XtHfi/jaet avtov; ^^xalt9 
i^i^ttjaav oi yQafifioteig xou oi aqrneqetg intfaXeXv in avtov titg 
veiiqag iv ainj tj oS^, xal iqjo^tj&riaav tov Xaov* eyveaaav yoQj 
ott ngog avtoi>g eJnev tr^v naQa^X^v tavtrfv. 
Mt.22, KoA noQat^Qi^aarteg aniateiXa» iyxaOitovg vnoxQtvofiivovg 20 

\ml.i%ictvTOvg dtxctiovg eJvcu, iva iniXd^mtat avtov Xoyovy &aie naQa- 
*3- *''• dovvat avtov rjj oqx^ xcd tq i^ovai^ tov ^yefiovog. ^ * xai intfQOh 21 
trfaav avrov Xiyovteg' /liddaxaXe, otdafiev, oti OQ&dig Xiyetg xal 
didaaxeig xai ov Xafi^vetg nQoaconov, aXX* in aXrj&eiag trjv odov 
tov &eov dtdaaxetg' ^-S^eativ ^fidg KaiaaQt (pOQOv dovvat, »/ ov;22 
*^^ xatavoriactg de avtm ti^ navovQyiav eJnev nQog avtoig'2Z 
^^ dei^ati fJLOt drjvoQtov, tivog hei eixova xal iniyQa(pt1v; ano-i^ 
XQt&ivteg elnav KaiaaQog. ^^o de eJnev nQog avtovg' Toiwv25 

13. Kc. Kv. Sz. rovt. UovTBq. [om. c. BCDLQ oL It. (exc. 1.) al. 
Schol.j 

14. Om. oiyM^y.DCi. — Ln. &KXoyioavto. — Rc. Kn. Sz. Ln. ';r^. 
iavTotfq Xiy. . . ir^. aXXijk. e. BDL al.^ Rc. Kn. Sz. dtvrt, dnottt. 

16. Om. rovTov? D al. CL . . h. ixtivov^ 1. al. — Lw. o* <fe dnovo. 

19. Ln. ikiizovv, — oro. r. Xaov G S V aL pm. Mcion. ; etiam aliter leg. 

20. Om. na^axriq. Syr. Pr«. p. . . h. a^ro/w^ifaarrc? D It. edd. antqei. 
aL — h. Xoyov CK al. B ap. Bllj. . . jld/o vc L. . . twv Xoyav D al. It. 
cdd. pl. . . Xoy^ 49. al. — Rc. Kn. Sz. elq to naqai. 

22. fipiaq c. AB L al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. 17^»^. 

23. Rc. Kn. Sz. Ln. in f. add. ti fie nttqduete. . . om. c. BL aL Cpt. 
Arm. . . add. etiaro vnouQtrcU C aL 

24. Rc. inidtiiare.^ Ln. poit^if^.add. (o/ ^i tdettav. nat ttntv) 
c. CL al. m. It.^* al. m. — Rc. Kn. Sz. Ln. anoic^. di. . . h. o» (fi dn. 
BL al. Syr. al. . . nai «Tr. 6. . . om. c. D 1. al. Vg. It. (exe<^0 j 

25. n^. avr. c. BL al. . . Rc. Kn. Sz. Lk. avroK. Digitized by LjOOgle 220 LC. XX, 26. De uxore VII fratram ; de vita post mortem futura. 

anodwB ia KahoQog «q) Kalaaqi Koi ta rov O-bov t^ ^Ap. 

26 2 * x«i ovx hfvaav imla^icO^ai ainov Qi]fiato^ ivavtiop tov Xaov, 
xal Oai^atrarteg ial tjj anonQtaBi avtov talyriaav, 

27 TlDOfTel&ovteg ds tmg twv ^addovxafooVf oi avtd^ovteg Mt.n,73-33.\ 

28 avactaaiv fjirj mai, inrjQanijaav avtov ^ ^keyovteg' ntjoaaxaKe^ 
M&ivatjg eyQO^pev ^fitVy idv ttvog adeXq>og ano^dvfi eyiiov ywaMca'Dt.2$, 
xal ovtog atexvog ^, iva Xdp/j 6 adel(p6g avtov tijv yvva^a xo^ 

29 &avaatiiafi aniqfia tm ddeXqjtp ainov. ^^intd ovv dde},(pol ^aav. 
30xai 6 nqwiog Xa^v yvvaaia dniO-avev atexvog' ^^xal 6 devteQog 
31 ^* ^ xdi 6 tQitog, daavtODg ol kntd ovx dqtijxav tixvov xdX dni&a- 
^vov' ^^vateQOv xal ^ yw^ dni&avev, ^^i/ yw^ ovv iv Tgf dvaatdaei 
Z^tivog avtm yivvtat yvvjj; oi yoQ intd eaxov avt^v yvvatxa, **xai 

elnev avtolg 6 'Itiaovg' Oi viol tov aimvog tovtov yafiovaiv .xtd 
85 yafiiaxovtaiy ^^oi de xata^uo&ivteg tov aicivog ixelvov tvxeiv xa2 

f^9 dvaatdaeag tijg ix vexQmv ovte yafAOvaiv ovte yafjUaxovtcu' 
36 ^^ovde yoQ dno&aveVv m dvvavtcu. iadyyeXoi ydQ eiaiVy xal viol 

25. Rc. Kk. Sz. Lx. om. t^ ante Kala. . . scr. c. D L al. Jait. 

26. Hab. ^;rUa/9. xov ^^fi. BL433. — h. avrov ^^fia iniX. D. 

27. Hab. ol kiyovreq etc. BCDL al. m. Syr. al. m. qui negant eise 
Vg. It. (exc. Verc.: qvi coiitradicunt non esie.) 

28. Rc. Kn. Sz. arcxv. dnod-dvrj, ,, h. d&. dnod: atttivo^ fx^^ 
^vvarxa D Ct. Syr. Prs. p. 

30. et 31. xa« 6 6ivt. uiq. dniO. c. D Ct. . . Rc. Kn. Sz. Ln. koX Mkafitv 
oStitttqofitfiv Ywalna xa» o^To^ dnid-avtv att*vo^, 31. xoi 
o t^itoq ikafitv aiit^v* [Ln. add. (taaavttaqy) c. AEVal. m. Syr. 
utr. 6tb.] taaavtttq 6i xa» ot iTFcd' [Rc. pergit «a», qd om. ABD 
ELSV^ al. pm. It.^ al.] ov natiltnov tinva nai dniS^avov. ,. 
V. 30. om. 218. 245. 435. Corb. • • b. »a« 6 d. «ai o r^. flap, atWify ' olia- 
avt, etc. BL 157. . . ai. aliter. 

32. Rc. Kn. Sz. var, d^ ndvtwv dni&, xa» if y. 

33. ^ /. ovv ^ T. a. c. BL Syr. p. in m. . . Rc. Kn. Sz. Ln. iv tjj ovv 
dvaat. — b. iatat yvv, DGL al. m. Syr.Vg.lt. al. 

34. Rc. Kn. Sz. xa« dno*Qi&tlq tln. — ante yafiova. b. ytvvmvtcu 
nuu ytvv&aw D Ct. Verc. Mm. et omissis yafi, x. yafiioK. It.>' Or. Cypr. 
al. — Rc. Kn. Sz. iityafiian. lyafUan. c B L al. Or. Epiph. Gr^ nyis.] . . 
h. ^^ofiovrro* D. . . iuyafiil^ovta* A G H K M P al. pm. Bas. 

35. Yafiian. c. B al. Clem. (1.) Epiph. (1.) . . Rc. Kn. Sz. inyafuan, , . Ln. 
yafii^ovta*, i 

36. Rc. Kn.Sz. ovt«. -* h. ifr» fiiXXova$v D It.«* Mcion.^O^Ogle Chr. doroinus Dai idiM. De fattu. Viduae pauper. donam. LC. XXI, 4. 221 

aiaiv •&BOV r^g avaaTciaeco^ vioi ovng, ' ^ ou dl iye/Qortai oi ve* 37 
'Ex.9fi.-AQoi, xai Miovaijg ifAfjwasv inl r^g ^iov, lag Xiyti xvqiov tof 
-Osov 'A^Qaaix. xai ^iov 'laaaa xa« ^eov 'laxoi^* ' ® ^eog di ovx 38 
Sattv rsHQmVj aXka ^mvfm' ndvtsg yoQ avt^ l^eoaiv. ^^'AnoxQt-Z^ 
•d-ivtsg di rmg toov yQafAfiatifov ebtav /lidaaxakey xakbis iJnag. 
iMt.22, 4$. ^^oixiti yaq hoXfim imqeytiaf avtov ovdiv. 40 

(.vit.22,4t^. BHnev di nqog avtovg* IldSg Xiyovaiv tow XQiatov e2vai4l 
•*p«".*iio, i.'^avid viop, ^^xal avtog Javtd Xiyet iv fiffil(p t<tiv y>aXfuiSv' ^2 
^^^^ Elmv xvQiog rip xv^/(p ftot;* Ka&ov ix de^tdiv fiov *^mg av^z 
^(wl tovg ii&QOvg aov vnonodiov tm nodmv aov; ^^Javtd ovv^^ 
avtov xvQiov xaXeif xal mog aitov viog iatuf; 
(Mt.23, 5.6.14« l4xovovtog di navtog tov Xaov eJnev toii; fia&fitaig av-45 
Lc. iJ . 4«. *<w • * * TiQoaeriete ano ttov yQafifmteoov raw v-eXovtoav neqi^ 46 
nateiv iv atoXaig xai qfiXovytoov oanaafMvg iv talg ayoQaig xou 
nQmoxai^edQlag iv taig awayooyaig xai nQoatoxXtaia^ iv toig 
deinvoig' ^^ o! xatea&iovatv tag olxidg tm x^Q^ ^^ nQocpdaet^l 
fiaxQa nQoaev%ortai, ovtoi Xr^%f)ovtai neQiaaoteQor XQifAn. 

XXf. 

•Mc. 12, 'j4va^Xi\f)ag dl ejdev tovg (iaXlovtag ta d^Qa avtoov elg to 1 

7a^og)t;Jlaxi09^ nXovaiovg. - eldev di tiva x^Qav nevtxQov fiaXXovaav 2 

ixeiXema dvo, ^xai etnev' '^ktjO^g liyoa vfiiv, ott ^ x^qu avttj z 

71 ntoaxti nXeioa navtoav efialev *anavteg yoQ ovtot ix tov neQia- 4 
aevovtog avtoig efaXov eig ta doiQa, avttj de ix tov vateQtffiatoc 
avtijg anavta tov ^lov ov (7xev efiaXev. 

36. Rc. Kn. Sz. Lk. rov &. . . om. c. ABL al. Bas. Gr. nyss. 

37. Rc. Kn. Sz. nai xop &. 7. xai rov. [om. c. BDL al. Or.] 
40. yaQ c. BL al. .. Rc Kk. Sz. Ln. de...h. xai, Vg. II. .. om. 244. ll.i-Gth. 

42. Hab. avtofi yaQ BL al. Cpt. . . xai avr. faQ Q. . . ai. aliter. — Lx. 
om. 6 ante xt'^. c. BD. (om. c. iisd. et Z ap. MT. c. iisd. ap. MC.) 

43. Hab. vnondtw r. nod.H al. Syr. It. (exc. t.) al. 
47. lis. ol maxia&iovttg ti TtQOOivxoii^voi. .. h. ^ax^ar A*LX al. •• 

ftoKQJi 1. al. m. ThphyL 
Cap. XXL 2. Rc. Kn. Sz. Ln. ^t nal. . . om. c. B KL MX al. m. Bas. . . pon. 
post x$vd A 6 H S Vi^al. pm. >-.om . inelD aL Sy r. Vg. It. (exc. l.)aL Or.(3.) 
3.4. Rc. Kn. Sz. nktiov^ iid. etLN. v.4. ^m^. roi; ^coi'. .. om. c. BLX 
al. Syr. hr. Cpt. — Add. in f. raura Xiyufv i^xivir 'O (/vuf-tnta oxoviiy 
dyovhoi. E*6HM* in ro. al. m. Digitized by V^OOQlC 41.44. 223 LC. XXI, 5. D« roina Hieros. templiq., faU!i doeCorih., «pp. gorte. 

5 Kaittf^m Xsyovtm mQl lov Uqovj oti Xi&ot/s noXot^ Koi ava^- Mt.M,v 
G ftaiTif iteM(TfJirirai, Blnev' • Tavta a &e(oQeVi/iy iXevaovtai fjiUQaifii^^ 

iv alg ovM acpe&^aetai U&og in\ X{&<py og oi xataXv{hjoetai. * •^'*- 
7 '^ enriQ<itriaav dh avtov Xiyovteq' /ItdaaHoXey note oiv tavta emai; 
HHal ti to atifieldv otav fiiXXxi tavta y(ve<r&at; ^o de elnef BXi^ 

nete^ fATj nXavrj&ijte* nolXol yaQ iXevaovtat inl t^ ovofiati fAOv 

Xtyofteg' 'Eyoi eifit y,(d 6 xatQog rJYytTtev firj nogev&r^te onlata 
9 aitm, • otav dh axovirrjte noXffiovg Kal axataataciag ^ firi ntorj' 

&f'^te' deX yoQ taita yevny&ai nQoitov^ aXX' oix ev&eoDg tb teXog. 
to ^^tote eXeyev aitolg* 'EyeQ&r^aetat e&vog int e&vog ytal paaiXefa 

11 inl ^aatXeiav, ^ ^ aetafioi te fieyaXot xata tonovg xa2 Xotfiol xcd 
Xtfiol laovratf q>6pt]TQa te xal arjfietd an oiQavov fteydXa eatat. 

12 4 2 ]Jq0 ^l tovtm anavttav int^aXovatv i(p' vfiag tag x^*^^ ^^ ^*- *^' 
Twr xaJ dtoil^vatVy naQadidovteg efg awaytoyag xcd gw/laxa^, Lc. li , 
anayofiivovg int ^atXetg xai t)yefi6vag evexev tov ovofiatog fiov' **• ^'^' 

14 * * ano^jaetat dh vfttv eig fioQtvQtov. * * &ifte ovv iv talg rcaQdiat^ 

%^vfAW», firj nQOueXezav anoXoyrj&rjvai' ^^iym yoQ dojata vftZv atofia 

Y,a\ aocpiaVf y ov dwtjaovtat avTtatrjvat anavteg oi avttxeifjtevot 

ir, vfitv. * * naQado&ijcea&e dh rcal vno yovhoov xal ddeXq^mv xal avy- 

17 yevm xal gYAow^, xal &avatw5ovatv el^ vfjimv * "^ y.at eae<r&e fitr Mt. lo» 

18 aovfievot vno ndvtoav dtd to ovofid fiov. * * nal &Qt^ ix t^g xe- 5. Lk. dva&iptaatv c. AD al. Syr. p. 

6. Om. a DL Ct. It.*- — Lx. ki&o} Zdt... Iioc add. etiam ante Xi&B<;. 

7. Om. oiV DaI.Syr.Vg.lt. al. 

8. Hab. iv t& 6v. KMal. — Rc. Kn. Sz. ot« ^^^oi, Lw. ( — ) .. om. c. 
RLXal. It. cdd. — Rc.Kk. Sz. /i^ ovv noQ. 

10. Om. Tor. I. avT. (post iy(Q&. h. yd^) D al. Syr. Prs. p. II.** . . TO*r«, iX. 
a., ■icKn. 

11. Rc. Kn. Sz. X. ?uuol X. Xoi/i. — Ln. ipvptjO-^d tc x. d/i* ovq> oijfi. . . et 
xaT. To'7r. et dn* ov^. varie pon. 

12. dnayofi. c. B D L al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. dyoiUvov%. 

14. Rc. Kn. Sz. eia&t {&ixM c. ADLM al.] cif Ta^ xa^^iac [^i^ t. x. c. 
ARDLXal.Vg. It.Cyr.al.j 

15. Rc. Kn. Sz. dvtemtXv ovSk (Kn. ^f) arnoT, .. Ln. dvntrr. ov$i 
dvtttn. . . om. c. D Syr. Pm. p. Vg. mi. II.** antqis. Cipr. Aug. . . pro 
or<r« h. ij AKLM al. m. \0' Or. al. et Vg. It.»' — oiitv>a;rayr* It.** Cypr. Aug. .»• — om^anavTt il. 

Digitized by VjOOQ lC De HgnU c«UBatot«m veBtararom ac rediUri Ckrid(i. LC. XJU, 33. 223 tpaiJjg vfmp ov /U17 anohjtm, ^^m» t^ vnoftop^ vfiWf HTi^ae(Td^€±9 
Mt.M, tag ^pvxtt^ vpLmf. * ^"Otav di idqxs HvxXovfMvrjv vno atQaroa^v 20 
!McJs/^«lpowraJlw^, tote yvmtBy oti ijyytxev 17 iqrnMiMvs avrijg. ^^toteil 
14-17.^^ w T^ Jovdala cpsvyitmaaif «fe Ta o^jy, xoi w ^y fiiaq» avt^^ 
iKXO}Qeitm(yaVy xoei oc er toi^ x^^^ M ^i(^^gti<T^wsa¥ mq aviriv* 
^^ott fifUQai ixdix^aBmg avtai BimVy tov nkfj<T&^vat navta taix 
yfyQafifiiva, ^ ^ ov(d tcd^ iv yaatqi ^iovacug xa« taXg {^tikaCovacug 23 
iv ixtiviog taXg iff/ifQoug' iat(u yoQ avayxtj fjnyakri inl t^g y^g xal 
OQTfri t^ Xa^ tovtq}, ^^xou maovvtai atofiatt fiayaiQctg xai24 
cuxfJuxkcDnaOiiaovtiu eig ta i^r/ navtay x«i 'leQovaaitifi eatcu na- 
Mt.M, rov/cerj/ vno i&voivy aiQtg ov ni^rjQm&cSaiv xouqoI i&vmv, ^^KoCiih 
|Mc.i3y<^«* arjfala iv rjXiq} xal aeXyvy xal oatQOig, xal inl t^g yijg avv- 
**"^' oxij iQywv iv anoQiit ijxovg ^akiaaifg xoJ cro^ov, ^e anoypvxovtonf 26 
av&QconooP anb (po^ov xal ngoadoxiag tm im^Ofiifmv t^ oixov- 
fisvfj' ai yoQ dwofisig t^v ovQavm aaXev&i^aovtat. ^"^ xal toten 
oypovtcu tov viov tov av&Qtanov iQXOfievfrv h ve^pilrj fieta^ dvva- 
ftecog xa4 i^^g noXXijg, ^^oQxofihoov de tovtoov yivea&at ava-i% 
xvxpate xcd inoQate tag xecpaXag ifjidiv^ dioti ey^i^et r/ anokvtQdh 
MtMA.iTig vfmv. ^^ Kal tlnev noQafioX^ avtoig' Idere trjv (Tvxijv xa229 
iMc.^',^»*^» '^a ^ivdQa' ^^otav nQO^hxraw fidrj, ^Xinovteg a(p eavr^vzo 
'^'^^'ytvtoaxete, ott ijdri iyyvg to ^eQog i<ytiv' ^^ovtoirg xal Vfietg, otavzt 
idrjte ravta yivofieva, ytvcoaxete, ott iyyvg iativ ^ ^aatXsia tov 
Oeov. ^^afirjv Uyoo vfiTv, ott ov fi^ naQsl&fi ^ yevea avtrj ioagi^ 
av navta yivrjtat. ^^6 ovQavbg xcd ^ y^ naQelevaovrcUf ol dizz 

19. Rc. Kn. Sz.xrjjar«a^e, lid. v. 20. tjJv *h^ova. 

22. Rc. TtkijffojO^vM, — 23. Rc.K.N.Sz. ovai di, tum Rc. iv r. Aaw. 

24. Uab. iv aTOf/u. D aL Vg. It.^' Eai. al. — Rc. Kn. Sz. ax^* nlfj^. -^ 
om. xa«^. ^^y. D Ct. .. h. »a« ^aovxat nouq, e^. B .. nai>qoi nai 
taovxai xaiQ, iOv. h Cpt. 

25. Hab. xai dno^ia D Syr. \0' Pri. p. — Rc. Kn. Sz, rixovofi^. t5;^oi'? 
c. A BLMX al. m. Syr. Vg. It. al. . . h. fjxovq o)q Arm. . . al. aliter.] 

26. Hab. al rdiv ovq. L ap. Wtst. . .aliv rtZ ovg. D It.'* Ambr. 

30. Hab. TTQO^. rov naqnov avtdiv D 157. Vg. 11.«' al. — om. ijStj 
prini Syr. al. . . om. ^lin. D Syr. Vp. It. al. . . om. dg>* iavr. D It^- al. 
(referant ad n^op. Vg. It.*') . . h. dn^ avr^v L al. Syr. al. . . dno rwv 
xaQnoiv avxAv Syr. p. in m. — om. ^ff^ potter. KX al. Sjrr. Vg. It. (exc 
Ver.) al. et poit iyy. pon. D L al. C" r\r\n\o 

33. Hab. ?rae»Awo*Ta» CKal.m. Digitizedby^^OOglL 224 LC. XXf, 34. VigUandam ctt. Jailae pActio da traclendo Cltristo. 

34 A0701 fiov ov fiij naQsXevffovrcu, ' * /Iipocri)f w ^i ictvtotSf fi^ttota 

^Qtf&oiatv ai HCLQdfat vfAm h XQainaXfi km fii&^ xal fAeQtfivcug 
35 /^ioomab^ Hal inuni iq>' vfmg a/qtvldtog 1/ ^fttQa ixBiv^ ^^mg 

nayfg* inetaeXBvtretcu yoQ inl navxag tovg %a-dimivovg inl nQoa- 
3G ODnov nounjg rijg yijg. * ® oYQvnvetts ovv iv navti xoi^cp deofievoiy 

ita nata^ioai^e ixqwyetv navta ta ftHXovta yivea&at xal <na- 

{Hjvai efmQoad-ev tov viov tov av&Qtonov, 
3T ^Hv de tag fjfiiQag didaaxcov iv t^ leQ^f tag di vvxtag i^t 

38 eQXOfAevog tivXl^eto elg to OQog to xaXovfievov iXauav. ^ * xai nag 

Xaog (OQ&Qt^ef nQog avtbv iv t<^ leQ^ axoveiv aitov. 

XXII. 

2 ''Hyyt^ev de if eoQtif tm a^vfimv f/ Xeyofuvrj naofa, 'xaiMt.as,. 
i^^Ofvv oi OQ^teQeig xod oi yQafjtfJtateTg to nmg aviXosair avtovyie.i^A 
iqto^vvto yoQ tov Xaov, '• -• 

3 EiaijX&ev de aatccvag elg 'lovdav tov xaXovfUvov 'IaxaQaattiv,^i'^.x 
4oVra ex tov aQt&fiov tiov doodexa' ^xal aneX&mv aweXaXtfaevMc.iiA 

5 To«^ aQ^ifQevatv xcu atQattjyotg to noog avrotg noQaotp avtov, * xat "*• "• 

6 ijaQftiaav xou awi&evto aifr^ oQyvQtov dovvai' ^xcd i^fioXopiaet, 
xcu i^i^tei evxatQlav tov naQadovvat avtor ateQ 0)(Xov avtotg. 33. Rc. Kn. Sz. 01' f*fi na^i). oiaiv. InaqfXeva. c. B D L al.j 

34.35. Rc. pai^vvO-oiatv. — RcKs.Sz, iKiivfj. 'Jlq Ttay. yn^ intXivoi' 

xai inl. lin i latX. c. B D ; wq n. 'En. ydf c. B DL 157. It. Tert.] 
ZVi. Ln. dyQvnr. Si c. BDIt. cdd. — h. iva xaTtaxvarftf BLal. Cpt. 

al. — Rc.Kx.5z.Ln. ravra ndvt. .. om. c. EHKSVX^ al. pm. 

Syr. Thpliyl. . .poit;rayT. pon. AC al. — b. xa» ar^aea&B DltJ' 
38. Add. in f. xai dnrjXO-fv exaoro? eiq rov otxov avrot/ etc. quae JO. 7, 

53 oiq. 8, 11. (pericopa de adoltera) leg. 13. (sec. Xil.) 69. (•. XIV.) 

124. (1. XII.) 346. (8. XU.) 
Cap. Xn. 2. Hab. ig^op. di D al. Syr. Vg. It. cdd. al. 

3. Rc. 6 aar. xaXovpi. c. BDLX al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. e;r»xaA. . . eliaro 
UY6iA.tt imktyofi. leg. . . om. 6. 

4. Lk. aQX^Q' *^i roi<; yQanfiartvatv x. roTq (roU b. etiam Rc 
Kn. Sz. . . om. c. AOHKLP Vi^ aL pm. Or.) or^. . . om. x. or^^ar. DX 
It.*' Aeth. . . add. tov Uqov CP al. Syr. utr. Pn. p. Eui. 

6. Ln. om. X. i^oj/i. c. C al. It."- Eui. . . h. x. w/ioX. DP. . . x. avvtlioifi. 
57. — Rc. Kn. Sz. aiTOK «f • o/X. . . om. arroJc D al. Vg. It.'- Prs. p. Coena paichalif ei paratur e( habetor. Buchariitia. LC. XXII, 20. 225 

Mt.»>. ''HX^bv di fi riiiiqa tm oCvfMoVy { idn &ve<r&cu ro naa%a, i 
{mc.u, *««i aniiSteiXsv Tlkqw xai 'I<advvfjv iincoy IIoQev&erfeq itoi- s 
*^'^^' fidffate ^fjiiv to naQja^ iva (payeofjiev. ^oi Sk eJnav avttp' TIov 9 
&Aeig hoifidaoi}fAev; ^^6 di ehtev avtols* ^ldov, elaeXd-ovtoov vfiw\^ 
elq t^v noiiv^ ijvvavtijaet vfiiv av&Qoonog Mqafnov vdatog fiaffTa- 
l^oov' dxoXov&i^aare avt^ eig trjv o&tiav eig tjv eianooevetat. ^ ^ xai ii 
egehe t^ oUodeanotji tfjg oiniag' Aiyei coi o didaaxaXog' llov 
iativ to xatdXvfia^ onov to ndaxa fietd tmv fia&rjt&v fiov <pdyoo; 
^^xdxepvog vfiS^ del^ei avdyaw» fUya iatQo^fnlvov' ixei itoifidcate, ±2 
^^dneX&ovteg dh evqov xa&mg eiQi^Hei ainolg, xoci ^toifioaav to iz 
ndxsja, 
Mt.26, **Xai ote iyiveto ff (5^«, dvineaev xcu ol dnoatoXoi airi^ 

{vic.t4»«vT(p. **xcu eJnev nQog avtovg' ^Ent&vfilcp ine&vfirjaa tovto toi5 
'^T'^'ygda%a q>ayetv fie&' vftoov nqd tov fie na&eiv ^^Xiyo9 yoQ vfiiv,±6 
oti ov fiii qidyoo avto toig otov nXrjgoD&y iv tfi ^aiXei^ tov &eov. 
^"^ xou de^dfievog not^QiOV evj[aQtatriaag eJnev' Ad^e tovto nouii 
dumeQiaate iavtoig' ^ ® Xiyoj yoQ vfiw, ov firj nioo dno tov yevrj]' 18 
ic.nrAUfiatog tijg dfiniXov eoog otov ^ ^aadeia tov &eov eX&^. **Xaiia 
^' ■ Xa^v aQtov evxoQtatffaag ixXaaev xou edoaxev avtoig Xiyoov' Tovto 
iattv to aoofid fiov tb vnhQ vfi^v didofievov tovto noteite eig tf^v 
ifiyv dvdfivrjatv. ^ ^ Aaainoog xou to notiJQtov fietd to detnvijaai^ 29 7. Rc. Kn. Sz. Ln. iv ^. . . om. c. BDL al. 

9. Hab. Itoifidaofity V al. m. — Ln. in f. add. (ao*)> 

10. Rc. Kn. Sz. pro el<i ^v (c. BCL Vg. It.) h. ov, . . h. ov idr AKMP al. .. 
^ j X. . . oTrot; 157. 

12. Rcdvtayeov. — 13. Rc Kx. Sz. eS^i/x < v. [W^ifxffG. BDL al.] 
14. Rc. Kn. Sz. dwSexa dnoat. [om. c. BU al.Sab. It.edd. pL antqM.] .. 
om. dnoor, LX al. 

16. Om. oT» CDX. — Rc. Kn. Sz. ovnitt ot' /*^, qd Ln. ( — ) .. om. 
c. ABL al. Verc. al. Epiph. Mcion.; etiam varie pon. — Rc.Kn. Sz. 
pro avro (c. BL al. It.(exc. 1.) Vg. al. ICpiph.) h. il avTOt». . . h. dn* 
aiTOV D al. Ct. ~ b. xaivor ^(^fO^ji pro nlriq. D Ct. 

17. Ln. t6 ttoti;^. c. A DKM al. — om« toDto Ev. 13. (s. X.) Vg. For. — 
Ln. (k hxvrovii c. CLM al. 

18. Rc. Kn. Sz.Ln. vniv^ oT* . . om. c. BCLDG (DG h. dno rov vvv) 
al. It^' al. — post nU) add. dno rov vvv B KLM al.; eliam iu et dn*^ 

19. Om. To vnhi^ vfi. 6t^6/tevov oiqne inxi^vofievov D Ct. If.'* al. al^rv 
Noa. Teitam. ed. T. . 15 2S6 LC.XXll, 2i. CotfDftt. Deproditor«. Dltec. ambitio. Petr. UpMnit. 

UYiof' Tovto w nat^Qiov ij Haiv^ dta&ijHij ip t^ «ifAati fiov, to 
nv^j^ iffU9V iK^/vpoiiepop. ^^nXijV idov, i/ x^^Q ^^^ noQa^idoftoq 
11 fU fut iftov inl tijg tQoneXfig' ^^oti o viog ftiv tov av&Qoinov 

TLona to WQKffUpoiv noQBvircu* nXijp ovaH t^ at^Qtino) ineii^^ dC 

23 ov Tta^^aMotai. ^^xid avtol ^^l^afto (rvtfjt^ nQog iavtoig to 
tig OQa tiii i^ avtw o tovto fiiXXcw nQoaiyHP, 

24 'Eyifm iA xo^ {ptXopeotia h avtOigy to tig avtw ihxBt bJ- 
25i»«f fuiCtofw. ^^0 dh tln9P avtolg' 01 ^cilil; tiSp i&pm xtNMt.20,v 

Qigvovm avtmf Koi ol i^owTM^opt^g ainm eveQyitcu naXovptai' MeVi} 

26 ^^vfUl^ di oifx ovtmg, akX! 6 fABi^m ip vfAw yep&a&<xi ii>g o mw- **'^h<i- 

27 ttQog xoi 6 fiyoifisvog <og 6 dtaxovmv. ^ ^ tig yao fMei^cDPy 6 apa- 
xdfupog 17 o duxnovAf; ovy\ apaxiifupog; iycj di eifju ip fiiap^ 

l%vfim mg o ikoMOpAv. ^^vfuig di iate oi dtafteffiePTiHoteg fiet 
H^ifMV ip T0I& neiQa<TfJLoSg fwv, ^^Hayia diati&efAai vfuv^ xa^<u$ 
^odii&Hi fAM 6 nag^ fMv paadBiapy *^tpa h&i^e hoI niprjfB inl Mt.i% 

tvg^ tQon^fig ftov ip ty ^tkei^ fwv' xai na^^ec&e inl ^Qipm 

tag iki9ena qwXAg tov 'laQaiiX xQirovteg, 
Si Etnm ii nvQiog* HifuoPy ZifAtop^ idov, 6 eatapog e^i^- 

Zl^ato vfiog toi cmouaai wg tov <xtr<tp' ^^iyrn Sh idetj&ipf ne^l 

<T0Vf Ipu foi ixXinfi ^ nitntg <tov. xal <5v nore int<XTQi%p(xq (Jtri- 
ItQtowf tovg adBX(povg (t(TV. ^^0 & elnep avt<^^ Kvqu, fieta <rot;Mt.26,\ 
Z^ltotfiog eifu hou eig q^vXani^p nal eig ^apatop noQivea^at, ^^0 <JiMc.i4;' 

elnev Aey(a <TOt, IlitQey ov ft^ (pmicei crijfUQOv aXixtnQ i^J^^\H 
35 tqU anaQv^<Tji fjtr^ eidipat fie. ^^ K(u elnep avtoig* "Ote ane<TteiXaz$'S»,) 20. Bab. norr,^. tijq xatP^q &ia&^Hfjq Syr. U.** al. 

22. Rc. Rir. Sz.Ln. xai 6 fikv vU<;. .. or» e. BDL al. Cpt. (om. plane 

Sah. Ct. Verc. Or.)-et 6 vi. fih c. B L Cpt. . . h. ot» /t*V D. 
24. Hab. t/« av etij D Syr. II.** al. . . r<? ij Or. 
20. Hab. d^ o fnnQort^ot: DSyr.Sah.Vg.lt.** 
30. Rc. Kw. Sc. iad^ifjtf. liaOfjTe c. BD*.] — om. iv rfj paa. /i. EGHSV 

al. pm. . . om. ^ov D Ct. It.** — Rc. Sz. xai xa9^i0'rja&t. [xad-iaea&t c. 

BELSV al. pl.] . . h. xa&^aea&t AKQ al. . . xa&itija&f D. 
Si. Om. tln. dtoxvQ.BLCpt. Sah. . . h. 6 *Itjaovq Sjrr. Pn. 
32. Rc. Kn. Sz»/»Jlc»;r;7, deindeorif^ft^oy. 
34. Om. fifj ante ^w. BX al. et h. pwvijafi V al. pm. — Rc. Kn. Sz. pro 

«Wc [c^. BLD (add. oroi') KMX (hi III add. ov) al. ro. Syr. Vg. It a1.] h. 

itQiv ij. — Lh. T^iq fit an. iid. [oro. /«17 ante eiU BLMQX al.] iMfst pericnlani. 3. in oliveto anxiut Demn orat. LC. XXII, 44. 227 

ifi&g iuQ fittXXargfov hcu fnjQCcg koi inodrnAatm^ fiij tmg iart- 
Qijtyati; oi di Blna»' Ovdtpog. ^^elnef dh avtoig' ^AXXa fvv 6 ae 
iltov §aXX&Ptiof oQatm, OfAokag xoi fiijQaVf xal o f*^ iftof nfa7.r^ 
(satm to ifACLtiov avtov xce2 ayoQaaatm fjueicuQap. ^"^ Xtym yoQZl 
Vfdfy oti tovto to ytyQafAfihov dit tsXeo&^vai h ifioi, to' Ka\ 
•V.».jat fitra avofimv fXoyltT&f]' xcd yaq ta neQi ifiov tt%og iiBu *^oi ^«38 
aJnaf Kvqu, Uiov, fjiaj^atQai cd^s dvo. o dh ebiBv avtotg' 'Ixavov 
itstiv. 
!mc.u*26! ^^ ^BX&iiv inoQivOri Hatct to i&og eig to OQog tAvz^ 
{mMM-*^. iXaim' ^noXov^oav dh avt^ xcu oi fm&ijtcU. ^^yevofivvog <tt40 
*' ^* ^^"^inl tov tonov elnev avtolg' TlQoaevxsir&e fAfj eiaeX&etv eig net- 
QcuTfAOv. ^ ^ xal avtog aneanaa&ti an avtmv Aaei Xi^ov poXijf, 41 
xcu ^elg ta ydvata nQoarjvxero *^Xiyoov UateQ, ei ^vXei noQ-^l 
eveyxai tovto tb noxriQiov an ifiov' nX^v firj to ^iXrifia fiovj 
aXXa to aof yevia&cD. ^^CDqt&fj di avt^ ayyeXog kn ovqovov^Z 
ivtayiycav avtov. **xcu yevofievog iv ayonvicc ixtsviateQov nQoa-A^ 
fjvyeto. iyiveto de o IdQiog avtov tian ^QOfi^ aifiatog xata^ 35. Rc. Ks. Sz. h. V. et v. iq. fiaXavx. [paXXavx. e. ABDS**VXJ al. 
ni.] — \i. ov 9^ evoq AEK^HV J Ahm. 

36. Rc.Kn.Sz.Ln. tht. ovv .. 9i c.BD (h. 6 9k eiir.)LaI.8ah. — h. 
nuX^an et ayoijdati EGHSV al. pm. Chn.al. . . nwXi^oei et dyoQa^ 
odtta J. . . no)X^aa* et d/OQaan D. 

37. Rc.Kn.Sz. 0» rr*. [om. c.ABDLHX a1. Syr. It.*- al. m.] — Ln. 
pro ro * K. h. ori xcU c. A (om. ro ante yeyQ.) It. edd. Sah. — Ln. nai 
(/a^) . . h. nai ro BD ..n. yd^ ro L al. 

39. Rc. Kn. Sz. Ln. in f. 'add. ai'Tou. . . om. c. ADL (in ^ deietam esl) 
al. Vg. It.>- al. 

42. Rc. Kn. Sz. naoeveyneXv. .. Lv. na^ipeynty lie BDgr.a1.Vg.lt. 
(eXG. Vind.) Or. al. . . naQ(viY»ot$ KLM al. — h. ^^iWo^ A6HKL 
QVJal.m. 

43. 44. Hos II vv. Ln. ( — ) . . om. A R 13. (a prima mann : w^^ Siy a 
recentiore in m. retiqna.) 69. (post MT. 26, 39. leg.) 124. Sah. ft. cd. 
Rrix. .. AsterisGisnotantESV^ al.; obelis al. .. Evv. om. in lect. a 
22, 39 iisq. 23, l.et hab. in lect. MT. 26, 2 usq. 27, 2. nbi post v. 20. JO. 
13, 3-17. et post V. 39. LC. 22, 43-45. intercalata sunt. . . Epiph. ait: 
xai (nXavatv nnrai iv rtS nard A. tvayy. iv roZf; dffiOQ&ohoiq dvrt- 
yqd^. etc. OQ&odo^ot de dtpHXovro etc. Syri a Photio, Armeni a Ni- 
cone loGum de &Q6fipoiq ai!/«aTO? delevisse arguuntur. ^OOQ Ic 

43. Ln. aTTo ToD oi'^. c. Dal. ^ 

15* 228 LC. XXII, 45. Diif c. dormiunt. J. proditur et capitor. Petrui negat 

4S^(xiVom$ ini ttip yijv, **xal ifixarag ano rtjg nQoaivyrrigy Ik&w 

nQog tovg fia&titag iVQSv HoificofMhovg avroifg anb rljg Xvn^g, 
46*'xal eJnev avroig* Ti xa&evdere; avaaravreg nQOcevxeaO^e , iva 

firj eh^XOfjre eig netQocfAOv. 
47 "Ert avrov XaXovvrog, idov oxlog' xal 6 Xeyofievog 'lovdag, Mt.26,\ 

etg rdiv dcide^Aa, nQoi^Q^ero avrovg xai ^yyurev r^ 'Itjaov (pik^acuMc,iA'\ 
^sairov. ^^'Iijaovg de ebiev avr^* ^loivda^ qnXtifiari rov viov ^ov^^^l 
^oav&Qmnov naQadiSoDg; *^idovreg dh oi neQl avrbv rb iaofievov i- ii) 
iOeJnav avr^' KvQie, ei nara^Ofiev iv fAaiaiQt^; ^^xae inaraiev 

elg rtg i^ avrmv rbv dovXov rov OQj^ieQioog xal oupetkev rb ovg av- 
SiTotl rb de^ibv. ^^ anoxQiO^elg dl b 'Iriaovg eJnev ^Eare eiog fov- 
saTOv, vmI axpifievog rov mriov iaaaro avrov» ^^einev de *Iiiaovg 

n^bg rovg naQayevofiivovg in avrbv aQXieQetg xal arQurtiyovg 

rov ieQOv xal nQea^vreQovi;* 'S^ inl },r]arriv i^/ik&ofie fieta fmiai- 
^ZQWf xal l^vXm' ^^xaO* rifAiQav ovrog fiov fieO^ vfAm iv r^ ieQqr 

ovx il^ereivare rag )[hiQag in ifii. alX avrri iarlv vfim y &Qa 

xdi ri i^ovaia rov axorovg, 
54 2vXXa^rreg di avrbv ^yayov xal eia^yayov eig ryv o/x/a?Mt.26,57.58.j 
li^rov aQXieQiojg. 6 dh IlirQog rjxolov&ei fjtaxQoOev ^ ^ neQiaxffav- j^,' ifi^ li'! j 

Tow dh nvQ iv fjiia^ rrjg avXijg xal xa&iaavraov ixa&riro 6 JJc m^S-ts!^ 
^BlIirQog iv fiiac^ avrm. ^^ idovaa di avrbv neudiaxri rtgJo.'i^'2&nS 

45. Rc. ffa&fjT. auTOv, qd Kv. ( — ). 

47. Rc. Kn. Sz. iti Si. [om. c. ABGKLMX al. Vg. lO' al.J — Rc. 
nqoiiQX. avvdiv, — Add. in f, rovTO yciff a^fttiov6tSwxu{s,4idont€v) 
avTolfi ' "Oy av qitAi^aot , avToq iariv D K H X al. pm. Syr. ntr. It..** al. 

48. 71/0. dtf c. BX al. . . Rc. Kn. Sz. Ln\ 6 dk*lria. 

49. Hab it TtaTalwfitv 6 H al. et iv ftaxalQti DL. 

50. Hab. friWor D K aL Vg. It. (exc. 2.) 

51. Om. d ante '/i/a. B. — Rc. Kn. Sz. Lx. omov aiftov, .. oro. n BL 
i. al. 

52. Rc. Kn. Sz. o ^lrja. [om. o c. AB. . . om. 6 ^lija. D al.] — Rc. Kn. Sz. 
iliXflXv&aTf. li^tjX&aTt i. i^iik&tTt c. BDLKMX aL m. Or. Eui. Bai. 
leleoc.] 

54. Om. xal eiaijy. D a1. m. Syr. Vg. It.^* al. Eui. (b. Or.) -- Rc Kk. Sz. 
avTo V fiq r. oixov (Ln. etiam o»»or . . ohdav c. BKLM al. Or. Eni. 
Tbphyl.). [om. avT. c. ABDKLM al. m.Syr. Vg.lt.aLOr.Eoi.Tbpbyl.] 

55. ntQta^*. c. BL £ui. (2.) . . Rc. KK. Sz. Lbt. a^avr. — xaO^iaavT. c. B 
Sah. .. Rc. Kn. Sz. otiifxa^. .. Ln. ;rc^«xa^. .. b. in^xa&^M^ 
in m. et Rc. Kw. Sz. add. atrwr. — h. /i iao<i airiiv B. ^^^-^gi^ se Jeiam notie. J. deludUur ac rogaiur coram synedr. LC. XXII, 68. 229 

xa^&t^fASvov nQog to (fag xul arericaaa avt^ tlnBv' Ka\ ovzog 
<5vv avr^ rjv. ^^6 dh tjQvijaato Xiyfov' Ovx olda avtoVy y^vvaL^i 
^ ® 'Acu fiera PQa^v ertQog idm avrov eq)t] • Kal <yv «5 ccirciv el 58 
o dh IletQog /g)iy* "jiv&Qmne^ ovx eifii, *®xal diaardaijg dxrel^o 
(oQctg jiiag aXXog rtg diVgxvQiCero Xtymv' 'En dXrjMag xai ovrog 
fiet avrov rjv xal yoQ raltlal6g ioriv. ^^elnev de 6 TlhQog' ^o 
'^Avd^QOinej ovx olda o "kiyeig. xai naQaiQrffia eri Xalovvrog av- 
rov iqnivriffev dlixrcoQ' ^^xal (rtQaqfeig 6 xvQiog ivk^ilexpev T^ei 
IlerQcp, xal VTtefJtvtjo&ri 6 TlerQOg rov Xoyov rov xvqIov, o)g elnev 
avr<p* ori nolv 7} d)JxroQa qonffjaai atjfieQOv dnaQv^ari fie rQ(g. 
*2jeai i^eX^^tiav e^oD exXavaev mxQ^g. 62 

{Mt.M, Ka\ oi dvdQeg oi awe'y ovreg avrov ivinai^ov avr^ diQOvreg^ 63 

Mc.i4, ***<«* mQixaXvypavreg avrov intiQcartav avrov Xiyovreg' i7jpog^-C4 
**• revaovy rig iariv 6 naiaag ae; •*x«i ereQa noU.d ^aaqir^fiovvreg G& 
eXeyov eig avrov. 
.Mt.26, Koi <x>g iyevero {ifieQa^ avvrjxdTj ro nQea^vremov rov Xaov, 66 

lMe.ti,dQXieQel^ re xcu yQafifiareig, xal avtjyayov avrov eig ro awedQiov 
^^'^iavrw Xeyovreg' Ei av eJ 6 XQurrog^ einov rifAtv. ^'^eJnev <J« av-ei 
rolg' 'Edv vfuv emcoy ov firj niarev<jrire' ^^idv de iQ<or^aoi)f ovQS 57. Rc. Kx. Sz. ^Qv^a. avrov^ iid. et Lk. yvvcu ante ovx pon. . . pos. in 
f. c. BLX Arm. . . om. D Ct. Prs. p. 

58. n. Mtpyj c. B KLM al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. etnev. 

60. Rc. 6 dXiHT. 

61. Hab. Tov ^ijfiaTOf BLX aL .. om. 243. (sec. XIV.) — TtQiv ij c. 
B. . . Rc. Kn. Sz. Ln. om. ^, iid. om. crmtqov. . . scr. c. BK LMX al. 
It.^- Cpt. al. m. 

62. Rc. Sz.Ln. Hm 6 IliTQoq, qd Kn. ( — ) .. om. c. BDKLMal.m. 
Vg. ms. al. Scbol. 

63. Rc. Kn. Sz. avrix» tov 'Iijaovv. 

64. Rc. Kn. Sz. X. neqM. a. tTvnTov atWov ro nqoawnov nal in.y 
qn. Ln. ( — ) . . om. c. BKLM Cpt. It.*' . . b. ». nequi. avTOV t6 nqo o- 
taTtov 1. al. Sah. al. .. n. neqtn. avrov t6 nq. tTvnTov ual D 
(D al. Verc. al. om. antea diqovxeq) al. Verc. Arm. — om. a^Tor anto 
Ai^^orr. B KL aL . . h. tXerov D Syr. It.^* • 

66. Hab. aniiyay. BDKal. m. Or. ^ Kn. Sz. <fwiSq. avTwv. — om. 

c» DL V al. — »;roV c. BL (om. ein. ^f*. D al.) . . Rc. Kn. Sz. Ln. lini* 

68. Rc. Kn. Sz. idv 6i xa«. . . etiam xai idvy idv (D), i^v^g^^^i xai 230 LC.XXII|<>9. J.coramiynedrio, coramPilato, eoramHerode. 

S9firi amxQiO^i. ^^ino tov fvv di iotai o viog %ov op&Qtonov 
10 Ha&Jj fjiivog in dt^uiiv ttjg dvvafiea^g tov &bov, "^^elnav dh ttdvng' 

2v ovp el 6 vibg rov ^iov; 6 ds nqog aixovg icptj' 'TfitTg Xiyetf^ 
710TI iyi eifu. '^^o/ de Elnav Ti hi Siofuv fiaQTvqiag XQsiav; 

avtol yoQ ri%ovoafiev ano tov atofiazog aviov. 

xxm. 

1 Kc^ avaatav anav to nlf^&og avtmv ^yayov avtov in\ T6yMt.27,v 

llhXonov. ^iJQ^avto dh xatrfyoQBTv avtov Xeyovtig' Tovtov evQO-n.i^S 

fiev duMtQeq^ovta to l&vog rffi^v %a\ tmkvovta (poQovg KoUaaQi^^-^^] 
tdidovat, Xeyovta eavtov XQiatov ^oujtXea ehai. ^o dh Ilthitog Jo. h, 

in^Qckjjaev avtof Xeym' JSv el 6 ^aaiXevg tm 'Jovdaim; 6 dh ' 
^anoxQid^elg avt^ eqtff £v leyetg. ^o de llddtog eJntv nQog tovg 

OQXieQ^ xal tovg 6%lovg' OiSkv evQiffxm mtiov ev t^ dvd-ovtm^ 
STovTtp. ^oi de iniaxvov Xeyovteg' oti dvaceiei tov Xaov, didotaMOf 

iia&* oXrig trig ^lovdalag, dQ^dfievog dno t^g rahXaiag ioag oide, 
6 ^ Jltldtog dl dnovtrag rakdcciav inrjQmtjaev, ei 6 ari^Qfxmog ra- 
iXiXdiog iattv ^xa2 imyvovg, oti ix tijg i^ovaiag 'HQcidov iat»f 

dvenifAipev avtov nQog 'HQiidtfv^ ovta xai aitbv er JeQoaoXvfWig 
8» tavtatg taig ^fjtiQotg. ^o dh 'HQmdrig idm tov ^Jrjaovv ixdQtf 

Xiav\ ijv yoQ &eXm i^ ixavov idew avtov did tb dttoveiv neQi 
oavtov, xal riXnJ^h tt arifiehv idetv vn avtov rivofjievov. ^inrj- 

Qiara dh avtbv iv Xoyotg Uiavolg' avtbg de ovdhv ccnexQivato avt^. 

68. Rc. Kn. Sz. Lir. in f. add. /to* ^ dnoivaijre. .. om. ^oi e.BLaI. 
Cpt. Verc. Cyr. et 19 cur. c. BL al. Cpt. Sab. For. Cjrr. Ambr. 

69. Rc. Kx. Sz. om. ii. 

Tl. Mx. /». XQ' c. BL. . . Rc. Kn. Sz. Ln. xQ» h' A^* • • h* fitiQtvqm D al. 

Syr. al. 
Cap. XXIII. 1. Hab. ayoflpraf^ec D al. — Rc.^^^a^^fr. 

2. Rc. Kn. Sz. om. ^/iwy. — Ln. (na*) JLi/oyrok . . h. Xiy. di D. 

5. Hab. ipiaxvov DU 69. invaleacebant It. Vg. — h. nai a^^x/i. 

BLCpt. 
€. Om. rcdiicuav BL Cpt. • • b. tfiv PaL D. . . raXtXaiaq edd. . . a Ga- 

lil.Colb. ^ ' ^r ^ 

7. Ln. /r^. TOi^^ifjp. c. B. ..b.Tai'Hi^. orr«avr^D. 

8. Ln. I^ Uavup xa^vwf &iXmp. .. h. i^ litavov ;if^. HMX al. m. . . om. 
Verc. — Rc. Kn. Sz. Ln. ohovuv noXXd. .. om. c. B D KL^ al. Cpt. 
al.j etiam poit avroy pon. fre^nenter Verc.Arm. dbyCiOOQlc J. ab Herode ad PUat. remiMiii jodicatur. LC. XXIII, U. 231 

^^akn^xttcav dh oi aQ%i€09ls xoi o/ yQctfifAarug ivzovm^ Kat^-|0 
Qovmg avtov. *■ ^ i^nv&€fJi<rag ds avrov 6 ^HQcidrig cvy roHs atQ€^ ii 
tevfjiaatv avrov xal iiiacU^agf nsQi^aXm ic&^ta lofmQaf m- 
dneftilfev avtov t^ JltXatfp. ^^iyivovto dh (pikoi o ta *HQ(iod^g%2 
xoi ndatog iv avt^ tjj iniiQtf fi€t aXki^Xow nQOva^Qxov yoQ 
iv ix&Qa ovteg nQog iavtoig. 

nikaxog dh ctfyxakBOOfAevog tovg oQXUQStg xai tovg aQvovtag%% 
xal tov kaov ^^etnev aQog cwtovg' IlQoafjviyxati fAOi tov ar-i4 
^Qennov tovtov ng OTtoctQiipovta tov Xaovj xa« Idoi^ iycit ivdnkov 
vfimv avaxQwag oidhv tvQOv iv t^ av^Qiinqy tovt<p aitiov iv 
xat^yoQehe xat avtov. ^^aJX ovdlt 'HQcidijg' avinefx^a /o^is 
vfiog nQog avtbv, xcd idoi^ ovdiv cC^wv ^avdtov iativ nenQayfti- 

iMt27,yoy avT<p, ^^ncudevcag ovv avtov anoXvcca. ^^avixQayov di^ 
\(klAi^9tafmXrf&H Xiyovteg' AlQe tovzov, anoXwrov di ^f^Xv tov Baoafi- 
Joii*/^* *®o(mtf ffV dta ataaw tiva yevofiiv^ iv tyf noXsi xci g)Ofoyi9 
».'«0. fiXtj&iig iv t^ (pvXcaii. ^^naXtv di 6 HiXdtog nQoaeqiwvijaeVy ^£-so 
i^qq! X^ dnoXvaai tov Urfaovv. ^ ^ oi dh inecpcivovv Xiyovteg' ^towQOv, 21 
aravQov avtov. ^^6 dh tQltov iJmv nQog avtovg' Ti yoQ xax6v22 
inoajasv ovtog; oidiv cutiov ^avdtov evQov iv dvti^' ncudevaag 
ovv aitov dnoXiam. ^^oi di inixBivto cpoavaX^ fuydXcug cut0V'2B 
fievoi avtov atavQOi^&^vcUf xal xatUsyvw ai cpoavcu avtm. ^^xal24 

11. Rc. Kn. Sz. neQip. avtovy qd Ln. ( — ) . , ov. c. BL aL Vere. . . h. 
ovt^ S aL 

12. Rc. Kn. Sz. Ln. o r« 11*1. x. 6 'Hq. . . poi. c. BL at It.'- Vg. gah. 

14. Hab. ov ^iv B. 1. — om. »ar AL al. . . om. £w k. ». o. D Ct. 69. 

15. Hab. dvinefitfev yaQ avroy nq. 17/Mi? (v/<ac B al. Gat. Mro.) B U KLM 
aL Brix. Bodl. ai. . . utrqae cjgit Germ. 1. . . b. aW;r</»vci y. avroy nqoq 
avtov 274. Syr. PrM, Arm. aL 

17. Rc. Kn. Sz. dvdynijw dk eJx^* dnoXitiv avtotq natd ioQ- 
rijv iva (in liogg. liliri antq. var.), qo. Ln. (^) .. om. c. ABKL 
Verc. Cpt Sah. . . poit v. 19. pon. D Ct. Aeth. 

18. dviH^ay. c. BL aL . . Rc. Kn. Sz. Ln. dviMQoiav* — om. Tor ante 
JSa^.AGHVal. pm. 

19. Rc. Kn. Sz. Ln. fiifiXfitiivoq tl; g^vX. . . ^X. iy r. y. {h t. 9- otiam c. X 
aL)c.BL. 

20. Rc. Kn.Sz. ndXw ovv. — hx» nQootip. avroK. 

21. Rc. Kn. Sz. orav^Aiaoi' bii. [orav^ov c. BD Or. (laepe) Cjr. Schol.] 
29. Hab. orav^0a«B. ^ Rc. Kn. Sz. in f. add. nai tHv dqx^^^^^t 

qu. Ln. (— ) , . oro. c B L al. Vg. M. (exo. 2*) Cpt. Sah. lOOg lc S32 LC. XXIII, 25. J. ad fuppliciam daciiar craciqae affigttur. 

l^IIilarog inixgiviv yevea&at to aitijfia avtm* ^^anekviJBv dh r v 
dta araaiv 'Aa!i qiovov pe^rj^ivov eig .(pvXaxi^v, ov ^rovvro, tV , 
de 'Iriaovv nagidiaxev r^ &eXi^fAari avroh, 

26 Kal lag anijyayov avrov, intka^ofievoi 2i(ima riva JCr(>>/- Mt.si % 
valov iqjpiievov ano ayqov ini&tjnav avrc^ rov aravqov <)pi^(^Mc.i5,( 

27 onia&ev rov 'Itjaov. ^ ' r^xoXov&ei dt avrfp noXv nXfj&og rov Xaov 
2S Hoi ywaixmVf a*i ixonrovro xai i&Qi^vow avrov. ^^argaqieig di 

ngog avrag 'Irjaovg elnev' Qvyariqeg 'leQOvaaX^fi, fi^ nlaiere in 
29 ifii' nXfjv i(p^ iavrag xXcUere xai inl ra rixvavfAoSv' ^^orildov, 

eg^ovrat ijfAiQai iv alg iQOvaiv' MaHOQtai ai areVQat, xal ai xoi- 
ZoUai a1 ovH iyivvijaavy xa< fiaatol o*i ovx e&Qexpav. ^^rore o^. 'Ho*. 

^ovrai Xeyetv roig ogeatv' Iliaete icp ^fiag, xai rolg ^owolg' * ** 
31 Kakvxpare ^fmg' ^^ort el iv vyq^ ^Xt^ ravra notovatVy iv r^ 
Z2^tjQ^ rl yivrjtat; ^^rjyovto dl nou heQOt dvo xaxovQyot avv avt^ 

avaiQe&r^vat. 
33 Kal ote rjX&ov in\ rov tonov rov xaXovfievov KQavtov, ixei^t.n,^ 

iatavQoraav avrov nal rovg naxovQyovg, ov fjtiv «x del^i^v, ov ^«Mc.isii 
84 fj ctQtareQmv. ^^o de ^lrjaovg iXeyev' IlareQ, a(peg avroig' ov^^^ 

yoQ otdaatv rt notovatv. dtafUQi^ofAevot dh ra ifiarta avrov iBa- 23. 2«. 
Z^Xov rtXrjQovg. '^xai eiarr^Mi 6 Xaog &eo}Q(av' i^efWKr^Qt^ov de ol 24. Rc. kn. sz. o dk na. 

25. Rc. cknik, di avroKi qd Lw. ( — ) — Rc. Kn. Sz. %iq trjv f>vl. 

26. Rc. Kn. Sz. SifAWfiq rtvo^ Kvqijvcuov iQXO/t^ivov. (Rc ro v i^x*) 

21. Hab. Mcu ywaZ*t<: D al. Syr. It.^ ai. — Rc. Kn. Sz. «sS KaL [om. e. 
A B C D L X a1. Syr. Vg. It. al.] 

28. Rc. Kn. Sz. Ln. o '/. . . om. o c. B L. 

29. al 9UuX. c. B C X aL . . om. a» Rc. Kn. Sz. Ln. ; iid. exc. Ln. pro (&q. 
c. BD (h. iU&^^) L al. It. cdd. antqa». h. i&^Xaoav, 

30. Hab. nioare LQX^ al. 

31. Rc. Kn. Sz.Ln. iv r^ vyQ. .. om. c. BC. — h. r/ ytv^ottat DK 
al. Vg. It. . . yivtratKS al. 

33. Rc. Kn. Sz. dn^X&ov. lljX&. c. BCDLQ al. Syr. Vg. It. al.] — h. 
ivuvvfAMv C*LQ al. 

34. Ln. (6 Si oiq. 7ro«ova«i'.) . . ea om. BD* 38. 435. Sah. Ct. Ver. Verc. 
Mcion. (teite Wetit.) .. om. ^otr«^A. — xjl^^oi/g c. AX 1. 33.al. Vg. 
Iti^' al. Aug. (dii.) . . Rc. Kn. Sz. Ln. kXijqov, 

35. Hab. i^.diavT6vD9l.m. Syr. Vg. It. al. Eai. ^ Rc^n. Sa. iM 
»ai. £om. c. C*0 al. Vg. It. Eui.] Digitized by GoOgle 


J. in crace. Titnlui. Lairo poeniteni. Portenta. LC. XXIII, 46. 233 

aQy^ovre^ X^wnBq* '[AXkwq towTfv, (Stoaatei iavroi', si ovtog iativ 
. 6 XQtatog tov &eov 6 ixXextog. ^^ ivenat^av dh ttvt(^ xal o/36 
(TtQatuiStai 7tQ06fQx6fiBvoty oioQ 7TQ0(7(fiQ0vt€g ttvtq} ^ "^ xoi ^Xiyov- ZT 

Ja. M, teg' Ei (5v el ^cuTiXsvg tmv 'lovdamVy awrov asavtov. ^^>jv dl 38 
* xtti imyQatpif in avt<^' *0 paaiXBvg t£v 'lovdauav ovtog, ^^Elgz9 
dh toiv xQ€fAaa^ivt(ov xaxovQYcov i^Xcur^pr^fiBi avtov' Ovyl av sl 
XQtctog; amaov aeavtov xal ijfAag. ^^aTroxQtb^elg dh o eteQog^o 
intfttfAm avttp e(prj' Ovdi (pofil] (tv tov S-eov, oti iv rip avtq) 
XQtfAttti el; ♦*xai flfiBt/g filv dMakog' a^ia yoQ m irtQo^afiBvAl 
onoXafM^vofAev ovtog dh ovdlv atonov enQa^ev. *^xal eXeyev 42 
'ItfaoVf fivfja/^rjti fiov, otav iXd^yg iv tij ^tXeitz aov. ♦^xai eJnev^i 
ait^' ^Auriv aoi XiyoDy at^fieQOV fiet ifwv eafi iv t^ nagadehq}. 

Mt.27, ♦♦Xat Kv fidri Wfjfi cJoa entt} xaJ axotog iyiveto i(p' oXrjv triv44 

145-56. ~ <y '<»'./ ir - M/ » 1 / » / o„ A^ ^ 

Mc.15,717*' ^^ toQag eyatrjg, *^tov rjXiov exXeinovtog' taylavrj oe to46 
^-^^- Katanhaafia tov vaov ftiaov. **xal (p(Qvt\aag (pcovy f^^yciX^d 6 7^-46 35. Rc. Kn. Sz. olaQX» dvv avtot^, qa. Lx. (— ) .. om. c. BCDLQX 
aL Syr. It cdd. aL — Rc. Kkt. Sz. Ln. 6 tov &. i»X. . . rov &. 6 ixX. 
c. B. (pro ovToq h. vioq) L al. Cpt. £ai. . . o ixX. xov &. C It.*' . . al. 
aliter. 

36. ifinai^. c. B L. . .^Rc. Kn. Sz. Lk. ivinat^i^ov ^ et xa* o^ Lx. (xa*) . . 
om. c.ABDLCpt. 

37. Ln. («I) . . om. A aL Verc. 

38. Hab. ri imYq. DGSaL — Rc. Kn. Sz. inv/q. rtyQafiftivij etLN. 
in. iniytyqa/ifiivrj. .. om. c. BL Sah. Cpt. ac poit a^r^ pon. C* X 
al. — Rc. Kn. Sz. poit aifrw add. yQafifiaaiv 'EXXtjvtHol^ tcai 
'PtafiatHotq Hai^E^QaZHoZq, qa. Ln. (— ) . .om. c. BC^L Sah. Cpt. 
Verc; etiam sing^la var. pon. atque om. — Rc. Kn. Sz. Ovto^ 
iattv 6 p. t. % . . Ln. '0 /?. T. % (ovro?) . . scr. c. BL Verc. (etiam D al. 
Corb. addito iativ) . . plane oro. o\>t. C Colb. 

89. Ovxi' c* BL Cpt. It.'* (simiiiter Arm. aL) .. Rc. Kn. Sz. Ln. Xiytav Ei. 
40. in. a. tg>i] c. BC*LX Cpt. . . Rc. Kn. Sz. Ln. inetifia a. Xiytav. — 
h. HQtft. iofAtv' i//((K fiiv C* Syr. hr. al. Chn. 

42. Rc. Kn. Sz. Ln. iX. tS) 'Irja. l^Ifja. icr. c. BL Sah.] Mv. fiov, hvqh 
[Ln. (— ) . . om. c. BDLM al. Sah. Syr. hr. Vcrc. aL Or. (1.)]. — om. 
OT. iX&. DQ Ct. . . h. ti^ T. fi.a.Eh Cpt. Vg. It.s* 

43. Rc. Kn. Sz. Ln. 6 ^lrjaovq' *Af*. X. aoi. . . om. c. BL al. Cpt. Sah. 

44. Rc. Kn. Sz. om. Ij&rj. — om. uai anot. aiq. ivdtrj^ Syr. hr. 

45. Tov ^. inX. c. BL al. Or. al. . . om. C* aL Mc. ap. £p. . . Rc. Kn. Sz. Ln. 
nai ianotia&^ 6 rjXtoq, lid. pergt nai iax» . • iox» (f ^ c. B C L al. 234 LC. XXIII, 47. J. in cmce morltar ; lepelitur a JosepUo. 

aovg $ln&f' UatBQ^ eig xetQog cov ^aQari&sfiai «o mfsvfid fiov. 
Altoiko emm Siinfsvctv, ^'^ Idm dl 6 iHarortaQXOQ to yipofisvov 

idol^al^ey tov ^eov Xiym' ''Oincog 6 av&QdTrog ovtog dUatog ^. 
itS^^HaH navxBg oi avfjuroQaywofASvoi o^Xoi inl tifV {)'e(OQiaif tav- 

^ipf, '&mQrfoavtBg ta yevofABvay tvnrovtsg ta atti^ri vmatQ6q)ov. 

49 ^ ^ eiatiJKeiaav dh navreg oi yvioatol avt<p fianQO^ev xa2 ai ywaSr 
xeg cd avvaxolov&tjaaaat aiftf^ ano trjg raXikaiagy oQcoaat tavta. 

50 Kal idovy avijQ ovofmti 'I<oai^q)^ fiovlevt^g vndQxeav^ dv^Q^t,n,\ 
^idya&bg xa« dixaiogj ** — ovtog ovx ffv avyxatafte&eifjiivog tiMc.tsA 

Bovk^ xal TJf nQO^ei ainm — dno !^Qifjia&aidc n6iea>g ^^^J^^i 
52 lovdcumj og nQoaedi%eto tifv fiaadeiav tov d-eov' ^^ovtog «r^oer- 88-42!) 
i^zeX&m t€^ Iltldtqy fft^aato to adifia tov 'Ir^aovy ^^xal xa^&eXm 

ivetvkHiev avto aivdovi xod e&tfxev avtb iv fivjfiati Xa^evt^f ov 
64 0VX tfv ovdelg ovnm xe^evog. ^^xal rffiiQa r^v naQaaxevtfg xal 

ad^^wrov inicpoaaxev. 
55 Kat€UioXov&i]aaaai de ai ywaSkeg, airiveg ^aav (JweA-iyXv- Mt.2T,| 

^Uti air^ ix rrjg FaXikaiagy i&edaavro to fivrifmiov xcd igvkdi&A 
^eiti&ij to a^fia avtov. ^^vnoatQitpaacu de rjtoifiocaav aQaifMeta ^^ 

xai fjtvQa* Kftl to fjiiv adfifiatov ^av^aaav xatd t^v ivtoXijv. 

46. Rc. Kn. Sz. Ttaoa&^aofiat, .. h. TtaQari&fifU D a1. m. Cstit. Ath. 
al. m. — TovTo BiTt, c. C^^L al. Syr. . . Rc. Kk. Sz. nal xavta. . . Ln. 
xal xovro. . . h. tovto Si B D al. . . h. xom (om. r. e*;r.) Verc. 

47. Rc. Kn. Sz. ii^o{<x(ie, v. 48. d-^MQovvTtq et(etiamLN.) kavt^v td 
at, . . om. iai/r. c. A B C DL al. It.^* al. ; etiam yar. pon. 

49. Rc. Kn. Sz. yv. «vtov. — Ln. dno ftoMQ. — ai yw. c. B. «. om. 
Rc. Kx. Sz. Ln. 

50. Om. dv^^ ante dyaB: D It.'* 

51. Hhh. oifyKaxaTi&iftfvoi: C D aA. ~ Rc. Kn, Sz. oc nal nQ* nal av- 
Toc [om. c. BCDLaI.It.^*..al.aliter.] 

52« Om. oStoc D*. •• h. xom D** Ct.; etiara avtoq^ oq^ ouc. qvv^ nal 
olx. lcg. 

53. Rc. Kn. Sz. %a&. avro. [om. e. B C D L al. Vg. It. ezc. Verc. • , avroi' 
157.] . . om. a\>x6 ante otvd. HX al. Vg. It cdd.; h. auroi» 59. Ev. 17. 
Verc. et xo ocS/ia r. '/i/a. ivl^Ct. — Ln. iB-. avr ov c. BD Vg. It« (exc. 
Colb.) . . om. 22. al. — Rc. Kn. Sz. oitdint» oiMq. 

54. Rc. Kn. Sz. TJcaQoawvii — om. xa« ante oa/?/?. AC**6BKMPS VX^ 
al. pl. Eas. 

55. Rc. Kn. Sz. ^i nai yw. .. om. plane ACKKMV^al. pm.Syr.^ntr. 
Vg. It. cdd. al. £os. . . h. dto D al. It. cdd, [al c. BLP al. m.>OOgle Mulierci ac Petrut fid tepiileruni. Jetai redirivaf . LC. XXIV, 13. 235 

XXIV. 

iltft.28, Tn di uia twv aaBBixm oo&gov fia&etag inl to uiniua riX' 1 

1-10. « / '^ ^ t , ^^ ^ , ^ ^ JT r %\ \ -i 'A » 

Mc.ifi,vor q^QOvaai a ffTOtfiacav OQmfAata, ^evQOV 09 tov kip-ov ano- 2 
jj" JJ- xexvilKrfi^oi' ano tov fivijfAeiov' ^ihMovacu di ovx evQOif to 3 
1 «qH.' <r(i5fca. ^xoi iyheto iv t^ anoQBta&ai avtag n€Qi tovtov, xdi 4 
Idov, avdQeg dvo ineat^aav avtalg iv iad^ti aatQamova^' ^ifi- ^ 
{po^m dl yivofiivmv avtmv xa2 Hkt/vovamv ta nQoaoma elg tijv 
y^v, sJnav ngog avrag' Ti ^rjfteitB tov ^mta fieta tm vBxqm; 
^ovx iatw &d€, aXV ^yiQ&ti. fivj^a&rjte <S>g HaXtfaBv vfuv hi &v 6 
Le.18,^ t^ FaXikaia, '^kivm' oti dai tov vliv tov av&Qoinov noQOr 7 
' do&ijvai iig x^^Q^'^ av&Qtinm afiaqttokm xoi atavQon&rivai imu 
tj tQltjf rjfitQCi avaav^vai» *xai ifjivija&tiaav tm Qijfjiatm csiftov, » 
^Hal vnoatQSxpojocu ano tov fivtffaiov amjyyeilav tavta ndvta 9 
toig ifdexa xal naaw totg lotnolg, ^^^ Maydakrp^fi MoQta xoilO 
^lmofva xat MaQta 17 'laxei^ov xu2 al Xotnal aitv avtaig iXsyov 
nQog tovg anoatoXovg tavia. ^^hoH iqxivrfaav iy(oniov avtm il 
mau XiJQog ta ^r^fiata tavta, wu rfniotow avxaig^ ^^0 di ni- 12 
tqog avaatag edQafiev inl tb fjtvijfieibvy xa2 naQOHvypo/s §fkinet 
ta o&ovia fjtova, xal anfiX&ev nQog eavtbv {yavfiaJQm to yeyovog. 
Mc. 16, -^tt^ ^<^<>v, dvo i^ avtm ifaav noQevofjievot iv ovtQ tn ^fitQtf 13 

12. 13. ^ ndfjttiv anexovaav atadiovg el^riHavta ano *leQOvaaXrffi, ^ ovofita Gap. XXIV. 1. Rc. Kn. Sz. pa&iog. — ora. a^ftl/». D It. (exe. 3.) — Rc. 
Kn. Sz. inf. add. xai rtvtq avv avraK. 

3. Rc.Kk. Sz. nai eioiXO^,; iid. et Ln. in f. add. rov kv^^ov (oin. c. 
1X42. Ct. lt.«- Syr. Sah. al.) 'Itjoov. (om. c. D Ct. It.*-> 

4. Rc.Kn. Sz. dtanoQtloO: etiaS-^afatvdffTQaTrTOVtiai^. 

5. ra ngoa. c. BCD6LX al. Syr. utr. al. .. Rc. Ks. Sz. Ln. ro n^oaniTtov, 
T. Om. Biq X' <*• <^A** Verc. . . afia^. om. D it.'*; etiam dvO: om. 

9. Om. a;ro r. juv. D Ct. It.** Arm. 

10. Rc. Sz. (per errorem h. ^v 6i) Ln. ab inlt. add. ^aav diy Ks. ^v ^i et 
ezc. Lk. atante iXtyov. . . om. illud e. AD al. pm. hoc c. ABDEGHL^ 
al. pm. — Rc. Kn. Sz. om. 17 Anie*Icump. 

11. Rc. Kk. Sz. pro ravra [c. BDL Syr. Vg. It. (exc. 1.) aL m.] h. avmv. 

12. Om. Fersom DSyr.hr. (in m. hab.) Ct. It.** — Rc.Kn.Sz.Ln. jc(*- 
iteva ftova. • . om. c. B al.Cpt. Sah.ThphyL; etiam ante rd 6&. et poc 
MOf. pon. — om. /MoyaAKal. It.*' ^ 1 

13. Hab. inaxov i^ijn, KN*al.Syr. hr. It.>- DigitizedbyV^OOglC 236 LC. XXIV, 14. Diicc. Emniauntem euntes comitatur J. redivivus; 

i^^EfiiAoovg, **xai \avtoi (OfAikovv ngog aXl^lovg Ttegl navrm im 
iMTVfi^f^rjxotoav tovtODV, *'^x«l eyivsto iv t^ oiitXeiv avtovg xai 

16 av^ijtm, xa* avtog 'Irjaovg iyyhag (TvvmoQSvno avtoVg' ^ ^ oi di 

17 OipOaXfiol avtiov inQatovvto tov fiij imyv^vai avtov, ^ "^ bItibv dh 
TTQog avtovg' Tiveg oi Xoyoi ovzot, ovg avtt^akXns TtQog aXXi^- 

±sXovg nBQtnatovvteg axvO^Qconot; ^^anoxQtMg dh slg, qp ovofia 
Kkeonag, ilmv noog avtov' 2!v fwvog naQOixelg 'leQOvaaXr^fi xcd 

19 0VX eyvmg ta yevofieva iv avty iv taXg tjfitQaig tavtatg; *®xai 
Blnsv avtolg' Ilota; oi dl elnov avt^' Ta nsQt 'Ifjaov tov Na- 
^(OQaiov, og iyiveto aviiQ nQOipijtJjg dvvatbg iv eQyq^ xal X6y(p ef- 

2iiavtiov tov d^eov xat navtog tov ^aov, '^on^ag te avtbv naQedoth 
xav oi OQiteQe}^ itou oi aQXOvteg ^ficHv eig 'AQTfia ^avatov yccu 

21 i(ftavQCDaav avtov, ^^TjfAetg dh i^Xnt^ofJiev , ott avtog iattv 6 fieX- 
X(av XvtQom&ai tov 'I^jQai^k' aXXa ye xa« (svv naatv tovtotg tQi- 

22 ttiv tavtrjv fifiiQav ayet ar^fieQOv a(p' ov tavta iyeveto, ^ ^ aXXa 
xal yvvauiig tiveg e^ rifi&v e^eattiaav ^ftag, yevofievat OQ&Qtvcu 

2zi^l to fivrifieiov' ^^xal firi evqovaat to acifia avrov f^Xd^ov Xeyov- 

2Aacu ontaaiav ayyehav ecDQanevat, oe Xeyovatv avtov l^f^v, ^^xcd 

an^Xd^ov ttveg Tcoiy avv ^fuv int to fAvrjfieioVf xal evQov ovtcog xa- 

25 ^a>» at ywaXxeg elnov' avtov de ovx eJdov. '^^>ta\ avtbg elnev 
nQog avtovg' ^^ dvorjtot nal ^adetg tfj KOQdift tov ntatevetv inl 

26 ndaiv olg iXdXrj(Tav oi nQOif^tcu, * * ovxl tavta edei na^etv tov 

27 XQtatbv xcu eiaeX&etv eig trjv do^av avtov; ^ "^ xal OQ^dftsvog 
dno Mcavaicig xcd dnb ndvtcav tciv nQoqnf^&v duQfiijvevaev av- 

15. Rc. Kk. Sz. Ln. o ^lfja. . . om. c. ABL. 

17. Rc. Kn. S2. Ln. xa« ioTt axv0; . . om. c. D Ct. Syr. al. . . om. aimul 
axv&, Syr. br. Or. (vdtur) . . h. x. iord&riaav B Sah.; x. fatt]aav L Cpt. 
Aeth. (in A poit iarai eraiae V iiterae.) 

18. Rc. Kn. Sz. o ilg et Ln. add. (i^ avt£v), — Rc. Ln. iv 'Ito, . . h. 
eiq 28. al. 

19. Hab. Na^aQfjvov BL Or. — Ln. x. (iv) Xoyw, 

21. Rc. Kn. Sz. om. xaL — om. a^/i, B 1. Syr. aJ. ; ante dy, pon. D Ct. 

22. Rc. Kn. Sz. oq&^KU, \6qB-qiv, c. A B DL ^ 1.] 

23. Rc. Kn. Sz. Ln. Kal onraa, . . om. c. BD Ct. Colb. . . h.OT«($. eM^ci- 
MfKv Syr. al. — 24. Rc. Kn. Sz. na&wq nai. [om. c. BD Vg, It.] 

27. Hab. ^y a^{oc/c. D It. cdd.j tum iqfAtjv^vnv D, interpretani It. 
cdd. — Rc.Kn. Sz. dtTjqfirjvivev ctLN. dtt^fi-jviviv ,, 6t$0fUvtvJSiv 

e. B et (jSilJQfl*) LM, Digitized by VjOOQIC agnoicitar Emmaiinte, poitea Hieroe. conipicitar. LC. XXIV, 41. 237 

Tol^ iv naatus taTg yQoxfaSs ta niQi aitov. ^^xol ^Yytxap elg t^2S 
xeififjv ov inoQsvovxOy nal aitbq n(foaBnot^aato no^mteQov no- 
Dsv€Ct>ar 2*xai naQB^aaarto avtov XiyovrBg* Metvov fAtd* ^fJ^, 29 
oti nQog icniQav iattv xai xixXtxev i]drf ^ ^fiiQa, xal eic^liyiv 
tov fieivcu Gvv avtolg, ^•xai iyiveto iv Tcp xataxXi&^vat avtovzo 
fiet avt(Sv kafim tov oqzov evXoyriaev xai xXaaag inedlSov av- 
tolg' ^ * avtdiv dh dtijvoq&rjaav oi oq^&aXfAol xal iniyvoKsav av- ai 
roy xa) avro^ aqwvtog iyiveto an avtAv. ^^xak eJnov nQogzi 
ikktjlovg' Ovxi i/ xaQdla ^fiAv xaiOfiivrj ^v iv f^fJi^, mg iXt^ei 
^fuv ip ti od^y iog diijvoiyev rjfiXv rag yQaq^ag; ^^Kai avaatav-zz 
teg avt^ ty &Qt^ vniatQeypav elg 'leQOvaaki^fJi, xai evQov ^d-QOt- 
afUvovg rovg epdexa xai rovg avv avtolg, ^^liyovtag' oti Svtagz^ 
tfyiQ&ri 6 xvQiog xa2 £ip&ri H/fimvi, ^ ^ xol avroi i^yovvro ta iv 35 
t^ od^ xa\ dg iyvatad^rf avtotg iv ty xkaaet rov aQtov, 
Jo. 20, Tavta de avtw» Xalovvtatv avtog eatrj iv fAia<p avrm, xa\ 36 

***^' Xhyei avtoVg' EiQi^yij Vfiiv, ^ "^ Ttrorf&ivteg Sh xa\ efiq)0§oi yevofie' 3T 
voi idoxovv nvevfia '&eoDQetv. ^^xai elnev avtolg' Ti reraQayfiivoiZS 
iati, xal ti dioXoyiafioi avaBaivovaiv iv t^ xaQdicc vfim; ^^idereZ9 
tag xeiQog fiov xa2 tovg nodag fwv, oti iyci elfii avtog' xprfla- 
qnr^aati fie xal idete, ott nvevfia aoQxa xou oatia ovx i^ei, xa- 
^iog ifik &e<xtQehe ejiovta» * ® xa\ tovto einmv edei^ev avtolg rag 40 
XelQag xa\ tovg nodag, ^^eti de amatovvtm avtm ano trjgw 28. riYYvxav c. B. . . Rc. Kk. Sz. L.v. f /;^«(ray , tam (exc. Ln.) rrQoofTrot- 
tito et no^i^niqta, 

29. Om. iarlv *ai D Ct. It.»' — ij^fj c. BL 1. 33. aL Syr. Vg. It. (exc. 2.) . . 
om. Rc. Kn. Sz. et (— ) Ln. ' 

32. Om. iv rjfttv B Sax. Vg. mi. Tol.^ (etiam D Ct. cdd. It. qoi hab. 17 x. ^p 
tjfiMV xiKaXvfiMvfj,) — Rc. Kn. Sz. nai (ti<; St^y, 

33. Rc. Kn.Sz. avvfi&qowfi, [jJ^^. c. BD33.] 

36. Rc. Sz. avro^ 6 'Ifjaovq^ qd Kn. (— ). — om. *al Xiy. asq. Vfttv 
Olt^* — LN.inf.add. iya c«V(, f*^ vofiiZa&i, 

37. Hab. &ifofjd-tvTe<: B. 

38. Rc. Kx. Sz. Ln. xa* Sia r» . . t« c. B Mcion. ap. Tert. . . h. tra ti DL 
aL Dial. c. Mc. , . om. Vg. It.'* — Rc. Kn. Sz. iv ratq MaQSiatq. 

39. i3m. fti D Syr. hr. Vg. It. (exc. 1.) Hil. al. — pro ot« h^^^ 
49. Om. veriam D Ct. It.«* — Rc. Kir.Sz. inidtt^. dbyGoogle 238 LC. XXIV, 42. J. oltimam iuo8 inafrait ti in eoelam aafertar. 

Xa^ xca ^ttVfjiftCovTow, tJfnv ixvroig' *£xite u ^Qiiaifiov iv^ida; 
2**0/ dh inidmmoof avtqi Ix^vog ofttov fiiQog' * • xai lafim ivvmtw 
avtm i(paytv. 

44 ESnev dl fiQoq avjovg* Ovroi ol loyoi fiovy ovg ilaXtjffa 
iiQog vfidg Sti Av cvv vfuvy ou Sst nXrjQto^vai anavta ta yn-» 
yqojAfUva iv T<p yojucp Miav<ji<ag naX tol^ nQOcpfta^g xal xpaXfwtg 

45 ntQl ifiov, * * tote dir^voi^ev avtfSv tov vovv tov awtivcu to^ yQa- 

46 9«ff> *^xai elnev avtolg' ori ovteiyg yiyQamai na&Bw tov Xqi" 
^lijtov xai avaatijvai i% veitQmv t^ tQftfj yfUQij^y *'^xai xiy^^^ya* 

inl T<p ovofiau avtov fjietavoiav xal atfsciv afioQtimv elg navta 

48 ra i&vrjy a^ifievoi ano 'leQOvtTalrifi. ^^ifietg fiaQtvQeg tovtm. 

49 * • Kcu idov, iy<a anoatiXXca trjv inayyelCav tov natQog fiov iq)* 
vfiag' vfieTg de KU&iaate iv t^ noXn eoag ov ivd6<n]<rO-e e^ vipovg 
dvvafifv. 

50 'E^yayev de aitoifg etog nQog Brfd^aviavy %a\ inoQog ra^ Mc. 10, 
si^cJJMxg avTov eiXoyriaev avtovg. **xal iyeveto iv t^ evXoyeiv av- \et! u 

tov avtovg diiati] an avtmv xai av^eQeto elg rov ovqovot. ® "'*'i 41. liK. xou &avfAaX. ano r, X' «• A al. Vg. It.'* Sax. Cyr. alex. et hr. — 
om. avxw; D Ct. It.*- Vg. 

42. Rc. Kx. Sx. in f. tdd. «ai ano fkiktaaiov mi/^<ov. (om. c. ABDL 
Ct. Clero.] 

44. nq. at>r. c. BLX al. It.*' Vg. .. Rc. Kn. Sz. Ln. avToX<;. — iiov c. 
A D K L N X al. Cpt. Aeth. . . L.v. (— ) . . om. Rc. Kn. Sz. — roK c. B L. . . 
oro. Rc. Kn. Sz. Lw. 

46. Rc. Kn. Sz. poBt Y^yQ* add. ual ovrta^ £Set, qu. Li7. ( — ) . . oro. c. 
BDLlt.(exc. 2.)al. 

47. Hab. eiq atfea.B, — a^^dnevoi c. BLNX al. Cpt. al. .. Rc. Kn. 
Sz. Ln. dg^dfiivov. .. h. d^tafiivtav C (vdtur) D, incip ientibuii 
Vg. It.«- ..d^^dfttvoq S al. IL'* 

48. Rc. Kn. Sz. Ln. Vfi. 6i (om. c. BL It. cdd. Cpt. . . h. xa* iV. 9i D, 
etiam et l«g.) Itfre. (om. c. BD Ct.; ^ott fid^. h. C Vg. It.*.) 

49. Om. idov DL l?yr. Vg. It. (exc. 1,) al. — h. dnonxflw ■. e^a;r. (lic L) 
L al. Syr. Vg. It.'* . . i{a;rooreAA(tf B (ap. Bch.) X al. — Rc. Ky. Sz. 
noX. 'ItqovoaXiifi, 

50. Rc. Kx. Sz. rt w [Lk. (Rw) . . om. c. BC*L al. Syr. Verc. Cpt. .^urr.] 
tm<; ei^. Inq. c. BD (omiiso Im?) L a1. Verc.] 

51. Hab. dneoTfj D. — om. x«ior. f/?r. oi*p. et v. iq. ;r^O(T*^orr. DCt. 
It.<Aag.- jOOgie De Chriito, ««terno rerho ae la«« ; de Joanne baptUta. JO, 1, 12. 239 

**««< aittol noo(fxwfi<jairr9q ainov vni<stQi%lnx9 t/g *h(owJixXfjfi b2 
fttra xoQig fnyaXifg, * ^ x«i ^aav dia nartbg h t^ Uq^ ahovvtfg 5) 
xcu wkoyovrtBg «oi^ ^iir» ETArrEAION 
K A T A I n A N N H N. 
fjv xoJ ^ ^caif ^v tb qxiSg t<av av&Qcinm' * aal tb (jpmg iv tjj 5 

iMt. s, oxoTMK waiinty xal n axotia avtb ov xatikafiev. ^'Eyspsto avd^gw- 
1,4.^05» amataXfisvog noQa '&bov, ovofm avt^ mawrjg' * ovtog 
^^'^^>^1{>8V 8tg fioQtvQlav iva fjtaQtvQ^cy thqI tov qmtog, iva navtsg fttisiivaaxsiv di avtov, ®ovx fjv ixeivog tb qoig, akX' iva ftaQtv- 8 
Qi^cfi TTfQl tov qaatog. ^^Hv tb cpdSg tb alTj&tvov, o qpoori^fit 9 
ndvTa av&Q<mov, imiofiivov iig tbv xoafiov. ^^iv t^ xo(Tfc(p 7/»'l0 
'Aal 6 xoGfiog dt* avxov iyivito, x«J 6 xoafiog avtbv ovn iyvta. 
^^ iig ta Idia t^X^^iv, xcu o/ tdioi avtbv ov trccQiXafiov. ^^oaoi de 12 53. Om. alv. xcU BL Cpt. Ar. p. et om. ucu <iU. D Ct. It.'* Aug. •— Rc in 
tadd. dfiijv, qdKN.etLN. (— ). 

Cap. I. 1. Hab.xa« 6 d-eoq ^v h Gr. njM. 

3. 4. Hab. ovSiv D al. Heracl. ap. Or. Clera. (alqlici) Or. (1.) — Ln. eV. 
yiyovev^ iv etc. c. C*DL 4. Vg.mi.It.^* al. Ptol. ap. Ir. Heracl. ap. Or. 
Theodt. Clem. Or. Ath. Eai. al. m. [nobiic. interpgt Chrs. Epiph. 
Thpliyl. Eathym. Uter. a!.] 

4. H. iv atVr. C- ioxur D cdd. ap. Or. et ap. Aag. It. (exc. 2.) Sah. Clem. (1 .) 
al. — h. nai t^on^ (omiiio 17) Clem. (1.) Or. (2. hab. 1.) 240 JO.1,13. Verbaniaetern.factameMehominem. Teiiatar Jo. baptif ta. 

SKa^ avxov, fdoDxsv avxolg i^ovaiav ti%va &€ov yevic^aiy xols 
iZ niatfvovciv ei; to ovofxa avxov, *^o* otSx e^ aiiiaxw» ovdh ix 

&eXijfAaTog aoQxbg ovdh ix &8Xtjfjiaxog dvdQog akX' ix &€ov iyev- 
i^vti&Tjaav. **xal o loyog aag^ iyivsxo xai iaxtivmasv iv i/ftS', xai 

i^&saaafieO^a Xfjv do^av avxovy do^av a>g fiovoyivovg naqa naxQog, 
15 nXtjQrjg xoQixog xal aXti^slag. ^ ^'JcDavvTjg ftoQtvQsT naQl avxov xal 

xinQayev Xiymv Ovtog tjv ov elnov* *0 oniaix) fiov iQxoftevog 
iQ ifinQoa&iv fiov yiyovev, ofl nQmxog fjiov ^v, ^^^ ix xov niijQah' 
il fAaxog avxov fifieJg navxeg iXdpouev xai ioqiv avx) ydQnog' ^"^ oti 

6 vofiog dia MtovaioDg idoO^rj, ij X^Q^ ^^^ V i^W^ffx, did ^lijaov 
IsXqutxov iyiveto. ^^^O-ebv ovdetg eoiQaxev noinote' 6 fiovoy evrjg Jo.8, 

vlog 6 cSy elg tov xoknov tov natQog, ixeXvog i^yijaato, 
19 Kal avzT] iauv ^ fioQtvQia tov 'loodvvov, ote dniatedav ol 

^lovdaXoi i^ 'leQoaoXvfmv ieQelg xai Aevhag^ Hva iQOjxijaoDaiv aif- 
20t6v' 2^v tig el; ^^xal (afioXoyriaev xa\ oux ^Qvi^aato, xai (ofjio- 

21 Xoytjaev oti iym ovx eifu 6 XQiaxog. ^^xai ^Qoinjaav avtov* 
2v ovv ti; 'HXiag el; xul Xiyei' Ovx etfiL '0 nQoq^/^trjg eJ av; 

22 xou dnexQi&Tj' Ov. ^^elnav avt^' Tig el; na dnoxQmv doifiBV 
2Ztovg nifixfjaaiv ijfidg. ti kiyeig neQi aeavtov; ^^iqirj' 'JEyoi "E». «, 3.. 

qomj ^omvTog iv tfj iQtjfici}' Ev&vvate trjv odbv xvQiov, xa- mc, ija;' 

Lc. 8,| 

13. Hab. 0? ~ iytrvijO^tj Ver. Ir. (3.) sic vult Tert. (oi etc. Valenf inianit 
• tribait) Aug. (1.) Pseud.- Ath, — om. ovSe ix &eL dvSQoq B* (snppl. in 
{ ro. ead. manai) Eui. Chrs.; post alfidttnv pon. Aug. Hil. 

14. Uab. nkrtQ 7 D 5. Valentiniani ap. Ir. Cyr. al. 

16. Rc. Kn. Sz. pro m f c. BC*I)KLX ah It»- nl. Or. (3?ifce 1.) Eoa. al.] 
h. xa/. — om. xai It.**' Aeth. al. 

18. Om. 6 antc noroy. BL. — om. rio? It. cil. Gat. (sec. VIII.) Or. (1. 
vdtur) Victorin. (1.), Anibr. (1.) . . h. ^ed; B ap. Sz. L 33. Syr. Aeth. 
Ign. Cttit. Thdot. Clem. (2.) Or. (2.) Lcian. mtyr. ap. Socr. Ariut, Gr. 
naz. et nysi. al. m. . . h. Q-eov Prs. p. Cpt. [h. vloq Or. (1. ted diff. editio- 
nei) Eui. Bas. (3.; B-ioq 1.) Ir. (1.) Tert. Hil. Ambr. al. . . h. vloq &t6q 
Clcm. (2 ) Or. (1.; sed al. edd, vlot^rov &(ov et lic Or. int et Ir. (1.)] 

19. Lk. aTziaT. n^oq avrov c. BC al. Syr. et hr. It.'' al. Chn. (post 
^fv. pon. A al. ni. Vg. It.*' al.) 

20. Rc. Kn. Sz. pon. orx tifti iym. 

21. 01'' ovv ri; c. B . . Rc. Kn. Sz. Ln. t» ovv; et^HX. ei av. . , hoe oro. c. 
B L Verc. Slav. ms. Cyr. ..h.tw 'HA. e? C. 33. Cpt. It.«- Or. (5.) 

23. Rc. Kn. Sz. lin. ovv, [om. c. B. Colb. . . al. alite^f om. uit. 

ayr, 59.] . Digitized by vjOOQ lC Joannet baptiitm de le ac de Jem Cbr. diiierit. JO. 1, 36. 241 

^wg ilmv 'HifatDcg 6 TtQoqitjtiig. ^ * xal am<5takfM90i ^trav ix xm 24 
^Paqtealmy ^^xai riMotifGav avtov xal dnav avtfp' Ti wv fia-ifi 
mlCetg, $i av wx « o XQiatog oidi 'HXiag ovde o nQoq>rftrig; 
wiodijfiatog. ^^tavta i» Brj^avia iyiveto fteQo» tov 'loqddvovj 29 
Jo.uoTtov ^v 'Ifaawijg ^amlCmf. **I^ inavQiov filinet^tov It^aovv 29 
mofuvov nqog avtov %ou TJyer "Ide^ o ifivog tov ^eov 6 aiqw 
ttiv ifuxQtiav tov xotTfAov. *^ovt6g iativ vneQ ov iym elnovzo 
'Onusm fiov iq)[jetat avriQ og ifinQO^r&iv fiov yiyovev^ oti ngootog 
fwv ^v. * * xayoi ovx ^deiv avtov^ alX* iva q>aveQ<»&fj t^ 'I<jQaijlf 31 

iMt.Ztdia tovxo vX&ov iyd iv vdatt BantiCm* ^^xal ifiagtvonaev '/a>-32 
1, io.<>^?<»' liy<Mf' ott teveafiai to nvevfta xatotpcuvov <ag neoi<fteQ<xv 
''^^» «5 ovQotvoVf xal ifjietvev in avtov. '^xayoi ovx ^ideiv avtovy akH 33 
nifixpag fie pantiCeiv iv vdatty ixetvog fiot etnev* 'E<f ov av 
idjig ti nvevfia xata^ivov xal fiivov in avtovy ovtog i<5ttv 6 
^anti^<!oiv iv nvevfuxxt ayicp. '^xa/oi i<iQaxa xa2 fiefiaQtvQijxo^z^ 
ott ovtog ifftw viog tov &eov. 

Tfj inavQtov nakiv ei<mfxet 'I<!o<ivvtig xal ex tm fjia&fjtfSv Z5 
.io.i.29.avTov dvo, ^•xal ift^Xiipag Tq> 'Iriaov neQinatovvtt Xeyer '^lde^z^ 24. Rc. K!f. Sz. Ln. X. oi a7tt<n. . . om. e. A*BC*L Cpt. Or. (1. hab. 1.) 
Nonn. 

25. Rc. Kn. Sz. ovt« bit. [o^<^^ e. ABCL al.] 

26. Rc.Kn. Sz.Lk. fnia. dk [om. c. BC*L Ami. It.*' Or. (iaepe,h. i.)] 
V, Sati/Htv. {ariJHe* c. BL 1. It. (exc. 3.) SUf. Or. (2.; alibilirr.) 
Cypr. al.] 

27. Rc. Kn.Sz. ab init. avro^ iattVj Ln. ( — ) .. om. c. BC*L1.22. 
33. Cpt. Verc. al. Or. (4.; h. 1.) Cyr. Ambr. — om. 6 ante on, B Or. 
(1.). — Rc. Kn. Sz. i^/o/». oq f/in<ioad-iv ftov yiyowtVj Ln. 
(— ) . . om. c. BC*L 1. 22. 33. al. Cpt. Ver. al. Or. (4.) Cyr. Ambr. al. — 
Rc, Kn. Sz. iya h. ante ovh et Ln. ( — ); poit ilfii c. BX al. Slav. Or. 
(5.; om.l.) 

28. Rc. iv Bri&apa^ji. — Ln. 6 */a»ayy. c. B C. (non Or.) 

29. Rc. fiXirc. 6 *Iiadvv7i(i, Kn.(o7.) — 30. RcKn.Sz. niQt oS. 
31. Rc. Kn. Sz. iv tfo vi, — 32. Rc wail mq. 

33. Hab. «^ro^/crr. A, X<xtaivtvnr.ti^&r*hJL^%^ Q^^^\^ 
35. Rc. Kn. Sz. o 7<wayir. ^ ^ o 

Slov, Tutam. ed, T, 16 242 J0.I,3T. AAdreatc.alio, Petroi, Philippui, Nathanaelliant 

37 afAVog fov 6-eov. ' ''' h€u tjHOvaaf avtov oi dvo fia^ijraX XaXovf' 
zstog nal ^xolov^aav t^ 'Itinolv. ^^atQaq:f)g di o 'Jfjoovg nai 
Z9 ^eaaafASPog avtovg axoXov^oiiftag Xiyat avtotg' ^* T/ ^titahB; oi 

dh ilnaf avt^' 'Pap^ — o Xiyetai fieO^fQfjiTivivofAevov dtdd- 
AOanaXs — , nov fiivBig; ^^Xiyu avtotg* "EQxeaOe nal otfisa^e, ^X- 

^av ovf xcu sKcev nov f€evsi, aal naQ avt^ sfieivav tifv ^fUQav 
4lixeivfiv' QdQa f^v cS^ dsHdtfj. ^^ijv 'jivdQiag o adeXqtog Zijimog 

TlitQov elg Jh tm ivo t£v axovadvtm naQa *Imdwov nai axo- 
^2 kovdTfadvtoif avt^' ^^evQiaHet oltog nQmog tov adeh^ov tov 

idwv 2(fuava naX Xiyei avT<p* EvQ^xafiev tbv Meaaiav — o iatif 
^Z fjie&eQfAtfVsvofAefov XQtatog — . ^^^yayev avtbv nQog tov 'Itfaovv. 

ifA^i^pag avt^ 6 'Itfaovg eJnev' JSv el 2lfim 6 vlog 'Im&f av 

HX7f\h]afji Krjqidg — o iQfJijfvevetai UitQog — . 

44 Tj inavQiov ^'^iXtfaev i^el&siv elg tifv FaXtXaiav xa2 evQfoHSt 

45 fPiXtnnoVy xtti liyet ait^ 6 'Itfaovg' 'AxoXovOet fiot, ^^rff dlo *A 
^^kinnog dno Bti&aaVdd, in tifg noXemgl^fdqiov nal TlitQOv. *•«!• 

Qlanet ^tkmnog tof Na&avaifX xai Xiyet avt^' "^Ov eyQo^pef Mew- 

aijg «V tq^ fOfitfi xa2 oi nQoqiijtat, evQi^HafAev^ 'Irjaovf tof vlov toi 
4T'I<oa^q) tov dno Na^aQtt. *'^xal elnev avtq^ Na^^avaifX' 'Eh Na- 

^aocT divatai ti dya^of sJvat; Xiyet ait^ o ^biktnnog' "Eqtiov 
48 xot ide, ^ ^ eJdev 'Itjaovg tof Na^&afarfk iQj^OfASvov nQog aitov nal 

kiyet neQi avtov* Ide dktjx^mg 'JaQatjkitrjgy iv q> dokog ovh iattv. 36. Ln. in f. add. (o atQWf rtjv d/i€tQtlav roii xoa/iov), 

37. Pon. avtov pott dvo C^LX Syr. Cpt. It.**; post f^aO-. B. 

38. Om. ^i EHM V al. pm. Arm. — 39. Rc. Kn. .Sz. if^fitivtvof*. 

40. oVf. c. B C L al. Syr. utr. Or. . . Rc. Kn. Sz. Ln. i^tre, ~- Rc. Kn. Sz. 
om. ovv, (icr. c. AB CLX al. Verc. al. Cyr.] — Rc, Ho, Si. 

41. Ln. ^ {ii). 

42. Ln. nifohov. — h. Mtoiav KLMRS V al. pm. Syr. utr. al. Clin. ma. 
al. — Rc. o Xq. 

43. Rc. Kn. Sz. 'xat ^/., qd Ln. ( — ) . . om. c. BL Cpt. . . h. ovroc 6 al. 
Arm. Epiph. ; etiam 0^«^ leg. — Rc. Ln. iftfiX. di, — Ln. pro 'I»vd b. 
*Iomvov c. B; h. *Iwkvvov L 33. It*** Cpt. Aeth. Arm. Nonn. Uier. al. 

44. Rc. o *Ifia. pon. poit ri&iktia, , . Kn. onu plane c. M al. Arm. Sla^. 

46. Oro. 'Jtia, L . . Ln. oro. rov ante vl c. B Or. (1. h. 1.) Cyr. (alqtiei) . . 
om. rov AK M T al. m. Cyr. al. . . om. rdv ante cc;ro' Or. (1.) «^ Rc. Kn. 
Sz. Na^aQ i 3- , etiam v. iq. [- ^^r c. A B L X al. Or. al. m.V^ j 

47. Rc. Kn. Sz. om. 6 ante <P. ct 48. h. 6 7i;<t. Digitized by VjOOgle /. aiieclae. J. Canae in nnptili ex aqua vinam facit. JO. II^IO. 243 

*'A^« avt(» Na&am^X' TIo&bv fte ytroiijxiig; ansKQl&tj *Imovg^9 
nal bIjibv aitq^* Ilqo tov ae (I^lkinnov qmv^aai ovta vno ti^ 
avAfjv s7d6v ae. '^^anexQiOij avt^ Nad^avaijX' ^Pa^^l^ <tv e? 6 50 
vlog tov ^eov, av ^aiXevg el tov ^laQai^L ** anexQi&rj 'hjaovg^x 
%a\ eJnev avt<^' 'Ott ehxov aoi ott eidov ae vnoxatoa tijg avxtig^ 
ntatevetg; fie^co tovtm oxffjj, ^^xal Xfyei avtt^' l^firiv afirfvsi 
Xeyta vfuv, oxpeaOe tbv ovQavbv avecpyota xal tovg ayyeXovg tov 
&eov ava^ahovtag yttu xata^aivovtag int tbv vibv tow av&Qfonov» 

n. 

Kai rn ^^V? "^71 "^Q^ yafiog iysfeto iv Kava t^g FaXt- 1 

XeUag^ xal ijv f^ f^r^trjQ tov 'Irjaov iicet' ^exXtj&Tj dh xal 6 *Irjaovg 2 

aal oi fAaOtrjToi avtov eig tbv yafiov, 'xaJ vateQrjaavtog otvov 3 

Xiyet 17 f^rjtrjQ tov 'Irjaov nQog aitov' OTvov ovx ^ovatv. ^Xiyet 4 
avtjj 6 'Irjaovg' Ti ifiol xa\ aoi, yvvat; ovnm ^xet v mQa fiov, 

^Xiyet « f^^^f^Q avtov toTg dtaxovotg' "Oytt av Xiyju vfjiZvy notfj- 5 

aate. ^rjaav di ixet Xi&tvai vdQiai 2? xata tbv xa^aQtafibv t(Sv 6 

*Iovdakov xeifievaty ymQovaai ava fietQrjtag dvo rj tQetg, "^Xiyet T 
avtoVg 'Irjaovg* FefiUaate tag vdQiag vdatog, xal iytfitaav avtag 

etog avm. ^xalXiyet avtotg' 'AvtXrjaate vvv xa\ (fiQete T<p aQyy 8 

tQtxXlv(p, oi dh fjveyxav. ^dig dh iyevaato aq^tXQixXtvog tb 9 
vdcDQ olvov yeyevrjfiivoVf xai ovx {det no&ev iativ, oi Sl Stdxovot 
fjdeiaofv oi fjvrXrjxoteg tb vdwQy qimvet tbv wfiqilov aQrntQlxXtr 
ro^ *®xa2 Xiyet avt0' Tlag aP&Qomog nQmtov tbv xaXov olvovin 
ti&rjatVf xcu otav fte&vaO^Ajiv , tbv iXaaa<o' av tetrjQvjxa^ tbv 

49. Rc. 6 7^(T. 

50. Rc. Kn. Sz. an. N. xa« Xiyit avtf. .. Ls, dn. avt.lV. (xa»Ai- 
ret) . , dn. avx. J^, c. BLX al. It.*' — om. h ante ^aa. AL; Rc. Kn. 
^'L.Qv ilb^aa. 

51. Rc. Kn. Sz. om. on poiter. — Rc. Kn. ov(«. 

52. Rc. Kn. Sz. dn aQxt ot^. fom. c. BL Vg. It. aL Or. Cyr. Epiph. al.] 
Cap. II. 4. Ln. (»a») Xiyu c. AGKLXz/ al. m. Vg. It. (exc. 2.) al. Cyr. 

5. Hab.o,T»av Xiytt HKMVal.m. 

6. Rc. Kn. Sz. v9q. kid: IS^ xtlfieva$ (xufi. lic pon. etiam Ln.) . . xdfi. poit 
*Iovd. c. BLX al. Slav. roi. ; a1. aliter; om. 13. Ev. 47. Arm. Vere. 

8. oi di c. B K L al. Cpt. al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. xcU. 

10. Rc.Kn.Sz. r6xi t, iXdQO., qd Ln. (— ) . . ^i^^S-t^^i^^^f^^' 

16* 1.) 

n 244 JO. II, 11. J. templo pellit niercAtores ; praedicit i. mortem tc revurr. 

11 xakop cHvoif lcag Squ, ^ * Tavtrjv imijjaiv oQx^i^ "^^^ fftifieitar b 
'Iijcovg w Kava t^g raXdaiag xai icpavsQcoaev njy do^av avtov, 

12 yal iniaisviTav efg avtov oi fm&rirou aixov. * ^ fMta rovTO Hatffi/j 
€ig Kaqtcc^aovfi avtog xai tj f*ijtf]Q avtov xal ol adakqiol xai oi 
fia&ritai avtovj xol ixei Ifieivav ov nolXag ^fidgag. 

13 Kal ivyvg fiv to fidara teiv ^lovdauav, xa2 avffin elg 'lego- Mt.ai, 
l^aoXvfia Irjaovg, ^*xai evqsv tv t(p iegqp tovg no}JLovvtag poo^ Mc.iI 

nal nqofata naH neQurtegag xal tovg xeQfiatiatag xa^^f«eVovg,'^*^^J-t 

15 ^ ^ HC& nou^aag (pQayilkiov ix ayoivitov navtag i^i^aXev €x tov *y i<»!| 
i^QOv, ta te TiQofiata xa2 tovg poceg, xou tmv nolXv^urtmv i^exeev 

16 to xeQfjia xa\ tag tQaneXag aviatQStpev, * ^ xou toig tag nBQunB- 
Qog TtoaXovat» elmv "AQate tavta ivtevi^ev^ firi noieite tov oheov 

17 tov natQog fiov olxov ifinoQiov, * ^ ifivria&riaav ol fiaOrjtou av- 

tovy ote yeyQOLfifievov iativ' '0 ^^Xog tov oixov aov xatoupaYetcWj^^^^* 
\SfJie. ^^anexQi&riaav ovv oi 'lovSaHot xal eJnav atft^' Ti arffieXov 
lodeixvveig rifitv, ori Toi^Ta notetg; ^^anexQi&rj 'Irjaovg xctl elnevMt.»^ 

avtoig' Avaate tov vaov tovtov, xod iv tQialv fjfieQaig ipQm av- 
20t6v. ^^ eJnav ovv oi 'lovdaZoi' TeaaoQoxovta xcu IJ eteaiv ^xo- 

dofiri&ii vaog ovtog, xal av iv tQialv tifiiQOug iyeQeig avtov; 
2J 2 ^ ixeXvog dl eXeynv neQl tov vaov tov aafiatog avtov, ^ ^ ote 

ovv riyeQ&Ti ix vexQm, ifjivi^a&riactv oi fia&titoii avtov oti tovto 

tXeyeVy xal iniatevaav tjj yQoup^ xcu rcp Xoyqp <^ eJnev 6 'Irjaovg. 
23 '^ Se rjv iv totg 'leQoaoXvfioig iv tm naa^a iv rg koQfti^^ 

noXXoX iniattvaav eig to ovofiu avtoVy 4^e<aQ0vvteg avtov ta ai^ 11. Rc. Ksr. Sz. tfiv aqX' (om. c. A B al. Or. Chron. alex. al.] 

12. Rc. Ky. Sc. ad. avxov^ qd Ln. ( — ) . . om. c. BL It. cdd. Or.; etiam 
poit (Aad-. om. avT. L Or. (alqtiei); plane ora. xa* ol fi. a. 74*. al. It.** 
Arm. — h. tfAtivtv Aai. Ver. al. Or. (4; l/ie«yay 2.) Nonn. 

13. Om. ^lfia. 13. al. Aag. . . ante elq pon. AG LM al. Vg. Ver. Arm. 

15. Hab. o^c 9Qay. L al. Vg. It. Or. (1.) Cyr. Aug. — h. xa niQfiata 
BLXaLVer.aI.Or. (7.) 

16. L». (jcai) /i^n... h. AX al. m. Syr. utr. Vg. It.»- al. 

17. Rc. Kn. Sz. 2/uv. di, Ln. ( — ).. om. c. BLX Cpt.; etiam rore, Ka*, 
^ixaHeg. — Rc. xati^ayi /le. 

19. Rc.Kn.Sz. o *Iiia. ^ om. ^y B (ap. Btlj.) Or. aL 

22. Rc. iXey, avroK. — Ln. Sv etn. c. BL Or. (5.) C^ r\r\n\o 

23. Rc. om. To*5 anteTe^. - Ln. {iv) r^ I. . . om. B.Dig i^^d by ^^OOglL i. etl Hierosolymif ; colhiqoUor cotn Nicodemo. JO. III, 13. 245 

fAitct & inoUi' ^^avxoq di 'It^ffovg ovh Inhteviv aitop avtot^ diait 
to atytof ytvci^Txm navtag, ^^nal oti ov XQhiav bIxbv iva tigi^ 
fiaqrvqtiiTYi mqi avd^Qionov' avtbg yaQ iyivcoaxev ti ^v iv tqJ av- 
^Qcinip. 

m. 

^fh dh av&Qmnog ix t£v ^ttQuroUm, Nixo&tjfAog ovofta i 

!Jo. 7, avti^, aQxmv tciv ^Jovdaiow* ^ovtog ^X^ev nQog avtov wxtbg xm 2 
i^lS^.dnev avt^' 'Pafi^, oHafUv, oti anb ^bov ili^kvO-ag dtdaaxaXog' 
ovdilg yoQ dvvatai tavta ta tnifiEia nouVv a cv noteu;, iav fiij y 
o ^ebg [A8t' avtov. ^anexQiOTj 'lTj<Tovg xoi eJnev avt^' 'Afihv 3 
afitifv Xeym cot, icev fiq ttg yewtf&^ avta&ev, ov Svvatat Ideiv tijv 
^ouTiXeiav tov '&eov, ^Xeyet nQog avtbv b Nixodijfiog' Iltog dvva- 4 
tat av&Qomog yewij&^vcu yiQoav <av; fjt^ dvvatat eig f^v xotUav 
tiig fJtrjrQbg aitov devteQov elaeX&elv xoti yewrj&rjvat; ^anexQi&rj 5 
'IrjiTOvg' 'j4fi^v afiifv Xiyta <Tot, iav fnij ttg yewrj&^ i^ vdatog xal 
nvevfitatog, ov divoftat eitreX&ew eig trfv ^aaiXeiav tov &eov. ^tb a 
yeyevvTffUvov ix t^g (TOQxbg <ra^S ioriv, xoi tb yeyewrjfjtivov ix 
tov nvsvfuxrog nvevfia ioxtv, '^ ftrf &avfta(Tjjgi ott etnov aof Aet 7 
vfia/S yewrj&rjvcu avto&ev, ^tb nvwfta onov &eXet nvel, xaX trjv « 
(famjv avtov axovetg, aXX* ovx oldag no&ev eQj^etat xal nov vn- 
ayet' ovtcog iatlv nag b yeyewrjfjiivog ix tov nvevfiatog. ^an- 9 
exQi&rj Ntxodrjfwg xal elnev avt^ ' Iltog Svvarat tavta yevia&ai; 
^^anexQi&fj ^lrjaovg xoi eJnev avt^' 2v eJ b dvdourxaXog tovio 
'ItTQoijX xal favra ov ytvt&axetg; ^^afirjv afirjv XeyoD aot, ott o il 
cidafisv XaXovfjiev xal o eoDQaxafjtev fAOQtvQOVfjtev, xoi trjv fAaQtv- 
Qiav fjfiwp ov XofA^avete, ^^ei ta iniyeta eJnov ifjiw xcd ov nt- 12 
ctevete, nmg iav etnos vfni^ tot inovQavta ntirtevaete; ^ ^ nal ovd- 18 

24. Rc. Ky. Sz. 6 !J^a. et iavr, avroZ^, — h. ndwra E6H al. m. 
It.i' Eutb. 
Cap.IU. 2. Rc. TTQoq rov *Ifjaovv. — 3. Rc. Kx.Sz. o^Itjff, 

4. Om. (f ante iVcx. L al. 

5. Rc. Sz. o 7170. — h. '/170. nal tlntv (». iln, etiam L It^.) avtS 
KMal.Syr.al.m. 

8. Ln. ^ Ttov vn, c. A Vg. It. (exc. 4.^ aL — 10. Rc. 6 *Ifja. 
12. Hah.uaiov* intaxBvaart EHal. Prf. Aog. — om. v/iiir poft e&rw 
EHK al. It.'* aL ^ h. in f. n&aTtvafjre 6HK al. pm. Cyr. aL 246 JO. III9 14. Jesut c. Nicodemo. Jo« baptista c. discc. sois disputat 

e}g ava^^ri^sv etg thv ovQavhv h fjtr^ 6 ix tov ovqavov xatafidg, 
14 vibg tov avd^QciTtov o tov iv t^ ovgav^, ^^xfd na&tig Mmvc^g 'Nm. 

vrpataev tov Sq^tv iv t^ iQ^fKo, ovtiog vym&^vai del tov viav tov ' 
l^av&ocinovy ^^iva naq niateimv iv avt^ 1%^ &»jj*' aiciviov. 

16 * • ovtcjg yoQ fiyanriaBv 6 &e6g tbv noafAOv, &ats tbv vibv avtov 
tbv fjiovoyevij idcnHev, iva nag 6 matBvmv etg avtbv fi^ anoXijtcu, 

17 aXX* iffi C«"7^ cUdvtov, ^^ov yoQ anictnXev &ebg tbv vibv av- Jo. «, 
tov elg tbv xotXfMv iva x^rj/ tbv xoafwv, aXk' tva acn&jj xo- 

isafiog di avtov, ^^0 niatevcov eig avtbv ov XQivetcu' di fiij 
ntatevcov ijdi] xixQttoi, otiufj nentatevaev elg tb ovofia tov fjuh 

19 voyevovg vtov tov Oeov> * * avttf di iattv tf xQiatg, oti tb cpHg iX^kv- 
&ev etg tbv xoafwv xcu ^yanifaav ol av&Qc&not fmXXov tb axotog 

20 § tb gwSff' ^v yoQ avtmv novrjQa ta BQya, ^^nag yoQ ^iXct 
nQoaacov fiiaet tb qmg xal ovx €Q%stat nQog tb g/oS^, tva fjt^ eXey' 

2i x&ii ^^ ^^ avtov* ^^0 di notm tfjv aXi^&etav igietai n^bg to 

q>£g, tva waveQto&^ avtov ta BQya, ott iv &e^ iattv elQyaafiiva. 

22 Meta tavta ifX&ev ^ltfcovg xcd oi fjta&iytcduvtov elg tnv 

2Z'Iovdalav yf^v, xal ixel dtitQt^v fiet avtmv xal ifiantt^ev. ^^fjv 

di xai *Icoawijg ^mi^oov iv Aivoiv iyyvg tov £aXeifi, ott vdceta 

24^o>Ula ^v ixet, xcu nuQeylvovto xa\ i^anttCovto' ^^ovnat yosQ ^ 

2fi fiefiXtffJiivog eig trfv a^Xaitiiv 'Icoawrjg, ^^iyiveto ovv ^^tfjaig ix 

26 tm fia&Tjtm 'Jcoawov fjieta 'Jovdaiov neQi xa&agujfwv, ^^xai 

^X&ov nQog tbv 'Jcoawipf xai eJnov avtq^' Pct§^l, og fjv fjteta aov 

niQUV tov 'loQdavov, p aif fjtefUJiQtvQfjxag, ide, ovtog fianti^et 

21 xal navteg eQYOVtat n^bg avtov. ^ ^ anexoi&ff 'Idiawtfg xcd eJnev* 
Ov dvvatat av&Qcanog Xofi^vei» ovdiv, eav fjt^ ^ dedofiivov avti^ 13. Oin. oiavht. ovq. BL 83. Aeth. 6r. naz. Or. int. (1 ; h. 1. dis.) 

15. iv avT^ c. B It*' . . Ln. in' arrdy c. A . . h. iit' avtifi L Thdrt • • Rc. 

Kn. Sz. tl?avTdy,iid. add. /417 dnoXfjtai aXX*y qu.LN, ( — ) .. om. 

c. BL 1. 22. 33. al. Syr. hr. Verc. Brz: al. Cyr. (1.) al. 

17. Poit vlov om. aurov BL 22. al. Cyr. (non in text.) al. 

18. Om. <ri B It>- Tert. al. 

23. Hab. £aXiif» l.al. pm.Cpt. Or. ms« Eas. Cyr.Thphyl. .• ^XXeif 

A..al.aljter. • 
25. Rc.4Uta'IovSaioiv. 
27. Hab. J0i4iv d^ iavTOV h al. ro, Syr. utr. Colb. al. -y4i. ov&iA'v, 

^r fl^ n. • Digitized by LjOOglC de Chr. ejuaqae miiltit asteelii. J. yenit In SABi«ri«]», JO. IV, 5. 247 

Jo. 1, ht tav ovQafov* ^^aitol iut^ fiot fiaqtvQiPgs Sti Blnop* ^Eyvn^ 
' ovH sifu Xqujtogy aXX^ oti an&rtaXfiirog eifd IfmQOif^tp ixei- 
rov. ' ^ 6 ixw tijv PVfUjpfjv Wftq^log iathf* 6 di ipOiog toi WfMpioVy 29 
6 krtriHm$ xai OHOvm avtovy TotQ^ t^Q^^ ^^ ^^ ipanniv tov Wftr 
iphv* avtfj oiv ^ xoQa ^ ifnf nmkriQmat, ^^iruiivof dsiav^d-zo 
veiVf ifii di Hattovitdat. ' ^ o av(a&BV iQ%6fMvog iaivm navtm 31 
iativ. o Av i% tijg y^g in tf^g yijg iatlv Hoi «x tifg ytjg XaXsV 6 
rK tov ovQavov iqfpfitvog inavm navtm iarlv' ' > o ioiQOHBv xai 82 
^xovtsevy tovto fMiQftvQSty nal tifv fnaQtvqlav avtoi ovdelg kafi^ 
§mH. "6 Xafim aitov tijv fWQtvQlop eatpQOfiaaVf oti 6 ^eog 33 
aXfiOrig iativ. ^^ov yoQ anictedev 6 &e6gy ta ^iMOita tov. ^eovB^ 
XaXd:* ov yoQ ix ftetQov dUkoaiv to nvevfio. * ^ o nat^Q ayana 35 
tov vlov Ttiii navttt dilko%ev iv t^ xetQi aitov, ' * o nmevm elg 36 
tov viov lx^$ ^miiv aimtov* 6 di anetd^m t^ vi^ ovh 6\petai 
&o^Vy aXk' ^ OQyii toi ^eoi fievei in aitov, 

*Rg wv eyvm o xv^io^, ott ^HOvaav oi ^aQtaawtf ott 'Iri- i 

tfov^ hkeiovag fut&ijtag notet Hoi fiantiC^t ij 'Imamig* — ^hoI- 2 
totye ^lriaoig avtog ovh i^anttl^ev, aXX' ol fta&rfta^ aitoi' — 

^ aq^^nev t^v 'lovdaiav xa2 an^X&ev naXtv ei^ triv FaXiXalaiv. 3 

^idet de aitof dtigxea&at dta tijg ZafiaQeiag, ^iQxetai ovv eig J 
noXt» t^g JSafjiaQeiag ,Xeyofiiv^v £vx^9 ^M^^ ^^^ x^^^ 28. Om. ;«oi E M V «1. m. It.i- 

91. Om. in. ndft. L D 1. 22. aL It.*« Arm. Or. (vdtar) al. 

32. Rc. Kn. Sz. ab init. Add. xoi, qdLN. ( — ) .. om.e. BLaLCpt Pri. et 

iiad. qa. v. 31. cit. 
34. Rc. Kn. Sz. didm, 6 &96qj qa. Ln. ( — ) . . om. c. BC^L 1. 33. It.*' 

86. Hab. T^y (.fr>i/y ELM al. pm. Cyr. Clirf. — Ii. /t€v««40. al. m. 8yr. 

It.*- al. Cyr. Chn. ThphyL Ir. Tert. aL 
Cap. IV. 1. Uab. f/vAT 6 *Iii6ovg D aL m. Syr. ntr. Vg. It. (exc. 1.) aL 

Chn. 
X Om. at'rd9 L 251. Vg. It.«' . • anteYi^o. pon. AD al. It.>' Cyr. Chn. . . li. 

at^ro? d *Ifjft, K. 
S. Om. 7tdX$v A E 6 H K S V ^ aL pL Sy r. p. Pn. p. Chrt. ^ i 

5. Rc. 2$x<*q' • • h. Ar^ flicr» dit. Jnv. Digtized by LjOOg IC 248 JO. IV, $. J. coUoq. e. molicre Samarit. de aqaa vira, de Dei ciflta, 

6 ov ldo}Hiv 'laxA^ 'Imaifqi rrp vi^ avtov. * ^v ^i ixet ntiyii xoi ^la- 
Tcw^, 6 ovv 'Ijjcovg K€H09Hax(i>g ix tfjg odomoQlag ixa^iC^o ovtmg 

7 inl tJ nrjvfj' &Qa ^v dg exrjy. "^ iq^erai yvv^ ix tijg HafjuzQeiag 

8 avtX^aai vdmQ. Xeyei ain^ o 'Itfcoi^g' /log fMi metv, ^ ol yotQ lut' 
&tftal avtov amXrjlv^eiaav eig r^ mXiV, iva tQOipag ayoQaaa^ 

^atv. ^Xeyei ovv ainm if ywii ^ 2afiaQehtg' Ilmg av 'lovdalog Av 

naQ ifwv niew akelg ywcuxog ZofmQeixidog ovarfg; oi) yoQ avy- 

lOyj^vtai 'lovdam Uafiagekatg. ^^anexQl&ff 'Irjaovg xai eJnev 

avt^' Ei ^deig ti^v deoQeav tov &eov xcd tig iattv ^ Xiymv aor 

Jog ftoi ntePv, av av fjtifaag avtov xal eda>xev av aot v^q ^mv. 

Xl^^Xeyet ainq) y ywri' KvQtey ovte avtXrffJia exetg xa\ to q>QdaQ 

lliatlv pa&v' nod^ev ovv eyetg to vdaoQ to iQm; *^jw^ w fiei^m el 

tov natQog ifiiAv 'Jaxm^, og edmxev iffHV to q^QsocQ xai aitog ^ 

IZavtov intev xol oi vlol ainov xai ta '&Qefifiata aitev; ^^oir- 

exQi&rj 'Itjaovg xai ejnev avt^' Ilag 6 nivarv ix tov idatog tov^ 

litov diynjaet ndXtv' ^^og d' av nifj ix toi vdatog ov iym dfxnm 

avt^, ov fiii dtyri^aet eig tov aimva, aXXa to vdmQ o dmata aitt^ 

yevfiaetai iv ain^ nrfyif vdatog aXXofiivov elg ^nifv aimiov. 

l^^^Xiyei nQog avtov rj yvvif KvQte^ dog ftot tovto th idmQ, tva 

16f*i7 dtxl)^ fArfdh eQ^oDfAat iv&ade avtXehf. ^^Xeyet ain^' 'Tnaye^ 

17 (poivrjaov tov avdQa aov xaX iX&i iv&ade, * ^ anexQi&rf jJ ywij xai 

eTn&v' Ovx eyv) avdQa. Xiyei avt^ 6 'Iffaovg' KaXiog ehag' ou 

l^avdQa ovx ejfm' ^^nivte yoQ avdQag ea%eg, xdX vvv ov S^etg ovx 

5. Rc. Kn. o iSof». 

6. Oni. ovTO)? 1. al. Syr. ItJ* al. — Rc. Ks, Sz. i^ati [w? c. AB CDL 33.) 

8. Hab. a;rf i^oy L Chri. nii. . . aTitXvd-Haav Bi.ilS; eliam cbreAi^Jli;- 

t^CMTMf lcg. 

9. Om. ovv \* al. m. Syr. al. m. Cyr. — om. ^ Sat$. Syr. kr. — om. ov 
T' o^TX* 'I' -2"^/». D Verc. Ver. 

11. Om. '^ jrvvi^ B, — om. 01% D Syr. It,'* al. Amhr. Aag. 

13. Rc. 6 'Ifi9. 

14. Rc. Kn. Sz. ov inri $*%fnjofi. ld*rpijaet c. ADLM al. m. Eui.] — h. 
viwq iyti DM al. Arm.Vg. It. (exc. 3.) — om. ot> fiTJ d. uaq. Sot<f. 
avritt G* al. Rd. Sah. al. Ambr. (etiam Or. plerque om.) 

15. Hab. J»^^;|^o/ioM B . . ^«/^;)fA>/iOM Or. (5.) 

16. Rc.Kn. Sz. ttvrfi o 'Irjaovq et Ln. our,^ {'Iiiaovq). . . om. c. B. 
Verc. Or. (in text.) . . om. 5 A 1. 

17. Lk. Blrt. (avrf ). — h. Mqa o. 1/. C*DL 142. Cyr. Chri. (non Qr.) de le Mesiia; c. diice. de linguUri lao cibo. JO. IV, 34. 249 

iativ cov «fj/D. Tovto aXri&lQ slotjxag. ^^Uyei adt^ 17 ywjf* Xv-ig 
QiB, !^€<o^(5, ou nqoqrlitrig al cv, ^^ol nat tQeg ^fjim iv 79 0^120 
tovt(^ nQOCBHvvrjaav xai v^e% XiynSy 0« h 'IsQoaoXvfioig iatlp 
h tonoq onov nQoanvvBXv det, ^^liyfi avt^ 6 'Jrjaovg* Iliatsvd 21 
fioif yvvat, oti eQxetoi Aqu, ots ovt€ ip t^ oQBi tovt<p ovta iv 
'leQoaoXvfioig nQoaxvvi^am t<p natQU ^ ^ vfuig nQoaxwittB ovh 22 
oidats, ijfjieig nQoaxvvovfiBv oidafisvj ott 1/ amrjQia ix tdiv 
*Iovdal(xrv iativ ^^aXXa iQj^itai WQa ncd vvv iativ, ots oi aXrj&i-l^ 
vol nQoaxwrftoi nQoaxwr^aovaiv t^ natQi iv nvevfmti xal akrj' 
4^sia' xa\ yoQ 6 natijQ toiovtovg ^iftti tovg nQoawvowtag avtov, 
^^nvsvfia 6 {^sog, xal toifg nQoaxwovvtag avtov iv nvsvfiattl^ 
HOii akrfd^sifj^ dii nQoaxwsiv, ^^Xiyst avt^ r/ ywij* OJda, 0Ti25 
Msaaiag iQXStou 6 XsyofASVog XQtatog' otav sk&fj ixsXvog, avay- 
yslsX iffiXv navta, ^^Xiyst atft^ o 'Irjaovg' 'Eyd sifit, 6 XaXm26 
aoi* ^"^ Kai inl tovtip rjXd^ov 01 fia&rjtai avtov, xal i&avfia^ov2l 
ott fASta ywcuxog iXaXst' ovdslg fdvtot slnsv* Ti ^rjteig § ti ia- 
Xsig fist avt^g; ^ ^ aqifiXsv ow ttjv vdQiav ayt^g 17 ywif xa2 an- 29 
rjX^sv sig trjv noXtv xoi Xiyst toig av&Qmnotg' ^^/Isvts, idste 20 
av&Qeirnov og sTniv fiot ndvta a inoirjaa' firftt ovtog iattv 6 
XQtatog; ^^^l^k&ov ix trjg noXsmg x«i ^Q^ovto nqhg avtov.ZO 
'**& T(p fnstc^ riQWcmv avtov oi fia&rjtcu Xiyovtsg' 'Pa^^iyZl 
qiiys. ^^6 dh sJnsv avtoig' *Ey<a ^Qwstv iyim g>ay«y riv ifistg ovxZ2 
otdats. ^^eksyov ovv oi fia&rjtcd nQog akXriXovg' Mrf ttg rjvsyxsvzz 
avt^ (payeiv; ^^Xiyst aiftoig 6 'Irjaovg' 'Efiov ^difjui iativ, ivaz^ 
noii^aoa to '&iXtjfia tov nifAXpavtog fis xcu tsXsiciaio avtov to iQ- 

20. Rc. iv xovxfa r^ oq. — Rc Kn. Sz. deZTtqoan, 

21. niat, fi,, yvv, c. BC*L Ver. Heracl. Or. Ath. al. (^nioxwt etiam D 
al.) . . Lff. Y^v.^ Triar. /i, . . Rc. Kk. Sz. yvr,, niativaov /*, 

25. Hab. oX^aftev 6L al. m. Cpt. al. m. Or. (1.) al. — h. Mtaiaq SV al. 
pm. Cpt. al. Cyr. al. 

27. Hab. ^TTiToi^roK al. m. Or. — 'Rci&avfiaoav, 

28. Om. fi yw, 244. Syr. hr. . . ante r, vSq, pon. D It.^* Arm. 

29. a c. B C* Ct. Verc. Baam. Or. mi. , . Rc. Kv, Sz. Lx. oaa, 

30. Ln. (xal) ii^X&, c. CD Syr. utr. Ver. Aeth. .. Rc. H ovvj qd 
Kn. (— ). [om. c. ABE6HKLMS Vz/ al. pl. It.'- al.] 

81. Rc. Sz. iv 6i, qd Kjt. et Ln. (— ) . . om. c. C*D L Vg. It.«- Or. (2.) 
34. Rc.Kn.Sz. iva noiS. inonia, c. BDKL al. Clem.^eracl. Or. (8; 

noui 1 J TOi? ^OI^OOM 1.) Cyr, al.] Digitized by LjOOQ lC 250 10. IV, 85. J. de metse ; mulii Samarit. ehria(iani ; J. it in Galilaeam. 

35 fw, ^ * orjj rfw% Xkf^iy Sri ht ttTQdfirifog icnv xal 6 &€Qt(TfA6g 
ifriBtM; idovj Xiyc!) viiSp, inoQats tovg oq^^aXfiovg ifiAv K(d 

36 &e<luTaff&8 rag xtaQagy ott Xfvxai eiatv nQog {^-BQiafiov. ' * tidvi 6 
&BQlCfiw fAta&ov Xafi^avei xoi (svvayet icaQnov eig ^caijv oumvtov, 

Zltva aneiQoav Ofiov xaiQij xal 6 ^eQiLoav. ^^ iv yoQ tovtip o Xo- 

jog iatXv aXrj&tvogy oxt alXog iatlv 6 anelQmv KaX aXXog o ^0- 
ZSQi^mv, ^^iyfa aniateiXa Vfiag ^eQi^etv o oifx vfietg yexontcatate' 

aXXot neicontaHaatv koI vfieig eig tov xonov aitm elaeXijXi&ate. 
Z9^^*Ex de ttjg noXeoDg ixeivrjg noXXol iniatewrav eig avtov tSnv 

£afmQett£v dia tov Xoyov tFjg ywaixog.fiaQtvQOVinjg* ott eJnev 
40 /iot ndvta a inolijaa. ^^mg ovv fjXd^ov nQog avtov oi SaftaQet- 

tat, ^QtotoHf ainov fieivat nctQ' aitoi^' xcd efietvev ixetSvo ^fieQog. 
42 *^xai noXX^ nXeiovg iniatevaa» dta tov Xoyov avtov, ♦*Tg te 

ywatxl eXeyov* ott oixitidia trjv arjv XaXiav nttrtevofiev' avtiA 

yoQ axTixocifAev xai oidafiev, ott ovtog iattv aXtj&Ag 6 aortriQ to» 

xoafiov. 
48 Meta dl tag dio rifiiQag i^tjXO-ev ixet&ev eig t^v raXiXaiav, 

44**«vT0ff yoQ 'Jrjaovg ifiaQtvmjaev, ott nQoqffjtrjg iv tfj idia ^a-Mt.t3,\ 
45 toidt ttfiijv oix fx^t, ♦* OTC ow rjX&ev eig t^ raXiXaiav, idi^vtOMe'.(i\ 

avtbv oi raXiXtttot, navta etoQaxoteg oaa inoir^aev iv *IeQoaoXi» |^^* A 

M. I 

35. Om. tt* DEL al. pm. Slav. mt. Prt. p. Or. (8; h. 8.) Cyr. Chrt. 

Thphyl. — Kx. TfT^a/uijyoi^. 
86. Rc. Kff. Sz. Lk. ^iti G. &tQt(jfA: cjgft. .. e. 6 ^iqit, cjgt ADL al. Ct. 

ItJ^ Cyr. . . om. Syr. hr. Aeth. Vg. ma. Verc. al. Ir. Chrt. Hil. . . ante 

ngoq &tQ. pon. 254. Vg. It. cdd. pl. — Rc. Sz. ah init h. uai 6 &. et 

hs. (xat) . . ora. c. BC*DKL al. It.«- Cpt. Or. (5.) Cyr. — Rc Kh. Sz. 

hN. IW xa» 6 OTt. . . om. c. BCL aL It.'* Cpt. al. HeracL Or. (4.) 
37. Om. 6 ante dXtj&. CKL al. m. Or. ThphyL . . h. iar. 6 Xdy. dXij&. 

Heracl. Cyr. Chrt. 
39. Om. fiq avr. Or. (1. in texf.) Verc; pott Sa/i. pon. 1. — a c. BCL 

Ver. Or. (2 ; ona 2.) . . Rc. Kn. Sz. Lk. oaa. 

42. Hab. rfj i^i D al. It.** Syr. p. Or. — Ls. (o r») ovxer. . . om. B aL 
Or. .. h.' f . aTJv fiaQxvqlav DCt. Ver. — ora. dXtj&^ KaLVg. mt. 
IL** Prtt. Or. (2; ante ovr. h. 2.) — Rc. Rn. Sz. in f. add. h XQiOTiiq. 

43. Rc. Kn. Sz. ixtl&. xat dnijX&iv^ qo. Ln. (— ) .. om. o. BCDaL 
It.»- Cpt. Or. Cyr. . . h. x. ^X&. L al. It.«- Syr. p. 

44. Rc. o 'Ifja. 

45. Rc. Kn. Sz. a in. {ooa c. A B C L al. Syr. p. Or. (5 ; a 2.) Cy r. Chrt.] Aegii miiiist ri ilUas a Jeta abienie laiiafar. JO . V, 1. 25 1 

ftotg ip tQ BO(^Q* H(d avTOi yaq ijl'&ov sig t^v io^f, ^^^},^9p4& 
ovv nakif sig t^w Kava tijg raXdalagy onov inolqaep' rh vdm^ 
oho9. 

Kai t^ ttg ^<TiXtx6gy ov 6 viog ^(t&sveij h Kaqxtqivaovfi' 

* ^ ovTog axovoag, ou 'ItiiTOvg ^xbi ht r^g 'lovdalag eig ttjv Fa- 47 
Xikalav, afirjkO-ev nqog avxov xtu tJQfOTa, tva xata^q xftl iaatjtai 
aitov tov viov' ^fieXXev yaq ano&vi^cxetv. *^elnev ovv 6 'Iticovg^s 
nQog avtov' 'Eav ft^ atifieta xai teQota idifte, ov fitj mctevafjte. 
^^^keye^ nqog avtov 6 ^eunXixog' KvQte^ xara^ij&i nQtv ano&a-^^ 
vetv to natdiov fiov. ^^keyet avt^ 6 'Iffuovg' IIoQevov' o vlog <70V50 
f J. iniatevaev 6 av&Qmnog t^ Xoyi^ (p elnev aift^ 'Irjaovgf xat 
enoQeieto. ^^fidtf di avtov xara^aivovtog, o/ dovXoi avtov vn-^\ 
^vtfjaav avt^ xal anfjyyeiXav Xiywneg, oti 6 nc^ avtov ^, 
^^iftv&eto ovv tfjv &Qav noQ avtwf h ^ xofjnpoteQOv ecFxev' ^2 
eTnov ovv avt^' ott ixd^hg WQav i^ofifjv a(p^xev aiftof 6 nvQetog. 

* ^ eyvm ovv 6 nati^Q, oti iv ixelvyj t^ mQtp h J etnev avt0 6 'Iij- 53 
aovg' *0 viog aov f^* xal inlatevaev avtog xou ij oixta avtov 
oXfj. ^^Tovto naXtv devteQov Ofjfietbv inoirjaev 6 'Itjaovg iX&mis^ 
ix tfjg 'lovdaiag eig tijv raXiXaiav. 

V. 

Meia tavta tjv ioQtq tmv 'lovdauov, xat avi^q 'Irjaovg eig l 46. Rc. o^Ifiaovq ndX, et Kn. ( — )..^z.naX,6'Iria. -^ h. iv Kavqi 
B. — om.iv Ka9,Vg.m9,Ang,; pof t i^y pon. Syr. 

47. Rc.Kk. Sz. ^Q. avtov^ Ln. (— ) .. om. c. BCDGL al. It.'* Arm. 
Or. Aug. 

50. Rc.K.v.Sz. xal inior., qdLw. (— ) ,. om. c. BD Syr. Pri. p. Vg. 
It.** Cyr. ..h.di L, — Ln. ov iln, c. A BCL; id. et Sz. o '/i/a. iii fine. 

51. Om. aiVrov poit dovX. DL 1. Vg. It. — Rc. Kn. Sz. annvtfia. — 
om. K. antiYY* KL Syr. hr. Cpt. et pro Xiyovt, h. avtm D Ver. — pro 
naXq h. vloq D K L al. ro. Syr. Syr. hr. al. Cyr. Tbphyl. f i 1 i u i Vg. It. — 
Rc. Kn. Sz. pro avTov [c. A B C al. Vg. Ct. It.** Arm.] b. oov. 

52. iln, ovy c. BCL aL Arm. .. Rc. Kn. Sz. Ln. xai iln. — Rc. K\. 
Sz. x^k' 

53. Rc. Kn. Sz. oTft 6 vioq» 

Cap. V. 1. Hab. ri iogr. CEhJ aL pL Cpt. Cyr. Thphyl. (^9m-^Tt\l9v^. 
Syr. hr. - Rc. K^ Sz. 6 'I^a. ^ ^^'^'^ by^U&gt^ 252 /O. V, 2. J. Hierot. tabbato lanat aegrotoin ad pitcinam Betheida. 

2'hQO<T6XvfJia, ^&Ttif dh iv tou; 'leQOffoXvfiotg IttI t^ nqoBatwi 

xolvfA^&Qa Tj ifiiXeyofJiivrf*E^aXiutl Bij&e<jda, nhte atoag exowra, 
Z^iv tavtaig xattxeito nkij&og To5y aa&epovvtmVy tvipXtSv, yooXttlr, 
5 lirjQavt * ^v di tig av&gionog ixei tQtaxovta xal oxroi etfj ej<av iv 
6TJ/ oG&evela avtov' ^tovtov Idmv 6 *Ifj(Tovg xataKeifjievov xaH 

yvovg oti noXvv ^dri xqovov i%eiy Xeyet avti^* Oiketg vytfjg /m- 
la&cu; ^ anexQt&ij avt^ 6 aa&evwv KvQte, av&Qwtov ovx qf«, 

tva otav taQay&fj to vdioo §akji fie eig ti/v xoXvfApr^&Qav iv <p 
8 dh eQXOfiai iym, akXog nQO ifiov xaxa^aivet, ^ Xiyet aiftt^ 6 *Itj- 
oaovg' "EyetQe, olqov tov xQtififiatov aov xcu neQinatei, ^xoii ev- 

&i<ag iyeveto vynijg 6 av&Qtonog xcH ^Qev tov XQafifiatov avtov 
10 xcd neQtenatet* ^v di <ra^fatov iv ixeivfj t^ fjf^Q^f' ^ ^ ekeyov ovv 

oi 'lovdawt T(p te&eQanevfiivcp' Hap^tov i<rttv xa\ ovx e^e<Ttiv 2. Om. i;rt T. /r^oi?. Syr. Prw. Sx. Rd. Cyr. , , h. iv r.nqofi.ADL ., h. 
TiQo^aTixij 61. in m. 116. Ev. 57. Aeth. Vg. It.>* al. Eui. Alh.Chrt. al. — 
h. 17 Xeyofiivv *> V al. It.»' Prt. p. — Leg. Brj&l^a&d (L Eut.) , BeXii&d 
(D) , Bfj&aaidd (B Vg. It.»* al. m.) al. aiiter. 

3. Rc. Kn. Sz. 7tXij&. noXv, qd Ln. (~) .. om. c. BCDL al. It.** al. 
Chri. (2.). — poit f ly^wy add. na(}aXvTtimv D Prii. It.*' — Poit f 17- 
qwv Rc. Sz. Ln. [etKN. ( — )] haec h. ixSexof*^^^v Tjjy tov v<fc»- 
TO? *iviia&v. 4. ayyeXoq yaQ (Lk. add. xK^tov) xatd xatQov 
xaxipaivev iv rri xoXvf*S^&Q<ji nal itdQaaae xo vdtaQ* 6 
ovv nQWToq ifipaq /leta tfjv tagax^^v Totf vSatoq vyiriq 
iyiveto^ tfi iiJTrote {LN,ola»&fjnotovv) nateixeto voa^fiat^,, 
ea omnia om. c. BC* 157. 314. Cpt. mi. Sah. Nonu. . . ab ixSex» uiq. 
xivfjaiv etiam c. A^^L 18. . . ab ayyeXoq uiq. vooii/iati etiam c. D 33 ; ea 
aiferiic. not. S al. m.; obelo 262. 269; om. etiam Arm. msi. Ct. Briz. 
Harl.* . . praeterea lingg. et om. et valde var. (Sed hab. Cbri. Cyr. 
Euth. Thphyl. Schol. Tert. Anibr.) 

5. Rc. om. xai ante oxtoi et Ln. (xai). — at'rot; c. (B h. avToy Tovroy) 
CDL al. m. Cpt. Vg. It. cdd. m. al. Cyr. Chn. . . Ln. (avt.) . . Rc. Kn. 
Sz. om. 

7. Hab. vai, xvqm C*GH al. m. Syr. utr. et hr. al. Chri. — Rc. pdXXri, 

8. Rc. Ln. fyc«^a«, Ln. perg. (xa«)a^.T. x^a/9aTToy. [cf. MC. 2, 4.] 

9. Om. ev&. D Ct. It.i; Arm. . . om. xai ev&. v, i, 6 av&, 28. 96. (lec. XV.) 
97. (lec. XV.) — h. 7re^<;raTe* AL 63. 

10. xai oi'x c. ACD6LV aL m. It.*' a1. m. Cyr. Chn. al. . .^y.Cxai^ . . 
Rc. Kn. Sz. om. ; iid. om. ooi* in fine. Digitized by LjOOg IC PeneqniiBtiir J. tanwitem labb. et div. sibl vim triboeniem. JO. V, 24. 253 

(701 OQai thv HQafifitttov aov, ^^oqdi anexQi&rj avtotg* *0 mii^' ll 
aag fjie v/iiy, inHfog fioi siTttv Ztiqov rov m^a^^tov aov xa2 niQir> 
naxii, ^^ TJQwtfiaav avtov Tig iativ o av&Qomog o iimiv aor\2 
^Aqov tov XQafi^atov aov xai neQinattt; ^^b di aa&eveiv otJxls 
fid9t t(g iativ 6 yoQ ^lfjaovg S^ivevaw ofXov ovtog iv t^ tornp. 
1 * fAita tavta evQlaxn avtov 6 . 'Jr^aovg iv t^ ifQq^ xa^ eJnav 14 
avt^' 'Ide^ vyiijg yiyovag' fjirjxiti afiOQtave, tva fiv xeiQov aoi tt 
yirrjtai, ^ ^ an^k{>ev 6 av&Qmnog Hoi elnev toVg lovdiaiotg, ott is 
'Irfaovg iatlv 6 noii^aag ainbv vyiij' ^ ^ nal dta tovto idi&ntov oi m 
^lovdaiot tov 'I^aovvy ott tavta inoiet h aafi^tfi. ^'^6 dh 'Iipovg 17 
oneHQivato avtoig' 'O natijQ fwv emg oQtt iQya^etaty Haya) iQya- 
^ofAcu, ^ ^ dia tovto ovv fialXov i^ijtovv avtbv oi ^lovdalot anO' 18 
xteSvat, ott ov fiovov ekvev tb aa^^tov, akXa xoi natSQa idtov 
tkeyev tbv ^eov, hov iavtbv noim t^ ^eq^, ^ ^ anexaivato ovv bio 
'Jrjaovg xal eJnev avtolg' lAfiiiv ifi^ keyoa vfiiv, ov dvvatcu b 
vibg noteXv wf eavtov ovdiv, iav fi^ tt §Xinjf tbv nati^a noi- 
ovvta' a yoQ av iKetvog noifj, tavta xal 6 vibg ofAoioag noiet, 
^ ^ o yoQ natriQ qnXei tbv vibv xal navta deixvvaiv avt^ a avtbg 20 
nout, nal fjtei^ova tovtouv dei^et ain^ iQya» tva vfieig ^avfmCrjte, 
^^&aneq yoQ b nat^Q iyeiQet tovg vexnovg Hal ^oaonotBt, ovtoo^^l 
xcu viog ovg ^eXei ^oiH)notet. - ^ ovdh yaQ b nat^Q xQivet ovdiva, 22 
akXa t^v HQiatv naaav didoaxev t(^ vi(p, ^^iva navteg ttfiooaiviz 
tbv vibv Ha&o)g tifimatv tbv nati^a. b fArj tifAoSv tbv vibv ov tifin 
tbv nathQa tbv nifiypavta avtov. ^^afirjv afirjv Xiyon vfiiv, ott 24 
tbv Xbyov fiov axovoov Hod matewav tw nifnxpavti fie ej^fi ^osriv 

11. Rc. Ks. Sz. om. oq dL [fcr. c. AB (o 6i GHL^ al.) al. Syr. utr. Cpt. 
«.«• Cyr.] 

12. Rc. Kir. Sz. riqtar, ovv, qd Lk. ( — ) . . om. c. BD al. It.'* al. — om. 
T. MQdp^. ff. BL (iid. om. teate Sz. veria 11.) 

IS. 00». c. D Ct. it.'* . . Rc. K^. Sz. Ln. ta&fiq . . ttirque cjgit Pra . p. . . 
h. xB&iQctmvfUvoq cdd. 6. ap. Mt. Chrt. 

15. Lk. (xaft) dn. — eJn. c. CL al. Syr. Cpt. Verc. Cyr. . . Rc. Ks. Sz. 
Ln. dvtjyyetXev . . h. drtijyy, DK^ al. m. Chra. — h.6 no^ija, fjii D al. 
It.»-al. 

16. Rc. Sz. xai ii^ijrovv avxbv dnottTilvat, or<.. eaLir.( — ) 

18. Om. ovv D Ct. It.»* Tert. al. 

19. Om. av A D al. et h. ;ro« « * A al. m. Verc. Chri. Tert. al. i 

20. Hab. a^^a^ra tov vU D Or.Chri. diligit Vg. It. amalQQg.L^ 254 iO.V,25< De vitafotBTaetjadicio; de Joannit ac Dei testimonio. aimiov xal et^ Hqkif ovx tQretai^ aXXa fiBtaBfpTjnep ix tov ^a- 
Vivatw stg tnv l^m^v. ^^ afArjv afji^ X^<o vfmy ott eQj^etat &Qa wu 

fvv iffttv, ota ol viKQoi aHomovtat tijg qmvng tov viov tov ^eov 
26xai oi axovijartsg ^i^ffovatv, ^^oiaTieQ yoQ o nccrrjQ S^ei ^mrjv iv 
^leavti^, ovtoDg xa« T<p v/<p Idantev C«^ lx«w iv iavtip' ^^ Hal ^- 

ovaCav edesxet avt^ Ttat XQioiv notetv, ott viog avd-Qfonov iativ. 
28*®^^ '&av(AaCete tovxo, ott eQj^etcu Squ iv p/ navteg oi iv toVg 

29 (iVTjfietotg axovtroftat t^g cpiopjjg avrov, ^^xal txftOQevaovtat oi 
ta aya^a TtotT^oavteg etg avamaatv ^a>^g, ol di ta cpavXa nQO- 

30 %avteg etg avaatcustv xQfaeoDg, ^^ov dvvafiat iym notetv an ifiav' 
tov oifdiv' xa{>aig OHOvoa XQlvoa, xat ^ XQhtg ri ifi^ dtxala itniv, 
ott ov ^i]t£ 10 &ekTjfjta to ifiov aXXa to '&iX^fta tov nifixpavtog 

31 ju«. * * ^«1» ^yci fJtaQtvQoi neQl ifiavtov, fj fiaQtVQta fjiov ovh eativ 
ZiaXri^g' ^^akkog iatlv 6 fiaQtvQm neQt ifiov, xat o7da, ou aXrj' 
33 ^i^g iattv 1/ fAttQtvQia ffv f^aQtVQet neQt ifAOv. ^ * vfjielg anetnaX- 
S^Hctte nQog 'looawrjv, xal fiefjiaQtvQrjxev tfj aXij&etff •*^(jJ Sh ov 

naQa av&Qtinov tijv fic.QtvQiav Xctfjt^vou, aXXa tavta Xifo!), tra 
Z^VfteTi; acoO^te, ^^ixetvog fjv o Xvyvog 6 xaiofievog xal qtaivoov, 

vfiet^ dh rj^eXijaate ayaXXtaOijvai nQog coQav iv t^ qionl avtov. 
36 ^^iyia di ifto trjv fiaQtvQiav fielC/a) tov 'loiawov' ta yoQ SQya a 

idooxiv fiot 6 natijQ iva teXeimaoi avta, avtk ta eQya a noim 
Zl fiaQtvQet ncQl ifiov, ott 6 natr^Q fie aniataXxev. ^^ xal 6 nifi* 

xpag fie natrjQ, ixetvog fAefiOQtvQrjxev ne^ ifiov' ovte nfmvrjv av^ 
38 rou) noinote axrjxoate, ovte eldog avtov eooQaxate, ^^xal tov 

Xoyov avtov ovx e^ete iv VfiTv fuvovta, ott ov aniateiXev ixetvog. 25. Hab. ore dxovafaatv L al. Chn. mi. Cyr. . . dxovaovatv B af. Cbrs. 

1118. — h. T. yt, rov dv&QtaTtov KS al. Syr. hr. Chri. (in text.) — 

Rc. Kn. Sz. ^aortcu, 
27. Ln. om. Kcu ante xqia, c. AL 83. Vg. It. (e^. 5.) al. Or.(4.) Chrs. 

mf. (2.) al. 

29. Ln. ol (Je) . . om. B It.** . . h. ka» oljlr. 

30. Rc. in f. add. Trar^o?, qdKM<— ) 

35. Rc, aYaXXia ad-^vcu. [dyalXta9;e,ADKSJki.^\.Chn,mu.'\ 

36. Ln. f*eil^t)9 c. AB al. m. . . h.%iftCdya O Chre. — h. a diiMxtv BL 
a1. — Rc- Kn. Sz. d iyw jzom. — h. dniatuXiv D (v. 38. h. a;r^raJl- 
ntv) »1. Chrs. 

37. ixeZvoq e. Bli Verc. (^x^iyo? arrd^ O Ct.) . . Rc. Kn. S2. Ln. avrdele Moii credeutes eopdem Cbriito credere, V millia hominam. J0.VI,7. 255 

• Tovti^ viutg ov nu^tvets. ^^iQSwata tag YQacpag, ort vfMti ^o-39 
xiite iv avtaHs ^onfV cUmvtov ixeiv, xot iHstvai eiaiv ai iioQtvQOV' 
<Tai afQl ifAOV' ^^ Hoi ov ^ilats iX&aiv itQog fc£, Iva ^mtjv sxijte.^O 
^^dol^av TtaQa avd-Qcinmv ov Xafi^via' ^^akXa syvtoxa vfco^, oti 42 
tffv ayoTtr^ tov ^eov ovx «^w iv iavtoH;» ^^ iyia ihjXv&a iv Tq)43 
ovofiati tov statQog fiov, nal ov lafi^veti fie' iav alXog ik&ff 
iv t<^ ovofJtati t<^ idifp, ixetvov Xi^tpeaOe, ^^n^ dvvaa&e vfietg^^ 
niotevaai, do^av naQa iXXriXm Xafi^vovteg, %a\ tijv do^av trjv 
noQa tov fwvov ^&eov ov ^^ette; **fi^ donette, oti iym x^^o-45 
Q/^am vfim nQog tov nateQa' eati/v xatifyoQoiv vfmv Mtovaijgj 
'DUiS^slg ov vfjietg ^Xninate. ^^ei yaQ inuTtevete Moovafj, iniatevete av^a 
ifioi' neQi yoQ ifMv htetvog eyQoxffev, ^^ ei di totg ixeivov yQafi- 47 
fioaiv ov ntatevete, ncig toSs ifiot^ ^i^fuxaiv matevaete; 

VI. 

IMt.14, Meta tavta aTtijX&ev 6 'Itjaovg nsQav t^g ^aXaaatfg tijg l 

tAe.6,raXiXaiag t^g Ti^Qiddog' ^^xoXov^&ei de avt^ o^Xog noXvg, 2 
ifc.^,* o^' i^eeoQOvv ta atjfietU a inoie$ inl tm aa&evovvtm. ^ avtjX&ev 3 
10-11. ^i fig to oQOg 'Itfaovg, xai ixet ixadjfto fieta tm fM^rft&v av- 
r 4^y ^i iyyvg to naa%a, ri ioQtfj tmv %vdaie9v. ^inoQOjg tov' *fiv ae eyyvg to naa%a, tj eoQtfj tmv lovaauav. '^enccQajg 5 
ovv tovg oq^aXfiovg o 'Ifjaovg xal ^eaaifievog oti noXvg oyXog 
eQxetcu nQog avtov, Xiyei nQog ^PiXmnov IloOev ayoQoatofUv oQtovg, iva qiaytoaiv ovtot; ^tovto dh eXeyev netQa^ofV avtov 
ainbg yaQ iQdei ti ifieXXev notetv, "^ anexQiOfj avt^ fPiXtnnog' 41. Hab. na^a av(^Qwnov AK al. Arr. Cyr. Chri. 
' ' ^ ' fifav 18, al. m. Or. Eai. a1 

1 ^oyoi; om. — h. c^ijToiwrcc 1^« al. It.'* Ephr. 44. Hali. nafta avO-QMntav 18. al. m. Or. Eai. al. — Ln. (tfi-coi') . . om. 
R Ver. Verc. . . etiam ^iqvov om. — h. l^fixovvtif; 19. al. It.'* £g Cbri. Aug. 

46. ViS.Mtavoik. 

47. Hab. in f. matwBXi A (led ;r»orei;ocre mi. teite Spohn.) B al. It.'* . . 
maTfVOfin D S^ al. m. Or. mi. Cbr«. mi. 

Cap.VI. 2. Rc. Kif. Sz. uai ifxoA. eihaqw. — Rc. ai^Tot; xa Ofi/i., qd 
Kn.(-) 
3. Hab. a/i^A^.Dal. Cpt.It.**Chri. — Rc.Kx.Sz. 6 lija. 

5. Rc. Kn. Sz. b. ToV ante 0iX. — Rc. Ks. dyoQaaofttv» ^ , 

6. Hab.i7A*<U.DEMVal.m.ThpbyI. DigitizedbyGoOglC 256 JO. VI, 8. Satiantar hom. V millia. J. ad ditcc. navigantes accedit. 

/Itaxocfmv dfjvao{<av aQtot ovx OQHOvtSiv avrot^f iva ?xa<ytog ^Qajy 

sXafifj. ^kiyei avz^ elg ix tmv (ut&rjtw avtovy ^AvdQiaq 6 adeX' 

nqiog £{fimog JlktQOv' ^"Eaxiv naidoQiov mdey og €%€$ nivtt aQ- 

tovg KQt&lvovg xal dvo oxpOQia' akXa tcdka tl iattv etg toaov- 

iDTor^; ^^elnev 6 'Itiaovg* TIotriaatB tovg av&Qcinovg avaneasiv, 

i]V di x^Q^^^ noXifg iv t^ t6n(p, avineaav ovv ol avdQeg tov aQi- 

ixOfiov mael nevtaxiaxiXtoi. ^^eka^v ovv tovg aQtovg 6 'Itjaovg 

xai sifxaQtati^aag dtidwxev toTg avaxetfiivoigy ofjtofmg xa2 ix twv 

12 o^paQianf oaov ij&elov. ^^mg dh ivenkr^a^fjaaVy Xiyet totg fjtad^rjTatg 
avtov* 2wayayete ta nsQtaaevaavta xkaafJtata^ tva ftij tt ano» 

13 Xtjtat, ^ ' awriyayov ovv^ xa\ iyifitaav dmdexa xo(pivovg xXaaficttCDV 
ex tm nivte aQtoDv tmv xQtd^lvcav, a insQiaaevaav totg ^spQaoxoatv. 

14 **oi ovv av^Qoonot, idovteg o inoirjaev arjfielbv 6 'Itfaovg, eXeyov' 
ott ovtog iativ aktj&mg 6 nQoqyijtTjg 6 iQxoftevog eig tov xoapLOv. 

15 ^^'Irjaovg ovv yvovg, ott fiiXkovatv SQXsa&at xa\ oQnaCstv avtov 
tva not/^aooatv ^atXiUf avsx<oQr}aev naXtv sig to OQog avtog fiovog. 

16 'i^tf dl oxpia iyivsto, xatifit^auv oi fAaxhjtal avtov inl* trjv f^ti*,^ 
n&dXaaaav, ^^xaJ ifM^vtsg sig to nXoiov f^QXOvto ni^av tfjg '^a-Mc.«^i 

Xdaarjg sig KaapoQvaovfi. xa\ axotia rjdff iysyovst xai ovx fiLiyAr- **"*•• 
18^« nQog avtovg 6 'iTjaovgy ^^ij te ^dXaaaa dvifiov fieyaXov nvi- 
19 ovtog dttfystQsto. * ® iXrjXaxotsg oiv mas\ atadiovg eixoat nivte ^ 

tQtaxovta &e(aQOvatv tov 'Ir^aovv nsotnatovvta in\ tr}g '&aXda<Trjg 
20xa« iyyifQ tov nXoiov ytvo/utsvoVf xcu iqiofi^^&rfaav, ^^6 dh Xiyst 

7. Rc. Ky. Sz. htaOT, avttSv et p^a/. t«, Ln. (xt) . . om. c. BD Ct. 11.'. 
Gtli. 

9. Rc. Kn. Sz. naiSoiq. tv, Lw. (— ) . . om. c. BDL al. It.'* al. Or. Cyr. 
Chrt. — Rc. Kn. Hz. pro o ? c. A B D*6 al. m. h. o. 

10. Rc. Kn. Sz. nn. di, Ln. (cf^) . . ora. c. BL al. Syr. It.*« Arm. . . h. ovv 
D al. Vg. It.»- — om. ovr EGHS V^ al. m. — om. ol DL al. Cyr. . . 
h.otaw&QWTtoi Kal. Verc. Cyr. eto»ay^^. afif^. Aal. — h.wqDlj. 

11. Rc. Kn. Sz. iXaft. 6L [ovv c. A B DL al. Vg. It.S' al. Cyr.] ^ Rc Sz. 
aUi* tol^ fia&fjtaXq, ot Sk fia&iirai, qu. Kn. ( — ) 

13. Rc. Kn. Sz. a iTtfQioatvae. ^ 14. Hab. a inoitio. afjfttZa B Verc. 
15. Rc. Kn. Sz. avTov paaiX. [om. c. ABL al. Or. Cyr.] — om. ndhv 
EMSV^al. pl. Syr. al. Or. Chn.al. 

17. Hab. ai^a^avrc^AK al. — Ln. nal ovma c. BDL al. Syr. hr.it. 
(exc. 8.) al. Cyr. Nonn. ^ I 

18. Hab. d»«>«f.BVal. — 19. Hab. oiv «5c ADQiltizedbyLjOOgle J. poit mirmeolotam coenam do coeletti pue diftpatat. JO. VI; 32. 257 

avtolg' 'Eyd aifu^ iiif qio^UT&t. ^^i^&siav ovv Xa^ avtov iig 21 
to nXoVov^ xai Bv&ian; ^htxo %o nXohv inl xij^ y^g sig ^v vnrfyov. 

T^ inavQiov o o%Xog o ieTfixiifg niQoiv rng &aXacai^q id^iv, 22 
ou nXoioQiOv aXXo ovx ^v ixet d f$n ?v, xai ott ov ovvBiaFiX&gv 
totg fJM&fjtais avtov o 'liiffovg eig to nXoiov, aXXa fiovoi oi fcoe^ 
^fftal ainov anijX&ov' ^^aXXa dh ^X&ev nXotaqta ix TifisQiadog2Z 
iyyvg tov tonov onov ifpayov tiiv aqtov Bi^jaQtatriaaivtog tov xv- 
Qiov' ^^oti ovv iidiv SxXog, oti 'Irjoovg ovx iattv ixet ovdh o/24 
fUL&tftai avtov, M^mrav avtol fig ta nXotd xal ^X&ov eig Ka- 
qmcQvaovft ^ijtovvreg tov 'Itjaovr, ^ * xcd evQOvteg avtbv niQav tijg 25 
^a.Xacarig elnov avt^' '^a^/?*'» ^ote mde yiyovag; ^^anexQt&j^^^ 
avtoig 6 'Itiaovg xa\ eJnev l^ftTfV afAfjV Xdyeo VfitVy ^tftette fu oi^ 
ort etdete atjfjtetay aXX' ott iq^dytte ix tm aQtcov xcti iyoQtaa&ijte, 
2' iQyd^ea&e fiij tijv §Q^otv tifv dnoXXvfuvtjv, aXXd tijv ^QwrnXl 
tijv ftevovaav eig ica^v ccidvtov, tjv 6 vlog tov dv&Qmnov Vfuv 
dciaet' tovtov yoQ 6 natfjq iaq^Qaytaev 6 'd'e6g. ^^ehtov ovv nQog2S 
avtov Ti notoifieVf iva iQyai^tofie&a td eQya tov &eov; 2*a;r- 29 
exQi&tf 6 ^ltjaovg xat eJnev aitoJg' Touto iattv to SQyov tov &eoVy 
iva ntatevaqte eig ov dniazetXev ixeVvog. ^^elnov ovv avt<p' TiZQ 
ovv noteVg av atjf/ieidv, iva idtofiev xai matevaoDfAsv aot, ti iQydl^jj; 
**o« natiQeg ijfiiav to fidvva eqayov iv rg iQijftxpy xa&tag iattvSt 
'i^%.i9,yeyQafifiivov' "AQtov ix tov ovquvov edmxev avtolg (payeiv. ^^ el- di 

22. Ln. ildor ori. (sic i. etdev c. ADL 42. Syr. otr. Vg. It. al. m. 
Chn.) — Rc.Sz. Iv ixeivoy tlq o ivi^r^aav o» t*a&fjtai av- 
Tovy qu. Kn. (— ) — Rc. Sz. ei^To nkotaQtov. 

23. Hab. aXXm nXouiQUiv ilS-ovttav D Ver. Arm. . . om. ^iBh 33. Cpt. . . 
h. ^A^oyKLMai.m. .. Lx. /rilota c. B al. Vg. II.»- ~- h. t^q Tt^eq. 
B ai. m. 

24. Rc. ivi^. Tiai avtoi . . eliam avtol om. S al. Syr* Vg. It.** al. . . b. 
dvifirja. L al. m. .. Mka^ov lawoK^rA. DCt.lt.»'— Ln. ekt.nlotdgta. 

27. Pott dXkd om. t^v ^gmtv EG al. Vg. It.*- Clem. (1.) Aug. — h. Xfiiv 
didoiotv D {dld.ifjt.) Ct. It>' Gtb. Chrf. 

28. Om. ovv A Syr. et Syr.hr. al. h. ti notTjaofiev 69. 254. Vg. It. Sah. 
Chn. (t.) . . notovfiev 3* al. m. Thphyl; . . noti^owfiev D (h. ti i^ya^' *va 
nottja.) 6 al. 

29. Om. »nte7i7<7. GHMVil al. pm. — h. wa ntotivtjte A LT al. Or. 
Baf. Cyr. . ^ I 

30. Poit ti om. 01 V L al. Syr. It.»- al. m. Digitized by LjOOg lC 

Nov. Testttm. ed. T, 17 258 JO. VI, 83. . J. corani maltttadine se ipiom panem vitae eise docet. 

fiiP wv ccvtoig 6 *Ifi<TWg' 14ijl^p afirjif Isyto vfciV, ov MowVfc 
idonxev vfiHf top aqtov ix tov ovoavov, aXX' 6 naxriQ fiov didwnv 

38 viiXv tof aqtov ix tov ovgavov tov aXij^tvov. * ^ o yoQ aQtog tov 
'&iov iotlv 6 xata^voav ix tov ovqovov xo/. ^eo^}' Sidoifg T<p xo- 

S4<T^q9. '*«&roy ow ffQog avtov KvQUy navtote dog rjfi^ tov OQtov 

Z^tovtov» ^^elniv avtotg o 'IrjtTovg' 'Eyta eifn b aQtog f^$ Sw^ff* 

6 iQxofJievog nQog fjA ov firi neofoffjj, xal 6 matevm eig ifjie ov 

36 fJin dnffi^afj niinote. ^ • oXl* elnov VfjUv, oti Ka\ emQOHati fie xal 

37 ov nMtevete. ^^ nav o dldcoah fnoi 6 natijQ nQog ifih ^S», nal 
38TOf iQjOfievov nQog fJLk oi firi ix^alm !§«. ^^ott aata^tfiijHa 

ano tov ovQavov ov^ tva noidi to '&Arjfjux, to ifiov akXa to ^i- 

39 Xrifita tov nifixpavtog ue. * • roti^o di iativ to ^iXrjfjut tov nifi- 
iUavtog fte, iva nav o dtdmxiv fioi^ firj anoXiam H^ avtov, aXXa 

40 ava<Jti^am avto iv tfj i(Txdtfj ^fJttQ^. ***tovto yaQ iativ to d-e- 
XtffJia tov natQog /tiov, iva nag 6 &e(OQmv tov vibv xal nurtevm 
^ 4H 

cvteg iativ *Jrfcovg o viog 'Jmaijqif ov tjueig oldafiev tbv nattQa 

xal tyv fAfjteQa; nmg ovv Xiyei ovtog" oti ix tov ovQavov xata- 

^Z^i^rjxa; ^^anenQidij b 'Jrjcovg xal elnev avtotg* Mrj yoyyv^ete 32. Om. 01% GL al. Syr. a1. — Rc. Kn. Sz. ov Mo), iiditmv, 
36. Rc. Kn. Sz. et^r. ^e, qd Ln. (~) .. oro. c. BT al. Syr. It.' a1. .. etiam 
0V9' (D) et xai leg. — h. nQoq ifii BT. — hs.Ttnvaoei et ^ttpijffet, 
36. Ln. io}()dx. (fit) . . om. A (h. xai ov n.ftot) It. cdd. 

38. Rc. Kn. Sz. i K roit ov^. — om. fti in f. C al. . . h. ftk 7rar^6<; DK al. 
Syr. hr. It.'- Didym. al. 

39. Rc. Sz. nifi^avr, ftg tt ar ^ 6 ^. — yro H avr.h, ftrj^iv D Ct.li.'^ — 
Pro avro iv h, avroV GHSV^ al. pro. It.^ .. h. avro CKLTal.m. 
Ath. roi. Cyr. . . h avrov iv S al. It.»* 

40. Rc. TorTO di, — Rc. Sz. pro r. narQ. /». h. ror» nifi^farroq /i *. — Ln. 
avToy {^yt») iv r. ia/. , , om. iyo) A D al. It.'* al. Ciem. al.; etiam var. 
pon. . . h. it» ADKLS al. Vg. aL Clero. al. 

42. Om. '/i70or>? 3. al. Vg, ms. It.^' al. Chrf. al. ~ Ln. TrSi; (ovv) Xi'y. 
(orroq) . . om. ovv Verc. et h. vvv B T Cpt. Arm. . . om. o^roc C DLT al. 
It.«-al.Cyr.Chri. 

43. Rc. Kn. a;rfK^. ovVj Ln. ( — ) [om. c. BCKLT aLSn.Verc.a1.ra. 

Cyr.] Digitized by VjOOQ lC NUi edendo eoelesti ?ttae puie non aeqniri Titam. JO. Vl^ S8. 259 

' fut^ aXXt^Xm. ^^oideig dvvatai ik&itf nqog fii^ iav fir^ 6 fiaT^Q^^ 
o niiAxpuq (ab ikxvajj avtov^ xaY<a avaa%i^a<o aitor iv tfi i(riatfi 

*Ei oi^^fifQif^ ^^eativ y€YQaf4.(iivov iv tou; nQO(f^tcug' Ka\ iaovtai nav'^% 

' t€q didaxtol d^iov. nag 6 axovaag naga tov natgog xal fia&cl>v 

eQX^tai nQog fii' ^^ ovi oti tov natiqa mqaxiv ttg si firj 6 mv4e 

naqa tov Oeov^ ovtog iojQaxev tov natiQn. ^"^ afirjv afi^v Xeym^l 

vfiXVy niatevm elg ifu e^e^ ^(oijv aioiviov. *®^;o) eifii 6 aQtogiS 

•Ez.ie, T^^ fco^g. *^oi nattQeg vfjKov ecpayov iv tQ fQ^fit^ to fAavva xae49 
' ani&avov ^^oviog iativ 6 aQtog 6 ix tov ovqkvov xatafiaivmv, ^o 
tva tig iS avtov qtayn xa« /w^ ano&avji. ^^iyoi eifu 6 aQXog 51 
'Q^v ix tov ovQavov xata^ag' iav tig (payrj ix tovtov tov aQ- 
toVf ^i^aetai eig tov ai(ava' xal 6 aQtog dh ov iym d(6a(Xi rj aoQ^ \ 
fiov iath vnlQ tqg tov xoafiov ^o^fjg. '^^'Ef^ajfovto ovv nQog akXii' 52 
Xovg oi ^lovdaXot Xeyovteg' Tldig divatai ovtog tjfiXv dovvai tr^v 
aaQxa (payeiv; ^^ehtev ovv avtotg 6 'Ijjaovg' ^Afiifv afirfv Xiym^Z 
vfiiVf iocv fAif (fdpjte tvfv accQxa tov vlov tov av&Qoinov xal nirjtt 
avtov to aifjui, ovx iiete ^ODfjv iv iavtoig. **6 tQOoyoov fiov trif^% 
aoQxa xou nivoDV fiov to alfia ey[ei ^o>//y cuooviov, xay(a avaatrjaoD 
avtov Tflf iaxatfi fiftiQij^' *^ij yaQ cra^ fiov aXrjfhjg iativ ^aaig,^^ 
xoi to alfjia fiov aXrj&^g iativ noaig» * ** 6 tQoayoDv fiov tijv aoQxa 5C 
xa\ nivoav fiov tb alfia iv ifiol fiivei xaym iv avr(p. *^x«^(w$57 
aniateiXiv fie 6 ^oov natijq xay&} ^co dia tov ncniQa^ xa\ 6 tQoi-- 
ytav fie, xaxelvog ^tjaei di iui. ^ ^ ovtog iativ 6 aQtog o ij ov- 58 
Qavov xatafiag, ov xa&i^g ecpayov (^^'atiQeg xal ani&cevov 6 

44. Hab. TtQ. if*i RM al. — Rc. om. iv Mitrjj iax. 

45. Rc. HtSam, rov &eov. — Rc. Kn. nciq ovy. — Sz. 6 dxovofv c. 
DEHSiT// al. pl. Vg. mi. It. (exc. 4.) al. Cyr. Uil h. n^. ifii BT. 

47. Om. tiq ifjki BLT Arm. 

51. Hab. t^of D 33. Or. — om. di Dal. Syr. Vg. It.al Rc. K.v. Sz. 

viv ifM SotoM V7ti(f rij<; etc. Lom- e. BCDLT al. Aetb. Sah. Vg. It. 
(exc. Brix.^ Or. (2; h. 2; hab.etiam Clem.) Ath. Cyr. Tert al.] 

52. Ln. t. odqxa avro f c. BT Syr. utr. Vg. It. (exc. 1.) al. m. Chri. al. 

54. Kx.Sz. iv rjjinx.eihs.(iv) 

55. Rc.Kn.Sz. bii h. dXfid-diq. idX7j9-^(; c. BCKLT al. pm. It.>- al. 
Clem. Or. (5 ; dkfj&ofi; 1.) Bai. al.] 

57. Hab. dnioraXiuv D al. — Rc.Kn. Sz. t^anai. Isjfo.i c. BC*KLT 
aL Or. Eui. al. ..h.tji D.] ^ t 

58. Rc. Kn. Sz. o iK rot; oi^* "^* oi nariq. Vfi^m^^fimy^.^^gl^yi. 

17* 260 JO. VI, 59. Scrmo de Chr. edendo puDgit Judacoi, in App. fidem excitat. 

i^rQ^ym rovrof tof aqftov ^i^cfi tlg toy aidiva. ^^tavta iJnef tf 

awayiOYi didd(Txm iv KaqtaQPaovfi, 
fiO IIoXXol ovv axovaavrsg ix rmv fjia^ijzeiv avrov dnov' Zxkrj' 

Qiqog icriv b Xoyog ovrog, rlg dvvarai avrov axovHv; ^^ei^&^g di 

'Irjaovg iv iavr^, ou yoYjv^ovaiv tifgl rovrov oi fia&rjral av- 
62T0V, ilnsv aifrotg' Tovto vfAog axavdaXi^ei; ^^iav ovv ^€W(jfjrt 
^zrbv vlbv rov av&gdfiov avapaivovra ottov ijv rb nQoztQOv; ^^rb 

fTrev(ia iartv rb ^tioonoiovvj ^ aoQ^ ovx dtpeXei ovdiv • rct Qijfiara 

64 a c/oa XeXaXjjxa vfitv nvevfia ianv xal ^007 iariv. ^*aXV eiaiv 
S^ vfimv rtvig 01 ov ntarevovaiv. ydei fOQ «5 «^n? b 'lijaovg, 
riveg eiaiv oi fx^ marevovreg xal rlg iativ b naQadmam avrov. 

65 •^xal eXeyev' Jia rovro eiQTjxa ifilv, ori ovdeig dvvarat iX^&etv 
nQog fie, iav fiij ^ dedofievov avr^ ix rov narQog. 

66 'Ex rovrov noXXo\ rdhf fjia&tjtoiv avrov anrjXOov ei^' ra bniato 

67 xa\ ovxiri fier avrov neQienarovv. * ^ elnev ovv 'Itjaovg to4' 
68^w(J«xa' M/} 'A(u vfjiet^* OiXere vndyetv; ^^dnexQfihf avr^ ZifjLdnv 

nitQog' KvQii, nQbg tlva dneXevaofJie&a; Qijfiata l^cDTJg aitaviov 

69 tx*^' *®3^«J tifielg nematevxafiev xal iyvdxafiev, ott av el b dytog Mt. i6, 

70 Tov 9eov. "^ ^ dnexQiOrj avtotg b ^lrjaovg' Ovx iyoi) Vfidg tovg dd- 

71 dexa i^eXeldfitjv ; xal e^ vfjt^v elg dtd^oXog iattv. "^ ^ eXeyev di tbv 
'lovdav JSifKorog 'laxaQmzoV ovtog yoQ efieXXev naQudtdqvat nv- 
Tof, elg ix tc5v doidexa. Or.; etiam ^^ftJy leg.] to ficivva (h. liN. quoq. . . om.c.CDLTSS. 
Cpt. Sah. Or.). — ^170«« c. CELSTV^al. pl. Or. al. . . Kc. Kx. Sz. Ln. 
C170C ra«. 

63. Rc. iyoi XaXoi. 

64. Om. n^ G al. Vg. It,»* Sx. C)t. Chr». al. — h. Tta^ctdidoi^ D al. 

65. Rc. Kk. Sz. add. in f. /<or. [om. c. BCDKLT aL I(.«- al.] 

68. Rc. anixQ. orv, qd Kn. ( — ). 

69. Rc. Kn. Sz. e« 6 XQiarot; vloi; r. 0. et add. Rc. roC ^'a>yTo?, 
qdKN.(~-). 

70. Om. 6 7va. EFUMS V// al. imi. Ar. p. aL 

71. Rc. Kn. Sz. 7nfxa(>(o>T 9; y. CloxaoioWov c. BCGL 33. Vg-. II. cdd. 
aL . . h. £Ka(>to\& D It. cdd. . . cr;ro Kaffmtov G9. 124] — >^c. Kn.tS/.. 
ijfiiX).. iid. tU w»' ir.^ lom. c. B t^DL S)r. Fri. pDjgitizedbyLjOOgle J. clani leqoilur fratrci luoi Hicroiol. prorectoi. JO. VU, 15. 261 

VII. 

K(d fiata tavta mQunietH 6 'Itjcov^ iv tjj rtcXiXaia' ov i 
yoQ ri^&eXfv iv t^ *Iovdaia mQmatiXv, oti i^fjtow avtov ol'Iov- 
dixXot amxtstvou, ^^Hv Sk ^yvg ^ ioQtrj tm 'lovdafayv ^ oxiyyo- 2 
nrjjla, ^eJnov ovv nQog avtov ol adeXqm avtov' Metafirjd-i iv- 3 
tiv&ev xrt2 vnaye sig tiiv 'lovdafav, tva xol ol fiadijtai (sov ^«o- 
QrfCooaiv ta eQya a noietg' ^ovd&g yaQ ti iv XQvnti^ noui xa< 4 
£i7Tcr avtog iv na^rftslq, eJvaL et tavta nomgy (pavtQoiraov ceav- 
tov 7(p >^0(Tii(p, ^ovde yoQ o/ adfX(fo\ aitov inhttvov eig avtov. 5 
^XiyBi ovv avtotg 6 'Ir^aovg' *0 xaiQog 6 ifiog ovmo noQMttVy 6 6 
dl xcuQog 6 vfiitBQOG ndvtOTE iotw itotfwg. '^ oi dvvatat 6 xo- i 
(jfiog (iureiv viAugj ifik dh fitaeiy oti iy(o fioQtvQa neQi avtoi, ott, 
ta BQya avtov novr^Qa i(niv. ^vfietg avaStjts eig t^v ioQtriv iym 8 
Oi'X ara^Ci^ etg ^triv ioQtrjv tavtrpfy ott 6 ifAog xcuQog ovnco 
nenXrJQCDtca. ^tavta eintiv avtog ifiewev iv t^ PaXtXauf. ^^'S^g jj 
di aviprjaav oi adeX(fot avtov eig trjv ioQti^v, tots xal avtog 
avifirjy ov (paveQcSgy aXX' (og iv HQvnt^. ^^ol ovv 'lovdatot i^C^-W 
tow aiftov iv ty eoQt^ nal ekeyov' Uov i(Tttv ixetvog; *^^xcu yoy- 12 
ywTfAOg neQt avtov f^v noXvg iv toig oyXotg. oi fiev eXtyov' ott 
aya&og iottv aXXot eXeyov' Ov, aXXa nXav^ tov oyXov. ^^ovd-x^ 
eig fjtevtot naQ^rjaia iKdXet neQt avtov dtit tov (po^ tm 'lov- 
dalfov. 

"Hdrj dl t/jg ioQtrjg fieaovarig avefi^ 'Iriaovg eig to ieQOv xal 14 
ididaaxev, ^ ^ i&avfia^ov ovv oi *Iovdcudt Xiyovteg' Ilmg ovtog t& 

Cap. VII. 1. Ora. xal C*D al. Syr. Vg. It. (Vg. et It.«; b. Aiera r. di) al. 

3. Rc. Kn. Sz. poit fQya add. aov, qd Lk. ante ra M(fy. pon. . . oro. c. D 
al. Syr. It.** antqii. Cyr. Bai. al. .. etiani a av tt aliter leg. 

4. Rc. Kn. Sz. pon. i¥ x^. r«, qd om. K. — Ln. t^ijrtl avro c. BD* (in 
m. arrd?) Ct. 

5. Rc. Kx. Sz. etiaro pott ioQt^v prioi add. tavxriv. — Rc. Ln. lyia 
ovTtia. [orx c. DK al. Vg. IL (exe. 2.) al. m. Porphyr. (ap. Hier.) Epiph. 
Chri. al.] — Rc. Kn. Sz. o xa«^o? 6 iftoq. 

9. Rc. Ln. ravra Si. [oin. c. DK al. m. Syr. Vg. It. (exc. 1.) al. Cyr. 
Chn.l — oi'rd? c. D* K LT aK Vg. It.*' aL . . Rc. Kn. Sz. Ln. avro*;. 

10. Rc. Kk. Sz. f«c r. lo^r. post avifiti pon. 

12. Rc.Lk. aA;io« i)i. lom. c.DGKLMSV^aLpin.Syr.Ver. al. Euth, 

.14. Rc.Kn.Sz. 6 'V. et v,15. ko« i^avfia"^ DigitizedbyCiOOgle 262 JO. Vlly 16« J. in templo de dignlt. laa et Jadaeor. pervicacia agit. 

iQyQafifutta oTdif fiii iiefjia&tjxdg; ^^aTiexol&ij avrolg 6 'ftjiTOvg xal 

ihiiv' 'H ifAti didaxrj ovx iatif ifi^, cdXa tov m'fi\paft6g fA6' 
17 * ^ iav tig Oikij to d-tXrjfia aitov nomv^ yvdffstui TTfgi tijg di- 
isdajmgf notBqov ix tov d^eov iativ, jj iyd an ifxavtov kaXia. '•© 

aq) iavtov XaXAv tiiv do^av t^v idiav ^rjtH' 6 dh ^rjtdiv tf^v di- 

Sav tov nifAxpavtog avtov, ovtog al^'&tjg ifjtiv xa\ aduCa iv avt^ 
19 ovx BOttv. * * ov Mcova^g didmxev vfAiv tov vofiov; xai ovddig $ 
ZOVfuoy nout tov vofiov. ti fie ^rjtette anoxtetvat; ^^aiTBXQi&Ti 6 
21 ojXog' ^atftovtov fcjfe*^* tig aa t^ti anoxtetvcu; * * amxQi&r^ 'Itj' 

ffovg xoi stniv avtot^' ^Ev iqyov inoifiaa xa\ navteg &avftaiet€ 
^^^dia toiko. Mtova^g didmxev vfitv t^v neQitofirjv, — ovj[ oti ix^Lr.n^ 

tov MtovaioDg iativ^ aJX ix ttov nateQm — xai iv aa^^attp 
^ niQitifivete av&Qmnw. ^^ ei neQttofii^v kafi^vei av&Qonnog iv 

aa^^tf^ iva fifi Xv&i o vofiog Mmvaiaagy ifioi yipXate oti oXov 
lAav&Qomov vytfj inoiriaa iv aa^^tqt; ^*f«/} XQivete xat oxfttVf 
25 aXXa t^v dtxaiav xoiatv XQivete. ^ ^ BXeyov ovv tivlg ex tm 'leQO* 
l^aoXvfutm' Ovx ovtog iattv ov ^ytovatv anoxteivat; ^^xak tde^ 

naQQtjaia XaXet xai ovdiv avt^ Xiyovatv. filinote aXjj&^ eyvtoaav 
noi aQ^ovtegy ott ovtog iativ 6 XQiatog; ^"^ aXXa tovtov oSktfiev 

no&ev iativ o di XQtatog otav eQxrjtaty otfdeig ytvtoaxei no&ev 
t^iativ. ^^txQoi^ev ovv iv T<p if^ dtdaaxoav 6 ^lr^aovg xcu Xeywv' 

KafjA oidate xai otdate no&ev eifU; xai iun ifiavtov ovx iXr^Xv&af 
i»aXX* eattv aXy&tvog 6 mfi\pag fjte^ ov vfietg oix olSate' ^^iyto 
ti^oJda avtoVf ott naq avtov eifd xaxeivog fie aniateiXev. '^^^if- 

tow ovv avtbv ntaaatf xou ovdelg ini^aXev in avtbv tf^v x^^» 16. Kk.Sz.Lk. drrtK^. oiv e. BEUKMBTVJ al. pl. Sah. al. .. b. 

etiain Ka* ct 6i It. cdd. — om. 6 ante *Itio. B. 
19. Ln. MdoiHev c. BD al. — 20. Rc. Kx. Sz. o o/A. xoci iiTtt. 

21. Rc. Kk. Sz. Lk. 6 'Ifja. . . oro. c. BGH al. pm. Thphyl. 

22. Rc. Sz. Jta tovto c. •qtiboi cjgL (lic Chn. Cyr.Euth. nonThphyL)— 
h.f^wwyDLal. — hn.na${iy)a. 

23. Hab. ti oiv ;r(^«r. D 29. Ct. Verc. Brix. Arm. 

24. Rc. KK.Sz.inf.i(^(VaTC. [x^crer<c.BDLTal. Cyr.] 

26. Om. ab init xoi LX al. Cpt Vg. roi. It.** Cyr. — Rc. dXn&mg 

6 X^, 
28. Rc.KK.Sz.LK.jro^.WAi/* «oi. — 29, Rc.lyw ^L r^^^rrl^ Taria opinantur de J.brevi deeeMnro. De vl aqoae virae. JO. VII, 40. 263 

oti ovnm ikfjXvd-H ^ mqa avTov. '^'Ex tov oj^^ov di nolXol inl-zi 
ct€vcav elg avtop xak UEyov 'O XQurrog ota» ikdyi, fi^ nXslova 
<T/lfi€ta noi^aei £9 ovrog inoljiaBf; ^^^Kovaav oi (PoQusa^i tovZ2 
oxXov Yoyyv^ovtog neQi avtov tavta, xai aniatetXav oi aQfj[UQ€lg 
xa!t oi fPaQiffaiot vntfQitagf tva ntafffoatv avtov, ^^elnev ovv 33 
^lrjoovg' "Ett xqovov (wtQOv fie&* vfnov eifd xat vnaya) nQog tov 
nifixftaftd (ne. ^^Zfjtijaeti fie xai ov% evQi^aere, xai onov eifilz^ 
iyn vfieig ov divaa&e iX&eof, ' ^ elnov ovv oi 'lovSaibt nQog eav* 3S 
tovg- Uov ovrog fiikXet noQeveo&aiy ott ^fJteig ov^ evQncofiev 
avtov; fir^ etg triv dtannoQov tm ^EXXi^viov fiiXXet nogevea&at 
xtd dtdaaxetv tovg "EXXnvag; ^^tlg e<jttv Xoyog ovtog ov eJnevz^ 
Zift^aeti fu xai oii evQjqaete, xoti onov eifii iyio vfuS!g ov dvvor 
a&e iX&eh; 

'Ep Sh tfj iaxaty rffJiiQ^ t^ l^^Y^fJ '^S ioQt^g eiat^xet o 'Ifj' 37 
aovg xai ixQoi^ep Xiymv* 'Eav ttg dtxp^, iQ^ia&to nobg fie xai nt- 
-Zch. moo. '^o ntatevatv efg ifne, xa&a^g eJnev ^ fQatpri, notafAoi «X38 
'Ktlss,'^'/^ xoiXiag avtoi Qevaovatv vdatog ^mtog. ^^toiko dh ehievz9 
**• ne^ tov nvevfjiatog ov ifJteXXov Xafi^vetv^oi ntatevovteg eig avtov* 
ovnm yoQ ^ nvevfia, ott Urjaovg oidinto idol^aa&rj. *^*Ex tov 40 
oxXov ovv axovaavteg tm Xoytov tovtm iXeyov' Ovtog iattv 3t). Ut^}.a^Xv&ivBLa\. 

31. Rc. Kn. Sz. ttoXX, dk i* t. o/X. iid. ot« o X(f. or. t fi^xt nX. a.tov- 
twv, — h. ovToc Ttotat D al. Syr. Vg. It. (exc. 2.) 

32. Hab. ^xova. ovv MT al. It.'* . . etiam ^i (D) tt*al leg. — Rc. Kk. 
&z.oi^ao.x.oldqX' — 33. Rc. oiv avzotq. 

34. Ln. tvQtjotri fie. Sic etiam v. 36. — h. o/rov tJ/it Aeth. Ar. Ct. Vere. 
Colb. Noiin. Thphyl. ; lie etiam v. 36. 

35. Hab. ftij Ti D. 124. numquid Vg. It. 

36. Cf. nota ad v. 34. — Poit honc v. add. xal inoqtvS^ri utaaro^ etc. 
(ett pericopa de adultera, J o. 7, 53 — 8, 11.) 225. (lec. XII.) 

39. Hab. JtvtvtiaT. o REKMV al. Thphyl. — h. ritiax. EKMV^ al. 
m. — Ln. ol TiiOTivaavTfq e. BLat. .. h. TttOTfvaovTfqT. — Rc. 
Kn. Sz. nvevf*a aytov [om. e. KT aL Syr. Pm. Cpt Sah. Arm. Vg. 
It. (exc. Brix.) Or. (4.) Ath. Cyi^* ^^ *»•)} '••^- ^*' dfdoi*ivov c. B 
8yr. Vg. It. (exc. Brix. Harl.*) al. Victorio. al. . . pro eo al. alia add. — 
RcKn. Sz. *Ifia. — Ln. ovTiw ido^.o.BU..,h.ovdtntanoTth. 

40. Rc. Kn.Sz. ;roAilo« oiv in r. 6yX. dxova. rov Aoyory JUmvi^ h. 
ot$ 01^0? BDL Ct, Digi i^^d by ^GOgie 264 JO. VII, 41. Vftr. jttdic. de J. Synedrii iniidiae, modentio Nicodemi. 

^liXtj&mg 6 TrQoqn^nig' ^'ail^of iXeYOv' Ovtog iat» 6 X^szog' 
42aJUloi ikeyov Mlj voq ix rijg ralilaiag 6 XQtatog iQxetai; ^^ov^l 

7} yQouxfii d/rev, oti ix tov aniQiiatog Javid xa^ aTto Btj&Xehfi 'P:99r 
43 t^g ni»fit]gj 09tov ^v /favid, BQrietai 6 XQtatog; ^ ^ tsfiaiia ovv • Mick. 
AAiyivito ip t^ OY/l(p di avtov* **TCfi^ di ^&sXov i^ avtm nui- *» *• 

aat avtoVf akX ovdetg i^aXev in avtov tag x^f^* 
45 ^HX&ov ovv oi vnriQitvu nQog tovg OQxieQsS; xcu fPoQiaaiovg. 
^exal elnov avtolg ixeivoi' Jia ti ovx tjyayete avtov; ^^anexQC' 
^l^hjirav o/ vntjQitai' OidinotB ilaXriaev ovtmg av&Qoonog, *^««- 

exQi&tjaav ow avtotg ol OaQtaatoi' Mii xa\ vfifig nenhiprja'&e; 

48 * * ^^ tig ix Tc6r aQxovtmv iniatevaev eig avzov ij «c tdh (PoQt- 

49 aa(m; * * aXka 6 o%Xog oltog o firj yivdaxiov tov vofiov inoQOXoi 

50 daiv, * ® Xiyet Nixodtjfiog noog avtovg, 6 iXOiay nQog avtov nQO- 
ixteQOVy elg &v ej avtSnif ^^Mif o voftog rifiAv xQivei tov av&Mt^ 
52^oy, iav ftij axovafj nQ&tov naQ avtov xai yv^ ti notel; ^^«»r- 

exQi&ijaav xat eJnav ttvt^' Mij xcu av ix tfjg raXiXaiag eJ; 
iQevvjjGov xai ide, ott ix tijg FaXiXaiag nQOCpr^ttjg ovx iyeiQetat. 

41. Ln. ab init. oUAo» (di), (um ol dt iX, etRc. Kx. Sz. aXL 6L . . id 

om. c. D E 6 H K S 2/ al. pl. Sy r. ntr. al. 
44. Rc. Kbt. Sz. inifiaXsv, 

46. Rc. Kn. Sz. ovd. oi^t. ^AaA. ay^^. et add. d^g ovro? 6 av&Qtanoq, 
[om. c. RLT aL Cpt For. Or. Cyr. Chrt. mi. Aug. . . b. w? ovro^ XaXei 
D Cf. It.'* . . »q xai ovTO? Verc. • . wq ovt, 6 av&q, XaXviZ, 9. Syr. et 
Syr. hr. It.»- al.] 

47. Om. olv D. 1. 33. al. Syr. It.'* al. m. Cyr. . . b. J/ Cpt« — oro. avTOK 
BKal.Arm.It.>' 

49. Rc. Kn. Sz. iin*atdqaxo$. {iitdq, c. BT 1. 33. Or. Cyr. Chn.] 

50. Rc. Kn. Sz. 6 IX&, vvnto(i nq, avt, [ttqotiq, c. BLT al. Sah. Syr. 
br. Verc. Cyr. . . h. n^, avr, vvntoq K al. It.*' Gth.; etiam vvxtoq nq, 
avr. To ir^OT«^oy , n^, avt, vvxtoq ro nqmov (D) et aliter leg. 

51« Rc. Kn. Sz. axoi'a. na^* alt, nqott^ov, 

52. Rc.Kn.Sz. ott nQoq>, ix x, VaX. ov» iyijyBgtai, [iYelq, c BDKS 
in m. T^ al. pro. Syr. ntr. Vg. It. al. Or. (h. iliQxtrcu ovdi iytig.)} 

53. Ab boe v.niq. ad v.ll. cap. VIII. on. com BCLTX2/ (L et^ipa- 
tium vacnum hab.) al. fere quinqnaginta praeter ro. Evgliitaria Syr. 
Syr. p. Cpt. mii. pleriq.^r. (e Copt. facta) Sah. Arro. mi.6tb.Verc. 
Brix. Praetereunt Or. ApoUin. Tbdor. mopi. Cyr. Cbn. Bai. Tert. 
Cypr. Jnv. al. Ammon. et Eni. (in canon.) . . Asteriic. notant £ al. m. 
et obeli« S al. ploi triginta, , , bab« In ftno evglii pericopam totam vel Mulier adaltera coram Jcio. JO. Vlil, 7. 265 

[koI inoQ8v{>ij excurrog atg top olxov airtov. (VIII.) * '/jy- ^i 

ffovg dh inoQBv^ri eig ro OQog tdiv hkttmv, ^ oq&qov dl naktv notQ' 2 
Byirtto sIq to Uqov^ wxX nas Xaog i}qx^o nQog avxov xoi xce- 

^(a€ig ididoffxsf avjovg. ' ayovciv dh oi yQafifiotiig xat oi ^PaQir 3 
aaXoi nQog avtov yvvaSka iv fioix^fa xatsdijfAfidvt^ * xcu oti^tTavtig 

avttjv iv fiiacp ^Xtyowriv avz^' ^idaaxaXe^ avtij tf yvv^ xatitXr^' 4 

*Lt.io, qp^ inavtoqitiQf^ fiotx^oftevtjm ^iv dht^ vofitp Mmvarjg ^fuv ivstiir 5 

^^ Xato tag toiavtag ii^ofioXEl&O-cu' av ovv ti Xiyag; ^tovto dh G 
iXeyov nnQoZovteg avtov^ iva iitaaiv xaxriyoQeh avtov, 6 di ^Jij' 

aovg xatm xvtpag t^ daxtvX<^ eyQcupev eig t^v y^. '^ (og di inefM" 7 inde a v. 3 - 11. 1. al. m. . . Ijah. post c. 21. ev. Lucae 13. 69. 124. 346. . . 

poit Jo. 7, 36. hab. 225. Hab. pericopam DGHKMU aL pL cdd. 

m. gr. ap. Hier. Arr. Pni. (in cod. vat. ad c. X. tracta eit) Cpt. Aeth. 
Syr. hr. Vg. It.i>* aL Cstitt. Euth. (in accuratisi. non inveniri dicit) 
Hier. Aug. (lublatara eiie ait a nonnullii modicae fidei vel potiui ini- 

roicii verae fidei) al. Textum ita exhibent ut refero Rc. Sz. led 

Kw. (— ) et Ln. om. 

[53. Hab. InoQtvd^fiaav DMS al. m. . . anriXB-ev 9. al. pm. . . etiam an- 
^X&ov et aliterleg. — tlq ta Xd$a et ror tonov le^, » 

Gap. VUI. i. Hab. ual {o) "Itja. 11. al. pm. . . ctiam o <» 7. et *m 6 7. S4 
leg. — h. inoqtx^exo S aL 

2. Hab. ndUv fia&ioq 1. pa&iotq9, al. pm. Eath. — h. na(^ayivtra4 
D..^I^«yll.aLi.m.Vg.It.aLetaLaliter. -- om. ^r^ocavr.EGHK 
al. m. . • etiam ilad^ et ij^X' v^r* • • <»». k€u ndq aiq. avxov 13. al. — 
om. tial xa&. idid. a. D al. Ct. 

3. Pro a^. leg. 9^^oi;0<y , <fi om., o» ^^. om. et var. pon« » Sz.om. ^0. 
aiV. et Kk. (— ) — Sz. inl ftotx» • • h. ini d/ta^iqk BlXfjn^fjv D 
Ct. . . h. naraXf]9&tiaav E6HK al. m. — h, iv T«i ftia, 9. aL pm. 

4. Hab. iinov U al. pm. Vg. Euth. — h. avra» mtQd^ovreq {i*nuQ, 
D) EGHKal. pm. — h. tavrrjv ivqofitv in* avro^iaq^ t^otxi^o fUvfjv 
U al. pm. . . h. *artXt/9&f] E6HK al. m. . . tXXtjTtrai MaLm. et al. 
aliter. 

5. Hab. Mtava. di iv rf v, iniXtvaiv D Ct. . . h. v6/A,fif4Mv line ^^nXv HS 
al. pm. Aeth. aL et al. aliter. — Sz. Xt&dtietv, . . etiam Xt&dKto&cu 
leg. — Sz. add. in f. ntQt avr^q. 

6. Om. rovro aiq. avrov DM 264. Ct. — h. tinov S al. — h. i%n%tQ, 57. 
al. — h. wa tVQWftm^ ox&aw^ ix^^tv, -— Sz. Matffyo^fiav xar* 
avT. — h.xaT4i» xfxvyai^, xarM vevaaq etaliter. — h. nariyqa^, D EGHM 
$X, m. -^ add. in f. tnfj (aL mm al. om.) nqoanotovfAtvoq EK al. pm. 266 JO. VIII, 8. Adoltera a J. non condemnata. Graviter J. diiierit 

rop iQOit^z fg avtof^ ayaxv^ag aJniv ngo^ aitoig' *0 avafiaq- 

8 tfitog vfioif rtQmtog tov Xi&op in avt^ ^aXitao. ^ xal niXiv xatcNi 

9 xitpag i/Qaqi€P eig t^f y^/y. • oi dh axoicavteg xcu vno tqg <w- 
nid^aeoDg il^y^ofMvot itiiQ%ovto elg xaOel^y ag^dfjievot anb tm 
nQecfivti^v itag tmv icriatixiiv' xou xateXeiqiOTj fiovog 6 'Iijaovg 

10 xoi ti ywi^ iv fiictp iatwia. ^ ^ avayvypag dh 6 'lijaovg xal fiijdiva 
&€aaafABvog nliiv tijg ywatxog ilnsv aitjj' 'H yvfrfj nov eiciv 

11 ixBivoi oi xatijyoQoi aov; oideig C8 xatixQtvsv; * * ^ di €bi€v' 
Oideig^ xvqu» sJnev dh ait^ 6 *Iti(TOvg' Ovds iya ira xataxQiv^' 
noQivov xcu fAfixitt ifAaQtavB.J 

VIII. 

12 ^^^llaXtv ovv aitoig iXdXijaBv 6 'Iijaovg Xiytov 'Eyd eifu ro Jo. is, 
(p£gtoi xofffAov' 6 dxolov&oiv ifjioi oi fifj neQtnati^ori iv t^ <rxo- 

iZtifff dXX* 15« to cpdSg t/jg ^tatjg, ^^eJnov ovv ait^ ol ^PaQiaaXot' 
2v nfQ^ aBOvtov fioQtvQeig' ^ fiaQtvQia cov oix icttv dXijdTJg. 

i^*^*dnBXQi&ri ^lfiaovg xcu eJnBv aitoig' Kdf iyia fMQtvQio nBQi 
ifiavtov, dXri&rig iativ ^ fAUQtvQia fiov, ott oJda no&Bv iiX&ov 7. Hab. im^wcM al. m. — om. avroyDal. — h. dvixinf/tv icaiDMS 
h1. m. Vg. It. . . dvapXixffat: U al. m. — om. tto. avr. M 13. . . h. at'- 
roK DSU ai. pm. Vg. It. — h. nqCnov £6ai. — h. in* avri}v /7a- 
litta llO: D Ct. . . in hii valde var. cdd. 

8. Uab. naranvtfraq et add. r^ daxn/Aw D al. — in f. add. hoq htdarov 
airwv raq dfiaQriaq U al. ni. 

•. Kn, (xo* V7t. r. avv. iXtyX') — h« i^^QX^o D Ct. . . dvtx^^rfoav M. 
264. . . i^ljXS^tv et a1. aiiter. — K.v. {ewq rHv iox.) • • h. wofre nravra^ 
^lcjl^fri' D Ct. — h. xarejl 17 ^^17 K al. m. — om. fiovoq^ om. 6 *Imi. .. 
h. KareA. fiovij ti y, Syr. ntr. Pri. p. . . al. aliter. — • Sz. iv ftia. ovaa. 

10. ITab. dvctpXiyfaq 4. al. — Kk. (xai fitfd. &taa. nX. r. yvv.) — om. 
avrfj U al. pm. . . h. r^ yvvauti D Syr. atr. Colb. Ambr. — - Sz. yvvai 
(c. MSUal.pl.) .. om'.lplaneDEGHKal. pm.Syr.utr. Ilier. — om. 
nov niq. 001* 11. al. Aug. . . om. iMtZv. oi xar. a. DM al. pl. Syr. utr. It'* 
al. . . oro. intlv. H U al. m. Vg. It.>- 

11. Om. ai'rj DEKM al. pl. Syr. utr. Vg. al. — h. x^«y<S K al. m. .. 
x^vu E al.' . . wxraxQtvw Ci H al. Vg. It. Hier. al. — pro no(f. h. vnayt 
D.. om. ira«DMal.lt.i' — h. a;ro rov vvv fiffx. DMU al.pl. Syr. 
utr. It.»- al. Hier.] ^ , 

12. Lk. «o» c. BT Or. (1.) — Rc. K.v. Sz. irc^^^rarifoiii^ed by LjOOg lC ietaaaaetoritate, laopatre, raftiorte. JO.VIII,M. 267 

xa) nov vnayia' vfUii; M ovn oTdars m&ef f^Ofim xat nov 
inayo9. ^^vfief; xcna T>}y aoQxa x^i^m, iym ov XQifm ovdiva.Vi 
^^xal iiaf x^/ro) dl iym, ^ xQtaig ^ ifx^ aXtj&mj iatify otilf» 
ftovog ovx sffiUy aXV iyfo xai 6 nifiypaq fiB natriQ, *^xai *rl7 
•Dt.it,tr<Jf vofif^ dk T(p vfiettQqt yiyQantai' ott &io a.^&Qmnmv jJ fiaQrv- 
' is. * Q^ aXfj&/ig iaxtv, ^ ^ iym eifii 6 fioQtvQW m^ ifiavtov, xoi /ua^- 18 
io,v^tVQeX nsQi ifiov 6 nifixpag fi€ nat^Q. ^^eXeyov ovv avt^' i7ovl9 
^* latip 6 nutriQ aov; anexQi&tj 'Ifjaovg' Ovte ifii olidate ovte tow 
natioa fiov* el ifii ydeite, xal tof nateQa fiov av {dette. ^^ravrapo 
ta Qtifiutfc iXaXTjaev iv t^ ya^oqvXaxup didaaxm iv t^ leQ^' xai 
Jo. 7, oide)g iniaaev avtov, oti ovnta iXijXv&ei rj co^a avtov, 
jo. \ Elnev ovv ndhv avtoHg' *Eym vndyta x«J ^rjtijaeti fie^ xol ai 

'••^* w rj afiaQti(f vfitop ano&aveta&e* onov sym vndyto vfieTg ov dv- 
vaa&e iX&ew, ^^D.eyov ovv oi 'lovdaXoi' Mqti anoxtevei eavtov^ti 
oti Xiyer ''Onov iyt» vndym vfieig ov dvvaa&e iX&eiv; *'xai eXe-tz 
yev aitorg' *Tfittg ix tmv xdtm iati^ iyo) ix tm avcD eifii' vfietg 
ix tovtov tov xoafiov iatiy iyrn oix eifil ix tov xoafiov tovrov, 
^^eJnop ovv vfiivj oti dno&aveVa&e iv taVg afiaotiaig Vficiv' idv2^ 
yoQ filj matevarjte cti iyoi eifii, dnp&aveia&e ev taig dfiaQtlatg 
Vfimv. ^'^iXeyov ovv avt^' 2!v tig el; elnip avtoig o^Iijaovg' Ttjvt^ 
dojmv Ojti xai XaXeS Vfilv, ^^noXXd ex<o neQi vfimv XaXeiv xai2& 
XQiveiv dXX* 6 niftxpag fie dXjj&r^g iauv, xdyii a ijxovaa naQ 
avtov, tavta XaX^ eig tov xoafiov. ^"^oix eyvnoaav^ ott tov na-tl 
tiQa avtolg eXeyev, ^^eJ/iev ovv o 'Jijaovg' "^Otav inlmatfte toviS 

14. Oni. Vftth ifi mq. vndyot M zf al. m. Syr. hr. Or. (2.) Cyr. Aug. . . om. 

SiHK al. ni. Verc. — Kn. Sz. in f. f n, vndyw. 
16. Oni. Si GX al. Vg. It. cdd. — Rc. Kn. Sz. dXij&^q. inXij&tvij e. 

BDLTX33.0r.(l.)] 

19. Rc. o *Itja, — Rc. K.v. Sz. in f. t/d. av, 

20. Rc. iXdifja, 6 *Iriaov<;y qd Kn. ( — ) 

21. Rc.Kn. Sz. avTotq 6 ^lriaotiq, [om. c. BDLTX Ct. Ver. Or. Cjr.) 
23. Rc. Kn. Sz. xai eJntv a. et vfi. i* r. noofn. rovt, 

25. Rc. Kn. Sz. xai tln, — Ln. lic interpg. Vfilv; , . b. oxt 1. 22. al. ra. 
Arro. Slar. . . h. initiam qnod Verc. . . prtncipium, qoi et Vg. 
It.'* . . af. lat aliter. — 26. Rc. Kn. Sz. kiytt ttq r. uoaft. 

27. Hab. avToD pro aiVroiV D al. Vg. It.'*Slav. roi. Tbpbyl. et add. ia f. 
TO«r ^«or D aL Vjr. It. (exc. 3.) Arm. in m. Slar. roi, , C^r\r^n]o 

28. RC.KN.S2. o/r ai^rOK. Dgtzedby^^OOgie 268 JO. VIII, 29. Abrahamidai pcccati icrvoi fruilra genai jactare. 

viov tov av'&Qoi7rov, tots yvioasad^e ort ifci eifAt, xoi aji ifiav- 

jov ftoiio ovdiff aXka xa&mg idldc^iv fjia o natriQ, toana XaXm» 
29 ^^Ka\ nifitpag fte fzit* ifiov iativ ovh aqnjxiv fu fiopof, ott 

iym Ta aQsata avr^ notm navtots, 
3? Tavta avtov XaXovvtoq noXXo\ inlatBwsav eig avtov, • * eXi- 

yev ovv 6 'It^aovg nQog tovg mntatevxotag avt^ ^lovdaiovg* 'Eav 

ifAsZg fieivTfts iv t^ Xoytp T<p ifji^, aXr^d-iSg fm&rjtal ftov iati^ 
32 * 2 xai yvwrea&e trfv aXr^&etav xal f^ aXi^&eta ikev&eQ<aaet vfAog, 
Z^^^aneyQi&tjaav nqog avtov Sneqfia yiSQaafi iafiev hcu ovdevl 

dedovlevxafjiev ntonote' neSg aif Xs^^eig' ott iXev&eQOt yevfjaea&e; 
Z^^*anexQi&^ avtoTg o 'Ir^aovg' ^AfJOiv afjiijv Xiya) vfuv, ott nag o 
^hnotwf t^v OfiaQxioLV dovXog iattv t^g ifiaQtiag' ^^6 dh dovXog 

ov fiivet iv ty oinia eig tov alma' o viog fiivet eig ror ai£va. 
Z^^^iav ovv 6 viog vfiag eXevOeQfxyofi^ ovtfog iXev&eQot eaeat>e. 
37 3 7 Qj^a^ oxt antQfia ^A^QOMfA iate ' iXXa ^rjteZti fie anoHtetvatj 
38 ott 6 Xoyog 6 ifibg ov x<aQeT iv vfitv, ^^a iyiy icoQayca naQO, t^ 

noftQi XaX^' xol vfielg ovv a ^HOvaare naQo, tov natQog noiette. 
l9^^aney.QiO-rjaav nal eJnav avt^' *0 natrJQ rjfimjd^aofA iaztv. 

Xiyet avtoig b ^ltfaovg' El tinva tov lA^aMfi rjte, ta eQya tov 
^ol^^Qoafi inoiette' ^^vvv SS ^rjteZri fie anoxteivat, av&Q<onov og 

tijv aXiid^etav vfitv XeXaXrpiay r^v rjxovaa naQa tov &eov' toiko 
\\l4§QaafA ovK inoir^aev. ^^vfjteig noiette ta eQya tov natQog vfim. 

elnov avt^' 'Hfieig ix noQveiag ovx iyewtj^&rjfi&^, iva nateQa ^o- 

28. Rc. Kn. Sz. natijq fiov, [om. c. DLT al. Vg. It. (exc. 1.) SUf. mi. 
Kui. Cyr.] 

29. Hab. %a,i ov% LX al. Syr. Vg. It.** al. m. Chn. Cyr. — Rc. Kk. Sz. 
ftovov o nati^Q. [om. c. BDLTX al. Syr. br. Vg. It. (exc. 1.) al. Eai. 
Cyr.al.] 

33. Rc. Kn. Sz. aTtfKQ. avrf, 

34. Om. o ante 'Ifja. B. — om. t^q af*agt, D Ct. Ver. Clem. Faaitin. 

35. Om. 6 vl6<; uiq. aiMva 33. al. Clem. ..h.6diD ai. Syr. Vg. It.'* al. 

36. Hab. iXtvO-fQwan D al. m. 

38. Rc. Kn. Sz. iyta o ifitq. (h. lyia a haq. DL al. Cpt. Brix. Cyr. Tert.) et 
natqi /10 v. — om. ot% 248. al. Syr. Vg. It.** al. m. Chri. aL — Rc. 
Kn. Sz. o iiaqdnati naqd tw natqi VfA&v. 

39. Ln. lA^q. iatt c. BDL Vg. It.»' Or.(10i ^tt 3.) Aug. [Vg.It.*- Or, 
(10.) Ang. tnm Bab. nottite}. — Rc. Ln. inotHTf av. ^ 1 

41. Rc Kn, Sz. efcr, ovv a. et yeyivvijfit&a, Digitizedby LjOOg lC Judaeoi diaboli ilioi , Ghriitam filium Dei eiie. JO. VIII, 54. 260 

fiff J09 ^eov. ^^etfief avToVs o 'Iifoovg' Et 6 ^eog nat^Q vfimAl 
^v, ^yandti uw ifju' iy<o yoQ ix tov {^eov i^X&op xcd ijxoo* ovdh 
jOQ an ifiavtov iki^lv&a^ aXX' ixetvog fiB aniatHXep. *^dia r/43 
T^i^ Xakiav tifv ifiriv ov ytvoiaxets; oti ov dvvoff&e axovatv tov 
loyov tov ifiov, ^^VfJieii; ix tov natqoq tov dtafioXov icti xai^ 
Tog ini&vfiiag tov natQoq vfJLwv ^iXiTe noim, ixetvog av&q€onO' 
xtovog ijv an oQr^q xai iv tQ aXrj&eia ov^ eatrjxeVy ott ovx eattv 
aXtl&eia iv ain^» otav XaX^ to xbev&og, ix tdSv idkov XaXely oti 
%pevatrfg icth xal 6 naTijQ avtov, ^^iyd de ott t^ aXij&etaf a^ 
Xiyrn, ov nuTteveTe fiot. *^ tig iS; vfim iXiyiet fu neql ifiaQtuxg; 46 
ei aXri&etav XiyvTy ifiit ti vfAeig ov nuTTevsTi fiot; ^"^ o wv ix tov47 
&eov ta qrifkata tov Oeov axovst' dia tovto vfteig ovx axovete, 
ott ix tov '&eov ovx iate, ♦ * anexQi&tjcav oi 'lovdatot xal etnav 48 
avT(p* Oi xaXiiig Xiyofiev ^fietg, ott Iiafi<tQekrig el av xaH dat- 
fiovtov e)^eig; ^^ anexQi&rj 'Irjaovg* ^Eyia datfiovtov oix eyta, alXaA^ 
tiftm tbv natiqa fjiov, xal ifjtelg attfut^ett fte. ^^iym de ov ^rjt£iO 
tifv do^av fiov' eattv 6 ^rjtc^ xal XQivGrv. ^^afjirjv afirjv Xiyto^x 
VfJttVf iav ttg tov ijiov Xoyov trjQiiarj^ ^avatov oi firj &eoi)Q7Ja(j 
eig tbv aimva. ^^eJnov avi<p oi 'lovdator Nvp iyvmxajiev, ott 52 
datfiovtov tyetg, 'A^qaafi ani&avev xai oi nQoq^Jjtaty xal av >L«- 
yetg' 'Eav tig tov Xoyov fiov trjQJaj], oi fitj yevar^tai Oavatov eig 
tov aimva' ^^fi/i av fid^cov tl tol natQog fjfjiojv l/J^aaft, oattgiz 
uni&avev; xat oi nQocpiltat ant&avov tda aeavtov noieig; ^*a;r- 54 
iXQi&rj Urjaovg' 'Eav iym do^aaG> ifJiavTov, rj dol^a fiov oidiv iattv 42. Rc. Kk. iln. ovv. — om. o ante7i7ar. B. 

44. Rc. Vft. ix TTatQoq. , . poit ix om. rov nar^. K al. Rmmer; Or. (1. hab. 
15.) . . poit narq. add. vfi^v S iii m. al. m. Cpt. Sah. Clem. Or. (1. om. 
14.) Didym. Chn. 

45. Ln, Xiy^ {vfitv). — add. in f. Vfielq D CI. 

46. Rc.Kv. tl di ukrjO'. — 47. om. or»£x unq. ior^DG 113. 01. 
48. Rc. Kn. dntxn, ovv, — 49. hab. fjztfiuaaTi\j\g. 

51. Kc.Ktx. ^Z. tuv koy.tbv ifiov. 

52. Rc. Kn. Sz. Etn. ovv. - Rc yeraera*. .. h. Qdvatov ov fitj &t(n~ 
^rjovi B. — 6111. eiq t. aiwv. D 249. Ct. It.*' Nonn. - 

53. Om. n€Vtqb(i ^uwr D Ct. It.** — Rc. otavtbv ov. C^r^r\n]o 
51. Rc. Kk. Sz. <ro{a:&;. [<ro|affw c. BD al. Ct. It.*' O^.^cViVi^^^^^ 270 JO. VIII, 55. JamAbraliamofiiiffBeipeiiiMeMiM. J.ianat eaec.na(um. 

i(ni» naTtiQ [aov o doid^m fiif of vfisig hyete* ori &&og ^fiwp 
H^iinlvj ^* xai ovx iyrmxars avroif, iym de otda avzov, xav einm 

ori ovx oida avtov, eaofuu ofiotog vfim ypevGttiq* akXa olda av- 
Mtov Hol tov Xoyov avtov tr^Qoi. ^^'ji^Qoafi o nat^Q iftdiv ^yaX^ 
lilXiaaato, iva idfj trfv TjfieQav tijv ifiqv, xal elSev xal ix^QI' *'*^- 

trov ovv 01 ^lovdam nQog aitov nevr^novta etri ovnoD ei^tg xol 
^i*A^aafi mQaxag; ^^eJnev avtotg 6 ^Jtfaovg' Afirfv afiiriv Xeym 
fOVfuV, TTQh Cd^aofi yeviaOat iy&i elfiL ^^riQav olv Xi&ovg, fva 

^aktoaiv in avtov ^Jrjaovg dh iKQv^q xai S^ril&ev in tov ieQOv, 

IX. 

J K(ii naoayviv eidev avO-Qwnov tvcpXov ix yevstijg. ^xol ^Qto* 

tifaav aitov oi fMi^ritou avtov ktyovzeg' 'Pa^l, tlg ijfiaQteVf ov- 
Itog ^ oi yoveig avtov, iva tvq)X6g yevvridli; ^a^exQi&ri ^Jr^aovg' 

Ovte ovrog rjfiaQtev ovte oi yovelg avtov, aXV tva (paveQoa&jj ta 
^eQya tov O^eov iv ait^. *ifJth det iQydt^ea&cu ta iQ)a tov nifA' 

ypavtog fie e(ag rifieQa iariv eQxetat vv^, ote oidelg dvvatat ioya- 
IX^ai^cu, ^otav iv t^ xoafAcrr o), cpoSg eifu tov xoafiov, ^tavta ei- 

nm intvaev %afA0Li xa« inoirjaev nriXbv ix tov mvafiatog xal 
7 ineiQtaev aitov tov nriXov inl tovg 6cp&a).fiovg, ^ xal elnev air^' 

54. Om. nuT. n. Chn. . . om. ftov Syr. hr. Arm. Or. Tert. — Rc. K\. Sz. 
Lx. ^eo? vfiMV, . . rjfiiav c. A CG KLMS J al. pl. Syr. utr. Yg. mi. it.** 
al. pm. Thph}L Aug. — 55. Ln. Oft, VfiTv c. A D al. Thphyl. 

57. Hab. TeaaaodxovTa 23!>. 262. cdd. ap. Euthym. Chri. al. 

58. Hah. tln. ovv DGK al. m. Ct. Sah. . . xai nn. L al. — om. 6 anle 
*Ir}a. B. — om. Ytvia&ai D Ct. It.'* Ign. Epiph. Pseudo- Alh. Novat. al. 

59. Om. JtB. — Rc. Sz. in f. add. dieXO-tav dtd fiiaov avTuiv »al 
nag^ytv ovTtaq, qu. Kn. et Ln. ( — ) .. om, c. D edd. Pr». w. Sah. 
Arm. {i^JjXd-iv^ iitOQeveTO hab.) Vg.lt. (exc. Brix.) Or. (vdlr.) Cyr. 
Chri. Arn. .. h, xai SttXO: d, fu ai>T. inoqtitTo xai ;ra^. oi;r. CL 
Cpt. Ath. . . al. aliter. 

Cap. IX. 1. Hah. naQdy. (6) '/i^aon^ GH al. Vg. It> Chri. — h. yeryiy- 
T^cEKal. m. . .etiam /evycr^cet^^fyiTrf^leg. — 3. Rc. 6 *iria. 

4. Hab. rifAdfi dci BDL Ct. Cpt. Sah. Arr. Aeth. Cyr. Nonn. (tuni b. 
nift^f. '^fidq li Cpt. Sah. Arr. Aetli. Cyr.) 

6. Hab. iniO^rjKtv pro int/QM. B. — Rc. Kx. Sz. om. avrov. ficr. c. 
ABCL 1. 33. al. .. b. at'rw D Ct. Sl»r. nii.] — Rc. Kx. Sz. iu f. add. 
Tov Tvgt/.ov, qdl^x. ( — ).. om. c. RL 1. 33. .Slav. 1119. .^h.atiroTD 
Vg. It^- a1. Ir. al. Digitized by GoOgle SeniMitiae ac judieium de caeco %ul tanatat est tabbato. 10. IX, 16« 271 

''Tnarty rnfwi f!g t^f icoXvfifii^^Qaf tov Stknifi' — o eQfifjfsvi' 
%ai aTrnrraXfAtvog* — anfjk&Bf ovf ical a/i^cero, koJ ^il^w /33U- 
nmv. ^ Oi ovf yihoftg xal oi '^eiOQOvfTfg avtof to nQotfQOff ott 8 
nQOffokrig lyv, IXayof' Ovx ovtog iatif 6 xa&t^fHfog xal nQOtr- 
eutmf; ^ailot iXfyof ott ovtog iattf. aXXot ikiyof Ovjlj aXX 9 
Ofiofo^ avr<p iinlf, ixetfog ikiyif ott iyti eifjit. ^^ileyof ovviO 
avtf^' rioig ovf ^fi<pr&rjaav aov oi off&aXfiol; ^^anexQi&ff ixet-ii 
fog* j4f&Q€imog XiyofAifog 'Ir^tTOvg ntjXof inoir^if xal iniiQtaiv 
fiov tovg 6q>&aXfMvg xaH ilinif fior oti vnayi ilg tbf JSiXmafA xal 
f(\p€u. amXi^wf j^vf xai ntpafAif og afi^i^a, *^^ilnaf avr^* 12 
IIov iCTtf ixilrog; Xiyet' Ovx olda. 

yfyovctf avtof nohg tovg <PaQt<Taiovg, tof noti tv(pXof.\z 
^*^f di adfifiatof if ^ ^f^iQ^ tof nrjXof inoirjaif 6 'Ifjoovg xaii4 
if^^if avtov tovg oi^aXfiovg. *^^niXi9 ovf ^Qoittof avtof xalih 
oi ^OQicam, ncjg afi^t^pif. 6 dh ilnif avtotg' IlTfXof ini&ij' 
%if fiov in\ tovg oqif&aXfAovg, xal ivtxpofMpf xai j^Xinn. ^^iXiyofi^ 
ow ix tMv fPaQtaa/iof tivig' Ovx iatif ovtog naQo, &iov 6 of- 
&Q<anogy ott to ad8^tof ov trjQit aXXot iXiyof Ilmg dvfotat 
af&Qamog afioQtmXog totavta ariftttd nonw; xat axi&fia fjf if 

I. Ln. (r*M'€M) . . oin. A* Ver. Verc. — om.o l^/fijv. a;r. Syr.Pn. — Lk. 
an. {ovv) . . nm. B (oro. ovv x. iviyp. xcti) al. It.** aL 

8. Rc. 0T« tvq>Xoti ^v. 

9. Om. on oiV. i. alX. fX. LX aL Aag. — Rc. Kv. Sz. aXXot ifi' ori 
o/*. . . Ln. aXX. iii) fX. iOt*xi, dXX') Ofi. . . aXX. U. Ov/. dXX* ofi. c. 

BC6 (vidtr.) LX aL Syr. Vg. It.s* aL m. Cyr. . . ai. aliter Ln. hulr. 

$i c. AK aL Syr. Vg. IL (exc.l.) aL m. TliphyL 

10. Rc. Kn. Sz. poit Ttox; om. ovv^ qd Ln. ( — ) . . icr. c. CDLX aL Ct 
It.*- — Rc. Kx.Sz. driwxO^. [^ve?ir^. c. CDLMXii aL pm.] — 
Rc. dvtotxO', aoi, 

II. Hab. o dv&^. BL aL et 6 Xeyof». CLaL — ott c. BL Syr. hr. . . 
om. Rc. Kn. Sz. Ln. — h. vjtayty viyita^ (om. mai vixfat) KX aL m. 
Cyr. Cbn. — Rc Kn. Sz. ti^ t^v ttoXvftfi^O-^av tov £*X. ild. 
dneXO: 6i, — om. mai Bnie vt^pdft. Vt. £t ahii, lavi et video Vg. 

12. Rc. Kn. Sz. tln. ovv. [om. c. AX al. Syr. U.^*aLm. Aug. . . h. xa4 
tln. B L al. Vg. It.>- Cyr. . , m/t. di It.»- Cth.] 

14. Rc.Kx.Sz. adfifi. oVf. — b. ^roc^. D aL . . ^Wm^ L al. 

15. Om. nai ante 4»a^. X aL m. 8yr. Vg. IL (exc. 1.) aL 

16. Rc. Ky. Sz. ovro? o dvd^q, ovx t naq. rov &iov, — b«-uA^o« djt D al. 
Syr. Vg. It.«- al. m. Cyr. Digitized by V^OOglC 272 JO. IX, 17. Csecui natuB recepto vif a agit c. Phftiii. de Chr. 

nairo^. ^'^Xiynvaiv wv rq) xwfik^ naktv £v ti Xiveig ftfQi av- 
tov, oTi ijvoiliev ffov tovg ocp&akiJLovg; 6 de ehtev' oti ffQOcprftifs 

l^iativ, **ovx ifitatevaav ovv oi lovdoMi freql avtovj oti tvqikog 
^v Hcd avt^ke^pevy itag otov ifpfivriaav tovg yovelg avtov tov a»a- 

19 pki^javtog, *®jfai iJQcitrjaav avtoifg Xiyovteg* Ovtog iativ o vlog 
vfA^, ov vfieig Xiyete oti tvqikog iyewi^^; Ttmg ovv §Xinei aqiti; 

l^^^imeaqKhiaa» oi yoveig avtov xal elnov* Oidafiev, oti ovtog 

21 iativ vibg i^fmv xoi oti tvcpXog eyevvfi&tf' ^ * nwg <Ji vi)v pXinei 
ovx oidafiev^ rj tig ijvoil^ev avtov tovg oif&aXfioifg ijfielg ovh oida- 
fAev' ainov iQ(ati]aate, iiXiKiav ^ei, avtog fieQl aiftov XaXtjaei. 

22^^tavta elfiov oi yoveig avtov, ott iqio^ovvto tovg 'lovdalovg' 
ijdti yoQ awetid^etvto oi 'lovdaXoiy tva iiv tig avtov ofioXoyijafi 

23 XQtatov, amawaycayog yiviitat. ^ ? dta tovto oi yovetg txvtov el- 

24frav' oti iiXtxiav iyei, avtov fQan^aate, ^*'Eq)covtiaav ovv tov 
avB^Qmttov #x SevtiQOv, og l^v tvqfXog, xai eJnav avt^' /iog do^av 
Tcp he^' ijfieTg oidafiev, ott ovtog b av&Qomog afiaQttoXog iativ. 

2b ^ ^ amxQid^tl ovv ixeivog' Ei afictQttoXog iattv ovx olda' ev oJda, 

26 ott tv(fXog cjv aQtt ^Xiftoa, ^^eJftov ovv avt^' Ti inoiiiaiv aot; 

2incig ijvoi^iv aov tovg ocpd^aXfAOvg; ^"^ a7rey.Qidri aiftoig' 'EJttov 
vfiTv ijdt] xat ovx rjxovaate' ti naXtv {yiXexe axovetv; ^r} xai vfielg 

^si^iXete avtoi} fita&rital yeviaO-at; '^ ^ iXoidoQiiaav avtov ncu eJmv IT. Rc. Kn. Sz. onn. oor. — b. tl av BLX. — h. dvita^fv KL al. . . tjviM^. 

BXJtA. 
i8. Om. ovv D al. If. (exc. 5.) — om. ot* rvfpX. tjvx.dv. D Cf. — om, 

rov dvafil. 1. 22. al. Cpt. Pri. II.'* antqsi. Chri. . . oro. avtov D al. Ct. 

Arm. Sah. .. om. avt. tov dva^k. It.i* .. h. cjui qui viderant 

eum It.*' 

20. Rc. Ks, Sz. aTttx^, arroK • • I^^N. aTt. ovv (avroi^) . . om. avr. c. 
B LX aL Syr. It.'* al. Cyr.; etiam var. pOn. et avzip leg. 

21. Hab. jvitp^. A al. . . dviwJ^. 249. al. Cyr. Chn. — Rc. Kk. Sz. Ln, 
avtbq i/Aix. (/. (ea ante ait, iqwx. pon. Rc. Kn. Sz.) . . om. c. D L X al. 
Vg. It. al/Cyr. — om. avr, iQon. Sah. Ver. Chn. 

23. Om. oTi DL It.*- — h. infQojt. B. (idem h. v. 21. D.) 

25. Om. 01% KS al. m. Syr. Verc. al. Chrs.; etiam de leg. — Rc. Kn. Sz. 
ixflv. xai tiTZtv. — h. rvq>X. f]fif}v xac aQt, DL al. It.*' al. Cyr. 

26. Rc. Kn. Sz. tln. i^ avToi ndkiv. — h. dvio}^, K al. m. 

27. Oro. oi*x 22. Vg. It. (cxc. 3.) r" T 

28. Rc. ilot^. ovy. . . etiam o* Si (DL) et xai (B) lcf gitized by LjOOg lC If a Pharii. ■ynftgoga ejectai ft J. edoeetttr de Mi« Dei. JO. IX, 41. 273 

^if fJUf&rjtiig el ixifvov, ^fist^ de tov MmvoitDg ifffjLkr fjui&ijtou* 
^^r^fuis oAafAW oti Mmva^ XehiXiiHep o ^«o^, tovrov dl ovx29 
otdafiiv no&BV hsth. ^^ingxQi^ri 6 av&Qunog wu ilnev avtoiq' ^o 
'Ei9 yoQ tovtip ^avfAoato/f iatw, ott ifuls ovx oidati no^e» iath^ 
xai flvoJ^if uov tovg oq^&aXfiovg. < ' oidausPj oti o &sog afiaQ- si 
tmXnp ovfc axovHy aiJi idf ttg &8oaefiiig n wu to '^iXTjfJia avtov 
noijf tovtov axovH. '^tx tov oumog ovx ^xovcr^, ort ^voi^evZ2 
tig 6(D&aXfiovg tvqtXov yeyevnifUifW *^ei fiif ^v ovtog naqa &bov, 83 
ovx ridvvato nouh ovdev. ^^anzxQl^aa» xai ehaiv avt^' 'Evz^^ 
aftoQtiatg ov i/e9vif&ffg oXoQy xcu av didaaxeig ^fiag; xcu i^ifiaXov 
avtov l|ai. 

'^Hxovaev o ^lvaovgy oti i^ffiaXov aitov «$», xai evQWf ikv-85 
tov eJnev avt^* £v matevetg eig tov viov totf^&eov; ^^anexgi^sn 
ixewog' K<d t(g iativ^ xvQte, iva ntatevam elg avtov; ^"^ elnevzi 
avt^ 6 'Iijaovg' Kcu iciQaxag avtov, xai 6 XaXd^ fieta aov, 
ixetvog iativ» ^^6 Sh ecpy* IltatevcD, xvQte' xas ngoaexvvtjaev Z8 
avt^, ^^xaH eJnev 6 'Iriaovg* Eig xQtfut iym eig tov xoafiov tov-z^ 
tov ^X&ov, tva oi fiij fiXenovteg §X4ncoai» xai oi fiXinovteg tvaXol 
ysvfovtai.. ^^''Hxovaav ix tAv fl^aQtaaioav tavta oi fiet* avtov^ 
ovteg xaH elnov avt^' M^ xcH ^fietg tvcpXoi iafiev; ^^ehitv av-^i 
toig o 'Ivaovg' Ei tvtpXot ijtey ovx av et^ete afioQtia»' vvv dh 
Xiyete' ott fiXinofiev' 17 afiaqtia vfidiv fievkt, 

28. Om. c?L Cpt. . . Rc. Kn. Sz. ante fiaO: pon. et D poet ixelv. «^ on, 

^i pott TifteZq D It> al. 
30. Hab. tv yn(> rot^o 41. a1. . . ^ rovrfi yaq B . . iv tovt. oiv D ,, iv 

Toifr. ya^ ro L al. G^nr. Chrt. . . al. aliter. — Rc. Kn. Sz. dvi^^. ifiyot^. 

c. B D L a1.] -^ 31. Rc. Kn. Sz. otdaf*. 9i. — 32. h. ^Wf^l. Bz/. 

35. Om. ai/r«iiBDCt. — h.Toiiay^^w^ov BDCt.Aeth.Sah.Chri.roi. 

36. Rc. Kn. Sz. imiw, %al e*;re. [om. c. AB (ora. etiam wtkn, i*. ac poit 
iat. h. I917) al. Cpt. Verc.] — Rc. Ln. om. jmm ante Tt«. 

37. RcKn. Sz. Mtn. di. [om. c. BDX al. Syr. atr. Ct. Ver. ai.; etiam 
nal Ai. leg.] 

40. Rc. Kn. Sz. Ln. nal ijfxoro. . . om. c. B (D h. f ». (f {, etiara oiv leg.) 
Lal.Cpt.Arm.Cjrr. — om. ravra D al. Vg. It. (exc. Verc.) aL — Rc. 
Kn. Sz. ol omq fi. avT. 

41. Om. o ante7i7o. B. — om. av DK al. Sah. — Rc. Kn. Sz. 1/ oiv 
df$., qd Ln. (— ) . . om. c. BDKLX al. Vg, It.«* al. Cyr. -^. a/ a«ao- 
tia$ vf*. fiiwowfiv D L X 33. Cyr. Digitized by V^OOglC 

Nov. Testtnn. etf» T, 18 274 JO. X, 1. Chr. dc le bono oviam inanim pailore diiputat. 1 l^fi^ afAtjV Xeyo} ifiwj 6 (lii fUTfqrnpfAivoq dia ttjg dvQOS «4* 
ttjv aviriv rm ngo^cDv aXXa ava^ivm alkaxoO^iVy ixatvog xXi- 

2 7trrjg iatlv xal X^ctrig* ^o dh iim^oijavog dia r^g ^VQag fToifujv 

3 i(Tti/v t&v nQo^tm. ' toitfp o &vQiioqog avoiyBij xoi ta ttQoBata 
trig (pmvfjg avtov axoveiy nai ta tdia nqo^ata qmvet yat ovo/jux. 

4Kcti ^§a/£i aita. ^otav ta Hta navta ixpdkfjy BfinQOtr&ev avtciv 
noQSvetai, xa« ta ngo^ta avt^ axoXov&et, oti oidafftv tf^v qpco- 

5 vrjv aitov' ^ akkotQltp di oi fiij axoXov&i^ffovatVy aXXa cpevliovtcu 

6 an avtoVy ott ovh oidaatv tm oXXotQiiav trjv cptovi^v. * Tavtrjv 
trjv noQOifuav elnev aitoVg 6 'Inoovg' ixetvoi de ovx tyvixHrav, 

itiva fjv a iXaXet avrOij»*. '^elnev ovv naXiv aitotg 6 'Irjcovg* 'Afir(V 

safiijv Xiyto ifOv, iyto eifu tj '&VQa tm nQofiatm. ^ndvteg oaoi 

^X&ov nqh ifiovy xXintat ehlv xai XxjGtai' aXX^ oix rjxovaav ai- 

9tm ta nQO^ata. ^iyoi elfu ^ 'OvQa* dt ifiov idv ttg elaiX^^y 

fTna&rjaetatj xa\ elaeXevaetat xa2 i^eXevaetcu xoi vofx^ evQrjcat. 

10 ^^6 xXiTttrjg oix eQj^etai ei fifj iva xXixp^ xtd ^ityq xaH anoXicfj' 

lliyA ^Xd^ov tva lIjBirjv ejfoatv xai neouraov eiaaatv, ^^eym eifu 6 

notfiijv 6 xaXog. 6 notfiijv o xaXog trjv ypvyijv avtov tlihjatv inlQ 

12 tm nQO^tm' ^^6 fua&cmog dh xal ovx Sv notfi^v, ov qix eottv 

ta nQO^ta I9ia, '&ec[)Qet tov Xvxov eQypfievov xai acpirjatv td 

Cap. X. 3. Rc. Kk. Sz, pro ^tvtt [c. ABDLX &1. Cyr.] h. xaUt. — om. 
Xdia Syr. hr. 

4. Rc. Ks. Se. Ln. xai orar. . . oin. c. BL al. . . h. or. Si K al. Cpt It.*- 
Cyr. — Rc. Kk. Sz. nQofiata pro ndrta. .. h. ot. ra «J<a ^x/9. 
6th. . .ot. avtd ittfi. Syr. hr. Chri. — h. U^dXlrj Bal. 

5. Rc. Kn. Sz. dxoXov&fiattotv. l-^aovaiv c. ABD£ ah Cyr. Chn.] 

6. Om. Tiya -^v Syr. It. cdd. pl. al. 

7. Om. o anle '/i/o. B. — Rc. Kv. Sz. oTi iyi», Ln. (ori) . . om. c. BG K L 
al. m. It.*- al. Cyr. Lncif. 

8. Om. ^arre; D Ct. It.** Didyro. — Rc. Sz. n^6 ifi. ^Xd: . . om. nqo ifi. 
EG MS^/ al. pro. Syr. Syr. hr. Vg. It."- al. m. Baa. Cyr. t;hn. al. [^X&. 
n(jo i/i. c. ABDKL al. pro. It.^ Ae(h. Cpt. Arm. al. Clem. (2.) Hier. 
Lncif.al.] 

11. Hab. %tn'Z' ^l^f^Oiv D Pn. p. Vg. It.'* Aog. 

13. Om. d< 6L 1. Vg. mi. It.'* . . h. 6 dk f*. D J a^\. — Rc. Kn. Sz. ov ovx Digitized byGoogle De merceiiario at bona paaiore. Diieidiam Jadaeor. JO. X, 24, 275 

n^Bata nai qisvyet^ xal o Xvnog a^a^ei avra xeu ano(fnlCtt' 
^^oti fiuj&mog ianv nal &i giAei aitq^ TtiQi tm fiQopatfxw. iz 
^ ^ iyci elfu 6 noifiiiv 6 xakogy nai ywmisxm ta ifia xal yiveioHOV' 14 
alv f48 ta ifid, ^^xa&Ag yiviiaxei fie 6 ftatijQ xayo} yipwnua tov ib 
fratsQa, xal tr^v ^ffvjiTJv fiov tld^fii vnsQ tm nQO^tcav. ^^xeeiie 
aXXa nqo^ta e%(0, a ovx eativ ix tijg aifXijg tavtfjg' xaxeVva det 
fM ayayeVVy xoi tiig qwyijg fiov axovaovaiv^ xaX yev^astat fjUa 
nolfivTij elg noifi^v, ^'^ dta tovto fie 6 nat^Q ayan^y oti e/wlT 
tl&rifu t^v ^fwx^iV fiov, iva nakiv Xafion avti^v. ^^ovdeig aiQetiS 
avtiiv an iftovj aXX' iym ti&ijfu avttjv an ifiovtov. i^ovalav 
|yo> &etvou avt^v xal i^ovalav tita naXiv Xa^iv aiftf^v* tavttfv 
tfjv ivtoXijv iXafiov noQa tov natQog fwv. ^ ^ 2%(Gfia naXtv iyi- 19 
rcro iv tolSs 'lovdcUotg dta tovg Xoyovg tovtovg. ^^eXeyov de noX-2Q 
Xol ^ avtoav* ^atfioviov eyet xa\ fudvetar tl avtov axovete; 
^^dXXot iXeyov' Tavta ra Q^fAata ovx eatw datfiovi^OfMVOv' ftfjn 
SatfMvtov dvvatat tvqiXm ot^aXfiovg avot^at; 

'Eyivefto dl ta iyxoUvia iv totg 'leQoaoXvfiotg' ^etfwv ijp'22 
2 3 xat neQtenatei o ^lrfaovg iv t^ Uq^ iv tfj ato^ 2ioXofJtmog, 23 
^^ ixvxXioaav ovv avtov ol ^lovdaSdi xal eXeyov avt^' "Efog noteTA 
t^v xjwx^v tiftSiv aiQetg; ei av eJ o XQtatog^ eine ^fuv naQ^tjala, 

12. Om. avtd D Syr. Vg. It. (exc. 3.) Aag. — Rc. Ks, Sz. Ln. in f. add. 
tn TtQo^ata, . . om. c. BDL 1. 22^ 33» al. Ct. Syr. hr. Cpt. Aeth. 
Arm. Lcif. (h. avrd Sah.) 

13. Rc. Kif. Sz. Ln. ab init. add. o dk fAig&^xoq ^fvytt, .. om. c. 
BDL 1. 22^ 33. Ct. Syr. hr. Cpt. Aeth. Arm. Sah. Lcif. 

14. Rc. Kn. Sz. pro yivoianova, /*( r, L [c. B DL Vg» It. al. m, Cyr. Epiph. 
Nonn.] h. ytvwattoftai vno twv ifiwv, 

16. Hab. yevijaovtai BDLX 1. 33. Ct. Brix.Syr.p. in m.Peri. p.Sah. 
Gth. al. 

18. Uab. ov^, ^Qfv R. — oni.aAAW^^.iiiq.i/fravr.Dal.Ct.Rd.Gth. — 
om. fAOv in f. D al. Ct. It.^' Novat. al. 

19. Rc. Kn. Sz. 0/rV- ovv, [om. c. BLXaI.Vg.lt. (exc.Tol.)al.] 

20. Pro 6i leg. oiV (D), yaQ, xal . . om. 220. Gth. 

21. dyoi^. c. BLX 1. 13. 22"^*. 33. al. Or. Chri. . . Rc Kn. Sz. Ln. 
dvoiyesv. 

22. Om. Si 1. al. Verc. A'er. ,.}i,t6ti B L 33. Sah.Ami.; Si rorcCpt.lt.>*— 
om. TOK DKMX/fal. pl. Chrs. — Rc. Kn. Sz. Ln. xai xuf^. .. om. 
G. BDLX 1. 33. al. Cpt. Sah. Cl. lO' n r^t^n\o 

23. Om.oante^jyo.B. — Rc. tov JroAo^wrros.Digii^edby^^OOglL 

18* ^76 iO. X, 15. J. ez operib. potisi. •« eite Mefiiaiii probani bii renit 

2$^^art8KQi&fj aitoVs 6 ^lmovg' Elnof vfi^ kcu ov nunsim, w 

tqya a iy^ nom «r rcp ovofjiau toi nargog fAov, tavra fiaqftvQtii 
t^niQi ifwv' ^* aUM vfjtsts ov ntfftevetf ov yaQ iata cx twr nQO- 
tl fidtm tm ifim. ^^ta nQofiata ta ifta ttig q)m/jg fiov anovit 
l^H&yci ytftoifxio aita xoi aHoXov{^ovclf fiot, ^^xaym ^mtff alAftof 

dldmfAt avtol^ xal ov fAtj anoXmvtat elg tof alma, xal ovx o^ 
29ndcret ttg avta in tijg %etq6g fjiov. ^*6 natijQ fiov, og d^toxif 

ftot, nartm fiei^m iatw, xai ovdelg dvfatai OQna^etf ix tijg 
^iXetQog tov natQog, ^^iym xal 6 nat^Q tf iafief. *^^E^(na<raf . 
82 ovv ndXtv X({tovg oi ^lovdaXot, ifa Xt^dffOMw avtof. * * anexQi&ff 

avtoTg 6 'Irjffovg' IloXXd iQya xaXd edei^a vfuf ix tov natQog' 
ZZdtd notof avtm eQyof Xt&d^eti fne; ^^dnexQi&ipTaf avt^ oi lov- 

daZor IleQi xaXov fqyov ov Xt&d^ofiif tre, dXXd neQi pXaffqjrjuiag 
Z4xat ott (Tv af&QGMtog m notetg ffeavtof &eof, ^^dnexQ({hi avtolg 

6 'Itjcovg' Ovx eottf yeyQafifiifOv if t^ fOfiip vfim' ott eym ffera, 'P«.8 
85 Qeoi iate; ^^ei ixeifovg elnef &eovg, nQog ovg 6 Xoyog tov &eov 
zaiyiveto, xal ov dvfatcu Xv&ijvat ^ yQacpij' ^^Of 6 nattjQ iiyCaffev 

xai dniateiXef eig tof xoafiof vfietg Xiyete' ott 8Xac(ptifietg, ott 
ZT eJnov' Ttog tov &eov eifii; ^'^ ei ov not^ td iQya tov natQog 
ZSfiov, fifi niateveti fiot' ^^ei dh noim, xaf ifioi fi^ nuneitjte^ 26. HaU. in^revaati B ol. It.*' ; etiam itruntvtTt leg. 

26. Pro ov yaQ h. ot* ovx D L X al. pl. Syr. Vg. It.*' al. m. Or.Cjrr. Chri. — 
Rc. Km. Sz. in f. add. na&t^q tlnov v/ilv^ qo. Ln. ( — ) .. oro. c. 
BKLM'^al.Vg.1t.s-al.Or. (vdtur) Nonn. Cbm. (incipit v. dXX* tlno^ 
Vfiw^ ttai); etiam jgturtqtibus; tic Kk. 

27. Hab. anovovaiv L al. Or. Cyr. Bai. . . dnovaovatv B. 

28. Hab. nai ov f»yj a^nda, DIj aL Bat. Cyr. 

29. Hab. o SiS<a»tv L al. Vg. It. Cpt. al. Tert. Hil. al. (h. o* Mtatuni: D Ct. 
Arn.) ac tum fitt!^ov A Vg. It. Cpt Tert. Hii. al. — Rc. Kx. Sz. Ln. in 
f. add. fiov, . . om. c. B L al. Or. 

31. Ora. et oi^v (L) et ndXty (D Vg. It. exe. 1.). 

32. Rc. Kx. Sz. nar^. ft ov, Lir. ( — ) . om. c. BD Ath. 

33. Rc.Kn. Sz. 7oi'^. Xirortm. 

34. Um. 6 ante Vi/o. — om. vfiMv D al. It.** Eot. Tert. a1.; etiara ^fiiHr 
et MMvai(a<: leg. — Rc. Kn. Sz. om. ori. — Ln. throv c. ADMSJ 
al. pro. 

36. Oro. tov DE aL Cyr. al. — 87. Sz. nt^§vrjtt (per ^^rot^^Okl^ 
38 Hab. Mav iu. aiJ &iXitt ir#aT«ve#r D Vg. It. Tert. aI.'C)agie in periculoni*, Laxanii Jesu •micai aegrotAt ac moiitHr. JO. XJ, 11. 277 

tois i^otg nuFtwne^ tfu yvwtB xou pifwntrjts^ ott ip ifiol o na- 
t^Q xaya) iv x^ natql. ^^'E^ijtovf ovv naXiP avtov niaaai* nalz^ 
i^},^99 ix tijg leiQog avtm. 

Kai cutijX&ap niXtf nigav tov ^loqdavov sig tov tonovA^ 
onov ^v ^lmdwi^g to nq&tov pa7n(^c9Vj xdl sfieivw ixel ^^x€^4i 
nolXdi ^X&ov nqog ainov xal iXeyov oti ^ltoawfig (Jiev ayjfieidv 
inoltjaev ovdhy ndvta Sk oaa elnev ^lmdwfig fte^ tovtov aXti&ii 
^v. ^ 2 x<a noXXoi inistevaav elg avtov ixei. 43 

XI. 

^Hv di ttg dad^svioVf uidZaQog dno Bfi^a»lixgy ix tf^g xdfttig i 
MoQiag xaX Mdg&ag t^g ddeXipig avtijg' ^^v de Maqla j/ aXel- 2 
%paaa tov xvQtov fiv^ xal iHfia^aaa tovg nidag avtov taiig •^Qtr 
l^v avt^gf ^g o ddeXqiog uidtaQog ria^ipet. ^dniatetXav ovv cu 3 
ddeXqiol nQog avtov Xiyovaai' KvQte, Ide^ ov (ptXei;, da&eveu 
^aHovaag di 6 'Itjaovg elnev' Avttf ^ dad^iveta ovx eattv nQog 4 
^dvatovy dXX^ inlQ t^g dohjS tov &eov^ tva do^aa&i 6 v&g toi 
&60V di aiytfjg, * ^ydna di 6 ^li^aovg tijv MdQ&av xai t^ ddek- 5 
ipiv avtijg xdi tov ^d^aQov. ^mg ovv ijxovaev ou da&evet, tots 6 
fiiv ifuivev iv «p rjv toncp dvo fifiiQag* "^ ineita fietd tovto Xiyet 7 
totg fui&ijtaig' '!Ay<afiev elg tifv 'lovdaiav ndXtv. ^XiyovaiP avt^ 8 
oi fio&ijtid' *Pafi^j vvv i^ijtow ae Xt&daat ol 'lovdaibtj xoi ndr 
Xtv vndyetg ixei; ^dnexQi&tj 'Itfaovg' Ovyi doidexa laQai elatv t^g 9 
^fiiQag; idv ttg neQinatij iv tjf tifiiQq^y ov nQoaxontei, ott to 
qmg tov xoaf^ov tovtov ^inet' ^^idv di tig neQtnat^ iv rjfio 
wxtiy nQoaxontet, ort to q}£g ovx eartv iv aift^, ^ * tavta ehev ii 
xaH fietd tovto Xiyet avtoig* jld^oQog o (fiXog ^fim xexoifitjtdt' 38. Rc. Ks. Sz. tq^, TttotevaatB \niatevete c. BDKL al.], tum uai 
mativatjte [y&vfuaxijti c. BLX al. Cpt. Sah. Arm. Ath. al. .. om. D 
Ct It.'> Tert. al.] et in f. iv avtf. [r. Ttatq. c. BDLX al. Syr. Vg. 
It.«* al. m. Or. Ath. al.] 

39. Om. et ovv (£H) et ndXtv (D Vg. It. exc. 1 ; etiam var. pon.). 

40. Ln. tfiiviv, 

Cap.XL 3. Hab. avTov om dM^. D S 1« al. Sfr. Vg. li*- aL m. 

9. RC. i 'Ifia, DigitizedbyL^OOgle 278 JO. XI, 12. J. e. diicc. Beihaniftm veuit ad moerenfei Eororei Lazari. 

i2aXka ftOQtvofJMi, tm S^nvlam avrov. ^^bItiov oiv avt^' KvQUy 
13 et i(exoffJit]tat, ooo&ijtTSTai. * • siqnxei di o 'Iijaovg neQl tov ^avi" 
tov avtov' iHSwoi dh ido^av, oti mqi tijg MifiriCBtsig tov vnvov 
t^Xiysi, **TOT« ovv eJfiev avtolg 6 'Itjaovg fiaQQTjaitj^' Aal^aQog 
isam^&avev, **xai x^Q^ ^** ^fiag, iva niatewTrjte, on ovx rjfjniv 

16 ixsr aXX* aymfisv nQog aitov. ^ ^ elnev ovv Qcnfuig, o Xeyofievog 
JldvfJiog, toTg cvfJifiadijtaiSs' 'jiytxifiev xa< fifiHSy iva ano&dvmfuv 
fjiet* avtov. 

17 *El&(iv ovv 6 ^lffaovg evQev avtov teaaaQag tfdij tifiiQag ej^ovta 

18 iv rcp fjivrjfjieifp, * * ^y de rf Brj&avut iyyvg tm 'leQoaoXvfjuxrv »g 
i^ano ctadimv dexanivte. ^^noXXol dh in ttSv 'lovdakov iXrfXv&ei- 

aav nQog tag neQl MaQ&av xou MaQiav, Iva ncLQaftv&ricmtat 
2iiavtag neql tov adeX(pov. ^®^ ovv MoQ&a (og rjxowrev ott 'Irjaovg 
2i eQxetat, vnrivtrjaev avt^' MaQut dh iv T(p oix<p ixa&eXeto, ^*e?- 

nev ovv ij MoQ&a nQog roy Irjaovv' KvQte, ei ^g mde, ovx av 
22 ani&avev 6 adeXqiog fiov* ^^ ho^ vvv ofda, oti oaa av aittjarj 
2Ztbv &e6v, dciaet aoi 6 &e6g. ^^Xiyet avtff 6 'Irjaovg' I4v€tat^aetcu 

24 aSeXqiog aov. ^^Xiyet avt^ ^ MoQ&a' OJda^ ott avaati^aetat 

25 iv t^ avaatdaet iv t§ iayiafq rifieQq. ^^eJnev avt^ 6 ^lrjaovg' ^Eyd 
eifit fi avaataatg rtai ^ ^ooij* 6 ntateicav eig ifih xav ano&dvy 

^s^^^aetai, ^^xcu nag 6 ^<ov xal matevcov eig ifjih ov firi ano&avfj 
2ieig tov alma' ntatevetg tovto; ^'^Xeyet avTi^' Nai, rtvQte' «yoi 12. auT^ c. AX al. . . Rc. Ks. Sz. otiia&tital avxov. . . Lk. ocvrol Oi/ca- 

&iltai. . . h. Oi iiia&. avr^ B al. ; etiam ol fia&ifr. line atW^ leg.; etiam 

axnm ol MtO-. axnov, 
14. Oni. ovv A al. Verc. Syr. aL 
17. Lk. tiX&ev, tum nal e^q. — poit ^Jiyey. add. «? Bjy^aWai' A**D aL 

Syr. ah — fjiff ante 17/«. c. B C* ai. . . Rc. Kn. Sz. Ln. poit 17/». . . etiam 

ante riaa. pon. . . oro. D al. Syr. It.>' al. 

19. Rc. Kn. Sz. Ka^ nokk. — Ln. noo^ tJ¥ MaQd: c. BCLX aL •• 
h. TtQoq Md^9: D ▼eni« — Ln. Ma(}td/i. — Rc. Kn. Sz. Ln. in f. 
add. avrciiy. . . om. c. BDL Ct. Rd. Arm. 

20. Rc. o' 'Iija. 

21. Kn. Ln. oro. 17 ante MdQ&. c. AHS al. pl. ThphyL — om. rov ante 
7170. B. — Rc. Kn. Sz. o a<ff A^. fi, ovh cEy iTeO-viJKt», 

22. Rc. Kn. Sz. ab init. add. dXXd, Ln. (^) . . om. c. BC*X al. 
Verc. Chn. 

28. Sz. om. oov (per errorem). — 24. Rc. Kn. Sz. om* ^ ante ilfci^^. J.DiiilUf comUanUbaEUadEepaleramLMari. JO.XI,41. 279 

nenlatwxaf oti av el o XQUJtoq, 6 viog tov ^&eov 6 eig tof xo- 
Gfii&v io%6f4Bvog, 2 ^ xol tavta einowra an^l&9P ndl kpmticev Ma- 28 
Qlav tijv adeXKpTfV avtijg ka&qa tinovaa' 'O didwmttkog na^ctt/v 
1MU qieofBt CB. 2 ' BHBhri ^ ijHOvtFBPy lifBQ&ii taxy xai iqxBtai nqog 29 
avtov ^^ovTtto di ihjXvd-Bi o 'Iiiaovg Big tfjfV ncififfVt alV ^v ^so 
tm tontg onov vmjvtiiaBv avt^ ti MoQ&a. ^^oi ovv ^lovdaXoi 0/31 
ivtBg fABt avt^g iv t^ oixii^ nai naQafAV&ovfiwoi avtyv, idovteg 
t^v MaQtav oti ta%BC9g avictti 5rai i^X&ev^ ^xoXov&tjoav avtn, 
do^avteg, oti vnayBt eig to fxvtffABVov, iva tiXavcxi itteL ^^^ ow%2 
MaQia Ag riX&ev onov ijv *Itiaovgy idovca avtov Bnecev avtov Big 
tovg nodag, Xiyovaa avt^' Kvqib, Bi ^g oide, ovx av fiov ani&Or 
vev 6 adeXi(p6g. ^^'Itfaovg ow mg eJdev avt^ ttXaiovaav Hcd tovgzt 
aweX&ovtag avtj ^lovdaiovg xXaiovtag, ivB^ifArfCato t^ nvevfiati 
x€u itOQa^ev iavtov^ 3*xai Blnev' TIov te&e^ate ctitov; Xeyovtrir S4 
avt^' KvQie, bqxov xai ide. ^^idaxQvaev 'Itjaovg, ^^iXeyov^ 
ow oi 'lovdam' "IdB, ncig iqiiXBt avtov. ' ^ twig di i^ avtm elnov' 37 
Ovx ^dvvato ovtog avoi^ag tovg 6(p&aXfwvg tov tv<pXov noin-» 
aai, tva xcu ovtog fjtrf anod^avfi; ^^'Iifaovg ovv naXtv ifiSQifMhZB 
fievog iv eavt^ SQXBtcu Big to fivrifUCov' ^v de amjXatov, xat Xi&og 
inixBwo in avt^, ^^XeyBt 'Itfaovg' *AQate tov Xi&ov. XiyBt avt^z^ 
r^ odBhpi tov tetBXBvttfxotog MoQ&a' KvQte, fjdif o^etj teta^cubg 
joQ iattv» ^^Xiyet «vt^ 6 'Itfaovg' Ovx elnov aot^ oti iav nt-^o 
atevofig orpfj t^v do^av tov &eov; ^^^Qav ovv tov Xi&ov' di^\ 

28. Pro tavta h. tovzo B CX al. — Ln. MaQid/$. 

29. Hab. ixtiv. Si BL al. Brix. al. — Rc. Kn. Sz. iytlgtrai, [fjyiif&tj 
et fQX^<M «• C*D It.** (probabiliter) Syr. p. in m. . . h. fjyi(i&ij ct ^p- 
;^froBLal.It.cdd. al.] 

30. Hab. o2^;r. yaQ D(h. o^) Vg. It. al. — Lir. ^r iti cBCXaL Vg. 
It. aL 

31. Ora. nai ante naqafivB'. D It** al. — Ln. Maq$di$. -* do^. c. B DLX 
1. 13. 22. al. Syr. al. m. Andr. cret Nonn. . . Rc. Kk. S2. Ln. Uyovtiq. 

32. Rc. Kn. Sz. o 7170. — h. /r^o; pro efc CDL aL — om. avrw DX 
al. Verc. al. — Rc. Kn. Sz. Ln. dni&. /»ov 6 dd. .. /lov ante dn. c. 
BC L aL (D /lov o dS. dn.) 

85. Hab. uai ^dcuc^. D al. Syr. Vg. It. aL m. — 37. Ln. i&vvar. c. C DK. 

39. Rc. Kn. Sz. 6*Iija. iid. tov re&viiMOtoi:, 

40. Rc.KN.Sz.^ice*. [01^ e. ABDEHLSX//aL Or.Cyr.] t 

41. Rc. li&oVf oS ^9 6 it&viiK0q it$ift$voq^ qa.KN, (— )• §1^^ 280 JO.XI,43. LAMnif ndirivui. C«ipliat cemet /. necandaai ene. 

^iffGOVQ ^Qiv twq oqs&aXfiovq avo9 xai thef IIcniQf wjjmujti 
42(ro<, 011 ijxovffag fjiov, *2^4» de ydw, oti namori f^ov axoieig' 

dlXa dia tov oiXov tof naQUGtma ilnov^ iva nMtwcmoiV oti av 
^tfne aniatitlMg. ^'xoi tavta iinw qmv^ fifyd},^ ixgavyaffev* Aa- 
44 C«^e, d^QO ijw. ^^S^Xd^ev o te&vrptmq dedifiivog tove nodag xol 

tdg %itiQag xei(fiaig, xoi ^ oxfftg cn*toS ffOvdoQk^ niQudideto. iiyet 

avtoig 6 'Iffoovg' Avoate avtov xai aqtete «cvroy vndyetv. 

46 IIoXXol ovv ix tHv 'Iovdaio9Vf oi ik&ovteg nqog triv Maglav 
46xa2 &ea<jdfuvoi & inoi^aev, iniatevaav elg avtov ^*Ttff$ de i^ 

oitAv dnijl&ov nQog tovg ^aQiaaiovg xai eJnov avtoig d inohj' 
aev ^lifoovg. 

47 Hw^yafov oiv ol o^c^^r^ xal oi ^PaQiaauu awi^tov xal 
ekeyov' Ti nowvfuv^ oti ovtog o av^gmnog noXXd noiel arjfAeid; 

%%*^idv dqmfjiev avtov ovtmg^ ndvteg nuneiaovatv eig avtov, x(d 

eXevaovtai ol *Po»ficudt xixt dQovaiv ^fimv xdi tov tonov xcd to 
^%i&vog, ^^elg di tig i^ avtih, KaXdqMg, dQ^UQivg m tov ivtav- 
^otov ixeivovy eJnev avtotg* 'Tfieiis ovx oSiate ovdiv^ ^^oifSk Xoylr 

^ea&e ott avfiq^iQet ifitVf tva etg avdQwrog dm&dv^ vniQ tov 
tiXaov xdl fiif oXov to i&vog dndXtjtat. ^^toiko dh dqt' iavtov 

ovx elneVy aXXd dQj^UQeifg &v tov ivtavtov ixewov inQoqnjtevaev^ 
^2 0tt tjfteXXev 'Iifaovg dno&vijaxetv vneQ tov edvovg' ^^xal o«x 

vnlQ tov eihovg fto^ovy dXX' tva xai td tixva tov ^eov td du- 
iZ axoQntafiiva awaydy^ iig iv. ^^ctn' ixeivtfg ovv t^g iifiiQog awe- 

fiovXevaavto, tva dnoxteimatv avtov, 
54 ^O ow 'Iijaovg ovxitt na^aiq, neQiendxet iv totg 'lovSaiotg^ 44. Rc. Kir. Sz. Lw. »ai ^rjkS', . . on. c. BC* L aL Cpt Sah. Or. (text et 
comm.) .. h, noU iii&vq D Vg. It.** — Rg. Kif. Sz. Lw. om« aivror poit 
atp. .. icr. c. BC*L aL Cpt. Sah. Or. (4.) Bai. icL Chn. 

46. Ln. ilfo^ia/*. ««^ h. o in^ifia, A**BCD aL Syr. aL(aOr.); etiam 
jffoleg. -^ Rc. tf;roiiy«r. o 'ii/oovc, qdKK.( — ). 

46. Lk. j in. cCDMal. Vcr...h.oaaAKal. -^ Rc.Kn.Sz. i 7j70. 

4T. Hab. «OMSvra pro ^oiAa D Ct. It.** 

46. Om. uai ante r. To';r. D K al. Sah. Vg. It. 

60. RcKn.Sz. 4%aX9YiK, [Aox*(. e. ABDLl.S^ al.Sah.Or.(2.)aLl 

61. Rc. Kif. Sz. nqoB^ii^. Htt MfnXk, 6 *Iija, , 

63. Ln. ifiovX, e. B D al. Or. (i ; ovvtB. 2. etiam in text.) Chri. j 

54. 6 Qiv% c. BLBf X ai. On ().) . . Rc. Kh. Ss. Lv. '/i^oovc o J^OgLC J. qaaeritar Hieroiol. ; io convivio a Maria angilar. JO. XII, §. 281 

akla amik&w ixttdiv alf ti^v %(a(^f ijfyv^ t^g iq^fMVy <4* '£^p^2fi 
k9yo(urnv nohp* xoxcf dwtQt^v fAeta tm fia^^m. ^^ijv dih5 
iyyvg to nwria tmv 'lovdakavj xoi avi^riaas noXkol iig %Qoa6- 
kvfux «X T^$ x^Q^ ^Q^ ^^^ nwTfiay iva ayvlawsiv iaviovg, ^*e^i^'-56 
tow ovv Toy 'Ii^ovv xai SLeyov fi€t' aXXfjkm iv T<p ieQ^ idr^- 
xoTff^* T/ 4^ox«r vfiWy oti ov fi^ iXO^ eig tijv ioQtijv; ^'^ded^n 
Hiurav di oi aQXUMts xoi oi fPaQUfaibi ivtoXriVy Iva iav ug yv^ 
nov ictiv firjvvaffy ontoq nuxoMtiv avtov. 

xn. 

*0 ovv ^lt^aovg nQo- 1§ ^fieQmv tov ncuTjfa tfX&ev aig Bffiavia»y i 
o;rov ^v jda^oQogy ov f^yetQiv ix viXQm 6 Ii^ovg. ^ inolricav ovv % 
avt^ deS^w ixety xai 17 MoQ&a diijxoveiy 6 dh Aa^aqog dg rfv 

{Mt.96, tmv oivaxaifAivm avv ait^, ^ if ovv MaQJa Xafiovoa XkQOv fWQOv 3 
Mc.it ^<x^^ ftatix^g noXvjlfJiov ^Xenpev tovg nodag tov 'Itjaoi xoi 
^^* i^ifAa!^ev taSg '&Qt§v avtijg tovg nodag avtov* 17 Sh oUia inXtj* 
Qti&ti ix t^g oafi^g tov fivQOv, ^Xiyei dh 'laxaQimtijgy eJg ix 4 
tmv fia&tjtm avtovy fUXXm avtov nccQadidovcu' ^Jia tltovto 5 
to fiVQOf ovx inQO&n tQWxoaim dtivaQlm x«u ido&^ ntwff^; 
^ebtev de tovto oiri oti neQi tm ntwim ifuXev avt^y aXX ott 6 
xXinttig fjv xai to yXataaoxofAOv iym ta ^XXofMva ifiaatalCev^ 

54. Om. iHel&. D «1. Vg. It. (exc. 1.) al. Or. (in text.) al. — Rc. Sz. 
*E^qatf$. .. eXitLm*E^Qif*y 'E^Qdfiy 'E^Qa&dleg, — h. xdxiHfAnrBv 
BL al. Cpt. Syr. p. in m. Or. (3.) — Rc. Kn. Sz. Lk. in f. add. ov- 
Tov. . . om. c. BDL 1. 33. al. Arm. Pn. p. Or. (3.) Cyr. 

57. nc,Kv,Bz.dMK.di nai » h. irroAa? BM al. Or. r2.) 
Cap.XII. 1. Rc.Kn. Sz. add. AdJi. 6 ti&v^MMqy Ln. {6ti&v,) .. om. 
c. BX Syr. Syr. hr. Verc. Colb. Sah. Chni. Ptettdo-Chn...h. nbi 
Laf. faerat mortuai Vg. — Rc. Kn. Sz. om. o '/170. [scr. e. AB 
(om. o) DEGL^ al. pL Syr. utr. Vg. It.^* al. m.] 

2. Hab. ify in %Av BL. — Rc x^v ovvavan, avt^, . • h. avvavoM, 
avv 76. al. 

3. Om. roi; ante 'Ji^o. B. — om. toifq nQ&. avt. 1. aL Saz. Or. int . . 
al. Far. 

4. di 6 'lon, e. BL aU . . Rc. Kk. Sz. Lir. o^i^ tU i» t. />. ixdt. 'loviaq 
Sifi^voq ^lanaQidtfi^. .. oro. Sifiwfog D al. Syr. Syr.hr.Vg.It.** 
al. m. . . h. 'Iov4. Sifmv 6 al. It.'* . . al. aliter. 

6. r/ttnr c. BDLQ al.Cpt. Vg.It.i*Or.(add.j((»i) .. RcKn.Sc.Ln. fJxtv mu. 282 JO. XII, t. J. et Laxar. In periculo. J. ■olemmter arbem iiitrat. 

T ^ slnep ovv o 'Irjaovg' '^Acpeg avt^Vy !m eig r^v fjfA^Qav rov tpta" 
sqiuzafAov /lov trjgi^aji avro' ^tovg ntmj^ovg yctQ navtote ^we 

^e^' iavtmp, ifih di ov navtote ijeta, 
9 "EyviXi ovv oyXog noXvg ix t<5v ^IovdaioDV, ott ixst icthy xai 

fll.^ov ov dia tov 'ItjiTovv fiovov, akX* iva xaJ tov jia^oQov tdia- 
i^atv ov iiyetQSV ix vexQmv, ^^ i^vXevaavto de oi aQ^ieQeVsj tva 

11 xal tov Aa^aQov anoxteivoyatVy * * ott nolXol dt avtbv vn^yov 
tm ^lovdauov xal in(atevov eig tov 'Irjaovv, 

12 K inavQtov oxXog noXvg 6 iXd-a>v etg tfiv eoQXt^v, axov- Mt.2i,isqqj 
tzaavteg oti eQietat 'Itiaovg etg ^leQoaoXvfia, ^^eXa^ov ta /?a^ Lc!i9!^qq!f 

tAv cpotvixoDV xai ^X&ov efg vndvtTjatv avttp xal ixQavya^ov' 
'Siaawd, evXopifiivog 6 iQrofJtevog iv ovofiatt xvqIov, /fe(T*ilevff»Pi.ii8, 
Wtov ^laQoiiX. ^^evQeov dh o 'Itiaovg ovoQtov ixd&taev in' avto, 
lixa^tog iativ yeyQafifihov' ^^Mii q}o^v, '^vyat^Q 2tAv' idov^ o ■Zch. 
i^^aaiXevg aov iQyetat xa&i^fievog inl nc^Xov ovov. ^^tavta ovx * ' 
iyvioaav oi fjut&ritai avrov to nQmov, dXX* ote ido^da&ri 'Irjaovg, 
tote ifMfifa&riaav, ott tavta ijv in avt^ yeyQafJifiiva xoHi tavta 
n inoifjaav avt(p, ^"^ ifioQtvQet ovv b oiXog 6 &v fiet' avtov, ott 
tbv AdJ^aQov iq^oiviiaev ii( tov fivYifieiov x(d ijyetQev avtbv ix ve- 
±%XQm. ^^dta tovto xai vniqvtriaev avt^ b orXog, bti ijxouaav 
i9tovto aitbv nenottixivai tb arifjtetov. ^•o« ovv ^aQtaaXot elnov 

T. Rc. Kn.Sz. «vtiJv f»? T^v fjfjii^. TOv ivra^. fiov Tin^Qijxtv 
avro. \Xva etc. c. BDKLQX al. Vg. It. (exc. Brix.) aL m. Nonn. 
Arobr. aL] ' 

8. Om. totum v. D Ct. . . variant i/ik ^i etc. 

9. Om. fiovov D al. Verc. Ver. — om. nai poit Xva D Vg. It. (exc. 2.) 

12. Hab. 6 6x1. /r. BL Bc. Ks. Sz. d 7#;or. 

13. Hab. ovvdvTffotv DOLX aL m. . . dndvTria. AK al. m. Or. (2.) — 
Rc. Kbt. Sz. nal ixQa^ov, .. Ln. ix^avy. iXiyovTeq), — h. ei/Jlo- 
yfjTog D. — Rc. Sz. Ln. d fiaatX, [om. 6 c.AGHM^:/ al. pL Gth. 
Thphyl.] .. h. xa» d fiaa. BLQ Cpt. Aeth^ Or. (1. alibi h. tvXoy» iv 
ovofi. Kvq. 6 ^aa, tov *Iaq.) 

14. Hab. in* avTw K/l al. m. Or. Cyr. — Rc. Kn. Sz. &vyaTtQ. l&vyd- 
TtjQ c. AB (h. 17 &.) DQX^ al.] 

16. Rc.Kn.Sz. rai/T. di, qd Kn. (— ) .. om. c. BLQSah. Vg.lt.** — 

nc. Kn. Sz. Ln. d 7^0. . . om. c. AKLMQX^:/ al. ra. 
IT. Hab. oTe AE**QSX^ al. pm. Vg. It.«' al. ApoUinar. ^ t 

18. Om.xa«EHaLSyr.Gth.It.*' — Rc.fxow». DigitizedbyV^OOglC Gneoi J. vitori. J. ut granons mori deb«t. Vox de coelo. JO. \il, 31. 283 

fgQog iavtovg' QeoDQevie, ou ovx io(peXehe oidev' Ide, 6 xocfioq 
onlam avtov aTiijXd-ev, 

^Haav dh "ElXfjfig tmg ix tAp avo^fiaivortm, tva nQoaxvvi^- 2tt 
acMTiv if» ry ioQry' ^^ovtoi ow ngociik&ov ^hXmnt^ t^ ano2i 
Biji^aaXda tijg JTaXiXcUag, nai i/^eirooy avtov Xiyovteg' Kvqie, 
&ikofiev tbv 'Irjaovv idew, ^'^eqrietai 6 ^Ckmnog xai Xiyei rcpaa 
^Avdqia, ^Qfietai Avdqea/g %ai ^bikinnog, xoi Xeyovaiv t^ Irjaov. 
^^0 dh 'Itjaovg anexgivato avtoZg Xiyw ^EX^Xv&ev ^ oiga, iva2Z 
do^aad^ 6 viog tov av&Qdnov. ^* afArfv afA^ Xiyea VfJiXv, iiep fiff 24 
6 x6%}iog tov aitov neam elg trjv yijv ano^&avjf, avtog fiovog 
ML io, fiivet' iav di ano&avfj, noXvv xaQnov qiigei, ^^6 q^tXmv tijv^^ 
iC^s.V^ri*' ciirov anoXeaet avtijv, xai 6 fiiamv tijv rpvyiiv avtov ev 
t^ xoafup tovttp eig Zmijv aitiviov (pvXa^et avttjv. ^ * eav ifioi ttg 26 
dtaxovfj, ifiol axoXovd^eiteo, xal onov eifil iyoi, ixei xau 6 dtdxO' 
vog ifiog eatat, iav tig ifiol dtaxovfj, ttfiijaet avtov 6 nceti^Q. 
^^' vvv ij xfwx^ ftov tetOQaKtai, xai ti etnm; IlateQ, amaov fialt 
irt tffg &Qag tavttfg; aXXa dia tovto ^Xd^ov eig tifp (OQav. tavtrpf 
2^ TlateQ, doiaaov aov to ovofia. riX^tv ovv (fmri in tov ov^a-28 
vov' Kou ido^aaa aai naXtv do^aaoD. ^^6 ovv oxXog 6 earoi>g29 
xod axovaag eXeyev ^QOvtijV yeyovivou' aXXot iXeyov' "AyyeXog 
avt^ XeXaXrjxev. ^ ^ anexQi&rj noA ehtev *Ir]aovg' Ov di ifM ^ 30 
qpeon^ avtrj yeyovev, alXa di vfiag. *^vvv xQiatg iatlv tov noafiovZl 19. Hab. Ttg. avTovq D al. It.** Chni. — h. x6<ff$. oAoc DL al. Syr. Vg. 
It. al. m. Cyr. al. 

20. Ln. tVa Tt^oaxvv^aovatp, — 21. om. ovv L al. Syr. It.** al. 

22. Rc. Kn. Sz. Ln. om. o ante 0ik. . . icr. c. BLX. — Rc. Ks. Sz. pro 
l^/. *ApdQ. X. CP. xa« Xif. (c. ABL Verc.) h. Ka«/rail«ir '^yd^.x. 4>. 
Xiy, . . ai. aliter. 

23. Hab. anoxqlvwta$ BLX. . . etiara aTtfnqi&ti leg. 

26. Rc. tatai* nal idv. [om. c. BDLX a1. Syr. Vg. It. (exc. 1.) al.] 

28. Hab. iiov x6 Sv. B 5. . . h. a. tov vtor LX al. m.It.*- al. Ath.al. 
(atrqae cjgt Aeth.; utrque commemorat Cyr.) 

29. Ln. o {fivv)oxX. [ora. B Verc. . . h. <li Syr. al.] et o ifnfin^q c. AD6 
KMXal.m. — om. xa^ ante axovff. D al. Cpt. Gth. Ct. Rd. 

30. Rc. Kk. Sz. Ln. aneno. o (om. c. B DKX al. pm.) '/MOr-xQu t^ (ante 

770. C.BLal.) DigitizedbyV^OOOIP 284 JO. XII, 32. J. deiemoritaro; de Judaeor. contamacU diipatai. 
tovtov fvp 6 a^eor rov Hoanov tovjov iH^rjOiicetai j|my 
6 Xi^ftrro^ ^^w eig top aioir», xai ^rws av Xeyeig* ort dei v\pcih^-^'^ 
'^^at tov viov tov av-^QciiTtov; tig iattv ovtog 6 vibg tov av{>Qfa^ 

Z^Ttov; ^^aJnev ovv avtots 6 'lijcovg' "Ett f^txQov iqovov to <paig 
iv vfMv iativ, neQtnatski tag tb qnSg ^^ere, tva fiij axotia vfiog 
nataXi^fl' xa^ 6 neQinatm iv t^ anotla ovx oJdBv nov vnayet. 

SG^^fli^ 90 ^g ix^^> ^«'^^vm eig tb qpoo^» tva viol (fayfbg 
yivt^aOe. 

Tavta HaXrjasv ^ltiaovg xol aneXi^m ixQv^ij an' avti». 

31 3 7 toffavta ds a\*tov crniela nsnotijxotog IfmQOC&iv avtmv ovx 

zsinlativov eig avtovy ^^ tva o Xoyog^Haaiov tov nqoqi^tov ffJLjT-^^J-**» 
Qoy&jj ov elnev' KvQie^ tlg inunevaev t^ axo^ rffA<av; xa^ 6 

^^^Qaymv xvqiov tlvi anexaXv(p&fi; ^^ dta tovto ovx tjdvvavto 

^ontateveiVf ou naXtv ehev 'Haaiag' ♦• Tetv(pXmxev avtAv fovc'J^*'J 
oqt&ixXfJiotfg xai nenaQmxev avtwv tijv xoQdlavj tva fir^ tdmaiiv tolg Mt.i3,l 
oqi&aXfioVg xai voi^aiaatv ty xaQdia xoi atQoxpiaw xai ^«Kereo/uaiActzail 

4iavfovff. ^^ taOta elnev^Haaiag, ott eJdev tifv do^ctv avtov xoi**'^*' 

42 ikaXtjaev neQll avtov, ^ ^ Ofiwg fiivtot xoi ex tm OQXovteov noXlol 
eniatevaav eig avtov, aXla dta tovg fPccQiaaiovg ovx (OfioXoyoWf 

43 cm fAfj anoawaycDyot yivcovtai* ^^ iiyanriaav yoQ tr^v do^av tmv 
^avd^QConoiv fiaXXov rjneQ ttjv do^av toi d^eov, ^^'Irjaovg de exQa» 

31. Om. tovtov prios (poiterioiTrlh.) D L al. Syr. hr. Sah. Vg. It.** 

32. Hab. dnh xfi<; Y.lilj, ^ h. nwta D (poit liU.) al. Vg. It. al. Ir. 
Aag. (dii.) al. [navtwi Or. (5.) Ath. al.] 

34. Hab. Uy. 91/ BX. — Kn. om.a[r«c.EGHi/al.pm. Ver.It.*-Sla7. ^ 
om. tiq ioT. aiq. dv&Q. 6 al. m. . . h. xiq iat. 6 X6/oq o^roq L. • , h. ric ^ 
oiv etc. D Ct. . . om. oSt, It.** Gth. ,,h,tiqL6 vloi; Slav. mi. 

35. Rc. ^wc fn&* vfAWv, — Rc. Kn. Sz. mqtnat. «oi(, etiam v. 36. 
ab init. [wc c. ABDKL al. Cpt. Cyr.] 

86. Rc. Kir. Ss. o 7^9. — 37. h. iniattvaav G al. Eoi. 

39. Hab. iSvvavto DL al. 

40. Rc.Kk.Sz. intatQa^. latQo^, c. BD* al.; intatQixfHaatv KM al. Eai.; 
intatoiyfovatv X B.t.) — Ln. Idao/tcu c. ADKMSX^al. m. 

41. Rc.KN.Sz. oTf eU. [or« c.ABLM al. Cpt. Epiph.] — h. r. ^hxv 
tov &10V 13. 69. Syr. hr. Cpt. Vg. mi. Gat. al. . • r«v ^<ov ovfov D. Qoi Chriiti tit, «on^em Dei eue. J. lavmf ditcc. pe4et. JO. Xni, 5. 285 

$0r Kdu Bbiif' *0 niotavm ng ifii w nictiin ilg ifii alka tig 
t09 ftift/^peofta ftiy *^ xol 6 &im(^ ifd ^iWQii tw fi4fi\petnd fM. 45 

Jo.MS. *® iyA qwg iig tw x6<ffwv iX^Xv^a, iva nag 6 numvm ik ifii^^ 
iv t^ <ncotla fiii fuiv^i. ^ ^ xo) iav tiq fwv axovofi t&v ^fidtm 47 

jo.s,t7. 9UU fiii (pvXaJ^, iyn oi xQivm avtov* ov yaQ ijX&ov tva XQtvm toi^ 
n6<ffi0Vf akX' !va anim tov nocfiov, ^^6 a&itAv ifik nai fii7 48 
lofifiavmv ta q/iffiata fiov iiit tov xQtvovra avtov 6 Xoyog ov 
iXaXrioa, ixitvog XQtviT avtov iv t^ wx«tjy Vf^Qff- **©« ^ €49 
ifiovtov oix iXaXfjtTay aXX' 6 mfirpag fii nati^Q, avtog ftoi iv- 
toXvfV didmxev tl itnm xaX ti XaXtiav}. ^^ xtu olday ott 17 ivtoX^ 59 
avtov ^eoh cudtvtog iattv. a ovv iyd XaXci, xad^mq il^xtv fiot 
nat^Q, ovtmg XaX£. 

xra. 

IIqo Si trjg ioQtijg tov naaxa iidiog 6 ^lriaovg, ott fiX&i» 1 
ftVTov if &Qa tva fotapjj ix tov xoaftov tovtov nQog tbv natiQa^ 
ayamjaag tovg idiovg tovg iv tqt xoafitp, iig tsXog ^yanffaiv av- 
tovg. ^xal diinvov ytvofiivov, rov dta^oXov rjdti ^fiXtixotog iig 1 
trfv xaQdiav, iva noQadot avtov 'lovdag 2ifimog 'laxaQttotng, 
Jo.3,35. ^ iidiig ott ndvta idaixiv avt^ 6 natrfQ iig tag xilQog xal ott 3 
ano '&iov i^X&iv xai nQog tov ^iov vndya, ^ ^iiQitai ix tov 4 diirtvov xal ti&riatv ta ifidttaxal Xa^m Xivttov diSimav iavrov 
^ dta fidXXit vdtoQ iig tov vtntr^Qa xai iJQ^at ^ato vlntitv tovg nodag 5 47. Rc.Kn. Sz. nai /417 Ttiattvafj. [». fiTj givX, c. ABKLXal. Syr. Vg. 
It.*' «1. m. Ath. Nonn. . . h. xoti ^vXd^vi D Ct. It.** . . nai ;rM7rev<H} 63. al. 
in. Brix. Gth.] 

49. Om. fyv 6 al. Chra.al. . . pott iftavr. pon. D al. — h. dn* ipi. h al. 
It.»* Cyr. Chra. al. — Rc. Kn. 8z. r<lbix«. 

50. Om. iy^ D al. It.** Chri. . . Rc. Kn. Sz. poit XctXn pon. 
Cap. Xlil. 1. Rc. Kn. Sz. ot» iXijXv&(¥... h. naQpjv D. 

2. yiifOft. G. BLX Or. (4.) .. Rc. Kk. Sz. Ln. ytvofihov. -» Trot Trao. 
(Tra^o^oietiara Ln. c. BD*) ovt.^LS. *Imt. c. BLMX Cpt. Arm. Vg. It.«- 
Or. (6.) . . Rc. Kn. Sz. Ln. Ma^Siav 'lovSa SifAWoq 'lauaQtwtov, 
tva nag. a. 

3. Rc. Kn. Sz. tM<: o *Ifjaovq, qd Ln.<->) .. om. c. BDLX al. Aeth. 
Vg. It. (exc. 2.) Or. (2. hab. 2.) al. - tdvn. c. BKL aLOr. (5. &id. 1.) . . 
Rc. Kn. Sz. L». iidfOMV. rc^c^n\o 

5. Uab. XapMY vdi»Q pdXX. D al. Arra. Digitized by V^OOglC 286 JO« XIII, 6. J. exempl. ad imitandani proponeni Uvat pedei diicc. 

6 tm fmi^tjtAv xai inimaGBi» t^ Xmiip tp ^v die^ioafABvog. ^ Iqx^ 
tai ovv nQog JSliAma. nhgov. Xiyei avrip * Kvqu^ <tv fiov vlntitg 

itovg nddojg; "^ anexQi&rf 'Irjoovg xou shiev ccvtq)' "O ^cl noidSy 

sav ovx oldag agfii, yvwrji dh fieta tavta. ^Xiyn avt^ IIstQog' 
Ov firi vhpfjg fiov tovg nodag eig tov alma. anexQi&rj avt^' 

9 'Eav fAtj vl\p(o tre, om eveig fUqog fiet ifiov. * Xiyei avt^ JSiftw 
nitQog' KvQiej fiii tovg nodag fiov fAOVov^ aXXa xaJ tag xetQOjg 

10 xai trfv netpaXriv. * ° ^£7«« ait^ 'Ir^aovg' 'O XeXovfiivog ovk «x« 
weloiv ei firf tovg nodag vixpaa^&ai, aXX* eativ na&aQog oXog' x(uJoi5,3. 

11 vfieig xad-aQoi iatey aXX' ov^J navteg. * * ^dii yoQ tov naQOjdi- 
dovta aiftovy dta tovto elnev* ott oixl navteg na&aQoi iate. 

12 "Ote ovv evvtpev tovg nodag avimv, eXa^ev ta if/tatia avtov 
xai avaneam naXiv elnev avtoVg' rivdaxete ti nenoirjKa vfnXv; 

13 ^ ^ vfieig moveiti fie' *0 didaaxaXog xal 6 xvQiog, Hoi xaXmg Xi- 
i^yete' eifu yoQ. *♦« ow iyo} eviipa vfim tovg nodag 6 xvQiog 

xa^ 6 didaaxaXogy xcd ifuig oqieiXeTe aXXtjXejv vinteiv tovg nodag' 
15 ^ ^ vnodtiyfia yoQ edooxa vfilv^ iva xa&tog iy<a inoirjaa vfiiv xou 
iQVfieig noir^te. ^^afiijv ifiriv Xiy<a vfuv, ovx iattv dovXog fieiCorv^o.t&^. 

tov xvqIov avtov, ovde anoatoXog fieiX<ov tov nifixpavtog avtov. ici, 24!} 
JJ ^ ' f^ taita oidate, fioaidQioi iate iav not^te avtd. * * ov neQt *^- **') 

ndvtm vfiiov XiycD' iy<o olda ovg ^eXe^dfitjv' dXX' tva t/ yQaqit^ 6. Rc. Kir. Sz. Lk. uai Xfye$ a. [Rc.Kk. Sz. add. ixe$vo<;. .. om. c.R 
Ver. Or.; etiam Petrui et Simon ]eg.] .. om. c. BDLSyr. Prii. p. 
Cpt. Rd. Or. . . 

8. Hab. 6 JlitQ. L^i al. m. Or. (1.) — dntKQ. aitx^ c. B. . • Rc. Kk. Sz. 
a/r. ovr. o ifiaovg. . . Ln. an. 'Jfiaovq (avrf)). 

9. Om.SifiwvDCt...h,nhQ.£ifi.B. — om. /<or'DE6Ha].m. It.** 

10. Oro. d ante7i7(r. B Or. — Lk. {eifirj r. n66.) . . ea om. It.*' Or. (5 ; h. 
1. in text.) .. ei f4ij c, BC^DKL al. Or. (in fext.) Dion. areop. Chn. 
n i li n t Vg. It.*' . . om. H al. . . Rc. Kk. Sz. ov xq^ ^X» V ^* ^o'^. v. 

11. Rc. Kn. Sz. om. or». 

12. Rc. Kk.Sz. nai £kafit omiiio *cU ante dvama, — h. dvintoev B 
157. (om. ndXw) Or. 

13. HaU. h %VQ. n. Mdax. E G HM al. m. Cyr. al. 

14. Hab. noom fidkXov nai Vfi. D Syr. It.'* al. 

15. Hab. ^iduina A KM al. m. Cyr. 

18. Lk. cV<» (ya^) oida. — b. rivaq iUXi^. BLM al. Or^.) Cyr. . . 
h. oir Arr. Arm. Digitized by VjOOQ lC J. de proditore eqo agU eumqae /oanni tigiiilicai. JO. XUI, 21. 287 

-Pi.4i,;rli;^^a)^' '0 tQdyatv fAit ifAOv tov aqtw in^Qef ifi ifii ti^ 
(10.) ntigvav avrov. ^ ^ an aoti Xiyta vfuv n^ tov vevia^ai, iva 19 
Mt. 10, ota» yipijtai ntfftBvarjfta^ oti iyfo etfii, ^^ afinv ifAijv Xiyta t^fUV, 20 
6 XctfA^vmy av tiva nifixfm^ ifd Xafi^vei' o di ifii kafi^avm 
Xafifiavei tov nifixpavtd fie. 
/Mt.26, Tavta Blniiv 6 'Iffaovg iraQaj[&ri T<p nvsvfjuxti xai ifMaqsV' 21 

rMc.i4,C7<t^ iio^ fJnsv l^firfv afAtiv Xiyao vfuv^ oti hq il^ VfAmv naq€b- 
lifc^^^^' ff«. ^^ l^Xenov eig a^XriXovg oi fia&rjtai, anogovfuvoi n8^22 
(21-23. tivog Xiyei. ^^ rjv de avttxeifievog elg ix tcjv fiaO-rjtm aifzov iv 23 
r(p xoXnfip tov IriaoVy ov ^ydna 'Iijtrovg' ^*vevei ovv rovrq» 24 
£ifjLa>v nitQog xal Xiyet avtig' Elm\ tig iattv neQl ov Xiyet, 
2* dvanetKov ixeivog ovtarg inl to at^&og tov 'Itj<rov Xiyei at*T(p'25 
KvQte, tig ianv; ^^ dnoxqivetat ovv 6 'Itjaovg' 'Exetvog i(Tttv,2^ 
(p iym ^aipoi to ypaofiiov xai dciao) avt^, ^d^paq ovv to xfmfjiiov 
Xafi^vet xai didaratv 'lovda 2ifimog 'laxoQiwtov. ^ '^ xaiX uetd to 27 
xfHafAiov^ tott eialjXOev elg ixeivov aatavdg, Xiyei ovv avt^ 18. Hab. T^. /«ov r. a^roy BGL It.'* Or. (3; fivt* i/n,!,) Cyr. — h. 
intiqntv A 1, 

19. Hab. iVa mattva. orav BL Or. (3; ti^a or. y. jimx, 1.) 

20. Rc. Kk. Sz. idv r$ra, — 21. om. o ante 7^17. B L 87. 

22. Rc. Kk. Sz. Ln. i^XfTr, ovv, , , om. c. BC al. Pri. p. Arm. Or. (1. liab. 
^i 1.) . . etiam <fi leg. 

23. Om. (Ti L al. Or. (2.) . . b. ergo Vg.lL^-.. «a* ^trAetb.iU. — Rc. 
om. i», — om o ante *Irja, B K. 

24. Rc. K.v. Sz. Sifi, Ilirq, nv9-ia&at^ riq av tXij ntqi, {ytai Xiy, 
etc. c. BCLX 33. Aeth. It.<^ Or. (4.) et omitio tlni Vg. It.'* 

25. Rc. Kn. Sz» inineOiuv et Rc. Sz. Ln. add. Si, . . om. c. B Pri. p. Or. . . 
Kn. add. ovv c. D L MX al. m. Vg. It. (exc. 1.) al. m. — ovroj; c. BEG 
HFjMX^/al. pm. Gth. Euthym. .. h. ovto; KS al. et (omitso innvoq) 
C* (vdtur) . . om. Rc. Kn. Sz. Ln. 

26. oiv c. BC*LX Verc. Or. . . om. Rc. Kn. Sz. et (ovv) Ln. — pdxftiar, 
^. X. iwa, a. c. BC L Aeth. Or. (2; om. ai*ra; 1. et om. xai ^to. a, 1.) . . 
add. avTf) etiam MX al. . . Rc.Kn. Sz. Ln. ffdxpa; (Ln. ifipd^>.) ro 
^pMfi, iniiowo) et pgt xac iftfidrf/. r. ^(Ofi. dlStaatv , , fid\p, ovv c, BC* (O 
xai /3av'.) LX al. Or. (2.) Cyr. et Xaft^dv, x. c. BCLMX al. Or. (5.) ^ 
\\,SifiMvi 13. aL It.*'0r.(4.) ~ 'laxa^wkov c.BCLMX^Xxa^.) al. 
It.»- Or. mt. (3.) . , Rc. Kn. Sz. Ln. 'laxaifuirfi, 

27. Om. roTe D (om. etiam /irra r. v) ^^ Vg. It. (exc^.) al. Or. (4; 

h. 3.) al. Digitized by CiOOg lC 288 JO. XIII, 28. Secedit Judai. J. moritiinit, Petnisiapf anii eit. 

28 'Iriaovg' *0 froiet^, noh^aop xwfiw, ^^%wyto Sk ovdelg iyvm tAv 

29 ivaxeifiivo9P ngog tI elmv avr^* ^^ ttveg yoQ id6«0Wj enu to 
yXfOffaoxofiov e?iev *Ioidag, ori Xiyei avt^ 6 Ifi<rovg' ^AyoqajOov 

80c5y iqelav ijpiiev eig trjv ioQti^v, ij totg ntmoTg iva ti d^. '^Aa- 

fifov ovv to 'ipiofjiiov ixetvog i^Xxysv ev&vg' fjv Sh w§. 
31 "Ote ovv il^X&ev, Xiyei o ^Jriaovg' Nvv idol^aa&ti 6 vlog tov 

Ziav&Qmnovy nai 6 ^eog ido^dad-fj iv avt^' ^^xal 6 ^eog lio^aaei 
^%avtov iv iavt^, xcu ev&vg do^aaei avtov. ^^texvia, ett fuxQOV Jo. 7, 

fAe&* vfim eifAi ^fjtfjaeti fAs, fta^ xa&mg elnov totg *Iovdaioig' 

OTi onov iyA vndya vfietg ov dvvaa&e iX&etv, xal vfiXv Xiyta aqtt. 
ZA^^ ivtoXriv xaivrjv didoofu Vfilv, iva dyandxe dXXrjXovg' xa-^*»? Jo. i^, 
35 rjydnrjaa vfidg, iva xa\ vfietg dyandre dXXi^Xovg. * * w tovt<p 

yv(i<Tovtat ndvteg oti ifiol fia&rjtai iate, idv dydnrjv ixrjte iv 
zedXXi^Xoig. ^^ Aeyet avt^ Zififov TlirQog' KvQie, nov indyetg; 

dnexQt&rj *Irj<Tovg' 'Onov vndyto ov dvva<Tai fwt vvv dxoXovd^acu, 
ZT dxoXovdTjaeig de vateQOV. ^"^ Xiyei avt^ TlhQog' KvQie, did ti 

ov dvvafiai aoi dxoXov&ijaai aQti; tfjv ^pvyijv fiov vneQ aov &na<n. 
38 ^^ dnoxQivetcu 'Jrjaovg' Tijv xpvxi^v aov vneQ ifiov &ijaeig; «H^^jJi^'J 

dfirjv Xiyto aot, ov firj dXixttoQ <p<av^aji icog ov dQV^arj fie tQtg. Mc.ii,' 

XIV. ^it'] 

1 Mrj taQaaaia&OD vfim rj xaQdia' ntatevete eig tov &e6v, 

2 xou elg ifii ntatevete. ^ iv t^ <Hxiq tov natQog fiov fwvcd noXXai 27. Om. 6ante7i7(7. BL. 

28. Om. di B al. . . etiam yd^ leg. 

28. Rc. Kn. Sz. 'lovd. — om. 6 anteViycy. B Or. 

30. et 31. Rc. Kn. Sz. ht. ev&iox: ittjX&. ~ Kn. 9v^, ore i^ijX&. 31. 

Aiyei. . . om. oiv etiam Sz. [icr. c. BDL al. Cpt. al. Or. Cyr.] — om. 

o Bnte*Ifj(j. BL, 
32. Rc. Kn. Sz. tl 6 &e6t; iSolda&fj iv avTw, uai 6 &. . . eh Ln. 

(— ) . . om. c. BDLX al. It.** Syr. p. Tert. Liiab.'Or.] etlam ti di, »ai 

kt^ il ot>¥ leg. 

36. Rc. Kn. Sz. ditexq. avtS 6 7^0. — h. ottov iyto DS al. pm. Vg. 
It. al. m. Or. Chn. Cyr. — kc. Kn. Sz. vintq. di dxoX. ptot. 

37. Rc. 6 IlitQ. — li. vvv aMoX. CDL Cyr. Chri, ct om. a^i. CL (D 
aQT* c. iqq. ydtur jgere) Cyr. Chn. 

38. Rc. Kn. Sz. dntnQi&fj avtff 6 *ItjO, tum ^tovrjoet et dnaqvijoi^. 19. J. de 100 ad patrem abUo ac de patre t, tait dUputat. JO. XIV, 11. 289 

iiaiv, 91 di (ii^f ihop av vfuif' oti noQevoficu itotfuiaai tonw ' 
VfWf* ' xoi iaw noqev^^y itotfniam tonov iffiXf niXtw e^ofuu s 
xcd naQaX^^Ofjuu vfiag nqog ifuxvtow, iva onov effil iym xcd vful^ 
fjti. * xal onov iy(a vnayao oidati r^v odov, * AiyBt avrip ©oo- * 
fjiaq* KvQie^ ovx oidafuv nov vnaystq' xa\ noogtrjv odhv oiSafitp; 
^ Xiyu avt^ 6 'Itfffovg' ^Eyd eifu 17 odog xal 17 aXijd-eia xat ^ 6 
Jo. 8, ^o>jf' ovdelg li^crai n^og tov naxiqa ei firf dt ifwv. '^ bI iyvtaxnti 7 
fMy xal tbv natiqa fiov av jjdme' itn OQtt vivoiaxets avtov xai 
itagaxate avtov. * Aiyet ait^ ^Cktnnog' KvQte, det^ov {jfih tov 8 
nattQa^ xou OQxet ^fiiv. ® Xiyet avrtp 'Jijaovg' Toaovtov VQOvov 9 
fie&^ vfjtmv eifii, xai ovx f/v<oxdg fie, Otktnne; o i(OQaxa>g ifte 
ifOQaxev tov natioa' n<og av Xiyetg' Jei^ov ^fiiv tov natiQa; 
* ® ov ntazevetg, ozt iym iv trp natQt xal 6 nat^Q iv ifioi iartv; lo 
ta ^fiata a iyia Xiyco vfitv an ifnavtov ov XaX'^' 6 dh natf^Q 
iv ifiol fiivm notet ta eQya avtov. * ^ matevete fiot, ott iyi) er ii 
t^ nazQi xal 6 natrjQ iv ifioi' ei dh fi^^ dta ta eQya avta ni- 

Cap. XIV. 2. Rc. Kx. Sz. dv vnlv. Iloqevofiai . . Ln. dv Vfiiv, oxt noqevoft, 
[ou c. A RD K L 1. 13. 22. 33. al. Syr. Vg. It.s* al. Cyr. al.] 

3. Rc. K.v. Sz. nai iroiftda. c. L al. Vg. It. Cyr. [om. xaie.ABKGHKJ 
al. m. Cpt. al. . ; h. ho&f*daiov Ev. 48. (1. sec. XI.) . . hot/idaa& DM 
al. pro. Syr. Brix. Thphyl.] — om. uai idv uiq. ro/r. Vfi. 69. Slav. mt. . . 
om. hoifi. Ton. vfi. 56. (lec. XVI) 58. (Bec.XV) Er. 31. (XII) Slav. mi.* 

4. Lif.(fyM) .. om.DLXal.Arm.It.>-Chrt. — omT. t. ctT. c. BLXQ al. 
Cpt. Aeth. Verc. al. . . Rc. Kn. Sz. oUatt , »a« r. 6<f. otdatt, . . Lir. 
oXd. (xom) t. 6J. (©«T.) 

5. Rc. Kn. Sz. nai nmq dvvdf/n(^a t. od. eldivai. . . hv, nS^ oX^aft, r. 6d. 
(om. xAi BL Vere. Ver. et hab. old. t. 6. B Verc. Cyr. . . icr. r. oi. oXS. c. 
D Ct. Ver. Tert.) 

7. Hab. ini D al. Novat. Fauitin. — dv ^«T. c. BLQX (h. ^«T. av) al. Cyr. 
Ath. . . Rc. Kn. Sz. I^x. iyvwxfire dv et pgt xac a7r' a. [Ln. (xai)] . . 
om. c. BLX al. — om. nai mq. a. 33. (tec. XI) al. . . Ln. (avtov). 

9. Om. 6 ante 7179. AL. — Ln. Toaovr^ ZQovip c. DLQ Cyr. tanto 
tempore (t. temporit) Vg. It. Or. int. — h. iyvmnatt Vg. It. 
(exc. 1.) Aeth. Prii. Tert. al. — Rc. Kn. Sz. xa* Trw^. 

10. A/;rftic.BILXCpt. .. h. AfXaAi^xa D al. . . Rc. Kn. Sz. Ln. Aalw. — 
Rc. Kn. Sz. 6 Ji;raT. 6 (om. c. BL) iv i. f*ev. avtoq no$. t. t^y. .. 
oro. avtoq et icr. avrov c. BD Cpt. Aeth. Uil. . . h. not* r. 1^;'. avto^ 
L Cyr. (1.) . . Ln. (6) iv ift. ftiv. avroq n. r. f. (avroi'»). 

11. Rc. iv ifioi iativ. — om. avrd 157. al. Syr. hr. It.'* al. Chrt. al. . . h. 

«»'^0*^ »• Digitized by GoOQIc 

AW. Tettam. td. T. 19 290 JO. XIV, 11 Mlniiiii iri Spir. ; Chr. c. patre ftdfore diice. fidit. 

12 mw9ti fiOL ^ ^ Ofi^f ifofv Xif» vfiWj mattvmv «4* iftif Tct /pva 
a ifm nom xaxe&fog noajaet^ nal pui^ova tovrm noiii<fer ott 

13 iY^ ffQog w natiga TtoQevofMU^ ^ ' sceu Oyti or aki^^njte i» T<p Jo. is, 
ovofiati fMVf tovto fgoa^tfWy iva do^aad^ 6 nati^^ ip t^ viq^ 

\l ^* ia» tt akricrjtB «r Tip ovofiati fiov, «yoS not^an. ^* *£ay aya- 
16 nati fA9j ««$ ivtoXas tag ifiag ttjQjjaata * ^ ^ xa/09 i^an^fffo tov 

irorti^ Koi aiUloi' na^axkiftov dcicH vfiZfj wa fi8&' vfmv eig tov 
lia/nva fjy ^^to nvevfia tijg aXtf&eiagf o 6 xofffiog ov dvvatiu 

Xa^HVf oti ov '&mQ9t aito ovdh ytvwfxn* ifiBig ytvwaxete avtOt 

18 ott naq ifi» fiivu xal iv vfAVv iativ, ^ ^ ovx aqnjaio ifidg opqpa- 

19 foigj fyji^fuju nQog ifiag, *■ * Stt fiixgov xal o xoOfMg fA% ovmiti 
^em^ ifAit^ dh ^m^ki fu, ou iym C<^ xa2 ifisig ^i^asa&t. 

to^^ iv ixstvfi t^ ^f^Q^ vfuVs yvoiaea&ey oti iyeii iv T(p ffar^i fiov 
II xoi VfAetg iv ifuX Hayio iv ifdv. ^ ^ 6 ifeav tag ivtoXag fiov xa< 

ttiQAv avtagj ineSvog iattv 6 ayctniSv fie' o dh ayandiv fu ayor 

nvf^aetai ino tov natqog f*ov, yiiyn ccyan^am avtov xal iftr 
tl^avtaea avt^ ifjutvtov. ^^Aiyet avt<p 'lovdagy ovj^ 6 ^laaaQuatiK' 

KvQie, xoi t/ yiyovev oti f^fjilv fiiHeig ifAtpavlCeiv aeavtov xai ovyi 
23 T(^ HOCfA^S ^ ^ anexQi{hi 'Itjaovg xal eJnev avt^' 'Eav ttg ayan^ fAe^ 

«or loyov fAov tti(fi^aeiy xai. o nati^Q fAOv ayanriaei avtov, xai 
24^^ <xitov ikevaofAe&a xal fAOv^v noQ ait^ noitfao^ed^a, ^^ o 

11. Om. in t ^i DL 83. Syr. et hr. Pn. Vg. It^* Tert. al. 

12. Rc. Kw. Sz. ^rctr^^M /»ot/. — 13. h. curifTf BQ. 

14. Oitt. totom V. X 1. 22. al. Syr. hr. Arm. Ver. €hri. Nona. » leg. ab 
/ init. nal idv t& et av tt (D) et aliter. — Lk. oIt^o, (^«) . . etiam ay- 

«<yr, tov natiQa^ fioi add. — h. 4^» rorTo 11 .. rovro (sine fyiu) 
ALal.Vg.It.<aL 

15. Hab. Ttf^ijijiTi BL al. Eui. Cyr. 

16. Rc. Kn. Sz. jcac iy»^ iid. iva fiivfi, [icr. 17 c. BL QX Syr. It.>' antqu. 
al. Cyr. hr. Did. Ambr. (led pleriq. poit cVa pon.; poit aMiir. B Ver.)] 

17. Rc. Kn. Sz. yivtioKt* ai*ro * v^. Si, qa. Ln. ( — ) . . om. c. B Verc. 
Ver. [iiab. avrdr {ier) D*Ij] LcL — h. (tevei; Aeth. Vg. It.«* — Rc. 
Kn.Sz. inf. iarat, — 19. Hab. ^oitb BLX. 

20. vft. ywa. c. BLQX al. . . Rc. Kn. Sz. yvma. ift, . . Ln. yvva, (iV) • • 

om. A Syr. It.>* aL Cyr. aL 
12. Rc.Ln. ooi. Moi ante tl, [icr.c.CHKMQSi/aLpI. Syr. p.Sl.Chn. 

Thphyl.] 
23. Rc. o '/ifcr. — Rc. Kn. Sz. notii«9ft9V, Iftoitittofit&a e. BLX (DCt. 

Pn. p. i^fvao^o* et notijoofiai) aL Or. (5.) Eui. A^^g;,™? brG^Oglc DeSpir.ftdJafore; de pace Clirieti. De Chriato vlte. 10.XV,ft. 291 

f*^ kfoaiwf fia tovg koyovg fiov ov tifQiX' xeu 6 Xoyog op axoiite 

ovH hti» ifiog aXla zov nefixpayiog fi$ nazQog, ^^ Tavta keli-i^ 

Xtpta vfuv noQ* vfuv fjuvfof ^^ 6 dh naQoxXtftogy to nvevfia to26 

aytov nifi\f)Bi 6 natriQ iv tqy ovofiati fiovy ixefvog vfAuq didd^st 

aarta xc^vnofiv^osi vfiag ndvta a ehtov vfiiv, ^"^ s/Qnjvtfv a(phjfu%7 

VfjUvj eiQtjvtiv tqv ifii^v didtofu vfiiv ov na&tig 6 x6<rf*og dldwjiv 

iyii d/do9fU vfuv, uff taQacaea&io VfA<av rj xoQdia fiijdi deiXtdtm, 

^^ Tixovcatij oti eyta slnov vjuv *Tndy<a xal iQ^ofuii nQog vfiag. %h 

w ffyandti fie, ixdQjyte dv oti noQevoficu nQog tiv natiQa, oti >^ /-^ /»? 

6 natijQ fiei^cov fiov iativ. ^ ' xou vvv eiQ^xa vfiiv nQiv yevia&atf 29 

tva otav yevijtai niatevatite, ^ ® ovxitt noXXd laXi^aat fie&* vfmv &• 

eQ%euu yoQ b tov nocfwv oqywv xai iv ifujl ovx Syiei oidi», 

^ ^ dXX' iva yv^ 6 xoafMg oti ayaadi toi> natiQa, xa2 xa&^ iv- si 

toliiv idioxev fiot o naxiiQ, ovreo^ nom, iyeiQea&e^ if»fuv 

ivtev&ev, 

XV. 

'Eyd eifu if dfineXog if dXffd^tvif xdX o nat^Q fiov 6 ye<oQyog i 
iiittv, 2 ndv xX^fuz iv ifiol fiif <piQOv xaQnov, a<Qet aito, xcu 2 
ndv tb xaqnbv <piQ0Vj xu&alQH avtb tva xoQnbv nXeiova <piQf(> 
Jo. 13, 3 i^difi vfnetg xa&aQoi i<ne dtd tbv Xoyov ov XeXciXifxa vfuv * fui- \ 
*^* vate iv ifAoif xdyo!) iv vfitv, xa&<bg tb xXijfux, ov dvvatai xaQTtbv 
(ptQeiv d<f iavtoVf idv fArj fieivjf iv ty dfinAtpf ovtiog ovdh vfietg, 
idv fiij iv ifiot fjtivTjte, ^ iy<b eifit n c^ineXogy Vfietg td xhljfiata, 6 
6 fiivfov iv ifiot xdya) iv avt^y ovtog qitQet xaQnbv noXvv, oti 

24. Om. nar^oq B al. Didym. 

26. Pro tinov h. dv ilno» O 254. . . dixero Vg. It.^' — bm. Vfuv It.** . . 

b. vii, iyfa B L et tantum iyw Cyr. . . h. iyw aiite tln, X al. 
28. Hab. ti dyanart OLal. — Ac. ort klnov lloqtvofi, — Rc. Kn. 

Sz. o narr,(i fiov, qd Ln. ( — ) . . om. c. AD^LX al. Vg. Ct. It.** al. 

Cyr. Chr*. Tert. al. m. 

30. Rc. xoofi. rovrov, — h. iv iftoi tvqiqasi ovdtv K al. Aeth. Brix. Af b. 
Cyr. al. m. . . tv^iaxt^ ovS. Arm. Glh. Or. (2; oi'x (/, ovd. 4.) al. . . al. 
aliter. 

31. Ln. (xa«) Kft&ofq, . . om. xal .\* It.** — Rc. Kn. Sz. xa&, IvtTtilaTO, 
Cap. XV. 1. Post alrjd^, add. VfitU xa xk^ftara L al. Or. (1.) Cyr. Chri. al. 

2. Ilab. xad^a^ielD, pnrgabit Vg. It.io* al. 

4. Uab. fiivri B. (D ap. VVetit.) -• Rc. Kn. Sz. fteivtfrt, Ifiirtirt c. ABL.] 

19* 292 10, XV, 6. De vite ae palmitibut. Lex mutuae dilectionif . 

6 lix^Qlg ifiov ov dvvaa&e noaw ovdiv. * iav fii^ tig fUpji iv ifjioi, 
i§Xridyi S^ta dtg to xXfjfia xal iitjQdrOfif xal awayovciv avtd xai 

t €tg nvQ ^XXovair, xai xaietai,'^idf fisivriTe iv ifiol xai td ^i/- 
fiatd fiov iv vfuv fisivfj, o dv d-ikrjtt aitfj<Ta<y&e, xal yevricetai 

%vfAVif. * fif tovt<p ido^d(f&ij 6 natriQ fjiov, tva xaQnov noXw qit- 

9 Qtjte xou yivTja&e ifioi fAa-OTjtai. * xa-dcog ^ydntfaiv fis 6 natijQ 

lOxa/CD vfiag t]ydnriaa' fisivats iv rj dydni] t^ ifi^, ^^ idv tdg 

ivtoXdg fiov trjQrjtrrite , fievetta iv ty dydny fiov, xa&cl>g iyd) tdg 

ittoXdg tov natQog fiov tetr^QTjHa xa) fiiva avrov iv ty dydnfj. 

11 i i tavta XeXdXrjxa Vfiiv, fva 17 x^Q^ V ^f*V ^ ^f*^ V ^^- V X^Q^ 

12 vfA€9P nXr^Q(xy&p ^^ avtrj iativ fj ivtoXrj fj ifiij, Iva dyanate Jo. i2, 

13 dXXi^Xovg xa&mg rjydnrjaa vfidg, * * fieiCova tavtrjg dydnrjy ov- 
dtig iyei, tva tig trjv ^ffvyrjv avtov ^&y vneQ t(av qtiXm avtov. 

14 i * vfjieig (piXoi fiov iate, idv noajte d «yw ivtiXXofjiai vfnXv. 

15 * * ovxiti Xiyoa vfidg dovXovg, ott 6 dovXog ovx oldev ti noiil 
avtov xvQiog' vfiag dh eiiQtjxa (fiXovg, oti ndvta d r^xovaa 

16 naQa tov natQog fiov iyvaoQtaa vfjuv. * * oifx vfieTg 'fjih ihXi<^aa&e, 
dXX' iyto i^eXe^dfiijv Vfjtdg xal e^&ijxa VfJtdg, iva Vfietg vndyrjte 
xal xaQnov (pfQrjte x(u b xaQnog vfimv fiivrj, iva o,ti dv altrjar^te 

17 tov nateQa iv rqp ovofjtati fAOV dtp vftlv. * ^ tavta ivtiXXofjtai vfitVy 

18 iva dyandte dXXrjXovg. ^^ Ei xoafiog vfjtdg fuaei, ytvciaxete, 

19 oti ffik nQmov vfAm fAefjtlarjxev. * * el ix tov xoajjtov rjte, 6 
xoGfiog dv to tdiov i(piXei' ori dh ix tov xoafJtov ovx iati, dXX* 
iyo) i^eXe^dfitjv vfidg ix tov xoafiov , dtd tovto fuaei vfjtdg 6 6. Rc. Kn. Sz* fiflvfi. — h. avrdy. avxo DLXi^al. m. Syr. Vg. II.** al. 
m. Cyr. — Kn. Sz. t6 nvQ. 

7. Rc. Kn. Sz. air^nefj&f, \cuTfiaaoQ: c. ABDLX al. pin. It.*- al. Chrs.] 

8. Rc. Kn. Sz. nai yevi^aeaS^e. lyivrja&t c. BDLX a1. 111. Vg. It. al. 
Chrf. al.] 

10. Ln. oni. nov poit TTaTQoq c. B (led B rov naTQ. raq tvroXdq, lic etiani 
It.») It.^- 

11. Rc. Kn. Sz. pro ?i [c. ABD al. Syr. utr. Vg. It. (exc. Rrix.) a1. m.] h. 
fifivri, 

14. Rc. Kn. Sz. oora pro ot. 

16. Hab. fieivji ^^ "'• — ^* ^*^'^'/^^ ^* — ^* ^^'71 £0' HIX al. m. ; etiara 
6watiy <tome«, cfcMMleg. 

17. Om. iva D Ct. — 18. om. vfiuiv D Aetb. ArmoyrtifebfiaiDOgle Malafutan. Contoniftciam calpa. VenturumeiieSpir. JO.XVI, 7. 293 

)jo. 13, xo<T/io$. ^^ fAVfjfiovivm tov Xoyav ov iyia t7nov vfilr* Ovx itnwio 
Mtjo, 6ovh>s lAitJQm rov xvqIov ainov. d ifjik idim^aVf xal vfiag dui^oV' 
t- 24- fftp' ii rof Xoyov fiov it^Qfi<yaVy xal tbv vfJiireQOv trjQrjaovGiv. 
40. ' 2 1 aXka tavta navta ftotf}<Jovctv sfg vfiag dia to ovofia fiov, 21 
ott ovx oidaatv tov nifixpavta fM. ^^ ei fu} f^X&ov xal ilaXrjoa 22 
avtots, afAOQtlav oifx stxotrav vvv dh nQoqiaatv ovx siovatv mQl 
T^5 afJUXQtiag avtdiv, ^^6 ifii fitamv xat tov natiQa fiov fiuret. 28 
^^ 8t Tct iqya uri iffoirfaa iv adtoig a ovdslg aXXog iftoirjaeVy 2^ 
afMCQtiav ovx eiiocav vvv dh xai ktoQaxaotv xal fJtBfAunixaaiv xtu 
'Fn.^^ifjih xal tov natiga fiov. ^^ a)X iva fikriQm&v 6 koyog 6 iv tO)25 
* voficp avtm ysyQafifuvog' ott ifjitaijaav fie ooaQsav. ^^ otav o£26 
Ik&fi ftaQoxXritog ov iym fiifixpm vfJiTv ftaQa tov ftatQog, to 
ftvivfia trjg aXrj&elag o ftaQa tov ftatQog ixTioQevetat, ixetvog 
fiaQtvQtjaet fteQi ifiov* ^^ xal vfieTg dh fuiQTVQePte, ott itn OQxrjg 21 
fAet ifiov iati. 

XVI. 

Tavta leXtiXrfxa vfitv, iva firj axavdaXta^rjte. ^aftoawayto» ^ 
yovg ftotijaovatv vfiag' aXX' eQ^etat &Qa, iva ftag 6 iftoxteivctg 

vfAog doifi XatQeiav ftQoaqifQetv t^ d^et^. ^ xal tavta ftot^aovaiv, 3 

ott ovx eyvooaav tbv ftatkQa ovde ifii. ^ aXXa tavta XeXaXrjxa 4 
Vf4tv, iva otav eXO-^i rj WQa fJtviffAOvevtjte avtm, ott iyto elftov 
vfitv. tavta de vfitv i^ «^X^^ ^^^ elftov, ott fie&^ vfim rjftrfv' 

I . ^vvv de vfttiyto fiQog tov ftifixpavta fM, xal ovdelg i^ VfJimv fQoatif 5 

fjie' TIov vftayetg; * aXX* oti tavta XeXaXrjxa vfitv, rf Xvftrj fte- « 

' ftXiJQcntev vfim trfv xcLQdiav* '^ aXX' iyto tijv aXrj^eiav Xiyeo vfjuv 7 21. Rc. Kk. Sz. pro tlg vfjtaq [c. BD*LX al. Syr. It** Chrf.] b. vtilv. . . 
h. vtMiti E 2. 

22. Rc. Kn. Sz. (t/oy. [(7;ifOtfair c. BIL al. Or. Cyr. . . fi/ay D*', etiam 
V. 24. iid. fere.] 

24. Rc. Kk. Sz. TtiTtoiijMv [^oii/a. c. ABDKLX al. m. Chrf.] et tixop, 

ef. ad V. 22. 
Cap. XVI. 2. Om. Aar^cW B. — 3. Hc.Tioi^aovc. Vfiiv, 

4. Om. aAAoi D* Syr. Pn. Ct. Verc. Ver. Chri. — Ln. uQa tOuriiv, 

fivfjfi. atVrfSy c. A B al. Syr. Gth. . . h. w^a avtotv omiiio avrHv poiter. 

L ai. Arr. Vg. tt.'®* . . neutmm a^ra»r k. D Ct. Verc. al. 294 JO. XVI, 8. De aaxilio Spir. ; de J. ditceiia ei dttcc. calanittale. (TVfUpfQei VfAti', tra iyd aniX&a). iav yaq firf aTril&tOy o nagi' 
nXfjtff^ otSx iXevcetat nQog vfiog' iav dh noQevd^my mfi\p€a avtov 

SftQog vftag, 

^xal mg VfAog, • xai ik&Ar ixehog iXi^^ i tbv y^p^fiov nfQi afAOQtlaq 
reQ^ dmaMXSvvTig xai mQi TiQuyecog, * nfQrajjiaQtiag fiify ori 
10 ov nu7tevov6tv eig ifii' * ® nsQl dixaiotrvvijg ^c , ori nQog tov na- 
WtfQa fiov vnayea ii(£i ovxitt ^etoQBtti fis' ^* neQl de lAQlaemgy Joti 

12 6 aQj[m tov noafiov tovtov xixQtrat. ^^ itt noXXa exn Xiyetv 

13 vfiiv, aXX* ov dvvaa&e paata^eiv amv * * orav de eXOfj ixetvog, 
to nvevfJLa tijg aXijO^eCag, odrjyriGei vfing eig tt/v aXtj-f^etav naaav 
ov yoQ XaXriaet a(f eavtov, aU,' o<ja av axovan XaX^m^xaT ta 

l^iQXOfieva avayyeXei vfitv, ^* ixetvog ifie dol^atTety ott ix rov ifiov 

15 Xtjxpetou xflii avayyeXeX vfitv. ' * navta oqa exet b natrjQ ifia 

iatiV^dia tovto eJnov, oti ix tov ifiov Xafi^avei xa\ avayyeXet 

16vu2y. ^^ fuxQov xai ovxiti •&ewQehi fie, xai naXtv fiixQov xcu 

17 oxpec&i fiB. * ^ Elnov ovv ix tmv fJia&rjtAv avtov nQog aXXi^Xovg' 
Ti iortv tovto o Xiyei rifihf Mixqov xaH ov '&e(OQeiri fie, xciX 
naXtv fJttxQOV xfd oypec&i fJte; xal oti vnay<a nQog tov nariQa; 

18 *• eXeyov ovv* Ti itrrtv rovro o Xiyei to fAtxQov; ovx oidafAev r( 
l9A,aJl«r. ^^ eyvfn o 'Itftjovg, ori ^&eXov avrov iQoordVy xa\ eJnsv 

avtotg' IleQl tovrov ^rjtehe fASt aXXriXiov, oti eJnov' MtXQOv 

20xal oi &e<oQem fAe, xal ndXtv fAixQov xai otpea&i fie; ^^ afAriv 

ofAriv Xiy<o vfAhy ort xXavaere xal &Qriv^aete vfAeig, 6 dl xoafAOg 

7. Sz. Lw. iav yaq iyti. — pro iltva. h. Mk&fi B(ov f*^ U&.) L aL Chra. 

9. Hah. oi*x inioxevaap 64. al. Vg. lO^ Aeth. Arr. Prsi. 

10. Oni. fiov DL al. Vg. It. (exc. 2.) al. ro. Cyr. al. 

13. Rc. Kir. Sz. tiq nda. r. ciAi/^. . . \k. iv r^ aXti&dqL ndtifi DL al. It. 
cdd. — hH. om. uv c. BD* (h. axovatt) L (h. axovcO al.' Mcell. ap. 
Eai. Cyr. hr. Epiph. (hi h. anova^*). - 

15. Rc. pro Xafipdvn h. Aifvcrai. 

16. Rc. Kn. Sz. pro ovHtTi (c. BDL al. Vg. it.** al. Or. Cyr. al.) h. ov. — 
Rc. Kn. Sz. in f. add. oti (add. iyta Rc) vndyot n^oq xov naxiqa, 
qa. Ln. (— ) . . om. c. BDL Cpt. Sah. Ct. Verc. Ver. Corb. Or. (vdtar). 

17. Hab. otWrc pro ov D 124. — Rc. Kk. Sz. or« iyfu. — Totum r. 
tic hab. 69.: *'EXtyov o^V xi ioxiv xovxo o Xifn fjiuv; 

18. Om. iXeyov uiq. ftixQov Slav. mt. . . in iing^. var. cdd. . . Rc. Kn. Sz. 
toi*To xi iax. 

19. Rc. Kn. Sz. Ln. fyvo) odv. . . ora. c. DL al. Cpt. Arm. ^P^JR'^^' 
Ver. Or. . . etiam et atque di ieg, — om. o ante^iyo. B. ^^*-^^l^ Tandmii naiicDt dMcipBlMgaadia. EjoiadiiimiripracM. JO.XVI,Si. 295 

ia^<utcu* vfAUs XvmdiiaBa&9, iXX' 17 Ximi vfMim eig V»m» 
ymiaitat, ^^if yvvii otaa^ tbm^ Xvfnfv igUt oti tiX^ef ^ «91^21 
avt^g' otcof de yBfv^cfj to ncudloiff ovxm funiftovwH tijs ^Xi- 
%p€C^ &ta tijf XCCQay^ ott iycfvi^&rj ard^omos m^ tos^ xicfAOf^ 
^^xcu vfMH; ovv vvv fdf Xvnijf i^eti' naXif Sk otffOftat vfu^, 22 
Hcu laQfqanou vfimv 17 xagdiay hoI t^ X^Q^^ vfAmf ovdelg aQei 
Jo. I4,ag)' vfimv ^^ xcd if ixeifji t^ ^f^'Q<f if^ ovx i^catvaete ovdif.iZ 
aftS^f afAiff Xiyco vfuv^ af ti aittjajjte tof natiQa^ Sc^au Vfuf iv 
T<p OfOfuxtl fAOv. ^^ icaq a^i ovu ^tijacns ovdhf iv t<p ofOfAcetli^ 
fAOV' ahahCy xctt Xij%f)9a&8, &a if foqa vfAMf i mnXifQitfAifij. 
2^ Tavta if nagoifAkug XiXaXtfxa vfth' S^ixctcu <ui^, ot^ ovnitil^ 
«r na^tfAiaig XaX^ac^ iftXff aXXk noQ^U^ ne^ tov natgog 
anayyiXm vfAif, ^^ if ixsiv^ t^ ^f*^ ^ ^V oivfMcr/ ftop ak^- 26 
a9a&9y xal ov Xiycn iM^* ott iym i^cimfam tif natiQa n9Qk ifAWf' 
2 ^ aitig yoQ natriQ iptX^t ifAoq^ ott ifAitq ifti n9(piXijxats xcu 27 
n9nun9vxat9y oxt iym naqa naitqog i^ijiL^cw. ^^H^fXi^ ix tov2S 
natQog xcu &li^/lt;^a cig tof xoafAOV" naXtf oqAjftt 90» xoofAOf xcu 
noQcvofAat ngbg tof natiQCt. ^^ jdiyovatf oi fAoOtfjtcu aitov' ^1^,29 
vvf if na^Qifaiif, XaXcis xa2 naqotfAtaf oid^fAiav Xiystg. ^ ^ vvv o«- 80 
dafAifj ott cJdag navta xcu oi X9^^ H^'^ ^^ ^^ ^* iQcmijf' iv 
fovT^ ntat9vofA9ff ott ani &9w i^X&ig. ^^anexQi^ aitoigZi 20. Rc. Kn. Sz. v/*, Sk Xvnti^, [om. c. BD al. Syr. hr. It.'* al.] 

22. Rc. K.x. Sz. fih vvv {vvv a<^ c. B C* DL al. Vg. It. cdd. al. Cbn. nt.], 
l/m. [e^cre c. ADL al. Slav. mi. It.*- Chn. mi.] iid. pro ««e* [c. BD* 
Vg. Ct. It. cdd. Hil.] h. al^ei. 

23. Rc. K!f. Sz. ori [1^^- ctiam (orO] oaa &v ot«r. r. Treir. h t^ ov. fi, 
dota, Vfi. (lic pon. ctiam Ln.) . . om. ot« c. CD^KLT aL Syr. ntr. Vg. It. 
(cxc. 2.) al. Or. Cyr. . . ar r< c. B C L T Vg. It. al. Or. Cyr. (h. ap A , idf 
r« D Ath.) . . (Taia. v/*. iv raS ov, /i. c. BCLX/# Sah. Or. Cyr. 

25. Rc. aXV ir^r«fcu, qdLN.(— ). — Rc. Kn.Sz. ayayYtX». 

27. Rc. Kn. Sz. ^afla roi; ^eot; HriX^, (add^ wti ijxta X al. Chn.) . . 
Ln. Tra^d ^eov i|. . . Trar^o? c. BC^DLX (pieriq. h. roi; n.) al. Syr. 
al. m. Didym. . . h. a Dco patrc It.** 

28. Rc. Kn. Sz. pro ^k [c. BLX aL] h. nct^d . . om, ^^il^. ix r. ^ar^. D 
Ct. Vcrc. 

29. Rc. Kn. Sz. Xiy, a vr«, qd Lv. (•*) . . om. c. BD* ^1^^-- lU. Kn. Sz. 

Om. iv. Digitized by V^OOg IC 296 iO. XVI, 32. Diacc. fagif arot ette. J. mox deceitanii oimt «d pfttrem 

ni^Ifjaovg' "Aqti fttaravm' ^^ idovy eQxetcu mga xcu iki^Xv&»y tva 
ffxoQnur^tB ineustos eig %a idta xifu fwvov aqt^ta' xal ovx V/ii 

ZZfiovog, oti natriQ fin ifiov iativ. ^^tavta leXaktjxa vfMSp^ 
iva iv ifiol eiQijvyv «w«. iv T<p xoafitp {^lixfjiv l^ete' akla ^oq- 
aehe, iyta vevixtfxa tov xoafiov. 

XVII. 

1 Tavta ekaXficev o 'Itfaovgy xot enoQaq tovg 6<p&aXfiovg av- 

tov elg tbv ovQavov elntv* IlateQ, iXi^Xv&ev f^ toQa* do^aaov aov 

2tov vUvy iva v iog jjo Sgtfg ae' ^ xg^cj g edmxag avt^ S^o^iav 
ndaifg aaQxog, iv^ nav o dedioxag avtq^y doiofj avtoig ^ooj^y omo* 

Zf^iov. ' avtri di iatw ff cuciviog ^a>fjy Iva yivfoaxwjiv ah tov fiovov 

4 iXfj&ivov &eov xai ov aniateiXag Irfaovv Xotatoy » ^ iym ah ido* 
l^aaa inX tffg yfjg^ to iQyov teXeuaaagy o diotoxag fwt iva not^ato' 

5 ^ xal vvv do^aaov fii avy ndteQy nccQa aeavt^ t^ <$o$^ ^ elxov 

6 nQO tov tbv xoafiov elvat naQcc aoi, ^ 'EcpaveQcsaa aov tb ovofta 
toig av&Qomotg oivg idtoxag fiot ix tov xbafiov, aol fjaav xifwi 

7 avtovg idancag^ xcd tbv Xoyov aov tetffQffxav '^ vvv iyvcmavy ott 
snavta oaa eikoxag fiot ncLQct aov iativ ^ ott ta ^i^fuxta a e^o>- 

xag fiot diikoxa avtoVgy xaX aitol eXa^ov xcu eyvcDaav iXfj&mgy 

ott noQa aov i^X&ovy xal iniatevaav ott av fie iniatetXag, 

9 * ifya> neQt avroSr iQOJtm' ov neQl tov xoafiov iQajt£j aXXa neQl 

31. Rc.Kn. Sz.Lk. 6 *Iiia, .. om. c. BC. — Rc. Sz. a,nt<nMvm; (lic ' 

foterpg.) 
82. Rc. Kn. Se. x€U vvv ikriX, [om. c. ABD*LX al. Cpt Sah. .. h. ^cfi^ 

101.Vg.It.(exc.Brix.)] — Ka^^c.BC*al. .. Rc. Kn. Sz. Ln. xa« ^i. 
33. Kn. Sz. V/ere pro c|eT«. ' 

/i Cap.XVU. 1. Rc. Kn. Sz. wm iniJQi et jca« ««nr. iid. «Va nal b yl6<: 
^i aov, [etiam Ln. h. aov. . . om. c. BC* al. Ct. Corb. Or. (1.)] . . inaQa^ 

c.BC*DLXal.m. Vg.lts-aLOr. .. om. ttal c.ABDaL Syr. utr. Vg. 

It. al. m. Or. (1.) al. 
4. Rc. Kn. Sz. pro rtXttmac^ [c. ABCL aL Corb. a1.] h. irehima, . . h. 

uai TO t keX, D Ct. 

6. Rc. Kn. Sz. tud ifioi [lic etiam Ln. . . ica^o» c. B aL] a. diSwjtaq [f ^wic. 
c. A B D L aL Didy m.] et in f . reri/^ff k aa«. [- nav c. B DL.] 

7. Hab. lyroixa 7. al. Syr. et hr. It.** al. ; etiam fyvmv^ fyvmaav^ iyvwujL^ 
aw leg. — Rc. Kn. Sz. h. v. et v. iq. didWMK. 

8. Ln. (xa« iyvwaav) . . ea om. AD Ct. Verc. Gth, Digitized by GoOqIc pro re lua, pro ftpottolit, pro luit omiiibai. JO. XVII, 23. 297 

Jav didaoxdg fioi^ ogi aoi ehiv, ^^ xoi ra ifia navta aa iariv y,al lo 
ra aa ifjiay xal dBdo^acfmi er avjotg. ^^ xal ovxiu elfil iv rtpit 
Tioafjup, xcel ovroi h r^ xoafjut} eiaw, xaya) nQog ai tQxofiat. 
ftareQ ay«, tiJQTjaov avrovg iv rcp bvofmtl aov <p didoDxag fioi, '^ ^ 
&a (oatv sv xa^mg rifie^, ^^ore ijfAffv fitt avxwv, iyat itr^QOVv i2 
avTOvg iv t(^ ovofiari aov' ovq did<axag fioi i(pvXal^a^ xcCi oidelg j 
fi£ (xvtdSv andkBro si jw^ 6 vlog tijg anafXeiccgj iva ^ yQacpij nXt^ ij^- '^i ^ 
pw^fi" * * w*' Sk TtQog ae eQxofmiy xal tavta XaX^ iv T<p xoafK^y 13 /5^ ly^ 
i*t //- iva i)iw5iv ttjv xaQOV t ^v ifi^ v mnXtjQ^ofAivtiv iv avtoHg, ^ * iyd 14 
ded(oxa avtoig tov Xoyov aov, xal xoafiog ifiiarjaev avtovg, ott 
ovx eialv ix rov xoafiov xa&mg iyd oix eifu ix tov xoafMv. 
X ^^ovx iQ€otm iva aQj^g avtovg ix tov xoafiovy aXk* iva ttjQTf^Tffg in 
aitovg ix tov novTjQOV. / ^ ^ ix tov xoafiov ovx etaivy xa^oo^ ^<ui6 ^ 
ovx eifil ix tov xoafAOV, *^ ayiaaov avtovg iv t^ aXi7&ei(j^' ji^-iT /^ g 
yog aog akiq^eta icftiv, ^ ^ xa{^(og ifie aneateiXag elg tov xoafAOv, ^g 
xayoi ani(TteiXa avtovg elg tov xoafiov' ^^ xa\ vneQ avtdv iy(o i^ 
aYia^oa ifmvtov, iva &aiv xcu ocvtol ifyutafiivot iv aXtf&eut, ^^ Ov^o 
neQi tovraov di iQ<orm fiovoVy aXXa xaX neQl tmv ntatevovtoav Sm 
tov Xoyov avrm eig ifii^ 21 /j,^ ndvteg iv maiVy xa^(og avy norix 
teQy iv ifiol xay(o iv aoiy iva xaH avro\ iv rifuv waiVy iva 6 
xoafAog ntarevajd ott av fie aniatetXag, ^ ^ xayd tifv do^av ijv 22 
l<$<a)xa$ fiot didcoxa avtotigy iva maiv ev xa{^(Sl>g tifielg ev' ^^iy(o2Z 
iv avtotg xoii av iv ifioiy iva Aatv teteXeuofiivot eig eVy iva yiv(oaxjj 

11. Kc. Ks, Sz. xal iyta, — Rc. pro eS h. ovq c. D** al. pl. Cpt. Aetb. Vg. 
It.T'aI.Ath. al. .. h.oD*Xal. — 'h. jcoe^wq xa« ^/i, BMST al.Vg. 
It«* al. 

12. Rc. Ky. Sz. /Aer avt, Iv tw moainn, [om. c. BC^DL al. Vg. It. 
(exc. 1.) al. Cyr. al.] — pro ovq h. cu BL 33. al. Cpt. Cyr. et C*. ^ 
Ln. (xat) hfivXa^a, . . h. xac BL 33. al. Cpt. Arm« Ct. Cyr. 

IT. Rc. Kn. Sz. r. dXrf&tiff aov, ,, om. tfj B Cyr. (in tezt), tam h. 
<7 dX^&, B. 

19. Ln. {iyw) . . om. AC al. It.** al. Didym. ; poit dytai, p. 131. 

20. Rcmattvaovroty, 

21. Rc. Kw. Sz. iv titOv Bv (3<r., Ln. (cV) . . om. c. BC«D Sah. Arm. It.'- 
antqit. Ath. mi. al. (hab. Or. Hier. al.) — h. martvfi B. 

22. Rc. Kn. Sz. xcu iyw et Sidauw:, — Rc. Kn. Sz. Ln. in f. add. io/iiv, . . 
om. c. BDL al. Slav. mi« Ct. Mm. Ckm. Cyr. Hipp. r^^^^T^ 

23. Rc. Kn. Sr. nai ?ro y«r. Digitized by V^OOglC 298 JO. XVII, 24. Chr. orat; inhortoa JttdaniiUtibatqiiecapUar^ 

o Tcoafjiogy oti 6v fii aft4<jt8iXag xou tiytmf^ag aitovg xad^ ifih 
24riya7iijffas. ^^natrjQ^ o dedoDnag fioi, ^ikm &a onov eifu iyio 

xaxBwoi &aif fiBt if*ov, im ^ewQAciv tijv dol^av ttfV inrfVy tiv 
ibdidmxdg fAoi oti tjyaTiriadg fxe nqo xata^X^g Hoafwv' ^^nat^Q 

dixaUf xal 6 xoafAog ae ov% iyvco, iya> di ae eyvfoVy xol ovroi 
l^Byvtaaav oti av fia aniatSiXag' ^^xcd iyvciQuya avtoiSg to Svofui 

cov nai ynoQiam, tva ^ ayaTzri ^v ^yantiaag fis iv avtoig ^ Kayw 

iv avtoii;, 

xvm. 

1 Tdika elnmv o ^lriaovg S^X&ev avv tot^ fia&ritaii avtov 
ntQav tov yf^etfioQ^w tov KedQcivf onov rfv x^nog, etg ov ela^X&ev 

2 avtog Kol oi fiadrital avtov. ^ fjdet dh xai lovdag o naQodidovg 
avtov tov tonovy oti noXXaHtg awi^T&ri 'Iriaovg ixet fieta tmv fM- 

8 &rit^v avtov, ^ 6 ovv 'lovdag Xa^v t^v aneXQav xai ix tm oq- 

j^UQim Hcu fPaQurauxrv vnriQetag SQxetai ixel fieta q^avmv xid 

^Xafinddarv xal onXarv. ^'Iriaovg ovv eidotg navta td tQ^Ofieva in 

f^mvtov i^X^ev xal Xiyei avtotg' Tiva ^ritette; ^ aatexQi&riaav avt^' 

'I^aovv tiv Na^coQaibv. Xiyei avtots* ^Eyd eifn. eiav^xei di xai 

6'lovdag naQaMovg avtov fiet avicov, ^mg ovv ehfev avtotg' 

j^Eyci eifu, anijX&av eig td oniffm xal ineaav yofkai, '^naXw ovv 

inriQmttiaev avtovg' Tiva ^riteite; oi dh ehiov' 'Itiaovv tov Na- 23. Hab. »a« ^ydntjaa avrovq D al. Syr. Cpt. Aeth. It.'* al. Chri. 

24. Rc. Kn. Sz. Trare^ , etiam y. iq. [^rarif^ c. AB.] — Rc. Kn« Sz. Ln. 
ovq didta*. (Ln. Uwk.) .. o c.BD Ct. Cpt. Gth. — Rc.Kn.Sz. ^9 
i^oinaq, 

25. Om. *ai ante o uoafi, D Vg. It.'' aL 

rap.XVIH. 1. Om.oante7i7(7.B. — Rc. rwy KidQmv. ItovK. c.AS^ 
123. Syr. utr. Vg. It.«- al. Uier. . . h. rov KidQOV D Ct. It.^ Sah.] 

2. Rc. Kn.Sz.Ln. 6 '/170. .. om. c. BLX al. .. h. ttal 6 7iy<i. £MS^ 
al. pm. 

3. Ln. nai t^v 0a^. c. B. (h. nai i» rwv 4>. D. . . neU €faQ, Or. bii.) 

4. Hab. iSwv ndrt. D al. Syr. hr. Aeth. — Rc. Kn. Sz. ihX^^v 
tlniv airtolq. 

5. Rc. Kn. Sz. Ln. o 7i/oou;* *Ey», , , om. c. D aL Verc. Ver. Or. . . 
poitct^ipon. Bal.; h. Jeiaa aotem itabat Verc. ^ 1 

6. Rc.Kn. Sz. oTi e^^we^/i.tumd^r^A^oyetXnrcoor. dbyLjOOglC Il J.MDfttaiiremMftlclii; ftdAnnamdiicitar. PetriUpiui. 10.XVlII,ao. 299 

^oQatov, ^aneHQidTj ^lrjixovg' Elnov Vjwjy, oti «7« ilfir si ovv 8 
Jo. 17, ifih ^ifteViej a(pet8 toitovg vndyBiv, * iva nXrjQC9&^ o loyog of 9 
iVLtM^^^' o«< ovg dtdmxag fioiy oix cartoXeaa ^ avtm ovdtva, ^^21- 10 
/McSV'**^ ^ IletQog Bxm fJidxaiQap eilxwTBf aiftrfv xal maiCBv tof 
\ «7. 'rov dq^iBQimg dovkov xa\ anixo\pBf avtov to ondQiov tb dB^tov' ^v 
(50! u! ^* ovofm tqi &ovX(p MdXxog» * * ^^6v ovv 'Iijcovg Tcp IlitQfp' 11 
BdXs tifv fid^ai^v sig tifv 'di^xr^v, to aotrJQiov o didmxiv ftot 
6 natijQy ov fJLTi nim avto; 

*ff ovv cnBiQa xai xtkiaQrji(og xoi 0/ vnrjQitai t£v 'lovdainv 12 
cwiXafiov t6v'Iijcovv xalldtjaav avtov ^^xal rjyayov nQog^Awav \l 
nQ&tov' ^v yoQ nBv&BQog tov Kaldq^a, og ^v aQxtBQBvg tov Svtaih 
Jo. ii,TOv ixBivov' ^^fjv Sb Kardq>ag 6 avfi^vXBvaag toZg 'lovdaioigyl^ 
Mt.26, oTi cvfJUffQBt Bva av&Qmnov dno&a»BVv vnBQ tov Xaov, ^^'jETxo-IS 
^^'XovdB$ Sh t^'Imov Hifjuov nitQOg xa) o aXXog fia&rftijg' di fwt- 
iAe.i4,&ifr^g ixBnfog rjv yvioctog t^ oQXiBQBt xoi cvvBictiX^&BV t^ 'Irjcov 
^^Q?«& ^^ civXrjv tov aQf^^i^f *®o ^ IlitQog Bict^xBi nQog tJi6 
54- « ^v^« B^co, il^Xd-Bv ow fjta&rjtijg 6 aXXog^ og ^v yvoMtbg T<p 
' dgxiBQBty xal Blnev ty ^qooq^ xaH sicffyayBv tov IlirQov, * ^ XiyBt 17 
ovr T(p nitQifi 17 naiSicxrj ^ ^hQODQog' M^ xal cv ix tiav fjux&rf- 
tmv bJ tov dvd-Qcinov tovtovt XiyBt ixBVvog' Ovx BifjU, ^ ^ BictrjxBt- is 
cav ds oi dovXoi xal 0/ vnijQitai dv&Qaxidv nBnotrjxotsgf ott 
^Xog rjVj xai i&BQfjiaivovto' fjv di xal 6 TlitQog fiBt avtm ictmg 
xal d-BQfJuztvofJiBvog, ^•'O ovv aQxtBQBvg rjQdnrjcBv tov 'Iijcovv nBQlif^ 
tmv fia&rjttav avtov xoi nBQt t^g dtda^iqg avtov, ^^ dnsxQi&tj 20 
avt^ 6 'Irjcovg' 'Eym naQ^rjciet XBXdXrjxa T<p xocfju^* iym ndv- 8. Rc. Kn. Sz. o 'Irja, — 9. cura^. c. BLX. . . Rc. Kn. Sz. Ln. wtlov, 
11. Rc. fid/ai(joiv oov, 

13. Rc. Kn. Sz, xai aTti^yay, avrov, [Lv. (avroy) .. om,e,BCDXJ 
«1. It.»- Cyr. Chfi.] 

14. Rc.Kk. Sz. pro dno^av, [c. BDLX aL m. Syr. Vg. It. aL pl. Cyr. 
al.] h. dnoXia&at, 

15. Kn. Ln. om. o ante aXX, c. AD aL Syr. aL 

16. Hah. o aXk, 6 Yvwatoq rov agxtf (jiM»^ BL. (rot/ aQX» etiamX Cpt.) 
18. Rc. Kk. Sz. ^v ik fttt' avt. JiirQ. lor. x. &i^fi, 

20. Lif . (avtf) . . om. C aL It. cdd. — Rc. Kk. Sb. iXaltiaa. IXtXdX. c. 
ABCLX2/al.Cyr.] 300 JO. XVIU, 21. J. cormmAnna, Caipha, Pilato. Petrilaptai. 

tou idldaJia iv awayooy^ xal iv T(p leg^y onw navtsg oi'Iov9atot 
2iawiQX0P7aiy xou iv xQvm^ iKaXriira ovdiv' ^^ri (ih iQcn^g; iQoi- 

trjGOV tovg axijnootag, tl iXakrjtja avtoig' tde^ ovroi otdactv a 
22 flnov iyoi, * ^ ^avta di avtov einovtog eig tow» vntjQetm naQeattj* 

xosg edoDxev QanuTfia T(p 'ijycrot? einoov Ovtatg anoxQivrj tq) olq^u- 
2^Qei; ^^anexQi&ri avt^ 'Iijaovg' El xaxoig eldXtjaa, fiaQtvQtjaov 
2^neQl tov xaxov' ei dh xaXmgy ti fie diQetg; ^^'AniateiXev avtbv 
25 6 AwoLg dedefiivov nQog Kali^av tov oQ-neQia» ^ ^^Hv dh Sifinov Mt26,\ 

nitQog eaiiag xal &eQfiaiv6fievog. elnov ovv avt^' M^ xal av ixf^cAAX 

tav fiaiyrjtm avtov eJ; ^QvJjaato ixetvog xai eT/iev* Ovx *^f^«i®*2!l 
2S^^Xiyei eig ix tm doiXm tov o^ce^^oo^, isvyyeviig &v ov a^-58.'62.) 

ixoyjev TlktQog to totifyv' Ovx iyd ce eidov iv rq) x^m^ fiet avtov; 
2T ^"^ naXiv ovv ^Qvi^aato TlktQog, xo^ evd-itag aXixtooQ iq^oivtjaev» 

28 "AywGiv ovv tov 'Itjcovv anb tov KaViqia eig to nQOUtdQiOV' Mt27,\ 
ijv dl nQiot xal avtol ovx eiaijk&ov eig tb nQoutoiQiov^ Iva fitj f(iai^Mc.i3i\ 

29 i^oiaiv aXXa (payoitaiv tb naaxa. * ® i^tjX^av ovv 6 UiXatog e^at n^bg \J^l 

30 ttvtovg xai qn^aiv Tiva xattjyoQiav qieQete xaia tov av&Qmnov tov- 1 •qq!) 
tov; ^ ^ anexQi&tfaav xa^ elnav avtc^' Ei fAtf ijv ovtog xaxbv notdSvy 

31 ovx av aoi naQedoixafiev avtbv. * ^ elnev avtoTg b IltXdtog' Aa§ete 
avtov vfAtXg xaX xata tbv vofiov vfmv xQivate avtov, eTnov avt^ oi 20. Rc. ip Tfi avvay. et pro ndvTeq h. ndvToO-ey c. K a1. . . Sz. ndvTOtt 
cDEYJil pm. Syr. p. Gth. 

21. Rc. Kk. Sz. i7te^tiind<:; intQWTtjaov, 

22. Hab. TMv naqiOTMTWv vn. C* (vdtur) L It. cdd. 

23. Rc. Kk. Sz. '/170. 

24. Rc. Ln. dni<jT, ovv, .. etiam Si (L) atque et ieg. [om. c. ADEKS 
aL pm. Cpt. Prs.] 

26. Hab. 6 ffwyy^yijc ov LXal.Arm. — 27. Rc. Kk. Sz. o IHtq, 

28. Om. olv LM al. m. Ver. thphyl.; etiam 6i leg. — Rc. Kk. Sz. 
nqtata Inqwt c. ABCDLMX/^al. pl.] et dXV IVa q^y l'^^- '**"<* ^* 
A B C D ^ al. Vg. mi. It.7* al.] 

29. Rc. Kk. Sz. om. f|<u [icr. c. BC*L X aL Syr. It.i- aL Cyr. . . pon. poit 
nq, avT, 13. al. m. Vg. It al.] — Rc. Kk. Sz. Lk. nai tintv,,, ^ffoiv c. 
BCLXaLCyr. — LK.(xara). 

30. jcax. Tzomv e. BL Verc. (malefacieui; etiam noutonowv leg.) .. 
Rc. Kk. Sz. Lk. tuMonoto^, 

31. Rc. Kk. Sz. nn, ovv, qd Lk. ( — ) . . om. e. C al. Syr. Prti.>Cpt Acm. 
It.*' antqit. j etiam ii leg. — om. o ante IliX, B. Digitized by LjOOg lC PUfttui Jeiuni abiolvere itudet invitii Judaeii. JO. XLX, 2. 301 

Jo. 12, 'lov^olbi* 'Hfiw ovH Sl^eativ anoxtaTpai ovdha. ^^tva o Xoyo^^i 
rov 'If^ov nXrjQay&a, ov ehev <njfiaivm nottp d-avarpp ijfieXXev 
amd^vTiaxetv. ' ^ Eur^Xd^fv ovv nakw slg i6 nQcut<6qiov 6 IliXatog 33 
xal iq^mv^asv tov 'Itjtsovv xoi eJnev avt^* 2v sl o paaiXsvg tAv 
'lovdaicov; ^^ansxQi&rj ^ltjaovg' 'A(p iavtov av tovto Xiyvg, §34 
alXoi flnov aoi nsQi i/iov; ^^ansxQi&ij o Ilddtog' Mr^ri ^ej3S 
^lovdaXoq tifU; to S&vog ro cov xal oi aQ%iiQsk naQsdaxav as 
ifioi' ti inoitjaag; * * ansxQi&rj ^lijaovg' 'H fiaaiXsia jj ift^ ovx 3€ 
iativ ix tov xoafiov tovtov. si ix tov xoafwv tovrov ^v ^ fia- 
aiXsia ^ ifiri, oi VTrtjQircu av oi ifiol ^ymi^ovro, tva firj naQa- 
do&m rotg ^lovdaioig' vvv ds j/ fiaatXsia ^ ifiij ovx lartv ivrsv&sv. 
^"^ sJnsv ovv avr^ 6 HtXarog' Ovxovv ^atXsvg sJ av; ansxQi&r^zi 
o ^lijaovg' £v Xiystg^ ori fiaatXsvg sif/ti. iym sig rovro ysyivvrjfiai 
xoi sig rovto iXijXv&a sig rov xoafiov, tva fmQrvQrjaia rfj aXtj&siq, 
noLg 6 &v ix rijg aXrj&siag axovsi fiov rrjg (pcovrjg. * * Xtysi avrtp 6 38 
IliXarog' Ti iartv aXtj&sia; Kal rovro sfnojv naXtv sS:^X&sv nQog 
rovg 'lovdaiovg xal Xsysi avroig' ^Ey&i ovdsfiiav iv avr^ svQiaxa) 

nnt.Ttt aiiiav. ^^sartv dh awij&sta vfAtv, tva sva anoXvaoa vfitv iv r^)Z9 

jVk^^^^ouria' ^Xsa&s ovv anoXvaao vfiTv rov fiaatXsa r^ 'lovdaim; 

\^l^- ^^ i'AQavyaaav ovv ndXtv Xiyovrsg' Mtj rovrovj aUA rov Ba- ^o 

'iTiqq! ^a/S/Sorr. ^v dh o BoQa^^ Xtjartjg. 

XIX. 

Tors ovv sXa^sv 6 HiXdrog rov 'Itjaovv xal iftaariyoaasv. i 
Mt. 2T, 2 ^ai oi arQatitSrai nX&avrsg ariwavov & axav&mv ini&rixav 2 
Mc. 15, avrov r^ xscpaJ.jj xa« tfiartov noQqivQOvv nsQispaXov avrov, 32. Rc. Ks. Sz. (Itt. o?»». [om. c. B al. Syr. Prss. Cpt. Arm. Sah.; h. cfe 

A D al.] 
34. Hab. aTtex^ivaTO A a1. . . xai aTxtxQlraro D It.^' — Rc. Kn*. Sz. 

cxTrrx^. avtoi 6 *Jija. — hs. aTTo agavtov. — ora. av D a1. Vg. It. 

(exc. 1.) al. rhri. 

36. Rc. Sz. o 'Jfia. — poit ^f/oiy. pon. av BLX al. Or. (2; poit V7ti(f. 
1.) al. 

37. Rc. Ky. Sz. Lw. tlft. iyoi. iyw flq. [Ln. iym. (iyM)^ •• om, c. BDL 
al. m. Arm. It.*- Cyr. Chri. a1. 

40. Rc. Ks. Sz. Ln. TidXiv Ttdvrt^ ).ty. . . om. c. BLX aUm. ; poit kfy. 
pon. D . . om. TtdXiv GK al. m. Sjr. It.^* al. m. Digitized by vjOOQIC 302 JO. XIX, 3. J. flagrUcfteditar, ipuutcoroDfttar; jadicfttor; 

Z^xcd fi^fmo ngog avtav aai SkByov* XoXqBj o ficurslevg %m Uov- 

4 daio9P' Hoi idldoaoLV aitq^ ^anlcfiata, ^i^^kd^i» ndXw i^ 6 UiXa' 
tog wti Xiysi aitotg' ''Idsy ayoi) vfitv avr^y 8^(0, tva yvwu^ oti ov- 

5 dz\dav aituev Bvqlaxm iv avt^» ^ i^l&ev ovv 6 ^li^aovg l^w, q^OQCop 
tov attar&ivov <rtiq)avov xal to noQq^vQOvv Ifiatiov. xal Xiysi av- 

S toti' "Ids 6 avd^Qtonog. ^ 6t€ ovv eldov avtov oi oqx^Q^ ^^ ^^ 
imjQhatf ixQavyaaav Xiyovtsg' laavQcaGov^ atavQoaaov. Xiyei aih 
toig 6 UiXatog' Aa^a aitov Vfieig tuu aravQOMate' iy<a yoQ 

7 oix ^vQlaito) iv ait^ ahtav, "^ aneKQl&qaav ait^ oi 'lovdcudi' 
'Hfietg vofiov eypfAev xcel xata tov vofwv oqeHei ano&avetv^ ot4 

8 viov '^eov iavtov inoii^aev. ^^Ote ovv {jxovaev 6 Ildatog toitw 
Otbf XoyoVy fidkXov iqo^iq&riy ^Tioi eiaijX^&ev eig to nQaufooQWV ttO' 

Xiv xai Xiyet t^ ^ltfaov' Uo^ev el av; 6 dh 'Itjaovg anoxQtanif oin 

lOedojxev ait^, ^^Xiyei ovv aitt^ 6 IlCXatog' 'Efiol oi XaXelg; oix 

oldag, ott i^ovaiav eyi<a anoXvaou ae xoH i^ovaiav e^oa atavQwroU 

11 ae; *^ ^ anexQi^&ti ait^ 'Iijaovg' Oix eJyeg il^ovaiav xat ifiov 
OiidefiiaVj ei ftif tjv dedofiifov aoi av<o&ev, dta tovtoo nctQodovg 

12 f^i aoL fuCCova afioQtiav eyet, ^ ^ ix tovtov 6 UiXatog i^i^tet ano^ 
Xvaat aitov oi de ^lwdaXoi ixQavya^ov Xiyovteg' ^Eav tovtov ano- 
XvajiQy ovx ei qiXog tov KaiaaQog' nag o ^aatXea iavtov notmv 

13 avtiXiyet t^ KoUao^t, * ^ 6 ovv UiXatog axovaag tmv Xjoyoifv tov- 
ttov iiyayev eifii tov ^lrjaovvy xcd ixa&taev inl ^rffiatog eig tonov 

lAXeyofjievov jIi&oatQotnov, 'E§QaXat\ de Fa^^a&a, ^*^v de noQa- 

Cap. XIX. 3. Rc. Ks, Sz. om. hoX fJQX' ^Q* <*i't« r>cr. c. BL al. m. Syr. hr. 
Cpt. Vg. It. (exc. Rrix.) al. m. Cyr. al.] iid. h. i^it^ovv, 

4. Rc. Sz. i^^Xd-. ovv,.. Ls. xai i^. [om. c. D al. Vg. mi. It.** al. m.] 

5. Om. o tknie*Iija, B. — om. i^ot 235. Vg. It.^* al. • • tMit6*Irja. pon. K 
al. m. Cpt. Gtb. 

6. K!r. Sz. Ln. aravQ, aravQ. avxov c ADEKMSY^al. pl. Syr. utr. et 
hr. Vg. It. (exc. 4.) al. pm. Chn. al. 

7. B^. Ky. Sz. tov vofi. ^fJidSv et Rc. tavrov vL tov &, (Sz. eliam iavr. 
vl,&,) 

10. Kn. {ovv) . . om. AX al. m. Syr. al. Cyr. — Rc. Kn. Sz. i^. i^. orat/- 
Qoia, a. xa« e^. ?/. djToXva, a, 

11. avTM c. B D L al. Syr. Vere. Coib. al. . . Ln. (— ) . . nm. Rc. Kn. Sz. — 
Rc. Sz. 6 '/ffflr. — h. ovx i/ftq ADL al. 

12. Rc. Kn. Sz. txqatiov, — Rc. avtov nowv, 

13. Rc. Kn. Sz. dxova. tovtov tov Xoyov ct irti rov pAf»<^^^]^ 

Digitized by VjOOv lC dMBMtvr; cnici aOfiUr. Titolat. Vettei psrtionUir. JO.XIXy24. 903 

tntev^ t0v naaxa' mQa ^v log /xn;. xal Xteysi ro^ 'IwdoUoig' ^I&b 
6 ficurdivs vfMV, * ^ ixQOiiyaaav wv iHetPor ^Aqw^ ^^» tnav-i^ 
qtacQ9 avrov. Xiyei avtotq o IltXatog' Tov ^aatXea vfim fftav- 
Qeia»; a7teK(^i&iiaav oi aqi^qeu;' Ovx ifpinev fiofftXia ei fi^ Ka£- 
(To^. ^^tote olv mtQidMHev avtov aiftoSs, <^<x atavQW&^, le 

Mt.17, naQiliafiov ovv tov 'Iijcovvy ^ ^ jjai fiaataC<of avttp tov atav- 17 

lle!^l,^ il^X{^ev eiq tov Xeyofievov Kqaviov tonov^ oq Xeyetai 'E^ai- 
l?c'1i^*^ ^^^7^^^f ^^omv avtov iotavqmaavy xai fitt avtov alXwqx^ 
,2im. ^vo htev&ev xal evtev&evj fUaov dh tov ^lrfaovv, ^^eyQO^ev dl\9 
xaX tkXov 6 ndatog xoi e&ifxev inl tov atavQOv* ^v dh jeyQafi' 
ftivov' 'Itfaovg o Nal^faQoXOg o fiaatXevg tav 'lovdcUoav. ^^tovtovto 
ovv tov titXov nolXol aviyvmaav tm 'lovdcuewy on iyyvg ijv o 
tonog tijg noXecag onov iaiavQCj&i] 6 'Itjaovg' xcu ijv yeyQCbfifUvov 
^E^QaVatly ^EXXifviatif 'Pa^fiaXatL ^ ^ eXeyov ovv rtp IliXatqf oi oq- 21 
XfeQeig tw 'lovdakov' Mij yQCupe 6 SaaiXevg tm 'lovdcUm, oJUl' 
oti ixeSvog elnev' BaatXevg eifu tm lovdaim, ^^anexQi&9] 6 /I1-22 
Xatog* *0 yiyQaqia yiyQcupa, 
mjrt, Oi ovv atQatmtaiy ote iatavQctHTa$f tbv 'Iriaovv, SXaBov tatz 
Mc.15,4'^^ ovfov, xcu inoifiaav tiaaoQa fifQrjy exaatfg atQatuatfj fjLi" 
LcM,?^» xai tov xitma, ^v dl 6 yitm aQQCupogy ix tm avca&ev 
M. vaiartog di oXov' ^^elnov ovv nQog aXXriXovg' Mfj ayfacnfABv av-24 
f04^, iXXa XaxiOfiev neQi avtovy tivog eatai' iva ^ yQatfij nXrjQaiO^ 

m • • ■ ■ ■ 

14. Rc.Kn.Sz. ti(ja 6k &atl exTij. — Pro txrij h, tqItij D (foltam qd 
hab. a recent manu icr. eit) LX al. Eai. ve\ potioi Ser. ant. (ad 
Marin.) Chron. alex. (ad Joann. i^i6x»(}ov provocani) Animon. Noan. 

15. eWov«^>c.c. RL(h.(ri^)XVer. .. Rc. K.v. Sz. Ln. o/ S^ ix^. .. 
h. o* Si iH^avyatov DK Y al. 

16» Rc. Kn. Sz. ^ot^^A. di T.^Iija, tial ^yayov (Rc. dni^y,), 
17. Rc. Kn. Sz. fiaOT, T, oTavQ. aiiToi/. — om. 0; (hab. AK al. It.'* 
Cyr.) XiytT, L al. Cpt. Sah. Vg. It.»' 

19. Hab. ini^fjntv A K al. Cpt. al. 

20. Rc. T^c nokwf; 6 rojtoq, — ^on,'ElXrj9. poii'P40/». BL aL Cpt. Sab. 
Cyr. 

21. Poit d(^x^tq. om. Toiv'IovS. 73. 249. Syr. Ar. Saic. princ. lacer- 
dofom et princ. Judaeer. Verc; al. princ. iudaeor. al. princ. 
lacerdot 

23. Hab. Ttoi^aavTBq pro xom i/roii/tf. DL Cpt. — oia. nai r. x^tw. Syr. 
It.*- an(qii.al. - b.5e««'<»« ADEK aL m. DigitizedbyGoOglc 304 JO.XIX)25. J.mfttrein Joaiinicoinmendfti; morUar. Latatperfoditur. 

17 XByovifa' JiBfiBQbavxo ra ifidtia fwv iavtoig xce^ inl tof ifte.-'P*.^, 
tifffAOV ftov i^aXof ^kiiQOV. Oi fikv ovv otQarmrcu tavta iaoitfaav' **' 

25 ^ ^ €i<Jttjx€taav dh naQa t^ atavQ^ tov ^lfjaov ^ fJ^J^rriQ avrov xal 
^ adsXqr^ rijg firjrQog avrov, MoQia ^ rov Kknna ko^ MaQia 1; 

26 Maydaltpnj* ^^'iTjcovg ovv idatv r^v firjrfQa xal rov fia^^rfrjjv naQ» 
llttsrmta ov ^yana, Ikyei ty fitjrQi' Fvvai, tde 6 viog eov. ^'^ aJra 

XiyH r^ fAaOrjtfi' ""Ids ^ f^^rtjQ oov. nal an ixeivrfg rtjg mQog 
2S Skafiiv avrrjv b fia&ijrtjg eig ra ifdux, ^^Msra rovto eidoag 6 'Irj-'^*^^* 

(Fovg ori ijdri navta tetHeatai, iva teXeioD&i tj YQaqir^, Xiyei' {vL) 
29 /^i^poi. ^^ffxevog exeito o^ovg fieatov anoyyov o5v fAeatov tov 

30 o^ovg vaatonc^ neQi&ivteg nQoai^veyxav avtov tm atofiatt. * ^* ote 
ovv eka^v to o^og, elnev TetiXeatat, xal xXivag rf)v xecpal^v 
naQiSeaxev to nvevfia, 

31 Oi ovv ^lovdatot, iva firj fieivfi inl tov atavQOv ta atofiata 
«V T(p aapfiatq), inet noQaaxev^ ijv, — ijv yoQ fieydltj ^ ijfiiQa 
ixeivov tov aa§§dtov, — rjQCotfjaav tov Iltkatov, tva xateaymaiv 

Z2avTm td axiXrj xai aQ&^tv, ^^tjX{tov ovv oi atQattimat, xcu 
tov fihv nQ0tov xatici^av td axiXrj xal tov aXXov tov avatavQCO' 

33 ^ivtog avt^ ' ^^ inl d& tov *Irjaovv iX&ovteg ^g eidov avtov fjdrj 

^AteOvrjxota, ov xaria^av avrov rd axHtj^ ^^dXV elg rmv arQa- 
rtmxm Xoyyjj avtov rrjv nXevQav ew<^ev, xal eid^vg i^X-&ev cufia 

35 xal vikiQ, ^^xcu 6 io}Qax<ag fiefiaQtVQVjxev , xa\ dXrj&tv^ avrov 
iarlv ij fiaQrvQia, xdxslvog oldev ort dXtjiHj Xiyet, tva xcu vfAeXg 

24. Ln. om. 17 kiyovfta c. B 249. It.*- Pri. Sab. 

26. Rc. Kn. Sz. htitqI avrov^ qd Ln. ( — ) .. om. c. RLX al. Arm. 
Vcr. — Rc. Sz. h. v. et r. nq. titov^ Kn. h. v. lUfi^ v. iq. Idov. 

27. Hab. ^ntQaq pro iiQaq A al. ni. Sab. Slav. mi. 

28. Hab. idfav EKSY al. pm. Verc. al. Cyr. Tbphyl. — om. o ante 7f7(7. 
R. — Rc. Kn. Sz. TtdvTa T^Jtj. . . om. ^dtj Y al. Syr. Vg. It. (exc. 8.) al. 
Chr8.al. 

29. Rc. Kn. Sz. crx. ovv ex. n£. /icaroV* ol <^e nXijaavttq andyy. of. 
Kat vao»7ttQ, — Ln. vatarrM, ,,h,xaivaaiitrov 16. (lec. XIV.) 

30. Rc.Kn. Sz. Ln. o^ V *Itjaovq, ,, om. c. B (ap. Bch. etSx.) Verc. 
Rmmer. . . ante 6 o{. pon. £ al. Vg. It. al. 

31. Pon. inii naQaan, t/v ante iVot fiij L X al. Syr. et hr! Vg. It. al. m. Cyr. 
al. — oni. ^ ante 17/i/^. AF. al. . . om. ^v yaQ f^ty, 17 17^^^* ^- — R^* 
ifitivfj. 

3S. Rc. om.xataatciVK- C^r^r^n]^ 

Digitized by V^OOQ IC J. septlitw. 9Mtkf Pelr. » i9. nieaX Mpalcr. f fcmmi. 40. XX^ 7. 9QK 

i'Pi.3i,».*Q^^ ti; cvvtQifiic9HU avjoi, '^xai ^roJUy «r^ 7^<>^87 

/Mt.27, M»€a ih raita riQfotmiP tov UiXitov 'Icoff^(p i^o ^^-as 

ir?c.a,' ^**^ 'lovikdmy &a i^ tk «wfUK toy 'Jwrou' xal ^hQi^paf o Ih- 
[^-^'Htog^ tjX^99 ow xai rjQiv to a^ifw^ avtov. ^^^Mw Sk mA Nt-^n 
xodmWf i &&Mf n§QQ avfov wxtog to nQmof^ (^iqm fii^fia 
.afiv^q Kot a^ifq m Ut^ inatof. ^^ila§of» dvv to omiia tov ^o 
^lijcov ncA idrjifaf avto i&Ofio^ f/uta t^ oifo^tm^ ua^mq iOog 
iath tiiSi *IovMoig iftaqkuxiiiv» ^^^v dh iv ti^ tomp, osrov ictav' «i 
iffii^f n^ifog ual iv tq^ ra^na^ fiPiffatov noivov, iv m ovdintn ovd- 
iiq itidiif' ^^^tf oHv dka tifv naQaGKSvifv tm lov^hum^ 0fM3 
ifyvq ^ fo puvrffiiJlov ^ i^xav tov 'Irfoovv. 

XX. 

IMt.», Tfi Sk fu^ tm Ga^^tm MoQia if MaydaXrpni iQ%nai nqnt: i 
Mc?i6,<nfOfMV iti ovffTfq ik to f/^vtjfuidv, JcpK ^.inu tov Uhov ^QfUvov ix 
|[^|^^' fO« fianmtiov. ^tQiiH oiv xas tQfjj^mu nQog 2ifima UitQOV Hoi 2 
U^W.nQog tov SXkov fmdTftiiv ov iq^QiH ^lriaovg^ xaX liyn avtoHg' 
^Uqo» foi' niQiov in tov f4/v^fMioVf xa* ovh oHafi&f nov idrfxav 
avrov. ' ^Xd-tv ovv IlitQog xal 6 aXXog fia^rjtJ^gy xa2 ^Q^ovto 3 
«4* to fivrifuXov' *itQexov dh oi dvo Ofiov. 6 di akXog fAa&rjtrig 4 
nffoidQafuv tayjm tov IlitQOv xai f^k^^Bv nQWtog efg to fivrffjLBlov^ 
^xai na^aHv%ffag ^Xinu xeifisva ta 6&6v$at ov fiivtoi iiaijl&av. '5 
^ eQfj[etai ovv ZifJim IlitQog axoXov&m ovt q» xal iiaijX&ev iig to « 
fivrjfiihv stal ^aoQiX ta &&6vta xeifuva, ^ xat to aovdoQtoVy ^v 1 

36. H«b. dn' avrov 33. al. 111. Syr. otr. Vg. It. al. Or. al. 

38. OiD.<r/abuiit.£6KMSX^al.in.Syr.al. — Rc. Kk.Sz. 7«Kr. o 
d/ro. — om. tov poit f*o^&^^<; B ap. Bcb. et Btlj. (poit aSfta priai ap. 
Sz.) — Rc. Kk. Sz. proavToffinf. hab. ToD7i/aoi;. 

39. Rc. Kn. Sz. nqog xov 'IiiJovv. — h. iltyfia pro ftty/M B. — 
Rc. naei, 

40. Kn. Sz. h o&ovloiq. — 41. b. ov9. ^v te&fifiivoq B. 

Cap. XX. 3. Om. ov hi^' o *Iija. et om. ak?.QQ v. iq. Syr. Pni. . . pro hiX. 
leg. fjydna. — b. ow olda S al. Syr. al. Chrs. 
6. Om. ovv 4€. . . h. ovv nat B OL al. . . etiam tantom xcw, 9i nai m.^ 

Kov. Teitam. ed. T. 20 306 JO. XX, 8. Angdi In Mpidm. J. TCdirif iM c. Maria loqvitar ; 

inl tijg Heqta^g aitovj ov }Uta tm i&Ofim xsifiepof^ aili fvh 
9Q^ innvXvfiMVOf 9ig ipa cofror. ^titB ovf tMjX&if iud o allog 

fia&tit^g 6 il&Af nQwtog iig to fiftjfuhff scol iJdif xo) Mattv- 
9<fef* ^oidinta yoQ ^diuraf tijf fQaof^f oti dit avtof at fiKQAf 
\^ afaatijfai. ^ ® amjX&of ovf naktf nQog iavtovg ol (la^fjtaL ^ ^ Mor 

Qia Si ii(Ttijxn nQog fcp fiftffuup tiXaiowra. Ag ovf hXaiiff noQ- 
±2ii(v\piP dg to fAffifiilOf^ ^'xal ^i^Mt &vo ayyiXovg «r XmnoXg 

Ka&iCofiivovgj lya nQog tfj nitpaXfi ncu ha nQog totg nooA, onov 
is/xciTO TO awfia tov 'Jtjaov. **xa2 Xiyovoif aitjj ixiifOi' rifOiy 

ti nXatiig; Xiya avtolg* oti ^qop tof KVQiOf fiOVy ncd ovh cJda 
A^noH idtpcaf avtof, ^^taSta iinovaa iatQaqttf iig Ta iniiTio tuu 
lJi&e<OQii tbf ^lt^ovf iotwta^ ttat ovx "^da oti 'Itjaovg iatif. ^^U- 

ya avtji ^ltjaovg* Fvfai, ti xXaing; tka ^tjtiig; ixiipif doxovaa 

oti 6 KtjnovQog iattf^ Xiya ait^* Kvqu, ii <fv ifiaataaag aitoff 
±6iini fiOi nov i&tptag aitofy ttaym avtof oQoi. ^^Xiya ait^ '/7- 

aovg' MoQia, atQaqalaa ixiiftj Xivn aittp 'E^atdti' 'Pafi^ovt^if 
17 Xiyitat dtdaaKoJie. ^"^Xiya aity Jtiaovg' l^ fiov antov' ovnm 

yoQ ifafiiptjxa nQog tof natiQa* noQivov Sk nQog tovg aSiXqtoig 

fiov xol iinl aitofi* ^Afa^ahm nQog tof nati^a ftov xcd natiQa 
\svfidif xal ^iOf fiov xai ^eof ifitof. ^^iQXitat MaQta tf Maf&a' 

XtjfTj ayyeXXovaa toVg fta^tjtaig, 0« itoQoxif tof xvQtof xtu taSta 

ilnif aiti. 8. Om. oJlAoc Syr. Pn. p. Aeth. Verc. .. h. ille Vg. IM* .. ille aliat 11.*- 

11. Rc.Sk. Ttfioq To fiftif^9lo9, -— Rc. Kn. Sz. jcJLoioi^oa j'!». [om. c. 
A Syr. Pni. Arr. S«k. lt.«] . . h. I^» xJL BL «1. Vg. Ct. lt.«- SUr. 6r. 
nysi, al. , 

12. Oni. #r Afv». xa^ew. D gr. 

13. Poit xAoMK Add. TcVa ^fittig D al. Vg. It.'- al. 

14. Rc. nai TaDro. — Rc. Sz. o 7170. 

15. Rc.Kn. Sz. 6 'Iija. etaam v. iq. 

16. Rc. Kn. om. 'EfiQoiaTl et Ln. (— ) . . hab. BDKLX^ al. m. Syr- o^x'. 
It** al. m. 

17. Rc. Kn. Sz. o ^lfja, — h. fivj aTVtov Er. 47. (iec. VIII.) . . iiti am. 
/iO¥ B. — Rc. Ky. Sz. Ttatig, itov ^ro^., qd Ln. (— ) .. oro. c. BD Ct. 
Ver. Or. (2 ; hab. 3.) Ir. mt, Maz. — om. ^i pott noQ. A Did. . . h. ovr 
D L al. Prt. p. . . h. dkXa noQ, Or. (1.) 

18. Rc. Kn. Sz. pro aYY^XX. (c. AB) b. dnarT' • • !>• nvafy^ EO^ al. — 
h. kflQwita B X Cpt. Sah. Aclh. Vg. It^- . . h. «w^dxaM«r S aL — h. xcu bii viiiC diiclpnloi cUiiiii portii. Tliomi inerc4alai. JO. XX, 27. 307 

L'e. Mt Ov(T>ig ovv oxplccg t^ tifi^Q^ aulpfi «^ fuif aap§tttmy xoi tm 19 

'^^' &vqAv itSHXeuTfuvm onov ^aav oi /M&fjtal dta top <p6pOP tmv 
'Jovda^f ijX&ev o ^Jjjtrovg xa2 ecm; slg to fjuaof xa2 X^h avtoii' 
Ei^rn Vfuv, ^^xal tovxo elnm idei^w xoA taq litqas xoi tiivio 
n^ksviMV avtoi^, i)^d(mcav ovv oi ua&j^aH idovteg tov itVQtov. 
^ ^ ehtiv ovv ainoZ; naXw' Eig^vij vfiSv xa&eiig anictahiev /ti« 6 21 
nwniQj naym nifinm vfidg. ^^xol tovto einm iveq^vamev xa222 
Xiyei avtotg' jiafiete nvevfm ayiov. ^^iav ttvm aqf^te tag afAOQ-tZ 
ttag, atpimtOA avtolg' iav tivm XQOt^tey xexQdttfvtat, 

0mftag di, eJg «x tm daodeitay o Xeyofievog Jlihfiog, ovx ^v24 
fut aitm ote ^X&ef 'Jtjaoig. ^^eXeyov ovv avt^ oi aJUof ff4»>2& 
(hjtai' ^EmQoxafMv tov xvqiov. 6 dh eJnev atftotg' 'Eav fA^ iSm 
iv taXg xeQclv avtov tov tvnov tm fjTioov xal fidXm tov SaxtvXov 
(iov eig tov tvnot tm f^Xm xai ^Xm fiov t^v x^iQ^ ^k ^^^ nXsv- 
Qov avtov, ov fAff ni<Ttevaa. ^^Koi fud"* tffUQag oxtn ndXtvj^ 
tjaav Itroo oi fta&tjto^ cevtov xou QonfAog fiet avtm. iQxetcu 6 
'Jffaovg. tm &vQm xexXetnrfiivm xcd latfj eig to fiiaov xaH elnev 
EiQ^Vfj vfuv. ^'^ eha Xeyei t^ Qoofjt^* ^i^e tov ddxtvXov aovTt 
mde xou ide tdg xeiQdg fwv, xal (piQe tijv x^HQOt aov xal pdXe eig 

a %hnv avr^, ifiiirvaev autoK D Aetli. Ct. Colb. .. et omnia qivae 
dixi t e i firix. . . om. aiirfi Ver. ..h.fioi Cpt. Sali. Vg. It.*- (iid. 7. qoi 
iui^axa exc. Verc.) . . Ii. avVoK 69. al. 

19. Om. 0I9 G al. m« Vg. mi.; etiam &i leg. — Rc. Kn. Sz. vSv aaPfi. 
(Sz. per error. rij huiv. fuqt). — Rc. Kn. Sz. poit /u»^i7r. add, avv^- 
f/»ivo$. [om.c.ABOaL&yr. It.''] 

20. Rc. Kn. Sz. Sit^. avra*c taq /. x. r. nXtvQ, a vtov. 

21. Hab. »ai ila. LX al. Cyr.; etiam om. — Rc. Kn..Sz.Ln. o '/i/- 
00 i;c ndJUv, . . om. c. D LX al. Vg. Verc. Colb. al. Cyr. Aog. ; poit Tral- 
pon. 1. al. — lk.Kdya dnoozikX» D*L al. Cjr. 

22. Hab. ivffp. avtolq D Syr. al. m. Clem. Or. al. 

23. Rc. Kn. SZ. dv bii et dfiepTo». -^ b. ti»6q hH B Vg. tt.*^ Cfpr. al. 

24. Rc. Kk. Sz. o '/179. 

25. Pro tvTto» priore h. tono» Syr.(?) et br. (vdtar) Pn. p. Brtx. (lo- 
cum, deinde b. Coramina.) — Ln. eJ? tov tonov c. A ahSyr. ntr. 
Prii.Arro. Vg. (antea fixoraroy nnnc locun^) It.'* Or. (sed priora 
iv TOftC /. a. T. Ti);r. etc. ap. Or. non legontar) Hii. Ambr. . . pro twv 
^Xiav poiter. b. tinv TtoSSfv 22. al. . . om. ndi pdXw t, Sd*T. pt. e. t. r. twv 
^X. 69. (1. XrVO Kr. 83. (», IX.) M. (i. XV.) Sab. . . ea poit »rJliL»«^ «'*'- 

TO? pon. D Ct. Digitized by \^OOgrL 

20* 308 JO. XX) 28. Thomai. Tertiam J. apt>aret ad lacum Tiberiadoi 

28T^y fihtVQav fzav, xal jjnj v{vov amotoq aTXa fficTog, ^^ amxql&ij 

29 Qm(*as xal elmv avr(p' O xvQwg fiov xaJ o ^fog fwv, ^^Xr/Bi 
«vr<p ^ltjcovg' ''Oti idQaKcig [M, mn^^Ttevxag ; fiaxdQioi oi fiii 
idoftsg X€u nmtkvaavtig, 

30 UokXa fuv ovv xal aXXa tTrjfUut mofr^aBv 6 'Trjaovg irtomov Jo-.^'» 

31 ro5y fui&fjt^Vy a ovx laxiv yeyQafifuva tv ry ^ipklc^ tovrqi' ' ^tavta 
di yiyQantai^ iva nunsvaifte oti ^lrjaovg iatlv 6 XQurtog o vio? 
tov &80V, xal iva niativovteg Joo^i' ^x^ti iv rq5 ovofiati avtov. 

XXI. 

1 Meta iavta icpaviQODaiv iavtov nahv 6 'Irfaotg tot^ fiaOr^- 
taig im tijg d^akacarjg xTig Tt^eQiadog' iq^avfQmaev dt ovtoyg. 

2 ^ )faav Ofiov Zlfiaov TlitQog xal 0<ofiag 6 leyofisvog /Hdvfxog xoi 
Na{>avaiiX 6 ano Kavd tijg FaXfXalag xou oi tov Zf^edaiov xai 

ZaXXoi «K t^v fiad^ijtm avtov dvo, ^Xivei avtoTg Zffioyv TlitQOS' 
'TnayGi aXieveiv, Xiyovaiv avt^' 'EQxofjie\>a xut rjfietg aiv aoi. 
S^X-^ov xai ivipijaav elg to nXoiov, xai iv ixBiv\i rf wxtl im- 

^aaa/v ovSiv, ^nQOjtag de fjdij yevofiivrjg iatrj ^lrjaovg eig tov ai- 

5 yiaXov ov fiivtoi jjdeiaav ol fia&ijtal oii ^lijaovg iativ, ^ Xiyei 
oiv aitotg 6 *Irjaovg' Ilaidia, firj ti nQoatf>ayiov e^ete; anexQi- 

^{hiaasv cwt^' Ov. ^o di eJnev ainoig* Bakeze ei^ ta de^ia fiiQrj 

28. Rc. Sz. %ai amxQ, — Rc. o Bwn. — om. o anfe ^cd? B ap. Sz. 
solum, D Ev. 46. (hab. Or.) 

29. Om. d aote'/i7(7. B. — Rc. ante mniorivt.. h. &wftd. 

30. Hab. a inolija.h. — Rc. Kx. Sz. /ia^ijr. afrov. 

31. Hab. moTevtjTe 6. — Rc. o^Ifja. — h. ort *Ifja, Xg&ato^ vioq 
iattr T. ^. D Ct. It.*' Arm. Prs. p. . . om. X^. Ir. . . om,*Iijo. Verc. — 
Lk. I^ot^v (^aioiviov). 

Cap. XXI. 1. Om. TtdXw G al. Pri. p. Slav. ms. Chm.; etiam ante iq>av. 
(D) et p08t ^lrja, pon. — om. d (d oni. B.) *Iijn. DM al. Ct. Pra. p. 
Cbri. — h. r. ^a^. a^rov DGMX al. m. Syr. It.s- al. 

3. hs, (nai) i^^X&,; etiam e^jA^. ovv leg. — Rc. dvififjaav. — Rc. 
Kn. Sz. nXoiov tv&vq, [oni. c. BCDhXJhl. Syr. Vg. It. al. m.] 

4. Om. ijitj 22. al. ro. Syr. Vg. It.*" al. m. — h. yivofUvtjq ACL al. — 
Rc. Kn. Sz. d '/170. — Ln. ijii rdr oIy, c. ACDLMX al. m. Or. 
Cyr. — h. iyvwaav ol fia&, LX al. Vg. It.«' 

5. Om.dante7i7a. B. .. hH,{o'Ir^a,) .. om. A*(vdtur)D (hab. d ) 

Verc. ditce. pitcantibQi, c. iit prandet, c. Petro eolloqttitar. JO.XXI^lfi. 309 

Tov nXoCov to dhttvovy xal ivg^ans. ifiaXov ovv xai ovxtti avto 
ihiiaai lajvov ano tov nXrj&ov^ tiSv ij&viov, '^ Xiyst ovv o fia- 7 
&rjt^g tMivo^y ov fiyana 6 'Irjaovg^ tq") UitQq^' 'O ytvQW^ iattv. 
2iluov ovv IJttQog axovaagy ou 6 xvQiog iatw^ tov inwditrj;v 
diBlicoaato — t;v yaQ yvfivog — xaJ e^Xsv iavtiv dg tvjv -^a- 
Xaaaav *o/ Si aXXoi fia&ijtal rcp aXoiaQicp ijX&ov — ov yoQ s 
^aav i^M^Qov anb tr^g y^gy aXXa tog ano nrifpv duxxoakov — 
avQOvtig tb dixtvov tcSj» li&vtav, •oi^ ow ansfiijaav eig t^ yijvy 9 
§fXinovaiv av&Qaxiav TceifAivrjV xal bxpaoiov intxiifiBvov xa2 OQtfyv. 
^^Xiyei avtoTg 'irjaovg' 'Eviyxaxs anb tm btpaQioiv m int-ifi 
aaate vvv. ^^avi^^ Zifmv IlitQog xaJ eiXxvasv rb dixxvov eigix 
tr^ yf^v fuatbv fieyaXm ij^&im exatbv nevt^xovta tQtm^ xol to- 
aovtm ovtm ovx iajia&ri tb dixivov. ^^Xiyet avtoig 6 ^lijawg' 12 
Jevte, oQiatijaati, ovde)g hoXfia tm fia&ijtm i^etaaat avtov 
2v ttg d; eidoteg ott xvQibg iartv, *^^eQyetai ^lrjaovg xa2i3 
Xafipivet tbv oQtov xal didtaatv avtoig^ xal to b^pOQtov bfwimg, 
* ♦ tovzo ijdfj tQitov iq^veQco&jj 'Itjaovg toii fJta&tjtaXg iyeQ&elg ix 14 
vexQm* 

^Ote ovv ^Qiattjaav, Xiyet r<p Zifimt IlitQtp ^lrjaovg* St- 15 
fim ^lm&j ayanqg fu nXiov tovtm; Xiyei avt^' Nai^ xvQtSy av 
oldag oti (pdm ae. Xiyet avt^' Boaxe ta OQvia fWV' ^^Xiyetis ^ Jic.K9.Hx,t9xv€av. 

9. Om. wyfAiwrjw ToI« . . b. xatofiii^ijr It.** antqii. 

10. Om.oante'Ji;(7. B. — b» Ix wv oyf.Bh, 

11. Rc Kn. 6z. pro tk t. rfjv [c. A B (ap. Btlj.) CLP^ al* . . h. inl tfjr 
f^9 B ap. Bcb. et Ss. O ai.] h. inl t^9 /ff. 

12. On. o ante7i7a. B. — Rc. Kn. Sz. Lk. ovddq dL . . am» e. BC. . . h. 
et nemo Verc. Vg. (b. al. nemo tamcn ■• antem.) 

13. Rc.Sz.1^/. oiv. — Rc.Kn.Sz. 6 ^lrjo. 

14. Rc.Kn.Sz. o ^lrjc, (om. S al. It.**; poat iia$rj;t. pon. L) et /ca^* 
ijtvxov. 

15. Oni. i ^lrjo. S al. Vg. mi. Aug.; pott Xif. pon. Ct. It^ — Ln. ter 
SifA, *lmdvov [iLc I. 'ItMvvov c. BC*OL Cpt. Sab. Vg. 11. (ledColb. 
Barjona, Verc. Sim. Jobanoia 1. et Sira. Joliann«a 2.) ne« 
tamcn conatare ■tbi vdtr. citati cdd. gr.} -» RcKir.jSs* nXiXMv. ^ 

h. nqofiaxa D al« Cbr«* Oigitized by OOOQ lc 310 JO. XXI, 17. J. Peiro tndit ovei laM neceinq.pniodicit. Jouiiie«. 

avT<p fiaXiv deitiaov' Zfyim *Jmay ayan^q (le; Xeyei ait^' Naty 

xvQUg cv oldag oti a)<la> ae, Xiyet avr^' IIolgMttpe ta nQofiata 

ilfwv. ^'^Xeyei avtq^ to tohof' H^fuov 'imaj <pdetg fie; HvTt^&ri o 

IJBtQogf oti ehev at^rtp to tQttov ^ikeXq fie; hcu elnev avt^' 

KvQUy navta gv olda^y av ytvaocHeig oti (ptXei ae. Jjyet avt^ 

\%^hiGovg' Boaxe ta nQo^a fiov, ^^anfiv auiiv Xtym aot, ote tjg 

vetoteQog, eCmweg aeavtov xai neQtenatetg onov ^^eXeg* otav dh 

pjQoqjg, intevets tag ^etQog cov, xal aUiog ae ^ioijet xa2 ohet 

19 onov ov ^eketg, ^ ^ tovto de elnev (ftjfialrm noltp &avdtq^ do^dffet 

iOtov ^eov, xal tovto einm liyet avt^' ^AnoXov^et fiot, ^^inir 

atQaqielg o IlitQog §lkinet tov fm&rit^y ov fiydna 6 'Irfaovg axo- 

Xov&ovvta, og xal dvineaev ev t^ deinvfp inl to at^dvg cciftov 

liHot eJnev' KvQtey t(g iattv o naMjtdidovg ae; ^^tovtSv fdm o IJi' 

22tQog Xiyet t^ 'Ifjaov' KvQte^ ovtog 9h tt; ^^Xiyet avt<p 6 'Itf- 

aovg' *Edv avtbv (^iXvi uivetv eoDg tQyofiat^ tJ nQog ai; av fiot 

23 ditoXov^et, * ' H^Xitev ovv ovtog o Xoyog eig tovg ddeXcpovgy ott 

o fia^rpciig ixehog ovk dnodvtianer xa2 ovx elnev avt^ 6 'Irjaovg' 

itt ovK dno&v^axet, dXX*' ^Edv avtiv ^iXto ftivetv.img eQxofjuity 

ti nQog ai; 

7A Ovtog iatw o fia&rmg o fiOQtvQm neQi tovtm xa2 yQo^pag 

25 tovfa, xa2 oidafiev ott aXrj^g iattv ^ fiaQtVQta avtcv, ^ ^ eattv Jo.-9b; 

dk xal oUa noXXd & inoirjaev 6 'Iriaovg^ uttva idv yQdqnjtcu xa&* ^' 

Svy ovif avtov oJfACu tov Koafiov x^oQ^aat «a yQaq^fieva fitflJa. 

16. Om. ndXtv D Colb. ; ante Xiy, pon. C Cpt. Arin. et om. ^tvrtQ. 249. 

Vg. It. (ezc. Colb.) Arm. — h. aQvia 69. al. 
It. Hab. or» Xiyf ADX al. Ct. It. cdd. ^ Lk. (nai) tin. — RcKn. 

Sz. 6 *Ifia, . . om. plane D al. Vg. It. (exc. 3.) al. — h. nffofidtta AC ; 

etiam dovia leg. 
18. Xn. oifH (a«) . • id add. A D (h. aXXot 9$ Zi^oovaw x. dndyovair at) 

Syr. It.** al. — 20. Rc. Kn. Sz. invnQ, 6i, 
21. Ln. rovtov 0V9 c. RD 33. Vg. It. cdd. Cpt. 

23. Rc. Kk. Sz. i Xoy» ovt, . . om. ovr. 3. 250. Or. Cyr. Chn. nit. Hier. ^ 
h. ov* tht. di R 33. Colb. Or. — om. on/r^ 69. Syr. Prs. p. Vg. roi. 
Verc. Chn . . . h. avro' D Ct. *- h. or« ovjc anoS^v^auti^ D Ct. 

24. Lw. xoM 6 yifd^. c. R D ; etiam 6 nai leg. ^ h. ». OM^a fUr Chn. Thphyl. 

25. Om. hanc venam 68. . . eom nQoa^ntiv habitam esse teettor ichol. 
in cd. 36. (lec. X.) aliliqne. ~ Rc. Kn. Sz. Lif. oaa, , . of c.J)X al. Or. 
Cyr.Chn. — Rc.in f.add. d;«i7v, qdKv.(--). DigitizedbyCiOOgle J.datmadal*, Spir.S.pTOBiUU, MCertarincoelam. AGT.1,11. 311 nPASElS AnOSTOAQN. Tof liif nQmtop Xoyof momiaaiiip rnQl nartm^ i &i6qnXep £f % 
ijf^Mf 7^01;$ notsv €9 H€U didoaxeiPf ^ aiQi ^g ^fiiQOis irtetka' 2 
fupog toiis itnoatohu^ dta nfeifuxtog ayioiv^ oig Si^J^axo^ afeXii' 
^dri. ' o4* ^ naQBOtmref iavtov ^wta fieta to na^e& avtof h 3 
nokXol^ texfMfQhig, di iifUQAp teaffOQoxopta ontafOfUfog ainoli 
wu Uyeaf ta neQi tijg fiaaiXeias tov ^eov» ^xal avfoXiiofAefog 4 
oaQ^yyeikef avtoHg ano ^leQoaokifim ftif xtoQlCea&cUt aXka neQi- 
fUfeif t^ inayyeUaf tov natQog tff f^HOvaati fiov ^ oti'Ic9oantBg 5 
ftif ifianttaep vdafti^ vfuig di fianttad^aea&e i» nvevfucti ayttp 
w fteta nokkag tavtag ^fMQag, ^ oi fth» ovf avfek&ovteg ^Qeitm « 
aitof kiyovteg' KvQtey h iv t^ %fov<^ tovt<p anoxa&tatavetg tijv 
fittatkelav t^ *laQmqk; "^ ebtev di nQog avtovg' Ovx iftm iat\v 7 
yvmai xQOVovg $ xatQoig tAg natijQ U^eto er tfi idiif i^ovaitf, 
^ alka kij%pea&e &vvafuv inek&ortog tov aytov nvevfuttog iqt' s 
iftag^ xai iaea&i fwv fMQtvQeg iv te 'leQOvaakrjfA xtd niaff t^ 
*lovdauf xcu HafiaQeitf xal itog iaywtov t^g y^g, ^xtd tavta «A 9 
nav fikenovtm avtm im^Q&iff xal feqikt^ inikafiev avtbv ano 
tm 6<p&akftm avtm. ^^x<d tog ateviCovgeg tjatxiv eig tov ov-10 
Qavov noQevofiivov avtov, xal idov, avdQeg dvo nttQetat^xeiact» 
avtoig iv ea&^aeatv kevxoug, *' 01 xal eJnav "/^vdQeg rakikcuoiyii 

Cap. f. 1. RcKir. Sz. o 'J170. [010. o c. BD.] 
4. Hab. avpavhiio/*. 4. al. m. Eui. a|. conveioeni 1. convivflni 

Vg. Syr. al. m. . . avfodMSttotABvoq D. 
8. Rc. Kn. Sz. fSaw&i /*o« ^. etxoi iv ndofi. 
10. Rc. Kw. Ss. ioe^t* kiv»jj, Ih&iiota. l,t,ABC al. Syr. Vg. al. Eoi.] 312 ACT. 1, 13. App. fitfmina. MA oritio de digendo noiro ioeio. 

ri iatf jaat 8 ifASkftrovtig «& tov ovQavov; ovtoq o 'Ii^aovg 6 ava- 
Xrif^sig axf vum elg tov oiqavov ovtatg Heiaatcu ov tqonov 
i&Baaac&9 avtov noQSvofievov slg tbv ovqavov, 
12 Toti vniatQe\pav ilg *liQOvaaXiifi ano OQOvg tov HoXovfiivov 

izikauivog, o iativ iyyitg 'leQOvaaXijfiy aa^atov ijipv bdov, i*x«J 
bt6 iiffTiX&oVy ilg tb vneQ^ov avil^aav ov ijaav xatafiivovtsgf o 
tB nitQog xal 'Iwawtjg xcm 'laxnj^ xal IdvdQiag, ^lXmnog xoi 
Qcofi&Sy 6aQbr>Xbfiahg x«i MatdriMg, 'lamifibg -AXnpahv ^aX 21- 

14 fMW 6 C^ilcor^g xal 'loidccg '/axoo^ov. * ♦ ovtoi ndvteg f^aav nQoa- 
xaQteQovvtsg bfio&vfiadbv t^ nQoaevxu <w ywai^tv xai MaQi<f tjj 
fATfl^ tov 'Ifiaov xat toig adeXq>oVg avtov, 

15 K(d iv tttlg ^fiiQatg tmkcug a/vvcatag TlhQog iv fiAnp tm 
ddeXfpdiv eJnev — ^v ts ^x^og ovofiattav inl tb aiitb &tg ttativ 

iBiikoai* •^ ^^"^AvdQsg &d$Xqfoi, idsi nX^c^&^ai tr^v fQcap^v fyf 
nQosinev tb nvsvfia tb aytov dta atofiatog AcbM ns^ 'lovda tof^ 

17 ysvofiivov b&fjpn) to^ avlXa^waw ^li^aovvy * ' e« HoftfQe&fAtffiivog 

18 tfv iv vfiiv %€u iXaxsv tbv xXrfQov tr^g dia>fOvlag tavttjg, ^ ^ ovto^ 
fjiiv ovv ittfiaato xtHQiov ix fua&ov tijg adtniagy hoH nQijvilg fB- 
viftevog iXaxrjasv fiiaog, xai H^sjydifi navta ta anX&ffya at^dv* 

19 ^•xai yvtsmhv iyivsto naatv totg Hatotxovatv 'IsQovaaXijfi, «tfw 
xXtj&^vat tb fcuQiov itestvo t^ Iduf dtaXiKtip edtm 'AMsXdafMei, 

20 tovtiattv x^iov atfiatog. ^^yiyQantai yoQ iv §i^ ipaXjMW' •F>-». 

Fsvtj^tCi ii iiiavhg aitov (Qrjfiog xai fi^ iatm b xatotx^ h (26.) 
21 avtjf, xai' H^ intaxonr^ aitov Xafiitt» StSQog, * * ^*r o3y <w«r-Pi,iot, 

11. tivh.tiht. fikift09ttq BEaKm.Eus.CkTt.al. 

13. Rc. Kn. Sz. dvififia. elq r. vTii^. et x. */dx. x. ^laidvv. 

14. Rc. Sz. nqoaivxr^ «ai rfi Se^an, qu. Kn'. ( — ). — Rc. K». Sz. 
xai cvv toXg, 

15. Rc. Kn.Bz. tS»9 f*a&ijtwv, IdSiX^. c.ARC* al.Vg.al.] — h. ^v 
ii CD«* ifdf D*) al. Syr. ntr. Cpt. Vg. Ld. et wa$i A C al. 

16. Pro AfM h. SiZ D* Vg. Ct. Ir. mi. Aug. — Rc. Km. Sz. TawT^» ^V nq. 
[oro. c. A B C* H al. Sy r. Vg. al. m. Or. (2.) Eai. A(h. a1.] 

17. Rc. ^v 0VV fifilv. 

18. ^, (Sz. om. Tov per errorem.) rov /iMr^ofl. 

19. Om. Idiqi D Sah. Arm. Vg. Cl. Ld. ; etlam 7ov^ck^ leg. — Rc. KV. 6z. 
'AueXSaftd, [AxiXia/idx {B) %,AxtX9afidx «. AxeXSai/*dx •• Axel* 
^ftd X c. A B D E cdd. lat. S4h. Cpt. Eoi,] r\r^d^]t> 

20. Kc. Kv. Sz. Xdpoi Ikapitui c. ABCD aL Kdf. Chn.] e< U?)iV^^^ ii|l«€nmJaaMsiiSl€UarM9UbU9. Dftiar SpirUai S. A^T.II,«f 313. 

isf p^ag 6 HVQiQQ if^ovG^ ^^aQ^dfMroq ano xov fiamiff(juxtog 22 
'Imaifvov &)g c^ ^^ag ^g avsXi^q^ a(p fiiim^ fiaqfSvQa t^g 
waa%aamg avtov cvv inm yep4a&€u iva tovtm^ ^^ ko* iatii' 2Z 
aav dvOf J(Aarf(!p tov KoXovfUPOP BoQOa^v^ oq insKX^&fi 'loih 
dtoqf mi Matd^ia». ^^m^ nQoesvl^c^Mvoi elnav 2vy kvqu^ xo^m 
diapwta nanftm, ocvadsiiov op ^«^^«0 in tovtm tm dio /|6f 
^^Xa^tp Tor tonov t^g diaaovUit/s tavtffq xtti oivoaroiL^^, aqp' ^«a» 
noQi^ ^lovdag noQSv&^vai sig tov tonov tov idtov. ^^stcu i^26 
xaf nX^QOvg aitoi^f »cd inac^v 6 ylSiQog kA Mat^ux», ncu avj- 
xat£%fni<picd^fl futa tmv &fd^%a anoatiXw* 

n. 

Kjou iv t(^ (TVfinlifQova^cu triv ifiiiQa/v t^g mvttjHOift^ ^aav i 
ndvteg ofiov inl to avti* ^tuu iyivsto cupvoa «x tov ovqovov ^)(oq 2 
mansQ (piQOf*iviig nvoijg fiuUag aou inXiJQODasv oXov Toy o&or ov 
^a» Mad-eiofuvoif ^hou m^p&Tfca/p avtoig duifMQii^ifisvai yXoiaaou 3 
(HhmA nvQisf iML&ioip te icp' sva Sicaatov avtoiv^ *hou ^Xfja^- 4 
aaiv navteg nvevfMtog aylov^ xftl fiQl^avto Xalsw hiQoug yXoiaacug 
HO&dg 70 nvhvfia ididov ano^iHyysa^ou avtois, ^^Haav Ji «f 5 
'le^waaXii^ HotoiKovvtag 'IovdaX6ij avdQug avXa^tg ano navtog 
i&vovg tm vno thv ovqcsivov' ^ywofUvifg di tijg qpa>i^$ tavttfg % 
awiiX'&av to nXij&og xoi awiyiy&tif oti ^hovov stg &axatog t^* 

23. Hab. 7(Wof y B al. Syr. p. Sah. — Rc. Kn. $z. Baqaafiar. [BaQ- 
aa^pav c. ABE al. m. Am. Ld. Cpt. al. Eos. ms. . . h. Baovdfiav D Ct. 
ToLAeth.] 

24. Rc. i» xovxtav r. difO eva ov i^eL 

25. Rc. Kn. Sz. kap. tov xXtjqov Itonov c. A B C* Sah. Cpt Vg. Ct. (to- 
nov xov D) I>roc. (dii.) Aug.] et l| ^5. — pro tS%w \u diaitQuov A; 
ettam avtov ieg. 

26^. Rc.Kn.Sz. avtSv, [ovroKt. ABD**al. Vg.al. Chn.(l.)l 
Cap. H. 1. Om. ndvt. E al. Ld. Chn. • . Rc. K!Y. Sz. anari. . » add. 0» dno- 

otoXoi H al. m. — Rc. Kk, Sz. 6fio^t*»^6v, {fiiiov c A B C SlaF» Ath. . . 

Om. D Syr. Cpt.] 
3. Lk. t^al i*d&$a, c. B aL Ath. (2.) Chn. al. . . h. itid&tadv r< D*^ gr. 

(jcoU ind^iodiv rs D* gr.) •. nai ha&wav Alh. (1.) Cyr, (1.) Syr. utr. 

Arr. Cpt. Sah. . . h. ixd$^§aev di C* Ld. Aag.] r^ r^r^n]^ 

6. Hab. or» ^xovair B. Digitized by ^^OO^IL 914 ACT.lI,t. Lidgiiar. donttiB. Petrior«tiocoramJfada«ltctg«iitUiMi. 

7 Idln diaX93tff(p XaXwftm avtm, ^ i^htarfo dh mu i&avf*a^of Xi- 
yofneq* Ovxl idov anavreg ovroi daw oi XotXovvtBq raXAoMi; 

8 ^ xai n&q ^(uig anovofMP iitainog t^ tdlq. dutkii^ii^ fifiim » ^ 
%v/e9rq&riiuVf ^IIaQ&oi xtd Mf^doi xaH ^EXofMat^ xal oi xccro»- 

xovnsg ttfl MMonotapUaVy ^lovdaia» ts xai Kanfiadoxtaf, nop- 
loto^ xtd tiiv ^AokBPy ^^(pQvylav te xal HafiqivXla», Aijvntot xat 

ti^fieQTi tijg Ai^rig ti\g xata KvQrfnjp^ xak oi int&fffwvvteg *Pah 
ilfioioty 'lovdaXoC tB x(u TtQocfjXvtoty ^^^KQtjteg xtd^AQafiegf axovo^ 

fm iaXovvttov avt&v toig ^fietiQatg yXtiffaatg ca fuyaX^ tov 
tl&sov; i^^ijtafto dh navteg xtd dtffnoQOvvto aXXog nQog alXov 
izXiYovteg' Tl &eXei tovto elvai; ^^ireQOi de dtajXevaCovteg SXe- 

yov' oti yXevxovg fiefufftwfuvoi euriv, 

14 2ta&elg dh 6 IletQog avv toXg evdexa inr^Qev tifv qwrv^v av- 
tov x€U aneq>&iY^ato avtolg' "AvdQeg 'lovdaldt xai oi xtxtoixovV" 
teg ^Qovaalrjfi navteg, toiko vfiSv Yvwnov eattOj xou iv<otiacta&$ 

15 fa ^ijftata fiov. ^^ov yaQ, Ag vfieVg vnoXofi^vete, ovtoi fif* 
±%&vovaiv' ianv yoQ &Qa tQitri trjg iffiiQag* ^^akXa rovro iattfv to 
nelQrifiivov dta tov nQoqnjtov ItoijX' *^Xai iatcu iv taXg M}faraiff'Jo«l.5. 

^fAiQctig, Xiyet o &e6g^ ixxeA ano tov nvevfuxtog fiov in\ naaeev (j, i 
aoQxa, xcd nQOcprjtevaovatv oi viol vfimv xoLi ai &vyaxiQeg vfiHv, "^^-^ 
xcu oi veaviaxot vfi&v OQoaetg Syfovtou, xou oi nQeafivteQot vfmv 

18 iwnviotg iwnvtaaihjaoncu' * ^ xai ye ini toifg dovXovg fwv xai 
in\ tag dovXag fiov iv taJCg ^fiiQcug ixeivoug ixxe£ ano tov nvei^ 

lOfiatog fAOVj xcd nQOcprjtevaovaiv, ^^xou doiaat tiQctta iv t^ oi- 7. Rc. di ndvtet:, — Rc. Kk.Sz. Uy, nQo^ dXX^^Xov^. — or/t c. 
B. . . Ln. ov/ etRc. Kn. Sz. ovn, 

12. iifjTTO^vvro c. A B. . . Rc. Kk. Sz. Ln. d^rinoqovv, — Rc. Kk. Sz. y« 
av &iloi. 

13. Rc.;^Jleva{;orrec. — 14. Rc. Kir. Sz. om. o ante /7ir^. 

16. Om.'/(»i7ADCtIr.HU.Aag. 

17. Hab. fitta tttvta pro iv r. iox. fff^q* B Sah. . . vtrqae cjgt C al. Arm. 
Cyr. Hier. — h. Xiy. xv^coc D£ aL Vg. Ct. Ld. Ir. Hier. al. — h. vi. 
avtwv D Ct. Hier. Hii.; iid. lh7«T. avrtiv, . • om. h. I. vf&HvC. — 
om. vfii. poft viav, D Ct. Hier. «t poit nQMp. DE Ct. Ld. — Rc 

18.*o!5i! jrr. jfOQ. &. et NCM n^^fft. D Ct. Hler. ^ 9' '^^^ ^^ GoOglc Pefrai ottendity Jet. etieMeMiani a vfttibvi pnedictom. AGT. II, 31. 315 

gav^ &m Hou atifMt. itA t^g yijg xatoi, aJfM xai nvg nai atfdda 
Kamov, ^^0 ^Xiog fi8taatQatp^<retai alg <nt6rog xal 17 aBXtjnj tigio 
alfia, ttfip ^ ik^ih ifuqaf xvghv ti^ fisYaXtjv x€U itriq>afff» 
^^Hoi ictaty nag og av mtxaXitnjtai ro ovofui ievQiov CfodfjaS'^ 
tcu, ^^"jifdQeg 'loQatjXtraty axovaati tovg Xoyovg tovtovg. */»-33 
&ovf tof NaZmQoJSoVy avdqa ano&sSeijfiipov ano tov ^iov &g 
vftag dwafAsaiv xai tiqaaw xai atffieloig olg inoiffatv di <xvtov o 
d-sog rr fiiatp vfmVj xa^&mg ahtoi oStoftBy ^^tovtov t^ v^quTfuvfilZ 
pavX^ xal nQoyvwTBt tov &bov ixdotov dta %Btq6g avifuov nQoa* 
mj^avt^ avidatB, ^^ov ^Bog oviat^aBv Xvaag tag mSwag tov7% 
&€BvatoVy xa^ott ovx ijv dwatbv XQatiM-ou avtov vn aitov. 

"Pt.if^^^^avi^ yoQ XiyBt Blg fxvtov' nQwoQWfttfv tov xvQtov iviintov^ 
*'^* ftoo dta navtog^ ott ix ds^toiv fiov iativ, tva fitj aaXBv^m. ^^dta2& 
tovto ip^qiqixvd^ ficv ^ xOQdia xai fjyaXXiaaato i yXSaad ftoVf 
Stt dh xal tj (Tce^ fwvxataaxrivwsBt in iXnidiy ^"^ ott ovx iyxata- 21 

Att.tMtXB(tffBtg tifv %pv%fi» fMV Btg ^dtfv oidi ddaBig tbv oatov aov IdBtv 
^ dtacp^toQav. ^^iyvmQtaag fwt odovg ifo^gy nXfjQ<6aBtg fu BVfpQO^^H 
avvjig fistcc tov nQoaiinov aov. ^^lAvdQsg adBX(poi\ i^ b^bw73 
fiBta na^aiag nobg vfmg nBQl tov natQtoQipv ^avtd, ott xtu 
itBXBVtrfaBv xal itaqaiy xal tb fivTifia avtov iattv iv rifMV a%Qt tijg 
VUBQOg tavttfg, ^^nQOfpi^trig ovv vnamm xat Btdmg ott 0QX<p99. 
(OfMaBv avt^ 6 ^Bogy ix xaQTtov trjg oaqwog cevtov xa^iaat int 
tbv ^bvov ceitovy * ^ nQOldmp iXaXrjaBv nBQl tijg avaatouTBC9g tov 31 19. On. avm A al. Syr. Erp. Sah. — om. xatw Syr. Erp. — om. alft. ». 
Tt. X. dtft. tteaiv, D Ct. 

20. Lw. om. ^c. ACOEal. — Rc.Kn.Sz. rijir ^/iiQ. [ora. c. BD.] — 
ora. ttcU inttp* D Ct. 

33. Rc. Kn. Sz. nae-. »ci« aiW. 

23. Rc. Kn. Sz. &Hfor. ila/3o>T€?, d»a/«^My. — Rc*avciJl<rf. 

24. Pro ^arar. h. ^Sov D Syr. Erp. Cpt. Vg. Ct. Ld. Polye. Ir. al. 
35. -IjN. Ttffo o qi»f*ij9 e. AD. 

26. Rc. Kk.Sz. ei^qdv&ii. [tiv^Q. c. ABDE al.] 

27. Rc. Kn. Sz. «k qiSov. {^^ijv c. ABCD al. pm. Ciem. (non Or.) j 

30. Rc. Sz. poitdfff». ovrov add. ro xard oa^ica dvaarijattv roy 
XQiatov. [om. c. AB (ap. Btlj.) CD**H aL Syr. Vg. al. m. Ath. Cyr. 
Ir.al... al. var.] — Rc. Kn. Sz. rov &q6vov. [t. ^f «•'|f)f) Af^' '* 
al. Or.] o 316 ACT. Il| Z2. Petri oratione III homanum miili» ad Gbr, eoBvertuntav, 

XQUjtoVf ou ot*f« iyxwteXtiiqi&ij elg ^dov ovts r^ aoQl avtov Btdev 
Z2 dioupdvQaf. ^^tovtop tbv Itjaovv avictr^aev o ^ed^, ov navteg 

33 muVs iafih fAOQWQeg. * ^ t^ dB^it^ ovv rov &6ov v^&el^ t^v t« 
iTtocyyeUav tov Tivsifiatog tov anov Xafim TioQa tov natQOQf 

34 i^i^sev toito o vfAetg §kuistB xaJ aKov&iB> * * or yoQ Javtd avi^Ji ' P». \ 
sig xovg ovQavovg^ liyBi Sk avtog' EIthv 6 nvQiog 7<p xvQl(fi jitot;*Mt22if 

35 Kd&ov ix de^ioiv fuw ^ * icag av &m rovg i%d^Qovg aov v?rofro'd<ofj|^j2,/ 

36 7(01' nodciv oov. ^^aaq^aloig ovv yivoiHJxitG) ndg oJxog ^laQaijX^ ^». l 
071 xai xvQiov avtov wu XQtatov 6 ^eog iaoujcev, tovtof xov sL / 
'Jfiaovv ov vfieii iatavQdoaate. 

31 *Axovaavreg Sk xatsvvyrjaav njr xoQdkiv, ebtov te nQog tbv 
n&iQov xal 7oi$ Xotnovg anoatoXovg* Ti nauiaofiev, avdQeg^adeX- 

zsqioi; ^^TIhQog dh nQog avrovg' Metavo^aate, xal panria&tjtm 
exaatog vfiAv i» r^ ovofiatt 'Iriaov XQiatov efg okpeatv tm afiaQ- 

z^um vfimv, xai Xrj\pea&s T^f dtoQsav tov ayiov nvevfiatog, ^^Vfiiv 
yaQ iativ ^ inayyeXia xal totg tixvoig vftmv xoi naatv to% eig 

40 ficacQav ovg av nQoaxakiarjtai xvQiog 6 &ebg r^pim. • ^^etiQOtg 
te Xoyotg nXeioatv diefiaQtvQatOy xai *naQsxdXei avtoig Xiycov 

41 J^ci&tfte anb t^g yeveag trjg axoXvag tavtijg. * * O^ fih ow ano^ 
bs^afjisvot tbv Xoyov avtov ifianria&rjaav^ tuu nQoaeti&rjaav iv 

42 T^ ^fiBQff ixeivji xfvjaX oicrri tQiayp.tou* ^^ffaav de nQoaxoQteQovv* 31. Rc. Kn. Sz. 07» ov 'nattXeiv&fi 17 vv/17 at*TOi? [Kn. (^ V'. ait.)} 

e. acT. (h. ^SfjvB al. m. Eat. al.) ov&i. 
33. Rc.Kn. Sz. o viiv {^iifXq. — Ln. {ttat) fiXinexe* 

36. Rc. 07« nvQ, Ttal Xq, avrbv o &, 

37. Rc. Kn. Sz. t^ Ma^iujh — om. Ao«;roi/« D Ct, Cpt. Aeth. Ang. ^ h. 
74 no$^a<afitv ACE al. m. Rai. 

38. Rc. Kw. Sz. 6i M91J. [om. e. R «1. Vg. mi. . . h* ^fjeiv poat /utav^ AC 
al. Vg. Cyr. al. ; poit «vtov? D Ct. ir. ; etiam ehtev leg.] — poft oiro^. 
add. rov xvQiov DE al. Syr. atr. Ld. al. Bat. al. m. — om. Xf$OT. Syr. 
Cpt.Erp. Ir. Oec. — Rc.Kv. Sz.a^ea.aftaqttihf. itSv tvjk. vfi&v c. 
ARCal.Vg.Cpt.Sah.] 

40. RC. Sz. ^if^a^i^^ero. — Rc. Kn. Sz. om. avrov^. 

41. Rc. Kn. Sz. dofAiveiq dnoii^. et om. iv pott nf^oaeii&^ [om. ao^. 
c. ABCD al. Vg. al. Clem. al. et scr. h c. ABD al. Vg.] TOOglC Primorum diict. morei. Petr. et Jo. com ehivdD mendico. ACT.flt,^. 317 

ttg tJ Max^ tSv anMToXwf xai tJ xotfmia, t^ xXoam rov 
S^v xai rcdg nQOijevx(tV:- 

'EyhBto di naafi ypv%i (po^g, mXXa r« tf Qara %cu arjfala^z 
Sta t(av anoatolcov ijivBzo, ^^ftdvtsg dh oi m<stev(javtgg im co44 
ecvto tI][OV anavta Hotva, ^^xal ta mr^ftata xai tag vnaQ%Btg^h 
iTtinQOffxov xoi dufiiQt^ov avta naatp xa&oti av ttq vQtiav «7/ef , 
♦• x'a{^' ijfieQa» ti nQoaxaQtSQOvvtsg ofto^^fiadhv ev t^ Uq^, 4s 
xlwptig ts xat ohov aQtov, fistsXafi^fov tQocp^g #r ayaXXtdffti 
xdi aq^sXorritt xctQdiagy ^'^ aivovvrsg tov (^sov xal Ijortf^ jaQW^i 
nQog oXov tbv Xaov, 6 dh xvQtog nQoaetiOst tovg ffm^oftivovg 
xa&^ flfihQav * in\ to avto. i 

m, 

TIsrQog di xoi '/(aavvijg avs§atvov sig to Isqov inl t^v co^kx» 
tPig nQoasvxfjg t^v ivatTjv. * xai ttg avf^Q ^oDXog ix xoiXiag fAt^tQog 2 
avtov vnaQ^tav ipatrtat^eto, ov iri&ow xa&' rifihQav nQog r/fV &V' 
Qav tov isQov t^f XsyofiSVTjv toQaiaVy rov airsVv iXstifioavvr^v nuQa 
tmv sianoQSVOftivoav sig tb isqov ^og idtiv TlitQOV xal '[(aawtjv 3 
fAhUovtag siffUvat sig tb isqbv ^Qoyta iXsrjfioffvvrjv Xa^tv. ^atsvi- 
aag di llitQog sig aitbv ffw rrp 'loaixpvrj ^7nsv' BXhpw slg ^ftig. 
*o <tt snsv^sv avtoig nQOffdoxoJv tt noQ avtm Xafikv^ ^slnsv dh 

42. Ln. {iv) rfi d^ax^ c A al. Syr. Vg. al. — Rc. Ktx. Sz. xai r^ Mlda. 
[om.c.ABDal.Sah.] 

43. Rc. Kw.Sz. ab init. cVivero. [/y**. c. AB (ap. Btlj. vdtur) CD.] — 
h. nolXa <f i B . . noXXd (om. ri) D* al. — h. iyw. Sid r. aTtoatoX. iv 
7s ^ 01; aaA 17;«* 96^0^ n ^v m^^o? inl ndvtaq nai AC [iv 
'/t^ovflT. add. etiam J?al. Syr. Ld. al.] al. ra. Cpt. Vg. 

44. motevaavt. inl r. a. tlx' c. B al. [nuntvaavrt^ etiam H ai. Thpbyl.l 
Or. . . ^c. Kn. Sz. Lx. ntatfvovttq -^aav inl r. a. xai hx» 

47» Rc. Kn.Sz. xa^' ^iUq, rfj ixnXrfoi^. III. 1. 'i?;riroavTO Sillixq. 
(om. rj i*ink. c. A B C Vg. Cpt. Arm. Aeth. Cyr. (b. inl xo a^ro iv rjj ix~ 
xXija. D Ct. et omisio iv 19.) et IlirQ. di c. ABC al. Vg. Syr. Cpt. Pam- 
phil. Cyr. Eutfaal. Lcif.] 
Cap. f U. 1. Cf. ad U. v. 47. 

2. Om. vndffx^yv (antea h. xai Idov D Syr.) D Syr. Erp. Arm. Ct. Lcif. 

3. Om. Xa§tXv DH al. pl. Ct. htg. Sl. Ar. p. Thphyl. Lcif. . . h. Xa(iilv 
na(^* axniav E Ld. 

5. Hab. Tra^* ai'»ror C; n, arrwr poft rt P.a^. JApJ. ri(E] pofi.DE al. 
Vg. Ld.; om.e9. 4 318 ACT.UIyT. SMMtiir eUradiif . Stupeai malUtado a Petro edocetor 

nkf^' *A^(Hi09 nuu woowf ovj ina^ti ftor o di fy»y tavto 

aot dtdmiu* «r c(p ofOftati *lfiaov Xqmov tov NaJ^nQoiov ir«^* 

iftutu. ^xoi niaaas avtop tijg di^tas X^H^S ^y^tQ» aitov^ noQOr 

^X^f^ ^) iat€Qici^<Tap ai fiaasig avtov xal ta aqivQa, ^xaH H^ 

aXkoiufoq iatt]^ xai ntQunatBi, xa) eianX^if avv cevtoig iig to 

9ieQ0P neQinatwf xoi aXXoftwog, aifch tov d^eov. *xai eJdev nag 

10 Xaog avtov naoinatovvta xai ahovvta tov ^eov *^^iniYlvah 
OHov di avtovj oti aitog tjv 6 nobg tijv iXiiifAoavvfjv xaOi^fitvog 
inl t^ liqai^ mXji tov ieQOVf xat inXi^a&t^av S^dfifiovg xid ix- 
ataaeoig enl t^ avfi^tjxoti avt^. 

11 KQatovvtog di aitov tov tlitQOV xeu tov ^latawtfv awidQa- 
fiev nag o Xabg nQog aitovg inl t^ atotjf tjf tiaXovfiivji ZoXofiA- 

llvog fx^afi^t. ^^idatv Se 6 TlitQog anexoivato nQog tov Xaov 
"AvdQeq laQarilJPiaiy ti ^avfidZete ini tovttpy ^ fffuv ti atevil^ete 
dg idiq ihvafui ^ eiaeSeiq^ nenoitjxoaiv tov neQmatePv avtovj 

18 ^ ' &ebg 'A^QadfA xal laadx xal 7axo)/9, o ^&ebg tmv natiQOtv 
^fimVy ido^aaev tbv naTda aitov 'It]aovVf ov ifulg fjih naQedd- 
xate xoiji ^QVijaaa&e xatd nQoaoonov UiXdtov^ xQivavtog ixeivov 

l^dnoXvetv ^*vfietg de tbv dyicv xcd dixcuov i}Qv!iaaa^e^ xa2 ^t^- 

t^aaa^e AvdQa tpovia xaota&^vai ifxXv^ ^^tbv dl dQYtfybv tijg ^oa^g 
dnexteivatef ov b ^eog ifyeiQev ix vexQmv, ov rffiei^ fidQtVQeg 

16 iafiev. ^ ^ xou in\ r^ niatei tov ovofmtog aitov tovtov, ov ^eoh 
Qehe xdi oHatej iateQiataev tb ovofia ainov' xai 17 niatig ff di 
aitov edeoxev ait^ t^ oXoxXtfQiav taittjv dntvavtt ndvtm if/uSa. 6. Rc. Kn. Sz* tytii^at xai mqut.^ qo. Ln. ( — ) ., om. c. BD Ct. 
Sab. . . h. tynqt AE al. in. • . h. avdora Epiph. 

7. Rc. Kk. Sz. om. avxw pott iiYuq, [icr. c. A B C al. Syr. Vg. Reg. a1. m. 
Bai. al.] 

8. Rc. Kn. Sz. nal aivHvy Lk. (xcm) . . om. c. AD Sah. Ct. Reg. Lcif. 

10. Rc. Kx. Sz. iniy. ts, Idi c. A B C al. Vg. Ld. Reg. Cpt. Bas. t\.\ iid. 
et Ly. or« ot;ro«. . . avto^ c. A C al. Vg. Reg. Syr. Cpt. Baa. lel. Lcif. 

11. Rc. pro avrof' h. rot' ia&ivtoq z^^ov. — Rc. Kk. Sz. om. rov 
ante'/wotry. [icr. c. A B.] — Ln. SoXoftiivtoq c. A (h. JSaXo/i.) 

12. Rc. Kn. Sz. om. o. [icr. c. ABD.l — 13. Ln.^. 0t6q 7a. xai ^eoc 
'/ax. c. ACD al. Vg.al.; etiam x. o &. *Ia. x. 6 &. 7. leg.— Rc. om.ftiv, — 
Rc. Kr. Sz. i7^ffo. ai''Tor. [ora. c. ABC al. m. Vg. al. Ir. al.] , 

16. Om./;riBa].} eiiamivUg. — Lx. post ^ore^W. interpgt. QLC .4eJm«xspMtol«MtMU«t«dfid6ni«xcltetBr. ACT^U^M. 319 

^^xo} rtlr, idBhfol^ olda w xena ayvouKHf mQo^e^ &m%Q xailt 
0» OQxovtsg vfAm' ^^o di &Bog a nQoxatijyyetXaf dia afOfuttoglB 
ndfTm tm nQoqnjrm, na&ew tov Xqunof avtovy mXriQna» 
ovtng. ^^fA6tapoii<Tati ovv wd htustq^atB Eig to ifyxXBKp&^vaii» 
vfioip tag afiaqtiagj onaog of Sk&wnv natQoi avatpv^eeag ano nqoC' 
mnov tov hvqIov ' ^ xcei anoiStEikid tov nQOvu^BiQUffuvov Vftw Xq^ 20 
tnov *JrfCOvVf ^^ovdti ovquvov fth di^aa&ai avQi injQOvm ano-2t 
xcetaatcuseoig nivtm m iXaXiiaev 6 d-eog dta atofiatog tm ayim 
- Dt 18, ovrov nQO^fVftm. ^^Mma^g fdv elnw* ott nQoqajttjv vfuv ava-tl 
' ' . ' atriaei xvQtog 6 &eog vfmv ix tm adeX^v Vfim <og ifU' avtov 
axovaea&e xata ndvta oaa av XaXijafj noog vficeg, ' ^ eatcu di, as 
naaa i/nn^ fjttg av fi^ axovajj tov nQoqnrftov ixehov i^oXod-QeV' 
&i^aetat ex tov Xaov, ^^xal navteg dh ol nQoqiijtcu ano 2ccfiov^X 24 
xal tm Ha&el^^g oaot ekaXriaaVj xol nan^yyetXav tag ^ftiQog tav- 
*Bn.i%tag, ^^vfjLets iate oi viot tm nQoqnftm Hoi r^^ dia&ijxrig ^g 25 
'&e6g dti&eto nqbg tovg natiqag ^ftm^ Xiym nQog j4^aafi' Kcu 
iv tcp aneQfiatt aov ivevXoytf&^aovtcu naaat al natQtal trfg y^g, 
^^vfjup nQcotov 6 &eog avaati^aag tov naZda avtov anearetXsv^ 
avtov evXoyovvta vfiSg i» t^ anoatQeapeiv exaatov ano tm no- 
vrjQtm. 18. Rc. Kx. Sz. aiVou poit itQovfiwv pon. [poit Xq. cBCDE al.Syr. 
otr. Vg. cdd. lat al. Ir. . . om. nad-, t, Xq, A.] 

20. Rc. toVnQOuntffovyftivov» — Rc. Ky.Sz. *Iiia, Xq, [X^. '/170, e. 
BD ^r. E al. Ld. al. Tliphyl.] 

21. Rc. otofiar. ndvtuv ayim avt, nq, dn* alonfoq, . , eiiam Sz. add. 
in f. dn atej'., qd Kn. ( — ) ». Lm. (c. ABC) dncdwr, pon. ante ort»*- 
xov nqo^, , . oin. c. D 19. Ct. Arm. Ir. Tert. . . al. aliter pon. 

22. Rc. fih yaQ, — Rc. Kw. Sz. nQoq tovQ natiqaq tlnsv, — b. 
6&e6q ^fiwv [om. B 60. Chri. (1.)] E al. m. Ld..Sab. Aetb. Syr. p. 
Jait al. 

23. Ln. i^oX « &qtv&^aftm c. A D. 

24. Rc n QOtmtijyyHXav, 

25. Rc. om. 01 ante vloi, — h. noftiq, vfi&v AC (vdtar) E aLLd. al. 
Chra. Ir. nn. al. — Rc. oro.^. — h. c^Ao^^i/^^oyrw A^al. Cbra. al. 

26. Rc. naW, avt, 'Jfiaovv^ qd Kn. (— ). — Rc Kn. Sz. in f. add. 
r^wi', Ln. add. avtwvy legitur eliam a^oti et ^fwv, ,^Ottk, plane c. 
B (ap. Bch, el Btlj.) Cbri. (2.) Tbpbyi. Digitized by GOOgle 320 A€T. IV, 1. Petr. et /o. «apti. Petm le defettiit «Mftni «yiMdrio. 

IV. 

1 jia),ovna)f di avim nQoq liv Xaov, inicrt^av avtolg oi 

2U(^iQ aai i otQa^triyQ^ tov iegov koc) Qf So^dovxatoi, ^dmnovov- 

fUfoi dia %o dUfdcnstf avrovg rof Xaov xal natayyHXHv iv t^ 
Z*Ii^ov tijv avaataatv tTfV ix veiiQmf ^nal inf^aXov avtou; tas 

Xelqwi xa) l^evto eig trjQi^iv elg tiiv avqiov' ^v yoQ icn^oa ^dr^. 
^*noXkol 9i tm OKovoavtm tov Xoyov inlatevaavy x«i eyevil^ij 

oQi&fAog tm avdgm tog. j^Aiddeg nivte. 
r, 'Eyiveto de ini tr^v avQiov cwai&^vai avtoiv tovg aQ^ovtai; 

lixal tovg nQea^vtiQOvg xaJ tovg yQafifmteig iv 'leQOVGokri^y •xai 

^Awiw Toy OQXieQia xai Kaldcpav xal 7(w«n»j^y xai l4Xi^avdQor 
7 y.a^ oaoi ijaav ix yivovg d^t^QatMoVf ^ xoi at^aavteg avtovg iv 

tq} fiiaci) inw&dvovto' *Ev noiq, dwdfiei ^ iv nofxp ovofiau inoii]- 
« aate tovto vfielg; ® tote JJitQog nXr^a&elg nvevfmrog dyiov eJner 
ngog uvtovg' "AQ^ovteg tov Xaov xal nQea^itfQOi, ^ei iifietg ai]- 

fieQOv dvaxQtvofied-a inl eveQyeaU^ dr&Qcinov dad^evovg^ iv tlvi 
l^ovtog aeamatai, ^^vvojatov ctmo ndaiv vfiiv x«l navtl t$ Im^ 

'laQOTilj oti iv TV ovofiati ^lijaov XQiatov tov Na^oaqaiov, ov 

ifAetg iatavQiiaate j ov o S-eog qyeiQev ia vexQoiv, iv tovtq^ ovtog 
11 naQiatri^ev ivtoniov vfioSv vyirig. * * ovto^ eoTW' 6 Xi&og 6 e^ov&evri'*^^ tw 

Oeig vcp* vfmv tav oixodofJKav, 6 yevofievog eig xecpalijv ytoviag, 
* 12 ^^xal ovx iativ iv akXti^ ovdevl ^ awnjQia' oidh yoQ Svofid iativ 

Cap. IV. i. lUb. 0« dqx^tQug B€ C — om. ». o arQat, t. Uq, D Ct. 

2. Hab. T. dya<Fr. rov vtx^, DH rI. pl. €t. Ld. Reg. Cbrt. a1. 

3. Hab. t&tvTQ avToi'? AC£ al. m.Yg. Syr. Cpt. Chn. 

4. Om. xov AoV. A. — Bc. Kn, Sz. o ft^tO^fi, [oni. o c. BD (h. d^t&fi. tt 
iytv, ar^^(5r)]iid. daiL [d^ c. B D al. . . om. A Vg. Sah. Aeth.] 

5. Rc. Ks, Sz. om. tovg ante nQfafi. et ante yqaftf** iid. h. e«\* 'ItQova, 
[iv c. A BDE al. m.l . . om. iv UQova. Syr. 

G. Ln. n^^^Avva^ 6 a^/M^ev? st. Katoupaq %/Imdvvtj^ K,'AXl^aviQoq 
c. A B (D jam ante hab. awTfX^^aav ol dq/, x. o« 9r^.)al. 

7. Kn. Sz. iv fUa^ c. DE aL m. Chni. ThphyL 

8. Rc. Kn. Sk. in f. add. ror 7(7oaifL [om. c. AB Cpt. Sah, Vg. Coib. Cyr. 
i^Hilg.] 

9. Hab.ayaac^»y. a^' vfiwv DES3rr.Erp.Ct.Ld.Reg.Ir.Cypr. 

11. Rc. ICn. Sz. tSv oixoSoftovvrmv, 

12. Rc. Kn. Sz. orrf yd^, . . h. ot< X' ^ ^^* K^> ^YP^' ^* [9^^ c. A B al. 

m. Cpt. Did.] Digitized by CjOOQ lC Ja^ minuiUur Pete. ot Jo. eoMtobtiAm ooiq. dimUte^t ACT. IV, 24. 321 

SfBQOP vno f or oi^of to dsdofttpo» i» €»&^no4Qi inf ^ dtH aoh 
^^fcu ^fiiig. ^ 3 &eviQoiffteg dh tijf tov nitQov na^^riaio» xak 13 
'ioNMiKOv ncu KoiraXafiofASvoij oti af&Qnmi aYgdfifiatol tiatv ncd 
idmtaij i&avfutio¥' isuYlimoKov te aitovg ort avf t^ 'Itiaov 
^aaf ^^tov te ar&(fautop §lkinofteq avv avtok eatma tov te-ii 
i^eQonevpUvof oi^ eJxov aiftevt^. ^ ^ Kekevcarteq de av%ovg e^to 15 
tov avfedqiov anAd^^v^ avfi^aXkof n^og aXXi^lovg ^^leyofteg'iO 
Ti aot^aofie» tolg inf^^QOinotq tovtoig; ou fuf yoQ yfeaatof of- 
fneiof yeyofef di avtm^ naaif to9g wxtoixovoif ^leQovaakrjfi 90- 
feQOf, Hcii ov dwafAB^a aqvetad^ai' ^'^.cOX ifa fiij inl nXeHovn 
diafefiff&y dg tov laoVj aneily aneiXffatofie&a avtoig fifixhi Im- 
leif inl t^ ofOfiatt tovtq) fMfden aif&Qiincav* ^^ntcu rtaLiacmegl^ 
uvtovg noQijyyeiXav xa&oXov fi^ qt&iyyec&cu fM^di dtddaneif inl 
t^ ovofiatt tov 'Iijaov. ^^6 di HitQog hcu 'IcMtffifg anoxQc&ifteg 19 
ebtof nQog aitovg' Ei dincuov iattv ivcintov tov &eoVj "ifim 
catovenv fioXXof rj tov &eov, HQifate' ^^oi dvfifio&a yuQ ^fuiglQ 
a eidofMf xdi ffHOvcafuv f^ XaXe&f, ^^oi Sh nQoaaneiXffaafiefoi 21 
aniXvcaf avtovg fuffdlf evQiaHovteg to ncig HoXaacoftat avtovg 
dia tof Xaoff oti navteg ido^ciov tov &eov ini t^ yeyovotr 
^^itm yoQ ^f nXetofcov teaaaQOHOfta 6 af&Qcnnog «gp' of yeyo-ll 
vet tb afjfieVov tovto tik iaaecng. 

'AnoXv&ifteg de fjX&of nQog tovg idlovg xal an^yyeiXa» oaa 1% 
nQog avtovg ol ctQtteMtg Hoi oi nQsapiieoot elnav. ^^oi dh aHOv- 24 
aavteg ofio&vfiodov tiQav qtcovifv nQog tov &eov nal ehtav ^i- 
anotaj av notiqaag tov oiQcufov ncit tifv yijv Hcit t^v &aXaaaav 

12. Hab. in f. VfM^ B. 

14. Rc.Kk. Sz. xqv dk av&D. \ti c. ABD** (om. D"^) E aL oi. Vg. Ct. 
Ld.al.] 

15. Rc.Kir.Sc. .awipQtlof, XifwipKikL c. AE ai* pm. Vg. Ld, Reg. Ct 
Lcif. Thphyl.] 

16. LN.r^;roM70e»/«Mrc.AEgr.al.pm. Ct. — Rc. Kn. Sz. a^mroHi^OM. 

17. Ln. om. dnetXjj c. ABD al. Syr. Vg. al. Bas. lel. al. — h. aTtftXijao^ 
M<^ D aL m. Chn. Tbphyl. — 18. Rc.Kn. Sz. noQ^rr' aitolq. 

20. Rc. Kn. Sz. «ScfoAcf y. [ctraABDaL] 

21. Hab. /»4 evQioM. 86. aL Vg. Sah. Lcif. et addito akiav D Syr. An. — 
h. wXdfovtai 4. al. pl. Chrs. Thphyl. 

22. Rc.Kn.Sz. iyiyovB*. [^f^oVei c. BD.] 

24. RcKn.Sz. oif 6 &i6q. [om. c. AB CptDemid.Ath.Ambr.] .. h. 

Aov. TBitam. ttU T. 21 322 ACT.IV,a5. Diicipp.adOenniprecef fkciant Omiiiani mftgiiA nniias. 

25 xal nifta ta iP avtoHsy ^ ^ 6 dta atofiuxtog ^avtd n€u&6g aov * Fi. 2, 
26«^«!^' ^ha ti iq^Qtiaiav i&mi xal hxjol ifieXitjjaaf xepd; ^^naQ- *^' 

Hftijaaip oi fiaa^H; tijg yijg xal oi a^ovteg avr^x&t^irav ini to 
27 avtb xata tov nvQiov xa2 xata tov Xqunov avtov. ^ ^ (n^%^ 

aaf yoQ in ahfi-aiag ip t^ noXn tavtfi inl tof aytov ncuda aov 

^lflGOVVi ov ^Qtaagy *HQ<idijg ta xai n6vtu>g Tlikatog avv i&vsaif 
28xai htotg 'laQW^Xf ^^noinaat oaa ij xsiQ aov xai ij BovXij nQO- 
29<oQUTef yBvia&aL ^^Hal ta vvvy xvQie, Imde inl tag anetXag av- 

tmv^ xoi dog totlg doiXotg aov fista na^aiag naarjg XaXeiv tov 
80 Xoyov aov ^^iv t^ t^v x^*^ ixtsivetv ae elg iaaiv xo^ arnuut xoi 

tiQata yivsa&ai dia tov ovofiatog tov ayiov naidog aov ^lrjaov. 
31 ' ^ xoi Seji&ivtm avtAv iaaXiv&tj 6 tonog iv ^ ^aav awfjy^vot^ 

xol inXlia&rpiav anavtsg tov ayiov nvevfiatog xoi iXaXow tov 

Xoyov tov &eov fista noQQfjauxg. 
82 Tov di nX^&ovg tm nurrevaavtm tjv ^ xaQdia Hai ^ rfwx^ 

ftid, xat ovdi elg tt ti3v vnaQxovtoov avt^ eXeyev idu>v ehcUj aXl' 
ZZ^v avtotg anavta Hoiva. ^^xat dvvdfjiet fJieyaXfi anedidow to 

fAOQrvQtov ol anoatoXot tf^g avaatdaemg tov xvq^v *Iijaov' %a^<c 
Z^te fieyaXff ^v inl navtag avtovg. *^ovde yoQ ivderjg ttg vn^Qxev 

iv atftotg* oaot yoQ xtijtoQeg x^DOQim 7 oixt<ov vnriQ^ov^ noiXwv- 

ovuo &t6q 32. al. Ct Tbphyl. Ir. . . ov iiVg. (non Am.) Hil. Ang. al. . . 
al.aliter. 
25. Ln. 6 vov naTQo^ ^/awp <f«a nvivfAato^ ayiov at6/*aToq Jav. 
etc. c. ABE al. Syr. p. Ld. . « h. o (fid nvtvfi. &y ^^s oroAi* tov nati(. 
^fMh Jav. etc. Sah. Erp. Vg. Ath. ms. Ir. . . o dtd nrevft. ay. dta oro/«. 
jav. etc. Syr. Cpt Did. . . 6 ita rov ayiov aroft, Jav. rov natS. etc. 18. 
(•• XL) . • oc dta Tnftvft. dy. dtd tov otofA, XaXffaaq Jav. ncudo^ aov D 
et (h. DaYid paero tuo) Ct. . .aL aliter. — Rc. rov ncud. 0. 

27. Rc. om. #r tfi noX. tavt. 

28. Rc. Kn. Sz! 17 fiovXri aov [om. c. A*B al. Ld.* Hil. Lcif. Ambr.]. 

29. Ln. I^Mfe c. ADE aL 

80. Rc. Kn. Sz. t. xt^' oov et 8f . anavt, nvtvft, ay, 

32. Ln. bis oro. 17 c. A (B teite Btlj. om. ante »aqS,) D* {D** add. 17 tan- 

tom ante ica^dia) 96. Or. (2; bab. 2.) 
88. Rc. Kn. Sz. fiiy, dvt, — h. ol dnoat. to ftaQt. AE al. Vg. Ld« 
^ Thphyl. -* Ln. '/170. dr^AorofO .. add. X^.ADE ai. m.Syr. al. .. 
om. t^q dvaatdo. 2«. (sec.XII.) 31. (s. XIV.J .. pon. t. iiv^. '/170. t^c 
dvaotda, B. r^ T 

34. Lif. TK n^ c.ABaI.Oyr. DigitizedbyCiOOgle BAnaiMM Ub«r«UtM. AaurfM et SftppUnM nbite mom. ACT. V, 10. 323 

f«ff ipeQOf ta^ tifutg tm fiutQoaxoftimf "xee} iU&ovf naqai^ 
tovg nidas tm anoatoljow dtedldoto de ixa<n(p xa&ott af ttg 
XQ^^ eix^v. ^^7oxri79 dh o iniHlti&e)s Baqva^ ano t&f itno-z^ 
otoltoff iatif fM&eQfifjfevofiefOf viog naQaiki^aeng^ jievhtjg^ 
KvnQtog t^ yifeiy ^"^ vnoQxoftog avt^ ayQov^ nmh^aaq ^feyxefZl 
to iiupiiui x(x} e&tpaf naQa tovg nodag tAf anocrolm. 

V. 

'AfiJQ di ci^ ifofiatt 'J^af iaq aif 2:an<pefQq ty yvfaud ai^ t 
tov inmhjaev Ktijftaj ^ xai ipoaq^ato ano t^g ttfA^g, avfeUMig 2 
%ai t^g yvfcuKog' xoi ifiynag fdoog ti noQa tovg nodag tm ano- 
atohof e&tfxef. ^elnef Se 6 HetQog' ^Afaflay dta ti enli^Qmaef 3 
o aatavag trff wtQdia» aov, \f)evaaa&ai ae to TtfWfM to aytof 
xai foaqiiaaa&at anb trfg ttfMJg tov %9aQiov; ^ovyi ftifOf aol efu- 4 
y»ir xoi noa&hv if t^ <TJf i^ov<fi(f vn^Q^ef; ti ott i&ov if tfj xoq- 
ditjf aov to nQayfia tovro; ovh i^f^evam af&Qoinotg aXXa t^ &e^, 
^ ixovm de 'Afoifiag tovg Xoyovg tovtovg neam i^itfwl^ef. xat 5 
iyifeto qio^ fiiycig ini noftag tovg anovoftag' ^afoatafteg dh h 
oi fetoteQOi avfiatesXaf avtof xoi i^efiyxaneg e&a^of, '''Eyifsto 7 
dh tog dtQcif tQtm dtdatiffnaf xal ^ yvv^ avtov fMf ei9vM to ye- 
yopog eia^l&ef. ^ antixQi&ij Se nQog avtqv IlitQog' Eiai fjtot, ei h 
toaovt<iv to xwQiof anidoa&e;>^ dh elnev' Nai, toaovt<iv. ^o Sh » 
JlitQog nQog avtijf' Ti oti avfe(p<oinj&7f vfuf netQpurou tb nfevfia 
KVQiov; idovy oi nodeg t&f &a\paftaif tbf afdQa aov inl tjj 
'&vQf^9 xai ^oiaovaif ai. ^ ^ eneaef de noLQayjQ^fia nQog tovg nodag 10 

35. LK.cfic^AJcTocAD. 

36. Rc. Kn. Sz. '/(wa^c ['/(wdff^ c. A BDE al. Syr. Cpt Aeth. Arm. Sl. Vg. 
Ld. Chrs. (1.) Epiph.] et vno. [a/id c.ABEU al. DLThphyL] — h. 
Ba^aappdq 40. 96.* Cpt. 

CBp.V. 1. Rc.Kn. Sz. SanptiQfi, l-^ c. BD (h. JSu^^i^) al. ». Or. 
Chn.] 

2. Rc. Kn. Sz. avpHdvia^ \aw9tSvi11q c. ABE] et yvviutt, avtov. [on. 
c. ABD al. Arm.] 

3. Rc. Kn. Sz. om. o ante IHtq, [icr. c. A BE al. Chn.] 

S. Rc. Kn. Sz. om. o Buie*Ap, [ncr. c. ABE aL pl. Chri. Thpbjl.] et in f. 

add. tavta, 
8. Rc. Kn. Sz. dn* dk avxf^ 6 IlitQ. et 9. **»« ir^o? «•r^^^^j^ 
10. Rc. Kn. Sz. naQa t. nod. InQOi c. ABD Or.] d by ^^OOglC 

21* 334 ACT. V, 11. kfp* «uctoiitM atqae Tit, Boi « carem libcnt ug«lai, 

cevvof %ai <|^S^* Blnk&iffBg dh oi fmtoiMH aj(^ avnjf 
ilveHQo» Htd i^ifijxameg S&ee^f nQog TOf ifdQa aifng. ^^mtl 

iyivno apifibg ftiyag igp* oXii¥ ttfp iKTikfjauxf nal ini navtag tovg 

aKoioftag favta. 
12 Jii dh Tojf ^&tQm tw iatoatiikm ijlvno OfnulSa xaI tiQOta 

noHa iv vcp /to^. mH ^aaf ofwOvfiUdov nien^ if t^ orof ^o- 
\zXo[uivog* ^*t<of di Xotnm ovdHg itokfm Hollaa&cu ainotg, aXX 
14 ifMydXwiP aitovg 6 laog' ^ ^ fAolkof di ngocni&8fro nunevof- 
tfiteg Tip Hvglcpf nh^ afdgw « xoi yfffanHm' ^^cSotc xoi <^ 

tag nXoftBiag inf^qBi/f tovg aa&Bfiig xoi ti&ifm inl HXtfaQiwf hcu 

HQapfiatwff wa iQxofUfov lUtQov xccr 17 fixia imoHmofi tw\ a»- 
\%tw. ^^cvfiigriwo Sk Hoi to nXij&og tw nigC^ noXsmf 'lEQowra- 

Xiljfif (ptQOfteg cuT&aPsig xoi o%Xovfiefovg ino nfevfiitm OHa&iQ' 

twf^ oktpsg i&eQanevoPto anaptdg. 
11 'Apctatag dl 6 oQfji^teQeig nal nifteg oi ovf ait^, ^ ovaa 

incttQeatg tiof 2addovHaiew, inXricfdTjaaf l^lfXov ^^xal iniBaXof tag 

XeijQag inl tovg anoatoXovg xeei e&efto aitovg ip tvQiiirei dtjfju)' . 
19 citj^. ^ ^ ayyeXog dl hvq(ov dta wxto^ ifoC^txg tag &vQag ttjg tj^ 
ViXoottfg i^arfafmv te avtolvg eJnef ^^IIoQevea&e Hctl ata&ifteg 

XaXePte if T<p Uq^ t^ Xa^ nAnta ta QtjfMta tqg ^onjg tavt^g. 
21 ^ ^ iHOvaapteg dh ei(TtiX&Of ino f oy oq&qop eig to ieQOf Htd idi- 

doGHOf, nctQayefOfievog Sh iQiteQevg nai oi cvf avt^ owexoiU- 

aap to avf^tof hcu naaav tir^f yBQOvalu» tm viav 'loQO^Xy Htd 
22 iniatetXof «4* ^o deafjuotr,QUifj ix&fjvat aitoig. ^^oi di naQa- 

yefOfUPOt inriQetat ovx evQOf aitovg ev t^ ipvXaHy' ifoatQitpaf- 
23 T«ff dh in^yyeiXav ^ ' Xtyovteg' ott tb dBaftorriiQiov evQOfiev HeHXet- 

Ofiivov if naa^Q iacpaXeli]^ hcu tovg ^vXanag iatwtag int tm &V' 

12. LH.SoXoftwrroq c. A. •— 14. h. nk-^&tt D*al. 

15. Rc. Kk.Se. wote «aT» rac 7tL [x«i liq c. ABD** al. m. . . k. tmi 
iv TOK ^^. £ X^<1* Ct. Lcif. . . oin. xcU ilq t. nXax, Aetb.] — Rc. Kn. Sz, 
inl itlirmv. — Lv. (ut ceniper) ic^a/9aTr«*y h. 1. c. ABD al. 

16. Rc. Kk. Sz. «k 'Ififova. [om. c. AB al. Syr. £rp. Vg. liCiC.] 

18. Rc. Kn. Sz. /H^. avTMy. [om. c. ABDal. Syr. Vg.al.] 

19. Rc. Kn. Sz. ^«a rijq mmt. iid. et Lir. fjpoiitr. . . «voiicig c. A al. m. 
Vg. — h. i^arar- ^i B al. 

23. Rc. Kn. Sz. to /a^v dtOfA. — Rc. f ^ti ioruitaq, — Rc^N. Sz<i nQO 
t. &VQ. lini c. ABD al.] Digitized by LjOOgle App.itenimc»ptt|o4ifiaiitarMpcriclU«iilnr. ClMftUd;. ACIT.V^SS. 325 

gWf ttr«i§mr«s di h» oideva evQOfiev. ^^ig di tjnowFe^fi toAgu 
laYovg ^ovtovg o t& a^miyog ^oi Uqw ticA ol aq%UQHS9 ^^o- 
qmff ne^ avtm.y tl of yipono voito, ^ ^ iHBQoeyevofuvog di ci^as 
anijyysdef avfo9s* ott idovy oi avdi^q ovg S&eo&e iv ty qmXau^ 
ikiir 9r ti^ Uq^ htmeq xc» dUfaoHorteg top Imow. ^^ tote air-26 
ek-Ow 6 istMptifyog <fw toXg vfffJiQitaig tjyet avtovg oi fma Biag' 
kfD§ovno yoQ top Xaoty ftif li&aa^^ichif' ^'^ayayivtig ^ avtovgii 
iat^mtt er t^ avndqi^y xoi inifQoittfaev aitovg 6 OQiUQtvg ' ^ X^ 28 
yw* noQayyeUa aaQffyyeikofUf vfuv ftij Moffxew ini t^ ofOfum 
tovt^^y xoei idovy MwiifQmxate tfiv 'leQOVffoX^fA t^g dtda/j[ljg vfJtiv 
xoi ^Xe<T&e inayafym kff iifAag to alfM tov ar&Qwrov tovtov, 
^^anoxQi&elg di IletQog xa^ oi anootoXoi ebta»' nu^ctmfiSfl^ 
dei ^«p fUiXXov if av&QeeTtotg. ^ ^ 6 '&eog t£f natiQm ^ficiv tfyeh 30 
Qov 'Iffcovv, of vfAfiSg duietQfaaad-e xQefmaaft^ in\ ^Jtov* ^^«otf*8i 
tov 6 ^eog OQXfiyof xoi aoatiJQa wfmref t^ d^i4 <^0Vy dovfot 
fietavotaf t^ 'Ioqo^X xa2 aapeaif ofjtaQttm. ^'xai ^fAeig iapiifZi 
fiOQtvQeg tm ^jffMam tovtm xal to nvevpta «o aytov, o idwnev 
6 Oeog totg nei^oQxovaiv avt<p. ^^oi dh axovaavteg dtenQiovto 33 
xol i§ovXovto aveXeXv avtovg. ' ^^avaarag di tig iv T<p awedQk^z^ 
fpOQtaaidg ovofmtt rafiaXii^X, vofiodtdaaxaXog tlfuog navtt r^ 
Xa^9 ixeXevaev l§o) ^Qoxv tovg avOQtinovg not^aoi, ^^eTniv tez% 

24. Rc. Kn. Sz. o T« Itoevq «a* 6 avqatfiy. [lic c. Chri. Hipbyl. .. 
OBk e. A BD al. Cpt. San. Arm. Vg. Lcif. . . h. o» oQxtml^ tu 6 ot^. vov 
Uqqv Syr. Aeth. . . o» uQtZq ». 6 or^ar. t. itfod «ai ol a^X*^Q^^ K Ld. . . 
al. aliler.] 

25. Rc. ai'rroK Aif wy, Kx. (Xiyotp}, 

28. Rc.Ks.Sz. fjrarav i^yev c. BD**} et »V» fMf Xi$% -f*- h. avr. 6 
iifftv^ A*Lcif. 

2& Rc. Kx. Sz. ov noQafyiL [om. e. A B Vg. Ct. Ath. Cyr. al.} — h. ^i;^ 
laktlv A al. Chra. (1.) Cyr. Thdret. 

29. Rc. Kn. Sz. 6 IliTQ, 

32. Rc.Kn. Sz. a^f ov ftnQzvq* , . Lk. iv avrta^ H^otQT, iapnv (e. B aL 
Ir.) . . h.iv mk^ poat aftaQtiiiv D* Ct aL ..^ Hiv axtrf et ovtov var. 
pon. . • plane om. c. AD* aL m. Syr. Arr. Aeth. Sah. Vgw Ct. Chia. (1.) 
Did. -« Rc. Kv, Sz. nvtvftta iL [om. c. ABD^ aL m. Vg. Ct al. Ir. 
Did.Thphyl.] 

3S. Hab. amvovTcc 27. al. m. — Rc. Ks, Sz. ifiovltvmvro. iifiov^ 
h»9TQ c. A B E al. m. Aeth. Chrs. (9; in eomm. /?oviUvorT04.) 

34. Rc. Kn. Sz. Pqa^ rt [om. c, ABDE al. m.; etia» ^QC^XV ^^^ om. 326 ACT. V, 86. App. ■vtdente Gamaliele dimiiil denno Chr. prtedicant. 

ftQog avtovg* uivdQBq 'liXQcajl^ai, nQOin%nB iavtoH^ inl Toi^ 
36 ar^gmnoig tovtotg ri fiAXBri^ nQcurffBtP. ^ ^ nQo yoQ tovtcDf tm 
illiBQm anfBottj @BvdaSi "Uytof ehal twa iavtovy <p nooaBxXi&ii 
kpdQw OQi&fJiog Ag tBtQaxotfitoff og ivjiQB^^ xoi navtBq ocot 
Z^inBl&ofto arrw dukv&rinav xai iyifovto bIq ovdif. ^''fiBtct tov- 
tof afifTtfj 'Jovdag o raXtkaHog if toug ^faQoug t^g anoyQatp^g 
xa2 ani<JtrjaBf Xaof oniofo avtov' KOHB^og ancilBto^ xcu niftBg 

38 0001 inBi&ovto avtf^ SutrxoQniadTjifaf. ^^xcu ta i^i' Xiya vfiZff 
onoarijtB ano T(5f af&QWim tovtm xca aqiBtB avtovg' oti iitf 
i i^ af&Qcinatf ^ fiovXij avtij n to BQfOf tovtOy xataXv&i^ijBtcu* 

39 **#i di ix ^BOV iatiff ov dvffjOBO&B xataXviTCU avtovg, fjtr^notB 
40xa2 &BOfMfpi B^QB&^tB. ^ ^ inBiiT'&rjiTaf dk ait^j xcu nQOiTxaXB* 

aafiBfOi tovg onoiTtoXovg dBiQaftBg noQiljyyBiXa» firj XaXBfv int t^ 
41 OfOfueti tov 'IrjiTOv xa2 oniXviTaf. ^ ^ 01 fthf ovf inoQBVovto %al' 

ooftBg ano nQoacinov tov ovfBdQUW, oti xatrj^ui&fjaaf vnBQ tov 
^lOfOfuitog atifMUT&ijvou* ^^naaav tB ijfABQov iv tip iBQip xoi xor 

o&oi^ ovx inavofto dtdaaxwtBg xa2 ivayyBXiCofiBvoi tov XQtetof 

*Ifjaovf. 

VI. 

4 ^Ev di taXg rjfUDatg tavtatg nXrj&wovtmv tmv fta&titAf iyi- 

fBto yoyyvoftog tmv EkXrjvurtAv nQog tovg 'F^Qaiovg, oti nctQ- 

15. 18. 66; vnr. pon. al.] et rov^ a^roordilov^. [ar^^. c. ABaL Cpt. 
Anii. Vg, (non Aro.) Chrs.] 
36. Hab. T«r. icmt. ftiyav A**DE** aL m. Ld. ToL Syr. al. Or. Cjr. 
Hier. — Rc. Sz. pro nQoiftnXid-if (c. AB aL m. Cyr. conieniit Vg. 
aL lat.) h. nQiM>enoiXij&fi, . . h. nqiMink^&ti C D* £ al. pL . . ff^ootsJUi- 
&floa9 D^*. . . nqooiti&ii 15. 18. 36. — Rc. Kk. Sz. difi&/t. dviq. moBl. 

87. Rc. Ks. Se. Aa^r luavov. [om. c. A*B aL Vg. Ct. Kui. Cyr. . . pon. 
ante JlaoV E al. Ld. . . h. noJivv CD gr^ Or.] 

88. Rc. Kn. Sz. pro aycre (c. A B C) h. idaart. 

39. Rc. Kn.Sz. o^ dv9aa&e xor. at>ro'. [^t^ri/o. c. BCDEal.pLSyr. 
Vg. al. Or. Chn. aL . . a^TOik c. ABCDE al. pm. Aeth. Am. al. (Or. h. 
rotVrov MammXiar) . • om. plane Vg. mi.] 

40. Rc. Kn. Sz. Lir. in f. add. ai'>rov?. . . om. c. A BC. 

41. Rc. orb/»aro? avrov c. 8. al. pl. Or. (2.)Lcif. 

42. Rc. Kn. Sz. '/170. ror Xo. [r. X^. '/. c. AB al. pm. Vg. Syr. p. Baa. Ir.] . . h. ror wQiOP '/j/oovv C. . . r. nvQ, *I. Xq. D Lcif. 
al. • . 7^0. X^jun. E al. • . al. aliter. Digitized by oTfe^f^- VU fiUcoiils pauperam cBra flnuidatiir* Ste^McuMiiir. ACT.VI>18. 327 

i&eoiQiWfto er ^jf duamlq. tn Ha^fUQiif^ ai jpJQOi cAtAif. ^nqwf- 2 
%ak»iiaiM90i di oi dddixa xo 9il^&og twf fiod^w ibtav* Ovx 
oQiatoif iatw^ ^fiig HataXshfHanag tof Xoyof tov '&€0v dwKonfaJSp 
tganiCfiug. ^ ^taxi^ffaa&s ovVy adeXqioi, avdQag a^ Vfim ua^vfov' 8 
fiifovg iitta nkifQBig nfevfuttog xai aoq^iagf ovg xataattfaofiaf inl 
t^g XQ^t^ taitffg' ^^fuig di t^ nQoagvti ^^ ^V ^^anofla tov 4 
loyov nQoaxaQtSQi^aofitf. ^ xa2 ^Qtasf 6 Xoyog imnwf naftog tov s 
nhrfd^^ xaX H^BkS^wno £ti<pa»ov^ afdQa nXriQftf niatiwg xa2 
nftvfiatog ayioVf xa2 ^lhnnof xai IIq6%oqw xai NacdfOQa xai 
TifiOMW xoi IlaQfiBfCBf xa2 iVixoXaor nQoa^lvtof jivtwiia^ * iAg c 
&rr^ar ifwtiOf tm anoatohaf^ %ak nQoaividfHfOi ini&^naif 
avtol^s tag piQag. 

Kai Xoyog tov d^BOv ffi^ctfeVf xai inhfdvfito 6 oQi&fiog 1 
t&f fia&qtm w 'leQovaak^fi o^dQa, nolvg ts S%Xog tw itQim 
vn^KOVof tfi niatH. 

JStiqtarog dh nXiJQtfg xoQitog xou dvfifimg inoiei tiQOxa xai % 
a^fuid fuyaXa iv r<p Xa^, ^ afiatifaaf di ttveg tw ix tijg avf- 9 
aytayqg ttig Xt/Ofiiffig JlifiaQtifm xdl KvQiffaitof xoi j4leiafdQia>f 
xa< «:(if' ano KiXtxiag xai ^Aaiag avZtftovfteg t^ JSteq^ifi^y ^ <^ xat 10 
ovx Esxvof antatijfai t^ ao^it^ xak t^ nfeifiati ^ iXoiXei, ^ ^ tote 11 
ifnifiaXov afdQog Xiyonag* oti axtfxoafiev aitov XaXovvtog ^^- 
ftora filaaqi^fia elg Mwva^v xaH tov '^eov, ^^awexivtfadv te tovi^ 
Xaov xdi tovg nQeafivtiQOvg xdi tovg yQafifiateigf xdl intataifteg ^ 
avf^Qnaaav avtov xd^ fjyayov eig to awidQioVy ^^eat^adv te±z 
fiOQXVQag ^evdetg Xiyoftag' -'O af^Qomog ovtog ov navetcu Cap. VL 8. Ln. pro oIp h. Sij e. A et oro. ddelpoi e. A 18. Aetb. Or. Int. 
Bai. .. h» initr*tyfci/*e&a ii B, .. Tiowfiaritfy dStkpoi; imaxiyfcui&t 
l^ iV. €tit»9 DCt. — Rc. Kk, Sz. TtviVfu a^lov. [oin. e. BO al. Syr. 
p. Ct. Lox. Am. al. Chri. ThphyL ; etiBm wQiov leg.] — Rc. (Sz. le* 
etionet confundit) naretaTijaaftti'» 
5. Ln. ar^^a nkiJQiiq c. AOE al. m. — h. JVmdpwQa BE. (etiam 
JlQOxn^ov E.) 

7. Hab. Toi; mvqIov DE al. Vg. Ld. al. Cbn. -*- h. Sx^Of r. ^loviaitw 
66.al.S7r.Thphyl. 

8. Rc. pro x^Qno^ h. niartwg. 

8. Hab. rHv Xtyo/tivup Aal.Sab. — LN.om.«a«V^aia$ erAD^Cti 
11. Uab. ^tifi. pXaa^tJt^iaQ D gr. 187. 0191^^^^ by V^OOglC 338 ACT.VI,14. SttpluNil coram ■yneMo ontio de bencic. Dei ia Almb., 

i^^^ftata XaXw nceta tov tomv tov ayiov nmi «ov fOfMV' ^*<»c^- 
xouftep VOQ mvtov Xiyortoq* ott 'It^tTOvg 6 NaJCtOQCMg oitog hom- 
Xieu tof tonov tovtop xai aUM^n tu e&t^ & mt^idautev ^fti¥ 

liMmvafjg. ^^xat atepuravtsg eig avtof navteg oi xa&t^ofmfoi h 
tffi cwed^ ^ikjif To fiQOOMOf avtov tioei nqowmof offtkov» 

\n. 

2 Ebtef dk 6 aQ%t€Q9vg' Ei ta£ta ovtatg l%Bi; ^o di J^^* 

jifdQBg adekc^l %ai natiQtg, aKOWTata, 6 -^og ttjg dol^ io^&if 
tip natQi fifMf jifQoi^i ofu i» t^ Mseonotafdtf n^f $ msvoi- 

Sx^<Ta< anthv if Xa^^ofy 'x«i elmf nQog avtof "E^eX&e eK ttjg'^-^ 
yfjg cov xoi t^g cvyyefBlag oovy xal devQO eig tiff p}f ^f af im 

^dii^a}» ^tote i^eX&mf ht y^ XaXdaifOf xattpKtjtjef if XoQ^if. 
%aneX&ef futit to ano&offXv tof^ natiQa avtoi ftetc^ttrep aitof 

$elg tiiv yrjf tavtrjv eig ^f vfjteig vvv xcetoixittSy ^xal ovx idtmtef 
avt^ vXfiQOVOfiia» iv ait^ ovdh fi^fta nodog^ nai inrfffeiXato 
dovvat ait^ eig ttatdaxBfftf avtrff Koi ti^ oniQfmtt avtov fut 

eavtoVf ovx ovtog avt^ thtvov* ^iXAfioav de ovtmg o &e6gy o«*«ii.is, 
iistat to tmiQpta avtov noQoiMov iv yy oXXotQitjiy nou dovhioownf ^ ' 

tavto nai xanttioovat/f ettf tetQaHocta' ^xoi to S&vog ^ av donh 
XeiftoHnv xQidfA iyoi, o &eog ehtevj x<zl fieta tavta S^ilevaoftat 

8xal XwtQewfoivffif ftot iv t^ t6n<i^ tovtm. ^xai identev avt^ Ji4K.'On.n, 
&^Kfjv neQitofifig' xoi ovteng ifiimmv tov 'I^aax xal neQthsfiev *^^' 
avtov t^ flf^Q^ «S oydoffj xai 'IiraaM tiv 'laxeiBy xo^ 'laxmfi tovg 

9 dmdeikt natQioQiag. * Aa2 oi natQiaQ^at ^iiXmaaifteg tov '/000179 *Qii jt. 

l<8v Rc. ^^/i. fikdafijfiu ItMvj Kir. (pkdcip,), — Rc. tov dy<, ro vtov. 
Cap. VH. 1. Rc. Kir. Sz. d aQO, [om. e. A B C al. Vg. Ct. Germ.] 

3. tic, Kn. 8z, tmi in r^?, Lir. {4») . . om. c. BD (antea dno D*), — 
Rc.Kir. Sz. ilc yrjv, itiq rtiv y, t, ABCUR el.] 

4. Hab. «»c Xa^. H al. pm. Thphjl.; etfiara htl leg.; etiam om. iv, — 
h. fttTifnfj (ftv aifTOv (omifao aMr S7. al.) D*E al. Oee. 

5. Rc. Kn. Ss. avrf Swvtu, [tiovr. avr. c. BD al. pm. Thphyl. . . h. ^vp, 
a^xrfv aig ^rr. avrf ACE al. m. . . 6ovv. ovr^ ctit^ Vg. Syrw al.] 

6. Pro ovr«»c leg. avTfi et avxf ovtm«. — h. oniQn. aov 15. aL Syr. Aeth. 
Cpt.Vg.al. 

1. Hab. <foi'A«voovofr ACDgr.al, j 

8. Hab.NMOYVodal.iii. *-* Rc.KN.as.Mil o '/a.etaa* ^7aa. Q^^ in palri«reliM, in Josephnm, io totoin g«atein cnliatit. ACT. VO, 20, 

anidopro sigjiijvmw* Me2 ijv 6 &Bog fot' »vtovy ^^hoH^Qmtoi^ 
m aitop £K ttwrmf tn» &Xhfftw avtoVf xa« iikmtep ovrtp xd^'» xcu 

ao^piar ifctptlof fPizQam ^aiXseog Aiyimov' ioeu natiatiitrsv av- 
tof ^yoifABTOf m Alywno» xoi oXov tov obcov aitov. ^^ffl&sflt 
dh Xifiog iw oXfif r^ Afyvfitop xal Xaifpia» xa2 &l£\ptg fMyaXtj^ 
xo^ ov% tivQt(atof foqtaofuita oi marlqng iifAmf, ^^axoiaag dhil 
*laxmfi ofta anta 9k Atyvtitop ^ansatnXif tovg nariqag ^fmp 
fgqwnf ^^xa2 if t^ dsvteqip ifvioqia&n 'lcaa^ toH; a^A<pol^l3 
avtoVj xcu fpaipeqof iyipdto t^ (Paqouo eo yifog avtoi* ^^ifUhX^ 
otBDuag dh Iwrifvp fUttxaXiaato 'laxnfi tof- nariqa avtov tud 
naaaf tif avyyifuaf i» yinrpBuig iSdofiixofta niftt. ^^xoi icmiBn 15 

^^xo^ fiBtsti&tfaaf ilg£vx9fi xo» iti&ifaaf i» t^ fmfftmi ^ w^'-ir> 
•GB.as,(nefo 'ABqaafi ttfujg aqyvQ(ov naQit tm vim EufimQ ip Svfifi* 
•Ex.'i, ^^^^^ d« fjryitBf o XQOPog tng inajyBXiag tfg mfioXoytjasp 6i7 
^•^ 6'9og T(p A§Qaafiy tjv^asf 6 Xaog xoi inXti&iv&tf if Aiyinttfiy 

^^dxQt ov afiattf fiaaiXavg hsQogy og oix ^det top 'Itoai^q). **ov- (9 

tog naftaaofptaofitpog to yifog fifim ixaxoDaep tovg naniQag tov 
•E%.%notaf ta pQiqftf Ix&na avtw eig to fiij ^moyavti^dm, ^^'Ep ^2\h 

xatQ^ iywpti&ri Mmvaijg xal yp aatetbg t^ &8^, og afBtQaxpi] 10. Rc. Sz. i^eiXtto. — h. kcU iq>* oXor AC al. m. Syr. Vg. a1. 

11. Rc. Kn. Sz. Tijp fijf Aiyvmov, [Afy» c. ABC (D* h. if' oXifq tijq 
-4^.)al.Syr.Vg.al.] 

12. Rc. Kn. Sab wta [onia e. A B C D K ai.] iv [nq e. A B C K al.] Atr, 

13. Rc. Kn. Sx. dftyrm^. et yh. tov 'Jwatj^, . . Ln. yivoq *Ima^f, . . 
aiTov G. A£ al. Vg. Ld. Arm. 

14. Rc. Ks, Sz. Toy natiQ, avT,'IcM, , . onk^ax. 15. al. — Rc. et Kv. ( — ) 
avYyiv, avxov, 

15. Rc. Kk. Sz. naxipti &i, , . om. di D al. Ct. Syr. p. [nai c. ACE al. m. 
Vg. Ld.] — om.c»c^^v^.B. 

10. Rc^ fvi^fi, o vvtja, — Rc. Kif. Sz. *EiAfiO ^ [^EpifMwq c. A B C D al. pm.] 
et Tov JBv;^, . . Ln. tov ir S. c. AE al. Ld. Tol. al. (h. et Syehem 
Ct.) . . ^y ^. c. B€ al. UK Sah. . . om. Ir Svxi/» Syr. Erp. 

11. Rc.Kn. Sz. i^ Sfiootf. [w^ilo^. e.ABCal.Vg.aU .. h,iniiyrf^- 
ilaToDELd.ToL 

18. Lii^ ^tQoq in* Alfvntov e. ABC aL pm. Syr. Vg. al« .. h. Al- 
fVTnov 40. jOQqIc 

19. Rc. Kv. Sk. ncetiQ, ^ftiiv [om. e. B D] r. n, ht&tt. rm fiq, avwv. 330 ACT. VII, 21. Stephuioi in oralioiie pei^i deMoteDei legftto, ipreto 

2±fiv^ag i^gu; iv t^ Oixfp rov natQog' ^^iKTe&inog di dvtoVf af- 
eGiato avtof « 'OvyattjQ ^baQom xa2 ave&Qi^pato aizof iavti 9fg 

22 viov, ^^xof iftcudtvfhj Majvcf^g naoav r^v troqiieev j^iyvminv' 

2Ztjv dh dvvatog iv Xoyots xom igyotg avtov, ^^mg di inXt^QOvto 
ain^ teaaaQaxovtaitijg XQOvogj avifiq inl tijv xctQdlav avtov inh 

2% ffxiyma&ai tovg adeixpovg avtov tovg viovg 'ItTQOJ^L ^^xcu ldi6v'^^-% 
ttva adixovfupov ^fivvatOy xa2 inoimtv ixdixfiaiv t^ xatcutovov» 

35 fiivfp nata^ tbv ^iyvnttov. ^ ^ ivofuCep di awiivcu tovg a^«A- 
qpov^, oti 6 'Oeog dta x^^^S cwtov didwnv camjQiav avt&Hg' ol 

36 hi ov aw^xav. ^^tfj te imovafj ^fitQtf Wff&if avtt^ fut%oftivoigy 
XM awrfJMaiv avtovg eig eiQipnjv einm' "AvdQegy adeX^i iate' 

2ltva ti admeVft a)XfiXovg; ^^6 di adtx^ tov nXfjaiov anoiaato'^^'2, 
ccvtov eindv' Tig ae xatiattjaev aQrjfovta xa\ dtxaatiiv ixp ^ftmv; 

28 2 * fc^ aveXetv fu av ^ikeig ov tQonov orciiUg ix&hg tbv Aiyvnttov; 

29 ^^i^vyw dl Mcovaijg iv t^ Xoyqt tovt^j xal iyiveto noQOixog iv 
30yfj Madtcifif ov iyiwriaev viovg dvo, ^^Kal nXrjQca&ivtcov nri£r*Es.<, 

teaaoQoxovta ciqi&tj avt^ iv t^ iq^fM? tov oQOvg JSiva ayyeXog '^*^' 
31 iv qXoyt nvQOg ^iov. ^^o dh Mowa^g idm i&avfuiaev to oQOfia ' 
Z2nQoaeQXOfiivov dh avtov xatavoFfaat iyiveto qm^ xvQiov' ^^ Eyit 

^eog tw nattQcttv aov, o &eog *j4§Qaafi xai 'laacac xdt *Iaxtip. 
ZzivtQOfiog dh yevofuvog Mcova^g ovx itoXfux xatavo^aat. ^^eirev 20. Rc. TtaTff. avtov^ qdKw. ( — ). 

21. Rc. Kn. Sz. inrt&ivTa ^i ovtop. [ime&ivToq etc. c. A B C D aL pm. 
Ct. Vg. . . om. aMp poit dreU, 5. al. m.] — RcSz. areUcro. -^ 
om. tiq B. 

22. ndaav r. a. c. D* Clem. . . Rc. Kn. Sz. Lh. ndan ao^l^ . . h. Ir ndavi 
009». ACE aL Or. (2.) Bae. aL . . Ttdaiiq oof mk B. — Rc. Kk. Sz. nai 
iv l^y. (R6. om. avrot'.) 

23. Om. roi'? ante vlovq B. 

25. Rc. K.v. Sz. Ln. r. ddtk^, avTov, . . om. c. BC Vg. Fulg. 

26. Lk. avtfiklaoatv c. B (B ap. Bch. oii^i^ AAaocy, ap.Btlj.owif Aaooir) 
CD al. pm. Ct. Vg. Ld. Aeth. Sah. — Rc. Kn. Sz. ioth Vfiilq, 

27. Rc. Kn. Sz. i^* fifidq 1^m»v c. ABC al. pl.] et ▼. 28. /^^9. 

30. Rc. Kn. Sz. dyyiL xvQiov. — h. iv nvQt |»Ao/oc ACEal. pm.Ld. 
Vg.Syr.Erp. 

31. Kn. Sz. i&av/»aQt c. DEH al. pl. ^ om. ro o^a^. A. — Rc. Sz. et 
Kn. ( — )inf. add. n^oq avTOv, C^ \ 

32. Rc.Kir.Sz. itai o ^«ot 7o. nal o ^«oc lew. DigitizedbyV^OOglC Idcntlden a popvlo contBBaeo atqne periio. ACT. VII, 42. 331 

A ttvt^ xvQiog' AvGOf to vnodtjfM tSf nodwf cov' 6 yoQ 
tonoq iip* 4 f<ftfixag yij ayia ioriv. ^^idm iJdop t^ xaxwrwz^ 
tov iaov fiov rov h Aiyvmq^f xal tov arsfoyfiov avtov i/xovoro, 
\dl xariprjv i^eXia&ai avrovg' xoi vvf dwQO, anoisrBiXm <t« iis 
Aiyvnrof. ^ ^ Tovrof rov McwiTtjf, of ^^cafro dn^mg' Tig Sft 
ci xatiattj(f8f a^ofta xat dixaarnv; rovrov o ^tog xcu a^ovra 
xd^ Xvrgait^v aniaraXxev avv x^iQl ayyikov rov rq^&ivrog avrq^ 
iv t^ pdtpp. ^^ovtog i^yctysv avtovg notr^aag tiqata xai atifAiHuZC 
iv yi Aiyvnttp xdt iv iqv&qq ^aXaaaji xai iv ty i^fifip Snj tfa- 

{'^^^aa^axovta. ^"^ovtog iariv 6 Moiva^g 6 eSnag roZ; vloig 7<r^X*8T 
Art.*s, TlQoaijrijv vfuv avaanjasi o '^eog ix rAv adskqfAv vfim mg ifii. 
*Rx.i9, ^^ovrog iativ 6 ytvofuvog iv r^ ixxXtfaia iv r^ iQtifMo fitga rovZS 
^ ayyikov rov hxXavvrog avr^ iv T<p oQst 2tva xoH rwv natigcav 
^fim, og idi^ato loyta ^mvta dovvat iffjuv, ^^<p ovx jj&ikfjaaiv Z9 
vn^xooi yevia&at o/ natigsg ^ftmv, aiXa anioaavto xal iatMt- 
'E%,zi,qfifaav ty xaQdiq, avt&v eig AiyvntoVf ^^tinovtig t^ *A€iqw49 
*' Iloiriaof fifiXf &9ovg o^i nQonoQBvaovtcu rifi£v' o yaq Moniafjg ov- 
tog^ og i^ayev ^ftag ix yrjg Aiyvntov^ ovx oidafMv ti iyivito 
avt^, ^^x€u ifioaypnolriaav iv tcUg ^fiiQUig ixfivatg xai avrjyayov^x 
&vaiav t(p eiditiXipf xoH evq>qahovtd iv toZg ioyotg tm xeiQm av- 
-\B.s,T(iSr. ^^SatQitpev di 6 O^eog xdl naQidmxev avrovg XatQivnvty^l 
'^'^' atQOtta tov ovQavoVf xa^mg ytyQontat iv fiifilpp tm nQoqtrftm' 9S. Hab. i* x&v no^. CRal.m. Syr.ntr. a1. — Rc.Kir. Sz. ^r eS iar. 
84. RcKir. Sz. pro tedtov [c. BD al.] h. avTthf, iid. dnoatelm» [airo- 

or«Uw c. A Q (C h. d/toaTiXXof^ E d/toarikw) D al. Chn.] 
35. Poit ^tHaoTfjv add. i^* {*fnmv ■. iip* viiaq CDE al. pm. Syr. Ld. a1. m. 

Chni. Thphyl. — Rc. Kn. Sz. oro. *ai post ^fo^. [scr. c. BDE al. Syr. 

p. Ld.] — h. dqx^y^^ ir. Ai/r^. A al. Chrs. — Rc.Kn. Sz.aTr^OTf «- 

Xtv iv X'*Q^' 
SG. Rc. itt y^ AlyvTnov. . . Ln. iv rjl AlYVTtttfi c. BC al. . . h. i» Al- 

yvTtrw 4. al. Sah. Ct. 
37. Oml o ante JlfM('0. D al. pl. — Rc. Kn. Sz. o tinwv. {nna^ c. 

ABCD al.] iid. xi'^«oc 6 ^. [Rc. add. vfnbiv et Kk. (iV*^)] et in f. add. 

avTov aitovoeo^c. 
88. Hab. o? ^{(A^laTO B. et AoVoy tStvra 31. al. pm. 

39. r j naffdi^ c. 1. al. pl. Ir. Chrs. (2.) ThphyL • . Rc. Kk. Sz. raiq tiaQ^ 
dUuq, . . Llf. iv raic naodiat^, (^ r\r\n\o 

40. RcKv.Sz. ri fiy ot^ev. liyh. c.ABCal.] Digitizedby^^OOglL 332 ACT. VII» 48. StephMQi dciudtcor. piwrtteto diMereM intarpelUtar 

Mtj ff(papa HoA ^v^fotg nqwnfjvipuxfi fio$ itff tetrcttQanopta «r rj| 
4Stf^i|^^, oUoff 'JcQoa^Xf *>xal ivtika^m Tijr fnapiiv tov Mokox 

XM to aat^ tov ^oov 'PBqmv, toiig tvnovq ovg mo^cati ir^o<r- 
44 xvy«dr aitoig; H<d fABto*Hii vfuig iftexeipa Bafivlmog* ^^'H <noijni 

tov fiaQtVQ^ov fif To^ mxtqaaif ^fjuS» w ty iqiqfup^ Ha&atg ^ft- 

ToSaro o kaX£if t^ MoawT^ mt^iTou ait^f nata ror mKor o^'^;^* 
^iiiOQdxeiy ^^^ Hou BUsriyayof dsade^auipot o/ mneQeg ^ftm fc«ca*Joi.s. 

Itiaoi ip t^ HotaajiioBi t&v i&fw wr e§akrn» 6 ^ehg aao nqaa' 
46 fonov t£v naaiQm iifim itog tHw ^fUQWi Joevtd' ♦•o^ tvQev Xpi^''^\^ 

Qtp immov tov &eov xai ^tijaono evQem CHfimf»a t^ oaup iw- 
4ftXOo^. ^'^ £okofuif de f^Hodofi^asv avt^ o2coy. ^^all' ov{ i 
^^vipiotog iv letQonovlitoig HWfotnety Hot^ag o nQoqijitTig leyer **'0'f*i*' 

ovQovog fiot ^QOvogy ^ dl y^ vnonodtov tm nodi» fiov' noHof 

ohof oUodofjuriaete uotf Xiyet HVQtogy ^ ttq tonog cqi^ Hotanav- 
^ aeiig^ fwv; ^^ov^l if telQ fiov inohfatf nopta tavta; ^^ZHkffQO-' 

tQaxifkoi Moi aneQkfxrjtot Ty HOQditf hou toS; mah^ vfuti; cui v<p 

npevfmtt t^ ayk^ avttnintetey HOb&mg oi natiQeg vf»m Htd iffuig» 
52 ^^tlva TcSr nQoqnftm ovh edioal^af oi nateQeg Vfnm; hou amxut>- 

fo» tovg nQOHonayyeOjtfta^ neQt t^ ikivaemg tov dtstaiov^ ov 
^^fuf iffMS; nQodotou Hcik qofetg iryifea^ey ^^oltweq ika^e tof^t^l-t, 

fOftof eig duxtayag ayyAmy hcu ovh iqrvka^ate. Heb! 2. 

54 'jixovovteg dh tavta dienQlovto taHg HaQdioug avtm hou '* 

n^e^QVxof tovg odovtag in ainov. ^^ifnoQxm de nki^Qtjg nfev- 

fjuxtog aytovf dtefiaag eig tof ovQOLvof eldev do^oa ^eov Ttai 'hf' 
56 (soif eatma in de^tm tov Oeovy ^^nak ebnf ^lihvy &ea^tovg 43. Rc.Kv. 9z. ^eov vfimv [om. c. BD al. Syr. bI. Or. Ir.l 'Ptfi^v. 
{'Piipdr c. GEH al. m. Sjrr. otr. Arr. Cpt. Or. ma. Cyr. Thphyl. . . h. 
'Pai^dv A. . /Pofi^a B al. . /Pe^df* D. . . al. aliter.] ^ 

44. Rc. Sz. iv roTq Ttar^a, [om. c. A B C D** al. pl. Ld. Loz. al.] — h. 
iMQauiV DEHal. 

46. Rc. Kir. Sz. pro o2x^ (c. BDH) h. ^ef . 

48. Rc. et Kx. (— ) j^cM. vaolq. — 50. Rc. Kk. Sz. retv*. ndvr. 

51. Lsr. aTtiqltft» xaQoiatq c. ACD al. Vg. aL) ettaat xalq «• leg. (B 
Ap. Bch. et Si. nujtqiiaq^ ap. Btlj. woq^v hah.) 

52. Rc. Kir. Sz, r^yhiia&t. [ir^taO^e c. A B C D E aL m. Or.]^ t 
55. Hab. iu del ovtow C 1. ThpbyL Digitized by LjOOgle MU|idai4iir* gawitSMli PUIifp.ki8Macte4D«et. ACT.V1B»7« 333 

w^op&pg daff Oi fpUpmfg hcu tof vm tov ia^&qmmn m ^mSt 
mwuL taS 4^9oi. ^'^KQa^fitngg M ^mpfj ft^YaXfi xfwio%o9 ta Ara 57 
ainw xoi mqiAffio» ofto&vftadbv m ovtof, '^»«2 ii(fiaX6n9g^s 
S^ tijq niXmg Hi&ofiokovp, xa2 0/ fuiQtvQ8$ ani&Bfto ta ifnatut 
aSnAv naqa toig nodag ^«arAw Hoioofdifov JSavXov, ^^iuu cI#-59 
^ofioXovf tof £tipa90fy intxaXovpuffOf xoi Xiyofta* KflQU ^iif- 
aovy di^ to nfevfitt ftov. ^^d^tig ^A ta yotata ttQv^Bf xpmi^^o 
fuyaX^'. KvQUf fiij otiiyfig avxoig tavtrjp ti^ afutQtlaif, hoI tovto 
sinAf iKOf^'^. (VUI.) ^ £uvXog S iif ovf9vdo)t&f t% afot^u 1 
avtov, 

vm. 

^Eykno H if ixsif^ t^. ijju^qs duojfiog fifyag im t^f htxXrf' 
fsUef tiff if 'IsQOOoXiftoig' naifteg dl duonoQiiMf xata tag wqw; 
tng 'lovdaiag xoi ^afiOQsiag nXiff ti^ anoatoXoof* ^ovfBXOfuauf 2 
de tof £tifpa»o» afdQsg BvXafkSs xai inoc^oano xonetof fAiyof 
in aitqp. ^£avXog dh iXvfAuiyeto tijf ixxXTfoh»^ xata rov$ oi- 3 
xov^ 9ianoQ8v6fU»ogy avQm ta ufdQog xal yvfoiketg nagedidov eig 
qwXaniif, 

01 fdf ow dtaanoQifteg i^X&of evwyyeXtCofiSfoi tof Xoyof 4 
^ ^MXmnog dh xateX&m elg trjf noXw tfjg SafAaqeixiLg ixi^Qvaaef ft 
avtoSg Toi^ XQurtof. ^ nQOOiqof di oi oxkoi totg Xeyofiifotg vno 6 
tov 0tXinnov Ofio&vfiadof if t^ axoveif avtoifg xai fikinetp ta 
aijfuid a inoieu ^ noXkol yoQ tm ifioftm nf8Vf*ata oxd&aQta^ 1 
fiomta qpcM^ ft^yaXfi i^^ofto' noXXoi di nocQoXeXvfiifOi nal 

56. Rc. Kn. Sz. dn^fthovq* idirip, e. ABC al. ni. Ath. . . h. t^tewyiAU. 
D*.] — pon. kotwtm hi d(|. ACE al. Syr. utr. Vg. al. Gr. nyii. nl. m, . . 
oni. iatmta 1T7*. (tee. XV.) 

57. Hab. MoH^artoq 18. (lee. XI.) Ct. 

58. Odi. avxMv H al. pm. Slav. Thphyl. 

Cap. VIII. 1. Rc. Kn. Sz. ndrti^ rt. [ii c. BCDE al. pl. Vg. Ld. Cpt. Sah. 
Syr. p. Kai. al. ; etiam ydq et nal ndrt, leg. • . om. 13. 47.] 

2. LN.i;ro«i7<i»vc. ABDal.-m. Thdret. 

5. Rc. Kn. Sz. om. rifr. [icr. c. A B al.] 

4. Rc. Kn. Sz. nqwfZx. t«. [(1« c. A B CD al. m. Vg. Ld. al. Eas.] 

7. RcKn.Sz. nokl&v yoQ [noXloi c. ABCE (D hab. nokXotq, Ci. 
a multiH) aL m. Sah. Vg. Ld.] et (Rc. iitYdX, <pMr.) i^^^xeto. [HiJQ' 
zovto c. A B CDE al. pl. Sab. . . add. ^ mT»> Syr. Sab.] 334 ACT. Vm» 8. SliMiia ouigvi. P«tr. et J«. ad SMMuritas miml. 

%XIB^Xol i&tQtattv&ffaaif' ^iyiveto di noXXii xa^ ift^ nolH ^%. 
9 ^*AniQ di ttg ovofiott JSlfoop nQovTt^^tp iy t^ noXat fmjivmv 

xai Siiatamf fo i&rog tijg JSaftaqiiaSf Uyw shai tma iavtbv 

VtiviyaVf 1^^ nQoaiviof navteg ano fUKQOv Seag fuydXov keyovteg' 

11 Ovtog iatnv rf dvvafug Toii ^«ov ^ xaXovfiivti fUYaXfj. ^ ^ nQoa* 

. eViov dh avt^ dta to inavq^ XQ^^ ^^ fiayeiaig i^sataxivai av- 

lltovg. ^^ote de iniatevaav t^ fPiXinn<p eiofyeXtCofiivq^ ne^ tfig 

^aaiXeiag tov &eov xol tov ovouatog 'lifaov XQustovy i^amtCovto 
IS avdqeg te xa^ ywaXkeg, ^^b de SifMov %aX avtbg inUnsvcev^ nuxX 

^antia&elg ijv nQoanaQteqm r<p ^Ainnc^^ &emQmv te ai^fAeia iud 
l^dwdfieig fieyaXag ytvofdvag i^iatato. ^^axovaavteg di oi iv^Ie- 

QoaoXvfwtg anoatoXot^ oti didextat y/ ZafmQeta tbv Xoyov tov 
i5^«otfy aniateiXav nQog avtovg TlitQOv xou 'Iomwi^, ^^oittveg 

naxaBavteg nQoanvl^avto neQi avtm^ oncog Xa^oDaiv nvevfjta aytav' 
le 1 <» ovdinio yoQ r^v in ovdevi avTo»' intnenttoxogi fiovov de ^e- 

17 ^nttafuvoi vntJQxov eig tb ovofia tov xvQiov 'Itjaov, ^ ^ tote in- 
eti&eaav tag xeiQag in* avtovg^ xai ekofi^vov nvevfjia dytov. 

18 ^ ^ idnv di 6 £ifMoVy oti dta tijg im&iaecog tmv yeiQmv twf ano- 
atoXajv didotai tb nvevfia tb aytov, nQoaijveyxev avtoig ^^fusrOy 

19 ^^Xtyoiv' Jote xdfioi tqv i^ovaiav tavt^, tva <p idv mt&m tag 
zoxe^g XafiSdvjj nvevfta dyiov. ^^IIitQog de ehev nqbg avtov 

To dqyvQwv aov aifv aol etij eig dnciXetavy ott t^v dwQedv tov 
21 &eoi ivofuaag dtd xQijf^dteav xtaa&at, ^ * ovx lattf aot fUQig oifde 

xXtJQog iv t^ Xoyc^ tovti^' tf yoQ xoQdia aov ovx eativ ev&eSa 
tlivavtt tov &eov. ^^ ftatavoijaov ovv dnb tf^g xaxiag aov taitrigj 8. Rc. K.V. Sz. %ai iyiv,xaif> /teYdlij et v. 9. i^MrCiv. 

10. Om. ndvrtqHal, pl. Syr. p. Thphyl. Ir.; etiain puat Xiyovr, pon. et 

anart. leg. — Kc. Kx. om. utUovfUvii, [icr. c. ABCDE aJ. ra. Vg. Cpt. 

aL Or. (a.) Ir.] 

12. Rc. Kn. 82. td mQ$ tfjq p, [om. c. ABDE aL Syr. atr. Vg. al.] — 
Kc. xov *l9fa, X^» 

13. Kn. Sz. dwd/t, X. (747/1. fuydXa ytv, • • ora. et yivoft. (C) ct fuydl. (H 

al.pl.) 

14. Rc. Kw. Sz. roir nit^, [om. c. ABDEal. Chri.] 
16. Rc. Ky. Sz. oi/Ttu et v. 17. intxi&ovv, 

18. Rc. Kk. ^ioodfAtvoq pro idwi, — om.ro dY.*U Sah. 

21. Rc.Kx.Sz. ivtintov tov ^.etv^a^. ^t^&.tov ^co^.tOOQIc Pelme.SlniOBen«go. Plillipp.e.eiins€hoAel]iiopc ACT«Vin,S3. 335 

iud di^^ijrt Tov itvQ^, « oQa aqaOiiimcU <roi 17 itivouc f^; 
MQd(a/S <fov 2 ^«4* yaQ xok^v nwQMg xa2 cvvdMfMP adixiagis 
ogeS CB orta, ^* anoxQi&Big dh 6 2ifim ebnp' Jsi^^tjtt ifietgi^ 
vnfQ ifMV nQog tor xvQWf^ onng fiijdiv inH^ in ifik w e^ 
QiiinmB, 

Oi fiiv 0V9 SiafiaQtvQafievoi xai hxhnaavt9s top Xoyw rov 25 
KVQiov vniatQeq>ov «4* *IeQoa6XvfM, noJJiag tt xiifiag tm Sa- 
liOQmw BVfffyfXtCovto. 

jiyyikog dl xvQiov iXaXijctf nQog fPiXinnof Xiyw ^Avaatti&t 26 
uai noQBvov xata fiSiirffifiQiaf inl t^p odov ttjv xaxafiaivovaav 
ano ^JsQOvaaX^fi eig FaCav' avtij iatlv i^fiog, ^^xo) avaatagri 
inoQiv&ij. xai idovy av^Q Aid-io^p, svvovxogy ihfvaatijg Kavdcoitig 
fiaaiXiaaijg Ai&Mnatv, og ^v inl naaijg trjg ydZfjg ait^g, og iXij- 
Xv&H nooaKwnam eis 'IsQOvaaX^fi' ^^^v dh vnoatQitpoiv, xa^j-is 
fiipog ini tov aQfioxog avtov avayivciaxatv tov nQoq^trjv *Haatav. 
^^sintv dh to nvevfia T(p (PiXinn<p' IlQoaaX&B xal xoiUi/^i/Ti T929 
aQfiati tovr<p, ^^nQoadQafim di ^PiXtnnog ijxovaiv ctvtov ava-zo 
ymoaxovtog *Haatav tov nQoqff^ttjv, xal ilnsv' l^Qoyi yivdaxiig a 
avayivaaxitg; ^^0 dh ihiv Il£g yoQ av dwaifitjVj iav fitj tigz\ 
odtjy^afi fii; naQixaXiaev ti tov 0iXtnnov ava^vta xa&iaat avv 
•Et.5S,avT(p. ^^fi dh niQioyif tr^g yQacp^g, ^y dvevivwfxiVy ^v avttj' 32 
''*' 'fig nQofatav int atpayijv ^xO^jj, xal dg dfivog ivavtiov tov xei- 
Qavtog avtov aqmvogf ovtatg ovx dvoiyit to atofia avtov. ^ ^ iv 33 
t^ tanmvmait ij xQiatg avtov i]Q&tj. tijv yevidiv aiftov tig dtfjyri- 

23. Hab. &t»ot» ai Srea D E al. Citit. Chri. 

24. Hab. nif.tov &a6v Dal. pm Syr. utr. £rp. Vgf. me. 

25. Hab. Xoy. tov &eov A al. m.; etiam om. rov et 701! WQiov» -<• 
Ac. Kn. Sz. vnioTQe^av «k 'ItQovaaX^^/i et ivijYYtXioavxo. 

26. Lk. noQtv&fit* C.CD (b. dvaatdq nof^.) al. 

27. Rc. Kn.Sz. t^« fiaoUioa. — Ln. om. d? ante iXijXi&. c. AC**D* 
Sah. Vg. — h. iv "ItQ. D**(om. D*)G. 

28. <fi c. BC Sah. Ld. Chrt. . . Rc. Kn. Sz. Ln. ti et hab. moI ante Ma&^ft.y 
qd om. c. D* al. Vg. — Rc. Kn. Sz. *ai dveyivutaHiv, .. hs. dveyi- 
vtaaniv re c. A. . . dvaytvwjttibiv c. D al. 

82. neigavto^ c. AC (hiat D) EGH aL m. . . Rc Kn. Sz. Ln. laiqovxo^.^ 
h. ov«o? 6 aLm. 

83. Rc. Kn. Sz. tanew. avtov [om. c. AB aL \%. Ir.] e| c^r (ie yiv. 
[om. c. A B C Syr. utr. Sah. Vg.] Digitized by GoOg lc 336 ACT.VIU,94. PhUip»atetAe(hio»i.SaaludiviiiiUitaCkr.i 

34<y«TM<; itt cuQefcu mo t^g 79$ ^ C1019 avTov. ^^itnmtQt^ii^ di 

o evfovxog t^ ^Auimp elnw ^iofuU aou^ m^ twog tt^ 
Z^q^^trig Xiyn tovto; ne(u iavtov 7 ire^ iti(fov tivog; ^^ifoiiixg 

di ^Ounnog to ctoim cAtov xcA ii^HfAepog ano t^g fQcup^g 
36 tavtrig eviffyBUaaxo avt^ tov 'lijaovv. ^^mg di inoqevovto ttatii 

tfjv odovy tjk&ov ini ti vdmQ, mU miniv o eivoifpg' *ldov vdag' 
38 ti xmXv8t fu fiantia^^fcu; ^ ^ xoi eHilevasv atrfvcu to OQfia, tud 

xati^fiaav aftqiOttQoi eig to v^koQ, te ^lhnnog xai evvov%og' 
39XIM ifianttaev aitiv. ^^ote dh it»i^aav <k tov vdatog, nvevfm 

Hvf^iov fj(fnaaev tov ^OunnoVf xcd ovk eldev avtov ovxiti 
4Qevvovxog' inoQeveto yag t^ odov avtov %cUqc9v. ^^0ikinn6g M 

evgidri elg "Al^mtovt xd ikeQ^fievog einiyyflSCjno tag noXetg na- 

aag ioag tov iX^e& avtov eig Kcuaageiav. 

IX. 

1 'O di JiavXog m iftnvicav anukiig xai qiovov eig tovg fjuxrkt\..n, 

2^titag Tov xvQioVf n^oaBh&m t^ a^i«^r ^^aato nao avtov ^t^S! 
imatolag eig Jafiaaxov ngog tag awaycoyajg, oncog iav ttvag^^*^^' 
evQfi tffg bdov ovtag, avdQag te xa« ywcuxa^y d^euivovg ayayfi 

3 Btg ^JeQOvaaX^fi, ^iv di tqy noQevea^ai iyiveto avtov iyyiCeiv tfj 
Jafiaax^j i^aiffvtig tf. avtov mQii^atoaypev i^ ix tov avQavovy 

4 ^ xdk naam inl tr^ ytii^ ijxovaev qm^v kiyovaav avti^' JSaovX^ 
sHaovXy tl fAe daixeig; ^elnev di' Tig el^ xvqia; 6 di' *Eym eifu 
6 ^ltiaovg ov aif dieixeig, * aXXa avaatti&i xai etaeX^e dg tifv nohiff^ 

37. Rc. et Kn. (— ) Elnu di h ^iXinnoq' Et maxtvMt^ i^ oXtj% 
TffC na^diaiy HtOTtv* *AnoM(ft&$iq di tlnM' JJtotivm roir 
vtov tov &tov tlvat roi^ 'Ji^aorv X^toTov* Ea habent lediA 
■ingg. valde varient E al. pm. Arni. Vg. Ld. al. Ir. gr. et lat ThpliyL al. 

39. Poit nptvfia add. aytop inintow inl {tv;)t6vwvovxw^ afYtXo^di 
A** al. Arm. Slav. Baa. Did. al. 
Cap. IX. 3. Rc. Kn. Sz. *al ^oi^tr. ntQ. (Lk. lu^tiorq, c. A*, ut videtnry 
al.; h. nt^iifToatp. C) avrov ^. dno r. ovq, [i* c. AB COaL m. Chn. 
Thphyl.] 

5. 6. Rc. Kv. Sz. o dt »vf«/»c i7ntv, — h. *Jif0, 6 Naimqalo^ 
ACE aLSyr.Ld.aLHil. al. (add. Chriitni Ir.) -* Rc. poit Mntt^ 
add. onXifQOv aot n(f6q nivroa Xantiittv, 6. TQiftttv tt 
nai ^a/A^mv itnf Kvott, tt m« ^iXtt^ notijaat^ nai o 
nv^toq n^oq avtov *Avaatfi&t elc. DigitizedbyGoOglc Sattlga Damuci ab AmdU DoniMt legsto bopUsaiar. ACT. IX, 18. 337 

Kcu XaXffi^ffBtal aat o^u <rt diX nouW. '^ oi di ifd^g o/ cw- 7 
odswmtq ait^ eictijxstaaip ^aoi, axovopteq ftir t^g QMm^?» fni- 
dha dl &mqaimeg, ^^y^&if dh £aiXog ano rtjg y^g, ijpeq^jnii' 8 
M09 di rw 6(p&aXftm oorov cvdhv iBJieatp' iB$qaywfi^mBg di 
aitop eiaiJYayov iig Jafioaxor. ' koi r^f flp^iQaq tf^Vg f$ii ffJnmf 9 
xai ovx h^iv oiMk hiuif. < ^^Hv di tng fm&tftifg «r JofMOHq^ 10 
owoftatt jipttvtagf xal ilnw nQog avtof er o^afAOti 6 xvQwg' 
Apavia. b di slntp* 'Jdov iyoif nvQU. ^^o dh KVQtog ngog av-ii 
top' jivaatixg noQSv&qti inl ti^ ^fiijf tij(P KaXovft&nfv ti&ita» 
xc^ ^^tijaow ip (Hxiijt lovda JSavXov ivofiaftt Ta^ifa' idov yoQ 
nQ0CBV%etai, ^^xou ddev avdqa ^Ava»ia» ovoftatt BicBXd-orsa xa2i2 
mt&ivta avt^ tag xsiQag^ onag avaftJ%l>fi. ^^anatQi&n dilAva-tM 
vCag* KvQtBy tfxovaa ano noXX^ neQt tov avdQog tovtoVf ona 
xaxa totg ayiotg aov inoiqct» iv 'leQOvaaXrffA' *^^xcu £d8 ^ett^ 
S^ovaiav naQtt tAv aQXi8Qio9v df/<rat nareag tovg intxaXovfiivovg 
tb ovofia aov. ^^slmv di nQog avtov o xvQtog* IIoQivov, ofiis 
nxBvog ixXoyTig iatiif fiot ovtog toi fiaatdaoi tb ovofia fiov iv- 
tintov tAv i^m ta xai ^tXimv, vkav te^laQaa^X* ^^iy<b yoQie 
vnodBi^ ait^f oaa dB% ccitbv vniQ tov ovofnxtog fiov na&fitv. 
^"^ldmjXd-Bv di *A»aanag xcu Bia^X&ev eig ti^v oixiav^ xai int&Btgrt 
in avtbv tag %BiQag Blnev' 2aw>X odBkcpi, 6 xvQtog aniataXxiv 
fiBf ^fifaovg b oqi&iig aot iv t^ bd^ ^ VQX^y ^^^ ava^Xi^fyQg 
xcu nXrja&ig nveifiatog ayiov, ^^xcu ei&iag anineaav avrov 18 
a;ro tdiv oq^aXfimv mg XBnideg, avi^fXe^piv tB xa\ avaatag i^anti- 

6. Rc. Kn. Sz. pro OyTi Ii. T*. — 7. Rc. Kn. Sz. ivvioL 
8. Rc. ,Kir. Sz. o SavX, et dvt(i»yfiivo»v l^^vK/^yfi, c. CE al. (h. rjvoty^i, 
A)] et ovMa [pv^iv c. A*B Syr. Erp. Vg. Ld.] 

11. Lk. dvdata e. B. (etiam Barb. 1. ap. Kuiter.) h. tnrge et Tade Vg. 

12. Rc.Kn. Sz. Btdfv iv oqdfiati [oin. c. A Cpt. Sah. Aeth. Vg.; poit 
dvSQa pon. B C al.] et avrw / e t^a. 

13. Rc. o ^Avav, — Rc. Kn. Sz. (iici7Moa. [^jcovaa c. ABCEaLm.] 

15. VLc,Ks,^z,ivdn,i&vbtviiai§a(ni, 

16. Hab. imoS, avtov 6 96. 109. .. om. aitxov poit Stl 15. 18. 36. 
Tbphyl. 

17. Om. 'Itjoovq 6 al. pl. Cpt. Safa. aL Thpbyl.; pon. ante dniar, Syr. 
Erp. Am. 

18. Rc. Kk. Sz. dnimoov dno r. otp^. avtov taoel Xtn(^^afiBi,xt . 
naQaxqnn^a, Digitizedby^OOgie 

K»v. Tettam, ed. T. 22 338 ACT. IX, 19. Sanlo iBiidlantor JodML DanatcofugUHierotol.; inde 

±9(i&tj9 ^^wd hxfiior rQiKfi^ hlofwm. 'EyhHO Si fina tm iv 
loJafAeuTK^ fMOf&iitwv ^fiiQag wag^ ^^xal BV^inoq h taXs cvvayoh 

yais iniidvacef tov 'IijaovVj ou ovtog iattp 6 viog tov &aov. 
21 ^^i^iatcevto ds ndfteg ol axovovtag nal Dtf^oi^* Ovx ovtog iatif 

o nog&rfaag if 'leQOvaaX^^fi rov^ inmaXovfUvovg to ovofia tovtOf 

xa< mds 9ig tovto HrjXv^et Iva deSsftevovg avtovg iya^ inl tovg 
22 a^tiQBSsf ^^£avXog di ftalkov ivedwafAOVto xcu awixyviv toifg 

'lovdaiovg tovg natoiHOvvtag iv Jafioaxmj avfifiifiaCiav oti ovtog 
2Ziottv o XQtatog. ^^*S^ dh inXfjQOvvto ^fjugcu ixavaif awefiovXev' 
lAaavto oi 'lovdahi aveXeiv avtov' ^* iyvfaa^&ri dl t0 ^avXqj» ^ ini- 

fiovX^ avtnv. naqetfiqovvto di xou tag nvXag ^fiegag t< xoi w- 
2&xt6gy onwg avtov a,v£XaKnv ^^Xafiovteg di oi fjia&tjtai avtov 

wxtog diit tov tei^ovg xa^xav aitov xaXaaavteg iv anvQtdi, 

26 tlaQOYevofuvog dh iv 'hQOvaaXtjfA inetQttiCev xoXXia&ai toig 
fm&ijtaig' xoi navteg iqtopovvto avtov^ firi niatevovteg ot$ iatlv 

27 fia&fit^g. ' ^ BaQvafiag di iniXafiofievog avtov ffyayev nQog tovg 
anoatoXovg^ xol Sitfpfaato avtoTg, nmg iv tf od^ eldev tov xv- 
Qwv xal oti iXaXifaev aiftip, xai nmg iv Jafuxffxtp ina^Qtiataaato 

28 Jr t^ ovofiaxi 'Itiaov. ^^xoi ijv fiet avtm eianoQevofUvog xal 
ixnoQivofmog eig 'leQOvaaXi^fif nctQ^jiaio^ofievog iv t^ ovofiati 

29tov xvQtov, ^^&idXei te xal awe^tei nQog tovg 'EXXfivtatag' o/ 19. Hab. Ivicxv^ B al. — Rc. et Kn. (^) 6 Sai,ko(; fitta. 

20. Rc. rov XQtoTOv. 

21. Hab. ik^kv &ivEGal. pK Chrt. Thph yl. 

22. Hab. iveSw. rp Xoy^ C 8. et iv x^ Xoy^ E Ld. 

24. Rc. Kn. Sz. naffixri