Skip to main content

Full text of "Nyt theologisk bibliothek"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book' s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 
som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 
der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 
land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 
ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 
rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 

Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-kommercielt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidig med at det hjælper forfattere og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan søge gennem hele teksten i denne bog på Internettet på http://books.google.com 

^«as k 
Digitized by Google Digitized by Google Digitized by CjOOQIC 


nb$ii)et af 3f e tt é SR c c e r, 

IDoctot Od ^(ofeéfor i ^^eo(odicn,t)eb Jtiøikni^aDn« Unioerfftvf, 
Stibb^r af 3!>anmi>toQ. filittenbe SSinb* ^je6en§at>n 1831* 

%x^H 09 forlagt af Xnbrca« ® jibelitte 
«&oftf 09 Unit)crfitcte*a5ofitrt)!Ect. Digitized by GQogk Digitized by Google CAMBRIDGE. MASS. Theological Lia.vA^^v /^ 'Kl^ y/? 3 « ^ M f ^- €5lbe 
I. %^(iXi polten I ^otrfen« ©fole of fal* ?>w^fot 

Stector £). SBotm ♦•♦.♦♦♦..* 1 
H. aXinbefWft ot)« |)tof* ;D» fSooJt of ftbgitxtrn^ 

A. »ioøt;aj>W<n frto ♦♦♦•♦.*♦•♦ 44 

B. «n^iiø bert«: Ubwlg af S^ormtf «tm 

a. tit fat, ?>tofc«fot 92i9«twp ♦ • . ♦ »ISO 
l>. til etiftépwtfl, ©«• 9t aXøffet ♦ • . 237 

c. tit 5)tt«rton:ei: Slofenba^l .♦♦»•. 275 

d. «t 9)tof<éfoi: %. 5W«aec 285 

in. ^egetiffeSibcad af ^aftotéaø;««!!* aXf (Ict^ 

* i. om SXatt^ 12, 39, 40^ • , ^ ♦ ♦ ♦ ♦ 293 

2. om 3ol&, 8, 46* • ♦ • 306 

3» om 1 6or, 15, 29. 30, «♦♦.., . 317 

■■ ' ^ Digitized by LjOOQ le rv. TCnmarfnitigetp Hi Srewt til (3aiaUxnc, aiJSons^ 
fcéfionarfud *Dt* 3* ?>• SRt^nftet ♦ ♦ ♦ ' . ♦ 327 

V. ©w mpo^Uvtii. i gtemftiainøen af Scf« 2)«bé 
^enfføt afocøtte fra 3eftt cøcn.eaw? a5(ft)awt, 
meb narmeft ^enfpn til €♦ J, SBo^meli ©Wft, 
af Ctiftfpwoft jDr. fR. WlglUx 381 

VI. TCntnelbelfe om bette Sflbéfedft« Øortfccttetfe un^ 
' bw en fownbret ZHcU 2Cf Ub 9it)«t«n . . ♦ 4i7 Digitized by Google ; • ^ -I. 

X a te, 
potten i ^otfené terbe ©fole b. 2**" Suni 1809 

O. fSiorm, 

&toltni 9t((t»r. 

[ aile tet l»t>eii6e 5«brer«n^e mebllbenbe "Cmnni 

; /Det €r en a(mtnbc(tg €rfarinfl/ ^»i« STarfofler 

^ iffe m »anffd tgc at opbage, at en ^aber/ SSr^btr/ 

! 58««/ ©tigiorer olbrig ér faa f)«r, faa »tøttg/ 

■ faa bprebar, naar ^an Hiti »ti, naar^an ifh 

\ ttøttitt til oSi fom naar ^an fiebe« t 0?«b/ naar 

4«» ^,e^»»er o«/ naar »i (laae i gow fpr at mige 

; ^nt: ba, farg f«re »f,4t»ab »i ^«e i ^ant/ ba 

j fM^ i>flflff|enne »i^an* <aj<rrb, ba ooainc f»r(l 

r<( i 9l £|<r(tø^ebé, .$)endti>(n^ebl; tBenfFabd/ 

$af»ew«ne(i8^eb« bc eaune »arm« gflltif«. ©om 

«9t t^tot. »ibl. 19 »i, a . Digitized by Google btt er xntb gabirett; (Broberett/ Bennett/ ^el 
gjørerett; faa er bet og meb bet/ fom bar txrr 
o< mere, ettb alKe biéfe, faa er bet meb bor fiel 
leb« SSober — g<ebrenelanbet: ^Sixtt ere oi 
t»oreS^r<rfbre/ figerben patrtotifTeSfcero; fj(rr 
ere o« Dore $oner/ fdøvnr &lctgtnindtT oø ^en 
tier; men aUe biéfe f|«re Sor()o(b og Sorbinbelfei 
omfatter btt ene S<^brenefanb/' 

6aa((engegiebrette(anbet (tber t>e(: faa(4^ng( 
IBonben gaaer trøfiig beb fin $(ob;\()aanbbirr 
feren ftbber flttte i^a« fit IBarrffiebi ©fipperei 
ttbrifet ploier htt fitSebé ^ab; Sfobmanben nfor 
fprret brtber fin (obfige «^nbe(; Saglonnerer 
ttben Sf ummer og @uf fortfener iBrobet Hi ftg o| 
ffne ; Smbeb Ømanben meb Sroff ab og SRibf lernet 
røgter bet^alb/ @taben betroebe^am; ben£(rrb( 
Uefer/ t«nfer, ff riter for ?Rrbborgere« Opfp* 
ningog S&rofbfing t btn floge og retflnbtge etatS^ 
manb gaaer fin gprfle ttl^aanbe meb Dtaab oi 
X)aab tt( at befale @tatené ^(b og {)(rber$ og 
en bfiéf gob/ retf(rrbtg; fe(bfc(enbtg S9rfie ftbbei 
Deb 9txittné tftott, ene arbeibenbe paa^ beb ret 
firrbige fiobe^ beb atettenj tt|>arttffe ^(ei«/ t>et 
f raftig ^aanb^«belfe af btn offentlige ©iffer^bi 
beb 95orgerfIib^ og ^inbffibefig^ebdOipmnntrtng 
og Unberfiøttelfe/ beb afmeettnbttfge STn^after/ Digitized by Google U^^tbetfi Od Scftef{dfe/ dobe®«t)e(« oø^øiikn 
ttittcett< 93eforbrrttø/ ae l^ffaliøølm fil %$Ui 
tm fagtf f^t^np ^^bfttttlatibtt Hbtt ul, ifer 
bttfom btttt %abuntlånitti 93ef 6ef iibeøbc ^r 
lo^ttl^nst; terfoifi borgerligt ^^effr/ fo» onM 
@Qj^<i er øaaet Ifgifom 1 3(r»/fra Sofrer tif 6ftt/ 
tølettttem ftere @(arseer; ba npDe« ftfCte »(xlb af 
S^ffoøbetti ttbett ret at foleé/ ttben ret ot i>aa« 
fti$nmi, fom noget ter f4a ffaf i»#ref fUrM 
tet hmte faa ^ar txrret; fom MiHUtiUt 
fortjener fpnfrertig OptMtffcmfitb , end f{|e <ir# 
f^nbilid^ed« e|tt^t>rti( fy^rrgeé ^ir ^a af ec ta& 
nemiletigC/ et efktrtdnffomt^fom: forfra 
Commet benne JpfCe^ biåfi$9btZintf biéfe $S^ 
^Demmttts^eber/ fom jts baøttø 09btr? ^oor 
er jrdben? ^bor er ttb^fintet? fortjener jeø oø 
alt bette 6obe; og gr<r6er jeg at gjort mig bierbiø 
tif b.etélR9be{fe? er min Ølettig^ebVaa grnnbet/ 
tr min ^eftbbeife faa hjemlet/ at b« t£fe fan Ut 
rMtf mig? bilbe og fnnbe jeg ian btti iaif 
og b<ore rebe tif 6e(bforn4rgtelferi og O)»ofre(fer 
^rat gjenbinbebet/ ifalb bet tabte«? ^a ttt 
bi, fom iSo^refanbeté !8e(fiirb<bage retteligen 
bfgntnbe be bigtige 09 betpbenbe Orb og 9e# 
greber: 6tat/ Somti Ølegjerinft/ £obef 

3(2 Digitized by Google 4 

©Iffer^et); 2jelftan&r 09 fom Drøe for« 
(lime 03 6et«nfe, ^oab bet bee^ber/ at (Fnfe M8ft 
tt{f>de/ 00 ^aattb^(SDe og 6fftptte bent. ^en aU 
bette^ og meget mere tnbbefatte« i bet eene Otb, 
giebretieUnb; oø berfor flger ftg, at %cibw 
ttelattbet/ faa(«ttge bet Kber beO ifU er o« faa 
t^føtiøt; faa tictvt, faa bprebart; fom bet bor og 
fom btt fortjener, ©et er nn eengang faalebe*/ 
at^Mtn ^øber o« for tingene* 3nbtri;f 5 fefi> 
bet ^efltgfi^/ ^øittbeligfitf $r(rgttg(le taber t>$t> 
Hanlig IRpbe^fe for o« (In ærDicrbig^eb/ ®tor# 
i^eb 09 3ntere<fe* ^bab er prægtigere enb (So# 
lett/ naar ben i fin l^erligbeb af fijjlen« $orte 
(ter frem i>aa gtrmamthtetf ^en ober bore {)o# 
DebeiTf og i fin firaafenbe @ang tegner ®fa6eren$ 
fore JRabn meb gibflEreft paa ^mlen« »ne? 
f^Mb er mere gpfeltg f!jønt, enb naar ben Kim(e# 
Itbe Sorben (pber^uttU nnber Rimtene ^bi^ 
tinger/ faa forben; ©nbJSobftammel; hc^bnf 
mtbtné tbelige i^n glennemfrpbfe og opf^fe 3taU 
fen«3»ttlm? og ^bbriibet rare bog biéfe jRatnr 
ren« ©tor^eber aSenneffet. (gjom bet er meb 
SRatnren/ faalebe« meb alt, fom omgiber o«. 
GfnOe Di ret fole. og bnrbere et ®obe/ ba maa 
bet for en Zib berobe« oéf eøer bi.maae i btt Digitized by Google ^iinb({e {nb(!mtife< og ^iitbreé i btti Ølybefff^ 
00 fiaoe Såre for dt mifie UU 6fu(lr Dt ret 
flattere/ elfTe/ ^^^itøe »eb oø ^engtoe o< for ga> 
brenefanbet/ ba maa bet fomme i g^re/ flebej 
i 979b/ 00 fmttS nb af 6Udb til mtb moberlig 
@aomabbeb at isbbe(e fine @ober til ffiie Som. 
3 benne S<^i^e/ i benne ^onmagt icttttt btt oeb 
Stiitnt naat SK^errené biU, for oé ofte 
ttfporltge/ <^enffg ter ti (Tabe benne (Rorber^gngef 
i^t fotnøe ftt blobiøe ®(aotnb ooer et Sanb; ba 
aa6nej Slførunben og Øbe((rgge(fen< ^eber^pg^ 
gelig^eber (førte nb ooer Solf og Sanbi S(iben< 
Sr«gUr nebtr(rbe<i fJarabifer omffabeé til g>vt 
fenerf CKenneffer foroanbUJ tU Sigre/ 6irbe^ 
ligeben! SUber forgifte«/ ^nmaniteteni fpctbt 
&piTt ntbtvccbiif og @nbé fF/Knne 3orb omftif^' 
tti tl( en 2[aroinerbaL SDog / ^»orfor ifU deller 
labe en Xpbftfanb« nn ^enfot>et«0«berémanb male 
i^i benne gurieé S«i?b?; sRaleriet er tagtt og 
At>effat af.@ebtfeg herlige ®ra&f7rift ober bet 
l8be S(ar^nnbrebe. 

SRirgtigt ))ar bn 2bt^unbre2r og fiort^ og ^anber frå 

Sortib 
•S^^ie (niøbiit i)g. tanfi for bitte 3CUere Stnctt, 

fSKen bog oar bu for foag dt mane be ^eioebeé Tlatthtt, 
. Øøm paa Sanbene tnb giftige Slammet ubfp^e* Digitized by Google 6 

Oi ften rafrnbe 5tci9/ fom fjim en S3i!ébommett6 

^lantC/ 

* Od ^er i^tttni Sdlomf tv^Att mtb ^txnfob neb» 

3(f ! t)eb @jerri9^bé 2((ter Mø^ enb iStennefFe^ben ! 
3(f i til $ider enbnit ilaUv fi^ Sl^enneffet om! 

@fet b« ^igen^ S«Wrf/ ben lumrer >aa ® letter 09 

S&jerse, 
Simirer i frebelig iDal/ htmrer |>aa bølgenbe ,^at^» 

^eer bu ^rtgen^ ^abanter I af t>ee eé! be brnmc/ 

be f omme 

tigefom ^enfirrb om 9lat: iDprtib^ funger 09 >Pe^ 

Sktn ^aorfor ottfiro^ttge mlø forfat male Srløeit 
mtbte&enbe Sart>er? Di f/enbe ben nu af eøeti 
fSøIdfe 00 (Srfarinø. 

£)er t>ar en (anø Sibr en faare lattø Sib/ 
ta £)anmarf (pff elige Søntter f tttt f letibte benne 
f[ur(e af 9{99te oø SortielTIng; ba be, ftbbenbe 
fela i Sreben« £9/ neppe f^ettt 2)r9net af JtH^ 
øen^ Sorben t 09 maatte (age ^nbbifbntnøéf raf# 
ten M •Ojetp/ for at (fabe fø et faac^t 15iIKebe af 
ben j fanbe 6ftffelfe. 9)?ett benne (pffeliøe tib 
4t itu mttt. ^MtMtU greb er brnbt. dn 
Øtation/ ^aaetJ Spran, f{oIt/ oaermoblø, for# 
blinbet af en falfV ^rtitit 09 befat af JFrirmme^ 
riet« lebe ©|«ael — ''Sa forbanbebe Øulb# 
tørft ^aorttl tatnger bu ^tnntftttt Digitized by Google ^^eree!" — Jar/ tUttobifot tro oj 8#De/ 
golferfti SSiaig^b/ 9ietf«rbig^b/ oberHfler/ 
ot)(rt)(e.lbet og ubit^pttbret oi , oø f4f{ec bet uffpf^ 
bigi DaniUiirf ucb i betl frpdteUgc giobbettbifl^eb/ 
at øibe @(it> ^a S^^^yen« gorbefe og SJcIfignclfe/ 
09 beb Stii oø bi^bnet S]?aøt at forfbare pR @elb# 
flisttbiø^eb ; ^(ebtie tilfeitt ^o(b/ oj rebbe gtt. 
S(&re i Suropaé Øtnei mtbené (gnøfanb beb 
betttte ^tmmelraafrntbe Uretfivrbiø^eb f^atf for at 
feritge b<« 6rabe oø b|(erbe (Erfline j Ubtrpf i bet 
en^e/ile IpAHament f tabt (!tt moralfTe 9)(Krbig^eb 
for.^e(e ^erbeø. @Cjr«E{e(tøe Sab! bet opbeietf 
tf fe meb^akuttaj SBoimtlb og @oUonbai fnuU 
lenbe @tene. 3eg I(e(ie itpftgt et Gteb t ben tati# 
fertge ^eneca/ ^bor ^tt flager ober 9Seniie(7eoetf 
.lDaar(i;ø^eb og ^OnbfEab i at misbruge @ob< @ob^ 
^eb og SRatixtinS bifefle ^tt^retntnger og beIgj|B# 
reabe Sr^efter til egen og anbred Ulpffe og Sor# 
bierbeire. !Det er fom bet futibe bcere ({rebet for 
Dore jDage / og fom ben npe ^erbeøj ^art^ago/ 
bet pejtgeg/errtge Sritterfaifb/ fuiibe ^at>t flbbtt 
for ^attt/ bil ^tt ttbfapebe bette a(borItge Sfia^ 
(erie. ^att taler ^ont ^tttbette og bered ntangfol^ 
btge St9tt€ og fl^e^: "^iitbene ere en (ior >Be(# 
gjerniiig af fRatUHn/ berfotti tf fe aKenite(!etteé 
Sifgnbtg^ oitbenbte bem til bmé egen ^tbm^ Digitized by Google 8 

ft^vttt ith ^tttbcne/ paa btt at bt fftslbe b(tffe 
•Oobct mcb efi6e, fplbte nieb @orbater/ for «t 
frge SiettbcHA entin paa i>at>tt eOer paa ^fti ©Ibe 
<if famme. 55t ^ibfe ©f« for ©titbetic, for at 
iU i Srtgen, 09 (iprte o« for cett gare« Sfpfb i 
ett anben. ^i trobfe be rafenbe ^totmt, 09 
ubafte J^åut, font fi^oøcr mtb^mnt^tttSSHa^t; 
ti f)af>t bi tjamptt oé igjenttetn aøe Sitrer; ere 
tf uttbgatigne fcjerg^oie SBøfger/ ©ageirt tpffe 
ZaaQz ogatJattetié@fra?f ; ^bab Son betiter f>é ba 
for alt bette? f)t>ilUn JS>at>n ntobtager o« t flii 
frebettge Sabn ? I^bab anbec enb Svii, og btn 
paa Søjlen rufltbe gtenbe/ 09 Ø^attoner/ font 
(TttØe flagre« unber gamle ^tctbttS Øranb ? ^bt 
forflprre bf ^abe(« greb ? er 3ørbf n o« inaaffee 
for Ifben? er bU ifU Siaferfe/ at anMbt Ubv 
tjtnbtt, og/ uben at bi^re foriteertnebe/ ttteb 
gorbfttreffe at jobefægge fUt rnnbt om f{g? o^f 
fom bet bt(be øiobbpr/ at mprbe btn, fom man 
Iffe fan ^abe? at oberfabe ftt iib tf( Q5o(gerne/ 
og onffe f!g (pffeftg ^inbf for at fomme f^tn at 
btabt og obe(«gge? @nart tttaatte man figt/ at 
SDatnren ^abbe g/ort bebre/ om ben ^abbe forbnbet 
SSfnbene at bteft/ og befaler en^ber at blibt i 
bet £anb/ ^or ^an f$btté. ^ bfeb f bit mfttbf!e Digitized by Google tnf^nt tnn 'fébt tit ftt eøttt os {Tttef Ufi^fe. 
a>ien nu f^av mcm iCfe nof i ttm^is SRøbt oøfaa 
Sremtnebe ftnttt ptagti. ^t>o Deeb/ tiaar et 
m«8««'t golf / opbr^rff «f Jpffiii« &uttfl, faaer 
f ©inOe oc fenbe en rootrflf gJaaDe ri( el fremmeb 
ianbl ^00 fan ftge/ om benne effcr ^in 9}ittb 
H«fer o« en Sriø ^Ib? oø^bab føge SRennefFene 
iglennem btife Ufpffer oø iit>ttS ^aut ! X)et; finii 
forforter Stoet felo/' 9aa(ebej ®eneea. fJtitt 
etof til gftertanfé. 

Se( ^aoe oi enbntt tffe prooet Stiiin, fotit 
Sfttbre bet i)iit>tf meb affe bentf StirbMer. ^mibf 
lertib tilser beni S^rn^aanb aOrrebe tnngt itoC 
)»iia goArenejanbet / tH at aUe béti QSorn moae 
fole beni Srpf ; tK at 9«breoeIailb/ JToiioe/ Sobe;^ 
Øbrt8(ieb/ borgerltø Orbeit/ 9toe/ ®iffer^eb oø^ 
9el|lanb maae inrre enbog ben Cenfofbigile 09 
Setftnbigfle mere enb nogenftnbe forftaaeliøe/ b{s# 
tiøe og W^^^^^re. 9}or fcéåebé 9Sober Kber, 09 
bette faameget i>Kn(iøere/ fom llb^gternc ere 
mtrfO/ og @nben iffe er at i^ine. 2>og/ ti for# 
fftge berfor iffe; t>i tibt 09 træ/ at bette fffe 
fteer it ben @ttb/ og at altfaa bette/ nao« bf 
felb biøe/ (foT tjene til ^or Sreb« . CD?eb ;Ooer# 
^bttJitinø fige bi meb ben h^jndonte digter: Digitized by Google 10 

Sian, fom i^dei; Otcanen at pib^tt be fFummenbe 

^tnseneé ^jorbe enbnu ^olbet i txrlbtge ^aanb* 
QRetuiejfec fptirnde ben itU, fom Øjønnet ere af 

5D^8net, 
@om opMom(hre i S)a$^ t^léne i tDJor^en fom 2øv* 

^tn bet A fom S^^tenekmbeti tt(ert)«rettbe Sor# 
fatnittg førfi os fornemmeligert (tMet, tt, at 
Mt btti SBørtt fipngc fts om ben (tbcnbe ^obet/ 
^(emme fts Uli> ooer ^ettbc/ trø(i< og ^ufbafe 
^ettbe mtt> fRaab oø meb S)aab ; opmuntre/ frem^ 
ftpnbe/ Detlebe ^oeranbre/ tii at bringe ^nbe 
ea^f^tnc^sttlUir Uegeitnptttø^ebé/ iSorgerfinbJ 
fribiflige Offere. 

eaabanne Sibei er bet/ fom frem(a(be be 
^ore (patrioter og ^atrtoti Jmen^ CKartprer. ^Mb 
giebrenelanbfCjeriiø^eb/ nqar ben bttoer til iU 
benffab r H tiøiøe <eøgeé af 3(Ereni f!arpe 6pore 
00 beøetflretf af SSabn^ UbøbeUø^ebé ^aaM/ ér 
t@tanb ti( at øiøre; ^oorlebe« btn fant^ftere 
fiSennef!et/ oø fpo^nbe aOe ^ané ^riefter/ at ^n 
^enøioer SKoe/ Stbet« $5»eqbemnie(tø^eber/ <Sten# 
bom/ 9l(t; at ^an trobfer S<^rfr/ ^iniUt, S)øb: 
bet t>ibner aOe SiberS {)ifioru. 6f/ont oø faøbl 
fpnøer SCtopflof: Digitized by Googk It 

dteitvod flin^et teé ^Mfymi toctenbet €^it6crfon 
3tt bai fd)la9enbe ^et^ ; unb bte MnfttAMHtit 

2)er €Men wett^t 

ieonibaS faiut fig fftn meb fine Qitibtø 
itBbtt, farent) ®l<i8tt t^tb S^ermoppf« / for at 
f ptfe flø meb et fort gjfaarttb til btt f&lobiabf 
fom foretlob meb $erferne4 mange tnfinbtt, eø 
npmitntrer b/m meb biéfe Orb: ®pifer JTomme^ 
taber faafebeé tit ^tbbag/ at 3 iftt ølemme/ at 
Uåflt fpife til afteit t be SDabe« {Xtøe! 

^aben/ ftøer @eneca/ 6(eb ^am iftt tpf 
itnt>er S«nbérne/ og fab ^am tf fe fa(l I ^aifen. 
£eontbaé fatbt mtb aøe gne Gpartaner. ffl^a« 
jtorbebe bem paa ^atpfobfen og fatte btm benne 
^rat^ffrtft: '1Banbr(ng<nuin5/ fom (<rfer Uttt, 
gaae tit @)^arta og fiig/ at bi tigge ^er/ forbi ti 
iiblobe g«brenefanbeté gobe.** ' • 

Spaminonba« fmilebe/ ba man teb ^Btauf 
tinta tf af f^am&pifbtti og meb famme Hf>ttf nb 
af^tvHtt, og ^an fanf i S)øbeni 9(rme meO 
biéft Orb: "3eg bøer gtab/ t^i mit gftbrenetand 
$ar feiret." 

bederne / Øiiber og Stni tobe flg^af ben 
3^pper(tepr(ef{ inbbie til OtmS meb Orb/ t>eb 
^bilft man wUVf ({ege faa tit ^efii og ft^rtebe Digitized by Google 12 

titbi ^Ht ^Unhtn Mr tøffefl/ for at folbe nnbtt 
en JSfagl af ©poDt/ fun for at {taft gfl?breiie# 
lanbeC ®€{r€tK ^crtolifFe 6jele! me5 Detitf 
fiøer en (attniT S)tøter/ tog SCfgrunbené ©uifer 
tiUaEfe/ for ^e(e Sextoner/ for aUt <&jelpetrop# 
per/ Od X)e(e £atmmé bet unne SKanbffab. S^t 
£)ecteriie joare mere Do^rb enb aOe be/ fom fre(f{e< 
l>eb bem. 

^anluS WxiilinS f benne ft|(e 3tomit o« 
flore Stlbtj&erre/ fom ttbbibebe. 9iomerfiaten< 
Øroenbfer beb ftne Sroirinser/ oø Ia«be otaøiøe 
aftenneiPer unber bené-^errebommeA fom brjogte 
Af be ero6rebe ianbtS sSptte s SRtflioner i &(atf 
Ummtttt, 00 berpeb (Faffebe Stomerfoffet @tat9 
iefri^fb i 30 %atf og bog neppe efterliob fig faoø 
meget/ at f^ani S^^uti ^tbøt af f)ané ®tert)6oe 
^nnbe nb6eta(e</ benne fanbe ^Jatrtot $o(Mr 
forenb Øt Srinmf^^nbtog (ptt pr«gtigf{e/ OZomer^ 
folfet nogenttb faae) eit Sale ubenfor SBpen tU 
bet forfamfebeSoIE/ i ^Pirfen f^an blanbt^Mbet 
fogbe bijfe Orb: ''SSin Spffe fpned nu mfg fe(b 
for (for/ og begpnber at pprbe mig miétienfeltg; 
(Fttfbe Øtemeftd ^aoe befluttet at forffprre ben/ 
faa beber (eg be ubøbeltge @ttber/ at ^nn maa 
ttbøfe fin Srebe/ tf fe ober mtt elflfebe jgirbre^ 
ttetanb/ men oper mig og m{ ^tmiT, ^ni Digitized by Google 13 

18øtt 6feb^ørt; bet^aar&e BiaQ xammtbt bm 
{DNnb^ fom ^a&De ®tptfe til at 6anre bet. fStmh 
Iftté ^at^e to r)aa6efiilDe.@øtinier) af Mift^øbe 
ben eite 5 ©age før/ øg ben aitben 3 tint tfut 
^atr< Srfttmp^. 

Cleotneiie«, <Spartaé fortr<rfefl«e 5ro«ge/ 
Dor fømmett t ben ^?øbDeabig^e^/ at^^n tt( ^t 
So^rettelanb^ SRednfng maoite føgø ben ^mifft 
SonstS, en trelø« ?9ran<; ^elp. ©enne (o# 
Debe^m fatfime/ men foa btt ^iltMv, at ^an 
Ø*utbe fenbe %am fin gamU (rrt)«rbige 9)?ober tt( 
®ibfe(. ©fffaaret bar ^aarbt/ men giebrene# 
lanbet »ar iSttb. Jienge f/«mpebe gleomene.« 
web jtg fe(f>/ og- gif flert ©angt 4f^ øg til ftn 
IRøber/ nben at fnnne føre btttt gør|Ia$ ober 
fne ?ir6er. Stratepclea/ btttt t>at benne «ble 
flblnb«« fHabti, monrfebe -^an« Utøt, og nøbte 
f^am m at rpffe nb røeb ©proget. Sflcppe ^abbt 
:^an fdgt btt, føreub ^un f4)arebe meb en ninnter 
SDJinet ''®ar bet ben fTrirfife/ige 6ag/ fom btt 
tffe tnrDe aa6en6are mig? fc^t mig paa btt forjle 
bet 6eb(!e 6fi6/ og fenb mig §en ^bor bn troer 
Jeg fan nptte ©parta. ©mg bette mit gamle 
Jegerne til @aon for g«brenelanbet, førenb bet 
faiber i ©tøb." Snben^ftun afreifle, gif ^nn 
meb fin ©øn i Sieptun« Sempel ; ^er omarmebø Digitized by Google 14 

bt (itrQitbett/nnbtr toofe tttatét, tit SfffPfeb. (gii# 
bfits fasbe^ttit: font @3tt! Fom ^ottøe i ®partal 
lab tfé aftørre tri^fe Saarer/ førenb Di forfate 
tentfrfet/ ar Wettneffer iffe fUnØe fee o« gføre 
noget A font er @i>arta ufxrrbtst. X>tttt ftsmt 
'i bør TOagt. gor Ubf^toet raabe @ttber»r/' 

qkber Soibfømfett'tiettbte 3(b i ftt eøer^tttia 
f bet befeirebe 8reberifé(^a(b/ for at stbe be Mbrc 
Spørgere Giønalet tt( at gføre bet fantme. 
"^paa Satpftni ^ob^ fimr SfltiÉr/ 6r#nbtf et Offer f»r 

Dort Scbrelonb^ 
5Da $&ot9eief<rdi$^en tømbte før Sonbeté SSei ftn 

JBje t ©raitb*** 
£)en ban^e Sfaabe laat i ;K|øgebuøt; beif 
tU\> angrebet af ben fbenfre9bntiral#9}a9tmefltr. 
^omntanbenr <£)ø(tfe(b/ font førte SDannebrogef 
Idae 3lben norrmefi. ^ani 6ft6 font t $5ranb. 
S^an raabte tit ^ant/ at ^ån fUnfbe fappe Knfer 
øg fiette paa ianb. 
fSltil føatte ^an^ Hyt t>i berj^en/ fiaaer IDanmartt 

tteabe gare; 
Og fPttlbe JDanfFe voøe ben^ for eget 8lø at fjuire! 
iDjøe fFal øi! men øi ^neé maae^ til fibfie Tianbtf 

brørt øi flaae* 
%H f&fte Vanbebr«t øi ffaae^ ^anø Øønurnb rafl 

gjentøge/ Digitized by Googjjs S)e 31b eg ^Jdb ranbt om (ig fiae^ mm ufttfåcjt be 

"^U Siben Hib I Sttnbttt br^/ eg ale bebe ^dttbj^* 
^eflfde (i^r bi^fe eø foabaiitc <{>ffte< eg 
&øftpftr« €ff99se tirre oJ. £e eb^ebe med 
bereé93fob^tif 8(cbrene(atibet^ gretfe; be bragte 
bet »e flerfie Offere. ^eti beniK ^eie Ctemstnø 
fittine tffe 9(0e gtbe fiø. Z>en9e fY#rfe tut ftto 
iffe br«Dbe i ei^bert ^t^fl. %aa Mre eOer 
hintte tern i be Øtiffittger eg jOmsieetfeff fem 
tienbf eø ttoire beftte Stte. 8«bretfe(Mb«f;M(ig^ebf 
fem ^ligc fer mt, Un ifft ørttifbeé paa Oia (eie 
Serelfrr / fem ejraUeret fRtntipinQ. ^M ( g t maa 
trtftnUS 4>g befateé df 8 e rn o f ( e m 2)ee maa 
tiffj S^brenelanbecé øen eg Sorger/ at ^ati 
ber oi)er a(t aitbet elffe/ o^te/ t|ene eg ^|e(pé 
^t S«brene(attb/ ttttberfaffe ^g btti Seøe meb 
tibetittget fQbiø^eb/ eg bringe bet/ naar bet fer« 
btié, et^eert Ofer. S>«n (rblefte S>rtft fttnbe 
eøeré ttbarte til biibt Ginrrmerie/ eg ^ennefFet 
fnnbtmaafttt ^onble fem en ^are/ 1 btt famme 
^n ireebe at epfiMbe ben ^ffigfte $f igt. Z^l 
ait, ^bab bfV (!/!( fertjnte bttu Slåen/ nroae 
fnnne retfierbigøløre fT« for gornnften. 3ffe 
ofte fnnne eOer f!ua^ bøe/ etter eeee Sibet/ fer 
S^brenelanbet. 0)?en aOe. ((uOe Ube fer bet. Sii Digitized by Google 15 at Ude for ^dtbttntUnbtt ^arer oft$ ftrre itb^ot' 
btnbt ^tanb^aftldtftb , mere gob ?BfBie/ mere 
Sraffo^/ fiørre SaUticer/ (løtre SDtselig^eb/ enb 
tt( at bH eder t>o«e £ioet for btt mamt ere 
tÉbe eOei ^at^e bottt iibu for ffiebrenefoiibeo 
fom |(i>firfett ^aMe 99tBlt elfer ^So^ne til ar ki»e 
^r bet. gfeMti« 3br#iter ere btl iiiftibre gfirø« 
venbe^ mkibre 6«lbreitbe^ tnbStmni, xmn btt^ 
ffMt HH min^å ptiUUtt 09 gat^itiiøe; og^eflh 
betSaitb/ fiMn iffe bien Mbfaget Kr at fr^be >tt 
fIbfleOfer af Jne ®øttiier/ fom rffe bie4> tbttii«et 
m at gfore ^it ^ttøe Sorbf inø paa »ered 151^; 
font/ tflebetfor *et^ forgefise SftobbettMø^b, at 
falbe bem ti( at bøe for fig/ fan opmtttttreiem . 
til at Itbt for $9. ^tttt ^e(b^ar £)atttitarC 
I«ttge tt^bt fremfor anbre 3forben< Øtattoner ; og 
bi babt btn Sroe ti( Qinb^ at f^an bil ffjenfe oi bet 
iglen* SDa ffnde bt t<enfe tilbage paa btéfe>S)røi' 
teffen^ £)age : meb taareb(anbef @(<rbe. ^mibf 
lertiO bitte t>t aUe firæbe at gj^re o# J^orrbtge ti( 
benne ®((ebef t>eb i SRobend Sib/ efter bebfle 
3nbfig.t og dbnt, ^oer i fin Stilling/ at opfpibt 
pligterne itiob 84?brenefanbet». 

j&r<rnb ^itl br#nb varigt i vort 9}orben/ ^ 

3)it S<rbrelAnbet^ ^jerUg^ebl 

.© jør SRonben . fj^ i ©liget« lofben. Dig'itized by GoQgk 17 

Qø ti9t|ig i hm wAiie greb! 
Sot Ttmoae ^tf ttvif (M €n^ 
Od ®tt» f^(t» stof S3ifiM ®mtUy 
SDett $tbt Sdcv^M fSkiøn at 6«(f/ 

Mb/ ^^i ^rgiriic ga«f tif fdmmei bet« Ølet# 
tt'i^eDcr 08 Si>fbrtnfl«f poa fbie Ctnttei/ ^ MiU 
^iøctimoh bfnøf ^Sti^cf/^r o^in^e Mgfii web 
Mb 9otnå^t bfbr^ Uibfetc •§ mt^iøere i«blr«ii' 
Siiiite (Sruttbe frtmfat/ f»b @Q(mte</ bfttite i 
foa »attøe ^tøfeffber f»»ltfr^ ^erttgc ^a^b^ 
^M tn Sibi ba ti ai(i g^etii ^ce Stti/ ^bob fim 
y«a ttQAen 9)ta4be i f^^e «&|mc? ftn b4if fe# ti«rt 
Qø fi^t^lN Sjerltg^eb IH SiebrenefMbec oø S(£r# 
bøbiøbeb f^r bettf tobt/ frpitcf ^fg i6fe/ 4it tto^ 
gen af imtte SU^øreri f!if(bi f|ebe# bib <rt 6«re 
ø«m}e €iottmå (it «^(off p^ere o»«r bt ttc (gmttc, 
efitr^Qbe btt ttpa^foibf r at |cø »latter bfO»c £et# 
({ø^eb Hl At mebbtle ett fammtnbroøet iOi>trf«c^ 
Iftfe. af ben ^(atonffe Samtalt, i f^ilUn S^ 
^aUå ttttberføøVr benne ©aa meb ftn 9)en Ærtton. 
gor at (mt oå i ben rtgttøe 69népunft af (ga^ 
gttif tma jeø inbUbeben ttteb et $ar Orb« ^oo 
ffenber tf fe €^ocrate«, i bet min^ft faa me^et/ 
at ^m oceb/ at benne ait^entengff e ^iiémanb« Digitized by Googk I« ^e iit> t>at opofret tii tt^tttg ^anb^bé Unber# 
.fi^øeffc os Ub6rebelfe? at f)an txtvætteliiatbtibtbt 
PM at ubr^bbe Ooertroe oø ^orbomme/ at nbf 
6rcbi rtøtifle SBearcber om ®nb 09 ftan« ©prfeffe 
blanbt (IneSKebborgereA ol fljøre SWenneff ene ©9b 
og $(fst 'Oigttø 03 (^Oiø7 at Dpbrage og banne 
unøe æ?etttteff«r til tHftafm 09 bueftøe @tdté# 
6orøerc, 09 (»bprofiite bem Slertrg^eb til B«bre# 
ncfattbet 09 SSrbabiø^eb for ®tattni £obe; og 
at ()att t et^bert gor^o(b/ fom borger/ 9€dtf# 
firfie/ 9<^ber,-£(rrir/ ^eti/ feoebe fom ^att («rte* 
O9 benne Gocrate« Meb / formebeHi et (etfinbigt 
8o(fé tttofnemmeltg^eb/ ub en n^rt \9a6a(e/ 
og be at^eniengfFe ®op^i(lerJ/ btéfe griefTe ^^a« 
r{f#er< €^icane/ og nog(e nforfFpIbte ffienberé 
3(binb/ anflaget for at fcere og tnbfore npe ®uber^ 
at forføre og forbisrbe Ungbontmen^ og inb(let>net, 
tU @trafiS Sibelfe for en 8t)lferet fom befiob <if 
banfunbtg %lmnt. Wian ongreft ben u|f9}bige 
SRanb meb aOe OnbfFabené og en fop^<^({ ^eU 
talen^ebd ^aaben. 3 en fort og fpnbtg £a(e 
biffe ^an fin UfFpIbig^eb; men 6(et> beénagtet meb 
en pluralitet af 3 @témmer f ^enbt ffplbtg ; bog 
oberiobe^ bet ^am fe(t>y efter diettergangen j &tiff 
at b«(ge imeøem flere @trafe. (Ken @oarate$/ 
fotenbe fit ^citb, og' t 93ebibf{^eben af fin U^^U Digitized by Google 19 Mé^eb/ ertlKtebe/ ot ^n itft, DA at t>#I^ 
eKbo^bftt tntnl^6tr<tff: DHbe btgaot tenUcitr 
f«fbJff^e» mol^fTa fi?rt>, at erfjetibe fif fdøfr^lM^^ 
^bttti fovbittvttm^SHttten; maif uMagbe ^om btnnt 
iTftle ®rort|ed rif tvobfit^tbf ^3 ^ømu Hm mtft 
f tt (for ^t>arD#dt af Bttmmn til ol tøntme 9ffi» 
bmrtt. «øcrfll«« ^rte bnme fm ^m mtb t n 
€»8d« 9JoHb^5. ^«ri MeD »tt Idøt ( 3erii/ 
tåHtt'i 9««dfe( 09 i>t>ef9iOft fil etøfmiflefciM 
JM)Hi £)ommeN< falté^rbelfe. 3 btnitc tffeU 
Utmi^ b€i$t^t %(m« ^tnntt og SMfci^kr ffom 
fitm i %étts$tu »«fe ^M>f , ff« btt øIcMff 
e^maeed. bor bmtit/ tomft paa 99 afialt mrb 
^teranbre/ at ^iaptf)amtU ot ttttbbist af'S(rnø# 
^tt øfb a( 6eflifff SfbHtmiiftibe. S)ec lom aiene 
an paa at obertdle (Socraet é ti( at betfcttf fø af 
bétte 9?i^iH8«rorbb«. 3 betitre ^ciifrgt befrflcr 
itrilon barn t Sirngflet trtbie Skisctt farettb battd 
J^tttttlU, og ba er bet htn (Fjotttte ®iede forey 
^Iber/ fom ot nu bitte fabe ^lat^ forictfé o<» 
(©wrate« baagnir af enSSoraejtbftuib)* v@, ^i>f 
^mmer bu ^er faa tibiig «rfto? Øblett ir |o 
tif »pe op jiaaet ; m fotuntmt mit, at Sirttøftloogif 
itrtii ^r mntt luffe bié iiib. &, Si m for« 
hmøeflben øobeiScitntr; ba jo« iommt ber foa 
^nmttg; ^ti fftaer 09 imtS«iii,ftt SDtifftf^iaiiis 

® 2 Digitized by Google 20 af mig. @f. i>at bu o«m ^er tan^t ? Si^tm^ 
mUii Iftttge. @. ^t»f ^t im ba iffr t>#efet miør 
tn«« ff^bet ^tr foa jKØc? £. 9ft>e ^ocrat««/ 
jeg fab meb Sortnbftii« og betroBtebe big/ ^o« 
fobt btt fob/ 06 ttoHittebe itU atmUt hi$, <a 
btt maatn n^ bttft l^ffefise ^e6Ktle. 3<9> 
|at ofte tU^rtt prtfet btg loffoli« i bit ^ele Sfl»/ 
formebelfl bto (l^ariifteer/ men afbHø it»re eirb 
nu/ At bit fAtt 6«re beir nawmenbtiStJ^Ht fem 
Ut 09 rolig« @. S)et bilde H«be tii 9Satib af 
min Sdber i(be/ at tage fig bet fha tt^r^ æ ^m 
(Tal boe. Steit ^ti fomnier btt ^er fan tWi» ? 
Jt 3o @ocraietf/ jeg brhtger et føKfleligt S«b# 
(fa6/ maaf!ee ittt førøeUet forbiø; meit for tnig 
Og ale bitte ^ettner ^off{ flnrgefigt. @. .^b er 
bette? Sr utaafTee Sfibet fommet tilbage fra 
SDe(o4/ beb ^big ^femfomft feg f¥al bte? Jt 
enbtiu ittt, mtn bet fotttnter nbett £btbl i 2)ag* 
^boraf bet ba borber en nobbettbfg Søfge/ al bu 
Øocrate* maa boe i 9)?orgen. @. 9ltt i @ttb4 
Stabil / min ef flebe Srito / om bet faa ftal biere. 
Jt 9i(n, Ubftt Qåctaui , (pbmtg/ mebenébet. 
eitbnii er Zib, og lab beg rebbe. 3eg borberr 
^biS bu boer/ fioifl nfpffeHg. S^i fbrnben better 
at jeg beri^ 6erBi>e< m^tn, ^t>i6 Sige jeg aU 
»rig bil finbe; fita bitte nmnge/ fom tf fe fjtnbt Digitized by Google 21 M$ 00 mtø n$xnt, troc/ at jeg ^t ferføml mi« 
^^H^t/ Da Ott^ob« flMct i min 9tått at rckbe 
Mg/ n9$t itg bftpM Mtbt ^att antiniM noøfe 
^ge. dø ^iffett efam for mig/ om ma« 
jftt(6e troff at fts g/orte nterr af ^tnit tnb af 
mine tSenhcr! t^ a)?«ttgfbett laber fTg tf fe ot^et« 
UAt Kl at tnti at Ms iCfe ^»be Miet uttbbtøi^ 
imor iH ^be optrantree big berttf. @. SSt Of 
fliirt Sricø/ ^iKib^fhille Di befpmre otf otit $ffi(rttg# 
Ma< StmiS £. JDtt feer |0 bog felt^, ®oerau<f 
at be« er forttobeitt u Ut^mtt f{g om 9}«ngbeii< 
S>om. S)ttt egett^offotitlug i^ifer ^^/ at ben ev 
t ®tanb tii at gforo/ iffe fmaae/ men ftore Utptt 
Utf naor en SDIanD-MiDer itføtt for ben. ø. 
@ib^ 9Mingben oar t <6fti»b ti( at g|ore meget 
Ondt, ben iHur ba og> i ®tanb til at gfore meget 
@obt ; men mt er ben iffe i &tanb tH at gjore 
ttogen af S>efene. S^ ben fan ^»erfen gjore o< 
lt( 9)ife eder tit S)aarer. 3)en ^anbitr fnn t 
^titibt. &. Sab faa borre! men gig mig o|>rtg< 
tig/ om btt fr!^gter> at /eg etfer bin^ anbre 9Ben« 
ner/ ffofbe fomme i nogen tl(ei(ig^e^/ tfatb bit 
unDbeeg/ fom be ber ^aobe fijaalet big tib; t^i' 
fti^gter btt berfor, ba fan bu for benne 6ag txerf 
rolig. £)e ^^^enge, fom t^iéfe golf forlange for 
at iobe big unbfnge/ ere iffe faa mange. 9SiiM Digitized by Google 25^ 

Øormtte flaatt til btn tft^tfte, og ttta^r Irft 
Mime ^tnfhih big iffei <it 6etHite btø af beniiff 
faa er ^er m^ ^Ummtbt, bitte @jie(i«t>eittHr^ 
f^nt ere rebe at anoe^æ btt %otn9»nt. 1 3ffe 
(ener titaa bn (^mmt ttteb bett ^bbt^enbittø / ^ 
btt tf fe t^ee^/ ^bor btt ftai tpe (eit; tf^i |bor btt 
»ettbér bCs ^ett^ bil iitatt tMbtatt ^{g tneb aal» 
arme. ^ar bu £pfi at gaae eiC S^eifalieit/ Mt 
bar )eø ber gobelBeittier/ fatH bitte gjøre ftg en 
Sgre af at tnobtage bigf 09 (Faffe big a( QilSen^ 
(eb. Oberalt/ gobe 6ocr«teJ/ fpttei.ba ntig 
iffe at (attble aCet t at forraabe big fe(b^ ba btt 
fatt rebbed. fertil fontmer eitbtttt/ at bn fptte< 
mig og at forraabe bitte 6ortt/ i bet bu fribiOtg 
flaaer <&aanbett af betn pg obergiber betti til bere< 
6(|ar6tie. 3Rett betttte bil Mibe/ fom Saberéiofe« 
Vieier at borre. $ag btttt, gobe ®ocrateé/ i 
dDerbeielfe; tttett ØublifUnt ere fofi6are; ber 
er fttn eett 93eflutttittg at tast. tpb berfor tttit 
9taab/ og betieitf Dig iffe. @. SifTefigfle JFrito^ 
biti befbiØigeOtn^pggeltg^eb er tuig bprebari faa# 
fretttt bett fatt beflaaé ttteb gorttttfteti ; i attbet 
8alb er bett |o pttt, jo tttere tttig ttflBprbe. ^t 
. maa berfor uttberfoge/ ottt |eg 6 ør ^attbfe faa^ 
lebed eder iffe. , £)tt Peeb/ at betalttb (ar b«ret 
tiiitiCRaabe/ afbrig at (pbe ttogett af tttitte^etttter Digitized by Google 23 

mtt eiib gormtftcttf og ^Mb bmm i>i$€ nUi 
fom btt 6ebfic. Og be @rimbc/ fom tilforit 6^ 
ffemte imø/ fatt ftg itU forfafit mi/ f^ftimiit 
ZiifMb ^ar foraitbret fig. £)e fpttcj mfg citbnu 
«t i>irr( bt fammc/ oø feø aøier oø irrer bcm font 
f^. Sm bu auraa ifN fremføre ^irrfere Ørnnbef 
ba maa bn Mbt^ at |eø itU Ipber biit om eøbog 
tie/ fom ^abe fRagtett/ (rttebe mig mere erib uUf 
fom man truer Sorit meb i6itfemaitbettf meb 
&ragfr( og a>ob og Sorltfet af min Sormue* £. 
^borfebe« (Intfe bi ba bebg^nøtfle beoae Unber# 
ffgelfe? B. m bitte føtft uaberf^ge btt, bu for 
fagbe om ^ansbtné Soiu. pu etba bel enig 
wi» mig beri/ at bet itU er atte CRentteffertf 
Somme man ftat agte; men fnn nog(eg? £. 3<^! 
®« !Det er ba oe( be @obe«/ og if fe be Onbe< Z)om 
man fCal agte? &.S^tt forflaaer gg. @. (Er 
itu be @obe be Sornnftiøe/ be @Iett^ be Saabe# 
lige? St. Upaatt>it>Ielt8. ®. Sen fom bet er 
om at g|ore/ at bebare ftt £egeme fri|f og fnnbt/ 
^Dié Som/ 93ifa(b og SXiéf^as bor. (an befpmre 
fig om? enten om ben buelige ict^té eøer SHanp 
bene? £. Sette befoarer f{g feio. @« (Ren/ 
ifafb ban foragter iaatni Staab/ og retter fig 
efter btn uFoabige SOJomgbeé? bii bette ba ingen 
oabe Solder ^be for (am? &. 3o tUbi<fr. Digitized by Google 24 

^tt IH( øHUttit ^t Seøf me, &. Stu , mttt f |«»e 
StUo, far at t>a;refert^ tt bttitU HitUbti mtb 
^tte attt^rc tinSf at bi, naar @pf rgjntaalet er^ 
om ^Dabber er Slet etter Uret/ ^nftanbiit 
efier Uanftirtib^ist/ @o5t eOer Otit>t/ {(fe 
b9t asti paa ^m$btné ^mr tatt frpgte for 
ben ; men ene paa 5en Sor^anbigeJ og ^bH^tit 
fiilbei; ^bUfen bi bør agte og frpgtemere^ enb 
atte be anbre« tH^o6e; tf)i rette bi 06 i(fe efter 
ben / ba forbitrbeé bi og tage 6fabe paa btt i bi 
Sfom forbtbreé btb 3eetf«rbtg^eb/ men forbierbej 
iieb Uretf«rbigtieb. ssxtn (Fulbe nu en forb^rbet 
bg fbgeitg.@)e( b<rre af mtnbre S^tgtig^ebrenb 
et forb«rbet og fygeligt £egeme? ^. i>bo fnnbt 
troe bttitl B. 3iltiaa, mfn 6ebf{e 9)en/ 6ør 
i>t if^e agte paa, ^bab iR«ngben bil f{ge om oi; 
titen f)bab btn , font forffaaer f!g paa SHit og Uret; 
^bobiSanb^ebenfelb t>i( bømme. CO^ett/ bil btt 
figer as«ngben fan ff iOe oé oeb iiuu &. 3a! 
®oerateé/ benne 3nbbenbing maat fafbe en^er 
inb. ®. £)n ^r diet/ men |eg fpørger big/ om 
bit tt <S)obebfagen at Ubt, effer at (ebe be(? ift^ 
9(t (ebe bel. @. SRen at lebe btl, er bet ith at 
lebe meb 3)ierbig^eb og gierf<erbig|ffb? ^ «&bo 
fan norgte bette. @. S)et ffaaer aitfaa ti(6age 
at ttitberfagev am bet er Siet eUer Uret/ at /eg Digitized by Google »røDer yaa at tttibt>idf , »ben etatttt tffabeifSr* 
®fu(be bet befdibe« at txetegtet^ faa btKe bi fot> 
føøe bftpoa; ^9il ilfe/ mt t>i iabe bet Mre; 
t^t/ fønnb jeø ^tibfer uretfarrbigt/ bltber f«t 
^fCtev ^er/ og benur røeb IXe({g^eb min lD«b* 
A« ^ob brttt fan leg intet {nbbenbc/ fob ^i W 
(fribe til Unberføøelftn. ®* »er an ba! nteft 
^øt røiø 9ttb O^mirrfrom^b'. Gitø miø imob> 
^ w bu fon , |ea trtl (Abe raig ^ge, JT^n bn iff er 
ba (ab bonrerffiere^eSritO/ beb@|enea9e(fettaf bet 
famme os bet famme^ at obettaie tntg t\i at ^anble 
mor S(t^entenferneé/9{a(e. $tmr mis tun o»#, 
riétia paa etf^bert af nUtie @fBti€maåt. JSHtt 
bi flge/ at bet nnber ingen bmff<snbiø^er er tiU 
14«/ meb gorfut at gjøre liret? etter at M i 
bt«fe Siifiirbe et tiHabedflt/ i anbte iffe? ^eroni 
ere bi |o tilforn faa ofte bleoen ^nidt. Søer ere 
tnaa(!ee a(le bore (elbre OoerbeDiiéninger i bi«fe 
faa ©age roffebe/ og bi gamle SKojnb, fom faoi 
ofte meb Sifbor^^abe afi)anbkt bigft Stng meb 
^beranbre/ ere/ uben fe(b at bibe b^t, ig|eti 
børbne IBørn. @tter jiaaer bet^ f>i forrirtigfl ^abé 
antagiJtr nroffeligt fafl/ enten faa £K«ngbetf 
flger ja effer nei? enten btt berober (far ^aat o« 
beretter ilbe? ^* 2)et (laaer urotteiigt faff. 
®. S« tør ba a(brig gjøré Uret? SL Sirbrig: Digitized by Googk 26 9é ttt t$tJ^ ^tter tf fe f^Mm Qf, noar Di 6((t>e 
fomtttttbt. SL Z)et fytte« tf fe« @. eptteé? 
tfc »t M øføre Xlnbc? £. Sngenlnn^e. @» 
flfieit ac sjøre Cttenne|Eer OttM er ^t gjne Uret« 
Si tør altfaa tffe 9|etitie(beSorn(mttelfier/ eøer 
^ttt^tnntittCnbt, om |an eni> forneertner 
o& æen (ée tU, min fjolre $rUo/ at bn iffe 
lii(laaer miø&ette tmDb bttt £>i>f r6etrit<ntng ; t^f 
les »eefrf ol faa ere eder otøe Dirre af Denne Sroe. 
tSHtn bti font t Dette (Stpffe ere neittge t Deref 
ODirNDitéattttf fnnne ittt D«re enige i Deref 
jODerDrfelfer Dg iBefltttninger. Setirnf Derfof 
De(/ fitft Dtt ^eri fan D«re af famme Sroe/ font 
leg : Dg om Di i Dor Un(erfDge(fe ^nttt gaae ttD 
fra ben ®runbfirtningf at Det alDrig er ttttaM 
^t gløre Uret/ eØer ^(rDne Uret/ eder sitnsittH 
£Hibt meb Onbt. £r bu^ert af anbre tanfer# 
ba gig bet/ Dg belorr migi. fauttpffer bn bercmoD/ 
faa iBt Dtbere/ ^Dab beraf falger. &. 3eg bU 
falbit og famtpffer/ 6IiD bu fnn btb. @. ^eg 
flger ba/ eder rettere/ |eg fpørger: bar en SKanb 
|o(be en loDltg inbdMtt SDrpIigtelfe/ etter tar 
|an fDtge btnl &* 4>m bar ^oibe ben. @« 
@Dar mig ba meb Sfcertanfe paa bette: tfafb Ui 
nnbbetd ^trfra nbtn Gtatend Stffabelfe / fornorr« 
tnebe jeg ba diogen? og maaffee btn |eg minbft Digitized by Google 27 

hntbi, tUix iffe? ^IM U9 mto (oMi« if»9Mf«e 
forpffgtelftf eaer iKe? SL 3eg fan ittt fMrc 
IMla bttte 6i>ørø^maa(/ t^i Hi fortloaer bttitk. 
®. Siu t»ef! foreffif »iø/ at iot>tnt oøSMrcM^ 
iMftet/ i bet fti oUbe l9^6^tf eøer ^Mb matt 
til talit bet/ fliflebe f^ i tBeien for mfg øø til^ 
téUbt ntts faatebeø: <^Dab tt bet min øobe 9$^ 
ttattif btt ^ar i fifitibe at foretage biø? ^m bitt 
i^enfløt tiieb bette Soretaøettbe t>«re oittotif e«bi 
faai^ibt bet ffaiier til btør at obeteøøt oé tobe øø 
fftU Statett. San bu.'troe bet tnttefiøt/ at btn 
6tat tan 6eiiaae/ i ^btfCeii be fafbebe ^onmt 
itttet øMbe; men af en^ber Strøer iMtUi oø 
e(»»ereø? ^bab fTnOe ti, Stlto, fbare tit bette? 
'Øhtfie bi fbare/ at (Staten fornretter oØ oø f^at 
bemt nretfirrbtøt? SL 3a! beb @nb/ (Socrateøi 
bette ffttUe ti foare. @. CDIen om touene frent^ 
beteø ftge: @ocrateø/ t>ar bet iftt en Stftale 
imefiem oø og big/ at bn t>t(be ^olbe btg be 
S>omme e^errettelig/ fom ®taten maatte afggf ? 
Os berfom ;eg nnbrebe mtg ober bette 64>ørøø# 
maai, tilbe be maafttt fTge: tinbre »tg ifle f)tti 
Ober/ men fbar oØ/ btx pUUt |o eøerø faa glernr 
at fp^rge og foare; i)tai ^ar bn ae f (age ober oØ 
og SiTbrenelanbet/ at bn faalebeø tager btg for 
at obetogge oél ^att ti ittt for btt forpe f«bt Digitized i by Google 28 

Møt^d ol ^f bio S^ber Mt Wiohtt ø§ at^itbc 
bivi ^1^ bu mstt at iibf«Ue paa 9€§li^abiIo^ 
mnt? jeD niaattt ba ft>are: (kt intet; €?en tee 
maa^H iount om Sarneopbraseffftt; fom oøfM 
btt ^ar nybt/ tffe tfter bit@tiib ? oar bet maa^e 
tf fe t>cl 0^/ at bt Nb^mbe Sooe^ft^fatobe 
bin gaber at (abe Hi opfare t SibenfEabertte og 
@i;mnafftfen ?bettr oar faare Del gjort # maatte 
jeg jo fi^are. ' Ø^n de( ba! fatt b».ba iKcgte^ at 
btt; ftben bn bleo føbt.og 4)pbraøet/ Mr toreif 
6aabe fom 6øtt og. S/ener/ iigefpm^tie Sorfiff' 
brei 00 tt'btttz uttagteltøt; Hn bu ba ttltrot 
big itge SRettig^er mtb oé? og at bu bar Stei 
til at g/øre »eb oé Uge bet famme fom t>i tieb big? 
2fmob btn S^ber eOer bin ^erre/ tfol* bu ^bbe 
eu/ Dilbé bu bog tf fe tUtaøe btg Siettig^eb^til at 
gfeng/efbe meb (tge^ ^oab b\x af bem maatte ftbef 
f. (if. at ff jiTlbe tgjen / ifalb be ff jd^Ibebe big/ eøtr 
flaae tøieu/ om Ixu fif {)ug? 3m^b Sivbreo^ 
lapbet og Sooene bertmob (fulbe faabant Mtt bIg 
tiflabt/ faa at/ om ot fif i @tnbe at br^be big# 
forbi t>{ troebe at b^t Dar 9vet/ faa oilbe bu af alle 
Stccftzt fird^e at mprbe oS £ot>e og ^(ebrettelan^ 
btt, og meb bet famme paaflaae/ at bu gjoirbe 
geet. X)u fom t)i( ^aoe go(f tt( at troe / at bu 
gjør Stiébom og SDpb' tt( btn •pooebfag! er bu Digitized by Google 29 ha fka utt^; at bu iUt tttb, at i«Mr<ic» 
kmbti et b^rebarerev (CYbtrbigcre tg (eOigere «ii» 
Sabtr OB ^ober or «*< 9orf«brc/ oø Digtifere 
taabe t enbå $$ aUt for^Ianbige 9)remiefter« 
Økatl at bit 64^ are^ foic; (pbe bet flmtige S^ 
briittfottb twøre eM en Sober/ 09 eoole ttbm 
SroHig^b ((Ct ^bob bet )>aAlieøøer bii at liht; 
om bet 00 bober hiq at floae^/ at fc^nifki^ at 
iaoi iStiimi ^r £emf«fie(fe oø !Dob i^tnte bi$; 
forbver ba iffe tp«øtett# at tm ^ber bif i bette? 
Cfø il^e borøTf r btø r ifCe unboiøer/ fffe fortaber 
bfft4)o#? *$)t>ab .f!ttlle ot nn fiøe ttl btHt min 
t^mtSritol ffafle H øtbe &>bette 9{et efler iffel 
£« 93i faae bel. @. ^tt feer af tfaa ^oerateff 
(JbWH Sobette t»eb) at btt tffe ø|or dCet imob of^ 
i htt bu ^tr t @tnbe. $^i bi, fom ^aoe fobtf 
opbfoget 00 øM)rt btø beelaøtiø i aft bet Øobe 
fom flob i bor 9)}aør/ tiflabe ett^bet 3(t^ctitenfcr/t 
efter at |an ^ar probet 09 erfaret ®tatettd ^nb^ 
rttniitøffr 00 Sobe^ tfalb be tffe ^oae ^am an, 
at reife bort/ ^bor^ett ^ait be^oøer/ oø taøe ait 
ftt m^b gø/ 00 bofo^Cte ftø ee anbet ®ttb. ^ttt, 
^bo af tber- fom blibn, efter at ^att ^ar fett 
^orlebe« tKttttn f^tt pleteé oø (gtateit foroalteif 
^am onfee bi for ^iftiettbe at ^abe fomtpffet o« 
tobet. at bidt ø|ore ^bab bi befale; oø tiaor ^att Digitized by Google 30 tfl« (fi^Vi t^ftme hit at ^n gfar ttm« d i 

iw Bdføitr.^( 5tt I^MT I ^nbtf at næn fft>iMi 
f^entfi^r ttogen anbm SU^etiieiifrr/ f(mt deit 5eir 

teffe m^ti. S|t ét t)t pg 9^t>reii«faiit>tt f!«tie 
»t9 att/ bttvaa ^«&e utet ftort fBeofM. ^S>ir 
^af^^e ^e( ifft t>a(^ Dig (^nnie'®t<i> rilOiofeiM^ 
feb/ ^tiJ ten i(U fomitUis f^t hti^aQttMit 
du ^At J9 afdriø fM »tit ^ob uk of benne 99^/ 
for at 6eftse nogen af ^eCenerneiS SHatU^naifk$€tf 
ttben etnøang ti( 3^|mni; bn er albrig gnoee 
nntt iSttta fitn , ttbentØetteit; bu ^r alM^ 
i»ilfl nogen ip^ 0»m anbre tRenneff er tf I at f feubt 
nogen anben S&pe eøir atibre iobe; men^ntreir 
netonbel ^ar tirret bit nofi faa tilfMS f^at bu 
Mret meb bet/ eg faa albeftd ^ bu flmf^ec 
i at he^onbfej efter bet« &tifU. S>et: 6(eii blø 
>o be^ttbeu tføabt for 9{etten/ at gaae i £ati6^ 
fft^gtig^eb; om bu ^at^^be biøet; og bet/ fom bu nu 
^ar t ®inbe at gføre tmob @tatend ^lUit, burde 
.bu bengang ^abe g|ort meb ben« Silfabelfe. ^eu 
ba broutebe bUi fom btt tffe anf<egtebe bfg/ at 
bu ffnibe boe/ og oafgte/ fom bu fagbe/ £>obeii 
for £anbflpgtig^b. SHen nn ^oerfen flammer 
bu big for bet/ bu btt^tani fdgbe/ etter Mfer nogeu Digitized by Google 31 

Uubittlk før o« , men ftger at ^beJorgge pt.^ 3^ 
niiQiøH, f^f>ab ben luntpiHfie Gtaiie Hfbe/ løft« 
Jon /til %ms for we Jøfte o« Wt fUltiettbe 
©arøt^ffty <it ftrtfce Wg ^ »wf< anorbøiiiaer. ©« 
l^nOitr oltfaa bim fiast/ fotti bit unrnnøet/ uøucf# 
r«i^et 00 tt^broget/ ^ar tobøaaet mcb o«/ og »^ 
ffttt^r bi9f t>ib at uttbDtse; før aOetf @i>ot. £^{ 
bttiriif engoits gø(|ertie af bentte Srotoi$|eb før 
big &{& 00 btoe ^eunttf SHof ^Btntttr t>ittt 
Uit>t mbt$ m, (tøeføm bts^> al taøe Sitøteti/ at 
fafiiit tm^ ^breii€lanb øø teii^z ben« ^omut. 
SMi felbr ^bør &t( bu 0«t? tU em af »abøe#a# 
terne? mm be øtite anfee bfø før en gienbt af 
bere« børferiiøeg^i^tnitiø; fåUt, føm in«»€-bet 
9f( ntti> børeé gkbretselaitbf bifle Do^e 6a»øe fer 
btø 5 tfyl ben / fom flager meb ianbt^ ?oøe, fati 
2fogett ^øe øob Sroe til mi bis bmofree (Ipe 
oOe øel inbrettebe etater øø fMMm gøt« Sti« 
ffab? fptie« bet bfø^ ba unber faabanne Om^n# 
biø^ber at bcre øicrbt at (eøe? eOer^arbit.Srirf# 
^b nøCttf at tKctttH l>i8 biéfe/ øø f^re famme 
^Mftt ®pi-øø fom ^er: M ©pb/ SRetfÆrWø^eb/ 
$itøt/ £øbe/ bør tmn ^tnmfftt ^eøiøe øøer 
ott; føler bu ifU^ at enbøer maat anfee btn Op* 
frrfei før neberbr«øt{ø ? etter øil bn qaat tit 
%^t^aUm9 ttlJtritønd fenner /^ø^ ^vøstfytb Digitized by Googk 32 00 tSt^WiM^t^ mat m ^obt. (DtaåfEce tmu 
ittr DjI HtUt hit ret mmtfomti atf)Bxt Mø fonr 
t^Øe^ 6i>orl«ttbe btt (I}a( Mø iif gai^flet/ iiU^ 
ff>ø6e t en Sappt eøer Gfittbi^eUd/ etter, ^i^oiCf 
feftej en £anbU6er pUter øt forH«be fig. ®eit. 
at bUf en øamiiiel IS^ait>/ iffe ftammthi biA Dt^ 
at ^ornøe faa faf{ Deb £t!>ft^ at bn pilbt, ttibt htt 
iHb bt ^efliøile pligter j 0&ertra^&elfe ; tfoer bg 
itu, at man t>U. 6e6reit)e U9 bOttt |o titi^tøfie tU(. 
bn faae bette 09 tneøer anbet fc^nfenbe ol ^ør^. 
09 (omme til at (ebe i en- flaMft ^M^it^th af. 
aOe. £H f>^(^^ oi( i>tt dl^'^ < S^e^ralten? øaae 
tU @ilber og (gfnianrer/ for ber beateiig at ubf 
(ramme btne fFjmne £4?rbomme om SarbeUg^/ 
gtetforrbtg^eb og anbre£)9ber? øn(fer bo Hnftm 
at lebe for at opbrage bine 9«rn ? t>tl bn tage 
bem mtb big i Sanbffpgtig^eb/ for ber at foof 
bem apbragne/ eøer iTntte be bltoe f^it, be f7ttØe 
ba 6Ube 6ebre opbragne; faal«ftge bn (eber^ enbr 
frjonbt bu fortaber btml bine fenner biffe tage 
f{g af btrn, naat bu retfer til S^eéfatien/ nten^ 
tfte naar bu nebfitger til be £)obe? Ol ber6>m 
bereø ^enfCa6 betpber noget/ ba beløber bn itU 
at ttiiblt berpaa. f&ltfaa, f^irre @ocrateø/ Ip5 
oi bine Opbragere/ lab intet b«re big ^eøtgere 
tnb bin $Ugt/ paa bet at bu, naat buJommc? Digitized by Google 33 t bett oRbett ^ftbett / tM 6eflaaie fol bjne IDom^ 
mere ikt. S;^ ubføref bu hit Sorf«t, tir brt 
iffe gade big bebre béf/ enb ^ei*. SJ^en forer bu 
til 6fp38er»e, fau farer bu bib uffplbig og for# 
iK^rmef , itfz af o^/ men af SOfennejTene. Mer 
bu bertmob bort/ meenebtø og troløj/ d|end/el# 
int Uree meb ttret ^ og forn(rrmer 03 (Faber bent/ 
bu mtttbfl burbe: oé 09 bit S^rbrenelanb; ba 
DftbV at bor 95rebe ffal forfølge bjg / faa(a?nge 
bit feber; 09 at tore Srøbre/ £ot)ene i ttnber* 
berbeneti/ fffe (fuKe tage tenfigen imob big. 2«b 
bfgberfrr Iffe fnarereotertafe afSrfto, eub af 
oé. fSivLi min fj^re Srito, alt bette fput« Jeg 
wii at ^øre/ fom ^orpbantcrue be begéfftrenbe 
f^føitertf Soner; og ®fen(pben af bentte Sale 
fpnefi at birre i mit 5>re/ 09 g/øre bet bøbt mo6 
aUt aribre gorefliøiuger. - ©u føger berfor for# 
gf^^ted at otertale mig. ^mibfertib/ ^av bn 
etibnu noget betpbeitgt at inbtenbe/ faa lab^øre« 
Jfc* af! nei (Socrate«, jeg ^ar intee. B. JRu 
tel! faa (ab mig tanbre ben 93ef/ fom @ub felt 
tifer mig." 

@aatibt^(ato. ^tnntttft be^øter ingen 
Commentar. \ ®ocrated'^ar ben funbe 9)fennefTe^ 
førftanb og bet uforbiertebe «^|erte paa f!n &ibe. 
S(rtto maa tit og tige foi' @anb^ebené SHagti 

mt t^eoU »ibU 19 S3b. . .(S Digitized by Googk 34 

^Dor m^9tt enb ffani ^tn^fai Btt^tbt, at @^a# 
crate« maattt ^aoe Uret. 3»en ^Dor targ efter 
@ttIt).oø Stnbeføgené^ufl ^ar feetaget ©felene; 
^oor ^iøen efter fanbfeltg SRpbelfe 09 sJ^øJ^nbe 
g»aer(!a6; ^ooruéfer trang()lerti9 egetin^ttid^eb 
^ar forjaget aimeetiaanbeti 09 g«&reneIanb8C|er# 
lifl^eHf 09 fløDet al Sanb« for bet ©fjønne 09 
Øobe; ^Dor ^Bea^ffeti etter oeti raffinerebe ®aiib# 
felt9l)eb ^ar Dunbet et frpøteligt gorf»)rin9 for 
e^belig^eben : ber prøfbife attt Socrater for bebe 
Øren 09 felb Sartaneriteé Sorben fa« tffe txzfU 
be eobetibe. ØJof for ben tætifenbe ©atimarf« 
gjeti f fom agter paa Sibern'eé Segn- 9Ji betibe 
enbntt et SJieblif tilbage til (Socrateé i 8«ti«jlet. 
5tort efter betitie Samtale fom ©tofmefferen 09 
rafte ©ocrate« ©tftb^geret; ^aii tog t>et ubert at 
foranbre 3»ine/ faae fiibt paa SDfanbeti 09 fpurgte 
^antf om ber »ar nof i »ageret til at f^an fnnht 
beraf ofre Øuberite nogle ©raaber? ©a benne 
fDarebe ffitif fagbe ()an: gobt min 5Jen; faa er 
bet bog tiUabt at bebe bemf at forunbe mig en 
Ipffelig SReife; berom beber feg ba, ag Raaber at 
be ^ere min Søn. ©a ()att ^abbe fagt bette, 
tømmebe i^an 95«geret langfomt inbtii fibfle 
©raabe. 2ibt efter marrfebe i)an (ine 95eett at 
»orbe tunge. JS>an logbe fig berpaa i ©engen. Digitized by Google 35 

S)ebcttd £uI2>t (rj96 ntt libt efter libt fra ØBbberne 
oi^ til fjertet/ og tnben ttoøU S>ithMU t>ar Go# 
crateS itfe mere. @|e(i)i?e £)øbeltgel -^erUgt »ar 
bit tifff faft herligere din^øb! ^t)o fienber 
%^^/ 00 f^fct gg Iffe gjennemtriritgt af 93euti# 
bnng øg SerbøMg^eb for btn S^arafteeré 6tor^ 
f^tb\ ^00. er tf fe ffoU af at i^irre bin fBrober ? og 
)>rifer tf fe @ub# fom (agbe faabait 8lbe( i SRett^ 
ut^tt ! CD?ett ^00 foler ftg iff e ttlttge pbtitpget oeb 
®tben af btg/ og nobed tt( at ggt ftg felO/ at 
^tt ^Derfen funbe (ebe eder boe font bu! {)enigt 
t«re oé t>tt SJiinbz, og bt'n fiore 6|e(é fSiOebe 
fo#be o< (it>eltgt for Sanferne ! 3(f bfg lorre t>i at 
(ebe/ af btg at boe for S(cbrenc(anbec! 3a/ f^at>b€ 
ti iffe ttt (lerre Saf^manb ^oé j@nbf M funbf 
fti^eé til at ftge: ^eaigeSocraie«/ 6eeb for oé! 

C07en @Iaéfet er ubrunbet^ $tben forbpber 
at bbo^Ie lirnger ^^eroeb. 3tg oenber mig til bet 
2£rin^ef for f)t>if Sfplb bi ^er ere farølebe, for 
forteligen/ i Øtomerfproget/ at ubfore btttt. 

Yos itaque, Auditoces, quotquot latine scitis, 

hane rem libentes Tolentes mecoin agite ! Abiit, 

jubente necessitate^ a nobis jsocius omnibus scbolæ 

pæceptoriboa et discipulis desideratas, milli vero, 

quam mibi desid^^atior. Erat vero ille J o. M6 1- 

€2 Digitized by Google 36 

lérus Vogelius. Virum hun c juvenem ego 
qnondam araaSreram foveramque ut di«cipulnm; 
pbstea scholastici laboris, per octo jam annos 
socius fidelissimus, diligentissimus, dextemmus 
me nescessitudine devinctissimuin håbebat. Fuit 
ficilicet mandati muneris religione et fide, vitæ 
integritate et Jionestate, morum suavitate et vere- 
cundia bouis omnibus gratissimus, studiosæ ju- 
ventuti utilissimusy mibique testi et moderatori 
probatissimus 9 Tiguitque inter nos consiliorum^ 
Toluntatumy studiorum summa consensio. Quare 
eo carere baec scbola siu^ desiderio y sine dolore^ 
nec debet nec potest« Sed cedendnm fuit neces- 
sitati. Scio te VogeH dilectissime non tuopte 
animo obsecutum , sed rationibus^ cum tua salute 
conjunctis/ compulsum nos reliquisse. , Quod 
consilium Deus benignissimus tibi bene yeruncetf 
Equidem spem non dimitto, fore ut> post moram 
longiusculam iterum ad nos redeas y tanquam post- 
liminio. In quo, si erro, libenter erro , et bunc 
errorem, quo delector, mihi extorqueri no}o. 
Interim tu baye atque vale ! vi ve memor nostri, 
memor bujus scholæ, temporisque in eadiscendd 
docendoque cum laude transacti. Equidem tui 
memoriam conservabo, ut, qui tuam laudem, 
profectus, commoda, utramque fortunam otiam ad Digitized by Google 37 

me pertinere nsque tim existimatnnu. Ut scholæ 
damniiiQ resarcircDt atqne consolarentnr Triam- 
Tiri rei scliolasticæ constitaendæi Javenem lite- 
ratissimnm^ quein coram cernitis, vacao officio 
præBcieadnm Regi aagnstissimo commeudarunt, 
qui Friderico Carolo Rosen Sem. pbiloL 
alamno, publice in bac »cbola docendi munas 
octavo Cai. Maii faventissune mandavit. Meum 
nnnc erit novnm Præceptorem novo muneri rite 
initiare. Quopl ergo Tibi, mibiqne ipsi, docen- 
tibns y discentibus bene et feliciter eyeniat : Ego 
Claus Worminsy liajus scbolæ Rector , Te 
Fridericum Carolnm Rosen, Præcepto- 
rem adjnnctum Scholæ Hothersaesiensis constituo, 
pronancio, proclamo. £ao^af ikax^si tavxap 
^(Uåj vetere boc Græcorum proverbio, cea 
monito, aures tibi tnæ, commilito »stumatissime, 
Qsqae circumsonabiuit. Spartam o: provinciam, 
bominnm opinione parvam, sed reapse magnam^ 
nactns es ; bane certe omabis. Nimirom difficilins 
mnlto^ qaam imperiti, opinantur, est boc manus, 
quod in pueris jnyenibusque instituendis occur 
patnr. Scilicet diyersissimis ingeniis disciplina 
admovenda est atque attcmperanda : tardioribus 
indnlgendum, et omnia minima mansa tanquam 
ia os inaer enda^ remissis instandum^ verecun- Digitized by Google 38 

danfes excitandi, pervicaces in officio continendi^ 
sibi diffidentes confirinåndi^ sibi placentes refu- 
tandi; desides objurgandi, languentes cohtinua- 
tione extundendi, tofpéntibus vetermis impetu 
excutiendus. Multa prætérea jttventutis præcep- 
tori ferénda, patienda^ dévoranda. linprobum 
sæpe Sisyphi saxttm moliendum , sterile litus 
arandum> timneulorum levitas et stoltitia luenda^ 
et mala beneåcii gratia haad raro inennda. »Vi- 
debit discipulos, dum præcipitur, quandoqne 
oscitanteSy nugantes, et limarum plenos tdtos 
diffluentes : ^nibus stomaclias noh potest non illi 
moveri. In his certe difficillimum est cavere,^o 
tristis sit austeritas, ne dissoluta sit comitas; et 
gravitatem £acilitate ita temperare, jseTeritatem 
affabilitate ita condire, nt illa liberalibus discen- 
tium studiis nihil officiat, båc docentis autoi*itati 
niHil decedat. Vides scliolastici muheris incom-^ 
moda; séd håbet idem et sua commbdk; babet 
^uod præcipientis animum erigat> et tanquam 
incendat. Præcipnum est in mnnéris ipsius Ti 
atqne ratiotte. Nimii*nm babet hsec docendi 
proyincia magnam ab ipsa natura commenda* 
tionem, quæ hominem^ quod de Socjrate ait Plato^ 
MaoxaXtxov r^^ avrov (joq>iag finxerit, ut op timus 
quisque ingenio ad hominum utilitatem suam in- Digitized by Gobgk 39 

telligentiam pradeutiamque conferre Atadeat areat- 
que. Sed scbolastica disciplinå, recte constitutå, 
niliil est ad auimi conformationem uberius y nibil 
ad bonaram artium iucrementa efiicacius, nihil 
ad bamanitatis cultum aptius. Ecqua in re viri 
honi et liberaliter eruditi opera potest jucnodiiUy 
bonestius, ntilius occnpari, quam in jnvennm 
ingeniis, optimia artibus excolendis, linguis in- 
atraendis j stilo efilingendo , moribas componendis, 
animis senau veritatia, pulcritudinis , elegantiæ, 
decori et omnino ytaXov xdyadov imbnendia, 
verbo : bominibua ad buinanitatem conformandia ? 
Præsei-tim, quum in iato negotio nemo poaait, 
sine evgoxia quadaniy doctrina, prudentia, con- 
atantia, patientia, recte yersari. Inde eat^ quod 
Tidemaa y in omnibua civitatibua y ut qnæque op- 
time morata y ita prsecipuum bonorem baberi bonis 
juventutia præceptoriboa y atque oxiatimari y eorum 
operam cum præclara laude esae conjunctam. 
Svaviter in bane rem Juvenalia : 

Di majoi-am umbria tennem et aine pondere 

ten*am 

Spirantesque croco&i et in urna perpetunm ver! 

Qui Pra5ceptorem aancti voluere parentia 

Ease loco -— — — — — — -— — — Digitized by Google 40 Håbet ^nidem insti^tio puerilis^ qaæ in tradendis 
llterarum et lingrarum rudimenti« cernitur, a 
rerum incolcandaioim arlditate et inpr^mis ab erroi'e 
hominunii tædium aliquod et' bbscuritatem non- 
nullam; sed babet profecto eadem a subtilitate 
sua 'ftliqaam yoluptatem et ab utilitate maximam 
commendationem. Qnod eiiim dicitur a non-^. 
nullis, non opus esse istis grammaticis præcep- 
tiuncnlis ad antiquos scriptores intelligendos et 
prælegendos , id totum inane est , ab ignavia pro- 
fectum> et quotidie vanitatis årguitur. Quicunque 
enim band instriictus justa grammaticæ årtis scien- 
tia ad Græcos et RomanoMcriptores accesserit^ een- 
ties hærebit^ ofiendet, ballnciaabitur^ et gramma- 
tices auxilium, quod fastidio male delicato stolidus 
contemseraty inops cpnsilii sera circumspiciet. 
Qnare ndn sine magno et vix reparabili institu- 
tion|s scbolasticæ damno accidit^. si tirones gram- 
maticomm præceptis et decretis non satis imbuti 
in supremam scholasticornm classem ascendere 
jnbeantur. Tune enim intelligiti^r^ quantam pro- 
ficere cupientibus et conantibus remoram faciat 
elemen torum inscitia, quam hæi'eant, fluctuent, 
labantur ^ impediantur, hihil extricent; tædium- 
que nisi edium Græci Latinisque sermonis con- Digitized by Google 41 cipiaiit> spemque ezpediti in hiice literis ,pro« 
fectiis tantom non omnem abjiciant. Qaod dam- ' 
numne capiat res scholastica nostra, tnam, doc- 
tissime amice, erit videre. Tnnm cavere, ne 
alnmni cmda nimis ntrinsqtie sermonis studia ad 
nos propellanty ne nobis quotidie opus erit iis, 
qnæ in promtn habere deberent, ad nauseam ra- 
ininandis bonas^ boras moleste collocare et pleniori 
disciplinæ præripere. Qnodsi feceris (scio antem 
Te factnram) baud exigno me ad rem agcndam, 
et ferendos mnneris labores adjnmento foltum 
existimabo. Sic Tibi dextras fidemqne addici- 
joasy sic Te in nostmm Colleginm gratulabandi 
cooptamns , nt nobiscnm scbolæ commodis invi- 
giles, sttidiosæ jtrventutis utilitåtibus consulas, 
inqné laboris infiniti societatein strenuns venits. 
Qmn concordibns pectoribns , junctisque yiidbva 
hoc agimns; boc pro'peramnsy ut in Hoe ludo 
fifigantur alumni^ quorum ad patri« utilitatem 
aliqi^ando Tigeat industria ; ut ex nostra disciplina 
prodeant discipuli^ non solnm, si dis plaeet^ doc- 
tiores, sed enim animo, lingua, moribns meliores 
cultioresque. Scilicet bonamm artium præcep- 
toribus æque ae discipulis bene meditata esse 
debent illa Plutarcbi verba^ quibus studierum Digitized by Google 42 liuiuanitatis vim atque fiructum eleganter com- 
plexus est: Ovdev aXXo Movanv EvfÅefeictg-ano- * 
Xavovaiv avd^Qtxmoi voaovzoff oaov i^ijfiegcoaat %tjr 

v^v TO MvtQioVi HUL ro ayctv åno^aXovffuv. Atque 
liæc hactezius. 

Yeum pa'lus, qnam ex lioc loco descen- 
dimiis y fas pietasque monet , ut ad Deum oratio- 
nis exitnm referamus , Ejusque numen sanctissi- 
mnm yenerabondi appellemu^. Te itaque bone 
Deus f æternis qni cuncta imperii^ moderaris, sup- 
plice prece yeneramur. Reyisat nos post longes 
labores Eiqrjni naXXigij Øsamv! nt ejus sub auspi- 
ciis sua Religioni reddatur reyerentia , sua legibus 
autoritas ) sua moribua sanctitas, snus literis et 
Artibns bonos; ut tuto cum boye rura exerceat 
agi*icolay pacata yolitent per maria nautæ, £er- 
yeant ofiBcinæ, strepant tabernæ, caleat foinun, 
•luxurient sata, leyetur annona, bonisque et com- 
modis fruamur ex alma pace in omnes omnium 
ordinum ciyes redundatoris. Scilicet simplex 
hoc , cunctaque conplexum , unum omnium ydtom 
est: Nobis Pax alma veni, spicamque 
teneto! \ 

Fræsentissimus adsis F riderico Sexto 
Regi nostro^ bono, pio^ justo^ pacifico^ con- Digitized by Google 43 

stanti ! Hane Ta Principem nobis consenra! 
faveas beneficio Tao ! tantoqae muneri addas per^ 
petuitatem ! Taeam hane schplam eamqae abar- 
barie defendas ! Ju ves labores nostros, prosperes 
conatas; nosti'asque disciplinæ successns faciles^ 
fanstos y optatos duis ! i ! 

Dixi. Digitized by CjOOglC 44 IL 

Slector £>ltt f as o.rnu 

et SRinbejTrift af Ubgfeerctu 
Sinigemeb et Uboalø af ^and S5ret)e. ' A. Sto9tai)^iett* 

3^8 ^aa6er/ at Itiøeti £«fer af ftette Jibéffrfft 
til fnbt bet upaéfettbe^ at beri optaøej en CD^anbi 
fdmtapffttf font Del tffe t>qr t^tolos af (Smbebef 
nten font Dar bet iføfge Gtubier/ Si(6øter{g^eb 
00 iatbomS S9(be t (angt patere @rab enb $(tt^ 
ranteten af be @et(!(tge er bet. Ogfaa Dar alene 
$5ef(eben^e5 og ftjerHobe^ til j^ané 6fole 9(arfaø 
t/ at ^an itU bobe fom Dort Untoer(!tet< sommns 
Theologus. £jflefom jefl i bet tbeoL gSibliot^eø 
(I2te SBinb) ^ar f)aH btn @tobe at fremfiiae i 
9}. (g. 93 alle etCOlønfler paa en Stffop/ faafebei 
ørjber |eø nn meb f (;f| ^enfelen for at fFcIbre en 
fttfbfommen Svector* Digitized by Googk 45 

Ctnf SSJotm^øm til btiåtht, Nr or# 
Debe et f)^bxtt ?fiat>n, 09 efterlob bet omøibet af 
ti9 ^«ber. ©armiarf« ^tflorie ^ar fun to ga# 
miKer/ ber fwttne fappeå om ben førfle $lob« { 
Jtteraeorenéaarbjøføer: bert SSart^olénffe 09 
ben aSormffe. ©en (StbM ©tamfaber i 
©anntarf bar 3or)an SBorm, føb i arn^eim 
i ©elbern aø bBb fom Ølaabmanb i aar^ittt«i60i/ 
72 aar gamraeL ^n« (gpitap^Jum fiitbe« i 
aar^tttt« ©omffrfe/ iflan&fat i777 af btnlatbt 
atector 3eiié aBorin/fMn bar ben flbjle manb# 
I td e ©efcettbent af ben beramte 6((rsl *). S^ 
ben 9)7anbf Deb ^biS (Dlinbe Di ^er bbo^fe/ neb^ 
flammebe fnn poa møbrene @ibe fra SBormerne. 
4>(inf)eb egert tiisen OfufiBagge **). ^an« 
gaber bar ^vobfl 6 ^riften ^agge, (So8fle# 
pvaft til Zbtbe i g»oW ^erreb aar^nu« ©tift; 
^anå SKober bar 9)}ar9aret^e SBenebtcte 
aSJorm/ en @ø^eir afben npéniebnte/ berømte *) &CC ^evteU »eflWocrfe of Katf)nui tt>omfii(t^ 
2bcn KfMfttd Øibe 151« 

♦*) aSi Brufic nu Jomat^net £)riif, eftetat ^otje tæft 
l&ijab SS&ocm f!r«o tit ØZijenip i 2faret I8O1. "a>tt 
tnaa tabe mid fatbe £)Uf* ©oatibeé it: jed biøbt^ 
09 faatebeé ffreD fiø oltib Un SKonb, l^t)ié cdgno- 
minis ieø et, min abavns, dadum #v dytots'* Digitized by Google 46 £i(e»ator 3f ti« ®4)tm/ SKector i STar^un«, font 
Met>, t>or ^bgafDø&e gj^ormé att5en S<^ber ; i^i ^et 
t)ar bfnnt ^anbi pore gort/enefifr af @ø(ier# 
fontten f t fforentng meb Oet 90orm(?e 92aDn< 
gamle $5eromnieJ(ie/ foin (eoisgeOe ben unge (Baøge 
tilf me^ ^ebfomntfD^e« Gamtpffe at (aibe fig 
SB o r m. •^ Dof febc beo 22be October ns6 
i Soebe og ^^o(bce4 unber |ele ^n 6fo(eganfl t 
S(avj^tt»é @fole fotn Son i dlectorené .Otttt«« 
«der (oflbe ^an @rnnben faaoel t\l9» Cl^araCteer« 
Safifteb font tU Ibi t»tben<faif lige £>99tf«M/ 
|i>tlfen t^ib Utttt)erfiCfiet (aabe af f^Mt S«rere 
00 ^a9« {SRebignberenbe armtnbeltøen erCjenbtetf* 
^(ior Bertel/ fom note f/enbte £)(uf SSornif 
^fer om ^m tftn S3effrtbe(fe af Star^nnf !Dotti^ 
firfe (2 afb. @. 177): "Ubruflet mtb f^nliøt 
(g^iete # S<^ner / tom i @(o(en 6let^e ttbj>annebe/ 
6Ief> f)Mf unber ben Dtfe SRentor (3* SBorm) 
den Star^ngfTe ®fo(eé 9ur/ oø agcet fom ben 
Si^lbreé nbfaarne/ txerbtøe ®on. ^eb ^anj 
$littiø^eb/ ttalminbeHge @tabtøl^eb oø t^ed ^ané/ 
fra Unøbom af, fatte ^«fen/ tap f^an offerebe 
tibliøen Segn fra f{ø oø fiffer S^rmobninø om^ 
at biUe i Sremttben iiøne ^tne berontmeliøe Sa3ar# 
mer/' ^an dimftterebetf fra ©folen 1775/ oø 
toø t^eofoøifC 3(tte(latd 1779 me5 6eb(ie g^araf^ y Google 47 

^ørt {tf)i i i^dnS færbele« forte bfogrop^fffe Op* 
tegneifer tater ^an tf fe btvom) Dåre iBa(le# 
3onfon og »O o rit em an. CDfeb Dem aHe Sre 
tom ^tt Sib efter attbett t nætmttt 99erertti(. 
@om ganbibat font f)an meget t S>r. ^omenHint 
^Ounjf og Stpdtet øtf lanst, at ^an ffutbé bMt 
f^ani (St>09er (^Dtlfet bog tffe (Feebe). ^atfg 
^orneman fortalte gferneV at btn ferfle fifttt^enr^ 
i^an gat)€ommuttttet<f!iDenbtet; t>ar 0(e SSorm. 
SQBorm 6let> ^am ogfaa ffebfe ^enøioen; Sfter(5oniy 
barbementet (SSof>6r. 1807) ffret) l^an til SRperup: 
''^i9 er fagt/ at ^rof.{)orneman Deb biéfrttløffer 
dtfie en e^cempIaHff/ feg t>eeb tffe/ om |loi(! eUer 
i^rt^eUg (gtanb^aftffl^eb. £>ettc fll« bebe mfg. 3«8 
agter 09 elflf er »^orneman , faa ((rnge |eø leDer." 
Ogfaa for be to øorige ^rofeéforer n«rebe ^n 
^engiben^ebf ber fleeg tmt> 9(xirene; f^t>ab iSatie 
iittsaaerf forbi 3Qorm HtbU mere forteé ttlbagt 
tii bet f irfeltge Sorrebegreb (fom 93aae faa inrtgo 
mtn ttøige f(ia ^ttmalnt forfoarebe)/ og ^t>ab 
3anfon betr^ffer/ forbi SBorm, ber 61e»9iector 
i «^orfen< paa famme £tb ba 3<^nfon 6leb SBiffop 
i 9(ar^uué/ fif £eitig^eb ti(/ i f!t €mbebJforbolb 
at f|enbe benne £l^eo(ogJ fltlbnt Sianbjfraft og 
ftore £>9gtig^eb. SDa Ot>e J£>Bti Qulbberg Digitized by Google 48 

Ifit tittlit hUf> etiftamtmanb i Sfar^uud/ fac^bt 
®drm mangen @ang meft @to(t^eb/ at man 
(Fufbe fest (»nge^ tnben man fanbt et^ faaban 
^tiftém>ri<)6eb/ fom ben i ^atijnnå. tf)i @ulb* 
berg bar fajl et 3beal af3»enneffe, icstb, &tatå* 
mdnb os^attiot i SBorme( Ørne* ^an talu aU 
brig om benne 9)?tntfier ubrn t ben meef{ (ebenbe 
©eunbring* Joner. ' ©i«fe gøfelfer ere ogfaa 
ttbtrøfte t btn (attnf?e ©rabfTrift/ f)an fatte 
©ttlbberg *); \mn om bete« 5Jenffa6 (fuOe 
t>i flben faae eetitg^eb at talt. «Oer bar bet 
anføre«/ at ©ufbberg faabeffom fn^borp^ bare 
(efter en ittfttibt, og bf(!nof attt^entifF Srabi^ 
tion) ^tbner til ben SSre^ 1)an tnblagbe f!ø 
t>eb Stttefiaté. £)e Dåre af S^^cultetet inbbubne 
til benne dfamen , fom ti( en acabemif? gefl: 
faa (}ore Soroentninger b^^bbe ^an aOerebe ben 
@and opbatt. (Strajr efter at b<^n f^abbt aifoU 
t)eret ftn atteffat* (enbnn 3r. 1779) bleb ^an 
^ecanu j oeb bet anbet t^eoIogifFe $5orb paa Som^ 
munitetetf ^bor ^an meb fjelben ^nbftgt (ebebe 
^ne pngre 9)?eb(!uberenbed Øbelfeh StUe be fitnf e 
Studiosi Theoiogiæ trængte jig tit SBormtf 95orb. 

, *) >Dett ftnbcé tr^ft paa ftete ^^tebet, faaiøelfom ben, 
l^an fatte ftn SO^otbtobct; 3ené a&orm , f« ^x« i ^tx^ 
tcH n9^n«9nta ISBefftit^etfe oø i S02tnert)a» Digitizedby Google 49 3((anbc (em tMur f^ani not^t 9n$tt ^iu, 6fifti^ 
«n>t)ft ana^oiu« gRøUcri frm Doj farfi fom 
til SBorm$ ^Ofb, e^furat f^an f^MU fulbtuM gt 
p^ilologifle Srientttutit utiber £>ecaftu^ ®ttt>eiirpt^ 
3 $or<n(isø meD SO^oIagiett bprfeftc Jffi^rm liu* 
maniora^ ()t)oraf Da bett dalg|Fe ^(lol^ie ub# 
Sjorbe ^obeDfummeit. (Sti ^^berlid ^røD« 4)aa 
fin Sremgans l^ert aflagbe ^an 1780 beb at tage 
m(b bebfie S()arafccer ben pbiiolQijijte Sm6ebé# 
S^ramen.. 9)i btUe l(e^ge 9);4^vfe til, at btttt 
(!ebe t fammeStar/ ba^acobSSabeti 6Ub $ro# 
feéfor &o<\nntx^i og efter(i>ui SQ3orm forbiet) 
enbtttt 7 9(ar beb Uniberfiielet/L. ^r IfM fiffert 
^abc bet^belts Si^tte af ft( Sef jenbtfFab mcb benne 
ftore Satiner/ ^btd $(abé fom X)a4imarf^ bpperfie 
lattnfFe<5tpIt({0(ufaBorm mtb IRttU (an (igetf 
at \)at>t 6efl(ebt efter SabenéS)øb. CRen ngefom 
$5a(Ie/ 3<^nfon og Saben maae anfeeé for SBorm j 
biøttøtU acabemi(!e 2<srere / faalebeé Dåre ®tt(b 
berø/ SnjrbDrp,^ 09 @u^m^ang flore 0)f«# 
cener. .3(f bereé Sibltot^eferøfie f^an for en fior 
X)ee( ben iavbomé Splbe/ for ^btffen f)an ttb' 
iiøen bleb bef/enbt/ oø fom øjorbe ()am bet (et at 
fortjene ftn Unber^olbninø i be tretten 3(ar/ ^an 
uafbrubt ofy^olbt flø .beb :R|eben^abné Uniberfttet 
(^an manubucerebe nemjiø tit t(>eo{oøt|{@f amen). 
«^tt^eoU»m. 19 m, D t Digitized by Google 50 

^dit Mei> tUflbfl fi»tti en 4>(Mf matift i @etti<rnej 
Stttbii ^9 ^antf Ubfaøit sfal&t M føm et Orafti. 
^^i ffenbe ett SUmndbt imOt, t>tt beeK fa(!ere 
teeW løfere »are fti^teebe «l bcntie Sret«. 3eg 
Dif anføre ni^fe af be Øtabne^ font af irfbre 3)u 
benffa5«m«nb ere 6(ebne mi9f font ^r^ 6(et> føbe^ 
ba SBbrnt toø Sltteftaté^ opøtbne. @aabanne 
ere Sl^erni)/ <£>btbf Sreb. ^neborf/ 
Slnbr. ©irc^/ Sia^bef; SKiber, @ainføe# 
^leruiff SMarnp/ StnbeébøH/ €^,r{^ 
f(tan *&ornentannr^c|Ieser og%U S^en 
inteben^ aSo.rm ^Dde mange S^ffenbter og ont^ 
trent Usefaa mange ^nnbrere/ ^abbe f)an faa 
egentltfie fenner; t^i bet bar eet af ^an< ^alp 

fprog: Nulli te facjas nimis soddem; gaudebis 
minus 9 sed et minus dolebis. 3 ^ané iJ3rfbe ttf 

Dt. Skøtter forefommer oftere btn &inuntii Vul- 

gare ncmien amici,, sed rarå Tirtus^ eUert sed 

rara fidcs. •pané ret føttrolige fenner fone« 
fnn at f)au b<rrei be tmnbt, meb ^^biKe ^att 
^rte ett fiabtg ^tewtplind: ^toUif^tSRvetnp 
og npjn<e.bnte (Sn'fréprobfl ({Rø II er. £)e ptt* 
foner/ forø l^an t grebene til Øit>ernp of^e(i om# 
taler og tnbfi<enbtgf{ WUt, ere Sonferencfraab 
iSc^legei (og ^anJ9)^ober/ faal(enge ^nn lebebe) 
famt JTjø bman^ 1 e S n n b. ''d7ogf e mi jf jenbte Digitized by Google 51 ^tn (flfriDet wC« i^ant Vitn, ©r. a. gjøBer) 
forbi ^ati Dcb ferfit ffi^øbe unberttbttt ^be noøet 
aufterc i fl« 9Stn f ; meit l^ati Meb beb ntrmere 
^tdtnptffai arrib aørtt ^tt f f{n 5treb i« 9iae# 
rebe fom Øtttbettt Meir j^att af be pngre 6t«be« 
retibf/ Od bertbf anbt ogfaa af mi«/ becra^tet fom 
et lumen." {Reget mere — fa« titan t«nfe — • 
b(eb ^att bet fom €atibtbat/ 2)ecattu8 09 SHagifltt. 
S)ee bar fom @aabati f^an obettfbr beleønebeé af 
mtd fi>m £){bermanb i @enierne5 Saog. ^olitit, 
S^eolodte; be f!jotine ^ibenffaber bare be fteb^ 
Danfige ©fenfianbe for ttnbe^^olbmitgett i benne 
STreb^« d^amrltaoii« bare 3(ar^nbrebet< S)rib# 
Itngifbeer ogfaa benne goreningj eå)iboUt^, 
^borfor mangt 9)?eb(em/ og tbianbt bem SS^orin/ 
fiben fantt bet fornobent/ at foretage en révisio 
et aUnt af aeta, men ogfaa af c<^tata. (gn 
eitbnu iebenbe; ^berbirrbig Oibing / ber' nnber^ 
ttben fom Oppofttionémebkm beeltog i Sbr^nb^ 
Ungerne/ ^ar fortalt mig/ at f)an l^orte 30orm 
enbnu fort fBtf^ni Ul>nMnttft tit diector at af# 
^anbfe t^eologiffe CS?aterier i tiben« 3(anb/ ^bor# 
fot f^an efter nogen tibt forløb ^oiligen fornn^ 
brebeé / og mtb i@((ebe tiffjenbegab -^an aSorm 
ftn Sornnbrtng ober btn Soranbrtng/ ber bar 
foregaaet meb benne« l^eologifle 9inf{uelff r fra 

3D2 Digitized by Google 52 betl tibaft at (>art fom SCecfor fif en ®fofe/Uiifl# 
bom at unberdife. ^an forebrog fefi) 5:()eoIo9tett 
i øDerffe gfaSfe, 09 (let^fe i ett ort^obojr Ubtlft 
aanb/ iigefom ogfaa efter ort^oboye SmSføer/ 
far^ efter ^nlbUvQ, os }!5en/ Da Oidfe fortro^nff' 
tté, inbførte Sorm i pn ©fofe Moii Epitome 

Theologiæ Christianæ, famme ^ompenDium, f}t>OVf 

efter fal. ©r. SJJ O I ben garner 09 — i enbeel 
Slår — Dr. 5p. ®^ STOfiner forebroj ©ogma*. 
tifert beb Uniberptetet. at Sffiorm bog albrfg, 
^ftilfe enb ^an« ()erfl?enbe anfPnelfer bare, 916 
fif g^berifg^eb/ bil man baabe af ^an* gobe ^Bm^ 
irtefraft forbente/ 09 pnbe 6efr«ftet, beb at fojfe 
I) fra ^ané tibltgere ^eriobe f)an6 ?Ret 
cenfloner I be tori>e efterretninger f.^jir. for 1785 
ober ©frifterne, ber fremfafbte« t>tb £)r. Saft* 
^olméSorfUd til Soranbringer t @ub#t|ene* 
ften, i^borbel $a(!or S&en^on ffreb om benne 
SSebømmetfe/ at pen (øb fom ben funbe bme ffre# 
ben nb af aWg. ©eutfc^e SBibliot^ef. SBorm 
fluttebe fin ØJecenflon ober f8(i^f)MmS, ©09 (l. cit. 
pag. 77) meb bet J^a<tb, at 95ofie 09 SSajl^oIm i 
forening bilbe faae 9{efi9ionéb(efenet inbrettet 
faaJebeé *'at (S^riflne, efter bere« 2(ereré gor*, 
flfrift/ fnnrte bprfe @ub i aanb 09 ®anb(>eb/*' 
^biifet $ab JKaUe anlebning til at teffribe Idaflø Digitized by Google 53 

l^iDdttdgorflaø i f{tt $oø: 93ei (tf ^abtttie^ 
()€&*). 2) gta 2Borm« filbiøerc ^ettobe 
Ufv^fué bet beb b,e @fo(etofer/ i)<tn t bette ^ao 
,()iinbrebe ^ar ^oljfrt pg ubgibet/ nabnitg ^ané big^ 
fiøe 3ubHtalt fra Igi7 (trpft I8I8). 3»<ii if<rt 
ejr bet^ati^ ^rebbejrltttø om boimatiftt og p^Uo« 
foijt^iiffe SJRaterur (^boraf i^ «ebenfor unberB. 
nubbftec ^i^$ptx) fom i fiørfie^etatl barrer ^tb^ 
neébprb b«rA>ni. 

. ^en ttt moåi btnbe tilbage tt{ SSormé ac^^ 
benriflfe Sib. S>et bar jug t bet for £>anmarf 
faa ttKErfeltge !Kar 1784 f at ^tt aa^nebe ftn Sor^ 
faiterbane meb en SBagiflerbifputatS de notioni- 

•bus vocam , quibus vir tu tes et vitia in Novo 
Foedere fJc^iguantiir , accuratius determinandis. 

Seg^ar albrtø truffet paa beti; ^ar altiaa itigett 
^m berom; men ttben 'Sbtbi bømmer gorfatte^ 
ren felb altfor bef!ebentf naar ^an (nnber I7be 
3anttar 1820) ffriber til fin 5Jett/ Oberl^rer 
diofetfbal)!: "^in SSagiflerbifpntattf betpbebe 
ifU mi$et. S)en (om nb beb oberorbentliø £ei# 
llf^eb/ Dgibet t^tt 09 i^a|{;" ^aa famm'e Stb 
*^n tog SSaøf^ersraben/ xnbtaQbt ^an ftø en ffor 
f^ortjenifle af bor Siteratnr^tfforie beb Ubgibelfeit 
af trebie S)eel af bet SBormffe £ericon ober 
*) 3»nfi SKiii ajiødi?a|>iie af »alle ©• 102 fø. Digitized by Google tittbtm<tnb. ^i>tbtt>btm ^ft SBorm 6e« 
Dtttner i Sortafen, »at a»en 2N|lanb af ^tt« <I« 
flfeHg« @«jlerf»tt »ar imnt jD«l alftrig fointtit« 
for ^ofet. g)?en gj^aøiøer sæoriti ^aotx »iBiøcii 
t>aataget ^ø al Utnaden »cd U^gaofR/ ^anMet 
me& Sorlcødtrra^ ført meøen SSrtootjrling, tU« 
it'titbiast Abffittiit tiUdg, btføt^tt €or>ectiir<ii 
»S i mu »tiff oen mudidfle'SlenfHXIKs^el." 

@it meøet frugtbar ®6rt6ent ikp SBiétm 
«(6ri8. gra ^an< ^jtUn^ftnfa ^rlobe ^at>e 
»i {ntt enbntt at anfare en Ootrfffttelfc af {ncian« 
l?ltt<fle«frjft: 3inc t ion tn (.i Wiinttu ift«lB6. 
1786) Dø abfrrøige g{(C(nf!oner i'£«rbe SftcrrM« 
iHnger 1783—88 (en af Denne SibenOe« fortrinlige 
$eri»ber, )a maaffee ben nctftbtb^ti t^lfot ben 
éeb^e anfee bl ben gRfiBerffe I806— 1829). 

3 2)ec.em(er I78? befnfffbej ^n til Oleetor 
»eb ^orfené ©fole*). 3n«en fwibt benne £|>ffe 
for ftor. Sbertimob »ilbe fnMIcum e^boø ^abe 
gibet ftt ®amtpffe/ om ^an ^abbe er^olbt bet 
(angt forbeeldgtigere Kectorat i Obenfe/ til ^»{(' 
fet ^an fetft melbtc fig. iDer fortttflfe«, at OT^ 
Nigeren e^atf ØtatM«» flubfVbe/ ba SBorm 
^pnbte gn 6bff{citaiit)>erfobe meb at f«ge Obenf« 

*) Slj^tmpt attttatttttierlion f)at 1788, ttiftnof fortf 
^an »a f«tfl tilhaaMc 9m1>Att, Digitized by Googk 65 attctotatf fom tmr H af bt fl$t$€ i Z>«itinarf ; 
mtn tHttat f^apt l«fi f^mi Tltufltt, fotMbuht 
%Mk fint %anUt of SHinttf im ^ait håb fiSomt 
Ilt tage fin 9Lnf^nini om Obtnft Gfo(e tilbage/ 
for ben ^Ibtt oø forø|el^€^e @fo(f mand Sraft é 
6f9ttf frer »ar Kect^r i ^otfent oø ejroroøtc rit 
ac foot, fmt gioanier op^iulpnt i^ed btn rige 
Ol>e»fe#<SfoIe: aSBorm funbe i faa &i(^ faae 
æ^toratce t JS>otf€ni, WlUt Sttaft forlob 9fitb 
btttt dmhtbt maatu f^ånUBiet, inbtU ope U5' 
ftøter Mbntbti. JSorm moMtø 6et meft Øfcbe^ 
og be|o|&e ^t for ({ebfe^ i^ooriyet btt itU oarede 
iMge/ itiDeit §at| iii06o6e< eil at i^enbe tilbage 
til ^obtb^abtUf Dg fremtra^be paa tøoiffolen« 
€lftttplabJ. SfrfI efierat ^ ^obe f!reoet 
SEBormé 92efrolcg Hl SitfTat«rtibeiibeR (Sto. 42 
for i«dO) ^ar jeg af een blanbt aSormJ 6amti' 
»tgf faaec ^EU^eb om / f)bab jeg bengang ifU 
fnnb€ berette/ nt ihbtn €ottcttrreocett om bet 
t^oloftjte ^rofféforat i Sfaret I ?88 . aabnebej 
imUU^t ^&Mttt Pt^ir^f 6(eo bette <Smbebe 
tilbnbt 9Iec(or fffiorm/ fom afflog btt ^^rrfe^ 
ligt er bet bog / at ^an i fHte 93reoe til gipitupf 
ftoor ^ati omtaler bigge Siitfbibateré ^rooe^Sorei' 
kåninQtt, albtlti ifU ftgter til fin location. 
IDog tor gactum iftt paa@ranb af benne %auSf Digitized by Google 56 

X^tixmUt S>r. 9t. bøller i ht miQ t>enf?a6f^ 
Itgen meb^eelte IBibrag ttl ^atté '£et>net) at f)m 
nebiQ for(ot) tn.BtiUin^f ^Dort ^an eengattg t>ar 
fat, 00 ^Dori ^an fMebe fiø (ttfrebé; Derfor rø^ 
Debe ^an faa listioe nteb at forlat)« Unioer^teCet; 
og berfor t>ar ^an tf fe at fo^maae til at forlabe 
•&orfen«." 3e8 f jenber , fajjbe 3J?oJben^a»er 
tmati'i tH mig, tun eett ^atri> i S)afrmarf r font 
txsrbtgen f »nbe 6ef farbe 3a<o6 ^abend ^ofi 
(ber.bergaitg beøptibte at bitbe aflicgO øø ^^ttt 
er ^))rofeéfor S93orm i ^orfené; men man fan 
iffe brage ^aitt fra btttt *&orfen«." ©adlebe« 
bleb benne @fo(e faa Ipffelig^ at be^olbe fin fafi 
mageløfe SKector i f)tlt fire ^tctnnicv, oø f(f 
berteb fufb (Srfiatninø for bet Zaif ben i?8i 
leeb oeb ^rofeéfor S a n 6 e r^ SSortsang. SSStirm 
(trioer noget fentre til SWpernp: "IK at DflMre aca* 
bemijT tourer i Dore Stber buer |eø^ iffe; betimob 
nof til (Sf olefuyertet ." i>an t>at @f olemtinb meb 
Jit) 03 @)er. 3 ^oor meget ^n intereéferebe |lft 
for ^ibenffaberne og Siteratnren/ bar bette ^am 
bod tun bet anbet SJ^oment i iiut. ©foien oAr 
bet førfle. Om f)atf bat mibt fnbe i ben meejl 
^enrpffenbe QSog: naar (Sfoletimen flog/ (agbe 
f)an Søgen 6ort/^ og tfebe inb i€(ajfe. fRatntt Digitized by Google *7 

iii»iiå i^avt be ^sat>ebe £>ifctt>(tr ^ont bt 6e^ 
flelifllte; nun |oit fotfømuangeti/ og fremWal<) 
aae faatjtw bere* gitb og attl«« téiobe bent at 
fottime, at [(tfe meb be U6eg<tbebe falbte ^atiac 
rirrfr« Jijnøfjafm. ^att flager i et JBreb ober, at 
|©ere af^^an« ©ifciple bare ''aSfbbelgob«," 
€ftfr tibfatbtt af examen artium maatte man 
troe, at albrig ttogett @fofe ^r %at>t forrre maa* 
betige ©ifcipfe eitb ^orfcn« i SBi^rm« 5Jb. gri 
for ar gorfomgelig^eb, fatte f^an albrig fin 8(gre 
i at (offe en SK<engbe ©ffcipler til fTg; tbertfmob 
1iat>b^ ^an et faflfat antal, og ^an« ©fole bar 
følgelig albrig flojrft befogt. SRen f)f>iS f^an 
fenbte for^olb«mirél(lg faa Ganbibater til tlniber# 
fitetet, fad bare biéfe gaa beflo bebre; n<r|!en affe 
fif til examen artium bebfie ff^arafteer, og mange 
nfbm«rfebe«. , 3eg bleb tiblistn 6ef|enbt meb 
5®orm« oberorbentligeDpgtig^ieb fom@folemanb, 
i^tb at inbgoae 93en(!ab i mine forfle acabemifFe 
aar meb ?J.O. gSronbfteb/ ®orm« berørateffe 
©ifcipe( og fprigfle £obtafer *). Srt birre bU 

♦) ^mcctmU &cf)dmeiicQationixcia\> » t ø n b f t e b, fom 
»eb fit SScerf ot)et ^tæfenranb Hx forffoffet ffø gjlabg 
ibtanbt guropaé ijpperfte ^Crd^ccoloøec, ft^lUt fattg 
SSJorm ftn førflc ©annclfe tit at »orbe en ørunbi^ 
00 fmagfttlb jp^ilotoø, l^citfet l^an oøfaa »eb ftere eei« Digitized by Google 58 

*pffU i 6tt|>erCattf> folber tt(e(Nii (tøefoa fHinfttti^t 
font at fortalte det før^e 9}af)ti; l^t t^oorfnrl os# 
faa anbre 9i»ptrUøe Stectorer j^aee ntbfl 09 oi!« 
frettlDdg ibas nt I>tit5e Oere^ iøitliHzg t>imtti 
faa ^ar leg boø ifU anbtn^tbå ernfet en f(M uftf# 
ttiiøet ^^enøt&en^eb og en faa feDenbe iB^oiMrtns 
font ^oé fanttliøe SSorni« S)tfcipfer« i>an tog 
fi9 ogfaa faberttgen af bentf efterat bt Mu fomne 
eil Unif^ttfUtttt, iaabt Deb at onfttfale bttvM^ 
gende iorigen Cif GttpeipMer og t>eb at gine bent 
fKaob til bereg ®tnbrringerg gremnte. i$^bor(c# 

Høfeber offentlløen cø meb (BiccU l&at »cbgaoet. (@«e 
f. @r# ftané epistola ad Olaum Wormium 
de RdbhkefiiaD« Platonis Scboliasta em«ndandoy 
^Ditféa finb^eé ibtanbt be of ben UticnUt !Bc«boii> 
ubøione epistolæ Parisienses^ Seipé^ø 1612). SBocm 
takt oftere om SBtonbfleb i ffne SSreoe ti(9li)etu)) fra 
1796 af^ ba ^n {lutbe bimittereé , oø ba flOtom øn« 
ffebe at faae benne "fin bebfie jDifcipel" i S^^^cnp^ 
^uuø. 2(t fSorm ttbtiøen f)av forubfeet, at bet t>i(be 
t)otbe en flot SKanb af ^ané (i((e 9(tet, fom ^an 
nnbertibin fafbet f)am, bet)ifet; fotøenbe S)tttinø i it 
S9ret> Hl St^ernp af 23be 9c6c. 1797 (^altfaa fheoet 
nnbet SBwnbflebg førfle acabemfjfe ^cmefler). "3 
UtU SieMif fif jeø SBtet) fra min HOfe 9>eter £>U 
Btønbfteb. ^an opMet bit ^Eoffeøium ooef 8ite« 
tat^iftovien meb 9^oeé tii ^fperne; fføec, at ;Du ex 
faa Dentiø imob ^am , oø faa øob mob l^am meb S3oøs 
laan. Øub bcuare benne min Snbtinø! 
Magna et prwqkira minatur/*' Digitized by Googk 59 M |att t«ttCli om fipixatnifUbm^AUi tttmø 
%Mttt.(ir. af bettne ytttfinø: '^Saf ftv Mit Øm« 
tttlatton tntb min ene indColbre C^nllbat 3eg 
i>«id (llerf jff«/ øm jeø 6ør uHe S9ffen cHet 
tH^ møb ipfnftttinitn for «t af g i r e ; fom fov# 
titnte det li«t90M# (Sen (ttofalotetf. Sktn )eø 
^or iff« wtintib4^u ittget CRa^eoie meb Miine 
(Bladame. ^OHø er bet tiøeøilbidt/ ente« miiie 
SXfclyle inbf ofbel / etter ifU / qvi aiUl «d osten- 
tationeniy ad comcientiaiii omnk/ SUtU for be 

nttge aSetuttfTer er «cc ifle faa Itgeøplbiøt ^)" 
af f(né forrige 2>lfci|»(e ty^itt ^it ogfaa j jerne 
fine aSeblirreref faa ot ^an bef{o fitlb(omnere 
fnnbe^rbné ^e ttnbet otijninøen tfter fne 3been 
«Obor [tbtnbt ^an paafF/onnebe fine Stebarbeibe« 
re< 9}«rb oø Sbrt|enefler # oifer f. (ip. bel ^«ber# 
fiøe®ibneé^rb# ^ i en trpfe Sok ^r øibet 
w ^9P^of# en £• 6t>anbetfBoøelftt<# on 
3* SRoller Soøelitt«; oø ^bor ^|erceiiøen 
^an ølorbebe f{ø ooer f{ne nbutirifebe 2)ifc<i>(eJ 
frnere9rem(Frtberøobtø/øre ^antf ^ctrinøer om 
^rof. iBjrøttbfteb/ Stector S le mm er f 9l<fe<for 
€fpanber/ Oberlarrer Kofenba^I oø Slere. 
Cm £irreø|enf{anbene fan ^an<9)?eninø ubtrpffeé 

*) 2Cf el »rco til dtvetttp^ tat« 27b^ fiXai 1803« Digitized by Google 60 
mtb 5et^atWfe: non mnlta^ aj^ timl^m o: iffe 

flrunbtgettf h itingté tit eit ^øfete ®r«b end 

ben i €f o(f rne f(ebi)anit§e. . @aa(e&ed tttrb Sat<n/ 

®rarfl 00 die(tdt9tt«iinberi>tténiii«en. £>&er noøfe 

latinffe Diflteref faåfom 3tt'DenaI/ ^olfrt f)ati 

ordentHøe gorelorénindtr for p^vectiores. £<e«gc 

førtnb man anbeti^eb« lob t^btner t>f bcrfare 5 ' 

JRer, tø^ ^aui nbtmtftbt^mpttv, f. ®r- 

S5rønb|leb, ^le «^ter i ©folen o. f. t>. SBorm 

^(tbbe to^nfe meget ober ^bago^if oø ^et^obtf* 

^an< Sorlterliø^e^ for bt n daffrffe ^tteratnr oø 

ben @runbtø^eb/ fom iammté @tub(um mebforer/ 

6ebarebe>am for Deeltagelle r bee I8^^ aar^nnbre* 

be^ p(tiant^ropin(7e ^rømmerter oø baéfebomfte 

j^nnlier. SSdaffee ^etbebe ^n enboø i)e{ meøet 

f II bee øatiUe @9f}em / faa <ie ^an fan nobf bun^ 

øen øab ^e (S)«mt9f f e ti( ben t bore Daøe (f eete 

Itbbibelfe af be (irrbe ®fo(eré Unberbiténtnøé' 

øjenflanbe. JS>anå {)obeb)$rjiictp bar; at bet beb 

Itnøbommené £>anneife i (Sfolen fommer mere 

on i>aaf ^borfebejf enb ^bormeøet ber 

l^Hi. S)erfra øaaer f^an oøfaa nb i ben mo^rf« 

ixrrbiøe Srf(«rtnø/ fom f)an i 3(aret 1795 aføab 

ober {)ertuøen af 3luøuffen6orøé 3beer om bet 

I«rbe ®foleb<rfett« gotbebrinø / cø fom er biøtiø Digitized by Google 61 
Mt titrér At oi^tagfii-^ffft^t hm fotfftn er 

*^f>t» giiC!^do»M?Wf -af ^oleutltnflfakir/ 

f aftet, er tjiib^ 09 flor. 3iitet 'giø fonee« pifmo* 
berltg tilfile/ oø ingett Stutibft^if btt ^re? lU 
en I(erb 09 it6era(;Di»^agelfef fsDne« t famme; 
betl fbarer CU fit ^øie iKaal; bett'^ar Hstt meøec 
inb unber dfoieunberDiiéningeii/ fom Rtt ^ører 
n{ Stcabemtet : ja fffe engang i»e< ber af be 
aaerf[e({e. O3 fanbelig ben 3)nsltn9# font med 
aSe bi^fe :£nnbffa6er 09' benne ^or^rebeire øif 
fra ØfDien/ ^abbe 9farfag ae yrife gg i9ffe(i«/^ 
og meb en nteblibenbe @toIt^eb at fee neb pM . 
•5o6ett af bore ©age« ©ententer" 

"4!Seit ^er fomnter mitCKiJmob ig^n beb 
(Sf)ørgdmaalet : er bet og muelijft? ^bor faoer 
man Sobrere fra^ ber ere tpgCtge tii alt btut'i 
fom baobe %at>z ^nbltgterné' og be practifte imti* 
ga&er til at mebbele. Un^ommen aile biéft Snnbø 
flabet t fom bitte t^ne Hteb 9!t6f;a;r^eb og iiffl 
for ben Søn/ fom @taten formaaebe at gibe bem? 
^bor faaer maa *&obeber fra/ ber fjmne tage 
imob aU bette/ nben at oberb^efbeé/ fom fnnne 

♦) at ^^m^ -WfttJ^e om be tatittffe ^fyUt ,@, 3i4fø. 

Digitized by KjOOQ IC 62 ferbøte Ni? tUmtte matt tift ftfmtt fot, «t ^ 
mansef tilDeffé ^eteroøeitc Shtøf Mlbt Uattlt< 
00 fort)irr(é i bt MøOe ^j^titr? (hilde bet itU 
i>«re at.befr9ste# a( Uttgbemtiieii oeb foii tiUfø 
al oDerfore mfftn un f)tU Siteratttrj SKarf/ 
maattt faat ^øt oø (fabflid 3iiOfti(bniii§ om rgeit 
^iiébom/ flitamti til batnaQtls 6toU^ o§ 
eøcnfinbiø @fioflos(1faé; en ottf Øliitgeaøc for 
birfett« oø øntnbiø iatbomt fom boø ifle HU 
^ører S)r<tiøf eøer iirre< af Gompenbier? Sil 
gammel 6r«rer ^r faøt: mXvfiaåia poop ai di- 
^(rx€c, 00 bet fommer mtø for/ at ber bar me^ 
øf« 6attb^b i ©entetttfett / tf«r åntenbt paa 
Uoøbommen/ ^bor bet itof mere fommer an paa 
^borlebetf/ enb ^oormeøet ber Icttté*' 

''tinøbommen er faa UtfHibiø, faa ffbøtiøf 
foa fanbfeliø/ faa ian^t for alflra^erenbe/ ra(^ 
fonnerenbe/ fetootrCenbe Sirnf efrofttf arbeibe. 
dø (Fnibe iHt meøet af bet/ fom liøøer i JDtreé 
S)nr(^(au(^tiø^ebé@folei>kin# |øre til be^nnb^ 
ftahtt, fom forbre 9lanb<fraft i Q/efen? af 
(Mlfe man i en mobnere Sliber lorrer mere i eet 
S(arf enb i S>renøeaarene t fire. Srfarinø ^r 
farrt mjø f at ^bor Snbbilbntnø # <$)uf ommelfe/ 
00 oberalt be fanbfeliøe ®|elefr<efter funne Dtrfe^ 
øaaer bet øobt; ber fporer man O)>niarr{fom^eb • Digitized by LjOOQIC 63 9§ £f^^oéi be 2>ifttfi^Uf »e? ttttti bue itøøet 
S)erimQb ttaav lUAtt calt r tit SoritttfCr tt , faafoorf 
3bccrne btioe ttfan^eltøe; og forlange fiaoig 
Sietiffom^br #rajr flappe« O»m«rffom^bett 09 
f)fntertéfeii taber ftø ^0« 9ii ibianbt iU ^mélbf 
lerttb M jeg iflc norgte/ at @f(Mbeti for en flor 
S>eel fon Donre ^o< S«reren/ font iffe ttfgaonj 
forffaaer'ben focrattfTe 3orbemoberfnnf{. aSm 
om man og forftob tibt'af ben/ et^er httMttt 
fnn Uben Stb oø Setltg^eb til at obe ben bfanbt 
ben fiore sK^rngbe af SDifcipIe/ ^bormeb 6f oierne 
i Slfminbelig^eb ere oberl««febe.'' 

•' grembele* — ^bor faaer mM tib tit at 
onberbife i alt bette? et alene til at gjennemgaae 
bit fom et acabemifF ^urfntf, men at repetere^ 
Dg atter at repetere bet mtb Itngbommén/ faa 
Dfte, og faalebej> at ben f»t^ 6folegangenf 
@nbe bar atte biéfe JfttnbfTaber paa rebe JS>aant> 
og ub en ofentlig $robe berfor Un gfore 9iegn# 
Pfab?" 

'!©et fpne« fom SDere« ©ttrc^ranc^tig^eb 
onffebe at gfore, bore 6fo(er tit. ©pmnafier eter 
fmaae Stvabemrer. !Biflnof en liberal og ^berlig 
Sbee; «g onfteligt om bet fnnbe fomme bertil; 
at bl blebe i egentligfle Sorfianb £«reref ba fH 
no alt for megtt ere ^ButtJ' Digitized by Googk 64 

iaa at f)au 6ebre %to til Uff^bwiimnS (&fttttanU 
oi^@tiønfomf)tb poa eget 95e6(le/ tnb min @rfa# 
ring tiOaber mis ati)at>e. Sf^aar man tf fe Dagltg 
ot)v^ører.bem/ fr<rt)er bem til iRegøffafr for bet/ 
fom er forflaret/ forjpenfa^ bem er forefat/ for 
betf ^e (ojbe at I«re ubenab/ ba fan tmu me 
Dié t>aa/ at be aøerflefle bebrage fig felt)/ for# 
fomme ben. bag(ige glib/ og t)e5 2(aretg Snbe 
Dibe 3ntet. SSliber £irreren fun Deb at bocere 
og e/rplicere/ og forfommer Ober^øringen f ba 
Dirnneg £)ifciplene tit be magelige deliciis au- 
diendi^ Og glemme >£)UttJfIiben7 og fe(i> at ar# 

''Ungbom og.^iiébom føiai itU ab/ og. 
|o mere man omgaaeg og af Srfaring (<erer at 
fjenbe Ungbommeu/ jo minbre Denter man af 
ben." 

"CRen faa nobbenbig benne baglige Ober# 
føring er/ faa uenbelig megen tib taøer ben op/ 
og faa fjebfommelig er bzn ofte/ 6aabe for £ir# 
rerne og £)ifcip(ene. Sfien ^borlebeg btn ubtn 
@fabe fan forminb(!eg/ for berbeb at binbe Zib 
til npttigere 3(r6eibe/ faai(^nge Sifcipleneé £a( 
er faa ftott fom i mange (Sfoler/ er en ^nube 
fom /eg iffe fan oplofe. 6aalebeg møber ber Digitized by Google 65 
in piaxi faa ttteøet, frm for tiben f«tt«r ørMe 

^trtugen »ar eit i ©aitt^tb liberaC fftond; 
bet »ar bifrfof fangt fra at Oatt tog SBornrt gnb* 
»fiH>t«8<r iniob ^a««,@tu6<t>>r«tt»l6eopj tfttrt« 
jmob »ebftiro ^», ijgtforo far. ©r. g)?orben» 
l&abtr/ «t ^a»( oø »if< »en ^«f e agterfV for 
SBorim ^an« 6fo(e bleo oøfaa en of be fib^e 
fom vrforoterrbe«. ^an ublab ftø af gn« Sore« 
fatt«, atøteferme« maatte Mi»e ttbf»t tnbtir ^atii 
afgang; itifti b»tt« troeb« ©irettJonen, for 
dftmpltté etptb, ej at fnnne inbromtne. "^»ab 
^(^^p min ^rotefl — ffreo SBorm, berooer ribt 
fortr«i)e(t8, t« ett 9}ett — man g|orbe mig en» 
bee( 6:onu>(tmenteri mcii falfatred f(ai jeg mb 
W« a«e(?ett," 

3<9 feer af SSomé 9Jre»e t|r Koernp, at 
^aa ttbliøen »ngjlebe« for ben i»aat«B6te Oieforro. 
@fterat «)«b««^a»n«, €^riftfanfa og 
O ben fe f«rbe ©foler »are reformerebe, »entebe 
matt/ at fRabtn »t(be Fontwe til be ;pbf7e. goraN< 
bringen »ar faa g/ennemgrt6enbe/ at ben oe( 
funbe ,and({e en ^(»gammel 0{ector, ber »ar 
faare tilfreb« meb ben forrige (gnlbberøffe) ©folev 
.Snbretning, og af grfaring »ibfte , at ber ogfaa 
»eb itu funbe pmfltvt$ betpbeligt. SWan inaa 
mt tf|(oi. æ»i. 19 æb. @ Digitized by Google 66 ; 

mmtii tfinbtt, at btt itU aUnt f^at ianfattnt 
ber (!tt(&e ubDfbt^/ SorrerperfonaUt btt (Futbe 
fotBQtit iatti$ittnt btt flntbe fotanbfti t meti 
ogfaa 6f ofireflimettut ftlp, btt (tfttt btnfdtflt 
3bee, f«>m ogfa« Meb réaJtfnrft i be ttt ©foJer) 
ffttfbe ottiøiøre«/ ibet Slector f!o(be be(e S^pn^td« 
^bttt uifb et 9fofer(tab. «Ot>i^ <iO^ ^i^U ^^ 
ftemmelfer bare Mebne ober^olbte og ailebegtie 
tttbførte/ ^abbe SBorm ubett Zt>M tastt filt Xf' 
ffeeb fra øfole^embebee/ bø bar ba bleben fir«rfl* 
S>ette antpbe« i bet minbfie t tf 93reb til Sib^rtti^ 
(ben 13 gjobbr. 1799) f^bor bet ^bber: •'Caa 
{!al fibers Glofe meb bet førflt calfatreé. $ott^ 
ren fomndirr ba bel fnort til mfø. ^eg er berbeb 

meget ligeBblMg; per me mutent quadrata ro- 

tundis. S3efbirrltgere enb /eg f^at bttt fan leg 
t(fe faae bet; faafnart be paal^u^ mig bttf 
jeg iffe fan pr«?^ere/ maa |eg qbtttere. ft KBe 
^raf|!efalbf I en »ffirog paa fanbet/ blfber ba 
t^entelig mine flbfle afforlbige S)ageé Silftngt. 

Non vixit male, qui vivens morieneque fe- 

feUit:" 3miblertjb forlab ber enbnu f)tnbtb tn 
^alb 6neeé laar^ inben Slefornien naatbt ^9t^ 
fen« Cfole (bet (febe førfl 1807; og ben 5ale/ 
Sorm beb ben Seiligbeb boibt / er trpft i be af 
fal. fdiftop SK&nter nbgfbne .Mbcellanea Hai** Digitized by "Google 67 

nietisia); eg i bftt Zih aføa« erfar jngttt gr 9<»# 
neé69r^ faot^el om ^t>afe ber i le paaurttftt eg a(^ 
Uttht paa ere (?(e&ir forf^øte garattlringtr »ar 
tMnU$t oi paéftnbt til i>ott Sof^ollf fom eg# 
fim ^m.M, Ut eittett t>ar (taitUit lAir log 
ttit>irrf fortet ligt 

SDa Øieformeit af JS>ptUni efoit nmmtbt 
$9f fnrei tn af S3ert9J 9}eitner i Jt|^6en^Dtt 
|am (i( beram ig antyleDe/ at aBorm t)e( ber# 
•ber bilbe 6l<be bttntttu IDerpaa fbalrebe 
asiorm fin gjberitp (27 3««. I806) ''^iW «. 81. 
og taf f)am far gi Øreb ag for f^ané oprigtige 
93etiira6. ffi^en flig ^am# at ttaar (Kiti troer/ at 
)fg bleb faa betnctet ot>tv, at IDirectioneit bilbe 
omftpgge og calfatre min ©foler faa mi^f/etrber 
fKin mig. 9(t bijfe goranbringer ere mig imobf 
og at feg afborrger htm, faafarøg« |eg Coitf bet 
' tiigaaer jeg / og btt ^ar feg fagt 9)ebf ommeKbe* 
CRen ttaar bet eiibelig flat b(rre; ba fFal jeg/ i 
l^bab 9efltttning jeg og tager / ftff erfig ingen IBe^ 
Itttteife btfe. Sfeg ^r rygtet mit Salb ^ibtU faa# 
itbtS, at jeg tor gge: ''ic^ t^ut SHe^t, unb 
ft^eue ben Seitfel nit^t.** 

Omtrent paa famme Zib melbte ^an tit 
»perup: ''6fole'©irectiotteii ^ tMffreoef mig; 
at ber ingen ttnbtagelft f uobe gjore« for ^rfeii# 

92 Digitized by Google (JS (Sfoft/ ^bHUt Og t)ar iaaht ®pttb og (Sfant at 
Dente eOer foHdtige/' 3(t SQSorm et fagbe befte i 
Sortrpbelfc/ men meen(e M alDorltgen/ 6eDt{ie 
^atié paafa(()etibe Opførfel,' tt)i ^on fanbt flg/ 
fom ^att burbe/ ganfFe roltgeti i ben øjforteSoran^ 
brtnø; oø got) bert)eb et npt S3et)tt« paa/ at/ 
fPjanbt ^an t)ar en Wianb af fafi €()<iraFteer/ Dar 
f^an tngenlunbe ^aavbn^ffet ( at fortte fine 9Ke# 
ntnger igjennem. Eangtfra at tæ^Qt bin npe/ 
tnen nu tiQtxQ nof betpbefigt tnbfFrienfebe/ ^tan 
^tnbringer i ^eien / gtf 6an tnb berpoa / og ar# 
betbebe nteb iffe mtnbre Sfber t ben reformeertt 
&oUt enb i ben gommelbagé/ ^oorfor ogfaa 
Sanbibdter fra^orfeité/ nu fom forben ^ jieDn^ 
Ugen nbmc^tUb^å oeb examen ai-tinm. (gdabartne 
anbefdebe ^anSXrecttonen ^elf! tii 3(bjuncfer t>e& 
fin @fo(e/ og ba f)ané SCnbefaftng fulgte j^ er# 
^ofbt ^an enbnu i be ftbffe 3(ar of fine forrige 
©ifclple faa fortrintiée 2)?eb^|elpere, fom en 
(Sc^mtbt/ en ^^ornbef og glere. 9)?angett 
fflector mener at ^aoe gjort JRof for fin ©fofe/ 
naar ^au fFdfer btn ((srbe ^«nb tH iavttt. 
^9ttt t>av tffe asf^ormd princip : f)an faae ttgefaa 
meget poa ©ubéfrpgt fom paa fo^rbom. Ogfaa 
^eri ^o(bt f)an fafi Deb be ®runbf(etntngerr ^Dor 
efter ai^elanc^t^on/ ^emmmgiuø/ 3.91. SrnefN # Digitized by Google 69 

— ofl ^ftaft ^ine doreflore Wøn^ri dibere ^ebbe — 
tnbrettebe >e latbt @foler/ nemltg at opbraøe 
ben ({uberenbeUnsbom tt( humanitet og eban# 
fleliff g^rifcenbom. ©e grirfte oø romerfie 
6fa«f?fer t gorenmø m^b SSibele«, ff«r bet 31. $. 
ntaatte føfgeltg borbe *&0Debf?rtfterite/ ber f!ulbe 
gjennemgaae« og inbprirnteé i en faaban @fo(e. 
3lb(anbt gfaéfiferne t>at bet arter fonter oi 
StcerOf for ^bMfe ^a^ tfirir føøte at binbe f{ne 
^ifcipUvS Sittliå^tb. tit biéfeé fortfatte 6tn# 
btum opmuntrebe ^an ogfaa fine unge fenner 
t>t\> Unibctfittttt. "©ceroé £«énin8 — ftriber 
^an f. ^f. btn 15 9lprtf 1812 til ftn ^telflebe 
©ifcipeif »ofenba^I -— ffjenfe 2>e a( ben Sib, 

©e fan nnbtxrre. Ille sciat se profecisse^ cni 
Giceronis lectio valde placebit *). ' Sag fennen 

|(ebnltg t l^aanb for at øbe IDem i ben (attnffe 
&tiii. SXan faaer iBugbrib af bet mef{e £attn/ 
fom i t>ore IDage ffrit)eéf enbog af ^rofeéforer. 
SDe iitierfer/ at jeg af S)em benter en (egt^ «^n# 
tnantft«" Stgefom Sl^orm ^er Qar nirbnet 0$ 
bet ene (8?aa( for ^an^@trir6en fom 6folemanb: 
at banne irgte ^øumantfter/ faalebe 2 bifer 
bit famme 99reb oé, at ()an fatte ftg tidige et 

*) 2)iéfc £)rb cte et ftit Citat af £Xt>itictiliatt* 

Digitized by LjOOQ le 70 , 

anbil Shiftl, o« at^tf attfbée btne fét Det løiefie/ 
iiem(l9:<>t opbraøe fattbe/ bpbiøt C^rifctti. 
S^l ^an »ebWiber: "©en bet, fom frnnfor ,aK 
hinbtt Rtiø til £)^m/ n min Sro og Siøib/ at 
a)e bt( 6ltbe @ub 03 Skrift ui$, ®atfb^eb 09 
lD9b/ tifbtøeiiø tro ; iffe gUmme bor beb^e ^rt/ 
bor øttbbommdtge S«rtr/ forbi bet fikittbcd er 
sa?obe; iffe ^beje for tnf)Wt 8irrboiii« ?8inb." 
gor åt ojMtmie bette bobbelte WtMl forebrog ^ati 
ffJb f øberpe €to*fe fiabel Otfligitmett fiww Jatiii 
09 @r^(?» ©4 be gamle t^eotoøifft Jitrebøger 
et toitøer fblbefig^orbe Sfamiitatorerne beb examea 
artium, o« ^an fdRbt btt betapwfeligt at inbfrre 
a8feiiteier«(ibafe», fortiib «rog^ SJjeper« 
ttbfom, bftiøtt« i be fle^e ©foler) foirbi ^dn beri 
fftitbi en (l«rf Senbent« til dtatfonatidttte/ brugte 
^n — fonr olt er anftrt — fflTi^rtt*'« latinfFe 
sDognrnttC; og |bté bet )Ma ben ene ®ibe maa 
iubtBiXkmii at beime S<rrebog fun er padfetibe f^r 
provccjiorw, fta beb^ Doa ben aifben ®ibe 
e^ranteiirf ^bertige Ubfalb for f^ani aOerfltefle t>U 
mtteenbtr, at iSotm ^abbe faabannt ©ifei^ierr 
Of ^ttfen ®tt>infl bar bet ba mt fat Ulit at 
^a»€ modtaget af en SSSorm fl% ^øiere gEel{øion«# 
nnberbiténing! og ^bilfen Jettelfe for bem, font 
jlben fJtt^ebe $ Mol og fe! «eb ^r. øiector Digitized by Google 71 ^ollegUm oner $MoU«iettf ubarMbte 
af 9Sarm i %. 1792/ attffta i et af f^ni f$tftt 
^Mbt^iMt. 2>el er albtM hlbf\ft 09 ^M^nff ; 
nuo faa tmnkigti at »€t jj<ritf funbt t>«ret ^olit 
MD €t Uni^er^tit. 

Sor btttt eu^nm ^i^bt fSotm nUtulip 
f^iiif fbm gMtmei S(eol#«i N^ea 8ørrfer(i||i»; 
meti »el iKir lantt fra/ at ^K/ til &un$ før »ctr 
fljørbe ^tnb pa^ fine SHftipie« Si^t^D i «c ø#f|e 
Mre< $5røbfliibiuiit. S)erttttød gtebføe bet ^mi 
ttotttrtidbct«/ naar ^ti faae|?«øfte««y ^oé ^øtjfe 
«$>obeb og ^/erte øare t ^arittottie/ at birlge bette 
(an^ S^ttblcttg^fag. @aaiebe^ (Triber ^ati (ben 
iøe S3)4itti J8I7) ti( ^. {Rbfeitba^l: ''£^o# 
Ictfien 6(iøer ba b#i QtHi Sm ? ^fg ønøcbf 
bet. Se fin Mf øibe ^ørfbr. iMiiiontn ifmwf 
ger t #^r £tb tit Sa«m«»D og Sfetnre/ t^ot %MU 
^oøeb øg alerte ere t ^^onnøttie.'' ^FaaUengø 
(Sføteoartoe tKirtbe/ tffnftø ^oii fitMitt (ffe pM 
Mt oMtfe ;DUci»føiK berej liffømmenbe £ø6e:6aiie 
eger ViittttnU. 3 &Mttt bøiitebe (att 9Ue tM 
øt >ørbe fM bpøttge 9tiibetitejr føtn muligt; n 
wMrøg 9(ftt t^iigt øg •^errett^ SomtaniHg« ^i^nr 
øm prriøer mig fyiui S^t^trøti^y £>r. K« SRø 1 1 ert 
"^ørm j»ar øø IRøtib af jfoMtbeW f# e^arafteer^ Digitized by Google •72 ' 

9% ^o»b« fom Slertor en ftwibfriig ©aw t« at ft«» 
linere, 09 til nOen ^arb^eb (t^{ Serien brnøte 
^an nof olbriø) 6(ot beb fTn S^tne 09 tale« SpRb 
at tiibøi>be f!ne ©ifctp(«r Serefrwt. ©og ^aebe 
be oøfaa JTjerftg^eb tif- ^arn ; t^i ()an s>ar en fanb 
gaber for fin ©fole. ^berflanj^an meb be «{bre 
SDifciDkr 9« til ^irrrné IBorb;, ^olbt ^an e« 
€ominutttontale for t)tm, ^bort ^on ofte toø 
^enfptt til Ubpber f. g^r. rpggeéløfe ®eber o.f.b. 
fom ^M ,troebe «it ^abc betmerfet ^ni @n oø Ofn« 
btM5 00, ba ^aw bedamerebe fortr«ffeftøt oø t<x» 
Ubcaf^fertetégpibe, forfeilebe ^an« Orb HU 
lettelfø al øob ^trfntnø." ©et ^ar el flelbent b«ret £ilf«lbet, ol ©an« 
marf« fiørøe £«rbe ^be \)Mt Ilben elTcr inøen 
Celebritet I Ublanbet; imeben j @f rlbenter af lanøt 
rlnøere talent oø ©pøtiø^eb »are nabnfnnbiør. 
aBorm, ^bem ben faøfpnbløe SO^olben^aber 
erfl«rebe for bor flørffe ^nraanlfl efter 3aco6 
©abené ©»b, oø fom un«øtelløen i latlnff 
9)eltalen^eb (friønbt itU i p^iloloøi^ Srnbitlon) 
»berølf ©»røet^orlttfiu« fel», SBorro jTnlbe nepp« 
b«re bicben na:bnet i en tpbflJ^oBrnal, berfam 
^an iffe (I 9laret 1803) ^abbe, i fin gortrpbelfe 
ober ben CRløbrnø, man i SpbfNanb ^e meb Digitized by Google 73 bett ^øtere iltitit, ubgioft et S^rfiNitéfFHft for 
Sestfteben of Sicero« Sale for ^atttUni, ^iU 
fen Sale Den berømte S* 3(. 9Bolf i *&atte fniobe 
føgt dt fremf{iffe fomnitstef ja font et 9n((erar# 
htibtf bet meb mere @rnnb fnnbe tiU^igté btn 
fiale :^eifer Slanbin« enb ben (tore Saler €icero. 
SSorm bar ingen Siffer af (tterar(ft6trib/ minbft 
meb en faa naonfnnbig ^^ifofog; men ^er (nnbe 
f)M ifU tit. ^b at ((Tfe 3Bo(ff 9(ndreb tabte 
^an ^eUfln (D^nnter^eb og fif ben førfi ttfbage/ 
efterat^abe retf(rrbtgg|ort ftn oø faa*manøe ffore . 
^^(oloøerd Sennbring for ^iin meflerKøe Safe. 
£)ette bar ogfaa i Segpnbelfen — font leg feer af 
95rebene ttl SlZpernp — ^ané enefie ^enflgt meb 
at nebftribe fine SO^obbemorrfninger. ^^an bflbe 
»bertpbefig om^ attnSXf>inctiHCini tnSHat 
nnttttdf/ tn ®tcti>inSf en Srneftf/ for ef 
at tale om ^am fefb/ 0(uf SSorm/ iffe bare 
førte bag fpfet af en ujfef efterligner/ ibet bt 
^bbe bennbret ^iin Safe fom et ticeronianft ^e# 
f{erffbffe« ®tben beflnttebe ^an at nbgibe fine 
SCnmirirfninger paa jDanff/ for iffe ''at ober^ 
fnøffeé'' af ben tpbffe jtfopfirgter ; mtn enbelig 
fattebe ^an ben S5e(Intning/ fom bar baabe ^am 
bierbigff og ben gobe @ag t/enligff : at nbgibe ^t 
Sbrfbaréffrift paa Satin. 6oaiebed nbfom ba Digitized by Googk 74 Siam i iittvatnnn (rmuft trpft ^oø @i^tt{|} tiii' 

bir $ite( : M. Tullii Ciceronis orationem pro M. 
Marcello po&eiccg suspicion«, quam nuper ihjicie- 
bat Frid, Aug. Wolf Y» C, libe^rwe conatus est 
OlaQS WormiuB* Accessit oratiuticulæ interpre- 
tatio Danica. Hauniæ i8a3. 8yo. 

SS^m f^at ^ttif efur alle ^ajfmtbiøei 

((øiiflf At {Boif af en tigrttiiNt 6(<pfié 09 af 
i99 til ^ata^fitf ttn^erftøttet af eit fmoAlidt 
(Tjm&t foafaldet M^^^^/ Stitif i Oeptie Utiber# 
føgelfe, iat biti^tnfttt bart fra ©oiib^øett« @r# 
HtnbilU. ^t SSorm i ^ (Sfrtftet (•(> fta (e» 
cømu SKobfiatt5er< Øente og {o^ri^can t>eberfare< 
Øtet/ farfloaer ^9 felt)/ ffjøtiM f^an ei fuiibe iin^# 
gaae mangen ©ong at »aabirt/ ^DorlunDc aø&lf 
labbe forfopet Safimaab^r fom ucvcerønJanfTer 
ber flnbe« 1 mange atibre af StceroJ orgte 6f rif# 
ur. 9Sen Det bil uben £i>tb4 titteréjfere h%n 
torbe 2«fer/ ber faa fje(ben er hUinn glo^bet me^ 
gf liftter af S&oxmå 9(an^/ ^t ^e ^am fetb fte# 
gribe 3}irfningen af ben fB^i^jtt ettp^i pm 
fiMi (iceronionfle fjerte. 6iebet l^t foate^ 
5c< @i^ 13 fflg. Digitized by Google 75 ' ''Hoe Wolfiu« volnit, høe bu^m cnpidiUlé 
egtt^ntdemonstraret: "Onitioneiii)>rolLMarecllo 
esse inanem rer om, retbia, fororalif^ constmo 
tionilboj »pe irix lattnam^ in tola oompotitiKm« 
ifieptam, stultam, lidicalam; deniqne fatuo prin«» 
eipe dandioy quam Cicerone dignierem." IM-» 
eere Tix pæfnn , qnid nrihi , ^ptrlecta liac coin-» 
nentatiotie 9 faerit animi? qtiemndnioAnn luerim 
aieetna? Omnem certe liiiaritattm pectore «Kf* 
tnrbarit^ et triititiæ qnatt nebulaa afiquaoMKa 
mioio ofiudit. Cujnt rei.cansas^ si potero, in-> ' 
ftrpretabd^. Id nailii sum conscfos, mdlis me 
pliilantis? pnKsdgtis, noUaambitioais ranitate hid 
Uhum axtt dehisiim faiMe. Qiiodåi ego stoltns 
adeo et i/iov^g fnisieai, nt f ironis alienjns^rudi- 
jneiittfiD pas&as essem, pro artificis opere, mikt 
imponi et obtmdi , leve hoc fuisset et parri sane 
nuHne&ti. Nomen menm in doctts nnlla laoia 
eefelnraTit; sagacitas, si qna in me est^ Offtica 
kl nollam^erat discrim^ addocta; stoltiti« et in-t 
jnkaMiB, si res ita ferret , non alios, quam de- 
scluyla pneros/trøtes habebam ; solatio erat agmsn 
doctissimomni ab omni «tate Tirordm , in eodum 
meoam errore Tcrsantilun, dønique tå nibil re- 
stebat alind, poteram, vnltu ad oonfidentiam- 
compoaito, occinere: Malo cam Asconiis, Qyinc* Dipitized by Googk 76 tilianis, Camerairm, Manutiis, Victorii«^ Lam- 
binis, Græviis, Ernesttis prrare, quam Cdm 
Wolfio vera sentire; esse ubi præstet insanire 
solenmia, quam solum sapére« Sed erant alia 
graviora. Scilicet, ita ego mecum: Enimvéiro 
res est misella otnnis illa, qua nos jactamus doc- 
trina! Ecquid de Glassieis, qui dicuntnr, scrip- 
' toribus, quos tanquam prseclarissimos divihæ ku- 
manæque sapientiæ magistros^ omnisque venu- 
statis, leporis, elegantiæ promos condos prædi- 
cari et commendari audiverunt ? Ecquid de Pbi- 
lologorum fastu^ solidioris doctrinæ et cultioris 
hnmanitatis arbitrium sibi arrogantium , bommes 
judicabunt græcæ latinæqne antiquitatis nides^ 
sed literis excnlti- et in studiis scientiæ cognitio- 
nisque yersati? Quo tandem ore se mutuo aspi«- 
ciet gi*ex scbolasticorum ? Miiiim si baiiispex 
(Grammaticus) non ridebit , ubi bai*uspicem 
(Grammaticum) viderit. Orationem bie håbe- 
musy qnam M. T. Ciceroni tiibuerunt illnstris- 
ffiimi ex antiquis Grammatici; dé cujus vo&Bia ve- 
terom nnlli qnidquam snbolnit. Quam Tiri^ 
omnis ævi, latine doctissimi non solum perfuno* 
torie lectam, in ceteris Tullii scriptis nuUa no- 
tatam ignominia, transmiserunt ; sed lectitarant> 
scd interpretati sunt, sed transtolerunt in alias Digitized by Google 77 lingnas; sed certatini landamnt^ commendamn^ 

adqne imitandam proposaerunt^ tanqnam opus- 

cnlnm omni oratoria virtute splendidiMifnnin. In 

cups gralisL et yenere, dotibns et In minibus no- 

tandiSy declarandia, prædicandis faemnt plnnmi, 

magno id stndio agentes , nt inrolatas in hac ora- 

tinncmla divinæ årtis et pnlohritudinis notas ex- 

plicando aperirent; qnam denique J. C. G. Eme* 

ftins V. Gel. qni Ciceronem anice amabat et lecti- 

tabat assidae, cajnsqne in boc genere ita erat 

pmdens et sincemm jndicinm , nibil ut cormp- 

tnm et ineptnm facile probaret, dignam babni^ 

qnam in Teutonnm sermonem conversam, inse- 

reret libelliSy quos edere instituit , elegantissimit, 

cum titnlo : "Cicero's Geist und Kunst. 

Lips. -1799— -iSoa," ^*™ Yero exoriturex al- 

tera parte F. Aug. Wolfius V. Cel. cujiis, ob 

scripta ex critico genere præstantissima , et ex- 

quisitam interioris latinitatis scientiam , magnum 

in eruditis nomen est, et præcipua in bac caujsa 

debet e&se autoritas; idqne se efiectnrum profi- 

tetnr, nt tantum non mathematica ratione, qua 

omnem conb'a dicendi copiam excludat, demon- 

stret, hane pro M. Marcello orationem non solnm 

Cicerone oratoi*e et consulaii esse indignam, 

adeoque ab ipso haud quaquam profectam, sed Digitized by Google 78 

mele adeoy indoctuniy rix latinnm ^eclamatoris 
inepti periculam^ barbarismorum et aoloeciimo- 
mm aordibus opplctum nugisque et ineptiis refeiv 
tnm I quale in sckolastico tirone magister , paalo 
itomaclioaior^ yix esset laturus. Nescio, quid 
aliiy Hæc legentes^ sen^erint, qnæ animis sen^ 
tentia surrexerit; equidem ita snm affeetnsy at 
qaiescere prins, nulla ratione potsem , ant oonsi- 
atere, qaam complicatas illius, qnod de bac ora- 
tione dudum feceram, jodicii ratiopes evoivia- 
aem; obscarum pulehritadinis sensum explieaa- 
æm, meamque hac in re intelligeatiam excuh 
aissem; id yero erat Crisin Wolfianam ad aocm- 
xatius examen reyocare, Quod sum aggresaua^ 
non tam pérficiendi spe, «qiiftm experinadi to- 
luntate. Neque enim is ego sam, qui cam 
Wol60| Tiro in tpgata bac militia fortissinu) et 
alrennissimo , in arenam deiscendere^ ausim , coi 

▼etat pndcNT et infirmitatis oonscientia. Hane 
ego opellam snscepi animi cansa, pericnlum £ftc- 
tnrus, si dai'etnr, menm, qnod feceram jodi* 
Ciiim apud me ipsum taei*i / atqne ostendere : nt 
qnis de bac oratione tam severe statiiat et con-> 
temtim pronontiat, debere enm, pmdentiorem, Digitized by Google 79 . 

åoctiaremj fafttidioriorem , eloq^entiorem , qniii 
Ij^niorem esse ip«o — CHcelrone. 

asgolf ^at^be en (aUnifnlb ^ifcfpel f 2}«ii# 
ttiarf / bctt tinge £)r. Sot S (en SBen 09 6i>9ser 
<if Z)r. Srønbfleb/ mtfr l^^ettt ^m iMflt i 6r«r# 
fenfanD/ bd en tiMi« JDøb borrrpfMe ^m flrt 
f>ore ({øre Sor^aaNinøer). Sil f^am itttt> j3Bc(f, 
ba ^n ^bbe I«^ 9Sorm< $5^^: "^ba6 mener 
S>e? (Sn of Dereé tanbémoriib^ en M< O I an« 
SBovmttt«/ ølector i ^prranb^/ ^ar f$it etmt 
for ^fribc at ø^nbrtbe min Slfeninø •» oratio 
pro Marcello, j^t tt tUhiéft injen forageeHj 
a)?ob^an*er.'' 

*bo font ffenber %. «. j®,orf« yofemff/ 
Mf bcbe^ at ber (fnfbe meøet tit, inben ^an ^nb^ 
rommebe en S^obfian^er/ at ^an ifU bar forag# 
telig. ttparttfTe {Xecenftnter tflflobe, ae JSorm 
^bbe nimobfiseiiøen' igfenbrebet aSolf/ 09 at 
Sfcterne f benne (gag t>ar^ flnttebe *). Wen ber 
bar bo« en tpbft^^ilolog, 3». ©epffe, font 
tneente <it fnnne g/ore M 6ebre/ oø berfor to Star 
efter iibøab en t^f Q}og unber Steel: Ferpetuns 

ot pleatis Cojnmentarittf ia orationem Ciceronis 
pro Marcello (Lipsiæ i8o5). 3e8 fjénber iffe 

98 Sanb ^ ØtådE 0. 456 fø* - Digitized by Google 80 6.ette @frift ttbett af 3lMn oø af SBormi Omtale 
t i)an6 {Sret>e. ^att c^araftertff rer btt pM famme 
SiaaDt i i5ret)ctte ril £)r. g)7øaer og til ^rofeéfor 
9J9<rup. 3 et ©reb til ben gør|le af pbe Dec6r. 
1805 ifribet ^n: "2)etitie f5oø oifer oiflnof 
S«rbom o^orenter; meit om b(» <fter,»iit m 
nabbenbid/ og om @aøen berbeb er braøt mu 
mere til 2lfji/«relfe — (Tulbe jeg meget omtDioIe. 
«pan omtaler mig oueralt meb Sfgtelfe/ og laber 
bet tf fe mangle paa doctissimus Woriuius; trnib* 
lertib fan jeg bog iffe frif jenbe ^am for ^aiig^ 
nitet og 2augénib. ^an pH bilbe ^uMicum inb^ 
ttt min libellus fun »ar (freoen for mine iatHbif 
m<enb og S) i fciple; ^ané berimob for £a:rbe; 
og bog ubtborrer ^an paa ^efe @iber ^tab jeg ^ar 
fagt mtb faa £inier. ^int Digtfgfie ©jenbribelfer 
og 3lnm«rf ninger fortier ^an ; berfmob trøffer 
l^an bem frem/ fom ^an troer ftg at funne Dife 
til rette/ og b^ntf i 6t)ilfe (fom f)M ffger) Wor- 

mius non plane satisfecit. ^f^g tbibUv n^effeit 

paa, atlSoIf 6ltt>er mere tiffrebé meb l^am end 
meb.mig. Sil benne tpbffe UbforbHng fan 
f)an neppe tie. S^i SSepff e ^ar og &le6rttel/ 
og (!jonbt ^an.crebentfer forben (iore ^anb, faa 
tager ^an ^am bog bpgtig i @foIe." Digitized by Google 81 ^t)5e sffiorm fremttiret paa benne fi?kiitf/ 
l^ifbe ()an fnart f)at>t naaa 9}at>nf unbig^eb; 
Ugéfom^an nu aøerebe ^o&be Sevømmelfe t 
UDlanbet ^en Oerte bar ^am jlee itU magtpaa^ 
Itøgenbe. 3 be Simer/ f^m ^an« @m6ebe ieb# 
nebe ^am/ bilbe ()an felter 6e(in*eé enb 6e((rre } 
beaer («fe enb ubarbeibe/ ^borfør ber i aiminbe^ 
Itg^eb ubforbrebe^ en ubboHel 3mpuld f^r at 
bringe l)att(f ftienbt S()?e|Ier, paa 6fri6enC^2Jirrf# 
flebet. ©aaJebeé meb* (>«né UbflObe af Sufbou 
jp^tana (1790); faalébe« imb ffanåtaU fra 1807 
(^am ajlaffet af 55iffoj> SWfinter t« Misc* Haiiu- 
Fascic.Il.)5 fadebeémeb ^an« SubeUale af I8i7i 
faa(ebed meb ^an< Oberf«tte(fe afObpHunS 9b^ 
Sang (iibaibet af ^r. Hector SDorp^ 1829 fom 
program til ©fole^gyamen). Oflfaa be tbenbe 
Såler/ ^»ormeb ^an O^r prpbet n«rb«.renbe Sibé# 
jfrfft/ »ave neppe blebne trpfte, naar itU f)ané 
5Qen(fab for mi^ f)(it>\>t inbgibet ^am btn tanUi 
ub igibrag at bife, ffbot megen ^rii* l^an fa tre 
paa S^eologffp {Biblcotl&ef/ at ^an ubgab ^n 
3tt6élfale/ bar if^r for at aflægge et offentligt 
fJibneébprb oni/ ^bor ^øit ^an fFattebe ben af 
faa SKangtmféf/enbte og foragtebe SBibeL Om 
Luxdorphiana (freb ^an 1820 til Siofenba^ft 
''3«« puller, at Sttbra^/irø Saa be»gang (1790) 
mt t^eoU »i^(, 19 ^^, g Digitized by Google 82 fajSM om'bent/ at |es ^aDt>e fat ett gøD €!aace paa 
et magert ©tpffe S}øb. Senflaiig funbe jej 
gjøre ligefoa meget i en time, fom nu i en Dag." 
sajorm« <Sfrifter ere iKe mange. ® j fritage 
0^ for at anføre Siderne/ ha be finbeé beelé i 
2ttteratnr'£ejticonnet/ beelStre tilføtébe min 9}e# 
frolog i ^an^ iit. tibenbe (g?o.,42 for I830). 
Dertil maa nu foieé ben Sale/ font er trpft i 
nÆrbojrenbe $5in6; og ftben nogle anecdota, fom ^ 
beel j f^anå albtt ^tti, JS>t. Stiftéprobfl ^0 ( ( et/ 
beel« ^né pngreS^en/ {)r.Ø{ector Derp^/ fom# 
mer til at ubgiDe. S^t førfltiiebnte/ ^anél gor^ 
trelige/ ^ar tilfFrebet mig: ''Slllerebe i 3(aret 
1826 teflamentertbe SOS orm mig aOe fine liter^re 
CRanufcriptery og oberbrog mtg/ om jeg fanbt 
noget ()eraf bo^rbigt at ubgit>eé/ ba at 6eførge' 
bettt/ men obergibe Steffen til ^ibem og |eg ^ar 
afferebt/ ifølge benne ^anå ^nbiiéning, mcibt 
mig berom i iånS @terb6oe. 3eg fnnbe natura 
Hgbiié/ imit ©/enfoar ^erpaa/ fnn conditiona- 
llter paatage mig bette/ og /eg nbbab tm'g f^anS 
JiBabelfe til at beførge bet, faaoibt jeg if fe felb ^ 
fnnbe btb min ©øn, ixmå OBøIIer." Og 
iinber 6te Decbr. 1830 f!riber mig ^&r. SRector 
Dorp^: *'£il mig betroebe $Sorm at nbgtbe efter 
^ni Døb Oberfivttelfe og kommentar til Sacftt Qigitized by Google 83 9før{co(a 00 til Øfanti Captivi, oøen Somaietttar 
til $t>etoni{ 3ulitt«@«far os Susguflué famt ttogle 
(5foIetoler.'\ 3 ^^^ fomnieSBretx, fom titbe^older 

t>eit førfte SVeW^feffe om opera Wormiana post- 
Janma, fottaUct mttt ^tn^t.^Blltt mli, fybou 
MeéiyanS tibtiøere ^ef jetibef?a6. meb fortit (fra 
gommuntteté'Ø&elferne) efrer^aattben Dojrebe ttl 
et fattbt 00 inberltøt i5ef /ettbtfFAb. «øerom ^bber 
Uti ^'3 S^dattb npttebe jeø troeliøiit ton SRa^ 
botflab til at 6eføøe ^atxif faa ofte itg tnnbti oø 
^an tilbtaqte oøfaa øjerne en S>eel af ftne @otm 
merferier 6o j tittø; 00 De Stmerr leg ti(6raøte i 
^nj' Itøefaa (isrertøe fom 6e^aøe(iøe Omøanø/ 
reøner jeø 6lanbt be ipffefløfie i mit {it>^ 3fø 
f!piber ^am faare mtøeci tf fe aUnt loanfe l^dn 
miø; lieb mit SScføøf eOer; faa ofte |eø fif 93ub 
til ^ovUnéf fenbte mii ^øs^tv af ftt anfeeii^e oø 
ttbføøte i5(bliot()ef / men ^an øjennemøtf ben aU 
lerfl^rfte S)eel af min forban(!ebe £it)iu< p<ia beC 
naiaøttøfie/ oø mebbeefte miø manit fofleliøe fSt^ 
tttirrf ninøer. Siøekbeé reDtberebe i^an min Ot)er^ 
f^Ctelfe af &cerod ^aler; oø faai)e( bette fom 
^iinC 3lr6eibe ^ar f^am matt at taffe. Oøfaa 
6ctroebe ^an txtii flnnbum et oø anbet af ftne 3ir^ 
fceiber at øjenoemfé?. 3 ^ 28 a 29 atar^ jeø 
^ar til6raøt i {oUanb/ ^at)e ti 6e(ianbiø fort 

§2 Digitized by Google 84 ^tiWtfliH » 09 mange af ^an^ Srefx ere xmi^t 
torenøef ofte, naar ^and «^e(6reb bar taaleltgt/ 
jottalf? itf)i af 9?aCttreii 6efab ^an megen S^^^i^^' 
Iltet)/ men f be fenere STar, ba f)ané •J)el6reD 
ffærft ftræffebei/ og ^an beénben ^a&De anbre 
Sotger f 6Iet>e ^anj 95ret)e naturligotte^ aif>otf 
ligere/ 

©r. SKøIIer bar iffe ben enefle af bort 
6/ramte icctbzt fom raabførte ftg meb saGtorm: 
Obe ^øeg^ ©nibberø fenbte ^am fttt Ober# 
fojttelfe af bet 3Ji)e tef!. fl^ffebfW til 9Jebff!on; 
og ^an nQttebe mange af ^ané SSemiierf ntn^er. 

3meaem bWfe tbenbt?i)?«nb ogSBorm fanb^ 
tti ben fttlbfomne Obereen^jlemmelfe i ©tnbler/ 
Silbøtelig^eber og SDfeninger/ fom er ben ftffre({e 
95orgen for et 9Sen(!a6« 5Jarig^eb. SRen SBorm 
^at>bt ogfaa en Ungbomében; ^ti^eb f)^em l)an i 
meget; og naohitg t Sieltgton^materter/ tor 
ttenig. ©enne 5Jen bar. bor berømte ifiterator/ 
sRaJmn« SRpernp. ©e bare fra (5tubenter# 
bagene af gortrolige; og bet er et flort g5ebtW 
Da« 95egge3 £iberalitet og Solerance, at bere« 
^enffab — i ^bor meget be -bibergerebe 09 i bere* 
gSrebbeyling bifputerebe -r- be^lob urotfet, inbtil 
^Bben 6ortfa(bte bem fort efter ^tnanben ttl be 
(pfere Sgne/ ^bor Obereettéfiemmelfen t 9(tt itU Digitized by Googk 85 er >cg i^anb til at mebOcIe mange inttttifantt 
Opt9^ttiiiscr af be 3Bormffe fbttt>t til iRpernp/ 
^Dilf e (et $ar ^^nttbrebe turatnmeit) saae fra %. 
1783 inbtil fn^etupi^Bbécar. (gfabe/ at falig 
SUgerup tf fe fif fubfart gt Sorrfft: at ubøtbe 
foin fUnf^ang til ^ Sdtfobtograp^te, et UM>a(ø 
af ^n 0^ fttte 93ettiteré iRred&f^rUnø. £)ert bitoe 
0(ttf 9Sorm< ma:rf Oirrbiøe J^ttrfnger out aUt Dt9# 
tige i2?rgtt>ett^et)er t girbrenefattbet/ og aOe fretp^ 
^ bedge Q}^<enotttettfr i btté iittxatnt, Offftett i et 
f)alDt ©ecufttntf f)af>t tnbtagec en t>tgttg 9plabi. 
9)tin ^lan ttlfleber mtg futt at gjøre partteit 
Srug afben mig forunbte £tOabelfe: at mebbeCe 
$nb(tcuttt beraf f)bab jeg fanbt paéfenbe. X>tv 
fom SRperupé Srebe tt( SBorm ^at>eéf og engang 
fnnbe tiUtgemeb 2Borm< epttomereé tt( Siteratu^ 
rene iKerigeife/ ba btlbe bt faae en Ubft^t ooer 
4 tti s ^cennter j aanbige ^efiriebelfer og gore« 
'tagenber t ^ort S(ebre(anb/ ^oorttl ot enbnu tf fe 
^abe SXa^t, og^borom 9Sag. ^a$ti befjenbte 
iBme til ©ti^rn fra STarene 1755 — 63 ftin itbe 
en fbag gorefltUing. ^e( fjenber jeg 3nb^o(bet 
af beSRperupffe ©rebe tffnn af ffiorm« SSe# 
froreffer; tuen ligefom biéfe atterebe i bere« 3fo' 
Itring ere ^«ijl tntereéfante/ faalebe* btfe be/ at Digitized by Google 86 'ØJperup ffåt ttbgpbt aWe fint Ønff tt, gor^ttd^* 
ttinger, ^»enfngcr/ ja felt) fine ©rømme t j!it 
)pbffe'5Jen« SSam. ©etinc' biDfle at Durbere ef 
lierer fom ^Iperup« *). ^t>o ^ar oel o^ f/enbt 
l^et ubett 0^ eifFe b^tl fR\)trm^ t)ai* i ^at @rab 
'flobmobfg^Denrfg, t/enflagtig, 6effeben 09 nait). 
(gnbnu i Sdirerbommen 6et)arebe ^att 85arncté ttof 
ffplbjg^eb ogf^nfllingenggiDlig^eb. - *g)at! fjenbee 
Iigefaa Hbet til ©goi^men« 9Juj| fom til ^ot)# 
mob« effer gorfirttgelig^eb« ©mitte, gaa g)?en# 
tieffer ^at)e I en forbifbet Jib, imeben« be beef* 
toge i ben« interfectueffegfor&irrittg, Htavn bmi 
®Jel faa reen for Zibeni m^o ra (ff e fdteft. Vii 
(tnfee m berfor for en pfpc^oloøiff 3)?(5rfi)«rbifl# 
^eb, ot benne i morarfl? ^.enfeenbe faa, elffeiige 
Sranb beerte be fTepe af fin ?cb« Silbfareffer. 
fSim^ ^ar bet ig^c 2tarf)nnbrebe i.f?neteenbeflb(fe 
IDecennieraDret noget goflet/ txb^n at btt fanbt 
en ^ferefaber i iRpernp. •£)an bar albefe«' fin 
lib« 3)fanb. 3u|! bn SSobJatte ftger SBorm om 
Hi ; 09 nub Slette, ©eraf btn ibttist OppDfltio« 
imeWem be tbenbe ©enner. UJperup fo^gter for 
alt SRpt; SSBorm forfbarer bet probebe @amle, 

♦) ^a« 4inQi^n frft) i et af fittc Bvrn Slwurupø 36 c s 
Ufll&eb fom (SJcunben tit betc^SSenjfaH "SSadø^cb 
Wnlxrr ben ftoire SKcningéflrft* ' Digitized by Google 87 SRtittnp øttffer at fee Sittt 09 etat, fføU 09 låPt 
&foUt, ^(crffieber 09 ^ofptcaltr tmftabtt; 
SSorm aboarer imob enb&er uforflgtig "OmfaN 
fatrtit.*' ^^l^eru}> Dtf ^at>c uinbHtxnUt éUit)o 
00 Srpffefri^eb; forefloaer 93e(øttntttøer for be 
forfattere/ ber bømuå for Obertrorbelfer af 
^relfe^Slnorbntttgerne; aSBorm anfeer t>léfe@riritb# 
fer, for et nebbetiMgt ^(rrn imob Srorf^eben^ 09 
forbrer @tatett^ £obe firo^ttst ober()o(bte/ mtn 
bereé pbertr(rbere firaffebe ogfao tneb berej Witb^ 
(orøereé Soragt. 3 iBedge« b o 9 m a t i f f e ^n^ 
fttteffer uar Sorftfeatg^ebett ligefaa ffor font i be~ 
l>oUti|!e. gf} per up bar; fom6efjettbt/ en i»rig 
•SHationalifl; SS orm bertmob/ i bit nmbftt fra 
ben tib af/ l^an fom $Kanb og Sarrer bar fom^ 
men paa bet tRene meb ftne ©ranfFnitiger og ^n 
ZtOf en ligefaa flroutg @npranatttra{t(i. *'^an 
bat r- (trioer 3Ia«mu« g»ofler — fom be glepe 
af o$> gaaet Soiolened ^ertobe igfennem/ og, oar 
oei og i ftn Ungbom mfnbre ort^obo;r/ fom S)e 
nof oéeb af ()an j Stecenftojier ; men ^aaS Sro 
bMbt efterr)aa;tb^n ({^rre og (tørre fiafilyeb, |ot(# 
Ut fég oeeb 6afabe af4ior Omgang i ^pOanb/ og 
af bor fiben béffanbig fortfatte SBreooe^Iing. t>an 
Imie i ^ob^n^åftole øt ftatte Soangefieté Jf raft 
og følebe bpbt fin £rang til €^ri(li Sorfomtta/' Digitized by' Googk S8 ©<©ret)e/ t>i ffben mebM« t Ubtog / 4)iJ(* (fdb^ 
firjie bette Ubfagn ; ^er t)i((e Di E4in bemtxtU: 
•S)ifltnctionen tmenem SiaUonaliéméogSda^ 
C ur a (time erf/en&te SBorm tffe for gpfDtg; H 
bBmU fdgeitg om ^ntt/ f)i)ab 3(((e maa tnb' , 
ramme om 5 e n n e : at bett er uforeneltg meb tf^tU 
flelig Sro. ©nart fpøger ^on berfor meb 9Ja# 
itonAliSmen i ftnt 9rebe/ og fatber bettf efter 
ftti gamle a)?orbrober 3«n5 SBorm, gornum^ 

/ftig^eb; fnart tbrer ^att ^alborltgen bertmob/ 
ifirr i »rebene til SRperui>. JDa ©enne i an* 

• (ebning af be itpejle @tribigf)eber t^atypt opforbreC^ 
ftn ^en til at mebbele f)am^ fine Sanfer bedan^ 
gaaenbe/ ffrtber SQSorm (ben lObe ^nni I82S): 
*'©u forfanger at bibe mine Saiifer om S?ationa» 
liémen, ^iåU tan X>\x bel .felb t>ibt efter f^Mb 
SDtt f jenber til mig fra «(bre ^age. gfter ml« 
inberfie Oberbebiidning tan 9ia(tonafiéme og- 
fanb'3eftt Jirre r^ for iffe at fige g()rijknbom -^ 
ingenfttnbe foreneg. ^t$ unbrer mig fun ober/ 
at Kationalijierne iffe føle ben fl'ore 3nconfe# 
qbenté/ fom be gjøre ftg •ffpfbige i; og f)t>ab be 
biUe meb en Sog^ fom •r faa fulbproppet meb 
Obertro, J^orbomme^ jabiffe ©ramme/ Ufor# 
nuft 0. f. b. fom bU Slpe Sepament! SDfage til 
tibirfcn meb eri gammellBog^ gortolfning ^ar /eg Digitized by Google 89 

ff fe ifitibi. Sej moa llbt SB e j f ^ < f b e r / fom 
f^r mnt ubf at %an forfiaoer Sagett bebre enb 
€^rifiné. ^H £)u effer j biRemt btbe min Som 
om bore £)ageé {ogomatite i Øteltdtonettf ba maa 
2)u fiefe $rof. Stttmaittt j 3(f^anb(tnd fiber 
SHationaliémni unb &nptamtntaliimni. feipjiø 
I8I6. Sauber tKir bift iffelKartoitaHflf naar 
beete ffd( betpbe/ at 3^ftt^ bar ^am btt; 
bertif bar ^an for gob ^ffQtt. Om f)an ifU 
troebe; ^t>ab ^an røaatte fom orrfiø SbrtoCfer labe 
^ 3eftt* '«f^/ ^^ npgetf fom jea iffe beeb/' 

'Sdtorm uttbfob ^eder tf fe at benpfte faabanne 
$9?omejtter i ØJperup j Stb ^ fom maatte ø/ore ^am 
sunfltgere fiemt mob bett sammeibagé tro og 
txsffe tranø tt( at mobtaøe S^rtfienbommené fa« 
flere gor/^ttelfer. ©ette bifer f. gjr. bet 55rebf 
t)an tilffreb fin bobt neb^øtebe ^en/ ba benne 
^abbe mijlet ^n elffebe ^u|!ru, <)øfaa maa bU 
^abe sl(ebet SS^orm at erfare/ ^f)oriebeé 97peru}> 
meb ^bert ^ar b(eb bidiøere i f!ne S)bmme ober 
Ort^oboyie oø be ort^obpjce $^eo(oøer. 

«^bab nu SSormd eøen troe anøaaer/ ba 
^bilebe ben paa^ané fafle Oberbebtténtnø om, 
at SBtbeleQ inbe^p(ber en fanb. øubbommeliø Sla« 
benbarinø. ©er bar fnn faa ^nnfter i btt f>U Digitizéd by Google 90 bttftt tæviitdtti , met> f)pilU f}an ti i»at ganffe 
paa m JXcne f. <f jr* ?«rett om ©ommtw* ©o«. 
{)aii øttfFe^e o^Taa ^erom or ^at)e eri befiemt 9K^ 
ittng/ 09 pttreDir for ftne fenner: at ^cin ruti5e 
mWttrtbe O. ^. éuibUtg f^anS, albrlg af nogen 
$;t>it>( roffeoe/ f&ibeltro. «|^an 6ab berfor ofce 
meb^eber: "»Oerre! W^Jp min gBanero!" Og 
^ané g^rtbfttiøélceémng t)ar foabanne ISøøer/ fom 
l>aa en adnbfu(t> SO^aabe af(}anblebe ben d^riflelige 
Sro. d2(ef{ ben ^tOtge @frift fe(t>/ ffl>iiUn f^an 
. kfle ei Hot fom /£a?rbA mect ogfaa tU fin Opbpt^ 
' gelfe; bar ber tngcn 9(nbagé6og ^an ftauebe faa 
• ^øit/ fom !Dr. SRpn/teré ^rofbifener. S)?an 
Pil pnbe gjttrin^cr bcrom ifebenfor i fjang ©rebe 
til ^r. SRofcnba^f, 09 i et 95reP til ©r. 3i. 
SWøller af MbeSluguji 1829 ffriber ^an: "2)et 
fan man f a(be c^ r i f t e 1 i 9 e $pra;f ener. øKdge til 
•^rojf^ner fjenber /e^ Iffe." SK«fI bem elffebe t<^n 
geft 66er bie 9}ortf)eiIe ber ?eibén 09 Sp9« 
æ o t ^ e é ?p^i(ofop^ie«^3beer. af biéfe @f rifter 
fob f^an ftg forel(cfe/ naar ^an ittt felP funbe 
taafe at Uft. sOifaa forfatteren af nicrpo^renbe 
iBiograp^ie beeb iffe at n«Pnt nogen '^erre @fri' 
6entlon enb OU SBorméi ^am faa ^jerteligen og 
faa rnnbeligen i)})m >3tfalb mtb f^Mi littv^u 
arbeibér. Digitized by Google 91 SSonØetteti gforl bett Slitmftrf ning ^ ot bf ®amlf 
(®r(eferne 09 Stomertte) ere De SR^ere oberlorønef 
ifff i 3(anb/ men t €^arafteer. ØemirrlFtiinøeti. 
€1^ nbeit Xf>M tigtig ;. t^i ^bor fllelbent trorfe M 
< bore Sdge/ iMatibt faa manøe og aanbfu^ 
Sitrbe/ p<ta en (97anb af Sl^ar^fteer? ^bor ^beøé 
~- for at brnge er af SBorm« gJnbHngJorb — bt 
glefle for en^Dtr J^rbom« ©fnb? ^^bilfen flor 
3nbflpbe(re &abe iftt Htdt^tti bejrten>e OJfoOter 
l^aa Siteraturen og be Sorrbeé ^inme? S>erober 
ttaøebe SBorm of(e i ftné ®atnta(er ø§ Q3rebe. 
^zn^angt ftaøe berober/ font felb iabt fig ^n^ 
rtbe af ® trommen. IKnberlebe« iSorm. JI>m 
tKnUt, granfTebe/flreb for at finbe @anb^eben; 
Od be ©rnnbfittnrnger/ ^an i S^eorien 09 £ibeC 
fanbt prøbebe/ ^o(bt fjfM fafl beb/ om oøfaa %U 
Uni Slanb forbrebe anbre. ^a en £ibf ba be 
fiefie £(erbe lobe ^aant om !5t6e(en eøer bog an# 
faae ben fot en obfoUt/ nepye i 9((mtte#Unber^ 
Piiinitig og enbnn mtnbre < pl^tlofop^ffF ®ranft^ 
nfng anbenbelig ^og, talebt SSorm f^Bit tit btni 
$ritj. $aa en tib/ ba ben bar fortricngt naffen 
af alle/ faabel Ia?rbe fom ul«rbe, ©foler, gfen* 
tiemgif ^an i ®rnnbte;rten ben« bigtigffe Søger 
meb ftne «lbre ©tfcipCe. 3a, ^bab je^ m « Digitized by Googk ^2 

anhtt ®tth.f^t ønftH^)f at f^ou l^xit&toU^ 
4m«nb mibtttibtn Dtfbe sjøttt nemlig jflo t)tb 
&aåf{UtntS iciéning ttu og ba tast {)enf9tt tii 
Hf^nfttnbommtn 09 oifr bene g^trin for felDe bt 
btfefie ^ebntngeré g^eltaion/ btt f^av jeg (et(ig# 
^ebéDti^ erfaret at ^abt oo^ret SBbirmé prifetige 
©fif. 3 Stnlebning af ben DibenjTa^elige @ti-ib 
^ leg for et spar 3{ar (Iben forte mtb |)r. ^rofeéfot 
9^ I o c^ om ben rette Srøet^obe for SKeiigtonéun' 
^rbtténfngen i be licrbe @{oIer/ til^vtp mtø en 
of 398anbé erfarne(ie$r<c(!ér/ 4>^. ^^afior £unb 
i ©tamp ^ t bn f)an iHtvaabu min ^mng: 
'*gre Syrerne felD gjennemtrojngte af et gubfrpg* 
tiQt &inb, t)tl bet albrig mangfe bem paa Seilig^ 
^eb/ ()af)e be enbog be meefi ()eterogene gag at 
boctxtf m at gjøre ®i6e( og €()rtfiet]bo,m .^eøtg 
og b^re^ar for bere^ X)if(ip(e. 3^g ()ar 6iDaanet 
for man^t Sfar fiben ett^^yamen i ^wfené ©fole, 
J^^or ben «rt)«rbig« ^rofeSfor SJJorm i anleb* 
tting af et @teb i gicero meb faa mn fpnbige 
Orb aboarebe mob £)acil;(ené friixofe 3(anb/ og 
foabanne forte Soirmaninger af en'el(!et Httv 
ajøré M b^bt 3nbtn;f iaa fjertet c b<n aiber/' 
3hbtvpffet af SQBorm^ ^aitmmtte blibc ha 
m^itt fiairFcre^ ba ()e(e ()an^ Sio Dar fom et. 
• *) Slot t6ioCi flSibt, I3bc ^ini 6, 142 fj* Digitized by Google 93 frpgt g|en(lra(ri«be. ©et ffnrnge ®foIe»ft eiotbt 
%axa Ubltøen sammtt. ®iben |Ioø ftg 698Dom 
tt(/ os man »H i ^anJ 93ref>e (trpftt baøbeb) 
/fifbf ^pppigfe Slager ooer ben afiagenbe Straft 09 
ttftagenbe ®frøbeliø^cb. aocrebe t 9(aret I8I(; 
møbe bt beSliøe ^(ager. 9Ren ^an bar ftt Sor< 
meb^aaimobis^b/ og neblagbe tffe fit Smbebf/ 
førenb -^ufpn til etoUni Sarb bøb f)am bet 
iS^en fi^ørgf r nu iRogen / ^borfra ^n ( be manøe 
éwefifl^eben« 09 Sorgen« »ar ^entebe Sraft til 
bMbe fefb^ <it (ebe meb Silfrebd^eb/ ' 07 at opfplbe 
^ne (gmbebipttgter/ ba er €baret dittt i bet So^ 
regaaentJt. 6om fnlbgprbig ^fentntel fan feø 
ogfaa ^er beraabe mtg paa 2)r. 91. aiføBer« ^ib^ 
neébi^rb. 3 ben fWonne (atinflfe ©rabffrift, fom 
^an fatte finken (ftt.^tbenben 9{o.42 for 1830) 
forefotiimer fofgenbe Sbar paa bet frenifacte 

Sporø^tnaaf: "Et ti quæris: unde liic vinus 
idemque totias ritæ tepor^ nnnquam intemiissns ? 
unde hæc animi constantfø^ et in valetudinei 
quam mukos per annos debilem babuit et fractanii 
et in aliis rebus adyersis , quaa expertas est acei^ 
bissimas , per longam quadraginta superque anhe^ 
mm seriem ad ultimaoi usque senectatem durans? 
Erat iste fructut aapipntiæ, non bonauncionn^, Digitized by Googk 94 nee omnino hnmsLtia^f sed diVimtufi ortø; ^ani'* 
^uam eQiin. pliilo^ophiam , sanaiiL illam et inode«^ 
ratåm, nequaquam aprevit, iino egregie excul- 
tana Iiabnit, in solo tamen Christo firmamet sta- 
bilem animi rcquiem quærendam esse ducebat; 
et quamquam decretorum recentioris multifoimia 
pbilosophiæ^ ejus^noque, qnæ divinæ nostras 
religioni non adeo amica erat, ,probe gnarus, nun-* 
quam tamen humanaram opintun^nlai'um levitate 
abripi se ^atiebatnr , aeå Ghi^isto toto antmo e^ 
pectorei viyns moriensqae^ addfctns permanebat« 
Ita et pietate et omui vita ad re^ulam Christi couir 
poisitai indeque sapienter et præclare faciis con- 
•picua onus nominis Worniiani plan« sustinuit^ et 
laudes gentis immortalis , caius iniagines jnxta se 
domi po^itas intuebatur, servata« et auctas ad po-» 
ateros jpropagabit." . ' 

ØaoUDeé afiimt pie SBoruti S«nfemaaDe 
et i^pt iBeoifé ))aa Dtt 9}e(øruo^e5e (ffføttbt maa# 
f!ie Hbtt for olmtn^eUgen Ubtrpf te) tSref^ofuJ 
g^r^fÉrina *): -**©€ bpbftnbtgfie ZmUtt »ure 
aUit> reltgiøfe. €;:imp(er berpaa fra irlbre h 
npere tifrer ere i flor CKo^tiøDe at anføre j 09 ooit^ 
fleliftt ii>i()>e bet et mn at beotfe/ at bé forréfie« 
laittitfulbe DS ffari^gnbtøe afi«|tb/ $m ^otlfe bet 
«) fieovoi for ^if Od etau 2^ jDid e* 19a. , Digitized by DyGoogk sw ^ett S>9&^<^. < SiTtif emaabe r ^Dotoet) uian naoer 
ttf^ittgen«^ rette i^ttnt)." ^oé SSorm oar ^øo^ 
'^eb 09 fjerte / Sunb(fabtt 09 girrbiø^eber/ SBei 
^reber os S^felfer t ben fF/^nnefie *^<irmottie; bet 
bor f^tøeliø en S^aira^teer/ faabott font fun ben 
«gte ebandefffFe C^riffenbom/ i Si>rening ineb 
trunbtø£(rrbom oa en fnnb^I^tfofpi^l^le/ fanbanne 
hin. ®i funbe (etteUø fprøge 3(ntaOet of fitoeo« 
menterne i f^ané @filberte t>eb (it nbbrosf foioat 
intereéfante £rarf af ^ané nebenfor trpfte fBreoe; 
tnen bi ttr>€, at niatrøe £<9fere ^eOere g|«re bf tte 
fe(bf og be øbrtøef font maatfe tnflt bor ^tiUbø 
tiing i benne @ll}{eren; bUbt maofFee birre be 
forfie IH ar Nbretbe pé ©jentageife af bet Sammff 
font Jo berbeb bleb forneben. 9}t inbffra?nfe of 
berfor til nOgle foa QSenKrrfntngerf font anø^^ae 
@rttiibtr«f f ene i (>aité g^arafteer. ' 

©ellert/ ber biéfeltø fbrfiob fig paa ptah 
ttf(€^rtf}enbontr^(ir fremfdt ben ^aafianb: at 
btfl forf{e og b^fentiigfte S>9b ^oé en (S^ri^ er 
S)bni9gl^tb. ®att bil ba bente/ atbtnnt jD^b 
^Øer tffe fai>»tb€i f)o$ SBornt* ^aaUbii for^ 
6oibt btt birfeligen« ^ani tit anforte Sortro# 
lige/ S)r. fm. ^BlUt, fFrtbir: "9)iflnof bar 
Sorm tf fe Mben belgrttnbet @elbfolelfe ; amgeocf Digitized by Google 96 

trtr ffM i ^rttttl^tt en ijbntpg 3Sdn»" ®om 
tB.etti« paa , ^Dor ffben ^rfi« ^ait fatte piia ^<»' 
DerStttfer; fan anføreé^ at ^an afflog bet t^eo« 
loflHh gaeirttet« 3nb69belfe i 2f. 1790 tiLat bllt)t 
S)octor S^eoloøt«^. *£)an unbfTplbte. ftg tneb/ ae 
Siben' Dar for fort til at ffrioe en orbentllg ©i«^ 
.fertdtfon* 3 feréoene til JRperup anfører f^an 
ogfaa ben @runb/ at (an e{ fmtbe. forlabe fhi 
®fo(e (for at bifputere t It^øben^aDn)- tibenfor 
gerierne. Os ba (an fort tib efter fenbte H 
^ar fitnfe Sanbibater tt( ttntberfttetet/ faibte (an 
htm ftn ttfTre&ne £)tfputatS. tD^en enbnu tpht* 
Hflere fremff inner (ané ^bmpg^eb af mati^t gJt* 
'tringer ( (ané SBrebe; f.gjr. folgenbe: 3 3laret 
ISOtf iyatybt (ané fenner i Sfo6en(abn befluttét 
at labe (am male/ for at (ané $ortr(rt funbe op# 
taøeé f bet 9?perttpt£a(beffe 53(rrf ober bv 
rømte banjTé SD^ernb« 9}?en (an frabab ftg bette 
I et 95reb tJlSiperup af27be3uni I8O6 meb biéfe 
jOrb: '•3eg erfjenber berl eberé mid fj«re ?Den# 
ffab pg ^elDiUjie.- £0?en efter mtn So^nfemaabe 
fait |eø iffe meb gob <SamDlttigT)eb tage Imob 
benne SSre. ^bor fan )eg fortjene ^labé i bzttt 
@aOer{e/ faalirnge faa mange fortjente og celebre 
^cftib enbnu ber fabnetf / en 3)?ofben(aber/ ^aU 
Ung, €oibjørnfen/ diiiJbrt9(/ 3(.$aa/ 6(((ege(/ Digitized by Google 97 

V 

»tifr foiiti»a i •nSifCrtg af $|ro»tii»(iKtt »»rfst im 
ISPdJVft: lunMi ex muitis. 50e>. miø er.^o iff« Nt 
iittit>|l« Uom«rfeo n^tit »et (futte fHrré mte: 

f«^, «x 4i^$<Hio4(.; Id scilicet , cnraat hDinine« 

Bortri. øl«i,*inijie «bfe)i^nMftr/ (ol^ci- mig os* 
fdia.^cri 6U|>e mlø ,fe(» Jliø) øjwr ,iK« We «f 

9iiM>ct<(A/ font j^6 ilfi attraaer: ^pg tAftbrf a^ 

jeg frc^t;il«$ iliOer U\> omnja a^ conacientialb, 
niliil.ad estentationem referr«." 

: %»t leg nmi\ f«ie mift egea &^ti^, O« 
U» ^ forgffre, at Jfg <>»£ 'Qntganig fa»N 
tffemiiitge ^Dor af @tjoUftc6; men /(g (aae^ont 
fiitt trf @ai)ge: fBr{ie.€lang isos,^ i.€!(^fl«^ 
aiet mi« fBen $>. 4>. 9^r.ett»,ft<i>; fom i»i>f«m 
4tiig ^ol lam / iiigKtné. 4^t> et go^t 9lttb<nia«j 
0<S oar &eiig«!ig.en;nttg:9(t>jttttct/ men Jan >& 
MM«^>«^ mig (om ^ SoKeg«), og ({5^ ®aj^ 
1894/ IM lig ^itMonebe Oi>eettelfen af 95iV((((' 
(foiet i ^orf««/ .ftftoraf ^n^ fom et neJ>en# 
ø«aitnde: g5r«» ftif^r, e( :Iot)el}e ; fø faa gaoniige 
Sfngtec fom Jeg. ^ f>i(»e nemlig før(f |a]^e 

9tvt t^oU »{6t, 19 fBt, ~ ® Digitized by Googk 98 hm øaiiife naUnbåiinitn tithéth ^ UHfttt 
9SiMtn nbbutL ^An ^dooe Mit 6tobe arficf 

Sfh>dett fVpMOf « itiMriigeire ett^^im oW Ot.CRf li 
ftté S^litlt>tiltbninttt og Dot ttttbO 
rebe ^xitt^^t>tt^^tttiitf 1>oil(e 9(r(f(6tr 
6Iet)e ftemfalMe »ed S5t6effe(fl?«6etit«. ®of m imr 
bettgdttg )ed flbft fa<u ^dm me^ ftnigelf«/ 09 
frttwifti&let beeW af Øtjtfmerttt/ beeWaf6tttW^ 
fibett; t^ilatt øif 0<^^^^ ^b> fMt (niM iiMU 
étte) tiorfleti dlbHg i 6efffoft/ flfføttbt J^rftti« et 
eft mtitt ferfr<i6elfgav, tdSBortn ber Dar ? ^øiefft 
6rab (a(tbe a^tet og pnbet; Sog abfprébté ^ 
f{9 'øjerne (tnbiU QPS^fiØ^^b ^bditg ^ditt til at 
^rtbrftj hjemme) ett Sime« $tb ixm afrtnen i 
Sffili^eii. «&att bar i dmøattg faare btØyitl^U 
betibey 00 i^abbe. ett Retlig ®abe til at ført^ffe 
Sfnefboter/ ^borpaa^ant/ ltøefbm^tid.^eii<^.8r 
dt a V^ ^ f / bar itttbtømmefiø. 3 fittt ptiøfe ^f 
ftat ^an tifliøe ^abe »ftret ttbøet fatlHff; nilrtt f > 
(dbre ^att* b(eb / befio alboHtøere Htb f^n. ^ié 
tåtbt 9oit tafebe ^att s|eme om forrbe e^é«rt 
me6 (Bbrøere om bete* ajebrtft 09 om 8(rbteii<# 
iMbtii attHøgertber. J^ané g^tWilinflSbtfefirte f 
Stféitii^^ maatte metbe f^am'Sbftfta J^Mt^^^L' 
bétt/ tinfberfttetet og £ittrattirfili{ S)imIe«)IAbl Digitized by Googk 99 

^>^,itvfbt, f.^. gi»ff tr&a|l oon mpn «$ 
p b^i9t gSB»rm« kimtm ^offlødfc i{tf ^ntf 
a9r(t> «f 4 SRørté I817). "^ftwle JTttbljtt f»» 
S9if fid 9<^ 9}tl>flf(rme(bet.." O^fM »ar bef ^ 

^ j>«w(r om t>r ©Irifter/ &<hi f«ge. S^ntbcip 
b« «8iiitttt«»|^le|{it(, fomi be fencrtStar fvo«! 
i»lfiM«.^t.^t>e fp^ftlfdt ^W/ Mir Ott <f«r ($«o* 

SSf » wet) >nt faaf«IMe ntK <S^te 4 Wl9(o^$ 
00 $S(}ftc(ie f)iitt>e ^a« iffe lU^ eMt|. ^mt 

i hitm ef^M ^rmHiMSiiStr, ^tlUt if fe nul 
»en STA^ntiflf 9|iH»f»9>|e tmit Ian (»hm 
»«tWf(w. a^n »«r ^w «(t^ Jim ytAftiflr 
tUtfot »Htrmi H (tiiCiMri^ i gtt evH^t* 
SD«t øl«bi>< iMoif «t 1^91« «t Sr(f49» fficft 
i>«riitt96. Odf«> JS>tt^%t* 9ittffyiti( , %^n i 
Sl|i»{{buib slfirbe fuKi |ib«n %i)ffc *), »aNbt ^1« 

^«dme. "£al> mis boø »ibe — f¥ri»er ^an (il 

*) 6« »at axitUxfirift «»» #(cb» i 9i9t e^wi. æiti, 
;iateJBi«b«itt«mfø. » " 

^2 Digitized by Google 100 

»9*rtt»> >• 1^ 9*P*^r; 1709 — ¥<i^ hi ttmé^ 

ftitit ®aa frf ba oflfai bctirtt ptthbifte ^Hik 

fot>^ft ttbfriffft fte SKottf. J>tt^ar »etfeet ffwt« 

grfJirring i abfftn imobfl|ic|Hte. ,S5a 5faitl er f»* 

' gammef/ (fiifbe*ee 9|øre nifg oitbt/ om ^<in fftittt 

^bétlefee ftt SfDe.' Séd restat iUi ieBcenåeré, qila 
Wolfift« et Leibnitiua-dévenére. 6(ctro*f(lgbt fa« 
finbtf bpiniélulm commenta di&let dies, sed Aa<^ 
tciræ jndicia con&mat. {ab tttiø éltb^iø fO^C betl 

®iefanb« SJtercrtr/ ^bort jiaaer om alt bette*^ 
SRcfti fart let t«ttf5e, at8fc|rre«f »c^ellfttfl* 
oj ^^^egel« @l>ff<rtter be^^ebe &om llje^aa 
Itbet. ^øatt pttbebe @teffett« fbm^e)tite(re o^ 
getHaljf gforfof eetr;^ mett eitbtt« ; efterat ^itfaa 
beftemt ^abbe e rftølret ft« for bet ort^obojre StK 
fem i S^olodtett f i>a<lattfirbe SSSortti bet Sl^^flHEe 
6rW«e i*w« éfrif* om ben faiff e t^eo# 
f08<e 09' betl fattb* troe *). ©er f bTe# 
former i S®>ir*i*i»rebeyr« iTøotøt^erttf itftfak 
l&iiiiftfl^ertmobitatitd^bHtrøft^brettifr; fbitft 
bMt bo^ albrfø^orm albfle« Clorer eitb tffe 
eftir at €^r i fciair^^otrttera^fittoa a. ®. 
.'.'.•■'■»■- ^ is'. ^ ■ r 

*) (gt Ubbraø beraf læfcé i Ølijt t^eoU SBibU 6tc aSinb, 
fttM>t: ieg ogfaa J^at paaanfct bc (omme- jfeil, fom 
^om fanbt ^oé 6teff«ié, f«e if*t €♦ 254-^58* Digrtized by Google 101 

UØMiv^n aøtibe SBnm ^»K Jfttbtxtt eJ»Hf 

fefftiittft^ie |roi^ btn%ørp^. 2)er{iiitD sforte ^ 
fitif fil^t ^f ^itfntrå ettlfuv. JS>an MfMt 
^åm føt tu »f>ttfl^bi^ l^ffiHf^h «8 l>erf{fieftc 
tnbøQ fRpnnpi ^btUt^viHi føt bttu ®ettie, btt 

Ulmet r 00 fonr^att taobe i>Qf»f tiU c^aractirifcre 
ir^eo Ii8t i5i>9/ Offfaa Dc^r 6 i frit r ti, i^cMt 
^jBti( ^tlfttbt iiMi gftarafjtffr/ oø fr^ormeøft 
l^tt 9(irdKt»<r^ t^tb beo ^tifitUtt VMb i fftmå 
Øftifter, farefom ^m tU butifel/ ittttfreb^p^ 
It»be ad:t><m iim«se®tebér ttforfiaaef^ 9ff «(Me 
P^^fiMf^n bure ^la to 08 €i<eiN)r afnpere 
@ a ? b« ^9# flitbfiitøer. gtt m«rf eHø gHtrfog 
f^^st bit iMtt /gtibc t^an^ ^ftt .^b ti(^%, 
^Iføefom bever en yNHif<ilbeitbeSii|i^ebrlttie<lm ^otti 
bS attbire^^re .^itimttritbtø f* Spi 3- SI* (SrtefHi 
tø 3<^. HNbett« J&omme om benr>f)»etii(aMbe !|^l# 
CN^p^tt*^ ®a<^H bente, oberjinieb bc 6MBb^ 
frr/ /fom^bw^v^o< betøtie(|e ^(jfofQpfrer^ ttåbti^ 
t^ f^i f^tb/ labbe ttmet; mM^Miøtbe be 
btni ttbbibeffe fom eti (hibeltd tlbfb(ebelfe. ^)ft 
tillomrøer iffe fiMoørftp^it. at afølort/ jftbtfÉet 
$artie ber:^;a^ei; fmi« bet er ^ati« ^Uøt at Digitized by Google 102 

9thtUttinttttéUubt^otm$i U^tnU; tintin 
Uhi at ^o< fitdf tf ®fri6€ttt rørte f!^ faaftbt« ^it 
ftAAff« tuttgf; ogfaa i ^ani ®f|(r6ne tog f^an 
tø>tnbt SDeef/ men meb bet ørttnDtoig#rtibeI6a(^fft 
fl);a(Hf€»<ffrfflt Dar^an flet ifft ti(freD<; bog fmen 
ttfte det Otpgte ^antf at ®rtiti«tt>i9 tiibe fodabt 
Danmarf f ogftra fotXitttni ®fplft* 3 ®tribeii 
meOem Ørntibttig 09 Øanfeii b#mte ^dtt/ at 
^attb^ebftt fade t ^(btett. tut etnnbMi ntb» 
Nbe fit øeijHIge emUbt, btbt$t^fbt ^om inberl^ 
gen. f)ao |aittf Obtrfdttef fe? af Øajto og Øttorr^/ 
tfA^r ben fø4nf!e/ fatte ^an oberorbetttltø $øf ^if#f 
fom »aa ubtt^Høe ^prod^fO^bttttmeitterr mett ^« 
attfaoe b«t for otbeled urigtigt at birittge bttfi 
flh^tt { ^Uitaent «^«itber , ba bt ri mrfieit ei t^M 
dm attbet tnb ^rigf Orafbti^eb/ Øliettfer og 
' Stttgt 0. f. b* J^M liatte^a^o ibm ^((IbrJefFribtr 
•ber eitørro; ^tit fanbt f^n mere ptagmatifV 
eiib bennt. ^« fin S^vbrober/ Øttetor ^t»$ 
IBbrmf ^bbe ffM tibligett f^att (Smag paa Wt 
knab ber l^^tt til 9«brent(aitbet«^iflbrie og Otb^ 
fbger. ^it gif frem meb tibté ogfaa i bitft 
ØtftMtr; og SUpttmo, tu {Raab af 9^git/ raab« 
fmti fTg ofte meb ^^m btrom/ 09 er|o(br frd |fom Digitized by Google J03 

^tii07 Héffe.®t«ibtcr tPit ^pS «é fr<i15(gpif 
Itdftti 4f b(U9>(1R<ic^»i>.)»i;øe.. ^« forttnbret« 
^»fTMc |eit{0^cj||»e imøcaSffli^/ fpm<iixcft(| 

&%tii ^Attfer, i^mt vn^Mii ^t PH ^w* 

i^M »0 m^tmh eitusHé, xrmimuii 

«iM{<tt «fie/!M Nit M«i(f 3lt«4 SBorm jttMtte 

iMa M»L/ :Umimt» ^»»»c «>(«itc iMU#< 3^' 
»«aSffi»mei«ttHit«>ftlt«r: «ø l««(f»n iSø.er.ii« 
«lt>f»rt)Wt ^(i>^iino»>cj| tpbfr eiwttMrf S«rM' 
nti^i etlfiwUnr.f^HM o$fottfitt!bti ^ (tf 

8b«frr«««i>f«ttdft «f Out iiojfftiflfeiMMW fter#i 
tiit aiKii6c«øt»f«ic. .<^«li IMiiM«*.*« etpmtiegiff«! Digitized by Googk 104 

fUttt Øo^ii for ^m t>«r/ ét t>i eti&ntt ftetlr 
MHgU m Ii<ei^(>i8 S>)inmiftrf<|{florte« 4Nitf e^ii« 
i^^be I«ti8< ctt faftban af SttdclSt^fi/ om^i>fm^ftii 
tivr^tt fovn&fddbe; at f)ån tifbe sføN f[«dreiie^ 
lÅRbetftieir 3Srer 00 im bette ^åvf nMUp, op^ 
fofbrebf ^atf 9l9értt> 4t( at drgø^ ^A<^nb betp^iil 
2>ettnef{n fi9Mt^Mé etøtn l^f fiMmtb$it 
(foirttirterfe/ 09(^a for t^eti lettt/ ttaturttgt; f^i^ 
bti»!9Jfrle Sbtuji ®f9lb^ (Sbm eleøMt Safirer 
Mr f^Mmnftttii at tilfniøftwé m 
latin^^m. 4^t bat Stcero^tftfaiibt be 6<Mi(<f 
Off <if S^Dei^e 3. Sl.^tttfii 09 3ac4Babctt ffén'i 
aj^ønfire; ^f^oor^Ø^ &att a^ttbi flSolbeti^Kitcr« 
Bbc^tttdttber/ fanbt ^att b^ø/ »al latt^^rjieKrte 
bber €teb JBertffiwf <»tt>iW<»Bj|k-«#rf'af 
lD;i»Ib^iitai»eri$ Vti^Ufi^b) f{«b'f«tt8i m9mf$t 
3a^.^^cto<i#f Itøiiifibt mrt> ^b^fet ø9f^ it 
gi«fmiit»nf filMitiø. Sliiar^ tftt^^ff kry #tt, 
fifb ® ti § f 1^ t øf t d > 9c S. Øfd ( (« t « øg m. 
tfi*^fiMini' latfirfTi'9(tt( ei øar^om corréct 
Ufff Coitt ntaiY^ tdmfeV'^brfibirøv (leitt bømtt øtti 
ben i»b9(mUsié UamitH t a^abt mtffe •(Hfter; 3^ 
pStaHfpth'f^åbt^an^^: at ^it fif 9itdtr(»^af 

øititafér ^on itKb eflTwtniffef føm b9Sttøe'^ø# Digitized by Google ' i05 

føferaHtcforeciie OeAbf fe« dø 9(oc^<»9| i 
Mtf øtr ^ait / it Uu føtfit ti toirftetbitff ftm i#rd« 
ai«tettili«r> famt ØifTtp f)ltiiirf '^M<^ ftrfl«« 

|M»r ^11 tvKøefjø 9lgtdfe. 

3 9e(l|eitfeii ^9IM Ian ftø (f istfbm i S^ 
liB<<it^S ^(Ø^f^) f^r »et meflf / føitrirt «(C 

^Mitti SBMdmattti 09 «^f»erarøAøe ^rt^ttl 
fMom 5^imi)eø{fmte (e^øeN f«m tmøt iiHtt# 
Mrtr M^ii f^m 9)Nmb (»^f »em i ben npe Mb^ 
inter etib H pw tant bmr fpM S^itønttg. jOm 
éir^ i^tftttifFe ^Bntb h$mtt f^M omtrent fom 
6f4m. 9ff ben npere $ibi le»mee IDiøtm bar 
<|»rftm lanrnKnbff tirtKaabt. «^an ftoøer oirer 
4>aiirb$eb^tKda|eb |o« ^m. Sta^befi eib# 
liigftreSrbeiber^bf lanrfntbefMfftlb. Ø|ten# 
f^l&8ttt^fkf^9tht (ob ^ø^lbe; meti bti 
bimle |kim f øbrføe ^f enøt ^an ffoøer tit tftnt 
9i^be ttt g^periO^'øber^Øldn^JfSøerJ Sncwrecir 
|#b I S^nfer 90 6i>rpø. ^Boøøefun emtafeb 
fan mt^ en bM Cfiianfel; men fniAt boø OU i 
|ané ØtMmlrebe anbet'tiib "brrttø €iabber, ber 
Ilt iffe biHT altfor fir^aaefiø.'' 3 9^nbebi((etne 
fanbt ^n tf fe t5r^ø^ SKeré fpne« Kterm at Digitized by Googl^ 106 
^M i^af>t mestn ®<mM fir btn^tm^t^l^ift* 

(h^c^ ot be goAr im i ^btt ^ase f^rføgti $$ i 
hittt^ai, nmttt Uat mere OpntitHtrittg/ tnb 
tibtni %ott}ttlitfjftb før t»eii ttmfh o^Avtift^ 
$oef!e fo^boanftgen pOebe ^em. engang Met^: ^ao 
' «f9or((sut <Mrebp«a ^o«^Hrtetilt>ett S^t^erttp/ førbt 
t»nnt ffcbbt fEre»et en efter IBBbritl« 9^etltJtg 
itMliø fKtunfi^n jOf>er et gorføg i.bett bttifiel^ 
S>igt(iri. S>et er.t Sittbtt af 273tiiL lj$Qtfi^er 
^aii tager faalelM:« M Otbti. "Fa^t in^ignttw^ 
ejdstolam« ^ ^aabe moafl^ee efibim tfie pub 
»etttte $q({ faaet Sred fra mi»$ berfosti jeg tffe 
f »ftf« ^bbe tofl btit gtoomfion ønr $iN[x«ft 
ttafc^ ^etrer Sttttié. {Reit jt« waa KjcQ^^ 
»«a S)jf/ mebeniS ieftenbnit er bieb^ S)« ttioa 
»fbe/ at betme ^røb^iK. er ttu af mine faa.gøbe 
Qkittierj ot ^aa er ett f|elbet| agtbftbtg ^iib; 
t^ ^tt tttntultibttttf ftnbtø/ nos i^ Nft rl|i^ 
øirrMg {Ronb; Mi ober #tte ^ Star. .Saib til 
ben cbrnt^e atø^ §ar ^atti^oM Ir a |ttt tfngte« 
af; mtn 3iiiet (abet træffe. Sar et 9)ar aioc 
fibm fif ^n bet ^iiffitb./ atftibttt (øMftSHti 
ottber Stttr ^eber Stntit, ^m 4>tnfit bar 
røe^bffrbig: at ffaffe aSottbeaittitten nogeit moer« 
Ml toett ber^b« iiiKtid i^i§Uae$ Ptb At mft Digitized by Googk 107 . . 

a^m Otértro, UfKI/ ^iM)#m t. (t t. fm 
Uaitbt M«fc %tt^tt. SMølet 6ff <HKf af Méhmt^ 
Af f^mu bftf fdn H9 l«(l; tvm et (irOlttMfiiii^ 
CirDetri^fr 5n nit n(Untti§^ii$ MiH, ftoitt X>« 
f]ia øntntroeltg ^r fnUitt ^<Mi. 2feg ^ tlatf 
(ttfl bet «$ffe/ rettet bet ^fl 09 |er, 09 ot>«tttitrei 
^m til at ttbøite bet«^ JDette 9^r mig so meget 
9iiM for bett gobe SKanbtf ®f9fb» ^eø tttflmøtf 
at |eg |ar tef} bet meb fiirre 9orttøie(fr tub 

^mai^n «{>e bi tff« bif^utere. 3<ttibiertib troe« 
feøf ae a( S)(§ten iffe btri^e« ober een im^^ 
inftf9thi Smagen er faa itiige. Otafc^ (ar iCfe 
Ottitøet for flnø Smer 09 Sr^fener, mtn forgrobt 
9onbe^$ttøfe 09 £«fef fom flet iffe fbrargt 
fs obtr faobaiitf min biKe Jufl ^be bel natnr« 
ttgt, naar bet (fat batte. J^an^CRnfe tr befldtt^C 
mirb en ^berøg. J^n ^elbtr til eet Ønrleifen 
fttett afbrig tU bet ttmoral(fe/ fom fba mmigw 
onbim fergitbet e^n^wi. (Sf bet Ktt af «n 8if^ 
eeiffent; Merit M nbtegiie iiogfe iinUtj fomjnifr 
loge (am/ bg fdr bff fie nt roabe Se/ og gorbon« 
bitlfe bb«r 6et ^tl ^m bet ba flet ingen Sirabee 
i ^ecen/ fom fort/ente ®ifftlb? Sen Singi 

"*) <&et 9aaec et meget becømt d^atm« 

Digitized by LjOOQ le 108 

l^otii bit.titnmg.^iaubUi, er ^filffre ^$t§U^ 
|c^ en^ JDn tttM^Nre ttott r H ^titfatuttni'^tm 
f%t m«^ »etf iHHt mlis of ntltmntnbt, oø ^it< 
9?øH& tf( øt uftgtte ben fitt mttpocti^Sttøt. )Oi 
Ikc tir &D«iit€fiW mere ; e»t)Vrimet ©fjemf.** 
JDcr fr irtrfiitBÆattfer f $it^(leii. ©pwrj at.Sf.*) 
|Mb ^w f!)«t4 Dm btu ? ^^11« 4&imi ir i €to<u 
>atie llftr at forogft. SM *S)pI6et« flfrtfb r "SNii 
Iwrpbr Winøir faii ttW t n J/ertittgA ~*V 09 ©pti4 
t««^ » ©mørfrjf r itrt> i ©raDirjitf iW*t>re/ §!prte 
1^3 mtr ^t^Jtattittoti n»n iflfe at ØJøøen Ird^ 
f i^ -ft«. 3<« frirøttr at htt gaoer o« fowt ^t»f : 

tilfyUi tti "dim ét^vomwiT>ileiii (^t T^ma 
▼erba!)". Og jSBorm flaaer of^er. tU anbreSiitf. 
©a jti fao 8ior tfier D^ertt« bit ^flftttifTe 
fS^a i gærbc (gfterretrt liljer og ©aiiff tittn* 
f ti t |i r 1 1 be« be/ >ar bel omt mig eitfiør gyt^ 
bffg^elfe/ t jffiormø:SStre&e til iRyerii)^ at U^it 
. Ian« eWalb bermebi éoafrte« ba^iif,S>Kjf., 
iSilr^ibbe jafaR^ercn faaet atiifbe, at K^Dor 
forfatter tit eti Sitafy af Sricutflftnrt / fiwi ofm 
fimtirrttttt ©friser« ^tH ^enn^fgie^r < «t»f 
iert^obtr« ISfifberie/ fPrrb ftantir ^ ©e^:; -'^tt, 

*) dn fiø6crt^)at)nj! SBorøcr nicb funb goi:ftQnb af »cøgcS Digitizeel by Google 109 

MUtrtnb at>€tHtt, at fttf^ til at Un iMirtfgt 
enaf i @Hibni€t a fR.Ot. h 9l9tf. Ul mnm 

Uitit^erfittc. Ketéiiø^itfrtie crr fortrirffUøe $t 

|f«io^^efl»bir/ at temmr efter ^M £>fwtftoei«<fMr 
af flfi^ cla^fliee ^tterWEir ; i^i «i«(i( Xrieitorf 
^i^MiirMe ef.«>^ofoøii7^ 3 «tf tf Ht 09 ar(i#etHr 
^wfMtite Jabevbe SIftffilltgt tUi«ge at ragf r o« 
^S Sforbe SStorm^flt m^tin tbmgt tmb.^nt tUm 
ftit ^ttt. * i6aafebel flHfHt f^f. Sp. om fb$ 
fytianfl^ ^uun^ tihSlpuitfif at muib§t »Ote 
f«l»et ^m lotiét fettefer btt^ ^n latte dmv 
fdti^rofo* 

VSSorm Mreo fMi^ ^oltUt. ;$ait< £alet 
09 tBirtDe m øjenmmi^ø^ttie af. ^ell |^({e. 
^9#»)reIati»<fMrti«(e»^ S)etffft d^oøte: ^^M 
isor^ttift Oaatf fom afMrig Jirgfedl 2)Q |«fi 
^^^»i^ :tnt5taiset Stfnrii^d - f«f fle ®f e» ief^ it^ftnp 
<>atlli^Ooer9{&•lfe^ ftM) fm (9 Stonto. 1807): 
''IDett Gørømobjg^bj £one/ i ^t^Uftti bit Q9n& 
tKir (If^ebeTf rø«t* nrfgt 3a: lyel nmr »I f^rae, 
^ f9iie«i^f«ii^6iiabe Softi^tib/ ftotte^ i&a»n, Digitized by G6ogIe |a met m fftitbf miti^. 3«Uf(3$f« lot tøet 
bmt(4 S<#it tre offfyelige. 9St cre soM^Dilt i 

>—- — quoram séel^i. jion iaveait ips« 
. Nornen« 9t a nnllo po»|Ut natniai iiiet«Uo. 

S>oø Sfitmt^é fooer fnit; ^uit er <ffe iøi, ^ 
im^Utm, 6t itu itu »«t9t 9itt (NMtit (Cnl^e 
iMrtse tfiioge Af ^ørøifpiøet. . mt.pii timm «m 
iptia, vm ^»6tMi tnl faat fRét^itpn ttnftii hi, 
os for 3l(«»v Aflr^be a( .(tanbtl mcfr <giiøl«ii». 
S^i 0«^r 6( Sniotn y^a 6tru&en eø maMgjM 
jtf«6. QXett »«r4ftaa iNoitr fef nttøelj o| l«r 
•«9(i(r( (penge aM>rett< noget t atuMftnft — og M 
|a»e bc flttto fawttt — ffetr tette ilU, 3<g 
fragter fof jteit t»»c HUfMUti m. «oimc1i«r 
bet ent øaaer, ^aoe oi oog et ntffgttøt ®fm og 
fif|o(» i 9ratifrf{g. aSen ol »or .^aaiiei, puffen 
i «<Atélog<me(A ^Aftcr fiUk. ; . .^ Soti nirig 
»08 DiM, om noglt Rigtigt feoefUbcx. Se««« 
^øetf gaoerjo tt^tioret., @ii> oog fotbwni 9}«« 
trtottøme m««tte Miele fitaiMttfoUtt, tit mt 
Sooe SrotM>riji&« jtete iMt: Sttt« «g it^rlitle«/ 
fem ^d fo«|etteri" 

/ syn •^gioen^eb f»f St^eatut^ ^ototi 
hviH Orb 6cre1BtAne#6or»/ lorM arbrig 9B»r». Digitized by Google III ^ 

fwtu %an i ?alir 00 iBrciit at ftimme ^m^tteme 
lii at (Itib« fl9 4 bet #tre/ mti) utmbgoacK^ S«| 
af SRor^e«. 4>au ^atu cMii fyc^tSitAM firSfig, 
00 ben i>at lUtaftit i trårcnt l»D? — 1 8 14. 6oui 
b€to t>af^t etioxr ^Mraf M batiffe €iiaeAfgtw 
ftttge bUbe ^kbe, o$i f^M <^6rebdfe ^ti ifft 
untibt i^ffpUf^t, tiebtiéfee >«tt i (Itie Ore ne ^k 
f ff tte nU^Hti^ 00 boi fr^ørtl^e etac jflctti* 

laSorm el(ff»e tiatttHtø»ii< Srf^éttn Mt/ 
fø)n alte ti^roft^ctybraøiit^imb^ mett ^ir bteltje 
iff« b^ i^ftt aar^tmbtebM S>r^mi»t oi« CKoIii' 
-^beti i^iH tflnb^rmFttt^ri^ j (oi^icf Uøf €»aitt' 
fati&; 6<l9 ba 9»»«M!ri^tbefi t fu)?i S^brrai^ 
1m6 (®€irt6t* 1799) {nfr^bs«n)fcht«f fam f^M 
Hi'Mimn^bÉiif 90 ffrct til fbt ^eFymrebt r^iMrtiti« 
cattflf 9Etcii (9)rof«tØi9tro|^) følHitnbt^mnUfin^' 
tø Slbt)ilifeW#£)rb (tien IS SRbCir. 1799): ^%im 
H^tlii^ fben. tfti SfrU)tf4(<igiirordmiig JoM/ 
it^\iti wAt (m nnbtmgt.-, ®r bet SttMøiatitit 
efler S>fr»ttratioii3 lierr^ ®ttb1 ^'^Cii iffe 
oatoi fil^arC ttøC . for IDiø.'i bit eøtt ^og in ré 
litertria hisfiorim^ 00 'fon §D» iKe ^ttlote ttUtUt 
bit iJ^itifrt ^aiitf Iblerit« ffiisjø fync « r at tett 
1? ^/|jniifaM8iB ol bm S)*i^c*i f«9 te$åb«r tf( 
at jHOitab; l>otiti^.8(il £W. poa es i^«(iig fRaobr/ Digitized by LjOOQIC f^ Sanb^fr tffteif at tfjm Siaf af.$»tr 8 S«tf i# 
ftu iSrer JDtt tut/ ^od 3.6af>e.^t6ert;at toffei 
S)et Dor |o let at fee facttb# ol ^attj impertio^neø' 
tUf{b|i UU>t braøe eit fkiifetnatis e|tir fiø. .Aatt^ 
M g^ oyriøtfø Vimi fXaod focmaae tioøct |ei 
IDiø/ ba taø Dfø i 3(fl of t»<nr Mla|{g. S&e^ 
traCr at IDu 09 er ;Diø ftii> og Somate ttogtt 
ffQibig. ^iti7 0t»iii(ttltatrtmaaclrtigeOii>::fQ^ 

fortia vid€axtpr,.:oiua dii^antur, - ubi lieserunt 
(anlorem), atnlta irøtantnr«" . £>ettl|e SIMorf«! IHir, 
>øg Ke|>H fmimb%n i tffi t>tn ^itb^e« ; ff»otmtb 
%9€tttiniust% fortolUbti og ^utf^oMttf i>ar 
iia #oc/ at ^t ui^om^i eti gaii|7f ttalmiubfUg 
lUffiiiMg^tb eilfr eiibfg 'Srief4tb it( at ftrejmf aløe 
tetoiø 6traf^ , IDen 'ieløoebe ett SR^^ttp ahfoa 
i(& at frygte« SDa 9oror.^ttttig»tr fori^y^ a^ 
laf te i^onbetd aidfgiott^ fortttt&r^ke tet aSBortti 
^oiUgliif at «porrefto»</tlgeMab: S^efnJ og 
Øorttttftett/ ftmbe tMM. J^m fptrger (3m^ 
febaf 1799) fbx efo6eti$at)tifFev6:orMf»otit>e«t: 
'^^t^rif&eg tor bog^rre(oi)faa{e6e< freifttei^4t 
fen»e øm. f&<6eleit»iB^er og govfottere 1 UtUt 
ate at (af te ben (^rifhfigeSKtUgioitdUrreat gfoee 
beit« ^Oovt^MocMiteatér til Sigoiiber og f ratiifer 
•9&i6ler/ og6c»<S«rirtti(€«iitmeMrS;oMMr/ Digitized BdbÆoogle dl3 

tyott $m*^r Htb itg tlUi men btt tt »e^iMf, 
«t 6aMv 9iftcpé»ttr e» btt tM99if?e ^oniltit 
ftarcMM At mbntt^tU bttnwatt Ugtitab nwb 
«r«»t. 2)rt Ifv^ibt «f ff(i feift j mm tietii nof 
IffTr f«r«ttfr bH ^abbt ti66reM me^e« ®if(. 
: ecia flor P8 fptig aSBecm« ^atriotMmc Oi^r/ 
dia opl9f{ »0 itpattifr »ar btn tiOig«. j^m er« 
'fHnMe f9(|(«9 oitMe 9}att«ner« 8»bc f|enf?a6er 
$9 SoiftHn; lo» tert< •baimatu 9t»ni> Ckeber« 
fiavt« mrt/ 00 øicscbef Mb ea^ixr Ubflit, btt 
itcAtnbti for Z>a«ma«f . tit at Hriie ^9 meb foo« 
'Sttnne. <^ii fubUbt -^oft^ »« ^ertnieti af an« 
ftf^enéerrø $afr»e iiMnbet ^epne tU at Wbt 
Canikr »efritioeen^tti^Uiiioerfllct; t^e <0e9ne 
•ar^«*t et ^Dcol af en ^nmaiiiK; og ^|endt 
9«K min»re pnbebe 3. tfns. SSolf (forwébelfi i^an« 
•cffANErMsere^roctecrr oø ifarl^ané ttbfalt* paa 
■JSnpat) tMT^n 899 tdfreM meO/at ^an int6«^ 
i|i( at ««re £)ir«ctor for »et V«Møoøi(re ^cnlmi' 
nimi/ 00 fra sepirnp pttrefrt/ at »el en bmft 
Wtaas futtbt ^wt uftfpiot frenne I)}o({a foarelte 
IStøtntr At %fntttu ^an eøir Sorf. iSal>e» (unfte 
waale (lø mib s®olf. 

JS>bab Storme. SamilieUe anøatttr I b« tttb 
Refii^ttten frtrout fim Ubtt, at fertade. ^^tt »or 

«0t t%c«, 8MM. t9S9b. ^ Digiiized by Googk ^emfWi €^1 (T«*<t^ "« « tt «*7 *>ttt '^w < «!»' 

mut ^t>er(ét>er |(Mi. IKvb i^M tM$bt ^at tti 
B^Bit/ l^m IliflewaiM UfNNTo . «d -Or <Mkt fem 

•»jfofl, «^e»fom tWaW ^««K &n5fj\Mte ufr^wi« 
JotittØtriiiifc Wtje»»te $«»< «»»tf«iwl»er. Sm 

^«b IRftDttferfrt ^n 28 3ntiaw 58090. <>•»* 
. fttgrtt ttf SWPiWtt^t« tlffRW'^tt« »tttfWfe«|e 

'^ott'fdftt'por'^rit« !»«» »«;fom. ^ »*- fi>«»l« 
'l»8 ttiiirwer — f«ti MelK m« »twtrt« »w^rl 

» f n 6 1 fe n. ef«be, «t gjWWHlHe ^ «4b« W«» 
dnfat »ebUnitxtflwwt, ^»iH« K6tn £t>tol »ar Digitized by Google fI5 

/ 

gmt *^.: <$i«n »atm« i)«tr< %ii»ifi ifi lAim 

mMrf<FJ(r ^M« i 3Mr&tUi4,/ 4i^>e« fMi^r/>^rrf 
#r. #fl(rwr^|*. ^W#t Wftf ^AH Jn. tB«ø ,q| 

90 |itM»« /ro S(<n;^«. ^ ^a|« .((f*^^ («« 
i^ofiit fi^^ '9t9mtitå *fm kfififi jD«» 189S. 

mi^,, )M1 .|l|0,)fClM> Win f«r|t ^Moø :^ ^ 
fliÉefmt i{E( iMur S»rfatt«r <i( J^tt ^injb^n^t 

vimfltt^viilfytbH^t »or f!.r«Det 1 rit ,f^r^ jB^n, 

♦) ©«t *afl»rt ;ft af 83«»ene « J»9«ttK 

*2 Digitized by Google 116 

ietofferebe i gorDffétt fnnihanMatttéaffåS. 
JDa fafi« Stfftmp tilftut> SBorm berom/ ey^olbt 
^tt bett7beg»rti I8II Uhtnbt OpIi)*niti8: '•geg 
et iHt gorfattfr e« bett om(fte»iie (5ulb6er#e 
S5id8T(i>(>ie; ^bo ber faa er bet. ta n b er er btt 
^é iteppt* 6<(rt nof / at SRogen* enbnn ertnbrer 
benne d)^a<ib> ba bet boø et faa mange (D?aar 
n é b e r ftben ^an bdbt ! ^b ^ané Søb lob ffø i!fé 
et Øbief f^øre fornben mit/ o^ df bette $ar boø 
tel en 09 anben IBtmttaner r9nfet Øiorfen. ^ttlft» 
bérø Dot tffe en sÉSanb af efler for boi letflnbifler 
felbfloge; ut^rijleliøe tlb«alber: ©en t^il f)ai>t 
gabrifbiøterer SJomanfWbere 09 ^eJtrabenbe 
ijjoeter.'*^ «n enbnn (I«tfere 9ioe< tMl man finbe 
I et anbet SreD; nemliø beraf i4be drtbr. I804r 
^t)ort 2Bbrm ftromgeHgen tebrefber ØJpernpr <»t 
%an tf fe lob benne (fore 9?anb beberfareé Otet: 
''t>tt f olttttier ttiiø for — ffrlber ^an — fom JDil 
^at)bt et ^emmeHøt SRaø Uf Ønlbberø, ^bllfei 
55tt ottrer Deb abjTifliøe Jeflfø^eber f bkt Søøer: 
^t)ab fan bertlt D«re 3tarfaø? dt btt, forbi^oii 
er ort^oboy? ' er btt, forbf ^an ei er en gjen af 
ttinb(lr«nfet ©fribe#gr(rf^eb? 3eø fdn iffe mt 
btt. a»en et btt faa, ba ø)ør ©n fffe bel »erf. 
©enne ^Mb er et af be (tbiefle oø bebjle SSenne^ 
ffer, fom øwerpaa ©nbé 3^*^*'' Digttized by Googk in OmtrintiMa fammt Sib^ ba 6ttlb^erg 
fløttt^e fra taaif^nni, 6((i> SDr.tRøntf forfUltet 
fra 3ellttt^ ti( jtfø6eløb. SHtte t>ar fpr SSorm 
titflemaabe e( flort £a6. ^att 6effrif>er i et SBret> 
tiJ SSperttr; ^t^i^i (<ttt inbbpbtt ^attt tif et ®efeg 
v|o< #9 i gertettbeti/ ^ottfen @(ftbe bet bar ^attt/ 
ttaar Sr. ^9Utt fra ^eUtttøe unbertibett befeøte 
(am t ^orfeitj/ 09 fpøøer meb/ at ber ttbforbre^ 
be« ttpøen Zib for (aiti; tiaar ^« fem fra &a8f 
feii/ tnbett (ati^C aff9f{et.®foie(l9bet og bieb 
oprømt iH Øamta(e meb btti f j<ere @|ef{. 

(gnbetig ieeb ^otm, mtb ^enfpti tt( (ite# 

rair Om^Hf ^^ trebie f{ort tai i 9(aret 1805/ 

ba Oanél forrtøeS^rerf $StfTop3<^ttf9tt t 9(ar« 

(tttt^f bøbe. 3^0 (<tr aøerebe obenfor berettet/ 

^t SSSorm aøtebe benne @et|{({ge faare (øit; og 

for, at benne SSiograp^te fan inbeffoibe baabe et 

fdtbiii paa ^enftijibet imeUem bt^fe tbenbe ob# 

mosrfebe SRienb/ oø en $røbe paaSSJormé^tprfe 

i £apibarf{it( f (aber |eg aftrpffe ISorm j egent 

(^nbtge ©raofTrift ober ^anfon. titn (pber 

faatebei: 

D. M. J. S. 

Æstuabat animu^ cnris, 

Ad sensum bomihis 

SchoIasticiÉi laboribus jam mine prope attriti, Digitized by Googk «8 

Hadd sånø kfvib«; 

EraBiqM ht éo, fiC kl simim Epbeofi iMi 

Easy at sotelMri, 80fibe*dd dlbBétiiMi. 

€iifli, EtfCél 

Ataeet aÉimiini^e peA^tiliÉ rumor: 

D. Hecterem Fr«def icnm ^Jaasonum^ 

£pi»copam ArhosieMeniy 

Oiem smilii bbikse^ 

Dkere non posNnrni^ ^ ; 

Qitam mø impfovii«« eas<i» oommovorit: 

Dokbam $pM hemkiuiii MhM^es^ 

Fatiqae æcodabaia iavidiam, 

Co^juBcdMima ^aæqae opiniono eitiiMt 

disgoIveBtMU 

Vorum abi| residonte «sta, Ikait 

Aniraunr a mocfrore paulispor avocare^ 

Et vkam Yiri, 

Publica sostinentit negotia, 

Laboriosam , mokstam , soUicitam ; 

Nimirum et in animo Sapientis 

' Tenerum quiddam est atque molle, 

Quod ægritudine quatiatur; 

Ad rem vétitåteftiqud revocare. 

Non ereptam Episcopo Nos tro a Deo vitam, 

Sed donatam mortem judicabam. 

Et beatus mihi est visiis. Digitized by Google Cui i«iWt«9 rmak åivMmm bbor, 
^ Et •ftti^iuiiiL tcMfVitiby . 

£tiiM mt^Hik Qe^XLy t»Tmti^9i»%; 

U,t M wm frusjba Bfiliiin 
Bectft exuitUnftrit; 

(Quam sibi ev^avcman ^tfAvMB quisque opCaverit) 

Tiewém mfii 4e«kUriiini 

lp øMinoi b#QwmVi wmiB reUquerit* 

Rral We 

In eroii jiAJkiia d«gsifiti«9Um<> 

HuijmmMQ cnltiarimus« 

NuUa,^ m M^hm divinii e¥i9tmaii4ifi 

SupeiralilioM iU^atus, 

&i^|iiø Yiv JudieU, , 

Eorum Atdigqabatwr in^onalmtiain/ 

Qui inter libertatem et licentiam incerti, 

Et auctoritatis divin^ conteratoreg, 

Ilarcl dféfi(p T^g didaaxaXi(xg ^eQiqteQOftat. . 

Peetu« ifestabat 

Honesto generoso incoctttm: 

Comis, commodus, facilis, nraiiifictts, Digitized by Googk i2d ' 

Qua« Ille vitttt<»8 

Ad ultimam peiferebat «enectatem. 

Qaantlim mia in caplte jactiiiram 

Fecerit RéligJo, Pietas, Fidea; 

Qnantiim Doctrinae , Pradi^iæ , Indnstriæ 

exemplum 

Amiserit Clericorom Qrdo, 

Dkeat alii. 

Equidem gratas semper præ me feram, 

Hectorem Fredericam Jansonnm luihif uisse: 

Optimum in Aeademia Præceptorem, 

Humanissimum scholastici maneris Moderatotem, 

Laudh, gtiavitate quæsitæ, Fåutorem, 

' Beniyolom reram mearum Adjatorenu 

Atqoe proficeot) 

Quicquid ex Jan son o amaVerim, coherim, 

miratns sim^ 

Id manere mansunnnque esse 

Altå inihi meute repositum. Dignum laude Viram Fama vetat mori. 
Hothersnes. Non. Fcbr. JViDCCCV. 

®orm oDcrreDebe betttu fiitS5i(foi> 1 258rar; Digitized by Google 121 

øføf e ftt dmitbt f9tbefi i ben Qr«b/ im f^uå 
SCetfltibidtKb føtbrebe bet. ^m ub^b fig bufor 
Af ben (otføeliøe IDirecfton fW Web^lclptr; p| 
i^ar (m tpthlii at fiioe^rt 9)7attb/ fom nibtUI 
f^arebe eil ^nél Øttfter og gorDetttttinøet. fRtto» 
ba SSorm^ f/erbt S)etenititim n^Ub, %ltf» for^fiM 
jDiicetibe Obertorer beb ^iborø. eat^fbraIf1FøI(# 
«&r. 91. ^otp^, ht^lHtt ifamtit aSeb^jelper mu 
b«r ^tt (er faare >ajfenbt aRabn of Coartctoc* 
£)ett 5te iRoDbr* 1827 bleb ^r« Sorp^ af SQ^rm 
feb (formebelf{ 93ifrop 95trc(é Upa«fe|td(eb) titb# 
fat i fte ii9e @m6ebe; PS ba jeø ^bigbiij er i 
ISfltbbelfe af fol. aBornDf Saler ba bett ef (aiif 
gb^ ffrtfcliøe Sirbetbe oø ettbeliø ba bett iitbe(o(« 
bcrSibraø ft( f^ani ^f^ataHitipf , mebbflerfet 
^r bet 9)(efetttlt9e beraf. (Sfur en i^éfeitbe ^nø 
limation oø goretoélntttø af bett Cbnøeiiøe dl<ifo« 
fttttottf (Dorbeb «$)r. S)orp6 ttbttftbttleé tUdo^ 
tfttot (af I5be etpibt. i827)/^nDitibte fSiQitm 
fl$ til ^n npe a9?ébairb«tbeir jpø^eb(^|{9rer mefr 
*i«fe Ofbt 

*'^i f)ilft ^m., ^it asaitb! oø ipfønile 
Siettt meb jDerei ttpe Smbebe« ^i bptie Sem 
18ttiifFa6;5.«^jaattd/ oø .optage ^;em/ mtb be bebfie 
49f^cr 00 SotfterUttii^er i t>ort Øoimftottb. 2ltør Digitized by Google nu \ 

^f i S)€in 02 i SDm< SanrD^nt r 9«rtr^9øtit|t(^ 
€ttiC^»b< ^r »ø^tunattttft/ eti 9);c^^'ft^eiA ftm 
9i( fl^eti^ mt§ filt ^fltb. 04 ^ortr^Ngleliy &tt 
lette mtf 9lrMNt# S99<^&e met> 6ro6ertfg ^ntøffaft 
»S SSd&fRler t>i( A^aMf ^nor MtJait (Teef M 
Sti»> iRofr ^iHlfe mit 9int>t i ^t fbag^eli^e }e# 
tnMi er mere »m^ttbrttgt/^ en^ ui maa^e 
to? be Mrtf »i( mtb fJkx\>t\m%^b Maør at>er @f 1^ 
ieti« 9Sre o| 9?9dte; tt>er gab Oirbeti og .@f ote« 
tnrfreibet« fa((e oø ttforf^rreltøe Qanø; tki( teb 
S«ve Dø S^rempél inHlFanr)>e Sifrii^Ieiie b;^ %tttlH 
for ^»Høfr 01 &^(N betn ni eiiffeltølteOr oø' 
SMattirariiMø^b. :3a StøCeffe for <ptiøt oø SfH!« 
feliø^eb oøftDelattfliiiiOiøfteb; Oet^ fom be ^mam 
6riif ere Ulttt mhmafoi&io^ a: ieoetibe Saiibf fot 
bec ^fjotine oø ®obe/ ubeit ^oiffeti Aen'fitbif 
renbe S'nøKnøl ffremø^ttø i ^unbiYaler oø 8or# 
%mH €«tfiir ^r iøtet !G<rrb. S)er er intet/ 
f)».m mere tebroti^r miø oø forRprrer mtt. 9AMt 
{Ror enb tioar )eø moa erfarev ^^ noøen fii^nh 
X dtb efler Øjeritrttq, ^ar forrt(ermet oø fér(lprrrt 
benne xaloxa/cu^i« — ^ benne ^ulbfatiøe Sorentnø 
teieOem bet ®obe o: bit forbeaøe^ oø bet ®fjonne 
oi bet tcffeiiøe/ oitiøe/ M(bé/ ^»mane •**^ bet 
(ff{eritøe 6omf»nb {meOem dttnomio./ fDtafirMi Digitized by Google 6f »ietØ an»re 94rrfre ~- t)of e froe 09 frti^ 
Wge 9feJiirW»ere -^ wtrtr øpr^lfgé^Beim« —• 
liMitAø^e Cem iiHfr «aftiie STrmtf eg mffe ititft 
mere> en» tiii»2)fm at fi^ite CniøV^J/ (9«m> 
»rirst(9^fMo9 93fiifP«M*^ftfi9efBMM; Di f|eii5f 
fHøett aiiMtifllfMifteef eii5 jftpj^firi^ t fMiøfernrI 

a)Iiil txh er iiei>9e (éttg — ft« 6irrer 2>ø»rii 
i SSrpflet — lej faler nilit fftéfroft Daøtignt at 
fKtift>f«be^ 03 mtif brøflfrfM^e £eer^tte finttber 
Ifter ^ratentf Gf jafr. 3^9 tager meb mis oder 
f eit 6e6re Derbeti ben QeDiojl^e&r At jeø ^ 
(et>et for mitt ®fo(e/ opofret Oeti mit StM f{e(le 
08 6ebfte 3(ar 09 mine fibfte Sro^fter« gor 5ett 
$or |e9 — til gRanfleé gorunOring — gjort af^ 
Nlb|»aa (iflk> fad fofdebt/ fefffaftelige 6erttoie(# 
fer/ fda at bet nei^pe marfebej i Omgaiiglfrebfini 
at ber Mr eft IKecror t {^orfeit^} tøf feg faae^ oi 
MU gornofeffrr o| dTpbeffer ofte iH(be fomme I 
&Vi^ofi meb mille em6ebj«>(i9 ter f 09 n«/ i mit 
liW afte«/ fortrober feg fffe benne Slefignat 
tton; «porfen^ <&fore er berfor bunben til m<e 
^txttf 09 betle ®ffebne4^il ligge bet mer/ ftaat 
»» brifler- 'Digitized by Google noget @o^t ttb mis ubrttttt i tKi ttifiitrtr J^tn 
@iid alene: t^i i %cm Ubtt tzéti oø ere Di, oø 
leg ^or fitn« gjort min ^i|r. ^Snn betee Hth 
\tij at min 9)iIIie t>ar gob og min 6tra^ejt oar# 
^Mg; og tet |)a/ift ({prfcr og otMioer mig/ at 
|eg. »aa ^lin JDag/ naar Eonnen nbbele^ i\X bemi 
lom Dinigen ubooebe beretf Sitne^e poa Uvm 
:SioOef fra( af SDommerenf (KitnD ^øre l^tnt naat 
Jtfrige Oxbx S)tt troeSl^er! {pm int>/ og tag 
S)eel t bii| •^erreé @I(ebeL 

@aa oorre oa benne S>ag oelflgnet og ^db« 
fpaaenbe for ?&orfen j f«rbe @foie ! for £atrere 
og SDifcipIer! for S«rbom/ 6«beUg^eb og «øu^ 
manifet!" 

^in SU iS^oDem&er 1827* 

. SSorm \iMbt nu faaet en trofaf{ 9fieb^|e(# 
Dtrj og moaflee bilbe en faaban Slotte, berfom 
ben tfbfigf re bar bJeoen fat unber ben gamle frre# 
Mige ^itt (faalebeg fatbteSSorm |o flt fpgefige 
S^egeme), i tengere £tb ^aoe oprec^olbt btn uctitt 
Olbing ; mtn m notrmebe flg ^ané Ot>Io^ntns 
ktb f{ffrEe@(ribti en^oer 9}inter bieb ^am ^aW 
bere; og^aar ben tengfelfulbt forbentebe ®om» 
mer enbelig fom# bragte ben-^am boj.if^e bt» Digitized d by Google 125 

ftitf^MUHt titiMM«. Ofgfi *Oo|R> srH^ma øjf 
éti §eel Jpopr af Eibrifr r »lagebe ^am ©ag 09 Sflaf J 
33et 6Ieb derfor wbunlHit for ^am — i^Dor 
fiBbisén ^an fottob fir f;a?r^ (Stnitbt — at f^ge 
om^titfebtgeff«/ ^i^lttttnatntlisbiié itbett mittbfte 
^anfTelig^eb og t>aa ^ ieirefafbefte ^ilfaar 6et^if# 
Stbti betl SKanb, ber t CtbttS ftilbe SBer^bning 

fttrrbt falbe* emeriln«. 

(ffterat ^r. ©orp§ I flali^anbit »ar (Jabbé 
irorret Conrectorr beffiffebei ^att ben 2lbe9)farté 
Iii29 tH ®foIené fUtttot, og aftagbe t fTtt tiU 
tYffbelfettale ef ffgefaa fanbe fom fUBnt^lbnté^ 
bptb om ffit »bU Sorgjmger^ Sort/eitefter^ f^biU 
Ut, iSoresittg meb faa mange oiibre/ gobtgffr/ 
dt feg meb ®rnttb ^ar fftlbree Olnf aSKorm 
fom et SKøit^er paa en fodrer 0^ Gfofebeflprer; 
r^iibet dtector !Dor))^ fremfiilTebe ^am fom faa# 
bajtt- fpr ©folen« '©iftlpff/ tUfoiebé ^an: *'2)og 
fffe (gber alene, mine ulige ^Jenner! fffr oj 
alene/ fom ere ^er tfljtebe — (^$ber, f fbab 
Ctitftng ^an én» er, torbe Jeg frempfffr Olttf 
®arm fom et a)?anf{er tif ^frerKgnrng ; t^t naar 
bifamfe be^bfeSrirf/ ber nbg/øre, faa at fige/ 
SKanbenJ aanbfufbe $^9f!ognomte, be ^eritge 
^itn^aiiff fom^banne ^ané-egencage ^Itofen tit 
et Ubtnbt SBiOebe r i»or 6^, foia fnnne bi et Digitized by Google 126 

«ttbet^ ttib mb «9( Jj^rliø^ toø %$triif U» 
tr§9tt be$te Rittet«« tbcr «tir<r o^Æmftc&fS^o^ofr, 

dut foobf j@j»Mfrt)!øt j gn §eU ^øtiaron^^fE« 

Uøe Sittbtn ^ Alt Utti$t mtt) ^ sdatmmAft 
ttfifnbt btn. J£>Mi ^ittt^^t i {iftd »»r 4JtU 
gUtuMttiM i ^an^mi Øi»t, ffMtt Ontt,^ 6(8<« 

f)an upfMtbt af -fin ,Sftrb»<u<r, gn JKanb^ gf øt 

feliøt, jtKit itaft^tf ftitir jggcn« etmmtr ^ 
ftal »ebfiiljoer Mor ftait I«i|g|t » ia»8««ft tt( {Nt 

lSom.recto^«KeI3ta84«»<^e SSJojfut listen, 
geM> «lt>ofU(««c 3,ct|5Mø af i2teg);artéjS29! 

«|,ftldMllM3tti>^(i): "^ilttfgBociu, f«M757^*J, 

'•) >9tt %ttmMnin Hl fctt af •^.»tttt)tS>9tff) 1629 
•«kg{»ii( CHelevtfiraat./ ^røet -.IniMd^otWt.nuvmi 
£>«(rfartte{(( of £)t9«f((iif 9ike Øonø. 

*•) SDettf n Ut rette TtavitaU Jown 6lbe 46 «c tft« 
mtmi ttiStpttnpi etrko AKfttt 1736; men ^ Digitized by Google m 

41 ^^t^ 9211 it Stf>itl ^ ^oxfi ^ evaau 
f^nntm iite> mt touflne ^jevt^^ 3o^^.iif2s *);' 

æ 6a8*eD if 9fl^ iSfscttc ^4iii 9(a4ib f^ebbleo at 
txrre flar oø fraftig liBe^tU Mti^ SorlDanø; meii 
f^mi it»€m fMM 4tier^ ^ xmf4 fanutietu S)eti 
fib^e fafltjK @«mt<<r bragte f^miiUådd^bømr 
g>ttt 6te 3»i^ l«30 (1M> h^ntU^t. tSUfenbaf^h 
^y^o^if Æo^i^f 9i#^iiia it»€ me^ oe^^Ie nug 
»8 ém^pbe ^mi8 ^l 4S»W. £>et EolM/ iu»Ug€ 
Se Miøi rir niMd aeiiTt uforbrageliøt.'' 3 famme 
dSffO fl<ftnt«frt|m .9ørfcr<rf Ru £ii>i^aliiuv føtn 
Ion fro^i^r S^tftt: "Øl»ar.r t/t btn&tmn^, 
ftttt tt^if't 'tta4T ben fi4aer;'' og taffer 
fht^lfEettge Sltfctp«! fi>r 2:416tt5et aff^otni g^e|ifm 
j^tlii$7 if<^lb aBof m ^aDD« i^iøet Aett^ite j^ ntj# 
|l(!e £)amt>6a& t gitbeticia; men fdm ^tt XroHie 
tHlbe &rie6« I>ani- Smt if^tfHltn tH^$t> .j^ott 
mii M fi5(le ^xtt>, Jfg 4Ut fxa .^ui 4^(uUl 
&)ert Ml imn ^nH biå^ mmhlist §titui$tt: 
''^eø t)<Ms6er fnan at t)^» .bei^/ ^^txot Sirt^ebf 

*) >E)ettc 95ibctjteb tnbel^olbcr/fom Befienbt, Sefu ftore 

Ifoticettclfe : "3cd er £)|iflttnbrff<n Dg ^(wt ; l^vo fem 

.i.>j ttoec ))aa mig, ofti M« e ab ibf et, flal I^K^n bog Uoe*" Digitized by LjOOQ le ' 128 
%iih ti 999 tlinit mit; inhtit hå hiUt ^: 

ftøe Silftatib: ''^ti buer ti mtn til ttogett Sinøfr 
maa untt ^i>erX)ag at Fa(bef (erfra. Mori iiolo> 

nortnas esse volo. Jbet flbfle flote ®fHDt ^ttff 

font leø^orrtfer/ itoøet tcibMfnlit for ct^t^crt t(rtu 
fetibe/ Seftnbiøt 9Retttte|7c.'' 

SItaSbrm matine Qattge og aiHtiigtn ^ai^t 
Mflitttt fStttditninitt ottti ^ub M er at i$t, 
iaaui fam ot^er: |^t>ab bet er at Iet>e/ »il ma« 
fraabe af ftø fe(b futine (lutte/ oø fitibe ber fre# 
(rirftet beb Hiningtn 4f ^atttf iSrebe. a((erete 
rS^aret I8OI7 ba^att bar i fftt fnibtStaft, f!reb 
(an (ben 24be 9}ob6r.) ti( en 93eit f jtl^ben^abn^ 
^r. Jtfø6manb £>. Stsnb> ibtt ^n fenbte^atil 
ffn @rdi>(trtft ober ben Sefjenbte {Sitteb^nsgeir 
3en<^|ern^e: •'3d/ minSJen! ©e^arlRtr^ 
ber ^ører ffor gorjlanb til at (ebe^ iaakbit 
fom (eø forffaaerOrbet: ber ^ører ttenbeliø meget 
til at birre et ret|7afent atfennejTe; tir at (nnné 
téb £ibetØ 9lf ten tr;^e QSrober •Otitt i ^øaanbeit 
oøfføe: !Be((ommen/ "^Sen!^ ^ooebfaøen er/ a( 
léommerfnølen iffe ^er (ar ittbbiffet flø for t«t 
pø flo^rft i fin £arbe/ at benne ittt ffdl i ®jem 
ttemffrnbet biere til for mtitn ^inbtt t>tb btni 
gluøt øp i i9ftti <et(eriffe (?øne« S^t er iRoøet Digitized by Google 15^ 

*ffr/>ba f# wr*eltef «<«9ittw< f»-3lrtftW, fom 

titsen Sitdprarbtfm f?rit)e. ^tmt) tnig attgaaer/. 
»a vrndaaet je^ øjerne meb bijfr 35eer/ oø 6e^9# 
ter 5em før at (røfle oø opmnntre iniø. (Reb 
»V^ftej^ (i(f;4tr(ett ^«er frø t9f<%ii tU at 
Iftttroaø'bee^ er iMrl; MEOnm fel« bftfnnbtflr^^fr 
«reb> bm feireflvf Itnøbom« QfttMrfe er fnn IDami). 
'%K føbrét iitmt 09 fotcjaattt ®9b @anøe il 
ér6tøi>ef« Jtt^"* trøff er ber J ben tanhrai 
l^mnlei ^ttferiiieb ttne SBeiinir ; men enbnu ftørre 
Sr^ er.ber 1 bet #rttie({øc •^aab: at fommt 
<Shitrb9eM' 00* ^eøiø^eb«* ebiør SIfbe nirraerf. 
SNtiMer^b er^ef intet/ f^m mere letter ^xftbtn^ 
|Ma>i)ar i9>anbrfwø Ml e«^ebenf,> enb tr^aft 
9)ei^a[b ; Intér/ fom mzvt (^a'^ttA ehlimlåfiu9 
afborlløe $fme/ enb teenføb^ Sanfe: <* 4ebe i 
H^be^^ennerj^^^ertlri oø atimfiibe« of Mft 
mtb ©eemobtø^eb*'* . r. ^ . 

r- ! v4»eb bi«fe tairfér fnftbeao^nik fprfaW^enne 
^orb) H ^and S$oriøanø:før|{9txet>e« itU t& 
noøe« iJøbéfampf fwAUtrtber iffe beb: tieetn 
C^merte. Oiatttn ivIxiUtm b. tiee oø t2ttlStpA 
H30 øtf ^i»n btib 00 roftø ober tit 6afib|ebe|tjfr 
^^reb«n»oø®<iti9^ebfitf ®øti(/ til piémpMU l)an 

DigitiSd by Google 18p 

ym(hmi^9^u^imlk.im^ f^sAmmft. mak 

.. , pUift 9l4«9> fcK.y 0«tr«8i fom ^n — * tttcftm (<ui H^am ^<H»e 

IMAluMEoiittMtiDeiglMev. IRu f m ^<ui fwi t^tw 
•ift fil bctttM (fbm|ai»tt tr9lt>, ø«a^ <^e.f&» 

JBMfli«: iaiOMteife .(•(mrfind. I6, 6^<» 8Ih>)/ 
(»M« Mniftii/. ^iM«) birr f«r<iR <r f«tt mi Mk 
9f^«te; os ottiaøé ^v i w @|ter<Nft btt aitMt 
tbibtat, f«al jtUx^oi»e<ii et fB«(t> (tMtf. 27 tdiril 
Irøl) fra •$«; øiofen&atet i Stiberki« ttf 

"Øorat fonrnte (iilKi^ tfii^Mrni/i «««b i*i 

otdt af ^aii< fio«« iott^f{M' tNM Mfifi *fH*r 
f>f( S}»lagetø^«ft I «i fKMttM^e Sitxn oa alM»<t 
lorfeattM ef ^nut a| ftiteStfeetiinftr l«at^ fo^r 
ot o)>f9i^ flM ntn ^fUtti 09 ifiKr f»« at Nwnit 
a)ifcip(ene N tibUst 9(ar ol ti(>miø. dctxA »8 ' Digitized by Google ni 

^n utttbf er Ut %€tti$9tOt^ tueg tftir. Qod. 
2llifttmaa&e t^or Ht^a$fé ftort SiMrc|etii^ «i oltat 
.<^ ilMi^tetatuin$e9 un iott, men af ben Sei 
f aH^^eb^ at &e fmi6e o«re 0^(5ic iied et Uittt>er' 
fUL eui^i^n pwt M ^M< (iore Si>rt/eiuffo 
411 6^ f fnr ber aii.ten(icM («iifte< paa otbtuai^t 
tM^øgar t Stiiøioii (t^i ^nLbbet^d fiUtM |ait 
ollfpr iHbtlaJittj^} %xitk^MjeUt og SiteMur^igorie 
— fe(t> omarUibrbe S|)ptnti3>øømatif| Cellaxii 

SiWmii^t^tfie «^ btOerfbe oø (od^ od Miofljøttt 
larr«4etm @iibdif tior »ol |attd f$tt%»ttiinmt$, 
åt ifOU ctm^ ^t^t ffM ^ttt: ^Igieti 109 fdtf 
tonne 9ofer at tef^ mcb oé^ fom ^ SiibM^^ 
eHiø^ »«re tie bMroéfaiiiQHk og tm%tit/fkfi H 
tpbfTe finter f.Sjr. ofOr «tittr MiDt mi* »f orøtemmi^ 
Itøe; t^i be begeifirebe mtstibli^ for benne uenbeUg 
rige ^iteratur. @eli> til @tt(e Dafgte f)an, Oe( 
flunbom oanf(eltøe/ mM altib ^erftge Skemaer/ 
^oraf oi fCitibt Imø og 4»aMtrfe#/^ mebmtf t^i 
fpélebe meb at ooerfirtte bem. ^if)at>bt faolebetf 
et Itbbrag af 6e(e ben norbiffe SO^ptt^plogte/ fom 
bel f unt«e »are tt ^albt 2kif f bi |«bbe Siogra* 
l^r af @norro ØduJefetiy @a;o ©rammattfudf 
Øviffmfcl^i i^ngomotttottiil o«f.t>. boabe for 

32 Digitized by Googje , , , in 

Mttt At 6({6e Ufitnbtt mtb ^ctbttndanhtti Pfi 
prrfiøe oø for at tcttUi r(( Sfterfi^fttø) i bttM 
fiiaé pDtrtif £«rbom 09 ^eltg^etr f^rér / o^ at 
6eti JRat)nfunbig^e&/ fom beft famnte' er^^ert^e?/ 
fhiaer aa6en for ben Sattigfle og SKtnøefle. •^and 
IttriTttelfø^fb 00 Ub^olben^eb/ font jeø itu fér^ 
ret fan fFjenne oø^enntrei fføer jeg ftitt ^abbe 
et ftn £iøe. Øt afferebe i min @f oleøaitø f ^bor 
j^an« Streng^eb boø ffnnbom faarebe mig/ m^ 
benbte jeø paa ^am ®c^aerd Orb: 

Sttcnøe xoit mtin (SJetoijfm i&emrtftcft H n^otati Id^ fel^e; 
• Saturn f^b' i(i^ t)i(^ ft^U^ wU mtin <3tt»if(M, øeKebt 

8(t f)(mt ^ortratt i l^ani ftl^fle 3(or 6(eb ffr^nfet 
ffl ©loten af f)Mi €ofleøer (paa Slector S)orp| 
ft^r f^atié ^rct>ie) Détb ^ t>el? IfgefoAt ^ t« 
9nbb|>belfe er t OmUh for at tnbramle JBibraø tit 
M relfe $am ti SWinbeftrwwrfe*'' ltbt)at9 df £)tef SBotfné SBretje ta ^anSSSenner* 

UbBiberen« g^fertnbrfn«* 

©et er en aføfort iSanb^b/ at mn aCbrCg 
tcbre tierer at fjenbe en 5KanJ> cnb af ^anS^SreOf^ Digiti zed by Google 133 

flfttMt tit iMit ^nnttf^ tfm mat be aoøaac 
{Katericrr font Iiøøe f^am mu^paa J£>'ytTUtt oø 
JtseCom aføt&e i^anf £et)eflof. SDa jtø nu f>ar faa 
I9f{eli9 bule feft> at ije ttoøle $5rfDe fra fal* ^Ej^vof 
ff^for SBormf beefé at erj^olbe t nbeef til ^fbt^ 
mvttelft, JfriDtti tU anbre 9}enner/ 6ttrbe feø 
itft tifb^age^plbe faabattne beraf/ fom fanbi 
ArfjetibtøiøreiS aben dloøntj Sorn(srme(fe. £>$ 
mett f^at jeø tCfe tittabt mi$ at btfjeiibtgfare^ 
Sl^i iffe alene; ^arjefl forbtsaaet 3(It bet i^re# 
i^tntt ber af 0)?obtagerne Dar betegnet fom umeb^^ 
htUUitf men ogfaa manøen iinbenS^ttrinøf fonji 
leg fornbfaae/ i>Ube faare (ebenbe ^erfoner^ eUer 
fym bog ^nitn ttlbe gabne etter tnteretffere* fUt 
l^r <nbmt f nbe j SOommjt out en og aiiben ^or^ 
/otter/ fom %enne maajTee ^eø^re faae utrp^te^ 
4Kir ei ^il^opfCeltg @runb tii at unbertf^ffe btm} 
t^ fbålbi ben mobfatte Kegfl gjefbe/ Dtlbe man 
Heibifit eder #(brig fu^ne benptte (ierbe SKienbf 
$re1be til btni S^araftfrtgif ; |a ba fnnbe tf fe 
tngang SRecettfioner træffe«. ^ £)ejuben fan jo 
lelbtn aSIorm feiU i jln2)out/ og^^an ^ar uifti 
SotDl unberttben feilet. SDet (iaaer Sn^ber frit 
for at appeCfere fra benne til en^oiere ^omfioL 
ItbgiDeren er iffe'afttb eqig meb SBorm; men éer^ 
jbr intereéftrer bet mig tigefufbt at erfare/ ^bab Digitized by Google 134 

bfttttt f^fftmdtde ^ofi^ f«!tiftf é Wiin VH Tå<^ 
ttUi df f^ni ©reDf til ©r. SK. SRøU e r fet/ « 
(ati fffe lotf^e fig faaiHeget of !Bt*tffrffffl6eriiff 
fbm |f9 (ot>e&f ntfø btraf ; og at "^ati miibitti^tht, 
at SfdUnffåtti« Unxttv^M 1826 ^HiUU^f^olH 
ben ttifliibaonøe Sfnfc^artfef! r ^wri jeg fotn b«t 
it^f of 09f fPe gacttlttt j S)éca«itt6 1)abbt be fontemfle 

pdrtes. 3e9 tt9tt bftfot ifftf at SRogeil Xttth 

®rttnb fVal futtne ^breibe mtg ^nbiScretton beb 
W8fr S5rebf< SBcffttibtjførrffej berimob (^aabet' 
Jtg; at man f>H Unnt @atid fabe tnrø »eberfarej 
famme Slet; fom ba feø befftnbtsjorbt et Ubbafg 
af gSJffepSSatk* iBrebbe/rrmg. 3^8 ft«f f?« floW 
fotn mttllst fat tirtg i bfti 2rfWbe«6teb *)f 9g 
labet bet itiftft, ftm ^ø tirttfte nriø fdintt^ft af 
tant/ berfem^aned'SlV^rtip^abbt (ftet faa fortvøfi 
ilt btft dfbfte fitttbe faaet tibført ftn ^^(att: "ttftf^ 
Sttfteb ffn ?ebtiet«6efFrit^fft at ttbgflfte et Ubeolj 
af ftne røetitteri Srebe*^ ti( ^(Feit Qmt be 
^brmjfte aBerébe t)are brbirebe. Htibertib*« ^nr 
jtS, mat sajørm« ©om bor Wgefaa finrit« 
femirt^irbe/ mebbielt bett/ men ti(6ad^o(bt 
TRaDittt. ^ 

^) «&ané SH^^d ^ecom (9b^ foiilfbei (i etSceo fUlRiyff 
rifp af Ilte 2tptil 1804): "85«t/ faaineflct ^ortbl^e« 
bm tlltater^ Wsxtt tnob !?e9<nbé oø tDtW" Digitized by Google 135 

«« af pA. mtmt IBM»9«i v» Cicero« 
««••. tits fvtiMttt, «t ^«« <«w ep*t»i* 
•d uBiteM »tue iWM« ntMi(KM»tttfe!R«M i ftmm 

«ca», (»tt CKeti« l&ab« iiwta HttMti. ^t% 

unéøtu *t t^tfdfu ta M i^f. WJHot^fi 
««rM»ftc etfltttittetfi {fl<t>«»e NIIAM tiH« « 
tpwtt fim; ftt |r« ftuui ut, rM» lM»•^«ll SiM* 

tH M (lnw«er« t^I»fl«»r, 'måt ht i fi»«Wtte 
^•»t «»(li«%e «t^»Mo«lffe ©jtii|l«MiW ♦»(»««. 
«tt »eri MtUn ml tU at «^ftr<ifterif»M iftoXh^ 
iMti af t »rtlitmrtrt aU t # tt I • g i n. «»t n« 
•9fM 4kt øi»e fiMtkMn« 3((Mtt«Mt(tr oogeft Srfiat« 
tUttBf M* 1«d l*'^'^ 9i!e»(tte (ffCf« «tb ttttHMt 
i^i^ft «W <H>««t W«ff« ltttto«wr;if f(WW 
lAtttg #ftft »jfte «MW fM ««te «««« ■^-^»ofc' 
yoA *«! Møflffe »0 m^t it fw» »«« r— } «f «W« 
SmfH ^«e tot ftN 6«mHii8«i^7 MHtUnM »i* 
^rfk Olof® ot w« i«l|i1MH»« J3pi«tol«,' tat% 
^m fifltifl iwf f«|l iK»» »»4H««« *«»«>»•»« ^ 
tfkct ^«J J>«*. ^ Oro åittil^^bjN «wul* »W* 
|MK .fa««« «l>«6lli f Itr iéB ««« oftJwe. 1»» 

iiHiøii«M f ål dim eu til i atne m m^m ^ 

f»M *»«)«» *Mr sod, mtfoa 4 ^l ^Wi) f(tt«i» 
litcttii — ÉiMM 4|>*t»<»i*w l><krt <t .j!»ilt etrt/ Digitized by Google iS6 \ 

mm ® I fl « < r af gsreofr (»h Ufteb|oiiim(«*r. « 

9iii aU^m»ttå4 pjtte <>rfr (m«fc t«{|i>»« lej ,«i 
tttnUitmti(talt>t ^ai>é)Uf( ttrfflUgt, ^»i««t 

ptUs føm wfl? ^wb), SDe to.Ørititiw, ^»reft^ 
ilcd mteb« mi» i mit Salg-zi »or <it oytagc i> (^ 
fcA««« g?«rliiger <iree i^r« !&mt,.fmui>i9titt 
29iomi^mi egetJeimft; 2) Matnc, ^»»f^ 
^911 f«(Der matUUit BomMeetxr Sttieni« a«wit^ 
5»«iMi»B«r/ 9køii><ii|r$tee tttttAiutett-^ubutMk 

iR04 2» twnaftteHfl«« langt ^ere og BbMiø«ie 
«n& 5e, fwn »j^^e* tie ferflnMirt« ©runfii:^ 
mtmi m fm m< H • t»nifi>miit. fSeti . feH 
^t roltsc @<itDiMrEantwcr Aføaft i&att «Mi6e iOfap 
hm«t m fin r|»6«n$a(»4tifc 93(ii , btt U^tU mm 
i Zibiatbttmå SonittUtt. mw faa ifU notfptk 
ttll^t, atbiife m^mi »Itc .3iwb/g5«r«8tBlifr 
ttr H^mm iht.tmt tU ptitMtt »r«|/ -6i 
^ttfot ifUf i« aUHQittUiaimmmttm ^am 
««««< Hn M(ffe@t>fDre im eituoingen «f 
fMrij« srar^unbvcbf) tne^bM((ef Strmtcn^cbctfi 
JBom traf ftg./it(I (il«ag« fmOitmUat'^mbtbft 
PM btn (itfmUUmtfltiib, v.^Mb Mtit m i Digitized by Google 137 

ffamte I788 itf isosen Sitetittttr^Stbetilf ^oM 

bDtndfri^eb ^8 fiitt ^erfifidsef font Di^jittbf J 
9B^tm«if&rti^t f ^aode (ejoeret en fortfat "Sritif 
pfi^lntittUif (lanst fortrinligere/ ettD beo fom 
^atHitvtffO ^^tt'S.i^tnS ^afUtt^ntKt n^^tiHitn 
i ti^oiiiUf ^il^iøpffit, ffolita og bt ftj$nnit 
SibenilAter J. ^rfmn be- iD^rmfFe i)5ret)e lil 
SRperttr tntMg fvAb^Mbittn uhiittg (fyvilUt 
iUsMif ftii, imtbeni nxtt>»xtnbt (St^8^ leter) 
l»Uf.iitani;fliU)rc ol»fr 6iii.<>9iøeiif Sorboméfri^b> 
^i^orpad bm ^pbfte dieccor fieb/ og 4eit beraf* f«M 
øettbt UnartifTl^f ^ormeb ^idit btbtmte affe 
y^ttomettir. . ^eit^er({eiibe8rtoelitetbcb<rseM 
^m.olbriø (K( iit obierfia;be^i®9be^ fom ogfa« 
bit 6orlbiøeiib( libe Kiit^ttnbrfbe ttti og ba ef«r# 
lotb $i. OiSaa ^o« be eUii^nttfy tit iiunDi(l^ 
fee^aglbt *^aittr f • €r- 9tiegeWf nb^«bebe ^M 
^bAb> 9}9t os QAt^nliøt ^an f^efaitbt i bered 
^ftifttt. Oi pM ben anben @tbe forbifif ^atf 
iffe meb Saiid^ebv ^ttb b«r ffnnDum miifiafitt^ 
^Mt :^o<^ be dB^^nty^an etter} agtebe ^tj«|^ f. £}& 
atffop SBftJfe og ^ofeéfor 5<^cob IBabek ^ 

: Sif btdfe Sri^ømenterA ®ef/enbtgforelfe ben« 
ler it$ <tH9 en bo66e{t ©ebinfff neniftg een moraffF^ 
bibactift^ 08'4eft ^^ortff. ; ^eb ^ite focftaaeb Digitized by Google ui ^re Den l^edeitsaas«? 9tfe tafe it( ^m ligfC^tH 
fra cit <inb€R ®erbeti# a6t>are8 fotr bett forffgt 
Sri^tt^Sfbimmil r font <tiMtu Iwøtfn tf fe l^tt 
iibrafftf f^^ttha titlrfe eSer Sftat S)e bt(t 
9tfl ittt Utfnbiitn férfaft btt «dbt )»r»btb< 
fkmfe/ ttaor be fee ttt {KMb tneb JSørmé S«gn& 
fom^ebr erfaring # fa#e ^^mfteer / ttHrømtebt 
aUtalittt ti ffcriiøc ^fem/ attprife btn mo« 
iiart^H^ aeø ler tiis 09 betl 6i6e(ffe (l|rtflfibj»iti 
f»m be fot^efle ^IpiHer ^ ^bof i»da ^unefFene f nttut 
Itrøøe bereø tpf ^Itg^b. , 

S)ea #bre i^tftortffe ©eblttdr ^ bf^etM^ 
for Mt^ieti (tffi Opl9éiUn$tn af ftnaot Oiitftieib^ 
Ms^er i £iUJr#r^t^ieit fomitier ^er Mt i Sdt^ 
iraøtiiiiis) er^ at tn 8i»mrtb«#^(l9rilerf Dib 
at a»tf yaa te^ltse Stfter fra bel igbe fHåt^Mé 
hnUi ftbfie/ Od béi ipbeStar^utibrebe« førfie Utå 
annUv, i^ii t^e^are« for e« <ettfibtSf i>g t faa 
SoTb 4(tfbf ttsttttjitø/ ibom om dempeeerneé/ 
Mimlidett be (lote 3lttiiber<f Sfettming tH ^iii 
{ib i 23tiimar{. ^im» ter iM b^totmtie beme^ 
tf«r i SDecetniet 1790—1*30/ efletSotttt 1 ^amt 
fletteme ixø 3otirnd(enie/ fan ifU itttbøMe flt^ 
Cettfibis^eb ; i^t om bentte Stbtf fie^ ^rvobt^ 
' 6Jrifter g^&er i Øanmorf^ ^tmb %ié^U <aa Digitized by Google IS9 

fat^t 99 frimobtgett fo^be otn pltitåUUun afu 
fpl)(fe@fri6ettter: *'9)?an maa ta 2(£te for bet 
tpbfte Sot! trof/ ac bet er be mtnbfi begabébe/ 
fom f^re Orbet i ftteratureu; ogai be tifejie 
SMrnb lie tltflf." 36iatibe be ®<fefie i £)anmar(^ 
font Uos/ e(er' fntt tdfev I ^euntiii t<t Venner^ 
resnc M meb fXetie Otttf aBorm. 

% Wtetltv. %^ fa(« Ofnf Wcttttø :8t«9e til f(tL ptdfeéfot 

SO^tii ot^tigtige SfH! 
ID« jeg fff JDetc« fibtk t^enffaBeHge SSre« etfaw, 
«t S>e jWifTet enbtta eengang inbt» tji fanrie< tgjen i 
Siifib^f)øm «t fée et »ret) fr<t mig; nwratte jeg Iffé 
tmt ^n DRt jeg fffe Dat ligefaa tegjetKgefttt ttt ffrit^e 
pm 2&e efret at l<rfé; f^ Dg fdmemnteHg maae. jeg 
l»«é fwf ben twl nhføxH Commttffem Steg vib(h/ ta jeg 
ffte»/ feh) intet SOJibbel at fbreflaae, ^orhinbe ben tebjl 
funbe ubfore«, ^vorfor jeg overlob bet til min ®en4 
3t)er, SRebeti^^eb/ Øttito^bog«log|!aK- 3egD,Jb|le, 
at5De tf fe t)ar ganjFe uerfaren i faabanne ®ager, og Digitized l?y Google 140 

^uid non sentit ingeniosns amor ! Ølof ep ^et^ So^t; 
tniéftonen Meto til Somøielfe vel ubføtt/ 09 CoinmUftd/ 
nakert ifortjente SBcnjfab^ t)arme Zat ; 

JDe tilfehbte SSerget Ht jeg jiben, men et tefeljgt 
4(<efa(i i bero er alt^ f^iodb jeg ^r funnet gløte* SSeb 
at gjennemHa^e J>e* S^iiberfené emténiui) ^av ieg ifft 
fiinbet noget ftert og itbmorrfenbe^ fom fottjent^^ ^tj 
man jujl {Fulbe tr^rffe en iOionb von barauéfen 6ei mit 
for at 6ef<rtte hm t^eologiffe . Sa;refto( i ^j^ben^avn; 
jeg fpneé at fpore i S&ogen en gob $r(rbtfant/ fom^ar 
^t;belig^eb^gave og Spffe i btt populatre Sotebrag; men 
at (aaban3((mue#(£ate(^i^mit^ iffe {Fulbe funne fftbeé 
ubm af yoii ^rofeéfor $|feologUr, bet inbfeer jeg/iffr; 
$iben vil oplpfe aUe Svivl og ffide ^ro^ttem . 

Ht ^obe^ar i Øinbe at nebla^ggefttTCutprembebe^ 
jufl ba bet f^neé at love ben UrrteaSerben faa fiqre ^ing, 
btt gjør mig onbt* S)et gaaer gemeenlig faalebeé meb 
bi^e ©enie^SRomb/ at be glimre fom 9pieteorerfrr en 
fort Zib og betpaa fotfvinbe. Htt ffoab fom toger florrft 
tibbamper tilftb(l/ og en brufenbe SSi^tigi^b tabere fort 
%ib ftn Øpirituf ; ^anbier ba itU tn }(itc(;or (nil^tyi 
ogiortjener ^on tf fe %at af ^ublieum^ At ^n ^rybe^ 
af, itoor Segen er bebfi^ og iffe bror^r gne tofere m!^ 
fit 95unbfatb* 1D2aa{fee ^obe > ogfaa, fan ^f i ®i|ibe 
at ^ne fig pna fme uerljenbtlige Sanb'énurnb^ fom iffet 
forflobe at <ere ^é t^eotrolfFe. ^ufe ^b bet i^ifalft 
^att4)etttebe» T-* -^ ; — — . '.'■'■ Digiti zed by Google ^ ut 

afnjfenbttH ^«tt ^be IfttøttR nas. 

■ ?af for ©ereé Intet S&et9&en6e, for mig vor 5ct 
ét 6et9benbr5«ttt. ©03 ^vab'fFrrv jrj; nion Sftpetup 
iWe D« ?albe beune ^arimomafie en SSotger? Swfblertfb 
om' bet itft tbntt fig fmuft^ er bet bos f^ntt^ ai intet 
fom fommet fra nHn aSen^ er 3ntet frr mfg. tSReti 
fee nu fommer norjlen SRotgeren Igjen* Tit jeg ffttl og 
^olben fom til i^orfen^ / bet feer jeg at JDe web* !flJen 
^votWeé jeg fiben (lap til 3(ar^tt.u6, er 5Dem enbnu en 
i^mmelig^eb. ^og ogfaa ben 9letfe gi6 \>el af, jeg 
fanbt min gamle S)?or6rober veb gobt j^elbreb, ^an 

. fpurgte jlrajr om pt fiejtlcon, og jltaif tilfrebéjtiflebe jeg' 
^am meb be jlore 3(rf , fom jeg ^a\>be meb mig/ b<r 
tiben 5:oit)l lovebe ^am mete enb be inbe^olbte. 5^9 
letter nu paa ^fenba^l i milt dement > Sanbeté elafNffe 
2uft; be tilfenbte JBøger ^at jeg enbnu Iffe faae^, og 
jeg veeb noppen iffe Dm jeg i min na?rvanrcnbe forfatning 
fan gj;ore npget veb benu 3 tt muntert aSennefetffab, 
Stonbt lanblige Som;oielfer og pnbqijargenbe tKbfprebdfeé 

. er jeg for en fort ^ib tflftebé meb alle ^ing, feer ingeit 

, SJeil tnttni ben p^^jljf; moral jFe eller fntettectuelle »en 
ben^ bet vil berfor vorre DanffeKgt unber ben lahbtlge 
^immel og i Øfovené gr<onne 2)ale, iit paatage €ritii 
fené barjTe 9Kme og n;nfebe ^anbe, og at gjennemtpggé 

. en ©og for at.ma?tfei om nogle fmaae Øteen fnafer um 
ber ^ffnb^rne (t>ar bet iffe en unberllg^arap^rafe paa 
en Slecenjion?) SRel bette TixUibt Ipffe« bebre, naar jeg Digitized by Googk 142 

fibber Ha Stammeret ffl^ 8 i 4ibe (^ang^ for SnbeiFaf 
$&orbet i mm eenarmebe Se^neftoel; bog jej feer af min 
SSin^ S5rev^ 4t9eaberfeit moåffte fan biføe mig en ftem 
^arl os forpbrnncf aOe mine Ulfjfeer *); lerfom jeg 
»ibfbbetce/ ^\m( fFnlbe ieg b# ^ne miø paa ^né arme 
^ CotedH^mulU ^£tog^ jeg ^2^e norr glemte ^ ie» »fe 
qt ^otvngjerfig^ {Fttlbu ^ bUue '^rofeéfbr^ tiilbe jeg 
pg(U fi>m en vi^.:39^e i 2(ar^im« eng^n^ {i(igbi> ba num 
fortalte ^/. at en »i:^ 9)2anb tat blet^en ^Pro»p: £ a 
^am faa ^a ben gua ^anb^ be er ^øm i>o( 
^nbt*' ISe fon vel krfe }9h(I; imiblerttb er bet t>el neiipe 
at t»i»k |iaa^ berfom ØulMerg vil; foa ^ave Mi^ t^ 
^vo fjenber. tf fe beii^ ^i.nuta temperat orbemi $Qi 
, Vide nu itU toge i^attin af far^b vi fee iDtonten^ 09. 
lig^fooUbet i$tiit i^t ^iben; ieg faoer ba ibetminbfie 
Itøabelfe at blibi bit i$Q er«. S>e vide vel ogfoa vibt 
^[^ jeg tager vjiig for in surali otiou 3^ omgooei 
meb^ beUttberprbiffe^ ^ er^ jeg overftetter SlieU^Unu 
9Sen bet g^er fua loiigfamt^ jeg, ^av ingen ^ib. fov 
tebig^b ; bir er albrig vornie cnb u Mrre o(^eret meb 
t^gen $ingt fiK4 ffol jeg fove^ (aa goae o}>^ (oa ftftbe 
mig yaa^ faa. briffe Cofe^ fa« (pi(e Srplo#/ faa ribe 
ttb^ faa A)ife 9Sibbagdmab^ (oa gaæ i @foveti og faa^ 
pillet er bet vonfie^ fleb$s vftre i e^ab; er bette m$ 
mere ettb een SSanbi ^Xvieihe? . 

^) 2ui( enøang at fomme {nb i b«t t^eo(ogi(fe Sacultet. 
.2)crrom (Siribborø iffe f næftc 2(at (1784) var gaaet 
of (om SOHtiiper , var bcttc vel 09faa ftuU / Digitized by Google I4å 

*otfcn^ Un 29be 5Kal t789» 

%9t ftf MrenMSe IMetw FmtWoii t^ Utp$$ 

StM vitft W"^ 9h* |r»MMr Ittetgotit frg fmv fw 

Hi itmUmoig^ji. ^ ^t iMb bm< 3(iHfti#^* £iV^ 
fUj^ f.i. i sitl 6liiHr Hn pxt i^c^M Caititer i Xim 
%m^n "0; ^^ ^ H ^V^ fM f«t9ioei(r 5Dirt l 

S)f «ne ^liiii^ tr fim mig et Oraonbini wradhioiite el 

|i9øt ^øt N ^btn^osmir Fff«£ Ordte. e4 extfaor» 
4iiuirii^ et %^it^ tinMageti^ ttUure^Mt fig i'^tioet ^ 
|m fd fti»>^e« gUiijjl^ 9lfii e^ No 3»e«^ fq 
Iat om ^« fM ^ iMt C^#(tt(ri^4kv 9tiii9i 
Sintf ^at^i i ^ tlllitnt ø^ )(tf<rvl«. J^ti ^al wppt 
iMi^e ^^baMTf SiaolA tié «i ^tM '}>tof€«fMer fom ^ottt 

^H bm (mmtM ^diiiMe Møcii^ia »»M^/. mmt nm toger 

Canb oar et &Uxien te, oø bcD^øebe h(^m tit at 
ttaffe ffø tilboøé. 2)en inteteéfante Detoil ^erof f)at 
je^ tti^Høctt erfowt af ^e^n^^ S5te»t)«xlinø nteb ^oti« 
€Md^9n fh^fUt, ubgiDet af beniieé Hn^e, Jbm^^ Digitized by Googk 144 

^m ub af beiS^htgfPe^fOlHfM Ztmptl 09 puttn ^øm 
inb t ;3l<^nfon6 Se$<mr* tab mig tnMi^m fnatt iHbe 
tnerr om benne ^ing« ^m ae feg fhttbe sjøre ntht 
S^ffe/ fom2>« fotoet/ t>eb'«tbirWéete^aiii'ie etter am 
M^€MEeffl&^^bir Mtocrinfietiof^^IB. naot^miii^S^rFe 
iTolMre at ftumt. tiT ae i^t< {^^^(Jmflat^^følet^ 
»aar jestttMaset^t^tfBoittfr^ btall^t^^ft9l^nllS 
St^tm^ tt ben f«rftt^^ er bet infét 9^or jej fNbt 
ton^é efter ,ft^6en^aim ; nH/ jeø 9(1 largge mine j^ee^ 
i ^rfenl» ' Øertngt 3(i^iibe ^ {eg/ bet er f^mbr^ 
men bet DNbe m ^9 f^ fom^roftl^r, efter mfn^i&nt^ 
femoabe^ jtun^ maabielist er mit i^elikéb/ 09 bet vitbe 
f^lge ttHfl^Mr jeg'^m'/ '^er fan jeg bøg maaffee ^j»te 
ttogen 9}i^^ t^/ efter mine^anfer^ ii^n eOér Ingen« 
^ ^ ieg abfCttlge tKgremen(er: en S^øporl^ ben |e$ 
clbi^ttebemeb nogetr^ofi^fori ^øben^a)on> enttbflgt 
fbi|t fimbe gto «tr^>^fm b^ ^Igfte Sbea! ; entll^ 
(i&^vf fem er ^4if9a;m^ Sei^ler^ Atefeliet/ ^ 
i^rjfitett jeg l^er 2»i^/fa« ftjorre ^OQft^argei* ^i^fenr 
^er i Sbptn dffei?:mlg og wgter ttitg*, jeg (an^ no^r miW 
@je|b. bliwr øm mfjtfH«^ afbetalt/ n<m mig nben 
&j»rg ferUb&ttimer«m fég^fPalletøf*, qtifdergé pluréf 
brevi jacularer ævo? @ib $Du bog engang maattf 
femme ^er og befege mig.' tlferaturen tr jeg bog' el 
^Oer ^ faa ftemtfteb for, non tam avérsns equos 
nostra sol jdng^t ab urbe; jeg lojfer be be6;bcllg(te 
journaler, fom^vl ^er faae taabe meb ribenbe pg agenbe 
$o(i. iS^in d)i;erup forfiner mig meb ben tnbenianbf!e 
iitim»tM jeg ^ax fdeen JDeel gébe i^ager> o^^^fole; 
SWbHo^et.en 2>eel gobe* S^wb^ jeg alene ^n 'SUtbt • Digitized by Google 14* 

.^ 1i^QWf»rtMd nb; »% i e«*j«n »3 iWikt,'iwm 

6rt few roadtt* imMMt »angle i min jortlfPeJfffe Qej 
Pflet if I«. 4 9 i f «* i 9 ^ e l» > t^i. jtg «• fStUtt Witt^/tmttt 

C^flrg« 3ft)f raSg. «n' St«<f« g«i> jeg nof (ngans^^fett . 
tit «)9(«n^vn fjwewft j<j 5««, fer «t fce J&eynr, Hge«: 

%Miil^i* -r- — r-- '• ■■ '■' I-'. ...1 ■ ■@«^« Scmnbrinj cwr mto ^i^ nM> «t 
Wrtw« Loxdorpliiana, ^otbt mig ncfim Jwije, t^ 
j«9t«{«fft pM htt samle Otrtfpwg: ottw««' jS^«wf »g 
irttet festiDana caaia cecos parit cutaloa. 9Ketr 
©« »»eb «t bet nu foa er min !!Kaabe iffe ntfynt 9lb», 
frtenb jeg er fwrbig meb ^Mb ber ligget jwamig. ^hl» 
8«n er nu efpeberet, jeg fif bet flbjle 3frf teenffretjft 3tt« 
Uafteiiy gortafen til-^J(iete» er og i etdiib/ og jeg fM 
webfwflefenbe ben tllJDig. a>et» er I2'%f jiitKirt; 
f«n »el AltfM ^»«b eorpuUat^ben angaaer blive jlct 
nof Hl at ubgjwe en libelias pa« en 100 og nogle 
eiber^ naar ben trpffe« i Oct«» meb ®c^ul|e« fmu«e 
gt«j!e ©ftiftet og en litte @mHle'45bj<l§eb mtb papiret, 
fora Lnxdorph vel er txtrb.' ©eWcarton til @nlbberg 
mi tl)Mt. 59iM. 19 aSb, $ Digitized by Google fjfifi ei fnUfct 9tiA tejb/ in<9. viTia Mwiibiift iffxéoMr- 
cr^qiiil fl^^e Sii^ m ^il »^ << fe« R^< m%!mm^ ffr 

ftfj^iøc/ iniH^^t)(^m man ci 9a( N^ 

non erat hic loens. Øfulbe bet ithv<tu, ifm^fy» 
jønffft/ f!al jeg iffe vorte uvtUig til at gjjøre bet om 
i g) en/ naax ^n beftemt ftget mig ^vodebe^ f)ah vil 
.^t>e bet* J?et et ei en 2){an5 i Sb^tn eOet (ggnen fom 
jeg f unbe tale meb om faabarine ^tng; min gamle Øtifi 
btobet et ben enefie ^ 09 {Tjjønbt bet iffe et i ^atyi ^ag^ 
lAbet kg ^am bog fee b^ ^t at ^tf)ani tmUx. %i$ 
tejlen^t/ fot)f. 9>Ui. x^^f iffe bOi litiefte ^iftft »aa m 
^og^/ ^tt^ et, e|te)^ mift Øt«4^ tn ^lutbbiH^ ^ 
^ijtUt/ og jeft ^ ^/^<Mi ^<?«^^ <>t jeg fuiPJN f«t^ |)aa 
bet f^fie 9^M^ ; Lup^doq^na. EdidU P» ^i^nin«. 
^t 9}j|^ f unbe tiblig t^ fia(H^ Uiij*et Sorifftlfii til 
h. Benev« ^2^ ffal hm, txj^M^ et bet inttt antH 
f9t> enjb atl^Jog. SRøemi^ f^t n)in ^yb> waaø y^itasi 
|g; 6;o>;tect«tet^., SJu. \)e<^ ^»ot «|<tfMig nm ^aAnb. «v 
ogj^c^weiit »nattf ^ttj bog ait^tH^ r^ r^.^ Digiti zed by Google 147 

^otfené ben 26be gebr« 1790. 

mtget, Ifmé SlaMiet ifftr oat itNrrfeii^^ tnrfml^ f^ttei 
mif ^ at tNTW Nt f)m' figbe om Soirbf ni^ ^liti^eb o§ 
3nmle. ^tufiikn meOim ^m e^ be onbie lDatitiia?M 
o^jite itttU v«t aj^/ mui fir nWg fomrimnbe og ri 
fMÉMriiMct^ nt matt fattebf in^Mti tS^^ebit me5^ 
<t kftme SMIf/ foolebef føm CaM 03 CarfoH (k'^ Øob 

Ni > )^ ^^ ^ ^^ 'KM^ ii'^SØ fbihmt^ o» ^c^ 
^er t ixixJbms^ Ikteraire gusto, fim jeg ci ^t^t 
tittiføe ^im/ es^a ^Mbt ieg troet ^n øjotbe vmt 0^ 
imm, tvé euffm ^ts, (bv egalitet d'Esprit ^é 
bcit Nsøt* ^tfliøevA fon bet bogr øente bitoe flaaenbe^ 
jsm Øattb^b^ ^t»ab (e$ berom fidet i m(n S^rtale* 
%itr dii^St i bet ®9afTe^ 09 mete eOet og mttibrt 
(Mlf9bojAt ^be jc^ 09 tilttoet 2u|borp^» 

9Riti ^enin^øm ^orfvatet fot'Ptofé.Sovpota^ 
3^9 fati If Ce træ M er Øf tjomt^ 09 feer 09 ei ^\)ab 9^ 
tybiK^ bet fon itibvettbe« mob ^ani ^aa(lanb/ naor 
man tagev b^i famtet* dm ^eabemieti Storgc 
|at ei mit S^tfUb« Øieme titiber jeg Slorge et TUabemien 
imro al ^é ^Steelarotiott ot^tr ^melroobenbe ftRongtar 
i wtt UnbertMidnittg^ Skrfen er IBaaé 09 mx u!beoH^ 
ti(iirf(ar€t &labbev» 9){anben er en SUaKji^ en $^f 
tkmer/ .fem «U fiiatfe meb knob^ be 1<rrbe ®)>ro9/ forbi 

*) Kf Sdv. aiftt(9. aKAiitir i aKInevoa for 1790«^ I* 

e* 76 fa. Digitized by Google 148 

^an mftiifTee (o miracaJum!) ^at (Itt^t en eflet anbett 
Øtumpaf tSiineralogie/ SlatunolbenfTafr^ ^ati)matit 
eflet et anbet 95tøb(tubium* Seg tefle jufl ^antHf^mbt 
Ung Uge oven paa ^auberé^ 09 f^lte meb uWlé fa(u 
meget beflo flircfete bet Utilfttirffelfge i ZmitU%m^ 
foåv før be Jtwnb|Fflber, benne tSnonpmu« foragter* 
2:auber f)at nofjlen^ albrfø minbre fplbejljjort mig enb t 
benne 5a!e, maajTee forbi min forventning t)«r faa flor;^ 
naar ber efter ^ibemeé £eHtg^eb fhtlbe taM om benne 
©ag af en f^nblgSWanb; maatte bet ffee meb mere«fca(fc 
og ©rnnblg^eb. ^auberé Sorebrag trortter t)eb fin «en^ 
beltge SibtLofttg^eb ,og tautoioglfFe SBenblng af famme 
^orefiidlng frem og tilbage^ »ben at ber berveb thibeé 
i 89« og Øtprfe ; ber ^rfPer og en beft^nberKg <£en«for< 
mig^eb i afle ^ané ^aler^. og Hbt for meget Sgolfhrlei 
SDet ffulbe bog va?re fotbanbet^ om ben etaéfiffe 
. £iteraturé grunbi^e Surfere og SBenner iftt {Tnfbe funné 
binbe 3Runben paa bl^fe realljlifPe £amplan|Ie, Irom * 
tianfFe ®abuca?er^ og bevlfe fom 2 og 2 er 4^: at krfe 
€icero^ ^oratl^ ClvintiUan^ <Qerobot^ ^omer^ ^lato :c» 
tffe er at la?fe @lofer^,ogat bm pftbagoglfTe Øvafei 
iinge^ fom er proppet tU^^olfen meb If&roffer og Øtnmpet 
uf alfFen« Stealler^ \>eb btt forfie forben giver bii9f$ 
©tumper llgefaa raae og uforbøiebe fta f!g taft t ®€» 
forfet paa (Ebncatoreme^ fom be neb^nlfebe btm^ imibi 
lértlb 3Raven bliver veb at ffrlge af ©ult efter ben fon 
niJmjWge rene 5Relf, btt pabnlam bumanitatis fom 
IHe finbeé faa npbellg anrettet af ttogen^ fom of 
be fmagfiilbe^ elegante @r«(erc og bere^ levnebe €opier^ 
atomerne. Digitized by Google "149 

^t^nbe fuitt sooe ndi tn^^ fom 3«MtaU 
fiicit ladigaatio librum, jeg tmhti min S^atmt fare 
op ti ^tm tn ferfdnrtedg gtuelig og gcvaleig ^f^n5^ 
ling om bmtte Øag^ men førenb jeg forttet ^en til 
^>i4>Ar/ MfOet jeg Mb føm 9)2e|ler t»« S3remettfelbt tH 
20^ ug fmicir Snt^u^dlmco fdgtnet; 

i^5 er &eg 9lptbm9r»lbi SD^a ^entfalem en um 
bnlit ^ing/ ^er iv i ben en be^nbeeHg SManbtng af 
&^^øtmtji^ f»t ei.at {tge @ai(Ta6/ og SRetinefTefor; 
fianb; jeg ^ar Intet ^t tUtt tefi om bette SRpa 3erui 
falem/ f^enb S)u.fen.bte mig bentté S&og» $^ bette 
Øocietet^ 3beet og Sorm ee langt anberiebe« enb Ut fom 
SbttViia* SRonat^f^rifit for tengft ^ar fortalt o^ at va?re 
i ©ang i Øverrig. 3eg jtnber flet Intet SRagnetlérøen 
vebfommenbe eder Sommnnicatton tnéb }(anb^erbenen^ 
fmi bog er dt^ebenboi^ Stjtpfi^t^; btt fpnel at t^onre 
en Secta rediFi^a Sabelliaao-Zinzendorphiaoa. 
2)et betybell^r er at ^an fatter (itdtellglonffptiem I faa 
nøie Sor^nbelfe meb ben borgerlige S^rfatning; at om 
bet hk^ gjelbenbe^ macittt ber af ^^bebommet^ Stulner 
^piat et Theoeratia Mesisiana , et fulbf omment Zm, 
tit^p ttt ^t iOtofftlfTe^ f)^x eot>en^ Urim og Zf/n^ 
mm eOer Øraflet I ^empleté Zb^t nt Potentia Ab- 
sc^fta. Unberllgt er bet ar ®2anben vifer baabe Tit^s 
naftoneV ^ 3(rtaner tit ^elvebe for Urimelig^en og 
©otanifF^n 1 bere^ Sofrebegreb om^reenlg^eben, og 
l^ebet for ^Inei^ S>ogmatif gtoer o^ benne: ^erren 
(Shtb ^r altib n^arlt en Tfnbelig.^ennifTla itil formen. 
fttUfomlig lef en SRennefKa; ^ollfen barnagtige 2lnt^ro/ 
ptmxf^imt ^n anfeer for meget fattelige begribelig Digitized by Google 150 

A% ttaidis« ®«airiM ^9 tm fee^ amaftt ^n tesen af 
Hl^fitmH $5me/ tcø Critiq^e cc ei 9S«nbett< ^si^ 
N tr^fte <Ebitiener «f Svibelen ete ^mi non plus dtnu 
I&09 fyneénrfg at ftn^e abfMUgc ftmbt 9taifiofnnnneiit i 
bit^ ^att fl$er em tm hotitxHst f orfatningé 3n5remiiis; 
^ané ®tia( om 9&mt og ^porfen er atter ^ i Zaaget. 
®iig mtg bøg ^vob &enfatten Nn I&09 ^r gjort i 
€tt9errfg/ om ^ |lar meget '^il^g^ ^t^orfor tm er 
tryft t £jjoBe4a\}n , tm ^m reifer til Vfricii tu n. 9to. 6. 

^otfend ^(ti 4^c ^al 1790« 

^jftrefte ^t^ttufl 
@fulbe S)ø f^a unber^nben ^tre en eOer anben 
Somfortbetfe otier LuxdorphiaBa, énb eSer gob^ ba Ia5 
m<g veb SeWg^b tribe ben^ naar Sn engang nwingiei: 
92atede til at fplbe et SStreD* @uib6ergl meget fmigrenbe 
S&ifalb ^r jeg/ og fom jeg tnlet fan ^dbe ^emmeligc 
f»r ben jeg oprigtig eljFer^ foa fenber jegS>ig^an^S^m 
til (Sjennemkr^ing^ bog meb SBilfaor at ingen anden 
feer bet; jeg fan iffe nben Unbfeetfe og iSSiétanfe af 
Sanitet ^ t^ife btt tit nogen nben tiiat^emp^ foth (jenber 
mig og iHeb ^or lan$t ol 9>tartenfton er borte ^a mig* 
Sta min ®tifbrober ^ar jeg tiOaani Taubéri Scholia 
in N. T* $Det er bej^nbcrtig ^vorUbeé ^n ^r tfionet 
fit og 9to|inmABeré inb imeøem ^t>eranbre^ at ber ^Jiret 
en meget ol^merf fom (ÉoOation ti( at (ftOe btt ah: ^a 
Tanber^ ScIioUa upaatoiolelig ere haabt grunbigere og Digitized by Googk ist 

^ iMIbt itimt hm bmi bemffe ^SctofhmM^ v€6 
fii«teMatfifemt^ebnili^i€lit^€en«oliit» ^ott^ftnt 

bhifct Iwbblf Mt« •*" ^**" **~ *^ ' ' 9lO. 7. 

^orf^nø ten 3bic ICodufl 1790* 

»^*ftf ?Béti! 

e^at X)u b« nøbto m(s> vU jes HtMli bétthe 
^{9 bén l^eK $t)bctor(iffaite4 SirAtltet^ ittbbM itii^ 
NB« fbt 14 /5Dttse ftben^ dl Minbfeiibt en SDifimeatI 
fbt SDoctotgtaben^ aUfaa fun een ^aomb fvttnb ^th 
Itnnimen ; at bet nu t)at mig plitt umutlgt ad modum 
Germanorum, i benne %ib At fn^be en ^(f^nblkig nb 
af Slirfen fom jeg t^ilbr toirn. befjenbt/ ^a jeg blonbt 
onbte fmoa ^rretntnøet tefer ^vet SDog 7 Zimtt |Mia 
@folen^ bet tilflaaer enhver / fom er Hgefoa tardus^et 
seras studioruni fom )eg». 

S>f«ttbeti leflet ifg iffe ifHt ben 3)ocfbv|At^ ^t^ob 
fnttbe ben sd^^ne ttrigt 7[t gaAe i ^ré^ti^aMt fot mf^ 
fém ^tctbt t^At nnhétliit i^ tvrAiisfutt^/ bk jirg fttbtfg 
t^^tei^ at bUt^ ^t#|l; faMt ét b^> ttHn fovmaHb $6 
mé togbe ott {^tf^9^(f)^éfh)liH bg iaådOt h«L Sed vellé 
ftaum etiiqtté «si» 3 ^ !t3tev tU ^tofrtfot j^otntmftfi 
i beHHe TftHebiiWg \ltti> ieg ^Mtbelt (eg gi^ ^tH» 
9n^t til mit : »am^jertige ®ub ! gi\) mig Øunb^eb^ 
og lab faa bino Sdifpif^m^ (om ØHefaogge nebflgtte t>da Digitized by Google 9^e9^ ]&t)ø(i J6e taflet fbt;6i|i()(Mg 'Prié^nnie>im$ .^^i^ 
en anben Ubvel^ nemlig at forome tUStiøhtnf^am^tå 
±4lbt ©eptbr^ for at Wfputew over felwalgte S^efe«, og , 
fiben ffrive en fDtéfertation« Øaameget font benne Soi 
^<ultetet6 3(ffection glo^ber mig^ faa umuligt er bet mig 
bog at profitete af btn^ tffi jufl ben fomme %ib tv ht$ 
fiemt til offentlig ^jramen ^r i Øf olen ^ fom'iffe tan 
opftftte^/ ba jeg til ben %\b fFa( bisnimve 4 å 6 Canbi; 
iiater til,3(^l^emiet» ^ Tit fomme fra ij^orfenf i Uk %ib^ 
et bierfor for mtg olbeleé m|iu(igt» 9bt ve«b .2)m ben 
^ele Øammen|am^/ om ^u t^cl approbere ben/* ^mlb 9lo- & . 

^orfen« ben 21bc®iptbr. ITOO,' 

SDerfom 3en^ SS«ggefen *) felt> overbringer ©ig 
S&revft/. ba fWr S)u et Øtpffe af min ^octorbifputot^,. 
fom jeg if fe (Trev. Sn ^u{Ter vel btn @racc^i{Te Sor# 
neltor Orb/ og veeb ^oab jeg vil ftge* SDerfom totne 
min ^mi og nof en bito ^en^ mb filnavn Øtocf^lnt 
fan faalebeé beftonbe.i bet acabemiff^ jor^r^ fom jeg 
^en Ølag^ ^ormobning om ^ og (om bereé Siiib.os 

*} 3ffe iDigteren, ntl^n en pngre SliiOtte« . Digitized by Google ^liprlts^ %in hm w^ 9Ih dl^ foa mm jr« «MI 
te fmib«,:\)«w faa fiobe ferm en SjifpHU«/ 99 ieg ^r 
ftt ^ ®am\)ftti^^b inia ^ht ^9^ om jeg fomm« 

nmfrUi^it^m, ^^i^ hm m^ tt9^ oj mebtt 

M v<lbe bet ifife xmt mi% fan meger ufiert JBi ^ 
^Ibt faa megft af ^wranftre^^ «t vi «fe ete (f«W irt> 
ubai.ipjItibaBtise ^aarei?* SJen 3ett« @t#rf|ohii Jfarc 
^ faaban job, forflaitbifl 09 6rm) ©retig *)♦ 9lo. 9. 

^&otfen« ben 12te Sfto^hu 1790* 

aSebftc SSen! 

®el butbe jeg iffe f!ret>et 2519 fJl 1 25^9, t^ min 
June er Iffe^ fan tf fe 09 bøx iflt borre fom ben mon 
j»»ff^fi9/tiaar woif fPrtoer »enner t«; jeg^r t ©aor 
aBorsi«; m(fB^ mhi SRober veb et p^tU» ©jrt«fa»; 
ef»rtt09le ttger* ©ygelete; ^un twr bert f jerl«9(le SRoi^ 
>er unber ®o!en, 09 elffebe mig inbtU Øwrrmerle: 
^ab mit ^erte føUv veb benne ®Httmiéfe er noget 
ttøberKgtog UforflarKgt, bet forraorrfer jeg at jeg nu 
^r nrfnbre 2p(l t« Sotben enb jeg ^ai^bt f^, 09 at et 
øifbepnt^tidaab;, fom banbt mig t« ben, er fw/- 

♦) aBørw^SomntnlttgermgattgttctXJpfpirbetfe* 2)enttef 
l^n« eif^e, 2Mfd)M iec • ntt»«renbe éHft«ptooft 09 Digitized by GoQgle M4 . 

Htmti^ ^Kiit gamle 9htt>it^ ftnnbtt flitjr tfitt 
^be #9 ^né jtaot i^aar hrtigeé eftet <9)rat»fnl SjfiHlti 
|t9 befogtr bfm i f»trl^ Ud^ O! min SSm^ M et 
l»m<st 09 9eim^$eti%e f»r SKetmeffit «t v*te m bgtt^ 
® «mle / tm mig bet er et ^toørlijt ^ftfbe* Tit^ftottM 
•9 Aanc ece Mile Xrjøtteee> 3efto6 af 9}a{atet^ iHver 
eene SRanbeit) je^ ^at etfaree btt^ at al ^Hofbt^^réti 
em ®iel 09 Ubjøbellg^eb et let fem Tfvner naat fi|>Ufi 
tiin9enl tuttge t<rbfelfulbe $lme tioftmet {{9 fttotlfgeti/ 
09 pppetHge ete ^ne Otb: i^vo fom troet pa« 
mc9 f)an ffal leve^ allt9eii>el at f)an bitu 
, ©ttb ^jelpe oé alle bette ttan9e ?lt) i9|ennem* : gio. 10. 

. ^orfen^ ben 29bc Ølot)bt, 1790. , 

' ^jorrefte fSiifttnpl 
S)e itbfmble IDømittttanece fom |erta i 8teM§l^ 
%Ie 9^opriecalrev er« w;eU9e føt beittie ttltbeii#|eifei 
|Ni«^ft<ba9/ ft|el ber^ tiUt be be|9ttbe bireS Muifii 
torlf!e Operationer« 3eg approberer ei SMn S^etientnins 
o«er benne Øag^ ben er iffe bvat»« i^tiitfor fnaban 
^rtHf^eb? i£)a %8e npaoanfebe meb 9tet og Uret ^ 
fFjelbet 9>toprietairerne/ 09 talt Sdonbené ^ag mobr 
bem^^t)orfor mMt be ba iffe (lage over åt bet gi^ 
bem onbt? bereé ^ro 92em* er jo b09 en unbetbanig 
Øuppliquev et $ilUbéffrit>t. SSar bet iffe nof 
ligefrem at ^ve fa9t bem: .Qeri^eb er intet at 
9 j JO r e* (Sriminei »ar. berei 3(bf(rrb iffe / ben bttt) bet Digitized by Google ^ans^maitbe fon ^t%^tt, (om hmh ifft \ X^tUm 
|A)ni fmubfetr^ 09 fiim iff e cte 90te« Somfttn^^ 
fes bet 9r^ 9x^mtttt ffim fåafmt^t M. SAm^«« 
unbte jeø sjeme libt S^bm^geife^ ^ ital tMtebet; en 
Pmimntct leer ^a^ tun af^ t^ ^art ^r ft)arli9 rilg* 9lo. il. 

^ocfcnl ben 18be Jebt. 1791, 
(giffebe aiperup! 
-^ftA nri^fom^t IDu enb ftnH ae Mve meb 3* 
J^ttiføé(^elo9i({'rS)^dmaHfrten/ foa fNtbt J^^bo^i 
f«abt S)i9 at ^(be ftirrft \»fb benne Stecfnfmt; en i^^dg 
&a9 ^ bet at ^an recenferer ood amore o^'^j^ctoteeer 
fs uøm 2ébetr aul^ og troe mig^ faa fKiD ^ ^n enb et^ 
fiset ^an f)etlii^ %in^ iMaiMi 09 fbt SMabeté <€teblt 
fan 2>u v«re tot%* 9}eoIogien et bog enbmi f IDanntatl 
en midfifiia %wv ATerøf fot at btttje en gtOfffSRotger/ 
ba S)tt ei fan libe be banffe; be gamle eOet fatte S^em 
ftaiém«nb $^be bog enbnu i»eb bm gamle d^eHgt 
%tof 09 tette Sotflanb/ og bece^ $&ifMb 6ot mon og 
in 9MKL qtto mee^ regne paa ; fnaffet ^n enbog ^n# 
bwn lleel nnbetligt, og wT^né Sbeet mb iffe (ettelfg 
fotene pg meb *e flbffc ©etennfer« flieologtfFe Sbeer« 
S^oé/ fna t»l( bog enhver U)>atttfT befinbe/ at Steten/ 
fenten er en ^erfwi af ©ente, JtunbfFab og ^IctteKg. 
®Hb«fr9gt. Ssmé S)efaiogoblcée ^o)»ebe mtg ju^ føe; 
inOblertlb tog ^n tingen fra en ®ibe, ^oefi fyin tNftt 
*) b; e» ort^bot« Digitized by Google us i^fltffynm vm NB. mttt «t f«bt ®^fft £i«b 
Wtt^tni •! »m ttw|le,gormulot funft« (live |>rafti(f 
W nptis, m«t (Rfver Vr«|l f»tfiob faateNé at Icsøe 
^a M«^e>f »«*» — «— — i— 9lo. 12. 

/ ^ox\ttt» ben 2icit V^ftlt 1793. 
«j«tefte SJett4 
3«9.ff««6« fww aXj> n^rt, pM ©te ^N^clfe 
^ ot-lirsae flu'd.iib oubNt tetJ« ^wton««. 3i#ft f«i 
ijTfe/ min S»r«6«r{ HH teMttfie nMd «0(c Min»« mi^ M 
ii«jft. Qgftft mit ^(l{|t«M 09 mit bAøSsc tU t<^.p$ 
$iroe N|i|9Rt( :(r6ei»é S^afm^et fan jtg We. 3«r 
cnl^ tim fti ^il.fuflbe faae tilover«^ <r |(ø,9p(aat 
t(( «t taøe cvitifr g>en i ^an»; jtg arltijtxv ifff nc^ 
H«»««t^ft, fom 2VM B9 ma«8« 3(nbw. '«fitff min n«t» 
tKmn»f ^jøUlfe et 9te(engenf>3(tM6« (t (j«M»mm(i<9t, 
tlMfNl^tx os taflyfl; eftivettc. mtbttti (tø nttm 
fw« etn 2509, f«n jeg icfe te 90,6«. Seg ^r 09 iffe m 
»t t9i>eii9ts&e9rr( om btn UnOerretninø om ubetit 
UnJ>fe 8itet«t«r. fortil fMb<m Soutn«! i vove, 
S>«8t, ba miti »timler af t^bffe Soncnalet, fem Utf 
fH i «lu66et, |)aa JBetti^f«, I gtffefeljFabet? £Den. 
lom inteteéfew (19 fot btn tfblTc gitetotnt, eø Hn Urfe 
t^kffe Sftøjer, ^ fan jo 09 kefe t^bjle Slecenfiontt, 
^ttU ba oti9iMaié fttecenfioner? SJar bet iffe U^ifaa 
olmeennytr^t at ubøioe en ^tratt af be bebfTe fUtttns Digitized by Qoogk I«7 

t&tip mat S>tt iffe foh ^^\^t, l»ii 3Mt t^t^Hg (ly^ 
. f^a M^^W ©iwe »aflff«« f« JMj f(^. Sej tvirter 0$ 
Uee paa^ «t S>in ^n 99 ^feéfist biniie^>|o et gtb h 
tn SiettAmrené ^an»* SS^tfl n^f tt evon^^eb ^ (iitn ^ 
fft(»€r> mig faare ^Wg og fj<t, ia fia ejir, <it jeg ^ 
gjott ®e(tAteé' Orb Ut inet Ø^mtotum: '^eetib fvt 
€^<inb^d itiMl S)j95en^ og @nb ^enrim pA fMbe fMr 
®lg**' ' ^^ bet ^xiti fbm tenne (SublNbe f vore 
iDagt/ tiOigemeb< be anbte ^beé eø^n, ^ør ^rUibt 
3øtben og ete opfanse til Ol^tnp* Og ^Woxi ØpiOtgfr 
mdiil l^jote^ oOeiw^ itben ar tefboref. i^fon f vote 
®age tecetifirte nogen p^ofi^)^<:eog^ nben ^n er 
jtantlanet? ;^t)o fiogeti ØMefii^ uben ^ et Ommt 
frioiter - on^ «> anet? j^o noget i bet^oNtcfhr trtfett 
1^ ^ ^o^neanet? og intet af alt betro et (eg tOet loft 
jeg v#te* iRpfig ^ot jeg 1«^ to fTjmme S5if get : aMU 
Kbgat^ af Demosthenet Omt. cont. Leptinem og 
* @tAffer caee<^ Waga$in; faobonne (B\M O^ ^ 
Sahbet fim benne ®tAffe^ ete^tiié og 9Ste Mtbv 
!De ete og eftet ^ottjem^ tetenfetebe t be tybfP« SMobev 9h). 13; 

^&orfené ten 20be 3uli 1793* 

eiffefte »en! 
!Keb megen Opnuttffom^ lor^e jeg igaov ^i 
nemat^ Stetenflon otoetlt&o^e* 3^g bennbtet bet^ bet 
£91 og $9belig^b ^iDotmeb ^ |at f^mfat bf ^ont^e Digitized by Google MS 

dbeft^ nm fent or lin ^ Af«i sekt M</ 09 h€M 
^x cufcmailbi mtset* ØmiMttti^ fon je$ »øg oÉm 
ttfe fi^rMt S9rfaU9|^<4®9^imit^ og bcc it »i« fites, 
fbbfr fo« om f» isié OtMWb^ 09 iffe fiut fiuire kcybtUg 
e^MUtet Maii^ fi{^ ^ Cn ^iitg jøafPebt (cg oven 
mMHf «t ^ cutottd ttitte meé fiti 9i»)»etU«i ^^Mis^ 
^I^Ave fotflACf ^: ^tmhteé goipiiufttti fon Mvt 
dlftlitt t% itaf|«n$i9 i te SRjmn^t^ ftan i oSi 
J^fienM/ tKuibe i fttt^Uttevelfe a$%ito<nd(c# 
SMa^b^i ev. tttin^tt 09 a|^«tigcg; øg fge øé øm 
Nit ^ontifh 2<m om iDtotmfføtø øt^erfattbfrHge 
<S|t(iitKø poe ingm %ibide f okl g^e« ftcftaaølig ; citar 
øm bot^ føm $ranig^ ^bffbitkt^ fM tvøe« fM 
IKM ^ditøttet 3^g; ttteb øt S^nntMn n før gob 
# øt let 4^ ørifivQetifølM^« S)eyn«t Atiflirbe ^g;r 
ilt ^a« t)i#e øø> ^ctebei mon flulbe Mnre pig ab^ W 
9tfmt ^Q2ttmeffer^ fost iOe ^ue StmM Cutfiie etter 
feet^øttti]|{le<iTi^e«i»a, lUiot ctfienbøogtefpectefe^ 
.b<|t cat»gorif]hrj3miH»ati» ; ^ipøa bet tugtet r<m møget 
femmec a«.; om bet jftdbe toevr nøit at pcowceve til 09 
uttm^néMtt ct^t^etr iSeitmfRløafenØ Smuft ^oty 
meget bet ligget i,bette @|>jøtg^ma(H/ feet maafPee Sictt 
neman bebte enb jeg» ®aameget f^ne^ mig/ at man 
fon forlange af en ØoAellrre for iBlennefFer/ at fee el 
alene faflfatte 9Ra):imer og (Srunbfartntriger/ men titttge 
angioet SKibler, NB. i ^armonie meb biøft tWarimer, 
i)eb f)^ltt SRenneffetfan iriitgeø Hl at f^tge bem* Digitized by Googk tikt: 14. 

' 4^orffn« t)ett 28b« Jfe^t/ 1794* 

%«foeiiMt f^ fHft imMifft TtwNiiM^ <^v fim M 

%Mk««bf i(« i ^f er 5)9bttttf(# foM^Mtft lit 9dimmmi# 
^k «it (>o» ^tei Utoe toA alt Mte? Am S&iM 
tmA tMfe iiK(k^ at M ilHf teltiyc« twl i Ari|i«l 
4dMnHl? 

S^ølfomnrntt/ jo vift f)ax je^ ^SR#rf#W9t S^vt |a9lMi 
Intet; 2tU venbet {i$ om tetbog' uafgljotHge 
Øpjorgémaat : ^vab er i(txt og ^vab er £ ir re art 
i bet 31. %efi. St 0«4^moal fom kemier fjrfl bragte 
i S^viTsetre/ oj) nu er t)oreS>age«£jep^(t; et &)>jors<i 
maal/ fom ^ar foraarfaget mig mange miéfbnuoiebe 
^imer / og fbm er af ben ]frt, at imt fan afgjjorcl/ 
intet 6itHf^* ^en alt ^leiget af et^er Eorfiiå ulige 
$9r^f|tiUtig<maabe> fctimOfiiltebe 3ib^^. •» i^bia tifcilit 
efier anbeit »l^lif^P^ ^p^m. S^xt: jbgr^ af ^ 
Ømt«, ^^aovf mMleHji ir i Icni ^nimH.^^méH 
UnflnfUWWÉft Th^k CIm^ føm )eg méb ftorfle O«^ 
nM|^#unl^ir 2:@anse(^ teøu Si«« iitte^oitor (hi«k- 
SpMi^afn af;^vatfe> bcGomi bt%ilm tt f møgets o»^ 
ir bettifa^fMniKgefrfim.dogiiMi^ eii4iiitio»f»ttei^ 
$IN* bf aMve iNttf ^ iel^Met f»ni. ptMmmfti$. 

' ^ ■ " . . ' ■Digitized by LjOOQ le 1^ 

c^tifielfse ^tell^i^fi til purug, pntn/i fRaturaMorøl^ 
linbet cflfvnebibenbe 3(drdfe for Sblitkn. Hf^t fin»m 
tmtucUst labev ^an intft HlbABe ubm biet ene S<>^atm 
€1^ X i f ti C )) it^n b el fe (om ^ f^neé dt antage, bog 
Nfi« ubfn at bivlfe ben méb eet ;Dtb« S)et ««refie et 
at ffitanben øvevalt fon ponérer 09 tntet betHfhr. ^9øt 
w^ibt ie9*at ^e^til f oteior^iitoset OMr l«i 9y»9/ 
^^t enbnttfnaeere ortale^me^^amen S^ag^ Æib m$t 
em oji anben ioom. fer mig er bet enbnu tnnneKgt 
at aeqvief^e i befte Øpfkm^'^Mmeget ff^ enb løm 
f ebe bet* t«f)rr Su (Me ^^ ^(£gailn fftr Stefigtett/ 
^^ilofop^/ e):egefe nnb £<r(^en$e^i(^te? ^t&^lh 
Itxt CrUU bet Ml^erføen SDøgmaKF, f^fitf at Mte af 
^ fete* -* — ^orfenø ben 25bc SWarré 1794» 

iljirrefte gj^erup! 
Om bet €^tt^an«b#r9 fTulbe jeg fMve noget. £)ii 
ntener bet var en £1^ SRaafTee fra en t»M Ølbe, 09 
leg troir «g ben gamle Umi^ noar ^n figer: **&fetr 
berrm Ul9(fe i en @t4b, og J^men iffe gjerbebtnr' 
9Ren faa p^^crotifP maae ^^^ge^^iMrre, at-^n fttnbe 
•fée efler ^ ben ftottefle -Ingeborg at fegné i @mfrt/ 
4iben at efttUnt Stuiner en^^ére* JSieg t^Hto jon^Te 
øt jeg albrtg l^be^eet ben; • ^nmarf ^r ^ba nn^intit 
,9^mmlm^ af Xunfl og ^ragt^ fom SnHon^^SQinsft Digitized by Google MI 

fMb€miiuiiht bet. Smttlettib betfbm ^øygc^ufet htt* 
))e5 ft( 49inene aabnebe til otctfiente Solfet« ^(mnW^ 
og ^røefFab ; birfom bittr fif Seili^^ paa Un ubebtoi 
gettøftelKaftbf at vlfe^ ^or ^it bet fbrtjenev at.^^H^ 
at fiffet/ otftf^nbleé fabedløt; betfotnJOaanbettnefbifi 
Ami^ 09 IRation btn)eb ar htpttit faffert/ bcffdni ctt 
90b ^uul^olbninsl IR^ve^Mg^ Ittvcb et tejtt bi« 
ffrmt^eUg t^ao^ <^ette/ foni f(4lte mcb &mtné 
Jtnife; betfém — prope est ut dioam taoti fvisge* 

j^tmb SHt (Frivei; om J^ffttoge 2C« }c* er fttibt af 
9Mttei^ og ^eftlg Snbignadon^, ttt Sotfbar for fao^ 
batin(^ ^or jeg Ingen S^ft^ ^ftun (etreveeb ieg/ at en^ 
Slanb^ SSrebe iffe ubretter btt font Stet er 
for ® ub^ f«n 3<^ Xpe^et ta(er; og at man for at 
vorre StOig mob bi^ft iSRennejIer/ maae gonffe glemme 
fig felo og ^n egen borgerlfge Cirfet^ 09 ftftte flg inb i 
bere^ for at fDr^oe^vtltf jSibeer bebmbe^oe/ ^oilfe 
®9nlpunCter be n^be« oeb Opbragelfe^ Cmgang^men; 
nejTer/ iaugéitXanb og^one/ prioat Sorbeel o.f*v. at 
^att om mange ^tng ^ fom JtunbfFabémanben c (tn la; 
oere ^titting feer langt anbertebed og rigtigere ; jeg ^tU 
ber faameget til bet t^oiffe 'Priniip : adaig ixw nmog. 
Sat SapientL 

39Uanb blioer tffe bm fibfie t at fammenfFpbe til eti 
ft^ø ^ongebolig* SSi ^ot^r^i^ner gioe en 6000 Stb.^ , 
«n 200 9lbv €n ISO SRb.^ ^angei001«b. og glcre 
50 9tb» (Solbberg ^eber M gioer 3000 9tb./ anbre (tge 
1000 Øtb* Sanfon. 1500 Slb-, anbre fJge 600 SRb* 

Slaat ^\t fomrner til^lt^ oil bet bog neppe ooen 
ftigefm mifUom @ib fdobanne ^ilflob iffi for fnoct Digitized by Google 162 

fhtibe U^roH i furttøm li^Me; en ttebig ®oMM(r 
fbre^ttoir / @iib lab ci Um uben f^ ig^m I ! I 

9>aA eåttbag fhilbe vi ^ ^r ^ff{«eifM(ie(L 
SDft tr^ fbm mlj fene*/ m ^nbtxUi %kBt^ mb m^ 
taffef^fUt« 9}miv en ftofUii^ fF^^ tftTTdr mmi (Sii^ 
fbcbi bet ith ffeibf en ftiøm; mn bet Høx in^gtn 
m)tU ^/ toTM tMt ^ ffet iffe. 

éiilbbfvs^ 9l9e ^e^anMiit er ba ubfontmt^ j^ 
idt iMft Ut igtnnem t iSlmnfctipi, bog iffe XottkrdSi 
titigetiK; foær SuØtuttbet/ ba IM ^o^ni« Sabena 
bodns; f^bon SSRatM Simfer og OtmboHtitite^/ m 
bos «Wb martf*«9«/ 1^9 |wr »mflwttberct enbecl nteb 
|am bftow. ^ott bltoev tø oiiHb lii$A «bd/ finbtg 
09 f^btfli SSUfeUg en rara am Møiibt €H<|ratiirf 
mn^nc. e^9 ettbelig fev^ at S&osen fommft I en 
f^tibig Od fittbig Stecenfent« ^n^. &ib mtg faa 09 
vtbf / ^t>ab mon biråi^er om btn i ^ieftea^avtt. 9t(L 16^ . 

^ctfcttø betl 6t« gafiuat 1795« 

«j«tefte 88ett! 
^, i^ t)«Te nu ^mm eler ^tttmtt^ 4e ga- 
atibiis BOA est dbpata»di^ia. IS^en. om hm Wft 
Siimmi 09 npe Soeb^ ^tjoti »etfitrtbtg^tb (Tal 6oe> fwj 
fan tjente«, noat ^an foaet firabt^nof ^ ftiitbe »faa aOt 
St . * . ^wbet/ 09 ^a» faaee alle Co^wflance , bWfe 
uiH Safeeter^ nebttaabt^ ^ilfet oel suaj^citer et 
aine idlegoria Dil ftse, noav bec iffe eto 9fioitat#flr Digitized by Google 16$ 

mm tU^ 09 d o(|<mtfi$ StcHgCøn n åfft^fftt i e>M€m^ 
bet tnane ^n 09 6e onbte vote ^a^U ®tit^^ofpp^ 
fecttf forfUoe ttib jeø/ ^ m mnbm et pidvere seho-r 
lastico qaotkUe tenon 3^ ^<^ ^ ^^9 ^^ v^*^ 
eColetøketnlndO antet tnb piaae VUnat^tt^ ^ih€ 
Sttcm og terere tre fnMue iDtépotec •§ Zfcanim, 09 
SX'fdflefit ^kmee; 09 ^batmt Såxk tHBe tak meb om 
$r*e^/ 09 M^tmme be eflecdfPe ^^fbp^é ^bict^ 
^i in foro et luce renpublicæ versantnr« ^ wdu 
Sett! )é9 bjølget bet Uhf (eg er foa BigPt^ nt Jeg veb 
«t krfe bmiie npe reformerebe fB<iibom^ tetifit meb 3(li 
wrlf9^eb paa btt Syip^etti/ ^rmeb ben tftlfH(rtbe 
Øve OuftSerg (lutter ^e ^(niiiarrfttbtget over ^o^axmté 
Kttbenbddng* 

Øvm (égt/ ^folerne matte rffértmrei tfter vori 
iD«9e< fydk @tab af Cultitr; ^ ^ielper ith at fltffe> 
(ørt meb htt \toh,p^i ^nber! ^1 bf mie nye ®(a# 
M^ (eet tnon nn 09 at IDmmuitf HBt mangler fKomb/ 
forh ftmie 9aac tti ^aonbe (oabe meb 9taab Pi S>^Mb* 
9Du fiRiuigor ^r je 4 SStneroa lagt ben ^ele 'PlAn^ gib 
^n nn 09 alene ^)5e SKogt tit at kinge ben tit Sin 
Nig^eb meb f^ fFoéetibe fiaf ! foa var attm9 j^ gebt« 
&fben £)n Pger mig at l^oni Sorføg ^aver SXt S&ifalb> 
fmber ^g bet ^Irtbenbe mob ^WManim, vtbeit at ftge 
mjne ^trfer betom« jtnn betre ftger jrg: ®ub naab« 
beoCommi^n/ fom veb at nbfafleen &fotepiait^ (Fol 
labe f g Ubt af fdabamti Staobgivere/ og vate forftnnben 
tilatl^tte e^r alle ^temmer^ fom firige ^t)eranbre imob 
fet oKe 4 ffiinbe* Og vee bet iDieblem af faaban ^onw 
miågott^ fom fbdbe be^fve at Uibe fig (el<rre ai,$ntym 

i 2 Digitized by Google 164 ^ 

^ntøtet 0$ 95eéfermdd^er/^ 09 ittt vtbfie ^)>Qb ^mn5% 
iKunbfFafc 09 beit^ $an> vov uben at labe ftg bet fortorOe 
Af ^uUiCtttn« titfinbeunøebe !D2unb» 0$ otter @ut 
tmobe o< n^le Øfotefiijifev^ fom maa taale at tabe 0^ 
colfotve 09 bebjømme, wnbt »p 09 néb paa vor 2)ont 
eg £alb/ og tagti i ®fole fom raae drenge ^ af eni 
^ver 3nri^, SRebUu«, »ettetrijl — og — og — og — 
Saber i^ora| tornfte fom faa : quod medicorum est 
pmmittant medici — tractant fabrilia fabri — scri- 
' bimus iodocti doctiqae (acholasticå) passim. iO^te 
SBen 9ta^6e(/ fom jeg faa ^zit agter / ffulbe og enbeUg 
me^ paa bimne @aleu • Sjpxii ^bttx tjør jeg Iffe htt 
hmtau !£Ben ^vorlebeé ^an funbe troe^ at bi^e 2>txtii 
XMiUx, fajlebe paa papiret i en jorfeétøé ©tunb, funbe 
t^«re inftructive forSommtéftonen/ berom gab jeg fpurgt 
^om« SiMi ^or opforbret mig til at 'mtXabt mtg ^ri 
paa %x^t, men bertit ^r jeg ffotxttn %\h eOer £9^^ 
mine uforgribelrge ^nf er ^r jeg^ opforbret^ inbfenbt til 
(Commt^nen/ fom jeg troer var bere< rette SBormirting«. 
£)g jeg ^arJtte Spft tii at inblabe mig t «Qane(amp ra^eb 
nogen til ^IRoerffab for ^ublicum, ba jeg forwbfeer at 
mine begreber om benne &ag eré et ^cenninm (^M^ 
fan iffe^enforanbreO fot gamle / og ©purven gjør 
fuit en flet $igmr i^ranebanbl* ^or mig gj^re mati 
nu veb Sagen ^vab mon gobt fpneé/ quis brachia 
didgere contra torrentem potest I ^r 9te^ ^at 
Sla^bef gjort mig for flor S@re vcbat na?vne mig blanbt 
9K<mb/ fom jeg flet iffe forlanger at maaleé meb^ me- 
cunt babito «t meo meN metier modnlo et pede; 
i^orfbr ®« !Otonrab (fat regnet bUinbt *®(olepatriar; Digitized by Googk 165 c^rne/ 09 fmeé i en anbm o^ ^øiere€t«i(lt enb 3* 
Sbc^c, wb ic$ iffe. (gt bet forbi ^cin ble« ®foW<rr«r 
3 å 4 3(«ir fwenb ®09e? et bet fot be ^txi f)axi \kir>tt 
cBetl^an« lunefWlbe mtetfigenbe^rogjrommota; jeg'tirm 
^ let 93o9e ftser: S^ilf (^ott in Øtiaben^ ^iet wtrb auc^ 
®pife gefdabett* 

@aa fpal ba en SlotmatfTolf ontoggeé < ^øUtis 
f)a9n\ quod b.X f. f. q. sJI! ^u taler omStectoren 
i ^orfen^ veb benne ^(nlebnmg* Ht ^u vtrfelig ^^ 
^t tale om nbget jiiabiant^ fom S)u ffdver/ fan fei| 
iffe troe; mm at ^t oprigtige SSenfTab for mig lob S)i^ 
j^lfe faobant noget,, bet finber jeg iffe utroligt 3lei, 
min bebfté S^en! om tg faa var^ ffal jeg "iffe ^Mt nogen 
i aScien øg borttage ^labfen for en ©ncUgere. ^orfen« 
er nu iwb 7 Haxi ajane bWet mig faa fjer/ at jeg 
neppe, faalofnge Jeg f!«l og fan iim ©foletører, battet 
ben bort for noget anbet. SJel ^r jeg ingen Contector/ 
H H ^^ unbertiben troet/ og f^lcr enbm, at jeg op^ 
jlibeé : men ba QKanben I iSRinertja t}at forf faret mig, 
ilt jeg ^at bet ganffe mageligt^ ja faa mågeligt ^ at jeg 
enbo^ burbe mifle be nu til(!Aaebe Staflbage^ faa mad 
^ geilen ligge i min e^cn Sjclenffab og @fr^belig^eb / og 
fee! benne tøilbe jo følge mig ^øor^en jeg fom* tDtin 
Oeconomie er nu og engang paa en gob, fom jeg ønjTer, 
fom bet ^ar Coflet mig ^Uic at faae ben^ og fom ben iffe 
faa lef lob ftg fa?t.te igjen et anbet ^ttb ; og fanbt at 
(!ge/ jeg veeb bet meb mig feb, at jeg ifteer og iffe 
tiløer noget axBi^ég BxXsTtrov i bH\t Ape Øfolereforma^ 
ttxtx€ Romber til ttt realifere en^øer^ 3been 2)u øeeb 
bet jo faa gobt fom jeø felø, dt btt jeg ^ar l«rt, er eii Digitized by Google 166 ■' . . 

% 

^wnAt ftieiii »9 €HtfI/ fM im iffie mere hmt, 09 »de 
gantmeldas^ ^lofop^e til eget ^imiftt^oi^^ 09 
»mil MC af €tt aSiOenfFab, fbm tro tvttalt tiM^e«, fom 
mon falbetS^oiogle^ 09 met btlfe fot^e !Bairc fftttN 
j€9 tmm ttl iD!at(et> ? SD^o^efté tftntxx jt^ intet tti ; 
3latur^{|lorte f)ax jeg begvnbt at fige I; Amt« ^^ 
frp^f fotjloaet i«9«ffe; i bt »yere kwnbe ©prøg et jeg 
tlttee« guffet/ ttlbeeléSgnttant; rit«, fægte, boitbfie^ 
tegne, ai«jicete fan jeg tffe» Sbtt fagt, naar jeg t^tu 
ptitt ^vob jeg iffe fan, iegtftet jeg iff< ^vottH nM 
funbe bruge m<g enten i ben ene eHet (mben (Enbe af be 
nye ©føler; og feh) ^er 2>ag ai tøre ^ob jeg igjrø 
IPulbe krre anbre, bértil et jeg n« fwr gommd, og nit; 
get ^ar ber forø je« atbrig fwnbe etter gab lorre- Slet 
lob nic9 ftitt fibbe i min Jfffrog, jeg oenter o|( iffe at 
Wooblanbt 9)lflfto6Jerne^ Slebneerer eBer ompober man 
fMffttbtn røm ©fole; jeg j!al ingen 2>ifficnittter^jøte, 
gfoer gierne ^kbi for en anben ; eg i jaobant %a^ 
wjfer ie9 rø^ et ro«gt?>taf|lefalb paa ianbtt, om man 
eller*, nøat bm "iib fomrøer, tfie o^a fPulte pnbe 
b»ff forte golf o»erjttbtge» --^ — — ^ — -gorfen« Un 20bé maxti 1795. 

»ebfte aSenJ 

^ee mineVelige9lvej:iH>l foa topnfer je^ om biip 

Ztø^^i At ©« tomler anbedebieé oee^ jeg fasten«* ^Sim 
fttnbe jeg oeb mftie oenfclbtge, boj o^mtente gotf jHb Digitized by Googk * 167 • 

ttngitt, ^ilN SMg Må^ fko ac U6e fort ^Nt M% 
^eb^ ba t»ilbe bet gtarbe mis* ^tv ar jp bo« higen xm$ 
(titbe Sløbvenbi^^ at ^ fhtlbe bkmbe 2)^ mib 
eforesi* Slooact imui vmr ttb^ St^e^ os ii^fyfH 
i^øtber er jo legio, faa at ben gobe ^ag |o if!e 
fbrraabél veb een SRanbé ^u^^b. Z)u ^r jo no( 
beéuben at .befliOe; Uh veb at ranbfage i £itetaii^iftoi 
tien^ i Sirbrendanbet« Olbfaget^ at U^ictftt^t 2)i# 
meb vibenffabelise Obnnev ; ben^eb ^ar ^u alt vunbet ' 
et ^etUdtSRavn^ btVHb iwntx $>n 09 fétn^Ut^ uben 
at fMrftftt« S)tn e^en eOet anbrt^ 9toe* {ob bem refbn 
tneee i øtot og JtMe^ font Wt f)cm anbet at bifMb/ 
fm {(fe f^tftoM onbet; t^i fanbetlj^ bertil btfyn^té 
faate Uben Corvbonu f>aa min $(&e^ (c^ Nb>rt S>ls 
meget fot 90b til at oirve eaagl6rob<r tH ben nyt 9)l<ygt 
uf ttttge ®in(enKenb/ font mt ^ benfargtiget ftg oSe 9tu$ 
tatnten« 5Dem(tole^ 09 ooetalt anQili$9 tonen* utfr^T^ 

®eveni^f!mi j^beet om S'foletne ^ feg iffe olene 
1«^^ men oeret njobt tH at tefe* i^nfenbte mfg 
fdv etSremplar meb et J95teD og fklmigte at jeg fttorm 
gttlg njoUgtiø iMlbe giennemgooe bem^ og fige ^m 
tnine ^onfer^ ^ 3 S^gynbelfen bteo |eg biraf Hbt (totog^ 
tig/ men f!ben ^jotte jeg>^ at flete 9teceorer ^t)be fiaet 
^rt fanmie / og at M nof maatte Mrre et Cirenlaiveir 
^i ^enftgt man vd fan gjette* 3nt(blet^(b tat |eg i 
tK>gen Soriegen^b ts^ mit Øoar; efrn m(n Oi^rbe^ 
"tWMxii et 9>(anen en unmeltg'ting at teatlfete 4 benne 
SMben* ^9(fer oUbe jeg iffe Mté^ u^^g iffe ^Set ; 
1^ ffm ba ^oob leg meincie/ fn^ ^i^U^ {bm jeg fnnbe^ Digitized by Googk *M8 i^^UM bit ta y^<^,:Mtb j^ 4»; .<tf. M «to<t 
jften ^Ijfr/ betitrw jeg/ Sbewne ew jo «lt tegte «l 
®rutt5 føt Commttftotten« Owemielfe. fionuner £Qm 
fiigatift «I mig, ffal ®tt fii(ie bette d§ mne at.fee. SRo. 18. 
^orfcnå ben'28be ^Dccbr. 1795* - 

{Det laffer oii «b Xoret« «ttbe> ^g tw« ©iben er 
50b er jo atting søbe, jeg tril betfor iffe btage min Sire«/ 
ajrib om i btt n^e 2(ar. 5De Otb i SMt (ib|le »wv.: 
(^t 2)u er tabe for mig, jlobe »el I faabanConteyt/ 
at be lob pø fotjlaae ubm noflen gare foe port SSenjfab;; 
untblerttb uore be mtg tog ttbe^geliøe at tefe» »el er 
bet faa, at vi tmnt, ja feor og » il U blive Wge t^tiiti^ 
aSenner, om enb vore Sbeer I mange ^ittg m^et btvew 
gere; men Hgefaaoifl er btt. At ba jeg ^enfjjrer oJ^ffHi 
-Uge af be 5^orjer og ©runbfartninger/ fom n« foragt 
M, fyianti og calfæreé, t« 9Benne|Pev«ebom, SSRen? 
neffet)«rbog!Kennejfet9lfaltg^eb^ faa fan jeg iffe anb^ 
enb ønff e^ at ben, fom er min aSen, maatte beelt«øe 
i bléfe præsidia hjimanitatis, fom jeg (elv. glcero 
mwtt at cpnseosus animorum var ©jelcn i 2JenfFab> 
iOien $erent^ bem<rrfer og, at »piaatittiu ir^ (dis*- 
sensiones) ere amoris redintegratio; jeg troer ttt 
vort SSenffab bevifer., at be ^ave begge Slet 

SKen paa vor »revverling frpgter jeg benne Uenige 
^eb vil ^ave en uforbeela^g Snbfli)btl\t, og i btt Digitized by Google 169 

.feltoe nof for ^(9 at fftive om/ cnbog naå? 5&n olciit 
Vifiøtrif ( vef eretec mfg U6t af bit meget Mr umfe^ 
HM, ^attble^/ ffeev og tilbvagcr fiø« ^en jeg^ ^ • 
Sbtm ^ibtO, fun befbb i mine eenftttige o^ fomoelige 
f^elonrfninger ovec §vab SDh feitbte mig^ eOet lob mig 
vtbe^ jeg maat n^oenMg tomme tii fort* Zffiat btm 
og fjebe S>ig meb mie ott^obo):e ^nrf^ meb mine ofb 
^e St^Moner og fem foOenbe ^eefi^ge^ .Ut »ttbe 
iMqte inbMcret/ efter S)in pbfie (Ecfkrting* 3eg fotet 
mi fee^ ^lebeé jeg ban;er mig ab for at betale SMne 
Sbxm^ fom jeg unHt og vil ubbebe mig/ fom ^ibt(L 4^orfené ben 2bett .SKaiti 1796* 

(Elffebe JSenf 

SboXiH ^piigtanCev^iat ixAt S&ifatb/ ^n ac^nietmf: 
fig fom en beoi^ og vaptb(g^ SRan^; Jaa mobeat fom 
^^en eOei:^ ovoroit ee^ fpeé ben mig bog ^fl og f)€v 
at i»<rre li^t offecteret/ mere efter ^iber^el Sctltg|e&<ttb 
iftiertet« @prog. ^ 

jgtbtU ^or mit l^reti tm Uben Snttre^fe^ mm SD« 
i^ifie mig iS>ft fib^eS^reo etfStibbeitH at gtt»e bet^ ffno 
^ai»n:et eobnu hn rumme/ 4tt Ølagfi ^f^tere^fe for 
^<g* 3^g ^^^f nemlig befoare ben S^lbutnffe Casos 
Coåseieittue, fom S>u o)^git>er mtg? ^t^orfor jTulIe 
b9iM <o «obe SSmner vece foa bm^øtttAt i oor %^ Digitized by Googk ito 

tffti 9>tNrbtfattr^ ^Mciiiet feg altih ^iir fimft 09 $fu^ 
Bovnet JDi«/ er 6€n <rrléje aipcrttp, 0$ bitte ^>t«li|«tt 
fFd 09 miai SDu frembcM M^olbe* ^ht Z^^tii Mtt 
«KrM (øm ftrn vU> m Mmpe natur« tiue bonitM, 
Mt vel pcavisaiMa Principia vincat« TtffR^ftmptt 
l^be bcvfbc SOloraUm 0$ i^tatc n« ®lfte^b liiiM nt 
icfrpste* ^en «t S>lf S^ésteft om Seb t^tfbe bliøtog 
m««tte Ultie faArtvftirUst for ^omfiinM/ fadfM fom 
9}#n9bai cr> fott jeg iffe cvMe p«a^ 09 miute beri 
9hM J^ebotD 9fet 3(t 9ebnt« ^effi^b 09 9ttfiK^ 
Mmbt 9R«ii9bfti gmnbit ^9 ima «n Ovmvøe/ benne: 
«t 9>¥ø»ttentftn tH ^cmnHu bet ebeU9e Sjifte met^ 
enb et^tøert anbet/ 09 éirlatant ^ne bete 9&vub; 
. ^ilfet @ub bø9 tntetftebé^c lo\)et; inbfeet |e9 me9et 
toel* SSiitn man tage Mblertib benne ODertroe bort/. 
09 bA etr (Seb iffe mere 93aanb paa btn taae Wmue^ I 
bet mmbfie tffe føtenb ben faaec ^ennemgaoet ben Sbrn 
gn^tf 81 dis placet n(rr foteftaaenbe ©jtnføbelfe* ^Itn 
H benne Sllmbué/ fem fMetNir om Orbet <Seb/ itte ffal 
Mfnbt 9i, ba lAb 0« i bM eteb^ (artté «r(i9t ^em 
iiefM ^jøttlce; ^i)bc je9 ^9t>m<n e9enOt)etbn)H<nlii9^ 
^be j<9 fat ^v(ftell9t^ t^t€^iié t^ar tn9en Vm 
Af <Seben» ^oirtger albefe« itU^ \a^ ^n> l^ab ber er 
#9er dft 09 9}«i et Onbt/ betMftr at o< enbnu ere 
kii9t bøtte fra reett fStorol^ttt* Sør ben arrH9e eOit 
d^tifletigø IBtanb fyiiXo^ niya&é^ ap^) er ba Kjøf te.t 
Sebi qaia, fem Cieero figer^ jam promissam noa' 
pertinet ad iram deortun, quæ nolla est, aed ad 
juititii^ et fidem; 09 nn MliNrr C^ørgimaalet t tør Digitized by Googk 171 Ml mU^t Virnib tiUabi fig tioseii resertatio ineiittlki 

9eb fU it^l eflff ^ fom Su uMv^Net 5Dfs^ ter ^ 

«fte99e en Seb (ec fiøfte) (meb fn OvciftfvUiniits? §9 

i ten M^etme. ^oi^ at te^de bet? ^Ritt !Koral fvoMr 

^til et ht^mt 9M. Se( f«R (nøett Seb (iifte) fbci 

fH^re mig til Uitmetig^ber/ tit Uforbelig^eder^ ^ foai 

tetit 2f fte var vel i fig féto en SRttllitet; men bennt 

{Qttilitet ingenlimbe uben fnbieeti)9 SRoralitet. 2>eii/ 

fem v€b tøfite førdigter ffg tii en Umiteiig^^ er 

en fD*af e; ben/ fem øeb £øfire forpligtet ffg til en 

Ufirbelis^b/ er en Øf urt «Qvab tøar bet/ om nogen 

(eer efier toMbe at mifrbe etSKenneffe/ at forføre en 

ttff^lbig ^ige/ eUerfom ^ober dep^a 09 3(gamtmnon/ 

at øfre fin egen S>atter? itan btn éøiNnbe fHefinbeé 

før enten 2(ffmb{g^eb eOer St^ggeøiH^? eoabant 

tffit (t^i øm Mé Opfylbelfe tale« ^er intet) fuiibr 

olene unbfFplbeø meb btn ^berfte SRjøbvirrge/ incnlpnln 

tntela e. gr. øm 9Løt»eren aftvinger mig et tøfte meb 

9>ifiøieir fnr S^fht/ fffønbt bet enbøg funbe meget 

Mvenbe^ møb.ShiOiteten of feløe foabant S»fre» iKen 

jeg vil nn iffe øorre foa ffarmg/ bet be^iøvei 09 iNe tft 

mfn ^^enftgt; t^i at Sonbibaten/ fbm g)ør Ceb paa be 

fymbølfle $&Bger/ iffe fcfinber fig i bmne 8}jøbøenbig^ 

^, eder (an ^jeipe ftg meb benne Unbff^lbning/ vil 

5Dtf bøg ventelig tifftawr mig* jOveralter ber nøf ingen 

' ^ipl^ «t btt^ veb nOe Sjøftet/ ittt femmer foa meget 

an paa Sp^ab ben £øvenbe tornfer/ txott, et 

øverbevcift om^ føm ^ab ben ber tager øg 

faaerSdftetv venter øg ffaaber øg gjør 9teg^ 

ning paa e^ £øftetø nohtrMge 09 uc^njøfe 0)^ Digitized by Google • 172 

tthi$* SDcc er «n to^i ^nttøKt^ ^ ^uXbt Mé Op$ 
f9lMfe ^d^ af tot £ot)eti5e^ inbivibueØe 9Rfn<t>g 
om bet^ a^tpbtiing/ ZitaMicfytb, @atmlfg^e5^ ®ftu 
JbcHg^eb/ bil blet» i$fttittt iBftt) M »flbt op^<mt ftg 
felV/ bringe 1000 SoiDirrtivset i bet. bocgecKde ®amfiinb; 
SDu veeb .Sartt^ 9tesel/ ^vptefter man b^r prøve Wiaxkf 
mtfié Øplbid^* ^ett fft^t^ jeg gjøt Cicero«; Steget 
for Sebm til min: quod ita juratum est, m mens 
conciferet fieri oporiere^Åå servandiuii est; og 
^ afjTper SuriDibe«'« Jaravi lingua^ meaftem Inju* 
ratam gcro. 

€r bet f nb plattecbing« umueUgt at tw^U ten« med 
Sabricanteme om Stelrgion^^^flerierne/ foa er bec bog 
itu platterbingd umneitgt tit labe tnrre at gjore dem til 
S^ma for (me offentlige ^aler^ og jeg oeeb tKe at 9te 
fetmatorerne eOer be @9mbolfFe ^oger tnbtabe fig i no; 
{m beflemt SortUring ooer ^mmelig^eberne. S)eéi 
itben fan ber HaxAt gntnbige (Sjregeter/ og bet burbt 
uSe ^rirfiér tnrre, og iffe ^^Oofop^after/ if(e oorre faa 
^or Uenig^eb om tingene. SSielanb« Seraifonnement 
^rom> fom 2)tt oel erinbrer^ be4>ifer (tin ^ at ^n er 
^.(let »ibelfortolfer^ . 

(£)remplet af 2)ommeren angaaenbe^ ba f^neé bet 
mig. formeget at ^ite; ber^m ^Dommeren oeb fig félot 
er ooerbe»)ti(l/ at bet fore^oenbe S^^ctum oirfelig bor 
fuéfnmerté nnber m befiemt og tpbriig $« i 2ooen^ og 
^n itu bommer efir«r benne/, htk gjor f^wn Uret og^br^tf 
der fin iS^b. Sr Øtrafen for ftro^ng/ blioer Sfnfoaret 
iffe ^n^, men.^tatené, 8oogioeren«» ?flJe»JDmnroerent 
tr (ffo^ogiver,; |^n bor ^erfen .f!i#rpt <eOer .fDnmibr Digitized by Googk i7a 

benne StcmfS tnbremme« ^am» Cn onbet ^a% tt btt^ 
^fvrøt Sénunnm vafler 09 ev nvil unbet ^i^Ifen jtam 
gottt !)(m fFal ^nf^te få factnm, eOer ^or ^Kenfti^en 
af Soven^ Orb eg berel %nvenbeffe ev ^m tvtt^ig; I 
bf#fe $Uf«lbe btpber^tt jo ttfe (ht Ceb> t^l ^n bjøm^ 
mer ith imob Søven^ i mob (bi Ovetbeviilning« S^m 
ve^ enten ifft ^vab iwtn^ betce bøbe Ovafel^vH; 
efier ^an tjenb^ iffe bet enfelte facttim mt for at ^ 
f^e bet tmber enbeflemt TittiUl i totten* i^ør &tatvn 
taget hnob aøfte, øg førfanget bet i faa ubeftemte^ 
tu^t^bige ttbttt^f, at jeg ofte iffe fan vtbt/fpah 
leg ^ar løvets og Øtate.n Hgefaa Hbet f)^ah ben ^r 
forlangt/ ba forttel ben Sovenbe i ben dl^øblienMg^eb^ 
lit mere følge Jjøftetl Tianb enb »øgftaø. — »0. 20. 

*orfcii« Un 29be iruøufl 1796* 

,. itjereft.e Sl^ernp! 

®aa Ihilbe virfeligQCImiiend S^unt^b og Overtroe 
lomme df beref il^ibeØarteingl £ibt ^Dormørøgte maafteé/ 
øg J^rp^ftL 5Det er ilbø at tKennefFetl ^oi^b er 
j^tmkn nørtmere tnb ^ani S^ber ; tfyi beraf maae not 
ben facramentffe Uff if f omme^ at ^an altib øO og altib ^r 
øcllet ttb o^tx ftg felø/ og f)wbt ^an alene fnaet ^ole 
^m djren^. ^n ^at>be. nof fmufr blevet veb ben gobe/« 
fobfiflør f)aanbgribelige.;2iorb» iffien (ibtn ^ati nu^ ^or# 
ban bøt ^Ueré 4t 'gaaet ttt^i^r ^et Wlfe erecti ad Digitized by Googk 174 
mdem vuItHs, ^ gaber 09 gåter ^ tlécb tet opi>«, 

09 S)jaftrte #9 @ubcr ;. 09 anbet fowbom mm, forø mon 
je bP9 ^tfen tm lU9te, fte eOer ^ge. J^ortebcf 
num ^ftl ^elbtebe bette aaiiiial iroplojiie bipes for 
UwM U^m, et en iMlhfEeiig 0|»^oe« ^mt^iertfb «it 
tme ^agel ^ttdeu^ iffe mangle SUIekI^* $0 Stag 
fynei t^ig (ørft at maac ffee/ em bet (Fol (^ffe^: IMbden 
ai ^perp^fiM 0)}a9a)m maae »ene ttbn^bbe« af ^otbeit^ 
me^ gittfeeibberen 09 9Kateoi(u« ^er bee fffe faa p<rrt 
9)S<inbeti f(a.9}«)aret^ maoe e9i9 jofglemmeé ^ t^ ^att 
u tit, fem |ar iobbHbt forben fsa meget^ ora ett 
ttf^U9 @iA/ øm ^atti ^enflgter og aSifiie-meb !02em 
tieffet ; ém en ^If^anb tfr^ betee; em ^^eiere ^abitftigj^ 
Oxbemt og C(alfer> fem albt:égj»ce løk f)ix feet; ^m , 
^r talt faa it^jofltgc om vex mennefFeltge Statur ^ fom 
0^1 vot Somu^ ffufbe ffaae unber ©ubé %exm^nbtxftah, 
eg fom bm tøoe SStUie iffe fun^ tøUIé alt bet @5obe 
fom ben »iU .^an et bet fom ^at fotborn^et ^ele vot 
®MeUg^eb tøeb ben ucrtttfTe £a?te^ at tøot ^eOtggi^elfe 
et @ubl SSillie^ og bet egennyttige SDnb : elipF bHt 
^Utftt fom ^ig ftlty; ae ^elpe p«a ^«it$. n)»^Uofo/ i 
p^fN Sitte eeb ben ^øtete CHttf et tun pffen^ (mi 
$a8Utto» 9let^ bett meb ^om 09 ^ané .^^petp^flfl 
f ^ obet fSiip^ 92aat be^ b« et fiflrittgt^ be^ee« bet 
enbnn een Opetntton, fom^^ eftet mine Sonfet^ iffe 
M^e mtobre æanfPeiis^«^ S)fmie en faalcbe« at 
ifoleve 9fiennefPet ^t til dotben^ at al Conmnmicatiéti 
imeSem ffaU %mH, dnbbUbningy ;Ønffet/ Titttaatx^ 
iu^mlfet egi^ Stffen^ meb ben ot^etfanbfrRde Slmt Digitized by Google 17« 

mut ofifHmi; i|i Cati num Wt httu, foffftn |fg^ at 
kit iffe vU l^jeliie^ «t nuMi bomber SMbekii« SRcn ^»tr 
tftilifø ^? ^ ^l v^ figtt tee er 9>(rpfla9t; mm fc( 
fM fotrfffre ^^ .at bet ir jNt iKt ft? tniø; nwtt (En 
poaerafiønee/ ffm ^muf ^§ti fWfN »Ng. til at iib# 
tiiøm i c» SSf ti J&ann« 

^ ^c«(Mfot e(M<«tl yfHtt ttiiS fotktm^ bet 
fKMkc «% mcøjet at fie ^ fiwb^ gWb og f«m tyli 
(ftfø <b»bfbémiib; leg ftar at dabcnrat| vU ^ 
t« 8M. 

$tt iDtoinyf f g Urtitt fbitiettti 9QfcM(f 1 ^ jutfrif 
leg SMg hjertelig til tv^e«. Om ieg^ ifalb jeg ^br 
hUfon tKb ^fabeimet^ ogfaa fimbe obHitim boitte tMfhtpf 
^orbetlige SM fit en æibet^Mmosb^ veeb jkg iffe; 
men bit veeb Jeg^ at til acabemifr ^ofréfor nit tm 
S>«^ biiec jeg ide* &om &Mtfai ^jeli^t jeg mig 
igimMtli fom jeg iEon^ og be« be|4»et jeg tagen $itil 
øg ittgen 9taog/ tl^ jeg gift ingm ^09øtfi^\etm, og 
laber gjeme »or SS efter i&ag gaae )>aa min ^tirt 
^nb/ naar ^n tm iffe oil gaae paa mit i^ooeb* 9lo* 2U 

^9t\tni Un 24be Suiii 1797» 

Clffebe aSetil 

Steb ^r#e Sonuoielf^ far jeg torft 9>rofrlfor 
ec^iegel« 3(iirara jmob Sftfefner; btn gjor ^am^ efter 

♦) af |)rafe«for. Digitized by Googk ns 

tmt kantet ^mtim^Stt i faa futtét 09 flnNgt ^ar 
ffm p^Hofop^iwt i benne Øvtfrtnerfet« $»♦ ©anbellg^ 
»enne imje SRanb. et ef mogel^jl (gyedn>^l j>aa, ffé^ 
ttUtftteli'8 ?Hb, fotenet met spbe SRotiirsaver,. fan ubr 
««*• 3«B ^M^«^ w<« «lrfi> <iib , ae ^t>e en KBe g>«it 
i fjam^ Od berfbc øtirbec je^ mig bejio ^ierteksett over 
• ^^» ^tta ben éti f)m øaaet frem^ fon ^on lee af 
Ale {{ne SRi^uriber^ og ^ubiece^ af aDe <^etmii|er 
09 ^ortlbrter. ^«i ^am enrbelfg fra nrfg 09 .tof ^m for 
tilfenbte S)ifputatl om ^orsengave^ ben bar tt9bt»iié 
iwo^ meøen gofiJnlnj ogtirrtom; jeg1ot>er for^Snt/ ^an 
ffal nof forfvare fin ^ojl^ — — _ — 
' ijoftebow« Sfaiaé ^r jeg tøjl. Seg ma^e tit|laae# 
i«: ^n 9)'ør P9 bet ^tellg let at bevlfe pn< ®atfer; 
iffe eet Orb af ^MfF etter' crtdf! ttnberf^lfe om ^m 
fatteren og ifani libf ;2(lben S)Zen bet er n« ^oben^ 
6lh frif! wf at ^jofhilere, ar bcelamete,. at flotuere. 
S^ilfeHgy for at htiu vantroe/ ntaae man vorte meser- 
ftttroenbe. — ~ 9lo. 22. 

*otfcn« ben 12te Sw« 1797. 

»ebfte aSen! 
!Dtn @u^mffe S^toørap^ie tefie jeg meb Inberligfie 
Sonilielfe/ b^be forbf jeg fan iffe enten ^øre ttter tefe 
fos meget @obt pm benne fjeibne ipianb^ 6g forbt jeg 
a(tib faa gjerne loffer ^vab iDu jTriver; ©to ©tul er faa 
let og naturlig/ faa reen og fraftig. Digitized by Google 177 . , 

eibiti vi tale om &vfyn, faa «il jrø tiljtoae ^{9 
wget, fom S)« tnftafTte »fl tinb« »trtwKgt. • 3<g fytt 
iXbtii (mntt »m^jf« niiø om, at hmnt «IRan6 af 
»otuwn ^e tMhrrt »ktjlflet mrt nogtt ubmaftfft fJott 
^Jent, a(tenn<nl>fl af 6tt eCojé frnn ^«ft til at wtw 
.©iporiffWm, •$ Urt et mis ufejribelist, fyntUbti 
man fon fartt« fym »eb eiten affilet owt en ®taw, 
e^^imlng 09 ©uiftietg. Shiat jeø tefet en af ®tt»m« 
arfl^a»6K«8et 1 SSib. Øelff. eftiftet, faa fotflaæt jeg 
>aft bet et at txtte ^(totiff €rtrtfet,. og faaban en Uff 
^mbUtii fom ben »m «t«btet, fom ben om !æal< 
bemat C^tlftop^erfen, fom ®ulb6ets< ^Ib^tejf 
tttttft af bet Sipe $e|l., ^t eu^m albti^ fftewt eOee 
iMftet i etanb tfl ot/hise; Jeg maae taje, ^iUet jeg 
vK af ^1 ^^{»ti(re eWftet, fa« pnbet jej intet anbet 

enb Coaiwsam Chdos ét *y data facta, 1 ben 

^b^BwteliBJle Øtlll mangebe Wanbt ^vetanbte; bltoe«? 
jeg »eb at tefe, fortnet bet ^t mine ;Ølne^ 0$ jeg veeb 
»eb ©»ben flet intet. 3 ^»ot me^et ^tin ^an fy« 
Uc9, ^at ^n enbhu albtij jftéwt een orjte latjnff 
Snbfftift. JDet ^t ofte fommet mig for, naat jeg 
far^ i ^ni^iporie, fom om ^an ^Mb« labet be i^ianbfFe 
©tttbentete* Excerpter 09 Compilationer af ©o; 
goeme efterttpffe ligefom fytn fytvH, faaet bem. «ort 
jagt, »aben« 25om om ^a»« Obin jpne« mi^ it »ott 
en evig eapb^b om aOe ^an« ^ipotiflfe aj«fer,. X^l 
fyxobt benne «ble SBanb, mtb jin (iote ftKning, «tr«b 
teligc Xtfelbfot^ , (9{felige Otium >. §«»t en ®»am«, 
«tt eNtlb6«tg*ctitijfe Si>«nmefraft og^progjltjtfe^JDam 

♦) æt tttefeHgtCrt, tnaajf«: lutt«. 
lli»tt««o(.gNU.199»b. ^ , Digitized by Google 178 

tttee 6(tøet imeøem o^» SDet txrve lat^t ifi^ tnt^/ (^ 
feg i4(te éetrabere bæreatem Ca{^ mnlta 'tam 
laade€or(mam; htden f an <rte 09 etJPRe l^atn ot^rigti^ 
gew cttb jeg; fu« ^wep bet faatebe« ttt iiiin ^«itfe< 
maabe ><it KS ^^ *^ Wbe noget @DO?nnerle og Ot$m 
pMtnbelfe <nteit 1 $&flfbel #er 9toe«, iprt ba bet fldben 
ffm nben poa »onbte« ajefojlning* SXn ©logirap^ 
er et ^aUm SSteminbe wet en ^øif: fortjent SOT^tt*^ 
^r bw <r tm«terte nof ttt funb 9loe«^ «ben at otwr 
tn1t>e eSer ptlt 1^ anbre. $Det ftbfte m og benne de«. 
9rf)e!Wanb^4tte^Her^affmq>atteg9H|t sh 
er t)W p«a, om S^ t)é^ ^am !)lt fKomif^Ipt, fym 
vitbe b^ SXg urette, ^b ter tr fagt til ben 4ifbj9N 
Sttltane« *) ^rtletnelfr, yaroe, uHbe ^n fige, pio« 
laeerart mftnes. ^ — » — .^orfcné ^cn 2Bbe tSKartd t798* 
dlffebe §Beni * 
SgottAtfWi Sorfoar for ^tmerl Tipa m Uu ffllor 
faJjIt 3e^a« »ef o^tog idorebe mf g virf eHg» 8tfb i«i 
nogen ^etefter flge at benne 3fpo(lo er en fe eb ®irb. 
©en flo«^ giremanb var nn og meffen gaaet af tS^i>^en ; 
men jeg ^aa6er ^an igjen fnart 4f a( ojnbe ^fifm. Am 
imrpberer Iffe ttbe ub en »olie ^unf<^» Skmc^it 
^OM er og altib faa flott og tpranniff , faa majeftet^ 
*> iSnfctronnkigc««. , Dtgitized by Google 179 

TiptOo m taokmt »tn af 3H^ 09 iUfytb, <it ^n i 
cgeii stMomtwlid 9>^» t)eøte5e ^oot^ 5a fmi ^opa 

er fiMjr øo5 ttjeti/ tiaat :3iutto d^t ^ et jt^«. 9Ret?^ut 
M'afee 3^3^" ^^ ^k/^n be^et £»n(ien^ S^tmmts 
Itg^bet for fig fclV/ pg er feto 3Kejtert^\)» ©eriger ^ar 
jo ^nttli^ boletet oioer/ at »i ^at^be tabt bet .^ontetffe 
3ieU9ionéf9(ietn; 09 naac nu vore ^^ilofop^er forene 
htM flrwnbig« a&e»fjer nwt Sigterne« flager, f^ia 
tør mandel ^aabe engang at fer vort S^^blff ic^tlftei 
(iøe ømbøttetmeb ^int ®ra^fT#romerff4^M?e; ifalb 
ttter« SRoget /r bebre enb :3intet; t^i bette er enbmt 
iffe ofgiort/ fom aian feer af en S^og^ ^tHé 9tecem 
ffOft jeg torfte i ftb^e i^fte af 3ri«* ^or^tteren ^ ^»t« 
^efFeben^eb §ar ferbubet ^m at norvne fig/ betiifer 
i$tfl øt ^ant er en sot og at ^oni ^e Cvitif er aSort?^ 
S)et er ederé ilbe for 06 Uopi^fte/ at biéfe Svgtemomb 
foalebe« lobe ^eranbre i Stofen meb bece« ^roafer ; vi 
foct^ilbeé tm berveb/ og \)ibe t(fe/ fynm loi ffuOe f^gr* 

S)em<rft bemon^erer ^on: arrige auresl ot^bet 
iffe bliver gobt meb ^enneffet/ førenb f)m reent giniu 
mer boobe i^imme,l og ^elt>fbe^ boabe @ub og 
S>ia^/ ogfaoer bettaabelige Ubøbetig^ebé^aab 
afi&o\)ebet» 

^tte recenféreé eder anmetbe« meb fborjie £<geg9b 
bt^eb/ meb Ian« S&ifa(bémine» @ub ^vor ere vi?? 
$Dm^ ftob enbnu titfage^ at tmn fif fDJenneffet neb^ 
Vftrbiget til et $<re* O! servum pepus, sæpe mibi 
bilem, sæpe jocum vestri movent tuinuUus; bog 

SD^2 Digitized by Google 180 

mi et ^tfnace faa afftnbl^lt 09 (atttagti^t^ at 
bet mere fottjetier ^Demoedei Sattet enb ^etacUté Zaat 
xtv^ S)et fan bo$ itU ^axt tense^ ittben ben funbe 
fDtemtefPefotflanb 09 monbige ^ittbtg^eb tetfec ftg til 
jtomp mob bette abbetitiffe ©alffab 09 S)ren9e9ø9(en;> 
^9/ M ^Uv^ atoorU^/ 09 bet vil|^é.je9 l((e» 9lo. 24. 

^otfcné betl 21be 9Io»6t. 1798» 
Clffebe aSen! 
<Snbe(i9 fif je9 ha ^affett/ men U9efaa Q<rt ben 
vat mt9^ li^efaa fulb i^at ben af (Soabet. Tosses 
Ovids Yerwandl. vat mi9 en tjctx %oxctxini* Øc^øti; 
^eibeté 9teli9ion$6o9 fif ie9 09 gjetne fot at fee ^vor faft 
benne flivie On^obojr ^olber t)eb ben nor(Fe Zxot* J^Xf 
fbbl^twéfFrCfit*) vat en n9beH9$ttt9; jeg ^at meefl 
toft ben/ 09 beunbcet benne unge ^otfaeeév^ 2(ttbom 09 
3omoli9^eb meb ben ^antiffe ^^tlofop^ie* ^tn ben 
^t Ugefoa libet ot>etbevii({ mig fom aOe be anbre« ^eg 
finbet bet< |be famme foc mig uforfiaaelige ^tng^ be 
famme ^ofhilatet nbm Sbt^M^ blot fljøttebe paa Stanti 
3(utovitet» S^ané ^pfl tntb S&ope funbe |eg gobt libé^ 
t^i benne ^atl ^olbet alt fot flittft pM ^arobojrem 
®a^tt er htt, at ben gamle 9ttié6rig^ paa fine gamle 
iDage er blevet faa fantianff;, eller« mo^rfeltgt nof ^vor 
fnart og alminbeligt p^ilofop^iffe Ø^fiemer funne blive 
SDtobe; men (erfaring ^r og lorrt aOe ^obtxi ^fjorbne* 
3e9 er faa libet patriot/ at jeg inberlig glorbebe 
^♦) Om }!>t)Ht og SRctétatctté 9)dnctp^ Digitized by Google 181 

mis owc hm ZibtnUf at iDattmarf fhilbe faat beo 
grirfre SSolf e<l S&eftprer af btt cilfømmenbe Sfolefrmb 
natltmu i^vllfen 3(c<|tii({tion ! benne mageløfe ^^iloleg I 
Ss^t er bet 9togen < iDanntarf font funbe frtteé veb 
&iben af ^atn ; i btt minbfle et bet ^»etfen Ole ® otm 
cDer 2o!:f Hb i&aben *). SOlen faameget jej tef|>ecteret 
^ani &rtbom/ faa fan jeg tffe elfle ^am fbr ^n^ Op^ 
ferfet mob ^^lologemei SReftor — ^ne# ^otf^n« ben Ilte SKavt^ 1799. 
CIffebe aiyetrup! 
Seb min ttoe £unbé ^jelp fif jeg ba min fHifiiim 
ris^eb JtiOet^ bet er^ jeg fif ^iblffriftet fbt Øanb^eb 
at forfe; Øpel S^ig bet vat fmuft af i^eiberg i fin 
SQiépa^tf at labe fom l^an tffe vibfte anbet enb at Øut 
fmibé $olb gtf i ^ongen^ patticulaite iftalfe/ og beweb 
faae 9 ^nber ®u(b nb ; eUev burbe (an iffe njote (ave 
er^nbiget ftg om btt/ ^an vilbe ffrit^e om; er bet at 
fPrive forØanb^eb? Stei^ btt ec at fFrit)e af Svinb/ 
af ^ngjerrig^eb og ftornfet 6g;nfjetiig(eb» Slu bli; 
vtt btt ba npe S^iev meb SifcalenDg (am; ben atme 
iSKufefot^ ^an (ar Onbt ^tb at (olbe SRufeirne af 
©ornfen* ^er i ^rovinbfen troe vi iffe, at ber farr 
fomme anbet beraf enb £oier ; t(f t>t tøtbe iffe, at SRogen 
er mtéforaoiet mtb^ eder (ar }(arfag til at i^orre mi^for; 

*) ^oilfe (oenbe Scetbe ifl^Qtvup formobcnttig f)MU 
nævnet t^a f^an mtVttt adomt hertugen af ICuguften« 
borøé'|)(att: at faac S&olf Jieri* Digitized by Google 182 

9Rafa€oneentere^ fbm felt) ere C^f^lb i bt Ufie^fleltg^cr 
fom ntjøbe bent; 09 o€ ft;ttei/ at Mfe g^i So(f «^^<iu 
for at fWge oj fPwd^ tH <n«w fJl^tte, ffutte wife twi 
btt unbem^fte 09 fI«t><fFe S)annematfr|en tU ^nt f d^- 
^bené 0$ $otnttften6 tatrb* 5Der ffulte^n Mevct miti 
%aéxl tmt faU ®j9ten tfttinetf Øtb tU ^tn^Dfht* 
©ec fhilbe 3 téi(l fieni et nrfiie Ctb tttbWfe t$xt^ 

ubanffe gncagéé^ 

^* 0* ^et er foøt/ at Exam. artium ithSal 
bed^nbe f^et^b ^ai^DZaaneb; btt er mis vis^igt/^ 
t)ibe bette meb SSié^eb; øjK mig btn ^jenefte^ berom 
at erftjinblge ^iø/ 0$ lab mig jbet vibe meb tXUerførfte«. 
J^or 3)u 4ffie feh) Zib at ffr(t>e foa {har/ ht^mtK iDu 
totene at tetette bet til titnb 09 6ebt fyim iibenC))fartt^t 
berom «t ar^rtere mig* ^0. 36* 

^orfené ben 23be 3wU 1799* . 

*f«reft< aSetl! 
® aa er ba nn J^eteroborien^ Stige bfet^ tieené tneb 
P9 f*^^; fw ^r ba ben >iawe ^anftaner 09 Doctor 
irrefragabilifi A. S. Orsted, ad oculum bémonftreret 
at 0» J^orreftow er en n^fel Wtte fflifbe'i ?>^iIefo^ 
Ij^ie, 09 btt var benne ^orreboW/ fom meb ^^ilo/ 
fop^te \>tlbe tm 93i6e(en 09 %i^n af ^inben!!! 
2)u er mrr vtb at om\>enbeé tU £antiani^men af ;$>rfieb^ 
7iif)anb\inii btt er -it Sdt^i for^ <it S>it itCe et af be Digitized'by Google 183 

iMc^irbfta*' SSin fH^ m%^ ^ Nr ifrt (b^ SM|^ 
vØyi9(S 6H ®in 9Qbc fto^e f^nfh 9ontiift, em bc» 
' 9tclt$ioii^ ^tot/ m«i UR t»él iMcitutt ol^ iffe er pun hau 
e>x>wmtm'i Si fToite rvoe nøgtt ftm iK iffe engang 
be^e f»c voc ^ovolMee; r^ vor SStQie |ftr )o i og t)eft 
fy feto £ra(t nof dl «e foige aSoroloyen. SU ffuOe 
free nogee^ fom vi feb^ erfjente tffe ol f)ø(H no^im 06; 
jeccit) @9lb<g^&; noget fom vi albeM intet reelt S3egre6 
fitnno g^e ti om; noget fom vort norrvinettbe Stvé 
<&f«r(iig digiig mobfigcr; t^ <Ht bette faø$aatt og tilr 
(taær jo ftantianeme fetv* . Credat Jndmtm Apell« 
BOQ ©goj 

&)mg vAere SDitf ^omnf^/ om bet ft hm nni» 
iigt/ om ^ ^1 pob paa S>it ^th, at fott^ifk ^ig 
en moralff ^ingeneé Orben^, »ben «t fombfktte og ttnfe 
Æ>^ en l^imfUiiff Orbner; om ber ev faabmt en etter 
ttfo^ flJtger K} ^ iffe om$ tun om Sht fam nnbgant 
^ tenfe ^0 ^m fom v«retibe» Øiig (kembdel/ |vof 1 
for bog vor i^eoretiffi ^øtnnft tffe maoc ^e funmt 
9tet tit at p^fniim^ fom ben nj}i opbogebo praeti^e^ og 
^i ^M ^o^ioter ere minbre ge^altii^ enb bennei? 
5Dog^ jeg giber iffe f))nrgt mere^ jeg ønftbt tm S>tnt 
^var^erpaa/ for at ^ibt om jeg er organiferet fom 
ontre iO^ennefFerd S3Kn ; t^i berom begpnber jeg at 
fatte nogett 9)2iétanfe; ba jeg morrfer^ at btt, fom 
Ulbei Sornnft i mig^ iffe teer ftg paa famme iDZaabe^ 
fom f}oi jtantianerne* ^eg fan iffe fee/ at bet fan 
^jelpe Stedte meget ^ s om en ^nné^ en Z^ninai eder 
onbeo f<^ofafli|P ^eme/ i ^n ^arboriet^ 92at/ ^vbe 
nbtUrffet i»get Ngnenbe Non sena; bog vnce bO/ i foo/ Digitized by Googk 184 

(<mt %a1b^ mtnbre p^(»Mst, mb ^/ te ftr ftom 
fatte bmi ixMttUt i et ®|m:09/ fom 3tigett (^ftibef 
vtb at tefc^ 09 fbm ittt f^ratgebe menige 9Raiib» 

3e9 fan v«5 oOe biéfe metai^ftfTe Op^ONHlfev iKt 
bace mt9 at anvenbe ^tnt (Sptdtann: 

SSie mag ber ® (^|>fet ni<^t in feiner 2(lnuu^t ladyen ; 

SBenn fk^ bo^ SRic^ti p wai; mb 3^n |it 9}i(^t« 

iDiSmad^n« 
3ntet er mig anrgetlisete/ enb at fte faabanne StiHiti 
bie SSelt/ at afforrbige en @an>e/ at quantiirii vinim! 
tneb et meblibenbe Øfulbetttef og et ^at ^Penne^øg» 
3a/ vore SDage fortjene ^iin Petronii S^oxasmag, 
eloquentiam^philosophiam) indaimas pnetis adhac 
pascentibns! j^lbe er btt^ at faabanne 9)>pfrtige Sjei^u 
ber faa ilbe fFulbe fpilbe bere« ^* 

iDu feer^ «t jeg/ t^»or l<!;ttge bet er fiben xH toiM 
t»by enbnn ^olber fafi veb n^ gamk^e* Tit Stvmu 
prinbfen mtb Søige ^ar Mret ^/ og <^ ^an var ot^ 
maabe fonuøiet meb ^orfenl^ ligefom ben meb ^/ 
veeb jeg if f e om 5Du {Tjøttec om at vibe* Skabene %ål$ 
o\)er &u^m viibe jeg gjeme fee/ fPjjonbt jeg i ^iM ^P 
feet/ at bet var neget gammelt Slat^efnaf«, 9lo* 27v 

*orfen§ ben ^be 3««' 1799* 

Æjirefte Sien! 
®aafnart je^ ^ar faaet 93ret) fra Æig^ føler jeg« 
en urolig S>rift til at foare 5Dtg. iDleget Qert var bet- Digitized by LjOOQIC 185 

«% $tttfim, At {&ftt 09 min 9etftat^ bog * nojet m 
ftoe evøAtttfetebt/ ffjjønbt bet 5Du tabet mig er tftt ttof/ 
€n ^poflfitiir ^ocrfio^eri/c f^et Su big tijøbtvmiset at 
tmfe* ^ett becte S^egf'eb fPal for oe vorre albelH tomt 
0$ et 3ntet; t^ om &ub^ (Iger S)U/ fan vi iffe formere 
«e nogen Slotion* ®fal btttt Utpbt (iiameget/ at.trt 
ingen fomnfrig ^oreftifing fan gjjore ol om @ub/ naar 
vi iffe mMt titxift oé ^om fom en gammel SRonb meb 
SCIongepar^f og langt ^fjorg/ efler fom 9tap^aell Onb» 
fober^ ber meb 3(nftramgelfe af baabe 2(rme og S&een 
abffiBer (Siementerneé <£^aoé^ faa fan jeg iffe give JDig 
8tec^ aSet er bet faa^ at .ben altib gefPj^f^ige og norlvif^ 
3nbbilbntng^afit gjeme vil blanbe fig i SornuftenI meeft 
tranfcenbtnte dperationer og ffarbe bene Ort^erifTe ufpn; 
lige Sbøtn i Stiidb og ittrop* Sten bette mdttt, troer* 
jeg bog at^ave et $&egreb om en jtraft temmelig (nti 
tret fta Øanbfdig^benl blaffer ogafHarbt^^ntafiené 
^Iter ; min inbreS^evibft^eb lorrer mig ^ob en jtraft^ 
en tornfenbe og villenbe^raft et/ mit totm 
tenbe og vfflenbe 3ege iQ^pofiatifT^eb er mig veb famme 
59^tb(i^eb upaatvivlelig; og faatenge jeg iffe laber mig 
fwfjore af q>^ntapett^ føler jeg ingen ^rang til at 
fpjorge eller fjoge om, noget vibere &tt6f{rantm f^r benne 
jtrafr» S)et var iffe fornuften/ mm ben n^lgjerrige 
;3nbbtlbningéfrafit/ fom gjorbe ®ub fnart til en 31b^ 
fnart til en ^t^, fnart til et femte (Slement^ ligefom 
Øjeten til griffer i orbis pictas, Tit benne fPabenbe 
og orbnenbe £raft^ benne Nag^ Mens, ^ar ^orftanb 
og aSiOfe/ er viié og ^ellig/ virfer meb i^enflgt og 
^Mmi^ odé^adi^nt, fom Øtoiferne fagbe^ berom over^ Digitized by Google in^tt mit mit 99U 9^ tti hmVløitux fm.mi^gfm 
tmis; 48 M (an 5a iffe fige«^ «r hn ft f^wi^ fn 
tfMr fm 4fan t)ar iffe. Sl^ani S^iiMam ftm ie^ ty^bt, 
•9 bjf f tittede 09 6euntrf» .^^ iOlogt ømfpm^ 
nig^ 00 ben Mf jeø fteavt ^s^e^ ^m ttj^e nHg v^ 
ålSåni aScOte fan jkg etfjeube;^ 99 bnuit ii9t fer nii| 
|ave ben fyfit^t Øaocfloiu ^«M .i&cOts^ |ie»l9^ t 
mft 3)»bnfle^ eg ben tor Mre mi% 3bcal/ 9tesel es 
fBi^ for mine æ^e^irbelfe^ ^er mig inb^eibe ^oitU 
Øtb :S<t 17x 27v 28. mortfeiis Øanb^b; 09 otter 
i Xto. 6^ 16* es atter 1 €er, 13, 12., t^ I benne 
^otilt ^lefop^ fvned mis ^ «t tnrre i ^ Orben; 
>a becimob eere iDage^ SNiénurnb t>i((e ^ve ^>afiHenen 
førenb Saveen. ^aakrnge tøi iffe viUe t>ibf mere em 
&nb^ enb »i ^er be^e fit ^ tUfreb^e tot t^otp 
ttfFr es praetifre S^vftuft^ Srensr et ^ iffe fet o4 
ubisribetis* ^^. ^^ er etier bette,^ V^er irl be SDJefrore/ 
fem eooretei es fiben S^rifhié ubetnfte af betfe^ fSMk 
$iené1»^lefop|ce* 2leg ^ i bi^e S^age tefi to^fs^/ 
f(»m unbfisetts ^owe tntere^fetet mis; d^nsei S^s ^ 
ben ®^(Ianb(Tei5enbe,. eg bmne ^r iSn olbt^ toft 
enu £an 2)u mrvnr mis ^agen til ben^e? J^«be 
SDn ts;e«t ^Mnsr til itue^ men ^emleri es 2nrberi>^ 
3Unb ^ fmittet ^am.' i^eiifett feainbertis 95(anbins 
af S^itttslcb, Sune es Øforp^bts^* i^proset er 
iffe (pixtct; mm Ut fem jeg ffobfer ev^ er ben Smi^ 
tien efiec Etf^nins ^f ormeb %esen er forPet ^Ib- .igveri 
lebei er bet saoet ti(, nirflen en^cr Zauft beHrsser ^ > 
meb ft Citat , et SRette, et ^toilé «f ben somie e$ 
nye&itaatttr; er btt ^entttpoa ^feba a( j^tc«imel$m( Digitized by Gpogk 187 

tMtetfommer/ fyriltm »Mtetffr ^Qufttmiiel^ mm 
^ott bå fycøt; eOet et btt Ug^ af é);ccq)t6ø§et? j^ 
ferfloaec bet if f e» J^onl Sectmre ^or ^n t>et £ii);tor|)^f 
SbWhtf^tt meefl At taffe for; |e9 givev a^aben 9tft^ at 
Nt et en f}<r(beR 5&i>§/ 09 haad paoUo melins ta^ 
ben S>ten9e^$^iiofø}>^ie/ faa tM»e ^< Ctb^ 
fbm Itu tesjeter* 

3kn onben S&og et Sn$etMfti( om^£lt)inbeCiøttti€t 
i &fattlfita\Hen« S)et et et n^beligt Ør^ffe r be fRw 
WflPe OJbfaset^ ^otfené ben 6te Snni 1801« 

«j<ttefte ©en! 

%at fot Siit httt9btt^. SHset et bebte etlb 3ntet; 
5Det sda^ sjetne faa/ at io øelbnete ntah fftitøet ^»et# 
anbte til/ |o minbte ^t man at fhiu ont; jo tftbage^ 
^olbnete/ jo mete ftemmebe bU\)et man fot ^»etanbte. 
aieg web fffe>^votfot jeg fPulbé Wtlfete ©In SHfe % 
ba S)ir \ttt meb eet Otb (t^et tnl^ 5&ine %anfcr tm niiti 
3tiwnft{(é> fom (Du bog nn faalomge fot SMneØfnbet^ 
,e(yib ^at xtmatttt bfabe ( 03 f^rte paå* IDiti Bift er 
eflrer mine ^anfet fetttorfelig. Stjampt^i^é %cnt 09 
C^atofteet et meøet t)el Ituffrf* ^neebotjf ene fPutbe 
fljott 2Mg bet eftet* . S)ert ^at mmbét veb at cajh«e«; 
bet et gobt at Mt ^Mløft 03 9Rat ffjorve^ im^f ^ 

♦) £)m anbcii TtpiAi 1801. 

Digitized by CjOOQ IC 188 

hamt Øtyffer* (Snbnu ttt nogle maculæ, i mint 
l^im/ tU6age; ^ab et egentlig ^Bitlofti j&toe? 
%oitix]dbttsiaHi f^ne^ mfø ot txrte iffe letpaéfe^ 
llgf{e Orb ; $o(t6rober|Ta6 t)or nof en inberligete/ l^jette^ 
Kgere^ faflere $or6in5elfe/ enb bet tan tctnM tmeOeni 
forfljeaige %^tfttt 09 Pratet o. f* 9* 

^ram« *rønlfe *) fyne« mig iff e at ^ave noget 
Ubm<erfer» Ct)etolt Mtvei: ^an albtlg min Jorfatter* 
^on« ®^titl^ baobe i SSeré og ^Profa^ er faa ^arb og 
unbedig; ^an« 3(nnuetfningee ere bet bebfie;vmen efter. 
®etbeUné og @anberd t^are be ot)erfI^bige* !ID!en f}vtm 
f)at nu 3tet, enten ^ram etter ©eibelin^ i Jfngivelfen 
af TintaM paa be engelffe og banjfe kanoner >. fom . 
bleoe brugte i ©laget?? ^orfftté ben 7be €5e|)t6r» iS(fU 

eiffellge aSen! 

Zat for 9Dit f jerllge S5ret)» Sin Sntereéfé for 
min 3ttt)enal fbmjoier mig; rigtig nof ^r jeg 3 @a^ 
tirer til llggenbe ftrrbige i iDlanufcript^ NB. forrbige til 
gieenffrivning og ftbfie Silt* Soruben bl^fe funbe man 
vel ehbnu ubplOe 3/ fom funbe bybeé t)ore S)age« ioi, 
[ttt; be anbre ere mere etter minbre obfcoene og utugtige 
i ben ®rab^ at jeg Iffe befatter mig meb benu S>u. 
falber min :3u))enal ^enbant til S&abene ;^ora^; bet. 

*) £m Un anUn HpxiU 

s 
Digitized by V^OOglC 189 

tt ben b09 jttft iffc* 93bt lancet et ^eet uH^e; jeg rt 
«>ié paa/ at btti ^abe ^otat« iffe ^t foflet Staben 
tnete Umage enb bt^fe 3 Satirer mig/ ^a))be jeg overi 
fat i^rofa^ ^vbe 2(r6ecbet vogtet mfj mange p€t* 
lettete ; og maaff ee Sitfeten vibet mig fun Kben ^af fot 
benne ^Mt* tDtan faaer nu fee^ ^vab 9tecenfentetne 
b.emme betom» ^t t>ilbe t>a?te mig fjett^ om ^^otlai 
clué t>i(be beb^emme btn oprigtig og ubføtltg« SSet (unbe 
bet fpned biOigt^ ^ efter Ctbfptoget: manas manam 
lavat, fot iffe at f!ge: mulus malum scabit, at jeg 
til ®jengjelb tecenferebe ^an^ ^(f^anbling* ^en jeji 
befattet mig iffe mete meb bctte ^loett)^ et frustra 
qaæris, me antiquo inclndere ludo. j2leg l^at teft 
^on^ Xf^nbling bg ftnbet i ben iffe noget Ubmortfet^ 
<fftt eftet ^bet6 ff|>nne Ttfj^nbUng Umot meb ^f9<|e 
f ^né Setpr. SSIdttet. , 9fo. 30* 

^otjené betl 27be 3«« 1802. 

«j«tefte an^etupi 
Øoa ffttOe t>i bog enbnn eengang fee^vetanbre i be 
£eiøenbe6 Eanbl'^iben. et temmelig vel truffet; ba mine 
perter fjøtfi goae til Snbe ben l4be 3(ugufi/ foa ^ar jeg 
nogle Sage at tale meb SDig^ txbtn at affalbeé loeb 
Øfolefloffen. ^n taget vel til katU meb mit hospi- 
tium. gjøt hm %ib gjjøt jeg en liOe Sleife til ^Car^uué, 
om eQet^ ben evige 9tegn vil tiOabe bet; men til btn 
7be }(uguft ffal jeg meb @ubd .Qjelp igjen vorte ^jemme^ Digitized by Googk 190 

Seg ft ^efciff ^ Jjten ^ftoget.biet fim »ef 5 
tt$ femmer jeg mig feto^ naåt j^g fhtnVomifon Itmmr 
tit at tole meb en Skn de icomBiiuiibus ttfndii«. 

©it tt^fte $&te» *) fif jeg igadt' meb ^oflen ; ^ 
ev S>(U:o faa gammel? ^eb inbetiig ^ornjtieife lo^e jeg 
UU ^eelé gki^bebe mig 2)in i^atttotiffe 3tibf jet^b ft>t 
^r gamle^ £icetatur^ 9ém teeB bet correcte (taftige 
^pto«; ^eeié ben fjentefulbe %KtmftiMft «f ^tNib bet 
fan jlge^ om benne Øag; maaffee funbe 2)n og f)9M 
»eraabt S)ig paa Sisalen til Øomtmtb^ <£^ba 1787^ 
fom nof et jFrevei; af 5^orladn«» ^n^fer 2Hi bet iffe^ 
At fooe be 3(tna»iKagneanfTe Sommi^farier paa i^alfen? 
^vo ere fomne i 2u):bøtp^é og ®«^m^ ®teb ? ^afi og 
43^aben fbrfiaae i^el itf e meget af bm gamle norffe $ungr? 
i^ et nu tilbage/ fom wtb ^eib og £1^ fonbe otbeibe 
i bette Sag/ uben ^^Hoiin^/ ^^ocfeltn og 2(bra^amfott? 
®u^m vat albtig é)ianben ; @c^.onning^ og Stic^fen^ 
Zab fan nof alene ^orlactué etfiatte; men ^an manglet 
meb al fin Stubition p^ofop^ff @etft til at bringe Syé 
inb i bette C^d* SSeb @amtale funne vi nærmere 
bebattere om bette. JDu ^ar flor Slet/ at Critifen I 
wre 5Dage gaaer i&etfetfergang/ et ttbtrpf/ pm 
fnberlig fonuoiebe mig; ba jeg lomge f)at fj^gt efter et 
Uttr^f / ^vormeb jeg fnote ittf^^ fy$ab j€% bømt om 
^en faa falbte ^iere €ritif / bet n» oot iDage Mmx 
faabant frtt Ut^oién (Unfug). ^il bi^fr mtiffe ^tts 

♦) ;Dm noøtc Jorl^aanctfcr mob be norblfTe ptbfoger i 
• en t^bf! S&oQ, falUt Gr^o^lungcn, en ^(rioelfe tit 
9rofc6for SBctm^ tb^H i ®fanb{ntf»i{¥ i^nfiruni, 
3bk *cefte fpc 1802. . \ Digitized by Google 191 

«So\f^ pm be iøtfxi 5Detme lOteiiing ^ <lbt6 itM 
^bt )>aa <PArobo)^a; ^n Dit og^ n dis plæet, ic^ 
t^e^ it bet t|^{fe éptog er tange fntbfoimifve enb M 
gcftfFe og ktinfPe; ellert ere ^^bfRaiib« egne te^t 2iiu 
c^ifter øg &dltget o^ mf^fiAtieiebe meb ^mu 3ig 
1«fet i betme ^tb en ^Ug ^g: i^en øm ten gamle 
^oUttf og ^nbet* 

SM mig ben ^jene^/ «t U§t nuft SMg Vfta^m 
ftal banfFe ®pr9gUrte^ fom jeg tun f|enber af be Ivrbe 
€fic«eretiiinger; gaaet S)a igicnnént lO^en^ ba ^i^ 
Éot^ fenbe mig be ocblnerebe Sbø^w 

^é vbr forSebl »en Ck Sunb; @ab gtoé &n 
en t^tteUg 9te<fe. « »o* 31. 

^orfcnø ten 29bc Z>ctH. 1802. 

• 

«lffel>e »en! 
IDet lobee iffe fi»m )»ov ®«nttale i Øønmier ^be 
fat n^^ 2i» i VW »reweyttng* . 5Det uar mig fjer^r 
nt Øtefotmotiottdtalen var tOpo^* ^oriebei tob taii 
2ftt af? enb,e«g fif jeg "for t» ©age ftten SUn »ogj 
l«ifc^ ^rfor irg meget tafler SWg* ^ortod««* Kff 
^anbling *) I<rfle jeg meb florjle »egjerllg^^ og, for^ 
flaaer fig, tntb SomJOieIf^ S3og f^neé mtg «t ^tteb^ 

• ♦) S^oget om Sl^oc og f)aiM jammer 4f date S^ott. . 
gøilte ©n>ffe i ef artt>ffiat)iie SOJufeum , 4b< ^otfte 
for ia02, , " Digitized by Google 192 

3beente afimH^au mig iefjatDh^ it^ ttoet of ^c^^ 
Iltes« ettiftit^ t^setUg Net) jt^/ ba 3(§«nbliii9nt 
<^l6tj^e« i ^fttt* iDee et en (urnpen ^aa6e at tei 
^nble teteteéfante 3(f^bllnaen ^y>i løb bt ith SKoB 
ben^mcvé^) bie til n<ef{e &ang? beane f^dei^ miø (tit 
celebre Sotfotter i(fe vitvbi^. Stoat jeg uttbtag^ et ^ot 
^dffe ^ta/ fom jeg iffe \>€eb^ om f^ vwtt aWn^ 
btUd befjetibte^^etr Ste^tt blot S>étlamation ; (eg gab 
Xjib^^ om ^n ^t fFret^et ben paa ^DanfT; ®tilen et 
tmig ogfifo* €><^tegeU ctittfTe UnbetfJ9getfe gjjot ^m 
megen ^i^; benne nnge 9ianbé pb og &rtbom et 
beunbting6t)artbtg^ og ^anå gobe ^jette giioet dt et bcU 
belt atetb« ^116 ^ og ^n6 mig uforglemmelige 
iRobet venligfi fta mig. S>e f)a^ vel iffe glemt mig^ 
JDenne (gngeUtoft bliwr^ en bpgtij ^anb **) naat ^an . 
fftaet afgiortet* fSlu ffal jeg til at ploie Sltaté @aga* 
Øptoget et mig ittt tiliml; taen ^vorfbt l^at btn ^veti 
fen S3eg9nbelfe eOet (inbtl 5Det t^at befp^betligt^ om 
3 enbnu iffe ^«e faaet ^e^ne^ ^met ; ffal bet maat 
ffee bie til gotaatet? 3eg ^t begjetlig figet eftet ben. 
i Si^nmakxnt og bete« 3n^%<ntéblabe; men iffe 
.enbnu fitnbet ben6 ^iltHttelfe anmeibt; i en :Qamborget 
TbM fanbt jeg ben bog tilfibfl^ Sjvtxkbté gaaet bettt 
til? agte« btn fbt ^bec^elig af ^olftanet og SBoéflonet? 
:3egioentet/ eftet&ofte^ (Sftettetningomben^ faafhmt 

♦) S>m SBogeenftttd Dptinbelfe^ 

**) Sotantebiget oeb ben ffionne Kf^anMing i farnme 
JBinb (lfle«(tfte): £)tn ben 9m^ Otbtiben« 6fan^ 
binaoet fatte )>aa ^eøem^jøoelfet. Digitized by Google 193 

5Da fan gjtot mig nodøi; htt ^ax tonse v^tttt et af 

mine faa ^Bnjfer^ at opleve ben Sag, ben .ftepnefFe 

^omettté fom ub; jcfl tt faa n^égjertig efter at etfare, 

paa tyoab %9h f)an tager bet meb 3^f* ^nne S^etfftrt 

^r Jeg og .^at)t Ubt at beftiOemeb T benne .^b*. fOn 

fjenber vel^né SriNfever Cke|ro60Fat. pro Marcello? 

^^ab Øenfatton giør ben i ^j^ben^vn? ben ^r gjort 

mig frufet t i^ovebet; jeg bilber mig ^t)vei6 inb at, 

funne ^jenbrive ^am; men jeg.tager mig vel iTIgtoffenty 

iig at.jige ^am4mob^ jeg jFjjøtter if fe om at ooerfnjoflel 

af ^am» 3^iblertib ^ar jeg til min egen Xxøft og Sbts 

roligelfe opfat nogle bejFebne 2(nmerfninger o\)er ben 

SBolfifPeCritif ; men bet er fun Ubfafl, og ^er er Sngen 

fom jeg fan raabfare mig meb ifaabanne $ing; min 

SR^Uer er nu borte* Itnber bcttt 3Crbeibf ^' b^t tnrre nu 

fom btt vil, ^or jeg faaet minbre^^ie ^anfer om SSSolf, 

enb jeg f^a^bc for? Tilt bette bliver imeOem oé* Witn 

faare gjerue vjlbe jeg vibe, ^vab en 96abm^ ^olbem 

^et/ Ziu SiaU bjømme omband 9^og; om be anfee 

ben, {bm^an felv, for.albeH uigjenbrivelig? 5Det,fbii[i 

*mee^ ^r opbragt mig, er ^an^ bictatoriffe fSRagtfprog 

og ^and utaalelige imeQo^Xia. ^vor gaaer btt, meb. 

^in ^iilot^te ? ^ab b(ev ^aCronatet til ? S^orr ^ilfet 

fca 0$ me m^b alle S)injr. 9Rit ^Ibreb er iffe 

4 !• v<rtb». IX^VttbcoUSSil't* idS3b. ^ 

'• Digitized by LjOOQ le 194 

^otfcn« ben '28be gebr, 1803. 
€lffeligt 9Iyeni»I 

%«f'ff^ ^ifkffeit; ben fHIc ^mcfea i^ørr ntig nteget 
f|et: «t ben :et ptirget i i^tfen« er "^tl^ nol; tnen 
At5&t9fKi8ebet e¥'Cvenb€^it^ren/ er nof meciet tnrift* 
J^Ab tntm loeeb om ^orfm6^ ^aaer iffe fa(^ ^t ^^ 
bog, ^en^en er rar. 

©in SBog *) ^r jeg fortengfl tlflfv« ^ ben ' mtber^ 
^olbt mig ^ele igjennem; be inbrpffebe ^ogmenter «f 
idfFen^ Olbttb^ S^jo^er og S)ocumenter git)e ben et eget 
og ftort fBorrb; gib min dncle ^obe levet og fumtet 
i<rfe Un. -^ 6jor mon iffe forlange mere af en ^r; 
fatter enb '^oab ijoxit Sjtn^t er ^t giw; bog ^ci^ht ieg 
jottffet, at ®tt «eb €nben af ^ert ®ef« ^vbe fortilet 
gtefiiltateme i et pragmatifP é^f iiberie af ^ibltøbet. fUi 
^r mi faa Krnge famlet ^ateriolier tfl en bonff ^iftorie 
(t^ ^vob ere ^u^é mange i&inb anbet?), at bet i^av 
^ib i9i fif en |)ragmatifF i^orie af forbrendanbet, eHet 
bog en pragmatik ^tatifiif/ og ^9o fitnbebebre ffrive 
ben enb JDn? 

3 »onbefagen er S)« nbén 5«ivl noget |)artlfP 
og eenfibig; ^ab fan en bum ©abevife fom ben: @t^ 
iDtorinb/ S^r<rn (£^r<r(ten o* f. v. bet)ire enten fra eøer tif ; 
faabanne iJngejler ere jo og overjl.oblge, ^oo'r anbre 
gplbige S3evifer tale. 5Dln 2ovtale ot>er Steventlom og 

' ♦) aforffcSBinb of 5)ottmatf«oø$»otgfébiflor!f!«ftati|H(e 
etilbdng« Digitized by Google 195 

€él6iøntfen ; font Saiib\)(efeneté t% SIs^VvAtinøen^ 
® tatere^ (2)Anmacf ^ \)i( \t% tf fe litb\)enbe neget loiob; 
men bette tcoet jeg^ at be veb ben fbtanfialtebe lU^ 
l^avceOering :^at gjotrt Sanbét e^ ubobeKg Øfobe; men 
jedJDH4ffebtfpttfete; ^^enfocanbre^ Iffrbec^tb; ^ 
#9 €rfaring et€ te btbfic £«(enieflerc* 

^om enbelig fnort meb be f^Igenbe SJinb, if«t 
tengeé jeg efter bet it<rfle/ Stegjetinsf^i^fterien* 

SKine Antiwolfiana ere firrblge^ cm be blive 
ttpfte t)eeb jeg iffe; jeg vil iffe uleiUge Sig vm\^ bem^ 
fom meb ^^^^nalié/ ingen fan (<rfe mit 9)}antifcri|>t; 
bet er omtrent en 16 %xl tx^tu 9lo. 33* 

;&orfen« ben llbe 2Cptil 1804. 

Clffebe ^lyernp! 
Xf iDit »rev {rer,if8, at bft er ^g meget om «t 
^e at faae Øvar fra. mig faafnart fom mueligt % berl 
ffal iDtt^ ©g iffe <favne \min jobe Sftittiev (Sib jeg og 
fcinbe ^itfl Sifg ,bett>, I at Mwe jpig meb btforvenftebe 
l&ibrag tU æ^ln ^i^yk%^i%. ^m^^Mt^^ fan jeg 
f[ge> at mia^njCle fiffe |ar e^labt fig nogen Contii 
nuo^iøn af ^on^ Øfole^iftoiie efter Steformationen; 
|an^ i^nfigt var fnn i^ o}^(pfe^^ilf{anben i te <eibre 
^^iber. SSeb at.gfennemiebe mine papirer fanbt jeg 
nogle ;ftr<ginate'4&reve fra <5W|lian IV, 2tarl^ui SapiteC 
og Øfole angaaenbe^ fom jeg fenbirr tii SitQcf^9tu 

SR2 Digitized by Gopgk 196 

Setimtb fdaet S>u ^etveb/ efter ^orlangenbe/ mitte 
$&et<rn(nindet til ^fole^Cotntnl^fioneti/ os bito fenete 
til Øeteniéfhmt^/ tiOlgemeb min gamle Ondei til^wm 
miéffonen; berrS tXfbetjenins ot)edabeé ttl S>iti ege«' 
!& i ^cf e ti o m ^ertagen fFulbe vel Hh ^gbt fg o»et 
at man befjenbtgjorbe noget af en ptipc^ S^tamfning 
til ^am? 5Ken f>an Inb^ntebe jo flere 9lectorerl5anfer 
09 bet i Øf ole i Commi^ftonené fSlaw , eller rettere }>aa 
bene SSegne; 03 jeg ^ar jo ^øet aSiraf Hof for ^anu 
Om t)ore ©ageé Oplp^nfnflémamb vlHe tiofffe ^a^ Øful# 
brene qt)er min gammelbagé Snfolbig^eb ^ bef^mrer |e$ 
migiffeom. 

Set var eOer^ ilbe^ at !&u iffe veb S)(n mig faa 
f janre/ men altfor forte ^ SRa^nnrrelfe^ fif gjennemlebet 
mine ilRanufcripter; i\ji ffjfnbt bet mefte vel iffe eit 
anbet 'enb blattarum et tineårum epnlæ, funbe ber- 
bog maaffee vonret et og anbet^ fom 2>u vilbe funbet 
nptteligt. £• gr. SJlogte S&reve til S>r» O. ®orm fra 
abffillige Krrbe 3R<pnb; S5reve af 9>oco(f , ©bvarb »eri 
narb. Si. SBeverlanb; Som^after i abfpifligé curieufe 
®ager, e.gr. 0» 3lofertfran|'^^roceé; Sfterretningir 
om ben fvenjfe *rig i greberif IV. iib. SBlanbt aiibet 
l^ar jeg et nitib ^ergamenté ^aanbfTrift/ fom inte^ 
^olbe Leonhardi Aretini Bellom Puaicam f^hnlim 
Libn U, fom jeg iffe veeb om er ubc[ioet meb \^mi 
onbre Øfrifter; %wi var en af tet ISbe ®oW« 
llorfle ^^ilolbger* S)u er fad gøb at ^otbe mig ^1 
jeg ffnber^ tilgobe, ^X jeg igjen fanfaae bet veb teilig^ 
l^eb; tf^i jeg ^ar intet 3(fffrivtx af mine S&etmfninget 
om Øfolefagen* . ' Digitized by Google 197 

S)ett <intm>Seel af Sbin Sjiptit ^ \ti, fota 
fa^t/ Itffi meb fMftt %mi9it\Si^ 09 beunbtet S)ht litei 
taive Smbitiotu 

' 3 Xtikbtitog af ^ai^tlet om^dtunenie^ ba loil jeg 
(efjenbe 5&<9/ at jeg meb ^if font^dfe font til ^ben^ 
véb at taM i famme/ ja itidxxt Utn^^eb^ fom ^/ eftet 
at ^at)e sjentsemt>anbtet bet aSinoar af ^nitiøet 09 ^Qpi 
^ot^fet^ font fti^bfe og mobftge ^t>eranbre^ af ^vttfe be 
flefle a(ene bet>tfe Sotfattetne^ fotfirndeUge Slpe^eb^f^ge 
tii $robé for al ^iflorifT Stitif* jtmtbe ^ i((e fel\> 
^ve ghoet 0^ et éifloriff Stefnltat^ iflebetfot at vife 06 
§en ttt^^oriaciu^^ en iOtanb^ ^t)tt anti<|varif(e Eortbom 
|eø ^at lan^t pjotte 9tef^ecc fbr^ enb fo( f)mi oitifFe ' 
®f jjwtfom^eb*. 

^id f^ne^ ben ene ^c^xoi J3(eretnin9 om ben ^oi 
falbinfTe ^Itppe i S&lefta^ uimobftgelig at ^jemle Stui 
nemté ^Mt^lbt ^tt i Slotben; Øajro funbe bog t>el 
tMbe / om bene 3*t^f^if^ ^^^ iSunet ? Sjmé iSetetnlng 
t^ec jo tybelift/ at btn alt i fymi %^ «>at moedgtoet af 
$eibe og fotfUbt. O* SB^im ^at jo feet bm^ aftegnet 
ben / Dg litft abf!iUge Otb paa ben fom uj^otoroletige 
Stunet; ben et jo ttt enbntt^ fom en uyaatvivielig^ 
^ehb^jetning. IDet ^tOingfPe iOIomtment §ar jeg frto 
ttjøie behragtet/ og <ngen fmt feet Øtenene og bete$ 
^fiffelfe fan tm^t om^ at ^P^f^tn et Hge gammet 
meb ^omimet^tet* ^ag«. 4i tiUofgget Sn Øu^. en 
nøiagtig 09 gtitnbig (Etttif; faaUbel maa ^n 
itk tale im'ob Ot^etftetMiénmg og ^anb^eb; Øn^m ^ar 
oibtig^ bit jeg ettnbtet;. Itagt noget anti<|vati{F ^toblem 
tii enbeltg betoltgettbe }(fgi^elfe ; ®tam funbe man fao^ Digitized'by Google v^ 198 

Me6 nde etti» 0% flbtn jeg ml et i tmb at tmnftxt 
2>in 9^09/' 5a paamttt ji^ t»ikvt/ at Øj^loget iffo 
overalt ec faa cortect 09 flebigen !&anfF^ fom )e$ vetiteiif 
af ^ir 5er foa frafrig tevfér aOe ^tkvrnt^inizx af 
»Ilt gobe ^tmgemoal 09 i»if«r be §irnianifitettbe dvet^ 
pttm f(ia ofte ttl Stette. Exempl« griitia ^ag 1^ 
forfatte met ^aUer^ en reett (ScKmatriéneJ iM* bett 
^orlffe ^tb — Si^bf9t^/m fnubtet o^^aarb Conr 
flriictiom ^91 7 Slti^ 10 -^ latebet meb bem U fig« 
^aø.lS fom et Dag. foirte etc, bettfte ^ommenlistttns 
er urtdtif; Dag.ibrté forboUer bet fammeS^oøfiav •§ 
forjøger tfTe SCip^betet« tDteti Salbemarl|ratiCtet i 4 
Stimer gjotb^ ofi 4 9^fittver 8> bebre futibe htt famt 
m^nligneé meb ^brarerneé tø 09 tt\ ^ag..!?^ aScreltei 
f^oi €t tt if^ttddMM ^o^m^: ae Rovere ojoer 
noget 0$ nøgen er nø( at gjjore fl^ 1^0^ P^^ ^^^ ^^ 
fofhiing* fO^en jt^ ^ jø engang (brloM at recenfere« 
J^t)ab S)a flger om nrin øncUø^Donf om 3ertegné ^ 
|ti(Ien> fdtber mig nie|ten ntræligt; jrg ^ (m ]^r en 
%im M ^anø Sflj^iagtig^b og effonfontl^b^ at i<g rer 
tnl bebe S)fg engdng at tage ^g ^ ttt benne ^ogt 
Ui^erfjøøclfC/ ntaaffee bet b« lotlbe finbeø at ^n bog 
^t9be iRet* 3^ tomfcr efletø fat ^ l^or InberUg ^n 
xåtU f)Mt gottet ftg meb biéfe ^e S&joger^ ifolb ^ 
^be levet nu; een og anben OpivénAig fwtbe 2Ht 9^ 
nojf og ^e ^ntet ^i ^tn^ &tr<Kb mt enboHg mi^ 
beti treble 5£eet^ men jag fffe efEtr ^orobojrer aben wmb 
^n mbvrfle Oo^AeviiMog:^ og varr^ foaMget ®an^i 
^eb tiSober^ biétttt mob Sevtnbe og SMe. Kc tibi 
Mni^» ommtn tem bene vernincent! . ■ Digitized by Googk 199 

^mi fyvc \€i i«^ 3 ktt et tmgtt %fVb€ttff% 
fymtil bum 9UbeK« intictiømbf ^(k^bc%l af bitte ^ 
^^aé m 0^i:a^ftn lovcf og int^tSl^t. Tif^ttma 
Sbntt»in% fiC jtt ^9= >6 SbtgftA om ^e(t(dotti^ ^S&m 

^ t^; cfr«.tQtoe%mi(et iim»ii btt før amtt af bewie 
&H^ HPim ifT: iKe Oe< 0|»^eiicr tMr^ 3^9 f^c at 
^ J9i»ev <^iL(oitintiflfe 09 ^^atttafie pao. m wm 
øettøt osmtfaniff ffioobc; men at Sornufteit^ vili 
telig bon^b culttoete^/, tvii9kc je^ meget ptuu 

3& iStereaitj ffi^ tnrre uffytM^ er tieppr miuKst; 
fyB^ Zim im man ffwt tit 9Semiefler^^é i>anb; 
Knd^^<^ <t e^ SK(rtib(rM$6ø9)ecvt^.? So^ fl^osoy 

We yat«e ^ob ^it t>il> faa ^osiMer Steæou mager 
ibt og ^ ^toftHKbig/ |»tt ^ af ortgietrig 
Sftttmibelfe forttet U ^bUmiatM Sioiig^ og- SSeb 

Cfiterremiiigett om Xttd^t feam^erobe mig; ^ er 
tm ol ^011$ &tor^ ? ffm tm otbvig. fb«. i mine ^^ia^i 9b>^ 34^ . 

4>orfene ten lObe fdTai 1804« 

Slffebe ajen! 
Tit bet jeg fenblt^ig t)ar SDig ti( Sernjieli;^^ gtorbet 
mig m^et ; (igefoa f jon: tnit m^ og b^n mebbeelte SBoi^ 
yrinate S>om oitei min MaicelliaRa, vm Cicefoaift; 
ieg troer beri at fee^ ^t ^an filer fig gHnbreoet« iSlen 
bet for^ooer fig/ ^ moae ^tbe ^ZHrené (litie; at ^ 
falber mig etn nt<^t ^ttid^lU^t (Segner / er en Stote^ Digitized by Googk f»m }^ iøt txm tUfvtbi met ; «^ne at terbe ftt^e trøp5 
|am et jo noget Øtom fOeb bie SRewge forp«<ieit 
^an ventelig bem, fom iffe ^«t)e ©anbé fot wre 2>a9e# 
^iere Critique, bee fom ©eniet et en 8«)iat^(m eflee 
^aljtjf. Seg ^olbet meb SR. SKjOfOer^ at bet fyoivht 
fiebet bebre^ at inblabe {tg meb fin iffe foragtelige ^^ob; 
^onbet^ enb at afvife @agen meb faoban ^di Minti 
jeg Urngeé iffe mcnbre enb fy^n^ at fee ^vob SKecenfém 
terne at fvare ^aben werben; ^r<be fagt X^ faae be ^ 
og fige 15; f}an forgubed reent : nvk inbr^ffer man ^ani 
meget nbet^belige men arrogante 9>rogrammer i SiaV^^ 
iit S^iU ^ttmaé l&og om bet ^efiaU 3^imt ^ot 
)eglarfi; bet er n^get naturligt^ at-^an^atr^rf^rUi^ 
^b for ben;ie ®ag; #m bete flore ®aiønUg^b og Tim 
venbelig^eb I an jeg iffe ot^erjkvife mig; naar man laber 
btt loorre nof tatb at rofe btt fom en fSttwl^bémi^tbt 
iianbt be anbre til at bibringe 9b$tn be føtfie ^tementer^ 
laber jeg bet gaae* fornuften $ar> nof ith ^r^Deet< 
benne 4D\>eIfe; .^ufommelfe og^^antafie gj^e nof iOli/ 
raf lerne; at man af en mager og paa lange og t^é 
gjennemffaaret £lvabrat funbe bibringe nogen ^tti 
ff nelfe af Slatnrené taOofe ffjjonne Sortner/ begriber 
jeg iffe; at etS&arn ffulbe funne bringeé til^ iffe at 
^uff e/ men flart o: beffueligt at fatte et orit^metifF 
Sor^olb^ fom btttti at | af |'= 25 @ange ben fp/ 
t^enbe S^e^l af ^^^ er for mine ;9ine fom, en @libe(leen; 
H tnig f^neé bog^ at jeg butbe funne begribe noget af 
bet/ fom en JSonbefone veb fin ^pinberof fon tore 
fine 93>m» Ibttte er bog nof et nimobfigeligt Sactum^* 
at^efkloijid Sleoer (Iriveelenbigt^ flave tilfelt og tefe Digitized by V^OOglC 401^ 

tmmmHfilt itn^i; m btnt ttflMtt veb tome ttSei 
tg 9t<sn€itie<|Ani#me^ xiM jeg iffe* deg ioi( Intet uf} 
^(/ men fls^ om 5ette og on6et mere meb Ckero: 
Opiniomttn commenta delet Idte«, nataræ jadioia 
eonfimuil. 01^6 3(f^ttnMlttø om J^uman<tet ^t (eg 
Itu fiNiee fit; ten ^ot>é5e mtg meget^ ten loibninr^m et 
førttirfffNgt j^oioib 09 et fhe^^en meb megen Ømag* 
%o %ini fororgebe mig: 1) at ^n bjømmer faa nMfligt 
om* be ®amte/ lf<rt om Si^nmi Sirtfer; ^oi vHbe ^n 
fiolebe^ eomiHTomitteye ftg? ^n fan tmmeligt ffettbe 
btm tifgotm* 3*9 'Mtt^« fWM tW «t forfbare i^mer^ 
og fctmtorgge nbnob^gelige SSeoifet af ^an6 &ange p^a 
ben »Me^^mnanittt; eg faa bet eoémopolitifFe Ubfalb 
fdå ben (fioffell ^atrtbtilmé* Cfnlbe ben i vore ^ge 
fHrrefet ^b? (a ben fjtote^iMn^et ^ fo bem^onfitetet 
at ^Of^nelanbiSfievHg^b et en batnagtfg^ umototff 
^g* O! ooet benne itoémopoUtHme! jeg t«n(et ^et 
^då fy^ab Cteeto fFrtoet om Stetbenéborgeren C^ftppn^: 
'^at qnanta coitatarl ihandiim hnne omnem oppi- 
dam esse ncwtram* Incendit igitur eos, qni att- 
, dinnt? v^es quantam rem agat^ ut, Circeis^qai 
habitét, fotum hunc mandum saum manicipiara 
esse existimet. Qoidf ille incendet? restiiigvet 
potios, si ardeiitem acceperit. 2) 2(tOlfen ant 
ptifet oé S5(tfneré t2(fl^anb«ng om €^dftenbommenl 
SRorafptineip fom en mageloé^ ®agen nbtømmenbe Um 
betf^elfe* ^ot lornge loil man bog bitoe wb at inb^ 
bitbe oé^ at benne vift noC agtt)a?rbtge SDtanb og gobe 
Siwtb vat en f t o t ^ornfer og ^tunbtg ^X^f)iiofopfy^ 
5Denne ^an6 ^Sf^anbltng et t ^tefle ®xab overffabtfF og Digitized by Google 7m 

^ af ^^ løfe %mU$, ø» \m M f^teiNf mt 
S^m^Wl Sto^bee t^ 09 ^ ^en føt^e {ønif (tobce { 
S&4i(um n> 09 ben htméc etibviu Ø^^tesel t)!^ tpleUaC 
Mt entnblffe i^ati^ efoMiri^éf^; oglKC var itN 
iNiiiietigf at ^øKt 5et fomme t^ ^on^ ant)«^ 3(|^anb; 
Imønu !&•( ^ i matt^e ^t^ iff« vomet røliibr« felv« 

Skcemtier; ^»i^k^iatifW/ faa barret bc^ bfBjx Smti^t 
C(itU)«ø ^irøA b^gs^ ^a<( ^^M ^pot^fer^ fAtiib^ 
ftsmv ^« ^»jfail^er^ er fotmet efifec ^ni tejL Sej 
^ ii9«li9^ 9)etuiemlar({ sMr^le ^xtwt (SoOegtej^fitei: af 
©)er« p^ilofoplJf e q>«ofe*f«:er^ ^wwjeg fun fkibet et 
ofte ufoc^oaeit^ m^ af benne %ib« £ambatbii«; Pg 
ligefpm bét foi:bun^^et : Si Ljra lion Ijnme«^ Lu- 
tbeEUft noa saltasset; (m Ean bet nn \)^h^i !&i Kant 
(Caotu«) nott canUusi^t„ Cjeteri aoa saltassettt. 

3«^/ jeg i^be et fort »ejfg af (gng^tttoft; lob 
|am ciife t ®«b^ giawn, jeg nOéittibev ^ant tfft; I 
We 2)^ge {an man bebi^ (^e at fjenbe 9^9iv og SDlem 
iiei{ei;,r uben at befjøge bem^ enb % (^ \X^^a ^. 
Ubenlanb^^dfet ^e nof fn: en flor ^el ve^nb ti\ 4(ten^ 
l9|i^ ^jj9b«(9fl og et ot^evbaobigt Set^net; i bet minbite 
yiOe »t ^ tn)f Im; at tt^(le oé feto fom ^mfobninget:, 
og ftge nteb ^orodué: Noa vixit male, ^ ?i?#i^ 
»oriensfiie fcfellU d: |cm fijal gg htb og ub af 
aSevben* Digitized by Google 302 

'^orfctté Un I4bc Z)ctbt. 1801. 

lifftf^venb j^' |b^ ^s til; M ^r ieg^mt ^v Im 
^r fomøiee i^ nttber^t miipp mbmt mere (tid bt tit 
pc^^aambtf i^cntt% MlbediS fMM ten vtMem mit 9>ø 
t>o(niiete* SMfl nrf ^t tet ^nmabeifgc tt6 nti^ wve 
brrbe ^fofevorfcn Igldinem SUH^ttlceteviie/ fibttt 9U» 
fMmuitiotmu ;2^tMevct5 ^<tt Nv bog, tU aOe Sikr vtM 
l«tbe S^/ ffsumnge InrnnxnuOp SJtonb tre Hbyaifiti 
«f bi#fr 9]Smrfe(rclir» ^et et nrig^ Jég tHfteaft bit^ 
I ^n 9b$t fMfMb^be./ at S)r fii* ^^tft iiebce^ffir 
bm @uibMtg|Fe fRefotmatiott^ ^^ berimob tU ØC^itne 
oi^to^ bm ^€msåi%t cfct 9)tefb(ti^iD(tr|Ff. Qt bitcc 
af.0^er6(Viiénht9^ eflo: et.bft for at ct^nt^ be 92A$t» 
^»etbe? bet fibfe Hgnet SMg jø tflt/ 09 htn førf^ 
ton S>tt titppt ^/ b« 2)i «KMigfet,<Erfariii9 i ^(fi^ 
faget/ og^ubUmm enbnu ith ^at feet be Redige Stu^jtet 
af betme n^e^fabelfe* ^miblertib et bet vel fUibisft/ at 
(Ijøbe faa fagte < S&afunett o(^ lobe ^iben 09 (Erfaring 
rofe bem %ex mig flaaer benne iKatfatrtng enbnu i Stos 
tegorte meb ^erregaarbeneé Slebtoggelfe og @obfeme^ 
llbparceDering* . 

^tt tttamtt mig fbt^ foiÉ 3)tt ^obe et.^(mmteligt 
atliø é ®ntbbergy ^oitfet 3^ ^ttrer «eb nbfTiBige 9et# 

*)• Øtemffgr^fftotimøffl Ulatinfit^ioUt, fonrubgiøt 
3(bfe aWnH ifte é^cfdt/pwct åf ^^erup« *fflerH«*|latipiff Digitized by Google 204 

Iklfytbtt i ^ine SH^B^n* 4vab fan bertU wnt ^fatfag? 
ft htt forbi ^an.cr ørt^obo^? et bet fotbf ^an iffe er m 
aSen af uinbfFrirnfet ^Uhtfca^tbl jeg (an ttfe t»ibe 
bet; men er bet faa, ha gifr ^n iffe t»et beri* ^enne 
Vikt^ er et af be orbtefie 09 (ebfié StcnnefTer / font goae 
poa @ttbé 3orb; og ^rfen .^ertugen eØer noget af 
^i Organer mooe mbbitbe fig at moole pg meb f)am 
i grunbig £arrbomi S^l^^ ^^ claéftfT Qhrubitiom 2(C 
^ brev fMa ^Quman^eti^Stubieme baabe toeb Vcobei 
miet og i ®f^eme^ fom Qmnblaget for al t»iben{Ta^ 
belig Ctiitttr^ berfor tMrre ^an i fB!nféme< 9}atm vcl^ 
figntt; omj^rié ^(an tun mebfaort foa biet) realiferet^ 
bet er i(ff liani Øf^lb* Om bet nu tril gaoe bebre meb 
bet t^ibenffabelige StitfFumfmifF tg Stapmppptmt, t^ii 
^ben tore* ^t»ab jeg ^aober beraf ^ t^eeb ^* ^b 
iDu ^r anført af ndnt S^itftnfnin^er til .^ertogen^ 
troer jeg ^ttt tm (lobe ^am efler nogen ^ be ere jo i alt " 
^Ib til &(am for mig^ ba be tri^lt om ^^lig^eben 
af be fiore^ing^ fom ^n $ar nbfjott* »o* 3«. 

^rfené ben I6be 2Cuguft 1805, 

eiffebe aSen! 
IDn fi(^ iffe fitfen ^t >aa min S&ogi iXeeetifion i 
8«tw*9tr g*ttttg? 3gaar p> jeg fat jwia en i SSeut^ 
aSibU 98 »; jt»eit» et. ^^g. 456-^59. SSen er 
meget forbeelagtig for mig; Solf <& Compagnii t^l itU 
^ve bem Sjani i^joflig^b f nnbe t((e bringe bet o)»er ^ Digitized by Googk 205 

» * 

^ 4t tif|bMe mis mere^ enk ae je^ tNft feto imHillMkn 
^gner* ^fBm 9tecettfettt f^n^ at ie^ er ^'voirøm 
mm ^maå^fttu S^m itbtttn fDtonb i Sfini9 toMr 
tidt epteg iKoftect; bnini tifies^ct oNg ^t^rfe i orgte 
&itintcer^ 09 trøft at jeg teoit ^ ftein>it ^O^tihtn pøM 
SB^. i^9cm fhil matt nu tv^? O! jouras bonu- 
Bnm, quantmiir est in rebus iiiaiie. 

i StitM^nl er Ut jaact tab i^? ^ S>u tef 
Olttffrtt« 3(fl^aitbUtt$ i 1)ané UmaUt, om ^ar(eOerttt§eii 
imøb ^Ifrjeb 09 fl^fd^l^? ^^>^(^ 7(^bitag er fltu 
mw^ai i^ertft^ ^ takr m UBanb af sruttbig 3«b# 
^ i biéfé $iti9* @om ^atv<øt im^ ieg »Der tSøb 
gerne af Mtt uløtllgf Ubfta^fnrag^f^^em ; be . ere aSc^ 
r^ alt fer ^bgribeUge* 9Rm ^^orie »g 3(l!Mlir 
ere vore S)a^ Ul9ffe» 
. 3eg ^r nu gjort nAn {irbiNinlide onbett Ubem 
ianbfreire/ og er fotmmt ^jem igjen for at begpt^be 
J)vtt jeg (lap* 9lo. 37. 

^orfcné ben 3bic SWart« 1806. 

^Hfen og aSenffab tilforn! 
Øljjonbt M tf fe ^aoe eOer f uni(te ^ave noget at fPr^oe 
^veranbre til om^ vil jeg bog/ ad.usarpationem ve- 
tastatls, fom be gamle Romere fagbe^ bet er^ for gob 
gtmimel e>(iH Øf^lb, ; labe. bi^fe Einter inbtebe^ for at 
forlBBfo om J5u ettbnm ;er ilii^e, og at laije 3^ft»*f/ Digitiz'ed b^ li^Googk 20« , 

tetfitt »o^lffé %m iMTte mot^ntmttfr irfi |»<ia^ at Jfg 
^bmi it tM; vis^o qilidøm, sed oslc, nt Tivrae 
noHem, 09 \itt ^eelé før ten )^n«de ttiri^^i«^ \fmA 
^egfwwt, wn ^ab ^r 6Kwr af tnin ©fele« Stg 

fa« tit ®Men« Omffalerfe, ^t^ta^retmig om 8ecc^ 
fagene o.f.v* ®IMrt<tf<ttenen ^ tUfhewt.injg/ af 
^ ingen ttnbtagelfe Iwi^ *gj^e^ føv J^orfené Cfole; 
^iNlfet og vat ioo^e Ø^nb Dg -^fam ae loente rfloir 
føtlange* 

®^ee mig tit ben {anbébommet ?b^m ! ^<m 4ir }o 
fiort t)eb at goae boabe }(bra^amfon og $^or(aøéiié 4^3 
®ig )»aa* J^on ^t et ftort Æalb til at vonre ^dvocaitag 
jdiiiboli. S)er ^ar ^n nu t^Kg ju^ificetet Ulf^lbr er 
^ i{fe bange fbrli&Dn^olmeren^Vesiigia; bet o<rrfie 
er veb bette Sotfvat^ at ^an \fix intet at tno^<me 
tmopgtdigef acta/ nbett b#n^^ete€vitiCé^tmobninger 
og muettge S>ocumcnte(/ fom Ugge^ ^an veeb* i^ felt> 
^t)ot* ®aatftnge Ulfeltd ^ev til be IpbfFe ^nb^bont; 
mere/ ^ané 0|>f^el veb SKjobet 1 aSotbtngborg, ^on* 
^topofitioti til C^urfptflenaf ©ranbenborg o.f^v* iffe 
funne norgte^/ ^atU albrig unbff^tbe« eOet befm^ffe^; 
og ben fom gfK htX, g^ivet ^nlebning tit at ttoe/ at 
-^an felv var i ®tanb til at gjøre \f^Qi\i Ut fFulbe vffte/ 
naat ^an ttoebe {tn ®tolt^eb ederSgenfjetlig^eb ftienfet. 
4St et «t fbtftate af pf^c^otogifTe^Ttatfaget/ ^otlebe^ en 
-9Ranb unbet vi^fe Omftornbig^bet fon btfve en Øfutf; 
rt anbet tt ^i fotfvate tn tonbifortebet. Nemo gratis 
makis est. 9Ken mon vil faa gjetne ^olbe ^^^i^ ^^ 
rabo)P€t; \i^ finigtet vot ØetoflogfFab. %x Xbelen Digitized by Google 207 

meget M^^nbe »M^ itbeii 48e 1i&eWf^» 3niMet(» 
et ^ni 9i^ c« (SronfiMtis < ØMvrnetatiteté 4><{!Mfe 
al ^re. tnrrb« Stm vilbe jeg^ 4ie vore Seeenfemete 
itfe fPulbe labe fa«bane %xiflf9t(xit i ^iftorien ^aat npaat 
^nfet boxu Sil matt sjettbrive fBllbfarelfer t ^tfloriett^ 
ba iøt bet fPee tneb stttttbiøe SbtPiitt^ ad jnodnm 
Gnmittii^ eUeH i^Pet tie fUOe; t^ i attbet ^alb tib; 
brebd^ ftttt beweb ett ffau ®feptiti^e/ fom fretttttter tg 
baabet Itdefaaltbet t bette fottt i otibet/ 

^ S)u flCe ^øit '9mte tntr at 9lo(ben^a#er 
^Ihrtbe ^ce^tt l^bfT SSIfiiatloiiéve^e Hl eottttme? Saaer 
3 ittt ntnye f>w^éf#t l^eøtojte/ ifteper^ l-betttie 
%lb? (Kfiec in^eit gtvaHbrfiis i«ib CjNuiteit V^lofep^/ 
ma, ^4 i^Me^ffe ®eet et/ 4}tl6 i^eebiet^ fwe 
overftoNj* 

3 ftbfte SWttemi tefer leg et 9^at fnr e>Mts 
^^måtimm af dU^f ; )e$ tneb tf(e ^votfbt ^ti 
9ilbe utttage fd ttteb at flrive intob bette i^jobffevie/ non 
IbAbét btec tteioria iMtdom. SM iMr et ine^et (ty; 
«enbe Sbfvo tXbNl^fmi f»e en 80 tXat fibett ftw IH 
iét»alb* ^éob {fidbe nnon« ^4f 1<rre? (mtbe ^tttie 
gtemitilf^ettl iMtve SSetetatteren Stbra^tttfbtt tMffemoten? 
-^o^e ^ritNnr Xli^bede «tib betitte Ctt^oft/ fom meb 
fia mangt %tbre; bet ^aoet tMtMls ^f(^^ ^ ^t ttoøu 
MUøe og deiofbotebtettbe* £• gr.^itaat ^ férieben 
f(tj^ om to £fiiiet i en Sife af é^« iCnm^ at ^ 
^tij feti^ ^be (betiet ttoget/ føm ^tt totbe liøtie meb 
bme; og itu i#^e IttiitenNi ^^t ^n td eft Sale af Digitized by Googl^ , ' 208 

fem 5o9 Jffe »at antet f nb jrjj^tt Ønaf ^9 iau SXdni 
motto«. SRa^tef fyix meget tUfelMé theb Stl». 3f g 
agtet cg elfPet ^m meget; mm jwifl^be ^rø twgit 
pgm ©elppirnWg^eb* . ' • ^orfcn« ben 9be ^o\)U\ 1807/ 

' «j<rtefte as.en! . 

S)en @øtgmob<g^eb«totte/ I ^ilfen JDit SStev vat 

(Ftevet/ t^rte mlg» 3a vel røaae t)i føtge; hit^ fpiie« 

fom baabe Sorbtenelonb, «one, »aVn, ja 2it>et fel\> 

^at)be minbte ^nttvU^ føjc mig, fibe^t bUfr.fli<mblge 

9løt)ere ^jerafrgte; o^», ^bettie« iegn m af^peUge. 

aSi ere geraat)ebe t ^bberalberen eUer i ^iber: 

Quorum sceleri non invenit ipsa 

^omen, et a nullo^ posnit natura metallo. 

JDog, fSimtfii fovet fun, ^m er iffe b-øb» (gib imib^ 

lettib at iftf ben voptfle 3(ct enbn« f!ulbe txrre tUbo^ 

«f ©Kgefirtilet. 3f It »« fomme an paa, om Sluélanb 

»il (taae SJlapoleon fcaftig ii, og for 2fl\)or afbrpbeal 

^anbel mtb Snglanb; t^t ba^^r be kniven paa Øtrm 

tfn og maae gw^j^b* SRi^n berpaa tvivler Jeg meget; 

og (^n engelffe ^enge ubrettc noget c 9tttiManb^. og bet 

^ br oitlb (unnet^ fFeer b^t itU. 3eg frygter for ben 

^bt }(l^<mberé ,£iv* i^vorban btt enb gaaer^ ^ve vi 

bfg et m«gt<gt aSflrø og @f«Ib i granWge. - SRen. «I 

vor j^nbel/ ^ulfen i etat^egemet^ ftaaf r fliOe* (l». u Digitized by Google 209 

Mel StaimU^ tmtn^ iift bøs fimbe ^itte mt tgnt 
Sdtvonbe <ia6ne fbv oi» ' 

^m flig ml9 bog ^5 bn Utoft af Uittoetftc^tie. 
Aotmner bet tU ®oi^ eOer SMbof^? Stoset mwie 
$&u boø Utm fym^ptbu. i^me. &Mmtmotp^ 
btter iffe* 

4tt fott^e^/ ilt be Sianiltm^mk bpgfåi pm 
enjkrttbeme/ 09 naw>e (yfUg bere« itoffarWejRJe, ja 
ff^be bem S å 4 Stangflibe ab (Sangen i Øomf* Engel 
Age ! Pwrge ! fShft gonbgang« /^ørfjjg ete 3 bog »eC 
iKe banc^ fbr» eornge f unne be vri iffe ^olb'e ^ttnbet 
og J^ettet fpo^rtet. ^If^el \)U ^jf ben^n loef faae pm> 
een etter onben tSRaabe. fSln f^ J3 jo JltofnpHnbfen. 

iab wig b^ )^ om noget aSigtigt fotefalbet; 
JBret>t>o^en goaet jo nu u^Hibret^ @ib tm forbum^ 
^atvibtl^nte ntaotte bef]«le i&annerfolfet^ ogvor gbbe 
jtmnmnb« ftnbe ben ^iOib og ^Ug^b^ fom^n;, 
fMrtjelter* Sat Sai^enti. — --. — — .. SHo. 39; 

^c^rfeftd bctt 2bett %iUt iSOB. 

(giffebe »e^l . 

^f for 5Dfn2(ttention> at iDn :t>Hbe frnbe,!^;^ 
bi^fe critifre^labey fom. for mig niOboenUg maatte ^n 
di^eifé. S>ti taler om bereéSLrnnHg^eb; b^of 
^r jeg intet funbet/ men >ben mcefi frempttfenbe ^m. 
^eb» 9tecel«fentm?er ent9So(fwner> qni juriii^il i^r 
verbamagistri, og ttl:$roM|9,r egeyiiDoerbei^tt^ning/ Digitized by ;Googk ^(tft fM im$ Skmi/ i» f(fe it ffir^vim Hu .ftore 
^anb i SsaUc. SBeb faabanne 9l^en|ioii<t ^t^t Siter 
tatwefi ix^U Si ^ ^efc øaj f c tfle v#tb «t, tAle mere 
mu 3 nøce SDiige ^i^et <n^iM? d^ (In ^e; eg ii( 
kO^e fis o»et(e^ft/^t gi)H efi^ ^ (S^nbe^ ^t^(H 
^t faare Saa SSfiob* Imitatorum «ervau pecnf; etr 
ooeffiMuibt taMgt^r fOitg fineltec St^ebfmtea . fmidlebe^ 
(amoMtt meb SBS^fh/ 4^ )eg t ^4 ftiff v e SN« mrfhil 
bln^ torte; Susen feer, ^»ob bec er mit^ #8 ^a^ 
bec ^ ^ a n ^» iDo« forianger jeft"« fe «t tt?t>be mifl mh 
fjani é^bst^ itib ^et ^dct 90b for pj^ .^er n>M?^ 
om^ ®eife defa«ben« ^ 

JDec fDtti meejl morebe mjg tMUt/ at )eg^r«f (ftoe,. 
<tf ^efffe., for ramme TCUot, beføler ^tcero^ 
Ligariana^ fom Solf ^avbe fke^dnblef M^rcellina. 
9tet foar Perge maleriam, fagbe ben fotn?e^at|tef 
til f[n..Qe(l*^ Ifilivier n^aa ftabbeéjteb/i ^er iriii w» 
epaobom 4 AHtiwolfiaiiaL..B, pi^, 1* I.Ottftlbel|<^ 
09 bet vil iffe vare tenje, førenb aQe cuUiverebe, men 
ulatinffe Solf pe^e ginjire af ben ||ele Grex Philolo« . 
goram, btn pore; SSotfiWfvv Ooctor seraphicus et 
irrefragabilUt^ iiiclagive^ 0$ bt faae Tlatia^ til at 
troé/ at ben fom planter en ©fjorppe kartofler er en 
pjorre SKanb, tnb ^an fom, ffcei^ JPr f legomena til 
3fMbøu -^ Sin libc af ben foUi^. €^ti^fl. ^ troe 
vi at be enytfe 9t«^»m Commf iaim mib ^^^m. 3 
eit lUt vrt bemontebe Ht at tøøe imoib bem, og ^. jt«ti( 
terab.^) b^ber ncppit ^99^«^ attben @ans til ^iorOanb^ 
aifn ^ i J390anb evt vibanie. foi^ vm j^er^ fom 
. »^ KtM»< Ubtm^ af ( al^ j^a rt b% Digitized by Google ' 211 

fig^ hlotttbt, 09 fannc »ente betl« ^Jemf«éelfe. 3* 
iaxt Stu^lahbd Ttle^atttfer ntftae faae Sot» ril at Sltve rroi 
faft^^an^e SKagnoter i Sllgec ere cngelfftlnbeN. 3ej 
^(uiber at 5en f^itrtfé ShpDfeon vel (Tal ^øUe ^tn fdjt^ 
fyM wm ti faaer £ivet af ^atA. ^votfo^nge t^flaM 
Øwrrig at t^orre eitgelfP? ©ifttterne glte.nof ittt eftit 
førenb bet fitaget/ og be enbnu ^e nM man^ Ul^ffer,^ 
gtif^lanb« 9loate ligget fnb^fen til ^aaffe^ «3nribi 
kttlb (laoe t)i/ fom'føt/ I ®abet» »ot ^on|)rinb* 
tnl nof Iffe anradbe ftanfl J^<r(p/ f^tenb. :2(ltin$ fniber* 
Og berfDt t)«re ^an t»el^grtet ! — -^ -* — *otfcfté len 29bc SWd« 1809. 

Slffebe S)9ei?ttp! 
3a tiM^e im vt i etl (Mrgeltg Joif ni^tfl^ : ^ 
^0 ftget cå (Snbeii^evpaa? S)et ffulbe bøf )Mrre (eent 
fortonbeity. om vi ifft engang fTntbe fiase $eeb meb 
@)oettig* SenfTabeligt et .^oi^olbet meOem o«, ei^bmi 
itte* ©e blive jo veb at ^iele meb ^pvene. ^vot fan 
bog biéfe ^e^ntpete t(enfe.paa at bevate bmé fSlmttas 
litet? Ønatt maa bet nu gjoe fig* Cngtenbettre ft 
bog itte ^otn^olnt enbnm ^aaet Siapoleon meb bft 
føtfle 9toé paa ^afllanbet^ vil ^att nof venbe ftn Opi 
mortffom^eb ^eel alvotUg paa bete« Øtl ^Un ianbt 
gang paa ^ngUnb |at jeg oHtib anfeet fot en Umntlg^eb« 
JDog! ^v«b et Umuiig^eb? Omnin jam fiimt, fierå 
quæ poBse jtegahajBi. J^ltoi ditafHien« Ifloæ Nr 

02 Digitized by Google 212 

509 i'f^ h^^^ p(tx!it't^€t btt ø^mid^t^mél SUtb 
btttt SD^nafiie et bet 59 nn ute» 1D!en Stoli^^eb eg 
Crben paa Sajilanbee^ fra (Eutopaé ^eftfant tU bene 
4i)ftfant^ vU nof iffe fnatt btingeé titoeie; bet ttlmet 
mange Øtebec ^tinbet 3(fTen» \^vo er ben ®ub^ ftm 
fan orbne bette €^aod? Tixåjtn^ol^ 03 ^refc^ott) troe 
ftdttH paaSlapoteen i bette ^tpffe^ 09 enbnu br^nmter 
man em et^ig Sreb» Øaalebe« br^ømte man, i bm t&m 
Sefte 3erna(ber om @u(beté Olb» ^a , fab ber en 
greberif VI. >oa enhver af Sorbené^roner! ©u 
lagbe vel ^Rorrfe.til btt ^ertige 09 for en^t^er banfF 
iS^anb glcrbellge SSibne^bprttv fom en umnont ØvenfC 
i poHtlff journal for Tipxil b» X giver vor Æonge* 

3^9 ^jorer/ at !D2olben^amer ^ar vårret paa Steifen 
derover for at vifttere Øfoterne* Sian vtlbe ba over^ 
rafFe oé; ^an maa fomme veb ^vilfen Slattevagt ^an 
vit^ faa ^ave Vi Olie i vore Samper« iDu funbe efler^ 
not ^ave givet mig etlBinf om faabant* 3(f aOe ^f& 
tatfer fommer ber libet eder inut ub ^ bet er (nn til 
S^^rbe 09 til S3ram; tingen bliver paå ^vert Øteb^ 
fombener*— ; — ^or^ené ben 7be ^ai iSiU 

€lffebe SB^ernp! 
^aa to 5&reve/^ er bet iffe faa? ^r Su bog 9tet 
til tit vente ®vår fra mig. Seg er iffe forfatter ttt 
bert cntfPrévne Øutbbetgé S&iograp^e', ^vo ber faa er Digitized by Googk 213 

M ; ZaaHtt er bet 09 nepi^e* &mt Mt^-at fStønm 
enbnti minM bmnt^mb^ ha bet bog ev fda mange 
9)laaneber ftben ^n bøbe! Seb ^an^ S)øb«falb (ob 
II9 if(e et Q»<tt f^gtt fotuben mit/ 09 af btttt ^ bog 
vel mangen S&ntnianet vpnfet SHo^fen* (Sttlbberg wx 
itte en 9Ranb af eflet for vor letfinbige^ fanbfelige og 
ud^nflellge ^béalber^ bet oit ^ve ^abelbigtere/ Stomam 
fFrivere og ^jottravenbe ^9tttf* 

^tb (iot Sontjoietfe ^at jeg lorft btt (Ibfle $&inb 
af Øamttnget til bm ban|Te J^ifiotie/ fom !Dii fenbte 
n<g*/ ^tiffenfeib« S3tev til ^petting ^ meget Øet afs 
tP9ti Ønart tabet bet^ fom SCffftitwen iffe feto ^t • 
fDtflaaet ^ fy^b ^ af{Ftet»* Sifbtof git ben gobe @rifr 
fenfelb« ØtiM 9^^^ ©tpltetr — — .— .-. 9lo. 42. 

<&otfcn« ben 29be Sntt 1811. 

Ajetefte aiyernp! 
6tt ^iece et jeg meget w^^jettig eftet. SJlAntet« 
JCf^nblittg om bm gta?j!e ambfftift fom n^Ng vat tecen; 
fetet i &rtbe (Sftettetninget. S)enne tlRanb et fitlb af 
alfPen^ tortbom* ^wt faoet ^n nn %ib til fine ubii 
fFoppeltge^ng? ISu feet at tanbébommet Staben vil 
^e S^ifpeme abfpittet af forben; fom ^nant^opeto^ 
tion funbe bet fanfFee v«te attfgt nof. ^ilfibft fon 
nmn vel unbvonre afle ®nb^ Otbé Tjenett/ naat fun 
J^etteb^ eg ® f attefbgebet Mioe tabage. eøet« et i be 
. fmete %cbet mangen eemiteoen S&ifP/ og btivet btt^ Digitized by Google 214 m ifMtm lid mmt ftéet Mf^pnbtii^ittt tmft; feg 
IWWW i3«dt»} ^er et go^ for ffj. Qui Episeopa« 
^ini j(|e^4erftt, txrøvm cpm cbøidciral:, ^ebbcr bet 
i Nnsamt^ lotinff« »tteU --^ — ^ — ' 9h. 43* 

^orfené bcu 2lbc fJlt^hu 1811. 

3e9 faldet; 5)1$ flotnmel meb ^f^n p^a Vfct 
aidmte SS^etijfaft/ f&m/ ^viv gammelt b^ ct^ iffe mad 
eHer fF<i( w|le} t^ie^tti guffet jeg nel/ at ^\x enjcmg 
fFreiø m^s tUr at S)u ((et) alhrtg øammd( mtn bet vatr 
bengangy. i ben n^føbte ^n^eb^tib^ fom bøbe inben btn 
fif ^a?nber* Øiben bm Zih ^at vel 2(lberen ta^tt et 
føleligt ^ag paa S)tg foavelfom paa mig« ^t>ilfen en 
foranbtet Øftffelfe ^ave bog pingen foaet t bti ftbfie 
gujlrum; og bet vorrjli er at ade 2Cfpecter forfynbe en 
enbnu va?rre Sremtib« ^o ^tng er bet fom gjjøre Zix^ 
gnte taalellgetr^/ ben ene er: ait Ctoibtn bmmet pe- 
d^te^tim paulatim; bén onben: at aOe onbre fra ;$>(!:' 
Mi 5N* mob ^plen^ ^ijbe^ ^we b^ tvrre enb v«^ 3egi 
^r m lfl?rt at <nb(Fw?nfe måne Onjfer tir ©ifler^b 
IWi tiv »g bet %ibit ies fi^r^ eg at jeg made Mtoe øg 
fi>rNw JOwff meb giv og ®jel, øg enbeltgen <ffe 
. f^me imb^ itn velg$nebe fmffe Øtai S^ng^^ 

${?<t: er ifl^ otetie ^Q)HHn mon I bei^ne %ib moae 
Sxrgev mn ®jek« feft) m«ac fJike; jeg fw nu t|fe 
Q^ m% en n^e .^Qg af b9t 9S«tigbe fQm iibfommer Digitized by Google 215 

btn , SnseHtff^ tKhtioltr/ Sotfi Seitnml 09 Xvifimt^ 
^angt et Utiroin diKvrgfiiuial vH&e j<g iJM SMg^ om 
ies^i^e S>id ^é mi^; ^bett føtslentmeir (tø Mut i^t 
er gt^rfA^ev til KefettfioRf n wx te tttntnnerebr SMgtett^} 
ØRfg f^ne« ^ati f ^ageit felt) fFHvet |éfttir{|fel($t % 
iDteti en ^(neii^m ^ Øf itteriet ^ talt ffam ^otbt tiU 
3Retret ®n (Sm^tvlg flfff e( (Dv* tovfetf Ø#tt<fer 
i Somttm? (eg jtfEebé ^ DUbe ttgt tii QHemMlet' 
t^i %m v<ft€ ti« 011^ ifla iømi^ ^^fMtt^of i8et 
ftetløg^ foA fon ^ fM^Viire fif %»e/ 09 ^n> <Nmg 
^r tSéb §9 som, C? 9be %etM af ei(|fm^ J^t^^ 
fommet uiy? §9 péb (oflet ben? Jeg ^ tt^Iiø Mft btti 
8be; Mt et en tmbetHg J^lftotit/ A0119 AniiM i)l|Mié 
u^jøf ifCé en ^V ^^^ ^ S^oijen; 5f9 tattfe fdtint 
^6e ;^9 Øi^etteé i^de* 9)«ar ffM N !Danmar( 
eifgang famm Siiftotitl SlaarløøtMef len ^SStatnuifyH 
#l€e fiatbømaii SjiJ^txit, fm Stå&fétiMitl ^tåb it 
ter tseb »en S^omKi ØtetffrivftlngiUrN? •^\^ ^^ 9lo* 44v 

^tfcné ben I9be ^chu 1812* 

Æjere S^tremyl 
®iben iDn fbarer foa tppthit^ bgx jti t^ tlU b\m 
tUbage« ^im ^reve maae altlb ^mt mere unber^oU 

*) Ubgtocrctt of M«fe fBrcw ^ar bett 5Ste at »a;te Sit« 
cenfenten* . , 3* tlU Digitized by Google 216 

&en&e{iMrmJ3/ eM mine fbt SMg/ Ifkr ttaav 2)u \tSt 
wl tofte 5Dig bet fottc^N/ at ftetorfle mis 1^ «f Tttffefti 
9^^ føm .^ovebftab^ albrig ^t iSfimtsel paa* '.^vot 
øaaer betmeb^iiibbers 033:refd^^)? ,^^iitt btn&a^ 
fSet er ben i Sttøul SBetøeiottb fif tiøttg not &tfctppm 
fMb Q9 tøprnottt ^); men ^oné 9tepHi|«e i ØMberiet 
im foate flait* .^ab et bet fot 800 ^n bybet f(n 
9tecenfimt^ 09 f)Mb iinte fiffer ber t bette? fifht ^oer 
Stpgcet fftv idjen i^m ^fttis mellem i^mntttf (tetteté 
SliM^) «ø ®t>étt{g« 0% mig' om man veeb noget ^m 
bette i^jøben^w* StotHrfeon fCal ^fottongtttat^ 
^ropDeré @jetmemmatf(^; ®nb ttøfU ba bet (iattUi 
390attb ! ^er Stuébinb ittt (raftift S>eel meb i Stmt 
pen /fan fSlet^t ittt ftmt fig mob Øvetrtg: be ^tm 
fteote^iCottie; f)V€m ^at SSorge? og fpab bliver berlKi 
of^bet noffFe Unlvetfttet ? Sed Deus meliora ! — r^ ^- 
Sotftar mig |^tfot Sngelétofit^ JSaggefm^ Oi|r 
f(^4get o* f[. iffe 6H)»e 9tibbete af SDonneteogen? bilfe 
ere jo i aSelfim fi^emfbr nogen* ^0(^ ^t Slotbat; 
S&nmn n^ligen broget OpmOrrffom^eten pao fig t^eb? 
S)n merfer $t)or nutbenbe jeg er i^ingene« 

*) 3 6(Iffa6et for be {Qønne ^{beti{!abei: i Xnlebtring 
af SDSinbetalen ooet £)• <&• ©ulbbetg« 

^*) »^er ftgteé jtU ben fortræffelige »eceaffon (ooer batH 
9tiiifttift m Sergei Uttloerfttet) i iDanfl eUeratnr^ 
a^ibeube* 3. »t . Digitized by Googk 217 

9lo* 45. 

4>orfcné ben i8be ^axtt 1812, 

gør nffli% Ueft je^ m Q(fl^Mins i Slodj^jjc )« 
^i()iré ^^Mitie ter f<^étten fBii^fd^a^ af nt t»M S^t. 
Sbtlka åiix bit Stctigiott ^er alttn 2>e«tf(^€n 
^ mm ®laii6jtt ter JBdtfet im f^anbifc^tn 
Blørt^ ^vlife jeg fbtmobcr' 2)it vel ffenter* S)ftme 
i^e 9^ (£b5a os wt ^tit tt^kdfk !Itt|^lii^ttt 
piiteiAveiWanbfr 2(mm«(htefUb5er/ 09 vil at t»i attriø 
vibe en S&ib fOer .ftviimtne om vøre ^eMuffé Sevf»bfeé 
ÅeUgiotébesreber^ uben ^(^ vi (ttnnefammeniHfieaf 
^StanfefeitelURgetiie/ en %tf<^r eOer SXimbert 09 en 
S)imm^ 3(b<im fto l&remett )c» tu ®ttavei 5e smirfe 
%d^eé fom efenbiiuMté 9teficHoii vat bore Set^t^tti 
KW« ; ingen Ot^^ ingen ^t^. ingen ^enipler^ ingen 
Øffrte^ minb^ ittennefreofete/ meb mete^ font (Ftevet 
^aaet; og alt 5ette meb en ^ilforlabelig^eNtone font 
imi^onetet* 309 Mev ret arrgevUg i' mit ®inb; ^viA 
n^tter^ tomfte jeg/ oOe So^åcrftifFe£ivarter> naor 
tet enbnn ffal v<rre blot probtematifF/ fpøb vi ^ove 
tteet om Æbba og vore %^ctbM Steligiondmeninger* 
J3eg fU fat paa ^intKf^anbting iøeanbinavifTSJufettm 
^8Sf7* 3bk fitvortal ; jeg hrfie ben atter meb^. megen %m 
aoielfe for ben ^oncentrerebe Gamling' af literaire ^r^ 
retninger om (Sbba« . S$et ^ar 2)u fogt at gjenbrive 
@^Uffer ogtXbelung (Seliué mirrfebe jeg iffeS^n ^vbe 
^vt fat paa^ ^ani Xf^anbling var bog nbfommen 1803)<» 
9Uen jeg finber intet anbet egentlig ftrin$erenbe SRob^ Digitized by Google ai8 

6etHté/ eti6 bet af Øai^ CitaHéner 09 2(I(ufipner paa 
bt Sbbå'fTe Sabler; 09 ^am falbev J^r** S>eiitt^ ein 
»årliget aSorgdnger ber (Ibba. ©et fommer 
mi^ eOeré fov^ at ©u et anbet ®teb/ fom jeg' nu t(fe 
^ffet/ 9atta(etttbfj9tildete embeniM 00$; folb 11119 
bet t Sthibtitts; eOeté besttber ie^ Iffe^ forfor Ifle 
©tt^ eOer ZhtafymSon, der JtoS^ efler ^^tfoeiul/ 
ileiffie^enfc^ader^ eOkr @rttnbtv<s betdjet benne tX^itf 
ftion eengong far a8e i bet 9tene^ ^b M fPtine en f&of, 
fbmlan^e^&tff^ paa tybff/ f$ fmbe ben ub bai^ 
iiifPm^ for bog at ftop)^ 9lnnben poa aOe'be babtne^ 
tenbe Sitbt^bftot/ 09 Mn^e bem ttt bereé Ø^nber^ 
Crfjenbeif?. Sftenb benne ®as er becibevet; er )i al 
<£beri fcottbinavtfFe <Siit^fia^mu^ fun o^oamofnaxin 
»iidiiritftna. S^eeb 5Dii n»9en JSoB^ I ^fen benne 
Vni er o^itrt* 09 fMiift me^ ^or<^ tS^lbenee^ Ui 
n«nnir9be«; mi9ititere#fererbfn meget, ©enfommt 
S^. 2)etM ^t (let itte vibe «f at Germanerne 09 ®can# 
Mttoveme ^wt ntgtt tilfrSebé, Stort Otb er rerne m 
cfitrifF i bet ene jbm i bet anbet; ^mfblertlb n bet 
enbno gobt fadkmge vi fmme tetereéfere 0^ fbr (iterMlfBe' 
Cmherv Oib fun.itfe Slopoleon 09 tXlejronber i benne 
^•mnirr fMbe rtge fimmen/ ba ttt ^Hben foae en 
oaben S^b* Di! talem tcrrit avertht pe*te|a ! 
ii% ftolér iNtii at ben ene itniv flat ^tbe ben onben I 
®leben» — ._ ^ ~ Digitized by Google 219 

9lo. 46. 

^ocfené >cti 12te ^ici>u 1812* 

SIffeligfte m^erupf 
JSHS )^ed iffe ^otban Mn^ Nt Vi tffe m $aae 
mA Wf^twHjfUni; nnit tvgtMt ^( jeg intit ttt ftoge/ 
6a |es tiof ^ U5f)»it(ee; otm tiaat mdtt foaletel ^otbtt 
9Udtitng mtb ^ttonbett/ ^at btt in^tn Tltt. S«6 Sitttfe ' 
€r nilj tilfimbt ite^te S^eiraria fir« (Dig/ f»m t^ore mig 
INTget vetfomne/ ifeir i tetittf &|ele^tigftédb« StajN 
Mlanbffe ©rammaHf ^x et mirvftUge Oet^n af c« 
nng tanft SRaitb* Øtg ^ot i«(t Nti/. ben t^at fbr# 
kanict tjøt/ men ^Dbe bog f»t mig fanb 3nCfre«ft; 
at ^n ftrtter bet iHanbffe ^tog féa ^fit og bengtimfe 
tioc^Ie ^oefte norften veb ®iben af Øvfffttnei og Stor 
metneé/ maa man ^olbe ^ Sfi^ffttter cllgobe/ fnn no/^ 
mUgoii$ fan lyeve (>artlfF for en ®ag/ fom ^at (oftet 
f^am foomegen ^ib og VRøit. Uben et ®tftn( af ®tKrti 
metie og ^t^ftalmni kinget Htgfn bet vfbt i noget^ 
9ag. SDonmarf feer fotmobentljg i 9taff ben Stanb^ 
fem (fol erfUtte 3ftwi^nifoni 5a6* — — — — - m. 47. 

6fiertotébag 1814. 

@amle/ oDcigtigc SBen! 
Ømnmel JtjirUg^e^ OBenfM) ruflet »fe; faa f)ek 
ben 9Qf ^aioeirUng t)aa ben femte %ib ^ M^^et^ faa 
. ^6 ifg bog tNft/ at t^tt SSenfTob beweb tom ^t llbt; Digitized by Google 220 

Di ^øtt 09 fi»iøt9e jo j<vnj[jg til ^inanbett. S)it ftbfif mig 
firrbeU^ velfojnne maa tf fe l<mdc ligge u6efvaret; (et 
ovettafFebe mtg; at ^Ke ogfaa Sine ^anfer mn $ibet; 
ne^ ^egn »ar mig fjo?tt. — -^ 

IDu ^at ta og Urfi ^rittb^ C^ri^aité 95r^ til t^or 
- *oti.ge? S>et gj^ ^oné ^o»eb og Sjette lige^re. 3fceg ' 
^oiber t)eb bet ^ab/ at Sotfpnet ^t ubftet ^, til at 
, to^ttt bit for en Zib fjønl^enrevne J&aanb* 

3a vift fan tjoreSageé ^^nometier roffe manged 
^oe paa.Sotfi^et/ if«r^«o( ben ^viler paa &anb/ o. , 
urigtige S&egreber om bete Øti^telfe af !S^ennefFeté 
Øfjebne* @aahrnge ben. ftmflt ^ran .blet> veb at 
^nbflette iKemtefFeftegten^ t>ar rigtig not almagten« 
i^anb nfvnlig for be fle(ie i ^ingenef @attg« ^Bim 
Ugefira Sleberlaget i Studlanb til SDato^ ba bet goaer 
^ottebfuW tilbage; meb ^and ^rlig^b jog ^ni <Snbe:er 
norr/ f9ne< bet^ at enhver fan tage og føle |>aa at én 
^jøiere ^(^ er meb 4 ®piOet^ og meb Ot)erbe«ii#niti$ 
figt: 3t^ova/ @ub^ opreifer^roner; 3t^^> ®nb^ 
lentoeirer ^^roner; at falbeSSirfning^e af be 257laxi 
Omveltninger SluOitet^ tør man iffe» ^vilfen Siøi 
belig fan overfFne og beregne bidfe? Om og fun Slai 
tionerne veb biéfe lange ^romgfler vare/ for lange ^iber^ ' 
^Ibrebebe for ben jTabeiige Sri^ebé^ 2ig^bé og Stevolu/ 
tioni vinbel/ for be grunbløfe S)rømme om evig greb 
pad Si^tbtn og vor UvU flebfe fremgaaenbe jorbiffe 
S^f falig^eb ; om ^enneffene berveb ^vbe lont at fø^t 
Syffaligj^b t ftg felv og ftt eget ^nbre^ ifiebetfbr at 
tMUe fremtvinge btn uben om ftg; lorrt. at fanbfelig Seb 
befittbenbe iffe er vor fini« boiioniiii> o§ at vor Jor^ Digitized by Googk 2;zi faa fjerne in5(ilbe of sed hæc haotenas! ^otfcn« ben 16b< Sajtuar 1815. 

I Jtj«tefte gtyetup! 

Saf ffal iDit ^e for SDit fttfle S&rf)^; fom je$ 
mobrcg til famme %<5 fem SDine XmniMVifer fra Sm^v 
iDiéfe ^r jeø nn te(l/ ittt jtifi i 3u(eferi<mr; beel« 
var bertil paa Sanbet ingen iciliffytb, bteH »or jeg me^ 
get upaéfelig jn|i i ben forte %\tj. jeg fPnlbe^ font man 
talbet bet/ fomøie mi^* ^ vil vibt min S)om om 
bi$ft veb Sig n^efjøbte Olbtiblfande« %ta min f^t 
Un^bom ^vbe be intereéferet mig ^ 09 jeg t)ar temmelig 
fortroelig meb be flefle* Seb benne n^e (Sjennerote^ning 
tritbe be iffe fmage mig ^Ibelig fbm for 50 Hat ftben; 
om nn min Smag fiben ben Zib er blevet vorrre eHet 
bebre, bet tør Jeg iffe aføjjore* 3eg nægter iffe, ar 
|eg om en (lor IDeel af bem unberfPriver @ram6 IDom, 
ta be ft^ne^ mig ^verfen at ^ave ^tfiorifP eller ppetiff 
Sorrb« S>en ^ijlorifPe Sla^fe be^gebe mig meeft, blot 
man funbe ubfinbe f)^ab ber var ^actum, og f^vab ber 
var 3nbfl<rbntng; men bette glipper Jo norfien overalt* 
Øom Olbtib^minbeémorrfer og for ®proget^ ®f9lb ere 
be mig ifafr onn^irr'bige; og Crbforflaringeme ttl enhver 
^el ere' mig meget vigtige; og jeg blev ofte vreeb paa 
m^gfelv/ at jeg iffe ^vbe lagt tnig efter bet ffanbinai 
viffe ^ungemaali tBtobet/ bet SékmbfTe. 3eg timUt Digitized by Google 222 

t^tpåa^ ^wc min gamle Onck t^itfre ^t gteøet pg^ 
om |an ^\9be fet)ee nu om ^Dage^ ba bet mebjdaban , 
5f^x 09 ^elb fotffe^ 09 fftive« om bet gamle notbifPe 
®'ptog og Olbfager* * 

Sin 3hblebnlng M benne Ubga^oe ^ar jeg torfl meb^ 
jlw Sornjolelfe; jeg maat fbrunbre mig over, ^vorlebel " 
5Dtt faaer alt bette ffrevet, fom bog fojler megen iæh 
ning, mange 93^ger^ Co8atloR/ t^nge iDteninget^ 
Otper^ og S&ebjommelfe ; og bog it ^H Sorebrag ooery 
ott-figfelo lilgt, eovrect^ og mig faate be9^geligt> faa 
naiot og. egte S)anjT« ^nbbringer SXt krtbe ZxMbt 
aXg noget fl<rffeligt? , 

SMt f^tif^ at bolere over Slorgeé 3a6; jeg menee 
•t Sonmarf (ébre fan iinbv<rre 9}orge, enb omvenbt; 
^b ^ 9}otge iffe fo^ee ^am»urf t be 7 fibf» STar? 
aHorge f^xtt vi vore Siaontferé og ^ngev«feni vMt 
f offtitning at taHe; SRorge f^oi altlb foragtet ^nmarC/ 
&t|fr véeb ^orjbr? . Cett af berté egne Sigt«re ^or jo 
f»gt: S)e.inb6flbe fig, at ber føbté SRenntffer tnn i 
Cngeflonb og ber. ^eg glemmer iffe SBergelonbé sbog* 9lo. 49. 

^ctfcnd ben 13ht Itprit 1B17« 

Ajafrefte SRperupI 

Sov ben be^ageUge Slpbelfe^. fom S>it ffafj^be mig> 

ub Saanet af ben S^og^ vorre Su ^erteligen taffet» 

Qtmige Kterotri 9}otieer om en og onben i&og^ (bni jeg 

fira min f^e Ungbom |ar f)enbe^ f. (ih S>oeto¥ f anfl^ Digitized by Googk 223 

I 

dUiitefe 9ofi/ 5&j9be5anh(ett og %U fonifie^ mig oMri 
ntaabe* ^at)be min gamle Onde funnet l<rfe bette^ 
^att viAe tft ^a»e gtebet ftg* 3 f^ani %ib »ae benne 
£itevatutené @reen norflen en ^erra incognita, 09 
ben batt|h Steratur fP^lber oø vA Cit aOe ^iber fPplbe 
^tg uenbeltg meget 3^ fotbaufeé ovtx IDin ioglig« 
(£rubttion/ beo er fommet poa ben rette .^plbe at (ioae* 
^iig mig om $u fortjener noget fUrffeUgt veb ^U i^as 
txiptiflt utro^tteiige 3(rbeibe; i (^ugeOanb fyxpH S>tt 
van;et en rtig tlR^b veb Ugnenb« ØtrifDtr« 

ffl^tWi fif ieg et !^reD fra S^iJTop SOiAnrer^ ^vori 
^n opforbrer mig tUat levere 93ibrag tilbet anbet^^e 
af^anf Miscell« Hafniensia. 3^9* ^^^ ^^^ Spji til 
at; lobe noget træffe ; imtblert^ unbfrer jeg mig ^otb 
reent nb «j: ftge ^am S^ei* 3^ fenber berfor ^rmeb en 
ktbifl ialt, ^Ibet t^eb 9tefbrmationen i J^orfeni ^fole 
1807* 3eg tiUorgger ben felv ilf e noget Sorrb : vil ^n 
bntge ben/ fbm^ en Sik^bii|er/ mooé ^an bet» 

l^vab 6U\>er ber af (Srunbtoig^ Ønorro og Øa^o? 
bet Ztbdht fommer vel albrig til (Snbe* 5Det ^ gjov miø 
inbetUg Onbt/ at bette ^erlige ®ntUe er faa pi^oitta^fF^ 
og nu gUmmcr ftg felv faagonffe^ at fjm gioer fig til 
^r(» for ©ringet ©pot. Digitized by Google 224. 

/ 

. «jirrefte Sli^ctwp! 

IDit S&ret)/ ffmet i en meget mi^mob% £ttne^ 
tnøbtog leg i en meget f^delig forfatning; faa meget 
(efio lettere tvinbt jeg fpmpat^fere meb ^ig» Sku 
gamte atoortige ^otforbre fatbte forben en ^arnmerbal^ 
9ifi iffe af tyft S&lob , vatn forbi be fjenbte og ^ovbe fee; 
tomft etioet« æufaar. 8or $ib^ Set}tnbtgl^eb ^ar fpi>ttet 
ot^r bette "^^"ci^, bog feer man ben ene S>aare efter hvx 
anben ^t finbe bet faa ^ebt efler ((t^aimt i Stoet^Stofem 
tanb/ at be før at fomie (ig eller ^orffeajdret, gdbe 
faa til 93anbet/ faa til ^Piftolen/ faa til @trtftem ®am 
belig/ ben forgubebe ^ornnft et tn (olb %xs/ixt nnber 
Sit^et^ ©jenvorbig^eber« ^t)ab migmtgaaer^ ta ^' 
jeg ^a«t og ^ar mine Sibelfer^ \>^9i\>t i &inb ^ - 
®finb; og bette foler jeg, at jeg nben C^riftenbom; 
xciix^l ^rpe iffe ^vbe funnet befiaae; vava benne- 
op^plber faa temmelig tDiobet, og benne ^tjofi vilbe jeg 
og gjerne unbe JDig, min gamle, elfPebe aSen, ifot mi, 
^^ jeg begriber S)n ^jriligen b^joverten. Sat Sapienti! 
5abet af en gob c: en fornuftig, Ofrbar, ^unftig, trofajl 
SegteforUe, er vijlnof fFrorffeligt, ubobeligt; men bebre 
er bet bog, at i^un gaaer fomb, enb ^t vi efterlabei 
^enbe til en nt)i^ @{jarbne veb vor SSortgang; og jo flere 
S3aanb ber ioéne^ af \i%m fom binbe o< til 3^ben, jo 
roligere f »nne vi fee ©joben^ imobe* — — » — -?- 

S)u ^r t»el lagt føtorrfe til (Srunbtvig^ SDom om 
be gamle Ala^ftfere, i \fixA anben Ubgave af Serben«' Digitized by Googib 225 jttøttffetu 'Sit i\$t mis OMe fbt>tii/ ot^veb 
at bmntiK om htt^ ^ iffe forftaaet^ fa«(<bei pttftb 
tuetet p^ ©Ub^Vflfljtte wr Stmgt^ at ^n tiM^ ^m 
til: at bciii§e ®i^ 09 Snmoé Omfftttrift tH Cn^; ■9lf»» 51.- • ■ 

, - itjettftt aiyitttpl 
Sn iMt I&1W 09 bin mtø Mfmtte f oviMttj} af' 

taftet H-ia9.m^|iiteU9. O^efint ®at)é^^Ae f«t tnl9 ' 
méfm ^ttttt^. 3tir 5^ #1B* «ontt wwer jtg OH 
piai; bm ®otmfft^3rnf(st^iMn> fim et f«a (IpftMftM^ 
jKfri^oé^'^Katt^ta^Øontt/OtuflBotlil/ €ail^®()Mt^f 
3^ iSecbt/ 09/mib ^UUbMfe^ 09faa ^^11119^ tt' 
Qetib^Høwf; Mttbeti ^ leg tt 1Ka(etff*'«f' ^n9ett> 
fom etnuiletafSuc^ifiret en Original/ fom falSuirborp^ 
eie5e^ 09 Sigten meb bette ec 9>aafalbenbe* 

Sifhtof ere be ^idet ^ i ^ilte vi le\)e^ betomfe; 
lige/ be^ft^ Un fcanfft 9tei^Jurion^ Sfr^tveer ; be SRpffer^ 
btn fatte i ^<rn9ben^ ^^ovebet^ viOe fp«9e t«n9e; 
f un tit be itfe vide fpøge før* grovt^ 

' ^i et btn%m SM ; fom i IDtamtifieilii 3(pi^ ^ar 

opf aftet 4%' ttlHDrbføtet f»r'btt ^(e banffe %o\tl ,Sit>tf* 

fené i biet mnti^t fyir itfeve^fmnittéret'^ami ariV^^ 

. *|rtéhf)ai^n fyitymb\timKxt^ti i oft ^albet «Jijf^ 

Seti^ttVf^ ftfe'^lotertl fBe^ oM^ b»fr SDtMagogetfl / -^'^ 

St^t t^col« »i^U 19 »b. f) 

. - ' ' Digitizgd by LjOOQ le ?2« . 
Iftft« ^ nm ff^ Stitf l^j iil^ fø«« ?I$VW|^ TT-'-T -nr, 

ubt Uhfalb paa C^vijiian VI. t>aa 93i6el 09 Sate(^«mu«, 
. fbratgebe mig. Sjwtfov U1)olbtt IDu if fe ^ine ftAjttt 

tive QfnfFnflfcr af biife^itø fpv fJiø feto? J^vab tvnftt 
' S>n tntb faabant Slibtrap at^ubrctte? J^vent at.bt^age? 

aSar brt ifff S^r VI. font (t^ggebe ben ftolttfit itenør« 

borg iSuropa? ;Qa* niAiie ba vtt fiwf v^avt &«nbf 

^tiMjf s&K<o« «f fttt»A Cmt ifl« iMif4 fM kioKmy f*m 
^m iTttibc ^Kom Af m, tm fM. iHttis vrfi« i.fi^ym. 
Qm A«v. i^ Mf %<l) K(t|(til k $fak og; ftivH i ^oft/lKr 

nj(«tU tf^ #«*> »«F b«; Jw. |l« w Utoff*!? ■' 9nk 1^ "■ ' ' ■ |>otfcn8'Wn sit aScil l8ii6.' ' 

■ '■','"" ''""Slfftbe-'as^ti;,-, ,',■,-(;.•. ■.:.■ '■'■ .-•}■ 
. W. fe» >«Mf'1E»J«W J5i;w» f«-*f» »JiW*:^ ^69 

i*» N v9tf&mh^kfi^vifymt^.Mb^t^. iwb (<w>; 
55>»f>et^fciflc nf!t s.Hm ffmpvm \i9mHim» 

Od ^4i|b^ fMK |a>,<>p;M«9^Wttt(>i 4l9»*Mi^ii$fk Digitized by Google 227 ." , 

maø »09 ittt ^om tnrm af bit rette- Øtot«^ pc^a^mp 
ten» føl med timU htn^ Skt kito fhavr fm fSv> 
Us^» Mt wetir øf SJmj i w«o plyfteaSaøe^ tg 
n«1lettA0eÆtii(e»MiMb9ave$imees€^fieiimr« J^«^ 
åfvrnHttt (i|iseK9e^>^itemeiifan twmtl je« Cfoet 
»re-hioev ftg fbrfUive ftf ben ^etfTmN UgttMIg^^^ 
»MT 6ee foB^ Sr^Bt f^ o^er 9Kfiitiffr«/ SMtr 6et 
iSe 90^t» SDett fom frpsteti^b^ Uf}M9€c tOt at fip^ 
npsen Knbtm rom feeti/ fom frygtec ffmhn &M eKev 
Srmftrii/ ^ mm fr^dte S&^eleu; øø Mmfer eSer 
M<<f M «f ^»Kte 9» fwf ftérø/ bA fii« ^n, nm 
teWd^eb 09 ftifleife latttt, ^n^i^fiøi t><rcr* €»«uto 
bantte fm ^ifMt ^ CrfnciiiB Km mi« tt fjetibe ffiteiiy 
aefTdie. Seg ve« Mot^ At b€t iffe er 9}#feeD^toftt^ 
2)eit UnbffeMHiifl« f#v ^tii i^mtMtogy fm Shi ifl^øM 
2Ht»tai^ imfetir jtg ^, Øi^j^. (£n danwul g»^ 
ftpl ^oDbe en ehve^ im $ifil nog/^ ftå ^^ ^ 
giA ^otK nMb Xoftoiie tg i^Ube (tt^ |«m} eteye« 
fajbe, for at imftff^ (19, jeg 1^^ tffe^ 4ir bee.vtft 
SKr. jQflrtJI giemBiklebe $^ilofo)^: ba i^th^^ M» 
&l9ilgel.bøg> at bet ttfe i)«r b(t>. fiat apj^icotto! *ot:f(riié tni 27b«; £(ctlft. 1823. 
^ Slffelfje Sli;erup! 
Sej ^ar i benne %ib te(l ©»Hnbtvigé ©ajco'é 03 
©norro'^ 3ble etter jtbjie SeeL SReb ^orunbring ^ttr 
jeg betragtet ben ©enialitet, ^vérmeb ^an ^ar overfm / 

' ^ ■ " Dig+tizedb/LjOOglC 228 

Øa^o i bet ftanfPe @i»ro9« Slaar n^ti ftAreper en 

iDeel phfmpe Ubtryf ^ fbm nu ^jørt til ^nl SRaneet/ 

unfeet jeg ben fov et SReflerftpffe« ,$jenb^ ^n^ 9}o$en 

ftltt funbe^j^e ^am bet eftev? ^\)t(fen Jtrafit ogS^ibe! 

^Ken StaoMg^ otiet tD{obetim«<i(et! ^\)tif en Set^eb 

i <it beMse % i famme! @tb ben bog maatte fdlbe 1 

en bififg 09 forflnnMø 9tecenfent< ^nbet* 3^9 fuiber 

en i^ob Otb ^0« ^am> fons jeg iffe fjenber; maafFee 

ete be taanre af ben gamle MIanbffe ^ungr^ og 6^ ops 

tageé i vort @ptog» 9Ren nu et anbet ^pBx^émaal : 

^tkib Serbont/ ØavU/ Sr^ft^ ^ufoalelfe^ Opb9ggel(^> 

mener Su^ men^ iDionb fon ^ve af bUfe ^rønifer^ 

&réning? S>e inbe^olbe jo n<rften intet anbet^ ifo?r 

®not¥0'é/ enb be gror^fellgfle SottftQinger om be gamTe 

R^boer^S^arbarifF^eb; Utoiben^eb/ Overtvoe, S>tim 

le\)net, ^oet, 3Rorb, Snbebrofnben^ ^rotoé^eb, %a\^t 

^> Opvøtiff^eb^ 9^otgev(vig/ ^ecbet k* k* k.^ faa at 

,^vene maae teife jig paa ^ovebet* "SRati ^ faibet 

Ønorro ben norbifPe ^acitué* ^en jeg t>eeb ei/^toor; 

meb ^an fb?tjener bette; f)m f^nté mig en temmeiig tøir 

:Krj9tttfe|Fviver. ® ojto ^ meb at jm ®naf fom^b/ f^ne$ 

mig tangt meve ptagmatifF; i bet minbfle i benne f!bfie 

S>eeU ^ifiovifP Ctitif ^ar nof. 3ngen af bem t)0?ret 

fKefteri; bog et ®a;ro minbte pattifF for f?ne ianbis 

mo^nb^ enb ®notro fot be SlorfFe. ^Dog^^ iffe mine 

Orb igjen! Digitized by LjOOQIC 229 

^ovf<ii< ben 7be 2>eclv* 1824» 

St}axt{tt aSen! 

^e( tan mine'S6twt ittt fbrtirØe SMg tiosev Sibei 
' virrbidt; t^i^ at jeg enbnu levet/ veeb ^ti ve(; men 
Su fTret) |tb(t/ 09 t)t bøt jo ^olbe 3(ateØag? S^u flop 
ba for ^ot)etiet meb mit ^vogtom« iDet gi! m^/ fom 
3aco6 von ^^pboe^ i(^ Ubad^t mi(^ mieber« SJoy 
®fo(ecaéfe et tom^ 09 jeg tutbe iffe f^tlonge ^enge til 
bete ^tpfning af IDitectionen ^ ba {eg vibfie^ at beni 
8;onb labotetft af ^OPtinø/^^otveb ba regpnblica Ul)e* 
raria nullum cepit deCrimentnm. S>tt bUvet ffU tkb 
at fftibe/ tmn jeg feet intet betaf ; iDn Ambe bog n«f 
betinge S)ig af SSebfommenbe et S):emplat tU flMn 
gamle 3$en i ^ptfen^; jeg tofet faa gjethe ^vab Shi 
fPtivet* 3eg feet^ at man nu igjen 9Pi>et ben gamle 
©ttib om gjJenneffet^ ^f)tb ; to unge pettet ete Tim 
f^retne itbenne^ftamp; et impettinentete Øvat paa 
en ^uman Stecenfton/ enb 3((gten U^jtngé paa $tofe<f»t 
Øtbbetn^/ ^at jeg Iffe tenge lo^fl« Sjan ftabømmet 
Åaiit og aOe ^nbetetminiftet funb IDlennefTefnrfliuib« 
9Ron ifDtfteb/ fom f)m ^t btaget meb i &ttibtn^ iffe 
vil fee inb tit ^am^ fom ^an gjotbe veb^ SlotfFe 
(vat bet iffeSSetgefanb ^n ^eeb?). ^vtfot mon ^n 
et fif S^P^ebl^ten @(^nl^/ fom ^n nof ^et^ I 
.Sebtog meb ftg? ^vab et bet fot et quinquevirat af 
Øtubentet/ fom vil ubgiveGaratonii Not.inCiceronis 
Orat.f et SBogen ubfommen? bnet ben noget? Digitized by Google 230 

3e3 tofte mb fonS ^DttifliMfe ^(nmeibelfen af €øm 
ferent^radb Øc^leseK Imht 2Cr6elber i bet gamle baojfe 
gpworfen ; ^» et ©amiwrW ^ofob 7inå)tv. gormelb 
fym min ))enti9fte>^i(fen; leg ^aabet/ $an tf fe ^ac 
glemt mi9» 

Jøor ^|e6fte SUffP ttbgtvet ttoget ftlett ^hm 
^jtm? Sob mc9 bet vtbe^ fes mau ^^at bet« fyiué 
ftvmotoøiemn toer jag «e( ith at fee; bette ^tubuimi 
^at altib for mig ^avt u^geti ^ntiveéfew 3(tvepo^ ^ fu^ 
mig C^tpiotogten tit Ovbenei SSiéme^^ ^(mbttVU^ SHif et 
3^fnm^ ^oftrebanM QegtMebud/ at e» 9tå Sfio^fter 
eaiicieu^ faamtenfdtt« bet iif £08 og 2)ati)lttS)i SSitn 
kvoeiiet ^ |ibtil nam wtet at »b^lbe; im&itctilt 
fk#e «i teg. ei friflet le ØMtftummelfee/ ^ f«eirgaiae 
%ibvt i bfiiitf $ib* 3« i 3orbliiiet er et bybt iti^rie 
eletfottt 9le. 55. 

^orfené ben Ifte aXatté 1825. 

ii^rreftc Slp^tin^l 

Senttgfi %tf for tern tf^tnMe S»og ; Xb >oab ber 

. mitaacff Cleero in^ectjSfmr mcgr; beeot Qffinqmvirat ^ 

lotcc SDoMiaif nogbbgpbe ^^oger* ®ntnbtvigtf og 

9tiibctta4^ iBlamiebOffj^ tengc« jeg efter at f». S)oe 

ér jo gotr at tingen t>entileref Nabe pra 6i contm^ 

fom Idfiø ubøAtw Garatonii; Noiæ in Cfc.Oi^at. Digitized by Google 2^1 

ékté t^orbe 9tiftiltaretiiir f<ia mfUbt^t* &i$tt be 6ec 
alt for salt/ ^e vi io bvaBeligc StationoH^ nof^ 
font vibe 09 funne vife bem til 9tette» ' 

fRpeligen l<rfie jeg ét&b^t af fytmbM^ om be^ 
fM fetbre/ i^^gt^ Sotfamlittger/ font f^nte« inå^ ovéri 
iktniibe tM fftrtet (ttMfam, at tjian f^åtmi fHi 
CKflHTi^ fbm^«fbitant? »ee bent/ ftfth ^^r ét 
éiåtk p^laH! £ltft gtHbelSft^ |fa(r ^e« el 6é §ebf& 
%tiilfir; (1$ ^ftt ttfl ^(HM ^ilfbfr^^ bht et KMi^ ito^ 

IMm fratft^b<É bg ^åi^e imi\^ HibenM ffmi ii¥lh 

a»ntlliektcit ^ot i^m fA^Mi^ #« étMRet ^ 
£^f(^é!(inM(it;$ be Hl^ftfer H QiH^ attvetf«< dr« tuanf^ 
1^ flé^> #g biM (lenr fovWtlbe«* SDéft aflMMftli^ 
Sefflanb/ fom ffulbe ^jetpe bettlpffelise^ et fotf^imbeti/ 

m éi iamHi imn ^t bn^ en^rAis« jlf«Nnmet; 
^mt mk ®^o)M unéå otff M kmtMis åHfii 

imibletttb bælget bet ftne !D!ot(t)er 09 ^enjt^té; iMHé 
Ml fl^tfAf giAtffiéf 9é(é 9it^béni SjånhiU %tU 
9e& O éeiåpm^ o mdrésf 9bt^hit SlVi^ i(b> 
MiMer ^«M tm Af (^irtvitederébé éoi idi^ivltesef efee' fdft ' 
ftnget^ og a( @K^anbet et^ ^ihUftfgétiv ^b^ ^Aib 
»itifte {fat ^ ifT^ W^fe nbgetl .Qttnbef. Digitized by Google 23S. 

: * r: sr ■ . \ »()♦ 5«R-, 

V "" "* ^otfcné ten 7be 9lo»i6r. Ié27. 

@obe aipetup! 
' 3^ fif fotWen 35^9 et SE^tev fra 6en gobc 3la^ W; 
$Bel er bet for mig enbnu ifogen Sunfeli^eb ovtr ébev6 
£onb^ite meb mtt SRannfcript* SKen ^an^ 93ret) var 
f<ia broberilgty faa venite^ulbt/ faa ^umant/ at jeg ^dnfP e 
ler forfbnet/ 09 \)tlbe trpffe ^am til mit fjerte ^ om jeg 
p^ ^^fi f^am. Sian fa^e be ^ore Orb om (tg fe(v: jeg 
^r .méBS sana ia corpore saiio! ^U ^am i^nHøfi 
fra mig ; faafnart ber give^ en Seilig^eb/ ffal jeg fiettbc 
5Pig mit 9Ra»Hfcript atter igjett/ fom ^aber ^omem^ 
9e/^i 09 ^n (fal tt9be ben $@re^ fom ^ fatbet bet^ 
at; 0)>krfe bet i ØelfTabet ^^ naar ^an finber bet 
beleiligt* 

$at ^rofr^for StafF for ben mebbeelte 2ifte p^a 
^anf ^frifrer: ^vilfet Øproggenie mooe benne iOtanb 
^»ell! 

Seg gab vibjl JiDø ber t)ar forfatter af Sleeenjionen 
i 2iteratur;$ibenben over 9tector 9)tei«ling< Overfo^ttelf^ 
af SRufori ^ero 09 Seanber. Sitn tnir fPat^ 09 meget 
torb« ^eterfen var bet vifi iHu 

^vorlebe^ lever bm gamle .Qomfptb? pro^fet ^ 
enbnu for golf et? 3« SRi^Oer« ^erber« S3iograp^ie 
maae ^ave gottet ^m; M er og et beiligt dtyffe« 
^ar man itfe i ^j^ben^vn ^jort noget fra 9»rønbfieb? 

*) ^ let tanffe $&ibenf(. Øclfftb, b^oraf Som var 
bleven aXcbUm. 1 Digitized by Googk 233 

(toet c bf tetbc ^ibenbft?? *)i fnovt fommet vel bitt 
anbm SDed af gj<rrfet. , - fHo. 57. 

«&otfené ben 31te Sanuar 182S. 

ilj<rtefre SJlpetwp! 
3e9 tø^tbt meb at befvate ©it ©tw, beeW foirbi^ 
bet mi fotbet mig meget befvordigt at fhivt, if<rt veb 
Spé^ ba iaahz Sfiint 09 i^aanb flaae mig feil^ beeU fbvbi 
jeg anfaae IDtt Sotflag om-vor norffe Steife fot &pj9g; 
t^i bet maatte jeg/ efitet mit 93efinbenbe/ anfee bet for* 
^n ffrev engang for mange 3(ar fiben i et 93ret>: '*]3eg 
wrber albrig gammei**/ og't i^nfeenbe til ®inbet fpneé 
M at turre firøbt. !!Ren vibfie Shi;^vor fFjrj^belig/j'eg 
er/ ba vilbe^u tNfl iffe for3CIt>or gjort mig bette Sorflag. 
3eg ^r i 8 Tlw ei vonret i 3(arl^uu^/ ^oor jeg bog ^ar . 
en ©jojler t)g f[ere ©togtninger og Sftefienbtere* 5il 
min prober i Øiteprup^ 2 ^ile ^er fra f&i^ttif fommetp 
jeg fun een/ fyti^ to ®ange om tICaret* 9Rin ®^/ 
fom er boefat et $ar £D!iieé SSei §erfi:a poa 2anbet^ 

*) 6aaUbel fan man enbnu f|>«rde 1831. flKen ba fan 
Unbettegnebe, føm nuoccrenbe 9leb«(tettr, foare,, at 
efterår betoenbeSXcrnb, fop fiirftoare paatanfte tiC 
at recenfere 95«rfct — Sbortaciué og SKinter — erc 
bortbøbe, er bet ti^ffrt mig at flnbe en ^Srebte, fra 
/ l^em nn X^ebimfieffen af U to IDete foroentip«. 

3* )IUner^ Digitized by Google 234 

Rfi^St« ]tci I $otf (Htt ^'sanc|. j^Q fétmtift <iftiti^ nb 
Af mit J^ttt/ ubot etidan^ itftefllrnt til Jdtfé; og ba 
tnaa Ui fj^^ betjen ; jeg fan ei gaae lOO^frtbt obeii 
at ^ive efter aSetret/ 09 jeg buet enbnu libt, fun naat 
jeg fibbet* 3eg jtbber berfot fra SRotgen tilTlfttn haabt 
PM @folen og i mit bommet, ^ot mfg et altfaa ittt 
at tantt paa nogen Stelfe enten til Sanb^ eOer Sanb^^ 
»nbtagen ben jtbfle — paa€^aron^ ©ampbaab (cymba 
sutilis- Kajak). . ^orfend len lObe 3uni 1828^ 

Sjitrefte Sl^etupl 
^ f^tUit^it at tHbe mfne ^Hmttt m^dtUtiåi 
Uétnm. SSiéfe fon J&u tul fdv »ibé, eftet ^6 JSt< 
f jerfbet ii{ mig fra tflbr^ ^irge» tffref niin ftAetfIf 
£h>et«e)»iiéA(ng fatt 9tat^étt(Hiéme ^ fdnb^cfit^ét^ f^^ 
éi at ffget C^tfflenbém. (n$|énWnbe foreneé* :3feg nHé 
bttt mfg fnn ooet/ i«t Sfattonaliflerné Iffe f^ ben (lore 
3rt<onfe(iw<ité, fom tft ^jøtt flg ffS^blge I, e^g ^b bt 
i^fflé meb en toog^ ^m er foa foflbptopp« meb Ovittttt/ 
Sotbomme ^ jobtffe^rjomme^ Ufbrnufr o«f*v. fom bet 
9lpe ^effoment! td^dge til ttiNrfdt thet' eif gttmmef S5bg« 
$orfofftffng ^at jegxffife fjeftbt. 3feg mda fibe' SBeg^ 
fc^eiber^ |om ftger reent ub/ at ^an forfiaaer €5agen 
b^e enb C^flu^^ fBif SDu eOett^ be(lemtare vibe mt^ 
2)om on^Mte 2k^ef So$»matlk é Steligjoneit^ ^ maot 
5Du liéfe ^éfe^or ^ittmanné 3(f^anbling Aber Statie« Digitized by G'oogk 235 

fi«fi«mtt«iiii»e»ptd(iatiit(Mttti#4S<(N.18i«. tåuM 
Mt v^^ ittt fKMioMl^^ naar beete (fd ict^bf/ ét 
;3efué vat t^am bet; t^ttlCtxit^n for gøtSjredtt; 
Om flan tf fe ttttbt ^ab^mtnaattt, fom irvHg 9h» 
Iblfet/ (a^ ^tfttf krt«e; .n fSlø»tt^ fbttt je) iffe veiik* 
tSHtn nef øm ^ft* . 

Slett/ fj^mffc Sl^enti^^ er bet øj|^t3(toør^ «r 
Sjjøte nt 9telfe til gftorge meb SMt fba^Hge ^efbret^ ø§ 
i S)m 2((5et? ? ? 2)t^ftkit jo beg ^fe naoe 5D<tt 9Mfe#^ 
J^eivpgt^ at fee ^<n øg min gamle JBem (It btf ba for 
at tak meb ^ani Øjøn? Stotgif/ fpne^ tf^^^ fyin tm 
Ubet ^{Rtefrenbe fer 2)anfFe; be t^ jo ilte ttipn<i 
^t ®iMroj fflfHeb^ meb elF ^orfcn« $cn iSU SnCi 1825. 

(Citfie SStco, i bet mittbfU af be Ubdiøerett tU^cenbefomne* 
ØZjjerup bebe bog ferft ben 28be Satti I829)r 

jtiertfrr ^^ittnpl 
^«rr »ww fr«f 25lg i en fort ^ftf^fettjener nof^ 
ae feg f i?abfer og rafter eet ®!Jat »S- tiP Jj&ig* ®et ^etf 
mig meget Onbt/ ^ S>u (tber faameget i ^k i&een; 
Setttben nieget anbet Onbt ^dt jeg nu eg better ae min« 
9^Mer ^ne> faa at jeg fhtftt iffe fan^ae ^itøtikt 
}^(t^ 3 toer ^IbeT/ ba £egemet og 2i9éfraften> er 
ftxtffiet^ er ber fun Ubet at ^aabe af £a?gemeé jKe#^ 
®te<rng5&itt og Se^gtig^b ere nof btt eneitO/^fimii 
fatf^olbe Øfroget fammen enbnu en feie @(unb» 3eg Digitizedby Googk ^n tto iffe femme no^fb^«^ ^t t tmt Hat Un 
t)aret /to (ScLn%t ubt af mit ^né^ 03^ albtig ube af 
S^né^ort; og bet Mtvec vel U^efaa libet af Stn j^bfjfe 
SItttfe fom af S^itt nerffe* IKt fee 2)(9 eitbnU een @ans 
i avet, vilbe rjatur«9t)Hé vorte mig meget f\itxu 5>en 
fl<rrfe ^^te 09 qvalme 2ufit i benne Øommet 6efomr 
mer mig meget ilbc; jeg Jov'ebe mig I aSinter meget af 
goraareté ^Kilb^eb og lommerene SBarme; men bette 
J^aab ffuffibeé fom faa mange anbte* 

. 3<g ^ar nu lorjl bet 13b'e SWnb af 3» SR-rtler«^ 
$^eol.* S&ibliot^ef» . 9)^ig fyneé at SJl^Det ^ae gobt for^ 
fvatet ftg mob 93foc^é S)}iéforflaae(fer og iD^iét^bningetr 
af ^ané ^Pafloralbreve* 3 noget fyit ^(0^, fom erfai 
ten'^folemanb, 3let» ©ec er; meget fom i ^^eorien 
laber fmuft og fvneé let, fom I ^taxié tf fe vil gaae» 

S)tt fjenber vel ^eebobeé {ritif(^e l&ibliot^ef ? jeg 
tefte m;eligen ber en SRecenjion jiif a>* SSilcfer i ©ieéfen 
over %S3. SSoffe« SKpt^ologifc^e »riefe; ben interef^ 
ferebe mig meget; 2Joff gjorbe flogt i, at ^an put^ * 
tebettg, f^renb ^an l<rjte benne^ 3 famme 95ibliot^ef 
er og en morrfelig Stecenfton over 9ltebu^ré Stfmifc^e 
©efc^tc^te ; 2ben ' Ubgave« 1 jte ©eeL J&enne opiofteé 
til ^fpeme* 5Det vorrfte er, at U fom ^ave fjøbt ben 
f^r.(le Ubgave, ^ve fpilbt bere^ ^enge, ba beime er 
reent calfatret, og SRiebn^r felv erf Ia?rer ben for et 3im. 
genbwert Om 9Ba<^5mut^é ©og tale« iffe eet Orb i 
ben lange Stecenjlon* ^rofeéfor ^olbec^ er nof ^er i 
SpOanb i benne libl 3«S ^«t) S>ig engang at jTaffe mi« 
^m$Ubgiive af ^on^efrøntfen og <$arpefiræng|^ 2a?geiog. Digitized by Google 237 b. 5Cf fdt. ©• Worms 25te«e ttt igr. ©tiftaprovll^ 

^otfetil ibitt Sfbt tuhxp 1805« 
eiffelijftf »en! 
ZMt bci enttUsen (Ke^ at tDInnsel af gammel 
3f3t«Ife, a^ttffaS 09 ^ngtoen^b, it Xorfag <, fit jeg 
faakmge We ^t fhrott ©em til; gib a)c vibpe ^tjor 
ofte je9 tamfer pM iDem og taler otn ©em meb min 
ehefte fortrolige/ min ^one» S>e fan neppe troe^ ^vti 
ittbirUj jej (avnet ©enu 2(t ©e, i 2>ereé «rebé, ftilb 
vd fan unbvo^e mi«/ bøt jeg troe* !Dien jeg ^ar ^er ' 
3nj^n^ fkt Sngen^ fbm erffatter mig ©ere« $ab» ^SJtts 
set er^ (tben vi faae ^veranbre fibfl^ inblobet^ fom jeg 
^ ^avbe jonjTet at ub^ i ©ere« S^arm^ faafebe«/ fom bec 
laae i min* ^it^vbe leg i einbe at ffrive; men bet 
jeg ^avbe at ftge ©nn var faa meget ^ at jeg var bangt 
for t^ begpnbe bttpaa* S)en iipe Øfoleforbebring forjoi 
gebe mine graae i^oar i mit i^oveb« 3eg grner for bi^e 
goranbringer* S^eb ^olen ^r feg nu ingen e^fl at 
blive/ jttftftérne og tOlobet ere fn<rffebe; og fra bm 
fan jeg ^Uer iff e f omme* 3^g (frev en alvorlig ^piftet 
til (Directionen ; feer jeg ©em igjen^ fPat ©e l<r(ie ben« 
S^vab ^jalp bet* !lKan føgbe mig nogte €omplimenter; 
men talfatreé fPa( jeg meb ^te Stefienk Sed clir eg« 
hæc ingriita revolvol 3^9 ^^^ ww vorbnet mig meb 
^pat^ie. SWit ffrontenbe ^ettreb bliver va?rre og iffe Digitized by Google 23fl 

Mtt. !Diit ^dOeftbbettbt ^at nu norflenr sjoce mig 
ttjWHet til al aSeixuftfelfe. gaffet wre ®m5 foi: bm 
portion af^otoialitet f)an tublaøbe^o« mis; eUcté^at)5e 
je^ alt txrret'coput Ungbommen b(it)er alt vortte 03 
t^rrre at fipre paa ®arbeHd^fM 09 ^Kttig^eb« S3et; t^i 
ntt er ®anb(eUd^ebené^ime} nu er Sapferlet^ ^agf^ 
3^9 loffle npelig ®iffop Sec^é ^rorbifen om be Ipffelige 
09. ^aabefulbe ^tber )>i iet^e i; ml$ fuiibe ben ittt ^m 
f^4« Q{en W49ffef ere faoi^amrr fangtrintflf 4&ifper 
jH^ »e.Mfii* S}tr S^t^ ^) M«r til m m^t ahmrlfg 
éi<^^) ita tro^ 03 ^11 tv m søl ^n»* 3 smritf , 
$;>a8e (#b i^i fimmet\ fom ^[(miimr paa eommunitet^ 

3sfl»t SH« ^ Sftcfv fte ^Mi» ^ n 

%a fof (Dtreé M>it ^tntabt af 9Mu«/ fem jcf 
li^g ^f ttl(imbt; bet fociiøin mi^ imifceliøt^ nt S>e 
f^ fort mi^btfte fl\mm%!Atibtf,f)^i> o^c^lbe (^nbe 
2>e fan Kttte at fke. ^et tt af be %rbetber^ ftm 
IHimeiijett ftmnt fi^fe i ttt^ SDt oorwtr wn 9&e|i 
I94b ^otf ; ieø fTcf^S)em noF ^YOb SSfttf b.omt»;om ben; 
eift^.toft^ Ui i QtOømi. S>(utfd^ S&rbitot^f 96 Sdh. 
% ^U ^^466^9* tn. iXftCcnftoA ftm tHcrfbe mi§ m6 
ffit fb^elagtid« 9tean((iittti onfoite Cagen sonfPe afi 
jjDrt^ og, S{3o(f ttimoNia^Iift sKlii^m<t* .^tt nyett^ 
1^ ifni^ctot 3)« SGBe^ffø/ li(l«nbt af fiit Ulgai^r df 
kmvl^^n Oinoø)t€tMo«S3reii^ttilfc(tgjøM bet bebve} 
9g nbøh^et PfirpetiHift ed pte^qa Coinmeafama in 
(km^ Qkwmj^fnpi MwMm. Lipsu ISOS; eit fyté 
ptS&^ fM vi$mA v\ptSMtk»mos.%aknt/ni men 
' . • ■ -^ * . 

Digitized by CjOOQ IC iti *!H 19^ Wm^ ^>fat.9Sio!iiiiiim H.i^ni^ 

^ »W fW/ frtp ^» W« fi« « «»WUM »* til tUtttt^ 

% ¥ i W^u fm ^» fm- WfnnHw i»w> pliwtt 

Ubforbtuid (an ^an neppe tie; t^i SS(t;iff« |i«r I« CfM« 
{m <Mrr 1^ tmH ^4A ItVØtiS i ^^.Oifr, . ^ »««, (ni 

%»i', 09 lab mig faa vibe SDevei kantet. 

<&ib maa {eg sJøteSDem opwtftffom paa en fftectn, 
fent i i^aO* Sitetat. SeittlRd $« ^{a^ 1805 over Si<^ 
^otn< ^ore S^oø em bet Ut< evangelium, af i^viUet vore 
3 <£vWdel{er fTuOt tynt btm Oprinbelfe^ iDenne S^tft 
ptt^t, fem bitffd ^9p»t^iflm«8m nu fim l«nge ^avc 

fltmm^ \ St, a«W #,®Mt.M ^P« fW 6W f«rtt» 
Wnt ^liK. ^9 N P«Vt bjMi «t: tff^ f«V.|(n,fe|M 
(<M(I 9%t,^mm^ $)é|»W>.r 3lKf«ttetm n )^ll! 
%^ .^ 9»W{i<»C Pft Vtwtit f«s Mi^.%i««i«Kft« 
9lMt<(i^(^$9i|$»tf^tf'MM«4 nUi^ HtM Idt« ^Jfttu Digitized hy Google 240 

iMtUtfaM Sébte til in republica litetar. i— ^m' 
fiffige SSoff/ fom tttb fm ft<nt paa hm'^atHk l^ne^ 
^at ntt os faa^ fin 9><rl i 5tjrtet; ^att et taget I itlanu 
mevie mth btn unge/ men ftott (Srarfet/ ®* j^tmann^ . 
font fhei^ ben (et^ømte ^éttif 03 Mb^w Otp^feot 3 1^ 
2(t»ettKfement (abet^ $an SSoff løibe^ ntfimtrti^tt fan 
iriMabe ftg meb ^ani/ maa ^n f9r(t gaoe ^n 09 (orté 
At beetineve 09 conjugere @tæfF» @aé cjpiié Mx per 
qaod qiris péccat,^per hoc piAntnr etidtln. 5&0g 
ixiaåflu alt bette er S)eth for' l4ntgft b'effenbt« @Qøi(be 
jeg eder« ittt lamgeé fftet Joraar 09 ©immer /f^m Jej' 
l>Wer; btt' jeg til ben 5<b feer min ©fole« OmjTafiielfié 
f'^Rjobe/ faa jøitffnr jeg bog at «t ^at)be ben^ ba S>e i 
S>ére^ S&tev git^er^mig ;^ab om t(t ben $ib at fee og 
tale meb ©em. 

©et rimnet ^l {(fe Itmogen ht tale om ^(Mfétfv 
9&ena|»arte putter ^abe jtelfete og Gonget i ftn Somme*' 
@nb t^rre lot^et at vi iffe fom meb paa ben @alei» ' *pp(<tt« ben 14be 3ttU 1813. 

(S^mU/ oprtgttge Sen! 
&om jeg jn^ # og l#ngté« efter at^M »f'f^iørjte 
^ ©em^ fom ©ereé fj^teSret^ af 8be 3ttni tlfligemeb 
bet tilfenbte^Kanuf^tipt. iEttenS&feoetvar SUger g«m/' 
mk, ba btt fom mig til ^itnbe ; -bet blev ber^r nøbt 
véibigt at jég flriifjr tog fftt paaf ©ere« ^\)etf<rete(fer fot 
at faae Uin ^blge tK Kugnifi^ t^ ©e t^eb néf f«or Digitized by Googk 241 

*l45en 9ta<ib<$§eb Hfy^t ^m mto %ib. j^nftUertié' te , 
jeg blt^ veb at li^t \>eb avxaiQiog xae axae^Ao^, fim jeg 
til Snbe nteb 9tecenftonett ben 13be ^vAL 

3e9 flnbet 5Dereé TltUibt forti:a#Ust; jeg ^ 
taa nye 3etinbtet Skero^ Sapere et feri, o^ glorbtt 
mig Dver ^etre^ ^iinbffa6 i ^né veitalenbe Sprog > og 
^elb ^g ®f j^nfom^b. i at lobe ^am tale m^ t>ot Hanflt 
Stttttge. . ^ 

N, ^e vil ftnbe ^t jeg mtb en potida diligeittia ^r 
^nemtefi Seteé 3U6eibe; men bette ^bU jeg iDeiii 
^ib ^ vort SSenffabv ^vctb ber i mtt ;Øie var en 
Næy.us in corpore egregio, i^riT^be jeg ^ vibffe 
tøset* 3>e gj^re nit ^vabii&rug5Z^ bebfl fyneé af mine 
©io^fer* »SSalgetcuitAent flere Ubtrpf .fommer ofre att 
paa et "jeg veeb iffe, ^vab'V jeg tittegger iffe min gøi 
ieife noget fortrinligt aSo^rb/ ja jeg begynber enbog at 
blive miétroiff. mob min^oct/ om jeg ^r eOer^ ^Mt 
nogem Sttxn bliver bet altib fanbt: plus vident oculi, 
quam ocalas, forubfat be ade bue noget. 

dalerne post redit. ad quirit. et ad senat« me^ , 
ner jeg S)e gjjor bebfl i at ubelabe af Samlingen* ^arft 
lanb og Solf ^ave bog givet btm flenime ^^refigen; og^ 
be vo^re nu egte eder falffe/ faa tvivler jeg paa^ at 
ht m om ^age funne l^fef af mange mirb S^e^ag. 
iDen ene flinfer af Seb^roe^ og ben anben bovner af 
Sfjelb^orb/ og d<^a funne foalebe^ $er f#tte f!g inb i 
^ne ^iber og inbtornf« fig i Cicero'^ SttlKng/ at be 

* {unpe finbe btm unbffplbeitgt/ enbftge intere^font. 

• (giv .01 i btui Sieb/ e*xg. N^riiiliis Coeliam 
og diTina Philippiea Bccunda ^ ifj«nbt Hem og i 
f»^ttt)coua5ibu i9©b. _ £( Digitized by Google 242 

ffaif imb. — — — — 

^it ^tUt^ 6Ut)^ ffctterr 09 iffe tebte« S)Ub 
^A^e *t<rftft wit« jeg bttjUft ®ift«i|ur« ofotjlAmmebe^ 
®ient; ieg btt<t ^i^ettot til 4t tMn?e Øetuial elit jtøt; 
»oral, (a tfN eii§<itt« til ØtplfiMrgt; fnné at (IWe I «t 
®tøl »9 fto 9)1^9^ tit 3(ft:m aordiB fkbulas Qarrave 
asellis, fan jeø enbnti til 9l^b* 9Rit ^iefie iQtoØ^ 
er ^ at jes maæ f^rnmt nteb ^cb i min (I5ra9* SDog! 
flH tftfAA i brtte Ifft min/ mm Ønb« fBIOiM 

eiri« mij than ttt, a)erf4 ^m jlflrbr mi^; jig 
tr UgetMn ifétmt ^a ^k Sterbm« 9«n 93tober er mi 
tet U^^\ 6neflm)> er bet enefie Øteb ^or jeg imeOem 
fffier erdeftøvet af mi$ 09 tiwf fer frifP ivift. ^orfen« tm 17be TtprlJ 1814* 

^ulbe ©ert! ^ 
SJerel »rev af l?9be gjtarté'fif jeg fjwjl ben l^be 
HpxiU 25tt owraffebe mij, t^ jeg ^vbe iffe fortjent 
bet»' S)erfom 3)e onfeer min tange ^ané^b fom en 
JBirfnins af nogen aSenffaM jtnlbe, vilbe bet ligefoii 
jMegit fropnfe mig fom ivnt mig ttret; men bet ^ 
4ngen ?[arej W fjenbe ^oeranbre for gobt og for lojnge 
4>erttt* 3eg t)it berfor iffe fpilbe meget af q>apiret pa< . 
wnjobt^nbige ttttbfT^bninger* «ttn bette «« jeg fige^ 
<»t jeg t lang 4ib ^ar v«ret I hm tinberMgjle-®inbéjlem; 
t^ titMtf^m ^t {^fltitnogim^ing; mit fjerte Digitized by Google 243 

^ v$tx€t faa ffsåbt uf %øit^it, fom je^ gimte vUte ttft; 
tmnmet i tn 9kni Sbatntf tneti aScnnen vat hwtt^ 09 
bet fl^eé mig vamtli^t at fn^fftittr bcm i ftiSrev. IDctt 
b^ttfpifrte 9reb ^ fTafrt V(bt 9tum Hl at i^ufh 09 te 
fbte mig; imti ^rijomat tr fnbmi mørf og Ittfafbet 
tarif. ® anbeNs^ vi ^i^e tpk»tt nurrf elige Zin^ ; •bccif 
3lat tfgnet bog ti( at btfitge oé @jørgefpifl(H ettbe« 
^cn enbittt fl^be Øtrmmne «f iClob fm btt jlbfte Offn 
for i^iin ^prané umartteltge i^etffef^ge/ bet nu et tiOEt 
9eb 4t fegtie af ftn %^tone, MMfet mA Øetbeui ^ot; 
ionbdfer; i ^né e^^rlne moa man ^09 etQenbe ®iM 
fbiger. 9len fpjrdet man om att bo Uli;f fet^ ^tomgi 
fbt/ €^tf Zaam^ fotfl^trel^^ Omvelttyingef^ fom 
^wt giott 3orben tH 3«mmefM fra 1789 tif S>ato: 
€ai bono? tt et lOfhblfillenbe &wc We foa let* 
Sønbe en lang og oorig %fitb, iotgértig ^ben, hibum 
bftt Stle^eb og pcMtif ElgONrgt meOem @tatmie^ ^b 
fene« ie^^be 3(f^ ^t ^eftebé; 09 ttg^eb<^®oinbel^ 
StoQoluttonéiStafifrte ~ om Stettgiofitet og IDpb tot (eg 
iM|>pe tale ^ ttioe tet enbelfge Stefnlcat; ba (nnbe og 
'tacbe fQogenvK f^e: Tanti fait! men til bBfe f^be 
^^tømme m feg enbitu itte ooetlabe mig* fov Hem 
rmxt «øe ttb^gtecne Daa &ttbet iffe gobe; ^00 fan tribe 
^ot> @nb ^il ttfobe; oi ^vg ^ tamge feet^ ^ob 
^ f an elfWe; imiblettib oil bet iffe i mit J^ovtb, «t 
^ ^nnmkaaéettbe en Solb ogtttetfortMg^eb/ fom mon 
ijvt jooet mob S)ommrr(^ tnnbe liøtd; og ben SSenbing 
'tingene ^ooe tagtf befi^rf et mit S}mK ^t IDanmotf 0^ 
atotge iCfe åbfMeé for (cftanbigt ^db og Cytfe lel^ 
(ageMtiop(Fefolf«itamp focftie^eb og®ebft<rnbig^* Digitized by Google ' 244 • . 

gjjen t)el(Ignet twrre »or gobe ^onje^ fom »eb btn byw 
t}Bhtt Steb afotnbu ^Z^betoggelfené aSeberft^ggeltg^eb^ 
fom fvorvebe o»er vore ^o»eber» ^iu 06 • * * « om een 
irrlig iKanb, bet »ar for meget, ^ bog ere ber mange, 
fom »itte, at ^an jfulbe »ovet bette ®pcl!! 3 vore 
JDage er bet tilvléfe: 2Cr6e{b at regjere* 2(f to bv6e 
&aaK: Øorberneé Sorba?r»elfe og Sinantfeme« Sor»fe 
ring, »il Sanmarf tenge blobe;^ i »or Zib lege« 
be ittu 

Tit SRorngbené $roe paa ® ub og ^orfpnet »orlbigen 
x^fM i faabanne $iber, er begribeligt, efter be althinr 
belige Sorefiiflinger om benrie ®ag, fom gjjore fanbfetigt 
iaSelbeflnbenbe til tTCennefPeté finis bonoram, og tiOorgger 
»ort 3orbIe»net en meget o»erbre»et aStgtig^eb* ^n 
^roe , font tr^iter mi g og opret^olber m i t ^Ibh nnber 
^fjorbnen« ®torme, fan |eg ittt bebre itbtrpff^ enb 
mebS3iiémanbené$^« 9lot^eé Crb: *'®aa fagbe jeg mig 
fel» , o lab bem f un f omme freth paa £e»en^bét^eatret 
(3orben) for igjen tfiter forte $iber at »ige bort berfra, 
biéfe ^RiOioner ^iflioneriiRennefrer; bet ^omger iffe af 
o»ergaaenbe ^tiOinger, af tilforlbtge Omfiornbig^eber, 
at be ffulbe »orbe Ipffaltge; bet ^ornger af bered befiemte 
aSttfen^eb ; bet ^Ofnger af bet, at ^»ab ber ^Inbrer be i 
bere^ ^orfen neblågte (S»ne fra at itb»tfle fig, fra at 
fptØe frUlgen, bet »orber bortrjommet* ^elb btm meb 
bet, at be ble»e ^otbbAoere ! »eb ^aaban bered ^tl»ir; 
relfe rpffebe befremab, om bet enb fFebe, atlbt »eb tik 
farlblge pmftombig^eber forbanr»ebe«, ble»e geipigen 
fbage, funbe iffe ^elbrebed, wben »eb jhamge £a?ge^ 
mibler. . SRen naar i^elbrebelfen ba engang »orber fulb; Digitized by Google . 245 ^' ' 

ita9t^>m htn t>ifl til ben (tore Slatutpton^ Ubfjmife 
ffal votbe/ ba ftaae be t0(^enneflet ade betjen iSlaturen/ 
fbrn ^ennejTet mcb IBirfett^fb^ ^vilfen ^ttret (tg ube^ 
^nbtet* JDe ^;ø(le ba JtMfttw af at ^wt vårret 3orb/ 
beboere**' 2)ette fpneé mig en ^rlig <£j»mmentar over 
^a«H Orb» SRom. VlIL v. 22 sq, 

»en«9jl 5af for $«fenbelfen af JDereé €j(ero'* 
%aler; jeg ^ar toft bent Jgjen mtb fornyet S^m^ielfe; 
men onrgrf be nd^ øt^er be mange lumpne ^r^f felU IDenne 
tr en^iDer forfattere ^fjarbne^ fom ittt ffrrøer altfor 
brfeitst 09 iffe felt> fan beførge €orreeturen* 

^ct ffrantenbe ,^elbreb er i benne %ib Iffe btet^et 
bebre, aXla di vnoiiovqg a^atd^olAS^a. 9l0* 4. 

^otfcné betl 8be Sebr. 1816. * 

J&ttlbe aSe-n! 
Zat for @Mcn af 2)ere^ . ivoirxf f^rfte q>entabe *), 
meb^)9ilfen 5Dé faa behagelig ot>erraffebe mig; bm ^ør 
5Dem SSre* ®ib mange af vore 9leligionél«rere faale^ 
beé t>Ube anvenbe bere^ frie ^Imer! men be ffefte funne 
ittc* 3^g ^ar gjemteml^et enbeel af S)ereé ^nmorrf ^ 
tilnger og funbet bem ftUe |>aéfenbe og inftructtoe* Tit 
befiemme et vift ISRaal for. bl^fe er umuligt/ ba $<rfe^ 
xm^ ^arv og ^rang ^r faa ulige* 3^g troer> at en 
gob ^Ifelpel af ben ^verfte Claéfe faU/ veb i^jortji af 

*) i^tn lathifk eiiHtié, ubg« Jtbbavn 1815« 

' Digitized by LjOOQ le 24« 
$&fted m^rnr 09 S)ered øvirfirttflj^/ Urfe iMtd^ te& 

6eiH maotte ftn^e btn, 92o&t(^e(fe 99 nyttei fem M; 
fortier« Søritggeten og, ^gtn^ffmn ^a»t 03 1^ 

feil e( b€ti itU f^k for* S>et v«r Mbt^ mn «i tffe ^^ 
^et^ j^ium^ ffulte faae én ttbgim af ^le Siviuf^ lise/ 
fMK ^ 503 t>el osdatts faoe ci^ ^ QtMtfa^etfe* ^>4Ui 
fsabanne TiAtibtt maa £tatibfcii^ tffe favne<v ^ tn 
AlfiBunienta dixe perenmora i et HxM Stmotur* 
3(t S)e puflet Ubt o^ taget tmidlcrtfb fat pack et anM 
mere fotMmir^ftgt 2b:6etb> fan ié^ tffe ^at>e noget tmø5» 
Sotfvatet for9>attfi9^reve ttl ^miot^^^) ^tt Wdø Utg 
mit for Siceroé Oratio pro Marcello. ®en^e ^joiere 
€rltif er et wnberltgt fnufenbe 09 raiétarnfeligt SSorfen^ 
09 ben anretter mea^n ®(abt^ 3>en fom tweffer 3)ic«i 
tanfe mob gammel ^an>bet iStenbom^ret ^ar ben vantroe 
^ibéolberé S^ifalb at f}aaU; ben^ fom reifer fig til Son 
ft)ar mob ^itn SBontroe^ be fna ^inbtge^ S5tfa(b» ^eg 
^r tt^eHg i aieifF igenftgt gjenhemfar^ ^ouli 9t>vwt til 
%mot^. ttBtøesneb ®iab6er9#2(nm«rtofn^ i ^n^ ZMs 
Miemmeife f^r btt fSi. Zift.i ^ttifttt^ 09 Paiays 
Hom PauUaæ> en S^tfatteV/ fom je9 (alter ben ei^^ 
øeHFe ^nlbietg. 3<9 er i mie ^m overtojiifl om 

SDet ^rtec mig/ at S^d i^e ^oneé 09 eget 

Jgei&reb ^ vontt foa toadet^* J^oot^ er bog 2ioet ^ 

. 0^ uéU ^ennefler uben J^liret^l Om mit <|M^ .Qelbn^ 

«) Stnbeé i S^eoC iPL 13be »M. Digitized by Gøogk 247 

j 

gt tt$ tffe.iMrtft at luk; em aSincettn bmr tit itn fbt 
mtt; SMH fon ie§ itU tmk. Si |di>e i bUfe 3>«9e 
^t et ir^ Sim6tt)Y)(tter, efttr <{bba SotMcvtii 
fot StagnatoCr; bette aSeit ^otobe m^en fortn^ttit mig« 
<Slib, ti ^be SM^rottt fatf 3ts ^«t Mffct^ em bet 
tw euH SWe^ i nogen foitlib/ cfrit neblagt^fofc; 
fieptfv^ at Wfbt tt twtiéttnbt otnim eaa dignitate, 
fom en senex depoiitattiis; men bet Mer til/ at jeg 
i(fe f(al n^be Jjf^ilt^ fmtnb i @tumn» Øonbt tut (ige^ 
vieb jeg <ffe/ ^tHNT jeg vilbc ettev (nnbt bygge og bii^ 
im jeg leMbe ben ^ag^ jeg t9g ntht 2(f|reeb«. . 3^ ^ 
fttn een SScn/ ^o< ^em^ efiet i ^t>f« 9)abe(«g^ jeg $n( 
fCebe 4tt let>e mint pfU ^ge* 2)e gjeeter let^ ^o 
Sennen tt ? Uben «ib«ni(«belcg Omgang vita mifai noa 
est ritalig. — , — — ' — ^ 9to* 5V 

'tocfené Un 13!br Cctbn 1817. 

Jtjortefte »enl 
^iben -in(t ttb^e ^at ie g m^btagiet' to tbttioe fut 
S)em; betrfor vorte IDe tatHu 93el (t tegen af •< |MNg 
Sb€n9t^t^ men jeg er bog ttof ben ^rfimoieUgfie. 
Zt nrit 9>rogram ^atrbe 3^eM JBifilb/ t^ar mig f»tbcW 
fjoritf aSib foabon SøMig^eb er 9oimen mgtlgew enb 
materien / og t\u ont ^oge ^a)^e faa Øanbé for elaéftff 
iatimm. ^ (enbe« m et <£j»mHor/ Ut er Iryft 
fmutt og correet/ noget fem jeg iffe er vaxtt tit meb ben 
®mule ieg ^ tabet træffe* ^ vil finbe> at jeg ^ar Digitized by Google 248 ' . 

npteet ^evti Sinf og 2(onuKtfNift9et^ fbi; ^oilfe ]^ 
Virre toenligfi taffct! 09 f/uUcbeé (j9ir bec txrte ; man 6fv 
iffc fpjøtgc én f^nbig {Ben til Staab«/ naat man ttfc ^ 
i &in5e ae f^ge ^ané 9taab^ 

, tlRin .$a(c et nu fartbi^^ 36 ^bet i £lU)att/ tOft 
fhwne* 3^9 ft^dtet for ^ ^olbe ben/ t^t boabefon 
jes ifte fcc uben S^rtOer/ \ftk\Ut Uh ti orator<(F/ og 
(eg fan i((c taate at ^aat tenge ab Øan^en/ 09 om (£fp 
teraaret ^ar jc^ gjemc Onbt for Sr^flet« iSRaafFee 
buibe jeg faac i €^bc at labc ben tn^fc/ men ti<({ iffe 
f^cnb iti f^ erfaret S>ered 2)om 09 ben ^r patferet 
^reé Steoifiom Ulpffen er/ at toden Øirtter fon krfs 
min ^oanb ubdt IbeUg at feiU/ 09 jeg ^r dnsen^ ^ 
jeg. fan. eflet vil beb^rbe meb at reenffrioe wHm Sttas 
getorer; 

93i{Fop 9){Anter affn^affebe mig en latinfF ^le tit 
bet anbet ^orfite af Miscellanea (lafniensia, jeg over; 
lob ben unber ben Sbetingelfe/ at SRperup paatog fig 
€orrecturen; men nu ^r @ecretair S)ecd^man fenbt 
SRanufcrcptet til Seipjig, ^oor ^an laber ^orftet trpffe, 
ha be Æj^ben^aonfTe S&ogtr^ffete ere fbr ubiUige. @ub 
. veeb tyoc^ far en ^i^bfler ber fommer til at eorre^e btu 
3eg fortrpber nu min S^etig^b* 

^ereé gobe ØJ9n ^ befjogte mig flere @ange veb 
flt Op^olb ^er ftb|l i Sommeren; oi vare fhrar fortifolige« 
S^ani Sarfen er aalent og ufenfilet; ^an fptM mig åf 

*) J^tt meneé nuocrrenbe 9)ifofelfor 9)bttofopl^(e 9 u ( 
satBlUv, bcc opMbt flø nogen aUb i ^otfetil fom 
^nélotrcr« . 3« XII* Digitized by Google 249 
le timtttcft optHift ^eveb^ øj ^tttebe øobe p^fologifre ^orfni« ben 25bc 9{oi9(c* 1818, 
Sitxlbt »Cttl 

2)e (c^anMetrmfglffe eftft ^enjenefle; IcsfTplbte ' 
iDon S^teV/ e$ S)e (t(c alene fenber mis nof eet^ men 
tiOigeen fonte fjirr <SatM i b'e to ftbfle^entabev af Sete« 
imai* Sinnbt jeg mHunbe IDem noget/ i»at bet SSten^ 
cOtt tettite Set)lbfl^ben af bette ftilbfotte 9i<nt SDet 
et intet af ben cMfifFe 2{1betbom< ^ab^ fom jeg mete 
føtget^ ODet/ enb $abet af 2iv<u«*< magel^fe iQijtotie* 
iDen gamle (Sulbbetg pieiebe at ftge: at ^fftoHen afbtig 
^vbe talet mtb (tjotte flRajeftitt enb fgjennem Sioiué*« 
SRunb* 2>et et fanbt/ og ^ab menet ^ ba jeg falebe 
9ebv@tunbt9<g« affinbige ISom om benne Princeps hi- 
storicoram? Sn ilRanb {Tal txrte teifi fra btt pbetfle 
Spanien til 9tom/ dlene fot at fee 2h)iu«/ jeg funbe 
teifi meb; og benne @ftibentl^arS)e fFaffetS>eteé banffe 
{onbénurnb atnpbe i enfbtttorffeUgOoetfarttelfe! Macte 
iiigeiiio et doctrina esto! 

^jiimme gjétne gab jeg feet JDete« Ovetfirttelfe af 
a^tevet tfl €6taretne/ men betpaa et iffe at tornfe? 
3t let 9iyt $eft tootbet l&em ibeUg (icttttt, gteber mig 
Hibetffgt« Hoc legens philesophorum nugas facUé 
eontemnes* Digiti; zed-byG'OOgle 250, 

I y 

35em, <t nw^et nftturligt; men bet fFulbe fortv^be mfe^ 
om man fotetraf ©em nogen anben. gaaer ®e €m^ 
bebet^ feer jeg I SDem en Ot>er^i;tbe ad Pauli {ormu- 
lam, 09 til faabanne ttamger C^ttfit SRentg^eb ^jø^iUgen« 
^un^ at 2(lber 09 ^e|6reb maae flade 2>em bte. 5£>et 
gaoe nu fom @ub vil ! 

3e9 føler alt for meget ba^ligen/ at ^orattitå 
fagbe fanbt: Senex (inprimis vaYetudiharius) de* 
lator est et cuncta gelide timideque mii^rat. 
£)m aStnterin buer (^ nu (let int^; ^0 ^r fimbe Icgge 
i ^e fbm S^ifvrnm ? Sgyttenboc^ er eø V^s ^ 
(•109/ »^ ^^^ %MåL\t tmt 9t^nfc9 gaaer o»<r 
&f revet; jeg pri(er nrig eubnu ^ifii/ ffjfitbt biifr 
^oltenber« gjeme viRe fee ^m over ^falbrent/ ifonr 
forbi ^n tiOige vor $|^log. 3(tc ^frpbcrie er nNg 
iNnnmeligt* : — ^orfcnfi ben 4be 6<j^)tbr. 1820. 

93ebfte JBen! 
Se overtAfPebe mig meb ©ere^ S3rev; t^ mhi 
&amvtttig^eb fagbe mig/ oc ieg ilfi ^be fortjent «t 
{(#beé meb i^ev fir« a>cm/ ba jeg if(e ^vbii befoaret 
SDirel ftb^e; vMXi ^ivf^ fje«ber mait bet;' fonbe S^m 
3a/ fjerefle SR^r/ S)e er ei «Une min bebfte å$^/ 
tuen i @runben min enc^ 83en. VuJgare nomeo 
amici est, sed rara virtu«, og "tfi er iffe fim; i^or Digitized by Google 2^1 

ftett fure mt^tt fyifttt bet l»e tH at fHfte o« tMtlf^ 
^•Ite et fattet SenfPab ! S>nme Consenstis ankno* 
rom, Tolnntatam , ȃBdionim, moruni etc. ete. 
^ot fielb«! et betl! O9 forfinet Dille, at x4 ffrfe let^ 
{M langt fra ^nonten! Seg, i ndn gtolel^e IWbeei 
^oat, f#kc b^ hmt »avtu SJøg, min ^»tøinhij 
pintfet til/ Olien i mit i^i imp$ twcti fh^, 3t9b$ 
HtKt ^ fbt wiø fnn IH^en Sntectffe; 5e (tete ^eMe^ 
wet, fiwi Cvifl^ftt alenje fan o»Mjfe, f^lfilprtte HINs 
09 fUbid min ©jel; jeg fiølet alt mere og tmtt,. ^t 
iri^ Zwt iHia en gttbbommelig Qfo^enftating et ^ bet 
ffiige førtf^tiebe SKennefh j Innf at man ^vbe benne 
%xwt\ ^tiftui moatte vel fige: eoUge be^ fom ittt 
fri, eg bag ttoe ! og jej bebet ofte meb ^ebet ; J>em! 
|«9 ttwT/ ^elp^ min »anttoe! JDet ete tviol fom éft» 
^m»iige mig og iffe tifiobe mig at finbe ben ^^^ 
hm nX^øoifo^y fom ®inbet tnrnget tit; og ^et jori 
fFebe jeg (na inbetlig, at fttnne tale vM ^m og mebbete 
JDerø mine »etomf eUg^bet* 3 alt galb J^ot jeg lomge 
ftxctbt og'fr»6et, at folge.eoaoteéV «Wa]rime: an 
alloM twu §uiP t^ify ^ twBtøPt 94t€^ iHU enéi<j8 

©enne 3oet fot SbiMtné Ubbtebelfe iblanbt gob 
fene i oot.e ©age, et mig et f^nbetligt ^^nomen ; 
^ot gjétne jeg enb »llbe, tjot jeg iffe love mig noget 
Øtotr betaf; t^i jeg begtibet iffe, ^votlebe« $toe paa 
og 3tgtelfe fot S&ibelen fom &nbi Otb, ffal fomme 
tilbage paa en Zib^ ba ?^eologetne fete gjote alt til at. 
^b^bH; een oganben &temme betimob et en 9t^ 
% IfPttau Stoobeif (ONI(ion«ff tne gaae ftem pik fynef Digitized by Google 252 

mii ^tx fttt at iNrre bm rette; tog/ (Sttb (ån ^«re 
mere enb vi vibe 09 forflaat; ^an maa bog eengang 
forbarme ftg over ftne forvilbebe ^enneifer* Øee mt 
til @j>«tHeti, Stalie«/ ØkiUeti! Srtgéuoetret trorKet 
op igjett; Sttropa ff al atter foømme i S&lob; aOe S&aam 
bene/ fom ffutbe tormnte btti ubornbige SoUemaéfe/ ere 
fkppebe eder fjønberreone^ og ^Demagogerne ^ave frit 
ØpiL @ee til Sronfrtge ! ber fatte« (uti at Serbcnté 
paa®t«4elena jFal (lippe to«; ®ub ffee Soo^ at vi iffo 
vibe bit ^ilfommenbel 

3 benne $ib ^ar jeg tefi ^re« ^ele Siviu« igjen; 
sem i 14 S)age/ og ret fornøiet mig over £Dere« Over/ 
frttelfe og bet^lb^^vormeb ^ ^ar overvunbet bet(e 
vibttofUge og^ vanfleli^ 3(rbeibe. ®^rgéiig er mig aitib 
ben &ag naar jeg farfer igiflorien/ at ben inbe^ølber 
norflen intet anbtt enb' SortorKinger om ^vebragt^ ^ge 
og SRennefTeflagterie« ^ag bort af £ivtu« f)ané Retlige 
$aler/ fom^an lorgger ftne ^orrforeté og Øtatémomb 
i 3Runben/ ber bliver libet tilbage^ fbm fan intere^fere 
enten. S)em eOer mi^ S)enne £rig! benne ^ig! er 
mig en ^etga cHapdaXsy fom ingen $^eobicée enbmt 
§ar funnet rpbbe mig af aSeien. 9lo. 8. 

^orfend ben lObe Jebt« 1821* 

• ,1 

^ulbe aSen! 
UttbfF^Ibe min lange Zmif}tb vil jeg iffe/ ba jeg 
v«eb/ at bet ^ SDimt be^^veé iffe* laffet vorte $^ Digitized by Google ' .253 

fbr iDere« fttfie S5m 09 btn nrfø tOftnbU JSoj *); 6iti 
t^t mig ctt f|irt ®at)e; meb ben fanbefte ®tobe ^ jeg 
te^ ben. ^ ^r gjoit m meget 90b Ojeming^ fer 
f^vttfen S^e tjøt gjøve Stegning paa @ub< SMfalb. 5&enl 
Snbreming, 3nb^oIb, Øprog et, efter nrfne $anfer, 
ypperlige; if<rt be^gebe mig IDere^ Ubvifling af l^evet 
eil Stomeme, bene bigeige og vanfFdige bogmatifPf 
@frtfit i vet g^ibeU 2)et er ingen $vi))l paa, atSDerel 
%og jo oil ^aoe toetfignebeSirhtinger/ naar ben fiui 
' krfed og anvenbe« af €^rifhiefblfoe* ^en ^ fonuner 
bet Øporgémaal, ^oorlebeé féaer man vor ZM nd^th 
ftelige e^rtflne til af fjobe ben > ttt at bmge ben ? Unge 
og ©omle, ^oie og Saoe^ i^oe jo 1f(e &anb< far 
anbet^ enb bet ^otbiffe; bet Soige, Ufpnlige^ i>e(Uge 
er for btm jo et cncaf'dfxXoi' og en fMQla. fomøielfeéi 
f^gen ^ar betaget 2(0e, og faare %aa mob tOtorngbcn ere 
be Rolige / fm ifte fee, og bog træ. IDet 9Ie(te 
tommer ^er an paa ^rorfteme^ fCotme og 3oer f»r ben 
gobe Øag; men ogfaa benne $anfe er nebflaaenbe* 
9}ogle mene bet oei gobt, tmb @nb^ Orb, tnen bere^ 
9}ibfjarr^eb er uben fornoben 3^b^ og JtlogfPab^ 
S>en ^aabe, fom "SOiiéftontfrerne, ifølge be Sberlinfb 
S&eretninget/ foge at omoenbe j^joberne paa og anbe^ 
fale bem bit fSl\)t $eft./ f^neé mig iffe at looe meget« 
Ooerait troer jeg, at man ^alooeié maae oorre enS^riffen 
{9: et Itnbtgt/ gubfir^gtcgt/ firbeligt ^ennefTe) forenb 
man fan finbe @mag i. og føle ^rang tit 3efu &rre/ 

*> IBeilebning tit en ftnbægtlg og forflanbigSoténiti^ af 
bet mvt ateff* Jorfte Ubgaoe. 3. W. Digitized by Google ■254 ■ 

N 

I ■ , 

^^eii? ^I ben af a>«reé SHebbtøbtt, btt fom 33e tmt 
figtx dixi ^ liberavi aniiiiata. Ubeo %i>i^l mattt 
S»mt€fhilc^Hi^Slgbn^k^i%fyti> tiibmi iwtbe flwe, ^ 
teben be SDti^bfbe im^ tii6afle til <S«ib; .09 fanbeH$l 

.3 mit fowise-asiw Mebe jejj mh negle $viH. 
fbm #ifttbom fomreUgebe ni^ m tvMe tntrn ^a 
€^rifK dttbbomraellfle ptnM^, eOer mtfee ^ fér en 
®t)eiimty ^ AlbtNs iwrtet itig mtteliatw gjNt .^Jettéf 
Oi^t6et)«lttfii9 i iMwne ea« ^r jeg ii2)e«fat « mm9by 
f^txiaimitdt^ ^i^^vebibft jo sotiifc flerom^ over* 
tm$ tneb min »en*. S^toe ivlvl «re beeU ejcegctifre, 
éeeU smnbe be^ i min 3Cnffuelft 4f |ele iS^ri^enbomrnen. 
akt smk ArgttMent^ina tiil:o f)ax Jeg tiifbm fr^rogter^ 
leg foragter bet nu.iffe, 3er ^t tf fe et SRenneffe' 
met ^em jeg om fiobaiine ^ittg fan ^ph ^nfer; 
<ii«»«9 ^«»be jeg bog Skm og @ulb6erg og Sanfbm 
3 »øger finbet jeg iffe ben Srifbebé^iOelfe jeg ofie føgei; ' 
JWt^oib er »in ^vebmanb;, {mh er foa gmnbig^ 
bejlemt og confujvent — . ♦orfene ben 7be SWoi 18I22* 
^ttlbe aSenI 
!Det er no( ^ib at jeg befoarer ^ere« fib^e f jotr 
©ren^ faameget mWf ba jeg iffe (ior fon etter bjor Digitized by Google 25S 

tlGit £h> et faa een^^ntit^/ mine 3^^ f^« 9«mie o^ 
£)em Urttgfl. ieQentte. ^finbe )€ø enbbå.fMve fon eg 
9»bt: Si Tale», bene eet; ego qnidefli yaleo, H 
!Hit jeg tfttfiii. iSRett «t føturOe SDem^ tt jeg wrbet 
fåtiffxc øg (^Migere^ Ckh tfft ^tpt mig^ eg teie vtte 
l^geKøt f9X en S)Un5 fbm ttfltt mig* ' 

3fg f«n ^atc fige: Vixi, et, qaem de4erat 
imrftom fortvda (D«ttus}, peregi. 3 Bernie $eo tm 
«ettder jeg -ben %tb/ iMt SmMJevnennig^ tit at (e» 
frfie m\% i nin %kh ftm ^xiftni og ^nl Ord. 3o 
intit feg notwer Mg htt p^t, Atooelige etrilbt^ )• 
møre f^lee jeg/ At 7tde er en fofteMg ^btg^ 'og en fånb 
9tjobtiiit fDT «icii 3»i^«nb ogmlt J^tm. 3eg ^ 4 
benne tit iitf pM n^/ meb n^ 3nteee«fe/ ^ Btot^d fl)»g 
om f ^Hfienbommen^ aSitfntoget paa SoKene C €utopa; 
*^%«Oner« teolog, Untetfb^ungen og 3itngeØ OmavUU 
belfe «f l&6be?(eln« totinfTe S>ogmari(/ et gtrnfTe fntttffr 
feHgt éetf i 12 fmafte 93<nb» 3eg vitbe faa gjecne^ at 
Sk te^ bet* 9S#nnet< ^aHngennefk/ oi^erfint af i4n 
iMiUt,J^t øpfpibt mit i^jette meb gtabe ^elfer oit 
Cvtgfy^n* 

^t fåtftt S^btb af % ^SSUVitté Stye t^U S5i6i. 
høx jeg og 1<I(L S^^at bømmer IDe om Seetor Ctoufen^ 
Cdtlf ot>er Sogtmann^ Disp* de Mirac. og om ^g 
Ubvifling af Unbcrtegwbet? 

©e feet/ fjorrejle 8Sen> at Kgeføm ^f I 5Dete« 
S&ret) fortalte mig/ ^vab Se ^øbe ff revets faaleM 
gjøt jeg/ tH ©jengjelb/ 2)em ^egnffab f^/ ^vab jeg 
^t^ (<rft. 3eg tonge^ nu efter ^t fee iDered ^falag« Digitized by Google ' 25« 

I 

&ii9 sn^S/ om ^c er fommcn i bet 9tene meb 5&evel 
P^ertevjiénina om bt 3Reé(ianjTe Øpaabomme? jeg ec 
betentn« itte; ^Dfange finbe ben 0«d faa let» ^eg 
l^ttfTer^ a( ^ 9toel^e ensatts^ fot mdnse Hat fibett/ bA 
jeg fpifle ^o.d i^am^ fogbe: . 3^d maatte {Fftmme mig^ 
ptn jes/ eftev.ac ^a^ir levet et ^^altot ®eculum/ enbttu 
tffe var forrbtg meb mit Stetiglon^f^ftem« 2)iiffe fptttf^ 
mig m<rrfeltge Orb* SDJen ^n^ Ø^fiem 4(tf ^Uer if(e 
i SDetail; Vg bet (^pKgémaol: ^vab maa man tree for 
at vere og fatbeéf S^riiien? fptie« mig ettbnu iKe tik 
frebéftidenbe h^wttu 9Ran fan beg. befvate/ |»a5 
man h$x antage^ .for at tMrre: ^tttottifer/ ^)fr{patf# 
tifer/ ^toifer^ (Epkurorer/ Aantiatter o*f«t>. Skin 
bet/ at ^piirgémaalet: ^vab bjor moti troe/ for at 
vorbe (^riftelig faiig? i vore 5&age iHe er faa von^ 
ffeligt at befvare^ 

^ aSeti/ ^vi« $Dpm jeg libtf paa^ ^ ti^eligett' 
tilffrevet mig^ at jeg enbelig maa krfe ^arm^'l £^rii 
ftologifc^e .^rebigtejt* £iet er/ (Friver ^on^ 
ben voribigfie/ originalefle/ biervefie/ 9toffefiemme/ 
ieg nogenftnbe ^ f)m. JEjenber Se benne iSog? 
j3eg maa ^ave ben. Sjan tv et fi^nberligt ^^nomen 
i vor ^ib, ^af ^ feet / . ^vorlebe^ Øuriitt i et lattn(( 
program overfnjiflebe ^am? iOien ^n er^ fom Snt^ 
iffe gob at fnbfFe« Digitized by Google .257 

gio. 10. 

^orf«n« feen 26fec ©cpttt. 1823. 

S^ famlet øloenbc itul paa mit Sl}euh. Sibfte 
iDe/. ^Dormcget ^ttti Sbtwt stobe ml^/ og ^\>ov^jer# 
Érllg jig lenged eftet at ^jøre fra S)em/ Se t>ilbe iffe 
f^rtrpbe Sere^ af mig ufbrtjettte ©teve* 

3e9 ^at nu faaet Snbe paa ben ojfenelige <&ameit 
og affenbc 3 Simittenbet til TlcabttxAtt ^ blanbt ^oiife 
en SR^ofait: btn fov(te fva ^otfen^ &tole ftben JBet^ 
Uni @fa6el{é; bog gior ^an ingen ffltitaflev titExanu 
Artinm. Tit ^olbe benne Sjromen falbt mig meget bei 
^MTvUgt/ ba jeg var ufofbvanligt fyg; ^en bliver nof 
^n ftb^e jeg ^ofber ; en ubmattenbe ^of{e for^inbrer mig 
f[aat fot)e/ ben tiOigemeb ^(f|ma og en ulorgelig ^ofar 
fl^aaermigtibiigtOer filbige^Ctifftob; jeg bu'rbe (anffee 
tage min TCffTeeb; min egen gølelfe raaber til mig: 
Iskilve senescéntem sanns equum, ne ilia dacat« 
iSRen jeg fi^n tf fe rive mig M fra min S^oporU fra min 
tilootite SSirfefrebd ogSSirfema^e;. jeg vilbe gjeme b$t 
i mit (Smbebe^ og n^big orbe SRoabfenibrjOb. 3^g ^o^ 
ber , at ® ub mager bet for mig paa bet bebfle* 3 3(li 
berbommen er bog fanrlet £ivetd SDorrme/ fom €en tibi 
Ugen^ en Vnben filbigere maa t«re/ S3el o^^ om vi 
meliorlbns anais ^ave famlet noget ^jelefober^ fom 
vi funne torre paa, ibe S)agé; om ^vilfe bet meb ®anb; 
^eb ^ebber: be behage o« iffe; og 3 @ange vel o<^ om 
c^riflelig %xo ^ar robforfiet flg i vort fjerte. $rang til 
benne foler jeg ^ver S>ag (lorrfere; og ^^ilofbp^em^ Digitized by Google 258 ' 

Yorbe n^i mm og mece^éU Zvø^M. iSRett ^vo fan 
trøe fom en ^aulu^?? tSSttn l)^ab ere vi og/ mob ^am? 
^vab ^avc Di \)irfct/ taalt^ ubvettet mob ^am? ^an er 
mm ^elt/ min fanbe (lote iD^[lnb» ^en^vorIe6eé agt^ 
^an t \)or ^ib? ' Sléfien alt ^t>ab ber ^ebbec ^^eolog^ 
arbetber paa at beftiQerC/ becomponete^ fubUmete M 
SRpe ^ejiamtnt* 2arre ril gomwft;9teli8fon. ^fé ?iRtrr? 
neffetf ®øn nn fom/ mon >in vilbe finbé $toe pati 
forben? ©og^ €^rijlu8 ^ar t^gt fin ««tfe |>aa en 
^<PI>e og lovet at ^aanb^orve ben* 3 ®^^^ ^uéi 
IJolbnIrtg tneb fine 3RennefFet er bet mefle for oé' ubegrfe 
beligt. ^e> min bprebare aSm^ er een af be fda^ 
fom meb SRIbf jer^eb og Snbfigt ^rbelber i €^rijli 3lavn 
og i ^ané Sag, @ub nnbe ^m enbnn toifge ^vMs 
og Segemétrorfter ril benne tMrrbfge 3^^^^ ^^ f^tr 
itpaaorivteUgtn til ^fnb^roe og gjør vott fibf{e &n( Ht 
Utu Slaar ©e fwer noget forrbigt af bet^ ©e .^ar 
tmber S^mbt, ba fbr^lb mig bet i((e. 9}}eb ®IMe^ 
bog iffe nbtanbet meb Seemob^ tornfer jeg mig htt ^ts 
^ofb/ i^oori i&e nu er f ommen meb ©ereé pngre 
&jon *)* Cn gammel ^berlig $aber og en orbel^ baabe 
paa Segeme o& ^l funb ^øn^ flaae ^inanben vtb 
&ibtn^ begge i ^erren« ^jenefte« — — 

'*} ^er tneiiee flXog* ^. xu VHélUt, reffbecetibe CCo^ 
peftan oeb be famme flXenigbebeir, boor gabeten er 
Øoøneprorft. 3* Hl. Digitized by Google 2S9 

^cxUn^ Un !23br ^an, 1824« 
JJttlbe »en! 

fflftmtføen tomfet paa mig »g talev «tti mig mebSøifMå 
Soniif / v*r mit J^ctte ^felav» ^g ^ tet fin^ 
fdote fM Slciitfet^ øg Af tidfie tt ^ bat iøt^Ui jig 
^mcr iKe i SctfTal/ jeg omgase« ingctt; tarf^^ 
#ti6fer mim ^Oit iKe mig/ cg benmb er jeg i»el ^ts 
nøitt'*^ f6ctb$ og iUukiBemier Setyde iCfe meget Val- 
gåre nomen amiei, sed rtra virtni. 39 ^r ei et 
^emicfff / meb ^vem jeg Ion ta(e om noget/ ^m Jm 
tttftfeter mig/ og bet et bog fa« meget {om jegjonffebe 
at »ejrie ^anfer om meb en Sen» S^^fi^et berøvede 
mig IDem ; bog/ (8nbl SiOie fFee i bette fiom i onbetl 
3eg er meget ffrobelig/ tommer atbrig ubaf mit i^tH^ 
ubm i Ititfat/ og bemie @mig foiber mig enbba meget 
l^ioetig* Siift nof ttmger }eg> til honeeta Husni>; 
tuen abfMige Qtva^ |a9e ^bti( ^tbc mig ^a «t fogr 
bm; teg t^iibe gjeme bjoe i mit (Énibebe/ njobi^ fiiiff 
ØlttiKbfimtfoøK iDe Zimtt^ jeg bocetet poa ØCoieii^ 
ere mig be i^tfeligfte/ jeg glemmer b« mr(len aOe ®jeilf 
•g Segemdiibetfer/ og f^kr forfi begge/ luiar jeg fommer 
fttbj mit ^ommår^ Amibe jeg 4ttib bocere/ nben at 
firaminevc/ i^ar jeg fom ^Boleteret uaCt fot fpffeUg; 
men e^orbnen vilbe/ at bo to ^rebiebele af minr SD# 
fcipte aMb ^oate iDlibbelgelt/ eg ^bi^e nét^a mig oit 
fir ofif og fitiligt om ben ganfle &i$fp1fM. Sit nk 
mibet focmncr pg OKofiem((fl^tamiMig|eberi bogtvtt 

»2 Digitized by Google 260 

min baglt^e tilt^denbe ^^aøj^b nbm %cipl fnatt nøbe 
mt$ til at neblccsge Øfoiefcepttet* 

é>om jeg fif fflerc« ©rev, ^avbe jeg npeligen tejt 
be to fib(te ^orfter af ♦ • ♦ ♦ • Se ^dvie ret forarget 
mi$/ o» ieg jønffebe inbetligt dt^jeø tmbt tate en ^ato 
abag meb 2)r. iDl-øBer dm benne ®a9» ©tt, fom ,^ 
meefl^rmeé o))er er^ at man øjtr S&iMen foa ^n(Fe 
liC en aSo^orfe, fom man venber og breier fom mon 
iebfl t^ttti^ tffe klber btn veberfaret ben almtnbeUge 
9tet^ fom man tHflaaer en^er gammel i35og »eb btuå 
Sortoifning; ^ SorfFjel meOem ^eftf og XpofHeme^ 
2arre; mrgtetbeSJjøger^Stut^entte, fom ere^99>ot^fftme 
iSMen; og^bog — ^ og bog — paofiaaet af fotebvagr 
3e^ rene/ (rgte, nf^aljTebe Sanre !! ! ^oa^ fnbe 
ffal bog bette ttootfen tage? SSore $Dage«'^^tto(^^ 
fioaer og i mit £itanie» Se^^ar vel lo^fi ^ ^ ^ é ^ro# 
gtommér og nu Stubelbac^e Xf^anbSng mob Cloufen? 
aSi ere ba tgjen påa SSet til bet ffolafUffe 9&ar6ariew 
Sfietat ^ ior^ bii^ft Stariteter bab jeg: Sancfte So-' 
taniteB wå pro nobisJ o: Stu bebe vi ben ^eStgooiib 
itftomben (^rifietige^roe.og tet$orftanb. 3eg itbu 
brer, at min faLOnfie, ba ®ulbi6erg^ jDt^erfrttelfe^^f 
btt ^\)t%t% t>at ubfommen, fFre\) mig ttt i fm jovkHft 
fKaneén j^avbe toi mantge ^abanne fomiimflige ^Btcttib' 
fom .Qr« Ovt, ba (jørtef iffe faalebeé i Sting meb bet 
gpbe @ub6 Orb/ fom nu belt)a?rre! (Feer i SSevbeni 
^e. ^er*"* ^ab mon ^abe ^r» Oim og >in vilbe 
fige/ om be foae o|> i i^re Siige? Ubent«i»t jfereftoaer 
fbre Soranbringet. i be meitnefFeligi $ing/ iMibt Jé- 
Mm§:oihumBmu Slyelii:^ jeg kr(l en €ommcttfiir Digitized by Google 201 

jDMJBrmt tH daladmtf af'SBistet^ fam et kM og 
womttt mebftat; f^n et en 906 ^^toleg* SSegfc^eiber 
er ttrfø ben ufbtbraøeUsfle 09 ftéffefie af aOe; jeg faCbev 
l^m al^ Seøfc^eiber* J^an etfkrcev ^9 reent nb fn 

vlfere enb C^rifhi«. 

@nb Detfidne S)em 09 3)ere< til £to 09 ®jei! ^otf«nl ben dOte aXai iJiU* 

S^ebfte »fni 

^a( for S)ere^ (jdrre S9Ket»« $De maa folden Unb«' 
flplbnin^lr br^^e focbt S>e (ob miø t>ente nøget lomse 
' tnben jeg^ørte fca S)em* ^ej t)eeb »g troet? at ^ øv 
min bebfle S3in^ 09 bette er m^ not 3^9 ^r fmi 
me^et faa ^tnxttt, 09 leø f^Iet feto at jeg itU er |FtHa 
jtii at ^at>^mao9e/ yqigare est nomen amici, qed 
rarå fides*' 

IDere« literorifTe S)irffem^eb maa je9 beunbre« 
@ib t)t ^at)be fiere ^eole9et meb ^ere«£«rboni/ 2>erei 
^roe *) 09 d^rtpeUge i5ierte>. ha »<lbe bet fn belure uh 
tneb 3efu Stige i S>anmarf« 9Ren fFai SSégfdMb^ 
nerJte« 09 9tatienaUflerne^ 93efh:arMip(r ^ave uftanbfét 
Sremgang, »eeb jegec, ^tmb ber pil blive af €^i(lem 
bommen liijil^ 2:ilfora ttar tsjer i glatte 09 øAélinbf 

O "jDetrt'SHtb (faat)clfom ott ^oab ber ta3teocncé Ztt)f 
et ttbmærtel)^ fnbe^ uiiberfhcøct af fat. SBptm fc(». 

. . .. .■■•. - : ■ . 2^m. *■' Digitizegl by Google 262 

fft^itn krfie )e» Ml eft 2(f^Hi^ fm 1796 af m. 

mtgef 4^99e&e mig« Stenne &Hn iMt cett laf be 
grunbigfle 03 agtvirtblgfle ^^eojoget jcø. (^n^fr«, £iir4 
benne 3(fl^nWm$ igjen (t^ ^ ^r vel 1^ ben tiifiMm) 
paa mfne Orb; jeg 1^ ti ^ cm bede SUoøotin foct^ 
fartten; jeg ^ar fun 13 ^<rfter beraf* 

$Den fom ^ar fanb ^^iagtelfe fot €|frlfht^^ (an ei 
topnf e ettet troe fowgtelijt oro SSofe« eBer ^rop^etfwe^ 
€^ri(tu< troebe 9)2ofe< pg^Prop^etecne fom subbommei 
U$e ®enbe6ub/ antog beref Øfrifiter ^ fom bebengang 
t^are og nu ete^ fot aut^entiffe: dtttøt bm^ {{jottet ftg 
PM bemAargtunentetet4f bem> Mtfer fin gubbommetige 
^enbelfe af btm. S^ ^an ^eri enten fdiet eOei; lempet 
fig r^r ^tfett^ og. ^orbomme/ Ugemeget; (eg for 
nrtn iDeel fan baJngen ubetinget ^jDib ffayt tU^m fom 
S«rer* Otøetatt ^vUet bet @am(e og bet 3l9e3:eflament 
paa een 9tob^ ubgji^re faa at ftge eet ^It; Zanb.9$ 
^enbenté er btn famme i begge* 5Dett^ fom intet 
unHbbeMact @nbbommeiigt/ 'dt)evnatiit^$t^ tMI \)ibe af^ 
tm ligefaoUbet antage bet fUlft fom bet ©onde ^efloment^ 
og ®pjorgéinaaIet )i>m 9Rtraftecd SRuelig^eb og ^cpotifle 
^oet^orrbtg^eb et t>lgt<gete enb man i 3(Imlnbélig^eb 
ttoet; tfyi mtb btttt ftaatt og faibet baabt QRofoiMué 
oj S^tiflcantému^; og bette ®pDTg<maa(é 3(fgj.øtelfe 
^ngkt igjen af S&egtebet om @nb og ^anf Sot^olb tit 
Staturen; et a^egveb^ fom ben norévife f^eculative %ov$ 
uuft ^at gjort faa forvitret >r inbv^^Skt, ubeflé^tt og ube^ 
fiemmeltgt/ at man i^ti maa ftge: Qnæ huram opi- Digitized by Google 263 ' 

nioDum maxime delir«t, Dens ipse Tiderit. lOZett 
naax man i btmt Sag t^if ttoe og følge 95t6etcni itttt, 
ev "Zingeti {ffe vanfFelfg* 

SBolf« <Q9P0t^efe^ at ^Uabett o| éb^^fcett fPulbe 
iUt txrce J^mer^ eder een Sætere SSirtf^ men en Cento 
eOec 9lih9txt af flere ^oetafier ^ gjennem fkre 2(ar^uiu 
breber; at .Qomec Iffe ^ar (unnet ^tm^ men at bUfe 
i^ibttøftige/ planmof^ftge l&fgte ffulbe txrre forplantebe 
)»eb iQufommelfe 09 ^tabitton/ nuiiquara ge mihi pro- 
bavit; at i bem ete bet^belige Sacunev 09 ^nttvp^l^s 
tiønet i»U jeg gjerne troe. 3eg 1^^ ei/ om S)e ^e brft 
ben tarbe og JFarpftnbige i. ^ug'^: SDie <Stfinbung ber 
95u(^fiabenf(^ift; et ^Mft paa ^\^Ufet SBolf albrif 
foarebe^ ^vori t^att maafTee og gjotbe flogefi; ^ g^i^ 
ftg otieiraU bengang en meget forhem 9S<ne/ og i^lbe at. 
^é .^ppot^ejér ffulbe anfee^ taaqnum de tripode 
dicta. ^ 3}|t ffal ^n t^orre gob at fomme l^ale;.ooglf 
af ben ubabelige Sjct^m^ lonrbefle ^fciple ^aoe i b^n 
ftlblgere ^ib 9bm9øet ^am* 3ieg brnge« meget efter at 
^ fe^ Øtejfiné »og^> 25e l<e(le bel ©runbtoigi ijor/ 
foar mob ^^fi $ .^j^en^avné ØfUberie? 9)tig fpnte^ bet 
ret gobt f!re9i(t; men bet f)an ber forpligter fig til at 
bevi(e/ pilb^ nof folbe ^am t)^fFeHgt/ naor bit fom 
til Øtyefet* 1 

*) bm ben fatife S^eologic og bctt faitbe !Sroc« Digitized by Google . W4 

9to* 13. 

^orfcné ten 27b< filo^ht. 1824* . 

^ulbe »en! 

3^9 f}av feet, at JDete« <rlb(le ®øn, 2fbjuntt veb 
^Uti^poKtitnfFolen/ f)at en ^exametrifP Ot^erfirttelfe af 
Obpéfeen ftrvbig* Enge! ^i^Ufen $aberdf<rbe for S)em^ 
gamle JBen ! — — 

Seg ^at)be/ font jeg troebe/ faameget ex re lite- 
raria at fFrive ttl $Dem oni/ \Mn nu ^at jeg n<(fjlett 
glemt bet. Sen Sifputat^ om ben mennefPelfgeSti^eb^ 
fom man nu igjen optipper^ ^ar tet onrgret og forarget 
mig. Tit faabanne to unge ijerrer, fom ^ov<| og 
Ulflng^ i benne ®ag opfafle {!g til afgjørenbe IDonu 
mere, er et af ?:iben« 2egn; men et Impertinentere 
&^ax VM en fanbrue og ^uman Stecenfioit/ enb U^ffngé 
tit eibbern, i ^jjoben^t^n« Øfllberie, ^ar jeg ti 
tenge lorft* 3^d ^{febe, at ^Z^rfleb viibe tage fat paa 
^am, ^btn ^anbog ^ar braget ^am inb meb i Striben, 
og frabjmt ^am meb Sant og aOe anbre ^i^eben« $on 
fbarete funb QJJennefPeforjlanb. 

Tif ®teffené l^og Met» jeg ei flort opbygget; f)an 
et rigtlgnof et Jtraftgenie, men ^an ooerbriver og fvo^r; 
mer, og forbornoer berveb, Ugefom<Qarmé og ©runbtvig, 
7(abenbaringen« ®ag» 

^rofeéfor 3en< iWjoHer var ^er i October*)* ©et 
et en ^erllg 9Ranb, fulb af Spt og glamme, virffom 

*) (Sn ^ntomm€i\Uf€ii\ bet «ar f TCttguft* Digit+zed by Google 265 

PS fKttis* J^an ft (Hfkct ^ i fbptn tt SMfOMldbi 
jeg fan ittt, faa gieme jeg t^iftt ^ ret fympot^fite mc^ 
^m ansa«ente 5i^fe Øibelfeffrobet/ 09 mine fotinnty 
tttnset øm betH fHyttt cte Irnigt mitibte (ansvMfPe. 
S>09 bfC ^ev ^ og Hl Tftbcrbommett« t^bet/ «t inne 
spe lentas. 9aa(*nge tnon Ulver t^cb at roKe ben 
%tet i ^tengben« fjerte ^ «t S&iMen inbe^olber ®ub« 
eget Otb/ ^elpetr bet intet> at mon ovetfopctee og 
ttbbeUr SMbkr* ^ ^tfen^ ben i5be 9{ot}bt* 1825* 
Joulbe aStn! 

^ l^e 2(arfag at vorte tteb føvM jeg i faa fang 
%tb ei ^at {Ttevet S>em tit;, og om S)e et bet/ or bet 
mtg iffe tmob'/ men et 9&eviU paa S>eteé ^enfPab* 3eg 
9at og betveb gjort Ube mob m<g feh)/ ba jeg berveb ^ 
berjToet mig ben @krbe at fee 9^tev fra ^m, thi t)i 
maae jo ^olbe ^ateflog* ØRen om Sinteren er jeg llge^ 
fom^lobtb, IKe at tale om foameget anbet. ~.— ~ 
3eg feer^ba, at ©e ^ar fulbenbet ©ereé XtWb oiwc 
bet @amte$eftament* !X>ette tiDigemeb 93ogen over bet 
^t ^e^ment er et SSorrf/ forfor mange viOe tattt 
S)em/ naar S)e Kfe et mete^ og for ^vIKet ISe tjor 
trjope JDem veb ®vih^ JBipanb. . — 

3eg jowijfcr 2)em af mit Sgifttt til 89«e meb 
©ere^ brave bønner« Uterarlffe Sjfbth ^^ V^iiM / Digitized by Google <&éfM^ed *) W^ kjr (w# i €firørwet, Qø fAnM^Nn 
tenøt Ubtt, tnJb tukdng/m Dfeputatio pro stmimis in 
Theologin h9iiQril)as. ^tvei (Ttbtre ®ønd 0\)erfirt; 
rrfff af Obf|éfini4 Øangf ^ fimbt faa anpHfirnbe en 9^^ 
bømmdfe i a^atnifZihmbt, atbH maattf opmuntre 
^ ril TitUii^ Sm^ctttt^^ 09 Skrbe aOe ^ané 
^nncr* DKirrfeltg er eOet^ ben iD}ob6i;be(t$^ 9tecm; 
fimte«i^for^rwe*'Overf(Wtflf<r af enfelte fSifyips 
fobier* 3^9 J)a\)be ^aaban en fterbtg^ og ffavbe n<et 
ubgivet ben fom et program veb t)or offentlige Øfole; 
(S;:amen ; men nu (r^ ben igjen i pulten. 

3eg ^ar i benne %ih farjl to Øfrifter fom maae 
Intereéfere 5>em for ©ereé 2itjiurt Øfylb; bet ene er 
9lie6u^é rAmifc^e (^efi^c^ee^ et lonrb og originalt Skrrf; 
^an nebfoftter Sioiu^ bpbt^ fom ^tfloriefTri\)er; ^^ané 
forfie ^ecabe .inbe^olber fun ®agn og iffe Sacta ; iHoi 
mnlu^ og iSluma er fun mpt^ffe ^erfoner o. f. v*; bog 
l&e ^r 1^1 aOerebe lorfi f)an€ æ^og* S>tt anbtt ®frifc 
er af ^cofeiforSJac^mut^/ for i Stiti^ nu i ^aQe; 
M er (itlet mob Sniebul^ré; fyan foger at forfvare Stptui 
og rebbe ben flaffelé 9temulué*^ og Zlmmai 'Perfon^ 
Ug^b; ^an fan ntoale ftg meb SRiebu^r i ©rtinbig^b og 
Sofrbom og ©farpfinb og€rWf ; ^an brttger ftørreSKao^ 
te^olb og be^tbler ^n ilRobflanber mtb megen 3(gtelfe 
og J^mantotJ tKlbrig f^r er ber faatebe« rybbet op 1 
ben ^IbfU romerfFe ^ifiorie« i^i^erlen siuora itibt pxo- 

*^) De aatbtntia oraoalonim Esais eapp.. 40'**66L 
ahwf. S>anfl mtvatnvt^S^Uniit ffto. H for I9^f(y hvtt 
en tigefaa øuttftiø jDom7a?(be# t>mm. Digitized by Googk 267. 

i9ert ImcIN ^n^ €»ipfU tilfitfl^ {Fol (Ércl -r. 

^ S>er fnaffié om tt dubHdruro fom 9al felte« 1826/. 
for C^tifiettbommøti« Sintfmfrifti i fUtisbtn »tb Uni^tii^^ 

^jieibelid^aé'fBMnlng |>M^<rnbmaab^^ og ®«i 
terne; be fartte ^attbfrrne 09 ^^(ititaften i S&ev«getfo. 
fw ett fovt ^b/ 09 becateb et bet forbi* . . .^orfeit« ben 25be Snu! laae. 

;jjttlbe SSen! 

$af for S>ere^ fibfle f jere ^rev. Øibeti |e) jTrø 
fibft, f^ (eg Iftfl £Dere^ ^roteft mob StotiionaU^n i 
^øfleré S&iUtot^ef^ ben oar føm fFret^et m% ub ^i 
i^oveb 09 fjerte; 9b oé noget mere af bctte ^tag^ 
5Derfom benme ^ornumfti^^eb (SRationali^me) (ia# 
l^e^ fFaf tage tH^ er bet nbe meb ^i^enbommm/ ^ 
9UbbommeUg Tfabenbaring* 3eg,^r n9iHi^^ miilte 
$5og: ^it SteUgion 3^fii C^fii ani U)m Urfunben* 
S)argefieat )>on C^r. ^xM.Sbifyxit. S^Mt i825. 20 Ør. 
iDenne maa 2)e enbeNgen (orfe* ^an^ér Statlonalifter« 
neé Sfc^iOei.og 2)r» ^o. 9td^r ^r i fit^rebfger^S&iV , 
bliot^ef (9tat{onaU(lerne^ Stu^fammer) opløfitet ^m ti( 
®f9erne; ^an lorfeé viftnof 09 af ^rorfler i 2)anmarf» 
®ib Se tritbe 09 (unbe tage SHm af ben Øag! ^eg Di'gitized by Google »$8 

er for UbenfFa6éli9 09 f^erert^to^/ dtuNlftoc^ for 
lupfliff* SIbe t>ar bet, at ®rut^tt)t9lfal5e ta6«é for 
5Daitmarf ; nw faaer fSRoMwrtlet ftH ®|J»9» Sc« 
fttiber bet eSéi^inconfeqwmt af^nttbrotg e$ Ubet ftni^ 
nnbe til ^<mé Itorr Orb^ at ^tt faalebeé ftotiger bm 
gøbe ^ag 09 labir lig jage bort >af 9S»b^a»beme* $m 
er 3>t/ fjerelk SBen^ f^tfeUd ^a bere^ Xtberbom i 
S)ereé braoe^ ^benNrrbtsef®49mfr! xTihi ex aniaiQ 
gratulpr, mihi gaadeo. 3^9 ^ib(lc ei at ^ere^ (eib^t 
&m ^vbe ex professo fagt ftg efter ^^ilofop^je; 
tne» et ubmorrfet ^\>eb (an gj^e alt 09 arrl|>ere ^^ab 
bet ffal t)ere; overalt er bet iffe gobt at ftge/ ^t)ab $^iir 
iofo|)^le er i i9ore S)tge* 9ør troebe jeg^ at btn vor 
m^t^obifF Soritttft/ nu fpned ben at t^ote poetif! (St>a?r# 
merie. JJar S)e lorfl ^rofjlen S *^ é ©ifputot^? ben 
t^r fei for mig at tme^ og jeg fbrftob ben^ iffe» 3tiu 
betba^ ^r taget ^aarbt fat paa ^amdi&rei^e ttI6nmbtwg« 
^r er meget/ fy^vi jeg ti fan tnrre enig meb @ru.hbt«>ig 
og 9tubelbad^; be t^lBe enbeUgen> f. <£;*/ at ^nbcs 
fHbet og bet fiia lalbte ^rotetMingerinni jFufle t>arre C^rf; 
^bommeni @runbt»olb* ilRig l^neé benne ^oaftanb 
luerfen at ^e ejregetiff eOer p^ilofbp^ (Btmb. 
■^ ' ■ ■ 
♦) IDette Snffe er opfgtbt, fom mon »U fre af en føl«, 
genbe ^Crtifel i tctte SSinb. Digitized by Googk 209 

«!)• te. 

*orfcné ben ftSU $)Mx. 1826, ' 

. ' ^ul5e aften! 
'■ 9lu er t«t alt fcrt linrse ti^^nt tri ^mtr^ 09 til 
fftlttiben; S'øuven (}aAertH;mi9^ jeg fPnttmetntis/ at 
jeg ^oiøitenge ^at opfat at fvoee pa«/2)erf< fib^ ^««e 
S&veu; 09 ifm at taHe'9>etit for ^Idvett af Sktté Sbøs 
øvet bet @t* ^ametitei @fn^* ;9Bett 2)e tril (f^ 
fopttfe/ at jes i te (otte/ mødt^^ xMa^upm 
^ftkn / Od dt fftioe t^eb £9^ falber mig meget befNøri 
Hge^; ovetdt ^Mtx nitrit (un longfomtfra i^aanlen^ 
ffieref^fiSttg ^ ^ar je^ la?ti meb ii^etlig^ilfreb«^ 
^; ieg troet/ at IDe ^ bevHft ^ov^agcnv ar tnrr 
etemedfhmffef Øpaabottunei bet.&U %e#ament* 9hi 
get ^roblematffFt bliver bet io aitib tfibagrt>eb tåMt$ 
Øpaa^ommed 3(noetibelfe paa 3^< ^f S^Afaret ^ 
fan ftføtrt regne pa<i aøe ftnblge/ fbrbom^frte &rfereé 
JBMfalb; 3e9 beunbrer S)éte^ &rrboni/ ^b og Set^ 
i at ubttie^teé^anfer/ uben al jton^ og 3(fectatlon: 
gftejget> fom man faa fieiben treffer ^oé JRutibetté &ttb 
benter«. iOien fpab ffal man ^ge om ^Ib^oanben? ben 
fpne^ ei at ^ibt ^vab ben felo t>iL ©runbtt^lg ^r faaet 
tn tugtig Hnbaiat i £(nb6erg* S^né S3joger om d^<^ 
fteilg Øanb^eb og 2>om over ^of; og ©taburettens 
^jenbelfe 1 Slaiifené og@runbtvlg« ©ag, ^ar2)e vijtnof 
lirfl. 9R<rtfeHgt er :2(^eéfor Øpotibeté offentlig erftofi 
oebe iSM6^ méb fine eøQegetS SDom* S>enne ©panbet 

*) »(itcbning til Utmf ^f^mxnH .kinins, ' 

Digitized by LjOOQIC 270 

er mht fbrbumø SDifcilM; ^u tt tt tntfitt M^btgt^ 
^tnnbigt 09 bueligt SRennefFe^ t^om aften Cc^tot^ titifr 
Stttn. SR^^Ugen lorfte jeg til f{er ^Stgelfe et ^t^ffe f 
StiøUnf)ami ®(iiberte af en «tt ^igétaab Sunb/ fom 
iter torbet op roeb bm gtevefir $at)KfMrotté> bet om# 
tl^rter d iRotatitet* ^H ftget bhinbt anbet^ «t vf 
tffe vibe/ ^b tri bjøn .Qan bUvee tnb at mebbete 
^efutrat^mé af fin bpbc ^an^Fning^ oj faabant krfM 
( 49l^|i( JOøeUrsterbtbet af €ttti o»9fotU! SSWfeHø! 
imm etttø^fm^ gaoft før vibt» €fiter ben o^efle 
e^Mot^^tig^totkrnn^ tm man i Stelision^fo^r jo 
fPttM t^b mon t)ilx naar man (mt ith mrstér (Siibé 
CUtMTttiflr og <t 2(0 efter bette. ^ar Sk toft ^rofe^for 
iUttniann« SBog^ Aber SupranoturaMmité/ Stationii 
Hteiul 09 TSOifdétmi. ttipt. iAi&l SMtttn ^Ug 
'Sb^ i^on trifn:/ at bm a)nft<|oente 9tationdifi tilfib^ 

«iaa oorbe Htf^t^t. ^ 

Xtcor^/ }lft^/ J^øfle og flere ftmiffé ^g 
fmne fig om at plage mig 1 bemie miibe Sinter* 3eg 
ivtiger intet anbet SSåbbel^ ^nb ben gobe nten^ittre 
Ittt^ ^oKhnobig^^/ ^«4rgte^0tobertr<|tifleUg^roc. 9lo* 17* 

^Drfen« ben 9be 3irtl 1827. 

@amle Sen! 
%at for ^erei fibfie og no^^bfie oenne^lbe S&rei|e» 
3eg ^ar mob Sortjenefie to at ta((e for« S)ere^ Øoar*) 

•) 3 ih9t tbrol. Øibt Ilte Sinb. Digitized by Google »I . 

p^a Ciauftn« ®eti5e6ri9^ar leg teft meb bnt fulbfotib 
itefle S«Mé^c5» S>en ©runbid^eb. ©mbld^eb, aSet; 
b^^b, ^nuinftet,' fom anbefalet 3Kt ^vab 2)e fftiwt^ 
favnede« «ee ^et* «utt f)Wbt jeg jwijf et. at De ^at)be ; 
DPforbm ^ til, bepemt at angive, ^»ab bet, efter 
f}åni Øftiftfbttolfnlnj, «t »gte C^rtftenbwn, 09 3epi 
t« aOe ^Iber ^jelbenbe ftrte? S^ni t»tt^ip %at 
fftet el I« noget ^ Stefultat* ©tuitbn^ fpnii «rfg 
nn at ttmt, o«, uben «« vibe bet, at befaje bet^t^e 
IffJoment fin ^«tot<tet, føm principiMi «ogiio- 
scendi i SUlljtønen/ i bet ^n op^et tttHSbttjiåf 
beiittne øvet alt* iO^øn f). Q. ^Mét vU tie ttt Stttbeb 
ba^é ^tonige €titt{ oøet ^ani ^^s^aMI StatiotMM 
Wmm {^neé at sttbe mete ^ tHete om fif, 09 hm 
samle orøte 7(a6fnbating«ttoe^åt tale fine ^il^M^ete* 
S09, €^ti(hié ^t Jovet at ^anb^orve f%t JtMe, »9 
betpaa viBe vi llbe; ben4 e^bmr < ^fbetme« 2#b >nr 
attib Mtet afberlenbc« 3miblettfb ^bøe Øiorøtemf, 
j2^tbltvet er ntppt foa vi^tldt i @ub^ i^lne fom vt Htb^ 
Ulbe 0^* 3 bet mtnbfte gjøt SRatuten, &vM nnåht 
b^bote 5je«et, i ftn SSe^bKng liben gotfTjel paa 
SKemieffet 09 Snfectet* Sj^ab fan berolige SRennejfet^ 

naat ^an el vil ttbe ®ttbé Otb? -r 

3^ et meget fvag, bog fbtrettet jeg enbnn mit, 
Smbebe; l#fet 26 $imet ugentlig paa Øfolen, 09 atu 
venbet 5 å 6 ^Imet ^jemme tit at tette .&ti(e; bet vortfte 
er, at jeg f^t bet mefle torfFet £ang^alnu 3^tnaa 
»Uve veb ^nbtll ieg folbet ; bog ventet jeg nogen Seteelfr 
i Zé^^ meb btt føt|le» . Digitized ^y Google 272 

»o; 18. 

<&orfeité ben 14be Hu^nft 1829« 
JJulbe »en! 

3e9 mobtod npelig^tt en ^iffm og Sfterfpjøl^gfel 
om mi( S&efinbenbe fra S>fm/ t^eb S)eteé Setter htx i 
S&^ett* S>eét)<rrr< fon jeg iffe give bet @iDar^ fom ieg 
«eeb/ {De jonffer* ^eg betet enbnu beflati^gt tuun 
^^fon AieOem Øengen og Sirnefiolen ; fan ntppt goae 
to @ange ot^er (Sulvet uben at ta^ S^eiret; fan iffe 
foiDe; fort fagt/ jeg er reent afleg^* ^ertU fommer^ 
at mine ^e ei^ jomme og iffe trOobe mig at tefe eKer 
ffrioe uben Smerte; jeg gruer for ben foreøaaenbe 
S^nM; bog maolFee ®ub fa|ber mig f^enb ben ^ib. 
.^et be^ger ®nb at pxjd^t mig flr<rngeiigirn i mit iM 
Zftm. Sjwbt jeg iffe €(|rifbté ^ *maatti jeg forttø4t)lf ; ^ 
men ^n op^olber mit iS2ob; jeg otøerbevife^ ^toer iDag 
mere og mere om btn menneffelige 83iié^omfS)aarJ 
lig^eb/ og foler Øanb^ben af bi^fe Orb: ^ngipt 
fjenber S<^et;en> uben Øjonnen ben eentoame og beft 
.{om ^ar lorrt af ^am at fjenbe ben f)imrn«tfre ^abtt^ 
Zo Øfrifter opbpgge mig if<rr i min forfatning: 9tot^^ 
^pofop^iei 3^eer over vor 3Crt/ til ®larbe over beni 
ogl£onfe^fionaritt^ 9}}i;n(ieré ^erlige ^rorbifener pM ^ 
&øm og ^igebage i Hmt. 2 S)ele« ^jøben^vn 
1823* S>et fan man falbe d^riftelige ^ro^bifener; 
SiBage til ^rotbifener fjenber jeg iffe. 5>e eier bem 
vet? ^vi^ iffe/ baanfTaf S)em famme; 3>t fortrybir 
bet iffe. Digiti zed by Google 273 

Sbavt iti maattt faae faa mange 5ttrirftet^ at jeg 
funbe opfede 09 inbvath en ^el J^ob ^aandfftetøne 
eaget/ fom jeg iffe vUbe ffulte f onmte i ^nbxH J^bet 
eHb5Dete*> efter nrin ©je*» 

$09 til %atlt for benne (Sang/ @ub bet^ore 09 
9e(ft9ne S)em 09 SDeref!! O! at t)i bog moatte giem 
r^brog sjetifinbe ^inonben i et bebre £iv!!! SRo; 1«. 
(©tbfle »r<tt). 

^otfend ben lf(e SRarU 1830* 

fDtin fanbe S3en! 

®e nnbfh^er felv faa iHnne^ulbt at jeg ( faa lang 
$ib ti fyn laber $Dem ^jore fra miø; men jeg ^ar beflo 
oftere t«nft paa IDcm/ ja i Hanbtn talet meb ^em i be 
ionge fovniefe Sletter* Kivet f/m%tt enbnu i mig/ 09 
at boe jo fjwr jo jetter var mig en JKaabe; men jeg um 
berfaper mtg @itbé aMKe 09 taffer for ^ibert f^imt, 
fottt'gifnnber ©org og ®merte. 3eg fan fun ligge 
ogfibbe/ men Ufr gaae eQer ftaae over 5 SSiinuter* 

%at fot ©erei »rev I JDag meb ©WltobfTabet* 
!Blln lr»jl be^jover 5De if(e; ©e ^ar trofht IDem feh) 
meb ben enefie og bebfie Srjofi; paa min^^jerteligfte 
JDeeltagelfr fan 2)e iffe tvivle. — 

S)enne magetofé S^inter forfn^tter mi^ ifort; jeg 

tonge^ efter ^oraaret^ fPjjonbt bet vel iffe vil ^ja?lpe mig 

ftort/ om vi og faae noget $oraar og nogen bommer* 

JDmijlfrebfen fvne« faa fbrpUttnret^ at ber vit be^e« 

mt t^toU SBibt« 19 »b« 6 Digitized by Google 274 

tons ^ib tH At vntfe 09 flore tett/ fia man wt ftmbe 
j^nffe, adam spern(^*6 httmom fugijente penna. 

Sbm ifd f»^ f^^»>i^ foiOtieset po« Sobe^ at ie^ funbe 
faae ben ^aéfe meb be ^aptr?«f/fo«i. jeg ^r bffhmt fte 
2)ew/ ^ftawb dl ©ottfwbetfe meb ett.®ft|)per i Soraaret 
naot ^iUbfcti igje« fwnmfc i eHmg^ 

3ed fan ei lobe v<ttt at l«fe mere enb miiit Jimme 
48itte funne taale. ©etfe tx btt enejle SRibbe! ti! at 
butme fmemlige Sornemmelfer t Segemec/ 09 ©orj 09 
©ritter i Øjelen* 3eg ^r npelig l«jl en »09 anben 
@an9/ fom jtg meget jønffebe Srmlbe tofe; ben^ %ittl 
er: aSerfuc^ eiuer Jfnt^ropologte ober ^^ilofop^le be« 
gRenfc^en nad^ fetnen Wrperllc^en Jfnlagen von 3» 3t^. 
©ern 1794. 2 2)ele. ^^b benne »09 paa mine Orb^ 
af ben tx meget for oi at tore*, forfatteren er en SSen 
af e^rifienbommen; ^ ^ar boabr unbertHffl^ opbygge 
09 trøjtet mig* 3 »inter ^ar jeg cDeré ret gjemwmkefl 
®ii(^aelU 09 ©ttlbbfrg« Overforttelfer og ^(nmarrfntitgar 
til bet SRpe ^ftoment. ^eg mi^mtber (Snlbbccg j^n^ 
faflc/ alf ingen ZvM efier a^etomfelig^btr fMntroéNgiebe 
%xou deg njobe« ofte til at fitffc .^e jeg troiar 
(«il faa ^eme ttoe, foler trangen til at ttree)^ af^jorlp. 
miif SSontree 1 2)09^ mine %i^l angxai^ @nb flee £ov^ 
iffe i^oioebfttgen* ^eg lorgger mig ^wc HfHn til ^Oe 
meb Umt 9bm : 
VUct et bat Btuitb -- Fimo twi# itoor ^ flwiee — 
3Da, jeø at j^bcttfore 25iib^ab f««er» 
^« f\9titbcc tCoaøen , fom omøao mig i>f t^ 
(1>B SHr^rb, Hye 09 5teb jeg finber btu 
iov jhe t>ig <Bub! Hov ffee X)fg 3efu €|>rijl! 
3 biit troe bøer fcg ^cr; 09 lever ^^ JOig ^ift* Digitized by Google 275 QHib Vfl^e iDm/ min Aher ego, og imbe S>fm 
endnu i fim 3(4V ejcMi ø§ tegcmMitfeier M at vMe 
til ®aw for C^tiøfndømmm es rH C^unttins eg 
(SlirOf for dere« ^cnbi^t Samitfel ®(5 |ej) fitné i otte 
5D«ge fitnbe npbe iDeref ®eifFa( for ot tale mb S>m 
om S<nj fom ere ol (egge te vistisftell HtfaU (D* tVormø ^dret^e til igr. }tofen^af>(/ 

Itu (Dvettoret og SotftanUt fot ten ((stte 

ØPole i jretevtria* 

♦erfeni ben 15b« 2CpriC 1812. 

Xt S>erei S9ft til bet velftpebe gr*fFe &{)ro$ t^ojrer/ » 
foriuoler mig inMtidt l^tte ^aaber jeg t^ift^ «t $De 
0^9 vil Kit^it ben gomle clalfifPe Siteratnr tifftbe. Sov 
(Snbl'&f^lb tab £&fnr iffe afbta^e af tm %M poetifPe^ 
botbAtffFe/ tr^ltelLofe $^lofoi»^e. Soaer S)e/ fom jeg 
jonffer og. ^aber/ Ømag pm egte/ funb og mennei 
ffelig^^^tfofop^ie/ ba iorl alt ^vobiSe (an ooerfomme 
af €^r. @arvel ®(rifter. Sjan er min ^elt* ^n 
hJ^pptbt fin ^en^ fom &uibal ftgcr om Tfri^otelei/ i 
funb ^enneffe I fornuft* Ciceroé Sa?lning ffjenfe £De 
al ben Zib^ Se fan unbt^orre. Ille sciat se profe- 
cisse, cui Ciceronis lectio valde placebit« ^ag 
fennen jononlig I ^aanb for at' jove $Dem i ben latinffe 

(S2 Digitized by Google 276 

®tiiL ^an faaet ^g:ttfift af btt wfU %{Mn^ ftat 
i wre JDage ffriiM/ nt^Pg af ^roftéjbWv 2)e tnofrfetr^ 
at jes af 2)ent ventet en «9te ^umanift* 

SRen bet/ fom fremfot Tilt hinttv. mit fjerte ttl 
5Dem/ et min $toe og ZWiib, at Se vfl 6Ut)e @ub oø 
€^tlftué, Øanb^eb og ©pb, HfvfdeUg ttoe; ith. 
glemme vot Ubftt 93en^ oot gubbommeUge 2artet/ fotbi 
bet faatebe« et iOiobe; ittt ^vege fot en^t^et 2an:bomé 
SSinb: Se vttb, ^\>otiebe^ jeg i benne @ag ta?n(et» 
Og faafa?nge Sete^ ^^jette et bi^bigt og uff^lbigt^ vi( 
bet ftCfetHgt ^nge oeb ^^tifht^/ faaban fom Se^t 
l«tt at fjenbe ^am. Sat sapienti. *otfené Un 14be £)ct6t. 18i6* 

« 9Kit @(ole»!Xtbeibe et et et^igt continuum, og jeg 
bt^bet mig/ fomSeveeb^ Ubet om anbet* Tithtibtt. 
begynbet nu at falbe mig tungt* !Diit Ø^n f&cttUi 09^ 
j^teftetne tage af/ faa at jeg nu 6e^øt)et fiete $imet til 
bet/ jeg tttfotn gjotbe i een* 3(t fTtiioe fatbet mig i^t . 
befofttligt* Om jeg jTal nogentib npbe bet otium cum 
dignjtate, fom jeg lo\)ebe mig fom Søn ^e^et lang og. 
tto 2:jene(le,, veeb &t\b; bet feet fnart iffe ub bettcU^ Digitized by Googk 277 

4>otf(iié ben 4be ^am 1817» 

— - -^ — Tilt ^»ab j<3 fdtt 9jwe/ et af et ortligt i^ jette 
Vit taf fe S)eni fot 5et fBenfTai 09 ben SSefviOie mob tmg^ 
fom bf^fe 5Deteé S3tet>e faa t^beligen oi^etietøife mig om« 
iDe et ben enefle/ fom fotn^tet mig meb faabanni^ 
aSteve — faalebe« fftføet con atnore^ af ^jetteté 
Splbe* fflamvUsoHi ^tvtt jeg gjetné Ubt fta ^o))eb; 
flaben og Univetfttetéc og £ftetatutend ^umieplabé* 
@amle $ubff e fotn^ie ftg veb ^ibfTefmelbet* 3eg blioet 
Mt mete <fofetet/ og al min ^jøben^ionfTe f&teourtl 
ét n(t(len teent opf^etu — — 

%af fot £3ftec om Øibbetn^ ^f9<^ofogie» i^ani 
q>oetif et jeg og meget begjetlig eftet at fee» %f)i be 
m;e fFjønne 2(anbet fottortte om benne Stnnft i.Steceni 
ftimet og ^aaneb^fftiftet "Sing^ fom jeg iffe begtibet 
bet minbfle af. 

SjVAb taget ©tunbtvig jig fot? 3tt6eibet ^an paa 
^aro og @notto? ^an man fnatt untt at fee noget 
af bette »tbeib? 3eg lomge* eftet bet* 

?:^ologten blivet ba vel 2)etee gag? 3eg jonfPebe 
btt. S)e fan nof vibe ^votfot* 9te(igionen ttomget i 
toot ^ib til ^al^momb og ^jenett/ ^oé ^vilfe <Qoveb 
og *^jette ete i ^atmonie* ®aat Se fotleben t Øfil; 
betiet bet ^n^tt af ®ufl* S3aben^ at c^tiftelige 
^torftet albtig ^avbe \>a?tet til? Og ingen 
btot) ^tafiemonb taget til @jenma?le mob faaban ugu/ 
belig a>Mm^eb? Seg funbe taabe tlj ©twnbtoig: 
ajtutu^/ 2)u fovet! Digitized by Google 278 

potten* ben lObe Suni 1817. 

3^9 ilii^tt fy^tt ^ag tungere i min S«n:5; ifømr 
fftttet bee mig lesemiig ^r^o^tUgt at fftit>e* Sot S)eve^ 
fj«re 5Bre«e ^ave a)e t^enligjl $<if, faatjelfom fbt be 
mig tttfenbte SS^øgec* Øtbbetné ^f^^^'^d^^ ^^ M 
enbnu iffe faaet at til iM. S)éné fine Øfrift fa^et 
mine fløi^ebe 4^(ne ^(ft øg ^ i9anff eiiø at Urfe* !Btan 
feer f^att/ at SRanben ^ar talenter øø megen Ticmh* 
!ØIange $$. ere efrer mine^anfey f^vtto^ffeUge/ f* <Sjr* 
ben om $&efinbig^eb» SRogle fi^ne^ mig at vorte Itbt 
mpftiffe eOet poetifTe/ f* <Sjp. ben om ®eniatttet; mm 
moaffee fommet bet betaf^ at jeg et faa ptofatfT og 
manglet ^anb« fot bette^ 

Si^cib f{ge^ bet i Æjøben^vn om SSortgelanbi 
Øfanbffttfir imob 2)anmat(? Stm inan anfee bet meb 
folb Sotagt? iOiit gamte 93(ob begpnbte at foge veb 
btti Sor^ntng og jeg folte ievenbe ^t^ab S<^bteianb«fjet^ 
lig^eb et* ^mtmdnb Saifen ^at^ fig til 96te fom 
SRotbntkmb/ fFtnppet (om b^gtig* ^m btt fon 
((aaet iffe* 9lø. 5* 

^ox\M Un 4be Suli 1817« 

3eg et !Dem meget fotbunbeh fot S)eteé inb^otb^i 
tige a^teve. Sen SelotOle mob mig/ fom be aanbe, 
fan iffe anbet enb oorte^ig meget tim. iDen ZanH Digitized by Google 279 

^ Stfaritid/ at jeg iffe artdbet f»r9)irve$^ flyrfir og 
op^olber mfg« Nihil ad ottentationem, ontnia ad 
conscientiam ^t ^tfe \)^ec min tOtftrime. SHflidm 
inbvjømmft i$% SBtmit SorMn I ^^ilettcet tg tetbam; 
emn i :2(9telfé fer 9>Mdf 09 Cm6eb6; ^rofTaft fttorber jeg^ 
itft at v^ge for iRogea* StOe tnine fOtebbot^fte irf jenbe 
Nttey. $krbcr b^ mlø; ^6 itfe^ tkft^t bit en &a$ 
imeOem &nb og nMg* 2ab Se lun S>ete^ Sjette tale, 
naat ^ fhtoct mig tik 9)et« 9ttvetfr9 funne tffe 
^e mig/ øm leg enboø iffe altfb fan {^mpat^fere meb 
Sem* ^ab 2)e ffiriter om ® Abeni/ var mi^ ^letttttg 
fjdrt* $n ^^efép^ ex professd, fem ttfpMéttt 
Xabenboringen^ er i t^re S>age et ®(irfl|Mt» 3 ben 
^ie^ fom jeg {fal ^olbe poa Stefønnatlon^feffen ^ om 
ieø lever. ftalimge eg buer bertH^ vil jeg taleet Crb til 
f^ami Sorfbar^ enten bet faa (e^ger etter fffe« 

^vo^ bHver der «f (^unbcvigi €^atre eg ®nerro ? 
Sjan^ (Ibfie i^efce af Sannevirfe be^tbe mig« 
!8ace ^ vUbe ^be øver pt SJotbtg^e^t ^orfcné ben 16bc Siotihu 1817. 

-^ — — 3Wi t« tr^Jle S)eiii »«/ oit JDere* 4!)ine 
net femme fig^ at bet fun et en temperair ^verffe^ i 
^upiO^rne^ fom tegiwie^ ^nnfi eg ^ben nef vide 
^elbrebe*). 3miblertib fan jeg iffe unbreJ over, at 

♦) iDem ^aah gff ti(r<fdiøOiié i £)pføtbelfc. Digitized by Google 280 

$De ft i»f Kø» imf før Øyneté $a6 ei^ tf«]: fov S)€tit> 

I ©errt *a» pg i S>tvti 7i\btt, en fPrtfff<lt$ ®ag. 

SOe 6e^er Aitfaa $rø^; 09 benne fon S)e &ttbffeeleti 

^ii>e SDønifelo fom S^ri|ien. S)e fFrtoer^ at iDlange 

^\^ bet txrtre* ®anbt! men mig et benne Zva^ altib 

fotefommet fem ft^ag^ max man iffe fan 4<rgge tU: jDg 

bi^fe ^onge bo^te bered (Ijørre Cnbe meb Soalmob og 

Øcanb^aftcg^eb; t^i ha er I benne (Erfaring noget fi^ri 

fenbe pg ppmanbenbe* Sn ung iDtanb^ fom var i Hgi 

nenbe/ men (angt fPrcrffeUgere forfatning enb Sereé^ 

3o^an ®amuel 8eft^ ^ar ffretøet en ^erlcg.9»og 

Ueber bie SSort^eile ber Seiben/ 2eiM. 1784 

$Denne S3og ^ar 09>6;^get og ^u{\)alet m<g i mit £tt)d 

mange niørfe ^imer. icté ben^ eOer lab btn lo^fe f>r 

2)em af en f^mpat^iferenbe SSen ; og ^r 2)e maaffee 

aUerebe kr(i ben^ ba tod ben i^en* r- SDe t^il nu ki$t 

ben meb florre 3(nt^enbelfe og Sn^tte« ^en fremfor 

alt giver ^^fu 2<rre ^rjø^ i 2toet< mange^anle ®jeiu 

vorbig^eber/ naarman^ fomS>e/ fjenber og foler' benf 

Sttaft. 3>en ubøbelige Slein^arb ^r nbfort bette f 

on fortrorffeiig^f^anbling: de præståntia religionis 

christianæ in consolandis miserig, fom og ^ved 

paa ^anfF/ om jeg guffer ret^ af SKeben* Non igna- 

rns mali, miseris snccurrere disco. 

3eg fr^Iber S)em megen %at f6r ^ereé Uleilig^eb 
mA mit 9>rogramé *) Ubbeling^ Tit htt f)at fanbtt 
Slere« Sbifalb, er mig naturligviié (jofrt* 

*) S^nUbninø af eRefomationené SnUlfcft 1817. Digitized by Googk 281 

^otfené ben I7be 3anttat.l82Q. 

SH foflHier gloenbe Stnl paa mit S^ub. Ua^ut 
ft9 ittøen @jeti9ielb ^øt, fPHt^et ^e mi^ lan^e og Im 
tereéfattre 95ret)etU^ ff|>nbt 3>ete« <Em(ebe og StHKn^ 
Ifper Setti nof at (ef{tQe» ISentte ^ere< Opmctxt^om 
l^b fov Bri9^ Pd bittt IDetre^ ovevtotenbe SSmffab er 
pM% faare (j^tt* 3eg tro^nger ^ixUii^ ttl benne Oven 
tetelfe* Sfteir 32 }(aré m^fonimeUjje ®(o(etjenefte et 
,ttu af 3ørbltvel og SegemeH ^rorfiter fun 9^<rtmen tfl# 
ia^u' Set otium, ^\?ovefter t^i aOe (Innbe t)eb Sivetl 
3(ften/ fatbev ntfpt i min Sob^ 09 bet voebtv nof min 
Cfjorbne deficere prius qiiam desinere. 

^ 3tf min aRagi^erjaSifliutaté ^ar je$ 

Intet Sjcemplat* Sen betpbebe ittt meget* Sen fom 
nb veb en ODerorbentlig Seilig^eb og bet i ^ui 09 i^afh 
iliKine Luxdorphiana fan Se faae at tofe/ naar \tf 
i ØommeV/ om jeg levet ^ ^at ben ©liibe tit fee Sem- 
^eg ^nfFet^ at 3(bta^am Aait bengang (1790> 
fagbe om tjem/ at |eg ^\)be fat en gob ®auce paa ee 
magett ®t9fte Ajjob. Sengang tunbe jeg gjore ligefaa: 
meget i tnZimt^ fom nu i en Sag*. 9lo. 8. 

^orfen« ben 2lbe ge^n 1823. 

$af fét (gfirettetningen om ^tof* ^^ ott a c i u é ' $ 
^ftifiet. Senne tQlanb ft til Sotnnbting flittig* Sfau Digitized by Google ^ ^ 282 

^at f)att btn Oob^b at fmht mig abfHUiåt af fufe 
opuscula. 3^9 lorttgeé meget eftct at fee bet !Ba?rf/ 
fom ^an avbeibetr paa ; bog tt>tv(er jeg paa , at feg op; 
let^ ben %ib» Senne Sinter ^ov reent fovfnt;ttet mig« 
3 8 Uger ^at jeg ei vo^cet ube af mtt i^ué^ uben et 
^at @ange i JtMe. Clbfle jeg en mtg pa^feHg S^oUg^ 
ntblagbe jeg fnart Serien: bet er jo ^folefreptret? 3 
igorfen^ t>ilbe jeg gjerne krgge mine S^een^ ^ ber ben 
Urngfie eg gavnltgfle IDeel af mit Sit9 er ^nrunben* 
<£nbnu fan jeg f i b b e for Snben af ®lo(e6orbet og pr^fe 
og ffjombe/ uagtet min 3(^ma og Åator^* ^en ^or; 
irorb (an jeg if fe vel taale* 

<&i frygtelig ^rig fpneé fnort at toittt br^be M 
over ^ele <£uropa< SajManb« 3^d f^n itfe bli»e flog 
i(A^, ^\>ab bet er/ be viKe frige om» IDcg maaffee 
@panlerne give'j(j«b/ Hgefom 8}eapolilanefm/ naor 
be fremmebe "SOtogter br^be inb« 9hi glemmei 9t^tzt 
og $9rfer otter ®paniem S&lob og ^oarer tre 3orb; 
Ibet^ a^etingelf^r« ©ubffeelov ber er et greben« J>jem ! 
og ©ubffeelot^ jeg er bet faa nftr I 9^ibel og Øtetigion 
er nu mit vigtige Øtubium* ^^l^xt fømrntr mig ^b^ 
i %ktM 3(ften* 3eg ^ albrig ^ foa tovmbe ^ 
trangen til en c^rtfieiig %rO/ fom nu* S^on 9X^^^ 
ØtJOtte foigter* ^orfené ben 6te gc6r* 1824. 
$af for £aanft af SK^nfterd^rirbilenfr; lZ>e 
ligne be onbre i @e^tt og C^rifietigl^eb« Corr i^gti Digiti^ed by Googk 283 

dtftrionaOftcr tftde ttef (ln^e f^mn Uht tit^lHfP* tOl^n ie« 
guffer ^ dt btn gamle/ \)<fe ©wlbJtrg fagbe: ef^t 
fovnufitfdt ^enneffe be^Det (tbt iSR^fUf ; 09 bet Ugger 
ttw$en Od Vistis Øanb^eb I Wéfé Orb. ©t#fefe n 
fti itnMfl %øxfamu @om^ ^aanbboø for vojme/ t<nu 
fettbe S^lfitie fan ben *) wttt nt^ttiø/ men ri/ fom 
Ooetffireteren »iU en tarfebog for ^ø\n. J^ané poetiffc 
09 vel mpflijTe ©prog gjøtr bet ofte vanfTeMst. at fomme 
fftet ^vab ^an ijirfeHgen mener* ©en ftbfte ^alve ©eel 
af i^ogen be^gebe mig beb(t» (E((er< øoaer be t^bffe 
^MT^erd 00 tl^eolodlfTe ^rofeéforeré llMdten 09 Xragem 
nb paa i vor "^ib ae fj^e en abfolut 9tat<onaUémné i 
SteUdionen 9ja?lbenbe/ 09 i IDanmarf finbe bi manøe 
Sftetfølgere« ^oor^en bette ftbfle vil føre/ v^eb (19 
itfe; men btttt veeb jeg/ at naar man fcamtx bK 
e^riflne SoK fin 3(urotlret<i'^toe/ ba frata9er man bet 
fin Steltgion* Tit Inbfee 09 be9ribe er iffe Sn^oeré ®a9; 
men at c roe er 9laturtran9 for Mt^ enb09 be fth^ 
f lo9e(ie — 09 benne f^le^ fterfefi i tibelfer 09 niob ^ 
Vct6 }(ften* 9lo. 10. 

Øibjie 2$re^, bat. ^orfenø b» 6te Stfttt 1830* 

iDereé S^rev var mig ligefaa gtebeHgt fom uventet. 
®ere^ mi9 velvtUenbe fjerte nbtaler ({9 faa oprigtigt/ 

^) *&er ffgted uben Z^M tit l^ané ^aanbbog for (&ot^ 
firmanber: l^roe, -^aab 09 itjerlig^eb. 

3. m. Digitized by Google 284 

fna (loftft btxu 3f 9 ^åt i min ©vaj^bé Zib bfrtre 
iNmt frcftet dl at uMt , om 6er 09 virf eiisen 9at>ed 
fonbt aSenff a6 |>aa benne 3or5» ^09 ie9'tnbfaae/ at 
man ittc høx tHrre før ^<en^ i ftne ^oi^^tinger i benne 
®a9/ ba fanbt aSenffttb et et muelt9t> nisi ådfuerit 
Voluntatum, consiliorum, studioHim summa con* 
ftensio et ianqham conspiratio; c^f)^ci Htlbtnt tt 
bettettfe i vor %ibl 

Om mit ^eftnbenbé .^ar ^e for gobé ^anfer* 
^(ben je9 Wev fi;9, ^ar Je9 itU ^a\>t min gob uben fot 
min S)jor; iffe ^ctxt^ enten ^oé min S3rober eUer min 
Øøn; je9 (an ^\?erfen %aat eOev flaae nben flor iS^joie; 
fun^ tt99e 09 (ibbe/ 09 bcttt enbba me6 me9en ^efi^ort; 
Ufj^tb. 3 ben fibfte SRaaneb^tib ^ar )e9 ifonr vcrret [99 
af ea bpb gorfjølelfe^ fom je9 ^r faaet i min ®tue peb 
©iben af en oarm ifafWovn* Scnne Sorf jølelfe labet 
wi9^verfen9lifleaer9loe, 2)09 etter 9lat, meb ijope^ 
Sataxf), Z^ma^ fom true at <|va?(e mi9 09 forbt^be 
mi9 al Øovn. 35et f olbe , fu9ti9e aSeirIi9t er ini9 reent 
uforbra9eli9t» 2)un|l6t:ebfen er 9anjTe forplumret ; ®ub 
veeb, naar ben igjen vil flareé* 2Clt, 1)vab ber ^t^tf 
terer 09 lever/ liber berunber* ^t^brnx til in9en5in9, 
09 unbrer fun over, at imt fan ^tfn9e faalomge i mig* 
2)09/ fom jeg^aaber/ 

XZ^t er bm Qtunb — (uito^uvt^, naar btn flaarr — ofo. 
Sereé venne^ulbe 5ilbub of »ereé ^uu«, ifalb jeg 
vilbe nptte et ruéfiff Sampbab — bette vilbe nu brtfbe 
mig — r^te mi^ inbtil ^aarer* Digitized by Google d- 
^f faU (D. Wormø a5«t)c tit ptofeøfot 

4>ot;feii$ ben UU &tpU>u 1829» 

^tH)r ofre IDere^ S^Bictt^cttbigffth tctntit paa ml^ 
t)eeb jefl «fe; men beett forftttrer jeg JDem> at bet Iffe. 
er nogen .2>a9/ paa^vilfen jeg IHe tmfer ima 2)em*. 
S)ereé talentet/ Sietbont/ Sttffom^eb^^irgte c^'fieUge, 

*> Ubgivetctt maa diøve tlnbf^lbiiing fov £)i»tag(tfett of 
bette førlle SSreo paa.^^cunb af bc (komplimenter,, 
bev ffgeé f)am { I99eg9nbelfen* fD2en Scrfeten oeeb, 
Hgefaa »et fom Ubgioeten, at flige oenffai&etige QU 
tringct, cnbog naat be (fom ^et) ftemfomme af et 
fulbt •&iette, itu ffnlle tage$ eftec a3ogftat)en. (Sm 
l^oer t)U ftnbe SStevet af iBigtig^eb til at (etegne faU 
S&ormé bogmatiffe Vnffuelfet« ^ct (ucbe altfaa iffe 
l^olbeé titbage; og at ubflette bet ^æbecUge ^ibneø^ 
b^rb, en SWanb fom £)tuf SKotm ^cri &at oflagt om 
bet iibéfftift, ieg ^at opoffret toenbe ^Decenniers 
bebfte iSimet, funbe ieg faamegct minbre føre ot>et 
mit ^ierte/ fom benne ^abertige 3)om oeb et nwet«* 
feligtSilfcetbe fom mig til ^ænbe inft 'påa fa^tme. 
Zih, t>a bet anbenftebé fælbebe« en ^eel forffjeaig . 
3)om ooet famme 9Sætf* ^ibenjeg ^ar optaget ben 
ngunftige i mit SSibéfftift (15be SSinb ©. J290— 291), 
fan Sngen fortr^be v(^a , at ieg nu (ba en ubt>otteé 
TCnlebning opforbrer bertil) ogfaa mebbetet ben gun^ 
flige, ^il 9{ogen falbe bet ^tolt^eb, at icgfættit 
9riid paa magnis placuisse viris, finbet ieg mig beri» Digitized by Google 2Sd 

%xtt^ ^(^lei^nce 09 .^umofiitet forbtre min ^^astelfe 
09 braøe mig uimobflaaeltg titSem* 3^9 iarttsc^ utaab 
mo5i9 eftet ^vert npt ©Inb af Sere« ©ibUot^ef; bft 
ftb|!e ^) ititereéfetebe mig uenb^Hgt. @ib jeg bare (mbt 
talt meb 2)em een ©ag! 3eg ^r nogle 5t)tel øg »e/ 
tornfeUg^eber/ font ingen ^i^ger f)M (nmtt f^t. ^ 
ere meefl ejregetiffe. sn^Ug falbt mig i S^aanbtn en 
9>|fee af ^* ^Uncf Ueber Offiobarnng unb j2infpi; 
tåtion^ fFtevcn i tXnlebning af Øc^Uiermac^eri 
S^feode om bi6fe $iit^ ©en t^or mig en unberlig 9&os« 
i^ni &tiil (f megee ^oatb/ eg jfg^ >ivbe onbt iHb at 
focflaae ^am paa, mange (ZiUbtv. . ^ah^^Qot^ebi^^ee^ 
ae €^ri^ i^tt ^get af ben ^aabe^ pM ^^HUn 
^n« Xpoflle og pbert tié\€^ Ziif^øxm og goffete ^ctH 
opfattet ben^ og bette igjen af (Sn^veré inbvomé og ub; 
vortet 3nbi\)ibtiatitet/ f^tieé mig veent pavobo^ og ^iøi^ 
fnrUg i fine ^Jilgev* %roe er ba .Ugefaa mangfotbig 03 
fotfTjeflig foni bet ere ^iftm ^enneffer* ©et vil ftge: 
bet er in^en ^roe, fom fan fa»e« fonb, c^iflelig ?roe^ 
3flt er ®«biecéit)t/ og tntet Objeetivt* ^rofe^r 3» 
SK^Her* og ^rofe^for ®egfc^eiberé $toe ere lige 
gobe^ lig'e c^ri({eltge* ^e^ ^ar ei fiinbet/ at taan ^r 
ornbftt benne ^anM ^^poi^fe* ©og^ )eg fjenber 
fim Hbet til ben tipefle t^ølogiffe Sireratnr i ^pbff lanby. 
øg min %tfFnelfe af ®agen er maaffet mrigtig* 3ft 
©ereé ^øiorrt^orrbig^eb fjenber $ I a n f i i!^ening/ tøiøler 
jeg iffe påa» 

*) 2)et 15be Sinb af dl^t ^U »ibliotbet Digitized by Google 287 

3(ft$d«t^ tntt S^cftobcnbe/ N er jeø -« fét ol 
fip bft mc6 te Otb — recttf afUtf^. 7lf Umbm iv 
iibc tttbftge; af £e^rm^ tetet ubett et offirtb^r SArej/ 
f^ ^^r ntot fbi OpiøMtt$. ffiøim (Sftmetnéttg^ 
1911 S]Mfeé S^cmmti^ j^ttfrer let/ fen OoevMii^ 
gemt af bette gtoe« (Sibfte fBtet>)* 

^rfené bca 16be SRai 1830« 

Saf før Snbf^ffdfeii af m<tt itt^olojJfFe ttbet^be^ 
Ug^i S)ice^l&tbMøt^^! SDet gf^r »1(9 enbe^ at 
jeø fhKbe fttte ^Dem i ben ttbe^setifle !Røbvenbi<|^ 

at unbfA^e bet< Oi^a^elfe f»v 9»ibUif<^fet« £fffm. 

S>ete^ &9ax paa ^lefe^f^ Ciairfen^ JBfW i SdiUht 
tfyOtt 16be 9(mb tofte leg meb %otn$Mft. SBen bet 
tmbfebe roid^ at ^re6 .^iormrtbig^ Iffe iflebetf»r 
alt anbet ^nvl^ til aSesfc^etter* JDogmaelf **)• JDet 

*) 3l6be«iitb* 

♦♦) 2)et «e uHbaaoet fol^ 9&otnté £)pmcrtffoml^cb; at {rø 
Ipoa no^t Ct^a ba« Iftetu^iifl beetit; mett øaae 1^ 
fra SQ»edfée<bet< jDeemotit Inobt jeg i bUn U^mhs 
liitø iffe, ba min cetebe C^a^do«, |>t^ ^tolfu^ 
(Elaufené boømatiffe €9|l('m ec i manae vcrfentliøc 
©tøffet forfficCfat fra iDr. iSeflfd^eibeté* )Dct ijilbe 
ottfaa batjc txetet fort)ilb«nbe, oø Uret imob mitl 
€oCcøa^ at be«øf ben ^^oHi^xtl^, fom SBor« 
focrflaociu 3« ^» Digitized by Google 2«e 

fvnei font S>« .^* -« maftfbf fM6i 2)e d a^ttbe ben fao; 
«ic9fn Opnurrtfom^ tnrtb — itU ret ^ar fhibem 
ttnne mmttUit 9bo^ i^mnt i^ttte ealer teent ub af 
$o(im* 3(f fftim lirter man ^vab confeiit^ent Stadona; 
U4nui6 et; ^n evflirter ben albele« nfoteneK^ meb 
®upranatuiraliémen» Sjan tttlctxtt ^^Mtafler fot umu^ 
U§e^ Øpaabontme fot ØtxrtmecUv* fE^riftn^ er f^m 
et blot Od alminbelcst tSRennefle; ja ^n etf lortet ehbog^ 
at f)an ttfe vat op^joiet oDet ^Imue^Ovetttoe^ 09 vtange 
SReninget/ ^vilfe ^ (o: ^tofe^fot SSegfdlfetbet) (fuUe 
tette 09 fotbebte* ^»bttmi meéftanfTe 2)rjomme an; 
t)enbte ^ paa ftg os'tiUgnebe ftg; meente bet vel nof^ 
men blev et Offet fot ftn SRibfjet^eb 09 Ufotfigtld^b i 
at ttve aRaf!en af ^^ariforetne/ blev fot^fitflet 09 af 
^tfet nebtaget ittortuo simillimus, 09 fotlob eftet et 
fott Oplolb paa 3otben fioe ^iictplt, fom ftben iffe 
foae ^am mete o*f*v» Øanbeli9en< benne SSedfc^eibtt^ 
^ogmottf ^at mt^tt fotat9et mts* ^en tt, eftet min 
Stnffttelfe, en faate fatllg S&og* $Den et oOetebe 5-®an9e 
0)»la9t« ^n flii9e^ meb 9^e9Jetli9^eb af bt m%t t^bfPe 
^eolo9et 09 I<t99eé til ©tnnb fot abfliUide ^tofe^foteté 
Sotela?énin9et paa fiete i?«i{Tolet« SManbt bebanfPe 

unge ^^eologet et benvedet ti ubefjenbt* — 

3miblettib tilfiaaet jeg^ æ )^9 ^t ^vivl veb&rten om 
be 2)jobe« Opflanbelfe 09 ben ^betfle ©om, fom btn i 
»ibelen ftemjliMe«, ^vilfe 3n9en enten veb mnnbtUg 
eflet ttvft Opl9^nltt9 ^at funnet tofe mfg* 3ft tale om 
faabant meb en 2)ianb fom S)» ^. faibt ei i min Sob. 
J^vab 3efu i>tb an9aaet, fienbet je9 in9en anben Ubvei, 
enb-at antage en }lccommobation eftet jjoMfff n«rtftanfPe Digitized by Google 1W9 

nm feett^bdig^/ at ^ it^oiUe ^ futbe Om(a>eil; 
iltttS/ 09 tnMt^ibtteUe ^tor/ i^g/ ie^ ^et fnavt at 
wtt ber, ^vor grifeb, Swbog %< »ente mig; Mtil 
ba beber jeg: jevjpti ^'&u- tin »^f'S'*«' jfc»!— ^ -*^ •**• 

3es buer ei metr tit no^ 3^s^; maa twnle^iHt 
SDas at falbeé ^etftra* Mori nolo, mortuus ésseirolo. 
iCietfibfit fiore Øfttbt fkir> fom je^ tarnftrr^ noget rofb^ 
fel^bt foret^t tomfe^be befmbiøt ^ennefTe* 

^M ))el{!9nc ^em &\x\> , ^^t elfTebe^ %j^ 9%tf!U 
Sfianb t J^ott labe 5Dere^ mens sana lomge bo^ in cor- 
pora sano til fanb C^riftenbomé Sorf\)atr 09 Ubbrebelfe^ 
og til IDamnarfé Sj^^u ^Dette jønfTer af iQjertet 
©etie« K* 

€. 0. gfferat $a»e fPre\)et bette, tejle jeg^ro; 
j^for' Øiif^em^ p^lofop^iffe 3(n^ 09 SXepertorium 
S}o«l. £b^n 1629*' 3eg tør ei bebømme $&e^en*, 
t^/ jefttilflaaer-mnt tø^ at jeg fim fotftoaer libet af 
ben/ p9 ffet itfe fatter ^an« 9ta?fonnementé og S>emom 
jlratwner* — - — ;- 3eg ^ar ag e^gangi trwt mig at 
tnrye et ©tpffeaf en^^Uofpp^i;. men mine fioftete \>are 
Øo-frate</9>lata,3£enoi>^on>£icero>®-art>e> 
SRein^arb, Øuljerv 58tenbelfo^»v ^e^er^ 
"@ii^f4ttb,.«.na|))>/ ^>ttinger 2c* k* SDlen fiben 
ten "alleé.iermalmenbe" *ant ^.a\Jbe^w»et atnbmaale 
b^ menneffeli^ Q^fjenjMféé;^ne/ %at aftegne bene 
@ebeet ; efterat.^^an ^\)be bemanfireret^ at 9Renneffet 
flet intet fan loibe om bet 0))etfanbfelige/ ogfeb om 
tet Øanbfellge fnn;« bete |oi^o{b til t)ore Øanbfet/ 
j^eii' ingenlunbe' betf .tebr^ ^^t^r ^^ Q^^lofop^en 
at)tt^eoi.S5iibt. 19»b* . % Digitized by Google 290 

'tittg^ S}t^ti, 09 fysab cOt be Stattonaltfht^ ^(^ 
Skott et Sfgiø/ ^ebbe^ inbfme en ^p^lofop^te 03 btttgce 
et ®|>røB/ f^^ nUg Usefaa ufov^oaeUde fom tir^ffieéløft; 
jD« jeg |ar borfot nu gim ^Kffolb poa SRiivii af ^^U 

toneten ftge TtOc/ ae ^rofeéfov ®ibb^rii (t 
en eiegob/ futbiø/ ^itman ØSanb/ ^Hfer øg ^n« 
©Irifiter^ 3;ooe vtfer. 

S)e feet/ ^ov gjetne ieg ^e^tomet mii fovJ>cm» 
Vale! U^sit>etett5 Æftetftrtft* 

Smeben* biéfe Sbtt^t vare unbet ^reéfen , roøbtog 
jej ffa S3K. Omkrter Sløfenba^l et ^ar npe S&ibtafl 
rtl fal. SBøtmé »tojrap^e/ fom lej enbnu ^e« fon 
mebbete* 

Sarferen vil af SBorm^ $&ret> ben lObe !Dhii 1804 
(foran ®tbe 199) ^e erfaret^ ar SRperap ^vbe mebi 
bedt finSStn %. X SBolfS private S)øm om ^ané 
Marcdliana. iDlen S>ommen friv tnnbe jeg iKe mtbt 
Mu ^Denne ^ar ^r* Stofenba^t rndbt nrig i en &(rfe 
velfe* ©en Inbe^olbte« f et »rev fra SBolf ^ bau .ftofle 
f ?ebr* 1804^ til Ojerlev, fom npliø>vbe ^øtt ^é 
goreioplttinser 09 bengans øp^ølbt flg i 9tøm: rSber 
tøa6 meinen Cie! Siner 3^rer Sanb^leutt/ Oloné 
SBormiué/ Professor et Keetor Sehol. Hothersnes. 
^at fo eben eine ernfUie^ SSieberlegung meiner Mar* Digitized by Google 291 

cellianaPfeudo« Ciceronis tateinirc^ }tt Cøptn^Sm 
ebitt mit elnem Cømmentar/ bet bnn %tTU, gan} toie iå^ 
t^at^ ©d^rit Mr ©c^rit folgt, »ro bie Utåftfytit in 
txUmpftn. JDer SRann ft^relbt fe^r gttt/ unb ffl feln 
9eté(l^rU<^er (Sestter/ 3(ud|f glau(e fa^^ båf er ble 
fSJitn^t balb attf feiae Ødte jie^ett toirb/ toie fc^ an^ 
fc^on vom <£o)>en^asen aué ^ive. SHettgierig 6in id^/ 
n)aé i^tn bie 9tecenfenten }u antmoreen ^abett toetbett^ 
fe bie (tc^ fo fd^neD von mtr ^inteif en lieffen. 3c^ fHbft 
taflfe fie im fetic^^ wnb Aberlaffe bie nun fettigen Tfcten 
bet fSlaå^mlt, mnn ble je^ige get^it fepn fott*** 

Sertil ^or Sjx. Stofenba^l fj9iet f^t^enbe ^(ngit^effe 
af be ubenlanbfTe ©ftifter^ fom ^anble om SBorroé 
7(pologie : 
Steue 2)eutf(^t S3iblio(^ef. 98 93anb^ itotiu Øtftcf« 

e. 456—59. 
Seipjiger gitetaturjeitung 9lo»* 1804 ©• 2333 »•(• 
S&cnjamin ® eifPe Commentarias in Orat M« ToIIii 

Ciceronis. geipj. 1805* 
^tOgemeine Sitetatutieitung 1808. 9le» 4 5* 6« 
S>tx Sreimiit^ige t). Æo^bue 1805* 9}o. 185. 0* 222« 
G. L. Spaldingii de Orat. Marcelliana, ditpu- 
tatio i SBolfé 09 S&uttmann< Maseam anti- 
qnitatis Stodiorum. Vol. L BeroL 1808. 
pag.3— 94. 
Og enbelig berettet: !Sorm^ 93ogfaroling/ af 
^t>tlfen bog en Seel t)at taget ub/ ubbvagteé til 1200 9tbb. 
Theologica ble\)e flet betalte. iSReget gi( til ^ambutg^ 
formobentUg til iHefller; noget gif til <Qaberéleben ; 
meve^ enbog abfTiUigt ^en^jøtenbe til banfP Sprog og 

52 Digitized by Googk ^92 

Sftecoeut^ tit ^hltbibliotfieUt i ^en^uvg. ^ovfett^. 

^1 SBotmé SRpnumcnt .etr 9f ^dné S>tfciple pø 
no^ie tKnbte ^ibtll famlet omtrent 300 9165. ^åxté 
!D^aIef;^e/ for fao, 3(ar fibett (efoflet af ^né SoQéder^ 
([øm norfien aOevare ^jiné S^cfciple^ prpber {tben ben "^ib 
©folen 09 ^ornger over bet €at^eber^ fca f)\}i\Ut f}an i 
40 7iax meb S?^ ^^^^ ^^f^ H S^pgttg^eb talebe cg 
tfl^^A 09 foc^der nu bet fpjønne Øelffab af £ut^er^. 
ézeland^ton/ (Sraémué (malebe af Sufa^ Sranac^) 
famtCSttlbberg, 2>^ant^ 2øt)enjorn 09 gortfeij*. Digitized by Google 293 ni. 

©FCgetiffe S3ibrag 

af 

SRdgfffer ^. U. ^elUt, 
teflbcrenbe (SopeHan for ^ipUU^ 09 feinleb^e SKetiidi^eber^ 

I. iOm SRatt^* 12, 39* 40» 

"^ti bcr ©c^rift fie^e itic^té/ n>a« nic^t fc^oii 
M >Serittttift tin« fa^te:'' faa taler SDitttér i 
filt 9(ttdii jtitnd til ^iUlenå SBrtiø. 9f jønbt ttit 
betu itu er @<iitb^eb/ faa 6urbé bog Statfoitali^ 
flertte antage bet for @atib^b/ øg bébtfe bet/ ^i»« 
ener« bet Uørunbebt I bere« attftuHfer iffe (Tølbé 
D^re alt for tøittefalbettbe. S>ette inbfciae be eg« 
faa felb for én Sib/ o^ forførte berfor eeb ni^^pt 
funbne Sortolftiiitder at bortforflare a(t bet Utt^ 
berfulbe af fBiUUn, SO^ett betine 5be( maattt bé 
bog fnart tg/étt opgibe^ forbi be felb følte/ at be 
Sortolfttttiger/ fom bare fornøbtte tt( bette^^U« 
meebé fulofomtii tOpttaaelfe; (iM hUiH lil rentf Digitized by Google 294 

iponttra exfgetica. Smiønyfl f)Mt ht bog iHt 
mn forfafle fUlt, ^t>ab bit i f)iint Øtemeeb 6!et> 
nbtmtt &aaUbti mene ettbnu 9}og(e/ atøKatt^^. 
12/ 39* 40. itu fa« anføreé font et s^fbtdt 9^e« 
t)iij fot/ at 3efnj ^ar forn^fagt fin £)øb og Op^ 
(ianbelfe. ''Sftf — flge De — be Otb 9J. 40/ 
^DorDeb 3pn<e fanbfpnnøeUnberøang oø uDentebe 
Srelfe blibtt fammenItBnet nteb 3efu ^ob og Op^ 
flanbelfe/ ere tKe 2leftt egne Orb/ men (un (it>am 
geiifienéSQcf låring afUbtrøffet "3onaé'« Segn.** 
SRen ^enne Sbangefi^ené Sorflaring er urigtig, 
ba 2feM fe(b beb 3on(e Segn iffe ^ar unft fig 
anbet enb ^ané ^r«bifen for Øtintoiternef jfr. 
8tic.:i|/30. 32." 

S>et er paafafbenbe/ at ^rofeéfor €Caitfen i 
({1^ ((Iderige og mtb faa flor glib ubarftfibebe 

jCttift : Quatuor Evangetiorom tabalæ synopticæ 

pag. 65 il. |ar fnnnet btHige en faa ugrunbet 
Softdditog/ fom ooennironte« %^i bet er tnb# 
Ivftn^i ilt CH faaban Smftoelfe af asatt^. 12/ 4p. 
i«fltfi(ittibe laber fIg forfoare. (£n *&obebinbben# 
W<it OH bet oftib Mioe/ at Sfott^om«/ tfofge 
titt anførte «&ppot^efe/ ftnibt antage« at ^at>e 
gibet ett tirigtiø Sforflaring af 3eftt Orb; tt)i 
at 9(po^f/ efttr bett føtfle c^ri^ne ^nffefffr/ 
(Tnlbe |abe fortdiet 3efn Orb urigtig/ er ttaii' Digitized by Google 295 
tagtEftøff Htt itVt Hf btmt Ut ^»tM m insjn- 

ratio litteraliB) mzn for €n^t)fr/ bet drager 
tiDøeii €na«« impiraUo. 4>alDc ^tfné ^C tøfct 
em ben $aRd^eM«<itfft/ t^tn Mbt fm«^ (titf 
it^fllt, 00 fidger btr ttogtn QkepDiiittg i btm 
iBftt, at btnnt fFnltM tore btm oOe Sfttg/ tnftiSe 
btm omafle^titgf fom^ati ^Dt>e fa§t bem/ og 
beilebe tern (11 a! ®Attb^5: faa fatt man ifft 
Ancdge/ ol be alligebel ftintte ^be øfbec brdii§e 
%6ttottnintitt af ftant Otb. S>ee bar be( i 'eir 
bl< '^etpbtiitt^ efter^dattbett og ørabebii« 
at al Gaitb^tb 6leb btm flat (ap. @. lo) me« 
btt bar foAleoei efter^aattbeit/ oø faalebe^ ørobf^ 
piiif ati^Ut oltib opranbt for bent i reice tib^ 
00 afltb bar for^aanbett i bet Øieblif # bet (fnfbe 
Itttøeé (Å^ i»vt|7 Tf? 00^). CRett 8ø(øen ^raf err 
at tagen ^OHbfareffe efler gfiéforpoaelfe itoøett^ 
fleb< liøøer tUØritnb for bere^r efter ^intfefeflen 
fremfotte/ ^tMtiger «tter S«rbowme. (RfMbf' 
febe ere berfor og oKe be gorfog / fom ^eie 86r# 
toffere (^ttfe/ gkitttn^ o.f. b.) ^obe gjori t)aa 
at forflare 3efit Orb bebre ettb XpofUeile/ efter 
aratfbeiié Sdtttammelfe/ ^abe forf låret bem for 
o<. 3a faabattne Sbrf!ig btfbe edbog borre miå^ 
lige# om mon e«b gaitfTe btlbe tilfibeOltte alt 
«^fba ti( btn ^9itn Opl^Snint og 93if{anb, ber Digitized by Google Z9é^ 

M(» S(9A(Ht8^ «« ©eet .^ 2^ fiHérHfanftf^ft 
tt m ^H i Ht •{^rff rat Cit|FuU^ 6etot f mtiie 

leirre f«& be^ iHr i i|fre Star ]»ér<imU9 ^a(>de On^ 
sang mej^.^am/ Mr ^a^t>e SD^oberJmaal tiIf<e(reM 
mø^nitPtv uvt faa t>atitf ti( fmi gøret>ra9tf# 
maabe/ foa forrroeftat mei> ^»i Sa(e6ritg/ feer 
^a9be ^oloi faa manøe @amtafer meb^m# bcv 
|a»be 6t;&aattet (attøt fere af &ani$ $a1er/ enb be 
foa/ be ^a^e opi^e^arerfot oi, beir faa »øfe fjtiibu 
%iU$$ f&i^vtitt r ^HttU f)m toø ^^fpoi be« 
m^eøne :Øreti ^erte ^ati«.£)rbf 6emMfebe tpø 
tttttf i ^»ilfen ^att ttbtalebe bent/ fornam bie 
^ftertfi^f /'^an ioøbe paa uttt eøer ^ittie Cxb^ 
fnae l^and C!)?itier/ ^ané @e(iud o. f. o. Siøeretie 
^raf fee^ i at ber f ttti er Uben ©atibf^itUø^ib for^ 
at bi (?u|be fuøne attøtbe en rigttøere ttbtpbtitid 
af £^r(ii{ Orb enb ^ni ^po^U, oø. at ti, tm 
be ettb (etraøtebe< fom blot iiiettnef!eftøe«&i#offie# 
f{r(beref afftøebel futt beb btøtiøe ®ntifbe btttbe 
UH^é tit at omtbible St^iøl^ebeit af be 8bt« 
ffariitøer/ be øibe« 

CRett ber er flet inøen Ørnnb til at antoøff 
at hit er ett ttriøtiø Sortolfittttø af 3efis Orb/ bf 
(«fe ^att^. 12, 40. L(|)røfedfor Sfoiifett« Orb 
ere biéfe: *'to aiy/wlaf 'løfi e^ipliqater l-nc. ii^ Digiti zed by Google 297 

Jo; 33. tø 'it^vyfUi Åvv9f «t luec i^uideni texpU«> 
«ftti!o itå conSrmatar altero exemplo Saloitioiiify 
jcaJQa ao(pia ^ioltar ciifuéiov exstittste regine «a^ 
Btrali eD4^m moåo qao to x^vyfia Ton« l^iniri* 
tis, ut siupicio sponte oiiatur, explicationedi 
Mattlu- 12; 4o qna aignum Jonæ ad resun*ecCio— 
nem Jesu l*efei*titr; non ex ore Jesn profectam 
esse, jsed evangdistæ deberi, ^deoque per paren«*^ 
Aeain legendam esstt." 

S>erfom btc nn tirfdig fdf^orbt ftg faaleOe«/ 
at 8ttca«^ar fofflaret "3i>n(e ?egn" De5 ''3foiiie 
^rffDifen''^ Da oHbe bet Dtfittof i)<ere banfreHøl 
at Hit, ^f>^tUbti bt to SDaitgeU^er t^are fomtte 
tt( at gif>e øj to faa forfFfefltge Sortolfttinøer af 
tet 00 fammt Ubtvpt CKeW Det for^ofDer ^g in^ 
jfetilnitDe faafebej. Stica« ^ar albeled ifU for# 
(hiret 3on« Segn beb ^and ^ro^btfeit. £ttca< 
|ar tbettHhob ttbtrbffeltg ab((c(t 3on(» Sedti/ fom 
^ati oaitaler ^. 29. 30. fra ^onie !pr«bifen/ font 
^tt farfi tto^btter ^. 32/ i bet ^att 9. 31 inbff^y 
btr QftmpUt af ^ronttinøett/ ber ^øttt 9a(oi^ 
rnoii^ 93itibom* 2tHa6 f)av altfaa paa bet t^bt* 
fiøf{e tiif|enbegib<t/ at ^oiiir Segtt oø ^otiir $r(e# 
btfett iKe maae fammetibfanbe^. 3 srnfebtttnd 
^eraf bemierfer nu rigttøttef $rofi#for Cfaufett 
Esemøavu lome . et Ninivitanim (t. 3b. 5a) Digitized by Google %9i 

miro Bl o do cKisootam apmd Lacam hdbfiemWy 
interpoøito v« 3 1 exemplo ^lomonis et regm» 
anstralis. 9B<n ^rof. Glanrett Qltmmtti <u btt 
fttit er ^ett af ^m fdD ^pl^Ot mira interpietatio 

ler f on6e foranleDige ^ckta til at betragte bt ant 
fBttt VHtvt fom miro moåo a^ftUte fra ^tnanben. 
Wiati 6e^øoer nemltg blot at forfafie benne 8or# 
Mfnina, for at tnbfee/ at be n<rt>nte S^em^ler 
^aae t gob og natnrltg Orben. Sbi bet er fo bog 
i fin Orben^ at be Orb eHer (SftmpUr, btt ifh 
^re fammen / b<Oer tffe btf^tbt at ftaae fammen* 
Og paa ben anben @ibe bnrbe man inbfee^ at 
3oita^ tc^n og ^rcrbifenf jufl forbi be ere abf 
ftilte^ra f^inanbtn, better iffe bør betragte« fom 
fammen^arenbé etter forfiarenbe btnanben. 9)7eo 
felt) om ^.31 bo«£uca^t>trfeltg |lob foran0.32# 
fnnbe man atttgeDel tfle antage <fijfUiOP for at 
l^itre forfiarec btb x^^/^. S)et otl^e (o txere 
en ffBi^ fpnberltg talebrug at talbt en ^rop^et« 
^rtebtfen bane« S egn! et gorføg paa at for# 
minbfTe bet ©pnberltge i en faaban Jafebrng fpne« 
iprof, Slanfen at g|øre# i btt ban flger/ at «a# 

lomoné Siijbom dicitur arifuXov exstitisse re- 
gin« australi eodem modo quo ro H^Qvyfitii Jonæ. 

Niaivitis. lEKen bette forbolber f{g iffe ganflfc 
rigtig, itxcaå ftger bt>erf en , at 6a(omoné VHås Digitized by Google 299 

tNMH tfei^ tK et tttn for SDrotmiiiseti af Cra>eø> 
09 ^ea<r tf fe fiøer ^n / at 3otHr ^jjrarbtfeii 6(eti 
et Seøtt for 92ini(^iierne: i^an ^ger tunt ^ W^ 
f om for at ^ore ^(otttoaj ^iij^om/ 09 at biiU 
onH>e#dte ftø &eb3on(é^raMfett. SKnt Ubtrøffet 
cr^jufi/iM' tiitbej$ afbele^ itU i Mft to dptmpUtf 
^lytthn ^0« a»att^«ii« efitt tucai. 3a at "3oii« 
^iet)ifen"^oi incaé umulig fan Dirre en gorfio^ 
rtttB af "3on« Seøn"/ er enboibere fu(bf ommen 
inblpfénOe beraf / at ogfaa ^attf)ani ubtrpfftflg 
n«»ner 3^«« ^r«btfen 3J. 41 / ^Dilfet $rofe<for 
Staufen f^neé ganffe at ^at>e ooerfeet. if)i ((u(be 
x^QVYfia Jonæ ffoS iucai betragte« fom en S^# 
f låring af cri^fca/or Jonæ, faa maatte xf^^v^^jua Jona 
1)oi ^attf^ciuå nøbbenbtg ftetragteé paa famme 
9)^aabe. CD?en (eraf ottbe folge btn UrimeligJ^eb/ 
at ^attf^<tnS ffutbe ^ate forflaret eHer labet 
3ffué forflare "3<>n«Segtt" paa to SRaaber^ for^ 
om ^ani gare og unberfufbe Sretfe og bernirf! ont 
^ani $r<rbifen. Det er altfaa flart; at 3onie 
Segn og bane $pr<rbifen ere to ganiTe fbrff jeOige 
Zin ^oé tntai, faabef fom bo« (Katt^omé: 
Segge Sbangeicfler ({emme fulbfommen otxreen« 
i at berette/ at 3efu« paa ^bartfirerne« SSegje^ 
ring at fee et Segn /af barn/ gab bem et bobbc(t 
6bar/ i btt f)an ftrft er|l(rrti>e/ at intet Segn Digitized by Google 300 

(VnIDe Qitei (em itb^n ^omi ^opf^tmi ^t^nr 
og htvnaft anførte et ^$ar SjrempUr paa JS>^b^ 
niitøerr fom Mb £irre(p(l og ISerebDiaiøi^eb (t( 
Omi^eiiDelfe maattt Dirre 6efF|(^mttiettbe for ^9^ 
Dertte. ^oab nu ®t>are($ fi^fle S)eel anøaaer/ 
Da er ber ^er iitgen anben Sor(f jd paa (Styanstiu 
flttnti 93eretntn9 ettb bettr at ben ene anfker bel 
S^rempel før({/ fom ben anben anfører ftbff^ 9)?eil 
^oab (Sbaretj forfie jDeel angaaer; ba (irfe bi ^o< 
CKatt^o^ttd benne Sorf(artnø ober ^onor Segn : 
"t^t (cgefont 3onad bar tre SDage og tre SJirtter 
i {)ba(fi|rené SRng; faalebeé (Ta( ØSenneffené^øtt 
t«re tre Dage oø tr^ ?R«tter t 3orbené ©f jøb/' 
Ofl ^0« iucaé I(efe bi 6Iot: "5^( ligefom 3ortaS 
bar et teøn for 92tntb(terne/ faalebeé fpal 9)7en# 
nefTen^ ©øn bare for benne ©lo^flt." ^erlmeaem 
er albele« inoen a)^obf{ge(fe. 3efn4 fan meget 
be( antaget at f^att fagt begge IDeUf baabe bet 
fom ^attf^atié og bet i fom £ucaé beretter. IDett 
ene Sorflaring tjener f nn til at fttlb^ienbtggføre 
ben anben/ faa at Steningen 6(tber bennet £ige# 
fom 3onaj beb fin Såre og unberfnibe greffe/ 
fom f)an naturligbtt« maa f^atst fortalt Stinif^U 
terne , hUb et aiifimv, tit JSerærelfe for bem i faa# 
Ubtå f!uibe ^^rifit JDøb og Opfianbeife 6Iibe et 
(gfiiiéiov til 93el«relfe for døberne. Digitized by Google 301 

Zio§, før Nn ^enfoøi at %ofUatitiitn 
Øfiatt^. 12/ 40 fTnfbe t>«re oriøtiøf ^ar ^rofeéfor 
Slaufeit tnbntx tn an^ett @runb. i>an fiser: 

Accedit qaod verba cTjfieiov ov d&O'i^astai ,, d iiri . . . 
nnllo modo quadrant in resarrectionem ^ qua nul« 
lyun signBin præclarias et evidentius, immo po- 
tins signum generis diversi . ihdicatur , spirituale 
Qppositnm physicis quæ Judæi postulabant. fUt 

HM £^rtfii Op'fianbeIf< er^atté flørfle Seøti/ niaa 
m<Mt t^ifin^f ittbrømme. SD^e n bet inbfceé albeleé 
ilfe/ ^uorfor ^rof. CElaafrti v^a betce Cteb taler 
^erom. «^n t>i( |p bos iff^ t)aafiaae/ ai btt,. 
ifølfte bWe 3^ftt jQrb/ fwit jTulbe flibe« 3øberne 
er rtnøe oø nbetpbeliøt Segtt.. ;Kntt i bet Silf(r(bef 
4t ^(ati fanbt benne CRentnø t bi^ife 3ef^ étD,, 
Dtlbe bet Dierey^aa rette ®teb at anma;rfe/ at JOp^ 
Ifanbelfen |o tberttmob t>ar ^ané (iørfie Segn. 
Wien faae benne SKentnø i be anførte Orb > ba 
b(eDe i)r n{)a jfenbe tf fe 6(ot til ^attf^ai , mea 
oøfaa til ^rof. €(aufené egen So^tolfntnø. «&an< 
eøett. gertolf ntna f nnbe, SRoscn ba ligelebeiS øjen^ 

brtbe Ub at ^ge: Verba øfjfiétov oi do^i^airarel 
ff^ .• > nvJlo modo quadrant in ro ^riQvyiia tov. 
^QiiipPf, quoi^uUam signnm præclarius et evi-> 

dentius, Ofl: mob en foaban @jenbr ibelfe ftilbe 
t.b«,ra{nbfl[e qjrof. Slaufen felb, iføifte jit Unberi Digitized by Google 302 

U^rtbf ifU funne titb&enbe fHoatt. 9)?eit ^att 
tører felD; at bt anførte griPØfe Orb ontj^ie noget 
ganffe anDet/ nemttg at bet Sesn; 3øberne for# 
lanøte/ og bet^^rtfiud oilbegtoe; bare diversi 
generis. ^ert ^ar ^an fulbf ommen diet, 09 ^er# 
beb tUfjenbe9it)er fton felb, at be Orb I ^ani 

9509 "qua nnllum signum præclarius et eviden- 

tins" ere Deb een effer anben geiltagelfe fomne til 
at jlaae paa bzttt @teb, ^bor be intet ^a\>€ at 
bejlifle. SDfen naar f>an berefter tilføjer ^ at bef 
forlangte Segn Dar physicum, og^ bH belobebe 
altfaa spirituale — fpm om ber iffe fnnbe gtbe« 
noget anbH genus diversum enb bette — • ba er 

btt tlavtf at ^attf ut inserviat bypotliesi, ^ar 

anta^tt |itft en libet antagelig g)?obf<rtnlng. $^1 
(borUbeé fnnbe ^efné falbe paa at ^nbife^^ari« 
feerne aUtit til signa spiritualia^ naar iffe engang 
pliysica futtbe g|øre gnbtrpf paa btmt g8er# 
yleiebe ^an netop at ^enbife bm, bit tf fe f^ilbe 
troe for ^an<Orb< etter 8(ere« ®f pib, til be Øfer# 
ttinger / ^n Bbtbt beb ®ub6 Staft. 4>tr ftnlbt 
f^an, efter ^rof.^fanfen« {»eniitg, ^abe brnge 
Ittfl btn mobfatte gremgangimaabe! Ø?et, ogfaa 
fitr maat bi tage Orbet arjiieiop i bttå firbt^anfige 
fSetpbning/ om en Unbergjerning/ f^an bilbe øte. 
Og ^bab anbet atifi^op fan ^an ba f^abt ^abt i Digitized by Google 303 

Sanftff ^fxib anhtt crift^^t^ fan (att mtre pai^ 
feMe f^att falbtt tt ^onaå't ^egn mb ^fl f{ti 
Opjianttlfe fra be X)øi)e? 2)et(e t>ar netop et 
Segn af m øanfTe anben 9(rt cnb bte^ fem 3ø# 
>erne forianatf* ;De bclbe ^be tt^tsn fra^im* 
me(en/^f)terbe]> bec funbe biibe tiatt, at f^an 
MT \>in jprbi(Te97e^aé/ be benfebe. g);en f)au 
Ptlbe 9t»( et Srøn / ^orbrb |uft be f orbifTe ^or« 
i^entntager f?ttfbe øanffe eilintetøføre^/ ef Seønf 
|bort>eb tfOiøe ^an« Sienber ffuibf pbmpøf j 09 
bcrej ^antroe itftf^mmtg., SDet er beffenbt^ af 
3«fa« -oøfoa i>eb anbr« £eHifl^eber ^cnbifle iffe 
b(ot tt( aOerebe øbebe Unbtn, mtn ogfaa itfSegn/ 
^an i gremcibtn bilbe sibt.. 3 btn Zait, ^au 
^oIW I Capernotim (^f^. 6> ^bor golf et oøfaa 
la^belagt bere« jorbifPegorbtntnjnger for©afle« 
(?B. 26) og ^bor man oafaa brj/erebe et $eøn af 
^m (9). 30> finbe bi UttMti, at f^an ^enbtøe 
fine Biféiple/ ber enbnu iFfe bare frie for be |ø# 
di(!e S^rbotmner ti( et ttlfommenbe Unberb^rrf, 
ter (Tiribe gjøre Snbt paa be fanbfelige gor^aab^ 
trtnger, i tet ^an fagbt ®. 62: "*bab om 3 
faae at feev at SKenneffen« 6øn farer op/ ^bor 
^n bar før!" 

3 ®rttnben fan btt btflnof ba?re ligegorbigt/ 
^bab enten CKatt^. 12/40 antage« at ^ibrøre fra^ Digitized by Google 804 

SQ{<^t^^^ ^^ N 3^M fttøi httli f^{ ben 
tier siDne SorElartnø ec fiffer tiof/ bee(« fnii 
«i Dtfinof ntet> fulbeffe Slet fuittte t)a<ifia4er at 
berfom Ølojen fJger: "Seg eroer ^efuOrb/ roen 
jeø troer tf fe ^aité Slpofilei OtV'i ba er bette en 
roeitingéføé £ale. £()t blanbe 3eftt Orb ere jio 
ogfaa biéfc/ fom f^an taltbt til btnif ^an Mm 
fenbtet ''•Ot>o fom @ber f^øttt, f^Bttt nUir H 
^Do fout Sber foragter / foraøter miiJ' SSttt 
ber er albeleé ^nttt, ber fnttbe brtxrge.oé.til at 
tUffcit>e aj^att^iStt« felt) ben omea(te gorflariof« 
SRat(^«ué.p(eier fttsenfirbS i ft( S«angeliitni foar 
(ebed at tnbflette egen Sorffaring mtbt i 3efii: 
Såter/ oø aøerminbft iaaUhti, at man if fe .ep« 
belig fCtilbe fnnne nurrfe/ om bec er ^m fr(bf 
ber taler; eHer 3efné, ^an laber talt. 34- at 
bet tf fe er ^attfic^if men ^efu egnf Orb/ bt 
tofe 9}. 40/ 6(tt)er og ^øtf{ fanbfpnUst af ben 
Omf{<rnbig^eb/ at 3efué jitf{ t bette ^er« fafbcS 
'•aKenneflteniØBn.* if)i beter 6ef;enbt/ ar bctte 
92abn albrtg ta);attb«t St^angelmm eder i noget 
af SPangelferne finbeé brngt om 3<fuJ uben bP^i^. 
f^an fe(P tnbfored talenbe.. ^t mafic altfaa an« 
tait, at M er 3efué feli> ber taferog(aa !B. 40r 
og ^am felP ber forflarer oi, ^pat>f^an meente 
web Uotcpf fet ^onai'i tegn.. Digitized by Google 30S 

fRimtUitm t)i(be frof. Sfaufen ^ffer ifU 
Inoe frembraget OB 6ifalbet oDeiuinførCe grttnbUfc 
3(n{¥iitffe af SKatc^. 12/40/ berfom (an (aobe 
lagt S)?arrfe tH/ at ben iltf» nbic^ntt 09 antattt 
af ^tof. ^aniné 09 anbre 9laeiona(ifter ene of 
a(ene forbi be faalebeé troebe/^ (er at fnnne nnb^ 
goae at erf/enbe en Sorttbflgeffe af ^efn £)øb 09 
Op^anbelfe. SDei f unbe jo (eder tffe øaone mtår 
tionalifterne/ oiti be enb beb uørunbebe^ijninøer 
eder beb miro modo at forffate tpbelige £)rb/ 
formaaebe paa et enfelt @teb at borteye^etifere 
(t^ab ber bbø bfiber flaaenbe yaa mange anbre 
@febtr. SDette tnbfaae felb fUmmon, ber bog { 
bet minbffe 1801/ ba (an txb^at fin bibelffe S(eo# 
logie (2bet Op(.) bar faa øob en SKationafift foin 
Siogen: "aOefn/ jTget (an (er 2 ©. ®. 37?/ 
loenn man bie (Steflen 3»att(. 12/ 40. 20/ I5^. ■ 
27/22. u. Dergleic(t/ fo b&rfte man ali biofer 
ørammatM(:(er ^itt^^Pt^te etner n>ttnber6aren93or# 
^nfagunr bed Setben« mtb Sobej^efti ntc(t n>o(( 
im^et((en fennen/ n^enn man nf((t mii $5a(rbt 
jtt leeren •&9i>ot(efen — — frfne 3nPtti(t ne(' 
men miUJ' Digitized by CjOOQ le 306 

IL Sm 30^. 8/46. 

go paalt&rfløer« ^rof. gogtmattn« &ttifu 
fortolfntnø i. 9llmtntx(tø^c» er, befio fortleitgiU 
Sire ftUbe itt »«re, om man tanbt o»erici»ife 
^m om en tnMt ufta^iab. t. Stfttiøeffe fra btt 
tfiittt, af ^roftft ?«»€ SKufler« "UMxifHng af 
ben c^riflelide1Kelt9tottJla(rt>omme" findel i S)anfC 
Siteratur.'SiOtnbe 1830 Sto. 12 oø I3 en Øieeen' 
jlOnV W^ gorfotter, ifeJfle criteria interna, 
maa &«re ^rof. goøtmann. 3 benne Steeenf e» 
l«fe« gotflenbe: "SRaar 3o^. 8/ 46. titere« foo* 
iebeé: ^»»af ®ber faa o»ér6cf>ife mig om noøeir 
tlfanb^rb: ba «r httit utististi tU btt er fati 
e« bUfaarliø oø eenfibtø gortoKning., f«m paa, 
bcttc eub »il ofxrffftte Ætpnb t>cb Ufanb^eb. 2^ 
-Ørnnb^roget (laaer ber ©i^nb (afttt^ia) 09 bette 
er et lanøt mere bctpbenbe Orb enb Ufanb^b^ 
fUM forrefien »i^of er inbdefattet beri. ^ bet 
9I91 Sejl. betpber åftmitUt inøenftebé en ^mpef 
geil eSer gciitaøelfe/ men altib en moraift gni 
(Rer moraf 9 Ufnrbf ommen^eb i bet ^efe." 

©et fan imibkrtib neppe omtbltrfe«, at 
o^«^/« 30^. 8/46. maa forHare« om pmvitM 
doctrinæ 99 inøettlnnbe om pravita« mornm i 

SKmittbeiiø^eb/ fom man neb»enbig maa t«nfe 
$i, f^iHi M otterf«tte« Spnb. ^ttt ^ar 09 Digitized by Googk 307 

tctttt tvtittibt af manQt øobc Sortoffere (ige fiben 
SXtlan^tffoné X>H^. S>e ^vunbtf bet) ^bdfe 
$rof. Sisrøtmantt bil gobtgfBre atiøtts^eben af 
Obcrf((CCCelfen ®p»b/ H Uriøtisbebtn df Ober« 
ficrteffett Ufanb^eb/ fpne« M^r iffe at Mift 
^t>ab be ffnOe. ^ané førf{e ©ruttb er beti/ a( 
"<Spnb (åfioQrla) tv tt (aitflt mer< betpbenbe Ovb 
eitb Ufottb^eb." ^etu bt( btf{ Sngeti n(eø(e* 
S)erfom matt berfor i et fort QJocabttfartttnt / b$t 
tun ftttlbe attøtbe Orbé altninbeliøe Setpbttttigi 
btibe oberfiette åfiaQtia t>tb Ufattb^cbr ia futtbc 
en faabM Otirfirtteife mtb (8tnnb talbt$ itrigttg. 
SUtn ffal matt attgibe et Otbi {Setpbtiiitd ^m et 
tnUlt &tfb og i ett bi< Sotite|rt/ ba bitbe bet 
t^«re ntiitiitf alttb at ^ofbe.fiø til btti almint 
Mist etter meef{ omfattettbe Setpbttittø. S^t 
tttatt fatt tffe paafiaae, at et^bert £)rb paa e^ 
Ibert 6teb bar ttUarøge« ai bett Setpbtttttg / bet 
i 3llmtttbe(iø^eb fait, f^dbt. 9}<r(lett et^bert Otb 
. ^At fo tt>erttmob fitt< fpecteaer af eti afttttnbeliø/ 
a^ebebe i^etpbntttder. O9 blanbt bigft bitber bet 
Oberfo^rteretté filtgt poa.et^ert @leb at tibb«Ite 
betl 93etpbnttta --* oprHibeUge efter a^ebtbt f ol^ 
minbelige eOer forregne —« font @ammfn^«iV 
etter anbre Orø(l«nbi9^eb<r gtoe @rnnb til at 
twrlge. SBetragtc bi f. Hfp be jøbrige £>ib i b«ti 

«2 Digitized by Google 308 

Omtt^iflebe SÆttttng : ug i^ i)ioof iXiyx%i fis neQi 
åfioc^iag; ba t)tlbc man nub @anb^ed funne ftge 
om bt flejle af bem/ at be ere mere betpbenbe ent> 
be bertil fbarenbe Orb i ben banfFe Oberfo^ctelfe. 
€aalebeé betpber^'S tffe blot af^ men oøfaa fra^ 
formebelft; iXsyx^iw iiU bfot oberbtDifef 
men oøfaaftraffe/ trettef<ette o.f.b. ^Sfett 
aOiøebel bil 3nøen falbe bet btlfaarlist eUer cen^ 
fibiitf ^t be banffe Cvb af og oberbeotfe 
jufi eVe baløte tit at ubtrpffe be grorffe Orbé 93^ 
ipbnins pjaa bette &ttb. ^nbxBmmeé btt ba, ae. 
biéfe 9r(((fe Orb/ (7jønbt mere betDbenbt/ bos 
ere riøtig ooerfatte beb be baføte banffe Ubtrpf : 
faa maa man oøfaa inbrømme^ at ben @rnnb/ 
^t ifioi^la er mere betpbenbe enb tlfanb^eb/ a(# 
beled itu tan bebifé^ at Ufanb^eb eir en uriøtiø 
Oberfirttelfe. 

dn anben @rttob til Sorfoar for Obcrfiirt^ 
telfen (gfpnb liiøger maafPée i $rof. Sogtmann« 
felgenbe Orb/ "at Ufanb^eb biftnof er inbbefattet 
I ©pnb (ofio^/a) ." (Reningen ^eraf er mnligeti 
ben/ at man gierne fan f<rnf'e fig Segrettt 
Itfanb^eb/ men at man aKtgebel bo; be^olbe 
Oberf«ttelfeit Spnb, forbi (Begrebet Ufanb^eb 
inbbefatt(< nnber (Begrebet @pnb i IDanften lige# 
fsaoel fom nnber åfiair^(a i @rirften. aSen bette Digitized by Google 309^ 

Ata tteppc forfiMire OttrfcHttlUn 6piib. $^ 
ot åfiaQtia tttvfcittti ttfatib^eb, ^arflctiffe 
filt ®ttxnb ^ert/ at Ufattb^eb er et fBegrebf ber 
tttbbefatteé t 95eøre6er ®pnb. .^^bbe matt ingett 
aitbett @ritnb tU Oberfietteirett Ufanb^eb etib 
benne f ba fnnbe fMban Oberfor^telft biflnof tffe 
retforrbisgjøreé. SJfen man oberfo^tfer å^a^ia 
t>eb Ufanb^eb/ forbi Ut banfFe Orb ®pQb # if<cr 
itaar htt (iaaer nben ntrrmere fBefiemmetfe^ flet 
tffe fan ^abe ben fieregne SBetpbning / fom mM 
trøer åfiaqxia fan ^abe oø paa betce Gteb ^ar. 

Rigtigere fpneé beb førf?e ^iefafl ^rofejfor 
gogtmannj trebie @rnnb for Urtgtig^eben af 
Oberf(r«elfeu Ufanb^eb. Orbee åfioQua, fifler 
f^M, betpber i bet 9}pe £efl. afeib en mcral(f Seil 
eller moralfP Ufulbfommen^eb t 3(lminbelifl^eb« 
S>a aUfaa bttu Orb paa tntee anbet Greb i bet 
[Rpe ^e|l. fan otfttfcctttå beb Ufanb^eb: faa 
(Ittxter^rof.Sofltmann/ athtt ^eOer iffe paa bette 
iSteb bør oberfa;treJ faalebeJ. SJitn benne^Hlttt' 
ninø er boø neppe fulbfommen fiffer. S^i (tge' 
fom ber i bet JRpeSefl, gJbe« man^t — 1686 ^-- 
eflentftfle ina^ Xeyofisya, faafebed gtbeJ ber og 
mange £>rb/ fom i en bitf Setpbntng ere a^a| Xe/. 

Cttytt^onjtiig 2tp. @. 17/28 er et iva^ Xtyoiuvow 

i aSttpbmnøen £)iøter, ba bet eOer< oberaie Digitized by Google 310 

fkfacitUttn^t$ttt cfiér 2f agt taø er. Ortet 
Siov(jjta^,paa attt @te5er i btt iRpc teft. fii btø 
titnbt iBetpbnittg , tttibtaøen iHia bet enefie &tib 
. I Cor. 11/ 10. (gUer/ for at tag« et g^empef/ 
font (idser nosrmeref Orbet åfioQxia htttfbtv, fotn 
$rof. Soøtmantf ^øer^ attib tnmotalft ^tiltUtt 
mora({t Ufnibf ommett^eb i Silmtnbelig^eb. ØKm 
bog maa man unbtage bet ene ®teb 2 Sor« 5/ 21/ 
^bor bet ^berfen fan betpbe en moralfif geU eUelr 
qtora1(f Ufnibfommen^eb i 3((mtnbe(tg^b, men 

enten maa forf lareé fom abstractum pro eoncreto, 

effer fnarere fom et ^ebratferenbe Ubtr^f for 
Spnboffer. £>i ^borfor f!n(be man ba itU 
ogfaa paa oort (Steb 3o^* 8/ 46 funne afotge fra 
bette Ovbå f^rbbanlige SRetpMting / faafremt ber 
øtbe« biitiit @rnnbe berttt? Os bet jgtbe«- ber 
M^nof. 2)e @tnnbt, ber maat Ub^tt o< til 
paa bette. ®teb at antast ^tt^bninien Ufanb^ 
f^tb 09 til at forfafle SSetpbningen S^nbf ere 
føløenbe: 

&ammtn^Mttn oifer tt^btfiøtf at åfia^Ut 
|er Mpber Ufanb^eb. ^tttt er aahtniattf ^t»ab 
tnttn bl ftt f)tn til bet goregaaenbe efler til bet 
SfterfMøei^. 3 bet goreøaaeube ^abbe Sftføø 
fast ttl Roberne/ at be oare af en gaber ^ £>^# 
oelen/ om ^btm ^an tUfeter: ''0}aar ^n later Digiti zed by Google ', 311 

iøtn, tfiitt^i^fHt^H'ft^fim tf m iøgna 
00 iøi^ni &iber. aSttt mig/ t)€b6(tt>tt ^ait# 
trot 3 itu, forbi f€8 t4ler (Saitb^: ^ af 
(gdet fait ooerbeotfr mig om ttogeo ^uc^tCa* b. e« 
Ufanb^.. Od at bette nma Mtt Orbeté iSetøN 
ttltiø/ ittt iiøefaa fiare af bet ^løenbe. SM 
ttrøiObel&ar berefter figcr f^n: "Æfen ^ger )eg 
^aob&ebf ^»or^r tw 3 »«<| ^ff^?"* ^^^^ 

Miitf at berfom bft ene Orb fol ottHq^eé teb 
®aRb^eb/ (fta f(a( bet atibet ooerf«ct^ t>tb 
Uf a n b^ eD« €Mfitt< ^<^l<^ P<m ^f^ 9^^ <^^ 
bf le« iHt om ^ 9)attftelé Øteen^eb, mett tm om 
ftn icctti @aitb^b: ^ait ^notfer Bitnpfnlit tU 
ftt £a(e elfér ^tt S^rre 6aabe 9$. 45 oø 46« i>m 
fanbe berfor fornbfeette / at btt oar tpbeUøt itof^ 
at åfmQ^ia meb «&enf9tt til £«rfii tffe ifunbe Be« 
teøne airbet ettb turene ^oi^^eb eller Uftmb^b i 
tiereii. 

6ammeti^<ettøett oifer aitfaa oøfaa påa bett 
ostbeii Gibe/ at btt er turføtiøt ^er at oberfiette 
åfuiiixia ptb epn b. W ^iBnbt man iSU tnnbt 
oi^erbeoife 3efu# om noøen Sptib etter morale 
Setl/ faa fuløte boø beraf ith, at f^ani i»o 
bomme tmre fatibe/ ei jetter fmibe f^an atifore 
bette fom tn tiipr«f f eliø ©runb for pti SKet til p Digitized by Googk 312 

férftre.Srpi/ ba ht bthflt øKeniiefMr funtie nmt. 
^Ibfarettbe aSenltisir 09 fttnxf^ttt i^tM^t im^ 
i^mmt, tiemliø uforfirtliø os af Ut)tt>in^. 
®fttlbe berimot) SXtningm i^attx "Seg er 9b«tt 
al ®ptibf intet ^tnntflt er ttbeit a( @9nb/ ali# 
faa er |es'mere enb Sktnntftt, og altfaa tør 3 
troe miø*' — H bar ®Iatniiiøeti oiflnof riøtid; . 
mett ba bilbe ^tini neppe ^abe tibelabt dSeHetm , 
lebbetie { en faaban Glntning/ og oberlooebec 
if f e ^abe ubtrpf t fTø faalebe«. S^i tl( at bebife/ 
at ^an bar uben a(®pnb/ ^orte boø mere. enb, 
bet/ at Roberne itU f nnbe oberbePife ^am om 
»o^en 6pnb. (£n fan ^obe Utaatt mt^tn 6pnb/ 
friønbt man if fe fan oPerbiPtfe ^cm berom. Ølaar 
berfor Uttt SRibetfprog ofte p«(ge<r for bermeb 
at bebife 3tfn futbfomne Uffplbigbeb/ ber er bt# 
bitélig nof af faa mange anbre 6frift^ber/ ba 
$ar bet aftib forefommet mig at P«re et ubelbigf. 
®alg. Sbi om enbog (fammen^irngen ttftob >at 
gioe icf«a^«a 93etpbningen <Spnb: faa fpjie< aOi# 
bel tf fe gfieget at P«re beoiifi bermeb, at Soberne^ 
iffe fnnbe oberbepife |am om nogen Spnb. aif 
famme®rnnb bltoer bet og ttfanbfynfigt/ at 3eftt< 
ffnibe f^au forlangt/ at Roberne ffnfbe forfoøe 
at ooerbeoife ^am om ®pttb etter moralff Sei( i 
SUmin^efig^eb. £)erimob fnnbe ^an mtb pt^t ^ Digitized by Google 313 

%»it fovfottgef At bt'flnlbt 0Der6it>ffe ^am om 
eeh tUtt dttben fatft imht^in, flDett ht itU tUbt 
trot ^m. Og fremdele* fl^neé bet flart/ at 
berfam 3«berne ^aotoe taget ajjta^/a I ©etpbnlii^ 
øett moratff Set r: fra »iibebe paa ^att< 9per8<' 
maal, om be fitnbc ot>er6et>ire ^am em nogeii 
ifia^ia, pdf ^aoe fi>oretf at ^att ^a05e i^aH 
OmgAifø mebtofbereosiSpnbere 09 at ^an ^atbt 
Datt^aiget $Sa66atett. . S)enne opbtgtebe @t\xtt\>, 
At ^aK Mr en Sonber, brisgte be |o netop fefOf 
naar be t)iibe forfore 9(nbre tf( iFfe at trotf jfr. 
30^. 9/ 24. Oft. ^oorlebe« f nnne ol ba antage^ 
at be nu ffufde ^atie tiet/ berfom ^an ofrfelig 
^{t> ^bbt opforbret bim til at nteone nogen <Spnb/ 
l^an bår>bt it^aactl Siti tang be ^erom f>zb 
benne Eeiftg^eb/ fan fpnei^ aflerebe benne bereé 
$ané6eb at oife/ at be for(!obe/ at ban oeb 
afia^ia i 9)}obfietn<ng tit åiiid^ia itu fnnbe mene 
anbet enb oifdnge {(trbomme. Og t>a t>at b^t 
Intet Unber^ at be tang; tbi bitte oidffe be /O/ 
at be/ nagtet bereé mange Sorfog/ af brig ^aobe 
fnnnet fange ^am i ^n$ $a(e. 

aflirebo benne OmftirnMg^eb/ at ben ^efe 
Contif t tdfer faa fl<erft mi>bf&tt^bninain &9nb 
og for SSetøntngen Ufanb()eb/ er en oigtcg 
@iiinft til at^/emU Orbet «ii^^T&e ^bfln^bntt Digiti; zed by Google 314 

matt utaa bt^mmt ene pø aletie t»e5 ae togge 

SX^xU tt( Den Gamiien^s ^ ^oort - ^ fiaoe. 

IDetle s|«(ber f. iSf. eat bet oDenMbnee m^mia 

1 €or. 11/ 10 fom-mAn ot^ttfatut ^tiBhis^ 

^e 04 tegn/ u^en ae ^at)e rtoge^e anben fanb 

^irunt) cif faaban Oberf^rtteHe/ eid altnt ben 

iHf{|ioC Dtøtige @rnnb/ fom €antmen^amgen af^ 

tit)er« S)?en bet et tffe alene Gammen^ngett/ 

Di beeaa6e o< |>aa/ naar bi CtØirggeOrbet ofta^Tw 

ben anførte iBecpbntng« ^i beraabe oi frembtle^ 

^aa ^rafanffribenterneé S«lfbrng/ ber/ fim be^ 

fienbtf paa btt tpbeligfte bifer/ atOrbet beleg' 

ner ©ilbfarelfe «g en^oer »ft^fgelfe fra 

6 a n b ^ e b. ^itbe man aft)ife ttnnt @rnnb t)eb 

atbenurrfei at ber maa gføred §orfl?jei paabtt 

0^ £e#'é Sorfattereé eg anbre gr^e^e ©frtben^ 

eeré Safebrug : ba fpargeé meb fXtttt, ^bortebe« 

man btf beffemnie IBetybntngen af et rø?aS aa/o- 

^roi^ t bet 9{pe Seft. uben atene beb^tnfpn ti( 

^rofanifrtbenterneé (Brng? SOer ^t>orfpr er 

man bl« j^aa, at m^iit^g STp. @. 17/ 28 rtgtig 

oberfiette« £)igter/ nben alene forbt man af 

^rofanfFribenterne bteb, at benne Sfietpbnjng er 

fnibf ommen fiffer? Og frembefeé/ naar man 

2 €or. 5/ 21. ttftirgger afw^ia Setpbniitfen Digitized by Google 315 

€f9tiboffer^ ba ^titel |o Mitoe ^t^hnint 
a(ette af bet f^tbtatftt €prog. 9Stm btt (an bøø 
oef antagié for afgjort/ at btt fRpt tefi'é 9pr#s 
er ibft minbflt Kgefaa ntrr 6eParø(et mtb aitbtt 
®rir(( fom mtb ^ebraifT. 2>ef maa enbDibtre 6c# 
jttirrfed^ at 9}er6et åfuiQTapsif paa et $ar ®leber 
i bet øtpe Seff. felD fiitbeé faalebe« bruøt f at btt 
i btt røitibfle er rimeligt ^ ar bet paa bi<fe 9teber 
fttit beti^ber erfare. S)et fffntt ntmtii fom ooi 
Slbt^arflen fci? åfiaQTavsts 1 Sor. 15/ 84 ffal ftø€ 
bet famme fom /cc^ nXuvméB ^. 33 f jfr. 9)7att|« 
22/ 29. Oø faalebej fpnej aftaQxafw ogfaa 
Sit. 3/11/ ^f>^r Såten er om et t}tttttft fOttn^ 
ntftt, n<erme(i at t^bt f^n paa Difbfarenbe ^t^ 
ninitu ^aa biiU to 6teber antogi og be flefle 
gortolfire gfetpbnittøen erra^e; n^n bt, forø 
Døfaa ^er forfaf{e benne Øetpbninø/ ^ape bertif 
ingen anben Ornnb enb ben / at åfia^aimif pM 
ane anbre @teber I btt IRpe Se(i. betpber peocare, 
og at benne 6rttttb iUt fpneø tilf{p«(fe(ig/ er 
obenfor bebitfl. 

Ø)^en ttaar ^rof. Sogtmann tittige UxamttXf 
at åfnaqxla ingen^ebø i bet Stpe Se^. b^ber en 
fimpet Setl efler S^iftageffe/ bamaa bet erinbreé/ 
at Orbet Ufanb^eb jetter iffe er fpnonpmt meb 
fimpel S^ilto^fe. £^ fimpel Seiltogelfe antpber Digitized by Google 3J6 

ti9flct fttldfømnteftt tJ^tf^tUst, ^tforimtb m 
)ffait5^b haabt Unt^att forftrtUg og nfoviatUi; 
mfn til H forfirtltge Ufanbi^eber ^en^erer btt, 
tnati fai^r£øøii/ famalitber noget UmaralfTt. 
SDerfpr tm OfHtiatttlUn Ufanb^eb jetter ittt 
Utit at nbtlntft alt Umoralffc af fdtitebtt 
åi^aqtla. "S^tiU fpneé $rof. Sogtmantt ogfaa felD 
at inbrømme i bet fton^ger; at ^Ufattb^eb er 
mbbepattet i 6pttb/' aSeningen af 3eftt Orb 
frljDet altfaa benne: "^bo af Sber Un oberfie^tfe 
mi% om nogett^ enten forfdetfrg eder uforfortHg/ 
Ufanb&eb (8øgn efier 3JHbfarelfe)." 3 begge %xU 
f«Ibe tmbt nemlig ^Bberne finbe UnbfFpIbntng 
fojr bere^ ^antroe. a)7eb SorfiSt fpnei ^n altfaa 
at ^abe imlgt Orbet cé/ia^/a^eOere en^ t^ctfdoi^ 
fof bi Uttz fun fan betegne en forfictHg^ biint 
bcrimob enbber 3tfbtgelfe fra @anbbeb. Omtrent 
)Mia famme ^aabe fom ^efné btt brnger ufM^tia 
fpneé ban 3ob. 7/ 18 at bruge Orbet ådøiiu, fom 
altfaa ogfaa bur oberfo^tte« tifanbbeb / j»gn eUer 
btåiigt *), forbi btt tpb/lig mobf«tte« «l^^«wt. *) SKeøet WMgt ^at tno« i ben ' tctjlbe rebe :D»øffati 
te(fe of bet Øipe IKcft. paa bette @teb focanbtet ben 
øamtc iDtJcrfættclfc U r c t f a r b i ø I& c b tit @ t) i g. 
SKcn man f)a\)hc t)ift ^awt nøefoa gob ®tftnb tit at 
foranbrc Ubtr^fCet @>t»ttb 3o&. 8, 46« . Digitized by Google 317 

%t ctt faaban Oberftrcteffe ittt Un MM lAU 
faarltø/ ^ooe abitittiåt (riDre Sortolfere osfka 

biOet bct^ife bcrmeb/ Ot mendaciam est omnis ia- 
jastiiiæ omnisqne peccati principium &: fons, 

UL £)m 1 Sot* 15, 29* 30^ 

$aott Oti I Sor. 15/ 29: '£««! ^^ «ro/if(ro«- 
<rfi^ ot §a9t7&fiBfoi vnfQ tmv wexQeip x, r. X. ttt 

6lct)tte forf larebe paa ntanøfofbige 9)?4abfr. 9^f ii 
at bin rette Sbrtolfhtng ettbtiu iffe er funbetf er 
fUrc nof , buli bttaf, at btv tan øfareé tplbiit 
2nbt>enpin9tt iudO ofle gtoneSortolfiiinøer/ 5ee» 
drraf/ at ttiøett Sortolfning ^ar er^olbt nogen 
.Sllmtnbelts^eb. 

iDe Sle(!e mitte , at btt forttemmeliø tttM 
i>irre Or bene inig x&f ffMQ&n, btt gfør ®teb#t 
bunfeft. iDerfor ^abe Øtoøle foreflaaet/ at fKr^ 
anbre {(efemoaben tif v^' <V7<^ i^ex^cS^ effrr iM 
iQymv&tQ&f. vxtn fe(b om benne Sonjeetnran^ 
toge^i bleb 6cebee attigebel bnnfcU. iinbie 
mene/ at v^q iUt Utal tfttarøgej ben firbbanfiøe 
€anfa(6e(bbntn8; vxtn enten flaae ifteben^r «n« 
— ^bilfet bog ittt fan antage«, ba S^gen lob 
Øfl bobe 6(ot for at fnccebere be £jøbe; eOer tffe# 
betfor «««'(>. e. efter/ foriibtn) — i^tH Digitized by Google 318 

f^itkt i(h (an åntagti, forbi viti^ i fMbott ®e# 
tj^bnind fiprer Stcctsfatit^. 3 Stfmtttbdtg^eb err 
fjetiber man berforf at insQ maa be^olbe ^n fieb# 
batiftdeSSetpbninø/ oø fpørøer ba: ^t^ab er betr 
at bebeé for beS)øbeé ©fpfb? SD^en intet of be 
€oarf fom øioej paa bette 6p^r g dmaaf/ fpne^ 
antaitUst. Ø^ogfe fodre nemlig/ at ^er figteé 
lit ben owrtrolflfe baptismus Ticarins, ber meen# 
tti nyttig for bem^ ber bare bortbobe uben t)aab. 
SCnbre mtnc, at ^er tage^^^enfpn til ben Ooer« 
trot, at Saaben bar fraftigere/ naarben forret« 
ttbti ober St^artprerne« ©raoe. 95egge btjfe 
<5bar bor forfafleéy biefé forbi bet iffe er fanb# 
f9nltgt/ at biSU obertroiffe S)?entnger ^aoe ^erfft t 
afferebe i 3(pof{leneé £)age / beef é forbi btt ittt 
(an antogeéf at ^aulni ftav utttet bpggé fit fKaU 
fMinement paa Obertroe. iRoget rimeHgere ^aM 
SInbre ttmU ' paa ^artprerned étanb^aftig^b^ 
ftm i^f f niibe ^abt beo^get Slere til at labe ^9 
b9be. 9l?f n en ^obeb4nbbenbtng bliber bet ^er/ 
ot bff ttU iwH ut mange SRartprer enbnn paa 
ben tib, ba ^aufwé 0F4?eo bette fit i5reb. 2>aø 
— bte bitbe blitie for Wbtioftigt, at anfore 9At, 
^bob ber er bleoen nbtnnft til iBefoarelfe af bet 
(Sporgémaai/ l^bab bet er/ at bobej for be f^$t^i 
6(p(b? Setle er iipaatblblist et ®porg«maaf/ Digitized by Google 319 

I^Dorpoa ber fnstnflttbc bil (itnne gibt j noset t(f' 
frebtffliffenbe ©bar* 

SDette ^abe 3(nbre og erf|€nbt. $De t<tbc 
betfor meent/ ar bel er Orbet paitTi^ofievoh ber 
ti$t 6eebet bitnfele. X>ette Orb ^(it>t be ba t{(« 
lait ben trobiflfe SSetpbttjnø (ae oberøfe j mtb iiø 
belfer)/ (om bet tpbefig not ^at tnc. 12/50 o.f.b. 
sBitn ^erimob fan meb @ronb inbbenbetff at 
Gammen^nøen baabt {uc. 12/ 50 oø ^attf^. 
20/22 Ifr. 9J. 18. 19 ttbtrpffeHg btfer/ at Orbet 
paa biéfe €ceber iffe fan tåsti i tienttis Sor# 
flanb. {)borti( enbnn fommer/ at ber paa bt 
anførte ®teber iffe (<rfeé 6Iot paittiZoficu , men 

®9ne< bet ba aa6en6art/ at fXpeftttn« 9)?e# 
ninø iffe fan nbfinbeø btb at føge noøen ;DnnfeI# 
^eb enten I Orbene vmQ x£p texQæf etter i ot ^wc^ 
u^éfievoi: faa f{aae Qfirtninøené førfie Orb: lnei 
r/ noitiffown enbnu tilbage. Sil at føøe 6tebet# 
S)unfel^eb i biéfe Orb lebe« man aUtttbt, naait 
man htt^nttt, at aUt gortolfere ^btil forg|ebe< 
ftau føgt ben i @«tningen< øbHge Orb. 9i9ørge 
bi ba, ^bab iBetpbning man pMtt at tiflirgge 
Orbene xi mi^novat, ba finbe bi, at be i 3[lmin^ 

belig^eb forflareé: quid spectarenty quid effice-» 
rent, qmd lacrai^ntor eQ. beél. SUM antAger^ Digitized by Google 320 , 

at ^tn^etn of Hiéft^t^ ttiHn mMfmtti ^^iii> 
^enftdt fttttbe bt ^aoe, fam (abe g« bebtl eSer: 
I)t>ftfr JRotte lunie be ^a^ btvafl ©tt fptie« 
tNMMerttb/ fom om flere Omftienbig^eMr ^encpte 
iwa, at biéfe Orb ifU ^abt faabaii Sietpbnmfl 
PM bette @teb. gor bet førpe fp«e« aBere^e 
bftt Ompo^tibfd^eb Oirrb at iiegge 9);(erfe tii , at 
afle gortolfere i be«ne ©rining obetftftte r/beb 
qiiid? (!)ønbt r* i be to paafi^lgenbe ©iWniwger 

(ffi xal ^amiCofzai; Og ti xal xtrdvvevofiap) ; bOg 

»øboenWg maa ooerfojtteé cur? og ffjaabt apo^. 
fhleti oeb SWofgéorbec xaJ i be to fibfle e«tnim 
ger jttfl fpne« at antpbe, at ^an i>tf ^aoe Orbet 
n' toget t famme gjetpbrtlng i afle tre ©p-orgftr 
maale. fertil foranier/ frr bHanbttr^ gor# 
tolferne ttS^gge 3(pofi(ett en tautologier «;eiita^ 
gelfe Ue to før(le ©jS^orgSmaale: t* noi^øovmf ot 

.^»ictiZifiBvoi; Og ti iia^ ^anri^ovtai; ^pdtQémaO^ 

(ene: ^oab monne be glore^ font bo6eé for be 
IDobe? og: ^oi bo6e^ be for beni? -^ ere fo 
ganfTe tantologtfTe. SUtn, for bet ireftie, mm 
bet anforeJ fom en ^»ebgrnnb mob biéfe Ctbi 
fdrbbontige Sorf (åring/ at Orbet ctomp i en fa<u 
ban SonrejTt neppe fan ^at>e Setpbningen spectare 
etter efficere^ mtb minbre btt ()ar et ^kirttciprttm 
iiben Sirtifel efcer fig. €ftaaer btt uben (aabant Digitized by Google 321 

mføM ^ttkipinmf ba ^titt btt at ^e eti 
ganflfe mibett »eipbaingf fom frc« f. Sf. af bm 
tttroe ^ttit^fofleW Orb inc. i€f 3: t««oiiJ<wj 
Uh ^t>ilfec Ubbrttb ^ait iffe ttbcrofte en gorott^ 
brittø/ men en gtaab^Hb^eb eller gortt>it^{elfe — 
f)i»ilftn iBetpbninø iffe er oitbenbejtd }^m wh 
®teb/ ^Dor Orbene ti noi^ffovat; infl (fnlbe D«re 
et UbJbrnb af Sornnbring. ^el ^enbifer man tff 
sit). @- I4y 15/ ^Dor $attln< og S5arnaba< ftfe 
tttSolfetj ber Dllbe offre til bem; uxavtanoUki; 
men bette ®teb fan tffe fammenliøneé nieb tort/ 
forbi vaika f^tt tt tilføtet/ Og ti afefaa flaaer 
i^betfor ^ta Tf. ^ ^aobe ^an(u< og earnabaj 
bercmob nbelabt ravTce^ ha ntaatte be Del og i bec< 
®teb ^abe tUføtet et ^artidptnmy far at nbtrpffe 
btn Sanfey be oiibe uHtptU, og aiefaa ^aoe 
fagt f.@y, ri nouks '&iovt^; faalebeé Sebber btt 

SD^arC. 11/ 5 1 ti itomrs Xvofteg tir nwXof; Og 
Sfp.@. 21/ 13: T* wowkexWof^eff, O.f.D. (*J><r* 

meb fan ftimminitgne« bette 5Jer bum« gonfhrnc* 
tio^n i Sorbinbelfe mtb xaXcS^, «v, Hanrng o, f, d. 

8fp. ^. 10/33: £v ts naXæg iaoi^<yag ^aqaYevo- 

luvog). ©etfom altfaa SKpoflelen paa tort ©teb 
Dtlbe %wt nbtr9ft ben Sanfe: 'V^b ^O^nf^Øt 
f nnbe man ^at>e meb at labe fig bobe*' o. f. t). ha 
xaMiu ^on t>t({nof babe fagt: ti iioinaovcw 61 

9lt)t t^eoU IBiM. 19 JBb, 3^ Digitized by Google 322 

t£i^ pexQÉf; ^^ftb DertniOfr ^tMMtiUn lacrari 

MiMtf, font 9ttt»re tmMtOtbtt mii^aovai mth 
^ttDii^nittg til ^attf). 25# 16 c^oeVe sifiWe tci^ 
hx/f%a — tKi fpnej Nt flart/dt ^ouTi^ tf fe fatt 
|at)e ^ttttte SBecpbniiiS/ niuir be( flaatr itben £tU 

firø af ttOget Bomen pretii. 

9i fptted faalebed berettiøei)^ tt( <it aittagei 
at Orbet ^oeair )>aa bette 6teb 6et|^€r «oøet 
gaftfle Stnbetf eB» Sortolferne ^tMU ^a^e mecttt« 
SBfen iHir bet etttn>g folbf ommen (tffert^ at bette 
' £)rb fan bt ^be ben (Setpbntnø r man ^er pkier 
^i fiUordfle Oetr faa fpned bet afiigii^el Umoacn 
Dcerb <ii ^bert^ete^ om tf fe en an^en af betteOrbi 
manøe iSetpbntnser f nnbe .bcre t^nb til at oi># 
Hare ^ele @tebetj 2>ttnfel^b* g^en ibfanbt 
bet^ 15em(erfe(fer er/ fom 6efjenbtf o^faa benne: 

carmina facere, canere^ poetam esse. 55<| fpff^ 

ftmmer Orbet mmv if fe i bet SWpe 2e(J. I benne 
S5ec9bnind. g)?en ba ^anlué bos f jeitber Orbel 
flroe^^ir t 85etpbnii?flen ©tg ter 3lp. @. 17/28: 
faa maa ^n ter 09 f nnne antage« at ^abe f/enM 
ben anførte Setj>bning af vcomv. Og berforø ^att 
ober^obebet fjenbte no«et cil be grieflpe 6f riéenter; 
fom flere ©teber i ^an« »rebe fpne«. at Dife, fia 
maa ^an bel og {^mz fjenbt ben faa ^i>ptg f^« Digitized by Google 323 

nhmmnbt ^itåtionifttmtt Ovr»Q ho(iic$ 6 

notti^n^ rt(er égneQ 'Oiåi^Qog im$ no^^Mg 0» (♦ t>* 

^ift er btti btt minb^, at bet ^e(t O^ Uiin 
fnl^Hmntu fim, naat mtw toit« i 93eti>5»iii# 
gm ififufj oBi^v eOer n^^^/Uiff 09 Gtebet 
oterficceeéfaaiebf^: ^borfor ffiifbe be fom 
bø^eé fpttøe (Ker ifcemme £obfattøeii 
for be !D9beJ ©fplb^ berfom be £>fbe 
ofbeleJ tf fe opfcaae? gorttb ^abbe 3ri>o< 
#elen fagt 5J. I8: «^ xai o* Koifi^AT«^ «r Xi^ 
iw«Ao«ro,, 00 paéfenbe tilfiier ^ti ba ^er: W ow 
fflfoi^dovuii^ ^wJ^ «wro5r; b. e, 08 forfor (tttlbf 
ma» ta fpnøe Sot>fanøe for bere^GfpIb? SDe 
^8x^0] ^er omtale«^ ere attfaa 6aabe €^ri(itté felti 
09 o{ %wiMfiérc^ h Xqi(;^. SKert Ot 04 jJaflTTåfo. 

/icf'o« p(eteb< at i(!emiue Sobfattge/ berom t>ibtier 
Sr^op. ®., fom faa ofte Ux%ii%tt at U, ber 

boHe^/ flif 6ort x«*^<>*'^*^> ^«yaii;i'Oi^«^To#'xiJ^i»i', 

ilw'ovwfi tov Øeov 0. f. t>. 3j|ber«e iiat>\>t ben 
6fif # at op6o«9eS5ebe&ilfe i Sl«r^eben af glober 
(aip.@. I6f 13) for faalebe« beflo beqbemmere at 
fitn(N foretage be befalebe eder brngefifle Øiett« 
felfrr/ f^retib be øjorbe bert« SBonner. SKeti 
MmH be for^e S^rigne fpned ol ^m^iiofiefoi at 
^ai>e benyttet bl^felRebe^fe til bere« »tibaøt efttr 
fiU^tiM £)aa^ eaoU^eé tdfe bi 3(p. ®. 16/ 1$ 

$2 Digitized by Google 324 

at ^lUipUut, eftfr ipbiai S<ia6/ mtb f^U 
til^tbt^nUt. 3 btéfe S5ebe^ttfe iBbzba xpaXfioi 

xcu vfifoi »al cpdou nvBVfJtatMai fra bZ Sipéb^tti 

i^Ut. @Cttnbom »bftrabe bt og i flige SoDfattge 
fir ^aabtn iUit nnbtt Saaftett/ alt efeerfotn 
Sattben før tUtt fenere font ober bent 9(p. ®« 
10/ itf» ^ette foneé <it b(rre @rnnben tii at 
9(po(!e(en flger o{ fiami^oiisvoi. og itfe orj^airre- 
(y^Wfiff. 3ff^^«^for Orbet fl:ot€ri', brugt om bféfr' 
6egeifirebe (Sange/ font tfiemteS af bent/ ber 
bBiué og altnammebe btn ^elltgaanb/ ^nbej poa 
anbre Sfteber Orbet ^Qocpijrevsiv (2fp. @. 19, (j). 
Og faafebeé bruger ^anluS ogfaa Orbene ^oei^r^ 
og w^o^jjriyff font ©pnonpmer ap. 6. 17/ 28* 
Ztt. 1/ 12. •Oobebtnb^otbet af biife iobfange 
bar bifinof ^erren$93rité/ ber jQ ogfaa felb ^ørte 
mtb btanbt ol vexgol aSetr at be afbøbeS^ri({ne 
ogfaa erinbrebeS t Sobfangen/(an itU brageé t 
Zi^ibU ^iSUi bøbeltge 3(fgang maattt enbntt 
b|(rre i fvift SKinbe; noltg bare be annantmebe { 
be ebtge 95o(tger af ^ant/ ber bar SobfangeneJ 
bigttgfle @jen(lanb; npd'g i>are be inbgangnø t{( 
bet fwjyy aloinop, for ^biS ©fpib ^aaben fore# 
togeé. 9}i fnnne ba iffe tbtble om, ^t ot ^tm- 

ti^ofuvoi brugte at dQoqtf^evBiv eifer nomv vhbq 

x£r pBXQir. gji fttttwe tffe tbible out/ at btti Digitized by Google 325 
bttti btttiflubt eandt ofte ^Mt tabtt ftø etttnø 

mtt.f^BHf fom benne: /mni^t oi if nvqitp aito- 

^«^^<»WT«^ æjra^» Sla6. 14^ 13. 3a if)ntommt 
e^rtfine enbnn paa Seflbiiøe flere af 5e førfte 
€^rr^ne« a>ø6i faa be^ri^e t>t (ef , at bete« førfJe 
ZvotibxBbtt , iom 4)p(et)ebe Dereé S3øb/ i bere« 
Soofanøe ingenlnnbe fan ^abe forøfemt benu 

fApo^tUnS føfgenbe Orb maae ba interpnm 
øereé foalebetf: t/ mm ^amZoruai; vne^ av%Sf TI 
xcu ^/wefi? xfpdvpivofiep nacav éi^v; Og ^bor# 

for bøbe« be? oø for bere« ©fpfb 
^f>i ttbf«tee bi a« ^ber $lme for 
gare? iniq avr£r (fom er ben rette 8«fe» 
utaabe) ffaaer altUia itft i^ebetfor vmQ mt pa- 
MQwvf mtn t(!ebetfor v^sq tSp ^ntt^ofiifw. S^ 
for bere« @fplb, fom lobe^ø bobe, etter 6^rf|!ne/ 
t>ar btt )0/ at 3(pofl(ene nbfatte flø felb for gare* 
'^3eø beber; jTøer ^anln« gp^. 3/ 13/ at 3 if tt 
forfaøe ober mine Srirnøfler/ fom jeø (iber for 
gberr ^bilfel er gber« Sere'V Jfr. €oI. 1/ 24. 
Ø2aar inlq avrSv forbinbeé meb 9. 30 ^ ba tpbe^ 
tiBSi^f^^å btvi^tb oøfaa ^anj Orb ^* 31 : rfj %ii9 
ifwcBQo^ (iffe iiiiuxiQav) %avxficir J^i naar ^an 
ttbtrpffeliø fornb ^ar faøt, Cit btt bat for bere« 
6foIb/ ber (obe f{ø bobe/ at ^an fatte fItStbi 
gare: faa inbfeeé lettere/ ^borUbeJ l^an tmbt Digitized by Google S26 

Mti til åt nMntdøtint^itvntS fRoté; tf^l bereS 
fRi>iS oar bttr at ^an t^t(5e Ubt for bereé ®f9(t>. 
^e trenbe Spergémaaler 9(pofl(en firtmfat« 
ter/ 6Ut>e ba biiiti i) ^Dorfor beøetflrej Q3ap# 
li}attbtrtte for be S)øbed@f9f5? ?) ^ bor for 
fabf be fiø felb bi^be? oø 3) ^borfor bobe t>i 
bore iib for bered (Sfplb? 3((t bette btibe |o 
borre a(be(eé ^enftge^Iofl/ berfom be S>øbe iffe op« 
flaae/ if(€ lebe. Q}(ir ^Bbtn &nbc paa al bor 
£i(b(rre(fe/ ba bar bet ^ettftøtéløfi at f^nge Sob# 
fattge for be £>øbeé ®fp(b (soi^ii'me^TcSfi^i'ex^iioOf 
^enfigtéro({ at atitaøe C^ri^enbommen (^antC^a^ 
ty^oi), of ^enjlfltélojl, for €^rifleribommen« 
€f9tb/ at fo^te ^t £ib i gare CimQ t£p ffamtiti^ 

fådfmf HiPpffp^w). Digitized by Google 327 IV. 

2Cttm(er!ttmfter tit 85ret)ct til ©alateme* gotetittbrlng^ 

^wbfebnmgett til bette f&m ^r /eg let)eret i SBfe 
bettffafreltgeSot^nMmøet teb@^(lanbé @tifté San^ 
bemobe SBu 3« @. 46 ff* (oøfaa t ^leiøe t^eoiosifc^e 
@(^rtften). S5e^fmmelfen om Siben / naat S&ret>et 
er affattet, og 'Mi jøortge ^ifbrifle Cmfiienbiø^ebev 
(eroer for en S>eel paa ben af mtg ($« 2) forføgte 
^Dicéførelfe far, at flere minbre ttlgr(enbfenbe £anbe 
— bertblanbt Jpfaonien — foin bare forbunbne til 
ten $robtnbS m^ bet eseritltge @olatten; til ^iin 
Zib tnbbefattebed unber ben fceOfé i5ena?bnerfe af 
©alatf en. ©r. g5 a n I u « (^ft>e!6. Sa^tbuc^er 1827 
@« 655) ti(tr<eber benne ^entnø, oø er Itøelebei 
entø t , at ^o^eten maa antageé at ^t>e beføgt be Digitized by Google 328 

iaia^ 9Rettts^éer toettbe fikmit, f^retib ^att fTreo 
btttt Sr<f> (®al. 4/ 130; men ba $an meb £et( 
tmnet^ nt bore j&vet> rma bo^e j]h?<bft f^ bet faof 
taibH 9}2øbe 1 2fettifa(em (9(p. ®« 150^ pø ba ^an 
»røerft Ublrpffet otroo t^x^W ®a(. 1^ 6.^ faa an^ 
laøer J^att/ at Slpojieienj anbet S^efø^g Tbe galattffe 
SRentg^eber titoa bo^re M, font omta(eé 3(p. 0« 
H 21.^ ^bot bet ^geé^ at ^an fva Serbe benbte 
tilbaøe til i^^ta, 3(onmm og Slnttoc^ta* 9Ren 
bette maa enbnn ^enreøneé tit $anlt førfte Op^b 
( bijfe ^d^t, tfyt 2)er6e ^orte ligefaa be( til @ala; 
titn i bibttoftiøere Sorfionb^ font be tre n(ebnte 
@t(eben Orbet vaxéæg fan t benne @ammen^(enø 
meøet bel brnøeé om xt ZMnm af 4 tt( 5 ^or, 
l^bilfe bare forløbne fiben be øalatiff e 9);enid^ebcri 
@ttftelfe^ berfom SBrebet, fjm Jeg formober, er 
(frebet ^ort efter $aalt Slnfom^ til ^orint^; t ak 
%Mb beløber man fnn at regne Sibérummet fra 
$an(i anbet %eføø, fom ^abbt fnnbet@teb ^oree 
ttf forn. 9Ct ^mlui førf{ {an ffabt {tttut btttt 95ret> 
efter ^idbtt i ^ernfalem^ fpneé miø at freitisaae af 
@al« 2, 1./ l^borom m ^enbifer til 3(nm(erfningeit 
00 ti( SSB i n e r j anben ^ptntS^ 

^(ntr (Pauli ad Galatas epistoh perpetua 
annotatioine ill. £d. 3. Lips. 1829. p. 6) inbben^ 

btt, at UUi bod ubtt^ffeligen abffitter Spfaotfiett Digitized by Google 329 

ffti eoldtkm ^n ba ^it bøt (p. 7) tnbimttiifr^ 
at 9auhté fon ^at)e brttgt 9laDnet Øalatieit t ett ans 
btn ^bttffbnini, mb iutai, faa fynti ^Hn ^nbf^tnt 
binø mig uben S^aft, tfyi btt er jnfl btm, jeg bat 
øntagtt o« fage Onbl* @. 58). S>e (9f aotiifte @t«; 
ber hmbt tffe regtteé fil bet egetttli^e @alatien^ mett 
^g ^ar føøl at oplpfe, at bette 9taDn ogfaa brugte« 
i en tHbere Ubgtiefncng/ ^Dori bet ttilige mbbefattebe 
Spfaonien/ ^igbieit og 3fa«rten» ^aulni ^at>be 
IHia ben Stetfe^ fom bef7rit>el fUp. &. €a|)«13^l4> 
tffe blot ptdbifet t ^Dfaonien^ men ogfaa t btt pi^ 
Diffe ainttoc^en/ t S)er6e^ (fom uben Sbiol egents 
ligene ^jørte til ^iawcitn, f?jottbt ben af Sufaé regne j 
til fpfaonien)^ og t bet omtiggenbe 2anb» 9taar 
^an ba ffret> til bilfe SRenig^eber/ og Dentetig tiOige 
til nogle egentlig galatifte/ ^ilf e ^an maaffee fammt 
@ang ^(it>bt grunbet/ eller i bet minbfle ^aobe 6e; 
fjøgt fjørenb bM ffreb S5rebet/ ba fpnej btt meget 
ttoturligt/ At $an iffe falbt^ bm Spfaoner, ^^btt, 
3ffaurer og @alater/ men at fyiti fammenfattebe bem 
unber ^enæbnelfen af @alater^ l^oilfen paa benne 
Zib iHir fMtå for bem aUt. 

@C$Ote bemonrfer (Isagoge hist. crit. inlibros 
N. T. sacroB. Lipg« 1830« p. 221 sq.}, at bet iffe 
Un beoifeé^ at 92abnet Spfaonien ^oé Sufaé ^r 
^abt fM f{or Ub^(e{ning/ at bet ogfaa inbbefattebe Digitized by Google 330 

Ødiattfti. 3ti inbttmmt bette faa alMtt, ot i^ 
cnboø mener, Ut Fan betifeé, ot^imt9}a&n ^terfen 
l^oéSufaé eKer nogen anben Sorf ateet $or ^ott benne 
l&fttæfninø. 9}?en min ^oaflanb et en ganffe on^ 
ben, netnltø, ombenbt, at 9lat>net ®alatien ^oé 
$an(uj/ fem $o& Qlnbre, l)at ^att en foaban Ub^ 
fhrcefning , at bet ogfaa tnbfrefartebe Syfaoniem — 
3e9 ^at (3fnbL ©• 61 ffO frfif at t>ife, atl^Dab ^Panln« 
t Dort^ret) figer, at ^an fe(D og 9)2entg^eberne ^^be 
tnaattet taale, paJfer tit fbt^itHlUn i Sip. @. €ap. 
13 og 14. @(^ott erinbtrer, at ^anloé ogfaa pw 
ttn f&p* &• 16, 6. omtalte Øteife fan ^at>e ^t 
^ri^gflet at gjennemgaae, ftimbt iutåé iffe f{^ 
bet. l^ben SihH »il bog €tt^er, fom læfer ben. 
f^n(ebnte ^eretmng, finbe t>tt rtmeltgere, et bette 
Op^olb ^r touret fort og nben, mietfeitge fbt^ 
tender. 

S>e '3Batt (itl)tbn^ btt i^iflorifc^^frtfffc^ 
€tnleitnng m bie fanon. fb&^et beé 92. S« 2 9(nég. 
fbetlin 1830) anforer blot be ^er forft)arebe ©ortnin^ 
ger, men ant^enber, fom fæbt^anU'gt, ingen ^efir«^ 
belfe for at føre @agen ti( noget Siefnftat. J^ e m fen 
(ber lUpo|{ei $aniud; fein Seben, SSBtrfen unb feine 
@(^riften. fSlaå) bem ^obe ber fBerf. «C>trauJg. 
t>on 8d(f e. @5ttingen 1830. ®. 246) tiøcegger mtg 
uretteiigen ©torré SJ^ening, ot^eoet til@a(ateme Digiti zed by Google 331 

tun fm uu^t ttl be Cl^riflne <if ^Attingmtt^ liøci 
fom ^t^it tii J^btMtnttm til 2føb<c^ti^ne. Skt 
{Kobfam ^t |eø faøt i Snblebitindett @. 69 f. ^ 
jZ)^ri$t ioblaber ^ fig ith paa min Unberføgetft 
Dttt M f$tflnwnu S5ret). €. sæ. 92ie«ie9er (de 
ierapore.qao epist. ad Gal. conscripta sit. Got- 
tingæ 1827. p. 5 sqq.) Dit oøfaa ^0»t ftttlbet, at 
^anolfertte f)ibtt( ^ooe faret i^ilb, forbi be iffe m 
tfttibu, at iptaMitn meb tilgrienbfrtfbe £attbe paa 
«eii Sib falbtti @alatm. J^ani @runbe tre be 
famme^ fom be af mii anførte; fnn n(ebner ^an iffe 
min Uttberføgelfe* 

@anfle npe J^9i»ot^efer ^obe tbenbe Sorfottnre 
npliøen apfiiilet* €fter @ (^ r a b e r (ber Slpofiel 
qjanltt«^ S^. 1. geiwi9'1830^ ©♦ 218 ffO er »rebet 
til ®a(aterne ftrebet flbfl af atte $auli »rebe, fort 
før ^ani £)øb/ oø ^an finber i »rebet flere ^entpb^ 
nmger paa Slpofhleni SangenfTafr. Sti^ltt i^tu 
fttc^ uber bieSibfiafuns^ieit ber epif{ofif(^ @c^ifteit 
im 92.3. Sei|>)idl830) ontaøer/ at atte $anli»r^, 
meb Unbtaøelfe af bu til Siomeme, ere (frebne ^er 
^oné (Ibfie^^anBenffab, oø »rebet til @alaterne aXlm 
fbfU ^tt lønner iffe ttmaøen, n(ermere at prøbe 
ii^ 9(6fnrbtteter. 

gør 2fnblebninøen ^mbz ;eø aOerebe nbarbeibet 
en Oberf(ette(|e af oø 9Uim(erf ninøer ti( bette »r«b» Digitized by Google 332 

Dmi^tuiUn tt iimn iin^Htt Deb SUtnflotiai af 
bet bm^t SRpe ZtHammt ^nUbninitn til arter at 
faseSHnmcerfninøeme frem dat> ^tner j otmimeonte 
forirtnltøe €ommeitton 93eb ttcierixerenbe S5earNi^ 
belfe ^ar btt iffe txerer min J^tn^it at fremfa^ete be 
foriTleOcse Sortolfntnger af et^tfert @teb^ mm at 
tib&ifU ben^ ber forefommer mtg ben tiitiifit, J^Utt 
iff e ^ar ;ed f^iUtt optakt, $t>ab ber f^neg mtg e^entf ig 
at ^en^jøre i et 2ejrifon oi>er btt 9ipe Stf!atmnt 
fffien bet t>ar mitØnfVe^ at ber^ oeb ^n^tn aftt 
iaabant ityihti^ ^ø i gorbcnbelfe meb l^&ab ber er 
.faøt i SfnMebningen/ ^ntet fTnIbe mangU til en 
Smnbid SoeSnmø af bette ?&ttb. SJ^ !• ««oVoloff.] ©ette Orb fcrugeé »el t bet 
f&é Z. ogfaa om et @enbe6ub fra 9}2enne{7er $|iU 
2/ 25^ ofl mooflfee 2 €or* 8, 23. Q\>nf. 58» 19), ^t>or 
bofl iiaflpflet: doS« x^ts^ov fnarere fpne« at$ent9be 
paa ben eminentere Setpbntnø. ^ benne falbej 
€$ri|ltt« felt) •?)ebr^ 3,,1. Dor a5ef;enbelfe« Slpoflfef, 
efierj 6rnøed Drbet om bem, ber ^aobe ben ^j^efte 
Øiang blanbt ^tif^i ©enbe6nb trlSKemteffenel€or; 
12, 28^ €p§^ 4, 11. gsenof^nelfen af f&pt>fM tittom 
faalebeé fortrinliden be ^Ib, ^bitte C^ri^nJ felb Digitized by Google 333 

» 

$adbe ubnæbttt/ mtn ^Mlni tilMøer f!d osfaa fe(o 
fltbScbtttt^afyn, bet tittægsej ^am oø Sarnafta j 
fUp. @* 14^ 4. ±4., 00 ^att fido^sset Slnbtontcu j oø 
2hinia« bet 9iom^ 16, 7. 

$er ttéppe itoøen Hievt SDZobfo^tninø er meent, er ber 
bog eit ^obfcetttmg. ^enne føgeg bebre i be for^ 
{Tjedtøe ^ræpofittoner (a^o oø dia), enb i bet for^ 
ffflOfge 9tnmeruS iåf&Qckæi^ og ai^^okov), og 
9)2enmsen er, fom @rotiu& ubtrpffer ben, at 
$au(f &nbebe tf fe bar ^am oDerbraget af !D7enneffer 
efter eøet fBilfaar; ^eller tf fe oar bet efter (8ubi 
Sbefalcng oberbraget ^am^ fom be af 9(pof{(erne 6e^ 
fRffebe ?«rere, beb noget SKenne|?e, meti beb 
^viflni felb* 

S5^ 2. ådeXipok.'] 2)e , ber lebfagebe ^am, 
fom bel tffe aflle bare iittm eder egentlige €m(ebi^ 
brjøbre. 

v€ug kHXtjaiatg xtjg T.] Om bi«fe fee 3fttblf b< 

ningen* £)et^r neppe, fom 9iog(e ^at>e meent, meb 
bet Sorfcet (!rajr at btfe f!n ^t^fornjøteffe meb btéfe 
SJJenig^eber, at % $er tffe falber bem ^eBfge, eiffe; 
Ifge eOer bjl^ ©t«fe Stttflpgéorb flnbe« t SBegpnbelfeh 
af S5rebene til Xortnt^ierne, meb ^otife $. bog og^ 
faa Mr utilfVeb«, bercmob tffe t Sreoene til S^e«; 
falonkenferne* DigLtized by Googk 334 

58» 4^ vnøQ.'] 5»08le foretMrfff 8«femaabeti 
nsQiy fom iitet iav^mt SDlening, fee ^ht.iO^ 2R 
' 13, 11; 1 $et 3, 18/1 3N>&. 4, 10* 

én rov ivegærog alcivmg novegov.^ Ahavy^tti 

^i Slib Od Oend ^ilftanb. 'Epegmg, om ben nonr/ 
i^xtnbt Ziibf mobfat T(p fiélkavn, Btctix* 8, 38« 
1 Son 3, 22^ noftiQOQf fortw^rbet, ;bttf» a^ ©♦ 
2, 40» 1 3o^* 6, 19* ttbfrtelfen er aJtfoa ^ fta 
bett tsoerbcerenbe ^iibé Sorbo^r^fe« 

93« 5* ^ 9o§a] ttieb Slttifden: ben f^am ^ 
lowmenbe SiSte« SS in en 

S8* 6. TOV xaArøcw^off v^a^r] p««e ®ttb eOcr 
€^tifind, iHt^auiaS. 

h xaqixi] mobfae Soben« Stt^fen $^ut(ii« 
fpne« ^er (Iwy at antpbe SBrebetf 3fnb^olb* 

JC^isroø J ©ette Orb , fom noflte ^aanbfJribtet 
Od Sirfefiebre ubelab«/ og fov ^btiCet anbre Mf 
^£oi;, er uben Sbiol en ^ilfcetning/ ^bormeb man 
6ttr biflet forfl«re,^bo bet bar, ber fi(Xi^t>t U\X>tt, 
men fom mon ^ar inbfat ipaø, et urigtigt @teb/^bot 
^t Hn fan forbinbeé meb iv ;(«^m. 

9J- ?♦ o ovx Jffii' aXXo, Bl p/.] 'O forWttbf« 
(angt natnrltgert 09 fraftiøere mtb ivayyAtof, tnk 
meb alt bet Soregaoenbe, faa at ^er ffnlbe H^ii 
^rmeb for^oiber bet f!ø ifh anberiebej, tnb at 
Zioø 0. f« b. £e ^v forfiarer Xoppt mti^tn Dcb Digitized by Google 335 
^'wif di, ftnf. 2, i6. S»aiø» 12, 4 1 «or* 7, rj. 

^. 8. nf^'l @f|iøttM $. ^ermeb fornemme; 
Itøen metier ({g fe(t), ftMxe&e bci be SInbre, fom tiOt^ 
^emeb ^am ^a&be t»r«e»(fet det famme SDattgelium, 
l^am for Sanfenie* 

åfd^efAo] M famme Orb fom åfd&rj/m (fee 
SGBtnér), om bett/ ber er ubfbbe fra &ubé og 
3>?etitte(fer« ©amftttib. 

S5* 9» w^o«i^jJxa^f] nemliø 2J^ 8^ 

SSao* flf^O "i bet, fom Jeg ^r flger*" 

' tieiåm.} Crbet ietpber t SUmmbeltg^b nt btt 
Dcege dtogett til en @ag, fornemmeliøen beb ^ale, 
00 ba, fom t>aa betle @teb, at bringe Ifyam )Ma fin 
@ibe, btnte ^né 6htn(l. gjtobfiatfberne belTpibte 
$« for, at ^n eflergob ^orbrtitgen afben mofaiffe 
itM 3agttttge(fe for at t>init ^num^ai Ønnff^ 
J|»an fpørger bem berfor, om ^ nu taler fom ;Den, 
ber bilbe inbfhttgre (ig $o4 SRennefFer. 

el yuq] yoQ f^nei at biere no^gte«. 

nqi(smf:\ a^iaxBi^f wi ^at bel for bet SD?effe 
$oé ^aiOnS ben Setpbning/ at gjjøre en ^nbtn 92oi 
get til iSe^ag, at fjøge SRogeni^oIb (fee if(er 
atom^ 15, 2* 1 «or* la, 33. 1 5^e«f. 2, ^ 4, 10; 
men ba % bog firajr foran ^ar ubtrpft bette S5egreb 
beb Ci}Ti5 oQtanuf, tageé Orbet ^er bel bebfi t fin Digitized by Google 33(5 

fftetttftøe S5et9biittts^ (it bt^ct^t dtoøett^ fom oøfdd 
gem en mejet 90b SRemtij* 

9). 11. a«.] So^femaQben ^^a^ fpitej at intht 
foreeræffej; $. t>enbet tilbage til bet/ ^Dorfra ^an 
beøDnbte/ at forfDare f{it angrebne Slpofleltxetbtg^eb* 

ovx fet xar« ay^.] " iffe of meniteflfellg Opt 
rltibelfe^- ©et Sølgetibe bifer tpbeligt, ot ^. ^et 
iffe t>il fiøe/ at Seeren te i)il iftbfrnigre ftg ^oS 
SD?enneffer. 

!8. 12. o^e] er^ bif{nof ben tiøtiøe &iefeniaabe^ 
ba/fom ^fner bemd^rfet/ ^agiXa^oroi i^i^h^n^ 
irøe ere faafebeé forffjeHige, at be funne abjTiOeé beb 
mde. "Seg $ar ftfe annammet ^ og iffe jætt bet^** 

!8» 13. fo T(j) eovd.] 'lovdaTijfiog betpber, ndar 
bH btugeé tfb)tctit>t^ ben løbiffe Sleligton felb^ naar 
fub|eetit)t/ et SKenneffe« ^engiben^eb foi* ben. J^t 
maa bet forj!aaeé fubjecttDt om ^. Jubaiéme effet 
^Mi ^engioen^eb for ben jøbiffe ?opre. Skrfor j!ger 
^an i bet følgenbe 2J» ^qoéxonrov «V t^ /. 

eiro^^ovi'.] i^tjrovv ^oq&^p , paa fammc 
Sroaabe fom $. ofte brnger a.^^xcei', fee til 2J^ 10* 
UoQ^ttv bet 9}2obfatte af oixodofieir. S5 e n g e I. 

3J* 14. (Tvyjy^.iKiokaff] iffe Mot 3ofbnaIbrenbe, 
men aUtbt, fom bare t farftme ©titting^ ^abbe 
famme ^nnbffab^ af ^Dilfe bet ©amme funbé bented. 
3bnf* ©om* 1, 10* asV^to ^'K, -y« avniXina Digitized by Google 337 

u&trpffer: fom ere of lege Silfiuir mtb €ber. 

vtagddoaem] bett ^éle |j9bifle idtt, foatel ^t>a5 
btt Mtittbt^olbt i bt ^edtse @frtDier^ fom ^bab btt 
f^tn bat føiee til af Soirerne. Wintu 

^.i6.ip ijiot] iiU: iHb mii, tbi 6a faøbei 
^et omtrent bet @amme^ fom i ben følgenbe @<e^ 
ntns; tf fe for fiol, t^i Iv iM iffe faale^eé f{aae 
oberfljøbiøt; men/ fom tO^tc^aelié oberf(etter/ I 
mk Sfnberfie« 

isaQiu x«e aii^oTi.] tJRemnflen funbe »el b<ere/ 
ot $* iffe toø f{t eøet Jltjob oø i5lbb/ ^ne naturftøe 
Ipfier, fin naturlige ^orfianb i^aa Staab; men ba 
^an Itøebel ftinbe ^at>e giort beite/ f^^ab enten ^an 
ffi|le tii Sfvabien effer ti( 3ernfa(em/ ^ btt bti^xbtn 
bfx fommet an ipM at i^fe^ at f)m iffe ^ar fin Smc 
fra tlD^enneffer/ faa mener b^Vi fiffert^ at ^an iffe 
raabførte fiø xa« noøet 9Rennef?f ^ oø ban bruøet 
ttbtr laffet jtijeb oø^Iob i Sltobfa^tninø mob S)en, fra 
^i^em ^n b<^^^^ fin lotxt, herren fe(i>« 

S. 17* dg Uqa^av.'\ OVX btttt D>)^lb t 

Strobien iwbe« effer« 3htet/ boø fpne« et,@»>or beraf 
at firibeé S(^» @. €ap. 9« S>er forto^Oe j nemliø førff 
!B* 19, at % Wet) "noøfe SDaøe" $b« ^fciplérne I 
S>amaf€ng, berefter !8* 22. 23./ at ^an 6let> mere 
befct^t ,00 øjenbret) aføberne, ^borbeb ber jforl^^ 
9{9t t^tof* »iiU 19 »b« 3> Digitized by:Googk 338 

''<n temmiUø ZiV* (JnUqai kc^vxiCji, it^tn %m^ hUf^ 
nøbt tit ad fortabe iDama^^ ^vtMtm ^nt "ttogte'' 
^a l>i«fe "ttia»8<* 2>a8f fpne«. ^er oltfaa (W ^at>e 
i>æm et ^^Vizmvm, ^ori 9)* (f^e Dar i S^oniafcirf. 
Set Dar formobentiiø t Ut txlroeifff 3(ra6ttit^ foiti 
bff tti^rmefie Deb ^Domafcité, at % op^oIOt flø^ og 
^ett^ett af bette/ fom bet fpne^ eenfomme^ Ops 
^olb Dar frffert bert^ at ^roen furtbe ntobneS t 
l^ané ©iéL 

S3. 18. f4£ra kri T^m] ttemitg fra $attlc Otxu 
benbelfe, etter, (;t>ttfet omtrent er bet@arnme/ fra 
%Mi frbfie Op^olb i S^erufatem. S^ilbe ttmt regtH 
be tre SUar fra % Siibaøefomfi tit IDamafcud/ b^ 
Dar bértne SlnøiDetfi af ^ibett ^urtDtttø, efterbt % 
iffe ^ar foøt/ ^Dor I^enøe ^an Dar t SXrabten^ o^ 
benne i5ereøninø flemmer felter iffe oDereenS meb 
SBeøcDen^eberneé Soløe. ^enne Sieife falber t Staret 
36 eflfr 37, oø omtated %p. @. 9, 26 ff. og 22, 17 jf* 

cVo^^W] "6l^e f/enbt m^b'', noget 3)}ere et|» 
blot idi% S^Jiner. 

nkqov.'^ mpifii Kri<fiaf, fom nogle ^aan.bffrtDtet 
fiO^^t. 9It % ilU aØeDegne ^ ffreDet K^&v fee$ 
af 2, 7. 8.,. |)Dor intet ^anbffriDt l^or t>tM fk<»n, 
(Dilfet % f«r|{e Øang f^nié at ^aDe brttgt 2/9«, 
^Dor itu 5tot be <elbfte CDeiffitttelfer ^abe bet, tneti 
^Dor bet pdfaa til^ufebii, eøfr f bet tniQbpe fil Digitized by Google 339 

€Umtni tib fpned et ^af>e tourer btn dm(nte(tge 
i^maab^, ba €ufe(m j (H. E. L 12.) fottat^ tfttt 
^Umtni, ilt man af.bttti @te& ^oDfre oj^fttitbd ett 
fra $ftrtté fotrfPteOtd Jtn)^ad/ fom {?u(be ^aDe iKtret 
tlan^l bt 70 ©rfccpler. 

t;^(?a^ d&uxnépré] Omtrettt 2 U^^* 

beotte Sofob t>iffe Dt ^tt ittt iimait btt f(ia ofte 
Qimaint, effer itbføre @ctlt)eii i aUt btné ^nUlu 
^btt, mm fun fremfoptte f<ia STOefler, forø føite« 
tilfhrirtWigt t« Slfgcjorelfe* 9la«r Sfefu Sanb Jmirttb 
f|)ørfle (g»«tt^* 13, 65. 56* gUorc. 6, X) er benne 
ittt betf Sommerrønnb j @jøn? Sebber iffe ^ani 
Stobet STOarw? 09 ^anå fbtjdbte 3afo6 og 3ofeé oø 
Øtmon 00 3^ad? og ere tf fe aUt ^an$ @øfhe ^0« 
oé?** ba ^r fiftort J^ etb er 9tet/ Måt^anpaas 
^Mtt, atZaltn maa txere om^aabanne, ber Meoe 
anfeete.for eøentltøe Srjøbve oø @iOflre/ tiøefom Salen 
er Orø en f tBbeliø SKober (^r^iefe j»* S&rtiber 3efu^ 
ffierf e j. »el. n. J^eoL VUI. 186> JDetforø enboø 
Ø^ertonbeme, Itøefom bt lilbeeld oøfaa, brnøe i&ei 
NOPt^neffeit Sr^bré om 6(opøtninøer/ ba inbf?r<enfe 
»e ben bifl {ffe blot til ©obftenbebotn/ og btt er 
sbkøribeljøt/ ^t^orfor 3efn Sanb jrøo^nb ^er fnn fhtlbe 
opteøne ©jøbffenbebjørn/ oø Iffe Sarbrjobre/ ^oxf 
brybr« o«f*b« JDet er frembelej ubeøribetiøt^ ^bor^ 

JP2 Digitized by Google 340 

Uhti Slogle af 3efu ©lægtnitiger flfulbe fotttinligen 
^at>e bef ømmet 9IaDn of ^anj ^Irøbre; bog er bet 
wfl iffe oBe ^ané ©fæstninscr^ om ^Dilfe ber ^e« 
(STOott^^ 12/46* g)^ar<. 6> 32.): ^•^ané SRober oø 
S5robre (lobe ubenfor, og begjerebecittolemeb'^rø,'* 
men ^er betegnes npaatt)iHeIt9en Dcéfe ^erfoner^ 
fom i ©cetbeleé^eb pleiebe at talbeé ^an« S5r«bre^ 
og fom , ha be ingenflebé blot {albeé @l<egtntnger, 
men af fire gortaBere flebfe falbeé SSrjøbre, bel ogi 
faa inaae f)at>t t>mtt btt/ effer bog t>aret arifeete 
berfor* S>iSfe maae ha bel og ^abe ixrret be i5røbref 
om ^DiIfe3o^anneé fortceBer, at be opforbrebe 3feftt« 
til at brage ttl Sfubo^a, og fom tf fe troebe paa ^am 
(3o^. 7, 3. 5.). Slltfaa bar^ be /o tffe Manbt be 
tolb 9{pofiIer^ og altfaa bar htn 3afob/ bet Dar eti 
af be S&røbre, fom mbm iffe troebe paa ^éfitmf 
tf fe ben ©amme, fom htn 3afo6, 9lfp^t ©jøn, 
ber topfleé tblanbt be Solb. 3efu SBrjobrr n<ebne« 
(!ebfe fom forfT^tge fra ^ané toit> 3(po(lIer; enbnu 
eftet Dpflanbélfen finbe Dl SSp; ©• 1, 13. 14. en gw 
tegnelfe paa htm, ber ^olbt ftg fdmmen^ tiemlis 
førjl be €flebe, og Manbt btéfe ^éfob SUp^i ©jott^ 
bernæfl aoinberne og 3efu SKober, og enbeJrg ^efu 
^rjobre. ©aalebeé ff jelnebe ogfaa be (elbffe Stbriks 
jfrtbenter meBem 3afob> SUp^i ©øn^ iog 3<^Cob^ 
3eOt Støber (Enseb. H« E. II. i) 23. €oBst. iq^ost« - Digitized by Google 341 

IL &&• VI* 12. 14.)* {)ert>eb mébtt httt ecti^ meti 
efter mm Sølelfe bttffUlii, ^n9tUdf>tb, netnttg 
at !je(iti paa fit Xorø anbefalfr gu ^ober til 3oi 
f)atmti, 00 benne tager ^nbe i Ht J^mi (3o^* 19, 
26* 270; ^ ^^nne Omgienbig^eb fpneé iffe at ttk 
lobe oé at antage, at ^un feib $ar |ai^t SSjøtr, 
mtttbfi en @«n, ber fnart 5leb faa anfeét Manbt be 
C^ifbie* 2)enne 9}anf?elig^eb bortfalder/ naar-t)! 
antage ben €firerretntng, fom ftnbej 6oé ^onge af 
be @amfe (@teberne fee |oé $of;t/ ProIeg.37sqq), 
at h€, ber falbteéSefu 95r«bre, bare 3ofep^« Øønner 
af et tibligere $@gte({a6; ^orbeb bi bog ingeniunbe 
bjir tornf e paa bH fenere opbigtebe Sebiratd;9Sgteflab 
mtUtm 2foftp^ og ^ani Probere, 91lp^<ei eOer Jtloi 
pa«, €ttfe, en ©øfler til Sfefu SKober O'bnf* ?J o tt 52)* 
Staria ^atbt ba feib ingen ^øm, nben ben €ne, 
cnbjTjønbt ^att^« l, 2S» ingen @rnnb giber ^i til 
At tbible om, at ^un |o efter fin gørfteføbteé Søbfel 
^r lebet meb 3ofep^ fom ^né Jgniflrue ; ^ar ^un 
føbt Slere, ba ere be tibligere bdht, men Ubtrpffet 
Sørfleføbte fornbfietter iffe nøbbenbigen ^ngre, t^t 
faalebeé falbteé Sen, ber aa6nebe ^oberj 2ib/ om 
httu enbog gben bleb tilflitttet* $aa benne iDtaabe 
ar 9iUing flart* ^^fep^ @ønner XBaattt folbeS 
3efn ^øbrt / bog ^oube Sfitboé Siarfag nof til i ftt 
%re». df 1.) fnn at Calbe fig ^^Mi S&rober; bt Digitized by Google 342 

iftaae ^iibt Nm i n<»t ^ptUntOft mcb ^tini, oø 
benne Sor^Mfe tunU Debimre/ \thnH be tfft 
eroebe paa ^fixn; mm ftmbt be ittt^fi^ap mtbe, 
funbe be bog lerte^ erfare, ^imb ber ^ben fttttbe 6e» 
ixesebemttl attroe; oøba bettotbe/ ftinbe be rn<u 
rifl t>rnbe 9(nfeelfe iiig to^Oetf blanbt ^ppfilmt, forbi 
ogfiwi be fjaa (crnge 09 fon njote ^dt>l>t Imbt Js^tøn^ 
^n« bem«rfer t)e(, at ba 3afo6 3e6ebiei @«tt iwir 
br«fct, tofw ?iifa« (lebfe (?&p. &. 12, 17» 15^ 13^ 
21, 180/ fom om ber nu fun bar een 3afo6 tittage^ 
9};aaf?ee f)ar bei; ba ogfaa tm een, t^t om idlv^cei 
(Bmé fenere @fietoer bibe t>t 3fnm; be«ttben bilbe 
£uM funne tale Mebeg, naar ber f tin bar ee» 
^åhf> i Serufalem, fom ber bar faa anpeet, 09 »or 
faa befienbt t affe ajjentgbeberne, at €n^ber bibfle^ 
om f)i>m Zottn t>au tt6etbj)elé9|l er bm Snbbeni 
bin9, at ben 3afo6^ ber falbe« herren« SJrober, 
aKebegne imtti lige meb $2Ipoft(erne, eiibo9 ^r af 
^autné nnegteliøen. falbe« 9(poftel, t^i forbi ^n 
reøneébianbt 9(t>oft(erne, berfor iffe blatM be ^o(t> 
O'bnf. ^bob t>i fyapt btmmUt til 95* 1). ©en 3afo6^ 
fom ^antnd ^er omtaler, bar altfaa ^fofepb« &Bn^ 
(abbe fjorfl iffe troet paa 2)en, fom falbte« ^n& 
^ob(r, mtn fpnej bog enbnti fi^r ^fefti^øb at (^abé 
finttet fl9 til be Sroenbe; ben OpØonbnt otffteRiiai 
rebe (19 for ^am (1 «oM6, 7. , ^bob Stijarfterne« Digitized by Google 343 

tMnitihm fbtttAtt om beitnt Viattnbattift ipmi 
%åh«), f^M ^»(M Hi fibfft fil Qlpofllertie, 09 ba 
biife fflef^dnbev abfl^reMe«, forefieb ^tt ttibif^ 
aoY tfietmem iDIeitid^ett i ^f^tifalem^ ^bov ^tt< 
SanM ftafftbt $am ^idtabttft bett 9Ietf«rbiøf/ inb; 
^'(^ i 9(aret 63^ ^pptt^tpt^tn SInattuJ/ en ®a5; 
bucøKT/. lob f)(im ffeite/ fom ^ofep^u^ beretter 
(Antt. XX. 9.), ttl ffott SiRiél^d for be ^ebf{e t 
@taben. 2)enne 2f<if ob er upaatbibleltsen forfatter 
til bet SSreb^ foih unber bette Stabtt flitbej i btt 
/92* ^; ^enig()ebeit falbte ^am J^mtné 95rober^ 
^n felt) uttbbiger/ Itgefom ^ttbaé^ benne SBenceb; 
tielfe^ ti faiber flø blot &vibé og ben Jg>erre< 3eftt 

58. 20. a ^fi yQcicpæ] befte henføre bi meb 
SBtner til ^ele ben foregaaenbe Sortættinø fra 
SJ. 12. 

idov hdmiov t. ^.] "fee^ \>ti er for Øub« Slafpn, 
jeg Ipber altfaa iffe.? 

93. 21t xiUjEi. T. ^Sti^ttK^ xa! r. ifCilfXiW*] 
Slp. @« 9^ 30. norbneS €<efarea i $^oeiiicien, fom 
reønebeé til ©prien^ oø ^arfn« i Silieien/ ^rntli 
iobebo^ 

fB. 22. teu^ ttøcil. T^^ "loviaias] nemNø ttben^ 
forS^n^^ttt* Digitized by Google 344 

% 23* h ifio"i] itU: i ^lebntttg af mfg, 
ttun: fov mtg^ ot)er miø^ ^e fan^t f mg @lof til at 
priftøul); feeSSJttten 

(5a p. 2, 

!3* 1« diå dBKarfscoQoav km] tietlllig/ fotn 

tn^Ut 8opfer flrojc t)il forffoae bet', fra ben oDcnfot 
(1, 180 omm(eIbte SReife. ©entte aSe(fe tv upaaf 
tt)ioIeligen ben / ^dorom ber fort(eaeé 9Ip. @« 1^ ba 
bet-faafalbte ^^be i Sferufalem bleb ^olbt^ ^Dilfee 

* Di efter @ulb5erøé grunbige Uttt^erfiøgelfer ($tbé^ 
6e|lemmelfe for t>H fH. 1.^s^ex 400 f«tte i Slaret 
50/ eøer fnarere 51. £>en Uobereenégemrndfe^^at 
£uf a£ (aber $au(aé retfe efter S3r:øbrene< ^iiff pnbetfe,. 
$aulué berimob ^r ØB.2) flger^ at f)m rei(!e efter 
en ^abenbarelfe^ er let at forlige; og naax man inbs 
tenber^ at berfom ^anlni ^er meente benne SKeife/ 
maatte f^ati ^at>t bttaabt flg paa ben Sgeflntning, 
font Slpofilerne og be S@Ibfle beb benne Seilig^eb 
fattebe^ ba bliber S3an(?elig^eben ben famme^ ^bid 
man ^er bilbe antage en anbendveife/ r;t>orom iutai 
2Nttet jinibe ^abe berettet^. efterbi bort SJreb bog 
ftffert maa bo^re ff rebet fenere enb ^tint SRjobe^ — 
efterbi ^aulud^ ba ^an f7reb S&rebet^ tbenbe &an^ 
^abbe beføgt be SJ^enig^eber/ til ^bilfe ^an ({riber, 

. og ^ani anben Sleife til biéfe Sgne fidtfi fatbtt efter Digitized by Google 345 

SUdbtt øHf* ©♦ 16, 6. fee 3ttbL ®. 58 fo ^ 09 
man ciltfoa Itgefaa s>eC moMe Dentet ^øbt t j SBifltttf 
tttnø omtale* SRcn Dtt t)ar iffe paa et flfrcDet ^tet, 
tar bet etibog fra SIpofiler og 9@Ibfle, at $auluj 
øruitbebe ^tt iatt, etter betfra at l^n ^etttebe ^n . 
gnlbmaøt 9)7aa9ee (femmtbe ^»bttS Sbefltttning 
^eiler iffe ganf?e oDereené meb ^aiiJOoer6eoiiéning; 
t bit mrøbflé finber man injøenflebé, at ^an ^av fon 
(ubet at fpife Slobet af M Dbaite, oø naar ^an t 
Srei^ne til atomerne og ^orint^ierne iffe uinb/ 
f¥r(enfei tiOaber ©piiénittgen af Slfsubéofer, ba 
føtter ^an fin ?roinin8 paa anbre ©rnnbe. — 9lnbre 
finbe i ben ^tr omtalte 9ie(fe ben tibltgere, om f)t>iU 
fen ber berette« Slp. ©• 11, 30. 12, 25* SKen ba 
b< 14 JHar meb ingen Stimeliøbtb fnnne regneé an; 
betrlebeé, enb fra btt SBeføg t 3ftrufalem, fom oms 
taM 1, 1&, foa fan man paa benne ^aabt albeleé 
iffe orbne ^ibéfølgen ; eg iffebetfor dBxatectcaQtoi^ at 
I(efe rectTaQcov, fan, fom albeled Dilfaarligt, iffe 
txere tiOabt. (Ogfaa i €hronicon pasehale er benne 
S(efemaabe fiffert fnn en €on;ectnr)* Srembeleé 
^oDbe benne tibligere 9ieife en ganffe anben •C>tnftgt, 
tnb ben ^er om^nbtebe« $anlné og^arnAbaiS 
6raste nemliø bengang &attt fra S&røbrene i 91ntio# 
c^en til bem i 3iib<ea; ^jaa benne 5ib bar Safob^ 
^o^omn^ 95tober/ bimn l^enretta, og ^ttui Digitized by Google 3W 

^9«kt (9J»)/€J. 12, 2. 170/. »e f«nbt (illfåa SKetiJi? 
^ebett r ©orø 09 ^^ fcmbt ntppe geoøett <if 12f|N^^ 
lerne i 3erufalera, unbtaøeit 3afo6y herren« !6robe^ 
(^ fin SBortreife (<i6er ^eeru8 f mt 3af rt 09 95w 
brene ^Hfe, 9(p. 0. 12, 170* S>« altf<w bette Op^ 
^olb r ^erufalem iffe t>ar mcrrfbo^rbtgr for $mt{{ ndri 
t)«renbe gJiemeeb, fan bet lee forflare«, <^t ^an ^tt 
^r forWgaaef ben, eflcr, iblanbe ffne mongfolbtge 
anbre SRdfer, flienif *en» 

dOQ tfttt Sortøb af. SKarc 2, !• STj), 0. 
24, I7I 

^ ?8» 2. at5tor?] bem t Serufafem, nemlig ia^ 
rerne oø be ^bfte, bem, ber funbe ^be @tenmie 
t benne @ag* 

Har iiiai\ beepber iKe: i ©wbeW^rt, men: 
foerfltln 

toTg doMviTt] dvaixi 2J. 6, for^temmelid^ofob/ 
fktrttS og So^anneé, 9). 9* 

i^n «w] "bm /eg bel"} bette er@pøtf9«m<iafee, 
fMtt $an fD^elagbe bærerne i Serufalem. 

S* 4. ^ik ti] refererer fl« ril dped^éfitiv 58* 2. 
^ 5. ok ovde.'] 2)f«fe Orb anfee nogle Stif 
lifere, paa Ørnnb of nogle foa — for M fflle^e 
larinfte — aSfbneébprb fom n«gee. @tebet binber 
t>eb benne Ubetabelfe bel granrøtaricoIjY ®ammm 
i^mi, mm jetter ingitt onbin, t^i IRem'ngen btlbe Digitized by Google 347 

ba l^mi^ ^ite mob $atdi %(tntmMht, mik 
^oni feejt i bme 95«^ — t^t ^be ^n felt> gfoct 
efter/ ^tx^f&r tmbt ba Øahiterne iffe i^faa øjøre 
6^ ©amme? — 69 mob 3Ut/ fyfXib ^M fibtn foti 
ifttter^ at ^m fyat storr« 

Pi tfCe »W, rneiter SBiner^ oc Sofen er tm, ^m$ 
l^ti be Dåre, mebené Ci^riM bat yoa 3N«rbe»«' 
SB(itt>e5rdbebe nemlig $()ttiué ^né forrige ^or^olb. 

atQcia, '&. åf^i^. oi X.} X)et er fte^tiberligf ^ 0* 
Soppt ^er fan tænfe paa ben nanfeeltge 09 fbogt 
JegerolbMumg, fom mon — btb en falf? gortoJfi 
»iiig af nogle ©ceber t ^uli ^ret>e — tifl<egger 
benne S(t>of{eL SReningen er bel ftor nof^ ae@nbf^ 
itu, beb at fontnbe ^ne Øaber^ faæ paa^ ^bor^ 
lorngé Smogen ^be bieret %popl, ^bortongeS^ogen 
(abbe omgaaeb^ ma ^^irren^ ja bar ^n enbog 
fidlbet ^and iftrdber^ eSer ^bor ftor ^an« anfteffb 
tmr iblattbtSO^nneflene; t^t alt btttt plMb9 $atifi 
9&obflanbere ftffert at anføre^ for at op^m ^afoft 
og be anbre StpofUtr ober $am. 

SJ* 7« i/»o< 70^.] et ^nafofnt^on; $att(tt$ 
^r begpnbt t een^onflruetton/ og forer fort i 
en onbeitit 

!B^:10* Tfloi' sTttixtty] nemiig tSft^ora, ^»or 
paa ben ^iib megen^ éatt^bom fdti^ ®^. 9Sttit Digitized by Googk 348 

llttber ibtUm i ^tdi ^m €pt^ af, a$^iii iffe 
stemte benne De anbre 9l|»o(HeKé Segterms tHf^m. 
fB* 11« "AfTiox&av.'] ^tt mtnté ben notm^ 
fnnbigiffe af be @tæber^ ber bare bette SHat^n, nnm 
Ui @9tienJ •C>obebfiab, en <if fBerbenJ fltønnefft 
&t<»bet» ©denfttj SRtfanor ^abbe anlagt, eøer 
igien opb9dStt og nbbibet ben, beb globen JOrontei^, 
' og benieomt ben efter fin gaber Slnttoc^nJ. €icero 
{alber ben en berømt @iab/ ubmcerfet/ tf fe 6(of beb 
SolfemængbeogfRigbom/ men ub fBtbenffaber og 
en 9)iængbe af be meef{ bannebe ^<enb (pro Ar- 
chia 3). ^aa benne ^iib bar Un bel ingen ^ongei 
Ste^bentJ/ mm bog @<^bet for ben romerfie difgte# 
rtng« Unber abfftUige 3(fbe;cUiiger bebDarebe b^^ 
S&lomf!ring gtemtem flere 31ar^unbreber; ^oi SInv 
mianué (1. 14. c. 8.) ^ebber ben bet fOerben beftenbte 
Slntto^ten/ mtb ^bilfet fngen @tab fon tappti i 
^nbe( og 9iigbom» @etenfu§ ^abbe, beb at tib 
flaat bem flore Sorbe(e> braget mange SfBber til f&m 
troc^n; blanbt bijfe ^be be S^riftne/ fom biebe 
abfprebte t>tb ben Sorfo(gelfe> ^borMnber©te|>^antt« 
Web fienet, tibiiitn bragt e^riflenbommen øHp. @. 
11, 19>, og ber ^at)be be Jroenbe førff antaget SRabnet 
e^riflne (9lp. ©. 12, 260. — Sra Sernfalem reifle 
^aulu« til 3lntio(^ien (Slp.@* 15, 30.), og fort eftet 
fl^ned^etru« at bo^e tommen betjen; Digitized by Google 349 

t>iae ftge : ^att fortiente ot babki, enb ^Dab Ubttrpffet 
tifttrpof egentligen tjtftenbegtwr : ^an MeD bablet, 
man førte ^lage ^)i)er 1)am. 

93. 12. Tiyotf «wro 'iax«i5ov.] SDette UbttP|>C 
figer t)el iffe, at be tmre fenbte of S^fob,/ bog feer 
betSKere, ettb blot <ktH tom fta^ttn^Um, ftbof 
3afob bar; M tilfiettbegtDet/ atM »«r« 3af«W 
95enner 09 Zil^anim, 09 Difer, til ^Di«et gor^olb 
i benne ©ag 3atob Dar røeeji tilbøielig. 

33* 14—21. ©et laber ftg iffe aføiøre, ^bor 
SSfititt af bet ^er SRebftreone ^auluj nteb be famme 
Drb ^ar fagt til ^etrué. Snb^olbet af pne gore^ 
fliflinger til benne fremfætter f)an f)it, men fymé 
efteirr;aanben ^ føre ^alen ober til ftn nærbi^renbe 
J&enfiflt. 

2J» 15. åiiaQttoXol'] Sæberne« fcpbtanligé Soi 
refiiUind ont J^ebningerne; føbte i ©pnben^ og ubett 
Sbget , ber f unbe frelfe Um berfra. 

gj* 16. e^toVt x. r. X.] ©er er ingen Ørunb 
til atantait^ at ^arO^i ^er fftilbe ^abe $f. 143, 2. 
for iZ)ie. 

, g5» 17. 18. ©iéfe BM f)att fanrtnen i benne 
SKening: berfom btt er ^mb at forlobe 8ot)én for 
€^rifii @f 9lb / ba forfører )o C^ri^ué tit @;^nb ; oø 
berfom jeg benber tilbage tit Sob^n, fbm Jeø ^ot Digitized by Google 3S0 , 
fwI«M, ta tttlam M, at Jeg fpwbebe, i hn jeg 

®* 17» éf Xgig^'] 5>etfe Ubtrt)f figer SDIere, 
eitb "beb €^viftuS;" bet tilfienbeglber, at ditu 
fsprbfggtørelfeft er i bet@amfttttb xmb €^rrffué, ftbott 
éi Deb Sroett tptaQtS. ©en inberligcve 09 betpb^ 
Atttdéfufbere ^(^pofttron ir er ^c^ ^atlnS fiefben 
øløt fDnottøm meb dia. 

uQtt'] "bd er ;b"; uben Sbibl rigtigere, eitb, 
Deb at (fribe a^a, at tage @(^tningen fpjørgenbe: 
% ba iffe**? 

fc?/ yéVoero] ben ttiobfatte S^rmel afåiii^f. 

fD. 19. begpnber en 119 Ø^enittg, ^btffen ;^a^ 
forbinber meb att btt Soregaaenbe^ 1^ iffe blot meb 
bH Sicermefie* 

^m er bor S^gtemefier til ^tifltm (3, 24), fom 
bereber 93eien for^^r{f{t Sbangeltum, i bet bett 
liljer oS at f ienbe baabe &ubi $5iib og #oc Obtn 
tflfrbelfe, og at ben ifle fott gior« oi retf^rbtge 
08. 16). Orbet roVo^ betpber ^er ftffere begge 
@4nge bet ^mm, nemlig ben mofiti^e £ob. S)ei 
fr (;e(e bette ^reoé ^en^gt atbift/ at ben mofdjfpe 
£ob forer og opbroger til (S^riflnm/ og fooiebed gjor 
gg^ f elb oderflobtg^ Digitized by Google 351 

95» 20^ Cc5 di, ovTi kl €>».] SDet fpueé mere 
poultuff ^er (it la^e^en ^tU^mi^tnm ofbr^be^aleti, 
PS tiibeeiji op()<ei)e. bet 6riiøte Ubtrpf, eitb at Uefe 
©(etnin$én t Set; fco ^c oin m iyck 

€V (Ta^x«] fom enbnu beitae Sjerbetij Sørger. 

6ap. 3* 

mangle i nogle gobe €obice« og gamle Dt>erfofttelfei^, 
og ere maaftee inb^ubte fra 5, ?♦ — fiii nei&eff^ca, 
til iffe at unberlajle Sber ©anbl^eben* 

h vfiTvégavQco/jitvog.'] ©iéfe Drb for6inbeé 
natitrfigf! og fmuMejl meb ^fnanben/ og (ft>nl?t 5Kei 
ningen er: "fora foréfoejlet IManbt €ber'V fpneé btt 
bog iffe itjobDenbigt, at æg ub trpffeligen flulbe txere 
fAti Sit forfcinbe év vfiiv meb olg, er ^aarbt, og 
gijør ^ele ©(etningen xaau ©a h ifuv t>eb benne 
gorbinbelfe 6lt»er oberfljøbigt, faa ^ar htttt maa|fee 
foranlebigetV af nogle aifffribere ^abe ubelabt biéfe 
Orb. ir iiuv fan i Øbrtgt iffe betpbe iti ^ammt 
ii>m v^Iq vfim, fom nogle gortolfertforflare bet* 

S. 2. TO srwjtca.] ?Janlit« t(»nf er ^er »ben 
Sbibl paa 2lanbené oberorbentlige Sirfnrnger, men 
berfot bel^iObe bi iffe at antage, at biéfe ^abe pttret 
ftg i €n^ber af S)7enig^ebeti^ Digitized by Google 352 

littm, at btt bUt> fDrfpnbl for €&en 

SJ^ 3* ©erfom bet til 58» 2 Slnmoetfebe er rig; 
tiftt, bruger ?J. ^er Drbet ^n^evitiec i en noget for; 
ffieaig ^etpbning/ nemlig i Sllmtnbelig^eb om bet 
teb ^roen bebtrfebe aonbelige Stt>* (tå^S er i 9(k 
minbefig^eb ben labere Silffanb/ ^bort Slanben tffe 
rjorer fig^ 

58. 4* Tocavva icra^m.] '*95iffe 3 ^abe taatt 
(lOe be Srængfler og ©ienborbig^eber/ €(>rif!i €ban; 
gflium ^or brogt ober Sber, f^r 3fntet?'* fee 3nb; 
lebningen @* 62 f. S(b|7rfiige npere ^ortolfere tdge 
©tebet i ben mobfatte 9)?enmg: ''^iBe 3 ^at>t mob^ 
taget faa f?ore SSelgierninger forgtebeé?** 90?en benne 
SBet^bning f)at natjxeiv ingenflebé^ i bu SR» S» 

fifye xaJ ax^ berfom efieré fun forgfebeé! 
qjouitt« anfeer béreé Sllffanb for b«rre, naar be^ 
efter at f)au mobtoget €^rtfienbommen , rgien fwr; 
jløbe ben, enb berfom be olbrig f)at>bt fienbt ben. 
3bnf/J£>ebr. 6, 4* f. SKeaem eiye og eineg er neppe 
firenggorflftel; faalebe« fan SKarc^ SIntonin. 5,34. 

dvvacai åsl evqoéibVf stye xa2 odevsiVf eiye xcci ådtp 

vi^coXaii^ovstv H.T.X. itU oberf(etteé anberfebeé enb: 
naar bu fun t>iU 

58* 6* 6 émxoQr]y£ii} ØUb. Digitized by Google 353 

; dvpAfutifl ^tt ubtn 3»W Xtntftttnt feld/ ti 
itu bereé ^ttringer SDKraUertre; oø ba er ip ifiVp 
itu lilimbt ^der'V men **i €ber;' 95eb eitttnim 
øett af Setfet æattøler: Tovrp mM£ 

©• 6. ''SJet er flfeet €ber, fom 8t6ra^am.- 

©♦ 7* yw^wxcT«] fon liøejobt taøej j 3n»ic(j/ 
timi 00 ( 2fmi>erattt)tt^« 

12^ 3* 09 18, 18* 

S* 10^ «S iQym poiiov daif] fom ^Olbe ({ø 

IH ^obetri @ternmder , bente @nbé 9taabe berbeb* 

. åauuevagmog x. c* L] 5 SKof* S» 27, 26^ 
©♦ !!• '^ »ijMMo^ ix «. C] ^abat 2,4. JDa 
ipaulttd jnf{ tril bebife, at Stetfderbiøøt^relfen er af 
Sroen, ^ar ^^ti uben Sbibl forbnnbet in nise(»g meb 

dixaiogf 00 tf fe meb iriatxai. 

$B« 12. fofio^ ovK c. e. ic] 2øben ^btler tff« 
]»aa ^roen, it^ni fBirftn er tffe iti fftmttte, font 
Sroeti«* ' , 

4 ^o^nf^ X. r. ij 3 SKof* %. 18,.& Drbet 

!»•- i3* yéf(^t(u yoQl 5 SRot 95* %%p 23... 
2J^ 14*, f tvXoyia t. ^.J betl farøme SJelpø^, 
tielfe, ber bleb Sfbra^am øtben formebe)^ Sroen^ 
9{9t t^couaww,i9»b. 3 Digitizedby Gqogl'e 354 

TOV itPiVféatoff] er ^er. Obiecttti @etitttD: bett 
Slaitb, font »ar forjættet; |D«f/9lp» ®* 3, 33. 

18. is. aatå, åv&Q. Xijm] ''/fg t1<M)jter ftWI 

en iinnne(?eli9 ZiniJ^ ©tSfe Crb ere inm ^attnø 
t^a, foui betpoofølgenbe o^oo^, beraa6enbart({aaer 
i Sorbinbelfe bermeb^ t^ifer* 

diaetjatiP.] ©efte Drb fan iffe otteDegne ot)er; 
fcttteé eené; ^er paéfer ben almfnbelig^ ^etpbnind 
af en Slnorbnlng etter 5Be|lemrøeIfe 6eb|l^. 

midiwfdfsaEtai] nemlig 92oøet/ fom er f{ribenbe 
mob SlnorbnerenJ ajiOie« 

!B* 16* o j X^6f' xa2 TOi^ a^c^jMaai.] 93t maae 

ftlff^ae, M^avAui t)eb benne S5em(»rfnmd iffe funbe 

0)>naae^ere, enb at ø^jøre Ubfaønet ttbntøetiøt for 

^obpanberne, 09 ertnbre båxi om^ at bet UbttQf^ 

fbm ^er oar brugt ^ tf fe blot britgeé om en 9};(enøbe> 

men ofte ogfoa jfun om en Snfelt; n i l^^nne ^e; 

tpbntnø maatu bet ^er fbrfiaaed, foai^el t gjøiøe An# 

bre $ropbttter/ fom efter f)t>å\> Opfplbelfen ftt|ie* 

^anlné (ar ogfaa fun ^enfoflet fin ^i^cfmnø c 

Sorbtgaaenbe> uben at fiøttejiøDtbere berpao; J^tk 

btbfie i S>f>tiit fiffert, at Orbet i tM (ebratffe/ faa# 

belfom i bet grieffe og et^ert anbet @prog^ oøfaa 

brnøeé om ^ere; os faalebej bruger (att bet (cMl 

firajc efter 3t 29 oø paa flere @ieber» Digitized by Google V 355 

SS. 17. kis XQigor.] ©etfom tiiU Oib efe 
(Tgte, ftetpbe be, iffe: ttiMtl €^ri|lu« fom, men: 
mét> ^enf^n paa (^^Hfiud^ fom »ett/ be^r fFulbe o|)^ 
fplbe Silpgelfem 

^ itij retQ. aal tq.] >De 430 tåat f^itfé edetitiig 
^bétummet for 3ffraelitern<g £>p^olb t ^gøpteif 
2 gjJof. 12^ 40. 25d ftger ben famarttanffe Seyt/ 
dC *et oof Sfradé ^ørn o« bereS §cebrt, (wn 
^obbe boet f^a lang ^iib t Xaitaan og ^ppfett^ 
^t^ormeb ogfdaLXX. flemmer tt>mtni, ^jønhtittt 
ode J^aiinbfYvtbter yoa famme iøtaabe; men af fere 
, 9itmbi bør bog bbr ^ebrotffe Ztft anfeeJ for ben 
rigtige« 2ft^^(^i^<ib t«r(ler bog egfaa ^ofep^uf Ane. 
2/ 15^ 2. btéfe S(ar fira Slbra^aftté Sinfomfi til ^at 
man. $au(ué (ruger $er bet bef^tbfe^al, bd b^t 
til^and^enfigtbar iiof at éfinbre ont/atSoben førfi 
bleb gbenlang ^itb efter Sor|>ttelfen tir Slbra^m« 

§3* 19* na(i€L^d(tib9v x^^^H for at for^mbre 4)9 
lf)inge £)bertræbetffr. €^r ben i)attlin{(e Sm fan 
^a« bet ^ib^tA bctre iiibe{;clbr beifi; ar ^tnnit 
fltnt beb Soben ^Ibe øberlebifSeé om berei Obertro^ 
btifiT/ ug fnalebei Srftngen ttlSorløferen føffS; jbnf; 
8lottt-.8>20. 5; 20. 7/7- 

fli^otfit/^ii^] I« gdr|ættelfiii» 8(tftmaaben It^f*^ 
f^nfi if(r dt (maø foretrtrfee«^ 8t^. d^ 20. :#bW Digitized by Googk 356 

* ' ■ - 

tilfltbt ^i iobtni SmHldxtl^t, cfeét 5 IDIof* fb. 
3å, 2«/ men <itbt ^Mht en t)trffomniere SUnbeel beri^ 
nat tn s^mmel SIZenms ManOt Sfjøbetne. !Bl fiét 

luen ^Oé 3ofep^«« (^fiWi' ta naXXiga tSv doffAOxmp 
xal T« oatmata x&v iv Tofe foiio^s di ayyiktap 
ugLQa rov ^eov (la'&optnp. Ant 15/ 5/ 30 00 fRøbt 

iinttnt. 3t)nf- Slp- ©• 7, 63. ^e6n 2, 2- 3 an<u 
(pgie n^eb bttp^MiøtttBUb, t»x Di t^el atttoøe^ 
at naat ^auitxå (et/ avgumenterenbe ex concesais, 
vclet)erer ben Omfffftibig^eb/ ot Soben bar øtben b^ 
enøleé ^effemfomfi, ia bil ^an antQbe, atl^en bar 
ringere , enb M, ber bar aabenbaret nmibbelbarl 
^eb ben Senbaarne. 

fiiaof avQiov Kui vfioit. Oøfaa $^i(o 00 SKabbi/ 
nerne bruøe Orbet fuaixfig om STOofe«, 

SJ. 20* i 8$ fiecittiQ hk ovn kif. ©e fbr^ 

fltfttiøeSortolfninøer — fnart^enbebSOO iSaOet— 
af bette bonflefiøe ®teb ere faa ofte øjennemøaaebe 
00 befttnbne ntiljlrcrffeliøe, oe t>ti iffe bilbe tonne 
Wmaøen, om bi ^er atter bilbe opfliOe bem* ffle 
gæfere, fom MfJe at øiøre flø befienbte bermeb, f^tm 
•bife bi tU ^oj^pe« oø Biner« €jfcttrfer» ^e 
oøfaa: 9(|>o{feIen Vanli minbre Sreoe i^b f5a|Ie Digitized by Google 357 . . 

li 178 f O« Soru^ett otibre tlHgtit^ebfr Ube maitge 
af b,em af J>tn ^cmttl, at efter bent bif SMgtiø^e i 
SRettmgen maa ttnberforflaaed. Staar foalebeé — 
for fttit at n<rbne be n9e|!e — 3Bt n er antager, at 
^nlni ^er møber ben 3nbbenbttiø/ at ^an t bel So!; 
re^aaenbe ^^t^be nebfat ben mofatjie 8ob for meget/ 
og at ^an berfor før|{ inbrømnter/ at Soben er giben 
Deb Sngfe, altfaa meb gnbbommeftg 9)?9nbfg^eb, og' 
bern«#!6em(erfer/ of ben er foroltgtenbe for bet tfrae^ 
Utiffe %olti ba faaer ^an benne ftbffe 9}7entng nb af 
Mrtl&eriS beb at forflare bet faofebeé: en ^ibltv er 
iffe 6(ot 9)?ibler fbr eet $ortte; nn er @ub fnn bet 
cne^artie; ^bo er ba bet anbttl btt tfraeltttfteSorf, 
^bflfet aftfaa Soben gtelber^ og font er forpligtet tt( 
at iaittait ben« ^ti tilflaaer, at |eg t benne ^ele 
gortoifning iffe fan finbe btn itt^tb og @impe(^eb/ 
^borfor ittnbre ^aoe berømt ben i men (tf f ert fiav 
SttndUt, naar^an (^fibchger Seitfc^r. i. Z^toU 
1830« <£>« 3. @« 16o) bemcerfer/ at man tffe fan 
inbfee^ (borfor ^anlni fortter ^obebtanfen, fom |o 
efter betine^rtolfntttg er ben, ht bet léraelttifTe^olf, 
er ben anben S)eeI,uOg berfor forpligtet tcl iobtni 
2fagttagelfe/ S)?en naar nn £ern felb forHarer 
@ttbtt faafebeé: fTOtblerin er tffe SBibler for bet ene 
^artie alene, mm btn beb en foaban ^tbler f{tf tebe 
?5agt paalcegger begge ^dttitv Sorpligtelfer ; ba nu Digitized by Google 35S 

pii$ at t<At, forirtifltet flø til w tcflemt Søtpelfe af 
gt SoK, ea «iii)beI6art of ^eli SJJentefflf^^eben: ^ 
^ itft fftt fulbt faa 9}2fg<t fortiet, fom atb 6ett 
8BBiwp?ff< gortoIfnittB? 

£(ef< t)t @tebet i Qmm^c^H, ba er bet 
f^aftenbart, at ^ulué f^il Dife @ut)é goroitfialtmnt 
l^ibaKofed fom ringere, enb ben <>ebC6ri(lai$. ^enne 
er (setbre og olminbeiigere tnb ^itn; ben mofftiff« ^t> 
Weu giften Icenge efter b«ngorj«telfe, im fetebe 
til S^rtfium, ben t)ar fun en mibleiftibig Soronffoft^ 
ning, fom igjen funbe og ffitlbe op^m* ^HønH 
tH nu tiifiaaeSE^iner/ <it{B*!?0 iffe tnbe^olbev %n 
Jpob^bfd^tning, mtn fun en S&em<|^r{niirg t gor^fo 
øaaenbe, foA u^aa benne ^emdsrfning bog ^re (il 
btw ^ele @ammen^ceng. ^m i>\l ben ogfaa ht^us 
id at gjore, naar ^t cff^ føge ^obf<!^tningfn medem 
irog og cT^^ men m^^m iieahfigOQ ^8og, Og naar 
bi meb ^o^pe fqrpaae Øtebet, fom om Spauln* . 

f^^bz fagt: o fuak^g ovk igw elg (a: o «»TOtf) — : 
ber-ere flere QKiMere, men @ub er een* SJenfie 
, ^^ntng er i n($rbærenLbe@ammen^ceng faia naturlig, 
afpm fpe$ mig at tiltøbe fig af fig felb, ngar matt 
tøfer ^ele ®ttUt mH> Opnwprffom^fb; mm ^anftts 
(ig^eben et^^bab ber {(al unberforfiaaei^ t^eb éfog 
for at ubbringe SKeningen* Soppe tager lig ©agen Digitized by Google 3S9 . 

f^mmeli^let^ ^ tfti ettteti uttbirføtrffoae n^a/^oro^, 
cUer fra S^eftpttbelfin af bet foreøaaetii)c ^nt pofiov. 
£)ee (Sibfk iac^tt mppt an, og i beggt $iif<rlbe 
f ommer ISKenittøen ttippe tiD. Sfeg ttlbe mberfor^ 
ftaae xQcinov tUtt iS^sogy faa at ben f»(b#<ttibisi 
SKettin« 6lei>: SWMeren flfifeer ©fittelfe, men ©tib 
Mt^et ben famme; berfor ^at bet/ fom anofbnej 
l^eten HHibltt, tm tempør<er^€l9(biø^eb/ menøubj 
gotfj^ttelfer fotanbte« tffe» SRen feg ttlflaaet, ol 
|eg httet Syempel ^at tmntt finbe for at 0}»l9fe/ « 
jf o^ fan brnged faafebt^« 

©tufbe ber Dirfelig iffe beb nogen gortolfning 
funne bringe« nogen funb SKening ub af Orbene, 
faalebe« fem di ^at)e Utti, ba maattt man bog ^eb 
lere føge en (empeltg Sonjectur/ ber funbe af()ielpe 
SJanlfelig^ebeme, tnb meb 2ucfe (f^eoL ©tub* w. 
Siviu 1. 102 ffo attfee l^ele bet 20be 95er« fom en 
©logfe, eHer egentlig fom fommehflpbt af to ©loéfer^ 
^boraf ben førffe (Tulbe forflor e bet 19be 25eré, bm 
anben bH 21be* (Saa bunHe plete @Ioéferne tffe 
at f>ctU. 

!D» 21« t<oonotij(Tai] borttage ^btn i ben pAt 
S5et9bning, bt>orf ©pnben ^ar bet>rrfet ben, og firerne 
bringe bet npe iit>. 2 S(ox. 3, 6. (@ee 3nblebnw^ 
gen ©• 77)« Digitized by Google aoo ' 

%mti Mø P'dft ^Ktattefletti foii M x^ttMiibtl 
ftt at ombf ^ubS ^tiM^^ fSi» fin Sfteti Dei ^^ 
imM lAett ^ef / fbm tr^/ tutti ^f f^tr ifife^ 
at ff»gii^ fttfpber beo c^n'fieltge S<ere fUbr ^ bet fon 
ticM^e bifeé/ ot ^ittW )»m netset ^eb ^åt benne 9e^ 
tibnoH)« SBtner. 

merne costpdes r- tåre forflFieS^ fra di^ki«ica;UM, 
90 man bøt ^er faameøet minbvc ^berf^tte ^'iatttte^ 
fbm S)et/ ^bort l^ine bare forffteOiøc fra biéfir^ (er 
jttft er af 33iø^rø(eb* S)e bare nenrtiø for M 9)^e 
^roeOe/ fom meb nbeif ommen $b<inø bt^febe Sr9øt^ 
iffe biøiø Spbiø^eb/ (od be bem ^troebe« Om/ 
treht meb famme S5c6eøre6 bruger ^oulni £)rbet 
l«or.4,lS. 

e4r ^^^0^] for at (ebe o< tt( €f)tiflni. . 

ID« 26. vtof '»bov] fomne i 35e^elfe af 
fBøxni fulbe 9iaabtg(eb; (btlfet bt, ber eri^ unber 
Suøteme({eren/ etibnn tf fe ere; fee Seøpnbelfen af 
nceflc €ap. 

©• 27* 7^45:01' éfz9v6aa»i\ «re fomne i béit 
nøtef{e ^rfitnbeffe meb ^am, oø (abe berbø fiMet 
(ond Siet. iSiaebet er toøet ^f en ^tebniitø/ |bnf. 
Xo(. 3/ 9. 10./ boø (ar man neppe (ert>eb<at t^nfe 
pna 3fl(ebnrttøen efter Snabem Digitized by Google 3^1 

!B« 2& oik in iav(fceog %. x. X.] gSiM anr 
føret ^rt>«b ret t^Sfenbe ^ti ;ødifr«$jøn/fom enbntt 
fPaf M^t fBcWsnet Mere Jg)frr(tt t>or®nb^ ^ttt 
lb$ni Stmit, at f^an ^t øCort tmø trl en ^fVoelif, 
Al $att tffe ^ar øtort mii tH en ^bntng/ at ^an itU 
^r dipre tm'^ til en ^r<e(/ oe ^on itte ^ar øtore tncg 
lU en Oinnbe. Ooinfrerne berimoO ^se: Detflgnec 
txere 4>etren tm &nb, ai ^dn bannebe mii, font 
J^ 6e|<iseife« 

m] &W(' 3fe8 ttHOfer meget om/ |bab ® ii 
jser i bett npeffe ttbøoDt afsone Commenear og af 
erommattfeit ^ antdget/ at In f{aaer for cV «dv 
TOibialiter. S)a maatte bet nbett Sbtol ffaae forreft 
I Cietmnøen/ og ba i^bbe bi 1 Jtor« 6/ 5* — efter 
ben rette £<»femaabe oin Spi ip ifii^ — to @anøf 
År, og Stol 3/ 11 ^-^ osrot^ ovn fpi tkhip -r^ bat 
in oberflobigt : 

4p ibe} €«>(. % 1& Orbet «& fan iff e mtb^ 
b<ere</ og man ^ar beOer ingen ttl^arffelig^rnnb 
Ilt at omtbtMetet« 9@gt^eb/ beOér iffe til at foronr 
bre bet ttl h, ^borfor man nieflen fun $ar nog(e ^tri 
fef(rbfe< SHutorttet i SUifjortffer/ ^bor man iffe fan 
bente dløiagtig^eb* 

93.29* xal] @ffiønbt tugtige '<t><ianb{?rtbter 
ttbefobe btttt Orb/.f(Mt bet bog iffe be( nnboorre«: Digitiz^d by Google 961 

Cd})* 4 

S). 3* ^f««iV.} 9((f bet Søfgenbe, og tf<nr 
©• 8* 9., DifelT/ 4t ?Jattta« ^er ftte 6Ioe men^ be 
C^rtgne/ ber eitf^tn ^ébbetHtm Søbet/ men oøfa« 
*em, ber f^a^t ixeret Rebninger; berfor (alet ^att 
^er pellet iffe 5Iot om Sobett/ men i QHmtitteh'ø^b 
lom TÅ goi^xua TOV %6afiov ^ oi alle £(etbomme o{ 
SSebtcegtef ^^dfenbe f&r §8erbenJ !5øme^S{iber; 

(TTOix^røc T. X.] O xoiffios b^t^btt ^et/ fom 
^ i t) et ienKetEet/ ^bob^bet er mobfat to^t wrov^a- 

Wbc^ og <dtf(UI Toi<? ^i^Jevfcartxo!;?. Sfbnf. £oU 2/ &^ 
|ibi(fet @eeb ogfaa* fMbet tmob Stagu^inS ^ottoff/ 
Ittttg nf aroixna om Setbeitj p^9^jle Slemenetr, 
tttitfSiMtxtm, ^pifttn J^bntngetne eiente. ^ bjfbe 
iott @M ^eUet tff e |Hi<fe^ paa S^jé^betne. 

§&. 4* nX^^mfia v. x('l ^^ t^^^ btffemte ^t^ 
i^ax oflføben, €^^* 1, 10. 

y&4fiepøp -^ yiPOfitvop.'] ' fRdttt Otbet yoa bet 
fS»fle ©teb fceti^et '*frb'V f«a f^ne« »tppt et 
|abt albelej Ret t/ ]»aa bet anbet @teb at oterfittte 
betliøefdtt« 

93; 6. v/EKo«'.] S)en tette Sti^femaabf f^ne< ilt 

• / åff§S] tttfyM^OtbffoxflaxetUb bet tiflaflte 
o ftcPc^Q. Jg)eotfot ^fint fxtmmtht Orb IJet 09 ?Rom» 
8, ±6., Icgefom 03 SKarc^ 14, 36v et fat fotuben be^ Digitized by Google øf^, Un tttt tteispe itfttvmti^ ^udtie/ at btt 
^r Ipfttftra «>fte og mberllftt fr« C^ijrfi ferter, at 
j^tt« SDifcijilcr ogfoa i anbre Øpros Ditbe 6t6e^oI»e 

Mwe e« tctf^thingv 

titnct tteppt at foreti^^é. SHtt udeti^list ^^ 
mnt bmbt iife ^åt>t iiut iUnlebnmg til at anfee 
dirket (pwfH for twrgte^ 

t)el UbtrpfE^t fietpbe/ at t)e tåre erfctttMe af ®ttb> 
font bC/ ber cftf ^nj, ^øre ^am til 9Rett bet er 
IKe ^ell^tit/ Ot i ©o^ttimser/ ^«or ^fatteren |0M 
en S)2aa^e retter tOer tnb{lr«nfer fft tougn ttmA^pf^ 
Ørbtt, for'at?|r^!ttértnge en ({oerfere SRo^fimins^ 
breiei til mfta ben eøentfige noøet for^itatg ^tpf>$ 
nittg* @aa(ebeé ttttrfer )ts tf fe wn , at ^aulu« i^vty 
Icgefom l^^r. 8/3«> t>tl ttKtenbegit^e^ at*®nb ^ar 
(ebet ^tm t\i ^unbff a6 om fis. ''Set er ftfe Cber^ 
ber af egen Siaie ^oDe fjøtgt @iib/ imti bet er Øub/ 
ber ^ fø§t €ber, og fKenfrt €ber g» »uttbflfaJ^'^ 

cewjd^w] forfira, fom be, ber énbmi ^tA 
%^U tørt 

HvXtow\ ^or t>ifh»f $er SSegrebt t i^ en 5f«« 
bom« ?54enefle* Digitized by Google 36* 

pmtt pM bm |o j ørafTe @jFri6ent(r fbrcfømmcnbe 
ittVfhnini, 01 taøe !8arfel af ^ cAft ae iHelge mellem/ 
SOagene; berimob er Crbet f>el 6rttgt meb ttoøet S^ 
lertrpf, omm^mHdd^i t g ISraøttaøelfe«. 

éåbiattt, ^jfmémm, bf til Di<fe Slareti Xibet bu 
femte 3e^r^ oø Se^en beb $(aretj SBeøpnbelfe/.^i 
paa benne leber Dpregntnsen o< fnartre til at eomf e, 
enb paa be ftelbitere ttlbaøetommettbe @a6(aM^ og 
' Stii6eh^n Ogfaa /ifir«^ ydber (et !5^9tiMfe^ 
af SD^aanebem 

r^fere fbrflooe btttt @t^ f ^ en CpforbHnø tff 
Øoloieriie/ at afftffie S^benJSmuifl, Ugeføm^fanlni 
^bbe affaflet beit/ for at blibe fom be af J^tbnint 
øerne* pa mM man efter x^<» onberforfiaae ^«- 
i^tt^r« S>enne S^rtolf ntng er tbunøett/ oø ba patffer ' 
bet iHiafjøIøenbe o^dcV fi< ifdix^tf^ra tffe mb t 9)2e^ 
titnøen. fBt nnberforfloae btrfor bebre ei/u! efter x^, 
00 4nfee @tebtf fom en Sormantnø^ at be tCfe flulbe 
lobe fiø forlebe af bem, ber btlbé (lifte @)^'ib meøeni 
bem 00 ^Ottlué/ 00 berfor (Ttibrebe (am fom nbenltø 
^bet tmob bem* "iSærer finbebe mob miø — .(tøer 
fym berfor — fom jeø er finbet mtb €ber; t(t je^ 
er ftnbet mob Sber, fom 3f bare, oø bel t Øombeti Digitized by Google 365 

€itbim m mob tntø« 2feø frfu ^at |o ^tttet at tUi«t 
oter/ 3 ^ADe tnøen Um stovt mig/ 

^tt, fbm faa ofre/ ben ubtotuiZH^Mb, 09 4(HN^ 
feuc ol éfdgS 6tetu>orbtg^eb; $« t^nttt altfaa )>aa 
beSorf^tøelfer, bet opi^eé tmob ^am, ba ^an 
fBtflt ®mi bat i bijfe Sgtte« <(>att txir ber^ iffe 
fom ett ^(rberiigod anfeet, men fom en fotfuløt oø; 
forjhtbt 9)2anb/ bj)|| for^anebe be ^am if fe. 2)erte 
øtDer (iffert en 6ebre !D?eninø/ enb berfom bi bHbt 
fotffnae Ubtrpffet om @9dbomme/ om ^btlfe bel 
$auU Sortolfete bibt 9>7egel/ men f^mS J£)ifiot{e 
3nten SDet et felfomt, ot ©em I er 5 gorf låring 
Om bet •^enfpn/ 9^« fiol ^abe tdiU paa fine Sil^øf 
rere< mennef?elide.®bag^eb/ ^at funnet finbe Sifolb 
enboø ^oi ^ni. 

Hi. 14* ^v top] i^Uvii(i<^btn éfjiSfiibtt tnn 
en tbungen SJtening; berimob (fal maaffee f^ov ^ét 
ubflette«* 

SB^ 15«. Ti^ ovr ^f i fjMK. vfi£f^ Hit &pøttfif 

nmh ^^ Ubraofr: *^bor f{or bar ba &M tofftu 
liø^eb!'' Orbet^r er méafttt MtU^ ^futictfts 
maaben: ^toS ovp i fiax. inAv (^bor er nu ^ 
€ber< l^Haii^bT) »itte benne ®<einint ofbrpbe 
ten ®{ilbring/ $i»(Nn $» bod Mbim t ben føtgcutt 
©ætning fortfétter. Digitized by Google V ..SJ* 1& ^dt ^ijfd^^ag'] fiia jtQ bar tt bimn 
€ber« gienlife! SImt et Utiwa6» 

95. !?• ^fjXovciév vpiu$] be — nemlig ^me jiu 
»afferen&e?(erere, mob $t)ilfe ^leSSrebetet jtmet— 
*e om^psé^fige, nibfiere for Sb^. 

ÉxxXfirtfat t;/*tt?] nemlig fra ^auJi, fra berette 
c^rfflelfge 9(«rert5 ©amfunb. JcejVmaaben ifiug et 
»fflnof ben rfgtige, iffe ^fiing: 

tva aét. ^^Xovte] ttt 3 flP#be f;olbe €ber tit 
im, ^Ofnge efter btm. 

93» 18. xaXov de, ro l^tjXovad'ai iv xaAtp.] Qts 

Ut xalov tager ?J. fra bet goregaaenbe ov xaX£g. 
tnXovc&ai — medium, Ut ©amme S^xa ^^Xovv — 
faaer ^er en noget anben SJetpbncng en6 i jftet gore; 
gaaenbe: aibflereom^pggeHg, nibfier for bet (Sobe. 
5)oj fan man ofifaa mi\> SQBiner 6er;olbe Uniamxat 
éetobnmg, og oberfo?tte: hit er gobt <it bære nibfier 
for ^ceranbre i 2)et, fom er gobt* 

a. Ift i^a&a,] m gøbfeliti, flijonbt i» om 
bctt fidbeiibte; if!e, fom J(o|)|)e titt^ Mot om @Mif W«w3 ^ S3eer fo« C^rifM iwfer t ©te. 
©inb. Digitized by Google 367 

S3.20^ aXXaieu tJiP ^poo^^ fovaftbre giøfFfH' 
^et Cmf{ænbt9^efue/ formatten ot)er6e»jfi, ^rafe^ 

ip ifidti] iJ^tnU^nHtil Sten 

ov^ Åcotiere] {att forftooej 5ø^fiiU>el{ø: Mider 
SoDtn e&er iffe foretefi? eSer oøf^a: aøtt 3f tffe 
yiaa gpten? 

58* 3(2» féYQcmvat yoq] 1 3Rof. ©• 16/ IS*- 

21. 2- ff* 

5S* 23* xaTce cya^xa] ^paa iiaturltg SDIaa&e, 
fom 9}2enne|fer pUk, tnobfat ben fo^rbeleS gub^omi 
méUøe %otat\fialtmtti, ^Derefter 3faa! Uei> fjøb dm 

S3. 24. aUi7^o^oi;/u«i'De] ^at tit dnbett 00 l)mtr 
S5eepbnmg« 2)e jøbifTe 2a?rt)e^(iaeøori{ete6e fa<k(ebe9' 
ode bered gamle SortcrOinger^ men ^bett faa ^eli' 
b^t ^ottlu« o)»^(et)er tfte 4>(fii>vieii , itgev $^ e e i 
bLoret/ mett^ao »ifer,^t>ttb bet ftmb erafMIbet 
r 4)i|lwiem . ^erof føtøef hntMertlb tffe, « ^; 
^r xmtaget benne ^riflHre NfieiM til fMfHb <ie of^* 
bitte »ette. ^ ^ 

; SJ» 2& ti fo^ Uya^ Sif i Zq, hh h t^ !//^. J 
* OvHt (to) ^000? 6et|^ber paa «r<ilii7 en St^w. 
^mAn #nbet «»ibnit®|)9r4f^ot betteOrfrfovirinft 
^ ^<fr i^et4rtsgt«m 6ifNit/ tet.^jéfé/ leriimtei Digitized by Googk Z69 

!3Mfr« i Nf ^iei(!e Ut^itni Øtttntt. V^uM 
tjmfUtt ittmt Orbetf araNffe S5em<rrfelfe; tos fan 
|y r; L^(). t>ift tf f e forftinbeS tmb eVii^ 09 ot>erf«ttf<r 
**faibe< ^oJ Slrabente.** Otbtt Uydg, i»m dtoftle 
(er ui^éiabe^ it $tttn (føtC/ r^i ^auiué t>H5e t>tf{ 
t{fe Mot fon^Kte^ at 9&terdet @inaf liøger t ålrobien« 
S>etfom man meb Æop)>e ditbe dfjete bentte^ielititts. 
til en ^rent^ej/ 6Ief> ^la^^'xiy ®u6iect riL,in^oex% 
Qfl tf fe ^aøar^ fom boø effer Bamrmtt^dtnitn maa 
Ⱦre bef* 

S5* 26. ^ aw leQ.'] jonf^ •C)e!&r* 12^ 22. 9la^,. 
2f^ %, ligefom Sbeen af Sferufalem^ en fri oø (ellts 
(O^entø^eb omfrmg en ^edigbont/ fom Sfe^obo^é^cf^ 
ild^^^ fplbet/ (borfra (ané ©anb^eb ubøaaer ufor^ 
tmnffet^ oø (bor ^otf et ttlbeber i IHanb oø6anb(ib, 
tnb6prbeé forenet 1 9tetfa^rbtø(eb oø ^{erliø(eb« ^ttit 
3erttfalem/ tn (bté Sremtræben Mt @nbi %ptam 
fialtflinøer fiøte^ et enbnu iffe pm ^otrbeii/ titen be 
Sroenbe^ (bjé Sorøer^ab er i .g^iiitien $(tU S»20»# 
løK (00 aderebc im, (at>e tnbbprbeé^tomfiinb ber^ 
00 ffro^be beb S&jøn oø Øierntnø at ftmfliUt btt idtU^ 
mm t SMrfeltø(eben* Otabbinerne ta|e ofte om ec 
(immeifY ^ertt^olem^ SD^bbdittnctet for SRelfbe 
f^gt^ ifypabmtn bf itti forefliOebe H^M.tt 3m$^ 
ifOcm i?u(bt.(9tte« »m forben cfMr HH Ørmib^. Digitized by Google Sjffebe/éifer'ilt bel t fin $ci> flulb^ fptrf« foettidSpggee 
ntb fra Jg)iinfette. 

ilevd^BQu égiv.'} ©a Ziftm iffe $ar ^ iXev^. 
Mft twait We ot>«tf«1t* t ^itr bétr frit QDlnie,*^ men : 
*'er frit*'; SD^obfietmnø mob btt foregaombe dov2«}ii. 

SJ* 27» svqjQaf&tjti H. r. X.] €f. 54, il ^t(A 
5Jrop^ertir^er, i bctflore •S)(i<tJ, om ^iHlfet oOe 
?Jrop^eterne tale, forfpnber 3»b^f «^* ttn^^^pf^« og 
foragtebe Solf til Srjøfi mob be ottbre S6lfé(Ia'^# 
^obmob, bet antenbej ^er >da be €^rtfitte4. libet 

00 forfulgte @aitifunb tmob 3f^berne fe(b* 

58* 29* idio)X8 rov X. 9ry.] 3be iøbi^t %ou 
fattere ^aoe abff iflige ^ortceHfnger om3fmaeW^i; 
befulbe SIbfærb mob Sfaaf/forubert^bab bertøfe« 
ltKof-^:21,9* ' 

©• 30* iH^aXs Ti. t, X.2 1 TOof. 95. 21, 10, , 

SSi^ 31* *a^«.]: aJeb be for(f teUige {(efemaaber 

1 bette 00 bet )>aafi)løetibe SJeri fpneé.bet retteft/ .^ 
at ubflette o^ og t bet f^genbe^ffier^ o^ 

: 9J* 3* :'* ngnefrnfofiåftjii] ®eit , fom, . ti(f(Wt ^ 
mfir firi*W«giiHtffrfa|ier flg betr moWffe goi^SSi^i 
benbe i betle Sne. .- Digitized by Googk «70 

. ®. 4. MKmff. emo xa.'] t«i fVMW'.Mtiw f^t 
nté «t ffuUe Bbjlettrt. SRoro* 7/ 6* Ktntiqy^»vft» 

. Iw^ovfi^] fMtt »til« dd »irlfonu Cjj^. 3,20. 
a^ 7. w^m xiO««} M (ttM>oi|]BAe15ttteb«, 

tii «t omwWe bi«fe Ort« Se«t^b. €(*« ^«^f< ^>rt> 

ninø er fpmob«ntl(fl<n fon øiort for «t |«t>»e Dt>er« 

^(UiSeti til bet Sølftcn^«* ' 

gj. 8. ^ nmiMpiil nidtt efter øftranien^««. 
^gen forjlaae« oetitnj? om *em, ^\em «* ^ffe 
^nlfl^ebeme fra be« rettenet; Ifle om gettroeii^W' 
cOer @t>oø9eb for 9R!tmd|ebeme. 

xoS ymkoivxot i)fMs\ @Ub. 

Orofftwelfen« SRøbwiiMi^, men jwa bem, fom 
ittrtebcik J&et fiwme ttWrpf 9««»tr •#« 1 «»». 
6, 6. JHe ©o«, men Verf««. Digitized by Googk 371 

an. iO. «/«•»*« ip mfup] lÉfrr 111^ ^mtni 
^>kkf, $f8er iftt: fat J^ttmé ei^ft, ^((bv m 
M»t: fvrmr^etg ^meN^ nrat bet fulbiidiitMdr Ub* 
irH »ilb« Mrt«: txti %V9, ^tktiit^ ft% tt foiUttim: 

f Itejrtanec/ »iO« 2^ »« ve <^ ^mm SScniti^ (om ^» 

fid^ ^r (t ^rafiw iHta m 3^t(?9l.bniii>^ ber flNtfbe 
tnm ffp«t impt) ^utM$, (»m. 9m ^on imm oitbn 
@tet«ir«9^fM(l>é.£>ni(?«relf(n; hkh ^m b«r roeftr 
^teba «tmr fontOfsmt tlRenraø« hm »bm StHOl 
til(laa<, M bennr ajtffpl^nuig ir viifnnbcn Af %m 
mm%t *ir foin mi« fpiwé^ tw«M n^fibiot 9V* 
fiinbet/ t^ mtb ^»tlfct @Em af Øfoit ftmb« non 
tefV9}b«^$. for At )»rftbifc £)»ft«r«if(? — ^mI 
figtr $er bet ®anime^ fom r (de 3}r<Mf, At ^fj« 
9<n»«tt(«3«bcbo4ii4K »orfMieliøeii forftkaiøe; »At . 
^en om ben^or<f«Øebe (é sm^«} fim en gatu 
fffttelfe Af 3«bebMnmet/ fia »ilbe 2Nr«ei» f»rat|e< 
b(nrof>er^ t^i 0};ofeJ (ar frA ^wmmX %\\\t i ^it^mr 
®iab bem, fj»m (a|n ^»rffbifle <^^ l{»/21v)i men 
^betrSorføiøeift/ »er ^ttbifen »fffftr; »if(Nr^ At 
be« er focflteirig ^A3«b<bo«m<t oft brtte mobftit. 

9K 12. aKwcovwc««^} S^trfom. møR »H fMy 
HnAf «e(te £>rb om ftr Ubilufielfe fto iKem'ø^beiv 

31A2 Digitized by Google 372 

ba maa mnit iff e oftetfortte Da«ft<)iffr fl^b tt blitn 
itbelttfie! i^DJIfet Drbec* Sortn -ctte ti«at>er, rneii: 
%ib t>i ubelttffe jjg! URenNbeeM faw^ OtMntppt 
^H Umt^tt^mr *^^* f^^i^^^ ^^^ fortsaaeitDe 
gjartifd k«« tnøfe *enne Somlfmng, t^ib$n t>ifer/ 
M tt S5eøfe6/f6m oBerebe er forefwnmet, ^c? for; 
f!«rf<8» ait ^enfjøre oipelof xal til bet goregaoeiibe/ 
eder (abe bet Mre et af6rttbtttbr<Ki6^ er unaturligt* 
Si lijobe« berfor til at 6hV beb be @amie*Sorfte^ 
Wng/ fom forflobeOrbet om €a|!ration/ ^»il&n»e* 
I9»ninø bet alminbetiøen ^ar* €t iignenbe Sbéi^ 
bruser ^aulu8 t. et liflnenbe ttb6rub af Sortérmlfc 

^Ifil. 3/ 2» pXmeT$ r^p mravofiiip. . SRaajlee fér# 

ftinber $• ^ermeb et SJegreb af ©an^eOifl^eb, pg 
firnler paa bet Sor6ttb,fom finbe«6gRof*S5*23>^l^ 
at iuflen ©ilbet (afiaxatoiifUpog) inaa f orøme r 3<é 
^bal^j gorfamiing^ éOer regneS trt^n^^ff* . 92e/ ^ 
Ktngén bliber ba: gib pt t beré« 3ber bitte ^ø^t 
faalibeS meb fig fe(b/ at be enbog efter Soben^^tnaaite' 
anfeeé fomSan^eOige/ ber ei maatte tomme i @uM 
.?(lenig^eb» , , .. . 

S5* 134 t^ tf«^i] iffe Mot^bab: bi'falbé'lij«? 
Mige gpjier/ men betale egoi(lifte ^Jrineip iSWen; 
mfret> ^borefter $an bil lebe et £ib forgg alene t 
^anbfeiig^eben/ og ^i ^ttrtnger ogfaa ^obmob 
lOg Stebragt m/ fee aj. 19 ff» ^auln« gaaerfer Digitjled by Google 3T3 

dovXeveTE aJU.] Sigffom $ati(tt< ^/ 2*, Dfb eti 
^mnitiø i Orbeté ISet^btting tdtt om C^rifit 2ot>, 
faalebej ^er om en dovXeia, ^Dilfftt be ۤnfftte frir 
DtØigen OFutte uttbetfofie pixté Sri^eb* 

en Jettelfe; 3 SKof* SB* 19, 18* 

S5* 15^ «ya;i«^Y*«] BftetøMe^Deraittre, for^ 
fl9rté |t)eranbre« $eie ajA 

5Seé it efeer Orbene ub<n Sth)! tigtlgwe «tførfl«iié 
benne @<rtnfnd fom en Solge af ben fotegaaenbe/ oé 
^< imiKrattftéff • - 

©• 17» fw/i«?.] ©érfommanmebpf^lJoloiilff 
dlm8tt9^eb\^{f øiøre SorfKei mellem tpa fc^ 09 
aofer« >iiy: — ^t>omb bog fi^ maa flow fer W^ ^ 
faéer :man:$eif ne}))>e noøenflor^Dlenind; t^ttt<Hit 
tH ot)i9|^tte: JtfjMet 00 Otottben ere ffinatibm Aio^^ 
fftiie/-i><i<i bet af »fe fJnBe tiøtt/^Mb 3f i>iar; 
Da fpnej^ ^€n%un, ^borftot^^O^ennefree ér t ^j^ 
bet/ itt^Mre^ben^ ot^an f7al fov^inbre^ t at følge 
Sfanbem ^eOer if£e itflabe Orbene at oberftMe/ 
faa 3 ei f itnne øtøte/ ^bab 3^ biffe, bø ^len er 
|er tffe,, fom 9tom. 7/ 13*/ om bet forbierbebe ^BHm 
ntitti moralfte Sifmagt. 9Ren ^itltij (tøer: efterbt Digitized by Google 374 ^ . 

meM, pMbgt Ott ffuMe 3 Iffe iim„ ^Mb 

95. 18. iito fpiutf] u«><r ?ot)eit« Sfttbper; 
**foa ere 3 »byebe fira SpDen." SBJinen 

95. 19. f»j>«<«»J A><W OrW «eøl|«b er 
ttioifom. 

oxaéff^or/a] unaturliy £<i^ir. ' 

95. 20. ^po^/taxeAu] fiUt f «9^ Øtf^Ho^Mw 
fier, os vfte^t $m%v(\ tm Mt^^t^m^ fptte« 
^ «t ITiiile ftrcmHM, ifitr fomdxMi S«t6iDbcH^ 

95. 21. 9<^<H.] Orbet er t>i(l9»( (røte. 9M 
ffMbdtnie £>i>r«iMi<tfer^ ^»ori ber <m er loøit tSil^ 
iMtltøt^ pieier %avm tffe fblben ot tabe #g i« 
fNmMe« af £>rb(ttt< liøiMnbe £9* **• fa«(ebé< oifM 
fltow. 1/ 29. ^t^oro«, 9orav -»• a|if)i ie^Me ligtfM 
tibft M i^ør Mn aoøw ftrbtM ®r«d>, .|»erfnr 

«b|ri«it( of be øoridc ea^er, oøl^Hrft^AMt anbre. 

««oa^<»] førmi> {wrrent Stem MleiMrei; 
«(wAui', b« ^ »or ^ Cbee. 

». J2, jrwpa] -«e *h>t røebgfob«, wdbfut 
f*wo?, men < SdninbeHø^eb ben 6«rt>e, €^rif!rt« 
*w«9er i © inbet, 3o^. 16, 22. Digitized by Gopgk S78 

til ^ af f^tebe (^ fopbMiiiige %tv^m%f ^oci 
^ulttf i SreDet ftebfe ^ar brttøt bel^ Stom er os^ 
fM «t $D9b ^ en §Bkf ttinø af S^onkm. SBoi funke ' 
iiie> Ørottni anfee tee fotfi m SRoftfieentng mob 
JM foreøMenbe ai^£(8Bi^. 

Q* 23. iMCM rcSr réf . cX.] SoDen ar iffe |o 
Mn f»r bet^ eCj^ib , N I^Me beo t^ 

6 a))* 6. . 

!8« 1. ffeoA^^.] SD<tmaainbrj9mm«l/a( 
Drtat itfie fon iNf^be: eneeilel, ^iiM/ iiørfø« 
'iber M^Bfaa tiiaatfe frite wp, il»^ Ir. €ieotii| 
{Voibe bel Ubftvffet ft)tte< ae øielbciDeit^ bir adeittf 
lilfMt bor luibin t nøøett ØorfMfe; ttun øammøn 
^^iøeii øtbir in§e« 9fiifobn«g ttf ftl $er at fociøtbi 
Møen *|90ftttlkiitg til en t^'øire S^telfe. Skrfsr 
ontaøei ^t^foXa^i^éamém ttben 3>tb( rett^ at ftoot 
for xateAafi$ap€(f^, lløe^ fBiifb* fS« 17/ 17«. 
' ' øt nm^wt^i] itttimmn, efer be fnibfaw 
itere €|r^t, men t 9ilnnnbe(ie|eb/ meb noøen 
Srønie: 3, fom ntfe C^ af at beflkbe flanbcn^ 
is(etb^ 9(anbinS9ruBt beb ^'Ib^b mob (bmnbre. 
ijnomøp.'} ^øentliø (fnibe ®(nntnøf n ^a»e im»^ 
ret fortfarc greertaøet. Digitized by Google »7«, 
. IS.^2. . (}%] iiik6«fa(tct m-. bt-m^r t>«r 

gdl.; (Sfiwf. ©i^ittie^te i Æ^or«rfV« iitt/mt 

rdpttsX^Qtiaan.}. JRogJe Uffe -arawXiy^owT««^ 
•.95.: 4. eiS:iavKor.(i6sK)r tX^^^tfom^OtittS- 
^mt »iBet flge, ar man (laLrofe fig ^é jigifdu, 
08 iKe.lor aCoftw, .ba »Htx .^an itbeit Zi>M M^t 
érujjt enten DetfaBboanltsftc w^if , pøefom.«om,4^'2. 
^«t itavxtiiiti, ålX ov icQog tov ^eor / etter ittaafFee 
hti, fqm 2Æor.7.14. ij xai;;t5(rt? jj/twj- ^ At} T/to«/; 
l^i'vbet, atwfe dg for JRogen, jtjibefl injjenfféb« ub« 
firph^t)e6 xav;(«9«^ce( e^wi. ^(rtnittøeni^r/ogf 
f»«,,f»aIAe«jforftaret, »o^et Usaligt, ogiM^f^ 
«fe I eammen^mtøm. 2«or. 10, 15. 1& fTntte^ 
^■^Iema«be^ mvxSff&tu ^iw-^ww^«, eftj^itAi 
«»«««, at wfe ffø af bet, font « tibetifbir be».<9ne 
&fmiitr <»fb«tBt«»webe> af btf otterebe^flMfWg«^ 
g)aa footme tØIaabe waa t>e( 0^9 6etrt>®tebif»» 
<iaae<.,"sKan ffalloboj fun »fe fe" af. bet, tnon 
m^ttr tffe af.bet etkSbti^en tv/' beifor^al man 
iR« ttflftge fis frem tcl. at b*ramf o»er 9imt, >(^ it 
«Me,frto^<iat etter falhefopbere« .^ewe. 

®, 6. gw^TA..-] .et'jattb«tÆrb.tiøi(»«^.a8;'a, 
o«*|kw *e«for ^er et 4|tbet »tbtBre*. "€ii^er. fF«C 
6«re|in9{e3nff«6g;55pibe." Digitized by Google ;377. 

%^mtim ere eniøe i af anfee btttt fOerf famtn .Soi^ 
iMmttø til ^tntø^bertK/ nt gme oel mpb betef 
iotxttt. STOw iJsenne ©(etmog (laaet ba flaitl? e ifo; 
Ittttf 09 iKiéfer.^Detflett ti( bet Soregodenb^e eller bft 
SftetfBløettbe* «g>eaer i{fe fpneé benne ^^ntnø i^ 
btnne ub6riitseé af Orbene^ t^i aojLPméir tm h 
nåøiv åyc^ots fan Jo. bog iffe btv^t, At inebbtk 
Smogen ^ &obu jDercmob btt^btx benne 2:af fmaabe^ 
att.biedilgevmeb SZogen i a(t 6}obt; og noar Di ba 
forflaae Mtt 2Jcré fom en Sormonlng, iffe til %Hi 
^jøtetne,' mm .til tieretne^ jbot gaaer Sl(t frem i or^ 
bentlig @ami^en^a^ng* fBerfet {lutter ftg ba m^ie 
iit bet foregooenbe; Snft^er ffal tanfe jiaa jlg felt) — 
^beSlpo^elen fagt -^ forfaabibt fom J^an ffal giør^ 
.@ttifeaSeésPPa6 for fig frio; men — Wioer ^an beb — 
^ar ^n) fom unber^ifer/ noget @(^bt at. mebbele^ 
ba^^eett^geJDen/ fom utrberixifeé; beri. ^^paa 
følger^ ietltbraa6/ fom.f&ranfebigej beb^orefliUingen 
otii.^^emg$ebernei ^tU fonberreone Silflanb/^bjort 
fcKiJKange iffe fulgte bijfe S^rmo^inger^r men iobe 
^jobit tfkr. ;Si&tn^a6erne raabe> ogf giorbe^^oab bt 
t)(lbe». .O^tif* 3nblebningeit.©*.63.8lttW*V ^intx 
tt^jXh tøbøiiåiiM, :ogf)a.at labe bfn^teSortolfnmg 
gi^b^e i wenbet forefctmtpcr mig; at^ben.fiieb«anltge Digitized by Google 378 

ffter Df»f ne« 

lAet eir tf fe (øIM øanf?e tcent ; t btt itttioatnbi 
9ai tt fiøttelfett taitn af ^fi^^ttt/ t benne of Mqu 
tern 2«e^| 09 ^Mv^ ere ^'ttmilften tffe mobfsne 
f»m (o4 fre fRpere @iei 09 Seøeme^ men e&g^ er 
fsentiig SBenneffetJ nttt>«rentoe mtfnriiøe ^iifon^^ 
^ørrev^ htn M> 9(anben< ^nbirirfninø forbebre^ 
J^t>o 5er bptfev ^in/ ^ø|ler Z)j95 oø $offr<mfeIfir/ 
|t^ benne, det eiMøe &t). 

!B. 10. m^l HM&Ag, efierf^m bev tjita o< Sei# 
. Itøleb berftL ^ 

iof. TO iK/n^o«'] Øfefber, IffefeiK to irffXor 
miovfTi^ t bee foregadenbe 93erl, HU Mel Sanni 
^ter^sleb, mn aH<Soht 09 Snftenbtøe. €»^^28. 

i^aCofiBPøg to åya^09 vaZg %«^<r«r« / 

S. 11. ffiTl/xoi^ yQdfifiaaip.'] ^M^t tttbtt 

ti npere 9orto(fere mtfee betine &min$ fom en 
llnbf{9fbntnøf forbi $anta</ af ^^an^ef paa %ctt$ 
btj^eb i at fhitt, |ai«e fPrebet faa (tore 09 n^ømte 
S^oødaber« Sften ba fn faobon ttnblVøtbnmø ^* 
(^ne< ilbe aii6rast/ 09 ba be ttbtc^r, ber (efeøiie 
e« ®tmelf;r, faa ofte forbejle« meb be«, ber bt# 
i«9tte en IBianclbt, faa fbrflaaeé bttu 6teb beb(l om 
^ntatfet af ^ggaber, eder om ^tttti Soenøbe^ Digitized by Google 379 

/ 

fitte fbttf^t 9tom« ±6, 21 i ftor. 16; 21. t^eer^ 3/17. 

18* 12. ev9r^o<raMrigf(riu] øiøre ({ø 5é^ageligev 
ip iJOQHi} gaaetr t)e( pad tee Viht>otttt, men mei> 
tetOrb/^nnM to^IgeV/ ^éttDtfer ^att fItrajefttéfeS 
!Se(Ir(t6effer til ^tt, fom er^anbett mobfdf* 

II'« (i^ Ty s*, r. X. ^.] •C>er et itte blot tåled 
ont Tff iia&i^(ia%a vov xQ^sov, 2 Xor^ 1^ 5« 1 ^^eft« 
4/ 13*; ener om at ^Xi^eig tov xq- ^oL 1, 24.|t 
men ^aulutf inbjiutter i Uttt \Xbtv9t ben bo66eIte 
tUJenfng, ilt be af grpgt for 5tor$ for bem felt) tWe 
tflbe prcebrfe C^rtflt ^oré, eOer ben forjfctflebe 
€^r{|!røn* 

gj» 13* tr tJ vfA. aasu] bel neppe juj! af itn' 
omffaarne Sor^ub felb, men: af Cber^ omf?aarrie 
{egerne. Håf^l er ^er bjrugt meb famme-S)en(r9t fom 
I itt foreøaaenbe !8er& 

, $8. 14, if tA gavi^^ uh.J @amme bobbefte 
S&ft9bnttt8 fom 9}. 12 at pr<rbife €$ri(l( Xoré/ os 
at bctre Xoré for ^ani @fp(b« 

§8* 15. fd^si] Sdefemadben klf 6j^ ttben 
SfHiM foretrieffe^, ba iaxvu fpneé at me inbfomi 

% 16. xaran Totfr<p] nemiiS itn i M fow 

saaettbe fiSeré mbt^olbte. Digitized by Google .?80 

I 

S5» 17^ tov XoiMov.2 ©erfom ftette Wbttpf 
tkUlii er forjIieBiflr fr<i Xot^oi' 2 jfor* 13, li» ?J^iX 
3;. 1. 5^eéf. 4, !•, maa bet ooerfætte«: ^erefeer; 
men beit foebDanltøe £)t>erf(tmlfe: tøortøe^ j^éfet 

CiV/iora.] «&er ea^ttfedDe(6eb(ipaabeØ)2<etfet^ 
JE)errerné paabrænbte berej ^vo^Oe fom JtienbetesO/ 
ae be (tii^j9tte.bem* S)iéfe Wi^xttt Haxt paa $ait(t 
.£eøeme be Sir, ^an ^bbtfaaet i gn ^errééStenefle^ 
Orbee hvqIov er formobentltg en Zili^tnini, ba f&fs 
Itribeme Rettere la^Dt bet tH, ^bor bet tf{e fanbte</ 
enb ombenbt* ^ Digitized by LjOOQIC 3fT V. 
SDete ^enjtgt/ afbeøne fra Sefu eøen 8<et;e? 

mtb nortmefi ^tnfpn til bet baitnbtt ewtft Af C« ?# 
Ucfunben batgeftedt/" 

Dr. JX. SKøIIer/ 

6tift«ptfpoft i eoUftttb. 

^et er 6((^nM, «t fTere tiptn t'^eiogtrmene 
At ^atteDpOftøf t cn^or oø tt«fNttIia 8or(7|eI/ iffe 
dUtiémtBerø KtttKftøfe 3iit>^o(* of.«nffIte af* 
jleUff e S5r(t>e ^ mtn og oixr^Qf>e6(t 4nieaem:3($t 
egen o§ %m€ 9ipcflUti &nre. ^tn o^ofloHilc 
, e^riflenbom — ^«blr«r b«t— eg 5«it< rette (Ei^i< 
flwbom, htnnmlis, fom:IlM«r »Wrijft i 3ffti 
(fiticr i fDdhddierne 9S opUnattH, i.<dttt,«m 
. ttenbe ^e«I f»r(f ^etttø« SJnø. SDet e r sii Aluttui 
gwffniJ«8«l«rerirf«mfl«njf«(«flIft«rfcaf>«jM*riic4/ Digitized by Google \ 38« 

00 ifonr ^attfi, ^aHfuni, m(n eg i tSiørefiertte 
om @ub/ fom 3efu ga^er 09 fom SKennefTenetf 
Rafter; om 2frfu$ font @ub$ 6on og g)^e«M/ 
om 9Kiraf(erne$Sierb/ om ben menneffdise^pM 
iranbe fHatnt og !8<(fen o.f^t)./ at 3(pof!lerne s>aa# 
flaoe« at o«re afotgne fi'a bmé SReffer, 3efii* 
€^rifht<; (Såaiorrer i btt mtndfleg. $. ®i|fm« 
oé i M»^ ><><n<ml^lii ^rffi/ o^ bit tub tort 
SBtfafo af fere ^^eologer baabe i Spbftlaitb DA 
^o*o«(elt^, 

.. jDer^mtfu betu for^ber figfiia(fl>f4/ ba 
^r ItgefaaltbétSl^fu^ felOf fom ^an$ 9(po^ler/ 
talet @attb^eb ; t^t faa ^ar |o ben 3(anb/ ^att 
lot>ebe at fenbe og i^irfeftg fenbte^ent/ tffe b«m/ 
^oab^an bogfalbte ben/ ^anb^ebenS tRanb/ 
^ar iffei^efur ^an« gor^rttelfV/ oetle bet brat 
tU at e^nb^bi HH tagtt af^ané of 
fovf pnbet bim/ a(tfaa iffe Miri bm of>emnJ# 
fitmmtnbtmebtet; 6<in Q^abb« terti itUt^Utbit 
lem i beti.Mtieré Ubi>tfi(ng af ^an j £^re. $1^ 
|a»e 9t|Mil(oiiK mt<ftff{Mct .«g for<^tNrfUt Sefii 
tMttgpeffttm/ og i MA 6tfl^gittt o<: beri« ttm 
|«IK be giOM o« Mife JBigrtftrf om ®ub/ f^lfft 
Øtgictee om.€^tfi««# om^nf^krfon/ om 
|ati*@|fftriigrri om ^< fbøb h ^9$^9Mfft 
$^uø ^^mt 9«feir filt} (an |i fiuilfM I Digitized by Google n. 383 

J^¥rt^^»mht^^M^ ^fa tm iwtt: ba ^ 
^ fo 3ttUt ^9t»t of j^t^od i)M Ut>tbt bm fom 
fiHeS^iMiér; og ba f^t f)an oø (bh attc ftessr foin 
»M lumi 09bii»(^bi ^i 9ti>a(iUr (4pme 9(n 
lørieu f»m ^n fil»/ «><ui 9lft>tii, t »et ^ 
fogbe: ''•^l^o ^m (fereir (Sber# ^»rlr mis, ^ 
(ØH førfafier <Sb€ir, forfa(lcr mig** ^). 

^itt ^bøtaf bibt iri ba^ %bab ^tfni frlb 
lår tore ? f^mlitbiié oUtte af |an< 9}iOtter< 
egne Opceønelfcr om f^am. 9Ken faa er btt bt 
^i# ipioafaibeiibe/ at bi f^^bt (agt |.am faabatttte 
Oirb t9Suttb(ii# ^Dorbeb be felt) maatu ifomme 
i Øtrij^ meb j^nt; tbi faa ttbibettbe eøer emfoU 
b^i ^are H bbg filfirt itUr at be ei filb ffulbc 
f mitte frtebitineUbbertetiJgemnulfe imeSem ^att< 
tg bereé £«e/ naat b^ti^bar faa aabettbar, fom 
man itttomfiiiiibf r foregioer **). SSitn ba blioer ♦> f^fym mnn, »«» ojttere^e a priori Ian viU, at 
Utx^at umucHfit for Sefu 2(pofltet, efter en faa fort' 
UttbmfiØiiUig af ba«!# »t rfee ff^f«« fra berrt foci 
%m MbBtøeDe 9attomine» 9^n efler fopinc MttiOif 
nadftiffe Q(rttnbforCaiiidct 6U9cr bet io Udefaa uU^xU 
beltflt, ^[»ortebeé 3efu«, ofifaa en føbt 3«be, tunbe 
teértoe ^8 berfra etter ^oeve flø berwet# ©at laa« 
man enbnu fparge : .jfo&«» r»ry »J vo^ta ravnr« 

♦«) fRen ^OM Xvoftternc We fattet ««i(fldeii af 3r|ii 
prb, ba fo« tuati oet ne^fpe trøc, at be rifltiflen ^apc Digitized by Google 384 

ftsnne i^et oø Stif 6eraa6e ftø paa ^ami og ^n^i 
tide tete/ ntrift ^Mb bt f)at>bt^Wtt af ^atti; t%i 
. AQor ^atslit j taler em ^fte StanøeHn^/' ^t^or^Ma 
. Øen np^'ft^^Qebe fdi^mt føned ae iirsøf megeii 
®arse, nrnae bég 't>e( aOe rebeff|)€ Sereolfere^ af 
9(pofieleiié Orb txrre eniøe i, at ^ti beroeb fffe 
forflaaeret felDøfort/ af^amfelo opfrntftet, men 
M af ^am forfpnbte/ åf'^am nbf)itkb€ 2feftt 
(^f^anseUnm. 

9(t i ^on'tf 3(Do(l(ertte i flere S>e(e ^at>e t>e# 
iifere nbføre og normere ftefeemt/ %M9 
3efit< ttnberttbett ftrn ^a&be antpbrt effer mefr ^ 
fora Or^ berørt, bette er be( af Sffle tifflaaif i 
00 bette følger |o 03 Ifgefrem af3eftt»rb, ^ét. 
|an ^aobe ?fteget ^t jtge bem/ fom be enbifit if 
funbe 6(rre/ men ^t ben Sfanb/ ^an btlbe mebf 
belebem/ fTnlbe føre bem btbere t ©anb^ebeni 
Srffenbelfe oø Sorffaring.'^ Sf^ørgSmaalet er 
fnni om 9lj»o<{(irne ere i birfet^tlise ©t^lfler af' 
-øefne ^ bere< tierer «9 Sffiefier/ efierrom te 
$at>e forebraget nogen egentlig np^irre b.e. en 
Smø/ fom encen (Ir^ber tmob 3ei4i Orb/ etttr 

, tefewet S)tUM frb ^ oø l^wcUbc« fan ba SBohme 
. . , anfcc ba fot .^htt, af bc Séfué tillagde JSat« at 
wbUbe/ l^oab l^an efientllgcii ^at lært? Digitized by Google 885 • 

tffe er ^Mtt paa bm af ^tti toøfe QrtttiMor>. 
£)etti it Mf fom ^ere npete ^f^eoUøer mere os 
minbre 6e^emt/ i f$nt effer tniitbre Ubfltatningf 
, htflplbt btm fer. tOiin f^nimob pfottftm attt 
Sti^gfertte paa bH ttaftiiftt; éU biUt bt tun 
MH 3eftt tjenere/ ftiit ^a»; Oibt Sorfpnfeerti 
aKe ifietnme 5e mtb^wlnS, at be iffe ^ate fagt 
efter tibt at tegge nogen anben^rnnbf end >eit 
ft^m aflerebe laae for btm, dtfti^ni ntnMg. 

SRoit nn 3lpoflktnt f^Mt SXet? eøer mon 
fSAfimt 09 fianiHii ^aoe bet? 2[es fi^r min £)ee( 
iroer/ at^fatibt ofle be løefl^lbiicttsef / man l^ar 
i^rt mob 3efn 9rpo(He/ finbed neppe mtm nmtt 
oalenbar ttretfKrbig og grntibtod enb benne 1 o| 
bau fpned m|g flet iffe banfTetigt Miebffe om 
aSe be forben anferte$o^er# ^oor bm npiniebnte 
^^f^ og t^ogf S^^mey t>t( ^aoe fnnbet tn 
iHrfentKg Sbrpt|el im^em ben apofiolifFe ogr^Mb 
Ion Calber ben irgce C^rifienbom. CKen |eg oH 
for benne 6ang tnbjfra^nfé mig tH ben ene/ metfl 
ømtbi^be> VniM om ^enfigten: af 3eftt Sypb; 
4>bab enbeéi af be jøbrige angaaer/ bd >r. o^ bflf 
9rUnbIofe i^iin ^oa^iftb ^a;c foa inblp(ienbe for 
,Cn])t>eri fom fnn iffe bicnbeé of S^rbommey ol 
ben neppe fortjener ar igfenbrioe«. Sun tH 
^j^tpel vxM fioae ^ie tit m'1))cøit>i:. i&berfen 
sii^tfiUUfbihUiQm. 95 b Digitized by Google 88« 

iffiaiéné tttir ^fttttdr fa, aU cttftattg ^fatterAt 
Af ^ft)ft tit H Shimt, ^fiitfen ^(Ibtmefttt 
Ipbf e SorfdetirbH ttterÅ t^ftr^ 09 ttiéfi 3)e<uu 
{Hi (ftttt o(^er Qkmiud fttt^ ^tf efter ^m< 
gøtftfriti»i fiiiiiet ^opH fis tii bel ^icc.a^ørefr 
pm en reiti og oesettnpttt'si £)9t>/i fem ^^viftug 
Siøer o< Slatt^ 6.: "'3 fnnnt iff e t|ine @ttt> 09 
flSammoti,'* S^f -r- at jeø «» fC«! iti&fl?r«iife mit 
it( (ttxfli^Bfmte ffeftiøe S^Mrfuett -^ bie leftber ^, 
Orér. 11^ 26. : /'SSfti«! «»tde e^rtfli Serfmofbelfe 
ftrfiftre 9l^boin etib al ^d9t<ea« Siø^mtefaré; 
t^i M« f«<^^ ^tn ttl 9e(#nttiiigett." Qfett 
»o« bee NI SHoaimøn — lOrbtt tiige t j bm mtef 
tmfaeeeitie ©et^bntiiø -^ tiltt «» bel ©«b^ 
Øraftrd ^ Høe« ftt ^om t^tf etter miMt goffftt« 
lereK af 9ret>ee tit Cftr. (Mr maafhe eobtg turbe 
Mre^Attlit« felb) ^ar f fettbt eOer %ttnH (Tg tteøeii 
embentott for VHo^ti, tniwHt^ bm fitmtle, f9» 
3fftt«feto^ttt)f|irrflrHJDJfciptertHt "«ber«ftm 
ff«f f>«9e ftor^^uitmefeti?'' -^ ^bdb CMrmtis 
beø if(e faoe ttbsaf Sible;o:i iM«r man ber tit 
ftobø en fofttbfottet (Renfttg #abf«fleel 

SDog , iri iHlIe ttit lottt Qf& t H ^bebi)ii»f tf »> 
^ori 3l|>o(Henie (TiiKe aibdeé bonre ofbeøne fr4 
bere< gubbommeliøe Sorrer/ nemlig 8f nff ite( Um 
H SrentftilUnget af fyani S>ebu gpf Digitized by /"Googk 3S7 

nmUg at tHitititifdtt BfanbaUtMtn fof«fie(fét 

t95tittt^/ ^Mf f(Ht> man pÅofidåef/ tfdr ^u(M> 
Se^rgittidrtr f»r »e ø&rfff/ $aDe ftiitbit pM at øftre 
^fti fikt mfBMlgt ^Bh tit en Offtrbt^ ftfr Vinf 
J)<fi«®5fiiD/ aj gijrfartewtt af ®wD€t eif 5i g6r.f 
etfbnti ^pftubfømmere enb ^att«^ fartet ftdtiiNé féto^ 
<rt gføre ben bBtnbt Wlti^aé , ii faame^^t ttl et 
£)ffef , fwn ttf ett ofrewbe §ffitfh\>tøtfl. gø?/ 
fta*ibt ifii fom?5i*nie 09 Ifgneiifii« SMbt Ip^rtotfew 
ettffeiiber at totferfind«*re}f trtrfeffj Jnbrt i ^ 
apofrøffffe l^rebe, ma man fUfiaae/ tit be gaoe 
mllQttt tmmtS ent^ be Sl^eoføgirA føm trobd 
afe ftitibe Sorioffnfiifli^dieølef ^ik b^ec nb^ 
ftetir benive f<vre af ^Mtn ; ttetf inbntt mUgitt 
PM bet bod ^attblet/ ifatt> ^t^e oøM ttf^ø^e^ 
i^bab ©ano^ a, af 3f#fti* ogfaa ^ert.^r wret 
f{i?e^ SrtEw^er« gttg^i«? øø foMrerw ØK«ii matt 
mettrr at rettbe ^efk $(Sre/ oeb at ^iTfeiib« ^ms 
fbt af Søb 04 £)e^( t e»^ (tom moit itUa^f (at 
fønttififlrmift^rt/ 09 fr90erfterfør(^(leniNM 
^ané Slpofiler alene -*^ biflnof e* eøøii fftaube at 
irre ()am )»aa! ^n øot Mrt im^a»4i ept i^aa# 
fnn^ atfrentfTMe 3efti ©tbr fom eir Offerbøb ; øfl 
bog tiiiiit, fem i5M)me inbrømmer^ en Sruøt af 
^ani eøen Ober6ebii#ninø: ^bøf^bt^ rtmer mau 

85 b 2 .. 

Digitized byLjOOglC 388- 

r^btttt fammen? ^&orpaa grttitbébe ^ait hå ^u 
£)t)er6ti>««tti<ifl? røeente j&ait gg maaffee 6eret# 
tfgf t til at opbtflee bettite Mere ^enflgc af ben 
STorétirfiebed SD^br forbi ber titøett attbert Ubt^ei 
øaDeé ti( ac bortfjerne bet 6fanba(øfe berif 09 
til at fremme €&ri(li 8«re« Ubbrebelfe ? @aa Mt 
bette ba t faa Ji>i8ti8 en ©ag pia effer impia fraus 
i ^øiefie ®t<ib. Od Gaabant fan man tiftroe 
Un CtKanb/ ber faa fraftigen abbarer øé tmob at 
(Iføre Onbtf at beraf fatt fomme ttoøet @obf 1 ber 
foa ibriøen »røtejierer imob at tiOirgse ^m f^tnu 
mtlifle Sttttiffflreb, for at fremme f!« éaa*)l 
SSeif fliøe |efuitif!e ^neb bare futt be føføenbe 
ZiUt 08 en bi« »Ia«fe af bore ©age« ^rieper for* 
be^olbttt. aSaii f jtttber if f e 3efit »pojHer / naar 
matt fan troe bijfe srunbivrlide SRenttefTer ifianfr 
tf( at betjene f!^ af faabanne $unfler. Ufei(bar# 
Ugen %abt baobe lipaulué og aOe f^ané^tbapo^Ut 
tvøet meb fnib Oberbebit Jnind # at be t ben af 
bem dliMte Ubbifling af 3eftt SDøb« ^^engøt ^abbe 
aiteb^olb af^am fe(b; pø bette troebe bt ti nbtn 
^be 00 tilflrceffeltøe ®runbe. 

^Mrfor I Øøriøt benne ^øiere ^enfiflt af 
3eftt JDob itu faa ofte eller ubførligen finbe« 

:*) eu 2 itot. 2/ 17# 4^ 2. 5* 

' DigitizedbyCjOOglC 389 

fremffitret of ^am feff>; fom nf f^Mi ^pofltrt, 
laber fø^ f^tte^ mføf meøet (et forffare af ®a# 
de»j siaeur. Set er 6e(|ettbe/ ^&or ttforbraøe« 
Ifgt bet bar for 3eftt Sifcipferf at f)Btt f)a\n taft 
cm fin f4>refiaaenbe S)øb; ^bor ((enge ^an maattt 
forberebe bent berpaa^ oø ^bor fa(l ffdn fnfl 
maattt ffat^t btui ^/erter fnpttebe til fl^/ (nben 
%anf uben at (l^be bftffe e^a^t øø Sorbornjfofbe 
fra (^9/ fttnbe ffribe til ben for bent enbba faa 
for6attfenbe(Srf((er{nd/ at 9Ken«tefrené fifjøn ftulbt 
oberøibe^ i fint Sunberé .(xenber og bøe en bo(b^ 
fom os forfm(rbe(i8 JDi^b. Jtnnbe be ntt neppe 
itbj^o(be at ^ere ^ani sDeb n^ebne ^ ^bor(ebeé bi(be 
te bapaa ben Sib bueret ititttit til at fefge f)am 
i ben fn(be UboiHtnø af t)ané SD^b j gotere .Oen'^ 
flitl S)ette bar ti(biéfe IRoget <tf bet, be enbntk 
ti f itnbe 6 or r e. S^rf{ efterat f^an i bøb for berei 
øtne paa Jtorfet/ ^abbe/ efter fin gorttbp8e(fe*)f 

*) 2(t l^ott %åt forubfaøt fin Dpftonbctfe, fott man iHi, 
ttbeti at øijø^e IBolb paa ^ané £)i:b, Un(it%iu SXeo 
at ^ifciptette anigeoet tf fe t>entcbe ben^ taber ftg tet 
forftare af be iamU Sorbotnmeé STtagt, og af b^t 
3nbtc9P/ l^ahf faa b^Bi gocnebtelfe l^ar gfott ^ak 
bem* i^oB tnibt i att bet tftziU, bet omdao bem, 
%ax bet u)>aato{t)U% t>oet;et enlfoag ^traale^af ^aa6, 
dtnnbet paa ^ané X>tb, tit^aøe i beu^ ^iele, fom 
i^olbt bem fta. at \txMpU^ . . Digitized by Google »90 

CII e##iiiU8£K^bel(c: iMrf^rjIf ftméhiif tunbt 
i^t 6Cj99Ét^ Al fattef^i>a^ ^atr fer^A ^^&be ytirrt 
^ bun Bm {»eiiftgteit of fiit IDab; t^ ^a i»i«at(e 
«et aUiVibt åfiut Mmf at ,Mit 4>dki oø ^^ettigftl 

tl^t^bpyf ip< af biu ^ttrmtiiKliøf SSoa^uttiiiii^ 
.MT f>fb^m fkil^t txbfåttø tUWtmntihMti^Ufø.. 
ØiAfbHiibttf fom fiiM)e< Pfttt^tt å( bm Op 
$$Mbtui BamtaUt tnfb^ae %p9^Ufi fti ti Uf* 
for os# At ^i>f>ebiiib^olbnt brrof Mr SoirfI<Mri» 
j}4n tDtr ^in^åun of (ttij a>øb$ t^i ^nt |ai 
foøc beiUf ^4fr Sitc«#foruairi at ft^et >iiffrt 
Ci^rtflttin At libtf Saa fefjer b«t Af fd (Utv 
At ^ati 00 iiiAa ^e faøt' teni/ ^f>prfor bit 
ntAAttt ^e^ 00 ^bab ^tn$tt btttnb fttåjbt o|v 
uaatii ^linbt dba^zt^tm i(U ^h fMHM 
fornøbetftf omff^nbeltøen ^er at atifore ^anéOrb; 
1^ btt fttiibe if f e fAtøc btéfr Ufli^e 4»eiiiie(rf r ittb/ 
Al ben tib fFufbc fomnttf ba man bifb; 6e{Tplbe 
bm foT/ Deb eøøe Opbiøtelfer at $at>t fortatifTet 
tere« (Reg€r< 00 ^ri< torre. 

<^ frø btn Cpftanbttt enbofbere/ iføføe 
f nc. 24f 44./ i Samtaktf meb fint ^iUipUt bv 
taabt f{ø foa, ^bab ^n, imcbciiø ^n kbebe i Digitized by. Googk 39.1 

btta JtMMf ^»M fdør kett 6M9C «ai, Itn JN» 
»843f>ftaltt>elfe <t^ «t ^ir er tolAi tfm te^Od« 
»fftf 9« 45 «9 Ifth ^< eMMttm^tlié) f fM <M« 
serntt^eitiKøini 5eir«f> »(^n »jrfita fkr ^i &»9 

•g t>{ «iBc aé tirriitti« unttt(»åé, émitt, vt 
fnbt op^éøief (ertm (fMittfyttNd^tt b«if fit« td 
liDcN Sxd 4f |Mb Ian ontfibUføtn 9ar faft tftiii) 
ittt UnM^ 9é ttt «t Ddoftiaer at Siwfilerite 1 
Urel.sttMvmMcl^ 8«*et«,<fltti <dr» ^aM ^AM 
titfiroreflll ®tn«» for fiB t« ^t« «f ^Mt tWH 
jgorltadng 4>*ir 4>»»*l^niftst«ii -af (onl ^b< ■ 
£<e(faa«f( fbnt^MflftrM/ leM^nir iw3eOit< 
iit«i<t 9|itt rd» ifiti ^ei fbifi (fi «<tr«mfté s^e( «f 
ten fJlAit/ Mr »ar ^di tU9b&titn «tf Ian« S<Mt 
ot-ttbftrr. a>«n »or ^itM 1n|f<ti1iiii»é iii mat* 
Sanett«/ <i|OmtteiA^Hertf«fr(Mfm/ {RMffMN 
M«^«, (Oe^f éWiM^lit •fut {>«»/ (MII/ fMW 
^Rt^iM fmrer / ^aide )><HR)r*9<t fr#. 9fiif ^M 
^aoftey iffi^ fut «dt(e J&ib, e?«^t (U <tl 
fcfte fit fi« ril OB ID^éBi M( ti Ufi 
bft iøjen. ^ikMUé |d»M iHgeflKagit s««« 
lam'; rtaArtXR tfl« (n^i in>«t MM l^toi««« 
fra< »^ ^oaé 2itb vat låni rt <^of»il>|H>flé «f 
IDR« <er^> *ft itdtft |«4ir S«t)<r |aø»« 
ralt Idw at tt»t»inlrté -^ »e« t>«tr eH Digitized by Google 3S» - 
•w*9 (3»$. J-Oy et •O'« er«» -*ejr »« r %4m 

frAroa^ebe ^m at f«tte f{t Sii> i fDoo« / $<io ^ertt« 
|ant><tt bttitnbtt SBtbttibtlU mtb bt Orbt ^it 
imUt {nit ^i)Ai>a)7etii»f{(ri>iOe/ «U«a6 9«» 
»il. ©trfor ciff eb« g«b«r«it i«m(3o^.iOk> 
forM ^aii fatte fit iiit fil o. fc ». gtt 
Qcrbeii f(ti(b« fec, at ^anelfFtjOe fabcrrø, «g 
fliorb« font gabcreit Hobe ^efaitt ^am, 
iit %M ftmtiitntiBbtu imøbe. ØaabrSaberen« 
9tMn H ^tan(9ttt« &00 (3o^.i2) friObe b(r# 
teb. ^erfijgj^rt«. ^»cbtforntt måattt 
< 3 o r b t it for at rttitne 6«re gragt. Opieitt 
fia 3^rbf « (paajtwfet) bifbc ^n braøe alte 
tH fifl. JX^rfoir »ar ^n fomjiKn (f»M 
. df ^erben) for at 9<uu btit £inte (£>»b^ttniei> 
imrtfi Sittnbt pm S^tftt ttfttnn ^an Ut 
Seriiibei>aa3orbcit fttibcttbt. 58cbbi«f^ 
»I bc^iifle Orb ^m ba 3(fn« fcf« eefliint o« t^ø 
>(li9 ^ttflnet betl £)9b/ ^ait ftufbe Ubt, font eit 
»«feiit(i« ©ee( af fit f>»U StMb, mflMf er««r«r 
^an ofl Sorfanbeifen af ebanøeiinm føm btnm* 
btn ©eei beraf. Oflffla berbeb ^at>bt ^n (3o^.i7> 
^erfiflølort filt gaber »aa 3orben/ og 
fnlbføré ben e/ecniitfl, ^n ^bbé fli# 
»tt Hm «t ø;»r« — ben e^crttiitø ttemiiø^ Digitized by Google Imi før ^ttd tOab tat M fuWBtt. ^n »ar 
bertil føbrog bertil femmfn til ^erbeiif ae^ait 
ffttlbe ^^n^^wir r^ aXti^HK*). sO^in fittine Iffe 
b^tterlnfter floar &f 5 ® tt>ett af ^inanfreti? eOer 
rettere: tt ere |o oabffiØeHdei t^i ^ører {ffe Sor# 
Kåringen ot)er J^ettffgtett af 3efa Xiøb osfoa tt( 
latié S^re? 09 t^t^^tltbei fitnDe &c f|enbe bettf 
»aar UnitU Dar førfptibet? £)et tr ba iffe «r^ 
liøeti lanbletf noar ittan af ^efu Orb fnn fretm 
broøer ben ene J^n^t af ^né Sommt Hl ®eri 
ben/ men meb Slid fortier ben anben^ (iøefaa 
teftemt af b^m fe(f) forf9nbte, ^enflgt. 

aSen ^Mb Dar bet ba for en •^enftgt^ fom 
t>eb3efn/ btnJ^Ukti, friDfØfse Opofrelfe fttxtbt 
ot»naaeJ? S^eromb^r bAnfeft> i ^(minbeligt 
^eb erfi<rret (!ø tilbee« ifkmme Ubtr^ff fom 
^n<.9lpo(l(er. t^n i)tnåab nemiiø ^tUb for 
o*/ for fin 9^enig^eb (inteQ tw ngopctxm) 
3ob- 10/ 15. 08 tr. et «H Mire nn (ffe nrflert 
O^tt vnsQ; fbt at wtsQ ttpoff^ brugt i benitt 
Con tef tf ogfaa i be apoffoliØTe Ørebe; nnbertiben 

*) iDiéff ftbjle £)tb Sematfe boø iffe (iøefrem : "at foc« 
f^ttbe Un fanbe iRcltflf on'* men,: *'at føte éottbl^cbtnl 
6ad*' 09 omfatte ba ul f)ani Me «n^y. 3 J&)t»Hdt 
t)ar natutfid^iU l^et,. ba ^efuf fiob fot; ^iiatvt^ , itfe 
^ib cUet &U\i ixi directe «t omtaU ben eøentUae 
*^tot 4f ^n^ jD«b. Digitized by Googk mM t^i i tett »Ibert é^tyMtnn til €eftJ 
Øebftef og itu åUi^H^t ftftettttr: i dtné 
Cittbf €t httitnit Mt Unbtt Mit olmiMft 
Iift9e«r(é: 3tfn^ bø^i lii 9RtiitttTf (iie< 
Sbtbftif Hnnt bå tyift not imHf^ibitt f9t$^ 
lige -Otnfifter foKtttmre«/ f. f. ot |ott jNb #t 
mob ffulfte leføslc ^tt &rrf (eii'*OeciM# i^^ 
O^atfg« ttvonifiiitiber sjMrelU^&oi^ffligttt:/ og font 
bot n«M»e kp(M atigi^fø/ i btt iminb$t ittt 

ftnlbt op^oHH beit mofoifBe Ofert|ette#f og bett 
^ele mofatfFe Sifloli <rtt<{>eogge/ fom uof %wnf 
ger nate f«ttniifii me^ hmr ^torom ^ er talen); 
ilt ^n (fine tiMfer jFnlbe frnsfUOt for fBerOin 
et fnlHomment (Sftmtl »oa ^n ^eie oø rent 
^yb/ f^m fin i 3l«|)rooen fnnfe aQteti6«re jtg; 
gt ^an oe2> Øn 2>ob fEnMe titfeleé Hltetetg^e 
ode. tie foMfCe gor^aafeninger om et føttifl SSHA 
flaJHge o/fti».; o« bi4U og éefltge {wnfiøler fiifir 
»eg fo og tilbttli (aaoel 4f ^efng fom ftf.^tirr 
ai^filef enten antoM^e eSer fremfirøefee. IBMø 
berom 6e(^øoe bi ittt f^t oi^ere at tale. ®Dorgd# 
tttaalet er f nn # om 3e(it< tf le fefo (ojr ongioet 
en nnoen, eninn ^okrø^enftgt af fHt t»fb tnb 
nogen af bt np* anforte — ben fdmme nemlig, 
fom af Sipofllerne tforr frembragetf og iibC^Ugere Digitized by Google 3P5 

fmttaut. Gt tttii tH99$t in mit ti( 4t fiøttfi^ 
Mi^tkot iift fo? fftft^aiin^ Sittimttr, frerr Um 
Mfttmti giiitberdf Sorføfliiigéiitircttr i QrittMi 
fi'«f fM ii^fi #i(lir irøe btit påa ^f(u i^m paa ^1 . 
StDofNer« Or^/ tnei ifør t>f førbømtffrfo 09 6# 
P^fdne/ føm iffe tMti r«rc 3rfuj/ 6t)(i» ^ 6ør 
H^ ^^r tMn l#re <if iMtn; ^at> fri fttr eroe. 

før 9S«iide fdUDfl c ^ore føm ^lu S>ii8^ atifUbur 
K»e ^i>: 30^. <Si 51. følg. 3efit< frtiiif{7of r ft 
i hi$mt %éitf I aittiebttiiid af bett føuqMtntit 
, »Derøt^(ncHse iSeft^tAtinø/ tttt^ SiØci^e af et 
fra J^immliu »ebfeitM 9røb til SS^rritig før ^rm 
neffeite; tjiiMt flger Ian iHbm ^. 51: ^'S)<t 
j&^/ (ønOeø Mt 8i#e, tr endøø «rirf|øb/ føm 
jeg ut( give f^r !Bifbei# »#/' øg Htm O. 5»: 
''^glanMIigf fanMiif ftg figer Ubit: berfønt 3 
ilff dbf <Kciiiif<rftt< ®øtti$ je^øb øg mtU ftatif 
SHøbf ^abe 3 itft iiui i ^er frlD^ ^bø bet 
4iber mit Sjøb h t>rtf f ir ,mtt QMob ^ ^ober tt cbfgt 
£ib; øg j€§ b|l øybirffe ^am i^ui ben m)er(lr;Dagi 
^i mir S|øb tr fanbeKg e^ift^ ^g mit $5<øb er 
fattbdjg ©rtf /' — Ja(rr in 3eftt« ^r om fhi 
{«ri øg $t Sfimptt aUtit/ føm obgie gørtøifere 
biOe, la^r taler ^an øm pt £egemé Opøfrelfe i 
IDøben? 9}ar ^an 6(eberi (I<^<^itbf beb S^iOebet Digitized by Google Z96 

Af b$t fta 4>bnmittn mbUnbUtbtibf fomffitlbé 
n9btif ba f}at>t>t man bMt ^$it tilaUnt at tante 
paa ^an^ £cr« oø @/rempe(/ font ^ant 93if jenbere 

ftuibt optage i ftø/ i^ succam et sangyinem Tei^' 

tere« SSen ba f^an itu fra ®. 51 øaaer ftdfrtM 
t>ibert^ oø fløer: "^Siet fBvBbf fom leø bil fittf 
it ettbøø mit JTføD/ fom feø tt( øioe for SSerbetti 
fiio"; «^t>o foler b« tif at f)an bit tilfjenbeøioe 
noget fUnbtt oø 9^ere# enb ber aøerebe bar ttb# 
irpft i btt foreøaaettbe (BiOebe? (Stf)bm Otb, 
f^an bruøer/ bifer oå f^tn til f)ant SDob. didotai 
er Ittfl bit ftfbbattiiøe Orb i betitte ^ottte^tf om at 
^eitøitte ftt £eøeme i S)obettf bruøt af ^anlnt 
I €or. 13, 3w 00 df €^rt(la* felt> Btic, 22/ 19.: 

Tsrb igi to .ato/ML fia xo vhsq vfiop d^tdofiépot; 

liøefom ^att oø ^ruøer famme Ubtrpf 3o(|. 3/itf.: 
©ttb Hf ^cn^ioet (^a^conw) ffti ©oit — upadtolb^ 
leltø/ ifoløe Gammen^itøett meb ^. 14/ i SDo^ 
betl *). at ^er (3o^, <j/ 5l.) 6rtt^e* aa^i ifltf 
betfor croofia, er ttaturltøt/ ba bette bat btt tnt 
l^éfehbe t Sor6tttbelfe meb be foløettbe Orb 

ipayuv 00 tQfoytiP Qø tntb mtup to åifia. ^ Oø ber# 

fom 3efué meb be forattforie Crb' — <ya^5 jtwr, i^^ 
dwieii — iffe btl ftøe attbet ettb: ben fRc^tins, jVø 

♦) £)m bet er 3efu« ettet SoSonneé, l^t taler, berom 
i bet gøtgetite* Digiti zed by Google 397 

t(( ixf>tf er min f(rre# fomjeø t(l mthhtU til 
SSerbett« OplpéninSf ^oorfor ^gtr ^att 5a Suttern 
J09 itu didonfih ba ^att |o Dor i Segrefr mett at 
tere? Orbe« Sorm otfer aa6ett6ar ^er paa ito# 
§et £t(fommettbe. CKttt oocraft er »ee |o ett al^ 
htlti fremmeb 00 ts()ørt $9et9bntttø/ matt ^er 
yaatuinjer itbtrpffette c^o^l 0$ aifia, btt alMs 
futiite 6eeegtte 8(rre oø S]rempe(/ itieti ^i^oraf 
bet førfie ofte bruøej iffebetfor croifc« og bet fib(!e 
øm mors yiolenta* ^Doø/ matt bi( f>e( gøet btéfe 
Orb/ for fiø fetb betraøtebe^ futttte iffe tibtrpffe 
Sirre 09 €jrem)>ef;. mett bett ^e(e Salemaabe: **at 
#be S^rtfli Si$b oø briffe^an;.93(ob*' er betf 
fom betpber : "at antrit oø foiøe ^am/ ^atttf £«re 
00 S^rempeU'' søitu tab oi etØ<e6Iif firfte/ l^bab 
fjeø efter mitt S^Ielfe aibriø fatt tilflaat, at beo 
ø)7eitinø funbe liøøe i biJfe Orb; faa btiber btt 
boø liøe ubeøribeiiøti ^borlebeé matt ba (Tal for« 
ftaoe VSé 51 9 ^bor 3eftté ba aabettbor øaaer ober 
ttl ett ttp SUtbettbelfe af o^o^, betragtet fotn gt 
cagh oQtofftt |o ba afferebe f)am felb^ f^ani ic^tt 
oidftmptif 00 ^babbetpber ba ^aM aaqii @aa 
yaabprber matt jo S^rifiul ett tom $auto(oøie. 
)Ober^obebet/ berfom Simpel^eb oø Set^eb er et 
^(rrfe paa ett Sortolfttittød øtiøtiø^eb/ fia maa 
tel eti^ber, upartiflt S^ommer tUfiaat/ at/ ttaar Digitized by Google mdtf ti»fii S^UMt (offrr (x on af S^rlffu«: 

f M man f f ft Ututii falbi |Nia nogm anbtn ^t^ 
nftfø af liéft Ctt $nl> bmm: ^Ht Dit f^tniltft 
m(8 felfi/ ttiU tiuiiiif|r<(tde itdtmir i XiBi^m før 
fBerben« 8ii> ♦)/' Ctlo Or^ei ?ai^ moa I b$nnt 
%otUnb€ift D«ffe btn mobfoite ianU oifi2)øMti: 
bm b«t)f Sirbeit Dil S^riftul tib fin Døo 09 betiø 
tilger §tf>e W». 

Sf ^tte nn tipMtnitifeltg ^mln^m af btife 
£)fD/ ^ab ftttine ba bt ffigenN/ ^erm^b nøit 
f^innbMr Itbtrpf: "at o^be Cj^rtftt f fab 09 btitft 
^onéøfob" beepbe anbft enbt at tiU^nt ftS; eagf 
S)e,f ( i bt uigføunbt grnøter af f^ni X>^ ^*) ? 
£)» f^bHU €ti nu biift %v\x9Mr font $er nbtrpf f ef 
tei^ bft ini inb^olb^iøe Orb Ca>9 9)* 51 es ») €!er» »a^jtbt forftaacr bette Øteb om Scf« 6|>ofretfr, 
ram fo«tt««c9 øotuvadviii b^t ^cie paa f[tf fBiii* 

**). 9laat Scfut i 6futnfiiøett af benne foc SRanøben of 
(an^ IDifcipUc fM øoabefuCbe :S(Ue |løen "j&et ft 
TCanben, fom (it^enbedjør, itii^b^t øat^nei intet" ofo*/ 
ba \>xi l)an betmeb vel fun ftøe^ at be ei maatte hli^t^ 
flaaenbe meb^bereé ^an!ev 9eb bet bfotte Siflcbe^ el 
l^nøt t lB#d9a9ea, mtn brvi al fatt« Ttonbeii ia 
SReninfien beraf; ofi attfaa (fift^ncé bet.iffc, i)\)ot(ff 
Ui man i biéfe :Dtb !an finbe a^eb^ofb foc ben foc« 
Ottfitti, f^ttttsne, 9otrti»(foin9'af ben ^e 9a(r. Digitized by Google ffilon ^cftt^øbf ftelraøtet (lot fem en SPotrt9r' 
tob/ eØerSttitttetslfretfen *f bt føMfTe Sc^rbommt 
om 9)I*4f[a</ fem titrSK&r fretNtftbeJf tdtr fet« 
»ft flore 90 ^erfiøe S^tnpd; f&m S^efud f ftne tu 
bflfer ^ar frtmfiiøet '^^ mon bi^e ^irfttiitøer Af 
^tr# Opefrct^ aie tie ttbinmne fBtørtbft af C«^ 
v» xiMT|»t, ^»ørfor ^11 ^estøab ftt cra^l-l moo^ bi^fk 
uf ene fttNul ^ibe ben bøbf SJerben Sii»? Øtef/ 
^ !}ef«^ {ei» forfpnber ØpnbiSfiMrrabelfir fom en 
ttfentttø Deel af bet aanbelige tib eø en nøbben# 
Mø »etlnfeffe betfw/ faa taøe b{ fiffeii Iffe fettf 
^aar bi C(enfe o£ ØonOere« QE^enoabelfe M 6ttb 
fom ett af 3tftt« me# be anpwte Ot% ©. 51 be** 
ttøner ^Dbeb^nfløt of %(ini S>øb. £)oø — U 
bej^øbe be( tffe eoøah^ at i^i^t pM benne $^fttt# 
ntnø atene* (Efter «Ibve Sortotfeve« 9(nffne(fe af 
- bette @fcb (f»m biff nof af Sf^ere er førfafletf men 
^D&raf bøø iffe fir<i}r filøer ^ at ben er fiffT effer 
nønuibet) ^ 3efn«^ b^ arftø«/ at |an btlbe 
^nøtbe ftt 9|øb for ^rbenj E|i>^ bø ae {yxta 
St\»i (Infbe o^e«^ 00 ^W ®(bb brifftil/ taøee 
4)imf9n ttf be mofoiffe ^obe/ iforøe ^oilfe ber af 
e^nb« 00 <?fi^b^Off«»f fbm oreetti oø befmittet 
afff^f intet mairtte «be#/ oø 04>er^bebet iffi 
V maattø abe< i8f9b r Ifoiiniob ^an |ar fremstået Digitized by Google 400 

f{9 fe(t> fom et Ofrr aftn patere SirT/ bir; (Fføntt 
l&ei;gif>ft for ©erbejitf ©^5/ »oj t>of og for6(e» 
refttt oa o^efmircet 4f (Spn^. S)ette £>ffnr ffaf 
M HQbe^ af Cfl^iet/ b. e. Sn^Det (Fol f^eb'^roen 
Megne U ^efu £>f » fom et Sorfoiijinøéofltr for 
fnt &9iibn. £)mtte gortoifitinø af ^efu Orb 
ntaa man fitibe iaamtitt fdnbfptiitgercf fom be ti( 
Ofringer oance Sil^orere neppe funbe itnbgotte 
^roeb at timfe paa jbe npj omtalte mofoifCt 
Unorbniiiger; og bet blider ba faameget begrito 
ligerei ^borfor be t faa ^ti ®tab forargebe iig 
oDer benne tantt. Ogfaa fpne^ forfatteren «f 
Srebet ttl be €br. at aditbere ^rti(/ naar^M 
I3f 10. figer: ''©f ^abe og et STIter (Offer)/ 
^boraf be/ fom ^«nge teb ben febtttfFe Ofertfe« 
nef{e/ tf fe $af>e Stet <it abt^ Sfoløe "^eraf ^ar 
ba Sfefuj felb paa bette Gteb angibet ftn Sob< 
^nflgt ganf!e obereen^fiemmenbe meb ffne 9(poft^ 
ler. 9}H man i^brtgt paaffaae/ at benne Sor« 
tolfntng« atigtig^eb itft er f{reiigt bebitMig 
((Ifønbt ben ft!fert ^ar fScre for ftg/ enb ^ii» 
iHob al Salebrng flribenbe/ ntoberne): faa g(e(be 
aOtgebel be obenfor anførte 6ritnbe for ben an* 
$Um€^tnini af ^efnOrb. Og i alt IJolb et 
bet åbenbart/, at SU^filernr l^abe {Kebftolb a$ 
2efn< fefbi poar be ^ggg^obef om tbigt Ste Digitized by Google 401 

PM di^tifintf ti blot ftrfnaotM r>4M tr &of ^{m# 
mdfenbte ic^vtt, mtn og forbi ^att ^ar frdp/ fa# 
llø9)ort gjeriK« bc b ^o ©nb. 

Sobrttt mere ^efiemt lafer ^efué om ^^ø 
flflteit of ^n ©ub |5aa Sorfrt Qiy^. 3/ i2-r*-i(5. 
fiiift 4)t dette @(eb t^@4m«ien|irti9 f ba €r ^t for 
&et fjer|!e flort af®. 12/ at 3eM ^r ^ar iRojet 
af f)ei ^igtig^eb at ^ge 92tc&bemtté/ 04 fotti t{fe 
ttbeo fetere 3iabenHtmg futibe lotbeé; iRogtt) 
t^m ben af gorbotniti^ fortUttbebe 3^be tf£e i^ti>e 
troe/ 4>g fom øDer^obebei tff e iibot den nirrmer« 
tlbtviftin« af @ttb« Eoab^titntng fmbt dlfiUbe 
fatui. 30)1 ^bab 6eipbe i>tl ^eir de iorbjfle 
^ing? oi i^bob be ^tmmelffe £1119? ^ettin# 
Sett af ^et ftb^e tlbtr^^f fan flutter a/S). 13/ ^or 
bet ^et^er : ^^^ngtn farer d)) til ;&lmme(en/ uben 
ben) forø faer ited af ^imwltUf *8Reniiejten« 
®øn / fom er (^ar fki ^S4>elig) i ^uiunefteir" b. e. 
Snøen fatt bjbe @ttt^< 9ftdab^ulniii((il'/ ^abeji f^t 
eeitiaarne ®tn/ f4)itt cnrindttiei I ^øiid |enim(ij|f 
Øtaabf iUtf, fom bel ^bber ^Biattl^. 11/ j27: 
"Sngen ffenber Råberen nben @iøn4te« / jog ben/ 
foiu 6ot|nen bi( bet ^abent^re^' xig ^tntb fnnne 
ba be Ifeimrøeiffe ijng/ t benne Sorj&iitbeife/ 
t)«re ondet enb be eand^bw./ føm ©nb brb ,fui 
9øit ^ar 4abeii^et fpr ^? »09 dn Hi^tiV^ ifølge 
9i9t tM» »«>t. 19 33^. ' €c Digitized by Google 402 

SHobicttninitn} be|orbtff< titti faabanne ic^tt 
bomme/ fom ^irintftn tunnt faae Sunbffab øm 
ftt ten beb egen Sftercanfe eøer optpjie af 9(nbre/ 
fom ealebe fraSorben af («ct^^ 71^^95. 3lX 
@om een af i^itte køtere/ af @nb aabenbairebf/ 
Ganb^eber/ anforer 2l^fn< i næ^fofgenbe 9}. 14 
benne: ^'6om 3]?ofe& op^øtebe 6Iangen i ØtUnr 
iaa bør bet 9)?ennef7en j @øn at op^øiejl" %t 
i)an ^er talet om fin Op^øteffe paa St^tfet, er 
øienfpnltøt; oø ^oorfor bet nn (nrbe SXtnntftttxØ 
®øn faalebeé at op^øieJi etter / meb anbre JOtbr 
^bab ber bar ^S^nffgten af ^efit 2>øb paa ftorftt 
— btttt er ba Øtoget af bet/ fom ^ngen fnnbt 
t>tbe/ tnben @ttb beb f!n@øn aa6en(arebe oé bet. 
StOerebe ^eraf fpneé bet tnbfpfenbe/ at ben ^er 
antpbebe *0enfl9t tf fe fan (e({aae beri/ at 3efn< 
ub ftn JDøb ff nibe ttltntetgføre be jøbt^e Sof# 
bomme/: fiabfirfle f{n £«re/ fremfiiøe et fnlbfom^ 
men S)9b£ @;empe(; t^i alt btttt, faa oigtldt 
bet enb er i fig felt)/ bar bog faa natnrtt^ en Sølge 
af 3efu 2ibe(fer 09 ^ifb, at btt tf fe be^øbebe btb^^ 
nogen egentlig 3laben(artng at funb^/øre^. Og 
^f>or(ebe< paéfebe bette flg beéuben ttl IBtflebet af 
fiin opbøtebe .@Iange? dn ^obberflanøe blei>/ 
fom befjenbtf afSHoiti op^et paa en ®tanA t 
ben -Oenflgt/ at/ naar be af Glanger bibte ^frot« Digitized by Google 403 

HUti meb SItiøer of>ir btni (Rttrren'tttob 2f^ 
^of>a^ 09 meb Sroe paa ^ant/ faae f)tn paa Dette 
fdnbfdigeSegtt/ f!tt(5e be fre(fe btuéUb. O9 
faalebef f7tt(be ^tnnt^eni @Btt op^eieé paa 
Sorfet/ "paa bet at — faalebe« Ipber f)anititn 
g^rflariiiø 95.15 — &t)er ben/ fom troer paa 
^am> tf fe ffal fortabe«/ meit ^abe et ebtgt iit>:* 
€n Sorffartng/ fom tglentase^ 95. 16 meb ben 
forub|!tffebe ^øtttbeKge SrfUrtttd: ''S^i faa 
^aber 6ttb elf!et ^Serbttt/ at f^an f^av ^enøibet 

(tU SDrteH/ morti destinavit, jfv. Mttm. til liidofoi 

3o^. 6;5l0 fin ®øn/ ben 6en6aarne/ paa bet 
at $ber ben fom trper paa f^am,"* o.f.b. *). •^er 
er bitbaaobenbart/ at bette: ''if fe at fortabeé"' 

(fi^^ aitoXXvea^cUf liberarj a miseria^^ a poenis pec- 

catorum) 09 ^'at apnaae et ebtgt 8tb" fo^tte« af 
3efu«felt> iSorbtnbeife meb £roe paa ^am/ be« 
Sortffiefieber fom en ^Qtrfntnø meb fin Sfarfdg* 
Oø er bette tf fe bet ^Oa^fentiige af bet/ fom ^ané 

♦) ØlpøU ^oxUtUxc mene, at fra «J. 16—21 et >rt 
ilh Sefué felt), bet tater, men So^anae« , , ber »4« 
bere uboiHer 3(fu foregaaenbe ZaU* ^m, ha bet 
^ele gaacruno tenore i%em , er htt bog ittf trocs 
ligt, atSol^anneé ffulbe faalebeé ^a^c \amvHnhlanf 
htt ftne ^cb Sefu iDtb. jDen f)eU ©amtate bar 
snaaf^ee S^i^anneé gitret forfortet, men bog tipaatvit)^ 
Icligcn ubtri^tt 3e\n 3bi(er meb'i^ané egn^£)rb» , 

gc2 Digitized by Googk / '404 

,9(|>of{Ur ^m imt ti Hv^mt S(t i Øfnitt ttt^u 
9«ii;3efj|tm fom btn Stxé(»^tbt er m^^titttlis fra 
Srocn fad f)am fom 93erb<n< iMuv, forf(ar<r 
^an flid i Ideti føfgenDe )Def( af btnnt Zatt 
9. I9--^I« $K<n f^ahe' Stpojtiertte J(rrt otttet? 
Cistce ilfe oøfaa^ijfe aaetx^né (g^^tiberféfBeMa/ 
beif« ^oé ®ut) og i^pnoercj gorftebrins t Sor6t«# 
^eife meb ^tnanbeit fom toettbe ttttbe6(tf>e(fge oø 
Albekd tiabfftael igi Sruøttr af Sroe paa 2Nfttm? 
'UbfBvlittvt eirb^cM ^aoe Dtpitbf Slpofiktnte 
forflaret ben følere 4>^ik^9t af ^oné £)øbi mes 
Nt er aa6en6ar(/ at be bpøgebe paa betl afladt 
lagte Oruitbbolb.. S(arfagen / ^erfor ben fall>t 
Ubbtfltnø af^enne «6etiftøt maatte ligefam ^Mde 
Gfribl røeb Ubi>tf(titgett af ^eftt egeit 4>iftotUf 
txi Oet Soregaatttfte omtalt; o$ ben er og antp^ 
NI af 2iefué fe(b baabe 3fo^. 6/ 61. 62. |bor bet 
lebber: "jSoi^rger bttte €ber? (nemlig ^bab t 
bet f{«rfe S^ttebfprog (ior fogt em ^né £)fb) 
^bab om 3 ^a faae at fee^ at 0);ennef7en5 @øn 
fflfrer op |tor ^it iNir før *j? og (igelebe« ^er 
3o^. 3M2./ meb be foran anførte Orb: Sroe 3 
ei# noar /eg f!ger Sber be /orbtfFf Singf ^bor# 

*) 3<ftt X)pflanbelfe og himmelfart (ftilbe opflare ben 
6eie Bct9bttin8 af ^ani iDøb, og attfda ogfaa fafle 
^é paa l^ne for 2tiif)»ccmt faa gaabefnlbe £)tb« Digitized.by Googk 405 

' ' ' 

I^ ^vtbt 3 ttnt om Ht fagbe € »øJN kim* 
pu(l{tt ZiH ? S)trfov f9neiS ^cm 09 ler r i ®aatf 
t«len me» æft»^tniK<r »lOSKO 4^ H*i iiH>M^t 

fdo fftUhe »yfkirr, »ø Cua Nrfrt Den« ^6e»' 
$ti»f{8t 9U» f«t >Ofi>/ men ^•g MlflntfrieUdC .ttf 
t^cftMl fojT/ 9^ $(»*f{|irte i Of t fBirfentli«« iøitif 
Innb« m øfoeøqe fro ^ani ttt» S«rtv 

ti^ iaftt mt i ^ Mi<nt>tt Ot* : ^attb. 20^28. 
jtft.^tt. 10/45. ætntnfren« €f«ii tr iift 
Ummtn f«r <u (a»e Hs tintt men for ottjitff 
D|4$i>e fit £(f> t<I Xt«T^«> a9T( KciiMr. Om tMa 
m ttti ittt urgerer Stpmofoøien «f £)tbtt InQoi^ 
fom pretium redemtionis; »m' WAil ttt^ it^fW 
V^t, At m fM ^U^t etftoert fRtftMiiåmlWk 
<»^r i5<frWWm<Wt» (tl&{ S5«ff ielftn f«i» ^tmr 
if Ce ;ivT^y men ^vr^vi«) : fa« moo nuui boø «»>»' 
otttiitøen f)>«»ir9«;: ^0 or fra fTitltx >a 3cfn £>•> 
tfftie bc ^<inge til HitptMUl SRo^ SorlolFcrf 
f»ar«, i9*^tlidt nof: "fr« N» J<meiigt/ ft« «» 
'%»(t>^m/ S>«»i ^ »ftnoiOig ti(/ wi» <0»ofMl|e 
of.f t <8et ii» f « /rrlfe ^»c ^fcbtittt i H b«n»t 
lØeflntniNS 6I^»^ ^an (roe, U han gtf fbt( Sient^f? 
imobr meb W Ort>: "^ebe 3 efter mig/ *« lawr 
mit gf)(ie.'' SXi ^«n <»ltf<i«/ nben at (in^pe/ Digitized by Google . 40.6 ' 

omgir« f/i fttø i fat %k^h€tt^Mhtx , twé6t 
mit — ^DaO 03 fomto »ofr 4t formpbe — a^ 
mat bt ftin fif •pot^ednumNn tfOrpbbef/ ^DHé 
fee meb der ^anutte fctp^m ^ané ^ttt tm^ans« 
Cdalebeé Jftt> ^aii 5a Xvt^oi' aw mXXiap" €tt# 
^ber &{(/ tirrtfer Jédf tibett mth etinbtitii, Uli> 
f«le bet @f ttitbløfe Od UHmtitge i betmé gorta(& 
nldg. 3e» i>il tffe fpwfle/ om 3eftt ©Ifctplér 
pM betl £ib itbgjorbe f(ia f{ore et fintal 1^ at bt/ 
fom f^tt, ifi(patixæg funtyeUtbti ^^Uoi; meii 
^ IborUbeé f ttnbe f^n i ben Sl^enitig 6(tbe Ilvt^op 
for bettt/ ba ^att i famme Sak ^abbe fagtf at bé 
bilie engang (omme til at be(e®t|(e6ne raeb^m^ 
brlffe ben famme-^aff fom fyan, og bebe j meb 
ben fit^rae f)aal^ fom ^an ? SRatut KgbO^. f^bt 
|an ((fe biOe/'at ^an« @i^ange(t{ ti((ommen«e 
Soi^fpn^ere (fufbe enbnu gaae i S>^ben meb ^am; 
tigefom j^an og gobtbtbfie, at be bertti enbntf 
iftc ^abbeSi^ob. ^tn efterot ^ati faa ofce^abbc' 
fortibfagt b^m be ^følgelfer og £fbéfarerr ^^ 
iwtfyiné troe ^ibtitt maatu bivre Mobebe paai 
9g efterat^an f^atybt ta^t^tm i^aa JSyfttU , at ^bo 
btr unber iaabannt Sr«ngfler bilbe frelfe flt Sib/ 
fEiiib€ tait btt (bet rette {(b)r men ^bo ber for 
^ané Sfpfb tUfatte bet/ ffufbe finbe bet: ^bor« 
Ubtå fan man ba mene^ at^an^er i f^in iate Digitized by Google ©eirtttg (fttWe falbe pw i>flofifeffe ef iw^o^, en 
g*rlø«ititt8 for é?an9< fra 3>«l)éi? Ølei, »er 
Kijger aa6eft6are noget pnf!e iHnbtt o^ *&øiere { 
'^ftxOtb: gj?aH liTMe 6Iot 5i)?arfe Ulf at f)^n 
fa^ -filter om innftqteti af fit $omme,' 09 ^t)or 
tntniniSUi bUt>aiaifhUti(S»inini: $Kenite# 
ffen« (Son er liomthen til ©erben— — ^ 
for at cfeney 09 for/ t)e& at ^enjiée ffr\ 
£tOrat freir« ffne forftr SMfcJpfer — 
enb^a fun tH en tib — fra enDofo^ 
fom ©-oM 9?ef/ mXlot er øienfpnffgen bet 
©amme fom i^ava(Ulpbtt1)oé^^fianntS, xoafiog, 
03 bel fnn brugt for at betegne SKob(irtninflen : 
Tiniis pro miiltis. (gelb 95a^rbt ttbtrpffer bzt 
ieb: "mange Suftnbe/* 

93?en ^oab maa ba t)e( SD^nfngen bH&e af 

be Otb: dSvai rr^ '^vxrjP avrs Xvtqop avri noXXiif; 

l^borttl 3<ftt« flger at ^ah er fomrøen tU5Jerben? 
*!&{ biøe ^b(be o« a(ene til ^tn %ibS talebrjug/ 
fomb^fbel maag/orettbfldget; og/ ba nu flere' 
Otb i bet 6f. tefl., fom ntttrpffe en »ffanfng 
af begartgne gorfeelfer/ o^erf<rfte« af (Septuag. 
ttb XvtQbpit}bab anbtt tunbt ba 3ef» Sif^erere/ . 
f?bte3øber/ af'^bem ^an bog maatte tlffe for# 
ftaatS, t»nU fig i>eb btøfe Ubtrpf / enb at ^an 
^iibt ^ngtoe flt'Wb'^ia et fjorfonfng^ofet for * Digitized by Google 4Qg 

^jmi^ti eøefr tjf eii UMø#ti{i|ø f»t>c GKatiøf fm 
bcué &9nt>ttl ^dtt ene t>ilbt bøt am iaplXæp^ 
$t t>t SiiMic ifU ftnlbt bøt i mm paa f&Jtftitifp^ 
fra Jeøemlig ^b fan ^r iffe, MnUSf m l^oad 
^nbtt blibtv ba ttl^øe et?D ^otløåning ft<t bitf 
dMbtliit pøb, @9iibeit ^^bt^é @tiaf^ ; JDft 
ir H fotsicfbté at ^itf ae Xw^op fem htusut^ 
tn^btt S^efrlriTcéaioiibe ; 09 at btti DeriD(^ 

IvTQQm, XvT(f(XKftgf ånolvTqwng 0${da 6r|tgeé Cfm 

ett ©efrielfe/ fm ifU Mr« gjirfnlug af noøet 
éonofer; tf^i efter »en^ 6ibe(fre ^ale^ttø tm 
XvrQ09 åfxir i ben ^øtbinbtlft, ^Dori Or# 
btnt itaat, Dtf! ittt i^abt anbtn fdit9bum$ 
tttb btn an(øtte. 

ØSen ftnlbt btn angibnt (Keititi« af 5e ^iMtl 
aitfirle 6te5er 4^ttbtfu 6e^ø»e noøe« tiftfre éé^ 
frirfrelfe/ ba ^a»t bi i bt jctai$(tt i>i albe(féaf# 
tiøttubt Otb 9liattb*26f2^ ert ant^t^ti^^ou 
Harinø bitøbtt af ^tfui Mb,. ^é!fe fara faa#* 
manøe ®ider nurrfeliøeOrD: t«to <^ fo Åf^e f««« 

POP u£ i^a^å^ ofuf^mtfj j^e oøfaa i bet; ^8^ 
^øCQtn i^r er Salt ti# f>(eret SiSanøe en Sot^arøelfie^^ 
$U9i>ei ;0(|: fiiati $ar ø/oft fiø meøeti {Q?eie far^ 
emen ae ^øtt ^ anfiøbeliøe Otb hg icpjsaip if^oQy. Digitized by Googk 409 

^It tn Mbet> ^ttlttø <»» »eiif »er fM aM<ttiaø 
liSøet »ett. ^Dorfot/ forøer m«tr/ ^(m Mif 
^f>erfen SKarcutf efler f itco« efftr ftattiiil De Orb 
it^ i«9ivir ix^e(«^i«>r? maa bet tf fe tudtt SO^iftottfø 
bcrimobi at ilMbtbe %in,'fom attt Nrtcte 3nM 
f«tle(fen af betl ^at(e SRabt^^ttf fKotl^« ^r 
»fil enefle; ^oé ffhtm bt fitibel ? — ^e» feer mon 
ret SorbomnNtté tg ^arci^^ebtti« ^a^u tDef# 
^m Gosett fyif^bt for^oIM ({g ombe«>t; berfom 
aUfaa be tre førf{tf(rDittc ^aubt |at)t biéfe Orb/ 
tnetf^attb^tté iffe: ba Dtlbe.man upMtbMilU 
ttn ^Mt faøt: ''^atcta 09 {ncal t>are ifff 
^p^Pttr maa if fe ©eelfoijere iffiut Sefto ftb#e 
SKaaittb taeb fine ge^rltoefisef ittt tU^mtt af 
^atté Orb; 09 be fittiite berfor ittg« 9littor(tet 
bat>e 1^0e»feettbe tit be Ubtr^f; ^i^«rj be aft>tg« 
fra ben tU#ebeMr«nbe 9t«)»^I; ag 9)a«loi, tf fe 
altnt fra&ftrenbe/ mtn ben f^entlife O^^fiitber af 
Sørfontedllirriti/ fott ^ert (let jffe føimtie i 9t^ 
traøtnms. i8et — otib« tsoit foriw^eiitIt§ ^oM 
tHføiet — ^^be bWff ;Prb faiiet ^é CD?ftttb«tt«/ 
2fefu @|<rft oeb 9(ffheb^maa(tibet/ ba ftinbe b« 
l^f^e Ht>t watn ®«8t.\~ Og ffel ss^i^m« 
tt |uf{ asanbeoy ^é ^bent be fttibe«. ^(ete nu 
en bømbe Saberd Orb at i^u en gob ®jin iifor« 
SffmtniKge, ba ^abe 4»i({ bf £Nr»7 3k^< talm Digitized by Godgk 410 

Hn fifrfle S«tf { Kr^^tt af fitte 9^UoHtit og 
l^'fM f^9itib€Ug tn ititiif^tb, pttnut fa for 
b9ht i Dfit iiietDierettbt X>tfcii^e( j 4>t^tUf til at 
^ato tntert (nubt glemme bem eOer ttøe f^nanftt 
htm; Pi bt AtitMre £re/ fom u^trøffe ftg no^ee 
aiibtrif^ej/ ^ate ^og uixiatotirieltg^n^ med Derej 
ics^i øroUooi'- 00 i^^ir^ vfrnr for^ttrtbet Ut iommt 
I5egre6r fotn^Mffmié nub fine nfiagtigere on# 
l^entifle U2)tr9E. ^ jDiéfe 2kftt Orb erholde 5a en 
forcrCtilJø 9B«Bt af tfbfti o« JeHig^edjtii / ^bor 
te blebeiaiebe; t^i bet f>ar bpg a( oeitte/ at/ Da 
^tt t)ar S)obert faa ttirr> og |a(i nu ^rorbnebe 
btt ^effige ^aaltib/ ber t gremtiben fFutoe igjen« 

"^ taged ti( Srtnbrtng om fyané S)ob/ ^an ba og 
Oilbe Ipge fitte Sortroettge/ I^Oorfor (an f!u(be bæ/ 
OB tale faalebeé berom/ fom ^an oifbe forfiaaef« 
iRaor ' man nu ttben nogen forubfattet 9)?e« 
irtttB laffer bi4fie 3eftt 4>rb: becte er mit SSIob^ 
btn noer^gté fom uboM for be SSange til &jfnt 

- btrned Sortnbelfe; otl man ba- oel fnnne t«nfe 
fig anbet 'beroebr enb at 3fefttJ etftorer fin IDob/ 
fom (an nu gtf imobe — ben S>obrv^boroeb bett 
npt ^ogt flabfie^ebe« -^ for SWiblet r ^oroeD 
(an ftutbc tUoete6rtnge:@9nbere Seiraobelfe (o« 
@nbf efler meb anWOri)/ at (an fnptcer ®9nb<^ 
forlo&eife^fom S)4rfningitimtbbel6ar tt( ^ S)o5 Digitized'by Google 411 

fbm Hatfdi. . S^f farer man bcl^tm»5 bUU 09^ 
iåaUbté* *'®et) mit Slot) til |e$ 6eTf gie mtii Sdrt^ 
ttntb btfttbtc ^tntuitttiti%otit^int 09 fa«^ 
lebetf forffaffe bem ®9tibåfortaU(fe fom ea SMr& 
ningafitrti gorScdrtnf/' •S^Do føkr bo ti, at 
bett< <r ert ttlf aadig iSe^nMitiø af 3fftt £>c5? 
3 ibpxiåt tmitt fxtl 3tiøttt oiu/ at^efilØ |o. it 
f ommen eil ^erb^n og er øaaft.t SDiøben fof.ot 
forbebre Øpnbere* €|>ør8tfmaa(et er ftttir om 
benn^ ^Reninø itgger nbtrpfe tbitffb Orb/ eStr 
^Der^otyebet/ om ^efnliffe liøefaabel fom^ant 
^pofiler^ ^r lirr^ at 69nbere.6e^aoe ^t»U^ 
ninø^) om^enaobelft ^oj @nb/ for atfnnne 
itreb Zmb og^aab arbetbe paa bereé ^otitMuf. 
S>og — ba bi ^er ftin. ^abe meb De 6ffiftfor# 
tolUu at ijBtt, fom felo tifftoae/ ataipo^Uroe 
^aoe frempwet 3eftt ©øb fom en gorfo«in9«bf>r 
men paafiaae funratbe ^ert err afoegne fra 3efn 
iegen iirre: UfiBbtbiiHt at inblabe oå iUMt *) TCt man, »cb^at giøte S^nbere MH tit en let ©agT 
effet fotMgaot bet ganffe fom noøet Ufothøb^tit/ ilfc 
fgcerpev Siøtetfen af bea du^bommelide 8aoé 4pellid^ 
lf)eb, iffe fremmet: SWennefTeté fanbe ^oxUMnQ, be« 
eftetf Seftt 9oere fiai l^eg^nbc mcb ©^nbetcn« Z)ms 
t)enbe(fe til (Bn\), ^o/c Dore jDoø^ C^tfatind tilfhr«& 
fetia l(e«n. , Digitized by Google 412 

«^ i % Ul^ tttitt fmgtlare — * &ttib om bet 
uribdHbore ^Øer umibMhatt g^rfiitu^elfe meatm 
3eftt ®ø» 09 epitldforiabeire. £)<t er SM M 
u opnaat M fSaoi/ ti ^r ^at>e fortfat 0^/ at 
ttft/ ae 3^0^ |eft> iaitt poa fanune fKattte o» 
^ot>e»Mitfijtie« 4if fniDøb fem ^an< Slpef^ , 
ler. Oite-^tUfi^a ^toe X^eofoger ^ati5(e cotife« 
fnetit^ maae be Mieit Itgefaobef fraffettbe 9tpo|l^ 
lerne fMit^eM felb SørB>ntns<l(eren/ ^llee og 
be ntaae tilflMt, at %m os(aa f^ttit foin t fUltf 
bor fiiie ép^ftitti gorgontøer, S^ nuut faitw 
menlidtte ittt' Ut i (eone S<ere tneb Sjette fotn 
etafififf tetrt8<ebe &t€i ®|^. i, 7.: "5 |a« 
<€|et(lo) ^at>e Dt ^arføinutj ferittebelfi ^(m< 
491pbf Gptibertteé Serlobetfe." *&t>Ab b^efenelts 
$ixc|efa ^itbe« ber ba imeSe« (idfe ^tiOrb^ 
^ S^fit egne: ''SHit 15teb nb^fej f4>r be^aitge 
ti( ®|i«berne j ^xHobeffe t" Sat man / nben 
Mieotor Soebretelfe/ fcnbe ^eti anben. ®e|ttng i 
bWfefiirbenbt ^ine? 

Og naa,r faa ^mltxé og anbte Stpoftler bruge 
£a(e»iaaber fom bi«fe: "3ejii< er ^engfoee * 
fbr bore Obeirtrebelfer --: M retf«r# 
J>i||gj«reft(6enaabeé)/ bi^Ue forligte nieb 
4litib joeb ^an« Søn^ jDøb -^ ^an er 
bor greb/ bor grebfHfter beb ffn©øb/ Digitized by Google 413 

i^or 97iftfer^ tor Saløtitanb ^oå SaVe# 
vtn ^^ ff(iti toi uøre ®9tt&cr i><ia fjt 
gegeiite op paa Sorfeté 2r«e — t)eb 
^an« @aar f^gefte« 3 — 3«fto Skrift f/ 
@tt:5é ®øn<^ ©lob renfer o« af a( 
©pnb o.f. *.; eBer tioar bt fremfliKe ^tfnm 
fotir et Ofer for ^ttbtnS ©pnb efljJr fom bert 
ofrenbe g)pperjiepr«jl: ^oab ere ba b«fe og (ig* 
itenbe Salemaaber anbet enb eit ubføttiQttt ^ovf 
flari«9 ober be Orb> 3ef«« fefb ^ar toret: SRtt 
93Io,^ ubøfeé for be SHanit til Gpn^ ^ 
berneéSorlabtlfe — a)?etttteffett«@øn 
er (Dtnmett — — for at ^etigibe fit 
iit> til X'VTQOP fov bt ^anit •— jeg t>il 
^ertgibe mft S|øb for ©erbenS «ib; 
^bo fom «ber mit 5jøb og; brfffer mit 
Slob/ ^aber et ebig^ iii> o.f. b. ©om 
CO^ofeé op^øiebe @Ungén i Ørfen/ 
faa bør bet JKenneffené ®øn ot op^ 
^øie^/ i>a.a bet ^ber ben fom troer paa 
fjanjt 0. f. b.? S^i dt i^gfaa btéfe f!bfl anførte 
€5teber maoe forflareé { Oi?ereené|!cmmelfemeb 
3eTa Orb ^attf). 26 f faa at bt enten ligefrem 
ubtrbffe eøer bVg tiaige ,inb6efatte btn famme . 
Sanfe fom bi^fe/ er i bet goregaaenbe bebiijl; 
Ugefom btt oji i f{g felb er (lart beraf , at 3efué 
mt tfiiou mf>u 19 »b. ' , , S b Digitized by Google 414 - 

t)e( xaM D(ere fine eøtte Ot^i Ui^ Sortoffer. 
%\nhzi aKfaaSorfoninsMorren forfpnbet af 3(|>of{' 
fertte -r- ^Dilfet Sierne oø flere af Oett Sfaéfe 
S^eotoger felt) etlflaae/ 03 fem Difi deller t(fe Deb 
nogen goteolfntngéfonjl faDef fig aféétjife — Da 
er bet aa6en6art^ at bette tffe er bere^ z^tt^aat 
funb/ tnefrat ©rnnben ber(H liflger i 3eftt 
:9ne Orb. 

Sfeg ^aaber aftfaa/ beb be anførte Ørunbe 
at ^abe/ i eet ^oftébjlpffe^ retf«rbi99Jort 3efn 
3(po(!(er mobben droDesSefPplbntns/ at be ^aDe 
forbantfet bere« SBejler« £«re- ©ere« ©ag er * 
maaffee^ i 9(n(ebntnd af 95ol^med foran nisbnebe 
6Crtft/ ført (angt bebre af STnbre^ font jeg tffe 
fjenber. ^e( ler iSeifpfbnfnsen tffe n|>e/ oøfda 
atterebe af €. %. ec^toarje *) 03 »nbre afbitfl; 

*) 3 ^CiXit (atretide 6ftift: Uc(et ben Sol 3(ftt aU dit 
loefentlid^eé ®til(f fdneé koøl^tt^itideii ^lixn% te* £)d« 
faa ttor (^ u ( b 6 c r d ^at i fine ICnm'cetf ningev tit £)t>ecs 
fo^ttetfcn af be apoftolfffe 93vaoe allet)ediie iet>nføtt 
3eftt eøtie £)tb i ^09« od tiifl £)9ereendf!mme(f(n 
mcltem ^egge. l!)od — bette i^etliøe @ftift ^enltdgec 
t»el- nu, fom faa tnange dammclbad$ iS^eotoder^, 
llbet ficnbt etter nattet af.be $tefle. SWcn.bet i&Ut)ct 
Itgefulbt en CSanbl^eb, at ^aa t)are faalebed M^mme 
i I93i6e(en, fom benne øtunbtætbe SOtanb og trebclige 
' |5r>d|!en. 3 ^tjewcriéflemmelft'meb ©ulbberg oø 
atte (rgtc Mbetfte St^eotodet l^at ^r, Confeiffonatfué Digitized by Google 415 

men neppt er bog ØrtfitiJ og ^oitj 9(vof!ler, faa« 
Dibt jeg Deeb/ i noget anbet @frtftf bet btlbe 
anfeeé for c^rtftefigt^ faalebeé abfftUe fra f)inanf 
ben og ntief{en fatte t O|))>ofttion mob f)inanbtn, 
fom i bmti 0$ bet bar if fe. noget gf«beligt Si* 
berneé tegnrifafb et iaabanf @frift af en Sor# 
fatter^ fom fe(b er £<erer f @!^rtflt ftrfe ^ ingen 
9:Robftgelfe ^ar fnnM.' ,^e( gilder forfatteren 
ftg sortne af at «re d^vifitxéi m^n at btffe op# 
f)Bit ^am, beb at nebtrpffe ^anj 3(pofirerf er 
en ^vcSU^iiSnind f ^an bog nof bit lyabt fig 
frabebet* ©og — man feer jo af $auli førfie 
iBreb til Hov. i, 12. t at ber afferebe i ^an^ SKijnftet i 9^o» XXV af ffne 1823 ubgt^ne ^roe? 
Mfcnet: af^anMct gort){énin9en om ©jclenS 
Srelfe, cUer SJlenncffencé SStong til en 
Sorfoner, l&Dori ber oøfao (ofggcB titbørUg QSægt 
paa, ot Scfué felt) F^at: tcønet f!n Jorfoninøébøb 
meb til ftt 5erinbe paa Sorben, f, ex* <^tbc 402: 
^'£)é fatteé bo9 intet til t>ot: Jceb uben ben gorr^iés 
ning, ot t)i l&aoc en naobiø ®ub, 09 at "oot ©iel 
er frelfl-; 09 l{)t)or fTal øioc oé benne gort)iénin9, jiaa 
ottjt ret funne troe ben, . faa «t ingen TCngft fan. 
ODerDinbe ben, uben t&an/ fom fom fra (SJub'ar 
øi»e 95crben 8i», fom fom at føge 09 t^lfe lit, 
fom t)ar fortabt? SKen naar'3Lefué felt) fagbc^ 
ot bette t)or i^oné JSrinbe poo Sorbeft, bo 
tJiHe t)i oøfao fiøc bet/*' Digitized by /Googk 416 

£» fanbta mmoe^tt, fwn, nxtb mtt»cttbt» 
gelff af€^ri|liapi)|Her, fagjx omtrent i famme 
SKetiinfl fora ©6^«: »3eø «r g^rifli", fa« « 
man psfaa ^(ri>aa fan anøenOe ben øamfe 9^r«< 
bifer« Orb: "©er ffetr iiittt fflpt unber 
©oleif." Digitized by Google 417 VI. ; 

JCnmetbctfe om bctte ^bSffrtfta ^ortfæt^ 
, tclfc untcr en foranbret Sitct 

U b 9 i D e r e tt. ^Epteitbe Sinb af iSpt f^eo(pg{ffS5i6(lp^ 
tfitt it nnbttpuiUn, og »U/ efter Sor((eød^^ 
ttnS iøfttf ttbfomme tnDitii i S(aret isai. 6aa# 
^ebe< et bett atfben ø^ff e^BinD 6UPett (tøefaa fanø 
font bQt førfie. 3 be ti fHar, fom becte Sibfr 
(frift ^r 6rttøt iff at cjIlagelirMe jtt mbet 6M« 
btttot/ ere mattde ®»(fcri6eiiter bortbøbe; 09 
nogfe iortjbetebe uben at ^abe opsibet bereé for# 
attbrebe $5p)>irf. Ølpe Ottbfcribeitter frpøte for at 
flittte gø ti( ben fortpobebe 3(6onnement<^«r paa 
dntnb af SinbeneS betpbelføe.Sibantgarbé. Ub« Digitized by Google 418 

dii^erett fan umttliøen Dtlfe/ ^i Sbrtoøserett/ ^tté( 
^en^ (!af ^aoeSa^ »aa SiDéffriftet :£logfFa6 
bpber altfaa at fefge sammel 9ebt(est og beøpnbe 
en np SRisffe af 9tnb nnber en foranbret Sitef/ 
men uben minbfle Soranbrinø t $(anen/ ^t^tffen 
Deb ^ttblicttmd SUfrebJ^eb i ^o 9Car ^ar er^olbt 
ten bebfle Sfnbefaltnø 09 @plbtø^eb. ^bab ber 
t>eb GttbfcrtDtionen øiifTed tagttaøet/ erfareé af 
ben 9)tatt / fom bebforøge tf narrixrrenbe Sinb. S)ef 
fom ^b(be 9}pt l^eoIogtjY f5i6(iot^e(> be^obe iffe 
^i tegne ftg^ ba Sortfisttelfen beraf bil 6(tbe bem 
titfenbt^ xdi^ minbre be frafige fig famme. %t 
flanen aøigebel tilfNae« Umi flfeer^ forbi Ub^ 
gtberen antager^ ^i beiKienb/ fom i faa mange 
3(ar ^abe meb S)ee(tagelfe (ebfaget ^am x^^^ ^anS 
forfatter bane/ ^abe — om be iffe i Sor^beien 
D^are %Mi SJenner^ J^bt((et.bog gfo^Iber om 
CKange. — nnber S«ditjngen fattet @ot^eb.for 
^am og^and £tbdffrift/ ^borfor bet er rimeligt/ 
at be i bereJ.Omgangéfrebé bitfe fage at btnbet 
^^xA ^Xx^UvL npe Unber^øttere« : Sil bere^S^n« 
be({ biere berfor $(anen anbefalet ! 

%titi 20be$5tnbi>tlle/ ^AwMMi^tii fomme 
tbenbe tntereéfante 9(rtif(er/ ^t)orti( ber ilU b(eb 
atdm i norrb^renbe/ af £)^rr. ^rob({ Stagaarb 
og ^hijlor £ic. JBrammer. . 2>et (Ca( flutte« Digitized by Google 419 

mb et af nriø ob<ir6«ibet (»Ibflttnbiit g}a»ii« 
00 Saøreøtfter ooer ^nbN^et af 1>t t9»e 
SSitib. 
%\»btnya»u, itn 31t( 3uH 1831. ' ~ Digitized by LjOOQIC Digitized by LjOOQIC 


itbgUcf of 3ené 5}l^CCer, 

Slibbet'af 2>annebro^' S^Denbe Sinb. ^t^ft 09 fotUgc af 3(hbteal ^tibtlin. . Digitized by Googk Digitized by LjOOQIC I. Gm U faafalW So^anni^Gl^tiflne. i&n forts 
fot tln^erføsetfc. Kf eicent. S^coloaioe 9aflot 

Q« $• SSrammet * . . 1 

n. eammtnli^nin^ imelUm £)9artroe oø Øritoeiif 
fctltf. Gftet fal. jDr._3;,7f. Hxamtt af Ub* 

giveren . ' . . 141 

m. £)m bet £)n^c i SScrbem 2Cf 9^rot)fllCaøaarb. 171 
IV. aSetjii« for^ otbe« c^ri^ne itirfe itU ørunter ftø 
vaa bet apoftoUfte C^vmbolum, men ipaa ben 
' l^emøe etrifC ICf CStift^oeft CStoc^^olm .199 
Vv 9atøra(breoe af Ubøioeren« 

9be fbtc9. Ubfiøt oeer ben øeiflHøe 93etta(en^eb 

i Danmatf fiben SReformationen .... 245 
lObe a^reo* £)m C^^olerafotten , (etraøtet fra ben 

refiøiffe C^n^punft .307 Digitized by Google TL 2(f Jti«Wti^a9nl UnitKvfftejtl Xntialct fot Xartt 
1831. ICf tlbødreTen* 

A. avcefKoiiet «( t^otoøiit Chramcn . • . . 331 

B. Sorteøttdfe otet be t^eoCoøiflf« Ganbibatet . . 333 

C. Examen artiiim { Icttt Hat ...... 343 

D. TCcabcmiff« l^jcomotiottet . . '. . . , .343 
HOL ^ta Ubøivetcn rø aSc^ot^dbetne oø Scrfcme 

af 9{9t t^coloøifl »mioti^cf ....... 34S 

inra. @aø« ^ Slaotismcøiffet 09a Snb^olbet of dli^l 
•%oU»iMiotH. 1— 20»inb*' iff tlbøioctcn. 348 Digitized by Google I. pm t»e faafalbte So^ami$'Q1)ti^. 

©rt fottfat Unbetfegetfe 

af 

®. Jip. Sratnmcir, 

^cent Zf)coU, Gemin&tiifptffanbn; oa &OQttt]ptc^ gorehnbringj 
^eb at ttbdtoe min £tcentiat'S)téferta(S: de 

Christiania Sancti Johannis Baptistæ ittl(tXtbt jeg/ 

fit jeg agtebe at labt %ott{cciuiUn føt^t tit ttf 
anben lib. S)er er nu &e( f)tnd(t(i^t SHar og Sag/ 
tnben |eg begphber at inbfrte bette {øfte; men fo^ 
benne Ubfo^ttelfe ^aaber jeg l^t at funne finbe 
itnbf!;^lDn(ng i min foranbrebe @m6ebSfttØing og 
be mange npe Sortetntnger/ fom DeD ben ere mtg 
anbetroebe; iigefom.NJeg nieb gorf^t opfatte at 
lage fat paa govtf«tteifm/ inbtil jeg maattt er^ Digitized by Google fare/ ^DorDibt matt t Dore ^tteratur#15(at)e f>Ubt 
t>(rrbtge ben førfie See( af mtt 9(r6etbe ttogeit of# 
fentltø X>om. Sette er nu ffeet t "£)an|T 2fteratitr# 
Jibenbe for 1829 9Jo. 44*'/ 09 I "SKaanebéffrtft 
for Siteratur/ aitben Siarganø/ femte *0(rfte IS30." 
aSett |uf{ btéfe SKecenftoiter tre af ben 93efFaffem 
^eb/ at btt fnarere maa bltt^e mii nøbbenbigt/ 
at fremføre UnbjTplbninger/ forbi /eg gioer min 
3(nianblti]ø en Sortfiruelfe/ eø forbi jeø ^ar 
tobet m^h at lebere ben. $^i min atecenfent i 
Siteratur^^ibenden t^c&ler om^ at jeg/ felb om 
jeg irtnger mic Sgmne til Snbe efter bett meb^ 
beeite ^(an/ bi( prirfiere noget iRpt for 93ibett# 
fpaben; "og bet burbtbog ffee i en^&er (irrb 3)^0' 
nograp^ie." 3 SSaanebéflfrtfl for gtteratut pt* 
treé t>et (igelebeé i Stnlebning af bette 3(rbeib«f 
,at ben bebfie Opmuntring fattti, naar bet/ tføtge 
$(£mneté 15eftaffen()eb/ iffe fan (ønne ftn Sor^ 
fatttr beb noget Ubbptte for ^ibenfTaben. 2li> 
fagfpnbigeri og ^manere mine Siecenfenter ert/ 
~ og jeg erfjenber meb Jafnemmeligbeb ben SJel^ 
t>iOie og 2fntedritet/ ^bormeb be ogfaa ^abe frent^ 
fitit be forbeelagtigere @iber beb min Stf^anb« 
iing — ; be^o mere ^iegt bør jeg (iegge paa bf 
ttS SKaab: ei at forføge paa Sortfirttelfen. CS' 
iaa er jeg fuIbCommen enig meb mine Stecenfeitter Digitized by Google btti, at (09 >f« Ht Ui^ i m(tt ©ijfftt. (Eap. i, 
§. 6/ anført ©run&eiie/ ^i>orfor) bt 9p9tdiø 
maakr ^er i ot>enn<rottte ^oaneD^fTrtft $(19.408 
tre fremfi^rte/ f^r Stbett ei fiittae tirjtrarffeiigeti 
^ef^arej tnb <&fflrlp af t>f £f(5eri Um ere mig 
tiløarttøeltdc. . SXlin i>ei f r et ^Qer bt^fe ^pørg^ 
tuoaie^ feø after ktt at ^^are. 9)?eb @tffer^eft 
fan tf S liøefoalitKt fom ititite ^ov^^ntm, frein# 
fire Soset C^: mitt inlbfl^nbiit ^of^i^t} om 
$aMer«e^ Jotre dt Oprtnbelft, Se ^pjM^tfeeferi 
iti tii ^Intnwi maatte opftøe^ ere t^el frem« 
UftUbt Hh btnnt Uttderføgetfe^ ineit bet er (atigt« 
fra midt at tiMmid^ bem ttøøett iSeti^n^eb^ eOer 
al øtfffe htm Setraølebe fom beitn^e Unberf^geifeé 
Kefnitat. £)ertmob forefommer bet mtø fom 
^KilberiH ere tnpcstUli^e til at øobtøjøre tlrtø« 
ttø^ebeti af noøle ^(atibt be m^erfeitgfie »JSaaftanbe 
om 3^^«^^«^* 8«re 09 Optinbelfe. Sra betl tt^ 
øati&e 6tbe troer jtg altfaa Materien ettb^n fatt 
røobtoøe tioørt ipif ogfaa efter 93ibetiffa6ettd 
tt(eroa^rettbe Silflattb (jeø funbe i betre 6tpffe 
jjerne ftge: (gtifle|!aaeii). €^f>ønbt Jeg føfgertg 
f)el ttibfeer^ ber Deb bettne lide 9(f^atibittiø intet 
gretitflrtbt er diovt, i)aabet jeø boø/ ben'maafFee 
fati btbrage Stoget til at lebe bort fra Sifoete/ 
faa at man bebre fan orientere f{ø i benne ttxw 

»2 Digitized by Google 4 mefid nUtiinhUdQn} 03 (uttbe ben fnn btt, 
tiibt Us aHerebc berueb ()at)e ?øn for mU fHvUibc. 
©a bee trebie gopitel i min ©iéfertot« Dar 
bet mittbjt fplbéflgjarenbe/ ^ar jeg troet at 6urbe'' 
bear6etbe ben bert om^anbfebe @jenftanb }^aa in 
nx) Ø)?aabe. Osfaa i S3e^{{éfore(fen for mint 
S^efeS ^(tr fej gjort nogfe Soranbrtnger i mtn - 
i^SIan. ©aalebe« er mfn nærbojrenbe saf()<inbHn9 
i nog(e £)e(e 6(eben en Omar6eibe(fe af ben fore# 
gaaen6e/ nem(ig,juff t ben •^enfeenbe/ ^bori ^é* 
fertatfené far^e ©eel (fom albrig ^ar b«ret i IBog* 
^anbefen^ 0^ et tor fmtgre ftg meb (tt bo^e ffenbt 
af aHe "J^eofogiff ®i6fiot^eW" £(rfere) efter SKaa^ 
nebéffrtftet« ©om ubg/ør et ^eeft for jlg/ tør 
|eg faameget be|!o fnarere antage/ at btn anlytn 
Slfbeftng/ ber ^er fremtrorber i én noget for(fjeOtg 
gorntf fan l(tU8 uaff)(sngtg af ^ttn^ f!fønbt be 
6egge f!une tfene til, ^babdtecenfenten inbrømmer 
ben før|!e: ''at forberebe be øbrige ©pørgémaaf/ 
ber enbnn for 2iben iffe fabefig ti(freb«jliBenbc 
befbare/* 3 n b t e b n i tt g* 

<Beb Un i mtn Stcentiat'©t^fertaté aff^anb^ 
febe Unberføgeffe troer |eg ttlflrirffettgeit at f>abe 

, Digitized by CjOOQ le " Ut^ifli at bvt 9M SlpofHeiteé^øe ti ^aobe 
hanmt ^i ttoøet 9lf(tdiptt«'@amfutt{)/ ^mUt 
man mebøiem fatt ttair^øe ^ect^Slaoaet: 3o# 
^attttt$<'€6i^ifttte* S)ee t>abe t>tfit)of eorre 
hMbi tinpttigc o^ umuligt/ at føre noøet S5ef>it^ 
for/ ^t^orDibt en ©eet af et inbiffijrent 9?at)n ^ar 
DOiret ttif eaer tf fe. $Ken Siaoitet ^o^^ntit^^ 
C^ri({ne er prieønant; 6aabe ab ben etpniologtffe 
00 ^if{ori|Te ^ei er bet 6ebti<(tøt, at bet inbe^ 
lolber eo QSetpbninø i ftø*' Sit ber beb Ubtrpf fet : 
3o^a»uW'S&ri|itie také eKiptijf/ for faa t>ibt 
mn i ©anffen tmberforflaaer "©øbererté", et 
Siliieø/ fom berimob oftefi ftnbeé i bet Sattuffe/ 
ié^^ber f uit eeitøanø for ade at aiimirrfe^. 93e# 
icaøter man nu Orbet fom et ubtrpf jfutbt étcu 
fRa^tif ba fatt bet ubtpbeé^ Ti>aa tbenbe CKaaber/ 
^ab enten man tafler Orbet: ''e()ri|lne" i ms 
nubierenbe/ f^iftmftt, eder i Uté oprinbeitøe 
^ammatifal^c i&etpbninfl. (gnten maa man 
nemlifl t)eb 3o^annté'(S()rtflne to^pfe fiø bem^ fom 
t>el ^abe fisreøne Steltøtonémentnøer oø @fiffe/ 
eder t btt minbfie een af £>elene/ ^btif€ be f^abe 
ffentet fra en 3o()annt$bom/ men font boø i bet 
jQtefentltøe^abe c^rt({en Sro oø 93ef;enbe(fe tiU 
fieOebØ meb oé; eder bem^ fom ttffirøøe^o^anneé 
ben S)øl^r be meøftanffe kriterier/ ^bilfe bt^abc Digitized by Googk ftttt^t dt fMtt tilfiebt ^0« 2fffttm af maiUt^^ 
3 førfte tmtht ubsiBtt 3o^aititi<«€^i^iffne tn 
fra t>e Bt>tiit biD^rgereitN c^rifNIid S^cf; i ji^ 
SUfo^Ibe ttt>e(nffe be ftø felf» fra/ oø floae i oaWii' 
6ar Oppogciott tmob ben ^tt^iit SitH. Mt 
^tct f iRat>ntt tttt oøfaa ^ar t>(rret eagf e t biéfe lo 
SeepMttngtr/ før jeg antage/ at min f^tttaåtnbt 
Stf^anblinø i>ocumenterer/ oø bet ftål i btnnt mt> 
tibere bMt optpg. SSeit ^raf føløn/ at fn 
f^btvUn førprttber 6tttb«ptttt((etf eStr s|øf «il« 
ffpibtø i Søgomac^fe/ ttaar feg ttHbtrtfdf«/ før 
3(ft>ejr(ittgé øg Sørt^ebiS Ofpf^/ frempUTer oNii 
S^eRé faaUbeé/ at bet er øm Øtabriet/ jeg bfO>it# 
terer; t^f Jeg bifputerer |ø eoipso om Sdtoenbø^ 
liøl^ebeit af bet/ Ølaf^net betpber/ paa^t 91(1 9te# 
(iøiøn^partie. 

SRaar feg ttu ttirgter anøenbeUg^ben af 
bette fflaf>n poa et bifldZeligføttépartte/ na^nU^m 
paa ben fprtft^pergffe (Se<t/ føm ^Ibe^ 9^t<eri , 
ba maa jeø f/enbe (Saameøet til benne ^e^t/ at 
|eø fan beb^fe/ at be 9le(fdiøn<# kriterier/ ber 
finbtS f)oi ^o^anniiø(lf)tiflnt (efter betlBegreøf 
man^r unberragt bettt a?abn)/ tf fe finbeé ^ø< 
Sabler, gør faa btbt er min Unberføgelfe mere 
Krfeljø/ enb ^ijlorfflf; øg fir at anftfOe ben/ trøet 
Jeg/ at mine ^Hber ere ti(fh«ffelfge. ©pørgt Digitized by Googk iH Ht^Mbi ^b9tMt 9<i6iertte (ooe ^aM fammt 
Optinbtlftf fom matt maa iMUJfitf at btn&tct 
Itat ^Dtf I^Dié £iIo«relfe er atttadeti tittber iRaiM 
IMI 2l^^Miii^^S^i^<P»</ ^<^ fi^<^^ bi pM ett ^ifio# 
»i^ @rattb. $t( at 6eft>are bette 6pørø<tnaaf 
fylbf ^øjørettbe f ere Stibertte eitbtiu itU ttoffont 
aa6tifb€ etter o< tt(ø(endeltde; ti^i, for ttffulbe ae 
ftttttte tofe bitttti Opøabe/ ittaatte titatt |o f jetibe 
Sabiertieéi •øtfiorte ttaie^ 09 bet baabe bereé Solfe/ 
øg dieliiioni*i>iptit. SUtn — at Itg (Ta( djare 
sititt dUcettfenttf Orb (i CQ^aattebéffrtftet) ttf 
mine — : ^bor bett ^iportfFe ^té^eb oøSSebtiJ^ 
fig^eb opfører f ber tager ett (Sluttett efter 9iitit€# 
Itg^ebl ®runbe gtt SBegpnbelfe. •f^bab jeg altfaa^ 
ifølge be for^aattbetttxerettbe ^tbtte jbprb otit 3a# 
6iertte/ antager for rimeligt at flutte om berej 
formtttttUge €la?gtfTab mtb ^o^atttteg bett SDabe^ 
ttS DifcipU; agter jeg bertt^fl at anføre. 

^pilfe ttu be forttetnfle 93ibtter ere i betttie 
®ag/ ^ar jeg attgibet i M førfie €apitel afmitt 
£icetttiat#£)iéfertation$ og tør faameget befio 
fttorere^er forbigaae nogen @jentagelfe beraf^ 
fom benne ^Deei af mit Sirbeibe ^ar bo^r^t faa ^tU 
big/ at finbe ftite iSebimmereé S5ifa(b. CRen i 
93tbnertieé Slf^ørelfe maa jeg ber gaae en anben 
^tif tnb f^ift. i^if ba matt nu engang ^ar Digitized by Google 8 

Hnntt fi {Begreb om eti 3o^artnil#€$rlfleti'®ect, 
H t>ett ()jf!b'rfffe@iénhi9er t)tBet (lii^e@por af i^eii 
t 5et SRpe Sef{amente/ og ouerfm ^tttt ^kønft 
ofl 5i«fe ©i>or i^aa ben ©eet, frer f*r tftwtjHle* 
tci uitber aHatJnet gafcler, tog jeg miø for «f oifff 
^t)or ugrutibebe be ©réttm^rDare/ ^oorpaa ^int 
iSegre6é SieaHfatiott fiøcte^e ftg ; ber f{<iaer aitfaa 
enbnu tiibaøe at burbere 93esrebet< Oberfereife 
til'Sabuémen. ^tn, ba bt t((hrø9e alle be ^el# 
lige ©frjbenter ^ffforiflf trobojrblg^eb/ bar bet f 
ajpejefl. føgte 93ibrteé69rb om3o^a«ttM'€^rlfhie 
af een« Seffafen^eb; fjisab ajriopfflien altgetaer., 
©et er berimob itU tilfdbet meb be ®fteVfetnm# 
jer f bér flfuOe brtttge o« 2?« t gabterite« fRtlU 
gton^'^tftorte. S>ette iifi tma nemlrg entctt 
^enteéi fra ben Snnbffab/ SReifebeffrJberne beb 
egne ^agttdgelfer fefb f)abe tnb^entet/ oø meb« 
beeft oé om bem/ etter fra bereé egtie STnflcbelfer 
om ftø/ mnnbtltgen mebbeelteSremmebe/ etter fra 
bere« ^ettige IBøger. ^bab nu SNeifebeffrlbdfertic 
angaatt, ba ere be naturltgbu« af forfFjtttgt^ii^rb/ 
efterfom nian f)ar@rttnb fil at tttt««fle bere*gor# 
fattere JØie for @anb()eben og £pff til at fremfffffe 
ben. @tørfiebe(en af bt jfe forfattere ^abe barret 
afftSjtonairer af 6armenter# etter 3efuiter/Or* 
benen; t SKminbeltg^eb l)at>e be fmt obiter omtalt Digitized by Google 9tiN<mftiA "osbu ^(bi f« tit f^ab hmi 8or# 
iiKittb 3flti<i^ tlbliflere ^at)be fcerettee. Oi>ertt» 
tre ^iffttmifrer ifle btmufl ftitkbt til at «ii»t 
oé ^{fJøriffe OplpSniiiger. Ofte ere bt, bcpp' 
tirtre! enbog Slombe fér be ^S^tibfTober/ man 
meb fffe fflti forbre of t>em fom fftxitigeUet« 
8orf9nbfre7 eRb f!fle for faabanne, fom forub* 
iattt itoøiti im SDanneife 09 3tttere<fe for oi' 
benflfaéeHje »nllg jenbet . ©elx> 1^« bpfgtige SOJié* 
^oiwirer / ber ere oijfpIbU.af fanb 3uer for berei 
fKp^fttitiCini , bit bet tffi n^nbre oé oc tra^fe ett 
i>f< Cenflbig^eb/ ber er ben ttaenrlise %9tii af 
btxtå fa^t ^ttabm tftit eet WiwI, f^ilUt for 
beui maa og bor tnrre 4>oub{aqfn, mn fom jo 
tffflge forboiber/ «t mon ef er bettttiitt til at 
DentVbet ©Ug« Ubb^ttf af bere« SJanbrfng, fom 
of en tfbewffiifrclig afeffe; ^be be oå nu imibler# 
tibenfefte ©emærfriittøer/ fom ei ^øre tf' bere« 
%ai, maae Di Del Dogte oé for at tt(f(rgge bem 
florre ©argt/- enb®agett«£)mfKenbig^ber tiHabt. 
©el fnnbe man fpned/ at bet maatti ^en^ore til 
Stt^Deré gag^ ber bar nbUnbt for at itbbrebe 
€^rt|!enbommen/ at (irre at f/enbe9)t(bfare(ferne 
^od be fremmebeSieftgion^bef/enbere/ ^nmaatte 
fløbepaa; men/ ba Ubfen^belfen fafl artt^^ar til 
^enflgt at bringe en Dig 9irt ©ilbfarenbe paa , Digitized by Google 10 

Øanb^M ^i/ ^ar ^Httéfm for bt øM^ bø$ 
tlirne t>am minbn. JE^tttil hmmttf H iiu 
meiitici!eit8tSorfirttø(Iifl^5 faa øiefiic M^Der ^ 
frib Oerf; ^t)or matt f!aioe trae be( (^iinineliCe 
S3orser(ta6 ittMUe (iaai flarf^ før 4&t<f at matt 
et tør fiøe aO« Sfiiéftøttaircrttt frit før (^n tt(/ 
paa Canbfitbi fd^foftnins f at itbift)t $i før at 
^aøt sjørt mange ^^røfølyttr; |øøjrfør |ufi iffe 
ctt^berOlftlftøttair^iStretitint o«/ at ett atttic^ri^ 
^e(iø ®ect er ftlcixit ømDcuM ^ ^oat r Hl Srøenftt . 
aittbre fnbe btt iiitn maøe(i|eft/ føm tit Dn^ 
hoiif at ttbflHgegølfet/ Mr ffa( ømDint^ftf ^ før 
tttirt (aarbtiaffet øg ^UUt i ^iføfonlfier/ enb bet 
j @|crtiiB«eii tt, før bert>eb at UBbffpIbe biit liim 
^rtitt af beri« eget 9lr6eibe. Sdtøenbt t>t M^fie 
almittbeltge SJemorrf itittøir yaa t>or @jett|Hiii*/ ba 
tt bet itt føløeKj 6ag/ at t>i ti fnuiu autnUSHitf 
^øttairerf ber ^be tMbner ømSabitJitttttf ttøfttt 
^øi ^labt i éibttertte« Øiftf fe. 3Maitbt be øbrige 
S)r«itfe>(5eretnitiøer ^abe tfiter tø iffiarøtitterg fBv 
tøbtttttfl/ (igeføittiKarønieerite fKia Stftoitøn i. bet 
«^ele ere beiia(ur«ge$eferettter øm beregSSaftøtr/ 
3a6iertte. SKett ttu ere CKarøititerne paa £tHoøtt 
infl itu bef^nbU for bered ^løgt øg $aaltbetig# 
l^ebi ba be tøerttmøb? t. (Sf. efter bør Sattb<# 
maitb« ^ona« Xotti6*é Seretniitg/ ere btf Digitized by Google II t^^m fif tft tmi uMtftttft o« otmtf^jN «). 
etMt tt« tfHwH ^étMittt t>e6 6{6ett af ^naii# 
Nn# ^»otaf ^0 me ir otf tiftéf|eiiM, ttben for 
fM «i»€ ^tt øpir«^tr ftm Vidne i btnm @«B/ 
»ett ben «n»en er m aiTant/ font i»^ £)ee(eagelfe 
i f«rte atfteiær ^r ffafet fTg et anfiref SiMn, 
fta fC9ibe 9i notitrltsbif« btn ^tfte (Itr^ S;i(ef«> 
f)t>Dr tor moat^ Mre n^ftn Dtf^ntj imeOem 
bem* @<NibiN»e tbenbe SMrontler ere abra^om 
€c^eirenRé^®ermnno(Sonti/ ^boraf ben €i^ 
er omirent ^nbrebe 9Uir pngre / ^enb ben 9$fft$. 
mtiM^t ben berømte XørberøSbititnHøenStMb, 
^ bar »i|ino| tttanb for at bebomme 9(nbre< 
IMMTbom^ if«r i)bab Ortentafta anøiC; men ti 
Nnne gjeine inbrømme/ at Conti iMia ben Zibi 
SSorberø traf fammen meb ^m i eonfianttnopef 
(l??9}r t^ <n fpnbiø 00 bannet SD^anb^ 09 boø 
n^re Sbibt om f^nt tilforfabelis^tb i 9(nøibelfen 
Af ®)etifian^/ ^^P^^t ^n ^^^^ b<rretJ3ibtte 
inben fin (ange enroyarifte SKeifer. Ølorberø ^anbé 
en ubnuerfet ^nteteSfe for 3a6u<men; og niMtte^ 
/nfl paa ben Stb ^abe fp«nbt Opmierffom^eb for 
9(U/ ^bab bet fnnbe øibe nogen OpIpJnina i 
. benne bnnfle SDJaterU/ ba ^on SJaret fornb bar i 

*) €5amm(una bet ntetfwiirbigffett SReifen in len Dtietit, 
^watt«d,,ooii *. æ. ®. ^autué, 3tetP ^^, 9>aø. 127. Digitized by Google 12 mS , afflfrtft ttf libcr. Adftmi. (iwti 4la«ebe ^fl 
mtty 3ttDer(ig(^eb til ^anti 09^ fom bil, fiHtt^f 
itff blot proptør oommuma jtttdia^ mett fottXHf 
btlfl J^atmonit i ^f^wtatutttu tfbitt berfbr at 
»ef!lMbe Settti for forftriiiøt Oybidtelfer elKr 
SDorb^erø for tifoi;foar(id Settroen^eb^ ifr matt 
»09 o«^fafle $i»(t^( omi ^torbiM htti Qnt, me# 
^tti f^M o)»^o(bt ftg paa £i6att9tif labbe @t)n 
Mti^t be ®jett(ianbe^ |att |ibctt ifter «(>ufotm 
mclfen 6emtebe/ 00 ^torbtbt ben atiben bar 
pcmi tt.o{ i at brøfte ^n ^ené gor^araiMger om 
ett jKaterie^ f^an Unstti faa tmøét efter ol .(ore 
9}^et:o.m. 3a/ ber fnnbe maaflee enboø b«re 
Høøen ®rittib tit at formobe/ at SJorberø.L fine 
(telbre S>aøe ith fatte ben iit> til (ionti4 ^tb, 
font t fine |>nøre; tf)i &e( onttaUr t)%n ()am i fin 
gortafe til Libcr Adaiwi fom et 4Mrfiøt SSibne/ 
mtn bU maa bH b(su od paafaibenbe/ At f)ixn 
iéa Itbet 6ef{ra^5er fiø for at rime £>oømerne i 
gliber Adami mtb fin Q3en< Ubfaøn/ oø t bet 
^ile taøer faa rinøe ^^enfpn tii bem^ t. df, i 
Onomafiicon/.^bor ber^abbe barret faa øob S(n# 
(ebninø bertif. 6f)anbt nu ben Icctbc 2i6ra^am 
ec^eHenfi« fgne« at fort/ene piere 5;irtro, enb 
@ermano Sonti/ biffe bi boø oøfaa om ^am be« Digiti; zed by Google 13 m(ttU, at f)M tar ittt fri for itn tMøibtti 
%til: at fitttte for fWegef fra !>bre S/enDeteøtt/ 
09 dc (>att iffe i f!t g<rbr<IanbV men i 9iom ((i>or 
()aii bøbe i ttaret 1664) / 6Ut) tef jenbt meb ttogfe 
gobicr,' 00 fenere meb bere« DJdigfonéfTrlfeer. 
a)?en Jufl benne S»aabe, ^»orpaa @c^flenfl« ff 
^tf;ib(fa6 om 3<^6ciémen/ leber o« til at ooww 
t>ecé/ ^bab 5J«8t man tor tWjenbe Jagterne* 
^tbneé69rb om f!ø felb. gor faabibt be munbt^ 
Ugen ajlaøge bette SJibneébprb — oø i^erom ee 
paa bette ®teb Jaletf — mobtciøe b( bet /o paa 
anben ^aanb^ nemliø øfennem be fammrSléife^v 
6e(!rtbere/ ^bté Sroixcrbtø^eb bt obenfor ^abe 
omtalt. *Obab t>i altfaa ber i 9(lminbeliø^eb ^at>t 
anmirrfet/ øj(rlber nabnfiø om btn Sl^aøtiø^eb/ 
^bormeb bet er antageliøt^ at be ^abe oberøibet 
pé S<^^i^fn^^@^lb'^nøtbeifer. ^txu f(st enb# 
oøfaa / at bi ^abe btéfe notaøttøen n ere be faa at 
libepaa? 5JJ(! iffe uben SSf ticnf fom^eb oø gor# 
^øliø^eb; tf)i efler« Bliber bereé -gorfløtfø^eb ett 
@nare for oS. De ()abe nemitø ixrret faare for# . 
fuføte/ tfirr af ma^umebanffeSanattfer^ oø fpnei 
iffe nu at ^abe £9|i til at bo^re d}?artt;rer for bereé 
Xro. ©erfor rette be |Jø øjerne efter ianbS&tit 
oø^Bruø/ ^bor beop^olbe ftø; oø bet fetler bef 
itu i at |o manøen l((ø ^anb ihlanbt bm er/ Digitized by Google 14 fim S^aitttbren formøkerr itntif>cn tit &9n^ 
cntiime effer fnarere tU ^nbiffttentiém^. ^MH 
matt nit fra en fa«ban Sd^feré ^tttinitt øjore 
6fntn(nøer til ®ecten# egentit^t? 2:rø/ ba ^f ntM 
iffc fiffrert dtffnitater/ enb om man *— for at 
|eg et fTat fttuge et S^emi^ei/ ber Hgjjer pé enb 
normere — Dilbe «f ^enfafte&egJrtrlnger fom matt 
fan ^ørt bem ^od en af tiote S)age tf ntoberne 3«« 
raehcer/ ^utte til^t^ab ber er ben egenflfge mb^ 
, fai\tt 00 tatmnbtff e tro. ^oab nn bere^ ^ror^er 
anøaaerf ba ere be tftbøtdige tiC ^effere at øibe 
»e Sremntebe SXet t bereiS gormobntnger Ub ffeif* 
ttøe og nSe^mte ®t>ar/ enb tt( Ugefrem atto^re 
bitte Sro bttitubL eaakbti tt(|!aaer ben op« 
rigtige (Sngetbeire Simpftv i 93eg9»betfeii 
af forrige iaar^nnbrebe/ at ^n ti tor tnbe^aai 
for fint SSeretutngerd fnibfomne SVøfagttg^eb^ 
t|(/ naar ^ati tnblob ftg f @amta(e tnøb be ^a/ 
hi^t pvcifitt, og ret uttbe f)at)t Øioget at tibt/ 

f^rebe be: ae apinoaa nihil curare, sed deo 
tervire in simplicitate et pace ^). Og ben (S<lttt« 

tale; STtiflonatren 3^ ol f for faaSlar gben ^o(be 

*) AmoeQitatam exoticarum Fascicali V, aoctore 
Eogelberto Kaempfero« Leingoviæ 1717« Fase. IL 
pag. 453. Digitized by Google 15 flobt of>ttttn9 mtb famme €^arafter{ftif. 

Uttbff biiU £>m|t(enbi^^et)er t9v t>f f^tntUn 
atrtage »m SKtifefrffTrioerne efter om 5e otf 6e# 
fjenbtt 3a6ierf at 6e fulbelig ^at>e funttet og 
reteeKd f)(i^^ ^iUtt siDe o< STun^iTa^ om S^^^Mf 
mem Gfi^ttbt t>i altfaa natur(igt>tié 6ar tage 
«(>enfpn tt( ooettnirt>ttte^i(ber^ Ditte be bog eiib 
tffe ixere ttf^ra^ffifige tif at gibe ben ntiatii^t 
Oplpétitno om bette Steitgfottépartte; fom er 
ti jfe 93labeé Jlxn^^t. ffl^ti — at jeg ffal boo^fe 
t>eb bet forben anførte (SF^mptl — naar SRogen 
bi(^ ^abe Unberretning om'^e nn^arrenbe ^f^beri 
Sro/ for faabibt be fnnne anfeeé fteretttøebe tt( 
at tilegne ftg bere«^ S^breé 9{e(tgton j'97abn/ ha 
maattt f^n jo fpørge: ^bab ber ftaaer (f rebet 
i S^fetf og ^rop^eterne^ og atter: i 9Riinaf^ 
og @emara? 6aalebe< 6iibe ogfaa - be Søger, 
3a6ierne anfee for ^etttge / 08 be btgtigfle £)ofu^ 
menter til at »pipfe bered ateKgtonJ'CKeninger. 
<S)abbe man bent ^IbfiaTnbigt^ er ber ingen Sbibl 
om^ at man jo mtb Siffer^eb fnnbe fremført 
meget ^ofitiot om bi jfe. ^aare meget lob ber 
fig t>tfl i Itngbiflifr {^enfeenbe g/øre til at for^ebrt 

*) 8)tadaéitt iit bie tuuefle ©efc^id^te ter ei^andeUfH^en 
mifii>n^^un\>fbiUU&tUU\å)aitcn 1826. auattat^d. Digitized by LjOOQ IC -- 16 

farne rtl at ol^fFilkY ^Ha^ b#r ^ør«v tii ^t^irgøH/r 
j^ueroed 5^t maa{!e( Diit^e ^trtide fi8# al ^re iBø^ 
ger f xt\ mem tf fe at ^(^7 tHrfefif fan&ted i i»9r 
©ejlWeife : faa ^ at e)e / »t fatme^ rtfcikfteiie* t« 
SdnfTt faa; i bet mtttbfTe fi^té Oet mid« vimiUs^ 
^t De ©ofcittmffe gSøgef , ^orom 39tt«# oø aitir 
tre SKWjtotiairer tale, ere be fel&famme fom be» 
afirolodtffe SBog^ Sc^etfeitfié angi&er tttibiir S^oiv^ 
net @efar®aH^aft^e: en Q5erø(rre«ut9, jrfl/ j»# 
forbi ben tilbecl« er Img&ijiiff/ Dilbe tiI6ase^ofb:(, 
berfom jeg tEfi. ^aobe funbet en Itgnerrbe I)o^ e« 
af Dor %\\>i comiJeterttejie ©oaimere i foabatme 
©ager: ©efeniué *). CKett funwe Di nu enb, 
oflfaa iibette ©tpffe, øtifTi tnoitd^ O^S^mv^iti 
n ^«r Di eitb, itiben Di f«lbe nogen afgførente, 
S)om om @ecten, ^x(zU ae er^DerDe 0$ M<^/ 
ba tpffeé betMnij^tog, fom man iffe 6ør (abe en 
faa Digtig ^i|lori(f 5titbe fom (gibm »barn 6en^* 
ligge 4i6rugi for iXetigiong^^ijlorien. éjorbe 
mM Dtbtløffige ©Itttningei* og frem fatte mao 
brifiige ^opotl&efer otn 3a6it«men og ben« 3ttb# 
f)[pbelfe filD i»m Dort (;eflige gDangelinm/ efterot 
be Sjorn|la^ipfe gSreDe Dåre ubfomne og Ølorberg 

♦) Senaifc^e aHaemefnc eittetatur^Sdtung 181*7; Slo,'48, 

Digitized by CjOOQ le 17 lotbf opfort fit €te6«MEt »f^anblind i 66t({tur 
fetiv ofifoa eftetixt fan oatiiTe faa af bere^ diu 
Ugionéøettiftu t)<^i oå tUdtfitgeUøe: ba xt{aa 
QMtt bog nu Oiere mir« befaiec tt( ar f)au og \)ttre 
tioøeii ffteniisø om Denne @ag/ efcerat Slbsang 
til een af ptuå btøtiølie §KeUflioné6øøer ir 6fef>en 
i^# aafttiet* 8tt @tbr«SlOam Dirfeltø er bet/ og 
m* aietu falde«, CodexNasaræu«, ,$e^ate x>i foa 
megte inUnbre at. tatere attsflefige &eb at antagef 
f^m nxM t>el mib ^nsnb fan ttMt>Ie om ben SRoo 
berftfle Ubøat>eé Snugrttet/ uren ber./ faabtbt 
Mig er 6ef^itbt/ > et er. t;ctret nogen Sbit)( om ^ at 
^n jo, er .6tbra Stbamv og at (^jb^ra Sibam jo 
l^irfeltg er een. t'Manbt 3<^6terneé, ^eOtge Q5øgir. 
^ammeniignt ti btné ^nb^olb meb be S5v\xbf 
fioffeV/ H^atM af SDtMii og g^o(a(ie^/ ba finbe 
t>t ogfaa faa: flor fig^b/ at bet maatte ixsre en 
afgjort ^prr^antfl/ fom enbba tf^tufebe om/ at 
be ^en^rte til famme €pcluS.af ()eatge iBøger. 

SnbOg forubfat/ at Codex minor Nasaræus ei in« 

be^olber gragmenter af 3a6ierneS øbrlge ©f rifter^ 
mU bog felb bered Sttler. og be bunfk SSeretntn« 
ger. om bem/ at be — efter bere« Snb^olb— * 
^I5n^f,e.tn ben. famme @p^a?re af.3beer/ fom 
ibeltg t»enbe tilbage i 6rbra Slbam. @t |^tb^ø# 
renbe 6»ørg«mfial/ fbm.;ti, ei ^eBer iev labe Digitized by Google I« . f>irr< en ^{^rifE 9i\U for Dentf ber ti for#åM 
i)ee t ®ruttbfi^raget. S)a fift^e Styuit far ^t 
iRørftergffe Oøerfdtteffe (an i>#a flere &tthitm* 
feed for af t>i)?re correct; oø frer ^øfoa ^r %uttt 
Sdi^ imellem OrietiUKflertre oni/ ^oHebej betté 
eKer ^nne @teb fr^lbe oDerf(Vtte</ er bet ^ fM# 
øeltøeaø/ At matt futt fatt ^PMe^^tftorifTe Øf« 
ttfer paa faobaitne ^teber; ^tot gHentnfett ff 
Har 00 OoerfiTttelfeR ttattta#el (i bet tmnbfie i 
^obebfaøett). SRett ^or bette er SQfiefbft/ tr 
matt oøfaa berettf«et ti\ at sjare bet ^Øori^ 
fSrttø af 9}i>rier8J3Aterpretatio«/ fom maa ^Mt 
eeti af bttti birfentftsfte J^tn^%itt. S$eit>ttt iH 
t€ af £>berf<rteeffer fom ^t^i(!e jtiiberf f^twr 
Ortøtttalertie ere forfomfte^ oø ^bor mUtt etiboø 
oftere fatt ^be gete tt( at formvbe en feilagt% 
gortolfttitiø/ t. (if. Af 3retM»i«: faa maæ bf 
boø fom i^ifibrtfere ^abe (attøt mere SKec til at 
beti9tte ti PM famme SSaabe af en Oberfiemtfer 
^bij gorfatter er otf 6eF)enbt/ 09 bet fom een af 
enropdi torbe^e Orientalifier/ oø ^bi| SUtff 
meb fin Oriøinal beb Giben nn ^ iiøgetoobnet 
til be £«rbeé SSebommeife i mere enb et 2)eeett« 
ntnmy oø er iit^tt breftet af faare f onbløe ^|em« 
meWntftnb. Uaøut bet altfaa er nn^øteltøt, at Digitized by Google 19 

(M %ttfatttt, f«Mi forj|lo6 ^ibrasrbam i @rnnb« 
fproøet/ maattt funne Bht nt«fføe Opfpéninser, 
f«mjeø/ bttifttfov^MttMr tifanfttxrc/ ter 
|ifø bos n«r( b(t ^m6/ at beitne SJiMsti ti f!a( 
Sjere miø ucomDetent tii at bt^aablt aSaterien 
fra fcen ^«f!erf(!« (5jbe,.lf«r fta btt fan er ^o^rt# 
j»uiifternf/ feø »« itb^«»e> og jeø $ittnt ^at 
Mcre (tib eet fétitiiéfitb for »em. 

3t>et »< nu betragte be SabifFe 6friftcr f»m 
De tttøtid^e a>ofitn«nter ti( at gibe Oiøilp^flHtø 
»m Sabitdtn««/ funne bi faa bente SSeb^oljb «f, 
^»ierM fefb ? Oøfaa bet<e f HRbe Umi ot 
mmfiwt, f«r faa»ibt bet ^eftber ^oé gteifebefTri« 
»erye, «t >« ^«bc fcHpttt bere« oriø{R«lf ^eniøe 

^frlftet (tttt&enticas acripturas — ^gtr 3gna' 

tf«0. ®ett boafrc fnnbe bet $«nbe Hs, <u SUnti' 
(tot, i«b M øaw ttb fra »e« gombfietnins/ at 
3abterøe tmre efytifhut, btmtb mtmtt, at be 
^bbe forforet »m ^ettie 6frift/ o« paa ben om' 
ben «tbe/ at ^atittnt, for .at niibgaae jSfii* 
mal, fortgåoe, at be trnber gorfofge^rne'^abbe 
»øret ttøbfoflebe ril at muttn bereJ^Ofgbomme, 
men bog 6efabb<'bem enbu« nforfr«nlleiige. 3 
(»orom SUting tt, unberfa^el bet ingen Zi»M, 
at, ^bab enten be IBoger, fom nu falbe« bere« 
^tUiåt, ere Originaler eUev o)>(7rebne efter £ra« 

©2 Digitized by Google 26 ttrtøtt/ ha Soi^f^øeffe^fibertié Darc 0Derf!anIute/ 
iaa ffilbti t>e i fiør J£>cti^b af be 9{e(taioné6ef|en/ 
t)eref ^iM» aKentngér btt ttf i)t ^er uttberføøe. 
3a/ mebett^ ^abkvnt tn eilfpndabenbe meget 
føielid^f naar man taUr mirb bem om bttei trof 
^aoe be inCeMttittbre enbt £9(1 til at freml«s$e 
bereJ £roeé'£)ofttmeneer/ faa at matt ()ar maattet 
anbeitbe iift ob Aaøt oø^enge/ for at ^a^ 
btm tili^iiii og/lpffebeé bet/ er Sorfeittrelfett 
f)o8 be elter« faa frebeltøe ^aftier bleben /aa f{6r/ 
at be enbog ftnUt f)abt forøtbet en maronftffP 
SBifp/ for at ^irbne #ø ober/ at ^anJ SrfeM^foi^ 
labbe af 9ieltgtonø'3t>er o)>6r<rnbt nogle af beret 
. ^eOtge Øøger^). Snbeliø maae feto *t, font/ 
t>^ at lofbe ftg tH en enfelt affKetfebeffribemfi/ 
ere fornn« til en anbén 3oreØtOtitg/ enb ben/ Di 
^be bannet oé4>m Gecteit^ ubentbifl tnbromme 
o«/ at fnn beb at titttel^ bered ^eKige fffrift bett 
férfle ^fad< tttanbt jftlberne/ er btt nmliøt/ at 
fTafe fig nogen fa(i 95a|i$ for fin JDtfputation/ ia 
ØteiftbefTriberne faameget mobf!ge ^beranbre/ at 
g?ogen i6lanbt bem maae |ade gibet o< fetlagtige 
efterretninger om ben famme @ect/ etter ogfaa 
nraae ber b«re flere (Setter/ ^boraf een Oleifende 

*) 3. 3. »i^rnftal^t*. SBdcfe an ©i^rwcf, 6fei: IBonb,^ 
2te« ^eft. 5>ad. 268. Digitized by Google 21 - 

|Mr telt om eetif eii i^^ett om ttt anbe«. SHMir 
jeii terimob efff^ere/ ae tii fa(be beiir^aftier/ ber 
iroe paa Gibra STbam/ fom paa en ^elig Sos^ 
ba bibé bi om fittm di tale/ oø gaae faa meøel 
pffrere frem^ nbeii berfot at tJørt o« ®asett Iet# 
tttt i tnb tUtetUit; tl)l iffe/brftomtfrbre irile tri 
taøe ftifttøt ^eufptt til g{eifitf(fribelf<Hte/ oø 
(abt/zpeb ret cgfftttKi.at teiibc »# M 3a6ienii^ 
|uf{ baiøt 3Sobf!anberiiM ffo^rfcre, (&ibe$ Y^ be 
fprtfte SRadfairier/ ber nnbertibett fontfUi mtb 
.^iin Sut i ttt fnarcre at aitfee fom en ISIanbinø 
af flere ogfaa mtt^amebatifte Qecter *>• 

SDa bi^fe IB(abe bitbe ttbøibne i bett ^tn^d^f 
atbife/ ari)en 3o1&atitti£bom/ ^uiKeit jeø i min 
tibh'øere Slf^ibHnø ^r ^ftbt at øobtøftre/ et 
^nbti i btt 9lpe Srflament/ liøefiebetf nben S^ie 
foøté i Sabitémen/ maaf te man bel fpiSf^e./ om 
^r ba tnøen OmfBtttt for efect#$a»>net finbe« 
i bet ({ore Sibjrnm l^a SMfhnbommenS forfie 
Siber tit be nobirrenbe. Ot ^ec pleter irnn |o' 
<it n<r&ne titfelte af be orfb^ c^rifinc autr^nnbrey 
ptté ^irfefFrtbenter. SKen be €fteiNret»tnøer/ 
man bil ofe af bt<fe ^Hber^ ere faatitnfle oø 
fraømentarifTe; at, berfom be noøenf{nbe funne 

Digitized by LjOOQIC 22 e^mmzn^lb me» pttøri SibenMf om famme 
6|ettflatt&. 3f8 iroir Hil^r af ^t>< f«BC fM 
meøett 9)irøe paa btnnt €l«éfe SK^ntéftprO/ fMI 
eaa^l Omftirnbiø^e^er tiOau; hm? jig tdifBo^ 
foarelfeit af^Derc enfeic af be ø)>fafltM 6perg4# 
tttaa( (iOtøe raaof^ret mtø meft fteti JtifftfaMf/ 
fom enten dctfelid ^er Utr, eSir »teier at f^ettP 
ealbe j cif Sidne i beit €^00. §•1. 

Sobiewie etc iffc ®(>tijine* 

bf @rniiber ^ootf^r fit ttfe anfinr bet 
ot^erftøMøt/ t>t6t(øfeKøere at fremfne 9^t>iftt for 
ftennefaa^anb/ ere føføeitbe: 

S)it l^r (iøéf^a ^dMtinm til fSivUn* 
Hatt Mut itif om itU ^rfVenbef faa bo| iMig 
tiibageoenbenbe O^ttting/ at »en SaftifFc SLtligiMf 
øm enft Manbet meb afle^anbe (alft @noft< *)/ 
600 tnamt ^mttintt meb til ben c^rffleliøe. Da 
fe(b Jtirfe|i(lortfere fom {D}o«^eimforf(are 9}ab« 

net Christitni Joliaiini« øeb: qnia Chmti qna-r Digitized by Google 23 

|f»ioitii^pie no<iÉi«m habnut «>, f^neé M-ifU 
n$t, U»t <rt WCtnt H 6<«>« i ^^^ Admi, 
^»v te f»i^te 3(fÉn »f IRojaret^ fMW «R««' 
fia< ^>. fftre fRttb« ma«(fc« eøfia tele Se«« 
ppm iiiitet«»«««i««***)/ « €f>tim fw«* 
e«nwirr i «ii »•66eft ®fife«if( ^o< Dnit/ faa at 
(•a ted ^t>«(ii forcf»«»er »em fintt en faH^ 
ISoSfteå. SD« tec fteø mt iff( Im »«re Siffe« 
^(iorien (tdWl^itft/ »» <« »M 91?eii««^6/ ten 
»ffre nof faa Hten/ ftol ^a»t ^n ØlaM i (en fiorc 
(^riflcUde Sith, tOcr eif fan fcg ifCc fpnc« 9(n< 
iKit, en^ at te« 8orni«niiia om 3a|itrn<< S^ri« 
fmdem f«rt^(ner (ii uhUtiii @|eiitei9tife; oi 
tet {M UMgrt te(!o m«M/ fom te ferteim — ftifl' 
»of i>aa ®ttmt — flaUf ffMt fUoet QH^er te« 
»a69(MifCe $atrtan&, infttil >e i tet l^ 9(,«r 
InnbNbe a»f!i(te fiø att«r fra ClfifHattiénwMr 
Mcn (ntem te^antig »ife m faa ^«t ®r«b af So/ 
leraneer aaar te fontme i M^eit Sotift^n meb 
te e^ri(ltie/ at man Ut fan anfec »em for Sroi^ 

*) låoabtlm. instit. bist. ecdcs. paii.\fiS6- 

■ ^^9. 406. 

***) 3. ®. e> Seopolb: 3»5<»««n«« >>« 2^«"f« ^ofl« *^* 
(|)ahnoocr 1825). r* Digitized by Google 24 

fcrøbre*). «re 3<ibJerwe iffe €^fHllie/ mdå >et 
i>i^ere ^té eti f«6ageWrfen&t Jh^ff |KK^ fBii^ 
foreolf muflen { i()f/ bfrfom 9é6{ernf Uh (t 
<S<ct/ t)h* i6fe 6(et ubtjit^er ftø fér dt nebflamme 
fra 3o^antieé ben '©aber; men Wrfcltg ^plbefti 
€^r j|!etibommen , (b^ortiel if fe ben reneg^flfeii^ 
bont/ mett ett f(tab4in/ ber txir blotbet tneb^^tf 
fdlf! 3o^^<t"^^bom og <i((e^attbf otitntalfft f^& 
lofop(}emer: ha tunbé man ^«be noøen Saie df 
at putce> at @))5retle tl( ben ©lenfttmg 09 b«f 
^or^olb jttieOém €^|ii oø ^øituni ^ifcipii, 
font finbej t bet SSpe teft./ 09 fom fimbe %éit 
iii^u ben fiør^Sinlebntnd tt(@fcfen JX)ann€lfe'*^)i^ 
oøfaa btrfefiø t)at 2it>it bétif nernUg UaUbei, ai 
3obaniii«'©tf<iplene bd, efter bere« S^rer« J)øb/, 
forenebe fig meb ^errené £><fdple/ boø meb tn 
i>iS Sorbe^olben^eb; og (iben/ forarøenbe f{d oWi^ 
Æorfetd eenfo(b(øe $rfft>tf en / ^eUeré finttébe ftg 
til flrtoflicérenbe ©ectei*. Unber btn gombf^t/ 
ning af be nubo^renbe (fadfalbte) Sfo^annfd^SM« 
fcip(e£ S^rtflenbom/ Dilbe b^t aftfaa tf fe txrre 
noøen albeleS ubeføiet @(tttntns/ at be^ttrtngir/ 
fjom ftnbeé't 3o^annt< @t>andeft|iené f^rfie &eo 

*) @ee Snbicbninøen ^aø* H, oø ^. Q. ®, ^autué : 
SKcmotabCiUn ttUtcé ^ticf 9)oø. 91 fø. 
**) WtaanMifxift foc Siteratuc a, Øt, 5)afl. 403. Digitized by Google 45 ftttøb nc^gle 1*rgf)vi|tei!ftotmtiieli ttb|a«§ite1t/«(» 
lerc/ jtgtebe' tiTbem. 8»%efi9"fan bet <ffi-i)«re 
^fyegetffé« figegplbf^t, om bemre gortibf«Cn&i8 
<^r*g9lbf9 tffer iffe. €iibelifl fee »faf SBøfff 
flteffe (1. c), at gabierne itibtit tore ©agr glente 
#<8e j(»e fJg €fin af en Srrt^brijlenbont/ naar 
be femme t no^en Serørelfemeb 5Kléfroi!airerne$ 
fabr ©iSfe ftrttu b/brage beraf/ fan gøljen fo 
Iffe Mioe anben / ettb af be enten |Iet tffe forfø§t 
paa ©fctené Ottit>eiibeffe/ eller ogfaa Qa<it nb fra 
Iftrtaøelfenaf SDJenfnger/ b^r ere 3<*6i^J^n« fremi 
inebe/* Ja bet tnboj forgabte: faa at bt mene at 
bffpirterr ex tonceéu, enbff|ønbt be {ngentunbe 
aJøre bft> 03 oftfaa e( funne naae bereS SRaaf. 
©erfor tpffe« btt mifl/ odf<^a for €^rt(fenbom^ 
mtni Ubbrebelfe^ ©fplb/ ci at Do^re uDisttgt/ at, 
e^amtnere bt jrfe (partfgo^ngere ftbt nolere/ for (it 
fffonne/ om oi paa nogen^aabefnnne tnbromme 
bém nbgtt Sirfejfabe-ibtanbt og. 

3bet Di nu fege bere« 6por i Sivttné »Ibre 
Jbage/ fee Dl oé firay forfabte af be Sirfefa!bre/ 
inan pteier at fremfalbe for at gobtgfore en 3o^ 
$<itttti«'6;^rljlett/Sect« Silo«retfe iflfennent tU 
berned Søb. tf)i i btn '^etQDnlng/ ()Dort man 
^er tager ®ecti02ai)net/ er bet tffe @ftf at føge 
^/emmel berfor ^oS be gamle Sfribenter. 3ffe^ Digitized by Google 3« 

i(4t9mMfi ttkvtb$i4tn jtirfef^kcrr ^t« mm 
|ar HmAt fig ^ii fof it ftMif Itc kit Oeettafc 
f9$ i ti«rfl( yaragrov^ M( forføøt «t:gMbrtfH[^ 
nco fbm fMrere fynej mig ot fitt»< måb Nogtt 
^tt af ®ait»^ paaS^aaftf g fom ^leutaufib 
wanb f^ »ett ^afiattb/ Di ^r teafu^ nemU$ 
Otgifitig SapffMfig. 3 (Ml dii^utoOø 
Athanasn cuib Ario ^) plbtt frigfNNOrb: In ipMi 
cliristi»iM& vd^ionis prasdkal^iiis initiQ on|in«% 
qm erodebant Domiao iiøttro Jetn Ghrwt^, mm 
Chmtiani, aed diacipnli tantummodo noniina^i^ 
tor: et qnia sialti dogoiatnm novoram auptmc^ 
exatiteranty doctrjai« obviaittea appatolicæ, om« 
nes^e a^tatorea suoa diacipulos «oiiiiiiabaiit, n^c 
erat ulia nominia diacretio inUr vevoa la]a#flq[iie 
discipuloa, aiye qui Chmti, aive qai DosUlie^ 
aiye Theod« aive Jadæ cujuadam ^ aive ^tiam Jo-r 
^nnia aectatorea^ qui æ Cliriato oredere foteban- 
tiu*; nolnenmty ut uno diaeipaloi*iiin nomioe 
eenaerentor. Tune ApoaColi eonvenientea An- 
tiochiaiiiy aicnt eoruui) Luca jiarrante, indicånt 
acta, omnea discipulos novo npmine^ id estChrir 
atianoa appellabant, discecnentes eos a commuui 

*) Opera Athanasii vel quæ ejiis nomine circura- 
ferantar. Tomus Ildus cap. 20« p. 647. Parisiia 
1696. Folio. Digitized by Googk 27 Mt fOet øe» Ilt f9tUatt WU Or»: 4nun fra 
mm ^»frre ^tfn ftajiwlfe: "vA æ Cfhmtc cv6» 
d«c6 fatebimtiir^ ttl olic tt^Ui^m af M føn 
ir^WS^ f)4rtt(øtMnøtr./ Der nMtetf f eSc f oøfo« 
$lil m aeeutoi^ Johaimii. ^ ffr^e 9alb hm 
maniøffti name/ øm SKntiitøen (r<i{^ø«re/ at 
oOe ftii^ Jpart^Mgere i>tl^ ^N Orti fcft oc 
9Ktt ^f^iftnti mcfi/ im »er øel ^tppt fan Mri 
trøøeo ^it>( om/ at Salen ^t <r øm 6am«r(tat 
Hf ren tyo^t^tnt, ®aH(«erfn efier/ føm Søfry^ 
t^tim ^amt 6aii(øntteren 3nMié og &ent|eøM<y 
fom tlff(denM)2tnBatømea(e< af6amai(iL(lii>o(i{* 
®fern.5,S6.) — øg bit/ af <^øttøløgtflPe®rttiti^ 
tf fon Dirre fl)?agHr«n $^eiD»a<, om'løem 3o|er 
l^^ttS øg dnMini g|ø»e iree{»tng -^i (oa moa 
i>fiineS){i«tattfe ømZ>øflt^øattérne< og btøttiitå 
f^t ttlf^tebe falfVe €^ri(lenbøm atftele« 6ørifal>ei 
ftaabe forM ben mangler ^femtnet anOenflebS/ ^ 
f^M man øeed/ ae 2)ofit^eanerne/ tøertimø« 
€|rt(lenbømmen<3raii>/ fatte ett oøerbreten^riM 
l^a ®a6^t^en««0tffig^It>eife/ og 6aitfoniterne/ 
ber fpne< at øtffe ^aøe inbført bet gamfe S^eo# 
fratte/ for6øb at abfpbe 42^ørtg^eben* pibere 
funbe man fpørge/ om ^er 6Itoer fagt/ at aøe 
bfSfe ®ect{{{fterø 6Ieøe af bere^ til^irnger^ bpr# Digitized by Googk 28 M^ font 1Kt#4«. 9tit it m >cf fM/ afØOf 

mett i 5t<re Orb Itøser fø tffe mtre/ tnh ^t ^q . 
ttbøai) ftø for at, dirre ttoget 6(ort ^ 09 be c^atiif# 
tarifere ^am mtep fom^ bett/ (ati iNir: Sormiltt^ 
^tt for et Oi>rør. SWen ^owb^SubbeaWtifr^ 
intob bittnr Oberforttrffe aføibe ;Orbrne ^(b, bei^ 
futte i^berfffttftf,* tj^t be maoe beitbej p$ hmH 
taa en faare tl^utt^tt pø ttfattnff COfnabe/ for at, 
laiittc giw m 5B£eaifB fom Waenbet .fiitie iJhij- 

i^suii , aive Do^itlieum, sive Theudatii} rfve Ju^- 
(tsixij ^iTO ]olianziC(øij, se Chnstum e«s^ cnsdere, 

jRtelwitijr* •grtJortH f otmiter btit jlor? ^tJetpblj! 
|eb^, ^bori ømt €*?(#»« ba ^ bar idtr.ipat^ 
firf{e iSteb for ^tfu^ af S?a|aret^/ paa t^9ibi% 
fuf SDteijtaé*), »f bJSfr@tutibe maa man føre/ 
i^Uf At ^eafore be oiitibtflfbe £)rb allene til 
3^^aii«e«'« Sa^ienaere. , aRertfi ieBer £H#fp 
funtte beb be fomme 4>rb betegjtej fom be/ ber 
»frfebt bere.« £(erer fom $?t^M;4^tVo9faa ba 
l^er^ebe beti forbirrenbe tbft»br«éf^ i Christi ojj 
Chriajtq; Og forfatteren maatte.ba/ fom ^tc^lorn 

♦) jDet D«re mig flffttW i&et at rette tnZxXi^tiif ^U. 
fen mine ?)umone S^cepfetitci? tføtiøn^)! iffc ^at)e 
tegnet mig tit £)nbe, men fom giøc @tcbet I min 
IDiéfettaté uforftoaeligt: 5)ag. 105 8tn» 3 cc nemlig 
^)«b. "priorc" nbcIofCet: Je^us, poster iorc. Digitized by Google .29 f)at itmcsxUt *)/ ittt ^afte ffreuet: "«e christo/' 

' niCtt: ''se JohaMni Christo" ♦ credere , eR^r ItOg^t 

@aabant* {)^i^ ^r .føldeltg ff fe iaUn om (S<ki' 
bantwr ber tillafte S^beren fom 5DM*fta*: iaa 
at /eg, ter/ for at untflaae ©/etitagelfcr^^er 
|ar commetiteret dtM unber (Set/ ei 6e^øt»ir 
fi^tn attaqt bztnnt)i Setrdstiitng. Sffien uMtr 
biéfeOnifii^nOtø^eber flaner Der oé fitrt tnbnn em 
Sortolfnmø tilbade/ og bet er ben / at tagt bfti 
titanføm SSefieuinuIfe t>m^Qf)(iii(nii^tiiUipUnt 
faalebej/ at ber fun (tge& om beni> at be (trCfor« 
rebe jtg for at D.<ere S^rtftne. ^erttl berettige* 
f)( fiiattieget beflo mere/ fom Jfttiegget t« «ive 
Vtiaia" ef mM (laae ber omfon(l/ men betegner/ 
at nu begprtber en fra ©ojtt^eué'f o. f.xO* forff/er« 
Mg 3lrt Siifcipre. ©a ber aftfaa poa mu €teb 
ta(e< om SRogle/ ber paa etngang bare bet c^rifine 
fRaf>n, og tUUge fafbte* efter 2(i>^<^nn^^^ fP^^t 
nif om ber ba itU tale« om 3^^aftn« ^d^^iie 
efter ben ^rfie SSetpbntng/ ti ^aoe of)^lf af bette 
@ect'Stat>n. S)erfont @icbborn f^atybe IKet {/ at 
^er ft'gtebeé til be af ©øberené ©ifcM^/ ber btb 
3eftt gremtrirben forlobe bered ^fa^rrlje t^rer og 
gif o#er tU ben/^oi« gorlo ber t)an Dar(3o^. 

*) etd^r)orn: CinlcUung in \>, 0?/ Scftamcnt, a5» 2^ Digitized by Googk 30 ol. leitregne j til T>Bt€ttni 7tf ^ortiøere : ka hanbt 
btt ftf e iM^ftJ/ at ^r tore tioøfe/ om en6 tmuffe/ 
6i>or ti( nt ^o^anni^'Sl^rtfieiibøiiu SKett tin 
^ttej |a SSciHftt for tn iaaban JS>9P^^ti bm 
^Mr man ftianft (MN téttte Utx i Ut Slpe S«« 
fkmeflic; pø/ ik^ at atttaøe bti, tnnht mm 
bt #iae 'Sote for at gfort fdt^ Hptftltnt tit 2fo# 
^tii<^€|rt^. SDelttbtn h'tftt io ^ttt ^am^ 
ttm^oAøett/ <tf£a(e« er om 1)i^ab btv (felåe/ efter 
€^rt(ll ^{mdif(|«irtf i ^Ir^eti^Stfrfen« forfte 
^oøe. ®i fttme ba ei faae åoeeti (elri €omr 
iKemar ot»er Mtffe ^iøl(d4>rD/ eM be i9!tfU 3Ut^ 
iiMttXirtt^flotitt^^oftUvmi ©lemittøerr Tool. 
%ptfåMxtn ftt(t oøfoa i 5et g^løenbe ftoeter fhr 
;(^t9éotnf »oa. ySHin btt fir fe bi |o ((Eap. I9r 
2* fiøO / at nabttet na^t^mt \\x^ bniøte j om bem 
af ID^berdté 2)ifct>le/ ber ettbtitt ti ^be a^^ 
tHumiitt beit'^eilis 9(anb/ attfaa Iffe fuIbeCfø 
bare iiibbiebe i ben c^rtfhie S4rfe oø beitj ^^etftg^ 
ttelfer. 2>téfe SDifct^le bif{e iffe befiomJKbtt .^tiN 
øfbett^ebfor€^rff{ettbømmeit oø blebe ^enreenébe 
moblil htH^ti^nti «øfaa fotettb be beb J^omH* 
iMiabrødelfen i^MU faaet SionbenJ oberorbetttliøe 
^Mu ®i ^nbe bem altfaa ^o< Stica j |up faa# 
(ebe</ fom ^iøi(/ efter bor S^rtolfntoøf beffri' Digitized by Google 31 
Ht btm. t>€tfom MU dtoøcii Mf ftfM^nt fM# 

£>#»/ Utt^tUbt fif f«m ^tt^renbe li( ftet(^rtfiie 
9«titfiiib/ naøtfC be etibtiit tUt ^ttbte iipbc bet« 
fMbe 3fibotflfe/ mib bet tf fe upaøfmbe ^bn: 
Sø^atft^'C^t^ttert« <^bt t>t3om «f'ittboenbe 
tetbb btRfte $abitfij li^it«/ mcii Ubt fiiiif ol 
mørn ti fm Ut Nii«te Str^olb/ ttte^j og ^{«lf 
ftobfkfle/ btr #irftUøfii ^erftebe imtUtm ^ø(n oø 
3ø^ttttii 2>ffci»le (efterA( biiUS måfiatsflt %tu 
ttntuiniit, U^t>il>t bt bure fnpteebt cH S)abereii# 
(perføni tmi«»e borre cilfttterø^ce up ^Mi^^b, 
mttt Jt>i^ii beb ^erretté ^^mntelfart ^abbe f<r<itt 
berej mte O^fptbelfe)/ «it flutle tfl e( MbtltS 
møbfit ®fiibe(aa imeClem bem (nbSprbeiS/ eQet 
beraf ; at 4Rieitb (fom aipoSo«) ber 6løt f|ntbte 
3&^anm<'2>«a6eR/ meti bog enbøgfoa betraøtebe 
fis, fom iwcwt i ben ^rifhte^rfe/ bii øjøre ewu 
tifnøer tilf at \ufl SDtfet|>Ie af Høttenbe jtaar «f# 
fonbrebe fis fra benne. 3^bor nUifiUli§ etit> 
en faoban Sanfeøons er/ bil ben boø iffe borre 
banffeltø ae trorffe ^oj bent/ ber (obe biSet bt* 
bife ^aMerneJ S^riflenbomi -berfor tnrbe bet 
maaffee itU Mve oberflbbtøt/ M abbatt {mob* 
ben/ ibet ti flaae i S^eøreft meb <it mbbbtb^ 
fammelpaa^b bat SaMeme. Digitized by Googk 32 

et i>tf][aieliaioné'^:partu[ fCaf funtte anfeej for ^if 
^flHtt t)<t t^nnt t)t emeø u^ O)>daoeri;^tf{ori(|r/ 
yofittf! el(er reKøj^S. •^ijiortf! 6li(^ejr Dor IStffMM 
riift/ ttaor t>< iintxrføsf/ ^f^^rttDt ben oitgji^tM 
6i<t er oi>fainitieti oeb (iBrtf^eti etter $Kté6rii#eii 
«0 ^» i|fiilelt«e 3(a6fn6ariiid; ^aUci|t .6U<>^ 
Ha, tiMt Di føøe^Mfr^trøittae pm méfit/m 
efcer gtt uMorteJSorm forejeoeir.ae.|epr€dne< tjl 
t>a ^viflut iomet i @taten beflaimtbe (?4tiifaab; 
xtiiiiBi blUiu ben berimobf ttaar ben 8a<ier ud 
paa At bvefit S^deb^flabet imettem bet .inCejee 
^artieé oø ben. fanbe (^t(lnf.£irfeé.Srø» 

Saøe t)t nu 6aflen fra bejt ^florifFe $iber 
ba fabe bi oé før.-bet S^rfle tffe.o«irnlt^»k uf 
t^n SBentierfninø/ at S^bierne/ fom forben oat' 
talt/ e^ipnø ^abe tnbftubt ftø unfeer en.c^rtfleliø 
^r«rlatj Q3ef79tteife / i JS)^aab om /at be fnarere 
ftinbe unbøaae Sorf^føelfer i l»u c^riflne Sivttt 
i», enb unber bereé tQta;- ti^i ^a be boø.^abe 
ttbgjort en iattqtn SReniø^eb fer ^tin ttb/ lige« 
fam be nu ubgjere ben / efter (U be ^abe abfttft 
fiø PQA 99 fra be omfringboenbe £|rt(lne/ fan 
benne temporære oo formeOeOberøanB aUermittbg 
(etMfe Stoget om @ec^n^ Ipprinbelfe* ^fter 
boreStitber^ noffom PA^()|øebe$5ef(affen^eb fnn^e Digitized by Google 33 Hi et4fø|øre @)»ørdémaafe( paa beo 8);aaber fi»tii 
ttturgtelist Dar-ben iumnu(le/ mtnxUg btb mtb 
^tfioriff ®if fe r^eb at bife ^ ot Ctcttn bar .ot># 
fommfit atibeiiffebtf/ ettb i (E^rifi^Sirfeti. Sr 
bet beriinob faa/ at ett 6ect/ fom ffal Fttitttt 
onfeej forat b«rre ^i({orifr/(^rifle(iø/ maa ublebe 
pst «øerfomft fra ben c^rifleligeStabettbarittøf ba 
tuaa bftt |o oøf^ui ^abe 3(a6en6arittg<#Sifbe tiU 
fétM>i mtb beC^rijtiH/ meb attbre Orb: ba maa. 
bett 6rttde 93i6eUn fom et@attb^ebtf/2)ofttment/ 
fom et 9e4>u< for fine ®«tninøer« ^plbiø^eb. 
9^u Dibe bi t>ef / at 3a6terne ^abe^abfriOise anbre 
fRtUixonéf^Bitti enb Sibefen; men bermeb er 
®a3«tt iffe afgfort; t^i'eat^bKferne bruge *ei 
^eOer ^tl^elen fom bereé enejle SUtUii^ni f SHbt, 
00 fra bet ^{flortffe ® tabe gaaer bet bog nof aOer^ 
mfnbtl an i at fraf jenbe bem €^riflenbom. SKen 
'^ai)t en& Satbolfferne fianbum fat $at)eti« oø 
©pnoberne« Decreter ober »ifielen, 63 bcrbeb i 
IDtrfelig^ebeit fojrébet flø fra bere«)»aal5f6eUn 
froenbe g«bre* ®amfunb/ '- faa ItU Uot ntbf 
flamme be boø (igefuibt fra Mtffe/ mm ere ogfaa ^ 
bebble&ne ttOige at btxaaU flg faa iBtbefen fom 
f&tbiU for bereé aj^eninøeré ®anb^eb. £)en 
SRaabe/. (borpaa btt faalebeé fnaref{ Dtl Ipffe^ 
pf at erfare/ om3<^~bierne ere bott oø be førfie 
9{9t t^coU fSm. 20 m. 'S Digitized by /Googk 34 

^€^ri((ned C^jfoHffe) Sroejfort^aitbtef er at pf9»tf 
tjO^ab Srttø bt iiøre af f>or ^eOtøe ®trift font 
^abttihatittii^SiiU. 

©eb at iitnntmictU Liber Adami fiehn man 
ifiaa ftttt^Mtt, fpm moae opD^tfe botOpmcnh 
fom^eb beb bttté fiiø^eb meb tlbfa^ i ben l^efliøe' 
®fr{ft; noøU {6tanbC btm, meb Unbtageife af 
btt fom ttbtroffeliøen angaae bor {Re^tff o) 
berfor fibeif (Tnae anforejf ttt føfgenbt (anøibtte 
efter iRorberøtf interpretation f ba leg formobebe^ 
at 2arferen ^eOer bf(be ^ore bem paa anbtn,tnb 
paa trebfe ^O^anb) : 

Si quem esuiientem Yidcritia, eum exsatiate, ai 
quem sitientem.videritiB, potioaem ei præ- 
bete, si quem. nudom videri tis , coUo iUias 
vestem et velamen imponite« Nam,- qui 
dederit, accipiet, et qui fenori rem dederit^ 
ea privabitur« Lib. i^ p* 5i. 

Yobis dixi de Spitana^ cui Tiirtus et yeritas non 
inest, et qui nihil ad sai liberationem ab 
igne perdente et inceudio valet. Lib. %, 
p. 55. 

Ex habitaculo splendoris^ a cujus dextra parte 
Maximus hic snam sedem babebat. Lib. i, 
p. 65. Digitized by Google 35 J^ctå Mimik f cflfae ex temi Qsqoe ftd eoehim aiisa, 
juicendeBø ille, decceMdons, ot iitter coelum 
et terram yolant« Lib. i, .]^. io6. 

Vi^te! Titan moi-tuis reddo, Ikttioqiie, ut re- 
sargant. Lik i, p.iog« 

Vitis ^QM; Titis Yito, cm nikil faki ine«t> arbor 
gloriæ. Lib. i, p. ia&. 

la nodum tHø^ cut nihil olMeari inett« lifc« i, 
p. 323u 

O ^ai Mpiente« eihi svmt, et ^tki, qnodéspectu 
Mfteiommtf oenli« femnt: o qni dicUnt, nos 
apnd vi tam e< vita apn^d no<; qnm ifita tar- 
men apud eo« non est ; ^i coor sinim reli^ 
qiiernnty exnerunt, sastulerunt: o qui ver- 
tant dulee. in, anaram, amarusi dn dolce: 
o qui bonnm esse audam dicunt^ et qui 
mal«« bono jcofnpatittit : o qpi mntant cali- 
ginem in Ixicem ^ et kicem in cali^aem ! 1. c. 

lile ta/tf nt paator bonnr, qui voe paacet, qui a 

. vdbts pmaem spirilisai eomiptorem arcebit 

ae removebit ^ ut pastor boniiø , qtd gregem 

in wi^m eaulam ducit, eannque in; auo con* 

apectu collocat ae ^eonstitttit. lAh^, i^ p, 52 5. 

Cuilibet bomini pro genere eujusque Jui operis 
<8nft »lefioee ^araita* KJS^.t^^^f.. Digitized by Googk 3« Ad carcereiii^tuuiam perreni, qnonun ocoli coeci, 

nt.ne videaat, qaommqiie aure« obtoratæ ut 

ne audiant. Lib/ 3, p. 3. i 
Tnas Tias nemoingrediatur , . nec toas semitas ali- 

quiB perambnlabit. Lib. a, p. 5. 
Nomen, quod. prædicaS| .super me ,proiinotia! 

Lib. 2, p. 17. 
Spatio mundi confecto , . cadet , terra in fossam, 

coelom nt storea convolyetnri splendor solis 

deficieti nt etiam candor lanæ deficiet, Stellas 

et planetæ velnt tabescentes decident. Lib. a, 

p. 43. cfr. Lib. 3, p. i3. 
Summa tnæ rectitudinis , te ipsnm judica ! Lib. 2, 

p. 63. 
Summa, tu« pmdentxn: Verbum tni Domini dis- 

ceine et dijudica! Lib« 2, L c. . 
Va^ iis, qui prædicant, , quævipsi non faciunt,^' 

qui alia dicunt, alla /aciant, qni extrinse- 

cns signa fidelitatis ostendunt, intus yero 

perditi, corrupti sunt ; quia, quod faciunt, , 

nesciunt. Lib.2, p«73. 
Neque, mei discipnlil ejusmodi prophetis salu- 

tem dicatis, aut manum eis porrigatis, Lib. 2, 

p. 83. 
Per montes, colles et solitndinQs^errantes^ ^imiles 

Diabolis. Lib. 9, p* g 1 • Digitized by Googk 37 ^m rita, qn« a se ipsa fui. Lib.^a, p. iiS. 
Novit etiam vita filium, quem provocarein animo 

liabebat. Lib. 2, p« 117. 
Oelum nne colnmnis extendit, terram^ cui nihil 

concreti inerat, condensavit, Stellas coelo 

illigayit, fmgiferas lierbas arbores^pie terne 

tribuit, splendorem soli, candorem lunæ 

attoHt. Lib. 2), p. sii. 
Qui adyersus nomen Knntii vitæ insprgunt', quo- 

Tumque ori et cordi fides non inest, similes 

sunt arboribas malis, aquam vivafn bibentir- 

bus; fructus vero non ferentibiis. • Lib. a, 

p. 2l5. 
Similes suut lapo rapaci, leonique prosternenti. 

1. c. 
Habentes odio splendorem et lacem, sedem tene- 

brarum amant. 1. c. 
Doce electos> quos ex mundo elegiéti!' Lib. 2, 

P- ^37. 
Ttt me illustrå, ego te iUusti-abo, ut nos in multo 

splendore servati irivicem in ' perpetuiim 
^ cbordinemnr. Lib.' 2, p. 287. 
Væ tibi, nrbs Jerusalem! qnod aqnila in te ascén^ 

dit. Lib. 2,, p. 3oi. 
Jerusalem 9 in quo sangvis discfipulorum meonum 

efiusas fait. Lib. a. p. 5o3. Digitized by Google 38 

Boifa opøitisiféc^tis^ in memm entam tos col^ 

ligaiii> et reøtri cnram Edbobo. Bo«a vero, 

opera si non feceritis, in faAdé^ c& quo 

venistisy colicliiidemiiii, Bona ricissiiii opera 
' ubi feceritis, filii mei in hoc mandoYoca- 

Uiniiii, et, qnæ aieas pater ^lilii commisit^ 

cgpera administrabitis. Lib* 3^ p« Si5. 
Docui discipulos Teritatem ^ ^Vtm- declantta cum 

doetrina crOatutis mågnifica etasit. Lib« stp 

p.3l7. 
J^elinqudm inalos, qui omnes mendaces sunt. 

tib. 3, p. uj. 
Væ ei^ qui dans aliis consilia, sibi ipsi non dat ! 

Lib. 3, p, 3i. 
A quo die vitam amavi, mundo non oonfisus snnij 

patri et matri in mundo non conÉsus sum* 
. liib. 3, p. 4g. 
Neque huic loco occidit snus sol^ aut suæ lucis 

rddii obscurantur. Lib*3. p. 5j. 
Sno uomine e domo yitæ exstirpato , Incem suia 

oculis non yidebunt^ Lib. 3, p< 65. 
£c»Io phnria;non existet, fmctumq^e sno teza,«^ 

pore terra non proferet. Lib. 3, p. S 5* 
Ascende ift tnomloenra, bonunr dothiciliam^ in 

quo ab initio foisti^ in locmn> cni sol non Digitized by Google 39 

/ 

\ 

<yccidit y uec radii Incu obscurantnr. Lib. 5« 

p. i4i. ^ - 

irtule jua^aqae pati'is ani, qnod ab eo petierat, 

id ijiYeiiit. Lib. 3^ p* 3 1 g. 
e tdrberh, ne comitioyearis , ne pecces, Aeoi^ 

quo tua stolk macalaiii non suscipiat. Lib« 3^ 

p. a53. , ' 

bi esurientem ofiendi, lianc esnriéntem satti'* 

jUTi, ut et vidnam satiavi, atque nbi nu- 

dutn oflendi , ejus collo stolam imposni , ne-^ 

que- minus ubi captivi oflendi , eum derelic- 

tum liberari. Lib. 5, p. 289. ▼. s. Lib. 1, 

p. 5i. et Lib. 3. p. 3o5. 

^t »ilbt ifU Mtt oanf!e(tgt/ at øf øre eti 
igt DiMIøfttgere Sorresnelfe t^aa tiirpnelabende 
oraStl^^rf nkbtagnt af t>ott oø $ahittntt 
i\i$i9néb8ått , wn bt anførte førefomme nitg 
jlmffeltøe til ai c^arafterifere ^Dab 6lagé {19* 
> btt foupnbti itntUtm $8t6e(ett 09 (^iDra Stbarø. 
et fan nemliø tf fe unbre oé/ at itSmm 16iU 
)er/ ^eotebe fra be omfrittøoierenbe 3iatnt$ftnf 
nbt, (risøen af {forfattere/ ber 6pe uttber 
ottte *C^meIeøt}y oø fom ere baøltøe ^tbtter 
et Seøeiuaabe af Tamme QSeftaføn^ed: faafont/ 
^untro^t ^ruøej fom et aj^aebe |)aa gruøti Digitized by Googk 40 bavf^tbt ^n om^psgeltø ^^tbt for eti trufafi Sirrer 
efifr $oit9e;-^Dorct( ^ere bt ^oé attz goffcflag, 
men cfirr ^oé-Øflerl^ribernef {^pppfge Jijndfeir/ 
lentebe fra {pf^^ og CKørfet^ (Daøeii 09 92aetett^ 
SUbtt 08 Ør f ener. (?aa(et>etf ((rfer.tMii t.(gf. 
osfaaibtanbt btamlnfttt^nUfpttii ^*^n&pgQt 
af j[ttnb(Fa6 foo^oer ooer SUtnnt^lttS ®|a!f fom 
etiS)rom; ^att feer fom i et ^BtUf flatteres 
farer bilb. aSett ^nbi ^iiibom er fom ^im# 
ffntknSijfii ^an flutttt iftt, fiant&inb er<Sanb# 
l^tbtniSilbt.'' Oø om ben SXetf^rbfge Sebber bit: 
""^an boftt Hi$ ^almetrofet til Srobé for a( Un< 
bertrpffelfe/ foinger f!g i {^atben fom en Ørn ui« 
ber {)(mme(en$ ^Oirloinøf oø fifler (tne Øttte 
pM eoUni øHnbfenbe @trati(er." 93tbere finter 
man |0/ ifier ^otf fRabj>folt, flot Ooereénflein' 
melfe tmeOem Orbfproø oø øomøfe talemaåber/ 
ber saat fra ^nnb tit ^nnb, ubtn at bet me 
So(f 6e^øf>er at firfe f{ø bet tH f)oi btt anbet; 
^borpaa bi oebtlbøaben af $eter£aaletf Orbfprogl 
ere t benne Stb noffom 6Iebne øjorte opm«rrf# 
fomme. Stnber man faalebeø i Lib.Ad. 1^ p; 5i 
famme/ enboø paa bobbelt ^ii6 fttmfattt, -9^0 
ntnø fom i CO^art^. tf/ 3* om 5en benfhre 4>axnb, 
ber ei fTaf fjenbe btn Wmiåftf fom ben (otie øu 
tnrr: ba ibe^oPe bi^fe Orb Høefaa.ffbet M bMt Digitized by Google 41 taantt af ^terattftte; fom ^iiiil inbifté OrKpreg: 
^&}zit\ii)zb er eti JRob (fl Oribtf men (Spdrfom* 
()ei> er Dore ©o^er8 fanbe ^oqttt** af i 5im. 
6/ 10. 6fBfbe en faaban iisi)tb firnne ^abe no# 
øen ^tflorifF fBeDHJfraft/ ba maattt man meb 
(igefA^i meøen file (lutte/ at forfatteren af Liber 
Adami ^aDbe tornf t paa bet ®amU : »i tacuisses, 

Fliilosoplius mansisses;, t^i (jan (løer (Lib. ^2> 
p. 73): Stultus, qui tacet, inter sapientes nu- 

meratur. SRere ©runb f)at man iffe til at ttot, 
at be proberbiale£«ref«tnin8er, fom foref omme 

. (t. @jr. Lib. 3, p. 45) { Codex Nasaræus , ere Ub# 

fFreone af @a(omoné Orbfproø. 6aa(ebe< for# 
^o(ber bet flø ogfaa meb be albtitå mennejfeltge 
gjttrfnger af (SInWbefxrgeffer/ ber maae ubtale 

• (1^ omtrent paa famme ^aabt anebegtiey 09 alt# 
faa tf(e 6(ot finbej nb^trpfte meb^Iiønenbe Orb f 
@ibra3(bam 08 Sftefen/ men rijefaabel t.^^p. 
i borner, ©er l<efe 01 faa ofte, fnart fomSrpgt, 

' fnart fom Srnbfet: åXXa aweg te xai oiofoixaTa 

iiav%d daaovtai: men i ®t>ta Stbam (liib. 3, 

p. i4i)^ebber bet: noime vélucres allatæ derned 

corpore *ederit? gnbefiø tre ti itu Berettfgebe 
til at antage, at lAherÅåami ^ax fra ©enef!^ 
laant beparablpfPe^beer, fom ber møbe o« if«r 
t 3bfe SSoø; t^i 3been om en flpfbtn JiWal^r Digitized by Google 4St 

ttUAftr (iø io offoa (d# moiiif^^ i^rofaitt 

ipsa teUiw omni« liberios, nvUo po^c^nte, fere* 

bat; OS ^df>e ti iffe |ørt Otiib' 9t|f «^lfer otfr 
tett (raøiPFe (Sluininflltf ^ 6(ni€ : 

Victn }ccet pietas, ti VirgQ et^e madatités, 
Ultiraa cælestum^ tdirås, Astneareliqnit! 

9IU ^t)at) btx iaaUbtå fan henføre j ti( en natnvtig 
^otflc, 9Koral cOer^^ilofop^tf/' f)a\>t Di inøétt 
SKettid^el^ (i( at it)iqe nogen ®littntng paa, naar 
Salen er om £)ereé ^iflortflfe f^or6inbelfe^ Der 
(enptte fig Deraf; (({Det er 9)}ennefIe(eD/nS f«f^ 

iebé (giettDom. 

f. ' ■ . ■ 

2>e nurrfe(tgf{« af De onfaru 6feMr »laae 
Da De anfie< f^r at D«re/ foin ttDtr^ffeligeit itaDne 
2[e«itfa{em/ og btt paa famme aSaoDe fom Nerven 
^r ttUalt Dftine^D. SKen ^did (tDetf di (ii at 
fj^ørge, (DaD Onita(e Df( ^tfiori(H i S5t6e(<ti 
ni^Dtr i eiDra SiDaitu ^ogen ^(fiiDftaD til De 
Stapnti Der fofefomtm i Den fBbiftt ||i(iorie/ rt« 
Der rigtignof bttu Dort Digtége£)otttnienti mei^ 
l^a^ Di inbromitttt bttUt tBt i^i ,ei Mer i«^ 
romme mere. @aaieDc$ t^té iDeJig oi^ SlDami 
men ifle om Dor (ifiori^Ve (StomfaDer/ Derimod 
om en 3(£on/ Der MeD uDfa^iit ^i^fet fprfl|iDelfl Digitized by' Google 4« 

fto (OH^øie mtb9»rf>^tbtntbtt, font M 9NrbeNi 
f^rtrøb fin ttforttøftftø^ifr, tnett madrte 6(e f{tf 
Si^/ indtil ^«n fnnbi øeRl)e (tl6age rii Seeren 
(fre tf*r Namici æinor,, ftb^r benne gortira<tt§ 
er élenpaiU) for mange 3if(nit, t.€jr.yaj.l27); 
om 9l6el f)e( fom Softé/ men ei font VbaméQan 
(Lib. 3. p; 135); o'm ^betnzS Op^otb i 9(£øp^ 
ten / øm £>ai^ib oø (Safomon t. f. t>. (Lib. i» p. 95. 
97. Lib. 3, p. 75), men dtfammen paa en faa 
foroirret og felomabftgenfre ^aabt, at bft fnart 
9«afiaaeø/ at ^etnfalem er bpoøet af ®a(onton/ 
09 fnatt / at Stfrra^om aOerebe (oebe bet. ^nft 
benne ubttflffe SremflMtng af hibeiftt Sitnbit 
gjetninger 0Det6et>ifer oi om, at go r fat ter en 
eller gorfatterne af @tbra9(bam ^abe 
i(fe enganø fjenbt i5t'6elen/ nitn tnm 
tcb Srabitton faaet en Izi og nfami 
mtn^ttnstn^t jtunbffab om ben« 3nbf 
( o ( b. Serfom 6f bra SIbant nemKø ()efitbe »arret 
albefej ta»i omi5i6e(en/ funbe bit txnettænfn 
liøl^ at .Sabierne ^olbt ben i ^o^b^Deb Siben af 
bereé anbre 9ieligionj«!5o9er. . 3)erfom ber lun 
fanbCed fotpPe Sfterretmnøer t biift om abra^am^ 
3o^nnfé btn S>øber 09 §relferen^ ba iunbeman 
oøfeia træt; at bet ^ar meb Sorf(rt btéfe Sfter« 
retninger bare forfoitlebe/ aø at ber i anbre Wiac^ Digitized by Google . 44 

>tr &Ieø (CItfttf f t ®tiekit Oi»ni#r^rom^eb fomfRtø 
UiiOffi'Sitbt. eaaltitt ffmbte jo 9)?ani($«ertte/ 
for at faae noøec 9fm af S^ri^ettbom / at %tnt€ 
Seotfer fra btt tR^t ^tfiamtntt for btttintimo 
lige CKenitiøer/ og 6teoe btntb nogU af be førf{e 
aieeptre i ben altfor frteSortoIfttittgéfnnfl. $Keit/ 
ba ber ttu beb en (lor £ee( af be antt6tbel(Fe ®e« 
retninger om bt6el(!e@|en(laQbe/ ^otlfe bigobe 
yaa i €ibra Stbam^.ei fan tc^nfei nogen ©runb 
cit forftetltg Sorbreielfe; og ber tf fe fnbeø eet 
ene(le €teb i ^te Codcx Nasaræus, -^i^r ber 
tageJ <Oenfpn til Q3i6elen fo^ni til en S3og^ ber 
fan ^toe^Stnctorttet/ ei ^eøer noget/ ^bor btt mtb 
ttbtrpffelige OrD Icstci, iit bet er ben; vbermob* 
fiitS: faa futtne biitU anbtt, tnb, i Sorbinbeife 
steb ooenfor anforte SKernltat/ tiaige fomme ti( 
bet/ at Sabittne iffe bruge f)or^eIIise 
@frift fom 9(aben6aringé#S:)0(ftrmetiftr 
(ooroeb ba aUerebe bortfatbe formeningerne om/ 
at be troe paa be s CD^ofebafger/ og antage be 
6teber t betiRpe Seftomente/ ^oor ber tafei om 
feberen. 

fBétragte bi nn @agen fta ben poiiti(tt 
Øtbe/ ba blibtt @pørg«maa(et: ^boroibt 3a# 
6ierne ^aanbb(rt>e iaabanm Ceremonier beb bttti 
QnbJbprfelfe/ fom ere^beregnebe for be €^i#iie ■ Digitized by Google 4S ,iom for et Diff te^ ben f«aeb<9l<ll8ion opftfmmift 
00 forenet 6tatj'@amfunt>. 6«>^éiMalft er 
Da itu hM I om bt ^plDe ®ftffe/ 5er ^t)e ^eOiø 
®et92>titt8 l^r bt €^ri(tne/ thett tiffisev om .be 
^plbe beitt piaieit faabait ^aabt^ at bet berbeb 
fff^ittiej/ Dm be (d^øge famme (Retiibiting f bemr 
fotit tH. S>Ufe &HtU erectm rbetlø faabånnt, 
fmttf efter bor åivUi Øegreft om fif^erttiteitter/ 
ere iitbfliftebe afSitttni ^ooeb^ o« moae flnbetf 
^o< 9lOe/ fom biSe ^o^e S>eel i beni;18etflsne{fer/ 
beelj faabonne/ fom finbeø^o« ehfefte c^riflne 
<9ecterf 09 ^rfor ^abt Slottt j>tb flt f fomc^o^ 
rafterrferer be ^fytiftne. SKall feer Jet/ at ^iiitl 
er bet birfentNge/ meit berfom bttu ittt tnsMg 
finbti, bortfalber eitboøfaa 6frtt af €9mpat|tte 
meb en Sifart af be (E^ri|l«e; 09 / ^at>e 3a6ierne 
enboøfaa J^ab til be (Ibj^ttiebtite af bi<fe etitUt 
faa aa6en&atef btt U tifttøe en aføjortStntipat^te 
initHtm btnt 09 berei Sro/ fom érnøe ©fiffene 
{ ^eatgt Øfemeeb. 

!8or før(ie Unberfogelfe gaaer altfaa nn ber# 
paa nb/ om 3<^^terne f^aanbff^b^ bore tbenbe f)^U 
Uge (Sacramenter ; ^boraf bet for|ie fietegner 3nb« 
Dteifen f S^rif{enbommen 09 bet anbet iSeffanbig' 
^eben beri.. fdmt !De(e UUcifttS af abfTiaige 
ØCeifefiejtribere/ 09 manjTnlbe ipnti, at man Digitized by Google A6 

Iftr httfbtf^ett tfut bttté Otb,^i^wtk fel» 
fitiiN tirre ØitMibntt *). * 

Od €en(i fnibfemmm dtttt at S^Unn^ Mt« 
Diiabm M( i ^tt, for faaDtRCaaft «r tii { 
snbiUø 4>^$it foretagen Stebi^pilfe i 9>mb. 
fU bet er langt fra oi at uctitt benne af M 9te«# 
frnbe tutigtn 6efr«frebe^|enbé$jeni4n8/ ber jogø 
faa #emmcr m tt oberein< mrb ^bab tt^iH^'sett 
l4rfe i ©fbro «lam (t. €^ L*. u^ p. 5 og «te 
l>. 11 5), beblfer oøerebe ben Omftenbi^^bf at 
^f ^tbe (ptmcnfUt fRa^titt Sabtar o: ^Deitrer 
Com bft/ .ber bebf betegntr bet g)farfdfø^e »eb 
;bette ^arrie. ^3ttn beraf fø(«tf enbnn tafen^ 
lunber at beretf 9{enfefferJ Sonb ^be f^Mnme 
^etpbnin^f fom bor t^tiiit S>aaé/ 9nl> itft om 
«€<^f (Tenftl |ar fnlbfotnme« dtetberr/ atbe anfee 
IDaaben (o: ben 6l»f7 befalbe faotebeé) nobben# 
^S ti( &aHs%tb. $er maae ntmii« ®)»org<^ 
maalet bltoe om ben tvot$Uf ^ttM^ 4 be beb 

*) De religionf, et lin^va Sabæomtn , cofumenjt« 
Matth. Norberg, i Coinment. Soc. Reg. Scieot. 
Gottiflgené. 1780. Vol 3. p. 6*1. 9. 3* SBmaf: 

SBcptt&øe ane ^IjitoM^t unb (Sefd^ic^te* €St« 3. 
9<^g. 45. Digitized by Google 47 

^aftett afrtflger tttttf f^pii ht itUH^tfttm a^ 
imqgt ttogctt fsabatt ^ bo« om 5e Hbtttftf bt irn^t 
ttb btnnt ^attMtng/'^øUfe fnnne ittttiH buti 
antagn« SKeltøfoir. COftn Unberrefittiis om btnnt 
ftofg ma« if ff føøe< ^ol en tnftit 9ltttfent)e# bet 
øjerne f fmobf n ^iUH, tan, felt) fart 6aø <9fee, 
giee øj f4l(Y fRtfftb. - S^f bel fan fa«re (et f^abt 
^^nbt ffjif at en 9aSier fan/ for at fornoie en 
Sfnnf f ^atie fortalt ^omr at be oeb berej S)aaft 
6rngte fjormuloten : testi« e«t aqua, tf»ii$ est 

Johannes y testis est Jesus Chnstus; efler at en 

}a6ifP ^r(efl faø/ for at bife fin tolerance , f^abt 
fernge en faaban 9brmn(ar/ 09 ba t«nft ftg noget 
ganfte Sfnbet betbeb/ enb ben t«nfte figf fom 
^attt beri^aa *). SKen bette gfar fffe Cagen 
flor. 4)<ibe iffe ftfb ^tffler f btn t^rfflne »frfe 
bobt 43^ørn faafebej/ at man ^ar maattet f>«re i 
£bfb( om iBornene j X>aa6 bar ^rtftetig etter tf fe! 
fRtif fom mm f^i oé maa ^o(be f{g ti( bort 9i{# 
tnaf; f»r at fooe ^i^^eb ont/ ^bab man fan w 
fee for en paab obereentffiemntenbe meb bor Sivi 
tti 3<ibfliftelfer/ faolebej maa man abfpørge 3a« 
lietneJ Htntiit, naat man bt( bibe/ l)i>ab bt 
imU ftg beb berej fbaab. ^Ot nit er btt faa ^e(# 

- ♦) De religtone et Hngva Saliæorcim p. 9. 

Digitized by CjOQQIC 48 

øi»e o&fo(n»^ii OplpJaittø i tim9t4>taittnbt*y, 

iMHS'^mtft^iitt imfitt, at »c mQ^tvAthmt 
f»m attfoa -ilfe 6lot bttmgtrlNMiIcti font ca 3^ 
»tflft tU ære« ditU$»téf€Mafmtb, tuii fon cjT 
fl^ anf>cnfteUft SttiOd Hl «t f^ray« ®jclMd 
SRtaUlUt 9t ftctid, «t frcretf S)aa6 g«aer 4 btt 
nøirfl« Sor^olO ti( freM £ro< )»oa ^oiføteffct/ 
eg 1MW Ætjermr««« 3»j)^tt«lff. Sperfor finb^ 
btr ej^rci^BK ttvoD it $«l>e SnøU« ^oofaloeift 
af 6( 6P^, ja af $f«nctertu« Siaaier: motøtfte 
Sormitlarcr/ bet noffow tife, at«aa tf ^ 9U< 
ttl.at 6<raa6( gø poa ^øe Ot^, hit oftere ir«Oe 
øictifonwte: "iiM$ oø SioéorDeté g)ao» er *i> 
faøt oper 2>iø," font ftøtebe« tmti>tb tii «or 3o« 
^anoeiffc £oøo«. 9lt »et nu iiiøeiifnjtt« er Sif< 
^ibtti meo at Safterne ttMrpffcltgcQ »e5 btta 
S)Mb at>#iae gø fra ben c^rigdiø«, 6eotfe<.tif 
Sjittbeiit« af »et^Oat)/ der fterftøett nbtoler gg i 
Libef Adami mod ©aaieit JDcit. treciiøe @ttM 
iRaDitj faaUjbef t. dp. Uh.% p. 89; |»or b« 
mtb ^ttbisMtiott tmoo »e €^rigite, oø mbtt 
aae^a.aiifte fabeloøttøe Silfietiiittøer fort<rae</ at 

*) S^. Zr>^[tn i ooennwontt 6tant((ii« »åitiiu 9>ii8.49. 

\ 

Digitized by CjOOQ IC 49 

laine UKortis iaToctto y in nominePatris, Filii et 
Sf^ritos sanctiy noæinis etiam Messiæ meutione 

£»ota {M fibfie.3;i((4rrer f>tl en @(oJfe til Sor»a# 
tim *f FUii)', .({^eførn b€i odfaa fottxUti fpaa# 
»omsjfiilé om Nu falffe SKeijta« : perverso bap^ 
iiamo firOf in notnine Patris ^ Filii et spiritus ^ 
iancti baptisabit^ et a^baptismo yero, qno in Jor- 
dftno aqnæ vzræ baptizatns es, Adam! (eos) av^r- 

tct. (Låbi i,p. »07). 2)a tilt f^Iflf (cg 3<!^6Urne* 
jDoab iffe atette tf fe er ^xifltHs, tnen (igefrem 
aiiti4rtfeltd/.maae t>t sibe tanrfe Sdmpfer tRtt 

i At ^ge ^) t Si ex solo baptismo ^ eoque mntilo 
åe iiDperfecto ^ Ghristianos salutabimus : Turet 
poéiii« ob circumcisiohein appellandi quoquc Jm-* 
4æi fuerint. 

S$ib ttoseti Witø^nttUt^b saat t>t tttt oter 
tMatttnberføøe/ ^borlebeé btt for^olber fis meb 
Sii6i<fitfé atttagelfe <if t>ort attt>et ^eaige &acta^ 
mtuti os ^øre firajr ^odb iRor6ers t>,from ^aobe 
«t.J{«e btt ©ottiiisflfe 5Jideti|ra6erttel ©eljfab **) ; 

Itoco Encharistiæ (ut dicunt Kaemferus et Igna-^ 
lies) 'sacerdps^ nulla passionis Cbri^ti meiitiouf . 

♦) 1. c. p. 439. 
♦») toe religions et lingva Sabæorum 1. c. €ft. ^ors- 

taitH tit Codex Nasar^us p. 8. 
mt tf}tøU' SbihU 20 »\>, ^ Digitized by Google 50 facttty taUeiii precibns actis, prittnla panem ex. 
farina^ qua Cliristi caro^ et Tino, q«o ejss oangyia, 
atqne oleo^ quo gratia døi repræientatur , con»- 
potitnm, et deinde vinnm ex contuais et coin 
aqna infutu paisnlit exprtisuøiy ipse nsniait^ 
mox eodem exemplo ntramque apeciem priesenCi- 
Iras in memoriam Clmati dtstribnit. &l^t^ ftff 

Utf at SRorfters ^er ^ar firføt ^uuH^fStMniti^tti 
^»fffet titbt, om (Mit 4il^H9 fcft> Jfat^^e.omlaK 
^tf MH tlatt af Mtt frfm^(Tf»fte/ ^^®tiiM 
fene eenftbiøe/ £9^ ctf M gc&e So^Hfnteø et c^rf^ 
ffelidt j^fhi. 9aale»e4 ^åDe ^erta^ertie MitCt 
paabt ^tifUUitCtcttti Citffeittj ot^SSabiKrenJ 
Ubbelelfe »nh utraqne specie, filføiei SrUKttdetfe« 
paa SoiterneJ ^aaltf^er/ latt .Sorf^artnsetifiit^ 
fif om ^iittt fbvBb, bit i eanbf^tb bat tt mixtoa 
compositnm, fom 6);t|H>cb€ btt JS>tfttnå ttitmt 
os^lo^ bt®nbi ?fiaabt paa ectiøandf »rtiettf 
bitten/ ber ^ben omtale^/ iBtntUi ingen iBt^ 
ntng i)åbbti og entefig fo^ffrer o8i dtbittfUbU 
aWammtn M €^|U ^uHmmttfu naglet be fef» 
tflfiaae/'faten {(fe #ar om ^ané Sibeife. Baoø 
meget er i>|rt afferebe ^^f øienrtKriigt/ at/ om 
enb 3a6ierne nogen^nbe i gnbetcg ^enggf ^aDe 
npbt et faabant SRaaltibf ba f^abt be tlle imbt 
M na faaban^ué, at man :^a4r ^t lil at aw Digitized by Google 51 tage t>tt fom et 45e&t{é paa £)ee(^øti8^eb i tor 
Redige 924bDere. SSeit ^agett er^ at De, font 
^aoe feet Ø!abi>ereti i betre-aKaatttD/ ^aDe foruD 
feet e()n^en5pmtmi| i S^bitémen/ faa ot t(t 
tielop er gaa^et j^m^Drfofif meb 3^^atinid6om^ 
men i Sabn'émen; t^i o()faa Mrpaa/ «t 3a6tente 
tiU(e$it X)9Uvf^n btn ^tf, Der tilf ontmer ^ Dor 
(Keéftal/^ar man Dtfiet flnbe et £ean I bereé 
^eUiø* d)at)t}ire/ fom Da $geé (t* @;r. t Sontié 
^Beretning gjennem 9f?or6erg i be il3jernfIa^IfF.e 
I6ref>e) at 6e(Iaae i ^onning og @r(ré^opper» Sit 
brfftt Denne fidfie 93ererntng, ^orer ptl itU f)zt^ 
tih tnen jeg lyat 6Iot nteDtaget btn, for at Dtfe/ 
^Dor iiDet oDereenéllenii^enDe btf man f!uIDe an^ 
fee før ^ientiDnef / ere i itnnt @ag i mtn ogfaa 
^er tor jeg 6eniirrCe/ of ^itnpfer/ |(fonDt ogfaa 
f^an antager / at So^ternt ^aiDe «tt 3(rt 3(l(ar# 
gang/ ^torfor^ gj^orkrg etterer ^am/ bog ogfaa 
i bette; @t9f&^^ar feet f tarere; t^t^an gfor felt 
ot>mierffom pofi, at biifø @ec.tef/iier et folge 
npgen c^rtfieltg jitnrgte teb Sl^pbelfen af bereiS 
S^abtere/ at be ^abe ttUagtOiten (ber be( fan 
to^re bogmatt(^forft>ar{tg|(, tuen fjor6Uter ^t(Iort(C 
urigtigt)/ bruge intet af S^fu J|#iUfulfe^'£>rbf 
og <^bab ogfaa oD^enfor tebdiorberg er g|etit9get) 

©2 ' Digitized by Googk 52 tale ei om ^an* JibeJfe *)• Sit i^tab ctib S^' 
tittmé SlJa^ere ettere er/ bet itigettlunbe ert)or 
^eUifle S^aboere/ er tef aUerebe ^eraf tlavt, mett 
tejlprfej fulbeltg teb be 9(nfa(b/ ber i Lib.Adaæi 
f!tibe< tf(e mtnbre (mob betr (|r{^e({øe iRabDeref 
enb Imob SDaabeti ♦*).. 

®om et Sebtié bttpaa, at ^abterne ere 
nteré Stl()(engere af ben c^riffelf^e ateltgiott/ énb 
af ttoøett atiben/ ^ar fdvnnS, efter Sc^eRenftJf 
oøfaa fremført htn ^maøtelfe^ be btfe Sottbagett 
(!• c. p. 63); Oflfaa foarebe ©o^oron paa SBoIf* 
*QpdVdSmaal om, ^oilfen SDas be ^o(bt ^efltø/ 
at bet oar (^ønbagett/ paa ^bttfett ber bfebe ^ofbte 
S3etiner forøen og SIftett. SO^en ttnberføge f^t 
®aøen Itbt tiøtere^ ba fabne Di ftiart ^o^^^^bierne 
ben ^tfIortfTeQ3etpbntns af^ønbagen fom en c^rt^ 
flelis Sinbastj/ 00 ^bile'Saø tU ^inbrtnø om 
•Oerrené Opfianbeffe* 93tbere (onre t>t af S^mpfet 
(I. c. p. 445), at btn egentlige ^øltib/ beg/øre 
af S)agen/ er ben/ at be^fhtet 6e(ltffe; Itgefom 
ben Om|l(enbig^eb/ at be ^olbe Søn om 6ønba^ 

*) £. Kaempfer I« c« p« 453. 

*^) Liber Adami 2, p.89, ^DOt 6amittenl^(»ti9en tlof< 
font oifet;, at Svalen 1 1 om Stob^cten, oø l^9ot beit 
paa fambe oebetft^dd^^iø^ aXaabe focoenbc^, font 
.oftere it fttet af Gl^cifienbommene Sienbetr* Digitized by Google $3t 

Itø^øi ba it Wt ^au f!uOe 6et>e. ^el føitt 
€i>titi t«/ «t toet (tr i ittU af g<if WIKtt oplpjle 
Semyfer be faittme fammen @Bnbaø g)?orgeti og 
f&fttnf H ¥1^^ WéffSSø^ncr i bere« ^eaige^OIb* 
fprog; $t>omb Saøett risttønof faaer mrre Ub# 
fctitbf af tn i»itUn^ Qnbéb^tUlft; mtn, (tøefom 
]b<t bpø albrtft fttnbe bliDf nogen c^rtfled'g @4tbé< 
bprfeJfei naar b«, Orb/ fom for g^riflne inb^ 
^olber ®ttbé^ aiaab til Calig^ebf ei ((eøged tit 
@runbi faaUbeé nma ogfaa ^iåtanttn om 3a# 
bierne« ^tf{ortf!e ®I(egtf!a6 / nbUbet fra ^onba# 
e$nt ^eHiø^olbelfc/ bortfalbe/ naat manMtb, 
^ab IRorbfrg/ efter ^onti, }i>aa ooenanførte 
eub, f9itt tiii at Sorjbogen ^olbed i Itgefaa 
flor J£>ccpb og 2(£re i6Ianbt bent, fom gonbagen. 
fSaweligjl <r bet ba, at be fun ^aoe gjort 6on* 
bagen til en gejlbag/ for; nnber gorfofgelfen« 
Dagef at b«re $r<rg af g^rijienbom, og jtben 
]^at)e be^olbt benne @fif/ ber pemmebe gobt ober* 
een« Ineb^bere« 3»ageltg^eo, og beénben fnnbt 
ieoare btn gobe gorfiaaelfe tmeøem ban og faa^ 
banne eftriflne, bn faae mere paa ©fatten f enb 
paa hjernen. 

@om b^t for^olber fJg meb be ^rijtelfge ge* 
Her, faalebe« meb btt c^ripelige Jegni ^orfet« Digitized by Google » 54 

Seøn. S)et fatreé (etfer Ittt p<m bettt/ fotn 4f 
ttti $5ru3 ^(i&e DlHet flutte Hi (ttSahiiintgi^U 
{{etibom. Sf ^<aer rør ti iictitti atvt ttfe »vt 
ttosett^refrpdt/ 5a felt) 5t<lmpftr Uhctfttv, at 
be 6f uge bet fotn eti ^obef fe pAa be»ø ^tk^o 
bragt. SRe'n naar 3én«t{u« (p. 5§) flger: cru- 

cem, qtlæ inter celebrahduni uiiisam adint, ne» 
cesse est , interdajn sumnia reVerenfia proseqnnii- 

tur: ha maat Dt fnVirei'e iroe/ ^t ^øré V^f; etlb 
3a6{erneé iRetiittg om Jtorfec^Øiébiienbrøbe^. $^i 
39ttatfu« fortflfHer ftlt) (1. c), at STorfe« iKrtiøf 
lanøfra i^t ^øte til 3efum &^tifltxm béti $éV<f«r 
ftbtf er btanbet meb b«re« a^rotogfffe 36eer: 
faalebe^ ffa( ber t ^iMn f\nt>iS to hmleoie éf((e 
(depictæ naves), ^boraf bet etté forefRfléf Utf 
^oori @oren/ oet anbet'bet/ ^Dori CD^aaneld itU 
Ut ; men i mbttn af ^oert af biife ® ftbe er ber 
malet et Soti > fom er furbt af IfefeJber, g^bab 
Ittt enb 5(|'6ierne t«tife flg peb Jtorfet« Segti — 
ett Sorflarlttø berotn (1?a( feg t ®(ttttitttgen af 
^etttte liffe Unberføgelfe bobe at aittpbe — : faa 
. er bit bijl nof/ at bet« fBrug otelrte fart b''* et 
Øteligi^népartte/btr ti paa atoeti 9Sti$ fait sobC# 
øjøre fin Sbttflenbotti/ ^ntet bebtfe for (amme; 
brugte bog iffe ogfaa ^afonabefflee« at forfe ftg^ 
tiaar Jfatt ffnfbe tage JDeef i be ^ebenffe Ofer^ Digitized by Google 66 ^ 

Mt %f>oti jammer f %an |MDe ma btåttnt. 
fkia jti^foi ^tt tmnt ti t»nU ot M ^o4 

ha b$ Ui^fatbrfom |Iee tmøb bt catf^tlflt 
etitUaftt tKtliiiMipåKtU , btt leorr emnnøet» 
^ ^cu^^Htttf maof fra btt po\itii(t ®tabe t tn 
Ilt« sftaabe fretroøteø føm Dtre 5e (Tete intoo 
t^itUf btt i CMbfitb ttånnt anfeej for c^rtffe/ 
Høef >tOe Di d M^r (abe upaaaøUI/ at ^Sunfe^ 
00 eremit «£fi>itr øø |tab bertti ^irer, ibelrø 
asørt&ed i bt .)a6iffe Cfrifterf ^ot bet regne« 
«c€^rtittre til tajl/ at be ti bitoe gUrbc gø Deb 
^ ttøbe be rt#eliøe ting, J^immeleii« oø S^r^n^ 
Cfa^er labbe frcmbraøt. Lib* 3, p. 18 5 i L.iber 
Aaami tå» frentftre« icm et 95ebii«geb ^erpoa 
ittttar OBixuaoi : Qbumbraiit so in biic costodia 
)e)tiili et j«i«iiæ, lejaniuni iniqaitatis agentes, 
preces mendacii fandeiites, qui esurientes panem 
nott edunt^ sitiente« aquam non bibnnt, qui in 
luctn et lamends «edcnt, caput i-adnnt, et (salu- 
tanti) «dhitein son reddnnt. Oø fait ^ette ^ab 

imod eoelifratet faanteøet bego mere aitifeeø for 
et ^ab ioiob |irtoe €^ri#enbomi]iett r fom 9a# 
fcier»e maoe 6€<r«øHé fom en f^riflP (perfff) @eti ; 
mtn jnfl iMaitbt be fprijle €^r4jtae <lf €oeiifeatet Digitized by, XSoogk 66 tMiitnf^HnHtlUi fcia at mn oøeretor i te« 
øomtt fprtfle OOfrfitutfi <^ m Søt Se^ ^4r 
fnnbite^pof af en ooerbre^iit ^ki«telfe f ^ te« 
' »gifte @tattD t. S^ i Ot>frfartfelfett of i Cftr. 
7# 2./ ^or OterfiTttfre« iffe (atef Sfy^fUInt ^vte 
SCgtefFab^ men for69te^«!ti(f«M(fi(Jmi«fe. €tt^ 
telig maa t>ot fi>tf)tn pttrete 9tJ(iittlt/ at btn 
^£)»)p[i3^b# Sarierne f#e te SJtunttt ter Mre 
ubfettbte fom SSiJfiomitrciri f«it teirfrømiNfly 
tefr(cf(e4 t>et> ten @^t/ te. i terc#/ føm te' 
f^aaU fof <S^rifine ^emmftøeetøfter/ »ifr ffihi«' 
fene/ ber folted vtgi pastores ^ og ittttr 6^lrfM$ 

tali coma^ qualia hircorum fætldommi ea^uø 
specie 2 ^ttse^fædior nocte^ foyeaqi^^ inogiti^ r^ 
sonante tembilior est. .^bort)e> tet Ogfba f«tt 
Um^tUéf at te^Stonfe/ ter 6oe poa 'Si6atio«# 
^Katonirernef font ere Safturneé Øla^^r/ f«tte 
•*- efter ©anblni« 95erftninø •— ^t« im 
Sonfnren. 

(Saalebe'é eroe t>t b(r/ at bet fanattfife^tfO 
firirffeitgen gobtg/ort/ at 3aH<^rnf ^berfen teit^e 
bor (€^r(flO ^irfe« ^ffige @#cramenter/ ttt$it 
ere beelagtrge i anbre ©fiffe/ fow ere betegnettte 
^ enten, for btt f)tlt ^rifftie ©amfunb/ eBer fwr 
hin IDeel af famme/ ber moa tf«re bent mee^ te« 
fjenbt; me^ t^t be fnarere rø6e en oatenftftr lOp« Digitized by Google 57 

#of{Høit imo» nnit ^tmit nftøknfi StMfKflNf^ 
{er: faa at be ti^itnlmbt tfitt Utti B^tfl^H 
%ttm*9t ^etingite« til bm ^i$nt SitU, X)e/ 
føm tttt ttiMit af Safrtorneø relifiettft £roe; ^tOt 
^ef)if< ^6tt<nuti< Ot^emMfletiiouife meb C^i^ 
fteiibMtiite«/ muf ^mtiettl brnit føfginde 9lttiu 
ineittalioiitfmaate: 

^el tmbt bitf Mat imn bilbe feømmr 
f r«ti«e/ trilre nogen £Dtbi om> ^Dor^ibt be Sie^ 
U^Mii^artier/ fnn (»(be ÆmonattonJ^epfiemerf 
1 6rit»b«ft tre monot^ei^iflei oø ber ^ittbe ålu 
faa fra belte 6^«i^tiiiet ogfaa bure Sbtfi øm^ 
^bon^tbt 9a6iern« btrMtgen b^rfe een enef{e fattb 
^nb; mtn belte Qfyørøémadf ^erer bog eøentUs 
tir f^ilo<bp^i|ra) o« iffe til ^florien; t^i Sa#. 
bierne anfee f{« boø ft(b font een ®iibé Silbebere^ 
antoøetet ^iefte9)«f<n/ troe fi| |an< £ob ttit» 
fterfaøebe/ ^ (ib og S)«b af^o^ngige af l^ant. 
H^ icnt ogfaa/ at benne @nb ^ar ffabt ^erben. 
®et ere bert< 3beer om ^erbené ®fa6e(rei(anf 
bebe nteb affe^anbe Onopfeiøme/ jNt geia^f 
i^ar ben egentfige S^erbenébpømefter/ og bet nn^ 
tertiben Sebber/ at ^an brngte 336/000 @ng(e 
til ^aatlb(angere; men felb e^rijine gftre ^ fof 
forftjeOigt SSegreb om/ ^borfebe« bet ^r gaae< tif 
brb Slabelfen; og «ft|^ fom it ^obebfiigen r <U Digitized by Google s% ^tmn uemUs mt f^t bMtt tH fra «t>iø|f&>a|^ 

^ min er ^abt pm ttt f)$itftt Qor^n« fSnb , Mt^t 

Sd$t€rift (fgefM »K ffeiii be C^ri(rii(. 9om Sie^ 

iriMfilOiatt i. €p. fdigtnbt ottføreé: IHe primo^ 

loco primo y honqite^ ftima. ^ cilih yenissetAba* 
lur 9 et Fetahil ø^tewiiAset eéélatn^ cbttde&sasaet 
terram , expandisset firmamenttim ^ fictistet tAarii^ 
ooncidisset moi>teft, para«s^t p|scM'in hutribus, 
Éres alatftS) bestias iiAansTetas fera^«e cujiuTiB 
speciel 9 fmgifei^aa herbås «f arbores in lÉbtiili po^ 
tttlkiqiie Adami saæ^oe uxotis HaYié at^tf te^tSiui 
geHerationis pårasset^ at^pv* odoftfera qttæVJB, fk^ 
tificantia, uyiferÉ, lMi]ttaiiJfei« ét æ^ottmtifer« 
fecisset ; Fetåhil, cdn^ilio Qum Afta&ir initc^ »• 
ipsum in tuens, snam specie«i contempliuis. Ad«- 
mom yimm fecit , ejtisqiie mxoreift Haiwm ^seit, 
«aR qnibus in Émndo generatiotie* fHikmareAtor. ' 
Lib. 3, p. 69. cfr. Lib. i, p. 65 iDgaioS. ^9f 
matiitf 08 ^Dot diøtf^e e^ri^Kfgt £(erdMR«re ftiiOe 
«f tf fe paa bijfe ®U^er { ^{|» Dt fmfltlBttmUø 
fttH StobUt ere f# ttlel^e! 

{Ken fom &e troe pM eett €Ntbf fiialebel 
irøe ^e oøfaå ^oa 6/i(teiié ilbødeHg^et^ Wd 
fiiit be tffe åit antast Segemertteé Ot^ftfttttelfe/ 
iDorfor >e ogfaa 6orrføre Støetie titeb grp* oj 
Øammeti; men fTnI6e aflfe be/ fom ttiratebe Seøe^ Digitized by Google 59 mttntt CvflanUtfe, (M>e ttt$i»eU btvH f^rfflite 
f^H 1 ia 6ifM Ver et IfiDé mange S^riffne iglen 
f »en biHite C0fentg(fé6. ®ei betragte be fafgettg 
tegetiter nteb mfn&re $St6øt)fg^eb; en^ of; font 

^t)e itertf ot bet (tal »«re bin ^^eltigadnblf tem^ 
jfiftr men btfio b^itre b<^e bt utter @f arten; og 
htt SKentafe fommer bet bog egentltgen an paa. 

' IttaBfge @teber ( Lfbet Adami, Hctt i Coå.Vbu. 
Mti. JFttklne gobtgj^re/ 1if>at> &< f)tt b<^t)e pttretf 

t,€jf. 1-it« i> P' 1*5* cttr, Adam! ægre fers, 
KTgas éoiitra^isti ob corpus fætidum, in quo 
fuidti? Ootpus an vita est? Corpns iti jomnm 

vit» non ascendet — ^ Corp as ad domum 

Vitæ non pertinet; etter l**i?* p* Sog : Qnis te, 
llnima, mundo superiorem, in carcerem misit?* 
Qnis tibi, anima, qnæ sempiterna es, Tincula 
itijeoit ? Qnia te tunica obscura .et scortatrice 
▼eativit? 

' ^om be faaiebt« antaez ØJelfgfonen« ^o# 
Dtbforrbomme: Sroen paå een @nb og &iiUnS 
ttbøbefigb^/ faafebe« ^aiH be ogfaa en fortrinlig 
WtoTåif V'er aabeiEibarer en cbrifirltg ^(enfemaabe. 
Stan bet enb ifie bebffeé/ at $j(erligbeb er ogfaa 
bereif iotS Spi^^r fon finDeé ber bog ®teOerr 
^Doraf ber fremiofer en SiBib til aiflpreren^ fom 
otter maa pwtt oprnnben af jt)arrlig^eb} t.ép. Digitized by Googk Lib* 3, fi» 239: Ae<m fimdeof preees ffijkhhxna^ 
9^væ IB perpetuum eommendam^ ^ixit: egpr, mi 
Restaprator ! doloris patiens commorabor in JÉi^ndo^ 
patiena in mnndo commorabor, quamdin tibi) ,mi 
Re^nratoi:, pkonerit. (gr bHU ilfe Ctt t^lfldtd 
gi€figiiilUM ! O9 nu, ^Dilfcii SQ^MØtu^^ Mpiod 
%itnb€ti ultfaa ^tnlfttt 9fiesite(r«fjfriifl^ft uiø 

frpffe tffe titffc Orft ; Ubi ii ipsi irati iiraa mo* 
Tebunt, tn> Æon! mansTetadinlt plenua eato^ 
Ne tarberisi ne commovearia, ae pecæs^ Æpn,, 
quo tua atola roacnlam non snacipiat! (l*c. p. ^^5)f 

ffantme Jtjerlig^eDé # SUiQb ttbtaler gø fel* >er# 
6t)or Salen er om be Sortabteé Straf; i^ £(um 
leDe« ^bber bet (1. c. p. 3 1 3) til dem.* Voa D07 

minna non damnat; sed vosmetipsi Toa, qui i^ 
mnndo frandnlentes egistia^ condemnatis^ . 9){f|| 

fom S^i^ntA<^t^t for al CKoral og for atU tcli|iettfe 
fj^bfiifielfer maa Dirre httf at ^icUtn renfeé 0$ 
f)etltgeé# faalebed er M Samme Silfirlbel i ben 
labtffe ®orai| efter ^bilfett ogfaa £)aa6eft .^r 
en aanbeltg^SBeepbninø; ^uorfor bel hpiti be 

Sroenbe: Pergite recta ad Jordanum^ et YOf 
baptizate, animaa vero vestraa baptizate ! (Libv 1^ 
p. 73). 

^ai tt fadbant SirØebéfFab me^ be dfyvi^nt 
er bet onffgteftgt/ at Sabierne ^m; mtn ttbu Digitized by Googk 6t 

^a S^rt^enbont/ ^t anfaøe noflfe af be fttftt^atf 
ntnøer f al natttrh's S^eofoøfe oø i afitifnbefig/ 
%Mb ttftett matt tttt tit falbt bett reeti eøcr reli# 
gieué/ S^orat? 3(c bet nn tf fe er fao/ at ber 
ttt^ti^tnbom bog ttødDettbiøDttf tttaa b^rt Sroett 
paa ^atttf ^oiS b^Qfge Slaoit fti birre: bet er ber 
iffe 6(ebet tf( at beotfrf bit ffnrbe afbHg bebøt)e 
itoget iBt^Ué fot ci, Wnbft paa ^fber/ b^or 
<^onfeéf!on Jfeffett for iffe ntattge 9)7aaneber ^bett 
t)aatt9 iatbt oif Deb ^erretté Orb ^atiff. 10/32. 
f5ef jettbelfett af baft< SQaDtt vaa fjerte 09 paa 
$tsnge. Oø boø er bet iffe bebre Qruttbe/ ettb 
be ber anførte/ b^i>i'P<^<^ ttiait fait fføtte (!ø/ ttaar 
matt antager/ at ben jabiffe Siere er cbnfleftø; 
toø tii( ftlb^ Såmpftt *) lorøge ben Setpbntnø f 
3a6ierne^ 'IdMh, at be Deb benne SCetifeffe tiffe 
^efrte f{ø fra 9(rbef;^nben / font fanbt man noøeti 
£(eref«tninø b(^ bem om ben {^eQiø^aanbé ^eb« 
belelfe i SDaaben ! Set maa ba fnarere bebøbe 
itoøet 93ebii$/ at 9);i<ftonatrer btrfeliø fnnne 
gaat faabtbt t bereé blinbe oø fafffe Soierance/ 
ar be fnnne anfee 3(ntaøe(fen af faabanne for faa# 
manøe 9ie(iøtoner f(c((eb< £roe<#@ietntnøer font 
et 8et)ité paa €bri|lenbom/ ttaøtet man — ^t^ori 

♦) L. c. pag. ua 

Digitized by CjOOQ IC 62 

Sttiets Un wu tni^tt mtb mlti SltiHUtåt *)# 
c n) iti — flulbt ^9mi Ut t>at not til at fnir 
f[eit5cm®<€t€^riØfiitottt/ naavma%pib$ti at 
t)ett if fe anto$ ^eful for €^rifiit<, S^r n% e| 
at siewtaøe ()t>a5 j«ø f>r (ar 6eit«ilet om &fif 
(efiternt t benne SDTatitrie^ og tiUiit for at tf^ 
At eastn er ei foa (retfty^Koi/ Om tnau fFi)lée 
troe/ i)tl ttji (entt Sgefrtfet for feettne ^rfeffgr 
{tberoJiJnte an^etfietjfra/ o$ f>«lfe mit QftmpH 
af en befjenM SBog/ font er t a)eanii|. .^«rndec 
6aaiebeé lorfe »i »a ( bu SJIpnQHs^^va^mt^nSft 
giatf om ^n inbbf^el Utfpttpiifyiitiiié 9i(ffm 
00 3)<er5 (førffe ;Deri ^0$. 42S)/ tftetat bet er 
fortalt om ^ii^naitifnt i^tfoppofj (boirta^ 
btg be ^abbe inbrejttet fmdiie Sa^Jftr fbr be 
jéifvifint ^tniik^tti @ffkr; '\aitbre Sa^fler 
jinbe^bt t>4l 3efit re^^ £4rref men niRf>itte 
f^am iUtf' pø omtalte olbeleé ^i^ut af fcoere 
J^e^mte troeJarttflerf ber cottftttUere beo ^U 
|ieU$e £<rrf i bttfi ^tftiiUi§€ %fot^iMitt$btli^t*\ 
Og eol) mirrfeUøere ^re ti W Mft Saftig* 
$ONé|ionairer j — t^ pft er fori^obeiitUø berctf/ 
«d et be bonile SArfatttfe^^entttø omfan^^^ri* 
flenbom/ ^er pctre< i |(H^(it.eiBirrf Cfammi S>^ 

*) 3 SOtaancbfrtiftet ^ao* 406» 

■ Digitized by LjOOQ le 6$ 

IJ90.443) — : fffIfF»6rt dtifflgle i 9iMti 1818 
en @foJe i (BoinNt) for 2fMt>taner»e< f&$ttti "ti 
refptctmnN ^rrfé trit fjernebe bet 9llt «f ta« 
UUnat, fit>*i tut ftapftr •^tnfyit «mi« €^rif}w< 
»em; fe«rim»» MtM afi* almia^litt^^iMfpt^t 
it^oH>tt H kti* 3(fM øt>Mieftc iMttt 
tttu s<ro«(M< ^an tf(e. S>ttt>t^ ««•<»( 
maii.3»6(9it(Vtt«f fem u^e« ^Hi^ot fenbtr 
e«ritK«e i @folei ^»»r Ui ntxi at ^ere ^«tt>tut', 
o|»l«rteé t twin fanbe 6^ttft»«i>»m, ab«« 
£)og,ni(C, ttftoi ode in(«i«((«Ujie tifffftMtnttr." 
Sløneobe. §!^tH»9«r/ om cnft iifr f;M flart o| 
itforic^iKmt frmfftttt/ »t( btt iffe »«» MHØfe« 
Itøt <tt fret>e Pia i ttt npli^ uttøiome 6firjft : fbtåf 
c^n au« IBcti^nkn <Srtu^a4/ 6ct ivt>t>i$ S^ru 
fltM «ft» 1830) / ^wjr ^. 3f4»«« i(<rr er 0»^ 
^rer/ nattstiø »oDcr SIrtifelen : $?U9Mi#»<(ir«« 
iffica be fttifme ®tefter føone »el tU »ort^B^øol 
Dierre tH^rcttøiøei tU bcrom f<ut t>el titd«ii.£N«( 
««rer «t e» f5^»ti#'e^D^ett, ter i^Migtn ^r 
»ri Pi>en&r oitøjMie øeøMb om €iftr^«b$i»mcn/ 
maa iiiifee ben f»r|le ben bti^t StAixt for |in S5ro« 
.*er ei *(»t i 9la»tt./ me« ogfa« i Sjroe. ' Smnt 
aitffta €^rtflttt^ jA cnbo« be/ font »iOe »bftrebe 
i^rificliø OoMttfnSr liøc inbtU boire SXise »«re 
i benne fafi atroliøe !8UbfArelfe om be nirbt>«tM Drgitized by Googk 64 %øniit {RfUøtNi/ tt fe(d fhr«6e 4t forplante i Da 
iiiidrir htt tå itu / 4t oiifere $nil#oikitrfr/ ^ftot 
b»d oltift ir beøriNttøerer fttfme4<iM gø beMrotft 
afbft C^riftenbomféCiti/ Itotnrb r t dMtétoiii^ 
yartie; t>f r 6aa»e ^pIM^ MtAfdifc iMnrtfFe te# 
dtreøler^ 09 iroer paa een 6t^ 09 9fe(etii Ub$f 
Miifftb, teeb meb $^orfM oø ikia Olrøml at onM 
ø{i»e ({9. ØSen fim tloiKrfnitflnmneffeit fmetetn 
gH^onatfemeJiSeiretiiiiiøfr onj o« be }a6i|re 9t^ 
KgidnAfl^rtftfr« 9ln9H>rife af ^Mb S^^Ib bet 
(Htber ^teb imtUm SabfMmen 99 (Ebr^fltobotm 
mtn berDeb bfiDer 0^ fMEtarNøere; faafebti 6e# 
ntttfei Di oøfao^ Deb fomme Sfenb^øfernfnø mere 
09 mere til at t«99e en^o^t paa bitffirølriiøioiij^ 
fPiriftertf tBibneJbyrb; ber liøefaa um Kffotnmer 
ØlitfebefliriDerne« Jln^iit SaøtMijjeffkrf «fom eit 
ettfeft 9aiier< tDelpbiøe gorfif frtn^er. iRaar 
faalebeé JTAmpfer (anf. et. ^aø. 443) øø SSolf 
(anf* «t. ^afl.438) berette, at C^rif{o< •— efter 
^abiertteøgormeninø — bteD iffe Dirfcfiøen fore« 
forfiet af ^abirite/ men ae Un jforøfdllebf ente« 
Dar ^anØ 6f pøøe eder en anben ^rfon / fom i{ø# 
nebe ^m, ba Witt enbnn if(e ^raf / M be*bD<bf 
3efnø for ben fanbeSbtiftttØrt^ Det fnnbe øanfV^ 
Del imøfi |)aa en S^ebraøer/ af (abe fn OC^øøf Digitized by Google 65 epørgémaaf: om Sarierne M^t ^^riflnm for 
bmi Sorfofer, foave^i: ''t^an er ®ubi ^anb, 
00 (tørre tn» ^^ttanutå, imn ^au er tf fe b»bi 
i^i ^oorUfte^ tan ®uH%(mb Me?*^ ba fottlatU 
btttt f)atbtinbtømmtnb$) kaipt unbbiiinbt jSbwt 
afbtn SSemffrfnioøi Go^oroit ^btu iiotbt i aii# 
leDititiii af SBolfJ ®tBtgi\malf om S^^i^^^t^ 
d|orbi;^rorelpter: ''»i croei at (£^irtf{iH fumte 
4tidbt)rbeé klibt optagne ibfaabt ^inanbett / og bi 
4&lanbt bem/' '£il at realifere Miioe $roe ftøter 
tiof ^ele feerne tilfiHrelabetibe Siiboielig^eb før 
C^rtfienbommen ; ^oorbeb bet f unbe l^ttté $af 
iierne at uttbgaae at faae 9)?iéfiottaJrer/ ber bare 
fiitbte birecte tit bereJ ^mteniielfe. Oøfaa l^V 
iiJbH btt bimf at faae ben ttben Sbiol retfinbige 
SSolf til at erf i«^re bem for at nbgiore tn 6^rigeii> 
^fa^fe* CiKett, ba bi nu ere mere lutJtisnfeltge f 
^tte (StbtUf fpo^ge bi bm, fom S^rtfi u< f9>nrgle 
t^^artforerne i^attf^ 22/ 42.) : ^bab tbtUidbtt 
om S^rifio? JS>bié 6at| er ^an? og ^abe fom 
:^erfen Sbaret fra ben iSoø /, be talbt j^eQtg. 

aUtt mad aderebe ben pm(i<inbtg^eb o«re o< 

»Hvrf elig/ at Sabittntt naat be mtbtte be S^rtfiNe^ 

omtale bem fom en frtmmeb @ect/ og ei fom et 

.^ankf l^oortiLbe feio paa nogen CKiiabe ^en^ore. 

9?^t t^coU l»iM. 20 »b. @ Digitized by Google 66 

^Mittkt Liber Aclami S, p; 76: Qnadringéétt 
postbæc antii pra^terlapsi snut; donec in Jei*usa- 
lem Jesus I Marne filias« natas fuit. Qui aa^ 
tein Jesus y caput Christianonim , gentem tØå 
conditnruS; item sibi matre electa/ iMtus fait« 

9ibere fritte Dor Skti^åSf tf tit SaHertteé a^røt 
t^iiftt ^bett t iblairbt ^c 7 ©tfernebWeder ; nieii 

Uni (Sftffeifc 09 SRtnntfUnti 6f^«6ne/ er tn 

M^ntHi Øeel Of f)tlt Codex Nasaræusw 36klllM 

Ndfc •$>ttttmel # Seøemer ferer 9Rté^i tRMMt 
^tbu, er ben Srebte iblanbt it 69t>/ ojs fM 
fbare til iSSercuriné/ (igefom fRwntt feft mad 
min^ om beoSabploniileSlfdttb, ^rop()etenf»(lir 
»eb Siben af Sei (iSf. 46/ I.); 09 er^mofo^ill 
ftetttpber paa'eii — faliT — ^rop^et/ af rtd. 
M3^ @if ferliø t^taatte mange intereéfanre (Som« 
menligninøer imedem ben jabifteølebo/ inbianjfTe 
^agarnanr oø anbreortentafileCtjerne'Dirmoner 
fnnne anfttøei/ og bet meb ^rnøt for fere 9^ 
benfTaber (^billFet ogfaa Ølorberg i Onomof • 
^aø. 95 ^r antpbep; men beel« btlbe bWfé UiN 
berfagerfer (ebe bort fra bort egentfige WtMlf og 
beei« bilbe be lebe inb i ^terter/ ^i« 9e^att»^ 
ling fiirrbierenbe forfatter et bar bojren. £>cl 
qtaa ba f>irre o j 9}of/ at tiMnt nogle ®lfdM> Digitized by Google 67 hb^ lebbcr M f,far|le fflog (^Ofl. 103), ^H 
tQDe (Ett$U ffttl^e^^9ll>e ffleba^fReJga« paa 9jer# 
get $aH)øJi (itari?}; i ^mbtn ©•« (jJJ««. 148); 
ol ^aii f!iifOe.fort>9QinieJ riajøemf b^e Bt>riøe for« 

^te> faljMlt; Slattber: quo die corøuininabuii- 
tur cælnm et terra^ spdea ve^tra^ in qua septem 
steUsreft^ apostatæ omnes^ Spiritof ^ Messias, Sol, 
JjantL, hoaj^tati siuit, peribit, ^uomodo etiam 
emnes teptem stellares, item Filia homiuis, qni 
Sfintamf Messiam^ Demn Matremque spiritus 
professi snot, nsque ad diem magnum consum« 
jnat^onis penitus peribunt. %tUt btbbtt bet i 

famme fSot <^3. 277) om SDømnubad : Spiritus 

pt Messias penitus consnmeutur , duodecim et 
geptem . stpllares I de quibus judicium dicetur, 
consnmentuTy isti defe^tionis filii, bqspitii. peri- 
tnri domni , fabricæ casurs domini^ Oø ettbelcø 
fonttdttcé bfr i bea trebu iBoø/ ^t»or Salen ^at^be 
t>ffret om bt ? ®^tnit og ben tllpffe, b^r fuiøte 
lae^ al ^engtbe f{ø til bem (^ø. 67): Qui ycro 

ab eis se vindicans, ab eis omnibus se caverity 
^e etiam abeømm occidione, opprobio et.adul-' 
ieiio, item a eompe^e, occidione et maliti% 
quas res in huno mundym .Messias dissei^inaTit, 
se Tindicabit« Oø <^t IH tttt itU flttde ptdH i 

€2 Digitized by Google 6B $iMt)f / at benne SRe*« Dftfelig er 3<fftt* af 3?<i}(r# 
ret^/ fior Suffler og Sortofet/ fsa «ttfé bi beé# 
ttben toøøe (R<crfe cif fafgenbe ^reber^ ber ttt 
cgentttøen angaae 3efit ^erfø» : tatebit per ^nén- 

ses improprie Nebu Messias in vestre inatria 
Tirginis , deinde eum corpore , satigVlne et menf 
struali poUatione exi tårus ^ in illius sinu edti« 
candusi et lactens. Edncatns vero apud gentem 
abortiTorum ; proponet ingrediens omnem suam 
doctrinam , et , perversii scriptura sacra, ejitsqlto 
dictione ae re omni imniutatay filios abortiyon^ 
pérplexos reddet. Pari(bit sibi sni cnitores, editii 
praestigiatatn docamentis : qnarum ope éibi ere- 
dentes tniiica caprina vestiet, et co»a in 'dapite 
eornm tonsa , caligine quasi * velaMt. Fbtftttnt^ . 
Auum die solis agent. Atqfte eis dieit: Deni 
snm vems , iPater mens me hue misit ; Apostolna 
sum (se. omnium r. nuntius rerax), prtetis ni* 
timus (a-sø), sum Pater, sum Spiritus saiiicttu, 
ex urbe Nesra exli. — — - Per Diabokw, qo$ 
cum eo eioint, mørtuis Titam, ut et niorliio 
loquelam redditurns. Advooabit abortiros eisqttfr 
dicet: venitei videte, mortuos Tivifico^ et Ut" 
resurgant faciO| pretium redemtioliis solvo, mm 
Anusch '^) Nasaræus. ^Spiritus etfam, voeo iø 
») o: hf qni Titam reddit, 3ob* S, 2U Digitized by Google 69 ■3emui9ta mitsai tMtiinoiiittiii åe eo dieet.— - — - 
'BaptixMis ho« Afua defectnra perrersoqne bap- 
tin^Q yIto 9 m aomine Fatriii Filii et Spiritus 
Bmatfiti.hBfiisK/Mt, et a baptiamo viro, quo in 
rj^rdano aqnæ viym baptaaatus es, Adam, aTertet 

Ohif nit biéfir ftfenbettgit pM Mr aifejga« tre 
t|»eii«« ttif / fåOleM ^Miare^ tiMigr r^ f i famme 
^SøNII^Mctfri'Soilff Imo^ ^am: Exponam ro^ 
'bit> »ei discipulii 3e MeMia mendaci, qui olim 
.v^teras^, mjracala in igne, ipse igne veatitns, 
jysMfque tectus, oftendet: Emunels ratiDi nomen, 
etiaoi Jesc^n yiTificantem se appellabit. Qain 
«t s^per igne sna babitatio fntara te. Vos .si 
unerit/et ad enm ieritis>' ipsi diffiteamini, nec 
a£de vestra defleotatis, sed nomen Regis altis- 
.nmi Inois recoidemini («Lib. i, p. 99)! ^SUtH 

^oiK be taM SIfferttfii iøtnttf (a ttit^rr Pi 
au Itfler fristtiH^teb/ ^Dor bi ta^tpiftipltnt 

UøtfM: Crentes dissentientes Messias dolosos' red^ 
det. Daodepim item alii impostores per triginta 
annos wandnm pcrernd>ant| qna æiate Dolosns 
in mundo apparebit (1. c. p. 111}. QFlMIt M gff 

^tfttUf ftulitbtt ba ogfaa ^aoe bcm/ btr trom 

9M ^am 9 bitfbt : Proficiscens et perreniens åd 
CBurcerem Jesu Messi« veni et interrogåyi dicenis: 
cajus bie carcer? cui is umbracnlo? Mibi -inter- Digitized by Google 70 yogaatiireqpondei^Bt: ojMiaiblpat $$ in Iwc caiv 
eeré, ^itgim vitam denegavit/ fickmfne Metctt 

adhibait. i|}a(t Gptrgjntoaletf ffmb ^a tai ^aite 
forftritU^ i%évtbtib€t, Atbt ^åkl^^MMft:«-«- 

nomine Jesu Mestiæ, nominé Spiritnt aancti^ nb*- 
^jmne-Pei Nasarasomm , nøminaVirgmis/' 9^^ 

ditqirå MeMiås: adbnelie nescitbi debiletii ^^åm 
eorruiAtia, me etøe Messiam Taiioiii:^ acvtmn ad 
torquendam^ oalUdum ad tmiiiim, portas insaww 
Iqrore affidentem , - opara 'Spiritus pervetteeleiiii 
beneficos yaros perplexos rtddentem , eosqua im 
aU'am summainqiw daligiiiam con^icientam« Yot 
perpleitos cupiditateqae . ardaates tandt, vobia^ 
qnc argientum et aurum dedi , lit jnihi consértia 
in loco hoc, qno ootmaåOf tenehiioaao eaieltt 
<Lib. 2, p. 11^.). ^f>or tdfort^ sim itU 
ø^faa ttMt &tttif otier ^tifléi os^if« 2ff(#iM 
gere/ efter fre }a6if{e garefMInsér/ f>«ref ta 
man iffe Uot til^tiiHt f^am en enfeft nipffefig 
fRteitnn^i, font ben 6a6p(oni|re Gprogforti^ 
ring (Lib. u, p. 108-1 13)\ men i Sdminbefiølefti 
-at £øønettj og 6pn5eng (Rtge fif aSogt t btn Mr# 
De^ forfarte og fortabte ^rben (Lib. 5.p. 39 sq. 

p. «3 sq.)! - - Diqitized by Googte 71 .## aiiMre £#f efortttiitfer i SaMi^imii/ 5er flff^ 
tmø^^eit c^vi^i«« tfy%oloiitf {aafrai ben ttf^# 
fltUge S^mgr fér Sføftitet eller de ttrimelige 
.dfamnii/ ber eti^oø TpneJ ti bM at flnttt Nwe 
yøetJir^/ om f^int StUtn^Uf tit ført btn fr)i 
^^eniet uttHIttj^ne 6jel o^ eo faare traoif af 
^lanéerr JS>nnbt, £«t»er td S)<rnioiier betogtetf 
fSei/ ittbtif S)att. ^, 27. legemltgt ftal gaae i Op 
fplbelfe. 

fififit/ ^a beC;^mt af m 8oregaaeit»e tnoa 
fiufiti far noffom leDti^, at SaKem ei aleiu 
fCf^ ancase/ trteti etteosfaaaaftetiftar ^de im^ 
IDtømfroe 091 3ffa $rrf(Ht# fter tibøfare befr 
.^t>meb beS^rigiie at^Tifle figjra aSe andre 9lf# 
Utmtbttitnhmt faa faii 9ieftt((atet af Mc 
tettfie Uttderfjigelfe ft ^Ifer 6lit)e onbefi étib at 
^11 iaMire®is<t i intfu J^tnUtnbt h$t Uttaitti 
fatii et c^tfieftøt Stetigipii^r^i« 

3abierne antage tlle ^PfH^nneS ben SDe&et: for 
3Reéfta8*. 
^ette er beit a^ben af De to ^onebftrtnttiøer^ 
jeø troer btt multøt/ nieOet 9(ttpa(at/ fm tt Digitized by Google 72 

fnf^ta»ttit «t 6t»ifr om 9a{^iheit.^ 9^n Nv 
tll(lr«lf«Hae ®«iit5e for, at 9<it(«fite flrt dfc 
ffoae I nog««^1iori((Sor^tn^elfe1ll<b t»^ntiet 
^fttlbiUiJfiki ba «arMt ben natwvHøfle Otbtn, 
føt^ ot fMinfor« W«ff ennbe, ofl ^r««|l «t 
'({otte oor Mttmt9U (dttiiiifntiU påa »rar. 
9fttnt ba Ntte nn iffc er ZHfttlbtt, bittx »i eor 
i^lMttot, ibtt f>f forfi flra6( at fremføre, ^a5 
ber om eecteii er »cotfsrist, 09 berit«^ {tibfabe 
«é { en fort 2$»eité({oQ ober i^oab ber, efter 6a' 
øen« n«r9«renbé @9n , tan f9ne< rimerigt. ifa 
faobon Kb^lffelfe fnnbe naturltøoii« ifU ftu, 
berfom bijfe t^U* »are fiia noie forbnnbne m«b 
^nanben, at ben ene (fab oø faibt meb ben^aii' 
jben. 9fttn nu fnnne be nffr»«renbe3ftbter øfente 
»«re be fet$< 3oft«nnW'©ife<»>(eé5(StHn§e, «ben 
derfor at antage 9:>o6eren for SKelftaø, cnbog 
•m >an< fw^e SK^otngere ^abbe ø|ort bet, enb 
ftøe naar mtt if fe bar faa. £>» om»enbt, fmme 
Sabierne »el b9rfe IDobered fomOSéjM, nbcn 
at ^a»e ar»et bere« dteUgion fra 3o^ne<'< 
ffrfle mtlpU. @nb|¥jonbt artfaa biéfe Unberfø« 
øclfer faffe meøet i^ipM ^inanben — ^»ilfet er 
nn«øteHøt — baabe fnnne oø bor be boø hv 
%anbM f«rfri(te, oø bet faafebe«, nt man fra 
>et!*l«fe flr«bcr atflnlte ti( bet mere Sbibffommet Digitized by Google 73 mdteøtfr t»r i$^hå9t ir Uiåu Hmptlf wuf^bH 
fffe (pBtt^Mt^m Aait faa ^itftt af btmt ^ft 

tii^«<£^ri|liii/ ifomJ»ar€ be f^nonpntf. ^mtbiO' 
up ^ar ¥or oDenanfat te Ødrtntitø if fe btoi ttøgeit 
^(fortit 9et90nitt9/ for faøditt btn tM 6idrd#e 
Cif at øpt9(€, %bovpaa matt, if fe mM ftfttt ftee 
S^rtttftttttøer om 3<Aierttei OiHTtobeiref mn tt 
tmgt fffe odett tftqtiift^itUift^f hthi mMø 
frerfom t>or Sl^eft« erfdti^f 5ert>ei^ { btt mto^e 
fi^r^in^re« i «t f jøre fa(((e fr(«titinøer fra u 
iHMrfNerettbe gafrjerd ^o^attnttbtm tU/ at btt i 
^t Ølpe SefTatttente fMbt finbti ett 3o^atntJ<# 
^om/ ^9tf !5ef|ettbere dprfebe £)»6ereti fom Sflti' 
fai. fHaat ett^efiø Mit tib Ummttf ae gtogett 
l^ellfer flø didfe 6e(Certger«Omt>ett»el&/ iMi Mt 
øøfaa f><rre ^m maøt^aaftggettde atiHbef f)Wf 
t^t %an ht^øut at øfeiiDrii^e ^fi« {ferbom am 
3o^tttte<'é SKe«fIaitieet, farne i 9UminMit^f 
^botMt. ^att tør (pøøe ^tt iKe({øiøtt<«Uaberf)ti<« 
ttinø ]Hia forttbaittagtte medftattfTe goriieiittiitigtr. 
®ee Hntt ^tntll btn ^tbfit SUtM ttabi' 
ti^Éttf i bttJ^ab bit at fttibe ^b^annit^jyiftipU, 
ttt tittatbt bered (Reøer ^tiflaS*6 ®(rrbig^b/ 
6a møøe t»i fttn eeti jttrfefaber/ ber 6ar ø)>6ei>avet 
odøaøti/ ber ^er ftttibe fomme i l^etragtttttta« Digitized by Google fir note UnhttfBitlftt ttofctt Opwnrtfimifkb # (k 
^omat @M>efQe/ i>«f |€T fortleae at bnfM, 

Vrt fllff tt^t ! jSed et ex diaoippIi#Jo(a9nis» qnj 
iriiebantor etse mafpi, segr^irunt se a p«piilo, 
let uMigiiøU'nin sovm yelati Ghristvm prasticaruQtj 
'øgdftViBfl: Uhu« e discipnlis J^haQ nis udfraar- 
iMiti duristuoi Jobannem faisse, et non JesiilB^ 
tetmtoiiiy in^ii, ut H ipse Jesus oaiEiibus Jio^ 
minibns et prc^hetis majorpi« esse proiunlfaTeirH 
Jolubm^m. Si«rgo> inquity iii<)Or est omniliai, 
ane dubio ^ Mose el >x>so Jesu æq'or est ]m^ 
bendua *). 

^ fprtofiUi« |o iiMøulist/ acitogle.^^tf 
moMte 3o^iiiti4'S>ircif»te Mic 5eii $«4i#aii>/ 
at X)«6fre« Mr eKedftoiS (og @iotoa fra Sotta 
f e ocii ØefHOIiiø at iitttt>tit>t biid S^UDfart i|irr). 
SIttti b€t 6atiiiie er oøfaa fortalt i borr 2>aøf/ 
og bet bAH oø^a t>«ret bf , fom ^Mt »oatatel 
f^ at øfentoibe — itU faamtøftSagtii ftli^, fom 
SortaOiitf ttt øm bt«. ^oab Q)«rb ^ar ba ^in 
SScrttnfltg. t RecognitioDes? fporgeibi/ og bo^ 

♦) Glem. Recogn. Libr. X. Bas. 1536. Lib. i, p. 17 
00 Pat. apost. ed. CoCel. j^ecens. Cler. P. I. p. 501. 
9fi^ min Sic« ^Héfect. $ad« 99« Digitized by Google 7« 

ft^99tt tbtmfmme ®ifø> ø§ ti$i nb |Ma M 
fitofMiev 9ø9f fiprfi Nv ni fo Mb€, f^tabRt^ 
cogokionet (cf9 «r for tfi S«« / foriRleti t>i ftntK 
fit fHoi^ om Hnt tnUUiWatn. Recogni^o«. . 
»et ^i«- ø^^t^t^lHtm, mmlis %ti^tm9 o§ 
^nntni — er en ^fbttft fXonuittf tibøfiKt 4 
Ointiiiitøeti af >ft ondtt/ e8#r i 9rø9<iMS^R uf 
1>il mMe Xar^unbrebf / 09 fom fmttt ^immi 
Stontanu«*« apoflMiff e ftiwn. m itu Ckmett« 
Øtomaiiitd itu n ^orfamr M benfif 609: brrom 
wt ber fftft ifee iarnøere St>id( ibfanbe Critiffrne; 
#9(liir inbfrainif fi(b u, b«r bfttpttefg <^f Oib# 
ttiWbrbtttc4 Recognitiones, tit bWf« ajfbncébprb 
fif <ffe «f &ém€ne fRomånni; t. df. SSBafc^ 9^ 
Attfarcf ^ceb. Stf n man 6fr beg — H^t min 
lorrbe dlecenfent i Sittraenr^^ibfnben •«— be^anbff 
be ^fh)Hf?e Ubfagn f beite !B«r( ^aa famntf 
^aaUt fom JF^bøølerntnøelr/ ber formfif« i 
anbre anon^mr 9f riften 2>09 er bee fo foa/ at 
ade anonpme @frifler forc|ene tnøentonbe fammf 
{Sebanblinø etter tiitroe; tigefom bt «>fenbonpmf 
tel i 3lfmtnbelt9^eb fortjene enbnn minbreSillroef 
for faabibt bé ere pfenbonpnte^ enb f^int, for faa# 
tibt be nbøaae sanfie nben fRaf>n. Siarfaøerney 
^Mrfof en gorfatter iffe naDKginer 09/ fnnne Digitized by Google 7<J twrrbfg^ fofllffie er i^wt iMit/ M .fm fiefn 
fflcr/ at; de ^eøiDieii^e^/ (m f«rtitf er #. tms^e 

fortie ffc . eget ø^N SlMMi o« 9tMtt tM $»tf . # 
Ugeaiet) Øt 9lr6etM<» «^Arimi^ tet Ian mire %t 
litm^^ii^f ^^^ ^o^ta 8»rfaitenii< mat»tt #ii|k< 
leOer kwt$ »oa eufBogr ^ié ^lU^ol^ t .«§« før 
|il er. 9i ttiiMtbiéU Stt lul 6a Mø aMiqmir 
ef rifler en^ mere eittt Deb nadogtt^fte Soi^tctrK 
fømme mn^f ^»ao Ørab &att«r&ig]^6. iit^of 
inDre 6ranbe befinde; foalebeS 6e(eoe di HU or 
ttDer ar UliFu^ t^. ^^ftttett ir S^i^foiief itt ^pMtolr 
viroi-nqa obscaronivi » for al aøtoøe/ at biSttnbif 
tpuninmf bi^e e»((Uer ittMolde/ ere (m^ 
itof. 9}i5ere — * fibii Ut et en afgfore 6ag/ at 
ee 6frift er pfett6oii!H»t/ fto »i^iiCfer 6et afli' 
rebe teb betle 8a(ftiierte Øi?i<tattfe tni/ ol btf 
br«(ler bet »aa i9bre Æanbfpnltg^eb/ ftbm bet 
6e^er at ti8f|!e f{g et ttbDorfeg Sluctoritetgtegit ; 
^pilfet |o nabnligi'gf elber om en faa beromt Sfianb< 
g^abii, font en apofioltil Saberg *). iRaar bi ns 

*) aXrn Ut (C J^vetEm Bct^ilft cKec etidang fai^fon^ 
at^otfatttttn Hi Rccogoitiones f)at ubøtoet f!ø foc 
^cmeti« øtomonn«. eenm VfffHocrc |aoe anfcet 
^m fes at 9ftve bemif Jtiti^abct, .. 3*.mill(r« Digitized by by Google 77 - 

åwinnbt Uife ^mttftniniitt vaa M 9fr^f fom 
i^n Ufé^t for oi, ta fynit btt o« trtDiDtromt/ at 
BevoiiÉitioiies ftktt tffc flføre Sotfrring )>aa mire 
4l)r{épt|It<, ettb eti anbtn miittt tkc^fUafK^ 
ifiml^tittf ^Hr Wiit anøaoe WorrfFe ^loir 
intn ffmittitcnfirciiitidett 09 Ubtfflingeii er un 
^itiUnbtt%ettatttti ©«rf. OTeti af en ^Ifclj 
garftftter rd ^iflorffTe aiomaifer fomer man H> 
Iffttti; af be J&eglDeit^ebet/ ^an frtmfHBtr f*m 
ffljl6rfflfé, ftaoe etite« I bH gj^fentlige berc« ?«fr 
1t>areitt>e Iben birf elig^ »Offfof f^ •O*^^ < ^^^ Rifitbfle 
O^attntfftmmlft meb ben SibSaiber« Slanb, 
fDoH br fifle« at tilbrage f!«; faml; ae be ?per# 
ftmeé/ Mn taber fremgaae for o« foin^iflorlf?é/ 
^.^»ebtr(ef filte ffemtne oDereen« meb bet fRiUtbtt 
tin Dirfelige^tflorie frembpber o« af bem. 8or# 
fatteren af Recognitione« fitiibe aicfaa meb S^^ 
*e«rifepfla3o^aittiM/ ©•beren«; 5Dffcl?>le, tiaat 
^an Difbe ©{fe; ^i>ilfe forffleaije oaittroe aSeiiitt* 
ger be for^e c^riptie £«rere f)(it>t>t ae befofmue. 
Sftt btt SRpeSepamente t>lfer jo — ^bab bet bilb< 
ixtn (iinfibiit)tb af o«, om bi flr*bte atMttUi^ 
flare — at ber bar ben ?tb/ ^Dor ©fberen* IbU 
itipft ^at>be (lore tanfer om beréé SKabbi n fi 
felb# oa beflo minbrt om J^ttn bd^anøX)ifcii>(e. 
2>a be nu fmibfttti^ fffe fnnbe n^itt, ét Ti^iv Digitized by Google ♦ ■', 

turdf ret tttttd erftefe f^am for eo foif flp^yitt/ 
fia n bet MsealtsitDe ufao^fpti^if at ift fmuif 
^tt Nr«(i6t f{» PM faa^miite U»^ii 4|t ^^ti^ 

tlfteIal»eUi af »c Bttbtt, »tf ^ (xilfebefvr Mm. 
S>ft er fflgdig i C^ttHni^$mmttft ipe^ dmSlM^ 
ål^c< aa««f &or t>fcit5oiiQme Sorfatter iitf /Hh 
tyet, at |ao fremferer iioøU af Sfo^otittti £)ffdfAfy 
bft fi ntfoc Me fig for btj^htéf^flebt ^tfnQt af 
jRa^arit^r mtii grifle ffMxbnatUt btni egeit 9Sf^ 
iifr (om ffi^eéflaé; 09 tf It mifibre poSleniNf al 
^an laber een af Dilfe Si(N|i(e 6iraa6e ^ paa 4t 
tiotrpf af ^errett/ ^r maaur fftoae k^geligi i 
Mtuå Øren. Ø);in / felt> om Mr S«f jfatler ^aDbe 
ladet ban bMnt en egtft Cect — >f»Ufee ento« 
tf fe l^ger t Orbene: segf egåmut te & populo — 
faa ^<<i»^ bi deefor if fe IXet ft( at onfage^ at en . 
faaban Ge«t »irfeltg ^ai^be tHeret tilpaa eOer (bt 
kani %ibi tf^i fiam — fom 9ionian#£)i^r — 
•fnnbe fre| Mre noff at ber Dar ingen ^tf{ori({ 
Hfan^fpnUg^eb fi^t, at en faaban ecd^siok ftt^t 
t^a jbe %iUt ^ue bannet ({g. ØSen ^rof f#(^r 
ta ogfaa# at ^an fnnbe npaaanfet Urgge et: 
ViÆi^mabat" i gn 3Q^nnié#;Difctt>eII Sttn^b/ naor 
bit fnn engang ^^ tirret Hr.^riforntobe^ Digitized by Google fttr éémmf fm f^ått fob JD^tute pMi$Mt *)» 
IDeffSiiii mi btnnt BintniuaimåL^H tt 8»1«^ 
f$tité Mt(M f)ttaf, åt ^(tnhoatnxtni Hu HU 
m^ H tftbitt, men faicr o< flaat, ^Dor^mbt 
ei>otf i»{ riMiø<re fø^te i (Bibelen rfécte o«# new 
(^ fKd ben Sffjenbtire/ at btt i Z>iitrea< 2>Ht 
tø i be før f!e SIber efter ^n« £>r«6 bare SRof (i^ 
der mience/ ^an bar ben fotimtttbi^tifiAip mm 
tm bog (nøfiiYinbe conffiruerebe gø f^m U bt# 
baabi ^ ^øbir eø €^^ne forff^tøtgte(ition<y 
l^rtie, ^t^orttf be uitre oø tiure manøiebe af pbre 
tttptiriiWfef mtn tivimob efter^anbtn/ efter# 
font berej meéflanfTt ^tftthtt bare mere ede? 
mittbrerenef foretiebe^iø meb be førgeC^rtgn^ 
fom f^int, btt omtale« I »))oiil. ©jern« (I8# 19*> 
ffler oøfaa meb be 3aber, ber øab.e ftø wtber een 
efltr anben fal^^e4#a^é ganer. SSoar matt nn 
^rm fefer 3ten«ué*« Sanébeb/ ber bøg altib 
måa ^abe ©«øt for bem; ber t«nfe gg be før(k 
3o^atniW/€^ri(lne ^engibnt til be famnu tbeofo* 
|>^ttreSitbfarelfer, man finber ^of be nnbtrenbt 
S«^eir/ famt bett Omftmnbiit^tb , at be Mrtøfe 
jfiirfefo^bref ber laøbe meøen ^cs^t poå ^ttttnt 
Otbf ub Segationen air4tt^. itf2.i tuc.7t 19. 

*) Jtttii iaaUM tjttt bet min *en^øt i 2)léfectatfctt af 
interprctm affirmabat web suspicarentor. Digitized by Google iffe #ftk SdUtle^fit til <tf tm9»f ^^ff^Wåii 
Minbe Sil^ontgm; ^ortmød ^itfianuj 9fo#«l^ 
^er jufl apponerebe impb ^ne 3eftt Ofi>> ^tibe 
^f^c ctt bt(ii»m Sftfeteiitø (i( ar motf«tce ht 
firtflne i^b at fretti^m Mlfe berej SSil^aiM 
Nrtf faa maatte ber Uirre itt ret paafal^nbe pg 
itettf^nliø Ot^c rteir^flesimelfe imedfin i>e 3t|aiiiti< 
SDiftipUf ^fendoclemetté Mtpbttf oø be rftiøfeiift 
^rtleøiviigerc/ fom mange Sar fet»ere ftleDe l)r# 
f|ettbte ttitber et ftgneitbe SJobti # for at bi ilulbé 
fumie tifltføge ^ine ettMfe S^ttrinøer i ett fåa 
afotttfpW øoø hoøett ^i^ortiF %t$mtiltf/ti» 
Derfor er bet paa Sibt it / at labe éiemenj fattf 
for at fetf ^bab bcr fiitbeé ^tf S^birriK/ foÉ 
fan retfdrrbføøjere %iin ^afianb. 

^bab nn Wn Obereenlflentmelfe anøaaetf 
fom Mlåaer beri/ at 9a6fer betpbe £)ø6ef f> 
oø^enbaibt3a^(a3Eo(ann<tf'£)ifcit>ie/ ba 
Diøe bi (er faameøet be^o mtnbre brøfte UM€ 
Omfiffnbiø^eb f fom bet er bor J^tnfttt i nor^e 
afbeffnø at unberføge ^abterne« 6(«øtfrab mel 
IDøfterenS førfie £)ifciprf / oø bit fo maa b(rre in^ 
Ibfenbf/ at gabierne meøet øferne fonne falbe flø 
efter jDø6érett> bebtfe (am meøen 9Cre haabt inb 
Omtale oø.beb ® fiffe; ia tnbpå nebfiamme fra 
^amf tUit rettere/ fra ^ant forfle Drfciple^ ttben 

Dic^tized by Google 81 M#t »<Ni »^n 1Km^€ at attfi^^m for CKeJii 
ff^t.^ i^txlH iMuHn bt iieummltt, ^t>«rDr» 
^tiUttm M^ii^ ^UtznS 3&uf omnulfe / f ittttte 
bitiH'øir^ a| it tifltogg« ^tt ^U^ånitttf b^ 
iiKiarii 5ii>f fBirfCtfliismti om ^muMnUtnt Ulf>t 
^/ >f|a^^l^ er ^otofoøett/ om gormi^lareriUf 
t Mt ^OKrTeitt^tie i^re e^jf 09 bitil maotle biéfe 
6Mffjficittrø« ooeretnj mft^^oabiBefffttbflffr bt 
i ^rctf fiiUiSfi 6frtfter ub^ge om 2)o6erci|é ^tt$ 
iøn H ^rt< Sroe i>aa ^am. JiSS^n nu o<ir Øtor« 
^r§ ^) 09 Soiiti f i etagt meb ^øoatiit j og ^ni. 
dNtetføJdere om COtooben / ^ori>aa SDafibtn eUer 
b(f forfF|<aiøe S^aaM^^^tnbiittser f!eU4 ftt<)rt 

^|bf rt tifU quoniodo baptkavit (9c. J[oIi.) Judæos, 
ih Jordano eosque servavit, tos etiam servabitj 
OS ^Utt I in nomme Domini primi et nQvissimi^ 
iPfomiai iQ^ncU et Faradisi, altissimi omnium re-, 
mm crc^oris. ©eb' t» dUHn gejl (^pcttjja) (fal 
fp, fom Di før l^oetiÆOitttf bfit ailoibenbef 
^rifftt^/ ^o^anneé 09 ^anbtt fistteé 0^ €ibttt. 
af ^^tranbre fom iiøf^pgttjSf ^{bner. 3)eb. nt 
mbttStttiø^b falbir mnir-^am opi;imum nostri 
iMMpicem. 3 ®øtirteførmttlarett ^ebbtr ^m: lo- 
liannes ; q>aem parentis Iqpq i^olimus. jQq enbtclid 

*) Norberg: de reli^« et^ling* Saj>. U c, p. 9. , Digitized by Google 82 ^ ' 

faaer %m (abe (?9 itøfe tireb^ltel af M ft<|r^# 
p^jtti 00 maa fee f!C tempel ttHé^dttMit/ noar 
^an< Sef jertbere fremjIfOe be ©pge i 3o^arim«# 
Stirf ett , 09 fbrgjæbe« otiMabe %^ni ®if{«tib ♦). 
SRaar tf mi i be af SaJiertte« Sf rifter/ Nrr <w 
o< befjettbter et finbe ^o^annef omtafe fom ®M» 
ftaj, ba fnnne faa tuii^hi^t 09 t afle 9)?åaber 
Cbiblfomme 8i>rmularer ei afgjare epørsmaarérf 
ber maatte f!aae %txii inbtti bi fif ftff rere Oplpt«' 
ttittøer. ^tn fnbe ot paa ben ene 6tbe inøf tt 
meéftanfPe Sorbentninget ^oé Sabterné/ oø ]Hia 
ben anben @ibe 2lbeen om et ^øiere/ i mentiffPe^ 
Mi ©fiffelfe aabenbaref/ ?(J«fen: bå maie fK 
oel ^abe 9{et ti\ at befoare Gporøjmaaftt It« 
n^eøtenbe. 

ai?aar tafen ^er er om me*f!anffe Sottettt^ 
ninøer/ ba meneé faabanne S^r^^^A^^ttnd^v ^^ 
en a)^$f(aé/ ^bi(fe tnttn forefinbetf i btr (eKtøe 
©frfft fom gorbaabninger/ effer forfonbe* ber 
fom opfplbte. ^ette maa ubtrpffeltøen bentMfei 
03 t Sebommeifen af benne (Saø note \ct%%^i 
sJSic^xU til i tfii, ttbfn faalebe« at c^araftfHfrre 
^oab t)t forfiaae teb tntifianitt Sorbentmtiserf 
t>i(be i^i enten fiaae gare for at bpsøe for meget 

*) »iirnftttWé »dcfc 1. c. ^faø. 36i. 

Digitized by CjOOQ le 83 

paa f^f^ab ti ifUtiU om 9a6icrne/ etter tnbog 
lNi6en6ar firide ittiob ^Dab Dt D(de om btm. 

{idefom t>i nemlig for^ett ^ai)e ^éntpbet paa/ 
at ^^tn om en gploen fortit) fanbtti f)o6 be 
fCffte S^ffeflagr ^t>t6 inbre 8tt)é ^<flor<e er o< 
paa nogen tpbelig ø)7aabe befjenbt/ foalebe« op# 
i«9e bi ogfda ^od be paa tuftnbe $er og ianbt 
abinut fRoaf)éVtttitist en/ om enb fbaø/ £(rngfe(f 
et, om eiib bnnfelt/ •^aab om en gi>(ben <£big« 
^eb/' fém benter be Sromme. Senne Sbtg^ebtf 
gofbne Silflanb 6ef{ob/ efter ^aabet, tf fe blot i 
en retffltrbig Øftngjelbelfe > ber aUfaa maatu 
MfbebeiManbt be£)ibciige/ fom efter S)atibén< 
(Begreber bare gobe, til ^tbp, mtfn tf flige i Op# 
^«beffen af bet Onbe/ i?pfeté ©eier og SJf^rfet« 
Oplosning, ^bten om en iaabM ^il^anb finbej 
tel^o£aaeS)^e(ige/ ber ere fomne tit 9(()ne(fe 
om ^jefenø trang/ og ^bilfe bet ei beb et ferge« 
Kgt {)eTb er (pffetd at iabe pant^efflifte (Sop^i^e^ 
rier qb^efe bette ^mt paa bet oi 6e({emte f^mt 
melffe S3orge(f!a6. ^nniblertib ^abe bog; fom 
beffenbt og (et forf (artigt/ be oger(anbf!e golfe« 
Øag jforfie Stemme ti( at nbtale @r4tnb^2!beerne 
ont1Berbend'Sor(ø4ningen/ faa at felb be fpbif^ 
linfTe IB^geré 3}inf om et tilfommenbe Srebend 
•g «&erlig^ben< Stige be( fnarefl ere beb dttn^ 

82 Digitized by Google 84 

feerne fomtie fra Øfittt. ; -ODorleW« ewifutfet i 
faa {)^nfeent)e neMagbe en herlig ^pire blotiM 
ftite £anWm«nt)/ f^at ''t^eoragiflfaibliot^ef^ np^ 
U9 mtb^tit oé int^reSfante S&ere^ninøfr om. 
Sitn f)tt niaa bet lf«r pc^tt o« mojrfdijl, at 
benne traffflil5egorJ«ttelfe forefømmar <«tre ^^ 
}>lø i ben tperfiffe S^eofop^ief faa 4t Der enbøg 
opbivffeé *&aa6 om en tib, ba alt dobc (Far foi^ 
oanble fig tir @obC/ SRotfet« JRiøe forfrtnbe/ o« 
a^riman itU 6I0C flanflfe mifle fTc ^etreWmmt, 
fom ^fntarc^ i af^nbllnflen om 3H« og Ofiri« 
omtaler /men enbogfaa; ^Dab gtnb^abepit forlib* 
ftger/ fpnge OrmttJb £obfange. S)a nn be titi^ 
Dærenbe 3a6terd Sorfirbre uno^øteltgt f)abt Mbt 
Op^oib i ^erfien; er bet inøéniunb^ nflboenbtøt/ 
at antast be 6Ca6ningen< ®uffe efter %ttUif 
ntng/ fom bi fornemme faf{ paa ^bert 93tab i be 
jabiffe ©frifter^ for ©jenflang fra prop^etiife 
JRofler i 3«raeJ; t^i befnnne, ifølge be fort> 
gaaenbe Semierfninger/ iigefaa bel ^abe berei 
Ubfpring fra 3enb^abe(la, 

SKen ^ten om en gplben gremtib ubtøm« 
mer jo paa ingen SXaabt begrebet om in mté* 
ftanfCSorbentning; ^t^orunber ogfaa maa inbbe* 
fattet goref{iaingen om bet @ttbbomme(igeé S(a« 
benbarelfe i menneffetigéfiffelFt paa forben. Digitized by .yGoogk 'i 85 

jOg if fe, ^tf^re Difi er beC/ at ett faaban^rc# 
flMiiid fattMeS ^^i Safterne; om elleré M no^ 
«et golf 09 nofle« »etigtorttf ©efjenbert i-5Jf^ 
t^n; tH^^iif^ otit>€|t 3t)ee Mtitt t)e( tt( ®ratit> 
fpr 6e(e &rre^ om SSott^gta^ffeme oø naDtid'ø om 
Setd^U) -etib jH^ benne? a)?en iffe frd Dor^eU 
Itge éftrifc ie^ooebe H <it ^te béttne 3bee/ ber 
fottbfpnna fntf fite( ^armonertit m^ @frtften< 
^e^im^ifle &remf!t(|in9 af 3efu< €^r(fiu< fom ben 
(gen^aarne^ af Sliberen; nei! benerORenne^ 
9#^#ien foa natnrltg/ at ben nnber be mee^ for< 
(r^tlise@fiffe(fe« mober oé aSeoeøne/ ^oiSo(fe# 
(log/ ber fifferltgen iffe j^be (aa^c hvx ^oé^oer^ 
fnbrer,(aa;lrtet fom 'JJei^p^eten fra SRecca ^ar 
f^abr be^ob at (fere fin Stolle af ØJ^^t^erne om 
Siben f ^romet^ttj g|al fra ^tQinulen/ eOer 
J^nt,s>n benlnbjlfe JBacc^ué oø nogen af ^o 
roerne, -S^bor meøen £iø^eb.faalebe« enb 3a6f er# 
ne« goreHiBtnøir Orø 8eta^« *) fuitne-^abe meb 
be.øttoflfffe 3beer oma)emittrflen — og @no^ 
ferne bare fnbbbrbe* faa (^rflPjeHifle/ at bet er 
baulfelrst/ ei' i éen eHer anben ^enfeenbe at 
tomme U\ at^armonere txi^ \>tm -^ faa er^ bet 
berfor inøeninnbe noøen belbeørnnbet. CRentnø/ *) Bit t. (Sx. ta>. Ad. 2, pp. 123. 137, 30$. 315, 

' Digitized by LjOOQIC 8^ ^ aiaaøe SaUiimtn a)»rttobe» af Mim ^ié en%ø 
flift &<ct, tnb ftfc af tit faabattf fam fta^ix c« 
^tifitUi ^rf om|f etter gtetnittø. 

Stt^eltg. rttOf rie^ed til Sitrefret om eti me& 
jianiP Sorøetitnitid iffe 6(oc |Dert af bt ol^afét 
anførtt Seørefter t og for ^g / mth mn^t Sorf 
nttiBen af 6ettt begge. De teH o^faa/ rjet itboil^ 
(eoef til f)iMnbtu. £()i liøefo« ^i^unåninim 
åf en Spffaltg^feoj' Sliber maa oyMffe Sotifftt 
om et meb meer enO metttteifeit^ jftaft ^ ^elUd« 
^eb ttbruflet SSiefeit/ ber iSal realMtre ^iit 8m» 
Denctttttg ; faafebe« tril ^t^rfitt fior^anbeii tt^ 
6eIofierttg^ebett 4abe ^g tiaie meb 3K^^ilMtii#<« 
Crafttitd Srem(friitgelfer af en 6iibe#tib og. ®nbt* 
epner^ men fo^lte biéfe Staben^relfer t 9or6tm 
belfe meb QSentie(fefI(rgtené Srang Ctl S^fife og 
gorlojning. Saalebe« fo^e ba ifint 3beer i 
Sorening «^aaM om et obcr|orbifC ^(rfen/ bee 
(tal dirre 4>)^(ab$manb til ben Spffaltg^bJ'Sik 
fiditbf efter ^btlf en ^derben foler gorldmgfei. 
S)ette{)aa6 er en foa fnlbf{ffnbig me<ftan{l8or« 
t^entntng/ fom ben fan fttibeS ^oé bem/ ber ei 
^aoe nogen anben SBap at fiottt ben paa, end 
bereé eget 4>imtS bpibe Srangf eg mere etter 
minbre bnntlt, m^n af bem mtéfprfiaaebe£>lbttbé# 
@agtt om ben fanbe Sorfo^ningf herren f^af^bt /Oigitized by Google b7 

mmvH U %P\i i %\k$vii i9(be. m%\ ^Dber bet 
OM 3«&tertie/ at U Unit initvk ^ti%<ki*) — ^i 
faci ^b^er {>et meb IXcUc/ naar t>t tage CRe^fia^ 
^^fbet \ 6i6elft SBetpbntnø — røett ^ttnt {)aa& 
iH» fp^etMifgljil^^ f[orIø<nitts fiiptte 5e boø til 
9Sølt^a^H6arrffer ; ofl (idef(>nt beti ^utibtanfe/ 
lifr.t^aer. tølennem ^efe.Cod. N.as. min. ^fiaaer 
k ^% »iffeUe S$toneffe< sSefrtelfe t)eb ett 3(Eon fra 
3tfH«J SfiiøftI 00 Seøemetd jK^i^er: foaiebe« 
#r tKt en .runeliø @(uttUtiø^ ^t be t<sitfe ftø bett 
lelMil Svttfe SeflemU SKentteffefl^øt ^ SoHøéning 
tiNirf fat ;Ma itt liøneøbe SSaabe. £)oj — ^oor^ 
IftMl be nu eiib førefiiae gø beitite; oø ocb bere« 
Skfll^tHø^eb for Smatt«t((mé#@9geme( er bet 
rimettøt at aiKaøi^ be fttame t^tife gø flere 
Ø^(tfere/ éqb eett — er Ut boø i ^øi ®rab 
nbfff iet atvåtmi be ^at»e er^ølbt bidfe 3beer fra 
Mr tger ben jø^iffé Øteltøioti/ ber henfører 9((' 
iKrbenl @^emMninø til eet Moment ^ oeb ben 
(EnefieC 3(a^en6are(fe. «&er ø|>forbrer bertmob 
6agend Slatnr o^ atter (il at t>enbe bort i&iiC 
mob ^rgen, ^»or ber enboø fanbte^ renere 
$Ke]Sg<^« begreber før €^rtgi $omme# enb «t 
il^P\^<^atMtxi efter famme. iKen ^øre bi nu 

,♦) a5i»tHftal)(, a. et p. VI. Digiti zed^by Google S8 

op føarer tir ^i)«^ f>f {afl)('i««taaTåtor'<a{aiiti^ 
^øre t>i ^^tfftttti om bta 6nUfS<ttibf btt ftaiu 
Ubt fTø ti\f9n't nttb ^ain 09 ot)irt>b6<éi af Idm, 
00 tnbtliQ Uftttnt om ten 3t*i^iiif^ti> , ^n 
ffttlfre bringe for ©ogen (Wti en jtoiraettte« JNnijfe 
09 Srebcntf^enbrittser: éa beøri^ M ød, at 
^er tr roere eirt @tof nof til « bailne j!g ?wrt» 
^(Birtger om et sRea^oé.ffltije, eø -»et lanlt Hie^e 
ttOoifiébe, enb »i i ^aMi^men ^a«< fvtiiet »cm. 
9)aa ben ene Sibe funne »i Altfoo freMoifé 
en anben jTit^ tiF^aiMemet} ®jettl»»ft{«øiS*;£>aiA 
(6er betfitben fpnéé at f?itlle opf9rbe« merectiftft' 
»iié, enb ^enfm* til et aJminbKtøt fotW» 
wing«»©«rf)r enb ©Daabommene i bet @««irc 
teliamente} 03 ^m beit anbéit 6ibe fiitine Mtffé/ 
^»erfen for faa »fbt bé »are ojj^eftarebe i ut 
(Frebne ;6rb, éOer oberlebelrebe beb SrobftibRr 
rijfie-tM ©rnttb for ben »rt méHåii%ét^&i» 
ninger, ber forefomme M S«6lerit<. %t^ U» 
t«nfe bi ijt>t noiere, af ^bab 3crt be ^ti^ai* 
gor^aabntnger bar«, fom bfebe n«rebe af 3#ra;tfl 
golf, og fra bette funne t«nfed obergibne ittht 
nttb«renbe Saiitt, ba ntaatte bi »el fanm itt^eit 
bem i be ret fortoffebe, be blot prop^etiffe og be 
talrøubiffe. ©a fri tlibttU tw, uben grpgt fbr Digitized by Google 89 e^k^tmi^tti'tm^xbt Spttttf ^iHta^e/ at ^aa« 
Ut om ben ®ttbtf j6aft>tbe/ Ht i, Siben« S^lbt 
ffntbe frtiUti<^toHJl>nMf i f)tU ben øamfe^gti 
T>Her f^ty en fQJf{rA<tK ftinner t^^rfet/ fbor« 
«ebe nn^bet^i Spffe romunber alTeSorfmiebetrer fer 
^b«rtroe»be3«raefff*«Itftfaa tar bf oflfaatroe# 
%t M bare flefe/ en* een (Sinteen; fom tf fe 6fo( 
et«bebe fig fHb at fee^errenj^albebe/ forbi ^an 
ITMbf borbé en ^erfl|()eb for 2f«rde« golf/ men 
o»^a^bi^an f^ufbe borbe tt ipi til at oplfk 
t^ébningem« 09 brn Si^elfe; @ub ^aobe berebt 
for aUe %tlH fXafpn. 9Ken btjlnof bar et faa# 
biKir l&tit fiMf Un ttttt UbfiTf geffe af M gamle 
ptpp^MS Æ^attbfagn en faa flor ®)elben^b i 
3<rael/ at btt enb tf fe engang fanbted futbeM9 
t)oé ^eriend egnt^ifctf^Ief forenb efter btnJS>tHi^' 
^anb& tf bg^beife. «t maaz ba antage bette 99li( 
fift> for en foregen QTanben« @abe» ©e^ fom 
betrogtebe SorjiTtceiferne/ ber baretnbprorgebe 
i»aa ben gamlr^agté Sable/ meb betteSSHf/ nsH 
ubt ha i Slanben c^tjIeUge $neé(!a«f®igreber^ 
og bet fo^renb S^rtflni fe(b ^abbe forfpnbl f{t fSiU 
ged tomme. (Som ben Slvrrlleltg^e bfanbt berøf 
btr faafebej ret ^forflobe at fortoffe ^brene« 
paah, ffeiaer ©øberen fdr o« fom bet @am|e Se# 
ffamente« $ro)>^er. .^abbe ^n nn efterlabt gg^ Digitized by Googk 60 $Mt, Ol bfcce ^tOiMrede ligefd« rene 9Sf«(t## 
JBigrekr fom Cff ctfiiftejfc«. ®ett ba nu fb^tun 
aiMti ifU i^iU>t mtt StofKfur/ ba |att m^f 
Nftg p^tbe 9M ^efttw. af Sbajtivn^ fom £>eni 
(er ftuiU ^fplDe font StMit/ faa ^r^^iteme; 
00 frtrim^^ be |torijf§4^ndetf / bir nHibti for ol 
^aoe orort CKci^^'SKearefttr eftrr ^ttt/ foffalU 
Slefnoi af SRaiaiot^/ oe toaate ^ ioøtti^iuM^ 
yaa^r«»^ternefogi t^roi^l^tir: ipb^tiHi H» 
at M^fti ^ttn SormoMittif ifft 6io( bm pf»c^ 
lasifl^éfH»mpb|ia€lfe^ at $f^bittnt ituitt af ti^ 
rt# ^rer i^u ottitMmiet rtite a)teå^ad<{5iør»(tr 
om en,aall^«li9 3|l^tbtn< Srtlfc«/ t^leitt i^ø v^mt 
beiit/ og »00 af »ordtffe/ nreiie ^øiofptt forflafrt 
dfitSrclfcri dcrtt S^er Irteøtttt^ Denu mcti N 
opNgf liaigc Oen ubegrtleiiøc ^tftørlflfeSefiMttoft^ 
figeife; at S^^teritf f!itii^ no^rt ei( ?ro/ bfr øntn^ 
ber ^9 paa ben rette gortoilfiittig af faoOatiM 
^tUi^t &ttiftn, ^otlEe bt ingeaitttibe antoøe fom 
Sroeé^gonOametit/ og fom Dåre (Ireone af oø 
for. et Si>lf / Der er bent bet mobbøbeltø^e t Seti 
ben. S>et gf rfle er t»afi: t Unberfogetfrn om 9a# 
Merne« C^rtfitnboni; betanbct (la( grc^ nebeo^ 
for t>tb((øf(t9ere bofnmenterei. 0)7en ^er btle oi 
b«r^oj!tiem«;rfe/ atf itaar ^ftnbO'Sleinend for« Digitized by Google 91 

m$€tj at 3o^attiil<«SDifd»Ieae abflUtt flg fM 
Soifit/ fait httU i^ øattfti ul poéfe paa tit Qtcti 
fom 6et>ari»€ aa»beftø<SSt<(i«éfa3isrc^r tHtrøM 
for SKfftigiKnJ {j#dftégf S^r^aaftnitf^er; birimod 
lorlfatotr ogfoa i bctte 6t9ff« al SHiitMhom 
Vt nwctttn^ ^abitti et^ttftab mti f)int &ii 
fcipUf tttår i>i ftiMfifi/ at eib^nMntt beroabtt 
fif paa ti SoiK f^tti^^eur^ ^Dtlfe Bobtentc fop 
odfe^r 00 paa ey atd<øiMéfifte«< Ui>fatn/ (ocm 
giibiirtte forfafie fom en SR«rlet< Stant. ffi^en 
lebfiamaic gobtertie- bejrimoo itU fra ^Dobert«^ 
tettøe b€f fom f^r er øoNøJort; tffe bet ®amff 
£e|to«iettt fom troei/jtttbef oø forfTpbe 5e Stefimi 
fom a){elØaJ: bck funne fte atterebe fom faabaoor 
beii fmtbe ^abtniatiuii Soragtere tffe otttaøei 
4t^oe reiie^e<M/S5€flr«berf Oa fiti eOer«/ i 
6tii^ meb ooiL ^eie reltftofe Ot>ttbttiiiinimif 
mAattt iotromme beni en fdcregen ^nbbommtli^ 
Sabenftaritif.. Oi beløbe ba etib tffe at brofce 
H tntdtt af be ^edgaf'fBetreberf M ntMUt 
fløbe paa i 3a6u<mett/ for meb @iffer^b at 
oibe/ at bi et ber Ctutoe fhiie be rette / aattbeffge 
8orbetttttittger om S^erbeiid SorLoém'Ageit/ ^bilfe 
moatle b#re oprttttbtte af ^éraeltf gamle ^ rigtig 
fortolfebe/ Sorjffttelfer. S^ett ftttttte bt ttu itU 
untt od, at noøte blatibt ^ivatli SoIE ^abbt Digitized by Google 9a 

^br fofi D(b bttffe 8or^t«e(f<rf ftm berfttIM« 
tarff tibeit at hlanbt bem tiieb ftMtttilU^ninf 
fer; men o^foa ttben at fee*bem i bercA retie Op« 
f^lbelfe? (Stt foabait Sonf^ otaa {t fi#ie Uf 
6rnnb for Øeørebei af bet fuiCotble møfaiftt 
Sroe<'(Samfanb^ ont bettt ffiabii ei |tal*Mte 
i^tifaarliøO- * Oø bar bet iUt meefl butleliii; at 
fiitbe fltøe meJflanfN SoriMnieiiio«ft/ M^^ t»i 
falbe be bloc |Nro|>0tt4|lf/ ^^ Øifrlple af l^ii 
{Ranb / ber bar betr 6ibf{e tbiattbr bet faml« 3<# 
raeftf ^ropt^^^r^ tøer ^t« (Ska'baitit/ ktrtiM« 
at (laae i nogen ^\fhtift%f>tiinMU meb IDøfttceit 
bog formebelff en inbte $9tiit»afl^,ie gben^^bbe 
bafgt ^ntf a?abn tif at blegne bet #irfent(iøffe 
btb bereS Sroe? 3 benne Sornteninø inbt^lbe< 
i 00 for fTø tnøen aiob({geMerOø ben fortfenir 
U^amtitt be^o mere en nbfortjøere ØfenbrH^lfe^ 
tnb ^ttn; fom btt btflnof ^ar lettere at finbe t( 
Slat^noeltf *&/erte, enb et GUneoné 9(iC tUonbr 
3drae(tterne. : 9[^d fdn tnøen ^Araelif ttlfnlbe 
titnbt 00 oprtøtif troe paa S^breneé SReiøflaf^ 
«øaab/ 00 boø enbnn bente bet^ Opfpibetfe. !Bef 
bar bet edcré tfCe Robernes (Sir^pane; at øl^e 
bem tfl S^rael« SorUfere/ fom ei felb øjorbe fif 
Umaøe for at ttlbenbe ftø ^tiHaéf^ny (borfor 
aie^emia^ Itøefaa libet; fom ^inbaé £Raccabiin< Digitized by Google 93 i^tM fti mstn^^€tf btt børfeftt bcm fomSorr 
Jøferin. 9}elDar det ntxtuliit, mtb %tU at for« 
flåre ^ be rroi^^eHlPe £^frer opfpiote t)ed ttogeit 
S(ti2)eif/ eitb eeb ^feftiøt af a^ajoret^. ^in, Da 

bet ®ailt(e* bomo ést aoimaly non •emj[>er sibi 

constaw, atttb øHtlbef ,bo66eit/ mtar ^oleit ei: 
om t^iiøfeufc 9MbfareIfer# er bet iffe nof a 
ptiori ^t i^ift bet UiitniKøe i ett faabah S^fi^Qtbf n 
ueb ^oi»|f tierne r meb f«t€tet aiibe«belfe paa S>ø« 
^eoi for»ifttftItøe SDPe^fianibtt; men bet t^tl 
6lit>^ hfbbenbiøt/ at firlte biéfe, fom bi ^be 
{albt betør blot prop^tjf7e (KeJftai^gorbetitøiiit 
gefbeb^ibett af ^bab oé ee befft^bt om beti£>erf 
af be idbi^tt dltUsmø/^fitmnsct, fom fertil 
torer. 9ht ^bbee bet rigtigttof i beSB/omga'^fle 
©rebe (a:^t. ^ag. 379)/ at be felb ftge^ be lutt 
fatge aSofetob og 3o^antte<'$ S(ere; me^t |er et 
et mf^ibtf ^bor bir efter bore angibne ^run^ 
f«tn iltøer/ federe maaetroe bereé ({riftliøe^ enb 
bere< muttbtlige^ Stngibelferr Rettere Sl^a^am 
e^eUeti^é'^), enb €otit{. S)et er bidfelig tCfe 
til ^ØKofeS'j 9(ti(toritet be appeøere / etter tt«ber 
^and Sob be inbffpbe fig i ^re« ^eKige @{riftef. 
SDerom Ion aøerebe et ^^øtigt Sef jeitbtfFab meb 

*) SBtund: tubtr bU 3<tHe.r;; ^att(tt^<>4Dktitor<tfNKm 
et^3. ^OB* W. , Digitized by Google 94 melis icttt, font er o< uBeffeiiM/ Da f)t(be Oe t>ff 
bed« ifff aabtnUtt ptn DeD tere« Orb/ mebetttf 
be ^o(5e ben fTjult i (d$ift, fem bos ^^i ttt 
bftn bprebarf/ beefjfnitbe bos bere é^, efoterf|f< oø 
tfottHftt t«rbomnie iffe' aabenbtirt ^r{M imoU 
bt)erAnbre. CB?eh bet maatte terre faa, ^DiiS bett 
^ppee^eéf oi ^er omt^anbUf ^fTulbe torre sM' 
brnbe. S^t ti finbe i betf jabiffe 9{eflstoHn fia* 
bM, foin betl i Codex Nasaræus er oé owratit^ 
•orbetf ««ben6flre ©etffer *) for^ åt S^hitmt 
ttftroe Grfernerne en betpbeffsr t^ifhief ønb 3tib# 
fl^belfe ptia ^vint^tnti Btl<tbnt; ^Dor flru 
bettbe imob ^ebrieerne j rene f (rrboaraie Dat ben 
ene^e fdrtbe Qnbi dfui^s^is^ 6tQreffe! ^i ^*re 
%9UiW fovuttt om ^erDetié@fabelfe: Cum for- 
aiatat ego Fetehil e fonte splen^oriff mnlti ftiis- 
séniy oum mens pater ; suscepto consilioy ex 
lbiiC& splendoris mo procreasset^ cmn me pro- 
creatum veste, splendoris' yelasset^ lucisqite teg- 
nine opemisset, et magaam coronam creatni^arum 
iplendore lueeiitnim mihi dedisset, jussit: snrge^ 
Tåi £liy abi, orbem terrestrem vi coaguK in 
å^oam nigr^lin missi oondensa, oondensa orl>em 

^ ncr, ei inbc^olbet noaen 3nb9enbiii9» ' Digitized by Google 95 ierr««trcm lordånortun et torrehtiam', 9peri in 
eo pttteos, atqué pam Adamnm corpoi^n^, eX 
quo elec.ti existant, ascensuri lociiniquc lacis ri- 

luri ^}. SUtn imo|> %abtnhS Bnt> tog ^«n 6c 
tielfe; oj btrforfeWtr bet tJitwrf : Fatric« mundi 

FetaluLo sublata fuit: ipso in carcerem magnum 
conjecto , vibique Tincitlis' constricto et mmisUro^ 
doned orbis periret, quia verbum Palri« imniu- 
tavM'at. Scilicet, quia verbnm Patri« non fir- 
initer tenuérat, sed, quod suus paler ipsi non 
prsecepit, fecernt, in carcerem magnnm conjec- 
tus est: -Telo inter enm ejasqne patrem Abatur 
o^lento^ ut alt^r quidem alterias Tocem audireti 
fkciem yero non Tideret **)* 3 ^^Mfen Stvip 
fiåat tin itU MU Sort flifliitøet mtb bett mofaif!e 
09 pto^ipt^ttiftt ^tmfHiftii^i om ben <ne^ fanht 
euh fotn i>itnmilitii 09 3orben< Gfafter, btt 
iåU «It Syttf I}att (^oDOe Biott, pg firti del My 
Sntfamiiieii faore gobt! @ont oOerede l»<fe aiii 
flwtt ©tel^r rtfe/ <}b ^oab ber loorifltcf btaUii 
tiQt af Ut ffrfie bit ^ebfie @teb t lib^r Adanci, 
er m tn t^fenelfs SDeel af Mit^a^fTt fX^tli^i^n, 

*) Liber Adami 2, p. 309. 

\ * • ' 

**) Liber Adami 2, p» 315. ^ Digitized by Google 96 at (roe pa^ en 9{«Tfe øobe o« oftte j(l9ti^€to<(er# 
»er fta»e bere< Oprtnbeire fra Syfet« oit SSarfeU 
SKtge/ fra SSt^eren og beit raae Materie/ og fom 
tUftHt>ti Qat>nUi efier (fabe(iøf men i aUt CRaaber 
Dtrffom 3nbil95eire paa Smnefteté £i« oø £)olt 
S)tlfe SorefliOinger (laae KøtkM øanffe J SD^ob^ 
føelfe tit btn rene ^obebom. Sbi/ c^tUi ^^ 
(Tal bruge {)erber< Orb — ®ott, tin Stoiiøer/ 
^e^oiKi^/ unauéfprec^lic^f in fetøem SSefen nnv 
lertrennbar. — — Slbflflffe fanben bet ii)m nii^t 
fiatt; baé nnanfc^aubare £t(^rfonn(e ft4> ntc^e 
in £rc^tflr6nie/ bie Stamme ntcf^l in gldmnu^ 
e^Kil^n ; no(^ toeniger ftcft mit ber Sin^ernif mif 
f($en nnb mit i^r Unge^ener erjengen. @^er# 
(Ériengungen fannte bit reine jttbifc^^e Øteltgion 
oic^t; fie n>aren i^r Don ©runbané )ttfi>iber*). 
99en jttf{ biéfe {abifFe Meninger ere ®runblm^ 
bomme, i berei SKeiigioni (oori be altfaa paa 
ingen ^aabt harmonere. meb ben>fanbe ^obeb^mi 
og ^oorbeb be tiOige fiaae i O)»po^tio.n tmob„b« 
prop^etifFe gorefKOinger om i^tftni ®af«ebf# 
ben ®ubt ^enbaarne. S)og .ba oi tt<rrmef{ pn 
tienfe 08 ^abierne^olbenbe fa^ beb bidfegacepij^ 
liøger i al berei S)unfel^eb/ tiben at piUt inblabe 

(«iøa 1797). ... Digitized by Google 97 vatb eiibntf ^ørre Opniicrffani[)eb betragte bt ^U 
fiovtffe Sfemettter fritte ^ti^c^åf^omntnimtt^ 
%^i jtifi bti J^iHoviitt fom btt ^t^remaatu M 
$ty(5e|a(t pao/ der et tobt btvtS Sroe ^He t>aa 
« oo^et p^ilofop^ift6ruit56f8re6 efter noøett |>oettif 
Sorftarinø of ^rop^etterne. ^ofdt tffe oøfaa 
Siatffwa^l fap enbog Dei> bett jBbi^t Sorbont/ at 
tHtét ®obt futtbe f omme fra 99a)aret() ! . iSitn nu 
i^r ^rt J^ifii>ri(!e @(ement t bf^ prop^etifFe SReJfia^^ 
.^orDejttoiiiø; ilt af DatHbé gamilie/ <if 9(6ra' 
^amé @(argr ftufDe ^tt f^beØ. iRu ^olbt ajlt 
fydbanh^ Séraefiter/ fpm bi ^er beffribe^ f«flf 
teb Den CO?entnd/.at/ (igeromlO^e^ftaé una^gteUøt 
^r({ fFuibe aabenbareé for ®ubi 4ibbal$U golf/ 
^iilibe ()att ogfaa ene /aabenbar^é for bttf eøer i 
bit tninbfte fitnbdjøreé {>eDninjernie i Obtntnit 
fliinmelfe meb be mc^faijfe 3n(lituttoneri ^t)orffr 
egfaa $etrt ^enrpffetfe t)ar noDbenbtg/ inben ^att 
flif til e«farea. ^»ab f!nDe t>( ba af bigfe ®rtttt^# 
gSetittflelfer for al prop^etift g)?eS|ia«^5roe, naar 
t>i raabfpørge Sabicrne? 53i finbe iffe bJot be 
meefi forotrrebe .pø . felDmDbfigenbe gorto^flinøer 
om abra^am og ©aotb, ^bflfet niaae DOfre o« 
flanffe ubegribeligt unber gorat)f(ttning af en fa* 
btft Oprittbtlfe til bewé/SBeéjIanffe gorbentnin^ 

Digitized by LjOOQ IC 98 tit i uteit uf ftnbe et inbivott^ab imot> 9lNra^am 
og bft $egn/ ^t)eri>eb lyant $t<rgt fFutbe aD(fiKt 
fts fra dtibrf 3orben« golf; t. gjr* Lib. Adami i, 
p.89. ^rom oar ber ttigeit Ørutib for@o^orott 
tilde forbolge (Saiib^beit; og, Derfor fpnej ^a« 
oifM ret af fjertet ^ ^rønb at ^aoe ftnnret poa 
9Solf< ^porgjmaal: 9Bie ^altft ifyti mit bent 
jftbift^en @efe$? a tit to* SSir fragett ttic^t bar# 
m^. gr. *J)aW i^r bte SSefc^etbttfls?- a tit to. 
SBir gaffen fte, S^er befc^nitteii c(l, ifl oerloren/ 
tttib fommt nic^t in j SMn £>iti^ara (etc^frftc^). 
Øanffe f Ooereen Jfiemmeife meb biéfe (Sbar t re 
a^ttttnflé'i for^eti anførte S^erettiinger; 09 ^r 
flemme iffe bfot SXeifebeftribelferne inbbprbetf 
ooereen^ r men tiOiøe bilfé< Ubfagn meb 3Abi€r# 
ttej egne (Sfrifter. ^a iffe beflo minbre jtirfe^ 
^i^prffere fom ^oé^tim *)f og titbutt Øteo«^ 
bet ^^) anfee S^^i^^tt« fbv <ti |ob(f{ ®eet/ og 

*) Sabii tecta videntur •»»t jadaica« Moshcmii 
institut. I. c* 

**) f5cl dtttaget benne hvcømU ^iflodfee i KITg. &€f 
fc^ic^te b. d^tift. mdfaion unb ^irc^e S. 1. K6. 2» 
3)0fl» 646 §»6t. ^t Sabierne^ efter bete* fetfte Z^ 
tinbetff^ nebflamme fta faabanne 3abanni6<jDif€i|)lf|t 
fo« ioiob be((* eateel TCanb babbe eftet bennet 
axartorbom anta^tt en flenbtfig Retning imob (Ibti« 
' ftenbommen ; men b^n (eettec bog flben (9^ 654) Digitized by CjOOQIC \ 99 

Sn^^tt fftr Utf af (oor mntn ^iøciø^eb benne 
Omfiienbid^eb maa mc; for at afgjøre; om be 
Atttagf £)ø6ercn for ^eéflaé/ faa DtOe bi enbtiit 
ittmtt benne •Ipppoc^eJ fra bene trebte $pn^ 
4>unft. 

^bo ber fjenber fRo^tt til Saiiiémtn med 
ode bene iirimeiføe oø p^antafitffe 3beer^ mo^ 
jtemlij (anøt fnarere lebeé til ben Sormobntngr 
ae benne forunberhge SRtlifiion er oprunben af 
dahbaia, enb af Sanon *)• 3 ^bor niobilrl' 
benbe enb be ja6ii7e*@birrnier{er ere ^BUunt 
egen flare, (t6e(f?e OberMUémng^ bar bet boø 
tctuUlistf at £)ø6erené £)tf(t>(e fiinbe ffat^t mitf 
forfiaaet be bpbe Orb i)an taUbe/ eg fogt at for# 
i^tnbe bem me.b epe ^aafnnb 09 anbtn orientaljK 
SUJbom* ^t ftnbe jo oøfaa efleré fblaøbt ^tn 
øitogtffe 6tcter en/ fom tnan ((ufbe troe; una^ 
tnrliø ®ainmen6Ianbinø af yunft ^Håbom og 
faab 00 falft fjfobebom oø C^riflm^om; i ^bUfett 

SaWerne melTem be ©nofltfer, fom før Utté lOnx* 
* tcabelfe til G^tiflenbommeii itU ^ai^be vcecet ben 
mofaiire d^eHøion ^enøi^he^ t)^n allei;ebe tibliøete 
H^U bannct |!ø ®no(ié^ fom \>ax Søbebommen 
tnobfat. 

. ♦) ©.©.S^d^fen, obet aBanbetunøen hrxxå) bie ®cUetit 
Kafiat. tit oon^fravtmam 2 9b. 1 Xbt^eHpnø. 
. 9aø. 415 fø* 

' ®2 Digitized by Google 100 

j^enfeenbe Opælterne bUi>t oS nwvUUi^f for f<i(r 
Mbt be i flere »Oenfeett&er ^aoeJig^eb meb go/ 
(ferne/ ft^alebed meb ^enfptt til ^albabaot^f ber 
meb fine 6 Sngle T^arebe til be 7 @tjerne'3lanber: 
®o(enf cnaanen/ SSar^/ ^ennS, ^upiutn 
(Kerfur oø Saturn. ®i lefler er 3been* om 
€t)ernerneé3nbflpbelfe paaSKenneffene fremmed 
for be npere 3«ber/ ^Dem S(flroIoflien maatte 
Dirre en fjorr/ font en tnbbrtngenbe ^ibenfFa^i 
9e( fnnne 9Spneé fom ttbflrommeffer fra ®ttb^ 
bommen et fortjene ^l(ilab8 i nogen jøbtff S^eo« 
loøte/ men bog fpiffe Sngléne ett bfgttg StoKe ^o^^ 
Salmnbtfierne; oø bet |u({ @a6r<el / ben perfoni# 
ftcerebe Ønb« Sraft ni*oa *)• ®?en f Lib. Aå^ 
er bet ogfaa @a6rte(/ ber unbertiben fafbeé9(e6e( 
8ii>0/ ber fufbfører 53/rben« (Sfabelfe/ ^Djlfert 
^cta\)il ^ai)bé (egonbt paa^ men ff i(t ftg faa flet 
t)eb(Lib. 1, p. i77> Lib. 2, p. 3i5), , @nbe(t'8 
ffal ber iitteflem Sabterne fxrre et ®aøn om 2>ø# 
6eren/ ber (efi^b manbefig i en £amp mob cti 
eiange/ fom fom op af @joen2;a6arta CStberta^)^ 
mtn 6(eb firlbet af ben jabiffe Støurb Safner<# 
6ane. Sif benne Sort(eains funbe man jO/ unber 
^orubfirtntng.af 3abterneé S/enbffab tt( J£>thtctto 

9)09.310; 3 39W). ?a9.12. Digitized by Google tfii førffe ^etHaif^M, (lufte / ae tDøberiit 
Dar 5em ben ^eU/ der fitafie ^erbetté^Stenbeni 
*&ot)eb. g}?etf a( benne Sn's^eb ime(rem9a6ujmen 
09 Salmubtémen (s. v^ v.) er boø fnn ttlf^IM^^ 
00 (et at forflare paa anben ^iiii ifier ut>S^^ 
bUttizé Oo^ofb t ^erfien og (Smitte af S9ant# 
c^o^iémem S^i bøfaa efter ^^nb^abefia ere be 
7 wrjle aanber ^nnbne tilbe 7 planeter r Iije* 
fom ^0« S«6ierne. Sif ©nopiferne funbe be, 
(anøt bebre la;re3(EonernedS(efen 09 ^trffom^eb/ 
enb af be n^ere ^ebtté 3(ngelo(oate; oø af ^anU 
c^(^erne/ meb ^bem be tf fe berfor 6e^øbe at pate 
i noget ^ifioriff SfopøtfFab/ tfCe bl&t ^e(e btt 
bnalifliitt @pflem/ tntn ogfaa @|(ektte<,ølenfelft 
;efter ©aben i en STrt @fja?r«ilb i ©of og 95aane. 
^bab f^Hn SRpt^e om So^anneé fom @Ianflebr«# 
6eren ansaaet, ba beløber ^berfen nogen c^d^t 
eOer niegte.Ubla^øgelfe af og Srabitton om @en. 
3/ 15. ^— fom et beb SKofeé opbebaret ©ttbbom<# 
Orb — at ^abt ifgflet til @runb for btn ; tf)i 4>a# 
faa i ben tnbtf(e SKpt^oIogie finbeS |o ben famme 
2[dee nbtrpf t c bm fmuffe StUegorie om ^rift^na/ 
ber firtber mob ©fangen/ oberbtnbeé af ben/ men 
bog fnn for til @(utning at befeire bctif og fon« 
berfnufe bené^obeb: en i^ig^eb/ ber iffe er btn 
intfli tmeUem 3a6it<men og btn tnbiffe SD^pt^o^ Digitized by Google logi«* tWIfef;€?.6eé9efiibeSeoner frtmfomM« 
dfSeø. fr brtaltfaa f Urt 'JHfafWfl^f feer j^wrt 
Sarierne harmonere mtb bt føbiffe ^flofarerftrf 
4« er bit bertmob en 9lennemflrt6enbe ©WN?« 
•ftionJe ihieBfem be idbiffe 3be«r 09 bet talmublffe 
{Reéflaé/SSéjreb. ^3^ urenere bcete «r, befio 
meJre Pnntte »t i>ibt, at bt, fom ^prbebe bet, 
ln<i«tt* ab^ffbe 31U ^éab ber funbe frøigre «R«tie» 
flolJTort^eben. eo^rn 3»6erne ba (roebe fig f»bte 
«eeblemmer of et 5^eofr«tfe, e^bet i fin Orbeii, 
ét jo mere be b«n|I«9léb« fro g«brene« ©pber* . 
te(!o ralrre maøtitdaHgsenbe »«r bet beni / ot u»» 
fmpWé g«brene« gor^oaJnfnger om ben herlig* 
|eb*tib, ber »entebe bm, og <ne beni> fom 
®ttb« eøét golf, mebeng Sofap^t« ©af ffttrbe 
fplbe« hteb ^ienberne« ©een. Os n« tnaa bet 
af bet gore90aen.be aOf rebe »ftre itbiiHist iiof/ 
^»or langt bet er fro, ot Sobierne ^o»e en foaboii 
tlltroe tiIben3»«>eforfet6e(!{Ffebe ^rlfg^eb; mtn 
for*bo9 enb mere at o»rpfe ben fl^orrenbe SKobfJ« 
^elfe, og, for al ©teberne iubbprbeg fnnne 6e« 
fr«fte ^oeronbre, til /eg ^er«nfore nogfe6,teber 
\Af Liter Adami, ber poo bet tpbeHgfle nbt^ft 
^ab imob 3oberne, of ^»{g fpnberlige «bb«I^lf^ 
bt b^ ti btnttbt flg gjoabe. eaafebeg Lib. 1, 
p. 89: Existet tam gens abotrthrorara, qun s«« Digitized by Google 103 

erificio piogvi animalis generis obltfto, aue^no 
•Mngvine in sanetaario efima, qaod' nefa^ faci^^t^ 
populusqtie dom«« Iiraelis appellabitur. JSStbere 
Lib. 1^ p. :2a 7 : Qaas gente«' Sol Adunai condidity 
€4? omnes hunc Tenerabuntar. £t i^ bis, quas 
Adunai concivit, gentibas popolos domiis omais 
Jsraelis erit. 3 ^^^* ^' p. aiS tebrftbcd bet bé 

Uøttbelløe/ M bt efter(aDe ttibj^prbeé al )Miamtitbe 

^beranbre om: Titajn preecellere iB«rti| lucem 
'prsecellere caligini, boaos et egregios maiis, quod 
. dnlce* svavitis esse amaro , diem præcellere nooti, 
diem solis praEfcellere sabbato ^ nasareeisniiim præ- 
cellere judaismo. ^nbcMg er. bmt ^ab III 3^' 
rTnfaiem ftøefaa in«rfefigf fom ben obettfbr anftuf 
Mit Soraflt for 6<ift6atett« 3 btit f5y< troibe be 
U i{fe/ beflttfb^ npbe ben himmel |!e^ertf«^f 

om Obllfert bet ^bber: Condiderunt septem Stel- 
.lares Jerusalem^ nrbem, in qua Abortivi exsti- 
temnt, qmbus etiam opera, caliginia tribueraiit# 
(Lib. a, p. 299). 

mag bf tttt Anuf9b€ biift fSitmttiHntit 
om Sabiernci mtiflanSle Sorbeøttitfigir t>el^ @tbett 
M be i^bi^t paa bt opfafiebe @9K«ét|tM{ 1093^' 
liMM^'i fovmmlisfl^^åfiMiitti ba ma 9tv 
iattMH Wbtr at 3«6ier»f i mt &oob ber er (^4' 
fa{leri(lif{ paa ^ugeit SSaabe^^abe ^téfUki^fSt^ Digitized by Googk 104 

ijreifr tltf«ffrS ttieb 3øt>er of t^rlffire; og «t be 
fafgeltø flet itU ^olbe S)B6eren for ^téfiaé, mckt 
Ordet ffiil taged i ben ^tpbntng/ S5|&e(ett og 
<^i({ortett ^oe unberfaffet bet. 

^érRKb ffitlbe man fpwe« betttie Unberfagelf« 
tttiwtre fumiefluttea/ for faa t^ihtbtn gif ub p<ta 
atDifef dt bé fartfaJbte 5olftaiinié^gl^ri(!tte ftge* 
faalibet dttfee ^^eUttn, fom 3efum af Sftajar^^^/ 
for€^rfflw*4 men for enb pbermere at gobtgjøre 
bet ttbeføiebe t btn ^Ubf^relfe^ at ^abierne bprfe 
3o§anjte« fom SRetffta«, 6ør jeg tiJ.SIutntng aii# 
føre ben m<erfefige Omftirnbtg^eb/ at Sfo^annei 
itte engang inbtager ben ooerfle/ men maa ber# 
<mob (abe ftg nøk meb en nuberorbnet ^ab* f 
bete« 9(£on ^ Sic^fUv f faa at Ofcanber6éga er (oiidt 
fnare^rie S)feSf?aé for ^Jerferne og Ærifc|>tta for 3»* 
bierne, enb 3o^<^nw^* for S^Werne. 

Oftere I<rfe bl nemlig, at £ibé6ttbet — 
SRrtnbo bt G^aje — ^ar labet ftg ttlfpne i ®er# 
ttxi\ men be iSteber/ fom xaaa fxrre oj, ber fait 
|abe pådraget oé fra ttn ^iht at berigtige 95e# 
gre6erne oln Sabiiémen, be mirrrelig^e, ete bf/ 
|bor benne — ben ^øieffe incarnereDe S6ott — 
ftge j at ^ofbe Samtale meb S)^6erem ©aalebed 

tøfe bi ba i Lib. Adami 2, p. 1 7 «q.: Piiaecepta hac 
Joliannis Båptifitæ: Cum legens ille Jordanum Digitized by Google 105 

Bqnts riræ baptbniQiii virtim perageret nomcnqne 
vite imrocaret, contendit Nuntias ritte ad Jo^ 
Heimem Baptistanii et ei dixitf sarge Johannes! 
Wpti^ me baptismo , qno baptizas ,. nomenqae^ 
quod prædicas, super me propnntia! Bespondit 
Nvtitio vitæ Johannes : esariens mens renter cupit 
*«dere, sitlens meum corpns cupit bibere. Le^ 
gumioa coUigo.. Requiem nt oculis immittanr, 
circnmspicio, Graris mihi animus. Prima Ince, 
éi reneris 9 te baptisabo. Tum surrexit Nuntiqs 
^itæ, etf oculis in locum omnis splendoris subla^ 
4is, preces animi magni fudit. (jR« falfler eH 

trpfleformtilar/ for at inbb9*feS>»6fre« i (S^t>ii). 
Cui somno excitato Nuntius Vitæ dixit:,Pax tibf, 
mi Domine Johannes ^ Abo Sabo, domine gloiiæ. 
Cui Johannes: Veni in pace, filie pårrule; in- 
ritatnm te heri ad Jordanum perge/ extende tua 
bracfaia, atqne me exeeptom riro baptismo, quo 
bapti^ar, bapti^a , et , quod nomen prædicås, 
smper me propuutia. Johannes: quadraginta et 
duos annos Joi-dannm ego legens i animas aqna 
hcptisari; me atttvtii nemo ad Jordannm rocarit. 
Tecnm, paer parrule ! tres annos unumqne diem 
Bato, ad Jordanwm me conferre rolo. (©a Hf>S^ 
Sdnbttm forlattgteaf'So^anneér at ^an (ruJDe 
fcrte ^am> foarefce jenne): Myriades ^imamnt Digitized by Google 106 

#q«a baptissTi , vir imtete »ni nmiiM ad ine non 
vetiU VtTum in sfcco qaomodQ te baptiawm? 
Nuqtins Vitie : oIlaTie redennte , tectim ibO| ntqae 
me tam baptismo, pnro, quo baptifea«^ bapti^^ 
nomenqae , quod prsdicas, øuper me proncultie« ) 
Redeitnte antem aqua Jc»*daiii, qaæ exjcisa et ex- 
Hsiceata fueråt, Nnntins Titø oum Jobanne illac 

eonteitdit. (Øht prifU ^ittttit i J£>abtt of %nf 
tint nnbtt i>immtUn Ubå'^ubtt mtb HtU Ord: 

Beue sit tibi , Nuntie vitæ I beneque sk loco , ex 
^ao ftcceawti , ut etiam Ians et peremutas sit loco 
^agBO^ quern petes! Johannes > ^oce pi«wm ex 
amne Toce avinm ab utraqne ripa alrei in iUiiis 
.autes incidente^ pdgnoirit, Nnntinm vitosaecolii 
jter soscepiase y ipaique dixit : Tu es iUe vir , in 
4:nju9 nomiuf baptiamo r^b baptlzo* Respondit: 
jpujus Bomineba^^izas? Jobannes: nomiiiey quod 
mibi patefaetuni fuit, nempe jnooiine xa -Mimo 
Semiro. (£)a fråd ^ø^atiiie^ ^mi^ em tfM^ 
tiiSniut H 9it^pi^H tntbMft Orb) : me in- 
atitiiei mei miserere^ mihique patefto . aix^lia . 
Tegum éce* -— ' — ^ Quo audtio Nnntiua ^tte pal^ 
Jium , quo Jobannes involutfis et constitutua ^cøt, 
ipsi detraxity iptique, auo indnnieBto^ camia el 
aangvims boc indnmen to , in Joidanum projecto, ' 
ftolam spleudoris induit> et puriåsimam loci«^ Digiti zed by Google 10? 

tlatam impowiit *). 9it ittt t^ifttt ftfcarfiirebe 
®tximtf (Dfaitbo bt ^f)aii effer Snttrc^ Uttø, iffe 
er ^or ^tg^atf ^aa6er feø oeft i i ttoffem dl 
^ooe iøhtHott, faa at i>t ^er ftitt btfi$t>t åt ^elN 
0^ ta (Mb 5er Af be famlebi Gieber maa b4Nri 
titMpfettbe: ^t ut — l)éab etttin t if øemlig Sftfr 
feffe efltT fpm eteføgseftiOebf — ^r aa(ett(<ir«c 
f8 en $eoti; (bi« fSefitlbmorgtiøcbe S)e6éreii run 
tatf og til (bt j 8orii»<itinø (an tr^ttøre/ faa at 
%M~, tfiboifaa ttbett åt tdøe ^Oenrptt ftl btM^t 
9Sitéflai'i5tiuUrr fM tttgen SKaabe fait ajifee< 
fbr Sabieme« a)?f «fla«« 

§• 3. 

(Sigmnger om Sabteme« £)|>mbetfe. 

Uagtet bi formebelfl bore Jtifbert Utlifltith 
fclfg^ebf 00 (firr forbi bi faa gobt fom 3titet 
llettbe eil ®ibra 3a(|a; ei meb noøeit Siffer(e» 
Imne htfbatt btt Gt^frsémaod ber df ftg frf* 
moa obfommi beb Sibeit éf bt tbettbe (paaftaitbt^ 
bf Uh b^e foreflaatitbt Unberføgtlfrr (abe ^r«bt 
dt gobtøløre/ tieiMi^ om 3a(terire itebftamttte fru 
2[o(aniiii'2>ifci)>(ene: fiia fMger bet boø baabe 
afben menntfFeliøe oø af 6«flen< {Ratni*/ at bet 

triøi; 3 »♦ f)as. 26. "Digitized by Googk »08 

utaaNTNøi (ittereitf;siit/ at fee/ ^f)orf>{bl man 
^AT aøIDiøe @ritttbe for ttnnt J^^pott^ti, eOer 
f>in bin (iøtfom be foNø^aenbe 5bi(er ^aa ufif fre 
S^rmobnittger eller forubfatcebe SD^emtt^e^ £)€t 
^a jo fe(t> t>eb ^^ttrier/ ber itf ti if^t^fSiU 
éttmt 00 93ibenf(a(ené nftrb«reitbel5ef?affeii^eb, 
lunde btwitt til npått SiefttKat/ &(rre øaonltge/ 
til; fotnme til {>enrom ettb fun negati>e/ Sté^ebi 
^t €iiflen enbutt tf fe e^ afgjort/ li^tfom bet ti, 
^(ler fait ^rc ganffe tibett Sruøc for 93ibenfFa' 
j^eit/ at fee tU ^iHib @jbe Utiberføgelfen ^etber^ 
og ^bor man fnare({ ffal. t|K ^en/ for at (Ifafe 
ben Op(p Jntng* Og faaUbeé tnjiaae bi; at btt' 
fpneé 0^/ efter ©agen* rtarrbirrenbe (Btittingi 
rimeftgfi/ at ^abierne et nebgamme fra£iøberen$ 
$il&«ngere/ famtf o^t ^.erpen er 6tebet/ ^t)or 
Spftt fornemuieltg ffal (Bit€ til at forbriDe Sfta* 
tertené Dunfei^eb. ^borfebe^ bi ere f omne til 
^e^ne SormetHng; ffa( bet Solgenbe forte(tg blfe; 
H fnnne bi f)aabef ^fr ti at ffuøe frtfie SteferenS 
Saafmpbig^^b beb for megen ^ibttoftlg^eb/ ba 
»i i , ©ebiiéfarelfen funne i bet 5J(rfentfige ftøttt 
oi )»aa ()bal> ber i bet Soregpaenbe/ men fra anbre , 
gpi|<iPttnfter og i anbm ^tn^Qt, tv fremfort. 

%t nu 3p()anneé,ben ©aber et felo t)ilbe 
bo^re nogen 6ect|?ifter/ men faare be( btb^e/ at Digitized by Google 109 

'^oit fuif DOf Unbtf for at 8erebe SJei for ben 
J^tttt,^ Der ffulbe t)«rf aiterDfti* grelfer/ bit 
maa »Ære cn^t)cr g5i6ena?fcr ett afgjort ©ag; liget 
lebed^^ar jeg^ font /eg^a6er/ ( min Sic. Dijf* 
.6et>ttfif at ber et t i>ct Ø!pe Sefiamente flnbej tfø# 
iget épor af en 3o^anni«^®ect/ ber (!ulbe ^at>e 
banrtet (ig efeer ©øberenS SDab. 

2lmtb(erttb (!aaer jo alttb bet ®porgdmaaf 
tiltage f^^boriebeS bet M gif tmb Doéeren*^DI# 
fciple, efterat be ^abbe miflet ^am? ©et fpne« 
oé- rime(ig(!/ at be enten forenebe ftg nteb bt 
€^rtflne, i Obereenéfiemmelfe me^ Slanben i^efe 
bere^ SRabbig Sisre og f)and ttbtrt;ffe({ge S^ttrtm 
ger/ famt bet ®;rempel; SRange af be f^rfle 3i» 
Jannie ^Dtfciple i^ahbt gibet/ eller/ om be fun 
bunfelt ^abbe fattet Stollen i ØtUntnt ^olbt (Ift 
ti( bereé Sanbémo^nb Roberne/ iagttoge berelSet 
remonter/ og bentebe meb bent ben Srelfer/ bn 
ffulbe fomme. ©iéfe forben fremfarte gormob# 
ninger f)af^t bt ogfaa/ ^bab ben frrfle SDeef af 
bentatigaaer/ fe«t opf^fbte i^igflé faabeffom i 
@bange({fien SucaS'J Seretning om be forpe ^ 
Jannie 'IDifcipfe/ ^t>iå Obergang iH (^^tifttm 
bommen efter ^errenS *5)inimelfart er bleben o* 
funbbar. Sfitx er @tebet at fee/ om bi tyai^e no# 
gen @runb til at troe/ •£)tfioriet( ogfaa giber bor ' Digit-ized by Google HO 

tttiff Pt en ^o^anøitfdMi tUetJ^htttnt ^9b, 
batfbet fimtlii^At,Uu$iUt U btn fom iu i$ii9 
6€ctf Otr ti t)ar i (»a^fetttlit 4!>ppofitton imi ttp# 
øfl af Sføhernel (ogtMttlfie iSegreber/ men dd» 
ftilH $t fra he ao^re iøbi^t @eaer i^eb ualmtm 
belig @trarng^e5 t @ieber/ og 6eteg|rel)e/ ja tnftr 
(Kffri>ebe benne beb en ^o^annié'Daab. pg nn 
^jr man »Irfeltg (oi J^irfefit^renef if«r oaar 
mon (ager be at>of rpp^f (?e meb / fnnbet €|>or etf 
en ^utf ^bii Sejfrtbe(fe nogeninnbe ({emmer 
tUfreené meb oben|laaenbe a priori ubfofiebe 
SrnnbrtbtS. SeaeniS Ølabn er <£)ei«erobapi 
iifteri og bu er iffe faa ©fribenterrman ct# 
terer for ol gobtgfare bene dfifltnti ^). 3 i^t 
gragment/ eufebiud ^ar bebaref oj af *^ege^ 
pttifi opregner S)enø€^ forfTleHige jobi({e @ecteri 
ibtanbt ^bilfe ogfaa {)emerobaptiferne^ iRabn 
^eefomn^ir **). €ptp|aniu«/ fybii £>tb ^Of 
%fitm9i SDamafcenui «|entageir/ foetnfier om ^' 
nterobapttfierne/ at bt fomÆabbncererneMeglebe 
iie 7)9bti Op#anbeIfe/ tobrlgi ^bbe Sroe#tere 
^åOlté meb ^^artfterne og be ®fr(ftf{oge/ mfu 

♦) "Walchii observrntfones &c. p«,4l* 
»*) Hiit. eccl. 4, 2?. Digitized by Google III 

Smi6^ *). SU btéfe na&ttgtDne %ot(atute f^t 
man fiite fjfKfKnu j Sftattpti forfti ^it i ®aiM 
léltn m» trppffon (Sav* 80) natneifdaptifUtnt 
i#^eiitii9 mtb ^arifteemt/ tnten fom ett f^« 
titnf$bi(l 6 eet <^{é tttaii ffol l«ff: ^a^cinttM 
X«« ^aimøtiøy) eøer/ f)i»ab bttitU fpnci fa(r uru 
maistf font ea afart af f}^ar<(«eme (^Dj# un 
ttUt Sirfemaa^e o at uMutU x«m). £>a tittM<c# 
f{» 3ti|lttitt j iStatttff 3itm taler otit J£>tmToiaf^ 
ti^ttnt, er ^et nof faa iMtUHit, f^nab Sofep^é 
forrarKer i $t iti^nttitBh (§. 2) om en ih< ®aim^ 
i f^tié SHfctpiifi ^oti 9ai» |(j| / cfterat ^an ^t>M 
f^fogt ^^artfirerite^ SaMttcieettit 09 (mctttnt^ 
X|i om bennr iBattuJ (^i&ter det# at ^ait let>€M 
et Sut 6oerlct> fom en firo^ng Stfmifer/ oø Iagttog 
t^aøitøe og natlige Sufir^tioner i folbt Vianb. Sif 
M<fe Mitnbtt Sfriftenter fomiite nn en pfeu^o« 
nym øg en anofipnu t^t ^a Nt antaøe^f ot M 
meb S^ief felt) af bem/ b^r t btnni 6ag anfec 
fBeretntiigernf om {)fnMrobapli(ierne at b«re af 
9et9ben^eb/ at ^feronpmnj ei er gorfattcr til 
betl S|(rttertgortegttclfe# ^ngøfKenarbné nbgab/ 
fan man fo meb Siitte fafbe ben a n o n 9 m. fdP 

^X^Eipiph* åt hærts. T. I, cap. 17; Joliaiiiifs Da^ 
inascennSy opcira ediU Leqnien p. 80^ Digitized by Google 112 

féttiiiS A tømt ii»r($t ber ubi^éa, af ^&ftiMa#^ 
Mttilemc ba^li^n i>afhp xHt tior ftg ^t>f metr 

^ibrør«!^ S^i^f«tt<r er en^eiiø tttgeniSttdni/ eittr 
g^rfdieeren til bi; <itt€r ttnber Sfemenrstt^ac 
itiié'é aSaDtt »bdtoøe; ØemettCtrHYe ^øtttUiet/ i 
ii»Hft f)an formUft/ <i( ^tttcnå S^vleber 3^^ 
^a«neé bar en ^emeroba)>ttfi ^)« 92aar Di ubmi 

^tll føie Constitatioire« apostolicee *^) , ber 6e^ 

rette om *&emerobaptifierne/ ot be anfaae £)adbeti 
faa ittbbeitbtø fom btt ba^ltsc Sgi^b , faa f)afH bi 
ttbeti Sbibt be S^tbtteff fom i benne 9}^aterie f nnne 
af^ørlr j. S>a tut faa man^e gamfe forfattere 
Mitafe {^itttrobai>ti#erne fom en @ect/ t»tibe bef 
ttof txrre/ a( ^aat for DiDt i gne trittf^e $t>it(f 
me^ 3aco6 abettferbiti« ***) at Mate Øeeten^ 
Saoierelfei tf^i oel bemo^rfer i^an mtbfRettt, og 
^ar SRaiinontSeé til 4>i(nm^émanb , M 'ffpg^ 
^ti^n^ foif befpbe omtrent t>zt ^iixxmff fom 
^brirerne falbe Dt* J^iStt ^: eo da» ;tii>s^da«i 
«c. i£uo ftierat pollutns,- men'ba bft bor e« afmte« 

. ♦> Patr^ iip«st. €diu ClcA :Tom. I. boiiH.Qem. U^ 
Num. 23. ' . 

**) Constilution. aposl. edit. Cler, Tom. I. p. 336* 
**♦) Jacob^ "Hhifi^erdii «péra philolo^ica* Tom. I. Digiti; zed'by Google 113 

Widi^^ t>ar ureelt/ (?u(5e rettfe fig tnbctt @o(end 
JRebflaiifl (3 3»ofc6^. 11—19/ 4. SJJof. 5.) faa wr 
bft insen @rntt» til dt 9iDe bent/ ber &(ot iadttogi 
btntteSfif/ ttoget f^irresent 9}ai)ti; oøba^^ente« 
tohaptifinne ttbtrpKeltøen ab{7tae< fra ab(!iffige 
aii^re )øbii?c (Scctcr/ nida ber'boø^De o«rte 
itogtt S(^araftertflt(I/ fottt fteiefnebc bijfe ^ortte^ 
go^ttøere fremfor aubre 3^^^'* SU atitage^ at bt 
t((efaa gorfattere; ^oi ^biffe IRabnet forefont/ 
Dier/ ^(be ^abe nbf!rebet ^berattbre/ eOer barret 
foutne obereeøj om at tnb6tibe£a^feberbenett bemte 
Itti9ttiøe gabef/ prtb^er imob ben afmtitbelige cri# 
t^ SSegel/ ifo(ge ^btlfett ber faa maatte f^aH 
p^ttt (attøt fierre Obere^HéfUmmef fe me(IemGf?{# 
6eitterneé 9}ibtte«6orb. di ^efler er btt fanbfpit^ 
Itøtf at (Sect'iRabttet jTttfbe txrre oprunbet af 
ttiHben^eb om ett faa 6ef jenbt jøbtft @ft(/ faa af 
forfattere i be førfie c^ifltte Sfor^ttttbreber el 
f(kt(be bibe SSefTeb om be almttibeliøe fmflt fRtn* 
feifer. QKeit @ectené Stibirreife antaget/ bfiber 
btt io et ^eeU anbet@pørgémaa(/ om ben ff piber 
løfteren (o: f^anS 5>ifciple) (in Oprfnbelfe. ^tttt 
®pørgé!maa( fatt btfinpE iffe aføjort 6efbareé beb 
pbre®rnnbe; t^i, faat>ibt jeg 1 bet minbfle l^r 
funnet opbage/ er ber fnn eet af 9!}tbnerne/ ber 
mt t^wt. mi>u 20 »t, ^ . ^ Digitized by Googl^e . , - 114 

f^emf»rer btn ^aaftanb, at S)a6erctt tat en J£>tt 
ttierobdpftfJ; oj bet te ©ibne er fjfeubodeitien« ♦). 
^iit, atjtd itu (fol flientage, ^bab jeg for&eti 
(ar (eniirrfet om gorfotfereit fil Recognftiones, 
ba er l^efe bet eub, ^bor ^o^antttS fofbed 
^fUQQ^amig^,'^ faa ftitbt af Sabler ^ at man btfl 
itu fan be^anbfe uté ftn^fbelfer fom ^ifierifre 
t>ata^ mtttbt ttn Om^^nbiiUh, at Mt Ig^l 
ber: itaavtng xig cygrcTo, råber ert fottittberffg 
Ufffer^eb om en ^aitb fom ibtUxttit ret fom 
bor (att en Qnidam. ©{bere er btt i Qtuiibeft 
ftttt i Sorbiøaoeitbe (att itiTbneélf for at Srttise 
®ammen$(ettg i JTroniferite oite 6fmoit9)^istt4 og 
S^oflt^etté. $)ertt(ej|{ er ben CRaabe/ (borpaa fon 
FkremfiiReé/ fom ^aobe ^an bai^t 30 S)ifcliy(e m^ 

♦) 9)aa atiføtte ^teb , Ml^ct min SHecenf^Rt i SUetatur* 
JKfbenbctt 6at ftmføct fom bet »iøtiafte, ifat mcb 
^enfi)n til ben Sf^enitrd, at^emetoba^tifterfie og Ødv 
3ol^attiied<<£bi:ifhie ffulbe ooerc fotnmelSkct 3sbf 
rømmet, at ieg i min iDiéfert. ^g. 97 burbe (aiie 
eofhmentetet ovec bette 6teb, ootce bet mig bog tit« 
tabt at bemcrcf e , bee(( at etebet d tar mi^ nto 
fienbt, ba feg ^g. tOO citeeebe brt ^er CM4^ 
. fom iuft notonet be mcrcfeUøfk iDrb berl^ og UtU, , 
|)oab ieø l^et natmere ffal |lræbe at opl^f«/ <»t ^e« 
wetobaptijlerne« foreøitrn« £)|)rinbetfe d fttnbe Wete 
mia af fiot S^ft^ben^eb, ba be m^ut InwH «cbr 
flamme fra ^Døberene ^ifciple^ ubrn berfoc at me 
i ^lordt meb dabiernc* Digitizeol by Google ns ^tnfpn til ^iinMinS tit>6lBi, lisefom ^emtt 
ftne Co(t) mcb«penfpn til @o(ené/ (tøefaa u^tgoriff, 
font Oet i 00 for ({g er (^ iibi6el(f 3(t]øii>tffe om 
^nti at |an »ar eit ^enurobaptt(t S)a nit beite 
iRaon uiicegteligt ^ar en etpmologifF $5e(pbnins/ 
00 der t ^(e ^retning«« 3niet finbtSf fom c^a^ 
raftertferer bt »erno^onte 3o|annié^£)ifct)»Ie yoia 
famme a)7aabe / J^orpaa ^emero6a)»ti(terne iKerJ 
iuttnié: Saa er det en^eltø itfe enøans en af 
ølort (Sag/ at ^fenboclemenj^ »er efleré ret øobt 
f jenbtx St^onnel ^aptifta, ^ar DtOet ojøre^^om 
iti('@ectfitfter for ^^nteroiaptifierne/ en5 fløe/ 
nt btmt Stnøtoeife; om hen en5 oar øjort af 
|am/ ber i fammeSJeretninø for^irrebe faa manøe 
«nbre ^tffortfTe &tmtnuvi berfor Dar trooierbiø. 
SDern^fl maa bet okre oS |)aafalbenbe/ at be oO' 
iriøe Soffottere/ btt nøone ^emerobaptifiernei ti 
iéttu beni i Sot&tnbetfe meb £)oberené ^omte 
SStMttfi om be oirfeltg — - {l^jønbt paa en mibbdf . 
6ar aSoabe ~- ifpibte ^tm beire^S Si(0(«relfe. |>un 
^nuif fom ^ofep^ué omtaler/ ^t/ efter ^ai^fi 
Somobninøi øtbet Støberen faa fior $SerorømeIfe# 
at 3off platte 'berbeb er bleben beoieøet til at om^ 
tolf ^renj Sorl^ber mtt) faa megen Støteife. 
Men i f^bii faa oar^ maa bet atter nnbre oS, at 
^oHfif)ni fonter bet Sor^oUt/ btéfe to ^mb 

Digitized by LjOOQ le 116 

fiet>e iiH ^inanben; Itgefom i bttJ^tk^lUr^vii'i' 
iAt>é^tb om 3^Bbmni £)ifctp(e for faa Dtbt W 
mcttttliiitt t tnb at^at^unbgaatt åt tale ombe 
€^H(ln<ii ba btr ei Darc be ©htnbe tii%Mif)tb 
i forfie f font i ftbflc ^^énfetnbe. 

Utiber beiin^ ®<iflcn« @ffffcrfe b« bet farbe 
battffed'dt/ af pbre®runbe at bofunieticere ^ttat^ 
robapHpewie« Oprfnbelfe fra 3o^anm'«^pif<ipIe. 
øertmob btttber ^aaflatibeniiiere gahSfpiiKs^ebf 
naat bi tagt be itibre @ritnbé tU •&f<v(p. Zffi 
^bab bi ^ore om ^emero6ap€tflernef ffemmer/ i 
bet^ele caget/ gobt obereené meb ^bab bf a prioii 
fluetebe om et ut^rtfieiigt^o^anntj^^artie/ naar^ 
bet fTu(be tirtiled^e^iflerenbe efter ^Bbttttiif&^u 
sans. ^emerobapttflerne ubgjore nemlig en fO(^ 
bift ®ecf ; berom ere affe be anfitrte 5ti(ber eniøe. 
®e( er bet esentfig fnn ^ofepj^uéFrber ftger ois 
C5anu$/ at ^an forte H åfcttiit iib , oø ^an ttiriM 
ne^ et nbtrpffeUg fom en «Otmerobaptifi/ ' meøf 
ba f)an bog ^ar meeft tt(f«ae5 meb ^emorobapti' 
flerne af be jobiffe ©ecter^ ^ar Eeqnfen btlitft 
Uret i at anfee l^atn fom en faaban; og bt^abt 
altfaa t ^am en ^emerobaptifl^ ber tf(rr ntaa fbart 
til ISegrebet om en antic^rifielig ^o^antiiéø^U 
iciptl. ®nbfF|onbt be afbrnbté iSeretningir otti 
«i)emérobapt{flerne iatté ittt nrgeifé ttttf pan^t •Digitized by Google - X17 

£<t>€tiiaA»e# pnibtbt boj ^tMttitfi bcrimob, nteii 
ant^bt ben fn(irere ubat panflaat, at bt tadttaøe 
ett Utimet Mffy9lbtnf)tb inbtit bered Stenfelfer ere 
fafbb^rbebe. ^oab jtu bi^fe Stenfelfer felb an^ 
gaaer — oø be ntaae jo ttbgjøre *S^of)ej)# (Sparg j# 
maaitt -. — ba ére be Dijlnof i 09 for flg itU tbtu 
eenéfiemnienbe meb ^o^antteé' tf tonre om £)aa6ett, 
men be ere bog af ben SBefFajfen^eb/ 6t 6et et er 
ufanbfpnlfgt/ be fonbe opfomme beb 9RtJfor# 
flaaeffe af Skaberen« Orb oø @ferninø. Z)a6eren 
torce jo faatfbeé ubtr9!fetisen/ At tiøefotn b<ut 
Cun jFuIbe berebe «&erren 9}et/ faalebetf Dar ^and 
^ab ogfaa fnn engorberebelfe ttl^errenj aanbe^ 
Itøe^ (eDenbeø/ørenbe* . (Ken bet er et nnaturltøt/ 
(ki be af %Mi Sifctple/ font forfaftebe herren/ 
(iKagbe bered eøen IDaab en faa fatiøøjørenbe 
Araft/ at be^ efUr (^ptpbaniud'é^eretninøf paa# 
j{pbe/ Sps^n Fnttbe arDe bet e^tøe £ib »ben baø^ 
Itøen, at bøbel. 3^^<^nned bar ftfferUøen^Jnøen 
^/enbøber; ^ané S)aab bar tt( Ontbenbeife ^ 
beri^eb en i^itbbielfe ttlS^rtffenbommen; t^t uben 
C^nbd^Srfjenbelfe fommer ^nøen til gi^efferen. 
osen øiemte 2)tfctplene> at bered fSiahU fnn bilbe 
lebe bem tt( 9ia66ten fra SRajaret^z maatte be 
^olbé fap Deb 95eøre6et af ©aoben fom en fpm* 
boltf! S3obd'*^at|b(ttiø/ 6ø formebelj! benne Sen« Digitizedby Google 118 - 

flbtø^e^ Uåitt« be ttb Srffentoeffett af »a^ftø 
©pnbjg^tMet »fl ben 3nbMIbmti8 ^ at Onabeti« 
©jentaøeJfe t)ar wøbDenblg *). ©a b< beéobe« 
niaatte^ føfe f at be »eb 21U ^»ob be forccogeflø 
(?tt(be 5ebare et reettt 6inb/ ^ar bet ogfaa ret 
confeqttentf at be meb fiarffe £)m^p39e(fg6éb rent 
febe bere« Slctbtt, ©enfltr QRenbler 09 ^efe 
«&ufet. ^eb faafebed at brafte @rnnbene for 09 
imob ^emerobaptiflerneS formeentftge Slebfiamt 
meife fra £)ø6eren< 2)ffct>ref fomnte bi altfo« til 
betSKefnltatf at becritifFe gormobm'nger 09 tt^M 
i benne «$enfeenbe omtrent ^o(be i^beranbre ttge^ 
t^ttn. 6f|ønbt fVg nn oeb benne Silflaaeffer 
fom en iftnia^tn Kebtffen af SScterne ^ar (ebet 
mtø til, ((øefom bortøioer dfoøet af ben ^aflanbr 
^bortff fe9~{ mf n £)t<fertatf on bar mere ttlbotefid: 
at ^øbtttni ©ifct>(e albrfg bannebe nogen fdrre^ 
gen @ect: faa (FaJ leg bog bern«flf, for atter at 
tommt tit min ^^obebgjenftanb^ føge at ittift^ 
at om enb ^mero6apttflerne bart 3o^annfé#&{# 
fcfpfe/' følger bog tngenfnnbe beraf^ at be Mre 
©tamfflfbre for S<^Wtrne. t^i om btt enb wr 
en afb^fe« 6et>Hf! bg afgjort Cag/ at ^meroSap* 

^) @om SUcdonitmte , 6t>i( 0^eitba«6 SOijnjrer anti^et^ 
00c en 3nbt)ic(fe i 6ectunf ^øiece ©taéfec , fce F. 
Mdnteri primordia ecclesiæ Africanæ p. 103* Digitteed by Google 119 

ti$$tnt tidølorbe $t ^^Mtiiii^ttU {6U|tbt 3^ 
bttntf faa funne Di boø alMrtø berbeb f omme ou 
bere enb til bett(Erf|(ttbeifer at ber tn^Ms ^ar 
f;:t({eret en3<>^aiint$f^ecf; men ^bor let funbe 
ben tf fe forøaae t benjabtffe giebofution/ ber op# 
flugte langt 6etpbeUøerc j^btiTe @ecter? CKen^ 
ba bet jttjf bare be inbreømnbe; ber (ebo^øebe 
«é tit ei at forfafle ^iin S^^ntitet/ falber oøfoa 
©pørøémaafene : om ^abierne f!pibe be forf{e 
2lo^nnié#£)trctpIe eøer {)emero6apMflerne beretf 
Opvinbelfe/ fammen til een Unberfogelfe. 

@<rt nn, at biéfe forjte 3o^anniém(enb fom 
til oé 0$ ttdøaoe (tg /or ^A^ierneé @tamfiebref 
^oob bilbe bifaa unberfød^? Uben Sbi4)I bereiS 
«^erfoQ)g/ CKeliøiojté^SD^etfinder, £ebemaabe og 
6f|ffe. étenunebe ingen af bi^fe Om(i<enb^g(e' 
ber obereend m^b bereé Itbfagn^ ^abbe bi fif feriig 
meeft ®runb til at for fafie bet. 

S)erfor inbe^olber nu ^raj: ^afiierne j ^C^ol) 
imob Roberne tuf)$ifi mirrfelit aSobftøMfe intob 
^en«&|^pot^eJ> at bi ff9(U nebfiamme fra en jøbifC 
@ect. 3!obanne< bet? S>^6er barJ (£tt og 3({t 
en aått SoHni éøn. IDet er eni) tf fe engang 
troligt /at f^an f)at b9it ^eben(!e ^rofefpter til 
2E^bebom/ enb ftge/ at J^n jTnlbe ^abe bobt bem 
iaaUbei, at be fnnbe fare fort imb bered ^eben^ Digitized by Google 120 '* 

ederne (lr«ngt tltr oø l«rte bent, at @ut> fon 
opDOff f e afcro^am ©ønt <if -©tcite ; mtn ti loffe 
bog intetfiebé i 6f riften / at døberne ^aD^e ^m 
»et at 6e6re{be f^antt tnb at f^an (etele et ti( 
Unatur af^oftenDe £tf>. X)erfont ^an paa n^tn 
^aabt f)abbc pietet ^Omøang met> •^ebnittøerne 
og bannet en ånt{)øbtft Stct, bilbe be^ fonrfnn 
tand af grpgt for golf et/ iffe f)att tiet^^erttf. 
Sif ^am fitnbe l^anj S)tf):ipie ha ti ^abe (ært at 
^abe^øberne; tfyi fe(b bare be 9(6ra^am< iSørnr 
pg f^aaitbt paa gisbreneé gor|«tte1frr. a)^en 
benne jøbiffe <^rf omff f^abbt |o ogfaa ^emero6at>t 
ttfierne; bet maatte. bog t.iSf. •^egefippnéF btbe^ 
ber felb bar føbt i titfe^ Siflen ^ af 3øbeb9rb/ og 
ber^o^ e6ioniti|T/f{abet. !Da bt tin forben r i 
anben {)enft8t/ ^aVir fremført tpbeltge og nimob' 
ftgeligeSebifer paaSabtemeé ^ab imob og goragt 
for Sf6ra^améF ^evn, btlbe bet bicre oberfløbigt/ 
at gjentage bem ^er; mtn bt maat tUftaat, at btt 
er 0^ en ^t^orift @aabe/ at 3øber t ben @rab 
ffttlbe ^abe foran bret« bereé 9}ationaittet/ fom 
bar nøbbenbigt/ om S^^i^^^^ fFpfbte bem bere^ 
•5)erfom(t. 

SSitt> ^Oenfbtt ti( be )a6t(re'SKer{gton<meniit# 
ger/ ba ^afsit bt ogfaa { bore foregaaenbe^etragtt Digitized by Google 121 

nini^Umft^tt, åtbi^not t afmintefføe Dog' 
tncr df btn naturliøe tf^t^osU pmmt ot>ttttnS 
meb ^tipliit oi jøbiiTf Segreger; mei^ itU minr^ 
bttt ^iS^bittnt ere nUfftnbU nubbtt ^iåtiåflt 
af ben løbtfle Stdigton oø {^tfforU/ famtf ^D<ii) 
bit At tn |>ot>et>fad/ et ^abe' Sieltøtottdf t(5e forffej 
web 3éraeW gplf. Stt betpbe Orb/ 3o^dtttte« 
fiiritbøm fan ^abe hiet om S^feC og S^aabett oø 
biet eoige £H>/ oef funne biere blebtte miéforfiadebf 
af ^ané tilførere f 09 i forunber(iige ®ftffelfer 
»Ære oberøangne f (llbtgere @9f{emer/ niegte bl 
xHt^ og ba ber albrtg Un thrre nogen ftff er ttb# 
t^ifling af eøer (£nbt paa CKiéfor^aaelferne« ^U 
florie/ er bet fra benne éibe nnmftgt at gienbrto«. 
benif ber meb @torr pnbe benne ^lyot^f; mtn 
bet bfiber bog ftebfe fanbfpnltgere/ at SafFierne 
^af^t («rt bere« t^ofop^ff!e 2fbeer f^oi egendfgt 
S^eofop^er f.df. ^0« fjerferne 1 enb ^0« ®ora# 
li^tf, fom3o^<^w«t*#©lfcipfene eftet bere« £>p 
rinbelfe maattt fxere. Om {)emerobaptt({tvne 
I(erer f pip^antttS/ at be ^aobe famme 2)ogtoter^ 
fom $^artf«erne og be (Sfriftffoge; men n^egtebe/ 
efter ^abbneirerneé dptmptl, be S>øbe5 Opftan^ 
belfe. 3 ^^^^^ Stnlebntng 6em(erFér 3Ba((^/ ot^ 
ba man ^nttt f)at ^øvt om ^oab ^abterne antage 
om Jegemerne* OpflanbeJfe/ fpne« *e at Mti i i Digitized by LjOOQIC , 122 

^emi ro^ptif{er for. S>a 9a6iertre rinteagte Uf 
flemetf og oiifet Det fom 6/ii^Un é Sivngf^fi ^»^^ 
for bt ogfaa ftortføre £tgenr met> (fing^nte ^ipid 
fynf« i)tt iffc ttrimeliøt/ at bt tiÆgre Sigeiii(rnf; 
Ovitan^tlf^ S)ertmoD er ber tnøett ©rtf^b cii ol 
Atttagf/ t)e af SaDbuc^erne f7tt(0e j^aoei^rt <|t 
(ortKrgte becte »Qogme; t^t be troe biog paa &^ 
Uu* Ubfbeijøl^eb ag '6i«Qgje(beifen fiiåi$t, fonp 
<SfbbtK«er^ i€ft«øtebe/ og f^t>t i b(t ^ete tti 
ibei)Uflii? S^ttiiiuif ^borimoV ^ab^uc^ejrn^ tu 
m^titM. .%$ paa bfn #|tbetf ®tbe .^«nfro6^ptif 
ftrnt Dåre eittgt meb $l^arifirrme/ b^r>rii>e 2lis^* 
^bommin tirg^berlig^/ btttf^fttf^Mt/tt t>^H 
%pM oin bere4 @targtf!a6 n^eb BaMerne. ^ a^4pr« 
jfl^iflt iiof / at ^mtto^a;lfti^f^$ t Sf. i Cqmtir 
tutxones apostolicæ ttbtrpffeUgeft alH?i^^ fr<^ 6^ 
f^jsrtUf ba ofan (»^ ^r Dirret fM6oifltg tU at 
Mtage 091 6igge bt^fe fRtiiiioaSf^ttiai at bjt 
f^t ^t flobe I Sar^tnbelfe m^b £)o^ereii^ JDv 
itll^c! $it et; bet tt««gjte((gt/ ot Saftieme ^»^ 
jmert tUf«(M< titfO Safirerne/ et4>j9f> 9^ge|t 4^ 
Jfte gDrtge )ob<frei^ecter{ t^ Sobc^m og m$mi9 
^ii^iop^it f^e (Sii(f^fnt^t ^r/^gi t løarmo«^ 
»4Qeb ben oriettta(|!e ^^lofopl^U/ ber bar ^^^ 
(iib &^tiiiit^wmtn i ^ Itgefont^ ^e m ffMo^^mmibf Digitized by Google 123 méb 5^e»>^ii« font Søber og mtb ^ilo fom 
^99ptttt, finbeé btt oøfaa be <Sarttttitser/^beri 
be i^rmoriere meb ^abierne fom ortentd(((e f)l^i# 
IbfopJ^er. S)ette (Feer ba if<cr meb ^etifptt tH 
imen om Snølene^ meb ^bii 9}abne ^dfø^ente 
00 ^bierne fpnej at (}<ibi f^orret liøe ^nmtetig^ 
Vb*ftttbe, 09 i ben goraae for Jegemet, berUje* 
^ faaoel ttbm«rfebe Séra^rne/ fom Babiertti/ oø 
ttben tbtb( ogfaa (ebte i>int til åt fottaftt imn 
m Sesemernej 0»flanbelfe. bdfaa ober SalTe« 
ntå fSiatnt p^flofop^erebe ©eøflcj men ^er er Jujl 
Stbftifielfen ; C^t ^er fremtr^ber bit [obifTe @(e' 
mm 60« €«f«ettte. Unber bere# ©ebtiéftrelft 
fot ®9be<aieté {)elltø^eb f omme be neiitUg tH bit 
fRtWm, at/ ba (Siberne af en Ønabroe oø tø 
^rianøel tiffarnmentagne bltoefp«; mdå oølftii 
ben fvoenbe 2)aø Oitre mierf eliøere f erib dfle atibrt 
S)aøe^ 00 ^eraf foiøer ba^ at Øabbat^baøtnr 
oøf(iaafi>^i>f{fTe@rnnbef maa f)«re laiiøt ^efK^ 
øercf enb Uøen« oortøe S)aøe. JDerfor |ar matt 
cn^oøfaa tatterliøe ^Ibtfer paa ^éfattntt i^tiiø# 
teffe for ®abbat^en. ®en t^tnnt IDaø foroøie 
gaflerne. 3 en fajl tiøefaa (f |«renbe iWobfløetft 
frooe bWféeettertfler ( berej gormeninøer om ^tn 
f ffte 00 ttøifte ®tanb« -Oeflii^lb. ^^orJebe« 
Sa6ferne af(5|>e be Uøift^ oø o^onere imob CDJnil* Digitized by Google Uiitti) ^t f^St^tM forben (irt ^tn ep 
feerne. gatif bt farfie f j^nmler >>aa ^wUU^.i 
f^f^otfot be rOdfaa gierne ^a&e flaaet t JSRiiabe ^ctJ 
Cat^^ltferne/ font er &ef/ent)taf6crtben tmeflm 
3efttilen ©erariu« og 3ofep^ ©calfger. ®n&# 
(IjtrtW g«f«erne tel tar ben. jai)iffe,@ect/ ber; 
t bet minbfie i eommenfigning niejb $^arif«er'ne 
09 €abbiK(rerne/ mie(f abffilce fig. fra SKofaW* 
wtn, ^o(bt be bo^ itøU ober Ottiff|(rrflfen/ oø 
bt<^rmoner«be ba oøfaa fytti mebSabtérne/ ^bem 
ben er fn ^eberflpgøelig^eb. ' , 

J£>»db nu btn baølige Seb<tn<)abe angaaeff 
ba finbev mAn et ^eQer ^ert ben iii^^bj maft 
fCnlM bente metreni £)ø6erené førfff £)trct>fe og 
bered foregibne efrerfottimere. srt ^abe S)e6e# 
ien$ Sii^ngere og Safrierne ^olbe bagUge SB^n# 
jier/ er bel en Sig^eb/ men ei f n faabanr<^ 
{Rogen for SUbor- fan f^tntt 95ebij« fra ben^ pa^^ 
e$€Mnti 2tbentttec; t^t Stg^eben maatte |p boø 
Iffiaae i 93onnené3nb^o(bi meit bietu moii/ tfolge 
bet Sorigaaenbef b(sre fnare forfl|«ntgt, S>eiSf 
itben ^ar man tnaen ©rnnb tM-«t jrroe/. af J3ft^ 
Janne«'* ©rfcipie fatte merejjrti« paa 55onner/ 
fttb f. Hf. ^&arifa?erner eBer at 3^!^i««^«< *«^* 
^ppigtre/ enb f. (Sf. i:perferne. 41»«rff Ugere/ 
(tjonbt tffe afg^orenbe^ bilbe i>en ipmPirn^ig^eb Digitized by Googk ns 

d^erev om bet for^ofbt ffø faini ^t SaStenteDart 
meøet of^blbenbt o« faflebe ^pppigt. SSegjc ©ele 
Mre ttemitg fxtiteltge ^oé ben f!r<en3e X>abere j IDi^ 
fct^eodQ3^ntté'^9(StIttt8e. Ogfaaftttber man i9a» 
tierne* ^Gobeif (Lib.a, p.i35 3^.), at tjéfe6j>lfer 
etebeiiifor6ubne/mett beter fittf faabanttey fom 
attfeeé at 6eteøtte efler flaat i nogen SorNnbeift 
mit> be forgabte ^tlerner. S>erlmob mvbe tH 
anbre@teber3)ttrinder at^ab tmob gaflen (Lib. i, 

p. 220; Lib, a, p. 83; I4b. 3, p. 127). Oø# 

uben at •ftøttt 9S pad ^annbtttti )obtaf(!e Si9r# 
t«attid# bet maaffee anøaaer en Sifart af ^a« 
Nernev maikt bt ber^oij bentisrfe, at 6i^^oron< 
®bar paa S9So(f< i^pørg^madt om %afitn g tf o^ 
foa berpaa nb/ at Sabterne ingen bWfe^tbtr ^abe^ 
paa ^»ille be fafte/ men bertmob nnbertiben ép 
^ølbe (ig fra Sfeb. U^n ttipl af^oibe be ^g 
ogfaa fra at f)>tfe ©riré^opper og btii) honning/ 
^bab faa Sonti berom f^at ftrtart Storbetg^ 3^b> 
rigt fFal bet iffe biere fad nafminbetigt f at fpife 
b£(b^ontitng^ i 0}?efop9tamten ; og blahbi 9(ra> 
6erne (faJ bet txere IBrngf at fpife t>tn art 6r<r«# 
f)^petf iRatnr^ifforifemt fatbe gtyllna triatatus*)^ 

♦) ©ammtung bift merfwilrbiøfleii SKdfen iti hen £)dent. Digitized by Google 126 

fd^ 'dt 9A&fertte< ®{arø^6 mib jD«6ereti tnb tf fe 
fon nm aff)^nmt af om ^ tage itltaf fe røek 
tientte Stec eder iffe. 6fulbf Oet^ertmo^ tnete 
^aUt t€^ofaf{e^ r- ^dab^r enbmt txiaa Mre 
o# tneøet tfttMfontt -— Qt fimøe betr fom et ^efligt 
4l}å(iltidf tar (ret ridttønef el S^ebitj |mici# ae 
SaMrrtte d 1 1 te (^nf omme £)^6eteN fom en &im^ 
fiibeir; Itgefomogfaa beitOmfticnMs^eb/ ((fttj$ betl 
flaaeir til Sroettbe, at bett ^øe IJnr^ebraøt er 
^n S'aÉitti^Mti^SUinini. 

9»tn ^er flctM ti itxfl jfioa ®tMmU(tit!iiH. 
tf^i yaa bett ene &ibt maa bH goregoaetibe/ tiU 
fammtti taget/ g|»re o^ bet faore toMfomt/ at 
(Utit fontieeatlige (SlorøtfCab er at Jibe pad; ttteti 
4Nia ben aitbeit ®{be er bet tittirgtelrgt/ at bet er 
attgibet af bem fø(b/ fom ^et ait^aae^; ojj btt t>aa 
ei faabiitt Cftaobe/ at be fpne^ fetbv<tt t^ere oi»r^ 
ieoifle om bere< ttttgibeffe« ØUgttg^eb. S>et er 
ttemitg itu Hot ea ettfiH ^iflorteffriber/ ett eit^ 
fett fiWiSt retfettbe ^ié^^ait, fom for^oHerr 
^t bef( )a6if!e 6ect tU^rtoer So^ofine« bea£)rter 
Serett af fttt @ttfte(fe; meit t>et er fa# aSt bt 
Øteife^ff ribere/ fom ^oi^e fF^fifet btti ttogett Op^ 
m^rffom^eb / faa at ^bab 9)?obftgerfe bet i betttte 
4!)eitfeenbe er f)Btt, t. (Sf. af fSiitbnfiV , tnn tt opir 
fommett af benrte @ect^ Sort^tug itieb be mtt# Digitized by Google eutpfM (tal ^o»e t)«r<t Satmat^, Ot^roonn« 
eøtif fctn iRafIrm o: fra ®ø«n ØJaérwi^ *). 511 
tfi dAD^n 9)?t<foTf{aa^lfir ^r a^fad SQatMut CRfit# 
b4»er tOer a)}elt^4iter d(^tt tttttlebntitg. $^{ >i^r 
liøf ^ode SaftterUf {f ft få« ffMiiiptHmtnimtt tiU 
fftilci nikb ^aM^ixftnty ni#ft frmne Oinrfetti^ 
fTeiiltøwire 1 l)el ettféiu fan toø ff fe ^{tK ^ 9let 
ttl dt ani^je troøclt ^fMti^ ^btntittt, foa at »i 
web ©a9^r »d ?« ,€rdie fff»te Sfieirtaictr fpn^ 
lipme im* C»atii<^(rer *♦). S)ertmab ^r ØJor# 
téri ^fftrt SKet i/ o&emittfftemnHttOe med I5fret# 
niniitnt liøi fra Ø^naritséV aø anødtfr« tiMft 
iU forflart 9}atyttet ®eit^«r fom ^enboi ^iii^l« 

fomme cMMbe temdtelfg ftøelpbentt ShiiHte yaa 
3o|åtrtte; Vtn ^Btttf itemlid ^uftano og ^u%\af 
dit fom tnart tir f^rtoffe 3f ^nttid ^ fRabntt af 

H« tJlttr ^* quem Déndntf* gnrtiose dedit, eKft 
jdf Ch. Jtn% indicaVit ***). ^0« et JRdl^ll, fd»f 

tttttt^eltet af biJfe/ f^ttré at mere b«t/ ^o^iertit 

' *) <&. €. - (31* yaoOié t mmt€M^m €U X Vag« 103 
til 110* 
♦♦) Thesauras epist. Lacrozianus* Tom. I. pag. 21. 

Tom* III. ^pøg. 62 ed. UfaL 
*♦♦) Onomast. Norb.. pag. 65. Digitized by Googk 128 

øtd# flg fe(o fom gelleøaDtt/ 3 bf t mintige^i^e 
bt Itøe ttl ooreDast/ jpaa Æpørg Jmaalet pmt>tf 
uS Ot^inbilftf iMtti, fam ^p^oron Sffiolf/ at 
be ere £)tfcip(e.af ^rop^Un 3<^JA/ ^bem .bf 
C^rifine falbe ^o^atiiieé bett ^eber^ CKeb bftttu 
Sormeninø er bet n^ gattf(e obereenéfiemmeitbfy 
at t^e troe/ 2)f berets ^or faaet Øifltgioitéflfifcer 
fra @ttb/ os faalebeé oberleberet bent |t( gtre 
^Ifdpler^bjifet i bet nnttbfte./ efter SXnøelittf'éi 
09 5t(lmpfrré beretninger/ gjfflbejr om ®tbra 
^ufiia 00 i^efar (Raltafc^/ men/ efter 3øaa# 
ttu</ oøfaa pm be øtrtøe/ bboroei S)iban forg 
maa ixere fommen tU ^obahneé øfennem Snøle# 
^ienber. Oiaabfpørøe bi Liber Adami^ finbe iM 
$er (tørre «&årmonte imellem bette biøtiøc 2>im 
tnmMt 00 KeifebefCribeiferne/ «oi( jftt|{ alttb er 
Stlf«tbet. et bjefentftøt €ub^ ^bor IDøbertn 
omtale«/ er føløenbe : Salen ^r birret om S^eMr 
ba bebber btt (Lib. 1, p. 109 sq.) faafe^j: if«- 

scetur hac etiam ætate filius^ cni dichar somén 
Johannes ^,fiH«i8 tø Åbo Sabo {o: Palris Vetexia) 
Zachariæ^ ipsi in sna «enectute factimis. Et nata 
centam annos éum concipiet lua mater. Anescjiibat 
malier^ in sua senectute iUam paritn^a'^). Vérum 

*) Alias': ex solo patris Z^thariæ osculo ab Elisa- 
beths conceptns est Johannes« Digitized by Googk 12? 

edncatiis kac ætate Hierosolymæ ille Johannes, 
quoniam fides in ej as corde versabitur, Joi^danuin 
leget 9. perfctums baptismiim per quadraginta et 
dmosannos, antequam Nebn^ corporeindutp^ in 
mnndmn abitums sit. — ^ .-— ^ At die, qno 
spatium yitæ Jobanni confectnm fuerit 9 ego 
(Mando di Cbaje) mea sponte ad eum veniam. 
Apparebo Johanni puero parvulo , cam eo , tres 
imnos unumqne diem nato, sermonem de bap- 
tismo babiturns, gratiamque (diyinam) explica- 
toriiø« < Tamen ex sao demum corpore, ipsum 
educam^et in pnritåte.ad mnndum ooinis splen- 
doris.extollam, illum Jordano candido aqiiæ vivæ 
et exhilarantis båptizatur^is^. ve^ste splendoris ve- 
latorus, lucjs tiara cirpamdatorus^;; ^bynmqque 
pnricordis , qui^ithymno reges lucis siium domi- 
nnm iu seeula nu^quarø terminanda oelebrant, 

beatul•u8^ (JSJit. bel før titerebe @xeb Lib.. 2, 
p. i 7 aq.). (gom Sac^ariaé. ^er falbeé &en gamle ^ 
gaber/ faolebé« tKrbne be i een af bere« gormu^ 
forer; ^borom bi forben ^abe Xc^tU ^^^Mntt 
felb ifbm ©tamfaber. Ojfna ^ebber b^t ^minbe* 
UøttuJi at be ^abe faaet paabett fra (;amf ^bor# 
tmob bet bog ogfaa fitinbttm fpneéf font ^df Un 
i ^rug fra ebffle Siber; ^tjab be nieb flørjl ^ih 
fee^eb btbc af ^ati< ^\p>tltt er^ al bet bar i Digitized by Google 130 9ttbtt, ^Dor gprban« Jl>aU$f)th ittnmméé; bm 
Hlbii ii^ttt i>mt H betlej^etibføl^retibf 93Mb; 
ben blef> bevogtet af ^fmmeffre ©eiiier/ 09 btM 
StHber |)aafalbf4 fom be ^Blflffc ©ibrttr. /?« 
epmpti pM bennf øroeitbfelf f€ Serbø^bfø^eb imob 
^orbatt'Stobeit maa bet ticere not at anført fM* 

øettbe Orb: R^dde tumn nomieii etaignum^ quod 
accepisti ab aqna clara, a thésautia splondori«, 
ab occidente suinino et altissimo ^ a Joi*daiio > dcH 
nino cnjusvis salutis; et ab originibua sammu 
lacis! (liib. 3, p, 171 cfr.Iib. 1, p.!i43, lLib.3, 
p. 209. 217. 223. 243. Lib,3, p. i8i.i'87.a49f). 

3 90bOt>treeit«ffemmfIfe ^<rmeb ffee bew« (tlfiøe 
^anbringer til Siobett, 09 f8friiinf<S>aab/ nMf 
. be ere 30 eøer 40 £)a9e øamre r éjfnbaabett/ ber 
foteøaaer om ©øiHjaøe«, ^bergatig man er fTø 
tio9en flor Gpnb beoibft; 09 enbdtø be Seflet/ 
fom ^olbe< t(l S)øbereiiære.. £)tjfe ere^ efter 
39notltt«/ »4mj)fer ojj^eoenotvtoeiibe: nemUg 
f)ani Søbfeljfefi/ fom tarer i 3 ^tt, P9 f^aui 
^aaUftfl, fom barer i fem Jiagt. ^aa bett 
flbjle (TttOe aBe SaWer labe ft9 ombøbe; ^oltfet tit 
anbre Siber oøfaa ftal Mvt £Uf<elbet meb Srttbe# 
pat. (Eonti fort<eOer beéubett / at be ^eOri^otbe 
3obattiie«'é S)øb«Da9/ 09 ^af^t en geft til ^inbt Digitized by Google 131 

i tiittUk^'i ^»«. a»4a(ffe biiU #fle ^(K5er 
err af miftOreSetpjtiftt^tf Dtf a Df tt>enb( feir^f 

?lr^<)»»l^«>a Øffl6elf«fi«fS«g. , S^ijorpTO S^fln« 
trr Qtaa brlf nm- ^ ffttt ^i^f« l^Jer^.tnMiøcr i 

ni«« Af Sp^attvté'i foriqefn^ij;]!^; S)t($^9fl^e^ 

(Wil «in^S^^8l^?<(fer. i>a {|5e^e.;>e i@ffcff«y Jom 
tuf ,|ijlft< * *?!»/? I ««f«« 3<i^?«««« A«» *pj»^f f9K 
biHi^tmfm^r fil Hft-^O^H H«» e« f?? «»,<?r» 

(gfurot ?l mm fW>1f ^«ft»iy' < *»''* tf.orf 
lir/ fttøne »r/i flnf<i3*ft«frn(« f« i,,^?"? '*<i^ 

ft^tiigj «iii8«»Mfe j(ir?<?Ef forfftiijfl« ?Bftbrfl8^r«ii 
9» ftfifl «a<»« ^i «f .,^*^,«l?0.f|(Be 90 |j[^>d^9l?9i^^ 

f*»|?< 3oft<WiliS/©fffi\>tf^ 90 tittjgf..jnwf} i>,ft{ff< 
n(W> »i».$aUfmt ti fRlt> <^e MW^»!i?? JØ J^ 
fwuBNrJid« S)t«^Ød;lf«; iSft^Uémen m* il^f^' 

. ' ' ', DigitizedbyV^OOglC 132 

femmer tttig beit rlmeffelk. 3f9 ir«itfer tt^^^ 
@afleft faaUbeé: 3o^tittned ben £)ø6erj SR^oii 
tor Kéoet faairé traDiifftnbtøt t ^Afo^ittaros for^ 
mebeffi g^rtffenbonnnentf Ubfet^elfe t^faa i te 
tiløritttbfetibe iatrbe. i>M ^abbe {^o^d itiøeti ®ect 
efterfabt %/ fom 6ar ^nø SRatn 09 itbftrebfe 
to^reøne {(trbonime uttber^anis Sfuctoritet. Oette 
jbeocgebe en ttt be otb#øf{er(<inbffe f ^fior^p^mer 
^ensit^en SSebraøer el( at ubgt&e fts for feberen; 
I^Dilfet faa meget bef{o ftiarere f unbe fafbe ^m 
inbi 00 beffo lettere (pffeJr fom bel er 9efjtR6f# 
at ber alTerebe i herren« S)Afe øif Øag^ om Sb9r 
UttnS ©jenComff i en aiiOen^erfon^ i øt>trtetti^ 
^emmeffe meb ben i ^e(c Otknitn øo^Høfe Sroe 
, }>aalSjii^let)anbrtnden/ 9){en. benne ^fenbqjo^an^ 
ned fnnbe.formeberf{ ben antl|øbf(Fe oø anttc^rti 
Httiit icnt f^M forfpnble ^oerFen fiMe^Siltroe 
6(anbt Søber eflfer ilanbt €^ri(lne. £)frfor font 
i^an i aa6eri6ar Oppofittotf mob htmt og wtatit . 
meb fine ^I^icnøere jl^øte anbet(ieb< ^en. 9el». 
omfbm ^an borte fra fit ^attif ber altfna ^aobe 
faa meøet mtre {Xnlebnfnø til at træ / åt^am 
ifferingere^ enb anbre SRelfgionéjIiftere/ »ar 
optaøen tU {ifmmelen. ^ Sfter ^ané S)øb ttbboti^ 
nébe ^ané ^artie be ^|Uofot)$emer; f^an ^wbt 
inbftieri>et/ oø tfl<ebte bem. |)er^f{ t>t<^tr, ba^ Digitized by Google t33 

M af ma^amrbatil! gatKitiéme/ obfprebtej^ (t(, 
@prifti. (Surbe mananUit, ait ber tn^tMMf 
ifttt itn farf^e .^feubo/ol^anneé >ar i>p({aatt ett 

t»ffH bel tmaffee, D^re Utmtat fotflait gøSor^ 
^pftjértmeHem 3o|an.treJ og Snufcl^ Utrp i 3a# 
^ertte^ ^iøger. :!Doø tar jeg.tffe gaiu foaotbt 
Qidb initte ©ijttittser/ at jég iffe ffa( labe aSa^ 
Icrknj £)utifef^ei> forfebe mig lU ett {)p{>ot^cfe' 
@99e/ ber ^oé 3(nbr( ^ar freittj^fagt be ittitotib^ 
rebe ^fUmb^r ^H Ugptbtg^eb |eg btb betitte 
U«be(føøelfe ^ar ^t(sbt at iH^(are). , 

^aa beittte 9)2aabe btlbe tttatt tt^rttteg futtite, 
føtfUve (tø/ ^Porlebej ber fan ligge itogel^t# 
gortflf ctI@rtttt&forSor^o(bet itttejlent 3o^attned 
og "^c^bitvntr uagtet ^iéfe tf fe ttebgamme fra 
£)etttteé førge Difdpfe.; X)a tilbe ogfna ^ati(fef 
(ig^ebett Deb, at ubtolf^, ^ . forjFle/llge iRabtte# 
^Dormeb be 6eteg^e<i/ fttarere ftoirtfaljber jett ^att« 
g?eltø|eb7 ber erJortri|r<^be ttof> ^(tmatfpaa 
bett ette @tbe et fan t(nb(abe/ {(irr noar $alen et; 
ø«m orienta(|l^e a^abtiey at tagt.^^epifpit ti{ €ti># 
tytoiogien/ og ^^ benanbeft Gtbe maa ixere 
faare oarfom i at 6rnge bette ^|ie(pemtbbel , ut 
fra ^n Zib $5o(^t gjprbe ^o^e i ^n ^t^nolo^ Digitized by Gpogk ,134 

Méttté ^Detfm it Uamfé e4**W^ ^t>ab pi ti 
tknnt i&<rte f Va be Del troie <)a* étiernérftél 3M# 
fj^frelfff hi^tt ittøtnfttti&e tilfcete (Stjenicr/ eø <M 
mnbii if rdti«t ptf^w bj^Hitbdfe; tf ^*'feé 
fdbiftk SiåflT^ttf "^fyab bt ti tnnné'téUf ha bé 
$t)erftii rtf Sfebér eBer ffwfiiflt of&olbeitbe; «f 
^etteir be '^afMriftfltdeiRojarlfcet/ ^{) bt ef ftm^t 
tctttt ba lDV%fV bé( {nler)^oIere^e éfrtfteii/ iéoi 

.»erf i^Cfti^rti/ men aItf<M »oø brttøfe jSrått^f , 
Sbangefium 09 bUbe bcitttte en ^HjfleHg Girett 
éf ^^fåer Btn^iAebAttf^e 9}df fairiery $bab be ti 
ttxhnt i>mtt if fe b(bt fdtbt €or<itKb omtaler ^# 
hå'tff men fi^irbf g-bbey SRaforttniJ brøiarér ?R»^ 
(^amebattHrne fbm et frentliieb# bem fot^abt e^ 
(obifn^r St^ftølonøpartie; enbelti/ at )eø inett 
^tWfbit f?AJ[ ^iiø^ ftl miitbiré Irimettge'JfH^i^tl^er/ 
fMfé^ bt «tt ODtfn^iMrøé iRdbik fTnlbt bVte W 
faret^^M^r/ii ^ét[c^rtd?a««^ér/^&bte ei fnnne 
*<eré> bd be fffé etoe pctn ^dntt, ts tWe Jfn* 
ffHtti ^hisk <h faa c^Hfléliø €M ^rte> !F^ ^aM^ 
^M8ni^. ^en iJTéb bWti *»9no1bgitft ØtaMk 
Fdf^e in bm mSfaviir, fb'AI bi dnto^e^dJRiirAi 
fer fcére« 9<rbreHe#^rt <fi!!f?fcW *1*(libf(l|Hi rf Digitfeed by Google bt UPiitj tfuv^aøMbm faat en ^9iere tbtttfbnini 
fof ^fm). Sfter bftti SUliiioniiiifttf Ulbti 
btSSténbMit o: i^tltngtt^f ^ihi be aofoae for 
^^f^uÉuti im 2>t6fr* ©feer Uit iRitu€f »er 
4U^lter Dem •iestfynlig^ fro o Se tt« ejrifierende 
ateft|fott<#9kinierf falbe« 5e 3a&j(r b: Cøft^«. 
Cndeltø ^eM« be i berté ^eNig« ^der fttari be 
Ubb^littf fn^tt ipUm&ithj o. f. o.: fRåtmip 
e^itntnt, efter btvit ib^ali^iffa SKelttittiS/ ^^i>be 
meell tUieiiiii^tb tU M prtfe ^9 filt^ ta^; ^#r' 
^94) ^oift^tDetnt/ efter bere« f^b^ Stt^UUf 
ffttte (Urrt 9(Er€ { ruinere itvtox^o^^oc« 

^'1 tsNiit Ntt nieb ^f{orif]^ ®rnibe fbr^ 
at ii$9tU btnnt 4^ft>titi , 99 pti^pt pna i S|r# 
ff^l^orten at piiit tn SUknp, btr' tH^r br eøeiM 
fPoier/ liia« moa tt^nU ^ ^od eø 1)Hr)tbo|o^n# 
nttf ba tnaa l&(iCfi^t fnore^ fa(be i>aa Bimon 
^Si^ini, ^Dtft X)eiif ber bar b«it/ ivaa^e ^ 
Mre Sæberne forgabt/ ibm 2)en/ ber »ar for# 
lottbet af ^etrtéf itta<»ter f)au tit^ forftabt uf 
bf Ct^fint; men fom ^n^ ber troebc fii intM 
bier i d7atoreiiié^0ttbetiimef ^ iNir Met^tt ^^U 
prifet fam ben ^ore @ubé ;Kraft^ bar bet oøfaa 
rtmeftøt at fyan btlbe ({ifte el n^yt $artte. Itnber 
a(t bette Sabelagttøe/ ber fi)rt«ar« Mt ^m t ben j - Digitized by dOOglC 136 

aibcn 6lemnrtiif{Te ^emifftf itfnti ^tfa^k'bté >& 
fiartffe ®attd^et) at fFtttne iøfettttent/ at l^ati bat 
cit $arttø^ø»bitts/ bet flr«(te at tvabt i 3o' 
^anneé ben S>akr< Sobft»br. Sfter btn fånrit 
fiegenbe t>ar ^it fra ben Ct» ^ati< »r^lervtøf 
^iMt at tUfjebe ftg ben inUii^^lanb nriét^ffe^ 
bedf be C^rijineé 6Ulre(le Sienbt/ flr«&te at 
befPii^mme htm beb Sroibomé-'^iittfleir/ nmi 
fanbt/ beb ^étftni'S oø $att(tt<'é Sannetf fto 
£)iøb i {Kom fom en anben Sc^^uJ.. Sin t^n 
man btbere r £o(bot^ 3e^tt/ae ber efter ^r^ 
ren< eø ^etrn^'é £)øb fremffob tn^Stanb, M^ 
af Onb|fa6/ beb Stabn ®lta^)f ber rtnøtoø^ 
tebe 4>m|ti(sreifen o« 6a66at^ettf og beji|lebet 
tnbfiifube £)aa$en oø (Sønbaøentf «C)eflts^o(bdfe} 
men beéuaøtet bar t 8ienbf!a6 meb beS^riflHe/ 
fom fremmanebe en &tttn fra himmelen ^ ber 
Poø f^am ifiitU iDe(te Sbentpr f)?a( oøfaa iat>t 
tilbraøet ^ø i Stom. 3^bor loønaøtiø en 3^ 
be6oø nn enb Solbotj^ ^tf^n ttr fpneiboB 
jObereenéftemmelfen faabef meb ^tint c^ifteiiøe 
<Saønf fom meb SBeørebet af en $feiibo;o(fan^ 
nté, et at b(rre um(rrfeKø liøe inbtU Ø^aonet 

*) ;D9faa JRqWinecne antage, at %otUUxtn GUaé 
flulbe fremtrofbe fom en tbzUt'i fee Lighlbot: bor. 
Jiebr. åd Joh. 1, 26. ^ Digitize^ by Google - 137 

fdb'^ø^'bfft Om$mihi^tt, <dlHt håt »m en 

^^mnrelfartf ^tt< ^ofrflaitDere fag^e/ ae |<iii 

•mfam. ^ané fra»iertiii>e Zitfimitn.mMtu 

b^ natntttibHi trot/ at /|4ttø Unberflfemiiis 

t^ar l^efeté for ^am; oø^ ba falf7e 9lt(fgt$ittr 

Sjertte tiUøtie flg Q^t) bcr er c^rofurtfiiiV iek 

fee fanOe/ f6r6ati6te6 ^ermeb (et ben Sofefttflinø/ 

at ^an ^aMe labtt ftøf eOer i bet mtitbfte fit 

®f99S^Mftebe {oréf(Sfle: en Sormesindf ^bot# 

ttb Sruøeit af Socfirt^ Se(tt'6bi!ibt %aiinnt 

fXi^ii^dHi {an fprf lare< *). STett t#t er ]>aa 

9)4ref <nb }^a 6(otte CRøliø^ber/ >en otibeti/ 

ei Røfler af 6ett føt^t aff)Cin$iåt, tint af min 

^9))af^e$ ({éttir ^9. S^i tr itemfiø o»fa(K ^f 

aribre Sorfattete antaget/ 0^ mib kerbere l5^ 

Difer, enb ^9 formaacbe bet/ øobtølort/ M^itf 

fim rimeltøbii« er ^oftiertteé Sorbrenelanb ^*)i 

♦) S)<tt lotifPe gølle^we, at Sei^atiiifl'* OhEab'et: 4 
CSuftotp i 3)crjien funcs t)cl dt fltibc inwb »01: ®io?t« 
ttiitø , men Un jlribet io iffe mfnbte mob ben aabfj!^ 
9leI{9ion6«8<tte, at ^an n eptagen ti( ^immefen; 
«a ti^betP netoip ^eti poa, at 3cMttnH gamle Caøti 
.ci ai^re ^alttftina^ men ^erfkn tit ^oebreneé Sdnb« 
@{ J^eHet; ^ører bet megen 9l)antafit Hl at fotefliHe 
ffg, at mebend 2>øbetend 2(anb epfbanø ffø fom'en 
(øétabt )(lon lt( be ^øfete 9ledionet:, ^cn^ate ai^Ut 
(S^eniitéfet: l^and £edeme tit t)ani ^enntu » 
♦*) ^efenltté a-©t. 8or«6ad5: tl^eot, S^ad^tid^ten ^ag* 
659 fg. aXatPbttTé 1807* Digitized by Googk u& øeffeir ibeltg ^r 6rni»^ fi( Ntie 2afe5/ fbr M 

•S Cobejr mit^^txil ^tonnO jeg »o« ilfft M« 
fortit/ ot Slt«tur ftwirtr ttt Fater taamt cfiet 
3[tibif«rr6tt ttf ole 4 detl fmitføé ttemit mt<l 
tf« * Sr4^fcer fibru^bf 3tof(inf r. ^nt^v i^tn 
fSttmmt Mtf 9t»or4itbC Hn ptt^ftt €#ffrii er 
f»fm^rr^ei»f i len ffrifTK^AlbiHfre S)talecK/ ^omrt 
N jatli^r OtdiflionJ ' %^er err ffreoitf; imii 
btf ttv ^t 6teiiimf f 5entte Gkqv antage im 
3ef m itH f^ée fivr >B«8t yo«^ ^tKibt ^er 
mn anøaoer gatierneiS 8otfe# tnbdttHiioniø 
4Mftoriei år^kvnte ÆIcftebrast iMit me^eii 
;ig|f^'m»'6 bm perftfe; ^Dotfyoé ttt frento^rfer, 
at htt pab, ^åbitvt^t iM til bm hUat^riHt 
f^mS ^ t^irre ot^rufi^et ^i^af ^ ae betine gart>e 
ere iblanU be faft/ 3^berne i mn^amebanflfe 
imbtffabt Siflabelfe lit at bavt *). aSeit f^bab 
feø ^09 enbtttt M txiamtfibt om/ tr dm Om» 
fiirnbifl^éb/ at juf{ ba JS>(^b oø ben ^tfbøielis^eb/ 

at (abe ^uf^ne maU\ men, éftfr ^(^(^ii t&ctetniud 
<{ 9aulné*é øt^« a. ^fotnC.) tnaoe 3øhe^ Hn ^axt 
IStaat 09 <&t)ibt ipaa .^ooetet* ^ Digitized by Google IS') 

$fxbiWmt>, jflcmme athtlti øinvttnå meb be argtt 

fm< Silttritt 9(tre bmi ^ntimf)k imtib bt 
e|rt|bK/ t)e» M fort iit(>» »ttattttfif Kf^fMiM 

minbé ttbfiebtt Ifti^r SttrO^/ fam t &et ^mtt 
9(ar^nnOrebe bar ycrfiff €tat()o(b<r i 9(rmenietr/ 
ett ^roclamatton imob b< 'gV^f^ne/ ^bor bet 
regnebet bem tt( iSre6e/ ae be ^berfett btlbe 
Me Sjøb/ eUer {!;(rnfe et fruentimmer noget 
mt *). Cs fif>ab nn enbeftg ben Sil6ø{e(id# 
^eb tit at ^eHtge ftg beb £ufiratipner angaaer^ 
^btlfen ^ar øit^t 9<^6terne fHam, ba ftat>t bet 
be fitfte 8ol(e(tag betragtet Siobeme i bert < Ub# 
fpring fom @nbbomm'en inbbiebt/ men bog (abe 
Orientalerne**) ifirr biif! SHber SSrefn;gt> og 
foretaget ^roceéftoner tit glober og i>at>t, faa# 
febeé fom bet t. df. t)Btte til be fprifTe aSpfle« 
rier/ at ber to @ange iiarlig foretogeé en (eOig 
, Øieife fra J£^itvapoliS til {)abet/ f)t>i6 S)anb b(eb *) SRol^t« 9>wbig«5»ibKot5et H ». 1 *eft* 9)03. 70* 

**) j^Dotoeb bet oøfaa fan mcttM , at SRuéfeirne ttieb 
flot ^titih l^oCbe 3cftt ^aai f)eUiq paa en 3efl, be 
f albe $Banb$3nboie(feit , fom tiOige (rinder 3o^anne6 
ben jDfberé cq 3ot:batt$ a)linbe i Grinbdng. # Digiti^ed by Google 140 

nbjiKtvfede fra 9(rti»$ tib af nHop ipaftnt fl$ 
ntb fufiroliener »^ 3@r<frøt( for'ffilaoMt, |»»r« 
fat M ogfiwi.*) tle» anført itm^tta <if'®tan* 
bent til at »e €^ri<{tr i.%*ttt 343 ttuutt« (OK 
(H t«ari> Sotfølørlfe Ifierfietif at ^e ifCc Mffnn 
^ftliit ttdte Mitse (glement i 3Src. Dic^tizedjDy Google S4I II. 

Dr, 3o^. atttbrea« Cramer. 
' (grtt M»6e»et af 3. SR^Het). Sorerinbtinft.af Ubfitveren. ^ ^ '»o»er oixr bettnoere fiUeramr et forgleinmee 
bin »iwev »iliunberttben »fterroffe« i>et>.«t,jiiibe 
ettibiiv»tsirxmi, btt for fort $lb ^Mti ere 
6lef>ne oi>f«jle))e,^fl8irret>e for en rmn £it^ f ben 
^Ibisen 6eff>areb(. Sienne jErfarittd ø}Mtt jeg 
iipl{«<ti/ b« }t» i »or flowle S^eolog gtame r * 
«er»iif(^te ®4f<f««t» («o|»etttu «• «<tl»jtø 
1757. 8.) pbuptta^tn intmiUintt 9^nbiinii 
jefl ^erøjb mebbefer i en banff OntaV&eibelfe. ^f 
jeg for nogle aar fiben furfl i røU i3be ^«|lor«I» 
éreb (S^eol. SSibl. I8be SBb. ©. 229 f 9.) ^«*^' Digitized by Google I« 

Mt tm Ot>er(ri> { ffamtmnlipiris m\> ^rltcen' 
Uviti 08 ftden t>(t> JS>r.ptof)f ^arbf r^ 9lf^<ini>' 
Ung: Oixrtre txerre enb tSantro^ 6{(t> 
foranUbiøtt t{( «t ut>»ifle 09 forføarc ben mot>' 
fatte S^fftJ: 9)antro! Offrre tnb Offer' 
tr^*): fjen^te [eø enbitu tf fe bt tttenbe fmaae Ot>' 
fxfec 9f Siamrr l»til>r ^iMC 93ee|(ci<|!f,f(s 
t>e« Slitt^iti^Pmé '^«^ t^f( §r»9ø«i> 
ftere9s jtg ^aotif elTerd Mpt 6e^9»e( at ^en»ife 
min attkt ^^ttftnnbif tH ^em. JDme tt6ef jenbt* 
fPa6 fctrtr^ber miø boø'tffe; t^« »eb fe(i> »t bttftt 
€mnet fotti jeg t(( en fttlbere Oi>erbe»tt.éntns ; og 
|o flere S^eologisr ber wufffteamtn af ^iaaubtti, 
»eb ®twitnitfs oø Ctf^riiiø fereé t((, b<| fanime 
Stefirltat; befio f!erre ^anbfpnflg^eber ber for giiø« 
tiø^ebfli af betti. Oøfiia «« Søftreø »tb «t ftbji^ 
fwre ml« «f ^itblittø meb 4rr.a tn e r < ^ »eli SiN« 
«f en »oafalbf nbeOoereertéfientttcIli I ^Mi^iø 
Oa itnbertibro enbog i bet SpecieBe f.(^..iun 
OemMfirtn« fom feø ten^Attø emfimt.^tityx «| 
Weøet fotiel »aapf>ertr»en«iKeøiii|t$f ber eøcftr 
Nøro ttl^vrtr 9latitroe«) ftitbe ab^ifliøt f ttitb««' 
mtUit fåttbd i^i beit «tore #m 9»ørr S^lou. 
S««/ frm fTrett 70 Star efter Cramer; funbe af 

*) SKan finfe« beøflc jDpfatfci: { m^t tfjtøU »tbUot^ct Digitized by Googk 143 

^fiUmtitUtå a^rfoøer tdjmnm bttH ti^t^na 
i ^Dt(f et Vantroen nMtbt en tilforts nfit^bt 
©pfbfe/ onfare txisf (f. gy. af beit fraitffe 3ie# 
•otatfoit) '(^t)i|fe Sriuner C«ii atiebt, ^n fTret) 
yoa en Sib^ bo Srittnferitt enftnit iffe ftwHut>^ 
6rew fl9 ftcDere enb ttf ^^ilofop^er oø ben for^ 
wnixn^ iDee( Af :£«i€»/ da eitbntt ^e(e ®eifli((|l^etieii 
fhAiiel* font fBorøti^anbett Jø^g 9tlitiiteit Hi^t fiig 
^eb^tft fttfetiøe £<ere6fdre6) (an it»e(^ l><^9 f 9 
£{&, M enban intet tobfl eøer ifanbinabfift Uni« 
i^iftee Pftifbf C)AAe ea«(t en ^eterobi^jr io^m^ 
^en ben »iiiSl^otøøji fom UmMth^ (biift tøffe 
li^#1iiiø6rof cé »0 QBøltaire.J 6fftftrr øloirb« 
i betl fornemme 9}erbin (^biffeq Cramer fom *$ioff 
9r(r|i 00 øvb ^aøttaøer meøiet n»te fjeøbte)/ fof 
nbfaae^ ^b^b 9>irf ninøerne af fUø ic^nint <>i(i)i 
t^orbt/ naar ben bka almiitbeKøere/ ø| abbAri^< 
berfbr i Zibt mob SrU«riferiet< @ift. »ftbor 
fiianøe ber beb ^anå øø liøepn>ibe &irm< 9iB# 
ere Met^ne fafbte tU6aøf. (tå ^ilbfMilitMfJSkif 
bet (iåaer iffe jot^tegnet i noøen -^floeif (jmn be( 
i eibfeuj fdPSf ^bori betf SUDtbenbe Aei>4rer enr 
^ber irbel@tr(c6en); bertmob er m 6ef|mbt< oof/ 
^bor manøe Suflnbe.ber iffe asttbi t>M be WU^ 
ataab/ men befio biritøére (pttebe til be faff!e ia* 
vcvti forføriffe tålt, oø (ebi^ @fi66rnb et alene^ Digitized by y' Google ' 14*. . /. 

tittist ifiaa btttS ©(rbdig^bf 6tn5j5ro og £96' 
falig^éb* 

S(8i( oitft tonre etttøt uuO mtø om/ at Dett 
Si^m^rfff S>ia(Ti6e (or etr^øi Ørdb <if^ifCo# 
riff 3iiterrtfe. 5>08 ffutbe /eg itte 6fot «f bemie 
aa^as ^iit>e omrat ben/ berfc^m ftg ttU f^Mbt 
troet at betl tiOføe f^atf 09 bet etiktni-for 4)to!^ 
Sib/ bosntatlff 09 mi»ralff 18«erb/ tff.edt 
tafe om bt mait^e ^nt pfpc^ofoøtfFe 9tmief fniti' ^ 
ser* 3eø ^or natuvUihUå wntfat mtøet ;|Ht/ 
beeti for at iWt Srameré i ftø ftfo gobe oø Crofr 
tiøe men ttu rimefisbtiø (ibi oi^fofete eyroø 
ben t(16ørfi8e Sriff^eb/ beeW for at ffaffe ^an« 
arønmenter ^oab ber ({nnbom manglebe bem t 
fnib iBeoHlfraft. gor StfoejrfinøtS dfpib ^r jeg 
n^Mrtibet 6rttøt £>rbet ® a n t r o ifiebenfbi^ S r i i* 
t « n f e r t e / fom Craméjr a(ttb bruser. SotHrist 
t){C £#él#inøen of benne lorte Slf^anbiitts^ 8obt# 
tiøH for bem/ fom ttftt iCfe f ftnbe ^tamtt, at 
|eø meb gote i ^and lorte Sioørap^fe (i fRpt 
t|eoI. 9f6Hot^( 3bie QSfnb)^ ^ar roef} ^av^^re 
^orfattertaient. 

S* S»eUer. , Digitized by Google 14^ 

fi^f !il4tii#efm(ii«ri a( dttftøiott/ er t)>tu, ot »e 
afMi^teif ®f<i(^7 fi^m ;0oert?oet»4i( oflc Stfrer 
Iff^ Oitf ittet / fOdL i^t iTr#f{#(idpe og øførebe« 
ifiMMt (iømre/ .ett6 >eii ^frfeUø ir: ' IDe f^rtieK«' 
•#, jTtuorfiiiibe fli^e ^mib ^aoe mMUit (abe 
ftrrié SiD / forbi bi bobibi al mob^^tu ^ 9(øii# 
fiitil^orbomme; ht talt om Siromtiu af $5t^/ 
(tim.bin ritigiøfe |$orfatøe(fe«aaitb v^ar ubøpbff. 
00 Sløre in frt;stilig gordgnclfe ober btianbtf' 
fofn bib ben ere øbetagte. -^oor iiianøe Qceptri 
^ Obirtroitt iff e toubi ? •Obor mattøi .Skrotter 
^r ben itU omgprtetr? •^bor mattøe retmii^ jftøe- 
08 M^tobtøt fKoitarc^er ^^r btnrttt øitiii til 
9M4ff for ^BiiUni ^aferii/ fom 9>r<rftirtM f^abbt 
ojHNittf Mol forbi bl bilbe^irf!i fef!> oø ifCc (abø' 
biti<£»itbimbfngi af bt^fe^^Oierarc^erJitmaridfiøe 
0^rrlgi|eM ØZaar ^r. noøeit fD9b.b«rii bitr9øø«< 
f»f Unli'^^avittt^tnn^n iaOt^^rM^^ 
iiøi Slar^ttttbribtr/ ba Outttotnå SliBtU ^ir^ 
ftthtf itr ^Srpbilfe / fom ftrajfebeiS mib ®ft«rb 
ittir^ i&^l V ^ aSeb ^bi(f eit fKiibfif (opfer < matt ifU 
i<bett rpmerfte •Oi^orii/ al Ølomerne t>tb &aUnr. 
mé^nbfalb Io«e;iii ©atter oø en ©aflerittbe (e# 
benbii beørotte for al b#m)>e ©ubir ni« ^ribe?' 

mt t^eoU fBibU 20 »b* ' St ' DigitizSd by Google Os MU f!ebe ^o j et SoII# fom eOcjr j teb monøe 
ettttø^drtir fDVtjfiite Siprt fufr ®ø^ 9« 9eniif# 
fleftø^ei)^. emfr^ej tm»iu%$mmti&åttbmmt4 

ait^etttciilp^nirøgiittdfim. -^Ift^ irufonitttt f ri|« 
ttiiefttm9»^naii«nlrat^ ^tiiwantit itxMim 
SSJtebformer tie 09 i5(ite^rpbi»fimei uøefttm b^HM 
fønt forbreitt ^atfttt i SB«Mev€n/ itd i^tnf/ fem 
fixmtentt&iifetSfttiitii af fkmiituttt ^iu»c |fiM<i 
b«r eti ®»(V f^^ <^^^ ^^ M^^ Mftt(ftt.«f.tttj 

Sib: fdatetitte {Semarfoiiiger fiøc aiftøti^ 
tiafå gijrtti^t at tføn HUMot^JH^ttmmr mm 

£)i>ei(coen imb fMbæ.tltg<it^6t og IføAfteimttiti 
9cif me^ Slib f f^tat ^t UH ftel |M( tfifi^iiHi 
af, Codti tmi. 6e qaUtéAn otifstA aMtataMi^ , 
SUtut H ^u tttigf im ifi^gl MnfHt»idre bt 
UMf^Møt; p<m: t»tu pgifsifi be {!at ft^iNnø (it 
OU ^abt SMifii)rttfm.lWt8eiiKbviOt>drltbttt Str 
befkf Utteri at oiuiaai: Mtei øløre- be (Wbifii 
®f ili^ririgtc af ett eii^t,. ^bartalittiiiJieti9iS«itfe#t 
fti$tbE (^etflM/ 00 \»ot bia er 6o$ber tOiattat 
trtt^bab^it btif o« tere ^bdib^M trit 9?im 
l^oafhtaer/ al es foaboit Glat bitte Dorer frt W 
aOf be Wpt^f fom iOiKftrMo«^3iMr for en iri^. Digitized by Google MT 

dklidiQU meftfmr. $!>m ert, faaboune tl^prer, 
«tbiit/ ftm t^Hbe forfædre b«iri/ berørt erW«rrte 
fg for eit gfeitbe af^iittefPefkøtett. , 

tSiiin fef fi<iaff<»<i^r/ af 93dttfroe ^r ttUgéfM 
fløft tt#re/ ^8 at mam er ett (fgeraa (f^r Sm^ 
cf^ttmtfhnt, naaf man paadaaer/ at eir @rai^ 
fntbAf^ttiétiUut f>ift» wu i^tUUitn tnb et 
ianbf fkm af O^mtoi^. 

^th ^tii^ntttt forfiaaer jtg itU fo^HMrtne 
févmftiii tt^Mftt, fotn forWjle enfeto (Saiil}# 
V^er (if aafcettbartiifl^n/ '^f>i)roni be eifWiii ifffe 
(aoi fitnnef o&ertt)^e fTø/ ftte^if ^boi^for M ønflfe 
at m^btadt ^t^ifttf fplDefJgjarétibe fwr »ereégor# 
tfuftl 3^ ffelliriere' ©aabdtine erfr' oø- fo tiffrr 

' mer^ be flaæ t>eV (Sat^^ebet^/ befto éifltgere er 
bet at abfTiffe bent fi^o^tn Silt^a^ren S(^It1ii»/ 
ett $Bonttg6rof e oø mft6 Sfterfttaffére/ ftfm 
ferjl af Stjerfig^eb tit Uaffftt Wi4)e SRefiøtonen« 

' gkrtbei^f 00' fteen opfi^øe Qmnit fot at- rftf«i.rblø# 
ø>«re bere« ^ tif Tanrtire . ' 

a?aar bi«fe f titirttf ere faitiitrertKijtie eit OMtt^ 
ltøt(f ttteb betl felbft<eft«tøe£(rn(er df beref<(8fi»ref 
fm famuienbpnøe be ^oi' ^iin en ^(ettøbe (lette 
€øen(!a6er/ fom iffe ^øre txrfentligeif ti(£>bti^ 
troetté ei^aYafteerf bø atttaøe paa betf attbett SIDe^ 
at Stttienfetiet enbtnt fffé ^r forbirrbet *9)ertet< 

' Digitized by LjOOQ le 148- 

®t>tr^(b.. 3ii ! pM btit pfiaabt ^»fH :kt SLtt ; ;f^' 
^4)0 t>U Jffe Rettere bot unbertits meb ett ^pinoja 
tnb meb ett Domroif! iSramiit/ fc^ :(i(rtge :er 
grtsfom? ^tn fiis Cammtniitnini tt ..ubiflfs. 
SStan giW Mif jODerttoi|?e — Jfgefotn $aii< €ori# 
trajl — it mit^littnbt i>imt og ©obmøbfa^efr: 
^a iMtt bctet Spargtomaf / ;pin itUbtn bpUf 
Croiffc (^»ew man jo iffe fan. f rafle« b< Srø)iMI 
oøerjaai (Spinoja. 9}j( matt.t>aire5;<tf(crMé> maa 
man fammenltøne $ø>e( mtb ^bUU ^an f^ttt 
dUfoa eti &tat, fnH> af SKennefferf fom X af 
jRaturen trt/ men.Ctaige obrnroifFe^ m ^m 
i^ttt Mb &ibtn af ben tn ®tat af SrWnfete/ 
faabanne fom biéfe af Si^tttreft ere; oø f^yørge 
ftertfter: NJf^n af ,D(«fe ©tater forrjenfr meeff 
at af|!oe« ? 3« ft>arer : b e n f i b f U. gornnfi 
rc^ Srfarinøfidbfirfie dette* 

^tmb er.jObertrøe? ©tr giøei tø Sirter/ føm 
Innne abjTjae«: l) garJlanben«,®H^farefr/r øm 
@tsbbommen ø^ S^aaben at t)9rfe ®ttb poa; .2> ea 
fpri« 3i)fr^fpr famøittlfl^ebJfillbt at fnbrette ^n" 
;0»førfe( efter biéfe 93tfbfare(firr. Sine falfTe. Sio 
(igiøneKf faafn^rt be 6erf!e,øøer bmi f&ifitnbu 
tt$ ^ittUi €re Obertrpe* 9Sen titan fan øsfa« 
'JKrreøøectrøift/. uagtet man 6ef jenber. f{g til ben 
fanbi SXeUgtøn øj gjør ben.tiC.Dlettefitøer.før fM Digitized by Googk 149 

4o)tMittd€r: 3 f4ir gott lidser Oterttoen tfffe 
^ QiTttMttøertte fdt>> fom antaøe«; men i tBeDu 
ftmt |or fomme. 9}aar man Di( un^erføøe 43&er' 
troen« @fc[|De(tø^^5/ maa man teøøe ^o^rfe tU 
J95ef!Qfen^eDen af bt snbitjtnfttigt ^t(t>farelfer/ 
fom ubfljøre ben j ^fen. Sn {Romer/ fom ^ol^ 
SerflnSeb, jrorbi ^an troerat $roffa6en (Mes) 
fr en ©ubrnbe/ $oi< $Sia<b{!øtt^ oø 9l(ter ()an 
^iier/ er oi>ertrolff. fRåav 9Su^amebaneren ant 
taøcr ft ^arabiid fnlbt af fanbfeftø ^eøpfi; mat 
m €^rl(ren foreflUler ({g Snglene fom fmnff e (€# 
•ttiøebe S)renfle/ ba er bet Obertroe. @n Ober^ 
troi(( fon oøfaa af (Sam^ittig^eb antaøt farlige 
»raftiffe ©ilbfardfer og 8J«»^e bWfe til JReget 
for ftnr {^anblinger; ^an fan af (Reftgion ojfrr 
SKenneffer *); ^an fan forfolge, fan fore Srig 
meb anberfebej ttenfenbe; ^an fan ifantn flaoifT 
^tut for @ub; mtn bette ^orer tf fe tH £)m# 
troen« S)(efen; t^i ber er mange ObertrbifFe/ fom^ 
antogr bet aSobfatter og 1)^nbU berefter. 

Obertroen er, i ftg fttb betragtet^ {ittet 
(Utbft en5 en mtéforftao^et &uiS(t96tf 
fom tf fe fipre« Uibøtiigtn af Somnften^ (Denne 
Smfemaabe fan beffaae meb be borgerlige pligter/ 

♦y 8»€if* tioai: SeiPWa o^it fntbaitet f etter *afott 
sær fttt 6««. 3* tti. Digitized by Google mcenMø ii^ ^tn ^timt^m eoMttt {»riøni^ f »{«# 
f<< Ubdi^fllftf eno be #a^< t<rre njE^tti aløiø.«^ 
frpst* Seti ot)epir&ifr€ S(Sg9Pt<rf Ux ^xtt^H 
^U ®irM 6faftai|igfr (itefrii ®tjfriieriit ni& ^ 
érocD^ifeit/ oar It^imobiji/ cro/ ffidrjfcttkt. 
JDen piMtrtroifre $oiHtr/ Wi^mtXxxtitx^^tfbU. 
Mb Sttfiltne« Sdtø^oø Ofrrbtfrefte« SnbtioIlHt^ 
ODl^wrle iffe/ fM|.<!Kiid< $aii orrUøiit trøebt bertuMp 
«t]D«re tapper/ f^bfl/ ma4bc^o(btii / ø^l^ød ^Mø 
f«rbi8 ^). ^att f^rfi^VbtbeJ/ ti(i«r itt Øfrfb^ri« 
foragtebe 6paam«itb^tte^ of S^tibli^øtefn«« 
9{4abs Haar ^ati faøbe/ matt (!itfbf labe de ^4|li«r 
J^i^i brfff«/ fIbeA be iiffe mbt^aU\ imihUxti^ 
abløb ^an bog f»mme Sclb^errf« iBefafings t^i 
^an tmtibebe^ ben Seb/ ^ait ^abbe foøjrec ^m o( 
^rtfljøubei). grijtoritfertte fe(b itibfømme beUe^ 
tbijt be frfljflrre al Oleltaioit — ^eo (were bladet 
trijejb Ob^r^roe/ etter iffe; -^ fw at t>*re ei Op^ 
ftnbeffe af g}oIifcfertf rørret ti\ ol ^Pl»e Sdmnei i 

@a4 ffliiqbit berfpr eii^£)Mttrøe Un taxtø 
tf be}t iDoø frebrr enb Snerpe / forfaabib^ et mUu 
^ti Oftbe fan fa(bf é iebre tnbft (terre. 9}ait«rt€ 

^) SVQf* mié Kf^antfitig aåf. «t^, e* 229 og 230* 

3. »• Digitized by Google ISl rr MC mt»(Qa$ uf X^mm. S)eit er mmta 

paa ^ttb^frpgt; føfødtg tilittutgjør^tn atlelpp* 
ber/ hti m mMt>»tHgt tit IttittttefTeftegtciié 
SScbltøt^on^f Ifk 00 tit 6<imfttttDett9t^tl9^fft« 9e( 
er «et faUDfCy at iKe ade ^tit^ntm ere9fiMf6r# 
tt^ét^ri: mc{t^é9(e^e«fi{?(^flfferr/ at De liftoM 
t>a^n mi 99 i»m\M tRHU t(|f ^aat faa »tftf^ 
tør ttkitTM>^ iNUilMae/ atdeetieeti lii^mfl^MO 
ffWi af faifd fCfbøDid^ed 4^ tet l^elifii ^fmi 
^Rer'f Det mttWfti ntiDeHr^fle ^ bett W99* tffl 
^t>»t (re MhOt Søntfi, tHi oiioe &e e^tett Iffo« 
Q^erirøffff eRcr S«if tier, af t^it r^nbe 9tlHøioii^ 
fom de foa ^(rfliÉ 6^ftr<»e; eett af ^(nte nmattt 
(Tee. Saafnart in^H gtDer et ^tnnefh tmnMH 
ta ai tøitint fig ffa "HåbtnhaHnétn , ba itmtt 
^an^Sorttttft fnart onuaaaet af ^anS iibenftabiv. 
fMtntb i^dlhiaf« Itft, åt tni^M pitmUx føto 
net i Itg aUe Safter; t^i ifle/aOe kaffer f|arnionere 
meb.ben.^oé <gnf>Der ^er(?enbe £i5en(ra6* SKen 
ett^fter i)il ffur ^it SUbeieUøj^b tt^M< eeit 
e>er flere ^pbét af f^rteøtidfttt ober flugterne; 
00 alTe {^rtfd^nfere t{(fdkttttfenta«ne ollté Abobe aUt 
ialUr. : ;Dfii ^fli^iøe &i(be forfore fkt d}«|ie< 
^itfrtir bett eøenttott^ge Mlbe niifVe bet f»r tiU 
(abelføt it ftlptibre lin SO^ebborøer/, oø ben 2€r# 
ølerriøe btlbe ^ofbe bet for eit f{or JDaab at neb' Digitized by Googk 152 

fi$bt m mim fta^nt^Smv^^MrfitliOHaHt 
^g i fftttimc* ir , 

£)etlatt iffe ni^Mr iif ^t^tMidtUtøU« 
ere Ded Otiettroett i^nreutfte i »et tmnt^^Hitt 
6mitfittt^. %tviBltØtUani€» er ofte.t jei^c« 
mb OfHvttotm 08 ^(e £«ttM$ greft er i>e^ Olfi 
(iøiolt^ffiaie filetten fetflptree. S^en^mott Srit«tt^ 
ferne ere ^tm^i^tere ? as^oii 9)4iitrpf n e» wire 
fri for g«rfjøløeHe«4«n^ *) ? Ser |ar enlnm la* 
gen @cat iNrrei famtnetifftt af Ivnt^v %Ht4mHafi 
ittti Sintai ^(^f ^ibimu itU txrret fia ftort^ åt 
be {ttrtbe (ijae3(rmerr t (Rarfett; fa^lpartietii^Mr 
i^jttgt ere altfor eøetifM^ttiøe ti(.ae t« gjecue fFdiM 
fee/ ae affe SSentieder beellr bttf4 ^ttitt^iiØ' 
nini**y. £>e ^etifigter/ fom M^eseftetiilUat 

. *) (Sratnei; ftttibe f)n^t betaalt ftft>^ 2)acløt 
£)rb^,fom ieø 6ibe 226 l^at anfttt: L'irreligioii, 
ainsi que la superstition , a son fanatisme* 

♦^ (Qaa|!ee €tamet i^etveb ftét« »btr^eKsen KT 
f8o{taii;e* 3 ^el mM9t UnU h^n meb ØNM» 
fiiøre bet; t^ ©bttafte 6ett:ocb< ffiie éennec (Citater 
finbe« i *enfe« ^itfe^iftorie) at be tnijcniunbe maatte 
ttiftt, at alte SOlenneitet blc»e' feta dp(i^)fe fom Se 
, . rare;- I6f ba i^ttbe beee« 3tofieiKe talie f ø* 3 ^ 
SBtft) til ^eloetfu^ (fom ^ e n f e if fe l^at.^^enbt) fW* 
ier'SJoUatre: "»f 9>5(tofo»)6er eef^mte o8 iffe.om/ Digitized by Googk ntar dåt ^umftét * bleøe dqb tvoe. SndfTiBitbV 
mM bttf^x fittott tfff^<ir op(ei>€t/ at ^tiuw 
fm: ^ftfM tntb^tct toajrr fra.terrt Æ^raiifr^^ 
dier ^t tern i Saftiøf<(/ f^m'ittabfstu.fig !Sam 
troeti^f fisa mattsft r 5et bog iiffe paa anbreH^tv 
trif<r/:\^M(f€^ofttø|ør€/ at be btnne-øisre ligefaa 
fprfrtjflfeffpff« fom De 0»mrbl(fe. 4>m Of»ttf 
iroéii/ MiMr HenV^aobe a)?asecii/ ^r attt^etiM 
S^datv ®6«rfr^ SM^tf ifiebttifdr ®ntnbe f^ofr^ 
ia/kitli^a^wnUnbf,^ Iruge gHtamfVrtte (^# 
fottge be mditdCr Si^ogteti) i?|>otf 01a ip^emie &« 
eC^I^ofb/ ^ilff be ubtit S&rfTfel tibftøbr imib 
iløe> ber ^abe ^leligtøtt. SUtn mon bet er Sr^^i' 
K8>^r/6adtmobi9^eboø Srtbfommeiig^ebf forii 
titbgityer bem biffe ^ranbe? QUtt ere be iffe 
fitome et i5ebtt9,paa/ at be (ittt fTjefbe øg 
f)N«te/ forbi be iffe ^a)>e'{Ragt ttl at br^enbe og 
rabbr^ffe? 

©en Wtiibe3ber og gorfø(ge^e«aaiibeti foi 
^r |ot br sOberttoiffe faaldtige/ fom be/ Wr 

at DottlBønbet og ^aauVDoetfete flbiffe4)orbe opløfte; 
mtn oi oifife, at ^^beit^<aXet^nej!ene fEutfe D«re bet." 

3. in* 

♦) »i l&aw tttibet ben ftanffc gietrøTttHott optewt Brgge Digitized by Googk OMrtroe«/ efer M9 Mf< o#eiitU«ni nH^ifUB« 
le«. fSkén 4»flo (trdjKttt^ere r«|rr t<ti> matat 
btn Mitit ptntt. Od ^tUe tlt|Mt tiAair f^ 
fin ^iibtf hmt Mir« eiienitaler^ .fkafém <9i»t> 
fli^ edcrSjfitiiptte/ fotcoe fl« mtb £»tMmm*}4. 
Da oledaber len flø tU <itte UbMMf^; t^ 
(t^M l€ii eøttittiøoi ^nber fot fSr«r4ltifl^ 
fBTttøl o.f.i.r B^ttr l<tt ftMi ni^le «f <it 
firtbe for Sfi€Uø$9tn Ps €^<mi^HUiffiiHi. 4fttl5» 
ff^t €Koat)e$o1l 09 9a«tnt«Md^l f^m^'iMMr 
fMlftttnf Om^ffiøMø^eDer at tMrte ^or6rf M^. 
SSeH naar O(>ertroeii et (irngf re pirre j/ eH«r Mar 
len« 9)?øl^andere ere ttlr^Mftf/ itU fi^t^M 
IriDer l^ti gt tKoferie)/ (M Seøittr Ifit fl« tgten 
cil 9{o. ^iu I eA ®t4t af f«tcer %rttmUtz 
ItlDe ler aliriø lorre ^rel efferøto. >] %ifi Suiter 
flfiier for ftø fefi^ og for 9tu ttieit(roleré tiO 
freb($fliaeire; og SMenfra^erne 6ftbe aiiriø:^, 
freid^Otlef naar It ^aie lere^^dfotvneSti' 
fki. Oifrtroen e?f|etiler< loø «n «^rre oitr flg. 

*) ^ermcb fan fammcnHøneé €tebet i S^eoU JBibtiot^ef 

18be ?Hrib ®. 232 : "3>it te ingen ®tunb Ht at ans 

Uttvntxoen, font fanbait, fo? en ^ føt tXea< 

neiTef)ebtn. gførfi naac ben forener fiø meb ^ot»mob, 

' ^ <(€r((efi9oe, J^tnuft^ab o,f«9^ btitnc b<n bette; oreo 

^ tt3Uhniff$ mUt om CEiJ^riftnc^ Owstm^'* tu • Digitized by Google 165 

ØM fifti imaamntt^Mø tm H Mbt l^i, Um 
tt Ub(9»tttt } 4>nift$ bHfiHnvtUvtOp 
b^Httt4 09 fnhiJtrim tun btm, fom 6f9»e (ti» 
i Mé ^It øg btiUt M. %9itmUttn tr i^m h 
MHHuUnht ^9t i btH %ti^tii »et ««# 
foffter H itnbmliHt Sløt, fom m møbtt. 

eøtt4tti r 1i§fr matt/ bUb tt Ofer fér 
OHHiHni leg Qtetter/ ^m blw tnt for flaiM 
tfof tt. ^Ati« SCitfiogere t>are nøgle ugabeKge 
^farfe/ føm ^ ^aøbt trectefot. S>e begTyim 
^t fNT ae ^otee Ottdirte, ui bet t^og f«it øof 
bmå igne Sa^er , ^it fmttbt. SDe We (fgef^a 
libet oDertroifFe fom ^ait; i derei alerte bildt bt 
Sft^eoiettferlie« Øtf (igløn mere ett> ^m g|or5e. 
a)fett bet fHMT bereé ^tt^ti at lafte fom »e f^abbt 
atdtgiott f t8te5en< be gfertte t^tibe (efHeé for bett 
SBanbf ber fffe ttOob bem at f^t fr«ft efter be# 
r^ frtCiettferfre Qrunbimtnini^. 

^ bm romerfFe t^mblit Mu be SiMtt be 
Mfelig^/ baOberCfoen ettbirtt ^rfTeie oberSrfle/ 
foabef be Sornetitme fom Sffmtieti. 2>er fom tk 
bitf bå gsitnitmanb beb6Ieb at bent obertrbiff/ 
tuen be aSoegtige 6iébe |emmelige Srit^mfart ^ (bm 
uMoe 8oilet< ØZtitgion og breoe l^i^ot meo 9tu 
bttnt. SDe erfldtebe ^g rffe ofetttiigett imob 
®ub^f|el^f^tl# forbi bettut fnttbr tjeite bem HU Digitized by Google »itltr ^oafFttb af JRef^fotf / AT a^fiM^^ 
mtfim ^t tftnniiMitjt^tnHittt. Stmt et f olf # 
Qt>mtPt er f ommen tit en irié ^9il>t, ^e Op' 
løéninø (eg^nSer nt tib6rebeé# 5a itiDfee 5e SId# 
gepeliltt efrer liDtUrimelig^ben af mMnit%aiUrf 
og tmebené aUmiien troee flir mege^, gaairl>e faa 
l^idt; at be tittet troe.. iSaaltbtS ^pUnimtt %ti* 
p^nUvHtf fg.bettr leber ttf @tatemeé ttnbargiyig^ 
fR<n 3<^ttt maa i«n{e# at ^Jbtraiititen af 1)^r^ 
ferne #ber f(rgte for ben gamU £)ben:roe7 err 
oDéflriMffei net jbe S^ejie ere Mntroer men bet 
frlberJmob bereé Sorbeel; at fUnbtt fMtf træP 
ligefaa libet fom be fe(i>. 

Siaat f)Mt OiHrtKtené ^rininger iHrret 
fPrirffeltgere enb i de ttteirfe srar^unbintber/ ta 
^e(e €Mften^ben ftt{fe2>e nnber be romcr(f e Stir 
fFoyperé tpranrtte? SKen 2)en f|enber iffe^ipa^ 
Derneé i>i^otit, fom troer/ at bet t»ar af ^mr 
for bereé grnciftfer/ »ereé A^ua Dei'og' giedv 
<)bter/ at be flobtefaa mange 9)7anar^r fra be# 
re^^rone/ bpggebe £/4rtterfamg<ftr ag oprmebe 
Saa(. ^/ fom anrettebt ben f arfte (SMe .^g 
proiebe mee(laf bere« 3ber^b«re ilf f e ot)ertrofifl?e;v 
benare fnareré bantcoer og firebe:fnn|te btrtft^ 
Sorbeef. ^ttfanbt, atJKlmuéni^ ttben ^bK- 
^je(p beet.^bbf Cnnttetjfiftev^fifta nngen^ U(p((e^ Digitized by Google 1S7 .; 

tmr æertroifl?; nttn tten^tir ftet mfiibflé 3(tif9af/ 
l^fn wt;fiitt etSJefcffab^ frmlob ftømidftrttseaf 
bi ttøubeltøe Si^tit<rRfere. .^oor mat^tn fn^ 
aSanf troer afbeleé tittet af S<^6(ertte dtn @f jer«(ft 
0. f.t.f 3a ^Dor trtaVtge fpDtte itUf mat bt 
cre i6(andt^9^^ttbebe7 titeb.alØCelfgron? Ø^aar 
ttti fnfaabatt SRttttf foan ett f&ebefaffer ttf/at itUtø 
.^ttt:^tSieHtt til arving i ^enDeé Sefiatneot øg 
lotter titlSfettøjefbr at lisfe 6|a^Ieié)^^m> med 
^t)ié ftraft.^nd fpDtttr: . ^attdler ^ti ba fotii ett 
O^ertriotflf f tUv fotn eit grltimf er ♦) ? 

aif btdft iSenurrCtthtger er bet tttbfpfeirbe^ 
.at tt faitb/ ^Dorf abnfnbeltø Ooertrbe (em«^øt{# 
øer fig @ettt^urtte/'er ttlpKdtøt 00 (efrageftøt; 
itiett tiOtøe/ at et £attby ^bor aøe dnbbpggertte 
Mre Sritorttfere/ btlbe bffre ettbtttt ttlpff erigere 
00 lattøt mere.at 6etlaøe; 

«$t)or fpffettø t)ilbe beritnob bett ^tat t>($u^ 
^bitf famtiiøeJSD^eb1emltler fuføte^SteHøiotteit^Sori^ 
(Frtfter 7 S(m:i(tttt oé / . at ^ftrtiø^eb oø . (Soøtt 
nK»bfø^ et ^ettttejTe^i^dtett^ fbtfie ^rpbeffe! 

V *) Spfc. mine ajmcefjEtHtiøetirbett/otifucte XfJ^atibKng 
©(bc 234rT3p, fpm 6at)e,ea4)aafalbenbe Siiøjcb røfb 
be ot)enanf«tte*, .ffiønbt (Srcmptcrne ere forffjellfiøe* 
3cø.f)at\t;e|:. citeret bet oarUøeiDptdti(9leQ|>e(^ 
^naat^ ben J&eO, Sonttariué'i ©lob .gjdte* ffijtbf 9be. Digitized by Google 159 

9øtt«ir W i atm mn^mfbttbtt ^S•t^4(l fiMMit 
TSdiøittt; men |»dr er tw^tdt, iaitttut^bAtt 
«Wr te»«6»r|!rtfftr? • 

•Mlimi ^n^jfMfe^ panBtautL ^i gottt nit 
et6lfibr M^ere og pc^f^ft^at , fit ^tUwkUtin ^h 
%ritcmMiU fefit^ uMtftån tttrtt tfitt ft9^pfkmf 
Ilt et etHiMøite oøilfirirbeøere SXfrtnYfFeMs end 
Q»tttvotn iittbtmOmmiftrm 2)€iiire®«ii*# 
^a\i»ni\ibt9ftnH, imt mmUtiaiUrtRtii^i 
SKM^^ Srintttf eréti ev yi^a olte jtomir Mtfti 
Wt, (MS ntlin »Miti feeø^ rtldtottdehfier 
W gfettiH^^. 7ym Of>tmt>iftt er oøfafa tiWm#' 
««« Satig itMttliø; mti ^ (ar ^9 mn et 
(aa(e en5 Sritirnferett ; ^d (<iit: føfgtr fNi ®bit#^ 
iH^Uifim (Som i>amntm'$rf^mfMf^. ^an 
fair o#ia Qér imttnpH latter ram 8f(^|^|eair 
ttt6 M/ ber iif»t ^m Men ^ut^ i O^ei^ltt. 

ititfåii^t^ fem iffr fin&e ®^ uDiit øHutiJr^; 
men benne maa grunbe fig paa GamDtttfg^edentf 
©mne^prfr ontr <rt t^f ^ .fd<i meset mnliit) f^H 
tagt^nb pån btt ®o5e. SWen Sanrroen/ naar 
beo erci)nCeqt>ent, op(«ber al £)9b/ føfgeltø og« 
faa ai SDdaHø^eb. ^bab fTnlbe bribe BtHmUnn Digitized by Googk laa 

m ©>6» Sanifnsm C«*-^)? ~ ©» tfrt« 
Mtlii mt D<ui %t Vtfkit f 00 /«n Utet »m S>fii 
fhm. ffatniNttii^ejt? — ^pM» Sritmfmet 
iffi øQMite^r fHDtill »ea no af fH ^H^fkiiif «•«. 
frt« ttftt bm Wt f»r éø ^it^oiii/ liftfagt net 
CsiMutiittil »9 Ot^roøiife. Sir natttrl^ %$MU 
ét SM #g tlrct?.*^ toe ti^tmiW/Mur tn faadM 
ML af r SDNo«ffto nteti^i:; ;mftt Srfort«« t>iffr# 
^jMT iMøt Im pumr fiø, ^o^bai 9antrø^ 0» 
btt foti €i i^ftit* ao^tt; tHS^dfsi maa ttatt m 
fri ^øswj^fii«; ^if^ra Un al&faa tffe tiarrt ftor 
fbrrt/ ét det tnittger 9h)(9cit ttt>»f fbnt'ilriker 
Hnk fati^ Qcnii}^«eiiiig#i ^^m<. tibenjffiabar^ 
4Mrab tm bd ^ti fNige l&ctfe mutti imob t% 
%9iUtnUtt ^mti.itttnf^ial 3o — tifniati 
fløf <H- SHtMCtren^^arfoofkiiib; ^ao fon innfee 
Ss»fFrf<<« pM.Øobt Qf ;Oii^t/ Idmaf^ti^bi 
m Ørnlbiii^bi^ ffK«ittv(le6)ef its^b o^ *^a^ lif) 

JMte^ mm nmi ^air oøfoKt (an øliare fttt ijortbt nbø 
t jit'Saf^oIb'? (Renn«fffii«t ^nMiiiger (ffhrn« 
fttt« t<;ørr Mb l^mlpn tir bere« nøbbnibiøe 9$ løer* 
•^A Øttgen fimte bife Sritirnrerenf at bn i»en* 

,*} .3 ben nftHføIøenbe ^^oéftU cc enbeit af mia forott« 
teet, ftiatt t)eb Sorfortninø, fnartoeb Tftgumenterne^ 
IWoMpcotioaf, . 3».W* 

Digitized by VjOO^ IC m 

,fHint)(e end ot tilfrø&<#i(fo«#ttf ^9i<^erlit^e;ter o^ 

' miti Hfkt tvih pmif fm frue :mb^ 4t $^vø 

jAiidfri^ 9}9beire,/i l>a f j^ttjS @9|lcii|.|fi^.fp 
^i: "SReit,-?- iiiti&eitWff rø««. frml)^(|«/T^gjfey 
itte 4fte SKenncffear ejft SrilfttiCfrff i^ SrfiMNpr 

; i herden/ faa maa Sgrøjerrig^rten fttt^ btiu 
f^m til ioit ^itminta*' — ©ft f<w>*«re,; 
ineit mon t)ejiiøe-()anbltnøer/ foretagne ;<if $^ 
djerriø^efr/ pbe, enten ^^m felo btn ^MtfMv^ 
^LtibvtHn^tlfiintlftt font De jfamme>^att^ltnger# 
4i<Hir;DeiUl)ooe« af ^tgt/ Jor ^^imt^ittiifii^wi 
etplbl Sfiilt ingenfunbet X^iifterfont^^a« d 
ttbooer bep fom pligter/ Dfr fojnfErit^ef^om af 
gornuften/ men fom ÆloøfTafréroab/ .^er ølbe^ 
af Søennptten / fan ^an ^eøer tf fe berooer fafe 
ben tnoeritge @l«Oe/ fom benJDpbtøe foler. S>er# 
fom f)(kniØint enøana oplabeJr>i8e.biéfe^an< Digitized by Google $f f$m m^m9iiini$if Uitj if)iri »e fmiClefle 
^lirber, aitfb 6fiDer ^^ØfUtø; la «art|HHi^6eii 

fir griMnf eMQ. . I^mI Sms^i tr tn MH^tø 
$Mtt <® tfKfrødf . jDm ,Hn itU .6f#øae ntc» «fir 
IDpbeif/ meir b»g tttcé nptfe. ^nnpber MéClt^ 

fim ^n flybar I er (ebrt .etid iiiøai *). SrkdtP 

lur olMig ØttM^ebeii^ Ul»^ettN. ^tximo^tf 

^aa^ 229) famm^n: SHuit Zxoctt cc ben gobe 
éæb'; JOt)cttroe et flinten, fom £)iaoc(cti f)em^ 
' ' welifl ubfoo^r. ^tgkn iuft b«f#r fair' beit Ottctttoiff« 
f ^(mmtn\i^nii,mt!b en .Canbmaab , fom J)«flet ^9il^e. 
blanbet meb .^litite. (&n eaa\>an ^ar bcø bet, "h^oxs 
of I)an fnn mcrtte fTø; 09 t)eb nogen^tfb fan enboø 
-bet ttefte of ^int^ fTiHeS fra ^Debtn« iDettmo.b 
,9eeb ieø ei at fammenlidi^ ^P^ntrocn m^ noden l^ebi^e . 
l^ct enb segetum Chryffantemum , fom , ^t)ot ben 
tåget; t)t)etf)aQnb , btcrber tril)i^ev nuttfø 9>tante. 
S)erf9r l^^fk Htf^iftct c^ jS)eif!cK paa i£coeo# %q^ 
altftUi in^en ^ærinøioc bered ubiøbeli^ 6ie( q. f. tu 

Digitized by LjOOQ IC If2 

OMfftrof n « fø en kfii ftmU^ itlm f; Im tr 9M^. 
(totritm^ ^tMi $4(ieiii«n tr fti^,ttU$nHt^f^ 
litfffaå liel 4bm tit (Suo&r fra ff^tm våan totmit 
fteiffgf il lAft Abiftøe |Mt; 

S^mMflielårflMMiiftNiribog 6it (m# 
tetrbrbnefte) jSoitrtii^r at tiMt UaoM ibte Sigt w 

l9(NifNr, f«v MH £>mttni9H ihiamHmXfo^ 
fortaiiMe? 8l#i/ iffe enøiitt beitt; Ct6diMr 
•flmttt %riunUu tdbt Aetetfe fif fel«, øø 
før åt ttnbsaat bitte #m<MMe be tmibe Uifta««Mr 
reti tinber' Otmrøeitf ^tr ten ftidKi Kcftftøft* 
•(^errebømine? øg bet «liteebé føø at twmt é<NM 
fønbfeltge ®Iarber f Kø. fibre f eil en %tHmtHt^ 
føm finber ftn QJeOpfi t Q^inen/ (ar til Sfener en 
anbén grit^tnfer, ^MB S^nbNngltilbeittfglleb er 
ben famme. SDehne øif ta fdø nbtémme Ut ^a* 
øer/ (an ftnibe tattt ^nJ£>€tHf iKer berfow i>€vø 
ren ftfenfer tør ftg feløf øli Sfinipren fraøri^e 
lam $5«geret. . ^ngcn af bem i>ii npbe ^inen f 
Øtø; men imeben< be ftribe'øm griffen/ f>il en^ 
tett9)inen fpilbté, tUtt børttagetf af en trebie. 
$(i f^tab ftal beøirge S/eneren tft^ iffe felø at 
ottraae ben tpfl, føm (an< {)erre t>il npbe? — 
2>ette øti bliøe Ubflaget af aOe bere< ^øHpfleffer. 
IDet er berfør en £aabeftg(eb af SHt«nfinie# nt Digitized by Google 163 

nmm #r ^e .^rMe^ f#tn. bi t^h at ttf^olbt 
n^ »tre< Sftt^nftrft *>^ Stt St^fiantCer ftaber 
f« iiU9ti t)eD at itbøioe fiø for M/ ^ott m tDt 
PilM af 4^tiii9iti øaae ^mtmfKgeii ttimff* 
JDos -r- (Mf« ^9 SDoatltø^eb ^er be ii aiiDf it Mr»« 
®i 6e^>t {fft/ tsnl^ bim ttamme^ at hnfåtu 
B^mmtnti^UiStn / ba >ft er inbtpfrn^ ^ at ben 
4>iief iro^i? e ittt tx ubfot for betme Øare. 

(Bil Sritomftr^r lUffMiøer« eii^ben Ober« 
nwiitCf ^sfaa af bf o Øntob / at Qatiirof« er 
wetealiifleWøeiibOberifoeii^). (Bf^b benne 6e^ 
^it fttf nt fiireøaae en ^j^vanMngt m€t> ^lin 

**) jDetfc fatbec fammcn mc^b (^Dob i^ø faøbe i min 
føcfte TCftanbrinø (!5^eol, mu. XVIII. 5>qø. 229): 
''£)ti<ctroe«- forubfottter jlcbfc JSroc , oø ben tati f)cU 
UtUi \>eh dl (tfiiøe :£røen tit flar a3evibfl^eb øø u^ 
at ofOTbre/jDeniu (^cunbe foi; boii^ttdnf «c» tøm 
^antcoeo er, i fin ^ecl^eb pø 6pn[cqt>f nté, utæøcliø ; 
tl)i ben onfeec at Sæøcbom fot (3lft; ben forbcJt umn* 
Uø« a^rnø of fin 9<vøe, faafom tft Hn {fat forDanbk 
ovcrfanbfeHøt ^anb^eber til ^aanbøiiMiøe (S^jen^ 
ftanbe ; at l)an jfol labe ben flPue meb bet «bt)orteé 
Sie be JSinø , fom f tf n bejfueé meb bet inbcorte«/' 

3. XII. 

7 ' ' "^3igitizedbyLjOOglC 164 

(ettere Vit fotbebre fittiqiontn, u|^or fiw Mettfirt 
$tAté, tnb at tnhhtintt aiekgtra^ ^or trer ^ 
inbtit illte^fattMe< af betti iigefdiit bet tr ieHeft 
jae.fiøe^ee fM^ietti (SmD^ebett liftose/ eøft 4t 
opiti>e et bøM tefeme. Sor«K ^ ^i^^^ferffi 
er iangt Datiffeltéerc etfb ^o< ben Oterirottre/ 
^Dabjnteit tilkitt feer4>«a beré< Soifbuf M «Ser im« 
bere< alerte« 9ie|r«fett^r>. ^eg taler tranltl 
»nt bett^antror^ fom %^ nbiuht $s ^t^er begge 
.fttéft.®te(ffriefter; i^Jber fibe« ^eit^fTerrftar 
fttti af gorfiittgeUdbtb iigere ffritiettferr/ i^.ttfe 
i fjertet mM. 3 ^i^f« f{<>re 6effrolir frtm 
tr«be be fom SKeltgionJfpottere/ alene for ber at 
8f(e(be for nogee. £)«rfom bet bar e9 fiarre ISre 
at fpneé anbitgtig/ Dtlte be fnart (f^re ftg 9itt# 
tégten« SRaffe. ., 

gritirnferen tUtroer ^ø en foa (for Sorf{anb# 
Atf^n fittter ^g nb ober af Unberbii^ntngl ^tt 
er berfo# tffe fTtf fet til at belure«. 9nty fi^ab 
ber f>i( pbmpge b<^n$ Stanbj ®toft$>eb/^ oprører 
^m. $Re^ nben Unberbiilnin« er^ btt mmntigti 
at f^an fan forbebre«. i>Mi SnbbitbfT^eb g|ør 
^ f^m letfinbig. Jl>an ubfinbjr tnfinbe ttbjlttøter 
og ®9ib<1^ig^eber. for at nnbt^tge gornnftend 
drnnbe. 4>m ligner be<So(bater/ fom albrig Digitized by Google I6» . 

følii Btnh iiiit^ « ^rftendfg ^«r: men (km 
4(9tte.||ya^/ faafnart H iiKriTe aStiUs^^edeti af 4t 
tf (tttøe 9iHttHuiiå^y. ^tt abttføt nmvdigt 
ot 8/øre SAOe ^(M.Srtøett met bem. 

aSed de ot>ertroti!e 9)?enn'ef?eréSorifattt> for^ 
^of ber Det Øø ftåtifTe anDerfebeé. grttisnferen tiU 
troer fin gorfiattD for meøft; bett Ot)ertrot|fe fin 
for Ubet. ^itn,forfa|ier ^anb^fbett^ forbi ifan 
^at forefat Øø/ ttttet at troe; f)an fTjafer (!$ for 
(Sanb^eben ofl fiper, UReti beti Obertroiffe fori 
fafier^anb^ebeit/ forbi ^att oprtgtisett troer/ at 
(Sanb^eben er eit ^tibfareife. «^att UUtVt forbi 
^an af fine $or«Ibre efler 2a^rere ^ar (irrt at ef fTe 
^(bfareifen fom Dar ben @anb()eb. Sritirnferen 
fartr t)tfb Deb liøilpd S^åg; ben Obértro1|!e fanu 
le^ t Siaiuné ^etU. ^u'n ^aber £pfet; X)enne 
frpgter bet. SDfen nu er bet fettere at forbrtoe 
^rpgt enb ^ab. X>tn OoertroifFeé gorfianb (iø# 
ger t mange Sosnfer; Srttirnferen< $ar gjort gg 
fri/ ti alene Jta SorbommeoeJ/ mtti ogfaa fra 
gUljigiontni4Baatt>. ^iKif e^ «r trn Mttft : enteit 
al fMberfrrpbe nogle {ienf er f bee tt^tUtn vtft9U 

' *y ^0- tceiifet ^n iHt paa U fpanffe (Snztålai i ben 
• cgc^ttifie Jttiø, oø paa b« fratiffe (enci^clopæMflfffe) 
(Sutdøal i ^ctt aanbelføe ^amp ? Digitized by Google 166 ^ 

^i« 8tit8e> fiir M titti^tilt Hl %lW^t^¥^ Mr 
for føRMrrn>et oie (Baanb,/ og poéUr^r 'fMi 
iiye ? 9eb De« ei5|(f et SItiethtt do6Biit. 

3mJbIerti5 tt M øanfTe faIt^t^ .<it .Deit 
JS>aavbnatttnf^b f foni gferne er mt>{tiflttii fra 
Otnertroett/ frembpber |iore{>inbrtnier o^faa Deb 
betitte ®ptøDomé {)ef6rebeffe. IDen Ot>ertrot(Ce 
laber (tø t)anf!e(i9ett bringe bart fra bf ttno^nø 
antagne 9)7eninger. ^og lierer Srfarivg/ at mott 
. itbt efter Itbt tan txtnnt be fbage Øine'ttI @o(en< 
i^if naav man fun tf fe t>åa eengang obf(?ttcr 
bent, for (l(erfe ^traaf^r. JD^eget fotnmer ^erteb 
an paa ^jerteté SBejtaffen&eb ^ ^Dilfet f^oi ben 
bbertroiffe ofte er gobt. JS>an er en 6ftlbi>agt/ 
font troligen forfoarer ^n ^JoØ. SKen jnff for^i 
^an ^o(Der Gtanb/ fan ^an oberoinbeg af fin 
ffierfcre 9)7obffatiber. Og ^oormeget er tffe6anb# 
^eben (f(Erfere enb 9}tfbfareifen! 

fbit er iTftiégt^Ugef at en 9r(t<rif er< <^|ir(e, 
Marian ^nbfer eftet fineQrMbfiitnittgerf moa 
anfefg for totigc Utatir tnb Un OumaiflH. 
.8r(t«nferen/ en grbo Sgoif{^ fan tffe ef{re9}o# 
gen; ben pt^ertroifTe fan ( betmrnbfle efffe bcm# 
fom iffe afotge fra ^ang SKeligiotitmentnger. 
grttornCerett erf/enber iitge^ pgten t^i ^ir Digitized by Google wmøHt^ni JS^Ht f«r6»fti Von SMitr «<! c^t^ 

erf|t«^94i9«n tU ^n tifjIiMHl ((.|«ur< 9» 
{en •o<^^^. •OM f^kc Mcti <it ^on knUtt mtøtt 
ftr ;)Ui9t , fftw tif e er -bet *). -SlKB^n er m« 
til at oMobe £o»<n , Ofl|rfut< »i«for(i<»ac6( @n6<« 
.ff9dt DMfffgfer^iim oft« S^vrOer/ fAm tre t«n« 
ittt tab U g»rt>«9(e(fer, ^w »h fiii^e ©i»W» 
fr^si p«a(«ø9<r. . ^ttfm-^M aUfoa »(9<Mcr 
tfbfDiMMlCiri f«« uDfftinit b^ft mtAf btu l^flt> 
fultre S«r,Ms^efti, f»m< |»< 8vit«al«reK. @i 
eoffrmer fatf mprH mi« tf &iit%é«Mt og.tet^fr 
for mi li«ef*« Remt/ iam Mtt en 9t^ij| mpt^c 
mis. 'tftc» Mfb -(»eflfiii ty ^em er Der en ^or 
8orit)el, t>tn CPtftfoiftt mptbts Situm af 
i$ faift 3«er før @hM SSre. •$«» »oer/ «t 
@i|d ^ar fat ^am f ^ttun fom fin .{^»ner, 
@ilb4rortt«$ter«tt mvb«t ptd fBttbmtmt^tt af 
Sec^jeiriø^b/ j^a^.ciier aiMre diffn^iøe fii^cn« 
ftAlMK. S}«n »MrtrDiffc 2lm|f>iff tot fAfltir mig i 
it »isrft Ji«i«fe(i i>eci< af 3Hr.fH,6«M $llr«r 
be<lé ogfna for»t ^an troer beroeb «t freffe min' 
Q|c(. ^» anfftr (tø ^ for at »«ri min Svrmyn« 

*) f. «5r. «« f«ft«, «t «te StdUfiitt, at (»rtliw i ugift 
etani , at ^u^ttt (fg f«to o. f. ». 

3. W. ' Digitized by. Google DM, bff ^tmttH at ttMge »m tttt9if»^t« 

Dimiier f^i Mf »MrMttf in ^(»^nHøø 4r >#* 

mg mb- m ti^øø^ eiJi»tlai , fiMii ^ |e(*r^ 
"Mø fov en Cpgti^m. ' Kt^ø er fun^f og^ot mi 
(ttfi er ^m,^f$m poébiiUfmii, tn ®995Mi^ 
i^<^ ^an^ {ffi. SrttifiifeNt/ fbm øt»r betfaimf«^ 
^t'H ia¥ft€ antlf'diiiNkig; ^ait er ««iifoi» 
nu fovHI^n m \^im min ^^mntrtin fbiM 
^tt Dir DimiA?« mlli *«ie *>• Wetr erder ttr 
iffe ett (l^r So^f^lef HM ett ^riniiieitt» tøt^H 
méitti 00 CII t9i>é cKi« Gfførlltii«r<4t^a«&« 
IDet e^ a((fa<i> Ie(fete or onioetf^e «tf ipi>frtrM(t 
e^btit^ttomfer; OiføtUf er Seittte tl^ffefføitre 

(S^rinéert flMfirffer oft »em. 'S>et Mr 
tiifdii itu O^eftfOfii/ mett 9)«tfiroeti; fM« 
tasH M ^trfte ^Itfbristøer i ^iett for €^il|liit^ 
tommetf« ttftlreMfl. IDettfte« fedrrfgf.iritfl SOhi fcctnft d{d)b(utlø]i ofoii^tv iOOO Circmpter Mt 
£)p(9dain9 of tm faflc Gaetninø, lidcfom ben 

til ben iøt9i'Zf)tfi^.- 

3. W* Digitized by Google i^m t'SNitoit' ^d^tmi f{offirMi fiø om ai>i>^tfrtt<> 
4P8 IMW90 af2>M?rHii«44iée2wii)i tttcti iffuit 

tihwan*|Sr>e»er b4>« ftNrmøgi ifrtft^lWr ««r^ 
tomme, (Hit fig otei^fiitm. Jl^ n fanK/ 'Ot 
bet »ar £»&ertro€tt/ fo« »ftiafte 6e ^lefttgflt 
Iptormcf men tee er ofiertbf «f miø (em^rfer/ 
at bet tor Sritienfertie/ ffttt fmebebe de QaaM, 
wr^ ^tlfe bett itfaibe %(mut fugtebe imob 6an{M 
Rebene Sitrtre. S)« ftefle af deut , font op^tb' 
ftte le rortierffe Seifere til at forfølge be C^rl^iter 
trolde utjfetiø ,if fe |)a4 de tredioe tuflttde Qn^ 
Ut, W^ Sorfdarere De udgat^e ft« for at dirre. 
iO« ^do dore de, fdm sdpdntede Odertroeitf 
da den iffe tongere fnnde oprét^oldeé ded ØSaøt, 
00 fom føøce at n^derlirgse den øamle S^dt^d' 
loøie en np »eti^dning? Det dar ^^ofop^er/' 
d^ troede (tøefaa Itdet paa ^npiut fom paa. 
€^rif{tté, ^orp()prttt</ Samdlic^ttj, ^^dmrøo« 
c^nJ o.f.fl. ^adde for m^åtn Sorfland til at. 
troe de ^edenfte Sadler. SKen de foøte dere« 
3(Sre i at nnderfiøtte den fpnfende ^((dfarelfe 
os at fiandfe Sandheden { dené Sod* fRa^tn 
aUt den Xid« ^^ilofop^er dåre gritirnfere. Digitized by Googk tor fiuuKl leøøe fMi Q««irtai fK M^ct fw 
Mi«. 3es |ér iltl Mkf Mfit «c der €w «f 
Mfr ll|9^er er Mfffoi* Hi Mbtu %t ^ 
9ifbtn MH fmbn.%rtumtmnté%å$ natt oiN Digitized by Google 171 UL $rp«# 9(agaari>/ 

5Bl» ^(t Onbe i 9rrl>(ii f»r|la*er man f«iiM 
itt t¥)^ Hl«r ft«t monaffe OttDc. l^p^PMf^ 
4hUe' te9a«rr bfti« i ataturend St^r »ctK i 
»e (r«fiftt Stdø« 3iiftfnf«tifFntliø 99 SnMlffftb. 
t>tt moratfr« Onbt htftMet i Slft>idtlf( fra »ét 
eMht «d setttcr ^»ortil Stiiun maa it^titaan 
i tt«i»<ii^» (Ber €»aø^(l^. Qra be «ti>(i« ZiHt 
^M^^n^at itniUtmstto9tr bet Øpvrø« 
Utoftf: ^borfra l&« bet Oirbt (lii 0»t(iib«if^? 
•Rer ^boHebe« fon p^{{(( o« wtrélil UfaibHm* 
oKH^eb ^nbc« i en ISerbed, ro>m er fremtogt af 
en alfliffstfø*/ 9ii# 09 »»b ®»b? 

Se^øefløt er bel/ at betraøte iRatnren fra 
beit iti$nnt, fimt, frebeiløe &ibt, at ppbaøc 
Orden pø Obereen^fieintiietfe imctem foa wonøc ■Digitized by Google 171 

forfrjeaffle SDde/ af fiiilAr fa^ Wditgr fkøttr poå 
deti 6erptiberli9< Omforgf f»tit 9!atitretitf 4>tnt 
f^t i^iifl N fine (Sfabnittøerél^^DeMtee^lOetff/ 
SørDlatstcffe 03 Sormereire. aKcn t>i tnnnt og« 
fftd ftecraøce tSerben fra ttf Mben 6idC/ ^t)or Ocr 
t^K<^ fi9 ^n befpnberlis 6trit> imfffim jDeleoc/ 
fom Tpiie« at tme bet ^elf mit i&bel(e|fldfe> 0$ 
bet er Urerigt at ^enbejibé Optn^rffotn^eben poa 
benne Ølaturen« ©trfb. Jfft nof, at tn^Mf 
plante og et^bert X)9r inbe^jolber f (tn SKaxerte 
os Organifation @ptrer til fin Unberø^n«; lueii 
iWi»f ir.fc 8M>ii frettifoMifiet/., forend btt er 
CNenfianii for ^fttfUmiilk m WOt^Mmti^ 

piitbfilisen omprifteA^iriigel til JSHlbtmtMnV^; 
Sorte eOer ^eøn(!9l/ ^agtMØer QtoemV^ber bcf 
itaUttf in(ttU, fnuft faooel be . fi»4ge .^mø 
(om be ^^U ttcttt* Sitppt %af Sf oret tfori $^ 
fTn fffonne ^r^btlfe af Slabe 1 ffvitd {tfyf fe a«r 
falbeé af ^nféfter/ fom mi^NQble eder fojn«»^ 
bcm. Ofte Mtoer Sgen ganflo af6>la«MÉ 4f Ot«^ 
benborrer og Seenoeben (Boonwu*) af £aroer^ 
(Srtréfet fptrer neppe frem af ^orbciiV ftttvb^ 
^/orbe af bilbe eg tamme. £)|)r af«be bet. ^ffe 
alene be grønne élobe/ mtn ogfaa SMofnfleotte 
tiMb' bereé f!joiinc itjrpno* ^ jbc. btf«t tobpnitobe : Digitized by Google " ■ ■ -173 

* I 

iMtWftin»emtt^ bet f>Ht< « wr? »ttturcti« 
^dligbom/ 6Htt oA«rebne 05 .fort(tr<&r <if flwri 
•Simtibre S>9r. 4^ad b^ ^turttti bøaaet ben 
ftr(lc #belir«9e»fip, e# er f #mmet «l gfttfl« Sin* 
fttrdfl/ et boa^ (He fIKert f*Mr fftni^ anfltoi 
firtellomlteetf fom fw wl er betrpBjet fhiob 
•ettelf'Uétsbflf t^r Heppe aitfit SSielfle/ faretsb 
deiitir (Wfei af tt^^nfttti frm I««fl^r ftitt 88« 
»fri # OB W^ £arbtr forr^nre be fporbe semr. 
.Qramine Seftabiøeife ere osfaa séMet/ Stebber h 
Mbtt Srufter «itberfa|{ebe. SirfebMr anfa(be< 
tf oleiK af %nltf itm fortorre jfj^bec ød Icbne 
Ctetitnermen oflfaaaf Sirfeboprfutfe/ ber ^r» 
Cdfie fl^betf fnorffe Stenen og fortorre jtfieriteir. 
^or Jtorner mtbgoael^belørggelferne paaøraifeitf 
foor er fttt ettbtttt iHt fittmpaiio^M, ^bor ^tt^er 
jD9 jtårmrme dfettttemlbrt bit oø f brt^re SReel 0$ 
Cyirf. 99fatt lan^e: SJatitnit tnobtager ftne 
9ø9ni>itt«ie^rme; pfvler aø bef?btter bem; mn 
bM aabner og^a fit Gbo^B ^S opfluger bem; 
Oøfaa. ^roremef 6tamme er ubfftt for ØOMii^ 
jtfff« ^nbrotler afgnabe Stobett/ «$)arer og 
aitf^evie SBarfeti / og obfTiOige {^rber bg ^iifefter 
fføe idølis e« gi«ritis ettteti imeaetn 9arfett og 
$r«et eøer bb^t fitb f Sriiet, faafom f ^Jrart/ 
9^VVeI.bø>!Blbier Digitized by Google ^' ^ 174 

Svteeitet fmn 9ltt €i iititr: imMi <ffilli|Er 
rløct 9 mtn HiM mo» fi nat dtitt. %U9tm ^^m 
mi9 ftrfte On^u ^Ht M ftfrife @teb t« fto 
Kede/ l^ar «te^ |Bii«|e* n&ruøet fUte 9Cø» o«. 
tif»»e jInMI; Mo De^ At fiifi te fiM^e tt«t«i# 
fet^ S95« ftretift ttiiirc« t§faa øMiétW IT 
j^øvt^eiii ei^øtt^er i Sr4iee/ fltt|er tftig«r«e.4ii 
iHMi(lec foderet! mb. €i:e SuffcttiNieine Htfr 
SRoWett< (tote aOmtti og 6el9farn«9tt(Mi»igU 
tit at (loe/ ftKi ere bt to t ^n^seti SDa« ^(tt fef 
0(^ifalb.#f mitilHre o| ^rre ^^e^ Ørne aøwur 
»re gteftbor. (Kt^teo uUHi ti ilHMStetf 
UfStf »en tfi&t« ttt ^^fm* Sn 3(beriiMf 
Diu Under bt^itt ett Stof imøe^tifitNfr/ tt»<li» 
geb^ 6løt hjernerne tg lobe lie Mtrigt Støiifm 
ligge. CfgereH fenberric^er «ft meben&t^ nM 
at i^mt tuaiiøfn af ^ttnger. Stger^ £iM^ Øm 
H titve briffe ofene Mt Htmt SHob og abtakm 
Ut (tiflt ^mptubt 5S|ød; ^s>or vmgfafi^ 
iKinber lure iffe IDag og Ø^it paa JS^uti jDmt 
tg 4in>{re iNergefolé £)(ir ! <Sit JDoe/ fbm foDt 
fnlgfeg of ^ogen/ ^tl neb i en fBronb/ foflM 
fig Jmeilein ørenene og fab ber I en ^ecf Idogé 
teotd man traf ben nb. i^tior ^ bet fpabt 
.ølerte i bet Raf f elé ^;;.r i^tMet af Stpgt.for $u 
Sienbe! iRogle Stger^oné/ fom 6fei»e forftfigtf Digitized by Googk , rrs ^ 

|t>ør be t fH Sr9g tMbefuRtm •§ grcftnc af safeti# 
iif#c|iriilir« 4^t)Mr #9r maa ^pe^tii for ^ere<- 
tiAliitliiit itett^e ^De.Mfit/ ^cAiO^^^elføfM 
il tmøcr IRiiitt^ré tMgl '4wiUf iom^ f«f> 
filgi« ol^tti^etiy f9scr;9løittnd f fHmuniJ^uU. 
tM^tifaii Qrfst ^r fffé ^.^iqMøf t før (Rr^mfettr 
fim *t( U^ge'fhie SS9 »aa ttui »99 ! 6Mlf ^f < 

VorM fntniofto'Staer 09 ^9S/?f9rciid te« (tir 
fli^Bte :€NMAr htt^iidfr flg (or dl 9«ié« »em 4 
Wmttm IRitte ^t Scofri^ foftoM MftéKMn* 
ÉMMe ioii^iiiiMti iBn«^ fofVifOiCforfeii tr ^ 
Élimiti» r for ar (Sirtinrf t^m. ®iKH)9 fjr Sii^if 
ato&rf (1 filhtte^^fitf 6»treti Hf ^f( »or^vitbc £i«i 
tt«årttt^mccl£tr^fRfiw#9€^f «ø ^r fiif»erri# 
•ur fBHfniliiii,4oHmtet J^øutUnttn mttf »tr ilosie 
S^ttfif!^ .09 liOtotf dHemeomfømiiir )>aa |K«Merw 
of Mrt A ^Mfbiiim €^iMif#o^ .epoittr or aiurt 
Øtttl^ o#øøi ditfr^miff 3(£9/ itm om^UMclfitii 
CTf Ifjitile i CKoJ.is iKtbfer yoa Smeiiiftf Sort 
€e» llff '^jSoittii bi^M pt ftKife 2>9r ; r|i itaor 
tit |MeiiM.9ar {tttrfiC It^e fit tt5 cfctr fli^/ N 
^^e ^9 »erf « Sitii^ev t»ed €Sl5en af »fm. mnit 
U^ir #9«e iffttn «b paa StM om øtaUeii; o§ for Digitized by Googk ^øfnøleit^/ fM tt ^LfttnHtHv ;(Gi^riiiiii]gii9} 
<tUttbtM gribe dem i%lniUt^< SntifU øtmtu 
i ^i^én.tt^^t, ^tbt.|er oy^Tø^e« M» if aisttp 
tMtpcu. (^teg: 2)9rfiiej iMDDcnkfge Side tn 
itu fut fflir dfut^tfibtlft. ^O^øf -niaigfotftigf 
eiag« 3nbi>otdéomie plt^é tffe 6aaN4Rfniefrer 
ot S>9d t {)fir$ebr«ttt'rar forfølger ^ctt / ffDr^^ 
indbringe $nt 3@g i ben< tarme. Sooiet p(Agtf< 
af jprme i fStmUf ^Ht»^ H £tt»r. 3 te ^øfee 
tante fiobe< 3n(efcer/ fomt abi ftg ind iinlilii 
SJtenneffinf SSegU; Hnbftidnbt 3nfe6tr i It 
Mune Sonde ece iangi b^irrHfevef o« t«Me 
rtgne^rii.de ^tr^fJUgier, fio: finde« i>iø ^ftn 
i. de falde £a«fte noE af faodonne Øitaadtrf '4i 
\m fornrølige bMde ^twtf^ og de f«r^ ^Dvr* 
3 Spandet «i>ei 9?drd tndnn i Mfre ^ad 4i^ 
9iKi 2an#|ørdf tM. ^ 9^niiereifen er ^er langt 
fterfere f fo^ mm ogM* Siormindifleffen foåt i 
tSor^afd dertil. iR#(Nn ofle 9if e ene ftøNp«^ 
filer fonirrii.Iiieiidc CKedfabninger; ^fkMPT^ 
Jben er def;^iig f^deni^.^at Mgtn fDrttfrerern af 
f{n egen.SlrC/ efierVat 8or«fiH9e mm dere«^•^n 
^itgelf men i 9}ander er l>etee tngin :€Ff3eidén|^* 
9i{lene bade dere<i$iender eit'alene iOander# men 
egfaa. ^en^ge j .de jif tanddpr / og 8<pdr^f^rÉ Digitized by Google 177 

;&e øtftéfe 9}(anter ene *ja|l ifft f^i^e for bt 
Umtimtf M Miff Dcb fiatU ©Httbftr od tftéir 
MfwrHt-^rfft Mik ae ff^o oø ar tiras< be for 
)tfm froMIé^e IWfer., gor (Rtmifffer fimnc H 
i«m farlfgfte ; me« t>eb OpiMjrffom^eb fan Sa# 
ten ttn^flaae«; H '^eO ri^tia 9Ht«<n&((ft fnnnt; 
noøie af be 8ift:%øe blibe ^abnttøe Sii^dcmiUer. 
^ 'S^ftitfli^iiDpry ^bortil i tm h^^tt Hnbu 
forttb<n nogle Sttifeftet/ tf^r regtied^^nøormen^ 
f^^e« ol ^be '<en ^(oc fenbff-^en^øt/ 6a bered 
f)rt{ eler ®c(( 4lfe forffofrr bem fe(b nogen 9)<rf 
rfnø/ men ifot (Ufekrfflfennefrer oø ID^^ faritji^ 
Øaar. SU otfM bered StfOiererre i @fa6ninøenét 
gi«f(e ^r tn bffd ^^nftøi/ ^jer bi (troe/ eib^ 
fffønbc bi tf fe fnnnt forfla^ ben. 3(t be ffifffir 
itbritøe ®tfc af Sbrben/ er en uarnnbet fRenfng^. 
l^i ben famme Sobe/ fom i berede £)9^r forbanb^ 
U$ tii en farlis 6ift/ fan ^od bet anbet S)9r for# 
berebed (il en for anOre fnnb Øiorrinø^ 

21 biøfe ^enfeenber fnnbe 9Senneffened Sil' 
fianb onfeed beflaøelfeébierbigere enb 2)(Hr<ned^ 
SKennefCet føler if fe alene bet nieroo^renbe Onbt, Digitized by Google Men faø »Oflflt« t^ SonfOHiiff R rai Mt m^ 
Ummtnbt; btt føfer ifU oftti« !>•»€«# 6miøurf 
meii tM dine ben« frtrøfefigr^tStN (atiøt fra. 
gfttMt^t ^ar lAttot ^re SofiufiM^eiir/ nuui 
(aam dnf{r#n§e ftiie Stttftnt ubf^^iit mtgih 
SHøit 00 SCt^etdf / f^r «t eilfnM^MUr flii traiiø/ 
(er biiuv iaa mtitt $$tHr ^-^ilbfatttft h 
kiant (tcpOeliøc forege be feltffafoe ^imøOe«^ 
bf r. røetiikfCet ctyffe« et aime af bet f»^p(l|N 
Otibe/ mn »iflMi af iKt m^railTe bnbe; t^ tn^ 
l^ber ai;i<6rttd af ben frie 9ilKe/ tn^bH d«»« 
tfftbelfe af be tao^øftt (obe/ er e« Ub1M> Ut w 
frrøellj ^t(l. 

^bab bømme bf babni bcmi^ SbMiiriiii 
® trib ? SUM l^r i mmi tibn troet / at ftiaba« 
Strib iffe ^rte ril 9trbett< opritibeltøe 3nbrrt» 
nint, men bar t fknere Sib obøemmen beb^ib^ 
blanbing oø ttbarielfe. 3 Øttl^atbereiif ttnber 
Catnrn« Sieøjerinsr meente <øebnfnøeraef tor 
btt iff e faa(ebeé. CKan finber ^t be (lefle øomle 
8ol( et bnnfeft Sesre6 om en 6tt(balberf en ibf« 
réliø 00 frebeliø $ib r ba tBerben bar frie for bU 
ff>99ftt 00 nioratfFe Onbe. SDet^r faare natnri 
tiøtf at ØSenneflFer funne lebej tH faaban tanttt 
ba be fanbt faa meøet omfrinø f(ø/ font %fut b9ø 
Ht ^tnint tunbf bmt bebre ub at b^tt anboe^ ^ Digitized by Google 179 
UMt H fom afefaft. iUt f^nttt bm ae fattipf 

foff (året ftø ^cntte @trf5 i i)f^a(uretl oe5 at aiM 
tfl^f ttMnbr 6ttOtu)aiiiu i^eO @j6e« af, eder imod 
^i>ifmt(rf / ftt i^ n ^n ottb @tU); o^s fra j^m 
er Mnnr SpreftiQittø t^ilt »Mrfbi. ^it goOf 
®iib øaf)e be Sla^n af Crmu^j ptn «9be cffer 
ibriovøenbr jaf a^rtomt, 6(^ibe9/ fbm ^999 . 
tcrtte falbte Søpftoit/ oø 4»i falbe S>|«t>d/ ^«t^ii/ 
tlatib^n. 9); Att meente at rrMje ben sobe @tibl 
%lErr t^b at f^^ 6f«lbeii for art øøbl »oa et 
onbt, fienbf!t S^irfrn/ Sfccrti ^rtfUnbommfi 
^ar stbcjt 08 riøtlgere SSeørrbrr om ru mflt @u^ 
tom font <^Ut ZimS aHarfat Oft$$egorfr# CuQtie 
i^j itu f^tMbti af faabiMittt frtlfolbe ettttnfttirr^ 
®i tHbe, at Sllt ^or ftt U^fprtng fra f^nimie ib^ae 
itttbt / 08 at 9({t / faaofl ^oab ber forefoAnitr o< 
iiftasrltAt fom ttft^^øelijt/ flaaer unber ^ett «(# . 
frfle eiptflU. ^bab t>er altfaa f9ni^ oé S^U i 
9)crbeA< 3itbrftnitt«i rr itfnn if^nt for bor 
tnbffririifrbr SatteebiC/ f^rbi bi ilfe funitr 9P# 
Mdt*be ffrrtir ^iimcrb/ ejBcr forbj oi Cfibe bft 
lOnbt/ ^i^at> ^tt iffr (kiiH»cr oberijeii!$ mtb bore 
43lMFir Od luiiiltøegorbe^. SHfprn attfa<ie mav 
^Mati«trrte Sm bilbfarenbe @tjrriur/ mn fiUfif 
øere 3lproiiot^r^abe fitnbotr Af brré# (^m om^, 

ffll2 

' DigitizedbyCjOOglC ' 180 

Mm ®oIeii er mt^tt ortettefig; futtbe di faa* 
UM opbage ^laneri i otte Dele; ba Dilbe di Diff 
erfjertbe béti fulbfothnéjle -parmonie oDeralf. 
g)?en ba Ot)etf?tteIfen ftibnti er o« umuHg/ faa 
tttoAe Di ^olbe o« til ben Xtøtt at i en 5Jerbett/ 
fom (laaer unber ?8ii«&omineti« ©tprelfe/ maae 
ba minb^t foaDelfom bee j!«rj!e/ bet ube^ageltge 
faaDelfom bet te^ageliøe/^ ^aDf et gobt gormaaf. 
g^rnttftett fltiber ba førfl tilfreb«jhaelfe, naat 
ben tf iiber t goreitittg meb ben religiøfe Sf oe. 
'^SRcne Sonfer ere iffe fom gberi Sanfer/ oø 
€ber« Sfeie ere i«e fom mine gjeie.'* '^O Oitø* 
bom« ©96 paa @itb*18ii«bom 09 Sttti>(fa6/ ^do? 
ttfdttbfafldifle ere Dirte*©omme/ ^bor ufporti«« 
biiteSJeie!" Sieliflia.ne«« 2«rbomme bringe o« 
fM bet ^oiere Srin/'^Dorfra Di bør om^nt 0?a# 
tnren« Snbretninø- ©erfoni et g)?enne(fe oper# 
ffebe en plante, et Sr^t; en ©foD/ oj/ faof 
fitart faobane begpnbte dt grønne^/ f^an ba f rem^ 
faibte en (SD^rm cif 43bel«ggfre/ for at afplntU 
(Bfabe og »(omfler, ba triibe Di taibt faapant 
gore^agenbe mennefFeiig S2aar(ig^eb. SKen tKiar 
6ub Deb 9}aaren« 9!)arme f^at fremfafbet iRatn# 
ren« pnbigfle g)rpbe(fe/ bf ff/ønne SSIaDe og %aåiø 
rige iBfomfter/ og ^an ba Deb famme fBarme^ 
fremfalber af forben taCrige SD«rme af Snfefter/ Digitized by GQogk / f^m Qvaahiitn attfa(9e ps fortirre benne 4>ttUd' 
i^eb/'ba maae t>i fafbe bet gubbommelifllBuJboni« 
£)et egen^tptttge SKennejlfe ^enfner Slit til ^s feM 
Od f^^aréer: ^ar ba biélfe 3nreflir«Si(t>(crelfe iaa 

. ttøtid? ^bbe be }^aa onben a)?aabe en foa gatM 
uenbe ^irf ntnøi fom Ian erffattf oé bet af bem for* 
aarfagebe SaS? Siø^tenbe @pørøémaaie frtfleé bi 
til at oløre. bebSabet af nmng.e anbre Sinø/ fom 
trjt oi Hmt 0^ biøttøe/ 00 bog i Sat nrené @tritt 
itxUt nnbt)t og 6erøt>e« o«. Srugtbare Sanb^ 
fo{{erigi 9i>er, oberir^Øe« af Sanbflob eder tpf 
flugeé af 3orb(r^iø. 21 i5ebrøbe(fen ober $abe( 
fpørge bi: l^borfebeiS fan 9)7é(leren faafebej øbe^ 
liegge flt 9pperl4øe 93<erf ? S}i (Intte menne^i^ 
ligbiié: et^Dert ^«rf fo^er od Sln^irngetfe og^ 
SUbU, Dg !){ ønfFe/ at grttgten af bort SIrbeibe 
maalienge bebltge^(beé/ altfoa m«tte t>if at bet 
tnaa for^otbe ftg ligefebe« meb @ttb. i5ilelen 
f{ge^: *'*^(rren taUtft, faa (Teete bet> f)an 6øb/ 
faafiobbetber;'' men bet falber p< banffeligt at 
fatte/ at ainiagtend Srem6r(nge(fe ^er anberlebed 
enb fUfmfkdUnS Srembrtngelfe. ^nbé ^enggt 
opnaaeé ogfaa btVf ^bor oj fpoeé/ at btn for^ 
feilté. 

<St opnuerffomt S3Iif tii ^Planteriget (ieret 
' ^7 ^bilfen ttenbé(it$?amgbe Øii^bfiøb bidfe Srieer DigitiZSd by Google 184 
øS^tatiUtMWtlii foir <if "(tfiitff tiø|(e fad %9»* 

%t$tttn^lMtt tån frembringe. SDerfotft ct^^ert 
6«b(!ø<)/ ét^^ert Sr^C; en^Der ^aiite optfiKied^ 
ft mulige SOJi«!/ ^« Dil&e 3^rbeii iffe furtii* 
tumme CKicttdbett. ^dn feer tpfceifgeti^ at bf* 
oterorbentU^e rige SrnD^Hngelfe er fterégttet pai 
Swbffrirtifdfng etter 0&el*gfte(fe. Del ligget ifU 
i d^aS^retsJS ^taA, at aUt 6irdp^ fTufle if^ 
^uts^elé 00 utrfe QSefrttgttKttø; t^i aSo^tisbett tt 
førfhfr tif/ 4t belte bel^BUe«. Vitn bet er beftgnit 
efter f at df ben tiettbdt'de ØKo^ttgbe maae tttMttti 
btgén nogfe 6tø&oratt naae ^en fil bet '^f^mtt 
etti. St'gelebéé er t>tt ti ^eOer ^^ttetl / at åf 
^tt ftore SHåHbt %v$t, fom fommer til gtttd^ 
lømtrten^eb/ et^Dert fTulbé fomme tH Si^emi^éjrti 
Hf MQitøe falbe pad tibe<)&emt 6teb o§ mange 
fA^t'ired af 2>9r; men ^H er anorbttet faalebe«/ 
at tif ben ((ére SJ^d^ngbe maae nøboenbigen itøgM 
f omltté tif bet befiemte ^aal. ^ah ^ar bemtr^ 
let Ø^atnréniS ^fparfom^eb, t^ét 3(ft fan biftt 
éttbénbt'tit nogen 9?ptte; m&n ber (ffe mintfi 
bemærfe Gaturens Øbfef^eb/ eøer Opoffrelfe af 
' oDerfløbfg SRIgbom. ©et famtiie g|e(6er. om SDp* 
reriget. 9Bi tnlDe ^øiligen beflage o«/ berfom 
ber iffe g^bej faa mange Øtobbpr/ fom fnbirrirnr» Digitized by Google feM tifffbeKøt ®#i|lf 4f Sttfcftir oø ^bfc 6t^ 
fMrfiøf Jbyc. ^ terc oøfa« 4if Crfarinti oi 
Skrcfélnøeø tf fiørtut giorC/ 99 4t S^rniti^fit 
tg ^nh^æntaint ftåat i tt naiogtiftC Sor^øl]). 
JDc yhiiurr Of jDpTi fom rre t|n^crf affede bett 
fitrfte eUttfrabtlU f Nt>e oofaa »en førfie goi' 
l>lantcKi^i'€i>ne. S)^rintab bf/ fom fuu libct 
f^rfølgeé/ cr^ ogfaafoti imt .ftuitbart. Stoøée 
^laotec 09 2)9t tati ctt^t« <(f bfi> 8f »Itbarftebf 
€»m b< ^<i^c i tUb £U(ia«b; Mar^ laøf^ attber 
CR<nne(l«té om^pøøelise ^ieie; efler brinøc^ Ci( 
fd^ fdlbfl h^i^otcehliui. Seb al ben friø oø 
Øfrefeøøelfe (ttr matt ei jetter/ al noøeti eiorøt 
ttbrpbbej« SDtt {tinnti altfaa terretiøettf at Ifff 
ftribfttbt dfiaøtcr ^atie 6lartbet fø i g}aiiirett< 
^nt^cetttlnøf men ae 9lft tr otbnet af ben famme 
fbtøe S^iMbprn/ oø at ben tiifpnelabenbe Strib 
fremmer ben f)ilbfomnef{e ^armonie pø £tøet>irøt 
imear« aøe S)efene. 

SDerfom 4lf< btt ene JDpr ølorbe biet onbet 
til fit æø&/ ba fnnbe tf fe {aa mMit forfflffltøe 
9lrter af S>pr.ffpe }^a førben. . ^an bør bel 
ittt begemme/ om ber tffe fnnbe lebe Uøe' faa 
fiort SIntat af Sebenbe/ men bti fan man Jffert 
ftøe: at ber nbtn Dlob bø (Oforb iffe fnnbt iebe 
fda manøe ^rter. 0% at bet liøøer i @fab<rin< »Digitized by Gaogk )g4 

i)Aatt/ nt bet ifft de^t fTtKi Mre mati|e> 
Pd mamt forfl^atøeSffataitider/ Mftfitr mttt 
(I^be(t8ett. S)e aflti>e5e S)pr ({b€ Wfpin mtftr mtti 
fteiirere inittbre/ bib at bitbi 0{ob før onbrt. 
eo^bbatUig^tt flFeer Sdtgrebet oø Øbcf ffgSilfen DofV 
forne qs^urttøt; fidbent bribed ®9ot meb Mtt 
bbcrbtottbtte ®bage. iibtlUvnt ftilbt itibt lanp 
tatiitvt, berfom be (Ttttbe bøt af SKberbOiiiié Stms' 
^eb. 3 m^^^ tilf aibt biffe b( ogfaa fiitbe/ <rt 
Øbetosstifett er ttriiibri/ ettb biil i føtfié Øtt 6Kf 
fptteS) 09 ar ^etiben oftr finber gob (B^tagt Ife. 
Sriret fBeenbeb afblabed tioø(e Sfar faoMet af <t 
SD^øtt Earbet/ at ber tf fe flnbti ergrøttl (B(ab 
if>aa fftltZtc^ct. &aa øbe(#9øetibe faoban ^ttf 
^attbltng éfferS er for ttmt faa fiber berce bog 
intet berbeb / bet itbffpber ttpeSIabe/ 09 er om 
. fort Sfb i fufb Æraft. Osfaa Æøeit/ fom er mU^ 
l^anblet af Oibenborrer/ ttbffgber igftn nyt Søb. 
(£t ©fagd Q3(ab(uaS firtter ftg »aa beit tmberge 
^Gibe af 8tf6d6(abene/ beb 3rr(terfttø fntmme 
bfjfe. ftg os baiine *^bir(bittøer ti( S3efrptte(fe ober 
bereS ®j<rf!er/ o» Ztc^a Ubtv inut berbeb. ^aa 
(gimetrieer feer man ogfaar^borfebe« étabet bottr 
ner ShUv, fom inbflutte. oø befFptte bc i|^Iab^ 
innSf fom ttirre flg berpaav og Ær4?et boyer i|fe 
bigomtnbre »nber btnnt SumanbUni. & Snftft Digitized by GDogk f«5 

pff er p 8®9 «ifr t SSfabet jhki ©gen / htn Utaf 
ifttmtømnt far&e ont«it>e< af eii SuqU, 6al«6fe/ 
t^øfStabefbonrer benne UbO(ejrt ubenSfabe. S5(it)k 
ttiboø nuinøe^lantfr mij^anbfebe/ fna^abe be 
-ogfaa tnedtn St>ne ttf at erfatte 9)?jé^anb({ti9en. 
^ange formere ftg et aféne t)eb grøe/ mm oøfaft 
teb StobfTub; ttbfobere^ 9(fl<rddere/ tag o. f. t>. 
iRaor ^mfl^nøelen ))aa ^neé oø anbre fXanter 
6ef!abtged/ faa ubbrebe be,fis befio mere til 9U 
dtrne. sDe ber ^o(b)ed nitber tioøen Sbanø af 
Oiirliset oø atibre tibltbe Omfiffnbigteterr 6H9e 
fterfere enb be frobf^t bo^ren^e. X)et er beff enbt/at 
Qjøgenf SfnfUrttif (irøger fit SSø t en (taeSuøle# 
Øiebé / efterat ben farf{ ^ar øbelagt benneS Sgtf. 
^SDett KOe 609^ td<^(er gierne benne Sorn(erme1fe/ 
^ e? ret giab t)eb ai ttbruge og optnabe ben f!ore 
Unge. SnbfFjønbt «()etren (eber giffe/ faa ftge« 
bUfe bog af en naturlig S)rtft at f omme ^en til 
»ené {Peen. ■ 

^tfinof (Feer megen Øbelorggeffe oeb faa 
mangt fienbtligt 9(nfa(b/ men man t>ll ogfaa fitlbe/ 
atStngrebet meefl (Feer paa be ®bage/ fom.Deb 
nogen epgbom aøerebe n(erme f!g ti( Unbergang^ 
og at altfaa be @nfe(ted Ubrpbbeffe tjener ti( at 
Deblige^ofbe^f (rgten i $n fnlbe ©tprf e, 5)e fom 
^e.tffnnbe 93is»p^er.i 3nbtM)Ibeite eøer i bit Digitized by Googk 1$6 ^ 
tteiøeSigemr / cie* btt f)m AttftriM f$t^ ^ 

Utttfl 3Jot> for ^ere« gteii&fr. J>eit ®trl^, fw« 
ter(!er ^im^em ^tiitnerne f^é tiQøle S^^k^mv 
tjener tH, af 5f f^a^ere f»rer(rttfe<i tø nt Sttrte« 
fort»laiite< uet 5e f!«rfere. $6riitb ^tarftiie 
bmbtdit (erfr«/ famieé U i ^MU, (ølbe aKptt« 
frtnd'od trirbe bc fiiaø^r fom tffe fntnten^fttbe 
>eø iange Steif«. 

S^et er tojnøt fr4/ at til i aSt tiif<r(2)e fttMt 
tittøiDe Slarraøeo/^ (iDorfor betle <Ser ^iint |Ff«f* 
S)e ffertrere oø (^øiere Sornmaf mne t^i tfle> o| 
iiaar Di ettbeltøeti ()ia>e fa&l aft/ ^ab Dl D€«b 
berøm/ uiaae »i tilfeitr^t bf bøg tKe Decb/ ^^oiy 
fot 6faberett f^av øført faaban ^nbretnfitø ihhi 
Øtt ^orb. ^ett enbnu eesi iStrf nmø af S^atort ii< 
etrtb fitttne bi anføre/ nemiiø: at ben tjener tfl 
at lolbe btt ^ele i IBeMøelfe oø Strfrom^. 
ttbtrffom()eb er imob SRaturend Orben / tf^t beo 
^or forefFrebet (Bebirøtlfe eOer S)øb. Sbenbf 
. S)r4befjere birfe fraftiøen tit at ^o(be ben bprtfb > 
«Jerben i ©eb<røelfe: l^unøer oø atDiebrift. ^cf# 
til f omnier tm tttbit^ nemUø tnbbprbeé etttb. 
93i apbaøe lettefiøen/ at SeDirøelfe faauel i bet 
4>tU fem { Skerene er eet af be nirrmefie Sormaaf. 
f^mmelftobelfne ere t oaflabeKi ®eb4rgd|rr bei Digitized by Google p<ia 3or»iit ^rbejl i 9f txrøelfe. 3 bt Dt^eta^iU 
6^ atiimaft' tegtuier frrføMer iDiClfg ^eturøelfer 
Sircutatloif 3n»f«dni»8/ tt»Minfititflø> 9<^mf 
imnfiitniÉi o^ Oi^løfrtttiø. 9i;«nged}atarfr«fter 
»Me la tvite itZN^tmcd. ^MtrDfrr 9f»«ite(fef 
f)M fiøfier JDift ^9 Uttbttsanq, iaa itg^nhtt Qfcc^ 
rfttif 9orr44&ti#(re/ faa t)eMt^ af (c fammettrattc 
2><fe ^Der i^jeit filbdge ti( ftt (Element« SitOoø 
bet (!i([eflaaent>f ®anb/ m<uif?ee.Hd be btti sxc^ 
rettbe2[nfu(!iHM9rf sa«er i Sorraaottirf^. SDen 
^bDorteS <BeO(tøe(fr befororer ben inboerteSf 6er# 
fér nibe# ^enneffer^ fom nnbbNge flø fra (e^ 
femtiøt 9(r6efDe/ fi^r Øonb^ebetiJ dfplb at fore^ 
U8t (tø <5e#(rse(rér / fom 1 anbre {)enfeenber »ifl« 
ø«re ttnpttlfle. gnfefterne« (5tif er faafebeé et 
^irringémtbbel t<r at ^Ibé be (lørre Pør t fBt* 
iNTdelfe. ^anceUoet ptrreé t)eb iBfarf{ oø anbre 
HbDorcej 3infalt>. £)eén5eti opnaae 2>9rene oeb 
KbDort«« ^obf!anb oø fNnDtliøt Sinfalb en bit 
®rab af Ubt>tHtnø. GaaDel ben forfulgte/ fom 
ben forfif genbe^ nøbeé til en forb^tet Opm^erf^ 
fém^^eb 09 Jtro^fter« Slnflrarndel^« %tnt for 
Stenber t&itjger, S)«rene til at txrre opuKtrf fomme 
paftf ^tmb ber foregaaer omfrfng bem. 4>^vbtb 
UfbtbttS ef mere Itbénbc £ib. ttbfii btiine gtbøt Digitized by Google IS8 for fleobei? tnlke fynti ^ø&ttig^øi Sr«9%d>i 

t^t Det famler fitt S^e )Hia ^orOftt; ^r ftite 
Øint og OpoKrrffom^eO ^ni^tnbt ti tfetie. tii 
ttnne^jenffattO/ men odfaa ti( t>e fur etii^ gien 5tf^ 
^aneri er fl^&fe opm(erff6m.|H>a/ ^w>*er fwiif 
gaaer oi^r og orøfrtng bnt^ og faafnart ben ep^ 
t^ager nogen gar^r gtt>cr ^tn en oDoarenbe Søb. 
«^ornqi^(eg/ •^elii^ og S<iarf ti4d« bc i frie %xU 
ftånt> gaoe paa @raré/ ^olber ^Ofr 6l4^gt ^gJ 
en abfprebt SorfamMng/ ben fom førfi niisrler 
gare, groer aboarfet/ og plnbfelig* er gloffeji 
famlet enten ti! Slugt efler (ti S^tfoar.. ^efltne 
famle fis i en jlrebé om ttfoen/ aøe meb iB^gbefftt 
inbab; for at flaae ^tenben ; ^OoVnqu^get famler 
fig ogfaa i ^rebé meb ^ooebet til aSibbefpttnftet/ 
for at (iange ben fo^OebS Stenbe. SSange SD^r 
gioe en aboarenbe Spb; naar be fee Saren/ og 
(Crige pnfeiiøen/ naar S^^en er ooer bem/ for 
€it aboare anbre af berej @(<rgf. , Ø?bg(e ubf^tte 
^({åti fom (Tal ^o(be oaagent\Øte for be anbref 
nogle famle ftg til fo^IIebéSorf^ar/ nogU abfprebe 
fig/ for at foge @f;ul. ©eroeb er. bet foreipa* 
' get/ at itu f>dt (Slo^gter flfuOe ubr^bbel *&t>U« 
fet aSob/ ()Ot{fen Sraftanfiro^ngeffe/ Difer fffe 
^BMn og faacmangt anbet foagt 2)»r pAa ben •Digitized by Google 189 
$!&/ tiaar ^Omftrg for bere« SJffom Iløøer benr 

^øttftt/ Sornftaben 09 attbrn Sugle at forgide 
fig fom afnwgtiae'og at foløe ttl ^arfteit/ for 
ot foffe (Sfttt^^tUtmf tU at forfolde flg/ oø 
6eri>e( at fittm b%m Utt fra atebe oø Un^.er! 
é(^n\Hvi Sfcerffra;6e(f(e oø Metret« Ugnnfl tofttøe 
n^aiiøe S)9r til at ø/øre ftø SoHøer/, oø bet 
iffrbertibe» mtb mtøen SKb oøSfriefbe/ i 3^beti/ 
f St«er 0. f. o./ ^borDeb bc Mc oø ubDifle berii 
Srirfter. gf^t»trt 3B<»fen ff riber for ftt Øienieeb/ 
b^e ntfbenbe Sor^tnbritiøAr atffpore bet ttl forpotet 
attflrittøelfe. 

iéaa afffpelcø Sriø iikinbt ^ettniefFer tt, 
faa ^ar betl Wøbert Strfttitiø/ at aOerebe ^rpø^ 
teii for httu Onbe aitfifxrttber Opm<er{fotti^ebert| 
00 naar ben brpber itb/ fletter ben aOe ;^rarfter 
i forpotet SBebieøeffe. JDen berbeb foraarfaøebe 
Øbe(<eøøe(fe opfprbrer tit 3ffianbf(rite{fe oø npe 
^trffombeb. pet er @porøémaa(: om IBerben 
fan nnbi^^re bette Op^^tninei^ oø S)btttpøe(fe^^ 
gibbet if 4m ith bettt iOnbe fan afOirrøe ftørre 
Cnbtf 00 om CB^nneffeflirøten nben Mtfe tf fe 
ttihe ^enfalbe a(t for meøet til pf)\)^\ft 6tob^eb 
00 moraift Sor&ilbelfe. S)oø nbett :Srtø meb fin 
e^en 6((røt bi( a){ennefVet albriø manøle £etlié^ Digitized by Google 190 

til ilt (mnp« fMob iR«b|aiis h 9ffiffr(l96^ 
99 9ti •il-' «f QIoNnii iat bianHti »9H £i> 
Me> CECøir. S>«< er K»(«ne £ainp/'.®(iiRte(?il 
»tttOer 0«c& os HfMU. tmh »i 9# et fB^[» 
roftnidttb/ ^»or ingen %B(«Mii« tUifantp «| 
Smitrcnielfe iAPt«, ff»»f f»«ieiHW 6M H t» 
øemc t>i^ 9?eflnf(!cae Hf bUhti |>»9 tr jbet 
(Kenaefr«; font iff« onflfer f{t £t« frit f^r ffiMef 
08 »00 , INw <r t><t éuntuSft fm ^ C«in»« 
fme»/08 ei>eri>Hn5«t maaøe SrfOf rliit^e^r« f«« 
iffe slOer % Mfry o# iafftt (fytb fot,' at Mr 
ga»e# 1>ani Sciliø&<& lif fMdaa Såmp o« SUf 
flrofttgelfe? ^t>a& er ei»et» ©et er en SlrtU. 
4^i>aft er ftoet« 6cd^ grvft? ^ef er jb()t Se 
»ift#|e»/ at^e fbetbtt M, »9 ftuKfeei 6ekri 
lf«r Otter f « feto. Sftertfte ^eMinter ttfittéU 
»tt.fom <n Sttølerning «| ^m, at I«« ^M 
Ifanm »et neaM^ritte £(t> nrii 6K»t(. SD<ø' 
teren ?3tt8«««« (Oeorgwpn 1.) tilf|cniie$ui«erf «t 
^M Mf itnft farm^ta ptm iim. Sita $oi^ 
9^iiofop^ 6en«ca>)r fonime tittiit %tt$imH 
rm bet Oait i f^ecM / «t lirt tati ^»e øe^ 
fi«e ^l«er. 3 i»t øanilr $«(ianicate frenHiBr«r 
©doift.oen ffjonne I«»fe: "ain @nb! naor 
Du 9bnt»9er mi«, ba'øjør.S^atiø for/' fRM 
#cr er bet e^nflenbomtnea , f»m fonHatw »f Digitized by Google m 

h^n ((«rtt; ^^tiUtii^ ^oi titm btm tUfoUf 
fom ttftt ^»/'' "^t f>9t t>i ocd mattse Sro^ttfl^ 
(kr at Uxb^aat t ®nt>i Wit'' '^Galige ere btf 
(6m fariit/ fpm Itof fJorWøflfe*' o. f. ^. 3«r>f 
Mtti gormaAl fan iffe Mrc/ at leDiitdf ®N6f 

v^e; i^i ^tia^ane øpnaat« ifU. ®(i f¥)eitff« 
eitft l>e iifomitftigie ®te6itttifer noøie Uf^ai$ø 
H^tf men ogfia mAiigc foiertflist/ gflelftr; ^ø 
Ø^tt(ii< ^r Hitig fDerfhttC £H^et/ naar |an 
fløff : "Sl( )6{a6nto«eit tttfainmen fkfCerf 09 tr 
liffommt« i Ømcrfe inbtit n«/' Om 5€ )tm## 
leube ciiaM ti tu^ocy 4t M fjernede gormaol 
fair ^vti tiifHntlft l^en^e Di ittt. . ^^M^iKiit« 
infteUi^t ansoofr/ Da t>fe& tif at t>or 9lanM 
Oplpéning øs goriiMiJtg maae tirre tort 8or# 
tttaol f^Vf og'SRi&Delfrv Itørtet et ^øiere €tt 
Ian ø^taaeé^tdret. (It^rt SJNnnej^ fintet 
Jtnmmer dø ^øie pM pi fbant igl^nitem Sitetf 
tos tin ene mere. enb ten oitbeii. 9H pnte 
SteUimttf Sierf 5rtttne/ iD^tftummef SBlimte 
øs fiia mange af 9)7øtgatts og £fte(fer bp^t netr 
toiete. (Ken ti maat tilfiaae/ at terf^m ter 
fntetf mesei O^t i fBerten/ faa finteel ter øgf Digitized by Googk bet ojfoa 2lrir«9 til, At st9»c fere 09 ^ilÉre @I«r 
bfcr. SKetinef!et fom et fortiufrfgt 09* tdtgiøfl 
®«fen fan ør«5e jlg fteb. bet flfjønne> f«tte/ <e»i« 
•8 bet (an ^ebfe JItse t najtbeiig Stttbfemmtnle&i 
t JtttttDfFafr 08 i J£>ttti$ffeb. , ?- . 

£ii £it)eté oitbr. $m9 x^gttej^^ ogfaa. ^øbf^ 
btt altib f)(^ foref ømmet ^mmftiik faa mm 
l^beitSf at be meget ^Me drti6(et o«er> |ttii# 
far benne ftbfie OpløJmngfhtJbe i>#fext>9r€Iii^t< 
nuttb^aaeitse £obv fSer ^ttørføi bog tGEe ti tmtf 
gere £(b bleti^ oé tUmMit. ^a alt^mbtv ®flev 
tttttit >ar <J bifl tSK4flr af «rirfter , faa mooe tftr# 
gjienøe(iEg^eb og SDabe(tgX)eb ^øre bør Serbeit til 
sut Seøeibe f^oa førben firbeS utfber ben ^ttim 
gelfe/ Qt bøe« fcbet« ^(rttgbe maae b«re afmaott 
efter bet« Seftemmef^/ øg bet maa borre fange 
»øf før ben, føm 4iibeitber bet bel. ®9ne4»« 
Jibe< f«t/ faa tnaae »i gjøre be(lø #iié(gere 
»ritg af Siben; tffi at leøe er for a»eiitte(«et 
tffe/ at aanbe, fjMte øg briffey men at førorb/e 
fin aanb; at btrfe tit ^elb øg føelftgnrffe føe 
#« felb øg anbre, SIttnmitHf føit». fan fee 
©øben før^lb^ fhn bel æns^tå beb ms »ittebe^ 
KHtti^t fon ogfaa beb førnaftige iorefiiattig^ Digitized Ipy Google V / 193 

eiirMf»e5etMtr9JÉiis(lelfé 00 UttUfii tHOctti 
$¥mmt. 

titfrtt for«fDmm(/ naar M Dtlbe let>e oDereenJf 

^rtfcer; 09 iffe sfare gø felb tt( 6(ai>e<if flette 
SUMelts^eber og ^aner. Stegen Ufreb oggor« 
flonreffe i bet felfVaieliøe £tb fttnbe ttttbgoaetf^ 
birføm 9)}enttefCeite btibe følge ben btOiøe Sor# 
(Irtft: ot øi^rie M famme tmob atfbre/ fatei bt 
^iHe^ at atibtt ffnae øjere ftnob bem: Q)?eøett 
golfiti^bm bø jtnittttifr f«»be imbbtøe«, berfom 
bt iatU^intpw^Ubf 6)»arføm^eb 00 £arbe# 
liø^eb. berfom ttbøle {D;eifomme(iø^ber j&ore 
2fbrblibet tU; faavere ber tnanøe attbre/ fm^tnr 
ttf f?er f!a6e #0 felb beb fornebrenbe ia^ttf ber 
foft#re &i«li 00 SeøemØ Srøfter/ oø forflprre 
fubborteø 00 ubborteø ^ub. SMtb |o gffrere 
Srtit ffitenneffet øader frem i>aa ben^ af ®u(^ t. 
Øorttttfir 6ambUtiø^eb 00 Sleltøioti forelTrebtie 
Svaner bego toaUHøeie bil bet p^9f!fl^ej oø bé^ffo 
Mfobre bil btt mo^alfte Oitbe 6iibe fornam, ^i 
fttfltie itu tmiU oØ bet moefløtf at @ttbt fitnbe 
fTa^e fetlfrte/ fttlbfomfier ^^^nctr ^^{^ajt 
maatte ba fremfrrinøe @ober/ ber bare^am felb 
Iføe. ''3«lørtt er 90b itN« ecti^ fom er ©nb."* 
9t9t t^ou SMM* 20 »b» gi Digitized by Googk 194 

^bor hir ér Ståftf font fH^Hé df tir Ifff^'iMte' 
ttfu(bfommcn ^iau, Ut maae SeiUagelfe r uttfiia 
morarfROnbf ^ txéré iiitteri§. 3Séttnef7etK ere t>tfi 
itttihmtt bt fnlbUmu^ ®nvt eUbniåttwt 
tfttti 9i r^Hifie {N««/ øg |ø fktnfdmtferi iiør imi^ 
ralfPe Silffatiir bMDer^ b^flo Hétxt bil ø$fåa »fit 
låirttUtt jbfMisf^b é(tt>e; £>ec t^'fe^e »g bt^ftt 
SftentiefFe fan f^< tHtli^^H aUt g<i(t ofttve tulr 
Qait t>abt7 Dg oftirf mb ^«« fel* bttbf førfecr 
^tt fiø; ofti fttM tlért ilNif f»rtr9Bt> Mab M 
fdøbf eg 9féfbt igdart øg bnfotti (im fr« ee 
^^iere etdttbi^utift ffmbe ot e»f He ^t- 8eø|iil»r 
øilbe ^aii (rnbnn riihfbré b(rre tllfnbé nM ^9 
^ib. SJitn f)b^lth4« bil bet giiae.bett/ b^ in^ 
gett aritfétt Sød ^tf »i^ffttfbe/ €itb ftnip f)i)f(>rdlsi 
Siltøteiig^eber/ b^if tfOeA a)?bbf{attb iHoir 7ft«r 
for aøe ttibboreié og utoomiSftfNfftr? løi^or^ 
iebeS bil ^art (tfnnt mtbgaoe at føte fttttml^t 
.^irfnitigét Nabe |><ta Stgmi o^ @^l af gité 
mange-QBflbf«Nff€f ? Otffe ifN fMtgførtc flM^r 
opbpnge tø omfritt<9 ^m fr« aUe&ibttl «d 
fM infk ^eti)i«^4^ itwbgaae ét fitidgr tløettf . 
iBittetl^^érr meit ditirgt^Hgett flfmt tftt t bw 
egen SJogr; dt fwmiitbff^ eOøi ot fénMIbebeC 
£^nbe { 9>eiVeif , f^bM entiø btiM fuAfte (aøe 
filt dprtnbeffe fra ol fmt tmt fvé onbre S]Un» Digitized by Googk 195 

mtfteif «ner fta ^nbbomtMnS Ctpritfe. 3^ [ 
tiBittt t)t I(rre atJitnbe og falge 5e for Vktt^ 
mffhlUtt fottftttiine iobt , D((fo mere betrpsgeé 
ti tiH«(> @efi>l^6ret9effe »g felDfTalte Jplager. 
^btt ni n^bt man^t gorbelt af ben felf!t6eft8r 
gøf eeøitg / fntttte t)t't)e( tffe ganjFe unbgaæ 
f^oriurrmelfér af imbre g)rettne(fer/ tf^i btn ettej 
fofbeei os 9)trfefret)< Ia6er faa MMisin'iub I 
h$n Mbtné, at @fammenffo5 itU itmftt fan 
nnty^åaté ; enboø ben UfFplbigfte fan 6lt»e ttbfot 
for IRtdf|enteift o^ OXiéu nDeffe. 3l?en t)eb <C 
rttf^rbiBt 00 mennefTeflerltøt gor^olb t>t( man 
600 fnnne Utast CD^ange £p|!eii ti( åt fFaOf / oø 
Iif0(«6ne SOfanøeé Ont)(fa6. ©e ?ra:n8|Ier, fom 
gorfptiet^ etpreife tilftittn, f!aaer bet tffe i 
tor 9S4gt ol afoo^røe; men boø at formtlbe. 
Detfommtr' itft alene att pa«/ ^uab bt Jtdt# 
mtn mtb ^tilfet (Sinbelaø t>t libe^ og ^oorbatt 
anbenbelfe t)f øjore af Sioet j Q3ttcer^bér. £)en 
rene €/«! fan i«re JiDttS Sproer 'meb #orrt 
jfraft/ enb ben befmitiebey oø bet @itb ^e4> 
iibåt @tnbelaø foler mere trafl oø «0m^ ^ob 
ket fra @ttb ftortoenbte. ^bab ben^tnr anféer 
fom ttfpffettøt tilfctibt, btt befragter ben an^ 
ben fom tilfKffetfe af et fjerligt Sorfpttf fom 
4>rbcaødféa/®ibbel^ fom: beigjoiJeitbi fSWo«^ 

*^ DigitizedbyCiOOglC . ' 196 

S)en c^ri(le(tde SKeligfon er t< øtden: fibtmr 
tet pffrefU ^jiripemtbbef til faat>et at ofnirrøe 
fom oi førmtlDe SiDcté Saade pbp^fFe Hmomlftt 
sDnber. jSrfaritiø fan l(Bre od £(09fl^dres(eir 
00 Sttteregdr/ oø $^t(ofop^f fan dsre M at 
fjfttbe $nst 08 S)9b; nteh uforfaliTrt €^lri(iett' 
tom ftettir od paa et gotere Srtn7 fore^olbtr lyi 
haabt ei ffjønnere Sormaal oj gi&ér od Crafti^ 
gere 99ei><edgrttnbe« ^et reltstofe ^tnntftt Uf 
Ut fieOfe foe @u5 og t S<>eening meb ®ttb; 
aUfaa flraater ten^^oiefle moraljfe Sulbfommeni 
f}ibf eOer ^Oettiø^eb/ i btt flarefle £9^ for f)atii 
in^borted 0te; efter bette fitlbfomnefle ^beaf 
flt^itt ^an fiebfe ae banne ^s, tneb barnftgt 
Gtnbelaø ablpber ^an Qnbbontniend. 9ttjK og 
(enøiber ^8 i Sllfaberd QJiOie. g^^tlofop^ten fait 
af^olbe S^ennelTet fra at itiu onbt; &)Tifltm 
bommen lilftpnber bet> at (Itbe fiebfe frebrt.^ 
ip^ilofopl^ien fan (o^re od meb folb goledfod^eb 
at ^aat Soben imøbe ; €^rc(lenbommen fan I«re 
od ttieb glab Sor^aabnfng at øibe-od i SDøbend 
Strme. ^^Uofop^ten fan fnn biere en SUnbom 
for f^aa; €^rt(fenbommen fan b<rre f^eOebd eten« 
bom for aoe. S>øi er bet fornøbentr at Sam& Digitized by Google 197 . 

1III9 09,?^roe/ %ctnnft oø r((Cgtor< %9lt^tt mat 
fértne fg med ^eranbre; tf^t tUerS til €^ri» 
feMbommcttS Stand iKe øpfatfté/ eri^der Ml 
formafié ftg icl 41 iføre den en fadban ^tih 
Uift, font ^n finber meefl paffende for fint 
tUhBitlit^btt f 00 da (iaaer den fnidfomnefli 
SXeftflton i Såre for at 6erode« (it 9}«fen oø 
^tt Sraft, 

éporøe^ da: om dor 3ord med aøe dené 
9^pfi((e 00 moraiite Onber fan tfilbtt ftt(bfom# 
men/ eOer ben fnlbfomnef{e? ba er ® dåret: 
den er øanfPé fuldfommen i ftn Orden # 'enb^ 
ftjonbt ben tffe f^dt aUt mnltøe Snldfommen^e^ 
der. St^dert £em i>aa et fnndt {eøeme er ftt(d# 
f omment/ naar det ^ar be @øenf!a^er/ fom det 
fM ftt éted 00 efter fin 93eflemmelfe der ^ade 
tii det J£>tUé 9}eløaaenbé; oø inøen dtanøflrtd 
dor foreé imeOem *^o,ded/ ^ffnder oø godder. 
SJiM tienfe ({ø en ^erlefnoer iamm^niat af (fore 
oø.fmaae ferler i Sor^oid. £)érfom een af de 
fmaae ferler di(be deffaøe ftø oder (in Sltnøj^eb/ 
da det(enfte den ifU, at den jfida flt 6ted nod#< 
denbtøen imattt d«re faadan^ oø at gor^oldet 
t det{)ele maatte for(it;rred/ ifald den dar ani 
derledeS. ^orbfloben maa txnUS fom en £)eéf 
af ^en ^ele herden/ det 9}ierd(erende i ®am# Digitized by Google 198 htn ^otbf fom er oé andtiff tmb btn Srot) 
åt btn for 08 tt ben niee^ p^fenber' ^t Dort 
Øtttf ifft flittne taate en fiarere ^M at ftinnt, 
99 at ti ftpbzfnlbm iit> tf fe fan opnaatif 
fmno^eieti/ fom forer ber|en/ er ttt^adelagt. Digitized by Googk m — IV.: 

i!WH*8 for, tttbettd^fifbie^fe iffc gtutt^ 

t)cr flig pa(i bct^ apojlolij!c <$59mMum, 

mm poa U^ Mtft^ ^frift/ 

tttfavt i 

^imHt^ngtr ODer ba ^ihimbtt^tgfk Sottnfnder i 

- SWatteUéflttft for S^rijlenbom og ^iøorie, 

1?^ »fnbS 5t^. »^cfte fJag. 439; a, b, c,' d. 

3. ©tocftiploii 

3Der ^t noffC gdttfff aipe, ^r* ^tftatr ©witibttMfl vtb 
<lt fremftttibi^e.^irenmger^ ^r«r6et ftg l^>^/ < M 
^n ogr^v «t tøggt en anben ^ntitbvolb en> bm/ beic 
IftbtH la<^ itobfrbøn fyOz^ti^w $ittt^ øg bør natooiig 
var (uiiagee føm entfxe retre Ø^mniit^ofb ibeii 
pvoteflaQtiffø/' pemlig ben ^eOtge Bfxif^. S)ett f^^e af 
tfi^fe giH:fatterené Ø^fnmger' lybfc påløbe« : "2>en 
mu9it)ttigr ^rpe^befjeMdfe )>eb 5Qaa6en er naf^engig af 
^(.øfpift^ og. ftnt^fDtenig^tibenå e«niflimmtge. 93ibneé^ Digltized by Googk 5W0 

i' 

(^rb om fin ^ixtt, Ut ff^tfiie ^iftoitiie SiliKKpft 
bn f«n sive« «n, |Mft «0e e^xi^ fra Sdisif)ibttfm 
^»e ttort." 

5BI »iD« ba fwd nøiftt t)rw»« betme ffotfettttwH 
©fttwtag, fem eadttttsor inbe^olbér itenbes 

1) Ht ben nmnbtli^ %iottMimMft wk S><Mtni er 
uaf&arøgij af «l €5Wft; 

2) Se b(tt, (T iOtaiig^io^ eeiXfiditm^ æibiMiyt^ 
om fin %t9ti 

3) tSt bm er betø^l^d^« Sibneib^tbem, |t>ab låt 
€^rifhvfr»©erønbelfim«f^ troet. ■ 

S3i venbe ti b« m 9}o. 1. 
"2)en inunbtUse $ra««efienbdfe «b dMMHm.iK 
mf^pi af al fSerifb* gocfMwen tuMr tigtiøett 
^pe ubtrjft fig wb «t fftii^e: ben er^uaf^i^^i^tM 
^Jfle ØWfl, t§t anben ewfb af ai ben, font «r I 
ajerben> menet ^an bog »ffUff«. SW tose bet ba d 
i flnben SRenJng^ og t>ffle unbetfjage, em bette et Hp 
tiflt. Slaar ^ fljet/ «t ben mimbtlise $coe«6eQem 
beif« et tiaf^ftnøig af ewfien* faa mat^ é^enhtjen vrf 
»arre, «t ben albele« ingen forubiagt ®runb ^t i bm 
^effige ^ttift, at ben vat, fem ben et, f«tenb ØMfem 
ptttebe etkr beftemté Ologrt, faabon twelbefjenbclfk 
angaaenbe; t^i inbe^lbt eWften ftr benne ben« eoti 
bemrae, og fbranlebigebe eftiften faalebe«, «t 3ltoefc 
befjcnbelfen fif be eortbomme ben inbe^ib«, fM Am 
bttfi meb Stette fige«: at ben et uaf^gig af Øftifien; 
faolibet fem man fan fige: at iajotnet et itaf^cngigt af 
SRoberen. 3R<n < bet »i adetføtfl bemotfe: at %t9t»t 
befjenbelfen t>eb ^Daobfn H im og opdnbelfgeti ^ Digiti; zed by Google aoi / 

MCft im Og Ml flitiime> 09 tx$fte ^ t^ t^ it^ htt, 
fka |«éev |eg femH$ At flMtU^^ at i ^vocban $toHi 
Mjcnbelftn ^t wtxvt, faa ^r ten bog toeret albeM 

5Det faa iift n^gteé^ at Saa6en 09 eii/ @lagé 

td(e 410^ 3(ar ffténb bet fSt^ %t^amtnM ©Wfrer 
Mm fhewe af be fytai^t forfattere, men berof følget 
in^tnlmht, at ben ^tifteU^t Sroeébe^nbetfe veb ^aas 
ii^ (li boi Sovniufae fom nu i SUthn ^aveé^ men en 
iwtrtefjenbelfe t fin tRenfng ^iermeb ot)ereen«|lemi 
wnbe) twr uof&iengig af ben ^elKgé eWft; t^i vat 
eab <«?, i M^i |w 3fat efrerat ben d^rffhlfge «Me 
tMtt Wt«^ ^ «Wfte <S*tift, SKatt^orl Svangelcum/ faa 
mr bo§ *et ©omle ^ejlamente^ ©Wfiter ber t bereé 
ftilbe €anon, og laber oé nn fee, om ben alTerirlbjle 
SRwt<g^ 2)aafr »ar uafl^ngfg ogfaa af bet Øamle 
aeflamente« ®!rffter. 3eg ^aaber, at bet SDJobfatte 
i aBerflarefte i\)i (Pal 6lt\>e fremfliaet. i^migom ^at>e 
Dl en troiMrrbtg ajerettting om ben att^rf^rfte c^rlfleKge 
^febaob. Suco« ^r i 3(po(llerneé ® jeminger 2 (lap. 
©l^^evaret H btnnt i al ønfFdig Julbftambig^eb. j^er 
taler paa førj^e »pintfebag efrer grelferen« ^Jmmelfart 
2tiM)|lelen ^ber ; 0<emebet af ^ané tale er, at bevtfe, 
flt Sefiié er €^r<f!ué o: ben f bet ©anrie tepamenteé 
J&øger forj«ttebe SReéjIa« eDer aSerben« gretfer. gor 
atiéevife bette maa ^an n^\)enbigt>tfé tage ®(riften til 
JJIorlp, grunbe jtn tale paa bene Ubfagn om SReéfiaé, 
og »<fe, atbii^ ere gangné i %^[bt paa Sefué af Øla; 
tmu IBer« 2a og f^lgenbe ^ebber bet : ""S^an fom efter Digitized by Google »02 ' 
(SM>é ht$utfAii 9taab P9-%v^n «f» giweii ^/ M«i 

j^gf ^m.** .Qvov^A f jenbte f)an foabottl: @tabé Mlut; 
rebe 9t<iKb ? ^on iffe af btt '© atnie ^(tatitfiite« ^fcf^ 
ter^ fom aobeniaxtbt bet? Bi efeeriwift ^oft-Scdfe? 
ren t4ter Kue* 24>. 25HI7 tU ft»^ mnbe f Skmtro^ (hM^ 
ienbe ^iSopU: ''3 S)(uu?eip^9 feen^ebe til jae not ^ 
bet fom ^rot^emtie ^e (igt! butbe bd ifb ffrifhiM 
tit libe 4ilt bette 09 faa inbøaae til fin^^ctUg^b? ^ ^dtt 
U^btz fra 3)iD^ eg fra a|e 9>W^er/ «g uMogM 
bent i Øfriftetne bet/ fott tnit ffrtoet om ^ow/' .^ 
fee \)t §\)orfra ^ebev og^nl ^ebMfeipic fjenMe (Shtb^ 
iefluttebe ^oob. ' ^en nu forjrfa«cir ..^ber flti %oki 
*'Sjam oprei|ie ,@ab/ . b«r ^on ^avbe \§ft S^en« dmcKi 
ter/ efterfom b^ee t9ar un^eligt/ at^an funbe^ol^dif 
bem." i)9!en be|:te ^ift«rtf|e SStbne^yrb om ben op; 
. (tanbne Srelfer laber ^am ei ^a4e pottet og nåf^nftlgt 
af Øfrtften* fRei — ^an ^envtfer til bet prop^ettiBe 
itbfagn om benne ({ore 93egiven^eb/ ^atNb^t6^^i 
^t^i Zamb jtger om f)mi Jeg f)(vobt jlebfe ^etren for 
mine 4!>ine/ t^i f^au er ^ol min ^^ire ^anb/ «t (eg 
iffe fPal roffeé. SDerfor glorber mit JQierte.fig^ og min 
Sunge jubUr; ja — ogfaa mit^job fFal ^i^le i ^ob.; 
t^ bu fFal iffe labe jxiin Øjel i be S)obeé 9Uge/ tfte 
l^eller tilflebe ben \$eOige at fee ^orroabnelfe. S)u ^a< 
t)er funbgjort mig imti 93eie/ bu fFal fplbemigm^ 
@Iarbe for b(t:2Caf9n." Slu t>rfer ben j^eQcge'Prtfbilant/ 
at btn ^rren^ tjener S^a'oib ti ^er fy^i talt om fig felv, 
men at ^an forubfeenbe talre om &)tifti Oie^^nbelfe/ og 
^ott (lutter fin $ale bermeb^ at ''alt SA^é^ <dw$ Digitized by Gpogk 5U>3 

^ek^ « Hn af&ub bt^ittt^ C^triflué fflcc 9)t(«rt<^ 
Skrben^ Sreifet." iøten bemte paa ®!rifcen dronbebe 
^eé aSitrfning >[€ t>i faalebeé: ''9Ren bet: be bet ^trtf/ . 
gtf btt u^iennim .^j^i^^/ 09 be fa^be tU ^ettué og be 
•nbie 3(|»jHetf: 3 !R(rnb, ©røbre, ^vab jTuHe »rgtwe? 
SRen ^etm^ ft^orebe Hm: onvombtt Sber 09 ^ver af 
Sber iabe f:9 b;»6e i ^efu €(irif^i 9lat)n til Ø^nbernf« 
gorlftbclfe/ og 3 fuKe fane ben Ssti^^amb^ &wt. .;!>e 
(hm nu iSieute .(utnotnipebe ^né Orb^ bleve b^bte; 09 
bet t>anbCel fomne S^ag trt tufinbe Øjirfe/' ^et ^aU 
IH ben fKfie <^rt|telige ^Icfebaob; fuiinet)i nu meb noi 
gen Ø«nb^eb fiae^* at benne ^ab uhu: uaf^orngig af 
Øfe^en ? eUer tnaae ti^i ti etfjenbe^ at ben albeleé bevof 
INii; af^orngiø. ^i f)av et aSibne/ ^i»i^ Ubfagn S^v. 
&mnbt^i i)ffi tf(e vil fovfafle>. i bette ftt ene fSibned; 
ifcb anfetc oé tee tufinbe SStbner for at ben mttnblige 
$eoe<befjenbe(fe (^»orouKbet ift^rigt ifCe talti, ha man 
blot feet/ «t S)aaben er foregaæt i 3efn Skrifte ^am^ 
09 efterot ^^toe erfjenbt @anb^eben af ben fFriftgruni 
Ubt ^rorbifen føm Upoftkn f)a^bt ^olbt) ti fyix tmtt 
uofi^gig af ® Mften / men albeleé af^orngig afbene 
ertjenbte aSjbneéb^rb om C^ifio. SSiflnof vil ^orfat^ 
t^ren ei ^eUer nirgre^ at benne S^ab, forrettet unber 
3(pofllerne^ 4dine/ rimeligviié af bem febO/ ^ar vo^ret 
en^ orgte (^tiftelig 5Daab^ faa meget minbre laber faaban 
S&ena?gtelfe (tg f)øxe^ fbm 10I af ben S3eretning om bem;^ 
fom firai følger >i fee biéfe i^Mt nu albeleé inblemmebe 
i bet .<^rif!elige ^amfiin^^ eUer i bm c^riflelige ^irfe. 
VSRen be ^(bt ftg v^ragtige ttl;3(i)9flt^ Digitized by Googte 204 

neme*** SOlditisiit Ut i»e( ^ Slestt? Øuraei t^ 
Sloget/ faa tofe man éapitltt ril Snbeti/ Qg man vil 
ftotbetis ot)et6emfc« oni/ at 6e Teet og^ air )>ar( tetrj 
Setnmev paa 3^fu Segeme/ i aOe ^aabev fulbfomttc 
iKfbicimner af ^ni SSJttnicf)^^ Øfteo er tenne f9tf^ 
og ^tbftt ZpølttitMb nu etfitH»g9lbige StMM^prt/ at 
ben tnunbUge ^roeébefjfnbelfe^ faafrem foabott fyit ih»» 
tet aflagt/ et w uaf^ngig af Øftiftet)/ faa s)ilbt-ftct 
alSeM itte gavne forfatteren / ^m ^an ^nbe t^ftiSk 
tn Storffe af Stbne^bvrb fov at ben mmibttige %ctHi€s 
fjénbelfe «eb ^aoBcn ^be t>«ret uaf^nj^ af ©frtften 
fra !2(pofUemel IDjøbébog inbtU ben X)ag i IDag ft^ t^ 
man (unbe ba meb Stetc^ fge: i>ar man uben i^fpn 
til Øfrifren/ og uaf^gig af benne/ altfoa i>aa egen 
i^onb/ og af eget ^Efe forelagt og niobta§et Sræé^ 
MjenNlfer/ Ugemeget om bet viar een og ben fanom 
eOer W t>ar flere/ faa et mon afbeget fra ben S)aa6/ 
fom ^Kpofileme (^ilfe bm <i^rifteUge ^trfe antaget fot 
fine af C^rtftu^ feto bem^nbigebe/ Åf ^errenl Tfonb leb 
fagebe og (iprebe ^orbre) tnbf)9rte/ oibtle« af^gig af ' 
@frifren og Øfriftené^aStbtte^^rb om C^lfiO/ og ^ 
ban ^aab ^ar et wrret en orgte d^iflefig/ men en feto^ 
(unbet/ og faa ^ar ber ftben Tipo^itmti %it ingm <^ 
fielig ^trte tnrret tiU ' 

<£n anbtn morrfeli^ ^aab fra be apoftofifFe 5Dige* 
aSi finbe ^en omjlornbeicgen fortalt 2fct* 8, 29— 37* 
pen er faa meget morrfeltgere fom ^er et en nmnbttig 
^oe^efjenbelfe aflagt; men of f!ttOe fee/ at borne/ tigei^ 
faa ItbetLfom bm forrtgf; 9«t uaf^ngigof ^frifteiu Digftized by Google 205 

JDet er 5Btmåid CmtbUceé efiitmeflet^ 5&a«6^ fotn 
|etr omtak^* ^flip))tté^ en jettene 3>ifd^^ vonrMr 
gee ciirbbommeKde !2(<i6en6in;elfer</ etirffer benne !Stan^ 
^tenbe paa ^n Soøn^ 09 bentirtfer^ at f^n tofet i 
^cop^ten (Sfaiaé, $<m tiltaler ^ant/ 09 gj^r ^om bet 
Øp^giøntaal/ om ^an 09 forflaoer ^t)ab ^n tofer? 
®ti^ee, ^an lirfle^ finbe« ^é ^op^eten i^aiai 53>. 
7 eg 8» {Dette ®teb fbrflare^^m nu om 3efnm/ 09 
^ber bet^. "^S^ati b^g^nbte fta bette 'Prop^etené @teb 
4f orforf^ttbe ^am3«P»»»^ Unber benne ©friftené Jorr 
tiadns i Øamfunb meb æibne^b^rbet om^tfam/^ibt^ 
benne Øttf^rmanb af ^anb^ebend tXanb / og ^an forton; 
ger (tf tjoiel. ^^tlippné foarer ^am: *'$roer bu af 
ganffe ^ferte, fan betffee;'* men ^an foarebe: "^eg 
troer ae aieftaé €^rijlul et ®ub* ew;*' 09 ^Ppppu« 
bj96er ^m* @ee ^ i^en en c^riftelig ^aah I £unne 
vi nu figerat benne eder ben ^roe^befjenbe^^ fom ^er 
oflAgbeéx vor uaf^«ttgig af ® fri firen,. eUer kmI iffe Svan^ 
geliflen ^er ju(l i«re o^> at ben t)ar af^ngig af bet 
prop^t(4feJBibne^9rb om S^rifib/ fom benne 9Ranb 
{tu lorrte at forftoae retteligen/ ^ Ibet ^an ^ørte/ t)wcp 
lebeé bennewirrfeltge ^^t^op^etie var gangen I ^plbi paa' 
3efum.C^ri^n/ ba er bet ^n fbrtanger iDoab^ vtl 
iHrre C^rtfteU/ og aflorgger bm ^oe^befjenbejfei ''3^S' 
troer at Sefu« >€^riftui er Øubé @øn/' 5^ 
forfatteren mi benirgté at benne* er en €^riflen? (En- 
af @ubl Tianb fipret og af ben famme Tlanb talenbe 
3efu axfctpet ^ar antaget ^am/ t)g bet vil iffe ^j«lpe 
Sorfatttven at fbrfajie ^tim» S)og er bet f)øi^ fanbfpn; 
Ngt/ at bennt t^e €^r^en en^nu ^r tirret uvibenie Digitized by Google 206 

iOn Mf^s i tnegee uf ^ab ti t tttt <9tf|Mlfre Zvttfc 

09 ^totiWJenbelfe tn^enluntc ^ votft twf^ørnfkj af 
efrift(H» 3>a bet ^e^cfebe ®ttb< S^amt^ettis^b ot 
falbe ^m> ^av f)an f)am jufl Øfrffrent S^étib^ 09 iic6^ 
benne/ i Øamftinb meb ^orf^nbclfen iHn fy^ab ber^vbt 
tilbvaget % meb :2^ffum af fna^oret/ er bøe> at benne 
Igt^ldpet/ fWrm^bentWg en j«blj?^rofel^t/ f?al unbet^ 
©ubé 3Conb« fKebDWnhtg »inbe« for 3eftt SRenlg^ib* 
^fn jufl bet famme er 9taf(rtbet me> ^bninien Cømei 
M« 09 l^ané ^onttlfe: biéfe toare pmt ^ebrnnjer/ vicft 
ei ^eder biéfeé ^aab ffal vofte ^if^ngt^ <rf''Øfri^itiw 
^an Iflffr ben foflbare ^i(h>rljfe »eretninj øm ^en«e 
' oBérførjle faa faare morrfeltge Sjtbhhi^ts^^t^ JUt. 10/ 
^ man bema?tfe vel f)^ab btt vcb'Ølutnmgen ^bbrr: 
^^iJénne øe afle QJrop^eterne btt SWbneébprb,^ ^tw 
ben/ fom troer paå fym,, ffal ^ave Ø^ntremeé ^(of 
betfe."" ^Bhn i bet 'Peber taler om b« æibniM^/ fom 
^rop^eteme give 3^um (09 '^vo fan ttlvletm at bet 
ifoHT ^r er eiartigen ut»ført?) ba faibt bm ^^Mlsaanb 
pM ^tte bem/ fom^^ørte Orbet* C9i>eber befoel nu: 
;^at be ffulbé b^bed i ^errené.3latfm** * 

' ^tter en !2(poftelbaa,b/ oj (INa ^vorUbe^ btn ee ^ 
iKengIg af éltifteft f -' ^ 

^m at ben munbtltge $roe«6ef jenbdft ffeøc Dorret 
uofbomgld af ol é>{dft (rettere aften ^eOlge Øfrtfi) i 
f^lgenbe 2(ar^unbreber > er ecjfaa urigtigt og en.^aa^ 
ftonb/ fbm (Iriber mob ben ^le £trfe^(!or<e* SjMb 
ber |Tal træd og i)^ab btt tf fe ffal ttoti^ Mr bet ^vt^ 
dm ^er f^vlbHIbii vtb ttfy^m Jtirf emvbe/ osjMM "Stgdtt Digitized by Google 2or 

aki$tbH htm tib & f v t f t e n ^ fo^ ^tftt Vutot ifet/ 
^9 ntan ^at4ttt« ©rempel f>«a ot sytnboluin apodto- 
Heam ft (tu^e fom aføjjøvnibé fov nbgni ZxotM^tt^ 
tyoitStt bos ntdatee ^t>c i^<rm %tlf#l^t^ ^il bte fhdir 
^^1 véptet anfeet/ot Jf^wftdtere, uaf^ttgfg tif@triff 
ttn^ off^f jaramé SW^nbtgl^b fem ©Wften felv* 9Die« 
^dv^CaotoT/ fom Di ^AtM fret/ ilet fjøtfe eOtt <^fto# 
UfP« 2(av|ml«ebe> ei t)#ret tUvf^imsf^ Af eftiftm^ faa 
^ l«n enbnu tnlnbre xi^xH tkt i bet Antet^ac^iinbe^e«' 
Slett fttnbe M ^^øøfAtti enb 6et)ifc«/ faa bwi^t M 
luret meer 09 intet mHitc« enl bette^ at StbtUn ba ^t^bé^ 
t>iin:et bet S)iebfatte af fyoab ben i bet a^ftølffTe 2(av^ni 
btebe t)ar/ 09 at^ var viftfi ttn f9t^ i vore SDo^e fomr 
men til £unbff«6 ^etont / faa var en SItefotnintien t^m 
albtM forn^bett/ 09 man funbe |l9e^ ot bet efiler 1700 
%m 9orto6 var' paa ZiU at brtnse Itirrete tilbage til 
(Tn oprfnbeti9ét@9^et/ 09 Mbe S)aaben Mre dfl^ngtø 
af ^ob S>Mfttn l«rte* 

9hi fan ber unber^friffm inttefitteé ei atene bet 
®amlr ^eftomente^ gnbbommelige l&øger; men ogfka 
bet Sl^e Xefiamenle«^ fominben bet opo^tk^Fe ^fdt^un^ 
brebe^ Vt^b alk vare fPreone/ 01^ Uanbt S^riflne io^^e 
09 be(jen5te.09 anfeete./ for ^101^ bene/ Spiser/ Uftber 
fjlpii ^orfomife Un ^^O^aanb ^obe. leCifaset J^erret^ 
TfpofUe. iSRett oar ^aab 1)9 Slobvere 09 Sarre forlem 
af^orngts af bet^&L^efli/^fita blev alt bette nu enb mere 
af^omgigt af be evangcUf^e 09 apoftotifle drifter. S>et 
firevne rdtb^ font vi lorf^ iStatt^ M^ 19/^r vaOer^ 
f9r^ gjort/ at bent^rlfielige S>aa6 er firrettet i SlMHieø Digitized by Google 208 
6fn flw etfmMft f«AieM^ ^nM Nr iffr ®|>» itt 

^9e omtalt yicu 2> forlang 3tpeftlen ^bet jo tf le 
mbtt enb bette: '^^^é af €bft labe*(t9 te6e c ^efu 
e^tifti iRavtu'' Od veb 5«tt ^benfTe SamtHe« S>aa6> 
^wm ^l tefr 3(ct. lOi, ^ebbir btt^ at j^ttmi Tbftpi 
^(v iffoAbtm at biøM i ^trtené 8>a«tu iStoii 
lorfr itibvibere 2(ct 19. . ifecr fobfv 3(|M(iieti ')>aUlnl 
PM fin 9te<fe/ i <£|^fa«^ nosie^Mcni«/ fm vore bfiir 
meb 3^n»e«'« IDaai; >in kmt bini/ oit So^omie^'fl 
SDaab var ent/ nftn 3t(U'^a6 en anbeti/ 09 bet |ebf 
bet: *'2)et be bet fymt, (obe ^efg b^e i ben .^ette« 
3e(to 9}avn*" i^etmeb fammenlisne mk 1 €or* 6 eiq»« 
Ita 10 t<å.l6 »et«» - 

3(t SDoab er (Teet i 9<(beteN</ ^jmnen« og Nft 
^Olgaanb^ {Rat»n>. finbei btt {oaleM Intet Øistot til 
i mitn apofloUJF . iQaabi t ^anMin$» SRen ^ eftet«t. 
.9Ratt^ (foanseUiim et blevet beQenbt/ et S>aabett Se^ 
gpnbt at blive albeleé fifi^ngig af bettei fArevne Otd^ 
Dg htt et fiben ben ${b ei at tvMe ipaa, at be i^rifiei 
Uge Sartete i bet onbct 3(at^nnbtebe ^ve i følge bette 
orlb^ ^vangeltt Otb: 'X^aet J^n og kreer afle Sotf^ 
og-bøbet b<in iiSftovnet^^beten« og Øjommil eg ben 
i^igaanbé** fptetogct 2)aaben/ og (oalebel et ben bi^ 
iKn albeie< af^emgig af bet Slpe^^efi^ fft^vne Otb. 

!!Ren bétmeb nebkrgget )eg ingenlunte ben ^oi 
^anb^ at ben apefioUire ^^ob, ^ootom.oi ^oe fa« 
fttlbfUmbige og be oOétttovonMg^ Cfirettetninget^ fjm Digitized by LjOOQ IC 209 

igmtt MfmtUgitt foffllelHs fra btn tOt^t, fDin t^d i t«t 
WM 2[af^iibrf6e er é^føirt« ^ ^Att (leve jo bj^Sre 
i ^iftt €^ri^ Snaim^ iiKfRa ttl btn (Srflehbetfe, at 
3cfu^ »ar €^i(ltié/ @tt5 .®M/ m^n ^<rmeb t)are be» 
vi^fcUseti fbi^ligtebe tU at anråbe ^am fom b^reé £a;rer; 
ogtMfernu M^xiftli^t &tb> at^^n ^or (orrt 9);€nn<; 
ffene at fjenbe ben ene fanbe ®ub^ fem ^abet/ ®j9n 
i^< j^isaqnb/ ^ fon ba bit^Ieom^ (ilt ^, fomtoace 
fcrtte i ^^ 9law, etter til ben %toe^ at 5efu« tw 
C^fhtf <iteb4 ^j9n/ .^ave meb bet famme forpligtet ftø 
tit at troe paif^ bm &ub , fom ^on tonrte iSifnneffene at 
(lenbe« 3tt troe ima ®jommt/ fan bo^ albrl^ ^a\)e 
anben iSRentns^ enb at troe ^toob ^n fo^rte* ^er t)ar 
akf<^ i bet apoftoliffe 2(ar^unbrebe ben famme 'S:>aa^, 
xcm et ben famme formular ^ei be famme Ubtr^f; men 
ba-bcn alminbelige S)aa6 ei ^reto^eé meb anbre/ enb 
i»eb bem; fom fori^ \HiKe unberioifle/ \aa fan man ei' 
^er tt)i«>le om^ iit be førfie C^vifine jo fulb vel \)ibfie 
^vab be tiorbe/ naar be lobe ftg bibe i 3(fu <£^t(fli 
9}a\>n; at be ba b^teé til at troe-paa ben ene fanbe 
@ub: ^ober^ ®øn 09 ^atgaanb. 

3 bette^ar^nnbrebe er fanbfpnltgt^ti^ ben faafalbte 
opoflolifPe ^roeibefjenbelfe beg^nbt at fdrme^^ % «et 
SDaaben nu foretoges i Cvereenéflemmelfe xmX> J^tint 
ffrewne Orb ^ '^ar man (lra?6.t at give be npe 9Reblcm-' 
mer^ fom veb S)aaben optoget i ben (^rifielige SxAt, 
et fort S&egreb om ben ^abcr/ ®i9n 09 .^ttigaanb/ i 
^vié Snavn be b^bte^ ; men at ^aa^^ /formularen ^ar 
vffret orblvbenbe^ ben famme fotn vi nu J^ave/ er ati 
bcie$ ube«ii^iidt/ men ^orban Mxi^ enb^ar t>arret^ foa Digitized by Gcw3gk 210 

1}wt ben olMeé fffe vftet uaf^ngig afhtt frcMie Cl». 
3(i»oftlfme vate tm ^iemgansne^ betel nutøMise Oib 
øm ^^^beten^' Øjønnen 09 ben ^igaanb vat« mrgii»ne 
til ben urtoe ^(onmtelfe/ til 93etetniNset/ fbm vore 
unbetfaflebe ba<At ZiU^i ojj ^ffbtaj; fy^et fotrdte pm 
fin tS^aabe^ font ^an ^wbt fattet til^ eOet fom fym^^ 
iftl^t fin ^anfegang 09 3ntereéfe^ tnlbe 9<At»e bet fot; 
ftaatt, 09 nnbet affe btlfe ^^Dbfigeffet^ unbet at tm . 
. ©tinten , ^tjormeb ©d^lémarifet oj ^jettete ^w^ fkm 
fin 9iM^ ha font ttu^ føgte at fttmntt fittt ^onfet^ Ito 
funi ten 5Dommet tilbage, b^ ubtJHfWigø fPrei>ne Ot** 
S)ette ntaa nu enbelig blit>e ^Donuneten mtdéin alle |M 
bige fartet* IDette toat nn i afle <^tiflne ffilenigfvbtt/ 
bet maattt blive Slotnten i bent aOt/ naat ^tobittontm 
fbrtdot^ nu ^Hnt/ nu berte fom^pofiellarte; og ^tooiicbel 
^ funbt mon ^anble anbetlebel i at befhmme ^tMi5 bet 
* t)at orgte^^tijlenbom t)tb ^rotébef jenbelfen veb S>aabett? 
titten ^ font gif foran ^aaben, maotte n^bvehbi^ tHtie 
afl^gig af bet fFtévne Ctb; t^i foa bagvenbte og een; 
fblbige maaevi ei antage be førfie €^ti(lnr at ^ove ti^etet/ 
at be i betel Unbetviilning mere fhilbe j^ave ^olet )Nla 
ben ufiKtr og fig felto tnobftgenbé ^tobition enb paa bet 
ffftte fPriftlige Crb, mob f)\>ii ^otfafffning bet vaagebel 
meb 2(tgul ; iQNne fta aOe @ibet. S&aablfotmuloreny 
Ivotban ben enb ^at vogtet, ^at berfbt moottet ^ente 
fin ®9lbig^b fta bet fPtevne dtb^ og ben ^t ei vortet 
*uaf^itngig men albelel af^omgtg af bette; og jeg mener 
bette at v<rté tUfhitffeHgt til at afbevife Sotfattetenl 8)fc 
tting/ at ben munbtlige ^toelbefjenbelfe et uof^ngig 
af a( eftift. SDette ^t iKe vartet %iif(nbet i be tvtit^ Digitized by Google førfie ^fat^nbsebft/. o^ faa n Ut nof ; t^ i (ttfe tt 
bet t»i maae fjøøe ben tfate ((^vifielide 9,itU. Siwt ^e 
folgenbe Tfar^nbrebet: afveget i^xfca, fem b^ ttfe ^a»e^ 
(Ita tøebfotnmer bette ol albelel ittu £unbe Sorfatteeen 
nu beDtfe htm (ijfMUt ^n iffe (att) fna førte ^n «i 
S&evHé^ font nuiatte t^be ^atebelt iDen apoflelijfe £ir/^ 
febaab/ 09 bet anbet 2(«rl^unbrebel ^irfebMl lorrer bef 
trevorrbtge ffrevne Orb eé at ba\>e veret aff^rnøtø af bet 
@amle og 9tye ^eflamcitte^ @frtfrer. • SDe føl^nM 
^r^nnbreberé S>aab er bevtiéliøjn naf^gig af Øfrrfi 
ten/ altfaa ^ bet a^efleHjIe og bet onbet Tfar^um 
brebei 5&aab tMrvrt een^ be folgenbe Var^unbreberl en 
anben. SDaab gør ^cnjg^eb : ber ^r oitfoa narret 
4en ^enig^eb i be to forjie ^tar^unbreber/ Sm i fin 
$roe ifix vårret afl^ngig af Øfiiftnt/ t^ axihtw i be 
følgenbe^ fom^ar vårret uaf^orngjg af Øftfften; bet ev 
evenbe SSenig^eber« htn tm, fotp gaaer Mb fra en ^roe/ 
bet er af^omgig af @)f riften ^ ben anben ftm gaaer ub 
fra en Hx^t, ber ev uaf^gig af ^fri^en; men m fan 
det i((e norgtel/ at ben orgte (^rif{eii|c $!en<g^fb er fif 
foge i bet apofloltffe ^ar^iinbrebe/ ba ben af TtpofUerne 
felv-er grunbet/ og faalebeer maa ben anben vorre uo^ 
eg S3a^arb ,. om ben enb f alber ^g t^rHlelig ; ^n ma^i 
vorre Øarol / benne ^agarl €^øn* 

aSt venbe ol tU <^artnmgen 9}o» 2/ fom, ligger w^s 
ber SorfatterenI a) at binCben app(iolifFe.^roelbef)en^ 
trffe>er.9)tenig^ebenl eeufiemmtge aSibnelbprb em r^^^ 
%roe. 2(f ^vab vi ovenfor ^ave anført/ fi^el bet Sa||k 
i benne ^ortmng aOertbe^ 50enne ^eeibef jenbdfe ^r 
<foM )^ ^oabet bevKfi) albelel itte e^ifteret I be apefle^^ 

Digitized by LjOOQ IC 212 

t^^ tStcn^^bet/ ei virret ttirvnee. t^eb be apoftolifFe 
iDaaM^nbUnget/ fan altfaa iffe af^tH noget Sibne^ 
bpvb. Tit nogen egentlig "Sroeébefjenbelfe veb ^ver Saofr 
, et ^ffbvbret eflet aflagt i ben apofioiiffe %ib^ og at fa<U 
bant '^at vartet alminbellg Steget/ fobit fig \tU bevifle«. 
3 ben aOetOflbfie (^tifiellge itttftbaab ftnbet !2(f(tfggei(e 
af nogen ^toeébefjenbelfe atbele^ iff e ®teb. ^pofteleti 
^ebet gjøt bet f^fgenbe Opfotbting : *Omvenbet <£bet 
og |vet af <£bet labe (tg b^be i 3efn ^xi^i 9tavn dt 
Øpnbmteé Sotlabelfe^ og 3 fTuOc ^ave ben ^eSigaanbd 
©atoe«'* SDaaben betragtet ^et fom.el ®actament(/ 
^ot Sotjorttelfe om ©^nbetneé gotlalelfeog ben^^ 
Hgaanb^ ®ave fotunbe^ bent/ fom meb Onmenbelfe« op^ 
tigtige ^otfort (abe ftg biobe i 3efu &)ti^i ?llam. ffiu 
.et bet vift en afgjott Øag^ at be^ ^m (obe ftg b^be i 
3e|te e^tifU SRavn^ lobe ftg b^be til ^am^ fom btn be 
tfoebe at toorte ®ub^ &jon og S$etben< Steffet^ og tm 
genltinbe norgtet ieg^ at haat be veb 2>aaben aflagbe i 
bet !0^nbfie en S&efjenbelfe af faaban ^roe^ at be bå 
fbtmebeif( vibete Unben>ii^niog maotte antage og t)cb^ 
fjenbe ftg be 2ai^bomme/ fom vi i vore^toeéatttffe.og 
1Mb votlDaabbefjenbe o^ tit; men bette norgtet jeg fut^^ ' 
at ^et veb benne ^aab^ afgivet et munbtigt aSibnei^tb 
ont/ at be nu tto^be^ ^vab vi nu^ ef^et hm faafatbte 
ai^oftolifFe^toeébef}enbelfe/ antage og ttoe; jeg na?gret 
bet; t^i ^et ftnbe^ ét et Orb betom^ og man tor H 
paabigte ^ifiotien at fottitfle og bevibne^ ^Mb^ benitfie 
^t et Otb onu 

S>og/.2)aabé^nbHngen/ fotn vi ^ve anfin^t ^ctS^ 
9ti(37/ vifet ubtt^^dige«/ at> vat bettnb el faa I Digitized by Google 213 

38mmbM<g^e^^ f<i<i tNir btre tog^^r ^Ufftltet^ at en 
tminbrUd Zx^M\tnht\\e b(n> afla^* i02en benne (9^ 
hit faalebeé: "J^g ttøer at 3efu« €^rl|l«« er @uW 
@^n," og ^»or litm en ©eel tv bet te af t)or frtjle 09 
anben ^roeéattifel? iffe at tale om ben ttebie ^rtifeb 
•^vorttl intet Oxb fan ftgeé ixt ft^te. .^et er altfaa t bet 
app|to(i(Fe Xar^unbrebe^tfe mtnbjle SStnf om ^Ut^orrelfen 
af vort faofalbte Symboluin apostolicum. Tit bit ^at 
cjrtfteret aQerebe ben Qan^^ at btt ^ax fin Cprmbelfe 
fra felve 3(po(i(erne t f!n no^noftrenbi Øammenfortnlng/ 
fan albeleé iffe ^iilorifT 6e\>ifed; men fjenbelidf! nof e|: 
bet af en fenere %ib/ li^efom b^t ogfaa er vift/ at bet 
unbi^r ^iberneé tab ^ax unbergaaet ^ranbringer« i^atobe 
tKpofilerne fax bere^ 2(bfprebelfe c tt^abt^ fbm man t 
fenere $iber ^ar antaget/ forfattet et faabant' ^pmboi 
lum for at t)ebli9e^lbe Sen^eb i ^irfené 2irre/ mon 
bet ba ffulbe v^ret nbelabt i 2Cpo(llerneé @jeminger? 
3(po(!eim^bet i jSjtrufalem/foranlebidet af be i^bifPfim 
btbt C^rijtne^ ^Paaflanb^ , at Rebningerne ffulbe om; 
ffjorre^ 09 §olbe ^ofe SotOy fort<r1Ieémeb al Omflombe; 
(r's^eb 3(ct. 15. ,Q\)orlebeé ffulbe nu tmai f)an ubelabt ' 
m fordele btn c^riftelige ^irfe Igjennem aOefommenbe 
Sage faa toigtig S&egitoen^eb? SRen 2CpofHerne fr^gtebe 
vift iffe for at*be ffulbe/ ^or be lom, Mioe mtn$ meb 
^inanben i 2<rren; bexiibftt, at bet var een Øanb^ebé; 
oanb/ fom lebfagebe betn aOe^ og ber er iffe funbet n)f$ 
gen beviiélig ^obfigelfe t bereé 0^ efterlabte @1friftet/ 
®ee vi faalebeé f)tn til bet førfie og anbet ^far^unbrebe^' 
^aaer^er io tngen munbtlig ^roeitbefjenbelfe/ fom i Ubi 
trpffene fan anfeeé fom SRenig^ebené ebfletnmige SSib Digitized by Google 214 

ntH^xb m fin Xtei. flKen ^ er ®a^ af ^berfle 
CiStift^eb; tV et bet ^v taften Oveteen^mmelfe^ fi« 
et jo ben nmnbtU<)e Senflemmfft^eb forbiø foln Sotfttr 
teten paaftaaet/ bet altib ^at t4tHt\ 09 atter ^et ^jdp 
bet afbele^ Uh, om 9otfatteten lunbe bevife; at bet 
eftet bet anbet TCat^unbtebeé^ ^ottob tiben Uhbtaseife 
'^vbe hxni t^ortet een ene^e munbttift ^toelbef jenbeife i 
ben d^tiftnt StitU\ tfyi bet égte C^tifhUge maa neb^ 
fomme fra S^ttftenbommené S&espnbeire/ fra <[^tlfK 
ejne 09 Tfpoflletne« ©age, 09 bet bem nortmepe 2Cat« 
^unbtebe. ^aaflanbett/ at bet ^ar t)a;tet en eenfienn 
tnig/ Ugel^benbe Otbfotmulat t be følgenbeTfor^iinbtebee 
(fem 09 et imob ben ^ele jtlrfe^iftotle) bevifér et> at 
bet oprinbeUgen faa^^at v<tvtt, 09 bevtfer foafebed ak 
Mti Intet. 

831 (ontme tt( ^ortningen 9lo* 3> font Ugget i 
Sotfattereni. a). *'2(t ^enne (ben munbtlige ^toe^ 
fjenbelfe) et bet 99lW9Jle SJibneébptb bet fan give« om 
^vab «Be S^Hjlne fra »eji^nbelfen af ^ave troet.*' €t 
©ortningen 9lo. 2 utfgttg^ faa et bet en ©eltjfolge, at 
©OftnCngen SRo. 3 ogfaa maa tnrre bet. ^r er 1 bet 
fiiir^e 09 aftbet 2(at^unbrebe intet eenflem'mcgt mimbtf^t 
aSibneébijtb, meiv^er er et ^ifloriff ffiibneébprb fra tet 
fi^tfte, bet vigtigfie, bet apofloliffe 2(at^unbtebe om, 
tit en faaban munbtlig^^toeébefjenbelfe, fom i en fetiere 
%ib er af agt, itte ^ar vortet aflagt i btttt ^fat^nbtebe, 
eHet faokrnge }(poftlettie levebe , og enten felv fbretoøe 
Zicahtn, ellet vare vvcrvoftenbe veb S>aaben, og ber er 
fun« en Sormobning om, at 3>aa6en, efretat SJIatt]^ 
^vongelinm vat blevtn afminbelig befjenbt, i bet anbet .Digitized by Googk 215 

^^^nn^re^c er fntt^tt i "Sahpitni, ^ønn^ni og Un 
^Oigoant^ 9)avn^ tnen tnbnn in^n Øiffet^b for/ at ' 
iiogfnf^^n^roc^^efjtnbdfe/ fom ben'vt falbe Syrn* 
bolum apostolicnm,^ er t|tun5tllgen t>e^ 5^a6en 6leuit 
Afhi9t» SKmi 5«6te< enb C^rtfine i bet anbet 2(ar^utii 
brebe i Sla^snet Saberené> ,®^nnené 09 ben ^Utgaanb^; 
Od inbgifM ber t>eb faaban IDaab en Sorpligtelfe tii at 
troe paa ^abet^ ^jon Dg ^eOigaanb/ foa (unbe 9&f^ 
fpcbetiie om bi^^t ^erfoner bog p<rre ^eel forfFjeOige. 
. ^ ni bz vart fbrf!jfOfge fra be S^egrcfcet/ fom ^en 
paa Concilium Nicænuni bleoe anfeete for ort^obojre 
p^ £irfcn til^enbe/ og bet enb i bet trebie Xor^uDu 
brebe/ fee^ af bet Concilium, fom i Tiattt 264 Mbteé 
t Tivtio^ia, ^wx, i 3(n(ebning af ^auU ®amofateni 
j(|etterie/ blev benegtet at &jonnen var eohfnbpandel 
meb S<^beren/ uben at bette anfaaei fom en 3(fbigelfe fra 
StixUn^ Zxou S>€t er alcfaa intet eenflemmigt/ intet 
gyldigt JBibneébyrb i nogen munbtlig ^roeébefjenbelfe 
veb ^aben om/ ^vab alle ^^rifhte fra J^gynbelfen 4f 
|)at>e troi^t. 3eg norgtec ^rmeb in^lunbe/ at be^ fom 
vare af ^anb^eb/ ben ufi;nUge fanbe Æirfe^ ^ave troet 
tatb oé; t^i ^vorlebeé funbe be lorfe.bet @am(e øg bet 
9}ye ^efiamenteé Øfriftei meb Øanb^ebiaanb uben at 
bemaatte oorre af ^roe meb^ o«? fSltil vort Øypibo; 
bmi @anb6eber (maaf!ee ben enefie om 3^tt Slebfort ' 
til ^elvebe unbtagen^ fom ^ar fin @runb i et ene^e 
bnnfelt Øteb) gaae faa flare fom fléVe Øtr^ømme igjen^ 
nem Orbet ; faa at beti/ fom f^er ei vil fee/ maa forfirt^ 
Ugen luffe ftne4Z)ine; jeg norgter; ftger jeg/ ingenlunbe * 
bette/ men funi^ bette tnaa jeg albeleé n^gte/ a^ ben Digitized by Googk 216 

Mgfle ^i^otifTe S&ibtit 669? b om ^vab hde C^i^ne ^ 
S^S9]ttbelfen ^at>e tvott ; t^t f}vex ^{lorien titt/ ter <r 
intet ^i^odff a3{bitt6b9tb/ men beeU bemrgtet benne at 
faaban munbtiis ^roeébef jenbetfe, fom vort Symbohim 
hposto]icum inbf^dbet/ ee aflagt/ beeM (p% bttt$ 
få(^\btx bet anbet ^^at^unbtebe ^)) fortier btn faabanl; 
om bet og miteiigen ^ar funbet ®teb. ^en jeg føn 
mener / at man fan regne !Kenig^ben< S&eg^nbeife fm 
f^rfte ^ftHfébag efter .^errené J^<mme(fart/ bå btn fjdtftt 
jtirfebaab fPeebt/ og {eg formener tHK^e^ at bet f^tfli 
0^ ot^et ^(ar^unbrebe^ €^fine pgfna ^ og veU @«rbe 

♦ 
. *) IDctt arebe Sorfottcr ^ar l^er itfe eriobret, ,at ^ fra 
. , btt anbet 2(ai:f)unbtcbe l)au ^01^ et 9^ar df be tii^i 
tidfie Jttrfefixbre ^ibneébi^tb om ltH(XQQcl\m af en 
Sroeébcticnbcife, bet beffob af be famme tre KvtitUx, 
fom '^yiiibolum apostolicuni« «^ot?cbftebet Icefeé i ' 
SttPinué SWart^r« forfte TfpoCoflte, og lijb^rfadlébetf: 
"jDe.(IBapttgiinberne) aft)a(feø i 48anb, i ®itb6 ten 
. alminbeliøe ^abeté og iNr{!ec6 9la9n, og i 
oo,r 9re(fer 3efu G^rifti S^aon, fom blev UtU 
foeftet unber g)ont{ué ^iiatni, og i ben ^eltig« 
Tfanb« 9'?at)n, fom ocb 5^ropf)etcrnc f)ax fpaaet 
alt bette om Seftié 6Mfttt«5 og bet efter 6WW 
TCntiiøning ; **meb minbte 9logen bliver fob pAd 119 
af fBonbet og ^tanben^ fan ^an iffe (omme i (inbé 
Stige*" SOIinbre tåbeligt er Gtebet ^oé. :Xertiitl{a» 
(de baptismo cap. 7) bog ncet?neé ogfaa bcr Jfa« . 
ber, éan og 4>e[(igs2(anb, og bet paa^aaeé: 
Ubi tres, id est Pater et Filius ét Spirilu« Sanc- 
tus , ibi ecdesta ; quæ trium corpus ést. 

3i -tHoØf«. Digitized by Googk . 217 

M^^ fbninite «e MM C^^e/ 09 bet fAttir 5« i 
j$Htt<tM/ ^ot utigdg ^etfatearené ^a«ftan6 er^ oc ben 
aiitnbtlige !£(oi46e(ienbdfe v^ 2)<iAben et bet 99lbl9^ 
^iftotiffe aSibtieébprb om: ^vab alle S^tiflne fta 
i&es^tibelfen af ^ve troet^ 

fBi fomme nu > tU ^otfatteten^ atiben @(rtnitt^ 
f 8^ b). ^"Ht benne $toe<bef joibetre/ fom SBHfaam før 
&t)taselfen i bet (^tifleltge Æirfefamfitnb/ er Stitfm^ 
iifMranbetftse ^røe^egel 09 ®rtinbtoV/ fom. i uoplBfelig 
Soeenhtg meb SDaaben ftrttet bet enefte fotfbatltseøfjd 
melem ^Itfen 09 SSerben^ eOet meBem btii ^kHUit 
C^d^en^eb 09 ^vab bet et bet iffe/' i^eti ii^t igjen 
(iete ®<rtninset4 fyoiltt jeg^ Usefom ScTt^tteten^ a)^ 
vU betta^te fy^ev fot ftg : 

1) Stenne ^roeébefjenbelfe et SSilfaatet fotOptagelfen 
i bet c^tifine J^itfefamfunb. 

2) S)en et Ættf en^ ufbtanbetlt'se ^toe^regeU 

3) ^en et t uoptofeli^ Sotening meb ^aaben. 

4) 2)en firttet btt meefl fotf\>atlid^ Øffer meøem SOti 
fen 09 SSerben^ eUet meOem btn Y^irfetige €^iflcm 
^b 09 f)^(ib bet et bet iffe* 

SSi vtOe sJennemsoAe bt^fe ^vet fbt ftg. ^uab9lo.l 
ongaaet: ''S)enne ^toeiibefjenbelfe er SSitfaatet fot Op# 
tagelfen i bet <^tt|lne ^itfefamfunb." $Cette (tjet ^ti 
^eten <mob S^^wimi ^ibne^bptb; Stetfeten féto 
antog fine Sifctple i ftn £ttf e^ ® amfunb uben benne ; 
jettene 3fpofiel ^ebet optog/ i Øamfiinb meb fomdlge 
be jot)tige 11 2(pofileV 3000 9Renne(Fet; tiben benne 
optoget famtltge C^tiflne i Aitfen t bet apoflolifTe Hats 
^unbtebe; tet itibet fig et ^eOet bev^fe at fomtltge C^tt^ne^ Digitized b/' -Google 218 

. fmj Ht Mbit 3(ar^ittbitk m^ptaøH ISiOm^ ^me 
ffttibt tioøet. til Symbolam apostolicum , ettec at tcrtc 
^t tMTtec SUfdAcet for bttti Opta^tl^u . 9Rc^ i^Md 
9Ut tan htx H fi^eé/ sx bnmeS&efjettbdfe ev aStlCimtec? 
t^i Sorfatteten (an ^ev ti mcn<e an^it enb at ben ery 
fbtM ben ^at altib veret^ S3tllaatet fof: Optaseb 
^n i bet (^rifine jSirfefamfunb; t^ ^at ben ei vooret brt^ 
Uge ftft 9&e99nbelfen før oOe C^ri^ne^ meb ^t)ab Stet 
(an ber ba paa(laat6/ at bemnu oBfotut ftat vorre bet? 
S)ettØetn(nøbermtdb: "2(t ^tSvii er ^^rifru«^ 
Øubé ®jøn'> ben er fra SLMtn^ i^eg^nbtlfé^ bfit 
^ veret SiKaaret for Srdferen feiv^ ben ^r t»«ret 
^iKaaret i bet {ørfle^ fom i aQe ^or^unbreber^ 09 ^0 
*fom et antager benne/ l^an (an ei varreC^ri^; bette 
tnbrjømmer jeg fom ^iflqriff rigtigt/ men ^ at Syni- 
bblam apostdlicura tt)ertimob ^i|lorien6 SStbneébprb 
^r voftet bet/ bette moa jej$ benegt« fbm tlbele^ urig/ 
tx^U 9Ren berimob beiurgter leg t((e ®aiib^ebfn af 
bet nan)ttte ^umbolum^ men ^plber 5en, font jeg for; 
^ !^ar 9ttret, af fjertet 

'2. '*25en er «ir(en» uforanberUje ^roetogel.'' 
5Det ^\>be tio^ret 9A jonfle/ at Sorfatteren (^avbe øet oé 
CO 5DeftrtUlon ouer ^vab ^an forfiaaer veb ^ir(ett/ for 
at mon bejlo f(((rere (unbe ^nble tneb.^ant^ men bette 
|ar ^n ith djort.^ ^eg antager berfor mth ben opo; 
(loHffe ^enig^eb/ at ben^ fom befjenber at3efa< er 
&fdpA,^ @ut)é 0^1 ;^ maa ^jøre ti[ Jamme ^ og d ber; 
fra ^unne ubdutfeé^ t^t f^m maa confeqnent antage 
ifotib ^n 6e\)ti«Ugen ^auer Urrt 06 tit ®allg^b^ \f^^ 
aSibn.e«|9rb ojene finbeé i. ben ^eOige &ftift» .^éa 4<u Digitized by Google 219 

t^x httti taé fM mt%tt mete ^^ie ^ font ^i vlbC/ uf 
fØ^efinefTet ei 7onnetel||t anbre vilbfavtnht iD^mtll^ef 
nbeiufte« af Nn apofloIifFe £irfe, f. ^^ te jjøbifFfmbebf 
ifytipit; ffjjnbt ^(poftlene Ufe anUobc at ivre mcib faai 
banne bne^ SSitbfarelfei:; men faalebe^ bUvet bett ene^« 
uf^anbetttøe ^roeitegel ei Symbolmn apostolicuni, 
men bet^ fom jetten fcSv forbrebe^ bety fom f)ané 
SpofHe forbvebe, bHvet bet 'alene^ nhm at \>t berfot {!uUe 
Ia6e tMTte at mc mob dt mob Sifnften firibenbe £a;r^ 
tomme/ fom Slogte af ^Men^ tOtebtemmer funne ^m 
folbe tiK. 2(f faaban 3(arfa<t fan man ti ubeluHe betl 
rometfFe eflet grajte «itfe af ^vifti IKenlg^eb^ ^ben 
at vi betfor paa fjetnefle^aabe bilftge betei mob ^M^ 
ten ^benbe Sorrbomme* 

iøien et bette nu faalebel| (09 «<lbe vi s|Kf 0^ cé 
anbet S&esreb om CE^ifUSRenis^cb^faa (Iteb bet ootati 
bat mob ^vab vi mtb fttft ^ftorifF $Biø^b vibe, or C^rii 
ftai og ^n^ 3lpo^le ^ape anfeet for c^fleligiDlenig^^eb) 
foaetbet/ fomfagt/ utigcrgt, at Syiubohim aposto- 
lignin er ^irfend ufbronberltge^roeéregel og (Srunbiov^ 
øg S^iftotitn bevibner florligen at bet et i be f^lgenbe 
$iber ^ar veret bet. Synibolain nicænnoi et itU 
erbl^benbe meb Symbolum apostolicnm , men er bog 
antaget for btn tertroénbe d^tifhie StitUi uforanberlige 
^roefregelogOrunblov; aUigevet fTeete igjen ^eriSotam 
bring veb konciliet i (£ønfiaittinopel 381 ^ ^vié <$enfigt 
var at flabforfie bet nicornfTe^ bet ^ebber nemUg i bette: 
'"^ifiu^ er nebf{egen af;^mmélen/ er bleven et 'SRtm 
neffe, tbréforftet, opjfanben paa trebie S>ag/'* i bet 
£vniiantinopolitanf7f berimob: l'C^^n« ^r poataget Digitized by Googk 220 

fi StjøHt veb bin ^OH^aanb af SensiNe ^axk^ 09 
er Meven et iSRennefTf/ fer^forfiét unter ^ontto ^tlatO/ 
'5j9b^ (egraveny op|tanben k«** Om ben ^ea^gaanb 
ftget bet gitcomffe blot bette: "93i troe ogfaa paa ben 
^ettiøaanb ;" M Conjlontlitopolitanffe : **»! troe ogfaa 
paa ben SjtHi^aanb^ en levenbegjjomibe ^ecre/ fom ubt 
Saaet fra gabeten ^ 09 arre« 09 bprfeé tiOtgemeb Råberen 
09 ^j^tien/' Øtben fee vi ben latin(Fe 09 W grefPe 
^<rfe at abffttte^/ forbi ^iin 9Jorbe et ^iaor9 til be for/ 
ri9e Sjmbola om ben^^eai9aanb "f«^ ub9aaer fra %<v 
beren o 9 ® n n e n.'' Sette i^iflorien^ albeleé ufbri 
(afieli9e SSibneébyrb vtfer »jo tilfiilbe^ at Symbqlam 
apostolkuiii iffe ^ar toéret ^irfené uforanberIi9f 
^roeéregel 09 ©runMov; t^i ^0 fom afoeeg fra bet 
SiorhotconflantinopolitanfFe ^pmbolnm^ e^communi; 
tmbti. S3il 2Ro9en {x^i bet burbe et faa ^at>e t^orret/ 
bAft9erje9 9)eme3abertil; men bet^r nu faolebe« 
vårret/ 09 ^vormeget Hnbtt^ 09 ^vorme9et ^inbre ^ 
ber vårret/ fom^ forbi bet er anfeet for ^rabition fra be 
orlbfie Xiber / ^ar paabra9et ^eommunieation ? 

3* -^'^tt Symboloin apostoiicam (laaer i uopl^i 
ftU9 Sotenin9 meb SDaaben/** er 09 ^(iorif! ttri9tl9t. 
!&enne S&ef jettbetfe var iffe { So(<nin9 mtb S)aa6en i 
bet apofioli{Te ^ar^nbrebe/ bet#fan ti bevife^, at ben 
var bH i bet anbet 3(ar^unbrebe O'a bette er iffe <n9an9 
fanbf9n(i9t) ; bm er bit ei ^eOer i vor .Sirfe ; t^ noor 
S^iørn ere i IMfaxCj, er btt nof at be b;obe6 i SaberenI/ 
Øjønnené 09 ben ^e(lf9aanb4 Stavn >. 09 albri9 er faa; 
ban S:>aai anfett for uc^rifleliø. 3e9 mener / bette er 
nof f»r at Vffe btt Upigfiit i t^ S^tnini^ 09 til at ' Digitized by Google 221 

id^t^t tDtobfdmtingcti/ at Symbolam apostoKcnm 
el (laaec i nogen uopføfeltg forening meb 2)a<i6en. URen 
Ortet/ bet dUbbommeKde Ort, »il pben lorte flarllg/ t«^ 
^ilfen ^roe fi»abanÆ)aa6 forpligtede; betijil vife tee 
for aHe bem, fom ere "af écmb^eb; t^ paa be ^^wigé 
er bet iffe at e«nfe; be ^jøre ttt be golf ^ fom Skiferen 
faa ofte omtaler / fom ^at)é 4^itte 09 fee bog intets fo)ii 
^ave |>ren f 9 ^Ke bog tntet^ fom ^ave gotftanb og 
fatte bog intet/ og fornyet ))t Ile ^vab ber ^J9ttt til 
bere^ Steb. 

4» *'©en (ben munbtlige ^roeébefjenbelf^. Syrn- - 
bolum apostolicum), foftter bet enejle forftJiirlige @fjd 
meUen Jtitfen og SBerben, etter meHem ben virfelige 
g^ripen^eb og ^vab ber er ttt iffe/' ©er \)ar fat et 
Dirfeligt og et forfvarllgt Øfjel mettem Sirfen og fBer^ 
be^ / meOem ben t)irfelige Æ^riflen^eb og fyoab ber et 
bet iffe^ f^r Symbolum apéstolicnm blev til. 5Dette 
t)irfeltge/ inbtil S)agene< (£nbe fjenbelige og forf\)(^rlige 
©fjel er 3e^^ C^ripué* "jjvo fom befjenber atSefu« 
&ixi9ni er @ub^ Øjon^ t fym blitzer ©nb^ og ^ i 
©Mb" i 30^. 3, 15- "i^er 2f anb , fom iffe befjenber 
3efum S^rijfiim at varre lommen i &j$btt, er Iffe «f 
@ub/ og benne er 2(ntic^riften« 2(anb/ om ^vttf en 3 
^jorte/.at ^n fommer^ og ^an er aOetebe nu i Sietben/' 
J^et et vi^feligen ^jøtneflenen ^ Un et ogfoa M tette 
' fotfvatlig'e ®f jel mellem \Strf^ og SSerbem' \@90/ .bet 
troer paa ^am fom QiiM ^atty $an troer ^ané OA^ 
fom Or bet ^erovenfra; '^an ttoer f)Viah f)m foriorttebe 
fine 7(pp|Ue om titn i^eOtgaanbå Øenbelfe; ^n troet 
f)v>ab bet fPebe paa f)>intfebag (^ fotfy^lbe fg foolcbel; Digitized by Google ni 

^ tm?/ at Ibeil ^Attb^ f»m b(t ootaiSarifee {(g i fii 
^utmtelffeSlammefraf^/ ^v ^•rt^tmb &uM @jøfti ^ 
' jiorctcbe/ at ^an.jfutte c^ttti Iftte ^tmn« %iofile cA; 
0$ mittbf bem otfi alt; ^ tttet/^^ UrrCe Tfy^e^:^ 
letite 09 StMingeUfhnff «(t ^o^ b( ntiinbtlidtn loptte, #§ 
^\)ab be fPttftHgen optegnebe. S^an tirfetberfor bet Otb, 
bf fPreve ^ fom @ u b é O r b» 3<l viifilf^tt ! ^et te et 
fotf^arUgt ^t)el imOem ^vfen 0^ SSertfitt/ en-^^jøme^ 
^en^ fom (laoer faa fofi/ at S)jarveten og 93erben fou 
sie\>cé ^ar ftormet bevpaa i afie S>a9e^ 09 bt fPnde, fMl 
|>en fttUse J^emn« ^jenet Eut^c fa^be^ Ii^ bet fiaae 
09 ^oøe €?fam til 5afle. , . 

^øab er Sjntbolam aposftolicumt ^t er en. 
Sammenfatning af ^ennefPer/ fom ^at aSftrb^ forbi 
ben ^r Otbet for ftg^ xxån 09 berfDr olene, .^enl 
dSibe gjjor filtet tU ©agen^ t^i paa et @rdn norr^ er 
løgnen llgefaa gammel i SSetben^ f^ @anb^ben^ 0$ 
iigefom Orbet : '"Hf Stmlbftabzné %tét ffor bu tf fe orbe." 
n fra SSerben^ S&eg^nbelfe/ faa er biet anbet: "^ii mat 
firit «be bcraf/"* n«flen llgefaa gammelt^ faa at Dte enb 
forfatteren fuhbe bemfe^ at Symbolum aposolieora. 
|iaa et @i*an not tmr Mg'efaa gammelt øg uforanberttgt/ 
fom betffreøne &uH Ovb øi ^øe/ mm iffe funbe be; 
øife^ at bet ^avbt fin ®tunb i Svibelen ^ faa øllbe ^g 
ti agte bzt Ø^mbolum for en tXøne; mtn ntt ^a[r bet 
udn fHlbefle 3(gcelfe^ fotbt bet ^r ftn @tunb i iSuH 
fith, øg fotM bet« ^anb^eb fan bemf 'beølféé ^ øg naor 
jeg lerer Unge og @amte €aie(^<mui^|øor ^øer TCcr 
tilet jlntter imb Otbene: "i£)et er øi^ffligen limbt/ fofi 
.1Umti»r mit J^jerte i meb* SOten mit .Qierte føler tunå Digitized by Googk 22S 

i 

lette/ f^ tiet d epnht^tb, fkn OtiM Otb libt^e?/ 
»9 ^ot QSubi Otb tibtafer Mfe ®anb^ebtt/ bet glemi 
mer jeg vifi ilTe at t)ife be Unge 09 at lorre be @amle: 
SRen ØfjeOetfeh^ er <[^rtftué/ eø ®fvlften er bet 
eiiefte trovirrbige Slbneébi^rb vi ^av« om ^vm ^ott var^ 
09 f)^<^ fyin lo^rte; Synibolam apostolicmn er tune 
ti tvoiHTtbigt Omdb^ beraf. Uben bette Ø^mboUint/ 
09 meb bette Øfmidum ^r &f jeSet vetet fra 3(bam 
af mrtimt ^fcn 09 SSerben; mettem iKenig^eben 69 
^00^ bet tr ubtnfor; tf)i forfatteren maavibe^ at (#9 
erf)enb<r en (Sub^ %{eni9^b f^ S^rlftn^ font i St\øbtk 
3e9 erfienber ^rop^etcrne^ font talebe om^eifttj^/ 09 
ben tO^ntig^eb^ fom troebe bere< ^ale om ^; )e9 eri 
fjet\ber ^tin gamle Øimeon 09 Zma oguiile bem^ fom 
t>entebe 3ftae(if Zti^^ fom fhMetroenbe^ 0$ jeg veeb^ 
at ber Ugeftra ben S>a9> Orbtt Ub om Cl»lnben4 Øftb^ 
Uro fat en forfbarilg ^^fjelfteen mellem jtirfen og Skr^ 
ben, 09 at ben ^ar ftaaet ber ftben^ fom ben ftaatt bdr 
enbnu* Wttb al fin ^Ibe er Symbolnm apostolicani 
meget fer tntgt til at t>arre fbrfoarlig ^fielfteen meOem- 
^trfen og ffietben* 

giu lomme vi til ^orfattereni Sit. c): ""Ht bet 
munbtlige Orb t>€b ^a<ramen terne 09 if«r Xmihøfftnt 
beffht er Q)runbregten for !&ibdfortolfningen i ^tis 
(ten^eben^ ^toorefteif en^m ^friflflog^ ^er viiblm i 
ben 4i;i|lne Stixh^ jfalog maa rette Pg.**- fflJin ©nb! 
itg maa flubfe 09 fornnbre mig! ^\>or bagvenbt ^ar jeg 
ba baaret mig ab i ^e min Sirre^Smbeb^tibl 3^g fom 
nu i 3d 3(ar (^ Utxt Unge og@amle ^øtt at agte é^^rn; 
loteté 2«rbomme/ forbi bet mig faa flare &nbé Ofb Digitized'by Google 224 

fdøbe berta 3a*d§ Ttaen* Sfctt Ht^etiMfh^rk-i 
epmSolet jTal SM6eltti< 3omifnln9 retøe tø! iBtm 
^erfta l^t bctte Ocb ba benne SR^nMibet? i^iMil 
fteebc ii^j, at mon/ otn man t^ilbe r<rft ®(riftni i. 
@runbfpr^€ne/ ftobe lomme bitdl med f<Nmjob<ti 
€>pto§(unbfPA6/ mtb, oprigtig Øanb^tétjerUgl^eb/ meb 
funb Sotflonb/ 09 meb 9d»n til @uH 0% meente ^ 
ba^ atbtt faa ^avbe albeM inden^Ø}#/ og at ^t)Q bet 
t)at af &anb^b^^ nof fFulbe fotftaoe be ^onb^ebet^ 
fDm ^e tM ®alig^* O9 |eg ttotbe> at fym> WMb 
af Sttt^eci og anbre gobe Ot>erf(rtrelfer ffittbe {titme fotf 
fiaae bet.fammc* ^t meente ogfoa £ut^ee (Htx^ og 
betfor aritibebe ^n fda orrlig paa en gob S^ttei/OtHiy 
frttetfe I ftt ^^t^maaU 

Ø)ten forfatteren f^ne« at gaæ ab Carlfiabt^ Skie/ 
fUer @ub veeb ^fe; og onbt gj^ bet migy at in 
9}{anb meb faa ^dige Soner f^neé at oi^e betr«be 
bUfe. $alen Ijob alt fornge bertiL- fflu ^, jeg vi. 
meb Stolig^ f^olge Sorfatteren* 3eg oil ba firfl jpørge ; 
liberi bet munbtlige Orb oeb^^oc^amenteoie^og tforr 
3:roeé6efjenbelfen/ fF/il oarre ©runbreglen for SMMfbry 
tottning i C^rifien^en^^ ^orefter en^er Øfnftflog^ 
ber oil blioe i ben (^riftne £irfe/ ffat ogmaa cetr« ^; 
^ab bar bet ta^ ^orefter man fPulbe og moatte retti 
ftg; for ben munbtUge %roe«be^nbelfe oeb S)aaben bk» 
til? Sj^t {Tal man fige om ^erreni S>øb for^^vabece^ 
bette Soangelinm fom flabte ck{tm J^b|Dr^^{^ber^$ 
og gao bem iKob og £raft til Omoenbelfe^ bem @iiM 
itenbeMge fiore> fra ^ig^b fFjnlte SRoab til ®9nb€vel 
Pmoenbeife og 3ttt^/^otom/ber tfEe t$M tt OfA i , Digitized by Googk 225 

%mbdliim apostoltcnmf \^mlebeé fFM Sftnbolom 
apostolicnin votbe etf ©tunbregel for 5ette tOt^ftertum^ 
^ortolfnlns? ^aa tn meget ineonfe<|t>ent "^aabt inbs 
fiiHti t^t i ©irtntngen c) bet ttmnbtllgeOrb veb Øacroj 
wnterne; men bet' ette^acrotnent ^ax^heki intet 
iXitb Symbolnm opostolicurh at sjøre« Sorfatteren 
^ne^ ogfaa at f^te ffo 3>^^^<^f<^4V^nf^* <^ai^ ^ot ubtn 
t»h\ følt ben gntnbebe S^^^^nbing/ fom npé Ue\> 
^m 9jert/ og føgt at fbrefbmme ben veb ben ^et albelel 
upa^fenbe ambfiifning, og taget fin^Mflngt tii Orbet 
*<fafr;*' men fanSymbolum apostolicum ^eC/ i benne 
vigtige ®ag> iffe ftge oé anbct enb bette": ""at €^tifhi< 
et foréfir^et, bab og begroven/* og iffe ^votfor; * 
^t)or er ba i bette Ø^mbolttm ben rette pebere Sfløgel ? 
^t)or finbe toi noget, ber fan luffe op for ben gorre/ 
f^m ®ftiflen forer om vor Stetfofrbiggtørelfe 
af iroen, og iffe af ®|erning«nt, nben 
^fen vi brat igjen ere inbgangne i ben mørfeSirfe^ 
af^vilfen ^i^tb Otbtti S^^ubførte«; t^i fPal @a(igi 
^b vinb^6 véb vore^/ og ei »eb 3^fu &)tip Sortjenefle, 
faa vil man )hart tore o^ ^vab^ ^oor ftore og j^oor^ 
mange ^ bg enbba ^vor utilfhftffilige gobe ®jerninget 
vi ffude gjøre/' faa følger (irair en Øfjeréilb/ og alt ^vab 
ber ftaaer i confeifvent 3^^ mb benne &rre. aSil num 
nu i fSløbtn tdge b^t anbet ^cramente meb/ og, fom 
forfatteren ftger, ^eté munbtlige Cr^ (jeg forfiaaer tf fe/ 
f^^oh ^ot^fatteren mener meS bi^fe munbtlige Orb, t^ 
jeg veeb iffe/ 4t vi ^r ^ave anbre munbtlige Orb enb 
fce ffriftlige, fom €vangeiifler ogXpojller ^ave overgivet 
' of ; .^r :«t brugt; ^ 09 jeg- menet^ at .ben ^ele 
m^t t\)9øU'fbii>u 20 »b, ^ Digitized by Go,ogk .116 

eftift foåicM el alene et jTri^tfigf ^ nMtt tmnm§t 
Ov5); viUt t^i/ (iger jeg/ uge 5a ontec ^ao^ametiM 
0(6 tneb/ ^vab brret bette o< ba om ten fttibe Onmew 
Denbeife^ fom funbe turre 9}jødlen tU at fcfvflai^e^ ^vob 
Øfciften teret eé om Omoet)belfen/ fom ben ritte %v»jit 
af ^roen? ^ab er ber l^i^vAoUf^ \m fon l«rc o4 
at (jenbe ben ^jeriig^eb^ ^mtn .^errenl :XpopelQ)aain< 

V omtaler^ fonf en @ang i StitUui Snlben^effe vibi ®a; 
yg^n^ Sgn# ffal o^øerg^ae baabe ^toen og ^aøitt; 
hm ^jetUg^/ fpm (Tal vorte baabe 3(anben i og Sbtuau 
bet om .^rten^ ^ertig^eb^ fom {Tat gjjore ben ttl bet 
fdUgfte ®am^inb ^ i ^vtlfet aOe ^orbeni ^togtet fFuOe 
inbbefattf«^ og i ^vilfet be ffuOe npbe Øalig^eben finr 
^ammet^ $^tone ^fet? Si^øb er ber i Symbolam 
apostoiicum fom ^er fant)ft|;.e Sortoltnitfg^fSljøgknT 
3(lbrig ^at^be jeg førmobet/,at bet funbe t(|ge en faabon 
(£nbe meb en ©runb^t^^ eorrbom^ Sic^n takt >t bet/ ^ 
fom maa fUbre ^(|vené 4^rem Øom almeen ^etnnig ' 
et ^rabitionen fat o»et Øfrtften# 

SSt vetibe ol ttl ®#tningen d> J^et nebffttvcé 
en Øietning/ fpm man ffulbe tiltro^ en ^ianb, bet 
aUerebe ^é affalben til ^avebjimtmel« S)en lybet fooi 
lebel: ^Tif ^i^ltn b^^uben l^erfen bprtnbeUgen ^ 
t^orret^ etter efter (in S|^e{Ta(f^n^eb fan vorte ^toe^ttget 
i ben c^ijlrte ^irte."' ^vilf^n orrlig ^rote|iant moa 
^et ei nbbrpbe i flaget! itan Sorfatteten, bernie i 
^Irfe^iflorien faa bev^Abr'ebe forfattet/ fot 3(toot ntbs 
løggeen fo'aban ^aafi^nb? ^en flaæt bit fbt wift 
$)ine paa 'Papttet. S3t ptJive bzn ba. 3 ^elé AMeni 

. J^ifiotie »il ^m itU fnnne ofgtoe noget ^ibfpnuft fte Digitized by Google 227 

leit'^i^, 5a be romerffe ^iwc «f gobf'^mtibe f6t? 
fjefflte |wa «t nebbrpbe ben ^elKge @Wft< Tfnticife^ 09 i. 
benneé ®(eb fortte, i)^ab be falbe\Rirf en^ 5tw 09 Ira; 
bitionett/ ae Øfriften jO/ f)^v btt hm an paa ac^^ 
Vtfe ^\)ab Æ^tJfine burbe ttroe/ ^ 09 ^t^ab be tffe bmbe 
ttoe/ et^ fom 9otfatteren »bervffet fig om bet 9^ 
eo^njTe eonciUmn^ laøt paa SSotbet^ far bereftet at hts 
bmmt f)^tt^lbt man fétt meb ®anb^eb eøet itU, %vtU 
fettn fel\>r at jeg ffal ^aat til ^o^ebet^ beraabte ftg 
o^ratt poa ben ^eU^e S^tiift 09 btni SSibnefb^rb om 
jig. 3e9 vil instar omnium anføre for ØWften« aff 
fljørenbe QRpnbig^eb t ^roefanllggenber ©tebet £uc* 
24be Sap* 5De tvenbe S^tfctple/ fom ^er omtale^/ ^ats 
lebei'Sroen; ''Si ^dabebrat ^an t>ar ben foin 
ffulbe fort-ofe QfraeU'' 3ff bette Sjaab vor ber 
neppe en rpgenbe^^ane tilbage* S)len ^t)on)eb t«nber 
^relferen igjen benne n;9enbe^ane tiltpé £ue? .^an 
aAenbarer ftg enb i^fe* SRei/ men fad tiltaler ^an bem: 
**0! 3 ©aarer 09 feen^jertebe til at troe.alt 5et^ fora 
^op^eterne^atoe fagt! burbe bet ilfe S^rijtum ot Ube 
bette / 09 at inbgaae til ftn ^erltg^eb? 09 ^an begv^btt 
fra SDtpfeé og ode ^rop|^teme> 09 ublagbe bem i alle 
^(rifter btt^ fom vax ffreDet om ^rø." i?oot;til bni; 
jet ^irfené ^ooeb ^er Øfriften ? Sr bet mt til beraf 
ot l«re bem^ f)^ab be jlulbe troe? £<rrer ^an iffe,'at 
ien ^ellige 6frift er ben ©og, ^t)oraf €^rifine ffiiDot 
krnbet? JDe tr^be iffe,. at bet faalebe« ffulbe gaaet 
lUmeb^mn/ fom jlulbe forUfe Slfroel/ men S^^lferen 
vil/ at be af ben, Redige Øfrift bwrbe xtibt, at bc^ fP^lbe 
faae {om ffeet voTr C19 blev ^i\ benne Ubviflin9 uben 

^2 Digitized by Google 226 

IBJrfttinj? SRd, f«a tale be om *^mie §5f rtften« SJi* 
tiing: **9&r«nbfe iffe vow jjjertet i o^/ bftr f)an taWe 
til 0^ poa Scien , ber ^n oplob o^ @ Wfteme." ^ 
fotf^olbft ^an ittt bléfe tvivlenbc o§ galbct faa tun: \><r^ 
renbe ©ifciple nogen ^K<rfcform«tmr, men om bere« 
aStlbfatelfe i bmi Øaltg^cbéfag f^ge« ^an at otjertevife 
bem afben ^ettlge ©ftift. ^^t. ©ninbttjCg forføre mi 
at nebbtpbe betri SBIbneéb^rb om^ at Bhtfttn iøt tjorre 
bén Slotm, fom fPal Itfre oé tf\>ah t)i ffulle ttoe 09 ^yvob 
vi iffe ffulle troel 9}Jen je^ ^aaber, at ^»erfen ^nnp 
cHefr SSeltalen^eb eflet fiorrbom (bet mangler ^am \)ift iffe 
paa, nogen af ©elene) jTal fonttaae bet* 2>ette i\)é vil 
vBfeKflen (Finne flart'gjennem ^ver Øfjeppe^ fom Wims 
mfPevib vil foifiije at ftftte berover* O9 nn fp^ørger jeg, 
^vab vil bet (jge: at Sefué' er C^rijiué? ; ©etpber btt 
anbet enb at f}an er, ben fra ©pnbefalbe« fDag af, af 
':gjtmn veb SRofe« 09 alle ^Prop^eterne forjattebe fBeri 
bené^Srelfer? Seg^aabér^at bm fom antager ^dm 
berfor, og 'troer bet i pt fjerte, ci letteligen ffal funne 
iiirgteé Stavnet af €^ri(len, etter nbvifeé af btn t^ijle? 
tige fiirfe* SDlen ^vorveb-ffal bet nu, uben veb ®frifi| 
ten, funne Sevife«, ttt '3efu^ af/SRajaret er benne 
€^ri(hié? ^an bette og bevife« af ^toeébefjenbeffe« 
fra trebie Xar^ttnbrebe ? ©et fPete faa, ^ebber bet fa« 
manden ®ang, ''bet ffete for at Øfriften ffulbe.op; 

fplbe«, fom pger:** 

Øaa, ^arSrelfe.ren ba felv brugt ©fftf^ 
ten, fom ben »og, ^vo^af vi ffulle lorre at 
troepaa^am* iQvor fan nu forfatteren imob ^m; 
bet evige Øanb^^ebé^aSibne, oplabe fui tøiunb og flge: Digitized by Google 229 

'^t SdjUktiiti tyHthn o)>vinMt^^r votet/ fUtt tfut fin 
S^'fjTnffctt^eb fon t><we ^m^regel i ten c^rijhte ^irfe/' 
3tg ^ofl6cr, at bet anførte Øte6 dU til|lr<e!fellgen 6e^ 
tiife^ dt ben opr^nbeltgen o: fra ^ttfterent^ egne 
©age/ ^ar twer^/ og af ^am, ^vtf SSnébom ri ^t 
S)aarltg^ebd ^let^ et anfeet af ben S5efTa(fen^b/ At 
ben (unbe v<ere ^roeéreget c ten c^ctfine StixUA ja tnb 
ntere^ af ^m fe()» fft^berti( at ben fFutbe vofte bet«. 
SJ^en^onrnu aOe efterfølgenbe 5lbee^ ©Wfrfloge ^vbe 
frrfajtet ben^ fom *en ©og ber jlulbe vorre Srtormen for 
^^ab loi tit @ialtg^eb fFulbe troe^ faa fPulbe bog aUe ftaae 
font Signere mob bet ene @anb^ebd ^SSibne/ font (<erte 
oi,, at ©firiften var btn ©og ^votaf vi ffuHe la?re,^Vttb' 
%i til Øolig^eb bjoe ttoe. ■ ^ ■ 

JttlbeUgen er^Srelfeten ot)erlet)l{|l orø^ at ttoebe 
røan ©frifte«, ^aa troebe man og ^am* "Serfom 3 
troebe SiOfeé^ ba troebe 3 mig; tf)i ^on ^ar jTrevet 
om mig. 9Ben ttoe 3 tf fe t)ml &tift/ ^»orlebe* 
ffuKe^ ttoe, mine Otb?" Øa« itøte forbunben er $roen 
|iaa 3efum meb Øfriften^^ at^an tvbeligen etfl«rec/^ftt 
ter iffe et ^aab om > at 9)ogen ffal troe paa ^nt/ ^vi^ 
^an iffe ttoer Øftiften, ^»ilfen ^an (Itajf foran ^ 
^bet bem at ia?fe/ fom ten ©og bet tHbnebe om ^atei* 

SSSttn ^tjorlebe« føge .^erren« 2Cpo(We at vifibe 
^roenbe for iOJ^nig^eben ? (Sr bet Symbolam apo- 
stolicum, b'e fremf omme meb ^ fom. Steglen for bet<^ 
5;roe? 3lri, min ©friften er btt, be bruge, for 
beraf at tete ti alene 3øber , men og Rebninger / f^vtab 
be fPiUbe troe fig til ©allg^b^^ »i^ tefe TTct. 17: "©a 
gif ^auMJnb til bem (bem af €^falonic/i) efterfom Digitized by Go6gk 230 

Ion plei(»€/ «9 tattbc ttf ^éétdtt mcb tm af €;f rif i 
ttti^ t^l^m uMo^be og førflAtebe^ at det 6»t^e ^vii 
fhmi a( Mbf 09 opftaae fva 5e IDjøbe^ o^'fagbe: betme 
3fftt«, fMtt jeg fotfpn^et €ber, et €^dfhté," ojfDtn 
^anhxi \éa ^eber. Si nrinbe o< beit ferfie ^ebenff« 
SamJIie^ ^aft/ fom jeg ^at anført ^ ^ mæxU bet x^d/ 
at 2(pofle(eh ^r^ vel at berebe biéfe tU Saaben ^ taler 
øm afle 'Prop^eterne^ SSibneéf^b^ 09 i bet ^ané ^æs 
btfeit er ^ent>«nbt bertil/ er Ut ben ^efilgoanb neblober 
(Ig ot^ev biéfe ^ebningrr, tXItfaa goae bi frem fom Us 
ué SDefler; ef bruge bt Symbolnm apoatolienm ^em 
^roeéregtt^ men btn ftttt ©runbfonb^: "StfU* er 
e^riftué/' tore be tere« ^il^ørere af ®frtften ^ 09 
be vife 06 ^erveb/ at be anfee ^fctfte^ fer at iNrtf 
af ben S^efFaffen^;. at ben {an vorre ^roeéreget i 
tren <^rt(lné Stith^ fom be ere iférb tmb at b^gge paa* 
(St Symbolttm apostoUcoui anfaat biéf« \>ife Sfi^ 
me^re toifl noC for i^#e og ®traae at ^i^gge nteb^ men 
Øanb^eMorb<t af ®friften fjentrt be, fbm (Solb og 
Wbet^tM^ btm 3lbeti albrig ffulle fottoire* "Shn 
benne er ^errené Ttp^^M »anUge ^rrb* Om ^aiitt 
tror IRebarbetter 3(polM ^bber bet %^. 18, 28: ^n 
^brev 3^me offentltgen meb-fior Jbrafk og bet>éflf 
af ertrifeen at 3efui er bm €^dftu«» iD?en benne 
ftore Araft ligger neppe i Syrabolnm åposlolieiiiii) 
meti vtéfeiigen ligger ben t Øfriftot* 

> J?«orlebeé en ^rer i ^vip XitU ffal onfée ®M^ 
tm, ^erom minber ben ^erreni ^jenier*paukté fn tfoas 
befttibe Slfcipd 5imot|eu«> naor ^» faa tilffrei>^: 
"5D4I tjimbwbm ^(Uge ®ffifi fi^i JOornbommen <^^ Digitized by Google 231 

fém fan ii»tt IDig vIU tU Galig^eb vebXtoen 
IMW C^rfjtum Seftttn; 5Deft ganffe ©frifit' er fnbMofjl «f 
&ub/ 09 tt^ttlg til Uxbptti/ til Omhmiitiini, til 
Stettelfe^ til Optugt^ife i Stetfortbig^b / a^ bn QtnH 
!D}ennefTe fFal wtbe fulbfomtnen b^gtigsjørt til 
al sob ©jernin^*" S3tl; er bet nu fanbt^ ^^b 
benne iSftanb^ ber lebfagebeé af Øanb^benf 2(anb/ figen 
vat ben ^Kige ØWft Can gjjøre 06 vife til ®a^ 
Hg^eb," faa' farmener jeg, at ber iffe fan farbre« 
mere af ben; tfjH bette et btn flore Øag* iSHtn naat 
forfatteren falber S&i^len nu en bdb aSog, og be«^ 
SJogflat^r iidbt S3ogfla\>ér/ nu ben morfe S3og, nu en 
b^flum 93og, faa t^nei^ bette ingenlunbe at pa^e meb 
ben S@fefr9gt, font fFt^beé ^errené Orb, og ti f)t\kt at 
funnf forimeé meb ®anb^b. ^en &anb^eb<aanb fooi 
rer^erpoa: '*^m fommer 5roen,af «Pr<r^ifen og 
fHforbifen formebetfl Q^nbé Orb** Slom* 10, lé- 
$Dette fit ffreone Orb ^ar @ub gioet ol, fot at vi liig 
JBeroenferne ffulle loffe bet, og la?fe vi bet meb Xnbagt, 
mon bet ba er et bjobt Orb? ^^Uer ^vor mange ere ei be 
^(erter, fom f^lte at bet var et levenbe og fraftfulbt 
Orb? SU^ vi t<rnfe o« bet'fm fremttAbenbe for 9Stt$ 
ttig^eben paa S<rrerend ictUu ^ filofamme J^itWt fom 
^eiferen inbpiftebe SaaSen, (lifrebe^n ^ropblfe^Qbui 
Ub€t^ meb famme Orb f97arc* 16, 15: ''@aatt nb i al 
SSerben og pxctb\Uv Soangetium. for al &fabntngen, 
^0 fom' troer og bliver. bøbt,^n {Fal btiv^fotig, men 
^0 fom iffe troer/ ^an ffal forbjommel; men- i btt ^n 
fna taler, ba g|jor ^an bm f)tlt ^eUtge efrift til et 
levenbe drb paa $r<rblfantemt« 2«6er> og albris var^ Digitized by Google «35l 

i&^m nøgmfmht en køb Sbt^i bfti #an^vete favbwi 
fra 9>rop^etti€^ ^unge 09 2<e6ev i gtoHnbe £h> ttt 
SS^atli beir t>anbvebc ^ Sjtxttxti t^ f}ani Tipe^Uté 
£(r6er fom et (evendcsjj^tenbe Otb inb i ^bjtxi oø S^tbs 
ninair^ ^jmer; '^nt vanbrebe paa ^tOttmet Sircetef 
£<rtict tU (a(l9fe J^jfrtet^ fra béri fK^e ^Pintfebag tU 
ben ftb(ie. SM^fe Orb vanbre paa ^oore um^nbigc 
$&.ømd £<rber/ be (pbe \>fb S&titclfelfTabeme^ tompeme^^ 
(tgt 09 ub^Ibcnbe ^eflrofbelffr i aOe ^orbboerne'^ ^nni 
^maol; bru^ Orb {Fal l^be ftm et teDcnbe Orb inbtti 
JDagencl <Sttbe oær ^e(e ^^i^^^né -^eb^* ^fini^e am 
bre $&jQ9er txrre tonge nof b^be/ b^flumme S&ød^^ ^ 
bjøbe 93odflaver/ fom intet anbet enb tatife !S^^ omgaoe^ 
nieb# men benne S>od tt et^ 03 ^ar albrtg))eret^ bet 
fpm Sorfoteeren vil gjiøre ben tU^ fan ti Mit>e bet; ^ 
er bet Orb ^ fom ffal (pbe baabe meb forben 09 S^If^ 
nelfe' paa Sommebofl. (£r mit Orb iffe fom en 3lb/ 
(tger^erren/ fom en Rommer ber fonberflaaer i^lipper? 
^aa ta{er ^erren fett> om bet Orb/ fom Sor^fttteren 
faiber en bJ9b Sbog/ et bgbt S^oglta«« 

fDten til bet Orb^ fom ^erren gav i bet @L^e^ 
lom bet lyfé/ Hare 2tt)fen^0rb/ fom ^erren t)eb fin gobe 
3(anb j?jenCebe p« t bet Slpe $efi. aSar nu intet e^ub« 
dtaab til t)or ©aHg^b ffjult i bet @U ^efU^ mon bet 
ba jfulbe »opre Ut i bet 3lpe? "SH ^at)e" (igejP ben 
herren« 2tpojiel ^peber "bet prop^tiffe Or^ mere ^t^ 
fofpét, og 3 9jøre vel/ tiMt ^^i»t7i^tb^tpaar^tm 
paa et JI9& ber jfinner ,paa tt mwft @teb, inbtiia>(b 
sen fremjlraaler/' aSi^feUgen .§a»e «t bet prop^tifPe 
Orb mere ftabforfiet^ tfyl bet er futbelisen ftabfar|{et 9eb Digitfeed by Google 233 

34{»m ^{(btm; efl'tuiar ^n iMl# at Di fF«Oe o^ 
bwpn9i^ fom paa et i^ bet ffittttet paa et tn^rft @teb^ 
far vil ^ao/ at (tsefom en a^nbrlng^manbd famtlije 
ff^eb lebed af &;fet paa bet math ®ttb, mpb Spfét/ faa 
ffufle vi labe od lebe af bet prop^etiffe Otb tiltroen paa- 
Serum e^dfium; ja ^er altib labe o« lebr af bette til 
bin fitlbe S^ag/ fivn i bet Slpe ^e(t er fremttaabt efter 
Qlorgenfljerneo^ 3^fum S^riflum. 93eb bett ^Øi^ 
@frif%^ bet fSlnt 09 bet @l. ^. var Ut ha, (^ Mt 
^jectetier 09 SRennéffepaafunb befjormpebeé idjenntm 
aOe jtirfen« S)ade* !Sien for at Roverne (unbe fuie 
Stum til famtlige bered SSilbfarelfer ^ var htt at be ra^ 
nebe 9bif>t\m af ^KReQtgmanbd i?(rnber ; t^i be f^lte fttlbt 
vel; at ben var af benS&efPaffen^eb/ at.ben funbe vorre 
S^eølen for f)^ab SDienneffene ril ^olig^eb fFulbe ^ibt 09 
tro^/ og ba bet var bragt bercil^ at nd^fien ^ngen^ 
^verfen ^eifiU^eOer SSerbdligev mere (jenbteben^ fa« 
arleibebed paa at nebfa?tte bené^ fScttb 09 bend ^ilfir<rf; 
feliø^b tit Øaliø^b^ 09 i,bend Øteb fatte man Ætrfe; 
trot 09 ^rabition og Segenber; og alt bxttt iD^enneffe; 
tant ffu^e virre ben Slbrm/ fom man inbbilbte ^olEet 
at i^ibelen iffe (unbe vorre. . ^en fitg Slorm var bet^ 
ben faUge Sutter vibfie/ at ben l^a^bt virret^ og atter 
fTttibe blive. 

iSRen f^ed bet nu itb^ at S^v. ©ruubtvig igjeit 
g(^ jet @fribt tilbage ? (Sfter ^and formening fan ^s 
belen ei l<rngere ViRe tilflrorf felig til at vtfe ^vltfe. 2^i^ 
bomme ber oprinbeKg fym- ^irfen til (tnon lorfe ^agv 
470 og471X ®tt bebreibed 9tefbjrmatoreme o^£ut^c 
t^ enjfil^. at UithiM paofiobe/ at ber i ^f r^ Digitized by Google .434 

AMUtf it^ctt UMtA^elfe fitibel €Sf er uf 3(lr ^tab ^it I 
StitUn ^be ^ot^ akneen ®9lbf9^e5^ men faybttbe 
émcd »mefitg^big^eben 6e«H(l .af ©Wfren^ ^t)t»ft 
9orf«tt€rfti Attfeet for et urimclidt ^ottta^cnbt, ^wt^H 
^ tnU^Xf nt Sur^ be^ ingenlunbe titbt fotatibte 
itoeébefj«ibe!fett/ rtkr tnbtettf ben efter fy^b ber fottb; 
M i SMbefen« 3e$ ma4 fi^^rge forfatteren ^^ab htt 
er, ^an f<»ner Øpor af i ®Wften, 09 fom ^an troer 
btirbe i £irfen ^oveWmeenø^big^b? ^erom ^r ^n 
iile ublabt ftø/ os man funbe bog førfi rfgtigen ^nbte 
meb f)mi om benne Øag, n«ar ^n tpbeltgen fyvåbt 
^erbm pt^c ^g, 09 fl^fet^ii« anført ^t^b bet vor , ber 
favnebe« @l>cr af«^ ^eg (an ittt forefirae mi^^ at ?floi 
øn fPutbe ^ave 2(tlneengi^lbld^eb t Æirfen uben ber, fom 
vue fomøbent Ul bene Semmer« ®alid^b. SDec Øj^ 
rige er ]^(i ot^ertabt at Inbrette 09 orbne efter bebfte 
e^fjønfom^b til ^tnicfytbtné 2emmer felt>, f. (£r* aft 
^vab ber ^er- tii ben ubt)orte^ Øubétfenefte^ Ceremoi 
ni^r 09 Cnffe. 9lu vel, jes dH iffe alene ttlftjiiae, at 
ben fdl^e 2ut^ fofmeente/ og Iprtte, at ber i Un ^b 
lige &f rift fanbteé Øpor af TUt fy^ab ber burbe fyvH 
^(liiieeng^lblg^ { ^trfen (0; fy^ab ber var nøbvenMgt 
til ben^ IKeblemmer^^aUg^eb) men jeg xi^ enbog tili 
ftaae, at ^an la?rte, og bet fom en .Qovebfanb^ieb/ jA 
b;^^e betpan fir ^ele SKeformationétoért at alt ^^ab ber 
var njobvenbigt til ØoKg^eb, fanbte^ nbførligeit, tkt$ 
ligeti/ t^beligen enbog for ben Senfotbfge i ben ^igc 
®frift^ ^^en ^vor fan ^n®ntnbtvig berfor gjøre btn 
ftore tl)^anb nogen l&ebreibelfe ? ^an fcget jo fel« 
^ag» ^71, at XpojHernr, naar be fltMt tH SKenég^ - Digitized by Google ^235 

htti) 9mA»e benrffttmne $roe ^9 6vmf af dtti fWimitf 
%até, f>m tuiar N prorMfebe øg Haat ^ b^e* ^oit 
mmt ha u|)a<itt)fvMid bin ^^aanb/ t%^ttt vMfey 
U^en ^ctl albtle^ mi$t. fSHtn mm nu 2(po{ldeti ^aulni 
Ptif&tt faolebc« tH ^imet^eul: "2)tt t^e^ btn ^<8i9e 
€^ifit fta fl^tnb^mmen^ font fan si^t IDtg vUé til 
ftolt^^rt/ item "ben jafiffe Øfrift et inbM«^ af ®nb, 
^ n^ctl) til Sortbam/ til Overbeviiénins . til Stettelfe^ 
tU Optugtelfe i Stetforrbig^eb/ at bet &nH ^tSennefh 
maa vocbe b^^tigsjett til al ^oh. (Sjentins*^' l&:ør ha 
S}t* &KmhM% ti, li$efaat>el font Sut^er>> labe biåfeOvb 
ftaao tit ^toenbe? ^an i^ibelen '^jøvt o4 vife til ®a# 
lig^eb/ 09 fan ben Unt ti bet ^wn^eb vi blii^e b^^tig^ 
^rte til al 90b ©jeming^ faa fnnne vi t>ift iHe font 
C^tiflne forbre mere af ©uh eder af htt Ovb/ fom ^an 
i ®f riften ^otj iiy>tt oi; faa ^ar ben alt ^ab tM funne 
Mffc bee bør ^ave Ttimeen^plbid^eb I ^irfen* SSitbr 
den enbnu gjøre mere almeeng^fbigt (9: gløre mere ttC 
2o») faa lagbe ben Haq v^a vore ^Ife^ o^^eiferen 
ftmbe ba ti meb 9tecte ^^t, at ^ané S&prbe var let 0$ 
^n^ Hai itu van^ligt* 2ut^r fortjener ha vi^feiigen 
^ ingen S^^reibelfø^ ^n er bleven Øanb^eben troe* 
9Ren at ^an/ htn troe i^erreni $|enev/ forbrébe enboj 
^Imeensplbig^eben beviifi åf ®friften/ bette am 
feer ^t^ @* for et urimeligt ^orétagenbe. ^en bet 
t^ jo bet famme/ fom S^elferett foretog fig^ ha ^an 
t^e lerr ftne fnublenbe ^ifciple af Øfrifkn^ at uagtet 
f)an var fcrngfTet^ for^aanet/ fer^f<if(!et/ bjob/ begraven^ 
faa var ^an bog hin forjartfefte^Serbend %tt[\tx ; t^ $vat 
vil bet ftge: af €$frifren at bevife en ictxti ^flmeengt^b Digitized by Google 236 

Mø^/ ttkm bmtf af ®ff<fttn 4t (evifr Utif eati^ 
|eb^ foa at ZUt 09 Sn|t>er maae^ forbi Ø(i;ificctt Icccr 
(et/ antage bet for Øanb^eb* 9}2en bet var jo ttet^p 
bet/ fom ^erren ^er 09 veb faa mange Seitig^eber gji^rbe, 
5Det var jo ogfaa bet^ foni ^ond %N)flle gjorbe/ fom vi 
i bet Soriegaaénbe ^ave feec* SSil Sorf. nu ogfaa paas 
ftM€^ at Sjmtn og f)an^ ^P,o{{le ^ave ^rc vi{^ et utif 
ineKgt ^retagenbe? 8tef bet vil ()an fffe; men foa 
maa (^n ei ^eOer beffplbe ben falige.2ut^er/ font følget 
lige i vor S}ixtti og iSRefleré , og i iSpøfllerne^ SobfiJAT/ 
at ^e viifi noget urimeligt §oretagenbe. SSot falige 
S&aDe ^ar givet of en Xorrebog i vor evangelijFj(^ri(leltge 
^{eligton/ men^an t^u: itfe^ Jaafnort ^an foramer til 
ben aabenbarebe Steligio^^ briflet ftg tit at. fremforttt 
nogen bcni £arre/Uben at bevife bene ^anb^eb af ben 
^Uige €>frift; og ^voriebed funbe ^an ^((er fomS^ijPop 
i vor evangetiff.'C^riflelige ^irfe^ ^vié: (Srunbvolb tt 
ben ^Kige ^txift, ^onble anberlebeé? ®(al vi nu 
^ve en anben ©runbvoib for ^irCen^ faa fan bet^ i 
^anb^eti ei (<rnger blive ben famme^ eder falbe p§ evanr 
gelijf > <^ri(lelig. Slaar Sprf. i;ttrer: at Sutter itte vilbe 
foranbre iroeébef jenbelfen eBeip 3«^|t^ff«lf^«^ Pt^/ ^ttt 
fyoab ber fanbteé'i ©friften^ faa vifer bette funé, at 
ben (rrlige i^erreni tjener dlbeleé tf fe vi^bt forgribe fig 
paa fyoab ber efbr Øfriften var @)anb^eb. . ^un f)^ab 
ber af .^frifren ei funbe bevifeé^^vab ber i<rrte^ fom 
foraobent til Øalig^eb/ ftimbt bet i ^erren^ Orb ^vei:; 
fen ^be ^jem eOer ^jenuQ^/ funl^ bf^e affonbrebe 
^n fm SRennefrer^ '^od^nb* Digitized by Googk 237 

ftiibe i^jemmd i bm^tWit ®hift, ta ffuAe ben vift 
unfber ben fPatpfeenbe 09 ccnfe<)9ent s tenfenbe 99 fra 
®an^^ebén i ben ^eUfge @Wft ^verlen' til ^øitt eOet 
493enftre vi^nbt Sutter ^ t)a?re gmienitle anbre ^tabltio^ 
ner^ SSet, e^ bene 36(be fPitlbe (rtgenlunbe ^ve tebbet 
ben , f)\>ttUn ^Ibe eUer ^flmlnbelig^eb ffulbe f^du vtlh 
bet ben* gulb \)e( \)ibfle benne ftore 3Xanb/ at «i faa^ 
fnar,t »ar ijecren«. tempel bprøet^, f^r JDjorweren §at)be 
filt Sapel forrbidt veb &tben; fulb \)el t)ibfle ^an^ at 
^unfevirfenogalfFen^ ^enneiTepaafunb^ paa et ^aot 
noft/ tjotiige gammel meb^irfen^ og ^avbe fulgt ben 
igjennem Zib^n^ men ^an fanbt intet om faabant i 
^anb^ebené S3og til Øaiig^eb* .^an lob ba Sjmbo» 
lam apostolicam blive^ ei forbi bet var gaaet fra.!)!)2un^ 
til SKunb, fra ^irjE^^lt «irfe (tj^i bet er t)<(l, at gRew 
ttefTepaafunb ^ue gjort bn famme)> men forbi f)an fanbt 
bet fulbeligen (labftrjiet i @anb^ebend S3og. Hf mit 
ganjTc fjerte ^ar jeg tørt, cg vil' meb @ubé ^j<elp til 
min 5)^b I<rre be ®jele, ber mig betroeé, ^ver ^anbi 
f^eb/ fom finbeé i tu>rt Øpmbolum, og meb betp ifiemme: 
"2)et er vifl og fanbt i alle 3»aaber.!" SRen fanbtc« 
©c\)if:rrie for ©anb^ebjtn et fulbt wb I Øanb^ebébogen> 
faa jTulbe^jeg anfee mig felv for en forbanbet ^ing, at 
jeg vilbe tøre nogen ®jel bet at ^^re tit Sjntmf 0^ fom 
@.runbfa;nb^eber til @alig^eb, fom f)an^ Ørb ei m<elebe 
om., og, fom uben ben Retlige ®fdftiS giibneébi^rb, 
funé paa ben l^fe ^ennefPetunge, uben at jeg ^ib^t 
^vorb^an, var nebfommet fra en 5ibéalber, ber lige< 
fflfaPbt var gøfgneni, fom ®anb^ben«» ^ Digitized by Google »08 

jbit^ ei MhKJ^Ab bm vøir: meti Itsefm ben fyXåp 
ØMft I oOe be iøttbtwm^ fooi ^ til &iiUs^b^ im 
^« 3ttbøattd og ^tt^ Ubsani}^ faa v«r bet ogfoa vA 
Atnite at ^ diettsttv ^ bemte ^etteti^ ^tifttlfey. ^ 
Ubt$ fom i^en feto ^Mbt t^tt^tt fitt 3)lnti3^ 
famme* 

&aalebeå b^dgebe ben ftore^^emné tjener ftn 2Ht 
formattin ene 09 alene paa ben ^eOtge Øfrtft* O9 naat 
nu i^r. @runbt)9ls6 i^eveb(|v<e(lton et^ om ben lut^étffe 
Steformation {?al fortf<rtteé; og^anf \^ovebra3 gaaet 
nb patt/ at bet ffat toggeé én anben -@tunbi»olb enb 
ben^ ^vovpaa £ut^cr bpgte^ foa fan ^al'en abfoluc itU 
»<ete om noøen ^otrforctelfe af ^an^ Stefbtmatton/ mea 
fun9 om en total Slebbrpbclfe af fomme^ og en nye 
S^^^nins^Opføtetf^; t^i Sellenj*^(m babler f)oéini/fytt, 
et ei ben^ at nogen Sorrbom^fonneentUgen urigtigt af 
Buttet ff ulbe vorte fotflaaet af ben ^eOtge ^hift (faab 
M fom^llftrlbet vat meOem Suttet og Svingel) ; men 
^n p&aflaaet<, at ^er et lagt en utigttg ©tunbvolb^ og 
fhalebe^ maa jo ben ^ele it&^gnlng nebbrpbe^^ for at bm 
npe ®runbvolb fan blive fagt, ben, fom forfatteren 
formener at vorre ben ene rigtige* S^avbt forfatteren 
berfor betitlet fin^f^anbling: idt^gvti ber el en 
npe Steformatlon Iftebetfor ben lut^erffe? 
faa ^vbe tXf^anbllng og ^Itel fvaret til ^Inanben, men 
nu ftaae be vl^ellgen i aabenbar ^Robftgelfe* 

^t^er ftger ; !Kan ftnber i €>frifrei|i a|t ^Wib ber 
er njøbvenbigt tii@alig|eb/ tSH^tim Sovfif f92a«te At Digitized by Google ^mtt$ fi m,7m 1^ Ut i Skim fil '^,30^. 
^ajløc @vunbtv(s ftger: fDeil brti ^ Sot^ 

Sut^ lianftaan: S)et fTol af 2>Mftm br^S^/ 
fy^ah tft ^ar %lmttn%\)Wqfy€b o: ^tiH i^bomm bttn 
n^t>enbi9t tU ØaUg^cb ar trot og anta^* 

@runbtt)C9 figer: S),et et et urimeligt ^oreeagetibe/ 
^t gp^re S^^b^!^^ ^aaftanb. 

gutter figec : Sibelené Otb et ovet alt ^irfeotb, 

©runbtt^tg : Æitfeotbet et øvet alt S3i6elené Otb. 

^0 feet iffe ^et^ at ®tttben eiet om en enfelt 
Sartbom ^ men om f)t\e Stefotmationépoftfeté ©pibig^eb? 

SDiUn^ f)xi\{Un fan bog 2(atfagen \)a(te til/ at ^ot^ 
fotteten et t)otben faa albele^ uenig meb vov £itfeé ^oi 
bet/ felt) om ©tunbvolben^ faa at ^an takt om bibelen 
^attab iigefpm ben Øalige^ ^ovebfienbet/ ^Papifletrie/ 
tale om f^mme^)? ^ette feet man flatligeh af fon 

*) «Vid. Pigium Libr. 4to Hierarcfiia EcclesiaBi/ Cap« 
3(iQ. Auioritas traditionjs ecclesi>fttii:æ la re du- 
hisif au^ qoacunque ezciUta coi^troversia, magis 
idon^ esl, at efficacior ad fidem <:«rtitudioenAqne . 
£aciendaiii> quam sant ipsa^ scripUur^e: qiiandu- 
quidiim clariorem ease/constat« magisque apertam 
€t plane inflexibilem commuiiein ecclesiæ senten- 
tiam, traditiooemque epclesiat|jcam , cuip contra ' 
acriptur^ plurjoioin freqiienter obscuritatis ba- 
Jbfant, et b9r^ni, illorauin vtlut ccrens na$9i« 
trahi s^ perrnjttant} et Teint pknubeam regulam 
applicari posse cuivia ajNitentiæ* — Lindaans libr« 
5to. de opUiQf interpr« ita: Tra4itio eccUsiastic^ Digitized by Google 240 

ffylUst '^né gKerinset; om bui |il(%e ®M(t t '" SImt 
Sorfattcrm ft99(^ fot/ ae Si^nben fFal oeb fuie3nbi 
t>enblnget'mob ben ^effige S^Crifk: faae ØSaøt 09 øeict 
(vid. ^ag. 468' og 459 meb flire Øtetet) ; mm faa; 
'bant ftpdtebe 2ut^et albcM ith^ jeg ef ^fler ; 09 i fao; 
tAtt ^r^gt^ bet et et ^toe^. et. bet ^n opgiver ben 
lleflige ^(tifc fom @ttinbt)o(b fot ^etten^ Mittf, eg i 
^amfitnb meb vor ^ftirfeé J^ot^ebftenbet antaget bes t est omois plane religionis Chrsitianæ et puppis 
et prora^ indubitatumque salutis et castruiQ el 
propugnacatumi salvo traditionis fandaiitenlo oil 
-noxae infertbr ecclesiæ, quantumvis scripturæ abo«- 
leaDtur« Porro Costerds in Enchiridion cap« 1 : 
de scriptura p. 43 — 47«. Cfaristus ecclesiam auanif 
nec a cbartacei^^cripiis pendere, nec membranis 
mysteria sua committere voluit (quod Moses olim 
magna ex parte fecerat,carnali populo) sed cam 
spiritualem constit^erit ecclesiam, suo spiritn for« 
roatam, usus est sublimiore cbaractere , scribens 
digito dei in corde ecclesiæ. Quocirca : quando 
quæritur, ntrum omnia 'quæ ad fidem perlinent, 
sini scrjpturis expressa , dicendum est : omnia 
fidei myslei»ia, cæleråque creditu>et scitu neoessa* 
ria 9 in corde ecclesiæ esse cicrissima exarata: in 
membrants tam Veteris-quam NoviTestamenti de- 
siderarl , porro ' scripturæ sunt littera mortoa, 
scripta atramento, in membrana vel cbarta,> quam 
si quis trancare Telit, vel torquere, vel pravis 
expositionibus corrumpere, nil sentiat. Traditio 
vero cnnr sit scripta spirita dei vivi in cordibns 
\i\is ecciesiæ,'trancari et torqueri sr non «init» 
ded sni per nrania similis persevecat« Digitized by Google 241 

@t!utibvo(b^ ^votpaa tt^tivé ^^^tt, ^t bm ti^ise^ 
tQ forfftj!er ben ^vcriwa fiut^r b^ggebe , fha^ at ^avet 
Sotfatteren enb iffe ubtalt nogen Snig^eb mtb ben poi 
veHge ^itrfe i famtlige bene. S<rrbomme^ faa f}ax f)an 
bog ubralt M^armonte mtb famme i fin (Srunbvolb (o: 
^vab^raMtionen angaaet). 

Snaat forfatteren mener ^ag*Æ8;r at ^an engang 
i Øaligffebénd (£gnt t>(t faae %at af Sutter ^ forbi ^an 
forfogte paa at borttage bzn @tmibvo\b, ^oorpaaCut^er 
bpgte/ ba fefkr ^an lotéfeltgem ^^on beboer be^uben 
ei at bie tU ^an ^Jiret 7(anbetaktt ^i^fet; t^i Suttete 
flore Hatit taler meb SivximtUøft i f)m& tfterlabte &Mii 
fev^ font albrtg fFuSe bøt, og btmt Hattbé %alz er y^iis 
ftligen tmob forfatteren^ Zalt. ^oab ben befr^gtebe 
^rbteieife af Øfrtften^ faa aabenbart ®anb^eber tU 
®alcg^eb angaaer> ba et? ^er oiéfeligen intet at beftpgt« 
for aOe bent/ font er« af Øanb^eb«. 'S)e t>i(Ie baabe 
funnej^øre^ larfe> fee og forflaae; og ^\>ab be Ttnbre 
angaaer, faa er ber intet af bent at foroente* ".^vor 
ofte vUbe jeg forfamlet 6ber wnber mine JBinger, fom^ 
^9nen forfamler ftne Å^Singer^ men 3 oilbe 
tf fe/' aJor bet faa i ^erren^ ©nge; ogi var 
bet faa igjennem Mt ^age^ ^vor funne vi oente bet 
anberlebeé? 3lei! men f)^ab ©friftcn var for ^erren 
felv, for ^an« 3(pojlte, og for alle, fom ere af Øanb; 
^eben , bet eotg'e iM ^ilbe/fom ene (h-ommer meb be 
IBanbe, at ^vo fom briffer beraf, ^an ffal iffe tørfie 
evinbelig, bet vorre ben for vor rebelige ©runbtvig! og 
forlebteé ^n enb til at ffue ben anberlebe^z ba venbe 
^an atter til bet £ivet« 58«lb/ beffwe bet atter og atter, 
5»pt t^dol* »ib(* 20 9M), . a Digitized by Google 242 

Pi <amamm btt &\M9M Orb! ^an falbe dMg m'ftt 
bet kvenbe Orb in b^b S&eg/ men bebe i j^efu ata^^n 
&ub Dm ^t(g{t)élfe^ forbi ^an^ar gjett bet. S)eité Orb 
«ar )o \acL ofc^ levenbt paa ^ané egne S<rber^ fretnfbr 
)Mia SRogen^ i t>ore IDage. Cg nn, elffeli^ ipr* @runbtt 
t)tg/ Øanb^eben grunbe^ t)eb QRebtødfe^ og fttntennfl 
Sremmef an 2k »iOe* 9ot benne ^r jeg mobfagt IDent/ 
eg jeg^aber t^b ben feto; og bet vii atter ^ vife ftg^ 
VI funne 7(lt for øanb^ben^ men 3^^^^ ^>nob bttu 
Cm S)e mb eU faa vigtigt et Øt^fCe fan bele %anfe t$ 
%roe meb mig/ ^ierUg^blbaanbet brifie bog albrtg meb 
iem 0^^ fom troe^ at 3ifu« er C^riftn« @ttb^ &mx^ og 
atbrig flufM ben< mUbe £ue fel« i tort ^or^olb ttl bem 
fomtontorgte bet; men S&ubet vorre altib npt: at e(|fe 
linanben^ at dfFe filo vore gienbet. IDeb <Sanb^b« og 
kierlig^ebéjmnebeS^aaben fTuOe be om^ber alle befetre^. 
SU føre btrfer ei alene be for^ men ogfoa be libfh/ poa 
bet at S^itter^b og ^ibftg^eb og Srebe maae vorre uben 
for enhver ^nbel fom gaaer ub paa, at vi aQe^ufie 
bringe^ til Sen^'eb i ^oen og @ub4 Øjon« <&rf)enbelfe^ 
til SSlanH ^lobett^eb^ til C^rifii ^IM vopne 3(lbet; 
S^ertil ^jelpt el ^efuÅ ^xi^yii og^anl.gobe Hmhl 
Xmen. Digitized by Google 243 23w»e fra Vit>ff»am tit en ©eifttfg om 
atjiiUifte ^ajtor at - SCttUggcttber. 

(»ertfatte fro lOb« »inb)^ 

9li<nbc S rcD, 

i S)anmatf fiten StcfbrttMftonetu 
Zil Siflfoppen over £caanb og 5<^r(let/ 

SXibbcr Af ;Danné&t09 o^ ^annc6rodémanK Wfj^nbt ie$ aOccete fom becltaøeitbe S9<9 ^øx (^r^nfFcf 
SDcnt/ min f|^i«n>evbiøe o§ ^iNteliftbi fBenl ei) $Dm4 
B9t/ vfgtt^e (Smb^be^ fan ieg ifff mobfloaf Un 3^iU^' 
it^ føkt til (eftic en gammel oø jtmif ^Hf) at aftejgt 
9gfaa en offentlig iv'wffw*«^Ø^^^^J^9^Wfl*J»«» 
virffer S)em et opuaculum, fm l^n^'NingijS ( 3o9« 
Jinbelfe meb ©ere^ Ubnoftjnelfe til »ijfop* 3d øfrere 
jeg ^ttt ^njFet at fee JDere* jlow gpttjeneper af aSibenr 
fPaberne^ ^ftbttneUnb«! eg Stixtm ^eU^nnebi Pf^a hm 

< . Digitized by LjOOQ le 244 

SRaabe, fom nu ec jTeet^ 03 jo fulbere jeg fpmpat^ife; 
rebe meb vor SSSotm^ ba f)an aQtttbt for mange liat 
flben i $Dem faae '*en Over^prbe ad Pauli formulam,** 
ogtilf^iebeO« '*^il ®aabanne tr<rnget S^tifii ^enig.' 
^eb ^øUigen;'* be(lo mere maatte jeg gl<rbeé over t>or 
<rb(e Æonged aSalg^ ba ^an taibtt S>em til at foreflaae 
btt ®tift^ ^vid ^pbelfe ©e fom ^rofjl i flere JDecen/ 
fiieif ^r wrer. ©e ^ar vijtnof, ^igefpm jeg, oftere 
lofji 3acob »abené jf jønne ilf^anbling de perfecto 
Theologo **), meb ^lotlfen ^an U;fønffebe 3o^» 2Cnb* 
Sramer'i Tiaxtt 1765 tt( ^ané Ubnorvnelfe fom ^ro; 
fedfor ^^eologlof «eb vort Univerfitet, 5ahfen om ben 
JR^belfe, bette Hbet ©frift ^ar fTjenfet mig/ maatte 
vofffe 29(1 ^od ittlg til at af^nt(e paa 2atm. en eDer 
anben ^attxit^ bét funbe intereéférf 5Dem; men ifh 
at tale om, ^vor ugunflig en ®ammenl(gmitg imellem 
3ac» S&o^ené 2atinitet og min maatte falbe ub.-for mig, 
og at ber i Øanb^eb {Tal ^!e(lerfTab til at fPrive Satin, 
fom funbe tiifrebéfliOe 2) em, Siviué'é, ®a((ufté og 
€iceroé fmagfulbe Overfa?tter: faa betornfte jeg, at 
gleer^eben' af bet t^eologiffe ©Ibliot^rfd ^olbere Rettere 
Ifffe 5ban{f enb^atin, og at jeg beduben ^\jbe en bonff 
5(f^nbtinj( 4iggenbe, ^villen forefom mig at »a?re ben 
meejl padjenbe Øoioe, jeg funbe bpbe a>m til ©erel - 
biffo)>|>tlige 3nbvielfH ^efi, ligefom bene Stevifton og 
Sulbflornbiggj^elfe var bet ^^efle, jeg funbe ovetfomme 
mibt unber Sft^raaretd ftore (Ejramenétravl^eb. 

; •) Stt mttittumu tm m,e^. 250^ Digitized by Google 24S 

. ' 3^t jegallfiiaj^et p«in:9'<>PfW^^v*<i«tHm af miti 
inojen 5ib afbrttfef« offentUge »reioveyling^ bpbet 
Jeg mm «rNe SServ en fort Ubflgt c^tt ben geift?' 
lige S^etealen^fbi Øfjir'bne i S)anm(irf^ [)\>i4# 
f^ fyix f)miid^t i mit 'Pult ftbeu tXdtet 1817/ ba jeg 
titarbetbebe bm efter vor SanbémAnb\Qr, ^nbe^rfen 
$.e(bborg^ a&egierm^/ t ben .^enftgt at ben jTulbe^ 
fiaae fom ^t^blebning foran en Gamling af vibs 
t^algte banffe ^rofbifener, ^ptlfe ^n agtebe at 
øverfortte og ub\)h)e paa Sngeiff^ S&ogen er> faa? 
t>tbt jeg \)eeb/ tffe ubf^mmen; følgeKg vtlbe mit pa» 
benne Overfigt anvenbte 2Cr5eibe wtre frilbt, betfom jeg 
-tffe fe(^ bragte btt t« IJtlmeeh^eben* Sunbjiab. Dg 
be^jtU f^neé mig nu et beleiltgt 4!>lebHf at iubtrorffe^ ei 
af^ne forbi b^ ^ora}tf!e nonum in annam prematnr 
cr ^er opfplbt, enbog meb et iiH<rg af fem ^ar^ men^ 
iforr forbi jeg i!fe tm tomfe mig et intereéfantere '^^emo. 
enb bettr at unber^olbe mig om meb en ^anb/ fom^ 
efterat ^ave fiuberet fBeltalen^ebend $2e(Urvarr£er i be 
@anUe^ pg if<pr i €icero^ ®fole, ^ar opofret (tt £it) tU 
C^rifienbommené fraftfulbe og iJerteUge ^orfpnbelf^^ 
gor^erligelfe og Sotjioar i 5ale pg ® f rift , t «irfen og 
^foten, i tfeV offentlige og ptivate iwi m^eb enSD^anb/ 
iji^U famtlige aSofrfer ba?re a?gte tan.fé ajeltalen; 
^tJbé ^Profg paa famme.^ib/ ba be^ ogfoa meb ^enf^n 
til 3t|b^olbei/ fortjene at anbefalet ben bonfFe ©éifilig^ 
f)tb til flittig ?a?éning og ^(tipenbeife. SSdmaa'jegveb 
benne IKeiiig^eb beflage ^ at vMn ^øionrvorrbige IBen ^ib; 
inbtil iffe^r ubgiwt nogen af 2)ere^ .'Profbifener (om 
^tHlfe $ubli(um uben /^t)ivi ^ib^.^t^e bj^mtanb^rMeé "> Digitized by Googk U6 

enbSkteA^^ømmit. S^^trtebm iiiwlis meget vrf, 
^orfebe« ©tte* i»efr<6ett^eb tit.Vr #ce mig Sftobi 
pftnb^ n<i«t min patriot! jF^ Swer — <tler, j^m »tibte 
moaffee t^ffitf flje^ mtn liter<rre tttmetrcNi^b — ^ 
tffloWet 3>€m npe vlgt^e ©Wftcc ^ fom Sngen iib^it a>« 
Imtbe toere, imeben« mange af nere ^x<t$ti lfi>ere 
^obr ^«bitf nev) ; men f)\>ab ^er man^ter/ fan enbnn 
ffee* ©etlé blfToppelige 3nbDieHe4 ^rofbifen t>il bog 
timeUgv^ blive trpfr* Øaalebeé bltvet; ))aa benne i35atte 
3fm brubt/ maajTee Imob IDete« aWHe; men^ t)lfhtot 
t<l ^uUiciim« ^tirbe. 3^ ^t)ørom 3((ttng tt, ^aabelr 
^g, at boabe ^e, min o^er^érenbe éeni og mit %Mf 
fFtifté «vrfge;2a?fere vifle meb 2)eelragelfe f«lge mig i>aa 
min anbring Igjtnnem tre 7(ar^nbtéberf ^omiletl|rf 
tlteratur, ^veraf jeg bog tf (un f&n nb^e bet itller^ 
fortrlnllgfte, 00 bette uben nogen forfoflellg 2)om 
over be forblgangnf ^rorblcanter (t(|l jeg f)wc unuttlgen 
funnet la^tTitk^ og ^r felo lob^t mig \ébt t mit lBal$ 
Af anbre ømmere) IfOfr jfra be elb^ og orlbre Xihit, 
af ^ft jeg fun ^r ict^ fex^b^xaæif^ %m ^ 09 af 
bléfeffaa omtaler jirg, ifølge mit jWcieOeiØlemeet, enbmt 
forrre/ Sftrtofocmen vil f!ge €n^oer, at ^et Iffmt fa« 
wntel pranæ lineæ, Iffe en fiilbftornbig ®fllbrlng# fom 
f»€y. -© etuier ^at leveret af bet t^fPe ^rofblteiwrfrø. 
9Ken @^!eré SSftrf ev i 4 S&inb; og min ^i^t 
ffal Inbe^olbeé i et^ajføralbreo* 2ff behne «ort^ébeirt 
Sov^gte tHKge, at je^ maatte give Øttp paa a( ptag; 
matlff S^e^anbling/ og fMgellg fnn veb SSinf fimbe 
attt^be, men Iffe nbforligeft ubvifie "Xibéomfkrtiblg^ 
bevrn« og ifot b« 9irfr«nbe b(^atttfe'®foleré\3nb|^ Digitized by Google 84? 

^^ fom i bt flefte gvftii^ aanbeH^e ^Mø^ ^v mut 
fiø eftet bet proteftantlffe^^bfnant^/ hxi |C3 bti^am ^ 
t)ife mim £<rf.re tit ©t^ler* tt^éooitafte SSflprf^ ^t)i« 
fintbftonbige ^itel er: ®«f(^d^te bf|r a3tr4iibetHngtn beé 
@<fc^ma4d im ^ebidrtt/ nt fdttbtt^eii unter bin 'Protti 
^tett in S)eutfc^tatib , mit Hmn^Miin Im ^diljus bi^; 
le^t, «wi S)J«9* V^» ^. ©• JfeoOe 1792—99. 4 5^ 8» 
^Ab nøgle &r^e bem^ft ^é ni^ Mt fuvne/ iMir jtg 
vel fmruKfMt/ ttkn itfe funn<t ed^ t^tOét Af^tetpe/ mm; 
Ug Ttngtoelfe af be ^Pratbi^dntet i beM8be ø^ 19be Ham 
^nbrebf;. fom ^øre tit ben faafalbte vationolt^iffe ® Mi» 
SHtu et df flere @runbe iftt ffeet: 1) føcbi 9t4tlonA; 
U^t uniTjirei^en tfXaa tmm vorre .^iltdenbe 'pr|rb(; 
fanter cg rtlfreb^^iUe et ^ott ^nWkum *); 2) fwbi 
StotiønoUémen ^ar faa. mange @rabet, At bet ofti ,et 
vanfTetigt/ ja n^fien nmnUgf/ at ftge^ om en ^eøleg/ ' 
iforr en populer 9td%toné(arrer/ tv Stiitløntdifl etter iffe; 
S) fotbt Stavnet enbnti forefømmer 9log(e at t)«re et 
i^genavn^ i ^vilfen S&eti^bntng |eg atbrlg tH bruge bet; 
terimob M i en tnbifferent ^eti>bning om en beflemt 
bogmatijT ®{ol(w ^en berom )$ar ^er HH Sdien« 

5)eéii«gtet'^aaber jeg, at vMn ©ftgj« »rt be^e 

boobe 2)em, min fyømt^xbige S$en! og anbre biOtge 

2(rfcre. 2(«er«be bet > at give ben førfie (mig béfjenbte) 

SSettebniAg til at famle et bonfT ^omaettfF 93i6liot^ef>* 

, »il — ^aaber jeg — blive iregnet mig til en liben Sor, 

*) tSfulbc Ølogctt tt)it)Ie-l)crom, ba minbe »i m jKaabon 
om S>K. 9l«^«é ^ræMeener. Digitized by Google 248 

fynx tiiføkt, til nm / txD «t o^te f^aa, Hmx^ ±617 fom 

lermiaoa^ i>mttsrnt.(uttne (bitte ft^ttt* , 

■■•'~™' ' , » 

3 S)attmarf fom i te fle(le 2anbe be^ttber^ l>en 
geifilige IJBeUaien^bé ^fiork meb Stefotmattmiett. S>e 
^Pr^btfemt/ fom im btii %ib ^ejbee^/ ere beeCé fatt 
,9a«ebe^ beeliS t^tbne tt, fbtfaat>ibt be enbnu ^at^/ om 
.^iben^ Ømagløl^eb t^ uo^at^etiffe. 3(m^* 3((BfetHl 
b^v bet erinbreé (i^t ba btt ^Dtobfotte ibtii^ ^imt^ 
geé af flet unberrcttebe @f ndefiter), at ber øgfaa t ®iib» 
bclalberen bljet) j^^hiUt for^^olfet/ i>g t bet minbftt S)a; 
gene g^jan^eUum ublagt fer 2(lmucn pm S^wtff«. @aa; 

. lebeé ittbffi«i^)ebe f* Æ^ SBiffo|) ©tanden 6 et 9 i aitte 
2(ttr I460;(itetifté ©eiflUø^ebpaa en ®j9tiobe> tblonbt 
ficte gavrritae ^wb, benne Canon: "9>aa @øm 09 ^e^ 
bttgene jfol.en *Pv<ejt px^biU evangelium fpr golf et^ 09 

- i b£t minbfle opfige ])eit for bem> fofilebeé fom bet.^^ 
paa ©anjf *);" nb l^wifet Ø^nobalfbitnt \>t jinbr bet 
ubvtbet til aHe t^eKigbiide^ fom tilforn fun fanJbt &t^ 

..paa be fto^e $e(ib4øi^» ^ bet minbflei løb ben gamle 
@poobal;7(norbniU9 i Sli^e ©tift fra »iJPop <5ffiW 
5:ib (fom var a&ijlof^. ber fra 1388 til 1409) foalebe«: 
"Ut oiiøi^s ecclesiaratii pastores sitis {mrøchiaiiis 
in diebus fes ti vi s pra$dicareat£vangeliu«i **)•'* 
Sfgelebeé blev ber t' Storge. truffet goranfialtntnger til 

*) @ee ^ontoppiband Annales II, pag. 625 09 SO^iliiteré 
^ircl^^ngefd^fc^te voiy ^Ddncmarf 2tcr SS&c^ ^. t92* 

**) Terpager, Chronicon eccL RtpeHsis pa^ 28. Digitized by Go9gIe 249 

^ ipmiHm, fom exhhi^tp €Uf >1^ i $0«r^ 
1327 / paalOQbe ^^n (Sdfitig^eb^n Omføi^ fer / at ^Xti 
tmieti tot^ i Siebet^maatet 5e ttt i£tøen6 Tlttftin^ 
9a^era3cT 09 Ave Maria, famt torte at fbrfloæ^fidfen 
(ben ^Oige Slabtiete) 09 be j^vttge ®actam^tet> enbe; 
K9 at ben ogfaa nnbetutfle^ om be f^t) S^béfpnbfv 09 
ottv ^ebebjlroffene, fom bm^ fot^ente«^). ^um 
Mté a^mtr ben af g>tofeéfov ^olbec^ nb^nt øamte 
S5<6eb£h)erfa?ttelfe (fra 14be 5(at^unbwbe) et tifbefafle; 
llgt-S^etHU paa ben teeévanrblgfte .^efU^^e^e fot at 
9)j9te^ibe(en til^a^ngeltg fov%a?gntanb (t^t^eijittg^bett.. 
tefie ben/ ^wa Éotm i IBwfgata)* iSRen bet ttte^ttagtet 
finbt, at man forgj(e\)eé feger faa^el om geiflUg ffletta^ 
len^eb fom om et oi^i^ggeli^ ^orebra^ fav 9Uføtmatio^ 
nen* S)et forbvanUge Øtøf/ ^wtom ber pvo^tøebei^ 
twir .^igenbvrfelfe, Sottorfltdaer om fotcgbne SKirafler, 
j&éfFtit)elfe af %l»ebeé 09 <^(jet^end fitt^al^ Opmum 
tringer til otfajle, jfrifte, fjjobe 3(flab, betale ^ieftbe, 
Sknnefl/ ®tolmab o. f.\)^ <feb S&ifPop ® tangen; 
betg paa(a9be^ra;flerne nnber ^nlft at afl^ahbie bemte 
»igtige SJJatei^ie . ^ v er n b a 9) frembeleé at tabe 
lo^e ® jeUmeéfer for bereé afbøbe Ølorgtnrnge 09 SSenneir 
tn.m.beéL (£t tpbeitgt a&egreb om be bebfte af bette 
Ølagé ^rorbi&ner fnnne m tannt oé efoer btn foafalbte 
Sertegné^^oftil^ fy^H forfatter ^^riften ^e; 
berfen opte\)ebe Siefornmtionené fDiorgenr^be 09 øi 
Mt fi9 ^tbbtn l9fe 2)ag^ v 

*) mntM Jiix^miW* ^ter S^. ©, 96S-©6i - 

Digitized by LjOOQ IC 240. 

9M tt«rtett tiit^tt øp^if iftier en kitis næ 
ttoKsotftjcvncn; meb ^m beg^nbet i ^irflm^ øg i ^ 
SBenntffffl^rdeetiø f^iftotk en ny lib* ^odeM Su; 
t^eré 'Selttlen^ Mev ct'|h»tt 09 mnbtaxii^t 9l€^A 
til Jtftfot^ Cntancipation, ^ax vor 3ac Staben ^ fem 
S)f trinbrer/ i en ^lig ^anf g^ncu^ ii5\)lflec ; 09 ^ver 
^IbeM Sttt^rl ^e fcrnurgtiøebe ftg 3((mtt€né Qempttrr 
eg ^vot ffifftt ben var tii 4it opl^fe^ røre og tr^e So^ 
fee^ bevifer ben iEienbøgjerning^ 4t ber enbnn i vort 
©age bef^Ø^ »9^ Ubgaver af ^an« »PojHItil »rwg for 
goICet i ^^b^anb/ $)anauirf og 3}orge* 2)er oar t>el 
3ngen af ^nf 3&ifcipley ber ^n{Te naaebe ^m i hmm 
Stwu^l men iblonbt bem^ font traabte ø«rb(gen I f^tmi 
Sob^or^ tme iffe faa ban f fe ^^ologer/ af ^vtife 
jeg (un vtt nortme be fire fornentfte/ ^ané ^aufrn, 
9>ee. ^aiUb^é^ fSlitH ^emmingfen og Tins 
btxÅ ^jorenfen Sebel (ben fibfie ^avbt hp$ tffe 
^ørt Sut^r/ t^ f^ font forfl efter Suti^rl og iølei 
Jan^t^onø S>job ftf fSittetiberg). 

^vo font eifTer ^erlober / tan iobe bléfe SKornb« 
Severib wbgjøre ben.førfte ^erlobe, n%^ fiben 
^entmingfen forfi bobe 1600^ men SBebel 1616 (i ffviU 
Ut Tløx defpec S&roc^man nHerebe var ^rofe^or ^01 
iog^<e)/ fda (an ben attbtn ^Periobe^ fom vi^of 
bør benorøneé ben S3rofmanffe^ gooe fiuil6l6 inhs 
tii Slutningen af Srebertf ben Sjerbed ^tegjering^ ba 
$^{erUmen ^er fanbc m^nge ^tt^omgere; ihvorvel ogfaa 
tiparttjFe 93ebømmere» ©en trebte^eriobe, fom 
jeg efter be tvenbe fomtibfg'e ©folers bygtigjie SRepror^ 
fentantor iMIbe (olbe ben 9teiijtff i J^cr^lebfte^ Digitized by V^OOglC 
4 2Sl 

MMffottet bil •mcrait Q^r^ian bm €$)mél 09 Srebnif 
benSemteéSte^jevtng^ etferCmeb iiiibttXific^^ af^Tiåi, 
før at faatttmbt ^aC 09 for at naae neb dl S^ofl^olml 
f retntraten) 2(ttrme 1730—1770. ©en nitjb @eiicf 
MtiMi (1770-1800) hdt r>i fatbe bfin »aft^olraff;e 
efler fjevbe^ertobe; 09 enbdi^ t)tUe vore ^fttt$ 
f oramtre uben ^W begpnb« et nvt (efter vor Snbbelmg 
bet femte) 3(ffnit i ben gefftltse »eltaten^ebé ^i^rk 
meb bet nittenbe 3(ffc^unbrebe^ fom t)t atUrebe nu (uben 
At fragte for iJKobijtgeifO tjø; falbe ben iDtpnfterffe 
.^eriobe % 3(t vore to førfle ^eriober inbbefatt« 
^ver et Jfar^unbtebe/ og be tre fibjle ^ver en SRenneflej 
Hibtt, er ffeet veb et'XpHemrf^ og intet mnemoniff 
^unfløreb* ^ . . . 

Snbnu maa jeg foreUbigen bemerfe a At fH$nbf 
jeg fun ^ar lovet at omtale banffe ^Pro^bifanter^ vU 
bet bog itu Hive taget faa (Irorngt^ at jeg jo ogfaa vil 
tage ^enfpn til ubmo^rfebe ^ornb/ fom ^er |ave pvtfs 
bifet i bet ti^bfN, franffe, ja felv latinff e ©prpg. 
2(f tpbfle aJeltafere ^ar Sjøben^aon ^avt,et jiort 2lntal 
(btefé veb ijoffet^ beeU veb be tpbffe SRenig^eber), og 
biéfe^ave virfet betpbeltgt faavel veb bereé iSSønfler/ 
fom veb bered <^rtfter/ ber og(aa efter Slegelen ere 
blevne overfatte paa ©anff. , 

*) 2)r; 3. ?>. SWi)ttftet bCev 9)r(e|l 1801 , eg ubgov fin 

førfte $ræ^{fenf(imlitia iSiO. tDtr fan oltfaa fun 

, Være XtM om hmc ^ccufumé før^c iDecennium^ 

^oUfet^logCe oiKe regne tU4be, 2Cnbre tU 5te$eriobc. Digitized by Gdogk 252 

3ntfIvMfe/ meb S^tnfijti til ^t<rbtfei9<rfenet^ fon ntppt 
%mi mb en ^åmmenlt^ntng af €^t* ^ebérfeit^ 
og S^aixi ^aufené ^ofKOet* Stm faa 3(ar ttgge 
tmeOem bcre^ Ubc^^tlSt% t^ *£aufené ^ebkattou til Sottg 
C^fUon HL et unbet{Trét)er.l536/ |fij9nbca3tntetparten 
Xfom J«9 ^(tr fot nt«9) frrji 1539 <t bleven ferbif fra 
^ifen t iOiasbebørg* ^ttu ^wihn 7ii\Unh imeBem 
Jaufené i ©anb^b etjangeUffe ^Prtfbifener og £^r. *Pe^ 
betfene fat^olffe ^ctvialiteter ! ^ine btf)m>t hxn at pm^ 
fftit^e« i votf n^ere 0|)tog meb nogle Ubelobelfer for 
enbnu at tmm^ ligefom £ttt^eré^ opbpgge mange icts 
fere; men ^ertegnipoftilten er intet ant»etenb en 
gammel Suriofftet/. bog nurrfv<rrbtg fom ben o^lb^e ban(fe 
f>nrbll enfamUttg ^X 

*> 3^9 anfører ben paa 9l\)ctupé Orb foift banff 
£)ri9{nå(. iDctte er imibferttb iffe afgidrt* SOtaafPee 
er bet mine Scefece bcficnbt/ at ben ffore Siteratw, 
. . !RfCtor 3cné 2Bor.ni, oar df ben Jornicninø, atHf^u 
gjfbetfené 9)oflU »ar en £)oerfættetfe af ben fa.a« 
fatbtc Discipuli (3o&. ^erotté) sef-mones de tempore. 
8Wen S^^erup oocrtpbebc fig, ccb, at fammendgne 
begøe øfrifter> om Uriøtig^ebcn af benne gformeninø. 
2)00. inbrommer ban (|>if}. flatiftift Øtitbring af ZiU. 
flanben i ^anntar! oø 9{orøe. 2bet SSinb @ibe 479 i. 
9loten) **at 6br* 9)eberfen Can baoe toget nogre af 
ffne 3ernteøn ubaf bet promtuarium exemplornm, 
ber er t)ebb(rnøt bine sermones." Sflen meb benne 
(Eottce^on affflx^nnp ui bani S^en £)Uf SBorm 
tf fe tCtfrebl. iDa ban baobe tocft ben> ffreo ban tit 
øtoerup: *'^oab S>u ftger om min QncUi iDom om Digitized by Googk '2S3 

' »Ospift^allaMr« føjtet, naat'^tiilebeeBet? 
ffret) f^r Jolf'ee, at ftfUrgge jtn 2«tbdm og mebbele 
xif 9^i6eteni gjenaabtiebe ^fdtfommet bet ene S^ot; 
nøbne^ be flore evangellfFe ^^roe^Iffcbomme og ^b> 
t?eb ^llf e €^rifll StixU btt» gjenfrbt. S}an mt fom 
^aafen en ^ecUg Solf^teter. i^ané ^anfP er enbnu i 
vor 5ib gflnfFe forftaoelign . 

Set famrae gjælber om 31'jelé ^emmUgfen^ 
ber bftftbe .\)ar ^rirfl og tidige« vor S}Bi^c\ei ppperfle 
^r^belfe* Se erinbrer^ at jeg i anben 3(argang ttf 
i^iftorfff Calenber ^ar fat ^m et SWnbe (^vHfet 
jeg beriniob enbnu ff^lber ^an6 n^^nanonte flore §ori 
gj<rngere>^ Sertil tør jeg ^envife ^vflfb Setotftwi af 
f^ani ^rtjenefter angaaer/ o^^er Mottfnmorrfe^ at^é 
jøerftntnelfe i Itblanbet var faa (lor/ at ^ané (atinfFe 
©frifter gj^ne overfotteé f. €f» paa Ipbjf eller 31^ . 
lanbff, og ^atxi banjfe ®frrfter overfjtrte« iJaa gotln 
for at funne lorfeå af Itbiornbere. ®adebeé ovetfotte 
f.^r* X ©Kenfen »ébd Xivfené «ei for be Srenw . 
mebe/ "qaiavidé éjus scripta omnia merito !&* 
gant eteT^petant/ fom f)an figer« Set var berfor i 
@r(inben for libet fagt^naair man falbce ^^emming^ 
Sanmarfé alminbetége fiirrer; t^ ^n unben 
vi|le ^ele ben proteflantifPe *irfe. >3 benne vor ^an 

; Setntcønø^ypftittcn, falber miQ næften utroclfgt; icg 
bar iaa ftor en ZiUit tii ^atté Øliiagtigl^eb og ©fjønf 
fomftcb, at icQ tct r>it bebe j&ig, engang at tage >Dig 
Slib til benne @Qgé Unberføg.elfe ; maajfee bet ba oitbe 

> . Ipiibeé, at i)an bog ^aobet 3tet/'. («»pt tl^eoU fbfbU 

.^ 19be»ittbi ®ibcl98).*. Digitized by CjOOQIC 2«4 

iMfie ben f^tftt/ fem ttbaiMbibc en pvbii!M% ^a; 
ftoralt^eolosie* IDeti uttoro paa taHn tmb^ 
^tel: PastorV sive Pastorh oplimua viveadi agea* 
diftte modiNL 2)t t)U erinbte/ <it )t^ i tiiiUe$«ftOf 
tfiiveiM ^t dteret niatiøt fPj^e €>teb betof«. 3«$ feet 
af @ (^ttUté a3<rrf (^orl 1,102— 112 tofeå etUbtps 
betaO at bet aOerebe 1566 ubfom i en tt^bfTOtøerfirttelfe. 
&(^ulct bebjømmer bet V^efaa g&nfti^ttiy fi^m jeg ^at 
§jett i ^emmingfené S^iogtapV'^« ^t ^at for loeve 
liDage en bobbete ^nteteéf^: førft^ ben bogmatifPe^ ba 
bet dh^er faa mange føttirorffeU^ SXegleY i en ffjøa Sotb 
nitet; betrnorft en t^i^oviit^ ba bet fi^m(iiflet o< et taoenbe 
Stii^ af en ^torft/ fbm ^an vat: t M 16be 2(at|ttm 
bttbe/ af ^ané Scvemaabe/ Qtå%attd/ixifné, (elffabei 
M^ Sorbinbelfét o-f« v) 3 SilgtAlee og t)e|^'.anben fyfb 
ttbeffg,8ett£9(^bjnnbe bet vtl ^ombe« ,^emmin«(fen^ i^ 
neget af ^an^^rofeéfoe^ &rcbom gtf oi»ar I ben bmiffe 
%ate. 9)aar l^an f« Op:, ftat a|!^nbte 9tibbecen ^t. 
Sftjorøe ^reSed ftte^vébb^bet?/ ba iian)neé bi^e tiUge 
^aa Sattn* "S>ilfe ftre S)^ ^eblr Justitia> Stetfor^ri 
bfg^: Gravitasy dj^abig^eb; Comkas, i&elefftiem 
^: B«iiefioentia ,i Øelgiernhtgeré beulfning* Sieb 
U^ fire ^bjrr tMior faUge ,^r S^^tge Utofte beprpbet.** 
Seltalenbe i Oibet^ f)øittt S^bning er ^nu 
mingfen fun^ naar ^on ubtrpKer fig paa i at in *); 
iffe i^aa IDanff* £)ette vin: bertmob ^an^ S)(fclpe( og 
SBen Tlnbtxi ®J9renfen SSebeU fy^U banfFe Øtitt 

^) <$ee t« Chr. bane ^Kinbetate o9ce GbciFHan in.» op« 
tagen i (Sixam^ U^gaoe af Gra^i Annates Christ. IIL Digitiied by GoQgk 2*5 

^net em tti &tnioiittt 09 ^Hh€tf(i»ni, bcel 
im^H faare mtu %ox fin fSUcontmbicj^h, font SScM 
noiitS^tnnitx fot ftlbf^t tH flSnben. S^aielbt f^an 9>vtti 
^jt «- tfiebenfot ^axøi J^i^ovit ^ fbiUltn paa S>ahfr/ 
»itte benne Ovetforttelfe uNn ZtM ^at^e bettp^get ^am^ 
i faa J^nfeenbt/ en 'Plab^ ^b ®ttiti af tutter; fWen 
.nu voir ben banffe S^bel (tQetebe ubf ommen 15A0« 
8?ebel/ bev var Hdefaa t\nri§ i>i(h)i;ifet fmn'^^kig/ 
føiebe berHI bet i^igtigfti fnattonalvorrf/ S^anmorf eiebf> 
Øayø. t en fot bf ^ibee mage^øf Otoerforttelfi , tidefbm 
^an ogfaa i fme ^torbtfener la^be 3Mnb poa en 9teetu 
ieb i Sproget/ filten ben @cm% ntppt agtebe^^ «n5 
figetftetfivortee«* <£n!iit^ latinib Sentenser futm« vd 
nnbøippe ^/ Udefom.^emminsfen/ men ^imhn \a$ 
finffe eOev tøbflt hxb (uben nogle foa^ fote anfaatt 
for banffje^: f» €?• .ftronf^ebX 5De«t)arrre fandt 
Shbel jfim een ^elbletlor^ 09 ^n høt itb ^ (brbb 
gaati ^ i^ofvel >itt ingen ^hcæbifener ^ «bgh>ef* 
S)et var S^norre Øturlefen^ Overfitrter/ ben ^erHge 
SRorbmanb/ <$>eber eian^fen^ ^rotfi ti( Unbat^ 
^oreftir ^n falbel UnboUniii (bjob ±625)^ 

^n jlore ^ob af >prarfier i S)anmarf og fRorge 
fbvfifmte ei alene btt banffe Øprog^ men overfaae enbøg 
al?l>iM^ftn^^4&i^moeb/ Op^^ggvlig^eb« ^venbe 
Xfveie lebte tforr boet berfira/ ben øte var ^pitmii^ 
feni/ ben onben Oftentationené* iOeé er tttgi^ 
ViUgt/ at&ue^r og ^nf iSftebarbetbere nnberHben poi 
lemifere paa ^ro^bifeflolen* Unber viéfe Om(l<rnbig^ei 
ber vat bette for bem enbog ^Hgjt; nien efterat ^atfyoi 
Uci^men var fortromgt^ 0^ ii^ fvangeliffe 9Kenig^eb Digitized by Googk 266 

ot9n#«t/ tattc ^MfmiUm imot ''Sb^olMittit^ og 
"6eai btA^tfté^t 'Øfjø^f*' vore falben boxt. & om 
betiOUédKb,. (om ^Otan^e Nøtf t S>Attmare Ude^ 
i %9t|Pl<int>^ ^mt>m ^BMéfbrftaoilfe af eMftUs^nté 
®!traffei€m6e5rA fom om beltf beflet i at ubfTlelbe ^ib 
^itne« '5Dos gif bette 4f(e (aa vibe t wre-3(r5?fnei 
Idfib/ fom ^é tett fpridereSloboer^ berfom bet eOet^ 
tdt tigeé (iram^/ ^t^ab &. 9tobt fTrcteif tf I 2ut^r om 
9tt ^tbé tpbfPe ^torbilAtitet: "Æaum tft eine ^tu 
btdt^boitnmanit^t ^tt^ 3fytf&idt, ^f)t&å)tlmm, 
a^e^ftøm^åJfr^ 3^ «ii4tteU 3|t Oc^fen, 3^r 
dtcytot 3ti»Matier/ 3^ sotttøfen.£eutf ,*' f# mttf Sik^ 
mlbfdulln^ *k( »0$ (Sndl^ be^^^ti/ be^oiten, befc^iiek 
J«i u*.f» to. *). a&en awben gett^ fbm vT g^wftabe, 
Odfttbtiu fyiømivt^ ^ t>ote b^ttffe ^ro^Mfantet (ii%t 
nth. tii/ia enbog inb i^ bet 18be 3(ar&mt6rebe) er en 
foTiMib^Ug ijffttii at t^e &rgmitttb bete« Jtunbffab i btt 
lotinflev gcorffe og ^taiffe Øprog. S)e ooennon^nte , 
^ore 3){«ttb J'obe' 9betfl fjelbent et gco^ eOet ^ebraiff 
drb.iitbfi^be t bttci ^ipvctMmtt, men btxti fmagUfeeg 
minbre (orrbe ^cipkM^ oftere, ^vmeb oar en onben 
@Umref9ge forbunben , ben : at forgge bere« iSortroltg^eb 
meb S3t6^envfor S^aitn oeb ibeligett in^fiettebe'SMbet; 
fprpg* 2)£emte ®mjagb9é|^-gif bog enbnn vibere t bet 
iTbe 2(ar^unbrebe. ,9Ren faaiMl i bi^fe tSKU^eb fom 
t ^jenbef9gen er fSliM ^emmingfen nff^tbig; t^t ^ 
^K boAbe oeb^ &rre og 9fmpii obooret berimob* ^n 

*> 6. »ttd&er« jDetttf(^e €<i^riftett, ^erauéøcgcbctt oo« . 
. eDtntcr, 2ter »b» C5, 486. - Digitized by Google 257 

ile]» fibi'et pffft fot fin tiM^«;ftfseiiMf\Me; eg ^M 
^(i|»le ^))5e^ enb unbet hm fiort Xenøt C^bmlY, 
ftMifMgt tiof veb at befioar fot ten fnr^t^jemtc Or; 
t|øbo)pM 3)omfiol» ,^f St^gr fte bmnt t^t^be tMt 
SoiMinanb^ -Øeorg iåliit^'itb at fortabe .Qftttu; 
(Mt É% f^Hie vor jtonøe^ ^nbbpMfr* Sii wdoete f«» 
lebed niAwece ben Sorbeei 09 SSre : at ^ ^tten« fbnføf 
^•cAog. atoaffec itbrogrfunine $r99t a#faa n9§iu tU 
at .<^ttge er i tine ji^g ^fitan IVbe^ ^birHs« 
^tttoU ^t — ^rottef »ar, meb al fin etør^eb^ 
IBerbinemanb Hof til at ^ifk ^Bere vftre SRiniflcr i 
®vetrit tnb^c^M^r i IDamnarL Skn tMiMre Vreft 
gijfié 9Ki(tlfett 3(alborf/ fems fenøre fanrnmu 
fPtm) (oMifi af &u4<r) at nyttig i^uii^^ 0$ ^(lb«# 
^øftM/ Met» 1614 affat fra pt €mb(br> fø^bi^ani 
fin ^orHorinøtiO^m 3o^4 2(aMibaiing ^avbr ^ttret ^^6^ 
om be froinme i^bningir^ ^oUg^rb* (iDog blev ^an 
af^Songtn felt» 1 3(aret-i619 lafbet tU eogneiMrarft t)eb 
ben n|éoi»b99te ^obnend ^irfe)* ©aalebeé fee vU at 
fyM Piberne vore ^aoibe^ ba oar ^ongené tøem^t mtlbt/ 
ttøifom ^n ogfaa neb fin ^(erltg^eb til S^ifienbonmien 
09 ftn Om^u for Mrrbige &eiftU^t oifie (§vab ^an^ pu 
ber/ Jhrt efter S^r^an Ulbtef S)job> fvorirbeen iStam^ 
merinnfer/ fom øar uartig mob en ^refl/. |t»m ^ 
fore^oibt^ at ^rorffefongen nar bøb^^^ at ber enbn^ 
regjerebe en ^onge/ fom pnbebe ^ra?fieme. ' fStaat ^ong 
C^iflian paa ftne ibelige 9teifer | S)attmarf og Slorge 
traf paa en vel fiuberet/ frtmobig og veltalenbe ^anbéb^; 
pictft^ ba anmo^rfebe ^an bet. flrajTy og brog l^m t^eb 

^9t tl^c^USHbU 2a »b, gt Digitized by Google 25^ . 

fmfté mifj^b fmrn^Mu St$tlb, ofite til J^Mb^bu 
5cn/ jci t>it ttt^ ta fte ^øH 

tmi^Btmm (tuen jeg ^ ith toji )lire 1i( Ixat ^ 

<^ft«tifme ten , nooc ^o (tgcv ^) : ^'tDI^ tHtaiftt< 
tm noget mivf om et subei^t Cetwt« it» mrt > i i ^ b> 09 
bet meb UsefM eenfotbi^e Orb^ fom ti(|»ai mo^ØjU^ 
faveifrti tortbotmneii^ bog tratb lite l4bf e SJHt^ptb^ 
jtg f^gtr: Hbt bebte/ eøet ørbentHgete o« mete oro^MriPL 
3)eti notutlige (Eeiifbtbig^ fytob$ ettbon Ot)ec|iiaitb; 
enbttu fbtbrdebe man itte '^) &(rlfiMt^Svoa ttt Otti; 
f)»M 09 artige 3nbf«lb. fOei; ttittt ^ebe t^ 
altfør mange ^cog tit^ummen^ eieøcfUiibe, tmi tfie 
ttoffotti/ 00 ttb|entebe itU ben rette aemrin^f uoW 
tiOBig berof; følgelig go«) »lan iH$*^wfibfy^^em$^aibm 
Xnteelfe og ^Vfth^ fom be oeb ett tebrc TjamtMft 
fnnbe |ime ^«t; meti bog bi^ggebt mm ^0«: tfl|» $mii 
fiben^ ))aa sensom allegoricnm; mc^ totebr tttfFtfr 
fent de simplici et piano, fM|Jebe< fom. vi fb^ 2)fw' 
$&90<^anl/ 9)tebel6^ og^fnbre^^aEbifetier, ^i»{ifi 
tåbelig vife 0^ ben ^ib^ ^rttbifemoabt ^ ^m mbnu tnir 
sancia simpKcitas, og iffit »tjenlig til 0|>b9ggei(e/ 
fotbeM i en ^ib ^ ba ^ver iSHonb^ 4Me ***) ^m eenfbb 
Mgere og minbre vant tit Aunfi^eb«'* 

*) GoUegimn pastorale p. l86« ' 

♦♦) 5)onn mener, fom i €1Jriflfan Vteé JKib* 
♦♦♦) fi»re? Digitized by Google 259 

»i t^ffe U^^m bet &paxi^m<di tf^mUM Ut git t^^ 
€St Sktnnt f ^n^ib ointak loaxt foa fulbe oS^ifygtett^ 
øg biife-faa fomøiebe meb ZtAnf ber fovef omme o# at 
v^m df libec eOet intet Sfttb ? $^t ^VDt fielbent ttftffe 
vi poa en !^o<|fm«n/ ^M f>oP enbnn efter 200 Tlw: 
fiftber mu faa £«(ér« tbianbt bm b<m{7e 09 norffe 3()mue« 
^t^^ttn b^be i SSIed^obilfen. af év«be|if IIIb^e|$ gt<; 
glefing; og af ^ni <£f^tma?nb paa ^jtftOanb^ S&ifpelbl 
t>avf abfPtflfde t<i fen %ib ^nbebe^lere/ faofipm &Pane^ 
a^agger^ S3orm 09 ifort ^erfteb» 2)et fto;^ 
Sl^e)»Hé paa Øoaneé aSeltolen^eb er bet aSørf ^ J^H 
iHb, fme ^ater S^^ i«mMm paa SXig^agen. i Si}9^tH 
f)aw 1660; og bet ^rii9^r3Shi$^^ i^an« »aflger 
^r efferlobt^, er ben ^anffen^fltter^oø^, gRen 
om begge ti^fe 9{«nb ^ar jeg paa. otntet <^tet^ ubførUgef 
^nbkt *); berimob moAjeg erinbre lUiinrSSen om .Kong 
9«ebe?if Illbie^ ^^^liiit $Gf$f jerUg^tt foif hit iattinJHt 
®prog» i^an inbfKte be^ ^(1/ at ber pr«blfebeé pa^ 
S^tU) i S^iQt^firfen forfl ^r Ot^ag pm ^t>er Svebag^ 
"3 S&espnbdfe« iwr. bettc — fiigtr3l|^iip**) — et 

*) 6ee 6oaneé Neonet i ^iftoriff 6aUnl)er. farfte ^aiig» 
og »Qgøct« f 9i^t t^coU S5iM. 16bc SSinb^ 

♦♦) Cftcmtttingei: om ^png grebcrif III, ^ibe 390. 3 
Cooeflurcné 2Crc^io ^ar {cq fu^bet et JBrco fra Jre^ 
bed! III. af 18bc 3Kail666/^t)orof fceé, at Tbeo- 
logi og Philosophi (ibtanbt btéfe ogfaa Xbiuititct) 
ligefom be ^iblnbtit bavbe præbifet paa Satin paå 
6tottetboe«£)t^dbiag, laaUbeéi if uib« U ((teftev pt«s 

^ • bi|^ |)Ofr Sr«^g. 

812 Digitized by Google i60 

^overie, fom efret Omgang pa«laoe 5e %b!c9ijTe cg 
^>5«o(bp^tjfe ^roftéjbret veb Uirivetfftétrt; men 1668 
Mev bet ee fafl Smbeb« at wre latinjf J&ofi)ra?fl> ta 
45U Jjelfffrone ben U2be ®eprtt fif J&efirflKng poa 
at vorve ^of;Oratoc meb en aarHg »efoWng af 40031b" 
t)gfaa for-Øtubenterne profbffebeé ber unbertCben pw 
£atltt4 SRunbe^^itfe; eg tet enbnu unber ffl^rtflian V, 
fem edeté tffe })nbebt be letbe ©ptog. 3(f ^Støfe^t 
3<né SMtc^erob ^ar man en ^el Gamling af flfge 
lattnff e ^rorbffener* - 3ften t) e b ij o ff e t" f unbe gatfeien 
^er Sreberif IllbW Si^b et lamgere gjm i^tte ; be|fe 
mete fom btt ftonffe &pvog til tjfnfeetfe* SSeb Sctbl^ 
fttttnlngen til Stimmegen toiebe aOe Stationere ©efanKfer 
^anfF; og €^ri(lian V. wpe ftg ligefaa iPrig fom QE» 
ropaé ;9vrige Stegentet i at optage franjT €^pt03 eg 
franjfe SRober* 3:8jib(t 'P ^an fig ogfaa en franfP ^f; 
peorft. MDenne vat €» 2(ntoine be S3oié^€Ui^^ 
fom var fK(i Cat^eliC/ ftben Steformeért/ og fom>. fitt 
iftft at f}an 1690 var femmen ti< ^Jjrben^avn^ Hee 
£iit^aner; rimeligvii« for at btive ^efpra?ft; t^i i^vec 
meget gongen tlffebe bet %un^t, xHibt ^an bog Øe 
^$tt btt prftbifet af Calvini|{er* <SOer^ funbe ^an ^aee 
befegt ben reformeerte StkU^ ^vor ^an^ XSmaiinht, 
ben fromme Charlotte 2Cmalia / ^ver ®^nbag ^arte btn 
ppperjle ^rofbifant, fom ^ele.ben calvinff^ ^trfe titbi, 
nemlig 3^«« >« ^Ucétte, fom var be*n fer|le ^rorfl 
veb ^ervofrenbe franjfe SRenig^eb* jjan forblev"^ til 
1712/ men vibe^ tffe at l^ave ^vt ben ^nbfipbelfe poa 
be banffé geologer/ fom vi om (ligiD^anb ere tiftjeielige 
til at forubfortte. <Et Øpfiem i btn d^rifielige gRoral/ Digitized by Google Im^ M^i jbetl8bc^t^ii)tbvebe* ^^n%t ftyjtebe t>ett^ 
|fili|e 9S«||5/ forbi ^(in var Catvhti^; c^ titbttu Sl^f? 
fK^nbrebeé t ^t §^^am af SK^ns^l. Pm Øprogfunbi 
9llk Øfialf^l vo^^ie b^ \((tvi%t, itihtn fran{f Sitero^ 
9i^^t}bi\^ paaUn^ii^UQ^ $&c(ea.len^et ^ oé (bf^ 
)|iS(itf^t^m^^ iifl <Knbe^/ <^>^ €» 93aft^ølm^ Q^ 
tMrUømod ^ Øaurtn og onbre franfFe datere); bpt$ 
ffnol fit b^ end^e 9><^i»lfet(Hrf(^ {hart tn^iti»^tx^ 
Sntv^Htoa 1>a<i ^a9St» ^oU.^worø beretttr 4 
(liK Memoirer ;. at be.bimfTe ^l^Iofer gjeme f;uberebc 
i (Sti§)an^ ; 09 at be gttrcbe^ at bej imeQem btm oø^ ben 
c^ftctfFe *irfe itU vat tvegen DOffentlis ^etffyU gretitr 
tKle6 ftøtr ^ati/ at, be %i}wi^tx, fom ^av)be ftuberet i 
Ojrfbrb/. .vårf be meefi agtebi i Sarnnarf« 3^9 ^r 
^\l opmorrfet i S&agsjnr^ ^ogtop^f : at betti tibe^ 
$vtol ir fanbt ; fun maatti ©runben tU ben ^iere }(gi» 
|eif«,iffe;jufl fSøge« i bere^ Oj^lb veb et engelfl Ui|it>er> 
fttet,. men i ben Omflombid^e^/ at bet i ^<ne Zihtv^ 
y^tm mt/ fo^bt^anligw var be b^ttgfie,^ fom riifie 
u^nt(anbé« SKimeHdoité |ar ^:D2oIedn)ort^ ifo^r tornft 
|Kia be tvenbe ber^om^e »ifFoppet/ ^an^ ©«l9At'? 
(jSHMffrn^lbé Øvoger^ 09 aOerebe i ftt 29be 2(ar ben 
b#nffe ^rfeé^^riipaé) 09 Z^omai ^ingo, (pro feto. 
t^r af engetff ^e^fymft ^p.aa bi^t 9tei>refentan|er f^ 
^ enøelj^e^artie.fan jtøi jovrtg^ iUt fporelbefi ffab«^ 
MB^^t^bjflpbeye/ f(94n ^}>ontopptban(Oj/ meb^enf^Hi 
til 3(nbre/ ei uben @runb) laber.be engelfCe ^Pro^btfon; 
ter^^ve paa bereé banfFe (^ter(iøiifi;e. S>et j^ebber ^t^, 
mi ^onl CoU^iuiii pa^t^i^e 0* 186: ^'mibt i i^ Digitrzed by Google 26% 

{Tbc Mado %it^ NC IRobf/ ot vm M^t^WiMlagl 

r»{te til Snglitnb/ llgeføtnbe utise ^anétiNTM M 
Stanfevfø/ 09 U^^t ^de fMe o« it^e !DMtr ||c^ 
men tffe altlb bt Ub^h. ^^(tm^iH t)m bttt«««! 
fAne i»aa en $>f«M6enKmbe^ f#)n fn«me finrmøilMe 
enb fovflarebe ®nb« Otb. 3ft^>^f<o( ^n^ <^ oiMyfr 
^orflanbett ^ eHec ^eOtde SSAIien ^ anberfebe« mb iniH- 
i^ete 09 \)eb et ftoagt <S${enfIin af ®«t^^elfctif > (»Jii 
ftbe mMi IfMn paa dt congtometere en ftor 9R(rtfgbe «f 
bibeljTe dpro9;C]remp(et/ Sigftetfirr øf fmMH^ 4ttii 
trafet^ grunb^be (ffe pM tn Wtøb-, men «(eMf iNia en 
SerbfthConcotbanté^ t)$ ^eUfigtettbe Iffe li(n#9tfa M 
J^^eb^ Materie/ men fem et funbt qnoilibéC obf^ircbt 
i en 9R<rhgbe S>it>l(lenet 0$ @nbbMfl9ne(^ ^t»lé ®mii 
Rng tiar fom M tørre ®<inb/ n<iat mun doblet ^^«Mn# 
ben og (abet ^t>ert lebe titt %lt« S)in;af gfocte ihmi 
{ftHbUttib en Stemfe^ fmtmetnxme fiki fiet 03 Urt^ æ 
béh'flhtgebe af (titter ^i^ ^<i{erti(MMi> '• aBegiMNfh 
3ttbT^(b/ forte IfØHftontv ^ad^tange bibetffr; og 3((miiett 
ubefjenbte/ J^f^rfet. Senisiis liCeralié foni i Hbøl 
i&etragtnlhg; aBtrgcrllfFe raysteria og fetvbiglebe 1^ 
rirggi^(fér bortfFpOebe ot ^e(ibi(et/ Rgefem Un necte og 
eonclfe/talemaabe a( ^9be({g9eb ^f ®nb^ OtH %tiMta 
dng > fho^ at ben ^nfb(btge f unbe f)m bet eiag« ^ti 
bffen^er ©ag fra 9)2brgen tl( 3(ftfn> og ^ tfttrlf 
Hax^ Sotlob tofte J(ge ntribeftbe om i^erreHé SMRc. 
©enné ^rorbtfemaabe; fom €ttg(«»berhe /»f fc hntge 
.^ofbt v«b(tge^ bleo i (ang %ib ^øi(fgen abmimet og 
imiteret l^er i S)attmar(. S>erom tibner ben ftefte 
^<rngbe af {Ag i ^tftbtfenet^ om fjitiUt mm Itm Digitized by Google 2«3 

^iglE: *^Ni|iiiHHi dmøtsQs MgMB) må tt demen- 
^jaøi fliecini* 

«ier ; t^ iMH firtid ^<^ %iAtt f^M ^ett fltm ^m^ 
tj^M^ttu ^ertU reener jf^ naturitgDiif mi ""nmt 
i»9 maé^t !bAmmb$f\'^ tmUm^ fftvffitr ^ naop bet 
>llølfk 3£f »i¥tløit*9^i Ube <it^ te ^Ofii (^^ 
girai^t 4tii ^n %it^ fciafMn ^<t«r 3eft>jecfenf^eMt 
^teli 3ii^U Skm ec 411 eéfter I UUe SøUøv og de 
<k!tttht »fteKMer tvev^iefflnt 20(90* Cisefetn i»i 
^fti gji^nfiiibe «U piMM^fltø gttl af ben engelffc ^olt^ 
fftAtebe« ^at ^entn ^j^ifl bega^ebe ^a^ (^ati t»ar tmt 
^(^ «g^iffeéft^ttalM:l^^^fl^bt{(lnO ^rilet ifCe futtnet 
»ebfliiae $iblto« £9fl <i( iM: (ruge fvimfFe Ol:^. ®a«; 
Mmtie fmfoii^ ftftd'^ ^m iU ^* ®ibe 318 poi- 
^■iéeirer, waneerer^ ttariteirer), og ^))ab imten be 
^i^vf«tte^ <(b». 9MRe 4iiffie/ bevinee tir ^aUn ben ^t^^ 
pm^^i^ti, tfirige %Aleven4 ^Ititt, ^jølelfe bg ^^ 
giMfi^ f^bmpitt ØJ^ltmiM^el^i^^ ^ fem bm 
i^Mil^n^r^ møx Si^^tftni s^btmtbiftt ^n^vpøa 
^tt fnCett ,®ieb fdaer £ol^ ^l dt laobe fig ftl«/ f* Sf« i 
^ne f&bttningl i Tb^^ft^ : *'ø«a fat nn net ^ iDu 
tMbdige J3rnuil Qg>M^ mfhtb ^of foir^vet en S>agk SSttt 
;|at txrm ^et?; fot ^ en tro ^jenejie/ 5Dn^«l øol^t 
tin £enge øg tit iirbvetrelanb ! fat itøinbeH^ t^^ 
S>u fitibbate .^^it! og g<if tnb i be iMge^:et«f^So^ 
%et/ fyåct bet et ^eb ubea ^Obt, @l<tbe nben 
®otg/ |{@te vibm SSi^unbelfj^/ 2^ uben ^øttc^ en 
n^t ,^iSe fagee 9to* @ub kb oé fmbe SMg b^t^ og 
bet famlel meb 5^ til oHg %ib nben Shbe I " Digitizdd by Google fhiae ^tben^ ^magløé^ib/ ^tmb vil nrnti ba timtr af 
ttiiHcorbnibe Qbmn? \Qt)ftb 4iidet c«i» tAv8{m|^.^<r; 
Mantcr^ ber^ode tt^t faa (dtf^ wt^n Sefj^crfte/- fim 
^11 itnber 4ttt|^l , 

3)ecfoQt i^sm tnener/ at M 4(fe »or {cm tmt/tt 

£9^ til at <f):itai^0d6cii9ttl btt.frmin^e^^loiiliM 

' Nnffe Øim>|l ^atcifbom/ ter tmn^ ^alemt^^ be jøv^ 

:'ri9e Øfdbenter til (Niigett at bruge ftanfEe CM^b/ ba^ 

(unne vi tet djenbrive benne Benins veb at^enpift beti^ 

til ben langt élbre jtnbeté ØjørenfenHe^el/ beeB 

til ^elbige ®tebec i ^y^inti^ Sb^atxi og 3ei 

f)»evfen^ ^to^bifenet^ 1^ enbeUø til be ^et^ boMfe 

@prosmonumenfft^ C^rfftian ben' 3emte^ btm 

f( e oji n pt ff e ic^, ^avelfl^m pxmt ^«ngef StUttt 

Jtitual 09 n^e^falmHog* €n rigtis ^ ImM 

' relijjiø^ ^ beelé ^emlanbfT f ^Ife ttlflig^ 9Ma(tfti; 

terne ^ at ftemmebe^Orb ^ vilbe tnrre baobe.fiøbttbe 

ti ufafflaaetise fpt ^Mau ItRan ati(inrnsttyfi$ fer tiit 

tale reent $DanfT, 09 feet b^ l9ffieM«. ^lignÉaabe 

»Ipffeb^ bet (jeg tirnfer: af famme Ørnnb) Afngp i 

ftee^^ji^Imer at unbgaae Sbm^m af f^mmebe Orb (t|i 

ftoset anbet er Ibtt; at Ub^oo^ig^et 09 Sj^Urgenl^ 

for! Stiim nnbertiben ^ar bevøget ^am til dtbrttge en 

ttbertanbjf Orbfwm f S^ befanitt f>r bel|enbO» 

SOtcti b^ er vifl/ at Stit^o boabe af ^rindp vor b anff 

'S^ister,. 09 at bet i SUminbelis^eb Ipffebeé.^th at «nb/ 

iaat Sbrn^m af ubenlanbf7e OxK S^m ftger felv i ^ 

bicatianen vaf (ic. ejunge ; C^or tU ^onøe^i^ianV.: 

. *'2)e 25an(Fe« 2Canb er bog <«e foa fottiø 09 frrtwyt^ot Digitized by Google bm jo "fon p§ft Hgefda fy^^mtih ^mefi^ fom^ntfM/ 
A(R|r!»4 ae; bm HttW^tt føtt paa ftemmebe og vitÅ(mi 
Vi^e ^n^.'' éi man tm tit ^^ft en ^^^ &tieK 
flfaltter.^ Abigo y nhm at trtrffé paa et fttmmeb øtb* 

^eiibni;^e ^Mde fat ett 3(Sre I at jnr^bife ventt 2)ahff» 
filen bH^åimtl 5Dft fMoft tn lony Zib; ttitih matt i 
®a*m«rt tob btt botijfé ©fwtog oeberfateo 9let»: .3 
ftttbt Øtnfang er bettt forft ffeet mtber C^tiftton VIL 
OftSwbertf VL 

:®Dørgei: min ^m mig, ^Drfra^rBebringeri I 
^t<ebcfa)d;fetier omffb^r fem; ha htbzx teg om ^iQabeffe 
til, itiben jeg foate«,. at jfjeltw imettem ^Ptopbifenen« 
SStatttit og bene $otm« aSel oeeb jeg, at begge 
ide It {nboijpfe ptia ^inanben og otn^bet ll^be fatmnen ; 
fiie«t> ffioab be gcot)ire S5efianbbele angaaer, fan bog 
l^ielne^, ogbecefirer ftnire^, ^t^ooebvefM^men nieb S^tm 
f^4U f^ttteden fom.fra ^^bfRanb/ naonUg fra Øpe^ 
.s«r4 ®(ole^, berlmob ffi^lbe« ^ormett^ ^oto^bling bet 
MMbe ^t^tmbrebeé g6be ®mag i be*ffj.omie aSfe 
binlFaber« 

Unbec Sreberif IV. vebllge^olbW enbtiw nogen*^ 
(omtrent til 2)ronning 2(nna^ 3)øb: ^un var, fom be^ 

. flenbt , foifm<rlet xatb. ben t an jf e ^ ?>rinbO Sorgen) ® ami 
.i))9emiMt. meb Sng(anb» ^otberg ftnberebe bet 09 

; f@ra^m ^aobe ^trtig S^reooqrltng meb engeffb iætbti 
men ben rene engeljTe 9>rofo> fom \>i beunbre ^é 2ib>; 
båfoa og SUre. fanbt ingen efterlignere i 5Dttnmarf# 
imebené f)ani Spectator loffebe en iOiirngbe banffe 
S&lab{Iri))ere til at forf^ge ftg i>aa benne ISrenØ 2Karf, Ofgiti^ed by Googk 2« 

nm Mm $eib; tfl af éU bt baitYH^ilfhmr«; 
jri fie^ voc bet fKr«^ ^» t» 9ta^(ef<> tor fanieim 
U nOttn^ M Ø^dt itf HkbiSM i. O9 tffr |Htr Wk 
Jisete ft( S3^matf ^ IHUtfon ^9 niMr t C^ 
Sbt^^bxi)* Sm tf Sv«béde IVtKé '^(Mom^ to 
|toav€^ ^ii^ iVtf m i^t^ til at nåot btmt 4bi$UmM 
jHl fht %\b øfMiamttse ^Méifaiit, l9«r »IflPi^ Sk 
l&f ii^ntafttiy fotn baak lefab^nlt og Øe^e %alei 
^\>er^ mm fom ^ott \fi( <»Kfov mtgit tneb uvb^ig^ 
Øagct at djøre tCl at tnnnf ubbanne ftg fom øeiftMg ^ 
ler* 3 ^fCib ^ ^att fun tsb^)^ ffce ^^iHer, 
^iwvaf ^ett cut er ^Ibt l']^ «fb en SkM 3tibi>ielfr 
i Sr^nf^t^^ ^ ^e tre anbre ere tMgprorbifemci 
;a^lanbt bii{t fordeller ben fftfie (aver 53M|b>|^ ^tog«, 
-ITOé) ^nbQtt ift Nrfe« iaiOic ^r %afei»n^ oji fer «ni 
>t4(le S>i^ttKé ^f 9lb* a>erftiiob bk^ S)ek^maim olbi^ 
ttbcii f>aat>irfi»lng af fin %iU pntifti^ TTaitb; 99 M 
na^ ^n ^ fom ung 9Ranb> fhtbertbe i teqoiSig acta^ 
i btt^mamd), ta ^pttkti tkt t^f^te, %tanH, 
.^c^«b< og ^9ttl 2(ntt»n, ieg^nbte ber at ^Me 
collegia pietaCis^). ØJien mange anbre af vote tm^ 
ftl^olo^er ftaberebe efiter ^M^nne ^b. oeb tybfFe 
Unetrø:^ teter ^ ogfaa i ^De. S)fr lirrte be af ^toBf f ' 
tQ be øin^-^ttfeéfdttx at ptMbtfz bttelff og prafttfP; 
it lobe aBe JtnnfUérler fare^ fom ^ettgbommm wmn$ 
hige. Vittige bim nu inb^olbl^rige 7(nNgl«frrifitfr if 
SCrnj^r^ ®cr<t^er, ®pener> granfe. o.f.fL fipr 
iHgen øverfåttr og Ictftt paa Sanff . !2(Bcrebe 17Qé tabir 

♦) 6eé 5»ncmof9ftc, ifle »inb e» 177 

V 

Digitized by CjOOQ le n »67 

^f f«n "WLttbt.tmj/m fk faobiimte é^ti^U^t 3Mij^lfir; 
^u t i^iOe t^eb %mAté 3t»it tMite fiMnUomfirebe^ Hft 

tm miii^mtSi^fpt(tft, ber uitbee C^flUn VI foM 
tU fan fltr^iibfl^b^lfe« S>e t^MfHfPeS^et^^gdfh^ i jtfé 
betii^at^n ^b(99iiiie' msmat^t itnbet frebetff IV., betl 
acunbitef9f(eb^i|(t^f{&((lo>^otm< fHaab* S>enhe 
tevbe øgr iM^tgf ^étac ^oét ftébre ^tetifimie imob> 
cgfad tmat' bew6 Sotfl«$ Hare be oaerbebfl«,* f «r^ 
fMtt^mei 09 e^^iriber«^ M Cenfltmatfonm« ^H 
fmlfe* ; ØMtn 4»ar b^rfte itfe ff ilfct tU at nnrgle ime(^ 
l6mWd<iHiftC(^niieene(is;ørt^ob()]re b« e* betr tøfttené 
betjib) ØfMø/ 09 ben n9« (f)ifmeenil{9i^érobø]re, 
meit ^Het^ bliriffe b. n b<jtt ^Jfft) Øfok S)«t iHtt 
bcrCmob^lii^ftmnaitb/ ^et^r ^evéUb^ fømi%(t 
t^etoøtfPe 9i<UUet tr«f fimmen nleb bm totbe og mitbé 
^tiåft 3irtm» freb* 9tt4if; 09 fWm |)aa 9>rMffi» 
fMm I fMnitie @Kib tfl^bfttfleb^ bee batiffe ^ubUomii 
f»m 9ieiif b^ t^bfP^. 3e9 f)ax berføt beninmt mM 
fietbe ^iøbe eftt t M^e ttKftbe ^i^rbtfontet. 7^ Sttitf 
^ Jeg H9«9 Ihjeeet-ett C^avdftnlpif *), i^vøtaf freé^ 
At ^n ligeføm ®f)ener viitt; Ct^cfg for ben i^taltifFe €^ 
(taibøm^ S&eføtbrins. SRAnge af f^i ^nrbif^er ofl 
^nble enkelte ^M^tet 09 anbte ^tMt i^enftånbe 
«f ben c^tifl^Hge SRøvd. S)e tleve ftbvanligen ^m 
f^e paa S)AiifF 09 famt^ttlebe t«iUebe< meb en onben 

♦) ,9^tjt t[)it>u mhu nu «b. 

. . DigitizedbyCjOOglC 2($S 

fbm <^e^ra>fl; bet ft^fle; ^^be. 6ef hrbre ^ontoppibatr 
i7d6tiM748; SR«« fra i732,ta i749). .-^iwfcu'i 
(#f9iosi|T^ubit<on føet i|ttm^m^t9S)aiiiKlfrlan'P«lV 
loi^bon («ued i9€b ®ibm •ffXeug* .<Q^ timaR •Ifelde 
pmt Ubfagnml fonnøb^/ ^. ^faa Hitigrife^ilfatlbft: 
1^ J^an ^eØeir ifff font %<iUv nooft W^* JAa#r Steuf 
er concU^ foa er ^otof^pibao bip«; i^oerfen I tpb|F 
fOcr bieinfr Øtiil fan S)eaiif raaak (tg tie^ J^tio* 3(([b 
nml $ar ^ento«|)iban :Pgfia. afdion%9ort|«ne(iet; .af Doct 
^^bifotøo^fen firni af ben t$#o(igiffet£itewi|Qr t 3(Unte 
ktUfJitb. S^an^ timøpnu $af(i»|:4lt{r«oLødU im 
be^olber tfiange pp^etUge Dtoab; 3(b«mc.iMer eg Oyimtm 
firinger til unge ^^i^aat^ iii^mtl mfyfix £1^^ fom 
t^er^avter fra benne 9&og, Hi 8&af(|elm« eQir ^fni 
fleiT^ IBeHebnitiger tir ben getfUig^ ^(i&ipiil/ ^ar tn 
gfvttemmelfe/ fom naor ^ efrer en @&)la^(er taft 
j(;V)>iWuian eder £iceny^ ^o,iito)^4>ibang^ meg^ 
fi^tigen (@ibe 291); "©runbtge lUnfer^ gob Orben 
og (latreOrb er bet vorfrntligé in oi|ra$onfi sacrø." iKen 
1>i futbetit i ^an« ^Pr^bifener overftabij?e ^anfer/ m«ii 
belig Orben og vitiaH (franfFe og lattef!e).Orb» ^eg 
fontmer jtifl nu fra %a?éningen af ^an^IV^rorbiffti: 
^^anb C^dftenborø/ befloaenbi i at.gjjore^frer ClrcW 
S;et9pel/V ^ané ^nbbeting er: 1) J^tMtb e^i|hii 
^ gjoi:r. 2) ^b t)i fom ^éS)ifct|de (fuOe gjøre 
efter ^ant^ (SxempeU Ubf^elfen er (Igefaa aanblo« fom 
IDI^poftttonen; og fremmebe Orb/ fom.ftriete^ al; Digitized by Google 269 

føftifé, OfeentAtion, fwrfonwne' ^ppljt 3Mk 
gevel ^ar ^an utKrgtdljen gavnet meget tjeb gn 3t)er> 
flt aiv^MT^ fit exetn<)el. STOart f^at of ^m to ^ortifew 
©(BthHhofer, ften fwfte utjl^er øltelt 93 «ft 09 t^tgé 
tfge ®anb^ebet* (l'M6)/' -ben anben: tJttmøi 
Irl^e Sibnetb^rtv om b^t SB«fetit4i9i af bé 
€^t(ftne4 irroe 09 *P »gier (176^, ^oilfc I 
^(fn nølfommue %(b fanb« torate/ men neppe i oot ^b. 
Sntere^iantfte €nb bl^ ere 6 ^amWngev (faaroonøe 
^At je9 fot mig; maaff ee 'gioe« bet flete) af 0|ir44 
lanbffe Sahbemobe^i^virbife'net/ imber^itet; 
Sermones ad Clertim, ^olbne i Ttatene 1740— 175é 
af be forfHeOige ^ooftev/ fbm ^ebf< nonmei^ 09 bloiibt 
^otlfe man l<nfr at f jenbe abfNQIge bi^g^ge ^omb^ nlen 
tieppe nogen/ fom vi vilte faibe oettalenbe. :^ 

Øom faoban gjalbt berimob S^lfFop ^f r^Ufr ^ 
mitibeligeni fln^A C^an bj^be 1757). Gu^mfFtiv* 
om ^am *>: "^et^teb befob itgemeen legemlig IBtb 
talen^ebr faa mig f^neé albrig bed at ^aoe feet eflit 
fyM ^aniSige. ^ané Stemme >. ^an6 @e6(»ber ootf 
fta fjøbl/ iaa ooett<^nbe/ at man fagbe om^am^at 
^ati 6ab SoK femme t i^imlen; t^i bet et faa gobt^it 
DO^te. Ubi ben ^ib ^elbt man: og fot^ at 
^etfleb« &tiil oat oeltalen.te. 9ht berimob 
«t mon af anbrr ^onfet/ enbog naat mon Ugnet.^m 
meb* fn ^otmanb SSotm^ 0^ enb^ mete ^txtb be femre 
09 vot 3(lbet^ ^tofbifatttet* ' Sligtigt et bet oei og, at 
^^%m tt itu teen, at ben et^el pibttoft^/ ei 

'- ♦)' Øn^é famlebe itt^fte^. lObe 3Dcel ©• 26* , 

Digitized by LjOOQ le 470 

I U^ti^nfne 09 iCcdfetome; tmti betbn^ er ^en bog 
ti^ PAa te fkfie ^eter ii^ntet^ ciø^ ot^r^J^/ fi^f 

tftiS>oim^ fpm (ej, o^étp^c^mbe uf ft^<l ^i»ttent€vé 
to^Hin^ tft ie^ f^ n^H Tiat ften fintimeirltsiirbe ^am 
im 5&afl^im. ^tn Hen t)if utb ^tslrb f^ m^ 
PW jea ^avbe Slet/ ha jeguffcwf: "J&ct^efc n en i^n^ 
smiMd/ i»i6el(! ^Mrbifatlt/^ftf % i^o, S^tti^ 09 
tegmatiff ØCarftftiib^ mtn nbtn Sto$k^2imt^i^ t^m 
Sbfgftbmi bit Op^93e(ide/., ps^j»jf^9i$\éttv^€ 9« 
®pt»de^ 9tee^b^ 3 aPr blf(e ^en^bitr f an i^seo 
Øanmieali^ng. finiHE ®ieib tmettim ^om h S^^^ifxC* 

af i^eréteM røange '^v^ihtm^ fm jxia ^nfF ett 
tteset d^^Mtbt^/ trøen. i bén t^bfle Oi^«f<rtC)i|^ nbsjtre 
i2 S^int. Om ifci^ floie @a)>et tit aff me vtbn^ bet 
d)«tt9fe Ubfosn: /"muir JKIui^me pmHttht^ 9r#b ^11901 ' 
ntat ^an ; .men noav i^Hab pt((bifeb«/ gr^b .2U(« ttbøi 
j^" 9hf ^mm; jKg tabbyber ^ mto aSen tf( ^ 
kbfaøe m^ o^p til ben Itnas^tb^e/ fiei^bt $f/ 
tiobf. 

ii^^m ^ultHiren. i ^Kimin^eK^b fom fra %i^ 
4anb til 2)ftnmavf^ faolebe« fpetebeé øsfaaSøtet^rtnøitt 
I ^«bcfentKri<net ^téfet et $ar S)iceimiit tiU<9t«r etb 
fj^* SBitn betiunbe varte bte»etQm»tnbt/ boefbmbf 
pote ^bffe ^mUetetr ^t)be .tøtgt .fiong e|tt(tian Vitel 
^bcettgedttbb^elfe; t^ netop be tte^^eoto^^ liet 
^tfl ftemtthåbte fom SSeUel^ere i bet 18be 3(ar^unbcebe/ 
Od ^m |>rirbJtener ^ve.j^e. U^ ^Siønpt paa. beir Digitized by Googk ». 271 

j^rvufftlf^/ Mpe, Ntt ene efter ben anbeti, pa« be 
firbeelascia^ Bilf Mt foMubne 1^ ten banf e Stesierins^ 
alen be lo offbøe Itlbubie/ 09 Stambac^z fom t>el 
fK fbi S^eit mfFebe «t tpmmt^ fiwibe iKe er^olbe lid 
faMfe a| ben ptea^jtfle Aonje« S>en)eb blo> ben S6ve: 
At fUfre m {hMgfulb ^miletifT ®fole i S)ånmat(/ 
f&ibeioibt eti'.banfF SJtanby €^jriftUtt 9&aft^otnk 
S>t9 toben ^an ftemtrMbte;. ^t^be^ nogen %it efter 
9{eu|/ tutnbr «etaiknbe ^bfFete^ ben. ene fbm J^e(i 
)(i(^fl/ ben anbcn fom ^ognepte^ til^etti Siixh^ fcetm 
^e 4b:em|kl påa m^tt geiftlig SSeitalen^eb, J^in m« 
3^^ 3(nb^ Sramet^ ^vi< S^ii^feh i i()øben^n 
^be« i tXmne 1765-^1771; S^nne Mir S^alt^af^i 
^åiiter^ ber (om til JDmtmorC i bet ^mme 3far Tom 
CiMimrry og ^tKl 3n*(i9^^ }uia X^ajl^blmil SDannetfir 
liber fig ^i#id{f poatnfe«. $^ tm Cramer^ taler Sbap 
ff$hm tffe i pn ^(nteMi^Mp^ie; berimob jiger ^t ^'We 
iMgr fin mfai Xfretfe tfl ØmyrtMT bto faL.S)f • i^ 
ioblalbet til ^Mrfi i itj^ben^n* S>ettn9 f»rtr<i#lidf 
^iec ^e jeg ofte^ 3^ følte bet fortrinlise; ^vo|» . 
tMb ^ nbniftrfebe fig ^etrifor be fiefie geift^ig^ dotere i 
Aj4iien|amu (5&a(i^.olm(onbemeb&anb§ebfa^: alU/ 
ttftor ian iffe ^be tmft paa Cramer)« 3^ barn 
niiie nrig fhoj^ et l^ Sbeal over en 30b lalur*'^ 3mei 
beni S&a^otm nbbonnibe fit 3beal i ®nnH»^/ blet^ibet 
tri^f brast, mange geologer t Jijøben^oMt iurr»«re fot 
4&ie af'be 9Pperlige tpbfle ^al^e^ Cramer l^avbe Ms 
uben^ (om ^rofrlfinr ^e^toglifr/ en umibbelbor Z^Ubi 
ntog ogOpforbring til at virfe paa be unge Øtuberenbe; , Digilized by Google 272 

mn ba &tuUmtxnt btn ©on^^ t(ux Ste^n^ iflir 
fotflobe ^bff / .ogÆtonter albri^ tcm fioøtHj bet bmtfN 
@^f09^ at ^«ti funbe pvirMfe betf/ ^ Mev |an^ ^nb^ 
f^lfepoa ^an^ tfar^t %i\l^m:øeb UniutfltcM ion^ 
tntnbce enb b$n f* <^ i t^inre ^Do^e^. ^a laOr e)iudnie<r 
facfloae^Sybfl/ t)itb« f^wt )oica€t. , 3ffo beflfrmf^bte fce 
\)i:ftolte af benitt ^Mge tewt §t)em ®4r4cf^ otiDéfcr 
^ob^^ umibbtlbat eftec^:0^O)a^eim tblanbt pn %M 
geifUiøe Æolem ^>aa be faa ?)wrb«etier/ jaj. ^ l^ 
af Stamer^ i>alfet meg^ oirben S^araftei^^ ^<^ci(fl^ 
Isteret O* 3^d >'^t becfojT mebbefc tnht S3eti bctute: 
-'' Cramer er ^jøi^ fpr^^ ppttuttg/ IMtg/ diegec øvet 
Ifttc^acaftedfete^ t^fteltg.! bet :|HiC^ittj?e; o^fbirffot^ 
S>elen tvbeltg og fattelig. Uagtet ten (loce 9}^<riløbe «f 
9)farbi(ener/ ^an ^ar ubgit^et (20 til 30 Iditib)^ ube 
tønrøter ^tt fig iff e surtfeligeti -^ et3k»ttdpaa ffwå 
ZmH >^gC6(|r|feb^ ^niS iIRetiiKflefttnbfra& og Skltii 
lett^e2i. 9t^tignof ete mange ®tebet i ^ta ^cebibner 
mere foMa?n{enbe$il^.m:e(e enb far befi ftore^ob« Vim 
bertijben er ber øb^iet mtb btt i>at^eti{fe» ^^ctmmm 
t^iOtb og gigurer er altfor (lor ; og $alf ren fEtoner 
for megit igjennember^ ^oor Sorrerett (hObe tiole«'* 
, i&. 9}2iinter Ugttebe Cramer^ eilblot i fn^tfoit 
^ (hvorom 16 »inb tr9fte 9>wrbi«ener ^Um) mm øg; 
fM i ^onierigbom, iO^ennefTefttitbffab og popMlair »ek . 
ttttm^ l<mS5inbaf^an«^£aleroi>orfa(té«|Ma5Dattfr 

♦) C^rlftt. ilir(^néef(W*te feit ber «efbnt»ilon. étetSJ. 
e. 17a* . ^ Digitized by Googk 273 . 

af banffe ^t^ifanttv, ja be uot^atte vare ilRange 
imbog bl fjirreftf i e^i Af bent i^e^ bet meefi tunbeUdm 
tU Opé^dgelfe for niansen.SO}enig^/ ber ^1 fin ^^rft 
bennbtebe SRAittet^ Zånttt. 

^attmie 3(<it^ fom € tam er fotlob ^nmatf 
(1771)^ falbee« S^afe^olm tilbage fra &m9vna^ øg 
Tfatee eflret blev ^an ^vorfi i CieabeOet/ til ^m Stitt$ 
ha Sti$itn^mé ^nbbif^ittt^vmnmtbt ligefem ftben cif 
®lot^firfen for at ^e btn beunbrebe %a\ti. ' 

SSi fomme nu til S&aft^olnu ^eg ^t i benne 
betilmte iRanbé 9&iogtap^ie ern<rtet/ at'^tftbifefunften 
i IDanmavf meb ^am gjotbe ben t)igtigfte <Spoc^e^ 
fbm t)i i ^(totten fnnne paa\>ife. SDette et enbnu min' 
Ct^etbei^Mning*' :3eg nura betfot inbbybe min S3en Hl 
at bvorle mtb mig veb bette ^j^ornomen/ i^t^otvei jeg 
iffe ^t ftott mere at anfm til Mi ^otflaring enb jeg 
i npénftvnte SevnetébefTrii^elfe betom ^t fagt* Uben 
?vivl t^l ^ feto funne tilf^ie noget/ ha !De ofte moa 
^e ^j^tt faL S&ajl^olm/ ^t^ilfet iffe tt ^ilforlbetmeb 
tnig; t^i ba jeg 6iet>^tubent (1797)/ f^'obt ^n aOe; 
rebe fotmebelfi øoimmel^eb numttet fotlobe $t(tbif eftofen. 
3eg maa berfot ^otbe jnig til bet^ jeg »eeb af S&joget* 
&eit^figét ^an *), at i ^ni Øtnbenterbage ^t^e bt 
tmge &tnbetenbe intet S^egteb om fanb SSeltalen^« 
"9{an tog ftg f«bv^ligen en af be gamle^tirfiet til 
^ynftet og f)a\>bt iffe engang 3nbflgt nof tit at vorfge 
f(g bet bebfif blanbt bet SRoabelige* 3eg felt» vat og 

^ •) eee ^anami Ktttøbiogtaybie é« 29, 

««ttb<of*a»ibU2osb. 6 Digitized by /Google 274. 

Dfl fottmkt, noflt jflg futt^e tt^ne cn'eaev Atttnm^ lom 
leg anfaw for ilt v«w ben 6<t(le ?alct^ 09 — ujtabtg 
i min Mening o?n ^t)o bet vat ben bebfle *- efterttgntbc 
(€9 fhart ben enC/ fnart ben anben." ©ette ^f,S<^* 
iebéé/ inbtil ^an gjorbe S)ef jenbtfPab mtb S)r. 9]!ilnteV/ 
« ftf j^vem ^4n f^lt laante fit 3bea( ooev en gob Zalet* 
^^mt — ftealebeé DebWiwr ^an — bragte jeg p»b mig 
til 3(pen» Uforflpmt ^r web 5(nbre« (Eyempel, fbirtt« 
(eg nu efitev at inbvette mineralet og mit Sotebrag cftet 
bette 3beat/ uben bog ganffe at mUe eftetUgne 9Kuntec» 
3tg ytfti i ©mptna nogle gobe ftajtffe og tpbffe dalere, 
fbm jeg ^wobt btagt meb mig^ og ubbtog betaf unber 
{tféningen Stegletne fbt en gob ^aleé^nbtetning« QXen 
alt bette imt enbnu iffun enCeUe Lofie ufammcø^ngenbe 
Sbeet« ^^fe 2i^^ maatte orbne^ og fulb(lambtgg)4» 
xt^J" %i\ bi^fe Otb m min S3en^ noat S)e tenfer pm 
Sovtaten ovet 51iRe^fiaé (af X177P)uben%\)M 
foie: at bi^fe 3beet enbog tilbed« ^loatte betigtige^ 
^ ibet 9^af|^oIm fhtbetebe %U^itn og It^ema«^ 
optog ^«n meget af bete« iSRaneet^ noget «f ber^ 
otototi^ Øv«ifl>^ og ifirt bete« Spft til at tale i )>otnt«tw 
"SStm bii^t ill>^ow%ttt bottff at ^att flben* ^on« ^obe wtf 
bifle Slottet/ nnt^ftottet af et gtimbigt i>f9cMosi|r 
®tttbtttiii og af flittig £ar«mng i Øantin«/ 9So«; 
^eim« og anbte ^toteflantet« ^t«bi(enet/ feinbe ^^m 
beri franffe $@fi^if « S3iieaatlt$^/ tit ^ilf^ Ødtr 
be gamle Cla^ftfete (t>el ifirt ^iceto og Clvinetttian) d 
tibet bibtoge* !plen itogtet alt bette fhilbe i&a^lm 
bog nep|>e^ve DOftet iflanb til I faa 7(at/ ei alene at 
tilegne ftg felv^ men og(^ at mcMeU 3fciboe «n (oa puff Digitized by Google 275 ' 

faof fmaøftelb eg fmpiax ^mhx i btn n^ftU^i Zakt 
run(l^ betfom ^n c(ée af abffttllde Uge (kmte og onttretit 
lige bannebe £anbénu»nb «ar bU\)<n*fc«m^}ulpeti* ^ojp 
betl flittig øg genialffe mett flygtige ^øibetrg ^be ett 
teen $rofa cnbnis txrtet uopnaoelig* tSRen i bf tre 
£l\)lnqt9ennier^ fotri ligge imeOem ^ollergé S^acegoag og 
93af!^m^ ^emrt«ben/ var eti frot ^ov^^nbring 
foregaa.et tneb bet baitffe (Sprogø ifirr i ben 
^^tere ^tHU (Iftctat ^ullln fymbe tort af engelfpf 
SDigtere at bef^nge op^øieb^ (SHen(tanbe i et ^t ®prog/ 
og efterat Øtenerfeii enbog tn^'^elb^t>be bigtet 
Øber i mtih, ritmfrlt aSerfemoot^-^ei^g Stoalb fut 
\^arpe og afloffebe ben be ^iottnef^e oø \)«ebig(le %oner^ 
^t>ab enten f)an fang om So^enetonib/ 3knfTa6^ £je& 
liig^b etter om SteUgion^^ -^fttKitf. Wt^ ^a^ 
fnlbforte^ I^Keligen Øprogetl J&r^bniuft. Slu funbe 
bet for tolent^lbe^ i Ætoéftferne« Øfok jtotnebe ^UU 
benter ei tongere i9<rre i)an$reKgt>. enb fige nmueligt (^m 
ttet enbnn f^cc^bt tirret f.<^# for ^er^leb øg @r«m) 
at bamie fig en correct^ fmogfnlb ^re(a» <Sn '{Aobon 
(om ba ogf»a i^aa faa 3(ar tilfyne/ fbmempetig i 3« 0. 
@n€ebo^f^^ O* ^ 4SHi(^jbergi, 3* ^raft^V 
@<&»tu« .og ©aft^ulmH^ ^fw|ter» 

60 3(ar eve nu fortobne^ ftben ^^oiW betroabte 
bm ^omUettffe £obebane; ^an ^r faovet i levenbc ^vie 
fom tfter fm Zøb f)ø»t mange ubnurrtebe ^b'Ml^^ 
og iUiiibt biife en (lft»t($ig^v ^ fom ^or gjort en »9 
^oc^e t ben geiflUge SMtaien^b. 2>eiuagtet er S^o^ 
^k» fom ^oler inbnu jKe forbui^t^ $B( {aiMte. 4ntet. 
onbet ffo«^»/ e|i^*^(^ ogfoa ^^ la^^mib^e'^atnf 

©2 . Digitized by Google 276 

fibise favnebe — nemlig noget mere $iS(b til ^m^ 
Slaturgavet/ noget SRere af ben S^egeiftrtnø/ fom ^ 
t^iJfeUg iffe var ntitsjamgelig for^ nien fom ^n^ ftrenge 
Sorflanb 09 funftm«éftge 5Dannelfe ittt tiOob at faoe 
^erteb^tnmet^ ja neppe en ret martfeKg Snbff^belfe paa 
^ gorebraget* »afl^olm t^ar ffarpffnbJg ^^Hofop^^ 90b 
', Skreget/ erfwren SOlennefFefjenbec, mrect ©t^lijt; f}an 
^vbe (hibevet SSeltalen^eben i TflminSeHg^eb^ Dg ben 
gel(HJge i ®erbeleé^>. meb en é5tnnbig^b^ ^wtom 
^né geiftllge ^atefiutft betet X^ibne^bptb* ^f 
biéfe SgenfFaber^ t forening meb utt«tteltg pb 09 et 
^bigt Ubvorte^/ t)it man (unne f^rdare be overotbehti 
Uge Sremfhibt/ fom Seltalen^eben gjotbe meb >im. 
iDa minSen (jenbet ben nbf^UgereCritif ^ jeg i Z^tot 
logiff »ibUot^ef 16be SNnb (©♦ 325—336) ^^ 
anfitOet faav'et over S^aft^olmf ^vorbif ener fom ot>et ^n^ 
n9fn«\)nte 2«te6og I ^alefunfien^ t^fl [eg iffe trorft^ 
2)em meb en®jentagetfe af ^vab bet et fagt^ men ^8ect 
mebbete ^mben (ovte 2>omr fom jeg et $ar Tlati 
g^tvtten- nebfhev tit Sfreitetning for (higlambentet 
''3^voml €^ti(Uan93aft^otm ^ ubgivet f[ere'2rargange 
af4>t«b<(enee/ finbe^ bet bog iblanbt bem afle Ingett 
maabelige^^ SDen ftem^tffenbe (S»nt ^oé ^amtt Sot> 
ftanbem iDetffot fattet f^an fin ®jen({anb flatt^ fttm 
fotttet |it '^ma ffatpt afrunbet/ og otbnet fine ^Upøs 
fttlonet meb logifT ©tunbig^eb* Øom gob (Eireget veeb 
^n at wrige be fi^nbigfle Dg meefi paéfenbe JS^ibelftebet; 
fom iovet &ptogfuh(inet fotfiaaet ^>t at giveft Ubttyf 
Sxaft^ SiD og S^iimetué. ^on gtemmet albtig hm 
(^tifielige Saleté i^DebDiemeeb: at ppbygge. i^ ■ DigitizQd by Google 277 

(teir(<r ilt naae bttv ftoart t^ at (etert/ f^rt ve5 ae 
rj^re. S>09matifTe oø ntotdIfPe tSRatcrict af^orle meb 
^manben; men ogfad 5e fj^fie 6<^anb(et ^n (tebfe/ fom 
^enfigtett forbter bet / meb ^(itDenbelfe paa V»tu J^ané 
$ale( ete berfoe Itgefaa tetretige fom be^aseUge. &jeb 
bent mirrfec man paa en ^t^Uen/ 9it ^ta ét ^otben 
f»i? en ^ofmenig^b* iDet banfFe ^of ubmorrbbe % 
nemlig i !&a(l^lm< Smbebétib tøeb en fttOe forbeUg pg 
bovgerUg $one* eomge (1772—1784) vat: btxi gub; 
frpstige C ^* ©ulbbetg i>offeté f^e,9taabstoet; 
ftben inbfme Aronptinb^ Slebet if (1790 fbrmoflet 
mth en orbel oaftom ^tinbfe^e) i f(t SamWeih) afle be 
^ttUéUse Si;bev/ fom ere ben ftftrefte S^ovgen baabe for 
gieligioneni 3(gte({e og fot fanb S^ffaUg^b. ^S^aft^olm 
^vbe dlrfaa iffe (fom f« <£^ Cramer i ®truenfe*é 
%%b) nogen forrbeleé Opforbring tH at pro^UCe Imob ^ 
^offeté £a({er. 3(ntget)el (ob ^an bet atbrig mangle 
paa ben i en^t>er 3)7entg^b fomJobne 2(an)aagen^eb og 
iSrimobtg^eb* Sjan funbe meb faamegen mere Uaf^orm 
gig^b tale imob bet Umoralff«/ ^^ ^n albrig inblob 
ftg i hit ^olitifFe enb (ige I J^ofinombeneé ^ntrigner* 

^rta^il jeg blot fjo(e.et Ubfagn af t^or berjomte 
$(Sfl^i^er/ foU ^rofeéfor étaj^bef^ 4f<rr ba^n ofre 
^wobt ^«rtS&a(i^o|m prftbi(e» . Si^iti (Friper i ^ilff ue; 
ven for 1819 SRo» 2: ''Siffe vil jeg fige, at feajl^olm 
fom ^aler t)ar fiilbf ommen; iffe pil jeg norgte^ at ber 
maafPee nu og ta, iforr i f^mi ub\)orte^ S^reSrag^ t^ar 
mere ^alefnnf^ tnh f&eltalen^eb; at ^an flunbum 
fjogte æeltalen^ben^ fom om M i(fe ^\)be funbet ben; 
men mon gjøre ftg btf jenbt meb ben ^ib^ hf^ f^Wi frenu Digitized by Google 278 

(lol^ 03 tiiAn Mntfp^ ftimte oftoift^ ^^ ^t ^tn^Hf^; 
ttøtefté SSeftAkn^b HtMbt ei Ugf^nbtt en n^ ^o<|e 

Seg vwb' rtf e, om min »en no jen ©5 ^at erfaret, 
l^«b je^ ^ følert ^tJor vanfJdlgt bet er at frtte pfti 
jtoet^eb om (lore SDJ«?nb, fom man fjehber nøk^ 03 
fl»m mm t^t ubførlisen ^ar omtalt* S^ ^a% atnbrebe* 
mig af benne SSanfFeKg^eb/ t)H jeg om ben mrflføløenbe 
^rarbifant inbfFr<rnfe m^ til bet, fem jeg pnber f mit 
enjelffe^aattbfhift: '•©en banjfe «jrh« anben pore 
*Pr9belfe paa bWfe ttber var a>r, 31- S» »alle, frrp 
. tanbéb^profH, (tben ^rofeéfor ^^edlogte bgenbeltg (fra 
1783) S5lf!op i ejofttartb, famt (efter »aft^otmé TCf«' 
•gang, altfaa fra 1800) HWge «ongl. €onfe«ponarti!^» 
Øom »ilFop er^vertHJbe ^an ftig Ubjobellg^eb veb fin 2far^ 
»aagen^eb, fin magetefe »rbeibfom^b og t>eb ben «tj^ 
9«Wj>i^,J^\>otmeb ffun, ubm at forbre, ja uben em 
gang atirøjfe ttn verbéKge2(rmé^jelp, fbrjbarebe ben 
b»efffe S^rf peHbom b. e. fanb Oplp^nmg, ip)b Slato; 
ra«^men«, Sri^ebéfoofrmerfeté og ben falfPe Oplp^ning« 
mange 2(^0 jtler, fontv ^er fremjlobe btn tnt efter bett 
anben, tjtet i S3erenntet 179a— leOOi Ogfaa ©alle 
tior en af tSJI-aftge i;nbet ^r(M>tfant, og J^on« ©tiamg 
fm 5Joft)rtt|l og Sonfeéfionartué lagbe éammenllghin; 
Jfen ftfteflem $am og »ap^olm altfor n<tr, til at ben 
fttnbe mibgoae^* fflJfn gRewTng berom er i *ort^ 
benne: Uagtet »oBe af SU^uren befab utete ^j^Wfe 09 
maa^ec en lioligere.*p!^tafre enb SBoft^olm ifyyilfit og; 
pa ^rerogaaer af ©egge< S)i>«me om Htnrgifre ©lem 
ffonbe) , og uagtet fym^tøtb t^eolog iwr S^p^elm Digitized by Googk 279 

b^tH Wen^ beelé (i v^ fag) ^am ot^ettept^ fa« 
Befab ^n bog ifle »iifl^olm« p^ilofojj^ffe oj ftf^^e 
tib^annelf^/ tffe ^an« Øt^rfe i SRobetémoalct/ ^orfwp 
^<in ^eBer fffe funbe ^ht fine ^rorbifener ben SJJanj^ 
følbf$^b I ^rtnfeif «^9 llbtrpf , ben logiffe Tfnøtbning, 
ben SBeIf(an$ t ^etiobe^^dning/ font t>i firbtøanU^eii 
flnbe f}oi S5a(l^dm» ^ 3>eéuagtet txt.oøa ^oSe« ^r«; 
bifenetr vel Øffebe tU at oplpfe gbrponben, me fjertet 
eg'ntrre 2(nba^en* ^\)ab bet meefl ffabet ^n^^?''^ 
^aa SluHbené £arfet:e / et ben alefet flote OtbtHsbom> 
føm 95atte mete 09 mett tibornte flj/ ba ben btdmob 
fffe ftnbeé t ^ané ttbUgete;. nat^nlig i ^n6 ladnfTe 
©ftiftet* ©leje ubmoftfe (tg enbog veb coneW, |a ttb 
beel« elegant -®tnK 

^n- af »afle ^flt ogtet Cottega vat 3a^* €^tl^ 
ftian Øc^øn^eibet (bøb 1803 font 95t(Fo)) i ^ronb; 
^em)/ en SRanb af gtimMg Sartbom / fjelben *taft og 
pot aWbfjet^eb fot JtWen> ^vHfen ogfaa btagte ^m' 
til at tjc^mpt i SJanttoené S>age fot ben fhfeUge Or^ 
t^obojTte* ISSen til ae votbe en fulbf omtnen $alet 
^anglebe f)m Ømag^ et fPjjont @ptog og tilbeett $0^ 
pnlatftet ^oet ftn !02atetie et f)an ui SRefiet/ og 
^anéUbfaft ttl ^torbifenet ^oe < ^hte^ibet goto; 
net en pot 2)ia?ngbe ?>tarblfan(et f ©anmoff ogSJtotge/ 
bet t)ate enten altfot magelige eOet al^ot eéttfottlge 
ril felo at opfmbe 5^eraata og SDWpOptionett 3 >e 
fVt> 3(at^ ^n vat ^ta?p veb 3:dnitati« ^ftfe ^et i 
^ovebpaben / ubgao ^an nentltg ^oet Øønbag paa et 
^alot 2ftf bet' Ubfwttge Snb^lb af pne ^Wfenet* 
©allg^apot ga|lefen> bet font ©tnbelit ofte ^aobe Digitized by Google 280 

|rt^9V«lift/ flAfff wm^ it >m ofkr lta» wtif 
m% veb fu rtt^ifd tp^ffc 6#rog^> fOtai tMonti 
SDottmarf é SjMiriUttt in5e<^ ^ be§ en hhtiM^ 
^hiM* ^Qm &tit, 4it tt^gh^e ^it^^ltet af ftic ^>r» 
bifm(r> f\^nel 0<^mi^ber at ^e eftt^t efter iwsk 
t9bfN ^r«iiee^ bet ttbUgere gforbe bet faovel I j^irtc« 
^vn fom i J^ombotg og anbte @urber. (in afhUft 
køtl^nwnH^ %xtb. (Sabriel 9tefe«^i|^ fi»tii ^ 
»bgit^et 3tin^«lt feinei? ^rebigten otif ble 3a|ce 
1768^1774 («6|«)6, nmwf UbgnDe afTTaret 1784 
« «6^it 03 8eJMt9)» ^an forlob JDanmatf 1774 f^ 
At bttve ©enetat/ØHperiotetibent i fDtogbeborg^ ^vor 
Iah bø^e 1806$ mm j^onéermbttas er t Dor^veHM 
otbnu ifTe ubbjob* & olmt ^r |att fm g^loM t Stelfoi 
af be mande fortrinlige ^>nrb<(anter^ fom ^etriSKemsf 
^b i ^jo^n^n ^r (nnnet gUrbe (tgveb; men>m 
tog fig tilUge tatb mp^a ben $lb øelben 3oer af Øbte 
oftSattigtMTfenet; ^an breoi^oaOprettrifenaf gobe 5&on 
ger^oler og Stealffoler; ubgat) (lere blb^enbe efrtf^^ 
af^vtlfeeet: 2><e(£r)iejfung be^S&årgeré/oibttn 
fortjener at tage« ttl €f5tertattfe. 

Zutibt QøbenlavnfTe ©eJjlKge, ber Hgefom JBale 
I nogen $ib vare 9>rofe«fore< ^^logte/ regnebe« o^ 
foa til t^ot^ebflaben« 9nbebeJ)r<rbttanter og meb SRette. 
2)ett ene »ar ntitwrrenbe ©eneraliønperintenbent 3ac 
©• €^r. Xbler^ ben ,®ang ?>r«(l ttl greberttt «lrfe/ 
ben anben ^^ Stefc^om^ Øogneprap for ©amifonl^ 

♦) eu STefroIog«! i ^e^ogifl flRoanebåf^ for 1803 
ifte,»liib e. 706. Digitized by Google 2U 

Ctmlrt^biiu IfHtté ^tatMfuift ^finuiv^Mt* SDoiifP 
1797 i to SMnb^ ittbe^lbmbe em ^(ar^atig) cte megii, 
tm$ø men tatitetise eg lievtettge. S)er finM if(e fM 
J^emUter i^lanbt bm^ «g bUfe ere ei f|el5etit tt ffOs 
^<8^* 3 ^ f\^nt^^e Sorebrag ^ ^ en ^mN 
ar fcemftftte (it ^^a paa^ fom noget l(gner ^. SSHifm 
fferé; fan totnet? ^n flebfe fin S)iépo(ition f^nligen 
fmixx^u 3n6^ol5et duttet tø n^ie til Svibelen ^ (eto 
naar hen fvemfdtte %J^fi€ ttpéboioiiff (fee en ^mMf en 
om ^ttøteme oet en gob J3>J0nieiOpte4gdfrV eOer tagen 
af eM|>^iIofo|»^<et<f.«^« 3(noiUning til glab Sly^ 
belfe af ten ftjjonne Statur. 2>cefe %aier m 
bitf^^ Kgefinaoel fom Tlbltti krrbe Ve(eibér> vel fKteete 
tit at fremfalbe Øorg ooer benne, ubmorrfebe ^ologé 
tiblige 93ort(albelfe fra eiterotuven til ?orretningét|oet; 
men flagerne bør forfiumme oeb %s^nUn om ^brenei 
ianbété Sinbing. 

$refc^ott>i ^ropbifener (3a>ele 1796),oife^ 
at ^n^ar tannet ftg effer Safi^olnu ^Qané ^Ret^obe 
er ben oebtagne fpnt^iffe/ uben Sienbommelig^b^ 
^>an^ JSnbbeUnger funne' iffe (albel ulogifFe/ men 
mangle bog ofte fPar|» S&egrofnb^ning af Sebene. i^ 
af^nbier bogmattfPe Øortningér jpaa en frugtbar og Utttf 
rig tSRaabe. S^ani &tiil er flpbenbe^ jeon og^jerteli^ 
men blitzer i tongben noget een^formig^ f»rbi btn er 
uben ^J9iere Øoing og 93egei(lring» 

^i^fe^ (EgenfTaber finbei berimob unbertiben ^ . 
en trébie famtibig (jøben^onfT^aler/ Saurct^ Ømit^^ ' 
ber/ om et lerngere £i» t^ar bieoen ^m forunbo moafTee 
fnoifefl af aOe {DiefefFttlbe ^oe bragt ber til M nwmi Digitized by LjOOQIC ftm efht'Safl^oIm/ Jiemtig fom^alet/ men tffc fom 
lirtb ^^eoleg. 35eit faafoilbte ^ntb^itnbi^t*' ®am; 
Hitft ftf ^ciit« abfpre^te ^c<rblfenit og $aUt 
er ubgivet efitee ^ané 35^b (1794 ^o« @* Vopi)) 09 
tfbner om SRanbené jlore^ ogfaa af anbre ®Wfter fce 
fjenbte, galent* ©fttbe^ at benne meget lot>€nbe 
SRanb ittttalhM faa tibUgen* 3eg feer af ben ninjnte 
iSomUng/ ^t)ab jeg eOer« Iffe vtbfle/ at ber { l^m Zlb 
vat et ^i^btfefelfTab i Jtjjoben^at)n unber Slaon af bet 
SBalc^enborflffe (fotmpbentMg »ar bet ({Iftet paa 
SBalc^enborfS €oHegfttm> 

Kf be UJhinge, ber I ben aSijt^olmjFe^eridbe beru 
gebe t)or ^miletifFe£tteratur/ høi jeg enbnu tflbogefalbe 
1 5Dereé Srlnbring tre ^anb^ fbm aUt uben "Svbt f)Wt 
t)a?ret Sem perfonltgen befjenbte* 4&>«tfl ibkinbt bi^fe 
fflftter jeg 2(nbrea« So^ian SRe^lIng/ ^t>W **Opf 
b^ggelfeéj^aUr 1 enfelte iivtU ^Ufelbe** 
ére ubgbne efter §orfatterené ©job af^ané SBen ^. Sj* 
^afte (1791 ^oéq)ouIfen) ber ^ar tllf^t ben Tffbj^beé 
S5lograp^te* @aaoel af benne fom aftalerne feiv 
firemtreber ©itkbet af en eljfelig, mdngfolblgen banner^ 
©eiflltg, berbeéooptre (ligefom £• @mft^> bortreue« i 
pn felrejte H\btx. 35a \>or £iterttt«r er fattfg paa gobe 
.Saftialtaler^-burbe benne inb^olbértge ®amlfng faamei 
get minbre gaae i gorglemmelje* ^ Ogfaa ben anben S^os 
mileté Øamling f^a^bt bet Sjtib dt mbe ubgivet af en 
ffllahb, ber ben @ang regnebeé Manbt banfPe JD^gtere^ 
og ^oW gororb faalebeé funbe ffajfe 95ogen 3nbgang i 
2<rfeoerbenem 3eg mener 3^^ 9tattin SSeln; 
tti^^ ^ftbifftter c\}tt aøe eoangeiietf (2 S)ele 1785 Digitized by Google 283 

• 

1773 SMp^lmé (gftermattb I ®mpt:na; fom ftbtn jbm 
ØcJgneiwrfl til gr^en'Kbwg og hzU 5er 1785. JSet 
Kbet/ jeg fiat l«(l af ^om, glwt mig higen 5Cnlebnlng 
tn at finbe benSloe^ evetbtevett^ fom 9ti(et 9bev ^am 
/ i fortalen/ naar ^an figerr "gotfatteren ^ovbe en fiet; 
ben @at>e tit at fotebrage Steligienené Øanb^ebet meb 
Otbot/ hji og ^txjxtt, og bet\)eb paa eengang <X tale 
tit fine $il^jwereé gorjlanb og Sjette*** 

^(£n faate flittig affetif! <&H\\^i var ^ ebet ^ a; 
lu b a n (iiil^ 1799 fom ^rorfl i Tféminberøb). Soruben 
tKaga.iin for 2ibenbe (2 2)ele^ bet meejl beflaae 
af ©t)etf<ettelfetr) ubgav fian 1785 gu be lige 5 åler 
(2»inb),^1788 Weligionétalev til S&pb« Sbtt 
forbting i bet ^uulige £iv<2©ele)^ 1789^ aéi 
fionéprcpbifener, og enbelig 1793 SI9 Øamling 
af ^torbifenec; @om 2(ntebning til benne (tbfted 
ttbgioetfe angioer ^an i goretinbringen fin S^fi til ^t 
fremme £(réning af religiøfe &frifter i pufene ^ j)aa en 
%\^ ba ^irfegangen faa ftorrft aftog, og ^an berfar iffe 
tamger funbe **talenbe og offentlig" gavne SRange tjeb 
pne Sorebrag. S>et er vel et fjelbent ^ilfoflbe, at beit 
5:aler, \fM viva vox iffe fan ffaffe^am et talrigt 
^ublicum, tilveiebringer fig bet »e^ trp f t e ^wrbifener* 
^vortHbt bet li^ffebed faU ^aluban, fan |eg iffeftge; 
imx^ jeg finber iffe ^Oé %w^ fortrinlige ©aver, ber ffulbe 
ietrygge ^n^ ^(rifter en lang SSarig^eb* SSifhtof 
maotte man vorre titfreb^, naar 5er i en^oer ^fe 
^ørteé ^r«bifener, ei ringere af ©e^alt enb biéfe; i%i 
^olnbon af^nbter ftebf^ fit (Emtie meb ^rflanb, ^ibet^v Digitized by Google 284 

fM*fil •» J&ti#i M Ht iMottiifNHie. J^øm^ mm 
Settattr er ^n aUgcofi iUu TOktAt bm Ufit, 
fom ^m tifltgittieb Ø^jøti^dbcr 09 Stcre e^^g cfrct 
%9ge Stot^C/ at bnige npe Orbfbmwr/'^ (E)^ mt; 
fiffe 9UUgtoti/ (Faber overorbetitUg uttber ftnnto^eft. 
(Enbeet upa^fcnbe Signdfer minbe ogfoa tm en mindre 
bannet Ømaø. 

^mb Ølutnin§fn af bet 185e 2(ar^iuibrebe^ efr 
terat 9&a(i^olm ^ot^ neblagt ^t (Embebe^ vare be t$ 
betemtejie^rarbifanter t S>anmarf 3^CL^@.!Dtare}pU 
(ber 1803 gif fom Øuperintenbent til ^ena^ fy^tt |att 
for et 'PorTfar fiben bjobe) og ben enbnu iblanbt oé iricf 
Cenbe ^. (^. Claufem S>a S&egge tiflise ^ve ub)^ 
t)et fl<re Øamicnger af ^r<rbt(<ner/ inbffr<rn(ebe berei 
SSirffom^eb {19 iffe til bere« talrige ^il^^ere* S>e faitbt 
mange &rfere (SRareiod ogfaa i ^anmarf/ ba oOe barn 
nebe SanfFe mi forflaae ^bfF; 09 flere af ^né $al<r 
faavelfom^anéTfnbagtiiSfOgDverfatteé beéuben |»aa ^nfF)» 
iKarejoll^vbe^ fom befjenbt^ bannet I19 til ^rirbKont 
ifirr efter SoHiCofer/ b09 ogfaa meget efter St^in^ 
|arb. Tlf ben Øib(ie fyne« fyin at ^ave l<rrt btn £imfi 
at bi^ponere/ ^oori ^an ligefomSteinllarb var en SRefter; 
meb ^tUihitt ^vbe ^an tilfirfleb^ en afi^ert forf jerliy 
f}€b f»r moralfFe Smner 09 ^irrbig^ i at oiitpfi biifr 
paa en bttereéfant pfycftologifF SRaabe. .i^ab man meb 
9iette funbe bebreibe tStareipO i be3(ar/ jeg var ^ 
flittige Sil^jorer (1797—180?), er, at ^n foare fleli 
bent bd^nblebé bogmatifPe fRaterier 09 felv paa ^ 
bage tit gi! uben om ^gené egentlige Tfnlebning* S>er^ 
Imob minbef j^ albrig at^ve ^* af ^ (fom ^« Digitized by Google )i 285 

'SØJtbPimbfre tit ^aw pttret, ttien JWe if^ani ©Wftft 
UtiifO ^olemifcteti imeb be d^tifieHge Postnet ztittWtJfi 
ftttkt. SDe j^nfFei?/ mtn étit Sen^ Usefom Jeg ^ at 
et^t>evt !S}ennefFe/ Oft bo6(ett enhver b^gtig SKanb/ (Fol 
fPeé ftn 9tet*' JDet t^il ba vift ^ove gtebet iDem at eri 
ffitC/ ^Dorlebeé ben ber^emte^^eolcg^ IDni^.X d^o tt 
1 3tn<t/ ^^^ 3>Tfltn t>i( t^0a?9se Jtutbe fbt ben btbelffe 
€^rljlenbom, ^r efire| SRatejoItt ©^b ubgiwt ^é 
^emlUer 03 nogte onbte ^pr<rbifener famt en Øfilbring 
af ben 7(fbøbe< £et)net og ^ta?bi(emaabe/^vøraf J^r* 
»IfPop ^lum^ar nbbraget frlgenbejjovebjleb*): "JDe 
bfbetfPe ^e^etr tjente ^am t)el ofte blot tU Se^ifel ^r ^on« 
;%f)ema/ uben ret ndit at fotbinbeé meb ^t^bfhn^ mtn 
Sjettie fem ^an beg tilbage ti( itpitn, ^or ^anfegam 
gen^ Ubvtfling tiOeb bet* Øtiten t)ibYtebe om en bannet 
Tianbi men pepvtlctt ^t ben (nn til en .t)ié ®rab* 
tRan ^ørte fha^/ at bet pro^ifebe^ for en bannet ^e; 
nlg^b og i ert Unit>erfitet6|tab* (^et famme gj<rlbec 
øm ^ani Qøben^avnfTe ^torbiCenet). J^ané UbttyC 
^a^t nbmdrttet JKIat^eb og Sttaft^ og bet^irgebe flg frit 
og uti^ungentr meeft i bm oratorifPe ØtiiU ilRibbek 
f))^re* ^eriobeb^gtfingen er mefierlig* Sjåné iibvorte< 
^ebrag be^giebe altib veb beti SorfhiaeUg^et/ ^; 
nen^ IHiéfenbe t2(fbe)rling og en i rigtigt ^or^otb fHgenbe 
ttoelig^/ enbffj^bt bet tffe miberfiøttebe« veb Qtemi 
men6 Omfang og Setfl^ng*^ 

Slere enb falig Sta^beC (ber fom befjenbt meget 
^fFebe (lige ^arafleler). ^ve (al^et »or Øtifr^provfi *) CIftcrrftiiinøer om ubeatanHI eiterotot I4be^. Cb i6. 

DigitizedbyV^OOglC H 296 

etaufrti S)atlmaN ^SiatejplU iDet et 09 itibh^. 
frnbe^ at btfom ^miltttt f)a^z mooge (Sgettfaber Ub 
farfleé/ I^Y)on»e( <En^t>ei: af btm bog ogfaa ^ ftt (£iem 
totnmelisf* 9}aat ^aten et om levenbeliSamb,. et &et^ 
enbog fot ben ftimebiøe ^otfateet^ ^tué ^an eOeté tiaige 
^{ibbet ^licateéfer be^agelist at funne fremtage fute 
S>omme af et 14 3Cat gammelt ilRanufcript* &aaltb€i 
fftev (eg ba omtrent 1817 ^ 93rus for min engelfHe 
§Ben: ^^ ^aret 1795 grunblagbe nuvorrenbe ®tifit<^ 
pxb^ft Ss*®* Claup^n ftn (Iterftte $5iet^9i^elfe fom 
i^milet tteb at ubgive en Øamling af ^ffbHenet/ fom 
gjorbe megen iptU^ og fom ^anmarfé lixifat^, ^t^ 
feéfor 3aco6 Staben/ anprifle <Cfe 'alene fot bet tene, 
, ftble, valgte Øptog, og bet (pfe, orbentUge S<»^ettag, 
^^t)on)eb be ubnurtfe fig, men ogfoa fot bt ftemfatttiSBai 
tetiet^ aSigtig^eb og popntote $&e^anbUng^). ^an ^ 
ftben^ fotuben mange enfeite %cdtt, ubgtoet en fløvce 
Gamling af^tébifener, ^olbne i Srtte SMt 
(3S)ele^ ^\>oraf 3bie Oplag ubfom 1813, bette beg 
tm i 2 SDele), og 'Ptorbifenet m^ ^enf^n til tibéomi 
P)(rnbig^betne ($6^ 1813), atbele^ i famme ^antn 
jm be ttbligete. ll>etfom benne $alet iffe kmgete ^t 
et faa flott^fubitotium/ fom ba fy^n f^ft ftenittoobU i 
^Deb^ben:, et htt itU fotbi fym ^t fotanbtet fint 
bogmatiffeSfnfFuelfet <bi4fe ete be, fom vebUbgoogeti af 
bet'lSbe Tfar^unbcebe vare be fftboanligie i ben ^^ffe og 
b(|nfFf ^o(ogie) e&er f n ^rebtfemaabe jom flebfe et 
Uge (»nlpgselig; men bed« forbi be^mnttbige ^oh 

«) Ui^Oftfltet^^Sottriialett fot 1796 «. 123« 

Digitized by LjOOglC 287 

forandret Hmé Øpném<ia5et 09 ^ixi(\%,> Mé forti 5et 
M^ger i Øog^né 3)«tur, at'e|i *Pr«bff«nt, fom jjelbenf 
tnOlabcr fig paa bet SienbommeUde i ben c^trifieli^e^coeéf 
krve, f^ax'zn fne)>t:ere ^eb^ at betHrge pg i, enb ben« 
(om^ foruben ben alminbelide SKettgionétote og ben 4ni 
^eHd^ jØ^orål/ mebUget a(t bet ^Pofttbe og i^ifiotiffe/ 
bttr finbéé i ^KaBen^raringen* 5Da Øttftéprovfien lige 
(tben ^a(lotatfemtnéHeté Cpteteelfe X 1809 ^ar txrvet 
be t^eologiffe £anbibatetd IBetlebet i ^omilerif og %attt 
d>etif O« «"^og tibttgete ^avbe privatis a^spiciis ojj/* 
mtet og beflytet et ^t«bifefelj!ab)^ ^ar ^an ^a^t en 
flor Snbffvbelfe paa mange banff e og tiorfFe ^rirftet^ 
ptafttjTe S)annelfe* ^onå ^timobig^eb eg (Smbebéi\>ei: 
^av m^b 9tette gjort ^am agtet af alfe btUigi^^Nibe 
SRoritb^ ^\)ilfe enb bere^ bogmatiffe 2(nfFuelfer t^ce. 
jga;t ^ aibrjg taget ^>etfoo6 3(nfMlfe; men cen^ $ii 
bene Saftet uben SotfF|el ^^ Øtote og ømaae. ^an 
^at tven^ @ange \>a?tet anfla^et ^0^ 4i)vttg^eben fov 
fi;it9obtge ^(ttinget; men et — fom man' af en o):^ 
9imtvin» fnnbe vente — begge (Sange Weven frtf jmbÉ^** 
$t agtet 9)at>n faat)et i £itetattt|en fom i ^ttfett 
ot^tt^be Hg fere faifttibige ^omUeter^ ftiafom @ut4 
felb^ J&o4feii^ SUbenberg^ 9>at>eU. <Qt)ab Sk 
fel«^ min ^iOiocr^arbise S3en^ ^or fagt^) om fat Sbif^p 
a^otfen^ æetlebning til ^unélig S^ffalig^eb 
i ^aler (1798)^ bet gjorlber iigefaa fulbt om ^oné 
^betragtninger ot>er t>igtige O.ptrin i btt 
luu^tige Siv (1800); ''at be vel inbe^olbe enbeel 

*) iDanff 8(t* ^iibenbe foj: 18ai 6. 543. 
» * 

Digitized by Google 288 

IfMt of ØQøiie/ rnn hcs ffft m SkA ^øiébt hm tt 
|t(frøi(e ^iMiwmb at taffe fbt bet Sbifalb^ ^wntieb «e 
Mm ntofctagttt.*' SØpifen ^««ke (oab^ en tMirm refigM 
føklfe es en (evenbe ^>§antaf{e; men .manslcbe fiavel 
t^loftiff fomoratpriff Ubbannelfe/ ^t>ovfor ^n ^Oee 
iffe fem ^ier fan onbefote« tiKSftertisnln^. iDm te 
tre jøt^tisi maa bet maaffee tiOabe« mig f)tt at nthfMiH^ 
l^b jeg em bem ^at b$mt i ^ifterlff Calen^er 
(fetfie Vardand ® * 65) : '*er ffiønt eg ^Katerien tHrtblgt 
®l»re9/ tlWdemeb et krmigt 3nb^otb ^ee ^avtl€*4 
eg Siebenbergé ^rorbibnertilfaraebémeb Slaufeni 
eg SRaresellé/ eø^ en ti6 ^QjerteUg^b meb'^manben 
fctbb^iibel. ^ i^eettfF/ ifirt efegifF 2(n^jeg git^r be^ 
nben mange af ^aeeU^é Tftbeiber *) en egen 3m 
tete^fe. (Sntfelb fon iligemaabe meb fin let betMrgcr 
lige 9^^nta|!e/ ^n biberlige %$ktit eg ftt Nemffarenbe 
®}>reg tMrre en fettv«#Hg ^aler^ faa efte ^n fim frlf 
tiU ; men i (in ®tr<rben efrer en fF|fn %cm f»rgiemniet 
^ 9Rater{eng gnmbige Ubferelfe ^)/ eg |eab et beg 
fmi^e Otbnben fpnbige eg vel fommeni^ngettbe %iCf^ 
fer? 9R«^ al }(gtelfe fei? 9&anben6 Patentet eg ^irUge 
@ieer veeet SReferentén at anvenbe paa ^i ubøm 
SaleiT/ ^b £lvimt<lian Pget em Oeibé SBebea; ^ 
denHir mUu osteadere, ^antmn w lUe prmtafe 

'^) ece^tftbifenei; 1800 M <^ <&• C^efbrtin eg 
lemaafftiftet 1805* 

**) &u iforr bane: Sjalet eeet be f«6eaii({ge e^n* 
bag^iScjrtct. iftS>ul 1799 (ffeve Sinb eve iffe 
atbfemne}* .Digitized b^ Google 289 

pøUkirit^ si ifigenio sno tenipei*iir« quaiii initå^ 

ger« mildsset." &«itle^« fTteiD jeg 1814 i&eti9ar 

fåa m%t fra r at hm sfftmc^Jisf SKanb toj nrtg benn« 

S^emttifntos ilbe ^p, at f)m medet ttiere taf(e5e mtø 

bnføv^ fiat)el mutibtliaen font paa pctnt^ tmmiii i %^s 

" ttflen til ^nii ^f <rMf e«é«^ ^^Ibne i Sjolmtn^i 

SUvftf l|le$Deel(18l8)/ ^»or^n fj^er^ «t ^an^'iffc 

fit^ Slette f)atl^k€n gran bebe oji whneeme Sitm 

^rihj,** fomi JSiftortjf Calenber t^otr a<t>et ^am^ 09 pa« 

IBmii^ opr^t^itfen *>m toeb Ubtrftette^en af bidfe ^)i^ 

Dit^ee ^ovbe taget U^aa meget .^enf^n tU 9}}aefv<en 

fbmtit formen*'' Si emtvtii^fe olbeleé K(e ®onb^eben 

lerof ; ^Sisebel ete ogfoa btøfe ^le( langtfra at lutme 

fon^e^ snuvMsr^ men beflo toterigere en^ be før unge 

^^ologet/ fom beraf funne fee, at bet er ttmnligt/ 

fnboj meb en gob SSiOte og. bet ftjørfte^mebfø^fje 

talent/ at b«jfe 5SRangeUn af grunbfge t^eologljfe 

etttblet/ ^iberpaa^fortebebet^QéShitfetb; ogM^ 

^ ene ®runben tU at ^oné^aler el tenge. ville fjoM ftg» 

% i ti e n( e t g ^ot^be fom nng 9Kanb <^mme WfyO^ 

^ ©utfelb/ atl^litt regnet iJtenbt ben tibé'''®ett<er^** 

af^t>lt(e man Iffe f^rbrebe noget ^iagé @runbig^eb» 

Si^enberg^ar i fnt^fotoblograp^iil nt^ etfTeiig Ofxt$tip 

^ beflaget , at .^ancfl>«bte etibeiel af be ^%am Un^ 

bom^ar i)«a ©ramaturgle og, f^^ab man'ben @ang falbte 

belles If^treø. eom 9}}anb ar^eibebe .^an frafNgen 

paa at inb^ente bet Sorfme^ \^an forfmaaebe S)j?gf 

neté a&ifalb/ ngar bette ffuibe tclfiobe« \>tb Opoffrelfe 

af'bet <^rtfleHge ©ement I iprtfbtfener. S>a ^an 4,805 

ttbgat) fin fKJle Øamltng af c^rlftellge Slellglon«* Digitized by Google 2SK> 

fftiet Ucti^^oii uf m tpbfF Sticenftee (ti^nflC ^>ft^ 
t). @e^en) icettefat> fbtbt ^ tagb< fir !ni^|t» Sirøt 
paa M iHrw<£^ttften, og i«ia *pia?bkatet i^tiftellg 
vtb 9teIi^on^taletr. ikimhtti fi^orebe (i SotM^ tH 
e^nmlittgen« anbea. i&ffl) tneget Y^tigftt^ 4r miti§t 
jufete ^vftbifojttet |itp biri féfltbe (tetKgcti/ ii£ 5e købe 
altfor liben aiestfxia bet €|i^^rttge; tillige ^mnr 
|att ben (t^^ot grunbete) Somnnitigt "ht e^^f 3Ur 
egerne ta ben ^ffenbe Stmfm^eb føK SSitt^treti kuie 
btti, atbe ti^cvr SicHgmélereve iffi? frit t^dr(^9|attif» 
ttamgte af éarme i»g 3w f ^ bea. 9Utdtoti > 1^ §«» 
{^obece b« {tttlbe Mte^ ibet bt altfbt ofte mjø^t SMIi 
»mi eOer Uot nattidtg SteUgiim i^benf^r £|ri^etibom.*' 
Cgfaafit folgeiibe a3«rr( gat) fiitbenberg fammt &tMiipiI 
t)(b at falbe bet '^fbtag tii c^ttft^lig (IftttunMH 
Oi^ggeifei Stemme'' (tte S3mb 1823-d826 ^oi X 
®eibéittt>* Om benne Gamling figit, en {agfvubég Stm 
bømmet^): ^at ben ttbm<rtfet(l^ ))éb gnmbig ^omiMff 
'^gif / ptoMfl Ub\)<fiiitd af ben ^ioifteli^e %Yoedkn% 
S&HMSpxoyemé fmagfolbe S&enyttelfit og en^rtetig^ 
tetiife/ (vottil enbnu Comntft ben Øelbne ®mH ^ 
b^ fyitxéWit &ato\M 93<rrb og ifietpbnmg og* bet fifte 
SBlif i bet ^inbelige fjerte« kondom."* .Sen &anM 
fbt ^tiiiittg£9fii^ fom Siécenfenten ^ec omtoio?^ Ufé 
ha 93WSenS5otfeN ogfaa i ^i @rab;^ at bet 
cv (imeKgt^ ben ligeleb^ t>eb ^ ^alet Ma 

'i . , • 

^ Skmil eUetadicsSibeobe fæ 1824 é. 148. Digitizec a by Google 291 

* 2ii9 ^r tfft <^ ?ct9lemim!ff > men af gwtegeti^ 
|eb meb at fhfbt et paéfende @te^> »tfdt fna krnge at 
iiflpMte ben SBtftfrtet/ fom gbtje falber fltt »emoft^ne« 
09 { ^t)em nnceiMQtn m temoft^tii^ 9}attft (oebe/ 
3o^a4rSJl^r^al »ton, twb 1816 < ftt 725e 2(ar 
fom a^lfFop i SSfergen ^ i ^Ufm 939 ^n veb fift S(elfa^ 
kn^ebv ?<rbwnetanMfjeri*d^e5 09 pajløtale »itfjbm^b 
imr Neveti ts abncen^irbfit os'obl^bt 9attlar<|f* 3<g 
fttfla^eirv at jeg eitbnti ifU ^av faaet ^ané fonHebe f»i:a» 
Wenct; 09 frigeljg Iffc er Ijianb til at- f<rlbe en fiffer 
Som øm ^am fom ^omi!et;' S}mé ^titbtfeit, H ^n 
tebirtebeltttSBiffop, 09 bet fitbet, jegt^tfgt ^e4rft 
af ^am i ^rofid/ firårer langtfra iffe til btti ^m ^Dtei 
pMlfng/ jeg gjør mig om^an$ ©enie; beeU i^lge nogte 
afj^andv^eflet/ beeUpaa @runb afben almOibeUge 
$Keu)ibring/ føm fymi %U1føtttt ^ave ^^et'^am* 
!JRen t^eb Soréntngen bortfolber jo^ben ^efe actio, bet 
^é ^am fPai ^cm ^ort^t magetod* Og^vørme^et bette 
JDtoment bibtager tH at fToffe daleren ^n^gong^ berom 
^ 2>e felu fto forti %it- flbeti minbet oi^j rit^attftnf 
vif(ø til ben gamle ^tet/ -ber poa ®)>^rg«nroalet : ^itMvb 
bet vat bet fwpr -^ ^\>ab bet anbet — ^wb^ bet^rebfe 
r^alen? ibeUg gjentog bvt famme ®«at: actie. i^tt^i 
piM^^M oittr ^an< fomlebe^alet bi>^bef at flaae (hnge 
mibet ^abmaaiøentet flgaf en faa na9ttfnnbig!(Ranb; 
^men^^nfeite Øtyffihr viKe jlffert irri^ty at ^an befab 
<egte SSeltalen^eb^ Hgefom nogle faa af ^on^ SDigte^ 
if<et ^ané fttbrenelanbffe CltJab, gobtgjøre/ at ^an »at 
^nfr SMgtft/ ^ilfet mm ifilge ^an^ ^rre ZvM^n i 
bin tragiffe 0^ eptifCt 9^e(ir tMt betettiget tii^t onu 

, . Digitized by LjOOQ 1)2 292 

ttwH ^> ^f w^t ©d^ljge Ubttifttfebe ^. Afui favmt 
%ib 3on^i 9trin. ^ SSett^tlir; men bet et mig {ffe 
6e((enbC, oc ^n ^at ubøivet yixotbiUttn* S^an gfim 
vebe paa Øtott^mget c Stbé\)olb ligcfRa meget t^eb ftn^ 
^ategat^r/ fom ^an elfFebeé fæ (In ^atvtøti^me. Og^ 
foa til Abffiaigé onbve notffe ^øManttté i ^tpffeii 
ilbgiDne 2(tbeibee fjenbev )eg for Ubet ttl bernn atifuvbe 
frenifort^ nogen 5Donu Tifbøht ibifltp S* J3|. Sbtéf 
(J^pié jmige/ mig bef|enbte^ ®f rifter tngenhinbe ere 
^rtrinUge) ^arc % 1791—92 fom ^rirfi < ^rpnb^jem 
tabet ber trptfe 50 ,^Pr<ebifener» S^lfFøp ^eter OHs 
variui^ i&uggt t ^ronb^ient ubgav 1795 en ^mis 
poftiØe/ iHUi^vU ^itelblabCifiriseinverupéetteeiricon) 
^ni fflam tm tit at ftaae t>eb en Seiltagelfe ifiebenfir 
^njS Saberé« f^>rganfren9Ug^r<|>iifior 91. @»@ c^ni| 
iibgit)et en Gamling af ^rorbifener^ ^voraf enbmi mppt 
noget Siemptar er f omniet til S)anmarr» 

. aSeb at gaae oioer til btt {|tb|ie ^ib^nim i vor gei^ 
lige Seltolen^b« ^iiiorie^ og omtiite benlDtAt^^ meb 
^vem tM>re (Sfttrfommere ftffertivifle begynbe.benne 9>ci 
riobe^ funbe jeg ^a»e i^ft M at fprtie 9}atmet (^m 
Mt af ftg felt) t^ilbe tttføie) og fige fom Glioinailian æb 
lignenbe |2eiltg^eb fagbe: Sa^erest adhuc et exomat 
tttatis nostræ gloriaia vir secttloruøi memoria 
^ignus, qui oliin nonpiinabita]:^ Qanc ioteUigUor. 
a)og -^ hvorfor fmk 3Ke|ieren« flta»n^ ^ot en^ 
^bffiOige af ^ani^ ^ifciple blit>e at jurttne? 

' ^) Qm 3* 9t« Stttn fom tOi^tct fee SXotbed^S S)aiig 
poedfl Xir^lodie ilte 2)ee^ 6* 97 f^ Digitized by Google ' 293 

Oi Mt tattt 1810 sjjm Spod^; (^ta nthm 
frcjle ©ittb af 3aco6 ^etet SRynftet« q>t:tfMte 
nerv ^vofc^ec anbet S&lnb førfl fulgft 1815/ Hdcfont 
be frm fUtUtmHioniptctbit^ntt i 3w6elaatet 
1817/ og tnbeHg ^r^bifener paa oUe ©øm 
08 ^dtCgbage I Tiaxtt, to »Inb 1823» OCf bett 
f«t(ie eomlmg ^tiee aUtttbi attbet og trebte Oplag; 
og af btn ftbfle er ett n^ Ubgat^e unber ^reéfeit)* 5&et 
)jar ^crøm, at 2)ereé SJorm tflffret) ©em: *'5Dtt fan 
man falbe <^tif teUge ^rorbtfenen ^age t(l ^ro^bti 
Hnfx f jenber jeg <f f é.'* 5Det famme maa jeg fige ; t^ 
htt gliælbH em aQe br Siteratutet/ bet ete mig befjenbte* 
$U »aft^olm/ €laufett/ Slebenberg o. f. v* 
fan jeg paat)ife ^araOelet/ tfart i ben rige t^bffe Site.' 
wtur; men iffe til SB^nften SJJan finber vel enfelte 
&teber ^øé ^^am^ fom fnart minbe om @<^leiermar 
(^ec/ fhatt om 9lfin^arb/ fnart om ^eneton/ 
fnort om ?nt^^f, men albrlg en ^eel^rofbifen/ foifr 
Stogen af bc^e juft faalebeé t^ilbe fjwt f)o\bU SjW 
vil aOigeoel omtviole/ åt ^an fjenber og^ar ftUberet 
btéfe SK^flere? iKen bet Ipffebee ^am/ Ugefom €icero> 
ha benne felt^ombige 9iømer fluberebe @rirferne: at 
optage fun bet beb^e af nbenlanbffe "dalere/ og faalebe^ 
at fammenfmelte bette meb fir eget ©enieé rige @aoer/ 
at OrlgJnaHteten blev lifvaf fet *)♦ SCHerebe om be fwfte *y Øtcbi't j^oé iClt^tnctiliatt ^ l^oor ber l^anblcé berom, et 
Insti drat. L. X. cap. 1. 5. 108 et 109: Nam niihi 
\idelnr M. Tullius , rum se totiifu ad imitationem 
Græcorum contulisset, eHihxisse vini Demosthenis Digitized by Google 294 

TMé%fT af bmkt S^fKCtt fhn^ (es fte Wnfi .^«r 
^a (i^iiL e<iien>ec* Igt Hats. e* 44): . ''&n:bi>m^ 
^fi^bis^fb.^ m^^fb i 35eK 09 Ji3eiir6e^{é forett« 
f(g Ugøfoa ffj^t i ^é Un5<vfj99e(f«f / fm aSelMoi^ 
ineb itn egte tt{i^i$$ Timb i ^oné ^cbifmer." Og 
meb ^t mange |<rlide ^Ir^iber ^r !&r. SJf^ttfttt 
iSf^en 1814 bttigtt foat^elvotr tirtte ^^ogte fmt 
. vøc ^omil^fTe Siteratuc? ^t ^^ fibffe latigfra iffc 
Kieb fM tnange/ fom t^i/ ^(m^ fii^^ie Z^9vttti mflt 
at fe« ubsitme. ^i af in faabatt ^ra^bifoint ttUt tn 
ttbefTHt^eltd S^Mbitt^ at faae Storffecaf Bttib^ fem 
f* <&* en Cfanw:/ en^ S^« ^Antet/ en 9Ulfl|ai:b ^ 
toeteto^bem* 

Øem ^r«fi i ^ot^bftaben; ntt netop i 20 Zøx^ 
ogfom &rret i ^)>a|bfalf<»ninamt^ ^ 2^ 90^9 nf eet 
^t)t Seitig^b tii at inbt>irfe untibbtlbact poa'en 
iiR«ngbe (^eriQsifTe Canbibatet^ ^Ife (;flbeel^ aOetebc 
tuCtobe ^fldfle Smbeber* ^en ^le gavnlige 3nb(l9i 
belfe af en foabop S^etlebning^ ^abtgen oplpfi )9eb bet 
^etUdfh ^em|>ei^ laber (19 <f& betegne* SSUbt SQogen 
^be ffg til £ttetatiiren alene/ ba funbe nuafhe ben 
samle SJett^leti^eb^IOtretd 0«b: hsdbet amatores, noa 
imitatores, ^nbe 3(nve^beiff/ i^i»m»el i»i inogte tiyttt 

(om animer Dilbe t>i ffge: Luth^i) , ci^pUm Pla^ 
tonis < (Di t)Ube ff^e: Reinhardi), jucandiutem 
Isocratis (Fenelonii). Nec vero quod in quoqne 
optiinum fuit, consecutus est tantum, aed plu- 
rimas, vel potius Ofnnes ex seipso vir- 
tiites extulit'imraortalia ingenii bea- 
tissima ubertate. • . Digitized by Google 395 

mt t og %lm ftttt ie fmbe &pttaJftn paiftnbt Sfitfn 
WgifAn^i ."Sten ^a, føm iitt tftefttt. S>». IStyn^. 
.fettjenéfto af $jratifet)0^ee 09 (af ^et IBtaolv fot 
^vié Ojtmaailfe btc |>vaf5ileé) fo^nb SteUgi^f'iteH' 
Kbilttbetfe/ maa ^w:tm tttbftr<ntEe fig tU Simatøi 
»H eiet ^eiliUs^ia/ men tetvfe paa ^eie bet banfTe/, . 
Botffe 09'fje»(fe golf*)* $^i ojfaa tØDrølg lirfe^ 
®9nfift^ ^toHHfenet ftitiøen^ beett i Otl^inaifiMrodM-/ 
It^^ i f9eiifF.£)9fi(artte(fe. ®atts SDafl^olQ} fottiri^^ 
€t Znltbuin^n iii at ^n ubgoi^.fm anben Tiax^ciAi ^ 
^oo^ifettetr Dar^ at^attge ^b$ fyim, bctycobt tortl 
bftt fArfte @amltttg d ©ott^ei be 9 ^ot/ ftben ben 
t^fom« ®navt et tm bette Zanoåai ubiøbet ^ fibeti t^i 
ec^ofbt ben. ^Si^npt^ SCavø^mg. @& ba HmtlSSi 
maottø Mitge oé en »9 ! Snbmt en mtereéfont^ataOfi 
imellem biife' tDenbe ^mikUt fc ben/^At,S^9^ ^h 
osatorfffe fSttleirhlngec |aoe f«l: o«, i^nli^ til nt 
tro^nge b^beire inb t bete^ 93egrebet om geiflUs fBelto; 

^iiønbt bii^ ^^torbifenet/ for «t ni)M fulbfom^ 
mmt^ txé»t tn ^øi r&xat af SmiBeife/ cre.be bog 
jtiQige popvAme iOtbe^ ^^e a^t^bning^ iigefom |o 
øgfaa ien f^tfle @amlhtg beftaaer af .^letr^ bet ett 
i/i^{^t for en Sanb^bp ; i(Benig^eb. 3>ntbtettib' g^ bet^ 
irifimtf iblanbt TQmuen tf fe faa .^nb totbet/ fom fmt 
fjelbene wUe vor^e ifbmb ttl at følge en foa^jot $alet/ 

*) €ttbcct af axpnftet^ gUrøbifcper crc ogfaa ooccfotte Digitized by Google 296 

§9 fNti »os løHøH dtct at ifff( ftt ^IM^% f>raMfeiu 
S)et et b« sebt/ nt ØAYenif ete fnif^Oltew %^ for 
faabanne 2<r^ manglet bet tttt ^Oet iffe i t^ot n^ete 
SitetAtttt paa Mfehbe o) s«ioniigØlit)rhiø. .C«alfbei 
^ ^aftot 9b* % 9tjøRne itbgHMt tt^enbe TUacionftr 
benf^lie 1819 unbet ZittU Øataliits <tf ^tm^u 
eeitet 09et bt til Øjfnbagitttc^ Oft feftetne 
anotbnebe^eFtet, 2 ^le^ bett onbrn UfleCebeå 
12 ^le<1824)/ fbm 9)}enidmanb ^eelt gennem f«it 
ffttte* Sottaleti til ben fgtftt ^tgong tr niirtfells tieb 
gi»tf(ittetené øprlgtlgei&efjenbe^ie em ^ne tiMl4ete9>tci 
bUemdobe^ ^9 3(atsangen feto afviget fta ben firbboitlije 
%tbé i3nbbeltng/ veb at Uff^ntt^ ittt meb JtMeaont 
(jfjnfU ^(bventffnbaø) ^ mtn meb SRptaotfbag^ SigefMB 
Siu 9t j9 n n e iblanbt vore. ftlbte 9^t<r^et fan nptm 
fmtte tm gamle ott^obøre ®ble/, faadbfl 9>a^ 
S^i S«- &* @tnnb tv tg iblanbt be mibalbtenbe^ ^ 
enbelig ^foftot Sic Z^øl • 3* X S* Ji ol m iMonbt 
be ^ingf* 

5&a jeg oftete ^at ^vt SelKg^b til effentiigeii at 
fttte mine ^anfet tm ben talentfitibe og paa mange 
iKaabet af vot Sttecatur fottjentt/ menogfta I fbre 
i^nfeenbet vote 4!>nfTer fPuffenbe Sftibent^ fem |eg 
n^iig no^vnebe r vil jeg ^Oete toge ben forte €titif ovet 
. tt ®nutbtvigffe ^ta?btfenet/ ^vllfen man ^et. venter, 
anben(lebéf^a* Om ^and bibelffe ^torbifenet 
efter Zibtn^ 5arv og SeiMg^eb (1816 ^i 
@(^ubot^t) funbe viéfelig meget @obt ftge^ ; men jeg 
nrinbe« Ingen offentlig ©om beronu JDerimob er f^rjle 
S)eel af ^n« Ø^nbagébog eller c^rifle«9^ ?>wrbifener Digitized by Google Mmxt af ^ mb ^ f^pat^enbe fRtdt^nt^ 
9><i^ ^ottrf^lb^ i t^t 9^aaneM(rHft føt iO^attf. 
1628. J^ab 4fatt t)<btieir ^m {tg: at ^ove tefi tern 09 
otter krfl bent meb Sooi^elfe 09 Opb^ggelff/ gjélbet vi^ 
im m(aig« Scrfett/ bet befe biéfe' éiofnb^ %$M\tt 0$ 
reftgijøfe 3lnffttet{>t* ^r. ^otnf^lb unbf^lbet bet |>oief 
nMfff / (btn pia ofte fotefommer i bi^fe ^oTebrag; men 
beffagév bod/ ar ben Mibe SJeemobé^one^ (om ^an faa 
meget elfFeTr ^er fun fjetben bb fot^an^iøre; $an 
M^rimi^et at iHft ^to^if etter ere biUiflt^ men at bo 
)f(e altfb tage ftg ub fom faabatnte;. ttlbeeK fbrbt %ai 
tmti aftjiger fra tMw <lrfelige »ibelotoerfof ttelfe ; fra 
^Ifen ber iffe (^ Digeé/ meb minbre **ber i^nbef i 
Sligttg^eb^ «lar^e^, ^pbelcg^b og «rttfr>" fy^iVtt 
letben tr ^fl^Ib^ ttfeb ben npe af^f{or ®* frrfjøgte 
Oijer(ifttelfe, 3 be atferflejle Vw^Wfettet (Iwnér 9lee. 
jl^betlng^ og om ttbgle bemorrM^ at ben poetiffe^one 
-^fy^i ©tfrb i r;)rlgt erfjettbe« — er n«r veb at wm 
(ftibe ialenl €ttemafrto *). Mmtt i TCaret 1826 
tibgav-£irettttat ^otm — enbnu Inbett ^an biet) $r<rfi— ^ 
en ^Éit) Citeeé ^r<rMfener uttber ^<tel: S^riftné^ 
Slien til ^abereti (paa SBa^ll fortag)* Sigefom 
be ere ^olbte i aSor Srelfer« 5ttrfe paa C^rrpianl^un, 
faa vibne be ogfaa^om^ at forfatteren ^ar bahnet ftg 
ffrer@winbtt)fg; og irf^felcg ec uben j>elb* ©fjonbe 
^n itu eter @mnbtt>tgd @enté/ ^r ^n bog optaget 

♦j ^egei fnatt fan t)cn<el i iDanf! 8fteratur*JKtbciibe 
en Sleccttfiwt oo«r atte tre SDele af ©ønbagdsSJogcn^ Digitized by Google 29B 

(^ ^ ben &vinMig!ft eMH,<dtMbt{i%t %dl^ S^mcbi 
|eb i 3>oiitme^ t^tt et iftifit»i%nbtt ^nWmm ^(tet 
ttieb ®UrN møbtage ben fulbftenblge ^(ai^ng af ^væt 
bifenet^ fom. ^Mt i ^rtoien toioer , men fmti en ti^^s 
S^fé af ^ang M SRobcn^eb ^inbttl^it ^ofbt tik 
boge* O^aa m ^inbeft.SSen af ^r» @tunbt»<9^ .^o^ 
^or Si. ersse/ ttbsa\).1825 (tU ^beet fi» be IBanb^ 
Ifbte) en iUben Øombnd af f>tftbttene(v øverfoiH fla 
^hflr H Mrrbtge at tefel. 

S92en åXbtt HH atent vat i^ebftaben o$ @jafb 
hittb/ bet ekbe eg i Sftetaturen inbf^rte toelratabe ''Ikm 
btfafitet; (^ ogfaa Stlget^ j^vtlge Sgne 09 nattnti^ ^0/ 
vebptøitfhtbfirtnc ^0 og.S^lbmb^ ^be Hbnurtfebe tm 
Itte^ Mtt baobe iHtmif^tiifytb etfjenbt^ 09 tei ^ 
9tfeé t>«b fkte Sjremplet af ben nyefie ^ømlletifFt tttn 
Mtuv* ^Saolebeé fvemtroebet Obenfe meb bM tiNnbt 
^llftdptevfler: ^alttbanitDtHUt 09 91«; gabets 
Stib^ tneb bete Sbiffep, ^ec$> IBIbotg ttteb.i)et^ StifM^ 
pro«^^c^iøbte 09 3(albot9 Vtttbtøen te|NMr|iRtteree af 
bete tinge (pibeti tU fIRamgev forf[øttebe)^t<r^^ ^en/ 
tié^ Bttxup. Tit ®ti1Hflaben 2Cat^nuf et (tngt 
ffal tmbvOfte fin 9iept<efentttnt^ tøt t^ ^aobe; t^ bet 
fan let opnaaeé t>eb en n^ øomling af bet^ nuvortenbc 
JKifbp^ bet aOetebeJ Hmm 1821 09 1822 iibgao 
tvenbe tnb^olbétige S^lbrag til ^uuéanbagten^^ 
Oplitoelfe/ D9 1824 Itgnenbe 9&tbi:a9 i tn n^ 
é am len 9 af Ørebifenet/ ^lb«ie i ^t. S»vib$ &itU Digitized by Google i^&bøiSe^) (»åi^SimpM Søvtes/'it^fM ^^«|I»M% 

3C5Ur4^ efter Ste^den meget forte ^ ^))iifet ff4iter t^e^ 
en-emfftttenbe eSet t)an{reli9 ^atetieé UtmtfUns* 

SOlirrfel^e^ etit)og i Ækfené ^iflorie^ ete ^e^ott^ 
»iJreNfenjer/ fem St, Ølic S^Ser ±825 nh^ 
. Q^i,^mpt\ i Øbenfe) meb tUf^iee ^itel: ^t ^orføg ' 
til faiib e^tiftenbomiS^eftprfeiife mob $t)i«t 
tg aSilbfareLfec* ^an pilbe nemlig toeb beteé ^ob 
belfe foretage €ont>entifleté og ®e|Hirattdmcé 3nbtt«m 
gen i fine SD^entg^eber CKSefieb Dg SSeile) og t>eb bereé 
SBef jenbtgjøtdfe tfmc^ ber fanmte ;9(rmeeb i en^^ ftorte 
£rtb^» ®ftifitet iditoei; om en fjelben fotltanb og 2)9g^ 
ttg^4^ S)etre ml ogfaa (unne Unete^^ af ben $5eb^m) 
melfe biroiMt/,.fom ^c$ox @runt(t>ig mdtøeelrei fit 
$^oI. gjiaanebépift (2bet »inb.e^SSfg-)/ ba bennf 
Sovfattee fanbt ftg opfot:bret ttUt mob^^e S)r* ^abetr t 
abfFiWge Q>itn{ter og (fer til at ab^are imob ^'bet pt(tt 
fMigt ^avebom/^' f(mi let fnnbc opfomme^ naox ^xus 
fmie tife Diibe ti^iaae beteé SOlenig^ber ^éUgé'tXm 
bdgt^>>ei^* ^r* @. inbt^mmety at Z)r» ^aberd 
q>r<ebcf ener, fPjønbt tf fe teen ; bibelffe **)/ fottjene megen 

*) 3cg etinbr« iffc (\t ^)aoe feet biéfe ^roe^ffnee-recin« 

fecebc i nogen bauff ^{benbc. 3)crimob cce bc 

anmetbtc mc\> S3erommeIfe i $etetfcn^ $rot)in3tar:i 

' bcdc^rc flir 1824. I, 71 fg. ' ' ' 

^^} >Dette fan {nbromtneiS; men bccaf føtgec, ingentunbe 
— fyocdt 4>r; -®. tittigc padftaae« — at U ete iff e# Digitized by Gobgk aoo 

O p imt lffAxiU fa. ^'SM er mnilis It^m (SftnfMffér^ 
men en fri Z^nttt vi ^^e^ fom tttmeMii, ofte iiir6 
ituft 99 Sonne ^ ubtoler finreltgiité ØverteviBnins, 
09 bet poå en %5^ ba ^n fan vente ^øir^et 9tøb» 
ftgelfe; øø aflerebe tette maa man ^øe Tfgteffe fét, 
ifflre paa en ^ib^ ba 3<iirøbeeie^ Snnfenleb 09 Sige^ 
§9Al9^eb i aanbeUse^cn« eve faa atmtnbeU^e^ ^If 
af aOe S&efjenbdfee* ^tttil (ømmer ^ At be fb^e ^>rfty 
btfener øtfe^ øm juft ifh ID^bftnbtg^eb^ faa bøø atvøtf 
lig fremfbrffienbe ^trnfning^ S3e(jenbtfbb meb SKenner 
ffeté religiøfe fSiaUxt^ Sttngeagt før ben ^erfFenbe, love^ 
legemlige ^nfemaabe,* øg ^a6 jeg fPatter ^øtfl af alt: 
Øanb^eb^fjertig^eb.'* ^^ min Sen! JiNni>eeb 
^(tb @ntttbtøfgi 9tøeé bet^ber^ naar ben \)bti %ttfåts 
tere af en anben @føie enb ^ani^ øil fWfert ^— berføm 
£^e iffe ,^u\ft Qenber bii^fe ^rebircner — faae ^|l 
til t^t gi^tf S&efjenbtffab bermeb* Og IDe øil itU føn 
tr^be bet* S>u Saber prøøebe meb Øinbig^eb i^ 
(lininbtøigé ^nbøenbinger øg beføarcbe bem i "fem 
©reøe'! (ubfomne famme Hav i'Obenje). 3 Hqxtt 
1826 nbgaø ^an^ i 2(nlebning af ^en tufinbaar^ ^nUb 
fefl^ pre "Prorbifener («b^aøn f/oéfåtif^tiy unber $itel: 
©anb^ebem 

Øamme j^u^elaar frembragte/ foruben enbeel em 
(dté^rofbifener*), SKinbetale øøer øør ^relfer 
2[efué C^rifttié/ ubført i 'Ptor^ifener paaaKe^jøm 
00 iQeOigbage fra førfie Tibuwt tit ^immelfartébagen i *i ttk fom fys>U>Mi J^øbcnl^aøn, bleøc ttøftc tilfam^ 
men i <ft »inb. " .. Digitized by Google ^01 

,teti baitj!e StMti Sirtetaar 1826 ftf ^eter ^ettnl, 
®ognept<rjt i fSliU («^<ftii 1827) — et ^txift, fra 
fy^H @jenncml<r|?nin9 Sngert ma« labi pg <rf|Tr<rffe vc6 
tin (efpnbetUge ^itet; t^i ^t Inbe^olbet -manse bctfige/ 
^iertetise ®t^ber/ Sotfattmn et f^bttll %akv, mett 
é^f^mm fts faattbet om ^atefunftett/ at'^an f^neé Iffe 
ensang at fjenb« be ftmpte^e Steglet for et S^ema^Ubi 
bragelfe af ^ejft^n, etter htt'i 'be(lemte<Sremf<rttelfe» Zil 
drtmpti tJ« jeg ttortwie bet f^jle ^g fibjle^^^røa^ ©et 
|^rflel9ber:iSR in ^afl&lg^ fagttnob<ge Jtongf^ 
forti f omme r! a>«t fibjle: €^riftne! labet^« 
fet $p tii btn i^imtnelfarne Itrag og åltib^ 
attib^ faa at \)t bøit Stnæt ^bmpgelfg'ett ég 
tUbebe; men og faa at loi Danbre fremglai 
b.eli gen .^g arbetb:e ^tttt er en )>a<fenbe ^hbgang 
til en ^ale/ men tntet Sl^tma. /S3t iMtte l^nabe^ at btn 
lenbtta unge forfatter ti \>U unblabe at ubbanne ftt fjelbnt 
talent* S&afl^olmé ^alefunft et if«r for ingenta 
exiiberantia en ppperttg S&og^; og ^oé ^aftot ^eten^ 
finbel i p @cab; ^t^ab &iflM (III, 9) folber vigor 
Bt oolor exubeiantissjmus« ;2leg tilføier blot btn 
j3&em<rrftfihg^ at beitht forfattet efter (in Slafur Ij9t 
^Ifi j^ølbe ftg tit .QomtHer og oioet^ovébet til betattal^i; 
jttfFe gorebtag^ . 

, Qti n<e\)nebe pt^enfor tre anbre ji;b|?e @etf{(ig^^ 
l»aa ^(1 ^a?bifenet jeg firtter me^en ^rii^.' ^r» ^^ 
®eerttp ubgav aHerifbe;1820 en libén Øamling af 
(10) 5atet^ .^Ibne l.»abotp^ «irfe (»albotg ^ø« 
{&orc^); og af en unglKanb ^ar jeg fjeibeht iéft nogets 
foa'frit fi^t ot^iSlaiijrer 09 for alt ^tjøbenbf/ )$aa fomiii^ Digitized by Google 302 
%ibA Air 3ti^^(t«t tilfreHfHIbr tHEb &^% øg %mu» 

agffom SKAfltKb^ffriftet f^t iitetotuc 
(3bif 2(«(9t ^^ ^f^O ^ #^(> ^U odfaa feg omlafe 

ifterbi be utlom i eel:%ar(1830). i^ne<til^mmoi26^ 
titjoi^« efter Sbifloppmé ^3b «f ^ani Øøn> ^a^ 
^; a&* ^» J>tt|/ 0^ m eet 8S<bné tære om forfat!« 
unit ^uti^f)tb^* S)(t Siteratuti^lfbcien tit nof 91^ e6 
b^enbte R)fb 9)}<rttb^ fom frenitri«ibte påa en gUmrenle 
!)$Afibe/ men enbte flet; eif btt gl^beUgt^ vice. versa 
at !Mfft p^a ampler/ fom Sjtt^'i^ ^vU S3am^om8r 
H UttS^ontébannelfe i\øo^ formebelft trangt førfjømt, 
eder birø^ufut^enbtrmen fom be^uagtet i iS2anbbom& 
3fAi;ene ar6e8»«be f!ø frem tit at. «>oobe baobe tn tecb 
.^eoips 03 ftt ))dtalettbe .9k«ft» 3eg fon iSf e unblobe 
«t nebfTrive et ^eb af ben tfi^^mrtmtt fEetenfbii^ ftebi 
ilet faa. albeké vihttøftx min S)2enin9iøm benne ^ altfi»t 
liblig tobte.^ S&ifPo^ ^^ troer nemUs meb fyiin 7b» 
melbi;r / '"of en^ttjrø (^^Ugfin^ £irfer t>ll f^ie (tg tft 
tott «eb ben 2(anb^ fom gaoer igjenntm bi^fr $a(er, 09 
^meé til '^jotajtetfe for bere« forfattet. ^onfMe 
til bem/ i ^U(e bet; vboér minre eiib b^ fevefommr 
fDZengben; t^i ^an t^anbrebe ftn SSei flille^ Jsebeli^ o) 
forbt^ngétøjl, 09 levfbe mere i fjg fel» 09 i pn ntfrmere 
jtreb^ enb i ^erb^rtt; men bm <^te Sn^m^b 09 ben 
fanbbrwf O^jrigtig^eb i Orb og^erning, ben tJibcnfftB 
>^Ugt.®an^fe^ og ben«:ebte(le Stagttr*. eonb^eb« 
fiertig^> ^itmonite^ øg S&tttig^b^ ^at>e })»rget ftg I 
i^ ^Ui^^^H ^0£ gjisnnem bem vebbiioe at tkk Digitized by Google 303 
i ^n fumnie 3Utibv ^trl^it ^^ø^okMe, 5én %ib Bor 

^tt 5«mniee> at ttftidnt'mtm^ Zaltnt jjiut {19 rii^ 
fjentf i Øtift^røi^ ^c^jjbte« »Pi^btfetur (tilfam; 

^^tfStet tf fe fit^n iU^ %an^ æ«it faomedct ^ntm 
M. i N(jt{ ^alcii^^-(i(«r M btti Xn»eiibe(fe net^ Am 
Pde< ^ fbt: iDl^<{^ / fom ''t ten. vonne $^UIfe^ 5m 
(fjjøntit S&egei(hi»9 for fttHgimtn 09. beiK^ ^tta* 
TijXHi^^t )>aa tivtt; bet iyfe^ ta«9efr<e S^ltf og^beit 
fle(i$Md^^<mbébiinitilfe/ føtenet mb nt let bet^escUg^ 
cig ^P^ntoifie 03 en uoMiinbettd ^^ over -^toget^ 
^trOoetfidt n^pmtur ft$ til (gnbttt; 09 S)t ^ 
t>e( i^rebe Untge bi^jmt S>e¥e< lefjenbte Oneeterelff 
foc 4tlfe «t finbe ben Altfor \Hbtl#%. }(8lga^iiiM jes 
ti^tittu fortelige^ iMH)tie tre ®(«gé ^Mfter^ ^rvcb 
t)ot ofFfttfEe (09 fer en ftet 5&ee( tiOtge ben ^omiletlff^ 
.£i(eratur er bk«en toiøet^ ogfaa i ben npefir ^/' nms 
U% CftfuaUalet/v ^(n^ftgeib-jøer tg ovtrflitc« 
^rftbffenetu ($0 af bi^e €ia^er fnlbe'éfte fiinM 
men til een)* » ^ , 
, S^fi nuKi bet bu ecinbtté^ øt en ^mgbe fiavel 
Cafuftltaler fom egentHge ^rebifener finbeé i oqre fiefie 
t^eotogifFe 2:ib«ff rifter, fa«fom i (goangeliff 
SRagastn for banffe ^ant)§ebéelffere/> ub; 
gi\>et of g>cov(l 3^ §• »oefen.(4SBInbl800-5rl804), 
i SalUfeni^ 9R.agaiin Øluttet 1802), i Øammeé 

*) 2(iiførte 6t«b €?• 68. Digitized by Google 304 

t^fol ttlaatitMfftifr (fintttt 480^ iø} <lt>iiV5 
taUfftift (fom fttn ^oibt ftg Ut ene Tløx^ 1609X 
5Detimobii5e(tt(f^ \ti, f om ^ tiof etinbeer^ ftto^ 
«0e 9>i^^(ener af min $lait fbc t^eo^ogiff^ 2&t^ 
iliet^ef/ }(f fumlebé €ofualt«tet fyix jeg for ml| 
<(fttn t«k a&lfropURdntex« OtMnoeion^tdtee (jtb^ra 
iSi?^ 9«fte|»t<r5iftner os^eeiUglgféHtiifet «f 
^ftor ^. i>olft/ (1823/ i^oé ®(^»ot^)/ og iKhi 
S^vne«/ 'Pa#ot 3txiiWBliti^misf)tb€t(A^ <Sb 
bets 1822)* 2)v» Jt o^en t^^w 1817 en ei nbet^bcHs 
J&wgMtii CafuAlreben*; mtti le iieH^ttt foK^om 
IPebe *> ' Zo unge beyavebe W«n6 ^t^e u 9 e t> i t f ubgjbtt 
^irbifcliet; ben '9^ft»/ i|v* ^aftor ®tenetfen 
eab/ enbert ot^nfatte fra $l>b# ( fit ^IbéjFHft: Sot 
i^ttU^anbaBt (2 9»inb^ bet fibfle 1627 itb^n ^ 
X^Ktmmier); ben Vnbeo^ ^# 9>a(ier^i«ii^ i fit ttjcr 
frtft: Soi( ptaftiff e^tiftetibom* ,^n me^ 
bdet t)pøt Uge (in (Ibfi^olbte ^ebffen'— et brtfHst 
.^reti^øenbe/ ifirt for en faa itff<r 9>varbiFanc: $|bett 
tHi iiinre^ om bet igien fPa( ^t eftee Otbene: fottmm 
adjuvat fbrtes **X^ ^ jlote ^omlletet /Cramer^ 
$&* ^.^^^^^ ^9 9tein^atb ^ave IpffeUgen befTaaee 
,^}fil9etu -^SManbc m^erftote^iorbirenérfMber tuttet é 

♦) Smebjné'htte træffe«, txltm: itfrk'føe eittig^ebl« 
tatei; af jDonffe ^vcthitanUx, ubgbne oej) €(• $• 
93tammet» ^øtfle 6am({tid ^2» 

**) Sotfacbelfl SRog. 8(nb6et9é narfiaacttbe SBcjftjlb^ 
nindcc l^at ^u m^H nu fluttet SStabet meb ub< 
danøen af 18^1* Digitized by Google 305- 
|>oftU fitf{ i l^intnt, fom ubfom i tt^ihtxtt O^m 

^é SBtt^l 1826) eg i SRorge (^oé Senfen I €^rijliania> 
^fbcniSnglanbfaabeunbrebe ^ug^ S&iaité Xattt 
udfom førfie S3tnb 1810^ overfat iif Cantibat X 9»» 
Sbixé^; mm frjønbt jeg fha^ ub en fciciff 3(nmelbelf« 
fj^gte at \)<rffe.3ntetelfe fbc bett^ Soretngenbe/ (lanb; 
ffle bet bog* Ct ^eOec ^vbe ^aftor ® jftenfené om^ 
^ggelige Overf<ettelfe af Sjuxm^'é SinttrpoftU 
(1823 ^oé Øeibettn) en faabah3fffa?tntng/ at ben frnibc 
opmuittre Ovetfortteten til at vebbltve« St^ffeligore vare 
3(nbagtitlmetne^ Dtntfattie af ^^ifteb (8be eg 
fibiie )&mb 1825)/, fliønbt ber faat^el i 2>annuurf |øm i 
Cfbffkmb gjerbee 3tib(igelfe imeb bered Ubbrebelfe |>aa 
tSntnb af negle bogmatiøfe aSttbfatelfer. 3(f niinbre ^ 
bagtébjeger firembragte bet 19be 3(ar^unbrebe ith foo/ 
betibtanbt negle meb (pecteQe ^enf^ f* <Sj^ S^tfTep S&ou 
fend meb ^enfpn til ^flmnen (1821) ^ min Sufebia 
eg e p ^ r e f pn e (1820 ^ee Øeibelin) fer Cenftrman; 
bet af be banntbt Øtenber ^ e» f. «• . 

^n ftbflei9&eg af Stgttg^eb^ fem foL Sta^bef 
ewrfatte, t)ar 25r. 3» €. ®. Se^annfen« 91 e;, 
U^iendferebrag fer 3efu ttfnfenbe »e; 
f j e n b e r e (2 »inb f)ei Xattm 1828 eg 1829), f)\>ilh 
min aSen beg langt ^etlec fPal befe i ben eeitgtenbe eg 
cerrecre ^erfatter« Original, ^^tri SRenig^eb be