Skip to main content

Full text of "Oratores attici et quos sic vocant sophistae"

See other formats


THE LIBRARY 

OF 

THE UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA 

LOS ANGELES // K.- 


ORATORES 
ATTICI 

ET QIJOS SIC VOCANT 

S O P H I S T iE 

OPERA ET STUDIO 
GULIELMI STEPHANI DOBSON A.M. 

REGIS. S0CIETATI3 LITERARUM SOCIl TOMUS PRIMUS ANTIPHON ET ANDOCIDES 
LONDINI 

EXCUDIT J. F. DOVE 

(APUD QUEM ETIAM VENEUNT) 
A. S. MDCCCXXVIII. ANTIPHONTIS 

ET 

ANDOCIDIS 

QU^ EXSTANT OMNIA 

INDICIBUS LOCOPLETISSIMIS 

VARIETATE LECTIONIS 

CONTINUA INTERPRETATIONE LATINA 
ANNOTATIONIBUS VARIORUM 

H. STEPHANI HAUPTMANNI 

TAYLORI MARKLANDI REISKII SLUITERI 

ALIORUMQUE ET SUIS 

ILLUSTRAVIT 

GULIELMUS STEPHANUS DOBSON A.M. 

REGI^ SOCIETATIS LITERARUM SOCIUS 

PRiEFIGUNTUR ADVERSARIA 

NUNC PRIMUM PUBLICI JURIS FACTA 

PETRI PAULI DOBREE 

GR.ECARUM LITERARUM APUD CANTABRIGIENSES 
NUPER PROFESSORIS REGII LONDINI 
PROSTANT APUD J. F, DOVE 

A. S. MDCCCXXVIII. ">. A V. [ VIRO • ADMODVM • REVERENDO 

GEORGIO HENRICO LAW 

SANCTISSIMAE • TRINITATIS 

PROFESSORI 

SOCIETATVM • REGIAE • ET • ANTIQ V ARIORVM 

SOCIO 

REGIAE • SOCIETATIS • LITERARVM 

VICEPRAESIDI 

BATUONIENSI • AC • WELLENSI 

EPISCOPO 

ECCLEStAE • ANGLICANAE 

IN • PERTVRBATIS • TEMPORIBVS 

PROPVGNATORI • ET • DEFENSORI • ASSIDVO 

HVMANIORVM • LITERARVM 

CVLTORI • AEQVE • AC • FAVTORI 

DOCTTSSIMO • LVBENTISSIMOQVK 

PATRONO • SVO 

CANDIDISSIMO • DIGNISSIMO • OPTIMO 

HANCCE 

ORATORVM • ATTICORVM 

ET • QVOS • SIC • VOCANT 

SOPHISTARVM 

EDITIONEM 

QVALIS • QVALIS • FVERIT 

SVMMO • CVLTV • OliSERVANTIA • ET • PIETATE 

D • D • D 

GVLIELMVS • STEPHANVS • DOBSON. 1406527 PR^FATIO EDITORIS. Licet itaque mihi tandem, pro divina in me indulgentia 
ac bonitate, banc finire Editionem Oratorum Attico- 
rum, pro mea parte virili, quoad per solicitudinem meam, 
trepidationem, atque ingenii mediocritatem, perque mo- 
lestias scbedarum quae de prelo indies veniebant, in tanto 
mentis turbine licuit, redintegratam et expolitam. Quam 
rem, mi Lector, si ad a^quitatis normam perpendes, errati 
mei (si modo erratum sit) veniam facile, uti spero, im- 
petrabo. 

Annis circiter octo abhinc, quum Editio Oratorum 
Atticorum Reiskiana carissimo vix esset paranda pretio, 
Ricardus Priestleius, Bibliopola Metropolitanus (cujus 
in librorum turn Latinorum turn Grsecorum evulgatione 
liberalitas, qua studia humanitatis et literarum provecta 
sunt, maxime est laudanda, sors valde deflenda), novam 
eorundem Editionem excogitavit : ipse item, literaturse 
magis amans, fateor, quam doctus et eruditus, rem subii ; 
turbasque inter et moras Opus, quale sit cunque, ad 
finem jam perduxi. 

Fundus ergo et fundamentum Nostras editionis 
Reiskiana est : accessiones et additamenta breviter 
exponam. 

Textum Antiphontis et Andocidis ad fidem codicum 
duorum MSS., in Museo Britannico nunc ipsum ser- 
vatorum (de quibus vide Notitiam ad Variantes Le- 
ctiones Antipbonteas), ubicunque locorum supplevimus 
et emendavimus : Annotationesque, hinc illinc in edi- iv PR^FATIO EDITORIS. 

tione Reiskiana sparsas, alias ex aliis nexas colliga- 
tasque, in una continuatione ac serie subter Textum 
apposuimus. Sluiteri prseterea Lectiones Andocideas 
lucratus est Andocides, partim prasfationis in loco, 
partim notis ingestas. Accedunt Marklandi NotulEE, 
e margine exscriptse exemplaris editionis Stephanicse, 
quod hodie in Museo Britannico conservatur. 

De Lysia et Isocrate vide sis Prsefatiunculas ad To- 
mum secundum tertiumque. Hie tamen monuerim, me 
in Lysia codicis Laurentiarii nimium forsan observantem 
fuisse : cui tamen illud unice, mi Lector, in animo erat, 
auctorem singularis eximiique ingenii, claudicantem 
luctuose ac labantem, quantum possem, sublevare, dum 
medicamenta meliora desiderabam. Porro in Isocrate 
nostro vim ac varietatem codicis Urbinatis potissimum 
subsecutus sum, utpote c^ui sordes cloacasque Isocrateas 
optime purgabat. 

In Isseo cseterisque Oratoribus minoribus, una cum 
Sophistis, c^uos sic vocant, eadem a me via ratioque 
tenetur, qu?s in Antiplionte et Andocide. Notandum 
•tamen, Reiskium, in notis ad Isseum, Tophanis Book at 
Eaton excudentem, Taylori manum non attigisse, qu 
in schedis, ut notat lonesius in Interpretatione sua 
Ai\g\\QdiU^,XG\\(\\i\iTophams Book at Eatoii ; o^od.xQWQx?i. 
exemplar editionis Aldina^ est, notulis marginalibus in- 
signitum. 

De Demostbene etiEschine consulenda Prcefatio mea 
ad Demosthenem. Neque illud non memineris, in Vita 
Demosthenis, quam scripsit Plutarchus, litera B., ad 
fines notarum plurimarum apposita, Bartonum de- 
signari. 

Interpretatio Latina Orationum Antiphontis, Ando- 
cidis, Lysiae, et Iscei Reiskii est, Isocratis Hieron. Wolfii, 1 PR^FATIO EDITORIS. v 

Demosthenis et iEscliinis partim Stockii partim Hieron. 
Wolfii, Lycurgi autem Taylori, cseterorum denique G. 
Canteri aliorumque, ad novam hanc nostram Editionem 
passim accommodata. 

Sylva denique Variantium Lectionum, una cum In- 
dicibus locupletissimis mille in locis suppletis et cor- 
rectis, in singulos Auctores comparata est ; additis etiam 
eorum Vitis secundum Plutarchum, Photium, Philo- 
stratum, caeteros, tum etiam Tractatibus Dionysii Hali- 
carnassensis, Luciani, etc. tum recentiorum, Ruhnkenii, 
Van Spaan, Matthias, Hauptmanni, de iisdem eorum- 
que Scriptis. 

Nunc mihi una tantum res restat conficienda, uti 
ne doctissimum Nostratem, Petrum Paulum Dobree, 
Grsecarum Literarum apud Cantabrigienses nuper Pro- 
fessorem Regium, silerem — hominem, mi Lector, tum 
caetera doctrina atque optimarum artium studiis erudi- 
tissimum, tum vero etiam in Atticis Rhetoribus praecla- 
rissime versatum. Quorum omnium, ut ex scliedis ejus 
colligo, quae in pluteis Bibliothecse Publicse Canta- 
brigiensis asservantur, novam, ut videtur, Editionem 
designabat V. D. ; cui tamen magno cum literarum 
damno prius vita preemature cessit, quam prelo illam 
submisit. Adversaria adeo ea ipsa, sparsa et dis- 
juncta, ab eoque, Auctorem suum legente et relegente, 
passim de die in diem aucta ac recocta, summa fide (res 
plures casus recipere potest) exscripsi, et in unam con- 
tinuam seriem, quoad fieri potuit, digessi : ac cruda 
eadem ssepius et decurtata esse, utpote quae raptim 
scripta scriniisque consignanda, supervacaneum erit 
monere. Paginas etiam MSS., passim sedulo notatas, 
uncinisque inclusas, suis locis appinxi. 

Hactenus haBc: etjam tota mihi mente tibique, mi viii RUHNKENII HIST. CRIT. 

tores leceiiscri. Nam ex mille, quos ante sc fiiisse dicit Demo- 
sthenes de Coron. §. ^h'. aliisque Demosthenera consecutis, tan- 
quam florem, delibavinuis eos, quos, satis constat, aliquid Uteris 
niandasse, et apud posteros Oratorum laudem tenuisse. Haec au- 

123 tern historia multo et uberior et accuratior futura esset, si Theo- 
pompi excursus, quem, teste Athenseo IV. p. 166. D. in decimo 
historiae Pliilippicae irEpl rwv 'ASr/j'r/ci h^iiaywywv fecerat, ad nos 
pervenisset. Nunc, quod iile unus copiose tradiderat, per scri- 
ptores multos tenuibus vestigiis qufBrenduui fuit. In variis autem 
Oratorum setatibus constituendis ducem secuti sumus Ciceronein 
in Bruto, 7. seqq. et de Orat. II. 22. 23. audemusque banc histo- 
riani Cicerouis studiosis, tanquam justum in ilia loca commenta- 
rium, commendare. 

II. Vera eloquentiaita propria est Athenaruui, ut nullam Groecice 
civitateni in illius gloriss societatem admittant. Cicero Brut. 13. 
" Iloc autem studium non erat commune Grseciae, sed proprium 
Athenarum. Quis enim alit Argivum oratoreni, aut Corinthiura, 
aut Thebanum scit fuisse temporibus iHis? — Lacedajmonium 
vero usque ad hoc tempus audivi fuisse ncminem." Quem locum 
ob oculos habuit Velleius Paterc. I. 18. " Una urbs Attica pluribus 
annis eloquentias, quam universa Graecia, operibusque floruit, 
adeo ut corpora gentis illius separata sint in alias civitates, ingenia 
vero solis Atheniensiura muris clausa existimes. Neque ego hoc 
magis miratus sum, quam neminem Argivum, Thebanum, Lacedae- 
monium oratorem, aut dum vixit auctoritate, aut post mortem 
memoria dignum existimatum." Sic habet unicum illud exemplar 
Murbacense, e quo prolatus Velleius est. Sed ejus editores, etiara 
Burmannus, non pro reliqua sua religione, Lipsii conjecturam in 
textum iuvexerunt. Una urbs Attica pluribus annis eloquentia, 
quam universa Gracia, uberiusqtie floruit. Noli dubitare, quin 
Velleius scripserit: Una urbs Attica pluribus sance eloquentiie, 
quam universa Grtecia, operibus effloruit. Sanam eloquentiam 
opponit corruptee Asiaticorum, ut Cicero 1. c. " ita peregrinata 

124 tota Asia est, ut se externis oblineret raoribus, omnemque illani 
Atticai dictionis quasi sanitatem perderet." ubi Lambinus Msti 
auctoritate bene expungit glossam salubritatem, quicquid dicat 
membranarum suarum niancipium, Gruterus. Mox Cicero: 
"Rhodii saniores et Atticorum similiores." Idem de opt. gen 
die. 3. "imitemur illos potius, qui incorrupta sanitate sunt, quod 
est proprium Atticorum, quam cos, quorum vitiosa abundantia est, 
quales Asia multos tulit." Auctor Dialog, de Orator. 25. " omnes 
tamen eandem sanitatem eloquentiw ferunt." Vid. Interprctt. ad 
Petron. 2. Viguit Athcnis eloquentia circitcr centum ct quinqua- 
ginta annos, et, Iracta populi libcrtate, ipsa quoque concidit, liber- ORATORUM GR.ECORUM. ix 

fiitis socia ct alumna. Ex eo tempore ejus stadium invasit popu- 
los per Asiam, Rhodios item, et aliaium iiisularum cives : luide 
exslitit discrimen Oratorum Asianorura, Rhodiorum et Atticorum, 
de quo vide Ciceronem Brut. 1. c. et Quinctilian. XII. 10. pag. G23. 
III. Prima eloquentiae eetas fuit sub Themistocle, Cimone, 
Pericle, Alcibiade, Thucydide. Cicero Brut. 7. de Oral. 
II. 23. Quam astatem fuerunt, qui non ordine tantum, sed etiam 
excellentia primara exi.stimarent. Piutarclius Demosthenem ait iti 
ejus Vita §. ly'. dignum esse, qui rcponatur ov/c ev rio icara IsIoiqo- 
kXeci kcit TloXvEVKTOr' Kal "YTrepicrii' upi^fiw Ttbv prjroptov, aW avo) 
fierd K/juwj'oc koi Qovkv^iEov kcu YlepiKXiovQ. Thcmistoclem et 
Cimonem nihil literarum monumenti-* mandasse, satis constat. 
Pericles et Alcibiades num quid scriptuni leliquerint, dultitatur, 
Cicero altero loco dicit, " utriusque scripts constare," altoro, 
" Periclis quaidam scripta ferri." At Plutarchus in Pericle p. 156. 
C. et Psendo-Plutarohus de Vit. X. Orat. p. 832. D. quicquam a 
Pericle scriptum esse negant. Equidera accesserim Quinctiliano, 
quicquid sub Periclis nomine vcnditatum est, commc?itilium judi- 125 
cauti, III. 1. p. 110. De Alcibiade vcro, Pseudo-Plutarclius 1. c. 
cum Cicerone sentit, eique scriptas orationes tribuit. Sed de his 
quoque idem, quod de Pericleis, dicendum. Nee aliter judica- 
runt veteres dicendi magistri, tanquam Sopater Prolegomenis in 
Aristidem : Tpe'ig <popa\ piiropuji' ytyovacnv wv >/ fxtv Trpdj-t] aypafwi; 
eXrjyev, i)r errTl QenKTTOKXyr, KuiYlipiKXijc, kciI oi kut Ikcivovc pi]TOptQ. 
Alcibiadi multi scriptores eloquentiae laudeni tribuunt, ipse etiam 
oratorum princeps, Demosthenes adv. Mid. §. jua'. koI Xiystv I^okei 
TTcivTioy, wg 0o(rtj', elyai ^eivorarog. ubi simul observa illud wg (pnaiv, 
quod additurus non fuisset, si de ejus in dicendo facultate e scri- 
ptis orationibus existimare potuisset. Theophrastus apud Plu- 
tarch. Polit. prgec. p. 804. A. narrat, Alcibiadem, dum in orando 
verba et structuras elegantiores quaerebat, aliquando hcesitasse. 
Nee tamen versus Eupolidis, relatus a Plutarcho in Alcibiad. f». 
196. E. et Gellio 1.15. AaXtly apiarog, aduparoj-a-og Xeyeiv, de 
Alcibiade accipiendus erat ab H. Stephano Thes. L.Gr. v, AuXiw, 
et P. Wesselingio ad Diodor. Sic. T. I. p. 595. sed de Pha^ace, 
oratore, ut Plutavchi contextus facile <locet. Thucydidem Cicero 
inter oratores refert propter orationes historioe intextas. Male 
Simsonus Chron. ad a. 3.334. et Fabricius Bibl. Or. Vol. I. p. 834. 
intclligunt Thucydidem, Melesiae F. Periclis in republica gerenda 
adversarium : qucm quis utiquam rctulit in numerum Oratorum ? 
Thucydidi, Perich et Alcibiadi suppar aetate est Nicias, quem Ora- 
torum catalogo inseruit Fabricius Bibl. Gr. Vol. IV. p. 485. la u- 
dans Clementeni Alexandr. Strom. VI. p. 748. 'Sidag ev ti5 irphg 
Avffiav virep TrapuKaraS'ljKtjg' Tj/i^ fxav TvapaffKeviiv KUi Trjv TrpoOvjiiav 

c X RUHNKENII HIST. CRIT. 

ru)v ayn^lKwv opare, w tiycpec hKacrrai. Enimvei'O, Niciam non 
12G eloquentia, sed opibus et fortnnis bibi viam ad bonores niunivissc, 
docet Plutarcbus in ejus vita p. 524. D. Itaque ille ex Oraloruin 
catalogo expungendus, et in Clemenle nomina sic transponenda : 
A.vffiaQ tv TO) TTobg Nik/ai' inrep TrapaKaraBi'iiojc. Quae ex uac ora- 
tione citantur, eliara occurrunt in Lysine Or. de Aiistophan. bonis 
§. a'. Vide Tajlorum ad ^Eschin. adv. Ctesipbont. iiiit. 

IV. " Hos oratores(ut Cicero ait) consecuti sunt Critias, Tbera- 
mencs, Lysias." Critim, unius ex XXX. tyrannis, satis nbta 
historia. Theramenem uno deliberative gcnere valuisse, scribit 
Aucfor Prolegomenorum in Aplithonium, Bibl. Coisl. p. 594. quern 
Langbaenius ad Longin. p. 17. MSti fidem secutus, Troilum So- 
pbistam vocat. Hunc autem puto de Tberamene non ex scriptis 
orationibus judicasse, sed tantum audivisse, ut de se fatctur Cicero. 
Declamationes, et alia rhetorica a Tlieramen6 scripta dicit Suidas 
in V. Quae omnia a recentioribus Sopbistis ficta videntur. Recte 
enim Quinctiliauus II. 4. p. 7C. " Fictas ad imitationem fori con- 
siliorunique materias apud Groecos diccre, circa Deuietrium Pba- 
lerea instilutuni fere constat." Plura de Tberamene CI. Taylorus in 
Lysiae Vit. p. 44. Sed bic Cicero, saltum faciens a Tberamene ad 
Lysiam, plures omittit, quorum illustris est memoria, ut Anti- 
PHONTis Rhamnusii, partim obscura et in vetustatis tenebris la- 
tens. Lysiae aetatem qui prsecesserint, vel attigerint, fere bi sunt: 

V. Cephalus. De eo Suidas ita : Ke^aXoc, 'AhiraloQ, pvriop 
Kai ^rjnayioyog, or Trpwrog Trpooi/.iia Kal ETTiXoyovc ffvvTE^tii^e. yeyove 
^t ettI riJQ avap-^laq, Kt^aXoc ^e ovtoq 'e(T\£ ^vyuTepa rijv O'trjV. 
Haiic filiam Cbaropi in matrimoniura collocatam esse, ex Pbilo- 
cboro scribit Harpocration v. Olfj^Ey. Ceplialura, ut virura pro- 
bum, patriec amantem, et auctoritate, quam bonis artibus pepe- 

127 risset, excellentem, laudant Andocides de Myster. §. kC- Dcmo- 
stlienes de Cor. §. ^h'. et Dinarcbus adv. Deraostb. §. t'. Itaque 
facile credani Scboliastse Aristopban. Eccles.248. alium esse, quem 
ibi Comicus perstringit. Morum integritatis tanlam fiduciam Ce- 
phalus habuit, ut, narrante ^Escbine adv. Ctesiph. §. ^e'. ausus sit 
cum Aristopbonte Azeniensi contendere, utcr oetatem cgcrit bo- 
nestius. Recent ior, nee orator, sed dicendi magister, vel So- 
pbista, videtur Cephalus ille, cujus lyKoj^wv Aoy/^oe rj/f eralpug 
laudat Atbenecus XIII. p. 592. C. Neque enim Ora tores illi 
veteres in ludicris argumentis versari solebant. Scimus quidem, 
Helenam ab Isocrateessc laudatam. Sed Isocrates non tam Ora- 
tor, quam Sopbista fuit. Ileliqua de Cepbalo babol Taylorus in 
Lysiae Vit. p. 33. 

VI. Archinus, ex Ccele, Tbrasybuli in libertate vindicanda 
adjutor. Funebrem ejus orationem laudat Plato Mcncx. p. 403. ORATORUM GR/ECORUM. xi 

A. ex qua multa in Panegyricum suum derivavit Isocrates, teste 
Photio Cod. CCXL.p. 1458. Ex eadem oratione sumptuin videtiir, 
quod citat Clemens Alex. Strom. VI. p. 749. ndo-t fih dyS'piij-oiQ 
ocpelXerni aTrodarely j) irpoTepov T] iIq vanpov. Archini nomen rcst:- 
tuendura Suidae v. 'laoKpuTric. — cicarrKaXog ^e TopyiaQ. o'l ce Ttaiav 
ipaah', 01 ce, 'Epyivor. Repone 'Apxiror. Csetera, quae de hoc 
Oratore dici possent, occuparunt Valesius ad Harpocrat. p. 253. 
et Tajlorus in Lysise Vit. p. 51. 'Apxi^ovc vocatur a Pseudo-Plu- 
tartlio Vit. X. Orat p. 832. D. et Suida v. lufilixJi'. Sed Taylorus 

I. c. et Lect. Lysiac. c. VII. nialit Wpy^lvoc. Minus recte. Nam 
in his iiominihus triplex forma usitata, 'An^tVoot', 'Apj^iyovc, 'Apx^I- 
j'oc. Sic Eulhynous Cicero Tusc. Disp. I. 48. Euthynus alii. 
'AX^t»/oc et 'AX^/'rouc promiscue Pseudo-Plutarchus 1. c. p. 848. D. 
et 849. B. 'At'rU'oog et ' Avrlvog Pausan. p. 617. G18. Uacrirovc 
Isocrates et Harpocrat. Ylaerlyog Suid. Callinus, elegiaci carminis 128 
auctor, a Terentiano Mauro de Metr. p. 2421. Callinous dicitur, 
non nietri necessitate, ut quidam scripserunt, sed quod hsec etiara 
forma usitata esset. Nam et in soluta oratione Callinouni vocat 
Marias Victorinus Art. Granim. III. p. 2555. Alcinus et Alcinous 
promiscue passim. Vide Dukerum ad Thucyd. III. 70. Hsec con- 
Iractio Greecis eliam placuit in norninibus appellativis. Hesychius : 
H-UKovoQ. KaKovowv. IdcHi : AacrTj'oc. iifpuy, eTrtXr/ff/^wv. Quanquam 
intelligo, non magnam in talibus esse Hesychii auctoritatera. Nu- 
mero qiiidem plurali icaKuyci et evyoL Atticos dixisse, docet Mark- 
landus V. C. ad Lysine Orat. XVIII. 

VII. Androcles, Pitthensis, acer status popularis vindex, et 
Alcibiadis adversarius, de quo luculeutus locus est Thucydidis 
VIII. 65. Produxit testes, qui Alcibiadem Hermarum mutilato- 
rum accusarent. Plutarch. Alcibiad. p. 200. D. Ejusetiam mentio 
apud Andocidera de Myster. ^. <?'. Laudatur ab Aristotele Rhetor. 

II. p. 500. 

VIII. Sophocles, diversus aTragico, unus ex YlpoftovXoig, sive 
Decemviris, qui ante Quadringentos creati sunt cum summa pote- 
state legibus scribendis. Vid. Aristotel. Rhet. III. p. 748. et 
ad Harpocrat. p. 181. Eundem esse puto, qui inter XXX. Ty- 
rannos commemoratur a Xenophonte Hellen. II. p. 461. B. Ejus 
orationem pro Euctemone laudat Aristoteles Rhetor. I. p. 246. 

IX. Cleophon, turbulentus demagogus, et similis Hyperbolo 
et Cleoni, qnibuscum ssepe jungitur. Cicero de Republica, apud 
Augustin. de C. D. II. 9. " Quern ilia (Comoedia) non attigit, vel 
potius, quern non vexavit? cuipepercit? Esto: populares homines, 
improbos in republica, scditiosos, Cleonem, Cleophonteni, Hyper- 
bolum la^sit." Plutarchus Polit, prajc.p. 805.C. ^ouXoi' dvdpojirov^ 129 
airovuiif Vt koL ^Etvorrjrt ■Kti^oir]nivov ixp' ctur^ r»)v ttoXiv, oioq ^v xii RUHNKENII HIST. CRIT. 

KXtwv 'A^fn'tjai Kai KXeiTofHy. Repone KXeof^wv. Aristides Platoii. 
II. p. 170. (jxuPEiv, Ei'hiKi'vvai^ lT]jiiBV£n', &QTzep KXt'wj^a, ku\ KXfo- 
(pivvra, Kcii 'YTTtpftoXov. Alia locii, in quibus iidem dcmagogi jun- 
ganlur, iiulicat magnus Hemsteiliusius ad Lviciaii. Timon. p. 145. 
Cleojjliontem in transcursu exagitat Aristophanes Ran. 090. seqq. 
sed Plato integra Comoedia, quae Cleophontis nomine inscripfa erat, 
ejus improbilateiD nolavit. Eani, prceter alios multos, laudat Gram- 
maticiis Sangeiniancnsis MS. 'Apyvpia, TrXyj^vi'TiKwc, ov-^ eviKwc. 
nXa-wv KXeoipuJm. et Lexicon Sangermancnse MS. 'A7rap-t Trn^oa 
roTg KWfiiKolg to etc rov kvavTiov. OXctrwv KXco^wvri* 'AXX avT 
cnrapri raXXurpi olxi1(Tei (pipwv. Sed et Tragicus Euripides eum 
perstrinxisse creditur Orest. 902. seqq. Scholiastes ita : ^iXti Ik 
tiTTEiv ^ Xii]va~iov o'vK ' A^7]Vcuoi' uvTa avTur, ciXXa roQov TroXIrtjv, Tvcip- 
uaop (dp4l Av £(c AeXc^cJv 6 YJ^nxhiov. ubi Paluicrius Exercit. in Auct. 
Gr. p. 773. infeliciter conjicjt Ik ^eoviXrov non videns U AtXtjjwy 
vlMosamesse scripturam noniinisKXfo^wi', atque adeo litura sanan- 
dam. Cleophontis orationem adversiis Critiam laudat Aristoteles 
Rhetor. I. p. 54. Plura Perizon. ad ^Elian. V.H.XII. 43. Wesse- 
ling. ad Diodor. Sicul. XIII. p. 583. et Taylorus in Lybioc Vit. p.43. 
X. AuiSTOPHONTES. Tres A ristophontes in horuni temporum 
monumcntis occiurnnt. Quos cum vir sumnnis. Is. Casaubonus ad 
Theophrast. Char. 8. confuderit, et P. Burmaniius, eos distinguere 
conatus, ad Quinctilian. V. 12. p. 452. nihil expedierit, age, quo- 
modo discernendi sint, breviter doceamus. Primus est Azeniensis, 
a Quadringentis legatus ad Lacedajmonios missus Olymp. XCII. I. 
TInicydid. VIII. 80. Idem Archonte Euclide Olymp. XCIV. 1. 
130 legem scripsit, ne quis civis haberetur, nisi qui matre libera natus 
esset. Carystius apud Allien. XIII. p. 577. A. Perizon. ad iElian. 
V. H. XIV. 3. Taylor, in Lysise Vit. p. 55. et Corsinus Fast. Att. 
Tom. III. p. 275. Iphicratem el Timolheum prodilionis accusavil; 
ex quo intelligilur, eum vilam ultra Olymp. CVI. 1. extendisse. 
Dinarclius adv. Demoslh. p. 92. adv. Philocl. p. 110. Plutarch, de 
Exil. p. 605. E. Polit. pra'c. p. 801. F. et Cel. Wcsseling. ad Dio- 
dor. Sicul. XVI. p. 98. Inter viros ehxjuenlissimos refertur a 
Demoslliene adv. Leptln. §. X/5'. ubi Taylorus rcliqua Dcmoslhenis 
et iEschinis loca, qua; ad eum pertineant, collegil. Ex more Athe- 
niensiura, (juo filius avi nomen gerebal, conjicere licet, Aristo- 
phontis palrem fuisse Dcmoslralum, oralorem, quern memorat Plu- 
tarchus Alcibiad. p. 200. B. et Nicia p. 531. D. filium Aristophon- 
tis, Demoslralum, cnjus menlionem facit Xenophon. Ilellen. VI. 
p. 590. B. — Alter Arislophon, quern cum Azeniensi confundit 
Ulpian. in Demoslhen. de Cor. §. k/3'. Colyttensis, orator et ipse, 
quo sencscenle florere incepil Demosthenes. Pseudo-Plularchus 
J. c. p. 844. D. et Libanius Tom. I. p. 430. C. Crcbra ejiisracntio ORATORUM GRiECORUM. xiii 

apud Demostlicnem, tanquam de fals. leg. §. Try', de Coron. §. k/?. 
adv. Timocrat. §. e. et aliis locis. Scribee munere apud eum fun- 
ctus est ilLscliines, teste Anonymo scriptore Vitse ^schinis. Quanta 
liominis potentia in repubiica fuerit, cognosci potest ex fragmento, 
quod ex Hyperidis adversus eum oratione afFert Scholiastes Plato- 
nis ineditus: 'XTrtplSrjg kv rt^ Kara 'ApitTTofiSJvTOQ' Olce yap avro) 
cecofxivrfv ciSeiav teal Trparreiv /cat ypdi^eiv, o tl ap 'ifxl^payy povXrjrai, 
Eandem orationeni citant Pollux VII. 11. et Gramniaticus Sanger- 
manensis MS. Mot^tctoj', rv Ik ^loiypv ytytvrniirov. 'Yrrepi^ijc tv rw 
Kara 'Apt<Tro0wi'roG- — Tertius Aristophon est Archon Eponymus 
Olymp. CXII. 2. Vide Diodor. Sicul. XVII. p.- 208. et ibi Wes- 131 
seling. item Corsin. Fast. Att. Tom. IV. p. 44. Hunc a Colyttensi 
diversum esse, clarum est ex Demosthene de Coron. ^. v/3'. ubi Co- 
lytteiistni mortuum dicit. At hie ilium ipsum ainium, quo habita 
est oratio de Corona, suo nomine signabat. Erunt fortasse, (jui 
Arc'liontem etiam in Oratorum numero ponant, sccuti Theophrastum 
Char. 8. TtpodlLriyiiaaaQai ce Ka\ riju ett' 'ApifTTOtpuivTog ttote yivofxi- 
v-qv Tou pi'iTopoQ finxn^'- Verum, nisi aliis testimoniis confirmetur, 
Archontem oratorem fuisse, potius in banc partem inclinem, ut 
vocem in'iTopoQ ab iis, qui Archontem cum Oraloribus confunderent, 
temere intrusam putem. 

XI. Andocides et Ph^ax. Horum Oratorum historiani, ob 
cansas, niox intelligendas, conjungamus. Sed ante qusedam remo- 
venda sunt, quas olficere huic disputationi, et vim ejus minuere 
possent. Exbtant Vitoe X. Oratorum, quas, qui ex Lampriee ca- 
lalogo librorum Plutarcheorum didicerant, Plutarchuni ejusdem 
argumenti libriun scripsisse, re non explorata, Plutarchi nomine 
proscripserunt. Nam librum, qui nunc superest, non esse a Plu- 
tarciio scriptum, tarn evidens et perspicuum est, ut lonsius de 
Scriptor. H. Ph. III. G. p. 234. ejus rei denionstralione superse- 
dere potuissct. Hunc librum, multis omissis, nonnuUis adjectis, 
plerisque aptius dispositis, ut opus suum, in Bibliothecam intulit 
Photius, Cod. CCLIX. et seqq. At qualis tandem liber est? Ple- 
num fraudis, mendaciorura, errorum dicit Taylorus Lect. Lysiac. c. 
V. et VI. ad Demosthen. adv. Midiani init. et ad iEschinem adv. 
Ctesiph. init. tot convicia congerens in libri scriptorem, ut cupi- 
ditas qua^dam, quoo a tali re procul removenda erat, facile ani- 
inadvertatur. Ego vero, hoc scriptore sgepe multumque tractando, 
cognovi, cognitumque confirmo, me, quamvis quiErentem, quae in 132 
malae fidei suspicionem vocarem, ne levissimum quidem fraudis 
vestigium reperisse. Itaque huic scriptori suraraam fidem tribuo, 
summum veri studium. Sed idem fateor, mediocrem in eo jndi- 
candi facultatem fuisse. Nam ejusdem nominis scri[)tores sa!pe 
confundit, ut in vita Antiphontis : quanquam illc error ei com- xiv RUHNKENII HIST. CRIT, 

munis est cum Philostrato, Ciimque omnia tarn perturbate scripta 
sint, nihil ut suo loco dicatur, verissimum puto, quod dudum su- 
spicatus sum, mora esse Excerpta, nullo vel ordine vel delectu 
facta, ex Herraippo, Cwcilio, Dionysio Halicarnassensi, qui saepe 
laudantur, aliisque deperditis Vitarura scriptoribus. Tayiorus, 
meliore rerum ordine, qui apud Photium est, inductus Photium 
libri auctorem esse credit, Plutarchum nihil, nisi Photiana com- 
pilasse, et erroribus auxisse. Quod sane miror, non dicam Tay- 
loro, recti judicii et pr<est2ntis doctrina? viro, sed vel mediocriter 
docto, in mentem venire potuisse. Nam primum omnia sunt ple- 
niora et exquisitiora apud Plutarchum, ut facile videbit, qui ejus 
V. c. in Lycurgo ubertatem cum Photiana jejunitate contulerit: 
multa etiam veterum scriptorura testimoniis confirmata, quse Pbo- 
(ius, ut fastidio seeculi, quo vivebat, occurrerit, proDtermisit. Deinde 
Plutarchea certum habent vetustatis indicium, quippe in quibus 
nuUus scriptor, qui Dionysio Halicarnassensi posterior sit, lau- 
datus reperiatur. At quales in Photiana accessione laudantur? 
Aristides, Libanius, Pauius Germinus, Aspasius. His prajmissis, 
videamus, an Tayiorus recte Plutarcho fidem abrogarit in Ando- 
cidis liistoria enarranda. Plutarchus, vel si malis, Pseudo-Plutar- 
chus ita : 'Avcok/o/c A.twy6pov fisv i)v ira-pve, rov ^efxerov wore TrpoQ 
AaKEcai/xovlovQ elpiivrjv 'Adtjvaloic. Atqui avus Andocides paceni 
133 fecit cum Laceda^moniis, non pa^erLeogovas ut ipse Andocides testa- 
tur de Pace §.a'. confirmatque iEschines defals. legat. §. yo. Ergo 
Pseudo-Plutarchus manifestus erroris tenetur. Sed quomodo, qui 
se Andocidis orationes legisse fateatur, in re tarn clara errare po- 
tuit ? ^quius erat, culpam in librarios conferre, et suam scri- 
•ptori manum hoc raodo restituere : 'Av^ok/^jjc Afwyopoi/ /utv ^i/ 
TrriTpoQ, Tov ^AvcoKicov, rov Befxivov etc. — Andocides genus duce- 
bat a INIercurio, ut Pseudo-Plutarchus et Photius scribunf ; ab 
Ulysse, ut vcrus Plutarchus Alcibiad. p. 201, E. et Suidas v. 
'Ai'loKicriQ, omnes Hellanicum testem laudantes. Itcrum vanus et 
mendax Pseudo-Plutarchus. Sed hie quoque laboranti succur- 
ramus. Propior generis auctor Ulysses erat, remotior Mercurius. 
Ulyssem a Mercurio per matrem originem ducere, liquet ex Ovidio 
Met. XHI. 14G. quem locum ipse Tayiorus laudavit. Ac fuit 
opinio tarn vulgaris, Ulyssem ex Mercurii posteris esse, ut nummi 
gcntis IMamiliai, qua) originem suam ad Ulyssem refercbat, in 
altera parte Mercurii caput, in altera Ulyssem exhibeant. Vide 
Vaillantium de Nummis Familiarium in hac gente, quem ad Ovid, 
laudat Burmannus. Sed quid est, quare Pseudo-Plutarchus Mer- 
curium potius comraemoret, quam Ulyssem ? In proniptu est ratio. 
Clarius sic apparebat Andocidis cognatio cum Cerycibus, qui a 
Ceryce, Mercurii filio, orti credebantur. — Sequitur apud Pseudo- ORATORUM GRiECORUM. xv 

Plutarchum : ■Kpotyeipia^ri ttote /uera FXau^wvoc, <rvv yavalv tiKoai 
K.epKvpaioic ftoj]Bi'i(T(t)i', ^lacpepoyLivoiQ irpoq Yi.oniv^lovQ, In his se- 
cutus est Thucydidcm I. 51, ex quo patot, expeditioriem illara 
susceptam esse Olymp. LXXXVI. 1, cum Andocides ageret letatis 
annum 33. At Taylorus coutcndit, hujus classis iraperium frustra 
ad Anducidem referii, quem nullam uiiquam militiae partem atti- 
gisse dicat Lysias adv. Aiidocid. §. i'. omt-KioTzoT iic rj/e ttoXeojq 
earpaTevaaTO, ovte jVtteOc, ovte ottXitijc, cure Tpu'ipap-)(nQ, ovt Ittl- I34 
l3dTT}£. Hie mihi non alia, nisi hajc, parata estresponsio : Ando- 
cidis Iiistoriam parum cognitam fuisse orationis auctori. Nam 
Crificos veteres dubitasse, an Lysiae sit oratio, Ilarpocration nou 
uiio loco ostendit. Et vero alia de Aiidocide in l)ac oratione, di- 
cuntur, quse nullo modo inter se coliaerent, v. c. §. c. dicitur opes 
suas minuisse, et inter delatores divisisse, contra §. i. tani o})uloii- 
tus esse, ut reipublicae inopiam, si voluisset, sublevare potuisset. 
Tenearaus igitur id, quod etiam Dukerus V. C. ad Thucydid. tenet, 
Andocidem, oratorem, classi prsefuisse. Nam quod Taylorus 
Andocidem avum intelligit, minus bene computavit tempora, nee 
sensit, se seni octogenario classis pra^fecturam deferre. ■ — Pseudo- 
Plutarchus quinque Andocidis orationes recenset, 1. Trtpl fxvrTrr}- 
pitijv. 2. TzepX Ka^ucov. 3. irepl ercei^twQ. 4. uTroXoyiav vpuc <I>amKa. 
5. TTcpl tTiq elpi'ii'rjQ. Photius, nactus tale Andocidis exemplar, 
quale nunc superest, deserto duce suo, quatuor tantum recenset, 
1. Trepi fAvcTTtjplcjy. 2. irepi KaBocov. 3. ircpl tlpiivi]c. 4. kcitci 'AX^i- 
(3iacov. At Taylorus ilerura erroris accusat Pseudo-Plutarclium, 
qui orationem irepl kvCEi^noQ diversara fecerit ab ilia Tzspl uvurtjpluyv. 
Valesius quoque ad Harpocrat. p. 85. unam eandemque orationem 
esseputabat: sed mox repudiat banc opinionem. Recte. Nam 
nihil impedit, quo minus Andocides, agitans muitos, a multisque 
vicissim agitatus, plures Trepl rjye Lyhi^eojg orationes habuerit. 
Si quis vero ex eo, quod Photius quatuor tantum legit, totidem, 
nee plures, ab Andocide scriptas putet, egregie fallatur. Ora- 
tionum deliberativi generis non nisi una Trepi Eipi'jvrjQ nunc 
superest ; cujus yyr^awTtjra tametsi olim Dionysius et Har- 
pocration, nostra a^tate Taylorus 1. c. et Marklaiulus ad ^Eschin. ;i35 
de fals. leg. §. vc. in dubium vocarunt, tamen vetustissimus 
Granimaticus libro De scriptorum furtis, quem Clemens Ale- , 
xandrinus, nihil similem furti actionem veritus, compilavit Strom. 
VI. p. 747. illam, ut Andocidis, agnovit et laudavit. At veteres 
Grammatici plures hujus generis laudant. Grammaticus Sanger- 
manensis MS. Ei/w^fTi', uptI tov Evio^tlfrdai. ' ArcoKi^rfg avpf^ovXev- 
TLKol.£. Photius Lex. MS. NaukpaT-mr. ^ApcoKtctjQ avpftovXEvriKoj , 
Neutra vox in Or. de Pace reperitur. Plularchus Themistocl. 
p. 128. C. laudat Andocidem h r^ Trpog tovq halpovc, nisi ibi epi- xvi RUHNKENII HIST. CRIT. 

stola intclligcndasit, scripta ad Pisandri in statu popular! evorteiulo 
socios, qui proprie kralpoL appellantur. Vid. Tliucydid. VIII. 48. 
65. et Taylor, in Lys. Vit. p. 39. Ex deperdita oratione eliani du- 
ctuQi est, quod habent Scholiast. Aristopli. ad Vesp.lOOl. et Scho- 
liast. Lucian. ad Tinion. p. 142. Oept 'YnepftvXov XeyEW alayyvo- 
fiaf oil 6 fxey xctrj/p ea-L-yfxei'og 'in teal vvv kv rw apyvpoKOTrsio) ^ov- 
XevEi 7W di]i.io(Tio)' u)Q ce ^ivog u)v kcu (iapftapoq Xv^vottolu. Sed multo 
major contentio exoritur de Oratione adversus Alcibiadem, quani 
Taylorus, omnibus ingenii et doclrina; prsesidiis adhibitis, ab Aiido- 
cide ad Phasacem traducere conatur. Excutiamus singulas ejus 
rationes, quas * minime contemnendas' vocat Piersonus ad Moerid. 
Atticist. p. 332. immo quibus, quod volebat, persuasisse videtur 
summo Hemstcrluisio ad Thorn. Mag. p. 810. 1. Disceptatur in liac 
Andocidis oratione, quis ex tribus, Nicia, Alcibiade, et Andocid«% 
ostracismo in exsilium sit ejiciendus. Hie statim Andocidi minus 
convenit cum Plutarcho, qui in Alcibiad. p. 190. E. rem ita narrat: 
Alcibiadem juvenem, cum ad rempublicam accessisset, adversarios 
liabuisse Niciam et Phceaeem, alterum senem et bcllo clarum, alte- 
13G rum juvenem, nobilem, et satis facundum, cujus eliam exstct Ora- 
tio adversus Alcibiadem. Horum potential cum populus invidisset, 
excitasse Hyperbolum, ut uni ex tribus exsilium irrogaret. Sed Al- 
cibiadem, re communicata cum Nicia, vel, ut alii tradant, cum 
Phrcace, exsilium in Hyperbolum, nihil tale cogitantem, vertisse. 
Sic Plutarchus in Alcibiade: sed in Nicia p. 530. D. eandem rem 
paulo aliter refert : Exsilium duobus tantum, Nicia? et Alcibiadi, de- 
stinatum fuisse, sed eos, sociatis factionibus, Hyperbolum expulisse. 
Theoplirastum quidem, quern de hoc certamine in libris Trept j'o/iwj^ 
scripsisse, ex Schol. Luciani ad -Tiinon. p. 142. intelligimus, pro 
Nicia nominare Pha^acem; sed tamen malle sequi plures, qui duos 
tantummodo, Niciam et Alcibiadem, de ostracismo ceitasse tra- 
dant. Jam cum in liac controversia nulla Andocidis menlio fiat, 
contra Pliasax non solum tertius in hoc certamine, sed etiam auctor 
Orationis in Alcibiadem commemoretur, Taylorus indc conficit, 
orationem, qua? nunc sub Andocidis nomine legitur, Pha3aci tribu- 
endam esse. Ha^c, fateor, aliquam vim liabitura esseut, si scripto- 
res, quos Plutarchus sccutus est, inter se convenirent, et res uno 
niodo narraretur. Nunc vidimus, quam vaga et incerta sit 
narratio. Tres inter se de ostracismo contendisse, ex Orati- 
one superstile, sive Andocidis, sive Phceacis sit, planissimum est. 
Tamon plerique scriptores, Plutarcho teste, duos tantum comme- 
nioranl. Iiaque qua ntgligentia plerique tertium omiserunt, eadein 
pro Andocide Phocacem posuerunt. Sed finge, Phagacis esse ora- 
tionem. lllene Alcibiadem, quocum de Hyperbolo ejiciendo cou- 
senserat, tani indignis modis accepisset? Et quis orationem habct i ORATOKUM GR/ECORUM. xvii 

adveisus euni, quocum conspirct 1 Quid ? Pheeacis oratio, Plutarcho 
lecta, si ostracisraum iti disceptationem vocasset, Plutaiclius rem 
confectam habuisset, nee ullo modo dubitare poluisset, sicut dubi- 
tat, an Phaacis partes qujedara in hoc certamine fuerint. Ex his 137 
colligimus, lonire aliam causam in Phseacis contra Alcibiadem orati- 
one tractatam esse, atque in Andocidis oratione tractatur. Quo uno 
argumento Tayiorianse rationes onines convelluntur. 2. Inter 
causas, quibus exsiliura a se removet Andocides, hanc quoque 
ponit adv. Alcibiad. §. t/3'. tl del /cat ru yevog (tkotzeIv, eiuol fxh ohca- 
liu^ev TrpoaijKEi rovrov tov Trpdyfiaroc. Hie, Taylorus ait, orator^m 
genus suum humile et obscurum vocare: idque couvenire Phteaci, 
parum claris majoribus orto, non Andocidi, uni ex Mercurii vel 
Ulyssis posteris, qui ipse gentis suae amplitudinem jactet de INIyster. 
^. 17]'. kC. de Redit. §. e. Enimvero nimiuni causae, quani suscepe- 
rat, studium hie etiam transversnm egit virum doctissiinum. Non 
abjicit orator genus suum, sed hoc tantum dicit, si et ipse et Alci- 
biades ex genere judicandi essent, Alcibiadi ostracisraum convenire, 
cujus uterque avus, Megacles et Alcibiades, in exsiiium siut ejecti, 
non sibi, cujus ex gente nemo hanc poinara subierit. Nee veruni 
est, quod V. C. dicit, Pheeacem obscuro genere ortuni fuisse. Nam • ■ 
Plutarchus in Alcibiad. 1. c. ejus majores diserte yrwpifiovQ vocat. 
3. Orator adv. Alcibiad. §. ic. recenset legationes a se pro repu- 
blica susceptas : kyta irptafievaag sle QerraXiay kcu M.aKeEoviav kciI 
£(£ ^InXoaaiay kui elg Gfo-Trpwrt'av, t:«i dg 'IraXiav, /cat elg ^iKeXiav, 
etc. Hzec, Taylorus negat, ab Andocide dici potuisse, cujus cnro- 
^)//ita, non Trpeajjeia, per Sicilian!, Ifaliani, Peloponnesum, Thessa- 
liani, Hellespontura, loniam, Cyprum, a Lysia c. Andocid. §. /3'. 
couimemoretur : sed pulcre couvenire Phseaei, quern Thucydides _ 
V. 4. narret legatum in Italiam et Sicilian! niissum esse. Verum 
tardus sit oportet, qui non videat, Lysiam, ut accusatorem, quam 
TTnecrfieiav dicere debebat, invidiose airoajulav dicere. Quod autem 138 
ad Pheeacem attinet, non ille legatus obiit Thessaliara,Maeedoniani, 
Molossiam, Thesprotiam, sed solam Italiara et Sicilian!, atque inde, 
Thucydide teste, domuru revertit. Ergo, qure de legatione Orator 
dicit, ad Andocidem, non ad Phaeaceni, referenda. 4. At, quae 
Plutarchus e Phaeacis oratione afFert, in hac Andocidis reperinntur. 
Hie vir egregius, velut victoria parta, prope juveniliter exsullat et 
triumphat. Enimvero, si quis loca, quae eadem esse dicuntur, ac- 
curatius inter se comparet, et verbis et sensu diserepare reperiat. 
Phceacis locus a Plutarcho sic laudatur : on TrjQ iroXewg troXXa. 
TTOinrtla ■^vffioi cai apyvpd KiKTi^fxivrig, 'AXKifttdcrjg l')(pi)TO irdcriv av- 
Toig woTZEp Icioig irpog rriv Ka^'' ijfxipav ^ianav. Andocidis locus hie ' 
est adv. Alcibiad. §. i'. rd TrofiTTEia Trapa tujv apy^L^eupCjv alrrjad^t- 
voc, (if iig TUTriviKia -jji Trporepait^ rf/s dvfflag ^rfcfOHSVQQf t^ij-rruTrjffE, 

d xviii RUHNKENII HIST. CRIT. 

KOI airo^ovyai ovk j\de\E, j3ov\6f.iei'og rrj vtrrtpaiq Trporrpoe rijc ttoXewc 
Xpi'lcratT^cii Tc'iQ xpuffofg ^epi't/j/otc i*""' Qv/^tta-jjptotc. Hunc ipsum 
locum laudat Moeris Atticista p. :332. ilojUTraa, "Attlk^q, rd ^u^ma- 
rljQia Kcu rag ■)(^eppil3ac, wq 'AvcoKihjQ. Sequimur enim conjecturam 
CI. Valckenaerii apud Pierson. qua pro vulgato QovKvcici]^ legit 
'ArcoKictjQ. Athenseus etiam IX. p. 408. D. eundcni locum laudat: 
ArriKol ^e ■^e^viftiov Xiyovarw, we Avaiac kv rw Kara 'AXkiIjiu^oV 
To'iQ ■xpvrrdlQ •^EpvijoLoig, koX QvjdiaTi]piGig. Quae ex eo descripsit 
Eusfath. ad Od. A. p. 33. Sed Atbciipeus mcinorise lapsu Lysiam 
laudavit pro Andocide, bene id observante Tayloro. Jam videat 
milii aliquis, quam non verba tantum diversa sint in duobus locis 
allatis, sed etiam sensus. In altero vasa sacra ad usus privates, in 
altero ad pompam in sollemnitate Olyrapica adhibita esse dicuntur. 
Denique, qui familiaritatem aliquam cum Andocide contraxerit, 
139 sentiet profecto, eandem in liac contra Alcibiadem, quam in ca:;teris 
Andocidis orationibus, dicendi formam esse, eandem vim et gravi- 
tatem. Ex his igitur omnibus efticimus, orationem, quam scope 
diximus, auclori suo, Andocidi relinquendam esse, nee Ph^aci tri- 
buendam, praesertim cum etiam Harpocration v. 'E/jTrotwj/ et v. 
Evayi^pla, et Photius in Bibl. ne quid de Moeride dicam, earn, ut 
Andocidis, laudent. Hue accedit consensus viri prtestantissimi, et 
collegse conjunctissimi, L. Valckenaerii, qui Taylorianas rationcs 
iisdem, quibus nos, argumentis in Adversariis suis oppugnarat. 

XII. AuTOCLiiS, Strombicbida;, ejus, qui a XXX. tyrannis 
interfcctus est, filius, legationem obiit ad Lacedoemonios. Xeno- 
phon Hellen. VI. p. 590. B. 591. B. nbi dicitur /xciXa hKuiv tTziarpE- 
(piig Eiicu p)'iTb)p, b. e. orator sollertissimus, non, ut Victorius Ind. 
in Aristotel. Rhetor, explicat, orator valde suavis. Daraascius apud 
Phot. p. 1031. u.y")(ivovg he. wv Kai €Tn(TTpe(p{]g. Ejus orationem ad- 
versus Mixidcmidem laudat Aristoteles Rhetor. II. p. 488. 

XIII. Iphicrates. Hunc Demoslhenes adv. Timoth. §. y'. 
dicit -0 re irpaTTeiv /cat to eiTrelu cvyaf^uroy. quibus simillima ilia Ju- 
s!ini VI. 5. " in quo non imperatorioe tantum, vcnmi et oratoriai 
artes fuere." Ejus orationes, plenas militaris spiritus, vehementer 
laudat Arislides Trepi ■!zapa(l>^iyn. P- 385, Minus maguifice 
de ejus in dicendo facultate senliunt Dionysius Halic. in Lysia 
p. 85. et Plutarch. Polit. prroc. p. 813. A. Sed cui rectius cre- 
damus, quam ipsi Iphicrati, qui apud Plutarchum 1. c. p. 801. 
F. se ab Aristophonte eloquentia vinci fatelur. Ex oratione irtpl 
TTpoconiag advirsus Aristophontem fragmentum est apud Quincti- 
lian. IV. 12. p. 12. p. 243. " Cui simile quiddam fecisse Iphi- 

140 crates dicitur, qui cum Aristophontem, quo accusante similis cri- 
luinis reus erat, inlerrogassef, an is accepta pecunia rempublicam 
prodilurus esset ? isque id ncgasset ; Quod igitur, inquit, tu non 
fccisses, ego feci?" Cujus dicti vim et acrimouiam Quinctilianus ORATORUM GRiECORUM. xix 

diluit vertendo. Grseca haec sunt apud Aristotelem Rhetor. 11. p. 
400. et Aristidcm I. c. aii fxtv 'ApifTTO(pu)y wv, ov Trijolohjc' ty^ ^, w 
'I(j)iKpdT}]c ; qute jure miratur CI. Valckenaeriiis in eruditissima Dia- 
triba in Euripidis Frag. c. xx. p. 211. Plura de Iphicrate V icto- 
rius ad Aristotel. Rhetor. II. p. 478. etTaylorus ad LysiceFragm. 
p. 651. quse nihil attinet repetere. Pluscula ejus vel magnitice vel 
acute dicta coUegit M. A. Muretus Var. Lect. VIII. 22. 

XIV. Callistratus, Callicratis filius, Aphidnaeus, causa 
super Oropo peroranda tale Deiuostheiii eloquentioe, quale Hero- 
dotus hibtoria sua recitanda Thucydidi historiae, studium iiijecit, 
lit ex Detnetrio Magnesio refert Pseudo-Plutarch, p. 844. B. ex 
Herniippo Gellius III. 13. Magna apud populum auctoritate va- 
Juit, teste Demosthene de fals. legat. §. Try. Adversariurii in re- 
publica adniinistranda liabuit Melanopum, Plutarch. Demosth. p. 
851. F. queni eliam accusavit oratione, laudata Aristotcli Rhetor. 
I. p. 244. Eloquentia sic excelluit, ut nemo sui temporis ei par 
poneretur. Vide, prseter iEschinis et Nepotis testimonia, ab aliis 
ailata, Demoslhen. adv. Timoth. ^. y'. Narrat Ulpianus in De- 
mostli. c. Tiniocr. §. X^'. interrogatuni Oratorum principem, uter 
esset melior orator, ipsene, an Callistratus? respondisse : eyw ^ev 
ypcKJjufJii'oc, liaWiarparoQ ce aKovufitvoq. Callistratus exercitui 
prsefuit una cum Timotheo et Chabria, Olymp. C. 4. Diodor. 
Sicul. XV. p. 24. Post Iphicrates ilium sibi adscivit sive ut consi- 
liarium imprimis idoneum, sive ut arbitrum et spectatorem rerum a 
se gcrendarum. Xenophon Helkn. VI. p, 089. D. Archon fuit HI 
Olynip. CVI. 2. Nee erat, quare dubitaret Fabricius Bibl. Gr. 
Vol. IV. p. 56. confundens prceterea cum Pseudo - Plutarcho duos 
Callistratos, alterum Callicratis, alterum Empaedi filium. Capitis 
damnatus Callistratus in exsilium abiit. Demosthen. adv. Polycl. 
§. Ly. et Liban. Tom. I. p. 442. D. 452. B. Ex quo cum, invito 
populo, rediisset, ad su))plicium raptus est. Lycurg. adv. Leocr. 
§. K-p'. Reliqua de hoc Oratorc dederunt viri summi, H. Valesius 
ad Ammian. Marcell. XXX. 4. et P. Wesselingius ad Diodor. Si- 
cul. XV. p. 32. Suidas v. 'Io-ok'par»je, testimonio KaXXtffrparoi/ tou 
p]TopoQ confirraat, Isocratem juniorem natum esse Apolloniae in 
Ponto, vel Heraclese. Qui Callistratus per temporis rationes non 
potest esse Aphidnaeus. Intellige igitur Domitium Callistratura, 
cujus libri Trcpl'llpaKXtiag saepe laudaiitur. Vid. Suid.v. ^iXo^evoq. 

XV. Cephisodotus. Varii Cephisodoti in Attica historia 
niemorantur. Sed Orator est Cephisodotus ex Ceramico, qui a 
Demosthen. adv. Leptin. ^. X/3'. dicitur ovhvog ^ttov twv Xtyvvrtav 
BeivoQ Eiiruv. Idem mihi videtur, quern legatum ad LacedEeraonios 
missum esse scribit Xenophon Hellen. VI. p. 590. B. VII. p. 615. 
D. laudatur ab Aristotele Rhetor. III. p. 047.650. 651. XX RUHNKENII HIST. CRiT. 

XVI. Lysias. De eo Cicero Brut. 9. "Turn fuit Lysias, ipse 
quicicoi in causis forensibus non vcrsatus, seel egregie subtilis scri- 
ptor, alque elegans, quern jam prope audcas oraloreni pcrfectum 
dicere." Hactenus ille de Lysia. Nam quae sequuntur, de Demo- 
sthene dicuntur nee a Tayloro in Testimon. de Lysia ad Lysiam 
referri debebant. Ejus autem bistoriam Taylorus, ct ipsius et 
aliorura Oratorum sospi(ator, ita illustravit, nihil ut supra addi 
posse vidcatur. 

142 XVII. Lysiara sequitur IsocRATES, communis praeccpfor Ora- 
torum, quos deinceps recensebimus, prope omnium. Cicero de 
Orat. II. 22. " Ecce tibi exorlus est Isocrates, niagister istorum 
omnium, cujus e ludo, tanquam ex equo Trqjano, raeri principes 
cxierunt: sed eorum partitu in pompa, parlim in acie iilusfres 
esse voiucruiit. Itaque et illi, Tbeopomj)!, Epbori, Philisti, Nau- 
crateE, multique alii naturis differunt: voluntatc autem similes 
sunt, et inter sese, et magistri : et ii, qui se ad causas contulerunt, 
ut Demosthenes, Hyperides, Lycnrgus, iEscliines, Dinarchus, alii- 
que complures, etsi inter se pares non fuerunt, tamen sunt onines 
in eodem veritatis imitandffi genere versati." Ubi Lambinus bene 
rejicit glossema, quod de margine in textum venit, magister isto- 
rum omnium, cui frustra codicum consensum objicit Zach. Pear- 
cius. Nam pleraque glossemata, quae vel in Cicerone vel in aliis 
scriptoribus rej)eriantur, vetustiora sunt Codicibus, qui nunc su- 
persunt. Sod idem gravius peccavit recipienda pessimorum libro- 
rum scri|)tura: tamSi sunt omnes in eodem viriutis imiiandce ge- 
nere versati. Neque enim vitium est in veritatis, sed in imitandce. 
Lege : tamen sunt omnes in eodem veritatis tutandce genere versati. 
Tiitari veritatem, conservare eloquentiam, quaa veras causas tractat, 
non fictas ad ostentationcm. Vim vocis Veritas explicuimus ad 
Rutil. II. G. p. 22. Dc Isocrate insignis oliam locus est Ciceronis 
Brut. 8. quern et ipsum Iiitcrpreles male acceperuut : " Exstitit igitur 
jam senibus iliis Isocrates, cujus domus cuuctce Grseciee quasi ludus 
quidam patuit, atque otiicina dicendi, magnus orator, et perfectus 
niagister, quanquam fbrensi luce caruit, intraque parietes aluit earn 
gloriam, quam nemo quidem, meo judicio, est poslea consccutus." 
In hoc loco etsi nihil desidcres, tamen Lipsius Var. Lect. III. 14. 

143 e Rufino Grammalico legit : quam nemo quidem, meo judicio, est 
poeta consecutus. Quae scriptura sic placuit Grutero, ut earn, 
prseter niorem suuu), in textum infcrret. Sed nullus hie Poetoe 
locus est. Cicero dicit, Isoeratem ea floruisse gloria, quam nemo 
quidem dicendi magister, suo judicio, sit postca consecutus. Quod 
verissimum esse, ex historia constat. Nam nullus unquam Rhetor 
aut plures discipulos habuit, aut per eos famam suam latiuspropa- 
gavit. Isocrateni, etiam in historico scribendi genere, imitati sunt ORATORUM GRiECORUM. xxi 

discipuli, Theopompus, Ephorus, Philistus, ut Cicero ait. Idem 
de aliis historicis refert Dionys. Halicarn, in Dinarcho, §. rl . ol ^' 
''laoKoaT^v Koi to. "laoKpuTovq UTroTvn-waacrBat deXrjffavTEQ, vtttioi, 
KCii y^vxpo'i K(H aav(TTpo(^oi, kul dvaX^tiQ. oiiroi S' elalv ol Trtpi Ti- 
Haiov, Kcu nXciTWpa, Kai Iwffiyiriiv. ubi grave vitium, quod in 
in nomine UXdruva haeret, sic corrigendum : ol 7r£pi Tifiatov, kuI 
H^acjva, Kai 1(s)aiyivr]v. Psaon, Platscensis, historise scriptor, quern 
idem repreliendit de s>ructura or. p. 5. ubi 2awm legebatur ante 
lonsiuni de Script. H. Ph. 1. 2. p. 11. et Valesium Emend. III. 14. 
XVIIl. Leodamas, AcharnensisJsocratisdiscipuUis. Pseudo- 
Plutarch. 1. c. p. 837. D. et Photius Cod. CCLX. p. 1456. Elo- 
quentia quantum excelluerit, inteliigitur ex Demosthene c. Leptin. 
§. X/3'. sed multo magis ex .Eschine c. Ctesiph §. /uc'. Accusavit 
Callislratum. Aristotel. Rhct. I. p. 12G. item Chabriam propter 
prcemia publice ei tributa. Demosthcn. et Aristotel. II. cc. Ipse 
accusatus a Thrasybulo, Colyttensi, ni fallor, se defcndit. Aristo- 
tel. Rhet. II. p. 603. Legationem suscepit ad Thebanos, quibus- 
cum ipsi quxdam necessitudo intercedebat. ^Eschines adv. 
Ctesiph. 1. c. Si vulgata exemplaria Pseudo-Plutarcbi et Photii 
in vita jEschinis scquamur, sicut ilia secuti sunt Victorius ad 
Aristotel. Rhetor. 1. p. 12G. et Olear. ad Philostrat. de V. S. I. 144 
18. p. 509. Leodamas -$)schini viam ad eloquentiam praeivit. 
Quanquam apud Photiuni alio loco, Cod. LXI. p. Gl. ^schines 
Antalcidee discipulus dicitur. Vcrum pro AtwcVi^ajroc et 'AvraX- 
Kiha legendum est 'AX/cicajucu'ror. Nam Suidas v. Aicrj^^lrriQ diserte 
tradit, eum Alcidaniantis Eleatjx; discipulum fuisse. Et sic Xylan- 
dro ad Plutarch. 1. c. et lonsio de scriptor. H. Ph. III. p. 1. p. 21G. 
placet, lo. Faber ad Fulv. Ursini Imag. Illustr. p. 51. in gemma, 
cui Leodamantis nomen insculptum erat, praeter Leodamantis, 
iEschinis discipuli, caput sibi videre visus est. Quod quam vanuin 
et ridiculum sit, ex modo dictis inteliigitur. Error librariorum, in 
Plutarcho ct Photio Atdjca^xag et 'AXKicufiag confundentium, mihi 
suspicionem injecit, an in Aristotele Rhetor. I. p. 232. pro 'AXct'oa- 
fiUQ kv rw Meo-ffJ/i'iaKw legendum sit Aewoa/xac ev tw MeaffrjyiaKS, ut ' 
haec oratio habitasit contra Callistrati orationem tV rij MEcrGtjpiaicij 
iKKXt](Ti(}, quam laudat Aristoteles Rhet. III. p. 739. Dissensisse 
inter se hos Oratores, paulo ante vidimus. Sed non oportet ni- 
rais esse suspicacem. 

XIX. Lycoleon, Ex ejus pro Chabria oratione fragmentum 
habet Aristoteles Rhetor. III. p. 653. in quo cum statuae, quam 
Nepos Chabr. 1. et Diodor. Sicul. XV. p. 28., Chabrise positam 
narrant, mentio fiat, clarum est, banc orationem habitam esse post 
Olymp. C. 4. 

XX. Coccus, Atheniensis, Isocratis discipulus, teste Suida in v. xxii RUHNKENII HIST. GRIT. 

Sed Quinctiliaiius euro videtur antiquiorem statuere non solum 
Isocrate, sed etiani Lysia, XII. 10. p. 624. "Quis erit hie Atti- 
cus ? Sit Lysias, liuiic enim aniplectuntur aniatores istius nominis 
moduni. Noii igitur jam usque ad Coccum et Andocidem remit- 
temur." Nisi forte locum subobscurum de Cocci et Andocidis con- 
lemptu iuterpretari uialis. 

i45 XXI. IsiEUS. Ejus vitam enarrarunt Dlonysius Halicarnassensis, 
Pseudo-Plutarchus el Photius, ex iis et aliunde Meursius et Fabri- 
cius, ad quos Isaei studiosos ablegamus. Fabricius in Dionysii 
Halic. Ep. ad Amm, p. 120. 'laoKpdrriy reponens pro 'lo-aTov, noii 
videtur ipsum Dionysium inspexisse. Rectius Fr. Sylburgius in 
ejusdem Demostli. p. 167. Kpiriag legit, ubi vulgo editur 'lo-aloc. 

XXII. EuBULUS. Tres Eiibuli, ut Comicum taceani, in Attica 
historia comnienioranfur. Primus est Spinthari F. Probalisius, 
cujus mentionem facit Demosthenes c. Neser. §. id', et monumentum 
Athenis vidit Pausanias I. p. 73. Sed hunc oratorem fuisse, nuUo 
documento constat. Alter est Mnesithei F. Cyprius, vel Cythe- 
rius, ut Valesio ad Harpocrat. p. 80, et Corsino Fast. Att. T. I. p. 
236. videtur, cujus decretura de legatis ad Philippum mittendis 
memorat Demosthenes de Cor. §. Ky, ubi Ulpianus eum dicit Ma- 
cedonibus studuisse. Tertius est Anaphlystius, maximse auctori- 
tatis orator et demagogus, quera, ubicunque Eubulus simpliciter 
commemoretur, intelligendum puto. Is Aristarchum caedis accu- 
savit, eoque crimine implicuit Demosthenem. Ulpian. in Midian. 
§. I'C. sqq. Ex quo tempore Demostheni perpetuse cum illo simul- 
tates intercesserunt. Ulpian. in Demosth. de fals. leg. init. Mi- 
diam adversus Demosthenem defendit, ut liquet ex Midiana §. v^. 
^schiui, olim scribse suo, patronus affuit in judicio de ementita 
legatione. iEschin. de fals. legat. fin. Demosthen. in or. ejusdem 
argument! §. ttci. et Ulpian. in loc. eftecitque auctoritate sua, ut 
po])uli sufFragiis liberatus discederet. Photius Cod. LXI. p. 62. 
et Taylor, ad Demosth. Or. laud. init. Errant enim, mea sententia, 
Pseudo-Plutarchus 1. c. p. 840. C. et Photius Cod. CCLXIV. p. 

146 1466. ^schinem ab Eubulo Probalisio turn servatum scribentes, 
noUemque adeo, quo in errore ipsi sunt, in eundem induxissent 
Valesium ad Harj)ocrat. p. 80. et Taylorum ad TEschin.c. Ctesiph. 
§. irt'. Anaphlystius Eubulus, nullam e bellolaudem consectatus, 
curam pccunicc publicee suscepit, reditus auxit, classes instruxit, 
urbem monumeiitis exornavit. iEschines c. Ctesiph. ^. la. Dinarch. 
c. Demosth. §. i^'. et Plutarch. Polit. praec. p. 812. E. Sed in 
hac pecunioe cura perniciosam civitati legem tulit, ut, qui pecuniam 
theatralem in militarera convertisset, capite plecteretur. Ulpian. 
in Demosth. Olynth. I. ^. >/. Quam legem, Philino etiam memora- 
tam apud Harpocrat. v. Gfwpad, vehementer reprehendit Demo- ORATORUM GRiECORUM. xxiii 

slhen. Olynth. I. §. »?'• HI. §. e. et de rep. ord. §. a\ seqq. ubi vide 
Ulpianum. Ac vere judical Thcoponipus apud Harpocrat. v. Eil- 
jjovXoQ, nunquam civitatem imbelliorem et ignavioreui, quani cuin 
ab illo administrabalur, fuisse. Mox, cum necessitas venisset pe- 
cuniae lion in theatrales voluptates, sed in belUun iiupendendce, 
legis suse mulandae consilia agitavit, Demosthen. de fals. legat. 
§. TTo'. Suscepit etiani legationcm ad Pliilippum. Demosthen. de 
Cor. §. &. Quam cum sic gessisset, ut Macedonum partibus studere 
videretur, acta ejus exagitavit Demosthenes. iEschin. de fals. leg. 
p. 241. Cum Phrynone et Philocrate, improbis demagogis, jungi- 
tur a Luciano Encom. Demosth. ^. 41. et Ulpiano in Olynth. III. 
§. 6'. Ei Demosthenem in lepublica gerenda successisse, scribit Li- ■ 
banius Tom. L p. 43G. C. Mortuuin quidera esse ante Demosthe- 
nem, patet ex Or.de Cor. §. v/5'. Sed rempublicam per plures annos 
una cuDi Demosthene administrasse, ex iis, quse diximus, inlelligi- 
tur, Adde Or. c. Leptin. |./c0'. de fals. leg. §. vC- de Cor. %.r)'. 
Mores hominis egregie describit Theopompus apud Athen, IV. p. 147 
166. D. et apud Harpocrat. v. Ev/3ov\oc. Potentia quanta fuerit, 
docet Demosth. de fals. leg. §. Tra'. et ad eum Ulpianus. Mortuo 
honores decreti sunt, de quibus fuit Hyperidis oratio, quam scepe 
laudant Grammatici. Ex Eubuli adversus Charetem oratione hsec 
habet Aristoteles Rhetor. 1. p. 257. Olov Ei//3ov\oe Iv toIq CLKaar)]- 
pioiQ ly^^ijaUTO Kara Xa'pyjroc, w TlXdrun' iiTre irpoQ 'Ap)^('/JioV "On 
tTTicilioKEy Iv TT} TToXti TO 6ij,o\oy£7v TTOv^povQ tlvui, ubi Victorius per- 
peram Platonem, philosophum, intelligit, cum Comicus sit intelli- 
gendus, e cujus dicto si syllabam, quas abundat, cum Valckenaerio 
nostro sustuleris, finis senarii erit e-mcicojKe tJ] ttoXei. Sed hie non 
est prsetermittendus locus Plutarchi de frateruo amore p. 486. 
D. ot ^c /Si'cte y^pthfXEvoL ^ia(j)6poic, t6v te (p^ovov EKTpiirovTai, /cat 
avvepyovaiv aKKi]\oiQ fidWov, wc ^i]fio(T^ii'>]g i^cd Xapr/c, 'cai ttuXiv 
A\tTyjvi]Q tcai Ei//3ov\oc, caJ 'YTTEpicijg Kal Aeojff^ipyjg. Quis est ille 
Eubuhis imperator, qui jEschini mutuam operam praestiterit ? Equi- 
dem nullum hoc nomine cognovi. Noli dubitare, quin mutilus lo- 
cus sit, atque hoc modo restituendus. — wg ^tjnoa^evrjg ical Xap>/c, 
(cai Tra'Xtj/ Ai(T-)(ivr]g K.ot ^(i)Kiii)v, Kal ILvpovXog Kal J^iOTreiSrijg, Kal 'Yttc- 
pt'cjjc <-■"< AewaBevrjg. Quam emendationem ipse Plutarchus con- 
firmat Phocion. p. 744. F. -ovg juei' Xeyovrag ep tm Sfjuo) Kal ypdipov- 
-ag JUO)'o^', wv EjvpovXoc y]v, /cai 'AptoTO(j';w)', Kal ^r]fxoa^e.vr]g, Kal A.v- 
Kovpyog, Kal 'Y-7r£picr]c' AioiTEtdi] ce cm ^Icvecr^ia, Kal AEujadivi], Kal 
Xaprjrct, rw aTpa-i]y£~iv Kal TrpoffTroXE/xetf [leg. vid. Trpog TroXejU-Oig 
eipai. Reisk.] av'iovrag kavrovg. Phocion, imperator, ^schini af- 
fuit in causa male obitse legationis, ut ipse testatur in Apologia; 
suse fine. Hsec,ni fallor, veterura de Eubulo loca sunt omnia, quse 
se alibi daturum promittebat Taylorus ad jEschin. Ctesiph. \. la. xxiv RUHNKENII HIST. CRIT. 

148 XXIII. Hactenus eloquentiac ortuni et increments vidimus. 

Nunc ad illud tempus venimus, quo se ad tantuni extulit fastigiuni, 

ut ultra quo progrederetur, non haberet. Quod etsi niultorum inge- 

niis studiisque perfectuni est, unus tamen Demosthenes pra?cipue 

banc laudem tulit; do quo verissirae judical Cicero Brut. I). 

" Plane perfectum oratorem, ct cui niiiil admoduni desit, Deino- 

stlienem facile dixeris. Nihil acute inveniri potuit in eis causis, 

quas scripsit, nihil, ut ita dicani, subdole, nihil versute, quod ille 

nou viderit; nihil subtiliter dici, nihil presse, nihil enucleate, quo 

fieri possit aliquid limatius: nihil contra grandc, nihil incitatum, 

nihil ornatum vel verborum gravitate vel sententiarurn, quo quid- 

quani esset elatius." Cum quo loco conjungendus est alter de 

Orat. 7. Cseterum de Demosthene, ejusque jequali, et adversario 

perpetuo, jEschine, tanto minus aliquid dicere attiiiet, quod spe- 

ramus, futurum, optamus quidem certe, ut utriusque historia, a 

Tayloro promissa, post ejus fata in luceni proferatur. " Demo- 

stheni (ut Cicero pergit Brut. 9.) Hyperides proximus, et .^schines 

fuit, et Lycurgus, et Dinarchus, et is, cujus nulla exstant scripta, 

Demades, aliique plures. Haec enim setas effudit banc copiara." 

De Hyperide nonnulla diximus ad Rutilium, 1. 19. p. 64. [Vid. 

infra §. LXVH.] KoXvttevq vocatur abiis, qui vitam ejus enarrarunt. 

Itaque Eustratius in Aristotel. Nicom. IX. p. 148. b. iEschini, qui 

Ko-S'w/ct^jje fuit, 6/ioyeve~ic KoXvrreig tribuens, duos Oratores con- 

fundit. Ex oratione, qua Hyperides laudavit, qui in bello Lamiaco 

perierant, bene longum et przcclarum fragmentum superest apud 

Stobaeura Serm. CXXIII. p. C18. inde repetitum a Tayloro Lect. 

Lys. c. HI. cui in transcursu medicinam faciamus: tovc tcuq Ti/.ia~ig 

Tiov -.fwj' Karakvofiirair ftoijOiiacwrac, TrXet(TTJ]Q eveaifioyiae vno tov 

149 caifioviov rvyxweiu. Lcgendum: — TrXeiarjjg Kr]OEp.oviaQ vtto tov Sai- 

fioviov TvyxwEiv. Quod Gesnerus in MS. reperit kiriiiiKeiac, est 

explicatio vocis, quam reposuimus. Nobilis imprimis est ejus A??- 

XiaKug, e quo duo luculenta fragments conservarunt Sopater in 

Hermogen. p. 183. et Scholiastes anonymus in eundem p. 389. inde 

relata ab Is. Casaubono ad Athen. X. 6. Alterum eorum sic legilur 

apud loannem SiceliotamCommentarioMS. inllermogenem : Aiye- 

Tcu yap Ti)v Ar)TM Kvovauv ek Aide, eXavyEaBtiL vtto r/7e"HpaG Kara 

TTUTav yfjy re cat daXaaaai' 'Cr}XoTVKOvtrr)g. i'lCt] ^e avT))v i) wlig Kara- 

XaJMVfTn, etc rifv I'lfXETipay x<*'P"'' Xvffcii Ti]v ^wvr^v aV5' wv vvp 6 Zw- 

OT>)p UTTO CEKUTLKOV. ETTElTa eIq AyXoU Cto/jdoTtV tt^l5jU0I/C TEKE~IV, "Aorf- 

H'lv re /cot 'kiroXXbyva, tovq Qeovq. ubi scribendum: a'j'S' wv vvv 6 
Zu)(Tri)p diro roiih caXcIrat. Vid. Steplian. Byz. v. ZoxTTi'ip. Apud 
Piutarclium de Glor. Atheniens. p. 350. B. Hyperidi tribuitur HXa- 
TuiKor, qux Isocratis est oratio. Sed assentiar eruditissimo V'alckc- 
uacrio, AjXuikuc reponenti. Ejusdem oratoris Kv^^i'iaKog laudatur ORATORUM GR^CORUM. xxv 

a Suida v. (du()pu\iov, cujus quale argumcntuin fuerit, noiulum li- 
cuit iiidagare. Eum oiatioiiis titulum Valesius in Maiissac. not. ad 
Harpocrat. p. 3:38. restiluendum pulabat in Scho!. Arislopii. ad 
Av. 881. nbivulgo legitur : 'X-KepicriQ iv T<p XuXku. Sed nifjior est 
altera conjcctura et ipsius Valesii, et aIiorura,ev tS A»jXiaf:w. Iramo 
suspectum habcam titulum KvBviaKog, dum alterius scriptoris au- 
ctorilate cosifirmetur. Hyperidis et Euiipidis nomen librarii non 
semel coniniutarunt. Aristolel. Rhetor. II. p. 345. Ai6 eZ t'xei /; 
Tou EvptTTtcof aVocptiTtc TrpoQ YvpatcoviriovQ. Ipsum responsiini, ut 
notura illo tempore, Aristoteles praetermisit, sed, quale fuerit, ex- 
plicat Scholiastes : Kvpnrl^tjg irpog rovg 1.vpaKovariovc Trpecrftug awo- 
oraXete, Kot nepi elpi'ivtjg kuI (piXiag ^tufxevog, ihg tKiivoi avivevov, 
EiTTEV ehi, af^peg "LvpaKovaioi, d Kai h' ovcev iiWoj ctXXa ye ha to 150 
apri vfiwf cierr^ai, aitry(yp£(Tdai iifiag wg Bav/j.a^oi'Tag. Quod Grse- 
culus iste non finxisse, ut Victorius putat, sed ex vetustis conimen- 
tariis, ut alia quoedani, hausisse videtur. Sed pro Evpnrldrjg legen- 
dum 'YTr£picr]g. Nam Hyperides varias pro republica legationes 
suscepit, non Euripides. De legatione ad Eleos vide Pausan. V. 
p. 431. et Pseudo-Plutarch. 1. c. p. 850. A. de legatione ad Rho- 
dios, Pseudo-Plutarch, ibid. Hie rov 'PoEutKir liabuit, queni unus 
memorat Grammaticus Sangernianensis MS. YlpoTTEffe'iv, Trpoirerwg 
TL iroujaai. 'YTrepi^rig 'PociaRw. — Lycurgi vitani quam erudite 
enarrarit Taylorus, nemo nescit. [Vid. infra §. LXVI.] De Dinar- 
CHO, vide, qude diximus ad Rutil. II. 5. p. 88. 16. p. 126. [Vid. 
infra §. LXV.] Demadis nulla exstare scripta, dicunt Cicero 1. c. 
et Quinctihan. II. 17. p. 105. XII. 10. 629. Sed legit ejus ora- 
tiones Tzetzes, vel potius Rhetor antiquus, quern ille conipilavit, 
Chil. VI. 36. 37. Imnio superstitem habenius partem Orationis 
virep rrjg twcetcaeriag, quam ipsarn memorat Suidas v. Arjuacijc. 
Adscribamus ilium locum, quo nuUus in Suida ueque corruptior 
est neque difficilior ad emendandum : Aijuactjg, 'A-^rjvalog, pijrwp 
Koi Er]p,a-yojyog TTdvovp-yoc Kal evTv^y'ig' irpoTEpov ravrr^g wy typaxl/ey 
airoXoyicrpop irpog 'OXvytiTTia^a rfjg kavTOv EwceKatriag. laropiav irtpX 
ArjXov, Kal TTJg yevicreiog rCoy Trjg ArfTOvg irailtav. ovrog KareXvae m 
BiKuirHjpia, Kal rovg pijrnpiKovg ciyQvag. reXevrq. ce eirl 'Avrnrc'iTpov. 
Quae vitiata sunt, sic corrigenda, quaj luxata, sic locis suis repo- 
ueuda: Atjpdcrjg^ 'A-irrjj^aloc, pt'frwp Kal crjixayuyyog rrarovpyog Kal 
ev(pvt)g' TrpoTtpov vavryjg S)V. eypai/^tv airoXoyianov inpl Tijg eavrou 
SufSeKae-iag. laTopiav -Kepi At/Xou, Kal Trjg yevicrewg rwv rijg Aiirovg 
Trat'cwr. reXevrq ie kut OXvp-rrid^a pu. Irrl 'Avriirdrpov, og KariXvae 
TO. EiKaffrhpia Kal rovg p>]TopiKovg uyiLvag, Kal fizr 'AXe'E^ayCpov fta(Ti- 151 
Xevaag, Qliftac dvifnr^ae. Nunc, age, singularum mutationum 
rationem reddanius, et locum paucis illustremus. ILixpvrig apud 
Atticos significat dicacem, facetum. Grammaticus MS. in Bibl. 

e xxvi RUHNKENII HIST. CRIT. 

Reg. Ei^uj/e Kal evfiadt)g ha(pipei. fvixa^flg fisy, 6 kuXwq juai'-iroj'wr. 
exxfwijQ ce, 6 iraiovpyoQ Kcti aKwTT-}]Q. Sic etiam Ammouius, ubi 
Valckenaerius V. C. docte explicuit hanc vocis potcstatera. Plu- 
tarch. Demoslll. §. Kt. 01 h' iv^vtiq yXeva^ovriQ, ovx, ^tto icumyx'/C 
e(j)pai^oy, aW wtt' dpyvpd-yytjQ EiXfjf^ai vvKTwp tov h^piaywyov. At- 
qui inter illos evfveig Demadem fuisse, tiadit Pollux VII. 104. 
Cicero quoque Orat. 26. Demadem " praeter ceeteros oratores 
facetum"dicit: idque satis ostendunt multa ejus dicta, qua3 passim 
coinnieniorantur. Nauta al> aliis etiam scriptoribus Demades vo- 
catur: ly^^voTroj\}]Q a Proclo Prolegomenis iueditis in Hesiodiim. 
Vocem 'OXvpTTidSa, quam luterpretes ridicule de Alexandri matre 
acceperuut, in sedem suam vevocavimus, adjecimusque numeros 
ptf. Nam Diodor. Sicul. XVIIl. p. 293. Demadis mortem 
refert ad Olymp. CXV. 2. Ut vcro Demades orationem, qua 
rerum per duodecim annos a se gestarum ralionem reddidit, Trepi 
Trjg cwhKaeTiag inscripsit, sic Demetrius Plialereus, teste Diogene 
Laert. V. 81. librum scripsit Trepl r?/s BsKaeriag, quo non decenna- 
lem Trojae obsidionem enarravit, ut inepte conjicit Menagius, sed 
rationem reddidit decern annorum, quibus ipse reipublicaj praefu- 
erat summa cum auctoritate. Historiam Deli prsster rem Demadi 
tribui, bene judical Fabricius Bibl. Gr. Vol. IV. p. 421. Non 
autem Demades judicia et Oratorum certamina sustulit, sed Anti- 
pater post prcelium ad Cranonem. Ttaque verba, og KariXvcrE etc, 
ad Antipatrum transtulimus. Ultima verba, kuI fxer 'AXt^avcpov 
152 etc. hue e sequenti articulo revocanda esse, viderat etiam doctissi- 
mus Kubterus. Hactenus de Suidae loco. Demades etiam attigit 
Harpalicam pecuniam. Dinarch. c. Demosth. §. it', et c. Aristo- 
git. §. c. Eutliycratem, Olyntbium, ab Atlieniensibus infamia 
notatuu), in integrum restituit, et publicum liospitem fecit. Suid. 
v. ^)]pae>)C' Quod ejus dec return Polyeuctus oppugnavit oratione, 
quae laudatur ab Apsine Art. Rliet. p. 707. Cum Phocione de 
urbe tradenda Antipatro consensit. Nepos Phocion. 2. et ibi Lam- 
binus. Filium, eximia forma prieditum, Philippo ad turpes volu- 
ptates rtliquit. Scholiast, in Herniogen. p. 356. et Suid. in v. 
Mores hominis et formam ita describit Pytheas apud Athen. II. 
p. 44. F, o ce TTOpvoftofTKwy Kal fX£^viTK(')i.iei'og, Kara Tt]v iiptpnj' sKa- 
(TTrji' TTpoydirrwp i/ply kv ralg lKKXi}(jiuig dyaKVKXetTai. Plura de CO 
Fabricius 1. c. 

XXIV. Nunc reliquos hujus aetatis Oratores, a Cicerone prse- 
termissos, cnumeremus. 

XXV. Androtion, Andronis, forte ejus, quern Ilarpocration 
unnm ex Quadringenlis fuisse scribit, fihus, Isocratis discipulus. 
Suid in V. Contra hunc cxstat Demosthenis oratio, quam., quod sibi 
cum Isocratis discipulo certandum esset, summa arte elaboravit. ORATORUM GRiECORUM. xxvii 

Sclioliiist. in Hermogen. p. 401, t-ireTrj^evatv 6 A/j/iOffflevjjc KeKaWu- 
iTKTfieyoi' spyaaaadai top Kar ' AvSpOTiioi'OQ, dvTi(j)i\oTifiovfiEPoc rrpoc 
'laoKfiaTiiu (leg. 'IfTOicpareioi') plj-opa ■n-apttroic e7ri^pw/J£J'oi' i^arh fjjXoj' 
rov ci^aatcciXov. Vide Tayloiiim ad iiiit. Andiotianse. LasMlat 
Aiidrotionem Aristoteles Rhetor. III. j). 583. Ad liuac lousiiis de 
Script. H. Ph. II. 9. p. 159. refert 'Ar^t?a, cujus auctor nobis ub 
oratore diversus videtur. 

XXVI. CydiAS. Ejus oratio Trepi rrjg "^afxav K\r]pov^iac ^'^u- 
dalur ab Aristotele Rhetor. II. p. 348. F2x orationis arguiuento 
coliigi potest, quaiido Cydias vixerit. Nam Philocliorus apud 153 
Dionys. Halic. in Dinarcho p. 118. auctor est, colonos in Sanium 
missos esse Archonte Aristodemo, Olymp. CVIII. 1. Vide Vales. 

ad Har{)ocrat. p. 111. et Corsin. Fast. Att. T. IV. p. 2T. 

XXVII. ^siON, Demosthenis condiscipulus. Snid. v. Ary/io- 
a^ivriQ. Hie de superioris et sui temporis Oratoribus quid sentiret, 
rogatus, respondit : wc aKovuiv jxtv av rig kQavfiarrev ekeivovq tvKo- 
ajjL(t}Q Kal fxtyaXoTTpETriiJQ rw Ei'jfxo) ^laXeyofievovg' dvayivoxTKOfiBvoi 3' 
01 ArifjLoir^ij'OVQ Xoyoi iroXv rrj KararrKevrj k'oi Bwdnei cicKpipovm. Sic 
ex Herniipj)o narrat Plutarcli. Dcmosth. §. la. Diniostheneni 
ipsum de se et Callistrato eodeni modo judicasse, tradit Ulpianus. 
in Dcmosth. c. Tiniocr. §. \^. Laudal iEsioneni Aristoteles 
Rhetor. III. p. 650. Vide loiisium de Script. H. Ph. I. 7. p. 36. 

XXVIII. Philinus, Nicostrati filius, si modo idem est, cujus 
mentioncm facit Demosthenes adv. Mid. §. [xb . Tres ejus ora- 
tiones iaudat Harpocration. Prima est Tzpog Aln-^vXov, locpoKXenvg 
Kal Fjvpnricov etKoyac^ V. QewpiKa, opposita decreto Lycurgi, ut his 
Tragicis slatuse ex sere ponerentur; quod bene vidit maguus Vale- 

'sius ad Not. Maussac. in Harpocrat. p. 290. Altera Kara Acopo^iov, 
ab aliis Hyperidi tributa. Harpocrat. v. 'Evrt Kopp/jc. Tertia Kpo- 
i;(t)yiSwy ciaciKania Trpog Koipwvicac, ab aliis tributa Lycurgo. Har- 
pocrat. V. Koipu)vi^ai. Eam, ut Philini, Iaudat Athenaeus X. p. 
425. B. ubi vide Is. Casaubonum; eodemque hsec pertinent in 
Lexico Rhetorico MS. Kopwviddai. yevoc 'A^fivriffiv lepoy diro 
Kaj/wvoc, og rjp dlfXipdg Kopwj'og. Kcil K-opajvicai, yevog lepbv 'A-irr/vrj- 
(Tiv. diKboTspoi c 7]crai' Trdlhg TpnrToXefjLov. Quae sic corrigenda ex 
Harpocratione : KoipioviEai. yivog 'ABrivtjini' lepov aTro Ko/pwvoc, 
og yv dc£X<p6g KpoKcorog. kcu KpoKoJvlcai, etc. Male apud Suidam 
KvpuyiEai, nee bene apud Athenaeum KpoKaviSHty. Grammaticus 354 
vetus de scriptorum furtis apud Clement. Alexandr. Strom. VI. 
p. 748. Philinum aliquid a Demosthene sunipsisse dicit. Ex quo 
Valesius aliud argumenlum capere poterat contra Maussacum, qui 
ilium Antiphontis sequalem statuebat. 

XXIX. Aristoglton. Hunc non ex articulo quodam, sed 
tuiura cognoscere licet ex Demosthenis et Dinarchi adversus eum xxviii RUHNKENII HIST. CRIT. 

orationibus, quae eupcrsunt. Vide Maussac. ad Harpocrat. v. Av- 
rokXei^Tjc, Valesium in Maussac. not. p. 254. Taylor. PrseJF. ad 
Deniosth. c. Aristogit. et ad iEsciiiii. c, Timarcli. 

XXX. Hegemon, Orator t'X illorum nuniero, qui nullis Uteris 
eruditi ad eloqnentiam excrcendam venerint, de quibus insigtiis 
locus est Syriani in Hermogen. p. 16. wa-Trep nreg kuI T))y oXrjy 
f)r)TopiKi)y Ti)(yr}v ov fiovXoyrat (jiyi'riv elyai) dW tixirupiav, dizo tTiq 
TU)y fieray^Eipicrafiiywy dTrailevulag wpfxrjfieyoi (leg. utpfitjjxiyyp'), oioy 
^T)f.taCov Tov (iTTo Trie Kojirtjc dyliTTOiQ TU Tox) \6yov ')(jtprr\y [legi malim 
'!ro(T\y. insilitur enim in rem, non manibus, sed pedibus. Reisk.] 
lir\ TO ftfj^a 7rr)C7}(TayTOc, i^al 'Hy>'//jovoe, fcal Ilv^lov, Kal 'Apioroyf/- 
Toynq. Hegemoiiem non tain oratorem, quam sycophantain fuisse, 
dicit Troilus Sophista Proiegom. in Aphthon. p, 596. Bibl. Coisl. 
7/ prirnpiK)) dyriaTpocpoc rf] avKocpayTiKJ], jjq iiyi'iffciyro 'ApifTToyeirwy 
Kcu 'HyZ/jUwr. 7/ di'Ti(7Tpo(j>()Q -y KoXciKEVTiKr}, 7)Q iiyt'jdayTO A)]fidor]Q Kal 
'ApiaT6Sr)f.wg. ubi Hegenionis nomen, quod e Codice, quo usus est 
Moutfauconius, exciderat, restiluiiuus ex versione liorum Prolego- 
njenorum, facta ab Hilarione Monaclio Veronensi, quae sub titulo 
Hcrmogcnis Rhetorices compendiuuj re{)eritur inter Rlietores La- 
linos Aldinos, p. 15*2. Hegemon, Philippi niuneribus corruptus, 
Macedonum partibus favit. Pseudo-^Escliines Ep. XII. Liban. 
Ton). I. p. 471. B. et Harpocrat. in v. Majestatis accusatus est ab 
Aristogitone. Demostlien. Or. I. adv. Aristogit. §. i. Tulit 
155 legem de cura pecuniae theatralis scribt3e commit tenda. ^scbines 
c. Ctesipb. §. tct'. et ibi Taylor. Preeteritus est a populo, cum 
deligendus esset, qui orationem funebrem haberet. Demosthen. de 
Cor. §. TTT]'. Periit denique una cum amico suo, Pliocione. Plu- 
tarcb. Phoc. p. 757. C. 758. B. 

XXXI. Aphareus, Isocratis privignus,et per adoptionem filius, 
oraliones quasdam scripsit. Pseudo-Plutarcb. p. 038. B. el Suid. 
iti V. Kjus orationem irpug MeyuKXuctjy TTEpl t>jc ayriE6(T£u)£ laudat 
Dionys. Halic. in Isocrat. p. 102. 

XXXII. MeneSjECHMUS, acerbus et veliemens aliorum se 
meliorum accusator, qui non modo Lycurgum, sed etiam ejusdem 
mortui liberos vexavit. Pseudo-Plutarcb. I. c. p. 842. D. E. et 
Pliolius 1. c. p. 1486. loannes Siceliola Commentario MS. in Her- 
mogen. o^ey (A7/jLioff?£)'>/c) Kul T^ ^Uj^f ypuf^t- Tag eTrtoroXdc, avKo- 
(^lurTovjiiyoLg Toig AvKovpyov tov prjTopog Traicriy vtto Mevftra/y^ou 
7rpo%fib)g tiriKovpiby . Ipse etiam a Lycurgo accusatus est. Pseudo- 
Plutarcb. 1. c. p. 843. C. Porro memoratur inter eos, qui Demo- 
stbenem propter acceptam pecuniam Harpalicam reum egerint. 
Pscudo-Plulartb. 1. c. p. 846. C. Sed, qualis fuerit, melius intelli- 
gitur ex Dionysio Halic. in Dinarcbo ^. la . a(j>aipov^(u ^e Tovg Trfpt 
Mtj'to-a/j^^ou Xoyouc afx^OTipovg, Aeti'opj^ou — ('ui re Toy ■)^apaKTfjpa' ORATORUM GR^CORUM. xxix 

v^ap?ig ydp, k«i KexvfxivoQ, ku\ -J^v^pdq' koX on Xiywy ahrog av ovre 
aBo'^og, Kai jiETci AvKovpyov Tyjv iioi'tcijcny tu)V h]ixoaio)v yjpr^fxuTUV • 
■7rapa\a(3uv, ki,r}ra(ri.uvoQ If. TtoWutciQ avToq, wc, Iv tuIq XoyoiQ trepi 
aTrcirroJv fxtjvvef Kai Iv icioiQ koX tv Erjixoarioic aywaiv ovk uv i]v ahv- 
vaTOQ, were Leivapx'^ Xoyoypafe'i xp»7«^-«'- ul»i legendum esse vrrkp 
Mfi'fffat'x^ov, conlextus docet. Recte vero Dionysius negat, Di- 
narclium pro Menesseclimo orationes scripsisse. Nam a Suida v. 1&6 
TJpayiJLaTHa laudatur Diuaichi oratio contra Menesaechmum. 

XXXIII. Hegesippus. Huic iEschines KpwfivXov cognomen 
per ludibritini indidit,ex quo ilkid annolarunt Grammatici, Harpo- 
cration, Hesychius, Suidas, et, ut legitimiim cognomen, tenuit PIu- 
tarclius. In rcpublica Hegesippus eodem, quo Demosthenes, sensu 
fuit. Liban. Tom. I. p, 461. A. auctor societatis cum Phocensibus 
ineundas. Demoslhen, de fals. legat. §. Ke. et ^Escliines c. Ctesiph. 
\. X)/'. ubi vide Taylor, item auctor belli Philippo indicendi. De- 
mostlien, de Cor. §. Ky. Ifacjue in legatione Macedonica contume- 
liose habitus a Pbilippo est, Demosthen. de fals. legat. ^. ^/3'. Obiit 
etiam Jegationem ad Peloponnesios. Demosthen. Phil. III. §. u. 
Timarchum, ab iEschine accusatum, defendit. /Eschin. c. Timarch. 
§. u. Callippum accusavit, Liban. argum. orat. de Haloneso. Cri- 
tici veteres ei tribuunt duas Demostlienis oraliones, alteram De 
Haloneso, alteram De fcedere cum Alexandro. Vide Meursium Att. 
Lect. III. 7. Acuta ejus dicta refert Plutarchus Demosth. §. iC- et 
Apo|)hthegm. p. 187. D. 

XXXIV. McEROCLES, Salaminius, nobilis imprimis demagogus. 
Harpocrat. in v. Ssepe pro MoipoKXfjg scriptum reperitur MvpoKXrjg. 
Nee mullum referre putat VVolfius ad Demosth. de fals. legat. §. ttci'. 
ulro modo scribatur. Sed veram scripturam esse MoiooKXr/g, do- 
cent Victorius ad Aristotel. Rhetor. III. p. 649. et Meursius Att. 
Lect. I. 13. Mceroclis decretum adversus eos, qui mercatores in- 
juria atficerent, memorat Demosthen. i^c. Theocrin. §. ic. ubi vide 
Taylor. Accusatus est ab Eubulo, quod a singulis eorum, qui 
metalla rederaerant, vicenas drachmas exegisset. Demosthen. do 
fals. legat. \. ttu'. In republica gerenda meliorum partium fuit. 
Liban. Tom. I. p. 406. B. Itaque Antipater vel Alexander postu- 157 
lavit, ut sibi cum aliis demagogis dederetur. Vid. notas ad Rutil. 

I. 9. p. 33. Laudatur ab Aristotele, Rhetor. 1. c. Prseclarc H. Va- 
lesius ad Harpocrat. p. ^129. ejus nomen restituit Timocli apud 
Athen. VIII. p. 341. F. 

Maxi^toi; e"7r£f /wEraS'iJiio-i /xn^Bvi. 

Ante legebatur MtjrpoKXTjg. Ejusdem nomen corrupt um latet in 
Pseudo-Plularcho 1. c. p. 5342. D. ano^avotrog ce {AvKovpyov) Trap- XXX RUHNKENII HIST. CRIT. 

idtoKay tovq irai^aQ toIq evheKci, MevefTalxfiov fxev KarriyopiiffavroC, 
ypa-ipafxirov ^e &pa(jvi:\€ovg. Sic etiam in Plutarcho legit Photius 
1. c. p. 148G. ut intelligatur, noii recens iiatum, sed invetcratum 
nicndiim esse. Lege: — ypa-il/a fxeyov M Motpo^rXeovc- Nam Moe- 
rocles Lycurgi liberos in carcerem conjecit. Deraostlien. Ep. HI. 
el ^f Motpo/v\j}c aTTOKplyerai, ravra fxev o-oc^wrepa ?) fcaS' tavTuv Eivaf 
'h'ci Se f.u) airocpCoaiv, avrug avrovr cFjaai., etc. Tlirasycles ,PyIagoras, 
est apud iEschin. c. Ctesipli. §. Xtj. 

XXXV. PoLYEUCTi. Duo hoc nomine Oratores fuerunt. 
Primus est, qui oratiouem, ab alio in Socratem scriptam, recitavit. 
Phavovinusapud Diogcn. Laeit.H. 38. ubi Mcnagius male intelli- 
git Polyeuctvim Splietlium. Contra hunc orationem scripsit An- 
tiplion. Grammaticus Sangermannensis MS. 'Ayaci^ai, olov syyvij- 
aui 'AjTi^wv TzpoQ YloKvzvKTOVy ^tivoXoyoQ 'AX^aia. Alter, nuilf.o 
clarior, est Spliettius, dissentiens ille qaiidem in causa Midiana a 
Demoslliene, ut patet ex Midiana §. XS-'. sed in republica gercnda 
Demostbeuis rationem ita secutus, ut ille conjunctiorem ^baberel 
neminem. Pseudo-Plutarch. 1. c. p. 844. F. et Libau. Tom. I. p. 
4()i). B. 422. A. Cum Demosthene et aliis legatus missus est in 
158 Pelopouncsum. Demosthen. Phil. HI. ^. u. et Pseudo-Plutarch. 
1. c. p. 841. E, Aliquanto post aliam ad Arcadas legationem susce- 
pit. Pseudo-Plutarch. 1. c. p. 84G. C. Crimen auri ab Harpalo 
accepti in eum jacit Dinarchus c. Demosth, §. ir/. cujus non unam 
advcrsus ilium orationem Grammatici laudant. Corporis obesita- 
lem, quae dicentem impediret, in eo risit Phocion, Plutarch. Phoc. 
p. 47G. A. Luxuriam notat Anaxandrides apud Athen. IV. p. 1G6. 
D. Ejus de Demosthene et Phocione judicium hoc fuit: /utyioroe 
fxev prjTOjp llr][JLoa^ivr]ij, cvvaTwraroQ ce elire'ip <J>a>(ct'wv. Plutarch. 
Demosth. §. i. Phoc. p. 753. F. Polit. praec. p. 803. E. .Indi- 
cium de iEschine, quod Photius Cod. LXI. p. G2. ad Dionysium 
Sophislam referl, Tzetzes Scholiis MSS. in Hermogenem tribuit 
Polyeucto, baud dubie duo diversa judicia confundens. Oralioncs 
Polyeucti laudantnr ab Aristotele Rhetor. HI. p. 749. et Diog. 
Laert. VI. 23. Elegans imprimis, quamvis aliquot mendis deforma- 
matum, ex oratione contra Demadem fragmentum est apud Apsinem 
Art. Rhet. p. 708. Tt yap (Tx»/fi" t^^i-', ti)i' dairua 7rpo(jiloXi]Tai (f. 
irpofttfjXrjKOToe); dXXci ravnp' ye airifiaXev h ry p-uyj^ tij TEpl Xoipw- 
vtiai', uXXu uKpoaroXiov j'twc «^£t'. volaq; i) rj/c rov -KUTpdc, dXXci 
fiifiXioy kv J ^fitrtie kcu elirayyeXiai eaoPTai yiypufifxivai ; dXXd r>] 
Ma aTiiaerai Trpo(jtvy6p.evoQ toIq ^eo'iq, KUKoyovQ wv rrj iroXti, kuX rd 
erayria iruffty yfiiy ev-^ofJLEyoQ, aXXdrols k^^poJc VTrr/prrwr. ubi mirc- 
tur aliquis, quod Polyeuctus dicit, Demadem in proelio Chajronensi 
scutum abjecisse. Nam Dernosthencm, scuto abjecto, fugisse, 
Demadem in acie captum esse, inter oinnes scriplores constat. ORATORUM GRiECORUM. xxxi 

XXXVI. Pytheas. De eo, quse ab antiquis scriptoribus nar- 
rentur, congessimus ad Rutil. I. 11. p. 40, quibiis adde locum Plu- 
tarciii Phocioii. p. 751. A. Tvpic ce rTf&tav dpyJ)fXEvi)v ttotl [lego tote. 
ReiSK.] TrpuiToy Ej'T-vyx'neti' WOrfvaioi, })c?/ ce \a\oy ufra Kal S^pct- 159 
(Tvv, Ob ani)Tt\i(7eiQy e(])t], Kal ravra I'ewi'rjTog tSv tw a'jjif, [Vid. infra 

§. LVIIL] 

XXXVII. Stratocles. De eo diximus ad Rutil. I. !). p. 32. 
Hie addimus, Patroclis nonien in Pseudo-Plutarclu) et Suida, cui 
Stratoclis substituimus, retinendum videri. Nam Patrocles, Pbly- 
ensis, demagogus, occurrit aj)ud Deniostlien. de Cor. §, \', Nee ' 
dubiuui est, quin adversus ilium orationem scripserit Hyporides, 
Vide Meursium Att, Lect. I. 18. [Vid. infra ^. LIX.] 

XXXVIII. Cephisodorus, Isoeratis discipulus, inter Ora- ' 
tores refertur a Dionysio Halic. Ep. ad Amm. §. /3'. quern etiani 
vide in Isseo §. lO'. Nullam ejus orationem conimemoratam inve- 
nimus. Sed tanto frequentius laudatur Apologia Isoeratis adver- .- 
sus Aristotelem, de qua vide lonsium de Scriptor. H. Ph. 1.13. 

p. 90. Ad hunc Cephisodorum relulerim Historian! belli sacri, 
sive Phoeiei, cujus duodecimum librum laudat Anonymus inter- 
pres, quern Aspasium puto, jul Aristotelis Nicomaeli. III. p. 4G. < 
b. Nam plcrique Isoeratis discipuli se ad historian! scribendani 
eontulerunt. ■ '- 

XXXIX. Philiscus, Milesius, Isoeratis diseipulus. Suid in v. 
Hune Dionysius eodem loco inter Oratores reeenset. Ilaque 
Srjfiriyopiai, quas Suidas Philisto Syracusio tribuit, huie tribuendie 
videntur. Lycurgi vitani ab eo scriplam laudat Olympiodorus 
Commentario MS. in Platonis Gorgiam. Vide Tayloruni Prjef. 
ad Lycurgi Orat. Ejusdem Epigramma in Lysiam eonservavit 
Pseudo-Plutarchus p. 836. eujus tenebras dispeilere eonati sunt 
viri prsestantissimi, ler. Marklandus apud Taylor, in Vita Lys. 
p. 59. et I. Toupius Emendat. in vSuidau! T. II. p. 194. Inter 
Pliilisei diseipulos fuit Tin!a2us, historiae seriptor. Vid. Suid. v. 
Tifxaiog. 

XL. Theodectes, Phaselites, Platonis, Isoeratis et Aristo- 
telis discipulus, item a Dionysio in Isaeo §. tf/. inter Oratores re- 160 
fertur. Stephanus etiam Byz, v, Oocrr/Xtc ci tribuit Xoyovg pr\- 
TvpiKovc IttiLv. ubi in "corrupto kirCJv orationum numerus latet. 
Ejus Apologiam Socratis laudat Aristoteles Rhet. IL p. 490. 495. 
aliam orationem, quae No^oc inscripta est, ibid. p. 994. Quali 
usus sit dieendi genere, doeet Dionysius in Isgeo p. 111. Reliqua, 
quae de Thcodcete dici posscut, noi! sunt hujus loci. 

XLI. Naucrates, vel Nausicrates (non Naucratites), 
Erytiirseus, Isoeratis discipulus. Cicero de Orat. II. 23, III. 44. 
Orat. 51. Quinctilian. HI. 6. p. 129. et Suid. v. Qeocetcrtjc, et v. xxxii RUHNKENII HIST. CRIT. 

'laoK-parriQ. Excitatus exemplo magistri, qui Evagoram mortuum 
lauclarat, orationes funebres scripsit. Dionys, Halic. in Arte 
p. 39. Talem orationein Cimonis niemorias ab illo coiisecratam 
esse, videor rnilii colligere e Plutarclii Cimoiie p. 491. C. Sed 
frustra quidani in Diogene Laert. II. 55. legiint : kcu NovKpaVv 
FpuXXoi/ lyKio^iov yeypaferai. Nam liOKpuD] tenendum esse, con- 
lextus satis osteiidit. De Naucratis in dicendo facultate judical 
Dionysius Ha!ic. in Is<eo §. iff. Piura Taylorus Lect. Lysiac. 
c. III. Apud Suidani reperio, Piiilistuni Naucratitani, vol Syra- 
cusium, scripsisse Trpvg rov TpiKcipavov \6yov Trepi Naukparfwe. quern 
locum cave de Naucrate, oratore, accipias. Nam scribenduni, 
TEp\ 'NnvKpciTiog, de Naucrate, urbe yEgypti. 

XLII. IsocRATES, ApoUoniates, Amyclae filius, Isocratis Atlie- 
niensis discipulus ct successor, et quinque orationum auctor. Suid. 
in V. Huie Harpocration. v. 'I^ttciktuq uptcoq tribuit Hapaiyeaiy Trpoe 
ArjiioriKov, quae vulgo Isocratis Atheniensis putatur. In quo Har- 
pocration consentit cum Suida. Nam ApoUoniatee TrporptTTTiKog 
Xayoc, qucin ille vocat, non alius estj nisi YlapaivecriQ. Suidae testi- 
monium eftugit M.A. Muretum et H. Stephanum, qui de hujus 
161 libelli auclore multis disputarunt, non item elegantissimum virum, 
lacobum Facciolatum in prajfat. Paraenesis a se editse. Eundem 
Apolloniatem Isocratem, Suidas v. GeoceKrrig et v. 'IfroKparrjg nar- 
rat, cum Theopompo, Theodecte, ct Naucrate interfuisse ccrtamini 
de laudibus Mausoli dicendis. At Pseudo-Plutarchus p. 838. B. 
majorem Isocratem Mausoli laudes cum illis decertasse scribit. 
Gellius etiam X. 18. esse dicit : " qui Isocratem ipsum cum iis 
(quos diximus) certavisse memoriae mandaverint." Sed omnem 
controversiam dirimit Theopompus, qui apud Porphyrium, cujus 
locum retulit Euseb. P. E. X. 3. p. 464. gloriatur, magistrum iso- 
cratem a se victum esse. Quis, qui Hisloricorum fidem recte aesti- 
mare didicit, non potius credat Theopompo, hujus ipsius ccrtaminis 
actori, quam centum Suidis, incertam famam secutis? Taraen 
Taylorus Lect. Lysiac. c. III. in alia omnia discedil, et Pseudo- 
Plutarcho, rem recte narranti, insultat. Tantam caligineni cupiditas 
doctis etiam hominibus oftunderc solet. In Apolloniatem Isocratem 
acerbe et conlumeliose invehitur Auctor Socralic. Epist. XXVIII. 
p. 65. Tov ci YlovTiKoy /.taS»/->)>' (iTricei^e TTjg avrov oo^iag liucoy^oy» 
ov ail, TToWoiig re^eaiiipog (TO(j)i(Trag, ftctXvpwTipov oii^ tujpaKag. et 
mox J). 67. i-u) ^avi^iu^eiy Se, el Kal Trwg dyayyovg 6 IJoyriKur fxuAv- 
Ttpov Kal (fiavXoTEpov iroiu (palretr^ai Tor Xoyor. Sic \l\e locus scri- 
bendus, in (|u<), quid fniAvrtpov esset, non intellexit Allalius. Lex. 
Rhetor. MS. MojXyrcpoj'. to dfifiXvrcpoy, Kat dyorj^iaTepov, Kid 
ay-^og ovk i-^ov. ubi pro dyoij^iaTepoy lege dyriy^iaTEpoy, et ad eaii- 
deni normam conige Pholium Lex. MS. ct Elymologum M. Illara ORATORUM GR.^eORUM. xxxiii 

vero inter Socraticas epistolam CI. Valckeiraenus suspTcatur a 
Speiisippo scriptam, lectamque ab Isocratc, cj^ui illuiii ipsuin locum 
attigit Orat. ad:Pliilipp. p. 17. D. ed. Stcph. 

XLIir. Anaximenes, Arisloclis F. Lampsacenus, discipulus 162 
Zoili et Diogenis Cynici, iiotior ut liistoricus, et dieeiidi niagister, 
quail) ut orator. Vide Mcursium ad Chalcid. p. 419. et Vossiuni 
de Hist. Gr. I. 10. Attigit lanien genus deliberativuni et judiciale. 
Diouys. Halie. in Iseeo ^. iff. ejusque ingenio formata est oiatio, 
quani Euthias adversus r^hrvneui Irabuit, iit ex Diodoro Periegete 
iiarrat AtlienajusXIII, p. 5<)1. E. ex Hermippo Harjmcrat. v. Ev- . 
^lac, ubi vide Maussacum. Diodorus id sine dubio tradiderat in 
librjs TTEpl i.n'r]j.iaTior, quos laudat Plutarchus Tlieseo p. 17. D. Tbe- 
niistocl. p. 128. D. Cimon. p, 488. C. Obiter monenius Aio^wpoc 
legendnru esse in Pseudo-Piutarchi Ilyperide p. 489. C. ubi nunc 
editur : 'HXio'cwpog h rw rprw tte/jI fiytjjuurwy. Vide Meursium ad 
Chalcid. p. 414. 

XLIV. Crates, Trallianus, Isocratis discipulus. Diogen. Laert. 
IV. 23. Huic tribuerim \6yovc tiji^iT^yopiKovc kuI TioEGftevTiKovQ, 
quos Apollodorus apud Diogen. ibid, refert ad Crateteni/ Atheni- 
ensem, jihilosophuni Acadeniicum. Frustra Menagius Cratetis men- 
tionem sibi reperisse visus est in Lucian. Illiet. praic. pag. 9. Nam 
ibi non Crates memoratur, sed Critias, statuarius, ut bene vidit 
Solanus. 

XLV. Theopom pus, Damasistrati F. Chins, Isocratis discipulus. 
Do hoc Cicero de Orat. 11.13. " Postea vero, quasi ex clarissinia 
rhetoris officina, duo preestantes ingenio, Theoponipus et Ephorus, 
ab Isocrate magistro impuisi, se ad historian! contulerunt, causas- 
omnino nunquam attigerunt." ubi vereor, ne sciolus aliquis incul- 
carit verba, quasi ex clarissinia rhetoris officina, ex Brut. 8. et 
Orat. 13. Causas Cicero inlelligit forenses, ut coiitextus docet. 
Nam Dionysius Hal. Ep. ad Pompei, p. 131. auctor est, Theopom- 
puui multas demonstrativi et suasorii generis orationes scripsisse. 
Immo Quinctilianus X. 1. p. 500. tradit, euni, " antequam ad 10'3 
historian! sollicitatus esset, diu oratoreni fuisse," atque eo " in 
historia similiorem esse oratori." Ad suasorii generis orationes 
pertinent at Trpoc 'kXit^avcpov (jvfipovXal, laudatee Ciceroni ad 
Attic. XH. 40. et Athenseo VI. p. 230. F. 'EttkttoXjjv npog 'AXt- 
^aj'^pov eas vocat Atheuseus XIII. p. 595. A. quod ah'quaui epi- 
stolee formani haberent. Ilia ipsa epistola referenda videtur inter 
£Tri/7To\aQ TUQ ctp^curac ypafpojdei'ac, quas coinmeniOiat Dionysius 
1. c. ubi Fr. Sylburgius minus bene legit: iTciaToXag tuc ap)(^cikac, 
vel 'A^^aVkac, £7rtyprt(^ojU£Vae. verissime Valckenaerius : ctt. tuq dp- 
\diKiuQ ypa(j)Ofievag. At cave tov irspl ivarEfteiag, quem lai'.dat Scho- 
liast. Aristophan. ad Av. 1364. vel orationem Theoponipi pules, 

/ xxxiv RUHNKENII HIST. CRIT, 

vel librum, ut Meursius ad Apollon, Dysc. Histor. Mirab. p. 99. ei 
Vossius de Hist. Gr. I. 7. ScholiastJe locus hie est : Kvpfieic — 
(tTTO TU)V Kopu/3arrwv. Ikelvwv yap £i!p>;^a, we (jiijffi Qtoiro^TvoQ tv rw 
iTcpl Eixrefteiac. (^ueni locum ad verbum descripsit Tzetzes Chil. 
XII. 406. Verum nemo dubitet, quin Scholiastes scripserit : wg 
frjcTiv Q£u(ppct(TTO£ kv TM TTEpl evaefiHaQ. Inter Theophrasteos hie 
liber recensetur a Diogene Laert. V. 50. Eniendationem vero 
plane confirmant Porpbyrius et Pbotius, ilia ipsa verba, quibus 
KvpjSeig a Corybantibus nonien invenisse dicuntur, ex Theophrasto 
afferentes. Alter de Abst. Anim. II. 21. MapTvpt'irai ce ravra ov 
ixuvov VTTO Twy KvpjjEOJi', at Twv \\.pr]Tr]^£i' £1(7^ Kopupayrt/cwv lepwv 
olov avTiypafa Tiva irpoq aXZ/^ttaj/. Sic ille locus scribendus. 
Alter Lex. MS. 'Kvpflug. — Gfo'^prtirroe ^t-, ciTro ribv KprjTLKioy Ko- 
pvjjdvTOJV' tG)v yap Kopu/BajTtfcaii' itpiov o'lov clvTiypacpa avTOvg thai. 
Ex eodem Theophrasti libro ductum est, quod Porpliyrius habet 
II. 16. ubi parem librarioruni errorem deprehendimus. Nam pro 
164 GfOTTOjUTToe 'KXTopyjKEy legcpdum Qeocppuarog icTTvp^jKej'. De Theo- 
porapo hoc etiam narjat Suidas : yeyorwe — ore Kal "Etpopog, 'Icro- 
Kparovg uKovarijg. a/.ia 'E^opw eypa-tpev kiriTOfxiiv twv 'Hpo^orov Icrro- 
pLwy Iv ftiftXioig /3'. NoD injuria Vossio 1. c. mirum videbatur, 
duos summos viros (antillae rei siniul operam dedisse. Sed prava 
interpunctio, quae etiam in Kusteriana editione servata est, virum 
egregium fefellit. Recte Meursius I.e. interpungendum vidit: 
yeyovwg — ore (ccu"E0opoc, 'Iffoicparouc a'coi/crrj/e ctjua 'E(^op^. kypaxlEy 
etc. Tlieopompi Epitomen Herodoti, procter Photium Lex. MS. 
et Suidam v. Ittovcu^u), laudat Gran)maticus Sangermaneiisis MS. 
'Ava/3>/^'at rtjy 'Imroy, dyri rov eTrifjfji'ai, QeoTTOjUTrog ey iTTiTopno TGiy 
'UpoCuTov. ubi Herodoti verba a Theopompo servata ostendit Pier- 
sonus ad Moerid. Attic, p. 4. Idem Grammatieus: KaKo/3toe. 0£o- 
TTopLTTog iy ttj iiriTOHy 'WpoloTov. et : ^)fvyucEvaut. tv (j>vya.da iXciant. 
OeoTrofinog £7riro/.iw ruiy 'Hpocurov. Qu9S loca hue retulinius, ut 
docerenius, Vossium, qui banc Epitomen juniori cuidam Tiieo- 
pompo tribuit, conjectura aberrare. Nam Grammatieus ille non 
nisi vetustissimos, et classicos, quos vocamus, seriptores laudat, ut 
eorum auctoritate vindicet voces et loqucudi formulas, quas Atti- 
cisfae temere damnassent. 

XLVI. Glaucippus, Hyperidis filius, patris exempio elo- 
quentia3 studium secutus est, et orationes scripsit. Pseudo-Piu- 
tarcli. p. 048. D. et Photius p. 1480. Ejus orationem contra 
Photiont-m laudat Plutarchus Phoc. p. 743. C. 

XLVII. Agnon, vel Agnonides. Hie cum Theophrastum 
im|)ietatis reum agere esset ausus, parum abfuit, quin ipse hoc 
crimiiie coiiflagraret. Diogen. Laert. V. 37. Atbenis pulsus a 
M;;cedonibu8, post ab Antipatro, Phocionis precibus, reditura im- ORATOTIUIVI GR.ECORUM. xxxv 

petravit. Plutarch. Plioc. p. 754. F. Mox adversae Pliocioni 165 
factiouis dux et caput, a quo beneficium acceperat, ut Pireeei pro- 
ditorem, condeninavit. Nepos Phoe. 3. et Plutarch. 1. c. p. 756. 
F. 757. A. 758. A. Sed cum Athenienses sera Phocionis damnati 
poenitentia subiisset, ejus supplicio Phocionis nianibus parentarunt. 
Plutarch. I. c. p. 759. B. Scripsit Agnonides Rhetorices accusa- 
tionein. Quiiictilian. II. 17. p. 105. " Agnon quidem detraxit 
sibi inscriptione ipsa fidem, qua Rhetorices accusationem professus 
est." ubi frustra laborat P. Burmannus, non animadvertens, Agno- 
nem dici, qui alibi Agnonides dicatur. In Nepote 1. c. niulti Co- 
dices Agnone habent pro Agnonide ; (juod non de nihilo esse, 
bene judicat Vir sunimus, T. Hemsterhiisius ad.Lucian. Timon. 
p. 157. qui plura exempla, in quibus noniinura formae primitivse et 
patronymicEB commutentur, dedit ad Aristophan. Plut. p.j 325. 
Statim de Oratore dicemus, qui modo Democles, inodo Democlides 
vocal ur. 

XLVIII. Callicrates. Dionysius Halle, in Dinarcho §. ta'. 
fafetur, se nihil hujus oratoris vidisse, sed in Tabulis Pergamenis 
ei tribui Dinarchi orationem contra Demosthenem. Quod uon 
intelligendum de oratione, quae nunc supcrest, sed de alia, quae 
periit. Nos quoque nuUam hujus Oratoris inentionem invcnimus. 

XLIX. Hactcnus eloquentiam vidimus suranio fastigio stantem. 
Nunc, quoraodo sensim inclinarit, sequitur, ut dicauius. Cicero 
de Oral. II. 23. " Posteaquani, exstinctis his, omnis eorum ine- 
moria sensim obscurata est et evanuit, alia quaedam dicendi mol- 
liora ac remissiora genera viguerunt: inde Demochares, quera 
aiunt sororis filium fuisse Demosthenis; turn Phalereus ille Deme- - 
trius, omnium istorura, mea sententia, politissimus, 'aliique eorum 
similes exstiterunt." De Demochare disputavimus ad Rutil. I. 166 
2. p. 7. [vid. infra §. LX.] quibus adde Corsinum Fast. Att. T. II. 
p. 96. De Demetrio Phalereo luculentus etiara locus est 
Ciceronis Brut. 9. " Phalereus successit eis senibus adolescens, 
eruditissimus ille quidem horum omnium, sed non tarn armis in- 
stitutus, quam palasstra. Itaque delectabat magis Athenienses, 
quam inflammabat. Processerat enim'in solem et pulverem, non 
ut e militari tabernaculo, sed ut e Theophrasti, doctissimi hominis, 
umbraculis. Hie primus inflexit orationem, et earn mollem tene- 
ramque reddidit, et suavis, sicut fiiit, videri nialuit, quam gravis: 
sed suavitate ea, qua perfunderet animos (fjTrov X|0>) i^aTuirXritTai, 
Longin.), non qua perfringeret: et tantum ut memoriam concinni- 
tatis suae, non, quemadmodum de Pericle scripsit Eupolis, cum 
delectatione aculeos etiam relinqueret in animis eorum, a quibus 
esset auditus." Hunc primum inclinasse eloquentiam, etiam 
Quinctilianus dicit, X. 1, p. 501. Ejus historiam enarraruut xxxvi RUHNKEiNII HIST. CRIT. 

Diogenes Laert. V, 75. seqq. et lac. Peiizonius ad i^lian. V< H. 
III. 17. 

L. Reliqui hiijus a^talis Oratorcs hi sunt : 

Democi.es, Tlieoplirasti discipulus. Is Lycurgi liberos a 
Mceroclis et Wenesseclnni calumniis defendit. Pseudo-Plutarch. 
in Lycurgo p. 842. D. Acerbo nialedicto insectatus est Demo- 
charem. Timaeus apud Suid. v. '^n 70 kpov Tvvp. Vide, quge 
diximus ad Rutil. I. 2. j). 8. Eum orationis cujusdaiu, quai 
Dinarcho tribuebatur, auctoreni putat Dionysius Halic. in Dinai- 
cho §. la. Democlides patronymica forma vocatur ab codt^n 
Dionysio, et Tinueo 1. c. Nee dubiteni, quin Archon Eponymus 
fuerit Olymp. CVI. 1. Corsinus vero Fast. Att. T. IV. p. 59. 
Deinoclidem Splieftiuui dicens, manifesto errore ilium confuiidit 
cuui Dromoclide SphetJio, pjusdem tcmporis oratore, cujus mentio 
fit a Phitarcho Deiuetr. p. 894. D. 905. B. Poiit. pncc. p. 798. E. 
167 LI. Charisius. De eo diximus ad Rutil. I. 10. p. 37- [Vid. 
infra §.LXI.] Erunt fortasse, qui ejus nomen restiluendum putent 
in Gramniatico veteri Bibl. Coisl. p. 489. 'Opytwrec elaly 01 kowu)- 
V(fVi'reg aWiiXoig Bewv r} ?/pa/wj^ iv Upo~iQ, Kal KOivrj OvrfTroXovi'Teg, wg 
ILupig Xeyet iv rw Kara ^lorvaiov. Kal ttuXiv dpyewj'£c Tiveg, iv ano- 
Xoyicj. vftptwg caijieg ttouI: Sed Grammatici vetcres non nisi decern 
Oratorum Atticoruni auctqritate uti solcnt, certe nusquam Charisii. 
CI. Albertus ad Hesychium v. 'OpyeQvag emendat Xop?je, inlelligeiis 
Charetem, queni Suidas v. 'Av7-t7ror|Ooe,ut sibi cum aliis Oratoribus 
dederetur, ab Antipatro postulatum scribit. Sed Chares impcralor 
fuit, non Orator: de eoque Suidam accipiendum esse, planum est 
ex Arriano de Exp. Alex. JM. I. p. 22. Hue accedit, quod Justinus 
XI. 4. nnrrat, non oratores tantum postulatos esse, sed^etiam duces. 
Equidem non teniere suspicor, nomen Xapic ex AtuajOxoe'^truncatum 
esse, cujus orationes Kara ALorvaiov et airoXoyia vjSptwg laudantur 
a Dionysio IJalic. in Dinarcho §. t. i(j. 

LII. Hegesias, Magncs, Asiaticorum Oratorum antiquissimus, 
de quo disputavimus ad Rutil. I. 7- p. 25. [Vid. infra §. LXIL] 

LIII. Cleochakes, Myrleanus, ex eodem numero Oratoru:n 
Asiaticorum, ut indicat patria. Pe eo diximus ad Rutil. 1.2. p. 5. 
[Vid. infra. §. LXIII.] 

LIV. IsiDOUUS, Pergamenus, poslremus cctate Oratorum Asia- 
norum, quos Rutilius laudat. Vide ad Rutil. II. IC. p. 128. [Vid. 
infra ^. LXIV.] 

LV. Daphnis, RIyron, et Sosicrates, quos Rutilius laudat, 
et ipsi Asiatic! Oratores fuisse vidcntur. Sed cum nuljafii eorum 
mentionem apud alios inveuerimus, nihil certi prcuiuncj^iviL' licet. 

LVI. Kecensuimus Oratores vere hoc nomine dignos, nee ultra 
progrcdi constituinuis. Nam quieunquc post hos a Cicerone et ORATORUM GRiECORUM. xxxvii 

aliis coniniemorentur Oratores Rhodii et Asialici, non tarn Ora- 168 
tores, quam Declamatores fuerunt. Itaque licebit illos ex hac 
Historia tollere, prsesertini cum nee Gorgias uostcr ullam eoruni 
ratioiiem habuerit. 

LVII. Sell tempus est, ut declaremus id, cujus causa omnis haec 
dispiitalio inslituta est. Quserebatur autem, quid sit, quare Gor- 
gias, deceui Oratoribns Atticis, qui bene dicendi lex et norma lia- 
bebaiitur, noa contentus, aliorura etiam auctoritatem adbibendam 
existiiiiarit ? Aiitiquissimorum magiatrorum in Rbetorica et Poetica 
illustranda Iicec ratio fiiit, ut per omnes Oratores et Poetas vagati, 
quid in quoqne rectum et pulcrnm reporisstnt, laudarent, et ad 
■ jmitandum proponereut, quid in quoque vitiosura, reprebenderent, 
et ad imitationem trabendum negarent. Quae res non potest melius, 
quam Aristotelis exempio, declarari. Is in dicendi praiceptis tra- : 
dendis se non uni Demosllicni, luit reliqnis novem Oratoribns, 
quasi in servitutem addixif, sed ex Androcle, Aristopbohte, Ipbi- 
crate, Cephisodoto, aliisque niultis exccllentissimum qnodque liba- 
vit. Poetices prseceptis iliustrandis exempla quanivis multa sup- 
peditiire poteraiU liomerus, Pindarus, Aristopbancs, Sopbocles, in 
suo quisque genero principes. At ille Enipedoclem, IMelanippjdera, 
Anaxandrideni, Dicffiogeneni, aliosque plurcs assumendos putavit. 
Quod quia recte fccerit, non potest dubitari. Nam, ut Ci(?cro dicit 
dp Invent. II, 2. " in studiis a niultis eligere bomi«es commodissi- 
mum quodquc, quam sese uui alicui certo volunt addicere." Sed 
haec ratio mutata est tempore Ptolemaeorum. Exorii enim sunt 
duo summo ingenio et singulari doctrina Critici, Aristarcbus et 
Aristopbanes Bvzaiitius, qui, cum animadvertissent ingcntcm scri- 
ptorunj turbam plus obesse bonis Uteris quam prodesse, suum 
judicium secuti, certum oranis generis scriptorum delectura habe- 
rent. Itaque ex magna Oralorura copia tanquam in canonem decem 1G9 
duntaxat relnlerunt, Antipbontem, Andocidem, Lysiam, Isocratem, 
Isceum, /Escbinem, Lycurgum, Demostbenem, Hyperidem, Dinar- 
pbum. Ex Heroicis poetis recepti sunt Homerus, Hesiodus, Pi- 
sander, Panyasis, Antimacbus : e lambographis, Archiloclius, 
Simonide.^, Hippouax: ex Elegiacis, Callinus, Mimnermus, Phi- 
Jetas, Callimacbus : e Lyricis, Alcman, Alceeus, Sgppho, Stesi- 
chorus, Pindarus, Baccbylides, Ibycus, Anacreon, Siraonides : c 
Tragicis, iEscbylus, Sopbocles, Euripides, Ion, Acheeus: ex anti- 
quae Conioediae scriptoribus, Epicbarmus, Cratinus, Eiipolis, Ari- 
stopbanes, Pberecrates, Plato; ex mediae, Antiphanes et Alexis; 
e^ novae, Menander, Pbilippides, Diphilus, Philemon, Apoliodorus. 
In Historicorum censura probati sunt Herodotus, Thucydides, Xe- 
nophon, Theopompu.s, Epborus, Anaximenes, Callisthenes. Tra- i 
gicoruni duplex ordo fuit. Principes illi, quos modo eauraeravimus, * xxxviii RUHNKENII HIST. CRIT. 

rijg Trpiljrrjg Ta^eu}g fuerutit t Philiscus, Corcyrseus, 'cum sex alii*, 
quos recenset Scholiast. Hepliaestion. p. 32. 93. rifg'lhvTepae to.- 
^eu)g. Vid. Suid. v. $t\to-/coc KepK. Hunc criticorum canonem, 
praeter Proclum Clirestomath. p. 340. sqq. et Gramniaticum Bibl. 
Coisl. p. 5i>7. secutus est Quiiictilianus libro decimo, ubi classi- 
coriim, quos dicimus, scriptorum ceusum agit. Primura veio de- 
lectum ab Aristarcho el Aiistophane institutum esse, ejusdem Quin- 
ctiliani testiuionio confirmatur, X. 1. p. 496. *' ApoUouius in ordi- 
riern a Graniniaticis datum non venit, quia Aristarchus atque Ari- 
stophanes, poetarum judices, neminem sui temporis in numerum 
redegerunt." Quo loco qusri potest, quomodo Callimachus, Apol- 
lonii a^qualis, in Elegiacorum ordinem venerit? Sed ilium fortasse 
posteriores Critici in numerum redegerunt, sicut Tzetzes in vita 

170 Lycophron. ApoUonium in Pleiadem Poetarum varii generis rela- 
tum tradit, mox p. 497. " ex tribus receptis Aristarchi judicioscri- 
ptoribus iamborum ad e^w maxime pertinebit unus Archilochus." 
Scriptores, quos Critici in talem canonem retulissent, proprie di- 
cebantur in ordinem venire, in ordinem redigi, in numerum redigi, 
recipi : contra quos repudiassent, numero eximi. Quinctiliau. 1. 4. 
p. 18. "quo quidem judicio ita severe usi sunt veteres Grammatici, 
ut — auctores alios in ordinem redegerint, alios omnino exemerint 
numero.'' Quern locum Wowcrius Polymath, c. XVI. et alii, quos 
nominare non est necesse, sic acceperunt, quasi in ordinem redigere 
esset inter viles abjicere, numero eximere, ex inferiore loco in su- 
periorem restituere. Quo quid potest dici perversius? Apud 
Grsecos signatum hac in re verbum est fyKpiveffSrai. Suidas v. Asi- 
j'apj^oQ. pijTOjp Tiou fiSTO. Ar]jxo(yQkvovQ tyKpi^ivTwv tig, Photius Cod. 
LXI. p. C4. hl(Tyjvr]v ^pvviyog tig Tovg api(TTOvg EyKpirii. Cod. 
CCLXII. p. 1460. u)v Xoywv Toig yt'tjtrlotg Tpug koI TpiuKovra eyKpi- 
vovffiy. Lex Sangerman. MS. v. Alfwpvyx^la. <]}pvi'i'^og fiivroL ovk 
lyKpivu Ti)v ^wv>'/)'. Sic CI. Toupius Emendat. T. III. p. 98, in 
Suida v. ni/-?eac corrigebat : ovk eyeKplS^rj jLiarct rwi' Xonrioy prjropcjy. 
Sed nihil mutandum. Nam simplex EKpi^r] eandem vim habet. Ipse 
Suidas v. Avtcoiipyog. rCJv fiiTO. Arif-ioa^kvovg Kpi^ePTCjy prjropuy, et V. 
l^CKvarparog. irayQiri ce tv rolg Kpi^e'icriy etti cevripoig Eiica pifTopcn, et 
V. 'Y'Kepih}g. pfjTtop, twu irpujrujy KEKpifjieyuy ^CKa elg. et V. ^A\E^ay^pog 
AIt. wg Kal tS)V kirra T^payiKioy eva Kpi^fjyai. Contrarium est EKKpi- 
vetT^ai. Diodor. Sicul. T. II. p. 552. Sy (Mvo-wra) Hyreicrtj^ay elg 
Toiig tTrra (Tofovg, kKKpivavTig Toy Yltpiarcpov. Vide Scaligerum ad 
Euseb. Gra^c. p. 419. et Kuhnium ad Diog. Laert. VIII. 47. Hiec 
autem Criticorum censura scriptoribus, quos diximus, tantum au- 
ctoritatis conciliavit, prope ut soli vigerent, et hominum studia 

171 tenerent. Certc Grammatici, qui sibi rcligioni duccrent, de Ari- 
starchi judicio dubitaro, non ni&i ab co probatos, intcr|)retandos ORATORUM GRiECORUM. xxxix 

duxerunt, et Rhetores tantuni ex receptis decern Oratoribus, velut 
unis veris et legitiinis, altera suam illustrarunt. Plus boni, an in- 
comniodi ex liis Criticorum decietis profectuin sit, in utranique 
partem dispntari potest. Utile erat, niultos libros vulgares honii- 
num nianibus excuti, et perfectissima quaeque exenipla ad imitan- 
dum proponi. Verura, quid perfectissimum sit, judicare, quaiu 
anceps est et difficile! Nonne suspicari licet, alios ex Iiocscriptorum 
chore fastidiosius exclusos esse, alios nimis iadulgenter receptos ? 
Cur, ut hoc utar, Dinarcho, quern ipsi veteres hordeaceum Demo- 
sthenem vocant, inter decern Oratores Atticos locus datus est, pric- 
teritis Cailistrato et Leodamante, quorum eloquentiam iidem lau- 
dibus in ccelum ferunt 1 Quanquam video, Graramaticum Bibl. 
Coisl. 1. c. novem tantura Oratores Atticos, omisso Dinarcho, re- 
censere. Sed sit unus et alter, quem admitti oportebat, repudiatus: 
teneat primas, cui secundse tribuendcc erant. Levehoc malum prae 
altero, quod inde consecutum est, videri debet. Etenim scriptores 
illi, quos Critici numero exeniissent, prinium Icgi, et in raanibus 
versari, niox describi desierunt, et tandem, ut fieri necesse erat, 
plane interciderunt. Quee diximus, exemplo, quo nullum reperiri 
potest clarius, illustremus. Narrat Photius Cod. CCLXII. p. 14GI. 
Paulum Mysum multas pulcherrimasque Lysioe orationes, velut spu- 
rias, damnasse. Ad cujus Critici auctoritatem cum se nudti, qui 
ipsi, quid verura esset, judicare non posseut, temere contulissent, 
orationes illas obelo notatas desiisse describi, atqne ita, magno elo- 
quentifje detrimento, periisse. Veruntamen non defucrunt, qui suis 
scnsibus potius, quam decrctis Criticorum, credere mallent, atque 
adeo sa^pe inter classicos scriptores refcrrent, quos ab illis prte- 172 
teritos, vel rejectos scirent. Tales patroni uni ex Oratoribus, Ari- 
stogitoni obtigisse videntur. Nam Quinctilianus XII. 10. p. 624. 
ubi principcs illos Oratores nominat, luijus etiam mentionem inter- 
ponit, et Hermogenes de Form. orat. I. p. 290. asperitatis exempla 
ab illo petenda dicit. Itaque ejus orationes diutius, quamaliorum, 
superfuerunt, quippe laudatse ab Harpocratione v. AvtokXeicijc, et 
V. Qeperat'cpog. Supra e Quinctiliano monuimus, Aristarchi judicio 
tres receptos esse iamborum scriptores, in his Archilochum. Qui 
sint alii duo, dubitat Gesnerus V. C. ad Quinctil. an hodie sciri 
possit. Nobis satis certum videtur, Simonidem et Hipponactem 
fuisse, quos cum Archilocho conjungunt Lucianus Pseudolog. p. 
163. Proclus Chrestomath. p. 342. et Grammaticus Bibl. Coisl. 
p. 597. Sed ecce ! Plinius, neglecto Aristarchi judicio, iambogra- 
phorum principem ponit Herodem,' IV. Ep. 3. " Ita certe sum 173 

• Interpretes inutla ad banc Pllnii lo- fragmenta snpersant apnd Zenobiatn "VI. 

cum inoliuiilar, satisque o.stendunt, se de 10. Stob;riim S. LXXI. p. 439. 

Herode laiiibograpbo ne fando quideni LXX\I. p. 455. XCVI. p. 530 

quicquam aiidivisse. Ex ejus Choliainbis (JXVIII. p. 691. et Maximum T. II. p. xl RUHNKENII HIST. GRIT, afFcclus ipse, cum Greeca epigvammata lua, cum iambos proxiftie 
legerem. Quantum ibi humanitatis, venustatis ! quam dulcia il!a ! 
quarn arrtiqua ! qaam arguta ! quam recta ! Callimcichuni me, vel 
Herodem, vel si quid his melius, tenere credebam." Tzelzes etiam 
Prolegom. in Lycophroneni alios potius, quam Aristarchum, secu- 
tus, in iambis palmam defert Ananiae, Archiloclio, Hipponacti. 
Eodeni igitur modo Gorgias nolnil alieui judicri necessitate ad- 
stringi, sed liberum sibi putavit, cos laudare Oratores, quos suomet 
ipse s«nsu probasset. Ac nescio, an praesentiens, quid evenluTUm 
esset, Oratorum vulgo neglcctorum ratione linbenda cavere volu- 
erit, ne in oblivionem hominum venirent, et tandem penitus inter- 
irent. 
175 LVIII. Pytheas,' Hoc de oratore Suidas ita : Uv-zicic/Adty- 636. Nomen ejas abiil in notias Herodnti 
apud Etymolog. M. p. 411. 41. Zktjicv 
ha, T5U I S'tncfraXfA.iv^v. y.ai Tta-^a, HgoSoTW" 
"Ay' aiiTOV £t; rl {lir^iov. eVti S= j^^aiXts/tt- 
^ixcv TO juirfov. Ill ineiidoso 'HjoSsto) liiE- 
febat CI. Wesselingiiis Diss. Herodot. 
p. 29. Idem Etjmologi locus induxisse 
videtur Scaligerum ad ^'al■ron. de I. L. 
Vl. p. 149. ut [amborura scrip'.oiern 
Herodotnm vocarel; AlheniEiis ill. p. 
86. B. laudat 'Hp^vSav h 2vvs^yu.!^c/xiva.i^. 
ubi Is. Casauboiius negat se alibi Heron- 
dam Coiuicum jjivenire. Verurii non Co- 
micus laudator, sed, ut ex &Qbjecto Cho- 
liaiiibo apparet, laraboruni scriptor, He- 
rodes, qui palronymica et Doribus pro- 
pria forma 'HgivSaj dicitar ; ouod bene 
vidit Salmasius Exerc. Piinian. p. 111. 
niam nominum formam illuslrariint Hem- 
sterhusius ad Calliinacb. Fragm. p. .590. 
et Valckenaerius ad Scbol. in Euripid. 
Pbrtniss. p. 7G4. Denique Herodem 
lambograpbum cum Herode Attico gra- 
vissimo crrore confundunt Iiiterpreles 
Plinii, et Fabricius Bibl. Gr. Vol. VIII. 
p. 710. 

' CI. Rulinkenins passim locorum 
hujns libeili lectores ad annotationes suas 
ad Rntilium Lupum ablegat. Quas an- 
iiotationes cura minus credibile sit omni- 
bus, bos oratores nostros tractaturis, ad 
manus esse, visum fait ideo, locos illos 
illinc excerptos hue transferre, quo, quod 
ab eo ad historiam oratorum Grajcorura 
collatum esset, ejus ne <|uid liic deside- 
raretur. Ante vero quam illos Icicos, de 
Pjthea,Slratocle, Demofharele.Cliarisio, 
Isidoro Pergaiiieno, Ilegesia I'NIaguete, 
Cleocliarete, Ilyperide et Dinarclio 
agentes, referamus, juvat prius de duo- 
bus locis, altero Tullii, altero Demadis, 
paucis disputare. Tullii diciionem veii- 
tntis imitaiidie mutalum it V. C. p. 142. 
c'uni leritaih tulandtc, in quo non possum facere, quo minus vulgatam defendam, 
cujus liaec est senlenlia: discipulos Iso- 
cratis, umbras vel ideas prafceptorum a 
magistro in sciiolis propositas [nostro 
loquendi more svstemalicas et nietaplij- 
sicas illas abstractas de arte rbetorica 
praeceptiones], ad verilafem, li. e. ad 
praxin, transtulisse, et in actu rerun), 
(h;t-c enini est Veritas) sive in forensibus 
catisis agendis, sive in scribendis histo- 
riis, imitatos esse, b. e. expressisse, ex- 
ercuisse et ad usuni vocasse. In Demadis 
loco p. 158. emendando manus V. 0. 
festlnaas ab ejus sententia aberravit. 
Non enira v^iBsS'Kwirog ipsum dare vo- 
luisse, sed •ar^oQst'Krifxiv.v, extra dui)ium 
est. Verura tamen cerlior et conveni- 
entior^liasc videlur emendandi ratio esse, 
si legaUir TrpoSs^XiiirETai. Referemus to- 
tnin locum. Ti yap ir^'ly.a, 'i^ii ; Ecquam 
formam, quern habit uni refert ejus statua? 
TW aa-wi'Ja Tr^ojJscX^ff-ETCi ; ntim ictitum. 
projectum ante se tevebitl aAXa ra.vTr,v y 
a.TTiSa'Kiv iv T? /Wap^n rr, tteji rhv Xctijiw- 
VEJttv. atqui scutum certe ahjecit in jju/rna 
ad Charoneam. aXX' ajc^oj-ToXiov vsij I'^st ; 
at rostra certe iiaois tenebitl itolaq; ut 
cujus? t) TKi; rou Trarfog; num. ejus, quce, 
patre ipsius cam cum imperio trierurchi 
regente, capta j'ait ab hoslilnts? aXXa (3j- 
fxi'ovj at codicem certe tamen tenebit? 
Recte ais. Codicem tenebit uliqoe. Sed 
quem ? Iv a) <}>a(r6tc xai EicrayyEXiai icovrai 
ysyeafji/jiivai. earn uempe, in quo perscriptis 
erunl ejus delationes et indicin(r, quadru- 
platore, qnam viro bonesto, digniorcs. 
aXXa vh Ai'a a-Tnisrai TT^oTtv^o/xiw; TOig 
SeoTj; Al profeclo tamen, ita me Jupiter 
amet, referet ejus statua habitum subtatis 
ad coclum manibus deos orantis? lllene 
decs oret pro salute patria:.' Jtaxo'voyf iv 
T? ttoXei, qui tnnto odio, tanta mnlignitate 
ergci remp, urdeat ? xai ra, Ivavria Trairiv 
>i(u~v il^6/jt,iwc, et qu(E nostrum cuique ini- ORATORUM GRvECORUJVI. xU 

valoQ p)iT(t)p v'lUQ le 7iP MvXw^pou Koi Opaavc ff^o^pa. (pvywv re 'A5^- 
V7]^£P etc Tov ci(riJ.is)Tt]fiiov Cid cxfKiina, etc ^IciKiloviav tjX-wEv. elra 
tTravriKt ttuXlv. Quod de ejus aere alieno dicit Demosthenes, vol 
quisquis auctor est epistolze de Lycurgi liberis, confirmat, narratis, 
ilium malis artibus tantas sibi divitias quaesivisse, ut facilius quin- 
que talenta, quam ante totidem drachmas solvere posset. Eodem 
loco Suidas ; ovu eveKpi^tj fierd tQv Xoittwv p;ropwj', Cjq ^pairvg Kui 
Bie(nra(7f.i€yoQ. ubi corrigendum : wg T-pa^i/e icai cuaTraafiiyog. Nam 
orationis genus reprehenditur asperum, durum, ditfluens, solutum. 
Nee mirura, Pytheam Atticorum oratorum numero exclusum esse, 
quippe qui, ut auctor est Syrianus ad Hermogenem p. 16. nullis 
literarum praesidiis instructus, ad eloquentiam exercendam acces- 
serit. Condones pasne puer habuit, et tantula zetate ausus est 
divinos honores, quos populus Alexandro dccrevisset, reprehen- 
dere. v. Plutarch, politic, prrccept. p. 804. B. an seni gerenda sit 
respublica p. 784. C. Postea sumraos in republica gessit honores, 
et patria sacra Delphis pro Atheniensibus fecit, teste Demosthene 
!. c. A Dinarcho accusatus est ^eyiag, vel percgriuilatis, forte 
propter diuturnam in Macedonia moram, quee Dinarchi oratio 
laudatur a Dionysio Halicarn. Harpocr. et Stephano Byzaut. v. 
Alyivai, ubi V. Luc. Holsten. Hanc accusationem I. c. Demo- 
sthenes respicit. A Demosthene Pytheas tota vita dissensit, et, cum 
in republica gerenda varius fuissot, tandem partes Macedonum 
secutus est; quod non solum ex Demosth. 1. c. sed etiam ex Plu- 
tarcho Dem. ^. k^. et Luciano Dem. Encom, ^. 4G. 48. intelligitur 17G 
Demoslhenem etiam pecuniaj Harpalicae crimine accusavit. v. 
Pseudo-Plutarchum de vitis X. Orat. p. 846. C. et Photium co- 
dice 265. p. 1475. Ex hac oratione fragmentum, quod hie [a Ru- 
tilio] ponitur, ductum videtur. Plura ab eo acute et procaciter 
dicta referuntur, maxime in oratorum principem. Hunc apqd 
Dionys. Halic. in Isseo §. c'. Issei artibus pastum esse dicit. Huic 
apud Plutarcii. in Dem. §. k. et Tzetzen. scholiis mstis in Hermo- 
genem, quse sunt in bibliotheca Leidensi, exprobrat fugam e praelio 
ad Cbaeroneara. Hune propter aquai potionem et nocturuas vigilias 
ridet apud Athenaeum p. 44, F. Hujus orationes ei videnfur lucer- 
nam olere apud iElian. V. H. VIL 7. ubi v. interpretes. Hunc 
denique, ut Duris testatur apud Suidam v. w to. lepa tt. infamavit 
tanquam talem, cui non licuerit sacrum ignem sufflare. quod alios 
de Demochare dixisse, supra demonstravimus. Improbum se de- 
magogum fuisse, ne ipse quidem negavit, sed, quasi hoe ad crimen 
minuendum valeret, se, si cum caiteris demagogis comparetur mi- 
nimum tempus improbum fuisse. v. ^^Elian. V. H. XIV^ 28. Duas 

mica atque pestif era sunt, ea deosfiagitet. acrimoDiam et igueatn contentionem liuic 
Non ita stabit, aX>.a ■rii~<; ij^Sf'^; vTri^irxv. loco inesse, uemo facile est, tiui non sen- 
Sedfamulans hostibus. Mirificam vim et tiat. Reisk. 

s ■ xlii RUHNKENII HIST. CRIT. 

P)'tlieae orationes laudat Harpocr. Tt)v Trpbc rijy ev^ei^iv airoKoyiav, 
V. 'Aypatpiov, et Ti]V Kar 'AhifJ-dpTov, V. 'O^j/Svjuia, ubi male 'Aret- 
fiavTOQ vulgatiir. 

LIX. Stratocles orator in plebiscito apud Pseudo-Plular- 
cliuin de vitis X. Orat. p. 852. a quo Lycurgo suinmi post mortem 
honores decreti sunt, Euthyderai tilius, Diomiensis, dicitur. De- 
cretura factum est, rogante Stratocle, qui Lycurgura eximie cohiit, 
eique publicae pecuniae qua^sturam decernendam curavit, teste eo- 
dem Pseudo-Plutaiclio 1. c, p. 841. 2. Quid hominem Lycurgo 

177 conjunxerit, ignoramus. Certe quidvis potius fuit, quani morum 
studioruinque similitudo. Nam ut aetas ilia nihil Lycurgo vidit 
sanctius, sic Stratocle nihil improbius. Non tamen bene ei con- 
venit cum Demosthene, quem ob pecuniam ab Harpalo acceptam 
publice accusavit. Quod intelligimus e Dinarclio in Dem. §. a', c'. 
et, si per libraries licuisset, etiam intelligeremus e Pseudo-Plu- 
tarcho 1. c. p. 816. C. et Photio cod. 265. p. 1475. ubi nunc legi- 
tur: tlaa-^^tiQ le eIq to ^iKaan'jpwv vTro'YirepeiSov, iJv^eov,^lsrecrai- 
X^ov, 'IfxepaioVf IlarpoKXeovg, vel YlpoKXeovg. Sed propter disertum 
Dinarchi ea de re testimonium vix dubitari potest, quin scribenduni 
sit HrparoKXiovQ. Eorundem nominum commutatio nescio an facta 
sit apud Suidam, v. 'AjTiTrarpoc. viKi'itrag c i]tii tovq citca pi'jTopac, 
ov£ e^eSocray ol 'ABrjvaloi, Ar]fiocrBeyt]v, 'YTrepl^rjy, Avtcovpyoy, Ylo- 
XvevKToy, 'E^iuXt-jjv, QpctffvftovXoy, Xapwj^a, Xop/C/jjuor, AwTifioy, 
• TlarpoKXia, Kaarraycpoy. Hi oranes noti sunt ex historia Attica 

» • praeter Patroclera et Cassandrum. Laudatur quidem a Gramma- 
ticis Hyperidis oratio adversus Patroclem. Procles etiam occurrit 
apud Demosth. adv. Panttenetura p. 994. C. Sed nullum ibi 
indicium est, demagogum aut oratorem fuisse. Plutarchus in Dem. 
^. Ky'. lios oratores postulates scribit: ^r]jxoaQivt)v, YloXvevKTOVf 
'E^taXrrjv, \vKovpyoy, ^\.oipoKXea, ^ijixwva, Ka\\i<T-?£J'»;j', l^ap'i^rjjjioy. 
Arrianus de Exp. Alex. JVI. L p. 22. hos: Arjfxotrderjjy, 'YTrepeiSrjy, 
A-vKovpyoy, WoXvivKTOV, Xap/jra, Hapihjuoy, 'E(^(aXrr/)', ^lorifioy^ 
MoipoicXia. Num ex his apud Suidam reponenduni MoipoicXia, 
pro TlarpoKXia. Verum Suldas alios auctores secutus est, nee ad 
Plutarchi et Arriani lectioneni conformari debet. Precstat igitur 
irparofcXta legere, quo corruptee lectionis vestigia nos ducunt. 
Sed quid faciendum nomiiii Kuaaaycpoy. Nam Cassander, Anti- 

17S patri filius fuit, non demagogus aut orator Atheniensis, ut nihil 
dicam de nominis, Macedouibus proprii, in cive Attico insolentia. 
Ne niulta : focdissime truncatus est Suidse locus, et sic integritati 
restituendus : J^wn/xoy, ILrpuTOKXta ovtioq 'ApiffToj^ovXoe 6 Kacraay- 
^pevg. Suidas testem laudat Aristobulum, claruni historiae Ale- 
xandri M, scriptorem, ex quo totum articulura descripserat. Haec 
conjectura, fateor enim, audacior videri possit. Sed omnem dubi- ORATORUM- GR^CORUM. xliii 

lalionem eximit Plutarchus 1. c. qui ubi eandem rem narrassot, 
subjungit. Tavra jiev ovv 'Api(TT6j3ov\og 6 KatTtravcpevQ taroprjKE. 
Recte lonsius de Script. H. P. III. 6. p. 233. et Kusterus obser- 
vant, Suidam cum decern oratores postulates dixisset, undecim 
recensere. Atqui liuic errori medetur emendatio nostra. Nam 
Cassandro oratorum numero exemplo tot sunt oratores, quot Suidas 
promisit. Redeamus ad Stratoclem. Demosthenes Stratocli aliis- 
que, qui ipsum propter pecuniam Harpalicam reuni egissent, re- 
spondit oratione Trepl cwpojp, cujus nihil prscter noraen ad nos per- 
venit. In orationibus, quse supersunt, Stratoclem tantum semei 
perstringit adversus Pantsenet. §. ff. Kal^TpciTOKXeJ -u TriBavw-dru) 
■ TrdvTwv ay^pwTru)i>, Koi Trov-qpordrf. Venustum Stratoclis fragmcn- 
lum laudat Agatharchides apud Photium cod. 250. p. 1337. 
'ApoDrai KUL airetpe-aL to Qtjftalwy I'lir-v, ruiv avi'aywiianiuiywv ijpiv 
Tov Trpor <[>l\nnrov TzoXepov. Quod cum totidem prope verbis in 
Orat. Dinarchi adv. Demosth. §. h'. reperiatur, praestantissimus 
Wesselingius ad Diodor. Sic. XIII, p. 585. suspicatur, vel Dinar- 
chum illud a Stratocle sumpsisse, vel orationem, quie Diiiartiii 
dicitur, Stratoclis esse. Altera conjectura probabilis, altera nihil 
liabet veri. Neque enim oratio, in qua, ut modo. vidimus, ipse 
Stratocles laudetur, referri ad auctorem Stratoclem potest. Cicero 
Bruto II. " Stratoclem, ut Themistoclis mortem rlietorice et tra- 170 
gice ornare posset, finxisse (scribit) ilium, cum taurum immola- 
visset, excepisse sanguinem patera, et eo poto mortuum concidissc." 
ubi Stratocles liistoricus an orator intelligatur, dubitat iimicissimus 
Ernestus lud. Historico Ciceronis. Sed cum nulius historicus hoc 
nomine fuerit, oratorem intelligi certum est. Procax et scurrile 
Stratoclis ingenium cognoscere licet ex eo, quod referunt Plu- 
tarchus Prsecept. polit. p. 799. F. Demetrio p. 894. A. et Libanius 
Ep. 15G9. Cum Athenienses ingentem cladem accepissent, ille 
cladis nuncium pra^vertens, populum jussit diis ob rem bene 
gestam gratias agere, et se laetitiit; dare. Mox cum alia omiria 
nunciarentur, et populus indignatione accensus in ipsura invehc- 
retur, impudenter qusesivit, ri r)ciicr)Tai rptlc ypepag cl avrov fjcewc 
ytyovLc,; De turpi ejus adversus Anligonum et Demetrium adula^ 
tione, idem Plutarchus Demetr. p. 895, E. 800. A. E. ubi ilium 
ex virtutibus suis ornat: i]v le Kal TuWa ■mipu.roKfxoQ o ^-paroKXyc, 
K(u (iefticoKiug actXywQ, (cat Ttj tov TraXaiov K\tw^'oc incopifxtia^aL 
coKwv (iwfxoXo^ia kuX ftceXvpia ti]V Trpog tov cjj/tor ev^ipEiav. eVj^e ^e 
Ti]v eTuipar ^vXuklov. Aliam Stratoclis meretricem memorat Athe- 
naeus loco corrupto XII. p. 596. F. ad quarum alterutram pertinet 
versus Philippidis apud Plutarch. Araator. p. 750. F. c'tTroorpE^o- 
fiivfiQ Tiiv Kopv(p))y (jjiXuQ /.(oXic. Alii versus, quibus idem Comicus 
Stratoclem exagitavit, sunt apud Plutarch. Demetr. p. 894. C 
900. F. xliv RUHNKENII HIST. CRIT. 

LX. Demochares. Quanquam in Democharis historia illu- 
stranda versata sunt primarii viri, P- Leopardiis Emend. VII. 25. G. 
I. Vossius de H. G. 1. 11 . lonsius de Script. H. P. I. 17. et Henricus 
Valesius ad Excerpta Polybii p. 10. et in notis ad Maiissaci ad Har- 
pocr. p. 295. tamen nos baud pcenitet idem argumentum denuo 

180 tractate. Demochares, Leuconoensis, orator et historicus insignis, 
patrem habuit Lachetem, matrem Demosthenis sororem, avum De- 
raocharem, qui Demosthenis niaterteram in niatiimonium duxerat. 
V. Demosthen. adv. Aphobum I. §. £'. et II. §. j8'. Suidas v. Ar^juo- 
5(ap>7c, et V. rv\o)y. Summi quos in patria gessit honores referuntur 
in Decreto Atheniensium apud Pseudo-Plutarchum de vitis X. ora- 
torum p. 851. Labera, quam ejus vitse adsperserat Timseus, gravi 
defensione eluit Polybius Excerpt, p. 53. De ejus oratoria facultate 
ita judical Cicero de Oratore II. 23. ''alia quaedam molliora ac 
remissiora dicendi genera viguerunt. Inde Demochares, queni aiunt 
sororis filium fuisse Demostlieni." Nobilis est ejus Apologia pro 
Sophocle, qui decreto suo philosophos Attica exegerat, quam lau- 
dat Aristocles apud Euseb. P. E.XV. 2. p. 791. et Athenzeus, non 
consultus a Fr. Vigerio ad Euseb. V. p. 187. D. 215. C. XI. p. 508. 
F. 509. A. XIII. p. 610. F. Secundo Atheneei loco sic editur: 
Trepi wV ^rjjjo-^dpyjt; i) Kpa'rr;c tXeyei' uxrirep ek dvfiftpaq. Sed tollen- 
dum i) Kpdnjc, quod est librarii dubitantis /^rj^oy^cipr]^ an ArifMOKpdTT]Q 
esset scribendum. De Democharis historia ita Cicero Bruto 83. 
*' Demochares autem qui fuit Demostheni sororis filius, et orationes 
scripsit, et earum rerum historiam, qua; erant Athenis ipsius astate 
gestae, non tarn historic©, quam oratorio genere perscripsit." Quod 
verissimum esse judicium, nemo, qui quae ex ilia habent Polybius 
1. c. et Athenseus VI. p. 252. F. legerit, dubitabit. Lucianus etiam 
in Macrobiis p. 214. ejus historiam laudat. Nee aliunde, quam ex 
historia, hausta videiitur, quse ex Demochare citat Plutarchus De- 
mosth. §. X'. Praeter historiam et orationes Demochares etiam scri- 
psit Dialogos. Harpocrat. v/laxai'^poc — ^oice'i o' cihr^ [Ischandro] 

181 (TvvvTroKpivofitvoq A.i(Tyjvy]Q v p{]Twp kv KoXvrrw KaTUTTiaEiv, Ka^d (jnjcri 
Ar}ixoydpr]Q kv Toic, AiuXoyoic. Quanquam hunc locum in corruptelae 
suspicionera adducit Pseudo-Plutarchus in Vitis X. orat, p. 480. 
tragicam iEschinis vocem confirmans non ex Democharis Dialogo, 
sed tK rou /lt]fioy^dpovc: Xuyov. Quemadniodum Demochares post 
mortem a Timieo, sic vivus vehementer vexatus est ab Archedico 
Comico, qui ilium ncgabat, propter vitae obscoenitateni atque oris 
spurcitiem, u^iov tlvai to hpov wvp ^vaqv. sic e TimaiO narrat Poly- 
bius 1. c. Verum idem Timscus apud Suidam v. J rb upbv Tvp, non 
Archedicum, sed Democlidem, hujus convicii auclcrem vocat: Tt- 
fiawQ f.v Xi]' itrropiwu, wg o'l irepi A?j^o/c\EtC?;v Kara A}]jJLO^dpovq elirov, 
OTi jiovif ajT^ TrdvTUiv ^ A^tjraibjy ovk t'S,E(TTi rb Upbv Tvvp (pvafjaai. 
Quern Democlidem Comicum esse credunt Leopardus i. c. Kuster. ORATORUM GRiECORUM. xlv 

ad Suit), V. Arjfioxdpvg, neque ab hac opinicne alienus est Valesius ad 
Huipocr. 1. c. sed cum iiullus Comicus eo nomine commemoretur, 
^7)iioKXc'ict]i' niutat in Tt/^tok-X«/c^;^', patronymico posito pro Tt^uoicXj/g. 
Enimvero nee Comicus inteliigendus, nee nomen horainis est mu- 
tandum. Nam Democlides est orator Adieus, Demoeliaris aequa- 
Hs, cujus raentionem facit Dionysius Halicarn. in Dinarcho ^. la. 
sed lit loca inter se pugnantia coucilientur, statuendura a Timaeo 
duplicem esse proditum hujus convicii auctorem, Archedicum 
Comicum et Democlidem Oratorem, Polybium vero et Suidam 
satis liabuisse alterutrum e Timaeo commemorarc. Ad Demo- 
cbarem nostrum etiam refertur, quod narrat Seneca de Ira III. 23. 
" Democliares ad Philippum, Parrhesiastes ob nimiam et procacem 
linguam appellatus, inter alios Atheniensiura legatos venerat: audita 
benigne legatione Philippus, Dicite, inquit, mibi, facere quid pos- 
sum quod sit Atheniensibus gratum? Excepit_,Demochares. Te, 
inquit, suspendere." Nee dubitari potest hunc ipsum Deraocbarem 
intelh'gendum esse, qui ex linguae libertate, cujus etiam exempla 182 
sunt apud Mlian. V. II. III. 7. VIII. 12. non modo cognomen 
Parrhesiastae, sed etiam exsilium invenit. v. Plutarcbi Demetr. ' 
p. 900. A. Verum quod Democbares ad Pbilij)pum legatus esse 
profectus dicitur, id temporis rationes satis refeilunt. Nimirum 
Senecse, quod aliis locis bene nniltis, id bic quoque accidit, ut per 
memoriae lapsum Pbiiij)punj diceret pro Antipatro. Res clara e 
Polybio 1. c. K'aS' ov [Antipatrum] irEirappijaiacTTai tzoWu koI cvva.' 
fiEva XvTTuy. Omnem denique dubitationem tollit Decretum Athe- 
niensium supra laudatum, in quo cum omnes Democbaris bonores 
recenseantur, nulla legationis ad Pbilippum, contra diserta legatio- 
nis ad Antipatrum fit mentio. In tota Democbaris vita nibil magis 
eminet atquc exstat, quam quod ab avunculo, Deniostliene, imbi- 
berat, democratiae studium tyrannidisque odium. Itaque a vero 
abborrere videtur, quod Diogenes Laert. VII. 14. tradit. Demo- • 
cliarem gratiam, qua apud Antigonum Gonnatam floreret, Zenoni 
pbilosopbo venditasse. Superest, ut duplicem Fabricii in uno 
bomine errorem castigemus. Nam Democbarem, quern alibi recte 
inter oratores retulerat, B. G. Vol. II. p. 57. inter pbilosophos 
Platonieos, et p. 402. inter pbilosophos Stoicos recenset, ductus 
levi, vel nuUo potius argumento, quod Democbares a Diogene 
Laert. IV. 21. cum Arcesila, VII. 14. cum Zenone dicitur aliquera 
usuin liabuisse. 

LXI. Charisius. De Cbarisio Cicero Bruto 83. " Et quidem 
duo f'uerunt per idem tempus dissimiles inter se, sed Attici tamen; 
quorum Cbarisius multarum orationum, quas scribebat aliis, cum 
cu|)ore viderctur imitari Lysiam, Democbares" — ■ Et mox : " at 
Cbaiisii vult Hegesias esse similis." Quintilianus X. 1. p. 499. xlvi RUHNKENII HIST. CRIT. 

183 ** Nee nihil profecto viderimt, qui orationes, quce Charisii nomine 
eduntur, a Menandro scriptas putant." Quse veteriim opinio, sive 
vera, sive falsa, multum valet ad Charisii orationes comniendandas. 
Charisium non aliunde, quani e Rutilio, cognituni habebat Barthius 
Adversarior. XXXIV. 19. quern allatis Ciceronis et Quintiliani 
locisacerbe reprehendit Th. Reinesius Var. Lect. III. 14. Adde 
Daumiuni Ep. ad Reines. p. 60. Reines. ad Daumium p. 68. Daum. 
ad Reines, p. 76. 

LXII. Hegesias, Magnes, orator, ex eoruni numero, qui Asiani 
vocantur, primus Asiaticum dicendi genus invexit, Atticteque elo- 
quentise integritatem corrupit. v, Cieer. Orat. 67. 69. Slrabon, 
XIV. p, 959. Longin. tt. v. §. 3. et ibi Langbopnium. Ut verbis et 
sententiis ineptus fuif, sic maxime orationis struetiira, quam prae- 
ter Ciceronem I. c. Dionysius Halic. de Compos, et Theon Progy- 
ninasm. c. 2. p. 2-5. vehementer exagitant. In orationibus, quaruni 
etiam fragmentum est apud Strabonem IX. p. 607. imitari voluit 
Charisium, Menandri sequalem. ex quo, quando vixerit, intelligi 
potest. Cicero Bruto 83. " Charisii vult Hegesias sirailis esse, 
isque se ita putat Atticum, ut veros illos prae se pcene agrestes 
putet." Unus ex omni antiquitate Varro, teste Cicerone ad Attic. 
XII. 6, fractum ejus dicendi genus probavit. Quanquam etiam 
Gorgias, cujus librum Rutilius vertit, de ejus eloquentia bene sen- 
sisse videtur. Nisi existimamus, eum figurarum exempla, quae ali- 
uude sumere poterat, ab oratore, quern contemneret, sumpsisse. 
Sed cave cum Graevio inter Hegesia; laudatores referas Lucianum 
Rhetor, prascept.p. 9. Nam ibi commemoratur Hegesias, vel Hegias, 
sculptor Atheniensis,nt benevidit Solanus. Praeter orationes scripsit 
Hegesias Alexandri M. historian), in qua acerbe reprehendenda 
184 multi sunt DionysiusHalic.de Compositione p. 18. et Agalharchi- 
des, vel potius Pvhetor quidam, apud Pliotium codice 250. p. 1335. 
" Miraculorum fabularumque plenos libros" vocat Gellius IX. 4. 
Ex historia etiam petitum est dictum, quod liabent Cicero de N. 
D. H. 27. et Plutarchus Alexandre p. 605. F. hie vituperans, iile 
per memoriae lapsum Timaeo tribuens, et, ut concinnum, laudans. 
Ciceronis verba hsec sunt ; " Concinneque, ut niulta, Timaeus, qui 
cum in Historia dixisset, qua nocte natus Alexander asset, eadem 
Dianic Epbesia^ tenipium detlagravisse, adjuuxit, minime id esse 
mirandum, quod Diana, cum in partu Olympiadis adesse voluissef, 
abfuisset domo." Plutarchus ita: Kct^' >)»/ iijxepav <> r>/c E^fc/nc 
'ApTCfxiSoQ £j'£7rp>;(T^>; veu)£, u'liyrjciciQ 6 IVIrtyvjjc £TrnrE(j)ujvr)Kep ktri- 
<pMrr]jJia Korafr/StfTCtt riiv TrvpKa'iay £Kili'r]y vttu ■^vj^plac cvt'duei'oy, 
■ ehoTOJQ yhp e<pT] caraf/Acx^'/''^" '■<^'' >'i(oi',Tfjg'AprlfxicoQ uaxo\ovfueyt]g 
TTspt T))v ^AXt'^avcpov f^Kiiiomy. Horum judiciorum tam discrepantium 
utrum probaudum censes, Ciceronisne, an Plutarchi? Davisius ad ORATORUM GR/ECORUM. xlvii 

Ciceronis I. c. et viri eruditi, quos laudat, item Zacliarias Pearcius 
ad Lougiiiuni I. c. Plutarchi sententiam aniplectunlur. Ego vero 
non dubitem Ciceronem sequi, imprimis iiiteiligentem talium dicto- 
rum existimatorem. Nam dictum, si per se spectetur, lepidum et fa- 
cetum est, placuissetque Plutarclio, si in familiari sermone audisset, 
vel ill ludicro libello legisset. Itaque hactenus reprehendendus 
erat Hegesias,quod boniim dictum inepte prodiderat in argumento 
gravi, quale est historiie, a quo abesse debent ejusmodi sales et " 
lepores. Sic eliam judical Solanus ad IMutarcbi 1. c. Hoc dictum 
Plutarcho propter turpem, quam habebat, assentationem dispii- 
cuisse, credunt Victorius Var. Lect. XVI. 15. et Vossius de Hist. 
Gr. I. 12. in quo illos faili puto. Nam etsi ab adulatoris ingenio 
fluxerit, tamen propter frigus notari, certum est. Sed jure Plu- 185 
larchus ipse a Pearcio ridelur, (jui Hegesiaj frigus reprebendens, 
dictum subjecerit Gallica bieme frigidius. Hegesiae nomen exi- 
ineiuium est Pseudo-Plutarcbo de vitis X. orat. p. 844. B. wc tie 
'Hyrjalac; 6 Mayj'>;e (prjffiy, i^et'fdr] tov Traiiaycjyov, h'a KaXXiorpctroi/ 
uKovaij. Scripsit, vel certe scribere voluit, wq ce Ai)[x{iTpioc o Mu- 
yyr]Q 0>/aiV. Nam Demetrium Magnetem in libris Trepl twv vnujyvnwv, 
de quibus v. Vossium de Hist. Gr. 1. 23. lonsium in Script. H. P. ' 
H. 17. p. 207. et Menag. ad Diogen. Laert. I. 38. de Demostbene 
scripsisse, iutelligitur ex Plutarcbo in Demostbene §. te. et alibi, 
Pbotio codice 265. p. 1478. et ipso Pseudo-Piutarcbo 1. c. p. 846. 
F. Ceterum Hegesiam Magnetem cum Hcgesia, philosopbo Cyre- 
naico, temere confundunt P. Burmannus ad Quintil. XII. 10. p. 
1085. et I. Boherius ad Ciceronis Tusculanas I. 34. quamvis Vos- 
sius I. c. ne confunderentur, niulto ante mouuisset. 

LXIII. Cleochares, qui iterum a Rutilio laudatur,§.10.bujus 
libri, orator fuit patria Myrleanus, sequalis Democbaris oratoris, de 
quo mox dicemus, et Arcesilae pbilosopbi. Ejus nomen quoties oc- 
currit, toties fere labem contraxit. Strabo XII. p. 8oO."Aycpeg 3' 
u^iuXoyoi Kara Traiceiai' ytyovaaiv iv rij Hidvyia EeyoKpartjc te 6 (j>i' 
X6(T0(j)0Q — KXfo^dvrjc re p'/rwp 6 MvpXearog. Myrleanus Cleophanes, 
qui orator fuerit,nusquam commemoratur. Repone KAcoj^fipr/c. Dio- 
genes Laert. IV. 41. Kai yap [Arcesilaus] enl izXiov ipaa^^vai Xe- 
yerai icai KXeoj^^apovg tov ^IvpXeaiov. k^ <^ Kai Trpog Toiig Kdifxaaai'Tag 
eliTEiy, avToy fxtv QiXeiv apol^ai, IkeIvou ce SiaKwXveLu. ubi vulgo le- 
gitur Aeioj^apovg. Sed KXao-^^upovg emendandum esse me admonuit 
Valckeuaerius V. C. quo dudum amico, nunc etiam collega glorior. 
Mox idem Diogenes: tovtov he [KXeoj^r'tpouc] I'ipojv ku\ ^rjpoyiipyjg 6 186 
Aa)(^riTog kcu UvdoKXiig 6 tov Bowyf'Xou. Prseter orationes, quas 
Rutilius laudat, Cleocbares etiam scripsit, quod ad artem rhetori- 
cam pertineret, ut intelligere licet ex impedito corruptoque loco 
Pbotii codice 176. p. 304. KXeox<'tpr]Q ^c MvpXeai'og, vnep tCov 'Icro- xlviii RUHNKENII HIST. CRIT. 

icpaTiKwv 6.TrdyTuyv 0('/uat Xiyujy, tovto ya'p kari to tv ttooq tuv A>/juo- 
a^€VJ]v (TvyKpiaei fxtj ra Tropfju) civtoIq napacTj^^slv, ^/jrrt, tovq jiev l^ijf-io- 
cr^sviKOvg Xoyovg toiq tCjv crrpUTKVTcJv eoiKerai yLictXtora GiiifxaiTi, 
TOVQ ^' 'IcroKpariKovQ toIq tu)v a^XijrCJv. E quo Cleocharis dicto, ne- 
scio an colorem duxcrit Quintil. X. 1. p. 492. " dum in iis, de 
quibus erit queestio, meminerimus, non alhletarum toros, sed mili- 
tum lacertos esse." Idem tamen dictum Photius Bibl. cod. 265. p. 
1474. et Pseudo-Plutarclius de vitis X. Orat. p. 845. C. non Cleo- 
cliari tribuunt, sed Philippo Macedoni. Vulgata Rutilii leclione 
deceptus Fabricius B. G. IV. p. 481. lanquam diversos oratores 
recenset Cleocharem et Clearchum. 

LXIV. IsiDORUS. Hujus oratoris unus, quod sciam, Diogenes 
Laertius VII. 34. raentionem facit : aXXa koL 'lo-t^wpw t<o Yltpyan^vio 
pijropi, oQ Kul £C7/t>yS'J/''«i (f>r](j\y Ik tuiv /3i/3X/wv [Zenonis] ra KciKuig 
' Xeyoneya Trapd rolg YrwiKolg vtt' ' A^rjvocujpov tov ^tmIkcu. ex quo 
aetas ejus coUigi potest Rutilii locus si Menagio in promptu 
fuisset, Isidorum in Apollodorum non comniutasset. 

LXV. DiNABCHUS. *** Nee ullum nobis dubiura est quin II. 
20. Dinarchi leg. sit, ubi vulgatur Timarchi. Nam Tiraarchus 
187 orator ne fando quidem auditus. At in oratoruni nuraerum refertur 
a I. Tayloro Prajf. ad iEschiaem c. Timarchum. Videamus, quibus 
argumentis nitatur. Priniuni laudat Rutilii locum. Sed in lioc, 
post emendationera nostram, nihil praesidii. Deinde affert lioc 
Longini fragmentum: Kopwvte 3' eotw Xoyov Travrog koX (j)povi]fiaTog 
'EtXXrji'iKov Ai]fjiO(T^evf]r, Al(Tj(^ivric, \vaiag, 'ApKTTslltjg, 'Icralog, Tt- 
fxapj^og, 'laoKpdnjg, AT][.io(T^eyt)g 6 Kopu'flioc, Esyn<pu)y. Trpog rovrcig 
VlavXog 6 Tapirevg, vvth'cl kcu Trpwrov ^Vf*' "Trpoecrrayai coyfxarog 
uycnrohiKrov. Eninivero male sit librariis, qui viruni eruditissimum 
tam proterve luserunt. Nam fragmentum illud ita scribendum — 
Ai(T-)(^iyr)g,'Y'7rep£li7]g, 'laalog, Ae/j'ap^oe, Ajj^o^r^evrjc 6 Kpi^tvog, 'Ico- 
KpctTTjc, 'AyTupdiy. Dinarcho cognomen fuit Afj/xoffdeyfjc 6 Kpldivog. 
Hermogeues de formis orat. II. p. 495. uigr i'jhf riveg teal irpocrTrni- 
(ovTeg Ae/vap^ov ovk a-)(^[iptTO)g KplQivov ^r^iioaBeyrfv tlpifKuaiy. ubi V. 
Scholiasten. Eundem etiam uypoiKov {^y]^o(T^ivi)v vocatum esse 
tradit Dionys. Halic. §. r[. Greecorum imitatione M. Coeiius apud 
Sueton. de Rhetor. 2. " L. Plotium, subtracto nomine ordearium 
rhetorem appellavit, deridens, ut inflatum, ac levem et sordidum." 
ubi adeundus Is. Casaubonus. Pauli mentio ab hominis Christian! 
fraude accessit, ut bene judical Fabricius B. G. IV. p. 445. * * * * 

• » * Ad Rutilii p. 88. nbi V. D. lo- Dinarcham, sed omittemug illam locum, 
cam Rutilii sic sarcit : " ila ut fecit Di- ul steriliorera, in quo nihil aliud docetur, 
narchus. Dives avaros iu villa etc." qoam locum Dinarchi a Rutilio ibi rela- 
Reisk. turn, ex oratione xara Upo^ivov videri sum- 

• • • • Rursus p. 126. attingit V. C. ptam esse. Idem. ORATORUM GRiECORUxM. xlix 

LXVI. Lycurgus. ***** Lvcurgi liistoriani eleganter enar- 
ravit I. Taylorus, quern niiper, maxiiuo oratoruni Atticorum dauino, 
fata acerba rapuerunt, in prsefatione ad editam a se Lycurgi adv. 
Leocr. orationera. Addamus insignem, qui ejus diligentiani effugit, 
Hvperidis de Lycurgo locum apud Apsineni Art. Rhetor, p. 708. 188 
^^^XP'?'"' TOVTw Kal 'YTTSpeicrjCj vrrep AvKovnyov Xtywr. Tira (j)))- 
aovoiv 01 irepCiovTEQ [lego -KapiovTtQ. ReiSK.] uvtov rou rafov, cvrog 
efDiu) jiev (Tw^pdj'wr, ra-)(^$i.\q B' tTri rrj iioiK7)aei tCjv '^i)ixaTU)p, evpt 
"TTupovQ. wVocojLt»/(7£ 06 TO ^iarpov, TO wctlov . rtujput, Tpu'ipeir; £7roij/(Taro, 
Xt/^eVac TovTOv ^ ttoXiq jjfxCjv riTifxaaey [lego TiTifiwaev. ReisK.], 
i^'ai Tovg TToidaQ (.cjjrrev civtov. 

LXVII. Hyperides. Fractis Atheniensiuni opibusclade Cliae- 
ronensi, rogante Hyperide, psephisma faetum est, cujus legitiina 
verba a Lycurgo c. Leocratem §. la. conservata, hue referamus: 
Tove fXEv covXovQ IXev^epove, tovq it '^iyovQ 'A^rji'aiovQ, tovq aTifxovQ 
epTifjLovg eh'ai. Adde Apsiii. Art. Rhetor, p. G87. Hoc decretum, 
veluti contra leges scriptum, veliementer exagitavit raolestus illoruui 
teniporum accusator, Aristogiton. Demostlien. adv. Aristog. II. 
§. . ore yap 'Y7ctpicr]Q iypaspe — roue aTijiovq iTTiTifiovc Eivai, — 
TovTov Tov \pT](pi(7iiaToe jpafijv irapavonojv aireyeyKag riyoJi'ii^eTO fiv Tut 
SiKucrTrjpio). V. Pseudo-Plutarch, de V. X. O. p. 841). A. et Phot, 
cod. 2G6. p. 1449. Hyperides illud detVndit oratione cui versus Ari- 
stogitonem, quam sa-pe laudant grarumatici veteres, in his Scholia- 
sta nistus in Platonis Philebum p. 74. B. fu)) Kuely tcaicvy eZ tcEifityor. 
'TTEpl Twy eavTolg i^ avoiag irpayfiaTu eyEipovTioy. Tavrrjc fxi}ivr]Tai kcu 
'X'!ripiicr]Q 6 pijTUjp tv rw 7r|0oc ^ hpicrToytiTovu' Kui obce tK rj/c Trapoi- 
/j-iag tvi'a-ai fiav^ayeiv to firi Kively KUKuy £v KtifXEvoy. Ex liac ora- 
tione suraptum est fragnientum, quod Rutilius habet. Aristogiton 
ex Hyperide qucerit : Scripsisti etc. cui Hyperides statim respondet 
ex conjectura nostra: Scripsi etc. 

• « •• * A.]Rulilii p. 10. Idem. A PETRI PAULI DOBREE 

ADVERSARIA. PETRI PAULI DOBREE 

TOT MAKAPITOT 

GR^CARUM LITERARUM APUD CANTABRIGIENSES 

PROFESSORIS REGII 

.ADVERSARIA . 

AD ANTIPHONTEM. ORATORES MINORES. JUN. 1820. 

[29] NB. Ill Oratoribus ininoribus, cito paginas et Tersus StepLani, pioiit iio- 
tantm in margine Reiskii et Bekkeri ; quod non semper fit accurate; quare semper 
intellige, circa versuvi Lunc vel ilium. 

Antiplion. (l>APiMAKEIA2. 

Ed. Slepb. Ill, 34. 1. SixZv. vos judicos) interrogattirus essem: quods 

111, 34. a7ro'§4){ Ej^oi^i] Malim o. Ip^si (falso) negurent, aut sibi contradicerent, 
f^"'' ipsa Justitia eos cogeret etc. Mox rixy.n- 

112, 5. TTfOf rivag o5v 'i\dot rif Bori^ouc] fiov Ji'xaiov] f. del. Si'xaiov. 
Ab cZv absorptum puto iv.p. 114, 9. nal 113, 5. Dele a OiXovsa;?. 

ya^ av — yivono. 115, 18. ou yap av, ut 113, 5. [Tru&ojaini] h y.firtif. Varia 

mox. 117, 12. ms. 118, 31. 121, 29. 121, lectio pro alcrdofAivn liu. seq. 
.38. 134, 36. 137, 5. 136, 23. 147, 9. 113, 12. S^Citv ora. ms. et babet raT 

Andocid. 13, 41. 22, 14. 23, 32. 25, 11. «><Xo'i/iai, 

112, 13. Malim, ToUr'aS nfov^vy-h^n. 113, 19. An, Siaxcyous-av ? sedetlu.xafa 

112, 14. oTraiq TO Te^a.'xPiv ? aXu^e;] videnlur baec. 
Tide an leg. ottso? to -mpax^h hxiyx^^'- 113, 27. Lege, OiXov/ax, w; tl So/.] — . 
Mox lin. 17. IXe^X"" '7toiricraT$rat. Recte 113,40. ho/^tvog l/xu:v etc. Excidisse 

aoristus: might have been. Sod aX^i.^ij susplcor quacdam. I'os r()g«»s, nt earn ab 

defendilur a seq. lin. 19. Tr,v aX^.^eiav oiix eo crirairie absolvalis, quod a se ipsa non 

^''^'Kf'S. impelravit quin admitteret. 

112, 24. lu^ay/xarc; ; oq Tovro fxh lege. [30] 113, 43. Lege, vel S jcai -nronis-eTe 

Sed ms. tojto /xev yap — . cum Reiskio, vel o xai woirij-aTe. 

112, 30. Malim, a. iyii inriPcuriin-j fxn 113, 44. a/JouXt-j. Corrupt"', vid"". 

"Kiyiiiv. ut, nisi (veritatis vi) coacti, nil Intelligerem VT^o$ou'KcDi iEscli. Clioepb. 

affirmarent (oi aSeXcfoi) eorum, qut£ (apnd G18. 

[31] Or. 2. Kartjy. (pdpov (nraodarijioc. 

116, 6. Kecte ms. toIJtcv. dixit se et 116, 12. An, 3-yrayawijuwXavai ? Vide 

henan ex sicariis hunc tantuni aguovisse. ad Plut. 
Sio infra oI TrajovTSf, those concerned. 

Or. 3. ATToXoy. 

116, 35. wpiv Ijj/ao-aa-Sttj ferri potest, 117, 6. Interroga post tij oTSt, ut p. 

(Dawes. .) Sed melius E^fp^aJ-flai. 119,43. Deinde supple e ms. 

1 16, 41. ciSjv yap 7nxj:TEgov rr,^ avkyw;. 117, 16. Forsan »< Jt to'vSe tov x. 

Exspectasses KjEiVtrsv (Alcest. 968.) An 117, 19. Forsan del. nai \ri<^'ii\',, i. e. 

c-xXjjjo'te^ov, ut p. 121, 17? qu. lo-p^^yjo- XEKfSfif, gloss, ad ws^iy. Vel xai xara- 

TE^ov, vide Eurip. Helen. 521. X>!>}>S£;;, etiumsi. 

Orat, 5. 

[32] 118, 15. TtaZi-ai Tn? TTfoSf.uia?. 118, 27. ou j/ag av fWEi'&sro auTaJ] Ma- 

Imo iiijicere cupidinem. iiifeste leg. eweSeto. 

118, 16. TO 9. ti); y. Tliucjd. VII. 118, 30. ixayii ?v aTTOFTjE^-ai] Imo «7ro- 

68. Tpe\(-a(, liv p. p. DOBREE ADVERSARIA Or. G. 

119, ^6. vTTepci,7ro\eyiivfji,iw. CogitabaiD, ti;j£"v. 

xaiV£(> awofl-TEjoujUevd. Vix placet. 120, 2Q. Lege, fiirarona-ovTii;, i. e. iv 

120, 3. 01) Jixtiv ix'O-ajy, i\ rig IXfyx^C '(^te ot< oi jW£Tavoiia-£T£. 
Is'rai, axivJyva); Je TotTO ya /wlXXav ^sf- 

Or. 8. 'AttoX. <I>6vov. 121, 31. Lege, TO iritjua Trjoa-TAs-avTsj, o 
/UEV Tou c-xoTTou Tt^pf^ETv (Si£X4)Xi^9>i). uli mox 
in pag. fine. Vide Reisk. 121, 37. Blaliin, 
EX Tnf afxapriat;, iworl^ov aiiTaV Ei^TiV, £T( 
o'a(}>Ea-T£^oy av o <^. ex Lao qufeslione, 
nempe cujus fiierit error. 

lo3] 122, 1. Lege, ttj o5ja,uEry, •rw ;:^fcvou hy-vvaro. Qu. ojf — 
Sia^tt(!Ti;y £V aj JiarfEp^iwy oix av evt'hnyr,. 125. 4. iTrtSEixvuTttiJ Soil, o ttoi;. Vide 
p. 124. 17. 

127, 22. ifjiTni^ia Toiv 'Tra^avo/xoufji.e- 
vav] Lege, ira.poivovfxivm. Opponitur fxiSii 

127, 26. eiiSi cdjusiov oJSev viroXiiriiv av De Herodis nece. 129, 33. Lege, alra) TOijroj. Prrcterea 
snspicor luill ou ^vvafjt,ivoi S'?;X£j-ai alra, 
turn SisTi i^ev:ravrc, delenda. 

131, 1. Sapple, fyifi iXOm, aXX' Ipn/jin 
o<J>X£iv riiv Si'xfiV [xai eX&o'vti,] oiiTiu S' otto- 
Xoy>iira|(x£va) ttv nr^or't^cLV, e^eX^eTv. t^iivai 
vid"". esse pro i^ivicn vel pro I^exSeTv. 

[34] 131, 8. Confer ^sch. Ctes. p. 
50, 11. 

131, 19. iXiv S'av ali,i!!-i:i\ L, ai!;. 

— 22. ETi Se |waXa] Fiiistra Reisk. 

— 27. fxh ai^iXit^^ai roZh toU vofxov. 
Forsan delenda. 

— 30. hk TT/V Tot; a-^i/xard; jtaxoTraSsiav. 
Inepti.ssiinum eniblema. 

— 32. TTsXXoi'; IXof (TiM&Ei; ms. "EXoj, 
utcunque iiiepte, agno.'cit arguinenti 
auctor. Nusquain in ipsa orat. occurrit 
nomen"EXo;pr.T;ter liic. Lege, ttoXXix Ixas-- 
g-x^zi;. leguni presidio J raudatus, 

132, 18. SXXo&ev oiUiAov] — &i recte 
H. St. 

132, 28. cMfiiSZi oZroi 'is-aa-a, Malim 
auToi, vel avrol ovroi, 

133, 8. Uc-T£fOV TOi^Tl) T») >^pcva] Q. 

Zg-re^ov roa-oir:>i X?°^^' 

133, 19. iyiyvMd-Ki /xov Hara-^ius-afA.evo;. 
Lege, — o-o'/txsvof. 

133, 27. wpiv av lyi eX&oi/.ii. Dele ev. 

[35] 133, 31. Vide an 1. ania-ri^na-iv 
alrov, Tsv c-:i^aToc a, aTtoffre^etv c. ace. in 
orat. fine, p. 141, 2. 

133, 42. VttV 01 o<f>avjouvT£;. Non qui 
celarent, sed ij»j i« luce maligna cnlloca- 
rent: Angl. disfigure. Explicant se- 
quenlia,a;«-T£ /uf, etc. 

134, 5. raZra ra TtufAhpia,, Dele ra, ut 
Or. de Choreuta p. 144, 31. 

134, 6. Lege, vel w ivefifov aiono, vel 
imi^ipiiv oJovTO. Imo, w >)tis!;vto, ex p. 
144, 32. HTI ab HN abs. 

134, 14. aTra/ws^ev Aid. Si ila ins. leg. aTTtifAcii^sv, Eurip. Med. 31. et .Escliyl. 
apud Aristoph. Eccles. 392. 

134, 30. TfoVKa ttXecv yi] id est, j^aXE- 
TtciTe^ov. Per silentia noctis, iu ileserlo 
litore, vel minimus exauditur strepitus. 

134, 36. cloj t' lyiviT av, EvSov aiv — . 

134, 43. TTa^ovTi a^cLi Tov avJpa. Vix 
Alt. Hemst. niss. ad Aristoph. pro aya- 
yiiv : deinde ineptura. Qa.lxiy^at. 

[36] 135, 4. ouSsva Baiarai ^ij/xjaJs^ai. 
An delenda? 

135, 4. tSv jWEv aWaiv Xoyxv. Dele «X- 
Xcwv, nou obstantibus qu;e ad Herod, no- 
lavi. Vid, ad Dem. de Coron. et Advss. 
p. 11. et locis ibi citalis. 

135, 6. EttV eot' alrO'pip'ji. Inepte. L. 
oiS' lav — . Imo potiiis lav /^i — . Simpli- 
cius,Hav, si poni potest post neg. prooySI. 

135, 34. alroig e^meXXev IjeTv. Lege airof. 

136, 10. aXXa X^. — oix m alrS. 
Transponenda videntur ante aXXa irol 
/xaWov, lin. 13. 

136, 23. cvTiva SiE<f)£t;y£V aw. optime ras. 
Addi potaisset av, sed vix necessarium. 
Fingit rem factani, ut ha'^ivyo) p. 140, 9. 
pro — <f>EiJ|o/xai . Lisigne cxeraplum, An- 
docid. p. 8, 35. etc. 

136, 26. Malim, e' wej Trfoa^EiXl n av- 
T-L X. \'ide Arist. Vesp. 3. 

136, 36. Tw fxh ya^ — Ifxci J' nv. Vel 
ponenda post iiTro rovrov lin. 38. vel potia.s 
delenda. 

[37] 137. 5. IxEi'voi/ yap av — . 

137, 10. Malim, ei J' In 'uiifanipcD, 
137, 11. El 5e ti? xeX£!;£i Xiyiiv, l» noXXn 

av i^ac £J"£5'9ai alBOfiix SoxaJ. Lege XsXeuoj, 
et f. dele av. 

137, 20. Epliiahes. Is, ut videtnr, qui 
Areopagi deprimendi auctor fuit. 

137, 22. 01 av. 'EfiaXruv. Dele 
'E<piaXrnv. 

137, 35. anayiiv fere est ad tnorlem AD ANTIPHONTEM. Iv ducere. Q. a.\riypr\. 

138, 17. rtixafrt (Lesbus) T^t i//^iT£^af 
yvifATi^, lino T>i{ afximw^ — T?f a3-<}>aX£- 
c-rifai; — . 

138, 2,5. Dele ra) Ifxlo war/it. 

138, 30, ffoXSjUioij T!j~; v/xlripoi;. Vide 
an oratio scripta tempore dtleclionis 
louicae, post cladcra in Sicilia. 

[38] 138, 33. IJi'av ^Unv Sit^vai. Lego 
iJi'a. 

138, 38. Gaisf. ad Eur. Anclr. 80. 

138, 41. etc. Dem. F. L. p. 271. u. 
606. =. p. 450. R. 

139, 7. Lege, s-irvcts-Bavn; eIj wX. sine 
TO. Ceteruin ex jEschjlo snmpta. 

139, 16. cca-re avsViov yeymren. Citatur 
dvaiVicj, sed sine exemplo. qu. a? ti 
aTrata'isv. 

139, 21. oTixat Se xai i^5v a'!rroN(-n<^i- 
craj-^ai. Potius Sioy.ai, quain ut H. St. 

139, 32. etc. Sic Plato Apul. p. . 

140, 6. ffi'C av oJv 0. Jixaa-ajTS — (ei — 
las-STE .servanduin videtur : pos.ses ta- 
meii — aiTE.) Possi.s etiam ttSj oJv ^ixa- 
(rr,ri. 140, 12. cyrJerlpov av £'». 

140, 11. Duce ms. lege, E^sa-Tf tjte 

j^5i;c.-.5ai 0, Ti S^ Ci!;KES"&S, a7roXEiras"j Se 
OL^E ^. 

[39] 140, 18. KaiTOt OLTTi; i;wTvTOTE to"; 
i^a'sia.rri^Bia-i y-irifJ-k^-nriy. Vel v[a,x\i, vel 
potius dele pronomen, vel articuluui. 
E^aw. significat, nocentem absolvere. Ari- 
sloph. Vesp. 282. 986. Deniosth. F. L.p. 
219. §. 177. ( .) Hoc dicit: injusle 
condenmasse miiltos pasnitiiit ; immerito ab- 
solvisse, neminem: illud enim sac scelcri, 
hoc alienae fraodi iraputant. 

140, 25. Recte contra Stepbanum tti- 
s-T£ua.'V defendit R. Post anacolulIioD re» 
somit, lyii J'' oiJsv — lin. 30. 

110,38. 'AfaK tZv U TOi ej-tj. Male 
Valck. %5>i!rT2y. Lege pa"s-TOV. Ulpian. ad 
Dem. JMid. p. 345. $. 174. vas-^t]? to"; 
av-,ijt.'AZ Aid. Ita a initio vocis male posi- 
tum, Atidocici. p. 11, 22. aWfjiQu; ms. 
Ari->topli. Ach. 1228. <w iyava^a. Aid. 
(Sed a ex w) Photius v. Kfs-xoj [iEscliin. 
fills. Leg. p. 31, 5.] De Choreuta. [40] 141, 21—27. Eadem, De Hero- 
dis Nece, p. 131, 4 — 10. ubi servanda, 
hinc autem follenda. 

141,30. Deletis illis, qujc ex or. de 
Herodis nece illata videntur, lege.Tdum 
puto: e^Tt jUEV yag Trifi ro-jTov fxia. Jixij- 
dyaj'XW S', lav ii(U£~f xaTa4.ti<}>iVj!ff-&e, itiyi- 
£r9ai etc. Dicil, hoc iiiiojiidicio certatur de 
omnibus vitic bonis. Dcinde et sqq. xai 
ovSilg av roKfj.ris'iiiv — Tny d. a.iioK{j7a.iro, hie 
delenda videntur. Si hxc verba, lin. 42. 
xav fxh rifA-cii^fis-aiv ?, ex p. 139, 41. sap- 
plenda sunt, aXXco; te xai — patet (Vaus 
interpolaris : Lesbio enim conveniunt; 
Alheniensi, et in rebus forensibus exerci- 
lato, rainime. Videndom tamen an pri- 
mum ex p. 141,34. orta sint. 

[41] p. 141, 33. ic-p^v, Bu'txv. Qu. 
os-iav. 

141, 36. o'jrcii; av a^UTO, 'sr^a.^ia'] vel 
dele av vel 1. •jr^a^a:. 

142, 2. An leg. xarr,yi^e~v, ?ray (Jt-ytya- 
vxvrat I'rt' Ifxi, T^oyov; -^cv^tXi; iruvTiSivTEj, 
Xtti — vel, sine -arav, leg. JfaSaXXoyj-i. 

142, 10. El" y d5izS] u ti, ut lin. 16. 
142, 28—9. — c-aia-^E bis. 

142, 36. wa-'Ki^ av n. iysviro. An con- 
str. dxx' \yimo, aj3--7iif av n. (ys'voiTo) ? 

143, 7. Dele eItteiV ex ette; natum. 
143, 7. toioutm;. Non memini. An di- 

videndom, Ittei toi c"Taj; £;)^£i ? 

113, 9. aTToxpivou/txtti polios. — ci}fxa.t 
Reisk. casu ut videtnr, irao consullo ; 
vide addenda. Deinde lege ^ouXoi/t*i!v, 

143, 15. affSTpEvJ-a;. 

143, 19. Lege, x^rpa aga^aEvo; [Ahrt Bov- XE-Jj-af. Imo ;^Eifi l^yas-kfxivog. Mde Ando- 
cid. p. 12, o6. bic p. 42. 

[42] 143,22. Lege, ouTE ydf e)1£X.,oSts 
jjvaj/xaira, oin ISa;xa. ^ administer the par- 
titm ; -make him take it (^or make anyone 
administer) ; nor ^ give orders that he should 
take it. Vide ad. Aribtopli. Flut. 1115. 

supplet 
Addend, ibid. Deinde recte MS. iiivertit 

IjtiX. — riviyK. eJdX. 

143, 28. ETTi QayaTaj ^ouXEu-^EVTa. De- 
lenda suspicor. 

143, 30. i<7rovos~v Ta Myoixvn, Lege ra. 
yevofxsva. Vide Aiistoph. L)sit>t. 1236. ubi 
est EzElxa^Eiv. Sed for.>ian vert, to hear what 
is S'lid tvith some suspicion, Recte. Vide 
Andocid. p. 2, 22. 

143, 32. l/xoMycZ^i] Snpra p. 143, I. 
19. liic p. 41. a;T;£vTa» QouXivs-atra, — . 
Il.i videntur concilianda : formula; acca- 
.sandi fuisse videutur, vel a'HJBy.TZivs i SfiTva 
T5V iiiva, ^Ei^i E^p^as-^Evoj, vel — ffivXtvca^, 
i.e. 1. manu occidil, 2. alio quovis mode. 
Igilur in libello accusalorio, Qov'Kiinrai 
criminabantor ; in oralioiie casu rem ac- 
cidi.sse falebaiitur, et (fovou quidem, sed 
atLovrUv, reum esse contendebant. 

143, 42. Corruptissiraas lociis, forsan 
niutilus. .Sensus esse videtur, tri t£v /m.£» 
vof/.ifA.aiv SL> otxaixg TTjoayojEijoi itfytfdai OiXo- 
xpaTuc. Vide p. 145, 23. et alibi dcincep.s, 

[43] 144, 10. Supple a ms. e lege, 
EToijUO? srvai SiSi'vai. 

144, 37. oU Eyi El iXsyov] whereas, if I 
told my story — . 

144, 43. Transpone, xai alrl; lyii hai. I VI p. p. DOBREE ADVERSARIA fetvifol ia-fA.h — . 

145,10. JiJiKoOT. corrupt. 

145, 22. 'WSTrEis-jU.svoi "ha-av [tjve;.] Jirio 
bis ipsi accusatores. Dele tivcj. 

145,29. All del. no.] ir^oayo^ivHV i/xoi 
e;'f j/Ea-Qaj rZv vo/At/xouv ? 

lio, 37. eCdl/j t« Li(TT6faia li o lacu; 
i^aTTTtro. Postriiliecujus diei? priinodie 
caesus puer, 2". ■ar^ovntnci, 3°. i^S'p^sro, et 
in jiuliciuin res vocata : p. 143,40. 145, 
21. Aij eel. (leletis leg.suaL/?, TT^iv — . Sed 
simplicius, eiSLj t? r^uEfa _? — ut p. 143. 
WpoTEfaj'a — ia-TEfaia, Andoc. 33, 1. 

145, 41. ins. ^^owvi; tTriht^ev, deinde 
lege, oT( oLix. — . 

[44] 146, 12. xai tt^Ztcv a rov €. Ma- 
liii), TTfSTcy fjih Tou 0. 146, 15. Rectenis. TrfoJizas-ia?. Suprap. 
.S<a quod ex Six orluni liabel I'olluy. VIII. 
24. ex Aiitipli. vide Suid. v. wpoj. 

146, 23. ovu >jXve Harr,yo^n(ro}V Ei; tu( 
'ASwaj. Si Atlienis aberal, qnemodo ce- 
tetosvKivSuvovg eVeje? Lege c^j-^^hWAjAx^ 
i. e, E'j.'^waj. Diserte dixit orator, p. 1-16, 
40. Allieiiis fuisse accusatores. 

146, 29. •B-ajiVav — K hiA,i^ai;. Lege wag- 
£~3-av, Tide ad Detnostli 

146,32. Lege, fj,ri iy^tufsT, « # Sensus 
vero est suppleiidus: euSuc eIu-exSovtoj toS 
oiuSi^ov a.7eoypa.(povrai, 

146, 43. I'otius, Si' Ti a-vin^av.for the 
saine reasan that they etc. 

147, 9. iJtava ctv w. 

147, 15. uis, SfOjaoVftVTo?, i. c. Jja'iuo- Andocides. 
De Mysteriis. 

[4?] Oratio liabita (vide p. 17, 16.) 4,2. v yap l^cu. Del. maliin yap. vel, 

tertio anno poslquain Atli.redissot, pulsis nv ya^ly.oZ — . Sic w p, 8, 37. e ms. Isla 

XXXviris. Eigci post Olj-iiip. XCIV. jUEi'vavra -ri •nra9£~i/ elc. iiescio quid duri 

(NB. forsan XCV, 1. quuui et Socrates et hiuici liabent. 

impietatis accu.siliis.) 4, 9. 'oTr:u av e[A.i\\iv. Melius puto 

ENAEI5I2, accHsante Cepliisio, p. 5, onoi. Deleiidnm certe av. 

28. 10, 4. 14, 1. Eieusine facta evSei^i;, 4, 18. (J.hu<rtg Tt; a,"; i;A Io-tiv] f. ifxoi. 

T?£ixaJ(, p.l5,5. 16, 8. 4, 23. a jME na.rnyi^r^a-av'] Sic et Aid. 

1, 15. ctra xai aiiro; — . Lege ola. nescio an et ins. Lege fjiov, 

1,17. Kai ixh nctTctyiyvtlia-KHv ahuiiV, De- 4, 26. Tafa pro raXXa ins. an, ra y 

lenda saspicor. aX?i.a ? Cogitaram, traWS .pav^irescv nai 

1, 21. xal SapEa, pecunias sell, vide p. pacv l/xiv airolii^ai. Nub. 776. '^a.v^.orara. 

*2, 31. Kai paTT. Sed facile ex glossa iiasci potuit 

1, 24. wavra ra ayaSa f';:(^a)V. Omitti paoioo;. Legerim igitur, ^ttou Ta y' aXXa 

sold artic. in liac piirasi. TroXXw <fa.ii\oTi.^ov I/aav awo^Bil^co. 

'2,5. TToXXa T. yiytynvrai. Lege — vnrai. et bic p. ult. et Vide ad Plutiim 
151. 

2, 20. Aristopb. Ran. 383. 

2, 27. SioVej Eij Toy ayZva, To'vJe xari- 
o-Tf)v TTipi tZv /xvs-rnplaiv. Omnia linec de- 
lenda suspicor: saltern tt. t. fj.. Vide p. [49] 5, 1. Jui'.ices, ol jxEfA,vrifjt.kvoi. vide 
p. 5, 13. (quern locum explica ex Ari- 
stopb. Tliesni. 636. Rectius cum Aristopb. 
comparari potest Andoc. p. 2, 35. afxm- 
Toq aiv Epsr Ta /wuff-Tiipia.) Hie Ta Totaura 
ay.a^T^/A.ara sunt crim'via quorum e.xstaut 
certa indicia; res manifesto:; etc. Vide 16, 8. 5, 27. Polius legendum, tw avo- bic p. 85. jMox ibid. lin. 18. 

y^oyiav. itfSnov fxiv ovv weji — lyivsro, xa:, 5, 10. Lege, h liivov y' «v £"». Vide ad 
StowEf — xarca-rriv, 'jrifi rwv fAVTrn^ia)]/, oo^ Plot. 485. — . Vide p. 5, 1 

2, 32. JttvSwoy alpEiVflaf, Lege a"^ef6ai, 
2, 36. lav y.h TaXuflS Xfyo). Dele. 

2, 38. Malim, oT i nuSovtxoj. 

3, 21. q. viri nomen, Alcmcrouitlps? 
An sensus {;sl,Jilia rov Mva, e generc Alc- 
intconidarum? Nam Agaristae duac erant 
in ista famiiia. 

[48] 3, 26. ^oyXEuauv. All lioc licebat 
cuivis senatoii ? vide p. 3, 13. 

3, .')6. Jungunlur aor. et perfect, ut p. 
4, 29. 

3, 38. Malim o!J (i. e. oUra)) yaf Si'xaiov. 
Sic Reisk. Ioni.8. p. 456. Mttuni — xovTa 
cum Luzacio. vide p. 5, 14. ubi recte 
Koisk. not. 53. 5, 18. et 21. ToTv SeoTv. p. 5, 28. 

5, 38. Ev^vfxa^ov. turn Ei§i|i^ap^ov, for- 
san illo deleto cum .Stepliano leg. 'Epu^i- 
l/.a-X° "*■ fiierit ^fu,ua;^oy ''Q-'^v^i/jta^ov. 

5, 39. Plaloiicm pbilosopluim intelli- 
git Miifordius; atqui annoruin fere XIV 
erat. 

6,3. Lege, avsiVoi — xaSlxoi — qnoties, 
Optat. postiwEiS^ Acliarii. 637. Ceterum 
confer Andocid. p. 20, 38. 

6, 3. J^pwai ETi l^nreiv. An ETri^jjTErv ? 
ulitur Dem. 

6, 15. aJoJV S', a. Tov jWEV aj. ^aaXtcTTa 
Tfiax. diserte Galenus t. v. p. 60.3, 26. 
Forsan iSav vel i'SeiV. 

6, 24, Eijuxa, ««( if "Joi Malim. AD ANDOCIDEM. Ivii 6, 26. as-S' hf/.ai] Verte, iii ns. et CEd. 

6, 28. Accent, luut. 1. a^a. yi irs — are 
yoxt then the person they are waiting for ? 
friends such as ijou are net to be sligliied. 

[.50] 6, 33. If u'D succeed in our iplot. 
vide p. 15, 3. 

7, 9. An, £1 vuxTo; ari^rivai^ soil, o 
a-ak'!TiyK'rh<;. Sed vide Xenopli. Helieii. 
2. 4. 24. 

7, 13. nycv — ari'^a.via'ov'TSi, Lege — 
c-rtVTS;. Vide Equit. 644. 

7, 15. wpuTavEi? eiirxaXsi. Usitatior 
xaXei, sed alteruin, Vesp. 930. 

7, 22. Piivtiicbus o ofp^ns-ajMEvof. " Pliry- 
nicbus, Iragicus choreuta, apud Sell. 
• Nub. 1087." Sluiter. Av. 750. Vesp. 
1293. Niibes aclae, 8. ann. ante Heimo- 
cop. — Senex interea faclus bislrio, vel 
post Hermocop. niortuus. (NJ3. Apud 
Siiid. etc. (Bentl. Pbalar. p. 260.) f. leg. 
vMi MEXav&i'oi;, non MsXavSou.) Deinde 
post avEvj/(oc deest nomen. 

7, 39. Ti av ^in lege. .Sic 11, 26. 1. 
•rt^iirUn, 12, 19. I9ex'>i. 

8, 8. oi)? eixoc w. An vert. Which the 
people would naturally think to have been 
implicated. 

8, 17. Lege, Ejwe jUev Xoyov SeT Sotvai — . 

[51] 8, 29. Kaniav ETvai to. XsyofAEVa. 
Non niale R. ra j/Evo;!/i£va. Sed vox inter- 
cidisse videtur: eTvci, /M>/Vu£rai ra y. 

8, 32. TTEfiljErV aTTOXXUjWEVtV, ut p. 7, 42. 

8, 35. eSuo-ev. Per se bonuin : causa ex- 
slitit cur vincirentur. Sed vide bic p. 84. 

9, 3. Lege, oVt Els-nyra-aiTo. 

9, 9. Hermes, waga tw Tear^aav otKiav, 
ov n Aiy>!i; avidnuBv. Sed aut Pandionide 
aul Antiocbide erat Andocides. (Taylor. 
Leot. L^'s. c. V. p. 252. Reisk.) 1. Quum 
essent rZv cvTrar^iSZv Andocidis proavi, 
facile potuerunt istius Hernise curse ab 
aliena tribu pra^poni ; ant etiam curalori- 
bus adjungi. 2. Sua sponte sacra fecisse 
probabiie est. 

9, 13. ieaa £7roio"vS' V^alckenaerius, 
forsan recta, indignabantur. Sed non 
prorsns rejicienda vulgata. tumultuahan- 
tur. 5eivov vel lava. TronTs-Qai, est, pro re in- 
digna habere, uno verbo, indignari. Jeivcv 
TToiea est tiimultriari, lllud, ayavaxritv 
vel o^yi^eiSai, lioc, p^aXEwaivEiy. Sed ut 
ayavaKTiiV interdum valet p^aXETTaivBiv (v. 
c. in Lysia p. 898. ed. Reisk.), ita puto 
esse ubi permutare possint J. jionXa-^at et 

9, 16. p^aXETTcuTEgCii trot [sp^Spo'] h/A.l~i 
la-ojA.i^a, n aXXoi tive; St' hi^aq <(>iXoi. For- 
san inserend. ii<{)£Xi|Mot ante •^i'koi. — Si' 
hfxai;, i. e. 5ia to hf/tv a.7n^6ayir^ai, ut 
rede Luzao. 

9, 20. Distingue, TrgyTaiEic, o9iv c. t/jey 
seized the servants cf the house where they 
had met. 9, 30. i<p' IfxZv I. Prisclan. 18. fol. 
232. 6. 5. Aid. (p. 1182. .38. P.) 

9, 32. 'BSis-Tiv rZv Iv av^fdmig amo'TO- 
TaTuv] Ha'rebam in aTna-rorarw, et con- 
jic'ieham cLvoyiaircnriv. Sed id ipsuui dicere 
videtur vulgala; ut yafAo; ayafxc;, etc. 
apud (ragicos passim. A bond subversive 
of all bonds. In Pausania lib. v. <•. 2. aXo- 
yot Xoj/ot e ms. Schncferus ad Dioiiys. p. 
180. " i. e. elinQit^." ma-ri^. a pledge. Lys. 
p. 127, 18. 151, 8. 172, 23. Nenipe Loc 
quasi sacrauiento sese ad renipub. ever- 
tendain se obslringebant. " quo inter se 
fidi niagis foreuf, aliis alii tanli faciiioris 
conscii." Sallnst. Cat. 22. Elegantissime 
Lysias c. Eratosth. XXXvirum, p. 122, 
32. oh ya^ 5n ttou Iv toT; /«etoi'xoi? ttiVtiv 
rna^ alfaZ i'Ka/ji.Qavm. (Critias Xeno- 
pbontis Hellen. 11. 4. 9. KaTa-\,ri<^iiT'TitiV 
ia-TiV, "va Taiira hf^~v nai SappiiTe xal <po- 
/3?^Se). Thncyd.VIII.73.p.237,5. Bek- 
ker. Non prorsus eadjni significatio, 
Isocr. de liigis 50. non idoneam putantes 
wts-Tiv, si muri delcrentur. Nos security. 
idcirco Qov>.r,v, lin. 5. 

[52] 1 0, 6. /j.h yag — • Isotiniides. Ine- 
ptit Reisk. 

10, 10. i/TTEf rS>v£y(PpZv. vide p. 12, 27. 
etc. usque ad 13, 30. 

10, 11. ai \r,i; SiE<{>5ttp«c-av. j51Ig0Sp0ta- 
«)is: vide p. 18, 33. 26, 8. 

10, 15. EtSuvaj oicfiEfXov] Ad £<^''Kov? aut 
vertendum, quasi, o? iiavQvvot way. Sim- \ 
plicius delcre, ut gloss. 

10, 17. Aid. lyyuh(ra\ro. an, hiyvh' 
cravTo? Verto autem, who were bail, vide 
p. 7, 5. 

10, 21. Malim, ri Xiwcra^iou h — , sic 

mox avavfx,a^iou partim e ms. cum Valck. 

10,23. vl-EuooxXna-ia?. Addere polnit, Tpif 

TrapavjjMoov (Anlipb. Alhen. X. 451. A.), 

et forsan addidit. 

10, 26. E7r£;UEivav ettj tSv rufancnv, 
Sed quibus tyrannis ? Cogitabain, tZv 
TiT^aKo^ioov. vide p. 40, 41. sed ob p. 
11,1. . dubito. An illi quorum avi sub 
Pisistralidis mililarant? Aristopli. Eq. 
446. Lysias c. Evandr. p. 177, 23. 

10, 27. TivToov ya^ ha-av ovrot aTtfXoi. 
Scil. Tou EiOTErv Kal ^ovXivj-ai. Sed nescio 
an deleuda. 

[53] 10, 36. e" rig (Jih 'B^iypa<^yi. An 
sensus est, ad practoras etc. delati, sed 
nondum in (Brariis inscripti. Compara 
locum de <rr^arr,yoii; catalogum toJv l<pii- 
XoVToev tradentibus toT; Ta/xian, Lysiic 
orat. IX. de niilite passim. Turn, i/tto 
Tajv ivQvvSv Kal r. nr. 1. pecunia damnati 
apud eutbynos. 2. majorum criminum 
accusati et dtfcrendi (ab eutbynis) ad ju- 
dices. 3. a judicibus damnati non memo- 
rantur, quia jam aTiy,iii vel o<j>£iXov'r6?. Qu. 
autera an verba, ocrot a.rtfA.oi ha-av ol o'pSiX. 
delenda sint. Miniuie : vide hie p. CO. 
i Ivhi P. P. POBREE ADVERSARIA 11, 1, Male Slui(erusexplicatc-<()ttj/ci;<r(, 
<}>o'vof , a private murder: c-^ayh, a massa- 
cre, soil, in iiiotu civili. ita Xenoph. olc. 

11, 12. Movvv^iav re >ia.TB\a$ov. Maliin 
«aT£XajSo/>tEv. Xenoph. 2. 4. 11. 

11, 14. mjftti^j Wolf, ad Lept. p. 229. 
ciBtera contra Reiskiuni defendens. 

11,26. Vide ad 7,39. 

11, 21. E^-JKjjiVaa-fie, Sonif^ao-avrui;, 
Recte Soxi,uas-tt>Tac H. St. p. 12, 10. et 
sic JUS. ViJe ad Plul. 286. (intcrH. copy) 
Supra p. 7, 2. i^iyyunBivrag (- tej Bekk. 
e Sluiteri emend.) 

11, '27. Priniuin, vofji,ibsrat a senatu 
lecti ad Sulonis leges undique conquiren- 
das. (f. leg. ci >]5i] n^nfAwi.) Deinde a po- 
palaribus alii, numero quingenti, a senata 
lecti ; qui cuin quiugentis senatoribus 
justurn et usilatuin nunieruin inille vojwo- 
Qiralv conficerent. 

[34] 1 1 , 30. Lege, l-rosiSav ofjiM/Aonwa-iv. 

11,38. dpa ye 'iare rovro, o't; oh TTipie- 
XEXsiTrro TTi^l oTCu. vel polius d^a, ye KAov 
vel (favEpov Jo-t; — . tuni 1. a^xV E'^^^eiv, 
scil. ^Uw. Sublato roZro facile est, aga 

ye eVtIV o't» TTEpiEXEXElTTTO, ut p. 12, 14. An 
apa j/EEj-Tiv IvravOl on ttejieX. vide 12, 14. 
11,44. Kctt fxoi avayvwQi — TTEpi EVoj 
delenda videutur. Recte* inserit supra 
Ud, 37. Codex Cripps. 

12, 5. et 7. MaJim, J«|tt. t? ttoXej. 

12, 18. Potias cum Reisk. niatim nai 
tZv Sh.'j., quara cum Valesio xai r£v S'ixa 
xai TaJv EvSExa, Emend, p. 41. Sod nescio 
an sententiam suam pauiiulum immulavit 
vir sunimus ad Harpocr. p. 267. 

12, 30. Lege polius, raiv rhv ynv yeaif- 
yoZvrmv. 

12, 36. ovrog o yofxo? n-ai Tt^orepcv nv if 
xaXoJf ex"-^ ""' *'''' ^'''"''' ""' XP''^^^ avrS, 
Possis »; xaXtuj e^*''' pareutliesi incln- 
dere, lex (qiiain jndcra .'). Tentabain, 
oj, xttXi'f £X*''> "*' >'''^ — • 

12, 40. Warg. Arist. Eq. 1278. 

[35] 13, 12. lav Ti; tvfMveXv Wavka-rri, 
Aristopli. Tbesm. 345. ii Tu^avvEiV ettivseT, 
*H Tcv Tv^ayyov Tuyv-arayen. Unde possis 
Iwivcajv eTtoMCLS-rri — . Possis etiam Itt; 
tZ rv^amTv eTta.va.a-'Tri. Certe niendosa 
vuigata. 

1.3, 18. ivroiToi Se o'^xoi etc. — >.vti> nai 
a.<f>UfA.i. Qu. utrum dicatur Xuetv ojxov, an 
XtEiv rov o/.toVavTa. Si hoc, facile potes 13, 27. ISouXsuE; optimum ; sed qn. 
Woij'kevig, ut p. 12, 40. 

13, 27. eiTa cv TTE^i erai^i'ietg If/.ol fA,veiav 
tnoin; Noa conlinuo affingendum crimen 
E-raifEi'a? Andocidi. Forsan in aliquera ex 
ejus patronis (toTj fifr\fj.ivoi(; <7wSixeiV, p. 
19, 31.) hoc jerenU accusator. Similia 
Demosth. F. L. p. 403, 26. R. =: et 
433, 18.= 

13, 34. ovx oiiroi vTTy.fX^^ 'i soil, o xttT>i- 
yo^na-m. Deni. de Cor. p. 260, 5. R. Sed 

_ C) 

suspicor leg. ouTrip^^apuf. Nomen requiri 
videlur. 

[56^ 13, 40. SoxEr; oi/v p^^ai^ija-Eiv ij ou>t 
awoQ. Lege xai oux.. 

13, 41. Lege, d^a. [/w'av] oi'eo-flE. Lno 
cf a av o'iea-6e — ti/;j(^£7v /^e Si' Ifji.a.q., 

14, 1. Lege cum Shiilero, xara ^-ii'^i- 

<r^Ct Xal TTgOTE^OV J'E^EVtl^.tEVOVjXaj TTEji ETE^aJV. 

Vide p. 10, 5. 12, 15. Vide el p. 14, 8. 9, 
14, 6. xai Ta 4-»!i|>i3-/^. Dele artic. 
14, 12. Vide Lys. p. 178, 19. 
14, 17. Vide Antipbont. p. 138, 42. 
Ceterum malim, n o-vnoipayTag wa^aa-Kevd- 
tes-Qai, sine artic. et vertendum " sjco- 
phantas aliquos sibi satellites parare:" 
plane ntille apud Xenophont. Meraorab. 
11, 9. Sensus est, Tte'iT-ai, ut Ljsias p. 
110, 1. 13. sed hoc ipsum, opinor, signif. 
Tra^aa-K. Vide ibid. p. 110, 1. et, qui locus 
vulgalam non solicitandam docet, p. 144, 
33. oiiM; TTai roov afj^ovrajv — 'AXxi^iaJ)) 
nv •jrapeiriieuaa-fxivog, defensor scil. Ergo 
verte, or make terms uith the sy3. Tra^s,- 
c-X£ya('£tv, contra alium parare, p. 16, 7. 

14, 22. Schol. Arist. Acbarn. 233. to 
anl T«f ITixX. 

15, 1. vo^o? Si 3v] Lege II em ob con- 
struct, et vide p. 15, 25. abi 1. e^ny>ia-a,iro. 
Vide hie p. 87. 

15, 2. Recte ut opinor Sluiterus: de 
Karea-x°v vide p. 6, 33. 

15, 28. L. ETTEITtt Se VOjUOV 'BTa.TplOV Xs- 

yeig. Non delerius esset vofA,ouj ttrar^iovg. 
vide p. 415. Sed non opus : p. 13, 27, 

15, 33. Taj^tt ya^ av — ^ovXeirBe'] vel 
dele av vel lege Sov'Koia-Qe. 

15, 37. Et alibi postea. Leager, Glau- 
conis fil. ut recte statuere videtur Slui- 
terus p. 95. Vide Jiiea ad Athen. 11. 
p. 68. C. AD ANDOCIDEM. lix Stemma. 
1 [Leagei] STisander 3 Glaucon — 4 [daiight.] 5 Epilyciis 6 danght. 
I by his great iiiece (15) -Leog. 7 8 Ischomachus— 9 Chrysis — Callias 10 11 Leage • 12 h eniStKog 13 Andocides i I I ! 

II dau. mar. Callias (10) 15 daugli. m, Epilycus (5) 16 Hipponicus IT o eTrt^iKotfo^eros; 

h eiridiKog (12) (16) Hipponicns, Callise fit. e Glau- 
, conis filia, p. 16, 35. Errat SIniteras p. 
95. pro Ilipponico peliisse pocllam cre- 
dens Calliam, p. 16, 6. petiil pro filio al- 
tero, de quo p. 16, 21. 16, 30.17, 'i. ubi 
maliin rS rr'atSl — quum pubereru fere 
fuisse constet. (10) Erat Callias ex K>i- 
guXiKV genere, p. 16, 38. 

16, rt. sXa^ov — oTi. Non offendor 
bracliylogia; sed si sAap/sv, qiiis Jocus 
erat Callise? Delude quid est illud /uiv? 
An leg, Kai iXiyov TrpoTSji) (W>)yi(Q. an Gr. 
pro last month? Notiiin,pro the mouth be- 
fore, vide Lys. p. 130, 33.) Aiiypcal Srd 
nondiiin intelligo, quomodo, Kuru0Xr,6ii- 
<ri)j rr,^ Traiaa-Ta^iix;, Atidocide prior Itti- 
^ixA^crSai poliieral Callias. tou 'ffpori^ov 
(M.11V05 certe bonain, Lysias p. 164, 45. 
vide 165, 6. 

[58] 16, 11. Recfe Reisk. ol^ oZtmi; 
ayeu ay. Vide Elmslei Heracl. 375. 

16, 12. Transponi malim Trpos-iiv, ita : 
TOTS $n, A. H. 'E. 0. <f. 0. I. Ko,] ^f'jjfxivov; 
(hoc ms.) Jjs-t' EXsys Trpos-iivsr^o; twtov;. 

16, 16. ScSvai fjioi lege. 

16,27. a'snty^^^Ofxivri y.STa^u JUtTixXiSri. 

Ad, x.a.TiXri<f!Qri, invent a, deifrensa est? xstj- 
jtyXiVfld ? 

16, 28. aitQ^paa-a.a-a. |jt t?? oixittf. Lege 

17, 9. to"? TraiJttjMij Tofj /uix^OTarw;. 
Lege [xiK^oTi;. 

17, 13. avaTETfo^ev. Rede : vide Mal- 
thiae Gr. Or. §. 183, 3. p. 227. et marg. 
Nub. 856. 

18, 28. £i TToTS — ybrtTai. Lege yivono. 

18, 30. av — ui/Mr.G-Bi. Lege fjt.efjt.vns-Bs, 
Vide ad Plut. . et liic p. 64. 

19, 1. a-vyyeviy-evo:; ms. Recte Reisk. 
naxZ; ** * 

19, 12. olSav av TTou'cuore w<p\ov. Dele av. 

19, 21. OiJ TTfO^r.xSi ii;vr,T'jVTai. Ex 

p. 17, 40. male inserla. liiio hie serva, 
ibi dele. 

1 9, 25. cus-T sy,ci It. Lege w; tyu w . nam. [59} 2, 10. Vel delendnm "Koy-jii cam 
ins. vel legendam xlj/ocS' i;. 

2, 18. Xoj'O'j; TrapiiTK. Suspect. 

3, 4. Forsan liiNA, HANAiTION. 4, 40. Iv TM QicrycBsTSiv itxas-r. An hie 
latet Iv tS 0c<rjWC<J>35i'4j .^ 

8, 1. An, E;^ovTac awavTac? 

8, 41. Twv S' ciX'h'xv ol XiiTToi. Mirus 
pleonasmus. An, ot ttoXXoi? vel rav S' av- 
SjiSv? Imo dele Xoittoi, et lege t£v 5' aX- 

XaiV, OJ W^OTIpOV IjUUVtSlTOV, Ot/T£, Vel 

elTTSf Tj'^oTEpsv, Vel oVciTTEp WgOTEfiv: nisi 
totiim islnd, oI Xoi'Sroi — l//(wu9);3-av delen- 
duni, quod equideni malim. Ex p. 8, 7. 

[60] 10, 36. etc. Dislitif^uendum puto 
n o<fE;XoyTEj- xai otrsDV. Tria designantiir 
genera, 1. qui jam erant a.Tty,(ii h o<ps(- 
XovTij, 2. qui inos futuri (na; cV-juv Ei&yvaj 
etc.), 3. ol TsTPciK, etc. Pessime intelligif 
Reisk. i^ey^affi exptincti, quasi iiiyii-pn 
sive £f>iXei<f)9n, \idelur ])otii>s fere valere 
nostrum engrosse<l : hi tahnlas secundum 
morem relatus. Erant inscribendi, nondam 
inscripti, etsi jam aTiyot. C-lassissecun- 

da, 1. aTi.A,. n l-b. \ °1 ^'^'70: , 2. Pe- 

cunia damn. :vb eulhynis. Ad Jixas-T^^iov 
delati ab eufliynis. Vide hie p. 53. xara 
TTPOj-Ta^Ei-. Ot lyyvai etc. 3. etti rn; 0X1- 
yaj-X- etc. 

11, 18. L. Enjj 01 V. sine av. 

11, 38. An, ri vy,a; w^S^ai ti? 

13, 11. Leg. Tiva a-^yjy, 'it v. 5. 

14, 41. Ti i./>i~v inrd'Koi'nov I^ti t?j lit. 
aesTr,(; ; Malim tmTKonrov, i. e. ti IxXEtVEre ; 
Vuigata est potius t; xaTaXEtrErai y/ocTv ; 
(Angl. ETTiX. comes short of, iiTr'SK. remains 
of.) ETriXocTro? Andoc. p. IV, 3. 

15, 16. TiTB^tayiyoiiv deiE in perniciem, 
ma.y. Valck. Si quid mat", raaliem 7ra- 
payaj/ojEv, ut jEsclijl. Pers. 98. 

15, 19. Uecte yh i^r^yX. Errat Reisk. 
Sensus: quid de me statnent homines, ne- 
scio; a deabus me servatum scio. Nos ant/ 
how. 

16, 38. Malim avr. y.h ivv KaXXiaS>!j. 

17, 3. Qui huncvoccni. (FA. an Thy. est. 
Cf. iEschyl. Ag. 

17, 41. Dele ofj Jtai tu. — 0. iwhtroniii. 
Es p. 19, 23. 

18, 6. An, oSwep l|>)v ? 

18, 16. Malim, woXi/ yaWm av — . Vida 
Reis-k. 

18, 19. alxi'aic e seqq. An, ^v/x<pifa7i ? Ix p. p. DOBREE ADVERSARIA Andocides pro Reditu. [61] Probabililer slstult Sliiiterus p. 
19j. dictHiii esse inter CCCC viroruni oli- 
garchiaui et XXX viros tjrannideiii. Di- 
clain esse ad Ecclcsiam patet ex p. 22, It. 

p. 19, 40. Maliiii e'lTE tij eteooj. quasi 
dixisset Eire Bfx,B Seoi. Vel h eT to;, et sic 
ins. 

19, 43. TO /xiya. xai Seivov. Fruslra 
Sliiiter. Vid. Arist. Acli. 128. 

20, C CTEgi tZv 7t^ayfA,a.T0}v. Dele TaJv. 
[62] 20, 13. [lecte Trpa^ai. Idem est 

atqae iZ Ti^ci^al -ri. Old. Tyr. 1006. 

20, 18. Kecte /mnSev av tovtoiv. Vide 
Atitiphont. p. 140, 1.). Eurip. Hippol. 329. 
cd. Valck. 

20, 28. Syva^Ei. eloquentia. 

20, 38. Vide Orat. de Myst. p. 6, 4. 

20, 41. OTB Sh •na^ayivojji.imi fxh t^j tto- 
"hitiiq ETTi raina; la; trufx^o^i.:. Qu. ot£ Sh 
wip ytv. T. w. £7ri TXvraK; Tcuq avfA<po(a,~(;. 

21, 5. £>'i''^v j)5ia-rov ETvai. Polius apt- 
crrov exspectasses. Sed si apud prosaicos 
scriptores occurrit Kvltcrrov, ut iEscii. 
.'suppl. Eur. Androin. . hoc inaliin. 

21,13. yivea-Qat — oTioTa, t^ov'Kofji.nv. Lege, 
TlfA.vscrdai — oTToVou; (hoc lijs.). 

21, 20. TaiJT>j; TiJf aiTi'aj. hoc ins. Vu!g. 
natum e superior!. 

[6'3~\ 21, 27. hhiKV-jii ifxTv. Pro his 
forsan leg. lvSuxviiy,t. Confer Arisl. Eq. 
278. ubi rccte Schol. evJeikv. el^yyuaiv Aii- docid. p. 32, 36. 

21, 32. eI; yap tol/j Oeou; sTp^ov [ra; sX- 
OTt'Jaj, in quos me esse irapiuni] fingunt 
isti. Ita supplenduin loci sensnm puto : 
verba non reperio. 

21, 38. Jia tsut' lyij a.TTo'Koifji'nv. Ine- 
ptit Reisk. Lege a'TTiiWvfAW. 

22, 14. aiTiav av Ep^ofTE. 

22, 22. L. i^e^a/ji,w 5'av avri ff. vel S'av 
•ar. Pr.-cposit. def'eiidit Demostli. Olynlli. 
A. init. Ceterum confer p. 20, 12. 

22, 28. Invertendum, ei juev Sov'Xect&e. 
aTTairSi, sX Ss fxh 0. alrZ. reddite — date. 
Confer Demostli. SoZvat, aTroSoUvai, /Eschin. 
Ctcs. p. 65, 28. et notas. 

[64] 22, 38. Vide an leg. ly.ol to joiev 
cSifAa Tvy^i.i'ei tovtcuv avainov ov, h Se y. ut 
cetera e glossa sinl.Capit Luzacius, quasi 
fuissct, El yap etc. to c-ZfA.a jwETainov, r,7tov 
f^eTaQaXT^ofjiBViig t«? yvci/n-ng , to c-Zfjia t?j 
aWlar aTrnXXainat , meliore quideni seii- 
tentia, sed qua; vix efficiatur sine magna 
mutalione, deinde repugnant seqq. 

22,41. Lege JikSeiSaiiVSe. vide liic p. 
.58. 

22, 42. Recte transponit Reisk. 

23,6. Lege, e'/tte^ ti? aXXo? * * vuv ys — . 
Exciderunt qureilam, hoc sensu : Kal 5(i 
Taj iy.avrou avfji^o^a;, £i fxh 'Sr^erl^ov, aXXa 
vUv ye ill <p^ovuiv ruyx^avcu. Vide de Myst. 
p. 18. (in. Andocides de Pace. [67] Dicta IV. annis post sasceptum 
beiluni Corinthiacum, p. 26, 3. cujiis ini- 
tiuin si ponamus a pugna ad NHnitam, 
Olymp. 96, 2. habebimus Ol. 97, 2. Ad 
pacem Anlalcida; [01. 98, 2.] pertiiiere 
putat Valck. apud Sluit, p. 206. quod vo- 
ruin esse potest, si slatuaiiuis, imiltis le- 
gationibus ullro cilrnqtie missis, paccni 
tandem factam. Hoinst. ad Pint. p. 474. 

23, 32. a<p' dv >] Eipw)) yivoiT av havr, 

23, 39. " CI. Alex. Str. VI. p. 747. 
Isocr. Panegyr. 163." Ccrae.s. 

23, 41. Kifxuiva Tov MtXrti^ou Milford. 
\. c. 

21', 1 . xal lvE/>tEiWjU£v — ETi) Tj^axaiSsxa. 
Transponendapost e'th T^iaxovTa, p. 21, 11. 
(qaod vidissepulo IVIitfordiuni cap. XIL 
4. not. 14. Non debet objici, XIV. annos 
integros durasse pacem, 'I'liucyd. II. 2. 
Nam, qiium idem Tluicydides docoal, I. 
12"). anno fcro ante Plataiam occupatiim 
bullum decrevisse Peloponnesios, quidni 
ibi belli initiuin ponat Andocides 1) ubi 
mox delenda Iv toiJtoi; tok ir etes-iv EifWJiv 
Xa^o'vTEj. If in hoc iiiarginali sch. cvanuit 
ob IC. Piuilo ante etij ttevte strvanduni. 
Nempc in ilwcliine p. 51, 16. cuiendavil acutulus quidain.ob XIII annorum nien- 
tioneni in seqq. Ceterum si liaac emenda- 
tio veraesl, maximum pondus acceditsen- 
tentiie Vulckenaerii ista in yEschine de- 
lentis. 

24, 10. 5i' AJyivtJTajsi? TToX. X. (1) Bei- 
luni Euljoioum, p, 23, 40. Cimonis pax, 
V ann. Olymp. 81. vel 82. (2)jrEgineticum 
bellum, 24, K). Andocidis pas, XXX 
annor. Olymp. 83, 3, (3) Bellum Mega- 
rcnse, 24, 24, sivo Pelop. linum, Oiynip. 
87, 1. Pax Niciiv, Olymp. 89, 3. (4) 
Bellum Argolicum, 24, S:i. sive Pelop. 
2dum, Olymp. 90, 3. Primum cum La- 
conibus pugnalum est ad Tanagram, 01. 
80, 3. qutiiii in Hd'otia, jTlgina, yEgypto 
iK'llum ossct ; de Kubcca nil reperio, nisi 
bellum Carystiuin, Thiic. I. 98. hucusque 
durasse statiias, quod vix puteni. Deinde 
in Atticam irrupere Lacones duce Plislo- 
nactc, 01. 83, 3. (|uum defecisset Euhoea. 
De iEgina silentium. Vide igitur an p. 
23, 40. Icgenduin sit Iv Botcuria pro Iv 
EvSoia.. Notandiim, pro J' Alyivhrai;, habere 
TEschinis interpolatorem, w^o<: hlyivhraq, 
p. ol, 21. pessime. Quamvis id non di- 
scrto iianelur, probabile est, Lacedajuiu- AD ANDOCIDEM, Ixi iiios bcllo praefextam qncesivisse in ^Eginaj 
rebus aOlictis. litiam belliim Megarense 
VHldc ivHyov JEg'inet-ee, TLuc. I. 61. 

[(38] 'ii-i, 'iiO. l^ctij'STa EiVai t5 ^nfxia. 
Recte verlil Rei.--kius, not. 12. Seel qua 
lege opus eiat, ut ne quis, nisi populus, 
populi aerario iiteretur! Deiendns voces 
t£ Sn/Aai. Rem ipsam expiicabit Tbiicvd. 
II. 24. III. 17. 

24, 22. To^oTttf 1600. Tiiucjd. II. 13. 

24, 23. Tavra — iyimo vel bic vel su- 
pra I. 9. delenda, 

21, 28. f^icLKoa-Uq Pseudo-jEscbiues, 
recte. Thucyd. III. 17. 

24, 33. Manif. leg. aWo ti n toUto ; 

25, 3. Disl. oixoSoiueVv vau; iaii — . 
2.^,6. 1^ »;v Jniocoj KaTEXv^u. Dele. 
25,8. ^n7rov,and accordingly ; of course; 

etc. Arist. Plut. 491. 

25, 13. aSiHiioSrui Traja Aaxs^aifAoyictiy . 
L. '!Tp6;. 

25, 26. eJei 'sroMy.iiv. Ludit in ambi- 
guo : if this ivas the [proposed] object — 
there uould be no object, i. e. no proper 
object. 

[69] 25, 39. [xai oTE T, V. iTroi^s-avTO.] 
Dele. Paulo ante, vel leg. aX'Ka tm xpar. 
vel Iv explic. ut in locis apud Mattb. Gr. 
§. 401. obs. 2. p. 566. Sopb. CEd. C. 
"KuTtofxai ya^ Iv too /t/ctiSuvaa-^ai. leaving no 
ground of cavil, but conquering by absolute 
and manifest superiority. 

23, 40. ot hUaiv /ji-a^ofxevot. Dele. 
Scbol. ad e^yei. 
I 26, 2. Sv a-Ti^ovrat. Susp. delenda, 

26, 6. Tvyx_iyovTa;. quales ciperti. how 
ive have been used by — . Infra p. 29, 21. 
Sappbo [Hopbpest. p. 64. ed. Gaisford. 
a<ra^oTi^aiovSa/Aa. nrta, f avva, iteSev iv^ins'a, 
I have never known you more gloomy. Ly- 
sias p. 1.51, 25. oi'oDV IfAMT/ — rBv^ov-rai. p. 
170, 24. Sia Ti ya^ kv nal Tup^oi^ui rotcvrtev 26, 22. ndi St' aTTEp ins. lam t? -aroXEi 
Tavra; dist. 

26, 26. wspi MV av — Trfoa-xaXotlvTai ; Dele 
av, et 1. TrpoxaX. 

26, 34. OTTOTEgOV TOtTiiJV. Imo SaTEfOV. 

Deindc, /u^ oi)» aJixsrv, 'A^ysioy; Je woiErv— 
vel aSixETa-^ttf 'A^yiiovi;, xai — . 

27, 26. EKTETvai tov flt^^ov. Latet, ni 
fallor, nom. propr. 

[70] 27, 35. rif^,~v l^iJTi /3odX. Lege 

27, 38. Tliucyd. III. 43. 

28, 3. Tbucyd. III. 38. Deniostli. 
Aristopb. Lysist. 1230. etc. Lyaias c. IJra- 
tostb. XXXviruDi p. 127, 24. 

28, 7. lav Se ti; hfJUM t^v Eifnvnv TrpaTTtj, 
Nonne del. tkvt 

28,9. Ta i5»aTa c-if). .Saiiissima: ncnipc 
01 xXw^oi/j^oi, qui vel suas agri porliones, 
lyxTiijUaTa, ipsi colebant, vel a cultoribus 
aTTcxfopa; exigebant (ut isti a Lesbiis, 
Tbucyd. III. 50), bos redilns Ta i'Jia Ta 
a-, a. vooant: ipse Valck. citat p. 25,20. 

28, 19. TTpia^Evoi TTapa Aax. impune mu- 
res updificavisse. Tbenjistocles pecunia 
corrupit Epboros, Tbeopomp. Plutarclii 
Tbemist. p. 121. C. 

28, 22. Ta vel Ta; TTajaXa^ivTE;, Ta Je 
xa6£XovTE;. Delenda piito : et mox. 25. 
xai Ta Tiiyn — 'r,iJi.ni(ai; tivai. Inepta men- 
tio TZvvn^m: cetera in concinno. 

[71] 28, 27. rr,v etc. Xa/xSavovTE; — cvit 
aUTiov i^as-l rh Bl^nvr.v. Lege Xa/x|3avoVTa;. 
Vide Mattb. Gr. j. 447. 4. Eorip. Hipp. 
492. Valck. 

28, 31. Transpone, 'i^es-rt yaf touto fxiv 
— vel polius dele e^es-ti ya^, ut post toDto 
ie forma oralionis mutelur: iiiler|)ung. 
scil.— ^ouXE^a-as-flai, r. 

28, 31. i<p' v/Mv 'wavra (ms.) t<rrlv, i 
'Aflivaiof, toinaiv etc. IXEJ-Qai. ms. 

28, 38. TT^iirBiviuv ijrai. Contra Alcibiadeni. [73] Dicta post Melon expagnatam, 
p. 32, 6. et ante expeditionem in Sici- 
liam, anno .sell, primo 01. 91. post pugn. 
ad Delium, p. 30, 38. 

29, 25. |«Eju4a5-9ai — o; — Malim iiQ. 
blame him for having etc. 

29,40. aTTo etc. TTEiVsTai. LegetiTTo — . 

29, 45. let every man act like a ma- 
gistrate (in keeping the peace). Sic de 
Pace p. 28, 38. he will be (virtually) an 
amh((ssador, 

30, 35. MS. ri /.taXirra^-or oiS' aTTO Taiv 
iSiaiv aiiTov SsivTat. sine Ep^E'v. Ulud recte; 
forsan et boc, si verlamns ; qui ne in pri- 
vatis quidem rebus quatis sit consideraut. 
sed vide an leg. oiov [or\] scil. koivov, quod 
in itofvoTDTtt latet. 

[74] 30, 37. ir^oi^ .X. tal, Menander 
Cleric, p. 152. Sed post Alex. INI. opes Asiaticas indaxerant. 

30, 41. Ale. domum duccbat ETai'pa; 
Kai Soilxa; y.ai Ix. Lege iri^a!;, scil. islas 
de quibus p. 30, 17. 

31, 7. oJIt' £. olr tva. Callias. scil. .', 
a fortiori, celeros magis eliam vexabit 
Alcib. 

31, 9. noiMai, not ToL; a. vel toi/; V a. 

31, 10. xai ov eSei malim. 

31, 17. tri)yy^a<^3.q eX^'* waj' ETEpiJV. 
Potiiis Traj' ETEjoi;. 

31, 26. xai i'za-av. y^. Dele liapc, xat 
uncis inclusit Reisk. rede quidem quod 
ad syntaxin, nt p. 30, 38. TEXEUTija-avTo; — 
o-TpttTtjyoUvTo;. 

31, 34. ETTdTTa/aEvo; Ta Jia<})EpovTtt. Pau- 
ius ad Rom. 2, 18. Pbilipp. 1, 10. 

[75J31 ,36.7raia-( # * « xeXeuovto;. Tniu 
f, ayatnoL^jvov, ut iitiX- id '''9'' l^w refera- Ixii p. p. DOBREE ADVERSARIA AD ANDOCIDEM. tur. juhente, si quis peregrinus certatiirus 
esset, l^ayv.v: vetante, si quis Jam in certa- 
inen descendisset, intetpellare. 

31, 39. Transp. s^iiXas-sv alrov. ai^re ruiv 
X- — eSiXivTCDV, x.ai tZv 6?arZv toutov, oiiJev 
arXiov 'i-!T^a^z (scil. Afcibiades). Adoo in- 
digna visa res est, ul expulso Taurea ni- 
hilo niagis profeceril Alcib. 

32, 3. Aii.l. Nub. Eq. fin. Infra p. 
34, 17. 

32, 29. 'T^x,^- Sanissimum. fxirfiav 
quidem ov(riav habebal, ,*. pauper erat : 
sed sclebat, certainiiiis eveututn non scni- 
|)er respondere siimptibus impensis, sed a 
fortaiia gubernari: quomodo recte intell. Roisk. Pessinie Shut. t(^«, qaod non Gr. 
puto. 

[76] 32, 16. eion^iri TrcXXaxif, t. — vel 
TTfa^avTo? Tivof, — 7roir,3-avTa. Sed neuter 
enrendalio placet. 

S3, 3. pjEpvi^i'oij Wolf, ad Lept. p. 376. 

34, 21. oTTiof rovroug o^Zvtii;, vel deest 
particip. vel leg. roZ-ro. 

34, 25. 1. Nobis iniraicos placavi. 2. 
alios nobis rcddidi. 3. alios ab liostibus 
abstra^i : (1. o£ enemies, made neuti'als. 
2. of neutrals, friends. 3. of enemies, al- 
lies, neutrals, or frieiids.) 

De ANDOCIDE. ANACKIAH2 AEm-i 
rOPO apud Chandler. Inscr. p. 48. N. VI. TABULA EORUM QV JE CONTINENTUR 

IN 
T O M O P K I M O. ANTIPHON. 

P. Van Spaan Dissertatio historica de Antiphonte 
'AvTKpuvrog Biog kocto. HXouTa,pxov 
AvTi(pcovTog Tevog ...... A. ^AvTKpuvrog Kurvjyo^ioc ^oc^ijcccyciiocg 

B. "kvrtcpuvrog TsTociXoyioc A. . 
r. ^Avrnpuvrog TerpccXoyioi, B. . 
A. 'AvTi(puvTog TsTpoiXoyKx, V. . 

E. ^AvTi(pojvTog TtTsp] Tov 'H^udou (povou 

5*. AvTKpUVTOg 7irB.pl TOO XopeuTou Variantes Lectiones ad Antiphontem 
Index Graecitatis Antiphonteae ANDOCIDES. 

I. Ott. Sluiteri Lectiones Andocideaa A. ^Av^OKi^OU WB^t MVCTTTJ^IUV .... 

B. 'AvdoKidov TtTBot TTjg eoiVTov KoS'odou 

r. ^Av^oziSov Tirspl Tvjg Trpog AuKsouif^oviuv Eipvjvi^g 
A. ^Av^okI^ou KoiToi ^AK}Cil3id,oov .... Pag. 

. 1 

23 
26 29 

40 
60 
74 
85 
117 139 
151 181 

227 
291 
307 
327 Ixiv TABULA ETC. Pag. 

Addendum ex Schedis Tayloranis . . . . 346 

Addendum ex Sluiteri Lectionibus Andocideis . . 346 
Variantes Lectiones ad Andocidera . . .351 

Index Grsecitatis Andocidete ..... 363 

Index Historicus ad Andocidem .... 386 

Index Geographicus ad Andocidem . . . 388 

Marklandi Notulse ad Antiphontem et Andocidem . 391 PETRI VAN SPAAN 
DISSERTATIO HISTORICA* DE ANTIPHONTE, 

ORATORE ATTICO. CAPUT PRIMUM. 

Cum me ad Oratores Atticos Icgendos contulissem, ut inde et na- 
tivuni sernionis Attici leporem cognoscerem, et juris Allici, a quo 
tanquam fonte Roraanorum Jus Civile fluxisse constat, notitiain 
haurireni, non poterani hujus lecfionis exordium rectius capere, 
quam ab Antiplionte Rhamnusio, quern Herniogenes de Forniis 
Oration. Lib. II. p. 498, Suidas v. Moi^^rjpoc, aliique Grammatici 
vocant decern Oratorum Atticorum antiquissimum. Cumque 
scirem, quantum referat ad scriptorem bene intelligendum, nosse 
ejus vitam, mores, instituta, res gestas, iugenii monumenta, et alia 
ejus generis, quidquid uilo modo ad Antiphontem pertineret, dili- 
genter quasrere institui. Congestis omnibus, et ad severius examen 
revocatis, animadverti, hujus Oratoris historiam multis difficulta- 
tibus impediri, quas non omnes superarint duo excellenti ingenio 
et doctrina Viri, qui ante nos in Antipbontis historia illustranda 
egregiam operam collocarunt, loan. lonsius de Scriptoribus Hist. 
Philosoph. p. 256. et loan. Taylorus Lection. Lysiacar. c. VII. 
Acuente deinde, ut fieri solet, ipsa difficultate industriam, digna 
materia visa est, in qua explicanda, quamvis tenues, necdum ma- 
turitatem assecutas, ingenii vires, adolescens sedecim annorum pe- 
riclitarer ; praesertim cum Praeceptor meus nunquam satis laudau-- 
dus, David Ruhnkenius V. C. a quo uno, quidquid sura, in Locce 
studiorum genere me totum profectum esse, gratus fateor, pro sin- 
gulari sua in me benevolentia, varia raihi ad Antiphontem perti- 

* Prodiit A. 1765. Lugduni Batavornm opnsculum Loc elogio inscriptum : Dis- 
sertatio historica de Antipbonte, oratore Attico, quam, annaente deo, sub praesidio 
Viri celeberrimi Davidis Rubnkenii, Histoiiarum et Eioquentiee in Acad. Lugd. Bat. 
Professoris ordinarii, publico examini snbjicit Petrus van Spaan, Hensbroeka West- 
frisins, Auctor, d. XV. Mali MDCCLXV. in quarto, implens paginas 32. Quod 
opasculum tametsi Laud deerunt, qui Rahukenio ipsi maiint tribaere, cujns muitas 
magnasqne partes in eo conscribeiido fuisse constat, ego tamen, hie loci typis Lipsi- 
ensibus recusum e\bibens, Spaanii nomen, qui se auctorem opusculi lulit, servari, 
et ignobilias prseferri nobiliori, satius duxi. 2 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

nentia ex insigni ineditorum librorum apparatu suppeditaret. An- 
tiphontis iqitur liistoriam ita enarrabiuius, ut primum videamus, 
qiiantus Orator fuerit, turn qualem se in republica administranda 
praebuerit, denique quse ingenii monumenta ad posteritatem trans- 
miserit. Quibus explicatis, de aliis etiam Antiphontibus, qui vulgo 
cum Antij)bonte Rhaiunusio confundi solent, dicemus. 

Natus est Antiphon Rlianinusius Athenis patre Sophilo Olymp. 
LXXV, 1. vel 2. in quos ipsos annos incidit bellum, quod Xerxes 
magno damno sue intulit Gra^cije. Hoc Antiphontis natale tem- 
pus, quauivis paulo laxius, tradunt Pbotius Biblioth. Cod. CCCIX. 
ct Pseudo-Plutarchus in vita X. Rhetorum : quorum sententiara, 
temporum rationibus congruentem, sequi non dubitamus. Eandem 
merito secutus est eximius Antiquitatis Atticfe interpres, Edvard. 
Corsinus Fast. Att. T. III. p. 168. Gravissimus error est, et ne 
dignus quidem refutatioue, Tzetzte Scholio in Hermogenem in- 
edito, quod infra profcremus, ubi Antiphontem, scribit, Platonis 
aetate vixisse, vel certo vix Socratis jetatem attigissc. ^vXog Anti- 
phontis pater dicitur apud Cienieut. Alexandr. Strom. I. p. 365. 
sed recte 1.w(pi\oy restituit lo. Potterus. Harpocration : 'AvrKpCJv, 
tig Twv cetca pijropuJi', Sw^/Xou /.lei' v'lug, awo tyjq (pvXfjc ce 'Pa/j.vov(rLOC- 
Quem locum imperitus compilator, Phavorinus, turpiter foedavit, et 
in grande suum, sed pene inutile, Lexicon retulit : 'Avn^wv, eIq 
TWV ^w^EKa pt]rc'p(i)v, (piKocrcfov fiev vlog, diro rfjc (pvXfjg ^e 'Afivov- 
tTiog. Sic non sola Editio Veneta habet, ut Taylor, ad Lys. p. 184. 
putat, sed etiam Romana et Basileensis. 

Eodem fere tempore lucem vidit inclytus ille Sophistarum Pater, 
Gorgias Lcontinus, quem Antipbonte nostro paulo antiquiorem 
fuisse recte tradit Plutarch. 1. c. yiyovt ce kuto. to. Ylep<nKa.f kuI tov 
Topyiav (TO<pi.(jTfiv, 6\iy<o vswrepog avrov. cui consentit Suidas v. 'Av- 
Ti(pwy. i)p^e TOV ^iKaviKov )(apa/cr>/poc ^era Vopyiar. Sed alia omnia 
reperiuntur apud Photium : oX/yw Trporepoi' ropyiov tov ao(l>i<7rov 
yzyovwg. Utrumque locum conferens Fabric. Bibl. Grace. L. II. 
c. 26. Pseudo-Plutarchi sententiam probat, rejecta Photiana. 
Verum hie non Photii error est, sed librarii. Nam Photius et ipse 
sine dubio scripserat : oXiyf vtwrtpog Topyiov etc. Vulgata ejus 
lectio ex bene computata temporum ratione satis refellitur. Flo- 
ruit Gorgias circiter Olymp. LXX. ut testatur idoneus auctor, Pli- 
nius Hist. Nat. XXXIII, 4. quem sequi malim, quam Porphyrium 
apud Suidam v. Topylag, Gorgiam ad Olymp. LXXX. referentem. 
Porphyrii sententiam Siiidas etiam repudiat. Recte. Nam Pe- 
riclis praeceptor fuit Gorgias, eodem Suida auctore ; quamvis 
sciam, Philostratum de Vit. Soph. I. p. 493. tradere, Gorgiam a 
Pericle, non juvene, sed sene, auditum esse. Jam quomodo Peri- 
cles, quem jam Olymp. LXXXI, 2. exercitui praefuisse, ex Die- DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 3 

doro Siculo XI. 85. constat, Gorgiee disciplina usus sit, si is Olyra- 
piade denium LXXX. lucem viderit ? Haec si inter se contulisset 
H. Dodweilus Exerc. II. de Mtate Pythag. p. 218. aliter suas de 
Gorgiee aetate rationes instituisset. Sed quierit Olearius ad Phi- 
lostr. 1. c. quomodo, quod Suidas de Gorgia Periclis magistro nar- 
rat, verum esse queat, si, quod Diodor. Sicul. XII. 53. ait, Gor- 
gias Leontinae legationis princeps, Atlienas demum veneiit Olymp, 
LXXXVIII, 2. Respondet pro nobis Vir Summus, nuper literis 
nostris acerbo fato ereptus, P. Wesselingius ad Diodor. Sicul. 1. c. 
Gorgiara etiam ante illud tempus Atbenas profectuiii videri. Quod 
verissiiuum esse, ex ipso Philostrato p. 493. colligas, narrante, Gor- 
giara Athenienses contra Persas incitasse, et eos, qui in pugna Sa- 
laininia cecidissent, oratione funebri decorasse. Accidit autem 
ilia pugna Oiynip. LXXV, 1. Nee inde aliqua ditficultas oritur, 
quod ab eodem Suida Gorgias dicitur niagister Isocratis, qui 
Olympiad. LXXXVI, 1. demum natus est. Facile enim omnis 
dubitatio tollitur, si ad longissimam Gorgiee aetatera, ad annum 
usque CIX. provectam, animum attcndamus. Immosub pueriletn 
aetatem Isocratis niaxime in Graecia floruit Gorgias. Itaque Eu- 
sebius in Chronico ilium refert ad Olymp. LXXXVI. non annum 
natalem designans, sed tempus, quo in primis ejus nomen celebra- 
tum sit. Ex his breviter disputatis cogere licet, Gorgiam, sicut 
Plinius dicit, jam lloruisse Olympiade LXX. atque adeo Anti- 
phonteni Gorgia fuisse juniorem. Forte nee alienum fuerit sta- 
tuere, Antiplioutem audivisse Gorgiam docentem, vel publice dis- 
putantem. Sed hoc, tacentibus historicis antiquis, in medio re- 
linquiraus. 

Philostratus de Vitis Sophist. I. p. 489. et Plutarchus 1. c. An- 
tiphontem, tradunt, bene dicendi arte imbutum esse a patre So- 
philo, qui non modo rhetoricam scholam aperuerit, sed etiam plures 
illustrioris loci juvenes, in his Alcibiadem, erudiverit. Sed hoc 
in dubium vocat Praestantissimus Taylorus Lect. Lysiac. c. VII. 
quod satis aliunde constet, ludum Rhetorices multo serius Athenis 
esse institutum. Certe Cicero Bruto c. 12. Lysiam, scribit, ' prime 
profiteri sohtum artera esse dicendi.' Photius et Pseudo-Plutar- 
chus 1. c. ipsum Antiphontem hujus rei auctorem produnt. Verum 
ante Lysiam et Antiphontem talem ludum Athenis aperuerat Gor- 
gias, si credimus Interpreti MS. Aphthonii, cujus specimen dedit 
Montfaucon. Bibl. Coislin. p. 593. rou ce Vopyiav 'A5r;m<oi kuH- 
ayov, K-at tovq iavrwv vraloac trapinyov avru /LtaS/jcrojutj'ouc. Ceterum 
quod Philostratus et Plutarchus dicunt, Alcibiadem a Sophilo eru- 
ditum, id ipsum evertit Plutarchus, cum mox ait, Alcibiadem non 
nisi senem Antiphontem videre potuisse. Si igitur filium non nisi 
sencra vidit, quomodo patre Sophilo uti magistro potuit ? Haec 4 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

sane, inter se pugnantia et absurda, satis indicant, Pseudo-Plu- 
tarchuni veterum Oratorum vitas nuUo judicio consarcinasse. An- 
tiphontis magistrura ignorari, Suidas scribit. Quae forte causa est, 
cur a nonnuliis, teste Philostrato i. c. habitus sit aurojtiaQwc ffo^dc. 
Eruditus Antiphon sive a patre Sophilo, sive ab aiiis, totum se 
dedit excoJendse Eloquentioe, in qua consecutus est felici studio 
suo, ut artem Rhetoricara vel princeps inveuisse, vel inventam am- 
plificasse dicatur. Philostratus 1. c. 'PrjropiKtjv ce t6v 'Av-t^wvra, 
01 ^€v ovK olcrav evnelv, o'l ce ihpr,ixii'r]v avlTiaai. Cum Philostrato 
juuge Diodorum apud Clement. Alex. Strom. I. p. 365. Postea- 
quam vero Antiphoiitis in hoc genere facultas celebrari coepisset, 
turn juvenes illura frequentabant, ut vera eloquentia a tanto ma- 
gistro inibuerentur; turn rei, quorum vel fortunte, vel caput in pe- 
nculo essent, ut sibi orationes componeret, a se in judicio reci- 
tandas. E discipulis, quos sine dubio habuit plurimos, unus tan- 
tum commemoratur, sed qui possit esse instar sexcentorum. Est 
ille immortalis belli Peloponnesiaci scriptor, Thucydides, qui elo- 
quentiae gravitate, ingenii altitudine, fide, prudentia, Historicorum 
parera habet nemineni. Hujus rei testes sunt Marcellinus in vita 
Thucydidis p. 4. Anonynius vitae Scriptor p. 10. Suidas v. 'Ar- 
TKbuiv.^ et v. QovKvcicrjc. Nee his opponendus est Caecilius, Rhetor 
Siculus, e cujus comnientario de Antiphonte Photius et Pseudo- 
Plutarchus referunt, Thucydidem Antiphontis fuisse uiagistrum: 
KaiKiXio^ ce tv rw Trepi avrov crvvTayfiari, QovKvcicov tov (Tvyypa(piojQ 
padt]Ti)y TtKfxaipeTai yeyovlrai, i^ wr eTran'tirat irapa avra 6 ^AvTiftof. 
Nam salva res est, Codd. MSS. Plutavchi pro jxaQy]Ti)v exhiben- 
tibus CilaaKaXov. Quod unice tenendum. Vid. Taylor. V. C. 
Lect. Lys. c. VII. Veniam damus immortali Viro, Ger. lo. Vossio 
de Rhetorics Nat. et Const, c. XI. quern vitiosa Plutarchi scri- 
ptura induxit, ut in alia omnia iret. Congruunt etiam temporis ra- 
tiones. Nam cum Thucydides natus sit Olympiad. LXXVII, 2. ut 
demonstrat Dodwellus Annal. Thucyd. p. 13. Antiphontis, quippe 
octo vel novem annis majoris, discipulus potius fuit, quam ma- 
gister. His accedit gravissima auctoritas Platonis Menexeno p. 
403. ozTiQ ifiov KaKiov ETraidevdr], fiovaiKfiv fxev vtto A&fnrpov Tratceu- 
•.e«C, prjTOpiKfiv ^e vtt' 'AvrKpcjpTOc tov 'Pa^vovaiov. Quibus verbis 
Thucydidem respici, dubio caret ; ut tanto major sit error lo. 
lonsii de Scriptor. Hist. Phil. p. 326. hunc Platonis locum de aho, 
quam nostro, Antiphonte accipientis : quem veteres Scriptores, 
qui eo respexerunt, Aristides Or. Plat. II. p. 131. Herraogenes de 
Form. Orat. II. p. 497. Themistius Or. XXVI. p. 329. et Athen. 
XI. p. 506. F. in viamreduccre potuissent. Qute cum ita sint, non 
est mirandum, veteres Criticos in Thucydidis libris Antiphontis 
imitationem dcprehendissc. Egregium est vetus Scholion, quod DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 5 

ad Thucyd. IV. p. 317. e MS. protulit Vir Summus, Car. Aiidr. 
Dukerus : 'loreoj/ on elg rb KOfx-ipovTife (ppdirewc QovKvciOrje Al(T-)(yXov 
Kal nivcapov efiijjLTjffaTO. elg Se ro yovifxov TWf tvQvfirjuarwv tov Iuvtov 
SicaaKoXoy ' AvrKpurra. elg Si ttjv Xe^tv YlpoliKov, oS^ev Kal IlpociKov 
Xe^iy iv 7-w Ktifxevu fftjueiovfxeda. elg ce ro yvojfiiKbv rovg 'IffOKpariKovg, 
l^vpnricr]v Kal rovg uXKovg' ro'ig yap avroJg yj)6voig i)aav. elg ce t^v 
olKovofiiav TOV Uoitjriiv. ubi miror, Virum Clar. non vidisse, pro 
'l(TOKpariKovg lej^endum esse IwKpaTiKovg. Sed hie non est prae- 
tereuiiduni insigne testimonium, quod gratus discipulusThucydides 
perhibet doctori suo Antiphonti, 1. VIII. p. 545. 'Ayrifwv, dvi)p 
'A$'r}yai(i)y ruir Kaff eavrbv aperrj re ovcevog vffTEpog, Kal Kpari- 
(TTor eydvfirjdTjrai yevofievog, kai a ar yvoitj eiTre'iv. Quibus verbis, 
quamvis paucis, perfect! Oratoris descriptio continetur. Cer- 
tatim hunc Thucydidis locum imitati sunt Sophistae. Philostratus 
de hoc ipso Antiphonte p. 498. iKaywrarog u.vdpwTr(j)v eco^ev elTrelv rt 
Kal yvwvai. Sinesius in Dione p. 41. A/wv 6 Tipovaaevg, Trepirrog avijp 
elirfiy re Kal yyibyai. Ac forte eundeni locum in animo habuit 
auctor Epitaphii Harpocrationi positi, et nonduni editi, quod A. 
Gallandus Athenis descripsit, et cum Gra^vio comraunicavit, e 
cujus Bibliotheca cum aliis inscriptionibus pervenit in Burmannia- 
nam. Est autem hocce : 

2MIKP02 OY 2MIKP0N KAAYnm 

TYMBOZ ANAPA EOEI Z0*flN 

AilPA MOTSEflN MEHZTA T12N 

OAEHOXON AAXilN 

APnOKPATinN nP02 astxin 

TH2 MAKAP KAEIZETAI 

OTNEK HN PHTi2P MEN EIHEIN 

*IA020<1)02 A A XPH NOEIN. 

Pr<3eceptor mei amantissimus, Dav. Ruhnkenius, cui banc inscri- 
ptionem debeo, me raonuit, versus esse trochaicos, hoc raodo con- 
stitueodos : 

'LfiiKpbg ov arfiiKpby KaXvirro) TVfx^og aySp', Irrel aoi^ijiy 
Awpa Mofffiwv fxtyiara, tUv oo' e^o')(pv Xaj^wv 
'ApTTOKpaTiiJV irpog aarwy rplg fxuKap KXeii^erai, 
OvyeK Jjy prjriop fxey el-ire'iy, ^iXoffo^og o' a ^pf/ voe'iv. 

Quaraquam idem fatebatur, vs. 2. aliquid superesse difficultatis.* 
Satis, ni fallor, demonslravinius, Thucydidem ab Antiphonte 
esse eruditum. Sed antequam hinc discedaraus, diligenter excu- 

* Gallandus putaf, Epitaphiura esse Harpocratlonis, cujas exstat Lexicon decern 
Rhetoram. Sed cum tot faerint Sophistae hoc noraine, quis dixerit, cui illorum hoc 
Epilaphiura pnsitum sit? Dubito eliam, an Harpocration Lexicograpbus, ortu Ale- 
xandrinus, Athenis docaerit, vel adeo diem obierit sapremum. Constantinopolin 
vocatam esse, patet e Libanio Ep. 271. P. JEVii Harpocrationis, qui et Proclus 
dictus est, memoriam conservat lapis apnd Muratorium Inscript. p. 138, 2. 6 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

tiendus est locus obscurus et difficilis Hermogenis de Form. Orat. 
II. p. 496. ubi alia omnia traduntur. Haud alienum fuerit ipsum 
locum hue referre : Avo Se ['Avn^wvrec] ol aofKyrevfravrec, w»' etc 
fiiv icTTiv o ptjTWp, ovTTEp 01 (poi'iKol fepovTai \6yoi, Kai ^j/jujjyopticot, Koi 

OaOL TOVTOIQ OfXOlOl' lETSpOQ ^£ 6 Kul TEparOffKOTTOg, Kul OftipOKpiTTjg Xe- 

yofieyog yEviaQai, ovirsp o'i te Trepi rrjg a\r]6£iag Xeyovrai Xoyoi, Kai 6 
"JTEpi 6fj.oi'oiag, Kai ol CT][xr}yopiKol, Kol 6 iroXiriKog. Eyib ce evEKa fiev rov 
Siacpopov tG)v iv to'iq Xoyoig rovroig l^twv, izEidoixai liio rovg 'At'rifwv- 
rag yEyEcrdai' ttoXv yap wg buriog to TrapaXXarroy Tuiy tTriypad)O^EVUiv 
Tijg aXtjdeiag Xoywy Trpog rove XoiTTOvg. 'iyEKa ce tov Kai Trapci Y]XaTU)yif 
Kai Trap' aXXoig laropovfiivov, ttciXiv oh TTEidofiai. QovKvciSny yap 
^AyrKpCiyTog Elyai rov 'Pafxyovcriov iJia6T]Ti)y aKovui ttoXXiov XEyoyrioy. 
Kai Toy fiev 'Pa/j-yovaiov ElSujg £KE~iyoy, ovirep eIuiv ol (j)oyiKoi, tov Qov- 
Kvcihrfv hk TToXXa KEyjapifffiiyoy^ Ka\ KEKOiyojyrjKOTa rw tlSei twv rj/ff 
aXrf^Eiag Xoyuy, TrctXtv ov TrEido/jiai. oh fxriy aXX', e'ite slg 6 'AvTicpdy 
eyeyETO, Svo Xoywj' Ei^Etri togovtov aXXrjXojy ciEtTTrjKOTOjy ^jor/crajusvog, 
e'lTE KOI ^vo, X(t)pig EKciTepog, 6 jjiev tovto, 6 ce EKE^yo fXETEX$wy, ctydyKi/ 
^wptC TTEpl iKaTepov ^uXBeIv. 

Subjiciamus huic loco Scholia inedita duorum Grammaticorum, 
loannis Siceliotae, et Tzetz^e, quorum ilia Parisiis e Cod. Camill. 
Falconeti, Viri Clarissimi, hjec Leidas e Cod. Bibliothecas publicas 
descripsit, et humanissime mecum communicavit Cel. Ruhnkeiiiiis. 

T£paTO(TK6irog~\ oyEipovg te (cai TEpara iroXXo'ig EcpEpfitjysvioy. 6 TEpa- 
TOaKOTTog ^A.yTi<p(oy ijy ^AXe^ay^pov \p6yoig. 6 'AyTi(j)u)y 3', Mirep 'Pa. 
fxvovg rjy rj Trarpic, thg XiyEiy Iffo-^povwy r/y YlXa-toyi, rj fioXig rw Sw- 
KpaTEu e'lTEug r'jy SiSacTKaXog, ihg ypa.(peL, QovKv^iSov. vtTTepog EupiTr/^ou 
■yap 'HpodoTog VTr7']p-)(E. ohK'HpoSoTOv ypcKpovTog, Tra'ig ijy 6 QovKv^iSrig; 
6 3' YjhpnricTjg avyypoywy VTrJ/pj^c rw 2wK'pdrfj. TTwg ovv 6 IlXdrwj', 
wa-TTEp <j)r](rly, 'Ajri^wjra Xeyei ; xwc i^'"' prjTopcjjy irpuTiaTog o 'Avn- 
t^Ciy, (hg EiTTE ; ovk ijy A^vcriag Trpo ahrov, Topyiag, ^laoKparrjg ; Tzetzes. 

6ovKvSicr]y'\ ^rifiEiioaat oti 6 QovKv^i^r]g ^AyTifwi'Tog toTi rov 'Pa- 
fxyovffiov nadr]Tr]g' f] M itTTopla cat Trapct rw nXdrw^t. lo. Siceliota. 

IIoXXw KEj^cjpicrp.eyoy'^ Tov QovKvSlcrjy pey avTog 6 IlXdrwi^, friffl, 
Xiyei TOV 'AyTifwyTog /j.a^riTi)y elyai tov 'Pa^ivovtriov, ov 'Avn^wrroc 
fiiy Elaiv ol (j>oyiKOi Twy Xoyioy. lyw Toy yapaKTiipa ce Tuiy QovKv^iSov 
pXiirijjy, T0~ig Xoyoig i^iaovpEyoy TO~ig TTEpi aXrjdEiag, tov ^AvTicpuiyTog 
fta^rjTrjv Kpiyio tov QovKvSicrjv, tov cxnrtp avyyEypacp-qKE Tovg aXrjdelc 
Tovg Xoyovc. Tzetzes. 

Ktk-otvwj/jyicdra] Tovto Xeyfit, on 6 fikv WXaTwy fyjcrl tov QovKvElSriv 
'AvTKpwvTog elvai tov 'Pap.yov(7iov jua^r/r>)v, ov eIcxiv ol (poyiKoi. lyw o 
ov Trel^opui KaTavoijjy QovKvolcriv oh ■y^ptlypEvov tw ei^ei twv Xoywv 
Tuiy <l>oviKU}v, ctXXa rw s'ldei tSjv Tfjg aXtjOEiag, wote fioi ^oke'iv tov Qov- 
Kv^icrjv TOV erepou 'AvTKpiivTog tlvai fxa^r)Tt)v rod ypa,\pavTOQ rove 
xepi aXridiiag Xoyovc. lo. Siceliota. DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 7 

JJspl EKarepov ^uXddv] Etrf Bvo elaly 'Avr^^wvrte, Kai tovtuv 6 
ercpoc ju^v rove (j)OviKovg, arepog ^£ roue Trepl aXrjdeiaQ k'ypax^e, roerov- 
Tov ctXX^Xwv rw eihi SienrrrjKoTag, sire etc kaAv 'Avrifoiv, Biacpopoig 
iiheai Xoywv '^r]aa}Xf.voQ, \pr) irep). tQv iKaripojv twv ftift\iu)v TtHv 
yapaKTypwy oiaXafiely. lo. Siceliota. 

Jam videamus, quid boni afferat Hermogenes. Primum rectc 
observat, duos fuisse Antiphontes, eloquentiae laude claros, alterura 
Rharanusium, a quo profecli sint Xoyoi (poviKoi, ku) dT]fxr]yopiKol, (cat 
6 TToXiTiKOQ. alter prodigiorum et somniorum interpres, qui scripse- 
rit Xoyovg TTspl dXrjdEiac, et vepl ofiovolag. Sequiniur enim in hoc 
loco enarrando certissimam emendationera Taylori Lect. Lys. c. 
. VII. qua Xoyovg crjjjLriyopiKovg et Xdyov ttoXitikou Antiphonti 'Oj/£t- 
poKpirrj aufert, redditque vero auctori, Antiphonti Rhamnusio. 
Quid deinde dicere velit Hermogenes, facilius divinatur, quani 
clare intelligitur. Adeo locus obscurus est, et librariorum forte 
culpa depravatus. Mens ejus, ni fallimur, hsec est: scire se, Pla- 
tonem, aliosque plures scripsisse, Thucydidera ab Antiplionte 
Rhamnusio esse eruditum, sed eundera se scire, Thucydideum di- 
cendi genus ab eo, quo usus sit Antiphon Rhamnusius, prorsus 
discrepare, et propius accedere ad illud, quo scriptae sint Anti- 
phontis, somniorum interpretis, orationes irepi dXi]Beiag, non igitur 
alienum videri credere, Thucydidem Antiphontis 'OveipoKptTov dis- 
ciplina fuisse instilutum. Sic certe Hermogenem uterque Scho- 
liastes intellexit. Tandem in medio relinquit, utrura unus fuerit 
Antiphon, aliis in libris aliud dicendi genus secutus, an duo, quo- 
rum alter Xoyouc foviKovc, alter Xoyovg Trepl dXrj^eiag scripserit 1 
Sic ille aistuat, et, quid certi statuat, non habet, facile, quid verum 
esset, reperturus, si veterum monimenta, quae tum supererant, con- 
sulere, quam conjecturis indulgere, nialuissel. Nihil autem levins 
est Ilermogenis conjecturis. Nam si verum est, quod Tzetzes 
tradit, Antiphontem, somniorum interpretem, Alexandri tempore 
vixisse, qui Thucydidis magister esse potuit ? Sed de hujus Anti- 
phontis aetate infra disputabitur. Praiterea fallacissiraum est argu- 
mentum, quod Hermogenes ducit a stili discrepantia. Isocrates 
Theopompum ad eloquentiam formavit, Demosthenem Isaeus. At 
quis Theopompum oratione similem dicat Isocrati, aut Demosthe- 
nem Iszeo ? Ut vultus hominum diversi sunt, sic etiam ingenium, 
et, qua; ex ingenio nascitur, oratio. Sed tsedet haec pluribus con- 
futare. 

Persequamur potius oratoria Antiphontis studia. Ex eo, quod 
supra demonstravimus, Antiphontem Thucydidi in eloquentia viam 
praeivisse, colligi potest, ab iilo, Gorgiae exemplo, ludum rhetori- 
cum Athenis esse apertum : idque diserte confirmat Plutarchus de 
Gloria Atheniens. p. 1360. ov rovg ip ralg (rxoXaig to. fieipdnta vpo-' 8 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

^icciffKoyrag — roue 'IffOKpurov^, Kcii 'AvTtipujrraQ, Kat 'Itraiovg. Quem 
locum lonsius de Script. Hist. Phil. p. 326. de alio Antiplionte 
accipit, quod Antiphou post Isocratem norainatur. Sed haec ratio 
non multum ponderis habet. Etenim veteres Scriptores siepe 
negligunt illam in citandis auctoribus chronologicam dKpi(iiiar. 
Anonymus Scriptor Rhetorices p. 24, Isocrati postponit Empe- 
doclem; qui lamen diu ante Isocratem vixit : A I ce rijc ep^ijvelae 
rov Xoyov reacrapEQ dperai — ihg 'ItroKpciTEi Kal 'EynTTfCo/cXfl, ^lovvaiu, 
^tXocr-pdru) Kol ''lafiftXi^i^ SoKu. ubi lo. SchefFerus etiam niiratur, 
Empedoclem Isocrati postponi. Verum non dissiraulabo, mihi in 
hoc loco blandiri acutissimam Cel. Praisidis conjecturam, NeoicXel 
reponentis pro 'E/zttecoicXeT. quamvis sciam e Quinctiiiano III. 1 . 
' Empedoclem primum movisse aliqua circa Rhetoricen.' Neocles 
rhetor laudatur a Scholiaste Hermogenes p. 3G2. et p. 3C5. Sed 
hfec we kv TrapoSf. Cum igitur Antiphon juvenes eloquentise stu- 
diosos praeceptis imbueret, non satis habuit, illos ore erudire, sed 
in illorum etiam gratiam primus quidem, ut auctores sunt Quincti- 
lian.III.l. Pseudo-Piutarchus et Pliotius, Artem Rhetoricam com- 
posuit. Hoc opus laudatur a Dionys. Halic. Ep. ad Amma^um p. 
120. Ammonio v. Itjiieiov, Apsine Art. Rhet. p. 719. et forte, ut 
lonsius de Script. Hist. Phil. p. 325. putat, a Galeno preef. ad 
Gloss. Hippocrat. Sed non est omitteudus locus PoUucis VI. 
143. ubi has ipsas re^vag prjTopiKug laudans, adjicit: cokovctl ^' ov 
ypi'lffuu. Haud nobis constat, quas Pollux de hujus libri yrjjo-to- 
Ti]Ti dubitandi rationes habuerit : cuaique liber interciderit, in neu- 
tram partem liquido pronunciari potest. Verum Polluci non tau- 
tum opponimus scriptores modo laudatos, sed etiara Grammaticum 
MS. antiquitate et eruditione prsestantem, qui penes Celeb, Ruhn- 
kenium est, e Cod. Bibliothecse Sangermanensis descriptus. Is, ut 
voces locutionesque ab Atticistis teniere proscriptas viudicet, hoc 
institutum tenet, ut illas ostendat, ab optimis et veterrimis scripto- 
ribus esse usurpatas. Cumque inter hos scriptores, qui omnes 
Menandrum setate superant, Antiphonlem etiam h rrj prjropiKy 
TEx^r] referaf, eo ipso satis indicat, se hunc libruin veteris Anti- 
phontis genuiuum monimentura judicasse. Ex eodcni Grammatico 
discimus, banc Artem tribus libris constitisse. Quec inde excerpta 
afferuntur, htec sunt : ' XirapaaKevaGTov. 'Arrifwy y pr\TopiK7]g re- 
Xvr]g. Hinc plane confirmatur conjectura doclissimi Jungerman- 
ni, qua in Polluce 1. c. pro vulgato Hei'oc^wj' reponit 'AvTi(j)wy. 
f "Aaropyia, ilhXoarnpyin, 2ropyj/. 'Avrt^wv ey /3' Trepl Tijg pijropiKijg 
rex^V^- + 'OXiyo(l>iXiay. 'Avrtcjiuiv y . ubi tertius Artis Rhetoricee 
liber iotelligitur. 

Nee tamen Antipho omnem setatem contrivit eloquentise praecc' 
ptis tradendis, sed majora ausus, gravissiraam oratoris personam DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 9 

suscepit, €t magna cum laude sustiiiuit. Quinctilian. III. 1. * hunc 
omnium primum orationem scripsisse' dicit. Quod Ger. lo. Vos- 
sius de Rhetor, nat. et const, p. 335. bene restringit ad orationes 
forenses, propterea quod Gorgias ante Antiphontem orationes 
scripsit. Et hoc modo Quinctiliani verba accipienda esse, ex aliis 
scriptoribus constat. Diodorus apud Clement, Alexandr. Strom. 
I. p. 365. TTpwrov ^ikuvikov \6yov tig ekcoctiv y pai^/ufxtvov 'Avri(j>wvTa. 
Photius: avvTa^ai Ce avTov Kal TrpQiov ipaai tovq iv rolq ^iKairrrjpioic 
ay(t)i/i(TTiKovg \6yovc. rCji' yap irpo avTOv ovltlg (Italverai Kadng eavrov 
fig TOVTOv Tov aywva, ovh" tarl Xajoe'iy diicaviKov \6yov rwy 'Ajti- 
<}>wvTi Trporepoi' yeypa^jiivoiv. Similia habet Pseudo-Plutarchus. 
■Antiphon igitur merito suo ab Hermogene de Form. Orat. II.- 
p. 498. appellatur ehperrig *■'"* o.p"^7]yog tov tvttov tov ttoXitikov. 
Omnem vero eloquentiam suam Antiphon dicavit civibus, qui ant 
alios accusare, aut semetipsos defendere pararent. Hi orationes, 
quas ab Antiphonte accepissent, ediscebant, et in judicio vel con- 
cione suo nomine recitabant. Semel tantuni pro se ipso publice 
dixit, tanta vi eloquentiae, ut nemo unquam melius causam suam 
orasse dicatur. Egregius est locus Thucydidis VIII. p. 545. cat 
£C fitv Srjfioi' ov TTopiwj', ov2' £tc uXXoi' dyu>ya eKovcriog ov^iva, dW 
VTroTTTiog 7-y ttXt/Sei cm ^o|av ^tiyorrjrog ^laictt'/iei'oe, rovg fxevroi dyw- 
vi^ofiepovg, Kai iv ^iKaffTiipib), kui iv Sijfiu) TrXcIffra, £ig dj'ijp, ocrrig 
^v^povXevrraiTO ti, Bwcifievog uxpeXtiv' Kal avroc re, iirei^Ji to. rwv re- 
TpaKoaiuiv iv varipu) fieraTretrovra vtto tov lr}^ov eKUKovTO, apiara ^ai- 
vSTai Twv fiiy^pig ifxov virip avTQv tovtwv aiTiag, wg ^v-yKareoTjjfft, 
davdrov ^t(c>/j/ aTroXoyrjffdi^evog. Ultima Tliucydidis verba respexit 
Cicero Bruto c. 12. ' quo (Antiphonte) neminem unquam melius 
uUam oravisse capitis causam, cum se ipse defenderet, se audiente, 
locuples auctor scripsit Thucydides.' Primus vero Antiphon ab 
iis, quibus orationes scripsisset, mercedem exegit. Diodorus apud 
Clem. Alex. Strom. I. p. 365. xal fxiffBov avvTjyopijtrai irpwTov Si- 
KaviKov \6yov etc Ammian. Marcell. XXX. 4. ' Antiphon illc 
Rhamnusius, quern ob defensum uegotium omnium primum anti- 
quitas prodidit accepisse mercedem.' Quae res, cum illis tempori- 
bus parum liberalis horainis esse videretur, Antiphonti avaritise 
infamiam contraxit. Comici in primis, quorum tum sumnia erat 
licentia, hinc ejus reprehendendi ansam arripuerunt. Philostratus 
p. 499. (ca^vUTrrerat o' /; Kivfiucia tov 'Ai'TKpCjvTog, u>g leivov tu Iiku- 
viKa, Kal Xoyovg KUTa tov ciKaiov ^vyKet/xivovg dTToSiCopivov ttoXXwv 
Xpri^aTwv, avTolg fidXiaTa To'ig KLvcvvtvovai. Platouem, veteris CO- 
mcedise poetam, hoc nomine Antiphontem perstrinxisse, docet 
Pseudo-Plutarchus : KeKWfxadTjTai. Se elg (piXapyvpiav viro tlXuTwvog 
ev riticrdvSp^. Sic enim e Photio legendum pro avv Yleiadv^p^, 
quamvis contra Photius e Plutarcho emendandus videatur Oleario 

c 10 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

ad Philosirat. 1. c. Vid. Taylor. Lect. Lysiac. c. VII. Antiqui 

Ilhelores Anliphonti solas fere tribuunt oratioiies judiciales, quasi 

aliud genus non attigisset. Herniogenes taniei) loco supra allato 

XoyovQ ctjiiirjyopiKovc comniemorat. Recte. Nam constat, delibe- 

rativum etiani genus ab eo esse traclatum, sive ipse illas orationes 

ad populuin liabuerit, sive aliis, qui concioncin habere vellcnt, 

scripserit. Tales fuerunt 6 YloXiriKoq, 6 Tvepl rov AivSiwv ^opov, 6 

Trepi Tov lajioS^ptfi^iov (j)6pov, etc. quae orationes ssepe commemoran- 

tur lib Harpoeratione, aliiscpie Grainmaticis. Prseter judiciales et 

deliberativas Autiphon etiani, Gorgise exemplo, scripsit sophisticas. 

"Jiliostrgtus p. 500. (TcipiariKol ce tcai erepoi fXEi', aocpKTTiKw-epog Be 6 

vTTfp Ti'iQ ofiovolaQ. Afquc hue pertinet locus Ciceronis Bruto c.l2. 

Nam cum Cicero ex Aristotele narrasset, Gorgiam paratos liabuisse 

locos communes, cum singularum reruni laudes vituperationesque 

conscripsissef, addit, ' buic Antipliontem Rlianinusium siniilia quae- 

dam habuisse conscripta.' Ad tales locos communes forte quis 

referat orationes undecim adbuc superstites, quse tametsi in forensi 

argumento versantur, tamen quod nullum indicium vel accusatoris, 

vel rei, vel temporis habent, nihil aliud sunt, nisi loci communes, 

quibus vel ipse Antiphon, vel alii in simili re uterentur. 

Quid Antiquitas de Antiphontis indicendo facultate existimarit, 
satis ostendit tribuendo illi venerabili nomine Nestoris, 

iov Kai ciTTO yXwatTric f.te\iTOc yXvKiwv piev avhri. 
Vid. Philostrat. p, 498. Pseudo-Plutarchura et Photiura in ejus 
vita. Ab eo etiam omnes clari in literis viri irapoiixiaKwg appellati 
sunt Rliamnusii, ut Suidas refert v, 'PafxpoQ. Thucydides, idoneus 
m primis judex, quam niagnifice de ejus eloquentia senserit, ex eo 
loco, quern suj)ra attulimus, apparet. De orationis compositione, 
qua usus est Antiphon, ita judical Dionys. Halicarn, de Compos, 
verb. p. 9. »; ce QovkvBiSov Xi^iQ, kuI ?/ 'Aitj^wv^oe toV 'Panpovcriov 
KoXoig fxev avyKeirai rt) A/a, e'lTrip rneg «u a\Xai, ov firjv yMcvg ye 
iravu. Idem in Isaeo p. 111. Antipbonti tribuit to aixrrrjpoy /joyov 
cat ajoj^aTov, addens pro solita sua in judicando acerbitate : ayw- 
viiTT7)c ce Xoyioi' ovre avfxloovXevTiKwv, oure ciKayiKoJv earl. Sed nos 
Thucydidi plus credimus, quam sexcentis Dionysiis. Hand mitius 
est judicium, quod idem Dionysius fert in Demostbcn. p. 167. Ab 
Hermogene de Form. Oral. II. p. 497. Antiphon dicitur ttoXitikoc 
fxey Kcd Kara to dXrj^ivoy, Kat uWwc t'l^iKoQ, iixjTe Ka\ iri^avog — fxtyi^ei 
■)(^pw^ei'nr ovK aXiyu), KaXu)Q Ce ttwc avvvcpanri^tei'a). ubi plura sunt huc 
pertinontia, quae brcvitatis causa omitto. Philostratus p. 500. Xoyoi 
avrov ciKat'iKol /uey irXelovq^ ev o'iq if SetvoTTfc, k(u ttclv to eK Tfjg 
T€^vr]q eyk-eirai. Sic enim legendum esse ex Cod. Regio Paris, non 
avyKeiTca, quod placuit Olcario, nos monuit Cel. Praeses. Addc his DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 11 

Libanium Opp. T. II. p. 480, Elcgantisslme de Aiitiphonte senten- 
tiain dixerunt Pseudo-Plutarchus et Photius, sive potius, quern 
illi ad verbum descripsisse videntur, Cfficilius in Coramentario de 
Antiphoiite : eori ce iy Tolt; Xoyoig acpi/Sz/c kcu Tri^ayuc, kuI hiroc 
iTEpl T))v evpeaiy, kcu iv ro'ig aTropoic r£X''"^'0C, i^at^ eiri-)(eipu)V ilE, cUi)\uv, 
Kal £7ri rove v6/j.ovc kuI to. Trd^t] rpeiruyv tovq Xoyovg, tov ehirpi-KovQ 
fxaXiara «rro;n_o^o/ifvoe. Quod judicium quin verum sit, et rei con- 
sentaneum, nemo, qui superstites Orationes legerit, dubitabit. 
Prope igitur adducor, ut credam, has orationes nunquam serio 
lectas esse a doclissimo et cetera accuratissimo viro, lo. lonsio, 
qui de Script. Hist. Pliilos. p. 325. magna contideutia scribit, Auti- 
pbontis, quaj supersunt, orationes scholasticas esse atque tictas 
declaraationes, et Antipliontis nil prajter nomen habere. Sed 
hicce error commodius a nobis Capite III. profligabitur. 

CAPUT SECUNDUM. 

Jam Antiphontis aetate, ut quisque Athenis disertissiraus erat, ita 
ad honores et munera reipublicae tractanda maxime evehebatur. 
Antiphon igitur, omnibus eloquentiai pra^sidiis instructus, non 
putavit sibi domi desidendum, sed animum esse ad reujpublicam 
appellendum. Plutarchus : cvynjj.n' Xoywy tcrrjcrdfxeyoc, wp^ijjo-t fjsy 
TroXiTEvEcrBcu. Magni ejus opera Atheniensibus fuit in Bello Pelo- 
ponnesiaco. Nam et duabus triremibus praefectus, et exercitus 
Praetor sa;pe cum hoste conflixit, aliquot prasclaras victorias re- 
portavit, et Atheniensibus belli socios adjunxit. Plutarchus: ori 
fikv hval Tpiripapyuiy vavmy, ore ce <rrpaT7)ywy, tcai ttoXXcuc fxuj^aig 
viKtoy, KOt (Tvpfia-yiac jueyaXac avTolg irpoaayopivoq. Pililostrat. p. 
498. l<rrparriyr)(7£ TrXeiara, iyiicrjae vXelara. Verum multo lucu- 
lentius beueficiimi contulit in patriam, augens rem navalem sexa- 
ginta triremibus, quae viris armisque iiistructas esseut. Philostratus 
1. c. kliiKoyra rpuipeai TTETrXripwf.ieyuic jjv^tjaey Wir}vaioiQ to vavTii:6y. 
Plutarchus: ical tovq dKjjdi^oyTag OTrXi^ioy, Kal Tpirjpeig -nXrjpiLv llrj- 
KovTa. Quae si vera sint, regiae atque iramensae homini opes fue- 
rint necesse est, quas quavis potius ratione compararit, quam 
orationibus aliorum nomine scribendis. Videri possit Xenophon 
Hellen. II. p. 467. quod modo ex Plutarcho et Philoatrato retu- 
limus, in dubitationem adducere. Nam duas tantum triremes ab 
Antiphonte suppeditatas dicit. Sed Xenopliouti de alio Anti- 
phoute, minus potente et illustri, sermonem esse, infra ostendemus. 
Forte etiam Anliphon patriae .suae Archon fuit, annumque suo no- 
mine signavit. Certe Diodorus Sicul. XII. p. 534. ajO)(oi'ra ettw- 
vvpoy Olymp. XC. 3. ponit Antiphontem, quem Rhamnusium 
fuisse, et aetas, et alii summi, quos gessit, honores probabile red- 
dunt. 12 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

Sed operae pretium est videre, qualem se Antiphon in republica 
administraiida gesseiit. Eloquentia ipsi viam ad honores patefa- 
ctam esse oslendinius : sed ilia ipsa Eloquentia, qua animos homi- 
nura in quascunque partes flectere poterat, ilium populo reddidit 
suspectum. Quod sentiens Antiphon, uunquam velut in scenani 
prodiit, sed post sipariuui latuit enixe adjuvans, qui consilium 
suum in republica gubernanda expetiissent. Tliucydides locoegre- 
gio, quem sa^pe laudavimus: k(u eg fitv cijfxoi' oh irapiuip, ovc' tg dX- 
\oy aywpa eKovcrioc ovOeya, aXX vTTUjrrwc rw TrA/'/Sti ciaCv^av ceivortj- 
Tog CiUKtifievog, Tovg fxivTOi ayiavii^ofitvovg, Kai iy hLKaaTi)pii^ KaX tv 
hrjfxtf) TrXeiara tig aviip, Offng ^vfiftovXevcfaiTO tl, ^vvafxevoq uxptXtiv. 
Adde Plutarch. Nicia p. 526. et Philostr. p. 499. Ad Antiphontem 
potissimum, tanquam auctorem, refertur insignis ilia Reipublicae 
Atheniensis commutatio, qua, pristina Magistratuum ratione anti- 
quata, summa omnium rerum potestas trauslataest ad Quadringen- 
tos viros. Quae publici status mutatio ut rectius intelligatur, il- 
lorum temporum historiara paulo altius repetamus. 

Belli Feloponnesiaci anno XVII. Olymp. XCI, 1. Athenienses, 
suadente Alcibiade, frustra obnitente Nicia, Syracusanis bellum 
intulerunt, et ad id gerendum ducem Alcibiadem delegerunt. Sed 
antequam classis altum peteret, accidit, ut omnes Hermee vel 
Mercurii statute una nocte dejicerentur. Quae res quod ex conju- 
ratione ad populi libertatem oppriraendam initaexstitissevidebatur, 
ingentem Atheniensibus terrorem incussit. Dux conjurationis 
Alcibiades plerorumque oculis notabatur, qui tum reliquos cives 
opibus, gratia, multitudine amicorum et clientium anteibat. Vix 
ille classe in Siciliam pervenerat, cum inimici eum hoc crimine 
apud populum compellantes perficiunt, ut doraum ad causam 
dicendam revocaretur. Alcibiades populi mandato parens, Athenas 
contendit. Sed cum in itinere audivisset, se indicta causa capitis 
esse damnatum, bonis publicatis, Laccdeemona dcmigravit. Cum 
vero Lacedaemoniorum constantia; non satis conveniret versatile 
Alcibiadis ingenium, eique privatae simultates intercederent cum 
Agide, Lacedzenioniorum Kege, non satis tutum hoc perfugium 
ratus, ad Tissaphernem praefectum Regis Persarum, se contulit, et 
callide ei persuasit, non expedire Regi, Lacedaemoniorum opes 
nimis crescere, ne confecto bello statim cum victoribus certamen 
sit suscipiendum. 

Alcibiades, hac opera civibus' suis venditata, cum Pisandro, 
Praetore Atheniensium apud Samum, qui, sicut ipse, optimatibus 
favebat, consilium de reditu in patriam agitare coepit, offerens 
liberaliter tum Regis Persarum amicitiam, turn opcram suam, hac 
conditione, ut imperium a populo ad Optimates transferretur. Hoc 
Alcibiadis consilium a Pisandro primum cum Samiis, mox cum DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 13 

Atheniensibus, qui Satni versabantur, coinmuiiicatumest, et parum 
abfuit, quin, adjuvaiitibus illud Atlienis etiam primi ordinis viris, 
feliciter cederet. Sed huic Alcibiadis conatui intercessit Phry- 
nichus, Dux Atlieniensium exercitus, cailide intelligens, Alcibiadi 
non magis paucorum dominatum curae esse, quam statum popula- 
rem, sed id tantum quaeri, (quod postea eventus comprobavit) ut 
ipse, discordia inter civitatis Ordines sparsa, ab alterutra parte in 
auxilium vocetur. Longum esset enarrare, qua; impedimenta 
Pbrynichus Alcibiadis consilio objecerit. Tandem Pisander alii- 
que Legati Athenas veniunt, populo persuasuri, ut Alcibiades in 
patriara revocetur, et, luutata autiqua regendi forma, respublica 
. quadriugentis committatur: quod si facerent, eos Persarum Regem 
belli socium liabituros, sin minus, ne ipsani quidem salutem eos 
servaturani. Hac necessitate populus compulsus, in Pisandri et reli- 
quorum legatorum sententiam concedit, et Democratiam Oligarchia 
commutat. Constituuntur Decemviri reipublicae ordinandae cum 
summa potestate, qui certa die ad populum referant, quaj optima 
sit ratio Reipublica; administrandse. Hi, ubi dies advenit, populum 
rogant, ut cuivis Atlieniensium sententiam, quamcunque vellt, di- 
cere impune sit. Qua dicendi libertate concessa, omnes censue- 
runt, antiquos Magistratus esse abdicandos : siraul quinque con- 
cionis Prajsides delegerunt, a quibus rursus centum alii viri deligC' 
rentur, quorum singuli sibi tres alios cooptarent, hi denique Qua- 
dringenti rempublicam cum summa potestate adrainistrarent. In 
hac historia enarranda potissimum secuti sumus Historicorum 
principem, Thucydidem 1. VIII. cui jungendi sunt Nepos et Plu- 
tarchus in Alcibiade, Diodor. Sicul. 1. XIII. et Justinus 1. V. 
Talis ac tantae conversionis praecipuus architectus fuit Antiphon, 
ut supra diximus, sed latitans more suo, et consiliis monitisque in- 
struens Pisandrum, aliosque pristini status eversores. Thucydides : 
6 jiivToi atrav to Trpdyfia t,vvOelc, brut rpoTrw Kariarri etc tovto, koX e/c 
TrXeiirrov £7ri^£X)j.&Hc, 'AjTi^oiv I'/v etc. Philostrat. icciTeXvcre r>)v ctj- 
fiohcpariav, e^owXaxre roi' 'A.dt]vai(,)v cf}fioj\ Pseudo-Plutarchus : *.at 
-rrapariTaKEV ewe KaraXv(T£U)c Tfjg crifioKpariac vtto tmv TtTpaKOfflwv 
yevofiei'7]<;, jjv avroc f^ocel avyKaraaKtvaaai. Photius : ■KapeTtivt ^e 
TOP fiiov 'eu)Q r^c vtto ruiv v ytvo^iivqQ KarakvaiUiQ, tjc koL aiiruv alriar 
}i€Ttaxr]Kivai faai 7rapa(rxf~iv- quae Photii verba, a librariis turbata, 
sic in ordiuem cogas : rjc kcu avrov f.ieTe(jx>}Kepai, ical atriav (pafrl 
wapatTx^ET*^- Hue etiam pertiuet locus Libanii Apologia Socratis 
p. 651. ubi licet Antipiiontis nomen reticeatur, satis tamen patet, 
non alium intelligi, nisi Antiphontem : dW ovk thi^ev avTov iv 
fi€(T^, Xa^pa Se ro irpdyfia avriBi]Kty, u»c o^Xy fiey ovk e<w3a»c XP^" 
cr^ai, TU)P ^' avTuiv iKtivoiQ kin^vfiuv. Iripov ravra Ifv tov ical Tiiy 
Tirpaicoaiuiv h'oc, kui Xoyoy vaTtpor, wv €^ol,sr uhinilv, ctouicoTOC- 14 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

Sic locus ille scribendus est, in quo manifesta apparent vestigia 
imitationis loci Thucydidei de Antiphonte. 

In hunc Quadringeutorum numerura populus allegit turn ipsum 
Antiphontem, turn Phryiiichuni et Theramenem,* amicitia et usu 
Antiphonti conjunctos, sed inter quos brevi gravissima discidia 
exstiterunt. Quadringenti in duas factiones discesserant, quarum 
altera, duce Theramene, impense favebat Alcibiadi, altera, cujus 
caput cum Plirynicho erat Antiphon, omnibus raodis, ne Alcibiades 
revocaretur, impediebat, facile videns, eo recepto, rempublicam 
ad popularem statum redituram. Quum veto altera factio superior 
esse coepisset, nee res aliter teneri posset, Antiphon, Phrynichus, 
alilque decern, tanquam factionis suae legati, ad ipsos Atheniensium 
acerbissimos hostes, Lacedaeraonios profecti sunt, ut pacem qui- 
buscunque conditionibus facerent. Simul eorum consilio Eetionea 
munita est, qua hostium classeni pedestremque exercitum, quando 
et quoties vellent, recipere possent. Sed legati re infecta Athenas 
reversi sunt, et nihil aliud hac legatione, quam sibi exitium 
maturarunt. Vix reversus Phrynichus ex insidiis periit in frequeuti 
foro, percussore ejus impune evadente. Qua re animus crevit 
adversae factioni, ejusque principi, Therameni. Fit deinde maxima 
rerum commutalio. Nam, dissoluto Quadringentorum imperio, 
respublica quinque millibus administranda traditur. Alcibiades 
denique in patriam revocatur. Vid. Thucydid. VIII. 90. seqq. 
Hsec gesta sunt Olymp. XCII, 2. Prajtore Theopompo. Eodem 
anno inimici Antiphontem in jus vocarunt, ubi non indicta causa 
conderanatus est, ut gravissirao errore scribit Pseudo-Plutarchus, 
sed causani dicere coactus, tum priroum publice dixit tauta vi 
eloquentiae, ut Thucydides ilium optime omnium, ad suam usque 
memoriam, capitis causam dixisse fateatur. Accusatus est, Thu- 
cydide teste, quod paucorum dominatum constituisset : kui aiirog 
re ETTEi^ri ra Tuiv rerpaicoaiwy tv varipa fXETaiTEaovTa vtto tov ciifxov 
eKUKovTO, aptara (paiytrai tCjv ^t-^piQ k^ov vTep ai/rwv rovTOjy airiac, 
W£ |vy(care'oTT7(T£, Bavarov ^licrjv airokoyqaafieyog. In ipsa vero pu- 

• Theratnenis Historia, propter diversa et pugnantia inter se veterum scriptorum 
de eo judicia, comiiiodara AcaderaiciE exercitalioni iiiateriem praebere posset. Obiter 
Theramenis nonien restiluamus Libanin Apolog. Socrat. p. 631. eVtiv oZv iimta, o'ti 
(Aniayiv am^ rr; tSv TETpaxos-iiuv oXij/app^ia;, Toiv T^iaxovTa 7rapavO|Uiaf ; tov riEiVavJpov 
i/xifxrttraro, fx£ra 'VafxivovQ i^nTa(nai, Tw Ojwi^o) Tavro woiJDv oKp^ri ; Legenduin ©»ja- 
fjtivovi;, Therainenes viilgo Cothurnus diutus est, quod in civiuai factionibus ancipi- 
tem se gerebat, et utrique parti grains esse sludebat, sicnt cothurnus aptus est utrique 
pedi. Critias in oratiune ad versus Theramenem apud Xenopbont. Hellen. II. p. 
465. o'S£» inTTOv ya{ Kal Ks&opvo; iTTix.a'hBiTa.i. xai yaj o xoSofVo; a^fximtv y.tv toi"; ttos-iv 
a/M<f>oTEfOff Jowr. ubi Celeb. Ruhnkenius rectissime expnngit verba, koI yap o xo'Sopvof 
ap. fx. T. 7r. a. i. tanquam Graniuialici marginale glossema ; quamvis ilia in liljro 
8U0 invenerit Scholiast. Aristopli. ad Ran. v. 47. Follux \'II. yi. 6 Se xofio^vo;, 'tKa- 
TEpo? a/nipoTv Torv 7roJa~v. o&Ev xai TOV ©iija;U£v>)v Kodo^vov IxttXouv, Sii TOV WEgi T^iv TraXiTJt'av 
nfAftTtpis-fxov, Vide cximiutn virum, L. Kusterum ad Suid. v. 0t]pa,M£VBf. DE ANTIPHONTE OR AT. ATTICO. 15 

blica condeiunationis formula, quam ex Ciecilio, magno liujus histo- 
riae bono, conservavit Plutarchus, damnatus dicitiir, quod exitio 
reipublicse Icgatus ad Lacedsemonios profectus esset, et e castris 
navi boslili abiisset, et per Deceleara iter terrestre fecisset, atque 
adeo patriam suam prodidisset. Poena ipsi longe atrocissima 
constituta est, ut undecim viris traderetur, bona ejus publicaren- 
tur, aedes solo sequarentur, titulo sediuin in area posito, ANTI- 
PHONTIS PRODITORIS, ut neque Athenis, neque in terra 
Attica sepeliretur, ut non niodo ipse infamis esset, sed omnes etiam 
ex eo nati, sive legitinii essent, sive spurii, ut infamia quoque 
notaretur, qui quern posterorum Antiphontis adoptaret. De 
.poensE genere nihil habet Thucydides, forte rem adeo atrocem de 
industria silentio prsetermittens, ut magistro bene de se merito 
gratificaretur. Quae probabilis est conjectura Marcellini in vita 
Tliucyd. p. 4. on C£ ^lera top ^araroy riiitJpov^et'oi ruv 'Avr<0w)'ra ol 
'ASrivaioi 'ipf>i\pav £^w rjjc ttoXeioq to auifxa, irifjiujTrtjKEv, wc cilaatcuXu 
yapi^o/.cevog. ubi sequentia verba, tanquam inutile additamentum, 
resecanda : Xiyerai yap wc 'ippnljav av-ov to triJjfia ol 'A^rii'aloi u>c 
aiTiov Tijg fiETufioXtic r»7c ^»jftoicpan'ac. Oratio, qua se defendit 
Antipbon, dicitur irepl /ufraorafTEwe, i. e. de mutatione status popu- 
laris in oligarchiam Quadringentorum virorum. Harpocration v. 
2rafft(i>rr/C' 'Airt^wv iv rw TTtpi ideTuaTdaicjg' Trepl toivvv wv 'Atto- 
Xtj^iQ KaTriyup}]!^^, 6 (TTaaiiiiTrjc rjy iyw, Kal b ircnnroQ 6 ifxog etc. ubl 
H. Valesius, Vir magnus, corrigit J vel ov orao-iwrj/e ^v tyw. 
Malim, on aTaaiwTrjc ay I'lv kyu). 

Sed antequam bine discedaraus, excutienda sunt quasdam vete- 
runi scriptorum loca, quee bacteuus disputatis non satis convenire 
videantur. Pseudo-Phitarchus ex Lvsife oratione deperdita, et 
Theoporapo refert, Antiphontem sub trigintaTyrannis, qui Olymp. 
XCIV, 2. constituti sunt, capitis damnatum esse. Si Lysiaj ilia 
oratio,et Theopompi historia exstaret, certius bac de re judicari pos- 
set. Lysias quidem in oratione, quae superest, Adv. Eratostli. p. 
216. Antiphontem narrat, a populo, post libertatem recuperatam, 
conderanatum esse, adeoque nihil dicit, quod Thucydidi, et Mo- 
numento publico, supra a nobis laudato, cujus summa debet esse 
auctoritas, adversefur. Antipbon igitur, qui sub triginta tyrannis 
periit, diversus fuit ab Antiphonte Rhaninusio : quod etipsum Plu- 
tarcbo coraraode in mentem venit. Adjiciamus ejus verba ex pul- 
cberrima eraendatione Taylori Lection. Lysiac. c. VII. dXX' ovtoq ye 
ay tir] ETtpog, A.v(n^(t)yicov iruTpog' ov Kpartvoc sy fli/rtVij wc Troyrjpov 
fivrjiJiovEVEi. Verum, ne quid dissimulemus, Theramenes etiam 
apud Xenopbont. Hellen. II. p. 467. Antiphontis condemnationeni 
inanifeste tribuit triginta Tyrannis : aWa ^i)y kuI 'AyTKjndtTog Iff 
vfxioy aTroXXvfj.€yov, og iv rw voXifi^ vvo Tpu'iptig ev nXeovaag napiU 16 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

X<ro, riviffrafirjv ort Koi. o'l vpodvfiot tt) TroXei ytytvqfxevoi ttclvtzq viro- 
•nrtDQ vixlv %^oiiv. Qui locus cum Thucydide, et Monumento pu- 
blico apud Plutarchura, conciliari nou potest, nisi forte dicamus, 
Theramenem propterea Antiphontis exitium triginta Tyranuis im- 
putasse, quod plures in eorum numero essent, qui ante constitutuni 
Trigintaviratum Antiphontem in perniciem impulissent. At haec 
de Antiphontis morte querela cuivis potius convenisset, quara The- 
rameni, in quemunum LysiasOrat. adv. Eratosthen. p. 216. conji- 
cit crimen Antiphontis interfecti : (iovkofxevoQ Fe ru vfiETepu 7r\?;0£i 
C0Kt~iv TziffTOQ tivai, 'Avri<pu>VTa Kal ^Ap^ETrroXefjiov ^iXrdrovc ovrac 
avrS KaTt]yopu)v cnriicTtivev. Cui dubitationi forte quis ita occurrat, 
utdicat, Theramenem, cum idem sibi, quod Antiphonti antea, sup- 
plicium iuipenderet, vel poenilentiam agere coepisse, quod veterem 
araicum perdidissef, vel crimen a se transferre voluisse in triginta 
Tyrannos. Sed fatemur, aniraum magis in banc partem inclinare, 
ut statuamus, Xenophonteni non de Antiphonte Rhamnusio loqui, 
sed de alio, Lysidonidis filio, quern Lysias in oratione deperdita, et 
Theopompus dicunt sub triginta Tyrannis periisse. 

Hactenus de vifa, rebus gestis, et morte Antiphontis ; quibus 
speramus satisfactum esse Tayloro V. C. in vita Lvsiai p. 39. du- 
bitanti, an Antiphon e coUegio CCCC Virorum idem fuerit, qui 
Antiphon Orator. 

CAPUT TERTIUM. 

Sequitur, ut de ingenii monumentis, quibus Antiphon nomen 
suum posteritati commendavit, breviter dicamus. Sed hie nobis 
fere otium fecerunt Viri literariae historice peritissimi, lo. Mcursius 
in Biblioth. Attica, T. X. Thes. Ant. Gr. p. 1422. lo. lonsius 
libro soepius laudato, et lo. Alb. Fabricius Bibl. Gr. 1. II. c. 26. 
p. 837. Attingamus igitur ea tantum, quae a viris egregiis vel per- 
peram dicta sint, vel preetermissa. De Antiphontis rex»'»/ pnropiKi) 
supra diximus, quse repetere non est necesse. Orationes ejus sex- 
aginta olim exstiterunt, e quibus Caecilius, Rhetor, viginti quinque 
velut subdititias familia submovit. Photius et Plutarchus: (peporrai 
Ct uvrov Xoyot ki,i)icoyTa, wv o KaitciXiog I'lKotn koX ttcvtb <])1](Tiv avTOV 
Karaxpevcetr^ai, wc eirai rovr ciacpvyvvrac to yodov, ttevte kol rpia- 
Kovra. Sed ex his paucce tantum commune bonorum librorum 
naufragium evaserunt : reliquarum vix tituli salvi ad nos pervene- 
runt. Atque hie, quod supra promisimus, a nobis prsestandum est, 
ut velut per inductionem demonstremus, lo. lonsium Orationes, quae 
supersunt, temere et inconsulte pro dcclaniationibus a scholastico 
homineconfictis habuisse. ExOrat. IV. p. 118,6. ed.H.Steph.uTrf- 
Xoyrt^}] citiit Pollux II. 119. Ex oadeni Orat. p. 119,6. locum laudat 
Auimoiiius v. 'EyOvfitjfjia. Quae in Orat. V. p. 120,26. leguntur, roy DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 17 

dvairtov caraXajSoirac, rov a'irioy ciipeTvai, affert Suidas v. KaraXa- 
(Seiv, qui hinc corrigendus. Ex Or. X. p. 125, 25. vocem yripaiog ex- 
cerpsit Pollux 11.13. Ex eadera Oral. ib. 33. idem VIII. 21. habet 
vocem eiririfiiov. Nobiiissimam Orationera De caede Herodis bis 
nominatim citat Harpocration v. ^itTtivor-o, el v. <\^povcoc. Uter- 
que locus exstatp.l34,41.et 132, pen. Ex eadera oratione,quamvis 
baud nominata, Pollux III. 138. excerpsit vocem atrtao-ic, quae est 
p. 132,24. et IX. 13. verbum ^(wpocpiXe'iy, quod occurrit p. 138, 27. 
Orationem De Choreuta laudat Harpocration v. ^icdtrKaXog. Locus, 
quera inde alFert, exstat p. 142, 31. Sed idem ex eadera Oratione ci- 
tat AiiwuXia, quae ibi non coraparent. Videtur ergo Harpocration, 
. memoria lapsus, Orationem De Choreuta pro quinta, in qua p. 120, 
10. AtVTToXm occurrunt, laudasse. Eat nunc lonsius, et spurias ine- 
ptasque judicet Orationes, quas ipsi antiqui Gramraatici, quorum 
spectata est eruditio, Harpocration, Pollux, Ammonius, Suidas, 
non modo ut genuinas probarunt, verum etiani tanquam Attici ser- 
mouis normam adhibuerunt. Haec sufliciant ad vindicandam 
yvr)ffi6Tr)Ta Oralionum de caede, vel Xoywv ^oj'icwi', quas nobis solas 
reliquas fecit temporis injuria. 

Inter Orationes deperditas, teste Pseudo-Plutarcho, prse aliis 
laudem tulit 6 -n-pog 'EpaaiaTpamv irepl TfIN lAEilN. Bona fide 
vertitur, de generibus vel formis dicendi. Ridiculum sane ora- 
tionis argumentum, quale ne iueptus quidera posterioris cetatis 
Sophista ad populum explicare sustinuisset. Vidit absurdum, 
quod in hoc titulo est, (et quis non videat ?) lo. lac. Reiskius 
Aniniadv. in Plutarch, p. 490. Vcrum, ut est infelicissimus con- 
jector, hie quoque, Trepl ribv tXaiwy, de okis, legens, aberravit. 
Vide, quanto felicius Celeberrinius Iluhnkenius restituerit, i irpoQ 
'Epafflffrparov ircpl TilN TAflN, oratio adversus Erasisiratum de 
Pavonibus. Subjiciaraus veterura scriptorura loca, quae palmariam 
emendationem omni dubio liberent. Athenaeus XII. p. 397. 'A»/- 
TKpiiiVTi ce Tu) pi]-opi Xoyoc ^tv yiypaiTTai, tywv eTriypa/nfia Trepl 
Tawv. ubi plura laudat ex hac oratione. ^Elianus Histor. Animal. 
V. 21. erifiuiyro ce tov {rawv) clppera, Koi rov ^VjXvv cpa-^fjiiLv ^iXiiofy 
u)Q 'AvnfiSjv ev rw Trpog 'Epafftorparov Xoyw (j)r](Ti, Harpocration : 
Evo^fictXyuwe, tlvTi TOV, evTrpeTrHc. 'Avtii^wv ev tu irepl Taoviov. Idem 
alibi : rTuptXa^Trj/e. ^AvTifdv ev rw irepl tu>v Tawv. Eustathius ad 
Iliad. B. p. 346. Athenaeum, ut soiet, describens : 'AvTKpwv fiev 
yap, (paaiv, 6 prjrwp ciavXXdj3o)c KXivei, Xoyov ypcixpac, eiriypafifxa 
i-^ovTu 7r£piTowv. Forte hicce Antiphontis Pavo occasionem dedit 
Luperco Berytio, Grammatico, scribendi libelli Trcpi tov Taw, sicut 
idem alium iibellura scripserat 7rfp« tov irapa WXarwvi ciXetcTpvovoc. 
Vide Suidam v. AoWepKoc. 

Scripsit etiam Antiphon 'AX>:i/>ia^ou Xoitopmc, laudatas a vero 

D 18 PETRI VAN SPAAN DISSERT. 

Plutarcho Alcibiade p. 192. F. iv df. -ale 'Avrt^wvroc \oicopiaic yi- 
ypaTrTcu, on Traig wv Ik rfJQ olKiac; ciiridpa TvpuQ Arj^ioKparrj, rivet rwr 
kpaarlov. Hanc quoque orationem lonsius p. 326. in scliolis So- 
phistarum,vel ab alio quodarn Alcibiadis inimico potius, qiiam ab 
Antiplionte flhamnusio, scriptam judical. Quse conjectura non 
minus vana est, quara ilia de Orationum superstitutn voQeia, paulo 
ante a nobis confutata. Nam quid potest esse magis verisiraile, 
quam Alcibiadem, sequalem Antiphontis, et Quadringentis, quorum 
princeps erat Antipbon, infensissimum, ab Antiphonte oratione 
acerbaesse laceratum? Atqui, quod Plutarchus scribit, pianissimo 
confirmat Athenaeus 1. XII. p. 525. B. elegans ex ilia Oratione af- 
ferens fragmentum : izspl ce twv 'AfivSrjvibv 'Avrt^wv h tw kut 'AX- 
KijSiacov XoiEoptag ovruQ' (.TriiCtf looKinufjdrjg vtto tmv £7rirpo7rwv, ira- 
paXafiojy Trap' avrdiu ra travTOv -^pijiiaTa, ^%ov diroTrkitiyv etg" Afiv^ov, 
ovTE xpeoc 'iClov aavTOv Trpa^ofxej'OQ ovSep, oiice irpo^evlac ov^efxidg 
eveKEV dWa ry (ravrov Trapavofxia kcu aKoXaffia rrjg yvojiirjg v[xoiovQ 
ipyojy rpuTTOVc fJLadr]a6p.tvoq Trapit Tbiv kv 'Aj3vCb) yvraiKuJv, oirtag kv 
Tu) kirikoi-KU) ftlu) (TcwTov exng xpi/c-ot avroic. ubi Celeb. Ruhnkenius 
pro TTctpavoyLtt'ct legere malit Trapoiviq- quae vox centies jungitur cum 
dKoKaait}. Pertinet ad hanc emendationem stabiliendam locus Plu- 
tarclli Alcibiad. p. 211. D. oVwc avToc kv dheiag '^ptjf-iari^yjTai tte- 
pnrXkojv, Kal dKoXaffraivr] fxeQvtTKOjitvog, Koi avpwy eraipaig ^A(ivST]i'aig, 
Kw. 'Iwvtfftv. Titulos orationum Antiphontiarum, a viris eruditis 
collectos, augere licet e Granimalicis ineditis, qui sunt penes 
Celeb. Prsesidem. Antiatticista MS. 'Ara&'^rd, oTov iyyvrjcrai. 'Ar • 
TKpwv TTpog VloXvevKTOv. AeiroXoyog WX$^ai(i. Lex. Sangerm. MS. 
'AByya^e. — /cat ro Trapd ^AvTKpwvri ^e kv rw TTtpl dvCpmro^ieriLiov Xoyan 
kiriaraffiv k'^fi wg fi^apTrifjiivov Tifv rvyra^iv. ypdcjtei ^e ovrtog' etteio*/ 
yap UTruKEig Ttjv 'ABrjva^e^ Kal dirrjXXuyrjv Trjg KXrjpov^iag. In iisdem 
Grammaticis alia etiam Antiphontis fragmenta reperiuntur. Lex. 
Sangerm. MS. 'Acwapta kpe'tg, wg ArjponBtyijg, Kal dcvyaaia, tLg 
'AyTi(j)ioy, Kal QovKvci.Crjg, Kal dhvyaria, wg Atu'oXo^oc. + 'AkoXovBu, 
'AyTKJxJiy rdtTTo^Ei'a Kal (TVfi(j)tx)ya. +'A7ro^tmv, dyrl tov, dTToXoystadai. 
ovro)g 'AvTifwy. Ultima glossa etiam est apud Suidam, ubi pro 
'Ay-ifwy male legitur 'Aynfavrtg, quamvis cum Suida conveniat 
Eudemus Lex. Rhetor. MS. quod Celeb. Prseses Parisiis evolvit. 
De horura nominum permutatione Cap. IV. nonnulla dicemus. 
Lexicon Reg. MS. Tpirrjy ijjjtpay y^pii Xkytiy, ovyl Tptig y/pepag. 
SiEyofioy* Kal rptTtjy riptpay avTo rovr eirparroy. MeyaySpog' ypkpay 
Tpirtfv ETTEKtljpatTEy ijp'iy. 'Arrti^wv* E-^Bkg perd Tveyr tTriyoy, i]pkpav 
TpiTTjv fjif-B' ETTTu. Antiattlcista MS. 'ATTEiBap-^ia. 'AyTi(j)i^y TtoXiKwy. 
Corrigendum videtur tzoXitlkw, ut ejus Xoyng •kqXitikoc inteliiga- 
tur. BE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 19 

CAPUT QUARTUM. 

Plures Antiphontes clarum in Uteris nomen habuerunt ; ex qui- 
bus duo inprimis ipsorum veterum negligentia, tiicatn, an inscitia, 
cum Antiphonte Rharanusio ssepe confudit. Nos breviter de illis 
disputemus, omissis quae lonsius, Fabricius, et CI. Taj^lorus Lect. 
Lysiac. c. VII. occuparunt, et, qui secernendi sint, accurate secer- 
namus. 

I. Autiphon repaTuffKOTroc, sive haruspex, quem ab Oratore bene 
distinguit Hermogenes de Form. Orat. II. p. 497. Rectissirae 
etiam Suidas ; 'Aitk/xJi', 'A0>jva7oc, rEoa-oo-KOTroc, kuX iTroiroiog, tcai 
ao(\>i(TTi]Q. UaXCiTo ot XoyofiaytipoQ. Idem ex alio auctore : 'AvrKpwv, 
'Adrjpoloc, oyeipocpiTTjQ, Trtpi Kpt«r£wc ovEtptiiv f.ypa\pe. Tzetzes Scholio 
MS. quod supra dedimus, eum scribit Alexandri tempore vixisse. 
Sed multura fallitur. Vixit enim tempore Socratis, et invidus di- 
vini viri obtrectator, discipulos ab eo avertere tcntavit. Diogenes 
Laert. II. 46. ex Arlslolele; Sw^paret tic, i^aff a(j)r](Tly 'ApLaroriXrje 
if rpt'rw TrepllJoiriTiKiig, efiXoveiKu 'AvtIXoxoq Arj/JLViog, Kai'AvTKpiSy 
G TEparoffKOTTOQ. ubi vid. Menagium. Socratis cum hoc Antiphonte 
contentionem copiose et elegnnter explicat Xenophon Memorab. I. 
9. Sed Plutarchus et Pholius, quadrata rotundis misccre soliti, haec 
uon dc Antiphonte Onirocritico, sed de Rhamnusio accipiunt. 
Plutarchi verba hsec sunt : ctarpi/3>;v ce avviarriaz, kcu ^wKpliTti t^ 
ihiKotjodxa cu(j)iptTO r^v vnep twv Xdywr cia(popUv, ov (piXoveitcwQ, aW 
iXeyKTii^wc, wc Eevofutv iaT6pi]Kev ei' toIq ' Awofivrifiovevnacnv. Fron- 
tem perfricuisse hominem dicas, qui tale quid a Xenophonte scri- 
ptum affirmare audeat. Nam Xenophon inducit Antiphontem cum 
Socrate disputantem, non ut virum probum, et veri invesligandi 
studiosum, sed ut improbum cavillatorera. Veniebat in mentem, 
forte Plutarcho succurri posse, transponendis ejus verbis, ovk 
eXeyKTiKbJQ, aXXa ^iXoveiicwe. Sed banc medicinam faciendam esse 
negat ejusdem erroris socius, Photius : cifve^S'T/vai ce tpacrlv avroy 
Kal ^o)Kparr) rw (piXoaoipf, ov irpOQ (piXoveiKiav , aXXa Trpoc eXeyj^ov 
opwvra. Habeant igitur secum errores suos, serventque sepulcro. 
Ipse vero Xenophon satis indicat, illam disputationem non cum 
Antiphonte Rhamnusio institutara fuisse, sed cum Antiphonte Oni- 
rocritico, appellans eum aoipLtrTrfv, qui titulus huie Antiphonti tribui 
solet, uon Rhamnusio oratori. Sed omnem coutroversiam dirimit 
gravissimus auctor, Aristoteles, cujus testimonium paulo ante ex 
Diog. Laert. laudavimus. Quo magis miraniur, inter ipsos Ve- 
teres hac de re non satis convenisse. Nam, teste Athcnseo I. XV. 
p. 673. F. Andrantus librum scripserat, compilatum postea ab He- 
phaestione, Graminatico, -KEpi rov jra^a EEvocpuivn ev toIc Ano/jy*}- 
fioyivixatriv 'AvTKpuiyTor. Vidimus cap. 1. Hcrmogenem Antiphonti 20 PETRI VAN SPAAN DISSERT, 

haruspici tribuere Xoyov Trepl aXijdclag, Xoyov Ttepl bfxovotaq, \6yoy 
TToXiTiKoy, et 'koyovg cij/jLTj-yopiKovg. Sed lit posteriores orationes ad 
Rhamnusium referendse videiitur, sic omnium consensu libri Trtpl 
'AXj/^et'ac tribuuntur Antiphonti Sophista. Gramniatici veterea 
apud Fabiicium duos hujus operis libros laudant. Sed liber de- 
ciraiis sextus in Schol. MS. Demosthenis, quod Wolfius ad eum 
affert p. 1151. citatui' : £»' rw t^' r»7c ^AXtjOeiag 6 avrog Ki^pr]Tai koX 
ettI cLaKOGp)(rt())Q. Hanc tamen lectionem dubiam faciunt Harpo- 
cration et Suidas v. Ata0£(Tt£, apud quos eadeni glossa reperitur, le- 
gentes kv rw cevripf rijc 'AXtj^eIuq. Videtur igitur opus in duos 
tantum libros divisum fuisse. Vir prseclarus, Joannes Alberti, cujus 
morte Grzecje literse ingens damnum fecerunt, hunc Antiphontis li- 
brum laudari putabat ab Hesychio in hac glossa : FXnv'^ kv ttoXei. 
Trapoifila. rdig aXrj^Eiaig uveKEiro yap vtto ^eiSiov kv rfj ciKpoTToXei. 
cujus opinionem non sequar. Nam primum bic liber uusquara 
VOCatur al WXrjdelai, ubique 6 vrspt 'AXrjvEtaf, velo 'AXtj^'dag, sicut 
ipse Hesychius alibi laudat; "Af^wg. rrXovaiog, wg 'Avricpwv kv 'AXjj- 
deiag a. Deinde raig dXriS^daig omnino capiendum pro re vera, ut 
bene cepit Kusterus. Similiter Scholiastes Aristophanis ad Vesp. 
V, 1081. rXaD/ca ^e, rr/v 'ABtjrdv. (paal Se, Kara to dXtjBeg yXavKa 
CiaiTTdaBai, Tt)v vIktjv TO~ig 'Adijvatvig uTrayykXXovcrav. Tradit Ori- 
geues adv. Celsum IV. p. 176. Antiphontem hoc Vihro provideri' 
tiam sustulisse : k^v 'AvnfoJv, aXXoc pyrwp vo[j.ii^6fiEvog elvai, Kal Trjv 
irpovoLav dvaipwv kv Tolg kiriyf-ypafx^kvoLg irepX 'AXriBeiag TrapairXrj- 
ariwg rrj KiX(Tov eTnypafi]. Ad banc ejus doctrinam referendum 
videtur fragmentum, quod exstat apud Suidam : 'AceTjroc. 6 fxrjcevog 
htofXEvog, Ka\ Travra ex^*'* AvTKpuiv kv a 'AXrj^eiag' Aiti tovto ovSe- 
vog ^{Irai, ovte Trpoa^i^tTai. ovhevog ri, dXX' aveipog, Kal ddiTjrog. ubi 
pro uTTEipog forte emendandum Eviropog, quanivis vulgata lectio etiam 
explicari possit. Hsec autem quin Antiphon de Deo dixerit, nihil 
est, quod dubitemus. Vides igitur, Epicurum hanc pestiferam 
doctrinam non per se invenisse, sed dudum ab Antiphonte inventam, 
in philosopbisra suam transtulisse. Vid. Diogen. Laert. X. 139. 
et ibi Menagium. Epicuri sententiam elegantissimis versibus ex- 
plicat Lucretius II. 645 — 650. 

* Omnis enim per se Divum natura necesse est 
Immortali sevo summa cum pace fruatur, 
Seraota a nostris rebus, sejunctaque longe. 
Nam privata dolore omni, privata periclis. 
Ipsa suis pollens opibus, nihil indiga nostri, 
Nee bene promeritis capitur, uec tangitur ira.' 

Hanc observationcra, a Celeb. Ruhnkenio niecum coramunicatam, 
uefas fuissct omitlere. Fragmcntis libri -n-ipl 'AXtfdEiag, quae apud DE ANTIPHONTE ORAT. ATTICO. 21 

varies Gramraaticos reperiuntur, adde hoc ex Lexico Sangeriu. 

MS. 'AfpoCiTtjCf ayri Tov, 'X^goliaiuiv. ovtu)q 'Avrt^wv kv 'AXijBdag 

II. Antiphou Tragicus, qui vixit apud Diouysium Seniorem, 
Sicilise Tyrannum, ejusque tragoediis reprehendendis perniciem 
sibi arcessivit. Celebratur aculeatum ejus dictum, quo Diony- 
sium graviter offendit. Nam quasreuti Dionysio, quodnam aes 
optimum esset, respondit, ex quo Atheoienses Harraodii et Ari- 
stogitonis statuas conflassent. Vid. Plutarch, de Adul. et Am. 
discr. p. 68. A. de Stoicor. repugn, p. 1051. C. Haec Philo- 
stratus p. 500. Pseudo-Phitarchus et Photius male referunt ad 
Autiphontem Rhamnusium, quos satis confutat diversa utriusque 
setas. Ad huuc Tragicum etiam pertinet, quod narrat Aristoteles 
Rbet. II. p. 76. 'At'TifCjy 6 TrotrirriQ fj.e\Xii)y aTroTV[X7ravi^eadai vvrb 
Aioi'V(Tiov, elirev, l^wv tovq avvaTro^pyffKEiv fxiWovTae kytcaXvirrofii- 
vovQ (jig i]e(7av cid rwv TTvkwVy t'i kyKaXvirrea^E, Efr]' ri fx)) avpiuv tiq 
vfiuQ 'icT) TovTiov. Ex AutiphoDtis dramatis laudatur 'Avopo^ax>? ab 
Auctore Ethic. Eudem. VIII. 4. MeXeaypoc ab Aristotele Rhet. II. 
p. 108. Quibus lonsius et Fabricius male addunt YVki^Linrov. 
Nam ex Aristotele Rhet. II. p. 63. apparet, Plexippura non drama 
fuisse, sed personam inductam in MfXfa'ypw. De Plexippo singu- 
lari libello disputasse Andrantum, Grammaticum, docet Athenseus 
1. XV. p. 673. F. Hinc Cel. Prseses emendabat Pollucem X. 63. 
pro kv ^ AvrK^avovc MfiXfaypw legens kv 'AvTicpivvTog MiXEaypu)' cui 
eadem medicina adhibenda videbatur VII. 57. ubi 'AvrKpdvrjg kv 
Mrjhia laudatur. Forte Antiphontis Mtjdeia non aliud drama fuit, 
quara 'Idntov, quod, nusquam ab editis scriptoribus memoratum, 
citatur ab Antiatticista MS. Aicrt'-Jow, cuTi^effar. 'Avn^wv 'Idtrovi. 
Idem Grammatieus bis Antiphontis "Acwviv laudat : 'AKXrjpiav. 
'AvrKpGtv 'Actjvici. 6 avTOQ, Ew(c\/jpw|ua, avrl rov, (carop-Jw/ua. Et 
alio loco : 'Ai^a fiiarov, avrl rov, kv fxktrto. 'Avn^wv ''Alwvihi. Sed 
alibi banc fabulam Antiphani tribuit: KaToXvaiv. kol tovto kiraL- 
Ti(3vrai. 'AvTifcivtjg 'ASutvim. Sic incerti sumus, utrum Antiphon, 
an Antiphanes, Adonidem docuerit. Malim tamen hoc drama ad 
Comicum, quam ad Tragicum, referre, propterea quod alii etiam 
Comici, Plato, Araros, Philiscus idem arguraentum tractarunt. 
Hasc pluribus adstrui possent tum exaliis scriptoribus, turn ex prae- 
claro illo Antiatticista MS. qui aliquando, ut speraraus et optamus, 
in lucem vindicatus, veterum Dramatum ration! novum lumen 
aiFundet. Perpetua vero est apud alios etiam scriptores Antiphon- 
tis et Antiphanis confusio. Sic apud Stobseum Serm. XXI. p. 
176. et S. LIX. p. 382. alii Codd. 'Avrupdvovg habent, ahi 'Av- 
rifoivTog, notante C. Gesnero. Apud eundem Serm. XXIV. p. 
192. similem varietatem e, MSS. Parisinis adnotavit immortalc 22 PETRI VAN SPAAN DISSERT. &c. 

Batavi nominis decus, Hugo Grotius in exemplari suo, quod servat 
Bibliotheca publica Leidensis. Suidas : Tpira koI Tirapra eru, avrl 
rov, Trpo rptoJv Kal rtaaapwv irdiv. ourwc 'AvrK^avfjc^ At Photius 
Lexico MS. 'AvrKpuiv. Hsec nominum permutatio induxit Steph. 
Berglerum ad Aristoph. Nub. v. 1419. ut Antiphontem vocaret 
Comicum, qui Tragicus fuit : quamquam nee Antiphonti Tragico, 
nee Antiphaui Comico dictum illud a Scholiaste 1. c. laudatura, 
yt]poTpo^ia 7rpo(T£oiK£ 7rat^orpo0tg, tribuendum erat. Nam ad An- 
tiphontem Oratorem diserte refertur a Clemente Alex. Strom. VI. 
p. 748. Hactenus de Antiphonte Tragico. 

III. Antiphon, Medieus, qui scripsit avpoipiu rwv kut avGpwTrov. 
Pollux II. 224. 'Avn^wv ve (tTriVXoui') apaeviKuig Kal ovSeripiaQ Xiyet 
iv T(t)v^a (Tvvo\pig twv kut cipBpiOTTov. Hane lectionem e Codice 
Antwerpiensi profert Vir Graece doctissimus, loach. Kuhnius, e 
qua, licet corrupta, tamen evidens est, laudari Antiphontis <7wo\piy 
rdv Kar ay^pioTToy, Quod auteni Pollux illius auctoritate utitur, 
inde colligi potest, scriptorem et elegantem et vetustum fuisse. 
Alia quoque nobis in Polluce, qua? ex hoc Antiphonte sumta sint, 
deprehendisse videmur. v. c. II. 41. to Be ttoiovv to vucrrj/j-a, mpovv 
'AvTifuip (j)7](Ti. ibid. 215. rw KivTpa e^aifxarrffEn', Kal ivaifiov^ Kal 
ivaiixwCEQ irapd ^AvTKpuivTi. ibid. 223. Kal ^AvTicfxJJv M EiprjKev' tv <S 
TO enjopvov av^dvETai te koL Tpi^ETai, KaXE'irai yopiov. Apud alios 
scriptores hujus Antiphontis nuUam mentionem invenimus. 

IV. Antiphon, Philosophus et Matheraaticus, qui scripsit De 
quadratura circuli, et De rerum natura, laudatus Aristoteli Sophist. 
Elench. I. 10. et Phys. I. 2. ejusque Interpretibus, Themistio, 
Simplicio, Philopono, item Plutarcho de Placit. Philosoph. II. p. 
901. Proclo in Platonis Timaeum p. 4. Stobaeo Eel. Phys. I. p. 55, 
59. Eusebio Praep. Evang. XV. p. 838. 851, aliisque. 

V. Antiphon, recentior, ut videtur, superioribus, qui scripsit 
irtpl Toi) ftiov Tiov ETT dpETT} TzpioTEvodvTwv, laudatus Diogcui Lacrtio 
VIII. 3. et Porphyrio de vita Pythag. p. 9. 

VI. Antiphon, scriptor libri -wEpl rcwpyncwv, quem unus citat 
Athensus 1. XV. p. 650. E. ANTIOHNTOS 

BIOS 

KATA nAOTTAPXON.* ANTI<t»aN ^ti)({>iXov f^ilv^v Trarpoc. tov SI SiI/liov 'Pajiivovfftoc* 
fxaBtfTiCaag ot rtjJ Trarpi — riv yap <TO(^icrT)jCj 't' '^"i AAicfpta- 
-Stjv ^aaiv tri rraXda ovra ^otrfjcrat — , koi ^vvaiiiv \6ywv KTJjaa- 
fitvog, log Tiveg vofxi^ovaiv, air oiKtiaQ (picreiog, wpjujjcrt /utv tto- 
XiTEutffSfai' diaTpi(iriv Se (Twiarrjae, koX Swicpartt t(^ <piAo<T6(pti> 
^ii<pep£TO rfjv virtp twv Xoywv Sta«^opov, ou (j)i\ovdK(vg, uAA 
IXtjKTiKwg, wg Stvo^wv tcrroprjKEv Iv Toig inrofivtiixoviVfiaaL 
Kui TLvag \6yovg rolg Sto/xivoig tu)V TroiXiTutv avviypu(pev, ug 
Tovg tv Toig StKaoTTjpiotc ayojvag, ttqCjjov stti touto Tpairug, 
lixTiTip Tivig (f>aGi. Th)v yoivv 7rp6 avTov yivofilviov ovhivog ^ipiTui 
^iKavLKog \6yog, aSX ouSt twv kut uvtuv, Sm to fxr^ciwo) tv ivu 
TOV avyypa^uv iivaC oh QtfxiaTOKkiovg , ouk 'AptcxTetoov, bv 
liipiKkiovg' KaiTOL iroXSag CK^oppag Koi avayKag Trapa(T)(6vTwv 
avToXg Th)V KaipCoV koI yap ou oi acf^ivtiav aTrtAeiTTOvro tov 
avyypa^tiv, log SfjXov Ik t(Jjv nprifitviov irapa ToXg avyypacpivai 
TTEpi Ivog tKaarov tCjv TrpOEtprjjUCvwv av^pu)v. oaovg fiivroi t)(0- 
p.ev tirl TO TToXaioraTov ava(pipovT£g inrofivi^fiovivaat rvjv Iciav 
T(ov Xo-ywv TavTr}v /xeTa-^^ipKrafxtvovg, TOVTOvg evpoi Tig uv etti- 
jSs/SXrjKorac 'Avtl(J}(ovti, irpeafivTrj tJSjj ovti, olov 'AXicfpiaSrjr', 
KpiTiav, Avaiav, 'Ap^tVoov. Trpwrog St Kal priTOpiKag Ti-)(yag 
l^-flvtyKe, yivopevog a.y)(ivovg' 8«o icai Nto-rwp iTrfKaXaro. Kat- 
KtXiog S' Iv T(j^ irepl avTOv GvvTayp.aTi Qovkvcicov tov avy- 
ypa<pi(jjg juaS'tjrJjv rtKjuatperai ysyovivai, i^ aiv tTratvarat Trap 
avTiti 6 'AvTKpiov. toTL S' £v TOtc Xoyotc ttKOiprig Kot TrtS'avoCj 
KOI Seivoc ""fpi Ti^v Eupffftv, Kot £v ToTc aiTopoig Te-)(yiKog, kuX tiri- 
^ftpctiv £^ aSj'/Xou, KOt tTTt Touc vofiovg KOt ra Tra^rj TptTTOjv TOvg 
Xoyovg, TOV evTrptirovg paXiaTa <JTO\a^6p£vog. yiyove St KaTO. tu 
riEpo-tKa Kttt Topyiav tov (TO^torirjv, 6Xty(i> vewTepog avTOv' koi 
TrapariTOKEv Iw^ KaraXilcTEWc Trig crifiOKcaTiag virb twv TErpoKO- 
m(ov YEVOjUEVTjc, ^v auTOC ooKEi (TvyKaTaaKdvaaai, otI /uev oucti 

* Textum editionis per J. G. Hulten. curataa exliibuimus. Cfr. c. 7. Tajlor. 
Lectt. L}'siac. 24 ANTIOXINTOS BlOr • 

Tpir}pap-)(u}vvavmv, ore Se o-rpaTr/ywv, Kai TroXXatc jwax^'^ vikwv, 
KOt (TVfifxaxiag fXEjaXag avTolg Trpocrayofxtvog, kol Tovg uKfjia^ov- 
Tag OTrXi^tov, kol rpajpng TrXjjpwv £^r/Kovra, Kai 7rp£<r|3£uwv St 
l/cacrroTE vtt' avriov dg AaicsSaijUOva, riviKa trtrf t^^toro 'HtrtwvEta. 
jUEra ^e tj)v KaTaXuctv twv rErpoKOo-twv elcrayyeX^tig avv 'Ap- 
XeTTToXlfK:^, evl tC)V T£TpaKoaUov, mXoj, Kai roXg Trepi twv TrpoSo- 
Twv hrvTiiiioig vira^Bug, ara^og IppiipTi], koL crvv rolg eKjovoig 
OTifiog Ivi-ypa^r]- ol Se viro tCjv rpiaKovra avypria^ai avrov laro- 
povaiv, iygiTcp Kvaiag iv t(^ virlp Trig AvTL(^u)VTog ^vyarpbg 
Xoyti)' iyivzTO yap avT<^ ^vyarpiov, oi) ^aXkaia')(pog iirt^iKaaaTO' 

OTL Se VTTO Tt5v TpiaKOVTU aTTtS'ttVEV, tOTOpft KOI QwTTOfXTTOg £V Ty 

TTEVTeKaiceKCLTy twv ^iXimriKiJjv. aXX' ovrog t av rjjjLBptvTipog 
Av<nd(t)VLOOv Trarpog, Kai KparTvog tv UvTivrj ov Trovjjpou juvjj- 
fXOvevH' TTwg yap av 6 TrpoTeOvewg Kot avaipi^eig viro tu)v rerpa- 
Koaiwv, iraXtv lirl rwv rpiaKOvra £tr/ ; eort Se koi aXXoc^ Xoyoc 
TTEpt Trig TeXsvTrig avrov. irpeajiEVTriv yap ovTa avrov elg Supa- 
Kovaag TrXtucrat, riviKa i]Kfxat^£v r} tov TrpoTepov Aiovvaiov Tvpav- 
vig' yEvofxivng ol Trapa ttotov ^rjTT/crftuc, Tig apiaTog lari ^aXKog, 
KOI Twv TToXXwv ^La(j)£poixiv(i)Vf avTov elireiv, apiarov eivai, £^ ov 
Apfxootog Kai ApiaToyEiTtiw TrsTToh^vrai' tovto S' aKOvaavra tov 
Aiovvmov, Kai virovoijcravTa, 7rpoTpo7n)v £ic liriOtaiv eivat to pt]- 
^Iv, irpooTa^ai avaipe^i]vai avTov. ol §£, on Tag Tpaytodiag avTov 
diiavpe, ■)(a\e7rrjvavTa. ^ipovTui Se tov pi]Topog \6yoL t^yjKovTa, 
o)v KaTt\pev(T[xivovg (j>r](n KaiKiXiog ilvai Tovg iiKOCFiirivTE. kekw- 
jLii^driTaL S' ilg (piXapyvpiav viro liXaruyvog Iv TLziaavdpM. \iye- 
Tai Se Tpaycodiag avv^eivat, Kai Idin, Kai aiiv Aiovvmit), T<j» TVpav- 
V(jt). m 8' wv irpog ry Trou](XH, TiyQ)r\v aXviriag avvtaTijcraTO, 
logirep Tolg vocrovcnv 17 irapa tCov larpCJv BtpaTTua virap^^^Et' tv 
Kopiv^oj r£ KaTiCTKivaapivog oiKrip.a ti Trapa Triv ayopciv, irpo- 
iypaxpev, otl dvvaraL Tovg Xvirovfiivovg ^la Xoyiov Oepmreveiv' 
Kttl TTvv^avofxevog Tag aiTiag, irapefiv^ixTO TOvg Ka/JivovTag. vo- 
/Lti^wv Se TTjv Ti)(uriv iXaTTio 7J Ka^' avTov uvai, lirl priTopiKrjv 
aTTErpaTTr}. ilcrl c , 01 koi to VXavKOv tov 'Ptiyivov irepl ttoititwv 
(5i[iXiov Etc 'AvTi0wvTa avarptpovmv. iTraivtiTai S' avTov paXicTa 
u irepl 'Hpwcov, koi Trpog 'Epao'to-rporojy TTEpt tu)v iSeiov, Kai 6 
TTspl Trig EiaayyiXiag, ov vwep iavTOv yiypa^e, Kai 6 Trpog Arjfio- 
a^evrfv tov oTparriyov Trapavopwv. 'iypa'ipe Se koi Kara 'linroKpa.- 
Tovg TOV [tarpoC] ctrpaTriyov Xoyov, kuI eTXev avTov i^ Ipiifxov irrl 
BfOTTOjUTTOv up^ovTog, l<f ov OL TiTpaKoaioL KaTiXv^r}(Tav. '*¥ri- 
ipiapa, Ka0' o Eoo^Ey ^AvTKpojvra Kpi^rjvai, 6 KaiKiXiog TrapaTi- 
OfiTai' KATA nAOTTAPXON. 25 a «! vLKog 'AXa»7r£Kfj3'£v iypaufxaTsve, 'PiXocTTparng FlaXXjjvfuc £""£- 
ffrartf. "AvBpwv iirre irepl twv avdpiov, ovg a7rn(paivovaiv oi 
(TTparjjyoi Trpeaj^tvofxivovg elg AaKeSaipova Im kokiJ) tF/c ttoXewc 
rj)e AOrjvaiojv, k(u ek rou oTparoTrtSou TrXav etti iroXtpiag vawg, 
Kai irst^eiKTai ^la AtKeXdag, ' Ap^eiTToXefiov koi 'Ovojua/cXsa kol 
AvTKpoJvTa cruXXajSEtv Koi airo^ovvai elg to diKaaryipiov, oirwQ 
owai otKjjv. irapaa-^^ovTwv S' avrovg ol arparriyoX, koi ek tjjc /3ou- 
X^^ ovgrivag av cokoT. rolg arpaTr^yoig, TrporrtXopivoig /itXP' ^^Ka, 
OTTwg av TTEpi irapovTOJV yivr]Tai r] Kpimg. 7rpo(TKaXacFa(T^(a(Tav 8' 
avTOvg ol 3'Ecr/io3'£rat ev ttJ avpiov r}iJLep(i., Kot EicaYOVTwv, ETTEtSai' 
at KXrjCTSig E^rjicwcrtv Etc to diKarrrijpiov, tte/oi Trpodoaiag Karyiyopiiv 
Tovg tipr]fiivovg avvqyopovg koi rovg aTparr)yovg, Koi aXXovgy av 
Tig povXrjrat. otov 8' av KaTUiprjcjiiariTai to StKaor/jptov, ttEjOi avTOw 
TTOiEtv Kara rov vojxov, og KUTai TTEpi twv TrpoSovrwv." 

rovrfj) viroytypaiTTai ti^ ^oypaTi rj KaraStKr). 

" Upodoaiag wcpXov ' ApxeiTToXeixog 'imrodanov 'AypvXrj^ev 
Trapwv, ^ AvTi<j)iov '2iW(f)iXov 'Fap.vov(Tiog TrapwV tovtoiv tTifiiiBi], 
Totg EV^EKa Trapado^rivai, koi to, ;)^p//juara Brip.6cna Hvai, KOt Tt)g 
S^EOu TO ETTiSEKarov, KOI Toc oiKtoc KaTuaKaipui avTwv, Koi opovg 
^eivai ToTv olKOTriSoiv, linyptvpavTag' ' Ap'^eirToXep.ov Kal 'AvTt- 
(pljjvTog, ToXv irpo^oTaiV' ti^ Se oij/uap^tji airo(j)rivai t oIkiuv Ig tov, 
Koi firj i^elvai ^dipat ' ApXiTTToXefxov koi ^ AvTi<j)wvTa 'A^i)vycn, 
^»)o' omjg 'Aurjvatot Kparoutrt. koi aripov (ivai 'Ap^^^etttoXe/xov Koi 
AvTKpMvra, koi yivog to Ik tovtoiv, koi vodovg koi YVJjcrtouc. Kai 
Eav iroui(Ti}Tai Tiva twv e^ 'Ap^etttoXe^ou koi 'AvTi(f)h)VTog, art- 
fiog ECTTW 6 Troir}aap.£vog' Tama Se ypaipai Iv ffTTjXy X''^'^?' V^^P 
av Kai Ta ipritpicrfxaTa to. TTEpi *Ppvvixov, Kai tovtov Oicr^ai." E TENOS ANTIOXINTOS. 

Pag. 

ed. 

Rcisk. 

C03 ANTI<I)flN vloQ fxlv r)v ^o(j>i\ov, <l>v\rig 8' Alavrldog, 'Pa- 
fivovcfiog Tov drifxov' Kara ds to. UepaiKo. y^vofievog, ' avvriKfiaae 
Fopyit^ T(^ ao(pi(TTy. icai didadKoXio to. Trpwra xpr]adiJ.evog t(^ 
■nargl diddoKovTi ypafifiaTa, rrig * -nXiKiag TrpojSatvovaTjc to. 
TTepi Tovg \6yovg t^ETTOvtjdf, ^vaiK^ Bhvottiti Trjv ek Trig atricrj- 
aewg ^tXtrjjv TrpnaXafitvv, juridivbg /xlv aiCjOoacrajLtEvoe on jurjSe 
r]v TTU) Tig fxriTS X6y(i)v firiTE rei^vcjv pr]TopiKtov (Tvyypa<}>evg, 
fir]T£ GO(pi(TTrjg TrpoeaTtjKwg Smrjotj3*jCj Toig irpb avrov Si Ivtv)(iov 
pipXioig, Kal Toig tu)v Troir}Tu)v fidXiGTa, tig toctovtov irporiXde 
CHvorriTog, wort N^orwp IkoXuto dia ttjv Iv t<^ XiyzLv ridovijv. 
TOV TToXiTeviadai Sf airocTTag viog wv ev Kopiv^u) irapa t^v ayo' 
pav ot/crjjua eig vTrodo-)(i]v aKpoaTwv iroiijcrag, kol e^wS'ev eiri- 
ypa^ag otl rovg XvTrovnivovg irapafjiv^HTai, ura (})iXoxpi]fxaTog 
u)V Kai ov TToXXa Ik tovtov KepBaivtov Tpayt^Siag Ittoih. airoaTag 
0£ Koi TOVTMvlirc pTiTopiKTjv tTpdiTeTO, KttX (Tvarr]<jdn£vog Iv^AOr)- 
vaig diaTpijiriv Swicparct TTCpi rwv lXeyKTiKU)v SfE^tpero" iroXXoiig 
cl Traioeixrag tTTaiSivcre Kal QovKvdiSr]v. ev Be t<^ WeXoTtovvriaia- 

604 K(^ TToXifxii) iroXXa Svvr}^e\g juertjSaXe tjjv StjfxoKpaTiav, Koi 
£7rotrj(Te Toitg TerpaKoaiovg fieTo, rwv irepl 'Ap^aTrroXtjUOv* ei<Tay- 
yeX^elg ce eaXo), kuX Tolg tCjv irpodoriov vTra-)(Belg eiririixloig aTa- 
<pog eppi<l>Ti). (paal Be ^riveg ev StKeXia avTov reXeurJjcrat Trapa Aio- 
vvcriov' riOY} yap TrperTJ^vrrjg wv Kal irpbg avTov a(j)iK6fxevog fcrjcw- 
TTTtv avTov TOV Aiovvuiov Tag Tpayij^diag, Kat Sia tovto, ^<paalv, 
axuea^elg aireKTeivev avTov. aXXoL St Xeyovcriv, OTi ov Sia tovto, 
aXX' VTrwTTTev^t], (paal, KaraXvcrai ^eXwv Ttjv Tvpavvida' epwTr]- 
OivTa yap (jyamv avTov Trapa tov Aiovvalov, iroXog avT(o ^aXKog 
* apeaKei, eiTreiv "O^ev ^ lyevovTO ApfjioBiog Kal ^ApiGToyeirivv. 

' (TvmKfxa^B 2 ^Xtxi'ac Je wpo?. ' o"x»)^a iiVoSo^riV Trapa. TaJv ax->. 

^ TiVEj on h 2. TTapx A. Wi) Tr pio-$vrnq ouv ote Trpo? * Deest <faa-lv. 

6 afiirxoi "> lyiviro 

*,n* Leclori quae pauca iiioneiula )ifrc sunt : Texliiin viilrjatuin :ul fidein Codi- 
cis (95. JJ. f.) Burneiatii, in Miiseo Biilaiinico mine i| sum seivati, crebris locis in- 
culcatuin ot lefectum exiiiliuinius ; piacterea Lectiont-in Rciskianiwn Ttxtui apnusui- 
mus ; ad lioe Variorum Notulas coiigregaviinus ; postrenio Lectiones Varianles in 
calce Oratiotiuin adjecitnus. ANTIOflNTOS 

TOT PHT0P02 

Aoroi. ANTia)aNT02 

KATHrOPIA OAPMAKEIAS 
KATA THS MHTPTIA£. Pag.cd. TnOGESIi:. 

H.Stepli. 

111. 2G *IAONEX22 TIC, spt'^v waXAaxriv rtva, (fi'Xo? ?v tou TraTgoj tou XeyoVTo; tov Xo'yov. ouTO; 
xarayvovi; t?? waXXaxri? 6i? wopvErov crhiriiv JiwEiXntrEv. o Js Tranf tov XlyovTo? tov Xoyov, 
Ti'KiurriiTaa'nq ctuTi) t?? yuvaixoj, /txnTfuiav tw tfHiVi tTrBKrhyayB, xoivoXoyntraf^lm? Se 
TauT>j{ T^ waXXax? Sta to ■yiircvai; ilvai nai 5ia to ytxiiSe ainhv itoMv ayaiua(T6a,i litto toD 
avSgof, eJo^ev afA^oTifat^ (pa^fxaK'j) avEXeTv touj av^fa?. xaTcts-xeuao-onxEva* Se, eojjtH? oSa">)? 
xctt xoiv? t5v avSgiv (TWEvJo/meVidv — <}>iXoi yip ^crav — , SEStwxas-iv ojM^iCTEgoi? to (pa.ffjt.aKov iv 605 
tX7ri3U|WttTi. xai /t*£V OiXovEOJ? ttXeov 'Kttffojv 7rapap^j>i/xa avupE&n' o Je tou Xej/ovto; tov Xoyov 
■BTttTJJj, eXottov Xafojv, Eij voj-ov XttTETrea-E, Xtt4 oyTft) teSvoxev 6^ ttUT^J. Se wa~? yptttfETftt 
T^v jU.>)TpyiaV <fi*gjattX£i'ac. Jeai n juev iwo&Eff-t; allTW. h UTao'ti SI irToj^ac-n*o?- urif/,My Se ' Ta 
/(*« S'eXiiv Souvai TOi;; olnirai; eif Sacravov. •.'-, 34 «. NEOS jtAev jcai ocTtrsioog oikuv 'lycoyB er/, oeivug de 
xat ccsroDCog g%Si ji<to; 'Ztrept tou urpcx/y^DiTog, u> ocvopeg, 
TOUTo jttsi/ 6t g7r<(rxi7if/ai;Tos' tou Ttrar^og lirz^&X^s.Tv roTg 
ocvTou (povevcri [/,v} l-srs^stfjii' tovto Ss el sTtre^iovri dvoc- 
yrcoctoog e%e< olg tikhttoc IxB""!^ '^^ oi(X(pop(x. 7cccT0i(rTifjvix,i, 
uoeX(po7g o^owocrpioig Tcai fjcvjTPi (x.oeX(puv. ti ycip ru-)(y} za,i 
uurci ouTOi Tivayyioco'oLV BfjLoi, vroog Tovrovg avTOvg tov ccyuvu 

40 icoiTcic(TTvivui, ohg eijcog yjv rca f/,ev re^veuri rifjLupovg ye- 
veitr^ciif Tu o' lisrs^iovTi ^ovi^ovg. vuv ^l tovtuv rdvuvTioc 
ytyswiToci. ocvtoi yccp ovtoi y.cc^&(TTO(,<riv avrloitcoi ycott <po~ 
veTg, ug aoct eyca kocI vi yo(X(pvj xfyei. oio^ui o vf^uv, u 
ctvo^sg, socv BTsrioei^u e^ e7iri(3ovX'^g "^ koc) 7rpo[3ovXrig t^v 

TOUTUV ^I^TBDOC (pOVSO, ^ oZtTUV TOV "^[A-BTeoOV TTUTPOg, TCOCl f/,7] 
' Deest To. 2 Ip^oijMt ■* Desunt nal wpo^ouX>if. ■• oSo-av] yevofximv 

a. AoxSv] n. [id est, wotejov ygawTEOv] Hauptman. 

SoxaJ — Soxoiiiv. H. Stepuan. Dedi de '£7na-x>)4avToc] De hoc v. Harpocr. et 

meo Sixaiv pro vulgari SoxaJv. Reisk. Vales, ad enm locnm. Idem. 

"Et(] Sabauditur ilfji.i. Idem. "^"X"^ ^^ Fortuna v. Clericus Art. 

"Expifxi] Gesnerns praefert e^e* i<*o(. re- Crit. T. I. P. II. sect. 9. cap. 9. p. 226. 

tinet vero pariter editio Hanoviensis 232. ubi quid ri^n et tlfA.apfjiim perqui- 

tp^oi/xi, et Bayeri. Si quid mutandum, ritar. Coiif. Beuzii Thes. p.1.10. Idem. 

scriberem {■xofAttt, quia casus primus Ka&£irTao-«v] Lege xa&iirTas-iv in prae- 

anteccbsit, et iudicaus modus scquitur. genti. Idem. 30 ANTIOXINTOS 

606 uTTot,^ ccXXoc K(z) TToXXccKig TjOij Xii}(p^£^(r(xv rov ^dvocTov 

fjiiv ro7g vofjiOig To7g vfJi^BTSooig, oug "zirocpoi tuv ^ecov ko.) tuv 112.1 
TtTpoyovuv aicx.06^uf/,evoi koctoc to uvto sKSivoig TTspt TTfig 
xuTa.T^7](pi(reug duccc^ere, oevrspov d ezeivu rto ts^vtikoti, 
xoii ccfJLoe. ifjLOi fjLOVu ccTToXsXsifjCf^svu Covj^yicoct. VfjLEig yap 
fjLOi avocyjcoiioi. oug yocp exp"*!^ ^u f/,ev ts^vbuti TifA,upovg 
yeveirdcin, ejzoi oe Corj^ovg, ovTOi tov f^sv TS^veuTog (povel'g 5 
ysysvifjvToti, sfJLot d avTiCiKoi xaSeo'Tao"*. Trpog Tivocg ovv 
eXd-Qi Tig /Sovj^cvg, ^ Tiroi ttjv ycocTonpuy^v 7roi7i(r£TOii ocXXo- 
■71, if} irpog vfJLocg koci to oiKotiov ; 

(3 . QocVfjLocCoo Byuye xon tov ocoeX(pou, tjutivcc ttotb 
yvoofJiYiV £%(Wi/ civTioiKog ycoc^lcTviycs "srpog If^f kou et 

VOfJil^Sl TOVTO BViTS^eiOiV elvoi;, TO TViv fJLflTSpOi ^Vl TTpO- 

oovvoi(. iyu vjyo\)f/,o(,i ttqXu ccvo(riuTBpov slvui a.(psivoii 

TOV TS^VBUTOg TYJU Tlf^UDlOiV, CcXXug TB KOH TOV fJLBV BK 10 

607 TTOoj^ovXyig ^ dx,ou(rtug ccTro^uvovTog, Tvjg d lycovtrtciog bjc 
Ts-povoiocg uTTO-iCTBiVucvig. Koci ov TOUTO y spsT, ug BV 01- 

OeV OTl OVZ UTTBKTBIVBV 7J f/^TjT'^p OiVTOV TOV TTOLTBDOC TOV 
VjfABTBpOV. BV oig fjLBV yolp OLVTU B^OVO'iOl. ^V (TOCfpUg BIOB- 

voii TTocpoe. Trjg (Soco'ocvov, ovic i^^bXvjO'Bv' bv oig o oujc ijv 

TTV^BO-^Xl, TOUT UVTO ~ 'TTDOV^VfJiyi^y}. KUITOI UVTO TOVTO 

BXP^^9 Koci Byu 7rpovicotXovfi7]v, '7rpo^vf/,ri^7jvoiif oTTcog to 

K.a,Ta.-\,r,i^'ia-i(iii] Sospcctum mihi fateor Gesnerns recte monet, expresseruut in- 
hoc esse Tocabuluiu. Senteutia postalare terpretes, quod et facit Hanoviensis. 
videlur xaratpaffj-axeva-iw^, de veneficio, Hauptm. 

Verum dubito adbuc nam voc. Kara^a^ "Ev oTJev] F. eS oTJev. Taylor, Sicdedi 

fAo-Mva-it; in foro Attico fuerit usitatuiii : de meo, pro vulgari £V o75ev. pro priore 

nam alias bona; id nolac esse nemo facilo voce ferlur Scaliger oi/v dedisse, si dedit. 

dubLtabit. Aut pro «£ji leg. est itfo. Reisk. 

Reisk. rittga T«c ^acnxvcu — ] Breviter sic di- 

'ATToXEXEHM/otEVi)] Deserto, derelicto, de- ctiim, planius et explicalius ita reddas : 

nudato abadjutnribus. Idem. •jrafk rr,q rovran Bo-rayw cux Ji&tXno-av £i- 

OCc yip l;^pnv] Radcm iteral, qaar modi) Sivai, vel wu&ic&ai. Idem. 

dixerat. Archaisraus bic est Antiphontis ToDt' airo] Scil. to wu&£<r5aj, e quibus 

xlate dignus : practcrea maijna vis iiiesl autem verum expiscari non licebat, vo- 

his Tocabulis ad cominovendam et accen- luit, scil. expiscari. Liberos nempe ho- 

dendum judices. Idem. mines percontalum ierat, qui nil rei gestae 

&. 'Ex ir^oBov'Kr,!; axouj-i'af] F. ajMuiTiaJC. norant, eoque nil docere polerant. airo 

Taylor. Ex insidiis prxmeditati.s clan- accipio b. 1. pro aZ contra, rursus ; quo 

dfslinis, qiias neqiie no\i( in su parari, significatu passim reperilur usnrpatum. 

neque poluit aul imprdirc, aut evitare. Idem. 

nialim tamen anovrini. R£is<k. nfoSy/tAiS'wai] Coha?rf;t cum fTTt^fX&SiV, 

'axcltwi/;] Lege aKcvs-ixi;. Aidum, ut telle investigare. Idem. KATHrOPIA OAPMAKEIAS. 31 

15 Tir^ot^^sv 71 ocXifi^eg, eTTB^eX^eTv. fjurj ouoXoyovvTuv yao 
Teav ocvOpocTToouv,, ouroq t eu Biotoq uu uTreXoysiTO koci 
ocvTBCTTrevde Tr^og sf/,s, zen) ^ f^vrvip utjtou UTT'^XXoizro oiv 608 
roAJTvig rrig oilTicng. ottov as fjivj 7i9sX7j(rsv \XBy%ov ntoiyiTot.- 
(rd'oci Tuv wBWPcx.yiJLBvuv^ TTug TTBDi y cov ovjc ^9eXv;(re wu~ 
^£(r9oii, sy^uoeT ccurto 'sreol rovruv sloevoii ; Trcog ouv rsrep] 
TOVTUv, u Oiiciz^ovTeg, uvrov eiKog eioevcci, uu ys ttjv ocXri" 

20 9-S;«J/ ouv. BlX7](p£ ; Tl 'STOTB a,7roXoyYl(TB(T^OCl fJLBXXBl fX,Ol I 

BX. f/,ev yap rvjg rcov ccvopoiTroocov Qacruvov bu vidBi on ov^ 
oiov T Tjv avT-^ (ru^Tjvoci, Bv J'e rw {jlti iSoicrocvKr^vjvcci '^ystTo 

TVIV (TUTVl^lOiV BlVUt' TCC ^ yOCp yBVOfJLBVOC Iv TOUTCO oi(poCVl<TQ'vi' 

vxt uv}^Yi(rocv. Ttoog ovv Buooxa, (xvTO[x,ci}f/,ox,ug B(rTOii (pcc(rKCt}V 
BU BidBvoct, og oux, ri^BXvia-B (ToiCpcog 'jru^ia-'^oci, Bfjtov e9eXovTog 

T*? atJCUlOTOCrVI (^OCaOCVCO ^p'^O'OiCr^lXl TTBpl TOVTOV TOV TTpcc- 

y^UTog ; rouTO ^ fJLBV yocp '^^BXwoif/,Bu rcc tovtcov ocv^pa.- 
25 'TToooc (ootcocvtcrcci, a. (TUVvidBi koci woorspov ttjv yuvouyca. rocii- 

TrjV, f^TjTB^Oi, OS TOUTUV, TU TTOiTPi TU VjfJLBTBftU ^OiVOiTOV f;L7}- 

Xoi'VUfjLBvviv (pup^ocycoig, non tov ttoctbdcc eiX7j(poToc ew ccvro- 

(pu^ea TOiVTTlV OVK, 0V(TOtV CCTTOCpVOV, TtrXviV OVK BTTi -JOCVOCTCa 

<poc(r}co\j(rav oioovui aXX btti (piXTpoig. Oioc, ovv tocuto, lyca 
/3(x.(roivov 7}()BXyi(rcc isroi'^coia-^oii ttboi ocvrcov, ypoc\^oig bv 609 

y^OC^fJUXTBHa OC BTTUlTMfJLOCl T7]V yVVOcTzOC TOCVTTJV. (^U(TCC- 
' y*?] ^^ * ^'EV «&eXna'a Kara, rov-rav 3 ;jjjj ^^j^^^y 

'Ht aX))9E?] Id est, yvmrai <J>avEpo», in ToDto |U£v] Non sequitur toSto Jl, deesse 

lucem proferatur. aXij&i; h. I. non id quod videtar aliquid. Maliin qnoque oj toi/to 

vulgo solet, verum puta, significat, sed fxiv. Reisk. 

aequipollet diclioni ov 'hM^avov, non oh- 'AvJpaTroJa] Malim cum articulo ravJpa- 

scurum, non ignotum, h. e. obtinet primi- woJa.. Idem. 

geniam vim suain, unde iiotio veri post- <l>ap,waxoi?] Venenis. Theocrilns in Cy- 

modnin proiiiaoavil ; quamqiiain iiescio dope sea Idyll. 11. 1. sqq. Bion in fra- 

an apud auclores Graecos, qui hodie su- gmenl. 1. 2. Callimach. rpigr. 49.4. Sunt 

persunt, hoc significatu usurpatum iius- vero simul ie^amiovra, Theocr. Idjii. 2. 

quam locoium rt-periatur. Idfm. 15. Thomas Mag. p. 189. ed. Salraas. 

'AmXXauro — rn; aiTi'a?] Sic el Anti- Tzetz. Chiliad. VIII. hist. 239. sqq. p. 

pho ill or. TTSpi avSpaTroSio-jotou, cujns fra- 101. ed. Aid. Hauptm. 

gmentum nobis servavit Lexicon Sanger- EiXti<})!>Ta] Subaudi e praemissis lacite 

manettse MS.snii^ri yap aTTc^Hiit; rhv'ABma- repetendura : avrhv iavrS SavaTov /M.>)p^a- 

^e, nal a.Trr]>.\a.ynvrn^ nX-n^iu^ia^. H.AVPTyi. vaifji,ivw. Reisk. 

Ti TTOTE oTToXsy.] Nisime Anliphonlisar- Aia oZv ravTa'] Proplerea quod hapc 

chai.snius reprimeret.iioc est, concisae di- mulier jam antea veneficiis vitae patris 

clioiiis cousectatio, multa rotmidaiidae et mei esset insidiata. Idem. 

lubricandae orationi inservientia, ipsa riEgf airZv] Imo vero (M.£t' airaJv. una 

adeo saepe necessaria, elidens, suspicarer cum his adversai iis raeis, coram iis, qui 

b. I. leg. esse : Ti wot' oSv sTToXoy. Reisk, sunt mei fratres, e iioverca mca nati. 

'Ev TS!;Tai] Interim, cfr. H. Steph. Idem. 

Schediasm. I. ii. schcd. 28. r^ay.fA.arila>] Conf. Pfeifer. Ant. Gr. p. 32 ANTI^nNTOS 

VKTTocg as uvTovg rovroug szeXsvov ymtr^oci IfJLOu Trccpovrog, 30 
ivoc fjLTj a.vo(,yx.ot^ofjLivoi a. syu ^ sTrspuTco fjLVi XeyoiBv, aAX' 
s^ripjcei fAOt To7g sv ru ypoc^jL^oLTBiu) ^p7icr^a,i' Koct avro f/,oi 

TOUTOU TeXf/.7JpiOV OITCOCIOV £(rTOil, OTl Op-JCog KOil OlKOilCog ^BT- 

e^%0|Wa; rov (povsoi rou rsrccrpog. fit dfi ccTTczpvoi yivoivro rj 
Xeyoiev ^v] of^oXoyovfjCSvu, yj oix,v] uvccyycucoi tcx. y£yovorcc 
610 KciTi^yopsTv' avrvj yoco jcoii Tovg roc i^sv^^ 'Trupsa-yisuacTfJLi- 
voug Xsysiv roiXyi^yj y.ocryjyopi.7v ttoitjctbi. zociroi eu olooc y, 
£i ovToi Tsrpog sfil Ix^oursg, l-zzrei^-yj rdy^icrra, ocuroTg "^ liirviy- 35 
ysX^i^ OTl e7re^loii/,i rou Trurpog rov (povsa, ijS"6A>?crai' toc 
avopccurooa, a, rjv uuroig TTocpocdouvcti, eyco oe ^vj yj-jeXvjO'oc 

TTOipOiXoC^SlV OtAJTU, SVTCXA)^' UV fjLByKTTOC TeKpC^piOC TTOCOEl- 
XOVTO cog OVK BVO^Ot BKTi TO) (pOVU. SuV 0, Syu yocp Bif/,1 TOVTO 

f^ev ^bXuv ccuTog (3u(rccvi(rT'^g y£VB(r^oci, touto Sb rovroug 
avrovg tcbXevuv ccvr Bf/^ou Q,ota'uvi(Ta,i' l^o) ^vj ttov Blaog 
rctvrci. uuTcc rBTCf^Tjoioc bIvoci ug bktiv bvoxoi ru (povcp. ei 
yoi^, rouruv B^BXcvruv ^i^ovoct Big Coc(ravov, lyu ^os fjtTJ 
BOB^oif/.Tlv, rovroig ccv viv rocvroc rB^cfjtrjpiU. ro auro ovv 
rovro icoii sf^oi yBVBcr^u, bIstbo £^ou ^BXovrog BXsy^ov 
Xoif3BiV rou Ttrpayf/^ocrog auro] pc'^ yi^BXv^o'OLv ^ouvui. obivov 40 

BfjLOiyB OOKBi BlVOit, bI UfJLCCg fXBV ^TjrOUCTiV OiirSiCr^CCl OTSTUg 

ccurcov fjiifi KocroiT^'yj(picr'yicr^B, auro) Sb (7(pi(riv ocurotg ouk, 
ri2,iucrccv ai}coc,(rrui y£VB(r^oit ^ovrBg Ccc(ravi(rui ra. uuruv 
avo^ccwoooc. TTBpi pcBV ovv rouTuv OUK, ccovjXov on oiuroi 

* * iin^terZfjLi "hkyoiiv * * touto ^ * a.tsrriyyi'K^n 

* DesuDt vlv - - - - - Ivoj^oj tS <})ov». * Deest Je. 

253. Hauptm. I. coramotumibo. Mos auctori cuiqae sims 

'EcTEpaJTi^/ai Xlyoiev] Sic dedi de meo, in proprias loquendl est ; et prJEterea facile 

optativo, pro vulgari I'Si^ajtSi /xh XsyoiEv. fiat, ut occurraiit et inveniantur passim 

ne vi coacti ea dicerent qua: egn interroga- locoram ejus dictionis excinpla, cnjtis 

rem. Reisk. Seculus Bekkerus. si' Ti? iiovilas nieas aures nuimiliii feriit : quae 

tirBpurmt, Xenopli. Mt-m. I. i. c. 1. 9. niibi iiovitas videtur, ea fortassis aliis est 

ToTi; iv rx y^a/x/jLaTtlx'] Scil. yi^/pa^jUE- res trita. Idem. 
voij Liw' Ifxou. Rkisk. 'H Ji'xn] Magistratus, undecimviri re- 

X^?<r9ci(] Subaudi tovtoui;. inilii suflicie- rum capitalium, coram quibus servi tor- 
bat bos, adversaries meos,e mnncipiis lor- queudi essent, verum fateri recusantes. 
qaendis ea solummodo perconlari capita Idem. 

accusationis, qua; ego in scliedula per- Ev olia y, Ei] Nura sic Antiphon, anti- 

scripsissem. Idem. quae, abrujitae el inarticulatse dictionis 

TEx^iifiov Jixaiov] Offendor iioti nibil araans, reliquerit, an potius id, quod pla- 

insolcntia dictionis : exspeclassem potius iiior, et aliis usu trita loquendi ratio sub- 

T. ixaviv, pr.xserlim cum slatim insequa- jicit, scil. eS alia, y, on, ei — in dubio re- 

tur, art o^flajc xai Sixaiaij jufTEfp^o^ai tov linquam. Idem. 
fovia T. TT. Non ideo tamen quicquam h. 'H^iais-av] V. Harpocr. v. a^ioT cum KATHTOPIA ^APMAKEIA2. 3f» 
.J e(pevyov ruv WDcx,')^^vrcav t^u (rocCprivBiav 'ttu'^sitOoci. tjostocv 
yoio oiKsTov <r(pi(Tt to kohcov av(x(poiV7;a'Of/,Bvou, oxrre <Tico7rco~ 
fjcevov icoci ccl3oc(rocvi(TTov avro sxcroci s^ovX7i%<tocv. a.Xk 611 
113. 1 ovx i^jCte;"? ^6, (a oiv^peg, \yuy £U ot^a, aWcc (Toc(pBq 
7roiilj(r£rB. toajtoc f/,ev ovv f^s^^i tovtoV "srsoi oe ruv ys- 
vofjiivuv TTBiocccroy^ai v^7v Oivjyyicroca'^oci rvjv uXtj-jSiocv' oikt} 
OS Kv(3spvi^(rsiev. 

y. TTTspcpov ri iju Tvjg vjfjt,BrBpocq oiziug, o 6t%£ <J)<Xo- 
vEdtJ^-, OTTOT^ Iv ix(rT£i oiccTpi(3oi, uv^o KccXog T£ ycccyocQog, 

5 Xat (p^Xog TM TlfJLBTBpCt) TTaTDl' KOH ^V OtUTtO UTCXXXcfiCfl^ VIV 

^(Xovscog BTTi TsropvsTov ef>i,eXX£ xoirao'Trja'cKi. tocvttiu ovv 

'WXJ^OfJLBVV} 7] fj(,7}T7]0 TOU CCdeX'-POV Bl!yOi'Yl<rO(.TO (piXyjv. OilCrd'O- 
fZSVV} OTl doiKsTo'Qui BfJ(,BXXBV VTTO TOU OiXoVSW, fMSTOC- 
TTBfJb'SrBTUl, KOci STtTBl^TJ rjXQBV, bXb^BV OiVTri ^ on KOit aUTH 
UQIKoTtO VTTO TOU TTOCTOOg TOV Vjf/,eT£pOU' St ovv e^eXol TTSi- 612 

Qecr^oii, £(p7i lycocvri bIvoci BKBivv tb tov ^iXovbuv (piXov TToiyicroci 

KOil OtUTin TOV BfJiOV TTOCTBOOC, bIvCCI (pOtCKOUCTOC OiVTrjg [jCBV tovto 

10 shpvj^a,, BKBivrjg a V7r7]pBTrjf/,oi. TjpcoToc cuv ocut^v bi e-7£- ' oTt Kai auTJjJ tti; 

notis. Hauptm. 

Aix»] Pro h Ji!t». Etiam haec nota ar- 
chaism! est, oinisslo articuli. parcit anti- 
qnitas sacpe verbis, etiam necessariis, et 
rursns eadem alias copiosior est jnsto,aat 
per se plana, ant jam dicla moleste incal- 
cans. Reiss. 

y. KaXoj te xaya&oj] Lege Miscellanea 
nova Lips. VIL p. 105. Haxjptm. 

KarctTrriirai] Num xaraa-rhTiiv. Sic 
certe fertusus loqaendi. veruin infinitivns 
aor. 1. sfepe qaoque vices gerit futuri 
primi. qnare hand decernam. Qaoniam 
Antipho personas discernere nil cura- 
vit, qaJB indiligentia orationis perspicai- 
latem nebnla quasi quadam perfadit, qnfe 
labes est oraloris teterrima. javat perso- 
nas certis notis insignitas proponere. al- 
(rdofim ergo est accnsata, aecnsatoris no- 
verca, ab eo, non vero, sad, ut paret, ficto 
nomine, sed illo apposite, Clytaemnestra 
appellata. Imitantes hoc exempliira, vi- 
rura peremlum appellabimns Agaraemno- 
Tiem, accusatorem, qui privigniis est, 
Orestem. Reisk. 

Tlubo/xijyf] Potest esse et partic. indef. 
?. qnod et editio Hnnov. praefert, cam re- 
eentior editor [is Bayerns est] proprinni 
mr.Iif. Hauptm. 

'E^sXXiv] Ilia pellex Philonei. nisi is 2 iSe'Xot 

potias Philoleas est. Reisk. 

METowEjUTTETtti] CljtKmneslra pota ar- 
cessit ad se pellicem. ^X&sv] pellex ad 
meam novercam. Ixi*£v] Clvlaemnestra. 
auT«j peilici Philonei. aSmoiTo] novproa. 
Sed videtnr potiiis post Hhkhto aliqaid 
deesse, et oralio ad hnnc ferme randam 
integranda. te; aSmoXro imi roZ <I>iXovsai, cJ; 
Ktt; avTrj utsra Tou 'orarpo; r. h. illi [peilici] 
parari injnriam a Fhiloneo, qaeraadmo- 
dnm etiam sibi [novercae ] fieret injuria a 
patre meo. Idem. 

'ESIXot] PelJex. WEt'&sr&ai] sibi, nover- 
csc,morem gerere. e^ji] noverca.Ijtov^ liva.i'] 
aiebat penes se, novercam, esse, eksivii] 
peilici. air?] sibi novercse. Ideji. 

'ExEiVij — ttuTJ]] Cam editione HanoT. 
ponit Bayerns casnm tertium iitEivp eiavrn 
[at et Stephanas dedit. R^isfe.] sed ad 
ixttv>i referri debet. Hauptm. 

AuT?;] Suam inventam, novercae pata. 
iWivfij] pellicis. '^pcl)Taj noverca. aicriv] 
pellicem. s^s'Xoi] pellex. oi] sibi, novercae. 
xal ri vTeiff)(sro'\ peHex pata. Reisk. 

'Titspirn/jia^ Aldus et Bayeras legunt. 
[volnit dicere dant vel exhibent. Reifk.] 
Sed est uwTipsTD^a [qnoraodo jam dndnm 
Stephanas edidit. Rei$k.^ iiTrnjsiTnj dici- 
tnr, licet ab lp£T))-remei descendat. Re- 
spondet autera JittKavra-ai. Hauptic. 34 A N T I O n N T O S 

[A.STC6 ToZtOC STVX^ ^ T^ ^iXoVSCO 6V YlstOXiSl OVTCC ^lepoi 

An KTrja-iu, o (5e irctT'^o o e^og zig Na^oi/ TrXeTv g^LtsAAs. 
KoixXKTTOu ouv "^ slvui e^MSi rep (^iXovsu rr,g aurrjg oaov 

613 OCfJLd f/,6V 7Tp07rif/,\pOil Big TOV llSiOUKX. TOV TTOiT&QCC TGV efXCV 

(f)iXov ovTcc locuru, cifJLix, oe '^ucocvroc roc Isau iaricarai 
SKSt'vOV. 7} CUV TTCcXXctKyj TOV ^iXovsu 7]icoXcv^£i TV]g ^V(ri(xg 15 
evsxsv Koii ^eTTfi/dTj vjo'uv sv ru Yleipotie'i, olov eiKog, s^vov. 
xui BTTBiorj ocuru sre^uro roi Ispcx,, evrev^sv e(3ovXeu£TO ij 
avUpuTTog oTrcog civ auroTg ro (pxpfzuKov ooir]' "srorsooi. isrpo 

OeiTTVOV^ Vj OiTTO OSITTVOV. BOO^BV OVV CCVrV ^OUXBVO^BVin bsA- 

Tiov bIvcu pcBTo. osTttvov ocuvxi, rcug KXuruipcv7}iTrpixg rrjg 
Tourov (jLTirpo; \j7!ro^7}>co6ig aptcc ^luytovovcrcx,. Koti ra ^bv 
uXXoc pcocxpcTcOog ctv Bivj Xoyog TTspi rov obittvou b^oi tb 20 
614 Qiyiyyicucr^cci, vf^l'v r ccicovcroci' aXXa 7TBioc6(roi.cai roc Xoi- 
•jtcc ug BV l^occ^vraroig vf^tv diTj'yvja'oicr-Jciit, cog yByBWiroa 
jj coo'ig rou (puppcocxou. btztbiotj yocp BOBdBiTrvvjicsia'av, oiov 
eiKog, fjiBv '^vcov A/V KrYjcriu tcoucbTvov VT^roos^opcBvog, o a 
luTrXsTv TS fjLsXXccv y-ocl irocp dvapi BTocipu obittvcov, (Tttov- 
oocg r Bwoiouvro x.on Xif^ccvcorov u-utbo avrcov BTTBri^BcroiV' 

' Tiv *iX5Vsa!V 2 li^^ ^viiv All ' Deesl tTvai, * Ittsio^ Je ?«■«> 

'Ovxa] II. 1. accipio pro yiyvo/txEva S>)- hero patriqoe men, ea in re pr»ceplis no- 

/xoa-lii, et Si^Jiv pro Jc"v .^i^eiv. |{eisk. vercre mex fiimolans. Pos.sit quoque Ji.t- 

Ktti iirnih a ?ff-tty] Aat xa; aat Se dele. KCvoCc-rt legi, ut at! EJo^ev ainji reticat. [in 

Id£M. accusaf. leg. esse, penes me duluo vacaf, 

'EtiSuto] Poslqiiam ab ea sacrificata seil intervenit ambiguilalis nonnibii de 

erant sacrificia. respoiidet aliqnatenas inodo inlerprefandi. Nam prater ilium 

Gallornni tucr. Hauptm. modnm, quern in annotatione ad li. I. pro- 

MsTaSErTTVcv] n. //lETa TO JE'Trvov. II.Ste- posnj, succurrit adiiuo alius, qui prrtha- 

PHAN. Non intercedam eqiiidem. verum- beiidus illi sit, an postliabendus, in niedio 

famen, cum Aniiphon aniet, antiquoruni relinqnain. Potest nempe vocabulum illud 

raore, brevilatem, illiusque brevitatis ge- ctiam reddi, inter pocuta misceudum atque 

BUS hue sit, ut arliculi omit(anlur,ip$eque minhlrandum, ut ab ino^nHat;, cum quo 

mode TTfo Jei'wvcu et iiri JeiVvou dixisset, jam non cohajrebit, per interjecluni com- 

ntrumque sine articulo, aci|uiescam b. 1. nia sit dispescendum, idqae vocabulum 

▼olgata?, censeboque nil esse uiulandani. accipieiidum, pro lit txy tTroSuxiv, vel 

Rbisk. KaTo. rai iiroQmtti;. Access, ad sua Antiph.l 

TouTcu] TTujus adversarii mei,qui nata Idem. 

inaximuH fralrnm, Lorumque et matris 'YwEp airZv^ Cum aspero, sui quisqne 

oausam mlvcrsns actorem tuebatur ; qui causa. Philoncus pro se thura spargebaf , 

actor eornm matrem, novercam snain, de Jovem Ctesium rogans, ut rem sibi, sir© 

txdo patris in jure postolabat. Quia per negolialionis, sive per rei rustic* 

cansa bxe communis ernl reo cum reli- prosperitatem, angeretatqnelocupletaret; 

quis fratribus, matrem communem defen- pater mens autem, ut na?igatio, quam in- 

deniibus, ideo modo toCtcv, niodo TotiroDv, grederelur, secuuda sibi el fausta esset. 

promiscue Qsurpat orator. Idem. Ide.m. 

Aia*evor«-a] Num JiaxocDcrav. ut redeat 'ETrsTi'^Esrav] Scil. -rj)' ic-p^apa, tliuribulo, 

fid Jsr»«t. ut ip?a, pel!e\, yenenum daret pruais candentibus. Idem. KATHrOPIA OAPMAKEIAZ. 35 

26 17 ^6 TTOiT^XoiKvj rov (^iXcv£co Tvjv a-TTO-Arjv ai/,a, ^ BKXiOV(roc 
BKiivoig evx^l^^^oig a ovtc ejU-eXXe rsXeTa-^oii, u oivd^eg, 
hsx^i TO (pocpfjta.>cov. aca aijcu ■clo[/,6vvi ce^iov ttoibTu ttXbov 
^i^uci rco ^iXovBU — I'crcog, bI ^olr, ttXbov, [xuXXov (ptXTj- 

(TOfJiBl/V] VTiTO rov (i>iX0VBCO' OUTTU yOC^ 'nOBi U'TTO TVjg ^yi' 

Tpviocg TYig Buvig bPocttoctu^ubvti, 'srplv Iv rw KoiKcp tjovj ijv — ' 
rea ds TTixrpt rco vjfjLSTBpu BXot,(T(TOv bvb^^^- >£«* bxbivoi bttbiovj 

30 d-sTBO-TrBKrccv, rov locurcov (povBot, [jiBTa,x^'^%<^[^'^°^ bxttivou- 615 
(Tiv vcrrxTTjv ttgctiv. pih ouv ^iXovBug Bv'^Bcog TTUpotx^'^f^oi 
a,7ro^pr}(r}iBi' tie 'urocrri^ TjpiBrepog Big voarov BpcTriTTTBi, b^ 
yjg Koti aTTuXBro BiKoa-rc/Sog, dv^' uv vj ^ p(,Bv hocytovvicroca-Oi. 
BX^i Toi BWix^iooc Zv otJ^ioc 7)V, ovoBV ciirioc oixrex. — rca 
ya.Q OTj^o'iioiuu T^o%<(79'er(ra TrotoBOo^y] — ,17 6 "^ociriot rs 
^'(5"}?, Kocl Bv^pcvj^eTcroc kou ^g/^ou^^TjVao-a BCJi, ^oiv V[/.Big 
re Tcoci 01 9"eoi QeXu(n. 

35 <5". 'LyJ-^cc(T^B CUV ocru ^iKotiorB^oc ^BYicro[^a.i vucov Byu, 
7] a^BX(pog. Byoj ulv rui rB^vBuri vptocg jcsXeuw Jcon rca 
vioiytTifjiBvea rov utoiov X9'^^°^ ri^upovg yBVBcr^Foci. ourog os 
rov [xsv TB^vsurog Tfepi ov^ev VfjLocg airvjo-eroa, hg a^iog aai 
iXBov Koil'^ l3o^^Biocg y.ou nuupiocg Trap Vf^cav TL»%erv, ocQBug QIQ 
Kui aytXBug Trpo rvig eif/.u^[xev7jg v(p ocv 7jXi(rr BXpi^^ '^°'' 

* ^yX"''""* * Deest fxiv. " a'n'.a * y, h S») Kai 

nttXXaxi rov] Alias fi interposuisset. vero ilia, quae in culpa et causa fuil, 
verurii in Antiphonte nesoio an minus tu- quippe (juae et escogitarit scelus, eique 
lUiD sit idem pittcipere fieri. Idem. perpelrando iiiuuum operanique pric.sti- 

'E)tp^Eou9-tt] lino vero l>';^£Oija-a. libantes teiit. Idem. 
enlm vinum ettundebant quideni, pueri S'. Tov ai'Siov p^^svcv] Colixret cum Ji5i;t>)- 
auleiM rainistraiites, el qui eoruni loco es- fA,iw. injuriam in perpeluumaccipit is, qui 
sen!, lit pellex hie loci erat, inCundebant earn accipit, qiise nullo pacto posimodum 
in pocula, aqua a se contempeiatum. vul- reparari possit, cujus generis injuria est 
gataiu defeiidere qui velit, il!i sic erit in- caedes. nam iiiterfectus ad vitam revocan 
terpretanduin. Ixp^iavs-a ejc ts3 Kpar^^i; elj iiequit. Idem. 
w KuXixa. Idem. 'axXeSc] Cadit ille inglorius, qui ab 

*Eve;^6i] Vel sj'X.-'^' iiifundit simul. Loc iniinicu tollitnr irabelli, JgRavo, igno- 
in magna familia iiiunus poclllalorum. v. bili, iion aperta vi, sed es occulto per 
Acta sciciet. Lat. T. II. p. 1^:7 — 183. insidiarum veluli cuniculos o()priiueiile, 
Hauptm. fraude tam repentina el lam callidaet c(b- 

MeTa;^Eiji^'j7y-EV£i(] Amplexantesalternis, ca, ut lu neque pcsleiii depellere, neque 
modo hie, luodo ille, ulnis, et osculantes. hostem ulcisci possis ; praesertim si ab ca 
jiescieltanl nempe.Lanc ipsam pel>icein, manu cadas, unde par erat le non solum 
cum qua lasciviebant, vencnnm ipsis in- inali nihil inetuere, sed vel maxima (ideia 
fudisse. Pro Tov inalim Trn. Reisk. atqne praesidium exspeclare, ab aliis im- 

OiS'lvavTia] n.oiSEvaiTia. H. Stethax. petiliim. Idem. 
Pcleratquoque sic corrigi ciS'lv aWia. o3- Ue^l t?; ely-a^y..] Merito Trapa legit Ge- 
a-a, quamq)iain ill culpa non fiihstt. Ueisk. . snerus. Hauptm. 

' 'H 5' alritty', h Jii xa.j] Sic dedi denieo, U^t rnq it/xajy-.l n, ffjo Tiif tlf/,cif,ui- 
pro vqlgari h V ahta n 3J>i, Kai, foBmina »»;. H. SrEPHA.s'. Nulius etiani dnbito 30 ANTIOriNTOS (3iov IxXtTTcou' UTTsp ^6 TTJg ccTtTOKTSivoco'vig asr](TeTUi ^a^e- 
f^iToc KOil ccTsXea-Tcx. Koct ccvvi}cov(rToc Koci ^soTg ycoci Vfjtlv, 40 
diofjievog v^cov a, txvryj socut'^v ouk iTTSitrs fA,fj Kcxx.oTex^i'}'' 
aroci, vueig ov ruv wwoktsivuvtuv sctts ^ovjSoi, ocXXa 
Tuv ex, TToovoioig ccTro^vyjO'xovTcov, acci rocura, v<p uv tjjcio'tix. 
e^^^Tjv oaiTOug ^Tro^v^tnceiv. tiotj ohv ev VfiTv rovro scttiv 
617 op^cog oictyvcovai, o Koci sttoivjo'ccts. deviO'eTui o Ufjtuu ovrog 
fjcev VTTsp Tvjg fx,Yirpog "^rvig exurov ^co(r7]g, rvjg iKiTvov dtu- 
^pyjcru^evvig cajSovXcog re jccci u^sug, OTTug ducviv fjcv d<w, oiv 114.1 
u^c(,g TTSidi^, chv '^oizrjKBv' lyco o v^jcoig vwep rou irocrpog f^ou 
-eOvecoTog caTOVfjcoa, oTTug ttocvti TpoTiru oi^' Vf/,e7g ae, OTTug 
oidcocri oiKvjv o* ocdiycouvrsg^ toutou ye evsKoc aoci oikoco'toh Scaligeram qauque wpo dedisse, laiuet- 
si scbedje GoeDsiaiiae ei irafx tribuunt. 
Keise. 

Aeo'jUEVoj vfAuv'] Gesnerus addil : sub- 
audi vc! adscribe -TnibcF^ai. Nos qui- 
dem dubitamus vfxvv ita subsisteie posse. 
JVialumus itaque ad xaxo-n^'/'na-ai referre, 
licet hoc verbum duplici soiitentia reci- 
piatur, turn astutam et male artiliciosain 
excusationein, et liinc ab>oIulioiitii), turn 
callide coiiceptuiii parricidium, quod ipsa 
iieiitiquain fvitaro laboravit luentibus iu- 
sioaans. Fit tamen id salvo nieliore ju- 
dicio, quoniam iiiiprliuis locus ille vexa- 
lus Qildipuiii quacrit, nee nostra nobis 
plane satisfacit conjectura. Halptm. 

*A alrh — fxh KaKort^vna-ai^ Locus per- 
quani ardiins, uude sententia vix tolera- 
bilis et vix exputabilis exsistit. Adver- 
sarius Ulcus (hacc est actoris oratio) vos 
judices rogabit nt nolitis yanoTS^yeTv, ma- 
ils artibus, ncquitia uli, in ea fcpniiua con- 
deninanda, qua; ip.sa in aiiinniin inducere 
>ibi non potuit, ut a nequitia se abstineret. 
Ergo filius pro niatre deprecans severi- 
tatuin anJHiadversionis in venelicam ap- 
peliabat xaxorej^viav ? Filius nempe ma- 
trem defendcns.aiebat cam insontem esse; 
et condemnationeni ejus habebat pro con- 
spiratioiic judicum, actoris itiiqua; causas 
faventiuin, suam vero, icquissiniam scili- 
cet, preinentiuni. Aut ha;c est exponeu- 
di et excusandi iiujus loci una ratio, aut, 
si quid video, alia nulla. Keperiat, qui 
polerit, meliorem. f Defectus unius parvi 
vocabuli Triibicrbat iVm inihi tcnebrasobje- 
ccrat inipenetrabilfs, donee inciderem iti 
locum buicsimilem Noslri,p.792. S.ed.R. 
awtp alrtl a'<pa; ai/Tot/; olx. itnucav, qu,x 
ipsi libi non crcduot. vel iu animum non - Deesl T>;';. 

iuducunt, ut vera habeant, ToSra iijmS; 
a^iov(ri 'sn'ij-at, hico nt vos vera credatis, 
contenduiit vobis persuadere. Est ergo 
loci bujus uostri base vera lectio JeOjuEvof 
vfA,iuv 'jTsl^is-ia.i, a. avrh tavrhv olx 'imiat, 
/xh xaKOT£p^v?ffai. rogans vos, ut velitis 
[aut sibi, aut matri suae] credere, aienti 
veruni esse, quainquam ne ipsa quidem 
credit, scil. in bac re nulla mala fraude 
earn esse usam. Et video nunc Gesneruni 
quoque prorsus eudem modo locum hunc 
emendasse, quamquam omittenda Latina 
interpretatioiie dubium reliquit, quomodo 
locum jjutaret accipiendura et reddendum 
esse. Possunl verba a avTh iavrhv olx, 
iTTiitrvj eti:!r;i sic accipi, (juam rem, scil. 
TO fuM xaxoT£p^vSj-ai, abstinentiam a mala 
fraude, ipsa non potuit sibi imperare, et a 
seinipetrare.^ccess.arfsi(a/l/i/i;;/(.] Rkisk. 
"O y.iu Treir.TSTe] Gesnerus o tj wotntreTi- 
quid facliLri sitis. vel quid faciendum vobis 
putetis. verumtamen respici potest ad 
anlecedenleui pellicis condemiiationem. 
Hauptm. 

'ETToths-aTi] Num TToj^o-ETE. id quod 
vos etiam facietis. Aut bene si vulgafa 
habet, non satis intelligo. Nuni respicit 
ad supplicium pellici irrugatura r Reisk. 
Eli(3ouX4)c] Lege pro affovXci;. nisi a fit 
a&;-oi(rTix3v et avfnriy.ov. Certe non im- 
prudcutiac mulieristxc accusaturoratione 
tota, sed impictatis et considerata; ma- 
litiae. quoties autcni lu eta coufundantur, 
Mnntefalconius docuit. Retinens a.BovXcui; 
editio Hanoviensis vertit lemere et impic. 

H.Vl-PTM. 

AiXJiv fx.h JaiJ Aovvai iUnv, puniri. Ly- 
curgus 21. 5. Idem. 

A«] Scil. noverca meaManibus patri* 
mci. IlLUk. KATHrOPIA OAPMAKEIAS. 37 

lyEvea-d-e kocI £X,Xyi^rjTe. koc] syu f/.Bv £7re|£p%0jtta< Xeyuu^ 
'ivoc cu) ^iKi^v ci)V "^^iKVjKS ««t Tifxu^yia'Ci) TO) T£ Ttraroi tm 
5 vjfjLsr&gco xai roTq vofjcoig roig vf^ers^oig' txvtti x,xt oi^iov 
f/.Oi jSoTj^Tjcrui vi/,a,q cc'sroiVTug, el a'Kyi^ri xiyu' ovTog as 
rKvccvTia., OTfug vj roug vofJLoug TFocatdovcrcc fZTj oco oiktjv uv 
^(5Vjdijjce, ravTv /3o)j3"oV }ccx.^s^crT7]>cs . kocitoi ttotsoov oikuio- 

TEPOV TOV ex, TTOOVOlCCg CCTTOKTeiVUVroi OOVVOCi OiiCYIV, '/] y.1fl ; KOCi 
TTOTSOOV OlKOCiOTepOV Ol'^TsToCCl f/,CX,XX0V TOV Te^veCoTU, V} TYjV 

uwo}CTeivix.(Tccv ; eyu f/,ev qI^jloci tov Te^vecoTu. xoci yup 018 
oiKcciOTBOov zul ocTicoTeoov xoii 'orpog ^euv koci vr^og av^pu- 
10 T/Tuv yivoiTo vuiv. Tiovj Qvv eyca cX't^tco, ugvrep Kocxeivov ccve- 
XerifJtovug acci oivoiKTKTTuig ocvttj oi7rci}Ae<rev, outco ycca ocuti^u 

TUVTTjV UTTOXeCr^CCl VWO TS VfJLUV KCCt TOU ClKCClOU. ?f fjCBV 

yocp ezou(ricog kui CcuXeucra(roi tov '^ocvoctov^ o o ocKovortug 
ycoci (2iocicog ocTre^ocve. TTug yccp cu ^taioog ocTTS^xvev, oo uvopsg, 
og ^y enTrXsTv efjceXXev ex, Trjg yv^g TTicroe^ ■srocpoc ts avopt 
ciUTOV (ptXco ^ elcTTioiTO ', 7? oe, 7refA,T^a,(roc to (pxofjLocxov xoci 
15 xeXeu(ru(rcx. Ixelvu oovvui 'srie7v, ccTrexTeivev -^fycuv tov 'sroc- 
Tepoc. iSToog ovv tocutviv IXeeTv a^iov s(rTiv, 17 ouooug Tuy- 
^uveiv Iff up VfjLuv^ VI uXXov tov ; viTig avTrj ovx vi^ico(rev 
eXeyicoci tov ccuTvig uvdpcc, ixXX avo<Tkug xoct oc^a-x^poo; uttco- 
Xecrev. ovtco obtoi xoci eXee7v eiri To7g ccxovcnoig 'syoc^vjfj.oc.o'i 
fj(,ocXXov irpocvixei rj To7g exouo'iotg xoci ex nrpovotag ocoixy]- 
[zoiO'i xcii uuoipT7ipccc(ri. xoci oogTTBp exelvov avTrj, outb S'gouf 61'^ 

' yivona ' yi TrXsi'v ' ia-rtaro ■• aZrn 

'Hfjt.tTi^oi;'] Ilatiovieiisis et Bayerus voia, nal ayaBa. 'SToWa. a diis ah hoinini- 

malunt l/xiTifOi;. [Jamdadum id Stepha- bustjue pax et benevolentia et bona inalta 

nns dederat, unde Hanoviensis edilor vobis coulingant. Idem. 

reddidit. Reisk.'^ Andocides 1. 156. 'Exous-.'a'cj Aut post ixsc/^i'iuf, aut post 

Hauptm. tov Savarov deest i.'ni\i7i, vel airlxTEtvE, 

TauT>)] Scil, iv ttiTi'a, Idem. vel l/unp^aviis-aTa. Idem. 

Ta!JT» xa;] Videtur j/ip interponendam QaMarm'\ Scil. cwexteivs. Gesxeh. 

esse, etenim hactenus quoque, hac de causa, 'EimaTs] Malini cum augmeiito tla-ria- 

quooiain le^es a vobis vindicari et salvas to. Rlisk. 

servari convenit. Reisk. AiJcUj Tuy;^av£iv] Misericnrdiam conse- 

Ovroi; TavavTttt] n. ouTos's TavavTia, «, qui, Atticis. v. Casaub. ad Suetoii. Cali- 

o^/Toj Se TavTttVTia. H. Stephan. eZ/Tcj Se gul. c. 29. Hauptm. 

TttvaVTia dedi de Stephani et Scaligeri oD'to) Je toj xai IxeeiV] Scabra et hiulea 

seiitentia, pro vulgari oZroi 6 Tavavria. oratio. non succurrit nunc melius visum, 

subaudi aftSiy. aut accipe adverbialiter. quara fort. leg. esse: oC.x cTSev S'ti o-Lij/yvst^J!* 

Reisk. ^X^'"-' ''•*'' £^££i'y, non iiorat (inirabuiidus iu- 

rijo; Se£y xai wpof av8§«7r«)v] Aut, si ui- terrogat et slomachans) non nurat ilia, 

hil b. I. deest, genitivi hi cutD accusativis ennvenire, «£ — ? Vol 9ii;)(^i ii nal ~,- i 

Qiutandi sunt, aut dcest aliquid. e. c. tv- Reisk. 38 A N T I O li N T O £ 

cu-7 rj^uocg cut uvd-ocoTTOug ^£i(rcc(ra., a.7rcoXs(rsv, * ovTto zcti 20 
au<»; u^ u^w:/ jcxi tov oikxiov oiTroXofzsvyj, kcci fivi r\}yo\}(Tcx. 
f4,'yir ocidoug y.Yjr eXsou utjt ciia-)(yv7ig uvi^sfjuocg TTua vuuv, 
Ty;g oix.ciiorc(,rr,g ocv rvy^ot rifx.C'jpioig. 

£. Quv^ccCco OS eyuys rr,g roXfJLvig tov a,0£X(pov KOii Trig 
oiocvoiccg TO OiOixo(rucr'^cx.i vvrep Ti^g fjivjTpog bu el^^vai uvj 
•TTSTTOiTi'iCivai TccVTOi. TTccg yccp ccv Tig 6t) SiOSiT], oig uri 'KOCp- 
tyivsTO uvTog ', ou yocp orjTTOV fxc&pTvpcov y ivccvTiov oi itui- 25 
foovXsvovTig Tovg d'avocTovg ToUg iriXocg ^JLr^yjxvuiVTcci ts kou 
TffupucT'A.^votCpva-iv^ cx,XX cog fjctzXicTTa, ^uvavTcti Xoc^paioTO,- 
Toc KCKi co; cx.vd'puwccv fxTjoevoc sio&voci' ol d eTnQovXsvouevoi 

CV06V KTUCl TTplV SV CKVTO) 0)(rt TU KUKU y TjOTJ, KUl yiVU- 

CKucri TOV oXs^pov ev u tKTi. tots os, eccu jjav ^wuvtcci 
620 noit (p-joivcocri ttoiv octto^uveTv, kcci (piXovg Kcci ccv ocyaa tovg 
Tovg o-(pBTepovg ^ocXova-i •koci fAocoTvpovTai, koh Xeyovcriv 30 
uVTOig u(p uv ccTToXXvvToti, x,cci S7ri(rK7]-z;rT0V(ri Ti[jccop7ia-o6i 
<r(pKr;v avToTg 7iaiKV][xevoig' ci xocuol ttcci^I ovti o 7:cx,tv,o, 
Tif}v a-jXiocv Koci teXsvtcciocv vo(rov vocoov^ eTTScmyjTrTev' sccv 
06 TOVTUV oif^ccpToivucrty ypavifjcoiTct ypix(pova'i, xcti ciytiTag 
Toxjg (r(pBT6^ovg uvtuv £7riKO!,XovvTui fzccoTvpoig, jca; ^tj- 
Xova-iv v(p cov ccTToXccvTui. xocKsTvog sfxoi veco sti ovti 
TuuToc sarjXu(re vcoci eTTSCTTSiXsVf u ccv^ceg, ov TcTg eccvrov 35 
covXoig. 

^ . Ef/,oi fA.iv oZv 0ir,y'/iTui ycoci [3sf2ovibriTOii tu TS^vscoTt 
xui TU) vofxu)' ev u^uv 6 ecrrt (TxoTrerv to. Xoittcx. Trpog vfxxg 

' cSto) Havrh " xa) /xh <pQa.raia-i 

Tu'^o' T{;aa;fiia?] Similis generis iwedi- est eVi -rJ, Jii to — Aul TcX^uIiTot [vcl 

talmties tl e\eiii|il i paNsim inve.iiinus in To^jUai»Ta] Siofjt.. Idem. 
saoris. v. Josuaj Vll. 25. Judic. 1.7. <i>6ava/^i -cj.h aTrc^anTv] Oinisso Trplv !e- 

,^^l^y geriin (fiSavcus-tv a'SJobaveTv. nini morle pra:- 

f. ToD aJsXc^jo'J] SiToproximnininsequens veiiiatiir. viiJelur autein liic scriplor iiiibi 

serviiiur, bene li;il)ebit li. I. geniiivns. cam aiiiare brevitatem, ul, qua; propter 

e;;o vero iiullus ilubilans, to vitiosiiin dical, atl ua jam re«.pi(:iat. Gesner. 
esse, de qac» sliiiim storsiui dicam, suspi- Kal <f>iXovi] Farticula copnians vidc-fur 

o»r h. I. genitive accusalivom sudicit-n- prodere, liic aliquid deesse, e. e. vlali 

dum. aiq.ie les;. esscTo>a5£K^6v. Ueisk. lilios, vel aSeX^foof fraties, el atuicus. 

TFf Jiavoi'aj] Si solum siaret per se, nil Reisk. 
e» i.nVmlerer; vernm copulatura videns f . 'E/aci jccsv] Expositum igitnr a me fuit 

cum TiX,«,>if, oifjUB sal)jeclum, cui iion negolium et auxiiium prasslilum, cum 

optime ron-.eiiit, suspicor leg. esse t'tit niortuo, Inra legi. temere Minialus: jnej^i- 

avoiaf. Idem. tur dirigit et mortiio opcmjerre et legibui. 

To iis>x4c-aff5ai] Imo vero tw Jio^t*. id Haupt.m. KATHrOPIA cDAPMAKEIAS. 39 TOtg KOCTU) fA,SASiV 01 'i]Oncy}VTUl . mIxxeiv] Habet Aldas. emenda jaixsiv 
€0 cniilidentius, dfim et Gesneriini mecmin 
senlire video. Pra;fert Hanoviensis fxi\- 
X£<v,sed intprpretatio ciirtB fore. Idem. 

MeXitv, oi ri^ixjiVTai'\ Ail fjci^av snbaudi- 
tur Tourcov, sive id pro rnasciditio, sive pro 
ntulro accipiiitiir. Si priiis, lum o" rcdi- 
bit ad lifimities. horum hdiiiinum, qui laisi 
fuerint injuria, curam gerere. Sin aulem 
pro neutro toutuiv habeas, Inni erit sen- 
tentia, baram rerurn, cadinm pula dolo- 
sarum et clandeslinarum. o? polest ad ho- 
mines, sed el ad deos referri. posterias si mavis, 0? erit reddendam, (jn/;ppe 711?'. lae- 
delialur iitiqiie, ex opinione gentilium, 
niitnen deorum inferorum, <|uihus exosura 
erat genus onme mortium violeiilanim, 
ante fataleni horatn alicui coniparalarum, 
earumque ipsi ultores habebantur ; et 
templa eorum, qnornm templonim san- 
ctissiranm cl amplissiiniiin ipsa telliisest, 
cinore polliii existimabantur. Qiiodsi 
tanien riJiKrivrai nnn ad homines, sed ad 
deos refers, pro oT malim £i legi. deos ar- 
bitror non inallum transmittere, si violen- 
tia ipsi locsi fnerint. Reisk. ANTIcDHNTOS 
TETPAAOriA A. KATHrOPIA *ONOY ADAPASHMOS. 

AnOAOriA EIS TO AYTO nPAFMA. 
7. EKKATHrOPIAS O YSTEPOS. 
g. ESAOOAOriAS O YSTEPOS. ^ a. KATHrOPIA OONOT AnAPASHMOS. 

rnoGESis. 

621 ITANTAXOY fxh rh oiJtEiav 'avt«(>wv IvSeixvurat Juvftjatv, jM.aXi<rTtt S' sv rauraig ra"; 
TETpuXoj'itti;, Iv afc auTo? tt^oc ai/Tov ayxvU^nai, Suo yip iiirEf toS aarnyo^ou Xoyavi; EiTraiv, 
Wo ;tat tTTff Tou ' c|!Ei;yovToj IjUSXE'TJijrEV, Ofjioim; iv a^<{)OT£po(f £i;Jo>tijWaiv. eoixe jUEV ouv outoj 
Xoysf TM Au5"iou Xoyj; tm 7r«f Misciviiv yey^a,y.ij.ivii' ip^EJ 5' ah-rS to. tHj uTro&EtrEa;? osJe. 
ava^a;p£y ti; otto Sii'srvou eu^eSh c-uv tm a«oXoi;&« (Tuj/xEJC'/tA^tEvo?. ^wETa tbv alrov teXeu- 
T^v o-uyysvri? Tlj auTou xartiyo^eT E;^9p5u auTou, OJJ TrevToi^Koro; tov <f)ovov 5 afVETrai. o.^sy 
CTop^ai-jWOC '1 o"raa-t? aTsX^;, £» (MOVOu tou 'jtpa'tiiitov awta-rafxtvoi;. 'H Je top Xoyou Siaicsa-if 

622 auTl). EV |U£V TO~f TTpOOl^lOlJ ^ KttTaO-TttS-lV o 'KoyOJ 3 ouK £;)^£l, 5'<i TO fjcflTTOtl TW S'Xhv WpiBSl- 

O'^ai TEp^VflV* app^o^EVo? SI t5v ayavaiv, it^tirn i)(_^y)Ta,ro avaigEo-£i aiTiSv, Si (BV aTTiSet^ev 
on oiiJei; •• auTov Taiv otfEiXovTOJV iffoyotiSiivai SiE<})9£ip£V. E^Ta Tt^ua~rr,iri to ■nrjayjwa Eij to 
SE~^ai OTI 1^ ETTiSot/Xrij aTTE&avE, xat Xoiwov IjOiSaXXEi tlq Triv ^ |3ouX»i<riv Triv Se Taiv eXej/- 
jjotfv aTraiTiis-iv Xuej t? fAapru^ia, tou JouXou. eTt* wapExCae-j? xat ETTi'Xoyof. vcog f^su 7!rB(pvKoreg, ^^TrBipoi ds ruv 'TTOocy^ocTUV ovrsg, ev 
oe TOVTco rvig '^Xi>cicx,g KccQECTTcoTeg sv w KoocTKTTOi (poovsTv 
ctuTuv ' eJfTi, TTotxTTUcri, ^ocXbttoi Kcci oiocyvuo'^vivcxi KOCl 5 
osi^^vjvoci el(ri, ^icc yup to ^zyz^og tou kivouvou, bk, woXXou 
TTfjv cca-(pccX£;oiv uv e7ri(3ovXsvov(ri CicoTrouvTeg, ou ttdotsoov 
BTny^itpoucriv yj 'syot.cryig UTTCxyiccg (puXoacTjv 7roivj(rcovToii. yivu- 

' XtyovTo; • -rh •A.ara.a-r. ■'' Deest oCx. * avruv * 'Koi.nri.v 

^ Deesl 0;. 1 tif rk "TrfayfxitT iyt, ;^. x. yvna-Qr.ycti 

YnO©E2l2] V. Tajlor. ad fragmenta ciildiibio tleest iiftSou'Kiuiuriv ol — sin au- 

Lysioo p. 24. awapim/x:? est oralio, in tern cncdes ex insidiis machinenlnr lii, qni, 

qua personm niillrfi nominaliin appellatrc, nnti loco nobiliore, liberalias edDcati, aot 

5P1I, ex niiminam nolis ab aliis distinct^!, indole el sagncitate non contemnenda a 

ftiPiint. F\Ei4K. nalnra prapditi fuerint. H. Stcphani con- 

*Av 8' ixavaJ;] U. oi S' ixavii,-. II. Stf,- jeotiira rem implicat magis, quam cxpedit. 

fH*N. Non habet av quo refentiir. pro- Rf.isk. TETPAAOriA A. 41 (TKOVTug o\)v Vfj(,a,g ^pyj tuvtu, %uv otiovv eiKog tj^ocduXoc- G23 
€ijTe, cCpoopa, TTicrTeusiv avTu. vifA.s7'g o , oi STre^sp^cusvoi 
Tov (povoVj oJ rov oclriov ix(pevTsg rov dvottriov otuyto^zv' 
10 (Toapug yap oiooi[zsv, on wcx.crvjg Tvig 'srcXzcog f/,ioiivof/,svvjg 
VTT avrou, sug (xv oico^^vj, to t ex,o-£l2vi[jcoi vifx,£Tepov yive- 
roct, TVjg ^ VfA,eTspocg a^ocpTiocg 7} ttoivvi zig rj^j^ocg rovg ^jlt} 
aiycociug oicoKOVTOig ccvu^upeT. ocTTocvTog ^ oe rov fjucca^ocTog 
ocvof)(^copQvvrog £ig vj^a-g, ug txv ovvufjCB^cc (ru(pi(rTcx.rcic^ 6£c24 
0)V yivuorzof^ev, 'n'£iPix(ro[A,e'^u vf^'i'v otjXovv cog UTVSKTSive rov 
avopoi. Ovre yap auKovpyovg HKog ccTTOKreTvai tov av^pcoTTov* 
e^ovr£g yap av Ta if/,aria evps-iviiruv ovoeig yap av tov Se] * olhU a<pmiv. ciiTt.- - - il^iBticra.v. X^h raZra] Levi transpositione facta 
seiitentia clarior fieri potest. yivanrKovrag 
oiiv vfAO-Q Toura, ^^h etc. Gesnek. Nos 
opinaiunr posse parilnr participium iiifiiiiti 
locum occupaie, vel eTva^ ineiite jungi. 
Hauptm. 

Aaixofjtev] Saidas v. uaraXa^eTv laudat 
TOV avairiov naTaXaffovrat; rov airiov a^6~va«. 
Idem. 

'T'Zis-' aiiToS] .Sell. Tou (pcvian;, vel tou al- 
tiou. Reisk. 

'A<rl(3u|Ma] Si scil. indicare el in jure 
persequi oiuittamus enm reuni, quein eer- 
ie scianius scelus conimisisse. Pro Sia^- 
yBn iiiim leg. est Jsip^&? ? Idem. 

'Tf/.eTifa; ay-a^ria;] Si neinpe vos, a 
nobis indicio falso decepti, pro sonte in- 
soiitem luorte puniveritis. Poiiil casura 
geminuin. Aut vere reum non indicaraus, 
aut insonteni pro sonte. Priiis facientes 
in causa suiuus, lit vere reus irapanitus 
abeat. Posterius facientes, inducimus 
judices in errorem. Utrum ergo facimus 
boruin, semper necessario reatuin ipsi 
nobis coDtrahimus. Nam .si reticeuius 
liomicidre, quern nor;mus, et soli norimus, 
nomen, piaculum penes nos solos luanet. 
Sin antem falsum indicamus, culpa erroris 
in condemnando et plectendo insonte com- 
missi, non tangit judices, qnos fraude no- 
stra ad male judicandam perduxerimus ; 
(ex lis enim, quae docebantar, illi recte 
jndiearant ; quod decepti fuerint, culpa 
eornm non fuit,) relabitur ergo culpa 
etiam haec a judicibus ad nos. Quum ita- 
que neque tacere, neque falsum reiira in- 
dicare nobis expediat,necesse esl,utqaem 
Cffidis volunlarie patratae accusamus, eum 
certo norimus illam caedem perpetrasse. 
Idem. 

"aw«vtoc Tau] Scil. euy. Bajerus hie solum incisum posnerat, junctis post tra- 
<f>E<rTaTa * * [id est duobus asteriscis. 
Ueisk.']. Gesnerus potius iiiterpungit, et 
legit ttTravTo; ovv fxii.irjji.ci.'rQi ava^wfovVTOi 
Elf v/jiai;, 'icag av ^uvdy-t^a, caipeo'Tara. 1^ 
cJv, cum igititr omne pinculum in nos rc- 
dundet, qnam (quousque) poterirj^us pla- 
vissime ex iis, qrite cognovimus, demonstrare 
vohis staJehimus — Sic et prae la;?, af et 
prae Sw(W|U£9a, Syva/L/taSa prajfert. Haui'Tm. 

"AwavToj ToD] liiterpone ovv. Relabente 
igilur in nos solos onini reatu et piacalo, 
lam illo, quod totam civitatem premit, 
quae cEedem innltam transmittal, lamelsi 
nulla fraude id facial, sed solum mode ex 
ignoraiilia bomicidas ; quam altero illo, 
quod conlraiiitur insonlem plectendo. 
Reisk. 

'Hfxai; 'iui(; — ] Tlorl^ov, hfMag, iit; aV tvvi- 
fxi^a <Ta^., h, aTTavroQ ovv t. fj,. av, elg hf*3.t 
ajg av. S. <r. H. StePHAN. 

'i2?] Qua causa, sive ratione, vel Tt'f. 
Hauptm. 

'A'SjIkteive] Reus non nominatus. 
Reisk. 

Tov avjpa] Id est peremtum pariter non 
nominatum. Idem. 

o2t6 yaj — ] Nam nemo alius poluit 
scelus patrasse, quam bic. l) non latro. 
2) non temulentus aliquis. 3) non conci- 
lalas in enm e jiirgio et convicio repen- 
tino. 4) non jacolator a mela aberrans. 
Sed hae soloe sunt suspiclones, quae de 
auclore caedis exsislere queant, si hie 
quem aio fuisse, homicida non fuerit. 
Verum nnlli illarum omnium suspiciouum 
hac in causa locus est; propter causas 
sigillatim perslrictas. Ergo nihil reli- 
quum manel, quam ut hie reus, quera in~ 
dico, scelus peregerit. Idem. 

Zlpi^wav] Reperti forent homicidae, 42 AN TioriNTor io-'x^arov mvduvov ttsd] Tvjg T^u^vjg kivovvsuuv ItoI^'/iv jc/x] 15 
y.xreiDycx,crf/,sv7]v ttiv ct)(psXeia,v oiCpvjKSv. ou fjLviv ovos TTccpoiVYjO-ocg 
ovosig oi6(p'^6ipev ccvtoV syivucTKZTO yocp a,v vtto ruv (TVfjL- 
020 'TTOTCov. ov^£ fjc'/jv QUO Ik Xoioooitxg' ov yocp acopi rcov vvktuv, 
ovo Iv Ipvi^iDt eXoidopovvTO. ovoe f^vjv ccXXou (TTO'/^ulofjLivog 

iTVX^ TOVTOV CV yC6p OCV <TVV TU XiCoXoV^Ct) OlS(p^eipSV CCUTOV, 20 malefici sen latrunes spoliato cadavere, si 
vel fuga sibi consulaissent, qaalis locnfio 
non intVequens. Iterom mire iMiniatas : 
lalUum enini habere vhi stint, ni respe- 
xerit ad ipsuin cum famulo necatura. qui 
census valere posset, licet ille prior ac- 
commodalior ad sequentia vldeatur. 

II AUPTM. 

Ei^sSus-av] CoUigit sic : susplcio bnjiis 
CJcdis iu latroiies cadere nequit ; quia ve- 
stibus jacentes spoliassent. Atqui ambo, 
lam berus, quaiii servus, cum vestibus re- 
perti sunt. Ergo latrones eos non occi- 
derunt. Sed av sic erit tolleiiduni, si ei- 
^B^ns-av uon ad latrones, sed ad peremtos 
refertur. [Servaiidnm si ducemus av, leg. 
erit ouK t)(ovTi;, non sine particula iniiti- 
aiite, quod sic dictnin idem erit, ac si 
dixissel more solito : ova av ivfiQno'av exov- 
T6f. nam si a latronibas peremti I'uis- 
sent, cam vestibus reperii non fuissent, 
sed nudi. iipibvs-av sine dubio ad perem- 
tos erit referendum. Ad latrones enim 
si referatur, hajc exsistat, multis modis 
absnrda, sententia : vam si latrones ecs 
jugulassent, repertij'uissent latrones, haben- 
teseorum vestimenta, Primura jacentiaexa- 
nimatorum corpora reperiuntur, non ho- 
mines vivi : deiude, necessc non est, fin- 
gere, latrones ibi locorum mansisse, nbi 
Testes peremtorum potuissent nuta; esse : 
turn, necesse non inagis est comininisci, 
latrones vcstes Lominuni ase peremtorum 
corporibus suis indaisse ; nam poluerunt 
eag etiam vendere : denique, si procui ter- 
rarum abissent, quis ibi vestes ignotas 
noscitasset, etianisi eas geslasseutr Ac- 
cess, ad sua Antiph.^ IIeisk. 

OuJei? yap av — ] Nexus argumentali- 
onis, adumbrals iiiagis, ut coojectando 
elici debeat, quam exposit?e el declarata-, 
videtur bic esse. Nemo, cui sit iiiimicus 
capitalis et imprimis (brinidnudus, quern 
ni dc medio toliat, ipse pcrierit, nemo in- 
qiinni in ejusmodi loco conslitulus oppor- 
tnniinti m oblatani ilium iniuiicum tollen- 
<li palialur e mnnibus elabi, sed ulatur 
polius ea, pra:scrtiui si opportunitas ilia 
Kponle sua obvenerit, ct facinus faclu fa- 
cile sit. Atqui reus, qucm ego caddis in 
liuc. liomine patralx acruso,constitutus in ejusmodi loco erat. Oderat hominem, 
quera peremit: metuebatenndem,atextre- 
ma sibi mala minantem et comparantem. 
Inveniebat earn in solitudine, secarum, 
de periculo sno ne suspicanteni quidem, 
ideoqne inermem, et ad defensionem sui 
prorsQs imparatum, sine proteclore et vin- 
dice, et indice sceleris adeo. Ergo fecil : 
ergo tam insperatara,tam exoplatam occa- 
sionem pra^terlabi passus nou est. Idem. 
Bekkero obsecundans transpositionem 
feci. 

'rz<f£XEiav] Commodum ex eo exsistens, 
si tu inimicum tuum, capitalem, quem 
certo noris tibi pesliferum fore, de medio 
tollas. Idem. 

'A<})wev] Dimisit. Respicit locus potins 
boniicidam, qui capitis sui periculo faci- 
nus patrat, quam interemtum : subit is tale 
periculuni capidilate opuni, bonoris, vin- 
diclre, bine ntilitatis cujuscunque, quam 
diniiltere non vult. Temere Miniatus : 
nulltis euiin in extreme anima periculo con- 
slitulus priiparatam it ucquisitam vtili- 
tatein dimisit. scribit hoc ipsuni et pia;- 
ter rem, et practer orationis coiitextuiu. 
Hauptm. 

'Eyiviff-xETo] Reliqui compotores facile 
euni noscitassent, indeque protinus accu- 
sassenl, si quis compntor alterum coni- 
potorem per temulcntiam inleremisset. 
Reisk. 

'Ek ^0l5oplaJ] Tacile subjice e prsemis- 
sis repetendnm, JiEiffisi^sv ay tij av-rov, 
Idi;m. 

'EXotSofouvTs] Subiiiidi ay. Non videntur 
jurgium inter s« conimissnri fuisse noctu, 
el in solitudine. Cur nonP quia nemo turn 
audis'set. Solemus enim (sic tingit so- 
phista, cujus argumenta persa^pe sunt fi- 
culnea) solemus, probra alteri ingerentes, 
non hoc speclare, quocum pungamus, sed 
illud magis, quo alii, audientes dedecora 
proscissi, eum avcrsenlur. Idem. 

ToiJtou] Scil. Tcu xitfxiwu, Tou <po)iiv6iy- 
roi vZv. Idem. 

Ov yaf av] Subaudi e; afxa.^Tr.o'ag tou 
imoTrov, toStov scfovEucrEv axaiv. Idem. 

tS axoXou&ou] 'axoAckS'oj h.l. priraarium 
nomen pedissequum notat. In perditisorati- 
onibus udliibctur ct adjectivam. Lexicoii TETPAAOriAA. 43 

ecTToXvoi^svYjg ^e r-^g VTro'^tocg ixTTixa-i^g, uvTog o ^ocvarog e^ 
I'ori^ovXYig KTroQoivovrcc fjLVivmi ccurov. e7r<9"e(r9"a< hi rivex. 
fxocKkov siKog e(Triv, vj rov [jcsyixXa. {/,ev kukoc. 'TT^OTTiTrovyoTOc, 

vog ouTog. eK TTOiXociov yocp e^-J'tfos" cou aurov^ itohKccg ^z.v 
jcou fjisydXoig ypo!,(pa.g ^lu^ccg ov^sf^loiv elXsV in os [/,si- 
25 ^ovg 7C0U 'TrXsioug ^;w%S'6K, ou^eTruTTor d^rocpvyoov ikocvov 
[zspog ruv ovtuv awofSsf^XviKe' roe, d ^uyx^f^T^ '£f ^^ KXaTin^g 
^voTv TDtXuvroiv yeyoocfjL[/,Bvog uV uurov, (Tvvsiocog (^bv ocvtu g27 

TO tX^lK71f/,0i, BfJCTTStpOg <5" UU T^g TOVTOV OVVOCf^BCOg^ f/^VT^a-lKCX.- 

x,cov ^£ Tuv B^irpoa-^Bv^ BiKOTcog fjiBv eTrsQovXevcrsv, eiKorug 
(5" dfjLvvo^Bvog rrjv 'i-^^potv ccTreKreive rov avopa. vj re yap 
e7i'i^U[/,i(x, TTjg nfJLuplocg cx,f^v7Jix,ovoc ruv Kivowcov tcu^ictttjctiv 
30 oiVTou, TS (po(3og rcov 6'sn(p£poy^svuv koc-kcov £Z7rXvia-(ro}U 
•jspixorspou eTn^eipsiv eTTTipev. vjXTric^s re rccoe pcev opoicrug 
KOii Xvi(reiv oiTroycreivag ocurov kui oc7ro(pev^ea-'Jtx,i. rvju y^a- 
IIG. 1 (pTiv' cure yocp eTre^iivoci ov^evoi, kXX ^e^vjpc^v ocvrviv ecreo'Ucx.i' 
el're ytoci c^Xoivj, rif^upTjcroipcevcd KocXXtov eoo^ev ocvru rocvra 
TTocd'/eiv^ y\ dvav^pojg [/.yj^ev avno^ua-ocvra. vtto rvig y^u(p7ig 
^lUip^up'^voii. (TO(.(pug ^' vi^ei uXua-o^evog auri^v ov ya.^ uv 
Tov^e rov ocyuva. evo^i(rev cc(T(paXe(rre^ov elvoti. Ta piev 628 
(^iot.(Tci^evoc rocuroc ea-nv aa-ej^vicoci ccvrov. (xix^rv^eg o et 
5 f/,ev -TroXXol 'n'otpeyevovro^ TroXXoug uv 'sra.^eo'xo^e^oC evog 
Se rou daoXou^ov TrapuyevoLcevov, o\ rovrov i^aouov pcccpru- 
pyi<rQU(TiV. BfytTTvovg yap en a^^ieig, ocvocxpivcy.evog vcp ripcuv, 

Sangerraanense MS. ' AnihovBa,. 'avtk^Sv. deesse'v^rlf kavrov <fo^ovfMw^. stiimet ipsius 

TO. i'BJ0(j.iva. y.a\ a-ufA^wva. Hauptm. causa meUiens. quo membra sibi mulao 

'AizroXuofjihigl JA est avai^ovjj.ivn^, dilu- respondeant. Idem. 

ta,refuiata. Reisk. Ka&iVTitriv] Malim Ka&i<rT>i in imper- 

T^q Im-l-Uq'] Num pro arliculo siifli- fecto, ob insequeiis e-nr^pEv. Idem. 

ciendum est tkSe sic, aut oUtk? : veruiii TaSe] Ma\\m 'Tax<i. Jortassis. Idem. 

vereor, ne hoc sit ad vivum resecare. rjacfiw] Sacrilegii puta : quo etiam pro- 

Idem. ximum al-rriv refertur. Idem. 

Er;),^£v] L. TtoWaq — yfa.<pa.q hdi^aq ovh- Ovrs ya{] OiJs leg. videtur. Idem. 

fji,tav bImv, sapiiis actor verniuem in judicio Eite] Malim ei 5e. Idem.^ 

superavit. Ad Eurip. Hippol. v. 1002. TaSra 'sraVxEiv] Scil. to aXSvamai To? 

Valckenaer. F. eIxev. Tavi-OR. Sic E-nro^weva; tm lixSvai Ti^wpiac Idem. 

dedi de meo, pro vulgari £7x}v. Nullam To'vJe] Subaudi tov wegi 4>ovoi;. Idem. 

causam vicit reus, munquam hunc, nunc 'A(r4.aXE(rTEgov] Subaiidi IkeiW tou wgo<r- 

exanimalnm,condeninavit, quamqoam PiE- Sokod^evoi; 'WEpi U^oo-uXia?. Idem. 

pissimeia jus a se vocatum. Reisk. Magru^e?] Scaliger niavult fxapru^ni 

EiKoraf fxivj I'ost £i)ioTa;f jWEV videtur nuUa necessitate. Idem. 44 ANTIOXIN TOS ^ rovrov fjLovov E(pv] rcov TTocpovTuv yvuvoci avTovg. s^eXsy^o- 

fJLSVOg VTTO TB TUV sIkOTUV UTTO TB TUV TTOipOiyBVOf^BVUVy 
' OVOSVt TOOTTU OUTB OlKOClUg OUTB (TVf4>(pBp0VTC0g OCTTOXVOiT UU 

629 v(p v^jLuv. o\ TB yoca I'snlBouKBUovTBg oivB^iXByycToi ocv elijcai/, 
Bi f^rf} WTTO TUV "srccpocyBvof/.evcov f/,ri^ vtto tuv BiZOTUV 10 
^B^eXs'y^uvTUi. (X(rv[Ji,(popov ""3"' vf^Tv B(rT] tovob, jzix^ov aoci 

aVOCyVOV OVTU^ Big TOC TBf^BVT] TUV 6bUV BKTIOVTOC ^lOCtVBiV 

TVjV ccyvBioiv uvTccv, sTTi TB Txg ^ uVTug ToocnrB^ocg iovtoc 
(rvyKixTa.7rif/,7rXava,i Tovg avxiTiovg' bk yocp tqutuv ui t£ 
dcpopiai ^ytvovToct, SvarTUX^^? 3' cul Trpcc^Big kcc^kttccvtui, 

OiKBlOCV OUU ^pV] TTjV Tl^tdOlUV Tjy^CrcCfjLeVOVg, aVTCd TOUTU TO, 
TOVTQU dcTBlSvjfjCOCTDi dvOi^BVTUg, IdluV fJLBV TVjV CTV^CpOpOCV, 15 

y.oc^upoiv OB TVjv TsoXiV icoiTU(rT7](roii. jG. AnoAoriA Eir to ATTO nPAFMA. rnoGELiE. ' TOUTO 

s 


OMOAOrEI fjiiv Tr.v m^xTrn e'x^'"' '''^^ "'5°* '^^'^ TE&vuxoTa o aTroXoyou/uevo;, ajvei'Tai $£ 
G30 T5V <})ovoy, xai yiK/jLYifioy tou (xn TTEsfiVEuxivai miiirai ^ rhy £j^9f*v. Xlyfi yap oVt Ip^&^o; 

3 Deest b\ * Deest auTaf. 

6 Desnnt nv c^^pav. 

pafrata fuisset. Reisk. 

Ta:v oiXErSv] Lege olnirxv. Taylor. 
[Quod ego non intelligo. Reisk. Clare, 
ut puto, EixoTav V. C. scribere voluit.] 
Nam subaadienias tZv tavrov. Non vi- 
detur, sed proculdubio leg. est twv eIxo- 
Tstv. ex argumentis probabiiibns et con- 
sentaneis. docentinsequeDtia : si fx,ny vtzo 
TiiM 'Tra^ayevofjiiviev , fxhy Im tZv tixoTouy 
i^fKiyj^aiyTai, Reisk. 

OixETJDv] Leg. esl oixoraiv [sic] decent 
hxc, qiiDE inox sequHntur. Gesneu. 

'E^EX£y;)(cvTai] Conjunctivas ll^i\iy)(jii)i- 
ten videtur esse convenienlior, vel optat. 
I^EAEj/^^oivTo. Reisk. 

'Aa-(i/t*<fopov] Asyndeton lioccine sit, an 
aliquid desit, qais deflniel ? Anliquitatem 
certe, qn<-im ha,- Aiitiphontis reliquia; spi- 
rant, baud dedecet ista orationis qnasi 
rigiditas. Sin auleiu taiuen statnainus 
copnlam ab hoc loco abesse non deberc, 
iegniiias In Se xai afru/u.<^opav, vel siiniie 
quid alind subjicicinus. (dem. • 

'Etti yl Ta;] ri. ETrirE Ta;. ILStei'HAS. 
Gesneu. rvSvai auToLf] Hie oroissionis signa * * 
ponente Bayero, Gesnerus observat, pro 
TOi/To, si legas toUtov, et pro ajroi/j, airoj, 
non opus erit asteriscis : perfecta enim 
est sententia. Quocam et nos facimus, 
licet in contextu nihil aasini uialare. 
Hauptm. 

AiiToLj] Haec obscura sunt, et sine re- 
cto sensn Tidenlur esse. Forte leg. touto 
/^covov i<!fri rZv Traf ovTuv yvivai alrlv, id est, 
i(l solum euni hoc itovisse corian qui ade- 
rant. Sic sensus foret clarus el manife- 
stus. Pai.meu. l\Ii!ii quidem, oplinie 
Palmeri, oratio tua ob.'^curissima est, et 
senlentiam ex ilia tua inlerprelandi ra- 
tione non modo non claram, neque mani- 
festam, sed ne ullam quidem coUigo. 
Mea sententia duilil Antiplio sic : toDtov 
fxiin £<}») ritv 7rajo»Ta;v yySi-itti oiitsj (aut 
ai/TcS), de toto glnljo sicariorum.qai c.X'di 
in(errnissent,uemincni aIium,pr,Ttcr(|Hani 
hunc, no.scitasse, vel, alius nnilius vnltuin 
sibi notum esse, pr.xtcrquam linjus. alroZ 
si pra;fcras, erit id, non gcnilivus, sed 
advcrbiuui, xbi, ibi loci puta, nbi cacdcs TETPAAOriAA. 45 W.61/0^ £;!'«; TOiV TTOCVTCOV OCV-JDWTTOOV. TUV f/,eu yOiO OCAAUV 

25 ol ^u(rTV^ouvTeg, ottotuv fjilv vtto %s/|ttwj/o$' ttovcociv, svoioig 
yzvouBWig TirtxvovTOd cTtxu oe vocrvjO'coa'iv, uyizig ysvofjcsvoi 
crulovroci' loiv ^s rig ocXXtj (TV[x(popoc >ccx.TaXufjcl3ocvYi ocvTOvg, 
Toc evavTioc "^liviyivo^Bvcx. oviv7j<riv. ef^oi os C(^v tb ccv^^wTTog 
uvocTooiTZug rou ol-aou eysvcTO' ocTro^ocvuv rs, ytocv cc7ro<pu- 
yu, iKotvoig Xunrug kui (ppovricocg sfji,(3£^X7iycev. sig rovro yocp 

30 (2upuSxifA,ovlcx,g T^KU, cogrs otjk u^aovv fA,oi ea-nv ef^txvTov 
ocriov Kccl SiTCUiov TrccpiyovTO, fjcyj oicx,(pQoco7ivui' dXXa ycoiv 

^yj TOV tXTTOKTBlVCCVTa, SVOCOV SZ^Xsy^CO, OV ol TlfjCU^OVVTSg 

ctUTu u^uvoiToi svpeTv el(r]v, uvrog "^ Kocrocoo-^aig (povEvg 
Eivoii a.voo'icog aXucrof^oci. Koti 6|Me cog oeivov f/,ev Trocy^a.- 
XsTTov (poio-iv eXsyx^a-Qai slvcui, ug o' ^Xi^iov e£ avruv 
uu s'srpu^u (pccvepov etvcct ipyotcroifxzvov to s^yov. ei yocp 
35 vvv ^loc Tvjg e;;^^pug to fjuiyz^og elxorug v<p v^xuv xoiTocao- 631 
Kovucci, Tu-plv epya.(roc(r^ocL bikotboov viv tov eioora, tviv 

VTroV^iOCV TY/V Vl)V Eig SfJLS. OVCrOiV, JCUl TOJV OCXXcOV £1 TIVK 

eyvuv £7ril3ovXsvcvToc uutu, oixKuXveiv [jlocXXov vj uutov 
Ipyoccrot^Evov elg ezovtriovg koc) mooTiXovg uVoij/ta? i^nre- 
(TSiv. ex, TS yolp ocvtov tov epyov (puvepog ysvo^zvog oiTtcoX- 
Xv^iyiv, Xcc^uv T£ cru(pug ^^£iv ri^v^e t^v utto-^Iccv elg Ifxe 
40 ova-ocv. oS'Xicc ^jlIv ovu Trdcr^Ct), [a-ti ccTeroXoysTcruoii f/,ovov 
^i(X^o[xevog\ uXXoi Kca Tovg (XTTOTCTSivavTug (potvepcug aoi- 
Tcca'TTjcroii' 'ofjuug ol y^oci tovto iTtix^ipyirzov . ovosv yoco 

' KUT i[jt,(,u Tw aWiav * Deest TaJv. ' litiyivifji.iya, * xaraSoxuS si f 

$', TtfxufoZvTi; ttiiTfti] Vindictam necato me reciimbentem hand ignorans, si quern et 

qu(Erentes. Hauptm. aliurum cognovissem insidias ipsi strtien- 

Ei yaf vZv] Tag prodit aliquid in ratio- tiiim, prohiberem potius ah instituto, quam 

cinin deesse, in banc ferme sententiam : ultro in apertas suspiciones inciderem. 

avrol Tri-VTiin ovte? h^i^idnaroi, Tovrt) (fa- Hauptm. 

critovTEf, OV TtoM TouVttVTiov Eixof 5v /t/taXXov Tov EiSjTa] Id cst, E/xauTov. interim baud 

Ciiai. ipsi cumsint omniumtardissimi , aien- repugnabo si quis Ifj-avrh d^ora, leg. esse 

tes id, citjus ])rorsus contrarium veriim esse autaniet. Reisk. 
erat consentaneiim. Reisk. oSs-av] Non improbo. fuit lamen quuin 

ITpiy Ipyasrao-flai]' Significat il nal fxh de lous-av snspicarer. veruni lamen re- 

i^yaa-afx.evo^. Gesner. currit inconlincnti et pag. 117. 7. vul- 

EixoTE^ov] Vera similins fuisset, sou rei gata. quare satius erit in ca acquiebccie. 

conveiuentius, ut cjusmodi suspicionem in Idem. 46 ANTIOnNTOr 

itTiK^OTspov TVjg avotyzvig ^ 'ioiKSv bIvoci. e%w de ov^xf^u^ 
ccXXug eXsy^Eiv ^ l£ uv roug ccXXovg o KUTvjyopog oct^o- 
Xvuv avTov TOP ■javocrov (p'/icri ^vivvsiu ef/,£ top (povecc ovtoc. 
e< yotp^ TOUTUV dvaiTiuv ooycouvrcov etvui, Iv ef^ol rx^iKyj^jCcx. 

<pOiV£lTXl, TOUTUV UTVOTTTUV OVTUV^ lyU d BiKOTCOg Kcc^uoog 

doicoiTjv elvoci. 'Ectt; ^l otjh ccTretKog, ^g ovtoi (poc(r]v, 111. I 
uXXa. SiKog ocoook tuv vvy,Tuv 'TrXavu^svov e-zzr* To7g luot- 
Tioig oioc(p^(x,pYivo(.i. TO [/,£v yccQ i/,7] e>cov^y]voci ovoeu (rvjueiov 
ecTTiu' £1 yap f/,vj B(p^7j(ruv 7erepi^u(ruvTeg uvtov, dXXcx, ti- 
632 vocg 'sr^ocnovTug (pof^Tj^EVTsg a,7reXi73-ov, l(Tu(ppovouv koh ovx, 

t^OClVOVTO T7]V (TOOTmiUV TOV KSOOOVg TTDOTl^UVTSg. £1 Ss 

f/,^ KOii £7n To7g If/^ccTioig oi£(p^ccpvj, aXX £T£POvg l^uv aXXo 5 

T< Ka.}COV 'TTOlOUVTOig, IVOC fJLVj fA,VjVVTVig TOV UOlKVJfjtOCTOg y£vyj- 

Toci, oi7rs<7a,v£v vw auTcov, Tig otde ; Tovg oe f^vj ttoXu 
vj(r(rov £f^ou fzicrovvTocg uvtov — '^TJcrex.v ^e ttoXXo] — vrug 

ovx, £i}COg 7jV £fX,0U I^CCXXCV OlOC(p^£'l'oOCl aVTOV ; £K£lVOig f/,£V 

yotp (pocv£^oi vjv ^ VTTo^jicc £ig l^jcl ovcrcc, lyoo ^£ V7r£p £%£lvoov 
VTiToiiTiog B(rof^£vog crucpug ^oeiv. tou oe ccycoXou^ou ij jWap- 

TUpHX TTCOg CCpia 7n(TT£V£(T'^Ut BCTTIV ; UTTO T£ ^ yocp TOU 

Kivauvou £K7r£7rX'yjyfA,£vov ocutov ouk, £lzog yjv Toug cc-utojctbi- 10 
vavTug yvcovixi, utto t£ tuv ycupicov a,vocyivoo(TKo^£VQV £T3-i~ 

' IJo^Ev * eyny ^ touo-Je ^ Dcsunt ria-av - - aJro'v ; * Deesl yap, 

fejavarov] Practer causam Bayerus ha- qiiiJein causa interemtus sit, scd alios cum 

bcl 0av5VTtt, cum explicari tlebeat, i/Jsam vidisset, malejicium aHudfirteperpetrautes, 

vecis ratiouem indicare me homicidam esse, ne sceleris index Jieret, uh illis interfectus 

Ha u ptm. J'uerit, quis novit ? Scilicet noii multo mimis, 

EipSncrav TTE^iJu^aVTEj] Noti assecnli sunt, iputm ego, ilium odio habeutcs. Equidcm 

scopum ipfos vestilius plane spatiandi, quem arhitror priiDa verba concessioiii, sed 

sigiiificalum etiani ailoptat TTEfiSiiai. Idem. aXXi interrogation! servire ; quod et 

rifOTi^EvTEc] Salutem lucro praferentes. apud Lysiam fieri, docebit index, cum 

Ii>F.M. Lysianus [sic exaraverat Ilaiiptmniinus, 

El Je ^^ri Kal] Kal videtur prodere, hie volens fortassean Tayloranus dare. 7?fis/i.] 

aliqiiid deesse. Num sir. leg. est, £i Je fjt,ri, turn noster. Porro Tovg Se riiihi conje- 

sin autc.m minus, scii. factum est id, de cluratn novani ineipit, oinissione Gra;cis, 

qiiK agitur, tuui addit, quasi interpreteni norainaliiii Atticis, baud insueta. Conf. 

.suas sententia; acturus, xai ouk etti tok I. Orat. IV. §. 14, sqq. Editio Ilanoviana 

J. hoc est, si vemo eum occidit cupiditale post ri? oTJe ponit (lefeclus signiim ; Mini- 

vestium. Aut lege ei Si no.] lAni-rrl. IliasK. atus aulcm inserit, ccctcris servis in testi- 

AXX ET£j-cv;] AXXa nonnunqiiani siinul monin dicendo nnn credilis. Idkm. 

intcrrogat. 2 (Jurinth. VII. 11, vel Iiorta- "TTro te toD] Videtur yaj inserendum es- 

lur. Jlunier. Iliad. I. '.tSQ. ."394. Actor. X. se, ad iiiinc niodum : vmn yaprov. Rf.isk. 

20. Lamb. IJos Observ. Miscell. c. 19. Tuv x-upiV/] Imo vero Taiv ov xv^litiv. ah 

line. Hauptm. jis quorum in potestale non csset, quibus 

il; oiii] Dcseruerat hie. Ablini codicis non liccret tornienta ei adniovere, per 

fidcm Hayerus, quod ct Cesiicrns obser- (|u;e vevilalis confessio ab eo cxprinicre- 

»al, siniul interrogaiidi sigr.iim accnralc tur. Idem. 

jungcns, duni vcrtit : uum vero ne veslium 'Awyivrus-no/wEnvJ 'Avayivws-tcojUEvoj esl TETPAAOriA A. 47 vevcoii ^1/ eiJiog. dTTKyrovfjievuv ^s koc) tuv aXXuv dovXuv 633 
ev TccTg f/,oc,oTvpioiig — ou yao ^ a,v &[^ot(TDCvlcQ^zv uurovg — 
'TTcog diKociov TOVTM ^ocoTVOQUVTi '7Ti<nB\)(Tocvr(xg oiu(pue7pon 634 
f/,e , 6i OS Tig roc eircoru oiXvjtiecriV ttra. vjysiTui ycocTu^oco- 
Tvp7j(roa [/.ou, rocvrov avriXoyicroicr^u, on fjuz slzoreoov vjv 
15 TV]v a,(r(puXiic(,v TTjg sTTiQovXyjg ttjoouvtoc (pvXa^oc(r9oci ycoct 
f/-7l TTupuyevscr^cia ru epyu ^oixXou -^ rourov cr(po(.TTOfjLBvov 

• Deest av. subornatus, institutus, persuasus. Ge- 
SNER. Coiif. Harpocr. ad li. 1. provocaiis. 
Sic et Thomas Mag. eugnTai wap' 'HjioSoTa) 
avayivcoo-K-ji , to avaTrii^ai. Hauptm. 

'Avayivci)ffsi6y,ivov^ Idem est b. ]. atque 
ovawEi&djUEvov, persuasum, soliicitatuiu, 
inductum, ad prodendnm id, quod bujus 
rei nosset. Reisk. 

TiSv aXXav SavKcvv] Accipio pro dicto 
sic, paulo planius et dilucidius, rSiv aXXoi? 
i'vToiv SijuXav, inancipioium, qui noil sunt in 
nostra potestate, sed in aliena. Vis argu- 
ment! in hoc versalur. Servos, e cujus 
verbis, plane non perspicuis, sed potius 
aenigmati similibus, conflata mibi fuit 
suspicio patrati sceleris, servus fuit occi- 
si, non eornm, qui ipsum interrogarunt. 
Ergo nullius ponderis est ejus oratio. 
Servus enim si quis alicui aliquid affirmet 
pro facto, cujus in potestate non sit, illius 
servi testimonio fides certa baberi non 
potest. Servus enim ubi melu poena;, 
si mentiatur, vacat, etiamsi verura dical, 
lidem tamen suspectam babet, quia servi 
hoc sunt iiigenio, nt facile mentiantur, 
ubi poena; melus eos a raentlendo nullus 
absterreat. Atqui ab eo, cujus in pote- 
state servus non est, nihil habet quod me- 
tuat. Solus enim domiuus, et praeter 
earn nemo alius, servo tormenta potest 
adniovere. Verum cur tam qna3situm et 
dilutum affert sophista argameutum, cum 
potuisset hoc fortius atque stringentius 
urgere, Lomicidajnomen a moriento servo 
nullum edituin, sed adumbralum solum- 
modo capliosa et perplexa responsione 
fuisse? Non satis bene respondet hie 
locus refutationis superiori illi accusa- 
tionis loco, cui vult occurrere. Idem. 

Ou yu^ l(3aa-avi^0|Uev] Subaudi av, quod 
illi vetustiores amant omittere. Servi 
enim si verum semper loquerentur, non 
torquerentur. Atqui torquentur. Ergo 
verum non semper loquunlor. Idem. 

TouTw] Qui fuit non meus, sed alius 
domini, servus. Colligit sic. Fidi non po- 
test servis propriis ; quanto minus po- 
test alienis fidi. Sed hie servus non mei 
juris fuit, sed alieni. Ergo omnium mi- nime ejus oratione fidi potest. Injiistuin 
ergo sit me ob alieni servi professionem 
perimi. Idem. 

'aXd&ei-iv] Malim toi"; aXn&Ej-iv cum ar- 
ticulo, ob prxmissum to. elxora. Idem. 

TavTov avTiXo)/ia-aa-5<w] Similiter etiam 
ex adversa parte rationes subducat. Quu; 
sequuntur obscuriora sunt, sed ejusraodi 
paraphrasi explicanda. Dictum est ab 
adversario probabilius esse me inlerfuisse 
caedi, quam ab ea abfuis.se, ut co major 
inde fieret fides testimonio servi, qui me 
nominarit. Ego vero si cxdem illi ma- 
cLiuatus essem, quod tamen a cogilatione 
mea procul abfuit, ])otius insidiaturus ex 
tuto fuissem, ac mibi cavere maluissem, 
nee interesse operi, quam tanto cum pe- 
riculo certo scire ilium interemtuni, ut ea 
causa me tanlum iu periculum conjice- 
rem. Gesneu. Equidem obscuritatem uon 
sentio, vertens : meque potius non inter- 
fuisse, quam ejus cctdem coram cogiwvisse. 
qui cognoscunt absentes, oblique quasi 
cognoscunt. Conf. Or. XI. §. 10. Ben/.ii 
Thes. p. 465. sq. Haui'TM. 

TaiiTov] Malini toZto y aut taZTo, y . 
Reisk. 

Tr.i a(r<f)aX£iav T?? l^t^oyXJJ; TnjoSvTa] 
Servat ille certitudinem et caulionem in- 
insidiarum, h. e. tulissimam et circum- 
speclissimam rationera ex insidiis aliqueui 
inlerimendi, qui ab agressione el insultu 
in eum abest, quia facile fieri potest, ut 
ab aliis hominibus concursu facto inter- 
veuientibus homicidse ipso in facinore 
deprehendantur atque comprehendautur. 
Idem. 

(tvT^a^a.a-Bai,'] Ne scilicet interessem fa- 
ciiiori, meique copiam sic facerem. Sta- 
lim ipse declarat et interpretatur veluli, 
addendo, Kal (j.h itcL^ayiviy^ai. Idem. 

napay£V£o-5at] Confirmat hoc suspicio- 
nem a nobis ad p. 116. 7. proditara, ibi 
leg. esse tm wapivTajv {i\ai. bomicidam, a 
quo hxc cKdes patrata essel, nnura ali- 
quem de corona circamstante esse. Idem. 

°H toCtov cr^faTTO^EVov of&ai? yvavot] 
Idem est ac si dixisset: h Tra^ayivij-Sfai 
Kal o'jT4»j op9£; [id est, an^i&Sii;, xat ^iffaivc 48 ANTIOXlNTOi: 63'>ood'ug yvuvai. cog (5e ovos rov kiv^vvov oux. d(r(pxXB^crT£pov 
Tov txTSTo TTig ypoi(p7]g •^youf/,vjv elvoci, aXXoc nvoWoLirXdaiov^ el 
^y\ 'srciipe(ppovovu, oiou^co. ocAoug f/,£V yocp ttjv ypoctpTju^ T7]g 
f/.ev oucrioig '^osiv sz(rT7icroi/.£vog, ryjg os TroXscog Kcd rov (Tu- 
fjLocTog ouK e(rT£poviA,7iv, Treaty evoix,£vog Ss kou Xy](p^£]g, kxu 

C36 epoivov TTocpa rcov (piXcov (rvXXs^ag, ovk. av elg to, icrxocTcc 20 
aoiKa rjX^ov' sccu as vvv KocrocXricp^stg UTToQavu, dvccrioc 
oveiOTj TQig 'srccicriv vttoXsix^co^ t] (pvycov yepuv KUi ccTToXig 
ihv £771 z^viug '7rr(y%£U(r^t;. O'uru fi£v cc KocrviyopyiTui ^c~ lOV. Sia t!); t£v 1/a.Zv o<f5ttX;tt£v '}tumtti{\ yvZtai, 
oTi ovTog aXi&i'j a-ipar-nrai , ov WovXi/xJiv 
cr<f>aTT£5-&ai. Idem. 

OixJ Imo vero roZrov, hoc discriinen 
in qaod nunc conjectus sum, per insiniu- 
ialionein ca;dis a me patralae. Idem. 

'I'ou am Trit; ypa(})>;c] Quam discrimen 
alterura illud, quod inilii imminebat e 
criiiiiue sacriiegii, quo me iiiimicuii rcum 
facere parabat. Idem. 

El fjifi wapEifpovouv] Aut necesse est, ait, 
lit ego vobis videar plane cerritus esse, 
aut si me nienteconslareadhucexistimalis, 
necesse est ut ego crimen cadis palrata; 
multo gravius duxerim, quani crimen 
sacriiegii. Idem. 

rtoXeaj;] Ergo sacriiegii poena solum- 
modo ilia levior erat, ut bona rei confi- 
scareiitur, cffiterum ipse capita nonniinu- 
eretur. Vix credibile est. Ilomicida; 
vero non bona solum con(i.>icabantiir, sed 
etiam exsilio, aut, si maneret in nrbe, ne- 
que ante dictatn seiiteiitiam ultro cxsula- 
tum iret, morte mulctabatur. Idem. 

Ari<pBeU^ I'ro XiKfiSsij legerem \ii<pdii<; 
reliclusin urhe. pecuniarise rei daninatus, 
in nrbe manere polest, rei capitaiis judi- 
calus exsilio mulctatur. Gesneii. At 
et X))4>dEi; esse potest tali causa cadens. 
Hauptm. 

Kttt X))<})S£i;] F. XE«f>&£i?. Taylor. 
durus locus et intractabilis. Obviiim qui- 
dem lioc el in promtu jjositum, leg. esse 
x«i oi X£«})&iif. Copia lia'c est oralionis. 
nam xai oi XEi(})&£i; idem valet alque 
Ttt^tyfviy.evot , et ambo ista;c, pjene dixe- 
rim tauloluga, ex opposito rcspiciunt ad 
illud prirmissum aXovi /Av. victus (piidem 
causa — superior n)ilemf actus et non victus 
— notum est verbuni X£i7r£o-&a( in re pala-- 
strica et athletica, di> ccrtatore iisurpaluni, 
qui ab adversario superatur. In lioc ila- 
que res plana quidem et expedita est. 
Sed atlende quid seqiiatur. Victor autcm 
ubi ex hoc cerlaraint? discesscro — quid tnm ? nemo me teruncio mulctaverit. 
Recte vero. At tu ais, spem libi esse, 
lore ut amici tni stipein, qua susteuteris, 
colligant. Atqui neniini beneficium hoc 
tribuitur, nisi paupcri facto, nisi necessi- 
tate indigentia3 presso, nisi mulctato. 
Fateris ergo, te vereri, ne mulcleris, 
etiamsi causam viceris. Qui consistent 
hitc secum? Haud expedio. Aut deest 
aliquid ad seutentiae integritalera, aut si 
nihil deest, et sana verbis inest sententia, 
hasc videtur esse, ut dicat reus. Sin au- 
tem vicero causam, tametsi snm pauper, 
nihil tamen rerum ad vitam degendam 
necessariarnm niihi defuerif. Sunt enim 
mihi amici, qui stipem conferant, unde 
alar. [Possit lectio XtxfSEi?, quam in anno- 
tatt. daranavi, nihilominus tamen defendi, 
atque probari, hactenus piila, ut 1) tte^i- 
yivofx-ivog accipiatur, non pro causa supe- 
riorfactus, sed ejudicio vita saiva domum 
reversus. 2) ut Xn<f)&£i; accipiatur pro nctra- 
X»i<{)SEic damnatus. Vernm an simplex Xafx.- 
Sivia-^ai, pari modo atque coniposituni 
XttTaXa;u.€., usurpetur pro naruK^ina-^ai, 
adhncduni mihi non constat. Forel, his 
admissis el probatis, ha;c hujus loci sen- 
tentia. Quod si autem spiritum salvum 
e judicio reportassem, etiamsi damnatus, 
nihil tamen ideo verendum babebam, ne 
ad extremam paupertatem deciderem, 
quia amici, quibus abundo, collaluri fuis- 
sent stipem, unde aiimenta habuissem ne- 
cessaria. Access, ad sua Antiph.'] Reisk. 

"E/>ttV5»] Hunc singulari prolusione 
tractavi. Hauptm. 

KaTaX»i<J)&Eic] Verbum h. I. forense. 
nara'Kafx.Siii^Qai dicitur reus, cum ab ac- 
cusatore vincniis argumentorum ita con- 
strictus Icnetnr, nt eflugere nequeaf, sed 
necesse habeal crimen fateri. vUv significat, 
in hoc ca'dis criniine. Rj;isk. 

'E'nri ^Eviaf] Subaudi j/5if. est ergo ^t- 
via? non subslantivum, sed adjectivum 
Iriuui lerminatioiium. i<)go vero cum in TETPAAOriAA. 49 

'7TUVTCC UTrKTTa. IcTTiv' dTToXueor^ui de vcp" ufjiuv, el icui 637 
BiKOTug f/,sv, ovTcog ce, fj,yj aTTSiCTeiVOi tov ocvootx,, ttoXu ^jlocX- 
Xov ^ijcoiiog slfxi. lyu tb yap (pocvBoov on [x,£yoiX(x. dot- 
7covf/,£vog vjfjLVvufjLTiv' ov yccD av eooKovv etjcorcog aTToycreivoci 
^ccuroV Toug re ccTrozreivavTug koh ou roug ouriotv lypv- 

25 rocg a.itOY.TzlvoLi op^ug uv ^ KocrocXocfju^^OLVviTB. ly. oe 'TTOivrog G2Q 
TPOTTOU ccTToXuQ^BVog Trig citTiocg eycoys, ours Big rex, rsjjtsvvi 
eitTiuv TYjv ayvsiuv tuv ^euv fAiavco, ovtb v^oig ttbi^uv 
WTToXxjcrui fjLB ccvo(noc 'uyoccTTea. ol oe dtuzovTBg (jlbv £^e tov 
ai/aiTiov, TOV o aiTwv a(pievTsg, Tvjg tb a<popiag cutioi 
yivovTOiif VfjLotg tb atrelSeTg Big Tovg QBovg TirBi^ovTBg aocroc- 
(TTi^vcci "srccvTuv uv 6|t*£ oc^iov (pocci Tra-S'sH/ bIvui, CIKOHOI 

30 eia-i Tvy^avBiv. Tovrovg (jlbv oxjv tovtuv (x,^icvg ovTocg utti- 
(TTOvg TiyeTcr^B' By,B oe btc '^tb tuv 'rrpoBipyota'f/evuv yvu(Te(r^B 
ovTB ewiloovXevovTU outb tuv ov 7rpo(r7jX.ovTcov opeyof/,evoVf 
aXXa. Tuvocvrioc Tovruv, iroXXocg [/,ev kui [j,eyoiXug ei(r(po- 
^ocg ei(T(pe^QVToc, ttoXXcc oe Tpiyjpoipx^uvTOi, XoipcTT^ug de 
^opvjyovvTa,, TToXXovg oe Ipavi^ovTcc^ ^eyaXocg oe VTrep 

' Desunt auTov -ojflJDf. '^ xaraXafxffavrirat ^ Deesl T£. 

Lac forranla nsurpari ^Ivoj noriin, et dici, na»TO{ Tgo'wou] Omni modo respectuqxte. 

evrl ^Eviic, turn liaiid meinini alteram in Idem. 

hac re asitatum esse. Ergone h. i. irffl TTavro? T^oTrou] Sive aiam, sive nef^ein 

^£V)]j erit leg ? Idem. me banc cjedem patrasse, utrovis modo 

EiKOTDj /u£V, ovraif Xe |U.i)] Alius dixisset decet me absolvi. Sive aiam; dicerem 

ov fxh ovrwt;, eikctwj Se, si causa mea asset enim rae meritani occidisse ; et ahsolverat 

ejusmodi, nt qaera revera non occidissem, me necessitas incalpatae tuteljp. Sive 

taraetsi ea laborarem infamia, is me tani negem ; qui neminem occldit, plecti is 

graviter iae.sisset, ut omnes deberent fa- ob homicidium neqnit. Reisk. 

teri, me rccte fecisse, si enm occidissem. riEi&aiv] In oralione palitica Nostrum 

Idem. et a-zB-Ei&a^p^i'a posaisse, contendit Antial- 

Ai'jtaiof ai^i] Legitime idoneus. addan- ticista MS. Hauptm. 

tnr qua^ paulo post v. 12. seqnnntur. iTjaTTa)] Videtur aut ntrnmqne fntn- 

Plato principio Critonis : Si'jtaioi lj-/u£v, rum, aut utramqae praesens esse tempus 

c-cus-ttVTEc (TE, jtivJi/VEuEiv TovTov TOV xi'vSl/vov, dcbere. Sed defenditur merito nostra 

id est, iUaiov ia-riv Ji/xSj. quod Atticismo lectio, dam alteram revera pertinebat ad 

tribuit Clericus Art. Critic. T= p. 244. imminentia sea futnra. Idem. 

Hauptm. 'hyoa-ia wfaTTaj] P'aciniis enim impiam 

MEyaXa] Scil. xara fjie f>i, gravemivju- erat decipere mendaciis jadices, eoqne 

riam patiens dixicausatn,yel injuriampro- eos inducere nt cadis patratae vere ream 

fulsavi. Idem. absolvant. Sic enim reatus sanguinis 

KttTaXajtt^avnTat] Quomodo saaus esse inuito efl'usi non solum judrcibus: sed 

possit, aut explicari hie locus, non video, etiam toti civitati contraliitur, totusque 

quod ideo notavi, quoniam reliqua sic populns ira? deornm obno\ius fit, qua; ira 

satis intelligere mihi videor. Gesner. per sterilitalera terras late vagantem, per 

Eqnidem explico, d comprehendatur, dini lues stragesqne hominumque et bestiarum 

intelligatur. sive quod dice, sive quod grassator. Underegnis araplissimis pestis 

cijcunistat rem, non videbor interfecisse. et desolatio exsistit. Reisk. 

Hauptm. IIoXAouf S' Ipavi^ovra] Dam didicero, 

H 50 ANTIOXINTOS 

639 TToXXiov lyyvotg dTroTivovroc, rm ts ovcrtocv ou oixu^of^svov 
uXX loyoc^of^Bvov Kzycrvi^ivov^ (piXo'^VTifjV os xon vof>(,i{x,ov ovrcc. 35 
^ rotouTOV ^e ovrog f/,ov fjLvi^lv dvcxriov ijcvjds ukt^^ov kocto.- 
yvuTS. el Ss uVo luvrog ISicokoi^tiv, outc ocv ^ovqv VTrsp sfjcuv- 
Tou d'n'eXoyouf/.vjv, ocXX uvtov ts tovtov koci roug rovTca 
fjLSV l3o7;9ouvTizg, TTOip" £jttoy oe ea(psXe7(r9ai ^vjTOVVTocg e(p oig 
xcicT7iyop£iTcx,i fjiov, ccTTeoei^cx, (XV doiicovvTug. tuvtoc f^ev 

G40 ovv e7riSiX.S(rTepov ^^ ^nccmorepov 'TTocpvicrco' deo[Acx.i o V[a,cov, ca 
oiv^peg Tcou fyieyi<rTuv kpitou tcoh avoioif £Xe7}(rocvToig rviv 40 
a.T\j')(iocv juou loiTQOvg ysvicr^oti txvT'^g, kui ^vj cvi/s'sn^uv- 
rocg TV TOVTcou sTriGeo'si Trepuosiv uoiTccog zoci cc-jecag oioc- 

(p^apSVTOC /XB VTT UUTUV. y. EKKATHrOPIAS O TSTEPOS. 

rnoGESis. 

TA EipujWEVtt vTCo Tw xartiyo^my,ivov \vsi hrau^a, iii; oJJte altiaroi n fjictfrvplti tov ol- 

KETOV, oSte awi'&avov ^ TrXmaiov ovra. xai evSo^ov 'jrotni-ai rov (povov, StaxivSuvEuEiv ^IxXovto 
I'UT avrou Ttiv ov^lav uTroXia-au rug TrjoTacrEij Se Xvii Kara. TTEpjTpo'STiiv ixEtvou yap eiotov- 
T9J oTt arvy(fi? e'jMi, WEpiTjEia-ei Xeym on h aru)(ia ita^ aiiTou oJotEirat. 641 HTE o(.T\}'xJ'0(' cc^iksTtoh utt uvtov, tjv TirooicrTaijcevog Tvjg lis. 1 
Kcixovoyioig (x(pocvi(rui tvjv uvtov fxiuoiuv ^tjtsT' vtto ts 
Vfjccou ovK (X^iog eXseTcr'^ui ecTiv, a.y.ov(nov (jlbv tu ttuQovti M 

> TOuToo * Desunl 5 SuaioTspov, ^ nXovtrnv oyra] h aXXa 

qnod ine fagit adhuc suspensumqae dubi- etspecietenus tanluramodo.narareveralu- 
tatione habet, bene Graccuin esse epan'^Eiv cruni ipsi suain ex hac re captant. Reisk. 
Tiva in eo significalu, qui huic loco con- 'i2«fEX£Ta'&a( ^>iT0iJvTtt;3 ^^ ^^^> ^1 E/xcy 
venit, scilicet, alicujus ainiui sustetitandi, p^^r)|MaTi^£a-&a(. student crumenain nieam 
aut sablevandi gratia, stipempecuniariam everrere, nuinis me eraangere. vexant et 
conferendi, persuasura ego equidem milii terrilant ine caliiraniis, el inendacibus 
habebo, log. esse h, 1. TroXXor? in dativo. critiiinalionibus, quo silentiam eorum lar- j 
Sed et si bene moinini, Ijavi'^siv non signi- gitionibus redimain. aut e bonis meis fisco '^ 
ficare soIet,stipem conferre, sed colligere, adjudicatis ditescere volunt, quorum vix 
exigere, corrogare. Viderent de lioc ii, centesimain partem sinent ad fiscum per- 
quibus adversaria formulis Griccis locu- venire, ipsi pleraque aufferent et sibi 
pictius instructa sunt, quam milii est vindicabitnt. Idem. 

memoria. Reisk. Legendum 7roXXo~f. KaT»yO{-£~Ttti] Gesnerus legit jtarriyo- 

Ifavi^Eiv T(Vi, est, conferre in aliquem pe- peUvrat. Hauptm. 

C'lniam, et eranon largiri : tpan'^Eiv nva, 'E<f>' oTg icamyo^iirai fjiov^ Id esl, ^la rav- 

idem est quod, pcterc, ct exigere ab ali- ra Haxov^yny-aTo,, a Jtarnyopiua-iv l/^ovj II- 

qao eranon. In Obss. ad Jus A. et R. c. lonuii criminuni ergo, quorum insimulor. 

ii. p. 57. Salmasius. Reisk. 

TouTou] n. ToiouTou. H.Steptian. 'EXEiiffavTE?] IT. iKthfavTct;. H. SxE- 

Bo»i9ouVTaj] Subaudi Xs'yw, verbotenns fhan. TETPAAOriA A. 51 TTBoi^Sii; T7}V (rvu(popex,v, eKOVCiug ds aurog sig Tovg Ktvov- 
5 vovg 7CocTU(rTocg. ug fjcev ouv dTreicrsive rov uvo^oc, eu rea 
TU-poTs^u Xoyca ix.'7re^£i^ocf/,£v' ug os ovtc opGug attreXoyiS'^, 
vuv TirBiQcca-of^B^oc Ixsyxovreg. Eire yoc^ TT^oa-iovrocg rivexg 
ISovTsg ol a,7roicr£ivoiursg avTOvg UTToXmrovreg caxovTOt 
(pevyovreg Trporzpov tj uwe^V(ra.u, ol evrvxovTsg ' av uurea, 
g{ Kcu rov ^io-'TTOTviv T^'^vBUTU ev^ov, rov ys Os^dcTTOvroi, hg 
suTTvovg up^sig suocprvpsi, sn Bfji,(ppovoi svpovreg, ca.(pug 
iO cuvoixpivavrsg roug £pyoc(r<xf/,evovg TjyyiiAuv ocv yjf^iv, Tcoti 
Q\}% oZrog rv;v uiriccv et%6v* sirs ocXXoi riveg sn^ov ri 642 
^roiovrov Koizovoyovvrsg o(pQsvrsg vrf '^ocuruv, iva. ^vi yvta- 
(r^oo(ri dis<pueipocv uurovg, <xf/,oc rco rovrcov (povco ro koc- 
KovpyTjfjcoc uv £}C7;pv(r<rero, Koct eig rovrovg oiv y\ UTToij^ia 
^;c£i/. ol re vicrcrov Kivovvsvovreg roov ^jlocXXov ev (po(3u) hvruv 
ouK Old OTTug ocv fA,oiXXov EsrelJovXBva'Oiv ccuru. roug ^bv ' Deest Toi3f. 2 av, * auTiJv £1 5 Deest ToiouTov, av^(a y. netpa<rofJi,i^tt Ixlj/p^ovTEj] IT. iXiy^eiv. 
Idem. AatcumStephanoauctoie partici- 
pium cum infiiiitivo iXBy)(£iv est mntan- 
dum, aut interponendam est arrohi^itv. 
Reisk. 

AiiToyc] Airov. TAYLon. Herum puta 
servumque. Reisk. 

AiiToJv] Sic dedi de meo, pro vulgari 
avT-S cum addito coiniiiale, quod comma 
hie expuDxi et atile avTMv posui. Nam 
alrZv, soil. rZv cfovsufllvTW, cohaeret cura 
Tov Sea-norm et tov dspaTrov-ra. horura duo- 
riim peremtoram alterum Iierum, alterum 
servnra. iVut leg. oi hrv^ovng ay alroTi;, 
£1 xa; Sec. Idem. 

'ilj efA-jrvovi; — ] F. leg- o? £/t*'srvoyj agSfij 
Tourov Karifxaprv^ii. Idem. 

Eu^fova] n. 'iiA,<p^ovct,. H. StephaN. 

'Tw' auTOii] Imo vero iiw' aurSiv. ab 
hero et servo. Reisk. 

Tol'touj] In hos raaleficos, fures, la- 
trones, vecticularios, manticularios ; non 
autem in hunc, qui nunc reus agilur, in- 
cnrrisset suspicio. Idem. 

Oi'te na-a-oi/ — ^] Intricatior sententia sic 
forsitan est explicanda. Nescio autem 
qno jure niagis censendi sint insidias illi 
fecisse, qui rainori erant in periculo, quam 
qui limebant vehementius. Si enim his 
timer et sceleris niagnitudo sedare libidi- 
nera insidiandi potuil, multo magis illis, 
vel cogitato jam scelere, periculnm el 
probrum majiis impetuiii animi reprimere 
dcbuit faciiiori.s rationibu.s. Rationes fa- 
cinoris voco, quod Antiplion nno voca- bulo Jia^ofav [sic] nostri vulgo Interesse. 
Majlis est perioulum facinoris rationibus, 
cum non tanta nostra interest facinus per- 
petrare, quantum est periculnm facinore 
perfect©. Gesner. Respicilur quidem 
III. 12. sqq. niliilqne patet difTicultatis, 
quatenns ouk o75^ oitiui; av propositionem 
incisum agnoscamus, ac per ich wehs sclbst 
nicht wie [f know not hoiu^, vel oinnino, 
faciUime, prorsus explicemus. Habet 
autem et ordinem inversum his, illis. 
Hauptm. 

Oi'te Vs-ov xivJwEiJovTEf] Idem est, ac si 
djxisset : e'i'te tive; aXXoi ria-av (poSovf*ini (xlv 
xtti aiiToi y^a<J)^vat vvo Tou viiv cjjovsu&evto;, il 
iirspiriv, oJy OjMoiajf Je <poSovfji,ivoi tm vUv hir 
Sfjtov El? ToiJTOv Tov ayxvci KaratTTaVrt, oXAa 
'SToXv Ha-a-ov. Reisk. 

Taiv fxaWov ev <fio0M ovrajv] Designat 
reuin hunc a se caddis accusalum. Colligit 
sic: qui minus aliquem meluunt, ei minus 
quoque insidianlur ; qui magis metuit, is 
magis etiam ad insidiandum stimulatnr. 
Sed hie meus reus omnium hominum 
mardnie metuit peremtuin. Ergo etiam 
censendus est omaiutu maxime insidiatus 
ejus vitas fuisse. Constructio verborum 
ha?c est : oln oi'Sa oTra); av av-rai [rS <povev- 
bevri puta] jwSXXov av 'frteBoi/Kevccfj oi Iv 
ns-a-on <po0!ii ovte?, id est, ovx. svSijj^ETai roug 
nira-ov <poBovfji.evov; Tiva ETri^ouXEusiv avrS 
(WaXXov, n Tol; Toy aiiTOV fx.a'Wov ^oSovf^evcvg, 
aXXa (pvs-ei ol nss-ov (foSovfjism x«i na-irov 
iTTiSoVKeuova-i, etc. Idem. 

Tou; /M.EV ya^] Soil, tov'; .uaXXov <f)o|Soii- 52 ANTIOXINTOE yocp T£ (poj^og vj re adtKioc Ikuv^ ^v 7irdv(roit ryjg ttdO" 15 
(j43 ^Vfjciccg, TOig oe o tb Kivovvog '^ tb atV^wiy fj^ei^eov ovcroc 
TTig dici(pooag, si ycoci Oi6vovj^vj(rcx,v tocvtu ttool^ui, doxova-oc 
v^v (rco(p^ovi(rui ro '^v^ou^bvov T7]g yvuf.tTjg. ovx. op^ug Ss 
TJjy rou dxoXovd'ov fA,oipTVoiocv ccttkttov xiyov(nv sTvai. ou 
ya^ BTTi Toug roiauru^g f^aprvpiuig (Sucrizvicovroii, dxX 

BKSvd'SpOi OC(plBVrUl' OTTOrUV QB 7] ycXBVflOCVTBg U7fOipVUVra.i 7] 

644 (ruyx,pVT*rTcoG't roig OBCTroToag, totb (^u(rocvilovTBg d^iovf/,BV 20 
aXifj^y} XsyBiv uvroug. oxjob fjLTjv aTToyBVBcr^oci rj TTocpccyBvi- (T^OCt BIX.OTSQQV UUTOV SO'TiV. sl yUO UTTByiVBTO, TOV fA,BV 
KlVdVVOV TOV UVTOV BfJLBXXB KOi] TTOiOCOV iCiV^UVBllBlV '^TTag" 

yocp uuTcov XYi(p^sig rourov uv tou B7ril3ouXBVcravToc vjXBy^BV 
ovToc — , TO Bpyov yjo'crov Trpacra'Biv' ovdB]g '^yccp ogrig ' Jti'vSwov oJ nrlv 3 TTai; yaj av ajraiy o Xij.fS'sij 3 Deest yap. jWEVoy?. quorum in numero est reus nunc 
accusatQs. Idem. 

'A5(x;'a] Beue si Ihibet, significat h. 1. 
cogitalioneiu pectus ferieiitem, quod tu 
palres, id scelus esse, tametsi occultuiu 
uianeat, pcpnasque efl'ugiat. Alias suspicer 
de alxiit. J'aeditas et atrocitas suppliciornm. 
Idem. 

'ixavij] Imo vero ol^ luath. non satis 
teuax frenum eratipsis metus.quo retine- 
rentur et absterrerentur ab exsequendo 
proposito caidis. Duos nominal orator 
acerrimos ad facinus patrandum sliniulos. 
1) enormitatem nietus, onines alias sa- 
pientes cogitationes,omnem providentiam 
et cautionem obliteraiitis, atque mentem 
prorsus exsteruantis. y) tw aSixi'ay, enor- 
niitateni flagitiosilatis grassnri in scelera 
ardentis pudorem et reverentiam, et liu- 
manitatem, amoremqne sni aliorumqueex 
animo prorsus evellentis. Idem. 

To~; Js] Scil. ToTi; rja-a-ov <J)3oOu/mevoi;. qui- 
bus niinores nietuendi cuusx sunt, quia 
minus et intra veniam peccarunt. Idem. 

Mei'^oiv] Est ei xi'v Juvof tU? Sia(po^ag, qui 
plus perdal, et majus damnum sibi ipse 
consciscat, ab ultione iniraici, quam lu- 
cretur. et /Jtill^iuv h aXjyyin t^; Jia<Jjopa? est 
ci,qui ultionem suaruiii inimicitiarum mi- 
Tioris fac.'it, quani dedccus ex co ad se 
profecturum, si ininiicus, a se exagilatus, 
clandeslinam aliqiiatn ipsing labem ape- 
riat, oucultum aliquod facinus prodat. 
magis itaque metuit ignominiam suam, 
quam appetil satisfacere ullioni. Idem. 

Aiyou^iv] Reus pula rum suis advoca- 
tis. Idi-,m. 

TaTt ToiauTai; fx,afW(iai(] Quale est hujus pererati servi leslimoniura, proden- 
tis eum, a quo heras fuisset occisus. 
Idem. 

*H xXevJ/ivtej] Sic dedi de ineo, pro 
vujgari ol >tX. Malim quoqne a-yj'XXl^.av- 
TE?. Idem. 

To~c Jsa-TroTai;] Subaudi xXEvf-as-j ra 
K'Kifji.fx.ara,. Post Xf^'Eiv addendum vide- 
lur ayayx.i^Eiv. Idem. 

'Ej-t(v. El j-ap — ] Anctor probare vult 
reura iuterfnisse li. m. Quamquam enim, si 
abCuisset, non idem periculum subiret. qui 
enim snperstes (Xek^Sei; lego pro X»(f>9^6ic) 
servus ilium argueret"? tamen facinus mi- 
nus processisset. (post wpas-a-Eiv intcUi- 
gendnm est e/ueXXe) nemo enim prwsen- 
tlum ministrornm caxlis non tardiur ad 
facinus fuisset. Ilanc esse sententiam h. 
1. patet ex iis, quae reus respoudet. Ge- 
SNEU. Respicit Gesnerus ad Or. V. c, 
33. Nos certe putamus interrogationem 
etiam posteriorem ifA.'panKojrepav esse pri- 
ori(|ue convenientiorem. Hauptm. 

KivSwEuEiv] Malim in futuro xivJuv£i;«(v. 
Ueisk. 

UZg yaf — ] Dedi wSj ex correctiona 
vel certissima v. d. Bekkeri. cfr. p. 54. 
V. 1. 

Airajv] Homicidarum, qni raercede re- 
demti facinus nianibiis patrarint. Reisk. 

^HiTirov 7rpaa-3"£iv] Bene si liabet, suban- 
diri debet, ex pra;misso e/ueXXe versa 11., 
e^eXXov. ego laincn arbitror addendum il- 
lud potius esse. Quicquid aulem ejus 
est, sive addatur £;U£XX(!V, sive solummodo 
subaudiatur, penes me certum est, post 
o^Jei; addendum esse ya^, et subaudien- 
dum »)v, ToiiTou yiwixivov, seu awovTOf aoZ. TETPAAOriA A. 53 Tuv TTupcvTCcv ovjc ocv ozvmoTSDog Big Tt^u 'srocc^iv ijv. cog d 
25 QVK IXuucrea uKkoi ttoXu j^bi^co tov aVo ri^g yoa(pvig kivoV" 
vov 71 Tovoe TiysiTo ehoti, oiooi^co. to jjusv dXuvoii jcoa uuro" 645 
(puyBTv a[jt,(poTspoig rug ^ico^sig Iv KTotig IxttIcti ^ca[/,ev ccuTta 
sivoii' fJLVj 'srupcc')^yivo(.i, oe rviv ypu(p7Jv ovo&^iuv eXTTiocx, y 
Bi-xjB TOVTou ^uvTog' oJ yolo oiv IttbiSbto ocvrca' Big ob rovoa 
TOV aiv^vvov i^^biv outc t^Xttictb' Xvjo-biv ycz^ bookbi uiroy.TBi" 

vug OiUTOV. d^lUV Sb ^HX to (pUVBOOCV BlvCCt TViv UTTOVi^iOCV 

30 u^T^ fji^yj Kct.TOi^ox.B7(r^cii v<p v^uv^ ouk og^ug d^ioT. o\t 
yocg rouTov bu Toig fA,Byi(TTOig Kivouvoig ovtcc itcccvt] iji/ v vtto- 
v^ioc oi7rQ(rTpB^cci TTjg B7n9B(rBug. ovoB]g yccg bttbISouXbuctbu 6'46 Sin aatem tu patralioni csedis a te cotn- 
paratae liaad interfuisses, minus eral spe- 
randum illos luos sicarios eara esse ca'dem 
patratnros.cujus causa lu eosredemisses. 
Hoc enim facto, id est, si tu minus adfu- 
isses, et in ipso facinore minus esses 
versalus, neqae id rexisses, ul instigator 
et moderator, nemo non eorum fuisset ad 
facinus segnior et torpidior, et metui plus, 
quam tu velles, serviens. Idem. 

Tn? yftt<})^j] Soil. T^c ispoo-uXiaj, vel tiJ; 
tZv hpZv ^rifxarcov xXctt^?. Idem. 

To'vSe] Soil. TOV WE^i TOU (pOVOV. V. p. 117. 

16. ed. Steph. Idem. 

To /uEv] Nuni addendum j/ttp; Idem. 

ITapap^pwai] Pro •arapay^wai iegendura 
puto e7ra)(^^nvai tw ypaipfiy. quse formula 
solennis est. quam facilis sit tJjj Traja et 
IttI confusio non obscurum est iis, qui 
scriptura; veteris aliqnatn notitiam Iiabent. 
p autem in 9 mutari, pifesertini in MSS. 
non minus facile potoit. Nos solum ausi 
sumus, nuUius bic, aut diiTicillinu sensus 
OTafa;;(gnvai, in 'rrapa.y(2invai, similiter facilis, 
mutare. Hauptm. 

napaj^gwai] .Scaliger malebat wafap^S?- 
vai. qnod tanlisper probabimus, donee 
melius rliqnid invenialur, quod inveniri 
vix posse videtur. Nulla spes ei [reo] 
erat, fore, donee ille adhuc superesset, 
qui nunc peremtus est, ut actio de pe- 
culatu sacrorum in forum minus indu- 
cerelur. wagiyEiv y^a^hv [subaudi Ei; to 
Sixao-TWfiov] tametsi dictio est minus usi- 
tata, (ego equidem nunc non comniemini 
earn usquam reperisse) proba taraen esse 
videtur. producere ad tribunal causam, 
inferre in forum. Reisk. 

Oil "yap av ETTEiflsTo auTiio] Peremtus enim 
reo morem baud videtur gesturus fuisse, 
etianisi ilium bic rogasset, nt vellet actio- 
nem iilam de sacrilegio sibi remittere. 
Snbaudi, si Hal ISelro o vZv vv t/uiou nartiyo- puSrij Toil <J)ov£Li9£VTo?, imvai avT'2 rhv y^a- 
<pr>v. Idem. 

TovJe TOV xivJuvov] Accusationem puta de 
CKde, Idem. 

'TTTOvj/iav aiiToj] Sententia Iia-c est. Eo 
titulo si postulat a vobis absolvi sceleris 
imputatione, quod liquidnm atque perspi- 
cuum sibi fuisset, si liic bomo occidere- 
tur, in alium nemineni, quam in semet, 
iucursuram esse suspicioneni : (unde con- 
sequatur, sedulo se fuisse caalurum, ne 
qui locus ejusmodi suspicioni adversie 
aperiatur, mannsqne ab isto cobibituruni). 
Idem. 

Oil yaf toStov — ] Malini £i yap etti- 

9eo-£!iig, oiiJei; y av iireSov'K. Nam si for- 
raido sus|)icionis in se incubitura; hunc 
avertete tum potnisset, cum ei extrema 
discriraina de vita fortunisque ob sacrile- 
gii crimen amittendis imminerent, nemo 
certe alius hujus peremti viia; fuisset 
insidiatus. Sed peremtus est. Ergo 
liiu peremit. nam nemo alius libidine tol- 
lendi ejus tenlari potuit, prajter hunc. 
Idem. 

E7n0£(r£a)f] Hicetiarn Bayerus *signum 
defectus ponit, invito codice. Gesnerus 
observat 7(i/u7 abesse, neque corrnpttim esse 
puto. v-ar a.'j&pcuTCov argumentalur auctor, 
vel potius ad alisnrdum deducit reum lioc 
modo. Si suspicionis metos ilium potuit 
a conatu sceleris revocare, qui per scelus 
periculo se liberare potuit, multo niagis 
alios quosque revocare potuit. Ita vero 
nemo omnium insidias ei fecisse exisli- 
maiidus est. Quoraodo enim fieri potuit, 
ut quis eornra, qui in minori periculo 
erant, si magis, quam ipsuni periciilum, 
suspicionem metuebant, minoris, quam 
ipse reus, illatn faceret, alnw pro auTW. 
Si igitur vera est ratio rei, nemo oninino 
scelus, de quo quaiitur, perpelravit. 
Hauptm. 54 A N T I o n N T o r uvrtd. TTocg yxp ocv rig tuv ^ccov tcivouvevovtuv, ttju vtto- 
V(>ia,v fx,(xKXov Tou JCivSuvov (po(3oi)f^svog, rKTcrov ^ ovTog viysiTO 
cxAJTu. a* ' £l(r(popxi kou ^op'^yioii Ikocvqv [A,ev evd(Xi[xoviocg 
(r7][j(,eiov l(TTi, To\) Je fMJ ocTTOnTSiVKi tocvocvtIoc. ttb^] yap 
aiiTTjg Tvig svooiifjLOvlag rpsf/^uv f/^vj a7fO(rTep7j^i^, encorcog jttei/, 35 
G47 avoG'iug ds, UTTSKTetvs tov ccv^pot. (poccnccov ^s ou rovg bizo- 
Tug uXXcc Toxjg (XTTOKTelvocvTug (poveocg bIvui, "srep] y,ev 
Tuu a'sroKTEivoiVTUv op^cog Xsyet, sittso eyevsro (puvepov 

7Jf/,lV TlVSg TJO'UV 01 UTTOKTSlVOiVTeg CCVrOV 1^7} a£07]AUf/,SV£0V 
OS TCOU U-uTOiCTSlVavruVf VTTO TtCV BIKOTUV IXByX.OfJLBVOg, OVTOg 

av, zoii ovosig erBpog, uTTozTBtvizg uutov eit]. ou yocp bwi 119. 1 
f/,aprvpuu (xKXoi KpvarTOfjLBvoc Ttrptxa-crBroa Tocura. Outu ob 
(pocvBpug BK. TTig ocvrou UTToXoyiug sXsy^^Big oioi(p^£ipxg 

CCVTOVf OVOBV BTBpOV It^COV ^bTtOCI Yj T'^V CCVTOU fjClOiploCV Big 
-OjXCCg OiUTOVg BKTpB-^CH. TlfjLBl'g ^B VfAfUV ^BOfJLB^DC fJLBV OVOBU, 
XByOfJLBV Vf^iV, £1 fJLVlTB £K TCOV BtXOTUV ^VITB BK, TUU 

f/,ocprvpou^Bvcov ourog vvv BXByxBroci^ ovk bo'tiv bti tuv 5 
648 ''' OicoKOfjCBVcov BXByxog ov^Big. d^Ucog (5" UTroXvofJiBvov rovTou waii TOU? * ovTiwj aironriiv. ' Joxcu/otEyoDV TTa!? j/ap — ] Fateor Iiaiii; seiitentiam 
Jiiibi jirorsas inexplicabilem esse, et me- 
ram caliginein. nihil liic cerno. deesse 
aliqiiirl certuin est. qiiiflnam autem desit, 
liaud liquet. Seiitentia interim, saltim 
tolerabilis qapcdam et non abliorrens, lia?c 
fernie snbjicit : Tra? [uon waif] ya.^ — ho-^o^, 
ri oJto;, IwiS'EtIov [vel iwt^ou'XlVTSov, vel 
iwi^ltfririov^ eTvoi hyiXro auraj. qiiicunque 
eniiii alius, cui minus ab lioc perenito ))e- 
riculum imniineret, qiiani Iiiiic reo iniini- 
iiebat, hoc minus existimasset sibi con- 
venire, ut vital ejus iiisidiaretiir, quia 
siispicionenicxdis in se incubiturammagis 
niotuisset, qnani discriinen litis forensis 
cum hocadversario [nunc perenito] snsci- 
pieuda", [sidintius supervixisset]. Reisk. 

'Ectti] Fort. £i:-i. Hai'PTM. Imo vero 
tla'i. Reisk. 

TavaVTi'a] Advcrbi-ditcr, pro nvvavrlov. 
quidtiam aulcm est contrariiim roZ tTnfxiXcv 
sivai ? scil. TO fxh e'lVai an/xeXov. Sententia 
igitur est. Conlributinnum nia^nitudo et 
splendor muneruin cditorum, testanliir 
quidem de «ipum aniplilu(lir)o, indicio au- 
tem noquaquam sunt ra'ileni ab aliquo 
commissam non esse. Alius di)iisset olx- 
iTi, scil. c-')/j,eTov tls-l. [TavavTia etiara sic 
potest accipi, ut .TCijuipollcat T?w£vi'a. >) Je 
wfn'a xfli >') rctTTtivoTtif >iai n e^eeivotdc a-t)- fxB~6v ia-ri TOV [xh atroiiTiivai. Reus si pau- 
per esset, egenus, nudus, miser, obscurus, 
contemptus, posset ex co coIli;^i, vel do- 
ceri, canlem ab eo peractam Don esse. 
Res aniplitudini et splendor! fortunarum 
contraria: possent innocentiam ejus indi- 
care. Access, ad sua Aiitiph.'^ Idem. 

riE^I yap auTf;; — ] Sentenlin, detractis 
argutiis sopliisticis, ba-c est. Sumnia pro- 
babilitas est bominem de opulentia sua 
trepidanlem, ne ea privetur, facinus im- 
pium coniniisisse, li. e. hominem.de cujus 
nece nunc quirrilur, sustulisse. Idem. 

EixoTcwfjWEV.avoa-iajjSE] Jam supra p. 49. 
V. 'i. nolavi liunc vcrborum ordiiiem, non 
ilium utiquo mori loqueiidi, el seriei cogi- 
talionnm usitata; convenienteni. alius qui- 
ouii(|uo ordincm istuin, ut planiorem et 
luciilioreni pra'tulisset : avoaiug fxh, tlno- 
tok; Si. fnisset bunc pcremturus. quod fa- 
einus tametsi est inipium, consentanenm 
tamen erat id ab ejusniodi homine proli- 
cisni et exspcrtari. Idp.m. 

Asyet] Malini T^iyoi. dictnrus sit. Idem. 

Afrrai] Sid)audi JeOjUEvo? Ifjixv avroy 
a<{)iEytti, (vel avroZ aTro-\'ri^i^it^ai). rogans 
vos, ut se absolvatis, aliud nihil vos rogat, 
qnam hoc, ut velitis — . Idem. 

'EjtTjE^ai] In VOS ipsos extendatis ci de- 
rivelis. Haui'TM. TETPAAOriAA. 55 

v(p vucov, '^fA,~v ^ [A,ev 7rpo(rTpo7roiiog o cctto^ocvuv ovx. etrroci, 
vuiu OS. evduuiog yev7i(r£roci' (ra,(pri fjcev yoe.^ tov -jocvoctov 
yivu(rx.ovrsg, (pavs^ug ^e tu Ix^V Ti^g UTs-o^iiotg eig tovtov 
(pigovroc, Tncrrug ^e tov kkoXov^ou f/,a,^TV^ouvrog, Trug av 
^iKcciug uTToXwiTE oiVTOV ; rocuToc ovv etoorsg povjd'eTre f/,£v 

10 TW OCTTo'^OiVOVTl, TlfJbUWBiCT^S. Js TOV aTTOtCTSlVOCVrOif OCyV£VST£ 

Je TTJv woXiv. Toioc yccp ayo^oi Trpoc^^re' s.Xoe.O'a'ovg fiev 
roug ewif^ovXeuovToig KXTO'.crTTio'ers, TrXsiovg oe rovg ri^v 
eua-sf^eiuv iTrirvj^evovTug, UTroXvscr^e S' uvtoi rvig UTre^ / r 

TouTou fjiiocpiag. ^. EHAnOAOriAS O Y^TEPOS. 

15 rnoGESis. ^.^ 

<rlv, lyii na^a'SlSojy.t if/.avTov xal irn a^vyi^ y.w xai tn t t*"' naxou^yi.-, riKfji-nfiov Se Toy 

f/,fi WETTomxEvai Ti&ticriv o aTtoXoyovfjiBvoq ro fjt.r)Sa.f^oZ <agr, ■SsHm exeivij; tV; vuxtoj, xai WEpi 64*1 

TOUTOU TravTtt; tou; itoiv^ci.'; eij ffaravov 7r<tjaSiJ<»5-»y. lAOT eyw T^ T£ ocrvyia^ ^v ou diacnug ociriufjLcci, (ag 

20 oZroi (pucTiv, lycuv IfjLcxuTov lyx^tpi^^, tv re rovrcov 6%9-^oj, 

^e^iug fjclv TO fieye^og Tvjg oicx.(2oXvig avTcov, tticttsuuv as 

T^ vf/,ST£po(. yvufjt,ri, rv re oiX'^'^ilcc tuv e^ Ifjiou 7rpa;^S'/v- 

Tcav. a,7ro(rT£pov[ji,£vog oe utt ocutuv fA,7ioe Tocg irocpo'Uda.g 650 

* Deest fj.vi. ' 3'ap] ouv 

'AyvEuETE Triv woXiy] Harpocr. banc lo- tores, vel, si vera nempe sunt ea, qate bi 

cntioiiem allegat ex Autipliontis aXJi^Eia? dictitant. Respicit ad initium orationis 

SEUTEpai p. in. 107, sq. collatis uotis. Idem, proximae superioris, h'ATu^ia aSixErraf 

'Aya^a] Subaudi iv Tavri, Reisk. vw' alrm. Numen Infelicitatis hie violaC 

'AwAijEs-Qe] n. dTroXy&niTEs-SE. H. Ste- caluiyiniiE sutz iniquitate. Convenil isti, 

PHAN. Stephano asseiitior a.TTo'Kvbnc-BiTSe quod bic legitur. Initnici mei me aiuiit 

safficienti. Reisk. lufelicitati injuriani facere questuam ini- 

'TTTEp TouToy] Subaudi avstX«/t*|M£V))?. pia- quitate. Reisk. 

calo ob bunc bominem et per ejus occa- 'T/vCErlpa] Vestra benevolenlia, buraa- 

sionem a vobis suscepto, vel suscipiendo. iiitate et a^quitate. Sic dedi de meo, pru 

Idem. vulgari hfjiBrs^a. Idem. 

S. 'aJou'ci] Praestabit arvyia, et auctor 'li(xiri^a'\ Maliiu ufxire^a. Haui'tm. 

• argumenti confirmat : banc enimaccusator 'AXiiflEia t£v Tr^aj^Sivrcuv] Est, rion mo- 

a reo legitime culpari negavit. Hauptm. do orationis et expositionis de rebus ge- 

*AJ(Kia] n. aTtip^i'a. H. Stephan. slis cum earum verilate consensus, sad 

"Hv ou Suaiaj — ] Sententia est: quam etiam iilarum ipsarum probabilitas, h. e. 

Infelicitatem accusans ego, vel, de qua ea natura, ut oequo ouique approbari pos- 

querens, non recte facio, ssd injuriam sint, atqne ut recte factae defendi. Reisk. 

Dea; offero, si bos audio, meos accusa- MrM ra? — ] Haud deernrit quidem. 56 ANTIOriNTOS oiTU^ioig ocvixKXav(ra(r9ui TTOog Vf/,(zg, dTropu eig riVTivoc 
ocXXvjV (TurvjOiocv ^pn jjls yiccTcc<pvys.7v. tcohvotuto. yola ^ JjJ — 

£* %^?J KOClVOTOiTCX. fJLOCXXoV 7} KOCKOVpyOTOCTO. SlTTSiV OlCC' 25 

^ocXXovci f^s. KocTviyopoi yoco Koci tiuudoi (povov Trpocmroi- 
ovfjcsvot sivat, vwBPocTToXoyovfjLBvoi Tvjg VTS-ov/iocg TToicrTig rvjg 
aXvj^oug, oix ttju dwopiotv tou (XTroKTBivocvrog ocutov sfjce 
<pov£oi (poioriv elvoti' dpuvTBg oe rdvczvTiix. uv TTpocTTSTajcrut 
651 uuToig, (pocvBpov on ccdiKug If/} fjLocXXov duroycruvoci Ftitov- 
(Tiv ^ Tov (povioc ri[jLup£T(r^oii. e^g ^s 'TrpQcyiy.zv ovSev oixXo 30 
7] TT^og Tviv fAOi^rv^ioiV TOU aKoXou^ov oL-woXoyyi^ypjUL' o\J 
yap jttiji/urijf ovS^ ^sXsyTCT'^o ruv oiisroytrEivcivrcav elfx), 
ccXXoc, OiUKOf/,£Vog WTTotcpivofjiUi. ofjLug OS 'zirspiepyoca'TSov, ivoc 
ez TTocvTog toottou rourovg re eTn^ovXevovTocg ^oi eptocvrov 
T£ ccTToXvofjcsvov B'TTioel^co T^g UTToif^/as". Tyjv jU.ei/ ouv cctv- 
%<av, j fx,e o:^.!2<y.XXoviTiv, slg euru^/ai' alrov^oti fierce- 

CTTJl/CCi' fJi£ 

occ^tco VfA,y^g a.TToXvo'ocvrixg pes fxo!,Koe,picra.i pLocXXov 35 • Deesl Ji. 

qui dictionem h jx ex eo defensnm eant, 
quod Grscci soloant, etiamsi infiiiarl rem 
velint, taiiien verba infitiantia cumulare, 
neque id impeiUat, quominus oratio sit 
infllians. Ego taineii banc rationem ni- 
mis duram censens atqize impeditaiii, lua- 
lim sic legi : a.woc'ri^ovfj.ivog Se Ltt' avTZv 
•7rapim!ria(;, aiTTi (xri^l ra^ w, a. avan'Ka.va-a- 
a-^at [subaudl Jilvcto-Sai] . ego vero ab Iiis 
libertate atque fiducia loquendi privatns, debebatn. Idem. judicium adducere atque reos peragere. 
Fiscales, ut usurpamus, seu syndici rei- 
pnblicK erant, auctorilate senatus et po- 
puli oonstituti. Reisk. 

U^os-wiv] Malim 7r^oirvx£ fx.h, ob iiise- 
quens versu 12. o'^aj,' Je TTEpiEpyac-Tiov. 
fametsi iion teiicbar ad ullum aliud caput 
accnsalionis respondere, quam ad — ni- 
iiilomiiins lamen plus praestabo, quam ut ne lamentari quidem pr»sentes meas 
adversitates queam. Idem. 

'TTrEjaTroXoj/oujtAEvoi — ] Patrociniura su- 
spioionis agentes, h. c. e suspiclnne, qua 
preinor, extorquere boc conanles, me bo- 
micidam reapse esse. Verum videtur 
bic loci aliqnid deesse post iiTrorf-i'af. e. c. 
a-nrowXavri&EVTEj vel SiajwapTOVTEj. ut sen- 
tentiasil: quoniam a vera sedo suspicionis 
aberrarunt. awo7rXava-9ai rn(; aXnGovi; vwo- 
■"j-i'tt?, est, suspicione .sua non in verum fa- 
cinoris auctoiem delerri, sed in alium 
qncmciinquo insoiitein et culpa; experteni 
incurrerc. Idem. 

Tn? aX^SoUf] Sentcntia hfcc est : remo- 
vent accusalorcs studiose snspicionem 
jnslam, et causum pro illis dicunt, in quos 
ca convt'uiret, ut nie reum peragere caidis 
eo nomine possini, quod nemo sit, ad 
quern ea snspicio pertineat. Gf.sner. 

rTfoa-TETttKTai] Accusalores ergo hujus 
rei a rep. consliliili fucrant, jussique, no- 
mine ct loco totius pupuli in ca'dis litijus 
auctores inqnirere, eosquc indagatos in EXej/xtJij] Gesnerus adscripsit, pro 
i^eynrfi lego i'heyiiTh?, licet adhuc non aguo- 
scant illud vocahulutn eoriun indices, sed 
idem jam recepit Hanoviensis. Hauptm. 

Ei; iuTV^iav alroZfxai — ^ Simplex et 
vera b. 1. interprelatio Lffic est : Rogo 
numen Infelicitatis, e cujus iracundia in 
me sa3vierite bi mibi invidiam coiiflatinn 
euni, ut naturam suam mutare, b. e. partes 
suas cum parlibus Fdirilatis permutare 
veiit. ,wETaff-TWai bene babet. opponit enim 
sopliista inter sc ista duo, t^v 'Aryj^i'ttv, 
quaj nunien est, et ujoiaj, judices. Reisk. 

Mflxa^is-ai] Fert quidem ratio voca- 
buli, ut, non illo vulgar! signilicatu, bea- 
tian aUqaem pra:dica)idi,f,c(\ eo.quem sen- 
tentia loci subjicit, hcntum reddendi, acci- 
piatur. quominus autem li.l. sic accipiatur, 
obslat insequeus eXeHa-ai. Foret utique 
convenientius, si sic protulisset : anoXv- 
trttyrd^ /xt fxaxapurrov TToiwai /jiaWov, ri na- 
T-aXaBovrai; Ixeeivov. Idem. 

'KXEriVai] Autlcho i-nimvcro, fametsi ti- 
midus, conjecluram proponerc, qure, si TETPAAOriA A. ^T ^ >coe.TuXocl3ovT(xg Ixs'tjarut. (pua-) de tuv f/,6V tvTXjyovrtcv 
Tiroctof^evoig ccuTo7g ouosvec 'ovTivoe. ov)c ntcoT&^ov etvoci a'cx,(pug 652 
'TTV^ofJiivov Tovg oia,(p^BiDixuTOig ocuroug eig olicov wyytTXcii^ 
^ ccTToXisrovTctg ol'x^o-'^ai. syco oe ovoevoc ohrca '^i^^ov koci 

aVOpSiOV OCV^pUTTOV BlVOil OQKOO^ OVTIVCC OVK, UV OCU^l TTjg VVKTOg 

vexooTg (xcTTroiipovcn (tuvtd'xpvtoc ttocXiv v7ro(rT^eT^avToc (pev- 
40 ysiv f/,oiKkov ^ Tcuv^otvofjLEVQv rovg aczicov^yovg Trs^i TTjg 
yl^u^fjg Kiv^vvevcrtzi. rovruv ^e fx,ixKKov a siicog viv o^ocoruv- fj53 
Tuv, ol fjisv Itt) TOig tfjt,oiTioig oicc(p^BioccvT£g oiVTovg ovx, av 
UTi eiicoTug oi(pioivTO' lyu ds o67r7]XXa,yf/,oci TT/jg VTTOT^iocg. 
el de eK7jpv(r<rovTO vj ia,yi ocXXoi nvsg Tcotjcov^yoi cc^a. rca 
Tovruu (povu. Tig oI^bv ; ou^svt yxp inrifjuXeg vjv crycoTnTv 
ToajTOi. o6<poi,vovg Je ovTog rov yiTipvyfJiOiTog, ovde vtto toutcov 
20. 1 Tuv x,aicoupyuv ocTntrrov aioc(pQocpvivcci avrov. tou de S'e 

• Deest ■Trsft. repu- probelar, hnjusi loci salebias facillimo iie- 
gotio, unias literulae cominutalione, coni- 
planaie possit. Mutemus a cum i. quas 
ambas literas in codd. lustis Grascis iiiter 
se sffipissiine permulari,ies-est in valgum 
nota. prodiblt IXEiVai. miserabilem reddere. 
id quod seulentiau loci appriaie convenit. 
Sed negabis verbum Grsecum esse Ixsi'^fi*. 
fateorequidem id alibi locoi-Qiii nuKquamre- 
periri. verumtamen analogia non repusjiiat, 
et senteiitia loci id plane flagitat. Reisk. 

EvTvyivvraiv^ IT. EVTup^oyraJV tir. oiij. ovr. 
ovK 6i». i. 0-. Ttv^ofxivov, et V. 6. oerTTaifouo'i. 
H. Stephan. 

EiiTy;!(oi;VTa)v] Vix dubitem rescribeie Iv- 
Tuj^o'vTaiv, si quii ccedi hide forte supervene- 
rit. Paulo post in eadem re a-uvruxovTa 
dicitar. Gesner. Neque nos ita rautare 
dubitainus, quiim et Miniatus, licet in 
contexta Graeco nil mutans, ita verterit. 
Hauptm. 

Avroic^ Hero et servo pereratis. Reisk. 'ATToXiTfovTa?] Gesnerus mavult cuntiKi' 
•KovTo., ut ad ouJeva nsidofjievov referaf ur : sed 
exponi potest, tantum abest, nt omnes, iis 
desertis, ahhrint. Hauptm. 'AwoXiirovra, 
malini. Reisk. 

TS? 4'-'X''? xivSwsi^s-ai] Geinino niodo 
potest aliqais ex ejusniodi causa in vita; 
discrinien iiicurrere ; sive ab ipsis sica- 
riis, sive |ioslraodain ab araicis peremti, 
Non e.nini videntur sicarii passuri esse, ut 
supersit facinoris sui testis et index, sed 
una cum occiso eum quoque de medio 
sublaturi. Aot cognati hominis occisi 
possunt nuncium cadis ipsum in su.spici- 
onem criminis conjicere, eique hoc nomine 
diem dicere. Idem. 

TaijT»v] Quo redeat, dnbium est, ad 
latronesne, an ad judices. Si ad lalrones, 
ea est sententia, quam in Latioamea reli- 
quiarum Antipboiitis interpretatione red- 
didi. Sin aulem ad judices referatur, erit 
sententia istaec : Hi judices si id polios Ei'xoTEfov] Scaliger, si is fuit, fertur oi- facient, quod eos facere par est, et eorum 
KUoTB^ov adscripsisse. quod si fecit, aliud personas decet, quam ut obsecundent ad 
egit, neque satis ad sententiam loci atten- 
dit, quas baec est : multo esse probabilius, 
ut quicunque intervenissel, dum illi duo, 
berus et servus, jugularentar, ad domnm corum recurreret, et ad domesticos de 
facta caede ejusque auctoribus renuucia- 
ret, quam ut, reliclis jacentibus, viam 
suam prosequeretur. idem est ac si dixis- 

sel : /aaXXov Eixo? shai, iBTOMraq rov; Ivtv^ov- 
Tctf alToTq kv M ETTaioVTO [hoc est ItfioveuovTo] 
EiC Tov oTxov aurSv aTiayyiiXai tov <t>o'vov jWEra 
TO a-a<pZi; wt;S£0"&£H Tobj avJgo<fovoi;c, " a.'Tto- 
XiTtreTv ajToi; »Ei/(*£Wi;f xat o'l'p^Eirl^ai. Idem. versariis meis, iniqna postulantibus, ab- 
solvar omni suspicioiie. nam, primo loco, 
causa mihi nulla fuit eum vestium gratia 
perimendi. neque enim egenus, neque nu- 
dus sum. Secundo. infirraum est adversa- 
rii argumentura de cfedis promulgatione, 
voce praeconis facta. CoUegerat ille sic : 
Lalrones si caedem conimisissent, praeco 
earn publice indicasset, el indici pi ;eminm 
condixisset. Quod factum non est. Ergo 
lalrones eum non occiderunt. Respondet 
defen.sor: ecquis pro certo novit, hujus- 
raodi prseconium factum esse, au minus? 
1 58 ANTIOnNTOI 

•BTovTOg iTcog %p>j ^ TTifTTOTepov TTJv ^otDTVDiotv ^ Tuv eXsvGsouu 
riysTcr^ui ; ol filv yap UTif/.ovvTOii re koh ^pifjfjLcca-i ^fj- 
Gb4 f/,iouvTa.i^ eccv f^vj tuXtj^t] ooycua fzocoTvpyio'Ui' o oe oux. 
zkiyxov 7roiO(x,(r^uu ovoe ^czcrcx.vov ou oiKviv ou(rei, e* Tig 
iX£yx°? '^'^T<^i' ccKivovvug tb ovTog ys f/,eXXuv f^oc^rvpsTv, 
ovoev '^oaifJLoccrrov ^'iTToc^Bv vtto tuv ycvpiuv t^^puv ^oi 
ovTuv Tnitr'^ug ''jcara^^euoeo'S'ai ^ou* iyu re uvofTi uv ^ 
7rao-%o/jLt/, el fx,YJ TncTug Kocraf/.txprvprj^eig oicx,(p^oc^ei7]v 
v(p' vfxuv. fjt,yi 7rocpoiy£v{(r9oci os f^s tu (povu ocTrKTrorepov yj 
'TTocpocyBvicr'^oci <poc(nv elvoti' lyu o ovx, €K tuv bikotuv 
uXX spycp ^viXucru ou TrocpuyBVQiJLBvog. ottcxtoi yup oovXoi ^ 
oovXoci fjLoi £iV<, TtoLVTocg isroLpoLOiOOd^i jSacraviO'oci' tcoci buv 

fJLTI (pOCVU TOUOT'A TVI VVKTt Iv OliCU K0C,9eV0C0V, 7} BC,eX^UU 

655 * Troy, o^oXoyu (povBvg bIvoci. vj ob vv^ ouh ucvifMog' To7g\0 
yccp AiiTiroXioig o ccvvjp duTBQocvB. ttbdi ob TVjg BvdcK,tfA,ovia.g, 
ifjg BVBKoi TosfjtovTOi f^B (pu(riv sizorug UTroycTB^vcci uvtov, ttoXv 
TccvocvTicc Bcrrl. To7g yccp aTU%0U(r; vbutboiCbiv (rvf/,(l>eoBi' 
Iz yoip TUV fjtBTOi^oXuv BTTioo^og 7] ova'TT^uyioc fjiBTocQocXXBiv 
aVTuv BtTTk' Toig 6 B\iT\}')(o\}(Tiv otToB^i^iv Koti (pvXa,<T(rBiv 

TVjV TTOCpOVtroCV BUTTOOCyiOiV. fJLB^KTTOifJLBVUV OB TUV 'TTpU- 
y^jLUTBlUV ^U<rTVX^7g l^ BUTV^OVVTUV X.U^lO'TOiVTUl. BK OB 15 
TUV BiKOTUV '7!rpO(r7erOl0Vf/,BV0l fJLB BXBy')(BlV^ 0V7C BUCOTUg 

ccXX ovTug (povBoc jmb (poicri tov o&vdpog Bivui. tu ob bikotu 

' • iria-rori(a,v ^ efrnBiv, tl Lno ' na.ra'^'tvhrai ** not * <j)iiXttTTit» 

* Je] * yaf "^ lifityfA.a'rajy 

ecqais enim liuic rei anitnam attendit ? wot! iUnv ida-et ; tic eXsj-j^oc fo-rat ; ubinam 

Cfr. supra p. 31. v. 13. Idem. dabil pa-nas? ecqua? erit convictio? facile 

Tiv IXEu&Efoiv] Sed qninain sont hi li- potciit el e fine vocabali Wa-fi perperam 

beri, vel ingenui, qui pro reo testati es- iterari. ant poteril h suflSci in illius £i lo- 

sent. Ubi porom facta est in snperiori- cam. Idem. 

bus nientiol Multa sunt in his contro- ' AkiMvdii; ri] Malim Se. Idem. 
versiisnon satis inter se congruentia : oc- Te] IVlalim te, cui respondebit proxi- 

carsioncs criininationibas oon ad aroussim mum te in illis tyd rs awirm. Idem. 
nbique respondent, el passim locorum re- "E7ra&£v iiwo] n. Ewa^iv tl iwi etc. H. 

fulanlur ea, qa:c antea exprobata et incu- Steph an. 

sata non fuissent. Ergone loci nonnulli AiiTroXioic] Vid. Mears. Graec. Fer. 1. ii. 

desunt accnsatoriis oiationibas ? Ferrae p. 94. v. Att'rri'Kia. 

*enias in cam suspicionein. Docere vult rioXu ravayria. la-ri] Id est, Way ToJvav- 

h. I. reus, gravius esse debere ingennorara ti'ov aX>i9£f ia-riv Jv oJtoi <fag-i. Reisk. 
teslimonium, qiiam servorum, qnoniam AtiTaJv] Maliin alroTi;, quod aut cum 

illns, qnani lios, graviores pccnte falsilatis IwiJo^of, ant cam f^naBa'Kiiv cohterebit. 

in testimoniis dicendis admissae maneant. Nam hoc praetalerim equidem vulgar! 

Idem. fximQaWM. Idem. 

Oil Jikhv )««(, i' Tif EX'y^of Ea-Tfli] Im- n^ayfxaruxy^ Tl. irfa.yiA.arvy. H. Ste- 

pervia lisec mill! sunt. Num ergo sio leg. phan. TETPAAOriA A. 59 

oixku TTOog luov uaXXov a.7ro^iosix.Tcn ^ ovroc. o ts yoco 
KOiTotfjLUpTUpuv fjiou UTTicrToq sMiASyKTOit uu, TB iKByyoq 656 
oxiY. ecrn' ret ts TSKfjCTjpicc IfjLoi, ov tovtov, ovroc eorjXua-oi' 
rcc TB Ix^V "^^^ (povou OVK Big s[a,s (pe^ovrcc aXX Big rovg 

UTToXVOfjLBVOVg UTTOdBdSlKTOCl UTT OCUTUV. TTOCVTCOV OB TUV X,CC' 

20 Tyiyo^Vj^BVTUv uttio-tuv IXByx^BVToov^ ovjc, eoiv u'sro(pvyu, 

OVK B<fTlV IP UV BKByX^VJ<^OVTOC,t 01 ICUKOV^yOVVTBg' a.XX , 

solv IXByy^u^ ov^b^jlioc (xiroXoyia. To7g diUKOf^Bvoig oc^KOVcru 
la-Tiv. O'vTU ^B u^iKug huKovrig fjis uutoi f/,6v ccvo<ritog 

UTTOKTBlVOtl C^rjTOUVTBg KCC^OCpOl (pOCCTlV BlVCCl' B^CS OB, Og B\J- 

(TslSstu vuocg TTBi^co, ccvGcrioi dpocv xiyovo'iv. Byco ds, jcot^ 

■Joioog tov TToivruv ruv BytcXvifjcxTcav, wstb^ Bfx,(X.VTov btti- 

25 (rycyiTTTU cu^bTct^oci t'^v tcov [x,viobv ccdncovvTCov buo-bISbiuv, 

VTiTSp ^6 TOV CiTTod'OiVOVTOg (X.VOCfA.l^VVl(TyCCt)V TT^V TrOlVVjV TTCC^OCIVCO 657 

xjfMv ^Yi rov ocvcciTiOv ycocTocXoc^ovrocg tov ccitiov oi(pBivxi' 
aTTO^odvovTog yap Ifjiou, oudB]g bti tov uitiov CviTyi<rBi . 

TUUTOC OXJV (TBlCtOIXBVOl OClCog KXl ODCOtlug CCTTOXVBTB pcS, KOil 

fjufi fjLETUvoTjcrocvTEg Tvjv oii^cocpTiocv yvuTB' aviocTog ycc^ y\ 

flETOCVOlCC TUV TOIQUTUV BiTTlV. 

1 Deest Ina.. 

Oiix IcTTi] Id est, ouJei? ylyovEV. examen nendam est? Idem. 

locam non habait. nullum ovenit. Paulo Au<r£0e(av] n. tva-iSmtv. H. Stephan. 

ante dixerat tij 'i\ty)(oi; ea-rai. Reisk. AthTa-Bai rhv ruv juhSev aSixouVToiv sia-egsiay, 

'E/i*a.] Mihi favent, mecam faciunt. ra- pndore et reverentia daci pietatis justo- 

rior inventu dictio, TEJtju^fiov ia-riv Ijuov, rnin, est, non committere, ut pii jiistitiae- 

pro npo; ifx.ov. Idem. que dedili bomines laedantor. nam pios 

OvK, lav a.7ro<pvyai, oix e«-tiv] Idem est dii caros babent ; et diis caros qui laedit, 

ac si dixisset : ov Sii to e^e aTroXijEtrSat is deoruin irara sibi cotisciscil. Reisk. 

[vel oi J(ii rhv sfjcfiv awoXuc-iv] aviiguTtti ira; rioivw] Furiam vindicem cruoris inalto 

IXsyp^o; tSv najtou^youvToiy. vel ovx, eVtiv efFusi, non quieturam illam, donee poenas 

flin'tv, oVi, lav iyii ano'^vyai, ovk is-tcu i\<; ejus per coram clades et supplicia repe- 

iJo-TEpov \\iyxiiv Tohi; xaxoupyouvra?. Idem, tierit, penes quos ille cruor eff'iisus sit, et 

Tor? 8wxonA6vo«f] Nam aJiKw? interpo- sinatur inultus manare. Idem. ANTJcDQNTOS 
TETPAAOriA B. a. KATHrOPIA $ONOY AKOYSIOY. 
/3. AnOAOriA $ONOY AKOYSIOY. 
7. EKKATHrOPIAS O YSTEPOS. 
S. ESAnOAOriAS O YSTEPOS. a. KATHrOPIA OONOY AKOYSIOT. 

YnO0E£IE. 30 

ATO 7ra,rj£j Iv yvf/.mtriot^ hx-avrt^ov nvl^r) is tov ,m£V Ivte;;^v4); a.<pEivai ^o QiXof, toy 5" 
ITEjJOV iffo T^v <})(j^av ToS axovTi'ou SfUfxivra 7r\>i;/wai. TEXsur^traVTO? ' 51 toD waiSo?, 

«■»•( TOV S^ufxivTa. o'Biv ol fxiv uvTiynM/xa rhv c-ras-jv, 01 Je (xnaa-Tas-n Xiyova-tv. 

658 TA |W£y of/,oXoyoufA,evtx ruv iffDocy^KTCdV utto t£ tou 

VOf^OU iCCCTOCiCeK^iTlXl VTTO TS TCOV lll7j(pl(rU[XSVUV, 0? JCVpiOi 40 

TToca-Tig ryjg TToXiTBiug BicriV exv Je n du(pt(Tl3'yiTij(r(u,ov vj, 
TouTo Vf^iu, ca otvopsg ttoXitoh, TirpocrTeroiKTcci oiuyvuvoct. 
Qi^Aoci, f/,sv ouv 0U06 ccf/,(pi(Tio7iri^(reiv Trpog sf^e tou dicoKousvoV 
ycc^ sroiTg f^ov ev yvf^voccrlca a.KOvria-'^Big Sicc. ruv ttXbuouv 
VTTO rovTou TOV ixeipuKiov TTupocxpVf^oc ciTre^uvsv. IxovToc \2\.\ 

IA,SV ouv OVK. STTIKOCXO) WSTOyCTBlVOCi, OCKOVTCi dS. SfJLOl OB OVK 

sXoi(ra'u tou SKOVTog cckuv tyiv (rvjji,(popocv JcaTea-TTjcrE. tu Jg 
^!iO ocTTo^oivovTi oiVTu f/,6v 'ov^Bv Bv9vuiov, ToTg ^s Fu(n TTpoa-B- 
'JviMBv. ufxocg OB oc^ico BXBouvTocg [XBV Tviv dTTaiOiccv ruv 
yoveuv, oiiCTBipovTocg ob tt/V ccu^ov rov XTTo'^ccvovrog tbXbv- 
rvjv, "^ Bi^yovTug uv 6 vofxog '^ BipyBt rov (Xttoktbivccvtoc ai; 5 I! 

TTB^lO^aV CCTTDCa-OiV T%V TTOXlV UTTO TOUTOU f/,ta,tVOf^BV'yjV. 
' Deesl Je. 2 IJeest olUv. 3 iH^y. 

TETPAAOHA] H.t voi-aiillir rectius Aurai jxh h&vfji.iO)i'\ Lcgi posstt: avri 

AivTtfoXoyiai ab cimrralcre Apbthonii p. /uev oIk hdCfxioy. Vnlckeiiaer. ad Herod, 
i'i. Taylor. I, ii, c. 175. TETPAAOriA B. 6l 

13. AnOAOriA (DONOT AKoraoT. 

rnoGESiE. 

O TOT a»»VT4(rBVT0f warnj lAvrS <^n(rh a'/Tiov yEVEC&aj tov aTro&avovTtt tou <})ovi)u. <pg' 
(>6fXiVou ykf rou anovriov iiTrESfajWEv Itto tw o-jcottov o^ev av aiiTov iauTotl <})OV£a vo^i^£(r6cci, 
?o-Ti 5' n ffracni; jiAETas-Taa-if , ou ' a-vyyicifxn oJj tjve; imfxi^ov. NYN ^•Jj (pavspov f/,ot, on oLvrou oa (TUfxcpopoci tcoci %^6ra; 
TOuV T6 uTTGccyf/^ovixg elg uymotg * * * rou^ t6 tJo-u^/ous- 
roX^uv Tcx. TS (xXXoc. irotpa. (pixriv Xeystv kou ^pav (3id.^ovTut. 
lyu ya,Q viycKrroe. ToiovTog uv icon (3ovXoi^svog elvai, si fA.7} qqq 

15 TToXv ys £i!l^6V(rfjCoti, utt ocuTrig rvig (rvfjL(popotg vivocyycoca-^riv^ 
TTOipK TOV oiXXov TooTTov, VTTep TrpocyfJiocTuv oc7roXoyu<r^oci, uu 
eyco %aXe7rwf juei^ tviv aKpifoSiocv eyvcov, ert as ocTro^uTS^cag 
^iixKsifjioii cog %pi) vfJiTu epf^iTjvevo'oti tocvtoc. vtto ob CKXifj^ug 
dvdcyjcvig Qioc^o^ivog, koci ccvTog Big tov vf^erspov sXeov, u ccv- 
^oeg ^.cKoco-Toc), Ka,roc'we(peuycog YiOfJLoci Ufxuv, bocv uK^if^e- 
CTTSoov ^ ug (Tuvvi^eg Vfuv oo^u eiwsiv, fiiq dtoc rug tt^oei- 

20 P'^][A>svocg TXiyocg a,7ro^e^ci^BVovg [jlov ttiv ocTToXoytxv, do^-^ Tcai 
fjLyj uXtj^sioc Tviv Kpi<riv •sroivi(Toc(rQoci' tj [a,su yoc^ oo^oc ruv 
TTocc^^ivTuv TTpog Tuv Xsysiv ouvufxsvuv ecTTiv, 7\ oe oiXvi- 0*61 
^eioc, "ssrpog ruv oikocioc koh ofTioc. Tr^oca-irovruv. Eookovv 
fjisv ovv eycoye roiUToe, ttoh^suuv tov vlov, e^ cov f^ocXiCToc to 

• s-uyyy!uf/,tii 

C. Elf ayaivaq] Adde Karaa-rwai. Rfisk. Ei /t*n »eXu yt i-\.luTfxa.{\ Si satis bene 

Aiyuv Hoi J^av] Videnlur verba sic esse ipse memet novi. subaadilur xara Tn» 

ordinanda Spav jtai Xsj/eiv. eo necessitatis l/unv 'ni^), e/xavrou uwoXiivj-iv. Idem. 

adignnt, ut audeant, cum alia agere, con- 'Tn auT^c] A niera et sola calamitale, 

tra quara nati sint, turn etiam causas in qua nsns sura — nihil aliud, quain haec, 

foro agere. unus enirn infinitivus roK(xa.v me coegit. Sic initio bujus prolasionis 

regit ambos alleros ex ipso aptos Jpav et etiam airof nsurpaverat. Idem. 

>.iyiiv. quid audent? 1) ra aXXa 5gav TgoVov] Subandi l^wov, ant Tot3 e^oi; ^I'oy. 

Traga <pv3-iv, alia orauia agere, aquibus na- Idem. 

turaeosfeceritalieniores. 2) Xeysiv, verba SuvmAec] Soil. l/t*oi Io-tiv. Idem. 

facere in publico, indiserti cum sint et ' A'jroh^ay.ivov^'] Ante hoc vocabulanz 

verecundi, et fori prorsus rndes. Idem. deesse videtur aliqnod adverbinm, e. c. 

"Hma-To] Lege ov^, rtxia-ra, et omnia aTrnva;?, ant o-xXJifSj, aut T-pa^icDi;, aut si- 

plana erant. olx 'wicra non minime, lito- mile quodpiam aliud. Constractio baec 

tis est, seu exlenuatio, plus signilicans, est: ju^ iroina-aaQiti tw xpiViv, xara ^ovwv 

quam nadavocabula snbjiciunt. imprimis, So^av, Ivavri'ivf t? iXnS-Eia, Jia to aTroSE^^e- 

Iv To~f [AaXig-ra, si quis uUus alius, vel <r&ai riiv l/M^v aTToXoyiav a-K\npS>i;. Idem. 

maxime. Idem. "Eycoyi] Post syaiye deest ovha-e<r6a.t. spe- 

ToioSto;] H. e. aTtfttyfjim ncu h<rvx'0<;- a rabam me fructus ex eo perccpturum, si 

strepitu fori, et a turauMu causaruin ab- fdium curarem erudiri et inibui artibus 

borrens, ct in qniete vitae privata; atque illis — vel, quod ciirasseni. Idem. 

otiosae delitescens. Idem. To koivov] Alius dixissel to' te «oivo». sed 62 ANTIOnNTOS 

(Tuy^^sf^YiKe oe '^ f/,oi ttoXu wocpcc yvu^jcr^v toutuv. to yccp 25 
fjiSipocKiov oux vl3pei ovde u}coXoc(na, ocXXoc. fjLsXeruv ^bto, 

TCOV TlXlKCOV (XKOVTl^etV STtI TCi> yVpCVOiCTlU, b[3cX,K£ fjiSV, OUK 

aTTsycreivs oe ouosvoc kolto, ye ttjv uXi^^eiuv uv eTrpoc^ev, 
aXXov eig uutov oc^ocprovToq ug omovo'iovg onTiotg tjXQeu. 
€1 f^ev yoip TO O6K0VTIOV s^co Tuv opuv TTig ccuTox) TtTopetug Itt) 
Tov 'TToudoc e^eve^^ev sTpucev uvtov, ovdeig TjpcTu Xoyog 
662 uweXeiwsTO f/,7J "^ (povevg slvoci' tov ob Trocioog vtto tvv tov SO 
uKovTiOV (popocu V7rodpa,f.iQVTog ycoci to cruptoc 7rpo(rTV](roiVTog 

tov (TKOTTOV TU%£n/, ds VTTO TO MKOVTiOU '^V7reX9uV £/3X7j9"17, 

xoci TTJv aiTioiv ov^ vif/^ZTipocv qZ(TO(,v Tsrpo(rel3oiXev vifji7v' ha 
de Tviv VTToopo^viv PXvi^BVTog TOV TTocioog^ TO pcBV ptsipoiziov 

OV OlKOctug BTTIKOcXBiTOCI OVOBVOC yccp b(^(X,XB tuv (XTTO TOV 

(ncoTVov a(pB(rTcoTcov — , o ob Troug, BfSTBp IcTug (puvspog 
vpcTv BCTTi pcrj QXTi^Big, e}cov(riug vtto ttjv ^ooccv tov uzovtiov 35 
VTTsX^uu, BTi (ra(pB(rTepug OvjXovToa hoc ttjv ocvtov a^ap- 
Ttocv ocTTo-Jocvcov OV yocp ecu BfoXri-jT] ocTDB^iC^uv icon ^ri 
OiOiTDBy^oov. ocKovciov OB TOV (povov l^ oifji,(po7v ^vpc7v OfJioXo- 

yOVfJI,BVOV yBVB(T9oCi, BX TVig OifJCOCpTKXg OTTOTBOOV UVTUV ecTTiv, 

• afA^oXv ri h, ay. e/ueXXev airo$rig-sa-^ai * Deest /moi. ' * ^ovlac 

* ixQiiv 5 Deest tov, ^ h/juv 

Antiphon, bono autiqui et a;vi et moris, ba post ir^oTirria'ayrog siippleantur. e. c. o 

amat siinplicitatem et brevitatem. Idem. /i*6v clx ISuvaro, vel ixaiXu&n. alter quidem 

'H/juv'I Mihique filioqne. Idem. [filius meus] non poterat metam contin- 

To yap /uEifittxiov] Subaudi to l;i*ov. Idem, geie, alter auteni [occisus] — Idem. 

*AXXou J' El? avTOM an/iapTsvToj] Sic dedi 'O Je 7ra~?] Idem est ac si dixissel : £i Je 

de ineo, pro vulgari aXX' ouJek, auToiJ a/xa^- <pa.vifn ifxXv ia-rlv, on o itai; ovk av I^Xii&ti, 

TovToc. unicaiu literulam u cum simillima v eIVej e/ueivev es-t*; Iv m elinhxei tootm. si 

matari. iiieo aiUem, quod alius aliquis in planum vobis atqae perspicuuni est, even- 

semetipsum dtUquisset — Idi.m. turum noii fuisse, ut puer feriretor, si ibi 

Tov waTSa] TlaT^ in liac causa est j)uer loci, ubi stabat, constitisset, multo eliam 

occisus. TO /u.Eijaxiov autem est juvenculus liqnidius elucescit, eum culpa sua perisse, 

adultior, qui ilium jaculo interemit. Idem, co, quod ipse semet occarsui jaculi conci- 

C'Qviat;'] Dedi de meo (poteram qnoqiie tati obtulerit. Ide.m. 
<J)OV£Tf dare,) pro vulgari <t>oviv^. pater ipse r£V£s-&ai, ex tSc a/uajTi'ac,o7raT£foi/] Kgo 

secum filii culpam ultrn commnnicat, ei- distinctionem mutando, elT'eci banc seii- 

que sese ioneclit. Idem. tentiain : Ambo iios [ego et accusator] 

ToS (Txoiroi/ Ttj)(t~v, e Je] Si nihil hie cum confiteamnr [vel in hoc conseritia- 

dcest, debet to5 non ad o-xoTroi;, sed ad mun] caedem utrinque eveiiisse involunta- 

TV)(i'iv referri ; quasi sic dixisset : w^otrTn- riam [tarn a parte ferientis, quani a parte 

(ravTo;To <rij(xa ToC Tujfe~v [scil. TO axovTiov] icti] ex errore ; utrius ille error fuerit, 

Tci/ erKOTTOu, et tuni Je erit cum te mutan- [vel ab utro eorum error ille sit profectus] 

dura, quod TE rum proximo xai responde- nil attiriel qun-rere. Possit quoijue legi : 

bit. Mnlto tamcn mibi quidem haec prw- TOTiicajuafTiaj [scEyxXn^oca] 7rpoJi)Xov[8Qb. 

•tare videtur ratio, ut pauca quicdam ver- le-rh'] varori^ov Eirriv.ulri amborum impur TETPAAOriAB. 63 

€Ti ^e (roe.(pe(rTeoov o (povevg Ixsyx^sivj. oi re yoc^ ccijlch^tu- 663 
vovreg uv av sTrtvowtdct n oooca-ai, ovrot TTpocKTo^eg tuv 
djcov(r{uv Hcrtv ol ^e BZou(riov ti ^ouvrsg ^ 7row%oj/T£ff, 

40 ovToi TUV TTOi^yifxccTUv uiTiQi yiyvovTUi. TO fJLiv roivvv f/,Sl- 
puziov Trep] ovSevoi '/i^u^tbv ouliv. ours yoc^ ocTrsi^vii^evov 
dxXa TToocTTSTccyy^svov l^Sf/,eK6Toc' ovTS ev yvf^va^o[/,evoig 
uXX ev TV Tcav cckovti^qvtuv Toc^ei ^kovti^sv' outs tov azo- 
TTov u^otpToov, eig Tovg cccpecrTcoTug aycovTicag^ tov TTocioog 
ervx^v, clxXoi, ttocvtoc oo^ug ug iTrevosi opcov, eopoccre f/,£V 664 
ovaev (XKovcTiov, bttoc^s Ce oiuauXv'^elg tov (TKOTtrov Tvx^tv, 

2- 1 oe TTOiTg, (SovXofjiivog Trpo^pocf/^eTv, tcv xupov tiu^oL^TOdV 
£v u diocToex^v ovic <xv surX'^yvj, 'srepiBsreo'ev oig odk vi^eXev' 
a.y.ovo'icog ol ccfx,otpTcov eig Iocvtov oiKSioag (rvfx(po^oiTg xe- 
%p7jTai, Tvjg d a,f/,oipTicx,g TiTifjCupv;ixBvog eocvTov e%e< Tiji* 
oiKviv, ov a-vvvjdof/,evuv [x,sv ouJe (rvve^sXovTUv Tjf^uv, (TuvocX" 
5 yovvTuv ^6 Tiou (TvXXvTirovfjLivcov . T^f ^e a.^oc^Tiocg eig tovto 
'^ycoucTTig, to spyov ou% vjusTepov uXXoi tov e^ocf/^cn^TOVTog 
ea-Ti' TO T£ woe^og slg tov ^poicrocvToc Ix^ov ri[/,ccg fisv 
oi-sroXvei TYig onTiotg^ tov de dpd.(rocvTO(, oiKotiug ccf/,oc, tv 

a^JLOCpTlCX, TBTl^JLOopVlTUl. UTtToXvei OB XUl V0f/,0g rifJt'OCg, CO 
TTia'TBVCJV, BlpyOVTl fJLYlTB UOiiCUg ^"^TB OiTCOHUg WSrOKTBl- 
VBtVf ug (pOVBCL [XB OlUHBl. VTTO fJLBV yOCp ^ TVjg UVTOV TOV 

TB^vBUTog cx[xotpTiocg ooB aTToXuBTCti fA,v;dB ccycov(Tiug utto- 

1 a<|)a)u.ajTavoVT£j * ttfy. ' Deest Tflf. 

landa sit colpa, paret. Potest Isttiv tarn 'Ev toTj yi;/u.va^o/ocEvoit] Cum articulo ma- 
ad ttiTi'i* quam ad 4>i!'vo{ referri. Idem. lim, ut coiiveniat ei, quod in continenti 

'EXEyp^Ssin] Subaudi ouToef, vel Ik. tSvSe. legitur t£v aicovTi^ovTMV. Idem. 

Idem. Upo^fafxtiv] Sabaudi tsu okovti'ou, seu, 

Oi'te ya.f\ Imo vero oi ^ev yap : re.spon- ttjiv rixEiv to a^ovriov. Idem. 

det enim insequens oi Je exovtrtov. Idem. Xdpou] Imo vero j^povou, temper is. Idem. 

Ti JpSa-tti] Poterat illad ti abesse. si Touto] Maliia toutov, pereratum puta. 

ferimas.ita debet accipi ac si sic enuncias- Idem. 

set : 01 (MEv yap a<|)ttjuapT<xvovT£? Tivo? TouTfDV, "A/xa rn afji,apria.'\ In illo ipso confe- 

a ay Imvoriaaift Jpoa-ai. Idem. stira temporis articulo, quo peccabat puer. 

TTpaKTopEf] Efiectores, auctores, palra- Idem. 

tores, rarus inventa modus est, quo voca- E'l'pyovTi] Anliphon hoc verbum tifyeiy 

bnlum hoc sophista hie loci usurpavit. raro modo usurpat, pro xooXijeiv, awEiTTEfv, 

nam alias TrpawTwj est exactor seris debiti. aTeayo^eiav, v-tare, intercidere. v. p. 123, 

Idem. 13. 126, 12. ed. Staph. Idem. 

Ei<riv] Id e.st, vojut^ovTsi TTctfi to"? «"- rap tturou] Interpone t«;. Idem. 

SfouTToif, xtft XttXouvTai ovraig. Idem. "oJe] Hie filius meus, adiiuc superstes. 

t£v vaQtifAanuvl Imo vero t£v ixovaluv Idem. 

wpa^EttJV xai Ttabtj/jLarciiv, apparet ex oppo- MmJe axouiri'a)?] Ne involuntariam qui- 

Bito praemisso TrpaxTojEc tSv aKoviriav gicriv. dem ca-dem commisisse,quaDto minus vo- 

Idem. lunlariam. Idem. 64 ANTIOXlNTOr 660 xreTvoii ccvtoV utto cs tov huKovrog ou^ e7rix,oiXovf>iSvog eag'iO 
sKcou UTTeKTStvev^ o(,fjL(po7v oiTroXvsTon Toiv eyKXrif^oiTOiVf fxyjT 

UKUV jLCVj^ IkCOV OiTTOyCTSTvOil. OiTTOXVOfjLSVOg OS UTTO T£ Tljff 

oiXvj^suxg Tcav 'sypx-)<^svTOi)V, utto re rou vof^ov koS"" ov 

y. / ' ^\ ~ > TV / r/ TV/ / 

OiCOHSTUl, OVdS TUV eTS-iryjCSVlAOiTCOV ElVSKOC OiKOilOl TOIOV- 

Tcov KaKCi}v cc^ioucrdoii ecrf^sv. ourog re yccp dvo(noc ■yrilcrsTa.i 
rccg ov 7rpo(rvi}cov(rc6g (pspuv oc^ocpriug, iyeo re uuXXov usv 
ouoiv, ofA^oiug OS. rovTca ccvocfJLa.arviTog cov, Big '/roXKccTrKoccrtoug 15 

666 TOVTOU (rvu(popccg vi^co' lizri ts yup tv tovtou ^loccp^opol 
ufiiUTOV TO Xsi7rofA,svov TOV (3iou dicc^u, Buri re tvi Sf^ocvTov 
awocidioc ^uv '^ e'n'iKOiTcpvx^WOf^cni. *EXeouvTBg ovv rou^e juev 
TOO vtitaTiov Tfjv oivocfzocoT'/jTOV (rviJL(popoiv, IfjLou OS TOV ymoiiov 
Koci d^Xiov TTJv ix.7rpo(rooKyjTOv KocKCTra^etoiUf tjL^ KocToc^ri- 
<pitTiXf/,svoi ovcf^opovg vifjcocg ^ y.ocTuo'Tvia'TiTB^ aXX ocTToXvovTsg 
ev(ref2BiTB. ts yup octto^dcvuv (rvf/,(popocTg TTBoiTTScrcoV: ovk 20 

667 oiT(f/,co^ifiTog ecrrii/, -^f^BTg tb ov ^tycocioi Tocg tovtuv uf^apTiocg 

<jrVf^<pBpBlV BCfJiBV. TVjV TB OVV BVCTB^BlOiV TOVTCOV TCOV TTOOC- 


* •woXXawXas'tof Karaarria'are AvTovJ Peremtuin accasatoris fillani. 

Idem. 

'Ttto t£ T>)f dXo&ewc TOU w/xov, iito T6 
rm TTfitj^flEVTaiv] lino vero Ino tt t^j oXjj- 

Kay Sy Snuxirat. el a veritate lei gestae, et 
a lege, vi et ex auctoritate cujus Lie filius 
ineus reus agitur. v. proxiniam aunotat. 
Idem. 

Aixaioi — io-fxiv] Non bene conveiiit 
liuic plurali cum singulari prxmisso avo- 
Xi/o/uEvoc et JiwXETai. ergoiie deesl aliqiiiil 
lo superioribus P non videtur. an leg. est 
a-TToXvofjieviiijUt pater accasati filii,idenique 
defensor ejus, vitani nioresqne suos sor- 
temque cum iilii coraplectatur, cjiiiciira 
causam habet communem ? nam lit itmni- 
/ui&aquoque legatur , nil adinoduni neces- 
se videlur esse, potest itanttrai ad solum 
(ilium restringi, qui caddis insiinuiatus 
hiil. Sed aw-oXvoy.cv9i placet. Idem. 

OyrafJ Filius ineas. Idem. 

noXXaTrXaj-ittf to^tou] Id est, woXXaxij 
mXdovi; xal ^Ei'^oi;? (n;;u<f)Opaf n ouTOf. niullo 
plures iiiajonsque clades deveniam, (|uain 
liic filius meus. Sic p. ] 17, 16. ed. Stepb. 
xivJi/vov TroXXawXaiTiov. Idem. 

Ata4>9op*] Sic dedi de meo, pro vulgari 
iiaipopa. si filius hie meas vestra, judiccs, 
Kententia mortc mulclatus perierit. Idem. OiiK ari/xcefnrof eg-rlv'] Piacalam erat 
committere, ut Manes occisi implacati 
manerent. Sed raanebant, donee ab aQ> 
ctore cxdis poenae reposcerentur. Solatar 
itaque rei defensor, idemque pater, occisi 
patreni, accusatoiem, negans quidquam 
esse, cur metnat, ne filii Manes implacati 
raaneant, habentes poenas, sea ultionem 
sibi convenientem. Filius tuus non est 
innltus, h. e. poenas, seu satisfaclioucm 
nactus est. A quonain ? A semetipso. aii- 
Tof iavrov TETi/ixcifiTai T>if afxa^riai;. erroris 
sui pntnas ipse sibiuiet dedit. Ludit, nt 
videtis, in ambiguitate vocabuli art/Mu^i- 
To?, quod perinde eum significat, qui cru- 
ciatu suo poenas non dedit, quani eum, qui 
crocialu ejus, a quo laesas fuisset, poenas 
nnllas accepit; sea alias i/npioiUum, alias 
nttifliie non plucatiun, ultore carentem. Fri- 
gidus ille quideni lusus est, non manens 
in eadem sententia, sed probabili et con> 
Tcnienti admiscens improbabilem parum- 
qne congruam. Idem. 

Zu//t<})Epjiv] Id est, (}>£pE(v (Tuv TOuroii, vel 
cifxa TotJrojf. raro sigiiificatu v. av/A.'fe^eiY 
usurpavil, quo non facile usquam locornm 
alibi reperiatur. ra? a/xa^ria? tivj a-vfjt,<^i- 
pitv, una cum alio aliquo ferre, h. e. tole- 
rare cruciatus et raolestias ex allerias er- 
rore exsistentes. Idem. TETPAAOriA B. 65 n (x.'^XicoTOiTei) flue uuooig (TUfjLtpopoug Treoif^uXvjTS. 25 y. EKKATHrOPIAS O YITEPOS. OTI f^Lsv uvTTJ ij %pe/a •arapa (pv(riv zoci XeyBiv xxi G68 
ODocv ccTTocvTug ccvocyKoc^ei, spyu ycxi ou Xoyca oojcsT fjLOi crvi- 
fjiccivsiv ovTog. YiiCt(TTtx, yocp, ev y£ rto £f/,zTpocr^sv %po:/w 
30 uv!X,idYig X.OH roXfJimog uv, vvv U'sr ocuri/jg rvjg (ruf/,(popcicg 
vivot/yytcccTTOLi, X&ysiv oix ovk. ccv ttots u^vjv syco rovrov si- 
Tffiiv. eyu T£ yccp ttoXXt] ccvokx, ^puptsvog ovk, ocv VTreXa^ov 
rovTov ocvreiTreiv ouas yocp ocv svoc Xoyov ocvrioovg ii Xe^ocg 

\ rf ~ /'> \,\5 / 'ft 

TO 7if/,i(TV Tvjg KocTifiycpiocg e^avrov ocv ocTTicmp'/iG'oc' ovrog q^q 
TS fjLTJ roX^uv oux, uv TTpou-x^B rep oi'srXoca'iu ^ou, avoc fjcsv 
35 TTOog 6V0C Xoycv ocuroXoyyi^&ig, oc as KocT'/jyopriCSv, dvccTTOKpi- Etio-i^si* tSv ffpaj^SlvTojv] Est res ita 
gesta.searei gestse ea ratio, ul in ea per- 
agenda reverentia deorum, seu jus divi- 
nnm hunianumque nuUo inodo hcderetur. 
res saiicte justeqae acta. aIJ6"a-9ai t^v tSv 
wpaj^&EVTwv Eus-E^Eiav, est, cavere ne rein, 
velul sceleratauj, punias, earn, qua; in se 
sit pia, jnsla et sancta. Idem. 

'Ojtioiaic] Num ca-lmi- cam reverentia 
juris divini, saucte erga deos. subjicit xai 
JiitaiiD;. com observatione juris bumani 
atque civilis. Idem. 

'Aim^oi; iri/j«<})05ttrj] 'Aapouf <ry/u<f)Cga; ap- 
pellat caIamitates,qaarQm in uumero etiani 
mors, non naturalis ilia, sed aut vi exter- 
na, ant moerore accelerata, est, sive senem 
faotninem, sive juvenem, ante tempos de 
medio toUentes. Idem. 

y. "ATravTttj] F. aifavrat; awaVTtt avayita- 
Jsj, omnes omnia cogit facere. Idem. 

"Egya, xAi 01) Kayii] Subandi /wovov. re 
ipsa quoque, et non oratione solummodo. 
Idem est, ac si dixisset, ifya) /oiSXXov i: 
t^oytM),ve\,Bu'Kaya] ro-oZrov, oVov spyif- Idem. 

OiJs yaf av] Id est, ouJe yag av, si /xh 
toZto LiTreXaSov (naiTijj avoia. TroXXii iv o'jtok; 
iwoXa;U.2av6(v) avTi SuoTv Xoyoiv hct fxiyov Kat 
anXoZv Xoyov EXe^a. Nisienim sic opinatus 
faissem (qiiainquam magna erat stultitia 
sic »pinari) non una solummodo et sim- 
plici oralioue (vel parte orationis) de- 
fonctas fuissem, sed geminassem accnsa- tiouis raeas partes. Idem. 

'AVTiSoy? ')Xs)/|ac] Legendam ceiiseo 
avTi ivo'iv XE^aj. dicta una oratione, loco 
duaruiu, id est, non satis habuissem brevi 
et simplici accusalione defungi, sed ac- 
cusatioiii alteram qooque partem adjun- 
xissem, boo est, refutassem argutias ejus; 
iieqne bac accusalionis altera parte ipse 
memet tVaadassem. Idem. 

Mh ToX/itaJv] Id est, el jj-h kroXfAU avm- 
Jii; x.al ToX^utipi? XlyEiv. Idem. 

Ovx. av TTgosTp^E T'jo JiTi'Xas'tw /u,cu] Cobae- 
ret fjcoZ cum 'TT^oi't^i. non anleiret, neque 
vinceret me duplo, vel altero tanto, sub- 
audi aiTTci^ viJv TrpoEji^Ei. quemadmodum me 
nunc anteit, et me potior est altera re, in 
qua ego ei sum inferior. In altera enim 
pares ambo nos sumus. Ut ego oratiooem 
dixi accusatorianijita ille contra dixit de- 
fensoriara : veriira ille non satis babait 
causam suam solummodo defendere, sed 
defcnsioni suje adjunxit quoque accusa- 
tionem mei. In boc me anteit: et baec 
portio, quam ille sibi propriam habet, est 
par illi alteri, quam mecum habet conimu- 
nera. Ergo itc^oiyti juou tw SiTrXaa-i'ai. Ilia 
verba vero, ooq w^oEp^Ei /m.ou, quas modo di- 
cebam tacite subjicienda a Icgente quoque 
esse, nescio an potius expressis Uteris 
addenda sint. Idem. 

'Ava'5D-:x;iT4,'c] Malim, avavTaTTOXjiTft;?, 
neraine obloquente. Ide.m. 66 A N T I O n N T O E 

Tcog eiTTuv. rocouTov l\ irpoi-^cov ev roTg Xoyoig 7if/,uv, £ri 
^s ev oTg £'3roa.(T(Ts iroKXctTrXouncx, toutuu, ouTog f/.eu ou% 
670 cxrlug ^s7tui Vfyccov (rv/yug rrjv aTxroXoyioiv oiTroos^x^a-^oa 
oiUTOv' lyu y 'i^DocCa, fjilv oudlv x,xrcov, ttoc^uv oi cc^Xicc koci 
osiva.^ Koci vvv in ^etvorsooc rouruv epyu ycoci ^ ou Xoyu, stj 
Tov vf/,£Tepov sXsov x,ura,7re<pevyug oioy.ai vucov, u avdoBg 
avoo'iuv eoyuv Tiy,upoi, ocnuv os dioiyvct}[A,ov£g, f^yj eoya, (pa.- 4U 
VBpa, UTTO Trovvjpcig Xoyuv /zzoijSsioig Treicr^evTsg, ^^evay] tvjv 

OiXrjUSlCiV TUV TTpDCy^VJTUV 7]y7]CrYj<r&S' 7] fjLSV yOCp TriCTOTeOGV 

^ uX'/j^scTTspov (ruynsiToct, y\ ^' aooXcoTeoov Koct acvvocru- 

rs^ov As%-j?7(r£T«;. tu i^lIv ouv oiKUitp vrKTrevuv vsrepopco 

Ty]g usroXoyioig' tyi Je (TxXmoTTiTi rev oonf/,ovog ocTTicrrcov 

inLo^pcooco f/,y} cv f/,ovov TTjg •)(^pziug tcv TTUidog ixTrca'TB^riUu, 

aXXci, Kcci oiv^evTvjv ^ 7rgo(TZcx.Tciiyvo)(r^£VT(Z vCp vyMV eTTioiw 123. li 
aVTOv. eig rovro yxo roXf/,vig kou ocvoiionug '/izsi, cogTS tov 
fjiev (SoiXovTOi. Koii ocTeTOicreivoivra. ovts Tcu(rcici ovre airo' 

' Deest ov. ' vpiKarayvcoff-^ivra 

'En 51 Iv] Sententiae biatns adraonet hie dnm : aldivrvi Trfoa-narayv. sed et metuo, 
nonnulladeesse. Si pinra noii desunt, deest ne insuper illi(m videam a vohis condemna- 
certe 'irpii^si. Pro Si iiialim xai. Idem, tuin tanquam sui ipslns interfectorem : 

noXXaTrXina To'jrajv] Siibaiidi a apTi'ai? coiiferalar accusatio in tine p.l20. et l'J3, 
cXiyoY, Ille accusaiivaswiXXaTrXaa-ia aptOj 4. ed. Stepb, AtSivTic eodeni sensu legi- 
est ex illo verbo •Trpoij^si, quod deesse post tar 123, 39. 125, 4, 6. Pag. 124-, 17. re- 
iTrftts-s-e modo admonebani mihi videri. spondens ad ista priora, c")(i-rMas-ii, in- 

adbuc niullo plaribns mndis ine potior est, gait, aTroSsSEixTai- in bis, pro ^wiite tto- 

qiiam istis iiiodis, quos modo comineinn- wa-af scrib^nduni arbilror (/.W Wiionca^, 
rabam. Idem. sc. aumrla-a-i : ut p. 123, 2. dixit oJts 

O:/T0f [xiv ov'X^ Malim ovto? (mIv w> oip^. -^aCs-avra tcZ clm'/tIov, oute iTTivria-aVTa 
Idem. ixcvTiVai. De homicid/i in genere semel 

'Tjtciv a-v)(yxi, tw] Imo vero, trajecto adbibuit Antipbon deCxd. Herod. p.loO, 
cominale, i/ttiv, ilfji,iyZ^ riiv a-iroX. rogat Si. oiiolixcct tkv iUri* tou <^cvov, I'va fjih o/xte- 
vos, at defensionem suam velitis neqois et fs^fiioj ysynrai tx al^ivTti, ne actor cum ho- 
benevolis auribas animisque accipere. micida suh eodem esset tecto, sive scelerati 
Idem-. cnntage pnllueretnr ; hoc esset Earipidi, 

E'yii J' fj^araj Malim iyai Je Sjaya?. y.h — TO~iriv ai&ivTais-i xoivojvji So^uaiv. An- 
Idem. tiphontis ultima Spanbeinius atligit in 

'Epyif) xai Xoyo)] Subjicc tacite e prx- Callim. H. Cerer. v. 118. iiotatis qua-dairi 
missis repefendura Trafl^y. Feruin lamen avljecit apposita I. Eisner. Obss. S. in 
ve»-eor ne'desit iSiv nai axsila-a;, vel 9ra- Evang, Blatl. viii. 8. In Diairih. in Eu- 
c-)(yi. Idem. «;>. P. D. Rf/i^. c. xviii. p. 189. Valckk- 

♦avfji] Post 4>avEpx deest aat ofSyrej, naeh. 
aol I'JivTE;, aut xaraXtt^ovrff. Idem. Ai!.fl£'vT>!v] Sic dedi de nieo, pro valgari 

"h jt*£v ya.f\ Sell, n wovupa tSv Xoyw auT^y rr.v. v. p. 123, 39. 12 1, 18. 12 j, 4. et 
axpiSiia. Idem. 5. Legi qaoqae possit Tr^os-xaTayvocs-flEyTa, 

'H Jt] 'h aXr.Siia piita. Idem. prsterea qiwque adhiic condemiuttum, non 

Kai aJt/vaTotTtpov] Malim £i xai dS. solum carendnra mihi erit filio meo, sed 
etiarasi minore com facundia, rursus ta- ctiam fiicere non potero, quominus euii- 
mi-n etiani minus fraiidulcnter, miuorc dem videam insuper caedis quoqne volun- 
cum fnco. Idem. tarian, in semel commissa', incasatnm. 

AuTJiv riy crpsxaTayvi'o-flsyTa] Corrigen- Reisk. TETPAAOriAB. 6? 

xreivoci (pTjor), rov ^s ovts T^ava-ocvToc tou ukovtiov cure STn- 

VOVKTOCVra, OCZOVTKTOit, CX.7TCC(TVjg fyCSU yyig OCf^tXpTOVTCC, TTOMTUV 

OS (TuiJLocTuv^ oicc Tuv soiVTOV 'srXevocoi' OiocTTTi^ui Keyei to 
5 uicovTiov. lyu oe, lycovcrkug icocrviyoouv ocTToycreTvoii murov, 
TTicrrore^og ocv fxoi oozco shut ^ ovTog, og fjc/iTe (SoiXiTv ^yjts. 672 
wsroKTSiVUi (p'^o'i TO f/,Espoc}iiov. f^sv yoip ev tovtu tco 
Kocioct) KccXovpcsvog VTTo TOU '7ruidoTPi(3ov, og VTTsae^eTO To7g 
ux,ovTi^ov(ri Toc aKovTioi ^ ccvuipeTo'^ai, dioc, tvjv tov (3a.- 

"kOVTOg. OCKoXucnoCV TTOXZ^iU TtO TOVTOV (2eX£i 'TTSpiTS'SCruV, 

ouoev £ig ovdsv tzf/,oipTcov, oc-jXiug ccsre^joivsu o os ttsdi tou 
Tvig oivoiipecrsug ycaipov TtrXri^jt^^zXTjcrag tou (Tkottov tw/JcHv 
10 Bx.coXv'^i^ , ccXX k^Xiov Koti TTiTcpov (Tv.o'srov efA,o] a^ovTtcrotg, 
BKuu f^ev ova UTTEKTeivev, ^ fjLocXXov ^e Ikuv out e(3ocX£v out 
a7trsiCT£iv£v, ccKoucriug os ou^ yi<^<rov vj eKouciug uTrsKTeive 

fJiOU TOV TTCilcci. TO TsTOCpOiTtTOCV aoVQUf^SVOg jJLVi WTTOyCTiTvUl 

auTov, QUO UTtTO TOU vo^ou KizTaXccpc^oivecr^oci (p7i(riv og 
durotyopimi pc'/jTB oiKOiiug UTjTe (xoizug uttoztsivsiv. aXXcc 
Tig (SocXuv IcTTtv ; o (povog ouv avvizei eig Toug ^^scoi^evcug, 
15 7] Big TOug TTUioocyuyoug ', uv oudeig ouosv JcuTviyoosi' ou yap 673 
aCpavTjg aXXoc, kui Xiocv (pavspog epcoiyz auTOU o ^avocTog 
ecTTiv. syu os tov vopiov op-jcog ayopsusiv (pvjpci, TOug octto- 
ZTSivccvTag KoXaCsc^ai. o ts yap cckuv aTsroKTSivag 

• [avai^iiTai] 2 Desunt /uaXXov a-miv.'riinv. 

'AjMttpTovTtt, wavToiv] Imo vero ay.a,^rlv jecta, ant si qua?, nltra metain evecta, us- 
in neutro, quodredit ad insequens axovTiGV. quam hnini decidissent, coUigeret. Idem. 
jaciilani, qiiod niisqiiain teriarum [li. e. 'Avatpic-Ew;] Subaadi tSv Bi\Sn. oblilus 
in nulla parte soli] deciderit, et nallnm sui.aut erioie quodara opinionis in trans- 
plane corpus [neque Lumauum, neque be- versuni actus, in a?stiniando tempore, quo 
stiae] ferierit. Erit ergo locus ita legen- tela hnmo sublegunlur. Idem. 
dus : aTTacDJC fxh yjj; afjiapriv, a.7ra,vraiv Ss *H ejtous-i»;c] X'idetur eI inlerponendum 
s-aiy-araiy, Prffituli kwcanctiy vulgari itav- esse, ou;^ ?cra-cv, J Ei susvrlxg, scil. awE- 
Tiwv eo, quod et melius conveniret pniinis- jcteive. quod verbuni tacite turn eril ite- 
so aTTas-ii;, et litera a servaretur. Idem, randnm. non minus occidit, quam si vo- 

'A'Trox.rBivat'] Subaudi rov airoKTiiva-VTa. Inntarie occidisset. Idem. 

Idem. 'AXXa tJ; o BclKkv ItTTiv] Sententia snb- 

AuTov] Scil.Tcv lfji.lv v\ov. Si affirmarem jicit banc dictioneni: a^Ka. ti? 'ia-tai a <^q- 

ab hoc adolescente (ilium raeum data ope- veu;, ei oup^ o ^aXciv ia-nv ; atqui, ecquis 

ra confixuni fuisse, magis ad assensum ac- tandem lioraioida erit, si is non est, qui 

commodate dicturas milii viderer, quam jaculum intorsit ? Idem. 

hie, pater adolescentis, mihividetur in eo OuSeI; oiSjv] Non damno, neque solli- 

dicere probabiliter, quod filium sunni ne- citabo banc lectionem, qua; potest esse 

gat in filium meura jaculum intorsisse, sanissima. Suspicor tamen aut pro oiJsv 

eoque ilium sustolisse. Idem. esse sufBciendum oiiSevof , aul ulrumquesic 

'TtteJep^eto] Videntur Iiujus paedotribae copulandum, Sv oiJEi; cJJevo; oiJsv JKtTij- 

hse fuisse partes, ut tela, ad metam con- yogeT. Idem. 68 ANTia>nNTOI 

^ ctKovcrloig KaaoTg TrBpiTTStTBTv dincaog e(rTiv, o re Sia,(p^ocp£]g 
ouoev yi<T<Tov a,KOV(riug ij ex,ov(riug (dXoi(pfJ£ig uoikoit av 
oiTif^cupTirog ysvof^evog, ov oiactiog cs a,7ro(pvy{iv Bcrri oix Tvjv 
ixTV^iccv Tvjg dj^ccorioig. ei fu.£v yocp utto fA,7j06fjLicx.g l7!nfji,&- 20 

674 Xeiug rov ^sou vi ctrvx^ioc, yivsToci, a,fjCccpT7jf/,a. oixroc ru 
dfjcaprovTi (TV[Ji,(pooa, dix,cx,icc ysvBcGcci s(mv' et oe 9"£/a ycviXig 
Tu ^^a/TuvTi 7rpo(r7ri7rTei cc(ri(3ovvri, ov SiKoctov rocg ^eltxg 
'srpo(r(3cXug oiccKuXusiv yivB<T^a,i. eXs^uv cs ycui ug ov ttds- 
TFBi ^pyj(rTa, B'arirrfdBvovrocg uVTOVg jcoczojv cc^tovo'^oii' vjfjLBTg 
de TToog av ttpsttovto, 7rx(r^oi^ev, si f/,vicev VTroosBtrrspcc roV' 

TUV UiXBTUVTSg QoiVlXTU ^VJfJLiOV^B^Ot ', (pIXCTKUV ^6 UVOt^CCO- 25 

TviTog bIvxi, x.ul d^iuv rug (rvfjupopocg ruv afjcocprovrodv 
Bivcii aai fj!,y\ £ig rovg (xvccf^oipTViTcvg SKTpesrsa-^ai, vnrea 
vifjLcov Xsysi. T£ yci^ 'nru7g [xov Big ovobvdc ovdlv dt/^uoruv, 
vsro rovTov rev (/.BipccKiov ccuTo^ccvuv, adiKoTr oiv drifxca- 
^riTog yBvoyAvog' lyu ts tovob ^jluXXov uvocy^ocpTviTog '^ uv 

675 dBiVoc TfTBicofjCXi, a o vo^og Oioucri fjLOi fjt^ TV/^av Ttrap 
vfA,cov. ug OS ovos Ty]g uy^aarlag tovob rta uKoviTiug d'wo- 

' axovFimt ^ Desant ft ixdutriug. ^ av 

'Axoua-iiw; xaxofc] Malim inova-ioi;. bors advocaloram ejns. Idem. 
Idem. Zn^isyjME&a] Malim in optat. ^r/j,tufxz- 

Arvy^ia^Y hrv)(ia, T)5f ajunpTtaj, est, cam Sa, ob praemissam itka-yjuixii. Idem. 
iDvitis et iroprudentibu.s nubis error ex- ToSSs] Scil. tou I^ou Ttai^o;, an potias 

cidit, nnde mala ingentia et irreparabilia respicit ad liomicldam ? praeferemos boo, 

exsistant, qase feramus impat'ieiitissime. qao usus loqnendi magis trabit, cIts; et 

Ide.m. oJe in oralionibus forensibus semper est 

'EffijCt£X£.'af TsiJ Seiiv] In ejosmodi even- dicentis adversarins. Idem. 
lo, a quo aliena est causa dei, ubi jus di- "a o vj'juo?] Talionem in corpore homi- 

vinum non intervenil ; ubi nil ejiisraodi cidne exseqnendara. Idem. 
erenif, ut eum, a quo id factum profectom 'fi; 5e cuSe t?; a/xa^ria^ tolISe] Loco 

est, pneDa divina persfqni videatnr. Nam tertii vocabuli anctor sim, at cSe legator, 

si quid tale evenerll, qnod puniri leges et et loco postremi, ol^i. aat saltim loco 

jora divina jubeant, ibi nemo non in su- postremi legatur oiiJe, etiamsi lertium im- 

spicionem deferlar, voioisse deum, at ille rootum loco sao relinqaamus. aul turn ta- 

hotno, qui id fecerit, tamethi invitas el men oJe rel oJtoj, hoinicida pata, semper 

iraprudens fecerit, id faceref, qao pcena erit in a-TroVjirai snbaudiendum. Erit turn 

ei merita contraberttur. ande colligitur hxc sententia : itai oJj [id est on] oJtoj, 1^ 

ueam cjusmodi homini iratam esse, cum- ctv oJtji \iyovyiy, olx. aaroX-jErai rSf afxa^- 

qne paiiituni ire, ut alias scelerosum, et- Tt'af olil iia to axouj-iaij a7roxT£~va(. quod 

lamsi boo impiudcnti;r i.ipsii pcKiiam haad antem ex ipsis adverse partis argumentis 

meruisset. Est ergo IttxtfjiiXiia. SsoiJ in- necessario consequatur, ne propter ipsam 

terrentus dei,concarsuin eve'itas campne- quidcni absentiara voluntatis et malne fiaa- 

na gubernantis, ct veluti contorqaentis. dis ab bac oa:de, adoiescentem, qoiciedem 

Ifi'M. commisit, a cnlpa, et a poena absolvi. 

iTpes-lSoXa;] Poenas. Si qnem deuspn- Possit qnoqae sic legi: a'j Jt oiJsv [id est 

nilam est, impium sit ira? divinae verbe- xar' ciJiv, ut sit adverbiali'er posilum] 

ribns idtercFderc velle. Idem. tk^ a/xa^ria; olH ri — Cohaeret t?; ii/x«f- 

"EXi^ayJ Pater homicida? puta, ct to- ria; cum avoXvirat. Idem. TETPAAOriA B. 6^ 

30 ktbIvui, 6^ m avToi Xeyovtriv, airoXmruiy aXXa y,oivcx, 
otuCpoTepu TOiUToe. a^(pOiV oturoiv £(m, oijAwcw. etTTS^ o 
'nouq ^la TO VTTo Tvjv (popoiv rov aKovrtov eX^eTv x,oii ^vi 
UTPBuotg icrroivoci (povevg ocvrog avrou oijcaiog Bivoci b<ttiv, 

CU^B TO fj(,eipOC}ClOV KOC^OCpOV TTiq UlTtUg BCTTIV, OiXX eiTTBp 676 
TOUTOV fA,VJ djCOVTl^OVTOg aXX CCT^SfjLOC, eCTTUTOg OiTTBOoiVeV 

Ts-oug. e^ a.f/,(po'iv Ss tou (povou ysvof/^evov, o pcsv isroug eig 
35 auTOV a,f/,ccpTuv fJLOcXXov r, koctdc tt^v ocf^u^Tiav eauTov 

TETlfJl.UO'yjTOii TS^VVIKB yoip , OB O-vXXtjTTTU^ JCOil KOl- 

vtovog Big Toug o\j Ttrpoo'vizovTOig TVjg aixupTiug yBvo^Bvog 
TFug oijcoiiog cccyif^iog u7ro(puyBiv B(rTt*; Ljc ob Tifig ocvtuv 

TUV OCTTOXoyOUUBVUV OCTtoXoyiOtg pCBTOXOU TOD f/,BipOiKlOV OVTOg 

TOU (povoUf ovK, oiv oiKOiicog ouoB ocriug uttoXvoitb avTov. ovtb 
yoip ^uB7g, ol ha. tviv tovtcov duocpTiuv oicx.<pUocpBVTBg, au- 
40 -JBVTOci KocTuyvcoar'jBVTBg ocrioc ocXX uvo(ri av Tra-joif/.Bv 
vcp" Vfjccov' ou9-' ol ^oivccTUcrccvTBg vii^o(,g pcTJ ^ Bipyof/^Bvoi tuv 
TTpoa-TjicovTcou BU(rB(2oTvT ccv wsTO TUV cc'sroXva' OCVTUV Tovg 677 
uvoa-iovg. Ttra.a'vig ^' uVep 'Tto.vtuv TVjg KVjXToog Big uy^oig avot- 

(pBpOf^LBVVjg, TTOXX^ BVXoC^SlO, VfJUV TOVTUV TiTOlTJTBOi Z(rTi. X,OC- 

rocXuf^ovTBg ^Iv yxp otVTOv rcoci '^ sl^^oiVTSg uv vof/,og 

^El'pyei, KOi^CCpo] TUV ByX,X7J[MXTUV B(TB(T^B' UTTOXDCrotVTBg OB, 
1 El yaj 2 il^yi/x. ' Ei'p. 

'Ay.iportfa,'] lA estyHalh afxa^ria errnr, v. paulo post, ub ilegitur sIplafTEj, eSv 6 

jtai 1] Ti/t/tapitt evioris poena. Colligitsic: vO|Uoc ei'^yEi. Idem. 

si nterqne erravit, uterqae pnniendns est. Eikts^oTvt' av] Subaadi ip^Z^ xal Jixai'aif. 

(vel si mavis sic : si alter errore lapsorntn neqae recto et aequo convenienter 6at, si, 

punitus est, alter quoque puniendus est.) qui nos raorte affecissent, non raodo ab 

Sed alter jam punitus est, filins meus iis locis liaad arceantur, unde impuros 

puta. Ergo alter quoque, filins adver- arceri par est, sed et pro piis et Sanctis 

sarii, puniendus est. Si nempe snmimus liabeanlur, eaque reverentia excipiantnr 

erratum ab utraqne parts pariter faisse. et tractentnr, qua pios of sanctos excipi 

Idem. jus et fas est. Pro awoXuff-avToiv rnalim 

'AXXa] Subaudi a communi tote xa&a- aTroXea-avrcev : si id probes, subandi av. Di- 

jov ic-Toi Tiif aiTi'a?. sed turn demnm vaca- cere vult, si satis perspicio sententiam 

bit culpa. Idem. caliginosissimam : jndices, a°quibus morti 

E15 TOU? ov ffjoj-wevTa?] Cohaerel hoc conderanati fuerimus, si non rursas ipsi 

cum TJJ? ajwajTia?. a/^ajTia lU tolj; ou Ttpoa-- quoque nrbeexpellantur.religioni baud sa- 

flxovra;, est peccatum in eos, ei? oD; cv tis fiat acivibns, qui, nisi falso judicio de- 

frpoa-rmii a/aapravEiv. quos peccato laedere ceptit'uissent,iinpurosperdidissent.lDKM. 

baud convenit. ut si filius ipse sese confo- na<r»)jS' iwlp Ttavrm rr,; xnXT'So?] In vos 

dienspatrem baculo senii privet, et pro- solos relabente piacnlo, quod alias, si jus 

fundo luctu demergat. Idem. recte disissetis, in cives universes inca- 

T£v TTjos-nKovTiw] Scil. EipyEs-S-at. ad ver- biturain fuisset. vvi^ b. 1. est pro, loco. 

bum : lion iniei-dicti ijiterdici-coiivenie>iti- quo minus cives uni^ersi ferant, vos soli 

hus,h. e.oi)icil^yofA.tvoirovrii}v rZvrowaiv, a>v £eretis. Idem. 

fvel o'9eii] rov( rotoirov; Hpyts-^at Trpoa-flXEi. Tovrav] Id est, t£v ijjsviJtaiv JtxaJv. Idi;m. 70 ANTIOflNTOS 

VTfuiriOi JCoBicrrcca-^s, rvjg ovv vfA-STepocg su(reCeia,g sveza. 124. l| 
KOii Ttcv vofxuu ccTTocyovTeg rifxcooBTcr^s aurov, ocvroi re fjt,'^ 
fjLSTocXccl37]re ryjg toutov ^locototg, vifjuiv ^ re. roTg yovBU(riv, 
o\ C^oovreg Kocro^co^uyiJiz^oc vtt aurou, ^o^ri youv eXoi(ppo- 
repocv TTju cufjiCpopoiv KaracTTvidocTB. ^. EHAnOAOriAS O TSTEPOS. 5 

678 TOTTON jM.£i/ emog Trpcg rv;v suvrov ycuTTjyopiccv 7rpo(r- 
iyovTcx, rov vow fjivi pioc^Siv rvjv ccTToXoyiccv jxou' Vf/.ocg Jis 
^07} ytvciXTKBiv, OTi vj^ATg fjt,ev ol uvTidixoi xut evvoioiv ytpt' 
vovTsg TO TTpocy^uo!, SiKOTug oiKuioc iKoirspoi oiVTOvg oiopceGoc 
Xsystv, v^izg oe o(riiog opav Trpoa-vjKei roc. Trpoc^^svToc. sz ruv 10 
Xeyopcsvuv ycc^ v] ccky^ua, CTzzinicx, omruv ecrtv. eyca oe, 

£1 f/,ev Ti T^svoog £ipvj}coc, of/,oXoyu Kat to, op^ug eipripcsva, 
'TTpocroicif^oiXXeiv ccoixcc slvoii' gt oe (xXri^yj [a,bv, Xstttoc de 
KOii uz^ijSv, ovK lyu Xsyuv oixx o Trpcc^^ag rviv'dTTZ- 

679 "^Biccv auToov diKOiiog (p6p£(r^(Xi zari. 0eA&> oe vpcccg vrpcorov 
f/.u^£iv, on OVK £ccv Tig (pcco'Z'i^ oe.7roxre.7v Oil, tout e(rTiv, 
aAA soiv rig eXeyxP'/i. ovrog de o^oXoyuv to epyov ug yi^ieig 15 
Xeyofzzv yeveo'd'ui, UTrep rov ccTTOJcreivuvrog dfjc(pi(r^r,re7, ov 
aduvarov aAAa%o9"£v 'i^ ex, rcov TTooix^evTuv OTjXoucr^ui. 
c^erXiu^ei de zccxug dzoveiv (pccfTzuv rov Troaooi, el jxi^re 

' re] Se * E'^EX^r 

'ATrayovTE?] Non ad locum supplicii,seJ htijiisniodi causa et in hisce personis, L. e. 

/uspfpt Trii; l<fepitai;, usque ad contiiiia dilio- in hoc accusatoie, el in hoc reo, parum 

nis Attica;, inittite etiin ill exsilinni. Iin.M. nbsuiil a convicio. qui nie coen;il tani sub- 

MeraXa^nTE] Bene liabel, indioans fu- tilitor ct argute di.sputare, is dignus est, 

turuin lempns : certo eveniat, ut vos see- qui liorain vocabulonim invidiam aulTerat, 

]as ejus liaud participetis. Idfsu ut nempe disputatnr snbtilis ct callidub 

J. Kar'EilvJittv] Obcaritatemcnjusqiiesui, audiat, Ii. e. calumniator. Idem. 

vel, ut vulgo loquuntur.ainoreni proprium, Ttj 'paa-HK] Subaudi, vel intcrpone po- 

TW Ixac-TOi; isr^oj iavrov e'jvotav, cum quis- tins Tiva. siquis aliqucm ai;it occidisse 

qae sc magis, quam alium quemque nmat, alium quempiam. Nam alias c vulgata 

necessarios suos alionim necessariis, cau- exsistat facile lia-c senlentia, cpue est ab- 

samqae gaam causa; aliens pra:fert. surda, si quis seinet aiat ca-dem patrasse. 

Idem. quamquam, ut veruiu fatear, lia.c ipsa 

AuToi/f] Id est, hfj^ai avroht, nosmeti- quoque stuUa sente-ntia ex ilia ipsa no- 

psos. aspcrum sufTeci leni, qui L. 1. in vul- slra emendatione, si quis cavillari velit, 

gatis obtinet. ulerque nostrum prout con- extorqueatur. IJona mens ergo in liujus- 

sentaneum est fieri, sc axjua, et :cquiora modi ambiguis sua cuicpie mouitrix et gu- 

eliam, quam adversarium, diccre autu- bernatrix esse debet. Ide-ii. 

mat. Idem. Tovt eWiv] Id est, o eyna'KoufA.ivoi; <povivi; 

Thy a'rre)(&tia.v auTtuv] Odiositalem, vel E7vai, oiik Ei^Eaj? Sia TO£yxX>!/-ta auTO yivErat 

Latinins ut dicam, invidinni hornm vocq- toUto, o eyiia\iiTai, bomicida puta. Idem. 

bulornni, Xewto? puta ct oxpi^ii;. qute in Z;^STXitt^£i SeJ .Subaudi Eixn, frustra, I TETPAAOriA B. 71 

azovTicrotg utjt I'srivovjcrccg ocu^s^vTVjg uv a7rooeoeiy.Toii, yccci 
ou 'srpog to, Xiyo^jizvoc ccTToXoyBtroii. ov ycco aytovTKTcci, ovoe 
20 f^ocXe'i'u avTOV (pTjui rov ttuTSo., cx,KX vtto tvjv TrXTiyrjv rov 680 

OCKOVTIOU VTTSX^OVTCX, OVX ^"^0 TOV IA.iipO!,y,iOU OiXX U(p BOCV- 

TOV dioi(p-Jxp'^voii' OU yocQ c^tpsuicc^u oiTTB-javs. TTjg OS aioi- 
opouvjg cariag Tuvrvjg yivofA,sv7ig, et jC^gi/ vtto tou Tronoorpi'oou 
ycocXovf^svog ^/sr^e^gv, o Ttrcn^oT^if^vjg oiv (XTroKTeivag dojtov 

elvi' SI y J(p' 6UVT0U 'TTSlG'Qsig uVljX-S'Sl/, UUTOg V(p BOiUTOU 

^i5(p^XQra,i. QsXio ^s w.17 ttpotsoov stt ocXXov Xoyov oof/.i^crui, 

25 7} TO spyov iTi (pavspuTspou icccTcccrTy}(roii, ottots^ov avTuv 

ecrri. to fjuv ^sipotxiov ov^svog fjLocXXov tuv (TV[xi^eX£TuvTuv 

eOTT] TOU (TKOTTOU CC[XOipT0V,, OUOe TUV e7n}COlX0VfA,£VUV Tl OlCX, 

Tvjv auTOU (x^uotIccv ^e^pocxsv' dB TTOiig, QU TUUTO. ToTg (TVV- 
^BUfjtevoig ^puv, aXX slg Tvjv o^cv tou uxovtiou UTTBXd-cou, 
(roi(pcog ^yjXouTUi Tfupcc ttjv ocutou otfjuaoTiuv irs^icra'OTB^oig 
a.TW/ffliJicca'i TUV ocTpBy^icovTuv TTBOiTrBO'uv. pcBv yoi^ oicpsig 

30 OU^BV CiV Vj^CiOTB, f/^Tj^BVOg UZtTO TO Q>BXog UTTBX^OVTOg' OiUTOg 

y ouK civ l(3X'^^7i i^BToi TUV d-eu(/,£vuv BO-Tug. ug d oudBvog 681 

fjl,xX7\.0V TUV (TUVUKOVTl^OVTUV fZBTOXOg SO'Ti TOU (pOVOU, Ot- 

^oc^u. bI yap hoi to toutov ukovtic^iv Troug ocTrsd'oive, 
13-ocvTBg ocv oi cru^/.f^BXsTuvTBg (TUfZTrpoMTopeg Bivjcrocv Tvig 
cuTiocg' ovToi yoip ou hoi to fjLvi ux.ovTiC^Biv outc sjcoiXov ccu- 
Tov, ccXXoi hoc TO ^viYbvcc utto to ccKovTiov uttbX^bTv OB 

3o VBdVlCTKOg OUdBV 'TTBpKrO'OV TOUTUV CC^OCOTUV OfjiOlUg TOUTOig ■ 

sine cansa. Idem. |W>- Idem. 

Mijr' E7rtvo>ij-ac] Sell. axovTi^Eiv. sic dedi To |W£v] Planior ntique foret oratio, si 

de meo, pro vulgari y-nri Tiovnfo.q. v. p. aiit yaj aut oSv additain esset. Idem. 
123, 3. Idem. Ti] Sic in neutro, etenclitice, sine ac- 

OJ yap] Alias dixissel oJSe ya^ oiS' al- cenlu exarandntn coravi, quod in vulgatis 

to; oiIt' (xxovTiVai, ctTE ^a.'KiCv — nam ne ego circamfertur ti;. neque per errorem suum 

ipse quidem aio ipsam paerum jaculum coiiiinisit eorum qaicq»aam, qiioram lusi- 

intorsisse, aut queinquain feriisse. Idem, mulatur. Idem. 

AiTi'aj Ta:jT)ic] Aut invertendas est bo- Airo; Js] Scil. o wa"? o Tpaj&Ei;. Idem. 
rum vocabulorum ordo, ut sententia sit, mItoj^o'; Io-ti] Scil. o axovri<ra;. Idem. 
hie diseursus in causa, vel culpa, cum Outoi ykf ov Sii] Sic dedi de meo, pro 

fuerit : aut manente illo verborum ordine, vulgari leclione, a qua ou abest. hi enim 

conveniat utique a.vrS melius, qaam rau- noii ideo ptierum non ferierunt, quod ja- 

Tuj. Pro TauT>i; possit quoque TouTav vel culari omiserunt, vel a jaculaiido se abs- 

TouTOu legi, vel potius : t«; Se SiaSpO|Ui?c tinuerunt. Idem. 

aiTi'a TttuT)ic Ti'c 4>atvETtti y£vo/jt£v»i ; ecqnani MnJEva] Imo vero /uhSevi: nam accusa- 

auteni linjus diseursus causam constat tivus cum vwi'K^iTv copulandns jam pras- 

fuisse ? Idem. cessit, auTov puta. sed ideo, quod hie puer 

'A'jT-oKTEivac] Malim cum articulo o eorum nemini sub teli conjectum venit. 

awo/TSi'vo;. Idem. Idem. 

Karac-Tria-at] Mollius foret xarac-Tigo-ai- NEaviVxoj] b. !. semel appellalur, qui 73 ANTIOXINTOS 

682 eVr< de oJoe to ^ cc^ccpr'^f^oi. tov TTuioog fJLovov^ uKkoi ytcci 17 
(/.(pvAurioc. fjcev yocp ovoevce, opuv OiocToe^ovToc "srug ocv 
B(puXa,ra,ro fjivjoevcx. (3ocXs7v ', d ' louv roug aKovrliovrag 
euTreTcog uu e(pvX<xP(ZTO f/,rjOevoc fJLiq l3<x,Ke7v' V^yiv yelp aura 
UTpB^ocg scTocvoii. TOV oe vof^ov, ov 7rcx.pu(pspou(nv, I'sraiveTv 
061. o^^cog yu^ aoci dixaiug rovg (X.Kov(rlug a.TToy.TBivocvra.g 40 
UKOucrtoig '7ra.-}yif/,ix(Ti zoXcc^st. to f/,ev ouv fjLZipocyciov uvccuap- 

TVjTOV ov OUK uv dlTCOilCOg VTTSp TOU UfJLUDTOVTOg TCOXuloiTO' 

iKocvov yap oiVTco £(rTi Tccg aVTOU df^ocoTiccg (pspsiv' Se 
iroug Toclg ocutov ccf/^upTiuig Oicc(p^up£ig ci^oe. vi^jLocpTe re nou 
v(p sxuTOU eKoXcx,(r^7i. KSKoXottrf^evov os tou dTfojCTelvavTog, 

683 o\jK (X,Tif/.top7iTog (povog s(rTiv, ex^VTog ye Tvjv SiKyjv tov 
(povicog. OvK eocv ouv cc7roXv(rrjT£ ^pcug^ a,XX lav yocTuXa- 125,1 
f^rjTe, ev'^VfJLiov U'z«roXe/i|/£(r-S"S. jttei/ yoio ocuTog Tocg txvTov 
a{u,oc^Ti(x,g (ps^cov ou^sv) ouosv 'sr^oa-T^OTraiov aocTuXsli^ei' 

as Koc^Kpog TVjg ociTiag, ^[°^~\ '^^^ ^icc(p^up^, ToTg tcoctoc- 
Xocfjc.pocvov(ri fjisT^ov to ev^VfjLiov yev^o'BTOii. st Se ocv^evT7;g 
sx, Tccv XByo[Ji,ivojv e7rio£iH,vuToii, ov^ Yj^eTg ocvtu ol X&yovTsg 
ociTioi aCfjCBV, aXX ij Tr^u^ig tuv spyuv. cpGcog <5s tuv sXsy^ 5 
X^v zXeyycvTCov tov 7rcx.7ooc, av^svTVjV cvtu, vofzog ouiro- 
Xvuv i^fjccag TVjg aiTiug tov wsrciCTSivavToc KciTOi,Xcx,fA,f^ocvei. 
<504jtAijT6 ovv viy.oig sig fxvj nr^oa-i^yccvcrxg (rvfjL<po^a,g \^Q>oi.XyiTB, 

' aixa^rnfMa. touto tou * Desant o <J)ovo?. ' Absaut unci. 

antebac seinjjer voc. /aeipexiov fuit tlesi- bomicida iwEp^st tw Si'xw, et occisiis £X"' 

gnatus. filius acciisati puta, cui bomici- verum bene babet vulgala, ideo, quod in 

(Hum a patre peremti pucri imputabatur. bac caui>a idem bonio una et o <^civeii; est 

Idem. et o <}>ov£i;fl£i;. quatenus est bomicida sui, 

'Opiuv et lifyXa^aTo] Filius mens puta. Ittkyii. praestat satisfactionem, quatenus 

Idem. auteui est occisus, bacteous l)(}i, babet, 

'E<f>iiXa^aTO /txtiSeva 6ttXs~v] Aul accipien- ab.stolit earn. Idf.m. 

dnm b. I. fjuD^kta pro riva. qui cavere po- 'Ev&ij/u.iov] Sciupulum conscienliae ve- 

terat, ne quem feriret ? aut sic, quasi di- strae injecerilis, nnde dubitatiobiccneces- 

xisiiet : i'^vKk^a-ro oVaj? junSisa QaXri, vel sario exsistal,et incuirens subinde in ani- 

aiTTi ixniiva. 0aXt~v. InE.M. mos vestros, vos excruciel ; quid si banc 

MiJsva /(xn €aX£~v] Subandi EauTov : ca- a nobis morle niulctatuni, iniquilate bujus 

visset boo, nt ne quis se feriret. Idf.m. nostras scntentia; Isescrimus.et sanguinem 

KoXa^Ei*] n. ofSsv yaj xai SiWiov T. a. a. innocenteni effuderinjus ? Idem. 

d. TT. xoXi^eiv, ri, ojQj; yaf Kal hxaiong - "Of] Equidem abesse malim. Sin autein 

xoXa^Et. H. SxEPirAN. servetnr, turn ad oSe jtttSagocT^f aiTiaf sub- 

Ta; avroZ a,fA,itpTia(;'] Si qaas alias cul- nudiendum erit wpci-vji/Taiov naraXEi'-vl-Ei. 

pas veras et notarias filius mens sibi con- Insons piaculum vobis relinquelin! icrens, 

Iraxerit. nam bac quidem in causa extra quod donee expietur, ira deorum vos nia- 

culpani est. Rkisk. nebit, poenajque oinne genus vos exagita- 

'E;^o»t«cj Videri possit iffe;^oyTOf : nam bunt. Idem. TETPAAOriAB. 73 

fjtvjTe uvro) rcctg tovtuv arvx^oitg CovjOovvTsg evuvTicc tou 

^xifxovog yvcoTE, aXX', logTrBp ocnov ycoct oiKociov, fjiBfjLVvi^{vQi 

ro\j 'TTc^ovg^ on dioc rov vrsro Tvji' (popuv rou ukovtiou 

10 vTrsX^ovToc lyevBTO, ccwoXvstb vif^oig' ou ya.^ ocinoi tou 

(pOI/OU B(rfJt.BV. 

AiiToi] li. 1. acclpio pro aZ. neque rur- Aai'/novof] Nam Fors [o ialfjimv] hos vo- 
ius. opponuntur enim inter se fi/x5f et Inlt miseros esse, repugnare aatem volun- 
TovToiv. Idem. tati naminis impiam sit. Id£M. ANTI^aNTOS 
TETPAAOriA r. a. KATHrOPlA <t>ONOY RATA TOY AEFONTOS 

AMYNASGAI. 
/3. AnOAOriA 4>0N0Y ON OS AMYNOMENOS 

ADEKTEINEN. 

y. EKKATHrOPIAS O YSTEP02. 
S. ESAnOAOriAS O YSTEPOS. u. KATHrOPTA OONOT ^KATA TOT 
AErONTOS ^AMTNASeAI. 

rnoGESis. 

^ NE02 xai wpfa-^yTii? Ix XoiSapia; s-u/it7r£9-o'vTSC aXX.)iXo4: ifxa^ovro, Irxv^oripov it rot 
Viov nXr-.^aVrot TI&VUXIV O WpES-^l/T)!?- XOt Trfpi TOUTOU xaT)iy»pi~ Tij roZ viov, if tov 4)IJV0V 
mmiriHoro;. 5i wpiiTOV tov w^es-^urnv aJix»v a^fai Xej/ei ;)^£ip£v. cflsv avriyxAw^a ^ a-ra- 
»•(? ymrai. NENOMISTAI f/,6v o^^ug rug (poviicccg ^izccg Trepl 
085 TrXsicTTOu Tovg Kpivovrag TroieTcr^ai ^lumiv re Moci uupru- 20 
^eiu ycocTOi to oi}coitov, pcvjTS roug evo^^^ovg cc(pievTug utjtb 
roug Kccd-oi^ovg elg ayuva, au^KnoivTocg. o re yoip 9"eoV, 
fjovXopcsiog 'sroiY^G-cx.i to ocv9pco7nvov ysvog, Tovg ttdutov 
ysvopiivovg s^^vasv vjucov, TpoCpsag ^te ts-ccob^ukb tvJv y^v 
xa* TYiv <you\u(T(ruv^ iva. pcT] cttuvei tcov ccuocyKociuv yrpo- 
UTTO^vyja-Koipcev Trig yyi^onou TsXsuTVjg. ogTig ovv tovtuv 25 

' nEPI a AMTNE20AI 3 ,.£ ^al wa^iiwKB 

Toiif xpiyovTflf] Hand me fngit Graces- inori loqucndi naturseque rerum coiive- 

que Latinosqae auctores verba solere mi- niensliic est ordo, quern deroonstrabo: Touf 

nficum inmodumtrajicere.quodegoeqni- xpivovrac Ta; fovixa; Ji'xaj weji TrXiierov 

dem ingeiis et foediim vilium esse aibi- 'arottia-^at. Idem. 

tror, nulloque modo oxcus.ibile ; hie ta- Aixxeiv te] Subaudi toLj Jiaxcvraf: et 

men nnm ita collocaril Aniipbo vocabnla sic quoqnead ^uajTupsTv subaudi toI? fAaf- 

boc ordine, ut vulgo in lil.ris jacetit, du- ru^ovvra;. Idem. 
biio. Quicquid ejus est, perspicuitali et T E T P A A o r I A r. 75 

VTTo Tou ^eov a.^iu^sig tod l3iov vif^uv ocvoi^cug nvoi 
uTroxTSivei, aasf^e'i' [Jisv •sreol roug 9-eouV, (ruyx^i ^s rcc 686 

VO^lfJLOi. TCOV OiVOpUTTUV. T6 yOCp UTtTO^OCVCOV, <7TS^0f^£- 

voq uv 9"60? e^uKSV avrea, Biaorccg ^eov rifxcopuxv vtto- 
XeiTTEi Tvjv ruv uXirvjpiuv SvcTfjcmiuv, vjv ol 'ttu^u. to di- 
KOiiov KpivovTsg yj fA,oipTUDOVVTeg , (rvvucrsCovvTsg tu tocvtoc 
30 ^puvTi, oJ TTpocrviKOv fJi,{oc(riA.oc Big Tovg Idiovg oiKovg eiiroiyov- 
Toci' Vjfjii7g TS ol TifJiupol Tuv diB(p9oipfjievav, si oi' oiXXrjv tivoc 
'i^^occv Tovg avoiiTiovg Lcozoif/,£v, tu (jlbv utto^ocvovti ov ti- 
fji,uoovvT£g ^sivovg ocXiTmiovg e^ofjcsv Tovg toov utto^ocvovtcov 
TTDocTTPOTrciciovg, TOvg ^£ KcS'oipovg cldiKug cc7!roy.T£ivovT£g 

eVOXOl TOU (pOVOU TOig £7TlTlf/,lOig £Crfjt£V, VfJt^xg T£ UVO^jLOC o^ccv 

'7T£i^ovT£g KOii Tov \)fji.£T£po\) ocixoipTyifJiocTog VTruiTioi yiyvo- 

35 fjLB^u. lyu pclv ovv ^£^icog tocvtx^ £ig vfjtug TToc^ocyuv tov 

cc(T£fiyi(roiVTo<,^ KaQocpog tuv lyy,X7]fA.a,TUV £ip(,i' Vf/,£7g d£ u^iug 

~ / ~ / / \~ '5-/ 

TUV TtrpOBipTJfjCBVUV TU] KOKTSl 'SrPO(T£XOVT£g TOV VOW, U^iUV 

^iXTiv TOV Tiroi^ovg tu eloyacru^vct) £7ri^£VT£g, ocTra.o'ocv tvjv 687 
TToXiv ycoc^otpccv tou f/,ioicrf/.ocTog KocToc(rT7i(T£T£. £1, y,£v yu^ 
ujcuv ccw£y.T£iV£ TOV avoocc^ oc^iog civ vjv crvyyvupcvig TW/f^v 
Tivog' vl3p£i (Je Koi UKoXocartu 'srccpoivuv £ig ocvdpoi 7rp£(rQv~ 
T7JV, TVTTTcov T£ Koci TTviyuv £ug TYjg xyv^vg oi7r£crT£pyi(r£v 
40 ccvTov, ug fA,£v ocTTOXTBivag TOV (povov To7g EWiTipcioig Bvoypg 
£<rTiv, cog Js (rvy^^uv UTravToc tuv y£poc,ioTS^uv tcc vo^i^a, 

'awoxteivsi] Imo vero aifxTt^ii- qui- Idem. 
cunqne igitur, his tanlis bonis dignns a "Hv] Non habel qno referatur: paretqui- 
diis babitus, iisque ornatus cnm esset, ta- dem refeiri ad Suir^svEiav vel Ti^iwgiav. ve- 
men tarn iraraemor beneficiorum acceplo- mm quodnam erit prEcdicatuin huic r,v sob- 
ram est, ut noslrum aliquem contra jus et jectum ? Aies i:c-a.ymTa.i. esse. Kecte vero. 
fas TJta privet. Siquispro o^iai^Ei? malit x\tqai turn pendebit oi -mfoarMV ixMO-jxa. 
tt^iaiSEVTit nostrum aliquem vita privet, lababit constructio. Penes ine dubinm noii 
quamvis dii dignum eum habuissent, qui e-'t, post r.v deesse xivouvte?, vel ita^o^v- 
liis muiieribus suis frueretur, baud repu- vovtej, vel tale quid, quain sffivitiem nu- 
gnabo. Paret interim, ex utraqne le- niinum furialiuni irrilantes et iniqui ju- 
ctione sententiara satis comraodam exsi- dices, et falsi testes, eo quod idem sce- 
stere. Si aitM-nini servatur, turn ad tou lus patrani, atque ipsi homicidae, ipsi 
gi'ou addendum erit oTrca-TEpSv. Idem. .snas in doiiios indncunt piacolnm, quo 

GEoi;] Malim iavT^. ille sibimet ipsi vacare et poterant et debebant. Debebal 
reliquam [h. e. fata sua suprema inanen- etiam accusatores his annumerare. Ve- 
tera vel consecuturani] facit pcenam : quae rum de his seorsim in continenti snbjicit. 
ilia poena sit, statim snbjicit Tr,v t£v aXi- Idem. 

Tri^im ^virfxiniM. Sed vel sic qnoque ti- ToZto. JpSvTi] Id est, affoxTEWovrt. 

|ua)povadjeclive melius qnadraret, witrjcenj, Idem. 

adjutricem. vel etiam legi possit tlKoTce; rS Ov Wfoo-Bitov] Piaculum propria, et pri- 

tttSEVTiiTijOtajpovi/TroXEiiPEJ. relinquithomici- raitos ad ipsos nil pertinens, utpote ipso- 

dae impostonuii mclnendam jaevitieni den- rum manibus non conlractum, sed alienis. 

rum ultorum, Nceleris sui castigatricem. Idem. 76 ANTIOflNTOS 

ovoevog afcaoT^iV^ otq ol rotovTOi koKoc^ovtoci, ^Ixaicx; larriv. 
fji.su roivvv vofjLog op^ug VfjcTv Tif/,ct)oei<rQ(Zi TTocfocolccixriv caj- 

rOV' TtOV 06 fJUOCDTVpUV UKVlKOCCTe, 0* TfTUpyiCOCV 'ZeTOiDOlVOVVTl 

ccvTco. vi^(xg ol %fli7 rTjV t£ dvofjciuv tov '7Ta.9vif/,aTog oifMvov- 
T(xg, rviv re v(3ctv KoXocCovrug (x^iug rou Troi^ovg, ttjv l3ou- 
Xsutrctcrixv t^ju^'^v ccurcccpskBiT^cii txurov. 13. AnOAOriA OONOT ON nS AMYNOMENOS 

AnEKTEINEN. 

rnoGESis. 

H 2TA2I2 /jLiraata^iq' f/.fra'^i^i yup Iwi tov ^f^aTrevcavra larpov tov ^^vov. t« yctg 
avrsyK>i.nf*xri>iov if wajEwo'/ttEvov iXaSiv. 

688 OTI f/,sv C^oix^^? Toug Xoyovg STToi'^arctVTO, ou'^coifjLccleo 126.1 
ccvTuV ou yocp ug f^Lvj '^oc^ucnv o ytiv^mog nCroTg Io-tIv^ 
aXX cog ef/,£ ^jlti ciKcucog oi' e^'^pocv onxtpdslpucriv' oti (5" 
e^KTouu To7g fA^syicrroig lyytXyjf^ua-iv ^'^sXov ro TTPccyucc, ov 
ocTToauvuv oturcp uiriog >con fjiocXXov i] syu eyevsTp, eiKO- 5 
TWf av ocyocvccycnUv fjcoi ooku. ccp^iov yccp x^^9^^ d^iKuVf 
Kon 'TToc^oivoov sig uvopcc TToXx) uvTov (TutppovEO'Tepov, ovx 
ciVTcp ix,ovov rrjg (rvfi(popcx.g aXXcc koh Ijjloi ociriog roxj 
EyKXrjpcxrog yeyovsv . oifjLoci [jcev ovv eycoys ovre oiKixicx, rou- 
Tovg ov9 ocriDC opccv tyycocXouvrug Ifjcoi. tov yccp ccp^ocvToc 
Tvjg TrXrjyvjg, bi fxlu ^ (Ti^^u rj XiQco yj ^uXu '■^f.ivva.pc'yiv ccvrou, 
yjaiKouv fA,h ouo ovrug — ou yup tocvto, ccXXcc uzlPova. lo 
jca* TCXstovoc Oi'icaioi oi ap^ovreg avTi7rcc(TX£iv sicnv — * rocTg 
06 x^^^'' TUWTOf/.Bvog UTT uuTou, Tocig x^9^^^ ccTrep eTTucrxov , 

UVTiOpuV, TTOTSpCC riOlKOVV ', HBV. SOBl OB AXX vofxog ^ etp- ' 

689 yuv f^T^re diKociug pci^re oi^Ucog ccttojctbivbiv bvoxov tov 

HJutonv fA,Bv oiy ouraii] Rccontiores av desiint b. I. vulg:itis, nddidi e p. 1'22, 8. 

aildidissent, sive post seounduin, fiive 123,41. ct aliis siiiiilihus locis. diclio 

post Lertium vocalmlutn. ne sic (juidem /iniTe 5ik*i«c /uiirt oSi'xjuf signifioat, nullo, 

injuria Jacsissein. Idem. quocunqiie lauderu, priclextu. Idkm. Ita 

TauTtt] Subaudi /ttovov, item xaita. pari quoqne, up. janTES(xaiai?jU,iiT£ aJiKiac, tribus 

niodo a\>.a f/.ii(o\a accipi debet pro aX\A propo Sfficulis ante oinendavil M. A. Mu- 

xaijxti(ova. Idi-m. relus in Var. Lect. 1. xvii. c. 7. Et iuok 

0; a^x'^rifj S<il. xfi^Zv eiiiKvv.ie quo [p. 77. v. 4.] vonabula i>aretilljtlicn, eiyaf 

agitur. Idem. ralrk — ovTiwa^rj^tiv ftVi, de!eliiin ivit : 

Miiw Jixaio!,-] Haec duo vocabula, qu« quippe ' quoe, cum paulo buperius [v. 23.] TETPAAOriAr. 77 

i^QVOM TOig BTinTifAioig a7ro(Pcinv£t (Ts ovToc yap uvvjp Ts^rvvj- 
K6V. ^Eyto Se tcoci ievrsgov icca t^itov ovx. ccttoktsivui (p-^fju. 
el [Jilv yxo v'STO tuv TrXriyuv o av^^ Tra^a^pjj^a ocTTsQuvev, 

l&usr' IfjLov f^sv ^izuiug $' oiv iTe^vvjKei — ov ya,^ Tccura. 
uXka fisl^ovce. Kod TrKeiova. ol xp^uvrsg ^Uuioi avTiTTcta-x^iv 
el(rl — * vvv Js TroXXxig ^{zspocig vcTTe^ov TTovripu iocrpca rsri- 
rci(p^iig ^ioc t^v tou locrpou fji^oy^viptotv Koti w oiu roe^ 
wXviyotg ci'srs-jocve' TrpoXeyovTuv ycc^ uvrea tuv ccXauv 
IccTouv, el roiur^v rriv ^eoocTTSixv ^epocTrevo'OiTO, on lao'i- 
uog uu ^iot(p^ocffi^a'otTO, ^i Vf/,ocg rovg (TVf^^ovXoug oicc(p^a,' 

20 P6*? ^f^oi a,vo<riov eyKXyjfJLO. 'arpo(rs(3ocX£v. ccTrovXvei oe pee 
x.oc] vofxog x.cS'' ou ^icozoptxi. tov yoc^ e'7n(3ovXev(rctvToc 
TteXevet (povioc elvui. lyu pcev ovv Tirug oiv e-srtf^ovXeva-oitpn 
ccvTM, el fx^ ^Ku] e'srel3ovXei)^ifjv vtt avTov; roTg yu^ au- 
To7g (xpcvvopcevog avTov kccI rci ccvtk d^uv cctts^ evrutrxoVi 
(TocCpeg oTi rci ccuToi eTS'eQovXeua'cx, kocI l'7reQovXevQ''yiv . ei de 
Tig, ex TUV TrXvjyuv rov ^uvoctov oiopcevog ysvscr^oii, (poveoc 

25 ws avTQU Tjysircci sivui, uvTiXoyKToccruu oti ota. tov oc^^otvToc 
ocl TrXyiyu] yevo^evoci tovtov ccItiov tov ^ccvoctov icca ouk 
efjLB cc7ro(ponvov(riv ovroc' ou yocp a,v 7ipt,vvoip(,7iv pi,ri rvTTTopce- 

VOg VTT CCVTOV. CCTToX'JOfXSVOg OS VTTO ^TS TOV iXO^OiVTOg T1^ g 690 

'rrXvjyvjg, eyu fjLev ovoevi tdostu (povevg ocvrov eipti o oe ociro- 
^oivuv, el ptsv ixTvyicc Te^vy\}(.ev, tyi eocvTov «TL»%<a ?ce%^- 
TUi — 9jTU%^o'S yocp oio^oig Tvjg TrXTjyvig — , et o afjovXioc 
30 Tm, Tvi eocvTOV a,l3ouXi(X Sis(p^oc^rcx,i' ou yap ev (p^ovuv 
iTVTTTe jue. ug ^ev ouv ov oiTcoaug aciTvjyopoupcoci, STTioe- 
^eiKTcci fjLOt. e^eXu Jg Tovg KocTTjyopovvTocg pcov Ttracnv oig 

' Deest Kai. ^ ye 

recte ac loco sun posita essent, ut tam e- iifyi,ov, mto tb tov apf. ; Idem. 

xiguo iiitervallu denuo hie legantur, lite- 'WTJ'xnri yao ae^aq rni TrXiyrj] Atqui 

rariorum stupor' efFecisset. baec est, non arvxln, sed a^ou'Kia. Er- 

Tavra'] n. ravTa. H. Stephan. gone sic locus erit concipiendus : el fjiiv 

£l fjiri/eireSouXev^w'] Nisi volent adver- a.TV)(ia. — (hrvxye yap iionpi Trsfi-aretrani 

sarii qaoque affirinare, id quod nunquani largw)- ei J' aBou^ia, rivl, tJ, havrou aCouXia 

faoient, intereuiptum quoque tnihi iusidia- SiEtfiS-a^tti, a^^a; t^; TrXiyr;?. siiiistro qno- 

tain faisse, el priorem quidem. quod si dam fate si periit, non mihi debet iinputari 

aient hi, turn e^o quoque non negabo me illud siiiistram fatum, sed ipsius, fuit 

insidias ejus aliis insidiis oppositis elu- quippe cni fatale esset, ut in manus im- 

sisse. Reisk. periti medici int-ideret, qui eum stistulit. 

'tiro yi TOU ii^'lavro';^ Non bene conve- Sin aiitem tenieritas earn necavit, non nifca 

nil yt bio loci vi carens. rnalim ts. Sed fecit, sed ipsins, quippe qui verbeia prior 

turn dee!>t aliquid. num ergo liri re rov inijesserit. Idem. 78 ANTIOriNTOS 

6yx,ex.Xov(nv evoxov^ ocvrovg ovTocg eTTiSeT^oit. jckQocou fjiiv fjLOi 
rtiq ociTiocg ovti <povov BTri^ovXsvovTeg, U7ro(rTBpovvT6g ^s (a^ 
Tov ^lov ov ^ioq TTXDBouKe f/^oi, wsoi TQv ^BQv cccre^oixriv' 
adiKug OB ootvocrov STri^ovKBUovreg to, tb vofjniJt>oc crvyx^ouo'i, 
(povB^g TB fxov yivovTccr ccvoa-iug ^' (X7rozTB7voii VfjLoig ^jlb ttsi- 35 
691 SovTBg, y,on TVjg VfjLBTBpocg BixTsf^Blccg ocuroi (povsTg b'ktL rov- 
roig f^BV ovv o -jBog BTtn^Bivi ttiv oiktjv vuocg ob "x^prj to 
Vf/,BTB^ov (TycoTtTQUVTug o.'woXixrcn ^B fjLocKKov 7} x.cx,tcx.Xcc(3bTv 
feouAecr-ja/. ocoiKug fXBV yoco ocwoXv^Big^ cix to fxvj op^ug 
Oidcx,-)^'vivui VfjLoig uTtroipvyuv, tou f/,vj hla^ocvTog kocI oxi-x^ 

Vf4,BTBpOV TQV 'TTDOCTTpOTroCtOV TOV UTTO^OCVOVTOg )CCX,T(X,(rT'^(rO'j' 

fX7] O^^Ug OB KCCTUX7l(p^B]g \)(p Vf^UV, \)^7v KOc] ov TOVTCO TO 127.1 

i:/.7]Vlf/,a, TUV CCXlTTj^lUV T!rpO(TT^l'^OlJLCCl. TOCVT OVV Bl^OTBg, 

TOVTOKTi TO cc(rB^rif>(,a, TOVTO dvocMvTBg, avTol TB Koc^ocpo] 
Ti^g uiTiug yBVB(r^s, b^jlb tb cxriug ycoci ^iy.uiug uttoXvbtb' 
ovTCi) yoi^ uv icu9ocpuTccTOi TTocvTBg 01 ttoXTtoci bI'tji^lbv. 69'^ y. EKKATHrOPIAS O TSTEPOi:. 5 

YnoeESis. 

EN ' Toi/Too <pn3-l ®itufxa^aj otj ovk EiJiof a^^ai )(iip3!iv aStjtctfV tov Vfta-^urifov. tira oti 
iff'<fia\yi, aVEu&uvof a>v. 

TOTTON TB ov ^ccvfjicc^u avocrtoc ^pdcravToc 'ofjuoict, oTg 10 
Bi^yoccTToci XBysiV vfju'v TB avyyivuxnccjt) ^ovXopcBvoig T'^v 
ock^iCbiocv TUV 'sr^ax'^^^TUv [xoc^bTv, toiuvtu ccvb^^o-^oci 
ccicouovTocg ocvtov, a. bx-^ocXXbo-Qoci cc^tdi B(Tti. tov yelp ocv^pcc 
of^oXoyuv TVTTTBiv Tccg TrXviyag l^ cov a,7rB9a,vBv, ocvTog " f^tev 

tov TBQvTjKOTOg OV (pl^CTl (pOVBVg BlVOii, Vj^oig Ss TOVg TlfJLUDQVV- 15 
1 TowTotf * KoX i\ oyraj ' Deest fxiy. 

Ka&afK ^£v] Adde yaf. Idem. in contemlores atque violatores juiiuiu 

♦ovsrc] Qui ad faciiius impium aliquem aliis debilorniii, prassertim necessariis, 

indaxeril,eaiu apppllare sicarium pietatis iisque mortnis, el universe erga pietatiset 

ejus, pliiBf|uani sopliisticuiii est. Idkm. jnris diviiii iiiuiifinorcs, ;iiiiinadvertit poo- 

ToZ fx'ri SiJitfavTo;] Id est, tou (xn opbaii; iias(|ue inipietatis all iis rt-petit. Reisk. 
JiXaJavTo;, l/xoD SnXovoTi. Idem. ToJt»] Scil. tm e/uo) Karnj/opa'. Idem. 

Ton wpos-TpoTTaicv] ri. TO Wfoc-Tf. H.Ste- y. l.vyyiyjis-Kctf\ Idem est ac si dixisset : 

I'HAN. Sed bene bubct vulgatu. o it^'jcr- trvyytvicx-o/xiv vfjilv, oVt Jia to BovM^rQat 

r^anaio;, Jai/uwv pula, est o Sa.'jLciv, v^oq ov tw ax^iSnav Tiv •S7pa)(Pivrcti'/ fxaOitv, avi- 

T^EVovrat 01 a^iKoujuEVoi. nuincn illud, (juod ;(^£«-d£ axoLJOVTE;. iuLM. I TETPAAOriA r. 79 

rug OLDTU) ^uu tb itou ^Xssrcov (povsotg uvtov (pvjorlv elvui. 
9"6Aw oe Koii TaKkoi, Tsrocpcx.'srX'Yia'ioc a.'sro'ho'yyj^iVTU rouroig 
iTnosT^oit oiVTov. etVe J's ttoutov ^zv, et y.oc\ ez rcou ttXtj- 
ycou wsre^oiveu o avrio^ cog ovk UTrsKTeivev uurov' rov yap 
ocp^avTOi. rvjg TrXfiyvig, tovtov uitiov tuv Trpocx^^zvruv yevo- 

f/,eVOV, }CXTCX.\0C.f^(3cCVS(r9cci UTTO TOV VOfJLOV, OC^^Ul ^£ TOV OCTTO- 

20 d'ccvovTOi, f^oc^sri- ovj ttdutov jxbv, oti ccp^ui kou "sroipoiveTu 
Tovg v£coTepovg ruv -zsr^sa-f^VTspuv BizoTspov la-ri' rovg fjch 693 
yu^ 7] re fzsya.Xoippocruv'^ rov ysvovg ri tb uxf/,'^ r-ijg PcofA,yjg 
V] TB oiTrBipicc TTjg f^sdi^g BTsroiipBi Tca ^UfJt,u ^a,picB(r^cci, Tovg 

OB 71 TB BfJLTTBipiOC TUV "SrOiQOCVO^QVfJiBVUV 7j TB OCtT'JBVBlCX, TOD 

yyipug vj tb ovvoif/,ig tcov vbcov (poQovcroc. a'u(ppovi^Bt. cog Sb ov 
ToTg uvToTg ccXXoc ToTg ivocvTicoTocTOig vif/,vvcx,T0 avTou, aJ- 

25 TO TO BpyOV CTTl^UlVBl. fJLBV yOCO, cl}Cf/,ClcloU(rYI Til DCOf/,YI TCOV 
XBipCOV ^^U^BVOg, CtTTBKTBlVBV ^\ Ci^VVCCTCog TOV KOBlCTCTOVOi. 
OC,f/,VVOf/,BVOg^ OUOS (TTI^B^OV OUOBV VTToXlTTCOV COV VjIjLVVOCTO^ octtb- 

^oivBv. Bi OS Toc7g XBp(r\v ocTrBJCTBiVB Tcoii ou (Ti^Tjpcp, o(rov ocl 

X^^P^? TOD (TlOTipOV ClKSlOTBpUl TOVTCO BKt], TOCTOUTCO fJlOiXXOV 

(povsvg B(TTiv. BToXjXTjarB Ob bitt^av, cog o ccp^ocg TTjg TrXTjyvig aoci 

f^vj oioiCp^Bipocg fjcocXXov tou ccsroKTBivocvTog (povBvg bo'ti' 

30 TOUTov ycco ^ovXbvttjv tou ^ocvcctov (pvjcr) yBVBcr^oci. lyco Sb 

TTOXV TOCVOCVTiOC TOUTCOV (pVJfjLl. Bl yCCO Oil X^'^9^^ ^ OlOiVQOU- 

f/,s^oc lycucTTcp TifjLcov V7rovpyou(nv, o fjclv TrocTuPocg zoc\ fjcyj 
ocTrozTeivocg T^g TirXviyvig f^ouXBVTrjg ByBVBTO, o ob ^ocvoctri- 

f^COg TVTTTCOV TOV ^UVOCTOV BiC yCCp UV BTCB^VOg OlUVOTJ^Big 

Bo^aa-Bv, ocvTjp tb^vtjkbv. ea-Ti ob ti fjcBV (/.tux^oc tou irocTa.- 
^ocvTog^ 7] as (ru(jc(po^oc tou TrocQovTog. o fjLSv yocp l^ uv bopoc- 
(Tsv BKsTvog oiu<p^ocpsig^ ov tyi SOCUTQU U^OtpTlOC cx,XXcc T^ 

35 TOU WUTOC^OiVTOg XpW^f^^^^i CtTTB^OCVBV' ^S f^Bi^CO UV C94 
TJ^BXB TTDOC^OCg, TYI SOCUTOU OCTUX^Of- OV OUit VJ^BXBV CCTTSyCTBt- 
VBV. UTTQ OB TOU lOCTpOV (pOi(nCC0V CCUTOV UWO^CCVBiV, ^OCUUOCCU 

OTI oux ^'p vif^cov TCOV (rvfJt,CovX£u<rci.vTCi)v BTnTpBCpQvjvoii (p'^trlv 

"Ap^at «ai ffafoivsrv] Loco xa! malim TOU. scentiam. Idem. 

Idem. ToDto yaj CouX.] n, toi/tov. H. Ste- 

napavo|M.6i/(!^£va)v] Subaudi t/TTo^u.E&'jovToiv. phan. 

Suspicio nasci possit de nta^aiiioviA.ivciiv, fla- T?; trrXDywc] Subaudi aXX' w tou &«v*- 

gltiorum et malorum a crapula proGci- tou. Reisk. 80 ANTIOXINTOS 

avTOV dtot(p^ocprivoi.i. koc) yocp ^oiv el fAfj e'7r£TDiT^oif/,£v, V7F 
oi-jspoiTretocg ocv i(prj dicx,(p'jocoi^voct avrov. Si oe toi koci vnro 
Tou ixTPov ccTire^uvBV, ug qvk UTre^avsv, o (jlsv lotroog ou 
(poveug ocuTQU la-riv — o yocp vo^og d'jroXvei ocvtov — , J<a 40 
oe Tccg TOVTOV TrXvjyizg iTTiTpiv^owTtdv vifjLuv auTca, urcag civ 
etXXog rig, tj o Qiu(roc[^evog "^fjiocg ^pvjfr^ai ocvtu (poveug eitf 
oiv'y oiiTca de (pocvepug Ixeyxof^evog g« TTocvrog tdottox) aito- 
KTsTvixp TOP ocvd^oc, eig tovto roXfjivjg kcc) Mvaioetoig y\)tei, lagr 
oujc oipicouv ocDTca ecTTiV UTsrep rvig ocutqu u(rel3siag uTToXoyeT- 
(T^ai, ciXXoc Kock jjjtcas-, o\ ro tovtov f/,ia(r[Jia. E-srs^go^Ojtts- 
^a., d^efjucrroi. ycut oivocria. Spccv (pi^<Ti. rourca fjcev ovv TrpeTrei 128. 1 
Koci- Tauroc xoci en tovtuv ^eivoTeaa. Xeyeiv, toiovtoc, Se^px- 
KOTi' i7jM.er^ de Tov ^ccvtzTov (puvepov cc'TToSsizviivTeg, r^iv t& 
TtrXyjyi^v ofjcoXoyovfjcevvjv s^ yig xTre^xve, tou re vofxov eig tov 
695 TTocTix^oiVTiX' TOV (povov dvocyovTOc, avr) TOU woc^ovTog e'STi- 
crKvjWTOfJLev Vf^Tv, tu tovtov (povca to [j,7}vifji.oc tuv uXiTmicov 
UKetrafjcevovg 'Tvotcrocv tvjv TsroXiv Kcc^apocv rov fjLioi(rf/.otTog 5 
x,UTC6crTifj(roa. I EHAnOAOriAL O YSTEPOI. 

O MEN ocvrip, ov jcocTuyvovg ccvTog '^ avrov dxXa rijy 
(TTtrovorjv ruv KccTTjyopcov (poQ>riQe)g, ^ VTrocTrea-ry}' rjfuv Se roTg 
(piXotg ^uvri ^ ciTTO^uvovri evcre^etrrepov oc^vvnv uvrto. apt- \o 
(Tree jttgj/ ovv ccvrog ^ dv VTrep avrov ui!reXoye7ro' eTret ^e 
TDcoe ocKivdworepov eoo^ev v]f/,iv eivcci, oig f/.eyio'Tov ocv i:ev- 
^og yevoiTo (rre^yj^eio-iv ocvrov, ccTToXoyvireov. ooKeT ^e f^oi 

' DeSSt aV. * El J' ETt Koi ' TOUTOU * EflUTOU * {/Wt^ffftH 

' Adtfamiai] Sive idtfcimas siv€ ofleja- Idem. 

vriiai exares, nentrum bene Giaecum est: J. 'O juev ov/if] AocQ«atushomicidii,cujus 

oain ut prius ab a.Qeqa-\,, ita posterius ab loco (tuga eniin disorimeti capitis devita- 

aStpaTTEun) sit repetciidain, quorum neutri verat) amicus ejus aliquis haiic dixit ora- 

cum lingux Grscas rationibus convenit. tionera, veiuti defensionein secuodariam. 

Idem. Idkm. 

£1 i' £Ti xa(] n. £1 Se Ti jtoi — H. Ste- TaSe] Ftij^u cum declinare, et eludere 

PHAN.Egoali(|nando malebam ei iirotKtu, tempestatem imminenlem, odioque inimi- 

Dunc vero oenseo beno halicre vulgatam. corum flagranti cedere, et nos ejus loco 

adhuc vera si lurgiar — . Reisk. caasam dicere. Ob iusequens euuvivvi- 

'Eti roCrov Jijw'te^o] Looo medii voca- Tifov, non axivJuvoTE^a, saspicio fere oria> 

buli malim toutiidv, ob praemissam -ravra, tur ad raSs addendum esse woifiV. Idem. TETPAAOriA r. 81 TrePi rov ud^ocvtu ri/jg TtrXviy^g to uoiJCTjiJLOi elvoii. o fjth ouv 
Oiuzcov OVK siKOG'i TSKfJimioiq ^pco[^£vog TOVTOV rov oco^ccvra 696 

lb (pvia-^v eivoci. e.1 ^ivyoip^ cogTTsp CXsttsiv f^eu roTg o(p^ccXf/,oi'g, 
UKoveiv oe roTg ucriv, ourea x.oiTcc, (pv<Tiv viv u(3pi^eiv fxsv rcug 
veovg, (ru<ppove7v Se rovg ye^ovTag, ovosv uv rvig vy^srspocg 
Koio'eug £d£i' ocvrv} yoip ti '^Xmix rov vbov ycarsicpive' vvv oe, 
TtToXXoi fJLSv v(oi <rci}(ppovouvTBg, TToXXoi oe iiroscrf^vrui Tcrciooi- 
vovvreg, ouoev fjcaXXov rco oiuycovri 7} rco (peuyovri rey,^vipiov 
^yivovrcii. zoivov tie rov renf/.Tjoiou ^fjul'v ovrog, rouru rco 

20 T^ocvTi '7rpoe^of/,ev' ol yap ^aprvpeg rourov (poKTiv ocp^oci r7}g 
TrXvjyTjg. ccp^oivrog Je rovrov, Koci rcov ccXXcov ccTTuvruv Kur- 
7]yopoui/,evccv, d'n'oXveroii rvjg uiriccg. elre yocp o •wa.ruz.ocg, 

' yinrai ToiItov] Acc.usatum absentem. Idem. 

BXetteiv] Subaudi 'zsracriv ej^ti Kara futriv. 
Idem. 

0Ut4' xaTtt] Interponenduin videtur 
xai. Idem. 

ri'verai] n. j/ivovTtti. H. Stephan. 

Toutib] In hoc, stalim subjiciendo, pras- 
stamas ad versariis.modis omnibus. Reisk. 

TouTov] Item rovrov proximum, non, ut 
adbuc, ad reum caedis, sed ad occisura red- 
eunt. Idem. 

KarnyoiioufA.kiojv'] Snbaudi op&Sj xa; J(- 
xaiouj. etianisi reliqua omnia vere recteque 
incusenlur. Idem. 

Ei'te yap] Qnod alteruin eI'te non inse- 
quitur, movet hoc suspicionera , h. 1. ali- 
qaid deesse, ad hunc fermc moduin. ei'te 
yap oiSEi;, [o <poviv; 'arriv subaudi,] aut 
enim nemo, scil. homicida est, Hn o wa- 
ra^tti; — Verumtamen, ut varum falear, in 
hac reddenda seutentia, non ei'te — e'i'te 
videtnr usurpatnrus fuisse, sed potius v — 
S. deinde, si banc interpretandi rationem 
probamas, etiam, post <|)ov=u? IcrTt posito 
puncto (absoluta enim turn erit sententia) 
a novo senlentiae exordio leg. erit o ap^ai; 
ovv rijg 'jrXriyr)' <p. y. verum videtur potius 
vulgata h. 1. bene habere, sed alteram 
membrnni hajus griphi deesse, quod quale 
faerit, aut esse potuerit, baud video. Hu- 
jusmodi enim umbralilibus et vitae lucem 
baud ferenlibus, putidis et puerilibus so- 
pbismatibus innulrilus non sum. Alius 
aliquis hauc senlentiam sic ferme planius 
enunciasset : Ei o TraTaJa; fjiaWov , n o anto- 
XTEiva?, E^iairaro vjAMq TTf Of tov i«t^ov Ix0e~v, 
Ofxoiiii; na.1 ap^a^ rriq •nrXDy^f //.aWov o <}>o- 
VEuf Is-Tfv, >j afA.vva.fxivo(;. Si verura est 
hoc [id qaod proculdubio aperte falsnni 
est] eum, qui prior pagaum suslulit et primum ictum intulit, magis, quam illani, 
qui vim illatam repulit, in causa fuisse, ut 
vos necesse liaberetis ad niedicuni con- 
fugere, liquet occisiim potins pro homi- 
cida habendum esse, quam aiterum. — 
Jam debebat aiterum sequi opposilnm 
raembrum — eI'te o atrafA,inia.fA.tvo; IfjiSii 
eSiio'ctro |U.aXXov, n o a^^ac, w§'? tov larpov 
Ix^iTv, vfjiii; ea-re ol <pon7i;, h t? ai^ss-et rov 
larpov ttjWajTovTEf. Sin antem vis oblatffi 
repidsor niagis, quam rixao exorsor et 
princeps, vos coegil ad artem medici re- 
ceptum habere, vos estis homicidal, qui in 
delectu medici erraveritis. Sententia hire 
si probetur, post Itti tov IttTjov IxStrv sit 
interponeuda. [lUa supeiius a me anno- 
tala in medio relinquam ; quae turn in 
chartas conjiciebam,cum dialeclicam An- 
tipbonteam miaus callerem ; quamquara 
ne nuncquidem calleo ; neque tauti est at 
perdiscam. ^ ideor mihi (amen aliquan- 
tulum in ea magis nunc profecisse. Expro- 
mam it^que conjecturam, qu!B in mentem 
venil locum hunc Latinum facienti. Scili- 
cet |)ro Ei'te leg. esse simpliciter e.1, et ad 
WttTfl^a? addendum <f>ov£uc la-ri. Colligit 
sic : vos, adversarii,panlo ante sic argae- 
Iiatis. qui vulnera alicui imposuerit tam 
s<Eva, ut sauciatus necesse haberet medi- 
cum arcessere, cujus inscitia eumtollit; 
ille aggressor necasse sauciatura dicendas 
est. Hoc si verum est, verura item est 
alteram hoc meum argumenlum. Qui 
verberibos ingerendis aliquem lacessat 
ad reverberandum, homicida sui est, si 
reverberantis vehemenlia modum exce- 
dens necem illi consciverit. Erit turn o 
rrara^a^ v. ult. non » w^Stoc, sed o Jeu- 
TE^oj TTttTa^etf. non verberator, sea rixae 
sator, sed reverberator, seu acceptae ia- 
M 82 ANTI^riNTOS 

697 ^ix r-^v TrXviyviv l3ict(T(Xf/.svog VfjLCcg e7riTpB(p9ifivoct lar^u, jwaA- 
Xov Tou oinroycTUvoiVToq (povsvg 1<ttiv^ o ot^^ag TY^g TrXvjy^g 
(povBvg yivsTccu ovrog yoco 7)VCK.yycoi(rB tov re a,fzvvof/.£vov ai/- 

698 TiTVurreiv, tov re TfXTjyevra, ststi tov locTpov eA<J'Biv. otvocria, 
yxo ^0 ys ^icoytOf^Bvog ttol^oi^ Bi i^vfTB ocTrozTBivocg vwe^ tov 25 

aTfOKTBlVOCVTOg fjL'^TB OCO^Oig VTTl^ TOU OC^OiVTOg (pOVBVg B(TTOtl. 

B<rTi Sb ov^b BTn(^QuXB\)(rocg ovolv fxcaXXov o oiuKOf/,svog tou 

huTCovTog. bI yoip o (jlbv oco^otg TTJg TrXvjyvig tutttsiv xcci ^y\ 
» / ^ /(\ t. ^\ ■> f •> ~ '^ ,\ 

KTiroyCTBlVBlV OlBVOyi-JVJ, O OB OC^VVO^BVOg UTTOKTBiVCKif OVTOg uv 
BWlf^QUXBUirocg bI'"^. VUV (5e ^X,ul 6 UfXVVOf^BVOg, TUWTBiV KOCi 

ou)c octtoktbI'voci oioivoTj^Btg vifjLotoTBv, Big oc oux, b(3ouXbto ttx- 
Tu^otg. Tvjg fZBv ouv irXviy^g fSouXBUTVjg lyBvBTO, tov ds S'a- 30 
voctov TTug ^uv BT!rB(3ovXBvcrBVf Qv yB aycoucnug BTTOiTcc^BV ; 

699 oIzbToV OB TO clf^a,OTVjfX,0i TOO uo^avTi f/^ocXXov Vj TtO Ot^UVO- 
f^BVU^ B(TTIV. fJLBV yocp U lltOLQ-'/BV CCVTlOpUV ^VjTUV, VTT 
SKBIVOU ^lOcFo^BVOg B^'^IA.CCOTBV OB OlOi TVJV OiUTOU UKOXOi- 
(TlOiV TTOCVTOC. ^DUV KOU TTOCO'^UV, KOU Tijj BUUTOU JCOCi TVjg 

BKBivou df^oipTiag ^Oizaiog (povBug Bivott bctiv. ug ob ouoe 
KoBia-crcov wV, dxXcc "uroXu UTTo^BBCTTBoog uv B7roi(rxsv TjpcuvB- 35 

TO, Oldoi^U. fJl,BV UloOiCCOV KOii TTOCpOlVUV TTOtVT BOpCK, KOii 

OUOBV Yl^UVOLTO' OB ^JLYi 'KOIT'XBIV OtXXoL Ulff Oi^ B'i(T^ OCi C^- 

« 'ill * Dees I xa/. ' 3 Deest av. '' ImaioTepoi 

juriac u]tor. Et banc arguuieotandi ra- Eif 3.] Scil. fxt^n rou trdy-arot. vcl fi'c 

lioiiein in Lathiisineis express!. In Access, tos-oDtov jCttTfov, oirov ovu Woi/Xno, Idem. 

ad sua Antiph.] Idem. 'U7re0ou\ius-tv'\ Imo vero l^o!;XEiia-ev : est 

'Etfftr^i(p^mat] Ob prteinissum ifxa; eriira hoc verbam in hac re legitimuni. 

maliiii iTttTfe-l^ai. nam aegri IwiTpETrovTat Sin aiitein vulgatam servabiinus, erit av- 

nieilico, auiici acgrotantiseum Imrfi'Trous't. tw suhaudiendum, vel roCrcii polias, quod 

Idem. semper est .subaadiendum, sive vulgalam 

"oJe htuKofji.ewi;'] Viilotur ilia s^llaba Js teiiebinms, sive ronjecturam nostrani ad- 

e proxiina s^Ilaba It orla, ideoque am|)ii- uptabinius. Idem. 

tanda esse, aut saltim leg. o yi Jiajx. nisi ApaJvxat 7raJ"ya)v] Scil. a eSgaire xai Iffa- 

malis oJe accipere pro oZto;, el sane accii- 6e. Idem. 

satam ioterduin appellat toUtov. sed tnm Kat t?j] Imo vero In •»•?? iavrov, h 

leg. sit cnm arlicuio o'Je J(aixO|W£Kjf, ut hiBC T?f — . Idem. 

duo vocabula o Siaijt. interprelamento siiit 'A;uapTiaf] n. ajxaoTiai; airio; SiJt. 11. 

vocabuli oh. Si accusattis pro honiicida Stepiian. Quo nil opus est, si placet, 

liabebilur, tametsi cxdem iion coinniise- nt modo suadebamas, In tS{ eauTdi;, S t?; 

ril, qui aulcm reapso commisit, is insons tKimv. Idem. 

si habebitur ; porro, qui rixam exorsos E7vai] Id est, vofxi'^eT&ai, Imo'KafA.&i.n' 

non sit, si is lamen nibilominus existima- a^ai. Idem. 

bitar exorsus esse ; contra vcro, qui re- Kgei'a-a-w iv] Imo vero jejEio-o-ovwf adver- 

vera jurgii princeps fiiit, eum «!> hac cnl- hialiter. v. vcrsu 4. p. 83. et sio quoqae 

pa opinio falsa ahsolvet : impium facinus iwoJsEc-TEpaoj. Idem. 

id fuerit, et eveniat ei injuria infanda. '^ilv £7ra5-;tev] Id est, v TaUra nv, a iva- 

Idew. «rp^£v, scil. 5ia)xo/x6vof. Idem. 

Ti/flTTiiv] Subaudi /MoVev. Idem. 'O /uevJ Adde yaj. Idem. TETPAAOriA r. 83 

ruv, 06 re ettu^tx^v a.}tov(riug eTTotarx^v, a t e^poccrs to, ttu- 
^•^fjLOCTO, l3ouKof/,£vog oioiCpuysiv, eKuo'a'ovug ^ koct cc^tocv 
rov uo^ocvTce. i^[/,vv£to, zoc] outc eoooc. el oe ic^eitrcTuv uv rug 
%6rpaf apsia'arovug vj^jlvveto ^ hirotcrxiiVi o\)d ' o'vTca ditcuiog 
40 u<p vf/,iov icuTOiXoc[jLl3d,ve(r^o6t ItrrL ru fzsv yoio txp^otvTi 
'TTccvTuxou fJLBydXa, luririfJLia, IttIksitoci, tu oe DcfjLVvofievto 
ovooifzov ovoev eTTiTifziov yeygocnyTui. irpog oe to ^ fjLVjre <5/- 700 
Kuiug fJLYiTe ccoitcug ^ exTTozTBiveiv UTiroiceicDiToii' ou yocp uVo 
Tuv TrXyjyuv aKk vtto rou lUTpou o ocvri^ uweQocveVy tag ol 
pcu^Tvpeg fjLu^rupouo'iv. ecrn ^e kou ti tvx^ tov ap^ocvrog 
xoii ov rou afA,vvopievou. o ^h yoip ccKovo'iug ttocvtcx, opoi(Tocg 
Kon TToS'uv uXXoT^ioc Tv^v ycexp^lToci' oe ezouo'nog ttocvtcc 
\2{). 1 '/rpoc^ocg ex, ruv ccvtou epyuv rviv t^xV "^Trpooiyofjievog, rvi 
uuTov oiTVXioi' yi^oiorev. ug f^cev ovv '^ov^ev) evoxog ruv 
}caTYiyo^vif/,evuv o otuKOf/,evog e(rT]v, UTroSe^eiKToci, el ^e rig 
KOivriv fjiev rviv tt^m^iv, aoivt^v oe rvju uruxiocu auTcov yiyov- 
fjcevog elvoii^ ^ (jLvidev aTToXvo'tfiov fzocXXov -^ koctocXvi^iijlov Ik 
Ttov Xeyopcevcov yivucncei uurov ovtoc, koc) ourug uTroXveiv 
5 fjLocXXov 7} icoiTccXuf/,fiixveiv oiKoiiou ecTTi. rov re yoip ^icoaovra, 
ou oiKOiiov }COtruXoifjLQ,ccveiv , fjivj cutpug ^i^K^uvroc or; a^;- 701 
KBIT Oil' rov re (pevyovroc ocvocnov aXuvoci, ^vi (potvepug eXey- 
X^Bvroi. oi I'sriy.oiXe^Toti. ovrucn ^J'g ez 'rrocvrog rooTrou ruv 
eyycXrj^oirm dwoXvofzevou rou oivopog, y}fze7g cxriurepov Vfjt,Tv 

* /*h ' Deest ottoxteivejv. 3 * wpo»-aj'o'/tx£vo? * «uSiv * ♦ jwd Jiv' 

* avrZv 7 Deest SI. 

Mh JiXtti'a;;] Imo VCrO firiTi iiKdlciig, ex PHAN. 
forinala juris. Idem. Aixaiov] Non dambabo ; potest coim 

'AXXoTfia] Fortuna aliena uti dicltar avTov subandiri : asqnins est euro absolvi, 

aliqais, qui rem gerit sen prospere, feli- qaam condemnari. Atticisrao tamen con- 

ciler, sapienter, gloriose, seu contra, non venientius sit Si'xaiot la-re legi, vos de- 

eo, quod ipse rem sic fuisset, atraravis in ceat magis absolvere, quam condemnare. 

partem, exsecuturus, si solus earn per se Rf.isk. 

gessisset, sed.quoci allerius alicnjas, cum Tov t£ yaf htix-ovra ol Sixaiov] Videtnr 

quo illi ea res communis fuit, intervenit, locus ita esse corrigendns : rlv fxh yaf 

seu secunda fortuna, seu adversa, quEe SiaJjtovTa Si'xaiov ;taTaXa/x0av£iv [s^ine parli- 

istam seu extulit et in sublimi collocavit, cula infiliante]. nam accusatorera quidem 

sive dejecit et everlit. verbo, propter jus et fas est condemnare eum, qui non 

consortium cum alio, merita illius parti- perspicue docuerit, injuria se fuisne lae- 

cipare. ut si pii centum e. c. eadem nave sura, tov Se [per delta, non per lau] <f)£u- 

vecti cum uno impio, propter liunc unum yovra. avog-iov aXSJvai. renm vero conde- 

una cum eo pereant. IctM. mnari sit nelas eum, qui non peispicue 

rifOff-ayOjMEvoj] Ad se arcessens, advo- criminum incusatoram fuerit convictus. 

cans, consciscens sibi. sic dedi de ineo, Idem. 
pro vnlgari Trpos}/. Idem. 'Oa-ia'TEjov] Quam nempe accnsatsres 

AiiTwv ovTa] n. aiiTov ovt«. H. St£- paulo ante fecerant. v. p. 80. V. 12. Idem. 84 ANTIPOXINTOS TETPAAOriA P. I'srKTTcyi'urTOfjiSv vttbo ocvtou, fxrj tov (povsa ^TjToiJVTCcg ycoXexr 
Piiv TOV ycu^ocoov ^[^'JTsri/] aTTOiCTeivsiv. re yoip duro- 
jcreivoig tou '^ ocTVo^ocvovrog ovosv tjg'O'ov roTg aiTiotg TtrpocrTpo- 10 
TTuiov ecTTiv, ouTog re avoo'iag oioi(p^oipeig oiTrXxcriov Tcoc^i- 
(TTyio't. TO f^ic6a'[j,ix Tccu oiXiTmiuv To7g oiwox,Teivcx,(riv ocvtov. 
TocuToe. ovv oeoiOTsg, tov f/,ev koc^udov vi^LSTspov "^yeTcrds dvai 
702 uTToXvsiv T^g aiTiocg, rov cs [ji,ioipov rca %povta UTroodvTSg 
(pTivoii To7g eyyKTTOc TiiJMpzi(r^oci VTroXeiTrers' ovtu yoco 
ClKOilOTOiTOC JCOCt oCicarocTU Troot^ociT ocv. 

' Absunt unci. 2 Qavlfirdq 'Em3-ii.riirrofA.iv] Sic dedi de meo, pro 
vulgari anotrK. nos vobis injungimus et 
demaridamus. Idem. 

'AwojtTEiva;] Soil, tov Savovra, lav avri- 
^avtu^ri aSiKcioi xal avoa-iciiq. Idem. 

To"; aiTi'ci?] Sell. toiItoli rou <povou, tou 
SeuTEfou. lis qui Ciedem banc secundain, in 
nltionem prinris, consciscunt. Idem. 

oStoc] Inio vero outodj ; manet enim 
oratio in eodeni .subjecto, iion desilit ad 
aliud ; seu duo ilia vocabula aTroKriitcq 
et S(a<j)9^a^Ei? ad eandeni personam red- 
eunt. Contra, in vulgata awoJCTEiva? et 
oZro; sibi oppnnuntnr, veliit duae diversje 
personas. Idem. 

'T|U£TEfov] Sell. E^)/ov vel xa&?xov. Con- 
structio haeo est : hyiia-Qs ifxire^ov sTvat [id 
est 'Trpofrmeiv vfjuv] ra tov Jta&ajov awoXuefv. 
Idem. 

Tov Se /uittpov — ] Carent Iia?c sentenlia 
Sana. Nam si peremlus ipse sui I'ult bo- 
micida, quid opus erat spem ostendere de 
vero bomicida olim aliquando in lucem prodendo. Sin autem ab alio quopiam 
peremtus est, ecquis ille liomicida est, si 
accnsatus non fuit, qui negatur fuisse. 
Nemo enim alius inlervenit. Ergone fru- 
stra istrec atque temere ita i)rojecta dice- 
mus? Haud ansim afiirmare. Quod si 
ergo sana bis quoque inesl sententia, vi- 
detur sophista judicibus auctor esse, ut 
accusalores a se cum bac excusatione di- 
mitlant. O boni, non liquet, qiiinam hu- 
jus peremti bomicida fuerit. Nunc qui- 
dem abile domum, et ab bujus rei perse- 
cutione desistite. Nam is profecto insons 
est. Salvum vobis semper inanet jus 
vestrum peremti bomicidam in jure per- 
sequendi, si quando per temporis longin- 
quitatem fiat, ut is deprebendatur atque 
noscitetur. Quod quia futurum nunquam 
erat, quippc negatum, tanlundem erat, 
atque accusatores bonesta oratione, et 
cum ludibrio spei ncgatae, a foro suo 
blande ablegate. Idem. 15 ANTI^aNTOi: 

nEPI TOT HPXIAOT <[>ONOT 

Aoros. rnoGESii. 

EAOZ Tjff McruXuvaTof avnp I^ 'a&uvSv xar' ralrlv awyero 'HgouJn £i; tw Aivov af ie 
wXlovTi? lylvovTo Iv T? MifliJjavj) T»iic AioSov, IweiS^ aa-TEj/as-Tov ?v to TrXoTov, EijovTE; I'rEpov 
ia-reyaiTfjthtv (/.iri^na-av. eio'eX&ovtidv Ss tturSv Iv avrS, i^n\Bi TTsfi rhv icTTrEpav o Hf »Juf, 
xai oiiXETj ei<r>;x9Ev. IwavEXflovTO? oSv airou rov "EXou /uo'voy, oi c-uyyEVE"? tou TEXEuriiiravTO} 
lypa^avTO ;M£v tov "EXov ojj xajioilpyoii, iv Je t» Si>ta!7T>ijta) ayimn^ofxewi eTttov oti xat awE- 
XTEiVEv aiiTo'v. Jl TO JU.EV T-ij KaKov^yiai; ey>tXnfxa, aTcrtXlirai '/rapay^a'^ixZi;, Xf yajv xaxouf youf 
fTvai Toi/; xXETrraj xai XoiTroSuTaj, aiv olUv aitiliij^kv fxe «roinyavTa. jwETa^aivEi S" Iwi t^v 
25 iwEj ToD <})o'vou aTToXoyiftV, Xfli <rTo;^a<rTt)i£; ayoju'^ETai, ra Se aw O'fX^'? ap^t teXcuj xotva. a. EBOTAOMHN ^ f^BV, u ocv^^sg, r^v Suvotfjuv tou 703 
Xsysiv Kcci TTJv l^Tnipiocv tuv wpccyfzoiTuu e^ i(rov ^jloi 
y,cK,h&(TTocvoci TV TB <rv[/,(pop(x, itai To7g Koijcotg ToTg yByBvvj^s- 

VQig' VVV ^6 TOU jW£J/ TTBTTBipOC^OCt TTBpOC TOU TrpOtTTJKOVTOg, TOU 

30 ^g ev^e^g elfjct fJLocXXov tou crui^cpBoovTog. cu fJCBV yoc^ fZB bobi 

XCCKOTTcS'sTv TU (TUfjCOiTl fJiBTOC TTjg OUTlOCg TTjg OU 7r^0(r7}}C0U- 
(TTig, BVTCtU^oT OUdBV fJLB U(p£Xyj(rBV 7j BfjLTTBipioc' OU OB fJLB dB; 

crca^vivui (jcbtoc TTig uX'^^Siccg stTrovToc tcc yBvofJLBVu, bv toutco 
fjLB (SKutttbi ^ TOU XByBiv douvci[/,ioc. TToXkOi yoc^ rjov] tuv 

OU ^UVUfJLBVUV XBySlV OCTTIG'TQI, yBVDfJLBVOI, To7g CX.X7j^B(riV, aJ- 

ToTg TOUTOig CiTtTUXoVTO, OU OUVOCfJLBVOi OYjXua'OCl aUTOi' 'TToXXoi 

35 Jg TUU XeyBlV OUVUfJiBVUV 'SritTTOl yBVOfJLBVOl TCO ^BUdBCr^Ul^ 

' Deest (Miv. 

a. '£| is-ou] Valet h. 1. idem atqae o^i'wf, 29. et 31. ed. Steph. Idem. 

a.(fxilp\Tooq, TrfETro'vTO!?. Senteulia non haec "eSei] Nam SeT in praesenti, an potius 

est: vellem parem modam facandix et eJxEj£(,»!onopar(e6at, id est, oSlxaxoTrafltia-a 

experientiffi mihi iuesse, sen, rae facan- tIikc. ou Seov. nbi molestias et criiciatus 

dum pariter esse, atqae sum reram peri- perlali adhnc, prater meritam meam. 

tas. Sed istaec : vellem mibi et facnndiam Idem. 

et usum rerum, praesenti huic meae cala- Ou Se] Injndicio. Idem. 

milati parem atque convenientem esse,nt To"; aX»i&E<riv] Non dnbito rescribere 

per ilia hoc possem facilias et aeqaias banc TaJ aXuflEusiv, turn propter istud r^ ^EuJe- 

ferre atqne depellere. Idem. a-hai, turn ob facilem errorem in MSS. 

Tou /t*£v] Scil. Toti yivia-^cti h crv/Ji,<f<ifa Taylor. Subaodi em. idem est ac si 

xai xaxor?. xai S(a toDto xai Iv iixiutipiit dixisset ilii rn aX»&iia, Iv Tw aXd&gutfv. 

7i(a,yixara)V. Idem. Reisk. 

Tou Je] Scil. Toil Suvtt9-9a( xlyiiv. Idem. Autoic rouroif] Id est, J»' ahta TauT» 

oh f/Av yaf\ In carcere puta. v. p. 131. raXuS?. Idem. 86 A N T 1 0) n N T O £ 

704 TOVTU £cru^rt(rocv, oioti lv(>s\)<Ta,vTo. ccvocyKi^ ovv, orocv rig 
ccTTSipog r Tou aycovilso'^a.i, e'sri roTg tuv KocTTjyoouv Xoyotg 
elvoii fjLocXkov 7] BTT uvTo7g To7g eoyotg koh t^ uXt^^bioc tuv 
TTOocy^uTuv. eyu ovv, u a,vc»sg, air'^coi^oci Vf^ocg, cv^ ayrep 
ot TToXXoi Tcov ocyuvicpfjisvuv UKooixcrdcii (7(puv aurcicv cctrovv- 
Tui, (r<picri fJLBV ccvTo7g UTrij-rovvTeg, VfJLuv de 'Tr^ojcareyvu- 
KOTSg ciOiKOV Ti — siKog yccp Iv oiv^pa,(ri ys ccyoc^oTg kou 40 
aveu Ti^g ociTrjcreojg ryiv ccKpooc(nv xjttoco'xj^iv rotg (pevyov(nv, 

705 oL/TTsp X.OH ol aiuKovTsg Ituxov ccveu airyicrsug — * raj's ol 
oeoijcoii Uj^av, (rvyyvcoiJt,y]v e%e/v f/,oi, * touto fji,ev ea,v ti Tn 
yXoo(T(Ty\ apcofiTca, zcci viyeicr^ui UTTSipfoc ^jlocXXov "uuto ^ 
oiOiKioc 7Ji^ocpTri(r-7ui, TOUTO oe exv ti op-jcag eiTtru, uX'/j-JSiu 
fjLoiXXcv r, d^iVQTriTi BiprifT^ui. ou yccO diKUiov out epyu 

Uf/,Oi^TOVTOC OlOC OYj^OCTU (Tu'^VjVOClf OUT ipyu Oo9ug TTPCi^OiV- 130. 1 

Ta dtoc ^yifjLOLTcc ocTToXscr^ai' to f^sv yocp pri^oc Trjg '^yXucriTrjg 
dfjLupT'/i^cc l(TTi, TO 6 e^yov Tvjg yvuf/,7jg. ccvccyjc^ Se xiv^u- 

706 VBUOVTOi TTB^l UUTU TiUl TTOU TI Ku) l^0ifJL0t^TS7v . OU yocp 

fjLovov TUV X£yof/,svuv avocyjci/] ev^UfjCsTo'd'oit, ccXXcc tcuI tuv 
s(rofj(.svuv. UTTocvTcx, yccp TOi ev aoi^Xu bt ovtoc btti tv tu^v 

f^OcXXov UVCXXBtTOCl yj T'n TT^OVoloC. TOCOT OUV BKTTX'^^iV TTOXX'^V 5 

TTOi^Bx^iV (xvccyzvj ear* tu mvouvBuovTi. opu yap Byuys km] 
roug TTocvu £{j(,7rBipovg tou ayuvk^BcrSoii 'ttoXXu x^'^9°^ Iocutuv 

' TOUTO /(*£» avyyt. I. jxoi, lav 2 • alrn ' yXdirmt 

'Etti Toif Tajy xaTryapauv Xoyotf sTvai] In- rebat ?s-7ri| scil. oxfoairEx'?. veram inaluit 

facandas ctimperitas fori si tu sis.necesse orator ad ocCQltam aliqaid respicere, quod 

tjbi est, ut sis in polestate, arbitrio atqae sobandieDdura reliqait. scil. post <^ivyou- 

fortana lin^aae adversarioram ; quae lin- o-n subaudienduni est oWtp lir-71 ivfciyy,a, 

gua si mitis et bamana est, potest reus, ab qua: res est, cnjus potiti eranl accusatores 

ea accosatas, nonnullain speni absolulio- eliam sine rogalione. Idem. 
nis habere; sin autem acerba et saDva et Alrn] Scil. Tn yXais-s-ri. sic In datiro 

beliaina est, plane desperandum est reo, dedi de meo, pro vulgari alrr,v. natum hu- 

et prorsus periit. etti to"; Ijyoic tTvai, est, jus loci vitiam, id quod aliis quoque sine 

prout ant acqna et probabilis, ant iniqaa namero locis accidit, e more librariorum 

et nullo mode excusabiiis causa est, itaaat velnstioruin iota dativi non subscribendi, 

sincere, aut cadere. Idem. sed ad lalus adscribendi. quo e iota sae- 

rip] Reddit rationem dicli, rogant vos pissime v exslitit. Schedae Goensianae 

vtstrtt audientia: bcnevolentiam.tl yap vfx,Zv Scaligerum perliibeiit correxisse to tw. 

cu v^oKariylvKo-icn aSixo'v ti, oIk av IJiovTO quod si vera Scaliger exaravit, ejus 

l/xSiy o'jrxi;, nam nisi vestise a^quitati diflS- mentem divinando consequi hand valeo. 

derent, non essent id rogatiiri.EiKs; )/ap — . Sed proculdubio ille aiiud quid dederat. 

Idem. iiotus est Gra^cisinus hfx.a^Tna-Bai avn 

'AyaboX;"] Post oya&orj deesse videtur pro iw' aiiT«j. Possit quuque aur?? legi. 

Xiyoua-i. reis enim verba facientibns coram Idem. 

viris bonis et honi'stis, par est, ut parata AlrS] Hoc, an avnZ prastet, anibigo 

pnesto sit audientiae bencvoleulia, eliam adiinc. Scaligerum ai/Tuv correxig.se per- 

«inc illis prccibas. Idem. Iiibciit scbedic Goensiaiiar, de quo item 

oiffij] Coiislructio simplex et plana fc- valdc dubito. Idlm. nEPI TOY HPXIAOT 0ONOT. 87 

XsyovTccg, otocv su tivi zivovvco ucriV otuv d' ^vsv Xivavvuu 
Ti ^iocsrooc.O'a'uvTai^ fjuoiXKov o^^ovyAvovg. iq f/,sv ovv oiiTTja-ig, 
u uv^peg, zou vofzlf^cdg kcc) cxriug e^ovcru^ ytoci ev rco vfxers^cd 

10 vuv a.'sroXo'y'yi(rofjcui Teds' skoco'tov. 

. ripcoTOV fjiBV ovv, ug '7rcipa,vo[/,coT(X.TCi, kxi ^lociorocToc 
elg Tov^s Tov ccyuvoc ycoSscTTviicoi, touto Vf^ocg didoi^a, ou 
Tu (pivyeiv a.v to TrXvi^og to vfjiSTspov — STre* kmv avufx,o- 

TOig VpClV KOCl pCV] JCOCTa V0l/,0V fJL%dSVOC 67nTpS\\JUlf/,l TTS^l TOV 707 

(Tu^ocTog TOV lf/,ov oicx,^vi(pl<Tu<T^a.i, evsKcc y£ tov TncTTevsiu 
Ifjiot Te fjLri^lv l^vifjL(xpTri<T^cci eig toos to Tzr^ayfjcu koci vpcug 
15 yvcotrso'Qoii Toc oiytocioc — , a.XK 'ivoc ti TEKfA,mioc v^uv kxi toov 
cixXuv 'srpoiyuccTuv Koil tuv elg eus vi tovtuv (^lOiioTVjg koci 
'srocpocvoijcioi. TTDUTOV jwei/ yocp Koacovoyog evo6oeiy[/,svog (povov 
SiZTiv (pevyUf ov^sig -zs-uttot sTroSs tuv ev tv yv tocvtvi. 
xod ug i^Bv ov KOiKovpyog sifjii ovd 'ivo'xpg too tuv KocKovpyeov 
vopcu, ocvToi ouTOi TOVTOU fxocoTvpsg ysyBvyjVTOii TTspi yu^ 

tuv iCXBTTTUV ZOcl XuTTO^VTUV VOfJ(,0g KStTOCl, UV OVdSV ifJLOl 

20 TTpca-ov uwi^Bi^ccv. ouTug elg ye tocvtv,v tviv UTTuyuyviv 

'Ev tm IjuS] Post Ijua deesse videlur tus (h. e. hli'^nyfj.iwq) lameti in ipsa 

atlri, subandi la-Tt, rogatio legauiqae ci- actioue, vel dictione causa?, non latrocinii, 

vilium et diviiii juris sanclimonia;, ve- sed ctcdis patrataj accasetur. Ejiismodi 

strisqiie non minus, quam meis juribus factum uovi et inauditi exempli esse, nun- 

accommodata, baec est. vult diceie, non quam in foro Atlico visum. Idem. 

minus convenit vos earn adraittere, quam 'O vO|aoj] Subaudi, o Tre^i r-uv aaKovfytnv 

me ad vos afferre. Idem. XEi'^fvoj. lex praecipieiis de xaxot'pyoi;, ma- 

^'. OuTM4)£ijy£iv] Id est.oiKiwf Ti) <{>. vel leficis, lata est ad compescendos fures et 

Oil ha TO <}>. vel oi<p^ OTTO)? <f>suyotjWi. non quo manticnlarios, non antem ad homiuidas 

defngiam conventom veslrum, non quo pertinet. Idem. 

recnsem coram vobis stare. Significat in- n^oj-cv] Sic correxernnt Steplianas et 

vitissimum se hoc certamen obisse, non Scaliger Aldinae vitinm Wfo? o'v. poferat 

quo diffidat, sive causae suae, si vejudicam quoque 'sj^ovnuo-j corrigi. atqui non do- 

a?quitati. Respiciuntitaqae isteec ad iliud cuerant, me ant ad classeni furum, ant 

Btadrara. Si per me stetisset, bic nunc ad classem manticulariorum pertin^e. 

non slarem. Idem. Idem. 

M^ Kara vi/xov /otuSlva] Id est, fj.>i nara E'j ye rau-rw rhv attay-jiyvi] Id est, If 

vif/.m Tiva. etiamsi lex nulla esset, cogens rovToo rS ayxvi, oc es-tiv aymv aitaywy^i;. 

judices in hnjus modi caiisis ad cogno- fures, latrones et similes primum apud ar- 

scendura. sed post ;w))j£Vtt videtur SiKa^oy- chontas IvsSeiWvto indicabantur. hi ar- 

u-iv deesse. Idem. cbontes turn e collegio uudecimvirorum 

T£x/(*rigitt] I mo vero TEX/tt^ptov. ob inse- deputatos in domura vel ad latebram il- 

quens SijtioTJi! Kai Trafavo/xia. Idem. lam, ubi latebat indicatua reus, mittebant, 

Kai Tav eif ly.:] Adde aut 'ara^aa-mvZv, qui eum in carcerem ducerent. In ejus- 

aut smBou'KSv, aut tale quid. Idem. modi causis erat h 'hhi^ti; copulata cum 

KaxoUpyoj] Qneritur, quod, cum in li- tj? avayaiy^. Qui aalem caedis solam- 

bello accusatorio, ex quo exbibito actio modo accusarentur, Li non onmes am' 

hhi^t; dicta institcta esset, reus latrocinii yovro. nor. omnis <^ov Jiki erat etiam air*- 

fuisset faotus, et pro tali ad judices dela- ycayfi. Idem. 88 ANTIOriNTOr 

708 VOfjClfJLCOTO.TVjV TCOil ^IKOHOTCCTIfjV TtTSTSrOH^ZOtO'lV VfJLlV T7}U 

u'wo^'^(pi(riu fjLQv. (poccTi Sb ^ ctZ TO re uttoktbivsiv ^iyoc koc- 
zovoy^f/.oi £ivoii, Koct syu o^oAoyca ^zyicrTov ys, ycon to 
lepoa-uXsTv y-oci to Troooioovui Tvjv ttoXiv' (zXXcc %(wpfj ws^i 
uvTuv sza.o'Tou ol vo^oi KeTvTOii. l^ot oe Trpcorov f^csv, ov ToTg 
ccXXoig ^ Bipysc^oa 7rpQccyopsvov(ri ToTg tou (povou (p^vyovo'i 

709 Txg SiKug, '*evTav9oT 7re7roiYiK(x,(ri ttjv x.pi<nv, ev tvi dyopcc' 25 
BTTeiTcc Ti[/,7]criv [/.ot £7roi'^(rav, tov voptcv mi^svou tov 0,7:0- 
KTBivocvToc avTUTtTo^xvEiv, ou TOV sfjLOi (rvf/.(pspovTog evsKU, 
uXXoi TOU (r(pi(Tiv avToTg XvciTeXovvTog. ycccl evTccu^oc iXoctr- 
(TOV 'ivsifjLotv Tco Te^vvj}coTi Tuv h TU) vo^u) KBifjLevuV ou 0' 
evercoc, yvuo'sa'^s Tf^oiovTog tou Xoyou. BitreiTot. oe, TravTug 
olfioi,i u^ocg e7ricrT(X.(r^cx.i, octtocvtoc toc 0iH.iX(rT7jPi0(. sv uttui- 
^pu ^iKoc^Bi Tocg ^iTCOig TOU (povou, oudevog ocXXou evBTCoi ^ 
Yvu TOUTO fjisv ol diK,oi(rTon ixrj llu(nv sig to uuto ToTg y,vi 30 
y.o(,QccpQ7g Tag "/^BTpocg, touto oe oiukuv tvjv om,v]v tou (povou 
ivoi yA '^of^ci}po(piog ytvvjTOii tu> uu^bvtvi. au de touto {jlbv 

TTUpeX'^UV TOUTOV TOV VOfJLOV TOUVOCVTIOV ToTg CCXXoig TTBTrOiT]- 

ycug' TOUTO oe oeov ere oiofjiocrao'^oii opycov tov f/,eyia'Tov Koct 
icxvpoTocTov, e^uXsiocv ocuTca Kcct yevei kcc) omia rrf (Ttj 

' avTo re TO awoXT. - £ify£s-&at ^ IvTtfu&t * if;ioppo<fio( yinrai 

TU-BTOihuafftv hixiv'] 'Y/mv, Taylor, maleficii in carcereia ra})tum, et inde in 

vfjiXv dedi de raeo, pro valgari hfMV. effe- judicium productam, ipso in jndicio con- 

cerant, ut jure summo et sanclissimo rae deranare, non ut y.axov^yov maleficam, sed 

absolvere possitis a criraine xaxoupyi'ctf, ut liomicidam. Nam peculiaria sua ca- 

quod ob crimen ego in carcerem abductus jusqae sunt jura, tarn maleficorum, quam 

fui. Reisk. bomicidnrum. Neque iilos ex horuui jure 

Kanov^yrifjia] Ita meras et simplex <}>ovoj licet judicare, neque bos ex illorum. Con- 

ab JCtis Atticis in uuraero tZv KaKiv^yri- sequitur ex his, vocabuluni xaKoZpyo;, 

finrtvv non iiabebatur, tametsi per se na- quamvis stirpitus, boo est per etjmolo- 

lura sua esset vel in prKcipuis eorum. giam, latissime pateat, nullumqne non ge- 

<)>ovoy reus a vobis agor, inquit, at antea mis sceleruui coniplectatur, tamen in usu 

taraen pro ttanov^yai delatus ad niagistra- loquendi foro Attico proprio tam late non 

tum et in carcerem ductus, bacc inter se patere, sed ad solos fures, latrones, gras- 

non constant. if>ovEi); et xajtoupyoc differnnt salores, manticularios, vecticularios re- 

inler se. [Arguit sic: Si licet in bomi- string!, brevibus utdicam, ad eos omnes, 

cidns agere ex titalo xaKov^yia;, licehh ex qui bona eripientes,\ilam spoliatis salvam 

codem tilalo in sacrilegos quoqne et in relinquuut. Male itaquc faciunt adver- 

proditores patriae agere. Vcrum hoc non sarii mei,me,alio crimine in jus vocatam, 

licel. Nam sacrilegi jadicantur et pn- ex alio conderonantcs. Access, ad sua An- 

ninnlur ex pra;scripto legiim peculiariter fip/i.] Idkm. 

de iis latarum, rjux a legibus in raaleficos 'O Siajtwv] V. Not. Valckenaer. p. 671. 

latis divers.T snnt. quod idem quoqne sic ed. R. 

babel in proditoribus. Frgo, etiamsi bo- Towavn'ov] Ergo non sub dio, sed sab 

inicidium non minus capilale sit maleti- tecto. Verumtanien fonim, ni fallor, sub 

cium, quam ullnm aliud scelus, nefas la- dio erat. Quis niihi nodum bunc expe- 

in«n ast boniinem ex tilaln xaMufyiui diet!* Kkisk. nEPI TOY HPriAOT OONOT. 89 

I'TTocpufx.BvoVf V} fjLviv fivj ocXXoc jcarrjyopYiorEiv ef/,ov ij sig au~ 
35 70V Tov (povov, cog eKreivcc^ sv ea ovt uv koctcoc ts-oXXcc s;^- 
yoccTfjcBVog yiXiomo^viv ccXXco vj uurca ru ir^uy^ocri, out uv 
'TToXXcc dyoi^a. iioyoccTfJLivog rouToig uu e(ruC^ofx.7iv To7g dyoc- 
^o^g' a (TV TtTuosX^uv, ocuTog (TBomtui ^ vofjiovg s^ev^uv, 
dvufjLGTog jttev ocurog l^oZ TCocTviyoosig, avufjcoTot ce a f/,oi^- 
Tvp£g KciCTOifA,ugTvpov(rt, ^sov uuTovg tov ccvtov o^aov (roi 710 
oio^oorayJvQvg aoci UTTTOf/^evovg tuv crCpccyiav KotTU^ocpTD- 
40 pb7v sfjcou. STreiToc KeXsvag Tovg hx.oc(rToig, avufjLOToig tti- 
(TTSVcruvTOig To7g fxocpTVooucn^ (povov OiKVjV KoiTocyvuvoci, ohg 
<Tu ccuTog a.7n<rTovg ycocTeo'T'^a'oig TiroipsX^uv Tovg jcsif^Bvovg 
vof/,ovg, jcoii ~ SI y£ "x^pvivcci, ccuTo7g ttjv (rvju 7rxpa,vof/,iav Ulster-' 
(Tca ysvscr^oct uvtcov tcov vofjbuy. 

y . Asysig ^s ug ouk. oiv TirocpEfjceivcc et £X£Xvf/.7]v, aXX 

W%0jtfc7JV CCV UTTIUV, WtTTTSflSt CCiCOVTOC ^Z CCVOCyZOCtTOCg ZKTSX- 
r\~.' V ~ / / '\' V ^ ^^ 3 ^ 

-jBiv etg TY^v y^v tuvttjv. kccitoi sijioi st f/.vjosv Oi£(pep£ cts- 
131. 1 pscr^cii Tvjg^e tjj? 'rroXscog, 'i(rov tjv ^oi xoci Tsr^ocncXri^evTi 711 
fji,vi eX^sTvy uXX IpyjfJLifiv cKpXetv tvjv oiktiv, "^touto o ociroXo- 

y7l(Ta,l/£VU TVJV TTpOTSpOCV l^UVOCl lz,^X^£lV' UTTOCCn yCCp TOVTO 

Koivov IcTTi. (TV ^s, To7g oiXXoig"EXX7](ri koivov £(rTiv, loia 
^rjTStg fjce fjLOvov dwooTTSpiTv, uvTog (Tocutco vo^jlov '^{fjLZvog, 
xoiiTot Tovg ys vofjcovg, o\ x,e7vTa.i irspt tcov toiovtcov, ttocv- 
5 Tag uv olfjLoti ofjLoXoyvicroci x,oiXXi<rToc vof/,cov wttocvtuv icsi(r9oii 
Koci o(ricoTocTcc. VTirup^ei fjcev ys uvTOtg ocpx'^iOTOcTOig sivoci 

£V TVl yV TUVT71, STtTSlTCX, TOVg OCVTOVg OCSl TTSpi TCOV UVTCOV, 

OTTSp fA.syi(rTov scTTi (ryifjLs7ov vofjccov icoiXtog }csif/,svcov. o yoc^ 
Xpovog Koc] -^ l^TtTSipiu. Toi fjLTi TcocXtog \')(0VToe. SKdtdMrxsi 
Tovg ocv^pcoTTovg. cogTS ov SsT UfJLocg eye tcov tov KocTviyo^ou 
Xoycov Tovg vof^oug zocTOifjLocv^ocvsiv, si "KocXcog Vf/AV ksTvtoh 
10 ^ f/^yj, dxx SK. Tuv vofx,cov Tovg tov ycocTviyo^ov Xoyovg, si 
op-jcog Koci vofjci^jLug vf^ocg oiooc^ovtri to irpocy^oc tj ov. ovTug 

• Toi/; vofAevi * s" ye] xiyxv ^ Deest a-ri^ia-^a.1. * tojJto] oZrca * avTou; itvai ael 

OiiT av woXXtt] Pro media voce mail m latae orationis, quasi de novo exorditor 

aZ. Reisk. orationem, dicens S. cl) ffapfX&wv. Id£M. 

"a 5-1) ■m-a^EX&ajv] Anaoolulham habes. y. 'E^ervai] Imo vero e^ijv. Idem. 
Construclio postolat raZra. coharent AiJa^oos-(] Malim SiJio-woua-i in prae- 

enim verba inter se sic : a-v 5e (v. p. 88. senle, nt etiain p. 141. 26. ed. Stepb. le- 

v.antep.)7rap£X9a)v — turn rursus continiiat gitur : ubi locus hie ipse iisdem plaBCver- 

b. l.TaSrtt c-i) wapsX&aiv — verum, velut ob- Lis iteratus babetur. Idem. 
litns sui, et superius coeptfe netfae abso- O'Jriui o'l ye vo/i*»i] Malim no , outm? ei 90 ANTIOXINTOS 

0* ys vojt^o; Koc)\Xi(rToc KSivroa ot Txrepi (povou, oug ovaeig ttu- 
TTore ercA^ijo-e Kivyja-ui' crv ^e ^ovog oyj TsroXf^vjzoig yeve- 

712 (T^CCl VO^JI^O^lTTig STt) TCC 7rOV7]^OTlX,rOC, KOCl TOOJTOe, TTOipsX^UV 

^TjTsTg Lce cc^izcog aTroXscrut. a. os (TV Trapocvo^iTg, avroc 
rocora. uoi usyicrroc uoiorvpioc scrriv eu yap i^detg, on 
ovosig ccv vjv croi og eKSivou rov opkov oiof^oa-oc^svog ef/,ou 15 
KUTSf^ocpTvoTia-sv. eTTetToc, ^6 ovx ^? 'TTiO-Tevuv ru 7r^c)cyf/,ari 
a,vxf/,(pi(r(3yjrviTug evcc rov ccycovoc tt^i tod T^^oiyi^ccrog 
lwoiV}(ru, ccXXa, a,fjL(pt(Tl^yirvi(nv y,cct Xoyov uiireXiTrov ug tcoci 
ro7g rore hyccccnccTg utticttwcov. cogre fjbTjosv y,oi evoocae 
y.vi^l vrXeov dvoci fjt.y]^^ ci7ro(pvyovri, aXX' l^£7vui <roi X^ysiv 
OTi Kuzovpyog cx.7rs(pvyov^ ccXX ou rov (povov tt^v ouctjv' 
eXcov ^' txv oc^icoasig fjLS ccTTOTCTiTvoct cog tou (povou rviv diKvjv 20 
u)(pXY,ycoroc. icuiTOt Trug uv el'v] tovtuv dBivoTe^oc ptvi-/cx,vYJi^oi- 
713 ra, £* ^Jp~:/ yAv cL-sroc^ 'WovTov(n Treicroicn iccx.T£i^ya,G-TOii a. 
l3ovXecr^e, efxo) ^ ccura^ ^ u7ro(pvyovTi uvrog rcivdvvog 
uwoXiiTrerar, ^[tcutu J'e ttuXiv slg vif^ocg iTn^^soi^eiv s^s- 

(TTOCl ;] BTi ^S [jCUX ISs^VIV, U oiv^pSg, WU^CCVOf/^UTUTOC tXTTciv- 

Tuv ccv^puTzruv. l^eXovTog yocp you lyyvvirag r^sTg koc^i- 
(TTuvoci ycocToc rov vouov, ourug ovroi ci£7rp(x.^(Zvro rovro 
ugrs uv} eyysve(r^oii yoi 7roiyj(rcx,t. ruv oe uXXoov ^svuv 
ogrig Tirwsrore vj^aXvice. Kocrcc(rr7j(roci eyyvvjrug, ovoeig ttu- 25 
iror \l'i^yi. Kociroi ol e'n'ipciXyjrai rcov Koizoupyuv ru otvru 
Xpuvroii vofjLU rovrct). cogrs x.ui ourog, Koivog roig ccAAoig 

' fxiyiiTra. [xoi ' hfjiiv ^ Desnnt rovrovrl -- i'a.Trc.^. * uTrc'^uyovirt 

* Absant unci. 

fxh w/A,oi, Idem. MwSe Tr'Kiov] Aut hoc /wtiJc est delen- 

TaZra -arajEX&iiv] Participium lioo si duin, ant interponendiim est aXovri. neque 

accipis pro transgressus, nraZritDon vidctur damnato iiiihi, neqiie absoluto, quicquain 

bene habere, sed in eo ant to, i's-a, aut ra prodesse. Idem. 

eo-ia, aut denique TTavra; [scil. toi/? vo^woi/?] Asysiv] Subaadi £i a'!!:e<pvyov ravrm Tnv 

latere, aut to. raKra, : sin auleni pro 7)10- St'xov. Idem. 

gressus, leg! possit xavraZ^a -arafEXQiv, et KaKoZ^yoi'] Niim xaxoypyi'ac, scil. Ji'ituv. 

hue vfogresstis, in hoc fornin, in conspe- Idi;:m. 

ctum horuin judiciiin. Idi.m. "Eti Je ,«aX' ISs&jiv] Non intelligo quid 

MapTupia] Siibaudi xari <roZ Ka\ Tnf a-«f sibi iioc fxaXa velit, nisi si quod adver- 

irafawfAai;. Idf.m. bium desit, e. c. oixrpi;, ant ajmoij, attt 

riEfi TOU ■arpiy/ttaToj] 'Num wtgi roZ al- ojfA.ii^.nulc'Kl ^r^ov admodii/n din. nam c\xm 

TOU Wf. una eademque in causa non man- 'Tra^a.my.aoraTa nequil copulari, quia nimis 

sisti. debebas eniin nic, quern KanoZ^yov longe avulsa ilia a sese sunt, el ;UttXa non 

detulisses, ctiain in ipsa adione nanw^yn- cum snperlalivis, sed cum posilivis solet 

/wttToc reum pcrngere. (u voro in delatioiie cupnlari. Idi m. 

.•iliud, et rursiis aliud in actione incusas, ToZto io-Ttj Inverso inalim ordine, 

ibi xa)(oi;p}^/Met, hie 4>oyi)v. Idem. aia-n rovro. Idem. nEPI TOT HPnAOY OONOT. 91 

vofxov. rovTOig yu^ tjv tovto (ru[^(p£pov, Trpcorov fxev uwcx.- 

^u(rK.£voT(x,rou ysvecr^oci ^t^s, ^17 ovvui^zvov oiocuroa.o'o-sa'^oii 

ef/,oiVTov ru^uuTOu Trpay^ccToc, eTireiroc zux.o'srocaeiv tu 

30 O'cof/^czTi, roug re (piXovg TrpoQvf/^OTspovg e^g;^ rovg Sfjuocurou '714 
TOVTOig Tcc t\/svovj [jLOi^rvpetv yj £[/,oi tuXtj^vj Xsyeiv, Sicx. rvjv 
Tov (ruf/,a,Tog :cccxo7rcc^siixv. oveioog tb ocvtu ^ys g^o; ttboie- 
d'ecroiv ytott, roTg s^oTg 'zirpoa'vjicovG'iv eig tov (2iov ccTTocvroc, 
ouTco(rt ptev qt] itroXXoig av (Tu-jsig ruv vq^mv ruv UfJUTBooov 
Kcci Tou oizoiiou Ku-jea-Tvix,oc Big tov ocyuvu' o^ug pc&VToi ys 
Koci ex, TOUTcov TTeipxcroixcci spcocvTov avoc'.Tiov BTrioeL^ot,i. 

35 KOiiToi "XccXbttov ys tcc Ix ttoXXov xoiTB-^Bvar^ivoc xoci stti- 
b£GouAeu^£va, TUVTcc TTOipoi^p'yjpcoc dTTsXey^Biv' a. yao Tig 
fjCTj TtTooa-sooxT^crsv, ovoe (pvXcc^a,(r9oc.i eyx^psT. 

. Eyco 06 TOV {/,sv 'wXqvv STToivicrocpcTjv ex Tvjg MiTvXvj- 
VTjg, u civopeg, ev tu wXoico TrXeuv u 'Houorig ovTog, ov (pot- 
(Ttv VTT epcov dwoQuveTv' eTrXeopcev oe eig ttjv Aivov, eyco pcev 
cog TOV TTocTepcx. — eTvyx,cx.ve ycco exel' uv totb — , 
Hpcodi^g ocvooocTToooc Qpoc^iv ocv'^pcoTToig ocwoXvG'OiV, avvBTrXei 715 

40 dg Tcx, TB oivopocnsroooc a. edei ccvtov cx.TtroXva'oci, xoct ol ©pa.- 

Xeg 01 XV(T0^BV0l. TOUTCOV VpCtV TOVg pCOCOTVpug 'TTOCpB^O^Otl. 
' Deest ifjiaurov. * * t£ Ifjiol "jtmijiirav 

'E^oJ— ] Leg. videt','1' : s-sr' liji,oi /xovtii que euim dici potest iroKXoig roZ Jistatou. 

ETrlXiTrEv, aJa-TE /t*>j a)^iX£~a-6ai [subaudi £;oi£] Aul ergo bic loci vitium est, aut paulo 

Ltto [vel wapa] touSe tm yi/jiov. Idem. ante, et pro TToWoig leg. est irro tto'KXZv. 

npo9t/j(xoTEfO!;c] An -nrgo&UjaoTEjo); Ifiga- nisi si subaudire veils Ki<fa,T\aUi;, e multis 

tnr, paruin interesse arbilror. Mode te- capitibus vel locis juris aqui, quod minus 

neatur, vulgata si servetur, subaudiri de- placet. Idem. 

here iaurov^. tertio futuruni videbant ad- 5'. ^Q 'Hg3iJ»i?] Fort. leg. m xai 'HpiSuf. 

versarii, ut ipsi liaberent amicos nieos Idem. 

paratiores ad operain tesliraooii prsestan- 'ATroXua-aJv] Id est, ai!roSaia-6/x,evo;, ven- 

dain ipsis, tametsi falsi testiraonii, quam dituins. Idem. 

mihi, tametsi veri. Praeterea suspicor, IuvettXei x. t. X.] Itane vero omues eo- 

ex insequentibus, ante £;;^eiv vel e|£;v de- dem navigio conclusi? Nil mirer Hero- 

esse EjUeXXov futiLrum erat ut haberent. dem in Thraciara navigare cum mancipils 

Idem. ibi distrahendis : non raagis mirer Thracas 

TaT^riBH Xej/eiv] Post \iysiv deesse vide- homines Mitylenam navigare ad mancipia 

tur Koi Ifjiaurov a.'Tro'Koyiia-^at a^vy-o-vi^n. abeoemendura. Sed mansissenl tam, aut 

8ubaudi a commutii e^eiv e^eXXov. bal)ituri illi in Tliracia, aut liic domi. Cur autem 

me erant ipsummet ad causain capitis di- et venditor, et emtores, et venalitii, simul 

cendam segniorera ex animi dejectione, oranes in Tbraciam navigent, causae pro- 

alque cunctautiorem, si corpus mibi a tae- babilis nil exputo. Ergone mancipia aut 

diis carceris confractura et commaceratum vendenda sine emtoribus a venditore il- 

esset. Idem. Iuc, ubi venire deberent, pervebi non po- 

IToXXok] Id est, vTch TToXXSv, a mnltis terant? aut jam vendita, et ab emtoribus 

legum vestrarum. Idem. suscepta, non poterant a soiis emtoribus 

Ktti Tsi/ 5()tatw] Imo vcro TM SiHaioi. ne- inThraciamperduci sine venditore.' Idem. 92 A N T I O Xi N T O S MAPTYPES. r [^Bv 7roo(poc(ng e^coingu) rov ttXgu cojtv}' eTv^of^i^su Ss 

nq Trig Mv;^Uf/,voiiocg ti ^ugiov, ov to ttKoTov cogfA,ei touto 
eig i^STeJcf^ocvTO, (pucriv uttoSocvsTv uutov tov 'HgcoOTjv. KOi] 
TirgcoTov jjcsv ocotoc tocutoc (TiCOTreiTS, oti f^rj Trgovoia. fjLotXXov 132. 1 
eyivBTO r] tu%>7. outs ycco Trsiorocg tov ocvogoc ovaufjcov ocurs- 
Xsy^of^oii (TUf^TarXouv [jcoi ysvscGai, uXX ocvTog jcaS"' avTov 

TOV WXOVV TTBTTOirJI^eVOg SVeKOC ^ 'TTpOCy^JLOCTUV loiCOV' OUT ^OiV 

eyco aveu 7rgo(poi(TiU)g iKuvrjg (poiivofjcoct tov ttXoxjv TToivia'oc- 
fjLBvog eig t^jv Atvov, outs }cuToc(T^ovTsg eig to "xugiov touto 
UTTO TTocpoccncevvjg ovoe^iocg, dxx ccvocyycvi ^pvj(rci[j,evoi' ovt 5 
Oil) Iweiorj ugf/,i(rocf/,B9cx.y ^ fA,BTa(^(X(rig lyeveTO slg to sTspov 
ttXoiov ovdevi fjurj^ocvvifzocTi nvd (xttcctvi, aXX' uvctyzvi KOii 
716 TOUTO lyiyvBTo. ev u fA,6v yap eTrXsofycev, occTTByottTTOV r^v to 
tfXoToV Big dB f^BTB^rif^t^Bv, B(rTByoi(r[x,Bvov' tou dg ubtou 

BVBKOC TCCUT 71V. TOUTUV UfJUV fjCCHpTUpiUg WOipB^OfJLOil. 

MAPTYPES. 

i-TTBlOr} OB '^ ^BTB^if^TlfJiBV Big TO BTBDQV wXoToV, BTTiVOfJiBV. 10 

Koci [XBv BtTTi (pocvspog BK^Dcg ^£jc TOU TtXoiou Koci ouK Bl(r(3ocg 
isruXiV Byu ob to TTocpcc-urocv ouk. b^bCtjv tou ttXoiou Trjg vu~ 
XTog BKBivrig. tyi o ucrTBoatoc, sttbiOtj a.(pcx,VYjg viv o ccvvjo, e^Tj- 

TBlTO OUOBV Tl (JLOCXXOV UTTO TUV OCXXtOV VJ TtOCl UHT Bf^OU' X.OU 
Bi TU TUV OCXXUV IdOKBl OBIVOV BlVOCl, KCCl BfJLo] OfJLOlCOg. KOil Big 

TB Tviv yiiTuXvivviv Byo) uWiog Tjv 7rsf/,(p^'yjvui ccyyBXov^ aon 

TYI BfJtV yVUfjiVI BTtTBf^TS-BTO. KOU OCXXOU OU^BVOg B^BXoVTOg (3oC~ 15 
BlV. OUTB TOJV CCTTO TOU TTXoIOU OUTB TCjOV OCUTCi) TU 'HoUOV ^^, I ^^ayfjicLTfev evexev * avj ovv •' fj.i'riBnf/.iy * Deest Ik. Xii/tAajvi Tin] Niiin ante Tivi deest o|>itlie- KaTas-;^iVT£?] Adde Jj/aerf. ubi subaadi- 

tuin aliqiiod XeiviJ, vel >fo0£jM, vel 5-<f)oJf!?. tur ^anofxiQa, e proximo pr:i-mis!>o <^am- 

IflEM. ^a( tacite i(erai)duui. 1i)i;m. 

' n^fxti touto] V.S)(fjt,u tTEfov. V. p. 1.32. MaoTfpw;] Quaiiiquam nil interest, n>a- 

V. 9. ed.Steph. Taylor. lira tamen ob proxiinum inseqaens /waj- 

AuTov] Aut cum o^Toj est CDminutan- rv^t; non /jt-aprufiai, liic legi liters minus 

doin, aat, si servatur, delenda sunt |)ro\i- /xa^ru^a.;. Idkim. 

ma, rov 'Hpuiinv, ut e scboliu nata. Rkisk. Aeivcv ilvai'] Scil. ri yeyovo;, vel, to ov^ 

nirroiD/ufvoc] Subjics tacita nienlc repe- Ei.MVxE3-&ai t')v ivJ^a. Idem. 

t'^ndum i\iy)(^trcu c prjcniisso a-an'K(yxj>- Tiv am tou TrXsi'ou] Scil. il; o /mete^h- 

fxai. melius laiueu conveniret addiluin /ujv, hominura illo navigio, in quod tran- 

<paiv»Tai. Idem. scenderamus, jam ante vectorum, quain nEPI TOT HPaAOY OONOT. 93 

(TUf^CTrXBOVTUV, lyu TOV CCKOXOV^OV TOV e[/.OCVTOV 'TTEfjiTrSiV ETOl- 
f4,0^ tJv' KUITOI yS eV ^r,7rOV ZOiT 6[A,0CVT0U fZYlVUTTjV STre^TTOI/ 

el^cog. sTrei^ Ss o avvjp oure ev t^ MiTvXrivri e(puivsTO c^vjtov- 
f^suog OUT ^a.XXo'^i ou^ufjiou, 'TrXovg re vi^7v eyivero, aoct 
TocXX^ ocvTjysTO TrXoTa, ccttuvto,^ uxof^v^ nccyu TrXeuv. tou- 717 
20 Tuv y vi^lv Tovg f^xoTupocg ^ TTocpacrxTitTo^ui. 

MAPTYPES. 

e. T« f/,sv yivo^Bvoc roajr ecTTiv* ex. os toutuv v/Jij 

(TKOTTeiTS TCX. HJCOTd. TTOCOTOU fJLBV yclo TtTDlV UVayScQcCt [JiS 

eig Tvv Alvov, ots ^v d(poi,v'>jg o ccv^p, ovosig i^ticco'ccto fjts 
uvQpuuruv^ 7l07] 7rc7rvcrf/,£vuv tovtcov Trjv ccyysXiuv' ov yotp 
oLv TJTore ^^of^fjv TrXsuv' aXX eig fjcev to Tircipocx^Vf^oc 
TCDsTcra'ov ijv to ciXvi^eg koh to yeyevvifjcevov Tvjg rourcou 
25 oilTicccrecag, Koa cc^jloc lyu eTi STreovf^ovu. eTreiO'n ce syco re 
ca-)(^o^viv TrXeuv ycoci ovToi l^ eirif^QuXyig cvve^eo'ocv tocu- 
Toc ytcci e[j(,vixcX'Vvi(rocvTo tccct e[^ou, tots •nTicx.o'a.vTO. Xe- yovcri OS ug bv ^\v Tin yii uire^ocvev o ocvi^o, ycdyu Xi9ov 
Ivej^ocXov "^ oiVTco elg t>ji/ K£<poiXr]u, og ovic e^eCviv to Tra^a- 

TTOiV eK TOV irXotOU. KUt rOVTO fJLSV UyCpiQug OVTOI KTOiO'lV 
OTeTUg "^(pOiVlCT^T] UVVjp, OVOBVl XoyCO SiyCOTl dUVOCVTOil 

30 a,7iro(pciiiveiv. ^7}Xov '^yup 'oTt eyyug ttou tou Xif^evog emog ^v 
TOUTO yevscr^ui, tovto jtcgv fjtedvovTog tou uvopog, rouTO ds 
vuKTCop ezQocvTog Iz tou ttXoioW cuts yccp auTOU xpuTSiv 

' aXKoBiv ^ 'srafi^ofxai 3 avrS IvE^aXov * ya.^ jrou on 

DOS illnc transmigrasseinns. Idem. dis e rebas hnmanis excessn, qoocnnqae 

Sfju.'srXEovTaJv] Qui jam aotea eadem ilia tnodo is excessit, reum ^nam, inde Alhe- 

nave usi, illuc appuleranl, quam navein nas, inde rorsiis iEnum, et sic tandem 

nunc reliqueraraus. Idem. iterum Athenas revertisse, ubi necessitas 

EiJij] Data opera, destinato consilio. caasara capitis agendi ipsi imposita fuit. 

subanditur on xar' (iaoZ fji.rina-ei. suspicor Potest qnoque sic accipi : versabar, com- 

lameu post eiSm? deesse e'Sora, vel polius morabar adhuc in insula Lesbo, aut ibi 

(TuvEiSoTa. quern gnaruin et conscinra inei loci, nbi Herodes coeperat desiderari. 

facinoris esse scirein. Idem. Haec interpretatio si niagis probabitur, 

"axXo&£v] n. aXXoSi. H. Stephan. Ant quam ilia superius proposita, conlorta 

cuni Stephano leg. videtur, ant aXXoflsv oi- utiqiie, significabit d^ofAnv wXeajv, disces- 

Safxo^Ev. Rf.isk. seram e portu Metbyinnaeo vela faciens 

£. ''Hv a<})ttv^?] Sabaudi JiSw. Idem. versus iEnuni. Idem. 

Tw ayysXiav] Subaudi ravrnv, banc de 'Qp^o'jctnv -iirxlajv] Albenis puta versus 

Herode sublato. Ad ilia insequentia, ov ^num. Idem. 

■yaf av ayofxm TtXiaiv, subaudi, il obroi JiJu AwTOi; n^anXv] F. auroZ. Tavlok. Cam 

TOTE TOV <pivou fxi nnaTavTo 'in hi T» Mn- aspero exaravi, pro leni, qui est in vulga- 

Su/u.vaJa)v Xi/KEvi ovTa. Idem. tis. ipse semet tenere, Ji. e. in pedibns 

^Emtirifj-ovM^ Athenis adhuc versabar. rectus stare, el regere corpus non polerat, 

videtur colligi sic posse, statiin ab Heror ob crapulam sui compos non erat, unde 94 ANTIOnNTOS 

718 icrcog av edvvotro^ outs ru UTrtxyovTi vuzru^ ^otKoccv o^ov ^ 
'ur^o(pcx,(rtg av siKorcog eyivsro' ^■jjroUjttgi^ou os tov uvopog ^uo 
vj^e^ug £u rct) Xti^csvi xon ccttcJ^iv roxi XifXBvog, ours otttvip 
ouoeig ^(pocvvi ov-j ocifxiz out uXXo (ryifinov ovoev. y.o.t eyca 
(Tvyx^^u ru) rouTuv Xoyco, Trupe^of^svog ~ fAv rovg f/,cx,p- 35 
TV^ocg cog ovyc s^s^tjv Ik, tov ttXoioW ''gi ^l kuI ug fjuxXiCTToc 
ers^vjv £K TOV 'srXoiov, ovoevl Too-urco siKog tjv a.(pocvi(TQ{vToc 
XoiQeTv TOV av^ptcsrov, eiTTsp [xvj ttoo/v Trogou a.'sr'ljX^Bv utto 
Trjg ^uXacrcTig. ccXX cog kcctsttovtco^vi X£yov(riv. ev tivi 
•zirXciu ; dvjXov yoc^ oti e^ ccvtov tov Xifjcivog viv to ttXoTov. 

719 TTiW? a,u ovv ovx, e^^.VQS^Tj; Tcoci fjcyiv eiKog ys tJv kou crTjy.sTov 
Tt yzv&cr^cci sv tco ttXoiu ccv^pog T£^veuTog icui sx,(3aXXoue- 
VQU vvzTco^. vvv OB Iv u fjclv ETTive TfXolco y.ou £^ ov e^e[3ciiv£v, 40 
£1/ TOVTco (poccriv svpsiv (T'/jpcsTx, ev ta ocvtoi f/,y] ouoXoyovo'iv 
usro^ccviiv tov ccvo^oc' sv co oe KocTSTtrovTcody], oC'x svpov ovt 
ccvTo TO 7rXo7ov ovTS cri^pceiov ou^sv. t'outuv <5" vu,7v Tovg 
f^a^Tv^ug Trocpoca-TTidopcui. 

MAPTYPES. 

STSSiOYi ds syco (p^ovdog " fzev vjv ttXscov eig ti^v Aivov, to os 
ttXoTov Tjicev eig ttjv MiTvXiivTiv h Z lyco Tcoti 'Upco^yjg IttXbo- 133. 1 

pCBV, TTpCOTOV pceV SKT^OCVTSg Big TO TTXoToV '^pBVVCaV, KCc) BTTBi- 

07} Ti aipcoc Bvpov, evTocv^oc s(poccrcx,v TB^vavoci tov ocv^poc' 

BTTBldyj CB OCUToTg TOVTO ovx, '^BVBX^pBl, aXX' £(p0ilVBT0 TCOV 
TT^ofjUTCOV ov ulpcOC, CCTrOT^UTTOpCBVOl TOVTOV TOV XoyOV (TVX- 

XccfjovTsg B(3ucrccvi^ov Tovg ccv^ocosrovg. kcc] ov fjtlv totb ttcc- 

^OCX^^VjpCOC B^UG-OCVKTCCV^ OVTOg fJi&V OV^BV bTtTB TTSpl B^OV (pXoCVOOV' 5 ' TouTou * Deest (Atv. ' Desunt ei 5e - - ttXsiou. * ^xk^ conslat euin haud procul a porta disces- tam hostis inei? tametsi testes exbibcam 

sisse. Rusk. , IniM. 

'ATraycvTi] Subaudi airov. id est, er ti? TcSvavai] ^c\\. <ponvQivra.. Idem. 
aXXoj ttuTov e^ol'xeto awayEiv. siquis earn no- TaJv 7rfo?aTa)v] Articuliiin abcsse inaliin, 

Ota Idngiusculea navi abducere voluisset, atil si servetur, subaudiendani eril, riv Iv 

ei iiallus futurus fuisset idoneus rei prx-- ri' TrXow xa; iwEp avrw iT'^ayiJt.iM}v. niacta- 

texlas. Idem. tarum in iiavigalione, ct pro ea, quo se- 

KaT iyii ffvyx^xfti'] In conjnnctivo, pro cnnda el anspicata exiret. Idkm. 
a-vyxffita-cj vel a-yyp^i/^inj-ai^i. et nihilomi- Toi/? a.-iQ^-JiTiov<;'\ Qaoniam suinebat ora- 

nus laraen ego conceilam? illine inibi ni- tor, eos judicibus jam notos es.se, nil cu- 

biloniinas tainen boc exiorquere volent, ravit cerliores eorum notas edere. Alter 

lit asseiitiar ipsorani fabu!;r, ut vcram il- eomni fiiit scrvus nescio cujus, alter inge- 

lam falear? Egone vero ita siia stuitub? nuns. Idlm. nEPI TOY HPriAOY OONOr. 95 

ou y vifj(,sooe.ig iio'Tepov 7roXKcx.7g ^ s^acocvKrocv, e^oi/ref Traooc 
crcpt<riv oiVToTg rov ir^cxr^iv y^^povov, ourog tjv o Tirei(r^sig vtto 720 
TOVTuv KOii KiZTa\\jeva'cx,^£vog i^ou. 'Truos^oiJiOii oe tovtccv 

TOVg fJiUQTDOOtg. 

MAPTYPES. 

g' . 'rig fjLev v(r7epov tovtu tu %poJ'iw o ocvvjo s[3oc(rcx,VKr97j, 

fjiSf^ocpTup'^TCii VfJiTv' iirpo(Ti%ZTZ Tz Tov vovv ccvTv T7I (2ucrocvcay 

10 o<a y£y£vviToci. o ^sv yocp oouXog u icrcog ovtoi tovto fxsv 

£A£V-JSOl(XV XJ'KZd'XpVTO^ TOVTO i'TTl TOVTOig 7}V 'SroCUO'OCa'-JUl 

}coi}coui^£vov oiUTOv, I'cTug u-Zst' cx,[jt,(po7v TTB.icr^eig «;ar£if'eu(raro 
f/,ov, Tvju f/,ev eX£v9epfcx.v lX7ri(rocg olcecrQui, Tvjg h Qoccroivov 
£*V TO 7rocpix,^Q7j[/,c!i jGouXojitsvo? a7njXXa%0«<. ol[/,cx,i d v^ocg 
e7rKrToc<r-j(x.t tovto, oti £(p otg otv to TrASKTTov ^£^og TVjg 
(3ua-ocvoUf TTDog tovtcov sktIv ol (SoicroiviC^ofyCSvoi Xeysiv o Ti 721 
15 ai/ ezzivoig iiixkcocn x^pt£'i<T^oi,i' £V TOUTOig yocp avTOig 
£(rT)v 17 u(p£X£ioc, uXXug re kuv ^y] 7rupovT£g TU7%avwo-<i/ 

UV UV TCCCT Of^ £1)6 UVT 01.1. £1 yOCp £yu £yC£X£VOV aUTOV (7T^£- 

l3Xovv ug ov TccXTj^rj X£yovToc^ KTcog dv £v ocutco tovtu osTrg- 

Tp£TZr£TO 1/,'^^lv KCCT IfJtOV KOiTO(.^£V^£Cr^Oil' VVV d£ UVTOl vjo-UV 

1 lla.'ora.na-a.V 'ESawaVntrav] F.Briifji,7ravt<rav. TayLOR. 
Id est, jtttTaviiXaJa-av |3ao-avi^ovT£?. quern 
lormentis piene absnmserunl, h. e. tara 
ilirum et liorribilem in niodum torserunl, 
ut, qaasi beluaj qusedain, carnes ejus di- 
laniarent ; et enormitate cruciatuum lio- 
mlnem propemodam enecarent ; qnem in 
cuslodia penes se liabnerant, et acribns 
vigiliis seplnm caverant, ne qua elabere- 
tnr, longinqno temporis iiitervallo, quod 
effluxit ab appulsu navis illius, in qua reus 
cum Herode vectns fueral, ad Mitjlenani, 
usque ad illud tempus quo servus torque- 
batur. RniSK. 

Kai xttTa^f■^t/s-a|Wevo?l Kat videtur bine 
in versum tertium, proximum subjecluni, 
deducendum esse, ad hunc tnodum : ob-roi 
0, 'Wltf^ilg v'HJci Tovrcev, xara-tiva'i./jievoi; 
sfAou. hicfaho me indicavit,ab his persua- 
sus. cohaerebit sic articulus o, noa cam 
proximo 7r£(c-Siic,sed cum reraotiorcKaTa- 
■^ivtTafjLivoz. quasi sic dixisset: c'jtoq lfx,ov 
KUTi-^'iva'aro, Sia to isno'Bnvai Itio TouTwf. 
Turn pergit : 7r3.^i'^o[ji.m Si Koi rovrcov tov; 
fxi^Tv^ai;. prtestabo harum qitoque rerum 
testes, prout superius expositarum exhi- 
bui. Idem. 5"'. "To-tej ov TOTua) t5 p^po'va] Malim ant 
IVtepov TCuTaJV <7V)(ySi p^pova, ant •uO'ti^ov to«"- 
ouTM j^ffovai. Idem. 

"lo-ooi; ii7r'] Post Xa-tnq deest copula S' aat 
Se. Idem. 

nx£r<rTov] Post wXeTittov addendum, ant 
certe subaudiendnm est?. Idem. 

ri^oc toi'tajv] Id est, XttTa riiv toutwv 
■yyifxtiv. Ita vero si interpreteris, necesse 
est, ut ante vel post Xeysiv desit stoi^oi. 
parati sunt ex Lorum sententia loqui ea, 
qua; — . Sin autem probabile minus sit, 
EToijOtoi addi oportere, turn wpoj roiraiv bIo-iv 
01 SaTavi^ofxiwi significabit.iliis favent tor- 
ti, cum iliis faciunt, in eornm partem ver- 
gunt ; et turn Xe^siv accipi debet pro cia-re Xl- 
j/iiv. quo fit ut proloquanlur ea — . Idem. 

'Ev Tourotq] Dubium est sitne mason - 
lini, an neutrias generis. Si neatrius 
generis est, debet accipi pro iv nrourv. in 
hoc enim, si nempe ea dicant, quibus 
gratificenlar iis, penes quos potestas est 
tormenta aut intendendi, aut remittendi, 
— . Sin aulem mascnlinam est tojtoi; b. 1., 
significabit Iv, idem atque Tra^a, penes eos. 
Iv TM rovTwv jtgaTEi. Iv Tn toutojv XSigi xat 
0ov\r,. Idem. 96 ANTIOXINTOS 

Ktxi Cci(roiVi(rroa jcoci iTriTif^vjTOii rcav (TCpicriv uvTOig crvf/,(p£' 
Dovrcav. 'eug [/,ev cvv fjb?.roi y^mcTTViq rvjg sXTTiOog eyivcoa-KS [/,ou 
ycuTccT^jeva'cicusvog, rourto ourrx^P^C^^To ^^ Xoyca' STrsidi^ oe 20 
lyivcoa-icev cxTTO^ocvoVf^evogf Ivrav^' 7;oi^ T17 uXvj^eia ex^''^'^°y 
Koii eXeysv on 7r£i(r'^ei'y] vtto rouTcav s^ov Kcx,Tu^J5v^sc^^^oii. 

^iCtTTSiDOC^eVTOi. (5" CCVTOV TO. T^£U^VI XsySlU, h(TTS^QV 06 TaAjj^i? 

722 KByovTX, ovSstsdoc. u(pBXvi(TCK,v^ dxx a.sreicrstvcx.v uyovrsg rov 
ccv^pez rev ixtjvvttiv, u wtcrreuovTsg If^s diuK0V(ri, rovvuvriov 
•^oi'^(rccvT£g ^ ol ocXXot av^ocoTTOt. oi [A,iv yu^ ccXXoi ro7g 
avivvToug ToTg fAv sXeu'^s^oig ^pyjizccru oiooxcri, rovg oe oov- 25 
Xovg lXev^£oo\j(riv' ouroi Se ^ccvutov rca ^ttiji/uri? rviv du^£ccv 
dwi^o(rc)cv, ccTrocyopsvovTuv ruv (piXuv tcov e^cov ^v} octto- 
KTSiveiv Tov avoooc Trpiv av eyco iX-Joti^i. ovjXov cvv on ov 
rov (Tuuocrog ocvrov %peicc rjv avroig, ocXXoc ruv Xoycav. C^oov 
u£v yocp ocvvjQ OKX, ryjg uvrvjg ^octrocvov icov vtt ef/^ov Kocrvj- 
yooog av lyivero rvjg rovruv l7ri(3ovX'i^g' rs.^v£ug ds rov f/^ev 30 
eXsyxov rvig oiXyi^docg (XTrecrrspsi oi" ocvrov rov (Ttof/.ocrog 
tt.7ToXXvfA,Bvov, ro7g ^e Xoyoig ro'ig \^£V(T\LZvoig v-w skeivov 
ug uXvj'^Bcriv over IV eyu a,7roXXvfjioii. rovrcov os f^u^rvpug fioi 
KocXsi. lx&^ [^^^ y^^ ocvroug, ug eyu vofjiiC^co^ ev^oids ttocos- 
Xovrug rov fjbvivvrriv ocvrov ocTreXsyx^^v if/^e, jcoci ocvrco rov- 
rto xp'>^'^^^^ ccycovia'f/,ocn, IfKpocvvj 7ra^£%oj/raf rov uvo^oc 

723 icou KsXivovrug jScccrocvi^siv, ccXXoc fjirj ccTTOTcnTvoci. (psps yoco 35 
ovi TTorepco vvv ;:^p>7a'oi/Ta< rcov Xoycav , irorspoc to Trpcorov 

' Deest vvv, 

*E7riTf/x»Tai] Videtur hoc vocabultiiti leril, ea testatum, qiiaD iste imprimis in- 

li. I. raro modo iisiirpatam esse, pro etti- dicari cupiat, et quo ad judices addu- 

TflXTai, imperantes, prdripientes. qui tor- cendo adversarium percellere, caasamque 

quenf, iidem cjuoque pr.xscribant, qua? siiam (Irmare, qaam maxime possit. ec- 

volunt a tortis I'di. Idem. tjuis iiltro pugiotiein abjiciat, quo possit 

XftitTtr.t; T?f IattiScj] Malliu articulum bostem coufodere? Idem. 

abesse. Idf.m. AT alrou roZ a-i>y,a.roi; airoWv/xivov'^ 

Kara.-\,iuo-afxivo(;'] Malim in futuro. kci- Veto, sed sic ut avroij cum aspero exare- 

TavJ,£t;(ro/txEV5j legi.idem est, ac si dixissel, tur, illique voci comma addalur. verita- 

eylvius-Kev oVi xara^euyETtti, vel, in optali- tern demoustratiotie frandabal per seraet, 

vo fiiluri, xara-\.iv3-ono. ccrto sciebat se quippe cujus corpus peribat. Exiret ta- 

meiidaciuin in fraudera meam, e re sua, men senlentia ni fallor aliquanto elegan- 

cnm rninliimrnto qnodam suo, esse di- tior, si sic Icgeretur, St' airou, tw a-a;|uaTi 

ctiirum. I DIM. avva'jToWvfjiiiov, ut hie accusalivus ad 

'i2<})£Xti(rovJ Imo vero oK^iXni-ey in sin- iXiyym rcdcat. qnaj demonsliatio una 

gnlari. Idf.m. cum ipso corporc, nnde ilia peti pofe- 

' lKywr%{\ Ant oTrdyovTE? leg. scil. nrhv rat, peribat. Possit quoque legi : awg- 

ETTi &avttTD oJov, ant ayjj^oVTEj. fauces restc irrepsi Ifxs Jia roZ trcLfji.a.'roi; aTToWvy-tvou. 

injecto elidrntes. Idem. Idem. 

Tcv ^»ivuT>iv] Grave verbum h. 1. nemo KaXEi]" Post xaXsi vidctur titulus MAP- 

saniis ct causa .sua fidens, indirem sustu- TYPEZ deesse. Idem. nEPI TOT HPnAOT OONOT. 97 

siTirsv, yj CO v(rT£pov ; zai ttots^ aAijo^ s(TTiv, ot e(p'yi [xe 
Etpycccr^ui to Boyovy vj or ovz e(p'yi ', si fA,£V yocp sh. tov st- 
KOTog e^iTcca^TiVoti ost to •srpocyixcc, oi vcTSpoi Xoyoi uXt]- 
^{(TTeooi (pocivovTOii. sv^ivosTO f/,ev yap ett 0)(pBXzicc tyi eocv- 
roW e-zireiarj ^s ^ tu i|/gud£(r9'a< uttuXXvto^ •yiyr,(Tcx,TO TKXrfivi 
40 KocTSiTruv oia tovtcv (Tu^tivoci uv, rvig jwev ouv ccXyj^eiocg ovk 
iiv avrcp Tijxuaog ouosig' ov yocp 'srocpcov eyco sTvy^'^vov, 
(f)7r£p (TVfxuoc^og tjv tj ocATjueKz roov v(rTSOcov Xoyuv Toug oe 
'TTpoTBDovg Xoyovg Tovg x,ocTeT^£Ucrf/,svovg tjctccv ol cc(pocviOVvreg, 
cogTi fjCTjOBWOTe eig to ocXyj'^eg KccToca-rvjvcci. yccci oi fjcev ocX~ 
Xot Ku^ c^v jxTjvvK ccv rig, ocvrci ycXiirrovG'i rovg fjLYivxjovrocg, 
10^. I xc>croc oi(pocvic^ov(riv ccvroi ob ovtoi oi ocTrocyovrsg yccci ^ijrou:/- 
TBg TO 'srpocyua, rov aocr £f/,ou ^y^vutyiv 7](pxvia'ocv. axi ei 
f/,Bv syco rov ocvdooc yj(pcx,y icroc yj fjirj v'^eXov Ikoouvoci rovrotg 724 
7] ocXXov rivoc e(p6vyov iXzyyov, avroi otj rovroig icr^uporoc- 
Toig eig roc Trpccy^ocroc e^pccrro, ycoct v;v rocvroc ocvroig ^s- 
yiO'Toc TBK^vipioc zocT e[/,ou' vw tie, ottotb ocuroi ovroi Tirpo- 

^ KOCXoVfyCBVCOV TCOV (plXcdV TCOV BfJCOOV raVT e(pVyOV, SfXOl OYiTTOV 

Kocroi Tourcov elvoci ^pvj rocvrcx, roc rzyc^vipioc, cog cvx, ocXtjGyj 

T7]V OCiriOCV S7r£(p£pOV, TjV COOVTO. 

C ' '^Er/ 06 ycoci roids X&yovcrtv, cog cof/,oXoyBi o ocv^pco- 
TTog joucrocvirofjcsvog crvvuTTOicrBivoci rov ccvopoc. eyco oe (pyjfJLi 
roc\jroc ^ev ou Xeyeiv ocvrov on tie e^dyoi g^e ycut rov 
ocvopoc BK rov ttXoiov, yccci on vjovj re-jvscoroc ocvrov wur 
10 ef/,ov Bv^eig eig ro ttXoTov KacrocTTovrcocreie. aociroi (TTceTl^oiO'^e 
on TTocorov [/,ev, Trpiv btti rov rpo'/pv oivocf^Tjvoct, ocvvia 
f^B^ot TTjf Bcr^ccTTig cx,vocyx7jg rvi uXvi^eioc e%^>7To ycoci 
aTTeXve fjce rvjg oclrlocg' BTirBitivj tie btti rov rpoypv ocvsf^T], rin 
avocyxvi ^pcof/,Bvog vjovi y,ocrBVf/BvtiBro fjcov, (3ovXofZBvog octttjX- 

' Deest rij. 

YetJEJ-^aj] n. Jii rou •\,tv^i(r^a.i. H. vel sine eo salva et Integra esse. Sed 

Stephan. Maxime verosiniile mihi vi- avTol prorsas oinni vi cnret. Idem. 
detar post •I'tuhirbai deesse v. iiaitrstfa- 'attix;. ovte?] Soil. l/itE el; to isa-fjianif 

&61J. V. p. 96. V. 6. Reisk. piov. tS' airaycey^ xar' EjuoD j^eija-a/txEvoi. 

"^Hs-avj Post r:a-av adde, sea mavis ta- Idem. 
cita cogitatione, sea literis expressis, ^. T? avayx)) p^^tu^uEvaj] Potest ferri, pro 

I ovTOi auroi Idem. t. a. Tre^iTtes'MV. et specietn nonnuliam 

KttTas-TWttf] Subaudi alirovi; [soil. toL; probabilltatis ei aildit prffitnissain -rrj aX>i- 

j Xoyot/?] auToT;. Idem. Biia ^^cifA,£vo;. cui hoc videri possit ex 

AiiToi] Melius conveniret ouTot, quod adverso oppositnm. dura tamen meis 

I *leganter redundabit. potest enitn oratio quidein auribus meoque stomacho haec 

I o 98 ANTIOriNTOr 

Aa%9"a< TTjg jSoiCuvoV STret^rj Jg STrauVaro (3oi(roivi^of>tsvogf 
ovycsri \(py\ f/,e toutoov eipyix,(T^cci ovosv, ocKka. to TeXevrccTov 

wuru^oo^sv efxe re icoci ocvrov ug aoiKcog ccTToXXvi^svovg, ou 15 
')(^a,oiTi rr e^w?? — nroog yccp ', og ys ycxn^evcrocTO — , uXK 
725 dvayaoiCovLSVog utto rov KXyf^oug Kut (Ssf^ccicov rcvg tt^u- 
Tovg Xoyovg cog ocX'^^s7g slpi^oisvovg. eyreiTa oe o STSpog av- 
^ptcurog, 6V rco ocurco ttXoiu ttXsuv kxi TTccpuv oioc rsXovg 
Koct (Twcov pcoi, rri aurvi ^ct(rocvco l3oc(Tctvilof/,evog, ro7g y.BV 
TTpcoToig Koci ro7g vcmpov Xoyoig roTg tou av^pwzirov (ruvs(ps- 
D£TO cog ccX'^^sa-iv o\}(Ti — ^ici reXovg yccp fjcs. ciTreXue — , rotg 20 
c STTt rov Too^ov Xsyopcivoig, cvg eKStvog c^vxyycn pixXXov vj 
dXTj^iioc eXeys, rovToig S^& ^^(pipzTO, o fjc&v yxp l^cfjxvToc 

fXB Sr(prj £K rov TTXoIOV CCTTOKTBlVOCi TOP CCVOpOC, KUi OCVTOg TjdVI 

TB^vecoToc (TuvcivsXeTv i/,oi' o oe to 'srocpocTTocv e(pyi ovk eK^Tjvoii 

fJCB 6JC TO\J TTXoIOV. KOCITOI TO sljCOg (TV^fJUOCX^OV f/>Ol BtTTlV. OU 

yocp Q'/}7rou o'utco kockooocI^cov eyco, cogT£ to fjciv ccTTOKTSiVoct 25 
Tov ccvdpoc 'wpovvor,(Toc^viv fxovog, ivoc uoi ^vjosig cvvstostTj, ev 
u fjioi TtTccg Kivovvog r;v' vjdrj oe TreTtrpocyfjcevov fjcoi tou epyou 
fzocpTupccg Koci (rufjcQ>ouXoug eTiroiovf^7]v. xcci ccne^ocve pcev 
ocvT^p ouTO(Tt eyyug TTjg -jocXocircryjg x,oci tcov ttXoicov, cog o 
TOUTOOV Xoyog ecTTiv' utto oe evog czvopog cctto^v^o-jccov out 
ocvejcpoiyeu out ccio'^tjo'iv ouosfxioiv eitroiricrev outs To7g ev tyi 
yvi oVTe To7g ev tco ttXoiu ', ycoci fxvjv ttoXXco TrXeov ye ocyvo- 30 
72G BiV e<rTi vuzTcop ^ pie^ yifjcepocv^ e-zir axTrjg v} v.octoc tstoXiv' 
Koct pcTjv STi eypviyopoTCov (puo'tv ey,(3'^voci rov ocvdoa. etc rou 
'TtXoiou. eTreiToc ev rin yv f^ev ocTroQocvovrog^ evn^epcevou oe 
£ig TO TrXoiCv, cure ev rvi yi] (rr^pceiov ouoe onf/,oc e(pc6V7j oure 
ev TOO TrXoico, vuzrcop fxev uvccipe^evrog^ vuktcoo "*d evri^s- 

cam sit d!ctio, tnalim t?? avayMt hrnli- jam hand paucls fuit. Ejusmodi lapsas, 

/ottvoc tot' n^n, Idhm. ail sopliisia, mullo crebriores evcnire de 

'Tff-Tifc/v] Id est, ToTf /usri tov t{o;^ov nocte, quani de die ; quia de die faciliiis 

il^D/uEysi;. loalini lainen us-te^oi; legi. po- nincalas cruoris sparsi observamos ; item 

Aer'u>ribH6,\no poiiremis. Idem. in litore crebrius sic peccari, quam io 

'AyvoirvJ h. I. est, ayvoia, afxa^ravtiy, er- urbe. qaia in litore deserlo carendnm est 

rore, iinprudenlia labi. mm cuvere aliqaid, necessario non panels caiitelac adminica- 

cajus tc po.stiuddura facli poeniteat, cum lis, quibus nrbes abundant; quo per- 

corrigere jam non ampiius liueat. ut, si, tinent instrumenla perenilum tumulandi, 

ut hoc utar, qui aiiqoem interemerit, is aliisve modis conspectai bominam sab- 

craorem abstergere a manibus, gladiove dacendi, notasque csdis obliterandi. 

aat Testibus, sive oblitus sit, sive nil ca- Idem. 
rarit. Hoc est ayK>i/A.a, quod capitale £ki rt^tfxinv] Maiim $'' Ivti&. at modo nEPI TOT HPXIAOT OONOT. 99 

uBVQi) sig TO ttXoTov. ^ ooKsT av Vfx,7v ocvdouTTog ovvoto'^oii iu 
85 TOioVTU Trpdc'yfjcocri uv ra. t ev rri yvi ovroc oivoi^v(ron zoc) 
Toi Bv Tcp ttXoiu a.'WQ(T7royyi<Toti, oc ouoe f^s-j vius^ccv rig 
oTog r eysvero, evoov uv avrov koci fzyj 7r£<poC7jfX£vog, to 
'TTdDa.Trocv cx.<pixvicrcx,i ; TuvTOi, ^ u ocvoosg, Trug BtKOTcc scttIv ; 
Je noci f/,oiXt(rToi ^sT £V^Vfx,e7cr^c(,i, — «;at ^ij fj.oi a;:/6£cr6g, 
av VfJtag TroXXccTcig tuvtcc diOxPea' fj,eyocg yoip o yclv^vvog 
ecTTt, »a3"' Tt (5" uu Uf^eTg op^ug yvuTS, zoiTO. tovto cca- 727 
40 iofjioii, }ca,y Ti ^' uv T^/BVtr^TjTB TuXvi^Qug, zcnToi tovto 
aTroXXvfjLUi. [^vj ovv I^sKtitoci tovto vfJLuv fjn/ideig, oTt 

rev fX,71VVT7JU DCTTSHTSlVOiV, KOci OlBTiivoCVTO CtVTOV fJiVJ SKTBK' 

^sTv ug Vf/.oig, fjivj^ e^ttoi lyyBvea-^cci ttocoovti cc^oci tov ocv- 
cpoi Koci l^a(rocvi<Toci ccvtov. KcciTOi Tirpog tovtuv 7}v tovto. vvv 
^e 'srpiixf/.evoi tov ccvopx, iokx, g-Ztr; (r(pci}v uvtoov ocTrszTeivotv 
tov f>(,7jVVTy]v, ovTS TTjg TToXecog x\^'yi(pi(Tocfx,svYig, ovts avTox,sipoc 
135. 1 0VTC6 TOV (xvopog, ov s)(^pvjv osdefjLSVov ccvTovg (pvXuo'ceiV, yj 
To7g (piXoig ToTg l^j^oTg '^l^£yyv7](roci, rj ToTg (X,p^ov<rt ToTg 
v/xSTspoig Tiroipoioovvoii KOit T^vj(pov Tirspi avTov ysvso'^oii. vvv 
^e oiVTol ycocTotyvovTzg tov Qocvoctov tov avooog a.7Tsy,TBivuT£' 
ov^l TiroXei 'e^£(rTiv, avsv "A^tjvuicov ovoivoc ^olvoctu ^tj- 
5 f/,iu(roci. Kui Tcov fjcsv ocXXuv Xoycov tuv sKeivov tovtovci, 
KpiTolg 7i^ico(ruTe yeveo'^oii, tcov oe B^yuv avTOi oikuo'toi.i 
yiv£(r^£. KociToi ov^e ol Tovg dscriiroTotg urroKTSivuvTeg, £ocv 

ETT UVTO<pcopU X'^(p^U(TlV, OVO OVTOl ^VVjCrKOVa'iV VW OCVTOOV 

TUV Tirpoa-TjiiovTcov, aXXcc 'srotpochdooco'iv ocvTCvg tyi ocp^Yi 728 

K0CT06 VOfJLOVg VfA£T£pOVg TTOCTpiOVg. StTTSp yOiO KOCI f/^OC^TV^BiV 
' 7r£; tlKOTa, S avJf ej, * iyyvna-a.i 

praecesserat. Idem. Attic. 1. vii. tit. i. ^. v. ita supplet locam : 

Tn ovTtt] Si necesse est, feremus, ut o ouJe woXsi i^imv anv 4'''^>'J> 'A^ivatw 

alia niulta cruda et incondita. Mibi ta- &c. 

men credibilins est Antiphontem sic reli- rinirSe] Malim lyi'vEa-fle in imperfeoto. 

qaisse : h Tn yn 'i)(yn [scil. tou <{)ovoy] ixbna. Reisk. 

avctPvTai. Idem. nagaSiJoas-iV avrovf] Scil.oi wjoo'^xoVTEf 

Ka&' o,T( S' avj Pro $£ sententia posta- tZv ^icnroToiv t3v <poveu^i]iriiiv tcu; SouXouf 

lat j/op. Idem. toL? (fovEua-avTa?. Idem. 

ITajo'vTi] Malim iirttpiovTi. prodeunti ad Tji afxr] ^'"^^ °-V/3 "i'^filur y.Q\a.a-^r,vai 

vos. Idem. deesse. Idem. 

OiSs TToXEi E^EiTTiv avEu 'A9'ijva;a!v] Nola- MapTUjEivJ Tov (fiovov Kara. Tivoj fxct^TupETv, 

bills locus, nnde colligatur, niiUi civitati videtur esse, testinionio sno coram judi- 

caruin, quae in socielale Alheniensium cibus prodere atque confirmare, cffidem 

essent, licuisse, Atheniensibas iusciis et ab aliqao esse commissam. [Malim sic 

invitis, quemqaara extremo supplicio af- interpungi el legi : xai ^apTyjEiV e^i<rri 

fioere. Idem. Pelitus in Comment, in LL. 5»uX« xar» tov iMv^ifov, fiat tov <j>o'v9V [scil. 100 ANTIcDXLNTOi: 

'i^iO-Ti ^ovXco KoiToc rov sXsv^e^ou rov (povov, koh too oe- 

ICOV SvVOiTCCi TOO ^QVXOV CCTTOKTBiVUVTl TCOil ^ TW IXeV^'SOOV^ 

^licog roi Koc] il/7j(pov yivecr^ixi TTspi ocxjtou yjv, koci jutj ocKpi- 
rov uTTo'^oiVBTu ocvTov u(p vuuv. cogrB ttoXXu ocv Vf^sTg oi- 
zcciOT£pov KQivoiar^s rj lyca vuv " (pzuyu \)(p v^uv ccoiKug. 
7j. j^KOTTSiTS 06, CO uvdosg, Tcoct BK TOiU Xoyoiv roiu ccvdooiv 

SKOCTBpOlV TOIV fJdO'OCVKr'JBVTOiV TO OIKOCIOV TCOtk TO SlKOg. 

f^£v yocp SovXog ^uo Xoyca eXsye' Tore f/,6v s(p7j f^s ei^yu' 

729 cr^cci to eoyov, tote ob ovk, B(p7]' o de BXBV^soog ovcs'srco vvv 15 

e'lOTjKe TTBOi BfA,OV (pXcCVpOV OUOBU, T>7 OCVTI^ (BuCTCCVU CcCCTOCVl^O- 

UBVOg' TOVTO UBV yOiO OVK 7jV UVTCO eXBV-JBptUV TTOOTBlVCCVTOig 
tl \ <■/ .. ~ '^\ \ ~ '. /I ~ '/O / 

UgTTBp TOV BTSpOV 'STBiO'CX.i, TOVTO OS fJLBTCX. TOV CHXrjUoVg B^OU' 

XBTO XIVOVVBUCOV TVOCd'XBiV Bt Tl OBOl^ BTTBl TO yB CrV^(pB^OV MOH 

ovTog yi'UTiG'TccTO^ on totb 'uravo'cciTO CTOB^Xov^Bvog, cttqtb 

sItTOI to, TOVTQig aO^COUVTOC. ITOTBOtO OVV BlKOg BCFTi ItKTTBVCrotl, 
TCO OICX, TBXoVg TOV OCVTOV XoyOV UBl XByOVTl, 7} TCO TOTB ^BV 20 
(pCCCKOVTl TOTB OV ', uXXoi X.OCI OCVBV ^CCCTOCVOV TOlOiVTTjg 01 

Tovg ocvTovg aiBi ttboi tcov uvtcou Xoyovg XByovTsg tticttotb- 
Doi Sicri Tuv dioc(pepouBvuv (r(pi(Tiv ocvTOtg. bttbitu ob aui bk 
TCOV Xoycov TCOV TOV uv^pcoTTov jucBoig BKUTBou la-yj e(rTi, tov- 
roig fJCBv TO (poca-itBiv, b^oi ob to fx,7i (poca-aeiv, B)t tb ocf^(poiv 

730 To7v ocvopo'i'v roTv (3cc(rc^via-^BVT0iV' o f^Bv ycco B(prj(rBV, o ob 

' TOV ' Deest i^ivyai. * wsOTEi'vavTi 

E^ECTi] TW Jes-wo't)!, ttv lixr, , [scil. auTaJ] Tn avrn 0aa-a.va) ^mravi^o/ASVoi] Scil. >) i 

im^iXQiiv inrip tou ^ov\ov. si taiituni, ait, JoiJXo; E)3acravi^£To. sed uum irigenui rotse 

servis defertur a legibus reip. nostric, ut iinponobaritiir ? Idem. 

lis liceal adversus ingenuns testari, item, njoTEi'vavrt] Irao veio •TrpoTEi'vavTa-, scil. 

si quis servus iiiteremtus fueiit a cive, Ifxa^. vos non poteralis eutn adducere, 

eanique civem ilia de servi sui catde in spe iiliertatis ostendenda. Idem. 

jus vocare volueiit Iieius ejus, ut id illi 'ExaTE^a] Scil. hfjioiv. utrique nostrum, 

liccat: iieque lenioii piena homicida ser- tain inilii, quain adveisariis. Idem. 

vi, ([uam ingenui, aQiciatur : coiisenla- ToTv Caa-avio-fiEVToiv] Verba liaec cura cir- 

neum I'uerat eliam hoc de servo legiliiiiuin cumjectis senlentiain prorsus eandem pro- 

judiciiim baberi. In Access, ad sua Aiitiph.^ duiit, atque prius intiiil)rum. Sed liquet 

Idem. sophisma hie qua-ri; ego nullus dubito 

'Tttep tou huXov] Subaudi -rov <fovivQiv- leg. esse : ex. te a.f/.'ficiv ToiV av^poiv toVv 8a,- 

TOf. Idem. <ravi9-&£VT0iv E,uof /uEpij jt^EiWouv. o /xh yaf 

Kai Toy iMv^tpov] Pro accus. articuli rov tote jutv (■^tiin, tote S' oux itprjnv o Se Sii 

mnlim dativiim r-Z\ xai tu £>iEi;9E^oy .soil. riXou; £*apvof riv. Ainbo iios, ail, ego et 

oB-oxTEi'vavTi. ut itiodo TM SotJXcv. Idem. adversarli inoi, partimur has in causa 

AuToDJ lllo de servo, quern vos, ad- nostra lories ; sed partimur eos portione 

versus me teslatinn, de medio sustulislis. non pari. Nam portio niea major est. 

Idem. quam illorum. Duorum eiiim testium, 

I). Tote jUtv] Adde ycf. Ide.m. repugnanlia sibi testatorum, ailerum ego nEPI TOY HPXIAOT OONOY. 101 

25 ^ix reXovg e^oipvog yjv. kou ^s!/ Jij to. I J 'i(rou yzvo^sva. tou 
(pevyovTog Icm fjcocXXov ^ tou Cicurcovrog, stTrsp ys axi tuv 
^'^(puv cicpi^ijcog l^ l(rov yevo^ivog rov (peuyovTcc [^aXXov 
u(psX£i Vj TOV oicoKovrot. 

-J. H uiv (cucron'og, to ccvdoeg, roiocuTTj eysvero, ri ovtoi 
-TTia-Tevovrsg eu sl^evai (poc(r\v vnr ii^cox) octto^ocvovtcx, rov 
uv^Doc. Kcciroi to Trocpdirocv tyuy uv e* r< (Tvvwbiv sf^otvrco, 

JCOCi &1' Tl ^£U,o] TOIOVTOV eipyU(TTO, 7l(pCCVl(r av TU CCvQ^COTTOO, 

30 org e'ZtT zuoi vju rovro ^£v sig tvjv Aivov wrrocyiiv u^oc £f/,ot, 
rouTo oe £ig tvjv Tj-zirsipov otocQiQoi(ron, icoct ^ij vwoXsittsct-joci 
uvivvTug KocT IfJLCcvTOU Toug (TuvBtdoTug. (pcc(ri OS y^oifxixoc" 
Ti^iov bvobTv Iv TU) ttXoiu, eTrejU-ztTci/ eyu Kuycivu, cog octto- 731 

TCTslvOilfJLl TOV OiV^POi. KOilTOl Tl eOSl [/'£ y^OCIXf/,OiTlOiOV TTSjtt- 

"srsiVy ocuTOV crvveiooTog rov ro ypocpcpcocridiov cpspovrog ; 
ugre rovro ^bv (ra,(pscrTepov uvroig epceXXsv epsiv o eipyoc- 

35 (Tfjisvog, rovro ^e cvTsv e^st KpvwrBiv avrov' 6c yocp ~ pcyj oiov 
re sl^ivoci rov tpipovroi,^ rocvr ccv rig pcoiXi<rToc '^ (rvyy^cc,v/cx,g 
iirefyc^siev. bttbitoc <^e, o ri fA,sv ^ocxpcv eiif] Tr^ocyuoc, rovro uv 
Tig uvoc.y}Ccc(r'j£i7j ypocx^oa rco f^vj dioif^vTipcovevsiv rov avrocy- 
yeXXovroc v-sro i^rXvi^ovg' rovro oe f^^oc-xp vjv oiTroiyysTXoii, 
on TS'JV'^KSv oiVTip. £7ir£ircc ev-jVfyteKT'je, on oiot(pepov tjv to 
ypoiuuocrioiov rto ^o(,(Totvi(T^£vn^ oioiCpopog d a ccv^pawog 

40 no ypocuuocno) o fiev yocp lJoi(roivico[yt£vog avrog £(pvj ocaro- 
x,T£iV(Xif ro oe ypoipcf/,ccriov avot^-Jev e^tte rov oc-rr oyer £^vo(,v roc 
'^ef/,vjvve. Tcociroi wor£pu) ^pvj 'uri(rr£V(roci ', ro pc£v yoc^ Trpco- 

* Deest l/xoi. * Deest fxh. ' a-vyy^i.^eisv. enura * ly.muir. 

cam adversariis communem ex dimidio Idem. 

habeo. nam qui me caedis insimalarat, is 0'."i2(rT£ TOi/TO/it£V<ra<t>£3-TEfov] Malim sic 

idem me rursus eodem ore caedis absol- legi : « ye [L^cino pula] (ra<f>£o-T£pov auToj 

vit. in hoc ergo jWEpic nostra est I'a-t). At [in noiiiinat. singal.] tfjit'KMv. redit avro<; 

in altero illo, qui constanler negavit me ad faciooris conscium, perlatorem litera- 

bomicidam esse, ego 7r?v£ov£XT«. portio rum, ad quern eundem proxiraum quoque 

mea est melior et potior, nam liunc ego aCrov redit. Idem. 

solus possideo, illi nihil ejus participant. Ofo'v te] Imo vero oJp^ oTov te, neqnit 

Atqni (koI /j,iv Sk) pergit actor, etianisi scire, vel, non licet, nt ejus scieutiae 

ego, olUv i'STXzoninovv i'vEJta tSv fxa^rv^aiv, coramittatiir, breviter, non debet scire, 

ratione testiura nuilo inodo adversariis quae: euin nescire e re nostra est. Idem, 
praestarem, quibus utique praeslo, sed Aia<tis'fov] Malim 5(a<(>opov, ut statim post, 

aequalia prorsus essent utrinque niomen- Idem. 

ta, ego tamen vel sic quoque potior essem Tw ^atravic-^EVTi] Id esl, t? f/.ivua-ii r»u 

jure. Nam in aequalitate momentorum ^ao-avia-.^Evro;. Idem. 
semper in favorem reorum pronunciatur. rpajU/-tttTi'ai] A'idelur aut ■ypufXf/,a,riit^ 

Idem. per diphthongum prjestare, aut yja/x/xa- 

Tou <{)«uy«VTe{] Id est, wpot tou <pi6}'ovro(, T»5ty. Idem. > 102 A NT I on N TO £ 

vCTB^ov OS. TOTS [xsv yoc^ ovTTco ouTcoq ^lA^efzri^uvvjTo oivroTg' 
ETreidv; de o av^pcoTTog o TToorepov Qo(,a-ocvi(rd'e]g ov^ev sKsye 
zoiT 6|U0U, TOTB &i(TlouAXov(Tiv ng TO nrXoiov TO yoauuxri" 

OtOV, IVOC TCCVTVjV ^-XOlZV \^0i TVjV OilTlOiU IsTt'pBQBlV' ItTSI^TJ ^' 136.1 

uveyvcocr^T] ro y^a.fA,f/.o!.Ti^iov kou o va-rs^og (3ccarce,vi^0[jce- 

732 vog ov <rw£(pe^£To rto ypcc^fjcc/.Tiolu^ oux. eS"' otov r 7}v dcpcc- 

Vi(ro(,i ra. avuyvucrGevTOi, ei yxp v^yvjiruvTo rov ccv^px nr&i- 

CeiV OCTTO TT^COTTjg X.0CT0i}l/£V^£(r^C6l fJiOV, OUK OCV TTOr SU7]- 

X^ii'via-cx.pro to. ev rca ypufA-f/^uri^iu. Kcct f/,ot ^ocoTVpag 
TOVTCCU x.ocXsi. 5 

MAPTYPES. 

I. Tivog ys dvi evsaa rov uvopot tzTTSKTeiva ; oJ<5e yccp 
6%-j^a oudepiioc Tjv spcoi koci ejcsivco. Xeyeiv oe ToXf^u(nv ug 
eyco %a^/T; tov ocvd^oc sycreiva. koc) rig 'srco-srors x'^ptlopcB- 
vog eripu touto £t^ycx,(ruro ; olfjLoci ^ pcsv yccp cv^evoc' dxXa 
osi pcsyuXi^v rviv £%-3-pai/ uVap%e/i/ tui touto fjLsXXovTi 
TTotyjasiv, Kon tvjv 'nrpovoiuv ly. ttoXXcov stvcci (pocveaocv eTuri- 
PovX&vopcsvT^v . l^o] Ss Kurcsivu oux tjv l-x^poc ou^spcicc. ciXXoi 10 
X^yif^ocTDt epcsXXov X)ji|y£(rS-a; UTrozTSivccg uurou ; a.XX ouk 
7iv ocuTu. "^ elsv' oixXoi ^£i(rug 'ttso] I^ocutou uvj aurog irotp 

EKBIVOU TOUTO TTU-JOlf/,; ', KUl yocp OCV TUV TOiOUTUU £V£KCC Ttg 

uvocyxoia-QiiT] touto Ipyoca-oca-^ui. dxX ou^/v uot toioutov 
VTrvj^KTO etg auTov. uXXa. (Toi ^aXXov eyco tvjv '7rpo(pot(Tiv 
TocuTviv £%o<^ uv elxoTcog fA.BTcc Trig dXvi^BUg ocvoc^sTvut, 
OTi x^'^I^^TO}v suBxcc ^TjTeTg £^e octtoxtbTvoci^ [/,ccXXov t] cru 15 

BpCOl BXbTvOV' XOCl TTOXU OCV OiXOCiOTBpOV '^CCXolvjg TOU (POVOU BUS 
not ' '' ' \ '~ ■> \ / ,\'\c\~\ 

lOri CCWOXTBlVOCg UTTO TCtiV BUOl TrpoarVjXOVTCOV, 7} ByCO UTZro (TOU XOCl 

TUV BXBivou OCV ccy XOCl cjv. Byo) fJCBV yap coi (pocvepccv tvjv 'ttoo- 
votoiv Big BfxB uTTo^BixvufXi, Q-u (5/ pts Iv d.(pccvB7 Xoyco PyjTBTg 
ex.'TToXBcroci. 

IOC. TocuToc pisv Vf^Tv XByu, cog ^ ocutco ^oi 7rpo(poc(nv 

'av£3-cu&n ' Deest^t/tEV, 3 Deest eJlv, * aXaiw? a-'v rov 

i. A>)v('£«'5ai] Id est, tifnanv nap' av- e)(pti ava^t7vai rhv 'Br^o<pacrivl, on ini'ivw 

Ttti, Hai ravret a.<pt\ofjiivoi ff^tTtfuTa-bai, [sell, iyii amnTeivaj. quaiu tu in iiic con- 

Idem. ferre possis hanc criiuinatioiiciu, a me 

'h ffv ifxot ixervsv] Maliiii h irh l/ixoi [scil. ilium occisum esse. Idem. nEPI TOT HPnAOT 4)ONOT. 103 

ov^Efjiioiv g%e/ a.'TTOKTSivai rov avopoc' oei ds ^b kcci utte^ 
20 Kvycivou ccT!ro\oyrj(roc<r'^ui, teg eoncsv, uKk ou')(^ vttso olvtou 
f^ovov, ug ovo^ ex.Bi'vov sijcorug ociTiuvrcct. Xsyu roivvv V(jl7v 
'on TOLVTol U7n7p%6i/ ccurco sig eaelvcv octted efxot' ours, yoco 
^DrifxoiToc V/V avTU otto^sv a,v eXxfySv UTToycTHvug sksTvov, 

0\JT£ KlVOUVOg OtUTCO VTTTjp^SV OUOSig OVTlVOi OlS(pSVye CiTTO- 

^'cuvovrog Ikbivov. TViC^jcmiov os. f^eyKrrov ug ovz efoouXero 
25 oiVTOV uwoXscroci' s^ov yccp avru bv uyuvi y.on kivouvu f/,B- 
yocXcp >cccTOi(rTvi(TotVTi ^BTO. rccv VQ^uv Tuu \j^Bri^O)V ansuO- 
Xs(roit sKsTvov, bittbo '7rpou(pBiXsTO ccvru kcx,kov, kui to tb 734 
loiov TO uvTou aioc-ztrocc^cca-^ui jcoci tyi utoXbi Tin Vf/,BTS^a, 
%oipiV K.ocTOi^Bcr'^oci^ si hrs^si^sv oioiycovvTcx. sksTvov, oujc 
'^^icoo'sv, uXX ov^' vjX^sv stt] touto. zociToi KocXXluv ys 

7]V KlVdVVOg OiUTCd. 

MAPTYPES. 

30 ocXXoi yccp sutocv^oc fzsv a(pviKSv "^ otvrov' ov yoco \dsi ycivov- 

VSUSIV CCUTOV TTSpi TB OiVTOV KOcl S^OV' IvTOtv'^OC STTS^OV- 

Xsvev, BV u yvctKT^sig ocv ocTrscrrepsi fxsv sfXB Trjg TTUTpioog, 

0C7TS(rTSpBl ds OCVTOV ISpUV KOCt OO'IUV iCCCt TUV OcXXuV OCTTSO 
fJLSyKTTOi, KOCl TTSOl TTXSKTTOV SCTTIV OCV-jDOOTTQig. STtTSlTCC d St 
KOH Ug fJLOCXKTTOC sQovXbTO OiVTOV Avzl'vog TS^VOiVUi Elf/.l 

yota xoii STTi tov tocv KoiTVjyopivv Xoyov — , ov ccvTog ovk 
Tj^iov ocvTO'/sip ysvBcr^oii, tovto to spyov syco ttot oiv swsi- 

35 Cr^VlV OiVT BKSIVOV TTOi'/^^dOil ; 7T0TSOOC Ug SyU fJLBV TjV Tca 
(TUfJiOiTl BTriTVjdeiOg OlOiKlVOVVSVSlV^ SKSlvOg OS ^pi^f^U(Tl TOV 
Sf/,OV KIVOVVOV BTCTTpiCCCr^Oil ', OV OYjTOi' TU fjUV yCCO ova TJV 
y(^CVIf/,OiTOi, Sf^Ot OS 71V' OiXX OiVTO TO BVOiVTlOV SH.s7vog TOVTO 

I i'pevyt * i|MET£ja 3 alrov, ovirif ohx. IJe» 

"Ej^ei] Senlenlia postnlat a-uvotJa. qno est ac si dixisset : ov yap eT;p^6v oiJ' airof, 

certi sitis (alloquitur judices) me mihi otto'&ev iXa^ev av ^icrfliv tou oTroxTsTvai tcv 

ccnsciam non esse ca-dis praemeditatje in 'Hga;S))». nam iion iile ma^is, quam ego, 

hue lioinine Herode a me conimissae. Et mercedetu caedis unde aufierret, babebat. 

banc lectiunem in Latinis meis expressi. 1de5I. 
Idem. 'AKXi yaj — ] Est ironica argumenta- 

AiiToi;] riy^awToi- aiiToiI. H. Stephan. tio ex ahsurdo. Idem. 

Dedi cam splritu aspero, id est, iTTtp efxav- Ov JiJra Ittei IxeTvo; y'J Videntnr 

ToS. non me solum, at videtur, sed Lyci- verba sic convenientias ordiiiari posse: 

num qnoqae par^are me decet. nam et ille ev Sri-ra, aXx' alro to Ivavriov. IkiUvoi; ToyTS 

qaoque praeter fas insimulatns fuit. Idem. — h lyai Itto toutou. tw fxiv yaf ovx. ?v p^n- 

AiiTo? c«ro&ev] Redit ad Ljciaam. idem f*aTa, e/xol S' h. iiril Imm! y — . Idem. 104 ANTI<DnNTOS 

^a,<r(rov uv ww Sf^ov eTrsKT-Jv] kutoc ye to etKog ij eyco vwo 
TovTov, e.7re* sKsTuog y sczutov ovo vwegvif/^eoov yevof^evou 
BTTToi i^vccv ovvuTog ijv Xu(roccr9a,i, ccXX ol (piXoi o!,vtov eAu- 
(ToiVTO. Koci ^Bv 07] x,ui Tvjg %pg;a^ T^yg- efx'^g kou TTjg Avycivov 40 

735 TOUTO UfAAV fXSyKTTOV TeZf/,71piOV eCTTlV, OTl ou o'Cpoopoi sxP^- 
f^rjv iyoo Auzivo) (piXu, ug TiroiVTOc vroiyitTczi uu ra, etcsivca 
oozowTcc' OU yocp orjTrov evrrcc f/,sv pivoig ovz ccTrerKToc ttsoi 

OCVTCU OeOEfjiSVOU KCKl AD IXOl IV OjJCeVOV, KIVOUVOV 0£ TOO'OVTOV 
Oi^OifXiiVOg OCVOpcC OiTTSKTSlVOC 01 SK&iVCV. 

i(o . 'rig fjLiv ovv OVK oiVTog airiog £ifzi rou 7ro(x.yf/,oiTog, 
ouoe sKsl'vog, ccTTodeoeiiCTOii y,a.^' 'o<rov lyu ^vvocfjtoci fjLuXKTToc' 137.1 
TOVTU ce ^pcovroii nrXskcrru Xoyu oi xaTTjyopoi^ on occpuvvjg 
ecTTiv oii^rip, x.ai Vfxng icrug ttepi tovtov ocutou tto^sitb 
cincvcroii. £1 fjisu ouu tovto eiKXi^eiv ^b7 pis, l^ 'icrou touto 
£(rri ycon vpav ytoti sptoi' outs ycco Vfieig ocirioi rov spyov 
iO'TS ovre eyco' ei oe de< roig aXTj-ieo'i ;^^p;jcr-jat, tcov sipycc- 
(Tpievuv nvoL epcoTcovruV szsivov yocp ccpiO-Tcc itij^oivto. efxoi 5 
7o6 ptsv yccp Tu pcv] si^yuo'pLei/u rocrovrov to ptocKooTipov TVjg 
ccTroz^iasug ecttiv, oti ovz sioycx.crpia.i' tu oe iroiyio'oc.vTi pa.- 
o<a ea-Tiv 7] ocTTooei^ig, koh jxtj UTroosirocvTi eu emoctroii. ot 
piev yoc^ TTavoupyowTeg upcoc t?. TTccvovpyovin. ycoct 'isrpo(poc(nv 
evpictcovcrt tou ocdiKTifxocTog tu oe pc^ eipyotcr^evu '^(^otXewov 
•srepi TCOV a(pocvcov eiKcccetv. olpccci o uv koci vpcuv \x.oc(rTOVy e\ lo 

' * alrol ' Deest fxit. ' * fxaxprarov * Eu xal eixatrai. 

Xpgiac] Bene si habet, accipi debet pro tilali esse, aut ivxo'Kov, aut ev)(epii;. et fa- 

^iXia;. f:itiiiliiirit:itis ati|iie necessitiuiinis cile est qnoque probaliilia indicia et repe- 

nosira; rnuiiiar, mete puia cum Lvcino. rire, et rdere, tamelsl baud docueiit. 

Idem est ac si dixisset : tte/ji ^r,(; ^peiai; n verum, ut fatear id, quod sentio, labare 

t^fifAi&a. 'r\fji,i~i aXXiiXoif. (fucd ad cnnsue- videtur senleiitia. Quid cnim ei, qui fa- 

tudiiiem nostrum rntUitdiii ulliiiet. Idem. ciniis patraril, ejusque sibi cotiscius sit, 

Avfxafm/xiwv] Sic dedi de men. JeJe- opus sit conjectare ? quae scimus, ea con- 
(/.ivou Kal kufxaiioixivov idem est alqiie cv ji-ctura non venainur. Videlur aiictor 
Toif Jsa-jixoff Xufxai^o/xivov. multas iiidle- non .salis aperte sentenliaiii prntulisse, 
slias, crucialus, iiioi bus loli-iaiile in cor- qu;e, iii Tailor, hjec fuit : aul si ille quo- 
pore, in careers, in viiiculis. Vulgatac que minus docuerit, potuerit tamen, si 
danl ^vfxaifxivov : pro quo Stepltaniis ma- quidem rei gesta- quodammodo gnarus et 
lebal XiXvfj.hm: sed eum loci fuariebat conscius sit, vestij^ia saltim vero sirailia 
senlentia, quae h«c est. pro Lyciiio in indicare, quK pipmciites alii verum tan- 
carcere tabescenle noliii septem minas dem inveniant. Vul}:;al»m qui luebitur, 
solvere, quo liluT eniilterelur. Ad Xu- ei sic erit coiistrucndum : xai fxh cfrrohi- 
fAaiY'/ACVou subnuditur Ltto tUv iia-fji,iv Kat ^avri [subaudi e proximis paJiov la-riv] tZ 
tS? xaxoTTdSsiaf. Idem. Kal xa\i? tlnacrai. Paulo post recurrit eZ 

10'. E««TaiVTa)v] Id est, IjMTaTa'a-av. In- (ixa^EfV. p. 10.). v. 5. Verum banc quoque 

terroganto udversarii mei eorum aliqiiem, leotionem eadem urget diflicultas, quam 

qui facinus patrarnnt. Idem. modo indicavi. Idem. 

Bv] Videtar hoc initiuni vocabuli ran- E? rt; tiv«] Subaadi e proximo l'juwk* nEPI TOT HPXIAOT OONOT. 105 

Tiq rivoi e^oiro o ri fjcvj rv^oi eidcog, tocqvtov ccv sitt^iv, 
on ovx. oioiv' ei ■^ ds rig 'gtsdultsoo) KeAsJet Xeyeiv, h 
tstoXKyi ocv vfjLocg " e%60"3"«; uwopioc oozu. ^^ roivvv e|M,ot 737 

VSljXTjTE TO OCTTO^OV TOVTO, 6!/ U f^Vj^' CCV CCVTo) "^ SUHTOoeTr^' 

[/,vjo socu su eizix^co, ev tovtu fjtoi c^^ioure rviv a'srcxpsv^iv 

slvOil, OiXX S^OipK£lTCO fXQl efX,CCUTOV aVOciriOV (ZTTOOB't'^CCl TOU 

'sr^ocy^urog. Iv rouru ouv dvoclriog sl[A, ovjc luv '^ [jctj s^ev- 
15 ^co OTU rpoTTO) a(puv7ig ^<^tiv tj ocwoXuXsv ocvvip, aAX' ei fJtTJ 
'TT^oarriytzi f/,oi fyLTjoev cogr d-aroKrsTvixi ocvtov. ^otj d eyuye 
Koci TtTpoTspov oiKOYi eisrKTra^oii. ysyovog, rovro fjnv rovg 
oiTTo^oivovTocg, rovTO 0£ Tovg ocTroKTeivoiVTOig, ou^ Bvpe^s'uTOig. 
ov/couv ccv KocKcog e^oi ei tovtuu Seoi rocg cclriccg xiiroa-x^iv 
rovg <njyy£vof/.£vo\jg. ttoaaoi ae y vjdv} (T^ovrsg btspcov ttdoc- 
y^ccTccv uiTiocg, ttoiv to (TccCpeg ocvtcov yvua-avjvoci, •zjooccttco- 
20 XovTO. ciVTiiccx, 'E(pia,XTVjV TQV vfxsTepov ttokItvjv OVOSTtrCO vvv 
ev^vjVTcci oi ctTTOKTeivoiVTeg' ei ouv Tig yj^iou Tovg (ruvovTocg 
ezeivca BiKoc^Siv oi Tivsg 7i(roiv ol aTTOKTBivavTeg ^EcpiuXrviv, ei 
oe f^vj, svo^oug elvcci tco (povco, oujc ccv ycocXcog ei^^ '^<^'~? o"^^- 738 
ouciv. eTreiToc ot ye L(piuXTifiv ccTroKTeivocvTsg ovk ec^Tyj(rciv 
Tov vszpov cc(pavKToci, ovQ ev TOUTU ycivouvsvBiv ^Tjvvcrcci to 
25 TT^ocyf^oc, cogTTBp Olds (pcccnv ef/.6 Tvjg ^bv E7ri(3ovX7jg ovoevoc 
zoivcovov 'srotTjo-ucrQoci tov ^uvcctov, TVjg ^ avxipBO-Bug. tovto 
a BVTog ou ttoXXov ^povou -TrocTg bI'^ttjO'bv ov^b ouoBKot bttj 
ysyovug tov dB<r7roTV}v ocTroy.TB'ivoci' koci el ^v\ (po/Bij-^etS", uig 

si quis vestrom quempiam inlerroget, de prodendi. a^avi^tTai vsxp;? sive bumando; 

re quain interrogiitns ignoret. Idem. sive creniando, sive bestiis objicieiido, 

Aeysiv] Subaudi vfjLai;. Idem. sive nndis mergendo, quornm p!era(jue 

EvTouTMOnv] Malim yap. TOuTa) redit ad fieri nequeunt sine inolestia et alieno ad- 

subjecta, oJk siv — -el aXX' ei f^fi. Idem. jamento. qiio fit ul caedes coinmissa Iioc 

Eav ij.h i^iv^co] n. iav fji.h l^vj^tn. H. modo facile palam fiat. Idtm. 

Stephan. ToD Savarou] Cnlia;ret cum "rnq iTriBiy- 

'Atfjanic tiTTxv] Id est, n^oMiiT^r). Possunt Xn;. h taZ S-avaroi; I'mSov'kn idem est atque 

ntique ista duo o<fiav>ii; Itti et arsoXtuXiv to etti^ouXeueiv tiv; ^avsTov. coraparalio et 

diversa esse, posterius ctedetn desigtiat, macbinatio casdis in alicujus caput, nam 

vel modum ca:dis : prius modam, enm e flavaro; Antipbonti srcpepro <t>ovo? usurpa- 

conspectu hominum subducendi, jam lur. Possit taraen lursus qiioque dictio 

peremturo, ut unsquam reperiri queat. toD fiavaTou pro scbolio baberi. id quod 

Reisk. alii arbitrantor. Idem. 

O' yi'\ Quid si 01 (U£v, ob insequens Jl Tnq S' av!tt^iaBu){\ Subaudi 'CToi^aT'^ai 

in istis toDto S evtoj. Idem. tivh koivhivov. ad tollendum autem cor- 

£v TOKTw] Soil. EV rS a.'favi^eiv tov ve- pus, b. e. humandum, adhibilura a me 

itpov. neqae operam dederunt, ut per boo fuisse operac socium, tametsi cavissem, 

[studium puta suum, cadaver » couspectu neqaisniilii inleiin'.enti boniinera adesset. 

submovendi] inpericulam veiiirentcjedem Idem. 

p 106 ANTIOXlNTOi: 

739 avslSovicrev, eyKccrocXi'Trcav ttjv f^Ltx^aipocv t>7 crcpwyr, ta'/zro 
(psvyuv aAX' ItoXjxtjo-b fA,eTvcx,i, octtcoXovt ccv a evoov ccttocv- 
reg' ovdeTg yuo oiv usto rov urouox 'ttotb touto roX^ri(roci' 
vuv Si <ruXXYj<p^Big uurog ixtteoov za,TSi7rev ^ ccvrov. rovro 30 
Se TirBp] ;:^tfij|Warwv aiTiav ttote (T'xpvrzq ovz. ov(rcx.v, cogrrso 

£yu VVU, ol 'EXXvjVOTUf/,lOil cl UfjLSTSpOt, iKElVOl fJLSV CCTTOCVTEg 

aTTS^ocvov opyii fxaXXov yj yvcofycvi, rsrXviv svog, to as '7rpocyfA,cc 
v<TT£pov Ka,Ta,(puveg eysvsro. rov o Ivog tovtov ■ — Y^uaiocv 
ovofJLoc (poccriv ccvrui slvai — x.a,reyvto(rTO f/,sv yjof; ^ccvc&rog, 
ere^VT^ei Ss oh'srco' xat sv rovrco £07]Xu^v] rca rpoTtro) "^ airu- 
XuXsi TU ^QYjfJLocTcc^ ytcu ccvTip a7nj%-S"7y vtiro rov o-^fjiov 35 
Tou v^STSpov TrapudioofJiivog vjoi/] roig evdeKx, oi o aXXoi 
Its^vocctocv 0U06V octTioi ovTSg. rccv^ vptuv auTcav eyco olpcai 
fjuspcvYiCr^ui rovg TTPBcrf^vrBpoug, rovg os vsure^ovg Truv^oive- 

740 ''"^'^' ugTrep epce. ohrug aya^ov icrrt f^ercx. rov ')(jpovov (3a.- 
(TuviPsiv roc. 'ngary^ocrot.. %ou rovr iccog ccv (pavspov ysvoir 
av vcrrepov, "* jcat orco rpoTirco re^vyjKSi/ o ocvQowTTog. fx,vj ovv 
v(rrsoou rouro yvure, otvuirtov f/,B ovra, aTToXecroivrsg, ocXXoc 40 
TTDorBPov y Bv CouXevG'occr^B aui f^vj pcsr opyvjg koci oia^o- 
^^?j ^V rovrcov ovk av yevoivro Brepoi 'jrovmorBpoi <TVfj(,(3ov- 
Xoi. ov yup Bcrriv on opyi^ofJLB'Jog ccvQ^coTTog uv yvoii^' avro 
yccp, u (3cvXBVBrcci, ryjv yvco^viv oioc(p^BipBi rov ccv^puTTOv. 
f/,£yoi ^ Ti •^fjispoc TTocp '^f^BQUV yiyvofjLBvt] yvcafjLviv, 0) (kvo^eg, 

' kavroZ ^ Deest SnravTe?. ' dwoXouXEi * Deest xai. 

' TS hfii^av TT. h. yiyvsy,ivriv 

'AvePodc-ev] 'O JET'aroTdj puta. nisi berus, non solitum illud soppleraeiitum t^v tm 

interea dam a servo jagularetur, vocife- Qavirai cSov cogitatione adjungatur; sed 

ratusesset. hoc ideo visum fuitadmonere, alteram paulo rarius invenfn, t^v i'srl to. 

quia circamjecta ad paerum jugulautem orxoi, aut tw Itti t>;v oixiav. redacebatur do- 

redeuDt. Idem. mum suam e carcere, tamets! jam onde- 

"na-isTi^ iyai vi/v] Soil, tteji <f>ovou airiav cimviris traditus esset. In Access, ad sua 

cyai OVK oZu-av. Idem. Antiph.] Idem. 

'Ev toijtm] Estae mascalini, an neutrius "ilc-wEp l/xi] Id est, coc-'m^ iyai aMn ma.^ 

generis? in illo, Sosia puta, an, interea aXXuv EiSoTCfv ettuSo^isv. Idem. 
temporis, dam hacc geruntur. Iv toutm tw '^Q CouXeiIetixi] Id est ev oj, Jj o-j,fxK^ 

Vfoca) vel ev toutsi toD y^ovou? placet po- oJ /3oi;XE^£Tat o av&pi)7rof. Stephaniis et 

Rterius. Idem. Scaliger malebaiit o ^cuX. Ad 5ia<f>&£j'^Ei 

Tw TfOTTw] Id est, o't« tjo'ttjj vel Tin snbaudi n l^yn. Nam auToaccusativiis est, 

TpoTTa). quonara pacto. Idem. et ejus intcrpretatio est tw yvajutiv. Ira 

'A'»ni;^S>i] Inio vero oi* aTrnx^n, soil, corrnmpit id ipsnm, quo homo deliberat, 

T^v ETTi &avaTa; iXsv. non abducebator ad mcntem puta. Idem. 

locum supplicii tolerandi, li. e. morte non Msya. te Ji/txEjav] n. /tAfy* te hfxe^a w. 

pleclebatur, tametsi jam a populo unde- h. yiyyofji.iv>i yv. ci a. i^ o. fxetainrii-ai. H. 

cimviris rerum capitalioni esset eo tradi- Stephan. F. sic constituendus est Iiic 

tos, quo capile lueret. [Bene potest Ii£pc incus: fxeya. ie iCvaTa: r,fx,ifa. Ttaf n^Epan 

diclio, etiam sine oix, habere, hacteuus, si yiyno/jiivn rrpoc to rnv yvai/otiv — fAeTa,3-rva-a.i. nEPI TOT HPriAOT OONOT. 107 

1^ opyTJg ^ fjLeTOiO'T^o-oii noci Tvjv dXvj^swv svpeTv ruv ysyEvvj- 741 
138. 1 fuvccv. eu j'e IVrg on eXsviQ'i^vizi u<p Vf^uv cc^tog Bif/,t pcocXXov 

7} ^iKTJV SoVVCCl' SlZ'^V fxlv yolo SlKOg BCTTl aioovoii TOUg OCOl- 

xovvTccg, sKBsTa-^oii ^s ^ rovg aSUug KiVOvvsvovTccg. x^uccrov 
^\ ^pyj aet yiyveo'^ai to Vfji,£Tepov dvva,f/,svov epce oiKonug 
(Tu^eiv, 7] TO ruv I^^pcov (3ovXofjc,BVOV udiaoog f/,s octtoXXdvoci. 
5 Iv fjcev yup ru> sTTicrx^iV bctti kou roi osiva tuvto, Tsroirjcrui 
u ouToi }c£Xsvou(riVy ev Ss ru 'sra^ocx^Vf^^ ou;d bo-tiv upxv^ 
oo^cog l3ovX£vs(r9oci. 

ty. A&7 ^£ jLte Jtat VTsrsp rov Tsrccrpog U7roXoy7i(ra.' 
(rOoii. TioiiTOi ye is-oXXw f/,uXXov siKog tjv etceivov vttb^ 
BfJLOv a.'sroXoy7i<ra.(T^oci, TTocTipcc ovtu. o f/,ev yocp ttoXXco 
'srpea'(3uT£pog \(rTi ruv suuv 'Kpocyuocrcav^ syca oe TroXXca 
vecoTspog ruv ezeivu 'TTSTrpaypcsvuv. Koci et [/,ev syu rovrov 742 

10 (xyuviFousvov aocreuocprupovv "^ u pcvj (rcc(pug iiosiv, oijcori de 
'^Tiricrrixu'yjv, osivoc oiv eCpv] TTucrx^iv vtt e[/,ov vvv oe cuvocyKd- 
Puv sue cx,7roXoye7(r^oii uv eyu txtoXXu veurspog eipci jcut 
Xoyu ol^oc, ravroc ou ^eiva, TiyeTrcci eipyourQca. ofA,ug ptevrot 
jccc^^ o(Tov eyu olooo, ov.Tirpooucru rov Trocrepoc Tcoinug oixoii- 
ovroc. Iv v[Jt,7v d^iicug. jcotlroi rot^ o!.v (r(pDtXeiviv , oc eKsTvog 

15 op9ug epyu sVoa^e, roivr eyu Xoyu ptvj op^ug eiTTuV opcug 
ovv JceKivovvevcreroit, Tirpiv ^ev ycc^ ryjv a.TToorrua'iV ruv 
MirvX'^vocluv yevea-^oa, epyu r^v evvotav eoeiKvue ■* r^v eig 
vuug' B'srei^'^ Se ij woXig oXt] KUKug e(3ovXeu(ra.ro a,'uyo(yra.(TC(. 

' /t*ETa(rTiio-£tv 2 Toyj ^^ aStxouvTaf KivJ. ' a. fxtiiafjiiii; nhiv * Deesl tiii". 

magnnm valet dies diei succedens, sen, probe novit, ul major ajtate, vigilque at- 

quod nunc hie dies, lion iste, agatur, ad que iiiagister javentutis ineas. Mihi vero, 

mutandum inentem. Keisk. ut aiinis posteriori, neoessario inulta re- 

K^tia-crov — to vfxBre^ov hva/xivcv] M est, rum patris ignota sunt. Idem. 

TW ujMiTlgav Sijva/wiv. ut in coDtinenli inse- Tovrov] Si hoc, adversario nieo, cau- 

queas to ruiv l^-^fSv ^oyXojWEVov idem est sam ageiile, inulta adversus eum, in ejus 

atque rr.v t. I. ^ouXiktiv. Idem. frandera, pro testimonio affirniaren?, milii 

'Ev Si Tw 7ra^ux^>if*a] Bene si habetha?c incoinperta. Idem. 

lectio, ^a^a^^^^i^a raaterialiter est acci- Eijyao-&ai] Subaudi avrov Ifxi. non exi- 

piendum. ul si dicas in repente pro hire- stinial a se mihi atrocem factam injuriain 

pentino. Snbauditur autCoyXs-jEa-&a(,qaod co, quod ad necessilatem rac adegit, ea 

sequitur. in capiendo consilia repente vel faciendi, qux ipse sit pro enormi cri- 

sabito. aut xoXa^Eiy. Idem. mine habiturus ; scil. ut disputem de 

ly. 'O y.h yk^ — ] Senleutia hfec est. rebus, quas per aelatem scire uequeam. 

Consentaneum quidem erat a patre potins Idem. 

meam, quam a me patris caiisam agi. "0(Mog'\ Praemitle tacita cogitatione 

Nam defendendi aliquera qui partes sus- istaec subjecta : nairoi oi/v toZto l/xol Jeivov 

ceperit, ei necesse est ul cognitae sinl nal ■^a'Kiitov 'i^yav la-tl. quaniqnam igitnr 

alqueperspcctae ralionesomiiesdefenden- h;rc dura mihi venil provincia, nihilorai- 

di. Alqui pater qaidem res mcas omnes nus tamen — . Idem. 108 ANTIOJllNTOr \ ') 743 Kui Tjfxoi^Ti Trig uuere^ixg yvcvfjii^g, (jLircc rrig -sroXsug oXyjg 
y]VccyKcc(r^yj (ruvs^ocfzccorsTv. rvju f/,eu cvv yvuf^v^v en zctl Iv 
SKSiVOig of^oiog vjv sig Vfjcug, ttjv d' euvoiocv ouKBTi tju ETT 
\ 744 £K£ivu rrjv avTYiv etg vfxug Ttrczps^siv. cure yap zycXiTreiv ttju 20 

TTOAIV SVpOTTUg Bl^SV UUTU' iKOCVCC yup 7jV TOC i.VB'/yQa, a 
6i%£T0 CCVTOU, Ot TS TTOU^Bg KOU TOC XPV[^^T°^' ^ TOVTO S^ 

9/) '\J>.'t~ \ '/' / 5 / ^» 

C^BO-oui. B-ZTBi u/nstg Tovg cciTiovg TOUTcov B-aoXocG-oiTB^ ev 
oig ovK, B(pxivBTO UV Bf^og ■srccrrip^ To7g ^' oiXXoig MitvXt]- 

I'diOig OiOBlOiV BdUKOCTB ODCBiV TVjV CCpBTBOUV CiVTUV, OViC BCTTtV •>TV1 r/ Tl VCTTB^OV UXJTCO rjf/,CiipT7]T0it TU Sf/,C4) WOCTDl^ OVO Tt OV 25 

TreTroiTjToci ruv ceovruv, quo r,g rivog XBirovpyiccg vj TtoXig 
ivoBrig yByBV/jrai, ours 'yj ^v^BTBpa, outs t} MituX'^vxiuv, 
uXXoc Kxi %o^>7>'/a? BXo^r,yBt koc) tsXtj kutbtI'^bi. bI S' bv 

AlVU ^OjpOCpiXBT, TOUTO CUX, OCWQG'TBpUV yS TCOV Big TVIV TtTO- 3 • . s » auTiwV "H^ajre] Lopsns est, abcrravit, vel non usurpalar. Idem. 

excidit secnnda vestra vohintale, vol be- Too'-ra] Coliseret cum iVp^t^fi'^er&ai. lion 

nevoleiitia. Sic dedi de nieo, pro valgari niti, hoc allegare ad vos caput defensionis 

r./xaprai, Idt.m. ru.x, hnnc vigere locum approbanda; suae 

JOjU-ojoj] Scil. ituTM elvoiZvri eIj i,uS? Iv erga vos fidei,nt diceret, fidem vobis suam 

Tw £^'srpoa-&sy j^pjva!. Idem. cerlam constare, et vobiscum esse sat 

Try avrhv] Sabaudi TavTn, nv tt^otsjov multa et sat magna sua" lidei pignora — 

iia^i<Tyiv. Idem. lirec inquam, proferre et jactare ad vos pa- 

Trv TToXiv] Mitjlenam. Idem. tri non licebat. Construclio baec est: au- 

^ Aura,' ixavi] Post alnZ deesse videtur t» /xevsvti oix l^w 'a-^yfU^ea-Qcii toutw [scil. 

BUTE y £;)^p?» vel tale quid, neque etiam opus rm Socai'aj]. vulgatje dant tovto. Idem. 

CJ-a(. prodil buiic defecluin primnm ovrt ToiJTii.v] Scil. t2v Ta^a^Sv »ci xaxav tJv 

praemi.ssuin, in vulgatis non liahens alte- yiyim/xivtuv Tta^a rh rxv MirvXwaiijv airo- 

rum OLTE, quod isti respoudere debet, turn c-rac-jv. Idem. 

ratiocinium Uavi yap, ctijus rationinii vis "Tc-te^ov auTSv] Sic dedi rnrsus de men, 

labat, et nexus liiat in vulgalis. non enim pro vulgari avr£. coliaret alrZv cum u- 

convcnit pr?rmisso ou iia\£; tT^iv subje- c-TEpov. ;)os£ istcEr. ab illo inde tempore, quo 

clanj I'xttVa yag — vernm bene conveniet, turbae ista; sunt composita-. vulgatam qui 

SI ovre y \-^f,)i vel simile quid immittas. defensum ibunt, bi contendent, verba Ta» Satis enim niolla penes vos erant pignora, 
quae vos non siiierent dubilarc de patris 
erga vos fide, cliamsi Miljlenis nianertt, 
liberi pula et forlunac ejus, Athenis reli- 
ctx. Idem. 

y^X^Tiy Dedi de meo, pro vulgari le- 
clione i.-x}Ta. qux emendalio si piobabi- 
tur, lorum babebit liactenus, ut etiam sup s/iiw Trar^i esse supereuarrationem voca- 
buli avr£. Idem. 

EvJEric] Subaudi Traj' IxErvov act Ji' 1x17- 
vov. per, propter iUum. Idem. 

Xopriyia.g'] Luculenter ex li. 1. apparet, 
civibii.s Atiieuiensibus, etiamsi extra Athe- 
nas in peregrino solo seiles fortunarum 
lixas halierent, ideo tamen remissam non plemenltim iilud oiIte y ixj>r,v probetur. fuisse neccssilateiii contributionum et mu- 

\ uigata ideo displicebat, quia non alia ei niuin domi edendorum, sed perinde con- 

signilicatio b. 1. conveniebal, qiiam halie- tribueniluni ad necessitates aerarii fuisse, 

huiilur, tciiebautitr. veruin ut laceani earn alque si Athenis mansissent. Nam qui id 

cignifiationem ambiguain esse, qu.x du- oiniltercnt facere, bi jure civitaiis Attic* 

bium relinqnat, quisnam babueiil, Athe- raulctabantur. Idem. 

niensesnc an Mit)Ien;ri,pr.-i-(erea r|uo<|ue, TcZto] Post toSto deest woisr ant talc 

(|uod aiiliiic majus est ad oncnsinnoin, ne quid. Idem. 

Gia.'oa quideui est. i)(^i<rZai, in pussivo, Tiv ilj Tr,v ttoXiv] Subaudi wova-xv ii<pi. nEPI TOT HPaAOT OONOT. 109 

Xiv euvTov ov^evog, 0U(5" STBoot? TfoXeug TroXiri^g yByevv]fA,£vog, 745 
ugwso STsgovg oou roug uev sig ttjv titstbicov lovrug kki o*- 
30 KovvTug ev roig TsroKsf/^ioig roig vf/,BTe^oig ycoit oiicocg airo 
^u[u,l3oXuv V[x7v ^lycoi^of^Bvovg, ov^b (pBvym ro TirX^^og to 
VfXBTBoov, Tovg (5" o'lovg Cf^Big [A,i(rc^w (rvKOfpixvToig. a. f/,ev ovv 746 
UBTO, Tvjg TtToXsug oXyjg MVccyKvi f^aXXov ^ yvuf/,v BTrpa^s, 

TOVTiiCV 01) OiyCUlOg BCTTIV O £[/>Cg TirOCTVlP l6lCC OtKVJV OlOOVOCl. 

cx.7rot(Ti yocp MirvXyivcx-iOig dBifJCVTjiTTog 7] totb uf^ccpricc yByB- 
35 VYiTocr ^XXix^uvTO fjilv yoc^ TToXXyig Bu^ocif/^ovlocg ttoXXtjv xoc- 

ZO^UiUOVlXV, B-ZiTbT^CV OB TYjV BCCVTCOV 'SrOiTOlOOC CCVCCCTCCTOV 

yBvouBvriv, u Ss ISla, ovroi cioi(2aXXoucri rov Bf/,ov 'ttoctbdoc, 

U^ TtTBl^BO-^B' ^QVjUC^TUV yOCO BVBZOi Vj 'UrOt<Ta, 'WOipoCO'KBU'l^ 
yByeV7]TCCl bit BfJLOi TCOCKBtVU. TTOXXOC BtTTl TOC <TUfA,^OCX- 

Xof/,Bvcx. ToTg (3ovXofXBvoig ruv ccXXqt^iuv B(piB(r^cx.t. ys^uv fiBV 
BKBivog ^ugr Bf/,ol (Bovj^bTv, vBcoTB^og d' Byu ttoXXu v} ugre 
^uvoccr^ai b^jlixutu nfiupBiV lytuvug. ccXX Vf^sTg f^ovj^vjcroiTe 
40 [xoi, xoii fjLVi ^i^ciO-KBTS Tovg crvu.o(pcx,vrug fjLBT^ov Vf/,uv avroov 
^uvoca-^ui. Bocv f/,Bv ^yoip BltnovTBg Big u^jLug a. (3oi)Xovtoci 747 ' (Slav * Siffirt fAOl •* Deest yap. XEiaJv. civilateni nullo privansemolamenlo 
a se veniente, li. e. pro parte sua virili. 
sen qafficunqne, pro persona sua, ut vulgo 
usurpant, decora et commoda conferre 
patriae posset, atque deberet etiam, ut ci- 
vis natiis, ea omnia sedulo praestabat, 
a'TttxTTifS) EfxouTov oLSsvs? scil. na^rixoMrot; , 
significat, nulli nie oflicio subdaco, nDiluin 
defugio. Idem est ac si dixisset : airoa-Ti- 
p£v Try •ajo'Kii oiiSevoj tccv 'nrap' eavrov £i? av- 
Tnv ytyvoy.ivcuv. nulla parte officiorum fran- 
dans rempublicatn, quas ad earn a se pro- 
ficisci par esset. nnllum detrectans onus. 
Idem. 

Kai Jt'xo?] Imo vero toIj Se kuI St'xa?. 
nam alias claudicabit praemissura roi/? fxiv 
£1? T^v nTTitpv lo'vTaf. quosdan* vero, iion 
solnm in Asiam migranles, eoque sedes 
fortunarum saarnm transferentes, sed et- 
iam praeterea, quod adbuc est alrocius, 
vexantes vos litibus raercatoriis. Queri- 
tur de ciribns quibnsdam Atheniensibus, 
qui cum in Asiam transissent, eoque for- 
tuD'as snas transtulissent, incomniodarent 
aliis civibns, in urbe perpetoo manenli- 
bus, si qui hornni cum illis commercia 
incrcium el pecuniarnm mutuo in foenus 
sumtarum datarumve contraxissenl. No- 
tum est apud veteres causas niercatorias 
citissime atque mullo ctiam majoro cum severitate fuisse disceptatas, quara alias 
quascunque causas civiles. a-vfj^BoXa. sunt 
idem atque (rvfA^oXaia. Idem. 

Ol'oui; vfjLeiil Hie jam, non judices am- 
plius, ut adhuc fecerat, alloquitur, sed 
adversarios suos ; subauditur Is-te. idem 
est ac si dixisset : ofxoiovq Ifjuv, aut Toiourouf, 
orot vfjisXi; EcTTE. possit tamen i/wE"? etiam ad 
judices referri. sed turn y-is-iC-Tt erit snb- 
audienduni. quod tametsi durum est, ne- 
scio tamen an sit Antipbontis dictione non 
indignum. exosos babens sycophantas, 
quod genus hominum vos quoque, judices, 
odistis. Idem. 

'iSi'av] Malim iSi'a adverbialiter. Idem. 

"A7ras-(] Vult dicere, satis jam magnas 
Iivijus erroris pcenas dedit pater cuncto 
cum populo. Idem. 

2t/|tA?aXXo^Eva] Id est, Bori^wiiTa. Idem. 

"i2c-TE jwoi ^odSei'v] Bene si habet baeo 
diclio, ut nunc in vulgatis circnrafertiir, 
accipi debet pro a^inartiji; 'iyti ha to yn^at; 
TTpo? TO EjUOi Bon^iiv, Nolum enim et per- 
vulgatum est, Sitti tantnndem esse atque 
Trpo; TO. Alius dixisset sic : yi^aiv (^h exeT- 
voc iv aSyvaTMTEpo'c eo'to', n cia-n fAOi ^ci- 
&E~v. V. paulo post. Idem. 

'Eav [xh] Adde yaf. colligit sic : cives 
vestros ne docete sjcopliantas plus posse, 
quam vosmelipsos. Hi enim [sycophan- 110 ANTIOrXNTOS 

7r^(X(r<roia'i, osoeiyfjiivov strTui rouroug ^ fjLsv 'TTSt^etv, ro <5" 
VfZETSoov TsXTj^og (psvyeiu' eccv ds sWiovr^g eig Vf/,ixg 73-ovmoi 
juei/ ocuTOi ooTCuiTiv eivcci, TrXeov o wuroig fjLVjO&v yzvviToci, 

Vf^STS^^Oi VI TlflT] KOU 71 ^VVCCfJt^tg e<TTOCl, UgTTSp KOci TO ^IKOilOV 

748 6%6<. ui/,BTg ovv cf/,oi rs Qcvj^sTts koh rw ^ikuiu. 

id . Ofl-a f/,sv CUV ex, ruv ccv^^wsrivoov rsjcixyjpluv ku] 139. 
f^u^rv^tuu old re r^v UTTooetx^i^vcci, ax,7i>cocs.T£' X9V ^^ ^^^ 
TOig ccTTo ruv -jsoov cvjiJCBioig ysvof^svoig eig toc toicxuto. ov^ 
TiiCiO-Toc rsK^yi^cc^ivovg ^VjCpi^ecr^ui. Kca yug tcc rvjg iiro' 
Xsug Koivcx, rouTOig f/,aXicrTtx, TtrKTTBVovTeg dccpuXug hoc- 
7rpua-(rscrd'£, tovto f^sv rx sig roxjg Kiv^uvovg t^kovtx, touto 5 
OB Big roi Bl^u rcov jcivovvuv. x^yj cb kch Big roc idicc ruvrcc 
fiByia-roi, yccn -zu-icrTOTocroc TiysTcrd-xi. olfjiui yap vfJLocg Itu-i- 
(TTocu-^cci, on TToXXoi YidT] ocvd-Qcoiiroi uvi xcS-oipo] XB'ipoLg^ % 
aXXo ri ^iacTixoL B-xpvTBg, arvvBia-fdavTBg Big to ttXoicv (rvva.- 
ttuXbcccv f^BToc TTjg avTuv iyu%>7f Tovg o<Ticog ^luycBifjLBvoug 
TCC TT^og Tovg ^sovg' tovto (5e ^'J^ BTspovg uTToXouBvoug ulv 
oy, ycivovvBuc-ccvTocg cs Tovg Bd'/jxrovg Kivouvovg dice Tovg toi- 
ourovg ccv-jpcoTTOvg' tovto ob ispoTg T!ruaoc(TTccvTBg "sroXXoi on 10 

749 y.o(.TU(pocvB7g BysvovTO oJ% oa-ioi ovTBg kuI ^ioczcoXvovTsg rot 

\x] si ad vos ingressi [h. v. in foro et ore penderent. Vitiuiii utiqae ingens est 

aclionecausarutn versanlesjinipone agent, hicc in nsurpandis vouabulis inconstantia 

quxcuiiqne volent, planum erit civibus et ainbiguitas, nnde non potest perplexi- 

lactum, oportere se soliimnioflo illos im- tas et oli.scurilas hcutetitiarum non exsi- 

puros sibi dcvincire quadruplatores, ve- slere. [I'olest uliqiic airoK ad eosdem 

strum autem consi'ssuin devitare.h. e. ve- sycoplianlas refcrri, ad quos modo pras- 

slram gratiam pensi non facero, ncque vos niissum hoc ipso versu avrol refertur. si bi 

respicere, nil cnrarc ad vos receptuin ba- qaadruplatores a vobis contemnantiir, at- 

bere, non vos rogare, ut sibi ignoscalis, que, quuniunivis conteiidant et vociferen- 

nut gratificemini. Idkm. tur, tanien nihil perficiant, nihil a|>ud vos 

Mh OTiSsiv] Uncis inclusi particulam in- valeant. In Access, ad sua Antijili.] Idkm. 

fitiaiitein, at ampiitandain, i)rnut e modo »S'. Oi'j(; Jimo-Ta] Post oi^;^ '/ixij-ra decsse 

diclis liquet. Kt nescio an hoc /ttij ad se- videtur TTis-roHi;. quae ostenta deornm baud 

<lem suam, iinde aberrasse videtur, revo- minimum valere solenl ad fidem facien- 

candum sit, hoc est inter /noi el Bori^iiv dam in ejusmodi causis. Idkm. 

p. 109. V. 15. intcrponcndum, ut legatur : Ta Eif touc xivJuvouj tixovra] Soot res 

oxTTE ^>i ;Uoi to»&Ery vil a'i-TE /uoi /A,n |3o>]&i~v, bcllicjr. Ta 'i^ai txv KtvSJvaiv civiles. Idem. 

soil. Jvvas-Sai. ut non possit mihi pr;csto TaSra] Scil. to. am tSv ScSv <r»);uf~a. 

esse ad opem ferendani. Idfm. cnjusmodi sunt tempestates, sortes, exta 

AuToi;] Non redit boceodem, quo mo- inauspicata, per qua; alia(|Ue talia, dii 

do pra<mi$.suni alrai, sed ad cives errore aliqnem declarant lurera aut sicarium, aut 

deceptos, ut exislimarent, nihil judices, proditorem patriae, aut incestu pollutum, 

cnusidicos improbos injure reddendo om- aliasve impurum esse. Idfm. 

nia posse. Kedit ergo abxoi ad .sycophan- Miai-jUa] Ut si paler e iilia liberos 

(as, avroii; anleni ad tou? toutoic p^pw/jtitoii; qu.Tsierit. Idkim. 

a-v/xQtvXoK;. eos, qui a consiliis caiisidi- Tour, ocriajcj Malim xai toD? ^a-ittn;. 

corum ncquam regercnlur, ct ab corum Idem. nEPI TOY HPXIAOT OONOT. Ill 

hocc fjLri yivztr^oLi toc vofJLi^cfJLZVoc,. ifjcoi Totvvv £v <7roL<Ti tov- 
TOig roc Bvccvriix, sycvsro. tovto fji&v yoco^ oo'oig crvveTTASucru, 
y.xXki(TTOig l')(^ovia'oi.vTo wKolq' rovro oe, ottov ts^oig ttocos-' 
(TTVjU, ovx, ecrrtv ottov ovxt tcaXXicTTcx, rcc lepa syevero. he 
syco u^ico f^eytxXoc f/,oi Tsx,f/,rj0icx, elvoci rrig uiTictg, on oux. 
15 aXiyS"^ fxov ouTOi TcxTvjyooova-i. * * * tovtuu fjLoc^TV^sg. 

MAPTYPES. 

e7rKrTUf/,oci os ytcti tuos, u avdgsg oiJCUcrTcci, on, e; f^zv sf^ou 
KocTEfjLOiorupovv 01 fjLOiOTVoBg ug n oivocrtov yByevTjTOii sf^tou 
TTOipourog ev ttaoiu ^ bv lepoig, avTOig ys rovrotg Kr^vporoc- 
roig uv B'XfiuvTO, tcui 'wicrnv TTjg tzinag Tccvrvju cra,(pB(rToc- 

TTjV CC7rB(pCX,lV0V, TOC (TTj^sToi TOi (XTTO TOOV ^BUV VVV OB TCOV TB 

(TTjf^ceiuv Bvavnuv ro7g tovtcou Xcyoig yiyvojXBvuv, ruv tb 
20 fAOiprvpcov (X fjiBV lyu Xiyw f/,oiprvpovvruv uXti^vi Bivoct^ a. o 
ovTQi aocrviyopovcn vj/euo);, TOig fjcBv pcocpTupov(nv wsno'rBiV 
vfA,ocg xbXbvovcti, To7g os Xoyoig ohg uuto) Xsyovcri wkttbxjbiv 
Vfjiug xpvjvui (poccri, Koa ol f^BV aXXoi ccv^pwisyoi ToTg spyotg 
rovg Xoyovg BXByxpxxnv , outoi os roTg Xoyoig ^viTOV(ri ra. 750 
Boyoc ccTTicru aoc-jicrrocvoti, 

IB, "OO'CX. fJLBV OVV BX. TCOV KaT'^yopVj^BVrUV fJLBfJLVI^^OCl, ca 

avooBg, aTToXBXoyvipcoci' olfjioci oi koci vf^cuv a.7rov^vi(ptcrcc<r^cx.t, 

25 TOCUTol yelp IfJLS tb ^(TU^Bl, X,Ul Vf^7v VOfJl^ipCOC TCOil BVOpKOi yi~ 

yvBTOii. KocToc yup Toug vofjLovg ufjccxrocrB oikoktbiv' lyco ds 
xaS"' ovg fiBV d'srTi^Qvjv , ovk Bvo'xpg sif^t ToTg vofxoig, uu o 
B^u T7}V ciinoiv, a/ytov f^oi vopcifxog VTsroXBiTTBTOii. e* oe tivo 
B^ Bvog uyuvog yByBV7](r^ov, ovjc syca ainog, uXX oi kutv;- 

n\o"j] lu dat. plnr. a ttXok. qnod e- 'EjfjSvTo] Scil. adversarii rnei. Idem. 
quidein sniam, baud usurpatar, sed ttKooj?. <e. Kai vfj-an affo4/ij<})ic-ao-&ai] IT. utti iifx.a,; 

Idem. hfiZv a.'sro-^rxpiTicr^ai. H. Stephan. Nuin 

Karnyopova-i rovTcnv'] n. Kai-riyopova-i. xai locus ita sarciendus est : oifxai Ss xal v/ji,Zv 

fxoi (la-i rovToiv fxa^TVpig. «, xai ,vcoi ava^UTE ToTj tt-XeiVtoij luava So^Sii' iipuxsvai Trpo? 

TouTocni juajTujE?. H. Stephan. Qaorum ro sy,ov a7r<j4'»<fiira5-9-ai. spero plerosque 

posterias eqnidem praeferam : possit quo- vestram esse opiuaturos, me satis malta 

que legi : Ei«-i 8e fx-oi aai tovioiv /xifrvps;. dixisse ad impetrandam a robis absolu- 

Reisk. lionem. Reisk. 

'ilo-Te dvos-iov] Imo vero a; ti. quod ali- Ova. ho^oi;'] Maliiu Touroti; ouk Ivop^of. 

quid facta ra sit. idem reperio aScaligero quarum legum praetextu in carcerem ab- 

quoque dudum ante me iuisse annotatum. ductus fni, tanquam nanovpyo^, illis iiaud 

Idem. teneor. Idkm. 112 ANTlOIlNTOr dr/TTou Of fjteu iy^KTroi o\, efzoi dvo ciyuvocg ot Tuv OMoctuv I'a-oi KDircci 30 yopoi. KCtlTOl ov 

TT^oycotrayvuG-BcrQe f/,ov ev ru^e rca Koyu rov (povov. uvi vusTg 
ys, CO ocvo^Bg oiAAoc, dors ri kui tu xpovca, f^sU ov opuoTccroi 
svpta-ycoua-iv ot ttjv txKoiPeiccv iTjTovvreg tuv TrpuyuocTuv. 
yj^iovv pcsv ycc^ eyuys tts^i tuv toiovtuv, co uvdpsg, eivai tvjv 
oix.Tjv KUTOC Tovg vopcovg, tcutcc ixBVTot TO ^Uuiov cog ttXsi- 
751 (TTOcKig eX£y%e(r-ja;. TO<rovTu yap civ a,f/,£iV0v eyiyvcoa->c£TO' 
01 yoc^ TToXXoi ocytovsg tvi fjcsv ocXTj^eia, (ruf/^pcoixoi bIcti, ttj (5e 36 
oioil3oXv TToXsfjCicoTOCTOi, (povou ^ ycio SiKT} ^ Kcc) fjLyj oo^ug 
yvcoaSe'i'a-oc "^ io-xv^ots^ov tov ^acociou ku) tou dXviQovg eo'Tiv' 
ocvocyicyj yap, sxv vi^eTg fzou }ca.Tcc^^7i(pia-'yj(r^e, tccc) pcrj ovtoc 
(poveoc pcvjo ivo^ov tu spyu ;^p^o-3-a; t>7 ^/jc*? iccc) tu vofjLu' 
Koci ouoeig Scv ToXpcncrsiev ovts t'^v ^ikvjv tyiv ^6^iK0i<rf/,sv^v 
"sra^ocfDocivsiVf 7ri(rTSV(rcicg ocxitu oti ovk, svo)(^og IcTtv, '^ovts ' yaf] *Sb 2 Deest xai. » la-)(vfori(a * * ovt ov ^uvEtSa;? 

TIpoiia,Txyv!ue-ta-6e] Scil. Wfo toutov tou luinmodo in loco simil!, p. 119. 8. colo- 

Xf'^ovt rov U3-TSJ0V n^ovToj, Iv cJ "TTcis-a h WEpi rem esse vnlgatae leclioni, sed et in hoc, 

t:v vf>ovsv aXri^tia xat ^i]T>i&«5-£Tai, xal tpa- quod in lectione a me iugesta perierit 

vsjajSna-ETat, fxaWov ri vvv Iv ravrri rn x<t- antillieton, quod e vulgata exsistil; et 

Kovfiyia^ airo'Koyia.. v. versu 4. Idem. antllheta una cum omnibus sophistis An- 

^ Eiva» T^v JiKuv itttTa toii? \lsf/.ov-] Oppo- tiphontem caplare constat. Opponi nti- 

nit orator hoc tm ixiyxi^bai TroXXaxij, ut que inter se ctmscinm et mm conscium par 

rei diversa;. et sunt utique ista diversa. erat. Denique mea lectio si probetur. 

Causa ex legibus, seu juxla processura tautundem dicet posterius colum, alque 

juris civilis, agitatur, cum crimina, ra ly- prius. H.xc hacteuus pro vulgari lectione 

xXr.fxara non commiscentur, sed singula dicta mihi sunto. Sed audiamus quoque 

qua;que seorsim excntiuntur, ut in hac ex altera parte, quaa offensiones ei inhse- 

causa, prinium TO xoxoupyiaf, turn TO (fo'voi/. rescant. primum, ut sceleris conscius se 

porro juri civili convenienter causa di- legis et sententise a jndicibus dictfe seve- 

sceptatur, cuin qoiescit, postquam semcl ritati submittat, in eo nil est quod mire- 

ajudicibns sententia dicta est, Deque rur- ris. orator aatem docere vult quanta sit 

sus eadera causa in forum revocatur. Ve- leguni pa-nalium el dicasteriorum causas 

rum xaTa TO S;xaiov seu ex moralitate rei, has Iractantium aucloritas, et qui tanti 

ut vuigo usarpant, licet eandem causam nervi, ut ipsi, qui nuliius sceleris .sibi 

ssepias etiam pervestigare, alque exagi- sint conscii, tamen, serael coiidemnati, 

tare, quam per leges non nisi semel licet, facere non possint, quominus exsecutioni 

Et hoc ait reus paratus ego sum facere, diciat.x sententiae se patienter submittant. 

ultroque me olTero facturum, ut quicun- Deinde, tanietsi fatear dictiones, TricrTEua)* 

que rationes innocentia; mecc nie poscat, on oijt £'vop(;o{ Ic-tj tS Hyfi et ov ^wiiJij 

ei reddam, quotiescnnque quisque volet, alri roioZrov 'ifyov ilpyaa-fxivoi, aut vera et in foro, et in privatis congressibus. 
InF.H. 

'EyiyvxTxiro] Scil. to £juo» Jixatov, vel h 
ntfl Tnv airiav aXn&Eia. Idem. 

X^tjjQai TJ? Sixii xai TM vo'|«.a)] Lucre, to- 
lerare corpore pocnam a sententia judi- 
cum, (qua? est Sixu) et a legibus irroga- 
tam, pcenae modum imperantibus et judi- 
cum sententias gnbernantibus. Idem. 

Ot^T', oi fwEi^i;] Sic periciilo meo dedi, 
pro vulgari ours ^y/iiSi;. Fateor non so- lautologas, ant seutentias earum tarn inter 
se ilniliraas esse, ut lautologae videantnr, 
eidem Antiphonti tamen, qui alias verbo- 
rum tarn parcus est, non est insolilura, ut 
easdem sententias intra brevissima spatia 
ingeminet. vide, ut exemplnm demon- 
strem, memoriae prinium occurrens, p. 
119, 2. et 5. ubi de spe disputans, cum 
dixisset Ta ttXeibu to"; ov&f»7roff toi! Siou 
£•/ Tar? E\7nVfv EiTTi, statim subjicit oWej 
i3-7i (jt.'iyifT<n av&faTTOif tov ffiov aya&iv. nEPI TOT HPXIAOT OONOT. 113 ^vvsioug uurcp roiourov epyov sioycco-f/^svu ^t] ou ^p^cd'ai 752 
40 rw vofjcci). ccvayKT] as Tvjg oiKvig ViKua-^ai 'uTUOoc to uKvi^lg 
oiVTOu TE rov ocXTj^ovg, ccXXug re kc6i eocv fxTj ^ Tifjcupi^- 
(Tuv, oivruv OS TovTuv evsKoc ol re v6[zot aon ocl oiuf/,o(ricci 
TCKi roc, rofiioi aoci oci 7rpopp7j(r£ig, ycoci tuaa ottcctu yiyvsTui 
rcov 01K.COV evSKOi rov (pcvov, tstoXu oiu(p£povToc earrtv -^ kocI 
STTi ToTg aXXoig, on yccci ocura, toc TfTpocypcocTOi, 'srzpi cov oi 753 
40. 1 JCivouvoi, TaTSoi TrXsicrrou sctiv op^cog yiyvua'KScrd'xi' op^ug 
fABV yap yvuKT^evTOi ri^topioc etrri ru cioixvl^evTi^ (povicc (5g 
rov ^y\ ofATiov x^jTjcpKTuvjvui ajjLOipria, koh a(r^ld)Sio(, eo'riv eig re 
roug ^soug zoci eig roug vo^ovg. x,ui oux, \(rov eirri rov re 
aiuKovru ^'/j op^cog ^ onricc(ru(r^ixi kou vpcocg roug dizxo'roig 
pcvj opboog yvuvui. 77 pcev yap rovruv airiacrig ovk. f%6< rsXog, 
5 aXX ev vpciv £(rTi jcai rvi oix.^' ri d av vpiStg zv avrvi rvi 
oiyci^ piv} op^ug yvcors, rovro ovk iO'riv onroi av rig ocvev- 
eyKuv ryjv dpcapriav aTsroXvcrairo. Tr^wg- av ouv op9cog ^acoc- 
(TTjTe Treo* avrct}v; et rovrovg re eatrere rov vouicousvov op- 
xov OlopiQcrafjLivoug tcar-^yoprja'ai, Kapcs Trepi avrou rov 'Trpa- aiTiaFoat Adbaerescit hoc vitiani, supervacaiiea sine 
necessitate et cum tsdio iuculcandi, et 
contra dictu necessaria dissimulandi, an- 
tiqais hoc tnagis, quo sunt aiitiquiures. 
Quicquid hujiis rei est, utcunqae de uiea 
conjecluraarbifri pronantiabant, bxc ejns 
est sententia : olIte ToX/uiia-EiEV av ti; ^xap^E- 
crBitt tirjof Tsv vifjiov [nam hasc diclio asqui- 
pollet Antiphontea?, /jt,h ov ;^pR3-&ai tm 
w/tAiw] Sii TO e-ii\et^iva.i havrS, on ovu e'ipya- 
irrai Toioi/Tov tj. Idem. 

TR'? Ji'xnj Vixa<r&a( wa^a to dX>)&£;] 'h 
Six>j h. 1. est, ut paulo ante quoque eiat, 
h xara^ixr], vel xpiVi? t£v StxairTaiv. tametsi 
prava et iniqua sit sententia de te a judi- 
cibns lata, facere tamen non possis qiio- 
ininus ei cedas, et ab ejus iniquitate pro- 
slernaris, invita et violata veiitale. Pari 
modo v(xa<r&a» toS a\>)^ou; [id est, nuaaQai 
sv Xo'j/a; rou aXti&o!/;] vinci ratione, vel re- 
spectu veri, est, excludi vero, irapedire 
non posse, quominus id, quod falsum 
reapse est, Terura nihilominas tamen ti- 
deatnr atqne habeatur. facere non posse, 
quo minus tibi verum extorqueatur et eri- 
piatar. cogi per vim, ad agnoscendum 
aliquid pro vero, tametsi invitos id facias, 
et vernm esse neges. Idem. 

Ai wfoppiiiTsi?] Significatar illud geuus 
dennntiatioDum, quum necessarius occisi, ille, qui se effusi sanguinis ultorem fert, 
boniicidae denuntiat, ut caveat ad loca 
vetila accedere, quo venire homicidis per 
leges non licet; cum intermitiatione, si 
contra fecerit, se facturum, ut ille in car- 
cerem abducatnr, et judicio criminali tra- 
datur. V. p. 145, 23. et 29. 146, 8. 147, 
8. ed. Sleph. Idem. 

'Etti to~5 aXXoi;] Subaudi, sive Jixaa-Tii- 
flotc, sive Ij/xXii/xac-i. aliis in tribunalibas, 
ubi Bullae ca;dium causae agitantur. aut 
aliis in criminibus, a criinine ca-dis di- 
versis. Possit quoque Im Ta~c oXXai; 
legi, S'luai; puta. sed bene habere vnl- 
gatara, constat e p. 141, pen. ed Steph. 
ubi locus hie iisdem hisce verbis iteralur. 
Idem. 

Ol xivJuvo;] Num TO(oST«t est interpo- 
nendura'! Idem. 

Ovx 'i'/ii TEXc;] Caret effectu. reus ca;- 
dis ab accusatore factus, nonduni per- 
actns, neque dum a judicibus condemna- 
tus, non ideo statim capiteplectitur, quod 
accnsatus fnit. sed dum demum accipit 
accnsatio vim, et effectum edit, cum ad 
earn condemnans judicum acoesserit sen- 
tentia. nam penes judices, et in exseca- 
tio!ie prjeceptorum juris scripli, contine- 
tur finis, exitns, efficacia judicii, ut aut 
absolvfttur, aut poiiiatur. Idim. 
Q 114 ANTIOnNTOS 

yf/,otrog UTroXoy^o'Oicr^oii . Trug oe ed.o'STe; Iccv vvv] aTroif/i;- 

754 (pKrvjcr^e f/.ou. ^iOi(pBvyu ya,^ ou'd ohrco rcig VfAiriootg yvco- 
f^oig, ocKX ufjieTg ea-sa-ds ol ycixKsT ttso] l^ou ^ioi^vj(pi^c>f^evoi. 10 
xoii cie,7roTJljyj(picrciciJtsvoig fjtsv vf/,7v sfiou vuv 'i^Bcrri tots. ^ X9^' 
(T^oii Ti 07] l3ouX£(r^e, uTroXoyvjcrao'Qcci ouds QovXsvcru(r9oi( 
STi 'un^i euov sy^upsT. jcai fjiviv g* osoi uf^otoTUv ^luri rca^ 
uoiiccog ciC7roXu<r(Zi cxtiutboov oiv v tod fjivj oiKoticog o(.woX((Toti' 
TO f4sv yup fXQVOv cx.f/,ccpr7if/,di Ictti^ to (5e sTspov zoa txcelSviuoi. 

ev CO x^iq TroXXvjv Trpovoiccv £%e/i/, f^sXXovTocg avvjzea-TOV 
s^yov e^yac^ea-ticci. sv fxev yocp (ZKecTu Trpayf^uTi kui opyvj 15 
Xpyi<TO(,i/,Bvovg Koii dioi^oX'^ Trsi^o^Bvovg sXocttov scttiv l^oc- 
(/.oc^TsTv' f^BTayvovg yap sn olv op^ug l2ovXevcruiTO' Iv Jg 

755 ToTg uvviK£(rTOig ttXsov l3Xa,^og to f^STavosTv tccci yvmui l^vj- 
f4,0i^T'yjK0T0ig . yjOT} os Tt<nv Vf^cov jcocl fjCSTSfyceXyjcrsv ccttoXuXs- 
Ko<ri. TcaiToi ovTTco vfjuv To7g e^(Z7rocTi^^e7a'i i^ceTs^sXyjo'eVf u 
Tcui 'urocvu r; %^i7, Toug ys l^ocwocTuvTocg ccTS-oXcoXsxsvoii. 
eTTSiTOi as TOi fjtsu ocicov(rix tuv oif^aoT'^fjCoiTcov ex^i (rvyyvct}" 20 
f^Tjv, Toc OS sKovcioi ovx, 6%e/* TO fJLsv ycc^ (x.-icoi}(nov a^azi- 
Tvif/,oi, u uvo^eg, Tyjg TU^yig Io-t), to ^\ £Kov(riov Tvjg yvcof^vig. 
SKovcTiov oe TTcog oiv sivj fjLocXXov VI si' Tig, uv (SovX'^u 'ttoioTto, 
TocuTOC TTupocx^yj^cc s^yix^oiTo; ycKi f^Yiv TTjv '{(TTiv ys ^vvoc- 
f/,iv £%ei, ogTig rs oiv tyi %e<pi ccttoktsivv a.^t}cug aocl ogTig 

TYI Vf/yiCpU. SU 6 ICTTS OTl OUX, C6V TTOT VlX^OV Big TVjV TTOXlV, 
Bl Tl ^WXOBIU Bf^OCVTCp TOIOVTOV VVV Jfi TniTTSVUV TU ^tZUlCO, 25 

' J^s-9ai in- a ic ^ouXta-fle 4''<J''*'*/'*^'"'5i *^^^ * '"'^ '''« Si««([£iv to ailmx; 

nSlf y iia-tre] Scil. Ijue wtjl rov itja.- cam res facta reprehendi etinfecta fieri jam 

y^a-rof a7roXoyE"<rS-ai. Idem. non amplius possit. Idem. 

Nuvi] Nunc enira dcfeiido vel pargo rvivoi elu^uapToxo'Taj] Id est, yvaJwi JVt 

crimen milii oblatum rni; mtxov^yta.i;, ne- E^DjUapriixaa-iv. Idem. 
Jjans, me fiiretii aiit lalronem esse. Idem. ' A'miiXxXiKoa-i] Videlar Lie deesse rais 

Kaxei"] Etiaiu turn, in nltero posteriore s^avrarnrMTa:; lauTouc. Idkm. 
jadicio, cnm crimen ca[?dis milii defenden- Tok l^aTraTti^iXi-i] Malira to"? abesse. 

dam erit. p. 116, 7. Idem. Idem. 

Av»XEa-T£{ov] n. awxea-Tov e. I.. I»/A£vyaf Mite/ueXhs-ev] Adde oLk a'aroXaiXExoViv. 

ania-TS irpay/xari. H. Stephan. vos nondura pcenituit, non pessunidedisse 

EXarrov] Aut adde, aut subandi cer- eos, si qui vos decepissent ; tamelsi vel 

te, sive 0Xi.0o^ solum, sive eg QXuSh- maxiuie oportet pessumdare eos certe, si 

'^"^'S'^* qui judices ineodaciis circumveniaiit. 

nxiov 0Xa?oj] Id est, /xiUl^ov SXaCof, Idem. 
damnum est, vel noxia, insontcm niorte Uia-rtvm] n. •jna-nuta. 5, /Mra, rov mi' 

mulctasse. sed accedit ad linnc iioxiam o-teiJw Je" iTraxou'Eiv to ?x9ov. H. .Stephan. 

adhoc alia, p'jr qaam ilia major fit, sea Recte hoc posterius. Possit taraen, id 

increscil.bfccpula.uttna^noscaserrorem quod eqaidem praeferam, ad nxa>p. 115, 8. 

tuam,ejusqaecruoieri« pauitentia inutili, referri et cam eo copoiari TriiTTEiwv. ubi nEPI TOT HPXIAOT OONOT. 115 ^ov 'rrXiovog oudsv \(Ttiv u^iov civopi a-Mvotyuvi^Btr^on^ ^vi^lvlbQ 
cevTu (TVVBiSoTi uvcxTiov il^yoccfjuivio fA^viT eig roug ^eovg jjVe- 
iSvjKOTi. ev yoco ru roiouru ^dyj K,oct ro trufjLoe, UTntDVjycog ^ 
i|/u;^57 (TuvB^ia-oocTiv, I^eXouctoc TOiXoiiTrupBTv hoi to fjiyj ^uvst^ 
osvut locurn]. Tu> o\ ^vveidori tovto uxjto ttoutov 7roXifJt,iov 

IcTTlV' BTi yiXQ KOU TOV (TUf/.OCTOg KTX^OVTOg ly lft;%17 TT^OOi- 

30 TToXeiwBi, viyoufjLBvvi rriv Tifjcupiav ol '^jcbiv raurijv ruv cccre- 

I27]f/,(XTUV. Byu d' BfjCOCDTU TOlOVTOV OUOBV ^UVBlOUg 'l^KU Big 

Vf/,ocg. TO dB Tovg KocTviyopcvg oia>l3o6XXBiv ovoev bctti ^ocvfxoc- 

(TTOV. TOUTUV yOiO BOyOV TOUTO, IJ(/,UV OS TO pc^ TTBi^SO'^CCl 
TOe. *jM,l) aiK,OilOi. TOUTO fjiBV yC6p Bf/,Oi TTBl^OfjLBVOigVfJUV ^BTOC- Ibl 

f/,BXr}croti BCTTi, koci tovtou (pxpf/,a,zov to av^tg x.oXoi(roii, tou 
OB TovToig wBi^ofjLBVQvg B^spyx(roi(r^oit a. ovtoi [^ouXovTott 
35 o\j}c BCTTiv ioitrig. ouob xpovog iroXug o dioc(pspuv, ev ca tcxajto. 
vopcipccog TTca^sS-' a vvv upcug "sroi^oivopcug 7irBi^ov(riV ol zoi- 
TTiyopoi T^vj(picroicr^ai. ov toi tcov BTTBfyopcBvuv bcti toc Trpoc- 
yfjCOiTOi, oiXXoc TCOV bv l3ovXBUopcBvcov . vvv poBv ouv yvcopicTTOii loQ 

yiVB(r^B TVig dlZTjg, TOTB Ss dtZOKTTOH TUV fJLOtpTVptOV' vvv {JLBV 
''(ou - - ad V. 8. ^WEjSojf), 'DeestTouf. ^ ha-s^woTuiv * Deest /xfi. ^ ov ri oratio loago ambita interpellala rarsus 
restauratar et continnatar. qnapropter 
Hiterjecla omnia signis parentheseos di- 
stinxi. Reisk. 

oJ TrXe'ovo; etc.] Idem est, ac si dixis- 
set : ov ouJev aXXo la-TiV a^iciin^oy , neu Ivrt- 
jUOTEfov, Xtti •srepi ttXeiovo; ttoidteov av^iii wpo; 
Tw a-vfji,fji.a^iav Iv to) ciySm. Idem. 

Touro tti/To] Soil. TO cvviilivai iavrS hSi- 
XDXOTi 1) ris-eBrinoTt, Idem. 

ngoaTroXsi'isrEi] Nnrn TrjoETrtXetVEf? Idem. 

TauTDv] Idem est ac si dixisse! : toUto, 
'Ttatr^ti vZv, jixEiv avrZ ooq nfjicapia)/ txv 
ho'e^ny.iviuv. hoc malum, quod nunc patia- 
tur, sibi venire velut poeiiam impiorum 
facinorum a se commissoram. Idem. 

'Hc-£S>)xoTa)v] Imo vero hn^nfAimv, scil. 
ik{>' iavrou. Idem. 'Aa-lBnfji,aT!DV dedi, par- 
tini libris MSS.partim Bekkero obsecan- 
dans. 

Aitt^aXXEiv] Scil. E;M.E. Reisk. 

To fjt,h "jriiQia-^ai ra Si;taia] IT. to fj^n 
•KtiBss-^at TTttpi ra lUata. H. Stephan. 
Nam TO fjt.il 7rEt9'e<r&ai ra fjiM ^Maia, non 
pati vos orationibus captiosis irapelli ad 
res iniqaas. Vnlgata si defendatar, erit 
dictio Ta Sijtaitt reddenda sic : quatenns 
cum aequo et justo conrenit, faactenas non 
cedere, neque esse in polestate aiiena. Vel leg. israpa to, Ji'xaia. Reisk. 

Tovto /uev yap] Ergone stalueraas touts 
f/,h interdum sic projici, tametsi a socio 
sno TOUTO Je deslitutam ? An contende- 
inus potias, paulo post versu 1 2. leg. esse : 
TOUTO Se tou TouToi? TTEi&o^Evcu;. Idem. 

Tou Ss Touroic] Sic dedi de nieo, pro 
vulgari toLj Se toutoij. coha;ret roZ cam 
E^Epyaa-as-Sai. hujus autem imprudentiaj 
roedela nulla sit, si vos in horum auctori- 
tate sitis, el, quae bi pracipiant, faciatis. 
Idem. 

Xfovoj — Sia<j<£jiit)v] AiatfiEpaJV ■^pivo^ est 
temporis illud spatium, quod inter pro- 
posilam animo nunc a^italuin et exsecn- 
tionem ejus intercedit. baud roaguum erit 
illud intervallum, quod proposito vestro 
homicidam occidendi intercedet. nam 
panlo post, ubi veri percussores indagatl 
et reperti fuerint, licebit vobis in sonti- 
bas jure raerilo facere id idem, quod si 
nunc in roe faciatis, ab his adversariis 
meis indacti, summnm nefas comraiseri- 
tis. Idem. 

OuTf] Malim ov'x), vel ov toi. nequa- 
quara res, li. e. prospera et sapiens rerum 
traclatio, esl festinantium. Idem. 

Ta liTfiayfxara] Id esl, ts naro^^oZv ra 
vf^ayfAara. Idem. 116 ANTI<I>nNT. nEPI TOT HPXIA. <I>ON. Sol OCdTOtl, TOTB ^'S "HpiTOCl rcov aXiyS": cov. apocig TCOU ^B TOi iCTTiv ccv^oog ttboI '^ocvo.tou (psvyovTog roc T^/sudTj Kocrocf^ocpTU- 
pvi(r(Xi. eciv yocp to 7roiptx,^py]f/,oi fjLovov •srsKTcocriv ugrz utto- 40 759 zTsTvcii, DCf/.iz rw (TUfjuccn aon v} rifjcuptoc a.nroku'kBv. ovrs 
yccp ol (pkXoi in QiXyiarovcTLV uttso UTToXcoXorog Tif^copsTv' eocv 
^e Koci l3ouXy]^co(ri, ri bcttdci ttX&ov ru ye a.'iTo^ca.vovri', vvv 

fJLSV OUV (X.'UrO'^'^(pl(TUCT'^i fJLOU' Iv OB TYI TOU (pOVOV titZV OVTOl 

re TOP voi^iFofjLBVQv opjcov oio^ocrcL^Bvoi Bfzov }icx,T7jyo^7j(rou(n, 
KOii Vf^sTg TTBpl Bf/^ov KotToc Tovg 'itBi^Bvovg vofjLOvg oiocyvutTB- 
o"-je, jcat B^ok cvosig Xoyog Bcrrai bti, buv ys 7ra(r%w, w? 141.1 
'srccpuvofzog uTrcoXofXTiv. roivra. rot obo^ixi v^cov, oxjtb to 
Vf^BTBpov BvcrBfoBg wuDBig ouTB BfyLixurov (X'srocrrB^uv TO 01- 

KOilOV BV OB TCO VIXBTBOtO OpKCp KOil V B^VJ CTUTTjOiOt. BVBO'Tl. 

TtTBi^o^Bvoi OB TouTuv OTCd f^ovXBO'^B, a.'srQ^)yi(piG'oc(r^B jt^OU. 

' Deesl 'iirrat. ' Tri-g-^tev i? * na^avofxaig aifoT^tuy.a.i 

Ao^a«-Tai]Post Sofas-Ttti vldeturTSvaSii- ut ita dicani, fune ligatiitn perducere vel 
Xftiv deesse, quod creilibilefacit subjecliiin pertraiiere aliquo. et ajs-re tantundera est 
isti oppositum xpjTtti t5v aXn^Zv. Idem, atqufc tt^o?. est itaqae wEiVois-iv aitm tao- 700 jppositum xj; 
'Agar? Toov Jl TOt lo-Ttv] n, a^a.O'lfA.ov Se 
T5( iS;c. *;, Ss T( 5<o. n. Stei'han. Scri- 
bamus : p^gnj-rSv Ss toi &c., ul et pj^pno-Touf 
dixisse censentur per iroiiiam. In Diu- 
trih. in Eitrip. P. D. Beliq. Valckenaer. 
Duo vncabula apoTj tSv Scaliger in uriom 
avaicriiiv contraliebat, senleiitia, aut niilhi, tundem atque I'x^aJirt wgo? to a7roinB"vai. 
Aunntanduin lioc, quod inullis leviculum 
et putidutu videbitur, ideo duxi, quod 
ais-rt cum weiSfjv copulatum raro invenia- 
tnr. Vel possunt verba sic accipi, ac si 
h(inc ad moduin structa essent : sav f/.mv 
v/xa; TTSiVajo-iv ifXB 'rraiia)(_fnfjia airoiniivat. aut dura tt perplexa. Rc(|uac eiiiin base si lioo tantumraodo perl'ecerint, ut sua senfentia eiit: iiifriustorum auteni est 
Mihi probabilius videtur, et literaruin 
vestigiis convenientius : a(a iVt' [id est, 
'o-te] 'i avJpEj, ofov — nam etiain nostis, o vi- 
ri — 1 num tenrtis ? num unqiiaui in men- 
lem vobis venil cxpeiidere, quale, quan- 
tum facinus sit — ? Reisk. Si in hoc iro- cratione moti, vos me protinus uii cun- 
ctati occidatis. Idem. 

Saltan] Soil. TaJ £jW«, lav <{>ov£u&5. 
Idem. 

'h Ti^copia] h. !. est vindicia, nltio niei 
sanguinis. Idem. 

TTTEp aTrcXouXoToc] Aut inlerpone arti- niam duxeris esse, quid si, a^la-rojv Ik toi cnluni roZ, aut subaudi avJfo? et ad aTToXw 
&c. legeris ? 

Mj'iov] Post /usvovvidelur 'o^ZvTi; deesse. 
si solum pra'sens spectanles vos perniovc- 
rint ad poenani mortis in me decernendam. 
Iioc est, si nulla ducantur ralione futuri 
temporis, et noxarum ex hac crndelitate 
poslmodura necessario proTrntiiraruin, sed 
soliinimodo studeaiif suam sanguinis mci 
sitim satiare, odiique, quo me prosequun- 
tar, inimanilati satisfacere. Idem. 

riEiVaicriv a;s-TE aTTOKriivai"] Integre di- 
sisset sic: WEiViiriv v/jta^, a^-n ifxl a-mo- 
)tTt~vaf. Usurpavit hie Aiiliphon ista duo 
vocabula weiVaucriv et uTTt. significatu pri- 
migenio. itii^uv enim propria et stirpilus. "K^roq adde tacita mente alinoiq. iion liic 
designalur Herodes, sed defensor luijus 
causfle. quasi si dixisset iirarEj ly,ou aTtoXtu- 
XoTo?. amici mei nil curabunl sangninem 
mcum nlcisci. Idem. 

navyjiivl Imo vero Ttai-xaj in conjnn- 
ctivo, siV/i(((/cm patiar, soil, inorlis poenam. 
b. e. si nempe fiat, ul lum condemner, et 
extremuni supplicium coipore tolerem. 
Idem. 

TouToiv] Hornm (quos digito defensor 
demonstrat bxc dicens), advocatorum 
tneoruni ; non accusatorum. vel etiam, 
borum capitnrn defensionis meae, quse pro 
nie dicens hactenus exposal. Idem. ANTI^ONTOS 
nEPI TOT XOPETTOY 

Aoros. rnoGESis. 

nOSOI fjkiv Eiiriv 'AQhvna-i Jfo^iyo', xai ti'vo? wjoSaXXovraf J(;ap'V, »ai ttoo-ou; rps^uv aya- 
yua^ovTat 'Uja'iSa.;, en rav A>)jM.03-&ev(ii'C axfitZi; eyvtt>/A.iv Xoyaiv. o /wsv rotvw h To"f j^povoi; 
'Avti<}>»'1'to; tou MTopof yofiyoc 'J''? Etvai Xaj^av tJJj aiiToS <f>t;X>]; EpEj^Siioo?, Kai TTfoJ'ETt 
KExpowiSof, Tou; p(^op£u;iv /ttsXXovTa- etti t?c oiV-ia; £TpE<|)£ TraTJac. toutojv eTc eJ^ikvioj ;tajtv 
ETTiE (paffxanov, Keti 'rniiv teSvdxev. oSv Ttarhp tou TEflvEaJroj TraiSjf xar'lj/opEi' Tou p^ojEi/ToD, 70l 
if alrov WETronixoToj tcv (fovov. aTroXoyETrai Je o p^ojEuriij a^vou^Evoj tcv <{)ov3V. H a-raim 
o-TOyas-jUo'f. aJnXou To5 eyiiKfifAaroi ovTOf, C"r\f/.i~ov (patifav o narrtyo^oi; 'Ka.fj.Qa.vu to ev t? 
oix/a Tou yo^EUTOu yuy-va^ij-dai touj TraTSaj" o7r£p ItrTiv avEijfluvov fA,iv, Trtflavov S' £i; i/wov|/ifl*. 15 a. HAISTON jM.£v, w uv^psg ^izucttoci, av^pcowu ovri 
fjLri yzvs'T^ui [A,7j^£va, ycivdvvov Tirepi rou oru^ocTog, koh bu^o- 
f/,evog oiv rig rccuroc sv^ohto' ei o aaoc Tig koh (Xvocyjcu^oiTO 
icivdvveveiv, tovto yovv VTTocp^siv, o fA.Byicrrov eyco vof/,i^co su 
'Troa.y^ari roiouru, ocvrov socvtu (rvveiosvoci jjcvjoev e^7if/,ocpTi^~ 

20 xoTi, aXK, el rig ycoci (rviJi(popoi ^yiyvoiro, oivsu ycocycoTVjTog 
7CCX.I ocio'X'-'vyig ytyvsG'-Joii^ tcchi tu%*7 ^ocaaqv t} aducia. koh 
Tovg fJLsv vofjtovg o\ zsiptui ttsoi ruu roiouruv TTocvrsg uv 
£'sroiivs(Teiocv kuXakxtoc vofxuv K6i(r9ix,i aoci ocriurocrot. VTroio- 
%£; ijlsv ya.p ccvTOig oco^uiOTuroig sivcci ev tv yin tuvtv, 
eTtTSiTOi Tovg avTovg a<et 'srepi ruv uvtuv, owio jjieyicrav 
crTifjLBiQV vo^o)v KoiXug K.£i[/,evuv' XP°^°^ y^^ ^"^^ 'J Bi/,7reipto6 

1 ■yivotro ' a-Ei 

XOPEYTOT] Chorenta est ille mnne- v. 17. ed. Stepb. Taylor. 
rarios, qui piieros in Liberalil)as aliisqae a. rEvis-^ai] Subaudi aJra). Reisk. 
Judis publice saltaluros, a saltandi magi- Toioutoi] F. toutw. Taylor. 
stro doceri et exerceri, aere sao ciirabat. 'E'srajvEs-Eiav] Bene si babef, accipi de- 

Initium oraliunis bujus cum paeiie iisdem bet pro a-uvaiviniav annuant, consentianl. 

verbis jam in superiori oratione XIV. le- aut pro iTraivoUvTE? <paa-Koiiv. laudantes 

gatur, p. 131, 4. quae hie vitiosa occur- aiant, h. e. cum aiaiit, turn ana quoque 

rent, ut supra jam iiotata, praetermitlara. laudent. In superiori loco, p. 131, 4. 

In argnmento bujos or. versa 3. dedi, ed. Steph. nbi haec sententia paene iisdem 

auctore Scaligero, t^i^QmSo;, pro vulgari verbis prostal edita, legitur wavrsj av 

Ep£;^5iJ!/c. Idem. ifjcoXoyfia-iiav. Reisk. 

'Efixpiio;] Lege 'Eptp^i^m'Jsi. V. p. 142, 118 ANTIOXINTO^ 762 TU f/.vj KotXug sx^vtoc ^i^cxcncsi rovg ccv^^coTToug. logr ov ^£i25 
BK ruv Xoyuv tov Koir'/iyopouvTog Vf/,ug roug vofioug fjLa.^e7v. e* KocXug sxov(riv yj f/,7], aXX ex. rcov vofjLuv roug toutcov Xo~ 
yovg, ei ooQug vuug Koci vouiuug ^i^a,(TK0V(nv vi ov. o usv 
ovu ayuv sf^oi usyio-rog ru> KivdwEvovn rcui diuKousvu' 
vyovfiXi f/,£vroi ys Koct uf/,Tv ro7g diKoc(rToc7g 7r£oi ttoXXou eT- 
voti Tocg (poviKxg ^^Uag op^ug ^iccyiyvucrxstv, [>C(xXi(rrci, fjLSV 
Tuv ^£uu sueax ycoci tov euasf^ovg, bttsitoc ^l kou vf^uu au- 
Tuv. eo-Ti usv yoio Trspt *" rov roiovTov avrov uloc ^iycin' ocvrvi 'lo 
ce f/,1^ op^ug Ka,Ta,yvu(r<i£iG-oc. Krxv^orsooi, scrri tov ditcoiiov 
xoit TOV ocXri^ovg. avuyzri yccp, locv vusTg KaTaiL?7(Z)/o-r(r9-6, 
jca* ^y\ ovTU (povBoc fiTjd evoxov tco e^yu ^^Tjcao-^a; rv diKVi 
Koci vof^u Ei^yscr^ui TiroXsug, h^cov, ^v(nm, dyuvtcv, ccTrep 
763 f^syi(rToe, kch tu-ocXuiotutoc roTg uv^ouTroig. toctocvtviv ycco 
uvccyycvjv 6 vof^og sx^i, ugrs xu) ocv Tig zreivvi Tivoi uv «u- 

TOg K^IXTbT, KOCl ^71 eCTlV TlfA,U^Vj(rC0V, TO VO^l^OfJLSVQV Koci 35 ' Deesl 8i)taj, 2 Deest Tou. ' xa< T« w[xu> iXfy. Tou KaTuyogoyvTOj] Ant hie tZv XAtnyo- 
{ouvTiDV est leff. aut naiilo post tou; TouToy 
[non TouTaiv] Xsyouf. Idem. 

AiJatrxoi/iriv] Adde to TTpay/jta, quod 
supra legitur addituiii. Idkm. 

riEfi ToiouTcv aiirou fxia, J/ii))] H»c verba 
p. 139, 35. ed. Steph. non leguntar, ubi le- 
guntiirinsequentia. Proai;ToJvidetiir auT)). 
et turn erit eorum sentenlia lijcc : de re tali 
ct tanta non nisi seniel judicatur, hoc ipso 
judicio. non denuo ad exainen revocatur. 
[Non satis placet neque airoU, neqae aZrri, 
quod ibi suadebain. Quid si magis con- 
venire censeatnr to-Ss-i. in ejusmodi cau- 
sis non est nisi unica reis omnibus propo- 
sita defensio. vel Exao-roif. quod eodeni 
redit. In Access, ad sua Antiph.'^ Idem. 

Karayvaia-Qitirci] In superiori exetnpio 
est simplex yvctj<r6e~a-a, quod nescio an 
prjestet. Idem. 

Xpfia-as-dai'] Supra est in prajs. ;f{?i<r&a(. 
Idem. 

E'^yia-^ai] Pr.xpone copulam Kai. Si 
MM minus placeat addi, leg. erit ■x^na-afxi- 
»ov pro xi^a-air^ai. IntM. 

'AyajviwvJ Exsuli enim credis causa facto 
etiam concelebratione ludorum, ad quos 
Gra:ci omnes coibant, interdicebatur. Ne- 
scio quoque an aj/ojS;, aylicev sit legen- 
dum. Sive forum, quod in Urbe erat, 
cxercendis judiciis el comnicroiis consc- 
f ratum, sive fora ilia designentur hoc vo- 
cabulo, ad quae finitimi inter sc convenire solebant, in liinilibns agrorum cuiqae 
suorum sita, permulandarum merciurn 
causa. Dices voc. ayopSf in voc. 'ao\tai( 
contineri. Recte mones. Verum lamen, 
hoc si probamus, eliani illis duobus vo- 
cabulis, lejcDv et SucriSv carere poterimus. 
Ecquis enini est, qui neget fana et sacra 
partem civi talis esse. Verum woXij hie 
est jus civitatls, li. e. jus civem se geren- 
di et jura civibus conipeteiitia usurpandi ; 
qaainquam solum nrbis et SDdifioia eo non 
exclusuin inius. Idem. 

TloKaiorara] Latine qnidem dicere- 
mus, rebus istis nihil honiinibus sanctins 
aut antiqums haberi, sive earundem cu- 
ram hominibns antiquissiinam esse : sed 
istius ictatis Grscis lioc sensu non arbi- 
tror usitatum Tta'Xatira.'ra., sed rt/xiMTara, 
quod, iisdem pacne ductibns literarara 
constans, non dubitanter Antiphotili re- 
stitnerem : tu rifMciraTa (alia dixere De- 
mosth. p. 176. nied. Dionjs. Hal. t. ii. p. 
171, ol. 311, 35. In Diatrib. in Eurip. 
Dr. P. Reliq. Valckenair. Anliquissi- 
nia, h. e. carissima, niaxime venerabilia, 
ksummi oh antiquitatis reverentiam facien- 
da. Reisk. 

Airov] n. aiiTo'f. H. Stepiian. 

Kal fxh Ea"Tiv] Fort, xal S fxh la-riv, et cui 
non est. Reisk. 

To vofxt!^cjxivov'\ .Ins civile usu publico 
sancitnm. Sententia est : servura qui 
suum occiderit, tamelsi nemo futurus sit nEPI TOY XOPETTOT. 119 

TO ^s7ov ^s^iug uyvsvei rs socvtov ycoti oi(p&^Brcx.i uv s'ip7]Ta.i 7fi4 

lu TCO VOf/,Ct), IXTTtCl^V OUTUg ocv ccpKTToe. TTpOC^SlV. eo'Ti f/,lv 
yap roe. wXeiCd roTg Kv^puTroig rov (2iov su rocTg sX'sria'iv' 
u<TiQiCt)v ^6 xoi) Tirupcc(^(xivtiov Tx elg roug ^eovg x,u] uurvig 
civ rvig sKTriaog, ottbo Ig't] ^iyKTrov ^ du'^puwoig ccyu^ov, 
uuTog ocUTQV ccTTOCTTspoiv;, tcoii ovosig av ToXfJLy](TBiiv OUTS ryjv 
40 dtiCi^v TTjV osoiiCixcrfxevTjv Trapa^aivsiv, 'ZerKrT£V(rocg on ovk 
evo^og e<rTi ru eW^, ovr ecu crvvsidoog otUTog uvtu soyov 
eipyocarpcsvog roiourov fjcv, ov ^pviO'Sui ru vo^to' uvccyK-y] oe 
Tvig T£ OiKi^g vi>ca(r^oii TToiocc to dXvj^eg, avrou tb toZ cxXtj' 
^ovg, Kccv iA,yj o Tif/,uoyjcruv vf. uutcov ds tovtcov evsKX oi ts 
vo^oi, Kui oci oiufxocrioct Koci TO. TOf^icx, JC061 ui TTgopovjO'Sig, 
Koci TuXX oaroi yiverui ruv oiauv rov (povov evsna., ttoXv 

142. 1 dioi(pepovTcc ea-Tiv 7] e'sri roig uXXoig, on koci ocvto. toc -Trpoi- 
y[xaTOi, TTspi uv ol Kivovvoi, vreoi 7rX£i(rTou bctiv oo^ug y;- 
yvuo'icsar^ui' op'^cog fji&v yccp yvucrGevra, Tifjccooia. saTiv VTrep 
Tou ocoircvj'^evTog, (poveoc oe tov pc^ ocitiov ;|/?j!p/(7-^iji/a; af/,ocp- 
Ttoc jcui ocaB(2eioi. sig re Toug ^eovg xoci Toug vopcovg. x.oct 765 
ovK l'(rov ecTTi rov rs oiux-ovroc f/,v] op^ug '^ uiTiuo'uo'^oii koci 
5 upiocg tou; oiKoc(rTOig pcri opQug yvcovui. ij pcsu yccp tovtou at- 
Ttaorig ovx, 6%e; 4:vuv TeXog, aXX' eu VfjiTv e(rTi ytou t^ Sikv' 
Ti av vpcsTg fji,'^ op'^cog yvurs, toutoovk s(rTiu ^ottoi ocv 
avevsyzcov Tig ti^v aiTiav a7ToXv(raiTo. 

b . t.yca de, to avopsg, ov tvjv outtiv yvu^yiv £'xo> Trept 
Tfig aTToXoyiag, i^vwsp a KaTt^yopoi Trept Tvjg KaTvjyooiag. 

j ouToi yap TTjv ptev oico^iv £V(rel3nag evBTCcc (pa(ri ^ isroisTcrd'ai 

xai TOU QiKaiou, tvjv de Kar^yopiav aTrao'av 'TTETroivivTai 

1 avSpawoif TOU 0iov ayaSov 2 Out' av rhv S. T. SeloxifAas-fA-ivKV ^ atriag-^at 

■* [vuv] * owfj *■ 'niimm^^ai 

ejus vindex, tauiet), si lierus jus divinura Stephan. 

banianumqae reveieatur, abslinebit se iis Kav] Lege e superiori exemplo, oKKxt 

locis, quorum frequenlalione lex homici- te koX lav. Reisk. 

dis interdicit. Idem. 'Ev lifjuv la-Tt koX tn Six>)] Idem est ac 

'Aj/v£ij£(] Iiuo vero aytiva-n in faturo, si dixissel, aKKa to t£Xoj Iittiv h rn vfxi~ 

ob inseqaens atpi^irai. de hoc quidem TEga 4/ii(J>a. Idem. 

vix snpersit dabiutn ; at illud nondain 'AvenyKcav ti?] Sic dedi e snperiorL 

satis intelHgo, qui horoicida sola abslinen- exemplo, pro viilgari htyx'Jni tic. Idem. 
i lia a locis Tetilis ayvoj purjis fieri pnssit. 6'.Ei/a-E06i'a;] Ut Manes pereintiplacentur 

Idem. ultione de honiicida sumeuda. roZ imaiov] 

• AiioiUfA.aa-/Awv] IT. A£J(Ka<r//.£v*)V. OyTi» quo juri liumano satis fiat, saucienti jus 

• yaf tv TMffp»TouTowX»y«/ [p. 139,38.]. H. talionis. Idem. 120 ANTIOXlNTOr 

oicx.lSoX'yig svskoc xoa aurixTrjg' OTrep ccoikutoctov ecTi tuu ep 10 
ocv^^UTToig. Kxi ovK eXsy^ocvTsg, £i y ccdijcu, ^iKoclug jjls 
f^ovXovTcci rifycu^e7(r^ui' dxXoc oiu^ocXXovrsg, Kcci el f/,y]^sv 
uotKu, ^7i[/,ico(rui ycoii e^eXci(rai £K ri^g yrjg roair-^g. lyu Jg 
u^iu TTDC/iTov [xev TTBoi ccvTov Tov TTpayf^coiTog zpivec'^cm, KCU 
oi'y]yif]G'ci<r-7a,i sv Vf^tv rex. yBvot/,evo<, irocvra.' enraiTcc ttbdi tuv 

766 oiXXuu cov ovToi ^ KocTVjyoooua'iv, exv Vfjuv vioofj^evoig r, (^ouXv}- 
cro^cci ocvroXoyTiG-ucr-Joci. viyov^oci yoco f/,oi Tif^v;v ycoti u(pe- 15 
Xbiccv ccuroc oi(reiv, To7g os ycccTTjyopoig kcci ro7g STrvjpsoiFoucnv 
ocKTX^vrju' BTTSi TOi y£ Kcn csivov, 0) (xvoosg. 'iva. fycev s'^tJv av- 
TOig^ 6* Ti eyu tjoikouv tvjv ttoXiv t] sv XPpr^yia. tj sv aXXoig 
Ticriu, cx.'ziro(pvivoc(ri k,oh e^£XBy^cx,(nv ocvopa. re ex^pov ti{jlu- 
^7l(roia'uoii Koci tvjv ttoXiv u^eX7j(rcx.i, euravdoc fieu oude]g mru- 
TTore olog re eyevero ccvruu oure ^fn^ov cure pceyu eXey^oci 
ccSiZovvTix Tovoe TOV avopcc TO 73-Xrl^og to VfA,BT£pov' ev Ss 20 
TOUTM Tca dyuvi, (povoxj oicozovTeg, tcui tov voi/,ou ouTug 

767 eyovTog^ eig cuvto to Trpa-ypca KOiTTiyopetu, ^yixocvctiVToti btt 
sf^e Xoyovg \]jevoe7g (ruvTi9evTeg Kca oiocj^ccXXovTeg Toi elg t-^v 
iroXiv. Koci Tin jt^gj/ vroXei, gt pcev ccoiKeiToa, KocTTiyopiocv uv- 
Ti Tipcupiag cc7rove^ov(Tiv^ avToi os, u ttjv ttoXiv (puiriv 
ccoi}ce7(r^oii, ^tovtou Idia cx.^iov(ri Cizriv Xapc(3civeiv. kohtoi 
oiuroii ca icoiTvjyooioii oure x^9^'^°? cc^iUi outs uricTTeug, 
ouT£ yap OYj, ov ij TToXtg eXccpc^aveu ccv oiktjv ei ti rioiKTjTO, 25 

' xaTuyojne-ouiTjy 2 ehey^ag-iv 3 rovrov'i ih a^ioZfi 

TZv dvSfwoic] n. t5v Iv av&jM'aroi?, ri, To'vJe tov avSga] Id est, me, more tragi- 

rZv iraf av^^tuTToK;. H. Stephan. tSiv Iv corum. Idem. 
ov&faTroij. ScAi.ic. otrco; e;;^ovti;c] Id est, o'inaj Xiyovro;, 

KfUEirScu] Num, affoxf ivEcrSai ? Reisk. vel o'CroK; ayofivovro;. v,p, 145,31. quo- 

KaTi!yoj>)iroy5-(v] Melius KaTnyo^ova-iv, iiiodo autem praccipit el edicitlex? Ita 

Taylor. neinpe, Lis verbis eic alro to ir^ay/xa, xa- 

"iva fxh l^nv] Foret utiqne plauior oia- r-nyo^iiv. actorera oporterc in tractationc 
tio, si legeretur £i, iVa — ii, ubi loci — nt ipsius rei, de qua agitur, inauere, ad alie- 
tl cobieret cum o'o'j t' lyivETo. Verum ta- na iion evagari. Adversarii autem niei, 
men videor mihi observasse, post illas edicti bujus iramemores, accusatiooi suae 
diclioncs, Jeivcv, aut ^aufxaa-Tcv y om e'l'i), alieua admiscent, eaque falsa, quie ipsi 
cum deberet £i vel lav sequi, istas jiarti- cominenli sunt, de nescio quibus ausis 
culas omitti; orationem in illis Seivjv avEr*), meis in salutem reipublicK meaque in re- 
vel ^aviAc7tli iv i'r,, et siinilibus, ex poblica gesta invidiosis ciiminationibus 
abrupto sisti et inhiberi, et novam incipi iofamatum eunl. Idem. 
sententiam a pricmissis velut abscissam, Zwti&evt£c] Siibaudi aJroi aiiTcLf, vel 
ni in vehementia rairationis, aut stomacbi. oD; auroi iriivTiSlao-i. Idem. 
qnare satius fucrit, ut in re dubia, post Ti «if t«v ttoXiv] Subaudi ant ifjik aJi- 
* avSfEf punctum figi. Re/sk. xn/xara, aut ey,o] •ni'K^a.yfxitit. Idem. 

'Aaro<$»)va«ri] Num <{>_nva<ri simplex prae- Autoi Jl »] Malira ai/TOi J' Iv ai. Idem. 
•lat? Idem. nEPI TOY XOPEYTOT. 121 ;a, »/v £VTOiu-ja, Tvjv KUTviyopiocv woiSiTOii, ugre yocgiroi; oc^iov si- 
voci TYj TtToXei' ovre, og ng [oJ;c1 ccXXu Kocrviyoosl v} cc dtc^KSi 

£V TTOUyi^UTl TOlOVTCt), TJulG'TtlXTCCl dYjTrOV CCUTU U^IUTSOOV 
SO'TiV 71 a,7riCrTVl(ro(.l, eyu dS (T-XJcdOV STTiO'TCCfJLOU TYjV Vf/,ST£^0!.V 

yvufjiriv, on ovx, uv KotTa,']^vi(picr7i(r^s. out uv a7roi\jyj(pi,(T'i']cr^s 
ETepov Tivog svsyccc f/.uKXov vj otUTOu tou Ts-pocy^ccrog' tocutoc 
30 yocp Koct olytccioc koh ocrioc. up^of/,a,i oe svrev^sv. 

y . E'srsiov] ^opvjyog KccTecrru^Tjv eig QapyyiXicx. kcci 
i.XoL'xov HuvTOixXsoc oi^xaKocXcv xoii KeKDOTTida. (pvXvjv iroog 7GS 

TVl Sl^UVTOV, TOUTBOTTl TV 'E|0£%S'7jVo<5 £%0p7J')/0U!/ COg OCplCTTCK, 

£GVvoii/^7iv ycoci oiKociorarcc, xui ttdutov y.^v diOU(ncaXeioVj vi 
7}v eTnrfiasiorarov rrjg IfXTig otKiocg, icccTe(r}C6vcc(Tu, ev uTrep 
Koii Aiovv(rtoig ^oT£ B^ODVjyovv ioiooccrKQv' BTTBiroc Tcv %opov 
35 (TVVBXe^cc cog sdvvapivjv ocpicrra, ovrs ^7if/,iCf)a'a,g ovobvoc ovre 
svs^v^cc (31a, cpepcov out ccTu-s^^ccvofievog ouoevi, a,XX, ugTre^ 
oiv viOiO'Tcc KCCI eTnTYjoeiOTOiTOi ufA,(pcT£POig eyiyvsTO, syco 
f/,sv eKsXeuov aui viyo\)f/,yiv , ol o ' SKOvTsg Koci (oouXoiJCSvoi 7G9 
B7refA,7rov. "^sTrei os tjicovoI TTcuosg^ TrpuTov f/,ev f/,oi of.a-yoXioc 
i)V TTocpeTvai koci s7rifA>sXs7(r9ui' BTuy/a,^^ y^P z^o; TrpocypcK- 
Tcc QVTDC TTPog "^ ApicTTi&ovu icdi ^iXiVov, oc syu "srspt 'TTOXXOU ' Deest?». 2 Deest 0T6. 3 IwEiSn * 'Apio-Taiv* Tloiiirai] Imo vero TroioZvrai. ut paulo 
ante fxr,^avZvTai. Ejusinodi eiiini criinina 
noil accusant, quorum pcenas respublica, 
ut vere Isesa, iiierito suaieret. cujnsmodi 
oriniina si accusarentur, deberet utique 
resp. accusatoribus gratiaiu, utpote per 
quos solos stetisset, ut respublica injuri- 
arum acceptarum poenas a reis repeteret. 
Idem. 

Oix aXXa] Dele oiit. Taylor. Parti- 
culani inOtiautem, quae delenda est, ut 
sententiss repugnans, uncis inclusi. Reisk. 
F. leg. ojTicow. 

02t' av a'sroNf-JufJiVjifl-flE] Ma'.im oiJt' aZ 
a-7ro4->i<f>. Reisk. 

y .'Eiiiilh )(Ofriyi^ — ] Vid. Mears. Graec. 
Fer. 1. iv. p. l-t8. v. ©apynXia. 

'Epej^Si'Si] rr. 'Eps^j^QuiSt. OZrw; o\iya> 
IVrspov 'Ep£j(^&>)i'Soc. H. Stephan. 

Tout' Is-ti t? 'Egsp^&ntSt] Ancloris ipsi- 
us, an scholiastse sint haec quataor voca- 
bala, in dubio relinqnam. Reisk. 

'Ev oiTTif xai] Coliaer^t cum IJi'Jttjrxov tov 
X,ofov. ubi etiam jam antea cborum pueri- 
lem erndiendum curaveram. Idem. 

Kai Aiovyy-ioi;] Interpone ore. Taylor. 'E^o^fiyovv] Aiil ^o^fiyZv leg. videtur, 
aut oTE AiOT. t^opriyovv. cum cbovegi partes 
in LibcralibHs agereni. Aut deiiique leg. 
xaratrxeva-Ta^. Reisk. 

<l>ipa.'v] Imo vero a.<pai^Zv. nemini pi- 
gnora per vim eripiens, nam i'dyjufa ^jpsiv 
est pignora afferre. quod ab liujus loci 
sententia est alieniini. Idem. 

'A|ti<}):T£pci;] Mibique, parentibusque 
liberoium saltare docendorum. Idem. 

'ExIxeuov] Scil. '!J7£|0cin'£iv tou; waTSa; 
w^ecl,u£, p^ajtv Toy StSas-KEs-Sai. Idem. 

'Hyovf/.m~\ Nuni v<^r,yovy.r,v, aut I^iij/oujMdv. 
Au veteres, Antiphontei sevi homines, 
simplici hoc verbo utebaiitur pro compo- 
sito. quicqnid ejus est, .sententia verbi 
ba;c est : prascipiebam, quo loci liberi 
millendi essent, quo tempore, et quo cum 
apparatu. Idem. 

ITeji ttoXXou Ittoioujuhv] Cobasret cum 
airoh'i^ai. permagni faciebam, niultumque 
meareferebat, senatum populumque Atlie- 
niensem de rebus Aristiouis atque Fbilini 
vera diligenterque a ine doceri, qui me id 
factunim promisissem. Idem. 122 ANTIOnNTOI e7roiouf/,7]v, eTretdTjTreo SKrviyyetXa,, op^cog kou ^iKUiag 40 
ocTiroQeT^oii rt? f^ovXvi tcdci Tol'g ocXXoig ^A^vivocioig, lyu fjcev 
ovu Tourotg wooas.Txov rov vow' Jcoireo'T'yia'ix os BTnuiXuG-Qon, 
e» Ti asoi rca %oo^', (Puvo(rrpciTov, otj^otviv fA,sv rouruvi rtov 
oiuKovToov, zvjoeo'Ti^v IfjbccUTOu, u lyu oeocoKo. r^v ^vyoc- 
Tspoc, Koii ri^Jovv oiVTov oi^icTTa. e7rifjLsXeT(T^(x,i' en Ss Trpog 
rovTu Quo auo^ccg, tov fjulv '''E^e-x^vjl'^og 'Af^vviccv^ ov uvroi ol 
(puXsroci STlivjcpia-avTO (rvXXsysiv kou I'mfJLBXsliiQcx.i r^g cpuXyig 143. 1 
ezcxa-TOTS, dozouvTo, ^^v]<rTov Sipoct, tov ^ erspov r^jg Ks- 
K^OTTidog, og-uTsp eKoc(rroTe sl'u^e tuvtviv t?jv (pvXvjv cuXXe- 

770 ysiv' iTi OB Tera^Tov ^Ixitsnirov, u TrpccrsTS'irixKTo cove7(r^ui 
Tcoci avoiXi(nceiv ~ el r; (ppci^oi ^i^oicncocXog ^ aXXog rig tov- 
Tuv, oTTug ctpKTTcc •x^.op'riyoTvTO ol 'TToti^sg Koc) uvi^evog ev^seTg 
eitv oioc T7JV ef^Tjv aa-xoXicxAf . xa-jgfirriyxsi ^ev -^ 'xppyiy^ot.b 
ouTca. Kcn TovTcov £1 Ti \\jsuoofJioci 7rDO(poc(r£ug evsicoi, £^e(rTi 
Tu noiTTiyo^u '^' e^eX£y^oii £v Tcp vctts^u Xoyw ti av {^ov- 
Xrjrui bittbTv, ^ £7T£i toi ovTCog 6%Si, u KV^DBg' uroXXo) tuv 

' I \ \ r ' <K, ■ / 

7re^t£CrTCi)TUV TOUTUV TM fJL£V TTOOiypcCCTCX, TCCUTCC TrOiVTCC 

771 ocycpiQcag bwig'tuvtoci, kui tou o^kcotov (XJCouov(ri, jccc) 5^0) 
TT^oa-e^oua-i tov vovv octtoc £yco ^ocTroxpivof^oci' olg lyu eQov- ' t'TTliih iiafhyyiiKa 0,T1 xaSfs-TJixEi 
• aTroK^ivai/xai ixiy^a * lw£( TOJOUTWf 'E>f.»I(f>lV*VTO <rt;XXEy£(v] Scll. TcLf WOlSctt 

Tou; JiJapj^na-o^Evouf. paiilo post dicit eo- 
dem seiisu a-vWiyuv rhv vpt/X^y, id est, tou? 
waiSflf T?f <})yX?f. Idem. 

TirapTcv] 17. tji'tov. H. Stephan. ts- 
raprov bene liabet. Veruin lapsus ille est 
in calculando. quatnor utique cbori in- 
spectores ennmerat Antipho, quorum pri- 
rans est gener defensoris, Phanostratus, 
secundns Amynias e triba Erecbtbeide, 
terlius e tribu Cecropide, cujas viri iio- 
men reticetur, quartus deiiique liic Pbi- 
lippas. Possit quoque quintus addi e 
p. 121.9. Paiitacles, veruni is inagisler 
chori crat, non inspector, b. e, Pantacles 
hoc nnum agebat, ut pueros paellasque 
saltare doceret. reliqui operam dabaut, nt 
dorendis prsesto assent omnia necessaria. 
Reise. 

Tjf TowTODv] Ttf designat Phanostratam 
et Amyniam et tertium, cojus nomen re- 
ticetur. Idem. 

XoptjyorvTo] Sic emendarunt .Scaliger et 
Stepbarjus Aldinx vilium ;, 3j»;yo~vTo. quo 
initruerenlar pueri vestibus, ornatuque et apparatu reliqao. IdEiM. 

Mev h p^opny.] Adde ouv. Idem. 

*E7riWavTai] Causara allegat, cnr pro- 
babile debeat esse, vera se dicere, minus 
probabile, se mentiri. Circumstant enim 
hoc judicium multi, qui rem oninem probe 
tenent. Apud hos ego existiraationem 
viri honesti, sanctique et religiosi tueri 
modis omnibus contendo. Verendnm ita- 
que sit, ne, si mtntiar, his, qui facile et 
statim frandem sint agnituri, ut rei gestae 
conscii, improbus et sceleratus, et reli- 
gionis coutemptor, jurisque juraudi viola- 
tor videar. id quod modis omnibus prse- 
cavebo. Idem. 

Tou ofXiUTOu aKOLiovct] Junge quae male 
disjnncta [o^Kta tov] sunt et lege o^nanov. 
Est enim c^xiut);; ille qui ad jasjurandum 
adigit, et ea voce usus est Xenoph. 
Hellen. [vi. 5. 3.] Palmer. Audiunt et 
scribam verba mihi nieisque testibus prae- 
euntem juris jurandi a nobis dicendi, et 
nos ilia verba rocitantcs islumque ducem 
sequenles. id est, audiunt nos jurantes. 
Keisr. nEPI TOT XOPETTOT. 123 

10 XofjtTjV oiv i^oKeTv auTog rs evoozog sTvut, kmi vfxocg rocXvi^vi 
Xiyuv 7rB7(rix.i ccTiro^TjCpta-oia-^Dii fjcov. Trpcorov f/,ev ouv utto- 
oei^co UfjiTv, OTi OUT IzsKsvcroc tqv iroiiocc iriuv ro (pixpf^ccicou 
OUT '^vccyKcto'oi CUT ^ iocaTca, ovre ijoipvjv or sTirisv. Koct ov 
TOVTou svsxoc ToiVTCi (r(po^oc Xiyu, ug I^olvtov e^w aiTiocg 
KoiTUCTT'^a-u^ ersoov Ss rivoe. elg ocItiocv ocyxyu' ov ovitcx, 
eyuys' TrXvjv ys r^g TV^vig, tittsd, oi^ai, koci ocXXoig ttoK- 
Aotg avbown'Oiv curia, ecrriv ccTro-joiveiV tjv out ccv eyco our 

!•> oiAAog ovoeig oicg r a.v nvj UTToo'rosxyoct f/,v] ov ysvsC'joci »jv- 
rtvoi osi s7ca(Tr(jo. 

MAPTYPES. 772 

^'. M£f/,oi^Tvpv]Toct fxev ovv, u av^^sg, "zire^i rov Tr^ocypioc- 
rog u lyco vfzTv U7reo"%Ojtfc'>;y l^ uvreav oe rovrtov %^>j o"jco- 
weTv oc re ovroi ^lu^ocruvro kocI cc eyu^ Trore^oi ocXTj^Bcrs^oc 
icai suopKorepu. hu^oa-ocvro ^^e ovroi f/,Bv oe.srox.re'ivoci ^6 
Aiooorou (3ovX£V(ravrcx, ^rov 9ccvocrov, lyco oe po^ ocnro-nrei- 

20 voci, fjivirB %e/^)t '^apxijisvog uTjra l3ovXsv(Tug. cclriuvroci oe 
ovroi fj(,ev ex. rovruv, cog ovrog KeXev(reie 'jrieiv rov ttcciooc ro 
(pDcpfjiocKov 7] '^vccyzoco'ev ^ e^coTcev' eyco de 12, otvrcov rovruv 
uv airicovroci ovroi a,Ttro(pcx,vu^ on ovtc evo^og eipci. oure yoc^ 
eiceXevcroc ovr e^coKoc our '^vciyKoccrcc' xoci en Tr^oo'Ti^vipci 
ccvroTg, on ov TTocpeyevo^yiv Trlvovri. Koci ei (potctv ocoiicsTv 773 

6t Tig BKeXeva-ev, eyco ovx. cc^ikco' ov yocp exeXeva-oc. aoci 
ei (pocciv cc^iiceTv ei t/^' yivaryxoccrev^ eyco ovk ocdizco' ov yap 

25 Tjvocyicoia-oc. zcci ei rov oovroc ro (pocppcocKov (pot(Tiv ociriov ei- 
vui, eyco ova ocl'nog' ov yocp e^coKoc. oclrioc(Toc(r9ui pcev ovv 
Kui Kocroc^eiXTua-Qoci e^e(Tri rco jSovXopievco' ocvrog yocp exu- 

' eiatixa jtat ovn * Se] yaj 3 tov] avTw * apa/xivoy fJtrtn ^ovMvrai 

* Desniit fi Tif aJixeiV. 

"eSoix*, Kai oilre] Dele mediam voceui, in forliiiiaiii. Ideji. 
ut e fine priinae perperam ileratam. Aut S'. oJtoi] Adveisarii iiiei. Idem. 
lege Ktti oiiJe. Idem. Tlorepoi] Subaudi haiixojMno sive e 

2<})oSpa] Nuni ointa a-'^oSpa. tanta cum prremissis, sive ex insequeiitibus. Idem. 
coutentione. aut adde SiaTEivo/wEvo;. Idem. AioJotov] Paer est veneno iiitereiutus, 

nxriv ye T^c Tuj^»j] Potest hoc referri, cujus iioiuicidii causa liic agitur. Idem. 
sive ad Evsxa ptsraissum, at sit sententia, BouXEutravri] n. QovXevs-avra.. H. Ste- 

aWa ToZ-ra \iyaj tvixa tS; rv^iig. lisec eo phan. 

dico, quo vim fortuna; demonstrciu, quail- 'Eya; Jl] ScW. hufxeir a fji,nv. Reisk. 
ta sit. sive potius ad 'inpov, in alium Outo? keXeuVeie] Plianostialus, gener 

qucmpiam culpam conferain, praeterquain aieus. Idem. 124 ANTIOONTOE 

(TTog ^ TOVTou KDixTe?. yevscT^ui fjLiVTOi rot, fjbvj yevof/,ivoi, kocI 
aoiTceTv rov f/.7j cx.oix,ouvtu, ovx, sv roTg tovtuu Xoyoig ^yov- 
fjLMi elvoii, ccXK ev ru oircuiu aoci ev tu ccXvid'sT. ottqcoc f^su 
yoip Xa^poi TrpaTTsrui aai btti ^ocvoctui fjovX&v^svroi, cov 
jwi? e*Vi f^ccprupeg, ccvccyxv] TTspi ruv toioutuv zz, ccvrcov tuv 
Xoyccv TUV '" re tod tcuTyjyopou kui rou UTroKoivo^svov rifjv 30 
diocyvuo'iv 'srois'i'a'^oit ycut d'rjpsvstv kch gxtrt (r[/,ix.pov uttovosTv 
TDc Xeyo[/,eva, kui emociovrug y.ccXXov yj <Toc(pcx, eioorocg iJ/tj- 
(pi^scr^oci "Zirspl tuv Tsroocyf/^uTcoV ottov os ttoutov fxsv ocvTot 
ot KocTVjyopoi ofA,oXoyov<Ti fjCTj s>c 7rpovoicx.g fjivid £K 7rupc)i(rK6V7}g 
774 ysvs<r9oii TQV ^ocvoltov tu ttociqi, ZTrziToc TO, TTOcz'xP&VTcx, (poc- 
VBpug UTTOCVTOC TTOUX^V^OCi X.IXI SVOCVTtOV y.ocoTvpuv TToXXcov, 
aoit ocvopuv aca TTOiiouv, kcci Ixsv^spcov zcci oovXcov, e^ uv- 35 
'Trep xat, e; Ttg ti tioikyiKS, (pocvepuTccTog ocv sitj, kcci, £t Tig fxyj ocoiKovvTcc oiiTiUTO, ^ccXkttcx, e^eXsy^oiTO. 

6. APiou ev^vf^rj'^vivcci^ u oivopsg^ ocfji,(poTspa. kch TTig 
yvcoficvig tuv ocvtioikuv ycoci oiu tpottu sp^ovTui ett* to, TTpa.- 
yf^ccTOi. g(? ccp^i^g yap ovosv o/jcoiug cvTOi re Trpog efjie 
TTpocTTOUcri KOii syu TToog TovTcug. sXere f/,sv yocp <PiXoy.poc- 
TTjg 0UT0(ri oivotf^ocg sig t^v viXtocycviv tv^v tuv ^S(rf/,o^eTuv, 

' TOUT! 2 Deesl te. ^ si' rif hSUns-c 

ToiIto xgttTBi'] Iruo veio toutou n^arBi. 15. dixerat accasatores jarafosasseveras- 
uiinsquisque bocin potestale habul. Idem, se, Diodotuin a reo perenitum esse iieco 

'Ev t» Sixal-j) xal aXiiflcT] Id esl, Iv rn prarnedilata. Quomodo isl<rc repngnan- 

aX>i&£i» T? iiiutiai; [vel vTTo hxaiaiv aiB^ai- tia liis inter se coDciliabiiniis ? Idem. 
w<wv] xpiSciVi). vel iv TB Jixaict xpiVfi t?; Ta Trfaj^&Evra] Subaudiri possit e pric- 

aXuS-Ei'a:. [Absnrda et repugnans dictio, lit missis o/xo'KoyoZiri , ut ra Trpap^SlvTa sint 

facta fjanl ea, qua; nunquaiu facta sint, accusativi: veruni videntur Iii poliiis no- 

esse penes Tcquuin et veruin. Nulla est minativi esse, quod si vernm est, deerit 

in natura reium vis, qua? id erticere valeat. <^a.ivira.i. Idem. 

Orator perplexa oratione aduinbravit ma- £. T?; yvui/xti;] Imo vero t^v yiifxr.^, aut 

gis, quam expressit, veram sententiam, aliquid deest. e. c. to irxoXiov vel to aroTro? 

quae liaec est : ut vere facta sint ea, qu.-e t?j yvd/Ari;. Idem. 

negenlur esse, et ut vere sons is sit, qui *(XoxpaT»ij] Philocrales liic frater eiat 

se verbis insontem gerat, id non a cnjus- pueri veneno sublati. Idem. 
qnarn pru'dicatione, sed ab a?quilate el 'HXiaxnv] F. 'HXiai'av. Taylor. Miror 

veritalis cvidentia doceri. /h /4cc£ss.«(/ sua iiisolentiam vocabuli, quod quaniquani 

Aiitiph.'j Idem. non inlelligo, tamen non daninabo, sed i»l 

'Ottov JjJ Deest huic periodo posterius in re ancipiti el non salis perspccta, ani- 
mcnibiura, seu apociosis. prius L'liirn, seu plius pronunliabo. Bene si habet, tan- 
protasis, linitur in iiiis /xaUs-ra i^i'Kiyxjit- tundem sij^nilicabil, afque iiXiatrij, id esl, 
TO. membri defii-irnlis ban fcrme fuorit abfoiirfA.1; xal crivolo;, l(icus, ubi conveni- 
sentenlia : hraZ^a paJiov axpi^i; SiaytZvai lur, congressus, conventus, verbo curia. 
xai 4,D<})tVej-9ai. vel, IvTaUSa oixETj Jtr £ixa- Solaria talia ffidilicia fuissc medio ajvo 
^svraf, aXXa xai fxaXa a-atpS!;; l^ia-ri •vf-JKfi- api>ellatH, item basilicas, notum est: ve- 
^jiT^ai. Idf.w. rum neutruni Jiornni ivvo Antiphontec* 

Mi; ix TTjotiia;] Atqui pauloanle, p. 123. convcnit. Reisk. nEPI TOT XOPETTOr. 125 40 TV ^If^spoi, ^ 'TTocig l^6(pspsT0, oTi a,deX(pov oturau ccTTotCTBi- 
vxif/,1 eyu Iv tu %op<w, (pot,p^a.y(,ov ocvuy}ca,(rug 'ttisI'v. zttbiov} 
^ (5'e ourog tccut sXsysv, (x.va,^cx.g eyco ug to oiztxcTTi^piov ro7g lib 
avToTg hycoLdToug sXe^oc, oti tov fxh vof^ov ou oiyccciov ou 
'srpoxcc^via-Qcci ei '^iXozpxTVjg KocTVjyopuv koo, oiocpockXuv eig 
TO ^iKUCTTipiov, ^bXXovtuv ecrscT^oci fjiot ocycovuv TT^og A^i- 
(TtIccvoc Koa (^iXTvov uvpiov tvi ^ ev*?, uvTrep svsycoc Tovg Xo- 
144.iyovg TOVTOvg Xsyst' a, fxevrot uitiuto koci otccpc/JXXoi, pot- 
^lug e^eXsyx^V^^oiTo T^euoofjisvog. eicr] yccp ol (TvvsiooTsg 
•^oXXol, Ku] eXsu^epoi jcul ^ovXoi, y.ou vsuTspoi '' koci Tr^ec- 
GuTSooi, (rvfjCTTDcvTig TrXsiovg 7; TtrevTVjicovTcif ot Toug ts Xoyoug 776 
TOvg Xex^^vTOig Trepi TVjg TTOCTBcag tov (puofJLocKou aui toj 

•WpOC/PeVTO, >CCCl TCX, XsyOf/.SVOC TTOiVTOC TjTTlO'TOl.VTO. "iCOti BlTcTOU 

■ 5 re TocvToc sv ru ^i-icoccTTmico, koci 7rpouKocXovf/,r,v uvtov suuvg 
TOTS, ycoii uO^ig tyi vcTspotioc ev ToTg uvTol'g ciy.oi(rToiig, icdh 
ievoci ByceXevov Xocf^ovToc fjcccpTvpcug o7iro(Tovg QovXoito sTtTk 
T0\}g TTxpuycVOfievovg, Xeycov avTu ovo^otTi sKoiCTTov, tov- 

1 Deesl Ji. ^ Iw 3 Desant xai -rtfi^Bint^oi, 'Ev tm X^f^] ^" ccEtu paerornm, qui 
coiivenissent, quo saltare discerent. Idem. 

'E-arEfSij ot/To?] Interpone ant S' ant ovv. 
voc. oStoj designator Pliilocrates. Idem. 

ToT^ajToI? SiKctc-ra";] Ad quos Philocra- 
tesmeistacriminaliotieinfamaverat. Idem. 

Tov fxiv vi[ji.ov~\ Ex hoc male sano el 
exnlcerato loco nihil nunc (luidein cflicio 
melius, quain istud : to fA.ho'Ko'v, ou Sixaiov, 
oiiJe w^oa-nnov 'oroiiC <tiK. universe, non ex 
aequo, neque civiliter atque honeste Phi- 
locratera agere, qui me turn caliimniis im- 
petat, cum certanien mihi posluro die in- 
stet — .Idem. 

Ailjtoy tS Evvjj] Detrabe alternm ». Tay- 
lor. Imo vero av^ioy no,] rn hn. in cra- 
stinutn diem, atque postcrastinum, h. e. 
diem tertium. Harpocr. v. xai s;; mv, to 
tif TpiTijv Xlyot/fl-j. videtnr bic defensor, 
quomodocunque fuit appellalUs, id enini 
ignoramus, altero die Arislonem, vel Ari- 
stionem, altero Pbilinum accusare volu- 
isse, duabus sincrnlarihus aclionibus. id 
quod etium e p. 130. 6. paret. Reisk. 

'^ilvTTEf £V£xa] Quorum in favoreni et 
graliam, ut eos liac interpeilatione foren- 
sis aclionis e discrimine eriperet, quod 
ipsis ab hoc defensore imminebat. Idem. 

AoillXoi] n. JouXoi, xal TTcitrBvTl^oi, xal 
vttoT. H. .Stephan. Post SouXof deesse 
tai Tt^is-^ine^et recle admonoil Steplianus. avrmv ove/xaa-Tt Reisk. 

J.ifx'rravTBi;^ Lege ol a-ifAVMni;. Idem. 

Ta XByo/ji.iva'] Quid hoc sibi velit, post 
ilia modo praeinissa touj Xoyoy; toii? Ae- 
yPivraQ, non video. Aul ergo delenda 
sunt ilia Iria vocabala, Koi to, 'Keyifxim, 
aut loco postremi legenduia yevo/xiva.. dif- 
ferunt aulem ra, iiT^ctypivrti. et Ta yivofxiya, 
quodammodo. Ilia sunt ea, quas de in- 
dustria, certo consilio geruntur, ha2c qu:e 
fortuito eveniunt. v. p. l!26. 3. Idem. 

Aiy-jiv avrS ov6y.a,Ti ixayrov toutojc, 
IgftJTav lxl)/j^£(v] n. Xiymv avria, Imfxa.- 
Tt EstacTTiv, TouTCi;? ipoiTav, iXsy)(£iv. H. 
Stephan. Emendavi, Xiyaiv avrZv ovofxa- 
in'i 'ixaa-TCV, toutoi/? isajrav, i'Kty)(eiv. Co- 
hajret xiyoov cum IxeXewv ; csim quo eo- 
dem etiam asyndetum rourovg k^anZv [pro 
nai -Tourovq if.'] cohaeret. hortabar eum, ut, 
una cum comitibus quam plurimis, qui 
testes ipsi forent, adiret ad eos, qui fu- 
nesto iili evento inlerfuissent, quorum ei 
cujusque nomen edebam. Hos ut inter- 
rogaret et argueret, hortabar. [Asyndeton 
hoc sit, an hi infinitivi IgwTav, Ixiyp^Eiv, 
arete sint cum TrpoiixaXou^iiv versu 14. co- 
pulaudi, sic, ut interjecta pro inscrtis ha- 
beantur, ad hunc raoduin (xai I'ivai Ixe- 

XEUOV EX«S-TOV) TOUTOu; IgaJTttV, ihiyy^iiv, 

[soil. Tf^ol'Ao.'Kovy.m] id in medio rclinquam. 
In Access, ad sua Antiph~l Reisk. 126 ANTIOnNTOS 

Toug spuTotv x,a,i sXsyx^^^^ "^oug fJih eXev^epovg cag ^o'^ roug 
eXev^s^oug, o\ <r(puv hsiox, Kut rou ^ijicciov e(poa^ov uv ra- 

777 Xvi^vi K.OH ra yevof/^eva, rovg <Je ^ovXovg^ el f>csv ccvru spu- 
ruvTi rctXyi^ri doycolsv Xsyziv, el §e fx.7J, ^eToifxog ei'^v h^ovixi 10 
PoiO'cuvi^eiv '■'rovg re IfjiocuTov Trccvrug, kcc) e'l rivccg ruv 
aXXoTpiuv KeXevoi, cofJLoXoyow Tretcag tov ^ecTTTorviv Trocpa.- 
oucreiv uvru (Suo'uvi^eiv r^oixrco ovroiu ^ovXoiro. y-oci tocutoc 

778 Sf/,ou -sr^oicoiXoufjLevou zcci XeyovTog Iv ru ^iKdcrTmiu, ou 
Kcti oiVTot 01 oi}coc(rToci Koci erepoi laicorcci 'sroXXoi iJLccpTupeg 


ijtrav, ouTe Tore 'Tru^ax^Vf^i^ ovre ua-repov ev 'Travrt rca 
X^ovu oudsTrojTTOTB Yi^eX7](rav eX^eTv Itt) tovto to ^ikcciov, bu 19 f^ it eidoreg on ouk ecu rovroig ycxr sfjcou eXey^og eyivero ovTog, 
uXX sf^oi KUTa rovTCdv on ovdev ^ikociov ou J' ccXviQeg vinuvTO. 15 

J". h,7ri(rTX(rU£ de, co avdpeg, on at ocvocynui ccvnxi 
tfTX^^oTarat Koci f/^syia-rcct elcri tuv ev uv^puTroig, ytcc) 
^^^yX°'' ^^ rouruv <roc(pe(TTccrot Kcci TtKn'orocToi, tts^I to\) 
oiKOiiou, oTxrou elev Ixev^e^ot fjuev 'sroXXo\ ol cruvei^oTeg, etev 
ce dovXor y,cn e^eiyj [jceu roug eXev^spoug opycoig koc] Tricrrea-iv 
otvocyKuCeiv, a. roTg eXevQepoig ueyi(noc tcoct Trepl 'srXei(rTo\j 
cCTTtv, ec,eivj OB rovg ocvXovg Breoccig ocvocyxaig, v(p cav koh 

• Deest Hai. » erct/xoi a-raXiv * Desunt tou? t£- - - - Qaa-a\[^uv. 

* ffavTi pfpcvsn aiSe'croTE 

2<J>£v f»£Xfl] Videtur airlv iiiterpoDen- pluriinis hie eorundem mos, repente ab 

duDi esse, quorum quisque suimet ipsius iiifinitivo ad optativuni tratiseiindi. Ve- 

caasa ultro verain esset dicturus, quo et rum ipse quisque lector tacita metite h. I. 

▼ iri houesti, veritatistudentis.famam tue- subjicietde suo.xai EXfj^ov «uTiw, cVt etoijuoi 

retur, et se a coinmunione sceleris purga- ara~iv. et pr.xterea auclor ei [Pliilocrati] 

ret, et insonteni in crimen immeritom ad- ego eram de hoc, illos, qui rei gestje in- 

duci nc pateretur, neque committeret, terfuissent, ad quos ego soil, euin able- 

pertinacia silenlii sui, ut dnris et civi gabam, paratos stare ad tradendum man- 

bono indenoris modis ad coiifessionein cipia, quemque sua, ad veri per tormenta 

veri adigeretur ipse. Idem. (luxsitionem. Reisk. 

Tou Jijcaioy] Quoniam rera, quacunque 'ev wavTi] Interpone aut praepone arti- 

"1 re, dicere jus et fas est, etiamsi ta pro ci;ium rS. Idem. 

tua virili parte ex ilia tua vcracitate iie- 7'. e7£» U JoDXoi] IVIaiim eTev Je Ka\ JoJXoi. 

que cniolumcnlum, neque damnum ullum Idem. 

privatum refiras. Idem. "Ofitoif xai wio-TEo-iv] DitFerunt ergo ha;c 

Asytiv] Post \iytw, deficit, Atlicorum seciini. Antehac equidem promiscue usur- 

more omissuni, a lectore qnoque tacita pari opiiiatiis cram. Qui ergo dillerunt? 

>p.siMS cngitaliono subjiciendum, ion av- Num wiVti; est (nam de o'«;ti!, re nola, nil 

ToLf sav, xtt! jM^i ga<ra*ii;E(y. Idem. altinet comniemorare) albrmatio, aut in- 

'Etoi^oi a-rarEv] L. eto(|WO,- Ew. v.p.l27. (itiatio rei gest.-r, aut sponsio faciendee, 

7. Taylor. Non videtur mihi quidcm hie simplex, sine formula jiirandi, h. e. sine 

^liquid deessc. nota eniiii est lia-c illortim obtestatione deorum, el sine diris, tantnn- 

vclustiorum Atlicorum in loqucndo brtvi- deni aucloritale valens in foro, atque jus- 

tas et Terborum [larsininnia , ijolus item juraiidum ipsura. Idem. 

**f, cxemplisquc possit approbari qiiam- 'Avayitaitj Post avayjtaii aut subaudien- nEPI TOY XOPETTOT. 127 

TUi TocXTjQn Ksysiv. ^ yap 'jrocpouca, uvocyKT] e>ccccrru kt^^- 
DOTSooc, ecTTi TTig fA.ekAQU(T'/ig £(re(r-JUi. eig Tiruv roivvv eyca 
TTPOUKocXscrocf^Tiv TouToug, Kui l^ cov ye XPV ccv'^outtov ovtoc 779 
raXTj^Yl y,ou to, oikocioc Tnjv^dvso'^ut, e^vjv ccuToTg ttuv^o,- 
ve<r^ai, tcul 7rD0(pcx.(rtg ovosfjcicc urrsXeiTTSTo. koci eyca fxsv o 
T7JV aiTioiv e'xj^v jcui xoikuv, cog ouroi (pucrtv, eroifjLog tju 

25 ccuTOig Kccr efA,ciUTOij TTc^pe^eiv eXey/pv rov oncoiioTocTOV' ol 
onTicofjievoi Koci (pcccTKovreg cx,drfce7cr^oii uvroi 7i(rotv ol own 
e^eXovreg eXey^etu ei rt riotxovvTo. aai, ei fjcev eyco tovtcov 
"zsrpoicaXovf/^evcov fjLVJ r^eXri(Toc rovg TruDocyevofJcevovg ccTrocp'*?- 
voci, vi d'spocTTovTocg e^aiTOV(ri fxv] rj^eXov eKdidovcci, ^ ocXXtjv 
riva, 7raoicX7;a'iv e(pevyov, uvtoc ocv tocutoc fjueytcTTOi Texfj^Yipioc 

30 KXT efjcou eTTOiovvro on aXvidvig ^v vj utricc' e7re\ d Ifjcou 
TTDOKuXov^evou ouTOi vKTCiv 01 (peuyovTeg rov eXeyyov^ e^oi 
oyiTVov aizaiov ycocra, toutoov to ocvto tovto Te}Cf/,miov yeve- 
(T^oci oTi ovx, ocXyj^rig 7]v v] ociTioc i]v airicovroci kcct efiou. 

^ . tLTuricrrcif^cui oe xoci Tocoe, co avofeg, on ei jttef rov- 
Toig efjiov KocTei/.ocoTVpouv oi ^ocprupeg ot, 'TTocpocyevo^evoti^ av- 
ro7g av Touroig icrx^POTccroig e^poovTO Koci iirKrnv ravrviu 
<rc}i(p£(TTCiTYjV wsre(puivov, rovg fjuupruoocg rovg Kocra[/,ocprv- 

35 povvrag' rcov ocutcov oe tovtcov ^ocprvgovvTonv, a, fjuev eyu 780 
Xeyco, ciXvi^Tj eivoci, oc oe ovtoi Xeyovcnv, ovjc ccXvj^vj, ToTg' 

fJCeV fJiOCpTlXTl TOtg fjUXOTVpOVO'lV OCTTiCTTUV VfJLKg ^L^UG'KOVCri^ 
• oMaytm £V EKas-Tai ' a'ito'^r.viti S'fpawoVTaf, n ' Karafjcafrvfoivran 

dum est e praeinissis avayna^uv, aut deesl /xivoi not <f>a.a-KnrEs ahxua^ai. Idem. 
verbaui xaraXafx.^a.niv, aat simile quod- '£|?v] Id est, Ik rovrm l^nv Bfxov y% IVe- 

piain aliad. Idem. xa. Idem. 

Ka-rsiTroyTe;] Scil. iai/T«v, aut t£v Je- 'A7ro<})_^vai] Nomina eorum edere. IkJj- 

o-TToTiv, ubi ea de scmet ipsis aut de Leris Jo'vai, corpora ipsa tradere. Idem. 
iiidicariiit, ob quae postmodum iiex ipsis {'. \<T-)(yi'i-ra.-v<ni\ Aat adde, ant subaudi 

esset inevilabilis meluenda, sive a seve- saltiiii TSx^Kpioi?. Idem. 
ritate legnm scelera punientium, sive ab Taiv aurSv 5e toutojv] Non coherent is la 

ultione dominoram. Idem. duo toii alrZv et tovtoiv inter se, sed 

TS; fjisWoia-r,; ivurQat] Scil. avayxr,^ prius quidem com xaTa/uafTupoi/VTaJV co- 

inetns prajsens, mortis e tormentis prac- lia;ret, posterius aatem regitur ab hoc 

sentibus anferendw, snperat et obscurat, ipso xara^itapT. illud redit ad testes, ad 

animoqne expellit inetum fatnri sopplicii. quos defensor Philocratem ablegarerat. 

Qui enim servus adversns hernm aliquid boc autem redit ad Philocratem ejusqae 

prodidisset, ei verendura erat, ne herns consortes; nt sententia sit: cum anlem 

postmodum id crnciatibns dirissimis et testes mei iidein et adversus hos, Pbilo- 

extremo adeo supplicio ultnm iret. Idem, cralem eiqiie addictos, el pro me lesten- 

TeuTot/;] Philocratem et ejus consortes. lur. Idem. 
paalo post hi iidem appellantar oi atTici- To"f jwafTupoufriy] Interpone Ijuoi, Idem. 128 ANTIOXlNTOr 

To7g OS Xoyoig oig ocvtoi Xsyovo'i 7rt(rT£V£iv u^ag (poctu %^^- 
voci, obg lyco^ et sKByov avtu ^ocprvpuv^ -^svosTg civ iturviyo' 
povv Sivoci. Koiiroi osivov^ ei oi avroi f^cev uaoTVosg rovroig ocv 
f/,uorvpouvTeg •ariCTToi rjaruv, sf^oi oe ^ocorvoouvTBg UTtriCTTOi 
ea-ovToci. koci si fjtev ttocvu f^ri Trapsyevovro fzocorvpsg, eyo) de 40 
* TTU^Bix^^iriv, vj Tovg Tirczpuyevofzsvovg fjcvj Trocpzixoi^Wf sre- 
Doug o£ Tivug, BiKorug uv ol toutoov Xoyoi TTio'Toregoi yjcrocv 
Tcou Bfjicov ^Jiocprupuv' OTTou 06 ^jLKOTvpccg T£ ouoXoyov(ri TTupa- 
yBve(T-^cx,i, y,on lyu rovg 'srupocyBvofZBvovg •Ztrxps^ou.oii Bv^ug 
UTTo TYjg 'TT^coryig 7jfA,Bpcicg, kch ocurog eyoj Kui ol fjtotprvpBg 
'STowTBg (poiVBpoi BCfJi^Bv XsyovTBg UTS-BO vuvl TtTpog Vfxccg, IffO- 
■JSl ^gj/ ')(jpy\^ 0) uvo^Bg, ^ toIXtjO-^ nrKTTU yj toc. fjuri dX'^Qvi a.ina'Ttt, 145. 1 
woibIv ocXXo^bv tj bk tuv TOiovTuv ; OTTov fJLBV yccp Xoyca Tig 
aiaoi(rK0i Tsrspi rcav TTpoc^GBVTiov, fjiocprvpug ol fjcvj TTupB^oiro, 
fjLocpru^uv ccv Tig Tovg Xoyovg TOUTOvg BV^BBtg (poiii^ bIvoci' 

OTTOU OS f/,OC.pTVpOi,g f/,BV TTUpS^OiTOf TBKf/.'^plCC OS OCUToTg fJLOCD- 
TV^OVCrtV O^JLOICC fXT] OCTTOCpOClVOlTO^ TCCVTCC UU Tig B^Ol BITTbTv, 

Bi fjovXoiTo. syco Toivvv Tovg T£ Xoyovg Vfjuv slzoTug olhto- 5 
(pcckvu^ icoa TOig Xoyoig TOvg ^ocoTUpocg o^oXoyovvTctg, koci 
ToTg f/,o<,pTV(ri toc spycc, x,ui TSv.^y}pioc s^ ccvtcov tuv spyuu, 
Koci BTi TTpog TOVTOig ovo Tu (/.syK^Tco ycai tO'x^porocTU^ tov- 
Toug f/,BV ccuTOug tb utto (^(pcov ccuTcov s^BXsyxof^Bvoug tcocI 

■ UTT Sf^OV, Bf/.B OS VTTO TB TOVTCOV KOCI UTTO BfJLOCVTOU CCTTOXVO- 

fjLBvov' OTTOU yocp s'^sXovTog BXsy')(^Bcr^oci sfjcou "urspl uv i^ti- 

UVTO OUTOl fJLYl VjOsXoV IXsy^BlV, Tl^lZOUVf KOc\ BfyCS fJCSV ^VjTTOU 10 

unrsXuov, ocUTol os koctoc (r(puv ocutuv f/,ccpTvpBg sysvovTO OTt 
782 ouObv oixociov ouo ccXi^Qsg yitiuvto. kocitoi bI TTpog To7g Ifjcocu- 

TOU f/,0C^TV(7l TOUg UVTldlKOUg OCVTOVg fJCOCpTVpOCg TtTOCpS^Of/.OClf 
TTOT STl SX^OVTCC OSi 7] TTO^BV OCTTOOBl^OCVTOC T^g OclTlOCg OCTTO- 

XbXuo-^oci ; 

7]. HyoU^OCl fJiSV OUV MOci bk tuv Bip71f/,BVUV TCOCl OCTiOdSOBl- 

' -ro-tt^Eip^OjUiiV av, h '^ * ail tok 

Eiifli/j] lino vero >uti il^vi;. nam eliSL? noiErv] Id est.EOTiSftKvuvai, vela7ro(})arvf(v, 

non cohaeret cnin Trapi^ofxai, sed cum \i- Idem. 

yovTEj -fanpoi ia-fxtv. ([ua; nunc rgo, iiicique Tavra'] Id est, ra Ojuoia, puta, toi/j rZv 

mecum testes ad iiniim omncs pinr nobis /na^rv^ajv Xoyovg IvSeeTj eTmt tex^jijiW. 

ferimiis, eadem ipsa nos, a primo statim Idem. 

indc die, id quod in propatulo et oonfesso 'h^Ikovv] Post Wmow videfur xai £jW( xai 

est, prac nobis tulimas. Idem. f«t;T»i/f decssc. Idem. nEPI TOT XOPETTOT. 129 

yf/,evuv, CO ccvopeg, oiKcacog ocv fjLou oi7roTj^'i^(pi(Toccr^cx,t VfjLoig, 
15 xa* 67ri(TToc(r9oii ccTruvTug on ovosv uoi 7roo(rYjK£t TTjg aiTixg 
TOiUTifig' Yvcc o' en koci q:,[/,£ivov fjC0i^7]T£, tovtou evsKcc ttXzIco 
Xs^co, Ttoii oiTtToosi^u Vfjuv TQug KocTviyoDOvg TOUTOvg i'snoa- 
KOTocTovg ovTocg Kui xaslSecrTccTovg uv^ouTruv, xcci d^ioug 

OV fJUOVOV VTT Bf/,OU f^HTSlO'^CCi, uXXd, KOCl V(p Vf^COV TTOCVTUV 
KCCl TUV OiXXcoV TTOXiTUV TVjg OiytVig BVZKCX. TOiVTVjCri. OVTOl 

yap r»? fjcev ts-qutv! vif^epa, tj ocTtrs^oivsv o rsrezTg, x,oc.t rv. 

20 V(TT£pOCKX. 17 TiTpoeKeiTO, oud OCUTol i^^iouv ocinoc(r^oii I^jlI 

ovo oioiiceiv Iv rea urocx.yfjicx.n rcvru ouolv, ocXXcc cruv7j(T(x,u 

ef4,oi Koci oieXsyovTO' tvj os tdithi Vifjcspoc 77 s^£(pepBTo Tirccig^ 

TOCUTYI 671 7r£7r£ia'l/,£VCi TjCOiV TiJ/g^' U'ZETO TCOP £')^pUV TUV 

£f/,U)V^ KOii 'sy(x,p£(nc£\ja,CQVTO ccinu(T-ja,i noci wDGocyop£V£iv 

ei^y£(r9cct ruv vof/,if/,uv. riv£g ouv vjcotv ol 7r£i(rcx,VTeg uv- 

Toug ', aoci nvog evexoc koci 7rpo9vfjc,0i £y£vovro 7r£7croi,i aurovg; 

25 oei yap ^e jcat rocura vf/,cig oiooc^oci. 7CocT7jyopi^cr£iv e^t/eXXoi/ 
A^KTnuvog aui (^iXivou Koct AfA,7r£Xivov koci tov VTroypocfji,- 
f/,oiT£ug rcov '^^£(r^o^£roov^ jU-e-S"' ou-zzrep (rvviaXBTrrov, Ttrepi 783 
uv eicryiyyeiXa. £ig tvjv (3ovX7iv. noa ocuroTg £x, fx,ev ruv 7F£- 
'TT^ocyiievuv ouoe^ia ^1/ IXirig ccTrapBV^Bcr^oct — roiaurcK, up 
vjv TO, TJoiJCTjfjcevcx, — • TTBicrocvTBg ^£ TOVTovg ci7roypu(p£(r^oci 
itoci 7rpocx,yop£veiV cjjloi sipyBCT'Jcx.i roov vo^iu,uv, riyvi(rc<.VTo 

30 TuuTTiv (T(pi(nv £<r£(r-joci (Tcormiccv zui ocTtocXAccy^v ruv Trpa^ 
yptccTuv (x.7rccvTuv. yap vofjLog ouTug e%e<, Ittbi^om T<f aVo- 

ypUCpYI (pOVQV 01Z71V, ''^ £ipy£(T9ui ruv VOfJiiutCV' tCOU OUT uv 

£yu oiog T Yjv £7!r£^£X-jeiV eipyofA.£vog tuv vo^jli^uv,^ £)C£iVOi 
re, £pcou rov eicroiyy£iXocvrog tcoci £'wi(Trcx.^£vou roc Trpocypioi- 
TO. f/,7] ewe^^iovrog, lotoioog e^eXXov a,'7T0(p£U^£(T^ui koci oIktjv 

«. ITa&oTe] F. ^ttSxTE. Taylor. 'Aiiroy^a.'peirBiu] Noinen menm ad ma- 

TauTi) Je 'oxswBia-fA.iwt] L. ravr>i J>i tte- gistratuni ul deferrent, velut homicidae, et 

mia-f/,. Idem. pro tali cararent in tabalas pablicas, in 

Tivo;] L, Ti'vEf. Idem. foro Agendas, a scriba referri. Paulo 

^ Ktti Tivo; £v. xai wpoflujuoi] Kai posterias post asarpat IwEiJav ti; a.7toyfti<^') (^6nv 

videri possit delendnm esse, ut perperam lix>iv. ubi quis caedis patratae reus faclns 

ex EVExa poslrema sjllaba iteratum : con- fnerit et a scriba tribunalis r«rum capita- 

tra deesse videtnr idem xat v. 18. ante liura in tabulis scriptas. v. qiioque p. I.SO, 

voc. fxniii\ii!!rov. Reisk. 4. et 10. Idem. 

riEpt a;v] Cohseret cam prjemissis Kam- El^yifjievog t»v io/juKxv] n. vo/xt/xZv. 

yofrio-ay IfxiWov, scil. TTtpt rourwy, mpl £v Ovria Ji? ti'rrev i'Klym irfirifov. H. Ste- 

tlrr^yyti'Kci. Idem. piian. 130 ANTIOnNTOX 

ov ^uasiv uuTv uv '^^ix.ii](roiv. kui tout ovk stt t^oi ttoutqv 
euYjX'X'VW^vTo (t>iX7vog ycat oi btedoi, ocXKa. Koci btti Auai- ;i5 

CTTpOCTU TTpOTEDOVf Ug OCVTOl VfXSig TjKQVCTUTe. 7CCCI OUTOl jttfiV 

784 wpo^vfjcoi TOTS ^(Tocv (x,7Toypd.(pi<T^oct (jce eu^vg ti^ uctts^uio, 
^ TTocig g-S-aVrgTO, ttoiv tvjv oItciuv Koc^ocpoci aon toc vofzi- 
^ofjLBvoc rroiyicroci^ ctVT^v ToaiTV\v (puXoc^ccvTsg tvjv vji^spuv sv ^ 
gjtteAXsi/ TTocoTog lasivuv x.pi9vicrs(r^a,i, OTTug pcvjos Ka9" svog 
uvTuv oiog Ts yivoifJLviv £7r6^sX9"eri/ jttijo evosi^oci Tta ciKU- 40 
cTTmica to, d^iTCi^fxocToc.' Ittsio^ d& uvTo7g o foucnXsvg Tovg re 
vof/,cvg e^vsyvu, noti ^povov uTtrsosi^e Ti oux syx^oo^oii^ a/mo- 
yDOL^o(.(T^ui Kocl Tcig ycXrjCTBig kdcXu<tQoci 'ocag edsi, x,on eyu 
Toug TocuToc fxvjX'^.vuf/Avovg SKTuyuv eig to oiycoca-Tvi^iov uXov 
UTTocvTocg, ical sTifyCTj^vj auTOig uv ufAsTg £7r<crra(r9"e, Koct 

786 ovToi uu evex,ci IXot^f^ocvov xpvjf/^uToc ovoev otVToTg okoi, re 

TjO-UV CO(p£X'i](TUl, TOTS (JlJ TTpOtTlOVTSg OiVTCa T 6jU.0i KOil ToTg 146. 

(piXoig ISeouTO ^ixXXuyyjvai^ icui ^itctjv 'btoi^jloi. vi(tocv oidovoct 
Tcov vjf^ocpTyjiJLivcav. x.u] lyu TTSKT^Big utto tuv (piXuv diviX- 
Xuyriv TOVTOig ev tti 'ttoXsi evavTiov ixccotvpuv, oiTrep OiviX' 
XocTTOv ruag wpog Tca vsio Tvig Atlv}vag' xoci [xstoc touto 
(Tvvyja-ocv f^oi kxi disXsyovTO sv Totg le^oig, sv tyi ayopcc, sv 

TV Sf^V oIkIO., sv TV <T(pSTSpa, CiVTUV, 7C0CI STS^U^l TtT 0(.VT 0(.-)(pM . 5 

TO TsXsvTocTov, u Zsu KOii d'soi 'sravTsg, ^iXox^ocTi^g auTog 
ouTOfl-J sv TU) CouXsuTripiu IvuvTiov TTig f^QvXrjg, s<rTtog fjiST 

Deest fjtiv. 

nfwTov] Adverbialiter accipi debet pro Ef^ov airavra?] Aristionem, Pliillnam, 

wfottT*. Reisk. Ampelinain, item Noraothetarum scribam, 

Oi ETf^oi] Ego eqaidem non movebo : eoramque complices omnes, furtornm vel 

uescio tamen an futuri sint, qui malint oi peculatas reos a me factus peregissem. 

fTBifoi sodales. Idem. Idem. 

orof -re /US yivoj/Mflv] n. oTot rt f*ri ■ycvoifji.m. oStoj £y hoa] Itl est, olroi, Pbiiocrates 

H. Step HAN. puta cum advocatis, iv roiroi;, wv ivixa, 

Kai ;(p3vov a-nihi^iv, Ti oln iyx'"?'^"] ['O''"?' ixMiuv] -jfjfrifjLara l\afx$avay. et hi 

Niim sic leg. est jtai p^j. dTrlJ. evtoj ol prodesse illis [furibus] nil poluisseiit, illis 

cix ij-;^. et tempus demoiistrasset, intra in rebus, quarum efficiendarom oausa 

tjuod cadis reum hand liceret fucere. largitiones [ab illis furibus] tolerant. 

Reisk. Idem. 

KXiiiTEic xoXtfo-Gdi, cj-ac] Aot transposi- 'Ev rri n6xu'] Bene si faabet, accipi de- 

tis vocabolis leg. ntu rat; xXria-eif [scil. bet woXtj b. 1. pro axfowoXtf. nam in acde 

atvEJii^Ev], o's-oc xaXtur&tti iXei. atque do- Miuervae factam faisse banc reconciliatio- 

cuisset, quot citationes in jus praecedere n^m gratiae mntuae, ipso in contiiienti au- 

deberent ipsam litis contestationem. ant ctor est defensor, et nutnm est, arcem, abi 

addendum est post xXiia-eif voc. I<f)i), ant erat SDdes Miuervsc, quam arcem recen- 

iKiXeuo-i. et dixis8et,meoportere citarito- tiores axp^TToXiv appellare malcbant, a ve- 

ties, qaoties ex formula juris necesse es- Instioribns simpliciter 7roXt» fuisse appei- 

set me citari. Idem. latam. Idem. nEPI TOT XOPEYTOT. 131 

roiovToq e^e Trpoo'a.'yopBVuv, y.oci &yu toutov, cogre ostvov 786 
^o^oci uvoci ryj jSovXvi, gTrs^Jiy iTTV^ero 7ir^oeipvif/,svov ei^ye- 
<r9cci fjcoi Tcov vo^i^oiv utto tovtuv ohq Eupoc f^oi rvi TTpore^a 
10 crvvovTCig Koci oiocXeyo^ivoug. tTyci^acr^B oe ztxi pcoi pcvifjO-QTiTe, 
u ccv^oeg' tocutcc yelp ou ^ovov ^upTU(riv VfA,iv uttoosi^^co, 
«AXa KOii e^ avruv tuv epyuv, a rouTotg TTSTr purer ai, go,- 
Oiug yvu(recr^s on ocXtj^tj Xsyco. 

^'. Koii TTPurov, a tou Pcca-iXeug rcaTviyo^outri rtoLk oioi 
TTJv euvjv crsyov^viv ou (pocciv aurov gS'eXe/i/ wrroypoiCpea'Uui tvjv 

OITCTIV, rOUrO dS KUT UUTCOV tovtuv eCTDit TSTCpCVjpiOV OTl OUK 

15 ccXt]^'^ Xeyovartv. e^ei fjcev yocp tov l3oi(riXsu^ iTTHovi ccTTsy^oc- 
xyccTO, Tpag Ttrpooircoicnag woiTicai £v rptcri ptvjcri, tvjv dtKvjv 
ei(roiysiv tstuotu fjivivi, cogTTsp vuvi' Tvjg 6 oc^^Tig ocuTto 
XoiTToi ^uo f/.'^veg Tjcav, QocpyvjXiuv kui '^Kippapopiuv. jcui 
OMT eKTocyBiv orjTirou oiog t \_uv \ tjv s(p socvtou, outs ttcc- 
got^omai cp'ovou st.BO'Tiv, ovoe 'n'apsouy.ev ovaeig tstcottotb (3oc- 787 
criXevg ev tv yvj tuutti. rjVTivoc ovv ^riTS eicuyeiv pcrire ttoc- 

20 gocdovvcci s^vjv avTU, ovo a,T!roypu(p£ir^cci tj^iov irupoL Tovg 
^V[jt,eTspovg vofjcovg. tcou oti ovjc uoikbT ocvTOvg, [xeyKTTOV 
cvjfJLBkov' (^iXoKoccTvig yxp cvtoo-] ETspovg TUV VTrev^vvcov 

' i'^y£3-5rai 2 StaSixtts-ia; 3 Absunt unci. '' oiSf * hf*irifov{ 

'OvojitaTj [aut, si mavis, ovo/uaiTTi] o respondeat. Idem. 
TonuTO? IjUE w^ca-ayopsuMv'] Nomine terms, iTajaJouvaf] Successor! suo, ant unde- 

aut nominatim, appellans me, e. 0. Nicia, cimviris. utrum rectius? prius utique. 

(si (ingamus hoc nomen defensor! fuisse). Idem. 

De ToiouToc dobito.utro modo accipiam; <J>ovot/] Id est, itr' lyitXiif^ttTi <p6vou, vel 

Dum, quamvis esset ejusmodi homo, tam subaudi Si'kdv. Idem. 

versipeliis, tarn impudens, tam immanis ; Tbi^tji. »ivTiva oSv fA.hrt'] Distinctionem 

an materialiler, utvnlgo usurpant, quern- horum verborum, quaj in vulgalis vitiosa 

admodum nos illud uotum N. N. usur- est,ad liunc modum correxi. vulgati enim 

pare soleraus. heus tu, cui nomen hoc vel sicexhibent: rainn hvTtvaovv. (Arm — Sen- 

illud est. Idem. lentia haec est: quam ilaque causamneqae 

E'l'^yso-Sttt fxoi'] Trajecta sunt, Attico regi sacrorum, qui turn erat.liceret in fo- 

more, Tocabula, nam juoi cohaeret, non rum suum introducere, anno suaj functio- 

cum i'i^yeaQttt, sed cum TrgoEipujUEvov. Idem, nis ad finem vergente, neque alii [succes- 

TaZra, yaf] Adde lav: nam Tavra oo- sori suo] Iradere [inoboatam ; nam id fas 

haeret cum aXnbn Xlyiw, et dwoJei'^a) cum non erat, et formula juris civili.s adversa- 

isto iav, quod ego aio librariorum culpa batur ;] earn causam ille rex sacrorum 

hie desiderari. Idem. existimabat ideo quoqae sibi esse a se 

MafTuaiv] Id est, Jii /ji.apn^oiv. Idem, amandandara, vel, arbilrabalur a se baud 

6'. AiarwIjwiivo-TrouSw] Idest,5ioTi l/oco( esse comraittendura, ut illam causam a 

Eo-TTcuSa^E. quod niibi faveret, quod causae scriba .suo in tabulariam suum inferri, ut 

mea; sluderet. Idem. wox agilandam. pateretur. Idkm. 

Oiiie] Imo vero oSts, ut preemisso olire 'hhxiX] Malim in iraperfecto hiiMi. 132 ANTIOXlNTOr hivoi zoci (Tx^tXicc Ulpycc(r^oii, ovx, ^X^s ycocrviyo^via-uv siV 
roiq "su^-ovaq. Kocirot ti ^v upv f^sT^ov rourou tzxix^iov 
oc7rod£it^cctf/.i, on ovk i^diKStTO ou^7 vtt e^ou ou<J vtt SKSt- 
788 vov ; l-srei^TJ yoio qvto(t\ o ^cx,<riXBvq ela-viXOev, l^ov avroTg 25 
MTTO TTig TS-pc^TTjg vjf/,e^ccg otp^a.f/,evoig tov 'Eyturofxf^uiuvog 
fjCTjVog rpiciKov^^ yifispotg (TVVsx^^ tovtcov iiTivi £(3ovXovto 
a,7roypci'J)Ba-9ai, a.7T£ypot,(povro ov^euioi' non av^ig tov Me- 
TuyeiTvicovog uTjVog cctto TVjg Trpcarvjg Tifxepag aoZ'X'fievoig £,^ov 
uvTOig cc7Toypoc(p£cr8ui ^rivi eiaOvXovTo, ouo au tu svrccv- 
^cc a7Tsypa,i\/uvro, uXXcx, 'TTccpvjO-oiv kui toutou tov f^i^vog 
e'lKOQ-iv TjuEpug. agrs od a-vu,'nra.(ra,i yjiA.spai eyevovTO uvToig 30 
ttXsov V] TrevT'^icovrcc stti tovtou tov (oOccnXcCog, sv utg b^ov 
uUTOig (Z7roypcc\licc(r^o!,t ovic oiTf^y^u^iccvro. y^cn oi [u,ev uXXoi 
ccTTccvreg, ocroig btt) tov oivrou f^uo-iXeug o %poJ'o? [^v} evex^- ' Ipyas-airSat ! D E .■« . 

J.^iry^ta] Post s-^STXia videtur avro'ui; 
vel iauTOL/jdeesse. A quo, rege sacroruni, 
hi, Philocrates cum consortibus, se aiunt 
ina^iias accepisse injurias. Idem. 

''hx&e] Ergo Philocrates extra Athenas 
conimorari solebat. Idem. 

Oi/TOo-i jJao-tXEu-] Hie rex sacrorum, 
qui lioc anno, cum maxime, lionorem hiinc 
geril. o mn Pas-t'Kevoiv. Idem. 

Ela-nxQiv'] Soil, eij tw gacriXsiav. liono- 
rem liunc capessivit. Idem. 

TouTojv] Scil. tZv hy,epZv. Idem. 

aIto] Qiiainquara sive cum aZ, sive au- 
&(f, sive cuii) OUTS peimulari possit, quod 
idem valet, atque aSSij, verum poelis so- 
lummodo in ush est, ego tamen malim 
j)rorsus de medio tolli, ant avToi legi. 
Idem. 

'aXXo TrapnVav xat toutou tou f/,mo; e'Uotrtii 
Jj/UEpaj] Rescril)0 : aXXa Trag^c-av Koi Tcy- 
Tou TOU fjiw; e'. Si »' (jStriv, rifji.i^a;. advene- 
rant inquit Bletiigilnionis incnsisdies quin- 
que, si qnidem sunt. Oplime certe, ut sub- 
ductis rationibus demonstratur. Heca- 
tombiFoni viginti novem dies sunt irapu- 
landi, adde quinque dies Melas^ittiionis, 
liur.t tri;j;itita (|uatiior, tricesiino autem 
quarto die Pr3taneia3 delalus est apnd 
Regem, itaqne vix (|uinlus dies advenerat. 
Ex liis quoque constat in secjuentibus le- 
gend uni esse : ii^TE ul o-vfAtraircii h. e. out. 
wX. >i TjtaxovTa i-arl t. t. CatriXE*;?. Faci- 
ii5 lapsus in literib numeralil)us, ila u* li- 'A&Jiva; ' auTti 

tera v' scribatur ivrl x'. In Comment, in 
LL. Att. 1. i. tit. i. §. xxiv. Petitus. 
Mallem bac correctione, quae Antiphontis 
Orationem inconcinnam tacit, abstinnis- 
set: qnam enim vim babent eI k Stnv, si 
quidem sunt, el cui bono ea adduntur? 
Praeterea rationem prave subducit: dat 
Hecatombasoni viginti novem, cni orator 
ipse triginta, aflfiimalque Prjtaneias Cho- 
ragi hujus principium cum ipso mense 
Hecatoniba;one fuissc inchoatum, quo de 
nihil Antiphon. Mifto scribi oportuisse : 
aXXa Traj^fl'av - - - JijUEjai, si addita versio, 
advenerant Metagilnimis inensis dies quin- 
que, bene haberet. In vulgalis ratio im- 
merorum constat egregie. Wesseling. 

Ua.^riTav'] Tametsi usitatius est, iu hoc 
signiiicatii, sive wajtixav, in aor. 1., sive 
vacUa-av, in imperfecto, tamen baud diffi- 
culler persuader! mibi patiar, vnlgatam 
bene lial)cre, el aor. '2. esse vcrbi nra^lniMi 
esse repetendum, non a 'trafniy.i, et signi- 
ficare, non aderant, scd pr(etermiseruHt. 
Heisk. 

M^ EVEp^aifEi, ouToi J'] Post secundum vo- 
cabulum panca quacdam desunt. Lacu- 
nula sic fernic explealur : /j.^) ivsx^ti^u ano- 
■ypa^K-Qai Kul Jixa^Es-Qai, outoi y,iv Im tou 
luv €a<riX£a)? tout' ewoiouv. reliqui omnes 
quidem, si qui temporis angustiis exclusi 
sub priore rege sacrorum deferre causas 
cognoscendas, et coguitas auflerre non 
potuissciil, id hoc anno, sub hoc regc sa- 
rrorum, feccmnt. Hi vcro [Philocrates, nEPI TOT XOPEYTOY. 133 

pet, * * ouTOi y I'sriCTOifAevoi [a,£v roug vofAovg ocTiruvrczg, 789 
opuvTeg Ss fjis ^ovXsvovtoc jcoh sktiovt sg to ^ovXevrviptov — 
KOii Iv uvTu ^Tu i^ovXiUTmtto Aiog BovXaiov zxi AOvjvixg 

35 BovXoiicag lepov eo'Ti, kdu slcnovTsg ot ^ovXsvtoh Tr^ou-iuxov- 
roci, uv zuyu etg ^v o rocurcx. TT^oiTTUv, Koct £ig rccXXa 
'7rocvT(X lepu ela-icov |M,era TTJg CovXTjg, kui Qvuv kcci euxof^svog 
UTTBP TTjg TToXeug Tccurvig, nut 'TTpog rovroig ^rpuruvsutrug ttju 
TxrouTviv urauruviiuv wuroccrccv TsrXyjv dvoiv yifjcepuiv, koci tepo- '^w 
TTOiuv xou ^uuu VTTsp TTjg OTjfjCOxpccTiocg, Koii £73"i;]/;j(p/^wr/ 

40 icoii Xiyccv yvuf^ag ttsd] ruv [/,£yi(rruv kou TrXBia-rou ctPiuv 
T^ TtToXet (poivepog ^v — Koct qOtoi 'sroipovTsg kui STtriovjiJiovv- 
T£g, s^ov ocuToig (X7iroypa.(p£(r^o(.i ytut si^yeiv sfjcs toutuv 

dTtTCCVTUV, OVK TJ^IOVV ci'WOypOl.(p£(T^Ut' KOil '' IKdVOC y rjV 

VTirof/.vri(rcci za,i ev-jvi^tj-jvivoci, ei'srep tjoix-ouvto, (X,^(poT£poc, 

'itoct (r(puv ocvTcov £V£Ka, Kxi Trig iToX£cag. Cicx. ti ottou yco(.T£- 

ypoc(povTO ; Sia, ti (n)vvi£(ruv koci dieXeyovTo ', (rvvvj(roiv re 

147. 1 y<^p f^oi ovx, a,^iovvT£g (povioc £iva,i, x,oci ova oe,'sr£ypcic(povTO 

TOMTOM OiVTOV £V£}CU, 0U% V]yOVf^£VOl pCS (X'SrOKT£lVOCl TOV 
TTOUOOL OUO IVOyOV bIvUI TOV (pOVOV, OUOS '7rp0a'VjK£lU ^01 ' TOU- 

Tou TOV TTodyi^ccTog OVd£V. 

i. KoiiTot Tfceg uv uv^omToi. a-x^£TXicaT£^oi -yi oci/opcuTE^oiliil 
yBvoiVTO, ol Tivsg, uw£p uvTOi (r(pccg ocvTOvg ova £7r£i(ruv, 

' Dcesl rw. '^ ei'pysiv ^ luavov w ■* ti * oSv ovu a'TTBypa.'pov'ro * TouSe 

; cum coiisortibus — ] quamvis scirent — rijo; toutoi?] Coliaeret, non cniii Trpura- 

tanien non censueruiit. cohffireleniiii oStoi veuo-ac, sed cum lEpoTroiiv etc. nam ir^t;Ta- 

Js cum olx. h^iow p. IS.i. v. 13. Idem. vtuo-a; (antuiidem valet, atque Sia to ■nfUTO,- 

EiViovt' Ic] Id est, £ic-(iiVTa £j. discerpsi vtuj-ai, ve\ Siori BTrpvravtvo'a.. Idem. 

in duo vocabula, qua; in vulgatis libris in Kai cZtoi\ Polerant liiec duo vocahula, 

ununi slj-ioyrsg coalnerant. Ufrusii volu- salva sentenlia et constiuctione abesse. 

eril .Scaliger, elTtovTa ec to ^ouXEyrri^iov, Nam ovtoi jam versu 1. pia;cessit. Est 

an Kulummndo sla-iovra. to S-, diibium de mera instauratio oiationi.s al) ilia longa 

hocreliqueruntscbedseGoensianpe. utrura- intei polatione, vel parenlbesi, interrupta; 

que dicitur, Eio-iEvai TI, et £. ei? ti. Idem, atquc conturbalw. Idem. 

'Ev avr'2 ^ouXEUT>ipi'»l Lege aut Iv rS Kal ixavlv] luio vero xahoi Uavov. qnani- 

SoWhivrn^lo; , aut Iv a.\nS rio CouX. Idem. quam [vel, atqui] sufficiebat ipsis vel pau- 

Aio; Qou'kaiov ncu ' kQ-nva.^ BovXaiaq] \ id. cis verbis de piaculo [uie, vel magistralusj 

Meurs. Att. Lect. I. vi. c. 27. adraonere, religionemque cieie, utraque 

Er? ^v Tovra. crpaTTOJv] Alius dixiisset de causa, tain sui, quam reipiiblicae, si 

iXi; iv, tavrk 'i'wpa.rrov. quorum seuatorum quid a me liesi fuissenl. IvQu/xn&Svat .scra- 

in coUegio cum ego quoque essem, eadem pulum conscienli:e injiccre, ostendetida 

Cactilabara. Inseqnentia parlicipia sis-iiv, lacinoris scelerositate, et metu ine deo- 

Qituv, ciyofxivo';, cum reliquis, apta sunt e rum. Idem. 

diclione nmbitum bunc fiuiente <^avipo^ I'lv 2t;v«'E{rav] Vel potius «"uv5oav, subaudi 

versu 11. Reisk. if*oi. Idem. 134 ANTIOXlNTOi: 

ruv-J Vfxocg K£Aevov(n KocTuoix.a.(ra,i; xoci oi uev ocKkoib 
uv^^uTToi ToTg i^yoig rcvg Xoyovg l^tXiyy^oucrkv, ovroi <5e 
To7g Xoyoig CyiTOUci roc ^ spy oc7ri(rTa x.ocrcco'T^G'oii. }cc6itoi, 

Et fA,yjOSV UXXO fjLTlTZ slwOV fJlT^rS cl7!rS(pVlV0i f^T^TS ix,ccpTVoocg 

7rx^£<rxof^i^v, uXXoc tmjtcc v^jiav (XTre^ei^oc, rourovg, ottou 
ptEV ^^ripcocToc X(X.fx,(3c(,voi£V Itt £[xol, ulriupcevovg tcoc) ttoqu- 
yo^euovrag , ottou os j/^yi ht} o ou(TCjov^ (rvvovrag koh oiocXzyo- 
f/.£vovg, iKccvu 7jv K.OH aura, ravra ccKoucravrag c3c,7roT^vj(pi- 10 
(TacT^ai ycat rovroug vof^t^eiv STTiopKorarcvg ^zal avociu- 
rarovg Travruv av9pu7ruv. ovroi yotp iroixv SiKVjv 06 ^tx,cc- 
(raivr av, 7] ttoiov dt}ca,(rrmiov ovk e^^aTrarfjtreiav, ij rivag 
o^Kovg CVK. av roXiJt,vi(rsia,v TirapaPaivsiv ; olnveg Kai vvu 
r^iaxQvra fjLvag stt IfJt^ot Xuf^ovrsg Traoa rcov TTopicruv Ka) 
792 ruv TTCoXriruv Kai ruv TTouicropcov Ktxi ruv VTroypauLcareuv 
01 rovroig VTTsyoa^^arevov, s^sXacravreg f^e ex. rou [Jou- 
Xsurrj^ioVf o^ycovg '^roiovrovg diUfA,c(ravro, on "srpvravsvuv^lb 
TTU^o^evog avrovg oziva tcai (r%6TA<a '^Ipya^icr'^ai^ slcr'^yov 
eig rr,v (3cvX7Jv, ku] ioida^a ug x^yi ^rjrowrag STre^EXQeTv 
TO) TT^aypcan, Kut vvv oizriv hoooccriv uv ^vj^Kyiycacriv auroi 
T£ Kon 01 pcs(r£yyvv]crupc£voi x-ai Trao ag ere^v] ru %p>?- 

' fjya * Desant xal aytxrixrarovi. ^ tos-outouj Sio/M.oo-avT£{ * Jpyas-as-Sat 

I, 'Efya ma-ral Dedi am^-Ta, e p. 139, taro prastet. qaod si probes, deerit israv'Ta 

2o. ed. Steph. vere facta debilitatum emit eTrpaTxcv post vmypa/ji.fj,arivov. Idem. 
oratione. ne^antes vera esse ea, qajB reli- Toj-outoi/j] n^. yp. roioCToiv. H. Ste- 

f]ui oraiies aiunt, taiiien postalaut vos fi- phan. Sacramenla tain diraol tain horri- 

dem ipsis solis habere, deiiegare aliis cm- hilia, ut vel andiens niodo qaisqac, ne- 

nibus. Idem. duin dicens, cohorrescat. Revocavi haoc 

TaSra Ifjuv awESft^a] Post ravTa (qviod lectionem, quae a versu qcoque postrenio 

idem Lie valet, atque tovto) deesse vide- biijiis orationis confirmatiir, ex AJdina. 

tur /xs'vov. Idem. Nam Stephanas ei safleceral tcisutouj. de 

^ AxGvrayrag'] Ante vel post axouc-avra; quo ipse in margine adraonet. Cur au- 

deesse videlur tvei^iiv iixa^i/xoZ. luce vel leiu, si vera el cerla erat ilia correctio, 

sola iibi aiidivissetis, ?alis vos poterant non item exitum qnoque liarum Antipbon- 

permovere ad absolvenilam ine. Idem. tis reliquiarnm eadem correctione velut 

n«X>iTSv] 'Sic dedi (' : meo, pro viilijari obsignavit? Reisk. 
■KToXiTiv. qai sint wiwXiiTai docet Harpocr. Aw/xos-avn^'^ Paulo post legitar Sjs^o- 

Idem. e-afxivot. quod equidem prasferam ; nisi 

TouTOi?] Soil. To"f TTOfia-TaTf, TO~f Trai'Ki- Sna/xaVavTo praslat. Idem. 
Ttt?;, et Toif TrpaxTCfs-i. Idem. ZijToDvTaf] Scil. touj ^ouXeuTaf. id qucd 

'E^EXa5-avT£;] In bac rcgione deestiion- lalel in praeniisso SovXijv. Idem. 
nihil, nam oratio in voc. ol'rtvif coepta non Miriyyvna'a.fji.eva] Qui sponsores sese 

ai)^ol^ilur.forle quoquc i^iXaa-flVTJf in fa- dedcranl, nut pass! fuerant se sponsores nEPI TOY XOPEYTOT. 135 f^ocTU, Tcoci Tcc TTpocx^^vTcc (pocvsooi yEyevrjTOii, caqr ouS^ xv 793 
ovTOi (iouXcovToci oiov£7(r^a,i ooioteog Qi,oi t \<rovroe,i' ourug 
20 ocvTotg TreTtTpuKroii rot. nvaoLy^ctra.. woiov ouv diKoc(rTmiov 
ciwic ccv BA-Joiev et^aTrocTVjcrovTEg, ij rivocg opycovg ovjc ocv toX- 
fJLVKTociev TTotoocf^ociveiv ovroi ol a.vo(TturuTOi', o\ riveg, kou 
Ufjcxg eldoreg ev(r£Cs(rTa,Tovg tcou'EXX-^vuv ^ucatTTug ycou h- 
xocioTUTovg, Kui e<p VfjLoig vjTCovcriv l^{x,7rocTi^<rovTeg el ^vvcciv- 
To, o^ycoug roo'ovToug hofj(,Q(ra.fjL£voi. 

dari et interponi, de reddenda pecnnia, fjiira^v, vel ita /xifov. Idem. 
vel tnercede, iis, qui operam conducenti- O'Jrce; auToT?] Interponendam videtur 

bus navassent earn, cnjus ilia pecunia aliquod adverbiutn deesse, e. c. a.fjii'kZ!, 

uieices sponderelnr. videri possit /j,eo-cyy. vel avofiroK;, vel paSt/naif , vel il'/ifZi;. 

legendnm esse, vernm sape /uera in com- tanta cum socordia, levitate, temeritiite, 

positis vocabulis taDlundem valet, atqae stultitia. Idem. ANTIPHONTIS ORATIONUM 
FINIS. i VARIANTES LECTIONES VARIANTES LECTIONES. *** Variantes Lectiones habes, L. C, duoram Codicam MSS., qui Musei Bri- 
taunici nunc sunt, et Codicis Venetiis apud Aldum et Andream Soceram mense April! 
MDXIil. impress!, cam Editione Henr. Stephau! collatorum. 

Codex Crippsianus (Burnei. 95. B. f.) niembranaceus est, et omnium quos norunl 
doct! facile princeps: a nobis litera B signatus. 

Codex alter (Burnei. 96. B. e.) chartaceus est, et multo inferioris nots : a nobis 
litera M sifjnatus. 

Bekkerus.in Editione sna Oratornm Atticorum, Osoniae nuperrlme edita, quatuor 
Codicum MSS. Variantes Lectiones exhibet: quorum primus Noster Crippsiajius, 
alter Laurentianns, tertius Marcianns, quartus Vralislaviensis est. Codicera autem 
Nostrum, M signatum, inter eos adnumerabat, ' quos perpetua cura lodignos ipse 
arguebat aspectns :' at vero illud cave dubites, quin, cum familise ejusdera ignobi- 
lisque sint, in Marciano et Vratislaviensi mendae plures et lacunae scaleant quam in 
Nostro M. Codex Laurentianus, melioris notae, proximus Crippsiano sed longo pio- 
ximus intervalio. 

Notaj, compendii gratia, sunt : pr., quod dicuot, prima manus — corr. correctus 
— lit. litera vel literse — om. omittit vel omittunt — ded. vid. dedisse videtur — 
eras, erasa est vel erasae sunt — add. in marg. addit vel addunt in margiue — Aid. 
Editio Aldina — Bekk. Editio Bekkeriana. 

Deniqne meminisse te velim, quod, quando primae manus scriplionem exhibemus, 
Codex ad vnlgatam jam se correctum habet. Adde, qnod Lectionem Bekkeriauam 
lis singulis in locis annotavimus, quibas in Nostram non quadret. TENDS. 

pj 26. V. 2. a-uviix^a^E Aid. o-vvriiifxa<ri 
B. M. 4. ^XiXi'a; $£ •tjrpofaiv. Aid. riXiJti'af 
'bt^dSsliv. B. M. 6. 'srfoXa^iv M. Ibid. fji,h 
Se B. Aid. 9. Te<roi;TO M, 12. ointifAa iwo- 
Joj^iiv wagtt TaJv dxpoaTaJv Aid. o'lKnfxa tl( 
otEToSop^w aKfoarZv B. o^nn/jta ei; uwoSo^iiv 
•Trapa tZv ajtpoaTaJv M. 16. IXiKTiKuiv M. 
20. wgoSoTaiv] wpoyovajv M. 21.<paa-l Je t(- 
VEC oTi Iv Aid. <f>a<7l Se ev B. M. Ibid. Zixs- 
Xict TTa^a Aiovuo-iou nS>] "cr^Etr^uTn? iv, ote 
wjof Aid. 2. "BT. A. n. •ST. aiv, x.al 'ST^o; M. 
SixEXtaauTow TEXEUT>)a"ai TTciga i^iomo'iou' >iSn 
yaf TrjEfl-^uTnj oiv, Koi ts^og B. 23. rou- 
To, a.)(Pi<rblLi Aid. toSto, (patriv, a^Qec'QBi; 
B. M. ult. a^ijKoi Aid. apEs-KEi B. M. 
Ibid, eyimo Aid. M. lyivovro B. 

YnO©E2I2. 

p. 29. 3. snus-fiyaye] iirets-riyayiv M. 4. 
/u.>iS£] jM,n Se B. M. Aid. 6. a-'^sTvAofxivajv'^ 

CTT€vdo 

8. post ttKeov lit. 1. eras, in B. 

A0r02. 

p. 29. 1. SokSv] SfxSv B. M. (Bekkerus, 
quod mireris, sic : ' Libri oranes SoxaJv.') 
2. ex"'!^'] 'X''"' f^ ' (*'*') ^* s^*^ P""' clare l;^o( /not dedit. 4. airov] alroZ E. M. Aid. 

5. E^E'] EX"' ^^' pen.lTTlSouXJJj TW] ETTlCoi/- 

Xtijxai TTpo^oyX^f -riv B. ult, ysvo^smv] eS- 
e-ttv B. M. Ti/u«)p 

p. 30. 7. T(;[/caipsiif] ^onbovi M. 9. xa9e- 
tTTaj-j] xa5i5-Ta5-t M. 17. axouri'a;] axou- 

0-la)J B. Ibid. tS? J' EXOfC-lOBJ EX TTJOVOiaj 

aTToxTEivaa-Df] -rSf J' Ix wpovoi'af ixsua-i'juf 

a7ro?favoi;!r(); M. 18. Iv oTSev] eS oi^EV B. M. 
19. OTI oix] c't( y' oJx B. pen. itfui^vfjA- 
&>i] 'rr^olQufxhhn B. M. 

p. 31. 1. aX))&e;, Iwe^eXSeiV. ^q o^uoXo- 
yopvToov yaf] aX»&£f, E7r£^£X9£~v /uii »^oX. 

yap Aid. aXr.&EJ- ETTEfEXSErv ^EV yap 0|M,0Xa- 

youvTsev B. M. aXo&Ef, E-arefEXSETv. n*^ ya« 
o^aoX. Bekk. 2. awEXoyEiro] ETTEXoyEiro Aid. 
11. Ta Se ysv.] ra yap yEv. B. 12. post Eiloj- 
tut lit. 2. eras, iu B. ] 5. touto /(aev h^iXng-a, 
fMira Touxajv] touto ju.£v yaj »i&EXii<ra|UEV Ta 
TGuToiy B. M. 19. lit" alro(fci(!>i xal rai- 
T>!vJ £7rayTo<f:ipM Ta;;Tiv B. (post TauTijv lit. 
2. eras, in B.) xai Taumv oix oio-av awapvov 
ora. M. 20. aXX' liii (fiXTjaj add. iu luarg. 
M. Ibid, iyii om. M. 

p. 35;. 2. i-ni^anS) /xh XsyoiEv] iTre^turSfxt 
XfyoiEV Bekk. 5. yt'vsivTo] yivoivro M. 6. 
of^oXoyovfAiva h Sixn avayxa^oi] «^oX. fi Six?) 
avayxa^Ei Aid. o/^xoXoyoyjOCEva avayxa^Et B. 
M.OjicoX.[rt Si'xn] avayxajof Bekk. 7. auTvi] 140 VARIANTES LECTIONES. Trape 
alrh B. Ibid. W(tp£9-xeytt(r/u.iV«w;] xara^Ktva- 

Cjuevouf u\!/evd'j 

B-afjiivn M. 8. XeJ'Siv TaXwfin] Xlj/Siv TaX»i9^ 

TaXijfl? M. 9. lltriyyixQri] hyyihBn M. 11. 

Je jUtj] J' fjH] M. 12. ouTa, EVTaUy iv] 
, airi av Taura Bekk. 13. if ova;, il yap rov- 
TOJV &c.] (f)o'v«. vDv S', lyi yaf Ei^ui touto 
fj.iv 6 SsXaiv airof ^airavttj-rht; yivi^2la.i,Tov- 
To Se TOuTCyj aJrouC xeXEuuv avr' £|Uoij Qa<ra- 
ViTat' if/,01 Sii wou si>tof Toura avfa tlKfjLhpia 
iivat tt!f Eij-iv Evop^oi TaJ <})Ova). £i yij, tovthiv 
&c. B. 17, Byii fjih] Byai ^B y,ri B.M. pen. 
airaJy] avrZv 15. M. Aid. ult. ante oly. lit. 
J. eras, in B. 

p. 33. 2. s-iwnrsuiUEvov] a-iaitofxiwv pr. 15. 

8. <I)l\0V£a)c] OfXo'vEOC M. 13. fXBTU.'TtklXTtB- 

Tai* xai] fjiira-'rrifji.'rrBTat al-rfiv not M. 14. 
eXe^ev oirr aij ajizorro] eXe^ev auT'!' on xaj 
auT« aSixoTro U. eXe^ev i; avT>) a^iXiitTO M. 

15. leixti] l&iXEi B. M. 16. Ik£%] IxeJvi 

o 
Aid. pen. aL/T? tov] avrr, t5v B. alrol Tuv 
M. avrh Tov Aid. Ihid. ai<T^>] airiJc B. M. 
Aid. ult. tiTrnjE'Tn^Ma] i7r£p£T»!jMa Aid. Ibid. 

£9=X0(] l&£X>iff-£I B. 

p. 34. 2, TOV <ti\o)iinv'\ r£ OiXovew B. M. 
Ibid. Ifpa 0i;£(V Aii] lEPa Aii B. M. 4. oSv 

ISo'jtEi] ouv Ei'Vat IJo'xEi B. 7. rou OiXo'vem] ri 
OiXo'vEo) M. 8. I'vEXEv] i'vEXE pr. B. Ibid. 
BTTBiSri Se ija-av] ItteiJ^ ^s-av B. M. 10. oTraif 
av ajror?] JVa)? avToT? INI. 12. t>)c KXut. 
TttTf pr. B. 16. yEyEmrat] iyima M. 17. 
iJeJEJTTvnxEia-av] ESESsiTrv^xEa-av M. pen. 7ra- 

TXOLOUVTO 

fa] "arai;' B. ult. t' IttoioUvto] t' ETroiotj^uEvo? 
M. Ibid. atiTSvJ auTaJv B. Rl. Aid. 

p. 35. t. en^Bova-a] iy^kv<ra Bekk. 4. SiSaia-j] eSoixe M. Ibid. /xaWov corr. 
B. .5. iiTTo Tou OiXovEw] im <t>iXdv£a) M. 
7. IXas-cov] EXaTTOv M. 8. post <pmBa lit. 
4. eras, in B. 11. h Siaxov>i<rac-a] h (xh Jia- 
xov:i!raff-a B. hfMV (in marg. h h*ev) Siaxovi- 
tras-a M. 12. oW Ivavrta] ouJ'lv aiTi'a B. 

17. ;l*£v] jMEVTOl B. M. ult. TTEpi t5c] WpO 

Tfif B. M. 

p. 36. 1. a9£|ai7Ta] aflE/tucTTa pr. afli- 
|U(Ta corr. B. et M. 5. awoflvnTxcvrajv] awo- 

6aV3VTa>v M. 8. t!;j junrpo? auTou] tSc /(*»- 
Tfoc T?f auTou B. 9. av] lav M. 10. fxov^ 
ToD IVJ. ult. St'xiv 01 aJixoSvTE?] 01 aJixoiIv- 
T£f Jtx?;v M. 

p. 37. 4. oStoj TavavTi'a] o^To; Se Ta- 
vavTi'a B. M. 11. yivoiTo] j-i'voiroB. M. 16. 
j^E ttXeTv] y £X7rX£~v B. Ibid. Ix t?c y??] 
Ix ;/R^f iVI. 17. auToiJ] auToU B. Aid. Ibid. 
EmaTo]. Ei3-TiaT0 B. 19. n aiSoijc -vvy^a.- 
veiv] rj Ty;^Ei'v eXeoi/? (in niarg. ^ aiSsu? ruyj^a- 
VE(v) M. pen. i>ioiitrloif\ inova-ictii; B. M. Aid, 

p. 38. 1. o'jTCii xauT^] oL'to) xai auT?) B. 
ODTiw xai T? M. 2. a'SToXXoUjUEVt) pr. B. 3. 
IXEot'] Ixloyj M. 4. TUXP^'I '''^XV ^' C'f*^] 
fxfi M. 10. xaTaj-xEua^oua-tvded. vid. pr. B. 
12. cuSev I'j-acriv] oiSiv (sic, cum lacuna lit. 3. 
capace) To-aa-iv B. o^Sevj irao-jv Aid. Ibid. 
io'as-iv ';tj1v ev aura; aia"! rati xaxaJ y' >iS)i] Xvatri 
yB Trpiv Iv aiiTa fiS>) tm xaxw M. Ibid, ytvai- 
crxaiiTi] j/ivoiiTXoa"! pr. B. 14. xai fjLh <f 6avais"i] 
xai ^&av£wn B. 16. xai ETno-xwToys-i - - - - 
aTroXXuvTaiadd. inmarg. M. 19. antej/pajU- 
/ytara lit. 3. aut 4. eras, in B. Ibid.ypa- 
<f)0i/<ri] ypaifous-tM. Ibid. oixETaj] wavrac M . 
20. ETTixaXoUvTai] ETrixaXouv Aid. 21. a'sro'- 
XdJVTai] aTToXXwrai I\I. Bekk. Ibid, en ovrt] 

OVTl ETl M. 22. It£3-T£iXEv] a7r£5"TElXEV M. 

p. 39. 2. jueXEjv] /u.e Xeiv (sic, lit. 1. 
eras.) B. ixiwta M. Aid. TETPAAOriA A. a. TnO0E2I2. 

p. 40. 1. EvSei'xvuTai] IvJEixTuTai B. 2. 
ai/TOf TTjof ai/TOV ayaivi'^ETai] ailiToj ayain^t- 
Tai M. oCiTOf wpcf aiiTov aj/ajvi^ETai Aid. 
Bekk. 3. Xej/ovtoj] (jjEiIyovToj B. 7. Itaipt- 

a-lf aL'T». EV] 5lai^£3-(f. ev M. 8. TTfOOl/^tOIJ 

■rriv xaraa-Tairiv] vrfooifxioii; Karacrairiv B. 
M. Ibid. Xo'j/of e;i^e(] Xo'yoj otx Ep^Ei B. Ibid. 
Jia TO fxr)7r<u] Jio ^(JTriu M. 9. ri)(vnv'\ Sia- 
voiav (yp. in niarj:^. Kva/xiv n rix^nv) M. 
Ibid. Ji' tJv] Jo M. 10. aurSv] aiiTov B. 
1^ E;M/3aXXei] Ec-^aXXsi M. Ibid. Troins-tv] 

StDhrjs-tv B. 

Aoror. 

p. 40. 2. J' I'xavaJ;] S' ol ixavSj B. 5. aiTaJv 
lif Ta wjay|UaT' (un, ^aXEtroi xai yvaiT^ti- 
vai] airiiv tiVi, TrfaTToia-i, ;^aXE7ro( xai Jia- yvftxrfl^vaj E. auT^v 64V7rpaTTft)« j^aXtwoJ 
xai yvwa-Qtivat M. 

p. 41. 1. Tra^aXaPriri] -arajaXafoiTE B. 
M. 4. oi'Ja^Ev] 'ia-fxBV M. 5. ii7r' aiToD Eaic] 

iwo TOUTW I; M. Ibid. JljtXETEpOv] '(IXETEpOV 

1 6 

(sic) lit. V eras. B. Ibid. yivsTai] ysviiTat 
M. 7.a7ravToj -rciv] awavTo; Je tou B. M.' 8. 
if] Eo.-; B. M. Aid. Stepli. pen. ovrt yap 
KitKOupyov; Eixof aTToXTErvat tov av&pft-'Trov om. 
B. M. (male Bekkerus verba etiam, Ep^ov- 
TEj yap av Ta Ifji,. EiifE^tis-av, desiderari in 
Cod. B. aflirmat.) ouJEi? - - - a^jSxEv. outs 

Bv^B^l^-av Aid. Stcpli. 

p. 42. 1. 'TTE^i rni; •J-'^X^?] '^^f' •^"X''^ ^^• 

p. 43. 2. Je Tiva pr. B. 6. e^jj^evJ EfxEv 

B. M. 8.iyXi^'''a]a.y^:TTaK.M. 13. xa- 

SiVT»a-(v] xafliVTn Bekk. 17. ejo/aov] Ijii- VARIANTES LECTIONES. 141 fxriv B. Ibid. £«a-0ai] eVso-Sat M. 22. S' 
ii] ?£ E( M. 23. TragEs-XO/WsSa] WttfEip^o'iasfla 

M. pen. Ss tou] Se toStou toS B, Ibid, of 

TOUTOti] 01 Toil TOVTOV B. 

p. 44. 1. Toi^To] TOUTOV B. 2. post T£ lit. 

3. eras. B. Ibid, oixsrav] aiitoTaJv B. 4. 
LiUaJv] tijUoJv M. 6. I^E>Jyj^ovTai] i^i\ey^u>v- 
Ttti B. l^i\iy')(Ovrai Bekk. Ibid, aa-ii/xifo- 
fov i^rv (sic) B. 8. im yi ra? rpiTTB^a^ 
(o'vTa] liiri T£ Taf airac r^aTti^aq lovra B. 
STTi y£ Trjoj auTa; TpaTrs^aj lovrac M. 10. 
yivovTai, Kal Suj'rv)(ii; aij ylvovrai Sua-rv^liq 
6 ai B. j/iyvovTai, Jus-Tiip^er; 5'ai M. 

S. TnO0E2I2. 

p. 44. ult. 'SzoiUTat. XeyEj] 7rot6~Ta( t«v 
i)(d^a.v. Xiyu H. 

p. 45. 1. xar' l^oiJ T«v aiTi'av] T>iv aiTt'av 
xaT tfxavroZ B. Tw aTro aWiay xar' i/xoZ 
M. 2. yiyowav rZv Sta-^orSiv.'j yByo\v"av tuv 
Ssa-woTaiv Toi! oixetou. penna ducta-per voce. 

TOV OIXETOU B. y£V5j(X£Vt)V TW OiXETI). (itl 

niarg. j/EyovuTav) M. 3. <f»is-f] (fas-t M. .\\d. 

Aoroz. 

p. 45. 1. JiyoujUrEvof eTvtti ffavTiuv] bj/sujUE- 
voc ETvai t5v TravTouv B. hyovfjitvoi mavTWV M. 
y. aXXoiJV 01 Jtis-TLip^.] aXXot Jtis-Tup^. M. 6. 
ETTij/EvojUEva] iTnyiVofjiiva, B. 12. xaraSoxu- 
Seij] xaTaSop^Gsif B. 13. iji.lv, Tray^aXiTTOvl 

jU£v, iif Jeivov •rra.y^aXc'JTov B. 18. t2v aXXajv] 
Tcv aXXov M. 19. EJ^vaJv] eyvi> M. 

p. 46. 1. eJo^ev] £oix£v B. 2. awoXufiiJv] 
a-itoKKvooy M. 5. syoiy' EiJtoTiwc] Ij/i S' e'xo'ti;; 
B. M. lytuS' ilitiTOi; Aid. Eyai av Eixorauj 
Bekk. 9. 7rEji5uVaVT£;] WEpiSna-avTEj M. 
Ibid. Tivaf] T(va Aid. 14. toLj Se] rou<rh B. 
1.5. aiiTo'v. IxEiVoi?] airov, hrav Je TroXXot, 
ot5; ovk Eixo; av liv ljU.ou jwaXXov J(a<J)&£~pa( 
aiiTov ; Ixci'voi; x. t. X. (voce. Se et av om. 
pr.) B. 19. te ToiI] TE yap tou B. 

p. 47. 2. yap l^ttS-avi^O/t/tEv] yap av IQas-a- 
vi'^OjUEv B. 5. TauTov aVTiXoyij-aa'S'a)] raC'rov 
auTOV aVTiXoyic-aff-Sia M. 

p. 48. 2. El /l*^ ffap£<{)po'vOUv] El /MEV Tirap- 

it^^. M. 4. Tou rir/uaToc] t?? ovs-ia; M. 
7. xaraXiKfj^Eic] xaraXEK^&Eij pr. B. pen. 
waio"! xaTaXEivj/Oj] wais^iv iwoXEi'^oo B. wSa-iv 

\ ^1/ 
iiTToSEi^a) M. 

p. 49. 4. aTTOXTETvat, av] aTTOXTEiVai av- 
Tov Tou; TE aTToxTEi'vaVTaj xai ou Toiij aiTiav 
lyovTa; aTTOXTEn'ai oj&aj; av B. 6. naraXafx- 
€avnTai] xaraXajM^avuTE B. xaraXa/xSaVoi- 
T£ Bekk. lo.aTriVrou?] a^iov;, peana ducta 
per voc, aTriVrot/f add. iu inarg. M. 14. £« 
tSv] ex ts t£v B. ex t£v Bekk. 

p. 50. 2. xEXTijaEvov] xai xexth/wevov B. 3. tovrov] roioirov B. M. Ibid. /wtiSs] ft« 8e 
B. M. Aid. 5. awEXoyoiI/xtiv] IweXoj/oujmw 

M. 7. XaTHyopsTTE B. M. 8. ETriElXEO-TEgOV 

«raj>ic-i»] iirnmia^ipev n SixaioTSpov itraprura) 
B. M. 9. IXEiitraVTEc] IXlnu-avraq B. M. 

EKICATHrOPIA2 O YZTEPOS] Ka-rfl- 
yogi'a usTTEpo? B. arflyopia Z/rn^ot; margine 
decurtata M. oni. Aid. 

y. YnOQEIIZ. 
p. 50. 1 . KcLTnyo^wixivov] x.a.rr.yopv M. 

2. amQavtiV cv, aXXa xai cvSo^ov] affi^avov 
ttXovS'iov o'vTa xai evSo^ov B. a-nriSavov ovt» 
xai EvSo^ov M. ult. aruj^ia] post aryj^ia lit. 

3. aut 4. eras, iu B. 

A0r02. 
p. 50. pen. alrov'] aiiroZ B. M. Aid. 
p. .51. 1. o-Ujaifopav] rvy.'^o^ay Aid. Ibid. 

Eij xivSuvouc] Elf rovg xivJuvoi/? B. avrohi; xivSu- 
vou- M. 7. i; E/uwvouj] of ifx-srvotj; B. M. 8. 
EtJiffova] £^<f>jova B. M. 10. Ti xaxoy^youVTEf] 
Ti toioDtov xaxoujy. B. 11. airou] avrZv B. 
13. Ixugus-cETo] ex>ipuTT£T0 M. pen. Sxev] 

^xSev M. 

p. 52. 1. aJixi'a] aSEia M, Ibid. -srpoSu- 
/txiaj] 7rj0|0c>;5iaf Bekk. 6. Ca<ravi^ovTai] 
/3acrav'( 

jUaxa^i^ovTai M. 7. oi xXE'%|/avT£f] 3 xXl^-av- 

T£f B. ol KXiTTtO-Zriq M. 10. TOV /MEV XlvSt/VOV 

ou Tov] Tov xivJuvov Tov pf. B. 11. wiijf yaj 
av «iit£v X>)<f>5£if] TTaij yaj airSv X>i^&Eij 
(corr. XEi4;6Eif ) pr. B. ult. oiJEij oVtij] cl- 
JeiC yag c'jTtj B. 

p. 33. 1. Ei;] "TT^lq M. 3. tc'vJe] toSe i)r. 
B. .5. wapap^p^vai] 7rapap^9?vai B. 8. to 
<f>av£jav] post TO e rasa /otfi additur supra ver- 
snm ante xaTaJoxEiV^ai a pr. B. 9. /^t'l] 
jU£v M. ult. £7rE0oi;XE[;s-£v] Itte^ouXeuev pr. B. 

p. 54. 1 . Tra-f] 7ra; B. 2. ns-a-ov] ?a-irav 
pr. B. 11. Itsri] iiTTo B. M. 12. wpaVj-ETai] 
TTfas-a-ETE Bekkerus Cod. B. exbibere falso 
aSirmat. 13, 14. aiiTou] ahroZ B. M. Aid. 

16. XlyoytxEv] XEy») M. ult. Soxoy/tiEvaiv] 

Sl(»XO|(A£Va)V B. M. 

p. 55. 1. i//t*sBv] hfji.aiv M. Ibid. hfA~v ir^os-- 
TfOTraio;] rifjuv fxh 'urforr^oiraioq B. 2. fJ-h 
cZv Tovj iJi.lv ya^ tov B. M. 7. |m.£v] Se M. 

S. rnoeE2i2. 

p. 55. 1. aiVITTo'jM.£V5j] IviTTCjWEVOf Aid. 

2. Se om. pr. B. 

A0r02. 

p.^a. 1. T?] i pr. B. Ibid. aSixi'a] aTu- 
;^itt B. pen. >!/xET£pa] I/xbtI^o. B. M. 

p. 56. 2. yap El] yap Jii, Ei B. iM. Aid. 5. 
t/TTEfaTreXoyoy/wEvoi] uttej aTroXoyoy^uEvoi Aid. 

lO-aTToXoyiStivai] aTroXoysra-^ailM. ll.oiJE 
IXeyXTw] oiS' IXEyxTwp B. oiS' IXEyxTijj M . 142 VARIANTES LECTIONES. evU IXEyjcri Aid. pen. n (ai Jt«^aXXous'«v ei*? 
tlnu^ittv om. M. 

p. 57. 1, £iiTy;^oi;VTft)v] hrv^fovrMV B. M. 

3. midofX.lVOv] TTuSoyttEVOV B. 4. aTToXlTTOVTa?] 

atuoXiTTovra Bekk. Ibid. cvJeva] oiJsv Aid. 
6. d7ratpou3-i] aa-<!ral^ova-i B. M. 7. kukou^- 
yovi Tii?] KaKdsyovi; ■zerspi t«j B. M. 10. 
a(f>io(VTo] a(|>;tt)VT!) ded. vid. pr. B. 

p. 58. 5. eKey^o;'\ i\fyx.°t Aid. 6. xu- 
giajj] Kyjiaiv pr. B. 7. XttTavjLtijSsTai] xara- 
•4<6i>SEir3'at' B. M. Ibid. avsVi' av ■Tras'YOi^i] 
av o'fl-j' av isaboiy,!. M. 13. J] aXX' M. 1 j. AiiVoXwi?] AtiVoXEioi; pr. B. 17. aTuj^oSa-i 
veauTSfi'^eiv] oTLi;^oi;5-»v iTaift^etv B. M. 19. 
<J>uXaTT£iv] 4>i;Xacrir£lv B. ult. oilrai ({)OVEa] 
ovra;; <})ov. B. outibj ^ov. (sic. notandum 
quod in hoc Cod. v et y iioa facile distin- 
gunntur) M. 

p. 59. 1. a-arojESEDtTai. o] ato-oSeJEiXTai 
oWa. B. M. 3. TE om. M. 8. IXEy;)^9i] 

It^i'/X^ pr- B. 9. OUTOU] oL^TODf M. 10. ^>1- 

TsuvTE? om. M. 13. SucTE^Eiav] EJo-E|3£iav B. 
M. 15. JtaTaX*SovTttf] JtaTaSaXovTtfj ded. 
vid. pr. B. TETPAAOriA B. a. YnO©EZI2. 
p. 60. 2. TEXeuTna-avTaf tou] TEXsuT'ia'av- 
tttq II rov B. M. 

Aoros. 

p. 60, 5. otSf] fxr) U M. 10. jUEV IvSu/xioi'] 

/X£V oiSE» EvflujOClOV B. Ibid. fffOff-E&flXE] TTgOS-- 

£fl>)X£v B. M. 12. iffoS-avovTojJ TratSof («7ro- 
Baviyrog add. in inarg.) M. pen. eipyovrag 

- - - e'p^'Ef] Ei'^yovTaf il'pyet pr. B. Eip)'. 

- - - Bi^y, Bekk. 

B. TnO©E2I2. 
p. 61. 3. B3-ri i' h'\ itrriv h B. scri h M. 
Ibid, cyj/yv^u/txncj (rvyyviufji,n B. M. 

AOrOS. 

p. 61. 1. xtti XP^""'] ""' "' X?^""' ^' ^* 
post wayitairdriv et v. seq. post iwEf lit. 3. 

ptoTepoj^ 

eras, in B. 7. dwojajTEja;?] a.'rro'Koyovfj.evoq 
M. 10. SiKtts-Tai om. M. 11. v/xivj LfxZv 
M.om. pr. B. pen. xal oa-ia add. in marg. 
M. Ibid. tsT^aa'O'ovTiav, ISoxoyvJ iroac^ovrctiv 
ia-w, ISoxeuy M. 

p. 62. 1. afx<^otv re hy,, ay. e/ueXXev aTro- 
^I'lO-Ecr&ai] afA.'poXv Ti J)^. dy. a7ro/3ii!r£a-&at 
B. M. 2. Si TToXi;] Se jWOi ttoXu B. 6. aXX' 
olStii; alrov a.;wajT.] aXXoy 3' eIj airov a/jtci^r. 
B. M. 9. i-Wo] TT^Of M. 11. eX&mv] litteX- 
Saiv B. 12. w^05-£?aX£y] Trpoa-sCaXXEV M, 14. 
l^aXf] E^aXXE M. I bid. awq c^xpTroD] awo tou 

u 
o-xowou B. pen. h/Mv'] vfMV B. Aid. ny.'iv'M. 

p. 63. 1. <iiJ>a/xajTavovT£;] a^ajravovTE? 
B. M. 5. oCte ykf] olli yap M, 8. afjta^- 

6 
•riv] a/xaprlv corr. B. Aid. a/xaprav M. 
Ibid. a<f>E3-TaiTaf] EtfEtrTwra? pr. B. 11. 
tr{iiSpa/[*E;V] iCTfco-SgaiuErv M. 13. EaUTov] 
i/xavrcv iM. 2 0. EigyovTiJ ii'pyoyri pr. B. e'f- 
yofTi Bekk. pen. yip aiiTOtJ] yap rrj airou 
B. ult. /MtiJs ) lUilTE M. 

p. 64. 2. /U'it' axojv om. B. M, 4. aXti- 
9i4af Tou vo^ou iiTTij T! Ta;v wpayflE'vTojvl aX>i- 

^ . , - ^ .7 . , ^ 

9eia{ • I • TO'j vo^ci; i/ff6 te raiv • | • TT^a^divrwv 

Iran.sposilioneni indican.s B. 5. i'vExa] d'- 

vExaB. M. 8. TToXXawXayw?] wcXXaTrXas-j- ov; B. M. 9. Tn Tovrov'] rov Swu M. Ibid. 
ha<po(S,'\ Sia<f9ijpa B. M. 10. a^tMTov] aSiorov 
M. Ibid. Sia^tw] SiJa^aj pr. B. 13. xara- 
<f)E(o-ajU£HJ(] Kara^r,<pig-afjilvoi B. 14. xa- 
Tas-TiitraTE] Karaa-Tna-me B. xaTafTTJio-ETe 
M. Aid. 

p. 6.^. 1. o/t«oiiw;] oiTtiwj B. 2. fijuSfj 
y^a; B. Ibid, /u.^ om. M. Ibid. Suo] $uiu 
M. Aid. 3. 7riji5aX»iT£] WEgiSaXojTe B. M. 

y. AOrOS. 

'ExxaTJjyofi'af o us-TEpoj] o IWejo? Ixxart)- 
yoji'a; B. iJa-TEpo; Exxariiyopia; Aid. 

p. 65. 3. yf] TE pr. B. 6. lyou te yaj - - - 
evTEiwErv add. in marg. M. Ibid. oCJe] 
oii^Eva M. Ibid. avTfSouf] avrJ Juorv Bekk. 
Ibid. n\iy^a<;] « XE^aj B. XE^aj Bekk. 8. 
aTreuri^na-a^ iitis-'ri^na'a M. 

p. 66. 1. npoi^ca'^ v^oe^aiv B. M. 5. xat 
Xoyai] xai ol Xoyw B. 6. i/jUSTEpov] h/xirlpov 
M. 8. TrEitrSE'vTE?] TTEia'SivTOf pr. B. I4.au- 
TW TJiv TT^oxaTayvMcrdivra^ avdivrnv Trpocxa- 
TayviiXT&EVTa B. M. 

p. 67. 4. Eyi St] iyiiie pr. B. 5. of om. 
B. M. 7. T0~; axsVTi^oiia-i Ta axo'vTia] ra 
axovTia Te"? axovTi^oua-iV M. 8. avaipErTat] 

01' 

avaijEiVflai B. M. 9. toutou] toutm M. 10. 

OuSeV £i; OI/Sev'] DL)SeV01/S' Elf EvB. OLiSeV OuS' Elf 

£v(sic)AI. 13. aTTEXTEivEv, axoua-tajf] aTTE- 

XTEivEv, fxaKKov Se Exaiv out' £0aX£v oilr' aTTE- 

XTEIVEV, axoi/s-iojf B. 14.aX0UJ-l'lWf EXOU- 

<ria)f] Exouj-iajf - - - . axouirttiif pr. H. Ibid. 

Ss-yov] >;irov pr. B. Ibid. (xotIxteive] a'oro- 

XTEi'vEi pr. B. 15. S' apvoi/uEvof] S' a^voi/jwE- 

vou pr. B. Jiapvou^Evof M. 18. ^aXairJ Qa.\- 

Xaiv pr. B. Ibid. oSvJ ov B. M. 20. a^atitio] 

h 
a<^avi\(; M. 

p. 68. 1. axouo-i'aif] aMva-iot^ B. 2. axou- 
ci'iwf fcXa<j>&£if] axous-iouf n ixoi/a'iaif (Exot/s-ionf 
« axcus-iaif pr.) /3Xa(f)6lif B. 4. aTU)(iav riji; 

uTux'av a/iapT 

a^wajTiaf] aixapTiav rr," Ti/xco^ia^ M. 6. ei 
Corr. el post Se lit. ,3. era.s. in B. 13. fjittj 
/xr,v M. 15. aStxo~T' av] av aSixoTr av M. 

p. 69. 2. £1 ya?] eiVej B. M. 14. oi] ov 
M. 16. Eipyo'/xEvoiJ Ei^yo'^Evot pr. B. 17. ante VARIANTES LECTIONES. 143 "fffoe-iiMV T41V (sic. lit. v corr. et lacuna inter 
V et T lit. 1. capax) lacona lit. 2. capax B. 
18. UjuS?] hf*a( pr. B. 19. BvXaffeia i)/lc~v] 
Sva-sBita hfMv pr. B. pen. Eig^aVTE;] Eip^av- 
TE? pr. B. ult. Ei'pj^st] Eif^Ei pr. B. Aid. 

p. 70. 1. ifx.nipai;'] »if*£T£fa? pr. B. 2. 
rtfji.xf(~er^e] Ti/xai^eTa-S^ai pr. B. 3. hfjuv Si 
ToTc] »jjU,?v TE ToT? B. M. 4. xaro^oopvyfj(,e9a] 
xtntapuyy.i^a B. xaT050§L'>';aE&o M. 6. xa- 
Tas-iic-aTc] >taTa3-T>io-ETe M. 

J. Aoros. 

p. 70. 3. ytvaa-KSivj ytvwcrxovTa; pr. B. 
6. o^av •ngctrriKii] •n^oirmu c^av M. 8. Xewtb 
Se Xtti] XE-arra xal M. 11. tij <}>airx.] Tt 
<t)a(rx. M. Aid. 12. aXX' additur supra 
versum lilt, rubris in M. 

p. 71. 1. fjirire woviio-a?] /i*n9'' iiTrovoiiiraf 
(sed corr. ab eadein manu ju^t EOTivorc-a?) pr. B. 5. aTriflftVE om. M. 8. S' u^)'] S' l<}>' 
M. 12. Tic] Ti? pr. B. Ti M. ri Aid. 14. 
iiTTEXfliiv] ETTEX&aiv pr. B. IiWEXSoV M. 16. 
arv^fifxairi] af/.a^Trifxairi pr. B. 20. tou- 
Tov] ToD M. 22. yip Sio] yap oJ Sia B. M. 
p. 72. 1. a.fJt.i^'rtifA.ti roZro roti] ajwajTUnxct 
TOu B. M. 6. aT^E/M.ci;] arpifxa. B. 8. KoXa- 
{£»v] xoXa^Ei B. 9. a/wapTOVToc] a^aa^TavoVTCj 
M . afxapTZvrog Aid. 10. ai/ToiJ] auToD B. M. 
Aid. 11. auToS] aiiToy B. 14. oZv om. pr. 
B. Ibid. xaraXaCiTs] xttTaXa^otTE B. M. 

1.5. IvSy/otiov] Ev&u/WEta)? M. 16. «aTttX£t%J-E»] 
xaTttXii^Ei M. 17. post Sj lit. 3. eras, in B. 
Ibid. S(tt<f)S'ajM] <f>&ap>? pr. B. 18. Iv&t^/txiov] 
lv9ujr.iEiov M. 21. eXej/^^o'vtojv] IXeyj^oVTa M. 

p. 73. 3. TOV iiTTO TW] Thv VTCO TW M. TW 

hm Tov Aid. Ibid.oTToXiJETE] awoXsirflaiawa- 
Xuete, penna ducta per voc. aTroXlcr&ai, B. TETPAAOriA r. c-Gai] Ka-wyopia <])ovou xari toU xlyovToc 
aj!Ai^tt0°&ai B. 

o. YnO0E2I2. 

p. 74. 1. X04 •m^io-^vrrtt; additar in marg. 
et a nova raanu supra versum iu M. 

AOrOI. 

p. 74. 4. ayZya] xpjViv M. 6. te koX 
flrftpEXowtE] xai erasa est in B. pen. larfoa- 

wo9v«s-X9(n*Ev] wgoa7r(i9y^(rx£«n*EV M. 

p. 75. 4. (»v &£of] (wv buq M. 5. «X«- 
iTipiajv] aXmipiiwv B. M. 9. Jwxoi/wEv] 

xoXal^oif*iv M. penna dacta per roc. xoXa- 
^oi^EV. Ibid. atD-oflavo'vTi] awo&avoyVTt M. 
10. aXiTupiouj] aXiTDji'ou? B. M. Aid. 11. 

aUrOXTEl'voVTEj] aTTOXTEiVaVTE? M. 17. t£v 

elfyao-^Eviwv] tm £ipya<rntEv» (lit. v in fine 
voc. Et'py. eras.) B. 

p. 76. 2. ojSwj] Ipbos M. 4. -r^v « aw- 

> -, ~ , . , '''''' " 

/AtayJ rn tt avo/xia B. toU te ayofjua M. 

0. rnoQEns. 

p. 76. 1. ETTi TOV Bipaireia-avra] tov Iwj- 
5Eja7rEi;:r«vT« M. 

A0r02. 

p. 76. 2. Ifl-Tiv] ma-rtv M. 4. oS o a.<aro- 
S'ttvaiv] oy aTTobavaiV M. 5. ttuTaJ] atiTaJ M. 
pr. B. 7. atiToD] auTot! B. 11. fA,h h] jIaev 
triinpai ri B. 13. a^j^ovTE;] -oraa-j^ovTej M. 
pen. Eipyaw ^^te aJixiw?] ei^uv (Ei'fyajv pr. 
B.)yi*:iTE Jixawj ^nTE aJixajf B. M. ' Antea 
enim/ inquit Bekkerns, ' omittebaDtur ilia /a^iTE aji'xojc:' inique sane, cum ju>)T£ 
Smaiaii scripsisse debnisset. 

p. 77. 2. xai ante ^ei/te^cv om. pr. B. 4. 
huaiais S* civ] Jixai'oDj av M. Ibid, ravrit] 
TttuT* corr. B. .5. Ji'xaioi] Jixaiov M. 6. 
Zff-rs^ov om. M. 14. /ixn iTTE^ouXEt&w] ^n 
xtti IffEfoi/XEu&fiv B. M. 16. IwE^ouXsu&fiv] 

l7rE09yXEi3«ro/t*£v M. 17. oiofxaot yeviaBat om. 
M. 21. vm ys Tou] iim te tou B. M. pen. 
xaTnyo^oiIjUai , IwiXEjEiXTai] xaT»jyopoi//tta(, 
(Xftvoi; ETrE^ESEiXTat M. ult. /jiov om. pr. B. 
p. 78. 1. ItstiJeT^oj] inoM^ai B. 2. fte] 

£ 

fjiov B. /uof pr. [jtov corr. M. 4. 6«vjxtou] 6a- 
vaTov B. 8. i/jUETEfov] hfjiiri^ov pr. B. 11. 
ii/UETEpov] hfA.irt^oy M. 13. aXtTujiMi] aX<- 
Tflftw pr. B. M. Aid. ult. yap av xaflagai- 
TftToj] yag x«6«{cuTaT0( M. 

y. YnO0E2I2. 

p. 78. 1. TOUTOJj] TOUTS) B. M. OTl Kot E( 

oSti»c] otj (oTi add. supra versum a pr.) e( 
MM ourui B. oTt xat outoj; M. 

A0r02. 
p. 78. pen. auToj toiI] auToj juev tou B. 

«jTOf Je TOii M. 

p. 79. 1. aiiToi/] auTou B. M. 3. eTwe 

auToy add. in marg. B. Ibid, ex] Im) M, 
1 3. hfjtviaro] i/ttuvavTO M. 21. toiJto] toutov 
B. M. 

p. 80. 1. J(tt<f)&api)Vttj. - - - 6<f»j add. in 
marg. M. Ibid, yij ei] ya^ av el B. M. 2. 
el y ET( xai] El $E Toi xat B. el ie ri Hal M. 

7. oZroi; Se <J>av.] oZroi Je <pttv. B. Ibid. <)>«- 
VEgSj] (favEjof M. 9. auToS] auToD B. M. 
Aid. 12. ETj toutov] et( TouTaiv B. Ibid. 
SsjwTEpa] JsjvoTEpov M. 14. vo'^ov] <}»ww M. 
16. aXtTDfwv] aXjTMgi'wv B. M. Aid. 144 VARIANTES LECTIONES. J. Aoro?. 

p. 80, 2. iitte^sj-tm] h'jTa.'Kig-Tn B. Inav- 
EiTTii M. 4. ahrl; iittej] aiiToj av iTTEf B. 
Ibid. ETTEi] iirX M. pen. ' axivSyvoTSjov an 
aitivJuvJTEja,' (inquit Bekkerus) ' B. ha- 
beat lion liqutt.' aKivJtvoTEjov tneam qualis 
(jualis sit calculus liabeat. 
. p. 81. 6. Tov v£ov] Ta;v v£a;v pr. B. tov ve'mv 
pr. iM. 9. ymraC\ j/ivovrat B. 

p. 82. 3. o'Je] j/e B. oSe Bekk. 6. iwEf] 
iwo pr. B. 13. "tiSk; i'aTiBoii'KtviTiy'] itooq ay 
iTrBBaiXive-ev B, 18. SixaioTEpo;] Ji'xaiof B. 
1 9. Kptia-ffoiv iv] HfE~s-3-ov av pr. B. xpEiirtro- »a)j Bekk. Ibid. v'?roSii(rt■(po;^ vnoicia-tepiu^ 
Bekk. 

p. 83. n.fA.evyaf ag^.] jmev ap?. M. 7. /ww 
S<;tai'ai? B. M. Aid. Steph. 8. aSixaic awoxs- 
xfjTai] aJixo;; aTraneivgiv aTroxEXjiraiB. M. 
14. cuSev] cuSevj B. 18. aiiTiSv] auTov B. 
M. Ibid. oSto; pr. B. 19. fA-aWov j- S 
xaTaXil4'i/^ov lit tSv XEyo^Evaiv j^ivoucrjtei auTov 
o'vTa "I • J xa.raXafA.Santy B. pen. oiiToos-i lit] 
ovTcea-l Se Ix B. M. 

p. 84. 1. li'ZiToa-xiiTrTo^Ev] Iwio-xwro^uEv 
B. M. 2. ^>iT£rv om. pr. B. 3. SavoWoc] 
aTTooavovToj B. Ibid. TTpos-TpcTTaiov] irpoj'Tpo- 
TTaio? M. 5. aXirripioiv] aXiT>)p/aJv pr. B. Rl. 
Aid. 6. vysTa-bi] hysTa-Bai pr. B. OEPI TOY HPQAOY <I>ONOY. YnO©E2I2. 
p. 85. 1. xar' auT^v] xara rauTov B. 
pen. Je Ei; t^v] J' etti tw B. Ss t«v M. Vul- 
gatara dedit Reiskius, Iiic et snpra ver. 1 ., 
quod ad locain apponere praeterinisi. 

A0r02. 
p. 85. !• iBovKofxny, «] IjStiuXOjUWV /i*EV, Si 
B. M. 3. xa&i9-Tavai] xa&ES-ravai B. 4. 

^ /3 , 
ToiJ WfOfl-tjxovToj wlja B. 8. elmyra] aTiav- 
Ta M. ult. Jyva|M,Eva)V oin. pr. B. 

p. 86. 1. oSv] jUEv M. 9. rail Je Siojaai] 
TaJe Siofxai pr. B. pr. M. 11. yXoua-iD)] 
7X<i 

wpiMTTji M. Ibid. avTriv «] aiiTo S B. avrh 
n M. Ibid. ifAa^rovra] a^aproivra Aid. 
15. affoXiir&ai] a'n'oXErtr&ai pr. B. Ibid. 
yXouTTnc] yXoifTiTDf B. yXaTT>)f Bekk. 

p. 87. 2. SittTTfaa-a-ouvTai] S(awfaff-o"a)<r« 
M. Jiawpas-fl-ovTat Aid. 3. xat ante vofxl/xwi; 
oni. M. Ibid, ocrtajf] Sixaiauf M. 4. Jixaiw 
cm. M. Ibid.xaTnyojoi/^EViwv] xamyopti^E- 
vaiy B. xaTnyopoo/WEvaiv Bekk. 15. ndiror 
om. M. 17. TouTou] TOuTa;v M. ult. wjoa-Jv] 
wpo; o» Aid. 

p. 88. 1. r!jix~v] ijuiV B. 2. airo te to 
aTToxTEi'vEiv fjilyo, xaxiilpy.] aZi to te aws- 
KTEivEiv n*£ xaxou^y. B. M. 5. oS] ou M. et 
sic forsan pr. B. 6. e'pyia-bat'] s'lpyia-^ai 
pr. B. EifyEo-flai Bekk. 7. IvrauSJ] IvtouSoj 

B. M. 9. aVTawoSavEii/ tou vojiaou yitifjiivou 

_ 7 

Tov aTToXTEivflVTa B. 1 1. ante et post EVEi/uav 
lit. 2. eras, in U., pr. ded. rid. av hii/xav 
alnu riQv. 17. /u.ij] n/ioi M. Ibid, ofxoppi- 
<f>(Of y£»iTa(] if4.itip6<f iOi yivnrat B. 18. tte- 

TTC K 

woi'iixaf] Ewoi'nya; M. ult. oJxi'a tS »•?] rn 

t;7 rT{7 

oixi'a auToS M. 

p. 89. 1. Iwaja/MEvov] kma^tuvaifxtv!)^ pr. 
M. 2. xaxi TToXXa] TToXXa xaxa M. .*). 
ffiaLwrS ToLf )I5^jC6u;] g-eaurS yofxov! B. iaurw Toi/f vo^ouf M. 9. ava)|U.OTOif] avo/jtoroii; pr. 
B. 12. xai XEyiay X?^""'] *"' '' X^ pffwai 
B. M. 15. (uy^p/xav av a^naiv] w^ojxriv awiiiv 
M. Ibid. io-TrEpEi axovra] li; -orEpiaxovTa M. 

16. SiE^fEpS T^cSe] JfEcfEpS (TTEpEfl-Qal T«;Se B. 

5(£<jj£pE 3-&ai t?55e M. 18. o<()Xei» t^v] 

o^Xeiv (oKfXEiv pr.) eJvai -rni/ B. Ibid. ouTao] 
toZto B.toutw M. 21. jme] IjWE Bekk. 25. 
aiiToL? £7va( aEi] ai-roiif aEt B. 29. xttTa/wav- 
0av£iv] xara S-E/ME'voff /i*av9av£(V M. pen. 

TOU OU 

Tou xtt'r»yi3§oy] tSv xaTijyogwv B, ult. 5iJa- 
^w<rj] 5iJa|aia-( M. 

p. 90. 5. fxiyts-ra juoi] jUO( ixiyta-ra \i. 
9. iiWEXlTTOu] I'oriKll'rtilu pr. B. 13. av a|(ii;- 
(7£(f] av a^ioi{ro; pr. B. ai a^iaiiriiq Bekk. 
15. n^uTv] i;/t*rv B. M. Ibid. awaS aTrcfv- 
yoviriv 6 airo; xi'vSuvo; iiTtokHimen, voutw Se 
TraXiv Eij ?i^a{ ewojeo^eiv l^ia-Tai; in] ana^ 
rourovo't miraa-i KaTil^yaa-rai a (3(juX£o-&e, 
Ijocoi 5' ttTTa^ a'no<pvyoyri i atrof xivSuvo; aTTO- 
XEi'wETaj (iiTroXEWETai pr.) ; eti B. awa^ 
aTB-o^uyo'vTJ avrcg xi'vSuvoj amc'Kei'an'Tai, 
'irt M. 

p. 91. 1. etteXiwe] iiti'Kwrct pr. B. Ibid. 
aJ4)£XE~<r&a(J a)(fEX>)S"9'at B. 3. 5itt7rpttO"i7£- 
o-0ai Ta,uauToD] Sia'rr^aira-ea-Qa.i ifxavrh ra- 
fjt,avroZ B. M. Jiawg. aJrov Tafxavrou Bekk. 
6. TouToif] TO~f pr. B. M. 7. j/e] te Bekk. 
Ibid. TTEpiEtrEio-av] iicptiQia-av B. 9. oiiTcuai J 
oi/TOS-i M. Ibid. Si;] oSv iVI. Ibid, av] £Xo{ 
B. M. 19. a'sroXua-aiv] aTroXuTgSv ded. vid. 
pr. B. ult. Tou? cm. M. 

p. 92. 3. j(£tjM3n] x^'^*"" A'*'- ^' ""■^ 
aiiTov] xaT* aiiTcv li. M. Aid. 9. wpayyuo- 
Tftiv EVEXEv] I'vEXa 'ZjTpaj'jUaTajv B. 'jr^ay/jia- 
roiv M. Ibid, out' oiiv] oi^t' au B. 10. lyi] 
TEyi pr. B. 13. fxtraBatri^] fxerin^airti 
corr. B. 16. /xiriBn/xiv] /uete^hkev M. 19. 

/W£TE0«HXEV] (METE^eSd^UEV B. 20. Ix|3af TOu] 

EX^a; EX Tou B. 25. ayytXov^ ayyeXoi; M. 

p. 93. 1. axo'UuQov (sic) B. 4. aXXoflEv] 
aXXo&i B. Ibid. TrXouf te riy.~y JyivETo] 

xai ffXoof hyXv iyiytra M. 6. -Trape^ofxatji VARIANTES LECTIONES. 145 <!Ta^as-j({ja-ofjtai B. 14. ivii^fi Se] Iwei Se 
pr. M. 18. auTu enBitXov sij rhv *Sv;)aA^v] 

a'ji$a\cv avrw Ei? Tijv X£<})aK)iv B. oJtoI; Iwe- 

^aXov Iv TB xscfaX? , in marg. snSa\ov £ij 
TW xe4)aX^v M. 21. yaf wou SVi] yap oT< 
B. M. pen. j/EViV&ai] ytyv6o-&ttj B. ult. 
avToZ] B. M. Stepb, Aid. 

p. 94. 2. lyivsTo] lyiyvno B. M. 5. tou- 
Tou] Tourcev B. M. Ibid. TrapEj^ojaEvo; tou?] 
<7rap^6/j.evo<; fxh Tovg B. 6. -nrXoiou. oiiJevj 
TfOTTai] t<7-Xolou' eI Je xttt aij fxaUcrra l^i0riV 
BK nroZ TrXoiOK, oJJevi TpoTna B. nXoicv. ovhvl 
jspTsm M. 13. Si Iv w jUEV eVive] Je juev m 
eVivE pr, Je Iv oJ juev e'otve coit. B. 14. ifxt- 
Xoyopo-iv] Ofji.o\oyua-n M. pr. B. 16. oiro 
wXow] airo to TrXoTov B. 17. ita^as-rhiro- 
(Aai] raa.^aa-xha-ofjt.a.i Bekk. 19. <fipoi;J(jj ?v] 
^foDSoj/itEv ?v B. 21. Ei<r(3aVT£?] Eic-CatravTE; 
Aid. 22. Tt ar/cxtt] TO affAa B. M. 23, 
Ip^oipEi] Ivsp^ilpEi B. I;)(;m^£i Bekk, 

p. 95, 1, ISawama-av] £|3afl-avf5-i2V B. In 
liac regione Sawavav add. in marg. M, 
Yoluit forsan librarias idem exliibere 
ac Cod. Vratislaviensis, sc. wapaSaTravSv 
o-4)iVi, 7. Je om. M. 10. iw'] Itt* pr. B. 14. 
c,T» av] oT* av B, M, 17, xaTavf-EijJaJVTat] 
xara^EuSoVTat M, Ibid, ei yap - - - - IfMou 
add, in marg, M. Ibid, lyi] lyo) /alv ded. 
vid, pr. B. 

p. 96. 4. hraZy^ IvTaCr'pr. B. 6. ayov- 
TEj om. M, '\2. a.7tayo^iVovTa3v\ aitoyoflvov- 
Twv B. 15, etiiT?;] aiiTOiI M- 16. lyi'vETo] 

E^iyvETo B. 21. I,me] aiiTov M. nit. "gtote- 
^ai jffiia-ovTtft] TTOTE^w vDv j^5iia-ovT£« B. Ibid. 
Tiv] t5 pr. 13. Ibid. wpoTEja pr, B. 

p. 97. 1. wo'TEptt] woTEp' B. 5, Si -l^uh- 
<rS-ai] SI TO (corr. rS) 'l^ivhaSiai pr. B, Je 
TM ■iJ.S''^^''"^'** M. 6. TODTOu] TouTo pr. B. 
17. ouTOi om. M. 19. raZra, to. rtxfxfiptaj 
Taura nKi^fi^ia dedisse voluisse videtnr 
Bfckkerus, qai sic annolahat : " -raZra te- 
x^iifia] libriTaDraTaTEX^iipia." 23. i^a- 
yoi\ l^ayit M. 25. post Iv9ei; lit. 3. eras. 
in B. 

p. 98. 3. aTTCfifjtOFtv] aTfc^f/.te^iV B. aTTW- 
fio^iv M.Ald. ibid. auTov] alrov Aid. 13. 

£<f>n ^e] |t*E I<|)>j B. 20. TouTiMv] ojTo; pcnna 
ducta per voc. ojtoj M. 24. fx.tB' hfA.epav'] 

/t*E&>I/l*EpttV B. Ull. 51 Tl&E|W£VOi;] S' lyTlSEj-XE- 

vou B. M. 

p. 99. 3. fAE&' hyApav tij oi'o'j t' lyEVEroj 
IxiQnfxk^av tii; oio'j te lysviro B. /uE-y hy.i^av 
oioi; TE lylvETO pr. M, 5, 7r«i? ilKora, w av- 
SpEj] M avSjEC, ■nrSc EiKOTa B, 6. SI xai] xat 
xai iM. Ibid. SeV om. pr. B, 7. TauTa] B, 
M, .Steph. Aid. 10. l*EX«Tai]4f£XE~Tai pr, 
B. I^eXute M. Aid. 11. fxh eIo-iXSbXv - - - 
^aa-oAiicrai add. in marg. M. 17. lyyvwai^ 
el,eyyvnerat B. ,p6vov 

p. 100. 1 . <}jo'vov] avi^a penna ducta per vocavSjaM. 3. TovEXEiJ^Efov] B.M. Steph' 
Aid. 6. xfiv9i3-&£] xoive3-Se B.M. Ibid. vZ* 
v^ ] vUv <^£vya> iip' B. Ibid, iijuSv] »i/Lt3v M- 
7, SI] SJi B, 8. Sixaiov ToJ TO St'xaiov B. M. 
Aid, 9. $w] ^uai B. Aid. <ruv M. Ibid, et 
10. TOTS pr. B. 11. oiSlv] oiS' Iv B. M. 12. 

te 
5r^oTEiVttVTj] Ci7poTEivavTa? B. 'Trforeimv M. 

(01/ 

14. XfvSuvEUiiJv] xivSuvEuEiv M. Ibid. £* Tl] 
oTi B. et; M. Prave adscribll Bekkerus 
ad voc. oTj in v. seq., quod hie appin- 
xis.se debebat. 16. lo-Tt] STi pr. ifi. 21. 

jV)) la-Ti] itrov Itti ded. vid. pr, B. 1s-*i la-rl 
Aid. Ibid. TouToij /ulv to] toSto f*ivvoi 
pr. B. pen. SI to /ocii] SI f/,r> M. 

p. 101, 5. >)] )) M. 8. eI' t( TOiouTov] e't' 
(corr. Ti) lyoioi toioStov pr. B. 9, aTrayEiv] 
aTTayaiv pr. B. 11. ly.avroZ'] IfA-oZ M. Ibid. 
y^afA.fx.arilhov passim Bekk. 14, <f>Ego';TOf ; 
Sj-te] <|)lpoVTo; ; ti'voj ys S^ eVexcs tov av- 
Spa aTrlxTEiva ; oiJte yaj Ep^S'g* ovliy.'ia nv 
(y' ?v M.) e[j,ci nai exeiVw, ojctte B. M. 15. 
<Ta<pi<7repov avroig 
craifEfl-TEpoV avTOii e^weXXev] o-a<f>E? 

e^eXXev M. 16. fluTo'v. a, yap oiov] avra' a 
yap fxh oio'v B. aCiTo.* a yap oT6v M. 17. 
TB^Ta] TauT* B, Ibid. cri/y^pav|.Ei£v] avy- 
yja^af vefx-^siev B. 18. touto] toZ pr. B. 
19. tS (xti^ sic quoqne pr,, sed corr. to fjih 
B. antep. y^a/x/xarloi^ ypu/x/AaTeKii Bekk. 
et sic passim, pen. y^a^/xariov] ypa^^a- 
Ti'Stov M, ult. EjwwLiEv] l^iivuE B. M. Ibid. 

TTtcTTEiIcrai] OTHTTEuEiv M . 5. I'va ravrnv 

anaoti^n <ruvE7r£4>£p£To to ypa/xfxari^iov 

(caeteri tm y§a|tijWttTiSia)).add. in marg. M. 
6. avEj-siQi]] avEyvaJcrSi) B. 7. a-v)inri<fipsro] 
awi^ipno B, o-yvETrnfiEgETO Aid. Ibid. 15'] 

et' B. 13. Ti'vo? yE - EXEtva) om. B. M. 

16. oT/wat yaf] oT/^a< ^Iv yag B. 21, auTa). 
aXXa] aiiTM. eTev aXXa B. 26. (Tt/] cuV M. et 
pr. B. 27. aXipm crh ToiJ] aXoi'tic tou B. aX- 
Xoi£~f TOu M. a.>.(inq ffu roZ Aid. antep. Eij 
l/yil - - - - srjo'votav add. in marg. M. ult. av- 
To?] alrS B. M, Ibid.Trpo'voiav] Wfo^airiv B. 
p, 103. 2. aiiTou] awTou B. Aid. 3. ouS' 
IxEiVov] ouSI toStov M, 6. oux 'i<pivyt fxh utto- 
6avovTO?] S(£<f)£uyEV ajro&avoVTO; B. oux Eif Eu- 
yEV aTTo&avo'vTo? M. Vnlgatam exhibuit 
lleiskius : quod ad locum notare par- 
liin pratermisi. 11. hf^ire^a] vfjurk^a B. 
M, 12, eoteSei^ev] ETrlSEi^av M. 16, a^Tov 
ov'STip oiix e'Sej] aiiTOV, ov ya^ eSes B, M. 20, 
ES-Ttv av&pa;7rctj] Eitri ToT? avSgawoic M. Ibid. 
S' £4 xat i)c] S^ xai oj M. ult. oiiTO to] alro 
toZto pr. B. Ibid, touto om. M. 

p. 104. 8. Xu/otaf^Evou] 7<.vf/,a,tvoy.vjou B. 

ad 

M. 16. J(;p>i(r9'at] Xi"'''^*' ^'- ^^' ^z""' J'^?l 

E^Oi |t*lv yaf B. 18. t» jw.^ sl^ya^fA.htii'l to 

jWJi Eipyaa-jME'vov M. 20. 6u xat Eixao-at] eS eU 

xa<ra< B, pen. p^aXETTcv] favSjov M. ult, xaij 

SIM. 

u 146 VARIANTES LECTIONES. p. 105. l.ei7T£iv] siTfiv pr. B. 2. xeXsiJei] 
xsXcuot Bekk. 3. £<rEir&a,] £;!^£<r9a( B. 4. Eu- 
Tro^riTi] evuropitTS an El-rropo'irg babeat B. re- 
ligio est dicere. 3. /ucSi av] fAv^^iav B. M. 

fxfj ii ttv Aid. a^iOi/TE] a^wSTttipr. B. 7. El 
/uii TTfos-i^itEi] e; wpofl-i^xE; M. 12. toutm Se'oj] 
TouTiwvJIoiB. 16.i^iou]«j£ioutied.vI(l.pr.B. 
p. 106. 4. lauToD] «uToy pr. biitou corr. 
B. 6. /WEV asrsS'ttVoy] jctEV aTraVTEj a-weBavov 
(aTtodavivreg ded. vid. pr,) B. 7. ttX^v] ttjiv 
M. 10. oilTTi)] otJETra; M. Ibid. a.'SToKwTm'j 
aTrtaXtiiXu B. 13. £T£&vaff-av] corr. B. 17. 
LVTEpov, oral] uVtejov itai o't<w B. I\I. 1 9. /wfj 
fjiir'] fji.firB (Air B. Qaam lectionem vaiian- 
tera Bekkerus falso apponit ad (/.h v. 17. 
pen. x jSouXEuETaj] a ^ouXE-js-Erat pr. B. ou 
^ouXetoi M. uIi.te] Tt B. Ibid. hfj.ipav tta^' 
h/jiifav yiyvofjiiniv'] B. M. Steph. Aid. 

p. 1 07. 1 . jMETas-'rifl-Etv] B. M. Steph. Aid. 
4. Tcuff ^i aSixoi/VTttj^ Tou; a^Ucog B. Tou; 
aJfXouVTac M. 7. IvJ eV M. Ibid. Trotncrai] 
voioZa-iv M. 8. afX'^'V] a|;;^ft 3 B. M. 15. /tw- 
$a/u2;] jUi) iTjKf)*? B. 21. TaUra] rauT B. 
M. 22. xEXivSuvEua-Eraj] xa: xivJuveuVetixj 
ded. vid. pr. B. peu. sSiUmcv eIj] ihinvvt 
thv bU B. 

p. 108. 1. ny-aprai] rJ^agrE B. M. 3. 
rhv S'] T«vJ' E-. 5. TToXiv xaXif e»X^v] woXj* 
sv^oTrox; eT)(tv B. woXiv eTj^ev M. 6. e'l^ero] 
t^XBTS Bekk. Ibid. 5' o5v] S' aS B. M. 13. 
>i^£T£pa] ifxBTifia B. M. Ibid. ^ MiruXiivat- 
aav] n^iv rvXnvaiwv Aid. .... 

p. 109. 1. ECUTov] iauTov Eayrcv B. ttuTov 
M. 5.i/x£T£pov] (ijUETEpovpr.B. 7. iJf'av] 1 Jict 
B. M. 8. yaf MiTfXijvaioi;] j/aj jUt TyX>!yaioij 
Aid. 1 1 . j/evo,(*eW] yjvo^Evtjv iM. 15. Sjte 

/uoi] wjTE /otii M. pen. 5i5acrxET£] SfHas-XEs-fls 
M. lilt. /U.EV eIitiovte;] (uev yij e.Viovtej B. 
Ibid. ^ouXovTat] CcuXavTtti M. 

p. 110. 1. /J,h fJlh TTEiSEtv] /t*£V WEI&EIVB. 

4. ti/(xETEpa] Kfji-irepa jM. 5. te ora. M. 8. 
TOif (xTToJ TcTc Taiv aTTO B. 12. Sc £;? Ta] Je 
[ei?] Ta Bekk, 17. aTroXo/xEVouj] awoXou- 
/Mivw; pr. B. p. 111. 1. ytne-Qai] ylyvtcQai B. 2. oVw?} 
5S-45if pr. B, 4. lyEVETo] Eyi'yvETe M. 9. 
aJcTE] i;j TJ B. M. 11. a-aipsa-Ta-mv] trocfa)- 
ra-nv ded. vid. pr, E. 13. Evavr/oiv] Ivav- 
t/ov pr. B. 15. /U.EV £/xoi /Mapry^o-Js-iv] ^ev 
(xapru^olj^iv B. M. 22. o-^s-Ei] <ra;^£( B. M. 
Aid. 

p. 1 12. 2. xjjTtti] xpiToi B. 6. Taiv om. 
pr. B. 8. sytyviiff-KiTo] lyivJiaKira B. 10. 
S(xij ^x^] Si'xij xai (M B. Rl. 11. is-p^upoTEpa] 
iVj^upoTEgov B. M. ult. wajai3aiv£ivj 'rra^tt- 
B'JVd'l M. 

p. 113. 2. ff«pa3 "*■''* M. 6. SiaifspovTa] 
^EgovTa M. 8. opS-5j )'i)4'»3-X£j-&ai ora. M. 
11. iV-ov Eo-Ti] Ts-sv IcTTi B. Aid. Ibid, te] 
ye M. 12. airiSj-Sat] aiTiaa-ai79'a» B. an- 
tep. Jixaa-JiTE] JixairatTE Bekk. 

p. 114. 3. xaxEr] xaxoi B. M. 4.a7ro4.n- 
(fia-a^Evw;] ^ucfiis-aialyoi? B. M. Perperam 
Bekkerus innuit Cod. B. viilgatam exhi- 
bere. 4. tote] toSto M. Ibid. p^^nc-Sai £Tf 
a Se 0o-JX£5-9e 4'))<|)i5-a^lvi;if, oiSs] p^jSs-Sett 
OTJ S S^ ^ouXes-^e (l^ouXETSat B.) tt'sroXoyijira- 
o-&a{ oSSe B. M. Falso Bekkerus aQirmat 
Cod. B. prjp se ferre o ti ^h, oraisso a. 6. 
ETTt TM Stxa^Eiv TO aSixajj] Iwi Ty, aSi'xa); B. 
M. 7. ToD |Un] TO fxh B. M. 8. /t/io'vov om. 
M. 9. avJixEs-TEjov] B. M. StepL. Aid. 10. 
IxaoTw] B. M. Steph. Aid. 16. wavy ti] wa- 
vy TOi B. M. pen. bU ^uvn^siv ora. M. 

p. 115. 2. auTa] auTM B. AI. Ibid. £ip- 
yas-jWEVw] Eipyao-jWEvov B. M. Ibid, ei? Se- 
ouf] e'j touj S'Eouj B. 7. >iJ-E|3»xoTa)vJ a.a-i$rt- 
x.iru'1 B. M. 9. TO Je] t« B. M. 10. fpyov] 
Efya) B. 11. Ta Jixaia] Ta fxh Ji'xata B. 
Ibid. l[A.tv\ r.fMv B. 12. Tou? Se] tou Sb B. 

15. vpa^Bd'l Trjas-fl-Es-Q' M. 7rjac-£5-9' Aid. 

16. oil Ti] oil T0( B. M. pen. CouXEM/-t£va)v] 
foyXCjUEVjuv M. ulf. yimrds^ yiyvBs-^B 31. 
Ibid, nv /lAEv] vilv Je M. 

p. 116. 7. Tou <f)o'voy] TouToy M. 10. Xo'- 
yog ET(] T^oyog le-Taj eti B. Ibid, lav y£ wa- 
0";^a)v] lav TE Trna-^ai B. M. lav Ti nrks-^te 
Bekk. 11. aTToXajjuai] a'srctiXoixYiv B. a'/ro- 
'yufjt.ny M. 12. awoo-TEpaJv om. M. nEPI TOY XOPEYTOY. TnOQESIS. 

p. 1 17. 1 . Tt'vo- ffpo0aXXoVTai p^ajiv] ti'vo; 
p^afiv 7rpo0aXXovToi i\I. 2. /xlv ToivyvJ /xivroi 
vZv B. M. 3. 'EpE;)t6i'Jot] B. M. Steph. Aid. 

A0r02. 

p. 117. 3. £1 y apct'] El apa B. M. 4. o] 
n M. 6. ylvojTo] yiyvoiTO B. M. 7. yivij-Bat] 
yiyves-Oai B. yivia-Qai Bekk. 8. "BTEpi t£v 

oi 
ToiotTaiv] TTs^] rovran M. 9. iTraiVEVEfav] 
f7ratw<riiEv B. M. AM. p. 118. 7. <})0yixa? op9a)j] (foviXaf Si'xaj 
of&3f B. M. 9. isre^l ToiouToy] 'Sijfpi toS toj- 
oi^Tou B. WEpi ToiotJToy Bekk. 12. /ooiSe] fjt,fi 
51 B. M. Aid. 13. xai Tw MOfAti) El'py£a-&a(] 
xai vifjL'jj Eipy£5-3'at B. Ibid. SrvftZv, ayivcuv] 
ay/iuvaiv, SyirtSv B. pen. ayrov] auro? B. M. 

p. 119. 5. avS'jal'nroi? toD ^I'oy aya&ov] 
av9jM7ro( J ayaSov B. 6. aiiTc; aiTov] aiiTov au- 

TOV M. Ibid. OLT'aV T. S. T. j£5oXI;M.aj-^£K!v] 

B, M. Steph. Aid. 10. Ji'x«f om.M. 14.au- 
Ta Ta] aura TaDTa B. M. 19. Tov y£] B. M. 
Steph. Aid. Ibid. aiTias-acSat (aiTiatr&aj 
Steph. Aid.) xai i^^Si ( om. B. M. "n. VARIANTES LECTIONES. 147 22. ow« iv Ivsyx^vJ oVoi a» l»ayK<i» B. «V« M. 10. vswrsfoi, o-i^waVTs?] vSMTtpw Kat 

evswyxavEekk. pen. TrETroiwQai] "Woiere-Qat TrpEtrgi^TE^oi, c-^^/A'sraVTE; B. M. ult. Wftga-^ 

B. M. mitic-Qai Aid. yEvojwevot/c] wfjiyEVo/tAEvou; M. Ibid. auT« 

p. 120. 1. nal] Tn,- M. Ibid. t5)v av&^iu- ovo^arj] outSv hofx.e.s-'ci Bekk. ^Ibid. tou- 

wojf] tSv Iv avS^g»7ro(? B. M. 2. ei' y'] e'l t» TOtf, IfcoTav IXsyp^EJv] toutou? lp»Tav xa» 

Bekk. 3. Tij«£WjErc-9-at]Ti|uaie?o-9af Aid. 7. IXEyx"" B. M. 

Karnyopia-eus-tv] narnyoccZs-tv B. Ibid. i|«.~v] p. 126. 3. IpaTSvTJ TaXi&fl] lpi»T5yT| Si- 

hfMV M. Ibid. >r oni. b'. M. 8. fJ.oi ora. pr. Sovai raU^n B. M. 4. eWjWOt a-TctTEv] etoi- 

B. 10. htvh] SeivSv pr. B. Ibid. I^Sv] e^>) /Woj eTev pr. B. erotfxoi eTev M. 5. ^aa-anl^siv 

B. M. 12. IXEy^aa-ivJ e^i\ey^Ae-iv B. Ibid. rpoVa;] ^acravi^Eiv ToiJ; te Bf/,avr<lu^ itaMjaq, 

rtiAm(na-a<rba.t\ ny-cofita-ea-Bai B. M. 13. Iv- »ai Ei Tiva; tSv aXXffTgicov xt\ivoi,i)f/Lo'Koyovv 

"iriivaq Tov Jeo-ttotcv TrapaJwirEiv aiiTw pag-tt- 

rauQa.'] hraura M. ofoj te eysvETo] Evps^n vi'^Eiv tjoww B. 10. TravTi Xgo'vy oMettotj] 

„ TravTJ Toa XP°''?' otiSfWciwoTE B. TravTi Tl» 

M. Ibid, jMwpov oJte /HEya] (ujxpo? ouTE /.*£- p^^ova; euJI ouSewote M. autep. e^Ein ju.evJ 

yajM. 16. Ktti — B)(oyroi; add. in inarg. i\mfjiBV B. M. ult. If£»n Se] I^eii^^ev Se B. 

M, antep. TouToui S^] TouTou iStaded. vid. M. 

pr. B. -royrw 5^ M. Ibid. KaiVot alrai] p. 127. 2. aVayjtti Iv Ixio-Ta)] avayKW 6«a- 

xa4 TOftti^Tai M. o-TM B. M. S. eyi 7rgou;taX£criif<»)v] lycii ta-v- 

p. 121. 2. JioiitEt] yiVMtTKEt M. 5. KCTa- ra 'TT^ovKaXta-a.fJi.ry B. lyo) isavra TrpouxoXs- 

4i<{>iV»3-9£] ^aravf/rKfiVEir&E pr. B. xaravf-i- ca-y-nv M. 4. yf] era B. oin. M. 5. Ifw etu- 

<})i3-aiS£ Bekk. Ibid. a7rovf->]<J)iVi]£r9E] aira- 'ro~<; larinQa.ncr'ha.i om.tA. 6. it (0'^ttiri{\ ''(%'>- 

4i]<}>iVai(r9-E Bekk. 6. ETEfou tivs?] ete^ou «{)as-£i? M. 11. a7ro<}>rya4] aTTOif'ivao'oai pr- 

pr. B. om. pr. M. 10. postljM*:;Toi; lit. 12. B. 12.9£paffovTac^J SfpaTrovTasB. M. 14. 

h om. B. antep. xara/MaoTugouvTajv] ^agTU- 

eras., et turn -wpo? tS^ l/otauTotJ in B. Ibid, fovyrooy pr. B. ult. toT; n*apTypoi!9"*v] Toit 

'Ep£;)^eiJi] 'Eps^-QniSj B. 'E^Epj^&JiSj M. 11. [Ijt/toj] jOtttpTupoteriv Bekk. 
Si Jaa-XttXETov, jT IwJTtiS.] SfSatrxaAETov ^v etti- p. 128. 4. iCKnoi] Itaoi M. 6. 9rttp£<Xo^»)V 

ToS. B. M. 13. Aiovuc-ioi? ixof^yovv\ Aiovu- av fi] "arajEip^oja^iv ii B. Ibid. 'Trc^EiX"^""'.] 

0-40(5 c'te i^o^nyouv B. 14. oi>TE IvEp^ypaJ cutb waf£up^o;tx>iv (TrapEcrp^o/M.'iv ex sill's fecit 

ii? Wi'xyfa. M. antep. IweiJji Js] IwEi Se B. Bekkerus) B. iKt^tx^fAW M. Aid. 13. ult. 'AglVraiva] 'AgiiTTliwya B. 

p. 122. 1. IwEiJi) TTopiiyyEtXtt] IwEiJiwep 
Eia^j/yEiXa B. ETriiSiiwEp nyyiiKa, M. 4. Toy- 
Toivi] TouTOvl corr. M. 6. apiara] a^ia M. 
Ibid. It* Je - - - Im/x.EXEur&ai ora. M. 7. 
'Afjiuviav, ov] 'A^»iviavov B. 10. ErooflE] eI'ijoSev 
B. 12. o.Ti] El ri B. et corr. M. on Aid. 
IS.j^ejuyoivTo] yspuyoiivTo Aid. 14.>iaS£!rTn voim] miiV M. 1 4. SiSacrxoi] SiSutrxEi corr. 
B. et Aid. 16. TTttgEp^oiTo] ■ora5E;)^oivTo B. 
M. Ibid. aiiToTj] au Tor? Bekk. 17. a«ro- 
jfaVoiTO, Ttti/Ta] a7ro<})avo(VTO, Taura B. M . 
21. Siio] Juai B. 

p. 129. 3. wa&nTE] {/.aQrirt B. M. 12. 
TauTH Se] -rauT; Jij B. ravrl Je M. 14. sip- 
yta-Ssat'] ii'^yeaSrai B. M. Aid. Ibid, woe] XEf] xa&£i(7Trix£t B, M. 15. I'vExa add. in ti'vsjB, M. 18. vo/Mo&etwv] Qej-^iaoQetSv B. 

niarg. pr. B. Se inultuin fallit Uokke- 19. Eis-iyyfiXa] Eio-nyyEiXavM. 20. w Ixmj] 

rus, alTirmaus : " 7rfo<^a.s-tuc om. pr. B." .... 

16. Ixly^ai] l^iXiy^ai B. 17.i7n] totovraic;'] r,v alroig Ixm? B. 22. et 25. EigyEo-fiaj] Ei'p- 

ElTEi T04 ouTa;; B. M. Ibid. e;^£(] £;^oi M. yec-^rai B. 26. Eipyo/xEVO?] sl^yof^ivoi; B. 

p. 123. 4. ISojita, Ktti oute] E'Sooxa ciIte Ibid. vo^aikSv] vo/;ti^auv B. pr. M. 

o> p. 130. 3. oZroi 'BTpoSrvy.oi] oItoi fxh ■Trpo- 

M. 6. ayi.yu>'\ ayayiiv B. ayayaiv M. 15. 6u^oi B. o, xaSapai] xaflapav M. xaSa^ai 

yaj oStoi] 51 outoi B. jw^ev oStoi M. Ibid. Aid. 8. te /xs yBmifArtv] rt yiwi/xriv B. M. 

tMroJCTETvat] XTsTvai B. 16. B'iv'ktis-aMTi ainZ 10. vgovov awESfi^EV, ti] vpo'vouj aTrsJEi^E, ti 

SrivaTOv] ^ouXEiJO-aVTa tov &avaTOV B. M. B. Yfovou aiti^u^i tX RI. J^povou aTTESfi^EV, 

17. a^ajWEVov /-ciiTE |3ouXEtI(rai] aga^Evog ^nTE ti Aid. p^go'vov aitklii^iv rt Bekk. 14. ihafc- 

CoyXEutraj B. apajO-EVo; p-ws Scv\ivirai M. 0av(jv Yg:^/octtTtt] i'KafjL^awv rx p^pn/MttTa M. 

Aid. 21.£T(] Itti B. M. 21. aSwE^v ei Tij antep. ETEgw&iJ i-ripoSj B. M. Aid. uit. 

rjvayxtts-Ev] aSiXETv Ei ti? iKiT^evviv, eyii oiijt Ivavriov] IvavTi'oj M. 

aSiKaJ" ou yaj Ixi'Kiuaa. aal il <f>a<riv aSwEiV p, 131. 1. Ivof/.a/ri oni. M. 2. Ttpoaaya- 

iiTiqrivi.yy.acnv'G. pen. oii yaf EjfflJia niu. M. <oi; 

p. 124. 1. TouTo(sic)] TouTou B. M. Aid. jEuaiv] Trpos-ayjEuoiUEVof M. 3. post £77£iJi) 

4. Xa&ja] SavaTM M. 6. Ta;V toij] TaJv te • • • 

Toy B. Toy T£ Toy M. 14. T(f riJiKDa-E] Ti? erasa /^toi supra versum ponilnr post sI'^yE- 

Ti fjStxiJtE B. r:j Toi j;S»XMH6 M. cr9a((£i'jy. M. Sleph. Aid.). Ibid. IttuSeto] 

p. 12.5. 1. TJi om. M. 2.£ff£iS>i oyTo?] I- ettei&eto M. 5. /mvhs-S^te] fji-ma-cta-dB M. 13. 

♦rsiJi) Je oyTo? B. M. 4. ousec. om. pr. B. 7. a<a 

Xdyoyj SiaSiaas-ia;^ 7rjo8iKa<rta; (sic) B. 15. ©flp- 
iw>)] B. M. Stcph.Ald. Ibld.XoyoyjjvojUOi/; ynXiaiv xai Ixippoif^opiiv] yag&»iX»iiv Kai «•»»- 148 VARIANTES LECTIONES. fo<f>opi»i B. 6cipyt)hta)v xal ernipo<poppiaiv Aid. 
16. T av riv l^)'] t' av l<f ' pr. B. Ibid. oCSe] 
B. M. Steph. Aid. 18. ravrri hriyaoZv' 
ixrtti] B. M. Slepb. Aid. pen. hftiti^ovi;^ 
iijMETifou? B. hfjUTtfrni Bekk. Ibid. aSjuerj 
r)S/xst Bekk. '6v 

p. 132. 1. ov] oi! M. 2. Igyis-ttC-Sai] £(fi- 

yac-flaj B. Ifiyasrac-S'afM. a'pyatf-acrSai Aid. 
3. 'A&wa?] su-'J^jvajB. Ibid./t>cE~{oy TOiiTouJ 
TouToti fxBi^av M. 7. hfj-ifai; crvn^,^^^ hfA,s- 
fai a-un)(pf B. 10. a7roj'ja<f>ea'&a(j aJTo- 

yjacfEs-SatlVI. Ibid. ?tiw - - -- ad v. pen. 
dKc^ya.4'aa-2tai om. M. Ibid. _?T«V( 1^. ouS' 
«tiTo] TIVI 1)3. CllS' ailTM B. ?TIVI 1^. OLiS' ai3 

Bekk. 12, Jji^Epa?] 'r,y.i^ai pr. hfjt,B^ati; corr, 
B. Rursns Bekkeras noii se iuvenit et 
apponit ad voc. hfxkpai sequentem illico, 
qaae hue pertinent. 

p. 133.2. ils-iovreg"] Bekkerus : " e's-iovt' 
If Reiskius; valg. eia-fo'vTE;." Perperam : 
clare enini in Cod. B. eitrioWl? exaratur. 
3. avToi SovXcvr>jpi'j}2 avToi tm /SouXEUTtjpia; 
B. M. 12. I^ov] 1^ oJv B. Ibid, it^yeiv'] elp- 
ynv B. 13. xa( (xaviv ^y] xai Jxava j/' ?v B. xttiTOj ixam y' nv Bekk. 15. t», onov x«ti- 
yptt<f)0VTo] Tt oZv ojx awsypaifJoVTO Bekk. 16. 
c-uvnBirav xai] (runVay xoi Bekk. 17. /woij 
/W.EM. 18.tti)Toy] j'sM. 19.'roi;S£ ToiJJTflu- 

TOU tolI B. 

p. 134. 1. rauTra] rauS' M. Ibid, hfxai] 
vfjiai; B. M. 4. Efya wis'Ta] Epya aTric-To. 
Bekk. 6. Tci^Toyc] toutoi? B. M. 7. nrpoa- 
yofBiovra(;J airpoayo^iiovraq pr. M. 8. xat 
SiaXeyo^Evou;] xai f^h SiaXE^o^ivou? M. 10. 
iTTfopxoTaTOi;; TTavraiy] ETrtogxoTaToy; xai avo- 
a-iajrirovi wavrajv B. 14. XaCovTE;] Xa^ovraj 
W. iS.TroXiTivJB.M.Stepb.Ald. 17.Tot. 
ouToyf S(OjM.ocravT£?] roiovrevi 8io^o<raVToc B. 
"TojouToyj 5«4!^oVttVTE; M. ToiouTajv Jto/^cos'«y- 

V 

TEfAld. 18. wyQojotEvo?] WEiSojttEvos M. Ibid. 
Bpyds-aa-Sai] spya^ta-Qat B. M. anfep. IJi'Ja- 
^a] ESi'Sa^EvM. pen. wrpayjuaTi] irpd.fXfji.a'Ti 
B. Ibid. JfSo'aa-iv wv] SiSo'as-iv Eij to Jv, pen- 
Da dacta per voce, ei? to, M. Ibid. Wi'xi?- 
c-av] r)S(x^xaa-iv B. M. ult. (iirtyymc-ciixi- 
»ai] /XES-Eyyuwcra^EVOI B. 

p. 13.7. 2. owToi] cL'Ta)? M. 4. nroXf/.rta'a- 
a\] ro\fA,fia-ai£v B. ToX^ia«-£(iv M. Aid. pen. 
SijvaiVTo] SiJVOVTfti M. J ^r. INDEX. » INDEX 

GR^CITATIS ANTIPHONTEjI':. AD PAGINAS ET VERSUS EDIT. REISKII. AbA2ANI2T02. 610, ult. 

666, 1, 
a^ovXia. t7 lauTou a-rcoo'Kiro. 690, 5. 
a^oiXa;;] Inconsiderate, temeie, neque sa- 
lutis sua3, neqae famae ratione babita, 
neque reputata rei atrocitate, y.ai aQiooq, 
nulla divini naininis reverentia. 617,2. 
ayavanriiv av EixoTa;; fjiot So)t£. si qneror 
Iiac de re atque indignor, videor ini- 
hi sat graves ejus rei causas habere. 
688, 7. 
ayBiv'] I'tejjov nva el^ anlav ayaydv, 771, 9. 
oyvci'a] fjctaimv Try aynia'j avrZv. 629, S. 

638, 2. 

ayviuin'j lustrare, repurgare a piaculo, ca- 

stain, piuin, mundum reddere. ayveieTS 

Tiji' wo'AiV. 648, 8. a,yvBv!r£i iavrov. 764, 1. 

ayvotCvl peccare, labi. ttXeov aj/voEiV Is-tj 

^vKTcof, r) fxi^ hfjie^av. 725, nit. 
ayopevlivl ^J'*' ''■°'' ^^l*ov opSaJj ayo^tveiv <prtfA.i. 

673, 4. 
<iy*». 627, ult. 685, 2. Iv ayZn Kal kjvSwm 
iWEyrtXa; xaTa<rT?«-a4. in certaraen fo- 
rense, et sic per id in magnum discrimen 
conjicere. 733, pen. Sua 1^ Ivoj ayZw? 
yByhna-Srov. 750, 8. o! ttoXXoi aj/SvEj tji' 
aXn^iia. irvixy.a^oi, t? Se SiaSoXi? iiro>.k- 
f^ioi. 751, 2. 
ayavi^Eo-S-at. 706, 7. 

ayaJvio-^a] documentum causas. 722, pen, 

a^eia] roTf aXXoij oJEiav ISjixare T^v (r<f ete- 

eav airiv [scil. •aro'Xfv yel j^oigav] olxtTv. 

744, 3. 

aOiiXoc] aTTflVTa To, Iv oSijXa) et' ovra Iwt t« 

''■'^X?' /"SXXov ovaxEiTai. 706, 2. 
dSiXEoi] riJ aSijtuy.Eva) Tcv aiJicv J^^o'vov. 615, 
11. « aTV)(ia a.otsi£iritt v7r' avrou. 641 , 1. 
aJwoj] app^ojv X^ipZy dJixaiv. 688, 7. 
dSoX&'j] dSoXiwTEpov xat dSi;vaTiuTE^ov XevS^- 

c-ETai. 670, 10. 
dJwa/xia] ^XttTTTEi |m,e fi Tou X£)/Eiv aSma.- 

,uU. 703, 10. 
dJuvaTftj?. 670, 10. 
a,Bi/xvr)s-TO<; h tote djuapTi'a to"? MiTuXuVftwif 

hymro. 746, 4. 
d^ii/Mio?. 676, 7. d9EjU(»-To?3 aGe/xiirra. Sefis-irai. 616, 3. efls- 

(/.icrra. xai dvoVta Sjav. 694, 17. 
a^i^aiTiia] negleclus, oniissio inedicina: 
a;gro adbibendse. Itc ade^amlag Sta<fQ(t' 
fnvat, 694, 6. 
a^io)^ nal djtXEJef. 616, 1. dSouXai? xat adi- 
cct;. 617, 2. insuperhabita dcoruiu reli- 
gione. 
*A&>iv2 BouXat'a. 789, 4. 
aSXiof] TKV d&Xi'ttV xai TSXEUTttiav voVov vo- 
o"aiv. 620, 5. dSXia •rtas-)(jii. 631, 8. 
adXiov xat trm^h IfAoi cxo^rov a.v.wris'at;. 
672, 8. 
ai5£rs-0(xi TW sva-B^eiav rZv fAn^ev aiixovVTcev. 
656, pen. tw eviri^iiav tZv vpa^Bivrwy 
xal TO J/xaiov aiSoujUEVoj. 667, 3. 
d/S(ofj riSixJijUEVo) Tov aiStcv ■^^ivov, iujuriam 
passo nuHo nnquain tempore, quamvis 
longo, reparabilem. 615, 12. 
ajJij] ttiJoi/j TuypfdvEiv Trag' ujaiv. 618, 12. 
^iit' eXeou rv)(pZa-a, fA-nT al^oZi;, 619, 4. 
ai'fEiv] E/xTTvof; £T( a.(Qtlt;. 628,5. 641, 12. 
«9roxT£rva« J^eif' d^djUEvov [id est, aut 
;^;Eipf i'BT-nffJi.ivri, manu sublata, aut apavT* 
^eXo;, 5'^yXov, n Xi'&ov]. 772, 7. 
aipEiv] j'pa<f>dj -woXXd? xai ^EydXa; Sjou^aj 

ouSifXiav i7\iv. 626, 10. 
ai'o-S'Jio-iv ou^ifji.iav iitolrxyvi, scil. oVt dtiro- 
XTEivoiTo. nullum de se prodidit indi- 
cium, quo admoniti senlirent alii eum 
occidi. 725, 20. 
ais-p^ji;; dTTsuXEs-E. 618, 14. fcBdnia enim 
spectaculura est homo a veueuo exspi- 
rans. cujus vnltus honendis raodis dis- 
torqnetnr, ejalatns sunt miserabiles, 
intestina et artns dire convelluntur. 
aX(j-)({>vi)^ [xh Tvywa-a. ixm iXiov, /wit ai- 
Sovi, fxriT ala-^i)Vr)<;. 619, 5. usurpatum 
h. 1. hoc vocabuluin est honesto sensu, 
pro reverentia. dvEu xaxoTiiToj xai al- 
<r)(yvn;, sine dedecore. 761, 8. 
aiTrij-i;] xal avsv T^? alTntrlcij^ Thv astpairiy 

l-mi.^yii'j. 704, pen. 706, 8- 
aiTJa] Elf anavirtag aiTi'ctf riX&EV. 661, 10. 
Tr,v aiTi'av oiy r)|tc£TEpav ovaav, ad nos nil 
perlinentem, a nobis alienara, hyXv TTfocr- 
E^ttXEv. 66^, 3. 152 INDEX GR^CITATIS aiTias-Sai] accnsare. Toy Ji*xcivt« (u5 o^SaJ; 

alriaa-^ai. 765, 1. n oiria, nv alriZyrai 

xar l/uou. 779, 16. 
ttiTtaa-j;] accusafio, criminalio, xpE'o-a-ov ?v 

TO aX»i&£; xai to •yByivrif/.ivov Tn; rovraiv 

amaa-ico;. 7 17, 9. 753, 7. ri etWiaa-ig oIk 

BX^i teXoc 765, 3. 
a"T(oj] ou, Toy atrioy a<f>£VT£c, tov dvawov 

Siaxo/t*Ey. 623, 3. 
ox£~cr9a(] TM TOUToo <f)Ova) to fj.nvi[ji,a T»y 

aXiTnpi'ajy dx£«rfljCt£voyc- 695, 2. 
dx£^Toy 'B7ja;'/.<.a. res reparabilis, ubi error 

qnoqaomodo corrigi possit. 754, 11. 
dxiySwoj] axtv5yvoT£poy m/aiV e Js^Ey sTyaj. 695, 

10. 
oRtySuya)? fxa^rvfgiY. 654, 3. 
dxX£3?. 616, 1. 
dxjMa^Eiy] ax,ua^ouJ'ri t? poS/iAJJ Tou o-iwftaTO? 

X^!ifjiivov. 693, 8. 
dxo? Ims-rafAcit Kal Trjmpoy yEyoyoj. 737,9. 

742,2. 
dxoXaa-t'a] oup^ CS^Ei, oJJ' aKoXacria. 661, 6. 

672, 4. Jia T^y layTou axoXao-i'ay Trayra 

i^Zv x.a.1 ';ri(T)(^tk)v. 699, 4. 
dxoXou&EiV] riKoXovQsi rni; S-uo-iaj EVEXa. si'e 

gieng mit [she ivent along with], 613, 3. 
dxoVT^^Eiy] dxoVTitr&Ei; Sta TJuv wX£i/f£y. 

65B, 7. fXi'KSTZv fAiTO. tSiV riklnCDV aKOVri- 

^£iv. 661, 7. aS'Xiov xai -nrixgoy E^ot a-xo- 
troy dxovTiVa;. 672, 9. 

dxouEiv] aia-'Kif axo^Eiv l(7Ti To7f ajs-i xaTa 
<f uff-ir. 696, 2. 

dxoucrio;] Toy Ix nt^oBov'hn' dxouiriaj ciTToda- 
vo'vTa. fraude prnemeditata, qua perein- 
lus invitas cecidil, seu contra volun- 
tatein suani. 606, ult. Ix££~y Ittj to?? 
axoua-i'oif 'BTa6hfxa(ri (jtaWov wjoa-rixEi, ^ 
ToTf exouit/oij xai Ix m'^ovotai; dJixii^atrt. 
618, pen. axcuo-iov tm TraSo'yTi tte^i&ei; 
T>iv <rufx^o^aM. 641, 4. [nisi ibi potins 
cxouo-iay leg. sit, quia Antiplioii hoc 
adjectivuin usurpare snlet pro adj. 
triura terniinatiouuni.] fi? dxouiria; al- 
tiag ?X&£y. in criminationes incurrit 
invitas, quarum culpa vacat. 661, 10. 

eUTOI TTjaXTOpEf TSy dxOU3-l(i)V Eicrj, id CSt, 

flCgaTTOuj-i Ttt a.Koua'ta. 663, 3. aKova-ioK; 
xaxoT; TTEptTTEc-Ery Jixaioj Ictti. 673, 5. to 
axouciov, a/xaprv/xa Tnj Typ^dj Istt?, to J| 
Exoua-wv, T^; yvaJ/otij. 755, 7. 

dxouT-i'wf xa; 0iata}g atai^oM. 618, 6. axou- 
<ria)c [subaudi a7roiireivai;'^ouxtj(rerov, n tl 
tKovs-iuii;, atsriKTiivi fxou Tsv waTJa. nil 
ideo minus mibi periit fdius, quod iri- 
vitus eum pereniit, quam pcrisset, si 
volens interemisset.672, 9.o Sia<fi&af£tj 
oiiJev ^o-'Tov [subaudi 5Xa<})&£if] anovs-iivi; 
B\a^QtU, id est, h tm axous-iaj CXa<f>&S- 
vai, n £i Exoujri'iBf sSXairTETO. 673, 7. 

dxfi'SEta] vTro wovtipaf XoyiJV attpi^tia; mi- 
(tSevtec. 670, 7. Tr,y axji'/3Eiay T£y Trpa- 
p^fliyTiuy ^aflfTy. 692, 3. 

dxfi€«{] d.X>i&n n/,£y, X6WTa Je xai axpi^n. 
678, pen. axpiTo?] fXYi axjiTov dffoflavtry. 728, 6. 

axpo'a<ri?] xai dy£o t?j eiTnfl-EMj T^y dxpoaa-f? 
iiTrafp^Eiy. 704, pen. 

axajv oiix EXay^raj l^itot Tiiy «-yju.<{)Ofav xaTE- 
a-rncri toD IxoyTof. 658, pen. 

aXii9£ia] ojy T^y aX^Ssiay oux £i'X>i<})S. certain 
cognitionem. 608, 6. So'^ji, i^h a\n^iU, 
rhv xjiViy 5rowa-a3-&ai. 660, pen, rr,f dXn- 
fiEi'a; olx. KV Ti/aajpof aiiTw oiJEi'j. 723, 8. 
fcETa T^f aX»&£iaj. 732, 20. 

dXlfl^?] oWaij TO 'ffirpaj^SEy ? dX))9'£f. in lu- 
ceni hominuraque Dotitiam proferatnr, 
eoqne ad certltudinem adigatur. 607, 8. 
Ta i\x.ora roii; aXu^EO-fy I's-a hyurai. 634, 
2. oTTta-TOi j'EVojUEyoi ToT? aX»&la-( [id est, 
ETTi ToT; dX)iS^£<r<]. quamvis vera dice- 
rent, fidem tamen non invenerunl. 703, 
11. xp£~5-croy w TO aX);9i? -rng tcvtoiv al- 
Tiaa-Eoi;. 717, 8. SiTTE /wiSe'ttot' El? TaXn- 
&Ef xaTatf-T^Vaf. ad liquidum perveni- 
rent, ad certura pnbliceque ootum, et 
omni controversia exemtnra. 723, 12. 
ToU aXn^ou^ vmaa-Qat. 752, 2. 

aXij-xEiy, et aXSJyat] (ra<}>5; ^'Jei aXwo-o'^tyof 
auTw. pro certo sciebat fulnrani, ut 
Lac in causa conderanaretur. 627, pen. 
dXou; Tnv y^a<fhv. ex titulo criminis mihi 
incusati [sacrilegii puta] coudeinnalus. 
635, 3. aXsiJya; xai aTto^vyiiv djOi^oTEjaj 
rag 5i(ji^£if Iv iVai; IXTTiVt 6Zy.iv. 644, 
lilt. 

aXiT>:piof] iittoXeiwei tw Tay aXiTupiwy ^utry.i- 
Vciav [id est, TaJy flEoiy, t£v tou? aXiToyTaj 
Tf/KcwjaujUEyiay]. 686, 3. SEiyou? aXiTnpi'oyj 
[punitores delictorura] 'i^ofxtv toij; tSw 
d!?r«9ayo'yTajy TO-goa-TpoTraiouj. 686, 9. 1(^7/ 
to [j,r,vi[xa. tSiv aXiT»ijia)v Trpoa-rpi-^ofxai. 
691, 9. 695, 2. Si7rXa<rioy xaSia-THa-j to 
fxlac-fxa tZv aXiTwjiiwv TOij tt'EroXTEiyaa-iv 
ai-Tov. 701,10. 

aXXaa-cTEiy] r]XXa^ayTo TToXX^c fiSai/Aoyiaj 
"EToXXw xaxdSai^Moviav. 746, 5. 

a^a JiaxovoDo-a, 613, 10. a^a tJj d^ajTia. 
in ipso delicti arlicolo. 664, 13. 

ajWapTavEiv] aXXou J' Eij aiirov a,uajTc'yTof. 
eo quod alius erroreni comraisit ipsi- 
met fatalem, in semet deliquit. 661, 9. 
ToiJ crxoTTou aua^raiv. 663, pen. ajxafruiv 
£if iauToy, oIxEiai; (rL;^<f)opa~f xIp^puTai. 
664, 5. waa-i]j y)if afxtt^rav axoyriov. ja- 
culuni, quod nusquani butnuni tetigisset. 
671, 7. oiiSevoc a/^ca^TEiy, carere, exsors 
manere, oT^ ol TOtoZrot xoXa^oyrai, Jixaioj 
Ea"T(. 687, 8. rifxapTS T^;i;aETEpa?yvai^»!;. 
vestra voiuntate [h. e. bencvolentia] 
cxcidit. 712, ult. 

afxa^Tia. 623, 6. fxh rhv afxapriav yyZre 
fxi-ravciia-avTei; . 657, .5. Ta; ov TTfOtrnnou^at 
<})£pan' a|uajTiaf. poenas dans alienorum 
cririiinuiii. 665, 8. 667, 1. 

a/uv>;(UCi)y] h ETTiSu/Aia t»i'j Ti/xaipi'af afxth- 
fjLWa. Tay xivJijviuv xa3i<rTi). silis vindi- 
clas cogitationem discriniiuum, in qux 
hoc facinns patrans esset incursuras, ANTIPHONTE^. 153 ex ejns animo ovellebat, opprimebat, 
oblitcrabat. 627, 5. 

afjivvia-^ai thv 6p^&|)ttV. 627, 4. fXiyaXa aJi- 
XQy,aEvoc hy-vvafjinv. 637, 3. tw avofjiiav 
afxvvovreg. rependentes. 687, lo>. l^Sivrt, 
h aTTidavovri EuJ-EjSjVrEpov a;/.vKiv ia-Tiv 
hfjiiv, cnm pietale nostra magis coiive- 
nit, uteiadhuc superstiti succurranius, 
qtiain ut inortuo. 695, 9. tw afji,uvofjt,^vM 
o^Sev oviafjiou ewiTi^iov yiy^uTtrat. 699, 
ult. 

a/X!j)i5-(?nTijs-ijU0j. 658, 4. 

a/^<})io-5iiT))0"(v, locum du!)ilandi vel rixan- 
di, xai Xo'yov, locum cavillandi, uTreXiVou. 
712, 0. 

a/j,<fioTBpa] advcrbialiler, ambabus de can- 
sis. 790, 8. 

724, 13. 

avaJ/Eiv] Tcv vo^aov 6i; Tov TTdTa^avra tJv <fi!Jvov 
avayovra. 694, ult. ^dWa 'a'KoXa avhyBrc. 
e porta in altum evchebanlur. 7l6,ult. 
717,4. 

avayiviia-Kltvj v'iXJO tmv Kv^i»v avaypais'iiifji.ivov, 
persuasuin, motum, adductuiu. 632, 
pen. ^atTiXtlg avroii; touj mo/xou; [soil. 
Toug i^ovixoi/j] dviyvai. docebat eos jura 
homicidiorutii. 784, 8. 

avayKoiog'] l/xsig, vos jiulices, kfjiol ava- 
yxai'oi, aniici tiecessarii et loco coii.san- 
guineorum. 606, 7. o-Trant t»v ava- 
yKaiaiv [sell. <7r^o; ^ov Siov]. 6S5, 6. 

civayx.aia><; i)(Bi, pro a'-ayxahv sc-Tiv. inevi- 
tabile est, faotu necessarium. 605, ;>. 

avayit))] o'j^lv TTix^oTEgov aviynrii; 'iSo^e [sr-il. 
roig TraXaioTj]. vnigari proverbio babc- 
tur, ve! fertur. 631, 11. vTro c-xXi^S; 
aVaynri^ Qia.^6fA,ivoq. 660, 6. TOC-auTtiv ava- 
yxflv 6;)fEi vi(j.og. 763, 2. >i wafoDo-a ava- 
yxn ev sxas-ra) lo'yyforepa Trig jMEXXoi/trnc 
Ec-£5-9ai. 788, 16. 

ovayvof] fxiapov xai avayvov ovTtt. 629, 3. 

avaiS^; xai ro\urtpog. 668, 4. 

avaifsTv. 672, 4. 

avttjp£a-i?] wEfi Tov T>)'; avai^iirsMi; xaipov 
'Jt^-njxy.i'Khrag, scil. rrig rZv $i\Siv. 672, 
7, T>Ij avai^sa-sojg xoivtuvo';. raortui puta ad 
humandum. 738, 5. 

awmof] Tov aiTtov acflvTEj, TOK civair:oy hi- 
xofjciv, 623, 3. 

avaxEriT&ai] Ta Iv aJnXu) It' !)'v~a etti Tri 
Tu^ti avaxsirai. 706, 3. 

avaxXaiEiv] fjiri^E rag Wa^ovirag Tup^af ava- 
xXava-as-Bai <7r^og Ifj-ag. 650, 2. 

avaxpa^EiV. 725, 20. 

avaxjivEiv] avaxpivofxEVo; i)<j>' r,fJi.Zv. a nobis 
interrogatus. 628, 5. avaxgivavrs? toli; 
kpyaj-afxivoug. cnm pe-coiitaiKlo t'acino- 
ris auctores explorassent. 641, pen. 

«m;(/capT>iTo;. 665, pen. iXiovvng tou vnTriov 
T«v avfljaajTHTov cru^cfopav. a qua error 
aut culpa ejus abest. 666, 4. Tag <rufA- 
(fopic tSv afjia^rivraiv tlvat, xai jU,^ eIj 
Touj avafxaprhrovg IxTpEOTE.TS'ai 674, 9. avafjitfAvntnieiv mv Trctvnv. in memonam re- 

vocare. 657, 1. 
avafjc(f:ia-Qr,rrntit}g. 712, 6. 
avavSjajf. 627, 12. 
afttfijEiv ra iv tn yn [scil. X'xyri rou <J)ov6u]. 

726, 8. 
ava-nny.piraigtl'irMV. 669,4. 
livasrraTOj] etteTJov riiv iavrZv israrfi^a dvci- 

(TTttTOV J/EVOiWEVliV. 746, 7. ' 

rlvai-iM^Etv] av£3-*9») to y^afAfjcciTiiiov. repcria 
in navigio, el illinc protracta, ct veluli 
periculo exitii erepta, atquo ad ipsos 
perlata fuerat [omnia ocmpe ilia per 
mimnra]. 731, ult. 

avariS'Evai] toutco to. rourov da^h/xaTci 
dvaQhrig. iniponentes hiijus boniicidai 
piacula in caput ipsius, h. e. ipsius ca- 
pita ea luentes atque cxpiantcs. 629, 9. 
691, 10. iyco (TOi f/.ah.'Kov av eyoifxi -rav- 
Tiv Thv TTgo'cfjfltriv avariQevat. imputare, in 
le conferrc.732, 20. 

avxTpowivg tcu omou. 630, 13. 

ava^ai'vEiv] ^'oEs-av yk^ oixe^ov a^'id'i to xaxov 
ava<f>av))cro^u£vov. 610, pen. 

ttVc^ljEtv] tng xoXrSo; ilg ifjiag avafs^ofxe- 
vtig. 677, 2. oIk 'iariv onoi tj; av thv 
afjiaprUv dnv£yx.cuv d'rre'Kia-atro. 7bo, 10. 
765, 5. 

dva.xji>pitv^ tS'; lf/.ETB^ag afAapriag h itonh eic 
'n(A,a.g amp^ai^E?. 623, pen. 

avEXEfijUOVo;; xai cimoMtIs-iidi; attdiKKTl. 618, 3. 

aVE^SXEyXTO?] 04 IliJtCol/XEUCVTEJ dvl^lklyV.TIji 

a.v Ei'tjcrav. abireiit baud convicti, vel, 
non pcissent convinci. 629, 1. 

avEu] ou5s ttoXei E^EJ-Tiv iiviv 'A&nvaiMV %civa.- 
To) ^tjjctiiJa-a;. insciis Atheniensibus et 
injussu coram. 727, 14. 

axkyio-'isa.i roiaZTci axouovraj, a IxSaXXEs^Sai 
a^ia lo-Tjv, 692, 11. 

ffiv^xEif] (povog oiiv uvtixEf ilg Tohg OiMfjiEvov;. 
redit ergo culpa credis ad spectatores. hi 
dicendi erunt eani coramisisse. 672, ult. 

avilXEa-TO?] 7roX>w "jrpovoiav e;^eiv, fAWovrag 
avrmearov t^yov i^ya^s^Bai. facimus irrc- 
parabile, ut semel factuni est. 754, 10. 
Iv Tcitg dvYinia-roig tt'Kzov ^Xa^of to ftETtt- 
vocrv. 754, ult. .--■.■i" ••'"•»•■ --^ '■' • 

av'jxoyj-TOj] avwouff^e- Ktet' 6^0"? xat t/jtcrv. 
quae neque deos, neque vos par est ad 
aures admittere. 616, 4. 

avS'^flo'crivoj] o Seo? fouXojoiEVoc TTOi^irat to 
dv^pctimvov yivog. 685, 4. Ix tSv dvS'faJTri- 
V4JV TEXjMnpi'aiv. quiE doceri possuiit ex 
humanis argumentis, b. e. repelitis al> 
bominibusetrebas bumanis ; quibiis ar- 
gumentis paulo post opponuntur divina, 
h. e. a diis et ostentis repelila. 748, 1. 

dviinog h fxi-vaVxiM tSv toioutiw ka-rlv. 657 , 6. 

dvoia TToXXS ^(^pii/xivog iyx. iind icli. iiiiV/.7(r/( 
ein grosser Narr, duss ich das tluil \(niit 
I loas^actuntlii a'gfeat fool, ihal I did 
that]. 668, pen. 

bvoixtiVtwc cum avEXEijaovoi; copulalum. 
618, 3. 

X 154 INDEX GRyECITATIS inJQi'iam a peremto contra jus et fas to- 
leratatn pari acerbitate repeiideutes. 
687, 12. 

avofAMrifoi ylvoivTo. 791, 1. 

avofl-jof] avQj-i'JiTt^ov, 60C, pen. avoVia ov£iS>i 
Toi; 7r«i5-( xaTaXEi'loi. liberis meis hoc 
opprobrium relinquam, ut dicantur ab 
eo sati, qui faciuus iinpium mortc ine- 
rifa luisset. 636, 2. avis-iov ti yiyovivai 
ifAou TTagovTO?. mc coram cvenisse sini- 
stra aaspicia, aut aliquid, quod obsta- 
ret, quo minus perlitaretur. 749, 10. 

avoj-iai? Hal altry^ui; altw'kicn. 618, 14. 
630, 19. 

a.vravcQmo'iietv] mifxhiou toZ vofjiov avra'TTo- 
Oaviiv Tov aOToxTEiyavTa. cum in lege 
scriptum sit, ut Lomicida sanguine suo 
luat. 709, '2. 

a]ira.<pa,L=ii(r5at.'\ TriV ^ov'hlvs-acrav -Lv^nv avra- 
<paicr9at. 687, 14. 

oVTiJiitoc] aiiroi cvTOt xaQic-rairiv avri'Sotoi 
[mei] jtai (fovEw [palris], 605, 19. ol av- 
•n'Jjxot jtaT eimoM xpivovTej to Ttfayfxa. 
678,4. 

«VTiS§av] avavJ^ojj fxri^h avTiSpas-avra. 627, 
13. Talf p^Egs'i TDWTo/wEVo;, avTiJpwv rtTrej 
£7ra:r;)^(3v. 688, 16. 699, 2. 

avTiXoyi^£5-S-a(. 634, 3. 689, 21. 

avrnra.(r)(;ivj /ixEi^sra «at TrXEi'ova Sixaioi EiViv 
01 ajp^ovTEf [sell. TrXtiyaJv]. 688, 15. 
689, 6. 

aiiTo-TrEuSEiv] avrir'jTBvh wjJ? l/ttE. adversus 
me contendisset, diniicasset. 607, nil. 

uvrofA.v6vai, vel avT(;/xvi;j-9ai] Tra; oCv Ei/'op- 
xa aMro(jt.<i>fAOKiiq io'Tai. ivie wird ev aLo 
luohl sugen k'viinen, dass cr seinen Gege- 
neyd mit giUem Gewisseji ahgeleget habe 
[how can he therefore uffirm, that he has 
taken his counter-oatli with a good con- 
science]. 608, 11. 

avwfxoToi] nuUo jurejurando obstrictus^xai 

OVi);U.0T0(? VfMV ilTlT^i-\>a,lfA,i Wl^t TOU CTci- 

fiaroi; roZ i/xoZ Sla^f<»I<})lVal^S■al. 706, ult. 

d>ci/j.0T0(; IfAoZ xarnyoft'i,a.vuiy,o'Toi Se olfxap- 

Tu^ii; Kara/xa^TU(oZiTi. 709 ult. 710, 4. 
a^ia] l\aa'a-ovoi^ , h Kar' a^i'av, tov o^^avra 

hfxivaro. 699, 12. 
afiotlv] oil tsr^tmi ■/jyeifra, IwiTriJeiJoVTa? au- 

Touc xaXaH' a^ioZa-Qai. 674, 5. ToCraov i/TTo 

SeoI; o^ubSei?. 685, pen. 

aTTuyyiWn;. CIO, 4. 

a7ra)'£iv] a7Ta.y»)ire( TifxtufUcrGi. abduclum 

ex urbe ad confinia veslriB dilitmis, il- 

linc ire in exsiliuiii jussuni. 677, 7. 

aTraj-EfV TiVix vCKTwp /jian^av oSo'v. 718, 1. 

avh^ airnp(Pn. e carcere doniiini ad snos 

sal»us et absolulu.s ruducebalur. 739, 

12. 
uvayoidli o vofAo; /urrE Sixaia;? fxhr aSixoif 

aTroxTETvai. 672, pen. 
airaywyh] furis in carcercm abductio. 707, 

ult. awaiSia] orbltas, cum parentibus liberi 
aut, nulli un()nam I'nerunt, aut, qui 
eranl, erepti sunt. IaeoUvtec tw dwaiS/ai' 
t2v yoncuv. 6b9, 2. ewi tJi iy-avroZ airat- 
Sia ^aiv ETI xaTOfvy^dho'Of/.ai. 666, 2. 

aoraXXaTTEiv] awiiXXaxTo av TauTn? T>ii? ai- 
Tiaj. 608, 1. aernXXaj/jUai tSc i)'C7o4''a?. 
653, J. aTTuXXap^^&ai t?5 QacaMou. 720, 
11. 

aTra^j jui? UTta^, aXXa xa; TToXXaxi? «Sl. 
605, ult. 

awapaiTXEtvoj] a'lErapatrxEi'oTaTov yEVEs'&ai, 

< 1 J, 1,3. 

aTra^ma-^ai. 643, ult. 

aTrapvo;] xai TauTuv ova, oZ^av awapvov. laid 
sie hat aiich die That nicht geteugnet 
[and she has even tiot denied the deed]. 
608, 19. El S' aTrapvoi yivciVTO. 609, pen. 

aTTttTn] Sia^oXSs EVExa xai aTrarJi;. 716, 11, 

aTTEixoc] £5"T( S' oIk aTTEixo?, iuconsenla- 
ncuni, «? oUtoi <f>a5-iv, aXXa Eixoj. 631, 
17. 

aTTEiTTEiv] h 4''X^ "''' '''^ "■*'/'*'* ^^^ aWEI^IKoj 
a-un^ka-aia-i. 756, 3. 

aTtu^lx T«j iA8ri^, imperilia tcmulentiic, 
b. 0. cum tu nondum sive tnousu, sive 
alieno, didiceris, quam luctosamala ex 
ca soleant exsistere. 693, 3. awEtfia 
jUaXXov ri aSjxi'a n/uagT^c-Qai. 705, 3. 

aTTEi^oj SixSv. 605, 8. Tou ayain'^EiT.'^aj, in 
fore dicere. 704, 1. 

a7rEX£j/;i(;Eiv] refutare. 714, 10. 722, 17. 
a7r£XEj'p^of*a(.arguor,convincor.7l5, 11. 

a7r£j^&av£<r9ai] a7rEp^&avo|u.£V6? ouSevi. 768, 8. 

aTTEj^&Eia] ovK lyii 6 Xfywv, aXX' itfk^aq, 
T'lV aTnyQetav avrwv Jixaioj <J)£p£?0a(. noii 
me par est ferre invidiam. 678, ult. 

airia-TsTv] t? c-xX>ipoT»;Ti TOy Sai/ixovoj awi- 
o-tSv. 670, ult. crcfJiViv auToTj aTria'ToUvTEf. 
704, 7. to"? fxapTvtri. 780, 2. 

aizrij-To?] jU.ii 'Tra^ayivifQai fxB tw <})Ova) awj- 
c-TOTEj'ov, fl 'Tta.^a.ytns-bat. minus credibile 
esse, me a cade abfuisse, quam in ea 
patranda versatum esse. 654, 8. atiivroi 
yEVSjUEvoi to"; aXiiflEcj, subaudi etti. swper, 
vel CUM ipsis veris, b. c. quamvis vera 
dicerent, taineu (ide caruerunt. 703, 1 1 , 
ci); auTo; iTV awiVTct/; xoTEo-Tnirctc. quo- 
rum tuslium auctoritalem fidtinque ipse 
tiile debilitasti. 710, 5. tok Xoj/6k {n- 
ToZa-i TO. Ejya amffra xaTae-Tr.^at. ver- 
bis suis res, qua: vere sunt, inlitintum 
eunt, earunique veritatcm oralionesub- 
versuni et aboliluin. 750, 1. 791, 7. 

a-a7o] TTOTEpOV TOpO iilTTyOV, n ttTTO JfiTTKU. WJ", 

oder iiarh Tische [hcjore, or after supper]. 
61.3, 8. ft in coiiliiiente usurput y-era 

SlT'uSVOV. 

aTro^ni'vEivJ afx.<pM hfjiTv aya^lv Ti fjUEXXfv 
aTTsBn'i^^ai. 661, 4. 

aTToypacfiErflai] dare nonieli suum soibae 
publico publicis in tabulis exnrandum, 
velut <jus, qui alium liomicidii reum 
agat, eoque nniiiino in judicium citef. ANTIPHONTEtE. 155 783, 5. 8. 781, 1 . 9. «wo>/fa<f aaSai rhv 
^Unv. mil der filntklnge einkommen, sie 
(mhiiiif^ig mache.n [to commertce a crimi- 
n,d nclion]. 786, 10. 13. 787, 3. 788, 
4. 8. el 11. et alibi sa-pius in isia ex- 
troiTia oratione. 

aTfoy'ivta-Qai] abcsse ab aliquo fatinoie, 
patrando iion iuteresse. oiSs fxh awoys- 
via^ai, ti 7,-afayEvl(r&aj tlnori^ov. 61-4, 2. 

d.'srohmvietv] avbivrrg aiv a.'jro^i^six.'rat. 670, 
8. ;^pov!!v awUsi^sv. 784, 8. 

aTrdSei^i?] "tS TTOincravri paSi'a i/rrh h awo- 
Sfi^ij. qui fecit, ei racilliroum facln est, 
ut dcmoiistrct, qui factum sit. 736, 2. 

awoScp^Es-Qai] dTraJs^ajulvoyf f^ov rhv uttoXo- 
yiav. 660, 10. 670, 1. 

awoSiSivai] pcrniittere,relinquere negotium 
perageiidum ei, cajus est id peragere. 
Tov fxia^h TM j^govM (XTroSoWe; <pnvai. 702, 
1. $!aYari>v TaJ jUiivuT? SwpEaV aTrlJorav, 
722, 6. 

a7roSi)ta^£(v] reprebensione, culpa libenim, 
innoxiuin, legitimum, actioni forensi 
non obnoxium declararc, verbo, absol- 
vere. a avrol ipyci) aTrl^inaa-av , taZra 
v/jLai; KiXeCouiTt Karalmaa'ai. 791, 4. 

airoSuEiv. 641, 10. 

rawoxfiv£(r&a(] o affoKjivo^EVoj. defensor, fa- 
ctoruni rationem reddens. 773, 11. nam 
opponitur tw Karnyo^'ji. 

TO aTToKTEivEiv cfttcTi fxiya )ia.)ioupyrifji,a Eimi. 
708, 3. rh "(Tuv Suva/uiv £;(^Ei os-ti; t' av 

T« P^Elf' a«rOKTElV», Kttl T_? ■>{'>)<})»'. sivB 

manu tu me perimas, sive senlentia 
tua, ad exitum rei lantundem est. 755, 
11. 

owoXeiweiv] ljU.01 fxovo) owoXEXst/t/nxEVM. qui 
superstcs quidem patri, vertim nibilo- 
minas solus, desolatus sum, utpote al) 
adjutoribas desertus. 606, 6. TivSiv Trpotr- 

lOVraiV, (jjo/Sfl&EVTE?, aWEXlTTOV. 631, ult. 

aTToXij] extorris. 636, 3. 

awoXoj'ETo'Sai] ou TTfo? Ta XEyo^uEva [soil. 
iiTTO TOV avTiSixou] aWoXoyETTai. 679, pen. 
d'jro'Koyrjj-afji.ivM tiiv wjoTEpav [soil. awoXo- 
j/i'av]. 711, 2.' 

oTToXoyia] Tnv aiSToXoyiav a.7ro^i)(jcabai, 670, 
1. vm^opZ rn^ a.'UToXoyiai;. 670, pen. 

oTToXuEiv] aOToXyo/UEVn; ttacrnq Ttiq i'nrn-^'ia^. 
dilula, refutata. 626, 3. a.'jroXvier^i t>); 
fAtapia/; . 648, 11. t3v lyxXDjUiiTaiv aiiro- 
y^vofxivcov. dilulis, purgatis. 701, 4. av- 
SpaTToJa ©pa^iv ai/QfciiitOii; anoXva-CDV. ven- 
diturus. 715, 1. 2. oiut eittiv oW ti? av 
ovEVEyjtwv iTToXia-aiTo. sese culpa purget. 
753, 10. El Seoi afxafriiv iiii tSi Jixa^Eiv, 
TO a^iKcoi; dwoXStrai, sontem absolvere, 
oo-iouTEgov av Eii) TOu dSi'xwj dwoXEo-ai. 754, 
7. a.'noKv'ya.ita tbv aJriav. 765, 6. 

aitoKvaiiMV al^'jiv /utiSlva jmSXXov eTvai 5 xa- 
TaX^4'/"<"'' in borum iieutro locum ab- 
solutioni magis esse, quam condemna- 
tioni. 700, 11. 

dwo'|!XVUjr9«(] a.itwy.ostv IjUE T£ Koi atrov in; aYmctii; dTToXXu/^EVou;. jiirrjuiaiiclo meque 
ipsumquo scmct ciiminc libcrpvit, afHr- 
tnans, si ciiminis liujus crgo.toUamur, 
per nefas non esse inlerilnros. 724, 20= 

aTTovE/aEiv] xaxwyopiav aynl Ti^wjia? T? ttoXe; 
a7rovifjicu<rt. 767 , 4. 

dwopi'tt] Sia TW atETOgiav Tou dwoxTEivaVTo;. 
propterea quod bomicidara, ignorantes, 
indicare nequeunt. 650, 7. 

ttwcgo;] juii l|UOi v£/x»iT£ TO aTTopov rouTe. ne- 
gotium iioc ardnura et inexplicubile. 
737,2. 

dffojajj] SsivSf xai aTtopcDi; s)(Oifji,t WEpt row 
'jrpa.yfjLaroi;. ich w'drde in dieser Sache 
ilbel zii rechte Icommen.wid mlrnicht Sit 
helfen wissen [J shimldjind myself in such 
a situation badly off]. 605, 2. eti awo- 
pauTEfoj? JiaxEijWai, raulto roiuas invcnio, 
inulto etiam magis amhigo, iEr5? p^n 
Ta^Ta ifjiiv i^ixwivirai. 660, 5. 

aTTos-TTEvSEiv] ETTEiS^ dTrEtTWEia-av. ut dcfuncti 
libationibus eraof, vel defusa humo li- 
bationc. 615, 1. 

dTTos-Troyyi^Etv] spoiigia abstergere. 726,9. 

airia-ras-tg'] 'jT^h Tr,v airofrag-iv Taiv MiTiiX«- 
vai<M yEVEcrflffli. 742, 10. 

OTTOO'TEpEl'v] aTTOfl'TEpOU/MEVOJ /Lm^E Taf WapOU- 

0-a; arv^tai; avaxXaycra<r&a( w^o; ifxag. 

ipsa adeo exclusus opportunitatc, vel 

copia, meas clades ad vos deploraiidi. 

650, 1. rn; XS^i'aj tou ffaiSi; dwo!rTEj»6aJ. 

671, 1. oux aito/ni^iiv lyavrh ciiSevoj 

9-aJv £i; tw ttoXiv. uullam partem meoruin 

erga rempnblicam officiorum defugiens. 

744, ult. aTJ-oo-TEpiv ifxauriv to Stxaiov. 

jus mibi debitnra denegans, memet eo 

defraudans. 759, ult. 
a7!'03-Tp£<f>Eiv] fortuuam quam oJt' iyw, oiIt 

aXXo? ovMq oTo; r a7ro(rr^i-\'ai f^h ou yi- 

vicrSai, [id est, ojctte fxh ytviirBai], 771, 

ult. 
aTTOTi'vEiv] ^EyaXa; iiTTEp TToXXav tyyuaf ajto- 

TivovTa. 639, 1. 

dwoTgETTElV T)ic ETTlflECTEIDC- 645, ull. dwOTftt- 

WOjMEVci TouTOu TOu Xoyou. 719, 14. dwo- 

TpETTOVTO jI/OSeV XBt' I^oS XaTa^EuSfcScK" 

721, 6. 

afiro<faiV£ivJ EVOYOV TOl? TOU 9OVOU ECTJTl^JOIf 

aito<^ami. (Ti ovTa. 689, 1. et pen. oWaij 
5' fjifiaviVSw dviip ouSevi Xoys; EiXOTt Suvav- 
Tai d7ro<t)aivEiv. 717, 16. m<mvrrig alnriaf 
TaijTrv a-a<[)E<rTaT«v a'7[i<painv. 749, 13. 
779, pen. airo'^nvaai [pro 4>wa<ri] xal 
iXiy^aa-i. 766, 6. dwo<{>_Sl'tti &£pa7rovTaj 
Touc -nrapayEVOiwEvou;. servorum nomina 
edere eorura, qui rei gestte iiilerfuere. 
779, 9. TiXfxnpia [xh aTrosfai'vojTo toi"; 
fxa^rvpoua-tv o/xoia. 781, 6. [nisi forte 
b. 1. aclivum sufTiciendum est in locum 
vcrbi medii.] touj \oyovi; vfMv tlnoTtiz 
u-KC(faivca, xai to"; Xo'yotj toL; ^apTi/jaj 
OfxoXoyovvraq , xat toT? fxa^tvat ra 'i(ya. 
781,8.791,8. 
a.'!ro<pivyilv] am'^lv^iJ'^cti T«v ypa(})iNV. 627, 15() INDEX GRiECITATIS 'J. a'7ro<pvyi~v Tac 5i-.'^Eij. 615, 1. 673, 8. 
676, 7. 

^iv eri/a», oblioc me dij^nuui ccnsetc nh- 
soliitioiic. 737, S. 
dTTo^ii^i^es-Bai. 7i>0, j. 

o-iv vofjiifjiwrarm ttai Smatorarnv. 708, '2. 
aTT^ay^ajv. 659, aiit('|i. 
atrpos'S'jXrnoi:. 666, 5. 
aTTTEs'Sai] atn-TOf^lvou; tcDv s->fayia)v. 710, 

2. j/usu. 78o, pen. 
a7riD9£~5-&ai] fxh ^a.7'/i\\ [scil. rtiv Si'av, vel 

L'^fiv, vel xa;cov] a^x' aT^iwSfiVSat [scil. 

TflUra] ^tir£)'. 699, 9. 
a7ri;&£v ToIJ Xi/xlvof. procul a portu in tota 

ciroum regione. 718,4. 
a.pi^a%ai'\ apvoufjievo; /jth aitoKrtivat. CT2, 

11. 
n^p^Eiv] a^^aiv p^SijaJv aSUeov. 688, 7. ap^av- 

Td tS? irXiyng. 688, 12. (/er siierst ai(S- 

geschiagen hat [has given the first Idowl. 

apy^ovreg [soil. t3v ttAmj/cuv] aVTiTracrp^EiV. 

688, 15. 689, 6. tw ap^avn '7ravra.)(cZ 

ftSj/aXa i'nnlfji.ia ivixtirai. 699, 15. 
"fPC''] ""a^aJiSoas-iv auTol? TJi' ogpf ji- iiiagi- 

stnitui. 728, 1. 
ro daiBrifjia. hf/.irBpov ylvBrai. 623, 5. rovTai 

fa, ^rov^ou dc-iZhfA,a.ra avaTi&EVTEC. 629, 9. 
da-tifAOq h vii^ ovu 7ni. 655, 1. 
h aa^ivsia, ToU yhpuii;, 693, 5. 

eryi, 5. 

ccTTEyaa-Tov liv to TrXoIov. 716, 1. 

d^ufjt,<f>opog. 629, 3. 

a.c-ipa>.sia'\ Ik ttoXXou t^v aa'<})aXE(av oov Iwi- 

0OV\iioVa-l CTtOTTotiVTEJ, OU TT^OTE^OV EWfp^El- 

gouo-iv. 622, 8. TW ao-^aXEiav T?ij Iwi^ou- 
X?? Tnpovvra. 634, 4. 

a3-<))aXi);] ou yaf av tovSe tov aySva a!r<f>aXs- 
o-TEjov Evo/ino-Ev ETvfli. iiaiii alius, li. e. si 
Jioc minus certo nosset, noti induxisset 
aniiiiiini, Ii;ic de cicde cerfainen forense 
sibi ot Uilius et expeditius fore, quam 
illnd alteinm do sacrilegio. 627, ult. 

da-)(p'Xla juoi ?v na^iivat, non vacabat adessc. 
769, 2. 770, 4. 

(tTeXE<rTOs-] exitu cJiroiis, irritus. d^i/xKrra 
Sihtrerai, ro):;abit, quru rogare nefas sit, 
Kat d-TiXia-Ta. , et qux iiunquuin cvontura 
sint. 616, 3. 

«T(/t*(jSv] 01 eXeuSesoi dnixovvrai Koi ■)(j{nfxa7i 
^nfxiaZyrai, l«v /jw tixXhSm Sox5J<Tf (xaprv- 
^S<rai. 653, j)eii. 

aTifAa-pnToi;] idtnrc vel vindicc carens. 
673,7. 

dr^S/ui^Eiv] iinniobilis in vcstigio stare, tok 

iiTVXjnKTlV aT^E/tXl^ElV xni <}.[;XaTT£lV Tiiv 

■Ttapova'av evSai/x'jviav (TVfA^eptt. 655, 6. 

oii» av E0X>:&>; cIt^e^i^wv Jtai fxfi Siotje- 

;)CW. 662, 10. 680, 2. et 15. 
a-r-ra pro anva. 771, 1. 
'iTi;;^Erv] to'k aTupfo2o-« v£ft>T£^ii|eiv a-u/UrifE^Ei. 

655, 4. aTup^i)?] ttTup^EtrraTOf. 630, 1. 

aTiip^ia] EX£»)3-avTa? T^v E|oir)V nryj^iav larpohi; 
alnng yiVBc8ai. 640, 3. fj drv^ta iiSix£~- 
TOJ iiTt' aiTOu. 641, 1. T? drv^ia txoiv 

fjtiaUTOV Sy^ElJt^O) Xttl T? TOUTaJV EJ^Spa. 

649, 3. TW dru^iav aWoZfxai £ij Bvrv^lav 
/w.£Taj-Twai. 651, 8. J'a TW aTUp^wv tS? 
a/xapTiai;. 673, 8. 

au^EVTii;] boiuicida. 671, 2. 676, 11. 679, 
8. 683,7. et 10. 709, 12. 

flD^iov nal Tn hn. 775, 5. 

aiiTiVa] exempli causa, seu, ne longe ab- 
eam, sed id solum comraemorem, quod 
est ad memoriam, seu proximum, seu 
recentissimuiii. 737, 14. 

avTOipaipog'] Xn<p9e7a-av tov ^avarov tov Ixeivou 
Itt' auTotfidugoi j(*»;^ava)^£V»v. depreliensani 
in ipso scelere, llagrante delicto, cum 
Decern ipsi pararet, ita ut infitiari non 
posset. 606, 1. 01 SovXoi Tolf Ssa-TroTa? 
aTTOXTEtvavTE; lav Iot' avro^dpai \>i<pQoiirt, 
727, pen. 

auTO)(ii^~\ bomicida, qui non per alteram, 
sed per se, sua manu, aliquem occidorit. 
727, 9. 734, 14. 

a<fia,(AagTaV0VT£; civ av ETrivoncraic"! Spacai, 
663, 1. 

d^ftV^c] ou yag a<5)av^?, dXXi «a( Xiav <fiav£- 
po; EjU.01 )<£ TOVTOU SrdvaToi; eitti. 673, 2. 
crv fxi £V d<favEi' X&yai^ijTEi? d7roX£<ra». per 
criminationem commentitiam, cujus Ve- 
ritas ad Uquidum perduci et in clara 
luce poni nequit. 733, 3. 

d^avi'^Eiv] de medio tollere, ex oculis ho- 
niinuni submovere. ta yiVQ[/,e/a, h rourai 
d^avio-Qmai wiiSrta-av. 608, 10. d^aviVaj 
T«v avTov |Miapiav ^iite". 641, 2. eTrai; 
«cf)aviV&» dvnp. 717, 15. d^favis-flEVTa 
XaSfrv. 718, 8. d'lpayl^tiv huyovi;. 723, 12. 
h(pa.vt<ra civ ri) dv&psuTroi, ot eir e/xoi nv. 
730, 9. oliKsn oTov r ^v a<pavla-ai Ta, dva- 
yvua-^Bvra.. celare ea, qua3 publico in 
foro recitata csscnt. 732, 2. 

a<f)i£'vaj TOV teSveSto;. tkv TijUOJ^iav. 606, 
pen. ov, TOV ajTtov «<})£vt£5, tov dvaiTiov 
h-MOfA.sv. 623, 3. 638, 5. olMi £toi(Wdv 
Xtti xaTEipyacTjuEvnv a;4)6X£iav d4>«xEv. 625, 
2. EXEiiSEpoi [id est, £if IXfySe^iav] d^piiv- 
Tai, 643, pen. toli; dvaiTiou; nataXaBov- 
TEj, Tou? aiTj'oi/j d<f (EVai. die grossen Diehc 
lauffen lassen [tu let the real culprits es- 
cape]. 657, 2. /w^T£ ToL? lvo;t°''c d<()»£VTaf, 
H*At£ Toi/{ Kaba^ovg £i; dySva? xa&is-rdv- 
ra?. 685, 2. d<fnx£v aiiTo'v. missum cum 
fecit, in jure persecutus non est. 734, 6. 

d<l>iVTao-9ai] Toiv dtro j-xowoy d^iEtrTa/Tiyv. 
662, 7. J) wo'Xic oXi) KaJtaS? Wou'Klva-aro 
dnorraa-a [scil. i^cSv]. 742, pen. 

d^cpia] ex. toutojv [cx bnjiisniodi deliclis] 
a" TE dcJ'Ofi'at yivoiirai, storilitalos tcria- 
rum, pecorum liominumquc, xal Sua-ru- 
■Xiti al irpa^iiq. 629, 7. T?f d-^oplaq at- 
Tioi j/i'vovTai. 638, 5. 

d<|>oXafia. 682, 1. ANTIPHONTEiE. 157 aiwft Toiv vWToDv. 625, ult. 631, 18. T>ii vv- 

XToc 652, 5. 
aoiipoif] oixTEi'jovTE; "rhv aai^cv TE^EiiTnv. 659. 

3. aajjot; try/tAifoptti'; WEjtSaXXEiv, 667, ult. /^aguSftj/Aow'tt] Elf TouTo ^aguJaijtAovias nxw. 

630, 10. 
Sao-ayi'^Eiv] ou yag av l^acravt^o/oiEV auTouj 

[sobaudi, eI TTavra;? xai wavroTE tto'toi 

riirav]. 633, 1. cv yap Iwi Ta?? roiauTai; 

fAa^TUfiaiQ ^aa-avi^ovrai. 643, pen. oUrajj 

aya&ov Io-ti /iCETa ;^jOK!u ^aa-an'^Eiv Ta 

vpccy/Aanra. 740, 1. 
liaa-avic-rfiq. 609, 2. «litoj ?a-av xai Satran- 

o-Tal xat BTririfAnral — . 721, 7. 
(3ac-avci?] T? SwaioTaTji /Satrava) yp^a'as-9'ai 

■STEpi Tou WfayjuaToj. 608, 13. E>}>' ofj to 

wXEiinrov (txEpoj >)■ T?; ^acravoy, wpoj toutoji' 

Eio"(v 01 0aa-avi^6f*(voi. 7^0, ult. 
^asiXEu? [rex sacrorum] auToij TOy; i/o- 

fA.ovg a^Byvoj. 784, 7. outos-i o ^ao-iXEuf 

[qui nunp Jionorem gerit ei; tSv app^^v] 

Eis-^X&Ev. 788, 1. 
(SeXo;] 'TTo'Klf/.iu rm tovtou ^eXei 'BTEftra'Efl'cov. 

672, 5. 
|3ia^E5-9a{ AntiphoD interdum pro passive 

usurpat, uf: Bii).^ofj.iiioi a.'Ujo'Koyvis-^a.i. 

coactus. 631, 9. Into o-xXugS; avayxu? 

fta^O/tXEVOC. 660, 6. iw' EKEIVOU (3ia^0jMEV0? 

E^iijCeapTEV. 699, 3. 
/3iai6T»c ;tai 'Tta^a.iOfji.ia. 707, 5. 
^laiaj xai awuff-ia;; aTrlSavE. 618,7. -ira^a- 

VDixctnara xat ^wioTara Ei; toutov tov 

aj/£va xa9e(7Tiixa. per summuni nefas et 

atrocissima cum violeutia in hoc certa- 

men pertractus sum. 706, 12. 
|3i'ti;] i/<})' oov ^xio-Ttt Byf^pnv, rov B^ov ItCKmiiv, 

id est, peremtus, coaclns vita dece- 

dere. 616, 2. 
|3Xa^oj] Iv ToTj avnxEo-Toi? ttXeov fiXaSo; to 

|U£Tayo»)(7at. 754, ult, 
/SXaWTEiv] Sja<{)9agEi?, ouSsv^s-a-ov [subaudi 

QXai^iiq] oKovcria^ ^XasfS-Et; [id est, Iv 

TO) axoyo-ia;; SXa(})6«»at, aut Si5t< axovs'iooi; 

l/3Xa^5)l, S eI exa;v l|3Xa'57T£To] a5»xo~T' 

av. 673, 7. 
^ETTEiv] {aJv xaj ^XEWaJV. scieDS volensque, 

bene sibi conscius eorum, quse dicat. 

692, 8. aia-'jrip Sxeweiv to?? ocfSaX/Uro"; 

lo-TJ xaTa <fnjc-iv. 696, 1. 
(JoK&Eiv] €o)i9oi;VTEj Ta~; tout^iv aTyp^iai;. 

684, 2, 
Bonbcx;. 605, 10. ou t3v aTToxTEivaVTdJv la-TE 

ConSoi, aXXa t5v ex Trpovoi'a; a.tro^r,aKov- 

i<i>v. 616, 6. 
Bo!/Xa~o; Zeu?, et BouXaia 'aSivS. 789, 3. 
/3ouXEa'3'ai] TO Toiv lp(_J)pa;v (SouXo^aEvov aJtKwj 

E^E awoXEo-ai [id est, h TouTftJV ^ouXmitj;]. 

741, 6. 
i^ouXEuEiy] neccm ulicujus ineditari, cam ex 

insidiis ipsi compararc. thv ^ouXEvs-ao-av ^upt^v aVTa<})£XE<7Sai «Jtov. animam in vi- 
ccm cripere earn, qua; praemeditato faci- 
nore alter! animam erijjuisset. 687, pen. 

(SoyXEUTi)? T«j TrXnj/iic iyivtro, tov Se 9ava- 
Tov oix IBovKiWi. 698, pen. awo»TE~vat 
jiAE AioSoTOV, BovKiva-M-a, avrai SavaTOV. 

772, 6, et 8. I'srl 6avaTo) ^ouXEy&lvTa. 

773, 9. In medio : deliberare. eS ^ov- 
XEtJc-a:-&a( OTpoTEgov xai /m.^ /met o^^k? xaJ 
SiaSoXS?. 740, 5. Iv Tw 7rapaj(p«/tAa, ait/ 
(le/i P/t)(2 [o)i the moment], oix eVtiv 
"SX^" h^^^ SouXEua-acr&aj. 741, 9. fi wo- 
Xi; o'Xd xaxa;; E?oyXEu(7aTo omoarTa.aa,, 
742, pen. 

CouXeutm?] designator, meditator. /JouXeut^j 
.%vaToi/. 693, 16. 'CtX))}'?;. 693, 20. qui 
mortem, aut vuluus alicui ex deliberato 
infert. 698, pen. b) senator. 789, 4. 

BovUvrrtpiov. 7B9, 2. 3. 792, 2. 

|3gap^uj] £v ^gap^uTaTOi; [scil. ETTErt] Smyxra- 
<r&a(. 614, I. Cpaj^Er? tou; Xoyouj ETTom- 
5-avTo. 688, 1. ysvo?] Seoj QoVKofjttvci; 'Ttoimat to avSgciwj- 
vov ylvo?. 685, 4. /tcEyaXo'fpos'uvn tou yk- 
v-MQ. 693, 2. 

yEjajo?] <7vy'Xit>'V airavra rZv ye^aiorepiuv 
yofxifxa. 687, 8. 

yri] 'Ttacni yv^ a/uagTcv axovTtov. 671,7. Tpo- 
<f>£aj ^raplJaJKE tw ywv xaj t«v &aXa5"a"av. 
685, 5. 

ynpaioj] /t*^ Trpoawo^v^c-xot/wEv t?c ynpaioZ te- 
Xelit??. 685, 7. 

j/>iga?] r) ao'^ivBia tou y^pa'?. 693, 5. 

ytj/V£<7&ai] Ta /x^ yEVo/MEva, cux Iv to"? TOi;Ta;v 
Xoyot; Eo-Tf. 773, 6. 

j/()/va3-x£tv] lyi'vajs-XE n*E Kara-^^iKrofxtvoi [id 
est, oTi xaTa^f.£u5■ETal],et lyi'vws-xEV awo- 
9avou/uEvo? [id est, otj awo&avETTat]. 721, 
9.10. yvxerSiElc av [scil. oTt eotSouXeuei]. 
734, 9. 

yXaJcrtra] a-vyyvciit*^y sx^'" ^'^'' ''"' '''? J'^"""'''','' 
ifx-apTw. 705, 2. TO pSjMa Tn; yXiwiTo-i); 
afAa^rnixa, to o' Ipycv t!?? j/V(W/tt»j. 705, 8. 

y)ii)[xn\ crvfji.BeQrjX.s ttoXu Traga Tiiv yvaifAuv 
Toircuv. mullo secius evenit, quam in liis 
spectatum fnerat. 661,5. to epyovajxap- 
trifxa. Tij; yvci/xrii;. 70.5, pen. rj/aafTE t?? 
vfjisripai yvdfjitii, id est, Euvoi'a;. prorsus 
ut Latini voc. voluntas nsurpant. 724, 
ult. e'B7i-lii<pl!^a>v xat Xlyav yywfxa;, ut 
prjtanis. 790, 3. 

yvaJgiiTT))?] yvojgKTTaJ j/tyVEa'&E t^c Sixnj. 
758,2. 

yga/(*|MaTEiov. 609, 1. 

yja<f>£iv] i£^Sv xXow^; [subaudi fBr eytO^n- 
/waTiJ 5yo"v TaXttVTOtv [subaudi ypa<phv'\ 
yiypafjifxivoi in' auroZ. accusatus sacn- 
legii ad valorem duum talcntorum, sen, 
qua; lis ipsi ab accusatore duobus ta- 
Icntis fuissct lesliraata, quol uimirum 158 INDEX GR/ECITATIS arsiierclur ex asdc Mincrvw furto abs- 
talisse. 626, nil. 

y^a-iph] libcllus accusalorms, qao quis in- 
siniiilnliir scelciis, quo aul pietas deo- 
runi violator, aut majesfas popiili lac- 
Hitur, aut leges tcmeranlur, aiit pax 
piihlica pertiirbalur. ic koi Ij/ju [soil, 
•^eyw], xal h j-pacj'^ Xsyei. libeliiis a me 
judicihiis cxbibitus, quo mnliercm banc 
hoinicidii ream feci. 605, 12. yfa<pat: 
WoWai xai /xtya'Kcs.g Siiu^aj , eTxei' oiiSf/Miav. 
626, 10. sacpius in illis oratioiiibus pro 
accusationc de sacrilegio nsurpatur. 

yvfji.va!^CT2iat. 663, 7. 

yu/xvaa-isv. 658, 7. 970, ult. fjth havria, tou Jai^xivoc j/v5t£. 

681, 3. 
^UTravaiy'] lioniiiiein cruciatibus torturae in 

eqauleo absuinere. 719, ult. 
SfHcvwai] hhiy/jtiyov ta-rai. tantUDdein crit, 

ac si vos ipsi docueritis, planum fecc- 

ritis, vei, demonstratum, certom crit, 

inter omnes conslabit. 747, 1. 
JeiV] custodia; mandare. t5v aWwv ^tvcev 

oCTic iyyvrna,^ Ji^eXhs-e Kararrncrai, oiSEiy 

•jTcinor iSi^n. 713, 8. 
Sfivoj] sulHilis, vafer, solers, acer el fa- 

cundus. ifie a;? Jeivov 'E'ttyj^aXeTrov Ixly- 

^^etrflai iivxi. 630, 15. 
Seivoth^] oXnGsia |MaXXcv n Seivototj Ei^JJaSai. 

705, 5. 
SeivS; xai aTTojajj £;^o(/ai. loco sim futurus 

admodum iniqux, impedito et perbor- 

rescendo. 605, 2. 
Jeittveiv] Trap' av5pi irulpte Sei'TTvZv. 614, -5. 
S£~c"3a(J a^ifxtyra SsiiTETai, xai drEXEs-ra, 

«ai av^Kouj-Ttt Kai Seo"? na' i/ocTv. 616, 3. 
St^icf] oicytxEVJi Se^i:v woieTv. rec/it li'dbsch, 

recht klug, rccltt arlii; machen [to act 

■particularly cleverly, knowingly, cmirte- 

oHs/y]. 614, 10. 
SEiTWiTif] 01 ToL; jEtrwiTac a'TronnrelvavTii; lav 

Itt' aiiT(n})£ifa X>i<;)&£s-(. 727, 18. wa~; 

oiiJi JauSsxa ETi) yeyoviii l^)iT»o"6 tov Se- 

o-TTOTiiv a-!rox.re~vat, 738, pen, 
SsuTEpo;] xai livtifoy iuxi rpiTov <f»)^i. ilcrum 

ilerumque dico. 689, 2. 
JuXoUv] ipyM JuXcis-a; oy wagaytvo^Evo; [id 

est, oTi ou 7rapayE)/<!m]. 654, 9. 5>iXoi/Ta( 

Jii Tnv iavToZ afjiapriay awoQaviiv [id est, 

oTi awlSavE]. perspicuum fit pneram 

ab crrorc ipsnniinel suo foisse exani- 

malum. 6G'2, 9. aSiIva-rov aXXap^oQEv J Ik 

tI'V 7r{ttj^8EVTa;v Jr/XoDfl-Sai. 679,6. aa<}>Sf 

JtjXouTfll TTEpiWEU^V. 680, 14. 

ori/wo'xoivoj] carriifcx. 615, 6. 

infJiox^a.rla'^ Suaiv i/urlp r^f Si)/(AOKjaTt'tt;, 

790, 2. 
S»/uoTT)f. 769, 9. hciS^Bk{iiv. 730, 1 1 . 

Jia(3oX»!] ^rj ^et' opy^j xai liaBo>.n(;. iron 
animo prayudiciis et calMiiiniis injustis 
exacerbate. 740, 6. o\ woXXoi dyivEj t»;' 
dX>;6Eta (ru/u./itap^oi, T« Jl SfaSoXJi ttoXE/uisb- 
TaTOi. 751, 3. JjaCoXSf evExa xal awaTu;. 
765, 11. 

SiayfvauTXEjv] Iv i/xTv Is-ti tout' ojOaS? SiayvSi- 
vai. 616, ult. 658, 5. 759, 7. 762, 8. *" 

^layyvfjimv. 670, 6. 

JiaSlp^Eir&ai] toT? vo'/iacij, oS; Traga t5v SeSp 
Kai TaJv 'jr^oyovtev XiaSE^djUEvoi. 606, 4. 

SiaJixatri'tt] TpEi"? SjaSjxatria; '^ToiliO-^ai Iv 
rpia-J fXJie-l. 786, 13. ubi Tidetur SiaSt- 
xae-;a caden) esse alque aliis dicta ava- 
xj(o-(j, examen parlium contendentium, 
privalim habilum coram praetore vel 
arbitro, donii ejus, vulgo conj'rimtatio. 
subjicil eniro: Thv 5i Jix>;v iWayCiv •nra.g- 
Ta) fAnn. 

lia^ofxh. 680, 3. 

SiaxErc&ai] ETf aTTogCBTEfa;? 5iaxei;W«». 660, 
5. Toi;? cVia'c StttXEi/txEvou? [snbandi Eif, 
vel xaTa] Ta Tt^lq Toi/j &E(iK. 748, 13. 

SiaxivJwEuEiv Tw ccufjtaTi. 734, 17. 

JiaxovETv] El I&eXoi Jiaxovi;a-ai oi. 612,5. a/txa 
Siaxoyova-a.. una inserviens ejus auctorila- 
ti, aul, si sic reddere mavis, inter ancil- 
landumetpocalaministrandum.613, 10. 

SiaxtoXtEiv] inipedire, intercedere, abster- 
rere. 631, 4. oi Jixaiov tcc Qeio; 7rpos"€o- 
Xaj SiaxojXijEiv yinaQai. 674, 3. JiaxaJ- 
XuovTEj Ta lEpi yiy'vrBai to, vofxt^ofxeva, in 
quo et dedecus el damnum reipublicaj 
mpjus est, quam si idem sacris privatis' 
eveniat. 749, 1. 

SiaXXdTTEiv. 785, 4, 5. 

S(a((/iapTdvEiv. 664, 4. 

Jia/xvri^ovEijEiv] rS fxh iiafxyn/xoviutiv tov 
aTTayj/EXXovTa iiTTo w'KhQcvi;. eo quod per- 
lator niifndalorum ea, tot namero quae 
sint, omnia memoria complecti, et ser- 
vare, et raemoriler atquc fideliter ei 
reddere nequeat, ad qucm ablegelar. 
731,8. 

Siami^aa-dai] id est, Itti SiowEipa ttcieTv ti, 
facere aliquid periculi ergo, quo con- 
stet, num succedere velit. SiaTrEiga&ivTa 
Ta 4euJ'i xlyEiv. 721, pen. 

Siatirrjyvijvai] Jia tSv EauTou wXEypaJv SiawS- 
^cLi. 671, 8. 

5<a7rjaTTE3'&ai] oTav avEu xivJuvou ti yjaWpaT- 
TWTai. 706, 8. SiETTftt^avTo, artibus nc- 
quam pcrfecerunt, Sij-te to3to /xoi fxfi 
iyyiviir^ai TToitJirai. 713, 6. f*h ^vvifxtyov 
JlaTO'faTTEO'&ai Ta E/MaorctJ mfay/jtcna. 
713, 13. TO iSiov [sell. Siai^Egov] SiaWfa- 
^acBai. aein heimliches Anliegen, sein 
Privat interease durch^ctzen. seine eignen 
argen Ahsichten erschleiclum [to study 
his o^on advantage, his irrivate interest, 
to carry surreptitiously his oion bad ends']. 
734, 2. a.T'pa'KZ^ hairpas-g-ia-^ai Ta Ei{ 
TCii? HivlCvovt nxoi'Ttt. 748, 6. ANTIPHONTE^. 159 ^tcntlnc^at] omni nervoram contentione 
elaborare. SietEivovto jwn El<7i>^diiv avrov 
tklfxag. 727, 4. 

S»aT(j£;^eiv. 662,11. 664,4. 680,4. 682,2. 

SfaTji/3E(y] o'sxir iv aaru Siarpi^oi. 611, 6. 

Slct^'EpElvJ El ^w5iv E^OJ Si£({)Eg£ tm^l 'Tnq <no- 

'hiux;. wUre mir an dcm Aufenthalte in 
dicsser Statt nifhts gclegen geweseii [I 
should not cure to remain in sicch a State]. 
710, ult. Sis<p^iro Toiroig. discrepabat, 
iepugnal)at. contrariiitn est, o-uvEifEpETo. 
725, 9. 01 roll; otTou? wE^i rZv avrZv Ael 
JiByomg TriJ'TOTEgoi tSv Jia'^EpOjixEvaiv j-<J)i'- 
o-iv uvroig, 729, 12. ouSe p^^ovo? TroXii? o 
Sia^i^aiv, neque inultum tenij)oris iiitf.T- 
cedit. diftereutia vel intercapcdo tem- 
poiis magna uou est. 757, 5. 
^la.'pevyuv. 699,11. 

diaipopa] Iv Sta(po^a nar aa-rrivai, oTj nui'ra 
l;^5W. 605, 6. xivJwoj n re a\s-)({iin 
fMi^ttiv ovira rnz 5itt<fop2?. 643, 2. 
Siap^jBo'Sai] interfieerc. 617, 2. 
SjavfjKfi^Es-S-at. 707, 1. 
SiSaa-xctXErov. 768, 4. v 

SiJao-«aXo; J^ogoS. 768, 1. 
JiSixa-XEiv] fJiM ogSa;; SiSap^&wai. 691, 5. eSi- 
Sa<rxov. pueros curabaui artem saltandi 
docendos. 768, 6. 
5<J(iva( Eij fajravov. 610, 9. Ixej/p^ov. 610, 11. 
a 6 vofjioi; 5iJ«o-i' (ocoi, (Aii rv)(iiv, scil. tou- 
Toiv. 675, 1. 
Ad'tui'Kia, 655, 1. 

Sixa^Eiy Ta SiHttia, ex a-quo jus reddere. 
620, 13. £1 oiot a^apTixvEiv im tm JixaJ^Eiv. 
754, 6. In medio. tJv oia-iav, cl Sixa{o- 
/t«Evoy, non caluinniis forensibus, aXX' 
i^ya^iixivov x£XTD|t/i£vov. 639, 2. tv/ 5i'x»;» 
TJiv Jt5ixa(r|WEV>!v Tra^a^alniv. pronuntia- 
tam seutentiam. 751, pen. woiov 5ix»!v 
oil Sixao-aivr' av. 791, 14. 
Si'xaioc] rttt/nfiftov Sixaiov, 609, 6. o^Je Ti3v 
ETriTtiJEy/na-raiv I'vExa Sixaist e7/m.ev, meriti 
suiiiU£ , roiovrcuv xaxajV'fup^£~v. 665, 6. oi. Ji- 
xaioi Ta; TouTaiv a/xajTi'aj o-yjWcfjEgEiv es-fxii. 
667, 1. oi Sixaio; a7rocf)y)/E~v ej-ti. 673, 8. 
Tw a^ycapTovTi Sixaw cru^<fopa yiticdm, par 
est errore lapsum pcEnas erroris dare. 
674, 1 . Trwj Si'xaio; a^tiyuioj aTrotfu/j-sr* es-tj. 
676, 7. ouJevo? afAa^retv Ji'xaio; es-tiv, of; 

ol TOIOUTOJ XOXa^OVTSl. 687, 9. 01 af;^OVTEC 

[scil. wXnyiSv] Si'xaioj £ia-i fxtH^ova xai 
TrXfiova aVTiTTas-jjEiv. 688, 14. Sixatm- 
^''? Eo-Tj <})ovel)? Elvat. uiullo raagis conve- 
nit eum liomicidam liaberi — . 699, 5. 
oiS c/'uraig lirr; Jixaioj V'p' v/a.Si'V x.a.ra'Kaf/.- 
(SavEo-Sai. 699, 14. aTToXuEiv /uaXXcv n 
Kara'Kafxffavitv Jixaioi Iitte. decel vos 
magis absolvere, tjuam condemnare. 
700, ult. rovToiv ov Stxaio? l<rT*v o irarn^ 
Si'xnv ISia SiSovaj, 746, 2. In neutro to 
Ji'xaiov. Tri/? Ti? TW xaTfl<f)iij/«v rroinfflrai h 
•Kfoi; IfAciq xai TO Sixaiov. 606, 12. Si*x£iv 
xai |uapTupE~v xaTa to 5ixa;ov. 685, 1. oi 
'ita^a TO Jtxajsv xpi'voVTE; xai fAufrv^ovyrei;. 686, 4. £v Tm u(x.cripa> Sinalai ou;^ S^ff'ai' 
^ Iv rS i/JiM, id est, oDp^ ncrroj Ifjuv it^a(Tn- 
xEi Sip^EcrQai TauTHV Tiiv c'itiij-iv, n I/*3j 
•jr^s-nvjii ifjiiv Trpoo-^JEpsjv. 706, 1 0. ccs-'jrs^ 
xai TO Sixaiov ij^Ei. ul etiairi par est. 747, 
ult. Soi^iTn TW 3ixaii). 748, 1. o vo^uo? 
et TO Si'xaiov inter se opponnntiir, jus 
scriptuui et usu trituin, cum co, quod 
in se per naturam rerum justum loret 
etdeberet esse. 750, ult. to Si'xaicv, bona 
causa, ov ouSe'v Icriv av^fl ttXeiovo? a^iov, 
id est, oy IvTifioTEfov xai trwouSaioTE^ov 
ouSev Sei* sTvai avSgi xaXt? xaya&w. 755, 
ult. dvoa-ripZv IjwanTov to Sixaiov. me jure 
meo defraudans. 759, ult. 
SixacTTw;] aiiTOi cr<^icrtv avrcii; oIk h^lcotrav Si- 
xacTTai j/EVEiT&ai. 610, 15. owo)? di^ua-t Si- 
x»v ot aSixoiivTE;, toutou evexb xai Sixao-Tat 
vfjiug lyma-bt xai exX^Sjite. 617, 6. rZv 
epy!)iv JfxatTTai iyiviaSi. li. e. sentcntiani 
de poena t'acinuris latum a vobis, ipso 
facto exsecuti cstis. 727, 17. 
Si'xn a) JHStitia, jus aqunm. b) causa, lis, 
controversia forensis, de qua judicibus 
disceplandum est. Eis'ayEiv 5ixiiv. 786, 
14. et pen. wapaSiJo'vat Si'xw <po\iov. 787, 
1. c) si'utentia judicum de controvui- 
sia ferenu.1 seu lata, avaynri rtii; Jj'xr,? 
vixa<r&ai, conccdendum et parendum est 
sentential a judicibus lata;, wapa to aXw- 
Gec, etianisi iniqua et veritati adversa 
fuerit. 752, 2. oijx ej^ei teXoj, aXX' Iv 
vfjuv la-ri xai rn Si'x)]. 753, 8. >i Jixn lo-p^u- 
poTEja Tou Jixaioy xai tou aX»i&oiJc. 762, 
10. ^fKoSrat rn llm xai rS vofAoi, esse 
in auctoritale judicum, parere cdicto 
legis. 762, pen. 764, 11. d) Dca, nu- 
meu. Si'xn 51 xy^Egv/jc-EiEv. 611,4. e) ma- 
gislratus, Xlviri. 609, ult. f) sati.sfa- 
ctio, luitio, poena. i)(j3yr6i; ys rhv Si'xnv 
Tou <J>ovEiw?. 68.3, 1. a^i'av Si'xnv ToD TtaQovi; 
TM i(yas- a fji.it!)> Ioti&evte;. 686, ult. tou- 

TOiJ &E0? EBTI&EIJI Tr,V Sl'xW. 691, 2. 

S(0|U.H)c-Sai] dejerare, juraudo coiifirmare, 
619, 7. o'^xov Tov jAiyiG^rov xai lirj^ypora- 
Tov. 709, 14. 710, 2. 712, 5. 753, 12. 
759, 6. 772, 3. 792, 3. ubi Sio/xoVavTE? 
legitur, in activo, quod suspectum est, 
ct alias, et quia extra usum est. 793, ult. 

Atovus-itt. 768, 5. 

Sii«7Xaa"iov] TT^CErp^E Ti? SiwXartaJ (tiou. 669, 2. 

SisuXEiv] ypa4>a; TToXXat xai (xiyaKai; Itd^aq, 
ciSE/ociav EiXEV. 626, 10. JiaiXEiv xai /wag- 
ru^uv xaTa to Sixaiov. 684, ult. 

SiWjtAooria. 752, 4. 764, 13. 

Sioj^if] aTTocfiiyETv xai liXaJvai a;w<J>OT£faf Ta? 
Sia^Eij. lites, causas foieiises. 64.5, 1. 

Jcxi^a^Eiv] Sixnv jESoxi^ac-jiAEVKV 'n7apaCaiv£iv. 
764, 7. 

h 5o£a TaJv 7rpa;^6£VTtt,v, existimatio, opinio 
de rebus gestis, wpo? Tiv iuvafA,htiiv Xe'- 
j/Eiv tiTTiv. Ii. e. penes disertos est, ut 
prout ipsi velint, sic secusve de rebus 
judiceiur, prout illi mentcs aadienlium 160 INDEX GRyECITATIS oratione hue aut illuc (lecterc ct inipel- 
lere velint. cJtiO, pen. 5o?»] fxh aXuScict 

woiE~o-9a« Thv xpiViv. 660, 1 . 

So^ac-T^j] opiriator. So^airral [subaudi rZv 
oJnXiuv] TOTE Se xpirai t£v aXufloiv. 758, 3. 

SouXo?] <}>ovov I'STE^EXServ iiWEp Tou SouXou, 
loco et nomine servi, qui, ut percintus, 
verba pro se facere nequit, rai ^iFmrri 
E^Efl-Ti. 728, 4. ubi et alia jura servorum 
comraemorantar. 

Spav] nXTTJ^E Spaa-a; [id est, ^ETa to Sgacrai] 
xai X^jTEiv awoKTEtva; [id est, otj awi- 
xteive]. bene babet ille locus, quern ita si 
acci{)inius, omnis diflicnltas evanescit. 
coiuniissofacinore,in occultomansuruni 
esso.cxdcm abipso patratain esse. 627, 
8. rouTxv Se (U.aXXov a Eixo? w ^(laa-avrov. 
Ill lalrones si id potins fecerunt, quod la- 
tronesin siiuili loco facere consentaneuiu 
est, quani ut contra fecerint, h. e. si po- 
tins vestibus spoliarnnt a se interemtos, 
quam ut eos vestitos oniiserint. 653, 1. 

Si;v«jUij] rni roiirou Suva^Ea;? 'i/x'jru^o; Siv. 
quani potens liic in rep. esset, ipse 
inalo suo expertus. 627, 2. h toiv vewv 
Suvafjit; (poBoZaa craj^jovi'^Ei. vis et impe- 
tus animorura, potentia in rep., lacerto- 
runi robur, facundia. 693, 6. lBou>.ofxm 
Tnv Sivafiiv tqv xiyEfV xai rhv SfATrnpiav 
TaJv •jr^ayfxariiiv 1^ iaou ixoi Ka^ej-ravai. 
703, 1. u/uETEftt es-rai h itfjw ual h SiJw- 
fxtf. vos erilis in honore atque auctori- 
tate, penes vos erit suinma rcrum. 747, 
pen. 

Suvaa-^ai] to ii/t*£T£jov ^vva/xivav e/xi Sixai'a;? 
<r(w^Eiv, id est, to vf^ag Suvaa^at ifxi adi- 
{eiv. 741, 5. 

Sua-fjiiviia t£v aXiTijfjOJV. 686, 3. 

iua-TT^ayia,. 655, 5. 

iu(7'rv')(n(f\ Sucrrv^eig al it^a^ar; yt'vovTat. no- 
gotia cxitus sorliuntur sinislros. 629, 
7. iv!Trv)(iiq if EuTup^ouvT&JV xaSiVrav- 
Tai. 655, 8. 

Sa)f Ea] Srivarov nrZ fxtiyvrn Sw^Eav amh:rav. 
722, 6. E. EyyoMTM?] iyyvnra.'; Tps"? xaSiaTovai Kara 

Tov yofxav. 7 13, 4. ct 8. 
Eyyi/;] TO. iyyis-ta,. nnpcrtime. 626, pen. 

TO?? eyytTTa. proxiinis ncccssariis. 

702, 2. 
Ej/xaraXEiTTEiv] iyxara'ht'naiv rhv fxcf)(ai^a.v 

TK cr<fiaj/>7 wp^ETO (J'E'jyttiv. 739, 1. 
iyK\rifji,a. avj^im ifxol Trpoa-ESaXE?. criniina- 

tioneiu, cnjus si vere sum reus, sum 

impius, aut si lu lue false insimulas, 

tnle es impius. 689, 13. 
iy)(i"v rr,v rwovWy. 614, 8. 9. ct nit. 
Ij-j^Eifi^OD Ijuaurov rf, aTyp^ia. 649, 2. 
eyp^ajfsrv] 7r£j eyx^ci>^e~. datum est, licet. 

608, 1. 7.)4, 6. 781, 9. 788, nit. 
e7£v. Lite liactcniis, satis dc hoc, 688, pen. EiXtt^Eiv £^ "(Tou xai v/xTy es-rt xal e/jict. 735, 

11. Tw jUfi E^yrtcrajUEVM p^aXEWov ws^ItZv 
d(pa\iaiv Eixa^Eiv. 736, 6. Eixa^oVTa? /wSX- 
Xov, n irac|ia el$6raq ^Jxf/^Eo-S'at. 773, 13. 

Eixof j aav ortovv Eixo; wagaXa^iiTE, etiamsi 
quamvis tenuem suspicionis aurani odo- 
rati sitis, vcl unibram probabilitatis 
caj)laverilis, tout*) 'Tna-riuuv. 6T3, 1. ra. 
EixoTtt ToT? aXn&Eo-iv I'tru hyeirai. 634, 1. 
eIxo'T»)f |U£V, ivos-iooc Je, aTrlxTEtVEV. occi- 
dit, in qno tametsi fecit id, qnod pru- 
dentia et amor sni quemqne Lortatur 
facere, allique omnes siniili loco depre- 
liensi faciunt, niliiloniinus tanien im- 
pium factum est. 646, ult. oln eixotiw?, 
aXX' oVTajj <f)cv£a fxB ifao-iv iTvai. non so- 
lum probabiliter, sed etiam reapse. 655, 

10. OUK ElJtOcri T£XjU»)Pl'ol? •^^ciifxtvoi;. 695, 
ult. TO Eixo? a-vfjt.fxa'xov /txoi e<7tiv. 725, 

12. In comparative, eixotejov ?v. 631, 
2. 634, 3. 644, 3. ouJiva oVtiv' oux e.'xo- 
TEjov EtVai. 652, 1. af^ai toZ Tra^omM 
Tohq VEaiTE^ouj t5v wgEcr^uTE^aev Eixo'TEpov. 
693, 1. 

£iKO!rTtt7o;. 615. 5. 

Eixorwc ETTESouXEya-Ev. verosimile est cnm 
insidiatum esse, aut, si fecit, tion sine 
speciosa causa fecit. 627, 3. eixo'toj; 
a[XVVOf/,BVoq rriv Ep^&^av aWEXTEiVE tov avSpa. 
occidit nierito, et sic, ut patrata3 cicdis 
suspicio non posset in eum non incum- 
bere, ut qui sic vetustani simultatcm 
ultus esset. 627,4. tlxWaig y-h, oix ov- 
Tw; S' aTTEXTEivE. tauietsi cajdem reapse 
non commisissem, su.spicione lanien 
ejus, ea()ue admoduni probabili, urgo- 
rer, causasqne, si eoniniisissem, sat spe- 
ciosas, et idoneas habereni. 637, 1. ov 
ya.j> i^ixouv i'lKorcoq aTToxTETvai [subaudi 
El //.ri jA,iya>.a aSixn&Eij nyu\iafj.ny\. 637, 
ult. 

ilfxa^lMivri] wpo Tn; Ei/(*«fj(XEm5 tov /St'ov IxXj- 
•Ticiiv. 616, 1. 

Ei'Vai] pro isvai. Tiiv hi:o-\'la-y Ei? e/xe ova-cv 
[pro loZs-av vel fXQoSj-av, vel wovcav^. 
631,3. et 8. 6.32,7. 

E^pyEiv] £uv v6fA.0(; I'i^yu tou; dwoxTEivaVTaf . 
659, 4. iipyijVTi [lege interdii-ciite] fnfm 
Six«ia)(r, fAr)T a^inoi; aTroxTEi'vEiv. 664, 1 4. 
fjth d^yofxtvoi Toiv v^og-nxovrcov. non cx- 
clnsi locis iis, undo eos exchuli opor- 
Icbat. 676, ult. 677, 3. 688, ult. Er^yE- 
(T&ai TTpoayo^Eivoys"! toT? toU <^o\iov ipivyovcri 
Ta; 5ixac. 700, pen. Ei'py£a'9ai tSv vofjii- 
fxoiiv. nnde abessc lc.\ ct nios velustns 
jubet. 782, 20. 

El'?] I)/(XapTEV eJ? S OUX f|/3oijXETO TTrtTa^af. 

698, 9. H*^ aXXa Kanyo^hcriiv fJ-Ou, ri dq 
avrov TOV(p'Aov. 709, 17. 766, ult. 

Elf] Eva TT^of Eva Xo'yov oWoXoyK&Ei?. 669, 3. 

Eiira)/y£XX£iv] ttE^i alv tlanyyiiKa eU rr,v Goy- 
Xw. 783, 2. ct 11. furtornni, pccidatus 
.diqucm reum facere, iiuVir;ire apud se- 
natuni populninvf. ANTIPHONTE^. 161 omovq e'trayovrai. 686, 6. ils-kyiiv eic to 

SiKaa-rfipiov. 784, 11. 786, 11. ila-riyov elq 

TKV Bov'Knv. reos feci apud seiiatam. 
^ 792, 4. 
si<r^ai'v£iv] l(7Ti <pavEgot Ijt^a; tou wXoi'ou, xai 

oux Eicr^a; waXiv. 716, 6. 719, 1 1. 
EitrSaXXElvJ £ifl-|3aXXous"iv Ei; to IthoXov to 

ypafjifAariiov. 731, 20. 
Eij-ipp^Ej-Sai] ouTOfl-'i |3a<r»X6i/; Eio-'fxQEi' [soil. 

Ei; rhv ttJX^v]. 788, 1. 
Eio-iEvai] Eis-fovTE; ei; ti/ita;. prodeuntes ad 

forum vestrum. 747, 1. eis-iovte; [scil. 

£(f TO ^oyXEuTiipiov] ol ^ovKsural Ttpojiu- 

■/ovrai. 789, 4. 
t\c-(^i^in et £iff-<()spa] woXXa; xmX fjnyoKa^ 

Eiir<}>oga; eio-<{>EpovTa. 638, 12. al J' Et5-<})0- 

pai xflj p^o|uyiai ijtawv £iiSa(/M.oviaf arifAiiot 

ela-i, 646, 4. 
Ik^wveiv. 716, 5. 
Ex€aXX£4v] TotayTa an^ea-Bat oKoiovraf, a 

Ix^aXXEo-S-fli (x^ia es-tiv. repudiari, cum 

fastidio et indignatione explodi.692,4. 
lx.5(Sao-X£iv] pfpo'vo; xai ri i^TTEijia ra /t*^ 

xaX£; Ej^ovT* IxSiJao-xEJ tou; av^^ijuirou;. 

711, 12. num Ik in hac compusitione 

idem atque Latinum de valet, dedocet, 

Conf. p. 762, 1. 
'ExttTO/^^aiiv] primus mensis anni Attici, 

saltim in functione regis sacrorum. 

788,2. 
IjtSiSs'vai] poscenti servum tradere (or- 

quendum. 724, 1. 779. 10. 

£»Jt£l»] TO fXri £x5l/9«vaj oiSiv O-D/UEfoV EtTTlV. 

631,19. 
IxXEiweiv Tov ^I'ov. 616, 2. 
£x/^EX£Tav] idem quod simples, exercere. 

663, 6. 
ixoua-io;. 618, pen. 755, 5. el 7. 
Exoua-tV. 607, 1. 641, 5. 662, 8. 672, 10. 

EXTTIVEIV. 615, 2. 

EX7rX>)^i;] toCt' £X7rX»^fv TroXXnv "arapEp^Ej. 

706, 4. 
exttX^tteiv] <f>o'fo; IxTrX^TTcev. 627, 7. uiro 

rou xivSuvou IxTTETrXuyiaEvov. 632, 10. 
Ix7rpiaa-Sa« ^n/xas'i tov e^iaov xivJyvov. mer- 

cedis maguitudine mihi persuadere, ut 

nil recusein caput ipse meum haic dis- 

crimini objicere. 734, 18. 
IxTpEWEiv] TW EauTou (xiu^tav Ei; v/xaf Ix- 

TgEvf-tti. ab ipso semet sublatam in ve- 

stra capita transferre iisque aft'ricare. 

647,11. Ta; o-vfAipofag ■raiv afAafrovraiv 

Eivai, xai [xh £;? rohg aia/jiaprrirou; Ixtje- 

ma-^ui. 674, 10. 

EX<f>Ep£lv] TO aXOVTlOV E^Otf TWV o'§a)V Tl); aiiTOU 

wo^ii'a; £|£v£;^9£v. 661, pen. TJi hfj>,ipa, ^ 
6 Tcaiq £^£>f£g£To. qua puer efl'erebatur 
[dome puta] humandi ergo. 774, 12. 
782, 17. 
Exaiv] EjUoi S' oux IXas-o-ft) TOu exovto; anctiv Tr,v 
crvfji^o^av xaT£s-T»ii-E. quam mihi cladem 
invitus dedit, ea nil ideo minor est, 
quam si volens dedisset. 658, pen. TO. 699, 12. 
EXa^fo;] So^j) y IXacfpoTEpav Tnv trufji<^opa.v 

naraa-Tna-erB. 677, pen. 
EXEj/XTJip. 651, 4. 
IXEj^p^Eiv] 01 aXXoi avSjoiWoi to?; ijyoi? Tol/f 

Xoyoyj IXEyp^oua-J. 749, ult. 
eXej/j^o;] f*^ »)&£X))i7£V EXEyp^ov •sroiJia'as-S'ai 

Tiv TTETrpayji/tivaiv. 603, 2. SeXovto; I^ou 

tXEj/p^ov Xa^Erv TOU -ccr^ayfxaroi. 610, 11. 

eXej/t^ov iaa^a<ry(oiiM. 654, 1. 
£X££~vj Sti; oJx h^taio-iv £XE>i<rai tov ctlrrii 

avSga. 618, 13. EX££rv Im to"? axouo-i'oi; 

ma^hfA-aa-i /uaXXov irpoa-nnu, )j toT; exou- 

(Tioif. 618, pen. IXeotivTaf twv BTraiJi'av 

TJDv yOVEUDV. 659, 1. 

IXft^Eiv] si verbnm est boni commatis. 
651, ull. 

eXeo;] fxh 'ojymiTa. (xnT aiXoSf, fxht' Ixeou, 
/uiit' a\a-)Q/mi;. 619, 4. £i? Ttv i'/txET£po» 
IXeov xaTa<f)Eijj-a). 660, 7. 670, 4. 

IXEuSEjiav ii-rr BO- y(OVTO. 720, 7. tw eXeu&s- 
fi'av IXisriVac oUa-BaOai. 720, 10. IXEy&E- 
p/av wpoTEi'vEiv. 729, 3. 

IXEu&Epo;] 'oi' ffairavi^Oirat, aXX' IXEij&Epot 
ai{)i£VTa(. 643, pen. SouXa) jMafTU^ETv XaTa 
ToD IXeuSe^oi; e|ec-t(. 728, 2. 

tXEiiflfpoSv] IXEuSEpoSo-i TQu; SotXoy;. manu 
miltunt. 722, 4. 

'EXXjivoTttjuiaf. 739, 6. 

eXtti;] (iXSvaf xa( a7ro<{)U)'E~v afji,<foripa(; Taj 
Sii'^Ei; £V 's-fli; IXttiVj &i3jm£V aiiTo? ETvat. 
iiugamus tantisper, causae ipsi tantun- 
dem fuisse ad sperandum, quam ad 
meluendum, et sive ad obtinendam ab- 
solutione, sive ad incurrendum iu con- 
demnationera, in ulraque causa acquali- 
ter, tam ca-dis, quam sacrilegii ; spem 
melnmque in ambabus prorsus parem 
fuisse proposilum. 645, 1. Ta ■arXEiaj 
T0~; avBpdntoiq ToD (3jou Icttiv Iv Ta"; IXtti- 
<riv. 764, 3. r?; IxtriJo;, owEp [subaudi 
aya&ov, nisi si W£p mavis legi] avSpx- 
TTOi; n^syis-Tov Iitti toU Ci'ou ayaSo'v. 764, 5. 

£|U^aXX£iv] Xi'&ov aiiTM IveS*Xov elt Tnv xe- 
<?aX.iy. 717, 13. 

Ijuo;] Ta TEx^iipta l/ota, a parte mea stant, 
oil Toi^Tou, non ejus. 656, 2. 

h ifXTiii^ia tZv [vTio fA.i&n{\ 'rrapavoixovftivaiv. 
693, 4. i0ov'Ko[A,t}V rhv Syva^jv toD Xe^Eiv 
xtti TJiv IjUTTEipiav tZv TT^ayfjianDV 1^ laov 
fA.ci xaQia-Tavai. 703, 2. et 8. o p(;5o'vof 
xai h ifXTTiipia ra [xh xaXS; Eyovra ExJi- 
SacrxEi rolii; avSpdwovg. 711, 12. verum 
p. 762, 1. simplex SiJaa-xEt legilur. 

'ifA.mipoi;. 627, 1. 706, 5. 

E/UTTiTTTEfV Ei; VOJ-OV. 615, 4. El'c iwovj-iaf* 

631, 5. 
E>7rvot/c. 628, 4. 641, 12. 
I(t*<f>av>i;] ifx.'fa)!)) Traplj^oVTa? tov avjpa. in 

medio proponcntes. 722, pen. 
£/ix<j>ga/v] £Ti £(U4)pova Eijpo'vTE;. Jioc/t 6ei/ Fer- 

stande [still in his senses^. 641, 13. 
£v a) penes. Iv ti/(*rv E{rTJ toIIt' opSa); Siayvi- 

Y 162 INDEX GRiECITATIS vat. 616, pen. ^v if*o] raiUrifjia fanHrai. 
631, 15. h TouTdf Ifl-rh aiiTor? h ai^iXeia, 
721, 2. b) inter, apud, coram, in coetu 
vel corona. Iv ovJ^as-i ye xaXo"; xayaSo"; 
[sabaiidi Xej/ovti] xai avey t!?; oiTii»-£«;f 
iiTTajp^nv Tr,v ax^oa^iv, 70 1, 8. 
EvavTioj] woXL TavavTitt lo-Tt. multo aliter 
res liabet. 646, 5. 653, 3. b) ivavTioK 
pro pra-posiiione, coram. Ivanin fJi,af- 
TvpuiY. 619, 10. 

woXij yeyinjTaj [wapa toutov pata]. ille 
in causa nonqaam fuit, ut resp. careret 
ullis ludis, aut alio niunere. 744, 6. 
fjM^TvpiDV av Toyj Xoyeu; (fain IvJie"} EiVai. 
781,4. 

Ivhmyvva,:'] deferre aliquem ad magistra- 
lura, ut maleficii reum. KctKovfyo- hh- 
iuyfxivo;, taiiietsi actio IvSe/^ia;; adver- 
sus me, ecu inaleficum, esset inslitnta, 
tamen in accusatoris ipsa acUoiie non 
mulelicii, sed ca;dis insimalor, <f>ovou SUiv 
<p(vyiu. 707, 7. hlti^ai rS Sixae-mjia 
Ta.'^Mr.fjutra.. 784, 6. 

ivSexa] itafalilcfjiiiii nln roTf hhaa. 739, 
J. 

svSov iv aiirov, recte meute sibi constans, 
coDscius eornin, qua; agat, sedate et 
composite agens, nou trepidans, non 
exsternatas formidine (nam opponitur 
ci Tn^oSifAiyot). 726, 10. 

tyftfoj] EvEff-Tiv Iv rf v/xere^ai o'fX« tutt h iftfi 
cDnn^ia. quod confidere possim me sal- 
Tum fore, hocdebeo vestro jurijurando. 
760, 1. 

iVEXa yz nroZ ttio-teueiv ifAol te /uti^iv i^>ifxctp- 
Tvc-dai, xai ifjuv yyxa-BirQai ra Si'xaia. si 
quidem aliud nihil hie agalur, quara 
fiducia mea, qua certus sum, et a me 
peceatum nihil esse, et vos aequa ct 
vera esse pronnnoiaturos. 707, 2. 

fve;i^ufiov] txava m ra m^v^a, a tt)(irs aiiTci/. 
743, 5. cvixyfa £ia afaipm. 768, 8. 

evil] perendie, sea dieabhinc terlio. 775,5. 

iidufjLfTa-Qai] h iv&u/x>!&£r<ra, qune primiini 
sccleris ccpit consiiiuui, xai XJ^tpoufiyri. 
a-atra, raanibusque id ipsa suis exsecuta 
est. 615, 8. ou yaf fxovov rZv X(yeij.ivt,iv 
[scil. v<p' EauToD] aXXa xai riv effofxivaiv 
[scil. WEpJ iauTov £x ToJv X£yo/*£va;v] ava- 
yKn hdvfAUff^at. animo versare debet 
atque roeniinisse non solum dicendo- 
rnni a se, sed eoram quoque, qu.Tc; suam 
orationcm sint consecutura. 706, 1. 
vTro/x'/niTat xai iybvfAibnyai, das Gewisseti 
schdrf'en [to sharpen the conscience!. 
790, 8. 

iybifxioy'] eine Gewissenssachc, ein Gewis- 
sensscruptl [a matter of conscience, a 
scruple I)/ conscience}. 658, ult. 633, 3. 
et 7. 

iyQv/xioi vfjXv yeyria-trat. causa fiet sollici- 
tudinum pcBni(entia:quo conscientiam 
Yestram cruciantium. 648, 2. sv9;^o?] cv* Ivojfci £i(ri tS <})oy«. 610, 8. f^iirt 

TOUS EVSJ^OU? 0<fllEVT£?, (xltTS ToLf XaSafCVf 

llg aySiytt xa9(S-TttVT£?. 685, 2. Ivop^oj 

Tou <poy»v ro"? ivtrifxioti icrix'ty. 686, 11. 

687, 7. 689, 1. iny(oq t£ rav tuLKovryuv 

yofjtif), 707, 9. Cum Geiiitivo. oiJev Iva- 

j^of TaJv xaT»iyoj>)^£V(ii)v. 700, 8. nisi ou- 

S'Evi legas. 
EVTiSlvai. 726, 3. 
htvyyayny, 651, nit. 
e^ai|£r<r&ai] jt*n oiv toUto i/xSv i^iXrirttt (m- 

hk. ne quis hoc Tobis eripiat, extor- 

queat. 727, 3. 
E^aiTErv] l^aiTovs-i [scil. touc 6£paB7CVTa?3 

oix f,&£X»(rav IxSiSo'vai. 779, 9. 
B^afxapTayeiv^ idem quod simplex. 70.5, nit, 
l^awarav] pari modo. 793, pen. 
E^ajvo; h ila. TEXouf. 730, 1. 
llEXauVEiv. 792, 2. 

E^£X£y;^£iv ToL; Xoyouc ToTclpyoj;. 791, 6. 
I^EujtVxiiv] auTOf crawTM tou? yofAou? B^ivpd/y. 

709, pen. 718, nit! 
t^ia-oZv »i&eXo» to 'erpayfxa. r§i? /uEytVToif 

iyxXyj/xatri, 688, 4. 
i^l^raydat'} rrji; oin'tt? iiJeiv exttho-o^ew?. 

praevidebam mihi necessarium facta 

fulurum, ut bonis cederein. 635, 4. 
e^m aiTi'a; E^auTsv xaras-rww, 771, 8. 
E^aJXEiav Ifftt^aa-Sai. 709, 15. 
ETraivErv] nnm ab Antiphonte usurpatnm 

est pro <ryva(VE~v, consentire, consensu 

sno confirmare? 761, 10. 
ETraipEiv] impellere. o -fo^o? im^c 0£p/u.or£p«v 

ETTiJ^El^Erv. 627, 8. EWal'fEl TW QuyuoJ ;]^«- 

fi^Es-Sai. 693, 3. 
ET.a(T»a5-SaiJ o t'Ka.i-nxy.ai t^v yyvarxa Tiu- 

T»v. 609, 1. 
Etirafaa-Qai] l^:iX£iav iauTa) xai j/eve; [libe- 

ris] xai oix/a [necessariis] iita^ifxiyai, 

709, 16. 
ETTEiyEiv] oi/p^l TaJv iniiyofxivaiv iarl to wpa- 

y/wara. non hi, qui I'estiuant, res pro- 

sperc aguiil. 757, ult. 
«WE^Ef;^E3-&a(] ETTE^EXflErv To"? atTotJ <j>ovJu<r«. 

605, 4. 6l7, 7. Cam Accusativo, h- 

(jii~t ol £7r£^£j5^o^£voi Tov <))ovoy. 623, 2. 

rovrov fxiacrfxa (wf^Ep^o/txEfla. 694, 16. 

if'o'vOV ETTE^EXQErV VTIig ToD S&uXoU TaJ h- 

c-fTOTM i^io-riy. 728, 3. 

fOTE^fEVaj] tTTE^lOI/Xl TOU TTaiJcf TOV <f»VEa. 

610,4. oi/Jfva ewE^iivat. ueminem fore, 
qui CGeptam litem perseqaeretur ct ur- 
geret. 627, 10. 

ETTEpoirav. 609, 4. 

icrupEa^Eiv. 713, 2. 766, 3. 

iffi] Cum Genitivo. £»ri a-<f>!iv avrZv. sponte 
sua, aaotoritate sua, teste nullo, sed 
ipsis soils negotium hoc per se agcnti- 
bus. 727, 8. I'p' iaiTov p. 786, nlf. est 
vel pro se, sponte sua, Marte et peri- 
culo suo, Vel se adhuo bonorem gerente, 
iroperio potieute, sub magistratu suo. 
Cum dativo a) ergo, vel ad, ut cansam 
iinalem siguiiicet, ?rX^v oIk im Bavirai ANTIPHONTEiE. 163 ^ia-MUfav iiiovat, aXX Itti <}>iXt^oi;. non 
quo necera putii conscisceret, sed quo 
earn ainore sui acceiideret. 608, 19. 
I^-EijSeto Itt* a)<f^i\iia. rn lauTOi!. 723, 6. 
b) ob. e\ii"v ETTi roTi aKiva-ioif TraQh/jLaa-i 
(ttaXXov "HT (airhv.il, n to"? ixouc-wij xai £« 
TTfovd'aj a^mhixaai. 618, pen. Iwi to"? 
i/u.aTio(; Jf<x4>9apnvai. ob vestes, quo ho- 
micida restibus peremti potiatur. 631, 
18. 632, 2. 653, 1. c) in. Ittj tm yu- 
(wvao-««. 661, 7. d) peiies, in arbilrio, 
potcstate. Itti toTj tSv namyofuv /.o'yoij 
sTvttj, >i Itt' auToTj roir, spyoi; xat t? aX>)- 
biia, raiv TtpeiyfAaTiuv. non posse facere, 
quominus judlces pronantient tnagis 
secuiidom criminationes accusatorum, 
qaam secuodam rei gestae Terilatem. 
704, 2. SwavTtt Ta tv aSiiXo) et* ovra IttJ 
T? Tup^ji fjuiWav avaKEiTttl >j Tn wgovoia. 
inagis fortaito casai permittenda sunt, 
qaam ut ea liceat prudentia gnberuare. 
706, 2. e) iu fraudcm alicujas. fj leaa-a, 
irapaiTKlvri yiykwra.i l-sr' i[xoi ».aMM(ti. 
746, 9. xfhfxara Xafjipavony in lfji.oL 
791, 10. el pen. 

sttiSouXeueiv] tov IttrilSouXsus-avT* xeXeuei o 
vojt*o; Tov <{x)V£ct ETvai. 689, 14. tTTtBov- 
Xeueiv 6avttTov. 619,11. (fovov. 690, 10. 
Ix iroXXou Tnii a«-<j)<tXeiav oiv imBovXcvous-i, 
irxoTToUvTEj. 622, 8. Ta Ix -nroXXoD xarE- 
•^.svs-fAivtt xai I^ST'i^E^ouXEi'/u.Eva. 714, 9. 
T^v TTpovoittv [necem prjemeditatam] ex 
woXXwv [soil. <mfjLe'i(uv, vel rtKfxri^mv, 
vel ETTivEiprifxaTftiv] Se? <f)avEfav sTvaj etti- 
BovXivofxivriv [nialim iTriSE^ouXEyjwIvijv]. 
necesse est, ut multis indiciis aut 
molitionibus antegressis sese prodide- 
rit alicujus voluntas ex iosidiis ali- 
quem interimendi. 732, 12. 

EWi^ouXii] 1^ ETriSouXJ?? <))oveuf. 605, pen. 
T«; |UEV IttiSouX?; tou Savarou (xri^ha xoj- 
vaivov wo(n(raff-8a{, id est, toD lwi0ouX£i/<rat 
auTM Tov bava^ov. ad ipsam patrationem 
necis ex insidiis comparatai neminem 
sooiam adsciscere. 738, 4. 

IwiyiW^ai] accederc, saperrenire. ra, 
IvovTia EWjyEvojtxEva ovivris-j. prodesl et 
salatem alfert succedens priori con- 
dition! reram alia nova, isti contraria. 
630,7. 

ettiSeTv. 746, 6. 

£7nS»i/-iErv.790, 5. 

IwiSo^ov ovra Irt /uEi^a; xaxa wao-j^Eiv. cum 
ci nietuendnm esset, ne adbuc inajora 
mala pateretar. 626, 7. ex tSv (/.itaBo- 
X*v [soil, reipublicas] ettiSo^oi auroif 
g<7Tiv I) ^vrnt^ay'ia, fAira0a>^tXv. spes est 
fore lit mutetur — . 655, 5. 

iTriEtxS?] -rauTa f,i£V oiv tiriiix.ia-rt^ov itn.- 
pna-oo. transniittam haec silentio, aniiui 
cum aequitate et lenitate, majore etiara, 
♦laain par erat. 640, 1. 

ETTt&sj-i?] aggressio, invasio. fM truve9ri6av- 
Tttj mn TouTBV i7r«&e<rEi. 640, 4. antr^i- 4-ai T?c IwjSEa-esf. 645, ult. 
h B'TliOvfA.ict tS; TijUaJ^ia? afxthfjiiiva TcSv xi»8u- 

vajv Ka8ii7Tt>ii-t. 627, 5. 
EWixaXer»] ETrfXaXoSyrai /itapru^s;. arces- 

sunt, advocant. 620, 8. b) incusare, 

insimulare. ixovra juev oux ETrfxaXi a'aro- 

KTtTvai. 658, 9. cu Sixaiwc lin-ixaXErTai. 

accusatur. 662, 6. Etu-ixaXoujiAivoc. 665, 

1. 680, 11. 
iTrixETa-Stti] TO) ap^ttVTi wavTap^oD jUEyaXa 

Ta iTTiTi'/uia ETTiXEiTai. 699, pen. 
ittiXeiVeiv] E;aoi /wo'vw IwlXlTOTE /i*>i i^EXEiVSai 

TaiSejToii vofxw [id est.Ew' I/lco(/i*ovw eXjws 

TO ai(peXETo-9aj Iv tsiSe toS vo'/^im]. iti nie solo 

desiit baec lex aalalaris esse. 713, 11. 
Inrj/t^EXEia] El fxiv Im f^inlefjua^ ETri^EXEia; 

SeoZ; yiyvirai h aTu;^itt. si numen ab boc 

infortunio abfuerit. 673, ult. 
ivt/xt\>i(] ouStVi ivt(xi\ii nv toZto. o-kothIv. 

653, 5. 
EWi(UEX>iTn?] 01 l7ri/(A£XiiTat rwi nanov^yMV. 

713,9. 
Ittiveueiv. 632, nit. 
IttivseT*] a4>a/wa{TavovT£? lav av EOTivoncraij-i 

SjSs-aj. 663, 2. 664, 1. 671 , 6. 
ifflriopxojl toutok; vofxi^av atzraVT^v avSfw- 

wajv ImojxoTaToy; eivai. 791, 1.3. 
Iwitrxti'n'TEivJ niandare, prssertiia cum 

nioriens facit. evtiTiin'\'avro; -rov warpo? 

ETTE^EX&Erv ToT; ai/TOU >{)OVEiJs"l. 605, 3. 

i'CJt^xJnlt'Tavfi rifxa^ria'at a-^iiriy avro"<; 

»jSjxw/u.£yo(f. 620, 4. Intc-mTtTui IfMvh'Sji^ 

ifjiaurtZ. 656, pan. 695, 1. 701, 5. 
£7ri3-TeXXEti'] mandare per literas. 620, 

10. 

IwtTnSEUEJv] oil TTgETTEJ J^pnfl-Ta EWtTnSEUOVTaf 

aiiTOuf xax3va^(oil<r6a(. 674, 5. 

s'srtTfiSevu.a^ ouSe twv l7rjTfl5Eu/i*aTa)v fvExa 
Sucaiot lo-jtxEV TotatTW xaxaJv Tup^Etv. 
665, 5. 

ETTiTi&Evai] XiCttvaoTov i/TTEp auTaJv iwETi'Se- 
(Tav [scil. t5 ia-ya^aj. 614, 7. a^i'av 
SiXJiVTOu waSou? TO) £lfyttir/i*E»a) Iwi&EVTEf. 
homicidae imposila, inflicta poena, pari 
injuria^, qaam peremtus ab eo acce- 
ptam toleravil. 686, ult. toltoij o &£»; 
ewj^Ein -nv Sixnv. 691, 2. 

EOTTi/ttflTiic] avrot ncrctv 0aa-it%(T'ia\ xai Iffj- 
irifj-nTaX rav a-<pia-iv ah-roig av(x<pe^6YTm. 
gubernabant torluram .servi pro arbi- 
trio suo et extorquebant ab eo pra;di- 
cationem coruni, qusa ipsi vellent ab eo 
praedicari. ipsique statuebaot pro lu- 
bita sno pretium servi torquendi, 
quantum scil. domino ejus relueudum 
esset, si contingerel, ut servus per 
tormenta luxaretur, aut debiiitaielur, 
aot alio raodo inulilis et iiibabilis fieret 
operis postmodnm praestandis. 721, 7. 

£7(iri[X.lOv] EVOp^Ol ToD <t>OVOU T0~? E7r«Tl^lO»C 

?<r«v.686,ll. 687,6. 689, 1. tm aj^avrt 
ifavrayov /asyaXa ra £7r(Ti'(Uia kvUtirat. 
699, pen. tm afi-viofxivtii ouSev ouJ«(txoi( 
iTTirifAW yiyfavrat, 699, ult. 164 INDEX GR^CITATIS Sranv. comraissas in fidem curatiKiue 
medicationis. 689, 8. Tai» (rv[A,^ov\'.v 
(ravT4ivl7riT^E<jjS>]Vtti. qui ci auctores fui- 
mus, nt corporis sni carationem pate- 
retur medico permitti. 694, 4. £t fjw 
6W6Tf£-J/a/>tEV [scil. auTov lar^S^ Iv aQi- 
^aTnlaq av S(a<J)&ttjJ]Vttt. 694, 5. €(atra- 
/uEvoj i^'.af Tw laTfia I'snTfl'^^nvat [imo 
vero iBTiTjI^tti]. 697, 1. xai avaj^oroij 
ti/nrv BWiT^i-^atfxi 'm^ Tou fftifxaro^ tou 
lfx.oZ ha-^ri<picraa-dat. 707, 1. 

tZv ETriTyj^ovTaiv [pro sitnplici TyyovTa-'v] 
ETTi^oL/XeisTai. ab hominibus mediocri- 
bu?, conteraneiidis. 622, 1. 
swKfEjEfv] <f)o^o? Taiv Iwi^EpojctEvaJV KaxSv. 
inipendenliain, ingruenfium. 627, 6. 
if oJk aX))&») Tw alriav ETrltfEgov [scil. 
I^oi] Sv icovra [scil. aXiflS ETvaj, vol 
iroiha-etv aX>;05 Sox£~v]. 724, 7. 731, pen. 

EOri^EipErv] OU TTpOTEpOV Eiiri^Eijouiriv. 622, 
pen. Qi^fxirepcv ETTipfEijEiV. 627, 7, o',w(y? 
Je xai toDto [si bene sic babet, pro 
tcutm] i'on'xii^nriov. 631,11. 

Ttt em^iipa £)(et, Sv nv a^ia, dignam facl- 
nore tnlit mercedem. 61.5, 5. 

lwi4t)<f>i'([E(v] in suffragia mittere, vel sen- 
tentias pcrrogare, id quod erat Epi- 
statae. 790, 3. 

tpavi'^Eiv] woXXoLi; [nisi potius woXXo'; leg. 
est] Ipavi^ovTtt. nie solera raultos con- 
tributionibas vel largitionibus pecunia- 
riis jiratuitis subievare, 638, nit. 

Efya^eo-S-ai] Tijv oixriav ou Soto^OjUEVov, aXX' 
Bpya^ofxivov xejcto/uevov. quasstu lionesto, 
cxercitatione rei rustic.x', aut ncgotia- 
tionis per uiare. 639, 2. 

Ejyov] 01 aXXotavSpwTToi ToijEpyoij ToL;Xoyouf 
£Xi>';j^ot/a-(. 749, pen. 791, 5. 

ipivvav. 719, 11. 

'EfE;!^|&mc <pu\i,. 768, 2. 

E^rifxttv GifXEd' [sell. Si'xnv]. coinnillterc, ut 
confumacise condemncris. 711, 1. e^n- 
fxm ecreabm [scil.T>jv ypacjjiiv]. reo com- 
parcnte in judicio dcruluruin esse ac- 
cusatorem, eoqiie litem illam vcluti 
descrlam.ad niliilumcsse cvasuram ct 
sablatum iri. 627, 10. 

Iv k^nfjila EXoiJofouKTO. 626, 1. 

k^fxiveCttv] verbis deciarare. 660, 5. 

ep)(ta-bai | w^of Ti'va; oSv £X9cf Tf? QonSoii;. 
606, 10. ovK av Ei; to, ia")(a,'ra nana, ?X- 
Cov. 636, 1. 6if aKovtria^ aWiag riX^ev. 
661,10. lira TO axo'vTiov EXSiv £5X))&». 
confixus ideo fiiit, (|iioil siili teli vcnit 
ictiim. 662, .3. to Ttadot ei'c tov Sjao-avTa 
eXQo'v. 664, II. aXX' olS' ?x9-ev EWi toDto. 
ne conattis ((uidein id est I'acere, ne 
signifrcatioiie qiiidcm ulla piodidil, id 
se vclle. 734, 4. o't'co r^6iea> Bp)(ovrai imi 
ra. Tfpayfxa.ra. aggressi sint, suscepc- 
rint banc conteniioucm. 774, 8. 
{(TTiav. 613, 2. ETttipoj] TTttj' av'S^i Itaigm SeiwvSv, 614, 9. 
sToifxojJ oijEif eroiy-ytv >ta.l KaTiipya<r/nivnv 

a)<})£XSiaV 0(J)?X£V. 625, 1. £'T01;U0i C-TOttV 

[pro eTev]. se paratos stare, b. e. esse, 

ad tradendum. 777, 2. 
EiSaijwovia. 646, 4. et pen. 655, 2. 746,5. 
EiSi'tt. 630, 4. 

Eii^Eajf ffagap^fniottt awoSviiaxEf. 615,3. 
eJXa^Eia TouTflOV woXX^ i;/t/i.rv TToinTEa Ifl-Ti'v. 

677, 3. 

tilvoia] 01 avTt'Jixoi xaT' Eilvoiav xpivoVTS? to 
Tf^ay/xa [scil. Tnv sKaa-rov Trpoj EauTov]. 

678, 4. oixETJ ?v Etsr' Ixei'vw tw auTriV 
tiJvoiay Elf iijuaj Tra^E^Etv. 743, 3. 

Etiopxof] wag ouv Svo^na [id est, tuo^xtcc] avro- 
(Xitj[jt.oyi.!ijt; ta-rat, 608, 11. vfA~v svopxa 
yiyvsrai. cum religione vestri jurisju- 
randi conveniunt. 750, 4. 771, 2, 
772,4. 

tvirerZg. 682, 3. 

Euwop£~v] (M,^ E^aoi vilfxrire ro anopov roZro, Iv 
w jUnS' av ttiiToi ihno^nri. in qno ipsimet 
vos progressum et exitura baud sitis 
repertnri. 737, 2. 

£i/pia-xE4v] 7rpo<f)a3-Eif EiijiVxoua-t tou aJix^^jwa- 
TOf. comminiscuntur, excogitant sibi, 
736, 4. Tfjv aXr)3Eiav EupETv t£v ytyivn- 
jMEVojv. 741, 1. to; xP''''?'' j"^^' "^ op9o- 
TaTa EifiVxouc-iv oj tw axpi^Etav {ijroSvTEj 
tSv -Br^ay/xaTcuv. 750, 14. 

EiifTESEia. 606, 14. al^BTaQai Tnv tSv ^uSsh 
aSixouvTttJV BvtrB^itav. officium pietatis 
erga nil delinqnentes observandas. 
656, ult. 667, 2. tS; iixetifag Eiio-E^eiaf 
^ovEr; Eitri. 691,1. 

tva-BSeTvl Eiia-E^Eur&ai. 676, ult. 

£LlJ-E/3^f] OiJtE to ifXBTBpm BVCTB^h TTapElf [id 

est, Tnv i/XBrepav Eio-lfiEiav]. non boc, 
quo vcstra; pietatis rationem nullam 
babcam. 759, pen. 

£utu;;^e7v. 655, 6. 

EuTuj^ia] T»)V arv)(iav aWovfjiai ii{ ivrvy(lav 
fABraa-rnvat, 651, 9. 

Eup^Efl-flaj] EXEivoif Eiivo/xEvoi a ojx e^eXXe te- 
XETj-Sai. deos roganles ea, qua; exiiuni 
essent nullum sortitura. 614, 8. Bv^p- 
fxBVog av Ti? raZra Bv^airo. 761 , 3. 

EsjJiEiy&af rZv aXXoTpi'mv. 746, 11. 

Ej^Eiv Ta ECTip^Eija. 61.S, 5. TO. aneiiTia, tZv 
a.fxa^'rny.a.roov a-vyyvui/x^v b^bi. secum 
feriint, natura sua important, b. e. mc- 
rcntnr. 755, 6. 

Ip^&fa] Jia tTiqb'xP (!'■<; TO jUEyE^oj. 630, ult. 
tn rcvrtav £;^0pf eyx^'P'?*' £i"''UTov. 649, 
2. 5i' aXXnv Tiva E';;^Spav. non ob scclus 
vcrc cnmmissum, sed ob aliani quam- 
])iam simultatem privatam luibi cum 
illis conlractan].(386, 8. ZeLj] lEja StEivAii Ktwo-iw. 612,7. 614,4. 
Aio; BouXaiou lEpw Io-tiv Iv toU CouXei/ti- 
pi'«. 789, 3. ANTIPHONTE^. 165 ^w] ^wv xai Sxswajv. bene sibi conscius 
eorum, quae dicat, sclens volcnsque. 
692, 8. iiyBia-Qat'] nam pro v<pfiyiia-Bai, praeire ver- 
bis doceiido, et exemplo? 768, ult. 

SSss-Sat] lav iyXv h^ofxhoK; n. si vos juvet 
audire, si volupe sit. 766, 1. 

JjJuj] tiSic-Toii avQpaOTM fA.h yevea-Siat alrS 

fjt.n^i%a, »iv5uvov itifi -rova-ifxaro^. 761, 1. 
Jixeiv] Trig afxaprlai; eij toutov mma-riq, 664:, 

10. £('? 7roXXa7r\a(7i'a; rouTov (rufjt.<fopa<; 

n^ai. 665, ult. usnrpatnni pro redire. 

719, 9. 'nyovfjihm raurov riiv rifAiu^iav ol 

Jixeiv t5v ho-s^rifjiBtm. 756, 9. !<}>' £/*«■; 

Jixoucriv l^arsrarntrovrtg. 793, pen. 
HXiax^] avaSaj ei? t^v 'HXiajiiiv raiv &es-/MO- 

9£t2v. 774,11. 
JiXiQioj. 630,16. 
fiXixi'a] Iv TOuTiW T?f JXlxi'a? xa&EiTTa/Tlj, Iv 

tti xjaria-Tot <}ipovE~v avrSiv ei; tA TT^ayfjiara. 

eIstj. 622, 4. aiTn n iXixi* tov veov Xttre- 

xpivE. 696, 5. 

»iXl^] /[XEXEtSv jMETtt Talv rjXlXfWV aXOVTt'^EiV. 

661, 7. 

YifjLi^a, ttaf h/xipav ytyvofibn, est, aut pro- 
cessus temporis in longinquuin, dialur- 
iiitas, aut differentia temporis, li. e. 
quod aliqaid hoc die, non alio fiat, ne- 
que citius, neqae tardius. 740, pen. 
aiiTW Tttumv (fyXa^ttVTEj t^v hy-ifav. 
784, 4. 

TO rifxia-v T^{ namyo^iai; ifxavrov atria-ri- 
pno-E. 669, 1. 

SwEijof] Elf T^v nitti^av haBi^as-ai, est, aut 
in Epirura, sic proprie dictam, partem 
Graecia; occidenialem, Illyrico finiti- 
mani, aut in Asiara minoreni, trajicere. 
730, 11.745, 2. 

ripw?] ouTE Seoijj, oiiS' npaiaq, our' av^fdnovg 
Ma-aa-a. 619, 2. 

Wu^ioj] at cuju^ogal jtai rovi hs'vytovj toX- 
/t*»v ffia^ovrai, 659, c. fin. e. ^a^aa-a-ci] T^O(piai; va^eSaixs tw ytiv xal tfiv 
SttXaj-cav. 685, 6. 

^ava^ifxcu; rinnaiv. 693, 20. 

S'avarov ,u>)')(a.)/tijy,ivn <fa^fxaiioiq. 608, 17. 
oJx Wi SavaTo), aXX' ETrt <f)iXTpoi?. 608, 
pen. aiiToj fiavaro;, genus et ratio mor- 
tis, fjirivvsi avrlv 1^ Itti^ouX^? aTToSavovra. 
626, 5. 631, 13. Savarov to? /t*>ivuT>) Sa;- 
pEaV aWEWav. 722, 5. 

&avaTO!JV. 676, pen. 

©apj/r.Xia. 767, ult. 

©opj/nXiiv] mcnsis anni Attici penullinius. 
786, pen. 

.^Eaa 9ai] o <po]io; oiiv avnuti Ei; toli; QeaifxiKui. 
672, ult. Aekic] eJ Se 0£ia x»iXic TM Spia-avTi <K^oerviTtrii 
oo-eCoIjvtj. 674, 2. ou Sixaiov Ta? &da.q 
TTgofl-^oXa? StaXttjXtEiv yEVEcrflai. 674, 3. 

Sso?] to"; aTTo t5v &£2v c-njuEi'oi?. 748, 3. 

&£ja7r£ia] Ei TaiJT»v T>iv SEparo'Eiav flEpawEu- 
caiTo. hoc medendi modo si se patere- 
tur a medico curari. 689, 10. 

Sej/ijcoc] outod 6eph*ov Jtal avSpeiov avflpaiwov, 
652, 4. 

S'EpjOtSf] BipfAorepov l7rj;f£(pE~v. 627, 6. 

^terfAoQirng. 774, 11. 

SupEtEiv [scil. Ta ip^^vn tou ■nrpayjuaTOc] xat 

ETTf ff-jUlXpoV WTrOVOElV. 773, 12. 

&u£iv. 612, 7. 790,2. 

&UjMouv] ajxoUffa 5v c-McffOnVai to 6vfAOVf/,iyov 
Tr? y»cl)f/,y\q. 643, 3. iac-<jt/io;. 689, 11. 

iac-it oux ECTiv. 757, 4. 

larjof] IXE^a-ttvTa? Tiiv lj(*«» irv^lav larpovi 
avrng yevio'dat. 640, 3. tsrovnpw laTjoi 
Iwitje^Qei? cL'sriSan. 689, 7. o lOTgo? ou 
<f)(jv£!jj Efl-Tiv yag WfAcq atroXvii avTov. 
694, 8. 

rSio?] iJi'av TW a-v/A.'^opa.v, xaSajav SI t^v wo- 
Xiv xttTaj-Tnc-ai. tollendo bomicida efii- 
cere ; ut ctincta civitas piaculo repnr- 
getur, tametsi sic faciendo, reus in sua 
privata et singolari persona, infortu- 
nium aliquod, ipsius solo corpore cir- 
cumscriptum, neque latius emanans, 
patiatnr. 629, ult. to I'Siov S(a7rpa^ao-9«t 
[scil. S(a<}>£pov]. 734, 2. 

lEvai] 5ia Tii; ainni Bas'avov liiv In i(x,ov. a 
me eidera lormento subjectus. 722, 10. 
slfAi yap xai i'srl tov tSv xaTuyopaiv Xoyov. 
accedam ad prcetensionem accusato- 
rum, li. e. criminationem eorum tan- 
tisper veram habebo, veluti pedibus in 
earn ibo. 734, 13. 

h^07rou"v. 790, 2. 

Ugof] Iv riEfgaiEi ovTa i£ja &tEiv Ati KTWa;. 
612,7. 613, 6. iE§5v xXowSf yeypa/x/xi- 
voj. 626, ult. SiaxouXuovTE? Ta lEpa yJvE- 
cr9a{ Ta vi)/M.fi[onxEVtt. 749, 1. iEpo~5 itapa- 
o-TaVTE? TToXXoi xaTa<faVE"? iyivovTO fxh 
o'a-ioi ovTEj. 748, pen. 749, 4. oJx eVtiv 
otlov oiip^f xaXXfiTTa Ta h^a, lyiVETO ln*oi! 
TrapovTo;. 749, 5. 

ixavov /xs^ogrSiv ovrani a.7ro€£0X»jXEV. 626, 11. 

ixavS; TTEif uxo'tec. 622, 3. 

I'va pro ubi. 766, 4.^ 

Tc-ov KV fA,oi. num significat eltiog'^v? decuissel 
me. 710, alt. h ■^>]<pog la-ov Suvarai toi 
SoSXov aTTOXTEi'vaVTi xai tw IXEijQspov. jus 
ajquale, parique cum severitate pronuii- 
ciatur alque exercetur in bomicidas 
servilium corporum atque in ingenuo- 
rum. 728, 4. Ta 1^ iVoi; ywfjiiva tou 
4'8ijyovToj fiaXXov eutiv r> tou SialxovTo?. 
in momentoruin lequalitate, aut in suf- 
fragiorura parilate pronunciari solel 166 INDEX GRiEClTATIS secundnm rcutn magis, quam secnndam 
accusaloreiii. 730, 1. 
iVrao-Sai] pro EiVai. EToi/wot arciitv. 777, 2. 

wpod'aroXEtwei. 756, d. 
io^i/poj] f) J;'k») ij-p^ugoTEpct ToD Sixamy xat 
Tou aXtifloyj. jas ipgum et Veritas ipsa ce- 
dere debet judicnm scntentiie. 76'2, 11. 

•rov(})E{ovTa. 648, 4. ra "p^v^i toU tpovtv oiin 
tl; ifxi <fipovr». 6b6, 3. KaSai'jiiy rhv oixi'av. a pollatione furrferis. 

784, 2. 
xa&apoc] xa&apav t^v wiXiv x«Taa-T«9-ai. 

629, nit. 631, 16. xa&a^o; wavTajv t3v 

iyxXrifxaraiv. 656, 12. 685, 2. 686, 15. 

To~j fxh xa9afo~f Ta? ;^£~fa?. 709, 10. 

748,11. 
Ka&EuSsiv] peragere noctem alicabi, tara- 

ctsi pervigiles, neque durmias. 654, 

pen. 
Xtt9ii7TavEiv] EV Siatfjopa xaTa«-T>ivaj oTj >ix(- 

<rTa £;)t5>)y. 605, 6. tov oyivct fjLOi wpof 

TOl^TOy? XttTttCTTMVat. 605, 9. aUTOl ODTOJ 

Ka&Etf"Tas"iv avTtSjxoi xai <pa\itii; tou ita.- 
Tpo'f. 605, 11. ntaK'Kaii.n ?» aura), iiv \in 
7ropv£~ov e/keXXe xarasTTiiirEiv. 611, 9. 
SKovffiaK; avToq £i; xtvSuvov xaracTa?. 641 , 
5. Pl^opnyof xaTE5"Ta9nv sijGajynXia. 767, 

uh. 

xaiv5;] xatvoTara yaf, £i ^ffi xatvoTOTa 

/oiaXXov n xaxoupyoTara elfiftTv. 650, 4. 
xaxoJai/uovia. 746, 6. 
KaxoJai'jMon'] outo; xaxc$ai|Ua>y. tarn misenini 

iti nioduiii stultus, vel ])<)tius furiusus. 

725, 13. 
xaxoTTa^Eia. 666, 5. 714, 2. 
xaxora'aSE'Tr too (Titifxari. 703, 6. 713, ulf. 
xaxoj] wpjv Iv To3 xaxol flJ>) nv. 614, pen. 

619, pen. 
x«x«T£p^*£r». 616,5. 
xaxjTn-. 761, 7. 

xaxoDy] watJa-as-flai xaxou/uevov. 720, 8. 
TO xaxoujyij/ota av ExiipuTtrETo. 642, 3. to 

awoxTEiveiv <pcL(ri j(*6ya xaxoujy>i|i*a ETva«. 

708, S. 
xaxoCjyoj IvJESejyjWEVcj <{)5»oli Ji'xnv <}>tuya). 

707, 6. Evop^o? t5 t5v xaxou^ywv vo/wa). 

707, 9. 01 ETTi/UEXiTat Tajy xaxoy^youv. 

713, 9. adverb. 650, 4. 
xaXervJ xXiij-eif aj xaXi~<r&aj [soil, rov <^ij- 

yona Lwo toD Juuxovto;] eJei. 784, 10. 
xaXof] xaXXi'uy y' w ahrS o xi'vSwof. inimi- 

cuiu actione forensi ulcisci, inulto uli- 

qoe fttturnm ei faisset gloriosins, quam 

ex insidiis tollere. 734, 5. 
xaXi'j] ovx ay xaXi; e7;^e toTj c-uyoi!s-i. es 

totirdc ihiuni nichl wokl dabey tu Muthe 

gewcsen seiin, bive, sie w'llrden lihcL ge- 
fahren seyn [you would have fared badly by mch an nffair"]. 738, 1. 

xaTa] fljUapTajv £i{ iavrov, fxaWoV, fi xari 
Tr,v afxafTiay, iaiiTov nrtfxd^riti. quam 
pro uagnitudinc et raerito erroris. 
676, 4. aiiTo; xa9' avrh tov wXouy w£wo»»>- 
f^ho^. ipse ullro, sponte sua se navi 
commiserat, 715, 12. aTrsrjaTroyTo (jtri- 
iev HUT c/xov xaTavI.Ei;j£s-S'ai. 7t,'l, 6. 
ubi notabilis est redundantia pra-posl- 
tioois, quas jam in verbo inest. 

xaTayiy::is-x£jy] ^ijjfy avoa-ioy n«»!$' aio-p^fov 
xarayvaJTE. nolite proniinciare me reum 
esse sceleris impii, et infamis, h. c. 
ignominiam ei, qui commiserit, consci- 
scentis. 639, 4. ov xarayvovi; airog hav- 
Tou. non difBdens ipse suae causae, nou 
praejudicio sno semet ipse cnndemnaus. 
695, 6. <f>ovov S/kiv xaTayyaiyai. in causa 
bomicidii contra aliqaeni pronunciaro. 
710, 5. xarayvoyTE; toD aySpo; tov 6a- 
vuTov. mortis in euni dicta sentciitia. 
727, 13. TouTOo KctTeyviicrro fxiv SJ» &a- 
vaTo;. 739, 10. 

xaTttJixa^Eiy] a auTOi ffyw awEJixao-ay, Tay- 
Ta xeXeuoi/stiv U|Uaf xaTaJixacat. 791, 1. 

xaTaSoxE^v] aiiToj xaTaJoxiiS'Ei? cfoveLif £7vai, 
awa-loiq aXcis-ofX-ai. iniqua bomicidii pa- 
trali suspicione oppressus. 630, 14 
EixoTO!; i/<})* ii^£v xaTa5oxoi!/t*ai. 631, 1. 
615,7. 

xaTflxpi'yEiy] iiTro tSv vofxaiv xaTaxIxjirai. 
percratorie definitum, cautum, sanci- 
tum, est. 658, 1. auTn h nXixi'a to» vmv 
xaTaxpi'yEi. 696, 5. 

xaraXajU^aVEly] eav T»f aXX>j (TUjtKftoja xaTa- 
Kafx^avri auTou?. corripiat. 630, 6. b) 
tencre. oiJ' iitto toS vo/txou xaTaXa^?aȣ- 
c-9ai <^na-i. negat se a lege leneri, nisi 
nialis reddere, condeinnari. 672, 12. 
c) deprehenderc, invenire vestigatum, 
indagatum. Taj^' av KaTaKttfx^Mmai. 
forte fiat aliqnando, ut verus liomicida 
reperiatur, cnnvincatur, conderanelur. 
637, ult. d) condemnarc. lav Se v^v xa- 
TaX»)<{>9ei? aTTQ&ay*). 636, 2. 651, pen. 
TOU? avaiTWuj xaraXa^oyTa?, toI; aiTioyj 
a<})iEyai. 657, 2. 677, 3. oJx, av awoXu- 
CTdTE fi/u.a;, aXX' lav x.tTaXa^oTE. 683, 
3. 6. ult. oiS' oZrx(i Si'xttioj l^' ifjtZv Ka- 
ra\afA.0a.v£j-6ai ia-ri. 699, 14. awoXuEiv 
fxaXXov ri xaTaXajU^avEiv Si'xam' ia-re. 
700, pen. 

xaTaXEiTTEiv] avojria ovEi'Sn toTj 7raio-i xaTa- 
XEi'^i'- 63u, 3. oiiJEVf olSev wfos-TpoVajov 
xaTaX£i4.E'. 683, 5. 

xaTaXri^j/xo;] (MuSlva aiiTaJy aTToXua-i/xov 
/uaXXov h Kara\r,-]^iixov tlvat. in liorum 
neutro magis absolution!, quam con- 
demnalioni locum esse. 700, 12. 

xaTa/uav&avEiv t:v vo|Mov, ei xaXi? xETra*. 
711,14. 

xaTa/xapTupE~v. 634, 2. o xara^agTu^iv /uoy 
aTTto-TOf iXi'iXEyXTai wv. ObG, 1. 710, 1, 
2. i( itireu KartfMtfTVfow a fArtiafxait ANTIPHONTE^. 167 petv. 742, 1. 749, 9. avSpoj -orEpi ^avatav 
<pi6yoyroi ra, ■^.tv^'n xaTa/i*apTUfSi7«i. 
758, 5. TouToif SfAoij KarefxafTvfoui/ «t 
fAa^Tvpi;. pro his adversus me testa- 
rentiir. 779, 17. /wq nurrSi; xarajUopTu- 
f ))&((;• oppressas lestiinonio testis ejus, 
qui nulla fide dignus sit. 654, 6. 

xaTdwovToyv. 718, 9. 724, 12. 

xarao-xEya^eiv StSao-xaXErov. 768, 5. 

KarartQivai] rj? woXei j^a^iv xaraSiir&ai. 
videri de republica bene meritns, ejus- 
que gratiam promeritus esse. 734,|3. ra 
riXri nctTBTi^ii. dependebat. 744, pen. 

«ttTa<()ttV>jj] TO 'n^ayfAa UiTTEpov xaTai{>avf? 
tyiyvira, 739, 8. iia,Ta(^amq lymvto oiijf 
o'o-(0( ovTEj. 748, nit. 

x*Ta<j)£ijyE(v] aito^ai e\q rivn aX\nv a-tuTi^itiv 
"Xj/ri fj.i x.ara<^vyM. 650, 3. eij tov u^e- 
TEjov eXeov jcaTa<f£uya;. 660, 7. 670, 4. 

xaTa<f>yj^] sro? -riv j(aTa4)yy^l' iroihcirai aX- 
XoBi. 606, 11. 

xaTtt4EijS£(r&at Tivof. 654, 5. ra Ix woXXou 
nan-^tva-fxeva. 714, 9. eu-res nv o xara- 
■^ivtra/jtsmi; ifxoZ. 720, 2. 721, 3. 6. 

xaTa4''t'CE<^&'»'] cum Genit. 610, 14. 

xaTa4iiti3"<f. 606, 5. 

iia,rwmiiv\ rahn^^ naruilaiv J(a TouToy <r(a- 
flwai. 723, 7. rtiro? xctT£"'ar«y IttUToi!. 
ipse sese indicavit. 739, 4. 

JWTEpya^Ea-flat] oiiXEij iroifAW xai xartipya- 
a-fxivnv axflXEfav a<t>«*£v. jam confectam. 
625, 1. 

xaTE^etv] appellere navem ad terram con- 
tineulem. 715, 6. et 15. 

Karriyo^iiv ra yiyovora^ rem gestam indi- 
care, edere. 610, 2. eif alri to TrpSy^ 
xaToyoperv. in causa manere, accusation! 
criraeu aliud nullum adveiititium im- 
miscere, sed illud solum docere, de 
quo agitur. 767, 1. ■\.ivMi av xarnyo- 
govt; [id est, EXsyov] EiVai. 780, 5. 

xctTJiyopiav aVTt ri/xaiplai; aTTovifjiovo-i rn wo- 
Xei. non succurruut reip., non niciscun- 
turejus inimicos, solam de iisquerendi 
facultatem relinquunt citibus; confi- 
scala autem bona ipsi inter se divi- 
dnnt, fructuni accnsationis civibus eri- 
piunt. 767, 4. alrai ai xarnyoflat cure 
;^ajjTO{ a^iai, ourt ma-reaoq. 767, 6. 

xaTOpiifl-a-Eiv] Itti t? lyuat/Tou a.'rraiUa {Sv 
in v-arofvyPnerofMii. 666, 3. hfjuv to"? 
yoviZiTi]/, di ^wvTEj uTr alrou Karopai^v- 
yfj.iba. 677, 9. 

xttTo;] ToTc BioX( TOK XttTft) fAiKiiv, 620, pen. 

xEro-Sat] Taiv Iv rSi vif^cp xE(/u£viwv. 709,5. 

KEXpoTTl? <pvX>l. 768, 1. 

xtpSo;] TW cturri^iav reZ xe^Sou; wpoTi/uaJv- 
TE?. 632, 2. 

xfj^Es-TJij i/xavroZ, gener nieus, « SiSoixa 
TW &!>yaT£ptt. 769, 10. 

xuXi?] El Se SrEi'a x)iXif t^ Spaa-avTt WjotTTrt- 
WT6» aj-ECovvTi. sin autcin deus nienlem 
hominis.quem punieudum et perdendum 
decrevit, ita occoecaverit, ut facinas impium committat,cujus dedeous ipsi, 
velut adspersa qu?edam macula, cini 
rccusans, insideat. 674, 2. 'jraa-n; Inlf 
aitavronv t5? xiiXTJo? ei; t/jtta? avatfEpojul- 
v>i?. 677, 2. 

xwguy/^ta] a(f)avoDj OTTof tou inifCyfjiaroi;. 
653, 6. 

xufua-iTEtv] TO naxovpyrj/xa av inn^vc-a-iro . 

642, 3. £X))piJs"0"OVTO ct^ua TW TOi;Ta)V ipOVM 

xai aXXoi xaxov^yoi. 653, 3. 
x»vSuvEu£(» T«c 4"^^^ [subandi xi'vJyvov]. 
652, ult. TOV xivSwEuiVTa TTSpi EauTW ava- 
yxD TTou xai l^a^apTEiV. 705, pen. ttivSu- 
VEiJiravTE; rolg lirp^ttTou; xivJi/voyf. 748, 

15. XEXivSuVEUC-ETttJ. 742, 9. 

KivSuyof] Iv » wS; o xi'vSwej l^oi Sv. in quo 
surama cautionis erat, cardo salutis 
mibi vertebatur. 725, 15. da-<pa'\i!ii; Jia- 
wgac-jTEirS'ai Ta Ei; xtvJi;vcuj tixoVTa xai 
Ta E^a) xivSuvwi'. res foris domique in 
bello et in pace. 748,7. et 15. 

xXeVteiv] xxlij/avTE; oTragviuvTat, h truyufv- 
•Trrajtrt To~f SEiTTro'Tai;. 643, ult. xXe'tttou- 
c-t rout; fxnyimrai;. sufVurantar indices 
sibi adversos, eflicientes, nt qaoquo- 
modo de medio sublati, null! nsquam 
looornm conspiciantur. 723, 14. 

xXVi;] rei ad judicium citatio. xXncreif, 
o<raj xaXg"c-9a( eJej. 784, 9. 

xXoTni] isfSv xXoTT?; [subaudi y^ai^hv] yt- 
ypafjLfxiyoq. 626, ult. 

xoivof] ravra taaiiiutiv tov uIov, 1$ Si /naXt- 
ffra TO xoivov i^EXEirat. reap, ornatur. 
661,3. TaT?f Wo'XEa;? xsiva [scil. wja- 
yfxara vel S(a<})opa] t9:;to(? WiirTEuoirTEj. 
res ad salutem reip. snmmas horum 
[divinorum ostentorum] auctoritati 
coramittentes, ut agamus aut omitla- 
i^us, quae imperent aut dissuadeant 
ilia. 748, 5. 

xoivajvoj xa« cvWiiTtraip rr,q afjut^riai;. 676, 
6. ToD impov'KBZ<rai tov SavaTov oiSE'va 
xoivajvov woinirairflat. 738, 5. 

xoXa^Etv] rovTou <f)af/i*axov to aSSij, posl- 
modam, KoXao-ai. 757, 3. 

xjaTErv ciiSI aiiTOu iiCvara. ne sui quldem 
ipsius compos erat. 718, 1. 

xpEKTs-ovauf. 699, 6. 

xjivEfl-Sai] num pro a7roxgivE!r9a», audiri 
disputans? 765, 16. 

xjtVic] oiJsv «» TJ]? vfjkiri^at xpiVew? IJei. 
nil oporteret vos hac in causa senten- 
tiam rngari, vel jus dicere. 696, 4. 

xpiT»)f3 TOTE Je xfiTat rZv aX>i&a;v. 758, 3. 

KTiis-jof Zeu;. 612, 7. 614, 4. 

xu^Epvav] SiXD le x.vSepvnirBt£V. 611, 4. 

xiJjioj tSj woXjTEia?. 658, 3. A. Xayj^avEiv] EXa;;^ov naVTaxXio JiJacxaXcv xai 
KExpowi'Sa (f/uXw. per sorlem addictus 
mibi fuit Pantacles magistcr, qui pue- 1G8 INDEX GR7ECITATIS ros, meis auspiciis saltaturos, doccret 
saltare, pueriijuc liiljiis CeeropKIis, 
quos ab illo maglstro ;trc ineo tloccn- 
dos curarein. 768, 1. 

619, 13. 

Xayii^aveiv] aXXa Kal woXXaxt; Wi) X>i<{)&£r- 
cav E7r' avTO^Mfai tov &dvaTOV avTOv fAK- 
^avtufAivw. 606, 1. 608, 18. wv nrhv aXh- 
fleiav oix. £iXii<|)£i. percepit. 608, 6. &£- 
TkovTOC £/>cou EXsyp^ov XaSEM* rou Tt^ayixa.- 
TOf. 610, 11. TTEpiysvo^Evoj Je Jtaj oii "Kn- 
<fQ£i?. 635, ult. 

"Kafj.Tt^oiK; ^opriyovvTa. 638, peu. 

XavQaveiv] »iX7ris-E Spaa-aj [id est, /usra to 
Sgao-ai] KOi Xwo-EtV oWOKTEi'va? [id est, 

OTJ aWEitTElVE]. 627, 8. 
AETTTS?] aX>i9S /:aev, XETTTa Se JWtl 0)t{t€fl. 

678, peu. 

XElTCUgyia] oiy JlO'TtVOf XEtTOUjyWJ i TTo'Xlf 

h^ehi yiy'anrai. 744, 6. 
Xj^flvoiTov lirif iaurZv lititi^iaav [scil. 

Tn iayfa^a]. 614, 6. 
Xi9ov aiiTM EVE^aXov Ei{T'ivx£4>aXiiv. 717,13. 
Xoj/oc] a^^fs-^iiTDS'tv xat Xoyouj, exousatio- 
nes, subterfugia, i/tteXiVou. 712, 8. ol 
Touf auToii; TTlpl tZv uutZv an Xoyou? Xe- 
yovTEj. 729, 11. Xoyw olSa. fama novi, 
non aliunde. 742, 4. Iv to) is-ri^ai \oyco, 
770, 7.E^£XEy;^e(V touj Xo'yet/j tok Epyojj. 
791, 6. 
XoiJopEiv] eXoiSojoSvTo Iv l^n/xia. 626, 1. 
XuEiv] £1 IXEXu/xdV. si sinar, viuculis liber, 
ire qua veliin. 710, 8. ol ©jaxEj oi Xua-o- 
f*£vo(. inancipia ilia eraturi. 715, 2. ou5' 
iauTov iTTTa [XVMV Swa/xivog Xus-air&ai. ne 
septem qaidem minaruiii reluitione se 
valeos a creditorain iuportunitate et a 
custudiae molestiis liberare. 734, 22. 
dXX' 01 <J)iXoi IXijcavTO aiiTov, sed ainici 
expediebant eum, aere luendo pro ipso. 
734, pen. 
Xu^ai'vEo-S'ai] auTou SeJe/ixevou Kal Xv/xaiW' 

fxiwv. 735, 4. 
XuTTi] ixavaj Xtwaf xai <{)povTi5of IfA.&i^'Kn- 

x£v [soil. Ijwoi], 630, 9. 
XajwoJuTJi;. 707, pen. M. /ucdivES-^at] ls-aK]>$ayoi/v xat oux e/usivovto. uon 
stulte, sed vel inaxime sapienler age- 
bant. 632, 1. 

|ocaxa^i^Eiv] beatum reddere. 651, pen. 

^ax^c?] TOs-oZro)! ifxol ro fjiax^irarov Trig 
aTToxjirEa; Iitti. respondere si quam 
copiosissliiic veliin, nil tamen habeam, 
pra-tcr istxo p.iuca. 736, 1. 

fxaKa. 713, 3. 

^ttvfiavEiv] fA,h fxaSiXv rriv a.'Ko'h.oyiay. non in- 
lellexisse. 678, 2. 

^ajrifovTai] antestantur, coguut, jubeut 
iLsiari !>ibi de facto. 620, 2. 

/>capTi/{ia] ETri tsk Tetaurai; /ixapTypi'an cu ^airan'^ovTai, aXX* eXfu&Ejoi a^iEvrai. 

643, 5. 
ju.ap^aipa^ EyxaTaXiwoiv tJiv |Uap^aipav t>) 

3-^ayS, ^■)(iT() <^ivy(i>v, 739, 1. 
|tx£yaXo<{ipoo-ijvti toD j^evouj. superbia, magni 

spiritus ob uobilitatem generis. 693, 2. 
fjiiya^ fjtiyiirra TiK/xrifia TrapEi'p^ovTO. 610,7. 
fA,i9n] awEipia t?; fjiiQrii;. quod nondum usn, 

sive suo, sive alieno didicerunt, quam 

luctuosi casus e temulentia exsistere 

soleant. 693, 3. 
jWEfi/u-Tairflai] t^v a,TW)(uiM aWoZfxai Eic eJ- 

'TV)(iav juETaa-T^vai. 651, 9. fjn^is-rafxe- 

vm TaJv TTpayjattTcov. mutata rep. 655, 8. 

T^v YtifA-nv £^ oj)/?; jUESis-ravEiv. 740, ult. 
(Jti^viiv. 717, pen. 
fxixuv ToTj xaTOD ^Eo"; [sabaudi toutiwv] oi 

j)Jix»)VTa(. 620, pen. 
H*EX£Tav fxtTa TaJv JiXi'xaav axovriJ^Etv. 661, 6. 

jt*»S£V LiWO^EEO-TEja TOUTlDV /IAEXEtSvTE?. 

cum nos non minore, quam hi, conten- 
tions virtuli demus operam. 674, 7. 
(uETa ToS aXD&ouf, secum habens veritatem 
veluti sociam qaandam, i^oCxsro "jta- 
o-;^£if e" ti Situ. 729, 4. jUETa t^? aXw- 
6£ia;. wiit GrMiule der Wakrheit [with 
grounds of trutli]. 732, 20. /uETa tZv 
MOfAOJV tZv vfjiS't-ifiiv aito'h.ia-ai. in optima 
forma juris civilis perdere. 733, ult. 
ouTOJj aya&ov iaTi fxsra p^jovou Baffavi^uv 
Ta Trpay/uara. 740, 1. 
juSTa^ai'vEiv] alia e navi in aliam transcen- 

dere. 715,7. 716, 1. 
fXETtt^aXXEiv IwiJo^o; avrdig IffTh h ivo'ltfa- 

yia. 655, 5. 
(jLiTa^ao'ii Ei{ TO ETEgov TrXoTov. 715, 17, 
|WETa0oX^] commutatio reip. Ix Taiv fxira- 

goXaiv — . 655, 5. 
MET&yEiTvtaiv] secundus a prime mensis 

anni Attici. 788, 5. 
HAEToXajtA^aVEiv] avroi t£ fxr) |U£ToXaC>)TE t?s 

TOuTou /(Alalia;. 677, 8. 
jUETanAEXEiv] ifji,~v f/.nafjt.f.'Kns'al la-riv. 757, 2. 
jtAETavoiEiV] fjt,ri Tw ijUagTiav yvirE fxSTavoh- 
aavrtq. 657, 5. £v tok amxEs-TOi; ttXeov 
^XaSo; TO (i*£TavoSo-ai. 755, 1. 
ri fjitravota Taiv TOioijTOJV ItrTiV aviaro;. 657, 6. 
/werap^Eigi'^Eir&ai] inter manus tractare, ja- 
ctare. tov Eauroiv (fovea jtxETap^Eipi^o/xEvoi. 
615, 1. 
HXETEyyyav] oi /uETEj'yunira/uEvoi. die B'lirgen, 
die sichfiir die liezahlung der zugesag- 
ten Geldsummen eingeslellet haUen [the 
sureties, who had made themselves ajiswer- 
ablefor the payment of the sums]. 792, 
pen. 
fxETEjj^EirQaf] ojSaJ; xal Sixat'oi; fji,nio((>fjuti 

Tcv cpovia. 609, 7. 
fxiio^oi; ToC <})ovou. 676, 9. 681, 2. 
TO juwijua tSv aXiTijwv i/jotiv ir^ocTfl-l'Ofxai, 

691,9. 695, 1. 
/t*>ivj£( SavaTo; aiiTov £^ £7ri^ouX5f awoSa- 
vovTa. 626, 5. 631, 14. xXEWTOua-i toL;? 
/MovwovTa;. 723, 14. ANTIPHONTEiE. 169 ^*>1WT^?] Xm fjA jUUVKT^f TOW iJtSt^jLtaTOf yt- 

tnrai. 632, 4. 651, 4. 722, 1. 3. 5. 16. 
fjih i/'aroXEi'7r£a-&*« /otivuTaf xar' ifAnwrao. 
730, 11. 
fwpfavaa-flai] /u.>j alta.^, oKKa. nai itaKKa.x.ti; 
r,^n Xni^Biiaav lit' a.vTO<p(u^'j} -rov Ixii'vou 
QavsLrov fAnyavaii/.kyriV. 606, 2. a tryvijJei 
Ta^Tiv Ta? fjjMETEga) Trarpi &avttTOV (/.nya- 
vai/xivm <^a^fA,aKOi(;. 608, 17. tcv SavaTov 
Toi"? TfiXct^ fA.ri'^a.vZvrat n nai -ma^aa-mva.- 

^OVa-l. 619, 11. OUTOI 1^ ETTI^OUX^? <rw£- 

S'Eirav TaUrtt «ai kf/.n^avha'avro nar' e/xov. 
717, 11. TOTS o^Tra curaij t|«£jwt9p^av)iT0 
aiiToTj. 731, 18. oi» av otot' IjUuj^aviis-avTO 
Ta £v TK y^afjifAaTiSia). commenti fuis- 
sent. 732, 4. fAi)(a.voi)iTai 1%" ly.i \oyovq 
■vf.Ei'SEif (tuvtiSevtej. 767, 1. tout' oiiH stt' 
l/aoi TTpSrov l^'ij^avna'aVTO. 783, 14. 

fxri^cDitjfxa] irZ(; av £?» toutouv Seivote^* /utj- 
^aviifxara. 712, alt. ouSevj fjinpfathfjiaTi, 
oiS' awaTi). non fallaci qaodatn et vafro 
coramento. 715, pen. 

^laiVEiv] itas-rii; Ttfj -HT-oXEse; utt' aiiToS fjliai- 
vofjiivng. 623, 4. /uiai'vEiv tjjv ayvtiay av- 
tSv. 629, 4. 638, 3. wEpiopav Tracrav T>iv 

WoXlV |Uia(VOjM£V»]V. 659, 5. 

fxta^iaj piacalaiD liomicidio contractum. 

a^avUranriv avraZ fxia^iav ^iteT. 641, 2. 
•rw EctyToy fxiapiav Ei; y/aS? IjCTgE^*". de- 
torquere, velut rivum alio derivatuni, 
quaiii quo tendebat. 647, 11. aTroXyscrSs 
Tiis v7rl^ roiirov juiajia?, id est. Toy fjita- 
c-fjtaro;, o <})£pE(V yWEp toutou avayitri riv. 
648, nit. 

fXiafov xal avayvov oyra, tit; nra, TEfjiivn TaJv 
6e£v eiiTiovTtt. 629, 3. tov (/.la^h tw p^povao 
ottoSovte; <f>?mi. 702, 1. 

(M.l«i7-^a] ctTTavTOj Toy fjLtaTfjLarog avayju- 
fovrro; Ei; ?:/nac. 623, ult. ou wgoo-wov 
fxiaa-fxe, Eij Toy? iJi'oy; oixoy; Ei<rayovTa(. 
686, 6. TO ToyToy fxias-fA,a, k7n^i^^oy.iQa. 
694, 16. JtTrXacriov xa9iirT»ir» to fAiaa-fjia 
ToJv aXfTngiMV. piaculara a diis pcenali- 
bus vindicandum. 701, 10. /xr) aada^ol 
Ta; p^EiJ"? ovTEf, 5 aXAo Tt fji,iafffA,a sj^ov- 
te;.748, 11. 

(Wixpof] ETTi a-fxinplv vTTovoiiv, dcscendere ad 
ininutas quasque suspiciones, easque e 
dictis in utramqae partem colligere. 
773, 12. 

/lAio'Ei'v] Tij oy« ojJe Toyo-JE fih TtoXu ifirov 
/txia-oyvTflj alrov. 632, 6. 

fxvria-inait.i'iv t£v ly.'ST^oa-^iv. 627, 2. 

^o'vo;] l/MOJ /Mo'vaj aiiti'Ki'Kiifji.fji.lvw. 606, 6. 

/xo^-'^fjjitt Toy laTgoy. 689, 8. xaToXaju|3iv£(V Toi? Jtaxow^yeuf. 656, 6. 

vExpo;] v£Xfo~c aTnai(iov(7i cruvTvxjnira, 652, 5. 

VE^Eivj 2xaer3-ov I'vBijuav tw TsSvEiri toov e» 
Tw vo'jtta) xit/xivx-v. ininorein ca;so .satis- 
factioneiri, minore luitioiie jiisserunt 
eum coutentuin abire, quain eaesi, quae 
ipsi in legibus, ceu debita et legitima, 
addicia et coiisecrata est. 709, 5. f/.h 
Ifxoi yeifAtire ro aifropcv tolto. uegoliiim 
hoc inibi arduum et iiieiiodabile ne iin- 
ponite. 737, 1. 

VEOc] a^^ai TOV 'ETflfOivETv Toy; VEMTEjoy; tSv 

'nrpES-^yTEjO.'V ElJtOTE^OV. 693, 1. WOXXOl VEOt 

ca^cfpovoyvTEj, -ctoXXoi Se 7rp£c"^yTat 'Ta.^oi- 
VOyVTEC 696, 6. VESUTE^O? tyil, >> SiTTE Jyva- 
cr&at Tifjiio^BTv ifxavrS ixavSog. 746, 12. 

V£aij tSc 'A&))va;. 785, 6. 

VEWTEpt^ElV a-ufxtpB^H toX<; a.TV^av<Tt. 655, 4. 

vwiof, 666, 3. 

vixav] Toy aXn&oyj votatr&ai. Tniissen C^n- 
rc'c/it hahen milssen gelogeii hahen, wenn 
man auch gleich das groste Recht von dtr 
Welt hiitte [must he wrong, mitst have 
spoken fahelii , even if one had the great- 
est right ill the world'\. 752, 2. ta? Si'xn^ 
*ixa5-5ttt ffttja TO aXtiSs?. sententiae jn- 
dicurn, quamvis iniquse, cedere et suc- 
cumbere. 764, 11. 

»o/xi^E(v] JiaxfluXyEiv Ta lEja yivis-Bat ra vofxi- 
^djuEvtt. 749, 1. TOV vofxt^ifxivov ojxov Sio- 
(xotrafxivovi;. ritu vetusto sancitaiu. 753, 
12. 759, 5. Ta vofxi^ofxeva xai to SeTov 
JfJia;?. 763, ult. 

vo^i/u.0?] bomo frugi, pndens, temperans, 
civilis, cui mores sunt cum legibus sea 
jure civili convenientes. 639, 3. s^yy- 
j^e" Ta vofxifxa tcSv av9patEriwv. 686, 1. 
687, 8. 690, pen. s'ifyea-Srat tSv vofxifxaiv . 
abstinere se locis iis, a qaibus bomici- 
das abesse par est e ritu vetusto. 782, 
20. 783, 6. 786, 3. 

vo^o&£t»j yEVfV&ai <ry /movo; etoX^iktb?. 
711, ult, yTToypajMjMttTEy? t£v vojUoSetiSv. 
783, 1. 

vo(Oto;] ToTj vofxoii;, etc wapa tSv Sewv xaJ TaJv 
TT^oyoviuv ^lah^afxewi —. 606, 2. legum 
Areopagiticarum de boniicidiis priedi- 
catlo. 711, 6. sqq. 761, pen. 

vocri~v] rhv a&Xi'av xai TiKivtaiav voativ voff'Sv. 
620, 5. oTttv voa-wa-fv, yyiEr? yevofxsvot a-d- 
foVTai. 630, 5. 

voa-of] Eic voVov efxmirret. 61 5, 4. 620, 6. 

r) vy^ oyx ae'nfxo; nv. 655, 1. N. ^£Vo?] yipmv not a'sroXic wv, STTf ^6V»f WTaj- 
;^ey«'ai. 636, pen. 

Negativa geininata infitiatur. oyx, liv airo- 

<pvyia, ovK 'ia-Tiv 1^ wv iXtyxjbhirmra.i oi O. 

xaxoy^yoyvTEc. si absolvar, non ideo de- 

erunt modi nialeficos convincendi. i. e. oSe] pro iyw, Seixtixib? dictum, ut gramma- 
M) ha TOyTs dTrofnTOfASV iKiy^wi ttjo; to tici usurpant. 766, 9. 

z 170 INDEX GRiECITATIS oSof] Trii rtiiTnf oiiv [subaudi Sia]. eadeni 
via, hoc est, opera. Gl'i, ult. £i; rh 

oSov Tcii axovTi'oy i/wexflav. 680, 13. 
olxsrv rhv 3-<{>6T£jav aiiTaJy. 744, 1. olnoZvrag 

iV ToT? 7rClX6|(XlO(J TOK UjfxeTEJOlf . 745, o. 
oixeToj] iiSii'ciM ya.^ oixeTov £r<f iVt to xaxov <fa- 
vijiTEc-Qai. fore, ul patesceret nialuin pe- 
nes ipsos domi esse, facinoris auctorem 
cam ipsis proxiina necessitudiae con- 
janctuiii esse. 610, pen. oiKiiav rhv rt- 
fMofiav hytji-afjiivovg . udo qaoqiie vestruin 
existiinante ad se privatim pertinere 
caedis hujus vindictam et pra: aliis sibi 
incumbere. 629, 8. si? iav-rov af/.a^Toiv, 
OiKiiaig cu/xi^o^ati; jtlj^nTai. infortuniis, 
et in ipso raanentibus, et quoram cnl- 
pam alii nuUi, prreterquam sibi, referre 
debet. 664, 6. oVa) al X^T^p£? avTu rov 
a-iSri^ov oijtsioTSpai slffi, quo propiore ne- 
cessitudine manus ciini eo suae coDJun- 
cta; sant, qaatn ferruin (luanas sunt pars 
corporis ejus, quod manibus ad caeden- 
dnra ntitur, ferruiu est adventitioin), 
et quo liabilius quisque luanus agitare, 
validiusquc inipingere norit, qaain fer- 
runi, hoc magis — . 693, 13. oixeibv to 
afji,a^TVfXct. TW af^avrt juaXXov, ri tm a/xv- 
vofA,iV(f). residet penes eum magis, domi 
ejus habitat. 699, 1. 

eijti'a] cpgnali, necessarii. l^aiXsjav I«utm 
xai j/EVEi xtti oIkIo. iTra^olifxtvo^, 709, 15. 
irfiv Tw oixi'av naba^ai. a pollutione fu- 
neris. 784, 2. 

Ciito?] fortunae alicajus, salus, prosperitas 
rerum. {aJv cLvOfniTroi; avarpo'jiivi; rou o'Uov 
yiyon, fiiil fundi inei calamitas. 630, 8. 
iv oixo) xaQiiiiaiv. domi noctem exigens. 
654, pen. 

eiKTSipEiv. 659, 2. 

iiq oifxtii, ni fallor, aat, ut facile est exi- 
stiiiiatu. 612) 6. 

oKv^poj] ouSsij c'lTTj? oil* oxvn^TE^o; et? t«1' 
ffgS^iv ?v. cunctantior, verecandautior. 
644. 8. 

Tov oXe&^ov yiviwcrjtajiriv, iv m Eio-i. 619, pen. 

o'^oioj] TOifjtri^ia ToT? fxa^TV<riv ofjtoia [id est, 
Ta"? fjia^TV^iaii; crv/xipaiya]. 781, 6. 

o/uoXo)/E~v] Ta 6fji,o\oyovfjteva rZv Tf^ayfxa.- 
Twv. causanim, de quarum jure inter 
omnes coDStal, quarnm jus certum et 
in confesso est. 6,58, 1. Torc Xoyoij toli; 
[Aaprv^af ofxaXoyovvra^, Ucd To~f fxa^ruai 
TO, epya. teslium cum meis praedicalio- 
nibus consentientia testinionia, et res 
geslas auctoritatem testiam approban- 
tes, 781,9. 

i/A07rcnpic(; aii'K<^6^. 605, 6. 

ojUD^o'ificc. 709, 11. 

ovEi'Jn ToTf waitTj xnTaXEi'^iw. 636, 2. oveiJo? 

ifXoi TTEpiE^EJ-aV xai ToTj EjMOl TrjffO-njtOl/LTlV 

El J TOV ct'WavTa £ioV. 7 14, 3. 
ovtVDtri Ttt ha-ma. i'myiKf^iya, conditio rc- 
rura priori coutraria saccedcus saluteni 
aflVrt. 6.'iO, 7. ovToo?} BlxircDi fxh, oli* ovnw? 8' aWEJtTEiva. 
tamctsi probabilis homicidii suspicio 
me premat, non ideo tamen vere sum 
h\>niicida. 637, 1. en tSv eixo'tw /ue Ixsy- 
;^£(V Tr^oa-TfoioiifXcVci, ovx, eikotoi?, aXX 
ovT4)f jME <})ovEet (fairiv eTvoi. 655, 10. 

oTcrt]^. 718, 4. 

opttv [id est, xgi'vEiv, I^ETa^Etv] oa-ia;f wpocrA- 
xEt Ta •TTfayfAara, 678, 6. 

op)/w ^aXXov ^ yvcit>fA.ri aTrE&aVoV. 739, 7. £u 
Bov'hiviirQai WfOTEjov, xai jM,^ ^Et' ojJ/!)f 
Ka« Jia^oX^f. 740, 6. 

opj-i'^EcrSai] ovx, Ei7T(V o,T( ov&jajwof ogyi^o- 
jMEVoj eS y*oi». 740, 8. 

op£yE5-&ai rZv ov Trpos-wovToov. 638, 11. 

op&oCy] oTav avEu xivJi;va)y, sine trepidalione, 

SfawpaTTOIVTai Tl, jMaXXoV OJ&OUfAEVOU? [id 

est, xttTopSouvT*?] , prosperins res suas 
perageutes atque rectius. 706, 8. 

op&aSf yvSivai, id est, 9-a<f>3j, dxjlfioif, ^£- 
Qaioii;. 634, ult. 

ojjto?] opxoic xat ma-ria-iv avayxa^eiv. 778, 12. 

ojXiWTJ;?] axouoya-j Toy opxcBTou. scribam au- 
diuDt formulam jnrisjurandi recitantem 
et juraturis praseuntera. 770, ult. 

o^fxSv iw' aXXov Xo'yov. 680, 8. 

of^EiV] de navi, stare ad ancoram. ov to 
wXorov w^fxti. 715, 7. 

of/wt'^EcrSai] ad terram appellere. 715,17. 

OfO?] TO aXOVTlOV I'^ft) Toiv opaJV E^EVEp^^EV, 661, 
11. 

oppaiSEiV. 670, ult. 

cViof] JtaTa<f>av£Tf lyivovro ov^ oaioi ovTEf. 

748, ult. 
oiKTia] Twc ova-iaq ii'Seiv £X{rT>J£ro;UEVo?. 635,4. 

T^v olc-iav, oil Jixtt^o'iUEVOV, aXX' epya^ofxB- 

vov, nix.rn[A,ivov. 639, 1. 
o<f>XE(v] verwirkeii, verb'uhren [to forfeit , be 

ans^i'eral)lefor^. cpn/^ittv o<|)X£(v. containa- 

ciae condemnari. 711, 1. n. 'jray)(_a.\i'rtoQ EX6'y;^£a-&ai. 630, 15. 

Ta Tra^rifjiara BovXofxiwq ha.<^vyt"v. 687, 

11. 699, 11. 
TO •TfaSog Elf TOV JpacraVTa Ixflo'v, 664, 11. 
TratSttyftiyof, 673, 1. 
waiSEuaJV TaiJTa tov yiov, £^ oiv fjiaXirra to 

xoivov icfEXErrai. 661, 2. 
TraiJoTji'lJuf o; y'n7£jE;)(;ET0 tSSv axovTi^ovTajv 

Ta axo'vTia. 672, 3. 680,4. 
TraiEiv] evTy^ovTE; 9raio^£Voif, id est, <povsva- 

fxevoii;. intervenientes, dum isli caede- 

rentur. 651, ult. 
EX •nraXaiot; Ej^flpoj w avrS. 626, 8. ct'HTEp 

fxiytcrra, Kal 'jra'KaioTara aTidptuTroii;. anli- 

quissima, li. e. carissima sunt, plurimi 

fiunt. 763. 1. 
TraXXnxii. 611, 8. 
Travoupyiiv^ oi wavoyjyoUvTEj a/wa ts wavoyj- 

you(Ti xtti — . 7o6, 4. 
irapa'l a-ufji,BtBny.i itoKu wapa t^v yi(i>(xr,M, ANTIPHONTEiE. 171 multo secius evenit, quam iiiteuderant. 
661,5. rifxiftt tta^ »!jM.Epav yivo^Em. 740, 
pen. V(xSs-&ai tou Sixctiou witpa TaXji&Ef. 
752, 2. 
■Trafa^aimv T«v SiKJiv tw SeSiKas-/oiEV>jv. 751, 
pen. 764, 8. [ubi pro h5iKa.<r{jt,evr,v legi- 
tur JeSo)«|Ua!r^£v>!vJ. wajaSaivEiv o^yiovq, 
793, 5. 
^B^apayyEXXEiv] ultro se oft'erre alicui rei 

efliciendae, recipere. 769, 5. 
•na^ayav^ jxh 7rafa;^9wai Js t^v 5/^tt<f)nv. quo 
aalem actio de furto bonorumMinervse 
consecratoruni in forum minus iuduce- 
retur, ejus rei spes omnis ei eral am- 
patata, donee hio soperesset. 645, 2. 
si; hi/.a.^ tsa^ayciiv Tov ari&hirivt'ra, 686, 
14. 
'ffapayive<r^at i^yui. 6;34-, pen. 644, 2. 

654, 8. 

■arttgaSiSo'mi TavSjaTToSa. ad tortuvam. 610, 

5. TfO'piai; ■Tra^i^ams yr.v xai QaXao-a-av. 

685, 5. vo'^oj aiiTov Lfjuv rif^oopBtcr^ai 

■arapoJiJajfl-j. 687, 10. rou Biov, ov o Seoj 

^a^ilciiKk f/.Qi. 690, 11. wapaSiJoacriv av- 

tdiiq TJ! af;^^. 727, ult. ita^ali^OfA-ivoi; 

n^ri Toiq EvJExa, 739, 13. OL<Se TrapsJooxEv 

ouSeij 'jnu'HTOTt Stts-iXEuj. successorj sno 

causam inchoatam liomicidii. 787, 1. 

•7rapaXttjU.0av£iv TavSfacroJa. ad torturam 

puta. 610, 6. xav otjoDv eIxo? wapaXa- 

SflTE. qaanicuuque probahilitatis qaain- 

vis tenuein umbramcaplaveritis.623, 1. 

wapajUEVEiv] in urbe inanere. 710, 8. 

wapavojMETv] »j l/A.'STdfia rZv •^la.^oMOfMvfji.i- 

voov. 693, 4. 
wajatrXEui^Eiv] 7ra5£3-x£ya<3-jtxEV(!uc Ta vj-EySii 
AeyEjv. 610, 1. tov Savarov (xn-)(a.vS>VTal 
It xai wajaj-XEiia^ous-iv. 619, 12. 
wajac-xEiiJi] awo TrapatrxEu?; nA>!5e|u.itt;. for- 
tuito, nulla mala; fraudis designatione. 
715, 16. Tra^atrxEyr] yiyivnTai ett' e/uoi 
xaxEiW. CompU't, Intrifiiie, Cabale [^corn- 
plot, intrigue, cabal] . 746, 9. fA,ri Ix wpo- 
voi'af, /tmS' EX TrajayxeiiB? yei/ic&ai tov 
6avaTov. 773, ult. 
';rapa4>£p£iv] -rev vo|Wov, ov 7raptt<J)Egou(riv. 

682, 5. 
7rapa;(p?ji/a] Eu&EiSt); -zjra^ap^^^J/ua a7ro6vt)5-XEi. 
gleich auf der Sielle [anon vpon the 
spot]. 615, 3. Iv TM Trapaj^f 5;/c*a OL;t eVtiv 
^PX"" ^^^'' ^si'^^f'Jfa'^'"- 741,9. ubi aut 
malerialiter accipiendum est, -srapaj^pii- 
(xa, velut pro substantive, ettsi^ei, vel 
a-ftovln, usurpatum, aut subaudiendum 

est, TTgaTTElV, vel OpjltaV £7r4 TO TrpaTTEiv 

vel tale quid, iu accelerala, vel prceci- 

pitata exsecutione. to ita.io.yjjf.^a, f^o- 

vov. 758, ult. 
5rapEpj^E3-9ai TOV vofjiov. 709, 12. 710, 6. 
TrajEj^Eiv EauTov c'c-iov xat Si'xaiov. 630, 11. 

Etvoiav. 743, 3. eKty^ov. 779, 5. 
wtt^iSEi'v Tovi; vo/«ou;. 617, 12. 
■jrapikvai] transmillerc, pra-termittere. 

640, 3. ovrt TO u/xete^ov ilfi^'a ta<t^(i<;. non Loc, quo vestrse pietatis ratiooem 
nuUam babeain, h. e. non rogans vos 
rem, quam milii tribuere vos per ve- 
stram erga deos pietatera non licet. 
759, pen. TrapS^av, pro TragJixav aut 
wafiEcav. 788, 8. 

wajia-Taj-^ai ii^oTg. 748, pen. 749, 4. 

■arapoivErv. 625, 4. •jra^oivZv eJ? avJpa -arps- 
tf-SuTtiv. 687, 4. TToXiJ auToD tra)<|>jov£a'T£- 
fov. 688, 8. ttf^a; To3 TrapavETv toii? veco- 
te'^ou; twv irptc-^vrifttiv EixoTEpov. 692, 
ult. 

Tra;] elf larav [soil. ly;^a)poSv, vel Si'xaiov 
xat Ei'xo;] «r^cL/xaX£a-a/t*iv aijTov. 778, 
pen. 

Traviiv] EiiSi'a? yivofiivri; itaiotTai [scil. wo- 
VOi/VTE; iiTTo Toi; p(^£i|Ua;vof]. 630, 4. TTau- 
o"ai T«f Trpofly/Miaf. 642, nit. 

TTEJ&Etv] aiT« icuirhv ovk i'ittt(Ti fxh xaxore- 
■Xyris-ai. 616, .5. i^^)' EauTciJ 'ZSteis'&e/j. 
680, 6. TouTou; ^ev Tteidnv. hos tibi gra- 
tia, oflicLis, largitionibus devincire, ut 
in potestate tua habeas. 747, 2. a.'srip 
uvTOi (Tifci; avTohf ovk ineto'av, Ifxaq a^i- 
oZa-i "jreicrat, 791, 2. 

7f£lfav] TOu /AIV 7rE7r£ipan*a» TTEp* TOU Wpoy- 

nKovTog. 703, 4. 

TTEvfloC ^MEyiS-TOV. 695, 11. 
TTEpa TOU TrpooTlXOVTOJ. 703, 4. 

■jSTEpi TOV ap^avTtt tSc 7rX))>'n? SoxeT to aJixn- 
/wa Ei'vai. 695, 12. pro iiWEp. eWTa /wvaj 

oix aWETtJ-O, 'TTift avToZ hhfJiiVOV Hal Xu- 
fX.aivcy.iVov. 735, 4. avS^s? TTEps •'^alaTOU 
<})€tIyovTCij. rei facli in causa, ubi caput 
agitnr. 758, 4. 
W£fiSaXXE»v S'Vfj.^^aXi;. 667, ult. 

irepiyiyveff-Qat. 635, pen. 

ffEpi5i;Eiv] vestibus spoliare. 631, pen. 

TTEpiE^ya^Ea-Sai] •iirEpiEpyas-Tecv. plus prw- 

standum milii est, quaiu ex oflicio de- 

bebain. 651, 5. 
iTi^io^av itaa-ay Tnv woXiv^(atyo((/iEniv.659,4. 

WEffTTjVTElv] TTEpisWEtTEV, oXq OVK fl&£XE. 664, 

5., •iio\i[jLiji tS tovtov BiXet •irepi'Brea'civ. 
672, 5. auova-iotc xaxoTi;. 673, 5. 'ori^ia'- 
(TOTEpoif a.ru)(rifji,ai7i. 680, 15. 

Tre^JJ-ElElv] OVEiSoj TTEflES-ElO-aV E/WO;, Xai TOIJ 

l^o~f TT^oa-iixoucriv. 714, 3. [nisi leg. sit 

TTEfiEiTTrtrav.j 
WEpij-c-o?. 680, 15. 681, 8. 
TTEpiTtS'EVai TW TTaSovTi axoua^iov ^vfxifopav, 

641, 4. ovEtSs; wE^tE&Ecrav Ejuoi. 714, 3. 
Wixgo?] oiiJiv wix^OTEpov avaj/xi;? eJo^Ev EiVat, 

631, 11. oS'Xiov Xttt OTixpsv Ejuoi «rxowov 

axovTiTa?. 672, 8. 
•ariVEiv] 'BTE/i.t^artt TO <fag/t*axov y.ai keXeu- 

crara JoDvai auTa! wiErv. 618, 10. 

•BD-IO-TEUEIV] EVEXtt yS TOV WC-TctElV 1^01 TE 

xai v/MY. 702, 2. ffio-TEuEtv TW '^TpayfxaTi. 

712,6. T0~C ttTTO TOJV .jEiv O->I;U£10(C Wl- 

iTTEuovTSj a?-(|>aXjJj Sia7rga5-irE5"6ai Ta Eij 
Toij; xivSuvoii; Jixovra xat Ta £|a) xivjy- 
vav. confideiiles, vos jirosperc gesturos 
esse ex aocloritale diviiiorum oslcn- 172 INDEX GR^CITATIS loruiD, si ei obsecundetis, forisque 
doiuiijue. 748, 6. 
ma-riv, approbalionem, duoumentum, t^? 

aiTi'ac Tavrnv ffwpeTraTnv a7r£<}>atvov. 
749, 12. ofjxoif Jttti TTiiTTEfl-iv avayna^eiv. 
778, 12. ubi ■ztiVtij videtur significare 
(/as Ehrcnwort, CavaLlierparole, Zeugniss 
Oder Ayigeiobniss an Eydesstatt [the 
word, parole of honour, witness or pro- 
testation without taking an oath}. 

wis-To;] wia-ToTEpoj fjiot SokZ sTvaj, lidem 
milii videor citius inventurus esse. 
671, ult. TTurrot yzvo/xevot rS ■^ivlicr^ai, 
id est, itnl tw ■\,i(i^ta-hai, tanietsi raen- 
lirentur, aut Sia to 4^i;j£c-9a(, eo ipso, 
quod nientirentur. 70;), ult. 

TriyToj; fxaprvpoijvra, sic, ul testiinonio 
ejus certa (ides haberi posset. 648, 5. 
fxh 'TTio'rZg x.arajj.afivpnQili;. oppressus 
illius testis auctoritale, cujas testimo- 
nium fidem nullain mereatur. 654, 6. 
TTisTTOTEgov [id est, 'snia-riy.'Mrs^ov , spe- 
ciosins, ad persuadendum, vel, ad 
fidem iiupelrandam vel extorqiieudara 
artiSciosius et callidius] n aXiStBo-Ti^ov 
o-vyKurat. 670, 9. 

«^^avttv] aoi^X tmv vwtSv 'Tr^avd/xenv, 631, 

isi 

wXiia-Taxff. 7.50, ult. 

•ajAsiajv] wXsov Si^cna't rS OtXo'vEw. schenkte 
ihtn davon reichlicher ein, hrachte ihm 
eine stiirkere Dosin vom Gifte bey [gave 
him a greater draught, gave him a 
larger dose of poison^. 614, 10. ttXeov 
aiiToTV /wjiJev ylvDTtti. nil efiicere possint, 
nil proficiant. 747, 4. ti fWai wXecv "toj 
aTTofiavovTf ; was luinn das dem Toden 
helfen [what good can that do to the 
dead]! 759, S. 

ffXefpa] aKoVTio-.^Ei? Sitt Taiv kavTOu TrXEujaSv 
SiaTT^ifai. 6,=)8, 7. 671, 8. 

wXij-Ji] i«o T^v irXtiyhv toS axevTiou iiWEXflov- 
T-a. 680, 1. Tov a^^avra t?? 7rX»j/?f. 
688, 12. 

'jtrXS&ofJ oil TM <f)Ei)yEiv av to -crXiiflo; to 
iiy-irepov. iion quo vestros ocnlos minus 
ferre queam, vestraeve sententiic aucto- 
rilateni defu;riaiti. 706, pen. 743, ult. 
747, 3. flocci non facere judicum con- 
sessum, aut aspernari et improbare 
formara reip. popularein. 

wX>ijU/*£Xerv WEjj Tov xaifov. 672, 7. 

Pluralia noutra cum terlia persona plu- 
ral is numeri verborum. ouSE'TE^ct iifiXi- 
a-ai (si bene habet) pro a)fi\na-iv. 721, 
lilt. 

ttXou; [sell. ETriTfiJEioc] h/xiv lyivno. na- 
vigandi se dabat opporlunilas, auris 
inc.rebrescentibus, coeloque screnante. 
716, pen. xaXXiWoif i^^nrafxriy TrXoi'f. 
749, 4. 

'jrAytiV^ TvTiriuv xai 'nvlyitiv, iuif twj ^''X^f 
airerri^vive. 687,5. 

Tre^jTv] ttiroi woSeiVf anouJitt. 735, 10. ttoibTv TiXfiflS "jTio-ra, Xctl to, fxh aXl&ij ami- 
ara, docere, veris fidem esse dandara, 
falsis negandam. 781, 1. 

h vom Tnq v/xsri^aq afA.a^riag ei5 hy,a^ rovi 
y.n Smaiaii; SioiKovTaj avaj^ajgsT. 623j pei». 
civafA.ifA.vria'x.iiv tm itomv. Furiara cru- 
oris ultricem in meraoriam alicui revo- 
care. 657, 1. 

WoXEjUIO;] ItoKlfJ.iM TW tcutou Se'Xei ttejitte- 
(TWV. 672, 5. oIxoSvTtt? £V to"? 'TtohifMlOlt;. 

745, 3. 01 oySvE; t? SiaSoXj?, 'rro'hsy.nira- 
Tot. 751, 3. toDto oilTO TTgaJTOV woXe- 
jUlOV E3-T1. 756, 6. 

woXi;] pro oxpoTToXf?. 785, 5. 

TToXiTij] oi/S' ETEpac •aroXsaif TToXiTH? yiyviii- 
f^hoi;. 745, 1. 

'TtdK'Ka.'Ts'Ka.a-iai xivJuvoj. discriraen hoc mul- 
lis modis gravius atque horribilius illo 
altero. 635, 2. Eif Tro'K'KaTr'Kairiov; tovtov 
a-vfjifo^a; '-n^oi. incidam in infortunia 
muho plura, quam sunt bujus. 665, 
ult. TTpoB^ii TovToiv ifoWa'nXaa-ia.. 669, 
ult. 

ffoXi;?] Ik woXXou [soil. ;^fo'voy]. 622, 8. 
714, 9. 

itovM vm ^sifjiZvo^, 630, 4. 

■zirovtipoc larfo'j. 689, 7. 

TTojEi'a] TO axovTiov E^o) TttJv eooav Tnj aiiTou 
TTopEi'ac e^evej^Qe'v. 661, 11. 

7rojia-T)ij] muDus vel bonos aliquis Athe- 
nis, ein Liurant, ein Entreprenneur [a 
proprietor , a furnisher']. 791, ult. 

TTopmov'] TTttXXax^, iiv kwl <mopveTov ejueXXs 
xaraa-rric-iiv. 611, 8. 

tETOJ-IV hina.Tnv £X77lVoUS"lV. 615, 2. 

ir^ayixa.] ovk eVti tSv l7rEiyo;u.£Vi»v ra wpa- 
yf^ttra [id est, to xaTojflolJv Iv to~j "rr^a- 
jz/aas-i]. 757, alt. ETuyp^avi |Uci tr^a.yfA.a- 
ta ovra ir^o; 'Apis-Tiaiva. negotia.conteD- 
tiones forenses. 769, 4. oj'a) tjott* 'i^xpy- 
Tflf £7rt Ta TTfayjuaTa. aggressi sin I 
banc contenlionem. 774, 8. 

-ETjaxToif] non vulgari illo exactoris, sed 
factoris, significatu. oLrot Te^anra^ii tla-t 
tZv aKova-iaiv, id est, Tr^arrova-i ra ukou- 
erta. 663, 2. at altero illo vulgari si- 
gnificatu p. 791, ult. usurpalum fuit 
lioc voc. 

TT^a^if] al wpa^Eij yivovrai JytTTup^Eif . nego- 
tia, cocpta, sinistros, adversos habent 
successus. 629, 7. 

7rp££r0yT))j avrip. 687, 2. -BT-oXXct Se tir^ea-Qv- 
rai TrajoivouvTEf. 696, 6. 

TT^oayopiuitv] e't^yiix^ai •n^oayopivova't [soil. 
homines] tok tolI <f>ovou <J)Ei;yoi;a-j. denun- 
liant. 708, pen. 782, 20. 783, 5. 791, 
11. 

TrpoaTToSviifl-xEiv. 685, 7. 

-arjoaTroXEiTTEiv. 756, 7. 

TTpoaTToXXwai. 737, 14. 

7rjo^iii/X>!] fraus pra'mcditala. 606, nif. 

•arpoEiTTElV] irpou^rifxivov /xai, quamvis de- 
nuntiatum mihi fuisset, ilpyiy-^ai tm 
vo/xi/AH'V' 786, 2. ANTIPHONTE^. 173 Wfioffya^Eir&ai] e/xs in tSiv -sT^oiipyaa-fjihaii 
yvcis-se-dt. ex ante acta vita, e moribus 
superioris meai vilae. 638, 10. 

7rjo£;(;etv] tt^oiX^s rS SiwXac-i'oo /woy. altero 
tanto me snperabat. non solum pari 
mecum erat conditione, sed etiam po- 
tior erat, uno passu me anteibat. 669, 
2. ir^oi'Xii roirwv laoXKa'n'Ka.a-ia. 669, 
vXt.rovrtMi TaJ waVTj ir^oiy^ofji.iv. 696, 9. 

7rpo8-U|UeTc-8ai] Iv oiq ovK w nvQinQat, tout 
avTo 7r^ov8ufxri8tj. quo modo verura 
explorare noii licebat, eum unum mo- 
dam delegit et coasectalus est, repu- 
diatls reliquis, per quos datum erat 
rem noscitare. 607, 6. 

TTjoiEVai] TT^oi'ovTo; TOu Xo'yoy. 709, 6. 

Wfoio-Taa-flai] praetexere, praslendere ve- 
landae, abscondendae rei turpi. Sv ttjo- 
iVrayuEKij T?; Kanov^ylaq. 641, 1. to 
a-aifxa Tt^oa-Tha-avToq. cum corpus saum 
telo advolanti opposuisset. 662, 2. 

9r/>oxttTa)/(vcws-jtEiv] aii&£VT»v TrpoKarayva)- 
o-SlvTa [nisi potius ibi leg;, est, TTforxa- 
Tttyiiuia&viTa]. 671, 2. (r<})i(riV auToT? awi- 

T». prsBJudicio sinistro de vobis con- 
cepto, ac si vos adversus ipsorum 
causam occupati, animisqne ab ea alie- 
natis, aut precibus et blanditiis obno- 
3tii, pateretis adulationi, ab eaqae pa- 
teremini vos ad jus depravandum in- 
clinari. 704, 7. -zjrpoxaTaj/viwirEiT-flE [xov 
Tov (fo'vov. 750, 12. 

Tr^oxsTa-flai] de mortuo exporrecto, pa- 
tente speclacnlo cujusque volentis. 
782, 14. 

wpoxXns-iv i<piuyoy. 779, 10. 

TrpoXlj/Eiv] itfoXiydtTtDV avToS [aegroto] tZv 
aXKoov ittTpiv. ihn ivarneten, und ihm 
sum voraus andeuteten [to cautiim him 
before]. 689, 9. 

■srgovo£ro-&tti] aTTCKTlXvai TOV avSptt Trpovvotiira- 
/ww fxivog, I'va /xot y-tihlg <njveiMti. cavis- 
sem, sen sedulam dedissem operani, 
ul ego solus, procul aibitro, hominem 
ccciderem, ne quis mihi facinoris essel 
eonscias. 725, 14. 

•Trpivoio] fraus, prassertim caedes delibe- 
rata, prsemeditata. ijcoya-j'sBj |x 'nrpovolaq 
aTeoKTliVaa-nq. 607, 1. oii toiV aTioH.TBiva.v- 
-raiv Is-TE (3oD&oi, aXXa tSv Ik wpovoia? 
awoSvua-Jto-TaJV. 616, 6. 617, 14. tm t? 
TV)(n fAaXKov avantiTai, ri rr, 'Trpovoici, 
roagis fortuito casui sunt permiltenda, 
quam ut ea liceat prudentia gubeniare. 
706, 3. 71.T, 10. Thv TrpovGtav lu bx woX- 
X£v iTvaKpavi^kv i'TrtBouKeuofj.iviv. 732, 12. 
tydi (TOi (fave^av Thv ruXfovoiav Ei; IjME otto- 
tnKvici), ego ti!)i planum et testatum 
facio, te palam hoc agere, atque com- 
parare, quo insons violenta et ignorai- 
iiiosa morlc tollar. 733, 2. fxh in. wpo- 
jiotaj, (ji.nV SK ira^aa-Kivfii; yivia^ai tov 
SavaTcv. 7T3, ult, ttoXX^v Ttfovotav ix^tv fxiX'Korreti ifycf avhusa-Tor i^ya^tj-^ai. 
754, 10. 

WJ004>!lX£iv] iine^ 7rp0al<f)£lXETO ailTM KaKoy. 

si Herodes ila de L^'cino fuisset me- 
ritus, ut huic necesse fuisset roalnm 
illi dare, si Herodi debitum fuisset a 
Lycino malum. 734, 1. 

wpoTratrj^Eiv] jtxEj/aXtt xaxa wpoTTETrovS'OTtt. 
626, 7. 

'BT^owifji.tsTiivl proficiscentem coraitari, 
quousqae prosequi, in viara inducers. 
613, 1. 

wpoppjijrif] ai Trpoppiio-Eif. denuntiationes, 
cum necessarii peremti homiiiis, et qui 
se vindices sangainis gerunt, cum lio- 
micida congressi, deunntiant, ut impo- 
sterum loca sacra caveat adire. 752, 5. 
764, 14. 

wpoj] SixaioTEpov xai oiriauTEpov xal w^o; QiZv 
xtti wpo? av&pjwTraiv L)jM.rv yivoiTO [nurn est 
pro xai -araptt Seo"; xat wag' avdjiivoi;']. 
618, 1. wpo? £|uoi;. mecum, a parte mea 
stantia, milii secunda. 655, ult. h Jo'^a 
tZv •n^a')(PivT(tiv m^ii; tmv Svvafxivaov Xe- 
yiLV Eo-Ti. favet iis, militat pro iis, qui 
facundia rebus quamcunque speciem 
induere valent. 660, ult. ii aX^&Eia Trpof 
TaJvSi'xaia xai o'critt TrjaTToVTouvla-Tl. 661, 
1, xaiToi wgo; TouTa)v f)v tol/to. e re ip- 
sorum erat. 727,6. c-kottbiv 'rr^o<; Ifjiag 
oiroi;;. inter vosraetipsos, seorsim, me 
excluso. 620, 13. 

TTfoo-aj/Etv] EX tZv iauToZ teymv Thv Tuyjiw 
ir^ocrayof/.ivo;. fortunam quamcunque 
vellet snis sibimet ipse moribus arces- 
.sens, et nianibus veluti fiiigens. 700,7. 

7r^ocr(3aXXEiv] Thv aiTi'av, oij^ rijOCETEpav oZcrav, 
hfjuv Trpoa-ESaXsv. 662, 4. IjWoj avoa-iov 
Ej'XXtiiua TT^oa-i^aXiv. 689, 13. 

wpo!r|3oX^] impetus infesti numinis, in bo- 
rainem impium incurrens, velat aries 
in mocnia. ch Si'xaiov Tat; ^EJa; wpoir^oXa; 
JiaxoiXzjEiv yivi^Qat. 674, 3. 

TTpoc-Joxav] a ti; ^^ 7rgoo-EJi3x»«y, oi/Je <})U- 
Xa^acrflai Ij/j^AjpEr. 714, 11. 

ffgO!rSta|3aXX£iv] oi^ioXoyai, i'i TJ ■J-Ei/So? Eipj)- 
xa, xai Ta ogflij El^»!,ct£Vtt wpos-Jia^aXXEiv 
oiSixa ETvai. spondeo, vel profiteer, Jtio 
animo asquo esse passurum, ut pro fal- 
sis, perperam et improbe dictis etiam 
ea hat)eaiitur, si qure vera, recta et 
eequa in reliqua oratione mea dixero. 
678, 9. 

TTpOiTEup^ES-flai] Eia-fOVTE; [scil. £4? TO fouXfl;- 

T^fiov] 01 (3ouX£UTat iirpoa£i/p(^ovTai. vola 
faciunt ad aras horum numinum, Jovis 
Bultei et Minerva; Bulaae. 789, 5. 
7rpoc-?)X£iv] afxa^Tia £i? Tol; oh •mfoa-'nx.ovTa';, 
peccatum in eos, in quos peccari baud 
convenlebat. 676, 6. /j-h el^yofxevot tZv 
7r^oa->ixoVTi»y [id est, cSev "Tr^aa-hxBv Eipj/E- 
c9at]. non exclusilocis iis, unde opor- 
tebat eos excludi. 676, ult. £if cv/x<po- 
ga{ fxh 7rjoj-iixou<raf if/.^ahnTt. ad nos 174 INDEX GR^CITATIS nil pertinentes, quorum culpa vacaruos. 
684, 1. oi 'W^QS-tix.ov fjiiai-fAa, alienum 
piaculuni, suis inntiihiis iion contra- 
ctuiu, £if Toli; iJtoyj oi'xou; iiTayovTai, 
686> t3. it^os-riKU y.01 jUJiSev out' a'ttoKirii- 
vai aiiTov, id est, ol'^iv fA,oi Tr^oannii t«? 
aWiai; tou aironriivai avrov. 7o7, 7. oiSt'v 
(tioj ti^na-nniiv TKC aiTi'a? tautjij. 782, 7. 

Wfoo-xaXerv] wpos-xXtiflsv n [scil. iu forum, ad 
judicium] |U^ Ix&erv. 711, 1. 

Tr^oa-TrkTTTEj Qsia xnXic tw SpaixavTi. 674, 2. 

w/JoyTaTTEiv. 650, ult. 658, 5. 

w^os-TiSs'vai. 639, 1. 

Wfoa-Tpi/ssiv] ii^IV TO fjihifAci TaJv oXiTupiaJV 
Tr^io-Tptvl/Ojwai. 691, 9. 

'Tt^currfotiraioi] vis aliqua ccelestis, seu nu- 
men, ad iiijurias, quas passus ipse ul- 
cisci nequeat, aoimum advertetis, cas- 
que loco passi in auctore et ejus gen- 
tilibus ulciscens. huTv wpocrTpoVaiof ovu 
'io'rai a aTToQavtiiv. Manes peremli iion 
fient nobis lam Siuva iiuiiiiua et tam 
iniplacaliliia. 648, '2. oiiJevt oiSsv Trpoa-- 
T^onaiov KaraXii^lt. nil relinquet, ob 
quod luimen cuiquaui succensere, aut 
in qu(!mquaiii aiiimadvertere possit. 
683. 5. SeivoLj aXiTopiouf B^o/xiv rohg rZv 
aTToQavovrcev <!r^oa-TpoTraiou;. 686, 10. cv^ 

llfA,£T£^OV TOV W^oyT^oVaiOy ToD aTTO&aVOVTOJ 

nitraa-Ths-aj. elliciam ut Poeiue peremti 
non vos persequantur, sed — . 691, 7. 

'Tr^oa'Tpowaio'v ecti Tor? aiTtoi; [pro it^otr- 
TpaVaio?]. in causa est, ut dii sangui- 
nis sui uhores eos persequantur, qui 
per nelas ipsum occiderinl. 701, 8. 

•xporemiv hevQe^iav. 729, 3. 

■TTfOTifAav Tr,v o-mTn^iav tou xEpSon;. practerre 
salutem compeudio. 632, 2. 

WgOTJEp^EiV. 664, 3. 

h •rr^S<pas-t; toZ TrXou. causa movens, vel 
mela, propositum itineris marilirai, ob 
quod iter suscipilur. 715, 4. avev tt^o- 
<f)as-£a)c ("av^f. sine causa idouea et pro- 
babili, quam allegare licuisset, cur in 
iter me dcdissein. 715, 13. lyoi cot 
fxaXKov e^oifjti ravrriv rw '!rpo<pitiTiv ava- 
Ti^Evai. 732, 19. 'arpi;<|>acrEi5 ii^i^Koutn 
Tov a^in^fxaro';. ipsi sibi probabiles et 
sjieciosos nialciicioruni pr;utexlus com- 
miniscuntur, quibus faciriora excusent, 
aut veleiit. 736, 4. av ti •^eu^aifA.ai rn^ 
'cafO'^ao'eui; hBKa. ad sublerrugieiidum, 
ad imponenduni vano quodam com- 
tiicnto. 770, 6. ■mfi'paa-t:; ovh/x'ut. LtteXei- 
WETo [cur scil. id non IVcisseut]. 779, 2. 

•X^uravtia Trpinn. 789, ult. 

Tr^uTttVEuEjv. 789, lilt. 

TTpiJTcc] oLTTo TTjOBT)); [scil. app^i;?] . slatim a 
principio. 732, 3. 

WTDj^EuEiv. 636, 1. 

WiiXiTiic] honoB quidam seu pra'fectura 
Atlienis. TrteXnrcu , collegium virorum, 
(jui section! prtcessent bonorniii pio- scriptorum, nuramosque iaie redsctos 
a;rario inferrent. 791, ult. firif^a] OX) J/xaiov spya) afxaprovTa Sia ^riy,a,Ta 
cra;9Bvai, Out' EpyM op6S; wga^aVTO. Sia pn- 
fxara a.7roX£a"9'tt(. 705, 6. to '(nfxa 
y\ciia(rtji; ay.ap'rnfxa, to S' Ejyov yvaJjttuj. 
705, 8. 

pj;^>i Tou a-cifxaro^, 69.S, 3. et 8. 2. e-a^a] EiKa^ovTE; ^xSXXov h c-a<pa eiJo'te?. 

773, 14. 
Tr,v o-asfiivEiav TaJv Trpa.p^flEVTfwi' lavbia-Qat 

e<pvyov. 610, 17. 
<ra4>>i?] o-a<f>£j 'jroihs'eTB, ad liquidum per- 

ducelis. 611, 2. 
c-£^£c-&ai] Tai;Ta ai^ofxivot. reverentes, ro- 

foriuidantes. 657, 4. 
a-EiEiv] terrorjbus insectalionem forensium 

concutere. iripovt; tZv i-STBuQuYCtiv eVeie 

xai EJ-L/KO-l'aVTEl. 787, 6. 

ar)y.iiov ov^iv i<Tri. nil docet, nil arguit, in 

nuinero argumenlorum non habelur. 

631, pen. ouSe (TWimeTov ouSev uTroXiTriwv oov 

ri^uvETo. 693, 10. ToTj am raiv ^eSiv an- 

jwsi'ojj. 748, 3. 
triaiTrav^ tnaj'waifA.iVov Kai aSaa-ano'rov eav. 

610, ult. 
Sxippa<^opia;y] ultimus mensis anni Attici. 

786, pen. 
o-xX»)fojJ u7ro (rxX>)pa{ dvayJt>)f Zia,^OfA.iVO<; , 

660, 6. 
e-KX»poT>i;] T? irxX.>)50THTt toS Sai/tAWo; aw<- 

(TTEtv. 670, ult. 

(DtOTrEi'v TTjO? UjwS? flllTOUf. 620, 13. TO ijUE- 

TEgov ff-xo-aroUvTa? [scil. spyov, vel wpoo-^- 
xov, vel !7Li,a4^£;0v]. 691,3. 

(TXO'Trc?] TOU (TKOTTOU TV)(i"v. 66'2, 2. t£v ttTTO 

(rxowou a.<^ia-rci!iTOiv. 662, 6. Toy a-KowoZ 

afxu^ruiV. 663, pen. iiSXiov xai lirixpov ifxai 

cxoTTov aKovTiVac. 672, 8. 
rwovSij] Tr.v a-7rovSw a^wa lyp^E'ouc-tt. 614, 8. 

o-TTovJ.Ti; ETTOiouVTo. llbabrtnt diis. 614, 6. 
irwoi/jri] T^v a-'OTou'Sr.v Taiv Karnyo^cov •fc^r.Qeii;. 

695, 7. Sfi T»iv ifxw (Twoujiiv. propterea, 

quod milii sfuderet. 786, 9. 
o-T£^a^£iv] aJ-TEyttff-TOV riv ro "TtMHov, 6k o Je 

IxiTiBnfxiv , iTriya(rfXi\ov.716, I. 
c-Toj^a^EirSai] aXXou a-T:o^ct^i[Xt\ioi; , etwj^e 

TOUTOU. 626, 2. 

c-T^E^XoUv. 721, 4.729,7. 

a-uyy^a<fetv. 731, 6. 

uj'XaTatD'i/i^TrXavai Totc avaiTi'oyc [tSj Ettu- 

Tou ^lapi'df puta]. 629, 6. 
aiiyneirat Tncrron^ov ii a.h.nQia'Te^tv. 670, 9. 

(ruj/XXETTTElV. 78.3, 1 . 
(JUyXpuTTTElV. 613, ult. 

e-tr^')(i'iv Ttt to/xifxa, Taiv avBpclnruv, 686, 1. 
687, 7. 690, pen. ANTIPHONTE^. 175 (ri/yj^ajps'iv ^oyJi). 718, 5. 

c-yxo>f>£s»Te~v. 787, 6. 

<n/xo<})avT»)?] crvKci^avrtt^ (xig'ouvrB^, ol'ovi; 
vfAttz [sell. fxia-iXTt]. 746, 1. ,u>i 5iJa.- 
(TXEre ToL; o-u)to<})aVTa{ y-sil^ov hfxStv Sijva- 
s-Sai. 746, ult. 

c-uXXsysiv xofoV. 768, 6. 769, 13. et olt. 

ervXXyiTTToo^ xai «oiva)Voj T»?ajaapTict;.67 6,5. 

c'yXXu'jrEio-S'ai cam o-uvaXysrv copalatum. 
664, 9. 

ery^SaXXetv] "noXKa. is-ri ra, cvfJi^aXXof^sva 
[id est, crvX'KafA.Ba.vofji.tva,, conducentia] 
TO?? t£v aXXor^icav i<fiW9ai ^ou'kof/.hoii;, 
746, 10. 

(Tu^CoXov] pro erufji^ihaiov, eine Obligation, 
Geldverschreibung, IVechsel [^an obliga- 
tion, moitev-bond, bill^. am irtijOc^o'Xaiv 
v/MV J(xa{ci|W6voiij. die wider euch nach 
Wechselrechte verfahren \iliose who take 
the law of bills of exchange against you]. 
745, 4. 

O'Cf/.Qcu'Ko;] OUX CtV iTBfOl yktOVil'IO TOVTlilV TTO- 

vn^i-re^oi a-vfjcffavXoi, scil.quam iracundia 
et ignoratio veri per calamnias vobis 
erepti. 740, 7. 

cruiJi.y.a,y(oc:] to Eijto; a-ifjt.fji.a^ov jj-ol Io-ti. 725, 
12. T? aXufls/ct. 751,3. 

crvfA.fj.l'Kirav. 680, 10. 

o-i//x7rXErv.'715, 1. 716, 14. 749, 3. 

trifx-rrMv;. 715, 11. 

<rii,u7r(jT>jf. 625, ult. 

5"y/u.'57-grtHTa)p] cooperalor. 681, 4. 

trvfjc^ifBtv TttC TOiJTaJv afAaprla? ov Sixaiot 
iiTixiv. aiquum noil est nos cam ipsis 
pari modo laere coruiii errores. 667, 1. 
Toit; Tov aiQ^'jiTrou 'koyoii <ri;ve<fsp£To. con- 
senliebat cum scrvi pra'dicatione. 725, 
6. cni inox opponitur Sis^ifpETo dissen- 
tiebat. si <Tu)ii<pBflro tw ypaf^fjietriSlci). 
seine Anssage stimmeie mit deni Inhalte 
des Briefes nicht znsammen [liis deposi- 
tion did not accord with the contents of 
tlie writings]. 732, 1. 

TO o-uft<f)£pov xai qZtoi; rjTriiTTOTo. 729, 6. 

ffVfA,<fopav ISiav Ka-raa-twiu. 629, pen, hoM 
Tii aXX»i a-Ufji,<pOfa KaTa\ay.0avti avTovq. 
630, 6. axoucriov tw wa&o'vTj 7r£ji&£i? Tnv 
a-vfjt.<pcpav. 641, 4. 658, pen. ai a-ufji<po- 
pat «a4 ai X{^~'*' "''' ''''^? hcrv^lcvg toX- 
ji/ttv ^la^gvTaj. 659, 4. a fine. olAiiaK; 
<7Vf/.<^o^aig Kl'Xjfnrai, 664, 6. aso^oi? s-u^- 
<f>oparj 'sri^iQaWuv. 667 , ult. 761, 7. 

<n;vaj/W^ej-&a(. 756, 1. 

c-waXysTv. 664, 8. 

truvajtovTi^Eiv. 681, 2. 

(ruvavaipErv. 725, 11. 

(TUVaTrOXTElVEfV. 724, 9. 

<Ti;vawoXXuvtti. 748, 12. 

o-i;vaa-£0s"v. 686, 5. 

o-uve&s'Xeiv. 664, 8. 

o-i/VEiSsvai] niancipia, 3. a-vtn^u tavrriv rS 
hfJiirifai iiar^ Bavarov y,yi)(^avc)ifji,h>iv. 608, 
15. o-uvEiJij aiiTM T5 aJix»)jU.a. 627, 1. 
Jia TO jOtfl o-yv£tS£vat ka-vrn [soil. ^Xaufov Ti}. 756, 5. oJtov lauTM <rvKiVimi f*nih 
h/j-ap-miiori. 761, 6. 

iTinsiir^aiveiv. 748, 12. 

irOTsx3"i'{eiv. 756, 4. 

(TWE^ajwapTavEiv. 743, 1 . 

a-vvi'sn^aivliv] /xr] cuvETn^aVTaj tk tovtcdv 
tTet^ia-u. nolite, cura bis inimicis meis 
mihl insultantibus, cervices nieas su- 
perbo et protervo pede conculcare. 
640, 4. 

0-vvfihcrSiai. 664, 8. 

c-w&ESo-aaf. 680, 13. 

cuvTi&EVtti] ouTot 1^ ETri^ouXrij g-wi^nrav 
TCLvTo. Kcii ly.n^ai/ria'avro xar ejxoZ, de 
fraiule, (|uam iuimicu.s in caput ininiici 
conslruit, veluti turreni quaodani, quam 
hostis urbi oppugnanda; coniparat, vel 
adniovet. 717, 11. /txup^avSvTai itsr" 1(aI 
Xo'you? -ifiv^iii; cwtiSevte?. quK coagmen- 
tant, compagiuant. 767, 1. 

(TuvTuj/j^avEiv VEK^orc aS'tHMpOVS'l, 652, 6. 

<7<f-ayj;] jugnlura. 739, 1. 

c-<^i.ym. 710, 2. 

c-XETXtoc 791, 1. 792, 4. 

croi^Eiv] cTav wo'ciciV, vyiSi^ ynSfjiiVoi, tTcil^OV- 
Tai, salvi evaduut. 630, 5. 

o-W|Ua] tS? woXeia; xai Tot! trcifAaro^ ovx aTrs- 
a-Tipovfjim. neque civitalem, iieque spi- 
ritum amisissem. 635, pen. 

Thv (Tojrnplav toZ xtpSoy? wgOT(,ua;VT£?. 632, 1. 
aTTOfZ ilg riva, aXXijv a-w-rvijiav pi^pi'i |M£ xa- 
ra^vyiTv. 650, 3. adininioulum vi'l pi a:- 
sidiuni salutis. emrriv h tw IfJUTi^ce oj- 
xa) Xtti ?i EjUn (TaJTJj^i'a. eitfr E}ld ist mir 
gut fur mein Leben [yotir oath is mu 
guarantee for Ife]. 760, 1. hyha-avTo 
(r<f>i<rt nravrtiv [id est, TaijT>j] traJTijiav 
EiTEir&ai xai awaXXayiiv xaxiv airavTOnv, 
783, 7. 

a-M(p^omv] ia-cii^^ovotjv xal ovk SfAaivcvTO, sie 
thateii kluir daraii, und craven wahrhaf- 
tig keine Narren [they acted wiseh/ 
thereon, and were certainly no fools]. 
632, 1. £1 JtaTa (fvirtv nv vQ^il^liv fj^hroli': 
vkoui;, o-a)<fpov£~v Je touj yspovra?. 696, 3. 

iraxf^ow'^Eiv TO bvfxovf/,ivov T>5f y\i(i>f.<,tii;. 643, 
.3. ^ tSv veo/V iuva/xig <^aB<ivira, a-oKp^ovi- 
^ii. admonet mauus continere. 69.3, 6. 

a-x<p^eov] TTapoiVaJv £i? avJ^a ttoXu auTou trui- 
(fi^ovia-repov, 688, 8. T. Ta^if. 663, pen. 

TEK|M.r)glOV aV&pi-TTlVOV. 748, 2. 

teXeTv] Bv^ofjiivoii; a ovu e^eXXe TeXE?<rSai. 

exituni uon sorlitara. 614, 9. 
TEXsuTfl aai^o!;. 659, 3. WfoaTTo&vriiXXEiv T?; 

yn^aiw teXeutiJ;. 685, 7. 
teXoc] teXh xaTETi'&Et. contributiones vel 

vectigalia dependebat. 744, pen. oiijt 

{.■)(ii teXoj. effectH caret. 753, 6. 765, 3 
TSjOcsvo;. 629, 4. 638, 2. 176 INDEX GRiECITATIS TupE^V T>>» (liT^iiXetttv tSj Iwf^oi/XH?. 634, 4. 

TiSevfli] |y "j-tfi; IxTTiri S'i/iiEv. firigamus et 
hoc perinde atqac illad, sive sperari- 
dum, sive nietuenduiii fnisse. 645, 1. 
avri; eavTM i/i/jtov SijUEvoj. 711, n. "is-ap' 
cij ETEdi) Ta ^^r.fjiaTa. pecunicB deposi- 
ts faerant. 79'-2, ult. 

Tj/wav] irtfA.ribn avToTg, lis sestimabatar 
ipsis tanti, mulcta dictabatar taata. 
784, pen. 

Ttfih Ej-rai IfAirs^a.. vos in honore Labe- 
bimini. 747, penalt. 

TifMnjiv y.>n ETroirnrav. litem raihi non capi- 
tis, sed pecuniaria qaadam mulcta aesti- 
marunt. 709, 1. 

Ti/^a);£~v] opem ferre, oppressis succar- 
rere, vindicare praesertim caesum, rnr- 
sus occidendo horaicida, talionis ergo. 
'rifji,w^r,(ra.i toTj vo'/itoij. 606, 2. nfjiu^na-et) 
TM T£ 'TTarfl, xal to~s vofxni;. 617, 8. Ta; 
avodavoYTt Oil TifMafoZyra;. 686, 9. VEia- 

TEfOJ Elyttt, fl ia-TE SuVaiT&ai Ijl^aUTM Ti/XO!- 

§eiv. 7nir selber Recht verschafen [to get 
justice done to myself]. 746, 13. aXXsu; 
TE xal Eav /LtJi ? TifAcepha-uiv. prffisertira, 
ubi vindice careas. 752, 3. Tfp.a.'pEiV 
i/TTEj aTroXaiXsTo;. caedeniinjustam actio- 
ne forensi perseqni, loco et nomine 
peremti, qni de injuria sibi oblata ipse 
queri suamqne causam agere nequit. 
759, 3. h) punire. Tr,; afxa^riag teti- 
fxoi(ny.ivoi; kxvriv, 664, 7. c) in Medio : 
ulcisci semet, sen injarias sibi oblatas. 
Tt/xtu^rifafxivcfJ XaXXisv eSo^ev aura raiTo, 
nra^yiiy [soil, a 'ttk^yia airov avaj/itaTsv 
jjy, xat a. w^oo'J'Ei ittuTov tteis-o^evov] , « avav- 
J{a;j, ^iiJiv aVTiJ^aJ-avTtt. 627, 11. 
»^v n/xai^iav TiZ ri^]iiZroi; a^iXvat. ultio- 
neiu. inullum relinqoere. 606, ult. a/na 
tS c-tLfjt.ini [seil. to? awoXcuXoTi] xaX h 
Tifx^lla [subaudi alroZ, uilio ejus] 
affo'Xa)X£y. 759, 1. Tifx.ai^ia., salisfaclio, 

initio, E3-TII/ iwEJ TQV aSlXJi&EVTOf. 764, 

18. 

Ti/uaijo;] ultor, vindex. tm TE&VEaJri n/xm- 
ecu; ytni-^ai. 605, 9. 606, 8. awj-iaiv ip- 
yuv TifxiDfOi. 670, 6. T?? aX>iSEittf oiuc ?v 
auTM TifjuD^ii; oi^Jeij. nemo erat, qui ve- 
ritatem ab eo diclorum ab oppressione 
vindicaret, obstaretque, quo minus ab 
iiiimicis earn patescere nolcntibus ob- 
scuraretur, qui potius assereret earn et 
fraudo violcniiaqnc inimicorum potio- 
rem redderet, et si quis ob dicta dicto- 
rnm auctorem l.xdere conaretur, eum 
puniret atque reprimerel. 723, 9. 

toioUtoj] er.lne idem, atqne ii oJtoj. 785, 
ult. 

roiouruii lx}i- res ila comparata est. 770, 8. 

TcX^ar. 659, pen. 

ToX/t.njjof] jjitifl'Ta Iv Tw E/ttwpos-^Ev v^nm 
avaiJJ;; Xtti ToX^c^oj iv. 668, 4. 

TpaTTE^a] ETTi Ta; TsawE^af .'ovra. 629, 5. 

Tf£^>e£iy [id est, JeJiEyat] Ttpi t?j EiJai/itsvw?, /MI) 4'aroTTSji)&S [scil. airw]. 646, pen. 
Tijj EvJai/vtori'af, ?j ivs«a /i4S Tfi/jK/VTO. <^a- 
<riv — . 655, 2. 

r^tripap^iiv. 638, pen. 

TjiTov 4»)jui. 689. 2. 

TpsTToj] Trafa T3V aXXov t^ottov. contra quam 
mibi est ingenium, secus atqae aliis in 
rebus factito. 660, 2. 

r(i><piuf\ TfOiflaj cttjESaJxe t>)» y>i» Kctl thv 
6aXac-a-av. 685, 5. 

''"s'/Ci^'""'] rote's iinponere torquendum. Tfo- 
;)^(3-&£~s-a. 615, 7. 

Tjoj^o;] ETTt Tov Tpo^^ov ava?wm(. 724, 13. et 
16. 

Tuy^^avEiv] aXXoy s-Toyfu^ofAivo;, ^tv^s roi- 
Tou. 626, 2. 

TvTTTEiv Tac TrXuj'a?, 1^ ojv aTrl&ttVE. iuges- 
sisse, inflixisse. 692, 5. 

n TiiX." '''^''^ ap^avToj, xai cu rov afxwofxivou. 
quicquid casuum utramvis in partem 
ab aliqua rixa, manuurave conflictu 
evenerit, quicquid Imjus eventi est, id 
incipientis sorti, quajcnnque ea est, 
sive secunda, sire adversa, debet re- 
ferri, non ejus, qui vim oblatam repu- 
leril. 700, 4. £« tZv eauTou f^ymv ttjv 
Tv)(nv TT^orayo'^Evoj, 700, 7. I'srl t? rv^ 
(OiaXXtv avaX£(Ta(, n rn fspmola.. 706, 3. 
rjp^t; [id est, aryp^i'a] ^aXXov, n aSiXta. 
761, 8. i^fi'^Eiv] opponltur tw a-a)<f)p»»£Tv. 696, 3. 

iiTo'c. 716, 2. 

L'^araiSjc;] «7ravTtt Ta SixaiTT^gia [consecra- 
ta puta causis bomicidiorum disceptan- 
dis] EV iTrai'&^D Stxa^Ej Ta; ToD <fovou Xi- 
xa?. et cnr? 709, 8. 

i(7raiTiof Inip IxEiVajv Itrofxivoi; c"a4>£? i?5£«v. 
certo noram tacinoris ab ipsis commissi, 
non ipsos, qui reapse palrassent, sed 
eorum loco me, quamvis insontem, ac- 
cusatum iri. 632, 7. rov IfjUTri^ov afxap- 
T>i^aTc; uTramof yiyvc/xiBx. 686, 13. 

iwapp^Eiv T^v cLKpiacriv to"? <}>£i;you<ri. reis 
prsesto esse audientiani, jam paratam 
et expedilam, vel antequam dicere in- 
cipiant. 704, pen. ovSiv /uoi toioI^tov 
ivri^KTO ill; avrdv. nil lale de eo prome- 
ritus eram. nil feceram, quod ejusmodi 
pnenam al) eo niilii conscisceret. 732, 

18. TauTa inr,^^BV alr^ Big IkiUvbV, aWEp 

ifxcii. raliones Lycino cum Herode pror- 
sus exdem eranl, atqne niihi cum eodem 
Herode. 733, 8. 
LiTTEf IxEt'voDv. loco ipsorum. 632, 7. 728, 4. 

a7roX:jE5--^= Tr,; vvlp TOvrov /xiapiai;. per 
vel ob hunc contracto. 648, ult. 

iTTepavro'Koyiis'^ai. 650, 6. 

iiTTEpii/txEpoc] quistata die nomen coiitracltim 
non I'uit. 734, 22. 

iiTfipopav tH? aiswXey**;. 670, pen. ANTIPHONTE^. 177 iwlj^EiT&eH] Ijtoua-iftif viro Tnv cjxjpav tou iuov- 

Ti'ou iimX^MV. 662, 9« uTTo T«v Ti'Knyriv t«S 

axovTiou. 680, 1. et 6. 681, 7. 
vTTepmv. 611, 5. 
IneC^wof, 787, 6. 
viii'x}Vii aiTi'rtj. praestare. 737, 12. 
hiiri^i'mixa. 612,4. 
v'aoy^afji.fj.artuuv, agere, vTroy^ay-fxaria, 

scriban), sea partes ejus. 792, 1. 
luToy^afji/xaTeiq. 782, ult. noiuutlietarum. 

792,1. 

TEf. in studio virtutis nihil his conce- 
denles. 674, 6. 

iiffoSsEs-TEpajf. 699, 7. 

iiTToSsj^fj-^ai] epulo hospitali excipere. 
614, 4. 

iiffo5§o^«] Sia T«v uwoJpo/uiiv TOU wajJof [scil. 
iiwo To axovrtcv], weil der Knabe (lurch 
sein unvoisichtiges Vo lavfen dem Spiesse 
in den Wiirf gekommen war [because the 
hoy bu his incautious run7nng came with- 
in the cast of the javelin]. 662, 4. 

vnciQm>i'] consilium, auctoritas, suggestio. 
Tttij Khuraiy-vriirrfa^ iiTro&^jcaij. 613, 10. 

ifVTo'Kti'sniv [in Active] t^v tZv a.'Ktrnpicev 
Sua-fxiviMV. 686, 3. oiSi anfXMV ol^ev 
v'TtaXi'STiiv cell iifA,vva,ro. ue contusionem 
quidein in ejus carue reliquit, quae de 
plagis acceptis lestarelur. 693, 11. to"; 
syyis-ra Tty,ciifi~B-bai liio'Kil'ntri. 702, 2. 
In passivo. oiiSei? hfjuv Xoyo; iiTreXeiVETo 
fxh <}>oȣac EiVai. 661 , alt. hy-a cLTTa^ a.'iro- 
(pvyouiriv o avrog xiv^uvc^ tiwoXEiTrETai. 713, 
1. ayctiv juoi vo'^tyixo; vTroKiiTmat. 750, 8. 
5Tp(3(|>as-ij olie/xia I'niXilinTo. 779, 3. In 
Medio. lv3-Li/i*iiv i7roX£i4-£s-S-£. 683, 3. et 
7. a./x<pitrB>iTVS-iv xal T^oyov v'nrB'hliTou, 
libi leliquum fecisti, reservasti. 712, 8. 

iwofxiiJi,yn<nmv. 790,7. 

vwovoiiv im crf/iixjov. 773, 13. 

ywoTTTo;] ToiJTtwv vnirerajv ovtoiv. oratione 
mea si efiecero, ut hi in suspicionein 
palrati sceleris veniant. 631, 16. 

iiTtoa-r^i^iiv waXiv. retro refngere. tij Toi- 
TTiVo). 6o2, 6. 

i;7roTp£;;^£iv] i;7ro tJ/V tou axovTi'ou <|)oji»v ijrs- 
Jpa^oVTOj TOU TraiJof. 662, 1. 

I-TTOWJ'ETv] al ^lEipE?, S. JittK/OU/jtE&tt, £Xtt5"Ta) 

>iju£v iTToufyoCa-iv. administraQl, famulan- 
liir. 693, 18. 
i/TTOvj-ia] « '!Taa-r.i; viro-^ia^ <J)yXctxr,v TTOlhs-aiv- 
Tttj. oninem suspicionem caverint, h. e. 
excluseritit, arcuerint. 622, pen. awo- 
'Xvofiivn:; ■wao-uf iwoNJ-iaf. 626, 4. T»iV 
iTTo-^iav bU if^e oiia-av [pro lovtrav vel 
»!Jcou<rav]. 631, 2. et 8. 632, 7. Ei? exou- 
Ciov^ nxl 'W^o^ii'Kcv; i7rov|-iaf By,'STta-i~v. 631, 
3. 61,5, ult. <})av£p3? Ta lyvi) tb; u'sro^'*? 
£1? tsStov 4)£povTa. 648, 4. 

L<rT«T0c] E»7n'v0UJ-(V IIS-TIXTHV woViv. 615, 2. 
ticTTEparoj] T_? iff-TEpaia, « o Trar? E&aTTTETO 

[id est, TJi ixTTEpaia TauT))? Tn? n/wEpaj, ? 

waTf l^aTTTETo]. proxinia die secun- dum earn, qua puerelatas faerat.784,2. 
IJyTEjofJ Iv Ta! iaTifcii "Koytp, 770, 7. <j)aiv6iv] Iv ifxai riymrifjia <f)avET'Tai. 63 1» 
15. Tov fxiapov TM p^fo'vw awoSovTEj <}>««»• 
^02, 1. 

<fiaVEfo{] lo-Tii; <})«vE§o; u/i*"v IsTiv ou pX»)9Eif» 
subaadi av. certi estis, paret vobis, futu- 
ruin non fuisse, ut puer jaculo feriretur, 
si in vestigio perslilisset. 662,7. ov yap 
a'pavh^, aXXa xat Xi'av (favEjo; Bf*otyi o 
TouTou &avaToc Is-ti. 673, 2. eitti <pan^o( 
IxCa; ToD TtXoiov, »ai oi)t EitrlSac waXiv. 
constat inter omnes euro, cum egressus 
esset e navi, rursus in earn non redisse. 
viderunt et norunt hoc omnes. 716, 5. 

(fafjuajtov] 6ttvaTov fS ita-t(i, jUii;[^av(u^EV>-,v 
<pap|CCaxoi?- 608, 17. oWftij ttBTo"? to <}>ap- 
/uaxov Sow. 613, 7. TOuTou <f>apix(t)i.ov lo'tl 
TO aS&i; jtoXas-ai. hujus poenitentiae re- 
medium, quo prior error corrigalur, la 
hoc erit, si sontem, antehac dimissum, 
postniodum puniatis. 757, 2. 

<filjE»v] <f!av£j£; Ta ip^vu t«? utto^'"? E'C 'rou- 
Tov (pipovra, 648, 4. Taj ou wpo5->ixou!rtt< 
(fe'pav a^flfTiaj. poenas dans alienorum 
criminum. 665, 8. t^v aTrlx&s"*" «•'''■'*'' 
Si'xaioj <f.£f£o-&a». aufferre. 679, 1. l*awv 
airoi Tm iavTOv a^agTi'av <f>Ep£l». luere. 
682, 10. 683, 4. 

fEuyEiv] detreclare, recusare. B<^vyov tov 
t£v 'TT^a^divTCiov ya<f>^v£iav 7ru5£ff"9ai. 610, 
17. 'puyiiv, in exsilium actus, yi^cev Kcti 
a.-jTo'Kiq Sjv, iiri ^inif 'maiyBWO'- 636, o. 
<f.£uj/oiiv TO ttX^^o? to u//iET£pov. cxosus de- 
mooratiam. 745, pen. 747, 3. oj Toy 
IXEyp^ov (feuyovTEj. 779, 13. 

<^9av£iv] xax (fbLtaui wpiv aisroS'avETv. 620, 
1. (u^ E^3i)ff-av TTEpiSucravTEf auTOu;. prias 
fugahaiitur ab inlervenientibus liomiui- 
bus, quam jacentem spoliare et cum 
veste abire potuissent. 631, pen. 

<f(Xo9uT)j;. 639, 2. 

(fi'XTpov] oux ETTi &avaTaJ ifac-xouo'av SiSovai, 

aX\' itni (fiiXTpoi;. 608, pen. 
ifo^srv. 693, 6. 
<{>o'/3o? tSv l7rj<f)£50jUEV(DV xaxSv IxlffX^TTOiV 

6Ep/OlOT£pQV E7r;p^Eip£~V Btto'wiTl. 627 , 6 

4>ovEi;j. 605, 12. etiam in genera foeininino 
usurpatur. T>jv toutoiv (/.tirBfa <fovBa. ytvo- 
fXBvm TOU hfXBTi^ov waTpi/'?, 605, pen. tov 
iavTuiv 'povia, [quae etiam mulier estj 
^STa;^£ipi^o^Evo(. 615, 1. t?? LjUJte?"? 
EurE^Eiac (fovETf Eis-i (duriter dictum). 
691, 1. 

<f oviKO?] TOuf Taf tfovixac Sixa; xpi'vovra?. 684, 
pen. 762, 7. 

(fjovoj ouv aviixEj Eij ToLf BBce/Ltivovq. 672, 
nil. Sixa^Ej Ta? toU <J)ovou Si'xa?. 709, 8. 

<pmv ETTE^EXfiETv UTTEf TOU JouXOU I^EJ-TJ TOO 

SsiTTroTi). 728, 3. 4>ovou Si'x)jv wajaSouvat, 
saccessori pata. 786, ult. 

2 A 178 INDEX GRyECITATlS ANTIPHONTE.^. <f)0{a] vno Twv Tou axovTiou <fojav iwo5{a/*cv- 
TOf. 662, 1. et 8. 

ip^ovitv. reote sapcre. 622, 5. 

<J>fovTi'c- 630, 9. 

<f>§oCJcij. 719, 8. 

>J>uEiv] £<}>[;a-e deus tou; otjcutov yevojixEVoiif 
«iu£ii. 633, 4. 

<}>uXaxii. 62i2, pen. 

•^uXaTTEiv] w£j oiiv ay £<J3i/Xa^aT0 jCtuSEVa 
SaXiUv. qui cavissel, ut ne quem feriret. 
682, 2. et 4. a. ti; |U() 7rpo<reSojt>is-£v, oiJs 
<})uXafaa-&ai Eyj^tti|j£~. 714, 11. citTfiVTat;- 
T»jv >f'i/XaJavT£f T^v >ifj(,i^av. 784, 4. 

<})uX£Tnj. 769, 13. 

<})Cvai] ixavSj vn^vKOTSi. 622, 3. 

<})i;ir(;] xara >p{iatv nv. 696, 3. 

Fulurum teitium miin^unva-ircu. 742, 9. X, ^aXtwol Ka] yvotiaSwai xai j£i;)^9?Vtt(. 622,6. 

;^afi{£(r&ai tm 9t/jUM. 693, 4. 721, 1. 

;jfapiv jtaTa^EfrSai -r? woXei. 734, 3. 

^£ijUa)»] iiTTo ^BtfxZvog TrovfTy, 630, 3. etiI^o- 
fi£y p^Ei/xaJyi rm ;:(p»)(ra/!/t£Voi.715, 5. 

X^'S] "■SX"'^ ?C^'j2y ajixajy. qui prior verbora 
infligit, rixam exorditur. 688, 7. raTi 
j^epo-i TuffTOjMEyoc ayrlJjiy awsf s7rtt(r;^ov. 
688, 15. 05"a> ai J^sipE; aiira; tou iriSiipoy 
eixEjoTEptti. 693, ISJ. ai j^Er^Ef oira. iiavoou- 
(xtda tKaa-rai hf^uv v'!rovpyova-i. 693, 18. 
ToTf /lA^ xa^apoTf raf ;tEi'gtt?. 709 , 1 0. 748, 
11. fArne )(jii(i apafxivcy. 772, 6. 

;ftjpou5yEry] raaDnm rei acconimodarc, raa- 
nu suamet peragere. 615, 8. 

XofiyETv. 638, pen. 744, 8. 768, 6. aptara 
pi^offiyorvTo. quam optime instruerentur 
instruniento scenico. 770, 3. 

Xopi>"'a. 646, 4. 744, 8. 

XOfyof xarsa-Ta&fly. 767, uU. 

Xopit' 768, 6. 

jffEi'a] ai ;f{£~ai 0ia^oVTai ro'Kfxav. 659, 4. a 
fine. tSj ;^{Eiac toU waiJof a7roo'T£p)i&5. 
nullos jam fructus a filio percipere 
queani. 671, 1. tS? X{^'*f """^^ '/"■?? «"' 
T?f Ai/xi'voy. fnmiliaritatis meae cum Ly- 
cino. pro (fnXi'a; xai )(^>)<reai(. 734, nit. 

Xi'''f*<i'ra'\ p^f>)/uaTft)V ivExa. quo nuinmis 
emungerer. quo crumeua mihi everre- 
retur. 746, 8. 

pffJiV^flf ^ufAoin. a (empeslate jactari. 
71.5, 5. cl cifoipa i^^^^aifjiiv Auxi'ya) ^i'Xm. 
735, 1. [alii postremnm vocabniuni 
omittere sclent.] j^jna-flai tS yo^ai xai 
T1 Ji'xn. non posse facere, quoniinus ma- 
gistratus in corpore tuo poenarurn id 
exsi'quatur, quodcunqne sentenliaju- 
dicum 6 formula juris civilis tibi dixe- 
rit. 751,7. 752, 1. 

X^«3-T0f] homo frugi. 769, pen. p^poyof] ToV fiiafo* t« p^povau aTroJoyxEf <f)nytt. 
702, 1. ;)ffoyef xai »i i^wEifia Ta /^fi 
xaXaJ? Ep^ovTa ExJiSacrXEi toI? avfipo^TTOuf. 
711, 12. 761, ult. ojTo.^- ayaflo'y Icrrf jUt- 
Ta Jffoyoy ^aran'^Eiy -ri TUfiy/xara.. 740, 
1. SoTE Tt xai TaJ ;^poyM, /WsQ' ou opfloTaTft 
iv^icTMviTn 01 Tnv axji'/Ssiay ^jiroiiyTEf. 
750, 14. oiiSe Pj^wo; ttoXu; o Sia<^Ep«)v. 
757, 4. j^povov arrehi^Bv, lyroj o3 oix ly- 
j^tjpET aWoypavf-acrSat. 7o4, 8. o J^poyoc f^h 
m^cipti. 788, ult. 

yajpsTv] aiiToi'j toUto olix i^ci^ii [pro 7rpo£;^<»- 
f£( vel xaXii; ij^ai^Ei]. cs tciillte daiiiit 
nicht fort, dicscr Vorwand odcr Behelf 
wollte ihnen nicht recht gelingen [^ihey 
would not get on with this, it wuuld not 
succeed in this way]. 719, 13. 

j^ipoj. 664, 3. 

^ui^o(pi\{iv] amare commorationem in ali- 
qao loco. 744, pen. y. •i^aiuv. 671, 5. 

4£uJ£a"&ai] Ei fxh •rroKv yE l-lyCva-fxai. ni mul- 
tam me mea fefellit opinio. 660, 1. tti- 
a-To) ysvofxevot tS ■\ivSia^a.i, b. e. liii tS 
•>|-£uS£<rS-a(, quamvis mentiantur, vel Jia 
TO •\,iv^i7^a.i, ideo quod mentiuutur. 
703, ult. I^-eijSeto Itt' o)<})EX£i'a tn EauToU. 
723, 6. 4£Li-6m TaXiiSoDf. aberretis a 
vero, in transversum agamini. 727, 2. 

4eSJo?. 678, 8. 

•vj/S^xjy wEpi auTou ■ytv'ea^a.i, judicium .super 
60 baberi. 727, 12. 728, 6. rZv ^-^^c^ 
a^i^fiif i^ i(rov ytmfji,ivo;, Tov <pevyo)iTa. 
jUaXXoy i<f>EXEr, n TOV JiaJxoyTa. 730, 3. 

4f;t^] OTEp; Tr,i •^v^jHi; xiySwEuirv. 625, 1. 
et sine praspositionc. 652, ult. wvi'yaiy 
taij T>i; 4'^X'^'' awEa-TEptiiTEV auToy. 687,5. 
Thv CouXEuj-atray 4'^X^'' ayraifEXla'&ai flu- 
Toy. 687, pen. h ■4'^X'' *"' '''° O'Zfxa Wn 
acr6ip>)xot <7W£^£riK!rE. 756, 3. A. iifiXfia] ouSejc ETct'/Atiy xaj xaTEipyaj-^lvtiv 
i<})£XE(ay a<j>?x£v. 625, 2. Iv Tourcif Iittiv 
aiiToTc n axf'EXEia. 721, 2. I^-euJeto ETr* 
i<f EXEi'a rr! kavTov. 7'23, 6. Tt/*«v xai iif s- 
XEiay o'<reiy. 766, 2. 

i<})£X£~y] a!(})EXE~ir3-ai waj' l^ou {uTOuyrE?. 
lucellum aliquod mibi extorquere suis 
calumniis studentes. 6,')y, pen. I* c^v 
^aXiJ-ra TO xoivoy «<{>EX£iVa(. 661, 3. fxh 
i<J>£XE~£r&ai TaJjE Tai vo'^uM, id est, h vel 
Iwi tojSe tw voji^iiiJ. 713, 11. Toy tfjEuyoyra 
/MaXXov i^tXEi" n T«v Sja^xoyra. 730, 4. ANAOKIAHS. 


i I. OTT. SLUITERI 

LECTIONES ANDOCIDEiE. CAPUT PRIMUM. 

De stilo Andocldis judicium et Veterum testiraoni,a. Opnsculi bujas institutum ct 
ratio. De ortu et majoribus Andocidis. Leogoras Oratoris proavus, Pisistrali 
hoslis : emendatur duobis Jocis Andocides. Ayus Oratoris Andocides ; pater 
Leogoras, borao deiicatus ; 4'^'rra: fueritno gcrmanus illias fdius Andocides ? E 
Tzetze meudam tollitur. Adolescentia Andocidis ct iuitia in Rcpublica: legatio- 
nein obiit: Lysias et Andocides conciliantur. Disputatio Valckenaerii, in qua Ora- 
tio contra Alcibiadcin Andocidi vindicatur, Taylori arguraenta refelluntur, Tlular- 
cbus et Andocides sajpias emendantur et illustrantur, et de Phacacis rebus plura 
traduutur. Inter oinnes artes, quae ad huraanitateni pertinent, neque diffi- 
cilior est uUa, neque magis ab hominum ingeniis temporumque 
causis pendet, quam eloquentia : at simul nullius artis studium est 
aut ad voluptatem jucundius, aut ad utilitatera uberius, quso, et- 
iamsi prsecipuara sedeni in curia et foro collocaverit, hinc tamcn 
cvagata, per omnes alias dimanavit discipiinas iisque faceni prselu- 
cere solet. Atque difficultatem quidera eloquentise forensis et 
civilis hinc niaxime possumus inteiligere, quod sero deniura solis 
Athenis excoli fuit ccepta, quura reliquae jam dudum in universa 
Grsecia se extulissent disciplinse, suumque philosophia lumen dc 
divino lumine accensum in hominum animos transtulisset. Idco 
autem hsec a me dicuntur, ut appareat, multo Rhetoribus et Gram- 
maticis fuisse facilius Oratorum scripta ad normam quandam exi- 
gere eorumque vitia carpere et vituperare, quam Oratoribus, iis 
prjesertim, qui prirai exstiterunt, artem excolere et normam ac re- 
gulas dicendi excogitare: neque adeo reprehendendos esse eos, 
qui, licet a principe in hoc genere Demosthene longius absint, proe- 
stiterunt tamen, quod potuerunt, ipsique principi planam viam fa- 
cilemque fecerunt. Ratione hac in re utendum est, qua neglecta, 
si qui de aliorum scriptis judicare velint, neque ad setatera, locum, 
fortuuam scriptorum animum advertant, ii et errabunt ssepe, et 
severe nirais atque inique judicabuut. Jam, hoc monito prasmisso, 
Vtterum, quos de dictioue et stilo Andocidis prodidisse iuveuimus, 
tcstimonia in medium proferamus noslramque de iis exproraamus 
sententiam. 182 L OTT. SLUITERI 

Antiquonim aiiteni, qui de Andocide prodiderunt, noii est con- 
senticus de stilo illius judicium, cum alii ejus siuiplicitattm tenui- 
tatemquc laudent, alii vehementcr reprehendant. Hue igitur quoe 
pertinent, loca singula deinccps subjiciam. Dionysius Halicar- 
nasseus in Lysia §. /3'. KaBapog eari rriv kpfju^velav iravv (Lysias) Kai 
tT]q 'Ar7-i(c>7c y\(i)TTrig apicrroQ Kcivwy, oh rijc ap-^aiag, y KexprjTui IlXa- 
Tioy Kai QovKvoi^TiQ, dXXa TrJQ kut tKeiroy Toy xpoj'ov ETri-xwpiu^ovarjQ' 
fV£ IffTi TEKfir'ipiovTo'ig Te^AvEoKiSov \6yoig, Kai ro'ig Kpiriov, kui dWoig 
cv^vo'ig. Idem TT. T. QovKvd. 'I^iw/i. p. 161. V. 30. IIpoc Be Toi/g 
iirl Tov dp-)^aiov fiioy dvafipovrag rriv QovKvdidov BiaXEKrov, wg Bt) 
TOTE dvdpu)-iroig oZaav ffvyrj^tj, ftpa^vg aVE^pj? /xoi \6yog Kai <Ta(j)i]g, oti 
TToWuJv yEyofxiyuy 'ASrrjyyaL kutci Toy UEXoTToyytjataKoy TroXtjuov prjTo- 
piav TE Koi (pi\oa6(l)wy, ovhlg KexprjTai Tuvry Ty SiaXeKTM, ovE' ol mpl 
'AvBoKitriv cat 'Avrt^wvra Kai Avaiay pr/TopEg, ovd' ol xept KptTiav 
Kai ^AvTia^Evi] Kai EeyofwyTa ^uKpaTiKoi. Hermogenes de Formis 
Oral. 1. II. p. 501. 'O Be 'AvBoKt^Tjg iroXiTiKog filv eiyai Trpoatpetrat, 
oh firjy TTcivv ye e7riTvy)(uyEi tovtoV aSiapSrpwTog yap eotiv ky rolg 
aj(iina(n Kai d^iEVKpi.yt]Tog, Kai ra iroXXd ein<TvvcnrTei re Kai irEpifidX- 
Xei aVakTwe Sid to Talg E-mfioXa'ig x^p'C EVKpiyEiag -ypijadai' oBev 
eSo^E Tig (pXvapog Kai aXX6»c dffacprjg Elyai' ETrifieXEiag Be avTu Kai k6- 
(Tfiov Ttdyv ^pa-^v pireari, yopyortjTog re waavTiog' Kai fxevTOi koi Trig 
KUTa pedoBov BetvorriTog oXiyoy^ dXXd Kai ff^d^pa oXiyoy tj^ef Tfjg S' 
dXXrjg aj^eBdy ovo' oXwg. Philostralus de Vitis Sophist. 1. II. c. 1. 
§. 14. p. 564. de Herode uarrat : (Soutatjg M en ahroy Tfjg 'EXXdBog 
Kol KaXovarjg ahToy eva Ttoy BeKa, ow^ fiTTtj^t] tov kiraiyov^ fieydXov 
SoKovyrog, a'XX' aVreiorara Trpog Tovg l-n-aiyeaayTag, 'AyBoKiSou pkr^ 
'iiptj, fteXTiwy EipL Quo dicto respexisse eum ad pravitatem morum, 
qua apud posteros male audiit Orator, probabilis est Olearii opinio. 
Idem vero Oiearius, quod rairor, Andocidem non nisi ex Pseudo- 
Plularcho ct Photio cognituni habuisse videtur ; quorum ijle in 
Vita Andocidis ad finem : "Eort Be airXovg Kai dmTacrKtvog iv To'ig 
Xoyoig, dfEXr/g re Kai daxnH'dricrTog : buic iisdem fere verbis : "Ecrri 
^' EP Tovroig 6 dy})p airXovc re Kai dKaTUcrKEVog , dtpeXEUic re fiXog Kai 
T^ d<r-)(r]paTl(TT(^ ax^pariliopLtvog. Quinctilianus I. O. 1. XII. c. 10. 
" Quapropter mihi falli multum videntur, qui solos esse Atticos 
credunt tcnues et lucidos ct significantes, sed quadam eloquentiic 
frugalitate contentos, ac semper manum intra pallium retinentes. 
Nam quis erit hie Atticus? sit Lysias ; hiinc enim amplcctuutui 
amatores istius nominis modura. Non igitur jam usque ad Coc- 
cum et Andocidem remittemur." Amraianus Marcellinus 1. XXX. 
c. 4. " Florebant elegantiae priscee patrociniis tribunalia, cum 
Oratores concitae facundioc attenti studiis doctrinaruu), ingenio, 
fide, copiis, ornamentisque dicondi pluribus cmincbant, ut Dciiio- 
sthenes — et Callistratus — ut Ilyperides, et vEschines, et Andoci- 
des, et Diuarchus, et Antiphon illc Rhamnusius, citt." LECTIONES ANDOCIDE^. 183 

Horum vero, quos recensui, nemo est in Andocidem Herraogene 
iniquior, cui magis fortasse placuerit fucata Asianorum Oratio, 
quam antiquus ille et Atticus simplicitatis color, Rlietorum enim 
genti et Grammaticorum nihil pulcrum videtur, nisi quod tropis 
et scliematibus distinctum sit et ornatura. At equidem, quamvis 
Andocidi orationem non tribuam ratione et arte excultam et poli- 
tam; subtilitatem tamen, impetum atque gravitatem illius, sum 
admiratus. Arte L;ysi3e cedit: nerves plures habet et lacertos: 
vehemens imprimis in reprebendendo, in defendendo se gravis, ad 
misericordiam erga se movendam, odiumque in adversarios exci- 
tandum plane corapositus, in proponendis dijudicandisque argu- 
mentis subtilis et acutus, dictione purus et elegans, plenus Attici 
saporis : ut jure a Grammatlcis in numerum sit relatus et inter de- 
cem collocatus principes. 

Neque vero Oratori culpae dandum est, quod simplicior est et 
arte ornatuque caret iis, quse in Lysia jam lucent, quoniam eo ado- 
lescente noudum eloquentia arte crat conclusa, neque ratione con- 
stricta, sed tota dispersa atque dissoluta; quique tunc exstiterunt 
Athenis eloquentiae magistri, hi et ipsi recentes erant, et sophisti- 
cam magis subtilitatem venabantur, quam rerum verborumque gra- 
vitatem et ornatuni. Ut sophisticas has spinas et subtilitatem in 
Andocide minus desideremus, qui jam ineunte, ut videtur, eetate 
in re civili et militari versatus, postea autem plerumque vagus et 
fortune temeritati subjectus, quum Rhetoribus operam non da- 
ret, suamque dicendi facultatera unice ad forensem civiiemque 
usum conferret, non commisit, quod Lysine ipsi et Isocrati in- 
terdum accidit, ut, dum concinnitatcm consectaretur, vim dicendi 
et gravitatem amitteret. 

Sunt igitur nobis Orationes Andocidis lectu utilissimse, cum ad 
eloquentise exemplum, turn ad rerum Atticarum et Antiquitatis 
cognitionem : quapropter nos ilium dignum judicavimus, in cujus 
rebus enucleandis, scriptisque emendandis, operam nostram collo- 
caremus. Hujus autem operje hsec erit bipertita ratio, ut primura 
vitam ac res gestas Andocidis persequamur: deinde Orationes 
illius pro viribus nostris illustremus: his denique tertio loco non- 
nuUse accedent nostroe in Lysiara Aniraadversiones. Jam vero in 
viam ingrediamur, et de ipso videamus Andocide. 

Inter nobilissimas Athenarum familias, quibus sive ductum ab 
antiquis regibus genus, sive prsecipua a remotissimis inde tempori- 
bus inter cives dignitas, cum cura sacrorum et ipsa religione con- 
juncta, EvirarpidiLv illustre nomen paraverat, Reipublicse deinde 
institutis confirmatum, insignem et antiquitate stirpis et splendore 
ac divitiis locum tenebat gens ilia, ex qua ortus erat Andocides; 
quod cum Pseudo-Plutarchus et Photius in Vita ejus testantur, 
tum uonnumquam de hae claritate generis ipse gloriatur Orator: 184 I. OTT. SLUITERI 

vid. Or. de Red. p. 23. init. de Myst. p. 18. v. 25. seqq. p. 19. v. 
7. seqq. [ed. Stepli. et sic passim], ubi gentem suam vocal: oIkIuv 
ttcktCjv ap-)(cuora.T>]v kcu Koirorarriv itei twv ^sofiiviiiv, Neque injuria; 
siquidem stirpis suae auctorem ferebant Telemachum Ulyssis filiura 
atque ipsum adeo Mercurium : ab Ulysse gentis originem repetuut 
Plutarchus in Alcibiade p. 201. E., Suidas v. 'Avcodcrig, Eudocia in 
Violeto, in Anecd. Gr. Villoisoni t. I. p. 58.; a Mercuric Pscudo- 
Plutarchiis et Photius, qui omnes ejus senteutise auctorem laudant 
Hellanicum. Non erat tamen quod propterea Pseudo-Plutarchuui 
malfc fidei accusaret Taylorus, ut egregie docuit D. Ruhnkenius in 
Hislor. Crit. Or. Gr. p. 49. Proavus cnim Ulyssis niateruus erat 
Mercurius teste Ovidio Metamorpb. 1. XIII. v. 146. ad q. I. vid. 
Burniatnius. Nenipe mater Ulyssis erat Anticlea Autolyci filia, 
quod constat ex Homero Od. A. v. 84. Autolycus autem ex Mer- 
curii cum Cbione concubitu natus esse credebatur. Vid. Ovidium 
Metamorpb. 1. XI. v. 311. ibique Interpp., Hyginura Fab. 201. 

Neque vero beroicam banc gentis Andocidece originem postero- 
rum fortuna obscuravit ; sed eorum, de quibus aliquid memoriae 
proditum est, nuUus fuit, quin satis clarum in Republica habuerit 
nomen et non exiguara auctoritatem. Quum enim, oppressa a 
Pisistratidis libertate, Atbenienses omnia tyrannidis mala diu tu- 
lissent, ac tandem exsules, Lacedsemoniorum adjuti cxercitu, Tyran- 
uos oppuguarent et Athenis expellerent (vid. Herodotus hW c.64.), 
civium copiis praefuisse Leogoram proavum suum auctor est Ando- 
cides de Myst. p. 14. v. 21. Oi yap Tra-epiQ ol viiirspoi, yEvofxivij)v ri} 
TTvXei KaKwv fxeyaXwv, ore ol rvpavyoi fxey tlyov rijv ttoXiv, 6 Se ^ii/Aog 
£(j)vys, vi(c»/o-avrec fxaypfxtvoL rovg rvpavvovs tiri YlaWtjvla^ crrpaTT)- 
yovvTog Aewyopou rov Trpoirtnnrov tov lyuov, »cai XAPIOT, ov eicelvoe 
7>)i' BvyaTepu £'')(^i', tt, i)c 6 iifieTepog i]v TraTnrog, KaTe\66vT£g eig T))y 
irarpica, rovg fxey cnreK-Eirav, rwv ?c (j)vyi)v KaTeyvwffav, rovg ^e /.li- 
ven' iv ri) ttoXel kaaavTEg I'jTifnoaar. At quis tandem est iste CHA- 
IlIAS? incognitas sane in bistoria illorum temporum: quapropter 
Stcpbanus ejus loco substituit XABPIOT, probante Reiskio; ne- 
que me babcret dissentieutem, si Cbabria? cujusdam ilia eetate 
nientionem usquam invenissem. Fortasse rectius reponatur nomen 
KAAAIOT, cujus acerbissimum fuit in Pisistratum odium, quique 
solus bona Tyranni cmere ausus est, quum bic iterum Atlienis esset 
ejectus, Vid. Herod. 1. VI. c. 121. ubi quae in Callioe laudem refe- 
runtur, quamvis ab aliena manu esse cum viris doctis statucndum 
videatur, tanien, quin vera sint, non est quod dubitenius. De 
proavo suo idem confirmat Andocides de Red. p. 23. v, 2.'0 roD 
E/jLoii TTUTpug TrpoTTciTT-og Afwyopar, crrutTidaag Trpug rovg rvpayrovg 
i/TTfp TOV h'lfxov, Etpy nvTU ^laWa-^^Qivra (1, ^laXXa^^tVrt) ->/c E^^pag 
teal yEvofxey<a KfjcEarfj dp^ai fXET EKEivbiv tQv av^pijy rijg woXEiog, eHXeto 
fiuXXoy EKXEffE^y ^erct tov h]p.ov^ kuI <j)Evyioy KUKoiraOeh' fiiiXXuy, ?) i 

4 LECTIONES ANDOCIDE^. 185 

TrpoSorrjr uvtwv Kara/TT^vai. At si lieec loci lectio vera sit, noD 
proavus, sed abavus Andocidis fiierit Leogoras : quod falsum esse 
et locus Andocidis modo allalus et teniporum ratio evincit, cum 
Pisistratidae ejecti sint Olymp. LXVII. A. 3, Andocides autem 
natus sit Olymp. LXXVIII. A. 1. ne dicam solennem banc nominum 
apud Athonienses fuisse ^lacoxm't "t avi nomeii nepoti iteruni da- 
retur. Vid. Palmer. Exercit. ad Auct. Gr. p. 754. et Taylor Lect, 
Lys. c. 5. fjuod non solum maribus erat proprium, sed et puellae 
nomen avia; quasi hereditarium accipiebant. Vid. Isasus de Pyrrhi 
Hered. p 41. v. 11. Si vero banc lectionem retineamus, successio 
ilia nominum in familia Andocidis erit interrupta: et, si hie fuerit 
abavus, proavi neque nomen cognitum est, neque res. Itaque, ut 
de Reiskii conjectura TrarpoTraTnroQ taceam, quod vocabulum ne 
Graecum quidem est, potius scribendum existimo vel Trdinroc, vel 
TrpoTTctrwp, in cujus locum fortasse irpoTraTnToc successit, cum quis 
ad explicanduni hoc vocabulum superscripsisset ttottttoc. 

Leogorae filius Andocides, Oratoris avus, legatus Atheniensium 
patriae fcedus tricennale cum Lacedffimoniis conciliavit. Vid. JE. 
scbines tt. -. Trapcnrpfafy. p. 51. V. 22. [ed. Stepb.] et qui eura fere 
descripsit Auctor Orationis de Pace, quse inter Andocideas fertur 
p. 24. V. 13. idemque Pseudo-Plutarchus in Andocide confirmat; 
' Ai'doicicr}Q A.£u)y6pov fiEV fjv TrarpoQ rov 'Av^oKtSov rov defMerov irore 
npoc AaKE^aifxoviovQ elpi'ipriv 'Adrfvaiouj', ita enim legendum esse 
vidit vir suminus d. Ruhnkenius 1. c. 

Sequitur ut de Leogora dicamus Oratoris patre, quern tanquam 
moUem bominera et delicatum ac prsecipue gulee deditum Comici 
Attici ssepius perstringunt : sic apud Aristopbanera Nub. v, 108. 
Pbidippides, ubi se ad Socratem iturum negat, nonfaciam, inquit: 

OvK av, fid Tov Aiovwffov, ft ?o/?jc y£ jJ^oi 
Touc (jiaaiarovQ, ovq rpifei Anoyopag' 

quos alii equos esse dicunt galli signum irapressum babentes, alii 
gallos Pbasianos : vid. Schol. ad d. 1. Ego vero cum Atbenaeo 
1. IX. p. 387. Kustero et Brunckio ad b, 1. Aristoph, galios potius 
intelligendos esse crediderim, cum quia illud Leogorze magis con- 
venit, turn maxirae ob rationem a Brunckio allatam, quod stultura 
foret juvenem dicerc, non abjiciam equitandi studium, licet mihi 
dares pulcherrimos equos. De Leogora baec nobis produnt Scholia 
ad d. 1. Aewyopae ce rpvi^epoq tiq, 6 ^ AvSodBov irarrip' TIXutujv Flt- 
piaXyei' 

^ft ^fte Mopvj^E, vvv ydp tvlaipwv t(f)vcj 
Kcu TXavKETr^q ri \l/rJTTa, Kai Aeijjyoonc, 
Oi i^rJTE Ttptrvov, ohlkv kv^vpovptroi. 
2b 186 I. OTT. SLUITERI 

Ei/7ro\te fv 'AvroXvKtD /3'., utg ical Bid Muppi'vov kratpav ret xpj'/^ara 
a7ro/3f/3/\»jK£, (jytjaiy. — Aidjyopag Be ovo/ia Kvpiov Ivog twv ' K^ijvi^m 
"TTokirevaa^ivwv tots' irariip Be ouroe r)v ^AvBoiciBov tov pi'iropoq. Ver- 
sus Platonis ita descripsi, prouti mihi legendi esse videntur, nisi 
forte pro vvy v. 1. melius legatur reiog, quod est apud Suidam v. 
(hifTiai'o), qui Scholiastoe verba fere Integra descripsit. Versu 2. 
Casaub. ad Atheiiicuru p. 665. scribit 6 xprjTra el v. 3. o'l ^ijT, arep- 
Trec ovBeu evOv/jLoufteroi' quod nee Kustero ad Suidam !. c. necessa- 
rium visum est, nee niibi videtur : \piiTTa etiam convicii loco dicitur 
apud Aristopli. Lysistr. v. 131. tcivtI (tv XeyeiQ, m ;^>7-ra. Vitam 
Leogorte delicatam notavit quoque in Vespis Aristoplianes v. 1260. 

Ovrog, ovTtv cyoi ttot eIBov avrl fx^'jXov kcu poiag 
AftTTvouvra fxerd Afwyopou. 

Uxorem liabuit Pisandri filiam : vid. Andoc. de Myst. p. 15. v. 34. 
de Pace p. 27. v. 10. Quando decesserit incertum est: id constat, 
eum jam fuisse mortuum, cum Andocides Orationem de Mysteriis 
diceret: vid. d. Or. p. 19. v. 18. De accusatione ejus, quod My- 
steria Eleusinia profanasset, postea dicetur. 

Neque tamen prius dimittere possum Leogoram, quam Tzetzse 
locum apposuerim, qui Histor. Chil. VI. v. 367. lifec habct : 

'O 'AvBotciBov pyTopog 7rar?)p, ?';»' Aewyopag, 
'Ytt' 'AvBoi;iBov irpoBodeig, vidjcrag re ry BUrj, 
Tou£ BtKatTTctg iKerevffe yvvalKa (r\eTv eg yafjiov, 
"Ottwc Bi) iraiBag e^ avrfjg yevyijarj twv yytjaiioy' 
'O ^AvBoKiBrjg yap Berog r]V Tralg Tf Aeioyopc^, 
Hpilfiaaiv vloTTOirjBeig avTM Bi aTratBiav. 

V. 371. pro vitiosa lectione Beog veram restitui: iralg BsTog estJiUus 
adoptivus [Emendationem in loco Tzetzse vidi postea praeceptam 
esse a Meurs. Att. Lect. 1. V. c. 23, In Addend.]. Harpocration v. 
(deryjc, derovg yap eXeyov rovg et(riToir)TOvc : exempla sunt apud Plu- 
tarcb. in Solone p. 81. E., Arg. Or. Issei de Aristarcbi Here(|. p. 79., 
de Hagniae Hered. p. 82., et 0£V.?at vlov apud Diog. Laert. in Tha- 
lete I. I. s. 26. Sed adoptatum fuisse a Leogora Andocidem prse- 
ter Tzetzen nemo veterum est qui prodiderit; cujus vcro testimo- 
nium tanti non est, ut in reliquorum omnium silentio fidem ipsi 
habcamus. 

Hoc igitur patre natus est Andocides Olymp. LXXVIII. A. 1. 
Arcbonte Tbeogenide, novem fere annis ante natum Lysiam. Vid. 
Pseudo-Plutarcbus in Andocide ; ubi pro wtrrt tlvai Trpetrfivrepov 
avToyAvaiov ereai tvov tKuroy, non oktw, ut vult Taylor in Vita Ly- 
sioe, sed 'irvra est scribendum. Mature, ut credibile est, rei publicse 
et militari dedit operam, quippc Olymp. LXXXVI. A, 2. classi 20. LECTIONES ANDOCIDE^. 187 

navium prsefuit cum Glaucone Leagri F. v. Thucyd. 1. I. c. 51. et 
Pseudo-Plutarchus in Andocide : qui Glauco haud scio an idem sit, 
cujus mentio est apud Andocidem de Myst. p. 10. v. 35. atque 
pater Leagri, de quo ibid. p. 15. seq. agit. Andocidem Oratorem, 
non avum iilius, classi preefuisse, prtEcIare contra Taylorum osten- 
dit Ruhnkenius 1. c. 

Neque tamen ita belio inclaruit, ut rebus domi et in pace gestis 
est nobilitatus. Nam non din, ut videtur, post depositura classis 
imperium legatus muUas regiones obiit, in eaque legatione patriae 
civibusque suis magno fuit usui, ut quidera ipse prtedicat Or. con- 
tra Alcib. p. 34. in fine: BovXo/iai 3' vnac avayLvriaaL twv tfiol va- 
Trpayfxevojv' kyu) 'TrpeaJDEvaaQ elg QETTaXiav Kcil MaKs^ov/av, Kal elg 
MoXoo'ctar Kcd elg Qecrirpcj-Eiav, Koi elg 'IraXiav, Koi elg ^iKeXiav, 
roiig fitv tia(j>upnvg ovrag ^a'jWa^a, rovg ^' eTriTTfCeiovg eTroirjfra, roi/q 
^e airo tuiv e-^dniLi' aVEOTJ/ffa. Quis vero dicat ex hoc ipso loco lo. 
Taylorum, virum eruditissimum, hujus Orationis yvt^aio-ijTa oppu- 
gnasse, et hoc usum arguniento ut Phajaci eam vindicaret, quod 
hie locus prorsus obstet Lysiae de illo testimonio, qui c. Andoc. p. 
p. 103. V. 38. dicit : "ETraira ^£ koX ^iioy\r]Kt ■KoKtig TroXXoe kv rp dno- 
^rjfiia, ^tKcXiav, 'IruXmr, YleXoTrovvrjrrov, QerTaXiav, 'EXXZ/ffTTOvrov, 
'Iwv/a>/, KvTTpoV ftaiTiXiag iroXXovg KEKoXaKEVKSv, w av avyyevtjrai, 
7rXy)y rov IvpaKovtriov Aiovvcriov, K, r. X. Huic his verbis obviam it 
Ruhnkenius d. 1. " Tardus sit oportet, qui non videat Lysiam, ut 
accusatorem, quam irpeafteiav dicere debebat, invidiose airol-^niav 
dicere. Quod autem ad Phaeacem atlinet, non ille legatus obiit 
Thessaliam, Macedoniam, Molossiam, Thesprotiam, sed solam Ita- 
lian) et Siciliam, atque inde, Thucydide teste, domum revertit." 
At miror virorum sagacissimorum neutrum animadvertisse, non de 
eadem re loqui Lysiam, sive Pseudo-Lysiam, de qua dicit Ando- 
cides ; non enim ille agit de legatione Andocidis, sed de peregri- 
natione ejus post piaculi erga Hermas, sive veram, sive falsam ac- 
cusationem : quod primum quidem ex regionum diversitate apparet, 
cum, quas enuraerat Lysias, Peloponnesum, loniam, Cyprum et 
regiones Hellesponto adjacentes, exsul adierit Andocides, ut post 
videbimus, non legatus; nam de iis nihil ipse 1. c. dicit: deinde 
illud ex mentione Dionysii est raanifestum, qui Syracusarum im- 
perium occupavit A. 4. Olymp. XCIIL cum legatio Andocidis 
incidere videatur inter Olymp. LXXXVL et LXXXIX. ante pa- 
ctas cum Lacedtemoniis inducias : absurdum autem foret de Dio- 
nysio loqui Oratorem, nisi dirohjfxia ilia in ea terapora incidisset, 
quibus hie jam Tyrannide esset potitus. 

Quum igitur opes Andocidis sensim crescerent, jamque auctori- 
tate et potentia valeret, optiniatium partes secutus (vid. Or. c. 
Alcib. p. 30. v. 3. p. 34. Plutarchus in Alcibiade p. 201. F.) quater 188 I. OTT. SLUITERI 

in summum discrimen venit et in ipsum capitis periculum. Sed, 
judicum sentcntiis absolulus (vid. Andoc. dd. 11.), postea cum Al- 
cibiade et Nicia, potentissimis ea setate in republica viris, coram 
populo contendit, quis Ostracismo e civitate pellendus essct; atque 
iu lianc rem Orationeni illara in Alcibiadem habuit, quam nos ho- 
dieque habemus siiperstitem : quee quin germana sit Andocidis 
post egregiam Riihnkenii d. 1. disputationem nemo est qui dubitet. 
Neque lanien omnia is argumeuta vel enncleasse, vel exhaasisse 
videatur, si iliius dicta cum Valckenaerianis conterantur. Rationes 
suas postquam dilucide exposuit Ruhukenius : " Accedit hue, in- 
quit, consensus viri praestantissimi et collegce conjunctissimi, L. C. 
Valckenaerii, qui Taylorianas rationes iisdem, quibus nos, argu- 
meutis in Adversariis suis oppugnarat." Praelegerat nimirum 
Valckenaerius Ruhnkenio istam annotationum suarum particulam 
ex (fitissima Animadversionum penu, quas ad singulos scriptores 
Grsecos, dum eos perlegeret (perlegerat vero omues, preecipuos 
hand semel), in Adversariorum libris recondere solebat. Obtulit 
autem raihi Adversariorum istorum particulam, cum Ruhnkenio 
olim comnuinicatam, quam, ut preet'atus sum, inter pauca V^alckenae- 
riana, habet praeceptor optimus loannes Luzac, eamque in aliquem 
ordinem redactam, atque hie aut illic stilo expolitam, in usus meos 
descripsit. Jucundus sane erit duorum in Uteris principum virorum 
in idem judicium consensus; jucundior consideratio, quo quisque 
modo, sjbi proprio, sententiam suam explanarit et confirmarit. 
Itaque, concessa lubenter a Luzacio venia usus, probantibus (opi" 
nor) omnibus bonarum literarum fautoribns et studiosis, disputa- 
tionem Valckenaerianam hie subjungam. " Erudite disputans I. Taylorus Lect. Lys. Cap. G. probabiliter 
evincit Orationem, quae quarta Andocidis dicitur, contra Alcibia- 
dem, non esse iliius, sed Pheeacis. Quamvis autem Tib. Heni- 
sterhusiura (ad Thorn. Mag. p. 810. B.) in suam sententiam per- 
traxerit, existimo probabiliter tantum disputasse, neutiquam pro- 
basse. Venusta, fateor, et ingeniosa ista est Taylori disputatio, 
sed plena juvenilis jactantiai, quam sic claudit : ' Tu, Lector, 
constanter, ubi tempus ad cam rem tulerit, mcese famse periculo 
cites Orationem Pheeacis contra Alcibiadem.' Ut hoc demonstret, 
primum ponit tres ex Oratione desumtas notas, quibus auctor possit 
dignosci; deinde contendit, has notas Phaeaci tantum convenire. 
De singulis videamus." 

" I". Ait disputari in hac caussa, quemnam e tribus Ostracismo 
plecterent Athenienses, Oratorcm, an Alcibiadem, an Niciam? LECTIONES ANDOCIDE^. 189 

tuQi p. 695. e Plutareho demonstrare nititur, de Osfracismo inter 
hos tres tuisse disputatum. Lo<;a Plutarchi sunt Tom. I. p. 196. 
P. p. 530. in fine et 531. Priori loco ait Plutarthus : ' Cum ju- 
venis Alcibiades ad Rempublicam accederet, facile eura reliquis 
Demagogis palmam prseripuisse eosque prostravisse, sed certa- 
nien habuisse cum Phaeace Erasistrati F., et cum Nicia Nicerati F. 
rove fxkv ciWovq evdve eraTreivwrys Sij/Liaywyovg, dySJva c ei-^je irpoQ re 
^aiatca top ^Epamarpdrov icat Ntkiav rov Ntkjjpctrou, — liunc ducem 
egregium ; ilium, qui, ut ipse Alcibiades, potentia tunc et auctori- 
tate crescere inceperat, et baud iguobili stirpe erat oriundus; — 
^aiuKa c' apyuiitvov (wcTrep avrog), av'^civeffBai t6t£, koi yvwpZ/xwv 
ovTa Traripuji', iXuTrovfiei'ov ce to'iq t£ liWoic, ical Trepi tup Xoyop. 
Cumque (addit Plutarchus,) populis videretur unum de tribus eje- 
cturus Ostracismo, Alcibiades, inita cum Nicia tTaipeiq, ettecit, ut 
poena in accusatorem Hyperbolura verteretur.' Alii tamen, auctore 
ibidem Plutareho, affirmabant istam societatem ab Alcibiade ini- 
tam cum Phseace, non cum Nicia (p. 197. B.) a»c 5' 'ipioi fairiv, ov 
irpoe NtKt'av, aXXa irpoe ^aiaKa ^laXex^tig (an otaXXa^Se/e ?) icai rriP 
iiCEii'ov irpoaXajJojv iraipeiar, l^jjXacE top 'T7rep/3oXoj^. Qui inter 
istos Epiove sic senserit, cum Phaeace partes junxisse Alcibiadem, 
non cum Nicia, Theophrastus citatur a Plutareho (in Nicia p. 531. 
A.) qui ipse tamen plurium sententiam lubens sequitur. At vero, 
nihil Plutarchus de disputatione super Ostracismo inter hos tres 
Viros, nihil de actione judiciaria, quae tamen clareret, si haec Ora- 
tio esset Phseacis. Turn porro, si ilia habita esset a Phaeace, Al- 
x:ibiades, indignissimis modis ab illo laceratus, nunquam se cum illo 
poluisset conciliare : Quin potius adversus bunc ipsum cum Nicia 
conspirasset, non contra Hyperbolum. Ipse etiam Nicias, in suis 
Orationibus apud Tbucydidem, quam tecte et caute tangit Alcibia- 
dem, nihil aperte, nihil quod de Ostracismo inter se actione judi- 
ciaria illos certasse sit indicio? Immo paene suspicor, teal Nic/ac in 
Andocide p. 29. v. 12. ab eruditulo adjectum vel e Thucydide, vel 
e Plutareho. Permirum enim esset de Alcibiade solo, de Nicia ne 
verbum quidem, dicere Oratorem in tota Oratione. Si vel hunc 
Ostracismo secuin contendere judicasset indignum, hoc saltern meo 
judicio fuisset dicendum. Quod si tamen Pugeacem hie caussam 
e"isse quis velit, suspicari poterit, Orationem ab Andocide seri- 
ptam sub persona Phseacis, qui illam recitaverif. Aliter quidem 
Taylorus, qui Plutarchum emendat ; cumque apud ilium legatur, 
(bipETai tat Xoyoe tiq icut "AXKifiaiEov (cai <lfataKog yEypanjxivoQ, ille, 
Ut suam opinionem stabiliat, corrigit, v-ko $ata(coc yeypa^/ueVoc — 
Contra non attingit Taylorus quod est in Vita Andocidis (p. 835. 
A.), — (Tio'CETUi avTov (Andocidis) kcu aVoXoym Trpog <I>cuaca." 

" 11". Alteram notam Taylorus ponit Orijtorem esse domo hu- 190 I. OTT. SLUITERI 

mili potius et ignobili quani illustri, ex p. 33. ct h~i Kurd yivoQ (kuI 
TO yivog Stepll.) aKOTTi'iy, efxol /jlev ov^afio^ev Trpoar]Kii tovtov tov 
TrpayjiaToc; atque illam notara in PhcEacem transfert p, 695. B. 
' Phaeax (ait) Erasistrati neque domo admodum nobilis eral, ncque 
niajoribus clarus. Gens Erasistrati nullam in veteribus Monu- 
mentis dignitatem consecuta est; primus illam nobilitavit Phaeax.' 
— Sed 1°. Nihil minus dicit Orator; d cti koX /caret yivoQ (sic lego) 
cKOTTtiv. ' Si ego et Alcibiades secundum genus sunius judicandi, 
mihi hoc minime convenit. Nemo enirn meorum Ostracismo fuit 
ejectus; Alcibiadi vero maxime, cujus avus uterque bis fuerit eje- 
ctus Ostracismo.' 2°. Nobili genere fuit Phaeax Erasistrati. Plu- 
tarchus p. 196. E. ^aia^a yyiapifnoi' ovTct Trarepwv. Scribendum ob 
sequentia, yvo)pijx(i}v fxeu ovra TruTspwv. Si non nobile fuisset genus, 
Phseax istani comparationem instifuere non potuisset. NuUi enim 
nisi nobilissirai cives ejiciebantur Ostracismo. Prseterea in tot re- 
giones legatus missus non fuisset. Apud Diog. Laert. lib. II. segm. 
63. est, wg ^fjXov EK Tfjg ctTroXoytac tov Trarpoe ^alaKOQ tov (TTpaTtjyov, 
quam scripserit jEschines Socraticus." 

" IIP. Taylorus tertiara notam ponit in loco p. 34. v, 23. quo 
dicit Orator legatum se missum in Thessaliam, Macedonians, Mo-, 
lossida, Thesprotiam, Italiam, Sicilian) : tovq fikv, ait, hacjx'jpovQ 6v- 
TUQ hirjXka^a, tovq o' kiriTriciEiovQ ETrohjaa. Jam vero docet e Thucyd. 
lib. V. cap. 4. Phaeacem cum duobus Collegis anno belli decimo 
missum legatum in Italiam et Siciliam, &c. Hoc, fiiteor> speciem 
habet primo adspectu magnam. Verum sensit ipse Taylorus p. 694. 
B. obesse suae conjecturae locum Lysiie p. 106. de Andocide di- 
centis : ^twj^X?7k£ ttuXeiq TroXXag ev t?/ dTroStji^iig., ^iKeXiav, 'IroXtav, 
\lE\oTr6i'vr]frov, GerraX/av, 'EXXj/ff7rov7-oj', 'Iwv/av, K.inrpov. Dicere 
potuit legationem Lysias invidiose diroctjiuiay. Nisi publicis se re- 
bus immiscuisset his in rogionibus Andocides, quomodo dici potuit 
illas ci(jj)(X7]Kt:}'aLt Mihi hocc videntur in nostrum congruere. Quot 
non legationes hoc bello ab Atheniensibus niissa; ? iEtas quidem 
Phaeacis legati missi et Alcibiadis ad Rcnip. accedentis non male 
congruunt. Anno belli decimo missus Phseax legatus; undecimo 
Alcibiades innotuit. Incipicbant tamen tantum uterque auctori- 
tate florere. Apud Plutarchum est: (pataKct — dp^of^^yor {uxnrEp 
avTuc) av^uvEcrduL tute. At vero tum temporis cognitus jam dudum 
in Rep. Andocides legationem obieral, atque in foro dicere con- 
sueverat." 

" IV°. In quo tandem arcem caussse collocat Taylorus p. 695, 
696. levissiuium est argumentum ct facile refeili potest. Plutarchus 
p. 196. E. ait : ^I'eptroi ce k(u \6yog rig kut 'AXkijjiuCov Kal '^aUiKog 
yEypanniyng, ev u fxErd tCji' tiXXwj/ yt'ypaTrrai kcu oti, rfjg ttoXewc 
TToXXa TTO/iTTfla \pvad kui dpyvpd KtKTr)fiii'r]g, ' hXKiloidvrig cj^prjro LECTIONES ANDOCIDE^. 191 

sraeriv avroiQ Aainp Wioic Trpoe Tr\v Kad' I'lfi^pav ^iairav. Tayloruni 
pro K-ai <lhuaKO£ legere viro $o/a/coc, supra aniniadvertimus. Si uiu- 
tatione opus sit, legerira ego h-al $a/a/ci ytypajxfiivoq, quibus verbis 
indicant Plutarclius : 'Cum plures scripserint Oratioiies contra 
Alcibi.adem.' (kot 'AX(ci/3idooy scripsit Orationem Antiphon acer- 
bissimam, cujus insignera locum habent Plutarchus et Athenseus ; 
■KpoQ 'AkKiPoiadnv Lysias. Vid. Fragra. p. 619, 620.) — ' Cum igitur 
plures scriptee sint Orationes contra Alcibiadera, exstare et unam, 
quani habuerit Phseax.' Credendumque esset, hunc ipsum \6yov 
Plutarcho designatum, sive a Phjeace scriptum sive Phgeaci, ab 
Andocide nimirum, ut a Phseace pronunciaretur, si ea, quae habet 
Plutarchus, in Oratione legerentur, quse nunc Andocidis esse dici- 
tur; At vero 1". non dicit Andocides vel Orator, Tr]v tvoXiv TroWd 
TTOfXTrela KeiCTr]}X€vr)p' 2". Non memorat ironrrela xpi^*^" »-'"'' apyvpa' 
3". Non dicit Alcibiadem his usum irpog t^v kuQ' yfiipay lUurav 
Verum in solemnitate Olynipica coramodato petila adhibuisse, turn 
in epulo, tum in sacrificio, sed tantum Olympise." 

" Prseterea nihil in rem suara affert Taylorus : Ego vero et alia 
ipsi argumenta obmovenda existimo." 

" V°. Mirura est, si iianc ut Phoeacis legerit Orationem Plutar- 
chus, nihil inde, quod ad Alcibiadem spectet, eum excerpsisse, 
prajter illud perpusillum sane. Multa ibi habentur Historica vitae 
Alcibiadis, quae Plutarchus attigisset, si cognita habuisset." 

<* VI". Vis dicendi in hac Oratione elucet admirabiiis, etprorsus 
Andocidea. Plutarchus autem p. 196. E. Phseacem dicit, iXuTTov- 
fxevov To'iQ re aWoig kuI Trepl tuv \6yov' (.vtivktikoq yelp lliq. kol 
TTi^aroQ eCoKsi juaXXoj', t) ^f'peii' dywvag (an ^fvyftv'?) ey ^y/^w Svya- 
TOQ' ifv yap (wg ^vttoXiq epijal') 

AaXelv cipiffTogf d^vvaTU)Tarog XeyiiV 

Haec Plutarchus non nisi de Phaeace dixisse videtur (vid. Taylorum 
p. 695. A.), quamvis a Scholiaste Aristophanis ad Equites v. 1374. 
Seivog p)]Tii)p perhibeatur. Ipsa Aristophanis verba sunt obscuriora, 
neque disertum fuisse Phseacem probant." 

" VIP. Hanc Orationem, ut Andocidis, sine dubitatione (quod 
et novit Taylorus) citat Harpocr. in v. Evav^pla. Et, si vera est 
conjectura mea in Moeride, v. •n-opirEia, iste Atticista hunc ipsum 
locum designaverit, ob quern potissimum Phzeaci Orationem tribuit 
Taylorus." 

" VHP. Mihi quidera visus est idem stilus in hac Oratione at- 
que in reliquis, quae sine coutroversia sunt Andocidese, eadem di- 
cendi vehcmenlia, eadem libertas." 

" Multa quoque insunt, quae uni videntur conveuire Andocidi. 
p. 29. v. 8. Meyiaroig TrepnriTrruKa Kivcvvoig, TrpQQvm>)V p.iv Koi 192 I. OTT. SLUITERI 

dyaObJu avlpoiv ri/v^aj/wv, ciuiren ffw^ojuat* TrXftVrote fc i^ni ceivoto.- 
TOic k'^QpoiQ -y^^w^tpoq, v<f u)i' iiaftaWo^iai. P. 30. V. 6. Terpa/ctc 
aycopi^o/xeyoQ cnricpvyov, — uti niox p. 33. v. 40. cyw ev rut Koivto 
KSKpi^ai TirpaKiCf lSi(f te-ovcei' (leg. ovceya) cuKcjXvaa ciKu^e(T^ai 
(ioyXofievov' denique p. 34. v. 3. roaavrdicig ayu)vLti6}iEroq koX hKaitaq 
viKi^auQ' (sic legendum pulo). Saepius accusatum Audocidem, ex 
ipsis ejus Orationibus constat, ob Hernias dejectos, ob Cereris 
mysteria vulgata, ob redituni in templa. Conf. Lysiain p. 117. v. 
10. p. 129, &c. Istos autem Andocidis casus persequitur Taylor 
Lect. Lys. p. 691, 692, P. 34. v. 5. Ait se habuisse validissimos 
accusatores, Km \iyEiv /cat irpaTTtiv, o'irivec Bvo twv Ttiif alrijy eixol 
at-iav kyovTbyv aviiCTEiray. P. 32. V. 2. Tw>' vewv ai Biarpiftai ovk ev 
Toig yv[J.va(rioig, aXX' h' rolg CiKaffrtjpioig elai' — Zr]^riyopovaiv o'l vEw- 
TEpoi. Haec Andocidi conveniunt jam turn provectiori, noii Phaea- 
ci, qui, ut e Plutarcho constat, tunc juvenis erat. P. 35. v. 29, 
Choraguni se fuisse, victorem Evav^pi^ koI Xa/xTrdh kuI rpayu>c6l£. 
Andocidem choragum et victorem dedicasse tripoda, constat e Vita 
ejus Plutarchea in fine." Haec a summo Valckenaerio in Adversariorum libros relata fue- 
runt sestate anui 1756. ad finem vergente ; quae si quis comparet 
cum Hist. Crit. Orat. Graec. duodecim post annos a Clar. Rubn- 
kenio in lucera edita (cum verba, quibus uterque pariter utitur, in 
istis Adversariis reperiantur), facile animadvertet, plura eorum, 
quce a Valckenaerio acceperat, in suos usus a Ruhnkenio, probante 
illo, fuisse conversa. CAPUT SECUNDUM. 

Belli Siculi initia. De ntimero militatn Atticornm agitur. Thucvdides aliter a Plu- 
tarcho, aliter a Diodoro inteliectus. Hermae Alheniensintn describantur : inagnus 
eorum numerus, et puhlice et privatim consecralus. Hipparclii Hermae aliique. 
Usus Herinarnm in sepulcris et viis poblicis, Mons Partbonius. 'E^fxaTot Xo'^oi, 
Herinx ante privatorum aides positi : item cippi ApoJIinis 'Ayviiaif et Hecates 
sacella. Hermx qaoniodo fueriat dedicati ; qua ratioiie inutilati, Cornutus, 
Pausaaias, Harpocration, Eustathiu.s el Plutarchus craeadantur. QuuM veroin republica florere inciperet Andocides, atque ad ara- 
plissimum quemvis honorem aditum sibi aperuisset, ab hoc gradu 
dejectus est luctuosissimo casu, qui cum ipsa reipublicse ruina fuit 
conjunctus: qute res (juoniani Andocidi perniciei fuit, ac spenj illius 
omnem evcrtit, paullo attius illam repetemus. LECTIONES ANDOCIDE^. 193 

Post repulsos ex Graecia barbaros quum Atheiiienses et fortitu- 
diiiis existimatione, et poteiitia sua, et socioruni numero magno- 
j)ere essent aucti, Lacedsemoniorum invidiam excitavit ingens ilia 
civitatis aemulae potestas : atque Athenienses suis rebus non aiuplius 
contenti jam Grsecise totius spectabant iraperium. Quum igitur hi 
sibi maxime obesse Lacedaemonios viderent, illi vero non nisi fractis 
Atheniensibus pristinam dignitatem se tueri posse intelligerent, 
non est mirandum, tarn facile utrisque fuisse persuasum, ut bellum 
Graecorum genti universse funestum susciperent. Accedebat hue 
Periclis auctoritas, qui turn Athenis plurimum valebat, multasque 
norat quasi incantationes, quibus civium animos sibi conciliabat 
ducebatque quo veliet, ut ait Xenophon Mem. 1. II. c. G. §.13. 
Hie igitur quum pecuniam publicam minus bene administrasset, 
ejusque administrationis rationem reddere vereretur, aliis rebus po- 
pulum implicate studuit, ut molestas istas evBvyag efFugeret, atque 
civium suorum : 

Tag (j)VffEig — ^ECotKUJQ Kai rov avTOcd^ rpoTToy, 
TJpiy ira^Elv ti Ztivov, avToq e^€(j)\£^e -iiv -rroKiV 
'Enj3a\(bv aTnvS^fjpa fxiKpov MgyapiKOu y^i^i^iafinTOQ, 
^^ljE.^v(T7ian> roarovToy izuXefiov, ware r^ icaTry^ 
Ilavrag "E\\?;vac daKpvffai. 

Ut est apud Aristoph. in Pace v. 606. Hoc bellum quum pari vi- 
rium contentione paribusque animis, per decem deinceps annos, 
varia fortuna gessissent potentissimae Grsecise civitates, tandem 
mutuiscladibus defatigatcc, caesis ad Amphipolin Cleone et Brasida, 
qui paci maxime fuerant adversati, foedera in quinquaginta annos 
inierunt, ue septem quidem duratura. 

Athenienses enim quiescere non sinebat dominandi libido; sed, 
simul atque a prioribus aliquantum se refecerant cladibus, ad ma- 
jora animum adjecerunt : et qui satis habebant, si sua tueri pos- 
sent, Sicilian!, Carthaginem totamque Afiicam mente ac cogitatione 
sunt coraplexi. Vid. Thucyd. 1. VI. c. 12. 24. 26., Aristoph. 
Equit. V. 174., Isocr. de Pace p. 175. seqq., ^schin. tt. r. -Trapcnrp. 
p. 38., Diod. Sic. 1. XII. c. 54. 83. 1. XIII. c. 2., Plutarch, in 
Alcib. p. 199. E. in Nicia p. 531. B. Neque cupiditati eventus 
defuit. 

Egestani atque Leontini, hi a Syracusanis, illi a Selinuntiis bello 
pressi, Atheniensium petierunt societatem, illosque et precibus et 
fraude ad opem sibi ferendam induxerunt. Quod cum non temere 
suscipiendum esse viderent Athenienses, Alcibiadem, Niciam et 
Laraachum summos duces classi maximse praeficiunt; pedestrem 
comparant exercitum, quantum nunquam ulla Grseciae civitas emi- 
serat. Ac de classe quidem id fere inter omnes convenit, fuisse 

2 c 194 I. OTT. SLUITERI 

earn 136 navium: militum vero alium Diodorus recenset numcrBm^ 
alium Plutarchus: nam secundum Diodorum Sic. 1. XIII. c. 2. p. 
543. fuerunt in exercitu Attico oTtKirat ica\ (i^tvlovr\Tai -rrpoc ^e rov- 
TOig tTTTTetc k'ai rwv avjx^a^MV •kXiIovq tu>v ejrra/ci(r)(t\twy' at Plutar- 
chus in Alcibiade p. 201. B. enumerat, oTrXt'rac TrevraKitrxtXiovc Kal 
€Kar6y, To^oTag Se icai afev^ovrfTag kai \pi\ovg Trfpt rputKoaiovg icai 
XtXt'ovc' qui simul faciunt sexies mille et quadringentos. Hocce 
tamen discrimen facile poterimus componere, si fontem adierimus, 
unde illi sua liauserunt: est auteni fons isle Thucydides, qui 1. VI. 
c, 43. dicit Athenienses a Corcyra esse profectos navibus, quot 
diximus, oTrXiraig M roig ^v/xTraffiv kicarou Kal Trfvracio-xiXt'ote, icat 
rovTiov ^A.S'rfpaliop fxev avrwv i]aav TTivraKoaioi fikv Koi ^^iXioi ek (cara- 
XoyoVf tirraKoniOL ^e Bf/Teg iirifiaTai tQv veCjv, ^u/iyna^ot ^t ol uXXoi 
^iwetrrpdrevoy^ o'l fxh' rwv vn-qKowv, ol Z* 'Apyf/w>' Tt^vraKoaioi, Kai 
^lavTivewv cat /XKrdofopwv vEVTrjKoi'ra kui diuKoaioi' Tolp-aig Ee rots 
vaniv 6yho{)KovTa Kai TtTpaKoaioig k. r. X. Verba Kai rovruv et seqq. 
manifesto Parenthesin faciunt t banc Diodorus conclusit in verbis 
eirifidrai rihv vsu>y, ut caeteri qui recensentur illis 5100 non conti- 
neantur: Plutarchus denium in verbis wevTiiKov-a koX ^laKoaioi, qui 
et Argivos et reliquos illo nuraero couiprehendit ; cujus equidem 
rationi calculum adjicio, cum quia dicit Thucydides fuisse gravis 
armaturse rovg ^v^Travrag 5100, turn vero quod in sequentibus to^o- 
raig Si cset. iterum dativo utitur, quo et ante usus erat, quique pen- 
det a praecedenlibus dpapreg Ik rj/c KepKvpag ; et, nisi ita locum 
capiamus, ordo verboruni valde est perturbatus. Non diffiteor 
tamen neque sic locum Thucydidis satis videri expeditum, et putem 
in hos nunieros vitium aliquod irrepsisse; illi enini quos singulatini 
recenset Thucydides, si simul coniputentur, nondiim 3000 faciunt, 
et dicuntur a Plutarcho p. 200. E. Argivorum et Mantinensium 
afFuisse 1000 uTrX'iTcu. At illud vitium sine codicum auctoritate 
non facile quis corrigat. — His autem delude tantae accesserunl 
copise, ut in ultima ilia calamitate quadraginta millia Atheniensiuni 
et sociorum ceciderint. Vid. Thucyd. i. VII. c. 75., Isocr. de 
Pace p. 176. B. Conf. Diod. Sic. 1. XIII. c. 19. p. 566. ibique 
Wesseling. 

Hsec vero quum appararetur in Siciliam cxpeditio, prius quani 
classis exiret, accidit ut una noctc omncs fere Ilermae Athenis mu- 
tilarentur. Cujus rei quoniam frequentissima est et apud Andoci- 
deni, et apud reliquos hujus oetatis scriptores mentio, opcrae pre- 
tium facturos nos existimanius, si ea, qux de illis coUegimus, ad 
propositum nostrum accommodate exponamus. 

Et primum quidem dicendum de forma Hermarum, quos ex 
lapide quadrato fuisse factos, exsculpto solo capite et obscoenius 
expressa pudendorum imagine, uno fere omnium testimonio com- LECTIONES ANDOCIDE^. 195 

probatur. Vid. v. g. Thucyd. 1. VI. c. 27., Pausan. Arcad. p. 666. 
et 681. Hinc Hermocreon in Epigrammate, quod exstat Anthol. 
1. I. c. 3. Mercuriiim ipsuai quadiatuni vocat : 

Kat (TV rerpayXw^tv firjXoffffoe Maict^oc 'Ep/xa. 

qui versus citatur etiani a Suida v. TXwxivae, ad quae loca conf. 
Interpp. Hue respicit Juvenalis Sat. VIII. v. 53. " at tu Nil nisi Cecropides truncoque simillimus Hermae: 
Nullo quippe alio vincis discrimine, quam quod 
Illi marmoreum caput est, tua vivit imago." 

Ubi haec notat vetus Scholiasta: " Herman effigies seneae aut mar- 
nioreae sine manibus, quales videnius in Circo. Hermas Athenienses 
ante januas pro religione positos habuere." Hujus rei alii aliam 
reddunt rationeni : Cornutus de Nat. Deor. c. 16. UXuTrerat Be kuI 
o^ftp, Koi airovg, Kat rtrpdywj'oc rw cj^fifiari 6 'EpfifjQ' rerpayiovog 
fiey, Tw TO ISpaiov te (cai ciffc^aXec ix'^'-^> •^"'''^ "^"^ ''^^ TrTwaeig avTov 
fiaaiv elvai' a^ttp Be kul (XTrovc, iirfi ovte ttocCjv ovte ■^Eipwu Bsirai 

TTpOQ TO aVVeiV TO TTpOKEl^EVOV CtVT^' 01 C' Clpyaloi roilQ flEV Trpi(TpVTE- 

povg Kai yEvviavTaQ tov 'l^pjxi}v{\. yEVEiCjVTuq twv 'Ep/udu') 6pQa etzoLovv 

TU alBoia e^oiTttc* tovq Be veuTepovg, Kai Xeiovs, koI ayEyEiovg, irapeL- 

l-ura' Trapi(jTavTE£, oti kv toiq (I. rote) 7rpo/3f/3»jKO(ri rate ijKiKiaiQ yovi- 

fiOQ 6 Xoyoc Kai riXEiog kaTiV og cfi Kal tv)(wv tS ovti eorrt, Tvy)(av<i)v 

wv av TTpO'&j/rat* Iv ce rolg aojpoig, dyovog Koi ciTtXrjg. Plutavchus in 

Op. An Seni gerenda sit Respubl. Opp. t. II. p. 797. F. Ato Kat 

Tiiy 'Ep/ioii' rove TrpEa^ivTepovQ d^tipag Kat aTTocac EVTETap.ivovg ce 

Tolg fxopioic hifxiovpyovaiVy alviTTOfxevoi TiHv yepovrtJv iXaj^tora ceTtroot 

{rag TroXng aut ra 7rpdy|uara deesse censet Wyttenbachius Vir. Clar.) 

^«a roi; ffwjuaroc IpEpyovyTOJV, kiiy rbv Xoyov kvEpyby, i)g 7rpo<n/K£t, Kat 

yovipiov Ex^ffiy' Ex hisce Cornuti et Plutarchi atque Herodoti loco 

infra allato ducta videtur Eustathii annotatio ad II. «I>. p. 1249. v. 8. 

Ato Kat 01 OeXaeryot Kara rjjv toropiav ivTtTap,ivov tov 'Ep/x>ji', jjrot 

op^iat^ovTa, IcpvovTai' Kai /xctXtcra rowc yepovrag 'Ep/xac yXv^ovffi 

roiovTovg, Bid tyiv iv ctXXoie XLyofievtjv dXXrjyopiKtiv aWtay, iJTrep Ecrri 

rOf Tovg XoyiovQ /ndXio-ra yepovTug yoviptOTEpovg eivai tCHv €ti vea(ov- 

Tuv Kai oviru) j^porov iTnaTiifxovtoy (f. 1. Bid ■yj)6vov iwiaTrfpovwy)* 

Aliter Macrobius Saiurn. 1. I. c. 19. qui obscoeniori ilia virilium et 

quadrata Hermarum forma significari putat, " solem mundi esse 

caput et rerum satorem, omnemque vim ejus non in quodara divi- 

sorum ministerio membrorum, sed in sola mente consistere, cujus 

sedes in capite est." At Cicero de N. D. 1. III. c 22. banc reddit 

rationem: " Mercurius unus, Ccelo patre, Die matre natus; cujus 

obscceniu* excitata natura tradilur, quod adspectu Proserpiua: 196 I. OTT. SLUITERl 

commotus sit." Morem liunc a Pelasgis originera traxisse, tradit 

Herodotus 1. II. C. 51. Tov ve 'Ep^titw rd dydXfiaTa opdd £X^"' t^^ 

alSola TToievvTSQ, ovk an AiyvTrTiiov /U£yua5j/Ka<7i, ctW otto IleXa- 

ffyCiv' TcpwTOL jikv 'EXXtJvwv aTrdvTwv 'ABrjvdloi TrapaXafiovTeg, irapd 

^e TovTwv SXXoi. Vid. ad h. 1. Wesselingius. Figura Hermarum 

quadrata, prseter ea quse niodo ex Cornuto et Plutarclio attuli, ab 

aliis item varie explicatur. Festus v. Cylienius ita vocatum dicit 

Mercurium "quod oninein rem sermo sine manibus conficiat, quibus 

partibus corporis qui careant, kvWovq vocari, ideoque quadratum 

eum fingi." Eustatbius quadrates fingi dicit Hermas, turn quod 

pbilosopbia sit quadripertita, cujus auctor et praeses sit Mercurius, 

turn propter multam ejus potestatera et officia diversa, Comment. 

ad 11. n. p. 1353. V. 2. Conf. L. G. Gyraldus Hist. Deor. Synt. 

IX. p. 301. D. Veriorem rationcm ex Tbemistio profert Duker. 

ad Tbucyd. 1. c. quod olini omnes statuse banc formam habuerint. 

Fuit autem boc proprium prse cseteris Atbeniensium, quod cum 

intelHgitur ex Tbucyd. 1. c. dcrl M Kara to cTrt^wpiov ?; reTpdywvos 

ipyaaia : tum confirmatur ex Pausania Att. p. 56. Trpwroi fxh ydp 

^Adrfrdv eTTLoyofjiaiyay kpydvr\v, TrptHroi c dKwXovs 'Epjuog' Messen. p. 

361. 'Ad)]vai(ov ydp to ayjjjxa to rtrpaywvov kaTiv tizX roTe 'Ep/ua7c, 

k-ai Trapd ToiiTioy fxefiaOijKaffiy ol dXXoi. Narrat autem Clemens 

Alex. Protrept. p. 47. ex eoque Aruobius adv. Gentes 1. VI. p. 198. 

sculptores Alcibiadis a3quales Hermarum suorum facies ex illius 

vultu expressisse. Similis Hermee TETpaydjyov erat forma manu- 

brio instrumenii, cui stuppas circumvolvebant, quodque yipijjv di- 

cebatur, de quo vid. Pollux Onom. 1. VII. s. 73. Imagines non- 

nullas Hermarum antiquorum videre licet apud Sponium Miscell. 

Erud. Antiq. p. 9. et 10. ubi conf. quae notavit V. D. 

;.'Ejusmodi igitur Hcrmaj innnmeri fere Atbenis conspiciebantur, 

quorum partim in privatorum atriis, partim publice erant conse- 

crati: v. Tbucyd. 1. c, Diod. Sic. 1. XIII. c. 2., Plutarcb. in 

Alcib. p. 200. C. Ut ab eorum multitudine porticus qua^dam in 

foro nonien tu>v 'Ep/iwr, vel 'Ep/xm' aTodg acceperit, cujus meminit 

Lysias in Pancleon. p. 166. v. 36., Xenopbon Hipparch. c.3. §.2., 

iEscbines adv. Ctesipb. p. 80. v. 5. De bac porticu Harpocration 

v. 'Epfitu ex Callistrati opere irepl 'A6t]vwy hunc locum excerpsit, 

'Atto yap tVic 7roik/X>/c> '"■f' '">?£ ''ow (jaffiXeiOQ (TTodg, ilniv ol 'Epfxai 

KaXovfitt'OL' did. ydp to ttoXXovc Keladai Kcii virb iSiojtwv, koi dp-^orTdoy, 

TavTTjv itXr](pivaL Tifv -Kpoai^yopiav avfi(ii(yt]t:ev' t(f Ivog ^e. avTU>p Itti- 

yiypavTui ypufXfiaaiv apj^a/oic* 

'AvT EvtpytalriQ ' AyafXEfivova Brjffaj/ 'Ax«'Ot. 

addit Harpocration, oti le kaJ Opyk-wv oroa Tir kXeytTo, ce^t]Xo)Ki kcii 
AyTK^wy Iv T^ TTpoc Nt/coivXf'o. Quid hue faciat Qp^Koiv otou, de LECTIONES ANDOCIDE^. 197 

qua Iiaud metnini me alibi legere, equidemnon intelligo: certissime 
legendum est 'Ep/xwr erroa. PtEcilen et Regiam Porticum in foro 
fuisse res est satis cognita, et docet Valesius ad h. 1. Fragmentum 
auteni illud Callistrati mutilura descripsit Suidas v. 'Ep^al. Plura 
de Herraarum Porticu vid. apud Meursium Attic. Lect. I. VI. c. 
18. et Athen, Att. 1. T. c. 3. qui, licet imrnensse vir eruditionis, 
male tamen intellexit locum Andocidis de Myst. p. 5. v. 37. TevKpoe 
iTTi ToJg 'EpjuaTg efjLr'jvvaey EvKrj;/iova K. r. X. Teucer facinoris erga 
Hernias commissi accusavit Euctemonem caet., cujus ille banc pote- 
statem esse credidit : Teucer, qui in Hermis vel ad Hermas habitat, 
accusavit Euctemonem. 

Hermse complures dedicati erant in Gymnasio Ptolemaeo, de 
quibus Pausanias in Atticis p. 39. iv ^e rw yvfxyacrib) riJQ ayopag 
cLTrk-^^ovTL ov ttoXj), IlroXE^aioj/ ^e aVo tov Ka-anKtvaG fiivov KoXovfitvij), 
Xidot re (1. X'ldov t£, conf. 11. Pans, infra all.) Eiaiv 'Epnai Qiac a^ioi, 
<ai ehvjy UroXEf.iaiov ^aXtcrj. De Gymnasio Ptolemseo et Hermis 
ibi consecratis vid. Meurs. Ath. Att. 1. I. c. 6. 

Erant quoque sparsi per urbera et pagos Atticos Hcrmse, quos 
Hipparclius Pisistrati filiorura natu maximus erigi curaverat, in- 
scriptis versibus Elegiacis, qui ad disciplinam raorum pertinerent, 
ut, saepius legendo, preestantissimis prseceptis civium animi imbue- 
rentur, atque ad bumanitatem omnesque virtutes conformarentur : 
de his egregius est locus Platonis in Hipparcbo t, II. p. 228. seq. 
edit. Stepb. ubi duas ejusmodi Inscriptiones habet : altera est : 

^lyiJUa ToB' 'Iinrap^ov, orfTj^e BiKaia 0povwv. 

quse exstat quoque apud Stobaeum Serm. IX. p. 102. v. 9. altera : 

MvJj^a ToB' 'iTTTrapvov, fxri <j>i\ov l^aTrara. 

Conf. Harpocrat. et Suidas v. 'Ep/xal, Hesych. v. 'iTrTrapi^eTot 'Ep^aT, 
Meursius in Pisistrato c. 12. et Attic. Lect. 1. V. c. 6., Valesius in 
Maussac. ad Harpocr. p. 114. (edit. Blanc, p. 286. edit. Gronov.) 

Caeterum Hermae publica auctoritate consecrati, quos credibile 
est et majores fuisse. et elegantiores iis, quos privati homines dedi- 
caverant, praeter illos quos diximus, hi fere apud veteres memo- 
rantur. 

Andocidis Hermes ab .^geide Tribu dedicatus ad aedem Phor- 
bantis prope domum Andocidis, quern inter insigniores collocat 
Plutarchus in Alcib. p. 201. F. Vid. de eo Andoc. de Myst. j). 9. 
V. 10., Grammatici v. 'AvcodBov 'Epfifjg eorumque Interpretes, 
Vanstaveren ad Nep. Alcib. c. 3. §. 2., F. G. Freytag in Oral. Gr. 
Decade p. 15. seqq., et quae ad finem b. Cap. diceraus. 

'Epp7e 6 irpdc rp TTvXih apud Demosth. in Everg. p. 1146. pen. 
ed. Reisk. quorsum pertinet Harpocrationis nota v. FIpoc t^ nvXih 198 I. OTT. SLUITERI 

'Epuric <I>tXd YOfWc iv T^ TrifiTTT^ 'Ar^iSog, (}>rtari irepi rov Trpog rt} irvXih 
'Ep^ou- we kp^a^ivoL TtvyiiiHv rov Ilfjpaia o'l hvea apxovrec, tovtov 
dra^ivTes, STreypa-^av' 

^AplafxzvoL TTpw-oi -€ixt^£iv Toyd' dviQT}Kav, 
BoiyXT/c Kai h'lfiov coyfxaai TTEi^ojJLEyoi. 

quam notam descripsit Suidas eod. Tit. cujus scriptura ad Har- 
pocratiouis uormam videtiir exigenda. 

'Epfxyg ^^i$vpiff~})<; sive Susurro inter hos etiam videtur referen- 
dus : mentio illius est apud Demosth. in Neeer. p. 1358. 7. ed. R., 
Harpocrat. et Suidam v. Yidvpiffnig 'Epfirjg. Fuit haec fortasse statua 
elaborata ; certe iusignem quendam fuisse Hermen, inde est ma- 
nifestum, quod Demosthenes domuni ab eo designat. Conf. de hoc 
Mercuric ■ii^vpia-f) vel ^\.livp,^ L. G. Gyraldus Hist. D. Synt. IX. 
p. 307. E., Meurs. Att. Lect. 1. IV. c. 12. 

'Ep/xow 'Xyopaiov, ut lucri et mercaturae praesidis, ia Poecile por- 
ticu affabre facta ex sere statua erat cousecrata, quam statuarii pice 
et cera solebant exprimere. Luciauus in Jove Tragoedo c. 33. oXXa 
Tig 6 (TTTOvctj TTpoaiibi' ovTug i(TTiv, 6 xctXicovc, 6 tvypai.ijXOc, 6 ivEiriypa. 
^og, 6 dpxu'iog rijv dvdhcnv ryg K6fxr]g\ fidXKov hk 6 croc, w 'Epjui), 
dct\<j)6g ktTTty, 6 dyopaiog, v Trapci T))y YloiKiXrjV Tr'iTTtjg yovv dvairi- 
nXrjtnai, fxnjpiipai tK/xaTTOfxeyoQ vtto twv dyBptavTOTroiwp. Inducitur 
paullo post Mercurius ita loquens : 

'FiTvy)(ayoy fxey dpTi yaXicovpywy vtto 
TiiTTovfxeyog aripyoy re KcCi fiCTcifpevoy 
Qtjpa^ C£ /.loi yiXoiog, dfitfi (TWfxaTL 
TlXacr^Elr, Traprjujpriro fjiip.rjXy rtvi'i;, 
ZippaylSa yaXKov Trdcray eyrvTrov^erog. 

Conf. Schol. Aristoph. Equit. 297., Hcsych. ?. 'AyopaTe ibique In- 
terpp., Gyrald. d. 1. p. 304. B., Meurs. Ath. Att. L I. c. 5. de Ar- 
chont. 1. IV. c. 20., Vales, ad Harpocr. v. 'Ep/uctl p. 33. A. edit. 
Blanc. 

'Epp7e ctt' Atytwc vvXaig: de ilio haec prodit Plutarciius in 
Theseo p. 5. E. Xtytrai M, rijg KvXiKog ■maoxxTr^g^ iKj^ydfjyai to fap- 
fiaKoy, oirov vvv iy ^tX^iy'iio to iTf.piippaKTOV koTiv' lyTavda yap 6 
Alytvc uKEt' Kal Toy 'Epju^r, Toy izpog fw tov Itpov, KaXovaiy iir 
Alyitjg TTvXair, 

'Eipfn'ig 'llytnoyiog oraculi jussu ab Atheniensibus fuit cousecra- 
tus, teste Schol. Aristoph. ad Plutum v. IIGO. 

'Ep/i>7c IIpo7ruXa7o£ in ipso arcis ingressu cum Gratiaruni simu- 
lacris erat positus, Socratis opus. Vid. Pausan. Att. p. 53., Meurs. 
in Cecropiac. 7. ct Att. Lect. I. VI. c. 33. 

'Epfji^g 'A/ii//jro£ item in arce erat dedicatus. Vid. Hesych. h. v. LECTIONES ANDOCIDE^. \m 

ibique Interpp., Clemens Aiex. Protrept. p, 81., Gyraldus d. 1. p. 
302. D., Meurs. in Cecropia c. 28. et Lect. Att. I. c. 

Praeterea in Minervse Poliadis teniplo in arce ligneum Mercurii 
simulacrum sub myrti ramis conspiciebatur, qui a Cecrope crede- 
batur consecratus, ut auctor estPausanias in Att. p. 69. 

In viis publicis, niaxime in biviis et triviis, Hermee ponebantur, 
quorum Inscriptiones, quorsum quaeque via duceret, viatoribus in- 
dicarent ; qualem Athenis a Patroclide fuisse dedicatum docet 
Harpocration : TpiKipaXoc o 'Ep^ii^c, wo-Trep liluffKiijy tUq oiovQ Kai 
t^wv vTroypatprjv, ttov fjitv avri] (pipsL f] vCoq, ttov (1. Trot — Trot) ^' iKzivt)' 
'i(TWQ dk Trpog l/cderrT/v c^ov Are^aXj^v ^i\£v' e<mv ^e 6 ava^etc rbv Tpt- 
Ke(pa\ov 'Ejpjxrjv (wc ^iXo'yopog (prjalv ev Tplrij) IlarpofcXe/^j/C 'lT7ra|0)^ou 
ipaoTiiQ 1^' ">"• X. Ad finem vero illius annotationis Codex Mediceus, 
teste ad h. 1, Gronovio, baec addit : tovtov H (prjffl ^iXox^poQ ev 
rpiri] EukXeiotjv avadelvai ayKyXtjai, quse ex vitiosa script ura ejus- 
dera loci, qui in vulgatis Harpocrationis Edd. citatur, depravata 
esse videntur. Dc Mercurio Tricipite conf. Gyraldus I. c. p. 302. 
B., Meurs. Ath. Att. 1, III. c. 8., et Ez. Spanhemius ad Callimachi 
H. in Dian. v. 69. p. 211. Eustathius vero ad Od. A. p. 150. v. 62. 
hie iterum allegoricum quid subesse credit: 'Ep^if/e o Tpi/ce^aXoc 
ciXXwc TO rpiTToy rov (piXocrofov Xoyov aivlTrerai. In Ct^ramico Her- 
mes quadriceps erat, et in trivio quidem, ut Hesychius testatur. v. 
'EpixiJQ TpLKEipaXoQ; ilium forte cogitavit Lucianus in Jove Tragcedo 
C. 43. oioi elm rwv 'Epjuwr evioi, BittoI, kuI ajx^orepw^ev Ofjioioi, wpoe 
oTTOTepov av avTuJv fiipog fTTKTTpaffiay' Eustathius ad II. ft. p. 1353. 
^tjXol Se TO. Kara tov 'Epjujyv Kal 6 ypa\pag ovrw pfjTiop' 'Rpjji^g rerpacf-* 
fpaXog iv Kcjoa/iEKCw T iXtaap-yj^ov tpyov, ^ kirzyiyparrTo' 

'EpfiT] TeTpaKECjiaXE >;aXov TeXeffopxicou epyov, 
IlavG' opdqg. — 

ut metrum constet legendum videtur TErpaKap-nvE : sic Hesiod. 
Theog. V. 287. 

Xpvffdwp 3' eTEKE TpiK6pT]yov Trjpvovfja. 

Pindarus Pyth. Od. I. v. 31. Tu^wc haroyicapavog. Ab hac via- 
rum custodia dictus est Mercurius'Octoe et 'Ero^iog. Vid. Cornu- 
tus de Nat. Deer. c. 16. p. 168. et Gyrald. 1. c. p. 306. D. 

Erat autem hie mos non Atheniensibus tantum, sed aliis quoque 
Grsecise civitatibus cognitus. Certe in Argivorum ac Tegeatarum 
finibus, terminorum loco, Hermas fuisse positos, auctor est Pau- 
sanias in fine Corinthiacorura p. 202. ava-EivEL ck vTrkp rag Kwjxag 
opog Ylap^kviov, Kai A.aKECaifxoviwv ctt' avrov irpog ^ApyEwvg opoi Kal 
Tfyfdrac Eiaiv' liXTriKaoi Ie etu rdlg opoig 'Ep/ua7 Xidov Kal rov yupiov 
TovTo TO ovofxa. Verba emendatius descripsi quam in editis legun- 
tur, in quibus pro YlapBeyiov scriptum exstat imp' o, quse scriptura 200 I. OTT. SLUITERI 

quatuor priores Iheras verai lectionis continet, cum O et saepe 
in MSS. permutari soleant. Et sane fuisse in Paitlienio monte ter- 
minos Argivoruni et Tegeatarum docemur ab eodeui Pausania in 
Arcad. C. 6. p. GIO. duly ovvIq 'ApKa^lavkafDoXal xrctrct T^v'Apytiav 
irpoc fiev 'Yffiijy cat Kara to opog to riap^ii'ini' ££ Ti)y TtyEaTiicfii', et 
c. 54. p. 710. vTTEpftaWoi'Ti Ce Triv Kopv(])riv tov vpnvg (Parthenu) 
eaTiy tv toiq i]^r] yeiopyovfxivoiQ TsyeuTioy opot kciI 'Apyeicoy, Had' a 
cat iv Trj Kara 'Yacdg iv 'ApyoXt'^i. Per opog quoque Ylapdiriov, to 
virep Teyerig, Athenis Lacedeemonem iter fecit Phidippides cursor, 
utest apud Herod. 1. VI. c. 105.; add. Cellarius Geogr. Ant. t. I. 
p. 992. Si tanien vera sit et germana lectio eorum qu^ sequuntur 
apud Pausaniara : tori ce air avrwv Trorajuoc tcaXov/Litrog Tcwog' £ig 
yap St) ovTog ek tov Ylapywrog KUTEiai pioyy cm riyc ApyE/oc, tcai 
EKclduxny eg tov QvpEUTr]v KoXiroy : hvec, inquam, lectio si vera sit, 
Parno mens idem qui Parthenius, vel cacumen aut locus quidani in 
illo inonte fuerit, forte in Sylburgiana conjectura acquiescere pos- 
simus, legentis : opog Ilapyioy. vel tic tov Ylapywyog etiam mutan- 
dum in eic tov Ylap^eviou. Tanum fluvium in Argivorum Lacedae- 
luonioruraque finibus fuisse, docet quoque Euripides in Electra 
v. 410. 

*0c aii<pi iroTafxov Tavoy, 'ApyEtag opovg 
TifiyoyTa yaiag, I.TrapTiciTidog ts yijg, 
Yloifiyaig ofxapTE~iy TToktwg £i:/3f/5\»;ju£)'oc. 

In illo veto Pausaniie loco post x^piov inserui tovto, quod et sen- 
tentia requirit, cum huic loco nomeu fuisse 'Epjuwj/ appareat ex 
initio Libri sequentis seu Laconicorum, /uera It Tovg 'Epfxag tarlv y 
AaKwviKri TO. Trpog tffTripagi et facile potuit excidere propter simi- 
litudinem literarum et preEcedentium et sequentiura. 

Solebant quoque prsetereuntes viatores statuis Mercurialibus la- 
pidem singuli adjicere, vel etiam lapidura acervis, quos alii ilia via 
iter facientes accumulaverant; quales acervi 'Ep^aTot \6(poL vel 'Ep- 
fiaia dicebantur. Vid. Cornutus d. 1. p. 168. seq., Hesych. v. 'Ep- 
fiaiog Xo^oc, Etym. M. v. 'Epfiaiov (qui locus diligentius comparan- 
dus est cum Schol. Ilonieri ad finem Od. II.), et Gyrald. 1. c. p. 
298. F. Hinc cum apud Dionem Chrysost. p. 055. c. legeretur 
tppara XiSrojy, egregie ibi 'Epfxaia correxit Isaac. Casaub. Diatr. in 
Dion. c. G6. quse nota omnino est conferenda. Quin et in locis 
deviis Ilermae ponebantur, quod ibi maxirae Mercurius colendus 
videbatur: vid. Cornut. d. 1. nempe quod in illis praecipue locis 
errantes ejus auxilio indigerent, ut se in viam rcduceret. 

Antiquiori tempore Hermoe sepulcris imponebantur, priusquam 
id Lege vetitum fuit Athenis. Cicero de Legibus 1. II. c. 2G. 
" Scd post aliquanto, propter has amplitudiues sepulcroruni, quas LECTIONES ANDOCIDE.^. 201 

in Ceramico videmus, Lege sanctum est, ne guis sepulcrum 

FACERET OPEROSIUS, GUAM OUOD DECEM HOMINES EFFE- 

CERINT TRIDUO. Neque id opere texlorio exornari, nee Hennas 
hos, quos vocant, licebat imponi :" de qua Lege agit Petitus Coni- 
menl, ad Leges Att. I. VL t. 8. p. 596. seq. Exeniplura Hernias 
sepulcro impositi prodit Pausanias in Phoc. p. 827. u\n servavit 
Epitaphium inscriptum Herophilae Sibyllse tumulo, qui in ApoUinis 
Siuinthei luco in Troade erat exstructus: 

'A eyoj u <I>oi/3oto aa(i>riyople Eifit ^IfyvWa, 

Two' viro \aiyeo} aaytaTL Tv^ofiivw 
Ylc'ip-'^evog avcaeaaa to irplv, i>vv c alev avavcog, 

M.oip(f vTTo aTt[3apii rijyce Xayovaa Tricijv' 
'AX\a TriXag Nu^^aieri Koi '^pfii] ri^o vTroKniiai, 

Motpav €)(pv(T 'Ecarw r^c tot ayuKTOplije. 

addit Pausanias: 6 fih' c!] Trapd to fivfjfia earyjKey 'Epfi^g reTpuywyov 

Prsestantium denique virorum iaudes aliaque Epigranimata Her- 
mis inscribi solebant : vid. Deaiostb. in Leptin. p. oOl. §. 181. 
seq. ibique Ulpianus: quorum tria exempla iiabet yEscliines in 
Ctesph. p. 80. eademque Plutarchus in Cimone p. 482. E. 

Ab his autem Kermis raultum et magnitudine et elegantia operis 
iili distabant, quos multi Atheniensium ante fores asdium ct in 
atriis constitutes habebant, qui liuien atque introitum servarent, 
f'uresque inde abigerent : unde Mercurio orpo./jaf'ou nomen venisse 
Grammaticorum plerique tradunt. Certe apud Aristoph. in Pluto 
V. 1154. Mercurius hoecce rogans inducitur: 

riapa TTjy dvpay (rTpo(j>uwy Icpvffaadi fzi. 

ad quern locum duplicem interpretationeni exbibent Scholia: orpo- 
<puiov lir\ ctTTorpoTr/j twv ciWwv tcXeiTTtby — aTpo(j>aio£ -Trapa to (TTpe(l)eadai 
Kal TfarovpysJy — (TTpo(paToy ETret G-pofai Xeyovrai i:al o'l (tu/xttettXc- 
yfxeyoi koX iioXepol \6yoi' (TTpocpciioy ce iKuXovv lcpvjj.iyoy Trapd t;/ 
Bvpt^ Toy ^aifioyw afia ce irapa to aTpicpeiy to. irpay jxaTcc ol Se tovto 
TTOwZyTEg Tvayovpyoi' iirwyvi-ua ce tovto 'Y^pfjLov, Tzapa to ey toIq diipaig 
iSpvu^ai (ita leg. ex Suida) ettI airo-poTrri TU)v iiXX(i)y KXswTtor >;. r. X. 
Quae iisdem fere verbis, ut assolet, descripta sunt apud Suidam v. 
oTpo^aioQ'. et quibuscum conseutit Grauiraaticus antiquus apud 
Eustathium ad II. ft. p. 1353. v. 9. Hesychius vero et Etymol. M. 
Mercuiium o-rpo^ulov dictum tantum volunt Toy Tvapa (TTpofiyyi Tyc 
Bvpac icpvfjiiyoy. Et sane fuisse Mercuriuui ad fores et in atriis 
constitutum cum ex Aristoph. 1. c. aliisque Veterum locis apparel, 
turn ex Luciano in Votis c. 20. ayopu)pv-^!^(jj Brjcravpog viro Toy 'Eyo- 
fiiiy Toy Xi-^iyoy, oq IcrTiy r]fxiy ey ttj avXrj ; et jEliano V. H. 1. IL C. 

2D 202 I. OTT. SLUITERI 

41. /cai roi' GTi<pavov Xaftuiv, ore EirayiJEi fxira to dinryov, rw 'Fip/xfj 
Tio TTpo Twv 'jvpwv iaTujTi tiTt^r]Ktv avrov kutci to 'i^og Twy tfx—poffBEv 
TjHepwr. Conf. L. G. Gyraldus 1. c. p. 303., C. los. Laurentii Va- 
ria Sacra Geiitiliura c. 8. in Thes. Gronovii t. VIIL, Interpp. ad 
d. I. /Eliani, Ez. Spanheraiusad Callini. H. in Diaa. v. 142. p. 276. 
seq., Ilemsterhus. ad Schol. Aristopli. d. 1., et ad PoUuc. Ouomast. 
1. VJII. s. 72. 

Attamen illud janitoris munus non proprium et peculiare crat 
Mercurio, sed cum Apolline et Hecate commune. Clemens Alex. 
Protrept. p. 44. 'Ep/i^v TzpoaKwovaiv wq ^eby Kai tov 'A-yviia dvpu)- 
pov iarai'Tis. Unde Polynices ille Euripideus in Plioeu. v. 634. 

Kat (TV $o7/3' aya^ 'Ayutev Kal fjieXa^pa yalptrt : 

ubi Schol. ky ToiQ irpOTrvXaioig vat oiKijjxaaiv icpvfxeyE, on tov 'Ayvia 
Trpo TTvXiJov laTaaav' kIwv ce ovtoq ^v elg o^u \i]yoiv' Aristoph. Vesp. 
p. 870. 

'ft CEfTiruT ava^ yfirov 'Ayuteu tov 'fiov irpoivpov Trpog TrvXag (I. Trpo 
TTvXawi' cum Flor. Christ.). 

spurcior est ejusdem in Thesmophoriazusis locus v. 494. seqq. 

'Eyw ^e Kara'^iaaa tov aTpofewg vcup, 
'E^jyXS'ov (1)C TOV fiol-^ov £t-' ijpeicofnjv 
riapct TOV 'Ayi/ia, Kvi'c e^Ofiivi] r»/S ca^vr/g. 

Hesychius quoque ait 'Ayvievg' 6 Trpo twv S'vpiLv eorwc ftuyfiog iv 
a')^i]fxaTL Kiovoc, et V. ITpoff-ar?/ptoe* tov 'ATroXXoJva ovtw Xiyovai, 
Trapvaov nroo twv Bvpwv avrov cKpicpvovTO. De hisce 'Ayutewg Apol- 
linis aris plura vid. apud Harpocrat. et Steph. Byzaut. v. 'Ayvid, 
Schol. Aristoph. ad Vesp. 1. c, Suid. v. 'Ayvial, Schol. Horatii 
1. IV. Od. 6. V. 28., Stanleium ad iEschyli Agam. v. 1090., Barne- 
bium ad Eurip. Ion. v. 18G., Valckenaer. ad Phcen. 1. c, et Interpp. 
Hesychii 11. cc. et Poliucis ad 1. IV. s. 123. Hecates sacella lie- 
quentia fiiisse in atriis Atheniensium apparet ex Aristoph. Vesp. v. 
798. seqq. 

K^V To'ig Trpo^vpoig a.voiKocofii'}ffEi Trdc avj/p, 

AvT^ CiKaarrfpiciov fxiKoov ttuvv, 

"[IffTrep 'KtcciTaiov, TTavTay(pv Trpo twv dupwv. 

Schol. 'F^KUTaiov, ispov 'E(car»/e, wg rwv ^Acijvaiwv Travraj^ov icpvjjii- 
vwv avTriv, wg 'irpopov ttcivtwv koX KOvpoTpot^ov. Unde dlCta fuit Trpo- 
TTvXa et TTpoOvpaia. Hesych. ITpoTTuXa, j; 'Ekcir)/ : ubi vid. Interpp. 
Conf. L. G. Gyrald. Hist. Dcor. Synt. XII. p. 304. D., et Ez. 
Spanhcm. ad Callim.. H. in Dian. v. 38. p. LOG. 
Hermarum vcro isloruni in atriis ucque cura erat magna, neque LECTIONES ANDOCIDE^. 203 

veneratio, ut plerumque dedicarentur oblatis ollis, quae legumini- 
bus vel pulte essent replete ; cum majora simulacra Dcorum vi- 
ctiniis csesis consecrari solerent. Aristoph. in Pace v. 922. 

ravTTjv ')(yrpaiQ i^pvTEoy. 

Xop. \vTpai(nv, w(T7rep ntH(b6(.urov 'E,p/.u^LOv; 

ad quera locum consulendus omnino Scholiastes. Verum ex hac 
longiori digiessione, quo me iuduxit jucundum Antiquitatis prseser- 
tim Atticse sludium, in viam, id est, ad Andocideni et male mul- 
ctatos Hermas ledeat oratio. 

Non diu igitur ante classis exitum, uti dixiraus, Hermse fere om- 
nes per urbcm una nocte fuerunt mutilati, ut partes, quse exstarent, 
iis prjeciderentur. Quod euini dejectos fuisse dicit Nepos in Al- 
cib. id reliquorum omnium repugnat auctorum testimoniis : semper 
enim Veteres, ubi de hoc facto loquuntur, vocaut 'Ep/Ltwv vepiKvirtiv: 
ct diserte dicit Thucydides 1. VI. c. 27. TrepuKovtjffav rd irpoffwira : 
item Plutarchus in Alcib. p. 200. C. tHu TrXelcmov aKpojnjpuKrdivTuyi' 
Tii Trpuawna. Pausanias vero in Lexico Attico non tantum vultum 
illis fuisse prcecisum dixit, sed addidit roue Tpuyjikuvg kuI to. alvoia, 
ut auctor est Schol. Thucyd. ad d. 1. atque hoc jure possit colligi ex 
Aristoph. Lysistr. v. 1095. ubi legatos Lacedsemoniorum obscoe- 
nius eorrj/Korae senes Attici monent: 

Et awcppoveiTE ^oifiuTia X//i//£ffS', ottwe 

Twi' 'EpjUOK'OTTl^WV firi TIC VJXaQ OXptTttl. 

Conf. Palmer. Exerc. in Auct. Gr. p. 53. Per banc vero crga Her- 
mas violcntiam, si unum excipias Alcibiadem, nemo Atlieniensium 
Andocide magis est nobiiitatus. Quura enim ilia nocte reliqui Hermae 
essent mutilati, solus fere is, qui ad eedem Phorbantis prope domuni 
Andocidia ab iEgeide Tribu erat dedicatus, illaesus ct integer mansit, 
indeque Andocidis Hermes co^nominatus est. Vid. prteter ea quai 
supra diximus, iEschines de Falsa Legat. p. 17. v. 39., Plutarch, iu 
Alcib. p. 201. F. in Nicia p. 531. E. ubi ilium ait KEi^itvov irpo rfjc 
TOTE vvai]e 'AvdoKitov oIkeiuc (I. oldag) : ut misere erret Auctor 
Orationis contra Aiidocidem, qui Lysiac nomen mentitus est: hie 
enim narrat p. 104. v. 15. Andocidem accusasse quemdam, sive 
Archippum, sive Aristippum, ciaeftElp nEpl tvv '^pixTjv tw avrov ttu- 
Tpfov : ubi rccte Taylor legit avrov, quoniam ilia defensione usus 
dicitur iste Aristippus : 7i fxijv tov 'Epnijv vytd re koI o\ov Eivai, kul 
fitjEev TTude'iv wvTTEp 01 ciXXoi 'Ep^al: quod manifesto ad Hermen, 
Andocidis qui dicebatur, referendum est. Ac de Heruiis quidem 
et eorum mutilatione lia^c pro uostro instituto dicta sutHciaat : 
superesl ut videamus, quam vim licec res habuerit, cum in Rem- 
publicam Atlieniensium, turn in vitam atque fortunas Andocidis. 204 I. OTT. SLUITERl CAPUT TERTIUM. 

Athenienscs in bonos viros iniqui : prascisis Hermis liberlati timebant. Emendutur 
Plularchus. ZnTtirai. Psephisniata de ;u.>ivi;t^oij. Accusatio de violatis Myste- 
riis. Andocides et Plutarflius concilianlur. Polytion, Thcodorus, Pytliouicus, 
Androcles. Alcibiades faga elapsus. Quje fuerint in hac accasatione partes An- 
docidis ? Num patrem deluleril? Ipse de Mysteriis est accusatas. Emendatur 
Pseado-Plutarchus. De Hermis inqiiisitio el accnsationes. Teucer, DIoclides, 
Tentatur Andocldis locus. Orator quos accusaverit? Rei exitus. In plerisque civitatibus liberis, ut quisque opibus, gloria, virtute 
maxime excellit, ita pluriniis nialorura hoininum injuriis lasdiUu". 
quod vitium, si in ulla civitate, maxime certe dominatum est Allie- 
nis. Nulla enim Graecise urbs praestantiores virtute, ingenio, 
amore patriae tulit vlros: nulla tot cives egregios vinculis, exsilio, 
morte mulctavit. Cujus rei quainnam dicamus esse causant, nisi 
quod Athenienses varia gens et multiplex, benefactorum plerumque 
immemor, invida atque suspiciosa, insita quadam naturae levitate ef- 
fraenatam libidinera pro libertate coleret, atque a Demagogis, diser- 
tis quidem illis, sed malitiosis iisdem et perversis, in bonos semper 
incitaretur. Nam, postquam Athenis Pisistratus tyrannidem oc- 
cuparat, Cylonis idem conatus erat repressus, hoc facile metu abu- 
tebantur civitatis pestes, ut populuni ad quodvis scelus in optimum 
quemque edendum impellerent : quidquid novum et insolens esse 
videretur, slatim x\thenienses tyrannidem cogitabant, civesque in- 
noxios suo sacpe damno pleclebant. Quae cum ita sint, non est 
mirandum, praecisis omnibus Mercurii statuis, tolam civitatem 
metu fuissc perculsam et perturbatam. Nam, quamvis semper re- 
ligionis violatio nefaria liaberetur et scelesta, Iiscc tamen res una 
omnium maxime erat odiosa. "Hoc cnim quum appareret nou 
sine magna nniltorum consensione esse factum, quod non ad priva- 
tam, sed ad publicam rem pertineret, magnus multitudini timor est 
injectus, ne qua repentina vis in civitate exsisleret, quae libertatem 
<)})primeret populi :" ut ait Ncpos in Alcib. c. 3. §. 2.; qui Thucy- 
didom scquitur cadcm narranlem 1. VI, c. 27, 28. 53. 60.; eadcm- 
que produnt Andocides de Myst. p.'C. init., Diodorus Siculus 1. 
XIII. c. 2., Plutarcbus Alcib. p. 200. D. Neque tamen omnium 
una liaec erat sentcntia : non dcerant enim, qui Corintbionun hoc 
invcntum credcrent, ut raonstro deterriti Athenienses ab expedi- 
tionc contra Syracusanos colonos suos desisterent: alii temulento- 
rum juvcnum insolcntiam incusabant, nee portentum ulliim esse 
arbitrabantur; ut locuples auctor est Plutarcbus Alcib. p. 200. C. 
'EXe'X^); f^ity ovv, vri Kopiv^^ioi cia rove 1.vpai:ovfTiovc cnroiKovc orrar, 
a»c iTnrjyitTidJQ EffOfxiyijc irpuQ Tu>y olijoyatr, t) {.urayyojcrewQ rod 7ro\e/tov, LECTIONES ANDOCIDE^. 205 

raura ^paatiay oh fifjv jjirrero yi twv iroWwy ovif ovtoq 6 Xoyog, ovff o 
Twy trrifidiat', Seivby dvai jxijcev olofxevtav, dXX'oia <pi\ti <j)epEiv acparoc, 
dtcoXaffTwv vitav tig v(3piv eK Traicidg vnoiptpofjiiviov. In hoc loco quam- 
quam ferri forte potest rrrji-ulojp, si struamus rCJv olofiiviou ^eivov dvai 
firjcep m}f.i£io)y, portentorum nihil esse terribile, aportentis nihil esse 
timendum; mihi tamen legend urn videtur tUv orjiitiov ctivov dvai 
firfciv olofxiroyy, putantium nullum esse portentum terribile. Ex eo- 
deni, quo Plutarchus, fonte, vel ex ipso Plutarcho hausisse videtur 
Pseudo-Plutarcbus in Vita Andocidis, sed vel non bene intelle- 
xisse vel memoria lapsus esse, si sana sit ejus lectio; aitenim: "Hv 
(j^Evrepav alrlav) fxer ov ttoXvv ^(puyou rov ewl SiiceXiav aroXov cvveIdtj 
ytveaQaiy Kopiv^lojv dairefx-iS^avTiav Aeovtivovq te kol AiyEirraiovg ay 
cpag, l^i^ [XEWovTbjy j3or]dE~iv avToig tu)V 'Adtjraiioy, yvKTwp Toi/g Trepi 
T^v ay opay'Ep flag TTEpUicoxliay, wg KpaTLinrog <l)r}iri. At nullam pru- 
dentioiibus fidem habuit populus superstitiosus, libertatique suae 
tiraens; sed statim ZrjTTjrai sive Quajsitores creati sunt, qui Her- 
marum mutilatores investigarent : qui Magistratus non erat perpe- 
tuus, sed turn demum Quaesitores illi creabantur, ubi in eos inqui- 
rere oporteret, qui serario publico deberent, et latitarent, vel qui 
publice aliquam fecissent injuriam. Iliud nianifestum est ex Lysia 
'AttoX. Aw^oo. p. 163. v. 6., Demosth. in Tioiocr. p. 703. 11. ed. R. 
et Ulpiano ad 1. 1., Poliuce 1. VIII. s. 115.; et docetur etiam ab 
Auctore Lexici Rhetorici MS. Z?/rr/7at* aoj^jj ng 'Adi'iyriffiy eo-ti 
Kara icaipovg KaQiarTa/nevr)' -Kpog f]v EpLrjvvoyro o'l ScpeiXoyreg rr} tto- 
Xei ^pvfxara ca< /u>) cnrocicoyrEg : quam notani, paucis mutatis, de- 
scripseruut Suidas et Etymol. M. in v. Hoc cum praesens causa 
osteudit, turn docet Harpocration v. Z?;rjjrat. Monunienta enim 
publica violare nefas fuisse, apparet ex Aristophanis Ranis v. 369. 
Av. v. 1054. seq. De-munere -uiy Z)jrr?rwv vid. Sigonius de Rep. 
Allien. I, IV. c. 3,, Valesius ad d. 1, Harpocr. p. 36. A. edit. Blanc, 
(p. 85. edit. Gronov.), et Interpp. ad Poll. d. 1. Queesitoris niunere 
aliquando functum fuisse Andocidem, narrat Harpocr. d. 1. Eoruni 
vero qui turn creati sunt, Diognetura, Pisandrum, et Cliariclem, di- 
serte nieraorat Andocides de Myst. p. 3. v, 6. p. 5. v. 44. Eodem 
tempore ex rogatione Cleonymi, Celebris illius vel potius dicam in- 
famis, cujus innuniera vitia vel centies notavit Aristophanes, qui 
cum Cleone et Clcophonte inter pessimos Demagogorum referri 
solet, 1000. drachmae ei decretae sunt, qui facin«iris auctores inve- 
nisset, vel aliud quoddam piacuUim indicasset : quam legem ulte- 
rius extendisse, atque ita ampliasse videtur Pisander, qui postea in 
Oligarchia magis inclaruit, ut 10000. drachmas (quae esedem sunt 
ac 100. illse miiise apud Andoc. p. 6. v. 23. et 33.) primus delator 
acciperet; 1000. drachmas ex Cleonymi Psephismate is haberet, 
qui secundus fuisset. Ita quidem colligo ex Andocide de Myst, p. 206 I. OTT. SLUITERI 

5. V. 36. 'Etteic^ at fir]vv(T£iQ kyivovTO, "Ktpi rwv firjvvrpbjv (^(rav ydp 
Kara to KXetovvfxov \pi)(pL(Ti.ia ■^^^iXiai cpay^nai, Kara, ^e to TlEiGitvcpov 
f.ivpiai) Trept Ee (f. ^»)) TOVTwy rififiafiriTOvv ol)Toi te ol iir)vvaavTtc^ Kal 

WvQoVlKOQf (pCKTKWV TTpWTOC ElffUyyElXai, KO.l 'Aj'^^OIcXf/C VTTEp Ttjc 

(iovXrjc — '^■"t £\pTj(pi.aavTO irpojTU) fiev 'Av^pojuct^w (conf. p. 2. V. 39.), 
tiVTioo) Be Tfvcpw (conf. p. 3. V. 10.)' Kal tXafiov UavaBrjyaiwv rw 
aywj'i, 'Aj/c^po^a^oe fiev fivpiag tpaj(^fiaQ' Tevicpog Be y^iKiag. Vrx- 
terea aSeia, sive poense immuuitas promittebatur ei, qui, facinoris 
ipse conscius, alios indicasset, si quidem vera dicere videretur, sin 
falsa, capitali poena erat plectendus. Vid. Audocides dd. 11. p. 4. 
V. 2. p. 5. V. 33., Thucydides 1. VI. c. 60., Plutarchus iu Alcib. p. 
202. A. 

At tuna quidem de Heriuis nihil est indicatura : non diu vero 
postea. cum classis in Siciliatn abiret, jamque Lamachi Imperatoria 
triremis portura relinqueret, sunexit derepente Pytlioniciis in con- 
done, quge ultima tunc ducibus habebatur, et Alcibiadem accusa- 
vit, quod mysteria Eleusinia per vinum et jocuni celebrasset, se 
dicens servum esse producturum unius eoruni, qui affuissent, si 
inimuuitatem illi decernerent. Obstrepente Alcibiade et factum 
negante, semotis profanis, adducitur servus Alcibiadis ad Polemar- 
chum quzestionis habendse causa, cui nomen Andromaclms. Hie 
Alcibiadem, Niciadem, Melitumque accusat, quasi in sedibus Poly- 
tionis Mysteria Eleusinia, sanctissiinam religionera, inter pocula 
per jocum celebrassent : aliosque addebat afFuisse cum libei'os 
homines, turn servos. Deinde Teucer {jletoikoq Athenis, qui iudc 
Megara fugerat, data etiam dhi^ reversus Athenas, se ipse cum 
uudecim aliis accusavit. Post Agariste Alcmaeonidic uxor id pia- 
culum ab x\lcibiade, Axiocho, et Adimanto dorai Charmidce com- 
missum esse indicavit. Tandem Lydus Phereclis servus herura 
suuni aliosque luijus criminis reos fecit, atque in his Leogoram, pa- 
ttern Andocidis, uti narrat Orator, de Myst. p. 2. v. 29. seqq. p. 
3. At omnia alia Plutarchus in Alcibiade : secundum hunc enini 
Androcles Orator (de quo vid. Ruhnk. Hist. Grit. Or. Gr. p. 43.) 
servos nonnullos et hetoikovs protulit, qui Alcibiadem aniicosque 
accusarent, quod, sacra Eleusinia ludibrio habentes, Alcibiades 
Hieroplianta), Polytion Daduchi sive Tzediferi, Theodorus Pra3Conis 
sacri, in Eleusiniis munera.joco essent imitati. Thessalum vero ait 
Cimonis filium (conf. in Cimone p. 488. C) suo nomine libellum 
accusatiouis subscripsisse, atque ipsum libellum servavit in Alcib. 
p. 202. E. Cum igitur hie tantum ab Andocide discrepet Plutar- 
chus, videamus quid hac de re statuendum sit. 

Hoec historice Atticse pars ex tribus potissimum scriptoribus est 
coguosccnda, quorum duo ipsi interfuerunt, Thucydides et Audo- 
cides Orator, tertius Plutarchus maxiuio delectu ac fide suninia ex LECTIONES ANDOCIDE^. 207 

antiquiorum scriptis ea decerpsit, qiiibus vitas excellentium viio- 
rum adoruaret. Ac Thucydides quidem, de ciijus prseslantia si 
quid dicara, tanturadera de laude illius detrahere videar, cimi et 
dilucide et diligenter hoc factum exposuerit, nomina tamen et 
accusautiiim et reorum, preeterquam Alcibiadis, prodere omisil, uti 
et Plutarchus d. 1. animadvertit: quod sive neglexerit facere, sive 
nolueiit, non statuo: arbitror tamen de industria potius hsec ilium 
reliquissc, ne forte eujus aniraum oifenderet, cum vivis plerisque 
eorum scri beret, qui hoc facinore fuissent nobilitati. Phitarchus 
ea, in quibus a brevitate Thucydidis deslituebatur, ex aliis supple- 
vit, cum Historicis, turn Oratoribus et Poetis; et, quod ad res 
Sicuhis pertiueret, maxime PhiHstum Siculum secutus videtur, vid. 
in Nicia j). 523. F. p. 536. A. p. 542. A.; iu domesticis Athenien- 
sium rebus describendis cum aliis uti potuit, tum Eplioro, et Cra- 
tippo, cequali Thucydidis, qui to. TrapaXeicpderra vtto Qovkv^iSov scri- 
pt© consignavit. Vid. Dionys. Halicarn. Tzepl -Cjv QovkvSISov 'I^tw- 
fidrojy p. 143. V. 41., Pseudo-Plutarchus in Andocide p. 834. D., 
Vossius de Historicis Graecis 1. IV. c. 7. p. 458. At Plutarchus, 
quura Alcibiadis res gestas enarrare, ac proesertim ingenium mo» 
resque illius ex vita atque factis ostendere sibi proposuisset, ea 
tantum memoriae prodidit, quos ad ipsum pertinerent Alcibiadem, 
reliquas delatioues minus curavit, Audocidis res leviter attigit, quas 
praetermittere silentio vix poterat, quippe cum illorum temporum 
raomentis. et rebus Alcibiadis arctissirae connexas. Quapropter 
non est mirandum, ilium ab Andocide discrepare, qui, ut prsesens 
periculura depelleret, orationera conscripsit, atque in illam non nisi 
ea congessit, quibus adversariorum crimina dilueret. Quocirca, 
etsi de fide Andocidis non nimis magnifice sentio, tamen tantam illi 
imprudentiam non ausim tribuere, ut in re omnibus cognita et rc- 
centi memoria, coram sociis calamitatis, et inimicis, et judicibus, 
in suam perniciem ita sit mentitus, ut alios accusatos fuisse dixerit, 
quam qui revera fueriut; cum et ad hos ipsos, et ad eos, qui Ma- 
gistratus eo tempore gessissent, non uno loco provocet. Neque 
tamen, quamvis diversa ab Andocidis narratione Plutarchus tradat, 
tantum hoc discrimen esse videtur, ut nulla ratione possit componi; 
nam primo quidem, Polytionem esse accusatum, quasi domi illius 
(quas erat in 'Ep/zwj' oro^i, vid. Pausan. Att. p. 7.) facinus esset 
coramissum, quamquam non disertc dicit Plutarchus, interfuisse 
tamen et Daduchi munere functum esse, ex accusatorum delatione 
memorat: illud vero cum Andocide confirmat Isocrates de Bigis 
p. 348. A. Deinde Theodorum Plutarchus inter eos enumerat, qui 
de Mysteriis fuerunt accusati, quum Hermarum crimen in ilium 
transferat Andocides p. 5. v. 39. At vero quid impedit quoniinus 
utriusque critiiinis reum factum dicamus'?. Nam et accusatorpm 208 I. OTT. SLUITERI 

delationes nequaquatn inter se conveiiisse, et ipsa quce sunt apud 
Andocidem exerapla probant, et testis est Plutarchus p. 201. E. 
Porro quod Andocides Pythonicum primum facit accusatorem, 
Androclem Plutarchus, id ita fortasse fuerit, ut Pythonicus primus 
in concione, Androcles in senatu accusarit Alcibiadem, quod ita 
videtur propter locum ipsius Andocidis p. 4. 38. rrepl Twy //?;vw- 
rpwv — i)iJi(j)L(Tfi^']Tovv ovToi re o'l fitjvvaavrec, tcai Tlv%viicog (jxktkmv 
TTpwTOQ elaayyBiXai Kal 'Av^poKkyg vTrep Tijg /3oi;X>/C. Hunc autem 
potissimum niemorat Plutarchus, quo clarius appareat Androclis 
odium in Alcibiadem, cui acerrimum ilium hostera fuisse ait p. 
200. E. Illam vero accusationum multitudinem et varietatem non 
est quod miremur. Credibile est enim non tautum Alcibiadis ob- 
trectatores, quos permultos habebat, sed alios etiam, quibus graves 
essent inimicitise, illos infimse conditionis homines corrupisse, ut 
vel Alcibiadem, vel quos ipsi vellent, iuimicos suos accusarent, 
cum hac ratione facillime se illos esse perdituros viderent. Sed 
turn quidera Alcibiadem, postulantem ut de praesente statim quse- 
stio haberetur, quod noceri posse desperabant, inimici dimiserunt, 
ne scilicet expeditio retardaretur : absentem criminari non destite- 
runl. Quo factum est, ut brevi ilium, missa Salaminia, ad causam 
dicendam domura redire jusserint. Ipse vero sua triremi Sala- 
miniam secutus, cum Thurios pervenisset, clam se a custodibus 
subduxit, in Peloponnesum trajecit, Lacedsemouem se contulit; 
ubi patriae civibusque suis tautum nocuit, quantum et in Sicilia, et 
Athenis, prodesse potuisset. Itaqae et Atheniensium in Sicilia, 
misso Gylippo, ciiisus est exercitus, et Decelea ejus consilio niu- 
nita, et Ionia a societate Atheniensium per ipsum est aversa. Unde 
fractis eorum viribus, nunquam se recipere potuerunt ; ac tandem 
post diuturnam luctationem tota Respublica concidit, et in Lace- 
dcemoniorum postestatem pervenerunt Athenae. Sed haec hacte- 
nus : redeamus ad Andocidem. 

Quum vero de illo quotquot scrlpserunt, ne duo quidera plane 
eadem tradant, operse pretiuni nos facturos existimamus, si, excus- 
sis singulorum auctorum testimoniis, verum indagare studeamus : 
qua in re de utraque accusatione, et de Mysteriis, et de Hermis, 
erit videndum. De his igilur Pseudo-Plutarchus haec prodidit: 
Mtrd de tovto ahuiQelg aatfielv, wg koX uvtoq rovg 'Epfxdg 7ripiK6\l^ag, 
Kal elg rd r>7c Aj'//x»jrpoc ^fj-ap-uv fivari'ipia, ^td to Trporepop uKuXaa-ov 
ovra, vvKTtop Koj/iuo-avra dpavaai tl tHjv dyaX^drwy rov Qiov, kireihri 
ovK 7)l^ov\ii8rf, Of iC^'iTOvi' o'l KaHiyopoi covkov ktccovyai, ciafiXT]5rivai, 
KUi irpog Tt)v alriav Ti/g cevrepag ypacpfjg viro-KTOV ywla^ai' i)r fier 
oh iroXvv vpovoy tov ettI SticeXtav aroXov ffvv£'/3?/ ytveaOcu, Kopiv-'^lm' 
tJffTrfuii/cijTWV Atoyriyovc rt kui Aiytdratouc dycpag, lci(f fifWoyru)}' 
(^oiiQtiy avTo'ig rwK 'A^rivaiuiy, yvKriop tovq TTtpl T^v dyopdy 'Epfxdg LECTIONES ANDOCIDE^. 209 

'7repUKo\pai', wc KpdTLTnrog fritri, TrpocrafiapTiiiv /.iworZ/pta* KpiOttQ tb 
enrl rovroig, direcpvyey etti to) ntjvvativ tovq dciKovvraQ' cttokcjjv ce 
■n-dffav kvtyKanEvoq (1. elrrevEyKdiitvoQ ex Photio), e'^evpe rovg Trepl rd 
tepd afxaprdyoi'Tag, kv olc ical tov avrov Trarepa IfxrivvrrV kul tovq fitv 
(iXkovc TTUPTag eXiy^ciQ kizo'njdtv diroKiaQai, tov ^c TrnTepa eppvaaro, 
Ka'iToi SEde[j.evov j/^jy, v7ro(T)(o^£j/oc TToXXct XvaiTeXrtffEiv avrov rjf ttoXei' 
Kat ovK IxpEvaaro' rjXsy^E yap b AEwyopag iroXKovg, crjfxoaia y^pyiiiara 
er(pETEpi^ofiEvovg, (cai ctXXa rivd ahKovvrug' Kai cid /hev ravTa d^Eictj 
Tijg ahiag. Eadem fere sed brevius, quippe ex his decerpta, Pho- 
tius narrat in Biblioth. 1. c. Leogoram patrem suura accusasse An- 
docidem, auctor quoque est Tzetzes Chil. VI. v. 367. 

'O ^A.vEoi:lSov ptjTopog iraTtjp n'fv Aewyopac, 
'Ytt' 'AvcoKicov Trpoco^Elg viKiiaag te Tr\ SiKrj. 

Videntur autem hsec petita esse ex perditis contra Andocidem Ora- 
lionibus, aliisve scriptis, quee antiquitus exstiterunt, qualia memo- 
rantur Lysiae et Theodori Byzantii. Certe in Oratione contra 
Andocidem, quae Lysiae noraen praefert, patrem accusasse nusquam 
dicitur, sed crimini illi datur, quod araicos cognatosque sibi caris- 
siraos delatione sua perdiderit, uti p. 103. v. 22. p. 105. v. 18. 
seqq. Attamen prius ab iniraicis objectura fuisse Andocidi ex 
illius responsione patet : ait enim p. 3. v. 39. "EXe^av yap wc «yw 
fir)VV(Tai^L TTcpt Twv fivfJTTip'nav, aTToypaxpain'i te tov Trarepa rov Efxav 
TOV Trapovra, Kal yEvo'ijiriv fxrjvvrrig Kara rov Trarpog rov Efxavrov : 
deinde crimen illud a se avertere conatur ; patrem enim suum a 
Lydo Phereclis servo accusatum, a Speusippo judicio traditum, 
Trapafo/Liwj' actione ilium in judicio superasse, atque ita evasisse : 
se autem prse caeteris patrem esse adhortatum, ut judicii subiret 
periculum, neque voluntario exsilio se quaestioni subduceret. Ipse 
etiam accusatus est, quod Mysteriorum religionem violasset, uti 
significat p. 2. v. 27. p. 5. v. 2. el testatur Lysias p. 103. v. 27. p. 
104. V. 40. p. 107. V. 34. item Pseudo-Plutarchus et Photius : quod 
crimen utrura verum fuerit an falsum, nostrum non est statuere : 
Andocides quidem ita pro se dixit, ut judicum sententiis «it abso- 
lutus. Priusquam taraen ab hac causa discedamus, turpissimo 
vitio levandus est Pseudo-Plutarchi locus, quem paullo ante appo- 
suimus: nam quid quaeso est, quod narratl Trpoo-Ojuaprwv fxvariipia, 
KpiQEig TE kirl rovroig (c. r. X. An igitur bis peccavit, bis accusatus 
est Andocides? Minime vero: neque id Auctor voluit, neque Trpoo-- 
ajxaprdvEiv /xvarripia Graece dicitur. Sed haec temere repetita 
sunt ex superioribus : elg rd Tijg ^iifiyjrpog afiaprujv fxvffTijpia : ni- 
mirum ultima syllaba vocabuli Aijixjjrpog cum sequenti ajiaprijv 
coaluit, cum librarius scntcntice nexum requireret, atque ha?c verba 
repeteret post longiorem purenthesin inter fxvarijpia et Kpt^Ei^ in- 

2 E 210 I. OTT. SLUITERI 

terjectam. Quapropter duo ilia vocabula TrpooafiapTLjy fivarvpia e 
contextu ejicienda sunt, alque eo releganda unde venerunt. Con- 
firraat banc eruendationem Pliotius, qui unius tantuui meminit ac- 
cusationis, atque parentliesin illani, et rebus et verbis turbatam, 
omisit. Porro quod addit Pseudo-Plutarchus, antea noctu comis- 
santem Andocidera per ludibrium et petulantiam simulacra quaedam 
praecidisse, unde postea in niajorem suspicionem iuciderit, eo per- 
tinere videtur, quod Tliucydides 1. VI. c. 28. et Plutarchus in 
Alcib. p. 200. C. narrant, inquilinos quosdam et servos antea fa- 
ctani ab ebriis juvenibus aliarum statuarum mufilationem in judi- 
cium detulisse; et has causas confundere videtur Auctor Orationis 
coifira Andocidem p. 105. v. 13. 

Eodein tempore Teucer Athenas reversus, cum de Mysteriis in- 
dicavit, turn ilermarum nuitilatoruni viros duodeviginti non igno- 
bilesaccusavit; quod primuni fuit de Hermis indicium: vid. Andoc. 
p. 5. v. 33. Cum hinc maximee in civitate turbse, summi timores 
orireutur, dum sibi quisque metuebat, ne corriperetur (Andoc. de 
Myst. p. G. v. 3. de Red. p. 20. v. 37.)? "sus est hac perturbatione 
Diociidcs homo perditus. Is igitur senatum adit, se nosse dicit 
eos, qui facinus patrassent, vidisse enira se et cognovisse ad Lunse 
splendorem fere trecentos : vid. Andoc. p. 6. v. 6. Hie vero quin 
idem sit, quem significant Diod. Sic. 1. XIII. c. 2. p. 543. et Plu- 
tarch, in Alcib. p. 201. E. nullum mibi est dubium ; neque video 
cur dubitaverit P. Wesselingius, vir summus, ad d, 1. Diodori. Ait 
enini Diodorus : TtpoaeX^wv ci nq rdv lhii)Twy TTJ IJOvXf], efrjffsy tic 
olKiay /ueroiKov ripcig kwpaKtyai rij vovjitjvltjf. irspi fiicac vvktuq Elaiov- 
Tac^lv o\c Kcu Tov 'A\Kifiia.CT)V avaKpivajJievog S' viro riig loovXrig, Triig 
vvKTog ovatig eireyiruxTKE rag «>//£te, tfrjire Trpvg to rfjg aeXi'jrtjg <pwQ 
kwpaKEvai' ovTog nev ovv avTov e^t\ty£,ag, KaTeil/evtrjuerog tvpidri. De 
Plutarcho minus etiam est quod dubitemus; hie euim postquam 
delatores nominavit Teucrum ct Dioclidem, atque Phrynichi Co- 
mici bunc locum apposuit: 

A. 'fi (piXraB' 'Ep^j/, teal ^uXauirov ^>) Trfo-wj/ 
AvToy TrapaKpovan, Kcu Trapaff-^rjg hiafioXiiv 
'Ert'p^ ^LOKXii^q (iovXofiivu KCJkoj' Ti ipq.v. 
'Ep^, ^vXa^oytai' Teu/vpw yap ov'^i povXonai 
Mi^wTpa ^ovvai rf TraXafivaiif ^ivio. 

hsec subjungit: Kahot ftifiaiov olcey ovh' layypov oi fitivvovreg ehi- 
Kvvaav' tXg S' avriLv tpuyTunivogy onioc rd nrpoffwrra twv Epnotcomcwy 
yywptcrtu, Koi aVocpiva/xei'oe on irpog ri}v trtkriyrjv, Ec^aXjj too irav- 
-oc* eyt]g Kai ring ovarjg vt£ TavT eCpdro. De quo eo magis mihl 
est persuasum, quod et Andocides dicit, Diociideni falsi indicii 
pcenas morte luisse, p. 9. v. 26. Hie vero Dioclides 42. viros ac- LECTIONES ANDOCIDEiE 211 

cusat (vid. Andoc. p. 6. v. 40.), atque in his Andocideni, Leogo- 
ram, Calliam fratrem Andocidis affinem, consobrinos tres aliosque 
cogiiatos, quos quinque enuraerat orator p. 7. v. 20., at septem 
fnisse dicit p. 9. v, 37.; nisi forte priore loco (quera praeterea cor- 
ruptura bene sanasse videtur Reiske), duorum cognatorum uoraina 
exciderint, vel, quod probabilius est, altero loco pro Ittto. legen- 
dum sit irivTE : numeralium enim frequens in MSS. est coni'usio, 
potuitque vel litera Z ex E, vel kirrd ex compendio scribeudi tttc 
corrunipi. 

Illi igitur quum in carcere essent, neque ulla spes salutis appa- 
reret propter timorein populi et suspicioneni, cognatus quidam An- 
docidis, quem ipse Channidem, Plutarchus Timaeum vocat, variis 
illi rationibus persuadet, ut dSei^ promissa usus se ipse et alios 
quosdam accuset, cognatosque suos et aniicos nexos servet: vid. 
Andoc. p. 7. V. 25., Plutarch, in Alcib. p. 202. A., et hos duos viros 
Thucydides 1. VI. c. 60. quamvis nomina non dicat, quin significet 
tamen nullum est dubium. Hujus igitur monitis obtemperavit 
Andocides, ac semetipsum aliosque jam a Teucro delatos accusa- 
vit, quibus viros addidit quatuor, quos cseteri delatores non nomi- 
naverant, Panaetium, Chseredemuni, Diacritura (vel, ut conjecit 
Valckenaerius, Lacritum), Lysistratum : vid. Andoc. p. 8. seq. 
Quos solos sua accusatione in exsiliuni esse pulsos affirmat ipse p. 
8. V. 11. p. 9. v. 36. Attamen hoc vix possum componere cum iis, 
quae ante dixit p. 3. v. 4. ubi Panaetium enumerat inter eos, 
qui ab Andromaciio accusati in exsilium sponte abierant. Neque 
vero exsules hos jam rediisse credibile est : ut adeo vel erraverit 
Orator, vel diversus sit hie a superiore Paneetio. Reliquos autem 
dicit Andocides, qui ex Teucri delatione fulssent comprehensi, 
jam ultimo supplicio esse afFectos ; qui vero fuga essent elapsi, 
absentes capitis fuisse condemnatos. Paullo tamen aliter Thucy- 
dides 1. VI. c. 60. Toj^ fikv fH]vvr^)v EvdvQ, ical roi/g ciXXovg fxer av- 
Tov, (jffbjv fxi] Kari^yopijKei, 'iXvaav' rovg ^e KnTairiaS^ivrac, Kpiffsig 
TTOiijaavTeg, tovq fxtv.airiiCTUvav, oaoi t,weX}i(j>B7]aav^ rwv C£ ciafvyov- 
Ttov Odparov KarayvovTeg, kTravtiTzov dpyvpwv rw ctTZOKTtivavTi ; quem 
sequitur Plutarchus p. 202. B. ovq 2' wvofiacre (Andocides), irciyTEg 
ttX^v Tbtv <j)tvy6i^T(ov d-rrwXovTo. Quo major autem fides delationis 
esset, suos ipse servos ancillasque ad fidaavov sive qu^stionem per 
tormenta Iradidit : vide Plutarch. 1. c. ipsumque Andoc. p. 9. v. 
19, et 20. Neque vero hoc indicium, neque reliquorum postea 
certam habuit fidera, ut ait Thucydides 1. c. Sed tunc quidem 
populus Atheniensis, his auditis, tandem verum se coraperisse exi- 
stimans, vinctos reliquos e carcere solvit, excubias atque custodias 
domum remisit, Dioclidcm impurissimum calumniatorem ultimo 
affecit supplicio (vid. Atidoc. p. D. v. 26. seqq); et sic (quod dicit 212 I. OTT. SLUITERI 

Thucyd. 1. c.) magnum commodum tola percepit civitas. Hinc 
quantum distet Pseudo-Plularchi narralio, patebit, si quis locum, 
quern ante descripsimus, cum his contulerit. CAPUT QUARTUM. 

Andocides decreio prohibitus est a foro et sacris : non devotas. Peregre abiit, 
Cjpri regibus primam gratiosus, deinde invisus. Arislidis filia. Emendatur 
Andocides. Oligarchia Athenis. Andocidem redire cupientem spes fefellit. 
Secundum rediens iternm est expulsus. Prjtanes spepins corrupti. Tandem 
ejectis XXX. Tyrannis rediit Andocides. Emendatur Pseudo-Plutarcbus. His angustiis liberatus Andocides varia deinde usus est fortuna. 
At, sicut ipsa fortuna Andocidis varia fuit et inconstans, sic etiara, 
qui do CO scripserunt, nihil certi, neque explorati, nee quod cum 
aliis congruat, tradiderunt. Quapropter in lanta scriptorum di- 
versitate verura non ita facile investigare poteriraus, quod ubi in- 
ventu erit difficile, probabilitatem certe consectabimur. Videamus 
igitur quid quisque de illo tradat. Lysias p. 105. v. 21. INIfrci ^e 
ravra, eTreictj uTreKrovwr: i]Vy ovq avTog 'icbti Trepl ttXs'kttov jroiela^ai, 
eoo^e TaXrjBfj ixrjvvcrai Kal eXvdr)' (cat ■7rpo(r£ypf](pi(Ta(Tde i/jjieic o-vrov 
elpysa^ai rfjg ayopdg Kal twv lepwv, wtrre jjirfB' ahiKovfxevov (ita leg.) 
vTTo tCjv iydpwv cvvacr^at BiKijv Xnfielv. Eadem fere idem p. 104. 
V. 5. p. 107. V. 39. quo loco addit, fuisse eum a sacerdotibus de- 
VOtum : Kal eirl rovroic lEpeiai Kal upfig (TTuyrec Karr^pacravTO irpbg 
ecnrepav, Kal 0oiviK<^ae uviueiauv Kara to vofii/iiou to TraXaiov Kal ap- 
Xalov: de quo ritu egit Taylor ad d. 1. et Lect. Lys. c. 8. Sed 
Andocides de Reditu p. 21. v. 4. de se ait :"Ey»'wj/ i]hiaTov alvai Trpdr- 
T€iy TE ToiaxJra Kal ^laiTua^ai IkeI, ottov yKirrTa iieXXoifii ocpdi'iireu^ai 
vcf vfxwv. Longius etiara abeunt Pseudo-Plutarchus et Photius: 
Ev^ofct/jwi' C£ IttItoIc iroXLTi.vf.iaaiv v '' AvcoKiZ^g inidsTO i-avKX^jpia. At 
factum esse quoddam contra Andocidem dccretum, quoarceretur a 
foro et templis, licet unus nobis auctor sit Lysias, iudicat tamen ipse 
Audoc. de Red. p. 22. v. 35. Tourt to ypi'itpitTfia o ijKovaare [eivai fioi 
iiceiav^ tpr]fi(TaixEvoi fioi, ut ^Adi]va~ioi, vcrTSpov afeiXea^e, xcipti' sTEpi^ 
ijtipovTEc: et jure illud colligas ex indole et natura actionis post redi- 
tum adversus ilium institutse, quam fuisse 'ivcei^iv postea apparebit. 
Fuisse autem a sacerdotibus devotum Andocidem, unius Lysiac au- 
ctoritate nititur, neque id facile adducar ut credam : si eniu) devotus 
fuisset, non ausus esset in patriam redire, nisi prius publice foret 
revocatus, et sacerdotes iidem, qui ilium devovissent, ante resecras- 
sent. Equidem existimaverim, Auctorem Orationis contra Andoci- 
dem Alcibiadis causam iu Andocidem transtulisse: Alcibiadem enim LECTIONES ANDOCIDEiE. 213 

€t diris devotum et postea resecratura fuisse, decent Plutarch, in 
Alcib. p. 202. F. p. 210. A., et Nepos c. 4. et 6. Quuni igitur in ci- 
vitate contemni se videret Andocides, raercaturee causa alias terras 
adire constituit: vid. Andocides p. 17. in fine, Lysias p. 105. v. 3., 
Pseudo-Plutarchus et Photius dd. 11. In regiones complures perve- 
nit et insulas, Siciliam, Italiam, Peloponnesum, Thessaliam, Helies- 
pontum, loniam, Cyprum (vid. Lysias p. 103. v. 38.) : et in Cypro 
quidem primum apud Citii regemfuit gratiosus; deinde, cum ilium 
a se alienasset, in vincula conjectus et maxima quseque mala pas- 
sus est (vid. Lysias p. 105. v. 26.); quod ideo factum dicunt 
Pseudo-Plutarchus et Photius, quod filiam Aristidis cujusdam, 
consobrinam suam, clam familiae surreptam, primum dono miserit 
Cyprio tyranno, dein quum timeret, ne domum reversus plagii ac- 
cusaretur, illaraque iterura conaretur abducere, deprehensus sit. 
Hujus rei quoque meminit Tzetzes 1. ante cit. 

Kai rrjv avrov ave-ipiay 6 ^Av^oKicr]Q ovtoq 
TIvpuip TTwXeT rw ftaaiXel rw rove tCjv }\.v7rpiwv' 
Tou 'Api(TT£ioov Oe f] Traig ^vyarpiov vTrfjpj^Ev. 

Hsec dum peregre agebat Andocides, Athenis interea res vehe- 
menter erant rautatse : nam, paucorum dominatu constituto, con- 
cilii Oligarchici, in quod quadringenti ex universis civibus allecti 
fuerant, seu senatus, qui dicebatur Quadringentorum, nutu omnia 
gerebantur. Andocides igitur, statum popularem exosus et optima- 
tium amicus, magnam apud hos se gratiam initurum speravit, si 
classem Atticam, quibuscumque rebus posset, juvaret. Cum au- 
tem Archelaum Macedonise Regera araicum haberet et hospitem 
paternum, veniam ab illo impetravit remiges coemendi ex regione 
illius imperio subjecta : quos ipse sine lucro suo, eodem quo eme- 
rat pretio, prsefectis classi Atheniensium tradidit, ac frumentum 
preeterea et ses advexit. Sed, ut maritirais hominibus insitum est 
plerumque libertatis studium, ita tum quoque nautee et classiarii 
Attici, qui Sami erant, Quadringentorum imperium recusabant, et 
antiquum populare imperium tueri constituerant. Itaque Ando- 
cides Athenas reversus tantum abfuit ut laudaretur, ut in sumnium 
eorum, qui rempublicam tenebant, incurreret odium: Quadringenti 
enim, simul atque ilium rediisse erat compertum, statim corripi 
jusserunt, eorumque princeps Pisander ilium accusavit, quod fru- 
mentum et remiges hostili exercitui (sic cives ipse suos vocabat) 
praebuisset. Fremente senatu et irato, ad aram, quae in curia erat, 
prosilit Andocides, uiule supplicem avellere nefas habebatur; quod 
ipsi turn quoque saluti fuit. Primum enim in carcereni conjectus, 
postea ab illis dimissus est. Vid. Andocides de Red. p. 21., Lysias 
p. 105. V. 29., Pseudo-Plutarchus et Photius in Vita. Historiam 214 I. OIT. SLUITERI 

illorum teraporum exponunt Tbucydides 1. VIII,, Diodorus Si-- 
cuius I. XIII., Plutarchus et Nepos in Alcibiade: multaque quse 
hue pertinent, attulerunt lo. Taylor in Vita Lysies et P. Van 
Spaan Dissert, de Antiphonte c. 2. p. 11. seqq. Hie igitur red- 
eundi conatus cum male cessisset Andocidi, iteruni in Cyprum 
abiit, atque ad Evagoraui se contulit, Salaminis aliarumque Cypri 
civitatum regem : apud quem cum aliquamdiu gratia floruisset, 
deinde odium illius contraxit, et in custodiam datus est: ex qua 
cum evasisset, aliquamdiu oberravit, donee tandem Athenas redire 
ausus est, restitute pridem populari imperio. Cum vero decreto 
populi arceretur a foro, Prytanibus pecunia data persuasit, ut se 
in concionem venire paterentur. Sed heee res infelicem habuit 
exitum: Athenienses enim, memores Psephismatis ante facti, ilium 
in exsilium expuleruut: vid. Lysias p. 105. v. 32. seqq., Pseudo- 
Pi utarchus et Photius 11. cc. In hujus autem causae disceptatione 
habitam esse orationem Trepl Trig lavTov ku^oEov infra probare cona- 
bimur. De Prytanum in comitiis munere egregie disseruit Vir Clar., 
cui summa quaeque debeo, lo. Luzacius Disquisit. de Epistatis et 
Proedris Athen. in Aunot. ad Orat. de Socrate Civcp. 92. seqq. 
Awpo^ovt'av illis exprobrat Aristophanes in Pace v. 905. seqq. 

'AW 0* TlpvTayeiQ, di-^^eaBe r/)v Oetj}p[ap' 
"1-7 ug TTpodvjjLojQ 6 Tipvravig Trape^t^aro' 
'AW ouK av ei ri -rrpoiica irpoaayaytlv a tZic 
*AW tvpov civ a v-niy^pvTa Tt)v lKE\tipiav. 

Tlicsmoph. V. 943. 

'ft YlpxiraviyirpoQ Tijg Se^idgfTjvTrep (piXelQ 
Koi'Xtjj/ irpoTtivEiv, apyvpioy rjy Tig ElB^. 

item Lysias Epil. c. Ergoel. p. 180. v. 14. 'Opw ^ avTovg — wvovfie- 
vovg Tar avTu/y lii/^ac '-at irapd tCjv XtyovTwv, kch ivapa. twi' i^Spwi', 
Kal Trapct tu)V l\pVTaviij)Vy /cat TToWovg 'Adrjvacojy apyvpito cuKjideipsiy. 
Tertium igitur exsul Andocides Elidera se recepit : vid. Pseuod- 
Plutarclius et Photius: dum domum illius interea habitabat Cleo- 
phon, ante lyrarum faber, turn vero princeps demagogoruin : vid. 
Andoc. de Myst. p. 19. v. 8. Cum autem Thrasybulus XXX. Ty- 
ruunos expulisset Athenis, Andocides quoque rediit : vid. Pseudo- 
Plutarclius ct Photius. Attaracn ipse illos in recuperanda civitate 
non adjuvit, neque in Pira^eum ad eos pervenit : dicit enim p. 17. 
V. 17. se ex Cypro Atheuas rediisse: unde raihi videtur Elide do- 
micilium habuisse, el hinc raercaturae causa alias obiisse regiones, 
et cum Cypriis maxirae habuisse commercia. Verisimile enim est 
ilium cum Cypri regibus rediisse in gratiam, quoniam Or. de Pu'd. 
p. 22. V. 17. dicit se eflccisse, ut ex Cypro fruuiealum advcheretur, LECTIONES ANDOCIDE^. 215 

et de Myst. p. 1. v. 21. raultos se habere agros in Cypro sibi do- 
nates, quos sine regum illorum venia habere non potuisset. Po- 
stremo autem loco de ;'gris dicere Oratorem, et pro ?/ ttoXX?) 
legendum esse yij voWi), cum res ipsa ostendit, turn preeter 
Reiskium viderat Valckenaerius Vir. Ciar. et in schedis suis nota- 
verat. Hoc tempus vita3 Andocidis Pseudo-Plularchus ita descri- 
psit: Ae9fte ce vtto rovruyv [twj' rfrpatcocrtwv] icai ciacpvyujv avdi£, onore 
KareXv^r] h oXiyapx^a, t^einae Ti'jg ttoXewc, tuv rpiaicovra n)v apxi)v 
TTupaXafDovTiOV ok{]craQ ce tov rf/c ^vyijg XP^^^'^ ^^ 'HXt'oi, KUTeXdov- 
T(j)v tQv trepL OpatrvftovXov, Kal avrvQ riicev elg rriv ttoXlv. At qualis 
demuin est ilia temporum ratio? In exsilium abiitpost oUgarchiam 
dissolutam, qnum XXX. Tyranni imperium occupassent. Inter qua- 
dringentos enira et XXX. Tyrannorum dominntionem septem anni 
interjecli sunt. Non credo tamen hunc esse errorem auctoris, sed 
librarii. Pliotius enim in suo codice aliter legit, cum haec Pseudo- 
Plutarchi verba in Bibliothecam suara ita transtulerit: Aedelg Se vtto 
TOvTiov ttciXlv hiEC^vytV fjviKa le r; oXiyapx^a careXuS??, efvyaEivdt} rrjc 
TToXfwe- (Cat EV 'HXt'^t TOP Tfjg (pvyijg yj^ovov Ciar^'n^ag, rwv -rrepl Qpa- 
fTvj3ovXov KaTtXrjXvdoTiov, Kal ahog avyKarzXijXvBev. Quare et in 
Pseudo-PIutarcho ita fortasse rescribendura : t^eTrto-e rfjg ttoXewc, 
7-tDv TpuiKovTa rrjv dpx>)v owttw TrapaXa[36vrwi': vel verba: rwj/ A rj)v 
apxvv 7rupaXa(36yT(i)y : quae nec Pholius babet, delenda sunt. CAPUT QUINTUM. 

Andocides ilernm magnus in civitate. Emendatnr Pseudo-Plutarchns. De jure 
paellarum IffixX^paJv disseritur. Filii sorores suas ab hereditate paferna exclude- 
baiit: filiae fratres nolhos. Paella iwiVfoixo? quaenain, item Iwi'xXiijo; et IwiJiJcof ? 
De (iiiaram nnptiis teslaraento pater disponebat : si is non fecisset, Lex. Entii- 
xa^E5-&a* T?? IwixXJipoy. Tutela mulierun]. 'Ay^^is-Ts"? et a.y^is'rua. Dos a cog- 
natis paellae i'reiK'Kn^M danda. Eis-ayytXia. Upoc-nXtia-ii; s\ve TrpoxXus-i? erictio tS? 
I'srjxXrijou. Jarisdictio de lis Archontis. Epilyci filix. Leader. Callias Ando- 
cidi litem parat. Cepliissius. Agyrihias. Explicatnr Andocides. Reliqua 
ejas vita et res exponantnr. Ipse geutis suae fait nitimus. Reyersus Athenas Andocides pristinara brevi recuperavit au- 
ctoritatem(vid. Lysias, p. 106. v. 7.): vix decern dies redierat, quin 
Archippum, sive Aristippum (quodcunque tandera illi nomen fuerit) 
accusaret, quod Hermen suura avitum Isesisset : hie autem, quam- 
quam respondere poterat, ilium integrum esse et illaesum, tamen 
data pecunia Andocidem ab accusatione avertere nvaluit, quam 
judicii periculum subire : vid. Lysias p. 104. v. 11. Deinde sena- 
tor factus multum et in senatu et in concione valuit ; complura mu- 
nera publica administravit : Gymnasiarchus fuit Vulcanalibus ; 216 I. OTT. SLUITERI 

Architlieorus ad ludos Isthniicos et Olympicos missus est : deinde 
sacri terarii fuit Queestor (vid. Or. de Myst. p. 17. v. 19.) •- et Cho- 
regus Dithyrainbicis Poetis victor donariuni sacravit tripodem, ut 
prodit Pseudo-Plutarchus, cujus hunc locum insigui mendo libe- 
ravit Taylor Lect. Lys. c. 5. Sed aliud reliquit vitium, quod nos 
nunc expurgare conabimur. Scriptum est enim in vulgatis Editio- 
nibus ; kuI avrog C€ i-^op7]yi}(T£ kvkXIo) xopu t>j uvtov ^//XJji aywi'i^o- 
/iiera) cSvpdf-iioM. Sed legeudum credo ayiovii^o^ivoiQ ^Bvpafj-po). 
Choregus sumtus prcehuit in certamen poetarum dithyramhico 
carmine certantium. Vulgatissimse locutionis yoptiytiv rpayw^ote, 
Ku)^u)doiQ cset. exempla vid. apud Lysiam de Bonis Aristoph. p. 
154. V. 29. Awp. 'AttoX. p. 161. v. 34. p. seq., Isieum de Diceeog. 
Hered. p. 54. v. 29., Demosth. in Mid. p. 535. 12. ed. R. Quamvis 
vero, istis honoribus functus, suniraa auctoritate valere in civitate 
videretur, ilia amplitudo non inipedivit, quoniinus interea kyhi^eojg 
actione peteretur, ut auctor est Lysias p. 105, v. 42.; qua tamen 
absolutum fuisse verisimile est, quod postea eadem adversus ipsum 
actio est instituta. Nam tertio postquam in patriani redieiat anno 
(vid. Or. de Myst. p. 17. v. 17.) in summum omnium rerum discri- 
luen adductus fuit Andocides, ad quod depelleudum cum dicta sit 
ab eo palmaria ilia de Mysteriis oratio, singula causarum momenta 
exponenius, quibus inducti Oratoris inimici banc ei litem intule- 
runt : quod ut tutius nieliusque facere possimus, nonnulla prius ex 
jure Attico de pueliis orbis erunt delibanda, quse insignem hujus 
orationis locum, qui exstat p. 15. seq. illustrent. 

Cum Athenienses admodum timerent, ne familiae exstinguerentur 
et sacra gentilitia interirent, magnaque haberetur calamitas, si quis 
sine liberis, vel ex se natis, vel certe adoptatis, moreretur (vid. v. g. 
Andoc. de Myst. p. 19. v. 6., Isocr. iEginet. p. 394. A. et C, Isaeus 
de Philoct. Hered. p. 5C. v. 31. seqq., Demostli. c.Macart. p. 1053, 
21. 1075, 12. sqq. 1076, 14. sqq. ed. Reisk.), variis huic rei ratio- 
nibus, et sibi quisque, et leges in commune prospiciebant. Si quis 
igitur liberos utriusque sexus relinqueret, filii vel, iis mortuis, ne- 
potes ex illis nomen gentile sustinebant, et hereditatem paternara 
sibi acquirebant, indeque sorores alebant: vide Demosth. c. Ma- 
cart, p. 1067, 1., et exempium apud Lysiam Apol. adv. Sim. 
p. 97. init. Cum vero illse nubercnt, dotem dabant, ipsiquc mari- 
tis despondebant: atque ex tali matrimonio liberi legitimi nasce- 
bantur. Lex apud Demosthenem in Steph. IL p. 1134, 16. "Hv av 
cyyvj/fTT/ £7ri BiKaioig Ba^apra elvcii, ij TrctD/p, v) aceXfoc 6/xo:rurwp, »/ 
TTcnnroQ 6 TrpoQ Trorpof, £«: ravryjc eivai Traicac yftjtriovQ'. Lysias pro 
Mantitheo p. 146. v. 18. Avo jih ahXfdg et,icioKn, kvicovg rpuiKovTa 
Hvac ki:aT€p(f : de Bonis Aristoph. p. 157- v. 18. Kal icia nai ru>v 
TToXiTwy dwopovat ^vi't^edwue S^wyart'pac kuI d<)eX(f>ag : Is^us de LECTIONES ANDOCIDEiE, 217 

Pyrrlii Hered. p. 38. v. 18. £roX|U?jo-£ fxapTvpT]aaL iyyvTjaai tu> 0e/&> 
rw y/iUTipo) Tt)v dce\(f)i]v rriv iavTOV yvvaiKa zlvai Kara, tovq vofiovg. 
Conf. p. 40. V. 27. p. 41. f. et seq. p. 4.'). v. 21. seq. Talis autem 
puella dicebatur iTriirnoiKot;, quod dotem tantuni ex bonis paternis 
consequebatur. Pollux Onomast. 1. III. s. 35. r; iiiv <tvv Trpoticl 
entTrpoLKOQ: vid. Harpocrat. et Suidas v. ettiEikoq. At, si filiuni 
nullum germanutn decedens quis relinqueret, sed tiliam unam vel 
plures, illce filise dicebantur iirkXijpoi (vid. Harpocrat. et Suidas 
I.e., Schol. Aristoph. adVespas v. 581.Av. 1652.); et nothos fratres 
ab hereditate excludebant; vid. Aristoph. Av. 1G40. seqq. et Schol. 
ad d. 1. Neque solum tTriKXrjpog talis virgo dicebatur, sed et Ittl- 
KXrjplrig Isseo audivit, teste Harpocrat. v. eTvlciKOQi item Soloni, ut 
auctor est Pollux 1. HI. segm. 33. Euripidi eyKXripog Iphig. Taur. 
V. 682. unde et iu Hippol. v. 1011. iyKkripov tvvi)v TrpoerXaJDuy. 
Hesychius : 'iyKXi-jpov, kirUXr]pov, TrXovaioVftvovaiov- Icgendum esse 
TrXovaiav monuit lo. Luzacius in Lectionibus domesticis, ad d. 1. 
Hippolyti Euripidei, cum solee foeminae iTriKXrjpoi, et eyKXrjpoL dican- 
tur. Apud lones videtur filia unica heres TvuTpov^ov nomen habu- 
isse : certe ita vocatur ab Herodoto 1. VI. c. 57. vid. Valckenaerius 
ad i. 1. et Ruhnkenius ad Timeeum v. TTaTpov-^^ov irapQhov. Dores 
illam appellarunt eTTtTrayMart'^ct, tViTrd/iova, et Ipitaixova: quae voca- 
bula originem ducunt a verbo ttuw vtl Trao/xai possideo. Vid. 
Maussac. ad Harpocrat. v. ETriSiKog et v. Kwcia: Hemsterhusius ad 
PoUuc, 1. X. s. 20. (ubi et Eustatliio eTTLTafiaruac pro vitioso fxay- 
dag reddidit): et ad Hesychium p. 1197. Kuster et Alberti ad euu- 
dem V. £7rt7ra/xci7£'oa. Jam vero, ue stirps exstingueretur, scepius 
filiam ejusmodi unicam una cum hereditate alicui ex amicis testa- 
mento relinquebaut, ea couditione, ut puer ex illo natus in (pparopag 
defuncti inscriberetur: in cujus enim (pparopag quis esset receptus, 
ejus filius legitiraus, sive nativitate, sive adoptione, habebatur. Vid. 
Petitus Comment, ad Leges Att. 1. II. tit. 4. p. 223. et de ipso 
ritu Scholiastes Comici ad Ranas v. 810. Quin et illi, qui unicam 
haberet filiam, uon licuit aliter quemquam adoptare, nisi simul 
filiam suam illi in matrimoniura elocaret. Isseus de Pyrrhi Hered. 
p. 44. V. 38. 'O yap vofiog ^iappi]hr)v Xiyei' e^eiuai ^laQeo-Sui ottws ar 
l^eXrj Tig ra kavrov, sav fxri TrdiSag yvrjffiovg KaTaXiirrf appevag' av Si 
6r]Xf.iag icaraXiTrr;, ettI ravraig' ovicovv fiEra twv dvyarEpojv ecttl covvai 
(cai Siadea^ai to. avrov' avEv vk tQv yviiaiwv ^vyaripwy ovv olov re 
ovTE iroiriffciffSiai ovtc Sovvai cvCEvl ovSky rCov euvtov. Eadem Lex ex- 
stat apud Demosthenem c. Macart. p.l067.1.ed.R. Conf. Isaeus d. 
Or. p. 45. V. 18. seqq. Demosth. c. Macart. p. 1053. 21. c. Steph. 
II. p. 1136. 1. Pertinet hue locus Aristophanis in Vespis v. 581. 

K^v aizoOyrjaKdiv 6 warrip ro) da KaraXiiruiv ira'ic ETriKXrjpoy, 
KXat'tiv fjfjLe'ig fiaicpa rijv K-£0aX))j/ ElTrovTEg n] haBrji:!], 

2 F 218 I. OTT. SLUITERI 

Kai Trj Koy-^t] ti\ ttuvv crtfxvwQ toiq arifitloioiv nrovfftj, 
"E^o/icj/ ravT7]v, oariQ ay >//idc ayrifioXriaaQ dvaTretffjj. 

et V. 587. 

T^fjg ^' ETTtcXr/jOOU rrjv daidijKrjv a^iKug ayaKoyy^v\ia^<>)v. 

Ita quidem juris erat, si quis testamentum fecisset: si vero inte- 
state esset mortuus, is, qui genere proximus esset, lege jubebatur, 
puellam sibi in matrimonium petere, quod dicebatur iTriciKci^eadat 
Tfjg t-rriKXripov: et tum virgo fiebat IttISikos. Pollux 1. III. s. 33. 
'EiTriciicoQ 6e, ?y ETTiKXrjpog Xiyerai, virep ^q d/if/)iff/3>7rova't riveg aWyXoig, 
WC f^aXKov elg avrovQ Trjg ayyicTTtiag KaOijKovffrjg. Conf. 1. Vlll. s. 
23. Harpocrat. et Suidas in v. Jus illud tradit Isseus d. Or. p. 44. 
V. 23."Aj/6 irarrip avrwv T£\evTr](Tai (ita leg. videtur cum Reiskio) /u^ 
KaraXtTTwi/ avraTc yvr}a'iovg dSeXcpoiig, rolg kyyvrara yivovg eTTLCLKovg 
tlvai 6 vofiog keXevei k% r. X. Demosth. c. Macart. p. 1053. pen. ed. R. 
'E/TTiSiKaffdfiEj'og wg jevel wv kyyvTiiTUi'' p. 1056. 9. hvTtg yap tv 
TavTu yivEL QeoTrofMiru) /cat irpoarjicovTEc hfxoiwg rw 'Ayviq, ov ectlv o 
KXijpog, ov^slg avTciv ovte TrpoTEpoy ttwttote, ovte vvv iivwy\r]aEV rifiiVy 
oi/TE -ijucpKrfiiiTtjtTEv^ OVTE Tov KXr'jpov Tov ' Ayviov, OVTE Tfig yvvaiKog Trjc 
STriKXi'ipov, i)v kyu) ej^w Eiri^Kaadf-iEt'og, ijyov^Evoi ovo otiovv irpomjKEiv 
kavTOig ovEEvog twv 'Ayviov'. p. 1075. 25. eyw ^' ETtEOncacrafxriv Tfjg 
TovTov fxr]Tp6g. Vide et Isaeum de Philoct. Hered. p. 62. init. de 
Aristarclii Hered. p. 80. init. Diodorus Siculus 1. XII. c. 18. p. 
490. Tplrog Se vofiog ^iwpdwdt] (a Charonda) 6 irspl twv ettikXjipojv 6 
Kal -Trapa Y,6Xo)vi KEifiEvog' EKeXBVE yap ry eTriKXripu) ETriciKai^Ecr^ai tov 
tyyioTa yevovg, waavTwg ds Kal ti]v ETriKXtjpov EinciKdi^EaBaL rw ay)(t- 
<7te7, <p r)v dvayKi] (7vvoike~iv, r) iTEVTaKoaiag EKTicrai ^ptt^judf Eig wpoLKog 
Xoyov Ty TTEvi-^^pq. ETriKXrjpw. Minus ex more Attico Diodorus ver- 
bum ETTiCiKcil^Ea^^ai dativo jungit, quo Attici scriptores cum genitive 
utuutur; neque etiam satis accurate ex jure Attico dotem definivit, 
ut apparebit ex iis, quae postea dicerentur. Terentius in Adclph. 
A. IV. Sc. 5. V. 16. 

"Hsec virgo orba est patre. 

Hie mens amicus illi genere est proximus. 
Huic leges cogunt nubere banc." 

in Phormione, quse fabula ex Apollodori 'ETrt^traifo^tVj/ est de- 
sumta, A. I. Sc. 2. v. 75. 

" Lex est, ut orbse, qui sint genere proximi, 
Eis nubant: et illos ducere eadem bsec Lex jubet." 

Conf. Budfcus Comment. 1. Gr. p. m. 81., Grotius Comment, ad 
Mattb. I. V. 16., et Petitus Comment, ad Leges Att. 1. VI. t. 1. p. 
535. et 539. seqq. Actio, qua cognati petebant n/j/ eiriKXrjpoy, et LECTIONES ANDOCIDEiE. 219 

de dyxiTTsiq. inter se contendebant, dicebatur TrpoaKXrjffi^. Pollux 
1. VIII. segm. 62. irpocTKXrjffig U eanv etti tUv d^(pia(ir]TOvvrb)y kXtj- 
pov Kai eiriKXi'ipov. 

Si quis auteni virginem tTziKXrjpov judicio esset adeptus, teneba- 
tur ter singulis niensibus cum hac uxore sua concumbere : quod si 
ipse virili officio fungi non posset, cognati proximi illius loco id 
facere debebant : neque tamen licebat uxori kinicX^pu) cum alio viro 
rem habere, nisi cum proximis mariti cognatis, ut tradit Plutarchus 
in Solon, p. 89. B. c. Maritus ille, cui puella erat adjudicata, siraul 
quoque fiebat KvpLoq rfjg tiriKXiijpov: tutorera enim legitimum, {roi' 
Kvpiov, non vero tov kirir poirov) qualis erat, qui geuere esset proxi- 
mus, ducere earn oportebat: si vero ipse ducere non posset, alii 
elocare debebat, qui siniul tutelam mulieris susciperet. Lex est 
apud Demosthenem c. Steph. II. p. 1134. 16. "Hv av lyyvijari IttI 
^iKaioig M^apra iTvai, 7) Trartjp, i) dSeXfpog 6/xo7rarwp, rj Tra-mrog 6 irpog 
'Trarpog, Ik ravTr]g elyai TraiEag yvrjaiovg' iav Ee fir/ceig y tovtwv^ lav 
fi£V iTTiKXrjpog rig ^, tov KvpLOV f-X^i-v, tdv Ce fjLti jj, ora av tTTtrpe^'p 
TovTov Kvpiov elvai. Viduae eTriKXiipov filius secundo post puberta- 
tem anno, setatis vigesimo, bona paterna et avita sibi acquirebat, 
matrique alimenta prasstare teuebatur. Lex ait apud Demosthenem 
d. 1. p. 1135. 3. Kal idv i^ £7rticXi//oou rig yevrirai, Kal ixjia iffirjarj cttI 
^iereg, KparEiv tu>v ■^prjfiarbjv, tov ce chtov fXETpiTv Ty p,r]Tpi. OvKovVf 
addit Demosthenes, 6 p.kv v6p.og kiXevei rovg Ttalcag iij^ijaavTag, icv- 
piovg rrjg firjrpog iivac' tov Se alrov fXETpstv ry fxr)TpL Conf. Isseus de 
Cironis Hered. p. 72. v. 17. seqq. de Aristarchi Hered. p. 80. in 
fine. Hyperidis locum servavit Harpocration v. tTncuTtg iijSrjaai. 
— 'XTTEpiSijg iv rw Trpoc \a.pt]Ta eiriTpoTriK^, 'Ettei^^ ^e eveypdcjtrjv 
iyijf Kal 6 vofiog dTrociSujKe ri]v KOfxihiiv twv KaraXeKpSrivTWV Ty [J-riTptf 
og KsXevEL Kvpiovg livat Trjg eiriKXrjpov, Kal Tfjg ovaiag UTraffT/s tovq 
Ta'idag, ETVEihtv ETnc'iETEg iiftuxnv. Conf. Petitus 1, VI. t. 2. p. 556. 
Cognati illi proximi dicebantur dyx^f^TElg : vid. Pollux 1. III. s. 33. 
Ammonius de Diff. Vocab. p. 3. 'AyxiorEte, Kal IvyyEve'ig, Kal 01- 
keToi Si.a<pEpovaiv, 'Ayj^t^rfTc pEv yap, olg, iiTEiEdv Tig ek tov yivovQ 
dirodavT], avy^'^pii 6 v6p.og dvTnroiEia^ai twv tovtov hiKaiojv' 2,vyyE- 
veig he, ol ovrEg ek tov avrov yivovg, ov KaXovpLEvoi he vtto twv vofnav 
ettI -d dy>(ioTt/cd hiKaia' OIke~ioi ce, ol Kar kiziyafxiav ETTip,f)(devTeg rw 
oU'w: ad quem locum egregiura conf. Valckenaerius in Animadver- 
sion, p. 4. seqq. Suidas : 'Ay^^to-ma, 77 pLETovcria Trjg ovaiag irapd 
'Apifrro^avti £v"Opvi(n (v. 1660.) voda piri Ejvat dyx}aTEiav. Hujus 
vero dyxKTTEiag primus erat patruus, argumento Legis cit. ex De- 
mosth. p. 1134. 16. nam ibi si neque sit pater, neque frater, neque 
avus paternus, tutor jubetur sibi ipse habere pupillam, vel elocare. 
At quis tandem post iilos quos diximus genere proximus est, nisi 
patruus? £t licuisse Atheuis fratrum sororumque iilias uxores 220 1. OTT. SLUITERI 

fluccre, res est satis cognifa. Talis matrimonii exemplura est 
apud Lysiam Or. c. Diogit,, apnd Dion. Halic. in Vita Lysia; p, 
209. ubi Diodotus filiani fratris gerniani Diogitonis unicain uxorem 
ducit. Ultimiis autem ay^tirreojv lege erat designatus consobrini 
filius. Demosth. c. Macart. p. 1058. 11. Tw fiev Traicl tovt^ ktrrlu 
opofia Ttbv iv rw j'ojuw fiprj/xe'jwr, Ka\ fie^pi ov 6 vo^oq keKevel Tr]v 
(lyy^LfTTEiay eivai' dvt\piov yctp' Ayriov ttuTc sffriv. Sclioliastes Luciani 
in Timon. c. 5. p. 166. 'Ayxtorfvc mi dyj^KTrela, r/ (rvyyireui' Kai 
dyj^tffrftc 01 aVo dce\(l>ujy Kal uv£\picju aal SeIojv Kara TraTtpci Kal 
fdtjripa kyyvTCLTM tov reXEVTijffavTOg' ol Se e'^w tovtwv (rvyy£VE~ig fiovoV 
01 & tear ETTiyafilav fif^^eyrEg ro'ic o'lKoig, olKE~ioi Xeyovrat : ita liic 
locus legendns ex Suida, qui Scholiastae verba in Lexicon suum 
transtulit v. 'Ayx'orevc. Si vero iTriicXrjpoQ esset pauperrima, quae 
minimum tributum sivc BrjriKuv penderet, proximus cognatus, si 
ipse earn habere nollet, alii viro elocans dotem dare tenebatur. 
Legem, qua dos ilia definita est, servavit Demosth. c. Macart. p. 
1067. 27. Tdjv ETTiKXrjpwy, otjai SfrjTtKoy teXovctiv, ecij/ fxri ftovXtjTai 
«)(etv 6 eyyvrara yevovg, eicSiSotu) etti^ovq 6 fxev TtEVTCitcoaioni^i^voQ 
TTEyTaKoaiag ^pa-^fxag, u ri' iittcevq TpiaKoaiag, o Se i^vylrtjg EicaToy ttev- 
TYiKorru Trpbg o~ig avriig (ita leg. cum Lambino et Reiskio). idy ^e fxri 
TrXEiovg wffiv ev rw avru yevEi, ry £7rt,vX)/p<«) irpog fxepog ETrwicoyai eku- 
CTOV kdy c a'l yvyaiKeg vXelovg wai, jxi] ETravayKEg iiyai ttXeov, t) 
/xiay EK^ovvcu ra yevEi' dXXd ruy lyyvrara ^eI EK^i^ovai, ?) avToy 
t)(Eii'' lav C£ f.n] E-)(7] o Eyyvrara yivovg, t) /jjj ekc<j, 6 dpj(o)v iiravay- 
k-ai^tru), >} avroy fx^tr, ?/ EK^ovyai' lay ^e ju») ETravayKaai] 6 dp^o)y, 
OipEiXeru) '^iXiag ^pa^ftac icpcig rrj "Hfi^/* dTroypafirio Se roy fxt) ttol- 
ovyra ravra 6 ftovX6f.iEyog -Kphg rov up-)(oyTa. particulam yu/) ante V. 
ifXEiovg delendam esse, ex sententia nianifestum est : nam quomodo 
quasso singuli partem conlerant in dotem, si non plures uno sint 
cognati. Citat autem h. 1. Harpocration v. ^»7r£c. Idemque v. 
iiruHKog dicit ex Dinarchi Oratione rtEpl rov fxi) Eni^iKoy tlyai caft. 
manifestum esse, vrt rdg drropovfiivag tcopag E^EciSonay ol dy^iara 
yivovg TriyrE p.rdg Ein^6vrEc\ Pollux 1. IIL s. 33. >; fiiyroi tcXTipov 
ovK ij^ovcra irarpMov, dijaaa KaXsTrai^ f)y 6 uy^LcrrEvg iic^iSwinv, ay 
iTEpq avyoiKfj, i) irayrwg yapel. Ex hoc jure illud est, quod ait Te- 
rentianus ille Demipho, in Phorm. A. IL Sc. 1. v. 65. 

" Verum si cognata est maxime. Non fuit necesse habere : sed, id quod Lex jubet, 
Dotem daretis : quaereret ahum virum." ct Sc. 3. V. 62. " Ilidem ut cognala si sit, id (juod Lex jubet 
Dotem dare, abduce banc; minas quinque accipe." LECTIONES ANDOCIDE^. 221 

Neque ultra certam cetatem ducere quis cogebatur; ait eniin Phor- 
mio V. 75. 

" Tuus est damnalus gnatus, non tu: nam tua 
Prseterierat jam ad ducendum ajtas. — " 

Hu jus juris ratio secundum Terentium d. 1. v. G8. est: 

" Ut ne quid turpe civis in se admitteret 
Propter egestatem. — " 

Quod vero ultimo loco Lex dicit, posse quicumque velit, accusare 
ilium, qui contra banc Legem faciat, apparct quoque ex Terentii 
Piiormioue A. L Sc. 2. v. 77. ubi Phormio iioc consilium dedisse 
narratur Antiphoni : 

"Ego te cognatum dicam, et tibi scribam dicam : 
Paternum amicum me assimulabo virginis. 
Ad judices veniemus : qui fuerit pater. 
Quae mater, qui cognata tibi sit; omnia hsec 
Confingam : quod erit raibi bonum atque commodum : 
Quum tu horum nihil refelles, vincam scilicet." 

Illud autem Isaeus latius etiam extendit, qui docet universe cuivis 
Hcuisse, per Elaayytklav opem ferre rate kiriKk^poic, si male a ma- 
ritis istis tractarentur, de Pyrrhi Hered.p. 42. v. 25. seqq. Movwv 

TOVTWV TU)V ClKtJJV ClKlvEvVWy TOIQ CldjtCOVfTLV ohtTUiV, ttUL ilfiV 7W (BovXo- 

f.ieiY ftor]dETy ralg ETrt/cXZ/poie* ovte yap eTn-iiiLOv Ta'ii; jrpog roy ap- 
")(pvTa ufxayytKiaLQ eyearii' (leg. cum Reiskio tTTEffriy) ovB' lay ovde- 
H'lay ruiy rpi'itpioy ol elaayyeiXayreg fXETa\a(iwaiv' ovte Trpvrayeia, ovre 
7rapa(7Ta(Ti£ ov^ifxia Tiderai riHv BlaayyeXiwy' aWa toIq fiey SiojKovcriv 
aKLvcvrWQ cirrayyeXkEiv 'i^effri rw fiov\o[ieytp, Toig b' aXifftcofzeyoig 
£(Txarai TLfiioplaL ra'ic elirayycXiaiQ 'iizEimv. Harpocration V. elaayyt- 
Xla tres bujus accusationis species explicat : unam de publicis 
criminibus, de quibus Lex non nominatim ageret : alteram, qua 
utebantur adversus arbitros, qui mala fide egissent : hipd ^e, ad- 
dlt, eiffayyeXia Xtytrai etti tuIq KUKwataiv' avrai he Eicfi trpog tov 
ap-^ovTa, Ka\ rw Imkovtl a^'jy/itoi, /caV yu») fXEraXapj] to TTEfiTTToy fiepoQ 
TU)y \l/r](pwy. At Pollux 1. VIIL s. 53. ait ; ^jj/xoffdiyrjQ E' kv rif Kara. 
MEdoyroQ Koi kutu rioy fifi TrpotrrfKoy-wy rjj ETriKXi'jpo) avvoiKovyTwy 
ylyvEu^ai rag eio-ayycXmc Xeyet. Licet igitur quis vel ex testa- 
mento, vel ex judicio, haberet EKiKXrjpoy, tamen ilia poterat evinci 
a cognato propiore, quorum prius legibus non fuisse licitum videtur 
indicare locus Aristophanis ante cit. et Isa^i de Pyrrhi Hered. p. 
44. V. 21. seqq. alterura licuisse in confesso est, et actionem bac 
in re usitatam fuisse irp6aKXr\(ny sive irpoKX^aLv, apparet ex De- 
mosth. c. Macart. p. 1054. 25. Archontera habuisse de his liti- 222 I. OTT. SLUITERI 

bus jurisdictionem ex II. all. satis apparuit: quibus addi possunt 
Lysias c. Alcib. p. 144. v. 27., Isaeus d. Or. p. 43. v. 9. et 
13., Demosth. adv. Lacr. p. 940. 10. adv. Pautoen. p. 976. 12. 
adv. Steph. II. p. 1135. 24., Pollux 1. VIII. s. 89., Harpocrat. 

V. yjyepioyia ciKaarijpiov. At de eTriKXijpoig twu jietolkuv, uti de om- 
iiibus, qu£e ad illos pertinerent, jus dicebat Polemarchus: vid. 
Budaius Comment. L. Gr. p. ra. 81., Sigonius de Rep. Athen. 1. 
III. c. 1. et i. IV. c. 3., Petitus Comment, ad Leges Att. 1. c. et 1. 

VI. t. 2. p. 551. seq. Ex hoc jure Attico desumtae fuerunt com- 
plures veterura Comcedise. Alexidis, Antiphanis, Heniochi, Dio- 
dori Slnopensis citantur fabulse 'ETritcXrjpog inscriptse ; Menandri 
duee exstiterunt hoc titulo : Diphili 'E7r/(cX?;poc et 'YjTndiica^ofj.EroQi 
ApoUodori 'E7rici/co(Co/x£»'oc olim exstitit, diversa ab 'Exi^tka<!fo^£Vj/, 
ex qua Phormionem suum transtulit Terentius ; banc enim fuisse 
inscriptam 'ETnciKa^ofiirtjv vel ex Terentiana fabula est manifestum, 
cum non juvenis puellam, sed Phormio, nomine puellse, juvenem 
volentem in judicio coegerit, ut duceret amatam. 

Hajc autem quoniara aliquanto latius exposuimus, ne quid ob- 
scurum hac parte esset, videudum, quid ad res Andocidis illu- 
strandas faciant. Epilycus Tliersandri filius, vir item in repubhca 
clarus et generis nobilitate excellens, avunculus Andocidis, (vid. 
Or. de Myst. p. 15. v. 35. de Pace p. 27. v. 10.) sine raascula 
prole, decesserat in Sicilia : filias reliquerat duas, quae jure ay^i- 
(TTeiag, cum essent £7r/kX?;po£, cedebant consobrinis, Andocidi et 
Leagro. Puellse istae in re angusta erant ; nam debila patris de- 
funct! pluris erant quam quinque talentorum ; prasdiorum illius 
aestimatio ne duorum quidem talentorum erat. Convenit tameii 
inter Andocidem et Leagrum,ut puellarum sil)i quisque unam jure 
uyxtfrTEiaQ peteret, cum satis fuisset illis alterutram vel sibi petere, 
vel cum dote elocare, secundum Legem supra cit. apud Demosth. 
c. Macart. p. 10G7. 27. Fecerunt quod erat statulum ; et, quam 
quidem Andocides acceperat puellam, ea brevi mortua est ; 
quam vero Leager, salva mansit. Hanc sibi habere cupiebat Cal- 
lias Hipponici filius, gente nobilissima Athenis ortus, vir improbus, 
Veneri apprime deditus, scortorum aniantissimus, quo amore id 
eflfecit, ut bona sua admodura minueret, ac prorsus fere disperde- 
ret : (vid. Aristoph. Ran. 431. seqq. Av. 285. seqq. Eccles. 805. 
et Scholia ad dd. II., Andoc. de Myst. p. 15. seqq., Perizonius ad 
iElian. V. H. 1. IV. c. IG. et 23.) ut ne duo quidem talenta in he- 
reditate paterna invenerit, cum avus ejus ducentis census talentis 
fuisset, ut Lysias ait de Bonis Aristoph. p. 15G. v. 10. idque ex 
eo tit verisimile, quod viventis adhuc patris bona euro dilapidasse 
dicit Andoc. d. I. Ridiculam ejus Orationera, quum legatus de 
pace ad Laceda^monios missus esset, pro viri ingenio describit LECTIONES ANDOCIDEiE. 223 

Xenophon Hellen. 1. VI. c. 3. §. 4. in qua noii nisi se ipse laudat 
et fabulas uarrat : tantum ad eloquentiam profecerat ex Eveni 
Parii, Protagoras, aliorumque Sophistarum disciplina : ab his enim 
fuit edoctus, atqiie maguam iis pro institutione persolvit merce- 
dem; ut tradunt Plato Apol. Socr. p. 20. A. et Xenophon c. 1. 
Sympos. quod domi ejus habitum descripsit; ubi facete ipsius in- 
genium ridet c. 4. Caeterura Calliarum genus omnium optime ex- 
posuerunt Palmer, ad Aristoph. Aves in Exercit, ad Auct. Gr. p. 
754. et Perizon. ad iElian. V. H. L. XIV. c. 16. Callias igitur cum 
Epilyci filiam sibi habere vellet, atque illud data pecunia a Leagro 
impetrasset, id ne fieret, intercessit Andocides, et Leagrum ad Ar- 
chontem in jus vocavit, postulans ut vel ipse, utpote ay^KTrevr, 
Epilyci filiam haberet vel sibi cederet. At vero Callias, quum se 
rem cum Leagro conficere non posse videret, in judicio experiri 
voluit, et filio suo, tanquam dyxiorreh puellam petiit ; ipse enim 
post Andocidem et Leagrum proximus illi erat cognatus. Quippe 
Leagrum credibile est fuisse filium Glauconis, quocum classi prse- 
fuerat Andocides: is enim dicitur fuisse Leagri filius; et verosi- 
mile est ilium item filium habuisse Leagrum; de qua nominum avi 
et nepotis successione jam ante diximus. At Glauconis filiam, 
quse Leagri soror fuerit, in matrimonio habuit Callias, et ex ilia 
filium Hipponicum procreavit : vid. Andocides p. 16. v. 35. ut hie 
uno gradu fuerit remotior, quam Leager et Andocides. Cum vero 
intelligeret, unum sibi impedimento esse Andocidem, quo minus 
Tt]v kiriKXrjpot' sibi acquireret Hipponicus, Cephissio pessimo syco- 
phantse pecuniam dedit, ut lvc\('^£wc litem illi inferret. Juvabant 
huncalii, vectigalium redemptores, quos Andocides licitando supe- 
raverat, et efi'ecerat, ne vectigaha vilissimo pretio redimerent ; ex 
quorum numero nebulo iste erat Agyrrhius; de quo vid. Aristoph. 
Plut. 176. ibique Scholia et Eccles. 102. et 184., Harpocrat. v. 
'AyvppioQ et dewpiKti, Valckenaerius Diatr. Eurip. c. 25. p. 293. c. 
His accesserunt Mehtus, idem, credo, qui Socratem accusavit, et 
Epichares: vid. Andoc. p. 12. v. 36. seqq. Haec enim evhi^etjc ac- 
cusatio eo spectabat, ne illi in forum venire liceret, et praejudicium 
faciebat Andocidi, ne ipse causam suam ageret, et jus suura defen- 
deret. Callias vero, judicii exitum exspectare non ausus, novum 
quoddam in Andocidem machinatus est, quo efficeret, ut inauditus 
moreretur. Nam, quum Lex esset Solonis, ut, qui iKerripiav, sive 
olese ramum lana obvolutum, suppHcis signura, in Eleusiniae Cereris 
templo deponeret, 1000. drachmis mulctaretur; Callias ramum de- 
posuit, et Andocidem deposuisse in judicio finxit, postulavitque ut 
inauditus capite plecteretur, secundum Legem, quse poenam capitis 
in ilium statueret, qui in festo Eleusiniorum iKErrjplav deposuisset. 
Quas ilium duas leges in Andocidis perniciera inter se confudisse 224 I. OTT. SLUITERI LECTIONES ANDOCIDE.^. 

credo, cum illae de plane diversis causis agerent, altera de keTTfpl^ 
in festo Eleusiniorum, altera de eadem alio tempore in Cereris tem- 
plo deposita : et ita explicandum arbitror difficilem Andocidis lo- 
cum de Myst, p. 15. At Orator criniina in se collata luculenta 
ilia, quae de Mysteriis inscribitur, oratione ita a se depulit, ut ju- 
dicura sententiis sit absolutus. 

Hoc judicio, quod et causse suse justitia, et sua fretus dicendi vi, 
nulla re coactus, sua sponte sustinuit, (vid. Or. de Myst. init. et 
Lysias p. 106. v. 2,) liberatus Andocides pristinum in civitate locum 
tenuisse videtur, et sex vei septem post annos legatus Lacedsemo- 
nem ad pacem componendam missus est; in qua legatione cum 
male se gessisse judicaretur, TrapaTrpatr/Sftac judicio conderanatus, in 
exsilium expulsus, exsul obiit (vid, Pseudo-Plutarchus et Photius), 
stirpis suee ultimus. Nam liberos ilium reliquisse uon est proba- 
bile, cum septuagesimo aetatis anno, quo causam hSei^ewQ sive de 
Mysteriis oravit, nullos procreasset : vid. p. 19. v. 6. et 18. quod 
cum vitse illius errabundse tribuendum puto, turn impuro Veneris 
studio, cui deditum fuisse Oratorem satis patet ex loco de Myst. 
p. 13. V. 27. ubi objectum sibi turpis amoris probrum retorquet 
quidem in adversarium, non ipse a se amovet : neque illud abhorret 
ab indole moribusque et Andocidis, et universorum Atheniensium, 
ac maxime divitum et potentum isthac setate ; quod hand negabit 
qui in Oratorum et Aristophanis lectione aliquautum sit versatus. 
Quod autem Antiphontem Andocidi filium dant Scholia Aristoph. 
ad Vesp. 12G2. locus procul dubio mutilus est, et videntur non- 
nulla de Antiphonte fuisse dicta, turn de Leogora subjecisse Scho- 
liasten, ilium fuisse patrem Andocidis. Fratres habuit nullos: vid. 
p. 19. v. 18. sororem unicam, Calliae Teleclis filio nuptam : vid. 
p. G. v. 35. fortunas magnas, quas tamen ipse posteavalde imminu- 
tas esse dicit de Myst. p. 18. v. 14. et confirmat Lysias p. 105. v. 43. 

Haic igitur nobis de vita rebusque gestis Andocidis dicta suffi- 
ciant, qui, variis jactatus fortunae fluctibus, modo florens in Re- 
publica, modo in carcerem detrusus, vitam egit miseram, civibus 
fiuis odiosus; apud posteros clarus eloquentiae laude, contemtus 
propter morum pravitatera. Jam vero de scriptis illius videamus, 
et ad partem criticam accedamus. I. OTT. SLUITERI 

PR^FATIO 

AD ORATIONEM ANDOCIDIS 

DE MYSTERIIS. Cum caeterarum artium ac disciplinarum aut inventrices aut altrices 
exstiterunt Athense, turn eloquentia in ea urbe et nata esse et alta 
vere existimatur : non illara dico, quai in poetis cernitur, sed earn, 
quae in republica, quse in foro, quae in illustrandis aliis disciplinis 
versatur: Atlienis primum se orator extulit, priniumque monuraen- 
tis et Uteris oratio est coepta mandari. Cum vero jam Themisto- 
cles aliique, et illius ^tate, et post ilium, eloquentia proestitisse di- 
cantur, uullius tamen, ut Oratoris,ante tempora Antiphontis scripta 
fuerunt, neque quisquara hoc munus seorsum ab aliis et separatum 
professus est. Postquam autem Gorgias et Antiphon Rhetoricas 
scholas Athenis aperuerunt, tantum derepente exarsit dicendi stu- 
dium, ut humanior nemo videretur, qui non Rhetoribus eorumque 
arti studium impensius tribuisset. Primae autem ietatis nulla ad 
nostram memoriam monumenta servata sunt, ulsi Antiphontis ali- 
quot Orationes, fortasse spuriee ; Andocidis paucee ; Lysise plures : 
ex quibus de dicendi genere illius eetatis possit judicari. At vero 
Andocides, medius paene interjectus inter Antiphontem et Lysiam, 
illo duodecim fere annis minor, hoc novem annis major natu, di- 
versum aliquanto ab illis secutus est dicendi genus. Ipse enim 
non nisi suas causas aut reipublicoe attigit, neque constat an artem 
didicerit, nisi fortasse Gorgiam audierit, qui eo adolescente jam 
docebat Athenis: iUi autem et ipsi Rhetoricam docuerunt, et aliis 
scripserunt Orationes, quibus in judicio uterentur. Cum igitur non 
nisi publicas causas tractet Andocides, plurimum ipse in republica 
versatus, facile intelligitur, quantum illius lectio valeat, cum ad 
rempublicam ac res gestas, turn ad ingenium et mores Atheniensium 
cognoscendos : praesertim cum, et florente republica, et collapsa, 
vixerit, et instauratam iterum viderit. Talis igitur tantusque cog- 
nitionis fons cum sit nobis Andocides, non inutilem nos operam, 
neque ingratam eruditis facturos existimamus, si sordibus ilium, 
quibus scatet, expurgantes, puriorem reddamus et limpidiorem; 

2g 226 I. OTT. SLUITERI PR^FATIO. 

maxime quideni quuni non tantum nostras conjecturas et aniniad- 
versiones fortasse ieviores, sed et Codicis MS. auctoritateni, et 
Valckenaeril ingeniuiu et copiam, adjumenta afFeramus. 

Est auteni preestantissimuni ingenii Andocidei monuraentum, 
quod magno cum literarum bono etiamnura habemus, Oratio de 
Mysteriis, in qua, cura ab adversariis ivcdlnag actione in judicium 
vocaretur, contendit, se neque peccasse, neque, si peccasset, teneri 
amplius ilia actione, quoniam cives post expulsos XXX. Tyrannos 
id inter se essent pacti et jurassent, ne ullam injuriae ante illatse 
memoriam haberent; atque, hac opportunitate oblata, multa sub- 
tiliter et egregie dispulat de reditu exsulura et decretis illo tempore 
factis; quge historian Atticee lucem non exiguam afferunt. Causam 
kvMltwQ in hac Oratione tractari, quamvis inscribatur de Mysteriis, 
apparet ex pluribus ipsius Orationis locis : p. 2. v. 10. dicit se du- 
bitare, unde primum sumat defensionis initium, nrorepov U tS)v rt- 
XtvTcduiv, wQ xapai'6/bLU)g fxe ivihilav, et V. 26. se primum dicturum 
de ipsa causa, o^iVKtp ii ivIei^lq kyivzTO, ctioTrep etc tov aywvct TovZe 
KariaTrjy, Trtpt rdv /xvarripiioy ; p. 5. V. 1. Trepl fisv rwv iJ.v(T-r]piioy, 
wv elvEKa rj evdei^ig kyivtTO — ciTro^e'^etKrai juoi (c. t. X. p. 15. V. 5. 
kiTHh) ydp r'}\%i.iev 'E\£V(nv6^ey, Koi y 'ivdci^ig kyeyivr]TO. p. 16. V. 8. 
^ovg K>/0tf7/w '^iXlag ^pa^jLiac, kvlEUvvai /x£. Conf. Lysias c. Andoc. 
p. 104. V. 31. seqq. Taylor Lect. Lys. c. 6. Est autem krhi'^tcjg, 
quae hie tractatur, species, qua contendit adversarius, non licere 
adversario per Legem quandam aut Scitum Populi, certas res 
agere, aut in certa loca venire, maxime templa, Diisque consecrata 
loca, et in forum. Vid. de hac actione Pollux 1. VIII. s. 49. et 50. 
Harpocration et Suidas v. evhi^ig; Sigonius de Republ. Atlien. I. 
III. c. 1. Fortasse hsec Oratio de Mysteriis fuit inscripta, ut di- 
stingueretur ab Oratione irtpl Tijg irSellecjg, jam ante ab Andocide 
dicta et edita. 

•^* De Vita Andocidis, in libello Platarchi de Vitis X. Oratomm el in Photii Bi- 
biwth. Cod,. CCLXI. conscripla, deque plurirais aliis Andocidem pariter ac scripta 
ejus spectantibus, vid. Taylori Lectiones Lysiacse, c. 5. et 6. ANAOKIAOT 

nEPI TXIN MTSTHPinN 

Aoroz. 

Pag. Pag. 

ed. ed. ^ 

I. Stepli. I r^ ,/ r^ \\c\/ Reisk. 

1.1 a. THN fjisv TTOipoccrycivyjv, u ccvd^&g, kxi ti^v Tir^o^vfuoiv i 
ruv s^^^uv Tuu sf/,cdv, ^ u(;r \^l Kocaug ttoieTu ex, TrocvTog 
r^OTirou jcoci diKocicog kocI u^ix.cog, s^ ^PX^^ e'srsiovj Tot.')Q(TTO(, 
a(piKOf/,T^v sig Tvjv ttoXiv Tocvrvjvi, <T'/zoov t; TTuvreg BTricTTa.- 
5 (rue, Koci ovdev ob7 Trep] tovtuv TiroXXovg Xoyoug 7roi£T<r^oii. 
eyoi) OS, CO uvogsg, oevjcrof/,cci VfjLoov oikocioc ytai V[aiv re pocdiiz 
X^^i^scrd'oii aoci ef^o\ ol^joc iroXXox) ru^^'^v ttolq VfzuV koci 
TTouTov fjLev ev^vi^7i^7jvix.i on vvv eyca tjkco, ovosf/^tocg i^ioi 
avocyxrig oucrvig Trccooc^e^vczi, our eyyvvjrocg Kocruo'TTicrccg ovu 
VTTO oe(rfjLoov avocyycoccrfjeig, 'srKrreuo'otg oe fjLocXKrra f/.ev rco 
oiKuico, eweiTDC oe rcut Vf^Tu, yvu(re<r^oci roc oiycccioc xoci y.vj 

10 'sre^io^iecr^oct [/,e ccoizcog vtto rcov l')i^ouv ruv Ifjcwv oioc(p'^oc- 
^evrcc, ocXXoc ttoXu fjcocXXov crcocreiv ^lycuiccg xocroc re rovg 
vofxovg rovg Yifx,erepoug Koci rovg 'ooKovg ovg vf/^eTg of/,ocrocvreg 
f/,eXXere r-^v Tj^7i(pov ol'creiv. eiTcorcog ^' av, u ocvdgeg, ttjv ocv- 2 
TTjv yvcofZTjv g;:^^o;rs lirepi rcov e^eXovruv eig rovg Kivovvovg 
zoc^icrrocf^Bvcov, yjVTrep uvro) Trepl avrcov e%0Dcr<i^. ottcxtoi fxev 
yoc^ f^-^ vi^BXyicrav vwo^eTvoct ytocrccyvovreg avrcov (xoiyciocv, 

' £fl-T£ (XE * y£ 

Tnv fjt,h iTa.pcta-X£vriv — ] Elegantissimnni Ruhnkenio Histor. Crit. Or. Gr. p. 40.) 

Oralionis principium e Cratino expres- Thv fxh 'STO.paa-Kiwv, jtai Th 'nrpo^rufA.iav rZv 

sum esse, monet Clemens Alexandrinus aVTiSiWv o^are, d avSps? Sutac-rai : el JSa- 

(sive Gramniaticus, quem ille descripsit) schines initio Orationis in Ctesipli. Thi 

Strom. 1. VI. p. 748. Kpawoy Iv Tlvrm (Ji.h va^aijKivhv o^Ste, tu avJps; 'Adnycuoi, nal 

el'TTovroi;' Tr,v Tta^ara^tv. Siliie Andocldes ex Cle- 

_v. ,,,!.. __ ,^ « ' .., , mente, an Clemens ex Andocide corrigen- 

das, noil ausim statuere. oluiter. 

'AvJoxiSx? p^TDf XE)/E1, T^v /U£V Trapaa-XEUW, Aixaiajj xal ajmn;?] Schol. .\ristoph. 

«7 avSpE? hxaa-rat, not rhv 7rgo9u;w.iav Toiv I- Pluto 233. Taylor. 

j^&pajv rZv ly.Zv a-xjcSov ti waVTE; iitria-Sis. 'A<f>ixOjU>iv] Scil.ex Cvpro. V. p. 228. v. 

Andocidem vero, monente eodein, iternm 11. Idem. 

iroitali sunt Aus-i'a; Iv tS tr^oq Nixi'av uTTsp Te] Malira te, ob insequens xai. oppo- 

wa^aKOTaSflxuf (ila enim legenduin cum uunlnr inter se i/jhiVte — xai tf*oi. Reisk. 22S AN AOKIAOT BiTCOTcog uv Koti VfjLB^g ToiuvToc TTSpi oiVTuv 'yivu(rzoiTe, ^ Ota 15 
•ZeTg^ Kdi auTOi, TTeo] (r(puv ccvTuv eyvu(rixv' onrocroi, ^l tticttsv- 
(TocvTsg i^vjosv ocotasTv vws'^Bivtzv^ OiKxioi Icttb kou Vf/,BLg ttsoI 
TOUTCov TOioiVTTjV £%£;!/ TVjv yvcofjirjv, oiavwsp Kcci oiUTOi Tirepi 
avTuv e(rxov, aoci f^yj ^ Trpojcccrci'yivua-iCBiv a^izeiv. uutIkoc 
eyco, TToXXiov ptoi '^ ocTrayyeXXovTuv on Xeyoisv oi s')^poi 
cog oi^oi syu out ecu UTTO^eivaifjoi oi^vjo-ofjioit re (pevyuv, — 
T* yocp dv nat PouKofjiBvog 'AvSoKi^vjg aycdva.20 
rocrouTov '^V'srofA,Biusisv, u b^so'ti ubv ocTirBX^ovTt 
£vrBv<rBv By^Biv TTuvra. tcx. b'st iTvioBiu, B(rri os 
'TrXBua-oiVTi Big KvTrpov, o^bv ttbq t^kbi, '^ vj •sroXXiq 
Kon ayoc^T] didofjt,Bvy} koci ^upsa VTrccp^ovcra, ; 
ovrog a.poc (SouXyktbtoci TTBpi rou c u^jLarog rou 
savTOV jciv^vvBucroct ; Big ti ccTToi^XB-^ocg; oJ% 
3 op a T7]v 'TToXiv TifjLuv ug 01 a. kbitoci', lyu oe, u avopsg, 
"sroXv rviv bvuvtiolv r&UTOig yvuf^Tjv b^c^' aXAoS"/ re yccp uu, S'OC 'TTuvTcc TO, uyoc^roc b^biv^ a-TBoofjcBvog TTjg Troirpidog, ovz uv 25 loo laa. not 2 xttTrtyivaa-XEiv ■* a'rta.yyi'Kov'rmv VTtOjAimi, EV ta s » "Oa-a] Recte oTa pro cVa emendat Mark- 
landus ad Ljsiam p. 158. v. 21. Slui- 

TER. 

Karayivus-niiv] Perinde usurpatar nara.- 
yiviis-xitv Tivc? aSiKiiv atque aSjxi'av. Vid. 5, 
20.7,34. Reisk. 

Ktti /j.h x-arayivciirxiiv a^iKBiv] Optiraam 
leclionern prrebet Codex ad marginem 
Edkionis Aldin?e excerplus : ko.] fxh Tt^o- 
narctyiviia-xitv aiixeiv. Non eniui propter 
eaiD, qnara dicit rationem, illos coiide- 
mnare non oportet, sed non pra?judicata 
opinione, antequam res in judicio exami- 
nata sit, credere illos injtiste egisse. Lj- 
sias de Bonis Aristopli. p.'l52. v. 39. ed. 
Stepli. fxh oiiv tsr^ana.rayivia'M.iri aJix/av toZ 
£iC airov fxix^a SaTTavaivTo;. Apol. Jii|UOU 
xaraXuij-EiDj p. 169. f. <r<pZv avrvv TTfOJfa- 
Tayvovri; aSixEiV. Demosthenes pro Cor. 
p. 226. V. 8. ed. Reisk. to o/xoioo^ afx<^o~y 
aK^oaaaaf tovto S' Iittiv, ov fjiovov to fjth 
'n'^oKartyvdJUivai /ji,rtUv,cxt. In Mid. p. .')86. 
V. 22. Kal ir^onaTreyiiciiniv 6 Sn/xo^ rovTov. 
Sluiter. 

'A'BTayye\ovra)v'\ anayyiy^Xovriuv. Tay- 
lor. 

Ol^n^-ofjiat re (pdycuv^ oip^rcro^aj (psvyiuv. 
Idem. 

'Ytto/xeivoi, IV oi] suspicabar aliquando 
vTro/jiMeiev, m — non male illiid quideni, 
sed prajter necessitatem. h m idem est atque o'rav, vel oWoy. Reisk. 

'T'mofA.imi, Iv oJ] Pro iTiofxtlvoi, Iv ci 
Valckenaeriuspracfert ii7rO|U£iv£iEv, ai. Conf. 
Lycurgam p. 159. v. 9. et p. 166. v. 
21. ed. Steph. Idemque ante Reiskiam 
aniraadverterat pro a -sroXXij legenduni 
esse yn itoKKn. In postremis Reiske ^oi- 
^la mutaii vult in JiwfEav iiTragp^oua-a, gra- 
tuito datum, quod non satis placet. Mihi 
majus vitium subesse videtur: forte olim 
scriptum exstilit xai p^iwfia Biffa^xouVTa, 
Dislinguitur yr, agri.arva acdificiis vacua, 
a ^ai^ioii;, prcediis, in quibns et scdes snnt 
ad inbabilandain idoneas : IwapxEiv rariori 
notione dicitur pro apxEiV vel l^a^mTv, 
sufficere, satis esse, quantuTti ad victum opus 
sit : Irsra^x-ovircei; pro apKooVTH)?, snfficienier, 
exstat apud Soplioclem iu Electr. v. 354. 

Ou {jD ; xaxoJj (xh oTJ'- eTra^xouVTa;? S' ifjioi. 

Sluiter. 

'Bf m] ev recte abesse potest. Taylor. 

'h ttoXXJj] Leg. yri 'rrokXh. cui sit in Cy- 
pro pricdiuin amplum. Reisk. 

AiwpEa vTra^^oua-a^ f^ego JujEav i/Traj;^. 
id que gratnito datum, daiitnr inuita ex de- 
bito, nt mercenariis, alia 5a;pEav, gratnito, 
honoris el benevolentiae ergo. Idkm. 

'Eyii Se] Hie perficitaret absolvitur sen- 
tenlia [)aulo ante vers. 5. incocpla illis iu 
verbis avrUa, iyJii. Idem. nEPI TXIN MTSTHPiriN. 229 

^e^oiifjiTiv, Tviq TtToXeug ovrca Sioix,Bif/,ev7jg ugTrep avTOi ot 
ex^pol Xeyouo'i' ttoXu ^' av ocvrr^g f^ccXkov syca TToXirvig 
^ePoiiLCTjV eTvoci ^ sTspuv 'TToXeuv, cc\ l'(TO}g Tzrccvv pcoi oo}cov(nv 

ZV TO) TTOipOVTl SVTVX^ii'' CCTTSD yiVUCKUV eTTSTpSXya. OiOCyVOt)- 

voii Vf^iv sreoi rou (ruf^Mrog tod s[A,avTOU. anoui^ui ovv 
vuag, ea ccv^peg, svvoiuv 'TtXeIu Trupoca-xicr'^DCi ef^oi rca utto- 

30 Xoyovuevu tj rag Kcx.rviyopoig, z^doTocg on aav s^ iO-ov ockoo- 
cicBs, avocyycTi tov a7roXoyovfA,svov eXarrov s%s^!'. oi pcev yoc^ 
ez. iroXXov %foi/ou l7n(3ovXBV(TocvTsg jcoci (rvv^svTeg, avTot 
uv£v TCivouvcov ovTBg, Tv^v TCoiTTiyopiOiv STToii^croe.vTO £yu OS 
fjLBTcc ^{ovg %ou ziv^vvou ycoii ^loc^oXTtg r-^g [A,£yKJ-T7}g tvjv 
awoXoyioiv ttoiovuoci. siKog ouv vuocg e(mv svvoiuv TrXsica 
'STOipoiO'x^'^-^'X'i £f^oi V "^0^? aoLTviyo^oig. sri os kui rods ev<Tv- 
[jLTirsov, on 'ttoXXo) % ttoXXcc ycoci Ssivu Kur7jyo^v](ruvreg 

1. 1 woi,pccx9^l^<^ s^viXsyx^yicrocv ^su^oi^svot ovru (puve^cog, ugrs 
vuoig TToXiJ uv t^^iov Six,7]V XoilSsTv irapoe, ruv Koirrjyo^uv vj 
'TToipa. ruv Kocr'^yopovf^evuv' ot os uv fjuot^rv^wavr sg rot ij^euoi;, 4 
d^iKcog dv^puTTovg ciTroXscrocvrsg, socXcacruv Tra^ vf^'iv ij^euco- 
fjLotprvpittiV, i^viK ov^ev ^v ^ in irXsov ro7g TTSTTOvd'oo'iv. oTTor 
5 oxjv 'Ji^vi woXXci roioLuroc ysysvvjvroit, sizog V{/,oig s(rn pLi/iTru 
roiig ruv Kocrviyopuv Xoyovg vricrovg 7iys7(r^oci. si fx,sv yoip 
Csivoi KcarTiyopviroa rj [Ji^Vi otoi/ rs yvuvai sk ruv rov xoir'/}- 
yopov Xoycov' si ^s aXyi^vi rcx.vroc sarnv ^ ij^euoj?, ou% oiov rs 

» Deesl 01. ^ Deest 'irt. 

aStoi ex^P°'] Interpone articnlura oi. ter. 

Idem. Kav 1^ Xs-ov — ] Locas similis est apud 

"ila-wif avroi Ix^^oi \iyova-t] Eqnidem Lyslam p. 152. v. 13. sqq. ed. Steph. 

potiiis scribendum existimem : ws-tts^ av- Reisk. 

TW oi E^SfO' y^iyova-i, nempe SiaKBCs-^ai : et 'Av9fa!wou? — ] Fait cum suspicarer ay 
sic etiam vidi postea conjecisse Valcke- g^juTroucsiveom/j, utinMSS. exarari solef, 
naeriam, qni prsEterea mox scribi raavult corruptum esse ex aXXou;. Acutius Val- 
woXu yav avrrii; ciet. At vero alind men- cken. conjecerat a^doui. Sed, ne ita le- 
dum buic loco insidere videtur Lnzacio in gamos, velat locus Lysise ex hoc desam- 
praecedeulibns, ita ut yaj ivmnlandum sit tus_ Valckenaerius quoque cum Reiskio 
in wagov, (qnamvis et ya^ ov admitti pos- malebat ^EuSojaapryjiSv, qnura aT^Zvai -^eu- 
sit) accusativum absolulum pro genilivo, ^ofxafrvpiZv apud Oratores sit solenne : 
sicut GrKci parlicipiis, ov, wapov, e^ov, xa- animadverlit tameii idem, iaXws-av -^iv^o- 
&W0V, 'Tta^nKov, el reliquis uti solent : turn ^uapTujiaJVTe? etiam esse apud Isseum p. 5^. 
vero nominativas o-tejo^evoj non ad prae- y. J4. gd. Steph. nti et in d. 1. Ljsiae. 
cedentia pertinebit, sed ad Si^alfxriv, et lo- Sluiter. 

ens sic erit constituendus ; aXXo&i te Tea- ■S'EuJojMacTuptSvTS?] Lege •^ivhfjt.afru- 

gov TTaVT* Ta aytt&a. e';^£iv, (TTEpojWEvoj ^r,; pjjy^ videtur val^ata ex hac vera, et ex 

TTttTpiSof oi/X. av h^aifAvr t^; te wo'xea;? ovrca altera qaadam, qua? etiam in libris olim 

itaKiifxim, ojo-m^ ainiiv d tx^^°' Xiyovirt, f^iisse videtur, 45uJojitajTypouvT£f, coaluis- 

woXu y av avTr,( /xaXXov ». t. X. Slui- gg, Reisk. 230 ANAOKIAOT 

Vf/,oig TT^oTS^ov eio£voci TToiv a.y yea) Ifjiou aKoutryire. aTtroKo- 
yovf/,evov, 

p . z^KOTiru f/,sv ovv iyuye, co ccvopBg, Tro-^ev ^p-^ ao^oc- 
O'd'oci TVjg ccTToXoyiug, worepou ex. ruv reXsuraitov ^ Xoyuv, 10 
cog TTU^uvof^ug [/.£ evsoei^av^ ij ttboi tou :\i7j(pi(7fA,UTog rou 

lO'OTif/^lOOV, Ug OCJCVpOV SCTTIV, ^ 'TTBOl rtOV VOfjLUV TCCci TOdV op- 

Kcav Tuv yeyBvyjfjievcov, sire koci V^ cipxv? v^ocg Si^a^io ra 
yeyBvvjf^Bvci. o os f/,e utoibi uocXia-r XTTops'i'v, lyoo uluv Ipc^; 

OTl CD TTOCVTBg ITUg STTi TTOiCTl TOtg }COir7jy0D0Vf/,SV0ig QfXOkUg 

o^yiCBG-^e, aXX eKoccrrog ti vfxcov e%£< 7zrpo$- o <oOvXoito ocv 
f/,e TTpuTOv oiTToXoyeTo'^oci* ccfjLoc cs ttsoI ttocvtuv emrsiv clou- 15 

V06T0V. yC^OCTilTTOV CUV f^Ol zlvCCt OOKST S^ cipX^? Uf/,IXg ^i^OC" 

(TKEiv TToiVTOi Toc ysvof/,£va, xoci 'TTocpocXiTTZiV ptvi^Bv . a,v yoco 
oo^cag pcoctivjTe to, TrpoLy^Bvra,^ gaSiug yvuCBcr^^ a. [x,ov jcxtb- 

\\fB\J(rOiVTO 01 KOCTI^yopOl. TOC fJLBV ovv 01KCX.IIX, yiVUCTKBiV VlfJiOCg 

r}yovf/,oii, ycoct Xoyovg TrotpBa-ycBvotcr^oci, oigTTBp lyu TncrrBv- 
<rug UTTSf^Bivoi, "^o^uv v^oig koci bv roTg ISioig tcou bv roTg ^vjfJLO- 
cioig TTBpi ttXbkttov tovto TToiouuBvovg, ipTjcp/Z'ecrS'a; KOiTO, 20 
Tovg opycovg orre^ tcch ctuvb^bi fjLOvov r-^v ttoXiv, cckovtuv tcov 
o\) ^ovXopcBvuv Tocvroc ovTug 6%e<v. raiJ'e Je vf^uv ^bojjlou, 
f4,£T Bvvoiocg pcov Tvjv ccycpouo' IV TTjg UTToXoyiccg 7roi7jcra(r^cit, 

KCil fXTlT Bf/,01 tZVTiOlKOVg KXTOCO'TVlVCiil fJiVlTB UTtTOVOBlV TO. AS- 

yojA^Bva. fx,7jTB '^YifjiocTct ^TjpBVBiv, a,Kpocc(7ccpcBvovg Sb ^la. TBXoug 
TTjg UTToXoyiug totb ^otj ;J/;j(fi/^e(r9"a; rov^^ o ti civ Vfuv 
uvToTg ocpKTTOv Kon BUo^ycoTocTov vofjLi^virB bIvoci. ug'STBp Ss 

1 Deest Xo'yoov. ^ ^,j ^ o^Z ^' vy.a.<; k.'s.'t. hfJioa-ioi^ x.l.r.lSiot; 

* ^ovXo/xivaov. TauTct outuj; Evet. 

Ao'yoyj TrajEJ-wi/aa-Stti] Videtur inlerpo- Ou ^ouXo/txEvav] ou deleri valt Tajlorns. 
nendiim a'7ro^i)(iir^a.i. ego arbilror vos BovXo/uihuv, raZra oZrtei; ex^i-] videtur 

esse paralos eoqae animo ad judicandum leg. QouXofjiivMi Tovra. oZrcix; £;^eiv. invitis 

acoessisse, ut recta statuatis, et orationi et ringcnlibas illis, qui noluiit isla sic se 

[recte docenli] concedatis. Idem. habere. Reisk. 

Aoyovq nra^iTHivaa-Qai] lleiske putat le- Tote Wn ■\.rt<^iliiTQai roSS* o Ti av] Iliad 

gendum esse : xai "Koywi; anole^sa-^ai tto,- nSn, quod cerlissime corruptuni est, siim- 

fto-XEuajrS-aj : quod iiiilii non item videtur. mum Joseplium Scaligerum inerrorem in- 

Eqaidem conjeci : Ta jWEv oZv Si'xaia yv^. duxit, qui pro o, nrt reponens ote vitiam 

(TEiv vfxai JiyoS^ai, Kai (vel forte hyovfxivo;,) vitio cumulavit. Videtur omnis tolli dilH- 

yoyovi 'irafia-Mua'Tf^a.t, oia-wB^ iyai jriT-rii- cnltas, si, una litera detracta, legamus 

a-ai; iTti/j.iiva. : quod vcrius sit nee ne, alii ts'te Sij, cujus formula! frequentem esse 

videant : "Valckenaerius certe et i/xa; usum in ejusraodi avaXn-^u sententiae, ne- 

emendaverat. Mox pro infinitivo o^ai, ex mo est aliqnanto literarum peritior, qui 

Codice notatum inveni ipHiv: et tum sic ignoret. SLUixEn. 

distingaendam, — vTri/jteiva, o^SJv vfxciq cxl. 'Tfjuv avroTq — vojWi'^tiTE] Istud Ifjuv at)' 

Sn'iTER. -toTc videtur vo;«/^>!Ta( poscere. Taylor. 1 nEPI TXIN MTSTHPIXIN. 231 [/.Ki TTju ccTToXoyfoiv, TTDUTOV fxsv TTspi uvT'^g TYig uiTiocg oQbv 
TTEP "^ hoei^ig lyevsTO, Siottso elg rov aycavoc rovoe JCciiTB(rT7}V 
TTSOi TCtiV f/,viTrwio)V, ug OUT £f/,oi 7i(r£i3^ra,i ovosv, ovte jtte- 
[^T^vvToit, ou3"' uiJcoXoy^rai, out olaoc Toug ^vivucavTocg Ufuv 
•sre^i oiUTuv, out ei v^buot] out at o(,Xvi</vi BfjLyivu(rc(,y' tuu-j 6 
Vfjiug diooi^u. 
30 y.'Hv fjLBv yccD £}CKXvj(noc To7g (TToocTviyoTg ToTg eig Tt- 
kbXiocu, 'NiKia. aoct Aa|Lta%w jcat AXkiCiocoi^, ycat Tpiwr^g i; 
(TTpuTi^ylg Ti^y] l^upfJiBi v} Kocy.oL')(pu' uvoc(rTug Ss IIv^oviKog 
Bv TOO oyi^td bIttbv "^Xl ^A^7]vui0i, vfjceTg aei/ g'tdcc- 

TIOCV BKTeTSf^'TrBTB iCCCI TT OCPOC(r 7t BUV] V TOCCiUTTjV, 
KOCl X.lV^VVOV ulpET(r^(Zl fJiiXXBTB' ^AXKlCiOC^TlV 
Oe TOV (TTDOCTViyOV (ZTrOOBl^O) UfJcTv TU fJCUCTTTipiOC 
TTOIOUVTU BV olxiO, jtteS"' BTBpUV, KOi] loCU l|/ IJ (p /- 

35 cri^<r^£ cioBiuv tag lyu kbXbuco, ^BpuTruv ufxTv Ivog 

TtOV BV^OC^B UV^pcaV UfJLUTITOg UV BpBT Tci fJLUdTYlDlOC. 
B I £ f4.7] , ^pYjO'-JB IfJLOl T I CCV V [j(, IV OiC^, BOCV f^T} 

TocXi/]^^ XByca. olvTiXByovTog ob ^AXkiCioc^ou ttoXXoc. ycocl , 

B^OC^VOV OVTOg, B^O^B To7g TrpUTCt.VBO'i TOUg fJLBV Uf/,U1^T0Ug fJLB- 

Toc(rT7j(rix,cr9ui, auToug o iBvai B'srt to f^Biouziov o o Tlv^o- 
vizog bkbXbus. koci u^ovto, koh vjyoiyov ^boxttovto. 'AAjc<- Toi'j £ij 2i>tEXi'av] Subaudi _>5g>)jWEV0J?. 
Reisk. 

KivJuvov] E proximo rog-avrm etiain ad 
not xivJwvov subaudiendam est tos-oiItov. 
Idem. 

MeS' ETEjajv] F. /heS' IraigiMV. Taylor. 

MeQ' irepaiv] An Lie etiam sollto errore 
librarias pro iraiptkiv scripserit Irlpajv, quod 
et p. 6. V, 27. factum saspicatas est Val- 
ckenaerius, non statao. Eundera errorem 
errarnnt, cam alibi lum in Xenopb. Hel- 
leii. 1. II. c. 3. $. 18. p. 84. edit. Mori : 
If KovXivro Toi;; itoKtfJiiovi; S£^a|UEvot i^)' 
fliiToTj Koi ro7t; Irlfioi; rhv m'Kiv <!Toifiiraa-dai : 
legendum xal toT? Eraipoif. Sluiter. 

'Ahiav] Scil. TM XE^ovTi, aut rS narct- 
(xa^Tvp-hiroyrt, aut tm Trgoaj^&ua-OjUEVM lit' 
ifj-iZ. Reisk. 

' Afj.in'roq aiv Ipef] F. afA,vnrosv epei". Tay- 
lor. 

El Se f^ri] Scil. IpET iijt*iv 9-£fafflr«V Ta 
(xva-rh^ta,, iiai oUrajf eyii ^avovfxai elpfixif ra, 
vf-Ei^J?. Reisk. 

"O « riySc'votic ExIXtus] Videtur b. I. I^e- Ttt^iiv aut Qacran^etv deesse. nisi si accipis 
pro !<})' IxeXeuev Uvai. Idem. 

"O nuSovixo? exeXeue] Mihi visum est 
leg^ oportere l^' o n. I. Valckenaerio ij 
IT. I. Utro modo scribas, non mnltum 
interest. In sequentibus certissima; eraen- 
dationi Reiskianse consentit Valckenaeri- 
us : " Malta dici possent ad earn confir- 
mandam. ©Efawajv Alcibiadis famnlas ejus 
erat aut domus minister. Me'toixoj me- 
moratur Diodoro Sic. 1. 1, p. 543. et 551. 
Conf. Thucyd. 1. VI. c. 28. Jam autem 
Polemarchi erat jurisdictio in /xtrolKovq, 
qui Athenis liabitabant. Conf. Ljsiam 
p. 166. V. 41. ed. Stepb. ibiqae Tay- 
loram, Mearsium Ath. Att. p. 12." Slui- 
ter. 

'AXKiCtaSoy noXE|Wcip;)^ov] Videtur inter- 
ponendum esse wjof wv. addncebaut Al- 
cibiadis servura, cui nomen erat Andro- 
mache, ad Polemarcham. ad bunc enim 
magistratam videtur quajsitio servorum 
per tormenta ad versus heros pertinuisse., 
Aut alias, omisso 'AXxt^iaJoy, leg. erit ric- 232 ANAOKIAOT 

(3iUOov IToXejtfcap^oy. 'Ai/(5oOjtta%o? uvru ovofjLcx. yjv. sTrel ^e 40 

7 e'^vi(pl(rocvTO aurca t-^v oc^Siocv, sXsyev on eu t^ oIkioc t^ 
^TIovXvTiuvog ytyvono fjiVCTTi^pioc' ^A}\.Ki(3iccO'^v f/,ev ovv jcoci 
Nizioc^Tjv jcu] ^ MsKi^Tov, TOVTovg f^ev uvrovg elvai rovg ttoi- 
ovvToig, (rufjiTirapBTvoii oe y.ou opav ra, yiyvoi^f^evoe. kou uKKovg, 
TTDc^^vcci Js ycui dovXovg, euvTov re kou tov ddeXcpov kou 
'I}ce(rtov TOV avXvjTTJv ycoci tov ^MeXvjTov oovXov. TurpuTog f^ev 
ovTog roLUTOf, e[u.vivv(re, zoci uTTBypocT^JS rovTovg' uv noAu- 
(TToccTog ^sv <rvvBX7i(p^7i yccn aTTS^ocvev^ ol oe aXXoi (pBvyoV" 3. 1 

TSg UXOVTO, X.OCi aUTCaV VfjLBTg QuVOLTOV TCOCTSyVCOTS. KOCi ^01 

Xoc(3e Kcci uvocyvud't ccvtuv ra. ov6f4,uToc. 

3 0N0MATA. 

TovctSs 'AvSpofiaxoc ([ir]vvffev,'A\Ki(iiaSi]V, NtKia^ajv, ^ MeXjjtov, 'Apx«- 
jSicuTjji/, "Apxt^'^'oi', AioykvTjv, UoXvarparov, '•'Apiffro/isrij, 'lotviaVf 
navaiTiov. 

UfiuTT} fzev, u uv^oBg, fjLyivv(rig eysvBTo uvtv] vtto ^Avopo- ^ 

f^Oi^OU KOiTOi TOUTCOV TUV UVOOUV, KOCl fJCOt KOiXSl AtOyVTjTOV. 

""HaSra Zt]Tt]Til]g, cj AioyvriTB, ots HvOovikoq iicrrjyyeiXtv Iv T^> (J»yju^ Trtpt 
'AX/ci/Sia^ow ; 'Hi'. OlaSia ovv fj.i]vv(ravra 'AvSpofiaxov to, iv ry oiKiq. 
^ry ^HovXvTiiovog yivofisva; olSa. Td ovofiara ovv twv dvdpCiv iari 
ravra, Ka^' (bv tKslvog ifirjvvffiv ; "Ecrri ravra. 

Abutbooc roivvv uTjvva'tg lyevBTO. IPBVKPog ijv ev9"aos |Oter- 10 

8 oiTCog, og co-^jbto VlByoipoi^B vttb^bX^uv. bkbi^bv ob BTTuy- 
yeXXBTxi TYi jSovXi^, bI ol uoBiotv doTBv, [/,7ivv(reiv ttboI tuv 
fjcua-rvjoicov, crvvspyog uv, kui rovg aXXovg rovg iroiouvTctg 

fJLB^^ eUVTOU, XOCI TTBpl TUV 'EpfJCUV T^g TrB^lTCOTTTig a I^^Bi, 

■^ri<pi(r(x,^Bvvig ob rvig (SovXyig — "^v yotp ocuroyt^ocTup — , w%ov- 
TO BTT UVTOV MsyOiQCi^B' JCOCl 7COfA,ia'9Big, a^siccv ' Bv^optBvog, 
a,7roypa(pBi rovg jweS"' bccvtou. kcci outoi hoctoc T7}v Tbvk^ov 15 
fj(.7ivvcriv u^ovTO (pBvyovTBg. KUi u,oi Xdc^B xcx.i avocyvui^i to. 
ovo^ctroi ocuTuv. 

' noKvr. 2 M£^(T. ' Deest ONOMATA. ■• 'Agio-TOjWEVDV 

Xi/xa^X,"'^- Idem. 'Ovofxara] Post ow/xara deest litulus 

'ixEiTiov] Num'lKEa-i'av. Niiiii Ilicesius est ONOMATA. Reisk, Tituluin jam ante 

cpithetum Jovis. Hicesias auleiii nomen Reiskium restituil Markland ad Lysiam 

proi)riuin lioininis. Reisk. Kai ante 'ixe- p. 468. Si,uiT£n. 

a-iov (iclendum suspicatur Valckenacriiis, 'loiviav] Non est nomen Iiorninis. Sine 

ut IJicosius futiit AndromacLi fratcr. dnbio vocabulum in vitio cubat. Nurri 

Sluit£R. 'iTTWiav? an'lTrviav? Keisk. nEPI TriN MYSTHPinN. 233 ONOMATA. 

ToiffSe TevKpoQ sfjiijvvffe, ^aiSpov, TvKpiov'iSriv, 'iffovofjiov, 'H^aioro^wpor, 
K)/i/»t(Toca)po J/, iavTov, ^loyvriroVy ^[.uvdvpiSriv, "tiXoicpar/ji', 'Avri^wvra, 
Ticrapxov, TiavraKXea. 

fjui^VTiu-^z J's, uuv^psg, on jcu) ruv^^ v^juv ^Ts-poa-u^oXoyyi- 

20 Toci a.'wcx.vTcc. YqiTvi ^yivuo'iq sysvero. tj yvvv} AXuf^uiovioov, 

y6vofj(.ev7] OS zou A(Zf/,covog, — ^Ayupi(TT7i ovof^oc avrri — , 

TTIOV [^VCT'^piCC TTOlSiV AXjCl^iOidTlV KOCl Az^iO')(OV KUl AOSl- 
fJiOCVTOV' KOCl S(pBVyOV OVTOi TTCCVrSg STTl TOiVTTI T'/? fA,VlVV(T6l. 

"'En fjLyivxjcnq lysv^ro fjLia. Avdog o ^^s^sKXscvg rov ©Tjficc- 
Ksug Ifxuvvo'S y,V(rr7jQioi yivs<T^ui ev rw oiKia. Os^sjcAeou? 
25 Tou ^SCTTTOTOU TQU eccuTOV, Iv Q7]f/,cx,icu' Koci u7roy^<x<p£i rovg 9 
T£ ocXXovg, Kixi rov 'TTUTepce, i(pv} tou ^i^ov tfu^sTvoci f^sv, xoc- 
Qsu^eiv (Js lyasycocXv^iuvov. XTrevcri'TT'srog os povXsuuv ttoj- n^oa-ofji.o'Koy'Sirat] Nam 'srpos-aifjio'Kiynrai 
in perfecto. Idem. nfoa-aifxuXoynTai con- 
firinat Marg. Aid. Sluiter. 

'H yvvri] Postal yvw videtur h vyvj deesse, 
uxor, qax uaiic est Alcmasonidae. Reisk. 
rii/oy.kvn 5i Jtai] Num yivofj^iyri Js n^n 1:0- 
T£ xai Aa^aivo? ? Idem. 

ITapa Tov 'oXuiaTnov] F, tta^a. to 'O'Kufii.- 
wiEiov, apud tevipliun deorum Olympiorum. 
Idem. Vid. Meurs, Athen. Att.'l.i. c. 10. 
&r)fxax,i'jji\ Vir dootus in Margine Aldi- 
nae Editionis notavit : yp. male [Aa'dninteg , 
et citaturh.l. ab Harpocrat. v. Qtif^anii;. 
Sluiter. 

l.TTBvs-t'sr'jro; ie QovKivxv •tm^ati^ais-iv al- 
rovg rS Sixac-Tupia] Utde hoc loco, in quo 
nemo vitinm est suspicatus, recte possi- 
mus judicare, primum erit videndum, 
quid sit wapaJiSovaj too Jutaimigia) : delude 
quorum illud fueiit. Est autem liaec lo- 
catio aliquanto rarior : freqnentior el vul- 
go usitata: Bla-ayitv £i? to SixacrTnjiov, qua 
saepissime utuntur Oratores : est tamen et 
ill h. Oiat. p. 9. V. 26. ed. Steph. AioxXsiJisv 
TM SwttiTTupijj TrapaJovTE; amintivars. Pol- 
lux 1. \'III. «. 48. Se cLp^uv TraJsJtSou Tijv 
xpiViv SiKas-Ttjji'a) : el quod ibid. s. 51. est wa- 
gaJsSovai T» Jtxaa-TtijiaJ, Suidae v. Eia'aj/ysAia 
est ils-ayiiv ei; to SiKaa-Tnjiov. Conf. I. Lu- 
zacii Disquisit. de Epistatis et Proedris 
Athen. in Annot. ad Or. de Socrate Cive 
p. 111. Nempe Archonlum is, ad quern 
primum reus in jus vocatus, et a quo in- 
struraenta litis erant examinata, si aut 
jusla aut non ahsurda petere actorera cen- 
seret, ndeoque de causa ad tribunal refer- a TOV 

ret, ad quod ea pertineret, traditis simnl 
litis instruuientis, dicebalur vel litem, vel 
ipsum Lominem, in forum inducere : de 
qua re plura in Lysiacis dicemns. Erat 
autem hoc officium non omnibus Magistra- 
tibus commune, sed erant tantura nonunUi, 
qui baberent ila-aymyr.v de certis causis : 
ut Archon eponyraus de re pupillari et 
uxoria ; Rex sacrorum de ca'de et reli- 
gionibns ; Polemarchus de juetouoi?, per- 
egrinis, et servis : alii Arcliontes sea 
Thesmothetae de aliis et privalislitibus et 
crirainibus. Nusquara vero neque Sena- 
lores ex Quingentis, neque Judices ex 
Helijea, neque etiara Areopagitas inter 
EiirayajyEi'; memorantur : qnoniam nempe 
nulla causa erat, quae non coram uno ck 
Iribus hisce conciliis, seu illius aliqua 
parte delegata, ageretur. Porro, si spe- 
ctemus, qua actione in judicium vocatus 
sit Andocides, et cujus de ejusmodi cau- 
sis fuerit jurisdictio, apparebit, quid in 
locum vocabuli QouKivoiv sit substituen- 
dum. Fuit enim accusatio ilia de violatis 
Mysteriis, accusatio aa-i^eiai : quae ad tri- 
bunal Regis sacrorum pertinebat, ctii et 
cara sacrorum Eleasiniorum erat nianda- 
ta. Vid. Lysias p. 103. v. 29. seqq.p. 104. 
V. 13. Demosthenes adv. Lacrit. p. 940. 
V. 12.ed.R. aXKavh t^la. nta^a. -rS &a.a-i.\i~ ; 
(eum accusabiraus?) aToC olx. i(rfA,hyviJ.vci- 
criap)(pi, ouJe aa-iBtiaq olliva. y^a.<fofAiS^a : 
Pollux 1. VIII. s. 90. Se ^a.a-thih<; fxvTTri- 
^I'ocv Trpolc-TMXE — Skai Ss wpoc ttuTOV y^cty^^a- 
mrat, aa-e^eia.^ ca.>t. Coiif. Harpocration et 
Suidas V. 'Ewi/ASXuriif tSv fA.us-r»f'icov, et V. 
2 H 234 ANAOKIAOY 

Docoioooo'LV ctvrovg rto oiKoe.G'T7]pio}. KXTreira, o ttolttip kuto,- 
(TTYicrocg ByyvvjTcig ey^ccT^uro rov 'LTTZuo'iTrwov ttocdocvoijlcov 

{y(>cx,(py}v\ ytui TiyuvicrccTO eu eP(XKicrxt>^ioig ^A'^vjvoiiuv, Kcti 
fjCSTsXocf^e OiX,oc(rTcov too'ovtcov ovob oioiKO(riocg T^-^(povg o 
LTrsvcriTurTrog, o oe 'TTZKrocg zai OBo^ivog f/,eiva.i tov TraTsooc. 30 
eyu viv f/^ockicrroc, sira os ycoci ol ccXXoi o-vyyBvsig. tcui fxai 
zoiXet KuXXiocv tcoa T,T&!pocvov, ycocXsi Sb kocI ^iXittttov >cou 

AXe^iTTTToV ovTOi yoco SKTiv ^AKQUf^LBVou aoii AvTOKDXTOpog 
cuyysvBig, o\ e(pBvyov btti rvi Av^ou f^LVjvvasi' tov ^bv cc^bX- 
(pioovg BCTiv AvTOicpccrcop, tov ^s ^sTog ^AKOVf^LBvog' olg 7rpo<r- 
vjxsi fxiosTv fjLBV TOV e^sXutTuvTcc Izslvovg, sl^BVOCl ^B f^ocXi- 
(TToc Ci ovTivoi. B(pBvyov. (SXbttbts Big TcvTOvg, Ku) ^uprv- 35 
PbTt^ et aXtl^Yi XByu. 

10 MAPTYPES. 

. la i/,BV yBVQ^zvoc tjkovitoctb, u avopBg, kcci v^tv ot 
fxa^TV^Bg [^Sf/,cii^Tup'i^}CU(riv' a. ^s ol KotT'^yopoi BToXfXTicrocv bI- I 
TTBiV, ocvu^vria-QviTB. ov yup tccci ^ijcutov a.7roXoyB7(r&oci, dva.- 
f^i[A,vva'}covTocg Tovg tcov y.oiT7jyopuv Xoyovg'^l^BXsyx^^v'y eXe- 
^ai/ yap, cog syu f^i^vv(rcx,ifj(.i TtTBpi tuv ^V(rTV}piuv, UTToyoa,- 

• Absunt unci. * ymjxiva 3 l^fKiy^uv. 

Hys^Movia JiXttOTdgtou : Sigonias de Rep. Ou yap — ] Fort, ou yap Ji'xaiov aisroXoyEt'- 
Athen. 1. IV. c. 1. His igitur rat!nnil>ns crfltti, aXX' dva^i/wv. Taylor. Variahicia 
ductus Slim ad suspicandura pro ^ovXivxv meutera venerant.nt in loco desperate, e. c. 
reslituendum esse Ba.s-i'Kivoiv. Regem sa- ol yap xai Swaiov, tov Bov\ofji.BVov aitoXoyi!- 
crorura dici Bac-i.'Kihia, nianlfestatn est ex c^ai Kca^veiy, avafji,ifji,vns-xovTa (in singalari) 
Deniosthene in IVlacart. p.l063. V. 17. 27. tovi; r. k.X. L Neqiie enira acquum est, 
p. 1065. V. 9. ubi Eii*T>;/u.ova tov Cac-iXEu- <]ui se defensnni eat, enin impedire, qao 
raVTa inemorat : et sic a.^x'^iv saepissime minus recitando accasatoram criminatio- 
dicitnr, nee non woXE^ajp^ETv : e. gr. apud nes, una eas refutet. Vel : oi yap Kal Ju- 
Demoslh. in Neaer. p. 1358. v. 23. Idem, varov arroXoyiTaSiai, Et Tt? ftri lirnpi'Trri ava,- 

KaXEi] Quod Aldiuac deest, praeler .Ste- /wfuviiirxovTtt. Prorsns se defendere nemo 
pbannra Scaliger quoque addidit. Pole- potest, nisi si quis ei venianj det crimina- 
rat quoque sic constitui : xai fxot KaXXiav tiones accusatoruni diluendi. Sed has 
xat 2te4)ovcv xaXEi, xai CiXittttov (sine Si), qui diluere vult, necesse quoque Label 
aul, si Si servandnra censeas : xai'^oi KaX- eas coinmeraorare. Aat : Etirefif yaj xat 
Xi'av xai Zt. xoXej. jtaXEt Js xai C>iX(crwov. J/xaicv. [Fort, lenissima h. 1. eraendandi 
Reisk. ratio erit ha;c, ut legatur oimi ya^ &c. In 

ToD ^Ev] Calliae. Idem. Cur. poster, in Andoc] Reisk. 

ToD Je] Stepliani. Idfm. Ol ya^ xai Jixaiov — ] Luzacias suani 

BXewete] Allo(|uitur Calliam et Stepha- conjectoram meccm comniunicavit : ovyk^ 
nam, hortaturque oculis rectis et fiduciae E'J'Ti Si'xaiov a-KoXoyiis-^ai, avafji.i/xvns-iiov'Ta 
plenis in hos, judices pata, intueri. Idem, toijj riv xartiyopajv Xoyou; i^tXeyxeiv; nonne 

rivo'^Eva] Legenduni y£vo/x£va : quod vi- juitum est et mquxim, me in memoriam re- 
tium ex compliiribus aliis iocis hujus vocantem accusatorum sermones, ita iis re- 
Oralionis a Reiskio est sublatuin. Si.ui- spoiuiere, xit me ipse defendam? Slciter. 

TER. nEPI TXIN MYSTHPiriN. 235 

40 tI/uiui t6 tov 'STOLriaoe. rov eu,ctVTov TsrapovToc, %oct yevoifA,7iv 
uvivurvig ycocrcx, rov ttoctpo; tov efx^ocvrou^ Aoyov \oi^ui) iroiv- 
rcov oetvoTocTov re zoci oivo(riuTocTov Asyovreg. o f/,sv yoc^ 
UTToypcx^oig ocvrov Avoog viv o ^spsKXeovg' o tis Treicoig wtvo- 
fji,etvoii aoii fjLvi o*%£(r-ja; (pzvyovrcc syco, TToAAoi iKerevcrocg 
jcocl ^ XdfJt^lSoivofjtevog tuv yovanruv. Kuiroi ri spouAo^ijv, ei 11 
Ili71VV<to(, ah TCOiToc, rov isrccrpog, cog ovrot (puo'iv^ ijcsrsvov os 

\. 1 rov 'srocrspoc fjmvuvrcx. ri 'stoc^jbiv vsr epcov ; Kut o luocrvi^ 

eitrsicr^Tl oiyuva. roiovrov ayuvKTotc^ui^ sv to ovo7v ro7v ^s- 

/ ~»'5' •>~c ~.'»\'^'~I^'?: 

yttrroiv Kunoiv ovk tjv uurca cc^JLUoniv tj ycc^ sfxov oo^uvrog 

rcc ovra, [/,Yjvvcrui koct Izeivov vtt sf^ov ocTroOoiVBTv, vj ccvru 

(Tu-j-svri e^Ltg ocn-oTcreivcci. o yap vofx,og ovrcog ei%ej^ st f/^ev 

tocXtj^t] i/,^vv(rsiB rig, elvoci rrjv ccdsiav, e* oe rcc ij^eud??, re- 

b'^vocvoci. Kcu [A,sv ^'^ rovro ys eTritrrua-Gs Travreg, on sarcoayjv 

Kon eyca icon o euog urocrvip* otov rs o ovtc viv, etTrep syu} 

fjcyiwrvig eyevo^viv 'srspi rov 'srurpog, otAA ri g^e vj ezsivov 

e^ei ccTiro^uvsiv. (pspz ^yj roivvv, si Koci o 'nrotrvj^ BpovXsro 

vwofjLSveiv, rovg (piXovg civ oi£(T^e vj sTsrir^eTrsiv uvru f/,sveiv 

7} eyyvvjcrcc(r^oii, aXX ovk av 'sroipotirs7(T^ui jcoci os7(r^oii 

UTtTiSvcii OTTOV clv 'ifjLzXXsv ccvrog (Tu^vjcrscr^cii, ef/.s re ovz 

10 uttoXbTv ; uXXcl yocp xoci ors 'ZTTSva-mTTov soicoTcev o TTccry}^ 

rcov 'TTOipuvoixuv , uvrcc. ruvroc sXeysv, tog ovdeTTtoTTore sX^oi 

elg Q'yif/,uzov ug <^zpbkXzoc' ItteXevs ^e ^oi(rccvi<TUi roc uvdpu- 

iro^oc, Ku) piTi rovg fjt,sv wc&pct^ioovrocg jttij b^bXziv tXiyxeiv, 12 

rovg 0£ jtt^ ^eXovrotg dvccyzdi^eiv. rocvroc oe Xeyovrog rov 

' Ka-eaXafji.ZMaiji.vioi; * f*itvaV7a ri 

AutSv AyJ.] aJtov AyS. Taylor. Sca- aJtw anxa^TEiV] Interpono ivof aut &a- 

LICEP.. SlTJITER. TEfOU. ReISK. 

*5>BvyovTar'] Leg. 4>EiIyovTa. Tayloic. 'H ya.f\ F. riyovv, Taylor. 

KaTay.afxQuwfji.evo?'] Malim simplex. Di- IlEpi tov waTfOc] Alibi semper Kara I. 

citur enim Xa/A^iviT^ai rZv yovarm tjvoj, N. [iuterpretor, Inqnit Nosier. Reisk.^ 

Don x.ara7^afj.Bavij-bai. Reisk. Idem. 

MEi'vttVTtt Tj] Hoc Ti est iteratio redun- Touv Trapttvo'jwwv, avra raZra"] Nora tS» 

dans pracmissi Ti versa 6. qaod solum pot- "Tra^avofji-mi auroi;, raZra. Reisk. Artica- 

erat sufBcere. Sed post Kal o itarh^ hoc lum rm, ut et alias in eadem phrasi abesl, 

ipso versu 8. malim Ti ilerari, et post Ittei- sic el h. 1. delendum censet Valckenae- 

o-fli) signum interrogationis poni, at ayao- rins. Sluiter. 

va — sint responsio illias interrogationis. 'Avayxa^Etv] Auctor erat judicibus, ut 

Idem. desistereut ab ilia inconstantia et iniqai- 

MEi'vavra ri] Demiror Reiskiara, qni tale sua, qua solerent servos a dominis 

pronomen Ti deleri velit : non est delen- ad torraenta oblatos, oIk I&eXeiv Ixi^/p^Eiv, 

dum, sed scribendum sine accentu ti, nolle coarguere, dominos autem, qui ser- 

aliqiiid: mnri per Euphemisiuum Atlici vos ad tormenta exhibere reciisarent, ava- 

dixerunt T( TTA^Erv. Sluiter. yxa^ar w<tpoJtJsva(, cogero ad tradendum. 236 ANAOKI AOr TsrocTDog ciTxravTsg icrrs, TOU SfA,OU, cog (XTtTCiVTSg ICTTS, Ti UTS'SXSITTSTO TU 

'ZTTiVG'iTxnru) Xeysiv, el dXvj^vj o'loe Xeyovcriv, dxx ly, "^Xl i^ 

Aecoyopoi, ti (2ovXei ttsoi 9 epccTfTovruv Xsysiv; 
ou^ " uiog ovTO(ri fA,eixvivvKS Kocrc6 (Tov, koci (pyj- 

Ck (TB TTUpeTvOil £U ©Tj^CiKU ', sXey^G (TV TOV 'TTOt- 

re^oc, ^ ovjc ecTTi cr o i ocoBiot. rocvr) eXeyev av o 
l^wevo'i'STTirog, u ccvopsg' yj ov ', eyco fjtXv qIjjlcci. el Toivm 
ccve^y]V btti dKOiCTT'^piov, v} Xoyog Tig 'we^i IfjLOU eyevero, ^ 
fA-vjuvcrig rig Ifji^^i la-riv ^ cic7roypoc(p'^, fJLvi on Ifxyj koc^' ere- 
'^^ pov, oiXX ei Koci ccXXou Ttvog Kccr e^ou, eXey/eTto f^e 6 Cou- 20 
XofA.ivog evTocv^a. uvcc^ccg. dXXoc yccp Xoyov uvoariuruTOV KOit 
u7ri(rTOTccTov ovosvocg ttuttot eyco efwovrug oidoc, ot rou- 
ro [jcovov vjy'^(Toi,vTo Os7v^ roX^vtroci KocTviyopvicrui' ei o eXey- 
^^7i(rovTui T^evoof/^evoi, ovoev otvToTg efj^eXTjcrsv. oogizrep ovv, ei 
uXifj^vj Tju TocuTcc oc ^B KiXTTiyopTjcrizv, efA^ol av upyi^sc^e kcci 
TjPiouTe oiKvjv Tvjv fjLeyldTviv ewiTi^evoci' ouTug cc^ico V[^a,g, 
yivucrytovTocg on ^\JBu^ovroil, TTOvvjpovg re avrovg vofxl^eiv, 2-'> 
X^TjO'd'oii re reK^Tjoiu on, e* to, oeivorocroc tcov KUTTiyooTj- 
^evrcov wepiCpxvcog eXeyxovTOii ^jevooiA,evoi, TjTrov ^ra.ye ttoX- 
Xcp (puvXoTBocx. pocolug Vfjc'i'v UTTOoei^u i^evdof/,evovg avrovg. 
e . At fjCEV f^vjvvcreig uoe Trep) ruu fjLVcrrmiuv ccvroci eye- ■ av^^ojm * ouSiva * Deest arlicuTus. 

8 TttXXtt woWoo Ti; cuq ifj.n Exprobrat judicibus iniquitatem et incon- Equidem suspicatus sum duo verba exci- 

slantiam. Si ego servos exhibere reoii- di.sse, qua; oculorum ingeniiqne aciem 

sarem, cogeretis me. Jam cum eos exhi- descriptoris propter similitudiiiem litera- 

l)eam, noii vultis in rem inquirere, recu- rum ftfellerint ; alque ita fere scripsisse 

satis ex iis confessionem vcri exprimere. Andocidem ; aXka, ya^ xiyov 'ixiyov avoj-id- 

Reisk. TctTOV xai awia-rorarov, oiov oiiSiva 'sriiffor 

El dXuSt) oI'Se Xiyoyfiv] Suspicabar ali- eyai dmvra oTSa, o't rouTO fxmv. — Verum 

quarido leg. esse : il aXn^n cvvaili 'kiyovaiv, acute aniiiiadvertit lo. Luzacius, quucum 

sj consc'uis his erat vera dicentibus. Idem, conjecluram communicavi, duriorem esse 

'Es-tiv h airoy^afh'l Videtur sic leg. et Alticis auribus hialum dmvTa oTSa : ita- 

distinguendum esse: £a-riv,h aTToy^atpn. ant que rectius scribi : oiovovS'avTrd'n'crlyMil- 

discriptio. distinguit TJjv awoypatf^v, ut rem Trovraf oTJa. — IMox in sequentibns emeii- 

diversam, a T>? ^fiv^iTEi. et erant quoque dationem Reiskianam oiSsv auror? I^^IXtjo-Jv 

diversac res. indicium praecedebat, seque- et M. Aid. conlirmat, et ila legendum esse 

batur cxiiibitiu iioininum indicatorum iu viderat quoque Valckenaerius. Sluiter. 
tabula pra-scriptoruin. Idem. OISb Vuv ro'.'^ I^eXhtev] I'io to"? dant 

AXKa ya^ Xoj/ov — ] Locum hunc sic scheda' Scaligeri toutoij. Ego de meo 

lego: aXXayaf Xo'yov avoa-faJxEfov xai ttTriiTTo- dedi ouJev airoi'? I/a,, Rkisk. Tijov oiiSivag (in plurali) TrauTror" eyii eittc'v- 
Tug oi'Jtt rovrcuv, o" rovro /ud'vov. Idem. 

'aXXu yup Xoj-ov X. T. X. j Non satis |)ro- 
bai)ilis \ idc'lur (Iciskii conjeclma : cXXa 
yaj> y^iyciV avoJiMTlfo'j xai aiUfroTifoii oii^iva; 
IBiuTior iyii tiTtovTaf oila, toutduv, oi" Cicl. <])auXoT£ja] Subaudi Ivra. brcviloquon- 
tes illi vetustiorcs Attici, ut Noster Ati- 
docides, Ljsias, et Tliucjdides, lalia 
oinitliMit, (|ii;c reccntiorcs sedulo cavent 
ne ns(|uani omiltant. Idem. 

Ai fAiv fjimufti;] Post [aiv «ut duv nut nEPI TXIN MYXTHPIXIN. 237 

vovTo TSTTOiDBg' o7 Ss 'i<pzuyov MoS \%a(Trv[V f/.7ivvcnv, uvtyvuv 

VfJUV TO, GVO^JLOtTOt CCVTCCV, KOil Ok fA^CCpTVOBg f/,ei/,UQTVpVj}ilX(TlV . 

30 eV; ^e ir^og rouroig syu TrKrTOTTjTog v^jluv evBKOi, u olv^peg, 14 
TU^s 'sroiTicrco. ruv yu^ (pBuyovruv Iv rcnq fjiva-TTj^ioig ol fx,eu 
nvsg (x,7rs9(Xvov (pevyovTsg, ol o" vj^covo'i ytocl elo'iv ev'^doe koh 

'ZtTCCOSitTiV VTT BfA.OU }C£}CKv]l/,SVOl. ByCO OUV Iv TOO B^JI^U KoyCp 01- 

cufjA Tu \oouXofj(,svct} gjtts eXey^oci, oti B(pvyB Tig uvrccv oc 

SfJLS, 71 SfATlVVU-CX. KCCT CCUTOV, VJ OV^ SytO(,(TTQl £(pVyOV KOCTOC Tocg 

fji^vivvasig ruuTug ug eyu ufAAV uTre^si^a. ycou locv rig IXey^'n 
35 jits oTi T^evoouoiif "x^^Ticroccr^i f/,oi o ri (3ovXsa'^e. neu aicoTTu 
jcoci TToipoc^cogu, el rig uvalSociveiv QovXvjtoci. 

§■ . Qspe 07], CO uvapsg, fjLsroc tccvtoc ti ^y^vsro , eTTSiOT] on 
f/,v]vv<r£ig syBvovro, ttsdi rcov fjL7ivvrpuv — •tficrocv yap koctoc 
TO KXecovvpcov v^vi(pi(riJLOL yj.X^oci opo^x^ioci, %oL7oi Tz to Tlei- 

(TUVOpOV f/^VpiOil TTEPl OS TOUTCOV 7IU,(pl<ri^7jrCVV OUTOl re 01 

f^Tiwa-oiVTsg, tcui liv^ovizog, (potcntcov Trpcorog tiorctyyziXoci, 
40 ycoci AvopozXvig UTirsp rvjg ^ouXTjg. e^o^sv ovv ru> ^YifJLu Iv ru 
roov ^£cr[/,o^£rcov diX,oicrT7ipiu roug f/,spcv7jp(,evovg, uaouo'a.vrocg 
rug fA,7jvv(r£ig ug sKocarog £f/,'y]vu(re, hoc^iKacrui' Koci e^'y](pi" 
cavTo TT^LoTcp f^ev AvopofA,cc^w, 0£vre'pu os T£U)Cow, koh 
BXocf3ov Yluvoc^7ivoticov TOO oiyuvi, ^ Av^pof^ocxog [^£V ^vpiocg 
o^ocxi^o(.g, TevKpog oe "x^iXiug. KOii ^oi kuXbi toutuv roug 
fJLocprvpocg. 

MAPTYPES. 

_, ^'t-T^^~ '' 'V''^ "V'Z »v^ 

5. 1 ^ . llS^l pC£V rcov fJiVCTTTipiCOV, CO CX,VOp£g, COV £IV£X,0C 7] Bvoei- 15 

^ig BySVBTO TCOil TTS^l UV VfJL£7g 01 ^BfJLVTl^ivOl £ia-eX7jXu^UT£, 

nro'iwv decsse alicjnando sasplcaLar. Sed coeperain. Reisk. 

Lysias et similes anliqui Las copulas a- 'AvJpoxX??] 'O Sti/j-ayteyi^. Plul. in Al- 

mant omittere. V. p. 237. pen. Idem. cib. Taylok. Videtur ergo Androcles 

''iiJs TTE^i] MaMm al interponi. Idem. sj'ndicus senalus fuisse, et ex h. 1. posse 

£v To~; fj.va-Thij.oic] Leg. Itti roff fjiua-r. colligi, ut fisco sui .syndici seu fiscales 

Conf. p. 240. 7. IciiM. fuerunt, ita senatui quoque suos fuisse, 

"h ijMwua-a] Lfgi maiim on ifAW. Idem, qui rem, h. e. ut vulgo usurjiamus, inter- 

Sententia videtnr requirere : h ly.rivva-ct esse ejus curarent, eique consulerent. 

xara. rov. Sluiter. Reisk. 

r'. Tlipl $£ Tovmv] Facile Sh substitualur Mey.imfximvQ'] Rectins y,r>na-a.nag. v. 5, 

in locum Si. videlur taraen et hoc quo- 2.9. ed. Steph. Tayior. 

que posse drfeiidi, ex more Latiiiorum, 5'. Ui^l /aiv rHuv fjivTTiflxy'] Omissio co- 

se(/ in .similibas locis pro ?Vi7!(i- usurpandi. puUc »6v decet ilium 'snvov vctustissimi 

Sed dt his — dc quibus neiupe dispulare Atticisuii. Kexsk. 238 ANAOKIAOT uirooioBiZToci fjLGi, ug outs "^(TEtQi^yco!. ovt£ fji,ef/,7}vvzu ttsoI otJ' 

OSVOg 0VT5 U^OAOyVlKOC TTB^OI UVTCOU, CVOS eCTTl fJLOl afJLOipTVJfJLOi 
TTSOl TU VSCi) OUTS. f/,6iC^0V OUT SAC6TT0V OUOS £V. OTTSO SU,Oi 

wsDi 7!rX£i(rTov e(rTiv VfJiccg TereTcroci' Koti yoc^ ot Xoyoi tuv 5 
ycocT'Yiyopuv tuutoc to. oeiva. ycoci cppizccoi/j cUvup^ioclov, kou 
Aoyoug siTtTov, ag 'zsrpoTSOov stsocov UfjiupTovTUV kui c)f,(re[o7j- 
(rciVTCt)V TTspi TO) -jsci}, oioc sKoccTTog uuTcov 67raye jccci eTif/,u- 
^Tj^vj. rouTcov ouv sjjioi Tcov Xoytov vi tuv eoyuv ti wpocr'^ycei; 
eyu yocp iroXu fjcolXXov Ixeivtov nciTTjyopu, koci 0/ uuto touto 
(pvifjLt osiv ezsivoug jttev a7roX£(r'jixi, oti 7j(reb^o"av, sjjls os 

(rC0C^£(r'J0i,l, OTl CUO£V Vj^JLOCpTTiyCOC. ^ d£tV0V y CCV SIT], £l £^0i iw 

16 opyt^oicrds stt* ToTg £T£pcov a,fA,oipTT^fJiu<ri, tcxi tv^v £ig efji,£ 

OlOi[joX71V £ld0T£g OTi DTTO TUV B-X^pUV TUV £fA,UV XsySTOil, 

jcpsiTTu TTjg oiXyi^£io(,g ^7iyv}(roii(r^£. oviXov oti yap To7g [/,£V 

7]f/,0ipT71K0(rt TOi TQICCUTOC OifJLUpTVJfjCOCTOC OUK SO'TiV OiTTOXoytCX, Ug 

cuK £7roi7icra.v. 7] yocp (3U(rccvog osivti Tfccpoe, Totg £ioo(riv £f^ok 
OS £X£yxog vjdKTTog, £v oig Vfxuv ouosv [/.£ 0£i 0£0[xevov oud£ ' Setvov yap etn 

Oi Xo'yoi] Pinge o? xiyot. Est eiiira ol 
Lie loci non pracpositivus articulus, sed 
postpositivus. Cohaeret cum tovtoov oZv 
tSv Xo'yiwv — V. 8. Fuisset utique concin- 
nius : xal ya^ Iv oT; Xoyoij o\ xaTnyopof, raZra, 
Ta Seivi avogSia^ovTE?, tlitm, ola ETTrtSev £Ktt- 
a-TO; tSv TTgoTEjov Ttt aira afxa^nroinaiv — 
verum in Ills vetustis scriptoribus liinata 
et tersa oratio fruslra requiratur. Durum 
utique o\ "Koyoi — eTttov Xoyou; — sed feren- 
da sunt Xvxc in bujusmodi scriptoribus 
cLMfx-^oii;. Loci hujus intelligentia e Ly- 
sitc oratione in Andocidem est petendai 
Keisk. 

Ol 'Koyoi t3» jtttTnyo'jwv *. T. X.] Locus 
procul dubio videtnr corruptns ; nee cer- 
ta apparet emendandi via. Absurdum est • 
ei "Kayoi — avsojflia^ov, xai Xcyoyf eTttov: ipsa 
verba declnmarant, et sermones dixerinit : 
i'ortc, si quid periclitari liceat, pro ol \oyoi 
scribendum oi Xoj/ioi, et aXoya;; pro Xo'youf, 
quoniam subjicit : Tourajv oSv efA,ol tZv Xo- 
j/wv !] TaJv Efyciiv tI 'Wfoa-rixii ; pulcra est 
Lire oppositio : oi Xo'yiot — aKoytu^ ii'mav, 
litctK; (ita enim legendum videtur pro w?). 
Aoymi autcra secundum Moeridem et Tlio- 
111am Magistruni sunt oi ttoXuiVtoje;, vel, 
ut ait Plirynichus p. 84. ol tx Exaj-Ts) eAve; 
ETTijfcijia i^nycivfA,ivoi Ifxmt^dig, ubi vid. Nun- 
iiesius. I'lutarchus in Solon, p. 92. E. 
XfCKiV it Tivit Hal T0~{ TTifi S'fvaxfiv tov 'hXi- 2 hyhtriahi 

evTroKiTW Hat liiyj^yi tov taltrft, XoyjaiTaToif 
oijfl-i TaJv le^EoJV, (TWEif tXos"o'<}»i3-a : p. 96. D. 
/nIJ&ov — Sv Swxouo-E Taiv -ZCTE^f 2aiV Xoyj'wv. 
Ao'yiovHesjcbius inlerpretaturrovTiiCJirTO- 
p'a? e/A.'rnifov, •ni'rtailiv^iwv. Conf. Inter- 
pretes Thoniae Magistri 1. c. p. 579. et 
Pierson. ad d. 1. Moeridis p. 249. Eisne- 
rus et Welstenius ad Acta Apost. xviii. 
ver. 24. Sensus Lujus loci est : Caput 
causa: in eo pono, ut persuadeam vobis, me 
uon peccasse : nam isti rerum ante gesta- 
runi et antiqum histories periti acctisatcres 
7nei horrenda ista et terroris plena magna 
voce declamarunt, et absurda ratione dixe- 
runt, quo antea modo cum alii peccassent in 
Cererem et Proserpinam, qtialia quisque eo- 
rum passus, qua pxna affectus esset, Cae- 
terura verbnm avw^Sia^ov ex L. 1. citantes 
Harpocration et Suidas exponunt o^&iov 

/3o»VT£? eXEJ/OV. SlUITER. 

Ai'you? eTwov] Haec videntur spectare 
orationem Ljsiacam in initio fraguienti. 
qnwratur. Taylor. 

Aeivov ya.{] Maliin Seivo'v y av. Reisk. 
Valckenaerius legit: Ssivov ya^ av tin. 

Sl.UITER. 

'Hyn/rtcQt'l Malim hywaia-^s, ob prajce- 
dens ofyi^oiff-Ss. Reisk. 

EiJoVtv] Scil. Ttt [/.virrh^ia. Idem. 

OliSev fAi Je"] Leg. oiJava /tte Sei*. Tay- 
Lou. Saltini ohlmh dedisset. Reisk. nEPI TaN MTSTHPinN. 239 

15 'TTu^otiroufjbZvov <ru^v}vex,t Itt) roiotvTYi ukTia, aXK eXsyxovToc 
roug Tuv jcoiTTjyopuv Xoyovg. koci v^ccg oivoc^ii/,v7i(ncu roc 
yeysv7ju.ivoc, oWiveg 'opicovg ueyaXovg ouo(rocvreg oia-zre rifju 
i^vi(pov TTSOi ifJLQX), zxi aoocdoc^zvoi Tccg [/.syiCTTOig a^otg V[ziv 
re ccvToTg koci ^ nsrocKri ro7g vfJiBTS^oig ocvtuv, si ^^ vf/ijcp/er- 
o-9-g Tre^* Bfjiou rcc ^iKoctoc' i^^og ^e rovroig fA,e[^V7jcr^£ Kcct 
su^ccKocTS roTv ^soTv roi U^oc, tW Tii^u^yi<T7iT£. [^eu rovg ccas- 

20 C,ovvTug, (Tu^'^TS Je rovg f/,7i^ev u^Dcowrocg , vo[/,i(ro(,Te roivvv 
ua-sf^TifyLtz ov^sv iXuTTov eTvui rovg [A>v}dev TidiKyix-oroig cccrsfSsiV 
Tcocrocyvuvoii ^ Toug '^crsfjTjKOTa.g jttij Ti[j,co^eT(r^oii. ugr eyco 

VIJUV "TTOKV UoiXkOV TtOV KOCTViyOPUV TT^Og TOIV ^£OiU sTria-JCi^- 
TTTCO, VSno TB TUU IBOCOV CC BldeTB, iCOCl VTTS^ TUV iLAAl^VUV 01 17 

ryjg Bopr^g Bvexev Boxovroa ^bv^o' bi ptBv n Tja-ef^vjicoc ^ upcoXo- 
yviK,oi ^ B^JLvivvcrcc ycccToi rivog uv^^uttuv, vi ccXXog rig ttb^i 

25 6jWou, (XTToarBiVDcrE fJCB' ov '7roipocirci)i/,a.i' bI de o\>dlv v}fA,(X.^rvi- 
roci fj(.oi, KOil rouro Vf^Tv (x,7ro^£ix,vv[ji.i (roc(pug, cbo^ki vfxuv 
ccvro (pccvBpov roTg "EXXtjcti Trao"; 7roi7j(roci, cog adizug Btg 
rov^B rov aycova. KoirBcrviv. bccv yd^ (xv] f^BraXufSri ro Trspc- 
TTrov i^LBpog ruv -^y^uv kou uri^u'^i^ o IvOBi^cng Bf^B ''Ki;- 
(plo'iog ouroa-), ovx. B^strriv ccuru Btg ro ts^ov ro7v ^soiv 
£i(riBvoii, ^ UTTo^oiVBiroii. el ovv VfJcTv '^Soku Ircocvug is-B^i 

20 Touruv ^ccTToXBXoyvia'^ai, ^'^Xuo'ocrB fA,oi, Iva, Tr^o^VjxorB^ov 

TtTBpi rUV UXXUV UTtTOXoyUfXOil. 

t/. Tlsp] <^g ruv a,v(x.9vi[^(X.ruv ryig Tre^tKOTrrig xoct rvig fzi^- 
vvcTBug, ugTTBp Koi) liTtBG-'Xpi^'^v vpcTv, ovTco ycoci 7roivi(ru' b^ 
oip'X^g yccp uf/,ug ^iSoc^co cx.7ro:vrcx, roi yByBvvif/.e'voc. bttbiovi 
TBVK^og ^X^B Msyocpo^Bv u^biccv Bupo[/,Bvog, (/.tjvubi "stb^i re 

' waa-i ' jJgTS 3 Kn<pntrio; ^ JoxS IfMV ^ a'sro'Koyeia-^a.i 

'axx'J Sabaudi a commnni Sero-oi&waj. Tersa 20. Reisk. Legendum esse raiv 

Idem. S-Eorv cum Reiskio consentit Valckenae- 

' Am fxtfjiwa-Kiul Malitn ava/xifAvris-Kovra, rius. vid. Markland. et Taylor, ad Lys. p. 

in participio, ut IXsy^ovra. Idem. 103. 27. ed. Steph. Respexit hunc locum 

OiVtvEf o'jJiouj — ] Verba oiTfVE? o'^xou; ad Harpocration v. ETras-xiiJ'ttTo, explicans : 

Ta lEga versa 7. pro parentheticis acci- /aEra tivoj I'jri^etiicrfA.ou \iyai, oiov e^ofxi- 

pienda sunt. Nam I'va rifjLx^ha-rni cobas- {«. ex qno sua bausit Suidas. SuriTER. 
ret cum ava^i|tAV)i(rx(u i/jwa;. Idem. Tnq iopTi]?] Sacrornm Eleusiniorum 

ITfof Tciv Bioiv] Aut wgo? ToXi Ssaiv leg. puta. Reisk. 
est, ant saltira w^^yj TaTv ^lo~v, si non a K))<}>^<r(o?] n. K»<f>ia-io?, ok; y^a<plrai aXXa- 

Ses, sed a 6e5; conimunis generis repetere p^oiJ. H. Stephan. 

velis. Sallitn arliculus debebit genus 'ATroXoyEro-^at] Malim a7roX£XoySo-&a(. 

foemininum indicare. Ceres enira et Pro- Sluiter. 
serpina bio significantur. Et sic quoqne Eiipij,uivci;] p 3. 14. ed. Sleph. usurparit 240 ANAOKIAOT 

TUV fJLVCTYl^luV a ^ds< Kcci TUV 'WBpiytQ-^divTUV Toi civoL^v}- 

18 f/,xToc, zui cc7roypcx,(p£i ouoTu diovrccq sIkoo'iv civ^pug. Ittbi^'^ 35 

OS ouTGi a7r£'yp(z(p7j(roiv, oi f/,6V avruv (pevyovTsg ^%oi/to, 
ot oe (njXX7j(p^svTsg o(.7tiQxvov koctcc rijy TsvKpou ^yivudiv, 
jcoii f/,01 avocyvu^i ocvtcou t<z ovouoctcc. 

ONOMATA. 

Tfvjcpog IttI toiq 'EpjttaTc inrjvvcTEV EuKr/y^ova, TXavKiTnrov, 'Evpvfiaxov, 
IloXvtvKTov, IlXdTO)va,'AvriSwpov, Xaonrirov, Gto^wpov, 'AXKiaOivip', 
MtvitTTparov, ^'Epu^t/iiaxoi', 'Evipikrjrov, 'EvpvccinavTa, 4>fp£»:Xla, ^Me- 40 
\7]T0v, TiiiavBrjir, 'Apxi^a/xov, TeXkviKOV. 

Tovruv Toivuv TUV dvopuv ol fjLsv '^zovcri aai zlcriv ev-S^a- 
0£, rcav OS utto'^ocvovtcov sicrt ttqXXoi •Ztrpoc'^zovTsg' cov ogrig 
jSouXsToii^ ev TU) £[xu Xoytp ccvxlSccg f/,s sXsy^ixTio, vj cog 
6(pvys Tig 01 £f/,s rovruv ruv (xvdpuv, ^ ug (Zitrs^avsv. 

& . ''Ettsiovj Ss tccutcc sysvsro, Tlsicoiv^pog kcci XupiycX'^g, 
ovTsg ptev ruv c^jt'/jtuv, ooKovvrsg o sv sksivu tco ypovu 6. 1 
Bvvou(rTa.Tot Sivoti tu> ovji/,cp, sXsyov ug SiTj rex, spya. rex. 
ysysvy\^(voc oJx; oXiycov xvopcov ocXX stti tti rov otj^ou koc- 

T0CXV(TSI, KUl ^DVIVUI BTl PtITBTv KOCt ^7j irOiVCTCCCr^Ul. KlXi 7j 
TToXig OVTU ^iSZBlTO, CogT, BTTBl^TJ T'^V (3ovXvjV Big TO (3ovX£V- 

19 TWIOV Kl^pV^ ^UVBiTTOl IsVOil KOU TO (TTlfJl^BiOV ^ ZCC^bXoi, TCO 

ocuTcp (rv]fj(,Bica '^ i/,sv /3ouXi7 slg to QovXbvtwiov ^e;, oi o sa b 
rvjg dyopccg B(puyov, ^s^ioTsg slg 'sxoccrTog pc^ (TuXXvi(p'^Bi'yi. 
STTu^^Big ovv To7g Trig TToXscog ycoocoTg sia-ocyyeXXsi AiokXbi- 
OTjg slg Tfjv f^ouX-yju, (poca-Kcov bISbvoci Tovg TsspiKov/ocvTug Tovg 
'Eopcocgf Koci bIvoci avTovg slg Tpiocxo(rio\jg' cog o looi kch 

• Deest Jl. 2 Uvpi^iy,a^ov ^ MeXitov ■* IXsyEV ovv ii; 

* av£iV» 6xtt&EXi) 

lufajttEvof. Taylor. Xsno-av — livai eI? Tr,v ayopav. Soleniie est 

'EtteiJ^ oJtoi] Malirn aut lire) Je ojtoi, avii'miiv de iis, qua- voce prfecoiiis edicun- 

aut EWEiM Ji oItoi. Reisk. tiir, uti et avayo^tvuv. Vid. a|)ud Denio- 

'Effi ToTf 'Ej/tcaij] Vid. Mears. Alben. sthenem pro Cor. p. 244. 2. ed. R. Aii- 

Att. 1. i. c. 3. slopIi.Av.l084. Tavra. Sov^ifxts-y annriTv. 

Eift^ifji.a^ov'\ noTEpov, 'E=!j|ifxa;^ov. H. In. Pace v. 549. 

OTEPHAN. . , . , 'idl yt/V, aVElTte Tci/f VEftJiVoiiJ aTtliVai. 

AvEiTTi Aut cnra simphci ewi) est mn- <i,„,^-va 

At «« 111' ■ iJLUlli'K. 

tandam, aul av aijsri leg. daobus vocabu- 

lis. turn pro itvaj simplici malim aviivai. ZMjUeTov] Signiim, quod quamdiu esset 

Rf.isk. Dcdi ex correctione Bekkeri sablalum, concio manebat, detracfo au- 

avEiTToi. tem, concio dissolula erat. Tale quid 

'Avei'wo lEvaj] Reiske mavult e'ttj), ant av eliam apud Romauos in coinitiis oblirie- 

tturi aniVM : vernin tamen sic etiarn infra bat. Reisk. 

est p. 7. V. 6. seq. ed. Steph. a:ttnM Ixl- Ol Si] Subaudi aWoi voKHtui. Idem. nEPI TXIN MTSTHPIXIN. 241 '5' '/ ^ TTB^irvxpt Tu Trgocyf^oiTi, eXsys. xoci rouroig, u ocvopeg, 
oeoi^ui VfjLuv TtrpocTB^ovrocg rov vow ocva^i^v/icrv.ia'-joii auv 

10 aXyj^r, Xsyuj kou ^iGxcrzeiv dxXviXoug' sv v^7v yup Tjcrciv oi 
Xoyoi, x,oa fjtoi v^iig tovtuv fxocprupsg scrre. B(pvi yotp zivoii 
f^ev ccvapcciirooov ol sttI ^ Auvpico, ^e7v oe KO^i(Tcc(r^ui ccvroipc- 
^ooj. avo(,(rroi>g ds tt^ui^ \pev(r-JBig rrjg copug [^oiOiC^eiv sivai oe 
TtTo.vo'eXTjvov. Ivret ^e TTotpa. ro IToottuXuiov " to Atovvcrov v;v, 
opocv uv^pcaiTovg iiroXXovg utto tou uoeiov KaraCocivovrug 
eig TYiv opxW'''P^^' oBitrotg oe ocvrcvg^ SicreXGuv vtto ttjv (Ticiczv 

15 KocQe^ecr^oci fjcsrcc^u tou xiovog %cci TTjg (TTviXTjg £(p f, o crTpa,~ 
TTjyog ecTTiv o yjxXy.oMg. opa.v ce dv^puTTovg rov ^ pisv ocpi&piov 
fzciXifTTa. TpioiJco(rtovg, ea-Tcivui tie hvkXco avoc ttrevTe kui 
oeyccx. oivoaag, Toug oe avcc^ eiycocriv' opuv oe uvtcov Trpog ttjv 
ceXyjVTjv toc 'uroodunrcx. tlov TrXudTuv ytvucrxeiv. x.on nrpuTOv 
f/.ev, u av^peg, tou-^' uiireQeTo oeivoTccTov TTPuyfjca {oipc(Zi) 20 
OTTug ev eKBivu stij ovTiva. l3ovXoiTo "A^Tjycciuv (pocvoci ruv 

20 ocvopuv TOVTUV elvoti^ cvTivoc OS fJLvi (3ouXoiTo, Xeyeiv oti ouk 
viv. i^cov ^e TocvT e(pvj Itt) ^ Aavptov tevoci, Koti, tvi vcTTepocKx, 
oc'tcoueiv oTt ol 'Eofyioci elev 7rspiKeKoi/,pcevoi' yvcovui ovv ev^vg 
OTi TOVTUV eiT} Tuv dvopuv TO Boyov. rj>cct)V OS Big oiCTU cyiTTj- 

TOCg TB ^0'^ Vjpyi[jCeVOVg ^ aOCTOCXUfJt^^CXVBiV >CUi pC7]VVTp0i XSTiTJ- 
pVyfJLBVOC STCUTOV ptVXg. IQCOV OS Y.\)(pVl'^OV TOV K.CcXXlOU TOU 

TyjXBKXBovg a.oeX(pov ev tu ^ixXksiu KOi^Yip(,Bvov, uvocyotyuv 

25 ciUTov Big TO 'H(poii(rTe7ov Xsysiv aiTBp Ufjuv syco BipTjKoc, ug 

tool Tjijccng ev bkbivti tyi vunTi' ouxouv oboito TTupcc Tif]g TToXeug 

' Attupeiw 2 ^jy 3 Deest /uev. * Deest (/.aXie-ra. 

'AVflfl-Ta; Jl] Malim avayra^ oZv, Idem, est enim haec obliqua oratio narranlis. 

Opav Se av9pa7roL/j TOV ogt&jaov Tpiaxoff-i'oiij] Reisk. Sic et Valckenaerias. Sluiter. 

Galenas t. v. p. 603. vim vocis /uaXitrra, 'Ev tu j^aXxsiw] XaXxETov est h. 1. porli- 

qna notat/ere, explicans apud Hippocra- cus iila (Hai/e, aut Bazar) ut>i veiiibant 

tern, locum citat Andocidis Iv tu tte^J fx.v- olim oIIeg senese, serge, supellex omuis, 

e-riftcov aJajv S' dvOj^wou? -rov ixh a^i^fjdv asre ant ferro facta a fabris seraiiis at que 

fxaXtj-ra Tpiaxtj-t'ouj. Unde Lie locus re- bractearnm cusoribas. Nisi potius est 

stitueiidas : iJeTv Se ayiQ^uivou; riv /xlv a^i- officina fabrilis seraria, cujus dominus 

Bfjilv fxkKis-To. Tpianoc-iou;, is-Tavtii Se — nam Euphemus ille faisse videtar. Rf.isk. 

et IhXv hie scribendum videtur variandi 'e» t« j^aXxcii'] Valckenaerius malebat 

causa; praecedit enim, o^av avSpaffou;, et evtm — pro ev tik. Plara enim erant p^aX- 

statim seqnitur, opav Ji airaJv — Ta vpos-m- xsTa Athenis, in qnibos, uti et in tonstri- 

•Tta. Sluiter. nis aliisque ejusmodi otficinis, Alhenien- 

IIpo; Trv c-£X^v»v — ] Diodnr. Sic. lib. 13. ses confabulandi causa convenire solebant. 

Historici caeteri. Taylor. Sluiter. 

KaTaXa,«,6avfi] Malim infiiiitivum xara- 'H<J)a;a-TeTov] Vid. Meurs. Atlien. Alt. I. 

Xa^|3avEw, ul prjEcedenlia ct insequcntia, i. c. 4. 

2 I 242 ANAOKI AOT Xovg. sittbTv ouv rov EuCpvifxov on KuXug Troi'^asisv el-iircov, 
Koci vuv vjKBiv KiXsva-oit ol eig ttjv ABcoyopou olycmv, 'ivot IxeT 

Ol /_ ' \ ^\ f ^ ^ c\ ' ^^^ / \' 

^i V(rTS^XlOi, KC61 07] KOTTTSIV T'^V -JVpOiV' TOV OS TTOiTSpOi TOV 

ef/,ov rvxB^v e^iovroc, aoci eiTTsTv avTov'^A^oc ye (TB o\'^b^O 
'TTBpii/.&voua-i', x^'^ f^evroi ^vi aTTu^BTa-Qcci roiou- Tovg (p iXovg ^s TOCVTOC oI%so-9-i Oil. KOit SlUrOVTOC 06 (ZVTOV 
TOVTM f^SV TCd TpOWCp TOV TrOiTSDOe, f^OU O.'n'UXXvS, (TVVSldoTOC 

ocTToCpockvuv. eiTreip ^e if^ug, on ^s^oyfA^svov vifMV bIvi ^uo fjulv 
TuXoivrot oipyv^iou Oioovut ol oivri tuv eaocTov uvuv ruv ez 
TOV 07]f/,o(riov, loiv ^e «;araV%it)^sv ^fjceTg u ^ l2ouXcofj[,e^a, 
evoi ocuToov 7if/,m slvoti' tticttiv ^e tovtuv ^ovvoci tb ycoci (Je- 
,^ao--Ja/. ocrroK^ivoca-'^oci ds uurog Trpog roiVTOi, oti (3ouXbv- 35 
a-oiTo' '^f^ccg ^e tcbXsvsiu uurov ijasiv Big KocXXiou tow TiyXe- 
KXBovg, ivoi TCOiKBTvog TTOi^BiT]. TOV ^ oiv jciy^ecTTTjv pcou OVTCOg 
ccTTcaXXvsi/, vjUBiv B(pvi Big KccXXiou, kuI ^ }Cix,^of>t,oXoyri(roig 

Yl(MV TTICTTIV OOUVOil SV "AK^O-ZtTOXBl, KOU VI^JLoig CTVv'^BjJiBVQUg 01 

TO ccpyvpiov Big tov bIo-iovtcc uyjvcc ^ua-Btv ^tccTLBU^sa-^cci ytoti 
OTj oiOQvoci' 7i%Biv ouv f^v;vv<ruv TCC ySVOUBVOi. 

i . H pcBV BKTuyysXia ocutcov, u av^peg, toiocutt]' d'sro- 40 
y^oc(pBi OS TOi ovo'^octo. tcov ccvdouv, uv B(pv} yvuvui, Juo Kcci 

TBTTCX^OCKOVTCC, TT^UTOUg fJLBV MoiVTl^BOV TCCil ^"^ ACpB^l/lUVOi, 

KiXtZa-al Ol] Suo liorlatu, aut in ffratiain pula. Idem. 
suam. nisi si legi malunuis: afxa. ol. una '^Apa ys] Non satis placet. Nnm SsCg' 

secum. RjEisK. ^ , , , "■y^> '""^ ^^^^> agedum. oi'Je as 'sre^ifMivov- 

_ iva £>t£r a-uyyivri fxir l^oD 'AvJoki'Sj) no.) aiv, hi te exspectant. an, id quod in Latinis 

ET£poi5 01? Jer] Absurde, Yalckcnaeiio ju- reddidi, SSpo'v yi <ri oi'Je ursji^Evoyo-j, jam 

dice, suum ipse nomen lilc memorassut duclum hi te exspectant. Idehi. 
Apdocides : ad j(X£t' e^uou adscriptuiii ah BouXo'^ws-^a] Malim aut SouUtfxida, in aiiquo credidit 'AvSoxi'Sov : de quo tamun 
eqiiidein dubito, ciim rcferaotur verba 
Enpheini. Quod si vera sit Valckenaerii 
conjectnra, legendinn vidctur irvyymrat. 
Porio suspicatus est Valckenaerius, Erai- 
poif letrendiim esse pro Itejoj?, quod ad p. 
2. V. 33. ed. Steph. indicuvi. Si.uiter. 

AeT n'zEiv] Disjuiixi li:cc interponei.do 
pnncto. nam in verbo JErdcsinit oratio Eu- 
plienii. tUMi lursus incipit obliqua oratio, 
seu expositio nioclidis. Vcnisse se aie- 
bat, (nempe Dioclides) v. versa 15. et 
20, Reisk. 

EiVeTv ttiiTov] Malim bIttbiv vfof aJroV. 
patrem meum dixisse ad sese, Diocliden optativo, aut ^ovKcifxe^a,, in conjunctivo. 
Idem. 

' Eva aiiTMv] Dedi de meo eva auTov. 
Sumina reiuni ubi potiti fuerimus, nos se 
quoque, Diocliden puta, in coUegiam no- 
strum cooptaturos esse. Idem. 

AoDvai] Aplus est hie infmitivus, cum 
proximo Se^aa-bat, e SsSoyfjiivav hfMV ein 
versa 10. Idi;m. 

Ka&oJnyii3-aj] Cum viam nol)is sabse- 
quentibus pracissct in Acropolin. Idem. 

AiiTaSv] Imo vero airS. Ei, Dioclidi, 
bffic erat denuncialio. h. e. hoc inodo de- 
nunciavit nos Dioclides. Idem. 

'A4t<fi'om] Ubiqiie scribe 'A'^i^iW, nEPI TXIN MYSTHPinN. 243 

PouXevTug ovrccq ku] Kcc^vjf^zvoug svoov, eiToc as acct rovg 
aXXovg. xvacTTccg ^s Ylsicroiv^oog z(pv) %^i?i'a; Xvsiv ro stti 

TOMg a,7iroyooc(psvTa.g, OTTug fjt>y] urgorz^ov vv^ scmxi tt^iv 
7!ru^s(r^oii rovg ocv^oocg cc'sravrccg. avsK^tzyBv vj QouXvi, cog 
7. 1 eij Xiyii. ccKov(rixvr£g ^s ruvroc MccvriQsog tcixi A(p£- 
^icav Isrt TTiv Icrrloiv szcc^s^ovto, Ixzrzuovr^g [x-vj crr^sfoXu- 
^i^vui, aXX' s^eyyuTj^evTCig ycoi^Tjvixi. f/^oXig oe rovrcov rv- 
^ovTSg, cTTeiovj rovg syyvviTccg KOirscrrvicrciV, etti rovg inTTToug 
dvaQocvrsg, lo')(Qvro i.\,g rovg 'uroXz^i.ovg uvrofioXi^oroivrsg, 
KocTOiXiTTOvTeg rovg lyyvYjrug, ovg sosi roTg ocvrolg £!'£%£- 
6 (T^oci^ Bv oigTTBp cvg Yjyyv7i<Tuvro. ri oe (^ovXvj e^sX^ov(roc ev 
UTs-oolyiru (TweXaf^zv yji^oig Kcci e^Tjcrev ev roTg ^vXoig. uvoc- 23 
icaXB(rocvr£g oe rovg (rrpocrviyovg ocveiTTsTv eK&Xevo'ocv, ASt}- 
vociuv rovg fxev ev a.(rrei oinovvrag levoii etg rvjv otyo^ocv roc 
ottXcx, Xoil3ovroig, rovg ^' ev ^ocyiou rel')(ei ^ eig ro Qifj(re7ov, 
Toug a ev Yleiouiei eig rviv 'l'sn3-oaoif/,iccv ccyopuv, rovg 
iTTTTeig en vvzrog CTifjuTivoci rin (TccX'TTiyyi Tjzeiv eig ro 
10 Avocyceiov, ryiv oe QovXtjv eig '' AkqohtoXiv levai ytdyceT Ku^ev- 
oeiv, rovg Je 'srovrxveig ev rt] QoXu. Boiurot oe 7re7TVG'f/,evoi 
Tu 'TTpa.yf^oircc eTTi roig opioig vjcuv e^ecrrpccreviJievoi. rev oe 
Tuv icocxuv rovrtov ociriov AiozXei^yjv, ug (roormoc ovroc rvjg 
'TToXeug, e'srt Qvyovg vjyov eig ro novraveiov ' (rre(pcx.vu(Tocv- 
rsg, Kocl edeiTTvei IkbT. 

ICC. Ylpurov fxev ovv rocvroc^ u ocvopeg, o'sro(roi vpcuv 'sroc- 
^Tjo'Oiv, ccvoifxiixvi^cncecr^e jccci rovg ccXXovg ^iooca-zere' elroc 

• 'A'l'S'fituv ^ II? ye ' o-TEcf avfwsrovTlf 

Idem. Maitpa TEi;it£(] Viil. Meurs. Athen. Alt. 

"EvSov] Id est, Iv T» /JouXeuTuft'a). Idem. I. iii. c. 11. et Alt. Lect. 1. iii. c. 4. 

lKafxav^l>iov] Scamandrii decretura vi- E'l? yt ©iicrerov] Pro particala ys malira 

detur interdixisse, ne quis civis Athenieiu arliculuin to, Reisk. Vid. Meurs. Att. 

sis tormenlis snbjiceretur. Idem. Lect. I. v. c. 15. 

'Efl-Ti'ay] Aram Vestae, quae in aditu €n- 'liB-7roSa/«iav] Vid. Meurs. Att. Lect. 1. 

riae vel Senacnli erat, ad quam etiaiu The- t. c. 19. 

rainenes confagit. Idem. "Eti wK.ro{\ Non sonl liaec nocta gesta, 

'E^iyyunQhra;'] Mos Atticus postulat sed interdiii : neque jussi equites adhuc 

l^tyyvn^'iVTiq. Si.uiTEu. iioctu, id est ante dilucalum, ad stationem 

AiiTo^MoXiifl-avTE;] Maliru aiiTOjaoXi'io-ovTi; illam venire, sed noctu vel versus no- 

in fuluro. Reisk. ctem. Itaque legendutn videtur, vel ewi 

'E^£X&oi;a-tt] MaliiD sic distingui : l^eX- vvntl;, noctu, vel l-iii vuura, sub nociem. 

^ova-a, cxun esset e Senaculo egresstis, iv Sluiter. 

dvofpnrcii (7vve\a^iy hfjLa<;,clamnoscoiripuil. 'AavoMUe*] Vid. Meurs. Athen. Att. 1. i. 

Sed verli aliter. Idem. c,T. 244 AN AOKIAOr 6 f/,ot Tovg 'TT^vravzig ^ ;caAe; rovg tots TTouruv^ucruvTotg^ 15 
^iXoK^oiT-yj Kocl roug ccXXoug [(^ij'ojo-jcsre]. 

MAPTYPES. 

(peoe OYj, Kixi Tcc ovofjiUToe. vjjuv ccvocyvcoo'ouoci ruv dv^pcov 
^4 c>)V UTTBypcix^sv, IV sidTjrs o(rovg ^oi rcov (rvyysvcov ccttuXXvb, 
TT^uTov f/,ev rov wocrsou, SiTcn os rov y.7idB(nyiv, rov uev avv- 
EiooTOi OiTTooeiXvug^ Tou 6!/ ry] oiKioc (poiO'H.uv TVjv crvvooov 
ysvea-^oii. rcov o ocXXcov ukoucso'^s toc ovofxccTU, Koci au- 
Toig uvayivctxrue. 

ovTog oivsiytog Sfjiog' v] f^yjTvi^ r, SKeivov xoci o wuTTip o sfJLog 20 
cchX(pol. 

TavpkaQ. 

oVTOcri (x.ve\\/iog tou TToirgog. 
viog Tuvpsou. 

KaWiag 6 ' AXKfiaiovoi;. 

avBTl^iog TOU TirixTpog. 

'Ev(pr)iiOQ. 

KuXXfou TOU TriX&jcXeovg oiSe 
ccvST^iog, 

AiSafTJtSTE] Vocabuluiu S^SatrxETs tolleii- 
«lum est, lit perperain e versu ult. p. 243. 
jleratum, ideoque uncis inclusi. Keisk. 

'Eypavf.E'-'] Non iinprobo. Sed a.Troy^a.'fiiv 
in ea re verbum est proiirium. Inr.M. 

'ATTctAXuE] Perditum ivit, pessuindare 
labnravit. Idem. 

Ktj^strrhy] Calliam, mese sororis mari- 
tum. Idem. 

'AvayivMs-xs] Post iyayivccirKe I it u1 mil 
ONOMATA excidisse censet Markland ad 
Lysiara p. 13.S. 20. ed. Stepli. Sluiter. 

'O of)(tie-afji,tvoi aVE^'Cf] Num o 'E^)(iev^, 
cy.ii; avEvf-to?. an o 'App^E^iaSou, IfMq a.v. an 
'Axoy/uEvoi; avE4-(o'f. Acumenus aiiquoties 
ante I'uit notninatus, Ide5I. 

<I>fwi;)^oc ofy(>iirifji,iV(j(;, avEvJ/iof] E codice 
notatur 'Opx/>°''^y^vou. Heiske complures 
conjecturas proponit. At nou opus est 
quidquam mutaro. Phrynichi, tempore 
Andocidis, iilustriores quatuor fuerunt : 
celeberrimus omnium fuit acer ille Alci- 
biadis adversarias, qui odio iilius fortii- 
nam patriae Laceda;nioniis prodere stii- 
duitj de qnu vid. Thucydides I. VIII. X(pog. passim c. 25 — 92. Lysias p. 136. 159. et 
171. ed. Stepb. Plutarclins in Alcib. p. 
204. seq. Snidas v. <I>pyv»p^oi; Tri.'KaiiTfA.a. 
Ties piffiterea alii Phrynichi inemorantur 
a Scholiaste Aristophanis ad ilia in Avi- 
bus V. 750. 

Ev&EV, a5<r«rEj jj fjiiMTTa, 

TETTafE? Se, ait Scholiastes, eyeyovro <i>^u- 
vip^oc fA,h S.T/; ov vvv /x.Wf/.ovivei, ni>7\v<ppa,ifj(,ci- 
vof 'TTaTg, Tromrhi >)Ju; Iv to"? y.kxta-iv 6 ete- 
pof XojoxXeouc frati; iiTToxpiTiif • t^i'toj <J>^u\i^oi; 
KdifAixoi;, ob fjis/xvyirai 'Ef/Mi'tn'Tro; h <S>opfA.o- 
<}>o'^oif. «i'? ftXXoTpia ina0a'h'Ko[xi]iov TrothfActra' 
quartus is, de quo dixiinus: tolidenique 
enumeiat Scholiastesad Ran. v. 13. Hudc 
autem Aristophanis locum male de Corai- 
co Plirynicho accepit Suidas. Tragicus 
ille fuit simplicior quidem, nee satis excul- 
tus, at dulcis tamen in poesi, floruitque 
ante iSschjIum. Vide Aristophanem in 
Ran. V. 941. et 1333. seqq. in Vespis v. HE PI TXIN MYITHPIXIN. 245 Kpiriag. 

dve^iog [EvK^oiTiocg, o l<iiKiov aJ'eX(poV] >tat ovTog rov ira.- 
25 roog' ocl fxviTe'peg a,^£X<poci. rouTovg ^ is-ocvTocg sv ro7g reTTOi- 

il3\ 'E'5rg«5'ij ^e g^e^gpe^a iruvTzg \v tu ocvtu, kou vu^ ts 
?i/ Kou TO ^ea-f/^coTYj^iov (TvvsKSicXeKrTO, ^kov de, tw ^gj/ ^tj- 25 
Trjp, TU ^e d^£X(prj, ru Se yvvvj tcou Trcaoig^ yjv oe Qoy\ Koct 
Oiy(.Tog jcXoitovruv aui odvoofjcBvuv ra, "srocpovTcn aoiica,, Aeysi 
'srpog [AS Xa^f^iSrig, uv fjulv uvi'^iog, TiXiKiUTVig ^s aoi] (TVv- 1 aTrarrttf 220. et 269. et Scholia ad illa loca : conf. 
Tbesmoph. v. 171. Alius fuit Tragicas 
Pbrynichns, Melanlhae filius, hoc, ul vi- 
deturjpaullo antiquior, quem Athenienses 
ob fabulani, Mi\nrou aXoio-fv, niille drachinis 
mulctarunl. Plura de his peti possunt ex 
Fabricio Bibl. Gr.Vol. 1. p. 687. et 732. 
qui tamen posteriore loco non recte Phry- 
nichatn Melicum 'poetam siiavem a Tragico 
distinguit, ex male iutellecto Scbolio ad 
Aves 1. 0. Quartus Phrynichus poeta 
fuit veteris Comoediae, cujus mentio est 
apud Aristophanem Nub. v. 553. seqq. 

flXKUfl-iV, 

npo«-9£if axirS ypaHv f*eBiia-nv, tou xopjaxo; 

cZnxa, 
*Hv <i>^vvfxc^ 'Tla.'Kat 'milto'w^, W to xStoj 

Ubi praeter alia notat Scholiastes: ela-wys 
yfttuv <I)^uvip^of iiOTo K»iTOi'c ls"&iO;UEVDV, nata, 
fji.iy.rja'iv 'AvSpojuiJiX?, Jia ■yi'KMra t£v QeaTwv' 
rv Se xal aiiTo; xcufxceila; tsoirtrht;. Repre- 
Lendit euni Comicus in Ran. v. 12. seqq. 

Ti SSt' eSei jt*E Ta'ra ra (TXEuji <})lpE(V; 

ElVsp itoihiTca jWhSev oivTTEp <!>puvi;)^oj 

Ei'ajSs TTOtErv, xai AuKi; >t"AjaEi4'i'a« ; 

Jxeuu sfEpouo-' i^ao'Tor Iv xcofxai^ia. 
ad q. 1. Scholia monent, Didyrao judice 
loqai poetam de Coniico Phrynicho Eu- 
nomidas filio, qui notetur ut peregriiias, 
et malus poeta, quippe qui aliena ssepe 
proferat, et metruin negligat. Animad- 
vertit tamen nihil tale fecisse Phrynichnm 
in Draraalibus, quae ipse viderit, forte 
autem in aliis, quae perieiint, illud com- 
misisse. Omisit haec loca Fabricius, qui 
Bibl. Gr. Vol. I. p. 732, et 783. de Co- 
mico Phrynicho agit, male EanomidaB fi- 
liura ab hoc diversuin ciedens. De PoelJs hujus nominis conf. Meursias in Biblioth. 
Attic. Quintus Phrynichus memoratur 
histrio Tragicus, quem notari ab Aristo- 
phane Nub. 1087. his verbis : 

raonet Scholiastes: £i? Oguvip^ov faahaury 

aTTSTElVElV TOV Tpttyotov ■^o^ivrflV ETTEl JiEfcaX- 
Xeto Iwi fxaXcmU ha croixiXiav a-^^a.ra>^. 
Inter vinoleiitos homines et protervos eum 
coUocat Comicus in Vesp. v. 1293. atque 
ilium in saltando crus allius tollere fuisse 
solitum significat in eadem fabula v. 1515. 
xai TO <fjDViy£iov 'ExXaxTitraTtu Ti?. Conf. 
Scholia ad ilia loca. Hunc etiam respi- 
cere videtur ibid. v. 1481. seqq. 

TlTraTII <l>pi;vip^o; ic ti? aXEXTaip. 
2>tiXoj oipavio'v -y IxXaxTi'J^aiy 
ITpwJtToj yksMi. 
quaravis Scholiastes hoc de Melanthae filio 
dictum velit. Nos igitur <I>pi;v«;)^ov tov 
l^yjiTa-i^iMm, a'v£4'o» Andocidis, actorem 
ilium Tragoediaruni fuisse censerous. Ne- 
que enim illud munns turpe fuit Athenis. 
Sluiteu. 

Euxpariaj] Vocabula Ei/paTia? o Nixiou 
aJEX^jo? ut amputanda uncis inclusi. liquet 
enim perperani e proximo esse iterata. 
Reisk. 

Eiix^ttTiaj, s Nixiou aS£Xvf>o; x. T. X.J 
Reiskio haec vitiala censenti merito as- 
sentitur Valckenaerius, existimans base 
sine Codice sanari non posse. Tnterea 
conjicit an, deletis KgiTi'a; avE^"?! legen- 
dum sit : Eusc^aTii?, I Nixi'ou dS£X<})0?, Xfl- 
j£j-Tn? oiroc KaXXi'ow Kpixiaj o Nixi'ou* oSeX- 
<})o? xai elro; (nempe Nicias) tou varfoi, 
aire jwijTEgEf aj£X.^a». Sluiter. 

TidT^o;- at /u))T£pat] IT. Trarjo; avE^}'lo'?• itl 
jtxETEfE?. H. Stepuav. Dcdi jUHTEpEf. mal- 
lem tamen adhuc yaj addi. ai yaf y,vripS{ — . 
Reisk. 246 ANAOKIAOY 

BKT^cc(ps]g sv TV olzia TV "^fjierspoc Ik isroti^og^ on, 'Av^o- 
xi^vj, Tcov f^ev TTupovTuv KoiKcov opocg TO jWgysS-o^jSO 
syea o ev f^sv rea TrapeA-jovTi 'x^povta ovaev eoso- 
[/,7jv Xeysiv ovds ce XuttsTv, vuv ^s uvocyxd^of^ai 
oioc T7]v iroc^ouG'a.v yif/,iv (rD^(popccv. oig yccp sxpca 
Ttui 01 g (Tuvyjcr^oc ccvsv vifjicav tuv (rvyysvojv, ovTot 
ETTi TuTg cctTiccig o*' ag ^fA,e7g d'TroXXufze^oc, ol 
fjt,sv UMTtov TsSvcca-iv, ol de o'1')(^ovtcci (peuyovTsg, 

ccpcov ocvTuv KciTocyvovTsg a.^iX,Biv ei 

ijjcovorag ti tovtov tov TrpcuyfxocTog tov ysvofjcs- 
vov, sl'sys, au) Tr^caTov f/,sv creavTov crcoo'ov, eiToc. d£35 
TOV 'TrciTs^oi hv BtKog e(rTi 0"e f/.oiXia'Tcx (ptKBTv, bItoc 
oa TOV KTjoeo'Tijv og e%s^ cov ttjv KosACpi/jv vjTrep troi 
fjiovTi IcTTiv, BTreiToi, OS Tovg oixXoug crvyysvsig 
Koc.) a,vccyiCDHovg TocrovTovg ovTug, \ti ob Bf^e, 

og Iv OiTTOCVTl TCa (3lU tJvIUCTU fJCBV (TB OVOBV TT co- 

nroTB, "srpo^VfjiOTUTog ds Big (tb kuI Toi (roc Ttrpa- 
yf/,ocTU BifjLi, Ti ocv OBoi TToisiv. XByovTog as, 
u ocv^peg, ^otp^loou tocvtcx,, uvtiJSoXovvtuv os tuv aXXcov 40 

KOCl IzSTBUOVTOg SVOg ByCOCCTOU, BVB^VfA,7j^VlV TTpog Sf^OCUTOV, 

Ai iTocvTCjiV syca osivotoctti (TUfJuCpopa. 'sirspiTtrBO'cov, 

2Q'l3'0TBpC(, 'TTB^l'ii^tO T OX) g SfJLUVTOU (TVyySVBig OCTTOX- 

Xvfji,Evovg oi^iTCug, kcci avTovg tb ccTro^avovTocg 
xu) T(Z "x^pri^ctToc auTtov ovjf^BuQsvToc, "zs-pog ob 
TOVTotg oe.vuyp(X(pBVTO!.g bv CTviXoiig cog ovTocg ccXt- 
Tvipiovg TUV ^Buv rovg ovosifog ociTioug tuv ys- 
ySVTjf^BVUV, BTl OB T p ICCKO CT I ov g A^rjvociuv fxsX- 
XovTocg a,^ixug ^ (xtt oXsa-^oci, ttiv ob ttoXiv sv koc-8.1 
xoTg ovo'uv ToTg f/,Byi(rToig aut vTiroxy loiv sig aX- 
XyjXoug £%ovTa$',^^ BiTsru A^tjvoci oig octtb^ yitcoucot 

Eu(piX^TOV UVTOU TOV '7T lyjO" OCV T g ', BTl OB BWl 

J a-BToXita-Beu 

El flwous-ttf] Intcrpone oJv aut toiW. daiida, ul jiingatur cum excvTiif, quod no- 

Jdum. men, quo pertincat, non Label ; iieque 

Ufayfjtaroi; rouyivoy.ivoVfil'Tri] Distinguo enim conjuugi potest cum woXiv — oua-ctv. 

et lego sic: ttfay/fxcnoq, to. yiiofxiya eItte. Itaque legit Vir Clar, xai I'OTo^ia.v Ei? a.\- 

V. p. 8. 10. ct '20. Idem. "krit^ovq sp^ovTac 'A&flvaiwj, n livro) atsrEp 

'EyovTa;, r, t'lTrai 'A&nmioic] Vox 'Aflnvaioif nnomra. EiKfiXnTOw avroZ tov •sronio'ixVTof. 

loco videtur mota Clar. Luzacio, ita omen- Sluiter. nEPI TXIN MY2:THPinN. 247 

rouToig Kca ro^e Ive^vizTi^viv, S ccvo^sgi koci zXoyicpi^yiv ^rpog 
ll^ocvTQV rovg l^^yii^aorviMOTccg Koci to e^yov etpya.cr[/,Bvoug, 
5 oTi ol [Au uuTcau vi^'q Irs^viycEO-oiv uVo Tevyc^ou {/.TivvQevrsg^ 
ot Jg (psvyovrsg m^ovto koc) auTuv ^ocvccTog KocreyvucTTO 
TSTroiosg ^e Tjcrav UTToXoiTToi o\ ovk efj(,7ivv^vi(rccv utto TBVKpov 
Tuv irenroivizoTm, TloivociTiog, Xa,iped7i[/,og, Aiccjc^irog, Au- 
(TiCTTPOcrog, dug sixog vjv a.'sroa/ruv ^AotkKrrot, ooxzlv bIvui 
TOVTuv TUV av^pm ovg si/,rivvcrB AiOTcXBiOTig, (piXoug ovraq 
Ttov ccTToXcoXoruv ^^7}, icoi] roTg fj.ev oudBTTu ^BJ^otiog rjv 17 
10 (TUTi^piu, roTg ^s IfjcoTg olzsioig (poivs^og cXB^^og, bi (/.vj 
Tig BPBi ^A^vjvoiloig Toi yBvofjuBvoc. BdoycBt ovv pcoi k^b7ttov 
Eivoci TBTTOcpocg uv^oocg (XTroG-TB^yjcroii TTJg wocT^idog oiKoiiug, 
ot vuv lucri Ktxi ycccTBXyiXuQoccri, Jtoci Bxov(ri to. (T(pBTB^a> ocv- 
Tcov, 7} BZBivovg 0.7^0^ ocvQVTocg ocoiycug TTspii'dBTv. ei ovv tivi 
vy,uu, u oiv^pBg, ^^ tuv aXXoov tu-qXituv yvcof^yj toixvti^ 

TTOCpBlG'TyiKBl TTOOTBDOV TTBOl BfJLOU^ Cog CCpO, ByCO B[X,'yiVU(roi iCOCTCX. 27 
15 TUV BTOiipuV TUV ef/,XVTOV, QUTUg BKBiVOl fJLBV OCTTOXOIVTO, 

lyu (5s (ru^Bivjv — a IXoyo'sroiouv ol BX^P^t t^^P' e^ou, 
(3ouXof/,Bvoi dioi^ocXXBiv fjtB — , (rK07r£7a--Je e^ uvtuv tuv yB- 
yev^fjLBVuv. vuv yap e^g f/.BV Xoyov otoovoci tuv s^ot 'ZtrBr/r^oc- 

yUSVUV UBTO. Tiqg (^XTJ^Biag^ OCVTUV TTXpCVTUV OlTTSp Tlf^OiOTOV 

icoci B(pvyov TMjToe. 7roi7j(rocvTBg, icrotcri os ocdicttoc. bitb lyBV- 

^o^oct eiTB aATj-j-iy XByu, B^BO-Tt ^s ccuTo7g BXsyx^'^ f^s bv 

20 Tu B^u Xoyu' lyu yxp B(ptvifJii' vpoocg ob obT pecs' bTv toc, ys- 

VOUBVOC. BLlol ytXQ, U OCV^OBg, T0V06 TOV dyUVOg TOUT B(rTl 

pLByKTTOV, (TU^BVTl pLVj OOXBiV KCCKU BlVUl, BlTOi OB KCH 

• Ipyas-ttjulvoyj ^ Deest ri. ^ ja-oi * nanh 

AtaKptTo?] Non videtnr hoc nomen Atti- tZv] Manifesto deest particula S, et !e- 

cum esse, sed potius AtoKpirov, a Jove de- gendum: rivi v/xZv — h tuv aXKtu^ vto^trZv. 

lectum. ut nomen fuit ©Eoxpiro?, a diis dele- De hoc usu vei bi Tragta-Tn/^t egit D'Orvil- 

ctus, vel pra:iatus. Reisk. lius ad Charilon. p. 391. Sluitek. 

AiaxgiToj] Nomen toZ AiaKfirov in Aa- Aoyoy SiSo'mj] luterpone h~. Reisk. 
xpiTov mutari mavult Valckenaer : uti est 2aj&£VTi /xoi Soum] Leg. vid. s-wStIvtj jwn 

Oratio Demosthenis Trpo? -rtiv Aaxptrou 7ra- Soxs~v l/jfiv Ka.)dv eJvat (vel Kaxoi; livat). Illud 

faypacffiv. itemp. 9.V.36. ed.Stepb. Slui- v/^Tv ut addalur, necessarium facit oppo- 

TER. situni xttt roh; aXXoyj awavTa;. v. p. 248. 

AoKsTv] Post JoxeiV videtur airiou? de- 8. Idem. 
esse, quos probabile erat fore, ut nemo IcebBvri /uoi JojceTv xaxov ei'vfli] Jure Rei- 

non esistimaret in primis in culpa et aa- sklus |aci mutari vult in jwi, et ^fxiv inse- 

ctores sceleris esse. Reisk. lit inter Si))tE~v et aaxo'v: pro xaxov Aldus 

«>ttVEpo? cXe&po?] Tnterponoarticulumo.ob edidit xaxSit: ad marginem notalum erat 

pracoedensoiiTraj/oE^aifl? «» WcwTupi'a. Idem, naxw, quod equidem prajferam, quamvis 

El oZv rin vf^Zv, a avSfE?, t3v oKKaiv woXt- et naxhy stare possit. Sluiter. 248 ANAOKIAOY 

Tovg oiXKoug a-nrotvroig fxoi^uv 'on outs (jl^toc KccKiocg ovri 
f/,ST avocvdoiocg oudgy.iug ruv y&y^vviuivuv TS-i-wpocKroii viir 
Sf^ov ovoev, aXKoi dix arvfjcfpooxv ysyevvju^vyjv llocXicttoc ugv 
TV TTOAei, eiTtx, Koci y!f/,iu, httov ds cc rjzovcrci. Eu(p<Xijrou 
TT^ovoioc f^su Tuv (Tvyyivuv ycoLi ruv (plXcov, Ttrpovoicx. ^e rvjg J 
"uroXiug aTraVij?, f^zr u^eryjg aXX' ou ^ [zstcc KXicUg, (W? 25 1 

28 syu vof/,l^u. el ovv ouTcag g%s< tccutoc, crcc^ea-^oii re oc^iu 
Koii ooKeTv vfMv elvoci ^'^ Kxx,og. (p&pe ^yj — ^ovj yocp, w 
avopeg, civ-jpuTTivug Tre^i rcov 'rrpocy^a.TUV eycXoyicecr^oci, | 
ugTTS^ ocv uvTov ovToc ev rri cruf^(popa, — , rl civ v^oov 'eKoccTTog 
BTs-oirja-ev ; ei, pcev yccp vjv ^veTu to ere^ov eXecr^ui, ^ zocXug 
ciTsroXso'd'oii rj xKr^pug (rco^Tjvxi, e^oi ocv Tig elvreTv Koacfav 
sivoct roc Xeyofxevcc' jcoiiroi TiroXXo] oiv jcoti touto e'lXovro, to 30 
^vv Trepi TrXetovog 'TToiyicraiJLevoi tou KocXug aTToduveTv' ottov 

oe ToVTCov TO evocvTicuTocTOV 7JV, (TiwuryicrocvTi f/,ev aVTca ts 
ocKTy^KTTcc wuToXeo-Qoii fjLvidev acreCYjiroiVTi, eTi Se tov TrccTepoc. 
Tre^iioeiv ocTToXoi^evov kxi tov KvjoeG'Tviv koci Tovg cuyyeveig 
jcoii oivei^iovg TOcrouTovg, ovg ou^elg ccTTcoXXvev tj eyu f/,7J el-arm 
tag erepoi yjpcoi^rov. AioKXei^rig ^Iv yocp "^eucd^evog e^v]- 
(rev oiVTovg, cruTyiploc oe ocutcov uXXt] ov^efiioc tjv tj 'srv^eo'^cci 35 
A^Tjvoiioug TTocvToc Tcc TTDocy^evToc' (povevg ovv ocuTuv eyivo- 
f^Tjv eyu fA,v} ei-srcov v^7v a v^ovcoc. bti oe Tpioczoo'iovg 'A-S"7j- 

29 vociccv ocTTcoXXvov, ycoci tj TToXtg ev x.ocKo't'g To7g fjcey^TTOig eyi- 
vero. TuuToc f^ev ovv ^tjv ef/,ov f^v eiTTovTog* eiTrcov Se tcc ovtoc 
uvTog Te e(rcoCpi^yiv koci tov TrocTeooc ecru)t^ov Koci Tovg ccX- 

' aJjxi'ac ' TToXirua t£ xai hyXv ^ (mi * awoXot'/i-tEvov ^ Deest w. 

MaXiiTTa fxiy tk TToXirtla] Fort. fxaXifra jlcit aXX' «u fxira, Jtaxi'a;. Reisk. Fortasse 

ftiv T? weXiTSia, il-ra Je xai r.fjuv. Reisk. ntrumque verbara retinendum : aXX' ou /t*»iv 

Leg. credo: /t*aXis-Ta /xh nrn 'sraXu, Cira /uSTa xaxi'aj. Siuiter. 

a Ka.] 'ny.~)i. Sic p. 227. 10. Tris-TitJa-aj yu.a- Airsv hrci] Sabaadi Tiva, ant 'dKa<m> 

Xia-Ttt ^ly Tw Jixai'o), IwHTtt Je xm vfjuv. vfxiov e proximis. Keisk. 

Sluiter. Ta Xiyifxtvci] Ea, quae adliac a rae di- 

EiTTov Je] Particula adversativa Je vide- eta el enarrata sunt, inaiim tamen Ta yeva- 

tar iiiduceiida esse. Reddidi qiiidem earn |U£va. a me Cacla, facinus raeam. Idem. 

in Latinis : moHior tamen atque expedi- "Ottsu Je] Apodosis liujas senlenlise per 

tier erit oratio, si Je omittatiir. Reisk. longissiraas ambages circuraducta! est 

noXEajj itD-aj-ii;, fj.tr apErii;] Aut airag-ni versa 6. p. 249. in verbis traZTa, Je iraA/ra, 

est iterandura, ad hiinc moduni: croXEa;? <rxo7riv, ubi Je inseruit solammodo resa- 

i-STttj-r;?, a7ro<r>i{ ixi-i ajtrr;. aut sallim meiidac orationi. Idem. 

sic est distinguendam: •ffoXEa)?, aTraa-oj aJtm te] Si te servalnr, addendum erit 

(Air aj£T>)j. Idem. xai versii proximo post eti Je. Idem. 

M)iv xaxi'ttf] Pro fxh leg. vid. ^wETa. ut TaZra fxh oJv] Sabaudi lyiyvtT av, aut 

mndo dixerat jair' ajET??, ita nunc sub- Tiv aywae-^ny. Idem. nEPI TXIN MTSTHPinN. 249 Xovq (TuyyeveTc, kcci tvjv ttoXiv stc (pofdov kui kockuv tuv fA.^' 
40 ylcrrcov d'n-'^XXocTTov. pjya^eg de 0/ Ifxe nrru^zg ccvd^zg 

6<yti/0VT0, OiTTSd itOCl TjUOiOTOV TUV UAAUV 01 AOi'SrOl 'STDO' 

TBDov VTTO TevKoou Bf/^-^vv^Tjcrav . OUTS 071'syov 01 re^rvBcoreg 
^i 6jtt£ fjLoixXov Ire^vua-oiv, ovt£ oi (pBvyovreg y^ocXXov 

€(pevyOV, TCCVTOi ^S TTOiVTa, (DCOTTUV eh^KTKOV, U avd^Sg, TUV 

TTocDovrcov KOiKuv rocvTDC iXo(,x^(rru bIvoci, siTreTv roc yevof/>evoc 
cog ra%/(rTa aoi) Ixsy^ui AiOKXeioviv T^jsva-uf^svov, aoti ri- 
9, 1 i/,up7ja-oiO'^ui Ixsivov, og if^xg f/,sv a.'nuXXmv aoircug, tvjv oe 
TroXiv e^vjTirocTot, tocutoc ^\ iroiuv ^syiarTog evs^yBTvig bootcbi 
etvcci KCii X9'^f^^T'^ \Xa.f^l^ocvB. ^loc, rocuroc ^ bIttov rv (ooD- 
X?7 on Bi^BiTiv Tovg TroirjO-oivroig^ vcoci B^viXBy2,oL roc yBvofA,Bvot, 
on Bi(r7iyvicroiTO jttei/ "ttivovtcov vjf^uv tocvtvjv ttiv (ooxjXviv ys~ 
VB(r^oii Ev(piXv}Tog, uvtbTttov (5e Byu' xai totb ^bv ov yBvoi- 
5 TO Si B[^B, va-TBDov (5"' lyco jM.£v Bv Kvvo<ru^yBi Bin 'srcoXtov 

2 wwXsrov fji.6vnv (XVttSaj ElTTOV OUV T« Oo€ou] Malim <^oB'»v. Idem. adeo eqaus nondom subactus, nondam 

'EXojwSave. Sia TaZra eTttov oSv] Sic ma- domitns, freni iinpatiens, bine refracta- 

lim distingui : IXa/u^avE Jii raZra.. accipie- rius, pervicax. rv<wf*ovE? sunt dentes,_ex bat propter htzc (soil. Sii tw /t^wua'iv) 
eTttov OUV — Deferebam ergo. Idem. 

nivovToJV ii|w£v] Imo vero Ji/uaJv, ut dedi 
de meo. Idem. Recte Reiskins m/ix2v 
restiluit: eademque emendatio a Valcke- 
naerio facta est. Sluiter. 

TIoD'Ktiov fAoyriv'] Ego lego TToiXiov, equu- 
lenm, parvnlum equum, asturconera, nt 
Petronius appellat, o /uoi riv. qui mihi erat, 
Scaliger adscripserat iraiXov ovejov aut wai- 
Xov hfjuaviiov. Reisk. qaibus equorum xtas cognoscitar. Xe- 
nopbon -arE^i 'ncKuni p. 546. v. 37. edit. 
Stepb. TrpaJTov (aIv toIwv fxh Xa^irw avrov 
Ti'f nXtxi'a, yif [Anniri 'iyjn^ yiii^mai; out 
IXTTtcriv EiKfgai'vEi, oute of*oia)j EiiaOTaXXajCTOf 
•yiyfverai. — Hinc XEiwoyKt/tAODV, cui haec den- 
liuDi indicatio deficit, si ve puUas sit denies 
nondumbabens,nondumaduUus,siveequus 
aetale jam provectior, cui dentes non am- 
plius crescunt. Conf. Etjmol. M. v.'aSoXoc 
col. 4. init. ubi addit — nai yvcifxiuv o oSoiif, 'Em TTceXBicv o /j.ovi)V avaSa,/; inta-ov] Vir on awo toutou h h'Ktiitayvaipi^irai tmv •noAm 
Doctus ad marginem Aldinae adscripsit : te kcu fji.oa-'xaiv — «<{>' ou xat XEits-oyvai^ovE? 
" Ejwov nv, itaiKitoy autem equuleum accipio sen KaXouvrai, oi /muxeti 5ia tZv oSovraiv yvua-on- 
WttjXiovpyfius." Egregie in hoc loco versa- vat ^JuvajUEvoi. — Piura at egregia babet 
tum est Valckenaerii ingeniam : de quo Eustatbius ad Od. A. v. 155. p. 1404. v. 
bis verbis monuit me Lazacius Vir Clar. 60. edit. Rom. (p. 352. v. 18. edit. Basil.) 
" "iTTTTo^ awEi&i)? est equus refractarins, ubi et Aristophanem hac voce usum do- 
teste Polluce apud Marklandum ad Ly- cet, quam ul rariorem in Lexipbanem 
siam p. 113. v. 13. ed. Stepb. quem vide, suum c. 6. retulit Lucianus 0pp. T. ii.p. 
Tentabal igilur primum Valckenaerius, an 331. Docet pariter Eustatbius non tan- 
locus asset corrigendus boc pacto : Itti turn tou? yvdifxovai; bos dentes dictos a Gr»- 
TriJXov aTTEiS)), Of fjt,oi riv, ttva^af, quo fere cis, sed et to yvZfji,a. Cousenlit Hesy- 
modo rem etiara egit Reiskius. Praestal cbius in ista voce, ad q. 1. vid. Viros Do- 
tamen, me quidem judice, altera Viri ma- ctos, praesertira vero Kusterum ad Soidam 
gni emendatio, qua legit: Itti TrSlXovXEi- v. a)3oX>iTiwg p. 9. ut et Gatakernm Advers. 
•EToyvou/iAOVa. avaCij eVeitov. Istius vocis Miscell. Postli. c. 10. T. I. Opp. col. 
vestigia manifesta sunt in XeTovo JU.OVW, vo- 504. A. Itaque etti ttoIXov XEiTTcyva^ovo. 
cibns plane nihili. Vox rarior librarios avaSa? ettes-ov optimo sensu vertitur : cum 
fefellit. Est autem "wTrei; vel potius waj- equurn adscendissem juniorem, nee dum do- 
Xof Xeiwoj/vai^wv, equus junior, cujus aetas mitum, et freni impatientem, aut refracta- 
nondum e dentibus cognosci queat, atque rium, inde decidi." Sluitee. 

2 K 250 AN AOKI AO Y oix.oc^£' ui(r^O[>t,£vog S' Ev(piX7iTog ug ^s^oifzi, Xsyu Tr^og 

CiVTOVg OTl TTSTVSKTf/.OCl TOiVTX CVfj^HTOisTu KOCi U f/.oXoyifJKCiC 

avTCt) fjLB^B^eiv rov eoyov tcui TrspiKoiJ^siv rov ^Eof/,7iv rov 
TTocpoi ^ TO (!)op^oivreiOv. rccuTcx. 6 BXsyev e^ocTerocTuv bjcsi- 
vovg' Kou ^106 TOivroc o 'EpfjLyjg ou odoctb TiruvTsg, o 'TTocpoc 10 

rrjv irccTpuocv oix,ixv tt^v fifzerspuv^ ov 7] Aiyvug (xv£tii/}X,ev, 

ou 7repi£x.07r7j, ^ovog tuv ^Ep^jLuv ruv A^Tjv^criV, ug s^ou 

TOVTO 7roiri(rccvTog, cog iCpvj Trpog aurovg \L\jr(piXvirog. oi o oii- 

31 (T-JOfievoi osivoc ETToiovv, on sideiTjv f/,£v TO TTpayf^oi, tts- 

TToiTjycug oe ovk sitjv. Trpoo'sXtJovrsg as fxot tti v(rTspxia. 

MsX^jTog Kou Ev(piX'yiTog iXeyov on yeyBvvjTUi, u Av- 

OOKIOV], KOCl TreTTpUKTOil T^f/,iV T OCV T OC. (TV fX,eVTOl, 

£t f/,ev oc^ioTg yi(T[}'x,iocv £%e^v 7cu\ (riunrav^ e^£igib 
'^fjcccg £7rtT7]deioug uig7r£p jcai Trporepov' e* de jttiy, 

• woiiM - Tov Ooj^aVTfov 3 Deest -rr.v. * Deest h. ' MeXito; 

'Slg riKoifji.'j Ititerpone ol^- Seiitiens xxxii. p. 71. v. 23. ubi esl : 5't4 Je ra xai- 

Eupbiletus, me in coocillabulnm ipsoruin pidTara roZ (roofj-aTO^ nai tZ ovt», h ice<pa.- 

haud esse venturum. Aut leg. ij e^otf^t. X^ nal ra, h ah-en, TripU^riv, iv e)(li : cor- 

quomodo me haberem. Reisk. rigit Valckenaerius : cti Ss ra naifidrara 

'il? ^xoijUi] Prxclare qiioque hoc loco tou aaifxaroi; xaf^vovrt, h Ke^a'Kh >cai to, tv 

Valckenaerias : de cujus eraendatione Lu- nvrn, 'jri^ita-tiv , iu Ip^si. Quod ccgrotanti 

zacii verba iteruin describaru. " Emeii- priecipiia: el maxime vitales tihi sana siiptr- 

dationi Reiskianajqua scribitft)? /wi Sxoi/!/t(, sint corporis paries, caput et qua sunt in 

praestat sine diibio Valckenaeriana a;; xa- capite, bene hoc se habet. Sequitur t£v Ss 

fxoi/xi, cum intetlexisset Enphiletus, me 'Koi'nSiv t^v wfos-nxourav intfJi.i'Kitav •jroiciv 

Neqoe enim, Andocidein /A.tTa. n laT^Siv. x. r. \.' Sluiter. lecto decumhere. 

jam tiiin ab.senteni esse, satis erat : lit 
tuto rem falsain asseverare posset Euplii- 
lelus, longiori opus erat absentia et xgri- 
ludiue deciirabentis ex vulnere: xa/xniv, 
(Bgrotare, lecto decumbere, seu ex morbo, sen 
ex vulnere. Sic mox p. '-'51. v. 6. Iica^vov 
xa, ovK avta-TctfAtiv Ik tS; xXi'vn;: et p. 16. v. rtpo? auTouf] familiares sues turn penes 
se congresses. Reisk. 

TaZra] Ea, in quibus ipsi nunc versa- 
rentur, quas animis atque deliberationibus 
agitarent. In continenti appellat to epyov. 
V. vers, antep. Idem. 

Tlapa. Tcv <}>op/3aVTl!!v] Lego Wttfa TOV <fop- 
3. ed. Steph. nafxoZcra aTriQaviv. Harpocra- BavrsTov, in neutro. apnd a:dem Phorbantis. 
tion V. TrtpioJofde febribus inlermittentibus Aiiimadvertit boc duduin qiioque Vales, 
lertiana ac quartana, xa» yap Im rovrm, ad Harpocr. p. 197. et 337. Reisk. Vid. 
(fortca7roTOuTa)v)oixa|UVciVTE;S<jxot;<ny£VTar; Meurs. Alben. Att. 1. ii. c, 11 Tan aViiTiCtiv hfJi-ipan; fxri^iv vo(Ti~v, aWa. lytlTi; 
tTvai. Apnd Demostbenem tt. o-TEcf. p. 307. 
V. 27. ed. it. est : vDv ti/xTv \iysi; lirip tSiv 
7rafeX>t>vt;5oTtt.-v, ais-nip a.v it Ti; loTfcj, atr&E- 
fiuiri fxiv Toi? x.afjLvovo'iV Ei3"ia)V, fAi) "Kiyoi 'O 'EfjMnj caet.] Respicit hunc locum 
Harpocration v. 'AvJoxt'Sou '£p^?f. Conf. 
qu£ inoiiui cap. II. Si.uiteu. 

TlcL^a. waTfaSav] Malim riiv interponi. 
Reisk. 

IToiiij-avToc] iMalim iiomfovro^ in futnro. ubixa/^voi/ffi Scliolia inler|>retantnrv(j5-oU(ri, nul si aoristum servamns, addi saltim 

cerlo argumento, Scholion pariter esse debebit av. Idem. IToiiia-ovTCf eliam cor- 

as-QiiiZtri fAtv, quas voces abiindare, quivis rigit Valckenaerias, quainvis dubitanler. 

Valckenaerio assentietur. Kleganler idem Sluiter. 

Vir niagnns iioc verbuin xa/-tvEiv reslitiiit ' 'Ewoi'oi;'/] Valckenaerio legendara vide- 

Aiictori EpistolarumSocraticarum, Epist. tar eTiciovvro. Idem. HE PI TXIN MTSTHPIXIN. 251 Tiveg oi' '^fzag (piXoi. sIttov uvroTg on vofjii^oifjii jm,£i; 
oia. TO 'TrooiyfjLO. 'Ev(piX7irou 'urovmov sheet, sytsivoig ^e ovx, 
e^e oeivou eivui, oti o*da, ocXXx fjLocXXov uuto to spyov ttoX- 

Xu, OTl •TTBTS'OtVjTOCt. Ug OliV V}V TOCVT CCXV]^7], TOV TS TTuT^CX. 

20 TOV Bfxov laroc^edcoxa, (^occuvlcroci, oti £Zoi[jLvov jcoci ou(5" dvi- 
(rTcx,f/,7jv SK, Trjg JcXivvig, koci Tocg ^spocwoavcxg sXoclSov oi irpv- 32 
TuvBig, o^ev o^f^ufjcevoi tocut Ittoiovv sjcsTvoi. l^sXiyxovTsg 
oe TO "ur^ocy^oc tj ts jcovXi^ aoii oi cviTifiTon, eTTSiorj viv y syco 
eXsyov kcci ufjLoXoys.7TO ttocvtocxo^bv, tots ^vi zaXovcrt tqv 
AioycXeidriv' koci ov ttoXXuv Xoyuv l^ivicrsv, aXX euS'uV cofxo' 
Xoyei ;|/£udg(r^a;, koci edSi'TO (rcoFz(T(iut (pouorocg Toug ttsktuv- 

25 Tocg ocVTOv XByeiv tocvtu' bIvoci ^e 'AXx;|GtaJ»ji; tou Otj^ou- 
ariov KOit Af/JciVTov tov e^ Aiyivv]g. y.ou ovtoi {xh ^ei(roiVTBg At' hfAa^ (fii'Xoi] Video quidera senten- 
tiam, sed in verbis liaeret scabrities quEB- 
dam, qufe quoinodo complananda sit, band 
reperio. Deesse aliquid apparet. senten- 
tia ha?c est : p^aXETrc^TEpoi cot i)(8^ol iaifjie- 
6a, n aXXof tjve; Ji' hf/,a; ^I'Xoi <roi yevofjt.svot 
SuvaiVTO 5-£ svipySTiTv na] l^atfiXaSrai Ix rZv 
xivSuvaJv. Reisk. 

XaXiTfcirepoi coi iy^^oi hfAiif la-ofjitda, ri 
oXXoi TivEf Ji' hfAa; 91X01] De hisce ver- 
bis ad me scribentera ipsnra audi Luza- 
ciain : " Scabritiem bis inesse qaaiidam 
vidit Reiskius, quae qnomodo compla- 
nanda esset, baud reperiebat : deesse ali- 
quid arbitratur. Sentenlia inibi bjec esse 
videtur: Si tii nns prodas, graviores tibi 7ios 
erimus inimici, qitam iitilis tibi fuhira est 
h(Ec proditio, magisque tibi nocehimus, quam 
proderunt, qiios per proditionem noitram de- 
merueris et tibi conciliaveris. Fortassis 
ita iegendum : j^aXE'sri^TEpoi a-oi I^^Qgoj hfxiig 
etrof^iQa, rj Xua-irEXsr; Si' hy-ag ^iXoi. Vi- 
cini sunt ductus literarum aXXoi tivej et 
Tiva-iTeXiXi;. Porro (*>iXoi 5i' 'i/u.a; sunt, 
quos tibi in nostra causa, seu per nos prodi- 
tos conciliavei-is. Sic mox p. 252. v. 3. 
iKiaati tou; IfJiOvq cvyyivitt; Si' Ifj-i. 
me vobis talia deinniciante, cnnsaiig^tiiieos 
meos vinculis liberustis: v. 15. oZtoi y,cv 
ii^vym 5i' iixv ego detatione viea auctor 
fiii, ut hi in exsUium ejiccrentur ; dein 

v. 18. O^Zs-l ToD JjXlOU TO <fiij Si' £;U.E. Pag. 

16. V. 26. ed. Slepb. est TsSvavai vo/xia-acra 
Xi;a"iTEXErv, n ^^v i^ojtra to. yiMOfXivai nbi 
jnHXXov inlelligitur, uti alibi ssepius. Vera 
Lysias Sn/i*. xot. aw. p. 174. v. 13. ed. 
Slepb, ovK a^iov toutoi; wciXXaxi; ^^rjc^ai ' 'Afjciav TCUTOV 1^ ' 

e-vfxBoiXoK;, oTi; ouSe ana^ eXu9'it£X»o-e wfi- 

&0;U£'V0(C." SlUITER. 

OvK £/oi£ Seivov eTv*! cTi olSo,'] Idem est 
ac si dixisset : ol rouro v/juv Id-tI Seivsv ((|>o- 
0i^h XJtl ^aMmv), OTl lya) truvotXa ifxTv to 
•arpayfjca. Ant: ovx. lyii i/xTv el/xi Sfivof 
(id est, <fOto£pof) Sia to o-uvEiSEVai. Reisk. 

'E^yov, TToXXw o't(] Distingno sic ; epyov 
"CToXXw, rem ipsam mnlto esse formidabi- 
liorem, on — - cobaeret woXXa; cum /waXXor. 
idem est ac si dixisset: ttoWS /t*aXXo» 
Seivov eTvaj — vel, ittWS Seivotejov eTvai. 
Idem. 

Btt<ranVai, oti] Interpoiiendnra videtor 
EiSoTtt. Idem. 

Kai Ta? SEpawai'va?] Videtur sic locos 
corrigendus : rnu Tae ^Ejawaivaj Si XaCo'v- 
TEJ 01 TTguravEif i^nrow, oSev op/uiwjMEVoi. 
ancillas qitoqae cum prytanes ad tormenta 
vocassent, inquirebant ex iis, undenam heri 
ipsanim moli (qua de causa) tantum see' 
lus ausi esseut. Possit locus hiulcus etiam 
sic expleri : xai Ta? flE^aTraivaj [Tra^ESooxa 
soil.] a; ^ri-fouvn; o! rsr^uraveii; sXaCov, pro 
a; Xtt?ovT£? l^nrovv oi TrpuTavEi?. Idem. 
'ATTjiEiTE] Snbaudi oi'xoi. Idem. 
'Afjiiav Tovrov 1^ Aiyivn;] Fort. 'Ajwiavrov 
TOV 1^ Aiyivii-. Idem. 

'AjU-i'ttv TouTov E^ Aiyivnj] De bisce sen- 
tentiam suam jam prodidit Valckenaerius 
Diatr. Eurip. p. 293. c. In Adversariis 
ita scripserat. " Quid ? an causara pero- 
ranti Andocidi aderat peregrinus iEgi- 
neta? Cras credam ; interim oorrigam 
xai 'Ajjiiavrov tov I| Alyivrii;." Andocidem 
banc causara egisse in senatn, sscpius uio- 
net Valckenaerius, uli p. 6. v. 41. h. J. tt 252 ANAOKIAOT 

ic')((ivro (pBvyovreg' vfjceTg ^s aKov(rocvTeg tocutu, AicaXei^Tiv 
jM6V ru oiKuo'T'/ipico TTuoa^ovreg aTrejcre/i/ars, roug Jg ^g^e- 
^ivoug Koii fx,sXXovTa,g u'TToXsTcrQui eXvcruref rovg efjcovg cvy- 
y£V6ig,di efj(,e,Kul rovg (pevyovrxg narsoe^oicrds. uvrol os Xoc- 
Covrsg rci. 'oitXcx. a7ri7£<re, ttoXXcov ycocKuv koh ziv^vvcov ccttuX- 
XocyiVTzg. ev oig syca, co ccvoosg^rvigfA^sv rv^i^g vi sy^pvia'ci^viv oi- 30 
Tcaicog oiv VTTo ttocvtcov eXsvjusivjv, ruv os yivof/^evccv eveycsv siko- 
rcog uvT}^ aoicTTog ooKOiTjv eTvoci, ogrig zl(Tviyyicroc^Avu fjilv Eu- 

(piXvjTU TTICTIV TUV eV tXV^DUTTOig a.'77l(TT0TUry\V TjVOCVrtU^'^V 

33 zon uvTSi'srov, ycoci £Xoioogvi(r(X szelvu uv ^v a^iog' ufA,apTov- 
Tcov ZKeivuv rviv af^ocpriocv ocvrotg (rvvtxpvT\joi, kou f/,7]vu- 
croiVTog koct ccvtuv Tevzoou ot fjcev ocvtuv ccTri^otvov ol o 
e<pvyoVf TTDiv vifjiocg utto AiozXei^ov ^sdyjvoii Kai f/,eXXeiv dItto- 35 
XeTcrd'Ui. tote oe auriypa^/oc r&Trapug ocvdoocg, TlocvoiiTiov, 
AiuK^iTov, AvcKTrpciiTov, Xocipe^vjf^ov. ouroi fji,£V e(puyov oi 
s^s, occoXoyu' Icu^t; ^s ys o 'srocTTJp, o HTjOSO'T'^g, ccvev^ioi 
T^sTg, Tuu (kxXcov crvyysvcov I'tttu^ ^iXXovTZg ocTroduvsTcrdoit 
aaiKug' o\ vvv cpcacri, tov vjXiou to (pug o/ e^e, xon avroi 
of/,oXoyoij(riv' o os t^v woXiv hXrjV a'vvroipoc^xg Tcai stg rovg 
ecr^cx,Tovg jcivovvovg x.tzToi(rT7i(rczg e^viXsyx^T], uf^s'i'g oe 40 
oiTTi/iXXxyTiTS f/,£y(x,Xcov (pojocov Koii Toov £ig aXXvjXovg utto- 
^/lcov. X.OU TocuT 61 flsAij^iJ Xsyu, w uv^peg, oivotfA,ifjLvyi(TX£crQ£, 
yccci ol loovTBg oi^ixa->c£r£ rovg uXXovg. cv 6£ ^oi ocvrovg 
xoiXii rovg Xv^svTug ^i 6[xe' cioiCTTO, yup kv £looT£g roc y£~ 
vof/,£va, Xsyoisv 6ig rovTovg. ourwtrt as e%e<, u ccvopsg' f^^XP^ 
Tovrou uvix,Pi^(rovTcx.i yccci Xs^oucriv Vfjuv, sug (zv a,x.po(x,cr^oci 
f3ouX7i(T^£, STTSiTix lyu TTsp) Tuv oiXXcov (XTroXoyTjO-opccx.i. 

34 ty . rieoi f/,£v oiiu Tccv tot£ ysvo^svcov a}cvjKoo(.T£ istolvtcc 10. I 

alibi : p. 12. V. 21. ed. Stepb. hti (3odX>) gendum vidctur £';(.£iv, iw dvSps;, /atp^pi caet. 

a'rr\ — Tiofxwi-t : quod milii tainen secus Itli vcro, qups dbi, judices, tamdm co- 

videri, sequcriti capite dicendi eril locus, rum vobis prngredientur, et testdhtaiinr, 

Sluiter. rem ita se liabere, donee vos audire volue- 

UKorait avnf] Videlur av esse interpo- ritis. Si.uiter. 
nendnni. Reisk. 'ATToXoy^iro^ai] Post a7roXoyna-o/*ai deesl 

a-ma-TOTarw'] Jnsjurandutn omnium in- iJ-a^rvfii; titnlus. Reisk. 

fidissimum, cui neqiie qui audit fidem ba- rispi y.h oSv rav tote x. t. X.] In priori 

here, neque qui dixit, (idem rebus prac- parte Orationis, illud confecit Andocides, 

stare debet, sed quod \ iolari par sit, quia se neque in My.stciia pcccasse, neque in 

.scelus silei satisfacere. Idem. Hermas : in altera parte, ad quam accedit 

''iZv ?v] Malim