Internet Archive BookReader

Om uppkomsten av formerna ba(d)stu, förstu, rå(d)stu