Skip to main content

Full text of "Norsk Ordbog"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave tåken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming peopleabout this projcct and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varles from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner har vært oppbevart i bibliotekshyller før den omhyggelig ble skannet av Google 

som del av et prosjekt for å gjøre verdens bøker tilgjengelige på nettet. 

Den har levd så lenge at opphavretten er utløpt, og boken kan legges ut på offentlig domene. En offentlig domene-bok er en bok som 

aldri har vært underlagt opphavsrett eller hvis juridiske opphavrettigheter har utløpt. Det kan variere fra land til land om en bok 

finnes på det offentlige domenet. Offentlig domene-bøker er vår port til fortiden, med et vell av historie, kultur og kunnskap som ofte 

er vanskelig å finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som iinnes i det originale eksemplaret, vises også i denne filen - en påminnelse om 

bokens lange ferd fra utgiver til bibiliotek, og til den ender hos deg. 

Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over å kunne digitalisere offentlig domene- materiale sammen med biblioteker, og gjøre det bredt tilgjengelig. Offentlig 
domene-bøker tilhører offentligheten, og vi er simpelthen deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, så for å kunne 
opprettholde denne tjenesten, har vi tatt noen forholdsregler for å hindre misbruk av kommersielle aktører, inkludert innføring av 
tekniske restriksjoner på automatiske søk. 
Vi ber deg også om følgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommorsioUo formål 

Google Book Search er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om å bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle 
formål, 

• Ikke bruk automatiske søk 

Ikke send automatiske søk av noe slag til Googles system. Ta kontakt med oss hvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre områder der tilgang til store mengder tekst kan være nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formål, og kan være til hjelp. 

• Behold henvisning 

Google-" vannmerket" som du finner i hver fil, or viktig for å informoro hnikero om dotto prosjektet Og hjolpc ilom meil å finne 
Også annet materiale via Google Book Search. Vennligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett hvordan du bruker materialet, husk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at vår vurdering av en bok som tilhørende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken også er offenthg tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt opphavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tillatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp på Google Book Search kan brukes på hvilken som helst måte, hvor som helst i verden. Erstatningsansvaret ved brudd på 
opphavsrettigheter kan bli ganske stort. 

Om Google Book Search 

Googles mål er å organisere informasjonen i vcrdcn Og g,]øK den universelt tilgjengelig Og utnyttbar. Google Book Searcli hjelper leserne 
med å oppdage verdens bøker samtidig som vi hjelper forfa ttere og utgivere med å nå frem til nytt publikum. Du kan søke gjennom 
hele teksten i denne boken på |http : //books . google . com/| :f^3SSEI^aC?[ '.'.^ i" ■■• 
\ • Ilt 8088Y 
Slff":^". 3c>3t^/ i 3. L, Pic. 

■ 1 • • "v 


*•• • ♦ iDtl^lbog ot)er Ut ntnfte ^olftfpto^, af Stiar Safctit ■■SSSBSIB AtifKftitfai* 
1850. c^9et efier bet longeltge 9tor{Ie Stbenilabd ^ @el{la6« goran^altning ^ 

og |)aa betd Scfo^tng. • I -,aN # Hk-^- ;» 


I . 


•i-t ■ '« ►♦ ■ ■■» I 
f ■ >. « . • - f %ottale. Sen tiltagenbfihinbffab cm «ert 2anH (titmte^t^rog (ar t>{flncf (oø ^ange 

saft JCnflft om at bat>e 9lnlebnin() til en fulbfomncrc 5tunbf!ab om i)ort nutxrrcnbe 

SoI!et>rc(), for at funne fammenligne bet n^e meb bet gamle og lagge ^lotxU ti( 

ttn yian eller fRetnfng, forn <£j>roget i ben fcnere %i\> bar fulgt. De ^Jæljjemib* 

ler, fem man bibtil (ar ^a^t til benne jtunbffab, ere iftt tilfhaffelfge til at give 

en (aaban £^t>errtgt af -preget i bet (ete, forn ^aa beune ^tb funbe anfeee ønf!e« 

li^, ba be ere ttlfomne )paa en 2:tb, ba ber enbnu fanbted fun Itben 3ntcredfe for 

ijcltefproget, og man altfaa iffe funbe forctage noget Port Slrbeibe af benne Sirt. 

Snbjfiont nu en fulbflanbig £)rbbog o))er 3(>lfefproget ogfaa paa nari^ærenbe 3^ib 

cx «anselig at tibetebringe, maattt bog ialfalb et Sorfog (ertil anfeee nob))enbtgt, 

c^ brt s>i(be berfor mcft fomme an paa, bi^orlebeø en faaban Crbbeg flulbe tnbret^ 

ta, for at ben bcbft funbe foare til [\n (enflgt. 3 bet ncertxrrenbe 2? og nu frem« 

femmer forn et faabant 3orfog, anfeer Sorfatteren {tg altfaa forpligtet til at gjøre 

Siebc for, bt>ilfe tilber Snbbolbet er famlet af, og-5»ilfen ?5Ian ber er fulgt »eb 

^ebanblingen af famme. De SoTbringer, forn man fan giøre til et faabant $<rrf, 

ere nemlig Ha benne ^ib faa mange og flore, at bet oel maa befrpgte^, at Strbei* 

Ut tffe &tl finbed tilfrebdftillenbe, og imiblertib er ber faa mange S^anffelig^eber 

Wb Ubforelfen, at Slrbeibet neppe nogenflnbe fan bli»e frit for Seil og !Wangler. 

Det enefle alminbelige norffe ^lodfarium, forn man bibtil bar l^aiit, er ^atia* 
gcra norffe Crbfamling, tr^ft i Wobenjawi 1«02. Denne Samling er for bet me|U 
bannet t>eb en (Sammenføielfe af be Dialeft-Crbfamlinger, fom paa ben 3:ib fore* 
fanbte«, nemlig 3enfene cg ?5ontoppiban« ©Jlc^farier fra SBergene (Stift, ffiilfe*« 
Trbbog fra (Smaale^nene og en utr^ft Crbfamling fra 2:ellemarfen af SBiØe, famt 
af be minbre (famlinger, fom fanbtee i enfelte Sanbffabdbeffrioelfer, faafomStromø 
mr (Zenbmør, (jortbøQd ooer ®ulbbranb^balen og flere, fertil bar Ubgi))eren 
feiet be (famlinger, fom ban felt> bar tiloeiebragt, beeU i)eb egen 3iigttagelfe og 
beeU !oeb ^efienbtffaber fra forfffeHige Diflrifter. (aHagerø !93og inbebolber tem« 
meltg meget i go^bolb til (Etørrelfen og maatte for ftn Sib anfeeø fom en meget 
tiptttg :9og, ba ben inbebolber be alminbeligfle af be JDrb, fom ere fcsregnc fn M 
?loTffc og fom iffe ere befjenbte af <&friftfproget. 5orflaringerne ere imiblcrtftme' 
get forte, og ber mangler faabanne grammatifalffe Seftemmelfer fem ^nferetfe af 
fjpn, S3øining«former og beélige. (attager 6ar eller« 6at>t i <Sinbe at forøge ftne 
Samlinger og berefter gl»e en forbebret Ubgat>e af Rn ^og; men benne 5)lan er 
iffe fommen til Ubforelfe, og gorfatteren (ar formobentlig faonet ben fornøbne Sin* 
lebning eller jDpmuntring bertil. 

Siben ben forrige norffe Drbbog ubfom, er altfaa (enoeb et (al9t Slarbunbrebe 
forføbet, og i benne 3:ib er ber inbtraabt flore goranbringer, fom maa (a))e en 
bet^belig 3nbfl9belfe paa benne <Sag. 3or bet S^rfle bar t>ort Søbelanb ^Unmn* VII 

\å, («onKb ^t^roget Irt hinbe faae rt anber Ubfernbe cnb bet rj^entlig burbe baøc; 
«tman »tl ogfaa let inbfee. ot bet brr er oanfTclt^t at Hf^t, brillen ^lan ber er 
taibcbfte, 00 at enhver yian 9Ube txrre nbfat for at blive laftet og tniébilliget 
fn fff^f flfiøc ^iber. 

tm «i nu ert faa betbige at liatt Ibfianft ril at fienbe bet gamle ©brog, 
bwifta gcIfefl»roget er ubgaaet faa fonne ^i rigtignof beraf for en flor Deel oibe 
at Irtamc Crbeneé rette Somu ^aax nu ben gamle 3orm Dirfellø enbnu finbe^^ 
«obog fun i faa £)lale!ter, fpneé bet ogfaa at vsre temmelig Øart, at bennc 
Smn bor forctroeffel, ligefom €!ri9emaaben i bet ^tU bor Icembeé efter bet gamle 
e)f»g 00 iftc efter «ort nuvcrrenbe 8friftfi»rog. tRaar berimob ben gamle gooR 
er enteR neøct ficiben efler ganfle tabt, fan ber verre Sofvl om, bi^orvibt Drbene 
ffilbe forf< Hlbage til ben gamle gorm. gorfaaoibt fom bet iffe fom an paa ot 
iift ^broqete nu!»crrenbe S^^f^itning, funbe ber oifl vcere megen ®ninb til en faoi* 
bai Silbageforelfe; man «ilbe berveb faae en fulbfommen og ufiscrffet ^btogform» 
ba 9i(be forbolbe Hg til Dialefterne faalebcd, fem bet ft>cn{le og bet banffe éfrift* 
f»rog forbolbrr fig til ben foenffe cg banfle Dagligtale, boori ber ogfaa gioed en 
^angbc fDceffebe Sormer, fom afbige fra ben gorm, ber er b<et)bet t»eb €friftf))ro* 
«irne. 9^eb flrar at antage benne ^lan oilbe man faaleted opnaae ben Sorbeel, at 
Sffferen fra forft af biet» «ant til at fec Trbene i bete» egentlige ^fiffelfe og ber* 
^ til at giøre fig fortrolig meb Sanfen om en norfl ^progform, fom flaaer o!»er 
be forffieflige Dtalefter. 

^tn ib«or nvttigt og nøbt»enbigt bet enb fan ocnre at hau benne yian for 
Cie, 9{lbe bet bog nebbe t»(ere tilraabeligt at lægge an b^a en fulbftcenbig Q^\tn^ 
nemførcife af famme i en H^og fom benne. I:rt maatte ber fomme mefl an paa at 
fremvife Singrn faalebeé fom ben virfelig forrftnbe6. (En JDbfKfling af forælbebe 
former 9ilbe anfeee fom en Ifioigeife fra Sanbbcben, og ^(eferen oilbe beraf tåge 
Inlebning til at anfee Sogen fomu)>aalibeItg; 91 (muen oilbe iffe oebfienbe ftgbiefe 
Sormer, og ben <Ebrogf«nbtge oilbe beiler iffe oare tilfrebé meb engonn, fom fun 
ftaaer paa ^abiret og ellerd iffe brugef. Derncrfl maa bet erinbreé, at bet nbc 
florffe er iffe langere bet famme fom bet gamle, enbfTjonbt bet ^ar megen Sigbeb 
bermeb; naar nu altfaa en t»i6 9lft>igelfe fra bet gamle 3prog gaaer igiennem famt* 
lige Dialefter, ba funbe bette anfeeé fom en (Egcn^eb loeb bet 92orffe, og faabanne 
Sgenbeber maae anfeeé at txrre ligefaa berettigebe i bette fom i anbre (ébrog; be 
funne beøuben «(ere til megen ytx^ttt oeb ©progenee (Sammenligning. (Snbelig 
naa bet betcrnfe^, at en gjennemfort 9te^tution af be foffffebe Sormer oilbe meb* 
fm mange SanfTeligbeber, blanbt anbet t»cb faabanne Trb, boid gamle gorm mon 
iffe meb éiøbeb fan t>ibe, ba man ber maatte b9gge baa Sormobninger omOrbetø 
Cbrinbeife og faalebee let fomme ril at obftiHe en Sorm, fom fenere ben oilbe be* 
jinbré at verre urigtig. 

Hf bidfe C^runbe fpnteé^bet raabeligt at bolbe Hg til ben oirfelige 3:alebrug 
cg fun at foretrotffe be gormer, fom ^tmrni bcbfi meb bet gamle <^brog, altfaa 
at anlcegge ^proaformen efter nogle af be bebfte Dialefter og foge at faae ben 
faa regelmcrøftg og fonfefoent fom muligt. X^et er faalebed fun i nogle faa S;il* 
'celbe, at ieg bar vovet at obftiHe en (S^runbform, fom ieg iffe egentlig bar fore* 
mnbet, og i bidfe £ilf<r1be er ba enten gonnen angivet fom ubnigelig, efler ogfaa 
er ben Deel af OxUt, fom bortfalber i Ubtalen, bleven betegnet veb 3nbcirflinø 
tOer 9arent(efer* De Silfalbe, bvori bette er ffeet; ere ^vor ben fitlbfomne Sorm 
9el iffe er forefnnben, mm bog tbbeliø laber flg baavife, enten veb be forefunbne vm 

Cma%aMgémma (f. (ir. 9^ Ht Cit braga) rftcr 9ct Hfcbniagrn rø re MUtf^ ^ 
tcbeCtb (f. (&. Dfb Cftct fetla), e^ b^er Citrt fifffrl^ vilte base ba»t bea ••» ' 
gbite 9exm, b9t6 bet fanbteø i 9Xi\t asbre rialcfter. ^igelcteé er tenne ttoÉte ^ 
ant>enbt »eb enfrlte Crb, fem efleré stibe bitre abffilte fra ten Crbrjtffe, |«9itM r.i 
be (øre, f. Hu »eb «SIØ(^)nnl'» fi«r loar bet fhilte ffrised glcnuat, »itbc ta» ^ 
me for lanfit bert fira be adbreCit, fem begsnte mebSlct. 3 te mige 2ilfiftt^ ':' 
b»or ben fntttanc Sønn er tabt, er fu brn bmgelige ^exm etftiflet feran, mm 
beM egentlige 9nm er angtset enten i gerflaringen eler trår veb £iben af Mtt ' 
(f. fo 9ax, fer Serb). Ztn B&regfbrm, fem ber er reniflet, er faalebeftfft 
eibmi nogen ganfle fnibfrmmen germ eller nrget ftrrmali>rrg; ber ml altfM bi» 
(•«eg et iQt ertbegrafifl Stt^^iha eller en ta (Srammarif , b9i$ et faabant 9vb» 
malftrreg {tultt anfeei ntbventtgt. S^rerrigt sti man førbaatrntlig linbe, at ber 
Mb ben ber obiHflebe ^iirogferm er giert en ter 2iln«rmetfe til 9IoTmalfrvegct, 
og at be Silffflbe, bsert en fnlbfomnere S^rm notsenttgt burbe antagcé. Hie 
ere faa fsrtrled mange, 

9teb i^enf9n til Ubførelfen af planen i tet C^nlelte maa ellerl folgenbe anf»» 
reg. Seb !?erbeme er 3n{imti9«(inbelien a fcretmHen. Tenne (Entelfe finbeg gk»* 
nemfert fun i be ipbdrftlige (igne (2egi, 3enbre 9ergenbuug eg t^tasangrrO 
Smt), ferovdgt gaaer ben oser tit c, bog mcb enfclte Qnbtagelfer. ^nbelfcm a er 
faalebeé iffe ben almtnbeltgte, mrn tei er brn gamle eg argte (Entelfe, og beM 
CbfKtting t £rbbegen mebferer brn gorbeel, dt S^rrbft femmer ttl at flaac foran 
be afebeteCrb meb (Enbelfeme anbe, ar og a(l, fem nemlig ere mrre alndnbeligr. 
9logle nnbtagelfer ere gjorte, ibet Snbelfen e er bebeltt vet enbrrl S^erbcr, fon fun 
brugeO i be Xfialefter, bsor benne (Enbelfe berffcr, iforr naar Verbet &ar € 4 fro* 
feng, ba nemlig ^ejmtn meb a i bette 2iU«rIte f^nre meft frrmmeb. Sigefaa er 
C^nbelfen c beboibt oeb be Serber, bsie 9tob enber meb et eenligt t (f. St. ktbe, 
l9be), ba nemlig bette b fun bored i et ^ar riftrifter, bter (Enbelfcn a iffe bnge<. 

3 9igbeb bermeb er C^nbelfen a feretniffen oeb gemininerne af ten foage 8ler« 
ion, f. ér. ®ata, $ifa. Cgfaa teb biéfe Crb brugeg (l^ntelfcn a fun i be fpb- 
oefllige (Egne (2ogn, kontre ^ergenbung eg <2tdvangrr^ Smt); b^a anbre ^te» 
ber gaaer brn eter til e eg seb negle Crb til u eller o. X^et gamle ^prog bar 
Snbelfen a i 9{eminatio eg u eller o i ^ffufatit; en faatan baart 9?ofaI fernb' 
ffftteg egfaa t^beltg i bi^fe Trb^ Sotfpftem, bstlfet man fan fee at be £rb, fem 
baoe 9 eller f feran (j^nbrlfen, f. (£r. Sunge eg ?ufe; terfcm Gnbelfcn ttrfelig sar 
c, oilbe bet nemlig bebbe Jungje, ?ufje e. f. ». S5eb Semininerne er gjert ben 
famme Unbtagelfe fem teb Serberne, ba nemlig (Enbelfen c er bebeibt vcb enbeel 
Crb, fem fun brugeg i be Ziftiihtr, boer ftnbelfen a iffe bruge*, eg ligelcbe* oeb 
be Crb, fem baoe et eenligt ^b" foran (j^nbelfen, f. (£r. s^ibe, UJete. 

Seb Slbjeftioerne er ben ferte germ feretruffen fer ben ferlopnpfte germ, fem 
banneé oeb et tilfoiet c meb en egen Setening eller brit faafaltte i^alebt, eg [em 
if<rr er be:f!enbe i «ergen« og ItriiHangfanbo Stift. Jilftctctcrrelfen of benne ?pb 
er imiblertib ofte angioei meb et Jegn (»), f. (Er. afl», itctetfer „afl'e^ fem ftorer 
til ben gamle germ atter (aflr). (gamme a:egn er egfaa antcntt eeb yrorfene af 
be torrfc Serber, f. (Er. t)eb ala : aV (for aVt), Cfler* er betre aegn egfaa an- 
oenbt foran ert Sofal i gnben of Crbene (f. (Er. (Enb'er, (Sjetfer) Met fer at tiU 
fjenbeg 3f, at Sofalen betone* meget foagt, ba nemlig ben feregaaenbe (gtatjeife 
faaer en tærf Setomng ligefom et (Eenftaoelfederb. ^ablpten eller bet bunfle c 
er ber nbelabt i mange Crb , (oor en faaban Sof al oel funbe fiqt^ at b^te €teb. IX 

)90T ben rgentliø iffc (ertr bienimc, f, dx. 9tth 3inør, Simbr. Drrimob er 
kibfbclbt { Sleertattft af enbcd <2ubflanHt»eT (f. dx. fftettr, 3:enner), b«or ben 
flh 9cl f unbe ubelabe^. 

Sofaleme ere ber fabt»anng øione efrcr bet ^bfpflem, forn (erffer i 9erøenø 

H tiHKanefanbe @tift, oø forn fpneé at ftemme brbfl ooereend meb bet gamle 

%)pvo§i 9?ofalfcrboIb. Det aabne e er foalrbr» abfTilt fra æ, Ilgefaa bet aabne 

opBAi, meb flerr boorom uebenfor. 9f <^obe Q^runbe er itx øgfaa firebet c i 

fllKl Drb, (bori bette e paa (9runb af @tifltn<)en r^^bbanlig ubtaM (om a, nem« 

fig fénm mb, mb» nb, n^, ni, nt rg, rm, xx, xt, rv. 3 faabanne ©tidinger burbe 

MB cgennig ogfaa flrii^e o iflebetfor o» (f. d^r. fRcnb, 9emb); imiblertib bar |eg 

Hi firesct m foran mb, nb, ng og nf, ba jeg frogtebe for, ar man ber vilbe Icefe 

• Jmr luft 0, ligefom i be Crb SBonbe og t>onb; fom ba maatte ffrtoee meb u, 

Mor be øvrige ffulbe ffrioel meb o. Soran et enfelt m, n og r fhiTbe ber ogfaa 

Ittbeelø {TriiBed t, og iffe a, men ieg bar ber iffe vobet at afbtge fra Itbtalen, ba 

efrioemaaben meb e «tibe ofte gioe Slnlebntng til Setltagelfe. ©aafebed er bet 

i^a ffrevet «t foran mi og ni, ba nemlig berte A*" ofte bortfalber (f. (Er. i term 

eg Nm, af tæmia og oania); imiblertib oilbe man bog ber bave mere ®runb til 

at foretrceffe e , og ieg t>tlbe berfor nu belfl bave fhreoct e foran mi og ni i ate 

Xilforlbe. — fingaaenbe be oorige S?ofaIer fan mcerfeø, at a foran ng og nf et 

iibfort rfter be fonbenfielbfTe og tronbbtemffe Diaicfter (be bergenbufiffe babe bet 

alttb m); faalebeé er ca fun inbfort i be Orb, b«or ber er overalt brugeligt og 

egenrlig flaaer iflebetfor o, f. (Er. i 2:cang og timnga. S9bene io og ju eie anforte 

rfter Ubtalen i (Konbre 33ergenbuu« 9!mt, Jeflcmarfen og fl. (f. dx. i Vio«, fjufa), 

ta be ellerø gaae 09er ti( i9, ø og y. -- (Sammcufcrtningø«99o!alen e er foretruN 

fen i be Xiffalbe, bbor ben fbarer til et ftmbelt ^^a" ibet gamle 2brog, uagtet bog 

bette 4 maaffee burbe foretrffffeø efter Dialefterne i ^onbre 9ergenbuu9 og @ta< 

«angerø Imt. Derimob er a obftiflet i be Sitfælbe, bbor bet foarer ti( bet gamle 

flOr' (f. CEr. i Slettabot), ba nemlig formen meb a i bette Silfctlbe er mere alminbelig. 

Seb jtonfonanterne mærfeø folgenbe. Spbene i, gi og l>i ere abffilte efter Cr« 
toeneø gamle 3orm eller efter etpmologiffe (S^runbe, ba Sorffjeflen i Ubtalen er faa 
90bt fom umarfelig. ~ g og t« efter u ere giennemforte efter ©brogarteme i be 
fpblige 3ielbb9gber, ba be paa anbre (^teber ttfbeeie bortfalbe. — b efter en IBofal 
rr tilføiet efter iDialeften i 97orbfjorb og ^onbmor, og ba bet oar af megen !Big« 
tigbrb at bcbolbe benne ll^b, er ben ogfaa ofte tilfoiet i faabanne Silf^lbe, bbor 
hn overalt bortfalber, nemlig i enbeel fammenfatte Crb, f. (Er. 93(a(b)flbe. — t{ 
tr øijfert efter Ubtalen i ©onbmor og ^arbanger, iftebetfor ben forboanlige Ubtale* 
form «ti"; ogfaa ber var bet af i9Sigtigbeb at bebolbe ben rette ^pb, og ben er ber« 
f«r ogfaa inbfort i enfelte Diale!t'Drb, uagtet Ubtalenø Slfvigelfe. — ti og fl ere 
adffilte efter etpmelcgtfle (S^runbe, ba be fcrbvanlig falbe fammen i Ubtalen, faale« 
^9 at nogle Dialefter bave fun (I, nogle fun tt, og nogle en forregen oanffelig 
lf»b, fom ber i (Eremblerne er ffrevct beeW meb ^Ifl" og beeU meb ^Itl". — r i(te* 
Wfbr tb (f. ®jc. i 3or) er ber bebolbt, ba Jolfefproget f»ne6 iffe at libe ben fibfte 
^^) vel funbe bet faafalbte t^ffe 1, fom brugen i Slger^buud og Sronbbiemé (Stift, 
nsid^ttt anfeeø fom en Ubtaleform af rb, men bette I brugen ogfaa iftebetfor bet 
^wp\t I, og tilbeell, fom bet fpneø , ogfaa iftebetfor bet fimple r, boilfet ellers bor 
niere unberfegeø. — ttn iflebetfor rn er bebolbt, unbtagen i no^tle faa Stilfcribe, 
W labben rn finbee mere eHer minbre tpbelig ubtalt. — mn for t»n er bebolbt, 
omtågen (vor Drbet er en tpbelig 9[flebning af en 9{ob fom enber meb t>, f. dx* (osna, fli fPBa, — ft» iitttctfor tet (mmlt bp i'i- (ifldtbt* ttbDlMj imftltTtlb n 
ti«i ganilt Sorni fsbDonlifi anfert ecb be Cib, Tc^ni 6o9( botne figb, fci at btt 
funbt K((, Pm Sobtn Fi» fnarer til hv tiler kv i btt gamle Sbicfl-, bdtt (t ogfaa 
føftttagft urb br Crb, iom bcgettbe mib t, ibi at olft. om ['abin fcaTtr HI btt 
gamit I filtr |>. <£ii nffrmm llbsiFltnQ af bt bttpmtalte gorbblbt tr (Hett at 
flnbc J <9ramniati[rii. 

SlttittiatJibt be Ijlfoitbe C bl ti aninger »b be enltiteDrb fan btr IxniitrTfa, 
at b( t)T>imniattIalfIt gcimn fun tr aiifertc i be XJIfa'lbe, bbor be ifU vtl iuntt 
te^tmmeS efter tn alminbelig 3<(stl. @ub|latilt«(rnf9 dlttttal er faultbci lun an* 
((leet i be illfttlbe, buer bel afoijier na ^coeb-fflcfleltn, fem ntmlifl tr ben, ot 
SRafTulinerne fade <£nte[f(n «v eQer a, bt flttrfe ^tminineT faae tr ()t) tQti t, be 
foflfle (faa a, el. t) faae oe (ur) etler o Ctilbeeie oflfaa ti' eller ( fem b( fotTiflt), 
eg SKeutrerrw faae tiifltn Enbelft i ben ubeUcmte germ. — SJeb be Slbltfiiser, fwn 
«ibe pao :(n, maa man erinbre, at benne Ænbelfe hin tilberer anatlwliniim. mebtae 
tnimeb Scntininum iar en egen germ, fem retter Tig (fter be frminint SubllantU 
M» befltmtt Sorm ofl altfiia enbri paa i. t, «, a, m eller o; f.Sj:. <narf.litcni 
gtmin. Hti, litce, lita it. DenneSorm tunbe nUfaa itle bel onforte. paa®tunbaf 
hm* goTjTlettigteb i rialttteine. — sPeb Spfiberne tre be nebuenbiflllt gprmei «n- 
lltone, faolrtt* at i be ailftelbe, toer inflen apob finbtr eiib, er fun Snbelfen i 
yræftn* cji 3mpetfeltum ont^bet, f, St. oeb buBa: „t-be", forn betobtt, at 
yrfefeB» 6rtbei 6ooe(T) pg 3mperi. 6»»be, Waar ætrbet berimob bar aflub og 
fart glerien, ba ere be tre Sormer, yiafeii», 3mperftlt«m cg ©upinum, fulbflan- 
Ms AXTørte, f. £r. seb binba: binb, butt, bunbe. 

SJeb W Cib, forn ilte ere bcficnSte afehiftfprogtt, aiifnae* tet nebotnbiftt at 
tnfllbe, cm be ere alminbelige tiler tun fertfunbne i eet eOer Uere SinriRtr. 3niib' 
terttb n benne Snitiorife ubelabt i be Xilicelbe, bi^et Crbet enten Onnger fammtn 
«itb ei nus forben anfBrt Orb, eller oflfaa er faa almetnforflaaeliflt, at bet fan 
tIUvre liflefaa vel bet ene Xiiilrift fem bet anbet. <£n nemgtiti lilnfiisilfc af aBc 
be Sifltifter, bnori cl Cre brugen, funbe sel cxre enfTeljft, men er bog ofte umu' 
lifl, ba man i^el fan bave bert Crbct paa flere <Ettber, men bOft itle bibe, bcer 
langt bel paa buer i^ibe j}ritfter fig. Se^ne^entUfi er ber manite Crb, fem ere 
langt mcrt ubbrebte, enb fem 6er er nnginet; berdneb tor bet vtl battbt. al ben 
Slngfcelfe, at Cibet er Halmitibeliiit'', iffe flliib bil btflnbtt ganfle rigtig, ba ber 
«ti lunbe finbeS en Sgni bi>OT Cibet iffe brujieei jeg iai intiblrrlib brugt benne 
Senatnelft, naat Crbet er ferefunbet paa fcrtTjelitge ©teber i bocrt Stift ctleT 
pan boer Sant af Sanbd. — en ganfte anben Cmflctnbliibeb er angiuet »eb be 
Cirb ^ejelbeii", og .CTcgct brugeligl", ba ber bcrotb iffe figte* til CrbctS Sorc- 
!pmii paa mangt eHir faa Sttber, men fun til bete (lerre tiler minbie anoenbelff 
i Salen. 

(£n 3iienfBr[|fe meb ligncitbe Trb 09 en ^cnciiøntng til faabanne Crb, fom 
hlijbf bel famme efler neget ligncnbe, et paa aofftHige ettbtr foifegt, ba en faa* 
ban aieilebning fermebenilig ofte tunbe enflefl af bern, fom ulOe fitlte fig rigtig fnb 
( ©agen. Ceb mange Crb oilbe ogfaa en antpbning af Dprliibtlfen etter Crbelø 
Vflebnlng bicrc enfielig, men en faaban Cpiijening er lilbeeB vanfftlig al gii», 
betl» fertf Dptlnbtlfen et ubefjenbt, og betl* berfor, ai bet lilbube fig flere afleb- 
ninger, (em fonts al bast Itge megen ®runb. Xen Pijii at eiUe paauife Oprtnbel- 
(en 111 elboerl Drb lau i fig fei» oirre uftplbig nei, men btn er egfaa en farlig 
Sing beroeb, ai ben faa let furer paa afoeie, og ot btn enbog flaffer fig en jlot XI 

3ib99b€fff )^aa SDtttnti Scrflarini) Cfl €lr{»emaabf. Gom et ^xmptl fait anf$* 

m bet Dr^ «ærig { 2:alfmaabrn ^{nf^en 9ær{() Xin^''^ troer man nemlig, at bette 

M fommer af et @ub|lantit» ^^otre (>>: Zibærelfe), ba 9il man fvnef, at bet be«* 

tulNXi tilvcrrcnbe, forbaanbenoorrenbe; troer man berimob, at bet lommer af fBcrt 

(3: Bffrb)r ^a oil man fpnef at bet bet^ber: ocrrb at crnbfe efler tænfe Jpaa, og at 

Mdtfiia egentlig bor bebbe oerbig. f^an maa nemlig erinbre (ig, at 6)>roget 

ter laot mange Crb, forn nu ere forft>unbne, og at bet rimeligoHe bor abflilUge, 

jiwcibftit iffe rre oi»bagebe; bertil Tommer, at enf elte Crb baoe {XibenéSob faarl 

flifmnbret ^orm, og at^proget bar efterbaanoen obtaget enfelteCrb af forfTfel^ 

%r oi^rc @)»rog. ^aa ®runb af alt bette bebooe» ber en flor ®))rogfnnbf!ab t(f 

Kl ©Iffcr^ at angive €rbene« Dbrinbelfe, og i be oanffeligfle Silforlbe oil maa^* 

fer Ofe esgang ben ft$tfit (^))rog!ttnb|!ab ocere tilfhæffelig. 3 be oanffelige %iU 

^ bar iei) berfor anfeet bet rigtigere at anfore, at Obrinbelfen er wH, enb of 

tøU ni Sørmobtting, fom let funbe ocnre feilagtig og faalebee til mere ®fabc 

Ob 9a9tu 

^oab ber imiblerttb er noboenbigfl oeb en Unberføgeife af £)rbene« ^erfomfl eg 
8krgtf!ab, er en <&ammenligning meb Orbet» albfle 3orm i ^)>roget, faavfbt 
tane fan finbeé. Vfttft noboenbigt fpneø bette at ocere i be !(ilfc(tbe, iytet en mt* 
MTienbe 2^^ foarer til to forffiellige S^b i bet ælbfte <Bpxoci, faafom t og p, kr og 
kT, 1 00 Mr r og hr, r Og rd. dn tngioelfe af, boab Drbet bebber i bet gamlt 
@|nrodf fbnteø berfor at burbe tilfoie^, ifar oeb ©tamorbene og be oigtigHe nfami* 
senfatte Crb. — 3 benne 3<ronforeIfe meb bet (tlbre @))rog er ber ellerø inblobet 
es ItoTbeit meb $enfon til €brogetø iSencronelfe, ifctr i ben førfte Deel af Sogen, 
ba ber er bede fat ^^ddlanbff og beelé ,,a)ammel 9?orfr (®. 9^0/ «agtet bet ffh 
fsnbe «cere min <S)enfigt at gjøre nogen Sorffiel paa 9^orge9 og 3^tanbø gamle 
@)»rog, ^orimob ieg i enf elte 2:ilf<rlbe baobe tcenft at benoife til bet 9lv 
S^lonbife, faafom «eb 9taone paa Siife, ©øfugle og anbre 9{atur«(S)ienflanbe, fom 
Kttlig finbed anførte og fpffematif! beflemte i S^lanbé 9tatttrbi{torie. Derfom ex 
ftMotnbig Crbbog ooer bet gamle 97orf!e b^^be ootret ubfommen, oilbe ieg natnr« 
Iig»iio bave anført Crbene efter benne, og betegnet bem meb „(&. 97/ Den fnlbi* 
t<rttb{gfte Crbbog, fom nu bat>be6 orb ^aanben, oar J^alborfond ielanbffe Sejrifon, 
»{b b^ilfet ber imiblertib er ben 9?angel, at ^ilberne iffe flnbeé angione, og at 
ttan attfaa iffe beraf fan fee, om Crbet er n^t efler gammelt. 3eg baobe berfor 
i Seg^nbelfen en oiftnof ooerbreoen ^ngfftigbeb for at ombQtte 9{aonet 3<lAnb{l 
neb (BammeT 9}orff, naar ieg iffe fttax funbe erinbre et (Steb, boor Crbet flnbeé { 
wrBe @frifter. 3Ct ber faalebeé ofte ftaaer „3«l/ iftcbetfor „®. 9t/, grunber flg 
e^mtlig paa Ubefjenbtffab meb (Sprogete ^Iber, og tilbeelo berbaa, at ieg iffe 
flttfaae Singen for at o<rre faa oigtig, at ber burbe anftiflee nogen færbeleé Unber* 
(?«rtfe. 

Der er enbnn to 2:{ng, fom i ©ærbeleebeb maa omtateé, forbi be maaffee met 
af afle oifle blioe ubfatte for en ftreng Øebommelfe. Det førfte af biefe er <8fri« 
lem a ab en, ifcnr meb i^enfon til be aabne IBofaler efler be faafalbte SXeflemli^b, 
ta ere omtalte i (Drammatifen faaoelfom i ben foranførte ^lan for Crbbogen. 
ten ber antagne ^lan oil oifhtof forefomme mange 8(efere bef9nberlig; man oti 
nbreo ooer at finbe faabanne Sormer fom £it (garoe), berå (b<rre), tola (taale), 
tnie (Somme), fpre (for), le., og man oil paaftaae, at ber burbe ffrioeé: £et, 
Wra, taala, 2:ome, føre o. f. o. Der gioee nemlig mange Dialefter, b^ori en 
toon brebere ttbtale oirfelig finber @teb, og beønben er man ooeralt faa tili»atd tll ©Mftfprpflf» Stptalfortult, ot man «anffdifl sit trtjmiic fiiiilann* iJsb, frt(- 
flfbine btrf". :jmitlerlib mna bel boø bfniiHlc*, at Oflfaa <shiftfprPflEt pfK &« 
tt ©loB» tPieaemliib, f. Ur. f vt Crb: gttb, iift, Sfib, ©fin, nht, Sol», bPOHf^ 
looe, ^ai. biim, Sfol, SKotlc, ftorte, Ofl flere, 6»ill( el ber I Panbtt ubtale me» e 
mere (Iler miiibre naben Eijb. ?taai (et nu (taari an at fTrfuc @ff« rg £t| 
(ifiebetfor ©Hen en SenX ba man bet oiif.in (lane aii at Ifrise SBin (Sen) 03 S 
(®ere)i naat oi jlrioe Æib, eg itfe A)cb, ba funbc oi lo cflfaa fWoe: ?fb, ffl»! 
Srib 0. f. 0. PfiKfnaotl (cm man tan «riBC broilen pg ftopben. tunbt man egiUt 
(Moe: boren, floren, flokn. Vtt er eDtrfl ifte nofifn nbrufidij gorm, 
tr andifleii, bn nemlig bet ber DBlifdebe Sofiilfuflcm netop er bet, forn sirfdli) btlfl 
flt« i en fior I>eel af Sanbet, if«r i Berstn» ofl ariftiansfnusa Stift. SctrasUk 
man enteltc af blsfe Cialrflcr, f. gr. ben tellemaifidf, fofinfle eDcr fenbmerlle, M| 
tU man ftnbt, at ancKeinlabcn abfliller fifl tijbelifl fra ben nffrmejic brebere Eofal 
Ortft lefa ((aife) abfTifler (ir fta Iirfa (tfflaafe), liflefaa feta fra 9aia. ©oia pd 
©aata, Slofc fra 5Jtaafe. Sml fra Stol, 31 fra Sl, hrt fra fore. Dette er 4 
af SproaftB Hore goittiit, forn it(c burbe ougiBeS; bet er bersrb, nt bet rette gfl^' 
belb D(b be aflebrbe Orb d<i S^rmer Tan an<)iuee, faalebeS at OrbelS StoboofA 
aHercbe oifer, til MKen Siaflt bet ntermeft ei at benforc. XeSuben er bet jo beHÉ' 
iBbfortolB, forn flemmer ouerecni mcb eort flniiile ©profl t(\ mcb be anbre befloflfc 
trte gamle ©prog. Xet er lun be niiere og mrre foroanftebe Sprog, buori ]i(' 
breberc Pefalcr baoe faact Doctoagteii , og toor Trbenes SIctfltfTab ocb 9[fl»b t^ 
OmlDb nllfna er blecet uljinbeligt. <i 

X)a ber faalebes ert nogle tltofater, fem baae to (utags Ssb. bles bet f u<l( 
Xtlfeelbe nebscnblgt at angise, berllen af biefe l<9b et Orb ITa! bai>e-, og brttc t 
i Mnne Beg fleet oeb en Tort Slntubitlng «b "Jiben af Drbet, f. (£r. 3>ot fus) '«tf 
Eor, og Xi?r (aab. 9) en Coi; bet forfle betegner ta, at ftnl Ittitt meb fin W 
^rnbte (ulte fub; bet fibfte betegnet, at n ffal IcefeS meb en aaben Ubtale, faa (2 
bet nurmee flg nogtt til 0, uben at gane oser til benne føe. ^et rrbeimellnBtt 
etnbigt at angisc Den aabne I^Bb, og bet {(«tr i be lange latanelfer, DaoT man n 
«fter aianen fra Sfriftfyrogtt, er faa tflboielig til at bruge ben lufte l'i)b. ©W- 
Brt |eg, for IScempel, bet Orb „blten", j: bibt, ba Bille be 5'ellc Uben Ssiul lafe 
btt meb lutt f (bilten), og bet bltner ba et ani>et Ctb, fom nemlig betnber bibft 
Hgnenbe Urempler ere: lita, lioa. Sin, SRi«, «Kot, illot, tora. Sut, STut, (£fur, -* , 
ivn nemlig be Slllerftefte «iBe ferft falbe paa at lorfe SPotalen mrb ben Infte ?i)M 
forn ben bar i SSIfaktel o.q i Staaningen. t)et fTnlbe beifot niere boift onfTelfjf 
at base en Sccent eOer el silt Segn for ben aabue ifi, nemlig f be Sllftelbe, bett^J 
ben lettef^ fan feruerkfl meb ben lutte CuP. Qt faaPant Segn baebe teg ogfi 
tamtt at bnige. fom man tan (ce af ben feromtalte ^lan fec Crbbogen, 
Sttegningsmaabe bar imibltriib en flor ^inbring imob [ig, nemlig brn, at berJT 
Ubgaoeene af be gamle Stiifter btugcfl en ganfle mebfal SP«tegningfmaabe, 
ber nemlig fun fatte* accent ooer btn Inlie aSofal, f. (£r. riHin .■»: Sloben, til 3or. 
fHtl fra rotinn a; taabben. (ffiftet min ^'lan ftulbe bet fibfie flrionS rfiten eOer 
roten), Ticnne nbe ^lan nilbe altfaa finbee befottdig neb Sammenligningen meb 
bet gamle ©peog, og ben er berfor inbtil niberc bleoet opgiocn. — Man nilbe ber 
(flobe til at antage ben Betegning, fom bruge» i bet.gamleSprog; men tette fones 
bog ifte at Bart iienligt. ^01 bet getfie oilbc bet ItTe Dirre faa neboenbigt nt 
angise ben llltit l'Db, og Ber er tun nogle faa Xili«lte, btori belte oilbc «cere til , 
i «irttlig Scrbeel, faafom Btb beCrb: for (foer), (ett Cfeet) og uift (oiifi [Biifi). Eern««J xm 

følger tien Uleilig^cb meb Setesniitf^fn af be» tufte 2i^^, at ben maatte giennent' 
føree i afle be Stilfcelbc, boori benne t^h fotelonimer, t^ bi«fe ere ber flere enb i 
bet gamle ^brcg, ba ber er ttføfe Stilllnfjer, b»ori en SJotal, fem ffulbe »«re aaben, 
er gaaet o^^cr ti( ben lufte S^b; man maatte faalebeø flrbe: »iU, »fnne, fjtte, tyn» 
ne, briffe, ^yffje, tigge, figle, Dflbe 0. f. t). (®ram. $ 47). De«uben maatte man 
ogfaa Bertil anffajfe npe $9Per, forfaat>ibt man ffulbe bruge girafturffrift; øg at 
bruge nogrn anben «^frtft for be norffe Crb fynté iffe raabeligt* Den latinffe 
igfrift (eflcr 9lntiq»a) er altfor frcmmeb for Dort golf og fortjener, fom mig f^nt^, 
flet iffe ben Slnbefaling, fom ben bar foaet; talfalb er ben altfor JorDn og eenøfor» 
mig, og ben angriber berfor Oinene meget, boilfet egentlig er en af be flemmeflf 
geil, fom en ©frift fan fia^ot. 

Den anben a:iug, bvorom ber enbnu ffulbe tale«, er Crbeneø {Jorflaring. 
Dette er uben Z\>M ben i^igtigjlc Dcel af bet bele ^rbeibe, og man fan ogfaa meb 
€>anbbeb ^t, at bet er ben DanfPeligfte, Det er let at lafle b^a en git^en 9orfIa« 
ring, men bet er iffe let at giøre ben ulaflelig. gor bet Sørfle er bet ofte øanffeligt 
at fjenbe Crbened fulbe Set^bning, ifcer naar man iffe bar b^tt £)rbet ofte og I 
forffieflige gorbinbelfer» 3eg er faalebel bange for, at ber t)i( opbage^ geil i ^ou 
Kåringen o^er faabanne Crb, fom ieg fun bar bort paa eet @teb eller fun i een 
gorbinbelfe; og ieg bar ogfaa i9cb enfelte faabanne £)rb føgt at ubtrpffe en oU 
Z^M meb ^enfvn til ^et^bningen. gor bet 9(nbet er ber ofte en ftex fBan* 
ffeligbeb oeb at ^nbe tilfoarenbe Crb I ^friftfbroget tii at forffare Crbene meb, 
f)g i benne ^enfeenbe bar jeg ialfalb ba»t flørre ^øie enb meb noget af alt bet 
øorige. 9i{meligt)iiø grunber bette Ttg for en Deel paa Ubevantbeb meb Srugen af 
<Sfriftfproget« 1[)en fom ffulbe giøre et faabant Slrbeibe ret tilgai^nø, burbe ei alene 
bat>e fulbf ommen ^unbffab om golfefproget, men ogfaa en ligefaa fulbf ommen 
jtunbffab om <Efriftfproget, bt)ori gorf låringen ff al giveø. ^{en begge bidfe gor<* 
bele oille unber «ore gorf^olbe boifl s>anffelig funne ^nbed forenebe boø en enfelt 
^erfon. ^eb i^enfpn til (Bfriftfproget bar man rigtignof nu en flor ^jælb i 
!D{o(be48 banffe Orbbog, uben boilfen et faabant Slrbeibe Dilbe bave øaret langt 
mere vanffeligt* ^en man Icerer iffe et (^prog af Orbbøger alene; fun en lang- 
varig ODelfe i gorfatterffab eder offentligt gorebrag i»ilbe la^t gioet bengærbigbeb 
i ©proget, fom funbe ubfrceveø til et faabant ^rbeibe fom bette. Denne gorbeel 
bar gorfatteren iffe funnet bai^e, og Mangelen f^eraf i»il formobentlig funne fporel 
i forffieflige Dele af Strbeibet. — 3t«iblertib ligger SBanffeligbeben »iflnof for tn 
flor Deel i @agen felt>, ibet ^progeneø fletning eller Ubi^ifling er faa for^eflig, 
at bet ene bar en !0>?ffngbe Ubtr^f for IBegreber, fom bet anbet iffe bar. Det er 
iffe blot i be Crb, fom betegne £anbet$ fceregne 9Jatur etler golfetø foeregne ?eøe* 
maabe, at en faaban gorffjel mcrrfeø; ogfaa i mange anbre Silfcelbe er ben Qen* 
belig, og ifær forefommer bet mig, at ber t)eb t)ore forffieflige Ubtnjf for?ub, S3e» 
t)cegelfe og Ubfeenbe, fielben gioe« noget rigtigt titft>arenbe i ©friftfproget. 
Cgfaa i Segrebeme« Cmfang f5?neø ber at txere megen gorffjel, ibet Ubtrtjffet før 
et 23egreb i bet ene ©prog fun flarer batt)vei« efler beelttiiø til et lignenbe Ubtrbf 
i et anbet ^prog. ^aa (S^runb beraf (ar ieg anfeet bet nøbt)enbigt at bruge mange 
Crb i gorftaringen og at abffifle be forffieflige Setpbninger, om enbog Crbet ffulbe 
fjjne^ at txere befienbt af ©friftfproget. 3 fibfte a:ilf«lbe funbe bette maaffee fpne* 
at Dcere unøb))enbigt, mtn bet forefom mig afligevel, at benne Ubførligbeb fffe ^tl 
funbe unbgaaeé, ba bet |>er fom an i^aa at «ife, $bort)ibt Ctbet falber ^ammtn 
meb bet tilfvarenbe Crb i @friftf))roget, og (t)on»ibt bet abffifler pg fra famme. I 

I XIV 

Wii ^tttfttt H( øltelte) i bet $(U fan jcfi foalitxi iF[( uhpoi^ac titfrfitlt 
for, a( b(t i fotiTielliae Vtlt nil finbta utilfirt*fliaciib( oet tn noimgiwntt ffiranir' 
ninf). Stt bet fcregaaenbt ^rbtibt, ncmlij; (S ra mm a ti fen, i<n faact en før^ttagtis 
cffdiillia Scbommclfc, flrunbei fig fDmDbciillifl betpaa, at tet StPf, forn beti bc- 
tanblts, not fot en (irtHeel nijt ella Iib(t beljenbt 03 faulebts oellpmnienl fot U 
©Btcflronbiae , faa at man berfoi: Iffe 6ar tåget bet faa Ihenflt meb Betanblingtn 
eilK Ubfeiriftn. Sftb ^enføn til ©toffet oil oaiaa Ditbcfltn 6a»e et ulft a>(nb, 
ba nemlifl oott SolfefbroQ i Ha fclo tilbijbtr et ifflateiifllE, fem sirtelig fortftnft 
Dpmffrffombeb. SKeb fflibonbtinfleii af betlt ®tof er bet berimcb en anben ©ng, 
og ieg niaa Hlflflae, at ter i beitne ^icnfecnbc er mefift, funi for ©iebliflet iffe til- 
ftfbeftider mifl (cb; tbi M ti jo naturligt, at man Beb cl faabant lanøflarigt Hr- 
beite maa llribe frem i Suntffabcn og faaletcs ictxt flogerc ort ffinten enb oet 
Begonbelfea. ©et er en flem Cmltirnbiflbft, at man iOc bar materialet fulbjitrn- 
bigi fifl fetft af, og at man faalebes iffe oeeb alt, boab man burte olbt, for at 
lunne gierr (it arbeibe tllgaon», afligtoel er ©toffetSOTasft faa (lot og faa for- 
fHtOtgaTtel, nt ber uthaocS megcn aSole til at brinflt famme i Ctben, og en flor 
Ubbbttenbcb til at b(6anbl( alt meb ligc Cmfinngeligbet'. 3cg anfertr imibiettib 
tiJfe Cmjlnnbigbebev tan fom nogei, ber maa baoes for Cie oet BetBmmelfen af 
Brbelbrt, og iKe egentlig fom nogen Unbffslbnfng fi>t beSfangler, forn eH ere maa tte 
finbte eeb famme. £?er bar nemlig ijceiet \aa gob feiligbeb til at qjeie et gobl 
aiibtibe, at tet oilbt ottre beflagcligt, om Srbelbel (fulbe befinbet at osrttaatligt 
{ tet $e!e, faa meget mere fom ter IFfe fnart fan blioc feiltjibtb til at gi» et n«t 
!Ba:rf af Ilgnenbe Dmfang. I^et Selflab, forn Bar ioranftaltel tette aSitrf, bnr 
baabe aitoentt Dore tBefoltninger til QlrbcibetS 5rtmme, og tilltgc braget Cmfvrg 
for, Qt Sorfatteteii funbe baoe Slbgang Hl alle be litterftrc ^iælprmtbler, forn i 
btime ^enilgt (unbe fones netotnbige- Untec ben fibde ©earbeibelfe af a?(tT(tl bar 
jeg bciuben baot tet ^itlb at 6aoe Slbgang til Saabferfel met tantets meft fpTog- 
luntia» 9H«nb og er ooeralt bitoen berebuiBig imobrtcmmet met olt boab fom 
flinte ocere til ^jdlli for ©agen. Unber.faabaniie Cmftanbigbtter maatte leg na- 
turligoil* anfee mig boilig forpligtft til at anoenbe Jlib paa betle fflrbeibe, for at 
be OpDtfrtlfcr, foiil baoe oiiret gione fot ©agen, iffe fTulte befinbes at o«re frug' 
tesleie. 

Uafltet en temmelig lang 2ib er anoenbt til tette arbftbe, font* bet mig bog, 
at Bogen fommer for tttlig ub, ibet jeg (lulbc onfte, at ter entnu en £ib maatte 
BBK Slbgang til ot rette og forbetre enfelteCele teraf, faiioel fom Hl at famle og 
tilfeie atfTiQigl af bet, fom cubnu mangler. «Dlrn ba en faatait Sog borer til bf 
Hrbtibee, boorom man tan fige, at be albrig blioe rigtig fartige, faa maa ben 
aUigeocl affEtrbigefl, faatan fom ben nu engang er; og jeg tr ttni glab oeb, at 
ben faaltbcS lan fomme ub, ibet jeg bagber, at bet mefle og elgtlglte af tort 
©progflof tt berueb bragl for Ilagen og fat i en faaban Sorm, at bet fan bruget 
forn !IRaierial( til otbenflabelig (SranfTning. tin oil nu bll»c faa meget bebre 
ilciligbeb til al opb>tge og famle boab ber tnbnu mangler, og bet flulbe ourt on- 
fteligi, om Sleec bilte bltragc bertil, ba man ber toel fan fige, at Sen lan iffe 
glore 911. Sfter nogen Xib« Qorlob lunbc ber faaletcS ubgioeA en 8amling of 
XiOitg III bennt Siog, og berlil burbe man ta baoe faa meget fom muligt famlet 
fra fortljeDige (Egne og ifitr fra be Diftrifter, fom biblfl ere fomne mlnbft i fie- 
tragintng. 9Jl baoe nemlig ber et ©ptogdof, fom er faa gobt, at bet bel fortjener 
et n.»rmere PtfjenbtlTab og en t»bere OlranjTning ; tbi en faaban 61ranf!ning oil XV 

alHb i}«!fe en (lone Sntereffe berfot og gl»e en Itcrtfere C»erbet>li«nfnfl om bftt 
egentlige Sertrinltgbeb. Det Mt at 9W^t, at en faatan 3ntere«fe maaitt blis>e 
mere og mere almiubelig bod t)ort Solf , ba ben t)tibe oirfe tif en Seblfgebolbelfe 
af bet ^arnle og mob9ir!e benne Spfl tit bet Sremmebe, (om beboerne foa ofte Difqr 
fig. 9Kan vitbe loérioe fig fra benne falffe 3nbbilbning, at man iffe jfan anfteø 
forn et bannet ^ennefte, forenb man bar glemt fit 9)ober«maaf) tbi en nærmere 
^etragtnhtg af <Sagen H(be ^ift, at ben fanbe Dannelfe »el lan forenedmeb ett 
SebligebPlbfIfe af bet ©prog, forn t)or< gorfabre bat)e talt, og fem fun »eb frem- 
meb ^aai^irlning bar bittil Dcrret binbret fra at obnaae Ttn f«lbe Uboifling. 

jtriftiania bm lOtc ^uttt 1850. Det aabne e (f 9ogen betegnet 9eb$ aab. e) tx en iOpb, fom nærmet fig noget til 
!?9ben af <t, omtrent fom i be Crb: ^efl, befte, glette (I £««ningen)« Detaabnr 
i ncrrmer Rg til i!9ben af e, omtrent fom naar oi loefe be €tb: til, «ide, biffe» 
Det aabne o nærmer figtil^pben af aa, omtrent fom i beCrb: not ofte, io^v^ 
tlabent u bar nogen i^gbeb meb o, fom i be Crb; :Suft, bugge, futfe. Slabeitt 
y bar nogen ^igbeb meb e, omtrent fom i Crbene: Spft/^iptte, b9b)>e. — £)w 
(^tai9elfen et fort eflrr lang, giet bet intet til øagen, ba fipben afligevel et be» 
Satwnt» ; '. . 

3 (a^enftai^elfeeinrb, fom enbe meb en enfett Aonfonant, er totalen i .^llminbeligb^ 
lang, ba nemlig be forte ©taoelfer ere f!ret>ne meb bobbelt ^onfonant. UnbU" 
gelfer ftnbe @teb oeb nogle Drb, fom enbe meb m, og t>eb nogle faa Drb meb it 
og 1, boHfet elkt« paa fine <5teber er nærmere forflaret. 

9Joat 9 effer f ftaatx fdron i eller y f en betonet ©taoeife, maa bet læfee ligebo» 
fom gi og:Q4 C3 be ubetonebe .©ta^elfet er ber ffreoet gi og fi, b^ot bente 
]|btale.fiiibft.@teb)« — øi f!al egentlig bat)e£9ben af et blobt g, fammenfmeint 
meb i, men bet ubtalef fæboanlig fun fom j. 3 øgi «r t^ben af g naturligDilf 
ftærfere« 3 ff Ipber f meget btobt og ganffe fammenfmelfef meb S^ben af {1 
^an maa altfaa iffe læfe g-i eflet f*i meb abffilt $9b, ba en faaban S^b iffe 
ber finber 8teb, unb tågen i. fammenfatte C)rb« fom (^lag^iam, 5tal!«iotb* *. t^orfortitfiiftet. I 
I -0. ©ttftiitcr 'Ji "PrirfenS pa ?iiiI'it- 91. ^frii. ^luibrtBerfleiiljuiiSami. eller 
ftttum tiiM „a" i teiitelkn. i>fi(rti brit iiortligt I>«1 nf fflerflcnS 

lb, anbtnt, nieb ^tni-in itl llblnldi. SHft. 

ro. atfufali». 9ttni. Morbmor (i Ir, ©tifO- 

li. atteliis, Eac"f('il>«"*'- 9Ifl. aiorbfjotb (t ». eilft). 

atBCTbium, gJbl. WDibbortlcSn Co«b Bctatn). 

" part. parltcipiu— «fl. «aetrtiuue (®tift)- ang. aftninbelifti. 
„. anflel(ad)fii!. 
^. Strøen* Cætift). 
bli. S. beil beftenue gotm. 
comp. JtoinpiiTatio. 
eonj. AbnjunftlDn. SinbtCTb. 
iClal. i)Ia1(Tt<T, Svgbemaal. 
e-bt. ~ ' " ' " "^ pron. 
præp. aifcrta!. 

^[xpofitfi^n, )!DibDlbsoib. 
. , .. „lfErta() btieanet, at r tilfBifS i 

noflleX-ialfftn. f. St. .Ælea, i"; b. r. 

bfel« (Eina, be(I« Slnar. 
^bfi. Staabeitbelaitet. ._. ^ifffenS 6« -t". Ofl 3mpftT. 6ar (£fcm. eonbniBt [i !P. StifO- 

„b(" læubelfen. SPcb „t-U" angiufS, igfj. £eitbiiMb. 

at 3niMif. eiibfr paa.te. Spcb „(-t" g6[, ©enbbDrbUtii. 

(t btttgtiet, (It Stobtn aUcrebt cnbn mib Si, ©ttbtr, i£gnt. 

b (Ber I, pq ot ber altfaa ifft tilfeieB gto». ©taBonfln (aml). nos" ngt b eUii t i 3nt R ti fei turn. 
(Enq. Snflelff. 
f. femininum, ^unTjpltSDTb. 
*t, gittrtal. — fl. flerr. 
®br. <9ulbbranbeb,ilen. 
®, 9t. 'SSomniel 9Iotff. 
(5 ram. (STommnfifeit. 
$att. J^^iniuflt-rtl. 
Aarb. ^arbottnet {I ». Stift). 
^tbm. ^cbcmnrlcn. 

ftU. fielgekiib, ^torblanb. 
OB. ^PuanbjT. 
3mj>. (ipf.), 3inB«feftum. 
Snbt. anttiofn (i Ji. ©HfO. 
3*1. 3*liiiitft- 
3f. Saonfet, fatttntEnEinn. 
3(tb, 3«bettn (i Sr. etfft}. 
«r. JWftianifanbS {©tift). 
m. MMculinuin, $anfjeii«Drb. 
n. Dcntrnni, SnttttiDnCorb. 
9tamb. Slambalcn (i Sr. «SllfO. ©ubft. ©ubilantit), aiooncotb. (©eira- 

iicg ederi seb m. r. cg n.). 
So, Snenft. 
S«I. ©(elerfbfllen Ci Jtr. ©ttft). 

a:, isbft. 

3eU. Xefltmarten. 
Ir. IrnnbtiiemJ (®tift)- 
Hbft. 5. bm ubeDemtf Homi. 
v. verbum. iBiernlniiSorb. — 

bum aclivum Cmeb" Dbjelt). 

bum nculrum (ubtn JDbj((l}. 
g?alb. æalber* ff Stq. ©lift). 
jDr!. SBrfrbalen (i tr. ©Mft). 
Ø|ltrb. I^flerbaitn. 

= brlcflner, atOrbct fearri HI, tOtr 
li)bcr'b{t rninitte (cm feløtnbe. 

r, og sr bet er, bel betober. 

' briFaner b(eU at enfobmaitflltt. ,. 
at ten foreaaacnbe ©taseirc in 
Dffrf SetonlnB. I Blgurtn ■do" fMTtr Hl Vanft na Cfl ©ornff i. Xeifum mon I et ©(efft eil 
anfeie nogft of b( Crb, fetn ber ere ITrrbne tntb ot, be^øen man fun al fatle aa 
cEttr å fflebelFoT fammt. 3 belte Xilfølbt funbe man ogfaa ubilabt be SinbtttaR,^ 
Sboflroftr og ^arenlbtfer, forn tre inbffubte t Ttlne Dtbtnt. 
«, «dr. nnf. Ml, rigtfeBor. Srngtf tu- 
gtt f Zttauailm. ^a.» tave a von 
lon (9 : (an bai not ecnl (n). tfg 
Icsltn baCaHtfltnnhTWt Mt M 
ti Ml XUfftlbrt, tiiiiln its). 3f. ntt. 
— 0«fiu: bM, oafawtl; f. fe. Ult 
fns M a C»r foibt bm «BfgrMl). 

$,fn av (of), fw at. 

a, %n/bc Um — f« 6a>itt- 

(m (ette* imlm a «ø V). H toften 8fb 1 Kaalttnrtrnti Dieb- 
fit: gta, «itilo. «ntf|t«i«. 08 Zt. 
«tlft I Øonncnit: VM («flO, Wl 
(CtaB.),iBl(iMlaIm.). ©«ntnfftlb* 
Mbei bet; Vtalot. Kl, tioa ^I«t> 
laA, bcttbn »fifaa 8(antn»(b i Snf i 
iln« TolM 9tma tL 9tti. (QscRtlfø 
ficTRM (fet bm btb|k Dnl). 
*u»ft («løo), idj. mt iTccn, fntt 
Utbslbt luani Sbttocb. 
Mm» (Ittlmb, ?(lvc), m. Vtaivmk, 
MtnitMb. eiøtfaa: 3nfur« (%bil- 
te), Kltmbr, XTftor? o. II. 
^a gifut, TtfbO. m. I) e^crmlb. tu(flfttii f ubDibci Sctvbning). Jtnn 
fiAnflrib* Dfi i ffomdit QKfta. I, juUfta Ma^, 'Éatn fmib f«r tn 
kt|. 3ot>afbin'cn (♦ort.). T 
(■Ht olH.), 3)iltaft(n. Xpisf 
((al.), ftfiitfMftni. «an. Svrfl: 
iflii (e(| elUn). 

Kl, B. BBlBfflonji, eiganfl. (©Dflii). 

tjx, r. n. tAM, iatbt til foTffifllfBt ef- 
tn. Sttlbtn, f. lago, flaflO. 

<!«, T. •. (a-a), OM, tQfltc 36l. ifi. 

I|^, ■dj. 00 idv. fisjttdiø, fMf«' 

S^nu, Støn). «gtl«u« (ti. «g«Iaue), ad]. ftliraoMi, 
avtloO; oflfaa: vilb, oocrøisra, ubtflit' Iptrføntt; faalrtta i (ontrc Srrø.t eau 
« H aøalebfa a: tax n tn oettfliMR 
Jtrotat. 

4øi{, n. Uto 1 ®lnbtt tSttøRtlfe; ffaø, 
WTanlft. Xt. etifi, «ulbbr., Segi 
0. fl. (Se. aøø, 9taB). 3f, Høøi «t 
tøua. 

««ga, r. a. saøc, «nøfft, foncrolfgt. (£ld> 

:inj( (Ifft, 3lnt, Kei«. nrctm). 111. 1) 

gnjfit, 9t(tb(tl. (e|c1B(n). eiiaqaSSn 
imi)t (I flrffTtdtat Sfir. 3f. «ndlta. 
a (JfttbfWbft: SBJrefmnt, llntfttlfc, 
fflffpelt for an. Zti ta in«i(n «øjt 
for-an j: bt Jaet infltnStftcftfpr bant. 
4>ttbfrf b( nortl. r. Ogjt; jf. SujiJt. 
— 2) aw, Suflt, Dibtn. aim. (3»1. 
■ai; %V. an. f.). 
Xøn, a. Stabinø, Seffnmib, ffot HI 3fft 
Ijf. Hot, «ti). 3«I. «9 ®i>. agn. Attof H^n, t. Sarflt paa Aoni, f. Can. 

KgncrC^Rnt), 31. r. Hontr. noøItCt. 
earaatutntol: Xgnt,/.; f Zitt.4>sn, 
wL HBftff (S*!- op»- «P"'')- — agiiM 
Mng, n. (ieoøni annobrtP, r.j, tt 
Slum for Ktntmt f fabtn. 

Kfftttjltt, n. tt ®I^« enibcftnijnt, fOK 
iløntr tn Vtgnt tllnr fRtbaiHt, forfpntt 
mtb St\teU 00 EewctTt Ttsntftti bra» 

£t« ( ®qan oa 9tbl.; t Sbm. (tbbti 
tt Xngfm; i ZtO. Køno^. Oibct 
fbrfCaite af btt latinftt Anmi Del (ai 
aiBb< iata) cø (lai itat |In iBninb f 
^Toøtt paa en øomnul n^iit. 
Vbmcm, r. SDntb (=«[ittt). ^lø. •! 
BDibn Sronbbitm* Smt 3 SoMMldi 

1 
2 Slijnhalt — «Ita 

Bal bet beUane en eaen 5(rt Trrcb, forn ^Pc=trf, n. Stana, jticrjj, b^crme 

fun finbee i fcrri! éaiXt. gcnm?b. af 3a<<cr f[?ttc? iilftbc. (fUcr^: 

^gn c<^ eta, v. a. S?rut. 

^gnbalb, n. ^a(^e paa en j^iffelrc(^, be- cFian (atten), f. attan. 

ftemt ttl at bcibc ^J^atinc^cn ia\t, 2. ^iFFclcic (frfmmc^t TrM, i ipart 

9(gnor. * :>lanunfcl;i 3tm.*^lafaubeC-\Mi 

^ignoi*/ (co), f.f^ac^e, tilbac^etjenbtSbit* ^iFFicr, f. ^Infjcr. 

paa 3iten af 3if!efrcje cct Itc^ncntc aFoftcrt, adv. frrfcert, ubclcifia 

SHebifabcr. ^feft bnic;. t Jr. 2tift. 3 bcrlijU. 5ntre 3c(^n. Uoi^Tp: 

C^ulbbr. "Un^mov. — (£cn2't!>tiiit er: "^fe, li. (aI. OFø), 'Jlr. ioeraf: el 

^oli>cr (iell.) ca 5lanbalt (i^. 2 tin). iina, ar>itu\, ucrefft c. fl. 

@. 9J. ajjiior (jf, or el. or, fcm bct;>- ^PAc^lFfd), f. (aL ^KFflar)/ 1 

ber: yiil). 5fiilter (= ."copr). i^^^nac 

agnut(agnctte)/adj.a»net,furcaf5bncr. OFlL (3él. 0\l). — 2) en iM'e: 

^^^ r .. or^* c^ tf^^t.K o^ -^:l J^crbcmin.a Na en Jvielbfite. Tl 

afjta, v. a. {,\i'\C), 1) ta(^e paa it 
cp ^aa \SfuI^rene. ir. 3ttfi 

Stgt*a fo Qbe 3Wajt*a (5tm.): bet er axla). 2)aFllafcg: trceffe pa» 

^obret fem gt)}er v^tprfen, gob gobring brene. 9lbL (^o. axla sig), 

giør triveHqt ^t>crg. ^I, m. fee 9(bel ca '^t. 

aøta, v. t. (ci'<i), 1) i»ogte, taj)ei9((|t. '^il, f. f. 9IIn. 

(^»« akta), aatafeg, vogte ftg. aøta ^L n. rpfcftrina (af ala); oc)fa( 

»«bn*e («»6lOt ©cqt SBamet! — 2) å*a:g, fem jlal cpfoftreé (= 

fee tu, 5at)c Cbfpn mcb (3«t» apia). £!i). 

Sted. c<i f[. 3 (garbele^bcb: pleie ^e- «U {øXt, €L€iXaa), v. a. C«l'; ol 

oturene meb Qcbet til befiemte 2:iber« 1) ncere, fcbe, cpfcfhre. 9{crftc 

€bttu (V)ulbbr. %x. (Stift- eiler*: fMa, (05. <». ala), eupin. bebbet 

ftcbna, ambcetta (33. Stift), ftwfla, ftub* tie, meb aab. i i2)\>m. cq fl.), 

ra, etla (^r. Stift), fteUe, ftille, »aftc «le (%x. Stift). 2) at>le, Uat 

(«g. Stift)» — 3) agte, ænbfe, ffiøtte ^r. Stift. Xcem cl inga S?on 

cm. SIgta ba infje (33erg.): anbe bet fl! itfc S3øm. (Crf). ala i 

ilfe. Cgfaa: agte, fætte ?)ritø i^aa, te), cpfcftre, lorggetil. al a u\ 

ia»e Slgtelfe for. (Sjelben). brage, (fertil: llppal, uppale 

aøtaitbe^Ø)/ adj. 1) gplbig, efterrettelig. alanbe, adj. fem fortjener at cpi 

I>« »a i!je agtanbe«, o^betvar iffeat alail, (calaa*)/ v. n. (celfl; ol(i 

tette flg eftcr. — 2) cm^crfoner: agt* el. eicj^), formere*, t>oretil(oi] 

»<wbig, fcmmanbøragte. Sinagtan* ^Iboø, f. ClbCiHic. — 2IlborF, i 

be* ^{ann o: en brat>, paalibelig ^anb. alba, v. n. b<tnge »cb, i^ebt)are. i 

^Qtar^bete, f. ^vinbfolf forn rogter og om en S)}gbom cKer Sfabe. t 

rcbrer ^»ccget. Sbm. og fl. faatt eit 9S?ein, fo »il alba ba 

^star^munb/ n. ben 2:ib ba ^txeget {fal %an \iu dan bar faaet et ^t{ 

ba»e gcber. %x. Stift. t)il b«nge »eb 1:icm, faalængc i 

ABtiø, adj. omljpggclig, agtfom. 33:ett. eer). 3 S6L Nebber bet: el6a. 

oøttø; negle St. pa^fug. ffee egentlig: ulme, fem Slb. 

atlet (i Sæt.), f. anberleiø. 3«I. elda). 

aife, f. anbre. — aircfla, f. anberflabc. %\h<i, f. 1. 39 eige (belfl cm be f 

afa, v. a. (cef; oF [1. co!]; t^it, el. langfcmtfremffribenbe^atbølge 

tftt; -bcgogfaaf»agtj a-a), 1) fujtte, ©erg. og 9?orblanbene. 3 ttor! 

bedage, ffibe fremab; ifcer cm en ube* <DU'/ éVi^^, (fer Dlba). 3«l 

tt)beltg giptning af tunge Sager. 3*I« Sf.^unaalba, SSaag, ©aara. 

aka. — afa ein Stein, i^an cffegupp ^Ibebal (SLllbal), m. dlummei 

aat aSeggien (^arb.). 3 Sogn: of a lem to ©ølger (=Saarebal). 

Caab. o)j if. tcffa.— 2) flore (ifcer paa Klbetopp, m. SBclgetop. 

Slcrbc). ^afl. «Balb. £)|lerb. — 3) ilribe ^Iba, f. 2. ^ræfrugter, $at)ej 

^aa ^i<rl{e. Sla. Stift, fitter*: renna (3(Sbler, ^irfebctr). iparb. (3 

før.), ffieia, itgla (33. Stift), lob^a, aldin, n.) — fertil: ^Hlbegai- 

: flrt*a (^0. ^eraf : %f<it, m. 2(Ftng, gar), m. grugtjafte (3*1. »ldin 

t %H\><kVtt, OTcførc 0. f[. Idbtbagje, m. b. famme. 

TBhhtnht, n. 9{agle i en Slæbe« (Sogn). tre (^butre), n. grugttrct. (§) 

e« eta))banb* 190. aionr - Sltoflt) 3 

^Ibcr (5IltT), III, 3ribcr, *Xil^e. lennfft (fi>m i ranf!). ^ebbcr aTmin* 

iklbra, adj. altTciitc. :^M. Hldrudr. ^elic^ft: aIU; i >2tiit>vinaft ^tttt: iillra; 

dbraf*, v. crltw, blbc (gammel. i Sitt. abbre; i Sr. étfft: «U» 3$U 

«Ibre itU clbrt, for al^rtc^je), adv. al* D(^ <S9. allra (gen. plur. af att). 

tria, inficnftnte* 4^ebtrr oafaa: alber, oUef^abe, adv. atteflet^ (9ffj. ébmO« 

«Iber 'C3(a.), «Ui (<Kb}^. 2ffl.). «I- (Éflcrt: aUef^ne (i Sæt. abbejla'). 

Ur, alle. - («. '?e. aldrri, Hldriffi. 3 alf><i'/ ctlftrt', alf^iifs cq allfftan 

^K^in^eIfc meb fo(faa) anipcnbe*rr- (fcr: åtte Stabenne). rf\faa: oUms 

hrpaa rn fftm ^iXMaabc; f. (ix. albre f^obm os oUmf>m(2bnu for: ollum 

fr lite, .>: nof faa libct, cn^Oil brt 8U)(>iim). 

ii!lcnninb<lr. Umbæba albrr fo ()Obt: «Uctibe, altib C9{fj. 2bm.). (Etterø: 

t?pr <<obt brt rnbof» »ar. 3 no<<Ir altt(b)/ alttbt ofj «Irien (for: attr 

Xial/fcrttf»: albrc fo — i rn rgrn 2tbrnnr). 

gorbtnbrlfrmcbrnfolftrnbr^cttninf», f. alli, f. albre. -allra, f. atter, 

ér. B'* altre !o, bcrminfa oibrtrral- aU^faman/ bni<te« fun t iReiitrum: alt= 

^ri£t faa at tet jo blber mtnbrr; ri. brt fama (altfaninten') , o^ i 31* ^bor bet 

Hiier fctt)>anlij^ mtnbrr. tilbeel* bebtrr: allcfamnc. 3 9?rutt, 

albruor, adj. no'i^et (lammrl, til 9ar«. unbrrtiben: oUcfomot, mrb aab. o. 

r<^faa : albrtg og albra* (9?bl. 5bm.). 
alcin, f. anbcrieiø. ^Im, m. 5llm (Jrct). 3 ^^fl* brbbet 
«IcH/ paru nctret, opfoflrrt. vcel alen, bet: 2llm. — UlmborF (Sllborf), ro. 
»el nctrtt, frb, fplbtc^. ^t^^tx oj^faa: 91 Imebar!. — ^Imlaut» (Mau), n. Ki- 
tlen, mrb aab. i (^bnu), clen ogcelcn melob. 

(tilbcfU i Jr. Stift). 2(lmannsrcg, v. 9llfarbci. Sett. ©tfb, 

Itihva, f. atbrl. o^ fl. <5rr ailmenninf^. 

Mnlmrs, f. t^rlgam^f^. ^lmannst»tbb(t), (${rlbfhr<t!nin{), font if!e 

llf«, r. SClfr, rn ©øfugl (Aica Tira). tiltorrr nof^rn (fnfrltntanb. !i:rtt« 

— TMt falbrø oafaa rn faftnac^tet <ilment, f. mlmmt. 

jtlobø forn tirnrr ttUJ^joenc^r rttrr Krrt* Hin, f. en Klrn. Nebber i ®ogn o§ 

^mft baa Dere, ©lagborbe og beø- fonbre ^era. 7LU noglr (2t. QJtltu — 

tige. <Sbnt. 3^1* ^In. Sing. eln. 

«r, adj. 1) al, bcrl (i afnt. 33et»ttt.). alra, f. atter. — 2Ilffot, f. «lb. 

9 all Da^i Wr bmnr Ta*^. 3 alt al(>a(b'), f. atteflabe. — "JilfJctn, f. Kbl. 

«r: brie bette flat. 2) tilentebragt, alt, adv. 1) meb for, forn i !Banfl; f, 

flttttet; ubbrugt, forobet, fem bet er (Ér. alt forflort. 2) atterebe. 4»an « 

I forbi mrb. 9}aar (Eumaren æ att (^Ig.). alt Tomen. 3 ^cnne ^et^bmng bruged 

I 9mganne bart åtte (JB. <Stift). ~ 9laar ogfaa : anerrtbe, aten f jelben. 3) Itge, 

ibrbrt bnigr^ om ^rrfonrr, betrgnrt inbtil; f. ær. alt bit; alt til i Dag. 

^: a) ajffflbig, forn bar tabt finr 4) altib; rfterbaanben. Ta bert alt 

tiæfler. <gbm. b) ubmattet, træt, ftorre ai (tone. 5)faal<rngr, imcbrn^. 

tffraftft. ®ulbbr. c) bøb, omforn^ 91U ma ban <r ^<rr. 6)faafremt, bbid 

nm. 9{bl. (®b. all), i^an babbe nogenfinbe. Klt ban « $<rr, fo moi (an 

fo nær borte att (Wbl.): (an »ar n«T finnafl (33. (Stift). 

9eb Døbrn. Crbrt bar flere af)»tgmbe alt-ett, brugen i norbre ^erg. i Srtbbm 

j$ormrr;faalrbr« femin. on'e (93. ét.). tilbaé, brt fortjrnt. Ta ia altrit mt 

8L neuir. ollc Og oil, f. (Sr. ottr trp bri. (Eom Hbtrp! af Ubittir obrr, at 

9onn'a« (@bm. @ogn). Tati^ (i n. dn forfmaarr nogrt, fom man tilbbbrr 

oa pl.) oUott (@bm.); f. (it. JYprr (am, bnigr«'rttrr« i ©bm.: altreinfl! 

oSca: for Klbor, mrb Mc, uigimfab (alt arrtnd?); i (Sogn brugrø i fannnr 

bflig. W« ottm gobm (9lfi.): meb a;ilf<rlbe UbtrtjHet: ItPt fo*«! 

ol jRageligbeb, meget let. 9f<rr!elig Hltin^ brugeø foeboanlig for: Klt (fub^ 

rr ^alemaaben; AlVtv itm fe(vSbm.') jianttt^if!). 

3: ganffe nrbbpffet, albclcé unber SPanb altfV«>bt, og altfort, adv. flcbfe, mp* 

(maaifee: ©æ). 31. alle bebbcr: able borlig. 9{bg. 2:ett« ((Etter-: jamt, 

(Sogn 0. fl.), abbe (<Bæt.), «elle flott, i eine, o. fl.), 

røbf. og fl.). Hiv, ni. en 5(lf, <£fobaanb. fWeft bru* 

«leiete (for atteleibeø), adv. paa afle geligt i be norblige (Sgne; nogle ®t» 

Waaber. Nebber: alleletn (j: åtte «Clt». 3*1* *lfr. Sing. elf. 

Sdbenne) i ^att. og S$alb« ^Ivebloixilr, m. f. Sllbgufh 

oller (attr), beb ©uperlatibrr, f. C^jc, aU ^Ir^elb, m. 1) rn ^ié ^ubfpg^om, forn 

1* 4 Sltoguft — anbfrcd 

Ifi^iieT gnat. S?albct«. (UDtalc? 5Gb- "Ilmboette, f. Ccmbætte. 

f lb). 2) Ztah og <Baax )fiaa ^om- «mln^ v. n. {a- a), axhtibt, ^ctU, on- 

f9<rget 9?otbrc Scrq. og Sbm. ('5om- (trenge fig wfb noget (Iftw uben i^elb)* 

me Setpbn. bar 3d(. ålfabruni). 9{bL 

Ulv^uft, f. en Spgbom, fem pttrer fig "KmlinQ, f. Stæb, atnfirengelfc (ifcrr frug» 

9eb meget fmaa ^legner eder 3tnner Mle^). 

i\aa S^uttxt, og forn forbum troebeø ampa^, v. n. (meb: met), i^ctxt beft^o- 

oraarfajjetaf2ilfcrne«^ufieller21anbe. ret, bave ?Woic meb noget. 

S. ^ttft. {>ebber oafaa: CroUblm^ ^mpe, m. 33efoorr, Uleiligbeb; noget forn 

ftcr (4»clg0/ "JElrclb (SSalb.). 3f. man er bunben ttl, etter forn man ibe* 

®u|t Ilg maa fee tfl og føMe meb, — ifær 

Tttvnoivv CUln^vv), f. en Dtd ^O^oøart fmaa Som. i^o beve Hmpt, figeø 

(a:rof!e*l*ao, Peliigera aphthosa), fom om en ^one, fom bar et fpæbt ©am. 

bar Dceret an^enbt til at fororbe ^b« 9{(efien alm. (mangler i be norbligfie 

gufi. 3(Sogn: itlrnncerr^ ogi3nbr. <£gne). 

ølncevr. ampe-bunbcn (biinbii/ Q, adj. .fom bar 

^Ipffot (SCtjfot), n. 1) 33eftt-(£bber, et SBarn at pUie. 

et (£lag« ©plber, fom foraarfagee af amprUuø, adj. fri, ubinbret; fom We 

Seenfiabe. 8bl. ((^tterd: SHéma, bar Sorn at pleie, ^eraf Timpts 

gri«ma). 2) et ®!ag« 23r«! etler (gfabe l;Cfvfa, f. 

inboenbig i femmerne paa !D9r, boil- amper (t<r^ amp^r), adj. 1. 1) s^anfle* 

let man forbum troebe foraarfaget af Itg, fom oolber ^oie etter fræDer itt* 

Sllfen«e!ub. ©fl. (©bm. — $aa $clg. ligt ailfpn (om S3om). STg. ®tifL 

jD9ergf!ot« Tgfaa: vrangotttig, egenfinbig, fom 

Klpf^otsbetn, n. fine naaleformigc S3een, fatter fig imob Slnbre* SBittie. (^ulbbi; 

fom unbertiben finbed affonbrebe i Dp*- 9{bm. — 2) fiolt, ooermobtg. @ogs. 

reneø ^iob. IBofø. — 3) i neutr. ampert: net, lunfitgi^ 

^m (langt a), n. Onibning, et <Baax beb<enbigt. gofen, Snberoen. 3f. meint, 

frembragt oeb ©nibem éogn. (= fiogt. 

®nag, 9'iogg). amper (amb^r), adj. 2. ffarp, bittet af 

ama, v. a. 1. (a-a), gnibe, jfure, faare (Smag. é>oqn. — - (go. amper. 3*t 

9eb ©ntbning. (^ogn. (= n^ggja, apr. 3 banf!e riat. bamber. 

ffura). ampefam, adj. om Som: «rotig, tHin^ 

Mnd, v. a. 2. Ca -a), brioe, anfirenge, fielig, fom !rfft>er ibeligt ^ilfpn. 

obbjjbe, fcette i 23eȾgelfe. (9)Jange anb, en ^artitcl, fem bettjber: imob^ 

©tcber, men i!!e meget brugetigt). — bruge6 fun i (gammenfortningj f. 

arna feg, anfirenge fig, giore fig SWoie, nebenfor. 

tibmattc fig. (@bl. $arb. aSatb. Oft.). "Hnb, f. 1) Sfanbc, STanbebræt. Stnn 

arna upp etn, boIbe(iEn ibelig til^r- nogle ©t. i Salemaaber fom: brage 

beibe. (^arb.). arna te, arna pm Slitb*a, balbe 9(nb'a. (Stterø Sfnbe. 2) 

tin, ifpnbe baa <£n, faae Hm til at $[anb, @i<rl; f. dx* ei t)onb Hnb* 

giore fig gltb. (3:cfl.). 3f. anna, 3«t «nd. et>. ande. 

mafa, naufra, troi^ta. ^nb (gugO# f. 2(nb. 

arna, v. a. 3. (a-a), amme, obamme. anba, ▼. n. (a-a), aanbe, brage flanbe» 

2tma, f. Sfmmc; 93arnei>ige. — anba paa, beaanbe. 

^mbar, m. ©panb, !D{æl!efpanb, forfp- ^nbabrottt, m. og 2(nbabra9, n. 9Catt« 

net meb llaag og f(rbt)anlig meb ^ant bebrcrt. (3^1. andardréttr). 

baa Saaget. 9{cefien alminbetigt (f. anbafi, t. om Doenbe: ubaanbe, obøioe 

Datt), men bebber i 4>arb. ^mbar, Slanben. (aWinbre omfattenbe enb bet 

og i ^g. (Bttft: ^mbcer (b))il!et i gamle andast o: toe). 3f* fælafL 

£)fierb. betegner et^banb meb fun eet ^itbataf, n. ©tonnen, befbcrrligt ^an* 

Ore), ©t). ambar. Sing. amber. bebræt (i ©tjabom). ©bm. 

^mbo, m. SUebffaber, lB«r!toi. (33. ©tift, anbbcert, adj. ii. om ben a:ilfianb i fiuf- 

®br. 9lbm. o. fL). 3 ©ogn ogfaa: ten, at Slanben etter Ubbunfiuingen tti- 

^ambo, ogtganbboøie (i©fi. ^nb- fer fig tpbelig fom enSftog etter S^age* 

bog, eft. 3enfen« ®lofebog). 361. am- 3nberoen. 

. bod, n. ®am. ©D. ambud, andbud. Tinbt, m. ^anbe. (3M. andi). XHnb» 

ambcetta, Y. n. fpfle i^ufet; ifær fobre <inbt, ti ftagt SSinbpufi. 

og maue Aoeme* W* ©ogn. ©ee anbcreø (ee), adv. bagvenbt, forfeert. 

emb<rtta« S^ofe* 3f. anb^e^, og Slnbjore, anberiei* — onbt)iba 5 

anbtrltis (for anbrelclbc^), 8«!v. anbfN C^fterb. Sbm. (5?ct cncnttifl: anb* 

lebe^. ^ebbtr etterø: attbelet» (tnefl mob). 

Qlnu), «neiet» (3:rpnbW.)/ crcleie' ^tnbncglc (TrnncglO, ^I. SRciMinr I ftit- 

fer abrrldbrø OTlbl. o(^ fl.), mrUte ben »cb 9?cctTcrcbbmic. (Sofln. éfi. 

(«pf«), itlet» C^Jcm^b.), etlet, atletø o^ fl. ®?aafffe c(^cntll<^: 9(nj»negler» 

(3flrt.), «ulete (i)>ie!balcn), anbeUtn ttt 5ln(^cIfa(^fifPc anjrnæpl ((Eng. tg- 

\ei anbtc ?eibfnnc (O^ulbbr.). «rcletn nHil) bar en lignenbe 3?ftpbnlnfl. 

(^itL), iilein (i^all. ^alb.). <^- Annan. Knbnee CKnnce), n. 92tire( t>eb'(SfbeR 

M^trftnnc (etter anbrefmne), ttl anbrc etter tD^unbin^en af en gjorb. W. 

liber, en anten ®ang. 9lorbre ©erg. (3M. andnesj. 

3 Sat «treftnne. ^nbot» (co), n. 1) bet at man roer 

«uberflabc (anbre (gtabe), anbenflebe. fmcb S?lnben, fcr at iPaaben iffe ffol 

Nebber etter«: anbrtf^at, arefta? f brl»e. (®. anbe»a). 2) Uro, ^øit, 

é«t. aivtitat; i <Sbm. mtrmilobm, Xraolbeb. 9?Pttre IBcrg. (5bm. 

f<t aurmflm (for odrum stodum). Anbpitflen (noaic (Et. anbbufl), adj. 

«wbfareB/ adv. efter 9lab, i uafbrwbt (lafaanbet af Ubmattelfe. 3f. bl«^ 

Crbeit, faalebe? at man iffe f^aaer nr- anbre (are, aire), f. annan. 

get forbt Sonbre 3?er(^. (£iler3: ette llnbror (noglc «St. Slnbro), m. Web* 

rab, ette rote (3bm.), føre t»art (3:r.). «inb for!Roenbe; bet at man maa roe 

anbfdttA (e), v. a. venbe fmob btnan- fmob SBfnben. (53. og 3:r. Stift). 

ben, fætte i omi»enbt Stitting. Xefl. ^iL andrédr. 

@ee følji. Hnbil^ap, n. Slnfic^tete germ etter Sfif- 

«nbfotteø, adv. 1) imob binanben, i felfe. Sbm. $iruge« fun i dat. flnr. 

ttoM»enbr Stittlng (faalebe« at ben f. (Er. ^an « liVt ^ax'a i Slnjfopo» 

Unt^ ff øbber t>enbe til famme ^ant forn (aab. o). 

ben «nben* i&owb). 9ltm. i 5?. og ^nbjloPu, f. b. f. f. STnblaat. 8oræl- 

«r. SHft; fietbnere i %x. og 9lg. — bet i a:ett* 

3 ®br. motfotteø. 2) meb Sobberne anbfloppen, adj. aanbeToe, fcrrbig at 

foran, baqwnbt. 4)arb. tabe 3lanben, ^an babbc f^rungje, fo 

«ttbgieøUf^, v. (meb mer), trætte meb ban oa reint anbflobb^n. SOofe. ^arb. 

6b, ivifle, gjore ?Kobftgelfer. Sbl. 2(nbørom (Itnøi-om), n. i ^ifferbaa* 

^bL ^elg. (3*1. andpeyflaai). bene: bet fHum, bioori JRoerøf ariene 

<nib^«rc»/ adv. imob ^aarene (fom roe for at bolbe tBaaben ftitte unber 

taax man frrpger over et I)pr bagfra). giffcriet. Stm. S^jnee bejlcegtet meb 

lelL 3*t. andhæris, af ^aar. (I)et anbo»a. 

frranf^Tte anbere« fpneø at t>«rc et anbft>cet>b («nft»cet»b)^ adj. fom iffe 

anbet Orb). faaer fo»e i rette a:ib. ^att. (= rang* 

linblott/ n. Dobøftunb, be fibfte Slanbe- f»ctob). 

brcet. i^an Icoq i ^Inbloitca (dat. pl.), nnbføleø, adv. imob Soten, b. e. fra 

«.Stift. (^. 9?. andlet^ aflata, tabe. i&oire til iPenfhe. a:efl. (3«l. and- 

linbltt (^nleet), n. Slnftgt. Sonbre sælis). (Sttcre rangfoled. 

Berg. gubg. Jett. og CbTanbene. 3 anbtept (teft), adi. blaget af Snue 

^aib. »eb Omfatning: Sllnit» 3^U (etter a:il(tobning i 5lanberebffabeme), 

•ndlit. fing. andvlit. (S3ulbbr. (St), andlappl). 3f» ttJfipa. 

"HnbXitéias, n. flnfigt«tr<t!. a:ett. anbiigc (aab. u), v. n. Ca — a"), anfe 

«nblørgb, adj. fulb af datter. ®ulbbr. )fic{a, etter «ngjled for. SfJ. 

«nbtegjett/ adj. 1) bef»nberlig af Hb- ^nbt»arp, n. Sul. (9Jbl. og fl.), 

feenbe, bubfeerlig, latterlig, lifter. Das anbt^arpa/ v. n. fuffe. (9?bl. ^arb» 

leme (ubt anbloien). 2) lattermilb, 3?alber«). 3*1. «ndvarpa. 

tilbeielig tfl at lee; ogfaaom(£n, fom ^nbveg, m. ^'crnf ^eb ©agvæggen i en 

feer forfinet og forlegen ub. Snbre Stue, inberfte SBcenf. 9}M. S?of« og 

Sogn (ttbt. anbiogen). 9lf lagja, log. fl. (bog naften forcclbet). 3*1. Ondvcjfr. 

^nbmarfic (KnniarPje, ^miinarPie), 2lnbt»er (^nnreer), n. !Wobttinb, ©»• 

Dl. itoag, feature; ifcer Storfar, ^oer. aer, fom man bar imob fig paa en 

Sbm. WfJ. Sfi. Sbl. fftx^f. — £)rbet «Reife. .e>ctg. ((S. 9J. andvidri). 

Ifttlbe maaffee egentlig betegne en en* 2(nbt»tb (^tire), m. gjribninger etter 

felt 9?anb* jbceg og bentpbe paa UU krumninger inbvenbig i et 2:rce, b^or^ 

te* foregne Vlctitt (Vlaxt, n.). t>eb famme bliver t>anffeligt at f^ø^U 

anbnion Xpo% adj. fkafaanbet, fom ften^ etter tilfficere. 9}orbre 9erg. 

itr Øia fktn ftoift af Ubmattelfe. anbt>t(b)a, og anbt»tbb, adj. »rebet 6 2lnbt)inb — onnan ttxtttøoret (om Ztct'). ^oøn« dødere 
motvibb* 
%nbvinb Olnnvinn), m. ?Wobttinb. 

Tlnbvofa (aab. o), f. Søonleebeb, lanci 
93aaf)en. 3of)m 9?bl. 3 Zttl, Ttnb: 

VOFu. (3«!. andvaka). 

"Knbeiva, f. i $arb. om (in, forn bcnrer 
ftg flobfct etter forfecrt ab. 3f. an- 

bered, og 30L Ondverdr. 

«nbj9i:»4/ v. n. (e-be), 1) om Siffeme: 
toe imob ^inben etter (^trommen for 
at boCbe Saaben flabic) paa famme 
©teb. mm. i 93. ofj ^. ©ttft. 3«l. 
andæfa, andhæfa. 3^* bot>a. 2) ue* 
«eittl. Jftt>e tra»a, treere (^«felfat. 3f. 
%nboo og ^nbørom. 

an^a, v. n. (a-tt), 1) lugte, gbe ?unt 
af (Ifl (forn IBIomfter). 2) lugte til 
ttogct. 5Weft ( 93. etift, og oftefl ( 
{formen: mnga (f. ^ngie). 3^1. anga, 
bttfte. 

Tin^tv OinQv, 22(ng'r), m. Slngen 

atmerfam. adj. angerfutb, fortn^betfg. 
Ær. ®tift. (Etterø: angcrfutt og an* 
gren. 

^rtttje røtrtøjc), m. Sugt ((far bebage^ 
Itg), Duft, 95ettugt. mm. »e|lenflelb«. 
3 93. ©tift for bet melle: ^stngie. 

(3«t. Anjji. ©». anga, DamW* 3f. 

Éttft, Daim. 
4nøle9^ adj. bitter, forn«rmeIig (om Crb 

el. ;?)ttringer). a:ett. 
^nømor, f. Slgnor. 
«nøsortø, adj. bibenbc, fom brugcr 

bittre, forncermelige Orb. 3:efl. 
Aftøra, v. a. (a-a), angre, fortr^bc. 

(3 U^. Stift: mntjra). 
an^vtn, adj. angermlb; ogfaa: omrtn- 

bet, fom gjør ftg5(nger affmaaUbetb. 
^rtttrøme, n. Xrangbcb, 3ttb(!rccnfmng 

ar Stwmmet (=irvttngromc). <Sæt. 

(Stamorbet: ang, b. e. trang, fpnc^ 

at tjopre tabt). 
^nn(>ct, f. 5(gncflfi. 
^nf, II. iBffpmring, Itro f ©inbet; og- 
faa: *^(nger, 3ortr))beIfe. (=$ug»cr!, 

iMttf(it). 
anPa Ca^al, v. n. (meb: )paa), 1) 

<rngftc«, ©crre bcfpmrct (if. iUbugaft, 

attelita) ; 2) angre, fortr^be, »cere util- 

frfb« meb nonet. 
anMxiWf ndj. bcftjmret, <rngflrtig. 
anftlauB, «dj. trwg, rolig, ubefi^mrct.— 

anfelaitfl, ndv. roligt, ubcn Rrngt; 

ogf. ubaaanfet. "^inUlavia, f.Jrtjgbeb. 
Znftv (rettere: 5lnfjer), n. 1) 5ln!er til 

et Sartoi. 3 «arb. icPPier. (®. 9^ 

akkorQ. - 2") «nfet (^ar), en a:rebie- 

beeld Xønbe. Ititlct, f. 3tnblft. 

2(itmarF|C/ f. ^nbmarQe. 

ann, adj. 1) ftræbfom, omb^ggeltg, førfg. 
(Sront^bi.). ^an t>a fm ann t>aa b<é: 
ian befhæbte fig iorigt berfor. (Snbr.). 
4)ebber ogfaa ant (i ©rfb.)» d »a 
fo ant um ber: bet «ar mig meget om 
at gjøre. 2) i 9}eutr. ant: nøbDen* 
bigt, magtbaaliggenbe ; ogfaa : (afteiibe* 
fom maa ffee firar. Dce ^a fo ank *■ 
um (9ii>mO: bet baflebe meget. jD*« ■ 
itt foi ant um ber (3nbr.): bet et flfc 
faa nøbvenbigt. 3^\. annt. 

anna (e), v. ii. og a. Ca» a'), bafle, 
jfpnbe, brioe paa. 9ibg. €inna pox 
tin, b<^Ckf!9nbe. anna fcg, »<ete fit^ 
tig. Sett. C^tterø: onna (if. arna, 
mafa). «ertit: annig, annfam, Onn 
og fl. 

anna, adj. n. (oeb Ubelabeife af et an* 
bet £)rb ant)enbt fom conj.): 1) ttnb* : 
tågen (ubelabt: enn). 9tte anna me : 
(p: åtte unbtagen t)i). mtib anm 
um^oelben (p- altib unbtaaen omXf" 
tenen). 2) men, berimob (eftet en Sleg* 
teife): (£in fmg inQe d^rae ca iitffe 
(Sfog*, anna ba t)a boere '^erg{'e Jw 
afla*Sibe. 93. (Stift. 

anna=Ft»art, b»ert anbet (f. nebenfn). 

annan (annen), adj. anben (i be aimm» 
belige 93et9bn. fom ^Kobfætning til ben 
førjic, ben forrige, ben famme, benfceb* 
oanlige o. f. ».). £)rbetø fonnet eie 
meget forffiettige; faalebeø: a) iumc 
annan iZx. (Stift), anntn, annen 
(mc(l atm.), ann\ a^tn (forfortet), 
onnor (Sogn); egcntl. annat, tL 

annarn. (9. 9{. annarr. b) fémin. 
onnor (fønbre 93erg.), onnm (@fl, 
(£bm. og p.), annof (®tat).), anna 
(JKbg. Sr.). (^. 9?. Annar, onnor. 
c) ncutr. anna. ®. 9^. annaU d) 

Sleert. anbre(me|l atm.; eg. annte), 
ann'r (3:r.), are (fønbre «erg. ^alL 
9?alb.), ati-e (©«t.). ®. 9e. tdrir. 
e) bjl. gorm: anbre, are. f) £)atft) 
af9^eutr. og 81. auro («etg.), aur«» 

(*Sbm. og fl[.). ®. 9?. 6dru, pl. <»dmm. 

røram. § 102). — a:alemaaber: STn* 
nan ^\>tVt> (etter: anna-!»elb/ neutr.) 
o: imorgen 9lften. Cnnor Sflatt, o: 
anben 9lat, 9?atten efter imorgen. On- 
nor «etg Ol n«lle «efligbag efter ben 
førflfommenbe. Stnnen SJJmnbaa o: 
)paci ^anbag otte Dage tit. %nna 
^r: næfle ^ar. ^nna {lift tit: lige 
faa meget tit; bobbett faa meget. Da 
t>art anna<&tag: bet bteo noget ganffe 
anbet. Der oa ilje anna til i&mOt 
bet Mit iu|t tilDa«, bet ftttlbeiuui ttttoD «nnonfoar — Sfraaé |»t fijort. (£(( anna MmfoO, — 
Sibn Xajifrn: btn anbcn Hajt (Mitt' 
fu: onbTt 9latt'a, anbie Kare o. f. 
■.). Cit feøet han oUToi (Stm.): 
ba tv casfn: til tat ancct. r^DC tnonfil 
ain litt (^cl!).): tc' f nanflt, iem 
I VfVcT et oMtL aur>tif1øb(a; anbcn' 
W, f. anenDabc. 3f- anbttleia, an- 

Iåmmifvav fen. onnorFrcir, n. 
«MiMfoart), fegeTanbni. (3eL ana- 
wrinArr). ©. hat. 
mm9, adv. tOrrtf. .^an otøøt ba «itl, 
anuff babfifii (an fagt ba. Soan, 
, ftnbnScTfi. Vim alm. cIlcRCttM). 

I3(L ef; €d. mnsn. 
«■«11, conj. inbtn, iennb, far. (tfønb' 
■VT). £z »nt'( IitiiHU. annafl ^n 
fitm'c Slnnafi 6an fliorc tet, fø m 
fant sal (art itvnbft, j : naai ban funbt 
MBrmtnt fitl bniU, ba maolK ^obcn 
»ift Bttrt ftei. 
anunft. «dj-t?) 1)ru|ir« i Crfb. i %alt- 
maabtn: £>an BaTtaitnalt tntr. ^'- iaa 
tam i n S»aqrlft, ban bin obfTtffrnt, 
forHranrt. 3f. ann, «di. og anita, v. 
JinrntgU, i. anbnefilc. 
mmnta, h axmaiL 
Unnes, (. SnbncA. 

arnme', ailj. 1) iliitffl, aibcibfcm, Irabf. 
3) rønbiMJi, iilfjrtlfl, fem taflet mtb 
KOflct. a'p|'«. éatb. ^a1L. — <litit: 
onnis (ScQ. :^ab. i>a fl.], cnttig 
CebmO. 3f- "ina, >. n. 
annfam, silj. Dflitttfl, ttash ejtfaamt. 
gct befljarilflft, i^DDt (at mtqet at ub» 
rftte. ^éansa foannfam. C^afi. ^alt. 
®nIbbT. eg fl,), ttfl 6a ba fo ann- 
fornt: Itfi bacbe btt faa ttaslt. (Ar. 
&t.>. 3] hfniiTlf C|, «iBfltlifl at (otntnc 
Hltrtte tntb; oqfaa: taenitnbig, tucet, 
«ranteti. Øulbbt. $aib(i«. 
Timitmb. f. StmeftiflflfE; Jtaetttb, 
«ange gDrttininfltr, Stfil, ©Dqn, Sbm. 
Z>a va (lif cf annfxmb paa (an. Xi'it 
f» naanst annfttmbinnt C>Sbtn.) : man 
iar faa manac Sinfi al ubrtlle. 
amf<KTnc, f. Cmforo, SOaia. Difb. 
«Rpu^, f. anbrufttn. 
"Hn», n. Dpniitr(fpm6efi. gjtfa Unfl 
poa, lasse IRsrfe ttl. Qlulbbt. o. fl, 
Atifa, T. a. (a - 0), (rnbfc, IffAflc 3Rxttt 
til. O*!- «niBl. 3 ©bm. onfaa: 
an^RM, (ei* Cprlnbclfc n ust>. 
aii»stm»tom, af ofl lil, en oa anbtn 
n^ang, Iriltsbtbeviic. Zx. iBtifl; i 
Wti. AttMmr"'^ ^(( tncntlisi an- 
i imUea OntUtm onbrc S^tng) ; if. 


<9, (. «lAflaiL nneln», f. anbnTciS. 

an(l»Btt (otnbfO, f. anfa. 

Knsrom, f. anb*rrm. 

anfp«pb, f. nnbfootb. 

ant, nebBtnbifit; tiacll; tafltnbt, f. ann. 

antcn, tonj. tnten. ■fetttt caf. ixnr«ti 
(*ai*.), «nttn (S^alb.), anFirn (Ctfe- 
baltn); tVnt: tnttn aji (noqlt St.) 
cnttl. (i»b. BDiingen; 1 gam.NotfIt 
mnal ncffcjii). 

^nvtr, f. Vnbert. 

■Kp {(anfll a), n. InlBfrii, ©jdfffritj 
ogfoo tt Spil af «fjibnen, tn M«nt 
dtefuffclftr (tt« fccfonbf rliRt aiJføftti 
BrtR. Stift, «albt* oflfaa: Q(i»«*t 
(2Iprt), n. 

(ip>i, v. a. va n. Ca-a), 1) (tp« ette: 
rfttrabt. C£tflBen)- 2) btiUt, njaff», 
briot ®i«! mrt. (,3tt. apa). D-æ 
dll( fo ai>a, <n inntcn fo flaba (Ctb- 
f))tDfl): aUe til fpbtte, Snfitn oil fbt- 
fcebte. as. etift oft slben; i Oift. 
Mpt».— ape fe(a)innbaaetn(@bm.); 
tirtt, utforbtt Sn eeb X^Tiflttlr. 

«pa (fttpiu), v. n. iaat lilbase. @. 
boba. 

■XpaU, m. (f![. lipid, Dft ^p«B«r'), 
HMIb, StSbtetiit (= Splttrt). 33ttte- 
gpfln; ?tp«lbi i ^nrb. ■Splfi brtofj 
4pl«:blom JiibltblomSeti Kpla:s«t; 
al^b1(f>avt. iSt>. ape). 3«I. apaldr. 

«pm-ta, pfl abarto (fiemmtbc Ctb), ?!>• 
pttlii), ubmffTfet. 

«paft, v. tiaWti, brfllc binanbtn. 

■Uptfatt, m. 1) atetat; oflf. Sbt (fem 
tr libd btfltiibt). 2) (n ©lat, Spot- 
tcfuql ; oitfaa en Sfittabn, en Wcbi' 
flittt- 

«ptn, Ofl apefam, adj. btiatnbt, ubfot' 
bimbt, tHSofrilfi «1 ©ianetif. 

QIptfYap, m. ©jfcntHe, gtatttftrt^. 

«peslege, adv. iinberlfflt, befsnbrtlint, 
forn otb (t ffljffffetie- t;<t gi<eng't fo 
ape«lt til. Sbm. ©« ap. 

?|pfe, r. apaD. 

■Kt, 3Ibftcb, amti f. æirt. 

Hr (fot Sib), ID. ^Ics (mlnbtf en of 
(implett 3nbK(ttinn (nb be alminbtlipe, 
iinr ftHUt ttl 9)lt<titmft t fttnlq aqn). 
i^cflu, a'pf«, -tarb. — Senbtnfttlba 
m<ft pm ^Qppcploet Oil, IttrO. «. 

9i. ara r. 
flf« (fot atba), r. a. pleie meb Hibi 

bBpPe. 
«r« feg (att it), piteft, taflf fifl Kb. 

(Sem, oa noiilc St, i St. Stift). 

i)<t aia K fiebt, a; bel feetnanfTc baT- 

ffrt ub. 
Ilcta», m. 'piPBflai, btn Keel «f 5>Io- 

ecn, bboti Disltd cllct ©tagltmc ftt- 8 SMri» — at 

fei. etm. cg (L (t9or bcriflipb Ut ^roiob iHvmc), t 1) ^i^a^ith, SoK" 

CT nbcfientt). ma^it {At, eti^ ; f. arm. 2) Snnøb, 

llrbctb nirbei), D-ftr^be. X m gamle Sattigbom. — Ccnbflfcn ob (iffe m«b) 

gønRftnt» (/9. 9V. arridi. Cl^am. S9. fmfcmmrr efte t anbre ^prog, met 

arfrode), a iffe flinten t Xtaicfteme. finbeé ber nebre i flere Crb enb bette. 

«rbctbc (arhtid), t. b. (e-be), arbeite. armøbfamt, ad*, n. fattigt, vfelt 

4uhtibfam% adj. 1) arbeibfem (t 9Ibl. ^rt, f. stator; nahtrltgt 9(nl(eg. (3«L 

orbctb^lra). 2) n. (arbcibfamt), art). 3^* 9anart. 

mmiemt, Hm ubfraeer meget ftrbeite. Tlro, m. fin, 9[n»eIob. ^eraf: enNt, : 

^bctbe^ufic^ m. fcrøget Slrbeibe; d^rvtng, (Er«e. — arveUu»; adj. arve* 

9tete fem iffe er nebøenbfg eller forn M. ilrotAut, m. ttroelob. 

Mb en bebre Crben funbe unbgaae^. llrvc, n. f^ugljraraé (AUine media)* 

fttttxt 9erg. ^aib. cg H. dtitté: l>af6arv» (mcjl 

«rbctbefor, adj. iftanb tit at arbette. alm.), :bUittarv (SDrfb.)* 

Urbctbøløvfa , f. tangel Ha Srbeibe. Tiwtlb, f. Cr«elb. 

TLrhtibe^yft, f. 9(rbetb«jhinb (tmeflemto 2l»0«^ngta), n. 1) Storm, Hoeir; tott 

DIaalttber). 9e9dtaelfe i duften efler Sfpeme. SMb. 

Tirsbrpt, r. 9Ir9b9bbe, faa b9bt forn — 2) Stet, Uro, 3:ummeL 9IM* ^IjU 

yiooen fceb^anltg gaaer. Sbnu afa, t. b. ftorme, rafe; ogfaa: Ine, 

KrC/ m. Cm. Sbnu (3*1. an. — ®. giore ^arm. 9JbI. €fj. 3f» 5Uber, 

£. aro). llrcfier, f. Cmefiæber. æfa, øfa og (adj.) oé. 

Urtvtib, D. Cmerebe. Hvtvtn^. m, 7L{afi, m, 9relbar-2rce (Sorboa Aria). 

Cmevinge. Tiv^un^it, m. Cmeunge. 9togIe Steber: i^afaO iZtfL ®bab 

are (j: aiibre), f. annam ^treleis, f. Romerige). 

anberlei». Hit, f. (nogle Steber: m.), ftff (Std). 

atn, adj. 1) orraerlig, fcrtrpbeltg, oreb 3ei. askr, n. 

(ir. étift). tgfaa: wanten, i onbt ^ff, m. 1) en ^ffe. («uffenib og fL% 

{une. 9[g. 3tirt ((vor bet ofte beb« (SØeré O^flfia. 3Sefl. erllflf en ntftb 

ber: «erg/ og «tri). «&eraf : erga, Cr* 9(5f!e, og i!>ffie en mere langagtia« 3 

gelfe. — 2) {lem, forlræbelig; fuul, ob« Cfterb. er 9ff b. f. f. ?aub eflerXiMkr 

lagt til at giore gortrorb. 9. <^tift. —2) itoo, jtanbe, ifær et libet Ziit« 

arø^y v. a. birille, <ergre: fre erga. far til <Smor eller Tit. 3ttbre ^ogi. 

Argcle9,adj.flem, fortræbelig. 2;r. Stift. (EflerO et jtar, boori 91<rlf obfttttcft 

^rr, f. i* Urb9gning }fiaa Siben af et for at lobe fammen (= jtolla, Slinøia)* 

a:ag, forfonet meb et a?inbue. SfJ. JJttre Sogn, S5alb. — 3él. aakr. 

2lrF/f.2. «rf (^abir). 9logle St. neuir. ^fft^/ "»• (RL ^ff*). «tWaal fom boU 

meb Slffttal: OrF. (Sæt.). ber en Stenbebeel af en Senbe. (3f. 

Htm, m. 9lrm. fertil: Krmetitt (aab. Vlct\t). I^ofo. Det 2:onbemaal, bMr- 

i), n. Slrbeibe, forn angriber Hrrnene. efter ben regneø, er florre enb ben aU 

{tvmilittn, adj. fooeffet i ffrmene. ars minbelige Sønbe, ba benne fun botbct 

mc^erT, adj. armflærf: mobfat: ars ni biffer. 

meveiF* aiTrafl, v. d. aofe, obroref , føle Mfft^ 

4rm% adj. 1) foaa, fraftlo*, afincegtig iboiCI^Mb. Sbm. 3 Sogn: if7r«^, - 

(Stx. og^g. Stift). 4l>an oa fos arm, 39tbl. figed oef^ra om at bttre9ffh)r 

afan orfa *fie gange (Xell.). 2) ma« ftge: «r! ((^am. 9{. afkran, flfi^ 

ger, ubmagret, forfultet (om Dor). 3«1. evskra, obroreø). 

Sonbre 3?crg. 3) arm, fattig. (Sjel* "H^fvil, fee Cffero. 

ben). 3^1* annr. TiefuU, r. runbagtig Uboart )>aa ©tonu 

arma, v. a. focrffe, affrftfte. (3f* ut* men af et Sror. j^rfb. (== JhOm, 

arma). Seil.). 

armail, v. n. 1) ft>«ffe«, tabe itr«f- irfp, f. (i Sr. Stift), f. JDfb. 

terne; 2) ubmagree, blioe mager. afe! interj, fom betegner Sfraf eler es 

llrmbvi^, (n.?) et Slag« gommelbagø ubebagelig Coenalfelfe. 

Sf9bebiie. ©ulbbr. 3 Éetg. ^ars 2lø=per(ee), n. et itort Uoeir meb Storm 

bvft. (faa et anbet Steb Ifal bet og Søgang. Sbnt Crfb. (fee t[ø). 

bebbe: llrmbyrfe). — 3*t. armbrysii, 3f. 3«L æsinjrsvedr. 

fom forflareø af et latinff Crb (arcu- at, præp. ab, til (2:elL IKbg.). S. «t» 

balista). At, conj. at Nebber paa mange Ste« 

Tivmnn (Krmtngje), m. en Staffel, ber: ate, at ba, at b«, «te b«e, — 

(tn fom iffe bar jtrftfter. og faafr faalebef nbfeeabe af et 9f«« atjan — attelita 9 

^fition Cat bet)* tft^ffilleø fra Sn^ Mt^cn). i^era åtte, ffanba, fitla, U^f^i^, 

fUdtbDOTtifftm: ca. ((9. 9{. at). plcr^ma åtte. 2) tilbaf^e til fin }fcu 

fttfm (7al0Tb), f. ottan. xic^t StitKn^. forna åtte, oenba, tafa, 

«tMtt, otpm 0. f. »., fet unber att. ftioa, faa åtte. 3) ))aa no, atter, finna, 

«tra, f. attra. berra, fjenna åtte. 4) til (rm en HU 

m, adv. 1) t^lbaae (tit et bactnb belia- Tetfe eder Torfnin^). lata åtte (luffe 

HriM yunft), f. dr. att i 9«\iten, att til), fixi, btba, frjcfa åtte c. f. o. 

« niSt^f^gien. (9.91. ndr. 2)ba(^(baa ^ttebera (aab. e), f. !{^a^fhem, tflba« 

itkfiib bel^f^enbe )>unft), f. (it. att aeaaaenbe Utrent t>eb 2tranbbrebbeme 

i9mt*a ({ beil baaefte Teet af ^aa* tenf^icrb. 9tM. (^(Sbm. titterenne). 

kl). 3 ftbfte 2i1f<rlbe bebber bet paa ^mbrcpa (aab. e), f. 9lttefaft. 

oddte ^teber: ane (i )f{gbeb meb: attebrtrcn, o^ attefoFten/ aHj. om en 

fiwmmt, inne, ute). — att m fram: ^ei: tilfof^en, fulbbret^en af (£nee. 

fim og titbaiie. att m itbb: ba<^ub i attefrofen, tilfrc^fen, {i«Ia({t. 

v)»fti<|enbe SRetninit. att ok neb: baf^ub attefunnen/ {(^ien funben. 

i t^aaenbc dtetnfng. att m 9aft attegmbb*/ adj. a) om (&n(^ o^ ftger: 

lofiOMT, «eb aUpaiien mob Sorben. ci^eraroet mebltfrub etter 5frat; b) om 

Sr. @HfÉ, ®br. (gbm. o^ f(. (oi be^ V^enneffer; forfalben til Uorben eller 

t9ber bet: b^a, iffe 0()). 3 Ifanenbe Itreentif^beb. 9{orbre Serf^. €bm. ^ela* 

9et9bn. flge<: att m 9if (i 8bm.), attegtfr, qift paa m) (anben (9ana). 

oa: att oa (Enbe (9torbre 9ern.); bet {»ebberpaamanAe(Steber: u)«batte()m. 

fibile boa fun om et S^Ib. — 3 ^am*- Httt^Xavma, f. (Én fom er forf^lemt; en 

«enffletninii meb anbre ^artifler er ^e^ albrenbe 9fi^t, fom iffe fan oente 9ef« 

t9bnim|eu af att ofte bunfel o<^ ^aatx tere. @onbre 9er(). og fl. — attc* 

mef ub paa en Silncmnelfe eller %iU glermb, efterc^Irmt. 

flntttina* TltttQny, n ibelif^ (S))entaf^eTfe af noget 

«tfa (i^arb. og9$ofO: attan), bagfra, etter V^inbeife berom; 9toaet fom man 

ff er Kig»eb. rø. fH. aHan). 9ruge$ iffe fan glemme etter afbolbe flg fra* 

fm i ^anraienfstmng ; faal^ed ; anas ^bm. 

cttc:bai|fra(9}orbre9erg.). attafvre: attesørobb, adj. tilgroet; lægt, beet 

baft 9cb, baa SagFtben. (3 ^arb. og igjen. 

IBofét atfanfv*)* «ttapott (attan* atte^ørytt (pt^), tilfaftet meb (Steem 

MPpM)t bagMb, bagbaa. attattl iau mt. (Bbm. 3f. grpta. 

toxtc): 1) bag til, i ben bagefteDeel; ^ttebalb, n. 9(fboIb; ^Kaabebolb. 

2) bag fra, fremooer. (3 norbrc 3?erg. Hutfait, n. a:ilbaaefaf»; SinbenO Xil- 

00 fL (ebber bet: atta^cttc; i 9tbg« bagefteb fra en ^libbe. 3 t)arb. "HU 

^Kttansat). tebrepa, f. 

«ttolq^e («ttalO, adr. noget tilbage, Tltttfiørv, m. ^iTbagebrioen; et Aort* 

langt bagub. Der loig fo attale. (C9. fbil boori ben Ubfbittenbe fei» maa 

9t. aflarla, aflariefa). ftiffe ftt Aort, efterat bet er ftuffet af 

ttttan C^^f^rt)» ^^^^^' ^^* Vltfitt for- !Wobbarten. Tgfaa: Tltttihffav, ra. 

Wffig 9orm; faalebe^: atjan ($arb. 9. ^tift. 

flflben), afjan (©oan, »of«, ^arb.)/ Kttefoma^ f. a:iIbagffom|l. (©jelben). 

afican (®d1. 3æb.), aFten f<Sf|.), attesfomen, tilbaaef ommen. 

mfia C^<itt. Salb.), auPioi (9{bt.), atte4anb', adj. 1) éftcriaat paa et 3teb. 

attait C^ifier o. fl.), atten f mange 2) tilbcrffet, fTJuIt. 3) om 9ger: ub« 

et.). — <S)am. 9{. atjan (åtjan). 3f. lagt til (Eng. 

nittan. llttelega (aab. e), r. ^fger fom er ub- 

«trarc O C^^fb. «tt'er), adj. bngere. lagt til (Sng, ii»tilelanb. 9lorbre3?erg. 

Mttaftt (cmtfO, bagefte, (angft bagub 4>clg. (=9(^fra). 

bcliagmbf. lltteitt (aab. i), n. S?efr^mring, Uro I 

ott-mt (i SelL att^at), præp. 1) n<rr (Sinbet; faalebe^: a) Srr^nt for et baa- 

til, teet benimob. atttit beaglen : t<rtt11 fommenbeUbelb; ogfaa: Tmforg, Cm- 

ftaqf^en. attmt ei femti 9Kr: benimob bHfor(£n; b)eora, Slnger; c)iSat>n, 

50 «ar. 2) til rom at n^be etter bruge ?crngfcl. S?era. (Stift, 9?bm. og ff. 3 

noaet »fb ©iben af et anbet), f. «r. (gogn: llttelett. 3f. 51nf, 3bug, $ug- 

brftfa Ol attoit Waten (til 9)2aben). oerl 

mc (att, att'c^ for att*er), adv. igjen, attelita/ ▼. n. (meb t^aa), ecrre befpm- 

tObaae* (S^taftr. ®9. åter). 3®(tr- ret, <rnalted, frogte; etteré: forge, an- 

b^MHbs 1) Hlba^e» cflCT(ow en9or- gre; ogf. fele e'a»m 9. <&tift, ^elg. agiili.ilc — aita I » ffal be» bettiine en tgtn fflrt ETret, fum 
fun pnbcs { farft aJaiiB. goraiot. df 
agn 0(1 tta, v. a. 
■Konpul*, n. ^nae paa en ^ffTcfrOii, 6c- 
flcmt Hl al 6oI6t SJiabinflcn fafl. ®. 

■Kgnor, (er), f. fiaflf, HlSngeofnM Spit* 
Doa ©iBcn of 5iftcfiDnt ufl [fantntE 
iHA(Tab(t. 331(ft bnifl. i %t. Stift. 3 
Sulbbr. Ilnijinoc. — etnstrtifll tr: 
ÉoIsoiddIO Ofl aflufialb t'P- Si<fO- 
®. 91. ngnor Of- <" «'• '•'■■ fui» tttt)- 
btl: yiiU. 

agnut CngnettO* "(Ij. ""net, fulbnf aunct. 

■ant, r. 1) %t, OpmuiIfombEb. 2)aii- 
fsn, iføi Ss(t(ict« Sobrfiifl on fMt. 
(=®ti, ©tuttfnfl, ambætiina). Vtt 
agffl fo giue aJJaqfa (.©bm.); bet tr 
Sobret fi^in flioei *atotlfn, iot Sabrina 
gler irloetkt Scixtfi. 

«gtfl, v. >, (c-a), 1) BOflK, taflcfSlflt. 
(£». akia), aata (tu, tofltt jifl. fløt" 
»afcn'e CWbl.); BCfii Snrntt! — 2) 
Ut til, bMc CPføn mtb (3^1. «pi")- 
æcH. PH ff. 3 ©teibclfebcb; pidt firt- 
atttTcnc meb Sobir til btfinitte Xibcr. 
ebni. «ulbbi. æi. ©tifL dim: Hia. 
. f iijbitn, ombttKtt m. ©tift), fliiUa, fiub- 
ra, etla [St. ©tfft), HdBc, ftiUc, Bdlte 
{«a. ©tift). — 3) Mte, anbfe. itjette 
pm. anla ba inlje (Setfi.): (ritf* bei 
tttt. Cfifiifl: fljM, talte ^tifs paa, 
Snse «flteife for. (©tdben). 

«l(tent>«C-e)( "di- Oflllbifl, eftentttelifi. 
txe va itle aittanbcø, o-. bet dot iffc at 
ntte fin efter. — a) om^trfpneti agt- 
uæibifl, fommflnbiKaflte. Eiiinntait- 
tte^DTann a^^brat, paulibtliii 3)janb. 

ttRt(ir'btie, f. Jtcfnbfolt fpiii Tøglcr og 
■fubTee Soitget. ©bm. Dfi fl. 
ttavnnint, n. i>cnffib "" ' 
iaw Sobtt, Zt. Stift. 

ftgiiB' ""ti- oin&Dflgelig, aglfom. 3 Sen. 
omiR; nPAlt ®t vaafirfl. 

ailei {[©etl.), f. anberteis. 

«IK, f. anbte. — flireftt», f. flnbetftabei 

aftt, v. n. C<efi ot \1. oofl; efte, ti. 
itia - bua Dflfaa fnafllt a-aj, 1) Bflttc, 
. tinitqh Snbe ntnutbi tfitr om en ubc 
tsbtllfl Slstntng of tuitfw ©aflrr. 3el. 
«kn. — aM tin ©tein. $an olfeitupp 
(tar aJfflfllen ifiaib.)- 3 ©Pfln: «Fn 
(<t(ib.e)t jf. tpflu.— 2) fiBK (Ifar paa 
®l«bc). *aIL Ealb. OftiTb. — 3) ffttbt 
waSiflfe. Sla. <stift. SSert: renna 
(2r.). ilieia, ilBln (». Stift), luopa. 
icri'a (flr."). fieraf; llfcv, m. 3Ihng, 
r. MFebaWt, aftfci-e p. fl. 

W:(rcn»c, n. Saglc i en «late. CSogn). 
e. ©tobbaiib. llFe=ti'c, n. ©lang. Ajap, bscmicb tungt 

^a^tt fI«ttfB tillitt. mitrS: SGaafl, 

Prut. 
flfjan (atten), f. altan. 
"Jirftltit ttremniett Trt), i .S-atb. ffinfl- 

ntanmilel; i ia6iii.aaranbtt.>iinpliiB»J. 
%ff\i\; f. 91nfjrr. 
«Fofjfi-t, »dv. fprfetrt, ubeleiriflt, 6in- 

tnliql. Sntire-Soqn. UoiS Cpriiibeife, 
%fa. n. (31. ©Fb), ar, $traf: ttfa, liU 

fing, flPtffa, (toreW o, fl. 
3im (WFfel), r. (1^[. ■aPlUi-), 11 arel, 

©tiilbtr (= ft.tr). 9»aHar ©teber: 

©F|l. (3»I. fl»l).-2) en »ierntnDlt, 

ScrfiBiiiing paa en gfelbfite. Cr(. o. fl. 
j^flrt, v. a. (a-a), I) tai^t paa fig, lofle 

op poa ©tultrcne. Ir. ©tifr f3«I. 

flil»). 2)rtF(I«feg: tram poaSTul- 

brfnf, 9161. (Sn, a\l> sig). 
■3rt, lu. fet «bel en Sit. ■•,! 

at, r. f. atn. 4j 

H\, n. £pfDiiiina <af ala); oi^faat in(| 

Ssitg, (em ffal BpfofJrea' (=(3»^^ 

ala (aie, aataa), v. a. (oel'; ol-, aW), 

1) nffre, fete, opfufltc. Slktften alm.. 
C®. 91. ala). Supin. bettet rafaat 
ile, meb aab. i (©bm. og fl.), tie -og 
«le (Xt. ©lift). 2) atle, faac afTow. 
St. ©ttfl. litm ol inga Senn aitx 
fit itTt SBrn. (Crf). ala til (ale 
tt), Opfoflre, lagge til. ala mfv, «( 
brage, (fietiil: Ibpal. uppalcn). ^ 

alan^t, ailj. fem fotljtner ol Ppfof"*^ 

rtlad, r«ilio9), v, n. (Mlt>; olfl; 
cl. tlfffl), femierce, bok til (om _ 

iSlbog, I iDlbo,iJc. - aiboi-F, f. «lm. 

alba, v. n, bctngt etb, stbvart, 3©Dg>i 
om en €'»gbmii rVer ©lote. i!\\n ba 
faati tit ilifcin, fo eil alta %m. mx 
l^an libe (^an bar Taatt et 3Rein, font 
fiil bdnqe ttb bam, (aalnnge ban le- 
BfT). 3©6Lbttttrbtti t\ba. ^aa. 
flee fgciitliii: ulme, tem 3Ib. (3f. 
3ei, olda). 

3H6a, r. 1. Sofflt (ftdfl em be ftott *g 
tangfomtfinnfhibentie^aiibolgcr). €. 
SStrg, og Stcrtlnnbent. 3 itotfrw Sr. 
Oil', <t>lln (fer Olba). 3«I. «Idu. 
3t£ungalba, Sang, Snara, fertil: 
Ti\btb<A (aatal), m. Stnmmtt Ime). 
lem te ipølgct (=BQatfbaI). ^elg. 
Illbttopv, m. SolgetoB. 

lllba, f. 2. Slrafrugter, ^aotftugtfr, 
Oiibltr, Sirftbar),' ^arb. (3*låntil 
aliiiri, n.) — Æjcriil: llieenai' (Slba- 

Sm), m. Srugttose (3*1. «liliniwrArX 
[Ibcbasj(> m. t. fammt. 3|[fce« 
tre caibutrt), n. gruflltrir. @[am.<tj aifrnr — Sltoflt) -JClber im\>'x), 111, gribcr, 9(£l^e. 

«tbr^/ adj. albrcnbe. 39(. aldradr. 

albraf^/ v. celted, blive gammel. 

iilbre (cl. «Ibrt/ for alDrifiJc), adv. aU 
bri(), inf)enflnbe« Nebber oftfaa: albctr 
ctlbtv (3lfi.), aUt (SRbg. a:efL), «l- 
Ur, nlle. — ®. ^J?. aldrei, aldrigi. 3 

Sorbf nbcifc meb fo (faa) anvcnbe^ Ct- 
bet ))aa rn rf^eit ^aabe; f. (£r. albre 
fo lite, o: tto! faa libet, ettbon bet 
attmninbfle. Umbcri»a albre fo f^obt: 
b»pr (^obt bet enbofl »ar. d noj^le 
Dial. fættc^t «Ibre fo — i en egen 
gorbittbeife mcb en foI<<enbe Sætning, f. 
dr. D»flr albre fo, bæ ihinfa o : bet er al* 
brig faa at bet jo btit)er minbre; el« bet 
blioer f<tb»anlig minbre. 

{ilbvuQ, adj. noget gammel, til ^aH* 
Cgfaa: albrig og albre* 

Altin, f. anberlclg. 

itlen, paru næret, o)>fb|het« t»cel «lett, 
ocl nceret, feb, f9tbig. Nebber ogfaa: 
iltn, meb aab. i (^bnt), eUit og «tien 
ftilbeeW i Zx. ©tift). 

^(fura, f. abel. 

7llf)tlmys, f. t^elgam^f^. 

OMa, i aife, en ©ofugl (Alca Pica). 
— ^IFe falbeé oafaa en faftnaglrt 
5ttobø forn riener til ®|<rnge cUer fUxtU 
puvXt H<i t>9Tt, ^lagborbe og bef" 

. lige. <Sbm* 

<iU\ adj. 1) al, beel (i alm. Sct^bm). 
3 aU Dag: bete benne Dag. 3 alt 
^xi (eie bette %ax. 2) ttlrnbebragt, 

flttttet; ttbbrugt, forøbet, fem bet er 
orbimeb. 9}«r@umarenæalt(^Ig.). 
$enganne «art alle (23. @tift). — 9Jaar 
£)rbet bmgeø om ^erfoner, betegnet 
bet: a) affalbig, fom bar tabt fine 
^<rftet. @bm. b) ubmattet, trett, 
«ffriieftet. ®ulbbr. c) bøb, omforn- 
men. 9}it (<&». all), i^an tabbe 
fo neer oorte all (Wt)t ^an »ar n<er 
«eb Døben. £)rbet (ar flere afoigenbe 
former; faalebeø femin. øll'e (9. ét.). 
9L neutr. oUc og 00, f. dr. otte trt» 
S3onn'a. (®bm. €ogn). Vati^ (i n. 
og pl.) oUm (®bm.); f. dx, 99te 
ottat: fot Slbor, meb Wit, uigienfal- 
beda. tD^æ ollai goboi (9^^.): meb 
al ^ageTigbeb, meget tet. ^^crrfelig 
er S^alemaaben; Awtv um fe(@bm.) 
o: ganffe nebbpHct, albelcé unber S?anb 
(miaffee: @«). gi. «llcbebberj «ble 
((^ogn 0. f(.), abbe (®(et.), celle 
(®br. oa fl.). 

oifeUie (for atteleibeø), adv. paa alle 
^aaber. Webbert «Ueletn (a: alle 
iSdbenne) i ^att. og ^alb. 

aller QciMt), æb ©npetlatibet, f. dx* a^ lermeft (fom i Tanf!). Nebber aTittfn- 
beligft: alle) i <3tat>anger !^mt: allra; 
ie«t. abbre; i Sr. étift: aU. 3«L 
og <S9. allra (gen. plur. af all), 
alleflabe, adv. attefiebd (9tfJ. (Sbm.)« 
dllerd: aUef^ae (i e<et. abbef^a'), 
«lfl4% «tlfVa% 4lflafs oa alleftatt 
(for: alle ©tabenne). Ogfaa: oum^ 
f^obm og ollmf^m ((^bm. for: ollum 

stodum). 

allettbc, altib (9?fi. Sbm.). dUtxii 

altt(b), alttbt og altten (for: åtte 

aibenne). 
Mi, f. albre. — allra, f. atter. 
allsfaman, bntge^ Tun t 9{eutrum: alts 

fama (altfammcn), og i 31. bi^or bet 

tilbeeU (ebber: allefamne. 3 9?eutr, 

unbertiben: oUefomott, meb aah^ o. 

(mi Sbm.). 
^Im, m. Slim (Sra). 3 9lbg. bebbet 

bet: »lm. -2IlmborP (3IIbor!), m. 

Sllmebart — ^Imlaut» (?lttau), n. Kl" 

meløD. 
2(lmannst>eg, v. Sllfartjei. Sett. C)tfb» 

og fL ^ee ^Imenning. 
^lmannst»tbb(i), Sielbfhrcrfning, fom iffe 

tilfører nogen (fnfeltmanb. Sett. 
<dmtnt, f. miment. 
"Hin, r. en Slien. Nebbet i ®ogn og 

fønbre ©erg. ^l; nogle @t. 2Eliu — 

3^1. Aln. Sing. eln. 

alra, f. atter. — irlffot, f. Slb. 

alfla(b), f. atteflabe. — 'JllfJein, f. Slbl. 

alt/ adv. 1) meb for, fom i Danfl; f. 
dr. alt for {tort. 2) atterebe. ^an æ 
alt Tomen. 3 ^tmt lBet9bning brugeø 
ogfaa: alleretbe, men fjelben. 3)ltge, 
inbHI; f. dr. alt bit; alt til i Dag. 
4) alttb; efterbaanben. Dce t)ert alt 
ftørre ai (tone. 5) faaloenge, imebene. 
Silt met ban o (<rr. 6) faafremt, M$ 
nogenflnbe. Slit ian et (<rr, fo moi (an 
finnafl (23. ©tift). 

alt^eit, brugeé i norbre 23erg. i «et^bm 
til))ad, oei fortjent. Da t>a aUeit mt 
bei. (Eom Hbtr^T af Ut)ittie over, oi 
dn forfmaaer noget, fom mm tilb^ber 
barn, bnigeø fettere i ©bm.: altreinfl! 
(alt ctx etn^?) ; i (Sogn brugeø i famme 
Snfcflbe Ubtr^net: It Pt fo*<e! 

TClttnø brugce f«b»anlig for: Slit (fub- 
ftantiviff). 

altfJøbt, og altfort/ adv. flebfc, «op- 
børtig. 9^bg. Sett. (dtter«: jamt, 
ftøbt, i etno, 0. fl.). 

Ulv, m. en Sllf, <STot)aanb. SWcfl hvH'^ 
geligt i be norblige dgne; nogle ^U . 
<£lt». 3«t *lfr. Sing. elf. 

'HlpeblmfhT/ m. f. Sll^duf^ 

TLlvstlb, m. 1) en oi< ^fm^ijkm, fm I 4 Slb^uf» - 

ItfliKr giiiit. iPfllbert. (UWalt* 9Gls- 
tli). i) i^tab OR (Soai vaa .^dtiI' 
tcoqtt. SKorbtt attfl. Ofl Stffi. (Sam- 
me S(lqt<n. bar 3ei- «irnbruni)- 

^dpgutl/ f- tn SBflbom, forn stmr fig 
eib mffiet fmaa iBlcgitcr tU» Stnner 
pait .E)ueet^, DR forn forbum liprPefl 
foToatføjiet af alftmrt^uft tdfr Santt. 
8, ©ritt. firtb» ogfttn: iCrolIbUa' 
(lei- C^tlflO. ÆlfcTb (ajalbo. 3f- 
Qtufi. 

aipnaff (ainoefiO, f. m ois tOJoiart 
(SEtilflf.fa», rplligcra HphthusB), (pm 
bar Bitrtl annenbt tU al fortiiific 9(l8> 
guft. aSogn: lElfftTKtPf, oai3ntr. 
mwtvv. 

3ElpfEot (aiffoO, n- 1) Stet«-(Ebb(r, 
tt SIflRS Bulbct, forn fOMdrfaacé af 
!S(enfIaB(. ®M. (ffiU««: Slisma, 
grienifl). 2) et ©loflS Stitt (Ber eiate 
tnbBtn&ia f Eenmwrne paa Dur, Ml- 
let man forbum troebe foeaairaj^et af 
aifens Sfub. ®fi. ®bm, — ^taa^elø, 

DB(TdflOt, 

itloifotiUein, n. finennalefonniticSitfii, 
fom unbertiben ftnbea afionbrebe \ DB' 
renct jtjeb. SGofa. 

3(m Utitii^t «?' n- fflnfbttina, el 3aar 
frembraqt eeb ©nlbeiu ®o.iii. C= 
Onog, MofliO. 

*mfl, v. ». 1.(0 -fl), gnibf, flute, faate 
ueb Onibning. ®DBn. |.= imgflla, 
iTutu). 

amo, v. a. 2. Ca-fl), bi[»e, nnfhenne, 
opbobe, falle i ©MttRClfc. (4i(aniie 
©tcbcr, men ttte nuflft brufjeliflO. 
«ma feg, on|iTen<ie Tifl. giett fig 9Befe, 
ubmotte flg. (©61. .&atb. »a!b. C(l.). 
Aina uvF (i"' bolbeSn ibtlig til Sr* 
beibe. (^atb.), arna tt, arna pta 
tin I finnbe tao. Sn, ^cat baiit til at 
9)Bte fig Slfb. (Sea.). 3f. anna. 
tnafa, naufra, tren ta. 

ana, r. n. 3. (o-a], omme, opamme. 

Itma, r. 9(mmei Sarneuiae. 

itmbdi-, m. gpant, røallefpanb. forfo- 
net meb Eaag oa ftrboanlig meb ^anl 
paa eaanet, gtffflen alminbdiat (f. 
liall). Ulen ficbbet i fiatb. æmhtjc, 
Ofl i 9Ifl. Stift: Æmbai- (bvilfet i 
^fleib. betrflner tt Spanb meb fun ert 
Bre). So. ambor. SInfl. «mbcr. 

Kmbe, m. SebiTnbct, EarttuL ('8. Stift, 
®br. 9ibm. v. fl.). 3 ®onii ttnfaa: 
i^Ambo, og^nnbbogje (iSfj. anb- 
bog, tft. 3enfciie (Klofebog). 3el. iin- 
bod, a. <9am. ®e. amhuil, sndbud. 

am^xttii, v. n. fofle ifiufet? ifur fobie 
og malte jtoente. 91bl. Sogn. Sec 
rmbeetta. ^K oq mo 

L Ilmb«ne, f. ffimbttlle. 

flmlfl, v. n. (a-aj, ariieibe, flirbc, — :,_ 
(trenge fig meb nofltt (ifter uben £elb)«.l 
9(M. :aj 

^miiR^, f. Slab, «nilTengtlfe (Ifi" fnifl^ 

M\9f). 1 

ampa|>i v. n. (mebi ms), steie bcfviNl 
Tet, baee IVeie meb noget. 

Umpe, ID. Sefecci, Utetligbeb; nogelfmr 
man er hinben til, (Oet fom man fbw 
lin maa fee til oq fi)*le nieu, — tftrT» 
fmaa aotn. ^o btfe llmpe, fiflrtj 
om (R Kone, fom bar et fixect ^aittt^ 
^a:f)(n alm. (mangiei i be norciigSl 
Egne). 

<impeibunbeR(bitRb(i, r.), idj, foinh 
et 3?iun at pleie. 

«mpeliitie, ■^^j. fri. iibinbret; fom IL 
bai Som at pleie. .&eraf IlmiM 
Ljvffl, f. 

ampet- (\xl amp'r), ndj. 1. 1) vanfb 
lifl, fom oolber tWoie eller Uata fi 
llgt lilfun (om Søem). a». S 
Cgfaat orangoiQig, egenrinbig, 
fletter fig imob ^nbrea 3iillie. gSulbM) 
*Hbm. — a) ftolt, ooentiobig. eoir 

— 3) i neutr. Ampert: net, funftl^„ 
btb(enbigt. gofen, Snbcrocn. 3f->netirt, 
flogt. 

Dmper (ampT), »i\. a. fTarp, bittn af 
Smag. ©ogn, — us», amper. 3H- 
sjir. 3 banfTe ^ial. bamper. im _ 

4mpefam, niti. om ?arn: iircifg, tta^ 
ftclig, fom imtce tbeligt Silfon. f- 

avb, en yartitel, fom brlsber: iratk 

— bruges (un i Sammenffftninai <f( 
nebtnfoi. ^^ 

linb, r. I) aaiibe, Maiibebreet. ffn 
Rog1t Sl. i ZaIemaabcT fpm: beoj 
3Iub'a, b^ltc 9lnb'a. SUet^ %\\U. I 
9ant, 'ifjtet; f. (fr. ei eonb 9M 
3el. fin.l. So. flti-ie. „ 

3lnb (gugO- f. 5Hnb. 

flrtba, T. n. (a-a), aanbe, brnge SlanM» 

— «nba plirt, beaonbe. 
Hnbabrcott, in.Ofl?[nbabi-itg, i 

bebrttt. (3^1. Bndnrdriillr). 
anbaft, v. om roenbe: ubannbe, opgta 

SBanben. C^Rinbre omfattcnPe enb 1" 

gamle indBst j: boe). 3f- falafl. . 
KnbAtaf, n. Stonncn, befDKTligt 9aW< 

bebrfft (i Spgbom). Sbm. 
Aiibboert, adj. n. om ben3il|tanb iS)lt> 

ten, at ^anben entrUbbunilningtn A 

fer fig tgbelfg fom enStog eDcTXaaøt 

3 libero en. 
Hnbt, m. aanbe. (3«1, mdj). Din 

«nbt, el fuagt SinbpuD. 
anbcree (te), adv. bagoenbt, forlee 

2tofe. 3f- anbbcere», Ojj anbøre. v anUtUii — anbt)(ba 6 

<tnbtvUis (for anbreicfbce), adv. anbet- C>|leTb. ^bm. (S?fl ctjcnttifj: anb- 

Icbc«. ^cbbet etterat anbeUtø (meft tnob). 

atm.)/ itnøletø (3:rottbW.)/ «reletø* ^nbnegle (TinntQli), 5t« S^fc^ntri^u* 

for abrfldbce (9lbl. og fl.'), mrlete ben t)eb 9?eoicTObbernc. ^oc^n. ©fj, 

(S5pf6), «lete OfJoméb.), cilti, ailcte o<^ fl. ^adffee et^cntUg: Slnc^negtcn 

(<Sæt.), atiletø (^X^Jdbalen), anbeletn ict 5rn(^clfac^i!fff an^næpl ((ghg. ag- 

for anbrc ?cibettne ((S^ulbbr,), avtltin nail) bar en lif^nenbc SPetpbninc^. 

(^atL), aletn (^atl. S5atb.). ©. «nnan. Tlnbnts CUnnts), n. ^ct^ ))eb*®<bett 

iiRberftnne (etler anbrcfmne), tit anbre eller !][)?unbfn(;cn af en gjorb. ^% 

%it>tx, en ant>en ®ang. 9lorbre SBerg» (3«t. andnesj. 

3 (gat 4ti*eftnne. Idtbot» (oo), n. 1) bet at man ton 

4nber(>abc (anbre (Stabc), anbenflebe. imob SJInben, for at 53aaben iKe ffat 

J&ebber efieré: anbvcfkat, arc(>«; i briwe. (®. anbowa). 2) Uro, Wofe, 

écet. atrtfJae*, i >gbm. atirmflobMf/ JratttBeb, 9?Ptbre IBcrg. ©bm. 

0(^ aurmilm (for odrura stodnm). Aitbptiflen (noatc ©t. anbbufl), adj. 

4jiibf4re6, adv. efter fHab, < uafbmbt (tafaanbet af Ubmattetfe. 3f^ bl<rjt 

Crben, faatebee at man iffe <^aaer ne* anbre (are, alre), f. annan. 

get forbi, ©onbre 33er<^. ©tlerø: ette ^nbror (no<^tc <Bt ^nbro), m. !D?ob* 

rab, etterofe(©bm.), f^re toart (3:r.). »inb forOioenbe; bet at man maa roe 

anbf^a (e), v. a. »enbe imob binan- imob S3inbem (^. og a:r. ©tift). 

ben, fcette i omt)enbt ©tiflinji. 3:elL 3ét. andrédr. 

©ee fotg. 2Cnbffap, n. ^nflc^tetø Sorm etler ©fif- 

anbfetteø/ adv. 1) imob binanben, i felfe. ©bm. 93nige* fun i dat. f.lnr. 

mobt>enbt ©tiflinj^ (faalebeg at ben f. (£jr. ^an a liVt Sara i Slnffojwa 

Cnee gubber ©enbe til fammc ^ant fom (aab. o). 

ben 9lnben« $o»eb). 9l(m. i 33. o(^ ^TnblloFu, f. b. f. f. Slnblaat. gorcrt- 

^r. ©tift; fietbnere i %x. oc^ ^c^. — bet i a:elL 

3 ®br. motfotte^. 2) meb gebbeme anbfloppen/ adj. aanbetoe, fcerbig at 

frran, bawnbt. ^arb. tabe Slanben. ^an Babbe fi)rungic, fo 

«nbøteølafl, v. (meb mce), trcette meb ban m reint anbflobt>en. S3ofe. 4)arb. 

(En, ttJiftc, fijøre SKobjlgetfer. ©bl* 2(nbørom (ITnørom), n. i gifferbaa- 

9?bt^ ^etg. (3«t. andgcyflast). bene: bet 9?um, bvori SRoeréfartene 

anb^^rcø/ adv. imob ^aarene (fom roe for at botbe SBaaben flifle unber 

naat man flr^ger o»er et Di^r bagfra). gtfferiet. ©bm. ©^neø bejlcegtct meb 

Sett. 3øt. andhæris, af ^aar. (iDet anbotta. 

foranforte anbere« f^nee at t)«re et anbft>cet>b (anft»oet»b), adj. fom iffe 

anbet Orb). faaer fo»e i rette a:ib. ipatt. (= rang* 

%nblcsit, n. $)øb«ftunb, be fibfte 31anbe' ^atjb). 

brcrt. ^an taia i Slnbtoitai (dat. pl.), anbfeleø, adv. imob ©oten, b. e. fra 

53. ©tift. ®. 9?. andlet, aflata, tabe. ^oire til 53enflre. a;ett. (3«1. and- 

^nbttt (^nlcet), n. Slnftgt. ©onbre sælis). (Stlcrg rangfeleé. 

23erq. 9tbg. 2:ett. og Obtanbene. 3 anbtept (teft), adj. btaget af ©nué 

4)arb. »eb Omfætning; Sllnit. 3^U (etter a:it|lobning t Hanberebffabeme). 

andlH. 31ng. andvlit. (53utbbr. (©». andtappt). 3f. tt)ppa* 

^nblttøTaø, n. 51nftgtetrcef. S^ett. anbiiøa (aab. ii), v. n. Ca — a), anfe 

anbUgb, adj. futb af datter. ®utbbr. )paa, etter «ngfieø for. ©f}. 

anbt^øjeit/ adj. 1) befpnbertig af Ub* "Jrnbrxtrp, n. ©uf. (9lbt» og fl.), 

feenbe, Ijubfeerlig, latterlig. ?ifter. I)as anbtxtrpa, v. n. fuffe. (rø. ^arb» 

terne (ubt. anbloien). 2) tattermilb, 9?alber«). 3*1. andvarpa. 

tilbøietig tit at tee; ogfaaom(£n, fom 2rnbt>cø, m. ^'cenf «eb 23ag»ceggen i en 

feer forvirret og forlegen ub. 3nbre ©tue, inberfte 33<enf. 9ibt. S3ofe og 

©ogn(ubt. anbtøgen). Slftcegja, log. fl. (bog nceften forccibet). 3*1. findvcjrr. 

^(nbm^rPie CJCnmavFte, llmmarFte), 2(nbtier CJCnni^eer) , n. !)!)'Jobttinb, S3t>» 

m.^ocra, feature; ifcer ©torfæ, ^øer. aer, fom man bar imob fig paa en 

©bm. <»fi. ©fj. ©bl. ajj)f. - £)rbet JReife. *ctg. (®. «R. andvidri). 

ffulbe maaffce egentlig betegne en en* 2(nbt>tb CJTnre), m. SBribninger etter 

fett 9J?anb«^^t><rg og bent^be baa bet* krumninger inb»enbig i et a:rce, bttor* 

te« færegne ?Wcrrfe (9laxt, n.). ijeb famme bli»er ©anffetigt at bø»te 

anbmon leo), adj. ftafaanbet, fDrø #øn- etter tilffictre. 9iorbre S3erg. 

ner étUx ]m{let {leilt af Ubmattetfe* anbt»i(b)a, og anbvtbb/ adj. «rebet Sliibinnti ' 

tDdtoorit Cphi SEt(e). ©oflii. UtLm 
motoibb. 
anbtiinb t3(nnpiiiii), m. aHutoiiib. 

XnbvaFA (aab. o), f. liseonletDeb, lant\ 
. Saaflcn. «Sogn. 91b(. 3 sted. Ttnb^ 

voFu. (3#[. BDilviika). 
3(nbera. f- i $arb. om (£n, fom bsTei 

Bfl Ilofcfet EUer forltnt ab. 3f. nn- 

bncS, Dg 3^1- ftiKlverflr. 
«nb.eioa, v. n. ((-bt), IJ omiSittcrnc 
. toe Imot ^inbcn eflcr Stismmen fcr 

nt Éolbf SBaabm jlabifi pM fdmmt 

©teb. aim. i ». ofl «t. ©Hft. 3«I- 

andvfn, tindhicrR. 3F. t)B»a. 2) ue< 

gend. faot itaslt, oÆTt fpBfelfat. 3f. 

SinbDD Dg Slnb^rDin. 
tinga, v. n. (a-o), 1} Iiigte, |tbe !u!)t 

af fifi (forn iølDinfteO. 2J luqle til 

noflct. OTeft i ». ©lift, oq ofttit f 

gurmen 1 «mga Cf. anglO. 3*!. «"ga. 

bufK. 
Ungtr C-lnB'' KIng'«")/ m- Stnaer. 
«ngei-frtm, a.lj. anflcrfitlb, fortrgbelig. 

ar. Stifl. (£t!ctS: anflcrfuU og an- 

gren. 
3IiiBit CSlngWi, m. Sugt (ifon: te^iigt- 

Ifg), iJuft, tBcIlugt. Slim. ocDenfltlbS. 
. 3 ». ®tfft for M tatHei «Stngje. 

(Sal. ånei. @B. Snga, 'DampJ. 3f. 
- Éuft. Uram. 
AXSltSi adj. Htter, fornccmtelis (omCrb 

ti. ?Jttrln9fr). Setl. 
3lnsinoL-, f. Stgnor. 
ana-aas, aiJj. bibeitbt, fpm bruner 

bittre, forncennrKsc Oib. SleS, 
angta, v. a. (a-a), anflTt, fOTtnjbe. 

ra 93. ©tift: mnrifl). 
angvtn, odi. angeTfulb; bftrau: emnn- 

brt, forn gtBt ftg9lngtr affmaa U&dt. 
%nnr«rme, n. Iraiigtéb, 3itbflr(tnfning 

a? fflummtl (=Ærcmigr«iitiO. ©at. 

(©tamoTbtt: ang, b. t. trang, fvncJ 

at tttit tatt), 
atnnflo, f. agnedei. 
•Xttt, n. Scromring, Hro i ©intet; og- 

fao: anaer, gcrlrijbelfe. (=$ug»[r!, 

attdit). 

anta (a-a), v. n. fintb: pan). I) 

1 (tngncf, vsrt bcCqlnret (jf. iabugaft, 
altelita); 2] angn, fortrvbe, vccreutll' 
frfb* meb nogct. 

onfcfull, ■<lj. befumrtt, angftelig. 
Aiifclituø, »(tj. Irog, rolig, ubc[i'nirct.— 

itnffkittl, ndv. To(igi, iibeti ^rugt; 

egf. upaaanhl. ^(nfclevfii, f.Zr^gbeb. 
Hnrtt (rettere: aiiHer), n. I) fflnfet til 

et SartBl. 3 ^art, -Httitv. (W. «. 

..kkeril. — 21 fflnttr (Sar), tu Irttic • 

bttie Zønbt. 
■:iiii«, f. aiibiit. 

1inmart\t, f. «nbinarfle. 

ann, ailj. 1) [Irabfpra, om6pggeI'g.iBi 
(Jrcnftbf.). Æign oa fra anii pan l._. 
fian beftrcetle flg iuiigt bfrtor. (3nbt). J 
4>Ebber pgfaa ant (i C)iFd.). £ 01(4 
fo ant um bx: bet sar mig mtget ent-J 
at giuic. 2) f 9tcutr. unt: nubbtlta| 
Hgt, niagtpaaltggenbe; cgfaaibafttnb ' 
fpin maa fEct ftrai. £)s oa fo au 
um (*Hbin.): bet taHrte mead. ^'4 
ilt fa» ant um bo: CSnbr.): bet n fl" 
faa neboenbigt. 3«l. «nnu 

anna (i), v. n. og b, (a-a), 6a" 
(!Bnb(, btfoc paa. Sbg. anna i 
tin, paaflnnbt. anna ftg, oæie ^ 
Itg, ©>ct SflerS: onna (ff. am 
ntiifa). $ietllli aiinlg, annfam, .~ 
BH fl. 

annit, adj. n. (otb Itbelabdfe af (t aihi 
bet Crb anocnbi forn ronj.): 1) unl 
tag(n (ubclabt: enn). Mt anna n 
(a: aUc unbtagtn ei), aitib « 
umKc>i'(bcn (»- altib unbtagcn oni 
teilen). 2) men, bftfmob(efttitn^ 

ttlfOi Sin f«g infit «iras m _._ 

©tog", anna ba on bære t'trgi'( p» ■ 
uta ®ib(. 9?. ©lift. 

onitflippai-t, bnert anbtt (f, nebenfdrt. 

Atinan (annen), artj. ant>en(i bealmin* 
belliuSetubn. fom Wobfætning III btn 
førjic, bcnferrigc, beiifanime, b.n(«fc« 
oanlige o. f. o.). Crctt* ^etmtt i ' 
meget furfTlrdigi! faalebci: s) ni«< 
annan (4t. ©tifl), anntn, «tniti ^ 
(mtft alm.), unn', a'tn (forforKtJ, 
onnoi- (©oan)i tgentl. onnat, tL 
anmirn. (^. 9t. anniifr. b) føtaiZ 
onnflt (foubre Bttg.), onn« (©IV 
wtnu oa fl.), unnoi: (©tao.), antim 
OMn. ir.), ra. 9i. finnur, onnttf 
r) ul^ul^. annfl. ®. 91. aniint. d)' 
iflrm. (inbi*e(mrf) alm.', eg. annrti; 
flnn'r (Jr.), «ift (fenbte «erfl. ^al.' 
a?alb.), aivt (£at.). (B. K. ■«■*& 
e) bit. gorm: nnbn, ast. SDoKtt 
ofDIfutr. og gi, miro (^(Ifi.), aiWM 
(©bm. en fl.), då. 91. odrn, p(. eOnin. 
i&iam. '$ 102). — SaltniaabcTi Vln^ 
nan Sodb (tllcri onna-helb, uroir.jr 
o: imorgen aften. Cnnot Satt, as 
anbtttSat, Watten eftet imorgen. Dr- 
noT .^elg 3: nulte ^tUigbag efttr bn 
for(ltommeubt. Smifn DSoinbng a: 
paa fflanbag otte Cage til. «nna 
SMr: uffde aat. Mnna ftilt til: liae 
fna megd til; bobbelt faa mfqct. Ca 
Bart anna ©lag: bet bleB nogtt qanfft , 
anbtt. Eff oa ilie anna til (©bm.> 
Ml t»! Intttiltae, btltlulfem ©bm.>t Æ 
IR nHop' V €x nøfiff, {)>r noget onbt. @pgn, arsmoibb, afiltbt ubffrabet. ^elg. ^ 

€Mn. oa fL ^an a»la M d @fi<rmila ®. mot. 

9: hau for»ctbtr tem rn 3TrttcftftreIff , at»munbø, adv. fot fetnt, over ben rette 

Hdiiebe paa bern faa at be birve n^er* lit ClViinb, n.). ^tm. e<^ fi. 

ffirnrff. (3*1. «flj'* ffi^fff). itv-mova, ffiir vc^ fin Wobom. 

«pUira, adj. forjt^TTct, braj^t i llorbem at^-no^crictt, af)li»t ocb (^intfnii^. 

XeL ril fL — «rUcfa fea, forbtcie av^roiVb, l) fraraabet; 2) forn bar ob- 

%amti, i^jOTC (^rimafiT. icU. iVt»ct ilt iflorfcrt. 2r. »Sttft. 4>an <t 

opsUffb, fortxlbrt, (^aaet af :l^ruf^. aenxifb iiidt ber (CTf^.): ban bar be^ 

«toie, afiave, r. 'va<^. tctitft Hn, er fcmmcit pna anbre ^anfer* 

tfflaiibe (^tnb), fcmblcefcr frat^anbet* ^m*mnb, f. llDfant; 2trtmmclt^anten« 

iplanø' (arlmncie), adj. afianff. 'l>altcre; i^c^iaa ^rronb* 

«•Uae, odj. l)*fal, Ubi<^, fctrHc^ tit ^t^rajng, m. fro^fcn 2ncc, 2farc. '3bm. 

?fR9ttcIfc. *^. 5tift. 2j lobjl. i^^br. ^.^aran^CfrjnJn^i^iffcfcrfammcCrb)» 

C?!cn furanfi aijlau* for bom, j: bcreé ^««reøba, ubpre iler, ufctboanlia. 2bm. 

iotft f^i! lob(!. ^iaaftce for aobrcc^ba; fce aobrat^^Ief). 

McBttins, Ul. ^e9mn<), (£ft£r(abcnf!ab« «rsveibb, ircttcfat, oocrfTjcnbet. (2 bm. 

«ttn. 2lt>reiblle (ut>t. Sloreltje, el. Slorclfjc), 

Me, m. avling af3orben, 3rugt^ $lf« r. ftavp Sretteforttelfe, <Bfitrib, <Ban^m 

pwU. fefape. ^ebm. Wfj. (3f. Sfjemfla). 

mt(bX m. fee Uvlib. avivøfjtn (aab. 0), af^reoen, bortbre* 

witftt, v. n. afbuqfte ^afterne iHd ven; f. ref a. 

(tonuneU Sommer), dtbfl. Seil. — 8ee tttt>fetc (aab. e), 9iU f. beCfnber afS^en^ 

raft bec^arnet, forn blive tilovcrø^ naar ^ctø 

«pictbc iavldd), v. a. ubfoette til en ven er forrbtn. IBntgeé i be fvbliae 

aiben Zib, fbrbale. ^. £ttft. C^ne, oafaa i iSof^n. ©ulbbr. o(^ ft* 

Metbc (^vlfta), r. fforbalinft, Ubfat" Derimob: Krinsa ($1. m.), { ébm* 

teife Hi en fenere atb. 3 im. "Hv: oa %t. Stift. 3t. Sive. ^91 afuggur. 

leia cf^ZHvleta; i <Ebnu 'Xvletbtnø arfttt' (aivfette, caafett), affat. 

OA Hvletbtlc, ber ubtale^t '^vleltie, at^ftbeø (avue^), adv. afTtved. 

eL 3l!)lelfjf. 4P^lf4pt, adj. forbrciet, ba^Hf^t ubfeenbe 

«pletbcs, adv. af Skeien, afftbeø. ((^ielb.). af 93rebe etter 2fr<rf. <2bm. og fl. 

«plctFoi, langt borte, langt fra ':)}{aalet. (fRettcre avfFapa). 

3rm. (Uvie Cbrinbeife). <»vff^/ ^- •• ^^^^ Ufoene af. 

ovletteø, adv. af ^9ne, ben til cti^teb arfeoota, adj. blottet for ^fov. 

fem man tf!e fan fee. ^(iX>. (Ubtalt: ar^^lforen, flaarenitu;ogfaa; afflaaren, 

ovleibeé, fce a3ram. § 90). 3f. l'eite. f. (tx. om en ^ger. 

«vlcefa v. n. (e-tc), oflcrgge ?<r6fet. Hoffiirfaab. u), m. ctafflaaretStpffe. 

t»ht\t, f. 9Vletbe. v^^'I. «IskurAr. 

Mette, et ^lagø SBafler (eg. Cblat). at^^^lectien (fleicn, flien), flaaet itu. 

Onlbbr. X)eTiiiiob: b4' arflegje: vctre fffrbig 

«ffsltbcn (4t»leen), forloben, forbigaaen meb Jc>i'il<ettcn. 

(om Sib). avU*e Dtibbag: noget over av-Uoppen, flaanet, unbf ommen. 

Wbbag. 4t»sfnAFfa, aftalt, afajort. 

«pliFfa, adj. falmet, affarvet $elg« at»i>ab, ben, ub, afitcb. Nebber etterO; 

«loa Cmvloa), v. a. (a^a), ffagte, at>jVa, afla (3ab.), mt^fla (@bL), 

brffbe. (Eønbre S^erg. 3ø(. afloga (fom flab ('){fl.), Øa (mejt alm.). 

Mfaa bet^bet: afbænbe). 3f* torga, ovsflarva, afgaaen, bob. ^elg. 

«Moa (for avloba), inbbøftet. Di ba apflroF^en (aab. 0), unbvegcn, forn (ar 

avløa; be ere fonrbige meb 3nbbierg' lobet )tn ^ki. 

litgeiu 4>elg« Åbor ©tamorbet £o(b) at»(lvbbe, v. a. fabpe, afbugge. fi)r!. 

Ufe bmge9). apflrva, v. *a. Oitte, bringe til Drbcn^ 

llplobtng, f. Snb^cfhting; ^fgrobe. fofbinbre fra i^laa^maal eller iOolb'- 

6bm. fombeb. »erg. €>ttft. (3«1. afsiyra, 

aoIuQ; «dj. ftottf, Iraftfiilb. (©jelben). afværgc). 

MVfinø, f. Worfning, ©fumrinq. Seil. ^rfpovp, m. Slffrog, Ubfant. ®bm. 

mnvit, afffaffet (efter offentlig ©Vfjenbt- ^rf«la, f. 8fbggefibe, et Sjteb fom ven- 

giorelfe). 8ee Ipfo. ber fra ®o1en etter bar Vlamti paa 

toXcttt, n. 1) unberlige^ ufæbvanlige ^olffin. ^. (Stift, ^tterø: ^afftbe, 

(Sebsrber. (Bnlbbr. 2) fee Ovlcrte. ^aflib. — 3f. Scrfola. B f(. ((SOT bcdmob St I 

^h Sn 8 fle*. ©bm. I 
ti ubtTftnbt). 

?(i:btib (Urbti), n. iBrbiibf. len qamle 
goraarofb Ca.W.arvidi. Sam. go. 
Hrfvodel, (t iffe funten I Dfaldtntit. 

«rbcibt (arbRa), v. n. (e-br). artrire. 

«Cbttfcfam', ndj. 1) attfibfpirt (i giM. 
arbeibelta). 2) d, (arbcitifami), 
ineifomt, ffim ubhauer mtRtt Slrbtite. 

?(i:b«b9=iiufjt, m. fDtefltt arbdbti 
iDtBit forn iftt « nebnenbiB titr forn 
vcb en bcbic Ctbtn funbe unbgaacs. 
«Koibrt ta «fl. 

arbcibsfer, adj. iitanb t!I at arbefAc. 

arbeibfllerjfa, r. tmanflel paa arteibe. 

31i'b(tbe:vrt, r. airbclbefiunb (intcUem to 
WnaltitKr). 

}(r:brpt, r. ^iDDbsbbe, fa<i bebt forn 
VIcucn fftbnanliti %aatx. isbm. 

3(ct, m. ©tn. ®bm. (3*1. «i-i. — ®. 
X. tro), ^rcfjei', f. ISrntfiabeT. 
3(rci-ctb, n. Crntrtbe. Krtoeni;. m. 
I^inisinttc- ^r'iin|!ic, m. DitMunj^t. 

«l-e C^: anbre). f' ctnnan. actUia, r 
onberteie. 

«rtt, adj. O ærpttltfi, forlrijbriig, oteb 
Ott. Sllft). Cqfita; oranttn, i unbt 
fiunt. Sfl. Srifl «Bor bet ofte 6tb- 
bett arg, caai-j). itiafx erjia, ffir- 
flrtfe. — 2) fltm, fonmbtliai fuul, e»- 
lafll Hr at «lø« gomab. ». ©tift. 

«røn, v. ». btide, axutt: fce txna. 

ai-ntleø, wdi.dem, fertrctbdip, It-Stfft. 

^rr, f. <■ UH^iiiiing paa 6ibcn af tt 
5ta(t, forfønet mrt et SPinbiie. 

HvtfUi. at({?)a6ir). Suflle gt. iieutr. 
ntrt gieertal: ©ri*. (£(et.). 

3(rm, m. am. ^(Ttlh llrintflu iaat. 
0. ti. arbelbe, forn an(iribei armene. 
«rmflttcn, adj. føteffet i Sinnene, «n 
mclicff, adj. armpcett! mobfiit! «rr 
merof. 

(trm'. adj. 11 føan, hafttiie, oftnwiitlg 
(ffT. 011 31fl- Stift), i^on oa fn» nrm, 
flfan orffl '(fe flunqe CS^efO- 2) nia- 
flir, ubmaqret, fntfultet (em TmO- 
©onbrt Petfi. 3) ann, fattifl. tSjcI- 
ben). 3er. »m.r. 

«rmn, v. a. fonne, afltjefte. Of. ut- 
atmn). 

atmafl, v. n. 1] fvsTfet, titbe Arøf- 
t erne i 3) «bm a ares, bli oe mafler. 

^IrmbvfV, (n.?1 et élaq} nammelbaqe 
«(Bbebue- ©ultbe. 3 .eelfl. tf<iv= 
bvft. (9'afl et anbet ©teb (tal bet 
bebbei Krmbvrftl- — 3*1- armbrysli, 
forn fprflare* af el IflHnffDrb (arcu- 
baliiu]. 

Ili-minjl OfrmJngie), m. en Staffet, 
Sn fem if(e iar Jtrtcfier. armob cai-mol, f. 1) ®t!a(|6eb, Ba»* 
mdflt(Jitt.etift); f. arm. 21 atrart, 
gatti(ibom. — <£nb(lfen ob (iffe 
fMefcmmcT ofte i anbre ©ptos, 
finbee ber atfH i fleie Cib enb 

flrmobfamt, ad', n. fattifli, ufelt, 

"Hvt, r. 91atur; naturligit ainlfCfl. (3l(..{ 
arO- 3f. Sanart. 

Itrp, m. 9tt«, arscipb. ^erafi etvo^J 
Sroinn. firse. — flrpduiifl, adj. ai — ' 
le*. Ilrveiliit, m. aroelob. 

Hvvt, ni. SltflleafffS (Alsine 

*arb. M fl, mal: X>ai»avi> (i 
alm.l, SUutarr CDrfs.). 

artttlb, f. Ctselb. 

aaClanflta), n. 1) gtunn, UBeirj fle 
Seixfitelfe i Sufttn etter Stjerne. Cif 

— 2) etei. Uto. Sumntel. «nbl. ^dj 
afa, v, n. jlorme, Titfe; otifaa: lli 

niere Parm. 9ibl. Efj. 'Sf. a*i 

(cfa, efd OA (adj.) et. 
TlfaU, m. arelbær.Ira (Sorbiu AriiV 

Sogle ©teberj «gafflll (lett. gbac 

fRomerifle). 
■Kff, f. (noflle ©teber: m.), aff (Irit). 

aj^, m. n'en Sfiffe. (-Suflerub Cfi fl.). 
ffiDfiiiPftia. 3Jefl. eraft en lun* 
Seffe, on fffje en mere lanfincitlq. 3 
eiierb. er afl b. f. f. l'aui> etter tina. 

— 2) Sev, Jtaube, ifter el Ifbet Ir». 
far til ©mur etter Cft. 3nbre ©ofll. 
HZcTi et flar. hoori OTalf opfalM' 
for at lobe fammen (= Aotta. !Rln^a^ 
6fj. 3t(Te Sortn, aialb. — 3«I. »r 

V^it, m. (Til. afta), ctanaal fom bi 
ber en Jienbebeel af en lenbe. {J 
«Kttlel. ?>ofa. ©etlonbemjfll, bt 
efter ben renne* , er ftarre enb ben .. , 
minbeflne Sonbt, ba benne fun bPlbff 
ni after. 

affrafi, v. n. nnfe, oprpres, folt afff» 
ibotffirab. ©bm. 3©oqn: ilHraft. 
3 «61. (ifle» «(tea om at oltre SflTo, 
fiae: ff! (@am. W. aekran, affti). 
3*1, cvskra, oprore»). 

11(Tnl, fec CITero. 

Tléfulii, r, runboftlifl llbvorrt paa ©lam- 
men af et Srce. Crfb. (=: 9tutur. 
lefl.l. - 

afw, r. (i Ir. ©tirt), f. cfb. j 

afø! inlrr). fom beleanrr ©frzf tSei af 

ubebaflelifl Docrraffelfe. 
Va:vtr (tt), n, et ftort llorfr meb ©tem 

Prt ©enanii. ©bm. Ctfb. (fee a«). 

3f. 3«l. BsinESVeflr. 
at, pnrp. ab, til (Xett. 9ibf).). ©. mt. 
at, conj. at. Nebber paa mantte ©R> 

ber; atc, at ba, at bet, att ba. - 

oji faner faalebet Ubfeenbe af ni ))(i 1 [ SlaborgraS — Slafon 17 

TSbc>v§v<t^, n. %\UnU G^ympliæBj. ^cta et ^alUfax (nt ^ofle)* @bnt. 

^a^iiaitt». 4*crtil: THfalle-rtncrie , f. tet (amme 

åbot, f. f. t^ufcbet. fem 9ijcmcfoUa p<^ a\1elfebunT. 

18brtibtl« (2Jf breit! « , jnbrcltjc), f. TiUiav, n. (flwelob, giobfenø. ©ulbbr, 

eciti^ct(rne, £«eTfl<rferien<^eni)(mob'- mfoitt, forn feiler eller maitf^Ier. SetL 

(al Unbrrbrettfla), 9tbl» Stm. og fl. (fjelben), <Sbm. (nteflet brufll.)* Dcrr 

(SSLabreidsl). Caiaa: 9{t»cbretb{l<i« <r altib nofecafcntt: ber er altib ttoflet 

^ ZcIL Tertit (for ^breiba). at an!e ooer. SM. afatt 

mnk, fre fotriae. m felbc, b«a 5«tbe, i 39etjceftelfe. ®ogfu 

«htRotcit, adj. befvarUf), over^anøenbe mfinøjcn, adj. fictxt, berufenbe, om Drif. 

■rt SøniifT 03 gorbrinper. %tfL (3f. ^bm. oaflnflle £U jtcrrft OL (3«U 

heficn). Z^rcnøic f. Sn fom oltib afenjrr). 

bar noi^et at troale og bebe onu }H'f|^ra, f. fanbig dloebreb. Ganbban^ 

ftkrirtc/ f. «brifje. Ter oeb en 5la, SteU. Ofi fl. 

28brot, n. 3orbfaIb, llbiT9lling i 9reb« TH^^y, f. en Hben IBaab til at fare o«et 

bftne af en 9a. (i^br. en (£1» meb. (S)ulbbr. 3f* C^ifia. 36U 

mbrr, v. a. (r — bbr), 1) brtjbe etter fley (biflteriff 9ia»n b«a gartøter). 

Mte (£n meb noaet, fom ban iffe «it ossflevøb, adj. cvermorttet, fuIbj)ropbft 

baoe omtalt (f. brp). ^fal bruaee i faa at man me fan beoceae {ta ourtigt. 

(kiL f>q 99uf!erub. 2) ))Iage meb eftn^ (^ulbbr. 1^1 egentl. aoflopgb. 

toge eAer Saloufle, mietcrnfe Ttn dU mfcerc feø, aabenbare ftn ^enHgt, ub« 

jfebc for UtroffaK (a:eft. ^aH 9t(^I0. labe fig meb ncget. «Rfi. Sbm. — 

3f. iRi«tr9agia« mfærlene, adv. aabenbart, ubengot* 

«£701, aiH. 1) ftr{bel9flen, HTboielia fitttelfe. 

til at Mit og nbforbre. Oflerb. 2) mn, f. at>, og. 

fflnf9ft/ )al<>tt)r. Sett. ®tt1br. 3 Sofø Z^otngCfor^gang), in.2:itteb,3nbrvf 

øg 9{|^L flnbeø bet ogfaa i gormen: afgolf. 9{0Ttre !9erg. <Bbm. cancann^ 

o£bru. (3 ®<ttm 9torf! forcfommer: iam', adj. om en (^)aarb: beleilig for 

ibrudigr). ^nbr^f, meget befogt af gremmebe. — 

IBbryflPap, m. @finf9ge, 3atoufle* XtiL 3f. fiemt, fotfefiemt. 

5f, Wl6tn>gtt, ©»artfo!ia. m Boingte, Ha gcerbe, i 33e»<rgelfe. 

SSbur Cf or aiourb), m. Sajct, grugt, Hf- SKem^balen, «Sbnu — S^oglc ^St. mømø« 

arøbe. (Snberoen). nm. 

SIbvr (Twør), m. a?inb fom er for TWgjcbn, f. f. folg. 

JUrrf fil at feite meb. Zx* (8tift. T^fnjegn, e(. ZHpgfegn, f. noget ubmctr'- 

wfrøj«fJ, el. mbyrgfla, v. a. forfifre, fet cflcr ufcrbt)anligt (t>el ogfaa ®træ- 

taat tnbc for. I)en førjle gorm ffal benefterUfmcerfelfe, l'p|l til at glimre). 

taigeé i€fi., be otrige ere; mbyrfla i^ruged btot igorbinbetfe meb pa a, f. 

(IXanbal, 9tebenæ6), mbyrtla (@bm. (£x. ^an arbeibbe pen ei ?2igjegn o : ban 

»fl ff.)/ ittbrpfl* (©alb.), mbt7a{l4 anflrcrngte fig meget for at oj>ergaae 

(fOTfflbet i ^efg.). ®. 91. abyrgjast. be 5lntre, for at gjore Tbfigt. Trbet 

Wfrøfl^» f- *nf»ar, ©orgen, bet at bebber i 8M.: JJfgjcgn el. 22rt>giegn 

matn tnbeftaaer for noget. Orbet beb' (maaffee: £t}giegn, f. giegna); iébm. 

ber: TXbytilt (4>att. ©bm. og fl.). Cfgjegn (el. Cfgtvgn); i 9?bm. 

ritbyfl, AiitCfS>tf.%n(bvY9i[aimi), (Picgn; men i ml Cfgjcbn, el. 

THbyvfk (Wanbal), cabryfl (©il. Cfgjibn. (3f. 3«l. agirni, gjerrig- 

3«b;). Zlflbyfltnø (Orf.). ®. W. Jeb> 

ibyml. måtengfen, adj. paatrængenbe. 97(1. 

abfr^/ f. fee forrige. 22igtx!>e, n. noget ufceboanligt etter ot»er« 

mbm (eL obbm), t. n. mplre, t>rimle. bre\)et. 9?orbmor. 

©if. Drbet* egentlige gorm (aba, eba, ZMgii^gn, f. SWgJegn. »btt?) CT nbeffenbt. ®ram. § 65. m Qvxwt, for ooer, nceegruu*. 9?M. iatL 

Cbr (røb'er), f. (gl. ZHbva, r) 5lare, Clgiift, f. en ^«bfpgbom mel 
Slebaare. ^ebber oafaa; 2Hb, pl. »elfe. ^arb. 3f* Slbgufl. »br (røb'er), f. (gl. ZHbva, r) 5lare, Clgiift, f. en ^«bfpgbom meb flar! ^<r. 
Slebaare. ^ebber oafaa; 2Hb, pl. »elfe. ^arb. 3f* Slbgufl. 
«b»c ((Bbtn.), m (fønbre Sr.), THv mbar'adj. meget flart (om SSfnb). ©bnu (3<sb. og ff.)/ JMrbcr (S^MO — ©»• <» baube, baa 4>«>»fbct. ©. ^ooub. 

*der. 3«l. «*• *ng. ædre. }H'F4H, n. 9?of, 3?anbs?<rtte. ®br. 

« tnbt, f. d^nbe. mFan (•> • »or), f. offe. 

VfaQ, n. 1) JJJaafalb, f. (Ey. Sanbet* THf an, n. aocerjlpffcr etter Stolper i en 

•cb ett IXøtb. (©Jelbeit). 3) globen (^rinb. ©bm., fee Cffe. 

2 I »0 aticliten — SJtvif I I ottciIHen (aaJ>. 0. tiiutttl, jlixngt. £. 

©rift Of lata), 
«mlrfd (rt- v. n. ((-te), flrje, tt- 

fluubc at bliot laft nf Dunen, flortirc 

fflcrfl. E^ttc. ca f[. IfttelvpnB, f. 

3)agbrffMiig, fatfte l.'Qeniiiii ar t)afleii, 

3f. itm- 
tttt:(n^c, tiVsast, lii» ianat (»ft HI 

notttn 'æibe). @eiibtnfje[i>«. ^. enb(. 
'Sltmit^t, n. « n?t anfalt aftnSog- 

tuni. SMn. C3f. nclfia). 
MtKi- (bcbrf atfv, af .Utra), SilÉaflf- 

flatifi. SnifiEl lun ta:al(i«aaten; ni 

^tttre. aoi te attei»: ifaae lilbafle 

i Magt eltEi SScIflanb, libc SEab, fot- 

^rtterbob, r. f. aitlrabob. 

'Untvtnnt, n. Cj) lltttvtlit, a, Bati- 
fhrem, tilt att ({laacitet @trem otbfaii- 
bet. Dfutbre ©trg, Slletfl: fflaWn, 
VafcoU Oi 5- 

Attfftbb (fc); f«t ifilcn. 

umifttt Caiib. 0. tfterfat, iftc mebtnflfn. 

attctttøjcn. tilliaaet, rammen flaaci. 

i»ttf=fteng&, tilftftnat, Iiiltft. 

TtttcfliFFai-, f. atretian. 

^tKtdf, n, ®t"itaiieiii ClJlagtlft pan- 
ne 1 not anfalb ai en Ssiibum, 

at»=tif fen (aab i), Islentascn; tilbagc' 
tarten. 

««:Mte C--ittr), iMflub, tilKine. 

URtreiibing, r. SIlbaiiCDeiibni. 

Atte^vuniten, J|^j(iiBunM'ii. 

rtttifrrtHi. «<lv- badBcnei, cmfltnbt. ©Bil- 
ett SroiibH. øg ti. 

«rtfyrtCiwfoi-, «tft), pritp. f«( tuer, 
inb for, i a^ckn fcr. 6olbc attføre 
belbc fiaanbHi fut, (Ijule. tilftnDVf. 
"Sa a)fH (i »ft) attfore Si)l'(i: 6p- 
len olto ffiult at en gfg. t91(tftcn 
alm.). Cflfaa: lilbnn* fi". I^o; tem 
ntlfoK bel, ^ : bet tleo btm fettbTagt i be 
fil bote bet laten. 

atthun, m. Dmftu, Dmfi^rfl. nsi. 3f. 

«BfRl. 

att^t, prirp. on ndv. 1) bnft I; tilbane 
Iti. 2) eftfr, (iben, fcnerc. Del ticntic 
ta alMi be fele bet bagefter. (Wurbte 
BtrR.), balbfl ott-i! bclbe tilbape, 
ffantfe en ?*aab ocb at bcibe SlaTtriic 
«Ibaqc i SSaiibet. att-ietaben: lÆte. 
bet, 1 ben ifPifie 9.i!ab«. att-i l'cgjM: 
bapeiier, fiben. otli ^TUniDfei beu- 
Imob et 9ar. nitl ^(''"''"'^'aganne: 
btBiniob 10 t^(^tv. ^. Stift. 

»ntf«ll, "«Ij- om En 3labe (Her Sfra.i- 
ning, fpin bitlbcr itib imoB Uanbet. 
Sbm. S$el (geitil. tilbagcfiviiliHt, af 
te\-»t (foi loolsa). 

Attlmsic», adv. baglÆnflfl. €bgii ra 
fl. 3 Si. @tift: åttiende. SBeii 
badenfliee. 

utttnoi, præp. 1) Vit, boB, ctb &tben 
af, nfflrocb. 3 3(1. Slifl: t>tt>:»t(b)! 
(f. nutpgueb. 2) mtb. iil(=att(at). 
3 mi "og *(lB. f. i£r. litna atinia 
(fammenlignt nicb); brifta £1 attnice; 
f. attait. 

nttpAA, I) bag tai'\ Illbage paa. gin 
attt>i\t ftnc Ol: fornnbrc fit Ubfagn, 
ffh flaat seb fine Crb. Sbm. og fl. 
2) DBcnbaa, (Iraiefltr. ottbin^alen. 
attMt ei(tp'e. 3) ooen i fljpbet, fum 
S:ilgtft. j^ian teft eia go' <£tjtling 
attpco. — aiminbcllflt. 

atxva, v. R. (a-a), 1) flpHe tilbaflc, 
fuHe [angere baflub. Sefl,OQfl. 3f«t: 
fure baalctng», faac en ^eft til at 
itÆbe liibage ubcn atbenbe (ig. 'Sta- 
iMiii.aet 9Imt og fl. 3 Sbm. tftiro; 
t i£Dgni ota; ttnf. boma, bcpa, 
apa. — 2) tilbagtfalbt, ngaci cpbitvt 
rn forben gjott ^cftentmelfe. Slim. 
fenbenfielbe. «mr fti (ISSflerbaltn): 
betanfe Ha, afftndc fra fit Setfet. 
«. U?. BfirB (afbolbe) af nftr, f. atle. 

3tm-abo& (anb. o), f. liHjagetalbctfc 
of et affenbt S9Mb; not fflubflab bwt- 
»b et forrgaaenbt Dpbceoe«. Sllin. 3 
gbni. ■Ktterbob, i Ortb. 1ltli-ah«i; 
cHerS 2li(i-flt><t (b«). 

atti-flil, v, D. gant lilbage, (aalftsafSll- 
beri foninge^, fciaTmfi. S. &iift. 

åttring, f. 1) ailbaflegnnfl? a) %ilim- 
gefalbelfe. 

(tttiiRt (aab. «), v B. tttlle, ngnttftrr. 
3 icll. forn fpr«lbet. (a^el eg. at-tww). 

ati'unbe(r)i uubir, inb unbet; l^titil. 
SolM gicff attunbe. Tti Ho altunbe 
fprc Utne: be flcbe i Vvi for Uoeirel 
(a*. €tift). le ffl» arbtife fltlwiiM 
(«bni. on f[.) I at faae et Slrbribt fat- 
bfat til ben bciiemte Æib, faa at man 
flror tan begwnbe paa noget not, 

attiing (iitt-tnnn'), nJj- lunfl i ben ba- 
g(ftee»be. (filere bafiiing. 3f. num- 

tUUjt. 

flttrt(b), bos, Brt Siben af, nittuet. 
(«a- iSlifi! f. a(tm.T), 

amvvt, O biigoBtT; a) mex, ixbiHKi 
(0111 tu Jllbitndfe). Venn foR'' ""- 
uee: ((e^ Vaagct uoer. ,Æan legg ail-> 
BDf, figte i Srm. om «tsnem, nnai 
ben (Ifiiler Sorben. breibe altniw («g: 
iTftffc Stlsbtme oett flg. gjett atteve 
ftg (9(otb« Strg.): forftc fig, gjore 
noaet, forn man sil angre. 

'Xtviflagb. i), ii. ^ifflp, 3;ivne|ic, 3$Jk 
Itgbeb. 3tU. (buur ai brugee ijitDtt* 
for ojt). cBtt- ■ au — 8(ugitmttg 11 aii/ jDtflpnfi (bet OAfoa Tunbe fftf^W: 
ou 09 eu), ©m»cxler i enf elte Ort met 
aa^cnt (Oflrrbalcn) ofl meb ø, — 
au! er opfaa Snterjeftion, forn beteg- 
ner <2>tv(tf etler plubfelig ©merte^ Om- 
«erler meb u! 

AU (auø), adv. ogfaa. (&. og. 

«ub' (au'c, au)/ adj. blottet, forn albe- 
lee mangler etter fat^ner ending; faa- 
ItMt a) om <&teber: tom, obe, b^cri 
Intet er at finbe; b) om 9Kennef!er: 
Ien«, blottet, bod boem intet finbe6« 
9{ceften alm. og forbinbe^ fcebvanlig 
meb: f^re (for), f. (£jr. ®ar'en oar 
au(b*e) fijre Sol! (0: ber oar intet 
^tnnint paa Saarben). jDar oa aubt 
fi)re giflf. ^an <r reint au'e føre ^eng. 
3f. opben, fri, foor. — (3ei. audr, 
tom), ^.eraf : opba, v. a. £)pbna og fl. 

AubFjenb'/ adj. let at flenbe, forn lette* 
lig gienfjenbe*. 9?orbre ^erg. <©bm. 
9Zbm. ((Eller« ntfjenb). 3«I. «wd- 
kendr. £)cn gamle yartifel aud, forn 
betegner en ^Betbeb, flnbed ber lun i 
betté og et 3>ar anbre Orb. 

^ubn (etler Tlun), f. Sijife, ifcer meb 
^txrgaolen. <Soøn, (Sfi. (sverming, 

i ©bm.). 3«1. audna. 

AubttA/ T. n. blioe tomt etler obe. ©tel" 

ben, f. ø9bajt 
4ubfebb (ee), adj. oienf^nlig, let at fee. 

Sbm. Dæ^a aubfett: bet Tunbe man 

let fee. (<S|elben). 
^ubfJap, m. S31ottelfe; fulbTommen 

Wtanfitt 
aubelcø (Auø(e), adi. omet®tebt flitle, 

obe, tomt for Sftenneffer. 3 a:etl. 

auftlcø. 
aobpar'/ adj. »ber(l forflgtig, fom lag- 
ger !0?<rrfe til be minb|le <^maating* 

©bm. 
«ubt»te (»ipe), adj. eenfolbig, af liben 

gorftanb. @ogn. 
Hue, f., f. Sluga. — 'Kuer, f. Sluger. 
^uga, n. JiZ){e(®. 9?. anga. ©^. opa). 

3 éental betegner bet ogfaa et $ul 
etler nogct fom ligner et ©ie (^^cnn- 
' auga, Sicttlauga, émorauga); i gleer- 
tal ogfaa: Slnftgtet, f. (r r. «affa feg 
i 31ug05 »era rein i Slugo etL Slucu 
(9lorbre Serg. ^elg. og fl.), gtéertal 
bar altib 5^emin(nfcrm: ^(ugur (3:ctl.), 
2(ugo, 7(ue, 2(umi* (Jpelg.), Ugu 
(Ortb.). dental er ogfaa femln. i 
nogleDtal. (9'?orbre53erg. ©bm. ^Jbm. 
©rfb.) boor bet fæbo. 'bebt>er: Hut* 
3 ©ammenfcetning beel« %\iQt (5lue, 
^uø), beeld ^uøne. (3f* ^ram. § 
78. 233). nenc angribe^ af 9{og eder af 9«t( 
i^lanbø. 9{bm. 

ITugelaø, f. $(ugnelag. 

miøelauø, adj. eielød (f. CBr. 9{aaO« 

2lugtr (el. ?tMg'ur), m. l)Ølebfif!, J&a»- 
^bone(Perca marina). 9?aonet ittug'er 
(©ogn og fl.) gaaer ooer til: ^u'er 
(©bm.)/2ruor'(^elg.), lløur, Uer, 
Urer, Ur(i2r.©t.). fttteréi 9laub^ 
ftff, SRaubfior, stoffar. 2) en lig- 
nenbe giffeart: ©narre (Gasierosieuå 
Spinachia). 9lorbre Serg. ^enne^irt 
(ot^ortil 9{aonet bebft b^^efer t>aa Qixunt 
af benø ^ore Oine) !atbe« ettere : a:ittb- 
auger; og ben forrige falbed ba: ©to?» 
auger. 

^ugei^vnø, f. ©tt)ng. 

2rutt5Pvtte, m. ben boibe Vttl af Øiet, 
Calbere, a:cten og fl. (3 ©bm. i^»i- 

tebiffje). 3^t. augnahvita. 

Huttleite (og iCuølørte), n. ben©trcrf- 
mng fom man paa een ^ang fan fee 
etler ooerjfue; ogfaa: ©tjnefrebe, ho- 
risont; efler be ^unfter og ©trcefnin- 
ger fom ligges)bcrfti^orijionten. 3:etl. 
9lbg. 3f- *i'eite, ^imnaleite. 

"Un^na^fvø. f. ^ugnefrcn. 

TiuQnt (i fonbre 23erg. liunn<i\ i 3:ell. 
og ©bm. Ottne) er en ©ammenfopt- 
ning«form at 5luga (bet gamle ®eni- 
tio i gleertal: au^a); 3?ruge« een- 
ligt i 2:alemaaben: ein Slugne ®ranb, 
i»: en libcn ©mute, en neppe f»nlig 
goranbring; ogf. etlibetøieblil» 9?or- 
bre 93crg. cg fl. 

ITuttnebltF, n. Oieblif. (53ebre Slugne- 
bfinf). 

^uønebrun, f. Øienbnjn. ©. 93run. 

^uønesfcer, f. ben Waabe boorpaa man 
feer eder beoceger SZ){nene. 2:etU 

^U9tiel>mr, n. S){enbaar. 

ICuønePImbe, m. ^loe i £)inene. 

^uønefrm (2(uønaFro, og i Stetl. 
Oønesro), f. Oienhog. ©. ^rai. 

^ugncFvarm (^ugFt>ann), m. Oien- 
laagenee ^ant etler 3^anb. 3f. ^«arm. 

^uttnelaø, n. Ofnene^ Ubfeenbe etter 
Seffaffen^eb, ifær forfaavibt be ubtn^lfe 
et ©inbelag efter et oijl $lnlceg. 5ll8U 
«Rogle ©t. 2IuøeUø; i 2:r. ©tift: 
^ulaøt (3«t* au^DHlap). (Ett gobt 
Slugnelag: et gobt ^afpn, Otne fom 
ant^be et gobt ©inbelag. 

'Kugneltme, f. Oienfoagbeb. ©bm. 

'JCugneloF, n. 2)ientaag. 

^uanemaal, n. S)iémaal, omtrentligt 
«Waal fom tage« t)eb Oiefpn. 2:etl. 

og fl^ 
^uønertnø, m. ^uulbeben i ^Knpgtet 
ondring Qiatut. Slgnffttin — 31iirfritf Ifugntfyn f=fyn&), f. Diefon. ffifl fftjna 
bir 6(crt pixi ei Ofliwrnnti (nO). 

■Hitgittvav, m. Von (Her (glim I Ci- 
ntnt. ^etttr f Sarb. TtiigiiflPflt" 09 
HuBinjfaur ; i ©tm. ©Htitfliimt, f. 
(3*1. miffnitvar). 

Ingunn, f. røounb. 

Aumit, d. ougiittt, adv-bagiwntil! bag- 
fra. ^azb. @ec oeuitt. 

rtufft, W. 8. C1-0)' oflf. f"8flc, for- 
mert. (13. 9t. BukB> mifit pm: fcr- 
pflc*, Idfif HI, (SonbenfjcItS). au= 
f«ft: fcrBflta, fcrmtte fig. 

ttuttmun, m. tn oi* (Stab nf ^iotniiElfc. 

lloPing, r. Ofl Stiilelfe, n. gorøgtlft. 

aufita, f. attan. 

Miifje, m. 1) Sorofldfe. (pfttft ruii i 
@<intintiif(ttninq . fi>iii: arbtiMoutje, 
SonftaiifieJ. 3*f- ouh'- 2) I ©bm. 
WITtflngel, nieflet fmaa SiH' CSI- Sula). 

«tiFU, v. n. formere ; llUffctgi ungt Anteq. 
A.irb. fHelbtn). 3 ZtA.' erU.-au= 
FIflft! formelte, oort tlT. 'auMing, 
r. SoTmtttlfe. 3f. SDtl. 

fluln, v. 11. fa -a, tllfT! a -te), ln)6e, 
ffytc fig frcmnb fniilebee fom Crment 
en Sncgltnt; oaf.u: mijirt, mirnlf 
(om flrabbnrj. SJ. Stift. 3 Sbm. 
iieacittlfg om 9Rcnneflcr, f. (Er, Du 
aula ta flrots'e mw b(t famt, b. (. man 
ItBft forn fftbcnnlig, tnboft follet mtb 
fit arbtfbe fum før. 

3(tiling, f. fltnSen; iMfl 9(»ttgelfe. 

■Jltmt, f-, f. «ama. 

Tliin, faffc, f. «ubn, 

Mun, (Otr liunc, n. tn ubtboct yiab*, 
et ®te& fiDpr ber finbeSSbor af Mpb- 
nfnfl. ®tal brune* i ^utKTOtn, men 
flelben, 3 9(anib. og Orfb. fbrflarc* 
Crbet bed» i)eb(ii35olbeI. RorBoining, 
Keie «b tn ftoobegroft ^lani men 
Sftsbnintien er bei uois, ba Drbtl blpt 
briige* fem ®ieb*nrt»n. (3 Watrflu- 
Icn Slunt, Done. DoneJ. 3f- <^- 'f- 
Bifin. r. (9torflts gnmle ?i»t, l. 123. 
swi). 

Ttifor, f. Slufitr. 

Hur, tn. 1) fflrume, 5*(tTmt, Sunbfalb. 
(^elfltlanb). 3f. «olaur. 2) eonb. 
OTunb, gre» eanb. (Ir. ®ttft! fld- 
fcen). 3f. aurbalt, aura. v. «ra, v. 
PH Out, f. — ®o. Oe. 9) røriiiielorb, 
ffare Ofl fanbigSerb; btl baarbere og 
greoere 3otblag, fem i be bfergliit 
ffigne faboanllg fptefittbce nebeniinbcr 
«gerierttn tOtr ntrfl btt eeftlte 3erb. 
lag. CDerS egfaa Dm flere 3erbartcr 
fom abfTiQt ftg fio WulbiorbtRi faa> 
Itbe«! fflrmaiir, fRaubaur, Sefianr, (Sanbour. Slim. Ofi mtgtl (ntgclfgt. 
(3SL aur, nroB Petriotb). 

niirfl, v, a. (a-n), 1) grumfc. plumre, 
oprort. 4iefgl. 2) grate, uthule rllei 
boitflqllt rørunben (em Seen og SI' 
Bftie). SKorbtt Sr. — 3f. e^ra, giopa. 
3) blanbe ener opfijibe meb OntiiSforb 
(aur). S. Stifi. 

Auroft, *. ti. om ©anbgrunb : fhtHts bert, 
foianbw fit ?(ie. 3'6(l9. Oflfan: grum- 
fes, oprorce. 

am-m, a: nnbet. ®nmme!t Tativ af 
anna, f. annan. ouroti^oboi, f. an- 
berrtnbt. 

■Mwebot (i fflloeber), f. Slrbct. 

Kiicbotn, m. baarb gruuiagiig røtiinb. 

■aiii-t, m. Øncb, goretlf. Maften afm. 
3 9iH. bebber beti ®ijt ti. Iluiie, 
fei aiili't(3«l. Burrifli. 3f. So. lit- 
Ibx). 3 nofllf tPugber i @bm. HgM 
Itui-el og 3ftivt6f om ?artn« ^ngeL 
Spor afSotmenMiirlbe finbes etl eq- 
fna 1 bet belgttanbflt: f&rjcmai-F (j: 
fflegnomi), ff. ^angclemafl. ffieneiij- 
bigt er: mea (f. b.), Stått (sbm.), 
2ita (Crft.), agneia (■^'ctg-)- 

3(iii-csFtea , I', en ung S^rreb. .^arb. eg 
fl. (Set Sjea). 3 9(bt. ©rgtfTJM 
(iiben SDelBl Mb tn BHafortlaatlft of 
gormen Sliirje, fom Crgft). 

■Murtl, f. aure. 

Aiiitn, niij. giuu^agtig, fem ligner ntniuf • 
iorb; egfaa om Snte; lornet, bagU 
fomilg. 

Jliirfcr (aaS. 0), f. en bob JJitrt, foni 
fliiaer ntb 1 ®ruueiDrbtn. SErfb. eg fl. 
3 Ii;ll. en Sutt til Sanbaflebnlng. 3 
9. Stift: tn Bure feiu abffilltr lo 
aocrflpftcr, btrtllbereforfHelltgettitrt. 

Aurfitll, Ritj. fulb af C^TUu^ietb. 

nui-halt, ndj. om.?iefltii, naarten bllMt 
em i (jobberne af at naae ma gro» 
SanbtHerSmaaftetn. ar. Stift, Wor- 
bre »erg. eg fl. 3 Bftcrb. otrbalt 
(aab. 0). 

■Jhrrbrtnt, m. fte tric. 

Tliirbtllrt, r. bel nebtrfie Paq affilrun*- 
jorbtn, Bsori bcnne bllser til tn tfft 
eg baarb ^Jfafft. fent er eanfttlig at 
otgraot. Setg. Stift og sibevt. 3(Ir. 
Stift eg ^elfl. bebber bet: Ttuvifvlt', 
f. 5eIIa; 

nurbcnbt, fellbaanbel; f. orebtnbl. 

?liivJtnbt, u. TOarf tUft a^er, fem in- 
btbelber megen Clruupforb. 

rturltnbt, adj. rigt l><\a (BriiuJterb (em 
ti Steb (Dtr Sanbffab). 

Ilurmolb, r. Wulbtetb blanbel meb 
®ruu«jorb. 

2(itrftib( (.ffiia), f. bet ncberfic Sttfh Slurfiag — ^ 13 i en flt^, ben S)eel i90t)>aa f\»^ 

iernet er anbrakt 
Hurflag* ». ©ruueart; eget Glagø 

®rttttéiotb. 
«lirt, adv. ubeleitigt, fDrfeett, flfjotijt. 

a^ fotfoaurt. ^Uxu^o^nO^oxman 

ogfaa ftger aurbenbt). 
«tinst (avrette), adj. gru fet, beheftet 

md ©ntue eder ^ur. 
aufa, Y. a. (øre'; auf^e)^ efe* <B* 9{. 

aasa (eys, jos). &xcatU § 281. attfa 

Soitot: øfe SSanbet ub af Saabem 
auf u]»p etn Sntnn: øfe en S3rønb 
tom. asfe bruged i®bm« ogfaaiSe^ 
t^btL flaae ub meb bagbenene, fpanH, 
cm fellene, ^etaf: ^uftng, f. 

Kitfa. t en S)fe, 8Iet). (3du ausa). 

^iiftC m. en j^fe, en 8!aal meb €)faft, 
beftemt til at ofe meb etter bri!!e af* 
©rfb. (3«L eysill). 

^^ufe^om, n. 9tnm tt( at øfe (i en Saab). 

Hueffcr (aaK e), n. Ofefar forn bruged 
\ Soobene. S. StUx. 

cu\tlt, f. aubéleg. 

7Lu$mcal, n. en Did $>{ttngbe Sanb forn 
maa øfte bort* ^e(g. £r. ^tift. X)(t 
»a elt Slu«mitil i 33«it»a: ber t)ar faa 
meget t^anb i Saaben, at man maatte 
øfe ub. 

«nft, adr. oft, mob £>ft. (®. 9?. austr). 

å (^ttlbalen forefommer Øormen: uft 

(ttUft). 

onfla (for au^an), adv. oftenfra. C<B\tU 
beneenligt). auflasette: fra£)|l, i^efl- 
ot)er* axt9<i'iyvt (auflansfy): øfteni» 
for. auflastil ({ fønbre S3crg. aufiam 
te): 1) ipaa JiDftfanten; 2) øflenfra. 

%u^abvM, n. (sbroø; r. og sbrmtt^ 
w), øftlig aSinb i ^f^emc. 

'Kn^afjala, f. fiølig £)ftent>inb. 

«ttitale(øe)/ adv. { S>% t)aa Oflfantem 
((gjelben). 

^u^amnb/ m. £)|ten9inb* ®* 9{. austan- 

Tindr) 

Atif^bcer, adj. om SSinben: noget øfllig, 
i SSenbittg tti Ojl. ^elg. %x. ©tift. 

aujH>att (n. balt), {adj. bcribenbe mob 
£)ft, om Sjarter, (©ønbre ©erg.). 

(ttifHeg, adj. øfllig. 

^(u^tlttibtnø, m. 3nbb9gger af bet <Bøn* 
benQelbfle, nemlig Slgerøbuue og ben 
øfllige Dttl af ^fHan^fanbd ^ti^, 
forn af be »cftenfielb< boenbe ben<rone« 
meb bet fcttle« 9?a»n: ^u(W«nb(et). 
Kttflmann b^t famme Set^bning og 
er mere brugeligt. 5^oinber fra famme 
2anb{!aber falbe^: tttuf^Unbf^a/ eder 
oftere: ^uftlanbdfoina og ^ufllanbe<« 
gjenta. 

%uftmann, i* forrige. ^tt(hr (Kui^^er), m. 9attb forn famler 
fig i en Saab; £)fei»anb* 9« og Xr. 

etift 3<I. austr. 

Tlujiv, f. ©fefar; fee Øjjflra. 

auitrent/ adj. n. øftligt, om 93inben9 
tetning. 8ielben; feé innrønt. 

^uf^syric, r. langoarig SD^enoinb. 9lbg* 
3:ett. 

«utt/ f» aub. — ^urunn, f. ^ounb. 

<tv, præp. af. 3ét Og (^0. af. $lng. of. 
<Bom $rft)>ofttion brugeé Crbet tun 
Delbcn eenligt, og i bette ^ilf<rlbe beb« 
ber bet: at» (i Seil. og fl.), a'ri®^«- 
oanger 9mt), mt» (i (BiL og ^ogn). 
Derimob fammenfættee bet f<rb)9anltg 
meb: ut, altfaa: ut^at», uta, 'ta 
(me^alnt); utsrnt», utm, 'tat C^øn* 
bre Serg. ^afl. IBalb. (^ulbbr. £)r!b. 
mnu); f. dx, ta (19ar*a (tea a^ar*e)t 
af(3>aarben; torlilre (t<a2:re): af2:ræ. 
S3eb Datioer af en forælbet Søining 
er gormen ao mere alminbelig; faale^ 
beo: ao £agie, fee £ag; at>'i&ttfe, f. 

$U6. 

ap, adv. af. Nebber oafaa: aip(@ønbre 
SBerg. ^afl. »alb. @br. 9ebm. gofen), 
at Ctilbeelø i <&ogn), otø (tilbeel« i 
gJblO- S3ct^bn(ngen ermeget forffjettig; 

Saalebee l)af, fra. leggiaao: aflcegge. 
[ebba ao: flibbe fra, bHoe flaanet. 
ocrte a» met: bli»e fbit. (Derimob: 
!0<r oart ifie at>: ber b(eo intet af bet; 
bet flog feil). 3f- fetja ao (aff«tte), 
tetta w (fraraabe), t»(rnia ao (afoorø' 
ne). — ait»asap (i ^clg. momn ao); 
af bet ø^crft liggenbc. utta-at»: af bet 
pberfte; ubenfro. 9taar etCbieft føie« 
til, og £)rbet altfaa lommer i 9r<epo« 
fttiond ^titting, faacr bet gormen: 
utsat» ('tat», ta, toi), f. forrige £)rb. 
2) bort, ben, tilftbe, affteb. braga a«t 
fare bort. fmetta ftg Ci\>: li^e fig 
bort. gjøpma at>: fflule, bølge. ~£)g« 
faa : borte, benne. Steget brugt i (Sogn, 
bt)or bet ubtale^: ai, el. ao, f. fo. 
ban oa «(o) oi fiffa (o : ube og fiffebe). 
3f. aobpgb, Slttbal, Sli>!rof. 3) ooer, 
ben, ub (om en Coergang, ^enffriben, 
^enf^tnben). ^anloigbctr ao iRaWa, 
el. ^atva ao: b^n laae ber ^atttn 
ooer. D<r gjel! o«l ao (gif lijHelig 
ooer). minta ao: aftaae, forminbfleø 
grabotid. ^igefaa: fHlIajtao, tafaft ao, 
0. fl. 4) til (Enbe, forbi, ob (om en 5lf* 
oiørelfe etler gcerbiogjøretfc). Dei ba 
ff ore ao: be baoe ffaaret alt ftt Stoxtu 
lOigefaa : ftoi ao, btøgja ao. 3f. giera ao, 
fndffa ao (o: aftale). jD*<r meir ao, elbe 
fo att' <r (i <Sbm.): bet er mere fom er 
I forbi, enb fom ftaaer titbage. 5) itu. I 

I 

I 14 (luaiitc - 

leitttttt. Ts9 gjctl ant btl (raft Itu. 

ftjna aS: fllait ovct. lliqcfaa: n<ta. 

brjctn, (Iwno p. f. o. i^orbinBee Pfi- 

frtii met! SBfrtd Beta, f. St. '^raDcri 

« 00(SWfttil et afbntfFrt). Oel. ug 

eo. uf). 
(tvoiibe, ail*. OMnnnatc, ^tiiflc* i 

gpflii. SIeU, o>:>cnSe; jf. PixUfl pfl 

Dp/foin tilbed* i Sin. Stift fcEttcr ae, 

f. er. «BtipfT, Stount. 
■awmr, n. Sif.ttPtn; bti at ett ©ræ^nntifi 

bliott tfnotiet nf UuetfotiiniEKte. ^i\^. 

ittibAftlefi (flbaFtlt, flbafk). artj. ube- 
leilin, afiite^ ltgt;enbe. lx. «siift, 

■ iKt-m.- 
tjuUalf «, adj. ofbecU, abjTilt BeS tu fflttl- 

rtmuÆii (^olf). 3tl[. 
At>:t>ai't. afn«>i<:t, ittb(l.iact (mu Sem 
ufl Stuntet); Dqf. fufftfct, ubmaHet. 

■ £■(!((- 

■acbei-je, n, EangBalm, Crt. 
ftpbtrfie, v, K. Ce-tc), ta^t Sotten 

af. Wprbtf tøerp. og fl. 
«vbfrtgahfg) , mlj. iifftbeantifl , bcføn- 
bttltfl 1 pqf. iifemiutlifi. ©iilbbt. 3 
eitfee: flbirtgelc (maaflcc fci anbrig- 

avbritit, «bri^ele(ij) oii mbiiFje, 
(dj. n. DBeTDtbciitlin, iifipte. nem. 

(tt?:bi'oi(n, btiiCt, biceffct itu. 

anbi-ayM, n, afoifleife, SpTanbrina, S?Dr. 
(fjel (i ew Ofl SirbEi). ». Slifl. 
Sentmfjcibe bcbber bet: ^vbrot. 

Itrbvafe, r. affibtf liQsenbe S^gb. St. 
Ætitl, 

avbaga, ailj. ofbaptt at følbfommett 
9hit, tianr bet er (lande mDtli, og beit 
ffbfte 8oSni»q ofCageii et forfounben. 
Vita. og meget btundiqt Otb. atJban 
brunta HlBetta forn ®ubll. fnolebcff: 
IffbAQS Xib, Sfbncie ^I: ben 
isstunb bil btt TibftP 1>rtg«fD# fonoin* 
bet. i£tic aebaga: eftet at 'Cagaløfet 
er bPttt. 

^t>bAl, m. affibeS litifltube T)al. 

^xyHamnit, f. ben «tuiib ba DanSI»' 
fet foifofiibtr (om a?tnirtaflentii). ». 

etifL 

rttibrgtiv ooctmoabc fti't. 9Ia. ®Hft, 
■apbvosrt, m. (eg. aibtatt), iJtiiHcBaTeTi 

©msi; Ofl Dft, eflet alt boab ber tll- 

lavti af «tktlftn. i5. CmtL 
flxkibulb', HjuU, fcrbulgl. 
^rt, ID. li SJanbpst, gtunbt3<fiitbflabe; 

tn libcn %ufii ettet 91mt af en <tlv. 

*(Ifl(lanb. (3 fomfle lial. nfv»), — 

2) '«anbbolroel, Sagftrem (= 3a). 

Vtilctgltl meb Sola. ^ao cnfelK €t(- 

bet (tal Sne cgfaa DctQbc en ^afft (Oet Eu(t( afJraab. 3f. a»ing, a». 

fc(f. 
tit<:eff(i, v. ». Ct-tO- ttttjh, {laat 

Hornvt ub af Slreite meb Vleielen Of- 

ftiebbtj. 9i«bte s^ttfl. Sir ate. 
flpffli' a.Ij. fal, lebifl. '3?. Stift. 
2lpfnU, n. 9lffolbi teoiting. 
(tuifjdld, ndj. pntSi^ltn: nebgaaen, fo« 

rtt btn ilte (iTiigere (Tinnet taa fflelb- 

tCVPcne. 3 fonbte Serg,: a:tifitU«; 

i £lim. aritnbd. 
irrfcer, f. afl(ti6i Soilgann. Si tmf 

atfftt (5bm. on fl.): en (let ttnbe. 
^iPRfltin (apgmhg), m. l) afflangi 

2) flffalb, tesning, EnetfTiib. 3ei. if- 

Eilnsr. 
ttfgjtmft, T. ScnlctreSafSwiibDm. av 

B)ov\ bentitrcl, ubpinet, Sbm. ofl ff. 
31fgi«r, r. «Ofcerffr pna en StffejHm i 

af.intict. gpffu. Ste Uupfor. 
attgub, m. btuqte bnabt om en afflub 

og om el «lennefte fom IHe fljotur om 

fin Sotnetitibrm (ttet fin fflelfgion. 
lIt>9lI^tUg,CeI.avg^.),ooeIDtbr^tf!g.3>IU 
ap^t^dlbcn (-bilben), tilbagctolOt, iitt- 

bre. itv^albA, og l^alba av: ttlba' 

(icbolbe. 
■Mttbol Cnab. o), n. afSul, affibeB og 

ubttucmt S»b. 
^ifbolrt (oob. 0), r. flfiibe* Ilggtnbe 

i&uulning etter éfjul. 
flfborbA, v. B. lage ^ooebd af Cl 

giff). 3 ebm. (ip[)aHbr. ^ti.' 

Ilrinnn, gl. m.; f. aofete. 
atifatl, 11. affalb. i flviflana, adj. anlaffet ctin affat paa 
VM e3runb af eii Alage. 

Afflabt (meft alm. Aflot), v. n. af- 
flffbc. 

5(rfom«, r. Ubbottt! ^robiilt: SIftom. 

flp:fomen, bfittommen. afilte* lommen. 
Dgfaa: («(ttfet, utmagret. 

3lt>ft:of, m. afftofl, flfnbeS Steb. 

■Xrt. m. 1. æefe iemtbjcit. (381. nil). 
^ogle @t. tun om Wunbingen eUti 
aiore I faa Smebtb algen. 3(p!'(lnii, m. 
og Tlolbol, n. Sttenroret fom libet 
tuften fra Swlgen Itl 31bftebci. 

Tivl. m. 2. (ogfoo Tlvlt). SmH, eturte, 
Eegtmstrfffter. Wbl. Sett. Æan. 3nbr. 
{3«I- «n. «li). 3 ^elq. ogfaa noaet 
bBorpaa man lan brorc fin ©Wne, 
f. Ur. en ®tecn ril at Ipfte. ^naf 
tbla. 3f- fianbimlt. 

atilA, v. a. (a-a), 1) aole, inbbeflt. 
faaeaf Sorten, (l-ibet bnig.). 2) for- 
maat, f, eola. 3) fotoolbe, paafon aovunbfam — Saftib 83 

eg IL 3 nt oiptno* dtLtx^t »{•« for at evergaae anbre« 9IoTbre f3eTg« 
lEno, Ofi fl, i&eraf JWrunbfyftc. f. 

«nnibfiim', adj. miéunbelia. mvunbeUufl, adv. ubm vfteunbelfe. 

in»ifitb|i|ur, adj. tni^unbeligt ^gf^at mt»'t»eaa^ v. n. ^aat af SSeieiu 9{(L 

«sicrrig, forn giet fig megen SKøie TSvt»err, fer Ovoerl. M O^^, n- 9ab ({fert tKtrmt eller 25<iPfiontn9, m.^aitfierbfng (afen^ub 
tegcbdb); fee ^ug. eder af et D9t« jtrop). 

kbe 0^4), v. a. babe. 25«ffot, m. 93agbeen« 

kboi, adj. libt fiigtig, iRe ganfle tør T^aMøia, f. 9afola. 

(met om ^o)« ébm« 25aft><inb, i 23aPbanbennc (Datio), i 

bnbna (bane), v. n. torren libt, blioe SBa^baanb, i 9orbeboIb til en anben 
Mot9r (om <S(r(r«), ?eili<^beb. 

UUbmaltu, f. bamalea. 25aPbun (uu), og BaPbon Coo), m. 

2)dPr B.I. £)))«armelfe, Obbebning; if<er ben pberfleSJelafen^tof; besjele forn 
a) et «armt Dmflag (©altbaf, ilonn«> fun ere favebe b^a ben ene &U og 
Ktf 0. f. oO; b) et 9lf!og til at renfe baoeSarfen b<ta ben anben. 91 g. 6tift« 
jtor meb; if. d^inthat ^eget bmgL Nebber blot Baf , m. i 2:r. ©tift, og 
eeftenfielbg, men iffe alm. i 9ig. ®tift. tftun, el. ^one, i 9, <Stift. 

2^af, n. 2. Sag, 9l9g. (3«l. bak). <&iel« 23aPt>eln, f. :9a!ola. 

ben, unbtagen i figurl. $et9bn. 3f. 15<ifiia (for Saf^iba), f. l^agflrøm, til* 
^nbabof. att ca 25aP! bag oter, bagegaaenbe^tromning i ^ugteme af 
meb Slpggen nebab. pm 23aF|e: baa en (rio eller Siorb. Nebber oafaai' 
Sagen, i dM 3ravcerelfe« ttl 25af ee 25aPsea og 23aFseic (t>eb 2:ronbb)emX 
el. te baf ar (ogf. tebaParø), tilbage* 23aFet>ju (9g. ©tift), 23afvubu 

IMf, m. fee ©afbum (3nbr.). Cm be øt>rige S^Jaone fee 3a» 

VdP, adr. bag. Srugee fun meb Begreb baFFa, v. a. banne Sarifen eller 9f9ggeR 
af ^9ile elier gorbliten, meben« beri- i et 3emrebf!ab; beraf adj. bafla, f. 
mob Setxegelfen (^tetningen bagub) dx. Xenne ^joien er gobt balfa (bar 
betegneé »éb <itt. 33af fammenf<ette« en gob 9'l9g); fee Saffje. 

herfor fun meb egentlige éubft og flbj. 23aFFebrun , f. ben oocrfle 5fant af en 
for at betegne bet fom er i eller bører Saf fe. t>elg. og ff. (£fler« : 23aFPcrer, 
til ben bågere Deel; mebené berimob f. (®bm.), 23aPFetrmm, el. striøm, 
att fammenfortteé meb ^ibfhrafter, ^ar^ tn. (8ogn og ff. 

tid^ier og anbre f^artifler. 25aFFelaø, n. en fRc^t af Saffer« 

ioFa, T. a. (a-a), 1) ot)bebe, oboarme. (©felben). 

hata feg. (3ffe meget brugl.). 2) be* 25aFf elenbe, n. baffet ?anb. 

lorgge meb oarmt Cmffag. 3) renfe baFFe^Tvr, adj. om ^tfte, fom ere ff9e i 
»eb et oarmttlffog(ifctraf(£nerfi»ifle). Safferne, eller «ifle løbe, naar i!<r«fet 
». ©tift og ff. ffober efter. ®bm. og ff. 

Ma, T. a. og n. C(i-<^f og a~tO, 25aFFie, m. CRL 25aFFa, r), 1) Saffe, 
båge, Tat>e Srøb. ®. 91. baka. SebJil- ipcribing, ffcrrft oijfHgenbe («runb. ®i), 
lainittgen af glabbrøb betegner baFa barke. 2) ba« 3enTTel»ffaber : fR9ggen 
fan at gioe Srobet ffn 3orm Deb Sa« eller ben bagefte 5fant, i V^obfcetning 
gentflrn (f. jtievle), men iffe ben oi* tilCEggen. 3)@f9banfe, en tat ^atii 
bere S^ilberebning i^eb 3lben (f. ffeifja). af éif9er eller a:aage i ^orijonten^ 

7M<tv, m. en Sager. 23aFarbaø, f. 3^1. bakki. 

Sofffebag. 25aFaromn, m. Sageroon. 23aF'Fieip, m. bageffe 9laretolb. 

:5aPrair, f. Sagaare (til en Saab). baFFut (baFFette), adj. buffet, ujcrvn. 

J^ofbetfb, t og 25aPlut, m. Sagbeel. baFlcnøjeø, adv. baglcrng^. 9{ogle <Btt* 

bof^nieø, adv. paa biin 8ibe afSieU ber: attlengjeø. 

bet S3. ©tift. @ee (^g. baflefl, adj. meget bel(r#fet i benbagefte 

Bofscnbc, n. ben bagefft" (Snbe. (fnbe; om <^lceber og Sogne. 

Soto^n, t SaøffrøttL e* (^ojo. Bani(b), f. ef9ggeflbe ; f. Safffbc. awflf. I) mtU - aabcr 

atnmbd (um Zeita), f. DofitUa. 
«f =ti'Oytt, oudfload, ut|hlM, 
', torfolt Ofl eav: avtef, ndj. uftprlia, lafenbe. <Sbm. 
(»c! fflcnit. fpin maa tant* tUtx ril- font « fratflflei! 2) StfbroKlft, Sot- ttrptgitø (ancita): adv. DaaSliøcU; oa. blntring. (^Itlbiutc). ®. lata ao. 
«ntolb, frariiobct. — afttljd, t. « 

fraToabc. (Btt lelja). 3tl. nftelja. 
«v=tif(tn (trtitn), 1) aftancni 'i) for- 

binbrtt, (orbubet. 'La cail asltfir 

iii.tn tit ilh Sov fcmil. flia afilbes, lanat bori». (3«l. ■fyfp»). 

£ff oa Tcint aeci(#: btt eai tn Uit- 

mdiflbcb, neutt ubort. 
5lv»ti'f, n. (et Cooett. 
averbt, v, ■. fr-bO 

TQbbt, ixabt. «bm. aa. I 

I 01. SJoI.lI meb tnftit ed» ufjmnwnfat 
tti, ublalea mcfl alm. fom Suenft a 
on IiiiniT an, mtn i Sogn, Cofs oq 
fiatb. omticnt fom no. DmocTi" i 
Dfniftltrne mcb o oa a. 

n(, r. 9Ia, (£ID. <fflei;ct bTUt^diflt i Str. 
Ofr aa. ^tlfti cUcrS brua»: Slo. 
C«(.9t.«). 3*an.n(n, og g(. lE-iin ! 
* Sal. Bl. le Cfoi 9gr) a : «aer. 

re, pra-p. paa. C®. 91. "■ fflam. Sb. å). 
5Prugea oftt i Sutersbalen , f. fir. n 
Solen (pao gobin), ut « JlBtlticn, ra 
Calne, w 9tloo (i ®bm.: u Snc'nM) 
bja Snatrnt. Cfifaa I 9161, I 

ilnbfUflfun bm- I re, coiO. eg (fcmnlminbdljifun 
gc« I SomitiK re). @. 9t. ok [ftntrt: 
Dl!) i So. (irhOI^afllJgralrn: ■). 2) 
oflfiia (ailv.). gofdi og 3nbt. anbK 
Slfbcr: og, «ii (f. Ofl). 

re (-yatiiM Brt 3nfinilio), ol. (3*!. -U 
afl). Bnigts føboanligl) cfifr « CA 
fom (nb« mrt t, f. ec. la oa aobl 
ra bevra. ttBete fiebbfV beniw ^amhls 
te. te re tUrr til re. O» re). 

re, foT 0» cUiir a»; fc< ao. 

Ulbnnb, n. er Saanb i flionfabitn; btt 
eucrftf learbjanb, boonwb bfflftt Hele 
■-■ .ftleccn fammen&Dlbt*. (Sulbbr. ficlbncre. SliibrcSttbcr brugcA re fun rebelle. cl. rebcUo, i i enltlte SaltmaabtT, faafom: ra Snbe 
(paa ffinbtn); ra ®fbf (boa ©fben); 
m Qgflf ti. ra Støi (j: paa ffanren); 
att ra Saf [f- att); rrrlbtra9iatt(mlbt 
em Watttn)', boqft ra Sumar (nriM 
paa^omtncten); flcppcraSe (i ®bm. 
jlibpt Svaitt hi Ha Qngtn), og fl. 
aaerstrDrbet meget bru gtltgt i 'Sant' 
mtnffttiiina, fom »21faQ, ^i.tg, Shlit. 
3 tfit alminbtlifie Brug et bet beti- 
mob forttotngl af Sormen poii, fom 
efltntljg bebber: upp-m, 3f. Pi (fot 
upp i), punbe (for upp unber). — re 
fptbintes fcrbcanlig lun met er æiibft. 
i ben ubenemtc Soim, bootimob Dbentiaobei 
ufitbsanlig. ^eluelanb. 

ntbint (li)', Ofl Vibin, n. er ©«tftw, 
en Oelben eUei ubmctrfet Xtng, fem 
9([t bttiagre ogbtunbre. 9{bm. &m. 
og f{. af bina. 

Ulbit, m. a)iotgfnmab, Stofoil. Wm 
(li) btuges i fielg. Qtulbalen, 9lbm. 
en fl., men Wtbite (aab. i Sli. 
Stfl. og fl. - ÆH(i8: Siff (Sofiil, 
æofe), BoirtuguT (^aB. Btfb. Cfittb.), 
Ufiibmotgon C>5bm. 3(eb.), snoTgooar 
(flSuIbbr.). Ogfda: atufoft. — TU 
mbite (te 31(bire}: til Srofoftitbra. 
(mi.), rabmrnunb, n. (i ^elg.), 
rtbiteri' (t ÆtB.): Srofoftriben. fttttefl til ben beftemte. {(ir Ifgnenbe reboale (fot oobobaleg), 

Scrbolb finbet Strt trb i og 'tt). manbe. coetoibtntltg. 9i6I. 3f. ooboe. 

rei Ubraab^otb! o! af! (Sv. o). Se- rehoben (aab. o), >dj. oolbfoRi, fttm- 

tpbningen afbetic re er meget fotlllel' fufenbc, iffdilbagcbolben; oafaa: frsl, 

lig oabcflcmmee fun afbenXoncbvori uairlg. @bm. 

bet ubfige*". bft brugt* faalebee fom Who^it, f. Cltofljf. 

UbtTof fot Smette, ^Éngftdfe, Botiin- VOtov (Ofbool), m. gortoinJngepunW, 

bring, Dpmctrffombtb, 3nbtommeIfe en^trl eDtt Stteiibob, boorseb et3ai> 

tOei: XiKabelfe. tigdebti forn 3nb|(b- toi fan fotteiee. .^dg. Zt. Btift. 

nlngipattifcl mcb ganlfe ubeHeml St' 9}{aaflce egentt. Sitbutb. 

iDbiiJng, f. <£i. w, lat mig fra bu KIboi' l!aab. o) tSei Slborr, m. abprrc 

0. f. v. flg, Stift. 3 2ea. Stptr, f. 9(aborgrad — HofH 17 VXbor^va^, n. 9!vifanbe (Nymphæs). 

»(bot, f. f. *ufcbct 

mbvtibHc: (nibvtitU, TKbvtltii), f. 
©cnf^cbctfff, O^erflaberi cn®ctt(^(meb- 
fat Unberbteibfla), 9lt>h ©bm. og fL 
(301. åbreidfli). IDttfaa: Xt»cbretbfl«« 
3 Sted 2Mbrete (for Slbrciba). 

iMrdc, fee forriae. 

mbrengicn, «Hj. befwcrrlfg, ouer5<rnøcttbe 
mcb Sønnet og gorbrtnflcr. a:ell. (3f. 
brtlicn). JHbrcnøie, f. Sn forn altib 
bar noget at trygle og bebe onu 

mbrtfte, f. aubrifff» 

«fbrot, n. 3orbfaIb, Ubjfptling i ©rcb- 
bcme af en Sla« ®br. 

mbry, v. a. (r — bbe), 1) bn^be etter 
britte (£n meb noget, forn ban iffe oU 
bat>e omtalt (f. brp). ©fal bnige« i 
iafl. oa Sufferub. 2) blage meb ©fin* 
fege etter Satoufte, ml«t<rnfe fm dU 
ffebe for UtroffaK (Jett. ^att. !R(^L). 
3f. wiøtrpggia* 

mbrrctt, adj. 1) ftribeipften, tilboieUg 
til at brille og ubforbre. ©flerb. 2) 
fftnfpg, jalottir. ZttL ®tt(br. 3 93of« 
H 9{^1* fnbed bet ogfaa i Sormen; 
cabvu. (3 ®am. 9lorff forefommer: 

åbriidigr). 

TSbvyitap, m. ©finftjge, 3a!oufle» a:ett* 
3f- wi«trpgn, ©«artf^fjo, 

mbur (for ffilburb), m. 25«jrt, grugt, «f- 
grobe. (Snberoen), 

JMbyr (JHbør), m. SBinb forn er for 
ft«rf til at feile meb. Zx. ©tift. 

mtyrøjaft eLmbyrgfla, v. a. forfifre, 
ftaae inbe fon I)en for|le gorm ffal 
bntgeø i ©fl., be obrige ere: mbyrfla 
(^anbal,.9leben««), mbyrfla (©bnu 
Ofl fL), (obysila (©alb.), mbryafla 
(for<rIbet i ^elgO* ®. 91» abyrgjast. 

SIbyrøila, f. Slnfwr, ©orgen, bet at 
man tnbeftaaer for noget. Orbet beb« 
ber: Wbyrflc (^att. ©bm. og fl.)« 

Wbyfl, 421 rørt), CrbrrøflaCWO, 
røbyrfJ (åWanbal), «abryfl (©JL 
3<rb.), Wlbyfttng (Orf.). ®. W. 

abyrffsl. 

THbyrfl^ f. fee forrige. 

mbm (el. obbon), v. n. msjire, t>rimle. 
£)rf. Orbetø egentlige gorm (aba, eba, 
oba?) er «beffenbt. ®ram. § 65. 

mbv (»rb'er), f. (gl ZMbra, r) ^are, 
Slobaare. i^ebber oafaa: Wb, pl. 
aCb'e (©bm.)/ W (fønbre Sr.), ttfr 
(3«b. og fl.) , ZMrber («W^t) - ©». 

åder. 3^1 »d. Sing. edre. 

m cnbe, f. C^nbe. 

ZttfaO, n. 1) 9aafalb, f. (&x* S^anbet» 
beb en fRøMt. (©Jelben)* 3) globen bvia et Wcrlfefar (en ^otte). ©bm. 

i-crttl: W^tlle^rintrte, f. bet famme 

fom Øliomefofla og 5)ijelfebnnf. 
ZtUiav, II. (£loelob, jjlobfeng. ®ulbbr. 
mfmtt, fom feiler etter mangler. SetL 

(fjelben), ©bm. (meget brugl.). Dær 

<r altib nofeoxfoitt: ber er altib noget 

at anfe over. 3^1* ^fétt 
m felbe, paa gcrrbe, i 39etjægelfe. ©ogm 
mfinøjcn, adj. ft«rf , berufenbe, om Drif* 

©bm. «ftngle £Jl: jt<rrft S)L (3«U 

åftnjrr). 

}H^era, f. fanbig (l!\)ebreb. ©anbban* 

fer i»eb en 9[a. Stett, og fl. 
}Hs^y, f. en liben 33aab til at fare ouet 

en (£lo meb. ©ulbbr. 3f. CifJa. 3«1. 

fley (bigteriff 9Jaon paa gartoier). 
Atsfløvøb, adj. ci»ermættet, fulbbropb^ 

faa at man tff e fan beoorge fig ourtigt* 

®ulbbr. fH^el egentl. at>fiojjgb. 
mfcere jtQ, aabenbare [xn ^enftgt, itb« 

labe fig meb noget. 9lfl. ©bm. — 

mfærlcne, adv. aabenbart, ubengor« 

ftittelfe. 
can, f. at>, og. 
mQoxnn (for ?2(gang), m. a:ittob, 3ttbrvf 

af golf. 9?orbre S3erg. ©bm. canoxnna 

(am\ adj. om en ©aarb: beleuig for 

Snbrif, meget befogt af gremmebe. — 

3f. fjernt, folfefjemt. 
€a pcnnQit, paa gcrrbc, i 33e»«gelfe. 

Bcomebalen, ©bm. — 9(Joglc ©t. caQca^* 

nm. 
TKgjebn, f. f. følg. 
Wp)tQn, el. ZHvj^itQti, f. noget ubnicer- 

fet etter ufcebvanlfgt (»el ogfaa ©trer- 

ben efter Ubmcerfelfe, l*pft til at glimre). 

S?ruge« blot igorbinbelfe meb pa a, f. 

®x. i&an arbeibbe pca ei ?2lgiegn o - ban 

anflrcrngte fig meget for at ooergaae 

be Slnbre, for at gjøre Cbfigt. Crbet 

bebber i ©bl.: JH^jegn el. ^(t>aieøn 

(maaffee: C»gjegn, f. giegna); i ©bm. 

Cfg)«rgn (el. CfWjygn); i 9?bm. 

(Pfjcgn; mm i mi^t T^fgjcbn, el. 

Cfgjtbn. (3f. 3«l «gimi, gjerrig- 

beb). 
canitnt^itn, adj. baatrcrngenbe. 97(1. 
TliQieit, n. noget ufceboaniigt etter o»er- 

bret)et. 9?orbmør. 
JMgt^gn, f. SKgJegn. 
m ginwe, for over, nceegruud. Jl% ^atL 
TJfgiift, f. en ^ubfpgbom meb fl«rf ^a- 

velfe. ^arb. 3f. Sllogiifl. 
mbar'a(Ij. meget fi«rf (om 95inb). ©bau 
ca l)aiibe, paa ^o»ebct. ©. ^ooub. 
ZMsFall, n. 9iøf, SPanbvætte. ®br. 
mFnn (^' oor), f. offe. 
2^4n, n. a:vcerfl9ffer etter ©tolper i en 

®rinb. ©bm., fee Cfje. 

2 >. 18 flofaar — Slalmtnnin.q » 

i catMv, ailj. uiibfceltg, bl?. £)tTb. 3 
©ultbr, fjoPPiwi-en, 

tttFjfl, f. atlan. — nifjt, m. f. Cfjf. 

<afiti', ubmottct Dg mobleC. OiEb. 

filrlabc (lUfla), d. (Scnsetapvc/ luf- 
fen. ®. W. aklædi. 

<aPo, ti; f. Pt(e. 

JKfome, f. Silte, ©te Uppfoma. 

jjironn (og Utfai-n, frr ffllfotn), n. 
aflfrn, Satan. Sr. Stifl, .^arb. 
((filere: (Éitenct), 3«L åkara. aug. 

JUrofte/(L niFofl, f. 1) gioflct fom 
blanbte I røubcn uiiter SonninBC ('f«r 
«ffifclt fammenTeit meb iDtceO. 8Dm. 
®ulbbi. DifB. 3) !B((nt»ttfIft of en 
Stil. liZ^rfb. SftentliD ^aafa|l. 

Ctfot (00), m. gnfld af Strebet. ItU. 
®ee ftot. 3f. SiDo. 

«tfr (el. H{F'tiO. m. «Ber. (atm. Somt, 
ifte åtet), æo. aker. 3 Sommtu- 
fffllnirtB! HlFi-t, ntfi-rt, aff'tr. 

21ffr(=lirM, n. SlaerbtDbnfng. (©ielb.). 

Uffrtbyte, n. Dmb«tnina af agTe. 

IlffrcbÆTtA, r. Slaer-^narre (en ^mV), 
KillusCrex. SSr.^tift: Q[Fn-=rtffc. 

TtOvtfeal. a. giBcifaal (BmsskB cim- 
peitriO; OBfaa Siger' Sennep. 

JjftreFjctta, f. «Kolbiiffe. 

IWFrtkn&.n. naoerlanb; 2)ben9JInr( 
forn Rffrmeft emgloet en 3(get. 

JUfi-epipa, f.^an(tto OKanlel, f. D». 

jaFi*trnna, f. Sn(|(anien omfring en 
aner; men iffer ben gorfiefninq forn 
efteiftiianben banner ^8 ofb afierens 
nrterftf Sant. 

niFrefiinb (el. frnb), n- en iPef efler 
fmal SuBnttmmel niedem to Stgte. $. 
©lift. 

Ctftwtbb, f. Sutenee SSibbe eHet Sla- 
betnWoI^ 

B[Fi-=vtFffl, f. ætlre&»na. 

oatua, adj. fonner. Ste Fueen. 

ai\, en temntEltg almlnbelig £amnienf<tt- 
ningJfotm af «II (silj.). f»>in bedjscrj 
ganflf, albeleJ; f. Sr. tnlgron, atllc» 
men. 3inb(« tllbeeli oiifaa f flanuncl 
9lDt{I. 3f. 31na. "I, KUiteall}; s<itn. 
Auitnbft og <aai. ala (af all). 

JHI, m. I. a,il (mfl). 3£bl. oa SM- 
BLiiiget «mt; ISM. ®. 9?. ill. ^etlll: 
:!néffi:'<iø, .^aobctnbcl ; f. Siøgrae. 
anefrap, n, ©Htfelfe forn en Sal. 
Sdettina, f. 91alelube, Kuro til Sale. 
funiift. 

23(1, m. 2, 1) Spire, flime, ubfptinøenbt 
i^ro6lat, f. lÉc. paa Sont. ». étift. 
^imif: «la, ala, «Irenne. 2)enni»tf 
Stritc langeab iHpB9(>i Cpoa enltlle 
Z>rit). 3^1. <ill. ^naf: «lut. S) en 
bnb iRenbe ( Bunben af en ffile ellor 

Sugt. aiin. 3f. tilupjal. 3 enfelte 

Crb er bet ituiil, om tnl ffal anfeeS 

forn en Snbelfc tfltr forn et eget Crbi 

f. 9t«ggi»il, Scebcnl, <^piinoal, XorsenL 

(3f. Sal. il, Sem). 
«la, v. n. ia-a.). omSom: fpire, grot 

af SugiiBbcb. <Rbl. SM. Tgfaa «cia. 
nilag, n. (ffl. «aglitfl), arbeibt fem 

ilal ubfere« til en beitemt Xib. ZtJi.. 

AoH. filler* gurtloga, Vagjc, llagbrfit. 
UtlaftoFF. m. f. StnoliMla. 
^Illbi-yft, f. anfoat! f. Sflborflfla. 
otl^uffeleg (otlbiielt), adj. fulbfommen 

buelig, P^fltlg not. .^dqeliint. 
<nl:(ine, adv. alene. 9togle øl. atltina, 

aleine, «ntUtne. 3f- eiemaU. 
Mlti» (for ai'Ietbc«), adv. \ina Bone, i 

(Sang. ^an Ijcm' (De wleiS m« ba 

(9[61.): feanlommet inflcn5Pel betineb. 

Vit lom Bonbt calei* (Sbm.)j bet 

baobe onbe gol^itr. 
oaUtta, v. a. tiefijare, onerbinge. 9I6I, 
oiltitm, adj. paatntngenbe, berosrlig 

(oeb Ibelige «eiij åringer). W6I. 
ea Itrrt dulKrirt), omtnlDor: baloaa* 

ben, paa Slem. @bm. 3 9ibin. ealerrc 

(3f. 3*1. a hieiri, paa fur). ®. ©Iptt. 
atleten (oil^aten), adj. I) forn tibetalt, 

Ifte er trftfen eder Brager 9)faben. ^(Ifl; 

331. alieir. 2) let at fpife, ubtBi, forn 

man mna npbe meget af, fot man fan 

blioe milt. ©bm. IBfj. 
«IfletlEB, adv, Dei teifte «Iflctteé: bt 

teiftc «He tilbobe. aUe forn een. £bl. 

Snbte ®t. „Vei reifte aRann ao *ufe". 

(3f. Sel. On. .ftjem). 
ailfdcoug (atlfalurt), ndj. gan|Te fitrbig; 

pgf. ganfle ftifl, relhtutrcl. feelg. 
«a(gk-«rn, adj. gron ooetali (om agtc, 

naai Surnet (pirer). 
«all^uoa, Bilj. meget begfætlig, bieuen af 

en fiterf i!i)ll. «ela. (ogf. otlbugo). 
nriit (li), n. SCillib, at man jtoler paa 

nogct. Sit oonbt ^lit(iSbm.): Rogel 

forn et ufinitt at libe paa. 
eaiittn, og atlitfam', adj. forn btttter 

for meget! ellet fom lun liberpaa an- 

bre ubcn at gjore noget fele. B. Stift. 
eciltomin, adj, frcmtontuien ootralts 

ganf!e utn^iiet ellet opDoret (omÅotn 

og Stae), 
ffil:itt(ti). adj. Dberj) fjcb og leb. ^elg. 
(Sl-ljoft (do), a(\j. n. gonile InftafHa. 

gen, fulMommeii Eag. iSulbtr, leB. 

og fl. ^ifbbet ettcTB: aillj»(l (fiaU. 

efj. ©bm. ©tft. .&Elfl.), Ofl fvelio^ 

(©onbre Berg.). 

Ulmenr - " - 

bomfo ■»(' bottfa — bein 27 Wmf^i, T. n. 1) robe, fctMt \ 3oTbni. 

<i«lbbr. SDtf. 3 ^tL bofe (aab. ø). 

^«. bdka.~3) bringe nogct i Hot* 

bm, omoæltf, rive ub over. ^rTg. 
WifiFiit (baafattt), adj. forflvntt, om« 

Mrltet, < tloTbrtu $clø. 
bciAa, T. n. brøTr, bøqe fem Stett. ^tifi. 

Mbbr. oft fl. (SéL baula). 3f. (toula. 
Nn«/ f. 1« 9ønne. @ce Sopne. 
Xama, t 3. et ^rt^ru(^. (Snbrrøen). 
Amfe, m. en ©tcrmanb, @. 5taffe. 
dmtt, m. 9enbfn(^ i ^eilabfen, naat 

WBLU hpbfer. (=@taq, ^la^tbo). 
kot, adj. omSinben: tnap, ttanci, mt* 

Rhnob. Sofnu Sif^efaa baun, adv. 
h* Sinben et bautt imot (naar man 
ffie fan fømme frem uben JlrQb^ning). 

kutta, Y. n. fnjbfe, Tat^ere. Wetjct ub- 
brebr, maaffee alm. (3f. flafta). 

J^iutc, m. ^inbefteen fra ClbHbrn. 
@ie!ben, Tfi^cfom 23autefletit. (3«I* 
baaUisteinn). 

bontt, adv. f. baut 

T^ca, U 5?ob. — 23aib«i, f. ©obe. 

Uabt (bm), conj. baabe. ^c^U ^t. 
hcatt, og (i (Sogn) babe. 

ktt'e (for bodbe), adj beqqe. (<5onbn 
Serg. %ifi. ^all. ^br. Érf.). (Kfleid 
bc99tt* 3 So^fif!: bme, m. bma, r. 
boec, n. (®. 97. badir, badar, bædi). 

bom, adj 1) «anfTelig, ubeleiria, binbet' 
Itg, fiem. 2) om 9{enne{!er: tverr, 
noiøfg, mobftdbenbe. dit bcugt ^anb: 
S9fifomt eder ufruktbart ^anb. bcngt 
8cr: binberllgt 3?efr. ?Weget brugl. f 

tetg. og 9{amb. 3f. berglen og bergja. 
éU béer, befværlig. 
l^ca^ca, f. 9ogie. 
boigicn, adj. flem, farlfg. <Sbm. (fiel- 

ben), bmgne Sega: flemme Seie (iferr 

Hlføeé). 
bmgt, adv. forfeert, i en t^rænget (Stils 

ling. ^elg. 9Sg fto fo bcagt. 
Jtotnø (fbrSoobing), m. ^rrmafrobit. 
l^ced, n. 8aal, flor 3Ib. (Sjelben. 
botlm, v. f. bala. — J^can, f. Sam. 
Ibamfler, n. Unberb^ne i en Sena. ^elg. 

og norbre Zx. idUM tlnberfeng). 3^1. 

béifltr. 
2tor, eL 25mra, f. en Saar, et 9{eb{!ab 

ot b<rre meb. Weft i gieertal. 
l^carn, f. 1) Solge. 9{crftrn alminbl. 

((3* fl. båra). 2) Solgrgang, So- 

gang. 3f* Sllba, S^lgia, Saig, ^io. 

^eraf bcera, foitbcrra. 
bmrm, v. f. bora, og berå. 
2>«reb4(, m. Sforb^bningen eHer ^tUtm* 

nunntet imellem Sølgeme. 
l^car^ol (aab. o), n. Solgernee Slag 

og etnHpttL S. @tift. bmrefhlt, adj. n. Wtle, frit for Solger, 

3f. Dinbflilt, fhraumftilt. 
23mretopp, m. Solgrr^g. 
bairut (bmrette), adj. fulb af Sotger. 
230X0, m. Saaø, fftum til et 9)ob. ^éU 

béa. ^erafbæfa. 23aifeboir, m. ®fiU 

leocrg iniciiem lo Saafer. 
hca)ca, f. bafa, — 23møfe, f. Soøfe. 
23mt, m. Saab. 33aitef4rm, m.Saabf*' 

labning. .73mtelciø4, f. Saabeleie* 

33mtelj9yf4/ r. tangel paa Saobe. 
»mtm, f. Site, og Såte, 
23aiteU9, n. <SeIftab af SifTere, fom(abe 

een Saab tilfammen. 
23aitøbrcebe, n. Qiefe af en o)»buggen 

Saab. (Sbnu 
^^mtølengb, f. en Saab^lcrngbe (forn 

?WaaI). 
23aitølut (aab. u), m. ben Deel af 8i« 

ffefangften fom tilfalber Saabenø (Eier* 
bmtørd/ v. a. bugfere. 
be, og be« (a: bcbc), f. bibja. 
a3e(b), eller 23ce\ f. Itnbcrbpne i en 

(Seng. 45»arb. (3«1. bedr, m. D^ne). 
bebara feg, fltlled, fagtet, om Seiret 

S. Stift, idt boflanbi! Orb). 
bebenCbten, been), pnrtir. 1) ombebet, 

anmobet. 3 Sbm. biben (aab. i) og 

bibb; i 9Jbl. boen (aab. o). 2) bu** 

ben, inbbuben. 3) befalet. <S. bibjo. 
l^taavina, f. fafbenbe Spge, Slag. S. 

Stift. Sebre 9Jat)ne ere gang ogWeb- 

fattfott. 
bepm fett, f omme ftg, f omme til ?io 

igjen. gibg. %tU. <Sbm. og fl. dt et 

n»ere Crb ligefcm alle be oorige, fom 

begpnbe meb yartifelen be, beriffe fltt# 

beé i bet gamle Sprog. 
beggje, ndj. begge; f. bme. bat»abeggie: 

treere ^ermafrobit. S. Stift. 
begtP4 (begje'), v. bolbe op, flutte. 

St meget ubbrebt Orb. 
»etttl (13eFfen, n. Sibfet. <»ogle St. 

J&tii, og»etfl; i9?bl.ogSbl. X^titl 

(3^1. bcyefHl og beitflli. So. betsel). 

benfla (bet jla, béitU), v. a. lorgge Sib- 

fel paa. 
bebenbele(9), adj. befpnberlig. (Sbnu 

og fl. 
bet, og beib (o: fanbte«), f. bibe, v. n. 
beien, ubeleilig, f. borgien. 
23ettt/ m. Svagbcb, (Sucrffelfe, Sfabe. 

mh 51 Sopg. 
23etn, n. Seen, 5tnogle. ®. 9{. bein. — 

Sonbenf jelbø ogfaa i ben npere Setpb- 

ning: gpb. 
bein, adj. ranf, lige, fom ftrceffer fig i 

en ret Sinie. figurlig: ligefrem, tffe 

«anffelig* Der bar ine beint: bet bar 

iffe faa lige til. <>att «rr ifte bdn% 20 aopcifiiarfii — Slaroflt I mpeffmcen, f. i'pciiil.ni. 

Vir, 11. I) etaiQti 2) aariuq, %axi- 
ottrt. (R).9i.åO. jair: tfrctttafir. 
lEii:ilv6. (Itcr mot Tllvt : tllBtt lom- 
mriitie Slår. Sil ^re bctcftn» øitfaa : 
til SlIbeM, ubt f aartnt. pot btnnt 
Vivftne 'Zib : bentie Xib af auret. 

31(r, I (g!,a[ir«, c), aaie, at toe meb. 
oa. m. ar. (3 aefl- bebbet gletrtaf 
Ufrie). n(cfl=blat) (bla}, n. «.mblab- 
niraburdb] , m. ben aH.wbe feoptpiia 
man benttaei: Staterne. ntmbrog, u. 
« enlelt Érafl (Bcrlml meb Hatf rne. 
IKMlaffie, f. l-adle. røi-alom (oe), 
ro. @rebet |)aa tn ^axt. (®bm. ett 
ft. Sei. drnrhlummr]. TUvMefia. t. 
«DIanflcI paa aatet, 

nti-, f. Slobaarei f. SSbtt. 

Viv, m. Ulletfiei f. Ttc. 

(atafi. v. n. mn flprn oa gtuflh trioe* 
RDbi, (ii»e en a^b *ofl. 3 Salb. ca 
fl. 6cbber bet «ta. 

nirbot (©bm.), og ^(urbot (Éelfl.l, 
f. feiliabet tfl al bebc paa nonet. 3 
©Mik pebbtr bet: Ca ut.o(t) ffidbp- 
tinne; Oft i ^cl».; Xi'« infic Stutbot i 
b<i '> bet fan (ffe mere behet, bet ix 
alWti fotflibt. 

Tiivbytt, n. ruibotnina forn alalbet for 
el aar. Sig. Stifi. 

VirtittfK. (. et uføbMnliat |toTt ©nee- 
laft. ^Tuatj i Sbm. 

mtbtv, r. f. æiber. 

ntre, m. 1. f. Ctr, Clbtt. 

Vivt. m. 2. 3[b|trt, arne. (Wbl. *arb. 
3tbfl. lett. ;eall. ®br. ©ftnb.). 3 

fotmcn: "Hr, el Krtn ftal bet flnbea 
Sider (©ireboQ, 09 f Sitbm. (Surcn- 
bal). 391. nr, Brin. 3f. («nioa (fora 
fr aliRlnbcIial) beil' oa noibenncTb«). 
ffiffctfi: filefiab. »(eb,' etcin (om bel 
egentllfieSlbiltb), ffltllab, Cmn, yds 
(om bel bele tflbarenbe tWuuruarf). 
mrctto, v. a. fitttc t'a|l seb Stln. ©ee 

m. 

VUmt itt), m. flilc forn trioei inb i 
Sbibfen af en ^taalc, rot at btn lite 
(!,il alibE tllbaflt (4)[eqet ubbreM Cib). 
3?I. liréiii. 

«fRiengb, artj. forn er i fflanti 6e!e 
9]jTet ifliennem. (SfJt om aBoIlrt). 
i^iclben. 

S[l-t>lIn^(a) , ben oenfhre ^aaub. Sec 
.Ajcisa. 

(tttrbcnbt, fcitbaonbet ( f. ow^enbt 

Vbring, m. 1) Barsoart, Bfatffbe. 3f. 
9t:i<uring. i) tt aarii^ammtlt Spr, 
(f*r iitn. (3f. tUetruna). 3 Ær. ©tift 
ojif. nirunn, IKcungjt. 3f- Siioi- 
rmg, Sir.unng, eavionafl, wnfmaate; f. orfjfnafi. 
ixtrlett, mlv. Ilblig, aarlr. i^ortrloet i be 
tettemarlifle ffiiiet. 3el. ar, "I» Cfot 

mi-lHt. ailj. aarlifl. (®ltlbtn). 

ati'lectien (=leKii), adj. forn bar (iaget 
el Dcelt aar (om Xtd). XtJl. Da fl- 

(urleie, f. anbttlei*. 

oii-liben (anb. i), "'ij. bruaee fun f 
ntiiir. f. gt. Cot fiO lanat .utlie (el. 
(urlce): bet libet faa lanat ub paa 
«aret. Sett. og fl. 3f- baglibe, ^al»- 
libcn. 

atrliten, mcatt librn; f. etlften. 

mrmecttn, vanrm^ate; f. ormcgta. 

nfrmot (00), n. aatsffifle. (Jjiatt.t) 

Vin, i Eammenftctntuii, om notict fom 
er tiltommet i bet flifie aar;'mobfat 
*iorB. SaalebcS; Vlro^evltn, belte 
aars^ruat; Vlvetonn, ftornaf betle 
aat^asli nh-elamb, Vamfomerfobt 
betteaari 0. f. 0. 3«*iilbbr. «IbteU: 
O^car» (f. Ut. 3air3beiy). , 

cavfafa, unbiTolbei f. orfafa. ■ . 

mre-bonn (fot bomL aaiSbøm, 9ttlU 
fon ere føbte lamme aar. '^^| 

ears^gomitll, adj. el Sat anmmel. .' 

Hli-etiflng (:gmn(t), m. aarel* !øi, 
ITenne Tlti-egainote" : i belte aar. 

VW^mot (00), n. SaTSbjgen, eller (annne 
lib (om i bet forrige 'flar. Bltgtt ui- 
btcbt (Sbm. Sogn, ^atb. £ett'.), boa 
itfe alm. Da titm' att i SSrBmore 
(«. gtifO a: bet blioetnu iuft etaat 
fibeiL So. inmot. 3F. 3amlenflb. 

niremitn (^mon), m. ben gotanbrina 
fom en itng faact paa et aat. 3% 
DaaSmnn. 

larpfl(b), III. atneltcb, Efotfteen. Ctl. 
(3f. ffilre). nir(l<it)vU' (fot mt^ai' 
bena), f. ©lencn foian 3lb(icbct (= 
Wtiiijcfieitt). 

atr|Vaben, adj. fom bar (lånet et aar. 

nirapcFlh:, m. Hitrt i et Sai* lib. 

mr^iing, nilj. meget ung. St, Slift 
(.got Btung). 

Hlcungje, f. SHrina. 

ain:>ar)(n. adj. 1) eaageii om klatten. 
(Sjeiben). 2) om a*i'nb fra fcaofan- 
ten, naar ben oebtliuer at blsfe om 
^tatten. Dgf, talrafjeii (Sf).]. 

tarranb', ndj. oin en 3''rb ((jlaatb). 
fpm beboott en a^^ Sommer for at 
gioe noaenafarøÉc; ItitfenmctiienfBn 
til Seiret, aimlnbl. Crb. 

UfrpfK, m. Danriitg, 9ar meb^en^n 
lil Sfliirt og grufltliarbtb. (». etlft). 
2) aatéaoi, flotnboft (el. fioniel feloj. 

*cia- 

IWifelb, n. f. DtDcIb. ©eitr — «cnbmg 29 fiøM { @bm« om du forn Car ^ctui 
mtmtt \^(^. 3) en <^runb, en »id Zit, 
(lc(L «iifftrul»). 3f, a:af, 9lpn, 9t(b. 
3 2fl. fiube* ogfaa ^titt, f. i bcnne 

Mtc ■. 2* DtCEt )»aa ^lovc oa jtiørt* 
TffeSabtr. 3:ilbecl« i k<t. etift; bog 
«ti ^ammmfartninq; Iribeite, Soi« 
Mc Q^tnbfite. 3f- ^nrtte. 

SdRl, m. en iVeifel. <^e ^dtcL 

iBettc«a;rf/ r. G^r(r«aan(tr (S^titdmaTf. 

i)dtc)(h'« (]3cttefl'iibe), r. Zexftolpt, 
beopiMarnbc ^tottt, font biinne €>{« 
bcrne af Dorfannen* S^fi^er nbbrebt 
9% naaffee alm. (3 foenffé Dial. be- 

tetki). 

Mttnør f- <Ar(rønin(t, o. fl. @. beita, v. 

}5ettl, D. 9?bfel; fec ^efliL 

kitt', adj. 1) bt>a«, forn biber gobt. 
^bl. 0$ fL 3«L beitr. 2) bcAjcrrliA, 
Mtn. ^an a ifiebritt*c: ban Dil iAe 

btbe )>aa, bar iffe MpVftit $. (Stift. 

3) foTffpcmbt, om ^fte. f^elg. og 9* 
IkPaCr fcr Srfre, m. 
a^c», m. 1. (gi.^effie, r), tfn^aab: 

be a:t><rrftp!feT eller »j«I!er, fom tjene 

tfl at (Iprfe og fammenbotbe Saaben 

OMAtit Oi^ tidige banne et Unberlag for 

fKoerbceniene. '6o<tn og fonbre derg. 

(dfleré: ^ne). ]9$el egentlig ^cenf 

(3«L bekkr). 
»c», m. 2, m. 23cfPtc, r), 1) 33<r!, 

Sanbfirom. SRe ganffe alm., f. d^roo. 

3éL bekkr. 2) Sroi^ (=$runn). 

Xr. <^tift, ®bm. og fl. 
MFficfioø (00), m. 9?anbb9t, \>x^h (ule 

i eter oeb en 9(tf. (elg. 
2)cfriefiø (aab. i), n. en meget liben 

bdPoma, t. i 9et)^bn. lomme til, faae 
Mligbeb til; brugen meget i ^ttre 
éogit. 

2Mrf, r. ftamfTiæl, et <&lagø norften f ugle« 
ninbe Wti^linger. (Sbm. (bt»or bet ogfaa 
lebber Sumbe og Sumbeffjcrl). 

Bcfrc, m. en 35<rber. Oftcrb. (ofte), 
Crf. (fielb.). (ebber eller*: J^tfw 
(Snfftmb, 2:ell.), 23øFmr (3:ell.), 
2Ju» og Baubuff (Sflingerigc). 3f. 
«er* 3«l. bekri. — ©efre brugeé og- 
^ ligefom^er, om en tbotr, egenfin- 
bi^ 9erfbn. 

»effei; f. «egfl. 

IM (@tttnb, 2:ib), f. mt 

:M (25eel), eller 23tl iaat>. i), for «i- 
bel, m. 1) en 3nbb9ber, dn fom beber 
(Bi<rfier til Snollub. «alber*. 2) en 
Seiler, grier. JBof*, (arb. Stell. 3^1 
bidill. 

bcU, cL btU (aab. i), t. b. beile, frie. (3*1. biAla). (arb. SefL - l^dnt 
mann, ^aUmanb for en Syrier* JbtUts 
mcal, SorIot»eIfe. (arb. 8ogn. ^eU« 
pif a, forloget J)ige. (arb. JMas 
(levna, f. en Sforlooelfe; og lbt\a» 
vtitla, f. et (^jcrflebub i ben ^nlebning* 
(arb. 3f* fria o^ fe^a. 

bela, v. feile; fce btla. 

beUggja, v. a. forteie (en 99aab). ©• 
©tirt. (fettere fefhra). — »cl«ø, ■. 
f^ctflebaanb, gortoiningøreb. 

Belg, n. Srol; fee belja. 

Belg, m. (Sf.23elttie, r), 1) »«la (at 
blæfe meb). 3 Spg. og a:ell. 2i«tt; 
i 5lg. SHft: 23e]i. — 2) ©finb, fom 
er beelflaaet og ifre opffaaret Jpaa ^U 
berne. (gonbenflelb*. — 3) Sug, ©om. 
(^ulbbr. Efterb. Wbm. — 4) eri t<rt og 
langaatia efp, «inbffp (93tnbbelg). 
Ert. ftcfen og fl. 

htlQflcQitn, adj. bcrlgflaaet, beelflaaet 
fra (Enben, uben at obffiffre* }fiaa lange, 
(arb. 3 <Sogn: belø^eøen; i a:ef. 
bcegfletta. 

belja, v. n. (a - a), breie, fWge meb en 
buul ?9b (i 55rcbe eller ®fr<rf), om 
(ornfootg. (3el. belia). (eraf 23e(p, 
n. 3?rel, Strig (feilaatig bannet, for 
»clie); 3ei. belji. 3*^. <5tift, ®br. 
og ©rf. bebber 35erbet bylja (bplje), 
og Subft. 15vl Caah, b)» 

beila (bede), v. n. (e- te), ubftaae «o- 
get, bolbe bet ub. g. 6r. Dei fraue 
fo, at bei Tunna iTje bede. ©bm. (Dbr. 
Dr!, o.fl. (3f. 3el. beila, gjoreWob- 
ftanb). D'cr int bedanb (Or!.) : bet er 
iffe til at ubbolbe. 3f. ^«ra. 

23elltng, m. f. ©enbing. 

Belte , n. $i(rlte. Zt Bcltee, til ^æU 
teftebet. 

73eltefni9 (sfnjo), m. (©neelog fom rorf* 
fer op til Sæltet baa en ^nb. 

Belteilab, m. Soeltefteb. 

Beltejyigja, f. ®j>«nbe i et S3«lte. 

Belut (el. ^iluut), m. en ut»enlig, ufel* 
ffabelig 5)erfon. (Sbm. 

Belotte (el. Btlcete, meb aah. i), n. 9fiU 

lebe. et>. belfite. 3el. bilæti. 

benba (botnbe), v. a. (e-e), boie, 
frumme (noget fom er ^ot). 3<L 

benda. 

Benbe, n. Saanb, fRth, f. (£r. Hc^ ©Itt* 
ber. 3:ed. og fl. 3^1* benda, f. 

Benbel, m. étraabaanb, Sinbfel af 
®traa omfring et ^omneg, om en (o<* 
Dif! og beelige. ?Weget ubbrebt. 39{bm. 
Btnbel, Btnilb. gleertal SBenblar 
bebber i (arb. Botlnar. 

Benbttm, m. ?<rggen eder <5faftet i ©tol- 
ler. STorbre Serg. og fl. 3 9N)fnt Sda* ao ©ditfte — Serglntttt ntiiQ Cntaafter (gtntlig 9efnfng?). — 
3 ^clft. m ut iAU SenCcl oa Sd* 
Itnft. — Dfrimefc Stnfcing, f, Setninfl. 

^nilbt (ti. ;&ine[bi), d. 3It)lcltm paa 
Uta. (,T>ntiV: KctrtnbO- »■ @t<fi- 

»enf, 10.(31. StnFje, r), BctnT. (3«L 
bekkr). 2!itntittv(a. t. SToa ecb Sn* 
btn af tn Sanf. (S. Stifl). 

bcnfo, f. bcinto. 

b(r«, v. a. (btr'i bar), 6urbt, ffplbt, 
tiiiK fOT))Ii(!tcl ttL @(cl(Ttbaltn. Va 
hanfom bcreST^eftn: btt ti i)an (om 
b»r ffSbft. (3*1. ber). 

berå, v. b. (bre'; bar; b#rt), !ali)(, 
fant «alB. aim. (3I1- berå), ^ittof 
Sui, m. bat, sdj. bauftbor o. fl. (3 
anbT( btflÆ)ileb( ©eroa betgber Ctbtt 
at'føt>(, I aimtnbtliflbeb). ttttt og 
forriot Orb tr tun afoigtnbt SetQb» 
ninitcr af bd felntnbt. 

bcra» v. n. Cft n. (btr; bar; bort), at 
bttit. 3nfin. bero (aab. t), bcrc, 
bara, barn (Mamb.). bmrm Onbr. 
ert.). 3mpnf. i 3It"taI: b«ire 
(^atO> b«ro, mtb do (&all.), burt, 
mcb aab. u (ébm., fomlber). Supin. 
bort (aab. o), bcrc. «tab. t (Øit.). 
Betsbntnaer: 1) v. a. burt (i alm. 
Sttflbn.). ®. 9t. hera, ^(taf: Sott, 
bot, a3uT(b), B8ra "fl ff- 2) brinfle, 
fBrefttm. bert Bob-, bringt Sub. btia 
Utpot! ubftrtbe. btra Upp 9RaiI't; 
fttmfort (iOgrfnbt. 3) bnat», toIb( 
tQn ftiUt paa tn sit snaabe. ^an bai 
nppRtetn: ban leflcbt ^'aanbin. Titi 
bai Qattnnt fo Hbr: btudflebt gpb- 
btrnt burliflt. 3f- J&anbtbui, gottbiii. 
4) v. n. flrlbt fitin, lommt affitb. Det 
■bor fram rttt: btt (htb firaiab. Da 
bei upp : b{( ftifld I ^Bibcn. 3f«r om 
ra bie StctnfRR; f. i£r. <£tTaumtn bti 
ut: ^trommen aaaei ubab. Va bar 
noi: btt dif mob 9torb. 5) Uptrfon- 
liitt: bit», (ommt til. t}<t bai tat: 
btt font til SlIbDi. t)a bti' til attti 
btt btflpnbei (fltcn. Da bai ibop: btt 
BDm til ®1aR»maal. — Jaltmaabti! 
btra ftg: butt fiR, ftaur tn»i«J&olb- 
nina; oflfoa: ottit tu ©inbSbeoafltlft. 
.^an bat ftfl fo tHe: ban riafltbt og 
iamrtbe (iit. btra fea att: bart flg ab. 
btitfta uiiba: fojit Ub|Iugltr, unbilQibc 
fiq. Da bor a» ut pm ^ab'(: bet 
nif Ob $aett til. Da.btr't idnl abi 
tft flaati foraibt, ooti aVtt ®ianbftt. 
(®bi. ©bm.), btra mt! 1) belbt 
ntti tilt 2) biugr Wblti Imob tn @ag' 
bora. (€bin. ca fU); 3) naimt ng/ 
tunbt ifl. — oeca fycts fortgtbe, 
Hnbfbflbt jlø mA nogtt. b<r« mot: fljert SIbbflanb, ®. 9Iottitr(b). beve 
ntb (nt); rtgnc tSti fntt. 3f. 9ttb> 
buT. C<cbtr'ttil: bctbtflpitbn, bm» 
mcT f ®anft, blton fllmt. bcrc in* 
(©bin.): ecnbe ©dl, fetnøt 1 Jtrvbi* 
Ring. btrc vib (©bm.) om giilmt 
Tstlt @nortn til fifl. 

bcranbt, adj. forn fan boitl. 

Strar, m. tn Barti, Drafltr. 

bcrafl (btrft; barfl*, bored). 1) fbttt 
affitb, lommt (f. btra 4), Ca hatf. 
ut poi ^Wt. Da baif wop. 2) b«t 
raft vtb : forflaat, fham HL ®ba> 

btrt (bctrt), bebrt, f. bttif. 

Strø, n. 1) Sltppt, famntitbanøtBfec 
®letnma«ft. aim. (3 «a. »ec(), 
nafneStigft: btn n^flnt jtlippc bM' 
gja pot æcifl: paa ftltpptgninb. 3^' 
berg, btarff. 2) ©jtig, ©Jtlflftlrt'. 
ninft. (3f. gjdl, a*, «db). S». 
berff. 3) Bjtiflart, ©tttnait tat 
Btra, groBi Btra ic (3f. QhM 
©tdn). Ovtgtntltg: ®thn,$Dream> 
Itng afSfff 1 ©otn. iSflbtbtia, XdØb^ ' 
btrg. 3f. Sar, ©tail. i 

Btrn, f. 1) «iialp, BfergnlnB. 3 «W. 
Stcrg. 2) gorfpning mtb Stab tfcr 
SobtT, $cbb(i ogfaa: Stcrn {S(L 
.gafl.), Syrn (©bm.). 3el. tita. 

btvna, Y. a. (a-a), l) bjtrflt, Abt, 
bfulpt. .Sttbbei Cfli. bitrna («61. ds 
fl.), btrgjt (Seil. $alL), bratt 
(©bm.). 3*1. biarRB. 2) foifime ncb 
Sebtmibltr. ©.bsrga., 3)6olbebrtrti 
btrøa ftR. 3 $elg. bi^røjc. Sllertt 
bora, btuc, og K. Tgfaa: (oibt ftftf 
bore tiq (f. fir. før ?atttr). 3 ®bK. 
byvgt it. 3f. Hettaft. 

ttrøfl (btroja), odj. bfulpen, ft>ifti«t 

btra^nbt, adj. 1) forn fan btalpte. t) 
tit at ub&olb(. .&ar a inffe btieanbtt 
in liin man iUi iolit bet ub. 

Strg^aibtr, f. Bltrgaait; ogf. Ailbe. 

Stvobnife, tn ^lantt (Saxifraga Ca- 
tyledoa)!, f. SttQlOI. 

23crnbrop, n. Dippflten. ©tal brast* 
t ©fi. 

Scrgcløit, t BItrgnfn gilen, ^tbberput 
no gle ©t. StrninRøtøn. 

Strg^ctta, r. AapriioKum. ©. Rfnavib. 

BtrpBj-Ita Oerjyltt), f. Eabefifl (Ltt- 
brus Turdus). t. Stift; Oflf. BtbJM- 
ftianto. 3 3(flfflHt! SernfuBna C»«' 
iPfergfo, ligefom ©sila af ©att). Si 
®6I. SRota, ®anbareta. 

Btrffbynna, f. ^fernt af ttt ftlfppe. 

£)ttsnypa (ritvBiflipi), f- Satft tbt 
Senne i en Slippt. 

;&trgFnatt, m. Bitisfnolb. iRoglt et»> 
bn Sergftiabb, ao^imtfam — Sallib 33 

^d 9* 3 ^^^* mvtno. illere: m{6« fot at overgaae anbrc« 9{arbte Serg» 
unna. og fl. ^etaf JHrunbff Fie, f. 

mt»uiibfam', adj. mi^unbelfa. mpunb6(aufl, adv. uben Vnéunbelfe. 

«tPunbnuF, adj. midunbeudt i>^ftt €av*vtna, v. n. gaae af S3eien* 9^(1* 

(TTdierrid, forn øiør flg ntegen SRøie JUwei^, fee £)»9eT!, 254b (Ba), n. 9ab ({fonr «armt elltr 23aPfiorttn9, m.^af^fierbind (afen^ub 
?<rgcbab); fee ^ug. cflcr af et X)9t« i^rop)• 

bnbe (ba), v. a. babe. l^afiot, m. ^agbeen. 

b«ben, adj. libt fugtig, iffe ganffe tør l^aPat^^^f (• ^afofa* 

(meft om Jpo). <&bm* 23arbanb, t 25an>anbenne (X)at{v), f 

h4ibn<i (bane), v. n. tone^ Hbt; blioe 93agbaanb, i Sorbebolb tfl en anben 
batDtør (om ^ræO* ^eiligbeb. 

babnaleø, f. barnaleq. 23aPbun fuu), oa 23aFbon (oo), m. 

25aF, n.l. C)pt)armelfe, Obbcbnfng; Ifcer ben pberjiegjeIafen<gtof5 beSJelefom 
a) et Darmt Omflag («Saltbaf, ^onn« fun ere fat>ebe )fiaa brn ene 8{be og 
baf 0. f. »•); b) et Slffog til at renfe bat)eS3ar!en b«« ben anben. Sg. ©tlft» 
^ar meb; jf. dinthat ^tc^tt htnat Nebber blot Baf, m. i %x, Stift, oa 
Deftenficlb«, men iffe alm. i Slq. (gtfft, tf^un, cl. ^one, i 5B. <5tfft. 

75af, o. 2. Sag, fRpq. (3^1. bak). (5iel- 23aFl)«r(rt, f. 'J3afola. 

ben , unbtagen I flgurl. 93etpbn. 3f^ 23aFsta (for 33aMba), f.' S5a<<flrøm, tiU 
ipanbaba!. att at 23aP: bac) oi^er, bagegaaenbe^tromning i ^ugteme af 
meb 9{9gøen nebab. poi BaPjc: ^aa en (Élo eller Sforb. Nebber oafaat^ 
Sagen, f ®ne grat)«relfe, til 23aPe9 25aFsea og 23aFsdc (t)eb 2:ronbbiem), 
el. te baFar (ogf. tebaFarø), tilbage* 25afepiu (Sig. ©tfft), 23aPt>ubu 

35aF, m. fcc SBartun. , (3nbr.). £)m be etJtige ^ame fee 3a« 

baf, adv. bag. 23ruge« fun meb Begreb haff a, v. a. banne S3affen etler Sfpggen 
af ^ttftc etfer gorblben, mebene berl- f et 3emrebf!ab; beraf adj. baWa, f. 
mob ©et)cegctfen (^Retningen bagub) (£r. jDenne ?iaien (t gobt batfa (^ar 
betegnet »eb att. 33a! fammenfcette* en gob fftx^c^)\ fee 33affie. 

berfor fun meb egentlige éubft og 5lbi. 23aPPebrim , f. ben øtterfle ^ant af en 
for at betegne bet fom er i efler bører 23a!fe. 4>clg» og flf. ©Uere : Baf Ferer, 
til ben bågere !iDeel; mebene berimob f. (®bm.) ,' 23af f etrmm , el. strøm, 
att fammenfcrtted meb ^bftraf ter, ^ar* m. (&ogn og fl. 

tid^ier og anbre 9>artifter. 23af felag, n. en fRo^e af ©åffer. 

baf a, v. a. Ca-a^, 1) obbebe, obt)arme. (@felben). 

bafa feg. (3fte meget brugl.). 2) be- 23aff elenbe, n. baffet £anb. 

Icegge meb i^armt fcmflag. 3) renfe baffe^Trr, adj. om J&efle, fom ere ff^e i 
»eb et i9armt9lffog(if(rraf(Jnerft)ifte). S3af!erne, eller «ille løbe, naar 2««fet 
33. ©tift og fl. f!t)bcr efter. ®bm. og fl. 

bafa, v. a. og n. Ca -ar og a-tO, Baffje, m. (gl. Baf fa, r), 1) S3affe, 
båge, latje 33røb. 0.91. baka. 95eb3:il- ^oelbing, ftcerft obiMgenbe (5)runb. ©»♦ 
ladningen af glabbrøb betegner bafa backe. 2) ^aaScrnrebffaber: fRXj^c^tn 
fun at gitte 33robet ftn Sorm t)eb S3a- eller ben bagefle ^ant, i Wobfcetning 
gerullen (f. ^je»le), men iffe ben tti- tilgggen. 3)@fpbanfe, en tcetSWaefe 
bere S^ilberebning tteb 3Iben (f. fteif ja). af é!)?er eller Eaagc i ^orijonteu. 

Baf ar, m. en SBager. Bafarbag, f. 3^1. bakki. 

53afftebag. Bafaromn, m. SBagero»n. Baf^f jeip, m. bagcfte SlaretoTb. 

Bafsoar, f. S3agaare (til en ©aab). baffut (baffette), adj. bøffet, ujtfvn. 

Bafbetlb, f. og Baflut, m. ©agbeel. baflengjeø, adv. baglccnge. (Kogle <Ste- 

bafseøttteø, adv. baa biin^ibe afSlcl- ber: attlengje^. 

bet. 33. ©tift. @ee (£gg. baf lefl, adj. meget belcr^fet i benbagefte 

Baf-enbe, m. ben bagene (Snbe. Q^nbe; om ©laber og 33ogne. 

Baf et»iu, f. 33agflrøttu @« (£t>ia. Baflt(b), f. <&f9gdefibe ; f. 33afrtbc. 24 kflire - JiaUina I k bitfli'ea, «ilv. caa ^fqaqcnbtn. SDrl. 

Safmeie, f. «uto (Otr ffl f bit- W et, booti 
noqel bKTe« paa SiDai^cn. 3nb. on fl. 

;Baf.i>Ia, r. Baiircm i tn ^((itfalc. 
91bm. Etlb. oa fl. (aiinbe Ofifiin fW- 
tti Safoia). .^lEbbft i ©Oflii: »aF= 
bel a; nogle <Sl. Zafnéla (mon 
©a!ni)rba?)! eDerS: .^atfrrim cfl fl. 
(3«I. 61, gtcm). 3f. Cra. 

SaProm, ti. Bnjirutn (i Baabeiit). 

SdFnill, m iSamfcptn t (it liaBcrftot. 
®PHii. ænerS: Sarrif, Stovi-ir Cf. 

baffa, v. (Tttbe, artfibe; fte bafTa, 

SaFfegl, n. Saqftil, SSinbtaft forn flaner 
©eiltt lilbiiflt mot Waften. 

Saffelc, m. éti florJtcnt, forn anbrlnntt 
omfrinq ^tfttnt Siter ofl l'iwr, du tje- 
ner tH at (loppe cH« bolbc tilbaaé iiit- 
ber Slorfel f Sdtlerne. CSorftjeaigl 
fra Catola). 

baFfctt', adj. om ett Saab: for nicflet 
labd i bet bafleiie Miim, 

hafftt. «ilj. fib, nebbtfnaeitbe ban til. 

X>aKibt (^iii). r. ©anfitc, i aimtit- 
bdinbeb. 2) Sioibfibt, ©tunneilbe. 91n. 
Stift. gtter«: ©atli' (Ettb. 09 fl.), 
9IofeIa C». ®Htt) on gtorffa. 

SaFlEflut, n. t et Seil; fee Stnitt. 

Srtfuirr, m. aqteretiben of en Bnab. 

Baffltng, m. anafnKEli oflf- U Ratb 
bnnover. 

23itmainn, m. ^ngjlabn. 

^F^tb«g, n. Vai fom attnenbtt til 
Snuitiiifl fSiitfh;')- 

Barfitfiol, r. el llbet Bagerborb. %x. 
Stift op fl. 
' Safftchella, f. 3eriiplnte buorpaa S'nb- 
breb fltjieaCi. fteilfiO. aj.Stfft. *(b- 
bei pnf.ia: SafftebvH' (Ivpfeii on R.), 
BflP(lt]fli-ii ainbr. Siamb.), Br»'- 
jflct) térln.l. TnFFe (%\. Sltft). 

SflFfltFitrle fFitlt-e, fiolft), n. SuUt 
(BerSialfe, boonnet Slabbrob tilbcttbee. 

BaFfltleffo. f- et nobaqt gUibbrob. 

Bafftcmiel, n. sneel til at baflt Srob 
nf. Wobfat: flolemlcl. 

S«f(lt:Pib fne), m. Saflerecb. 

BftFpc Oollfer), m. Saanlnm ifat 
Blnbbrob^baftninn , bet fcebvaRlin titn 
forttaflts to 'eder treSatifie omSiaTft, 
ojt ba Beb^^^lr£t i flete Eane, ®. W. 
Ukslr- 

BflFflTfFjt, n. Sflflilom (i -ftlceber). 

b4Fr<im, v. a. bafllale (= Infla poi 
9?orj'e). 

baFtiinn, «nj. tunn i ben bitfltftc ffiiibc. 

baFpinb, iidj. btiiioeiibt; meo Sagen 
foran. 

!&aFpubu, r. SSanftrom. €. Pnfin. Bnl, r. 1. Salg, Stebe. leD. (3«i. 
liiil, n.). 

S.U, f. 2. 9Kii(fe(ar. «atl. CS.Soao). 

Bal, n. Cfor Sart), f. Sat. 

»al, n. [afbotnl, l. aJieie, £(ab. Se- 
fvnr; ogf. Uleilijibeb, flemme CmflffR- 
blfiScber. S. Stift, 2. farm, Siøi, 
Sttaal. %. Stift. 

bala, v, n. (a-n), 1) flufit, ntbeibe, 
iive 3ffoie meb nogtt; onfni: (icemve, 
flitbe rm frem unbet Banfldiae Saar. 
Sfeael briml- i S. Stift. 3«1- I>»1"- 
2) larme, fleie, fnrc frem mrbSuIbnr. 
Snlb. 4'i'bcmarren og fl. 3 ®ulbbr. 

Baiberblont, m, Sra»fbIomfi, w'ieg!In- 
trtm (PjTPihmmirHiiioriini). Sbl. (Ei- 
ler*: ©«[biirbi-ia (fearb,), Snllebrm 
OZM.). Sniiblom OtrB.), Savbi-fti.- 
gull COvt.). — St linncnce giatin finbe* 
tilfiflttt i ben pngteffibba, buotbet Ijeb- 
ber, albrnllrt, jom er „beu boibeSc nf 
aUe", (I bleoen fnmmcniignet met Snl- 
ber« Eirnbnnr („er jaFnul lil Baldri 
brir"). Ciu be owrigeWauiie f-Sraan- 
blom. 

bfllbra, v. n. flratbf, fmelbe, Innne. 
9torbre Serg. Sbm. — Balbrtng, f. 
Sarm, Strnlbeii. 

Salbiii-bcrti, f. Salberblom. 

Sale, m. en Solb eller Ifcnn S^otSoining 
lanniiStraiibbrebbEn. 9(61. C3«I.btili). 

Saldanb, n. tn S\)f) fom tr onnfttiia 
at tomme til i Slormntir. Sbm. og fl. 

baien. ncij. 1) meifom, befoirrlinj 2) 
Uritbrom, ubbolbenbe. 9)M. og fl. 

Saltiit (el. Salfe). m. SaHe (.«ai). 

BalF, m. afbelinn, ©iDtte. ©te Poll, 

balFa, y. n. nrbtibe ubelbigt, fliibrt meb 
noflct. ^elg. C= balla, f(atta). 

baIF>nt, B-lj. forbunbtt meb OToit «B 
frugttsloj» arbeibt. éctg. 3f. flatte 
fli mt. 

Ball, m. 1) Solb, Slum», ruubafltiii 
Siaiir. (381. biillr). f[«t »«H, fpillé 
Solb. 2) Sotter (et Slag» 5Jinb)ra 
Aumln. (Sd. pnli). iJM 

Ball, n. Woit, Ntbeibe fom ifte ao^l 
i ben rtttt Ctben. nM 

balla, v. B. (n-n), 1) uitle, fammnl^ 
folbc, læage fnmmen i en Solt eUtr 
yatfe. blidn ibop, finn butta b« inn 
1 tin ftlut : nillebe bet inb i tn .«lub. 
SKeget ubbrtbt, boq minbre britntligl 
(oiibeitfidbe. 2) v. n. tlubrt, flæbe 
meb iit>flL't, fom iffe silgnat rigtig fta 
feannben. 

Ballebi-ta, f. »alberbli>m. 

Bnllinc;, f. Snmmtnvifliitgi uiti}l 
Woif. ti»tij^ i 


^inU - SJicIfjc 38 

Hxbe paa n^; inbbinbe f^amU fdt* «otre bittert. $an feff ta bæ forn be|l 

jfT. bdt: han fif af bet fem fmertebe meft. 

ta6€,D.9inbfeI, 3oTbinbing.(®ielbett). bita mt: bibe flærfere til. bita ibop 

'bmbtlit, n. 3i>tfto)>beIfe. 2enn'enne: bibe 2:crnberne fammen (i 

bnen, adj. npøgierri^, forn i»il fee og ^iDfi()bcb eder ®merte)« 

line paa alt mulifit. ©ogn og fL 23itar, m. 1} enSiber. 2]| fee Site, 2. 

'lw%,m. 1) en fioTJ^adfe, anbragt Deb bttaø, v. (bt'fl; beiil; bttefl), bibed, 

ci9<rg, faalebeé at ben fonene ^ibe ■) meb(l^n; b) meboinanben. Sferfte 

kntf af o)»fIaaebe Sicle, men ben 2:ilfæ(be bruc^eø ^entaleformen (bi*fl), 

Mte af ScBøgen. ^onnbinft, ®alt« i ftbfte Silfcrlbe gleertal (bitafl). 

mil. ftliiL 2) 9him etter Slfbelinger 23ttbtrPi4, f. en bibff $unb. (^Srugeø oø** 

i3Mufe]iit(=:(9are). (S^ulbbr* faa forn et (Efjælb^orb). 

^f« (e), ▼. n. balte, gaae fli«t)t. 23ttf f aab. i), m. 1. l)enSib^ab, ifotr 

&ML (S^ulbbr. et (^t^ffe Slabbrøb, fem er befmurt 

Diiiøia, f. en ^unbjørn. ©• Sienna, f. meb (Snrør Of^ fammenla^t faalebeø at 

Inma, f. ^unbienu f. Bienna. be tørn <&iber oenbe ub. ^Im. men i 

:5miie, n. Jtar; fee 8ibne. fcrffletlif) S^^nn: 23tte^ 23ete/ 13et4, 

' # adj. arim, barf!. ©bm. (fielb.). 23cet4 (9().), 23ata (9{amb.), J^catca Urrciu adj. (bit af Ubfeenbe; f. b^nen. (3nbr. C)rf.). 2) en 8tum)), et libet 

Mfl (vcfaj, ▼. {labre, oaafe. i^arb. (Stpffe. 

f ttffCaab. i), m. 1) enSfb, aKunbfutb. 23tte (aab. i), m. 2. ^iørnetanb. (<&Je!« 

nflhrofo^. (©øan, Sofø). @. SCbit. ben). 3£)fterb.Boeta;i3nbr.23mtau 

li(&i, v. ■• abc rafit, tåge innben fulb. 3 £)xt bebber bet berimob 23tt4r (ii). 

ftfflttir, m. Bismer, 9lebf!ab til at «eie <S9. bete. 

«cb. @t»enf! besmar oa besman (fom 23tte, m. 3. IBjcrlfe; ifctr ben |lore2:«(rr« 

gre ferf farer af et italienf! Orb). biceife unoerSaaet i Støf^ftuerne. ^t^ 

oftoaga Siømar: Bismer til to SO' get bntgf. i bet IBeftenfjeltffe. 3«t. biti. 

(ler (73 V)« biten iaah. i), partic. bibt. ®. 9{. bitinn. 

2»fR Ctt), f. et Sibunber, noaet fom biten (il), ndj bibrig^ bibenbe. <s^ønbre 

ole betraate og beunbre. ZtiL ©bnu Berg. og fl. 

og fl. 301. bisn. bitf)4r', adj. fem biber flcrrft. (Ebm. o. f. 

btfiut, T. n. fee paa nogetmebSl^OgJer'' 2>itiarn (s)enn), n. ffjoerenbe Sftebflab, 

tigbeb; gtoe, gabe. £)gfaa: forunbre Stnh, Ore c. f. t». 

fig. Vlt^tt ubbrebt i be f^blige og t>eff« 23irFonn, n. Obben paa ti Bor, en ®9l 

liged^ne. 39{bm. bitnaø*, i eogn: og beei. 

bimna; oafaa hina. bitta/ binbe, f. binba. 

biøncfitø, adj. nt^Ogienig, begictrlig efter bitter (bittV), nå[, bitter. 

0^ fee noget %A, bi'ug (be'ug og bto) bruaeø i (Sbm. i 

Hn Caab. i), n. 1) Biben, ®naoen (= Betpbningen; fomoben; f. dx. '^ct oa 

Bitinq). 9tgurt <Sfienben, 5tlamme« beug, e ba gjort ba, o: bet oar forno- 

rie. Bit oa ©lit. 2) ^oa^beb, at et brn, at ieg baobe gjort bet. C^tm 

9tebf!ab biber efler fncnrer gobt. Denne bibjug, eder Beboo?). ^nbre©t. beb^ 

SfoienbeoeeitgobtBit 3} 9)oget fom ber bet: bo'> og i 9{fi. enbog: qo, f. 

Wber; Utoi; Bramfer. (3f. ®(t). (gr. Du ba ifje go te gjerc b<r. 

4eraf: bitut, adj. fuIbafUtøi. iS^aU. J5ivr (aab. i), m. Bceoen, ©fjceloem 

Balb.). 4) Bib, ©teb boor noget er bivra/ v. n. bceoe, ffjotloe. (SJulbbr. og 

bibt 3øL bit 5) Stunbbib paa et fl. m^xi bibra, og pipva. (3øu 

BibfeL 3«L bitill. pipra). 

:5it («), «. 1) en Bib, !»ttnbfulb. 3f* biart, adj. Har, blant (®. 91. bjarir) ; og- 

Bite.— 2) en bitter 2:iltaie. Ofte og« faa om en S^roe: frif!, ftcerl, liolig 

fra: (Ett fom bruger bittre, fomctrme« (©o. bjrrt). Brugee i ZtU. fRbg. ©bm. 

Hge Cib. og maaffee flere 'Bt Cgf. adv. f, (Sr. 

bita, T. a. og n. (btt^ bett; hitt, meb ©ora fTjein fo bjart, ^eraf : bjerten, 

Mb. Or 1) bibe, i alminbelig Betpb* b^rta, Bprting. 

irina« 2) om Jbæg: æbe, grcrofe. bfartlita (aab. i), adj. fom bar en reen 

(©lelbnere). ^an bit*e femte (Srafe: og frif! Raroe. ©jciben. 

ben ceber ut femte ®ræO, o: gaaer i btarterøb, adj. flarøiet, fom bar flare 

fhftmtellar. fertil Beit, beita, Beite. liolige S)ine. dUtx^ tirø^gb. 

8T. D. bibe, ffl<rre, o«re ffarj) (o m 23jelF)e, m. (gt. 23jelFa, r), Bjælfe. dU 

«enbe 9l^aber). %i^th fmerte, lerO; Bite, ©linb, S2(«. 30 Senctec — Serflfnott 

nhtfl (maaflee egentlig beining?)* ^ gjøre ^{obflanb, ®« 9{otbitt(b). bcre 

3 «elg. nal bet bebbe Senbel og Sel- neb (ne): regne etter fnee. 3f. 9lcb<* 

ling« — IDerimob 75tnbinQ,f. Soining. bur. Itu ber'e tt( : bet beg^nber, loni<* 

25fitclbt (el. :&tnelbe), a mUUm baa mer i (Bang, biber ^loor* bere um 

^9er« (Danf! : Scrrenbe). IB. ©tift (®bnu) : «enbe (Btit , ft>inge i Stc^H* 

15tnf, m.CSl. 23eitFje, r), Sant (3«L ning. bere t>tb ((Sbnu) om SiRent 

bekkr). 15tt^tfvca, f. Sraa t>eb (Sn- r^ffe ©noren til flg. 

ben af en 23cent (93. <©tift). beranbt/ adj. forn !an bcereé» 

htnfa, f. beinfa. 23erar^ m. en Særer, Drager* 

btr4, v, a. (ber'; bar), burbe, Ifplbe, berafl (berfl; barfl; børe(l), 1) {bribe 

Dcrre forbligtet tit ©æterébalen. D*(r affteb, f omme (f. berå 4). Da bort 

ban forn bere(S!))6fett$ bet er ban fom ut )»aiJ&ao'e. Dce bar^ ibo)». 2) be. 

bor f!9bfe. (3«I. ber). raii vib : forflaae, fbrcem ttL &mu 

berå, v. a. (ber'; b«r; bore), faTt)e, bere (beerc), bebre, f. betre, 

faae ^ab. ^Im. (3eL berå), ^eraf 23erg, n. 1) ^libpe, fammenbangenbe 

Sur, m. bær, adj. bauflb(er o. fl* (3 ©teenmaefe. Slim. (3 S[g. 25erj). 

anbre beflcegtebe @brog betpber £)rbet nalncSergi^e: ben nogne^Iwe. btg* 

at' fobe, i ^(minbeligoeb). Dette og da pm Sergt paa ^lippegrunb. 3eL 

forrige Drb er fun afbigenbe Set^b- berg, biarg. 2) SJerg, Siergfh«^ 

ninger af bet folgenbe. ning. (3f. SJett, S^<, ^eib). S»* 

berå, ▼. a. og n. (ber; bar; bore), at berg. 3) Siergart, éteenart* bart 

bore. Snfitt. berå (aab. e), bere, Sera, groot Sera k (3f. ^i^ot, 

bctra, bara (9{ambO^ bmrm (3nbr. <Stetn). 4)uegentltg: <Stim, ^r ^anu 

£)rf.). 3ntj)erf. i gtcertal: baire ling af gift i (Soen. ©ilbeberg, SÉoflte» 

C^cttOf boro, meb oo (fi^att.), bure, berg. 3f» S«t, ®taiL 

meb aab. u (<2bm., forælbct). ©upin. 23erp, f. 1) ^\ctlp, SJergning. 3 WL 

bore (aab. o), bere, aab. e (lør!.). 23|erg.. 2) gorfpning meb ?Kab eler 

Setpbtttnger: 1) v. a. bære (i alm. gober. Nebber ogfaa: ^itva (WL 

Setpbn.). ®. 9^. berå. ^jeraf: Soxr, ^afl.), 23yrtt (@bm.). 3«t. bi6if. 

b<rr, Sur(b), Spra og fl. 2) bringe, berga, v. a. (a-a), 1) bjerge^t&be, 

forefirem. bere Sob; bringe Sub. berå bfil^c. Nebber ogf. bjerga (9JbL og 

utijoe: ubf^rebe. berå upp ^ociVtt fl.), bernje (Sett. ^au.), b^frge 

fremfore fit 5i5rinbe. 3) beo«ge, bolbe (®bm.). 5«I. biarga. 2) forfpne meb 

eller ftille paa en oi« ^aabe. ^an bar gobemibler. @. b^rga., 3) bolbe bet «b* 

ttbb^teoen: ban loftebe 4>aanben. Dei berga fea. 3 *elg. byrgje. d^tUctx 

bar gotenne fo tibt: be^cegebe gob- bæra, befie, og fl. £gfaa: bolbe flg, 

berne burtigt. 3f. J&anbebur, gotcbur. bare ftg (f. (^r. for datter). 3 ®bitu 

4) v. n. ffribe frem, lomme afileb. Dæ byrge fe» 3f. blettaft. 

bar fram ette: bet ffrcb fremab. D« berga (bergja), adj. biulben, forftjnet 

ber ubp: bet fliger iipoit^en. 3fær om beraanbe, adj. 1) fom lan biælbeå* 2) 

en oi« ^Retning; f. dx* straumen ber til at ubbolbe. ^ær a infie berganbe: 

ut: ® trommen aaaer ubab. Dæ bar ber fan man iffe bolbe bet ub. 

nor: bet gil mob 91orb. 5) Uberfon- 23ergsatber, f. Sjergaare; ogf. JHlbe» 

ligt: b(ii»e, f omme tit Dæ bar oit: 23ergbnife, en glante (Sasufraga Co- 

bet fom til ^l9or. Dæ ber* til åtte: tyledon)|, f. gieHroe. 

bet beAQnber igien. Dæ bar ibob: bet 23ergbrop, n. Dr^bf^een. <SfaI brugei 

forn til <SlagdmaaL — 2:alemaaber: i ®f). 

berå feg: bære fig, ^au envie^olb- 23ergelen, f. Siergningf ton. .^^berpaa 

ning; ogfaa: pttre en (S{nbebet)ægelfe. nogle @t. 23erntngølen* 

..^n bar feg fo iHe: ban flagebe og 25erg9etta/ r. jlabrifolium. ®. !Ringt>{b* 

Jamrebe fig. berå feg ait: bære fig ab. 23erggylta (23ert>lte), f. Cæbefiff (La- 

berefeg unba: foge Ubflugter, unbfhjlbe brus Turdus). S. <Stift; ogf. oebiM« 

fiA. Dæ bar ar ut pca ^a»*e: bet \tiania. 3 fRxiW^cx 23erttfugga (os 

a<f ab $at>et til. Dæber^e reint Mt Siergfo, ligefom ©t^lta af ®aTt). 3 

bet gaaer forlibt, 09er alte @)rænbfer. ®bl. fftota, (S^anbarota. 

((Bbr. ®bm.). berå mt: 1) bclbe 23ergbynna, f. ^iorne af en ^libbe. 

nær til; 2) brugcTOblerimoben^pg- 23ergny pa (25ergaf lipe), f. ^loft eder 

bom. ((Sbm. og fr); 3) nærme fig, ffttmt i en ^libbe. 

ftunbe tiL — berå fyre: foregioe, 23ergPnatt, m. Sjergfnolb. 9Jogle ®tt» 

itnb09lbe (lg m^ noget* beta mot: ber 23erøhiabb« Serglafd — btbt 31 

teffftfø, m. Mpilt @t JtI{)))>e*Dorabe 23etff e, f. f. fdMcu 

(Corypluena nipestritf); ait^ (Bt bet berFtett, adj. u\mafitii^j t$x, ^arb (eg* 

fiuntt font åttlaa. bartagt(g). ^arb. <SpL 

(crfleiibt, adj. Mer^igt, llibbefitlbt. 2^erm, m. l)$cmne. 3f.® mag, dhntt, 

Jk^MTf, f. fli)>pefnlb aXart t«r3i»b ^nr. — 2) ®iær, HI £DL (3f. ibeia 

«t itli)»)>egrunb. ®oatu 

JHtfmr , III. en @tor)>e baa JtHb)»ente 23erøf Itpc, 23er(t9, 23erfleiit ; f. nnber 

)il etranbbrebben, bannet af fmaa Serg« 

eUU9t, forn ogfaa lalbee 9lur (Le- befare, ▼. a. ffaffe, forfpnemeb. ©bm* 

fm), 15tititnn, m. 9e{!eb; rigtig ©fi! øg Or* 

atf n åhv un , t øt)erflel(antafen5tlib)»e. ben. Jlf^egetbrugL i Sr. ©tift og (Sbttu 

Cgf-s J&craøriør, f. og .13craPant, rn. beøna, v. n. fbrbebreé, blbe bebre. 9ta^>' 

2ktf(tbc (2$cr6fta)/ f. ^iergnbe. ften alm. (^obfat 9e<na). 

il^cmø (33trøfc9), n.t$anb forn fl^bet htfk, adv. og adj. bebft. Ogfaa: lixftf 

mb fra en -lippe. netop; f. (Ijr. beft fo ber «a: ret forn 

IkrgfUø/ n. å^jergart, ©teenart. bet oar. befl eg deff : iuft forn jeg aff 

2krttøn«ec»# n. fremflaaenbe j^ant af en o. f. o. ^oli^etta, bniged tilDeeUfor 

tu^pe. €bm. og fL (Etter- 23er90s ^^emor. 

novv 25crøonobb* befloit/ v. n. funne taale, bolbe bet nb* 

2 k r § < icln ^ m. ©ntnbfteen unbet en ^og' 9- <^tift. 3 9{bl« ogfaa 23eftanb; n. 

ting* ftoTbre 99erg. Spber fctboanltg Da t>a |fo falbt, at ba 9a tnQe 9e* 

fm T^ttfttm, bttilfet af nogle forfla" ftanb (man htnbe ittt bolbe bet ub). 

né forn iBtrrefleen. be(lc, v. fpe lofeligt; f. nefta. 

^^øfurø^t/ f« Sergg^Ita. 23et4l, n. ii3etal{n(t. ^Hirb. S^ofé. 9h)ere 

berøfro^t, adj. n. glat, flibrigt (paa Orb, ligefom betala, ▼. a.bernuooer* 

nvtoer 3orb). ©bl. ©ee i(erft>abt. alt bar fortrengt be tilfDarenbe norfte 

^^crgrroll, d. ©jergtrolb; oofaa: 3eWe, Orb. 

39tun; fom eCiere bebber JDerøsrtfe. beter (betr, betfer, aab. i), adv. be* 

Skrøsul (utt), m. ^jergugle. ©bnu og bre. ^n i norbre 2:ronbbi. (bett'er), 

fL (3f*ula). Nebber ettere: OJeroulp @<et. og S3of« (befe). (Etlerø beVc/ 

(fottbre tBerg.), Btetnulr, og etuns (ee), og b«re (fee folg.). 3 S5of« be- 

ulp (©ogtt), Btotnail ($eig.). 3f. t^bet bet ogfaa: mere, f. dtx. Drrø 

^broT, <»aft, aHopar. ((gt). berjpiO. bet*e! — (Ogfaa i ®. 9J. betr, mere)* 

bernut (bcrict^ beraette, berømt), adj. betre (ubrug.), adj. bebre. ^ebber i 

Mergig, o^jfølbt ar^Iioper. 9lambalen bettVr (aab. e); men tU 

'jyécmtvf, n. »ierg»(err. Icr(k be're, meb luft e (mefl alm.)* 

bertbe, og bertve, v. a. fotmaae, ocnre bære (^g.), betre (©<rt. 9Jf}. ©bm* 

iftaiib tu. Werbre Seri^. (Unrrff). felg.). ®. 9J. betri; ©». bfitire. — 

beria/ v. a. (bær; barbe; bart), t«r- |>eraf: be'ra(b«re, ogbeire, for be# 

ffe* X)ei ba bart ubb: be baoe aftar» tra), v. a. forbebre, ((3. 9{. betra). 

ffet 3f* Sarfmib. 2)ieget brugl. i 23e'rtttg, f. gorbebring. 

norbre ©erg. og ©bm. mM treffja, bt, v. (5mpf. bet), bH»e. ^elg. Xr* 

tnifla, og f[. egentlig; flaae, banfe ©tift, Oflerb. Slnfeed fom IBariatioit 

(ligefom (B.9{. berja); jf. bara. X)enne af bli, men ftaaer maaffee ncermere t»eb 

9et9bning {fal ogfaa «irfelig forefomme bibe (bia), v. n. bt^orom nebenfor* 

i ©ogn i 2:alemaaben: beria jloPa bibra, f. biora* 

o: flaae ^(tnberne bag om !Roggen for 25tb/ i gormen 23tbfenø. 3ngten 9fh* 

at oarme fto. 3 ©bnu bere ølbfje* Un^ Sing: ingen mulig Sing. ©ee 

25eria, f. et kornlag paal^oen ; betjtont oibe, v. 1. 

fom paa een (S^ang neblcrggeø tilSotrff* 23tb (aab. i), i Salemaaben: mot 9on 

ning* S« ©tift, ^bg. mxiL dtitttt ca 9ib(©bm.) 3: meb^on og 8eben* 

Stetr £ag, Sramlag. ©ee btbja. 

Beriolynø/ n. 83arbufL ©ee S3ær. 2>tbbar, m. S3etler. (©bnu !»fj.)» 

l^tciat, m. en S(rrffer« 23ertarfo(f, ^tbe (aab* i), n. en ©morfjeme (s 

Scrtfftre* Berjing, f. Særffntng* ^inna)* ©bm* 3f* S^ibne, og 30t 

berte, cl* berøie, f. berga. byda. 

berfia, v. a. tåge Sarien af. 33ebre a»- hibtihia), v.n. 1. (btb^ej htibx btbe, 

benia. ^an berfje ta Sonnoi (el. ao« ©bm.; eHerd: bt^ bet/ bte el.^bee), 

berfie Semt^enne): ban oifer Scenber* ootre, oære forbaanben, finbee, gioeo* 

©bm* 9lorbre S3erg* og ©bm* fielbnere f 92bt 32 bibf — Wnta i tru hl bi' berr, fø ffal bn fea ba o: 
foafrnnt tet finUé ber c. f. v. X a 
brit tnfje t ^ufd(3tm.) j: bet fant- 
tté iffr tibutet. 3r. bt bibele<), btbtft. 

IHbciKitf), v. n. og a. 2. id^a-y etter: 
a-tej, bie, ©ente, crbcbie. 2», bida. 
9ibe no (el. bia no): bi Itbt, oent 
enbnu! Cm ^ab Hc^t^ at ben er qob 
ti( at i^bte j^a", nadx ben matter faa« 
Icbff, at man fan bie Ictnge forenb man 
btbet fnften, 

h>ibdt9 (bicle), adj. 1. mcrttenbe, forn 
tsmper f unf^eren for en lan^ 3:ib« 

bfbdcø, adj. 'i. muItc); fee hitx^. 

bfbcn (aab. i), f. beben. 

btbtø, «dj. muiift, forn fan i»crre eller <^- 
Mø. ^nf)e bittae ^laq o'- inaen nht- 
li<t 2in<i. 5*. 2rifr. (Ubtalee meb b, 
om enD 2ramorbet bebber bia, el. bie), 
^ioflle et. bibele (Crf. og fl.). 

Tnbing, f. ^^itn, denten. 

btbfa fubntal.), v. a. oft n. at bcbe« 
r^5. ^. bioja; 2». bedja). 3nf. beb- 
ber: bta, meb aab. i(3crt.), btc(meb 
it), el. btte(3bm.), bea, cq be(mefl 
alm.) — 3nbif. yrcef. bib'e (^rj. Sbm.), 
bt, be, beV; Jmuf. bab (ba); ^ub* 
bibe, aab. i (9?fj. 2bm.); bie, boe 
(9{bl.), bee (me^ alm.). Set^tuinf^: 
1) bete, begjare. be feg unba: bebe 
flg fritaaen. — Tgf. onife.* be vctl liva : 
ta^t 3lfi!cb, fige gar«el. (3 ©bnu bie 
twrl ?!)e). beaoonbt: ønffe onbt. Cg- 
faa: tiqge, betle. 9{ogle 8t. bea fegi 
faalebedc Tei gjeff oi ba fag i Spg- 
benne (9tbl.). 2) bjjbe, inbbijbe. be 
te Sr9blaubd: b9be til Srpllub. 3) 
b^be, befale, baalcrgge. ^Im. (&nmtxt 
beflemt befaling ubtirpffeø t)eb: fetia 
(dn) til; men etter- bar man fun ftem- 
mebe £rb (fem befaHa og fommebera) 
for bette tPegreb. 

25tbne/ n. et^ar (af be minbre (Slag^)/ 
«Ob, 5^otte, Sbanb o. f. t>. aSalbcre 
og éogn (boor berimob et ftorre Star 
bebber ^jeralb). 3 attre -Sogn og 
éf).: 3>tnne. £ignenbe Set^bning bar 
3*1. by Ona, Og Sing, by den. (3f. 
?^ibe). 

bie, v. f. bibe, og bibja. 

23ir (aab. i), n/»eg. (3a:t.<£tift ub- 
talee bet ©cef). 3^1- bik. — biF« 
(bef«), v. a. bege, ftr^gc meb 93cg. 
btPafl, v. bange' fafl (mcft i ©bøfl)* 
25iFi^rat, f. et ©tgffc <Sfinb at bege 
nifO. (??iegft ubbrctt. 3 S^tf. S3af- 
ffrm). birut (beTette, boeFoit), adj. 
tilfølet meb ^eg. 

23iP4r (aab. i), m. et 93ager, et |lort 
@tøb. 8ogn, $arb. 0. 9, (3øl. bikar). i^ertil Crbn^get: X)*a brotne 9ifam 

i alle^anb ^' ^rubte jtar i aUe^anbe. 

(:5nigeé paa mange Steber, bt>or Or» 

bet ^ifar ellerø er ubefienbt). 
2^trf, Bl. et 31ang til (Siben, en C9tu 

baltng« 
biPfa, ▼. ■. ia-å), roffe, (longe ttt 

(fiberne (om en bafHg eller ^øbiHii 

C^erboining, ligefom ^fibeneø i ®9ø 

tang); ogfaa: bumpe, fh^rte, falbe over. 
Heget brugeligt i 2;ronbbi. ®tift Of- 
faa i ^ulbbr. i Setpbn. buffe, Me 
ftg burtigt (forn enfelte SnftlO* 

2MFfia, f. en ^unbunb, Sifpe. Xfnu, 
bog faalebed at bet paa mange Ytetet 
brugeø om $unbe af begge Stiøn* 3 
m.JS>rffia. (3«l bikkja). 

2MI (aab. i, ogf. Beel), n. 1) SteSoik 
rum. ®ulbbr. Xor a eit 9el imitai , 
!9?ergom (et 9lum imellem StiippaulU^ , 
3*1. bil. 2) en Diø 2;ib, et 2:ibøpnidL : 
(3f. <Stunb). Va »a bette 33il»e Mm ! 
(ocb benne 3:ib igaar). (Sogn. éføe*. 
faa i 9tbg. og fL 3) et Sibømm. m 
Sib af nogf n Sangbe (f. &. en fiao^ 
neb). ^IminbL i be tre fpblige (Stifter; 
men bebber i Sbm. ®bl* oa Cilaø» 
Slmt: 23yl(23«rl). (^.9t.bil. CeiilV-' 
bige ere tilbeelø: 8ol!, Srite, Mte, 
a:af, fft^n, aiib. — 3 bile-^iøi en eg 
anben 2:ib. iffe beftanbig. 

23tl, m. og biU, v. fee SeL 

bila (bele), v. n. feile, mandte* ftfi. 
^Da fo bela begV (3«L bila, ffabe). 

23ila (ii), f. »i(e, «rebøjre. 

23ilb (23ill), m. Sabeiem, ^aretabninaiii 
rebffab. 3 $arb. O^ilb; ellerø OMQ. 
(3*1. bildr). 23ilbbOøØ, n. fug af 
et gabejem. 

bilesmiUom (hyltmyUaa), adv. til Møfe 
2:iber, en og anben (&ang. 

2>il<ete, f. 53elate. 

bina (ii), v. n. (a - a, og: a -te), (Krre, 
fee meb 9^^dgierrigbeb paa en S^ing* 
S. <&tift. fertil jyin, n. ogSMitinø, 
r. (Etinen. Sigefaa 9[abin og forbina* 
3f. biøna. 

23inb. n. Sinb; Sinbingømaabe. (@ielb). 

btnba, ▼. a. (binb; batt; hunbt), at 
binbe. 3>nperati«: bitt; Sl* btnbc; 
ligefom 3mpcrf. batt, gl. bunbo. 

?)aa nogle (^teber bebber 3nfin. bitta i 
bitte), og 3nbif atioetø gormer ere ba 
lige, nemltg bitt; batt; butte — ®* 

9^. binda (bind, batt). ^erof !Banb/ 

$enbe, ^enbel, Sunbing og fu bfnba 
^ofe(r): ftriffe (©tromper, btnba jtomtt 
binbe 9{eg. 3f* ^anb, Sunbam binba 
ibøp: fammenbinbe. binbe inn: fotte 
^oaget paa 8talb« binba uM»«attet «inbc - SJicIfjc 38 

Hxbe paa n^; inbbfnbe f^amlt ^9* ixrrf bittert. $an feff ta bot font be|l 

arr. beit: ban fif af bet fem fmertebe meft 

tab€,D.9inbfeI, Sorbinbing.(®ieIben). bita mt: bibe flcrrfere til. bita ibob 

Ibinbclit, n. gotftobbelfe. 2:enn'enne: bibe Sænberne fammen (i 

toicn, adj. npd^ierrifl, forn M fee og i^ibftgbcb eder ®merte). 

tine paa alt muligt. @oøn og fL 23itar, m. 1} enSiber. 2} fee IBite, 2. 

^Hif, n. 1) en fiorlladfe, anbragt oeb bttaø, v. (bt'fl; beiil; bttefl), bibed, 

a9«rg, faalebeé at ben forreffe ®ibe a) meb(l^n; b) meb oinanben. Sforfte 

lort af obflaaebe ^itlt, men ben 2:ilfcrlbe bruaed (£ental6formen (bi*fl), 

lilirlle af Suggen. Konnbing, ©alt* i Ttbfte Silfcrlbe gleertal (bttaft). 

Mut. 9Ini« 2) 9tttm efler Slfbelinger 23itbtrPia, f. en bibfT^unb. (Sruge^og* 

f tf«e|ufe]iit(=:®are)« (S^ulbbr, faa fom et <EficeIb«orb). 

^f« (e), v. »• balte / gaae fli«t)t. IMtrfaab.i), m. 1. l)en^ib^ab, ifær 

6bn« (S^ulbbr. et (Btt^ffe Slabbrøb, fem er befmurt 

Xånfg^, f. en ^unbiom. ®. Sjonna, f. meb (Smør og fammenlagt faalebee at 

Hnma, f. ^nnbionu f. 9ienna« be torre <8iber t>enbe ub. ^Im. men i 

l^mtf B. Jtar; fee Sibne. ferffietlig 3orm: H^itt, X^ttc, 15tta, 

MrFicn, adj. grim, barf!. @bnt (fielb.). 23cet4(iRg.), 23at4 (9{amb.), J^catoa 

Hrror adj. fiolt af Ubfeenbe; f. bt^nen. (3nbr. C)rf.). 2) en 8tumb, et libet 

M« (ocfo), y. {labre, oaafe. i&arb. (Stpffe. 

AffCaab. i), m. 1) enSib, SKunbfttlb. 23ttc (aab. i), m. 2. ^iornetanb. (*SieI« 

l)9n>fo^. (®ogn, SofO* ®. 9(bit. ben). 3efterb.23oeta;i3nbr.25mtm» 

^tfla, v. ■• «be rafb, tåge Wunben fulb. :9 £)xt, bebber bet berimob 23ttar (ii)* 

Sifniar, m. 9i«mer, 9teb{!ab til at 9eie ^«. bete. 

neb. @t>fnf! besmar og besman (fom 23ttC/ m. 3. IBjotlfe; ifær ben ^cxtX^cttø 

Stre fbrdarcr af et italienf! Orb). biceife unoer Saget i 9{øgiluerne. ^t* 

X^evoiga Bi^mar: !6iemer til to SO' get bntgf. i bet IBeftenfielbffe. 3«l. biti. 

an (73 V)« biten (aab. i), partic. bibt. ®. 9{. bitinn. 

2Mftt CH), r. et Sibunber, noget fom biten (ti), adj bibrtg/ bibenbe. <Sønbre 

ate bctragte og beunbre. ZtiL ^bm. Serg. og fl. 

og fL. 30L bteo. bitbar', adj. fom biber ftcerft. (5bm. 0. fl. 

bt§n«, ▼. B. fee paa noget meb 9l9øgier'' SMtiarn (3|enn), n. ffioerenbe Sftebflab, 

Tigbeb; gtoe, gabe. £)gfaa: ferunbre jtnio, Ore e. f. 0. 

fig. SIteget ubbrebt i be f^blige og oeft* 23itFonn, n. Obben paa et IBor, en ®9l 

ligeC^gne. 39^bm. bionaø*, i <&ogn: og beei. 

bmfna; ogfaa btna. bitta, binbe, f. binba. 

bt§ncniø# a jj. npøgierrig, begictrlig efter bitter (bittV), adj. bitter. 

0^ fee noget ZA. bi'ug (be'ug eg bio) bruaed i (Sbm. i 

2Mt (aab. i), n. 1) Siben, ®naoen (= Setpbningen: fomoben; i (lx. I)(e oa 

Biting), gigurl. ©fienben, 5tlamme« beug, e ba gjort ba, 0: bet oar forno* 

rie. Sit ea ©lit. 2) ^oa^beb, at et ben, at jeg baobe glort bet. OHfltn: 

9tebf!ab biber etler fflcnrer gobt. Denne bibjug, eder Beboo?). Slnbre®t. beb* 

^loen betx eit gobt Bit 3) 9{oget fom ber bet: bo; og i 9{fi. enbog: 90, f. 

biber; tttoi; Bræmfer. (3f. ®lt). (Jr. Du ba iflc ge te gjere bæ. 

éeraf: bitut, adj. fulbafUtøi. (^all. 23ipr (aah. i), m. Bceoen, <&!iceloen. 

Balb.). 4) Bib, ©teb boor noget er birra, v. n. bæoe, f!}otIt)e. (SJuIbbr. og 

bibt 3øt. bit 5) Stunbbib paa et fl. mtxi hihva, og pipro. (361. 

Bibfct 36L bitill. pipra). 

M W), m. 1) enBlb, ««unbfiilb. 3f* btart, adj. flar. Man! (®.9J.bjarir); oa- 

81te.— 2) en bitter Itiltale. Ofte og- faa om en garoe: frif!, flcerl, lioltg 

faat (tn fom bniger bittre, fornærme- (@».bjrrO. Brugee i SLetl. ?Rbg. ©bm. 

Hge Drb. eg maafPee flere St. Tgf. «dv. f. (Kjr. 

Uta, T. a. og n. (bit'; beit; bite, meb éora flfjein fo bjart ^eraf: bierten, 

aab. 0' bibe, i alminbelig Betpb- bprta, Bprting. 

Kina. 2) om Jbæg: abe, graofe. btatrtlita (aab. i), adj. fom bar en reen 

(SieTbnere). ^an bife femte ma^*ti og friff ^^aroe. ^jelben. 

ben ceber nt femte ®rceO, o: gaaer i biartøyøb/ adj. flarøiet, fem bar flare 

flt femte flar. J&ertil Beit beita, Belte. liflige jøine. (Etter* tiropgb. 

JO Y. ■. bibe, fftcere, o<rre ffarb (om 23ielf|e, m. (gi. 23je(ra, r), Bi«lft W- 

fficrrenbe Kfbflaber). Sigurt fmerte, lerO; Bite, eiinb, S2(d. Scnelbe — ©crflfnait lina. ■fl Stl- Znntl. . , . _ 

«ett. (CaiiiT : KarenbO- »■ ©>ift. 

lekkr). Bcnfitfi-», f. iPraa ortUn- 
ben af tn 5»ttn(. (iø. eiifO. 

btnfa, f. Mata. 

itta, v. 1. (ber'i bar), burte, (lolbf, 
o«t( forplifltti til. SiitEtsbaltn. Ctt 
Mn (cm b(r'tS(i)3ftu: b(t n fian forn 
Ut ffsbf*. (3*1. ber). 

btcfl, v. fl. (bet'; bfli", bore), taUi, 
faae Salo. aim. (3*1. berå)- *"af 
Sut, ni. bnt, adj. baullbai 0. fl. (3 
«nbrt iwfliTntebt ©prep tetobcr Drttt 
at' fete, Mdinintelift&tb). Sem ofl 
foitlflf Drt tr lUR flfbiflcibt ScW- 
ninfln af bet fylncnbt. 

bn-ii,' v. fl. Ofl n. (bte; bar; bore), 01 
bart. Snfin. btr« (out. (), beir, 
hitx-a, bura (91amb,), botrai (3nbr. 
©rt.). 3iiipcrf. i SItmal; bare 
(ScttO. boro, mtb OO (.6o(l.). bure, 
mrt aab. u (Æbm., fomlbct). ©upin. 
boM (aab. 0), bere, aob. t (Etl.), 
aStlobntnflcr! 1) v. a, tatt (I alm. 
^ttubn.). ffl. 9t. bern. J&ttafi »mr, 
bm, »ur(b), iPora cp jL 2) brtnflf, 
ffltffrtm. bert 4)Pbi bilnflf Sub. beta 
ulQstt iibfprtbc. btra upp ^tRcafe: 
frcmf»« fitSKtlnbt. 3) bc»aflt, 6olb( 
tOtr ftJQt paa tn »le 3naabc ^an bat 
UDC^totn: ban lefttbe $aanben. !Cti 
bai gotennt fo Hbt; beoitflfbe fti"b. 
bnnc buiriflt. 3f-fianbebut, Rpiftut. 
4) v, n. flrite ftem, (cmntf affteb. Ca 
boi ftam titt: btt firet ftcmob. list 
Ul upp: bel fiifiei i^piPen. 3fi" cm 
en Pi» Metninfl! f. CEr. ettaumen ber 
ul: Slremnitn itaaet ubab. £æ bat 
not: tet (((( mob 91ort. 5) Upttfon- 
lifll: bifeé, femme itl. Ca bat mt: 
bel lom til SIvoi. T,a bet' til atle: 
bel beaoRbet jflitn. Ca bar ibcp: bet 
Com til ^kflfmaal. — Zalemaabei: 
berå feg: bart fifl, ba»e tn sl« ^olb- 
ninfli PfifaO! nttrt en «inbebceafltlfe. 
$on bar feg fø IQt: ban tiafltbe «fl 
tamrttc (ifl. btra fe^ mt: barcflfl ab. 
betefta uiiba: (pac Utfluflttr, unbjt^lM 
fifl. ra bar «t> ut p.ti ^<ig'e: bet 
«it ab ^eci til. Ca bere teint as: 
bet (laatt tDteibl, cki aOc Stianbfei. 
(Obl. «bm.), berå «ii: 1) bclbt 
■ai Hl; i) bTUflc3)jiblftlmcbtn&p(i- 
bom. (5bm. OR fl,); 3) natme Tifl. 
Ibinbc til. — btra ff res fottflite, 
BUtfblbt lig KA noøet. bcr« mot: I 

^ Ibinbc til. - 
^^ Butfblbt lia fljew SKobftanb, S, iRotbur(b). btre 
(leb (ne): «flne etter frtee, 3f- Web- 
bur, E'«bei;'etil; bctbeflpnbct, lom- 
mei i fflanfl. blioet aioot. bere um 
(£bm.)! Denbe £eil, foingt i J8r?b»* 
nina. btre vtb (6bm.) pm SiflttS. 
rpfft enoven til fig. M 

bevanbe, aitj. (em fan baitø. J 

Btrnr, m. en 9J<ttet, Ciafiei. 

ber«(l (berfi; bmfli boreft), 1) ftribr 
afiifb, fpmnit (f. beia 4). D« barft 
ut pm §ao'(. Ca batfl ibop. 2) be; 
ra|> fl6: forflaat, fttalle tiL Sbm. 

bere (beere), btbre, f, betre. 

Serri, n. 1) Åltppe, fammenbanflenbe 
©ftenmaeft. aim. (3 ap. Serj). 
nafntS(if)i'ti btn nugnt ftltppe. bpfl> 
aia pot Strfl! paa ftlipptgrunb. 3*i. 
berR, liiarK. 2) ©jerfl, Sierøjha»- 
ninq. (3f. 3Jea, S!l«, *eib). ©». 
berR. 3) ¥)erfiflit, £tce«att. bart 
»trfi, qtpBI Sera ic. (3f. Wrtot, 
etein). 4)ueflen»i8: eiim, (ioieam- 
linfl afSiff i isecn. Silbtberg, Xoffe' 
beta. 3t. Sar, ©tmL 

SevB, f. 1) *jalB, Sftrflnlnfl. 3 91M. 
Sierg. 2) gotfpning meb Sfab elln 

fDber. t^ebbtr Cflfaa: »ttrg (fflbL 
ai.). Byrg (©bm.). 3«'. Iiiarp. 

bergo, v. ». (a-a). I) bictge, rebbe, 
bialpe, Nebbet cflf. biti-aa (9tbL eg 
fl.) , btvBJe (Selt. $alt.) , byrge 
(Sbm.). Sfll. bini-Bii. 2) fpffpnt meb 
gBbeniiblei. ©. bptqa., 3) bcibe bet ub. 
btrgo fen. 3 *elfl. bprgje. eUeH; 
baia, bcue, cg fl. £gFaa: belbe flg, 
bare flg (f. ffir. for tatter). 3 ®bm. 
bjrgt fe. 3f. bleltaft. 

berga (bergia), adj. biulptn, Fcifpntt. 

berganbe, adj. 1) fem tan bjalpe*. 2) 
til at ubbolbe. ^ar a intje btrganbti 
bet fan man tfle bolbe bel ub. 

©trgiateer, f. Slttgaatc; ogf. Silbe. 

^trgbrufc, rn glante (.StxiUaga Co- 
ijledon)!, (, glellrD*. 

2>ernt>rop, n. Crappeen. Stal biugtl 

i m. 

Scrgelon, f. ^jrigningflen. ^tbbtipaa 

noalt St. Sentinnølen. 
IJergfletta, f. Jtaprirolium. S. KinflVlb. 
©erggylta (Btrifltt), t. Jabtflfl (Lm- 

bnis Turdiia). '?■ Stift; Dflf. «b «ri- 

(tiania. 3 fflofplft: SerRfugna (a: 

Pictflfo. ligefcm P^olta uj fflalt). 3 

@b[. 9{eta, ©anbatoia. 
I>(rnbirnRa, r. eterne af en fititpr, 
Bergflvpa (3^trnBflipe), f. Slsft tHei 

Stevne 1 en Slippe. 
ScrgFnatt, m. Sitigfnolb. Kogle @t^ 

ber StrgFnabb. i Serglafd — btbe 31 

J^ttnUiH, m. noote &. St\i^l^t-T>oxaU 23etff e, f. ^ 9otf{a« 

(Coryphæna rupestritf); ait^re (BL b(t berfieit, adj. ufmagelid, tet, ^arb (eg* 

fanmte forn ^olaa. barfagt(g). ^arb. <BbL 

berglen bt, adj. biergigt, flfpbe^tbt ^^ertit/ m. l)$cmne. 3f*®niaa, dhntt, 

»ergm«r^ f. Bi^pefulb SWart t«r3wb «ur. — 2) ®j«r, Hl £DL (3f. Jbeif)* 

meb ^Ii)»pedrunb. ®oatu 

:&er9rur, ro. en 8tor))e baa ^l{))))eme 23erørltpc, 25er(t9, 23erfldn; f. unber 

iHb ©tranbbrebben, bannet af fmaa 8erø« 

@!aIb9T, forn ogfaa !albe« 9lur (Le- befare, v. a. ffaffe, forft^nemeb. ©bm» 

pas). 23eflienø/ m. 9e{!eb; rigtig €!{f 0(| Or# 

MT^shvun, r. ø«erfleJlantafen^H))))e. ben. ^^egetbruøL i Sr.©tiftog(Sbttu 

Cøf.: ^ergøriør^ f. og .73craPant, rn. been^/ v. n. fbrbebre^, blbe bebre. 9{a^>- 

2>erg1tbc (25erøft«)/ f- ^iergTtbe. ften alnu (^obfat oeena). 

^ergitg (23erøfeg), ii.t$anb forn {Ipbet beil/ adv. oa a^j. bebft. Ogfaa: lix% 

neb fra en ^Iip))e. neto)); f. (Ijt. beft fo bot t>a: tet forn 

23er9fla9, n. Sjergart, ©teenart. bet t>ar. befi eg deff : iuft forn iea aif 

23eraøn«t»/ n. fremflaaenbe l^ant af en o. f. o. ^o li^etta, bnigeø til^eeie fot 

Stumpt, ebnu og fL (ititté 25ergøs ^^entot. 

not»/ 25er9enobb. htikai, v. n. funne taale, bolbe bet ub* 

^berøfletn, ro. ©tunbfteen unber en 99g« 9* <^t{ft. 3 9{bl« ogfaa 23eft4nb, n. 

ning» S^otbte 83etg. gpber f«bttanug Da »a |fo falbt, at ba »a tnfje 53c* 

forn 25er(letit^ boilfet af nogle fotfla** llanb (man funbe ittt b(>lbe bet ub)* . 

né forn ^^atelleen. beøe, v. føc løfcUgt; f. ne|ta. 

BtrgfuggA, f. Sergg^lta. 23et«l, n. ©etaltng. ^Hirb. 95ofé. 9^^)ete 

btrgft»4bt, adj. n. glat, flibrigt (paa Ctb, ligefont betaU, ▼. a. betnuooet^ 

nptøet 3orb). ©bt. <Bee joerfiøabt. alt bar fortrængt be tilftarenbe norfte 

23trgtrpU, n. ©Jergttolb; ogfaa: ^tttt, £)tb. 

3øtun; forn eflere bebber JDcrgsrtft. beter (betr, bett'er, aab. e), adv. be» 

2^røsul (uu), ro. S^jetgugle. (©bm. og bre. ^n i norbre a:ronbbi. (bett'er), 

fL (Suula). Nebber ettere: 23ergult» ®<et. og S3ofø (befe). (Jtler« beVc/ 

(fønbre ©erg.), &ttinulv, og Btun? (ee), og bcert (fee følg.). 3S5of« be- 

«It» ((Sogn), Btoenotl ($eig.). 3f» tbber bet ogfaa: mere, f» (Jr. Drrø 

^ubror, ®a|l, fSiopax. ((©». berfjruf). befe! — (Ogfaa i ®. 9J. betr, mere). 

berttiit (berjet/ berpette, bergmt), adj. betre (ubrug.), adj. bebre. <^ebber i 

bfergig, obfpibt af^Hbber. !Rambalen bett'er (aab. e); men el» 

23tr«t»trf, n. SBiergoær!. lerø^ be're, meb luft c (melt alm.)* 

bertoe, og bertpe, v. a. formaae, »ære bære (SlgO, betre ((Sæt. 9Jfl. ©bm. 

iftanb til. 9?orbre IBerg. (Unorff). felg.). ®. !». betri; @o. batire. — 

berta, v. a. (bær; barbe; bart), t«r- |>eraf: be'ra(b«re, og betre, for be* 

ffe. Dei H bart ubb: be bat>e aftær* tra), v. a. forbebre, ((3. 9{. betra). 

jfet. 3f. Sarfmib. ^Itatt brugl. i 23c'rtng, f. gorbebring. 

norbre 33crg. og (Sbm. mtx$ treff ja, bt, v. (x^mpl bet), bli^e. ^elg. Xr. 

ttuffa, og fl. (Egentlig: flaae, banfe ©tift, Ofterb. Slnfeeø forn Skiriatioit 

(ligefom(S^.9{. herja); jf. bara. X)enne af bli, men ftaaer maaffee ncrrmere «eb 

©etijbnittg ffal ogfaa Dirfclig foreforame bibe (bia), v. n. b»orom nebenfor* 

{ ©ogn t 2:alemaaben: berta S^ofa bibra, f. bit>ra. 

o: flaac^oenbernc bag om Sflpqgen for 23ib, i Sormen 23tbfenø. Snpten 33ib* 

at 9arme fig. 3 ©bm. bere ^bfje. Uni Sing: ingen mulig Sing. ©ee 

Berta, f. et kornlag baa ?oen; bet^om bibe, v. 1. 

fom ^aa een CS)ang nebiæggee til Sloerff» 23tb laah. i), i 2:alemaaben: met Sølt 

ttittg. 33. ©tift, mbg. mm. (£fler«: ai ©ib (©bm.) o: mebS3øn og Sebeiu 

ffitt Sag, gramlag. ©ce btbja. 

23erialfng, n. ©arbuff. ©cc 33æt. 23tbbar, m. 23etler. (©bm. !»fj.). 

Bertar, m. en Slcerffer. 23ertarfotP, 23tbe (aab. i), n. en ©mørfieme (s 

3:<etffcre. Berjtng, f. Ecerifntng. ^inna). ©bm. 3f« S3ibne, og 3<t 

berike, el. bergjc, f. berga. byda. 

berrta, v. a. tåge Sarien af. Sebre a»- bibe(bt«), v.n. i. (btb'e5 l>«b; btbe, 

berfja. Jpan berfle ta a:onnai (el. a»* ©bm.; etter-: bt, bet, bte cl.'bee), 

berfie Senn^enne): ban tifer Scrnbet* «ære, txrre forbaanben, finbee, giteø* 

®bm* 9lorbre Serg* og ©bm* fielbitere i 92(1* I 33 mc - 

stu bo bi' Sitr, fo (Id bu fon ba a: 

-^ ftwftcn» m finb(8 btr o. f. ». lit 

• bcib fufJE i ^iifa(Sbm.l ■•: btt fant- 

ttt itU i $ui>c. :;if. bi, Nbcl(j), btbin. 

biketlHa). v. n. øq a. 2. {a-a; eUtx: 
a-b(Ji bie, Btntf, oBpcHf. So. birfn. 
»lb( iiD Cd. bla HP): bi litt, nent 
(nbnu! Dm SJtab fijies at btn n ncb 
ril nt „bic paa", iiaat ben mattn jaa' 
Uitf. at man fan bie Istant [Dtenb man 
btiiicr ful te II. 

bibeltg (bklc), Htij. I. mÆttenbc, forn 
b.tmper Æiuiifltrcn for en lanii Hb, 

bi^clcg, nilj. 2. mulifti fee bicig. 

l)ib«ii (tab, i), f. bebfn. 

WbJB/ Biij- mulifl, forn ran Bttre flin gi- 
ves. Snfjc bibieie Slag ^: tngtn mu- 
lifl %'m. ^. etiff. (Ubtalee mrt b, 
. om tm StamoTbtt bebbtr bin, el. ble). 
«Pflle et. bt&eff (SDrt. og fl.). 

:9ibinH, r. ¥i(n, aJtnten. 

bibfa (uhnifll.), v. ». pji n. at bebe. 
(t«. 91. Uiiij» I «0. beiljB). 3iif. brt- 
brr: bia. meb aab. i (Sott.), bit(nieb 
«), el. biit(ebm.), ben, Pfl beCmeft 
«lin.)-3nbi!.?lraf.bJb't(Sfi.©bm.), 
bi, it, be'v; Jlmpf. bab (ba}; Sup. 
bitt, unb. i (Wfl. Sbm.), bie, bot 
(flbU), bw (mcft a(m.). SetgtninB: 
1) bebe, begjiTf. bt fefi unbo: bece 
figfTitanen. — Cgf- ende. bt fat lira: 
taflt fflfffeb, fige garoet. C3 ®i>m. bie 
neel Boe1. bcaoDnbt: enfte onbt. Cg- 
faa: t!q>ie, betle. Stegle <St. bea feg; 
faalrtts: T^ei glrft ta ba («g t «»g- 
bennt (Wbl.). a) b»bc, inbbobt. be 
te BnblaupSi 6»b( til B«!lup. 3) 
bnb(, befalt, DaalÆggc. 91tm. i£nm«e 
btftemt Befaling ubtrDfle* ucb; fetla 
(dn) til( men eSerd bai man fun freni- 
m(be €n (fptti befatta og tommrtera) 
fCT beitt Bcgreb. 

3&tMtc, n. et Kar (af be mlnbwSlags), 
Ai>t), 3^oltt, Spanb d. f. n. SalbeiS 
pg 6cgn (ii>cr btrimcb tt flerre Sat 
bcbJet ".ftieraib). 3 ^Ittre.eojin og 
^fi.! Binne, Efgnenbe Belobnfiig bat 
381. bjJna, og Sng. Lyden. (3f. 
3*ibO. 

bie, v. f. bibf, cg bibfa. 

SiF faab. 1), n. Stg. (3 Ir. Stift ub- 
trtlts btt Sut). 3»1. liik. — biPfl 
tbtfa), v. I. tege, (Ireae meb Seg. 
biPflft, v. bienge raft (meft t «peg). 
Srfitr«, r. et Staffe ©finb at bege 
nut. CWeget ucirett. 3 Drf. iBwt. 
ftrm). bifut CbefeMe, bat(«t), adj, 
tilfJlrt meb Beg. 

JUVm (aab. i), m. et tBager, et ftoxt 
@teb. ®ogn, $atb. o. fl. (3ai. biksr). fertil Crbrpregel: D'æ brolnt^ihnff" 
t alle Vant ■>- SrubteSar i aUe 1'nnbt. 
CPrua« ^aa man^t Sttber, b»PT Cr- 
bct S^ifat eUere tt ubefienbt). 

Siff, m. et SIceng til tSibcn, en CscT' 
baling. 

bifffl, v. n. (a-a), roffe, flcengt til 
©ibetne Com en baftig (Bet iimiis 
Coerbeining, llgefom ©titene* i ©s- 
gang) ; ogfaa : buiiipt, ftprte, iiilbt o«r. 
^Itget brugtligt 1 3;rDnbbt. €iiifl. Cg* 
faa I isiulbbr." i Setflbn. bufle, bete 
fig burtigt (fom tnfelie guqlt). 

SiMja, r. en ^unbunb, Sifpt. Sflnt., 
beg faalcbcs at bet paa mangt Stebet 
bniaes om $iinbe af btggt fljen. 3 
?tbf. JSyFPjd. (3*1 bikkjfl). 

aail (aa^. I, oflf. Seel), n. 1) OTettew- 
mm. Giulbbr. T:ift tt tit Sti imittom 
»evgom C'l Sum fmetlcm ftltppeint). 
3«1. bil. 2) en oieSlb, et 3:ib£puntl. 
(3f. etunb). I?a na bctte iSll't iairat 
(Dt'b benne Zit igaar). (fogn. tige- 
faa i Mbg. og fl. 1) et libetum, m 
2:ib Af nogen iangbe (f. (£t. en Waa» 
ntb). aiminbl. i bftitfpMtgt£tlfttri 
men btbber t ®bm. ®BI. og ©tau. 
amti Brl(»al). (!*.«. bil. CenStp. 
bige fte lilbttli: Polt, Seitt, ?titt, 
aåf, Kvtt. 9tib. — 3 bil(.»i«! tn og 
nnben Xib. iffe beftanptg. 

Bil, III. og blitt, v. [tt étl. 

bil« (btle), v. n. ftilt, mangle. 9Ifi. 
m<x fo bela btg'f (3il. bilB^ flabt). 

Silfl Cii). f- »fle, Søwbort. 

25ilh CSiIl), m. Sabejtrn, aQTelnbnlng*» 
Ttbffab. 3 .^arb. Bitb; etteT* SiU. 
(3«I. bilrfr). »ilt>l)OBg, II. ^ng af 
et Pabeietn. 

btIt:niillom(bvIem]pllat), adv. til maft 
3:iber, en og 'anben (i)ang. 

»il«te, f. »tl(itf. 

bintt (il), v.n.(a-a, og: a-te), |tim, 
fet mtb Moagferrlgbeb paa tn Sing. 
8, Stift, .^trtil Bin, n. og Bininø, 
f. ©tinen. Sigefaa Mabin og forbino. 
3f. biSno- 

Binb. n. Biubi «inblngimaabt. (®irtb). 

binbtt, v. a. (binb; balt; bunbc), at 
binbe. Smpftalioi bitt, gl. binbe; 
ligefom Smperf. batt, 31. bunbo. 
fon neglf Steber bebbir 3iifln. bitta 
(bitte), og Snbifatisets gDiiner tit ca 
lige, nemlig bm; bait( butte. — ®, 
g). binila (bind, bott). .^etaf Snnb, 
Penbe, Btnbel, ©unWng og |I. binba 
.&oft(r)! jirifff ©tromper. binbaJtonn! 
binbt 9ieq. 3f. »anb, SunPan. binM 
tbop! fammenbinPe. binbe inn: f "" 
Jftoceget paa S-talb. binPa i inn: f(ri(^ «Ifif - bli 37 Mctf , n. Sle^nrtna of Sei te^fita pot 

9{(if: lirqae u^ for at blff^ed. 
Mdf, idL *6(ea (^. 9}. bleikr). «eraf 

filif, t^fifa, blifna. 
Mdfbcemt% adj. blegtaben (= hltitltitt). 

f^. 3f. D nm 0(1 Dcrme. 
IldRKtrt, Me*t6aaret. (^jelbcn). 
Mlii, T. a. (!ie, !te), bleac (Xoi eHer 

Am). ®. 9^. bleikja. JDgfaa v. n. 

2Mfie, f. 1) f^oiblini) (Merlangas), en 
Wltnbt gif!, fforbife ^er(j. oet Sr. 
8H^; t»cb 3:Tonbbi. bcbberbet: 23(ciP« 
CttfTd ^idn<^, — 2) rn Ratrjfoanbéfif!, 
et @Iaq« Ip^farvcbe l^rreber. Ztti. 
3f. Slifa. ((3gftrr mHt, i ^ifldorbé 
8efr., er «leifie en 5lrt af «arpe- 

iieatftt: Cyprinns albarnas). 

IBidfitvoU, m. 91eaeblabø. 

Hctffcttt, adj. blegiaben, af Mec^ ^n« 
i<tt»far»e. (3«I. bleikleitr). ^Im* 

Hcffltta, adj. af blegaf^tiq Sart)e 

UeiFna/ v. n bleone. 4^ebber baa man()e 
eteber: bltfna (aab. i). ^iU blikna. 

Mttfjtya, adj. Mef^ffpet 

Mdfooreit/ blec^actHf^, noaet hU^. 

Wrifl!, f. bleff, — bltiv, f. blioa. 

aHcfe, f. 81ifa. f. 

}HcPP/ n. 1. ^Ictt 231err^uø, Slot!" 
bern* 

»Wr, n. 2. ©lif, 3miMtf. «>ertfT: 
Sfeffmafar, Sleffplata, 9Ie!!rø9r, r. fl. 

2MeFP, m. 1. en 5tlab eller 8mæ!fe bi»cr« 
9eb man inbforer Suften i en IBcrlct, 
efler S^anbet i en 9)umbe. 2:ri>nbbi. 
@M. oa H Sllerø inta, og ^(affe. 
3f. Slotta. 

IMlf, m. 2. ^uft, Sttftflrom, IBtfming. 
^fl« 3f. blefQa, oa Mafa. 

taOf, m. 3. ^ug ener <&!aar; VlctxU 
IMA enlelte S^ræer i en <S!o«« Sed. 
oa (L 

MAfa (e) ▼. n. 1. of) a. (e-te), i) 
fee Mrat ub, «ife fta i en blaffet ?f art^e. 
if Moff. Der bleffie boi bæ. £)rf. og 
f. 2) ▼. a. mcerfe Srcrer oeb et j^ug 
der 3nbfnit 2:e1L oa fl. 3 $arb. 
Wif«; i 9[g. etift: btenffe. 

Mffa, v. n. 2. (e-te), 1) otfte, ft)<rt)e 
Kb og bib; om en Sl^nnne efler et 
«9«- mL (3«t. blaka). - 2) t)ifte 
«cb nogft; obfriffe 3Tben oeb at »{fte 
«eb c« «labe eller ®!col. 9?bl. — 3) 
br«ttbe 2:}(rre af9tobber (ba bidfe inb* 
l(rgge< i en luffet 9lenbe, bbor 3lben 
maa «ebtigebolbeø oebSi^ng). <8(t. 
tell. — 3f. blafa, blafra, »lofa. 

HeWa/ v. a. (e - tt), fbrbinbre, f omme 
i Sden for. ®bnu (flelben). At»a ba fo blefte 3 : boab t)ar til ^inber? (3«T. 

blekkjH, bcbragc). 
23lefrie; f. 1) et'3?lab(=^loffa). a:ell. 

— 2) en g3ifte, et «Rebffab til at op- 

frifff 3lben meb. %tti. 
23lefFiettraø, n. Urter fom ba»e mange 

l^øtt etter ©labe. a;ea. 
blenba (blotnbe), v. a. (a-a)/ blanbe 

(f. blanba). 
23Unba; f. en blanbct Drif , if«r af ©atle 

cg ©anb. 9 lm. men bcbber )^aa mange 

étebcr: 73lenba; i 9?bl. 23lainba. 

(3*1. blanda), fertil: ©lenbefamio, 

©lenbefTcal cg fl. 
:&lenbitm, m. 9{cget fom er blanbet af 

forffjeuiae <©lagø. 
23lena (33lcenp), m. 1) ©atle, fem iffe 

er fcgt. Stell. (3f. bleugje). 2) «Jer- 

ncmctlf. 9ibl. ((Ellerø Saup). Tgfaa 

en ©(anbing af ^icernemætf og ©anb 

tit at briffe. i)elg. (3 Tibflic galb 

maaflfee for: ©lenbing). 
blcngje, v. a. (gie, -gbe), cfle, obttarme 

hællen fcr at faae Cflen af ben. 

(gbm. ((Eller* 9(ta). iDertil 33(engiars 

b<ta (Xag );iaa boilten man ofter), 

2>ten5teørrte cg fl. 
23lcnF, m. ®limt; glinbfeiibe ^Junft. 
Ulenfta/ v. n. og a. (e-te), 1) v. n. 

glinbfe, t)otre blanft at fee til; ogfaa: 

glimte, blinfe, (finne. 9?ffften alm. 

(St), blfinka). jDot blflcnfie poi bot 

(C»5br.): bet feer blanlt «b, bet gfinb- 

fcr af bet. — 2) v. a. Dubfe, bclere, 

gjure btanf. ®u(bbr. cg fl. — 3) mærfe 

ircecr \)fb at bnnge en ^t»aan af bern. 

^all. $alb. og fl. (£tter«: bleffje og 

blifa. 
blenPiafl, -v. n. (imp. -fteft), bfioe blanf. 
23leø (aab. e), cg33lefe, f. 9?Iid, Stribe 

lana^ab Rcrbcoebet. ^«I. ble*, .t^eraf t 

blefut(blefem), adj.bli«fet. 2Mcø'fn, 

om en bti^fet ipejt. 
bleflP, el. blet|T; adj. Icefbenbe, fom iffe 

taler reent, 9ibl. (3*1. ble«ir). 3f. 

flei*. 
bleøma, v. n. løbe, ^aae i ^Jarring (cm 

Raar og Wfeber). Wortre 93erg. og fl. 

(?Pcb 3:ronbbiem bebber bet treøne). 

^bertil ®ubft. 73leøme, f. i 3:alemaa« 

ben: laube ©le*me {t)eb Sr. ;Breøne). 

3*1. blæsma. acil. 

blettai^/ og bletta, v. n. bcibe ftø, bcibe 
bet ub. $an fann infje blettajl. .$>elg. 
ftebbereHer*: plitte fcø(®bm. <Rfj.), 
platta feø (9lblO. 3f. berga og 
oette. 

bli, $j(etbet>erb. (bit*, blei, blitt), bliDe. 
6t npereOrb, fom bruge* ct»eralt føn* 
beuRelb*. 8. berta. (3f« U og blioa). 34 SjcUa 

25iella, f. S?iitlbt, «otiDfff. manaeet. 
BicHt. (jsl. bjHlln, bjClliir). 'iitrlil 
Sjdifii {:f vr) , r. itn fio forn barm 
Bjitltitn éperi cflfaa om ett fn^cn 
forn altib oil fmDrPtt fcibt onBrt). 

Sitrp, r. ^iffipi (m »««. 

bi«t<n, itdj. I»*, Mfb. 5ttl. «[(ftfiiiur. 
Ifg ; f. ffir. ba «'fjt fe Uant hx Mn, 
»: tfT tr iftf fønbfiliB tilte nMigler 
for bam. 3f. bjnit. 
6joCb)«, y. n byb'i brtub; bi>be, ni(b 
aab. oj, atb?bE. Snfiit, bcbber: bjod, 
bjut (t be fobfige SnnO. bjcbt, nwb 
flab. • pilfi. SMn.). bi® pfl '•y f"fT< 
benftribS). ffi. i», bjdfla. (3f. (Stam. 
8275). 3nbf(ati» meft arm. bv; bau; 
J«x boe Caab. o). SclBbmnn: l) 
itltt, HIbflbei PRfiin fllatt Bub (taa 
nofltt. — 2) inbbptt. fnBlttrt, (Sitlb- 
nm; f. bibja foni ubtraffci be «oTiiie 
IBchjbn. afbttbanflt: bsbe), bjot att: 
sugrc Rft, unbflant Oa' c^ijr^iii mcb- 
tette ftfl, fljøK Wobilanb. StB. — 
biabc mot: DsfFe unobeinfc, qisc 
Ubft. ®bm. (^trtil i iiiPlbpbcTrii). 
bioc te: furføflt, bcqBnbe pm. Scfl. 
aiulbbr. 5ltfb ffiflEfttor: !'« bil» te! 
bel manøebe Wt, bet bai nof Uilfitl- 
betl bjee ponbt, fffile Tiit W, mie 
entraiwribran. EtriniPb: fcjoegobt: 
diTe fin Hfb Dfl føfelis- SfQ. pfl ff. 
tjøbe (ig: tilbobc fifl. Bii^be ftfl uti 
ubffltTe npgen til S.intp. «bm. cq H. 
bjo(b)anbe, adj. iKCTblg, funt lan Hl- 

bflbcS. 
bio(b)fl(t fbjunft, bjebalVl, v. n. 
Cby'tl; brtu'(l; bebeft), — bflbeB, Ifl- 
bpbe fig. 
aSioe (PB), m. O en !?<««. $arb. 
Mbii. Seir. 3 Pfterb. Sjuv. iSnct* 
Sover, (m.gi.bjor). 2J en flittig iib- 
ÉPlbenbf arteiber. Hia ^Icr te nrbeie. 
ffiin MrbeibabiPt. Oif. fielci. 
JOiore, el. Sjoi", ni. DDeTlÆbErcHSfce; 
DfTf. en Sitt, en filebannet tllei Irefiin: 
tet ©nijnp. .^aib, og ©ogn (fielbm). 
3f. ^otlab, og 3«. bjrtr. 
£iorbiie, n- ©«oerbain. ©(tBcrbiik. 3 
Cfietb, Sferl>ue; * ®ulbb(. »ef tr- 
bi'ot«. 
»jorfftnn, m. ^ttDetltfnb. JRbg. 
bjug, aitj. frum. (St anfftt i .fatinger* 
rrbfiimlina og fotubtølte* i Hiigrutt, 
men føneS nu at titte ub mg el I gt. ^al- 
loger anfotet ogfaa ©«bet bjiige (3: 
boie). og et faabanl Otb Cfeb Sor- 
memc byni baug-, bogje) maa an- 
tagii fem Slamm fot: bogicii, Bo- 

aif, besgii p. fl- - ætai B^^ biiieiføtr, oiij. fnimbenet, tøm W 

bøicbe l^itgge. Ørf. «liilbbr. 

bfiiptn, v. n. bugne, bole Hg. ©ulbbr. 

p|obe, og bj», fee bfoba. 

ai»nn (for ©iern, aab. b), m. »(wn. 
SfønbteSerg. Eogn ogJ&aH.Biebn; 
i ©rtbO! S«rnn. («I, •)!. bjOrn). 3 
€ammenr<etn. SjQnna, f. lic.:^)»))' 
nafur, n. el. Siennafoi-e («bm.): 
©pot efttr afiiitmen. Dtenncbibc 
(bi*): n. Sfomebule. Bjcainaian, n. 
^lomejagt. Bionnalabb(:[om,<£bm, 
:vam, ©fterb.), m. ©iernelab. 

Bjjsnita, f. en4)unb)atn. EonbreSerg. 
mtTt: ^inne (SeU. *a(l. cg f[.), 
Singfe (.^elg. 9tamb.) 61. «R.binn. 
Cm ec ourige 9?aone fee Bceta. 

SjøntiDbKi*, 0. Srorbiri, blja $irbtgc' 
b{et(Ruiras cffniua). 9t(tlten alm. t be 
f«Wtge ligne. 3 Crf. er »jaiinb«r 
bet famme forn Mlofftbar. 

SiottnofAmb, m. et Slag S fmaaSteg- 
net (Oiiiiiunda apirpnO. XelL @bm. 
Bfl fl. 

SMønnotriift, f. Jruft. 

J&ienti:tn>, el. Hftmettw, m. en Sttrv. 

©. Hm. 
bi«rnnfri, adj. (ifftt fot Biatnen, om 8«' 

bufe, 
Sfennmofe (aab. o), m, .^aannee (Fo- 

lylrirhiim commimc). eon^tnfl(Ib(, 
bjonnut (bienncat), adj. fulbt afSjvfMt. 

Sr. iSttft. 
SJA-nnveibn , r. eqcntl. Bjnntfantf j 

tobD, c> flelbent l-BHetrfff, noget fcM 

fl el ben fiter. Sbm. 
aSjorpa, (. en SRaffe af Alipber, ta 

8lr(cfning forn ei fulb af jtliveec. 

^art(?). 
Bton-r, r. Sivf, Birletrre. Slim. f®. «. 

øn Su. hjflrk). ^ie'i-Frtboi*(b), a. 

!Pirtei>lanff. Si^rFeftnt, n. Jopw og 

Bitene afSBitl, SjerFeitog, m. Bir- 

TeiIcB. 
Si«rr«, f. Btilefoft, f. Borfla. 
Sjari-feporø, m. EoetgUtt (Beinla nt- 

na). 9totbtt Setg. ænert SJerFu 

FjOTr, f. (fHnbrtBerg,). Kåpe CtelU), 

ftlefa {®6I.), gjeflfnitt («bm.). 
BjørFelrjegg, n. Sfrtelao (et ©lagS 

D(pa), lIsneB barbaiB. Sbm. 0. fl. gtonle 

€t. Siai-felm nfng. Æbm. «ff. (3«l. bjdr. 46i*i(). 
dtlne: Stpftlng (St. Sitift), 9)am[Mlt 
(SeD.). 3f. Siore. 
Blnb OMo), 0.(31. »lob, Bla, onb. 
o), Slab; ^faa ben tonbe eDer flobt 
Tml af (t Sfebflab. ffiliablab, ®ttel- SBloVtpla — Mpd^Ieg 39 VøCbjfrUi, t mtmrb. (9. etift). 

yMP)Utue, adj. b(obloe. $an flo tea* 

Mrif m blolaué. 
2No(5)Itvr, f. irium)) af fterfnet Slob. 
2M^»)Melfa, f. dørfnet 91ob unber $u- 

kå (efker et eia(0. <&arb. og fL 3 

€taL X)avbrbIob. 
U«(^]raub', adj. blobrob. ^rbbrr Of)' 

fM: b(obtnbe vaub (bloenbe rau) og 

Mbihipanbc* 
2SWb)rofa (aab, o), f. 33Icb|lribfr i 

li^en. blosrofet (-r^ttfttte), a4j. 

HøMrtbet 
Mo(b)itnne/ n. SRoi^bprene^ SRafrri, naar 
be hat <Bma^ ima 9Iob. ^. etift» 
2(obil«ma, f. «StanbéniitA af !S(ob; 
(far et »i^ blobftiflrnbe iDtibbel (mefi 
MectTOiff). 9. etift, ^(I(). 
XtobtaFar, m. en lardaber. 
Mo(b)p<itfi, n. «anbafltfat ^lob. 
HMMa (aab« o) , t. a. (a - a) , faare, 
ffabe faa at brt blober. 3«L blodva. 
Kofa (aab. o), r. fil 5tlab, ^mærfe, 
StttHL 3f. 9Iof!a, Sle!!. (3«1. blaka, 
^flttl, X)æ!!e). 
Morr, f. i) Slo!. SinbeMo! mcb 2:ribfe. 
gleertal: 2MerPer, 23Urre. - 2) aXo- 
be(, 8onn (fielben). 3f« <^tabbe. 
Horra, v. a. «inbei tTcr!!e frem t»eb ^icrtp 

af Stolfer. ©enbenfielbd. 
JMorfa, f. 1) Slab, Soo; (&maablabene 
Ha be {leeibeelte £øt>, f. d^r. }fina 9f! 
Od 9Un* ^onbre Serø. og (Etaoanaer 
Imt. (3^1. bladka). 3 ^bl. ogfaa 
om ?ot» eder Slabe i tlltninbeligbeb. 
— 2) g[Iiø, gab, yiabe, eder noget 
forn ligner ^ov; ifær 5!Iab, (^mff!!e, 
Sentil Ci f vanptt ogSæfge); if.Sle!!. 
ftere olm. 3 3:e11. ®oan, (^bm. og 
IL bebber bet23(oPe, 15\ofa (aab. o). 
3 £eflL brugeø SIo!e ogfaa om tpnbe 
efaana* 

VMftbcu, n. Stofe^Soller (Vacrinium 

■liginoMiBi). 9.<BHU, Salb. (S^ulbbr. 

og fL 3 Sofen (faaoibt erinbreé): 

25(arrbo(r; maai!eeafbla!!, adj. forbi 

benne Kft er Ipfere enb Slaabctr. 3 

fi)il9iønnb«r; i «g. (Stift: mUtU- 

Un, og €!introte. 
HoFTut (b(orrenc), adj. fliget, beelt i 

tMtLa flflige eller 9Iabe. 
2Mory(e, f. unber Slob. 
2M0III (00) « m. 1. Slomfl. (5!r. @tift, 

&L ^rb. ^all.). 3 (S^ulbbr. 23lome. 

€ler« :2Momihr, ^løma. 9{ofa. (®. 

9f. bidro, blémi). — i^eraf bloma. 
2Mom(oo), 111.2. Sregne (Polypodium). 

92orbre Serg. <&bm. og 2:ronbM* ®lift. 

@ee Surttt. 3f* Sugleblom, dinH^ 

blom. bloma. adj. Momfhret. 

23lomfalI; n. Slcmftcrne* 9lffalben. 

blom^mmU/ adj. maia meb Sjgurer fom 

ligne Slomfler. ($)ulbbr. og fl. 
2MomrtPPe, f. $oU«<Snebbe (Scolopax 

ruflticola). ^bm. ^!al baa a nbre Ste** 

ber bebbe: JDlomryPPe, og ^lom« 

ruPPa. 
2Momrot (oo), f. Sregnerobber. Zi^ 

etift. 
2Momftr (SIomfl'er), m. Slomft 
blomftra/ v. n. blomfhe. 
blomut (blomette), adj. blomfiret; teg« 

net meb Slomfler. SrugeO ogfoa i 

S^cU, (blommt). 
blorofette, f. blobrofa. 
23lo(^cmma, f. Sloflæmo. 
2Mot (aab. o), n. Slob, Ubblobning. 

leggie i Slot: lagge i Sløb. 
blota (aab. o), v. n. blioe bløb, ubbløi* 

be«. ^eft om 3orb oa Seie. af blant. 
2Mote (aab. 0), m. 1) bløb3orb, Donb, 

<Eole. 2) aiegn eller a:øt)eir. 3øU 

bloti. 

2Motfiflf, m. ubMøbet Jørfli!. S. ©tift. 

blotna, v. n. C^-a^, 1) bløbne, blioe 
bløb. (%. 9?. bloma. 2) blioe rørt, 
brt)crge6 i (Sinbet; ogf. 9bm9ge#, neb- 
bøiee. 

3MuPu/ f. (i en yio»), fee ^ummeL 

:&lunbr,m.(^øt>nigbeb; (^lummer. ®bnu 

blunbra, y. n. blunbe, lu!!e S)inene af 
Sp»n. 

blunPa/ T. n. bl{n!e, glibbe meb JZ)inene 
raf gr^gt). 9?orbre Serg. 4»all. 

2Mr, n. Sip. 2Mrlobb, n. og 231y(leiit, 
m. SIpIob t^aa et RIfferfnøre. 

blrg'/ «dj. 1) blp, unbfeelig. Nebber og' 
faa: bliua'c ((Sogn, Sofé, ^arb.) og 
blu5'e (éogn). (SJ. 9?. bljupr; ©o. 
blysr. (3f. Mau). 2) ringe, baarlig, 
fom man maa blued peb. Sruged me* 
get i 8bm. f. (£r. Der pa ein blpg*e 
S!jen! (en altfor fimpel Dri!). t>Vi 
!iem' inn i eit blpgt^ue (^ofligbebé' 
Ubtrp!, naar man inbbpber (£h). — 
Segrebet: blp, frpgtfom, — ubtrp!!e6 
ellerd peb mange anbre Crb, fom: «ar- 
lotten^ pitnt, grannoar, forooen, oeb* 
porrn og fl. 

blygiafl (blyeft), v. n. (pr. blpgjefl; 
imp. blpgbeft), blueø, unbfee fig. (®o. 

»lygfel (^Irøjl), f. Unbfeelfe, Slpbeb. 
mfi brug. fønbenf|elb«. Ctteré 2Mrjir» 
t>cit; fielbnere 2My9f¥4p, 2MrøletPie. 

blrøøleø/ adj. 1) blp, unbfeelig; 2) om 
noget fom foraarfager Slufel, etter fom 
i!!e er faa oarbigt og |)aø|enbe fov 
man oilbe. I oanftt tt Sam (iibttu. b) flu Irra gtia. 
■van t>a fo bl.n le ktate. 

251fti, II. ^^Drijom, bet Db«(lt df Gi)u«- 
trtticn, titt ottian: aifi^anOcn fra bet 
(berfle ^unft fem man fan eim i^o- 
riioiiten. ®i(!Mn. Øflerb. an fl. 3 
^ittb. StffiH. 3iSbm. iSaltmaabtn; 
„!«BeT nft Stni'', btt funtt fcrflarcS 
fem; ni (anbttcnbinstr, tUtt tnaafTce 
Hiifiarrifti. 

bl««, v. n. (a -ah Bfcre Wna, oife fia 
i cii Madifl PfaiBc. D» bl-na i ^itfl'( 
f®bm. ), cl. Dit bltnt piw SteII'( (Otf. ) : 
fficibct feer blualii^t iib(nemlia i Innfl 
graflanb). *mefltt'bTUfle(iflt t be nors- 
lifte Stine, liiicfom : blenffe, felte, fuorte, 
arme b. f. d. 

25Ii«bri6e (=l>r«). m. Rammel ^mt; 
bet ffllbftc (Her neberUe Sag I eiiÉnce- 
maafe- gbm. 

^[(abeeir, n. VacRinium Myrlillui. St«. 

beei-Iimct, n. SlaabsTfcuiTe. 
Sime, m. blaalli; Øane; oqfaa (l@ieb 

tHer ^unft foni feer blaaltgt ub. 
Wottfltffiit, «clj. bloapIdUt. 
bloigcu, v, flamme, ■£. bingba, cg brapa, 
Slmgom f do), m. en 9Irt Pcebefiif 

(Labrus Lnsrnsl. S. ©Hft. 3 W- 

cgfna Stotftolt en SImgummtf. 
Sloigras, n. abiliflige Mrter StararirS, 

ifffiT Cari-i pnnicea. 39)bl. SlmRie. 
Slmbole, n. en fflrt Bflbanber. 
lttai.-tmct (el, blaaafliig ilribet. ©bm. 
2Mai:i6, m. baarb og Hanf 3ie. .&dfi. 
15!«FlofFfl, en Url: CampaniilH rulun- 

difollii. 
»l<aPo1(, ni. gfobips (glante). ^eWer 

enere: SlmFitopp (SDfln), Blail^Att, 

iialKiblom (5art. ©61.). 
bUnFuliit (:cttc), »A}. buglet af ©lag 

eller Oteb. 
»liwllt(:kO. m. Slaafaroe. Cgf.»l«- 

fcrgje. ">. 
hloammlA, ndj. blaamalet. 
bltttmtnetb, »dj. blanmanget (Sanjt)! 

fiTbvanlifl Pm en ffllanbing nf febibt og 

35l«mfi-, f. trt Senffonelfc Jtia -tnoet. 

lit pm Slramoro! ub paa ^Mtt. — 

Piflcfaa: ©lprtm5T'a. SUerbrt Ptrg. 

Pti' ff- 
blmnn, v. n. (a-n), bliot blaa. llb- 

iaUi fctboanliq Irrl, frm bimnna, 
33riwnb« (for Slonba), r. (ce SSlenba. 
SlmnFcfltin, f. Blanfftcin. 
bllwt■en^rt (fl. renfiut), adj, blaaftribct. 
blairofd (pg -rofiit), «dj. tegnet meb 

Moa Sigiirer (Her asiomftrr. 
bl<af<i (bloife), v. n. (bl<ts'i bite; 

blfttft cl. blifO, at blafr, (ble» bar luft t, MJfe aab. 1). <S. iR. Win; 
St), blas». Brugee ngfaa i Srtwbntn- 
grn: pujle, aanbe fttcrtt CSulbbr. cg 
{l.)i Ilgefaa: boile, ubbsilt fig Itbt. 
blmfrt upp, fl. bloift 'ti: blafr CP, 
tceiibe 3lt). bloifA ut; ubblctfc, fluttc 
(et Ssej. 

Slcnfo, I. Slitre. lldnblarr. ©b. blia*. 
SlotfcbAle, in. BIctrcné «DtunbJng. 

bltafaU, adj. ulnblg, fiormenbe, empi- 
ret. !OI(|l i be ncrbligc £gnc. tHa» 
bimfcn, og bltaianbi. 

Slaiferoflt, n. l)ufterum. 

SlmfH-eyr, f. ©Ittferer. 

Slmfing, f. Slafen, 9)uften. 1.^ 

SlAiffjoel, r. et ©lage tWueiing, f. MM 
fefUxl. i^M 

Sltvmrfi, Slaflua.<Keefe (3bjc 9»>'a 
btuar). 

Sloifn (el. Sltaftt). n. «elle; c<|faii 
tt @t«fte fem inan lan gaat ubtii at 
boile. $(bcmar(en. 

331(a:foIetc, f. ©laemorbloin. 

3Mmfpon, m. 9?laafpaan, ^^riiftl, 

Sl«i(h- (aiaifi'er), m. OSlafcn. ©iait 
(3»l. blaiir). Cflfaa om tiubfoiibcmme, 
llgtfom røuil. Hlotbltufh:. 2} Sanbe- 
ror, Cuflrer {paa praler og antre 
©DbsT). «Oflle ©1. »l«ftr. 3*L 
blistr. 

Bliufivbc (cg aiittftoc), r. æanbpvtIR 
l_©ncen; ©nee fom ercpfi;lbtafS«Ah>- 

Siært,' n. f. Sim n. 

Sldaptie, Slaafibve (Anenione bep 
iIch). Seil. og Sg. i3<tift. 

b!ait>orcn, arlj.'noget blaalig, 

blfooygb, ndj. bladetet 

Sltpg, in. (ee »lB?g. 

SleiA, r. 1) et Vann. ©engelagcn. < 
M. blæa). lell. mtfl. 3 an. ©li 
Blart. Crbel bebber i i;anm. Sleej 
Snrift blæg. — 2) I>ua. aiiBBr, Erf- 
fen. ©ogn. Stell- og fl. 3 ©ogn fci. 
nnnmtllfl om ben Eug, fom en Stnb 
birrtr poa Sifenbrrne (Srurableia), ;"t 
SctQbn. af Du<; finbee blKEia cgfoa f 
oamlc 39r«t. — 3) aitn (forbt tet er 
ttbangt meb en Dng). ©bm og 9tbm, 
i tHormen Sl<(i< <!■ SIctøK- $<>n 
flP Inna ma Slftalm: oppe Mb 9lif. 
ret. (t>t anbre Sttubn. ere ber ubt- 
flenbte), — 4) Srebe omfHng 9]ltmt; 
faa mangt fiommuitltanKr fem taa 
cen (^anq rumnice aeb 3(Ittrei. t>(t 
tri Sleie m<c «Iterefclf (tu Ci»> SleiF, I. blege cg tpnbt Stiti. Vcrfi. bøgna — Sonbe 41 

Imm/ t. k. (a-a), buane, Mt f\^ i adj. To^^arrrt (3#[. bolu^mfinTi). J^øs 

|maf en 9ttr. Sim. (®.9{. boflrnn). leictcl, m. ^accinationé ^ttcfl. 

PirttrHd: 9^vi9ite'# ()aae i flf) feli}. bolnf^, v. n. bitor fu(^ af Bobler. 

ajyva, f. 1) fli 9enne. €bra, 3nbT. 23olbc, m. tPoIb, "gtjulft. (ftultbt. Crf. 

igfL 9nbTe@t. 25auna. — 2)9^ee(' f^cfem idUtxéi jtaun, (^i^oU). 80. 

Icite, tt ^lage fi^ami^agHa llbt»(rrr paa bolde. 

Cm. ©bnu oq ^r. ^Hfr, (filere :&oIbererP, m. (Smerte af iBQiber. 

SWaof; if. ^laf. bole feø; f. brra. 

15o^fai, f. 9øvblab. (Sbnu :)t3oIe9ro6ma, et <B\a({9 iPro^me, b«tØ 

Øajmig, m. |>aa j^efke: ^vir^elen eøer 2finb er opfpibt af fmaa ^uftblærer. 

lifffrebfen ba<i t»eb ^ooen. 9. «Stift. 

testre, n. 9ot»trs, bm fpnefte Deel holtlaupa, v. n. bibe fulbt af Sobler 

af^eftcfdtlrit. 3 ^ogn: ÅIat»a-tTe. etter ^uftbldrrer. Sfcrr om 9reb. 

Mf (00), m. 53oa, 33oaetrcr. ^onben* bolen (aab. 0), «dj. bo»net, oDfvuImet, 

W^CSRb^. Sel 00 fl.). C^tteré 2>ef. ^b(. oa fl. 3 ^arb. tilbeelø : bolmctt. 

-^. bok. 3^1. bolLnnn. fertil bolna Of) ^olbe. 

j5of(oo), f. (81. 2^«rcr,23«fra/23/aP), 23olefyl5ic, f. et Slaf^ø (Sbænber meb 

n 9og. ^v. bok. o)>boicbe runbe ^ufttrr. fRh(i. oa Seil. 

W«, T. a. fere til »of)é. ((gjelben). (bvor €»InJe ubtaieé: <S»(tje, épe). 

^Fe (aab. 0), robe, qrave; f. baufa. ^oletang (stcan^), n. en ^an^art meb 

Mftit (00), adi. ($1. boPnc), litt tor, 0)>blcrfle itnufer (Fucus nodosuO- 

kivtør (om ftioo, Sif! o<) lianenbe bolaten, f. bolen. 

Zing, forn inbfi^inbe etter fammenffnim« 23olP, m. 1) (Efifleoæf), (Sfitte af £rs 

)we oeb Serrinaen). 9^6f. 9}0Tbre etter (Bteen imettem to 9tum. (3él. 

Sera. ®bm. ©rf. — ^eraf bofna oa balkr). .fertil 3?mfeboIf. 2) ^t^ffe, 

bøfio. X)ee1, ^frelinft, 9lum. O^arbolf (®icrr' 

IMfit, m. (gl. 23oFF«), et (5j)oaelfe beibffe), «WotaboIT, ?inebo!f. 3) Ilb, 

(itSobbe); oftfaa en S^ætte, en af be 2:{b6rum, 9If^e1{nft i3:{ben. (Sf.Sil). 

QnbrrioTHfle. Sbm. 9lfl. (=:^aug- iPmr«boIf, anabolt, nt)<rr*bolf. j 

tnfs, ^ulberfatt). bolPcrtø: af 0^ tif, iTfe beflanbia. 

hotiotvb, adj. boqlærb, belcrft: Of^faatæ- Crbet er alminbl., mtn tobber 23«IP 

Mønbif), forn fan Isfe. i ^ttrefo^^n oc^ ^ctt. 

bofna, v. n. (afbofjen), tørreøliot, faa« bolPafl, v. n. blitse uicri^n, faa at no<^Ie 

lebeé at ^en mefte ?^uf|tlabeb forfvinber. @tt)f!frfaafftanbetUbfeenbe. ©jelben). 

«orbre »er(). og Zx. étift. 3 i&arb. bolPiit (bolPcttc), adj. ujcft>n, iffe atte- 

boona (00). ftrb« lifieban. 3fcrr om $l(<eren, naar 

bofs, bobbebe; fee b»ffa. itornet' ftaaer tonbt }fiaa no<)le <5teber 

I^oP^^p, m. 9o<ifla9. oa tp!t Jficia be anbre. Semmelin alm. 

Mtfiol, m. Soa^ol. ^crfebult. ^oU, m. 2:efliffcr, ^nm, <Soan oa fl. 

bofffnf% adj. fom fan Icrfe i Soø. 3lnbre St. 23alla, r (gl.). 3f. .*obb. 

^li f. Sul, Sor c^ Snr. ::t3oUe, m. 1) en ^umme, Stc)p, 3:befob«. 

JM, m. en Znt, Cre. 8M. Ubtaleø 9?anbal oa 9^ba. 3«1. botn. 2)Sotte, 

meb luft (Sool). Sél. boli. 3f. t)riffefTaal meb brebSug og inbfneben 

Hor, ®rebun(). «Ranb. aim. 

25ot (00), n. 1) fRt^t etter 5tube, b»or( bolna / v. n. botjne, fi^uTme ob. 9ibT. 

Snfefter oa anbre !D»r ba»e bered Un* Sbl. 3-^«Tb. ti(bfel«: bolc^na. (3f. 

ger. d^ulbbr. Zx. (Stift, humlebol, bo(en). 3^1. bél^ua. (Stterd: trutna. 

«uébol. «nbre ®t. 23ole. 2) ^eie, »olt, m. 1) Solt Ti alm. Setpbn.); 2) 

Jigflefteb for Dpr (if(rr i <Straa etter et Sfrpberie, en Sfrene. €bm. 

éaim). S. oa Stx. ©tift. 3él. bél. bolte, v. n. fhrube, brale. @bm. <>eraf : 

3Sbo<t etter (&bot oafaa om enSen(<. 23oltar, oa SoltebuPar: en ©tor« 

J) Setpbninj^enj Sblia, Tbbolbd^eb, f!r5)ber, praler. 3f. borte. 

fbmbfættee i: ©crterbol. 3f. Sole. bolut (bolette), adj. obfplbt afSobler» 

2JoU/ I 1. Soble, ?uftblære, ifær boa 23om, f. 23umb. — 23on, f. Sam. 

9anb. Nebber i ©of^n oftfaa ^^uOa ^ona, ^uu^toi, 9tebf!aber; f. Sunab. 

(Subla). 3«l«b6la. C>f<faa en Su<ile :&onbe (2Junb'e), m. Sorbbruqer, 

etter gorbointnf) fom li^^ner en Soble. C^aarbmanb (Sof^n, ®M. oa fl. i 

l^la, f. 2. Semefobber. ©onbre Sera. 9)?obfcrtnina til 4l>uu«mctnb 0() <Stranb« 

ca @ta». 5lmt. (3el. bola). (Jtteré fibbere); boflbbenbe Wanb Ct^elfl. i 

Jbeifaogyolo.— 4^il; boleøraven, Wobfatninø tilginner etter anbre o»t# L 38 bli» - ' 

WJb' (bli), adj. bifb ((!). S. bliaO- 

Hi([-)I«t(n, »ilj. bltb, Bcniiq af llb- 

f«nbc. aq. Stift. 
t>ltbn<t {blinna), v, n. bliot bilb (= 

biirtofti. 

BlifcfJav, m. sribÉtb, Sentiflbtb. 
blibelts (i Zen. bltitCt^), «di blib, af 

ti vcnlii^t, jjobmobidt (ainbtlag. Ogf. 

bllbopreit. 
bltbfvent, idj. bniflta mMtt t ©bm. ph 

9lbm. i fommc ^Dtcnlnfj fom blfblmttn. 
»liP (flflb, t), n. m blffl (Ba 6oib yitt 

0>aa fllipper, 93a(iae o. f. uOi "afaa 

ti ®Iage bnfb Sau tUtr Stos paa ©tetn 

fSbiti.)', et OTtirtE sofl (tSCrctrøflftb.)! 

fitlbntTtj ®Iaiibe, ©Hn (3«I. hliki. 
Wiffl Coib. 0, Y. n. Ctt-a), 1) f« bitnt 

ub, oaiE bifilt elltr bolbt ot ftc tt!. 

a3tu(ie» uptrfonliiit ligtfpm bliae, bltn- 

!j(, iBitc ic, f.' ær. B(t blifn f b» 

(otbrd: bet bfeqetib(t). iKprbl. ffiqnc. 

Wcfllt ®t. bldfjt. 2) blitife, alfmte, 

Bliubft. ©iflbfn, C3S1. bliha). a) v. 

B. bunne OTitrTe f Jtikt (= bleffi.0- 

^aib. cfl fl. 
Bliffl CSItPe), r. et ©In«» ©rrebtr mcb 

bltfl ener loe giim. fflbn. WflTibnI. 

Sifier Cbopr btl ubtcile«! ipteae). 3f. 

Iflltilit. 
bliffa (for blibto) , v. b. fa -a), niere 

bHb, femilbe, ftiflt tilfrrts. 9»cnet 

iibbrebt («M. fiarb. lelL Drl.), boq 

fift alm. Cffl. «. bliakn), 
bliWalif for Wtbfoftl, v. n. fwrnilbes, bli oe 

bllb. Cafaa: blibna. 
bliPna (aab. f), v. n. bIc[iii((=bl(ftiKil. 
bUtva, v n- b«oe, xext fia faate. ScD. 
bItFfHU, DqbltFtnbe fliU: faa ftiOe, at 

®o(ii It naude blaii(. 3f- Wta. 
hlitta, v. 1.. 1) Wfnfr, nHmte. eonn. 

3f. bUfa. 2) bdot, r»Te Rn libi (om 

gemmtt, WuiTler ofl Ifgncnbe). ©Pflii. 

SKtre blifra, blaha. 
bUnb, mlj. I) btinb, forn mt fetr. - 

a) ffiult, fum Ifft fteS, f. St. (II bltiib 

gtaglt, tt blinbl ©Tlar. — 3) buiitel, 

utsbtlia. ffii blinb' ©til: bunfel, af. 

bitfiet ©frift. Cot Ofl blinbt m otta: 

btt vdT candelfai at nibr. (0. ^. blindr. 
blinbflft, v. n. blfot bifnb. ceidt-en). 
JMinbtFjuFt (pq -tfiiFt). D Wlinbebuf, 

i. føln. a) en Uti: silb hatrem (Pvrethrum), @bm. Wfi. Set firn 

fasl pm. 
mbetfuv (Slinbtftu), WinbebnT (eii betlrnPl ttnl. 3al>. (Were paSfenPe 
ni brt nlnilnbl. SPlinbcrjum. 
aitnbins, m. nSnfumrt blinb. ®ie[- 
bnu 2) el ©lage filan (TxbDnii»), fon falbet forbi btn Itt laber fin fanijfc 
3) eit fliiilt 9ina!e, fom fotblnbcr'tP 
Siele eflrr ©tnser. Cflfaa falbei Du- 
blinq. (3Sl. bliiidinfrr). 
BIinbHfl, m eii fllat 3ia, fpm tr ITiult 
*ebberDpfaa: 2Minbt>mlFie blinbfd, n>ij. fee {Tt^rst ellet til ©ibeit. 
giomre Sera, 

blinbfen, ailj, fom fter (RttOt. M 

Bltnb(£a, r. SIfnbbcb. (©jcibcn), Æ 

Slinbfptll, n. fet «IJnbiS. M 

bitnbt, adv. ffjuli; (Slinbe. fptlabUM 
fptde meb omoenbtt ifprt. * 

blingL-ti, v. a. afbnjbc Sn C tn Solt 
eHet et arbeibe), nt«re at ban Ipmnttr 
af bet, ©pm. fiflerB: britla (©tr.). 
pit oilla. (3^urbe btUrre btbbe bltnbra). 

Slinf, n. (pq rn.) SliTi bet at mal 
blttiTtr nteb £>iiitnt. Of. 9fuqnebtir)> 

biinta, v. n. (a-a), bltnlc, fllipBt nteb 
Dinent (iftrr pm ben naturlige ttttt 
ueillaaTllge fufntng Pfi Siabnfng of 
Dienlaagent). 6m ftfrtt fp, at bon 
blinfa 'iie pio lang Sib. Cgfaa gf»» 
Slinei, fllM Cint meb Dinene. Jban 
blinfd mt mti». (OTnnftee tg. Mfnbla). 

^linfing, r. tSilipptn meb ©inene. 

bliftn (aab. f), pariic. bIfffL ®. blmftt. 

bliftra, v. n. tillitt. ©. bindta. 

blifrt, v. r, (blir'; bltivi blii>e il. 
blwt), blioebPHf paaCanbet, brufnt, 
pmtPmme. ©onre at \>itrt nrminbe(i((t 
oser bet belc^and, pg abfTtHtS pHralt 
fra bli (at bliuc). 

blit>en (aab. i), bnifntt, Pmtpmmeiu 

bliuo, f. bipg. — SIob, gi. f. »lab. 

»lob (Blo)," n. »lDb. Cofaa pm tnWte 
Sprcaiinqe i Slobtt, faafpm Æpngt(Mo> 
ntrj ©iifen fprSi)renEP.f.».-Iliw \t(t 
til »lPb9 (teblDf?): flaae Ha faa <it 
bet bipbtr. tatn fcg SPlPb:* labt iig 
aarelabf. ^Sammenfietn. PseraltrSIo. 

blobfl fblobt, blon"), v. R. (a-d), bt- 
fuMe meP S(Pb. bloa feg ut. 

IBIobbropt, m. 1) 9*lpp«bTaob(!. _ 
©tina, ©mtrtt ( et ttm (af Itorboi 
^loBei* Pub). 

blobcnbt, f. biPbraub. 

blobct (ittte, blo'ut), adj. bloblg, be* 
fnbltt meb a^lpb. 

bl»bfcv(C (blof^ft), adj. nanffe ftrrfl, 
itvlin britbt, faa ai Slijtet im a 

ftptflKt. 

»lo(b}fiiB(. m. btn rebbntlttbt Bippt- 
ftitrt (Mol»riJI« PhoenicuruO. 

blotblfnH, NiU. biPbriq. 

]Slo(b)btllfl, r. en aKaift af fpTbtrrisel 
»lpb (bpe StRt og HarEt Sctfjølfbe). 9løbli»Ia -- M9fi«Irø 39 

»rd(b)ryl<i, f. ©toblJtjIb* (»• etift). bloma^ «dj. bTomfhrtt. 

Mo(b)lauø, adj. blobloe. S^an flo tea* 23(omf4U^ n. ^Iomf!tnif9 9[falbnt 

b(df ca blolaue. hlom^møaUt, adj. maUt meb Siaurrr forn 

23lo(b)ltt»r; f. iriumb af fterfnet Slob. lif^ne '^lotnfler. (S^ntthx. og fl« 

23lo(b)melta, f. ^erfnet Slob unber $u- 2MomrtPPe, r. $oIt'(Sne))be (Scolopax 

ben (eftrr et €)la(0* ^arb. og fL 3 ru8ticola)« ^bm. ^fal )>aa anbre @tf« 

^bnu Daubeblob. ber bebbe: 15\ømvyfft, og 2MofiM 

b(o(b)r<iub', adj. Mobreb. Nebber Of)« ruffa, 

{aa: blobcttbe raub(bIoenbe rau) og 2Momrot (oo), f. Sregnerøbber. 2^» 

Moilupanbe* (^tift. 

25ro(b)rofa (aab. o), f. 33IpbiWber i 2Momftr (33Iomfl'er), m. 53Iomft 

^ttbeti. Hosrofet Ormfette), a4j. hlom^a, v. n. blomfhe. 

blobftriben hlomut (blomene), adj. blomfiret; teg' 

2Mo(b)ftnne, n. 9loi»bQrene« SRaferi, naar net meb ^lomfler. iBrugeø ogfaa i 

be faae <Bvml^ paa $Iob. S. ^tifU ^ela. (b(omaat). 

75lobiltctma, f. «StanbéniitA af !S(ob; blorbfette, f. blobrofa. 

eller et r>ift blobfliaenbe ^Kibbel (meft 2Mo(^emma, f. 9(of!(ema« 

ottertroif!). ©• (Stift, ^elfl. 2Mot (aab, o), n. ©lob, Ubblobning. 

2MobtaFar, m. en ^arelaber. lef^gie i ^lot: lagge i $Iøb. 

33(o(b)t>attt; n. t^anbagtiat ^lob. blota Caa^. o), v. n. Mioe bløb, ubbl^l• 

blosøa (aab. o) , t. a. (a - a) , faare, be«. ^{eit om 3orb oa SBeie. 9lf blant, 

ffabe faa at bet bløber. 3*l« bléd«ra. :&lotc (aab. o), m. 1) bløb 3orb, Dtjnb, 

2MoFa (aab. o), r. en 5tla)), <Bmctftt, <Sole. 2) 9{egn eder 2:øt>e{r. 3éU 

a^enrtL 3f. »Iof!a, 33le!f. (3«l. blaka, bloti. 

©ff ut Dcrffe). 2Motfiff, m. ubbløbet Jorfli!. 53. ©Hft. 

33loff, f. 1) S3lof, gSfnbeblof meb 3:ribfe. blotna, v. n. (a-a), 1) blobne, bliw 

gleertals flerrer, 2MeFre. — 2) aXo- bløb. (S). 9?. blotna. 2) blft>e rørt, 

bel, 9orm (flelben). 3f* <&tabbe. brt)crge6 i ©inbet; ogf. 9bm9ge«, neb- 

UoFf a/ v. a. «inbei trcrff e frem «eb ^icrlp boteé. 

af 33loffer. @ønbenfielb«. 3MuFu, f. (i en ytoi^), fee Rummel. 

2MoFfa, r. 1) Slab, !Oøi»; <SmaabIabene 2Munbr,m.(Søt>nigbeb; (^lummer. ®bm* 

paa be fleerbeelte Sov, f. d^r. baa ^f! blunbra^ v. n. blunbe, luffe jotnene af 

og 9løn. ©ønbre 53erg. og ©toganger (Sø»n. 

Sfmt. (3^1* bladka). 3 ®bl. ogfaa blunPa/ v. n. blinfe, glibpe meb SDintnt 

om ?øt> eller Slabe i Sllminbeligbeb. (af gnjgt). 9?orbre ^erg. 4»«tl. 

— 2) giig, £ab, 9)labe, eUer noget 2Mr, n. 531^. 23lrlobb, n. og 23ly(lctn, 

fom ligner ?ø»; if«r 5tlap, ©mcfffe, m. ^Iplob baa et SW^tfnoVe. 

Sentll (i95umper og93crlge); |f.33leff. blrg'/ adj. 1) blo, unbfeelig. 4S)ebberog- 

?Were alm. 3 3:ell. ©ogn, ©bm. og faa: bliutt'e (©ogn, 9?of«, i5>atb.) og 

5. bebber bet2MoPe, 23loPa (aab. 0). blug^e (éogn). (SJ. 9?. bljiipr; ©t). 

3 2:etL brugeé $lofe ogfaa om tvnbe bly^?. (3f. blau). 2) ringe, baarlig, 

©paaner. fom man maa blueø veb. ^ruged me^- 

25lombcer/ n. «Wofe*33øller (Vaccinium get i ©bm. f. (Jr. Dce m tin blvg'e 

niiginoaum). $. ©tift, 93alb. d^ulbbr. ©fjenf (en altfor fim))el Drif). !l)tt 

og fl. 3 Sofen (faaoibt erinbree): fiem' inn i tit blpgt^ue (^ofligbebd' 

élaffbcer; maaffee af blaff, adj. forbi Ubtr^f, naar man inbb^ber (£h). — 

benne Sirt er Ipfere enb 33laab«r. 3 53egrebet: blp, frpgtfom, — ubtri^ffeé 

£)rf. Siønnbær; i tg. ©tift: SJ^iffele^* eHerd veb mange anbre £)rb, fom: »ar« 

berr, og ©fintrpte. lotten^ pitnt, grannoar, forøioen, »eb« 

MofFut (bloFFctte), adj. fliget, beelt i t>oren og fl. 

fmaa Sligc eller Slabe. l^^TØHf^ (blye(l), v. n. (pr. blQgJeft; 

2Moffle, f. unber Slob. imp. bl^beft), blue^, unbfee Ttg* (©b. 

Ålotit (00), m. 1. 33lomft. (5fr. ©tift, hlvirB»). 

©bl. «arb. *all.). 3 ®ulbbr. 23lomc. »lygfel (2MrøjI), f. ttnbfeelfe, S3lpbeb. 

Cfler* 2Momflr, 95løma. Sflofa. (®. 4weft brug. fønbenfielb«. €ller« 75lrf^ 

9f. bidra, blomi). — i^eraf bløma. t>ctt ; fielbnere 23ly5f?ap, 2Mrølctr|e. 

23(omC00), m.2. 93regnc (Polypodium). blyøøleø/ adj. 1) bl^, unbfeelig; 2) om 

9lorbre 8erg» ©bm. og Stronbbi. ©tift. noget fom foraarfager 33lufcl, eller fom 

©ee ^urtn. 3f* Sugieblom, (Kinfla' iffe er faa oarbigt og |)aø|enbe fD« 

blom* man bilbe. 40 blsflDijren — bosjcii I blyoforcn, biI). blq (af Slatuitn). 
blvjtvfl, v, n, pibe, fleitf mn 9Kunteit. 

JlDrtEnntlbi Srtber b(h bliprt; * S. 

@l'fl Dfifaa: plvfti'i ag tllbtcttl t>I"= 

ftfA. 3«I. blistra, 
blota, v. n. offlflt iblnnbt noutt, faflc at 

fhibe M brtftf. eofin, IcD. (dtttrS 

b(aba). Sltaafl» fot blebjai if. blabb. 
Sl«gic, f. aiKr. ©(E Sl(k. brttgc. lell. jSee btcefo. bi«i , ,, 

Silxm, m. fmaa SuiToirrlrr, ifar ^inb- 

bat- Ofl laagebatbuffe. fieln. Cgfaai 

»Uim. 3f. atfnq. 
Slffmit, F. ffiablE, æanbblegnt f fitten. 

9)tci)et ubbrcbt. ®». blemma. 
blcemut C=ette), adj. fulb af Sabler. 
Slctnbe, f. Sltnba. S[«ng, f. -filens. 
blwnFjf, f. blinlia. 
:&[cci-A, f. en Banbbliirt, SaMt, Sunb- 

bltflnr. 3 fBnbte »era. SlerA. (J»'- 

buara; ®am. Dan|i: blttbic). 3f. 

Blcttfa iJC| Sola. 
bl«(l, adj. ftiifaanbft, pufienbc af llb- 

inatitlfe. Wamb. 3nbr. (3f- l(tlblitfi). 
35la(lf, m. aanStier. Sft Sl.nfit. 
bUibe Cblon), v. n. C( - te), Mebe, tabe 

SiDb. 
Slebini;, r. Blobninii, 3?lobtab, 
blømn, v. n. C-tO, blomfirt, fiaae i 

SloinftcT. Sr. Slift, f^aib. .^aU. (9lf 

Slom). 3<Rb!. vlema. Hiltri bicnifha. 
Støminq, f. 33Iom|ltlng, glor. 
Slei-fl, T. Slara. 
J&\mt, r. I)a;Tf(n, llnbcitttUpe f= Svittl, 

nntttbrtibfta), fte Slria. 
3M«vn, m. en Si\t Hf at Tloe< nieb. 

fflbft. ad .ealL - 3 ©bm- SUgg. 

ffintrS K(3S. f3er. neygr). 
bIe»M, v, B. (e-t(). ubblobt, fllurt 

bleb. Slfblaui. bleutafeni biiBtgjen. 

netnoaac. bteptt Sliigunnc : flriTbf. (,©. 

91. blfyifl). 
bl«rtn(t. v. n. blioe blob C=blornfl). 
sreyta, f. 1) Ubblebninn; 2) brBb3or& 

ttltt vanbblanbtt ®Kct; bløbt ^ere. 

Det frtf ti SBlBOta: bt bleoe byntial 

fliennemblobtf (f. Si. af Segn). 3*1- 

SlavK^fi-, n. lannoarifl SSeqn, 
Sleryting, m. en Spiler, i^n font let 

bliotr rdb. ,®nlbbr. 3f. 6kut. 
2o (luU 0), Scbov. X)!! ba ii\f\t B» 
te glerd bii. Soan, (^uibbr. og fl. 
(Sion for »ob!)."®. bfim. 
^m JSobbc, tn. et ^spHaelfe, et '^■UantiiU 
^M lebe. <^bni. 3 ^(Q. Suk. 
^H bobbcrcfbb', adj. bange foi fmaa Saree, 
^V iTaggrTffb. Sr mere alm. t S. Stift. 
^V Sob (]5o, aab. o), r. ?ub, (Stnbebub, 
^B .^iKnlng. .^ebbcr t S^rTb. 9<iiit i I 
I ftibr. »o, meb IiiTl e. (ffi. 91. I>i 
e». bad). 

»ob (Bo, aab. o). n. 1) Stibub, til- 
bubte Cillaar. 9(f bloba. C*. 31. boi. 
2) «Mb, «ntiub (fleb Sonttaft eflei 
atultion). Betvbningen ©jaflcbub (3«l. 
bofl) jiiibes mflajlce i bet Orbftrog: 
Surte a b,n' flcff t rø fobe, belme a bm 
beile »obe, ;>; bos anbre faoei man 
gobSenffttniiin, men Sjenime 6ar nnu 
bet bofl bebft. ®bm. .^elg. ■ - 

bobt (bot), v. n. fenbe Pub; (Det 
faa: bringe fflub. Sbm, (flelb^n). 3tl 
(mere brug!.), 

Sobe (njb. 0), m. efjter elter «lippe, 
forn (uu ræfter op til Sanbfloben cg 
faalebei fjtnbet iaa Se[grine« SrgP' 
ning. 1]?. og Zx, @titt; mt|l alm. i 
S^ormenBoéfaab.o), Ome. 33nM. 
Bmbm. 3*1. bofli. 3f. gan og ftlub. 

boben (bocn, aab. p), part 1) bubeu, 
tilbubt; 2) inbbuben. 

bobf»r, adi. bueliq til at frrmroH fit 
Sgrtnpe, fftanb til at bare »ub. S. 
Stift, IfD. .^afl. SUkS: «rciibefer. 

Sobftnbinn, r. Subffob, Senbebub, 

■»o(b)(hH«, r. 9?nbfHtte, Seflcnbtgle- 
reTfe fom fenbeS fra Qlaarb til ®aorb. 
ttqentlia bet Webflab, bticri flunbfli»- 
rcifen foroareS, nemlig et Mrformigl 
Sfoberal af Zxa, fi>tf!)nct meb en ©ol 
i Snben, fo' a' Doerbringtren fan flaae 
(^obtrnlet faft t THrren, tei* benne er 
tlttaafet. 3 B. Stift fcebber bet f«b- 
oanlig: 25iilliHfl. 

Sog (a.ib. 0), n. butformig Sfflur. T)a 
H^nfe ^ogj'e, — figeS i ©tm. om en 
©trom eller SBanbftranle , fom btfies 
til Sibtn, faalebes at ben banner en 
Bue. 

»og (00), m. (SI.Beg'ev. 2>»gi(, og 
So^a, r), Boo, Sorbencne* ;Hob, ®. 
«. bisr; go. lioe. Sertll Bonbefn, 
©ogflefl og fl, — Cqfaa Sooen éaa a 
SartBl. .e^trtih Boglina, Soaftjrijte. 

Soga, f. Bonje. 

SopgriB (el. Bo:Bvie?). m. ben flbfl- 
febic ©tie af et ffulb (fceboanllfl min- 
bK enb be anbre). Sbm. 3 Spog om 
ben sngfle i en jramilie. 

35ogie (aab. o), m. Bue, ftrumninn! bue- 
formigt iRebffdb. 3 It. oii ag. Stifts 
Soga, Satgtn. (i), 'it. bo^i; Sv. 
bape. 3 Sammcnfcetn. Soge og So- 
gn, f. (Jr, Sogtboas, q. SuéftrBg. 
eogefag, r. Bntfao. 

bogicn (aab. o), arij. (i^I. bonne), 
beiet, bueforniig, ar en iaon ^nnm 
ning. Slminbl. og meget brugl. <9, ft. 
bogn». (3f. bjug). M å broafengt — brrfa 45 ftr«fieig o: (an beer t»el fffe faa ))lttb<' 

ktttcHgb/ «dj. forn fan faaee i ^afl. 
(eiflbfR). ^^mfcitøb, r. f. ^TmfvHiL 

JSrttjenotC/ n. 9}øb^i<rl)), noget font fan 
fafeé i en ^aft Ofl bnif^eé inbHI oi* 
tat flOTbfe 9rr(). 3f. 9T(on99te« 

VmifB, Ipfr, dlimte; (. bra^^a. 

bmii^rt, «dj. n. (dort i en ^afl. 

15niipit i» 9T0(in* 

ånnbiiøa, «4]. baftiø, utaalntobig, font 

M^ fan bie. 2:elL oa fL 

IMt, f. en 9ue af 3trn efter Sibirr, 

Nri nan bereber ^finb t»eb at trsffe 

tal frem 0(1 tilboae. !RInu 3^1* brak. 

akttf, B. ibelid 9T9bnin() etter Srib* 

Binit; ftcrrf 9e««r()rlfe, ^lib Oft ^Ictb. 

kcifa, ▼ B. (a - a), brpbe, onbe. flibe 

IKUL Xr. etift. 3 i&ffrbeleébeb: «) 

h^be^ør etter ^amb for at faae^til^ 

leae fra. «9. ^tift. b) berebe 6finb 

i en Sropif. ^m alm. 
2^ittfmtclr m. et flaflcrbe, Coerflcrbe 

af ftrooere $<rt»n.'nq (til en ®en(t). 

9h\. iSMobfatt ^luthittU (e. jfoitcl). 
2>rail (oq X^ml), m. en fl«rrf fr9bber« 

agtift ivifit. ^boi. 
brittlrnt, «dj. bafHg t{Tftnb«. Sg. etift. 
2^ralmdfl, n. f. Sdrcafpfja. 
brotina, v. f. brcabna. 
l^eancct, ro. 93r(enben; iBr^nbe, Ifoalme; 

f. Srune. 
brouibtit, f. branbnt. 
2^rActnf, n. f. Sranf. 
lSt4anant, n. 9}øbbiarTb, no(tet forn man 

fnn ben9tter for en fort 2:tb. Se 93rai« 

iø9te#: til ^i<r(b for Oiebliffet Orf. 

3 (BhL 23rainJdrtU/ f. anbre ^teber 

l^cofvi%ff}t, B. « 
brteftnna, «dj. utaalmobift/ fremfufenbe. 
!5rmflfap, m.^afligbeb; Utaalmobigbeb. 

(8ielben). 
l^ca^fyfia, f. en ^cr(tf9dbom, fom b^a* 

fommer me(tet blubfelto oa fom føeb" 

•ottliø mebforer 1>oben. éogn Od fl. 

Cgfaa Talbet: 23rmfenøb, f. (^ogn), 

og 23rmmetfi (2:ett.). 
Srostm, f. 9rote« 
bromPicn (aab. i), «dj. tågen etter gre* 

ben blttbfelig; ogfaa: let at tåge (= 

fkartifien). 
broitt, «dv. fnart, baftigt, blubfeligt* 

Cgfaa: n<rr, f. d^r. ^anoa' ifie broitt 

fo ^or d : langt fra iftt faa |lor. 9{ogIe 

8t. brmtte. 
^ee, m. f. ©ribe. 
breøa (eL bviaa, meb aab. i), v. n. 

fooroe, oifte efCer hct^t, ligefom en Slam- 
me. i>ct brega fere Hugo. $aC 3f* 

brafta. brcøba, ▼. a. ia-a'), 1) iHn»e Baanb 
baa en egen ${aabe, fom ligner Slet- 
ning. ebL (3«1« bre|rd«, ftrtffe). 3f» 
brogbe. 2) v. n-foranbreTtg; f* brigba. 
(5<rter#b. 

breib (brei), «dj. breb. (9. ft. breidr). 

25rttbb, t 1) Srebe, 93rebbeb. (0^. 9^. 
breidd). 2) Sreb, JTant, 9ianb (= 
£røm, 3ar, 9ar). 3) €ibe (etter 

. egentlig t^inie,lige Staffe). ;T3>retbb 
mot: 9eb ^iben af, iævKfibeO meb. 
Sr. ©tift, *elg. 

breibb, p«riic. baffet, ooerbceffet. 

breibbfuH, adj. fulb til »rebben« 

23reibbt»tb Ovi), m. bet pberfle Stoffe 
baa ^iben af en £angflffbe. ®bm. 

brdbe (httid), r. «. (e - be), 1) brebe, 
ubbrebe (ifctr noget fom tjener til at 
b«ffe etter ffinle meb). (S^. 9t. breid». 
2) fbrebe, om en icton Ubfprebeife, f. 
dx. af ^0 etter ^iobfel. 3f. einbreia, 
og fibreia (fom forubfcrtter ben mere 
regelrette glerion a-a, iftebetfbr: e- 
be). — breibe attpoe: ffiule, tilboffe. 
breibe ne*re: tilbaffe ganffe (6bm. og 
f[.). breie bot fegJ traff e @engfla« 
berne ooer fig. breie upip x rebe en éeng 
(Sufferub og 9.); etteré: reie u))b. 

a5rct(b)e, f. 1) en I;eel ubfprebt ^ø. 
^ø9breie. (Orf. oa fl.). ^. SltflL 
2) en ftor ubfbrebt^ob, ifor afSugle. 
Suglebreie. ^Ig. 

;&rcibcmjidl, n. Vlttl fom fhrøeé o«er 
Srobet oeb dagningen, ©bm. og |L 

2>retbct»øa, ro. et befoemt ©teb IH at 
tone $0 ^a. Cgf. 2)retbe|Hafe, 
23reibarpkfe* 

breibf^tt, adj. brebfobet. 

j6tretbfi«efe, m. en Siff meb en o»er« 
maabe flor 9>{unb (Lophini piioitoriai). 

breibUitt, «dj. breblaben, fom bar et 
brebt^nrtgt. film. (<B.9{. hreidlriir). 

breibmce, f. 33reibb, f. 

bretbna, v. n. blive brebere. 

bretbniifa, adj. brebnafet. 

brctbrenba, adj. meb brebe ©triber. 

23retbfl<i (j6rcttU, 25reøU, :25treltit)^ 
f. 1) Ubfbrebelfe, f. dx. af ^e. Ogf, 
23reibtntt, f. 2) i Sammenfatning t 
Daffe, Sabbe; fee Slbreibfla, floe» 
breibfla, Unberbreibfla. 

bretbtent, ndj. brebtanbet. 

breie, f. breibe. — 23rcitU , f. Sreibflo* 

23trtf (aab. e), f. 9{øb, ©fabe. S^an 
beo* infje nofaSref: ban bar iffe no« 
gen 9}øb. ®bm. 3^1* brek, n. 

23reP, b. Srpglen, Cverbang. 

btrePa (aab. e), v. b. (a-a), trtjgle, 
bebe ibelig om noget, ifar (s>maattng* 42 bonfcftjcn — fflprft I 

I 
I I flotKnbegoIT)! cfleTefflDHbe, «Utnncflt 
af <Soiibefianben (t Vtofirdtnliiii ttl S<n' 
folf). glKrLureticImffefiflt! £i»nb'tr, 
Senb'tir, iOanbvr 3f- buanSt og 
iBuinann. .^mtl; BonbtbunAb, m. 
Sunbrttaflt. Sonbtgav, m. Bpube- 
itaaib. bonbcnabb, biutieg i Selit. i 
Ss Ob fatning til: Rnnflaftft. Hontti 
motl, n 9IIniuefbro|t. ISonbttits, r. 
!BonbfHi( 0. f. o. 

bonbffjtn, Ndj. bsrenbf tfl fflonbeRan- 
btn rffcr uaeftttbe tfl famme, f. Er. tit 
bonbitjt Woil. Slogit ®t. bonbBltB: 
1 SfU. bonbftlcR. 9}crbrt bORb)t<) 
bruflc* om J^tmincbc, forn foifofle at 
tale i aimueftiTDitct. 

bonitoti, adj. ftufitfommdl^. 3nbT. 

35or (flrtb. o), m. 1) IRaotV, Sori ifat 
a( tott ©teen mfb, (3f- 9(aoat). 2) 
(II niø &e|)(fø(tboin. i£0(tn. 

»or (for iporb), n. DSPib, i olm. 
Scinbn. (llbtalce betl6 Sooi, beds 
nttftn $odI mcb brt tqfte I, forn trx- 
b(i iftrtctfoi rb). ©. W. burfl. le 
»C«, (fltr: rat 93o«, a; HI Bcrttt. 
33 o reien b tn : Unitn of tt Sanitburb. 
25oi-9ror'«! Sorblanten. — 2) fflrat, 
8UI, 5?!an(t! cnSW fomcr faoct paa 
b((Wt ®i»tT! mobfat Satbun, — 3) 
Botb, ©ibt clltr ffl.tnb paa Snabt og 
garloier. (3f. »ar). fieraf bptt og 
utbo"*. lim Ser: ombprt. nee ©or 
ti, førtSot: ooerbor^ ub nf i5artetet. 
innaborSt Inbrn Sorbt. — <) ManbEli 
at c( Sat, i Øorbolb tfl bet forn (t i 
jtarret; altfaa bet evcrDe tomme Stum 
i etflar fomiffe er «.iniTe fiilbt. Car 
<e eil (lott Borp.iiflifffc S.irret bar 
tf llort Miim tflontrs. mtflfl iibbrebt. 
Stb StaeanjfCT: Sar. Oel. bord). 

Bora (fotSorba), f.l) ?(orb(, 59aanb, 
Striininel C^iU bordi, m.); 2) lange 
eg fmalt Slabt, ))aa Sont og ®T<it. 

Xmv« (aab. 0), r. tt fmalt ^uj. i3tcl- 
bni,-ub(n!i»amm(nfcetntiig, fomi ^on- 
bota, Starcbora. 

bora Canb. o), \. a. (a - a), bort, fltete 
*il(. Wogle @t. bmrio. 

bora (for oorba) , ▼. a. anrette TOab- 
botbtt, ftttle «Katen ficm. C3 eJi(tfl(- 
bubent). 

bora ftq, bore ub, flaat fig ub f Slabc 
(om Æom). aStft f «g. ©tfft, boot 
bet ubtaleSi bole fe (fot borba fea). 

Sdnarbtib, n. gtonere ©nebttrarbefbe 
(mtb ^lanfrt og gjeltB«tO. 

borbci-anbt, «dj. tgtntl. fom fan faltti 
paa Soibtt; ^gurl. an(t(cnblgt, pae- 
ftnbt, Vfcibtgt. 

^Derbiffi m. Sttfft, SKttaflerfcn. fRbn. 3 Soi-|T XcII. SOeiS mcb aabcnt o: 

(Sonbre 3>(rg0. 23oro(t, 

(®pm.). 3^1- burddUkr, 
2So«'Brns (oo), n. «ttitiatttrmeb lange 

og finalt Slabt, fflf Sota, r. 
børen (aab. 0), purt baaren. &. btra. 
Borg, r. tn Sorg. (Petebnfngtn mefltt 

Cuntcl og ubefitmt. 3f- CmnboTa), 
Borg, n. '^otg, Eaan. tnfa vn ^org. 
borga, v. a. (a-a), botge, laant. Stu- 
pts Ifgefom loina bixMt om llbfitbtife 

og ?i)(obtngclff. Ubt noglt St. borje. 
Borgar, m. Hjobflabeborger; ifar ^an- 
beiemanb. 
BorgtVotio (fitboanl, Borrjlowa), t 

Sjenirfiue; Stibefbefolftnta fymte paa 

it Hort (Saarbt. -i'. Etift. 
Borbfllb, n. bugtt oflb<if((t»orbi 9ln- 

rttntng for (Jllir|ltt. Sbm- (3si. bori- 

hald, Stnalllb). 
Boring (fot Sorbfng), I. Sibetne E at 

a^aabt Ifftr ben OMtfie Xlctl af fotnmt. 
Boi-r, m. Bart. («S. «. bfirkr). 3f. 

batta og beefje. 3 Sammtnfitin. Borta, 

f. ftr. Borfariwg. f. tn Sog Port, 

Borfahir, m. tt StijHf fanimenruUtl 

SJatf. 
BorFa, I. Sflifelub. fitrtil : borFebrenb, 

adj. btflabiflet i S?oiInfngeii. BorPti 

fax, 111. SSarWar. (S. Stift). 
BorFaleyping, m- en Sritrtammt fom 

man bar tagetfflarfen af. '- ' ° 
f«K, r. et *ul paa C 
Srd, boor fflaiftn tr i; 

%met. Sbni. 
bovFeblafP, adj. blcgagilg botftt af 

Sarne. Sg. ©tlft. éec borfut. 
bor:Pt«bt (borda), v. h. betlabe ineb 

gielt (Horb). fertil bovFIcebb, mlj. 

BorFlabing, r, 
Bor=FnaFF (^FrafF), m, Ittfob fom 

brugcS ti! Stetlt uitbcr tn Saab. *llor. 

bie Berg. 
borFut (borFettt), adj. bltggul (Bet SenbcnfttlbB. OS.Stlftigulblafr). 

— Sn fitft af (aaban gam falbtfi 

»orF'en (BorFftn). 
Borlab, n. Og Borfloptl, lu. SotW/g 

fiabel, 
Borleenab, m, 5?or6bonncr. 
Borrt. m. BuTTt, en Urt (Amiud 

3Sbm. ogfaa: ?l«rrt! i len. SM 

«rnS. 
Bor=rif a (aab. f), f. Seonc fom gCM 

fglennem gjelcnf i en ''S^aal). 
boi-feria, -v. «. fatte paa fflorbtl ( 

bora). 
Borff, og Borojt, f. Borbfft. SorfUn — arafje 43 

fj n. fibfle Sinbittø ! ftortft){I* fmmne Htbvitti. 2) r. a. fortie 9mtb 

2>or^øl, m. Sorbfob. i Stat. 

J5otitovt, f. $ordflot)a. :i5ctna\^§, n. ^unbenf Scffaffenbeb. 

bort (ben, over), f. burt. botnalaue, adi. bunblød, o»eroibentI!f| 

23orrcøø, m. ^clt»a^, flanft^ct^. bpb. 2>otnaIøyfa, f. et umaaleligt 

^00 (aab. o), n. en <Sncri»e, 91i»ne> li» Vxih. 

bet (øt^lfe af et (Btxaa eller Sei» (3f« botnafett/ adj. om et ^arn, forn er førl 

91tt6)) meft Tolieltiot: ^t>ner, ^ofro, til innben Ofi iffe naaer lUlDanbflaben. 

fmaat Slffalb af ^o eller ^alm« C®t>. l^tnaitAut, f. ^fant, ro. 

boss). 9{crften alm. (boft fielbnere i ^g* 35otntna, m. f. tøotninfi. 
^tifth 3f* ^ob, 9)?af!. - botut (botette), adj. jjlettet, flæffet, 

bofft (aab. o), v. r. befhrøe meb tifFalb bora (aab. o), v. n. inbtaf^e et ftort 

af it eller ioalm (Boe), (^ielbem 9tum, fee ftort ub. 3<rb« (ssruva). 

9{oate ®t. bpHe. boren, »dj. flor, 9{^, ubbrebt. 3<tb» 

23oebleta, f. Unbebreibfla. (^ruoen). 

boøna, v. n. tone« libt, faa at Suf|t<o« bra, adv. ^obt, ihU — Oftfaa adj. (uben 

beben ftaaer af. (^bm. S^arb. bo^na, ^oinina)^ brao, f|ob, antagelig, tien* 

meb luft 0. 3f. bofua o(^ babna. Ii<». (gremmebt Crb). 

25o6fc, m. ^ube unber en jlIODfabeL 2>raffa, f. en (gammel ^ot)be» ^tav.lmt» 

®øan, S3alber«. <£o. bosna. 25raa, n. 9?orblpé. (SSalbere), (©. følg. 

}5o;fte, ra. ^aarbørfle, 5lt)aft af 3?ørfter. (giler* flnbe« : De'rbrag Onberøen), 

C^eL busti). 3f. bqfla. 23raffb 0(( Dtnbbrottb (Ort); anbff 

2>ofU9raø, n. en ^rt 5to()Iear (Sclr|>ns <Bt Vpfe, S3inbl9fe, «Te^rlioe og |L 

cæspiiosas). (£ller9; ^D^prbufl, S^inb* broaa, v. n. l9fe, flamme, bluøfe efer 

Wegg, 8innf8egg, glnnto^jj). gffmte; ogfaa oifte, f»«»e Wb og bil 

bofut (bofettf), adj. bebeftrt meb Hi^ (om ncget beocrgeligt fom feeé i ffta^ 

ner efler <&traa (9oé). ^anb). formen braga er maaflee ubm* 

23ot ioo), f. (91. 23;ert'er), 1) ^ob, lig; ellers bebber Oet$ broEtøot (^br. 

fforbebring, Sftanbfættelfe. (5). <«. bét 3nb.), braue (Oftb. fielbenj, brave 

foi 9ot: bebreø, Ifomme iflanb igjen* (^bebemarf.) , braøbe (Orf.), braøU 

tafa Sot: labé flg iflanbfcrtte. ^eraf (C^br.), Maøbe (9{amb.), blooaoi 

bota. — 2) 53øber, «D^ulf t re(tcntl. Oj)* (3nbr.), blarre (©ftbj; og bWfe 

reiening, ©atiefaction). Wfll brugl. i gormer bat)e tilbede flere 5?et9bn. (»• 

fleertaL — 3) itlub, Cab, ^^tvHe boor* 5?. bm^da, hrajra. (®. 5tongefbeilet, 

meb man bæffer et i>ul )i>aa 5tl<rber ©. 46). — Ubcfienbt i bet aSePenfielbiff. 

eller tiaa anbrea:ing. Slim, — 4)yTet, 3f. brega og brixi. 

enfelt ^Vcifft etter fftum, f. (£r. )>aa Bragb, n. el. S^inbbragb: 9{orbl9«. ©rf. 

en Siger. 53. ©tirt. gi ©rådbot: en 23ra5b, f. 1 ) Ubfeenbe, Beffaffenbeb (if<rr 

®rcré>let. 5tlcttbebots (©teb bt)pr bet turtene). J&immeUbragb. <5bttu a) 

fløer. 3f. 5tne«bot. 4>eraf f omme ab* Sirt, <©f tf, 53afen. SelL ^bm, — 53«i* 
ffiHige 5to<*9taone, fom: (^roibot, $(b' ^ nebragbt IBømeffi!. 2:elL 3) ^aneer, 

bot te. boort^eb ber nemlig figteé til '^aaU at gjore noget ipaa. Crf. (bi>or 

^Tetterne Jpaa Dt>ret« ^ub. bet ofteft er neutr.). fertil ^nbt«' 

25oteF(tit, m. et <BtDTfe Zøi til ^a)>ber, bragb. (3dL bragd, Saber). 3f. 93rogb 

Cgfna :&otefiaa, ^^otefluøfc, r. og 9rigbe« 

botc(au(l, adj. n. uobrettelfgt, fom iffe broaba, v. n. glimte, om 9{orbl9fet. 

fan gjøreé gobt igl?n. (©rfb. (ielben), (©ee braga. 

25otct»Ofi (00), f. 9)?uligbeb til at f omme braøbafl, og braøbe, v. n. foranbre flg$ 

ifianb; bet at en 3:tng fan Hioe bebre. f. brigba. 

Ibelg. Orf. og fl. Ogfaa: 4^ab, Ub* braøta, v. n. 1) glimte, fbcroe fom en 

ffgt til Sorbebring. 4>arb. i gormek glamme. O^ulbbr. 2) Ipfe, bluefe Cer 

25otat»on. braga). C^br. 3nbr. 3) glimre» ^ninle^ 

25otn, m. 1)Sunb, (S^runb. (1^. 9{.botn; baoe eti^ralenbeUbfeenbe. 3nbr. dtni* 

®9. botten. %t Sotnar: til Sunben. t^bigt meb blmgm. 

^fii. — 2) ben inberfte Deel af en giorb 35raF (langt a), n. SBragen, bragenbe ft»b* 

etler '£)aL DaUbotn, gjorbotm — 3) braFa (brWm), v. n. (a-a), brage. 

f. ©9tnina. — Orbet bebber i ®br. til- frafall, m S^rolbboeg CttZrct), Rham- 

beelé 25ott; og fpbligfl i Sig. ©tift: nus Fran^ile. Slg.<^ttft. dUit^^ølU 

75onn. gleertal i ©bm. l^ttnt^ beaa og fl. 

botna, v, ■.. ia^a}, 1) naoe Sunbrn, 25r4Fie, m. (Knebcertxtir. i^rb^ ®bl. WL 44 bnilia iTiiiiffiii I 3 55of« Ofl Sogn: SuvofK; (Bfr* 
iPriil Od eine. .fertil: »i-«frtb«i-, 
SncbftT. Sraf Aflol^c, m. ilntbttriv\tl. 
l^vatalois, m. aflog af Snetttr. 3f. 
<£ine. 

bi-Alto, f. btatla. 

Sranb, m. 1) ©ranb, bmnbt ©(pffe 
Xtif. £)oabi:tinti , en bTxnbtnbt, dci 
Xolbrflnb, tn flulfet Brant. '■((. 9t. 
brnndr. 2) (n Aiff». ufbUfigel ©tpf 
tUer jTaftamme. JeD. Sbq. Jlfttr. 
, SflrM Srranqft. Stim. Suib. (3*1. 
brandr. SPjaltO- 3) Sotlen eUrti^jo:- 
btrtn i te (tamlt ©fobebucr. 3 Bet?»- 
niiifl af et Soterb foretPmmer bet I be 
teUtmartide SBifer (liqefpm ©. 91. 
beiudr)- SOn» bntflce iSrunb nu ofl- 
faa i ^etobn. SlbMaabe, 31bebMnb; 
btrtil SranbflDI, Branbføn, Crnnb- 
lasia. og flere ngere Crb. 3f. Slb, 
E a II 0(1 b. 

acanbfor, m. flfebcifob, JRebflab tf( at 
fcette fltebler Oii5»anb(tpaii ooerSlben. 

brAnftgul, ndj. bTanbgul, ilbpiif. 

3Br«ntr»»P. m. Son afuTmenteStanbe 
Ctcfifnbl af beiiB ©(arpbrt), 

bronbtit, nilj. fttfbet, tanbft, meb ©tri- 
ter af «i anben.fiiT«(m(ft ctnSoer). 
«i». ©Hft. 3 SeD. brmnbut. 3SI. 
brflnilAllr. 

»r«nr, n. Sroft, BeiTabiflelfe: et forflftt 
(Der gnaoel ®tnffc, ifar paa louti- 
Bctrf. OTfflet ubbrebtCtt; i S.SHft: 

bvonFafl fbrotnFaft) , v. n. bfi!flb(fli«, 

foifllbes paa (itlelte ©ttbcc 
bi^nnFiit (brcnnFctrO, ndj. fordibl, gna- 

oet efler befTabiiitt paa enleitt (æltbee. 
Sffle, m. a^fiifeti pao et €eil. 
Sroø, n. Slamme, bluSfenbe or {pra- 

«nte 31b. SEftetb. (Ss. brsaii). 3f. 

Srffinfl. 
brafA, v. r. (a - a), i) bntnbt, bluife 

(mtb^Iammc cfl ©Brnnert). Cfterb. 

3f. brifa. 2) føraaf, fnitre fpm bet 

(Dm branbe* fHer Prfle*). Sbm, 3<»^. 

0(t n. st aitbrt v. n. re brAfn: falte 

a^rnftn t(I, i €eJlab#. 
bvafa, v. B. fa - a), lobbe gernretdaber, 

f- er.Weqrer. aim. JloflleSf. brai- 

fa. 9»(.br»sa. 
33i-AJing, f. I) ©praflen: 2) Sobning. 
brflfrn, v, n, bTamntf, fiioK f\<f ti!. 3 

®6m. tult (I fornemt labcnbe Sprofl. 

9f- tottila, 
Bratl, n. Witie; fflrbetbe fem iKe gaaet 

itlHgt. Zr. ©Hft, ®bm. 
bratta (braltJO. v. n. fluKr, (tube met 

nonet ubenffreniflana. ®bm. Ironbbj. 
biratt', adj. ftdl, brdl, ftarfl cpltififnbc. M 
«lm. ®. «. brntlr; ®B. Iiranl. 31 

fiolt, meb tu ftio ^olbninø, 3f. bmea 

Ofl fErella. 
Sratta, f. 1) tn Mt ©tmfninq, bTflt 

BaffceflerSlergfibf. ffllm. 2)^ttili)ti, 
bi-flttfit((«, Bdj. nieb jteile ^Itlbt. 
BrnttlenN», f. en Heil ?)fart. 
bi-attlcnbt, «dj. om iJiiarM ofl 8ai 

ftrpfl, forn ^aat br.il Ppa^ 
brattna. ». n. Mbc brattere (om CtfO: 
brattro(ia, sdj. cm et 3afl, font 6ot 

ItiTTr dtefdning (fler er brat paa €<• 

bcrne. ^eQ. og f(. Sliere bi-am'e'rfli 

f. Moft. 
SrfluCH n. Sreb. fflba. lefl. (SOetB 

Sreb. Src). «1. 9t. hrsuil. ®.*Btrt. 
brant, prot; f. brjota. 
Brawt, r. en «afle; efler en Cti fpm 

qaaer opiib en »ane. Sbm. («. «. 

Iirni.t, etf). 2fler«: SrtHa, «Iri». 

2) Sei fpm brpb(« i Snrcn. ®nio- 

braut. SUiere alm. Ptftenfjclb?. 3f, 

bronta. __ 

brfliitet (=«tte), adj. baffrt (om ®«ll^^ 

bravt, v. ffamme; f. braiia. *^!^l 

»ræ, n. an, 33(ffrtffenb(b. 8lt nmto, j 

Vim t Cer'e: « anPct ei.iflfl SHri 

tf. Cerbroi. *elq. 
biM, v. n. 1.(r-bbeX ligne. Vtt br«i 

paa b(t: bet ^at notien figticb bcitntb. 

fielg. 
brm, v. n. 2. (r-bbe), t lalemaaben: brti 

Bib, taeti bm 'li ml (in ■■•■■ rilraabe 

«Sn ftitrlt for at fhiibe poa barn. ©bm. 

tnor bet ogfaa trbben bert »ib. 
brai, v. n. K (r-bbe), lune (=lfona, 

logna). Zttl. (fielben). 3F. btafla. 
brca, adj. 1) baOfa, Plubfelig paafom- 

nwnbe. «lm. ffl. n.briftr; Sb. brtd. 

2) bafhnobtfl, fem fffc fan flnbe f!a I 

at bie. Sdilbe egenllig bfbbe broib; 

mtn tenne Rorm finbts ilte. 
Brittb(SriaJ, n.?(r(rbninit! tontSjdtt 

bBormrb !paabe og Rartoler beftrpge*. 

P.iStiit. .ftelfl. Ofl fl. (361. br*fl."f.-). 

.ftfTlil r BrafWnP, m. 3nbr(tnin<l bPOrf 

Kartoier opfttttes unttr Sr»ni(n«n. 

Bri»blavf(, f. OTangcTpaa^reebning. 
35rm-baiibt, m. Saftiii Cub. 
brmben (bri«en'), adj. fmeltei, i ffy- 

b(n^e lilftanb. «mtll i «n ©tirt. 
brm^bjiipt, artj-n, tyertBbt; f. nttrbfiiB. 
broibna (alm. brftina), v. n, (a - ol, 

fnicl», bliBC floeenbt. 9Ilm. (3«I. 

bi-iflnnl, 3f. bråte. 
SroiCblVnwr, n. fmeltel ©mer. Pigc 

lebrt Åroibtalg, f. (3nt nlm.5. 
bi-»tfd(l' adj. (om er nitr Tiebm, 

fnavt (!al tue. .Jian <t ttti inflr^ inflriU ©røta — ixmia 49 


I 2)rota (aob* D), £ et 9rub, ifsr 6&or 
et^jdrrre f r (^jennembrubt, foråt man 
bn naae 09cr famme* ^^{ortrc ^cr(<« 

2^re'(aab, o), m. 1) netbugf^ct €fc^ 
2r«r fem liflf^c i Dpnf^er. Oftcrb. 
(IJrortm). 3*1. broii. — 2) et «tpffe 
Warf forn rpbbeé »eb ^^fbrdrn^ing cc^ 
Hrtner tilfaaeø* %ft. ^tift Cboor brt 
kwr 23rott4 o<^ ^rmtoi). — 3) en 
VRtrntltiit .Ipeb af fcrjlieQuu ^ina 
(Jfar, SJcIe, 3lTbctWiM ;c.). icU.i^all. 
fg H. (filere: ^arfje, ^!rap, ^jfrot* 
-4) en iWffnflbe, rn ftor ^ob, en 'ilHana- 

frfriflbe^; iP. "Stift og »ibcrc. 5f. 

^g. ^. $ei»erbrot(. 
iBrotébrenmng, f. Slfbrirnbinn af 5trat 

øj ^tc9 paa en !0{ar! forn flal b9r!eø. 

— 25rorebo9fl, m. !i)iebbuj\n(ng af 

SrcKT til faaban Sffbrctnbing C^{(\. 

€tifr). l^vottfonn, n. Morn fem 

lerrr ^aa ben faalebeé bprfrbe tl^arf. 

{igefaa: 23roteru9, ^rotenoepe o. fl. 
iroten (aab. c), pariic brubt, brotffct. 
2lrot{øre, n. froø]en ^mt, fom itU er 

foa baarb, at man fan gaae }^aa 

ben; en 3tdi!orpe fom brificr unber 

JoDberne, 
Brotbei^, m. cg 23rotm«er, f. ^c* 

««ttnelfc )paa ^Jerfoner, fom fare ufor* 

figtigt frem. 
Smt^ogø, n. ^iobøre; £ixt fom i!fe 

bnigee at (ugge 2:r<r meb. (3^1. bryt- 

brotna, v. n. brcrffe^, brijle. 

kotut/ «dj. brubt paa cnfclte i^teber* 

l^tpcr (ee), n. en Pcrrf (^torm. 

2Sni, f. en 93ro. (®. «». bru), gleertal 
beeW: 23rutr (23ruc), beele 23rvr 
(«amb. Snbr.), 23rv (3?albcr8). 

Iknb (23ru, ^rur), f. en 33rub. Ser* 
nen Srur (for ^rubr) er meget ub* 
hebt; faalebeé i «Henbre ':^tx^. $ctt. 
©br. «Rorbre 3:ronbbi. og J^clg. .6>ertil 
^rffiedtg; Crb, fom benftgte ti( t^x'A' 
Iib^ffiffene; faalebeé: 23rurfpein og 
S^rurptPa, om ^rubene 1'ebfagrTe. 
2Miibaflmtt: en ^arfcb, fom fpiUcd 
8aar Srubefolget gaaer til Mirfe. :23rU' 
babttt, et (Slagé ^^ettemmab (v^bm. 
^4 fiiO/ og 23rubaøt'aut, et ^jDiaaltib 
Stotegrøb i $rQllu))erne. 

Snibbunab, m. i&ruteoragt. (Etter-: 
J^tuvapynt, n. eg 23rur«fvlr/ n. 

^^bfylgjc, n. 93rubefolge. Cgf.Årub* 
feer. 

mbsum (alm* 23niggum), m. ^rub- 
gont &.^. bnidfifunii. — £rbet(^ume 
(9na. guma, !0{anb) er eøeré gan{Te 
ibefienbt* 

Antbfvcsn/ m. en afbe^anbé)*erfoner, fom ubfee6 til at oogte eller Tebfage 
SBrubeparret. 5!albe» cUeré : Srurfoeln 
(2ea. og f[.), S^rurlciar (*arb.), l'ei- 
bef»ein (3bttu og fl.). — JBrubcn» l'eb* 
fagerinber falbce ©rubpifa og ©rub- 
forna; og famtlige biefc 5>erforier falbc* 
(Embcetteøfolf. 

brubrigia (brurte), v. «. «gtetjie» 
brubpigb, cegteciet. 75vubviQit\it, 
n. 5^rube»ielfe. 

23nic(ba, f. 55rvgbe, et Slagø flor ^ai. 
3 3bnu 23nibe, oa 23rub. 

brugbafl, fee brvgbajt. 

2>riing, og brugga, f. br^ggja. 

23ruf (aab. u), n. l)3?rug, *:PewjtteIfe; 
2)efif, €abt>ane; 3) Trift, 9Icfrlng3- 
»ei. (Siobruf, 3orbruf. 4) (*>adrb, 
Sorbfpart. 5) bommer, a:rocla(l. 9)?c* 
oet brugl. i JeU. og ^^uflerub. — TCe 
i>niF6, til i^rug. --23niføbeft, cT. 
J5vuHidyf, m. eri .^ejl fom brugeé tit 
(iKiarfc^trift. 3 "iJibm. 5?rufarbeil. 

briifa(aab. u), v. a. (a-a; el. a -te), 
1) bruge, benotte; 2) brioe, ncere fig 
»eb, f. ér. brufe Sjoen. bnifa feg, 
ttctre om fxc^, giore ftg Umage for en 
^ing. 

brtiFanbc, adj. brugbar, fom f an brugeø. 

brufeleg, adj. biugelig, fom er i IBrug. 

brtilta/ f. brutla. ^ 

:&rum (aab* ii), n. knopper og ^i^ifte 
)pa\\ ^ootræer; ifocr frijfe ^»ifte, fom 
man gicer Sverget til Sober, (d^, 9L 
brum, Knopper, ogf. l'ot)). «Diaaffeft 
ec^entlig KtJifte meb l^ø», i «Diobfcetning 
til 55 ar; f. SriimfTog. (£t meget ub- 
brebtCrb (». Stift, Æett. Jpatf. J&elg. 

og fl.). 

brum<t, v. n. famle Ktjifle til gober. 

23rum^]?09, ni. ?o»ffot>, ifar 5Birf. 3 
Jpelgdanb fem 5)iobfcptning til S3arfTog. 

23i'iin(inO, f. Mont, ^rinf, ytjnt; fan- 
ten imeilemenglabe og en nebgaaenbe 
(2itc; faalcte* bet ot)crflc af en 2?crg, 
ben ot>erfte *5frant af en SBaffe eller 
IBIeraftbe. gjellbrun, l^affcbrun. (3f. 
!l:a(^ijbrun). ^Dicgct utbrcbt. ifi^elg. 9?. 
Stift. 3 2cU. eg («br. 23ron ; i Sbm. 
ogfaa: 23ni. ((^i. 9?. brun, Mant). — 
3 be teUemarfifle 9?ifer finbeé 75von 
oafaa i S^etobningcn: JCienbrcn, fem 
eiler« bebbcr $lugn*ebrun. ((53. 9?. bnin). 
^eraf ftorbrpnt, lio^bnjnt og fl. 

brun', adj. brun. (Sonbenfielb^: brott). 
— (£n ^efl af benne gar^e falbeéj 
:&run*cn, 2>ron'-, og t)ebStai5anger: 
^rtinfien» 

brunblaFf, adj. blegbrun, om i>tfit, 

25runb, m. ^runfl. 3^1« brundr. 

brunba, v. n. lobe i 93runft. Soetvan- 46 brctjen — bri^Mfi Si?t|l om Søøtn. ^elfl. ©pgit. 3*1- 
breka. Of. mafa). 

t)(b iteli)tc Stgicrringer. €con, S^Q. 
(3f. wbrtnflicn, cfl maftn). 

lOrrfffl, f. tn SafTti fffbuanliqft rm U 
©a(ftr, fom tannt in flitmp Binfd, 
faalctct at b<T ct flaCt occnfot ofl nt- 
MiifK famme. ©enbre Strg. énfln, 
*flB. ®br. Ert. 3f. Siaur ofi ?IK(tI. 
(WprNobff 0(1 Snfll. brink. 3«1. brek- 
ki, <£Iraanfnfi). 

bttttut, adj. batfd, ein Belt. 

Srtm, f. Prim. 

brtnb', pHrtic. branbt. — Sr^I1^tpof« 
iaab. e), tn l^uth^iem, bcc bnr no- 
(ten V<tt^cb mcb btxiiCi Sfdbt. ®btn, 

mm. 

brenna, v, d. (bitnn'-, brann; bi-onnt), 

bTSntc, wtt i ©rant. 3nfin. 6rtbtr 

Oflfflo brtnnf (Jronbftj. SHfOi ®. W. 

brcnnR. 5>T«f. brinn (S^r.); 3ntB(tf. 

1 giHrtal! bi-imno l^oU. SJalb.")! 

©OTinum: briinnc (<9bt. Ær. »«ft). 

ijijturl. Bctpbnintii nlmc, (t)inf, i>axt 

nor Dtb Qt biubt ub. ^ån «kK oi 

btann w<t bu (om Sn fom fljuIeT in 

ftart inBre PcufffldfO. Stflafltcbe: 

BrilNP, Srune. 
birtmm, *. ». (t-br), branbt, f(tt» i 

SrAnbi tilbe rm prt 3Ib. «bHtflea al- 

tlb i gutmerne fra brt fcreflanenbe. 

brtnnanbc, ndj. brdnbbai. Da btann 

all fom bTennonbe enr. 
»rtnn«, f. i)l*eti)bit. afbtanWStum 

(= SrotO. finbte bet Jun i Stebjnaonf. 

2) « Srtffab til Saffebrenben. an. 

Stift. 
Srtnncfann, n. iSranbe, (©onbenfj,). 
Srtnntnet faut. o), f. fflctlbc (llrtka). 

». €tift. Caf. »rtnntnetla. Deri- 

mob: »rttinl)ftrt (-6(Ha) I mr. cg 

Si-tnnbuni t Crfb. 
Brtnnefott, f. ^aloDiDnbe. Scflii, Balb. 

ttflere ^iilsbrunt, gfbc, Prøflfpib. 
JSrtnntlitin , im «soocl. (Ofif. 3*1.)- 
Srcnnetorv, n. Son tfl !Brrcnbc. 
brtnnl)tit, idj brsnbcnbt b(b. 
Itatnnbttd, v ffl renne not. 
Srtnnbitc (aab. i), m. ttttnbfnbc .^^fbc. 
Srenntng, f. 1} ffltttnbcii: 2) i=Sri- 

finfl. 
Srcnflo, r. 3*ra;nbtn, Sortrceiibelft. 
*rw, f. Bris. — Brwma, f. Steema. 
3$r<«nt, f. ^Icømr. 
Bi-eft, m. t) Sprcrtft, fflcone. (3. 91. 

brestr. 2) )?tllft, ?ltan«!. 'JtSI. 
brtflA, ». n. fbretl'-, bi-flfti bi-ofit), 

I) briftt, foritfie (tun em baarCeSa' 

fler, f. ær. ®Iae og 3»(taatt). — 2) ■ I) btiftt, 

m an. f. æj maufllt, fiitteB. 3tbl. ®6I. J&tbbrt I 
9lf). Pd ©bm. reftt t3mpt. rti|t); fOfri: 
ftorta; oonra. oa fl. (ta. fl. brcu.). 

brtfltn, adj. flior, (om letbdper. (laitl' 
ben;. 

SrefWatl, n. Maerfaat. Cfterb. 

brtftlAue, »dj. fri for«Tiftrt,£br«neT. 

brtftut ('(t((), «dj. fulb uf eptfflfftr. 

bretta, v. s. (e-te), 1) boie op, oribe 
tilbagc, opfolbe, f. ffir. Wrmetne, Sl». 
beint, et Sorbteng. 5Jieflct ubbnbtt 
maaffec atm. 3*1- breUB. (Onfaa t 
Æianmart), 2) (ponte, qioe fig tn (lolt 
^lOlbning, ^on nieH a» brette ftg: 6an 
flir og fatte «aften i æcirei. bretw 
«ggienne: ffijbe Jfnff erne jJarri lilbacit, 
Hlhit ftitie 93een, Ebm. og fl, (gf. 
bratt). 

bretun, adj. floll, jliu i (Sanfl eQ» ^olb' 
nfng. 

Tirtv (ec), n. Srtoi TPtumeitt (f. tti. 
eiiflcbreoji nogltStebtt oafaa^aptT. 
Wpgle et. Srat" ; i mt. »r«t> (®. 
W. bref, af et Iai:tijt Crb). 

bvtrgjerfl, v. n. opfatte flriftlig, Inb- 
fort I et JJotumenl. ©enbte Srrg. (( 
gontitn: brøfnjtru, fowf SreBgle* 
Tiiig, f-)- 

Sre^fenbinff, f. Rorreftonbent*. 

brtffm, »dj. (Iriftlig opfat. jlabfaptt 
Dcb et £pfumtRt. élelben. 

brtttfynt' adj. fom tan l(eft STtip. 

bi-i, v. n. Iirmpe, Intrttte. ©bm. pDa* 
rfallcn, enten af briaba, el. orlba). 

bribt (aab, t), t. n (a - a), liife, glfntff, 
giee et Dnibt &tin Itgefom @n(ttu 
®bm. Dobriba *ti bf: WtfTinncr font 
af ®iice. 

Brtbt (aab. i), m. ^ntemaeft, ®nrrlag; 
ifcer om be nebuartnbe Snetbobr poa 
ffftlbene. ®bm. Wfi- 3 Sronbbj. ©tifti 
»!■«, Ofl Brcet. (ÉBerS: gonn, 

bi-tga f- brtgo. 

Srtttb, t. en Soranbring. ©bm. (<BltU 
beit). ^elgabHgb, Sibabrigb («fol- 
gelfefrabenbagtifle®tll). 3*1. brigfl. 

brigbii, v, a. (a-a), J) foranbte, g|»rf 
en SDtanbring mtb. {larb. og fl. 3 
9161. bi7nba. (3*1. breeflfl). CfKtf 
v. n. foranbrt fig (f. ffir. om feiret). 
3 ®<rl. brtgbei i Sofln; bragba. 
— 2) wnbc, boic om, )>rib( lilbag». 
brfgbe \i1\> <£rmatitie. ©bm. boor Mt 
Oflfaa Bebber btnabe. 3f, bretta, — 3) 
fcrsribc, nrttiuie et Jebemob. Kfi. ©bm. 
SnotbrrSbm. brinjle; (tleri: rengta, 
reia, sina, tjeita. - 3 Seil. flal Drbet 
fotbum bast baut Betpbn. brjbe (»fl 
egentlig: ombrfbe). 

bngbuft, v, n. fotanbreø, bifot t anMB*J ©rigbe - ©rWfd 47 

Ueé. SieTbetL brf^^baff i $tifii'at føTc Slem. ^ettib 2Hfi9ef>«er, b. ^hib» 
et lt9tV^ob, faae et aiibet <&inb* (Sox^ b«r* (9Im« boienbt). 3 3i^t. 2^ralll^ 
albet i ^mil). l^er; i ®bnu 3^røanebctr• 

2M9bc, a. 1) Soranbring, £)mf!ifte(fe. 25rtnø, m. 2* Srp^ (tfær )Kia 9u(|le). 

^arb. (3f. ^erbnabe). 3«I. brigdi. 23rtn9a, f. S3arm, SSrittflr. (S^L bringa). 

2) 9fon>ribnina af ilfitutter. ©bnu C3 brtnøa, v. (a-a), atbriiifit. (9l9t£)ib>. 

sorbit ^bOL xHrtgfl). (tfe i:]>rtøbe$ brtnøebrdb, «iK. breb ober ^rpftet 

Ittfe en oid Sonnular for at Icrge en 2>rhtøcb<er, f. Stina* 

. 9»T«ribttinf| (overtroifl)* J&rittøeboto (aab. o), f. ^iertefulen. 

Skritt fl, fet tøniøe. ^^rtiittcfoU, nu St^ftfnuben, ben ^berfle 

Zrifm, f. (SL :23rtf a, r). 1) en føtt Deel af Stbfiet baa Dvr. 

Sccttf, ifsr veb @iben afX)eren. 99or' 25rtft9CMn9(ar), ssStanefteL ^ogn. 

btt Sm. ^btt. oa <L 2) en lo» Sie» ^brtnøcflfinn, n. ^Qobflinb. 

letcrg, turr |iaa ©tberne af et Sooulo. 23rtnøcfpør, m. bet t^nbe brnffaøtfge 
Cai»ebr(t 9gnebrif. 9. ©tift. 3 ®<rt. Seen, font nbgior ben neberde t>it\ af 
ogfaa 6r9fhKrrnet ette? 3ocb«rggen }^aa Stbflet 9^1 (3f* ^Qema). 

et TCroev (^ttlbitnr). SMnøefylp, n. Sr^fiftnvffer af ®øl»* 

2>rtfie, n. 1) Siele»<rg, = Srit ®#nbre J^rin^estre n. Sr^fUrcret i S<r»er^Ie 

Ser^ 2) en b<ittelet S<ea, forn berffer ^vinQtotvf, m. (Smerte i Srbfiet; og^ 
Wnren oeb 31bfUbet ener (S^nitHn i faa: Sefpmring, ^nafllig^eb. 

flIUilfltterne. ^(L ^arb* (3 ®bm. ^^rtnøfmale, ro. fee følg. 

Dntnbolf). 2>rni9fpølur (aab. o), 9L f. be Me« 

brtficn, adj. 1)rafl, frif!, gobt ubfeenbe. mob, bt»oroeb Snøftet forHnbeø meb 
ttbL 2) i aentr. berligt, obbcrligt. fftibUntnt. ZcJL @ee ^polt. (3^1 
^a «a ifie fo briQe fpre bet (9^61.)$ brinimpalir]. jDen neberfte Deel af 
bet flob itle faa vel til bol bern. Sr^ftet bebber eflert i €)bm.: 23rtii9« 

brtHa, v. n. ^nbre. afbrpbe ^n, f. (Sr. fmnlcn, og i ^elg. 25trtn9ft»alcfi* 

i ZalttL SDrfb, 3 ébm. blingre. brtnne, f. brenna. 

brtfna, oa brifnalcø, adj. 9)9berlia, 23riø (aab. i), n. et@lagØ feigt, ft»am« 
fbttrotSelig. ©bm. (3f. briften). dit bigt cg febtagtigt jtiøb, forn afWiT'- 
l^rtfna Sa'n: et nbmirrfet SanL dit reø og bortfafleø oeb ^lagtningen* 
brifnale Se>r: et færbeleø bpggeligt Seir. S^orbre Serg. ®bm. (Det 3lU bris 

Iftrtlliir^ f. pL Sriiler; f. (dlaeaugo. betpber: 5tnuber i ^iøbet). 

^MØcbuøir SriflefoberaU 25rtø (ii), m. et Slnø, en liben flof 

33rm (ii), n. et ^lagi blob DU, forn J^lanune. 9t(L Sofe. 

tiftaoeø afSafie oeb en ftcer! Sogning brifa (ii). v. n. (a-a), binøfe, flanmte 

' S. @tift og oibere. 9}ogte éteber om noget forn broenber let og burtigt, 
Prim, ogfaa: Hlffebrtm, oa i ^fi. f. dr. t9ng eHer^alm). 9{0TbreSerg. 
^bm, og ^elg. : myfebrøm. 3 ^Arb 3f* brafo. 

ellerfammenbrelfet2:ilflanbfalb(ébenne 25rtftn9, m. Sluø, Sneilb; ^fH(b fott 
09i Brimoi^ (S. ®ttfO ; eUerøi !K9' brornbeø paa ^oiberne @anf tbanø tlften 
froft, «»9fefrøør. — Srim fpneé eflerl (Sonéolebrifing), g)intfcaften (ibi«- 
<st betbbe; ®!ooer eEer Sunbfalb; if. funbriftng), og tilbeelé ben Sften, ba 
^altbrim. jtøerne forfle ^ang {Tal ligge nbe om 

25rim (aab. i), n. Sroenbing, ^a^høU Saaren (Utlegebrirtng)« Dgfaa en^ob 
gemeø Srpbning mob 5tltpbeme. S. af ^t>ifle og £ø9 forn afbranbel, naar 
®tift; oafaa norbcngelbø (Sreem, dngen rbbbeø om Saaren. ®bm. StflI» 
Srcrm). 3lL brim. *arb. — (3f. Sirfeelb). 

brimo, v. n. om® øen: brpbeø, obrøreø 23rif^, m. Srir, (SengeM fønt er flaaet 
oeb at {laae imob ^flen. (<Sielben). faft til en Sæg. (Bonbenfielbø. 

25rtm^ef^, m. tt^am baa be flore Sol' 25rif]B, m. 2. 1) dnebartrcr. (Sel. S^fL 
ger, forn brpbeø baa ipaofliærene. @fal Salb.). ®. dine. fertil: ::t3rifCeba^, 
bmgeé i 9{orblanbene. f. J^vi^thctt, n. 23rii]fcbolt, n. og 

35rimof^, m. fee Srim (it)» fl. — 2) en ffarb og btrrenbe ®mag« 

25rimfie, m. obrørt ®ø ncerbeb l^vf^rn. din {l9gg'e Srifft en bitter ®mag» 
imtof (aab. o), n. <&ufen, bumb Spb <Sbm. af ipaobølgerneø (Slag mob j^vfttn. btriftfen, adj. {!arb, bitter; ogf. barfL 

(Bhm. ®bm. 

25rina, m. 1. •&inbb<erbu{! (Rubas idæos). 25iriølinø, m. Sriølina, bbaøbuget @ilb« 

øm. 3 ^bnu a^røøn (Sroign). @. %mfel (SriflX m. i* Sloifpon. br\Ctt. T. f. biM. — Sn«il. f- Stonl. 

Bnoff. f- 5P"fI- - 3>i-)o(l, f. Srøft. 

Sf)ot (Brjet, ÆretJ, m. tu ©rafter; 
i£tt font {[\er nieren t;arm tila farer 
uforjifltigt frtnt. Siorbre mcrfl. 

>rjOta(De),v.B. (bryt'? biv.uti brott), 
at bxisU. Snfin. trfcrfljfaMti bc\cta 
(fenSrt a3«q. rn fl.), bnott tSt&a. 
SttL), briate (9ift. ©Dm.), bryta 
(SbU); (line i brota, bvott, brett 
OB bi-vtf. ffl. 91. brjiii». I^tn almin- 
bttiflt 'fflttotn. er; brobt, bratft, af- 
brsbf, oribe d. f. B. (pufl itfe faa me- 
ii(t fiauilifl forn i Eanft). ^eraf: 
^rot, brEtna, bruta, Sraut, brepra. 
©ærtflfn ©etobning ^^t ber I JaKnwa- 
btni bi-jotc ftg a: bTnffi il<|, (dftc 
OD, fpQc. t; it) cf aa nao I bet briiÅte font 
■v. n. ttemlia; O cm Soen; bnjbrt 
iiiiDb It gfjtrr. ta braut m oOc 
gaU a: man faae tP^lfltbrub pna oDe 
©Ijotr. b) foraitbre fig, afoiqt fra bet 
.fotbta bcfjtiiOtn lf(rr om Eprog pg 

. Sfifh. i!:eitftcnfj(Ibø, bog cgfaa oti' 
^tntbblem. £<c br«i ae: bet bliver 
: onbttlebct. (Sliere : breaia, briqba). 
brjcle 00, « etler* al breeTte itu. Étjptt 
111: fill'» nb, om en ©Bflbom (beraf 
Uttrot)! men brjotefcg ut: lomme ub 
Beb St^bning. brote funbl: feiiber- 
brpbe. broie SSfr: opbrabe fflget af 
ubnrttt 3orb. brote ©tein: opbtpbe 
©leen of aoiben. 

bvjotanbt (bi-rtnnbt o. f. ».), nå], 
forn (an brpbe*. iJei braut all fom 
brolonbe uar. 

3&r)0Mi-, m, en Stnbet (f. Sr. ©tein- 
brfotar); ogfaa tnb^gtig men uforffg- 
Hg ytrfon. 

brjotflflv. n. (bi7'(l! bv*niift;brot(fl), 
BliM btubt, faae entelle JSnaf. GIP"- 
Sonlitit). 

Srjotinri, f. JSrvbnina; fflgertrub. 

:&i-obb, m. 1) Sraab, ®pit>e. ®. 9t. 
brodili-. ~ 2) ftDrnfpiret paa en nslig 
faatl Qlger. £<II. @t>m. SEr. ©lift. 
caf. SiU, (itenbt). ©o- brodd, fieraf 
brobbe. — 3) nogtt (tarpt; f. (Ér. d 
ftirrft SSinblieb. 

b^o^^'ll, »(lj. M?iiet mtb fflrnab eller 

fm"- 

I&røgb. I. Siturtr eQeTSiraltr paa vÆ' 
. Mt %ei. 3'eD. (3»I. brflefl, Wafle). 

brosbt, v. a. BoeDC meb Sirater. 

hcoffgt, v. n. om ^eHe; fee bumra. 

^vattn, m. .^linbbtirbuff. Ste ^Brina. 

arorCoat. 0), n.9tol(=©iB, Silt). 

»ror (00), r. (31. SrePci-), iBuKr. 
(®. M. hrdk). t>tUi ægte Cfl gamle 
9Iai>n rt paa negle Stcbet fortrcrngl of bel noeCrb! IBuffa, — 2iro(;riiine; ■ 
n. og S>tottty, a. Æoi lil laurer. 

livoFnne (00), v. n. gulne, mobneé; cm 
Siger. Ctlb. — (3f. brofut. nilj. bto- 
get. Sjclbcnl. 

Sroftofr, El. Siorfift (aab. o), m. 
SlfT fom n bebotreet oeb at flaat for 
lunge 1 r^atn. iBbm. 

Sron, r. f. Stun. — bvon, adj- f. btuiL 

Sront m. ffimnbe; f, »nine. 

brontittt (briinncit), partic. btttnbt, ub- 
brcenbt. 

Sroc (for ©rober), m. Srober. ^tbber 
I eæl. Si'6'ir; i ©Om. fot«ibet: 
;&i-obe. gieertal: Srer, Bvor't, og 
i Sett. Sra'«r. (®. 9i. brfiflir, I gf. 
lirccfir). fiertil: Hvovtixina, SroWt* 
Sene (i ©bm. Brobermne)- Scor- 
lul, m. Sroberlob tSbin. Broftdut). 
Brovfwn. Sroberfsn. 

broc^ntlb, aiij. omenXailer, fomomtt 
Itge meb bentes Srobcr. ©ogn, 9Ibl. 
®ee gilb. 

»rof« (aab. o), f. S^inbtpfir. ®. SRoffl. 

Si-oomn, f- en bftidiblotKinagcnbeilti!. 
Æ^etber Siroema i (onbre ¥erg. og 
ielg. Si-oønt (Si-ofn, Sroflti) »eb 
2ronbblemi Breeme i ©bm. og fL, 
og Si-eflm* i Siftet. 

brofteit (pnrL af brefta), bruRen. 

broilitd, v. n. fpraffe, faoe enTcIle Priil, 

Brot (aab. o), 1) Sipben. tprobning. 
3(f brjota, braut, Cgfna noget fem 
ligner en tPnobning, foalebee: ai^ulbtr, 
farm, ©lei. IDteget brugeligi i f«nbn 
fflerg. og ©ogn. f3f- 'brota). — 3) 
9tog(t forn foraarfagerSgnjbnlng; faa- 
lebeS en ftatt ©lo*rm, baarbt ^»xt, 
baatbl arbefbt. 3f. fiufebrol. — 3) 
et afbrubt ©lutte, ©laat, ©tump. 
(«lm.), ffilaebroi, Svufabrol, ©Imlt- 
brol, Storfebroi; i gpeg onfoa: ffal- 
lebrot, flieringebrot. 9. ©lift, lell. 
og fl. — J) ©rub, ©tebet boorenling 
er bnibt. (9. 9t. broi. ©toift <t hill 
i Srofe (©taalet er boibl i ©rubbel). 
Cgfaa Cpflag tOer Solb paa ttlobcT. 
fiiisebiot, ^ofebrot. 8. ©lift — 5) 
©abefteb ienfilD (3ei. broi); et®ieb 
6oor fflninben begpnber at bfflbe ntbab, 
boillet flenbeS paa ffianbRabenS Smb* 
iting. SOieqet ubbrebt. (3'. ©ttol, 
©injt)- - 6) en Safte, «rint eler 
jtllppc bporseb en ^laU afbn>bel. 
@«nbre ©(rg. og ©tan. amt. 3f. Uf*, 
.^amar. — 3)tSiiben 71 ^annbfpini ifcr 
8nil, cg 8) etMum iSabeii! f. Bnit. 

broto (aab. o), v. n, (a-a), bufttn 
glore megen Sarm. ©ogn, ®Plf^ 
©erg. ftetaf Brotirg, f. 
©rota — htmba 49 23rota iadb^ i)), t et ©rub, ifctr l^ttot 
et (Dicerbe er gjennembrubt, for at man 

fan gaae e»cr famme. ««otbre ©er<^» 
23rote (aab» o), m. 1) ncbbugcjet €fot), 

araer forn liftf^c i Dpn^er* Ojterb. 
(Brottm)- 3«L broti. — 2) et ©tpffe 

^{arf forn rpbbe^ 9eb ^fbrcrnbing og 

berefter tilfaae^, ^g. ©tift (6t)or bet 
bebber 23rott« og 23rmtm)« — 3) en 
ttorbeutlig ^ob af forffjeflige Stna 
iStax, gjele, ^rbeibetoi K.). SelL^al 
og fl. (£tter«: ^arfie, (Strap, <S!rot. 
—4) en 3K<rngbe, en (lor S^ob, en ?WanA- 
folbigbeb. ». etift og J)tbere. 5f. 
^org, <S. ©otterbrote* 

S^rotebrettmnø, r. ^fbrctnbing af 5trat 
og ^foo )><ta en ^arf forn f!al bprfeé. 
— 23roteboøfl, m. 9iebbu(^n<ng af 
2:Tæer tU faaban Slfbrcenbing ($(g. 
ettft). 23rotcfonii, n. ^orn fem 
»oxeT paa ben faalebed b^rfebe ^arf. 
gigefaa: 23roteruø, 23rotctioepe o. fl. 

brøten Caab. o), partic. brubt, bræffct. 

}3rotf^-c, n. froefen ©nee, forn iffe er 
faa baarb, at man fan gaae paa 
ben; en 3t^(!orbc fom brijter unbet 
gobbeme. 

}^otl)eil, ra. og 23rotm«r, f. ©e^ 
naonelfe baa ^Jerfoner, fom fare ufor- 
figtigt frem. 

}3rotl)Oø§, n. ^iobøxe; SDxe fom iffe 
brugeé at (lUgge %xa meb. (3él. bryt- 
bdgg). 

brotna, v. n. braffc^, brifte. 

brotut, adj. brubt baa enfelte 8teber« 

21hrotpcr (ee), n. en flærf (Storm. 

}3ro/ f. en 33ro. (03. 9?. bru), gleertal 
beel«: 23rutr (23ruc), beelø 23ryr 
(9lamb. Snbr.), 23rv (93alberd). 

2)rub CS>vu, 23rur), f. en 33rub. Sor* 
men 33rur (for 33rubr) er meget «b- 
brebt; faalebed i €ønbre 5?erg. ^ett. 
®br. 5'iorbrea:ronbbi. og Jpelg. .fertil 
forffjetttg^ Crb, fom Senfigtc til ^xxfU 
Iu)»d{!iffene; faalebed: 23rurfretn og 
T^tuvjpifa, om IBrubend Sebfagere. 
23nibaflmtt: en 9Warf(ft, fom fpitled 
naar ©rubefolget gaaer til ^itf e. 23ru- 
babtte, et ©lagd 5)iellcmmab (®bm. 
og flO/ og 23rubaøraut, et a)iaaltib 
Slobegrøb I SBrtjfluperne. 

2>ru^bunab, m. IBrubebragt. C^tterd: 
25rurapynt/ n. og ^rurafylt»/ n. 

23cubfrløie/ n. IBrubefoIge. £)gf. 23rub' 
f«r. 

^rubøum (atm. 23ntøøum), m. ©rub** 

gom. ©.9?. brudgunii. — Crbet(^ume 

CSlna. guma, 3J?anb) er etlerd ganffe 

itbefienbt. 

T^rubivtin, m. en af be ^anbdberfoner, fom ubfeed til at oogte eller lebfage 
Sørubebarret. ^albed etterd : Srurfoetn 
(Stett, og fl.), 93rurleiar (^arb.), l'ei- 
befoein (©bm. og ft). — ©rubend i!eb- 
fagerinber lalbed SBrubbifa og SBrub* 
loina; og famtligebidfe^erfonerfalbed 
d^mbcettedfolf. 

brubrtøia (bnime), v. a. orgteoie. 
brtibtnøb, cegteoiet. 23rubrt9ielfe, 
n. SBrubeoielfe. 

23m§b«, f. 33rpgbe, et ©lagd flor ^ai. 
3 ©bm. 75vubt, og 23rub. 

brtjgbafl, fee brpgbaft. 

33ru«g, og brugga, f. brpggja. 

23rur (aab. a), n. 1) 93rug, ©enjjttelfe; 
2)©fif, ©ctboane; 3) I^rift, 9?aringd- 
»ei. ©Jobtuf, 3orbruf. 4) ®aarb, 
3orbepart. 5) Sommer, 3:rflcla(l. SD^e- 
get brugl. i a:efl* og 35uf!erub. — ■ Zt 
j5vuH, til 53rug. — 23ruFøbe(l, el. 
ISSvufsi^yf, m. en $)eil fom bruged til 
^aarbdbrift. 3 9ibm. SBrufarbefl. 

bruF«(aab. n), v. a. (a-a; eL a -te), 
1) bruge, beni^tte; 2) briiDe, ncere ftg 
»eb, f. dtr. brufe ©Joen. bniFa feg, 
))ære om fig, giore fig Umage for en 
3:ing. 

bruFanbe, adj. brugbar, fom fan bruged. 

brufeleø, adj. brugelig, fom er i IBrug. 

brult^/ |. brutla. 

23rum (aab* u), n. Snobbet og ^t)i|le 
^aa i?øt)trcter; ifær friife ^»ifte, fom 
man gieer ^tjceget til Sober. (03. 9?. 
brum, 5tnobbeT, ogf. 2øo). ?D?aaf!eft 
egentlig ^tjifle meb i^øo, i «Wobfoctning 
til SB at; f» SBrumffog. dt meget ub^ 
brebt Crb (93. ©tift, Æett. *att*. J&elg. 

og fl.). 

bruma, v. n. famle ^»i(le til gober. 

23rumflfo§, m, ^øt)ffot>, ifar 93irf. 3 
ipelctdanb fom 9)iobfoptning til IBarffog. 

23nin(uu), f.^ant, ^rlnf, ^J^^nt; fan- 
ten imettem en glabe og en nebgaaenbe 
©ibe; faalebed bet oDerfle af en 9?ctg, 
ben øt)erfte ©frant af en 93affe etter 
Siergftbe. gjettbrun, IPaHebrun. (3f. 
^aa*dbrun). ID^eget ubbtebt. ^elg. 93. 
©tift. 3 Stett, og mr. 23i*on; i ©bm. 
ogfaa: 23vu. ((55.9?. brun, ^ant). — 
3 be tettemarfiffe SSifer finbed 23ron 
ogfaa i 93en>bningcn: SIDtenbrpn, fom 
efterd bebber Slugnebrun, (C^. 9?. briin). 
^eraf jlorbrtjnt, liodbrpnt og fl. 

brun', adj. brun. (©onbenfjelbd: bron). 
— én J&ejl af benne garve falbed: 
23run'en, Sron'; og »eb ©lavanger; 
^runfien. 

htunbUtf, adj. blegbrun, om ^ejle. 

Brunb/ m. 93runfl. 3dl* brundr. 

bninba, v. n. løbe i 93runjl. ©abvan- 50 ©runbfhit — SSrpUaup Hg fun ow Dflr af S«nTj8nnel. (3f. 
Slcsma og laupa). 

^Brunbftut, m. lnr. 3f. JRunqflut. 

Sfunt (.aab. u ; ogf. Zron<s, Sr«nm), 
m, 1) ©tctntrt, Ut at ncgel ttlIn^ct, 
SnicieHgl i QPorBmar oq^iantt. (1 gar- 
men atnnrt, ©rf, (Sulbbr. (i ^ermta 
Bramm), tict Bil inft bli nmen StM- 
n<a: ttt lommtr itle HE at tmnit. 
3el. Inmi. — 2)Srflnb. 5oibi«neelft! 
psfan Sortotyflfe. Stff. SufltTiib (i 
gcrineit! Sroitt). — 3) Brpitbt, 5(bti 
ifat fiitrf ^atmt i Vtncmtt, fem boé 
(uflt 3ul!. «. «lift CSninO- — ^) 
RDfllmt fui ©raftet, ^alSbrBiiCt. fflrl. 
(i gormeit Brinnml. 

SruncltiFt, f. ftcertllbbunftninp, ifar of 
fBEMnbe 9)ttnn(|Tfr. 9ioitite Scrg. 

'>niiira|i, v. n. Miof brun. S. ®tift. i mori Eller brun ^Skt. Sea. 

S. Slift. 

Srunn, m. «rsnb. 3 gbm.: Srijnn. 
@. 91. brunnr, ^'traf bionna. 

SeunnvAtn, a. Srentean^. 

39runtrobc (-tro, =trcfl), r. ben ne- 
bwfte Saqfldi Jagets nebeifte Eeel. 

l>rune;^gb. »rtj. bnmeiel. 

anir, f. f. Briib. 

bruffl, T. n. (e - te), brufe. (SjclSen). 

Scufc/ m. l)SaarDn(Ii$anb(n! ©tlft- 
neman ?aa 4(fte. Wtd i S. Stift. 
2) artlranbS, et Snippe af fiomar. 
^eln, ©bm. Sfj. 

2Sni(lf, m. Ofluad, tcttftlrnrienf etr.in 
ttttr fmaa aJirter. SS. eg Sr. Stift. 
(3*1. briiskr). 2) ^laarbiiff, Sop, 
©ulbbr. 

bruffafV, T. n. fammeiiÉobefl , «ort I 
tutte flfpnger. 3 leO. bnijEflB. 

hi-iiOlut (=»ne), iiilj- uttton, oortl i 
SiongtT. 

Srirt (aab. u), 'm. 1. et flort Sum i 
fflben lii SvTtt ellei l^e. .eewfirut, 
Sonnbriit. Dtotbtt ipetg. 3 iPalb. og 
©Bm. ogfaa SvytCaao. u); i gogn: 
Brot, n. 

25cut(aab. «), m. 2. f aanbfiiia, en tort 
gtann til at flijtK Stoffr (Btr Stenc 
meb. 'Kogle eicbet: »t-ot. (3f. a5A<g, 
Sunn). 

bruto, v. 8. patte oeb ^iianbfpigcr. 

brutla, T. n. larme, rasle; ifctr om en 
foageie afbrubrPob. forn nanr man be- 
ter,' at Sn atfceiber tiler flutter oa rrrcr 
«Ofltt f nogen grajtanb. SPefttnfJtlb* ; 
t bf norbligtSgnt ubtalee bet bniltlr, 
bnilfle. 3 S>t1. et bniltje, at (litbt 
iBet arbeibe meb ncgel. Z>ry, n. Umage, lIIeHfgSet, Bisbrtff. 
alm. t®0. bry). 

biT, v. a. (r-bbe), 1) umage, uldllge, 
aim. (So. bry), br» feg: iiext tig 
Hmage, t>'a IriM te brp ban: bet tt 
flemt at paafete barn Umage. 34iall. 
ogfaa v, n. ^on brobbe m« ba: ban 
arbfibebe mtb bet. 2) j Salemaaben 
brv ftft um: agte, teitbfe, ITleiie om. 
Tiw ingien fom" briir feg nm bee: b« 
er Sugen forn sil «ntfe bel. S. btcg* 
taft. 3) brfne, bn>b( Un meb noaet, 
fom ban iffe Pilte baoe omtalt, f. er. 
en fiiarligbebiforftaaelfe. Seil. ^lall. 
D.f!. (3f. oibn!). tfUtr*: narto, nia. 

Si-va, r. ^afleblof, cUer et iigntnbeXat 
fom er tannet af tt ubbuict Srfr. S. 
Stift, Drt. ;Éielg. o. fl. 3 .^avb. 15rv- 

Sjfl, (Ber maaitee Srrbin. Ilitgén 
fbbft eBer*: fiott (Sbl.l, (£ti'« 

ffilbr.), :Supt (SeB.), Sto (*aB.), 

9(i!D (SnffT.), 9(0 CCIletb.) — iffltt» 

figet i^ma fpotciié om ivrft rg tange 

flar, ligtfaa cm ©aabt rg 3'artetn, 

fom baoe et plumpt og tlPbftt Hbfttnbe. 
bryftfl, v. n. uleilige fig, base Umagej 

ogfaa fljette om C= br^ feg). D'« 'Ini 

Bart (a: »((rbt) te broe* mit ba. 3iibr. 
bi-yb&fl, v. n. (e-e), fpirc, ftube Spi' 

tet, loinmE op; om fflras og Korn (i 

epag cafaa om ©Ijtrg tBer .?iaflr). 

9(orbrt iPeig. og fl. af StoM. — 

Srfbbtng, f. Cpfpiien, gremfomft. 
brvgtin, v. h. fotanbrc. 9161. S. brigta, 
bl7g^nft, v. n. mtb um: «nbfe. (IJBttt 

om, $an brugbafl ifje um ba. 9lbl. 

ajpfe. (Sjelben). Tgfaa: bi-u[;bof). 

3 f. btp. 
Srvgn, n. Snjgnina; bet fom brngge* 

paa etn iSanq. 3 W- og ^atb. 

Briipg. 
bryt^gja, v. n. (a-a), trpggt, lat>eOI. 

fletter i 9161. a?pf« ogÆ^arb. bi-ugga. 

(3Sl. bnicga). J^erttl: Surngior, m. 

en Srsgger. SiTggjtiB/ '■ wogninfl. 

BryggjtFjtt, n. og SrygB)«i"U». "■ 

tt Sr^ggelar. 
Sryngia, r. en ffltogge, Ubbpgning i 

Pa^itbet lil ætbemmeligbeb for SJanb- 

(tiguing ug Pcining. C®- 5t. bi ypg», 

9<tfi{tplft meb Stu. 
Si75gjefvoc (oo), m. ben pberUe fflnbe 

af cnUanPflangibtBggc. (W. 91. bryg- 

fan*pnri)r-). 
brffie, v. II. otbelbe jiitrlt, vatt meget 

om iia. Sbm. Set eOtr* bnjlla. 
brylaiijt, ndv. let, magelig, ubcn Umage. 

9ionle ®t. bi-valdu^. 
:&n'ltaiiV, n. 'SPrflBup. Ubtalefotffien 

»i-v&lrtup{i fBnbrtBerg.) et tgntlfii • -. bryna — ^»^g<mg 61 

ben fttlbfonmete, tiemlia fbtSruMaul», 23r4tbe, n. etiyiabe etler ti^nbSiel, if<n 

af Srub Of) Sau)> (i Set^bm Zitieh, i Sinbet baa en 9oø« (Bbnt grca 

^ammenfomfl) eller ymptU ben: Q^ang, $r<tbe til ^rctbe o : fra Sogene Sej^pn^ 

3<erb). (B. 9^. hrullaup oa brudlaup. belfe til bendiSnbe* ^catébrotbe: 9or« 

2:e.^r9llaub^: Hl^rpflup» brtffaSrpI'* bene af en opbuøaet ^aab. 

laup: txtre i Srpflup forn ^icefl. 75tyU 23roebtng, f. 8meitnfng; SRugning; fee 

laupøloø, o. ^rpllub^felffab, Srube" bræbe. 

folge. 25t7U4upøFofl/ m. Sorraab af lavett, f. S3ribe. 

^ioh og Dritte til et S3rt)ltup. bræfa, v. n. (a - a), og brcefje Ce - te), 

htvna, v. a. 1. (c-te), trcette en SBaab brcegc, om Saar oa ®ieber. iebber: 

frem beta (Stranbbrebben, uben at fcrtte bræfa (i ^^oon, ^ih &ati.), bræPfc 

ben op. {3«L bryna). IBcl egentl. fctfte (Gibr. ©flb. Wattib.), broeFt^ (WL 

til fanten etter SBrcbben (©run, f.); Ort ^clg), bloeFtc Com Saar, i a:eaO. 

if. Srpning, C^llerd: mætra, fti^ctra, ierma. 

bryna, v. a. 2. (e-te), 1) btjceefe paa ht^tta, v. n. (a-a), 1) brage (f. for- 
et Srpne, flibe. 2) bulbre, larme, glore rige), 2) jlrige, om bep ftrigenbe 93r<r- 
megen (^toi. 97orbre ©erg. gen, forn ^aax og (S^ieber labe bore, 

35ryne, n. ^occéfcftecn, ©rpne. (3«I» naar be ere i 3até. 8bm. 9?fi. (b^^or 

brjni). 9{ogle <5t. ^atftein. fertil berimob ben forfte ©etDbnina ubtr^ttee 

^ryneberø, n. el. 23ryneør)ot, n. ocb: jerme). ^eraf: 23rctft/ n. f. (Er. 

©teen b^oraf ©r^ner ubbugged. 23rvs X)ei baurbe eit Srortt. 

nei^oFF, m. 33alg eller étebe boori 23rcel, n.gjae, 9iarreftreger. W* -ftorb. 

man bcrrer ©rpnet unber ^oflottten. brcela, v. n. fiafe, fare meb 9}arreflreger. 

9}ogle (St. ^olt, (Strump. 9{bl* 9{bg. 

2>rymim, r. ©ramme, ^ant paa 5ll(r- 23t*cemb<er, fee ©ring. 

ber. ^arb. (== Uttare), ^ee brona. brcef^/ v. n. (e-te)/ flege, tittaoe febe 

2Jt7ni«, f. 1) ©rpnie, ^arniit. ginbe« (©ager. fDei brrtfte oi jleitte. ©. og 

tun i gamle ©ifer. 2) et (Slage brebe $lg. <Stift. 

©aanb, bannebe af jernringe. ^elL 23t*idb (©ro), n. f.©raub. fertil: 23rø'- 

^ryttn, f. ©runn. øraut, et (Slag* fprlig ®rob, fom bru* 

brynna, v. a. (e-te), i^anbe, forfpne ae« tiKSuul. (Sbm. o. fl. 23rø'iarn, 

^«gct meb ©anb (egentU fore til f. ©atjtebelta. J&vi9^ltiv, m. et entelt 

©ronben). brpnne feg(t(Spog): britte i|labbrob. 23trj9'løyfa, f. tangel paa 

ftotrttf foire* ©rob. 75va*mo\t (aab. o), ro. et 

l^nmnQ, f. ^i^ccgeto gorfpning mcb (étptte af et ©rob. 23røbtenar, m, 

©anb. SKebtiener; jf. 2:alemaaben: tena i 

J^rynfla, f. 1) i&i^adning, (Slibning. ©ro(b) mce ein o: tiene fammen meb 

2) iaxm, ©ulbcr. «Rotbre ©erg. dtn i fammc i&uu6* 

brynt (99), adj. beitaffen meb^enfpn til 75vQfftv, f. ©rot. 

éienbrpn. ftorbrpnt, foartbrpnt og fL brj^U/ v. n. ffrpbe, prale, giore pg tiL 

»ryr, f. ©ru. 23r^ft, m. ©ruft (i ^ob). ^'ebber og- 

bryfam, adj. befoarlig, forbunben mcb faa 23rJof¥, oo(^arb. ©of«), 23roflf 

Umage. 9iogle (St. bryafam» (a:ell. ®br.). 3^1. brjéskr. 

bryta, f. brjota. 23røeme/ f. ©roema. 

htytia (bryFfla), v. a. Ca- a), bugge a3rj9fl, n. 1) ©njft, Nebber i ©ofe oa 

t (Stptter, ^ugge itaaat (if«r ^Job). $arb. 35tjoil (oo), nogle (St. 15vo\i 

3M. bry tja. — iCtn l^vytiav, figce og 23n«p. ®. IR. brjost 2) 9)atte. 

ogfaa om en briftig 5lrbeiber, en bpgtig jDfte i giecrtal, f. C^r. beggje ©ro|t»a* 

Staxl (f. brptjc). gi»a ©roft: gi»e Die. 3) a:»«r»«a i 

br««, og bræbb, f. br«be. et ipuu6; ogfaa Q5a»l, gort)«g eller 

brcebe (broe, brcea), v. a. (e-be), 1) gorfibc paa©9gninger eller anbre jlore 

fmelte, faae noget tit at fmeltc. (3f. ^jcnftanbc. 

braibna). Slemmelig alm. 3^1* brøda, hveffta, adj. beffaffen meb ^enfpn til 

— 2) om gugle: ruge, ligge paa ?WJg. ©rtjfl. Denne 4?efien <r gobt brofla. 

©. ©tift. («Uere: tlcttje, »erme). 23rj&<Jbur (23r«flur), m, 1) en ©efl 

broebbe ii^Q : 3i£g fom ere noget ru- (@bm. o. ff.). 2) ©rpjltlub for Aoin- 

gebe og berfor ufpifeltge. ((£llcr«: tiette, ber; et ^lotbningejlptte meb fiirlig ub- 
legne, t)ermbe). — 3) tjcere, otterjirpge fpebe gigurer. m. ®ogn og fjL 

meb 3:iotre ellet ©eg (f. ©roib). ^Im. ®. 23røfla4im, m. ©rb^e ©ettttgeffe unber 

9^. breda. fyttiU tt9bt<ebb, tiotcbritbb. ij^aarb ^gbom og tttngt 9anbebr<rt. 

4* 52 ^Pveflfjol — ©uf^umtniii I 3vo(lfjpl, 1». Slrdf, (Siifen. Sbm. 

SroitiVib CSfCBfil', Bi-«fet?e1, m. 
Rnalmc, fiolSbrButc, Srm. «bl. — 
®ce §tt!#bninc. 

»i-a(lfvil (for SraflfsoH), m. BiiiJttylt. 
®tim. 

brøtt, f. tvjoM. — »ror, f. ^rto. 

l>i'»»te, mlj. ffler, forn Irttdiq btiiffcs, 
(3 nciitr. biren-ftJ). 3s'- I'rcy*kr, fond- 

bVÆVM, v. n. te-tc), IJ tTDfE, uenrf, 
Utitt m(f.^rl■tta). eitltra. Stfbrjpla, 
braut. 2J brpftftnVei, t.nieBei, ffitr 
f ©iKcn. 5)tf(|(t ufcttnbt- («entw 
Bcra. Sr. Sti». Drf.l. 3f. Braut, f. 
3) fotanbrt, ulorc en goraiitriHii rttfc. 
tg. 51, lirryla. Cnfaa: v. n. fotflllbve 
P.fl, nfoint. 3F. priota, Wiflt-n. Dtt 
feiiote OB! t>ft Hioer iintcrltfe*. 5;ct 
bwpte «i(p(nW.-nl'(»iiirr! btt tat no- 

Siwtt,' n. goratibrfim, aføiiitire. ?KEfi 
i ». ©Hf(. 3f. Slofctut, SVifiCii. 

Beeyting, f. ^Hbirpbnirtn, SurcMalnfng, 

brøytt, adj. brutt, banet, om iPcie. 

aSii, n. I. Soda, SteatilTt; iffft ©em- 
hitfl, fløer. ©snM at Bitfe irtm. y.lrt 
SiTbmn tict>cf tfiT Oil) fSitfe); f 
Kbg. »ii«'e (fDrSiiil). 811^.11 'Smale: 
©lOrfrt Pfi Sniaaf*. ('&. i^tifi). (£11 
(tort »«■:' en ftcr 'Btfirtnina af Hfea- 
tute. (3*1. bli)- 

35ii, n. 2. aso, gpmiiie, CoMtu. rrbrt 
« i ©niiiben alminH. nicn (i p.ia 
nofllc Stebet ganet oser ( Itn nnoriTc 
Sorni! 35o. 

Sh, m. Sebiw. 3inbe« tun f Sammen- 
fittninn, (001 Sitrbu CDitberbctr), (St- 
n(«bu. 

bu, v. n. Cr - tbe), boe, Bffre bp(at. (i(. 
W. biin. UeqeiiH. vare, ba»( ^teb, 
licigf (Hult. r''™r ffif (lebl .n tita, 
loa fom bur innunbcr, el, tua forn bur 
i ban. 

bu, v. n. fr-bbe), fliiTC fffrHq, (.r!k 
(itanb («l.W. l>r.»); l|'.Tt tLtb;-, ppntf, 
fmvrtf. '^6ii,n, fonbrc ^(rii. -Jitm. o-i 
fi. 3r. bueii, 9>unab, fcqibifPb. — l<u 
ftBi f*tte (ill Ifiaiib. 

biiAnbf, nilj. bMnbf, bpfibbrnbf. biinntr 
Iironn (©M- eq fl.), om iS>aarM!i,tit^ 
i «DIobfatning lit ;Siuu«inirnb. SUtfaa 
= ©onbf. 

[iHap, v. n. egmtl. bllfle fttrbfg. 3 ^bm. 
em Steet;' ilivtt ffifterbijrbeii ; aiibrc 
©t. areiMII, oq P. 

SiibtFF, m. Se^utnina ftf ffetr. gbm. 

25u& Cl>ii), I. (II '-ffob; SunoaPibuu?, 
Mabbobi flietrtobs i}\Mt. Vi.m.Uid. 
3 iiortrt ^frfl. tet famnit forn tUttt 
falbrt: But (iflSiabur. 3 Santmenf. Suta (»iia), f. (Sr. Hubiifcrn . 
gob unber en ©(oltiebob. Butarot, 
n. Jltummet iinbeT Saflcl f et Statur. 

biibb (uu), adj. 1) foVfoiift, ubruflel. 
ifiant. 9ibm. Dfl fl. 2) tlaM, jv"t"l 
f. bu. 

^ubtia, f. ?i(ie (pm Dlei" ojl fubrrr 
itutrne; cgfaa StalTcpigt, Sceterltlaf, 
©. tifta. 

biien, sJj, I) førbfn, berebt, i|lantfof. 
Sofin, fcnbre Serfl. og fl. (Ri. 9t. 
hiiiiin). 2) mpben, om grufit, Sirr, 
ffprn. STrfeb. fflulbolen, ©(t'e(b. tue 
JSonnt mobent Sorti. 

btifofl, rilj-lbofaft, nldbfrl ; om en fflanrt- 
bniger, (pm tar M nrtotnbiiK 0(i (fte 
ftslbcr nnbre npfiet. .?ielft. ^bl, 03 (I. 

a3ii=fe, n. §OTnfi>«n, 9Jnb. Sr. bfl «a, 
©tirt. ffliitre Sl. pftere 5»iifri)tci. 

BiifolF, bofiSbeiibt Jolf, i Wobfrftninfl 
tit Binnirr 03 rmuantrnbe 3amtK(r, 
J^Ktfldaiib. 

J^tfor, og Biifoi-ii (aab. 0), f. I) 
i5l?tnin{|"ineb ftreature, ©ee ¥«F<rr. 
2) 3lbtnliii! af «ipbs ca ^uniboft- 
ninqBfaa" tfl et nijt 8B(teb. ©61. 
(391. biirftrir). 

bufora, v. f. bnfora. 

Siifi>t, ni. iSjlemaabrn; Ea liiin unte 
©ufot »•■ M (I itff inbbaiiHct, brl 
t(fner tf( fflTdJgang for Sonflct. ^tN 
bet oftere Sc Fot. 

ISiiføi-, r, gl»tnln<i mel* ftMci''- 0" 
tu oti fra >!c(etrenr. SBubenfltlbS. 3 
goph Dti ^arb, fiebbtr bet Sufor, fl 
Sil fora. 

buføi-a, v. n. (t-tf), fnttt mrtj^Bfrtn 
til ©(Tterenellerbcrfratilbaiie. 3Sldt- 
bsitbtritr. SSPiin! bnfora (aab. dj. 

35iijj (aab. ul, m. en Pugt, aabta og 
bueformig ma. Sbm. C3«l. tiogr, 
Surt. 

aSiiganri (ti, -ftoingl, m, JjclbmflTtet 
boprpaa Æicrnfctrfiet fan gtorsfe. 3 
©cm. SHgitnni-f (glcnf.)', om btK 
nebre Vtti af ?(lclbciw? i OTpK«tol«S 
til M socrfte bratie gltlbfibtr. ^r | 
tt&t (ndsaii"! Bngiftngrfnne n; kft I 
bar fncet Hge neb I ffltffffgangciit. ' 

UiipiMB, (e( SurPt. 

Sunt, f. éugt, itaaia i Puat: Iceag» i 
(kolber, fammtnlagi» I OTibtcn, liaola 
f yiigl! liflflf rammenbeiet, meb Sn* 
btrneimobbtiianbeti; ogfaa: ligge tnb- 
(Bpbt i (tS.Tppc, (aaltbeS at mait bat 
ben ciic finlpbcci unbtt fig og ben an- 
ben pfer flg. 

bunta ffg, frumme (lg, gaae i Sugtcr, 
(om «n ffilB, (I. (om Slnlen. 

SiiAuinmai', m. rn 91rljttebji, fom ur- SJ4unt) — SBur 53 bcrtiben ffiuler flg i tomme ^neffe* 
ffafler, 
23ul>ttnb, m. 1) Svtbunb, 5>9rbebanb5 

(3f- ^uDunft). 3 2bm. fun om en 
Sirt Pore ^atjfnede. 

23uf (uu), m. 1) Suq, !Wat>e; ifcer baa 
Sif!c. 3f.a?camb, I1t>. 2)Ubbugmn<^, 
ubc^aaenbe S^unbitti), f. (Er. )>aa Slonber. 

btiPa, adj. buget, om .tar. 

bufa (aab. u; oj^f. bofe), v. a. (a-a), 
bante. fWcget bruflt. i norbre 33erfi. 
0() (Sbm. — 3 banffe 'Dtat. bo(^e; i 
ftJcnffc boka. — fertil 23uFtnø, f. 
8anfmn<i. 

23ufffII«/f. gober fem fun Wbet ?Wa* 
»en ubcn at nære etl er jlvrfe. 

2Jurr, m. 1) SBuf, ©jcbebuf. 3 23u(!e- 
rub o<^ fl. oafaa SPctbcr ('Saubuff). 
2) (Stiuab^, ttl at hn^c^t eller faoe )>aa. 

bufFa, v. n. (a - a), ^\it tabt, otjertjtn- 
be«. 3 S^alcmaaben: buffe unber» 3f» 
bina. 

Su^Fryter (iFroetur), n. ct9iob, $ot)eb. 

^ul (aab. u, o«f. Åol), m. 1) ^rop; 
ben efjentltf^e åxop, naar 4>ot)eb, $an- 
ber oin gebber iffe rcqne^ mcb. Slim. 
(38l.*bolr). 2) ^rctbn{n(^^fl»ffc uben 
Sfirmer (f. 5BuHnA). 2?ul bru^c^ Ifqefpm 
^robb ofte for itarl, ^erfcn; f. (5r. 
e(n foroaa^a 93ul: en 95o»cbat^. 

bula (aab. u), adj. beffaffen meb ^cn- 
fpn til ^rop. gobt bula: fi)lbi<j, for; 
0()faa t>elf!abt. 

bulail/ v. n. bltt)e f^jlbic?, faac ^ulb. 

bulbr^/ v. n. bulbre. (5f. bala, balbra). 

25ule9a (aab. e), f. ?i<^<tcblab6 for bo- 
erne i llbmarfen. 9?0Tbre iBer(^. 'Som. 

25ultng (af ^ul), m. ben Decl af et 
^lcebnin(^«(t9tte forn bebcefferCoertrob*' 
ben; ocjfaa et ^Icebninc^^jl^tte nben 
5firmer.* Nebber t>i^a nbgle (Steber: 
23ulunø; i £Drt. 23ulan9, Of) J5a: 
Unø, (iilfetOi^faabetpber: ^rob, ifcer 
Unberfrob/ SWaoe. 

kttØa, Y. n. (a-a), boble, balbe ub. 
eoflm (Ubtalee bubla). 3*1. hulla. 
' ©ammeflcbe: 23uIIa (:Subla), f. en 
Soblc. 

l^umantif bofibbenbc 5)?anb (til gorffjel 
fra ginnerne). ^el(j. (b»or o(^faa 33onbe 
bnt<^e« i famme fiorbolb). — bus 
mahneFlcebb, adj. flcebt i 9?ormanb^- 
bragt (om ginner o^ gremmebe). ^eb- 
ber Oftfaa bonbeflcebb. ^ela. 

25umarF, f (SJrce^pang for ^oer. 
J&umh, m. 5Bom; @faabe for en Dør. 
J&umha, f. ©omme, «Wabftrin af runb 
etter aflonagorm, giort af Staber. S3* 
©tift og btbere* 35umbef¥toeU f. eller 23umbe, f. et (^lagø 
runbe "Kufilin^er. ©bm. 

15u\ntvf\t, n. gigur eller 3J?crrfc, forn 
S^cboerne af en dJaarb bleie at f<ette 
baa fine ^ar eller 5lrbeib«reb(taber for 
at tunne fjenbe bem iblanbt anbre. 

23unAb (23una), m. 1) gorraab til en 
^uu«bolbmn<^5 53oitab, gornobenjeben 
9?. (Stift. (55. 9?. bunndr). — 2) «Barf- 
tøi, SJlebffaber, Slrbeib^toi. Sir. (Stift. 
Cf^faa i gormen 23ona, og 23ona3 
f^np (Drt. «»amb.) — 3) Dragt, 5llæb- 
ning, ^læbebragt. 3Kcrc atminbeligt. 
3 betSonbenfjeibite bebber bet23onA. 

(3^1* btiningr). 

^unbAH/ n. et 9{eg, ^ombaanb. <Sbm. 
M* 3®09n oø(Sfj. 23unbel5 eller* 
23rtnb. 

23unbcl/ in. f. fonige. 

btinben; partbunben; ogf. ufri, tounaem 

^unbtna, m. .tlæbningdftptfe fom biU' 
be« elfer flritte^; ^lie, (Strompe og 
lignenbe. 23uttbtngeøa'n (el. -gcah 
for garn), n. Jraab til (Striftetoi. 
(«Diobfat: 9[^<t*)ga'n). 25unbtnø6(hFFa, 
f. = ép9ta, ønci?. 

23un9, m. 93ugle, Jpuulning (i ^Jlaber, 
^iebfer o. f. o.), foraarfa^et af et ©tob. 
95. Stift. 9?cale St. 23vng. Son- 
bcnfjelb«: J5imf (cgfaa i Ir. (Stift). 
3«U buiiffB, niff»nbcb. 

bunttct(biinFut). adj. buglet, flobt paa 
entclte Stcber. 

23unP, in. f. 9?ung og 93unfa. 

Tbunfa, f. «JWælfetar, et laot ^ar boori 
WMUn opfÆttc* for at lobe fammen 
(=^offa, .«Ringja). 3nbr. (5Jbr. ^c* 
bemartcn. $>ebter ogfaa 2^unf, m. 
(£rt. £(terb.). 

23unt, in. boie og flitje (55rce«arter (ifcer 
Aira cæ5|)itosa).^ell. Derimob: Plint, 
}i^Ci<i Sæbercn, og Jjunt, i Sogn. — 
^untcnø, f. ftiot wcrd. a:cll. 

25usn«f(b), f. gobermaugel. J&elg. 

23ii'Orm, m. en 9lrt flanger, formo- 
bentlig Snog. Sbm. og fl. S^iaonet 
bar ben maaftce beraf, at ben ofte fln- 
beø i 9?oprbeben af gcebufe og oeb 
^ooegetd ;Ocieftcbcr paa ?Warten. 

23iif (uu), n. 1) et 33uur; 2) et gag 
eller Siium i Sfabe og St uffer; 3) gor- 
raabétiunmer, 2)?abbob, .ftuud tilforn 
og gobetjnrcr. 9lbg. STefl. JQaii. og fl. 
(3«^l. bui). STnbrcSteber: 93ub(Su). 

^uv, m. 33rolen; f. bura, v. 

23ur (for 93urb), m. 1) ©åren, at man 

bærer noget. (®. ^* burOr). «Keil i 

©ammenfcctning, fom grambur, 9Jeb- 

bur, ^anbebur. — 2)goiler; ifcer ^alo. 

, 9(f berå (falbe). 3^1. burdr. 3f. Z^i- I 
I 54 ima - kUTar. atm. mtn uKaleé noqlt Stt- 
ben Sot, os nmdtnfflol {nwb tglt I). 

bura (for Éiitba), nilj- pm Søetr brag- 
tlfl, meb Salo. (Eit Sural>ei(l! m 
brttfltffi flo. (Sbl. ©ton.). 

hava (aab. it), v. n. (a-n), btdt, om 
Drtr. ®enbt( Berfl. JfB. — ^crafi 
»iir, m, ærutfn. Eff oa flit einSfll 
m Bur (S(B.). 

35u=rftif , f. 5Eef fot flottfltt, ©Her forn 
jatnlig bttrccbc» af flpnnt. ©eitbrt 
B«n. 3 9IorbTt Strfl. on Sbm. brt- 
bHbct; Birraia, f.; ISt.®tifl! a3ii= 
vtffiv. 3f. Ment. 

Sui-tifing, m. ffin fom er nijllq bofati 
tnBfpnbet 1 $uii«boIbnfnfien. eofln. 
eg fl. anbnSt. 9lBbDlinii, gf^bolfng. 

Slicrfjtl-, ni. f. ©urent. 

Siivot (00), r. elt Utt, Bonle CArlcmi- 
aia vulgnris). Wlcfiet ubbrebt; noflle 
et. :8iigriiø; i ©rt. (Bvmbu. (3f. 
SRaitbbu). 

l>ui-t(aAb Ul Ofif. boet), ndv. 1) bort, 
ben. (3 ««abnina af cit 3iernelf(. 
Bortflana eder gorfoinben et Crbet iffe 
alminbehjit, ba man ota mati{:|e Ste 
berbtuflti: as, oii octi tUtr oef, i benne 
Btt?bn!nti). 3*I.l>"r'i; forbum: broli, 
liTBul, i liraiit. fertil: bitrtfa[(cit, bun- 
tomen, butitilltii o, f. n. gReft i btt 
SonbditlflbfTe. — 2) Ben, ooet, ben til 
(tSteb(fcm lite « lfln(|t borte). 9IIm. 
03 mtflet btugl.— burt i 9?(flfl)en! ben 
rs^ddfien. biirt bnt ^ituitjen; ub Daa 
fiolen." butt um fiWa: til ben onben 
©lb( ttf eioen, Ombijtninflen nf burt 
mrt ut, fram, «pp ic, btrofr ffaa 3or. 
bolbet Hf bet Sieb boorfra Beotrgeirfn 
tantti ubaaacn; fnalEbeS bebber bet: 
«butt bm^jere", fra en langt fralig- 
fienbe ^olbe elter fra el anbet ifjelbi 
men bfrimob: „ulMi-m 3ieII'e", fra « 
iteerliiiiifnbetnBeiféteb. flbuTtiialen", 
fra enanb<nt5ali miii! «nrt i Ilåten", 
fra fiølten 0. f. b. — 3) tenne, oore 
(Httbelfor! biirtOi mtbi 1, baa,nnber, 
f. Er. burt i ©losennei bcnnt i ©tuen. 
burt )>at ^olma: ube ^aa fiolmcn. 

butta, ndv. t) blb, 61b oetr, fra et tigc 
ODnfer ligftenbe ©teb. burta um Slii'a '. 
fra ben iinben ©Ibe af disen. 3 
©bm. 91fi. Ofl (1. bntge* bet fom 
præpoa. (Ilflt! Inna, nrba ofl fl.); f. 
Se. burta ©tranbtnne, butta Bitienne 
a: fra ©tranben (Bet Bigen ■oaa biln 
©Ibe. —2) oprt, paa Min ©ibe. flun 
i ©ammenf(ttntng, og bcbber 1 fiarb. 
Ofl Sofa: burtnn. .fertil: bu«a:i)«! 
btinHb», f. (£t. biirtapin l£lt)'a. bur* 
tftfprc (i ^arb. hvrtan.ff). «dv. Dg pripp. Elltifibfj, paa brn nnben 'Bm. 

Stim. — bui-trt=nl (buftan--tt, iPofO. 

bib ooer. fra brit onben ©Ibc. (9IogIe 

©tebfr: burta^ette). SOrl, betjbérs 

burta-te, ogfao: paa biin ©ibe. 
burtn(le, nA], fjernefit, fom er l(tnfl|l 

ube. iciUt i BrI. byi-teji. 3 ©bm. 

fortfommer byrfl. fom ndv., faalcbte: 

bflrd burte a: loingil ube. Koflle ©fe- 
ber oaraa; bui-tni-e j: fietnere, 3 

fflbr. bortai"; I ©r(. brrttr. 
burte, K<W. I) borte (om en gorfoinben). 

9Heft fønbenfietbS; jf. oeg. 2) tenne, 

onre; poa ben onben ©ibe. ^ar beint 

butte; bet lige Boerfot. 
b»n=ttrt, tænRere ben, ubnbCi boriicn* 

tal Setning). 
Sui-tit (el. Stiftne), m. Bregne fen 

^lantffltrgt). .?)arb. 3et. biirlmi. $ieb. 

ber eller* T ©lom (Sbm. og Ir. ©ttft). 

Co! (©bl.), ©lof (Seil.), Buflol 

{$all.), CrmagroS Oib.). 
BurtnamorF, f. fflrrgncmarl. 
Buru, f. ^unbjunii fer Bcrra. Surti 

for Bore (f. ffir. SltnfoabuniJ, f. Bora. 
bufrt (.aab. u), v. n. ebfle, (løfe «tb 

noaet. ©bm. $an in' «Je flort te 

bufe ffloe. 
Bu:fete, m. Snbfibberi eenllg ?ler( 

font bar fin eaen ^uuBboIbnlng 

anben OTanbé ^uus, lefl, 
bitfetjfl (ifrtrt), v, n. fatte Bo. 
bniitionbe (bu)ttanb), adj. bofibbenbe. 
BufF, m. lop, tufl; fom aret eOrr 

SopMn paa 4>aprcn. Ert. og jl. (3f. 

fflnifl). 
»H|Tfl, r. n) et JeBtri, ifar Blrt. b) 

en fgteen meb Eeo vaa. 9Jfcget ub- 

brebt. r) et Sil*, ^elg. ©bm. oa ff. 

.^an fefl ■taBuffenne a: ban Rtgjibft. 
Bu:(tnp, m. 1) Jtocefl, ^te; Befatning 

af Sreature. aim. (3f- Senab. Stnb- 

martje, Boltiig). 2) fiuusboftnlng. 

(3«1. buaknpr). be le BuftrtpS: gaoe 

omfring for at bebe om Sorn og " 

bre ling Hl en nu ^uusftolbninfl 

©tit I entcltf «ane). 
BufJetopp, m. Blrfetop. 
auijlap, n. 91rt, iRace of ^omfucrjt. _, 
buflitcn (aab. 1), «rfj. 1) forarmet, BflfJT 

i^ormue et fotmlnbfftt eller gaaen tatl. 

©61. i^orb. 2) forn barmljlct enDeti 

af (it flimg. 9161. 
Bwflof, Bregne-, f. Burtn. 
Suffl, m. en liben ©tnmp. f. (Er. af 

Sobat lell, (Sbr. Crl. 09 fl, (©o, 

huH). 

Buefa(ir), pl. m. Benner, BortroHgt. 
Buft, f. en Boritt, et flibt *aar. ^f 
bofta. 3f. Bolle. ;i^ laac 

s lar. $tM4w bl)tt — bccrfpnt 57 

9<(. <SHft IMa bet Botn, Ofl l&onn 5 for (in fet»/ abfffU fra Knbre ; — i (2fbnu 

i Crf. 23otntnif. (Jtlcr« a?tn(^fh, f. at favic (f n opbaf^ct, cflcr b(l»f tj(« ?jaa 

brit (v»), bfflt, ftifrct. 3f. mfibt^tr. at bet er barn fem man f!al bolbc 

}^a (aab. 9), f. Stotre, 9?anb|>anb. [\<{ HL 

5 Cftfib. et éla(^«(Sbanb mrb \*aa(^* 23«ra, r. $^ar('cb; f. ^^trtjvi. 

SWanbal ojfaa:' tWalfefar (=^otta, .73«r«, r. cii .^inibjorn. ^pj^m (ftJ. 9?. 

9tbiafa). 3f. 5^utt. bern). .^^ etter dl ore: ^uru, p^^oro 

}^yttt, n. Xunf, Grafar til Wcclf, fotb- røfterb.), .^^unabopra (2M.)/ .&pnfb«r 

Hfllig forfpnet meb et ilaac; af éfinb* (Seil.)/ Jponebcer (^tm.); jf. ^»n. 

Sil Sbl. Slf SButt. X^e u»rif^e 9iat)ne ere anfcrte unDer: 

dé^, f. Sfbfteb, etlet Wtttlia: (^ntn- 5?jontta/ 

ku, betbpbefteafSIbftebet. ébm. Wb hotva, v. n. (c-te), bel^e, giaat i 23øt- 

f3?«b'at bobt neb i Sljfen, 3 ^Ibm. qer, cm S^anbet. ^ab, 9(f S3c«ra. 

lebber bet: «e, 3n fr>itbcera. 

2krbcl, f. 3?(tl. — bcce, f. bctie» bccrbrtPa, adj. tombcenbet, fom i!fe eiet 

2Wt9, oa bergfletta; — f. ^el<^. np(^ct. (dementi. bartDC^ftet). <5bm. 0. ff« 

b«§b, partic. binbret, tilbaqcbretjem bceré (eller bane), ndv/fun, blot, bate. 

k^ia, v. a. (-i^je, -f^be), b(nbre, jlanbfe, «Nebber i ^r. Stift: bare; i (Soc^n: 

brwe Hlbaqe etlet til ©iben. 33. <5ttft. bctrra. — intje berte (el. bare), betubcr 

(3«L bægja). Slf boxQ. 3f. ølec^na, i $ell. iffun, iffe mere enb. g. ©r. 

[ m«ta, oenbo. (£<^ bet>* infjc berre ein (Uc^ bar fun 

; iØoegje, m. ^inbrine^, ^Joøet fom et i ech). Terfem bet iffe bette bate, 

. Setem ©ielben. 3 ®bt. et ^ct^n, et fimbc bet ber forflareø fom betre, i 

&iottti. 5Pet»bn. mere. 

^»Si^9<tvn (sgabn, 5øa*n), n. et (Siam bcereile/ adv. fun, bare. 9if>Un, Sotlc^. 

fbm fortteé baa(Siben af en^iffeblabd 23certteU/ n. en noaen i^jelbmarf, fom 

fot at binbre giffen fra at lobe ub af liat^er ooenfor (Sfovc^rctnbfen. ^el<^. 

3iffe()ntnben. (Erfetø: 33oprfnotja, ^ic^c^a, i^ialoofa. 

båtmen OKtjin, beiett), adj. 1) binber* bærføtt/ adj. barfobetJ 9?octIe (Stebet: 

Uq, itbeleilii^, fom et i SBeien. C^rf. barføtt (.?^atl. og fl.); i &bm. bers 

^tøtbaten Ofl fl. !Weft i neiur. ræ fett*», adv. 

9a fo bde fot of«. 2) om «P?ennef!rt: bcerbenbt, adj. bar^aanbet. 

t9CtT, ubillig, mobPtfltbenbe. 3nbr. 3f^ 23oerboptj, n. Rare, 5?anf!fli(\beb (e<tentl. 

boaij. <2tiUina b»ori man er ubfat fot^ue^)* 

J^Q^ir, II. fee 23lfat. 9?M. je^foma i 5^crrboc^(<le. 

JSxl (el. 23«bel), m. ^ner?el i en 5IIoffe bærborba, adj. meb bart ^ot)eb. 3 "Sbm. 

(= ItolD). 3nbtc <So<in (i gormen boerbauba. (3?I. berhoidadr). 

25«b'0, SBalb. OJulbbt. bcerF<:ft, v. n. blive bat, blottet (ifcrt 

J&ctnbe, f. 33enbe. om 3PT'bcn i 3:ot)eir). (iibt. Crf. ^eb- 

J5otnhinn, f. 33enbin<^. ber oc^faa : bcerf a feg. 

J5ctnf, C 33enf. — bcenf^/ f. bcinfa* bcedeq, adj. anfeeli<^, fem tatler fi^ gebt 

J^^v, n. (no<iIc (St. f.), 53cer, Srugt. ub;'maa(!ee eafad em ben fom bar et 

C^gfulbeef^entl. bebbe:^er). tt3, 9?. ber. frit c^ aabent 2>ctfen. 9?erbre S?er(t. 

3 9?bL bebbet bet I (£ammenfoptnin<^: bcerleflbm, adv. meb bet bare Robtoi 

^eria; faalebeø: 23eria(f ng, n. 5^<et^ (uten «Sfi, 3:rraer eller Siøbraabber). 

*Uff, f3cettit« (3«l. berjalynff). 75tv: Crf. Siutre 2t.*boerleflrt, adv. oc^ adj. 

jal}auQ, m. 0^ 23erjatuCt»)a, f. J&oi bcciTai>, v. n. blottet, blitje bar. (^jclb- 

efler %ut bvot^jaa bet oorer9?opr. ga* nere: bcerna. 3f. bctrfaft. 

i 23criafJog: ^aat ub at pluffe53ar. bærfncer, adj. f!ot)lo^, bar, aaben (om 

JKKv, «dj. 1. om 5loet: brcec^tif^, eller ®^ufcr). étm. — 23cerfncct>e, f. en 

egentlif): fom bæret (.1: faloer). 'Dei aciUn 0^ f!cr>ro« 9)?arf. 

lia f(att hatt: en af bere« ^oet bar 23oerfneyé (f. *fno»ba), f. ffotjlo* iWatf ; 

fal»et. ((Sogn). 3f« nyboet/ bviuflbocr, Rjelbmarf ovenfor (Sfovctroenbfen. 9?bm. 

k. »aitb<rr. oa ff. — bcerfnjcveit, adj. bar, jf e»lo«. 

[ter C«flet: boerr), adj. (2). bar, blot, 23cerfyn (og =fvnb), f. et Steb fem let 

I «fe tllbfltffet; ogfaa: ublanbet, teen, fanfce^ eller overffue«. X^ei fem f 

fw^tn a:<If<ttning. (5J. 9J. berr. foma 2?ccrfi)n^cE(9Jbl.)t be fom ^naa et(£teb, 

iKft bcetan SBotn: blive blottet, bave bvot man let funbe fee bem. 

intet mete Igien. (©ielben). %t fea bcerfynt, adj. let at fee; frit eder aabent 

eiit bonr, - bet^bet i 4tlg« at faae din beltggenbe* ^ete alm« f.» Splgja — Setning I Svlffid, f. aSelflt. flmi UDi(Ic ®t. I be 

«rata, iSlta oii p. 
bvli«, T. n, breie, Urfge. ®. tdja. 
bynifl, v, n. Cbnn'. -be), tulbve, lormt; 

iiax eee at buflSt 'H'' tanfe. Stcrbre 

ænq. 
aSyi- (aab. iji eqf. 3SeT), m. iPor, fiiie; 

«a IMnb. (1». li. bvrf). 3 ©bøjl om 

en bnftfq 3If|l(b (Der Sortiaticlfr. ^an 

fttf «bi! 
Bvr, aab. b (føt 335"+). f- 09 ^ntt 

(fot 58otba), f. en Snrbc, Draflt, (aa 

meflet fom mnn !an bcere paa "n ®nnn. 

HbtaleS foifHctligt : tSure (aab. s), 

Sora (KB), Sore, ©el, Bele. (®. M. 

byrOi). 
B»r« (f. ©Btbo'), f- (n flaJfc elln ftor 

Kiftf, Ito HI Som. Wajlcn alm. Hb- 

tnlfS ncflle et. Bore, og Sele. (391, 

byrfln, Éfab). 
Kyratog, n. loug t(I at bære Borbet 

mtb, 
»»cflcti-e, n. aafl SoDtnKb noget bitrea 

MO ®IuHntnc. B. Stift. 
»yr«l (fot Sprfcel), m. ^anl, Solle 

(«aSiilet oqanbteSat. SflorbTfyerg. 

3f. ^ao, £-«0(1. 
^ByPB, f- gonaab of 3ot(i. Sbui. (jee 

»«9. r.]. 
byro, nrfj. flett, fpm brnftcr Ufl, «lot (lg 

tlf. Sonn, $att. c.fl. 3 »aib. "burijV, 

1 ©rL byi-f (børi), 3f. borren, birtcn. 
bvr^A, v. n. (n-a), 1) fprfijne mebgo- 

ber eder anbtt nebsenbffit. ©bm. cg fig, bntf jii) (f. betiw). 0<\fa,i v. 
bolbr fig, bolbe Mt ub. ftelg. 
bnBitit, ailj. bogllfl Itl at forfine fig, 

Svrgllo (fttbu. Byi-(lt), f. Scbo», tif. 
fltfttfetigt gorninb. Vti ba m» fi 
fBerflc: be bfloe fiiaet boob be btbeoc. 
fflcrbre Berg. ©bm. — 3 Jr. Etift og 
,^elg. Boi-fel. 3f. bert, og bortn. 

byri«, T- n. begsttbe. Uelte SDrb ifnl 
fotftomme paii tntelte ©lebcr i a?al- 
b(t* cg Oulbbr. lilteels i formen; 
bvtlfl. ((9>. It. lyrJH; Sb. br.rjn). 

aSyrfia, f. Strfefaft, «icfcoanb. ©. Srifi. 
5 ietl. »li-fjt, (1. StrPjt! i ®br. 
SjorFe. 

Bvrfjelaingrt, f. en a» ^mm (3iff), 
(omnbfflHetfigfraben faafiilbtt blånte 
tange oeb et mortere .ftleb. 9torbrc 
fflerfl. (3RanfIet af »ort). 


SvL'f<i, r. æoafe, HiCBitr. — »5 

n. tøfOitrfiub, SfvftfloH, 

oatfiot. 
Svirfing, m. tSnsnitin, ^Jlabe f (t ©jai 
Svrfle, f. fee Sijrgila. 
byiT', futj. om Sartøfcr: borbtt, mel 

fitiifon li! .^eibe eller l'aD6(b ooet 

Cnnbgantien. lite byrti lorborbet. 

Mortire SSerg. 
byvia, v. s. (e-e), tlare, Bubfe, if(K 

l'i)f(t i tn Sanipe. (91f Hart), tnrte 

SelM: faofffamben til at brienbe tlQ' 

rere. S. Stift. Sbm, 
Svttnv, tn. yutfeplnb i en Pampe, 
b»i'tfr, ailj. fjernere. Brt. fee burli 
Svtrtinn, m, Vun, l'ontlb. ^arS. 

ERpf. (3f. Klon, eibing), 3*1. 

?n«. ^ 

by(]tt, v. n. (a - a), fhoe meb^alm tflP 
Ebb (i gffbufeiie). SKbg- P9 fl- C3f. 
bofa). 

SyiTje, n. tnlibentnf Sfo», SPuf!, «rat, 
.ftnrb. cg fl. fflnbre ®t. pyfVjt. 

byfta, v. a. (e-e>, 1) forfonc mebSor- 
Rer, f(ttte Bcrflt onn (en IxaM). «f 
Suft. 2) i Sotbinbelfen byftn fegj 
reife Jpnnrene, ftetle ©ørilenie o» (vm 
ftir, f. ffir. .^unbej. 3) borftt, piibfe 
meb en flrfi (^øoftej. 

Syfte, n. el lJor, fem let bliutr arrigt 
og reifet ^oarent. iCflere: SUtolle. " 

bytfl (PB), v. B. (c-tt). I) rtic, (HRe, 
Ubbelc. I». 9!. hj-in. 3) botte, oi». 
bgtie, (!ifte ntcb noget anbet. bute nt 
feg; tilbBtte fig. b^te $enbenne: tagl 
til mtb ben aiiben^aanb. bijte funbli 
bcle t J>arter. 

Svtor, m. tlbffifter. @. 3orabBtar. 

J&m, n. i) Satte, Ombotning. ®. K. 
li)'U. 2) Stfel, (Srrenbfefijel ttnefltn 
forfiitllige 3orbfienbpmme. a*. Stift. 
3 f. Eeiib. 

»vte:«rbeib, n. bet at (o Wiibotr btcelpe 
feinanben Beteloiis i Slrbelbrt. 

Svtemim, m. gprfTJel oeb en C^mbBhilnfl. 

Syttflein, m. Stlclfieen, rartciibfeftetn. 
1'incfiirt Sputrt, n. Bytefitrd, f. im 
et Irre forn tiener til filrceubf(|Tjcl. 

Syting, f. 1) Eeliiifi; 2) Cmbfltnlnii. 

-yting, m, en Sfifttmi, fotbotlet tirt 
inbfmuglet iPnrn, ffigentlig grunbet 1 
®iignent om be HnberjcTbifte og bm» 
fsft Hl It ftfale Som-, — men brupt* , 
nu mefi i Spoa om en Særling, (bJ 
fom iTfe ligner be fflnbre. '1 

2>ytiting (liab. b)i m. 1) et @(njtf'i 
epiinb meb Tserbunb cfl Spiinbe 
Stg. (ffiBere Tsibntnlng). af ®o« 
2) ben fjerte UMoBt i be brcBt ' 
Ttt. Sriigeltgt i be fsbltge t » Imf4, T. a.C-die, *ftb«), at Mt. llb- 23iø79|e(, m. fflft 25ør9la.'r)r ©etle, 
talf< fæbo. bøpa , et« bø^e, ((9« 9^. ^an! af bølet Xtcr entr Sem* 
Wjo*)- 3f« Mug Ofl bcøieit* 35jefy9fla, f. Søininfl* ((Sjelben). H 1^. fee bau faalebeé at fun 2:{ben Of^ iffe be en« 

Il (for bat, el. bob), prou. bet Nebber Tette Utbeiber berearteø. ^ulbbr. og fL 

k i ^el((. og ben flerfle Deel af 9. bagfaUen, adj. fcVfalben til SetaUng 

6tift, nemlig fra ^tabtlanbet til Oaa- ntaaT oen beflemte Qrifl et ubloben). 

Mig ®b(.); men eflere: bet. (3f* ie(L 

kt og bar)« (&. fl. pm (fenere |>et); baølauø, adj. forn iffe fan t>entetlbf<tt' 

99 3^1* ("A* ^^ ^i og befø. Setpb*- telfe, ef. bt>iO beflemte Xib er omme. 

lAigra, Tom HIbeelO er anberlebeø enb ba^UaM, adv. baglig. (<E)ieIben). 

i éfrtftfproget, fan orbneø jaalebed; b^gltben (aab. i), om 3:iben: fremifre* 

1) fiibftanHoiff: bet. — ©nigeo ofte ben mob 9lftenen. 4^<er a for langt 

fmin en®(rtning, faalebeø at bet en^ baglie (2:efl.): bet liber for langt ub 

Ifi fætteø foran at, eller ogfaa trorber baa Dagen. 

f ^tebet fbr bette. Q. (Er. Cg tenfte ID^gpenø, plur. m. baglig betaling; 

'• ba, banoafomen o: {c() tcrnfte at han Dagløn. 

Mr fommen. (Eg faig ba, ban f om ifje, IDAøø-arbetb, n. een Dagø $(rbefbe; 

((9ram. § 316). 2) ab{eftii»if!: bet, Dagixrrf. 

bette; f. ér. ba (tora4^u«'e o: betftore ^^pøbrun/ f. fce Dag^roinb. 

4«uØ. 3) abt^erbiaTf! eller blot inble* teamet; n. ben Ttbfte Deel af Tågen; 

benbf f en Sætning, faalebed at førft 2:tben benimob aftenen. ^u{!erub o. fl. 

Berbet og bernttfl éubjef tet følger efter. ID^øø-ltt (aab. i), m. (Dagrart>e), bet 

(9tam. § 317). Da flem ein: ber ft«rfere eller fioagere Dagali)*, boorbaa 

fonrner (En. Da flaug ubp ein ^ual: man fan mcrrfe boor langt bet liber 

bet flø{ en ^ual op. T>a «eit ing)en i^aa Dagen; men ifoer ben $fotanbr(ng 

for ba gieff : dngen oeeb boorban bet forn oifer ftg ^^b aftenene IBegpnbelfe. 

pff. X)æ oil alle oera frie: alle oille <Sbm. og fl. (Det fibfle ffulbe beilere 

iøxt frie. D« fone ^ola ette: bet »i* bebbet ^elb^tit). 

frr ftd en^nulning berefter. Dce braup ^agølioø/ n. Dagelpd. (^obfat: (Slbø- 

©i»eltett: ^oeben bn)bpebe. Da fflel»» lJo«). 

^enbenne )Ko*an: banø j^oenber ffjoebe. It^anømea (for Dag^mibia), f. Dag« 

^ihht, m. $anbp9t; fee Dabe. milbe; ben milbere Cuft fom inbtrcrber 

lta9, m. 1) Dag. 91ffrtal bebberi(^bl. naar «2 olm gaaer i (^9b (mefl fjenbe* 

3C»«r (for Dagar); i (55br. og Orf.: lig omlBaarén). S^eb a:ronbbiem. (So. 

3f amm; i ©bm. Ita^t. 2) Jfrift, dasrsmidja. (Zee føtg. 

l^enitanb, Cbfctttelfe. $etl. ^all. «)br. IDagømeit; f. 1) Dagffjcer (= Daga- 

^aii feffDaa te^auften; ban ftfi^en- rixinb), faa^el ^ften fom V^oraen. 2:ell. 

^anb til ^øflen. — 3:e Dage: til bet ®ee ^eit. 2) Dagmilbe (=Dagø'- 

Miver Dag. ZiVt t>aa9t tiblig }fiaa mea). ZtU. 

Dagftu S Dagfene iib (©bm.): i ^t^^cfømun (aab. u), m. ben goranbring, 

X)aggr9et, i Dagbrcefningen. din Da* fom en Sing faaer baa en Dag. (Ein 

jrtm Ctl* Da*en): en af be fibfteDaøe. fer Dagømunen b« b<r: man fcerboor* 

C3 ^bUL øafaa: „tin »te Doam'', for ban bet tiltager meb boer Dag. 

X)0(^oitt). Dag ette Daa: Dag fra ^fanørmnb, f. Dagffjctr, naar Dagen 

^a(|. ((ebber oeb Sronbbjem: bagen- offer ftg fom en I90 ©tribe ooer (ori- 

beø'X>ag). jionten.' flctfttn alm. 3 ®ogn ogfaa 

haeafk, v. n. bageø, blioe Dag. (3ffe Dagøbrun. 3 2:ell. Dagømeit. 

meget bntgl.). ba^aj^ itppti ooena- ^('«pøflcette, n. (Engfh)ffe fom man fan 

fti€ af Dagen, blioe for feen (fom 3:rol« {iaat }fiaa en Dag. 9{ogle ©t. ItaQ: 

bese i 96oent9rene). 3f. openbaga, flmtte; f. 

wbaqa, Degning. IDa^fHeme, f. SSagnftfema. 

iDaøetat, o. 9ntal åf Dage; ogfaa: baøi^j^b'/ adj. omen^eft fom altib inb- 

Datum. 3 Dagetol o: for Dagløn; ttéffer liåa fomme Datum (f. (Er«3u- 58 b(trt - I I batrt, adv. tun, bare. 9t6t. ©61- ffitt"»! 
bu» Ofl bÆr([t(. 

bcettKPlCj iflj. n. bort. aatcnt, i!iii9lu|l, 
^nift. C3 ®tm. bffTfntrot). 

»Mri<«, f. bm Walt, (ntt\et Soib, 
Snlir, C6oor bci oflfaa (Ktbcr: 3Acei'i-a). 
^an 1\ertt pm Baro.wi (limiv), 

b«i'i:<cgitti, adj ocifl oltnt, ubtn ©æf 
tdtr AoT. C^ltfaa 9)etio, ubcn SiR' 
baUagt). 

b«f«, v. B. (c-tt), fitttt fltjttii Daa 
^aae; \atti 1 et beflemt Siuin. (Sel. 
bæsa], bcrfa feg; opfes' 1^" 'plabe, 
pm Sett. 

»«t<i, f. «f». 

35«, in. ffinflmnvt, ben tnb6eiinfbc USatf 
pmfrinfl m ®aart. 5S(aft briiql. f 
B. ©tifti Oflfufl i SRofnlte, ffitterS: 
(Snfl on 30H. (ffl. 51. hær foaier til 
Bcrt ®dt Ofl lun). ,Æ(t If^fl' Sb i 
Su", — flflte om firrt fflaarbe, fom 
liflftc tat ceb Biuiinbcii. faa at btr er 
Innen Ilbmarf imeQem. riepbt oa So 
(©bm.): flippt flt>*'iet inb paa Snuen, 
(fterat ©ras og Æorn er inbtofiet, j.» 
So'no: puattnflen, inbcnniffrbee. 'bet 
fiaialt ©enitfti: bæjsr finPts I 9Jofe i 
■nasnene: SoioTmorn, IS e j armt tu hr j en. 

Sø-bme, a. <^T(r^ntng paa <SaarbS' 
tnnen. 

a5e:gfli:(b). m. illjarbt Dmlrinn Enq- 
marfen. Sil gorjTirt fra iøiettleiflar, 
Ofl fi. 

»«r, m. Søii. ®. Kof. 

b^rte, v. », (e-tfJ. l)lBrre, fiterefialB- 
tert. (See bofjert). ®bm. 9ifi, 2) 
boge, ubtoae i t'ub. 

2SeI, fee Bol ofi SPiir, 

t>M, Dilj. patTebilrn, aeili om .^iinbnr, 
'" ~ in. Crf. 3nbr. .^elfl. C3r". ful). itit for giifltfen. af Sol. - bole feg 
iwb, — i epBfl, om al lugge |ig fam- 
mm i ©iraa eQer @rire. 

BolSf, ".. fef Solb. 

Sele, n. 1) StePt ellerSubt, beorifmaa 
VfT l«Bne berea lln.ner, aJeflenfidP». 
ffiller*: »ol. 2) (['Sulb, be Uitgtr 
fom (t7)ar Frembringer paa een(9ang. 
fiunbebolc, ®rifcbele. (9. cg fir. 
©tirt). Etters Caq (aronbbj.), Penbe 
(Wbr.) , Sof (©llb.). 3 epog ogfaa 
om OTennefftr: («Slceaf, fHamiiU. 3) 
Solig, Opbolbsfteb. ©fal btugtS i 
Suflirub, SQcrs fun i ^ammenf^ct' 
ning: 3»beboIt, ©ttlctbele. 

Sølt, fee 39pra. 

SøUng, m. ^osg, Stfstning af JtKQ' 
tun. C=!l3ufl(i|)i. (Øulbbi. Søuftcrub. 


Ban (langt e), f. Bon, Seglarfna. 

Sembor, f. Bønnebog. Bentfoif 

(Senemann og fl.), golt lom ibelig 

bePe og (re anPanttge. 
:&enj1(ib, n. Beglctiing, MnmoPnfng. 8. 

©tfft. {®. SK. liænBstiiflr). Sg bene efn 

BonRoP te be (©bm.): Per et nofld 

jeg oil beSe Pig om, 
Boi", f. Bor. — 35»M, f. Bura. 
borføtt, f. barfeit, 
B«rnrtb, m. fflrtflaber, ffttr tilgiflttftj 

©erebt. S6m. 91tim. ©fi. 9)61- 
Xim-nfSav, m. gttbffabn; i^arn. ©e- 

rePe. .^eln. og tilPeelS i Ir. ©lift. 

(eco forrige), eners : ffleibe, ©relbt. 

Beine, Bunab, Doning og fl. 
Bwcfel, f. Borafla. 
»«rt, m. I) ©tolbigbeb, ^lliflt. røeatt 

brugeligt i Ort. og fl, 2) a.ip, @ang, 

Soun f. er. Wo a bit bin Bori j: 

nu er Sffaben fommen til b(g. ffiert 

olm. (©0. bSrii). 
bert, adj. forTnnet, bjulpen, fom bax 

nof. DlPm. Ett. Cflfaa bei-t«. "" 

bsrga). 
bevte, v, 1. (fl-a), forfijnt, ubi 

iTuff* Mt noPoenbige. 91 
borte, v. n. prale. fliuPe af noget. 

beroen. CgRoaflee for bptta). "3 ©bm. 

bolle. - Sai-ttns, m. en 9)txnler, ©frp: 

ber. 3nPr. 
bofen, niij. flOT, eiP (om Alffber). ©bm. 

3f- PCfén, og 3el, beyainn. 
betrt, v. fl.(e-l(), I) falte iftnnb, for. 

bcPre, gjøre goPt igjen, (®. 9i. bwta). 

af Bot. 2) boPe, iappe, fatte Bob 

Ha (aiffbcr, filebler o. f. o.) Mim. 

3)bElaleBoPeri ogfaa; unbgjelbe, Ifbe 

fi>r noget. 
betnnbc, Rdj, fomtanbePea (Qct iilanb* 

fffites. 
Beting, f, BoPcn, l'appen. Søtingen 

^r(n^, m. IraaP, boormeP man bober 

Sl.rber etler rgfaa giilergarn. 
be-vAnb, adj. om i^teature, fom ert 

oante HI at gitrsfe paa engen. S. 

©tlft. 
35ef el, m. et Staon paa f?anPen. 
Sevtv, m. en Baoer. B. ©lift, fflbr. 

og fl. Of.Bier). (fl. W. bifr. — S«- 

rei'brore, m. en BttoetPam («ybr.). 

Bevernjelb, n. Bffocrgjel, SalPe» 

ogfaa blot: Berei", n. 
BeVrt, SSsge; fee Bnaja, 
Beya, m. 1) en Boining, ftritmnine; 

ogfaa Snut, ©ouflelfe. J&elg. Obr. 

2) <Sn fom gaaer nePboiet og lubenbe. 

fflbr. Ogfaa: en ©laflel, eii fom Vtt 

laaler noget. 
bsTf^b, pBri. bolet, hummel. ^H bøyttfa, T. a. C-rfer -fib«), at Befc. Hb- 23iø79je(, m. fflft 23i8Tfr^*i?)# ©«He, 
tateé fcrbv. hexia, tt bøve« (®* 9^« ^an! af bølet Xrcr eUtr Sem* 
beygja). 3f« biug 0(| bcgieit. ^^je^øjla, f. Søinind* (©jelben). b4f adv. fee bot faalebeé at fun 2:{ben o() iffe be ett* 

ba (fot bat, el. bab), pron. bet ♦ebbet leite Utbetbet bete<^ne«. ®ulbbt. e^ fl» 

ba i ♦elg. og ben ftotfle Deet af $« baafAlUn, adj. foVfatben til betaling 

©tift, nemlig fra ©tabtlanbet til ©faa- ^aax ben beftemte Stift et ubloben). 

ttet»ig (i ©bl); men etlete: b«. (3f» iefl. 

ban og bat). ^. !R. pat (fenete |>et); baQlaut, adj. forn iffe fan t>entetlbfttt« 

9^9 5^t bad. ®ee bi og befé. Setpb* telfe, ef. b^i^ beftemte Xib et omme. 

ningen, fom tilbeele et anberlcbeé enb baølegCe), adv. baglig. (®Je!ben). 

i éftiftfptoget, fan otbne« jaa!ebe«: bagltben (aah* i), om a:iben: fremffte- 

1) fubftantiiiff t bet. — S3tuge« ofte ben mob Slftenen. ♦cet « fot langt 

fbtan en©(ttning, faalebe« at bet en- baglie (a:ett.): bet libet fot langt ub 

ten ftttteø foran at, eflet ogfaa ttctbet }fiaa Dagen, 

i ©tebet fot bette. 9. (Et. (Sg tenfte t^agpenø, plur. m. baglig betaling; 

ba, ban oa f omen o: jeg tcenfte at han Daglon. 

»at fommen. C^g fmg ba, ban f om ifje. I>49e'arbetb/ n. een Dage Slrbeibe; 

(®tam. § 316). 2) abjeftioif!: bet, Dagocctf. 

bette; f. St. ba ftora$)u«*e o: betftore ^fagébrun^ f. fee Dagéroinb. 

♦uu«. 3) abttetbialft eflet blot inble- )t*aafet, n. ben fibfte Decl af Dagen; 

benbe i en ©cctning, faalebeé at fotft a:it»en benimob Slftenen. 5Buj!crub o. fl. 

SBetbet og betnceft éubjef tet følget eftet. It>a9ø4tt (aab. i), m. (Dagraroe), bet 

(®tam. § 317). Da flcm éin: bet ft«rfete etter ft>agere Dag^Ipe, Mtbaa 

fommet dtru Da flaug u<))) ein Sual: man fan mctrfe bttot langt bet libet 

bet jløi en Sugl op. Da t)eit ing)en Ha Dagen; men ifcet ben Roranbring 

fot ba gicff : Sngen »eeb bootban bet forn oifet ftg »eb 9lftenen« ^Begt^nbelfe. 

gif. D*« oil afle oera frie: afle »ittc (Sbm. og flf. (Det pbfte flulbe bcttere 

i«te frie. D« fpne ♦ola ette: bet oi- bebbe: ^toelbélit). 

fet ftg en ♦«ulnfng bereftet. Det btaub 3t»agølioø/ n. Dagelp^. (?Wobfat: (Elbø- 

©oeiten: ©oeben bt\)j5i>ebe. Dce ffjelo' ljo«). 

♦enbenne J>m*an: bane^ccnbet ffictloe. IC^aoømea (fot Dag«mibja), f. Dag- 

]t>abbe, m. S?anbj)9t; fee Da»?e. milbe; ben milbere ?uft fom inbtrceber 

Jt<iQ, m. 1) Dag. gleettal bcbbeti(gbl. naat (golcn gaact i ®i^b (mefl fjenbe- 

J^ar (fot Ddgat); i (53bt. og Otf.: lig omlBaaren). S?eb Stronbbiem. ®o. 

!t*mffm; i ©bm. ^Daøe. 2) 3rift, daorsmidja. ©ee følg. 

♦enffanb, C»bf<tttelfe. Stett. ♦att. ®bt. 3D«gømeit/ f. 1) Daaffjctt (= Dag«- 

^an feffDaA te^auflcn: ban fiffen- tmnb), faaoel 5lften fom Wotgcn. 3:ett. 

ftanb til ♦ø>n. — a:e Dag6: til bet ®ee ^dt. 2) Dagmilbe (=Dag6- 

blioet Dag. 3:il*e Dag«: tiblig paa mta^. 3:ett. 

Dagen. 3 Dagfene tib (©bm.): i 3D«øømun (aab. u), m. ben 3otanbtlng, 

Daggt)jet, i Dagbtæfningen. 6in Da- fom en Jing faaer ^>aa en Dag. (£in 

gien (el. Da'en): en af fce flbfteDage. fer Dagemunen b« bce: man feerboot- 

tS ©bm. ogfaa: „ein »te Doaoa'', fot ban bet tiltaget meb boet Dag. 

Dogom). Dag ette Dag: Dag fra !Daaørmnb, f. Dagfljæt, naat Dagen 

Dag. (♦ebbet* oeb 3:ronb6icm: bagen- otfet ftg fom en l9^ ©ttibe ooet ♦oti- 

be«'Dag). fonten. 9tæ|ten alm. 3 ©ogn ogfaa 

b4ø«fl/ v. n. bage«, blioe Dag. (3ffe Dag«btun. 3 3:ett. Dagemeit. 

meget brugl.). ba^a^ itpptt ooerra- ^A^øflcette, n. (Xngftt)ffe fom man fan 

ffeé af Dagen, blioe fot feeft (fom a:tol- flaae )paa en Dag. 9Jogle ©t. Jt^iQ- 

bene i 5Soentj)tene). 3f» openbaga, flmtte, f. 

flobaga, Degning. ^a^ittnt, f. Sagnftjetna. 

BDaøetat, n. 3fntal Af Dage; ogfaa: basfti^b', adj. omenSeft fom altib inb- 

Datunt. 3 Dagetal o: fot Dagløn; ttaffer H^ fomme Éotum (f. (Er^Su- 60 Piiflfiptb — tiir I lebQfi). S Sbm. C))faa om to ^tJLis- 

bågt fPm falBc Ban famme Ugctag 

(fartltte* tite pq isee SaniiarJ. 
t)Aa{løt)b, ndj. tcflmi tl( en eie Sib 

Cifitr Dill en PetaUnii). lott, 
fcagftisbt, adv. "Cufl e f ter Dan iiben «f- 

ÉrBBelfc; bofllifi. Stfl. Stift. 
S>tifji, ni. eit buotn, feenfærtig Sari. 

Sbm. 
Sal, I». (It Dal. (3f. BmreboO. le 

DflU: oppt i inVal. iaant fraSeen. 

3 Eiolra (aab. o) : i T)aim. ®bm. 

[3'æi>f9i t Dolo). 4ierHl: "Dalefolt, 

I)alfniaim p. f. b. IDnlBbotn, m. 

Ealhinb, bet inintK af eii Dal. 
■Palami(6i. eL -mt, n. en Diilfirirtnlnq 

Coel fflcmlig IBiibtdi df en Dal). aSofa, 

Jjrtlrtu, m. tn Daifr tSfunO- Soan- 
^aU. (£(ler6i ITalc (melt altn.) Dft 
^Palcf. — ■TfltrtVPMft, n. Sffrble for 
en Daler. C^ebPer 1 ©bm. DalioDte;). 
5DnE«i-B«iB, m. Enflftsfff. føm en flarl 
lan fludt for en fan af «n Daler 
fffa! Bctre ommnt 20 »BlaaI Sorb). 
.^aUiitiibal. 

I'(ilt, in. fec forrfiie. 

£>itlino, ni. Snbbunqfr af tn Dal. 3 
». etift: Delfnfli i SIji. ©lift! Del. 

balfa, v. n. btniile, flirnfie; p.nfaa: Mt 
efter, feigt meb. balla ttte (ogf. batia 
(ttfl. 

3DaII, m. et &a<\i @panb meb f^aag cg 
mcb $an! paa i^aagct. itsfi. SbtiL Ir. 
©rift onKorblanbcite. 3 9Jalb. ©vH. 
mtxi: ambar, (3;1. tiallr, ma;i- 
Mafl. 

3Dfll=lne, n. (11 DalilrirTiiing, Dalferc. 
éclg. a'd tgcntl. Dal-litsje. 

bDltA, f. balfa. 

balm (balDite)/ adj. fulbt afgcrbsbniii- 
ger ell ei fmaa Dale. 

S><iin, ni. 1) Dam, Dumninat Srtb&DDr 
SBanb faiHlte (Hev itanbfes eeb en Dem- 
ning. 2) en æonbppt, Itben 93onbfam- 
lina Cuaa SWarteT Pg SPeie», 3 ScU. 
J^ixmme. 3f. Dape, Sepla, glue. 

.eoi. 

tiAinla, v. n. fa- a), plabite, rørt i 
Banb. eøii*« iPcrg. C3el- damla). 
3f. bamla. 

S-ump, ni. f. ®p»a cg ffiint. 

bnmtit (bainetle), aJj. fulbt cf a?anb. 
piiltrr. 

bon ((ort a), el. bann, pron. btii. gor- 
men ban brrffer i ben Perfte Deel af 
». æiift (fte brt) i cUna Sebbet bd: 
ben (btnn). ffl. 91. Imnn facous. of 
B«). Setubniiig: i) fitbfinntbifl, mc|t 
om en iibefttmt^crfon, f^St. ban fom teve gicrl bs. Dcrimob iTfc i Stebet 
fpr (11 Sings Maon (fte ban Pg 6o); 
faalebcSomen^fft; ban a foart {lllt! 
ben a foart). 3) abjeriiBid, f. (Jr. btn 
bcftt. 3tltlb meb ben brflemle ffoim af 
©iiijf). Den Dagifii; ben «atfa; ben 
fearte^eDeti. @ram. S 31^. 313. 302. 

han (langt a), adj. beflaffen. [Hf fet. 
Ørf, ^'art va fnl fp ban, al ein lunna 
brufen. Ogfaar (let, banrlfg. ta ta 
fD usfelt ta (9 bant. Meget brual. ( 
©rt. iffltr 1 mdbfllen. 3 £bm. bni- 
ges: fpben (I. fpbten (.->; faaban) og 
TPTbenø (I. Iiubmie (bBorban). Crbel 
ban brugeø Df\\aa i Danmarl iWoU 
Uåi« Dfal- ©. 70). 3f- bana. 

bana, v. n. (a-a), banne, lave, givc 
en oi* gprm etler Sfiffeife, 

iJanf, m. IJ en Ifben ©lump, f. (St. «f 
j(pni. .^aU. 2)i3:alemaaben: brti>a 
S^anF: tiaae Icblg og iiitet beRiSt. 
©entre l^txa. og fl. (3 tøSm. bibe 
Dånt). 

banfa, v. n. 1) gaae lebfg. («ietben), 
2) i Sornicn: btonfti fsnle, folbt, 
aflage. Stm. 

SDflilfar, 111. I) et Snr al betre DIaie i 
(=*allje). fitlg. ajenffltnnbemeb 
enSubpaaSiben. Jr. Stift. 3 ©bm. 
I-oinfari f bef^blige Sgiie: Cmnfar. 

banna, pron. bennc, Sce beniit. 

Sarte, m. DanbS. — banfa, v, n. (a - g), 
banbfe. X'anf<ir, m. Danbfer. Dap- 
farlag, n. Danbferdilob. Danfarnatt, 
f. en 9tat ba man banbfer. Danfor* 
Hooa, f. Danbfeftue. 

banfta, v. n. (a-a), talebtiniT-, cfteTdgnt 
btn banffe Uttale. 3f. io{ia, tnpta. 

Tcap, n. pg fape, in. ©lub, ataabfntt. 
®pm. aUerS: eicttn, eiatt og R. , 

bape, T. n. (a-a), regne meb 
bing af ©nee. €bm. 

iDapé, m. l)f.Dap. aienllbenSI. 
af æanb eller anben S!?(rb|Te (fbp 
er i et ftarli eBilbcbanbi en U 
aJanbPW baa Warlen. Sett. 3 3R( 
bd: rabbe, fillers : Dam, S8»l« 
fl. ®f( Depel. 

bai-, adv. bfi. Æ^ebbei bar i ffi. ' 

Cfra 91fi. (II ©61-) og i .^(Ifl.i 

ellers: b«i- (meft alm.) pg bwflHfter). 
Cgfaa: b«ra, bctva^nt, bxi-an (jtr. 
©tift) Pn b«n (SnbcrPtn), IB. 91. 
tiar. fertil: barctte at eftei ben Slb. 
barfore, f. bifpre. barifrm: berfra, bar. 
imittom, f. befsimlQom. btTTmtt (cflf. 
bamm«), i SPctobn. berfcr, el. ber&aa, 
unbft lijfe Cmflffiibigbeber (Spnben- 
firlb*). Srugtn af bar, cl. bttr, i i iDmøfla — Mtnt «Mi» ^" Itl: banfeHIb* bcrttaieelnSmC^atL): 
ibbomn .ex 2tt. ®. 9t. dengja. 2) 
flaae, prpfile, abe 9li{e. ^ere alm. 
(igi». dinga). j^eraf: bcnøb', partic 
jlaact, banfet. 
jtaølla, f. 9t9At# l^i^iT* 4an ftf! ei 
^Bgfla: J^an fif en Dradt^n^øL 9. 

VUIU 

taK^ proo. beitttf. Nebber o^f. btnna, 

UMtét binnt, og binna (mange 

§L), ogfaa: banna i^c^n, fenbre 

[ 9e^ <&etgO; meb tilfeiet ne efler n: 

kentane, binnan, bennin ; berimob fbr« 

I imct i 9tDm«b. og 9{bm. 'ne og na. 

9. 9^. |»enna (acc. af beasi). — C^n 

[ X)atlt»fOTm: be«fe etter biw— forefom- 
■er i 9tbg. Salb. 9}f]. og i 9}bm. fbr^ 
brtet H( 'fa; f.C^r. ait bUfa ^ann*a 
(a: H(benne^anb); rna beefa ®tao*a 
(Keb ben ®tao ber); i 'fa Soifa (o: 
(ben 9aab beiO. 9{bnL 3 be tette- 
Mtrfifte Sifer ftnbee ogfaa Qormen: 
klfont. ®. 9^. liessam, ppssu, pecsari. 

- ©et rtlfoarenbe 9ieutrum Jebber: 
bern, og betta (meft a(m.)f bitte, 
bitta (aab. i) og batta (fonbre Serg. 
eg fL), fbrfortet: 'te og 'ta (Wbm.); 
firoget meb ne etter n: bettane, bettan, 
Mttim (®«9r. |>etta). — Sleertat txUat 
\ åtte ^jon og bebber: beøfe, beofa 
btsfa; ogf. baøfa (®ogn, 9{b1. o. flj ; 
fortettet: feogia(9lbmO; forogetmeb 
Ilt eL nt beøfane, beéfan, bi^ftn* (d). 
H^eaairK.)* fd^ mange ^teber bru- 

Kto fliormer t>eb ©fben af binanben, 
lebe^ at ben ene betegner bet n<er« 
ttefle, og ben anben bet icengfl fraoct" 
rmbe; iaalebed: benna og banna (i 
6egn), benne og banna (^elgO, binne 
og binna (®bnt!), ne og na (9{bmO> 
m Ttbflanførte gorm betegner bet fjer- 
nefte. 
^epel (aab. e), m. (gi. JttpU, r), 1) 
I)9ttb, !Rubber, f. dr. )(iaa en ^tl 
Weget brugl. i norbre 33era. og (Sbm. 
S ®br. t^tptl (aab. i), d^fleré: ©9, 
®or, (Surb og fl. — 2) (Belt, ^eh 
@am(fng af !Z)9nb. (Sbm. og fl. 3 
&L ^optl (aab. 0). ({flerd: (Soja, 
!D9ngia, i>itlt. (3 banffeDial. Dpb' 
beO» — 3) en ©lumb etter Seoning af 
Mabe Sårer i et Star. (^^L 3 tett. 
tnpel. (3f. Dabe, @obe, Sfplb). 

Itcplem^rP, f. fumbig <S)runb meb en- 
felte IDonbbVtter. (£bm. 

Ibtpitfvovtt, f. et (©lag« Mob 3^'tb 
forn btngeø til fort ^aroe. 8bm. 

bcpUt C-ette), ndj. folet, fulb afD^nb. 

kr(beer), big. C^n X)atit>form fom bru- 
tei af be ®amle i ^l (<B« 9t. ^ér). bere (ee), dber* ®ee biflt 

bere v. n. ffjctbe; fee birra* 

lDee'a, pl. f. Do«. — befe, r, f. bifa, 

befe, et gammelt (Senitio af ba(b) etter 
ber. (C5. 9{. |>e88; (So. dess). Stun i 
nogle 3:alemaaber. %t befo; bertil, til 
beriJib. (9JogIe ©teber: tefo og teft), 
dg minne- ba ifie fiol te bef« 0: jeg 
mtnbeO bet iffe feb engang. D«t oa 
9^on befo 0: ber oar ^anbfpnligbeb for 
bet, man f!ulbe oente bet. @bm. ^an 
oa gla* befo at bet oart fo gobt 0: 
(an oar glab til, at bet iffe bieo rin- 
gere. t)<t oa bef6be*re: bet oar enbba 
bebre. Defd metr ban fett, befft meir 
oilb 'an ba' (» : io mere 0. f. 0.). ZttL 
og fL Nebber etterO: te meir. 

beøfe, 1) ^leertal af benne og bette« 
Nebber ogfaa: biefe, bidfa, baofa, 'fe 
oa 'fa; forlcenget: beOfe-ne, biøfin je. 
((. benne). — 2) Datio af benne og 
bette. Nebber ogfaa: bedfa, bilfa, 'fa 
og 'fe, — og forlanget: beofa-ne. — 
3) en ©enitioform af famme Orb, i 
3:alemaaben: te beefe (el. til biéfe) o: 
bibtil; til benne ^ib. (®. 9^. til |>e8sa). 
Wh\> tilfoiet ne: te bieftnne (€bm.). 

befo«foruttan, beøforuben. (9tettere: 
befeutan). 

befe^elber/ adv, enbog (egentl. befto 
mere), éaboanlig meb en 9{egtelfe: 
ifje bef«belber 0: iffe engang; f. fe. 
C^g oeit ifie ba f}ol befobelber 3: $eg 
ieg oeeb bet iffe felo engang. $arb. 
S5bf«. — Ogfaa: biet>elbur, og bis 
^elbe. 3 3:ett. biø^elb. 3 ®bnu 
te*bef«, og tefebelber. 

beføsimtøom (smylloit), berimettem; til 
anbre Jiber; ogf. imiblertib. 

befømeitr, adv. enbog; boab fom er enbmt 
mere; ogf. beRomere. Sett. .^att. I3u- 
fferub og fl. — ^rbber ogfaa: bi^meir. 

beføpcrr/ adv. befto occrre. — Sigefaa: 
bcfdminbre, befefprr, befencrrre og fL 

l^ett, m. et Salb. (®. 9J. dcitr). 

betta/ v. n. (bett*; batt; botte), 1) 
falbe, bratte ncb (om et nogct burtigt 
Salb; if. fetta og flga). «lm. — ®.*, 
detta. 2) brifte, fi)ringe, falbe i stof- 
fer. !Weft i be norblige (Jgne; f. dr. 
T>(t batt funbt: bet gif i (Stoffer. X)<t 
bett ao: bet gaaer itu. D« betfe 
nib'atte (©bm.): bet falber igjen, ber 
bliocr intet oibere af. 

bette (neuir. af benne), bette. ♦ebber 
ogfaa: betta, bitta (aab. i), batta, 'ta, 
'te, og forlotnget: bette-ne, bittane, 
bittiii K. 

betten, adj. fom ictonlig falber, iffe er 
fiffet i (Øong. ^tfL Od fU Daafe — bengja I 
I 

I yccaft. ni. 1. raafe. 3 9Jt3- Coe (aab. 
0), f. C3S!. il.is). 

■C-taft, m. 2. ^taa». tgiibt Ebs. (3al, 
dås). 

biwn. snp. flf bBo, f. tpfla. 

b«tt, adv. (d. BdiO, 6afif(ir, plubfelfflt-, 
Dflfaa Wtigt (3^1, ddii). ©onn, «61. 
Jpan fcff ba Td etntt. (£fl Bart i'o bintt 
mo:: JM Heo faa pocrraffct, ongtcttn 
(of ©trccl cflct gorbaufelfe). 

fcmttkgc, og b«itte!e', adv. plubfdin. 
uwroflrcntc. fiarb. Smit. $an forn jo 
bcntttle fram f bit. t®bm.). 

■t>«vr, n. aftmftelfn aufalb af 9)!al- 
ttb Ofl iSclmmd. ^bm. CSf. baora). 

b(, f(« bib, og beg. 

)C(b Caab. 0. d. I-e: Deb, flun t «b- 
(Tiaine Hbn, f. fir. SitUt Eeb! 

bfM (aab. t). ndv. bfrfia. ©cm. Cmcrt 
i gotbinbElfcn; 6fba n b(ba). G). 3?. 
ftadaa. 

ten (lufte). Cbjftt «f bus bia. goimdi 
beg 6(rfilcr i Segn, Sftiifl. aell.; rllcta 
6tbb(irb(t! be(4jaU. SGaib. (slbr. ©bm. 
Stbnt. Ert.); bceg og b« (otfttnfiribs 
og i>eb 2:Tonbbl<m). 

bcgg, buntel; f. iett. 

besBirt, v. a. (-gle, -abe). banbf, be- 
Buggt Cifcr unge ?51anl(r). B. ©tift 
Cnogltet. b«gøiit). SfCogg. (3«I- 
dflegvB]. — btgb', pnri. uanbM, bug- 
fltt, 3f. (ttobtgna. 

S^egning, f. tiagning, T)aggTQ. B. Stift. 

bet, pron. (3 gJtrfott, plur.), 1) b(. Sig( 
i ade jtjeit. (i), ffl. l)eir, bier, tinii. 
Oflfaa nbjrhioifl, fom «vtiM; f. Ur. 
bet Daganiw. b(i fioie ^((taiint. 2) 
man (naar bei tantes paa ta ubtftemt 
31eert(b)i jf. tin. Dti feit b« ban 
f!al Toma ^- man figer at ban (fal 
lomme. Ocf bniTa bo: noar bei fifla. 
— De forfljediat gonnet af Orbet eii 
bei (mefl alm.), bi (^clg. og fl.), 
fc«in C%x. ©tlft), bem (6)br. i-tm.). 
bom CSuflerub). ©u&icfi oa Cbjtlt 
ete, foaoibt oiwa, liqe, IStniti» 6fb- 
btri beii-aj nogle ©t. beitae, beiraft, 
ictxtf. (C'graa: iamt, temt, boms). 
&. 9t. (irirra. 

3Dei<» (d. Eetgia), f. Ssinbfoll fom ei 
fat ril el m Slrbeibe. ©ammenfat i: 
JBubda, ©(cterbcia (mange Gt.), Sg' 
tarbeic, ifiatllabeie (®bm.), Dtelbbria 
a: CpPatttrfte (édfl.). ffienligt finbee 
ttt tun fjelben; fauKbct i ©bm. ^o 
silb' ide gon b«r fom d Eeic fure bd 
j: biin oilbe ittt aaaibet fom enite- 
ndlejfige (eOet DiSBnrteiflt) for bern. 
(3 ganimd ^orft jinbeft ogfaa: deJEJa, 
men ^^ttijbningen er noget ubeflcmt). &ctg, f. t>ti. (Sldbeni f. (J)r)on i 

.^noba). 
S-etgla, r. ©mdtcblgef. mi og fl. liU 

lete i ICtBJe, m. tasl. dtiela). 
I^tit, m. Etel. ©onbre Setg, oji fL 

ÆIlfr«: Eriib, og SJelj men oiteie: 

Sut, yatt. 
betla, v, R. (e-te), bde, ubbele. ©en- 

bre »CTg. ((S, 91. deita). Ofiete: 

flifta, bvta, etla, 
beila, T, n. (e-te), l) tttettt, lioe*. 

beilt umdnS;fnfl. 9lbg. ((g.iR.deil»). 

2)fljenbe, itclief«tt( Sn. beilt »m tin. 

nolo te Wile fate (noflet at (Ijeiise foij. 

fflulbbt. ©bm. ©fj. cg p. ^etaf Del. 

Hng, r. 
■iCeilb, f. I) Eetl. aJiejl i ©ammenf»!- 

ning, fom Eott-beflb'fl , 9Jetebellb'fl, 

ao6beilb'a (J). 2) ©tjd, ©tanbfe- 

ffiel. Mbg. Seil. .tiall. oa fl. 3 ag. 

©rift ogfaa: Itele, n. aUeiS; Bote, 

aRerfle. Zt ftofja Ecilbinnt Otbg.); 

nr flatte ©tjdlicntiie. {®. 3t. deild, 

Eeling). 
V^ctlbeg<tt>, m. tt ©pegelfe fom fotbum 

tTotbeS at obbolbe [ig paa bt ©itber, 

6eor ©fidjltnt tare flsitebe. iftba. 
ff^eilbeftein, m. ©Ijdfteen {= a??It|tein). 
3Deilbtfti'eng , m. ©lanbfdinie melem 

to ®aatbee Sfarfet. Sbg. 
3Deilemail, n. ©Ijcnbtn, 3tctt(fa:tttlfe. 

©bm. 
beii-a, betE«i fee b(i. 
IDeie, m. ©ffobcfllosbeb, Glefcrie. tia 

aidC pol ein tiii »: bet gif nogtt 

niebeMef) til. 
brifa, v. n. (e-lt), I) fibnge, flingrt, 

[om cl ©Tib. ©labanget ia. 3) tumit, 

fare fIiobe«Io|t affteb; ebflemeb nogtt. 

». ©lift. 
l-effl, r. f. Dtle. - befa, fee btOe. — 
Z>(ff, f. og ^ttttv, f. tiDff. *M 

ttt¥t. n. t)cct paa el ^Aitei. jH 

btft, bunid, mort; f. børt. i^l 

3>(ffia, r. d Ddttt, f. St. af ©nfl 

©ielben. (3f. 3;oI(). - befrit, ». i. 

(t - It), bfflte. ©ielben. 
SeFn, m. fliitefanget (Tegn). 9tbg. 9 

Wanbal: ^cgn. Itdtrt JCIoHar. 
^■tmba (Eftmbe), f. Uflartib i Euftent 

©ffltt bet fet ubJometSJittttafSie». 

^orbtt Berg. (SKtrt: $ima, 3;aune 

og ff.). 3f. Cumba. 
bemben, ndj. om i'uflcn: utlai. opfjl^ 

af I)unfier (ubtn egenlline ©fijer). ii 
btmva, ». B. (o-a), botmpe. (SIT 

btugdlflt). 
ben, pron, fet ban. 
bennja, v. a. (t-be). 1) ba: 

beibeoebSanfniiig. ^all. ®6r. toi 


UH: bmtfenib* bcrttdieeinSmC^atL): bere (ee), dber. ®ee MM» 

ubBontTe ,tn See. C 9t. dengja. 2) bere v. n. ffictbe; fee birra« 

flaae, *>n)gle, aiu 91H6* ?Werc alnu 3Dt6'a, pl. f. Doé. — befe, r. f bffo* 

S®«. dinga). jp^^df: benøb% partic. bcfe, et aammelt (9enfH« af ba(b) eller 

laaet banfet bce. (C5. 9{. |>e88; (St>. dess). Stun i 

^etiøfliu f. fx^aX, 9)ibjT« ^an fef! ei nogle Salemaaber. %t bef<: bertil, Ht 

Dctngfia: ban H^ en Dragt^rvgL fd* ben3:ib. (9{cf|Ie ©teber: tef6 e^ teft)« 

eHft da minnefi ber Ifie fløt te befe o: jt^ 

^nntf pron; benne. Nebbet ogf. btnn<t, ntmbee bet i!!e fett) engang. Dot «a 

ligelebed: binne, og binna (mange 9^on befd o: bert^ar^anbfpnlig^eb fot 

<^t.), ogfaa: banna (<&ogn, fønbre bet, man flutbe «ente bet. ^bnt. ^an 

Serg« ^elgO; nteb tilfeiet ne efler n: oa gla* bef« at ber «art fo aobt o: 

bennane, binnan, bennin ; berimob for- ^an oar gtab til. at bet iffe bieo rin* 

lortet i 9tom^b. og 9?bm. 'ne og na« gere. Da t»a befebe*re: bet var enbba 

®» 9^. |>enna face. af beasi). — (i.n bebre. Dcf6 meir ban fett, befe meir 

2)aHi»form: be«fe eller bUfd— forefom* »ilb *an ba' (»: iomereo. f. ».). lelL 

mer i9{bg. Salb. 9}f]. og i9}bm. for- og fL Nebber ellerd: te meir. 

fortet til 'fa; f. dr. ait biøfa ^ann'a bcøfe^ 1) ^leertal af benne og bette. 

(a: til benne ^anb); met be9fa®tao'a Nebber oafaa: biefe, bidfa, baftfa, 'fe 

(meb ben @tao ber); i 'fa Soifa Co: ta 'fa; forlænget: be6fe«ne, biéfin )e. 

i ben ©aab bert. 9ibm. 3 be tette- (t benne)* — 2) Datit) af benne og 

marlifte Sifer ftnbed ogfaa Qormen: bette. ipebber ogfaa: bedfa^ bilfa, 'fa 

beéfont. (^. 9^. jiessam, ppssu, |>e«san. og 'fe, — Og forlctnget: be«fa-ne. -^ 

•— !X)et tilfoarenbe 9{eutrum bebber: 3) en ©enitioform af famme Crb, i 

bctte, og betta (mefi a(m.), btne^ Salemaaben: te beefe (el. til bi^fe) o: 

bitta (aab. i) og barta (fonbre Serg. bibtil; til benne ^ib. (®. 9{. til |>e88a). 

og fl.), forfortett 'te og 'ta (9?bm.); ?Wcb tilfoiet nej te bieftnne (€bm.). 

forøget meb ne etter n: bettane, bettan, ^eføsfonittan, bedforuben. (ERettere: 

bittin. (®. 9^. |>eua). — gleertat er liat bef^utan). 

i åtte Stidti og bebber: beøfe, beefa befe^elber, adv. enbog (egentl. befto 

biefa; ogf. baøfa (@ogn, 9{bl«o.fl.); mere). <S(tb»an(ig meb en 97egtelfe$ 

fbrfortet: feoava(9lbm.); forogetmeb ifje bef«belber o: iffe engang; f. fo* 

ne el. nt beøfane, beøfan, biéftn. (d). dg «>eit ifie ba fiøl beføbelber o: jeg 

9^. Iiessiric). |)aa mange ^teber bru- {eg «eeb bet iffe fett» engang, ^arb. 

aeø tofllonner Deb ©iben af binanben, SBofø. — Ogfaa: biøt>e(bur, og bis 

faalebeø at ben ene betegner bet ner- ^elbe. 3 3:ett. biø^elb, 3 &bnu 

mefie, og ben anben bet icengfl fraoce- te^befø, og tefebetber. 

renbe; iaafebeø: benna og banna (i beføsimtøom (smyllait), berimettem; til 

6ogn), benne og banna (^clg.), binne anbre a:iber; ogf. imiblertib. 

og bfnna (®bm.), ne og na (9{bm.); befemeir, adv. enbog; b)>ab fom er enbnit 

ben fibftanførte gorm betegner bet fier- mere; ogf. beftomere. Sett. ^att. ©u- 

nefte. fferub og fl. — ^rbber ogfaa: bi^mdr. 

H>epel (aab. e), m. ({Jt. It^epla, r), 1) beførerr, adv. befto txtrre. — Sigefaa: 

Donb, !D{ubber, f. dr. paa en 35ei. befdmlnbre, beføfvn, beføncrrre og fL 

aWeget brugl. i norbre 33era. og @bm. 3Dett, m. et Salb. (®. 9J. dcttr). 

3 ®br. X>tpel iaah. i), dflerø: Dp, betta, v. n. (bett*; batt; botte), 1) 

®or, <B>uxp og fl. — 2) ©øle/ 9)øl, falbe, bratte neb (om et noget burtigt 

©amlfng af i)9nb. @bm. og ff. 3 Salb; if. fetta og figa). Sltm. — ®. 9i* 

&^L 5>opel (aab. o). dflerø: d»ja, detta. 2) brifte, fbringe, falbei^tpf- 

Dpngla, 4)ifje. (3 banjfcDial. Dpb- f er. 9)?e|i i be norblige dgne; f. dr» 

bel). — 3) en ©lumb etter 2et>nina af Dce batt funbt: bet gif i^ttjffcr. Det 

«aabe SSarer i et 5far. <SbI. 3 *ett. bett at): bet gaaer itu. X)« betfe 

3tnpel. (3f. Dabe, @obe, (Sfplb). nib'atte (@bm.): bet falber iglen, ber 

IDeplemarF, f. fumbig (S)runb meb en- blioer intet t)ibere af. 

felte Dpnbbptter. (Ebm. bette (neuir. af benne), bette. Nebber 

^eplefvorte, f. et (Blagd bløb 3orb ogfaa: betta, bitta (aab. i), batta, «ta, 

forn brugeø til fort ^faroe. 8bm. 'te, og forlctnget: bette-ne, bittane, 

bcpUt (-ette), ndj. folet, fulb af Dpnb. bittin k. 

^cr(beer), big. dn Datit)form fom bru- betten, adj. forn ictt)nl{g falber, iffe er 

ae« af be (SamU i W* (<B« ^* t^O- Wttx i (Slang. ^JfL øg fl. 64 bctteiic 

btut-nt (ittlMt, blttiiu), f. bctiii(. 

iTettinø, f, .Ibellg galten. 

fci, a)ath> flf ta', (1. 6(1 (bit), brust* i 
titii itDTblfjie Stel ai Sanbet til Sfi. 
^all. $cbm. £3f)(ib. os(aa iSRbg. men 
ine i ©ønbte Scrfl. ca £oflti, bsor 
ifoTmcii „ba" b«f[". (ts. St. Jivi, fe- 
Iimb0--ai) bi Cd- 'tu bO a- Utal 
att \>i: bmfler; cftcr bMtn Ojif. tf- 
terti, ba, tfKrfom. — f?» bii bcrfcr-, 
ftirtl, — mti Hl m(b belte, bermtb; 
a) i ben ^etifctnbe, b»ab ttt anaaotr. 

W, adv. btrfcr, allfflo. t®. SI. p\i). 
J&an inaSa bl fo (Sbm.) a: btcfcr 
talte 6an fnnlebes. Vx lifa 'lie aflf 

. titt, b<t »etf(tiaB't9nat(eiin(®bin.) 
a: Sn jiabcr ©maø I bet tnt, og en 
anben t bet anbet, cg berfci blinei al 
5Rflb fpiift. 

M, feiiiiii. af bin: f. bin, 

bi, pron. 1 3 qjerf. fet: bei. — i 2 Ti'rf- 
fet! bib. 

l)i«, v. B. tiriate meb „bi'' (-■>: 3). 

ttt& (nnb, 0, priin. 3 Cnnar ninn talet 
HI flere ycrfpiier). ffcmen bib biu- 
flt* tun f £Sm- ogSfl-; etter* frebbet 
Mtt 6i, beeU met tii[tt(®Dflnc(iflO, 
beeli meb aab, {, natten fnmt t>e. &. 
9t. l)it, ^ia Cf lotaD, bi-r (i gietrtal). 
9lDgleet(bcr brnflea bl (Her Bt ogfaa 
ijlebttfpt „bn" i liltale til gpritlbre og 
gamle gult (Sogn, ©fil. gofrn, 3nbt. 
9tamb.)i if. I (itelgO- — 3fte6et|pr bi 
cttn be biugea caiaa Cbjeftfurmen i 
boHe, Ofl bjjtf, tiHtm-SDrf. 3nbr.-, fi- 
gtfaa boff ifflbr. — Sec ti Oe og biffa. 

bibt (Htt; ofif. biit), Bdv. bib, btrScn. 
(€s. dil; Stng. Jiider; 1^.31. fiag*!)- 
3t". brta, 

tii--fy«, adv. bnfct. 9. -Stift, ætterfli 
borrfsre, bottfsr (Zr.), batfe (2(8,). 

big, Hrij. t»( (f. bigcr). Sbg. - tis- 
cnbcn, ben toffelte ^nbc. 

btger (el. big'iO. «dj- O Ibt, biei; fof- 
bifl. fflitften alm. 3 SHbg. big'e. («. 
9t. digr). 2) frujilfommelfg (ligffom: 
Huff). 3tbm. E-tl. 3) flor, (onr, af mere fyrllii. 

^t bigraft, T. n. blitt ti}f i^g følbig. (£ic(b. 

^k btnt, adv. 1) {Iterft, bngtigt, tilgavn^. 

^B Stoibrc Serg. <IIbni. og f. 2) tat, 

^H meaei nfrr. S^bg. 9?eb(n<t^. bfgt tie 

^B md 3>efcn. 

H bigr.i, v. a. Ca-a), l) latte, iibfulbe en aabning, flouiic. (3F. belta). 

alm. 2) bigte, gierelSetli ogfaa op- 

bigte. 
bigttg, ndj. flijrf, traftfiilb, tugti^ tit 

tunge Sttbeibcr. IDiegei 6ninl. i 5». 

etift. «nbTc ®t. bBgiifi. 3r. bsnbig. 
bt.-btlbtr, f. befsbelbet. 
JDife (aab. i), r. 5'ibfr, en Cragt ^^njgl. 

^an fefl et Dift. <5bm. 3 ^ela. Eefa, 

Dg Subbeta. <£etutvbigt! tlengfla, 

bite, bitia it., fec bitfc. 

Jtitit, n. <pel, bpb i^umt, (famling af 
I>Bnb. alm. C®. ffl. diki). 3f. 3)5, 
Depel, ®B?Ifl. 

^ifitmyr, f. £ump fom et oanfltlig at 
fommt oocr. 3f. B»naia. 

bifjiit (bifjmO, adj. fiiibt af bijbf 
Siimpe. 

biFfa (for biffar), fiber*, ©enitlo af 
bib (bi), ^ar meget forflieflig Soim, 
nemlig: bifta CSi?qn, Spf8, &1II. 
ipiilb.), biFn cfl b<Pa (9tbl.), bjfran, 
btJan (Sorb.), birFoneCStcll.), b«H<i 
(@tat>. gbl. efi. ©bm. og fl,), b©^ 
Ur», bofPt» C&elg. og fl.), beHot 
(fflbr.), bofFoi-Otbm.), batr (Srt.). 
a. 91. ykkar (gen. af t>il). ykk.rr 
(posH. meb uer. ykknrii). fiUeta btb' 
ber bet: berei (SøufEr. 09 fL), Ittti 
(noøle St.), (tre og erfl (;&(Ifl.)s be 
fibUe foare ofteft til btt „bf" forn bru- , 
geJ lllebelfer „bu'. ((8. 9t. jflar, jten. 
pl-)- — Bormerne botfor pg bojr tru- ' 
geé fem SIbitftiu oa imc f neuir. bof- 
fort o„ . 
(mr. Ert.).- ^ 

biHe (el. bitfo), ttbtr. rbjeftform af 
bib (bl), ^ebbcv: btffefSogn, aJof*, 
Jgiall. aialb.), btFc, bcFc og beF<S 
(Kbl.), bifFo, btFo (éart. 9ibfl.), 
biFFoit (aell. ffltg.), bifr (4>ebm.), 
bvFFe (WanbnU,'b»Ff (ffibr.), bOF« 
Fei- (.^dq. og fl.), boFF, og bofFtf 
(SEt. eilft), boFfe (meil alm. oefinf 
ftclba). ®. 91. ykki- (i Sotal). Snbic 
gormer tre: ten Onflr. og R.), J« 
(negle St,)< nr og ot (^{Ig.ji be 
jitfte brugee bog meft iftebetfor ,btg' 
Cf. bib). ®. ». yir Ci Slterlal). 3f. 

Dlf(. 

blfFon, og biftons, f. forrige. 

JDiFfl, I. Scengfcl (et fflottcncbffab). 
^ugleiet.XelilaogSetKi. (Jpuilanbfli 
drasflj. biF|U, V. a- lllbiiaflt in(b S«- 
teruvcn. 

filt, m. enllbenSump, fugijg^lttpaa 
*Wflrl(n. ebm. SGof*.— biUKWlelh* 
adj. B(tab, fugtig baa enlelic (SttiN 
om Sorbbimbcn. enlelic (£)ttMM 

J jDotlrrføuin — t>ragina •7 irr. 3 8* ®tffl øg ff. U^tt dentat: 
^øttc og X>øncr (i ®btiu «K Døttr, 
ljtZ)9tt*a). (S^.9l.déttir. Ung. dohtor. 

I^MScrfoift C^øtttfmit), m. Datterftn. 

^$9 (aaK 0), t Semb, Sbrybl; ben ba^ 
ttfe Deel af Stpggrn (paa ^ete). 8* 
mt og fL 3lL d«f. 3 @(t Mfaa 
n Høbmaafe, en Qøb^b Deel af£e« 

fHKt 

Iw (aab. Dl, f. 2. en btøb <Sumb/ fmn 
luer eler bevæaef Hg, naat man træ- 
Itr baa bern ^(L 3f* byøia, og D9' 

Kfiaf|#« 

N9 (aab. lO, B. 9l(lagen, Doratbning 
(of iwget baoTbt eler befHgO; K^* 
Mfle, ^aoblff efÉet en ^tomu 9{or« 
kc 9era. @bm« og ft (Slerot Sogn, 
Itgie, 33ttø« 

WocQ faab. o), adj. 1) bftmbet, mat, 

R; forn bar tabt nn Ihraft eder (Smag* 
kot alnu (S^* 9{. doBnn. 3) em 
hfuui møtt, tnngffbet* ®utbbn 3) 
booen, lab (t minbrr ®rab)$ ogfaat 
fn, ille rigHg op(agt 

Wmia, T. n. Ca -a), fHlleø, fogtne; 
løveO; om X)riffei»arer: tabeftnémag 
éUx ^aft. 3f* boboa, og baora. 

^ommia, n. en booen StaxU 

[IM, fee braga. 

[ferof, ■.l)^rag, 2:r<rT; at noget btber 
liaget eler truffet; i ©crtbeleOtebt et 
flirlt ®trog eler Xtctf, f* dtt. 9oge« 
hag, yaibraa,9Ktabrag»— 2)Hbtr(rf- 
ibig { Scmgben, 9orI<mgeIfe; ogfaa 
Sorting, dbfcrttelfe. C^it langt X)rag« 
-^ @rbeme« ®ang; Sinbeno Sræf 
fStpeme. IBe^enfielbO. (EllerOt Drog, 
Drntt, Dratte. — 4) 9oIgerne« ®Iag 
iob ©tronbbrebben (ibct be ibelig ffplie 
9|og træffe flg tilbagr). ainu — 5) 

'^, (bor noaet braget etler tr<rffeo« 
Wolbrag. Sf.Drog*— 6)*eifercb; bet 
u«g bt>onneb et @dl trorffeo ob« — 
T) etdfnlb i Ugrene; ©nerre (Galiam 
Afarioe). ©ogji* 3f. tinar. — 8) 
€traaf|oI, Scnæbntng paa biolen af 
Ol 9aab (30L dra|r), jDgfaa en lig- 
Mbe 9efl<ebning paa fXebeme af en 
JBtebe» 
««i|«, T. a. 1. C^-a'), beflaae jttolen 

am Saab, lorgge ©traaQoI unber. 
drafft. ^a.^.a.2. (br«ea'; brog; bregje), 
^Vnige. 3ttf» ogfaa bra' og broiøou 
^jBmm ^ber t mange Dtat. breie; m 5* brtje (@oan), bvyxU rier brie 
W* •« fr. ©ttft). — Setijbrttngemr 
«at oibwo faalebe«: A. v. a. 1) 
W ttæffc, flcrbe frem. ^af t bre- 
«K,tiiga, t JDcogr t brog, Dio^ gje? Drodtt, Dr<ette. — 2) breie, benbe, 
ombreie, f. (Kr. en ©libefleen. Den eine 
Wba, 01 bin br«g»e. — 3) flcrbe meb 
fig, oære befvorret meb. écm brbe fo 
mpfle te braga. (3f- Drætte). — 4) 
fore bort, flæbe noaet bort fra fin rrtte 
jlabl (ifctr om Som). 3f. oraglen, 
Dragftr, banbbraga. — 5) tr«ffe i 
Scrngben, forlænge. brage pca VRcaVtt 
tale langfomt, eler træffe }^aa enfelte 
Crb. — 6) famle, fammenfl»are. brage 
f^ena: famle J)enge. brage ibop: fonu 
menfpare. di St^x it brage nnba 
(<&bm.): en ^o, i^oio Vlalt (pareo til 
at lave ^mor og Sale af. 4rraf ; 
Draitt, «lobraitt.— B. v. n. 7)oare I<tn- 
ae, forbaleø, ubfættrO. Dæ brog længje, 
for ban fom. — 8) om Solgrme: ffple 
langfomt op paa (Stranbbrebben. ^er* 
til: Drag, Dragfub. — 9) omSinben: 
traffr, fore ©fverne i en oio 3letning. 
^an brcrg»e funna* (S. ©tift). — lO) 
reife, fare affleb. !Wrart brugl. i 9Jfi. 
og éfl., f. «x. Det brog froi ofl. 
^an brog at) (rcifte bort). — braga Jeg : 
1)tiltagr, »ore libt eftrr libt; 2) flotbe 

i tg frem. braga feg ibob: trcpffe fig 
ammrn; ogfaa om atforlooe fig, ifær 
Utibe. D<t brcrg*an o: bet lofifer og 
trcrffer bam. Der boi' brcrg* oi grobe 
(®bmO: bet træffer Materie og læ« 
der tiligr. Dei broa ifjr beggte eitt: 
be blror uenige, be »ilbe b«er fin Sei. 
braga strengs træff^ ^taaltraab. Dæ 
bræg «tt bet ftunber nor til. ^an 
brog f^re meg: ban gao mig et^aab, 
loorbe betl(alo»ei9. (®bm.). Dæbrog 
mrg til: Jeg flf onbt, folte enST^ogt. 
$an brog unba: ban bleo rebbet, flob 
oel brrfra. 

braøanbe, 1) vdv. flæbenbe. ^an fom 
braganbe. 2) adj. Jom fan træffeO. 

S^raøar, m. en Sræfferj ©norelffer. 

braøai^, v. n. (brcegfl, broøflb, bre* 
mefl), 1) oare lange, libe langt frem. 

2) ocrre befoæret meb. bragafl mer. 

3) recipr. br^be^, ffcmtbe, btote étbrfe; 
ogfaa tlaaeo. VRtft fonbenflelbo. 

IB^raøbøFPa, f. Dragbuffe; inbbilbt Sor' 

Uti, fom famler Stigbom i et ^nuo. 

ftM. og fL 
!B^raøeft(r/ m. gift fom er fanget meb 

®nore;mobfat(i^amfiff. Ogfaa: IDra- 

g«rfmf. 
2)r48effr, 5toer 5»i« ?Walf fpareO til 

al laoe @mor og £)ft af. 
BDraøcIfe, n. Siltrcrfning, noget tilof* 

fenbe fom trcrffer dn^ Slttraa til fig. 
JOtnmftjf, f. Dragen, Straffen; Øiflerie 

meb <&nore* C3 4al« Dragitng), 

5» l)ofliia — Dotttr • I ^ogntt, m. f. Duun ab. I Ut. ZtU. OVrlnbcIFcn unii. 

afogiir (aab. a), m. Vavxt, ^eilt- 03 
©Bif((tb, omtttnt Sl. 10 fot iDtitbag. 
gtba. 3:tlL Sogn. SKni bcbbcr tet; 
■ipuguv (^al æalb. (Sultbr. SSrf.), 
ITuiic, (I. Sur (Mof. 3nM. Oft fL), 
S-aiigui: (Softn), I>rtui' [iRomJt. 
Sof»), Caitttmtttl (©enbm. ©fj.), 
ZMtrmmt ($el{i.). Xlbcn ct bon fftt 
cotdilt betiføntiiit! i '8. ©lift fitbBan- 
Ii)1 ittttrt, pji noplc i»t(ber otnfrint bet 
fomme fom SRlbbafl. 3f. gotfbuflut 
0= grotoll). CrtEt Sulbf tflftilliq 
Jrtbt (Bttn; Dafloorb ()f. Watiuor, oq 
Søoi), ettci 3;agi)crb Of- ®«0- 3«1- 
ddgurdr 03 dneverAr. 

bojuta, v. n. fpffc XiiiDren. 3 ^atl. og 
iBa»). btbber beti bugui-o. sacii: 
«a t( ÉoflutS 0. f. B. 

^Cogurmul (for Dat|'.v>rtinioiI), n. Ijab. 
TcmaalCtb, oft IDaoretib. (&ec tDlml. 
^cbbd Dnurmoal i ®bin. (beiiimrbSl. 
12), en Dunnail I ^cln. —St Daur- 
mcalS: til Sanrctib. (3tnb» <ær. 2:e 
Xainure, DogurS). 

ICosure^bil, n. 3:fbm nccfi for og tfter 
S^aoren. 

■togura-feilb, r. ^oi(( (ftet DaBttn. 
3 ©bm. er tiaurmoiieiBilb: Snibbagl* 

£ogurøfl(»ttt , f. ffini( fom mnn fon 
flaaEtilDaBrclib. 3». ©tifl; DaurB- 
flittte, n. og Di)um(nl4fl(CIle._ !pogure=ipft, f. aibelBiflunbtii fra 5Hot- 

Sriun [(I IiiiBnn, tUn t(i(nc((g fra Sro' 
)ftHbcn (aKibmor^on, Sqrtbiigur) til I 

L IiaBrttlb. 3 Sbm. rcettii „I>rtunni<iIe- 

nfrn" til m. ii (Her 12. mwa af 

bcttne^t falbcsi balegicngft tt2>aurS 
Ct <Stm. 6a['gnitt tt XuuirmLnlij. 

toff, og boTft, f. bl(!t, 

I»ofP, f. 1. (n ^uulnlng, Sotbsbniiifl ; 
(t 'panU forn cmnioeS af litsnt opfH- 
cttnM fflflfffr. 9J(tget bnigelifl i bet 
febligt Korge til Soqn og ©ulbbr. (og- 
faa I IJtbm.). l£acT«: ^Dla. gIroB, 
Ikrlb. (ffi. 9t. dfikk. $iile). Julemat 
tebbet refFtr (i Sffl. ttFfflir). 3 
©bm. brufle* Cibct JDePf , r. rm tu 
Ion tttx bull Hig genbe Matt (boj me- 
net fiflben). 

J>ofr, r. 3. o Dane, et Ua, ifat nf 
©net. »Rbl. — ©nioboH. 3r. SarbcfTjr. 

l>«(f«( r. I) Dufte, Sib »Dtr BunM af 
Sraab, $amb. Xobaf. (3»I. dokkB). 
3) Semcbulle, at Itge meb. CgfaA ti 
AioeltnaBn. 6ffFF«, Pfl fcoHer; ftt biffa. 

bofFiit, adj. fulbQf^ualningetCf.DDlf). 

folg, m. l)fllumt>, tpfftre Deel, f.6r. 

Vaa Zxaai. iRDibie Setg. g^OBlc ©t. 

5>o[p. 2) tu bootn 5)etfDn. 3nbt. 

SJffTbalcn. 
bolget <bolgttt0, "dj. 1) fluntMI, l»f 

paa entelte ©leber. 2) bootn, feeiifær- 

bia. 3nbr. (i gotmen bolflcal). 
■Dolp, f. en^uulnlng i3orbeni tn llbtn 

tirtl. gofen, ©ftb. 3 SDrt. Solp. (3f. 

Iiump). 
l!DoIp, m. (11 IJbett (ængenbe ftugle tirt 

fllutnp, f. Sr. paa ©picnber og 'BrntU 

Ter. 3Ih alm. 
I^om (do), m. Dom, Sienbrlft; oflfnn 

DotnSati. ^craf betna. ©om (£nbclF( 

betcgnti bom en Xi(|)anb eflcr SPeflaf* 

ftnbib (aiberbom, SRifbom') ; unbertiben 

ogfaa en Xing (Sigebom, falitbcm]. 
fcom, f. bei. — fommt, f. Dumme, 
Somiting, f. DuRnab. — S'on, f. Dun, 
JPon (00), n. Zei, ©apft (fom man 

bringer mtb fig). 916!- ?)»tefpgii- (? 

Snttefcgn; S-onO. ®o. don. (3t, 

lion, ©HE). 
&onfl, v. n. (a-a), fvSIe, be(iiDe nogtt 

i *uf(l. 9)61. 3 ©bm. bimnt. 
X>ona, r. en ©nate. Wotbre Berg. Sf- 

©nota. 
■pono, m. arb(ib«frl[!abi f. Dujnab. 
I^onlnB, m. 1) KcbftaStt, Soi, ætnltet. 

S?(ib. 2) = Dugnab. 
I-onffftp, m. %ei. Stbflabtr. ©ftb. 
iDont, n. f. Don. 
E-org, f. tt gijIertbiTab, ^oanbfnert fom 

man trftffcT efterfig, mtbtne man imt. 

aim. (3sl. dorR). 
borgn. v. n. tPt meb Dotjj. 
borgen, og borgenbt: ganfte, albtM, 

f. ffit. borgtnbt ftilt. S. ©lifl. Cflfiia 

I banflt DiaUIlEt. 
boi-ma, T. n. (a-fl), flumre, Ilggt i 

balo ©BBni ogfaa: fcse iitb. bc»nbt 

at foBe. Stil. og Itlbeds i £1. i^ft, 

(3*1, doema, (ow). 
to9 (aab. 0), f. et ©fjert (iftr gam- 

melt efler Soerbagsligt); jf. ©lalf. 

©bm. ©ft. ©ogn, ^aZ. Salb. — 3 

^aQ. btbbei giteital: T>ti'a (aob. i). 
I>08, f. (2.) f. Daaff. 
bofa (aai>. c), v. n. boile, flanbfe, ub- 

biille tfler tt arbcite. 3ab. (3f. buffl). 
^Coit, m. en Sot, S!ifft nogel fom flop- 
pe* f (t $ul; ogfaa en hbtn.^ob etlet 

©lump. Sim. unbtagen i %t. ©tift 

(b»or bet tebbtr lopp og Sopp), ^«af 

bBtta. 
botten, part. (af belta], falbtn. 
■Cotttr, f. (31. 3Datt«. l'»tt'«}, i htM jDotlrrføuin — i>»ig(na •7 ter. 3 a @Hfi øg f(. (Mir (Eentots 
^jøtte og !t>jettclp (f ®btiu «K Døttr, 

B^X)øtr*a). (Sy.9l«détlir. Ung. dohtor. 

IDottcrfonn (X>øtttfmit)/ m. Datterføtu 

S>ov (aaK 0), f. Semb, Sbrybl; ben ba^ 
Offle Deet af 9^9dgen (paa ^ete). 8* 
^tffl og {L 3IL ' ddf. 3 @(t Mfaa 
en 5tiøbma«ff, ett Qøbfitlb Deel afSe* 
gentet 

)Dop (aab* 0), f. 2. en btøb <Sumb, fmn 
b«oet eller bet»(raef flg, naat man txct" 
ber i»(ka ben* (9(1* 3^. bv^ia, og D^** 
befelfi«* 

!top Caab* fO, n. 9l(lagen, Dorntl»ning 

8f noget battTbt eler iftefHgt); jfcrr: 
titte, $a9blfT efÉer en ^tonm wu 
bre 9era« @bm« og ft (StterOt Sogn, 
Sogie, a)ttø« 

bot»en faab« o), adj. 1) b(embet, mat, 
flot>; forn bar labt |cn Ihraft eder (Smog* 
9l«flen alm« (S^. 9l« dofinn. 3) om 
Sttften: morf, tnngfft^et* ®utbbn 3) 
bo»en, tab (t minbre ^rab)$ ogfaat 
fføb, iife rigtig oplagt* 

boptta, v. n. la -a), fHlleø, fogtne; 
{loveø; omDriffebarer; tabeftnSmag 
eller Sttaft. 3f« boi^va, og babra* 

l^ootthtn, m. en boi»en StaxL 

br4, fee oraga* 

l^aø, ■.l)*Drag, 2:r<rT; at noget btiber 
braget eller truffet; i ©crtbeleOteb: et 
eUfett ©trøg eller trcrf, f* (iv* 9oge« 
brag, ?Jaibraa,%Stabrag*— 2)Hbtr<ef- 
ttfng { ^(mgben, Sforlcrngelfe; ogfaa 
SforlM^ng, Qbfcrttelfe. (]^it langt Drag. 
— ^ <SCbemeø ^ang; ^Binbenø %xctf 
i^^eme. ISéftenfielbø. (Ellerøt Drog, 
Dr«tt, Dr«tte* — 4) Solgerneø ©log 
mob ®tranbbrebben (ibet be ibe lig ffvue 
Ob og trælfc flg t(lbage). atm* — 5) 
éteb, (bør noaet brageø etler trieffeø» 
^lølbtag. 3f*t)rog.— 6)<>etfereb; bet 
3;øng bt>ormeb et @eil tr«ffe« ob» — 
7) etUfmb i Slgrene; (Snerre (Galium 
Aparine). @ogn* 3f. a:inar. — 8) 
^traafløl, Seftcebning ^aa ^iøten af 
en i^aab (3^L drag). Ogfaa en lig« 
nenbe Sen^bning paa fXebeme af en 

braøA, v. a. 1* (a-a), beflaae jttøten 

§ia en Saab, lisgge ^troaQøI unber* 
øL draga. 
braøa,y. a.2. (breen'} brog; breøje), 
at brage. Snf. ogfaa bra' og brmgou 
etcpiwm tbber f mange Dtat. breie; 
ellerø brcje (©ogn), brtgle eder brie 

8 lg. og tt* <5ttrt). — »etijbrt(ngemc 
nne orbneø faalebe«: A. v. a. 1) 
brage, trcrffe, flcrbe frem. $eraft bre-' 
^0», fiføga, t Di9g, f. brøg, 1^$*' gje; Drodtt, Dr<ette. — 2)bTe{e, benbe, 
ømbreie, f. (Kr. en ©tibefleen. Den eine 
Wba, 01 b<n br«g»e. — 3) ffctbe meb 
fig, øftre bef^oret meb. ^an bebe fo 
ttw>fle te braaa. (3f. Drottte). — 4) 
føre bort, flæbe noget bort fra fin rette 
jlabø (Ifcrr om Søm). 3f. brogien, 
Dwgfhr, Janbbraga. — 5) trrøe I 
Scengben, fortcenge. brage pca VRcaVt: 
talt langfomt, eller trcrffe }^aa enfelte 
Crb.— -6) famle, fammenfl»are. brage 
f^enat famle J)enge. brage ibob: fom^ 
menfpare. di st^t te brage nnba 
(<&bm.): en ^o, i^oiø 9)?ælf (bareø tit 
at ta^e ®mør og Salte af. 4eraf ; 
Draitt, tltjbroitt.— B. v. n. 7)»are tæn* 
at, forl^aleø, ubfcrtteø. Dæ brog tængje, 
før ban fom. — 8)omSøtgeme: ffptte 
langfomt ob baa (Stranbbrebben. $er« 
til: Drag, Dragfub. — 9) omSinben: 
traffe, føre ©fveme i en biø 3letning. 
$an brceg^e funna. (S. ©tift). — 10) 
retfe, fare aftleb. !Wcaet brugt. i 9Jfi. 
Øg é>fl., f. (£x. Det brog fro» ofø. 
4&an brog at) (reifle bort). — braga feg : 
l)tiltage, tore tibt efter tibt; 2) flcrbe 

i tg frem. braga feg ibob: trcrffe fig 
ammen; ogfaa om at fortoke fig, ifcrr 
Utibe. Dce brcrg*an o: bet tofjfer og 
trcfffer l^am. Der bco' brcrg' co grobe 
(©bm.)t bet træffer ?Waterie og tæ- 
ger tilligei Dei broa ifje beggte eitt: 
be bteoe uenige, be bitbe b^er fin Sei. 
braga ©treng: trcrffe ©taaltraab. Dæ 
bræg «tt bet ftunber nær tit. ^an 
brog fbre meg: ban gao mig et^aab, 
looebe betlftatooeiø. (®bm.). Det brog 
meg tit: ieg flf onbt, følte enStfmagt. 
^an brog unba: iftan bleo rebbet, flab 
oet berfra. 

biraøanbe, 1) vdv. {tcrbenbe. .^n fom 
braganbe. 2) adj. Jom fan trcrffeø. 

fcraøar, m. en a:rcrffer; (Snørejffer. 

braøai^, v. n. (br«eøfl, broøflb, bre» 
mefl), 1) oare tcenge, tibe tangt frem. 

2) betre befoæret meb. bragafl met. 

3) recipr. brijbeø, ffcmtbe, pxeu étbrfe; 
øgfaa flaaeø. 9ltft fønbenfletbø. 

IB^raøbøPPa, f. Draobuffe; inbbitbt Ser- 

fen, fom famler Stigbom i et ^nuø. 

91% og fL 
!BE>raøeft(jf/ m. Sif! fønt tr fanget meb 

©nøre;mobfat(i^amfiff. Ogfaa: IDra- 

g«rf!ff. 
2)r48erfr, 5føer W^ SWettf fbareø til 

af tabe (&mør og £)ft af. 
JOtAQtlft, n. 2:ittrcrfning, noget tittof* 

fetibe fom trctffer ©nø Slttraa tit fig. 
JOtftttiM, f. Dragen, 2:rctffen; 9ifferie 

meb (&nøre. (3 ^afU Dragiing), 

5» trafljcn — tregln I 

I bi-«njcn, «dj. om Smu, tom Uat iticb 

itnttc bcm bprt fro fin «tic ^UM. 

^vaah^a. tSifit mcb fcritlelliwetufftr. 

bi*<iglAU9, adj. CBflatJ forn iiiaital" 
SrraaflBl. 

jM-nglyFrifl. f. ©feife, I^raalituie. 

■Ti-ngmojiit , m. en Stflflt, fotnetuifø- 
Hfl (iigttet pfi bctfpv let eplefefl. 

bi-Asn.t, v. n. (a-n), 1) fttfttfee «b, 
blTee lanfltre {= tofliia), om iRcb. 2) 
om Saant 09 flnuta; leint, foigtc, 
faat et ©lib etter Imffrs ub seb « 
SRdI- aKtflet brufll. DcfldifjclbS; oqfaa 
i &\>i. Dfl fl. 3) fiiluTltq om Wetmc' 
fleri fliue efltr, feie fig libi, bjb« en 
SntTømmtlft, 

becgfrt, v. n. (a - a), (Itete, btflf|( (Her 
bitre mi 9Koie. ©Bl. ®bm. 09 fl. 
Nebbet onfdfl brasfi ofl braelo. 

bfogftn, «ilj. btfpÆrliii, limn at fiannb- 
tere. ffitterS: bcrtefen og (i 9161.) 
brtisftti. 

iDrajjftng. f. eit ©eni(, fptn tan iibtrctl- 
ttt 09 iamm(iif!iib(«. 3Ir. Etuofrnfl. 

ITrogemoiI, n. Stnbning, Siimp, i^fl. 
SeiTBeiiftcIW i^aS.. 09 flO- 

IDrasemun, m. en llben ffifJcrgiBelfe el- 
let anbremmelfe. ©ftlben. 

5:ranftr, m.Irfrnfn; 8ortbrafl(naf9lr. 
beftstebftatet 0. f. ». Of. braajenj. 
Sr. eitft. 

J>r«Bfub C=fiO. f- 33øIflebro9, ©asbol- 
Herncø langfomnit Cbff»Oen og^ilbane- 
tifltnfna piia Strnnbbrebbtn. ' SP. ©rift. 
3 ©bm. bebber bel ri9tlgini( Uragftib, 
mm bet er boq mulffli, alCtbctéfibllc 
Etel ilulbe bebbe ©u, ettet S119. 3 
3»I. BtbMr bet siigr, m. 

jM-afje. m. (gl. -fa), Craiic; tt Sufi- 
fun, ber offer fig forn en^ob fonbdibe 
©tltmer. 

brao, brabtci f, breca. 

bråna 0>xaUi, bralfie), v, n. flabc, trulte 
<meb Beflrcb of SRiitgeagO. ®bm. 09 
ff, ®. btnnfa. 

■prrtfa, m. S«tt, Ubtiflften, iffttlStem- 
mein en egen Sone booci uiefe Ort og 
^Jleninger ubtaleS. ©enbre SQerg. 

Itrofe, n. ^\ab, 'Stele, ifitr mcb nogct 
forn man ital Ircelte eQer bftie. Sett. bl't)Sf«, ' ■ , , tratte, flitbe; f. bragfa. 

Jpraug, m. (Sienfoirb, ©poarlfe, fotitiiiait 
forbitm trofbc at bort paa bt ©tebcr, 
toor aJImnefler oart onttomne. «Ber 
fom SoiMtfel ftir en faaban Ulefte. 
•Keqel iibbrtbt. 3 ©bm. I>rOB Coat- 
0)i i Ztt. trai»?. (®. S. drtugr). S-t^auBflbi-tf, n. et ©Ingi Ubflat (omK 
bet {amme forn aiDgufl). .^atb. 

bk'<]U(ltlce|ien, nJj. lam, ^ekiUi fem af 
eing (.tgenllig flagen af Xjraugtn). 
■SebbK i ©bm. 6fogn«en. 3 Sat. 
bBtTflflifljen. 

■Pi-ijunfvf WroBVvi') . "- "i (Itmofltifl 
a*«rt fom oplommet meaet burtlgi i 
taaflet SBeie-, Itoltfmer [rioatoc coig- 

iDirmim, m. en Urom. ©oqn, ©enbre 
æerg. lell. 4tetg, og fl. ÆfleiS Sr^fin. 
(«1. 92. cIraiiiiiO. *rraf brosma. 

bi-aiip, brvpctbc; f. brfupa, 

Ipi-flv, n. aXaft, tenniiiflee af SHaK. 

K-i-flpIf, m. oflet Walt, fitrft og linb- 
[091 Ofl. Ceeralt beftenfttlbS og i Zi. 
©lift (3el. dmdi). 3Eftetb. fun om 
en finere Dfl af feb Sittlf. 

I>faig, f. Drog. — fi*«f, f. Erof. 

T^i-atp, n. Brab. ((V>. ^!. driip). Ofl- 
fna: ^orbrtruelffiEibeltrggtlfei f.^ail' 
bcbroip. 

briWDta, f. brepa. — t^rftipf , f. tTtft. 

I-i-Aift, f. Erofe, 

fi-ftitt, m. 1) IJragen, Irirffen (af 
bra9a). ®.9(. dr»itr. 3f. aubrtrmtl, 
©inebrmlt, 3ftir ,2r(ttning af gifl, 
Kiftetie met ©nere. Ir. étift. — S) 
SSfnbtnS arte! i ©tsemf. ^. ©Hft 
GUere: Trag, Xttettr. — 3)9)09« fon 
et afbragct etler opfporet: ifat &moi 
og Of), tttt alt bsab bet famlce og 
illlacc» af Walten. (£Ilm : 9li>bti»tl. 
Suuiatbrwtl — 4) bet loiig boormrt 
(t Sffteoob ixttUii |>aa Xani. gtcia* 
brcntt. S. Stift. — 5) ben Deel of 
{ledeffflen, bi^oriil ©tagletne fceftee; 
altfaa bet egentlige SrfftniiigMebjIaib. 
3f. Erittte. 

broifta/ v. n. ttittte fmaat, gjerc rnhlK 
ara! meb giftefnotet. 9liirbre ^ng, 

I"i'*»ttfli'tm, f. en fitert l'i»b(nem fmrt- 
lem Sootrttet og ©fagletlngen, f w 
$c(lcf«l(. ©bm, og ff. 

trtpn, m. en Cræg, et libet Bnltt til 
en »aab. 

^«(jiel Cog tregl), m. Sianbtotb, Bl 
Siel fom fatte* paatanga oi^cr 'ælbtrat 
af en^Baab, naat ben btiigtd paa^* 
ML ©bm. 3 Ir. ©tirt: ^auiti». 
ggentl. flant, Sramiiif. (38(. diegill). 9(n. (@. W. dri^inn). ^ebbrr egfaitt 
t>rtt|(n, rg bnacit, aab. i (©oøn), 
brcteit (mange ©t.). brigitn, tlir 
biicn (9g. og Zt. ©tift). 

tctfll. f. Dregiel. 

brtpia, v. n. wife fig fom e J Dirgla — iJri» eflcr fnifll Sont. ©bm. -SftH'» bTtflla 
nnba", naar en firtnett yftlMont otCtr 
(ia fomm^tribtbagtt nttnnttfSftl*! 
altfaa tr mtrseb at tabtl af @{iit(. 
!P«n!«. f. "1 ^fl. "I lanfl 03"l9nb 

^regUstii-Cb), m. tt 9iatit af lange 

oa tnnbe Sleit. $flrb. 

3>reøf«, r.?iii!t, «0». 9I«. C=a:Tfffo), 

jE-vegfe, n. affjli af «onn Tflfe Stj cg 
Stråa, fum t.iltf fra Sentbaanbfne 09 
inbfamrtt for Rft felu- Slorbre Sftg. 

ttti, m. tt ©lag, ©teb. .». ©ftft. 
' ^nia, T. «. og n. (a - a), 1) b«tc, giert 
CTritiatbefbt. 2) i®ftlab«! bolbe af 
for Sinben, il?re Inoert. 3) „bteia te 
tin': afoe Æn et ©lan, ©enbrtSerg. 
— 3 teit fmrjle Sergbninfl ffulbt b(t 
manflet Sebbt; btegioi i be onbte St- 
tBbningtr formDtenllig: bieloa. 

brcttn, f. bTtgltn. 

bntøfen, adj. tung, ttfoarlfg. 5J6I.J f« 
btagfen. 

fcrtf ir, f. DroT. 

brtntbc, T. n. anftrcenge fig, (Iffbe cg 
flibe taanogtt. brcmfie fegi frjlhrilfr 
ttjlnge lig (=heffta ftg). ©t!. 

X>rtnibt, el. tvtmbing, f. Stnltrctngcrfe, 
1 9nfciTnbelf(, at tnan Ittttfcm trulfer 

I' Hg for al foiie noget ftetti; bet famnte 
' fem Srriftlnfl. Er!. 3f. Saloebrembe. 
trtng, m. (01. trcnsjt, r), 1) Ejencr, 
XiencMarl. Sdminbl ®d. drdni;. 2) 
tiRgTarl, bottn cg ugfft ^anbevetfcn. 
I (aitfaa forfTteOigt fra belbanftt £1 r t n g, 
fem tilbffle foartr tH uprt: fflut). Uin 
I gaman Dreng r en gammel Jf ener (ri. 
iigtftWanb). efn agtonbef Dreng: en 
agtvcrrbig ung Vlam. 
brcnsitlAufl, «dj. forn ifft bar S^fencr. 
trrngjetatt, r. ien for en Ijen((iffai(. 
trengjt(lof«, f. Ijeneipue (= SBorg- 

fiouaj. 
CrtnnFall (og Prengjaf all), m. gtebtr- 
fBtnB, ugift gSanbfperfcn fpm et noget 
tfl aar«. 3 lefl. gorintafl. 
irepd <aab. e), v. ■. fbrtp'; brap; 
brept)/ ot bTffbe. 3nf. brtibfr ogfoat 
brotpA, brupn (9tamb.), brtapat 
Onbr. S5tf,), @. 9i. drppa (forn eg. 
betvbtr al flaae). ©uHnum Nebber og' 
(au hvøpt, aab. c (©bm. cg f(.>. — 
mpo brugei ogfau i 8etgbn. InffHc, 
flabe, fcrtmroe; f. Ur. Da oa bd fe 
brab ofS: bet tiai betle fom btc» eci 
nUiJft. 3f. .^flnbebrrap. brepe ntb: 
ftelbe, briTbe i floHeoiifl. 
brtptn (aat. e), adj. brtebt. 3 ©bm. 
ogfl. ©t. ^ebberbet: bi-opcn C^ab.t"). 
Kwpinjt, t ©r«6ni, ©(aaterie.' trettjd, r. tn bleb Walft eller Screj 

Ifitr analt, mebene bet er unbcr Bt^g- 
ninofn. Wurbre Sern. ca ff. 3f. Druu. 

t-ribb, m. et ©tob eller ©lag. 

bribbrt, v. D. ftøbe, W<tat Imcb ncget. 
bdbba tff: flumyt tfl, wBe flg til. 
SItorbrt Setfl. 3f. brtoa, 

*'ri^, f. 1) tmft, Sirffpmfiebj Mrtelbe, 
©B«Ftt( pgfaa: ?Htb, Iraolbtb. — 2) 
Drisen, Dtcb, ©neefog. ®br. C3sC 
drift). — 3) en Sc6 Stvitn, fem man bti- 
»er cfltr ffstln lil et tangt fraliggtnbt 
©teb. 

briftfl, v. n. ftele, bo»e ttttttlt. (®ltlb.). 

bi-lnftn, btagen; f. brcgfen. 

lOnft. m. (SL trtPfft, r), 1) en Utlf, 
faa megel fpm Sn btltfer b>ia e^n ®ang. 

— 3) et ©laa« DtIT, f. ffir. C«gebrft. 

— 3) ©Dir, joftcrie. Æebbw f noglt 
Dial. Drgff. 

briffo, v. B. ug r. (bi-tFf; brnFFt 
bruPPtt), at bri((e; cgfaa inbfugt 
!B<itjIc (pm liDlofe lina); ligefaa: 
fjibe fil), foire, oitrc briffitlttg. «erafr 
bruTfleti, Dr^ff, Dnjnio. —' brilla or 
(ut-or, ut-u): brlfte ub, lemme, brifte 
^rDflnup; Udrt t BreHuC, fom ®((e|t. 
brim 3u(: fiPlbt 3uleni*nebub. 
SM-iFFan, n. Drifte, Dritteoarer. K6t. 
ffilleil! SriFFA, n. f. Sr. rit flObt 
Driffa (Sogn, ©arb. cg ff,). Stnbrt 
St. !pnFFe, beel» n, bceI9 m. 
briFFiiiibt, «dj. brilfftig, fom lan brilfe*. 

briftonbe aSarer: DriffeBarei. 
t^riFFar, m, Dianfei; Driffebrober. 
btnFFeFfar, «di. tilbeiellg til at brlffe. 
JtviFFtlag, n. Drifltgilbe. 
tciFFelerffl, f- Wanqri paa tJrfffe. 
iTiFFefyFja, f. uftsrllg ?5fl «I al briTft. 
ti-iFHng, r. Drillen; fbellg Drff. 
Itrill, m. Dill, at bore mer. 
brifKg, adj. f. 6("ii«, mobug. 
Sm (ii), m. ©mube, ©fibbenbeb; cg- 
■ faa STatn. gjaa ncfllt©ttber meaet 
btugl. liaefom britn, y, n. meb 3or- 
meme: trit', brtit, brite (aab. i)=3g|. 
driiB. 3 ©ogn cgfaa: briten (aab. 
f), adj. Illbben. 
tnv (aab. i; ogf. Dreo, Dræn), n. 1) 
DrtB, Drioning. ®. 9?. drif. 2) 9)0- 
flet forn trfOET efler fsaer, faofom ©net 
ellei SBanb iStorm. 3éarb. trDtio 
Dflfaa tt©IageUbiI(et; f. Draugabrio. 
31 DiiBBortt, .fjul citer Sjtebre f en 
gSaffine (f. Ut. et Ubr), 4) Ubgiau- 
ninq paa ©ole og anbetStdal. £e1I. 
D. ff. 5)©topning, Æalfatring; Srew- 
ler af obvlufftt JcugUfrrT, bvoTmeb man 70 trina — Crpfta I 
I iBla^t QlfTtilt mb (i)arn. Zi. etlft; 
(. Mi»a. 

bvtva. v. a. egn. (bv-ip; &«ip; fecire, 
(tab. i), 1) v. a. biiot, f.ffir. Waaltr-, 
cafaa: anDKinbe, ubmaiK; gjsTrmegcn 
Brug ai; fremffonbes tuingt, nobt. 2) 
faH(, (Itrngt atcfltt brufil. Jjaa ^ct- 
aelanb. 3} tTfln«eor'«t Iralaft fra 
©loonw, ifar tiloanb*. Sett. ofl R. 
4) v. n. briDE, føge, (a(lc« afileb (om 
©IK( (Ilfr iBanb. Cflf. ftflbe dffitb pan 
ajanbtl {f. rtla)! vmU omfriiig (if. 
flflngial. <RoaI(®l. oflfaa: falbe oocr, 
falbe til Siben. .tan bmn itab a: ban 
fftibt oBfTtnbe. ©bm. on fl- 5) fiflt 
vtb al fiolbe røarncnt i @Mn og labt 
b(m bilnt meb ©tvmtmtn. %i. ®(ifl. 
^frtffr Drio, ^ritsgarn. 6) bc|l[ttr, 
født mtb noget, Soa æ b« bt biist 
pM a: boiit (r bet 5 nu aibfibe nwb? 

CrivA (ant, 0, f. 1) tn S^e, fioorotS 
©nem (ttir B.inbtt biisei. 3) en ftor 
eiijnblnA. ■tdjt, gotsining. Da gteft 
i el Driua. 

Sritmnbe, a^j. 1) fem (an brioei. 2) 
brifttg, arbtibfom, bsgtffl. brioanbe 
golf. — gotffiflliflt iitfta er brtvcnbc, 
sdv. f, (Sr. brisenbe Ibitt a: toibt fem 
®nt(, 

trif «c, m. 'Drio^oft (59ebfenebflabl. 

briptn (aab. 0. si*j- 1) breotni cgfaa 
onfpanbt; frtnifl»nb(( ; nebt, toungen; 
2) eW, breeen 1 (R ^un|l; 3) ubgia- 
Btrel, om Selotet. XtU. og ff, 

I^i-tPUm'! (ttflb. i), m. tn SB^gt fom 
brion SPanbft op; (nShjilning afbri- 
DHibe Sanb (Paa Soen), ©bm. 

Ittripgai-n OB"'")- "■ " ®'"'' f""" « 
inbidtet Kl at briotmeb (f. brioa, 5). 
Zt. Stift, ©bm. 

U-vipbjiil (aab. 0, n. 'Drbtbiul. 

biiolafl, v. n. Ieb( Eammtin. blanbeS, 
blioc canffdtgt at iTjelnt. 93. Stift. 

trrémiell, f. lee, ftgenbt ®n((. fi)br. 

^i-tf fanb, m. f?genb( ©anb, Slsocfanb. 
(3 aUt bisfe Sammenfatninflft er i 
aabtnt). 

Tt^fjlt (ii), r. (Slutning, araneportc- 
Ttng of Imlafl. ittU. 

^l■iuB, f- breg. 

bv)iitiii> v. n. (bi7p'; braup; bropt, 
aab, 0), br»ppc, falbe I Dr aab et. 3nf. 
betber ogfaa briipt, brvpa, bi'i«pe, 
bi-c^t(aab. o). 6i. 9t. Hrjiipa. ^naf 
1^rop, titopt, btoBpa. — „Ea horfcn 
b(lt' tibe brvP'c ta 'nm" ligc» i @bm. 
om Su fom er meget RiQt og iftt ta- 
gd Utel I tn ©ag. (3*1. ckki drjpr 
«r honam). 

JCrjutitng, t. t>ntvttt, t^raabtfalb. ■Tcoø Cco), r. ©hftnes ®ang. 

Ofl fl. letterSi Iirag, Dtmti, Etcett». 

E-vog Caab. o), r. 11 etStrt Suct man 
brager cHer Iratfer nogeti S)(Ib|K Bocr- 
paaSJtb og lommer txatitt ntB. ®br. 
2) Bei, toot (t t>tx 6ar frobet elter 
nebtraabt laraefeti if(tr Ctteren» Sti 
fra Soen til fin ^"le. Slentretiog. 
©bm. 3) en tort ©I<tbe til at Ttøn 
lemmer paa. ©BHbrcaiTg. 9tg. ©tfft. 
3f. ewttlna. 

tcog, m. €t epegtlfe; f. £"Taug. 

iDroga (aab. o), f. en Xiragt $eb tOtr 
£o, forn inan ImfCcr meb fxrnbttat. 
tDltgtt ubbrebt Otbg. ZtV,. &tm. og 
fl.). 3M. draga. 

brogfltttn, f, bratt gli eg j en. 

3ti-or Caab. e), (. (31. ti-tfer), ^iqr, 
Zoi. SBnifll. iWbm. Sf.SJatJa, gtfla. 

ti-olb. m. f. Stril. 

TCeov (aab. o), n. TJrobpen, Iitaabt- 
falbi f. et. af etlag. Mbg. 9KanbaI. 

(9. 9t. drup. 

JPvope (aab. o), m. a^taabt. 3 noglc 

ttial. 2M-<apA og ^Dt-Mptn. ®. 91. 

dropi. iDgfna tn Itben^lurf, en®ii)). 
bi-opefri, arlj. braabefri, om iiuf*. 
tropen, f. brepen, 
bi-opla, v. n. (a-a), brpppe fmaot, 

fproitf, fulbe i fmoa S^raaWr. Kaa- 

ffet alm. 
broplut ('(tte), adj. ftjranlet, fmaapIH» 

let. lell. ». ©tilt, 3 £clg. &i-apl<at. 

enfioaffpraq[etganie(fllbe«i I^ropla, 
Sroft (aab. o), m. Sorn og %vnn til- 

fammtn; afterrlTet jtorn T>»n iTTt er 

renfet eltet bteftet. Coeralt i bt notb- 

ligc <£ane fta ©ogn og S^albtrt; til- 

beela i gprmen: l^i-tafrt, IDrmfoi 

(Crf.©|lb.), oa trofé, fitters: Sifle. 

(3 ©Berige; drine). 
Irott, f. Panbbrott. 
brim (brei), f. bmg. 
briirFien, adj. 1) ubbrulfen, ublmnt, 

2) fulbfuget af 5J(tbi!e. tafabmHjen, 

flobruttten. 3) bniffen, terufet. 
briiFnfi, v.n,(a-a),brufiic. (3f.MlnO. 
3rrull, m. ©ftalb, rton. ©bm. 
bi-untn, v. ti. neie, oare feen, Iffe Wist 

fttrbifl. », og flr. ©tift. (Cgfaa I 

I^iinniat!). 
bruf», v. n. (e-te), (lorte ftemi Pflf- 

(lumpe til, (laac lil. 3tri alm. 3). 

rufn og bii(a. 
bi-iifl (uu}, a<tr. rlatligt. ovtrfloblal; 

og(aat pragtigt, berligt. lell. (Of. 

brtifia). 
brulicleg, «dj. ptftgtig, Jerliq. SEtll. 
brvt. (. brpgja. ,^ 

brpftrt. v.«. it-t), brofte, rcnicAMM fal temt Mk at t«tt bet 1 et bntn ir(nøfoMtImøbTfg,t(nbT*s. VfbnsOf 

tattrttct Xnifi (Idbtt Itrffmros, n. bTOft. 

Oa rvffting, m.). 3f. tofta. ■tr«BJt, n. rt Hkd ?(M (tf«r af »A)t 

BryfM, t fl @ln«D Jtøni fon knftt* Vofltt fønt blfvrr braqct. Cflfaa lim- 

Ha cm «osa. fem Croga, om tt fKnfi»bii;t ntniujn; 

" — '"^9, m. (. tnffto, forn man maa bTtnc eg naafffiibc. 

m. Z>nibtbi øoritoø, Sarig^b. brsn, f. bi^nja.— brøpc, i. brjutjo. 

Utt Købia XiiM t ha. %A. t. fL !trøfa, t Slabbet; etabbrrbiHorit. (SItft 

■4)- krvti føm txbetelber Kegct f gittttal). Soibre Seig. 4'Ia ^9 fi> 

«oter Isnat. Oflfaa: briflfg, (rat — Q). R. dnsia. •* 

«KT vtbt i iinc ^aaftanbe. Cibtt brefo, t. (■.((- te), |latit, føie®Iobbn. 

mut clerl: briiig'( (Sdrii, Saf*, C'reTni, ">■ 1} Ciim, f. Cranm; 2) en 

^obO. brna(9tbt- '^iL tSbr. og fl.) noter, fctnfcnblft ^eifon. €bm. og j. 

■I brqg. (e. 9t. diiiip. 3 bT^gMi brørmo, v.n. (e-be), bitmme. (tS.9t. bifft, sel tneaet. €bm. dreymi). Cgfaa: nole, goae (om I 

fer^b, L 9orftan, Dnlttb. (Sitlbei). balo Sovn. UnbertfbtB t. ■. f. (Er. 

brTVi« Cbnt). «. •. og d. (.gte, «gbe), £ati biegmbe (Bemor fl (a: om fin 

1) {dntbrøferc, foTl«nftt, ««it at ne- StbfttnDbei). Sg biiombe meg Tctbbi 

■(I blisei earigt (0). 9t. drjjya). 2) \t% bremK faa tit )tg blev fotfnnffeL 

T. B. nole, eprnttt seget, fiPTwIc Zi' brormtn, idj. (om bremmer megM; og' 

bca. Cg brnbe te JtvelMt feg epfottc faa nelenbc, feenfsrbtg. 

bet ttl sftcnen. Wm. og meget bmgl. brøypa, f. ■■ og ■■ (r -te), forette, 

bfåttrj, T><t oa ftzitfc, labe brgbl»- Senbtt Strg. og 

: man burbc iffc fl. ®. 91. drejpa. (tlfbrjubo, bravip). 
bu, nrOD. bu, (3 diL og icc beg). <». 

tCMJ4l^ ». •- C-eH, -beft), Mtoe broferti «. t>a. 3(wnf. bib. 

tgfaa sebvaie, eon I«nge. bu«, v. ■. ttllale meb ,bu'. 

Ibrmtlft, n. Øorflag, Wogtt fon glor bti«, f. bnoa og bugn. 

B Ztng meit broi eller varig. bubbo, v. n. (a-a), n<Tfi af Sovn, 

trmen, adj. ObifparcnCf, forn ftjor en bune neb^evcbet. Oibttfqnef åtvare 

luifl varig; 2) fetnfurciq, nuletibt. alm. ttun bebbrr |)<ia nog(t i&tebti 

ferralnr (-I(lfi0> m. i:rvt(icb. buppa (9lbl. ^arb. ®ogn. ffibr.). 

trvff, ■>. Crif. («ft. en. 91bl. 9Ibg. bubbtl, «di. bobbtll. @. tvifalb. 

fg IL). 9l(trta[ ^titfyt. rubl røubb'1), n. Soir; en SloT ttn 

tvtlty», t <»j(cfttbub, ft)l[b(. mi- og el libtt Jtar, forn oifei «Stcbct bvor ei 

f. e. K. drykkja. (3f. ^ita). (Sam er ubfat, Dg er buntet til bette 

krit, T. a. (t-te), fl^n^lt cHcr btioe «fbetXougCVubktog, n.). S^I-dibl- 

■eget aflleb, hit. -sbnt. en fl. bublo, t. n. bum ob eg neb t Sanbflo- 

fcrjTBCaa*.»). m. a^iilber, iptjji-, f.DjB. ben, ftfulc (ifl af og til 1 SSelgemt. 

' — '■- I. n. (boim', brunbt), omJloer: Worbrt Berg. 

txTfA, m. Drobel (f. niv). 4a8. Suflr. bue, f. buaa, buva, bua. 

berfi*, ».B.(br«', brute), I) bn>efe, tufs, m. iDuff, «vaft. IdL tSo.toft). 

ørtbet, faibt fem Jtem eOer giot 2) rufftblom, m. <statirfc (en Urt). Sen. 

T. a. ubftior, ubfprebe. Wogit @ttbni Cuft, f. 1. Srtbe; f. Iigft. 

bffia; f $e1g. tocfa. ^uft, f. 2. ©tev, if «r flint 6 tev af ne- 

brvg, f: braga. — !Cr«rtr, f. Drol. «t fom bliver tnufet eller malet; f. 

tneng, f. 3?reng. Sr. Wfelbufi: 9)?cc[|ten. Sim. men 

ttttttc, n. t) Croflrn, traffen, f. «r. bebber t £oan og «61. tupt; i ©bm. 

Kb %\9rnt. af £roalt. 3) ©fsemti 3Crft. ®. 9). dupi. 3f. Cumbo. 

teb. ftorbrt Serg. (Eilert: tlrag, bufta, t. n. (a-a), Heve, r«gt. 

Crottt. 3) Drat, Sfaglei mebXilbt' tun (oab. u), m. Dudlabtb, StviTet 

br ba« 9IDBC og AjoTcTcbfTabn. Sg. ^^tlf. Sorflna. Seil. 0. fi. ffi. n. dnfrr. 

etift eg fl. ftfinéi (Bieie og Sti». buM, t. n. f.pjt, .gbt), bue, nifltt, 

3f.i;»fbr«tt(. <)en(ott©Iiibe, Som- Wdpt. vc" 'itnllg. Koglt et. l>ue( 

Berflcebe. @ogn. 3f. ©tetting. 5) I .(elg. but>e; i Kbrn. og OtT. bougt, 

Sittrflang, Roget fom man flttbet meb "' ~ ~ - . ... . 
fig. ««. ©bm. 

bnB*. «'j. braflnAc 3 Coatwtttfu* 72 bugtleg — Du8 I 

t 
i 

i biiøcUg ftutit), «rfj. butf ffl. C®. 5?. dnp- 
IcpO- 3 9il)l. forn adv. bsgllgt, til- 

«ti^lfliie, »iij, ubueliq, Seil. (fttfttn), 

Eiigleyft, f. Srafile«6eb; UBiKllsit)tt>. 

i>ugnnb, m. SlrtrfBsfcfflab! ©amnitn- 
fomft af Jlaboei oa SpBbtfPif fer ot 
fiiffljie Sn lil a( ubføtc el (Hei anbrt 
flort arbtibc t tii (pti Jib; faalebffl: 
SUttcbugnab, Scflifbufliwb oq fl. 
Dafmi (t (iSjctftebub fot KtdtaiKritc t 
Sifbeibet, fc^m HlbceU feolbca paa (ii 
anbeti Ilb. Bttijbct tfltntl. .&ia(B, af 
bufla ibcn g^amli $etDbninc|i at bittlun 
iSbt. bemarlet bet tilbedS onfoa lil- 
jlub af 5Rattviatitr, Ifar tit tn »ofl- 
nlng. Crbet er atm. men t fprfficUig 
Rortn-, faatcb[3i ipugna ((soan. 9isr 
©tau. aJalb.), ^anab t9If|. ©bm.). 
5Minft (*RSm.), X-ona (Srf. fflbt.), 
■iDognfl Onbr.), ^ugmitg (aeaeni. 
MbflO, 5Doning (SftbJ, iCopning ds 
S^dmninci CSfBit- 5B«ftenib). 

S'itgniR3, m, f. fortiflc, 

ZMiitur, ro. StualHb Sl. 10, f. Scnur. 

bunuira, v. f. boflMr.i. 

iMlP fmO, in. 1) Dufl (O. 91. ddkr); 
BDrbbiiii; S(([bnln(t8(hift( (StPftbuf, 
fiatsbut); 3;oiCSe(tlbu!,iCD(9buf). 3) 
tn CmgaiTf; neb '^IKrrt 9tamb. @rt 
Sleia. 3) en liben «ner af oBtaflti 
TOfltjorb. IcII. ænerSi SItclI, SEree. 

tuta, v. B. (a-d), 1) biiae, («aacBun 
)>aa. 2) f Zc\L opfafle 3oib til ai 
fane i. 

buFFn. v, n. (a-a), botfe iSanb. buffa 
uubc fiolbe fioBfbet unber Smtb, 

tulb', adj. bltlst, f!lulli f. boltit. 

buUvam, nilj. iib&olbenbe f at bol^t no- 
p(t; ubrebeliii tau!. leB, ©. tam, 

ICiiUnunl, n. t^øl(|tmaal. 

bum, aJj. I) fiiiiri, forn ffle fan talf. 
aim. e», dum. «3. 9(. dumlir. 2) 
bunter, jnørT Cf. ®T. em Slae). OJbr. 
Ctt. æ(e biin. 

l^iimbfl, r. isIob; let affalb of tune 
eaiitr, f. Ur. af Som imbet JatfT- 
nlnficn. 9Iielten alm. (UBtaleS iaa 
noftft ©t I^umme oq ^onime'). ^9. 
dnm. ^ef.dumba, Saagc. 3f. £^uft 
Ofl HtmbE. 

biimbut (=ene), »(U. |lPBtt, fulbt af 

S>uininet, m. En fom et fhim. 
bumlcrit), adj. bHittct, mBrt, om Eufttn, 

<Jil biimlc SSet. Cr!. 
Xl^timmt (ti. IComme), m. JCroA, ^aiie 

( Oittnacme raa Tctc og SBlubutt. 

©Mn, i^imbre Setd. 

'iimp, m. I. aslnSfafi, aJiiibtogc. gofeit. ftunito. 
^ttfidu^ X^ump, ni. 2. tit gotbijbning, .feuulit,,— 
I 3oTbtii. Solb. (Sulbbr. 3 «b«. 

ICump, f. btn foneftf Xtti af ©unben I 

en Srtbflæbe. ajtb fitiflinnia. iSftl 

t(itntli)t Tubbe (tttr ^"'uliing Ifgtfom 

fortfflt Crb). 
bumpa. v. n. jjIuniBt, faibt Blubfclfg. 

ag. Stift. (3Sl. dumpn). 3f flunitfl. 
ipiin [uuj, n. Uuun. CSenrciifldV" 

ÆJon). 
)irun (aab. U) Oø EMinc, m. Vrea, ! 

ber. *n6(. fflbfl. og fJ. eacts Cm, 
buna (aab. u), \. n. brent; f. b^nia 
iDiintib, m. (. Duflnab. 
bunnfl, v. D. faat Enun, blise buntL 
jDunbei-, m. et Waon Baa ganbeu. ©bm. 
biinbm, v. n. (a-o), bunbre, brwit. 

£qentl. bunta, li<it: bunfa 03 butila, 

af bun-be CbBnia). 
bungn, v. B. OBbunat. (æftfben). 
■Cunaje, m. (RI. ITunøA, r), Xoitge, 

fiob. Worbrc Serfl. Ebm. 9tbl. fiort. 

Ctf. ofljl. SHer*: Iwfifa, f. — Sini- 

Rtflab, in. Ettbtt \itiix tn V^tifit bar 

ftgpe' (if«r paa aRrtnc). 3 ©bm. 

oiifaor ÉunatHobe (aab. n), n. — 3 

bunntDifl: i 'Donflft, I mauflt ^obe. 
?:'iinf, m. 1. Sluii!, a)imBeU=Aag3J(). 
■tunF, m. a. (t lobdlat glafi, f, fe, 

pM tn ^<iC(, Semmctlti alm. Cgfoai 

tn bump l'nb, fom naar nottet tungt 

farter ntb. 38l. dunkr. 
biinFa, v. n. (a - a), gine en bump &|b, 

fom iiaai nr«t falberntb. 3f. bunft 
■Cimn, n. emaafosler i feufet. Sbm. 03 

fl. (3«1. doflr). Cgf. Ifunninti. f, 
biiiint, v, n. foSlf i .feufft, nieb iibcO- 

Bfligc bofllige 3cneiningtr. ©bm. 3 

9tbl. bciia. 
tuno, m. Sjb af noact fom fiobtr tUtt 

falbcr neb. SKanfle (gt. (So. dum), 
bunfa, v. (1. fa-a), biinire, fom naa» 

nonet tuniit falber neb. Sl?e|ttnfitlb(, 

.&aH. Drf. — æaer* bunla. 
T'unf(iia r. gJÆberbnnr. 
iCuvp, m. lop, Eufl. Dr(. 
bupvc v. n. 1) niffe, f. bubba. 2) 

bnppf, 9Ionl[Si. fon&tnfftlb*. ^S.buva. 
f uppe, f. T^pBctlft, Sauet. 'Jig. ©rift. 
JCm- (for Duaiir), f. Doaur. 
Smv (ini), ni. Sulbet, Hron. Samt. 

•Kbl. ^ati. (Bbr.ogfl. aubrt 5t. Silt. 
tuva, v. n. (.a-a), bulbte, larme ( 

tn lanaoarig o{) (enSformlfl im 

mi StB. .e^all. ®bt. — aUfrt fc "- 
jpHi-m, n. I;unItI6tb, aHorIt ( i 

fotub foT Uocir. ©bm. 
burmtn, biIj. bnufd, morf i Pufttiu 
T'ue(uu), m. ciSti'b, ©Uig. ^lUb. 3^ Du* — t>pljanfce 73 

2>uø Ctttt), n. ®tanblttiim/ ©HCibeb, £)))» Itverøfpcl^ n. et ®Ia()ø (aatbe o^ øTatte 

^olbi<©torm ettcrfU»c!r. 9JorbrcS3cr<<. ^ncdtx af ©teen etlet IJcerbet £eeT, forn 

bufa, T. n. (e-te), 1) ubb»ile ft(^, flbbe forefoimne i geerjorb. ^elfl, 

fHtte. 9JbI* ofiflL ^an fit cu bufe (om Jtv, n. l)Dunb, SWubber, (©øle. (Softn, 

(£tt fem jibber u»ir!fom af a:rcetbeb tU ^ati Ofl fl. (f. føl<<enbe). 2) en bpb 

ler 2>ø|lgbeb)* 3.f. bofcu 2) fafltne, €umj), et ^cengebbnb* 3crb. of^ Da- 

fHttee, om etorm 0(^ U»eir. 9lorbre lerne. (^.«». dy. (£tter« Difje, Depel, 

^erg. 00 fL $an bufle pca: bet ble» iDpoefeffia. 

libt bcbre Seir* 3) falbe, ftt^rte (forn ^ya (Dpe), f. 1) en Mob !!W»r, (5ump, 

»eb et ©lag), ©bm. oa fl. ^an fett 4>ctttgebtjnb. Snberoen. 2) D^nb (paa 

fo ttonbr at }^an babbe fo neer bu|t SSeie oq paa Sobtol)» l>ct(^. meget 

^uflt, m. X)uff, a:o|)* (3f- I)uf«, Du<)W^ bnigl. (£fler«: Depel, ©rie (©ODla). 

bufra, T. n. ftøie, larme, fom i en fieg» byowt (for bput), adj. bJjnbet, tilfolet 

SJorbre 33erg. — $eraf Duff, n. meb Dpnb. ^elg. 

bufle (bttlfie), r. n. grcrtfe, <rbe. ©bm* 5>rb (for Dtjgb), f. 1) D^b; 2) bet 

Jtu^, f. ®ran, ©mule. Snfic ei Duft: bebfte eder retrefte af forffietlfge «Wfb- 

tffe bet mfnbfte. ®br. ©bm. oa fL ler. ©bm* 

IDuf^etruma (aab. u), f. en «idépb fom bye (buer), f. buaa. byenbe, f. bptjcat* 

ligner a:rommeilaa, og M^ Slarfag 3Dyft, f. SBrebe, Si«»brebe (i a:æpper og 

man ittt »eeb. éttere It^yøtrumma. ^lcebnfttg«(lpffer fom ere brebere enb 

©. 2j>btruma* en SBæt) og berfor maa fammenfcrtteø 

butte, fec btjtta. •«- butten, f. botten. af flere SBreber). 9^flmb. ffofen (b»or 

5>uv^ ra. %x^t, 9Jebbøinfng. (©jelben). bet ogfaa bebber 3Duft). ®fler6: 95«i, 

but>a (bua, bue), v. n. og a. (a-a), Sreibb; ogfaa fR^ft 

1) bttve, fpnfe eller boie ftgneb. ©jei- byfta, v. ti. (a-a), 1) fle»e, rt)ge (af 

ben* 3f. bubba. 2) v. a. boie, trtjffe Duft). 2) oimfe, lobe omfrtng. ©tm. 

»eb, giore la»ere. a:ilbeel« i ». og Sr. Jtv^b, f. 1) ^aft, ©tt)r!e, «crVingefaft 

©tift. bue feg neb: boie ftg neb. t Sobeoarcr, ifær i ?DJæ(!. 3llm. oeflcn- 

bu»e©egl'e: jlrcrff e ©eilet nebab. ?!o- fjelbø og i Sr. ©tift. Slf buga. 2) 

fen, ftelg. 3) b^ppe, ncbbwe. a:ell. Dpb (3«l. og©». dypd). «Weget fjel- 

Sftbg* 3f. Duppe. — Crbene booen, ben og libetbrugl. ibennegorm; b»or^ 

Do», bø9t)a og bau» forubfcette et imob Ubtjgb bruged mangcftebe. 

Serbum meb gbrmeme: bp»», bau»j bygbtg, adj. traftig, ncerenbe. 

og meb S3ctx>bn. aftage, f»æffc«. ^ypW/ f» Døger. 

t>ma, f. en Due. (©. 51. dufa). byfte, v. a. (ben egentlige SBet^bning er 

5>urebrtPf^ m. bet at man høkr pg neb u»ie). S^an be»* ifle nofe te b^!}er 

for at bntfe, f. (£r. af en SBcrf. ban bar iffe noget at berffe eller bes 

3DuMnø, f. 9lcbtn?!ning, giebboining. f ale o»er; Hn har iffe nogen é?agt. 

^PAle, m. Dt>ale; ogfaa ^abfø»n, a:il* • ^an torb' ifje b^fie fe(g):'^an turbe 

ftanb imeHem ©øon og ^Saagen. iffe fn^e. ©»m. 

bpeljafl, v. n. forløbe,* jfribe' ben, om ^yPfe, n. ^ralerie, flore Crb. 9?bl. 

a:iben. ©bm. ©jelben og fun i faa ^y^Pjelba, f. ^Iber fom f omme op i 

a:alemaaber, fom: Dæ b»elft »ef ^ou fiblcrnbt 3orb og faalebe« banne en 

goinen: horgenen forløber. 3tttperf. ©ump omfring fJg. ©ta», ^mt. £)g^ 

ffulbe Jebbe: b»albefl. faa JDyPoUa. 

tverø, m. et fabelagtigt 55<efen, fom byPfe, f. biffe. — bylb, f. bulb. 

ftged at plage og forurolige ^»ceget i 3f yleim (aab. ») : t5?yleimai (dat. pl.), 

gcebufene. «Rorbenfielbø, ©bm. og fl. t Dolgemaal, (litle, bemmelig. ©bm. 

gorbum et ©laga SBJergaanber (®.9?. bylen (aab. 9), adj. broi, fom inbebol- 

dvergr). ber meget, eller h\>H rette ©tørrclfe og 

^vergmml, n. (^jenl»b, ®ffo. ®. 9f. £)mfang iffe let fan fcee. 9?orbre 53erg. 

dvergmål. 3 ©t>m. 3Dt>crmml; ia:ell. (Slettere bulen). (£in b^Ien Sttfr: én 

V<tvmcnl (maaffee et anbet Orb). Siger fom er ftøne enb ben feer ub til. 

3t»t»erøffot, n. en ^»(rgf9gbom; bet bylM, v. a. (byp, bulbe), bølae, ffjule. 

famme fom Sll»ffot. ^elg. d). 9J. dylia. ^craf: bulb, DuUmoxl, 

bperøfltgjen, adj. = braugflegjen. ©rf. bulram. Stgcfaa adv. bult, el. b^lt; 

3Dvergfmt(b)e, m. ^r^flal; et ©lag« f. (gr. bet gjeff fo flilt ai bult. 

fijennemfigtige ©tene, fom ere meget byljanbe, adj. fom maa bøtgeø. Det »a 

j^latte og ligefom flebne paa J^anterhe. ifje b^ljanbe: bet »ar iffe at Iceggc 

^arb* og fl* ©fiul paa* E-yll, f. DaD.-»rIp, f. Dolp. 

bytpA, ▼. n. 1} iowt, Ptmfe, leit em- 
(ring, «Rorttt Beifl. (®. ®Itinb?ll>). 
23 om ©mritfr (flur ffluftdfcr, foin 
gaat plubfdifl oon fra ti fetn li( d 
antel. gttrtfogn. anbte<Steb(r! tioa, 
fnelfd DO ti. 

bfm, f. nm. — I-vmtnt, f. Eima. 

bymtncfl, f, bunalt, 

Svn Caat. B). m. Eten, Bulbtt; en 
buinli Ofl rBJftnlK tob, forn af <Storm, 
SoJftv, SSoflnt, Ofl UHm. 91Idi. Doii 
finb(« oflfflfl; !Dun, el. IDone OtbL 
SRbg. og fl.) og !Dtrn («Kanbal), 
3SI, clunr, dynr og åryar. @D. dåo. 

SDvita (aab. e), f. 3irb(n, a:orbenfhnlb. 
giortre a?(rf|. Of. Joral. 3*1. drnia. 
^trtil: iDynejiob, n. Sorbinbogt, 3!0T« 
btnngn. (®. giob, n.). iDyneflein, 
m. acrtenfttcn. 

lt>fn« Cufl), f. tn ^ube, .^ourtpubt; (t 
^■ønit. «lm. (Det banft( D^nc foa- 
xa Hl ooit! Seng). 

byna (pip), v. a. (t - le), nebbrobe, neb- 
laflftt. ®bm. ogfl. — bBnenib(»ra«'e! 
ntbbrijbe ©Ktefet oeb oi ligqe ellet 
fibbe b«paa. bune æplc nebflaae 
Sebler af itceerne. 

■Dvnbic, r. en ftor ?^Iantt foin witr 
iblanbt florn (SonoUua arvensis). Seil. 
C3f. 3«. dinrfi», 4alO. 

Svntflofc, f. Dona. 

3Dyii«t«r, n. Jubenaar, 5*"^' fom fOe 
er ftoppet. — éønbenftelbsi Sfnefflr. 

JDyngja, f. l) Dongt, ^icb. Kt. Slifi: 
^iflrb. ©ogn, tiller. ffiHeré ZMinajt, 
m. (3*1. dynsrja). 2)5))o*ting, Sttfog- 
bvnge. fflamb. Soren. ffill««: Wef- 
bungjc, Roi og fl. (So. dvnRa; ffing. 
dun)[, 9Keg). 3J en Somltng af Donb, 

tiingebtinb, Plebmoi. 9lbm. Sbm. og 
, gaers: vmt. Do, UBJa. 3 ©lir. 
om en J^ob af biob Soib tlltr Donb. 

Xiynnicbotn, m. bleb og mubrdStrunb 
t Sanbel. Wbm. Sbm. 

I^vn^jtrnyi*, f. .^cengrtonb. 9ibm. 

Isyning, m, Solgeganfl/ flort ¥»lg(r, 
6»or Seen er oorort (nien of Storm 
edet af (Ioh SiHe« oa SebpiB «eos- 
gelfe. SPlogleSt-ironiiing, ogiebiii. 
tining. 

bynia, v, n. (fryn', bunftt), brenne, 
bunbre, bnlbre. aim. 13SI. dvnja). 
fitrtil Don, buna, bimbta, bunfa og 
fl, aJotalfornnbtingtn n-u ftiiber ficr 
(ligefom oeb boUa, berfia og fl.) lun 
S(cb t be fobllflt ffgne; notbenfklbe 
tebber bti: bonbe og bont, ligefom: 
bolbe pg brofle (Wram. % 280). 

tyniing, f. oeboarenbe Dren. bynfc, v. B. fugtc, btbuggc. Stfnbra» 
fielbs. 

■Pynn, f. Dpr, f. 

bynta, adj. tijf, fsT, fijibtg. ». ©tif(. 

bypnft (-eft), v. n, (imp. 'pttft), Miw 
bijbere (=bfuBna) 3*1. dypa. 

byppfl, r. a. (. buoa eg buppn. 

Type (os), f. Dobbe, Dobbeb. 3 b' 
norbl, epnt: 5Dyft, fam oeb fil Intte 
9 abflitteS fra bet foronfertt ©tft 
CDofl). 

bye, adj. bor, Tcflbar; ogfaa cm ^Jetfo- 
ner: poatolbm, forn fatter Vrifen tnit, 

Syr (no), n. (t Don belfi om ollbt 
Dor, og fornemmdig om klonen oa 
Senen. " ITvi-risr, n. og IcyrfttiP, t 
beteane faalrteflfeeboanlig tun: SRetnø- 
borfleb. 

Syi- (aab. 0), f. en Dor. (ffl. W. djr, 
dur). UbtQke nogle &t. Z'ei- (mcb 
oab. 0), og 5*or (oab. b). Sleeridl 
ibefoblige egnes tyra{r), i be nort* 
ligt! ^'n-t. 3 Ixflemt germ t a»ll. 
■iDviin'i (ogf. ubU. JCrnn). — 3 Som- 
menfoitning: Doro. tyragatrt, r. f. Dwrauift", fiflee cm beit 

at luffe Døren efler fig. 
bvra (bcrO, v. a. bringe ub, faat ub 

af ^lufet. ©ulbbr. bore fe: foiftlt 

fig ub. 
iDyrfflr, n. Ofl I^yrftt, n, Spor tfta 

oilbe Dor (iftetnibjr). 
byvfa faab. 0), v. a. (a - a) bprfe (nem* 

lin Sorben). Sfte menet brugl. 
byvfn|l (no), 1. n. blioe bortre, fligt f 

^ritB. Sonbrt Setg. Obr. og fl. 
3Pyf;Pollf, f. 4iinb, ^unbfort. Sbm. 
bvrlagb', adj. beit anflaaet, b»it fli^Ib- 

fnt, om fflaaibt. 9lctbre Berg. 
I-yrleiPje, m. Dorbtb, Soflbarbeb, 
bvrna (50), v. n. = borla|l. 
byrna (aab. »), v. n. blioe fltfiftrt, foat 

mere «raft oq gaflbtb. tPof*, ^art. 

(Cntinbelfen uoie; maatlet boiono, "* 

bjero). 
bvi':olm, adj. om .floer, fpm Miw 

D<i uftnrlige, naar be ma:rfe, . 

Hbor er i Keerbeben. a^ofe og (L 
3Dyr=ftiip, n. (el. -jlapnnb, m.), ' 

STintlft. 
I-yrtlact, n. Dortatt, Satt. 
t?yi-iloH' (aab, 5), m. DerlirtfTtl. 
6yfe (pn), v. n. (t-te), letie ptt fl*l 

(=bufla). Sbm. .^erof I-ys, o. 
S"yfing(aab,o), og Siifiitfi, m. Doufin. 
bytto, v. B. 1. taitt, tilflcopt en «Ob* 

ning. fflbl. Str. SKf(. (81 Dott), 
byttrt, v. a. 2. (iote, buoe cp ofl " 1 b99aat — t»U 75 i Cr. ittb en ^ctl, føm man »il fcrtte 
fat i Sottem ^ebnu Ogfaa butte. 

bf^cca, og b^enbc yycatt øanfle 9aab, 
gtemnemvaab* fHtn alm* enb D9. 

IDfpcfdPfia (aab. 9), f. ^otno^nb; 
Stobat^r forn hct^tt, max man trorber 
b«a ben, 9(L @(L 3f* £)oo cg ^oI« 

^fpjc T.iLCbyt»'; byvbe, et bupbe), 
IJkTDf, r^fte, gpnge, forn bløb 3orb 
bm betr(tbe«« mi ®M- (3 «elg. øfofl; if* bUfa). 2) om en (uul og 
bmiqiet 2vh, forenet meb en Scroen 
dkrSltp^elfe, (omnaar man (laaerbaa 
It Imtt Zxa eler et Stat. <^bnu S)« 
H^ttkggiost betgab en l(ttul®ien« 
M i Sttggene. Cgfaa: furre, fufe; f. 
fr. b«e b9»e fpre SD^tcat bet fufer 

S£)rciic (faafom naar Slobet fam^ 
figfl«r(ttiI4o9ebet). ^eraf {>yP' 

fes, L ell l^ce«r«ø, d. et tlfnib i STgrene, 

Sefro (Galeopiif). 92orbte Sera. 
L og fl. «ebber ogf. X>cee (3æb.) 

K Itc^t (Orf.). (Ellerd: SKIrepiba 

QL et), «olnefle («att.), ^attnofle 

a;et.), (S^toima (®ogn). 
Ut, proD. bet, ber 0. f. 0. ~ feet ba. 
bcf, og bje: big$ f. beg. 
OMrA#, f. Dtt. 
M, n. en enftning, et libet Sinbfaft, 

forn man fan feile meb. «el^. Sofen. 
Ma (b«!e), v. o. (e-te), lufte, Mcrfe 

libt faa at beilet fvlbeO eller ftram" 

«e<. «elg. 
^«U (Dæle), f. 1) en SlJcnbe (af Srcr), 

iagrenbe. (^bm. og fl. 2) en liben 

(Brofr eller 9tenbe, ifcrr i en Siger. 

Snberocm 3) en liben ^ctt 9lamb. 
Itotlb, f. en liben Dal efler Sorbpbning 

idorben. «arb. ©bm. ogfC 39ttre« 

fogn; 3rølb. (@o. dfild). 
mm, adj. føel, flræffelig. 9{M. Da oa 

fl bælc te fim: bet oarfaafotlt at fee. 
Me (eL b«lbt), adj. n. frit, utoungent, 

fortreligt, ^oggeligt. ®bl. (^ompara" 

^9 ^bber: botlbare). Da oa fo bcr(t 

te fnaff a rna ban 9 : man generebe ftg 

iffe, følte Ingen Sn^gt naar man talte 

meb bam. 3^1* dælt. 
Um io: be), og bcemø (bereø), f. bei. 
^«ma (og boemma), v. a. (e-be), 

bemmc, obbcrmme SBanb. 3f» ftftma. 

— b^mafk (3m))f. b<rmbeft), obbanu 

ned, tit^)>btd. 
tttmaCDcemma), f. en S^anbbbt, Sanb* 

famtiitg (paa Skorter og S3eie). ZttL 

6. Dam* 
t«me,B.l. Sfterfmag, inbtruffet i^bffe 

i ftor. ®bm. og fL ®« Dmnu Jtctmt, n. 2. nbfeeitbe, Øaroe; ifcrr 9lni» 
figt«faroe (= Dmm). ©onbre «erg* 
2:elL «all. (3f* «amlit). «eraf bcemt, 
adj. i ©ammenfortningeme: bleifboemt, 
lic^bctmt, foalbæmt. 

^cemtnø, f. Dcemning, Sorbbgning. 

bcemla, v. n. 1} plabffe, rore i S^anb; 
f. bamla« 2) f9lbe et ^aroeb at trpffe 
bet neb i a3anbet. fiDr!. ^bnu og fl. 
Cgfaa: briffe, bcrlge i Rg* 

j^ccmme, f. Dama. 

bctmt, adj. beflaffen, a) meb «enfbn til 
Ubfeenbe el. Saroe; f.Dcrme. b) meb 
«enfon til ©mag, om Stat og be beri 
inbebolbte a3æb(Ter; fee Doim. ^eft 
fammenfatt ubcrmt, gobbæmt, furbaratt 

b<tn (for b(rt«ne), adv. ber. (^obfati 
bern 01 ber). Snberoen. 6. bar* 

bccnøie/ f. bengia. 

b<tr, f. bar. — !Dcer (9)lante), f. Dæ. 

bcefa (bcrfe), v. n. (e-tc), fætte «ioet 
til, omfomme af Shrofl eflerUoeir, un** 
bertiben fun: oanfmcrgte, gioeflg tabt. 
». og Stx. etift (ifær 3«b. ®fj. ébm.). 
9?ogIe ©teber: bafa. ^eft om ^ocrg. 

IDcefereV/ cg ^t^ceftnget^cer, n. Jftulbc 
ogUoeir, fomjtocrget iffelan ub^olbe. 

bctfk, adj. omfommen. 

Jtøb, m. f. Daube. 

X^øner (el. ^t^øøV), n. Dogn, Dog og 
9cat tilfammen. tretti Doger: en^^aa* 
neb. (Sbm. ,,fler!e Doger'' falbteé Da^ 
gene for 3uul af be ®amle, forbi ber 
ia ITulbe oære meget (Spogerie og Srolb** 

Sah baafærbe. ((Sbm.). Doger brugeO 
te faa meget alene forn ©amboger og 
Samboger, ber bet^ber bet famme. SiJogle 
®teber i %x. ©tift bebber bet: Jty^n 
og t^;9øn. T>tt gamle dægr betegnebe 
et balot Dogn eller 12 3:imer. 
bef f, pron. f. biffe. — b«f for^ f. biffa* 
bjoff Caah. 0), adj. bunfel, morf i^m 
garoe, og om duften), ©onbrc S?erg. 
$ogte ®t. bePF^e, og i ©bm. beøø'c. 

(S(. 9{. dOkkr. 

bøFfai^, v. n. bunfled, blioe morfere. 

b9l, og bolbe*, f. bplia. 

Jtal, m. 1) en liben Dal. Stell. 3f. 

D<tlb. 2) en Daleboer (f. Do(ing). 

Sig. ©tift. SIKefl i Sleertal, ligefom ®. 

9?. dælir. «ertil: ^dlebona', m.Da* 

lefolf«Dragt (i 33. ©tift: Dalebuna). 

Ifjølemmlf m. DalebcerneO ©brogart. 

Jt^ølerie (ii), f- ©f tf ^o« Daleboeme. 
]^U (Dole), f. 1) en ^oinbe fra Da« 

lene. VRtft i ©ammenfætning, fom: 

©oanbola, Seirbola, 9tomobola. 2) et 

eentolbigt, taabeligt Wenneffe. (£i Dole. 

®bm. ©fiU (3f* ®« 9{. doolskr, toa* 

MW. 76 Dolb — egna JTelb, f. en littii Dal; f. Dæ(b, 

a-eUMtfm, ftabNWe CCBlihn). Stil. 

roaUna, ». (11 'Coltbpft. ¥. etifl ofl 

. fl. 5 Ir. Stift : tflling, sa fenbfn- 
ffrtfl: iCal. Itcrttl; «umbeltnB, (dr- 
belina, Stomibelins o. f. v. 

bent, f. bei. 

b«ni(i, T. a. (e-bf). bomme. (W. 91. 
dæmiij. Cdfan: rnronncrc »ibt og 
biebt, iaafti pm allebaanbe XJn<l. 

temt, n. att. Slit. ©bm. i)'(t'fte 
note Demt pto bi v btr « itte nofltR 
©Itf paa bel. (©itlbcn). Den afimlc 
SrrebTilnBt ættmptl, er fsrælbet; fce 
«bsmfltfl. 

■Can, f. Dbh. — fcciJt», f. beuiMi. 

har, Btlv. 1) b[r, f. but, 2) f lalt- 
maabfni forna fe(i bei 3: tomme frem, 
lommt tu fit ©eOtmmdftefttb. 3*. ©tift. 
^aaiTct ^cmmebt; jf- ^DUanbfl iloor, 
t fli enn em. 

^øe, f. f. Uoi- — befe, v. f, bsra. 

a«m((iO, f. f. DoiKr. 

jCatiif, m. Cufi&ul paa Sonbn (= 
eeift). (Sulbbr. Cgfaa i baiifTt Ttinl. 
C^oO. deuwUQ. 

bøyA. v. a. (i-bbt; tUtrt tayt'; bo; 
bmt), at biJt. 3nf. meft alm. bev 
i®. 9!. Jcys). 3mpf. beybbe (mcft 
olm.) 03 bo (^lelfl. St. ®Htt). ffl. 
W.d6; éo.dog. Supinum (mebflaao): b«ytt (mefi alm.), beat (Ert.), 1 
(3nbt, fflamb.), boa (^rtfl.), *«« 
(fflbt. ©bm.). (S.gi.diii. aseb ®lben 
fittaf btuflea Oflfaa SGerbet bauba (taua) 
I S. ca fflfl. ®tift. — 3 ©bm. Ofl flere 
®teb«bebb(r3inp«F. bebbe omtMen- 
nefter, men baiibo oiiiUnt.— (£t(Btie 
ban 6a bme (OtI.): Jea ftsaiebe fet, 
ar 6an ffulbe bee. 3 ébm. (£ Knfw 
ban babt bititt ((fltr bauta). 

bsrvanbt, fXaleniaLiben: til {m bvqanbt 
t)aff a: inblil fin Eeb. 

bovpa, *. B. (c-le), bsbe. ©vnbre 
©erg. ((et Xaup). filler*: bapt. 

bavva, T. n. (e-be). 1) f'", fleoali», 
belofle eiarpbeben. <». 9(. rtryfa. 2) 
lintre, fprniilbe, ftiHe. 3f- bauo 09 
beucii. bBuoeftrtrttcn: afninbe en Sant 
bijpna Qaal*a: affliimpt Seiisen, ttw 
(i)a'n (®bm.)i befuate Scrnjwin «b 
Sarmt Fot at f.iae bet bliifct, bwoe 
iPtrt: flilltSmtrfcn.— b«Trb! Itnbrei, 
ftiHct; oflf. afflumftt. 

ttøvvt, n. finbtinai oflfna et fonnil- 
benbe eDer imertedillcnbe Wibbtl. 

bøvpcn, »dj. Unbienbe, formilbenbc. 
Siclcen. 

iri!'i'*''"B' f- HnbTinfl, |iiP""*lbelfe. 

I^evfdfl, r. SMøbnioreiKi ifttr afSTOOb 
tli en iGtt», Ibd Sraoben befiifltt* «b 
Damp i tn ®rBtc (Destfltgtvtc). e. edeft), F. eg.-fe, n. f. ffiib. 

>Ea, r. aoalhem. ©. 3a. 

efftlbein, n. æiFenbeen. gWe olm. 

CB (te), pron. iea. Bermen tg brugefl f 
©onn, Stell, oa SRbfl.— 9nbre®t, «e" 
C^all, Salb. (^br. ©bm. 9Ibm. Ert.), 
(Hftfl: etg, ce (mantie ©I.), tC9iom*t. 
©naaftn), Oji jt (9"nfft. ^tbm. oofl.)- 
®. 9i. eg, ek. — Cblttt: meg; Slcer- 
tal! mfb (me). 

ttta, T. R. f, eiflo. — enafl, f. eiqaft. 

ligMf, pl. m, Seboere af Moabpabeta- 
«et, WeWHita 09 røanbaU — Brugeltgt 
f SteU. 9l.iubt. eagitfiur, ffflfltfi-g. lEggit: 

.éHfftIfe fomtiaefl. tEgnit- 

... f. Sfiaaeflal. ©bm. 0. fl. Der- 

finbe« Scmien ©turn blanbt an- iCiti-m, f. 

tmob finbi bel f .&arb. (fianiaffubn) . Ofl Balb. 

(e(|)litf!ubn). 39i- eeciii."kiii-ii. 

legtj, f- m. iCggio, r), O «r, (Kat. 

pet fflaiib. ftniosena, Sfaieaa- 2) en 

fmal Sietflt^a, ei!tt(ltÆant ofet^ittb. 

Sr. Stift, Sbm. ofj fl. (3«1. cflj). 

feernf battflfiite. 3 Efleib. betefmr 

figfl oflfaa en (mnl Sanfe tBer 3»tb* 

ri)ii- — 'iflnie 01 fitifl a: bulle panSan- 

len, iigiie paa ben fmalt Sibe (om 

aide Ofl besiiqe). ©«t. 09 fl. t3 

©Pm.: 01 Sor). -^ 

({((ttbrtfT, m. Sbritrrt I Såten. "^H 

«gnin, -v. «. (a-a). at(<tf, otanftt.i^M 

mt. ((^. 9t. egei". rii(!PRbe. 4aiH 
legniing. t. -^ 

lEgct=t(n-n, n. (Tiorrcnbe Stebft.ib, flwt- 
Snto, Ore eller 4!ee. Sr. ©ilft 09 fl. — 

eggiujli f- tHePc. — *l§n, (. ffiian. 

egna, v. b. (e - be), ff rfijne meb SKabins,^; 
(«Mt apn paa. ' 

tgitA, at frebe, f. eifliin. J ratt - eifot 77 

eøjl/ fee efdaft; if^ effl* Uti^a, f. 1) dk, ©eflbbclfe* Weft i ©am- 

et (^ttifel), 1) Deb Scminhiert en; eeiu menfottninf^, fornt (iincifia, ©amelfia. 

€t tDiar!, c( (£b o. f. »• (®. «»♦ ein). 2) (Eienbeei, Sinj^ forn man eier. (Bøns 

2) »eb aalotb: omtrent, benveb. g. bre ©era. (©Iclbcn). 3f. Ueif^a. 3) 

(5r. cl fem fc!« » : omtrent 5 efler 6. 3orb etter €!o» forn tilborer en ®aarb* 

et ttie tie: 9 etter 10. — SSel efientUg ®ulbbr. 

eine, etter ein (n. pl.)} If* ein^ ttQanbt, adj. 1) eiet)cerbi(^. ©ielben. 2) 

et Cnegtenbe $arti!el) : ei, ilte. rø. 9t. eienbe; forn @ub|l. dtier. ©mbeefflanbe 

eijri, ei), ©ruøc^ fun i folgenbe ZiU m leiaanbet baabe (Sier og l*etcr; oci- 

f<rlbe: 1) efter anten — elbcr, f. (&x. faa: DaabeiE)erreofia:iener, beni!eicnbe 

anten im «il elber ei. 2) i 8if<rtnin- oa be leiebe Solt 

fiix efter en 9^ef)telfe i ^ovebfætningen, Uhøar, m. (I^ier, CEiermanb. 

]i()efom bet banf!e: io, f. (Ejr« $an <rr etøai^ (mce ein), befatte fig, inblabe fla 

infie fo fler!, ai ban ei trobttaft oi meb (Sn, ifcer i Uoenflab. ©bm. o. fl. 

(an er ittt faa ftcerl, at ban jo bCiwr ©crb»anlif< fun i Sormen: ei(ji^, eL 

trett 3) i en gor jifring etter C^b, fom egfJ <præs.) ; f. (Jr. ban <r fmrle fi>re 

be$t9nber meb nei; f. <£jr. 9}ei men ben fo tf^ft mcr*nai: ban er farlig for 

«ar bæ ei! ben forn inblaber fig meb fiam, el. gler 

ti<t fcø, iamre fig. ^arb. (3M. »a). ^ bam oreb. 3«(. eigait vid. 

ete! inieij. a!, »el — ^nbre ©t. iøye etsømit^/ f. ®aing. 

og iøyc! i Sig^eb meb SBerbet; 09a, tZiQtbøm, m. (£ienbom. 

el. lopa feg. ^ «ttaje, n. (Eie, bet fom man eier. Dæ 

letb (di)/ n. Sorbtange, !^anbfnæi»ring ftnfl ifie i mitt (Eigiet bet finbel iffe 

rø. 92. eid); etter alminbeliaft: et m mig. 

£)9ergangdpunft, en 2:t>crrbal euer lao tMtn, adj. egen. $^ ©ogn: etøen; el^ 

©træfning, bt)or man bebemt fan lerd: eten; men gi. d^rtt, etter enne. 

fomme ot»er fra en gjorb til en anben — oera fm eigjcn : »crre fin egen ^ene 

etter fra et ^alfhrog ti( et anbet. $((m. (i gemim f! eigia, eigiai, el. eigi<r). 

— 3 ®ttlba!en: iZ. (©t>. ed)* eigna Æibe, f. Æib* 

ittb (di), m. (gb, at fttcerge. (®. 9J. «eign, f. (gienbomj if<er Sorbeienbom, 

eidr). (Ein rang (£f(b)j en falff (Eb. axarf, ©fo»; ogfaa ©Jarfjhcrf ning. — 

(Ein flaren (Eib: enftDren(Eb. (©bm.)* 3f* 93alb, Seigem«L 

giera (£i(b)en ftn: aflcrgge fin (£b. ti^na (egne), v. a. ia-a), 1) meb tilt 

cibfH/ adj. albelee fri, faa fri at man tilegne, tilfienbe. ^an eigna bæ til 

fan fttcerge berpaa. feg. ©jelben. 2) frebe, ombcegne, bolbe 

etbfper'/ adj. i ©bm. omtr. ts: eibfri. en (Eng fri, faa at itootget iffe faaer 

D(e »a ifie reint eibfoort: bet oar iffe gr<r«fe }paa ben. SSalberé (i gorrøen: 

(;an{f e frit, man fan iffe ganffe negte bet. egne). 

^Jh'enbe, n. ^ornfpirer paaSlaeren, n^Hg etgita, adj. bbberlig, fortreffelig, ^elg. 

obfptret ^orn (= ©robb), ©ogn, 95alb. eit eigna 33a»n : et meget elfjfoctrbigt 

(»Mlbbr. 34>att. tZitnb, f.(?); i 53ii* S3arn. eit eigna S5e'r: et pbberligt 

fferub: Zftnb etter 3nb, f. Obrinbel- S5eir. (IBel egentlig et ©eniti» af (Eign), 

fen er nt)i«. (3 mnffe Diai. egel, 3f. einfa. 

æjæn, æjæln). iZxQnctAut iaah, it), m. en j^oflbarbeb, 

ititnbf<iUø n. ^ornfbirerneø •S)belæggelfe en gob dienbeel. 9{orbre 93erg. 3 ^elg. 

(afgrofl etter ®r<e«orm). ©ogn, ®br. ietønettnø; i ©fj. iEtgnamun (?). 

tiga, v. a..(etø'; <tette; catt), 1) eie, itif, f. 1) (Eeg; (Egetrce. ®. 9?. eik. 2) 

baw, befibbe. 9logIe ©t. ina, ege f. (Eif a. — «£tf elauP/ m. (Egcloo. iZu 

(aab. e). 3in|>wf. t>eb Xronbbj* oagte fenot (aab. 0), f. ?Kgern (f.ffilfonn). 

(fielben). ®. 92. eipa (a, åtti); ©0. )JEtfe(Jut»/m. dgeftamme; oj^f. (Egeflub. 

aga. Ogfaa. j H^t til cegte, »are gift iZifa, f. ben inberfie Deel ar et Æraab» 

web. ©bm. og fl* (flelbcn). — 2) fobe, negie (bet fom er ounbet omfring gin-* 

. faae 93om. eige 39a*n. ©bm. ®ulbbr. grene efler om en ©paan). ^elg. 

8oan og fl. ^eraf Sarneign. «eiga (Etterd iZif, i 2;r. ©tift, ©bm. og fl. 

eit Sabn'', om 9KanbfoIf, ér berimob i^ftvt, m. (Ege i et ^jul. Sig. ©tift. 

at»«regaber til et 53arn. — 3) ffptbe, iZifja ((EifiO. f. tn liben 9)ram etter 

hu at betale (3^l« eiga at gjalda). gcrrge, fammenflaaetafnoglefaagjele. 

*att. 9^om«b. og fl. <&an eig' me(g) Orf. ((S. 92. eikja). 

rt JRarf: ban ffplber mig en Warf. et^or, femin. af einfoar. — etForlet»: 

CDgfoa i ftnnffe pg bonfte DiaU». pM en etter anben 9^aabe. S. ©tift. 78 Gifucrrtiig — ®niii(i i tifov'9^iea taai. uj, fot efiihaT- 
ftdb: paa (I cOk anM ©Mb. ©bm, 

tCiftiaring, m. Sn fra (Eger iSuftciub. 

ei-lcie (for cinleiBce), ncnenlcbcS , paa 
«I Bis fflaabc. 3 Satt. dkin. 

(£im, m. Siiflr, foalm SHaq cUk Eamp 
af 6t{tnW( oq Ittrrft opbtBcbt Sing. 
9(£t|len alm. 3f- 3m. Cmt, Oftim, 
®itn. ®. St. einir. — 3 ltd. oqfaa 
cm ftiflttg Eam)) ! f. (Er. af 6(btaSanb. 
3f. Oooa. 

eintrt, T. n. (a-a), bambe, lugtt forn 
af ncget bcbt tUtt brcenbt. 

tEtma, r. en 9taal. ^elt;. Sttert ubetienbt. 

ilimyeia, f. f. eibmsrla. 

«ti, Salorb, o. f. ». 1) «n, m (iwftc. 
^cbbR i nioic. tin I cl. ctnn; remin. 
ei i neulr. (itt (®. 91. eino, ein, citO- 
3f. fint. Senligl lubit tet allib (oit, 
foni tinn, men i ©omnKnfcetning langt. 
2) artifel: rn. (Ein Wann, ei Siaxna, 
elt SBabiu Ua betoningen 6er ganet 
o»« paa bet felgenbt Oib, bliscr lic- 
taltn t eln cg tit mpbclig, og mon 
6eiei fabonnltgft: tn og et (aab. e). 
^ tn af be nfflrmeflc eOet fibfle. »eb 
Xibenavnt, fombafÆttes i btnbtflemtc 
gom. Æin Hagjen: tn af be fibftc 
'iiaf^t. Eigefoa: ei 91alt'a, ellt 5!li'e, 
tin flflrtbrn. 4) ra nia , ncgen. t>a 
Btttin, forn fa" bæ aibetoarnogenfom 
fagbe bet. 5) inan. Sin iTal tite tru 
alt tin iefxe: man |TaI il(c tro alt 
tioab man («orer. ^Im. 

ein=«nn«n (rinann), binanbtn (om Soli 
f. ei. bel matte einanii. (St. ©lift, 
iScfB, ^afl. og fl.). SQeti foaiannan. 

tinavt (el. tinnr), srtj. enfcTt, etnlfg, 
uManbet, tun af et enefle ©law,— 
rina«3lU9! ublanbetSHug. Srtfl. ©bm. 
«bm. 

tina&W, adv. alene, tun, blot, SKertrt 
aronbbl. (3*1. cmahla). 

mafit, »dj. entfte. 

tmau^a, mlj- f. einsflgb. 

itinbtxtt, n. jtjaTETebftab fei en tcnlfg 
jfeeft. Ert. og fl. 3f- Æsrteltt 

tEtnbcimtnn (fot -beining), m. enefie 
«atn eBet StBinfl. 2f U. 3 ©bl. «in- 
bfbnlnn (fot -btining). 3*1. einbimi. 

«nbtnt (fot .berni), adj- tenbaartn, 
tneftc (iPatn). Sit einbant SaTt. ^o 
«a tinbnnt. 3ner. ©bm. og fleit. 3 
©ogn: (tnbebla. 

ein(»tr(i^b (ti. oftere: tinbrtifl), adj. 
em ffng, fom giocr fna mtgtl $«, at 
ben btliffiibtt blltn botttt, naat^tt 
ubfbiebcfl til Soning. Sr. ©tift. 3 
StlL ilbrcin. Utieti: futtbreibb, jum- 
bteibb. )£tnb«It, n. en etnlig røaaib, Jooipaa 
fun «n gamillt boer. Sr. ©tlfi, Scgti, 
©bm. 

einbøili, adj. etnlig og affonbret, om tn 
fflaaib. Vttrt oim. 

>£inbr«ttt, n. = ætnbtite. (©ielttn). 

tint, adj. 1) ene, ten ent (of lo titr 
fltrt). 2) nogle (tt ©lags gitertal af 
tin). S»a fot ttne: Builtf. Dei fort 
fom elnei^uglat fom om btteaiSugle. 
3) olene {.orii to). SJei oa ibo einti bt 
Bate to fammin, tun to. — Cgfaa fom 
adv. fun, alene, ^an sa 'fjt anna 

6obt tind bana 6t(e Sfitfen tat gobt, 
er onr intet onbt i barn. !B. <&t<fl. 
^er mccrttS Zaltmaaben: 1 eint (ti. 
tlnne) o: t ttt "itci, uobb^rllgt f* Si* 
ning. 

tCint, m. aner. æncbattti». 9IotbenRtfb«, 
norbrt Seig. fiiulbbr. 3iib. — (9. W. 
eiiiir. mni: Sratif og ©Jrafie (Sto- 
bte iPerg.), »ttff (leil. *aD. og fl.). 
— |>«tili lEintbaF, n.iSflog afSnct- 
tniile at renft Aat meb. ittntba^, r. 
(Snetbort. fftntbcti:, n. enrttei (= 
SPrafabar, ©(lafabitr, erifltbat). ftU 
ntB«i-(b), m. ®i(nbt af Sntbctrttce. 
«intfoU, m. ænerlBift (=1Pia(afle- 
tje). SinetBbt, f. JSgbe. litntfmflf, 
m. Qncieni fferegne ©mag. fEiii'oiY«, 
f. (ineraffe, 

iCinttga, f, Sienbom, fom tun tflbøret 
Sen og ei ab|tilt fra anbrt. Wotfal 
©omeiga. — ©ønbenfltlbi. 

(Ein-ti-Ping, m. entftt aroing. 

t£intflAbb, f. (EinRabbt. 

tinfølba, adj. fom Sat tun een Soft, 
ellet tt ombøiet een (^ang ; mcbfai tti- 

Salba. ©tulbe ogfaa belQbet tntrll. 
Imtet; men er bet foitrttngt af ttnbit 

Crb! 1 Setbbn. ttnfolbig btugt* 

fffbflanl. tinfolbug. 
tinfwi', adj. fom lelftr alene, etlti et 

altnt om en llbictnlttg. ^aH. 
ttngoabt). adj. fom tan' gnac altnt (ifot 

om iPorn). .^tlg. i^^ 

etngotng, engang; f, fflomg. '^^| 

einfljtngb', adj. (egenllig: fom aaaW 

Qitne), omlraab: enftlt, itle tounbeir^ 

». ©tift. 

tinbtnbt', adj. tcnbaanbtt. (©ielbtnj. 

tinbetf, adj. om ^nfti etn-ttagea, fom 
tun btftaaet af ett ©tofodtt (mobfat: 
teibog). XeO. 

tintgt, adj. pl. enigt (= fambe). 

tftnintt, (m.) tun meb 1: t tfinlng a: 
itetlKtt, llfbfe, uopboriig. 3nbr. «1- 
Itrøi i eininatn (Ort.), i CEinlngs 
(i!ofen), t Ciningo (©ogn). «- — 
btbbeibet: icint, tlnnt, og tino (Si dnfa — eiiitmbb 79 

&>L), i dtt, et ti eitt (®Mtt)s att ben &acH fi»m fatt ttbbriffc^ paa tm 
met titt (SDfterb.)/ tn« tin (S^odng C^elg* (^ang. 00 flere). tinitilt, adj. enfelt, fcrrffilt, fot flg felo» 

ura (enta), adj. (el. gen.)r ubmcrrfet, ®S9."' ^^^^* (®^* enskilt). 
ttbenSige. (£it enfa S3dr: et ubmcrrfet iCtnftfefta, f. ttlbent %ti forn er «croet gunfHgt Seir. ^bm. (fielben). 3øL ))aa ben Ttmblefle Waabe, nemlig meb 

einkar, af eink, ttoget fctregent. di enfelte 3:raabe (iffe ))aroiié), og meb 

S3erbum: einfa (frafliae, fcrtte i eenlig et enfelt ^ar SScrofTafter. 93. etift. 

@tanb) mangler, men burbe baveø. SKobfat 3:i»{f!iefta etter a3abmaiL 3t* 

etn^fnept, adj. em Stlctttt meb een 9tob €>faft. 

Ihia))^er; mobfat: t»i!ne))t. 3:ett. dnøUø, adj. 1) alene, i^angieffeinøle': 

ctnFøm, adv. ene eg atene, nben neget ban gif alene, uben Selge, (^ulbbr. 

anbet. ^an reifte einfom tttt ber o: åttere fun em et €bboIb etter enSør* 

fun for ben @agø ©fplb. ^ebemarfen bli»en: eenfom, eenlig, i eenlig (Btanb* 

ea fl. -— ^«. enkom. 3f. eindlefi. Slim. 2) om et ®teb: eenfomt, ebe^ 

dnsfvar, adj. (pron.) nogen, en oid, ftebetigt. 

en etter anben. 3 mase ctnFt>ar, og ctnølefl (foreinéleibed?), adv. alene for 

infpar (®ttlbbr.), infoc (<&ogn), en enfelt <^ag (= einfom, einø ^renb)* 

ctiift»ann ($elg. Zt. ©tift, <Bbm. og S)flerb. 3 SDrf. etneleflom. 

S3,etnFonn og inf unn ((&egn,C^br.). itin^ahht, m. JtDrnebregne (en Scrrt), 

nbre ®t. tintut, einben, unfvan. Pteris aqvilina. i^ebber ogfaa itin» 

®. ^. einnhverrv acc. einnhvero. 3 f^abb r3:ett. røanbal), itint^ahh Og 

femin. tifcv, ctnFor, tnFor. 3 n«atr. iCtnflablom (t ®bm.). 3 a:ett. flal 

dtfnart ((^bm.), einFt>art ($elg.), bet ogfaa bcbbe: Hin^apt. 3f. Jforø^ 

tnfrart/ toFort. — 3 ®bt. og @ogtt blom. 

f»neØ ben Sorffjel at finbe <&teb, at etnf^ab (einfla), et|leb«. 

Dtbet fom 9(bi. bebber: ehtf or (einfoar) ctnflafa, adj. 1) eenlig, affonbret, ifo- 

og fom^ubPL einfonn (infunn). (Sin-* leret. ftbl. 3 ®ttlbbr. og Orf. etn^ 

f»ar jDagien: en og anben Dag; oa« jtcafca, (<^o« enstaka). 2) enfelt, 

(aa: en af biøfe Dage. (OJulbbr.). enefte; ifar om en®aarb meb fun een 

<|^nf)>ann Staben: et etter anbet (&teb. gamilie. ©enbre Sderø. 3^1* einstakr. 

(@bm.). Da fjern einfonn: ber f om- ittnfHø, m. en fmal Sti, fom fun fan 

mer (S^tL (<5oan). T)øm {faut infoar betræbee af (&n ab (-angen, ^ielben. 

Sttølen: be fnob en og anben gugL einfhra/ v. n. (e-te), fttrrc længe og 

O^br.). dtiihaxt <^lag: en etter an- uafbrubt ^^aa bet famme. ZttL ©br«. 

ben 3:ing. (<^bm.)* 3nfort ^r*et et 3 ^elg. einftara. Mmi naubfiira, 

af biøfe ^ar. ((Bbr.). einf^ann-r^nnet meinfHra. 

en eg anben ®ang. <&fl. ^tn^(b)tn9, m. eneflaaenbe 2:ing etter 

cttlHa, og einlm (aah. i), acfj. een6- ^erfon. €>aalebed: a) et enf eltfiaaenbe 

farget, fom fun bar een gaTt)e. Ztct^ ogfaa etSrcr fom iffe bar ©rene 

IKtnmettmnø, m. ^(erftei, fom fan bru- etter -løfter. Sett. S3ufTerub. b) et 

gee af een ^erfon alene, ©ielben. eenligt 'JO^n efteft om ^efte. ©rf. c) 

eéttrmbeii/ adj. eneraabig, fom raabet en eenlig ^erfon, (&n fom bar S^uva^ 

alene) ogfaa: berffefpg. (Sielben. bolbning og flrbeibe for flg felo. £ett. 

chtrtøben, adj. bruged i (Sbm. paa negle (<2^in(eing). $arb. (Q^infle*ingie). ^« 

©teber meb ^t^bning af: eenfolbig. ensiodin^. 

«thtrom, n. ^nrum. einfrnt, adj. fom fun feer meb bet ene 

tm9, «dv. eend, ligeban. D'(r alt einø: mt. S^l* einsynn. 

bet er alt ligeban. life eine: netob csntcnFt', adj. eenfolbig, fortfbnet, fom 

ligeban. (It anbet eine, bar man i fun feer bingene fra ben ene (Bitt. 

SÉalemaaben: ctn»2Erenb(t95.@tift), eintom, adj. lebia, iffe fijlbt etter be- 

f. (&x* <&an fom eine ^renb ette bi o : iceefet. ^an f{erbe eintome ^leem 

bon fom alene for ben 8age @fvlb, SKanboI. 

ttben neget anbet 9iSrinbe. ^Itfaa bet itinstvt, n. en eenlig S^rceflamme fom 

famme fom einfom og einelefl. tjener til Sro ooer en S<tf. 2:ett. 

ttnf^U (einffieie), adv. een for een. dntnien, a4J. gobtroenbe, umietcenffem, 

briffe einffieie : labe en ©f aal gaae runbt ligefi em. Salbere og fL 

faa (d enb^er briffer ligemeget S^ett. etntrotbb, adj. em en SScno b)»ori Ølenbe- 

©crterebalen* itinifiMøpp, m. en li- gamete 2:raabe ligge enfelte (iffe pax* 

»iie). a^obfat totnobb. Zx. (Btift. 80 Ginlrobiiifl ~ fite I I I (tCtnttebinB), JiEinti'e'ti«gie, m. e: ftfø- 
raatigt Wcitneflci Sn foin tun nnatt 
fin tfltn Siri «ttn a( 6bi( anties Saat. 

tintynt', sdj. om ea ®aiirt, fom fmi bt- 
ftaan of cct »rup, ellci tt InBtctKt 
fcr en tnftlt ■^iiuibdDniiifi. &t>m. 
af Siin. 

«inpift, "Jj. om (n $t)l, (om lioiillg 
oil btdc til ten ent laioe. SEtU. 

etnniB (il). Bilj. fclD»il«, forn Iffe eit 
toTC Stnbcei fRaab. (Sftlben). 

titiftfvicfCaab. oj, ndj. «niolbffl. «Sofln. 

tinavgb, edj. (enaict. Dnf. (inau(i(t. 

«ir, n. ttt, SoWmuH. (ffl. 9t. eir). 

tica, T. n. bliot er(t (imé). 3 StSfl. 
bebbet bel Dtiiaat ttvta. 

tiva, ». «. forteie, taale, fiaoe flobt «f. 
^.in Æfe mcir feell "an lanneita. 9161. 
.«inib. 

iCife, f. JtMeb. if«T »aa aa&en 5Rnrf. 
atfl. (f. æitd). 3f. (Sfta; liflefom 
banjl £6fc o<^ ®otnfI fi^gja, Slrntficb. 
— eisa er et af 3Ib(n* Sttaone i Stalba. 

eiamall, adj. etnlift. alene. SRbq. SeU. 
fiart. Sofln, .&oir. Balb. Srsin ofl- 
^ai tifcntitll' Ci rcmin. eifemoll), ti: 
ftmoble, (tfemiibbc. Q-a SaiLiHon 
einsnriinll fOT rlnsamnn (alene) flnbea 
iUlniibfteetrifter; mtn„elsm<ill''fBnei 
bofl fn>u(» at o«rc et anbet Drt. 

l£i(la, n. aeliitfl. (3*1- eism). 3 «bm- 
er Crtct femin. og bemitrter: SeHild- 

rit, ti. titt: »! f. ein. — 'H eitr; i tet 
oæf, uouboelig; f. ffiinin(|. — titt før: 
nuflet for, en Stunb tiblifltrt. iinn 
torbc eitt mljibrei tan lUTbt libt min* 
bre, ban uar not itte fan briftlg. 
(<Stittt Betoning paa eitt). fflorbre 
Serfl. 

dtn, v. Pl. Bruflc» 1 etl ftorDeel uffan- 
bttfot! teita a: Sttbe.falScB. — l£ite, 
n. Wobtt. ffltnaonelfe; f. J&cit(. 

leiltl, m. Sitrttl. aim. 3*tlfl. Æit«l. 
(®. 9t. eiiill). Rletrtal: gitfoTi noqle 
<Bt. (Etla, t^ Slfja. „'£ia tnitna upb 
Sitlatint" , fiaes naar mon foler Oni' 
Btb og ftceetlfe i Ajertlerne, Ifitt unber 
Slrlrtht. — Æitlebifot, n. en ftjtrttl- 
fogbom. ©bm. 

Cttui (nilj.), bruiieS f 3:tlt. omtrent lige- 
fom «falig", nåar man nceoner ffin forn 
a bobl f. er. ©an ftar eiltn (min 
ffllig ga't). ©an Dia» eittn. ©o Wor 
ttti. 3 famme 33etabnin(i btut^ea eltaii 
i en af be foenITt nialtWer ((Sotlanb), 
D]t ligefaa 3#1. hciiinn, fom ellttf bt- 
tpbcT; ncesnt cUci falbct. €j=t'ib (ei-H), en Æib, engang, forbfci 
3f. eileid, eiiiftab. 

eitPrni-e. et tllci anbtt. S. tinlBar. 

(Eitf (CElfet), n. Sbbcr, gllft. C9. W. 
eitr. fpntra Eitt: fpnibt (Sbbcr (em 
©langer), ©mil ailv. eitrenbe, lint 
ebber; f. Sr. titrenbt (nail j: f!u«t 
fom ebber. 

«itrtbliwfrt , r. og tCitrtpofe, m. Be. 
nteonelfe paa meaet bibfigc og airige 
Var-, unbertiben oflfaa om OTtnneffer, 

>£tti-ctnaiil-, m. et @Iage ^Rpre (Poi^ 
niica rubm), brfjentt af bene (mettt- 
Ilge ©tit. 

lEitrtfmog (aab. o), et onbattet Itbflott 
i anfifitet. «otbre ©erg. 

tfitcefn»', m. taglformlfl ttlcr totnet 
©nee. «bm. (S'cm belfnnee, fpreftil- 
Itr mon (ifl ebbet t 3orm of (mant 
grø etter 9)iilBtr! man figer faatebtl 
ogfaa: ritrenbe fmnitt). 

eit.flag (elflaa), noaet, et tDrr «nbtL 

eit=trtf (ettaf), en ©tunb, noget Ittnge. 
®. lat. 

ÆFrjfl. f. ffinfe. ©. enfia. 

i£(Flt. "• ©por tflct fliertrtHTdber, og 
eftet ©tier. 9iorbTe Sroiibbj. 9(. ©ial". 
effie, ©Kaetfie, ©tfcttjt. (3f. gar, 
tiam). 

rffa, v. n. Ct-lc), ftflbt «r. iøBflflini 
elft flobt ([fflbtt oaltre aO- — Wffften 
olminbeltflt. 

•fPfinn, ni. ar faa Spa og fkan. 

ef(l, adj. ubftubtiSlr. 3f. jipretli, fmai. 
tlft. Dgfaa: mobig, forlg, beftigj (fom 
maaflte egentl. er! taH, af tggla). 

(£[ (ee), n. Sling, Soge. é. W. il. 
5Beg(t ubbrebt (leD. 3(tb, ©bm. ®br.), 
bog ffelbnerc enb eiing. — 9ItM tit 
IlDtt ei titm tit ftottlI»pIpfe(®bm.)i 
efttr et Rort Uiselr fommtr tt mtgtf 
gobt æelr. 

tlii, v. n. (a-a), falbc i ©nger ellet 
Slinger. t>it tlaoelliope: btr oiftr fig 
en 3'ing I 6e(l. 3f. elfonr. 

>eit>ia»mtRnt, f, ©Iboriminne. 

«Ib, m. 31b. (Ubtalts nogle ©t. 88). 
®. 9!. Hdr. 3f. SBtrme og Vim. fen 
ofte brunes f famme Sctpbning. ~ 
fitjaimincmlboeibaTt vare i tn eait- 
Ittlig ©tiUing, mobe tUtllig&cb paa 
begge ©itei. 

elb«, v. n. oa ". (a-a\ ttter mefl aln. 
t-e, og 3mperati!j eibt), l)v. n. ftbe, 
fljert 31b, f. Et. I en Don. 2) cb- 
bebe tHtr beoibeibe oeb 3Ib. elPe tin 
Pli»! atort en?ec blobete Pcb 3Ibniiu. 
lltibtriiben ogfaaomat banttenttrtfe_ 
tibt Jtir (©bm,), 

elb«, v. n. (t - 1), gipe, IpSnc al itaf£i4^| t»a— (Ofl 81 Txt tibe firreDAjt tnaøx ben attxfftftt 
Spøtiftiii ' af Dagtn 9ifer (iø)* ébnu 

3øL elda. 
db«, v. n. (a-a)r fi^fCr fmerte (om 

^aUbTi^Kbe, dø 5balme for Srt^fiet). 

Shrf « SofeiL 2) |)la9e, bcrnae oeb (om 

@9dbom); ul tdentlig «ime» SbL 

(fee alba). 
ieib«, f. tSIbe, «Ibttbom. (®iclbnt). 

^trtiU elbeaamaU^ adj. ftlb((ammel. 

cl64ilr T. D. (pr. Of| impi. elbf^)/ crlbcéi 

leibc, n. 1, 1) Øngei^ Uiftonu ^((). 
3ttbr. 9[f ala, v. a. (Sel. eldi, 9o# 
fer). 2) Krt, 9lace, eiirgt. ^dø. 

■ e»(Elbe6fc. 9) V{(titf|be, ^anøfolbiø'- 
b^, for ^ob. t^ofø. 3 $atb. Olb. 

(tlbt, D. 2. J^alibr^nbe. (Bulbbn 51 
etba 00 (l^lbinQ. 

dbcr (elbT); conj. l) eUer. Slnten benne 
elbn ^ -Nebber oøfaat clbe (@bm. 
00 «LV (Ib, cU (C^btO, l^elbetT; belbC/ 
bene, &ieU (i be fpblioe (£øne). ®. 
ft, eda, edr. 2) ctib. 3* <£t. ^ait cr 
ftorre elbe bntttc. 9{ere atm. enb ^enn". 

tø. 91. anii). 
leibcefSe, n. JlMen forn er tirnligt HI at 
tiflcMøi Jfnød an Oftere iClbesf ryter, 
tt. «r 00» iiiibtévMtvt : en ^otof^e fom 
bar øobe ^91* J(ihi go* iCtbeefau': d 
ffoar forn b*T lvit»eliøe 2am. Sofett, 
♦elø. 
leitf 4», f. 3Ibfmtø, Salaffe. $elø< 
elbftm' (aab. 0, adj. (et at tænbe, fom 
Id fcrnøei 3lb. éonbre Serø. (3øt 
eldfimr). 
(Elbffom, n. Slbfhug; f. gjom. 
UUbførc, n. 99ttoi. (^bm. oø {L 
ftlbaaf^n, n. (31. søoatt), ^oaerebflab; 
^ebel, ®r)»be. S« étift. cå^I. elds- 

O^buø (Cllbttø,^f[uø)r n. d ^mtø 
fom ftttt er inbrettet tit ^øninø oø 
anben ®rua af 3Ib. 3f« ©torbué. 

iElbtnø^f. l.Sflbninø; oøfaa=(EIbemaiI. 

leibtnø/ f. 2. ^alébr^nbe, ^oalme for 
Srpfbt. ZtU, i fioxmtnx ICUtna, fom 
oøfaa ncrrmer fl^ til eløja, v. n. 3 ^br. 

' «Ibe. 

leibtnøf mi ft^n, S^nølimt. ipelø. S>tf* 
9Ibm*.®bm. <Sbr. oø fl. — C®. 9J. 
elding). C^Uere Spfinø, SSi^rtinø oø 
fl.; C 2iott. 

iClbiarn ((^fljenn), n. Slbftaal, gi^f ftaal. 

(Clbnocnbe, n. ©paaner til at tcrnbe 3lb 
meb. ©iilbbr. @. ibenbe. 

U^lbmcrfit/ Dueurt (Epilobiom). C)flerb. 

4£lbmvr|a> f. (Emmer, beb 9iftt meb (S^lø^ 
ber; «øfaa 3Ibfmtø eller let ^(!e ^aa 
br<rttbte Øaøer* 3;emmeliø alm., men 
HbbflT 4HM nogle ®t leimf ria (eoøn 00 9*)* 3<t eimyija; ®0« eldmOrja. 

37- <£(}«/ 00 gfalffie. 
elbrc, adj. (compar.), (tlbre* ^ ®u))erL 

elbj^ (dfl). 3t tilber, oø Hnødf. ald, 

øammel. 
le&olfo», n.l3lbei9^funitta8el96n{ttø; 

i Wobfcetttfnø til Daøélpfd. 3 ®br. 

(SlHim i C)r!eb. (Slbeieø; i @bm. 

(Elbdliøé. 
iClbsmoiI, n. en 3lbinø; faa meøetSeb 

fom brænbed paa een ®anø. S3. @tift 

3 3:ell. U^lbømcelc. 
ieib(lab, m. 31bfleb; benDed af Simen, 

bDorbaa 3lben brcenber. 3f- Scrb. 
leibtdfh, m. en ^{!e eOer Jtaefe af 

3ern til at berre 3lb eller O^Iober i 

». ®ttft. 
dett' (ee), adj. baarliø, {let, ufel. @bnu 

X)æ oa fo eie* fo boe !umta (faa baar^ 

liøt fom bet fuitbe o«rre). 3f* ®i)* elak. 
elemtUom, imellem 3Iinøeme« 
itU:vt'v (pta, Dcrr), n. afberlenbe 3litt« 

øer 00 Dpbolbøoetr. 3 S^eH. ieiet»oe« 
iZ\5 mn, «løL m. «leb^r. («. 9J. 

eljrr). — «Eløurfe, m. ^an-QcIø. lElgo- 

toUa ((EUfoOe), f. $un'(£la. Oiftetb. 

leiøel^tib (fiMu), f. ^ub af et æUb^r. 
døia (elia), v. n. (a - a), o<tmme6, fole 

jtoalme, ocete neer veb at !a{le oj) (= 

iala, ila;. T^bl. — 3^1* eiga. 
etøten (dfen), adj. oammel. 
iCri>ot»e (ee, aab. o), n. et®tipl!eaf en 

9(eønbue (naar fun ben ene d^nbe af 

SReønbuen oifer flø). (Staoanøer. 
ifttnø (ee), m. 3Ii»ø# 839øe meb Øleøn 

eUer (^neefalb. Slim., men bebber i £r. 

©tift ^Itnø, bt)ilf d i £)rt oøfaa be^ 

tobert ^titnb, Sib, Doerøanø. 3f« 

®!ur, Slib. 
elfa, v. D. fee eløia. 
leife (etter iZlQii), f. lanøt oø tcrtooret 

(3r<te (ifitr om flionet @xct^, fom bar 

ftaaet Sinteren o»er). 9Jorbre S3erø. 

3f« Sonne. 
dle(l, adv. etterø. 9^oøle@t. f^ellefl, oø 

^eljl. (^. 9^. ellegar, ella. ®0. eljest. 

(3f» annajt). 
elleve, a:alorb : elletje. 9Joøle <St. otlooe, 

olloo; i <S(et. eøgiuge. ^. 91. ellifli. 
iZUinQ, f. f. (I^lbinø. 
iZUvov (ee, aab. o), n. Ob^larinø, 

(ETt^ernee ^bfbrebelfe efter en 3linø. 

<Sbm. 
elsfoir; adj. rcønf»anøer (om Suften, 

naar en 3Iinø oifer |tø i i^od^onten). 

». ®tift. 
eløblafF, adj. bt>ibøraa; f. nlDøblaH. 
leiøbub, va (2^U!oie; f. (£lø. 
leijr (^Ifn , m. bet at man elffer eller 

bolber af noøet. leøøie C^lfl pca ien 88 Hfft - Snbt I I Sinfl: fnm Sili»jrliattb III. «cln. 
Dnioa i an. eiift. 

rifea laHIc), v. ». (fl - fl). Uti Pcft til, 
tin*t Brtaa '; »nt«. tlff. 

tlffitn, mlj. forn pnttt tUtt finbtr B(- 
bait i noftet. 3wt om Dvr, (om boltt 
fifl til Wrnntficnt oet føi"^ "cl om bt' 
(E* fljjTlcan. *cla. %t. SUft. 

iClfttin, el. élflefl tfpr filflbiifl), m. Ul. 
no». (SJclCtn), — t£!(tiiggmv« (d. 
*I(Ii''fl.«ot). I"- 0'oBn (om lin gioev 
fin Miktrtfit. ©. ^oftfflmse- 

lElM CtL tfl&tfl), f. gibftcc paa aabrii 
Waif; Stneflrb imtacm tn Slxtit af 
opTdilt ®lrnc. Sogn, XcH. (Sfatiflcr 
fOT ttlb-to). 

tita, v. n. Ce-0, 1) fDrfB(nt, lett tfier 
sit. &. 91. etla. Cgfaa: iaftc, btiix 
bori. Mbfl. Itll. 2) T. n. trafft, naat 
OTMtt (n« fBclia. Sin bli fm mviv 
flB ia cln tlt« a qldifi''- Wbfl. 

leinng, f. 3ascit. Jebtn tfitt iicntt. 

(lut (iI. ricttt, fli <£l, a.), nlj. om $ei- 
ut, nuaT 3lintiti og Cptioibevtir af- 
«»l(. Eibtl brutal. 

leiw, ni. aif, tn af æflffoKet. Sorrlem: 
mrt i Seil. meb Slcemi Ælmc, men 
tebttr fBcre : aio. — iptrti! «flrnbdrt, 
n. M ÆIffln«rr, f. areflt-tao (= 
9lH!ii(t»r). Spfln, Ittl. ^^Iduffce epfaa 
UbtrDlIet: l^lva Jeo Jt Sabd, unmt- 
Hfl ^Iftorit. CitofB). 

tfltt, t (gl. «Itui, r), Ha, gipb. mtft i iP. 
p(i Si. ©tift, bDDT ,2.»" ittt bniflt*. 
Sb. elt *mil; tflvnbrtrtfc), m. Ho- 
bicb. (Eltiflfni', n. ^lobleic, Sal^b. 
fSlvaoe, m. ^Iscmunbinit. >£Iva= 
ftrniim, u. Sa()ri>m (ccb IVuHbtltfldi) 
Ofl fl- 

«EtpflFnll, m. I) (t Slfliifi Paraet fom 
llfli» inbb^ttcbf i Sanb i filDtne. 5btn. 
0. fl. 2) (felromitttrcit (Cinriiis), gcan 
Ofl fl. «nttc ®t. apefddO. 

favanttr, m. f. Slett. 

»lti4ir«Ttt' aiij. onnKfinb, fem tr mM 
i «1 als. ett tetta. mwotfi (Ofl teivtioFs), in. SanbflDm, 

Sbtnte Ctøortn, titulbbr. 
>£vibeir. m. >epanb; f. 9mbaT. 
nnbcctta, v. n. (a-a), fgjlt. btfliOt 

fHtt bflbt ZWvn mcb nogt (. ». Slifi. 

2) flist Sottflft Robtr; oflf. maltt. 

SM. atlTtfofln, Sfi. boor btl oflian 

btbbtt: ambitCtt. 3^1. embRttn (if. 

smbriit, Sitntltrtiflt). 
tfmbxtti, n. 1) SqiiftI, buuølti) Sontt- 

ningi Silfjn (ifocr i fi^iaf^tbubt). — 
2) dtttitbt, offoitiia »(fH!Hna. stjuft-^ 

€t. 3(mb«ttt. m. 'ii. enihtetti. 

ifmltcetttefolF, n. ^(ftilliiiflSiDlI; b«(om 
bflut Xilfsntt tQti CpoaTtninflcn i et 
Sjifttbub, ifftt i el BtsQue (*ru6t- 
fi>tnbt, BtubtpiatT B. f. ».). S9.t£tifl, 
SeUtmaiftti. 

tmbatteBlniie, edj. fri, ubtn etftiQinfl. 

'^mbfltmtiQ, I. Xilfgn; Jtnffflttt Sobtini 
0. f. s. |(( tmbttttfl. 

iZmmti il^mmii), m. (31. emld). Stri». 
md, Jtant, paa Sllvtn. 91b1. 

tmmtn, f. amen. 

tmnti, v. n, (a-a), famlt^attTialt vg 
tilbtrcbt fammc, lilbflnn< et <£nnt. 
(3»l. efna). ^an tmno pm (t $jul: 
ban lilbuflflebt Sniti til tt ^\nU 3 
Sbm. emna. 

tCmnc, n. gtof, !D{Bt(TiaIt-, btt b»Maf 
nøflti blioH «uort. atm. {lebbtr m- 
faa: iCbnc (vtii Scrøtn), od Omnt 
(J*m.). So. «ninei O. 9i. «fni. 
itotae-tmne: tt <£ipn( Zia at titit 
(It <ala« (£lo() af. Aaiti^tmnt: 3ttn 
tii tn Snip. 3i, ftiMtmnt. SSefimnt, 
^stemnt. Cgfaa om tvt oq iitu* 
it(ftn meb^tntptninAltibenb bttiunt 
blfsti fflaiebtd: ^tD-mneoqEefitBtu 
(om (t gpi). «Jfintiitmr» (om n 
Ctenii), Ætanttmnt (cm tn ^iai). 
Wtb SBtlBbninfl af; Stufter, «nwa, 
Cent, — btbb" bet fcebufljifia : tlvtu. 

ieiiintlerf'>f ''' Wanqel paa (£mn(. 

iemnt<tre, n. ofl ifninefib (-oe), w. 
(ilasnlnmmet, Xra tooraf tnftUtSlcb- 
f! a ber fatt ^joTtf . 

cmntPAttb, iitj. fiftfin mtb ^tnfsn tj( 
l£mRt. 

tmft, f. tmiS (mift). 

tn, \. tnn Cfl tin. 

tnba, v. D. (a-a), tnW, folbe op oA 
nofltt. («jdbfn). ^ttaf (mn. oibn: 
enct, ilulKt. (nbflft, v. n. flultt, faat 
linbf. 

tnbii, nilv, (ti. enifafuéflf ffinbe), owt* 
tnbt, omtiJb. ^aib. ^an batt tett 
(ffllbt omlulb), lånta enbo. <&. tnbt. 

cnbm, ftt unbn: enn. 

tnbt, ailv. rtt, liflt. SoRbtntitlbt. ^o 
fprami tnbt fram 3- ban lob liflc fmn, 
ttt frtmab. ®bt. (3i. att-enbt). Tu 
Rd ente upp i Suffii itt opab, Stn. 
(So. a tida). 

Inbt m«tt. 9Qnae}. n>. l) Qnbt 
eiwtnina. Cpbot. 2) obtrfle iDtcl, 
©pibs, ttnbe. 3) iShimp, ©tunti i 
tti. 3:pii'tnb(, SieUtnbt, Aitpp-tnbc 
— 9( Unte: paa l£ttbtn. Oprtifl, tt 
Ofl ntb. j^tnfa flo oi (Enbt: ^aitnt 
b>totat idfl tin- Ctrimob: ^nft Ao oi enbrtegjen -^ Sria 83 Cnbe 1 ^et «ar §avflt førfh^nrt Cfom 
em brt »ar cnbctteiibO» ©bm, — gpre 
dttbe (for C^be): efter fHab, beell 
igienttcm, tibcH Unbtagdfe. Ct^br* (Ebm, 

— Xil (Snbeø : tit d^nbc (9orubf(rtter 
. bnt gamle %otmx ewlirl. 
cnbcboøicn (aab, o), bøtet i ^nben. 
enbcUiift/ adv. bcelt fgiennem, fra ben 

ene <Enbe dl ben anben. 9lbg. 3 $arb« 

ffl SofS: (itbelanøø («lantf^e). 
en^ctaue, adj. itenbelia. — cnbelaufl/ 

idv. om en ot)erorbenti{f( £an((variqbeb; 

f, Cjc Aan bibbe fa enbelaufl lenaie. 
aibclcae (At), adv. 1) enbelig, emrtcer. 

(Qnben'), 2) naboenbiat, ttomgian'* 

geliat Dtt mai enbele* roma, 
Cøbclyftr «. fobe, Ubfalb, ^arb. <SbL 

®bm. oa fL ((^« 9^. endalykt). 9f 

bet fiarttlbebe (nfa, at flntte. 

iCiibcliayfa/ f. 1) Uenbeliøbeb; ooeror** 
bCBtligten^; 2) 9}o()etfom er oaer- 
moabe langt; faalebed om en Me, forn 
mttb fdaer npe SifUrg, faa at man 
iffe vt& d^nbe ^aa ben. Jtalbeé oøfaa 
,^belanfe'Sifa\ (©of^n o(t fL). 

Øhibemerf|C; n. bet £un!t etter ^aal 
Hoftil rn S:in$ ftroerfer fla. 

Mbc rctfft» T. a. fatte paa énben. 

ciibcftøyta, T. a. fttitt noget affleb meb 
Cnben eller ©biffen foran. 

aibt9% aj. flittig, traol, forn oil baoe 
bet fttort fpnrbigt. ©bm. 3f« ønnig, 

tenbr (9Snb*er, &nb're), f. OKnb. 

cnbrConlber), om en ©ientaaeife tiloiafe 
Xiber* ((^. 9?. eadr, atter). Sruged i 
^tU. ©bm. ©bl. 3:60. og jL i fal^ 
øenbieXalemaaber: ,,enbr oi etn'' oi en 
oa onbenr nn en og nu en anben. ©bm. 
£fgefaa: enbr m einfoann. ^etg. — 
i^enbT «I (Sknng^t en og anben ®ang. 
®br« (3 ©bm. ogf. enber^ ai(^aing). 

— ^enbroi bot'': af og til, en eg anben 
®attg, ©bL ZtIL (3f* 3^1* endr og 
sinnutn). 

9nbit<tp, m. ©lutning; enbelig SlfgiO' 
nife. 

ftngt f' (fL letigja, r), Cng, 3 »• Dg 
Xr. ©tift Tun om ben gobe og bprlebe 
(Kiig ncmne^ oeb i^ufene; anbre ©tt* 
ber OM ben inbbcegnebe SRarf i Stlmin- 
beligbeb (= «o , Sete), «ogle ©t, 
i ©ommenfatn. (Engia, forn: itngias 

Sraø, n. nogle af be alminbeitf^fie 
Toéaxta, ifar af Agrostb og Poa. 
iCnøjabcevre/ f. iSnnfe (Aira). ©bm. 
ltnm<t!faU, m. ©Qatter (Rhinanthas). 
^rb. sut. 
^biM, m. (SL lenøla, vX (tn^tt 
iCanfUem, n.4a{Urt paa benmeeft b^r^ 
tak 00 gr<r«tige dtg, . JB« ©tift €it9fprenit(eg (tngiafpvtttt), I (Btaé^ 

bobbe. S^axi. Sbnu og fL iSXitx^i 

®radbebb» ©libar. 
enfa. nbmcnrlet; f. einfa* 
etiM, adj. rnfelt, 93ebre einfalb. 
iCnPia (fCÉnQe), f. d^nfe. 3 ©egn, fan^ 

bre »erg. og 9t9f9lk bebber bet: OUfPia, 

®. 91. ekkja. (Sel egentL (Einfa). 
tfhiPiemann (ifff jemann) , (Enfemanb. 

— (CnPiemann6't>øtie, n. ^inbfbH 
forn ba^fer for en (Enfemanb; en ^ige 
fom er noget til $(arø. Sigefaa: len^ 
fithøvt, om ^anbfolf. 

lEnriefcetc ((Cfficfcete), n. C^nfefcrbe. 
enn (en), conj. og adv. 1) enb (t©am- 
menligning). ^an et flarre enn bin, 

— Nebber paa mange ©teber: elber, 
elbe, ell, beO. (®. 97. eon). 2) enbnu, 
enbba; f. C^r. dtm bar iQ* eg fet ban 
(enbnn Bar Jeg iffe fert bam). {»elg. 
8) enb, baab, mtn bt)ab (i en ^aamin^ 
belfe om noget fem iife bar ocrret om» 
talt). ;,Snn ban bai?" men ban ba, 
bvab ffal man fige om bam? — ,,(ttm 
nm eg feff inQe"; boab om {eg nu {tt« 
tet fif, f<tt at ieg ^f intet. Illm. Drt 
gamle enn betpber men, 

ennboi (enboi), 1) enbba, enbnu. 9{ogle 
©t. ennm; i Sofd: enboine. (3^L 
enn|>å). 2) enbog, enbfEiont. i^an 
(e {l(erf*, enbm ban a liten, ((littera: 
fbre bi; um enboi, og fL). 3) enbeg, 
enbogfaa. 

lEnne, n. ^anbe, Sorbot^eb, $alL (C^. 
97. enni). Sllera: ©fatte, 

enten (entel), f. anten, 

leple, n. 1) leble. 0^. 9r. ep». ^erHl: 
KEpleblom, m. Slbilbblomft iCple^a^ 
sit, m. ^blebaoe. åCple«tre, m. 9&ble« 
træ (f. Jlpatt). — 2) frr 3or-eble o: 

foteter. ^. ©ti^, ^att. Salb. ®br, 
ertil: d^blemfr (^otrtager), (Ibleffua 

(^otetffal), (^pU^rca, iSblefJettar og 

flere. 
erøa (<rrge), v. a. (a - a), argre, obirre, 

erga feg: «rgre flg. Slf arg. 
eroafl, v. n. (ergre fig, barmea. 9{ogle 

©t. argaft. 
erneleø (<trgele), adj. «rgerlig, fortro* 

belig (om Segiaenl^eber, iffe om ^er^ 

foner), 
lergelfe (^firgela), n. 5Grgrelfe, 
iCrfn (?erf»en), n. en 5lrt ^re ©«I- 

bnnbe, fom fun traffea ober^ aeb ^a** 

oet. ^aaerftt. (©bm. og fl.), 3 9}orb- 

lanbene foref ommer Sønnen i£rtne, el. 

9(5rt'en. (C^. 9f, erkn, orkn). Ogfaa 

om en ubpggelig, vranten $erfon, d^it 
gamalt %Srrn. 
O^tla mxit), r txU (3ugl), 3 i:ett, 

6* I 84 €rm ■ 

Sin-ttit. Æt anbtt 9taen tr SlingCa 
Onbr.). 

arm (?lSrm), f. Sfiniit. giMrtal: H!r= 
ma, -i- (bpfl itlt alm.). — ermtffjortfl 
(anntflortai), adv. meb ba« SljotH- 
«rmtr, ub en %teU. 

iZvmthragit, m. Sinninfl paa 9Srmn. 

lei-mcfldiip , n. ?gm(6ul. 9ffirinc!inbct 
cElnShilbcrfemmcn Daa^lotbci. 9toT- 
Jvt iPtTfl. Pil S.X. ©tiff. 

(rta (Ær(e), v. ■. (a-a; iHtx: t-t). 
briOf, tirre, glBre otcb. 3 Sttt. crtt. 
3f. tefta, eie, eoa. (®. St. ena). 

ÆrMc, Ol. en EtiDtt, ffitt fom flietnt 
tirret ofl optibfet Snbte. Dgfadi i£r: 
ttfjtpp, m. Ofl iZvUfhtta, f. 

irtcn, fidj. brlQcnbc, tilbeicljit Hl al 
tlrtf Ofl OpbiOfe. (®. 91. ertinn). 

ttrter (ferfer, SEttt), f. (3[. (Ertrt, 
ti. tEi-ftr), en l£tt. Woflle St, Ært, 
«tr , Ætfr. {(S. 9t. Fri), tfrtre: 
blom, m. Stleblomf). i£rire|£olmit, 
f. (Ettcbalq. 

lertn, f. etfii. 

Utv mnt, m. 5an, gicIftaS. Srffl, 
Sett. oa fl. 3 Sofa oftdt: stonn-et», 
©(onsitrB. anbte St. 3ati>. 

ecffl Caroe), y. a. (f-bc), 1) atoe, 
faae [ 3». G4. ^. vtfa. 2) fiientme, 
bufe i Inna Sib; iføi om at mtnbes 
RDin«tmelfei lanqe, nate $ab imob 
en. 9. Stift, ^an teree ba Ivitafe, 
nmi clR ba' i^frrt ban nofe til ■>: ban 

Stemmer bel itfc foa fnatt, naat i£n 
at fomfftmet barn. 

ttvvt, n. ©ammentemft i anfebnina nf 
et Debsfaibi arueel, RJtappl. 9161. 
{«. ». erfi). 

lErwbrvHta, f. on (Brrtal, n. ©ra»øl, 
@t(cflebub efter Hai ^pibcfftTb. ^il. 
3f. Slaunb, Citacitfla. 

'Zwing, m, atoina. ®. W. crfincri. 

lefja, r. 1. Smaafilb ofl gilTeonfltl, fom 
ttbc* af be fti-rte gi(!t. Scf. 3f. ^t. 

lefia, r. 2. SIffe meb «lobet (= iSlb- 
morja). 3<ti. (aKaafteteffja?)- — 3f. 
bet icfltmatrJiTe (Eifc; banft <iiU, <£»■ 
fissjB. Mtne. 

«Tfjfl, f. 3. ») en ©teenatt, fem let la- 
ber fig "'DUfliie pg Ilfloe i ©Hott. 
^arb. b) en meget blob du tilbeels 
febtagtig ©tetnatt, fom ifiit bruae* ril 
Cgnetet ctf Hl tBIaferøt 1 Smtbjet 
mi\ ^tli 39»anib. *?rfia, <;ifit. 
£etHI: iefiebet-g, n. ffdppe af ernne 
Sitenart. «Efjerovr, ConMøtaffam- 
me. Xil bet barbaniieTRe Sila beter: 
tCftumarf, f. 3otb, 'fom « opfslbt «f 
tim Steenart, og fom brtfot (lai uttre 
megtt ftuglbar. 
ffj«, v, n. (fl -a), fltntei, opfflulmeWfr"" 

®i(etina. Sbl. 9)bl. SOete: (tfa. 

tZfjtbtea (f lo fflttobn.), f. ttfta, 3. 

teft, n. T- æil. - eele, v. f. etla. 

(tfp, f. f. Cfp. 

aie. m. æ*fei f «ort i ogfaa S (æogftaB), 

tta (ute), v. n. (ef; att; eet, eOrt itc), 
I) sbe, fpife. aiminCeligl, ligefaai»! 
om 3?ftnntilet fem om £)i)r. Sg fat 
m ntt. Sg bene ete (el. ite, meb ao,i. 
1). ®. m. eiB. 2) tåte, qtaoe, ub- 
bules f. St. om Banbtt. 3) gnaoe, 
(Ttabf, Wflt (fom prDoe .filitbtt, ^aai, 
3nfeltet). — Snfinitfo btbber meft alm. 
eta (meb lutt e)) i ». Stift: ccto pg 
(tre; i drt. øtm: eUerS I S^tT. eg 
3nbr. ætoi (6Bil(et fotubfetla aab. t 
i eta), .^tiar: fflt, ^ta. 

ftanbe, adj. f^ifeljg, (om fan <tbe«. 

«Jtar, m. 1) Spifetj f. St. etn Klen 
Stat 3-. Sn fom fpjfcr llbet; 2) ni 
æbet, gtaabfet. 

eten, adj. orpilenbe. 3Sammcnf. fna: 
tlottten, fnateten, feintten. 2) pMtbc 
fpiiH, rpffbt. Nebbet oqfaa betl» «ten, 
bed* iten (meb aab. i). 

ifting (Setlnfi), f. SplUning, 9Cbnt. 

>£tl, n. ffto; efltr aiabftl, fom ublsagrt 
til ffoflemab for Soob^t. Sebber: «B, 
el. ett'1 (I bt fvbtemfge 3)iftr.), ta 
(nogleSt. fPnbenfjelba), SItj eller «fl 
(notbenfielbs). OTaaffee egentlig z.tlffl. 

C3f. sat). 

etla (esle, effle>. ''■ "• (a-a). I) Se- 
ftcmme, beflutte. agte at giere noftel. 
Sg babbc etla meg bit: jeg ba«be be- 
Demt mig bJb. Sg etla meg te gn: 
icg agiebe at gaat. ^a^in alm. (6. 
m. ffila). a) rilftaat, liltanit, be. 
demme nogel fot iSn. ^an tabbt «la 
meg bte: ban batbc tlltftnft mig bel. 
3) "fcelc, ubbdi, fftti 93[ab. Sitgtt m»- 
bttbt. Tna S^bfttn figes nåtla' pm 
at ubbde gobct til Soiget. 

lCtI«:ror (oo), m. en ^lortion, en bfr 
|lemll>ed, ifittaf9Sab. «ogn. @.S!ct. 

lEtling fSlfting), r. 1) Peftrmmtlfti 8) 
Ubbdingi 3) en belimi I)td, 

ette, præp. (meb Dati»), efttt. 9logfe 
St. fonbcnncffe: nttr; mtnmtft alm. 
iitt (mtb aab. i). ®. 91, efiir, (3f. 
filt, og atle). BrugeS mebBegteb of: 
1) en' Solgt i SKum ellet %it (eftet 
ipttbetne ganga, fulgia, loma oa |t-). 
Som conj. eftetai, fibcn. — 2) en 
fttttife, @unlt, Soidigteb. Do HUa 
ellt: bet bdlbtt nebab, bet tongft* tr 
forbi. 3f. iluoa, gita, laita ette.— 
3) (n Sampnina. Sftertigninq , Don— 
een«|lemmelfe. laga feg ette: låmer rtte — foger 85 

9g efht« SigefoA øfera, IhM, retta frg iCmiiMt m. (Efiemt 

ette* — 4) ett ^i^ten til et i^ifk ^cx* ttttpøx, boAefter, Ttben bet er forbi, .^orb* 

maoX, ett Søaett, ^igen, Sor^enttting* €bl. ©ta». %t1L 3 9tbg. ettcsa». 

fara ette (retfe eftcr ttoget), øanga, (3eL efiir-A); i C)r!* enerne. 9nbre 

ftttbo, b^^ra, leita, biba ette. 3f. «era ^t. attlpcoi, attt 

efttt eittt eft«|tr«be (En. — 5) ett Sagt^ ceterofe (aab. o), efter 9tab, i ett «af^ 

tagelft> ttttberf«gelfe* ftenna ette (f. brubt fftaftt. ^bnu Cflerøt tttt dlab, 

Qemui), fictt, føpra, (9be, oterfa ette* f^re (Snbe, fpre t»art; f. anbfaree* 

ette (itte), «dr. l) efrer; bag»eb; fiben, lettcfnafP, n. (Efterfnaf, dftertale. 

Siere; 2) om ett 9renif!riben i en oie cftefpurb (ittefj^ure), efterf))nrat« 

etttittg; — a) til en oie Kant; f. Sr* lettetanfie (Sttetomfie), m. (Efiertanfe* 

Spette a: o|»ab* n^ette: nebab* £{« cttctenft, adj. eftertcmffonu 

aat fram, itttt» ttt*iette; ogfaa: nor ICttetePie, n. ScnroiHigbeb, at man ooer 

elte (ttorb ooer), an^ ette o* f. o. fttvL og banner Ttø ef^er ^nbree HxtrnptL 

— b)frttettOieJtant$ moa ette (ooen-* Cfifaa iZtuUif, n. (9Cf tafa ette)« 

fra), tteba, fraaraia, inna, nora tttt Oftteverf (Stteocnrf). m. dfteroeer. 

0* f. 0. 3 be f^^blige d^nt brugee of^ itvja, f. 1) Donb, blob oa mubret (9runb 

fere: te (til), f. Sr. innan-te Ønben^ i Sanbet S. ®tift. (tflerO: Dongie, 

fra), ttoratt^tew 39tbfi* at, f. (Ejr* utan- Doa, aXoore. (@o. fifja, Donb)* 2) 

at (ttbenfra). en Suf)t eder S^ig meb fnun^ige Sreb« 

ctttaoi, og etteoit, f. ette)>ai* ber. ®bm. og fL 3) en fHfle I9crf el» 

Ifttebrur, fl nogift Sttnt (egentY. en ler gorgrening af en (Elo. ji^flb* Det 

. leone forn forfte (^ang efter Srolltt))e« norblanbffe ^ve er farnmeOrb. 4) en 

bogen gaaer til ^rfe i en bertil be-* fbag ©trom i Sanbet , ifcer ben tilba** 

Ttttbe Dragt)* ©ogn og fL gegaaenbe ©trom i Sugteme af en 

dttsbt, berefter; efterbi; efterfom. Sto. 9g. (Stift (i Sormen (loiu); if. 

Ctetfor,. n. d^jenfctrb. Sofe oa fL Safeojc, og 3a (SaMa). 

tftecf«r(6), I. 1) golge, (Ifterfarb. 2) eviafl (coieft), v. n. om®unU>er: gi^nge, 

eiØsrborb* C^br* og |I* — ^nbre <BU ocrore; naar (S)runben er faa blob, at 

'.:/CncIot9fna. JDoerflaben boier ftg for Soben* ^^elg» 

ammans (el. «gmng), m. Ooerbæng, Qf. bpoia). 

• miig ®øgen. •— ettegoingfam*, adj. iCpiebotn, in.Mob®runb, ^{ubberbunb. 

faatr«ttgenbe, forn ibelig foger og for» 9. etift. = Dongiebotn C<&bm.), (Bor-* 

. Idttger noget ®bm. botn rør!.). 

cttMivanbe, forn maa eftergioee. cv^em adj. ufmagelig, mobb^belig. 9{bL 

cttcDmbb, adj. ibnfommet. <&bm. f. boi* iCiPiefmar, m. ben egne ®mag, forn Qen" 

Senb/ adj. befolt, nnberfogt. bee ^aa fiffen, naar ben bar o^iclH 

ønut, f. SoIjE^er, SSirfninger. fig længe ^a 9)tubbergruttb. ®bm. 

ttttePomar, m. (ffterfommer. erla, v. a. (e-be), m<tgte, formaae at 

cttcsfP4rt, efterbaonben, efter b^crt. bruge eder baanbtere. 4^an a fo tung' 

,Dft feer, ette !oart bce fjern'': naar ai tin fan inQe eoIa'tt. 9{orbre Serg* 

noget lommer inb, gaaer bet fhrar nb @bm.®br.®rt$eTg.— 33nbr. «plo. 

igjen. 3 «bl. m<e-ft«rt. ' (3«L afla). «f SfoL 

OlttcUø, n. (J^fterbrog, S:onbtoL 9tba. iEpfe, n. drafter til at bntge etter baanb« 

etecUatcit, adj. eftergiocn, foielig; ifc» tere en 2:ing. ©ielben. 

om en utibig dier ooerbreoen Soieligbeb. evlelea, adj. baanbteerlig ; f. (£r. eolele* 

Cttefceta, f. ooerbreoen Seieligbeb. ®tein: ^teen fom fan lo^ee eller fi^ttee* 

Cttaii4fm, m. S^ermanb, (S^fterfelger* Hvnt, f. Q^mne. ^. Etv (9abb*r), m. Sabber. 3 @bm. bebber bet i mase og fem. 

f. 8far, m. fair'e, men i neutr. faøart. 3 ^u 

(fag»r). adj. oaffer, fmuf. 83ru- ©tift bebber compar. ^e (f«g*er). 

Me meget i 9{bm., f. (fo. ein fager og øuperl. feøfl. (®. ^. fagr, fejrri, 

M, ett fagert 9o*n. Dgfaa i ®bm. feffntr). eilere for<eIbet) if« oen, fin, 

wL Øofjm og ^eig, «ett>fuit fielbett* fmlb. 86 i^afierffap — gkillgart I 
I 3 ©bm. jairleifit (f^r SaqerltKW, 
m. S^r^i. Stflfa (3cia). DgfM ga- 
qtibeit, f. 

fngnA, v. a. 1. (a-a), 1) beBaqe, bue, 
rilftttSliitti. Stm, Oidtcn). Ea 
faqna nie(n) ft> gott Scfrt bet fctetpm 
min faa bngflelfgt patt bclIt Sirt. 2) 
Olxbt. fnqna ftni glffbc fig. Sfal 
truge! I ^atb. {Sl. 9(. fniriB). 3f. 
fegftn og fegna. 3) moKage Ctn, gant 
(£ii iitiebe ocb 6an9 .^leinfBmtl. ^rig. 
®. fagnnnbt. 

fagna, v. a. 2. omfaont. ©bl. (ogmaa- 
fite fiitt ®trt«). 3 'SBl. bruges og- 
(iiai fcnngta (tTeqaentatfct eSér min' 
bre (fbclO. 

factna, nclj. 1) bogKg n^ agfntetbig, forn 
lumi fan fot Irs 11 é fig til éderoente ne- 
net jiebt af. ffl. ©tift. «Kcget bnigl. 
„l£in fagna 3H ann", (Énfom baobt bar 
ffiont Dg Itittte til ot gtsre gpbt. „ta 
ftil'c fea Sent ta fagna goil": ber er 
iifttriflrrttta Uilfnflei cg bugtige Sotl. 
2) |ii>r, bqgtlg (faa^tl om onbt frm 
ODbt £ing). iSJtfaana Æajli en ftor 
gangit. citaaflee ©enitt» af et fcr- 
(ElMt Orb; if. gripa, niuna, BBrna.) 

fagitaltCne), ailv. bsgltg, lilgat>nd. 

f«Bn«nbEt)< ndj' B*r6 at imobtagtfl ti- 
ler fmebeiiiiaeg. Jpelg. ^Qf) selt (fl' 
iim eg ce fagnanb", figec man, naaTman 
ille 6flt gicrr nogen ftlbig Wcife. (9(w 
fielben). 

jit^najfai), m. gDtneidlfe. rø. J&nn 
iflt ifje Ror'e )$agnai!a)jen tm ba: ban 
fit Itte (iDt Sornøietfe af bet. 

iflfivefot, ni. SSrntesnelfe paa En, forn 
gierne fiaaner fig forbet forn er tungt 
etter ubebageliiit. 3 ®biti. 5ai«fot. 

,Sflnreb(infc'ii (bjl, g.X ben boire §a«nb 
(ligeÉ til 8i'rn). ^dg. ©bm. 

jogrtttuttn, r. ben anben 3)la»t t be bto»- 
tuggente Dor, .^eig, (Sbr. gbm. 

fagriMtn (fairir((ii), niJj. forn fun nip- 
l>H til «Oiaben. ©bm. ©ube S^grentwl 
<ii(re9"ioa fairoeta o: monfBif.t fiint, 
iiiiiir man 6at fpiift en gob JRet fBr 
■Btaaltibet. 

Har(tt„ f. 31. f. Såte, Sctr. 

Sat. og 5ai'c, f. Sar. - t«tr, f. fggtr. 

faff«, v. B. (a - a), gribe, tngt fat paa 
(ifirt i $a(l). 3f- fanfla og fata. 

<!«", n. I) «Otan, gJianfe. anegtt ub- 
btebt Octb. Soll. mt. Dtf. "Æidfl.). 
(S. *B. f«». 2) Bmnbfer. Stab af 
Xroabe paa jtlonten af Sortlttber. 9. 

etift. 

fnFfo, tdj. fnnbfct. Sllcrt fiffut, sm 
;&t|lt (bitfaffui, linfatfut). ^al (e(. ^at). f. fw gdr. 

j«I, n. Snug t>aa ©lebcr, Salaffe (Sow- 
mtrige). „^on fer ut fem et3iif (bm 
(£« lom er mfget blcq). 3f. Salffie. 

Sal, m. en buiil 5Ean« paa Scm^ofeei 
og paffer; et fDri 3ter, (Dm gaaci Of 
Pber ©fiifWt. faaleb(« at bet (TfnKr 
©pibfen af belte. SBruge* pcb itri. 
fHanifl. ffi. K. fair. 

faf, Bdj. fal, Itbifli tilfaie. 

fdlrt, T. a. (a-n), tinge, fejt at fddt 
npgtt paa uieft SSiltaaii ilter om gi 
f(t(ic SitneRtfolf. atmmeliji alm. $aii 
fala fo trengv: ben fem bcbeeer, maa 
foge. (33. élift). S»!- fal». 

Saib, ni. 1) Sclb. inbbuiet «ant ])aa 
Ælotber. 3f. einfalba, toifalba. 2) 
Borbe, Stcemme(=SMTe). 3itL(kWi, 

falba, T. R. Dmboie $Cantcn paa Alabcr; 
fatte 3alb paa. 

S«lf. pg Salfje, m. 3alf. (©jelben). 

««Ifj(, m. galnlTc; f. galffie. 

Sall, n. galb, langfom giebfiiOnu 
(3f. Dett). EnuDfaH, Dongfaa, Of»- 
m. S'!?UTiig: Ssnfen, ^ébftlMii4t 
Sr. i Vrlfernc); ogfaa: galb, ho» 
breife (omWcnncnei). — 2)@iinMl|t 
.^xlbning paa cnglabc. BrnntStnai 
Bd' for lite 3aD: bennt iHenbe 6iAet 
fet libct. — 3) ffloget forn falber tSn 
offalber paa een «Mang. 3 ©amBKS* 
fletning, forn: £a»efaa, ^fall, 9«fal, 
ffonWe oa lite te gall* (SeU.)! «ci- 
nei oa» libct af fig i Iterffningen. 3f' 
3ott Dg fotto. — ■<) kroppen of tC 
flagtet l!«r. Sr. ©Hft. (3(1. hil). 
9fautefaU og <Smalafall brugeS ogfM 
i 9?. ©tifl. — 5) e( @lf«r otb ^aoiten* 
ten, Ijenbeligt paa tPBlgcine* Srjb- 
ning. S, og a;i. Stift. 3f. ©firt 
Dg Sobe. 

falla, v. al falbet f. fetia, v. n. 

falla (mlj. f.), og falle, (ndj. n.), (te 
fallen. 

5allcftiit>, ni. golbefnio, Ppmmtfnlo, 

Salleffagjt, m. nebboitt Sraoc. 

ifoiUmmn, f. ^angeman. 

faUtn, Bcii. 1) falben. *ebbet eafaa 
folien (fpiii er mere tegelnt Jtartirip). 
falla (rcmiii.) figti en So at ettrf, 
naar ben biler Xegn til at ben fnatt 
f!ai faloe. ©bm. og fl. [3si. (Mm i 
fammeBctBbiiing). — 2) bejlflifen. Efl 
ta (tie fo fatte C9)bl.)j bei oar iflt 
faalebe^ [leflaiffnt. 3f«r om l^egcnell 
Eanneife; f. Er. gobl fatlen »! oet 
bannet, i!nfFerti)oren.^3)bcfi>em, be- 
leilig, tiff va iftle falle for me(g): 
bet ear mig iflt Mellfgt. (Sulbtc 

5nlU-B«rC^). m. ©lieeraoatb, : 1 faKig — %ant 87 t 

•lp, ■. 3alt>reb (p€ia %axt$itx)» 

ffr, ■. f. geflever. 

( (tdrt falna), f» folna. 

, idj. faljf. (8fmiiu ( eortcteb. 

I)* 

% f. a. (a - a), ferfdffe. 

!ii,«. 3nn()/ 8ataffc; ten lette o^ 

Mttfjte We fem l^^ier tillyaf^e efter 

hteiixMc ©af^er, cf) forn let laber fic) 

llkrfe. @bl. ca 6taD. Slmt. ^eN 

rilrrt: 5airie (^bL), ^offic ofl 

M Sal (t)eb ihrtftiania), San 
. 6dft), goiR ((Øbr.). Siom (®bm. 
J» Wnfr (iSOfin). 3f.€». falnor; 
• ftUkvi, fAl 0^ funi. 

^■' (Sl* ^amne, r), 3at>n, ifcrr 
9aaL (3?. San^i). «^raf femna. 
MMd, n. 8at»nemaal (til Seb). 
icrtb (sve), m. 9^eb forn ubfcrlged 
loKf. 3f. Itni)»bevtb. 
t et tpnbt ^ffffe af 8niift, ®tø9, 
i der ©nee. ^tlc^. 3fcrr gnug, 
lir m Stnl £t(. 9t\>UL 
v. ■. ubftrøe«, ubf^rebe Ttfl» li(te« 
€t99; ifar om (Bneen, naar ben 
ff Meaet tpnbt* ^etø. 
VB.Jponifocrq, étorfcr. 9{bl* 9^aa 
. berbnob: ^ana, m. cm baabe 
lir ta ©maaf(r. — 3 Drf . S^^^> 
NR emoafcr. Siaefaa: ^^cenar, i 
M; cg ^cenmr 1 9{bg. cm <3maa' 
(aar, (^Tebtr). Itet ncTbbcrblebn^ 
inar faaer i ©ammenfætning et 
t a, faalrbef: ganara^beift, n. 
I efler Dre. Det belgelanbfTe Tjfana 

gm fvagt 92af!ul. cg faaer alt« 
atic 0, f. dx. eat Sanc, met 
(i Ueffen). S^el egentlig en '3a- 
I af 9enab. 
T. D. bliM til ©tøD etter 3nug. 

D« fanatt burt. 

(3an'). åfanben. ((9. 9^. fian- 
Xnbre 9la9ne ere: ^ct>el, ^c^ 
9firK og fL 

I. 1. 1) 3at)n, 9lrme (forfaavibt 
inbtfluttef i famme). 9Im. men 

i 9. <gtift jAinø. ta!a i San* 
tåge i 9a»nen, gribe cm. oiva 
ingi'c: omfavne (£n. 2) @ricb. 
f da*ne ^ai 9angi'e. (3^1. rånir). 
Savnfnib, f. Øangan. — X)en ab" 

9rt9bBing: Cmgriben^ £)mar« 

— forefomrner fjelben; f. dx* 
at eit gobt Sang. 
ul» Sonaob, Dtaterialier. ^u6- 

Øi«refang, SDgøicfonø (®on- bcmlelbo). Cgfda: ffttt^åbn. Ihui i 

(^ammenfirtning. Ilrefang, 3arnfang 
(Scnafang); if. Jlilfang. V^ere alm. 

3 «.etirt: 5«w»* (3»L rcng). 3f. 

VerQc 

janø, n. 3. falbenbe ®9ge, €Iag. &en« 
benfietbé. 3 99. cg 2r. ^tift: 9)eb- 
faflfott, i9.<Btiftcgfaa; Segacing. 

fanøa, ▼. a. ia-a), 1) gribe etter cm* 
fatte meb Sfrmnte. ^elg. cg fL fanga 
ien: famle (e i^eb at cptaoe bet i 
Savnen. 2) fange, tåge faft. ^ 9erg. 
étift: foanøa. iperaf adj. fanga*: fon* 
gen, faWat. 

jonøan, a. en 99rbe, Sabnfiilb, faa me^ 

Set fem man fan berre i SotNteni f. 
:r. af ^b etter ^c. Tibet er almtn- 
beligt, men bar cfteft en anben 3orm, 
nemlig ^^anø (i Stx. (&tift cg 9erc 
(St.), S^^i fcnbre »erg. eg écgn), 
^^Ainøan (^cfj. cg ©bm.), Sanj^a, n. 
(S^alb. d^ttlbbr. cg fl.). 361. feng; 
év. fanir. Sormen Sanga bor iSleer* 
tal: ^^anøo (ligt be 9teutrer forn enbe 
paa a). 

^anøebue (Soingabnø)^ n. 8<nigfet 

^anøtt (SoingiO» m. en Sange. 

Aanøi^tnn, n. éfiebflinb. 

^anøtaf, n. t^rpben, ^amb^ B9ori be 
«etribenbe bdbe bomberne omfringfRcg'* 
gen boa binanben. $llm. (3 93. @ttrt: 
^oinciet^f). 

fanøtarafl, v. n.cmarme binanben; br^^ 
beø i en faaban ©titting. 

^ann, f. ©neemaftfe; f. ^cnn. 

^nncnbe, adv. fem ©nee. fonnenbe 
feitt: fncebeibt. (93. ©tift). 

^annfar, n. ©)9or efter et Sielbffreb. 
©bm. Cgfaa: Qonnfar, f. Senn. 

S<tnt, in. 1) en frcmmeb ^erfcn, et SRanb^ 
fcif meb ftemmeb jtlftbebragt cg ©preg. 
3f. Senta, f. ^tft i ^ielbbpgbeme 
føpbenHelbé. 3 3:ett. cg ^att. cgfaa 
cm fememme gclf cl. 93t}fclf i SllminbC' 
ligbeb; men f]elben om fremmebe Seif i 
Scnbebragt. — 2) en ^anbftrpger, fer** 
løben jtarl; ifcrr em datere etter lig« 
nenbe em^eifenbe Seif. 9(Im. 3 93. 
©tift: ^^antc — Cgfaa ofte: en for** 
armet, rutneret ^erfcn, en 9ralfer. 
^an errt nbb i Sant (9. ©tift) : ban 
blieer til en ^xatUx. — 3) en ©faH, 
etlifKgt, miétcrnf eligt a)tenne{fe. T)nU 
meb et ftorfere 93egreb af Cnbffab; 
beeU cgfaa (ifdrr i 93. ©tift) em en 
^ubømaaer, en IbfHg ©falf; if. fan« 
tajt eg fanteri. 3 (dammel 9torff be^ 
t9ber faotr en mrinbfeenb etter Zie* 
ner; lignenbe 93et9bn{ng bar egfaa bet 
aMfHb fant; (neiimeb bet felanbffe fairtoft — fdraft I vani forflart* utb .gfttim", Hgtfcm 
3*1- (»"<■'■ 

funtnft, v. n. ^tmlt, brist ®I)»9, .fan- 
ta)! m« tin" bttjbtr Cfifaa at jitftftes 
mefc gn, fuldc fin et ^uii. ». ©tift. 

«antt, m. f. g.tit(. 

SameifylBit, n. Selftab af Siinbltreant, 
%atm (Der Dmftrclftnbe jniittiittclide 
goK. — Dflfan: ganttbolttS. Stift), 
ftantdaa, gflnttpaH. 9Jcb SSeifltn: 
Spfintaeotl. 

,S«ntef«i-(ti), t (lei, tifemmdifl 9tf«tb. 

janttrjtcins, r. aattilotnbe, Ofl cllcr* 
om ftcmmebt en miSKtntctiRt Suinb- 
fcH. 3f.?i»ntfl, EigefaaiinnteBJMiM, 
^4nKnut, og fl. 

iantdap, n. 1) ©taitt-arl, Slnlttfl til 
m Ofl Sffntft. 2) = Ra)ittf»lB([. 

SAnttltttt. f. galflbeb, liftine TJaafunb. 
Cflraa=3an(cfar. 8(1, ©!ifi, 

5anttri,.n. Offlamftreatr, («^^((SlU. 

©ttft). — 2) epon, etitmt. sjcjict 

btuirf. i S. ailft, 6b« btt fabl), bfbbtt : 
^ntri. „ffiil ([ aantti, rit onna a 
sailooK": tet crgiDpq, et anbet tv9[. 
wx. fierattføntrifuil', Oftfantvifam', 
adj. fpøflvfiilb , ffjfnitfom (ubcn nofltn 
fombelfi oiib Setijbniiig'). 

^ntttoiu, m. anlttg til SRanTer og 
©taHfftttfltr. ®bni. f. Æiutt. 

5flnKrffa; f. tit iMftifl mt. a. etift 

jrtntovCb), n. ©tiflerier, fomctrindiflt 
^entsbntnger. 9b. Stift. 

Sar, m. gnbfi (forn tr ben fiilbtomnefle 
Sorm). 3 S«t. 5ni og 5«'n' C^'- 
3(, ftfliO; i SbBi. foTffliet! .'i«b«; 
bdilfft enbnu forrfcinmci i ©ammfn- 
firtniiia, fem 5<i&egai-'eii i gabrenc- 
fliiarbeni etlcts alm, Siir* flore ii. 5«r= 
\>tor (el. (linbtor), Jarfctobcr, ,<<itfv= 
(l«' (alm. i^afofter, Softtr), SEaitte, 
.fean gofflftemann" , min gnrfpftcrS 
*Dtanb. „.^o8abro!iiina", minSarbro- 
bti* ffonr. 

gar, m, (af fara), fli Sårer, ffiiitt fam- 
menfat, forn: 9?erfar, Sramfar. 

Hm, r. 3(irb, fflcitt; f. Sut. 

gav, n. I)giir6, <J>ansi Cmflanq, gu- 
Ile Sart! fotfte Kana tL Cmaanfl. 
St. Stift (Sofen), ©. Umfar. — 2) 
t'Bh, ffianfl, 3?ane eller Slrofl, boor- 
Iflitnntm noget flaaet. 3ll(|l i &itn- 
ineiif(ctn.fDnt: Sluafar, i£truefar, Sn- 
lefar. — feljt ein i>n» 3ar'e (Sbin.): 
fo:ttc (fu paa rct a:<ti, nife barn Srtm- 
nannemdoben. — 3) «por, Sti boor 
noatt tat faret frem. ©aaltbt*: Sol- 
(ffar (®pprtfttr!l)ititiiri!rr), a^jenna' 
fiw, ffikitofaro.f.o. «im. (3f. Sota, 
©lag, Stod). — £ifltr<ui: ^lulfai (ttn S«eO, Slebefat, ©Wfar. (3f. ^tm; «• 
Ije). — 4) i'cili(ibeb tjl at fare met, Ot. 
ferbrfiifl. trcti tilfoe». ;^an ftff feg 9^ 
poe Biortii (!8. Stift). 3»t. ftr. — 
5) 9(oaet forn farei eDet firibtt frtw. 
Aun f Sammtnffflnfnfl ; f. SijTtfdr, 
mteiar, Uppfar. 
frti-rt v. n. (foer-, for [oD]; fare), al 
fart. ®, 9!. riirii. 3nf. oafao fMrttt 
(<Hbt. Ctf. 3nbt.). ©up. oflfaa: fbi 
(aab. i) «a. ftr« (Sbm. fflomsb.l, f«tt 
(Erf.), ført Otbm.). »fl?bntnai 1) 
fart, rctfc, flierc en fRtift. (3 Salm 
om lanfle Steiftr er bet nn itt tn faix 
JJecIfDrtrcenfllafbet nnereOrbt iriw). 

— 2) faibt, flotte*, otfpllltea o, f. p, 
fara nttb): fatbe ntb (tun om fm«a 
iinfl). fart (tab: falbc cmMb. ©Bm. 
faroiip: oplpftf, fptinflt op, fartoei 
gaae itu, fara funbt; flade i Stpflrr. 
—1.3) lemme tllci Bostt i en oi« Hl- 
[tanb. fdraudl! temrnt flept frem, bapt 
tiDflt; oflf. blii^t od tebanblet, baot Mt 
flebl. .fertil aftlePienfItt : far iWl! 
,Drc fer nal": tet fem til Wolle, M 
ojtfrPe floMs oafaa: betear od tilpW. 
fara itle, a) foie ilbi, libc S(abc; b) 
føbeilltibt, QbDTteTt, -4) foreta gt (i|it 
Ojif. bfpi»t cHcr fpvfoit fig, fara ni: 
begpnbe, røeiiet bTU(;l. f SonbrtSttg, 
f. æ», Ba for te nwrlna. ^an fai It 
01 flirr Cbcqpnbtr atfiaac), faraanba, 
unbflptbc fio! ogf. feit fig, fliot tfttr, 

— 5) baubfe, bare fifl ob, fara ette 
dn: tfttrliane Sn. (Sbm. og fl.), fara 
mt! bcrrt ng ab; btrafi SUtfar, fora 
ftagtaU: banblc u fommel iflt. faramtti 
bcoanble. fara ecelmcc: bebnnble mI. 
aMeb ftarttre Sttenliig hta fara be- 
tagen «fara met", cfliaa at gint fig af 
meb, ferfogc paa negel. ^an furntt 
P£B: ban ffal ner befatte fig meb bet.— 
9nt!re3alemaabtr! faro i, »: UttPtfifl, 
trane paa fig. faraoT(uter): aflUew 
fig. (SonbreSerg.). £iT fsttttcmig; 
btt forfuifltr mig, ben Sanfc ititglHT 
mig, X>ce for nlgiotioi mtg (nortrt 
Serg.): Per gieiinemfoer mlfl en<^prnu 

furu, nrtj. fTiuiltl, f. Såre, m. 

fai-anbe, ndj. 1) fartnbc, reifenbt. 2) 
frugtfeuimtUg. S-. ftemmele^j. 

farang, m. Ontqanaøfgge ; ©nue eStt 
ligntnbt l1pa«fe(igDeb , fom angtiMr 
mangt paa ten i^ang. 9g. vg Sr. 
©ttTt 3 »■ Sttft! ^«rtBng. 

favaft, v. n. 1. (foevøt iovfii fureft), 
M aifanbting af fara. T>a oa uoh fo 
ferft impQai bei (». €tift): Pet Mtt 
npfltt forn be letftcbt om, forn par h~ 
mn futf Hem bm. izW. 2 feroø, v. n. 8. f«M(^Iø«)« f^forraff» fartn^ ▼• ■• omeUbctati^ Vegart 

^rail, v. n. 3. Mi»e fmmefi f* Såre* ^ela* farta gDbtt fdle l^rtigt 

^arc, m. et ©lage ®fimmcl paa 92irlt jarttCb), f. Reifetib (Men ttt Sooriiflrt 

M QxSnt fl^besbe @ager (3f« SXpgla)* i £ofobtit)* «(elg. ®ee Øcrr* 

^bnu ZcIL «« 9* (3<L fardi bar lia-* jSarty, n. %attdl ®9* fartyg. 

«nbe J3ct9bidttg)« 4craf: iav^, adj. farug, (• fctxufL. — S^jU f* cfatl» 

fftmlet; 9a f^raft, t. o. bdcrødee mcb \aft\ adj. fa^ røtmfiu foiL ^arb. ®<et.). 

en fHmmeloatig ^fortoe. Aeraf fefUi, ntft og fu— got fegfatx 

faren, adj, iVfaren, rri^ 3 @bm« firen fort)Ube fig tu et ® teb, l^por ber er in* 

(aoK i\ t>a <e fo n^re fares bet Bar genUbDel — fnaHafrgfa^: fortale fig« 

fiaaet. Ugeban for; mon bar giort bet tale uforflgtigt faa at man Mii»erøieiio 

amme for (9* &i^\ — 2) ficbt, lom^ bre»en Deb (int egne Crb. — 3 foitaa 

MC» i en SUftanb } tfent meb noaet ilKe @omnai: i ben troggc^e ^oon. (®am« 

famu iKTl farem — 3) affotlbtg, ftxiN melt DatiiO* ®bnu 

ht« fhobelig. ^alebe6 om en étuet fa^a, v. n. (a-a"), faftt. 

^0 <r fara i 9toi»ai'': stoffene ere ja(la. f. Saften (for 9)aaf(e)* 3 $ttvb. 

raabne i ^Jomeme. 9{orbre S3erg« og Sofobebber bet :jo^a,^o^o (dam. 

jarø# n. ^ofe, tunge ^ager b^onneb accm. f&øtu). 

«Met fammenpreofeo* 93» <&ti^, ^alL i<iQ<tnbt, adj. 1) fa^enbe; 3) «bm, flfe 

Bn. (3diU farg). bruffen. ©ogn, fonbnSerg. og fl. ogfda 

forffa, v. a. 1. (a - a), fammen)}reOfe. f Zx, ®t{ft« 

ffogle @t* ferB)<t (®bl« C^rfO* 3^1* j^epenøCar), pl. m. {^aanbbenge forn 

. fergia. Sjenere faae naar be fotflee. 9. Stift. 

forøa, T.a.2, (a-a), far^e, f. lita. ^tx^ S<i9ltif)t, m. i|aflbeb. 

Itl $€ivQAv, ID. en $<^roer. faéna, t. q. blloe fa^ 

i|4røtc, m»lSar«e, = !ilit. (@«). farg), faflva, t. a. ia-a), demme noaet oeb 

Sar«ørcibe, f. Seiligbeb. S3eforbring til-* at grai^e bet neb i SøYben (fom Sjomen 

t»an06. ^m. dUtti 9ar, Somfiop. flai giore meb ftt 9too). ©bm. og fl. 

iirtr, f. Spv* dn (aaUM nebgraoet Jhro)) falbed et 

arf> Bi. en omflreifenbe 9)erfon, 8anb' jai^r. 

lober; ogfaa en ttietpbig, ubaalibelig ^at, n. 1. et Sab. gleertal l^ebber jot 

åatU Xr. Stift, Sbm« (aab« o) i So^n og Sofo. 

farfienna, v. a. erQenbe for Saber. jot, n. 2. ©reb, f)aanbfang(=<$crt»el). 

Vit ba iQe nole te farQenna banfvre. 92bl* flelben* fertil S^alemaaben: fco 

Sogn. 3at pca; ligefaa: tafa Sat ))au 

jarfofl, m. 8aab, SftYtoi etter etbt^ert ^e- fata^ v. a. ia-a), 1) gribe, fatte, tåge 

forbringomibbel baa S3anbet ^g« Stift. fat paa. ^eget brugl. 2) fcrnge, an^ 

So. farkost. tcenbee, om 3ib. 9llm. Nebber fmto» 

far(ait»', adj. fom i!fe fan fomme ooer, i ^br. jørt« 3nbr. 

forn. mangler ^eiligbeb til at reife meb fata, v. n. ia-a), 1) omt)i!Te etter inb» 

(S. %ax). £igel)9benbe er; farlaus: tiabenoget. fata))cafeg: fl<tbe paa fig, 

fabertoe. ifccr paa Sobberne. a:ett. (9lo<)et fiel- 

jarUnbe/ f. S«rb, (Dana (t>el egentlig ben; f. fota). 3M. fata, n<tbe« 2) 

bet Strog fom ffal befareø). Sbm. 1 Hubre, fuffe meb noget. ^ere brugl. 

Xalemaabent balbe T^arlenbinne fram (i Sett.). 3f« fatra. 

a: fortfætte fm S^eife, foge at naae fataleø, adlHobfet, fiifferagtig (om Slr^ 

VlaaUU beiber). Sett. :^ Sammenfet^, fata, 

jarløvfa, f. S^angel paa Sorfoft. f. (Er. et jatavife, o : en flau, fmag^ 

jarm, m. Sabning. a)?eget brugl. i S. lod $8ife. 

Stift (®. St. farmr). S. fermo. fattg (og fattP) , adj. fattia. 3 gam. 

jarmbaat, m. en laaoet ^aab. 9{orfTt fatækr, og fTuIbe altfaa nu bebbe 

firmlauø^ adj. tom, uben £abning. foitø!. — fertil: SatigfoIT, S(ttigtaéfa, 

jarrc, m. en omflaffenbe ^erfon. Sett. Satig))ung og fL ^Satiamannd Sore"* 

Sbm. 3f* Sarf og Sant. (Sbm.) : Sattigmanb^ S<erb etter Sid» 

farfynt, adj. faa bejtaffent, at man fan faar. 

fee Sborene etter åSeien, f. (£r. efter f^ttøslea, adj. n. fnabt, ufélt ^ct oa 

D^r i Sneen. 9{bg. og fl. Dce oafo» fo fatigdle f^re bei. 

forfint i Sni(»'r^ (S<et;): bet oar let jatt, n. Saanb, Strobbf» (Sielbent 

at fee Sborene i Sneen. Crb). bere ^anb^a i Satle (S<^It{e): 

baoeAoanbOLtttboSB^ i etSaottb, fom t^ m fatt*' — aaftiifiJrUfl I fcrlltt oen ^fUIbrtnt. fettre Vem. 

- 5 Boftrifl CSafn en 5Ibm. (ffaHl) 
Mi eiiDiffcR tdtT Sfumrtiianttl' pna 
tn atantfrl. 3 Som. v^ Wtiii. (intb 
lIMdlcn gdlfl) vm it SSItlrbnanb (Ptv- 
nirt «wn omoffltt Sanfcftcnent paa 
rtkrn ua brfUsf. ®. ffetd. 

ffltin (faffit), ». (I. binbf, pmviftr. (®kI' 

^(n). frtriulV, fammEiisltlrt. 
ffltna, r. n. (a-a), rm gib: tonqt, 

anlanbte. 3 iiDibit Bftg. efltre «ib 
" føla. 
frttti», v. n. riubre, aibtfbt flPtf((. Stbfl, 

1(0, Gaets: fliiHrt, filla en fl. 
fatt', «dj. Hlbaflrbeict (=fit{n. 9tBrbt* 

Btrg- ®bm. (3s(. rsiir). faitt 3in- 
■ fltfl: 3inqH (pm I([ ftiniw ferie* til- 

ba«. fatl' i !)t»(tf|jti: fpm (an beit 

©(ulbrtiw biiflotfr. ^traf: fttte fffl, 
fflttflft, ». ii. = Banta, ftcrta. 
ffluP, fpg; f. fiiila. 
3nm-, m. rn Rillf, ftenfartiq ^Jerfen. 

©bm, 
fcm'«, v. n. lijlt fin- lefl, Can faura 

ftg aoT fptfeirtt fin bort i al Sllltfb, 

— fairrclegc, silr. „.^n flf»W to 
faiircltflt", om fin brr jwao: liaefom 
Mtbflafltn (Dfr ffomfulb. StcH. 

<l«ii1i, ni. 1) tvpffct Srn, Crt fom « 
mabiHt (Kt: r DpiinatKt ar Srtrpm. 
«Kenct iibl-rebt. (3 StH. gcrf). 3«l. 
fnuskr. 2) Salaftc. J&arb. f. SallJje. 
3} et gufferarbribti opfaaen falR, be« 
ttdftdia Sina. !RBt. aJeffl. Boor man 
oafafl fifltr fniifCa om at fufTe. 

fnu<|f aft, v. trolle», foriinaBcl af IrctMm. 

^«wfftmjel, n- Ireftemeel, Crmtflnao. 

fcwffjtn, adj. treftet. Dflf. fnujitt. 

^niit, m. f. gut. 

5ai, r. affaft af ^a% ®(iib (Her ®bi- 
rtr fem afgnibfS, nnnr ISSaltet tette*. 
9161. Sbft, og maajtee fl. et. 

fea, i"lj. l'. faå, iffe maniie. ^ai fulb- 
!ommen Slerion, nemlig: nmir. ftatr, 
pl. fojt. Uental lun Mb Sottcltio-, f, 
ter. om giil: ,^an a trabe fw ra 
fmra" (af rinfle Slntal oi» libeti SlPt- 
Te(fe). fwtt Solf: libet ^«rf. lirt oa 
fontt um tebni.J: bet oai !un faa 
fcecltagete. 

fot, Hfij. 2. taut, nille, font ifte laget 
T!C(T f Samtoltn. 9(61. SU. Kr. 

fai, mlj. 3. 5!eo, benWret, fbi» af ©ig- 
bom. ©61. See fraen. 

fot, v. a, l.CfwifeFF; fingje),at faae, 
flJTOff. bebberi f« (Stm. mi. Dif.), 
f«r (fiarb. og Sr. ©tift) og foii: 
(med a(m.l. Sfmperf. gleerlalt fing^ 
(iaU. aJflfe.X fing* (9(H- Ofl ff- ®l.)- 
Sttlrfiiiimi ftnfli*, finirt* f®*nbn Serg. lefl.) og fattt (meft alw,)i»„. 
3iif. tgenttfg frulbc feebbe fanga , (w* 
frtao(l'af biefe Banner, forn of SIfleb' 
ningetnet Sang, fenjta, lettfcnfl*, (tor. 
fenflt cg fl. — «rtBbning fom i ^anfl, 
nemlig: O 6efomme, mobragt, Mtve 
frrHtnet mtb. fai t( (Stiving: tdaf fCm 
en<J)aM. faifegrøatj fbl(*. f«9Hun! 
unbfigaat getanbtlnq. fm t (el. te 
ti): faae fat paa. 3 S^ttbelrtbeb, 
naar Cbjefirt ei et mcnnefldiat Sa* 
fen; •) faae tit fetirlpi b) faae til 
«igte; e) føbe, foae «ftom. — 3) tr«ff(, 
bitve binbret cQci angicben af. fn 
Stt^nn, ©|e, Utttt. m oonbl (Mi« 
fogli fdjKert, ©lit, ©tabe o. (. ».— 
3)trninTe til at; ») maattc; f. Ær-ttg 
ftot Btrl gitra ba. 7>a feH fo oera. - 
b) html. Biwe iflanb lir. ^«li fetl «te 
tuflgla ftiinbe iffe tflflge). ^igtlaa; 
fin feelqja, eta, fnafta o. f. e. c) ^«t 
«ou entr ftiligie» til. .&an ftff ffte 
fara. — 4) bringe, flafle; fcrmaa»; faat 
i9aw. n) !l»tl! ©ubfl, fot antid t«t 
fttlJe Diepaa, fMmie fee. 3f. fat^anb 
pai, fa Rirunn f. ^ca tan te gjera 
ba: formaae bnm til at fljdre bet. h} 
SHcbnilv. fto fram, inn, ntb, upp. &g 
fctf iTje ba til, j; jeg fif bet ifTe «I al 
loffes, jeg (om ifle tilrette bfnreb. c) 
5';(b»(lj.'fa< faff, lauli, faiugt, Ilabb, 
maila. —.'i) itittf, floe, lewre. Web 
"DnHo og 9ffuf. f. ttt. fm meg éiA- 
oen =■■ i(tf mig gtcflen! («1. 91. fli). 

fia, v. B.2. (i-bbc),iBte. utblebefrotel- 
lei $amp for at Xieolcme hinne ft*f 
fliflt*. ©enbenfjelb». (3f. rsptt). 
9}la>if!ee ogfaaat blege; f. fnbb. 3'!. 
f* og feg», betubtt; renfe, pubfe. 

fftinft (fma#), v, n. blegne, falme. ©t(. 
©. fm, ■ilj, og faien,— (atlTide» fra 

, f>xift). 

teabb, Hiij. 1) blegnet, boibnet. af Fan- 
beta ellet 1'uften» ']>aaviTln ing, omXttt 
og Zø\. ^aib. 2) rebet, '^opIuD »eb 
Ubblobning. Xell. og fl. (af fta, v. «.). 

ftubiigelia (faibuclc), nål fom buei til 
libet, t'fte ret buelig, ©bm, og fl.— 
T)e Crb fom fcegonbe meb f(q nibet), 
ere oel almeeiifoiilaaclige, menirftmt' 
get ubbrebte, 

ftaen, mlj. l. bleg, fom 6at et føarll^t 
llbfeenbe. Ctr. 3 ©6'- f»- 3f- fW". 

fiaen, adj. 2, „0(el fmen"! oel forfpnel, 
mcfttet, opfriflrt. .frelfl. 

fafenttb, «dj. unoltiq, 'fnigtetio*. «Mejt 
I i.cQtr. f. ac. til foafengt «rbri(b). 
©br, Crj. Unbertibeii! faflfeng. ©Jt- 

— ©0. Afint- 

foBftngjelfH (fa>f«ngiele) , »dj. unptHg, kl. faftfrngt — fe^ ^fMR « abtn e<nt) tia tUtan. £alL 
Salb. foxfntgltle iSnallt ii)>aiftiibt 

fnfcKBt, adv. fOTfisM, ubfa -f^tt. 
Snta. SM. 3 Sau. )i<iBf«ngt. C®»* 

fM«t<tcii (el. fm=!iitcit, aab. Q, »åi. 

I»etbttinibt,flelMn omtalt. JStmfMn. 

fMf»<to', adj. Oubiulig. Tinqt, baatlla. jannø, f. Søfculnø. f. fea, \ 

twdimug (-ig), adj. uTgntis, utrfami, 

fetn im etch mtgct, ZtO. 4>alL (0. brt. »bl. C3*I. »leiir). 
ftkUa (fK fA^iiba), adj. forn iax Itttn 

Eiltt tQti føtt Sotl (Of ffS> >:(<[• 
». Hliaa). Xirt nantlc IIA (a : 
I finkrt tun i bctit Crt ea t 
MOailta. 
Staau, M. nt Saatt, Ca forn bfnn fifl 

nobfct dtr fonfntt ab. ffiulbbi. 
fÉtMcnt, a4- >tbt> hmanlKl, fitt mamb. 
telt Xxf M fe [Mmtntt. 4in <c fo 
fiatKKtt tet n faa faa Wtmuttn. 
Sttft noiboigelbi. C<il- 91. rtmcBi). 
®K mtnl. 
fniMtlt, a4. toul, font taln libtt. XtH. jotn, r. Ici Kflt, 3nua. Qtbt. f. Qalflit. 

3f. San, ta g«i, f. 
^ng, D. f. gang oft Qangan. 
tenøa, f. fonga. — jt»ngit, f. SaiiBf'- 
fttngla, ▼. a. omfaettc (ifitr libt tin 

llltntafltnbt), iBH. f. fagna. 
fanitflA, v. a. Dtnfasnt. @bm. og fl. 

Sealt Strtn fouigflelit. 3 ^H 

fAtnøU. 
j«ngMf, f. Sangtaf. 
jotnirttf, n. libtn tUtr ingtn 9tiltc. Sc 

Saui])llt: til Itbcn Slpttc, fcigimct. 

Obl. og |L 
fantyttug, adj. unvtHg (cScr af lun ubt' 

ttbcifg Stgttt). Snibbi. 
fttiørig, adj. Diblnap, taut. 
j(wr, n. tt onbt Sunc, cianfalb af^ib' 

^(eb. Sbm. 4an ftff cit « anna 

goor. 
fterm, f. faia. 

Stext, nt. garci 9ar!ia6eb. QiiebetfDr 
, bcmt rtgtige Qonn biugts nu paa 

mangt etcbcn ^arc). — Sit %aaa 

æt'i CK^t.): ti mTlis! SBcU. 
teeeUuØ, adv. ubcn gate (.^idbtn). 
JMt^WMi, r. :9an, SonfltUg^tb, en ,.««)(, I .. 

fflttft, en gorm af fot, ». a. (mii lun in* 
gc« f Sn^Bflt)). — MtPm«t btfatttjit 
ncb, i«tc btb, bcmHt mtb. CHorblfgt 
Ogne). 3 @bm. oa (itbr. fabtanlla: 
fojle nM()~t E>tt og 3nbM f«r> 
mc*. Odl. Tilt vid). ~ ^^ i, (at 
cgcntlffl famn» Sctijbnlng, mni btugt< 
ofltft fem ti et1Ieb«tbcba-Ubm)t. RMt 
tnan taltr om en Ubm<ETttIft fn flg 
cQcT line. ff. Sx. Sg Hulbt foiAai (un 
iagP: teft ffulbe nn baet ben aSte at 
Kaae (eic^. Cff M no nfn, fo ftuibt 
foillt nm ben bt|te (Sbm. Wbm.), eOett 
foife mz satTta btn bt^c (&)tl. 3nbT.). 
.^ebbtt f ®bn, ogOtbm. oftere i fofint 
men ( EiTt.og 3nbT. foife t, og M» 
tnee. — SOtit = Igfl Cf. Imtaft] og 
fara mo. 

foifynt, adj. rar, fjcibtn, fom man fiel- 
ben faaer fee. WU. 

fdttæ, f. fata. — fenta, f. foln. 

fmtcnFt, adj. tcnfelbig, lortffnet, ilte 
nol foriigtffl eflti forubfetnbe. grtibrt 
Strg. (men ellete almtenforftaaeligtX 
<£q ba fOT fotlentte: ien bctnnTtt ifti 
al!c CmUccnbtgbebtT fem leg (Tulbc. fatt)teCtO. >'!> toefet, flanttL ®. folg. 

ftaoitug (aac. i; ogf. foiMtDg), adj. 

toflfct, sanDiUia (i milbne StlDbning). Kg. Stift. 3 norbtc %crg. og 8bm. 
fiuvte'(. £)ct3el, TbvIb, bum, taabt- 
lig — «rettere. — 3f. oillaut, barlcg, 
tuSa. 

fe, fotfortet af fere il. fire (jMi. i), a: 
for. Sefl. f. TB", 

St, •>• S<t. Jtoitg. aSefl biugl. f «g. og 
Sr. élift. C3f. Stift , seifltet). gor- 
men ji {Tal finbed i 9Idmb. 3 ben 
gamit SetgbninH; @kDb(, ^refonunti 
Orbet i be tettemarlifft æiter. 

jr-^^tft, r. cn.&obA»(tg, forn man bti> iffe inb^agnet, bet bnigtt« tit I9nt«. 

gang. 
feg«(le, f. feail. 
fegjn, v. a. Cn-o), fete, pubfe. Svbet 

alminbeltun romt fefa. (3tl. fægja, 

renfe). gf. fcpu. ,. „. _ itjc fiot 3eia pi Jen': imr 
bti 'ætjonbeb er mt faa (tor. CVf fO' 
ger, el. Stoben fag], 

jfTiCaab.e), adj-glab, foruøftl. Vltft 
. e. og Sr. Stift. 3 nbm. og Swt: 
ifincti ($«0, .i iSogni {cgtiii (((ctfi •Tl 93 fefjnaft — fella fticn, miB 1 Ølttrtal: ftgnc. ®. 91. 

ftotiÆji, v. n. o<i f<gna ftg: glatt fig. 
«61. Dg fl. 3f. foflna. 

ftffrf (fcgfr, wnO, Baflrm. — eigefaa: 

ft5iV("uperl,af foger), safhtft. Ir. ®tift. 
3 (Sboi. 6ai man: ffctflfl< (aab. i) i 
btt ffliunbftttb: „ttt 60 fall ftgaftt en 
(ift IHbafte" a: btt out bflggcli^t tSt- 
ai^nbtlftn. mtn bl» u^qggtligt paa 
Snboi. 

,ftibuRt>, m. ^qibtbunb. SfttTt et 
®f)(r(b«erb. 

5«!l>ii», n. ga6uu«i If. 3)d«. 

Sti, m. «pflft, ©fonblnn. 3 eitt gei. 
(9»aaiT« fOTSeg; if. fcqjn). fdenfct, 
adv. tafft, 6«W'9t- mget brugl. f 
S. ®Hft. 

f(iB, edj. itftr ©eben; ri, font flat bee. 
aim. (ffl.gi.fcigr). ^an Bar ifj( ffig 
tiibont tan fliilbe iffe bue eitbnu. I^i 
beit iitfljen foar ben feige flaffa: 3n- 
qeii Bttb 6Btm ber flul ferfi bof. 

^tigfc, f. et fprellaatnte EobéfalP, bet 
al ffin fnart flnl bPe. — Titt car fB« 
ti gefgb! bet nar et a?arfel fotet Eebe- 
fnlb. 

5tig6«lj«8. "■ f- SliOljos. 

feilii, v. n. = Biiitta, ffptta, brefta, 

feiinen, adj. fltrbrlfi, Bebbiingtube, cm 
©nee. Sbm. Sllcrai Rabbeii. 

ftit', idj. f(b(©. gt.feiir). — .^ime^MBJ 
ftflff, ItBibelirJbag. ^rtfilfi, f. en art 
fcb ©Hb. ^SutfCbJ, m. SSran tfltt 
Sutt font inbebolbci niet^en ^aipii. 

Stita (Ofl geite), f. gebti Httx fmeltet 
gebt. iielg. OJuIbbr. og fontre Cerq, 
CraoT bet aBffHIee fra gita). 3«I- Teiii. 

fti t=« etl C- titen), ndj. fonisnbeibet febe, 
gitmc fuifcr febli ogfaa Bonbaabig t 
Vlab. 

^tno, v. n. bliBe feb. ^lebber faa 
nwtti5C Stebet: fitn« C^ai. i). Sel 

flttlR. 

,S«tt, I' StM. — ^citt-fliiga, n. IMaate 
tDer *erl( nf fmeitct gebt. .^titrHongt, 
r. fiBMnbe gebt paa Doerfloben. ®»iii. 

^t=tar, ni. tn Aeotabaiiblti. aiiifb. (9bi. 

Jitl (aab. t). n. giil. »ieft. ^ab. mr. 
og fi. æHeia Seil. -Eiflcfaa: feln, v. 
n, fcilr. 

M C«), gltfbfi f. gitt. 

4tlo (et), f- 1. giclin. 9)aften alm. 
«ogle ©t. .5ioI, m. (®. <B. fifll«; 
ang. flftele). ftiHe griai jlemme gto- 
Hiwn. giba i gtT« (». ©tift); gfbe 
©piUetitiinbtn Jeiige. Ht^theéit, m, 
glDlinbue. ^tltftoFP, in. gioTinlaaft. 
^lutdf, n. en Canb», el entell ©tvffc 
fot giolin. *arb. Selttrefl, m. f. Iiefl. jclo, f. 2. tn af StaBtntt f bt brøvtf 
gtnbe Dar f=SSDtnin9). Balbtrt. — 
3f. gin. 

^Ib, ni.gÆlb, Xctppe af laabbtnt €finb, 
ifar til en ©eng. 91m. (®. «. fcWr). 

5tl& (el.gtlbe), ube(lemtCtb tBttgoTm 
iet^arXaltntaaber, nemlig: m fct6t, 
a: paa gffibe, i SfOitgelfe- ©ogn.— 
m«t felbe 3: meb Slem, bvgitgt, fad 
bet bar i^fir; f. Sn. tan lom ma 
gelbe. Sbm. og fL 

ftll, nilv. noT, Tigtignol; f. fulla. 

ffUrt, v.n. (fell-; t««; MO- at fi»»f. 
3nfin. tilbteli: fnllo (©og» oq fl.), 
etleti: fefla, feKc (rtgelrtt). &. «. 
falla. 3mperf.fiH(9Jf);©ogtt, *art.), 
fdit (©bm. og fl.) oa fflU. ©W. 
sne C91f!.?), fflllt (me^ alm.), f*lle 
(teqelret i Snf. ©bm. og fl.). *traf! 
gafl, foDtn, gpa. — SSet^bnfngtti l) 3f. beth Oil ftu;:a(omttfiuitfglgalk), 
ranja, |1urt*a (om galb af tn ^oi. (I. 
W/atfO. fella, om Wenntfler, btlt^* 
ner bcrimob ttittn m oiltaarlig 5(ib- 
fbtilen, tDer ogf.ia tn Sortganj), Slf- 
aong. feBe pia Stttt, el- féHt ntb 3: 
ntale. — felle frin a: ofgoae oeb no- 
tert; unbertibenoflfaai folbe fta, fBigtt. 

— 2) fpitft, gaae ntb, tlint lastre. 
©ioen fell'! 4^ijtt ebbet. Eoe ftfl'i 
BKobV: HJtobet falbtr. Cgfoa: oiat, 
giot efter. ^an toT le fetle: ^an blto 
mete foielig. — 3) (Itsge, boie i tn »(• 
SBtining; om tPinben. ^nu frU fnn 
gjcrtn (biffifer Inbab g(otljen). C(«. 
faa: feHe ut, nor, fob. — 4) pafft, 
fatte fjmmen, pasfe noit til binanbtn, 
om fammenfeiebt ©tbfltt, gjele, ©la- 
tet, etoTtc. — 5) forefalte, inbtr«fff. 
ait fom ftjTC fetl: all btiib man faaet 
at fljort nitb. ^(t feO ide fo fyre meg; 
tel faitet mig ifTe btlriltgt. t)<x fii 
itje bei til! bet Bilbt iffe Inffe» btm. 

— Cafoa : fortfnmmt, eitre, fbiit*. Dit 
ftH (0 fmntt: bet falber fmaat, tn 
Tommer itfenogei Dott. 3f. feHe tungt, 
IttI, fnatt, jamt. Sn egen Selpbitfng 
iat ^altmaateni fella pm a: fpne* 
om, finbt©niao i (ifcerWab). ©tan, 
^arb. (3»'. MU^t *)■ 

ftllfl, v. a. (e-te), I) ffflbt, faoe t« dt 
ffllbe. (©telben). 0. W. fell». 2) doic 
fmalere, fnibt inb (ifitt i ©trifnlBfl). 
tnotfat aufa. .")) afpalft, fctlbe fani' 
men, faae to ©tvTfer til at paffe fam- 
men eOet fluttt nett lilbinanttn. ftflt 
igop. 4) antnggt tt ®jatkt. éit gcBA-frjta ntua. 9. «. fella dm L 41). Iltfr eler Em. efol Muact.iSen 
kiflcra. 3) Scibi, f. Si. Heticfalbt. 
Mini h iwtblifif «fliir: ^otl. 

Mtw ben bnbtflt na ben (ittdltlle tleel 

tf ttjnofeiitutihgnt. (S.fefa t. ■.) 
tHi, mM. øelmafieiibe, afpttittia (on 

lU). «aib. CKf: ^la fa). 
JicialT, B. 11 fnaanjnfetetjertt 2) 

nnicK Swtm faidjemlDe). ^arb. 
JlrM*r, m. SvgtMfr; 9)tib fem ga» 

i «Ute ftcite Stut (ln Vsarr. 8. 

Mft 3 Xt. SH^ Saanrr. 
^Ém. r. 1) «Alben; ffai «aMtei - 

1} Camiiietifalbitf R^ , f. Ci. af Stdti 

-n 3t>bftiibeti, at alen fmalen, 
ift, i Wfti f. «0». 
JH, Xmoife: fim. fcbbti mt|l altn. 

fnut i C«t (bmn (aab. i). IS. S. 

!■■. ^ntUt fcnttCfimtt), ben femte. 

IMrfMit bver ftmie. gentt-faiten: 

kl fitnte Detl. 

imrmining, m. ftm Xleti (ang @toL 
nxtorinø, m. fem flat nammeltlCtit. 
fbhcn», adj. fembaanbcti ifsT om 

Mlrrmtbfnietttngcri^eiben. @biR. 

H 11- 
JaMring, m. en flee Saab, ber fob- 

Miltfi fann en Sefatnlnfl af fem Stanb. 

Stfht tfi fl. Sti ta. SembQibftiit. 
JiiiHriMKti, m. 8aab mtb ftm Sanpai. 
T.©Hft. 
jiaM*, T. a. (e-be), enfattt meb Sr- 

Mat tScr goBnmi oefaa: maali mcb 

ll«Btn. (Slf 9omn). 
i(ti9, ■. Stof, Xrojfaunmt forn bolbn 
9Mni i OmhtM. hmrtma. 
ftMM, X X«Inb: femten, ^tbbrr ogfaa; 
...; patta C®at.). fcmtoin (nbl.). 
itm «gfeaiten. —fertil ; fcmtanbe, 

ti, Metrebfinbttpet. Cseralt nefl- 

•I wibmflelbiCev. remtioj 3eL Bdidi- 
Ka). (tim: (altrefe. — 3)l©amm(nf(rtniiia, •) smenOtu- 
ligStbolfaaenogft. intil: fjeltftnab, 
Itltfeniib, hiimfeimb, fletftnflt cfl fl. — 
l>) om rn iSeffufftnbtb (Ær. étift ( 
Somtn iftml). ©mil: tutr fenn I, f pfl'- 
ftBRt, baflftniil Dfl fl. 3f. Pnoien. af 
Sobtn fanfia, i foj (fen, Rnglt). 

fctiofa/ v, a. fe-b(), fffnflt. ftaoean; ff« 
a) tahbc, om 51b; b)fmi(tr, ora ©99- 
bom. Offt gan(T( alm. 

5tnBi« t5irn.ilO, f. ganflt paa etuN, 
naaben. ^mil: jengjebol, n. Sangc 
bul. jenKfernit, n. gttnarmb. 

fcnøten, *dj. l) fanfltnbe, fem let fos» 
an; tfor cm Sigrtaf. 3} fmllfomt em 
tSpjtbem. 

fcimini, part (affda), ^latt, mcbtascik 
eenbre Sera. eo 1^ Cleit fabb. 

H»Sti «dj. f. Ttnfib. 

fenne, v. a. (e-lt), om 6itetn: e|fbvn> 
flcCbTisefammtBidnaeT. XcS. OIL 
fenna). 9f gonn. 

^nnt, p). r. €nenna<feT, opbrtvtnSiKb 
Sub. eg fl. f. Bonn. 

fent, adj. tilbieset meb @neej ff. (ifhit. 

jenta (Sffntr), r, et jblnbfoll meb fma^ 
meb Jtltcbcbrartt ca freinmtbl Sbtofl) 
(ifcr afaTbeibetlalTen f Sgtmt)] eafaa 
en eanbfhDoerfle, Soft, «orb. Xtll. 
*aD. — af gont. 

fere (fare, fe), o: fotj f. fi|«, 

fer5l«/ r. a. |ammen)iTtéfet f. foifia. ' 

Stvja, f. t) en Barge. (©■ *. feia). 
2) et S<»ai11cb. S)A — jari(m«Bn, 
SftTgemanb. j(dctla(b), n. iJtcrge' 
jltb. 3f. ®UBb, Sanbflab. 

ftrmtf, v. a. (e-be), labc, I«aae Sab' 
ningi ( røaabecLSaitficr). afSann. 
^tiH l ftrmb (label), tegfiraib, tang- 

ferfll (f«l!), adj. farff. Heft alm. fotft ' 

eg t aenlr. tflbtelfi fceF|t, ~ 3oi"* 

mitlf, f. rømalftt SIttll. 
fcrfYten (faflfcn), adj. nogel ftnfl, tfar 

om neget fom er for f^abt eSn ano' 

bent. 
Stna, t. ^ige, tet. 3Regtt bnigt. H« 

felgelanb. 3 ®bm. bniaet naonetflftfle 
^peg og meb en TTniitre ®rab af 
«atelfe. 3 *arb. er 3eftfl m falboi 
"flge, ((n fom bar faact Som. 
' aSoai*. 8oiblnbfng; f. gttel. m putn fimnsbcntlfg (crfra. 
fnib, adj. 1) befengt (af fenfflia)j 2) 
fintflnbr, f»mIctf<Riaer. 9le|tiBentr. 
øai3Ibt»L Cot fnfangli betfanger 
fas )iiit(|L ØRnk. C®et Amt, fim). ,jflc, ▼. forblnbci f. fetla. 
Mtnø, m. »een»na; f. gttUag. 
fceft, v. n. bne. btlDrebt »eb Xtolbbom. XeB. (3f. runa, butta). *(ttil! ieaft^ 
Fftrinø,, r. $er, Xrolbloat. 
feila, v. I. (t-e), l) fttllt, gjne faft. 
ftfla Jtobn (Sbl.) 1 fatte Jtom taa ®t*r, 
f. flovnu 2) fo^, tttfngt fig, faat 8«ftc 94 gfefte — gflfcfant paa* (jQWhtxO* 8) ttotove. Ztt* o$ f(* 

— Cgffld T. IL fæjle Pa, blitte faft 

1«, f. gfæfte. ailfæftctic (eictben)- 

fciia, eL JefH, pl. arolovelfc (©• 9?. 

fcftar)* SfruAeø fun { Dativ* 3)eigie!f 

i^ftcci, ot be «are offentliø foriooebe* 

Stftcmcal, n. offentlig ^otlovelfe. (©iel^ 

ben)* 
^t^avifa, f. en forlottet ^ic^e. ^. @Hfr 
^ftarsel, «- (S^iæflcbubi^^nlebnini^afen 
ftorlottclfe* @bm* og fl. (Sel.fcsiarai). 
jej^e, n. 1) Safter 93aanb til at fcefle meb. 
2) @teb eller ^mft b^ortil noget fan 
foeflee* 3) 3afl6eb. (^ielben). 
feflen, adj. font let focflerrtg. (©Jelben)» 
jefttnø, m. Soeflemanb, Sn forn er of- 
fentlig forlooet. S3. ©tift, 3 @ogn 
ogfaa: ge(ling«*gienta, om en forlovet 

Sige. CatitH ^tftapita). ^n om Ver- 
ner, forn l^abe faaet ^gteffabetiupø" 
ning. 

Jete (5eft'er), f, Xoug boormcb 35aabe 
fortoiee. ©.©tift* £>gfaa: gefl, Sefla 
og S3elag* faa 3«flter: 2anbtog. 

itfiva, v. a. fortOEie. (©ielben). 

^ (aab* e), n. S|eb, (Sbor; ogfaa (Sfribt* 
«Rogle @t* ^ (aab. o). ®, 91. feu 
J^an ft)1be ofé Sot oi get (®bmO : ^an 
fitlgte oé Wrt enefte @fribt. 

^et, m. fee Setling. — ^ct, f. fee git. 

ftta taab, e), v. a. bete en SBat) i glb* 

Stu (aab* i), m. 1) gib, !?of eller !Duffe 
ftfSraabene i enSBceo eUer i en^af^e* 
Weget «bbrebt. 3eogn Mt, pf. gttia 
(for gitiar); i «elg. 5t^« (fot gitia), 
f. 3eL feti. — 2) poa en Ojce : SBlabet el. 
ben brebe^e Deei nctrmeft oeb (Sggen. 
mt <Eogn. 3«L fcii. 3f. getling. 

jetel (aab. e), m. SBaanb, ©troppe; 
®fulbetbaanb b^a en $ofe eller (^frcéb** 
Ue. 3:etl. 3»alb. 5«fl-, i<»bm.galti 

(f. gatO. ®- 91. fetill (So». I, 349). 

^aa (Sfinbboelge («iter) bannee bidfe 
Saanb for en Deel af gobbeme paa 
©finbet (getlingar). 

Sttl (ubmgl.), ^eff, ^cøfcl, n. 93aanb 
bvormeb ©aar eder f^ae Semmer for^ 
binbe«. «efl. S5alb. - «f fetla. 

ferta (ubrugl.). v. a. forbinbe, f. (£r. et 
faaret Cern. 95albeT« (i gormen feflc). 

SttlifiQ, m. SBeenlinq, gøb paa en «ub, 
©finbet af Dprene* gobber. «lm. i 
forffiettig gorm: ^^etltng (©ogn, ©on- 
breSBerg.)/ ^jwling (©tavangcr), ^e^r 
Hn^, ug 5feltnø (feonbenflelbd), Jclt* 
jinø (©bm. Str. ©tift), petting (Orf.), 
5et (Ø^crb. Sett. meb pl. ^ettr). 

fetta, v* a. (e-e), boicbagooer. 9lorbre 
Scrg. «ffatt^ (Sel. fetla), fette gin- oranne. fette feg: bøh fig ha^ 9mt, 
fflctte 9iancn ^^oit. 3f. fleilo. 

Sletting, ra. Seenling; f. getling. -. 
^tbcelbe, f. giorelb. »bla, f. m(U 
cnbe, SZ)rfen; f. ginne. 
f, m. ©tabe, ^9nt. ftfa, adj. ftobfiel^ 
bpntet. fifft feg: p9nte fig* ®eKbcii« 
fielbe. 
figjen (flen), glab; f. fegien. 
^f (ii), m. et ©lag meb 9tctiHn^ Øt»> 

flgen. SWeft i «r. ©«ft 
^fa, v. a. flaae til. gibe C^n \>aa Øift 
fifitn, begicrrlig. ginbes i ^ttbrøett", wm ' 

rønee etiere at ottre ubmgeiigt 
Siff^, {' Somme, Seftelomme. 9..©tifl^ 

©0. ficka. 

»ffia, f. gitja. 

Aift, f. ©fpnbina, Xraotbeb, flerr! BeM» 
gelfe. 9{orbenfieM. (3f. 3<L flka, al 
bafle). -I 

^H<i, n. n. C(i'(0, fegte, ^ugge mf^ 
It met «oinbom: betxtge ««mbenk 

Jefom for at flaae. ^an (cbenokl^ 
;e mai (an bar 9{ibler i(<rnbe.. 
ii), m. 1. ©bagbeb, Ubaaf^igleb. 
©ogn. (£g ba ifie fient tin 9a^)(f 
bar bæret albele« frif!. 

Sil (ii), m. 2. 5(negten i Jtortfbit 0. 
oa Sr. ©Hft. (3 9lg. ©tfft: giVQ 
Sn Dverfll. 

m, t en giil. 3f. »afb. 5'i 

ttla, v. a. (a - a), ^le; ogfaa: ffabe, onfte. 

^Ic; m.gløbe; ogfaa: ^^fmælfntéfb* 
ben Hct. «elg. (©o. filmjdlk). 3 Sel 
M (ee), m. globen af et WI^Mpx 
(= SaifalO- 3f- S^iome. — ^tlcburf, 
in.==afliomefolla. . ^> 

fin, : falbt ; f. fella. 

^H, m. ben trebie ^Mt i be brøblMf 
genbe £)9r. (8uf!erub). 3f» £#« 
9»arlafie. 

Silla, m. 1) fiab, $talt, Safe. «lm. Cfa| 
Sart>e, 2:rat>e, glugfe og fL Ogfaa m 
^loeber i en forringenbe ^e^bninot 
5eiæbefille,5eioleftlle,i:robefille. 3)eMii 
fer, ©neefloffer. ©nofUlut. 5br*®ilft 
3) et Sag af ^09 eller Xon» fem ^cnu 
ger fammen og fan opribeø paa fct 
®ang. ©(1. ((«or Drbet ubtoldl 
Øibla i benne S3etbbning oggilla {ben 
Torfle). 

ftUafi/ v. n. reone, bliw lafet 

^Uesarbetb, n. ubetpbeligt eller baoxHgt 
$lrbetbe. — ©aalebee ogf.: AtOcmrda, 
f. en baartig 3nbretning. ^Ilcfaf, t 
lumben eller ubet^belig ©ao. ^HdP^rt, 
n. flet ^ort. S^Uttf, n. baartigtSøi) 
0. f. b. 

^Ucfant^m. en lafet ^art; ^raffer, ©tob- 
ber. £igefaa : :Stllegut, gtllcfiermg ø. fL t 

E ftOtit — Ibmnt mt Snt (flBette), t^. Wtt,M^}tH, 
\ (funni), f* frat* 
i' (ao^. 0, a(y. raff, (utHa. So^n of) 
føsbre Sera. (®* 9^. fimr). f{m'e pca 
9tt'ni: raff til at Mt. 3f. «Ibfim, 
Nurfiiiu 
inift (aab. i), ▼. n. blive ralTtre* (eJelbCB. 
jncific, m. 9la{fbeb. (eielben). 
fiOi), mdj. l)(liii, åfregroo. CmVttn^ 
rift: mfiabtUa, fem iff e taaler noøet 
itéiasetidt. — 2) fmiif , ffiøn. Wcget 
kut. if«rr i ».®tift (Ei» fiR'eS3egt 
li imi£t91^c<. mt fint Øøtc (S^O.): et 
Vkligt 99<«* Ci ftrcXaiid: en fmut 
Mc (9. eHft). - 3> blib, Denlig, 
mt* dfletéfigeA fint ogfaa om nø- 

eubet^bctigt elet naften umorfeligt. 
efaa fint, •ér. fmaat, ganfTe libet. 
I fu, yr. «. Qitre fiin (forfine}, fina feg 
- M: bonte fia» 
jm# ni* !• utnør» 

Unt, a^j. 1. ij faaet (part af faa). 

etnbre Serg. Nebber ogfaa fctiøi^t^ 

' f) i (Enben af Orb om en SeffafenM» 5tnn, m. 9. et Cfotl hiaae Jtnortet i 

^uben baa tfnfigtet (3«t. finof r, p\X 

finna, n. a. (finn'; fann) funne), f) 

Jinbe, ojjbage, tr«ffe baa, — 2) tr^f^ 
ammen meb, fomme i a;ale meb Sn* 
9Im. (Eg i»il finne bea: ieg oit tdle 
meb bia. — 3) fjenbe, erfare. Stm ntU 
ben, f. (Er. i ben 2:alemaabe: ^an 
fet! fo finna: ian fif nof føle bet. 
9nbre2:alemaabert — finna oit: bable, 
fpotte, baoe noget at ubf«tte p^am 
8;ing. i^eraf l&tfinning. finna p(a: 
obt^enfe, (itte^Kia. finna tib|»: opfinbe. finna ut-i (finne tQ: trorffe, fooe fat 
j»aa. — ^an beve fitt i finne: ban bof 
(it eget at finbe beri, b. e, ban bar ngefom -lig, el. «agttg, f. (Er. tnrr^ 
Men (noøet tor), nénftngien (fvaelfg) 
III. (gbm.^. — 5 a:r. (©tlftf frngt fnglen (ifftellg) 

^.1. («01.^8.— aa: 

mtm-B a4j. 3. flammlb» @bnu ^tm 
urt fo finalen. Ogfaa: ubebagelig el^ 
Irr forn »«f f er Slnfel. Dæ i»a fo fingle. 
lina'er), m. Qfinger. Nebber i 
a;<iL og ([. ^0 (3ingi*en); i S^ (3ina'er), m. Qfinger. Nebber f 
CiMn, fUV og ([. ^9 (3ingi*en); i 
lm. ^ø'ur. 3 3nbr. SDrf. oa (9br. 
ffØingcr Deutrum(altfaa: eitStnger). 
3 Dcbbning af IMaal foranbre^ bet 
fie i 3(eertal; f. (Er« t«o 3ing*r oi 

^te afittgreø 93rebe. 

PIpra, T. ■. beføle, taige }^a meb 9itt' 
gne; ogfoa om Stngerfortning paa 

jMi^Aiør (aab. ø), f. flfingerbøtlt. S* 

eW og fL (3«t GngurbiOnr). 

ref«r, n. ®por cfter 9*ngre. 
|ull, en glante, fee StevbietUi. 
itlig en d^ulbring meb 2:ilbebør). 
jhifrdPIaabe, m. 3ingerfløe; 9{o6gter- 

i^beb efter at foae noget i i^ombeme. 
$agnffiø^ n. gingerring af ®øIo meb 

mtMTvf efler anben ^rpbelfe. 
JMrcrotf, m. Singeroante. 
SSbfit, n. Siinbeb. Oftere ffinbeit, f. 
JHikttt, måi. nint formet; forn bar fmuft 

Mffi og fHn 4nb. Or!. 
jhm, m. i. Slanbføl! af bet Jinife (eller 

foPl^ifl^) 9ø Wlag. Sf.ffinfla. fertil: 

Simfaf , fljinnfoina, ginngut, 9inn« 

tøensft øg fl* 
JhiB, m. 2. ben inbre Deel af et $om 

(ss €pIø,. Stiftet). Salberø. ^aaflee 

øgf.9eau t>a gidf innait9Uin*e(?). 
Sort 89lbe|t berfor, ban fan anfee bet 
m (Slengjelb og iffe forn d^a^e. S^or^ 
bre 8erg. 

ftnnanbe, adj. forn er at finbe. Dei 
fann alt fom finnanbe oar« 

ftnnafl, t. n. (ftnfl, fanfl, fttnnc(l), i) 
redbrolt: tror (fe binanben, fomme 1 
Samtale. Ulm. 2) )>aØfioit: Krre at 
finbe. jDar fanfl inffe. 3) meb nm: 
nneø om, ^nbe fig oel beb. (E f(nft 
ifie um ber. ^bm. ((cé be ®amle). 

^nnbaU, m. et (SlagOftugler eller S&olbf 
fom unbertiben finoee i ID^rencé 3nb« 
bolbe. ZtU. Sufh. 

Jinne (for gime?), n. 8)bemarfer, eller 
maaffee: Reme og vbefienbte (Egne. 
jtun å gorbinbelfen: ^lell oi gtnne' 
(©alber«); el. ^Sietl ca gienbe. (^bm.) 
meb ubeftemt Set^btting. 9)efore(ai»CT 
bos' giell m gienbe. 3 famme gøi^iii^ 
belfe brugen 3<1« fimindi, fom oel egente 
lig bett^ber bet fieme, bet langt fra ocr^ 
renbe. 

finnen, adj. f!ar))f9net, nem til at finbe 
noget. "eønbre $erg. og fL 

^nnøiccr, U 3:rolbbom, fom tilørioel 
ginnerne. (elg. 

jinnøjøyP, m. f. (S^iøpt 

jtnnøraø; n. en glante fom er Øabelig 
for heftene. fRbg. (=s<6e9ef)»reng). 

^nninø, f. ginbeii, atmanfinber noget; 
ogfaa : gunb, Opbagelfe. — ^nmnae^ 
len, f. ginbeløn. 92ogIe ®t.^unnaiøtt. 

Atnnmubb, m. f. 9)7ubb. 

jtnnfHteøø, n. en d^rcrøart (Scirpua e«- 
ipitoaua). 9tbm. Og fL 3 ®bnt. fl3inb' 

jtnnfrot, n. et (&lage ®9gbom etter 
gorberelfe. ftnnflfotcn, a^i- truffenaf 
„ginnffot^. Oflerb. (ebnu 

^nnflar, n. f. ®tar. 

$nntøpp, et ©lagø (S^rcrl (formob.ss 
ginnftiegg). Salberø. 

^nnut, ajy. fiMtt, fnortet i Xnfigtet m - m (iii(F, adj. finf! (labpifD- 

Sinfta, f. SHnbfoK of ginntriwi ©tani' 

mt. «RDrtcniiflM. 
finpocfit, odj. noget fifni caf, ftitfeii. 
fica, v. ». (a-o), fire, gioe loft, labt 

fiilBe. Cøfaa v. n. oigt, flfoe cfttr, 
firafototn, Tniienbf, Van Sutt Oft 91- 

6u(r. ©rteb. 3 ®bm. flrmfotan i 

Sofln: fjoi-ofoM. 4icn flltft floro- 

fotiiT ton gil paa girt. 
«i-.«lnitin, rn. ®tor piia fict aitti. 
5ii'=«HnB, m. fiwaiirflammtlt E>»T fifiK 

.5(|J). .grt&tr ottf. ^tcai-itig t®iir.), 

^oi-anng C33aib.). 
fie=bi'oien, «dj. bulet pre ©ange, lagt t 

fi« Bolbtt. 
fl«, Salorb: fire. Nebber f ®fltevab.! 

fjoK, m. fjOM, f. fjotio (aab. r), 

n. (®. K. n^rir, Qorar,'ljflguO. 3f. 

flort, flciian, f^rli. 
five faob. 0, 1) fet, f- fs«. 2) f-irtt, 

f, ffltfl. 
fii-cn (jiai, 0' pn'^ fartn. @bm. 
jii-fena (ubruo.), r. SUrbetn, ©alt. 

Btbber i ^iitl.JitffaBlt; I Sel jfov- 

fasle. «nbre©t(btt 6ebb(rI>Dr(t Die, 

og ac^la. 
fii-fett, 8()j. fiirfebbet. 
Sela (aab. i), y. n fet fitlft. 
m-lAE|b. "dj. flirbpbbtlt (pm Srnnb). 
jirmtnntii^, m. ®l«(ilnin3 i fJerbeSeb. 
prea, y. a. briue, flonbe' paa. ©bm. 

af Ubraabtt! piTl boorbeb man bri- 

«tr ^rilene. 
fira, f. cottetl. 
pfffoi-en, adj. om ^^lanTcr, fem ert 

mtit paa «Ilt fl« iSiber, og ottfaa 

tilt bnee nofltn ©arlfibt. 5f. Baftun. 
ficfJi-inbet, ndj. meb fireStvibtr. ®bm. 
«ii-amg, f. Sfroiring. 
jie Cii), "'■ fi"n f t^anjT. Sfibtt tat 

gormtn: fte', \tft, fife (aal. 0- 
«iobnll, m. f. giéfi^pp, 
5i)t, m. ffifl; a) eitfeltoiis, mebaieertnl; 

b) Toneftiot, uben Sltertal ; f. <£.i. (m<a 

aifl, fflif fltii BIft, fum' Siffieit. e) om 

Wft(>i#ftjeb; fanltbee oml'ajrent ^m 

at tattV i 3<fticn. 
fi(I«, v. n. {a - fli, jlilf. 
.•{irtrtp, ni. en Sifler. .SiffiH-IrtB- "■ " 

l'ai> tfler ©clffiib nf Siftfrt. 

nttbtvB. n. tn ftor S^lfltftim, ftorSam- 
Inn of Wf! i aiaitPet. 
^tfftbictiii, ni. el ea-anfflr (fomto- 

btnlltg tu fflrt Onjsrus), ®bm. 
^0'tbun«{fc}, m, (ilfltrcblTabeT. Ir. 
etlft. ttOtrfl: Siffebtine (SBtll.}, 31- 
IleMTbt (©61.), SfffeftfH, gtftegrefbe *l ifRfinn, III. Eabiiing af giff. ^ifjtfocelbl-e, r. giBrelb. 

Siftrbmnf, f. 3i|T(br«t, tPijrbe of SJIfft 
fem tre opbcttigtt paa tt 8aanb- S. 
oa Ji. ©(irr. 

5ifttl)itU, m. ©tiflabe af ©tanger, b«r- 
baa 5iil tettti. 

$i(Sitror, m. 1) ett 3ernlt0fl, JMrmA 
ftrrE gtfie tratle* itib i Saaben. Cgf. 
flicpb. 2) æiebffrog (=ffl(n3e!). ©bb. 
benffelbs. 3) ©ijerntbiaebet Criiiii. 
Woglf ©t. giflefaHonne oa gilTatanne. 

SiiStUb. n. ©tabtl of SEerfift. 

jifftlttte, n. gtffeplab*; ben Ipbbt fi- 
lel' SIfftanb ftaHanbtt, bcoif man fsb- 
oanllfift fiffer mtb«nBre. Worbrt ©etfl. 

^iltliiø, t. fmaa Snftfter forn tpMit 
Ra paa gffTent. (MonocuIaO- 

^irteloyffl, r. «tangri paa gfff. 

Si|tcmrtt, m. 3)tab tiOaoet af glff, 

Siffemimb, n. betotm Xit ttl al fi(!(! 
betl Xib ba giften plciei at bibt t»"- 
gtorbenffelbS. 

*(jtrflft, n. afalb af gifl. 

Jiffenirti), n. (el. -flapnab, m.), Slfft- 
ffif(t(ft. 

«ifftflag, n. «rt etter Hfart af gifl. 

SifftfntF, m. = gifle6»nt, %. Stift; 

•ittYeføb (aab. o), a, Sanb Wif ■■ 
tr fDgt. -^M 

^fjltivmpA. f, = °l71arulf. ^g. f^H 

Stfftttnntc, pl. f. flsannt. 'JStM 

Siitttei-rt, m. æeir til at tBtrr gtfPr/^ 

«fUtfinba, f. tn ftoi frtmfWbenbe ^ob 
af gfff t Sanbtt. $tlg. ©bm. 

«frtf ctr, n. ©tranbftcb, boer golf fam- 
ItB foT flt brtoe gillerle. 

^jEje, n. I) gifttrit. Nebber ogfaa gi- 
«ing, f. oa ^iffirt, n. - Hagle (e 81' 
ftjeti Dpbolbc fia i (t giflnar f«T at 
fiflt. 2) ben lib, 1 bfilfen bt tore 
yifftrlet foregaoe) Ifici a!anitorf!ffi|!p. 
litt t gtbiuar Ofl tWartS. 3 ©tm. gi- 
ffle, r. fl giftjinne). 3si. D.ki, f. 

filTjtn, ndj. guB H! at fiffe ratb (on 
(Som pq bc*Iige). ffiit |i|!|t C " 
«Jtotbre Serg. 

si»Itng, n. f. getling. 

Jisfapp, m. Wogfeamp (f.ftmMti 
gioglE ©tebfr jtebalt (aab. ()■ ^ 

4it (Jab. i), r. tn DpftJobtl rii grctiq 
©Ifttt (3*1. lit)- fan 3«beren (bsot 
bet 6ebbcr gib ttltr gtb) er bet mift 
brugeligt og beieaner (fitr ffingen t«i 
B(b " fiiifene. 3 iiarbanger: en Bolb 
(Her Slette Soorpaa itocrne ligge rm 
©omnternatteriie (alifaa tn IKeiit ftiotet 
yiei). 3 aialberS; tn ©Ititt »tb 
utiten Dg buffei (HTK^ctett. (©{(Ibin). 
Ctaarb^iiaontt git pnbcaeOtro ootralt; 
i ©onbm, tar bet t gletrlal <itti« Mb (om Sit — StrOrot 97 dMotMl , 00 I CammatTfttiifiid en 
ngRCHbc %9tm, I (Er. Sttta-garaime* 
Jit, øf ^, m. fee 9ftr. 
ma (oot. i), fliebinc, bet at noaet er 
^L «tcH i 9. etift. (3IL fiu5. «f 

|u («oi. Of ▼• •' fliøtr ffb. Uta feg: 
Mtoe M, om iboeg. 9lørbre 93eira. 
Mi (Smc), r. r» IHb eter ^Duffe af 
UuSb. «eig. 3 eogn jtt, f. 9ete* 

aCgllti), n. mt]9tHg 9}øie. 
T. D. fliibre, Pabe meb ttøaet fon 
■a iffe faaerrigtlgiflanb; f. «r. meb 
tt9aaiib forn man iffe fan 0)»l9fe. 9* 
et^ be aøfbl^e (Egne ubtaleø bet 

P» cl (ilfle). 3 «f«U ograa flatla; 
fatta, fota, fetla. 

ftaa, T. n. fce fettna* 

jitt% f* flUetnu 

SBMf HU 1. Ql9tbuim, W<erulb (Erio- 
pkonui). eogn, ZiJL (3IL TiAi)- 3f* 
lløtbtiB. 

jÉvd, HU 3. £ioetanb (Leontodon). &m. 
3tLfiiU. (Etter* (Bttflbofie, ibelbfbftM 
0. IL 

fvU CiOf ▼• B- Nttt fig, øm {fugTe. 
Xcf. «Beri:|iøa(9{fl?), øbaC^bm.), 
•tea røtL), fene (Ofterb.)* 
Jiprelb, ■. 9aøtfiøn, ®ommeTfu)|L Sett. 
OlKfbbc 3 ^aib. øgSøfe: jtbrelbe; 
i Mm* jtvnlb; iffuffentb: DervcL 
^ ®bm. jirrvdb (om Saicnieme); i 
2a8. ffal bet (ebbe: itorctbe og gi- 
fcfoTcXbre. (X>eaitbre9taoneere: Wa« 
Tttøna, Dfunbøne, 9taribane). So. 

fiiril; 3«L fidrildi øg fifrildi; Kng. 
fifklde. 

t. Bi. flilert Harta, t. [, frata. 

y, B. 9ial. fiafa, ▼. n. nafe. 

la, T. M. ss fitla. 9{bL 

tre, y. D. fnee, om et t^nbt ®nee« 
fti^. 6bm. 
fims\ adj. f^rig, friif, raff. 9lbg. Sett. 
JKttM «oaffée ftaat i Sorbinbelfe meb 
fielø. 3f- fiønig. 

p# IB. 9Jog# Saabe. ®bm. 
, f. Wor. — 5J««^«/ f- 8I«>T«. 
T.B. føøe, ft)dbe efter itoget ^arb. 
«tee (for ffielgbe), m. 1) ^pgae, »e- 
•agcligbcb; 2) Qarme (i Suften). 9{or' 
bic Øcrtt, Sbm. 3 @bm. ogfaa ^jølbe. 
9fcgcl bnigL iSbife). ginbeø iffe i befl(rgtcbe @bi^ 

3f. 3^1* volgr. 

fieløa, v. a. (a-a), l)b9ttte/ aiørereent 
og oaffert. Sonbre derg. nelga feg: 
oaffe og ))9nte fig. — 2) oarme, gjøre 
oarmt. 9?fi. ®bm. 39lomeb. fiøiøe. 
— flelge u^b ©toooi. Qelge ^enbiiwe 
filte. Siguriig: obbibfe, opine (En. 
jelaafl, v. n. Mioeoaffcrt og net. 9t^L 
f)el(rie, ni.^9gge,9ebageligbeb; ogfaa: 
9{etbeb, Crben, 9leenlig(eb. 9{bL og |L s 3f. 5ielbe. 
rielnr fielnna (oftefl: fleTna), ▼. n. øarmeø, 
bfloe oarm. ®bm. og fl. 9{og(e @t 

S^lna. flfigurlig: barmeo^bliøebibfig. 
., JøUø (ofteft: flelole), adj. (9ggc% 

bebagelio. 9. <Stift. 
^ett, n. gielb, boit^ierg. 39rbm. j$ill; 
fMf, ■* (»• fl«IO. 1) t>e*agelia, bbg- 
ecluu eøiibreSerg. Sogn, ©f). Cg^ 
tSui i Øif . : fi^Iø. 3 Som. baoeø fun 
fXøbfetnittgen: ofielg. 2) oaffer, ner, 
Mutclig, reen og bpntet. 9}bl. Sbl« 3) 
•ar»» øm en milb øg baøfenbe 9arme. 
CbiiL S Stømibalen: fiiøla. 4&<rr a 
fø flelt m gøbt 8elg*e 9lat (oarm ogfaa Jiu (i ^eone). 3 Sett. jHiVlI 

(ifcrr i gleertal); i Sogn: ^ebl; i 

Scrt. «jebb oq Jf ebb. (®. 9if.Qall). 

SilSiene (te^fjelO: til Sielbet; ogfaa 

ttlfielbe, boit oppe imettem 3ielbene. 
^ellbdte, n. ®roregang i Sielbene. 
jjeUbrun, f. ^ielbfant, øoerfte fftanb af 

en Sieibfibe. £)gf. ^ ell trøm, ^ellørør. 
[tcnbyab, f. 939abclag bøit tifflelb*. 

ellbuflf, Dl. f. fjfifflroø. 
^leHfoF, n. Sneefog paa ifietbene. 
jieHfbir, n. ff olf forn boe i gjelbbalene» 

Saalebee: Si^ttmann, Siettgut, og. |L 

Qnbertiben ogfaa: Si^ttbunab, SiellmmI, 

Siettoie, om Dragten, Sproget og SfiN 

rene i Sielbbpgbeme. 
jteOfrøfø, m. et9?aon paa3æroen. 9tørb« 

lanbene (?), Sønbm. (Sielben). See 

grof6. 
AeUttar(b), m. 1) en Sielbraffe, ^erg« 

fioroe; 2) en C^aarb }faa Sielbet. 
^eHøosnga, f. <Bang i gielbene. 
jneHnraø, n. Sjelbgrore, Sielburter. 
fjeUrjent, aiy. om et Sanbffab, fom bar 

Sielbe og Sielbnatur. 2:r. ©ttft. 
SitUfjarv, f. fmaa Suffoærter ^paa fUtU 

bene; ifar !Doergebirf og DoergpUL 
^ellFnatt, m. Sierofnolb, Sielbppnt. 
fielCDleieø, (for «leibeO. "dv. ooer 9ltU 

bene, ^aa 3ielb«eien. (S^ulbbr. 
5ieKl)lo, f. = *eibeIo. £rf. 
jjeUmoc, m. 1) Solrøg, fpnfig Damp i 

Suften imetlem gjelbene. 2) Sielbplan- 

ter fom ere rige ^aa Slomfkerftøo. Sbm. 

3fær om Doergepilen (Saliz her- 

bacea). 

S\tUmot (00), n. ^unft, boor to SJelbc 
mobee i i^ori^onten. (Sielben). 

jteUroø (00), f. en fmuf gfelboart, fom 
i Vlantelcrren falbeO 9{a«Ie«Steenbr(rf 
(Saxifraga Cotyledon). S. Stift. Søn- 

benfielbl ogfaa falbet ^eUbuflf. 3 98 fltJra» — ø)o« I StonbSi. Stift: Sttgbtuff. 3 Ittl, 

SiflDc, 
fjtllvccbb, adj. foimmd eller bnngt fcr 

at Boae i be bratte gjeltc. 
jicUfig (aab. 0' i- ^fcit (cm txatttv 

nttat fra SSunbnareint i (t Sl db. 
^tUl^Ap. n. Si(Ibene« (EFttldft. Sg 

fjenne £anb'c )>aa ^ellftaVc. 

fSitUffflrp, m. fn att Koper. 
(IltTugøje, m. ©fnflfitii af et gjelb. 
tHslfln, 03 5itlIflB' "■ giclbræfle. ^nd. 
asftib. 

ftUtloettt, II- -(efliil f i^iclbene. 
ellfitoec, n. twerflebirf. 9Jbiii. 
■ntilidt, m. ilpoles SJtlbnmrl. Mbm. 

jhellttnb, ni. en rptb» ^ttlbtop. 

fiellut, (-etle), adj. opfølbt af gjdbt. 

fjcUfunb, adj. uant at af^f^t i ^ielbci. 

SitUvtg, m. ^itim. Cfifafl! .^dUVin 
(«ab. 0/ *f<rr om en incfitt fmal Se(. 

ficina, r. fidflna. fttrelc, f. f elgslcfl. 

firlt, f. fftla. 

SiKtt, t ©tianbbreb; f. Sjom. 

fitcm', tdi. Taf!, frlfl, fariii. Ebm. 

^ttra, r.Suftibaanb; Staiite eller @tetk 
i m ©litbt, bBOttrt aKeberne ofi Dotr- 
ttftrt forbinbf e. ©ogn, a'alb. ©ulbbr. 
©rf. 3 Som. tilbetU: S^tvt. (3f. 
©tflubanb]. 0).9I. Ijotr, æ.iaitb, Stttift. 

fictra, v. fl. fatte (Sn faft, (om Otb^fej- 
txit; (tiere at l£n iRe lan (omme af 
©tebct. Salbcre. <^. 3t. ijfitra, iftti' 
tebtnbe. 

fjttra, adj. ubcBffgelifl, fafi-ltsllet, rm 
Sn forn eT faalebee orebcn af Sorun- 
Ittnfl eHer Duerraflclfe, ut ban iflt rortt 
fig af ©tebet. ^an jto fo ban fa fie- 
tta. 9I6I. aJalt. op fl. 3f. fotfirtra. 

fj(tk-(tft, v. n. blioc faft, foroific*, faa at 
man lIFe Tan fommt ub af bet. Sftt. 
og fl. "Da fitlxa]\ for'cii Ibet j;jf iftaa 
fOT iam). 

fiono (aab. o), i ©«t. ncmr. of fjurc 
(a: fjH). f. fir. fipgo Sar, ficgo«auti 
f. firt. 

«fioU, n. gla?, mr. ^elfl. 

fioKa, Y. B. fjafe, lf(tt: fnaHe letfinbinf, 
nnafe (^cla. 3nbr.)i Ime, iftrt mrt 
Eaim 00 gtei (Eirl.)5 lefle, btiot lel- 
f«tHfiépeB. («bm.3 Eo. fiullas, ooafe, 

j)em. n.9nuti,©l»<ltan. leilliteSJDm: 
tt Ifbtt <Sran. Slbfjom: fsgenbc 3Ib- 
fnug. ©fj. ©bm. Momflb. (3f. 3*1. 
Iijim). 

fi«n4i, v. n. neit. btnbriiM Jibrn. 9)61. 

^01- (fot giorb), m. 1) englotb, lang 
*aiibugt. (®. *». Ijor"'- lj*r»»r)- 2) 
tn (lot 3nbfe. Senbcnfielbe. (4Hei8 
ffiatn). 3 Sbni. bebbet bel ,'i)<«r. nifn 
tQtT» olm. g)o( (bu). 3 ©ammtnfut' ning: glBw, ri. Sjcta (iffc t^_^ 

^ortbotn, m. ben inbet|)e ffinbe «f f» 
yiorb. iio«bvg&, f, SBuflbtlaaMbni 
giorb tnbe i tanbet. jiorcfolf, ■. 
goll. (om boe i fflctbbBqbeme ; foalt- 
fc(« ogfaa: gjotemann, Siwgut, gjo- 
Tcfoina og fim; lipefaa 3)o»buMb, 
glctfmml,3ipre»is(omIiragwn,®MO' 
gtt jjg ©tlflent i gtoibbQqbeTnc). 5i«» 
rtgap, n. BKunbingtn of tn gjtnrb(= 
Wijnrtt). 

5ici':aji-{t) fonfge Mar. 3 gtorao»: 
ifjor. SRotbte Sronbbt. HUttt: iftcr 
(mtft alminbl.), tftoii' (Sbm. ©«!.)■, 
fenbenfjelb* ubtalea bet tilbeeU: (Rr( 
(mtb ts!t Oligtfomispenft. gotmo; 
bcntlig beflttgtci meb fuiit, tScr bet 
fornlbebe: fjém (o: fjeinete). fertil 
fiste mange fammenfattc db meb got' 
men Bjor* (do), ti SjmtS (©bm.); 
f. Ct. Jiiøi-eFonn, luffoin af forrige 
mvi «ol! ligefaa jiovohor- Aomj 
trttr, ^or»n»cr. — jjoMFftlp, ». 
«atsgammel Aalo. !lge|aa: jiorefib, 
.fjoratamb. Siobfat: 5!lt«. 

fiort (Siunbtal), (. fire. 

tjore (for fiptbt), ndj. fjetbe. ©oqn. Mbt. 
æalb. ®uibbt. (æBerl!fi«rt). ©.91. 
rjorfii. fjott sa tiuganbe : flre oi) b)- 
oenbe. — gjon Ilag: fjetbe Daa t tn 
il ei trte uflt. — flett har liiaxt fo«): 
6»(t fjtrbe. 

^joi-feelt, f. Sitrbttn, (. gfifolla. 

jioring (for gjotbing), m, Slotbboti, 
Sn forn et fra glotlbBgbtnit. 3f. 3vt. 
abf!ille» (ffbuanlig fta gjoning. 

fjorofoto, f. flrafotom. 

fjoctfln (00), aalotb: fjotten, ^rtbw 
ogfaa: fioi-ta (Balb. SRbgO, norti» 
(9)61. og fl.), fiiirttn(ebin.). ®.M. 
IjcJrlia Ofl Qugiirlan. — gjorlan DaMU 
to Hget. dit glottanbag» arbtibil Si 
bcibc for to Uger. -JmH 

fiortAnbt ©bm. flurtanbt), adj. W^l 
tenbe. r- ^^ 

Siovuns, 00, (for giotbiing), m. ^ip 
beb«I.-a)engierbebeeWtIftiil. ©«i- 
bre »«fl. ^att. (Stt. cg fl. QBtM 
5i«rJng. b) gjtrbtbelen af en ini 
(SaJflorHng, gramfionina), 3 ©bm. 
8J.titun« og gi«ring. cj rn Vttl af 
et T;i(ltitt; fee gjirring, 

jjorunnflvffit, n. gJtrbcbelenafenScii 
(glabDte^j. 3 ©bm. g)<ntung«Jli)aie. 

fjoi'^iiRb, adj. unnt til at Tetfé fH~ 
a?anbet. Blg. t£tift. .i 

^jorfaring, m. giorbboer. ^elj. ( 

5i««ving, (. girtBTing. 

jioe (oo), n. (Staib fur Aoer ojiS 
git6uu«. flr. Stift. ®ulbbr. - * fjiii - flofia 99 -Aetot. ØR. C>it. pa fl. — 
JjM, m. (gjsPtn) f «Drtrt 
~ Sdq. cg p. — 3 Stnbrt 
__ I: ^\of-, i ^arb, er gifl» 
k, tå 3iof en S>t<irc^.Ufi. 4). 
tOdi. — «"til: ;iioebitU (3iP*j(tt, 
■Mlcmj, m. toft I i£ia(btn. jja«* 
W (»«), n. Sløbbinfl. (^abdaitt cg 
11. M^9vts. m. 9Sr tu S«6ufrt. 

SlJj. f. fflDt. 
Cfiut., f)«tt. fDfc). v. n. (f^r; tsK om Xfng, fen bitort af' ri fotit.aai. o').J»nt. bri« of- 
Pi * ' " " "' " 

•fc^ i 

H Mfc nt «bre Vaa»iTfnfit|t, foafom 
lASIaR, Staft t1ut&t$i; altfad fe» 
Mlft fra fflusa. Om Olcnnrfferi 
Wfb Itfec, top^t omhfaifl; jf. fvHcn. 
' 9»! (Siw^f, easbfot), eg 


((«laiibt). adj. brivcnbe. 
ins. f- 9b9">' X>TienL 
.-ivmntfa). B-Hnufl, ®l», ®t»9- 
■nm. 6e«s. 3f. olen. SoIRlt- 
AinF, adj. mfl, fgris, frlfl. Se^n. 
ftvrttn, f. flOTtan. — ji«ra, f. 3ina. 
ftKTt, adT. ontrcBt, brmcb. ®Ditn, Vof*. 
aftfisft*! fdaonmm, tt. cmtrtntfaa 
a(grtCViibn®t.fO'|iaro. 'tox Ss»': éogn. SRaafTtt tstnllfq: fimtt if. 

0. «. fiarr D« Brr a: fjmtr. 
A«rc B^t- fiRh; f- flpn- 
«KR, Q. ti JHaltnam, foibm tntgl. i 
^WL .81»rt nritH' ntln «rtftt. 
Jter i n g, m. Sltrttiia*, ■) af tn Svnbc 
^ *MBtent b) a? en BHfli f. glo- 

noMt e) ti Xbinalaii fOti Itantnbt 

njbftt. Sttfiet bTML f 9Ei>TbIaibtiit. 

liirti:<ui»!''»), t'g(tl; Sran ©iijm nf 
n t«nb yunfe. «. 91. QOI- — jicl- 
nte, d. jKivbiMoU, in. ®tvlTt af 

JL — jl«w«B9' »• BIØl' («orpaa 
[f HItusflt«. 
c, ■. sRanah, nanafoIbiflBtb. 
iRBib. SnbT. [0. 9t. nsidi]. Oflfoa: 
- CtmilM, nbftrafnftia. Btt.ifitlhfint), 
JbAb€ Cfoi: Sidftbc), f. ffltlbi. 
■ji^, adj. nanbjlstf, mangt tilfanuntn. 
V«ftmb. :3nbi. Sem a f« HBle(0< — 
'iBJlfi»: ftor,9fbtlaftiA,DBitnftlttXinfl. 
:9efat. Crf. (3 neatr. flsIQ. 6an a 
før ftølil' Va aa fei fiilt føi' rnsft. 
n«lg f «ntni). Dø ^Ip (eanne), f. fitlfl. 
fiølgmcnt, ad^. manbftnl, forn hc 
matifli mb ffB- San^. V. 91. Qfll- 

Øolt, Mt), f. fUIS «il Wi- 5(« (fBt «(W, L 1) «ttbet, ffict 
(paa guAlt). 0. n. QAør. 2) 3ia< 

bti teonntb tit 3nbittmna Mttt, tU 
ln ivomtti ne<^tt ubfpanbtC. (Urflft, 
etlnnfl», eptnstfjaO. «tbbtrlSb». 
jteyr, mtn altn. iJi«T, mtb aab. a. 

5Jer« {aab. e), r. 1) ©tranbbrtb, btn 
£itl af Slranbbitbbtn, forn i 3IobHb 
oetrfbfltl af tattt. 9IoaIt let. Sfcni. 
(3f. asiu). 3 eosn: ©trainb.— 2) 
Sbbt, lantSanbt; mobfat: Slob. 8Im. 
■Rpfllc St. tsitva (aab. 0. tL j)tre 
(Sddil Sub. Samb. Aclg.}. 9. 91. 
fii™, «CC. fjOni. — 3 glett ete ! i 
iblittfbtn. 

Hava, v. n. (,a-tO, tbbt, faibt, om (obtt. 

— Oafaa fjtra (aab, t) i Sogn, 91(1. 
efl fl. !CRtTC brujtl. ti ftDa (Sfetn 
felt'). SSobfat: ffobt. — (9, n. fim. 

— fletauppt: lommt paa I9ninb, Iføgt 
fail I Sbbtn. CfCtrt: ftllt uppi. 

jiertfar, n. ra |toi ^abbaab, forn ti 
Itbl mfnbrt tnb tn Katlriitft, eg f<tt)> 
banlifi brfallc* mtb fti Stanb. Sbm. 
«bm. ^tl Mtntlfq tn Saab foi firt 
Wanb, liflcfom 3<(. ndKra-mamip- 
far (IjCpra tt gen. af QOrir 3: firt). 

j^eaubbe, m. ©ttanboattt, Stanb cl. 
nieftpaaiStranbbctbbtn. QtOTblanbme. 

jierching, m. ©«fntot, eiolorm; (et 
aueuns. 3et. gorukonp'. 

^2rtman', m. <&anbmabbftt (Loaibri- 
ctu insrinuOi biuscljg til 3Rab(ng. 

jjørtmunb, n. dbbtttb. Xt. ®tift 

S«vtpi(l, m. ©ttflnbpfbtr, tu 9bbI 
(TriniiN maritima). @bm. 

^ørcflcln, m. nlat Ofi afninbit Slem, 
fem fttbuanllq ^nbtt paa Aasbnbbnnc. 

5i«cf»il, f. StDpninq at Sinbtr. 

Sisrrftna, f. atffbtrbont. 

3)«rmftt, ni. nuqleneé Slfiberfitlbiinfi, 

JjerflytF. m. 3i«(rftil!. ^Jtnntpeft. 

fjerua, adj. fi;rifl, friffl, rjjl (Ifm om 
mo. I(U. &aa. («ab. e, lifltfom 
atit it fcufge). 3f. a>. 91. JJftr, 
Sfo. 

ftørut (-titt), adj. ftsbTtl, btbtftti mtb 
X>utin cDti^ltbtT, omAfttbtT Ofi IttL 

jjervtng, m. Stngt af m 3ilsl> Hl at 
felt 0(1 pubft mtb. 9. ®Hft 

^jbw (aab. •), n. daimti f. gjoi. 

Sabb, m. Skb, aiafl. 

Slag, n. Slflb»«B. ailbptflbt! f. gioj. 

flona, v. a. fa -a), fI(t^^ ®oa]t, 
(©itlbtn). Dfttrt v. n. Hafltl, fHM 
ab (f. flafna)) om txtttr: flipptSfti' 
(tn. 3f- feaba. 

m&, v. D. (a-a), falbt ulovnt, Mtoc 
matt fitnf tre fnatt fbagtn. .£« Kajta 
Klvtniu', fiflti WMT lEIqcitt Snitn 
7» itn. . 

matt 100 giaga — paa I I 

I 
I levti b«U littrtcrt, Uiis feaam, tfttr 
font Cinbtn brder fra tfltt til. „3)ii 
ftaaa i SrciiB-a", om inlcUe finftls 
fomgaamtf fflpfidfer cBcr ©tromnfn- 
<in f it^tmtt, Stnfalb af $ebe eQcr 
JJulb* ngligntnbc. Worbreffltrg. (3f. 
ura). 

^•iltigfl, f. t( SsT, SIngtfb, at nofld taa- 
traitfltr (ig (litfm (nb eH«», Saa- 
Icbe?; ■) æ?fle, StPrmb^fle, inUtl 
Sil1^fafl. b) om rn iforncmmelf i 
CffltnKt, tt Ulftob, anfalb, f. Ur. af 
©((.TlMii, Wpfen, *Diit C^oitcffaga). 
c} om SmcTt», forn i eti!tltc i3>tunb(i 
fol(« fIxTfcn tnb tZerix m^p^nxttmt 
(= Sib). Da gidt i Slage (i cnfdit 
^arorøBmet). ^an FfR bm t\ Slaga, 
01 boi ei onnor crnaTt tt <flnfalb dg fitait 
(t nnb(t)- 9Refl(t bruql. Belt- og nof< 
btnfjtlbs. Cgfan f ©iilttr. (tllbtcl^: 
Sliagoj). 

flagtmilloin, fmeUem be (ntdti SHnfalb. 

^itiaeiiei-F, m. itsmtrtt forn i iittcUtS>lt' 
imtt Inbfinter fig mcb foiogct $tf- 
tijiibtb. 

^ARit, n. glafl. 3 ^'«'b. (.«g fl. ®tcb(i 
imex bet .'fUgb. 

flaggA, v. n. flagfit. ? ^arb. flagbti. 

nagnA, t. d. rcvnt; f. flafna. 

flAgfn, T. n. ftagre, Biftc; f. flugta. 

SlA, n. I) giig, i'flp, en loft nrtban- 

Stttbe Ktub. Zx. ®tift. 2) tt flutt 
itTKtt ©tnftt, ifcrr af 3I«. 3*flat 
Ct ®6t. 3*fluf. -flpo!). 3) (t iftiin- 
blflt fl»inbfol(. Seilte Sl. gia«. 3f. 

S3«l. aakalcirr. Ictfarbiq. 
afa. v. (. langiBTdger paa; f. Slafle. 
AFebi'tnga (ei. -bringoa), udv. mcbno- 

gent Srgft, meb Å I ff bente op ren ne. 

©bm. 
5l«rte, m.OI. -ta), giage, etiftPrSiige 

af fammtnføtebc 3)cle. 
fIflPr, ndj. f. frat. 

jJlafP, II. Cmflatten. loma bm glatt. 
natta, v. n. (a - a), flaffe, oantc om. 
fl«rPfei-', adj. raff, toriq. fem .laaer aobt. 

3f(rr om gamit goK. 3bm. og fl. 
flafna. v. n. (a-tt), floetfc! ou, iwne, 

faibt fStiuK; tQeTOgraa: ftjultes af, 

leine, om @flnb, ^'apirbelTfffning Dg 

beilige. iSIm. men paa itogle Stcbn: 

flaqn*. (.391. nattni.). 
flaPt, purl., flffttet f. jleftla. 
jUimt, Ol. glamme, eUci tn gigur forn 

lifltter gfammeT. — flamtt (utt), iirij. 

tegnet iiKb gigurer forn ligne glammer. 
flana, v. n. (e-te), ftittt paa noqet, 

fli», Mit: Ddfaa Ipbcblfnbl ben, rare 

laabtlfst afjteb. «orbre Serq. 
flAtigro, v. B. flttingt tftcT ncget, lebe cm (mtb fflegreb af 9tlngtagt). _._. 

og fl. ^ebbtr ogf. flonsfn og ftnmfa, 

3f- ftPflfa. 
5lrt6, n. Ipnbt ©IflI C=91u8); eflal, 

fmaa Spaanet og beeiigt. ®bt. Stil. 

(3f. SIU8J. 
flrtfaft (flafeS), r. n. = flifaft. Cftert. 
Sla^a. f. glafle. (3 Calb. glafir). 

Cgfaa tt Xrntar, en X>unr mtb tt 

Spitnb* paa Siben. 9)ijeltcfla(lt. (r 

bre Strg.), 
^SUefap, n. fftieHarn (=®orp). 

3il. IlBtsnp. 
flflt, Bdj. 1) flab. ^traf glot og gl 

2) ffamfulb, forltgen. 
^[flta, f. en gkbe; f. glota. 
Slfttbi-flutb), n. giabbreb. 3f. Seie. 
jUtgti»'(b), f et @IagS tgnbt Dg brettt 

Saanb paa Aar. ^eruf Ratii)oi-a, nåj. 
^latleitbt, n. (n ffae og jiroh ^Harf. 
^Atlenbt, sdj. om en Sgn eder ^etntt' 

ning meb flate Starter. 
jUtmagjt, m. fuftblnrtti af ftDre 

fem paa noglt ©ttbcr tillaeej HI 

Satna, t. n. Mist flabert. 
atnaia, adj. fom bar flab Utafe. 
flatvofla, niJJ. cm et ^uai, Ml 
tr laot eQer tarlibtn9tci«nfng. ' 
filt brattroHa. XtTl. og fl. 
jlatfcttff, r. en €eng, ifit Suitb 

nts at @>iilD(t; tn (itulvftng. 
^«tt, m. ftc gintt. 
nai-fok-tn, adi. no^tnlunte flab. 

Snu, adj. bil), fregtfom. 3tfttccc bldu(b). 
aug, floii f. fljuga. 
jlitum, m. SJunbflcm, Oetrfvemmtirt af 
Slue Ofl gjanbttag. ©egn, Sg, ©tlft, 
rgfaa 1 ^tlg, 3 Oiterb. ^om. (3f. 
giob). 
flAumn, v. n. (a-o), ftrcmme Ttgriigt, 

flobe OBer Srtbbeme. i^all, og jt 
" ■ " flBbi f. fljotd. mug. 

SlM. r. 1. egl. 5i«»-J. gl^bbou, «mf 
etter araftiftftr fom ftrfie* paa Cwi- 
tanten af gidtrgam. ©61. ©loo. tg 
fl. 3 ag. ©tlfti 5»' ni. (3«(. W, 
®plle). 3f. Saul. 

,SI«, r. 2. (31. ,Sl«.r), tn affats, tn 
Hb en glabe Imeflem bratte Klippti. 
gtorbre Btta. 6tm. Ert. (3*1. tt*). 

A\iu, r. 3. et Eag; f. glo. 

^1». adj. »lb, ubmbtt. auben tQtr ncgel 
flabi f. St. pm tnl^al meb fvagt ep* 
ftiaenbt ©ibtr, tt Sut eller gab nd 
oie Sanb og Ilben gDtbijbning. " tb tt 

] :tntt> 

I J ^a — 9(rtta 101 
]p«rb« €^iiu en !• (<S. 9t« flår). 

to, ▼. >. (fi«r; «o; fl(øie), at fiaat, 
tage etinbet af. UegettrU ffinbe, af^ 
icréff golf y enge ubnt <Sfaanfel« ett^ 
Vbbcr øgfaa flcø( (®08tt), fide (©øn^ 
ta 9rrR.), ea fltøfe. 3 be norbligf 
tpe tar Crbet f^ag Søiaiitg: ficar, 
tobe, 0<ntt. %ttmtn flaga fornbfftN 
M i VtarafCagar og flcgicn; if. fletta 
ft ^^ubfloitt 

gmkotm, m. Sunb fom er noget flab 
dier bor f HR en fbag ^orlbnfng. 

tmttwnt, a4i. n. grtmbt meb f«ag <&orlb« 

Hig. 

$tmtfnnt, D. en Qkunbing i iSaabet 

wå ea f^ag ^fraaiting til fiberne» 
Mttfta, «4j. aobemmutbet, font tfte 

fi.t de 9lg. ^Hfl. 
jUciiM, a4j. ftMgt («Ibenbe, naflenflabt 

røetben). 
ima, ▼. n. Mibe «ibere og flabere, om 

m I)al^ahiiaa. ®bT. og fL 
\, n. letfinblg. fnaffelpften ^erfon* 

(é^i^v, f. 9iem9t. 

»• (eg* Slaaen), f* ^oonbflMtt. 

m. et 3nfe!t, fom fortter flg faft 
^a I>9rene0 4ub for at fuge 9Iob, og 
bliver Pbbenbe inbtil bets 9ug er faa 
Wh, at bet iffe langere fan bolbe fig. 

(Iioden raniniis). @0. ffiiting. !Be!ienbt 

i 9. etift. og flere eteber. 3 9t(t 
jUtn; i ^ogn bebber bet ^atlcfloeitt 
Mebend berimob Sloott er Pediculuf pa- 
bif). 3 9lba. Rges Slmtt om en ^erfon 
(ém leber I^fHgt og gier fig oel meget 
tilaobe. 

fUfitn, adj. flaaet. Nebber ogfaa: flenen 
røogn), og meft alm. fletcn (men t pl. 
fegne). 

Mtin, n. fee gfeir. 

ficni, adj. 1. blottet, aaben; if(tr om 
Zrercr, naar 9ar!en J^a et @teb er af^ 
reven. Salbere. llois SKob; if. flaga 
M iegien; el, maaftee flina (a: grine, 

ficiii, miQ. 2. Kamfuib, rebmenbe. 3nbr, 
jftmt, I et bart eller blottet ®teb i en 

efø». <Bulbbn $aa Sraer: et ®teb 

bvor Sarfen er anreoen. 
fbtiic, y. n. 1. blioe bar, blottet ^fiaa et 

eifelt @teb, f. dv. paa ^ooebet, naar 

^aaret falber af. SelL 
fbmc, T. n. 2. ficrle, fmigre for Sm SDrf. 

(3 @bm. bebber beti flere). 
frntn, a^i. Qælenbe, føbtalenbe, fom 

laor man taler til ^aa Som. Ørf. 
fcinPfalla, adj. flalbet paa 9tibten af 

4o9cbct Coeraft fonbenflelbl) ogfaa 

i {M. 3f. feit og fdnc fletnf?urt»ut, fom (ar Qbflftt iMta i&o^ 
oebet. S^alb. 

Seint, adj. n. bart, nogent. ®br. 
tipt, y. n. brioe letfinbig efler toetvbig 
®pog. €bm.— 9(nbre ®t. flcebe, grabe. 
^etr, n. et^laae tpf ®!urt» efler jtnort 
i^uben, }>aa «efle. S. (Stift. 39al' 
ber«: S^tn, n. (3«1. fleidr, (^aar). 
fetrt, adj. flere. ^^^ 3^^^^ (<^^tr bet 

ogfaa: fctrnc 
Mtrf, n. (Sfal (=s9tu0, flflnO). 9ofO. 
9tff, m. (31. ^feWie, r), 1) yiet, ^loef ; 
ogfaa et enfelt ^teb efler^unft. ?faa 
^leffien: }?aa ©tebet So gleff Pta 
leffien): af ®tebet. — 2) enbeel ^, 
m er ubf^rebt paa (Engen for cit terreo. 

toofleff. (3«1* flekkr). mvL 3 S:r. 
tift Ogfaa Sreie og 9laif. 
feffa, y. n. (a-a), om 3orben, naar 

©neen toer, faa at bet blioerbart paa 

enfelte fletter. SZefk fonbenfielbe. 3 

aSalbero (ebber bet ogf. : flef a el. fifa. 

3 ®bm. roola. — fleffa y. a. er ber» 

imob at beflceffe, fatte fletter pa(u 
$tff<tft, y. n. blive plettet. 
jleFFefnø («fnjo), m. (5nee fom afbrbbel 

oeb enfelte a^oebe fletter. Hg. (etift. 
flerr ta, v. a. (f errte, farte, etter flef te), 

nftcrffe, f love; ogfaa opfQitre. 2)af' 

rive, frajTillc ((©finb, Setrcrf o. f. b.). 

3) afffalle, f. dx. poteter. !Bofe. (Bbr. 
^^erria, f. et afflaffet, loereoet ©tpffe, 

8bl. og fl. 

lerrjinø, f. gicefnlng, f. «r. af afiff. 
erriauo, adj. uplettet, fri for fletter» 
errut (^ette), adj. plettet, fcrffet. 
cnøia, v. a. (e-be), flcrnae,rivei®t])f« 

f er; ogfaa ribfe, fflcrre, if<tr i ftiob. 
fere (ee), y. n. {a^a), Qale for dn; 

ogfaa (fflf. <3bm. 
^^lerra (31<trre), f. et ^faar, et revet 

eller bugget 3aar. Weft norbenflelbs. 
ferret, adj. fframmet, fiilb af^aar. 3 

Ørf. f ceroftt. 

ee (aab. e), n. ^fal. (Bbr. f. ffluS. 
lef*, n. giflfiT. — 51eflfefpor(b), m. 

^uben paa ^lct\t* 
jleof orr, m. fee Slauta. 
feile, adj. (superl.), flefte. 3 9tM. f e« 

fre; i (Sbm. frcfaUe ((9. 9^. fleitir 

allir). 

Setta, y. a. 1. (a - a), at fette, 
etta, y. a. 2. Ca -a), falfe, inbfQore 
jtanten paa en 9iamme etter Staxnu 
^elg. (Stterø ssgroppa. 
fetta, y. a. 3. Ca-a), 1)atfaae. 2!ell* 
(3f* belftfetta). 2) ribfe, faare, rive 
J^nben af. S:ett. 3f. f enaia. 
, f. 1. et @aar, en 9cibfe. ZttL 
# t 2» ctt glette, 4^aarfletning. I 
mt gI<ttl)»Kl - glo I SlitthYV&, m. nt ^nt\ til at Isuni 
flaiticT m(b, og It! at ubfllctrc en %ali 
(D(r gtamrat. (3f- ^tm, 2). 

fli, n. MebfTflbft, CtEvftiii. Sbin. 

pt, v, »■ 1. Ct-6i>0. befianbit, tillaot! 
ogfaa ortn», ppntt, beXbt iftanb. Wcflct 
brugl. i «. oa a:?, ©tifi. OBnnmart 
floO. 

fli, v, a. 2. (i-bbO. fIpctEn f ^ænbcr; 
mne. Uwe. HSrt. Dal. cg af». f. (Sr. 
gii ntfg «StoBm. S. Stift, leU. ofljl. 

fli&^, adj- 6e6aitblfl, looet. vat flib». 
mt flibb. Ditt ba fo me flitt: bctitar 
f«a uorbentUgt. S. eg It. eiift. 

flifit, v. n. (t - tO- Btte flap tittt buflft 
( Jtflttte»; pai Rlatn tg Stct, 6bW 
Santci im Tigtlii fluttt til. ©utbbt. 
Pfl f[. 3 ®btn. flaPje. 3f. farflitt. 

flifrn, v. n. (iilt, (migre, inbfmigtt (iq. 
». etift. 3 «aH. flifa Cd- «ff^il- 
Émil «liFi-rtin«n*j(v), pl. Bcaeiibel. 
Ittt af el SfigtflTabi §»tb(bteb«bafltne. 
giotbtt Sfifl. 

flinn, fnift, Ite-, f. Rita. 

«linab, m. Stftanbling, Øtonl. Metbte 
©erg. Caf f»)- 

«inbi-ft, f. (n tsnb ©tfut eHct ©plinti 
f. ær. flf ©ttffl. ». Stift. 

fttnbrnft, v. n. r«nf, tlestfl f ©pHnt". 
(Sulbbr. ®bm. 

«inna, f. (ii t^nb Sfpttf. ©ogn. 

fltnfa, v. n. ftgte tlltt (lebt mcb .(Jdn- 
betnc, ligefom naat man oil float, ©bm. 

^lint, r. (. Sinna. 

«ir, m. 8nifen, bamptt Pattti. 

tlira, v, n. it-tt^, fnift, fmaalet! ffit 
om (n utibig tatttr. 3 ©oan btbbtt 
bttfltnn, mebgDnnttnt! fHn't, fltin, 
flJtte Coab. i)! f. Æt. ^-anflltttm fltin 
mt ba. 

firing, f. ©rfntn; fbelig Pntttr. 
iBC(D,f.(5I.5»f«.<')-S.blfnt,®paaii! 
' el tonbt og laiigofltigt afrtBtt Sifltte, 
afZxs, Sttaa, Staib. f. ». aim. pg 
mcstt btttgl. i®. 9J. fli»), 
flifd, x. ». obribt, fSlintte. flifa upb '■ Pp- 
lioc DDtrflabtn. faa at btn blioct fliftt. 
flif«(V, v. n. teunt, f>liittte!i Hioe fliftl 

Ibna DDtiftitben. 
fllfTdi v. n. i SflalrmaabtR; flffla ta 
banna a: fBttrgti og banber. ®bm. 
jlisme (aab. i), f. »et'n-(Jbbei; tt®tng» 
Bfllbtf, fpm ubgaat fta Seiitt, cg fcebt- 
orb iinbertiben (nicllc BetnilpTfet Cel- 
giifftl falbe ub. Sbm. pg fl. Stal i 
St, Stift bfbbt ,flf ame. ?l Segn btbbtt 
btt •jrismn, og I tenne gotm ffal Ct- 
bel bgfan flnbeS i qammti SBtnfl og 
i fbenrte Dlaltlter. - 9togIe St. «IbflDt. 
SiitmtgcM, D. en Utt forn 6at enct I brugt (mob Sliømn- CVereaiea o 
nnlis). 

SUamyt, f. ffliobfti fem « blanbtt mrt 
Sanfpnnntr. Mg. Stift. 

fltfui (Jiftltt), «dj. fliftl, fplintct, 9VIU 
Btn etler ujaon paa Cuttflaben. 

flittfl, v. n. ffnnbr fig. .flitte pao''(eblll.). 
3f. flota. — flittii^, »dj. i. ennufl. 

fH»t' (OD), Kå}. 1) mft, fnar, Burtig. 
©oiibte ©erg. ofl fl. aatd. fortlom- 
mtt fjot (fom fprctlbti); i Zt. Siifi 
bruget bet meget og bebber: fletr. 3<(. 
fljutr. $ein 0111 Xtng, fom trt jdronlig 
i æeectgeffe, f. er. 'el Ubr. Aloffii a 
fot floi (,.>: aaan fot ijiiriiiit). — 2) 
forn fommet (itott frem, blistr tibnj 
ftttbig. ©onbrt Bttg. fliott «obnt 
flom forn mobnts liblig. Dutt fijurtt 
bu tt tibliq paafatbe. 3) fflrig, frift, 
munter. Sbm.6Bor bet Nebber ;fliM'c. 
^fiaf: flyta, v. a. 

fljow, v. n. (fl)ft'! flauti flott, aab. 
0), at flobe. ((9.9?. fljdiH). 3iif. 6et- 
ber: fljota, flote (oo), fllete, flett, 
Caab. 8) og flple. 9)ei?bn. f) firte 
CBtnpan, bolbc fig paa Cetrflabtit. 
(Stobfat fefta). 2)"(itoinmt oocv; jnot 
DBerfBommtl. Dce flaut an W)ar(: Can. 
bti gi( ooer ben btit Iffiarf. gorlDtBlst 
fra tenna (tian(Ifl5be).—^eraf-.giot, 
Blote, flotta, on fl. 

f[jot(ll1^e, adj. flpbenbe, forn iffe fDnfct. 

SliotleiFjt, m. ^urligbeb. CEitlben). 

flioga, v. n. (Hya; flaua; flctpK, meb 
<iab. 0), at flBBe, (w. 9t. Iljuiri). 
3nf. bebbtt:flinga, fliuge, fluife: fliegt, 
floge, flfat. 3ntperf. bat i~3Ietrtal: 
flugp laao. «) i ^aD. og Balb, — »t* 
t^bningt 1) floBe, om gugle oft 3n- 
felttr. Cm anbre Sing, fem fcffw t 
Euften, figtS: fjula, bnoa, fprttla. 2) 
lobe, toppe, fare burtigt affleb. røtgtt 
brugl. fonbenfitlb», om Dor cg HWtn- 
ntfftr. 3) iBbc, pltte ^Jantbrifli om 
Dpr iif ^unrionitet, ifcer feopper. "-- fliuganbt, ndj. og adv, floBtnbé. ' 
5Iiugins, r.Si^Btn; 9)janbt at flgot vu 
jliot (aab. b). m. ftotf etttt SIpbHf 

)saa ©am. Sbm. cg fl. (fot 8" 

3f. glaa. 
fliete, v. n. f. fliola. 
5(0, r. I. el Sag, et Cttg; bet font 1 . 

langte i ecn SaTte etler bua ecn OSang. 

«Ælltn alm. 3 ebm. 5t«i. W. 91. Hp. 

rtbct Paa tt flelbnert cg bniges mt| 

omettnlellfagi glo btiigej ffctriK 

bet ere flere Sag oetr binanben. 
5I0, f. 2. Aieme, f. ffii. ( SCbler. J IgoeiidL 

ont wl^^ 
n Wang. 

i>. 91. flq. 

itges mt| 
tfctr BU^_ 

ler. «<JM glo — ftorjr» t03 fflccttal (ebber: jlør. 2) be enfefte 
Jbm paa havren; maaffee i>afaa49lfte^ 
Trtfottom^oer Jtontet SDrf. ^D<r «a 
6ffør i neUe ^^t^tn", b, e. ber tat 
Jtferneftof (©fpr) i bet neberfle JTom i 
£a9retoi»i»en; altfaa: ^aoren t>at it<N 
ln moben. (3 ^nu bebber bet: Dæ 
H &i^t 'ti ttCfte il(o*tte)* Seapnbet' 
fi tu en Itienie falbel eClert: icppa\ 
k bm gamte Set^bnini) af Slo er 
Wic; fire VtaxfLe. ft(8teattfl90r f* 9Iob* — flo«, f, ffoba. 
K9I0), f. 1) beit Sanbe; ben Xib 
ka £a9et flaaer beiejt* 9{obfat 9iora. 
t) Sanbfbm, O^erfvømmelfe, at m^ 
Wid€ ftore. S^rt 3nbr« (i Sor^ 
^o). 3 ©bm. ^l»be, n. (3«L 
IM, ■.). ^eraf fløbe, w, n. 
M (8Io), ■• en DDrtoarenbe ^^fptre^n, 

Ktnbtraffer i tert oft øarmt aSeir; 
iUncbcnreon (S^reflob). 9{orbre «• 
6bQL 9tbnt Ibrt Oafaa 9eb Sergen: 

6, r. (ei 910% 3 t,x. @tift oftere: 
inAr Bi* 

fioba (9»^' 9oa)f ▼• »• (<t-A)f om 
Sdrel, laar Aimmelen ))lubfelid o»er« 
ibcO 00 ber tnbtrorffer en dteonbpge; 
mnr )^a en £ib, ba duften ellers er 
ntt og «amu t>a floa CeL ban floba) : 
bel tnrffer op til en 9{egnb9de. 9{orbre gemet.--2) toben, Dmfoctrmen. S>ei 
er ute pos ^Icg: be lobe omfrtnf^ e^ 
2tfi Of) ©elffab. Ofte toetpbigt ofi meb 
Sforagt; bertil ,,3(o()m(rrr^: rn 3:oite, 
eaentL en fjeil i^opb^; f. fliuf^a, 3.— 
3) (S^iat; ©tinft elter Smerter fom 
plubfelia (laae oser fra et Sem til et 
anbet. éjelben. (3«l.floK).-*4)Ufrub, 
®n9ltei9(rrt; if<er Ølpsebaore. lB.®tift 
3 Seil, ^uø. — 5) en 5lelbtt«fl, en 
ltlib)»e, føtn er faa brat, at intet Tan 
lif^ae eller fcrfle ftø paa ben* 8. ®tift, 
{)'eia. rn; fl* 9{ogle @t jUuø. 3 ^al ^ag. 
floøbratt, adj. 9 SSi'"" 5b(b)brot, n. Slobmaal i ©tranbbreb^ 
ben. ^elø. 3 ©bm. jlobabrmP, n. 

et oøfaa bete^mcr ben 9tab af M 
ng, ibifte 09 beélige, fom blioer 

ttggenbc 99erft i 3Iobmaalet. (39L 

bffålL). 
Øobcn (floin), ndj. om Seiret, naar bet 

cfbcrier meb Sarme og ©Tplrefin* 
flobfrt, adl. om noget, fom liager faa 

(m paa ©tranbbrebben^ at ®øen iftt 

loaer bet i Slobtibem 
#o(b )inø, m. ©fplregn efter tortS^eir; 

£oTbcnregn. Ørf. 3nbr. C^lo^tng). 
Jfødbymcal, n. ben ^oibe (oortil &oen 

fKger i Slobtiben. 3^arb. Si^avmcaL 

(O. 9t. flædamiAO. 3r. Siobbrot. 
SAibymunb, m. ^lobtib. S;r* ©tift 

69nbmoT. 
SøW>iiut, r. 9legnb9()e, Sorbenregn. 
$o(b)vtr (Slooeer), n. tort Seir fom 

afbn^bed oeb enfelte 9(egnfl9l. 
Jloe, ra. Sanbbbtf Sanbfamling ^aa Xm 

og fumbig ®mnb. 3otb» 3f« S^l fl<)i, 

en finnpig Sgn. 
jtoitt* (flortte), adj. fulb af Sanbbptter. 

3«b, Cgfaa bet famme fom floben. ^M iMh. o)r n. 1) glboen, ©oaoen. 
rejdbett). ilf fUtMo, flaug. £)gfaa: 
iiif, etsomsing) ^v* SIobM t &« bberfibrat, naflen lobret. 

jlogfjcO, n. ét meget brat 9i(lb. 

^{ioQga, f. et tpnbt Dorffe, en ^inbe, 
ifar af ©fum eller ffebt. (Sfnmflogger 
geittflcgae. (Si blm blogge: ben biaa« 
Mc^t AlinbfenbeOoerflabe paa mineralfl! 
Sanb. 9torbre Serg. ©bm. 3f*8olga, 
gluHa. 

f logna, v. n. gronnea, om ©foi». ©ogn. 

jloobapre, m. (^bcevrc, f.), flftV^e^ore 

(Avcna fatua). ©ee $lOg* 

floøien (aab. 0), adj. bortfloien. 

^oøroøn (-rmøn), m. ©nblte^Stonr 
ffimnttxa fom oojrer i en jtloft elet 
i&uulninc) paa et anbet Ztc^ (forbmn 
anfeet fom npttig imob Srolbbom)* 
S^clc^. ©bm. ^br. 

^006, f. en Slane, et letfinbigt Vltn^ 
neffe. 

flo^fa, v. n. foarme, tumle, fare letfin* 
btf^t frem (ifær meb Se^reb af Setfcer* 
biflbeb). Worbre ©erg. ®br. og fl. 

j^loina, f. giobing. 

tloFafl, v. n. fammenoifleø; f. flofmr. 

flofet (flofmtt), adj. fulb af ^uber og 
Rorvitlinger. 33. oa a:T. ©tift. 

Slof)t, m. 1) Stnnvt, 9oroi!ling, en 
fammenoiTlet 9o! efler^l^nge, af.^aar, 
Sraab, ©norer og beelige. S. jtr. og 
Jr. ©tift. ®. 9t. fléki. 3f. Safe, 
Sull, 3:ufte. — 2) en Siff, ^aft, en 
(Screen meb tat fammenbobebe ^ifle. 
Wl. og ff. (3f. Srafaflofje). Ogfaa 
en tbf ©ft) (©fvflofie). 3 ®br. Jlof 
(00), om et 3«|h)Hf (efler6 glal). 9i- 
gurlif) om fon^iflebe Cmftcrnbigbeber. 
(©. glofje). 3 ©bm. oa notrmefte 
(£f)ne baoee 2:alemaaben: „Dere glofie' 
0: {laae armene foreviio imob ©!ul« 
brene for at oarme Pg. dUtxtt htxia 
91ofa, og: flaae 9taTie. 

floFien, adj. (9L flotne), foroiflet, fam« 
menviflet, «anlTelig at faae fRtU paa* 
V^obfat greib. £)m S^rcr: fnoet, tMnr** 
liWtt oon^gt ol Hoie* ttobfot bein* I 

I I a 104 guf! - pp 

«øijob. «r. B. Da St. stift. ®. 91. ftuge, v. f. fljufla, 

Bikkinn. 3f. 'Doen- .^lucitbienn, m, 

«(oPF, m. 1) glol, ^ob, ©amlinii. ffiln 

betre SfoH: en tffc ubctQbdlq «ob. 

381om-tar (I. iSlone-nii: SitfBfi». 

2] (familie, $uu«foIf. (£in Ftoi 3(oIf: 

en |tDT ))t>1<t<lli^ ntanfic iBerti. 
floHod, v. n. flotta. Dflf. fioH« ftg. 
fløPna Co), fatnmenoilit* , (pmmt i 

ault. 3f. flotlall. 
flo=Itggj«, v. «. Ittav Uwiit Met 6in- 

anben (f. BId). «oglt ©t. flofetja. 

fem, m. f. Slaiim, 
Ol- (pd), m. Sa^uu*, SoMb. Bom 

9I6I. ®6I. Sifter. 3 ^latt. et bel for- 

fijcllifli fra 3io« n. <S>. 91. fldr (X)l* 

plom. I, 187). 3 onbrc Sptog beti)' 

bet flor: Oulo. 
Sl0l-6l«m, m. Ofl jlorflffuH. m. Pofl 

i et gttbuue. «Rbl. og fl. {= SioflbjeQ). 
.Sloe, n. f. gius. 
SloU CiJnb- 0), f. Cpbruuåninfl, ^eftifl: 

beb, tn plubfelln paatrmmenbe So^, 

t^bm. fertil flofet ('ette), adj. ufia- 

Ha, fom bar fcfl oq ^ob i enlelte 

SZneblitfe, men itle eUerJ. 

Jtoffut, f. f. giobffur. 
lofefjor (et. gimfBRer), f. giftene* 

Soøininefinnet, 9torbenfielb«. 3 isooan 

btbber bet: StrlfSfiet. 
jlot (aab. o), m. en fiabt ligi^enbe Såer. 

©bm. SSr(. ng ft. (fflf fli»), 
^Slot (aab. o), n. 1) giobert, bet at no- 

flet Rnbet. (». 9[. Rot. — fm Scttten 

PB» gicti bringe Baaben pan Canbet, 

faae ben fipt. — 2) gebt, fturtnet fljeb- 

febt! eOet i aiminbl. noget font flpbet 

osenpaa. 
flotfl (aab. 0), v. n. (a-a), 1) faae 

til at flijbe. futte raa a?anb; iffct ftette 

en 33 aab ub. B, Stift. (®. 91. aow). 

2) flaabe, Itanfportcre noget tlleanbA, 

faalebe* at man laber bet flgbe. 
Sl^ta (aab. o), f. giabe, en flab ng 

Jann Watt. {lebbet ogfaa; jiutu 

(©tieb.), JiliWa (9(amb. og ff.), cg 

nogleSt. ^flot, r. (lett. pl. Æ«tir?). 
flotanbt, forn fan flaabet (f. ficta). 
jlote (aab. o), m. giaabe; Ipmmtr- 

flaabe; ®!ib9flaabe. Oflfaa ^Irnta, 

SltattKt. ((». W. floii). 
foring, f. giaabning af Itttlaft. 
flotnn, v, n. fa-a), flube op, fomme 

op paa Ceerflaben. 9(1m. 
Slub (3lu), f. en !flante eller et flabt 

®tit»r, fom f giobliben er onerdpllet. 

^etg. ©bm, og fl- 3f. Slebe. 
jIuRA (aab. n), r. giut. tiebbei egfaa 

'Tog«, meb aab, o C©bl.}. 5'«B« 
T, jtaue. (3*1. «3 ©"■ l"»»)- en art SroTitfie ri&t 

SIteg. (wofln. 3 ©bm. Mofarega- 
jlugefopp, ID. giucfvamp (Agaricn* 

jiugft, r. Sap, Safe, ^jalt. 9tDrbT( Sng. 
£Der« Sifla og fl. 2) giotfei, Sntt- 
floKer, (snoflugfe. 3) en Cnt. Ste- 
get brugl. i 3ttrefogn, 

flugfef, adj. lafet. pfattet. 

^Iiigt, I. 1) bcgqe3}inqeme paatnjugl. 
S. ©tift. 2) glBDen, glunt, (©(el- 
ben). 3) giugl, at ntan flåer. ttifA 
giugfa, 

fltmta, v. n. flagre, «ine (3it> Oftgu). 
CmSugle; flagte, flaae meb Slngente. 
9?otbrt' Serg. og fl. SQtre: flagfa. 

Slutftt. r. en tonb Sforpe. 9t6I. 

SluFi- (3I«(fet), n. gtegner, Solpletter, 
©bm. og fl. 3f- gruTna, grone. 

flufi'(t' adj. fregnet; f. frufnut. 

51unbi-«, f. gionfcie (Ss. Hundra). ^[uiK 
bvt^a\>, n. gi?abieili!teife. 

flunfo, T. n, ilpnbc fig, atbjibe meb Sann 
og Sulber. ©bm. 

jtue (aab. u), n. ©tjtrl, Sfal; fniaa 
Stoffet eller Smuler af meget lenbe 
Sager, f. Sr. af tone !Blabe eller af 
en tnnb og foiterret $tnbe; faaltbel; 
^onnflui (om Staffer af Aornftal <(• 
lei Stener), 2obafflut (Smuler af 
Sobaf), foirflui (om be fmaa @fic> 
ber, fom efterbaanben affliccQe» af^u> 
ben paa OTenncfltr og Est). 3f. flofJa. 
Orbet et maadee alm. men b ebbet og- 
faa: Æos, aab. o (SbL 3ttb.), oa 
Siys, aai. b (Ær. Stift). 3 SelL 
jliie (uu), ogfaa om Sf|ffl paa gitt. 
3 SRbg. giue (aab. u) ifar om ^o- 
tetffal. 3 lianenbe iPetpbn. $tnbc« og- 
faa ! .Slae (icIL fflbt.) cq jlea (6lbr.). 
3«l. ilu«, ©ficel, Surf. - 3i- Mu«, 
3la«, iØo«. 

^Iiis (uu), m. en røorbfnlo. J&arb. 

fluø (uu), adj. ganmilb, runbbaanbtt. 
Zelttmarfen. 

flufoti (nab. u), v. n. Mine flJaQet. 

flufiit (flnfettc), adj. irjaOel; f. giul. 

iiu(t(uu). adv. rigeligt, OoetfllDblgt. SKt- 
aet brugl. 1 3:eu. 9ll>g. og fNanbal. 

flutt (aab. Il), flbttet. S. flijita. 

Siv. n. 1. eoftemab forn ubfafte* (iigiff 
for at faae ben famlet paa tet ©tcb. 
(Sffe alm.). 

SW, n. 3. (for giijgie), gJIug og onbtt 
ffpoenbe 3nftftet, fom ete mlnbre enb 
giuer. ^arb. on fl. 

fir, "iJJ- lunfen, libtnarm. &rf. 3f. fle. 

fly, *. n. (r - bbe), fiot, brnfloe, tåge fln 
Xilflugt, ajel rettere flngta. flWe - Sto? 10» 9m (»« lfc»)- »■ »• t**»' fl"l»ii»i f" 

atfid, IB. mtitl (al titiffi mtb). Xitl. 
SWanbat 51<f»cy*I (8I»5dJ. liBwei 

«tffit, *. n. ^Dtttfig, IfttHIfloIInlU. 
•»- (®i«lbtn). 

erial. ©fall f. B("*. 

, . .. (fir»'i I - 

filt, flant >&Iallcn af, 3<I. flnji. 

'- Jtoni eflt Xfmtnt ub af Sttn 

"lualnwj. * WK» ^ ; fluPt: sot. K I 
lailcn af, 3el. flnj jiM, ■- n (vfeanfc f Catii, tRXaKu 
m» mtfltl smnbt Canti enttrfiig (Jh 
Sfal fonlctnmc noTbni^tlbl, nm rt 
eftt^ Tun tt @tfb<Ravit. 

jljte, m. tn Itbtn Strem, fem rinto 
tgnbl rQtr abfPTcbt. @bl. 

fl«f<t, v. n. (t - tt), mn ni Ctrm tin 
9ti: ifitit flg til Sibtrnt, rinkt ab* 
fiiTrtt. 661. SBm. 

j(a, m. gibbtoll paa QJanu lg. Ctlft. 
itt Slaa. (=9ttrt. flosl]. 

fte, ■dj. lunten, Itbt bai» ^M ^rfTTe, 

, ^ „,.__ _ _ Danb k.1. Sfcl. SR. 3eb8i. tast* 

JMo, LUmittjim eøfaaSafMlub. flabb, ( tttidhllebb. (3*1. lAiAr). 
^.iOL M fl. mtOmtJlnft (f. 3 Ctl. fir (3f. Ib)- «mil: fntu 

fmtj T. ■• m CiitcRt fAlkt i |ton 
l^ht. a»r. (3f. CiulbigfO. 
feu, T. n. f. Køta eg (ftitja. 
ittCAtt), ». •.(t-K), 1) briM,iKia- 

1li*c{ Ifcr emStti, fem Ittlti ttVr- 

Mbt, fia at bcttt tan aaat (urtfst. 

Ifrttc Dm. ebm. 3) fraflt, fTbnbt. 

Ufu (Åbn: flan (Jløf r»). t»llM 

mM.n fliota, af fjot, ><ij.-3>(. 

SSTaf. fe^ta. 
JMlcB, ■4}. ew Stir, fen Ittttr el Sp 

mt eg g[eT at btt goati milt, @bm, 

H fn*- 
IfM, ad). MMg, rafl 1 Hrbtlbrt. 
MikT. >.(flvt{ flum; aab.ii«g«)i 

tffpttc* CinAciintnt. — SnRn. ttb> 

tar tatl* ^rho («Mb. t). bttU flet« 

(•. 9. Byq»). 3 bt onbK «-"• *•*■- 

kr M flytM W»t), pnei. ft», T. ■■ Innft, earoK. « .^ 

fløtt, T, É. Iitjigt loovlfi fammtn, ^nA. 

V 3Ie. Ilgtfon palegsJo. 
<II«4rnK«I, f. Slobmnl. (•. St. lyqa). 3 bt anbit <Cflnt ttb- 
kr bet flytM Cfbfttt), pnei. iWW, 
tapt ftttt — K»tttfr«i btJKtafPfltH- 
fk, tagc tn «Kbni ^labø. llbttt til: 
tillnke tt SUtb teer man flal bet. 
Aming, '%,^nti>>f„tVtT Sonilit fem 

SflStairt; ! jlrttinø faisBing), f. 31(1. 

Jim, (■k), Ssrtllbtnlitg. Httft em tn 
Serttogtlft. Ctl ftflglgtt: btrnaattt 
pflftt lb. «. SHft. 

j«, >. Sart, IfctT af ØTon og Surt. 
«aabal. 3t. 8l<a oft Ild, t. ■. 

Sm, eg 5l«r, plnr. f. glM. 

Il, T. ■■ (i-bbt), ferfbitt ttrøam mtb 
9Iaa (j: 3lv»elt, Xeit, Sart dltr 
btiliaff) tuaJtanteB. ®bl. fti. Stift. 
tesf: fl«bb (>. fiftll), forfentl mtb 
Vloa. 3f. Ia»Ia. 

liébc f. tt flabt efJoT, r. 9Iebt. 

$m, a. tn ublhall eg nogtt epteitt 
(flÅt; a Jllan mtb Straanfng HI 
Cftcmt. 3ab. jlonneb, af paa, r<)j. 

{Mc, T. ■. ftc fftlt. 

fbiqrt^ I. fmgla. jtetc^ f^ ØltmL flebe (fløa), t, n. (t-bt), 1) ftnmmt, 
|h)Iltobtr. Co |I»bbt Mt'Vt)t. CØIeb. 
3) ftiflt, n<rrmt flg eb HI 31ebmaalit{ 
m ^aott. ((9. W. laAa). Webfalt 
ftlla, flera. Sletn flebt (flet): e>(ii 
tr 1 Sllgtnbt. flat tault t bllst |Iet t 
3febt(btn. 

jle(b)t, f. tt blbt tflti flabt @f)(tr, fem 
evtrflglltt t SlebHb. «bm. ISenttni 
jløt; — 6bm. i gormm: jlctbt. 3f, 
^lUb eg bit 3«I. RBdi-*ker. 

5l»bt, r.(runif»lttTtaO, O 3I»b,lto. 
stt. flora Slebt; Sb^ngRBb. 2) ab- 
temmtlfti Slobgang. nerbie Sttg. 

jlebc (Slet). "■ C^rrfbemtRtlft (e= sieb, 
31aum). Saflflebt. Scibft Vtro. 

jUr(bt)r«I (jlevol), B. en S9ugt, wri 
iSrunbtn llqgtr faa teit, al btRMlstr 
ter f Sbbittbtn. ^Ig. f. Sal. 

jtobtnB, 1. (dbelé Sligen. SJem or 
i Sleblng: ©8(n ti 1 Stigtnbt. 

fl«Bt, v. f. fllugd. 

Høna, v. (. (t-tO, famrnntnint, brinot 
f llTtbt. Ven* Dg nDTbtnRdbt. (18. 
R. »ak\m\ 9f Slotjt. «eitil ftoff, 
eg ibopifløFt: fammtnbiTItt, f. Sr. 
em Ziaab. 

flefjafl, v. Tl. ftft, ItS), fammensmtl. 

jLefit, n. 1)tnnenining, jtnubt. i^tlg. 
eg fl. 3) fenlTIcbt Cmflanbjgttbt^ tn 
^ilRanb ttlti Stilling fem tr banfltlig 
at Ttbt fig ub af. V. Stift. 

fløna (flenna), v. n. «anntt, bllbt Inn. 
Itn. «M. fet fle. 

flø», f. 3In«. fløt. f. fijet. 

fløta, v. f. fllola, fl«li] eg flgtla. 

fløtt, f. fl». — S^val, f. airttBal. 

SUsf. t 1) guTTætfrtane. 2) Slm»tl 
tiaa Vli$a. (Ktttmi ØtoOBla). St- 106 flrøc — gol! I » Ipbntngtn Saab ttln fortei finUi t 

fleyt, f. flUDflfa. 

SiBifS, m. (t Spib; en Slifte bootmtb 
Siaslirpb Btnbes unbtr eKpinfltn. 
KW. 3(rb. pq fl- eil«« Spabt, ©tbta. 

flaygb, »4i. l)fI»o(ff"biB, fonifanflBot 
{DPtSuslcunn»). 3«I. ney^r. 2) b(ul- 
pcR, T(bb(t af tn SvTltjtciilieb. 9lDTbTc 
Sttd. ta fl- 3) i ^ammtnffftning (Ictt- 

SBp);b, tungfløugb) : flvscnbc cL lebttibc. 
.1. ©fift. 

fteySio («bbO- t- a- (-fllc -flbO, labc 
følt, flitiM af ^aanben. 9iPtb«Srr(i. 
3l»l)3 iftt neb: lab lOe nrq« faibt 
ntb. Sfltntlfq: labc flnec, af fl|u)ta, 
flauii. (3tl. fieygJB. 01 taftO. 

•ilergjel, f. Slogitr jloyca, f. 3eBro. 

florto, T. a. ((-to. 1} fuat nca« til 
al fl*bf. («f fliria, flaul). W. W. 
llpyiB. — fleult fen: [cmmc Borapaa; 
oflfaa bolbt flg pua aJanbflabfit. Slim. 
2) afflobt, aftogt noitct forn flpbci dscii' 
paai ifat gcbt. 3)' (eft( o», 6(ti>e, 
l(tlr, f. St, tn tunR Stot. „f!oolE fen", 
bemarttT onfaa: mitntrffifl, HiMiticre 
(oif. 4) Dill !B(im: lettf arbeie(t{= 
flsla). IllbEtie I B. etlft, cflfaa i 
■©no. Ofl (1. 

jletyta, f. l. =$oitliorQ fl ta «(all). 
^(Ifl. 

jlevtfl, r. a. tn giKftr (at fpidt xiaa). 
Sleytt'tmnt. n. (Brtnt bocraf ©urt. 
fleftti tilflitirte. 

jloptf, m. tsnb BiBbt. 3f. fflipmt. 

fløyten, (idj. O !». flBbtnft. (SJdbtn). 
2) terttnbf, flitiiflffl, om Seir (om Idler 
Vtbcibft. J&aL M) p. ®. UsIHfft- 

Si^rtfvea, r. (n €taii^ fem rr befæftet 
piia tn STQdac or tUiicT til at forteU 
BflObt »tb. ©onbrt Bcrq. 

5o (for 3ob). r. tsaqbteirf. Sub. 

5o^, n. ^ofctltigt It. f. 3ebt. 

Sobii, RpTftttnntr, f. 8t>n. 

jobnab, m. goftrfiiq; f, Seinab. 

3o6(l')» n. Bobfr, 9I«rina; ifar fot en 
aSinttT. 3 tUtalfii manfllH bMl« b, 
btels t; faalebte: ,'(0b (i»bm. 91fi,), 
5o'i: (mtft fllmO) nDqI(@lebtr.Soth-. 
t®. W. roflr). eonbenfUlbe fiflrt goT 
ogfaa fun om ^e oq falm; ifctT em 
iøtt; faaltbte: jo'r:f(tngn, n. i $aU. 
^alb. og fl. om en Jiavn tSLn Berbe 
af ^»; Kflcfaai ^o'rl<if8 (^olae), 

åoVlovfe (^omanflel) pfl fl. 3 ^P- 
lift Dflfaa: gobriitfl, Cpfofirfnti! if. 
Sufobi, ©mnlefobr, iptrtil ; ^obeitiot, 
f. Sttallnn for Bobrfnfl, efltr fot Bin- 
tttfcbft. ©bm. æilera : 5o'ctriBfl, es 
i $clg. jot-t!>ai: (Sccnal)* o. fot gobiotrb. — ^oboiant (SCrnout), ri 

5tøb, forn ubfffite» pau goter Imob 9(- 
talinfl. ©onlfbeé oflfati : j»'rfu (gj. 
bcfst), r. ^'(«■i-fflu Ci ®bni, aostfautj, 
in. 0(1 fl. 

fo(b)rit (fllm. ford), v. ■. (a-d), frtrt, 
fob(, giiit Bcbft, X>a a »«! fora «(t 
bi 3: bennrb er tu etl fctfentt. Ut 
onbet onnntCib rr: foOru j: foibn. 
fertil! fobraft pan a: ubferbite. 5«- 
bi-ing, f. gorerinii, flta». 

5»(b)itno (alm. Berinfl), f. gobrian, 
rpfojhfna. æit ame gorina: 3*bct 
for el Sat. 

fotn, nå'], føm bar tt fofleliiit Qbrttnbe. 
Sbm. Shx mcb ^tnf^n paa en Sn- 
rigttfarot, (om bttegnir gsabwn dn 
€<Mirttlf(. SBel egeitliii) bet fantmtfiin 

ftfoa (aab. p), T. B. (a-a), ftopw, proMt 
fulbt. Zttl. 3 ©Dm. &(bbet brt foglo. 

fogI«, v. (. fofla. *ioBlinp, f. bm<iMtt 
oafaa: Slubitn tuet fodijaocé^olt. 

Sof (aab. o), n. Soiien, irco. £:n>fDf. 
eanbfol. m. «. fok. SDafaar gebtn, 
rmlripptn; l{Qf(aa: ^ajt, StgnMtig 
(lipffom ^r^tio). Slf fliita, fauf. 

fofitti (aab. o), p>rt. brtorn, featii. 

^ft, n. f. Soll. 

SoPfnnb, m. Ertoranb, Bltjoffanb. 

jofptr t-oar), n. ©tonn cfl Vut. 

fslfl (aab.o), v. n.faaC)fol,oni£iop»ri. 

«olb, m. golb, mvntt. goan, 9?bl. 

^oU (S?aila. Bi-uloi), ni. go[(, unfl .^tft. 
(£tler« et .i^fcele' ofl toffriiaon til $tf)t 
i aintiitbelijibfb. 3f. Salta. 

folen (Po), arij. fal, flufelifi- Sbm. Ej 
va fo fole tt (lm. 3f' bcelcn, rvrtn- 

^folga, r. l.ettBnbtDffffe;iffftaf Sbk. 
€'itofol3a. Sogn. 3f- 3lPn(ia. 

5olti«, f. 2. aftafll, Bobtraab liT g«r. 
oflbre ener forben Mtieiibt Stiibbtrt af 
cnC3a.irb. Stm^tt. (mnf: .«ct,eh' 
aure, ^olb oa fl.). 3f. SoUog. — ffl. 
9t. hilff", Cpbolb. 

jolgtfolf, n. aftaatefoK- Sincfaa: *io!* 
fjeefFie (ttnle), ^olgerainfl, ^olge- 

folciefri, mli. fti for at aiM aftafll, 
5ol>, n.?iolt. «lennefEcr. 3©(tt, ,fo». 
©TUflte fom Æontrtio oeb tt ubtftnil 
amal, men fKe »(b el btfltnil aiitol. 
bo bet ficbber: SRnineffie. ©Inaafirri 
fun iSSannfoll, cc\ ftoinnfcl!. 3 M- 
fTrcenlet Sttnbninq fifltB Solt: ») !■ 
£uu«folf, Bamilit; oafaa ^faiKK 
Xiteltaflert, f. ttr. i tt SStbe itc. b) «» 
tn brai), a)tti>arbi!i Samille. foina K 

Eoir. sera tjai golf. c)om9t$ftttfe!(; 
:aItbM: laufe goR (fom tfle iiH - fwa 113 «dj. toitt fptwer, lubnibe. 

■lb Xrntbticm. 

|mu, 1) foTfid. ^uB fanniKiifiil (f. 
^■WMtiO- 2) inttnfra, fra brn intu 
tbt ntt £kI af m DalftrctrntRfi. 
tBrtreStrg. teer ter bnigrt foniprrp, 
Wb Cariv, f. (£i. frannna XaVa. 

■ Wbtit lid fiainma an: VfnbfR bistt 
ill Doltn. Saaltbti e^aa ,ftamma 
mt i: ntbab, ub (ftttcaltn. ^fiam' 
II ffli»nai' 3: nctiaitnncm (I^alm, 

'ftMi). :Ci(TfmDb: „^amina ialena 
ScTa' 3: tajtnncm be foTUbntZibti; 

-fa gammel £ib. 

^mmii'ffvt. l)fDtan,fertaa. SVefe 
H ^Tb. frammanfjr (aab. d). 2) 

. MA, t Senitlni (om Xfb). >Rttbxt 

'■ ''ItØCr ■^'- '""B* fOTHb, 1 ben 

Snbt. tn. 9). trtmirlega. 

...ibe. f. ftaman». 

lo-poi, foran, paa flcrfibnt. 3 

't«b. cg %o(«: framman uppOL 
■mnamt, 1) forfra, fra ben frmftt 
ifnbf. 2) for tU, i bm fDiTcftf Dtfl. 

3 ferjle Srtptning bAbei btt f iatb. 

tgSofJ: frttmmanti; i ^loibrtSrrg. 

Winc, adv.frtmtne; fotan*) efpt,\nU 
I. f. s. ftt fram. 

idj. fem ita rn frtmDaanibt 

M, fmnab lang* mrbt ojtfaai 
„. Kb; f. ffir. fro» «Mt Satn'r. 
npunb, før: firam-unbtt. Slamb. 
imrom, a- btt fotrcflt ffnn f tn Saab. 
TMfl. Æi. ©rift. 

'■' idj. n. om Bfnb, fbm man 

A intob |ig, i ©rllabfnt. „i:a 
_ „„r fromtent", iiqt* naar Sibnin' 
1^ Mfon Inab liti gaan na til 

■ •'Btobofnb. Wprbrt a?trg. 
ftJNiafett, adj. tungt labct f bra fomflt 

■ fnbt, cm Paabc. ^tftmu btb Stlo- 
" 'BgHi fra fr«m:fttt, o: fttmfat. 

ifibf adj. fibrrt fonn tnb baattl. 

ifibc C-I<'a). f- bfn ftntjle Slbe. 

jtattt, n. SniDcb jaa @tf1. 

__K«, (oab. 0), n,ginnfWbt, 6ur. 

6i vinmgang. ScQ. 

AsMffut (aab, u), ra. So^nt'" t^rt 

" ■ treftf ©tflonrum i ra Saob. I|mnfl(ng, m. en gnglinfl, X)ieng ftm 
I tt naften »cttn. 9u(tfrub eg fl. 

fra»'tIoppnT, adj. frtn(lup|)ttt,f»mmrn 
til fit woal; oqfaa; lenfiTmcret. 
I jram^mn, m. i^crflavn. 

Sramj^ocf^ [. gor^e. Scb Øngm. jramftrbnaCb), n. ^alp, ØerbteL 

®cgn. 
jramjtyFFic, n. QcrtøTIe 1 Xlaber. 
framffnt, «di. fonibfttnbe; [ ' 

.... ,.. -"»B]„nirab( Sim 'fnt, idj. fonibfttnbe; fem tan fpaat 
tun ftt llltommrabi Sing. 
jramtaf, n. Stemgang, III tagenbr Jhaft 0(1 togrigbtb. B. gtlft. 3 Sbm. 
#-amterit. CgfaaomftTuftog Stgrle 
I aimlnbtllgbtb. £a ir'fjt nett Qtam' 
taf ma ban; ban tan Ittt ubreiftftoie 
Slnfl. I:'Æ eit flort gramttflt 'ij'naa 
(i£bm): ban gfcTftcrt ff rtmflribt, bllBci 
mcrt Dg mtrt bgglfa. Snarer til Xa- 
lemaabcn: ban mt frg fram. 

framtalanbt, «dj. aabenbicrtig, fom figei 
fin llttntng uforbcbclbtnl. 

fromtenft', idj. ftemablTunibt, fsm %u 
tctnttr Solgcrnt t Srtmribtn. 

fram^nfltn (aab. 0, fremlnam. 

jramtog (aab. o), n. Ssitttcug )iaa 
gcrftaenen. 

jromtonn, f. (31. 3raint(nn'tt), gor- 
tanbtT, Stt«r(tanber. 

frttmtunj, idj. tung 1 ben fontflt Snbe. 

Jr«mten«, n- f- «ramiat. 

frem^um, forbi, iMflerc firet enbj f.€r. 
5Dfi giftt fram um of*. «lm. 

.^nmren, m. ^emstl. Vlcbfat ^cimetg. 

jramrtFflriiiB , m, aitgllna, et nctflra 
BMtnt Krantflt. Sogn, ag. ©tlft. 

fram=ffe, frtm obtr; forootr. 

franfr, ndj. (i neutr. r«bD. franft; t Som* 
menfain. ofte frans], ftanjt. 

fcnffl, v. n. fprublej f. frcfo. 

5rafe(r), jtl. f. ©BBa, Joltrj cafoat 
©Timaftr, vubfreTllgcSRIncr. %.®Hft. 

frata, v. n. fjtrte. Itll. (©. «. fnli). 

jrau, f. I, (forBraub), (Stum. £«nbre 
Stig. €cgn, £ia|[. Salb. .(rbbtr cg' 
faa: gro (^aO.), og ©trau («H-l, 
Ifar om ©fum ^ao fSI. %. 91. trand. 
^erof fro^a. 

jrau, r. 3. Qtjcbftl, 3Rcg. gntgel brugl. 
ostralt t Sr. €li|). ffiOera; Sab.JKtvb 
og fl. (3 fbtnltt Diar. ftfl, Ma). 
€anct tgcntltg at bcltgnt grbmt ttitt 
Brebtgttbt f. fraubig, fro?, groija. 

fraubtg, adj. froblg, faftrig; om 3orb 
og om 3<arter. Cgfaa: feb, ffcbrjgi 
cm t^pr. 3nbr. 3 Wtr. ffal «ftautn" 
bruget t lignenbc Sttgbninf*. 

5raii=tBn, r. gJBbfltt og flrMrifl Snft. 
5)bm. OtI. Ofl fl. 

ResixL\tm, n. *8 af njobfltt Æng. Ert. 

fraus, f. ftjofa.- jvauff, f. grcff. 

jrautellit, f. ungt og frcblgt OSrantTii 
(f. Itlla). 3nbr. 3 *elfl. jcerynran. 

frm, pr»p. (meb Datic), fra. (®. W. 
fri; e». från). Cftt mtb f foran (1- 
^ot), tfzi naoi Cibet bnigea abfolot 
8 gounc — gcrfall 
Cflfaa i ftlacfdiib. i®. W. rdnn). tnftit (<hinjt. Orf. ^an (a g|eit1 mm aSrlbt (Bm) 89 eiflol. 3' ... 
SiiftfinM oflfadSormtn! 5«''"- Sf- 
fitnncnGc. ^emf: ftnna. 2) StTtb, 
©tBttninti, en TiatU af 3crt tfltt 
@ncr, forn ^tKt ncb fra Sid^tnc, 
SltcTtati jitnnt. ®Cm. o(t n^itlt^t. 
ilr.iStifl. ^trlil! Soniufar, fpnnbar, 

jonnt røotnt, aab. d), r. gammelt 
(flme (fom nemlig (laa« tfttr fra d 
fDrcftaaenbt aar). ©cfln. 3f. fRolHc, 
Sttc. 9Raafl» for SDrnt, af @. 91. 
Turn (itammtl). lifttfom 3*1' fymunirr. 

,'jonntffli- (og 3annfai), n. (t SIA fioor 
«SoTbfhib iax goatt. ©fcm. 5<""«- 
nmrf: SfrtfømtronwdltftocbSfwb. 

f«nRb«i:>', adj. cm Saarbf og SRarftT, 
fem tte ubfiittt foi ©frtb. Sbm. 

fonnut, »åj. 1) ntlblafSnetbobe. ®?b- 
Itflt tttint. 2) fonnene, oai aBarler 
fem ett gfcnnenmrebe of Sortffiet. 
9terbK Berg. 

Soc (OP), n. 1) gon rilSIccbet. (®. 91. 
foflr). 2) gober, f. gcbr. 

j«r (aab. O), f. I. gutt (I ta Mger). 
®. 91. for; ®1). fåM. 3 1(1 fpKfnm- 
mn gletilat: ^«"i-. — ,'iorflbflffie, 
m. flanten af en guie. jorAltnob, 
f. m guKB l^angbf (I {ioit SIgic, forn 
Bleica i Iffger). 

joi' (aab. o), f. 3. i Xalcmaaben: fot 
gpr a: jaagottbf, ieeoirgtlfe. ©bm. 
(ficlben). 3f. Bufor. ®. 9t. Rir, gnrb. 

for (aab. o), pra-p. for. Snigte i Sbg. 
ca eiulbbt. t noglE faa Silffflbii. S, 
ftre Cfom et ben Blmlnbelige gem). 

f*r (aab. o), adv. 1) alt fpr; for me- 
gtii f. (Er. for Unaic. 2) i ©uotgs- 
tnaal og Ubtaab, f. Sr. Sm for tin 
91 b«ilfcn. m, fcr all bs 3ol!: ©ee, 
SBtifen iffldngbe af Sol!. (3 Bof* 
fitbbcr betl le alt ba goif!). 3f. te. 
9) i Sammtnffftninjl, meb for^itKia 
$riBbning; nemlig: n) tn Coerbrioelfe 
(fotnaffen, forbaRafeg.)! oj)faaet5Bi«- 

5Ttb (foileggja, fcryjea teg); b) tn 
linbring, ætobftanb (gorbob, gotfall); 
efler mtb firttert Betijbning (fotgjera, 
fottilia); c) =f9re ff") mtbAenføn 
ril «Ham, £lb eltet goibolb (Soifet, 
fcroiien, forft^lba). Unbrttibtn forn 
eftetliqning at ©frfftfpioget i njerr 
Ctb, f. Sr, foiflara, formeira. 

for' (aab. o), «dj. baftig, ftemfuftnbe. 
©bm. (fltlben). ^an a (o for'e (tan 
oil iffe bj(). 

for (oe), adj. raff, burtig, «DrtKBerg. 
9R(ft i rompar. og «opcrl. (fetare, 
fotalit). 3f. fort, iåy. 

Sova. ri. ,<ioic(oo}, f. 1) S«rb, røang, inn b«t giorl Ire SenbJngii, 
Dirret ube tie Wange. Cgfaa i ^fUt' 
lanb, om Seifer ellet Juttr (bog fjel- 
ben). 2) ©por, aJti, f. 8t. efterlnt. 
Wegrt brugl. i SlorbreSttg, faalettit 
B)ennafore (plur.), CbBr»rere, SsKe- 
fore, ttdtr*! gat. 3) Sbftfrt, gttm- 

Satb. ta 00 i(jt goKeSoiei bU faat 
Itt ub til at anenneflci boobr glort 

bel. 4) Sone, gotmue. S)j1. I>a ta 

iamne goro mo bttm: be boebe begge 

omtrent lige meget. Dgfaa i .iSbn. 

X)'* i(Je gotinmannS gore; bet tt ffte 

for gotiigfoir at betofte iligl. 
Sova (oo), jor', el. ^ol, f. es eafett 

©OTte tDei Sransport. f. ttt. af iSanb 

OPafSfor). Seb aronbSlem. (8el eg. 

gerba). @. gott. 
fora, el. fole (oo), v. «. (a - o), bringe, 

fote ofileb; fl^gtle, ttantbP<'lere. {3r!- 

ffiutbalen, 9{amb. .ftelg. — fol' b« ut: 

bringbelub. — fore feg(for fe); bofft 

fig, foifoif fig bort. Ctfeb. (®. 91. 

roraa, at flue). 
fora (OB), y. b. 2. 1) fote, fctttt %ta 

paa. 2) fobre, f. fobto. ,^^ 

jom, og jorm, f. gura. ^^1 

totitgtA, y. 1. befTobigc, fotterw ^H 

llfotfigligbeb. ©bm. ,^H 

foranbrt), 1 ©bm. forunbtet. -^I^H 

forafte (oo), «dv. burttgfl, fnatefl. 
forbaniiA. adj. i $cljl. umuIJgt, fflt al 

tirjife pflo; tllci*: lotbanbet. 
forbina, adj. forgabet, grcben of got' 

unbring. $Icgti ubbrebi; f. bina. 
forbjoCb)a (-bob', -baub), al forbbbr. 
jorbob (aab. c), n. goibpbdfe, gor. 

bub. gotfffetlfgt fra Sv"fcPb. 
forbrjotti {-brot, .btaul), 1) bnjbe for 

meget; 2) fotbrijbe, fcrfonbe fig. 
forbroten, "dj. for meget brirfTet. 
jjorbujl, f. Seifte paa en 3raab. 
forben:»), sdj. beffobigct, breflftefblA. 
forboa, v. r. fpilbe, bortebfle. ©eiiL 
Sovbvaga^av. a. pl. Bebreibclfet, ntlre 

Crb. ©bm. 
jorbcta, f. noget bte^ligt, ubnggellgl; 

ifttt tt fiott Uoeit. Wbl. (Xel 3*1. 

fordiefiH betpber Sirolbbom). 
forbemn, v, (r -be), fotboinme. 
^oof (3«rb 0. f. t.), f. gota. 
jorugn, r, gorsorfel for en ^(tvbelfe, 

foofon for et £)ob»faIb. ^elg. (Sti 

forynjn. rnrinniii). 3f. gjterono, gj* 

te firt, gottng. 
^relbrt, n. gotalbte. aiminbl. fua i 

gleertah i Drf. ogfaa f Genial. 
for=«« (fcg). ube |ot meget. 
^SorfaU, n. gorfalbi ^Inbrinfl. Wogit gribb - frufnet 115 
kbobn. 
M (Sknnle; i be MemaifHfe Sifer f{n« 
M brt ofte. ®. 9{. fridr. 

t'« ffic ftort ^TxWa *rt bf: ber er 
, flé meaet t>aTfert i bet. 
i {cMc9 (aab. i, ojjfaa frede), «dj. fre- 

1 MMouø (ftelmfe), adj. frcbTe«. 
fcMmt (iO. adj. Daffer, tttlfelig af 
^' ibe. mm. (frileitt). 
. f. 5Jrlbeb. (9?vere Trb). 
ofaab. u), «dj. frfmobfj, ufor- 
9rel. (Sllerøfrtmobtg, frimotttcf. 
' (fw fribfafl), v. n. tomme fig, 
bcbtre, fee bebre ub. ©bm. 
f. 8rme. ((^. ^. fridla). <SltU 
-vben i ©ammenffttning, fom ørt(« 
i, 3^1[efain, 3rlfl*ungje. 
■dj. frif!, funb; reen, uforbccreet; 
IWig, fbrig, ftcrrf. 9?cutrum 
beels frifl, becl« friffr 
T. ■. ia-a^, o>»frlf!c, forfriffe. 

T. n. bibe friffere. 
fc/ n. gorfriffcifei 5tJ>r!elfc. 
adj. fem bar ftabig ^elbreb. fffe 
fvagelig. 9}M. 

x, f. 9een«€bber, f. glUme. 
ini/ adj. fritagen, fTaanrt. 
■dr. 1) fiffert, uben Srtjgt; 2) 
gratie. ®. frf. 

, T. n. (frve»; fr«uø; frofe^aab. 

at frpfc; 1) f^Ie grojl, libe af 

ie$ 2) fHi»!ie af gtoft; Ui(tc^<^^ 

3i«, tilfnjfe. Smberf. bar f Rt. 

aab. 11 (£afl. f^alb.). Snfn. 

frjofo og frcfa (®enbre 9?crg.)» 

00 (3:efl. ®br.). frjofe (aab. o) 

frifeC^bm. og f(.); ellerø frpfaog 

rø. W. frjosa). frjofa att»f: 

{ (øm 9aer og l^anbe). frjofa 

fptafft af groft. — 3f. frofen, 

frø9fa. 

©fnnu ($atl.). <S. Snratt 
grø. ((Sulbbr.). ©.gro. 

•dl. »««, flog. (OJ. 9t. froér). 

ttlbelCrb/ fom jlnbc« t be tetlc* 
ttitffic ©ifer, og ffal efter ^Beretning 
lifta fbreTomme f 9(OTbmor (©uren* 

JkoCi t Cft fom abfffHer flg fra fatlen 
Jmot beil førfte Ofl (Mura) er afta- 
ML iSutbbr. Orf. (gra ^eéfoe er 
pnttfR ^robc obgit^et). 3 Oflerb. 
Iroe (aab. o), om Ofl af fuur ^celf. 
Ic/ f. gregnerj f. grufne. 

tg f. fnøfo. 

^cn (aab. o), adj. fro6fent ogfaa 
htb, fnøfenbe, fom libet af grofl. 
FøfK, m. i. en grø, (BrMfxftn (Rana 
«Mipoiwi»). Vg; etifk/ Øif. Slttbr. ftfbe; 
Kb Z 

.tofe 
ml .olOli/ 
f ebber ogfaa; ^raiiflf (©. ©Hfl), og 
roj^ etler 5nø(? (9?alber«). Dyrete 
oorfge WatJite ere: ffraufl (?WanbaI, 
3«b0/ ^abbe (©bm. Wbm.), gopb 
(Seil. ^aH.), og *obb (9iamb.). 3f. 
yobba, og (Wro. 
^roflf, in. 2. iPruflen etler ben fjobågtfge 
reel i ^efleneé 4^o»er, Joten og n. 

3f. ^»«f. 

5rofø, rn. en .^anfat. ©bm. 9?bm. — 3 
3nbr. 9?amb. og $elg. bebber bet: 
5rfi»ø. (3«l. froas). 

5ro(l, n. grofl; a) ^flfrijfen; b) gor- 
nemmeife af ^ulbe; cl en©bgbom, et 
©lag« Ubflat, foraarfaget of grofl. 

froflall, adj. 1) TnlbfTJcer, fom blageø af 
grofl. 33. ©t(ft. 2) f. froflnam.' 

jroj>børtt, ni. en ©taffel, fom fffe taa- 
ler groft. (iJbr. 

froflfrt, adj. tTt>g, fiffer for grofl. 

^rojlawt», f. f. T^rofhopf. 

Sroflfioerfla , f. en gorflcerfelfe af Jtul- 
ben; naar duften for en fort Xfb bli- 
ver flfpet, og 5tulben berefter biffer ffar- 
bere. 9?orbre ^erg. 

froflbcette, adj. n. om et ©teb, fom er 
meget ubfat for groft 9lbm. 3 *elg. 
frojlette, f. btftten. 

Jrofhnø, in. 3nbbpgger af groflen beb 
a;ronbbJem. 

frofWjent, adj. ubfat for grofl. *elg. 

^roflnarar, m. bruged (ligefom 3^1. 
frostntol) i'2)po<{ om et ubueltgt tBorl* 
toi, fom fun t)ener til at arbeibe ftg 
Darm meb. 

frojhtcem, adj. om en (9aarb, 9?arf el. 
Siger, fom er meget ubfat for grofl, og 
IfirticorAlomet let frpfer bort. Overalt 
»eflenfje(bø; oafaa ut Sronbbiem; el<* 

' lere : froflalt (® br.), troflfjent, og ftofl- 
bcrttc. 

5rof>reyF, m. I)amb etler SEaage, fom 
obfliger fratPanbet I flarfitulbe. ^eb- 
ber veb a:ronbbiem: groflgu» (aab. u) 
og groflaubb, f. 

Svu{t, f. grue. Nebber ogfaa: 5«^« 
(Sett. (^ulbbr.), 5ruc og ^m. !Det 
ftbfle brugeø fctboanlig om Damen i 
Jtortfijil. 

5ni§t, f. grugt. (9?9eTe Orb). fhtøtafl, 
v. n. bare grugt, Ipffeø. 

5niFne, ^ruFnoir iaah. u), pl. f. greg- 
ner, ©olblctter }^aa $uben. ^elg. 9?bm. 
— C^fler« : jrafnm, pl. (3wbT. >, S^o: 
rit (aitrefogn), ^lurr (©bm.). 3«I- 

freknnr. 

fruFnet, frufnmt, adj. fregnet, pUtttt 
-Jelg. ©rf . 9?bm. — (Ktter« x fr«Fii«t 
(3nbr.), froflcttc (©ogn), fiufrttt 
(©bm.). 

8* 110 fontebo — fDtwtn tornaraft. 
fornebd, f. 9taiiK9n, %on. 
fov-nenb, adj. føriteitt: f. nugb. 
^oro, f. f, gura. 
Jocoff (ti. gmoff), m. f. gruff. 
forp<int<t, adj. tnaeB i Btflag, btfat, if(e 

leblq. ©t>m. 
foi-raibb, adj. 1) foilrtet, fctDilixti 2) 

fDiU<!tn, fommtn i JTnibc. $dg. 
f«rrai(&e), v. a. forlrte, bringe <E» i 

SøTlegenbtb Mb tt utlogi Stnati. 
forrtnitu f(g, fotlebt fifl. 
A>t-e, m. Ofl forfa, v. - f. gofB. 
forfurt, tdj. Din SIrbdbe, fem ubfne} 

tfln^norC, faal(&(« (itSeti)lin<itnb(- 

fiMttmte fcrub, ubfn ^jcnføn til aifcdb*- 

tiitn. aim. 3f. g^rtiofia, æilaq. 
forfaFn, v. n, ntgtc, afflaac et Xtlbui. 

«crbrt aerg. 
forftbb, (((), adj. forføtqet, fotfonet. 

9. ©lift. 

Sovitt C«fl6, 0, "■ btn forrfftt San! 
Mb Sorbrt (nemlig uaa ben ©Ibe fsm 
Otnber til Dsrcn). 3 9ibl. bebber bet 
Dflfaa: 5or(l. BJoglt (&t. Sdngfron. 
((5. «. lorsielO. 

forfftt, adj. O fonnedd labet t&rr Op- 
følbt; foi iTanjl. 2} i neulr, fltntt, 
ubtltilifit, lanfieligl ut rebc r>!) «b af. 
®br. «bm. oq fl, 

f©i-fi«, y. a. (K f«"!0. f« wn f-ex. 

forfi» flort'( rut! tafl( Jtil af ilne 
Sort (i ©pil). — frifiOT ftq: forftefiq. 

foi-ftdil (fMJifoaU), ndj. foirigtiS' Oog. 
€fal trugtS i ^arb. 

*>i-«i(i, r. \tt siii. 

forjifylbrt, Y. .. (e-e). fltenfli«Ib(. be- 
bfrlapge, bftale. Wtil om en SrltaN 
ning ett fhcr efttr ffl^btbrftnbenbt aben 
al c<tT( beriAnd ttltt faHfut. 

forflffl, T. n. (ilår. flo), forflaat, raffe 
til, 

foirfm<u, T. a. (r - bbO. forfmnae. 

focfpvi-ja, v. a. inebftg: fortfpetge fig, 

forjfobcn, adj. forn bar ftaati forlangt. 
Dm Hevn og antre Xini;. 

jjorftanb, n. f. Sli, Sftjn. 

fcL-^onftt (-ftenb. -fio'), v. i. foiftafle. 
2efl. 4tfebet tBEr« forftta. 3f. ffonn. 

fcrlVtit (it), adj. forgLibet, tabt i St' 
Ifudftn. ^dn Ho reini fotjlirt'! batt 
iunbe rffe bolbr op al ftirte. 

føi'1'uin))va, adj. borinefd. ©bnt. 

forfpfli-rt. v. a. forfoatc. ^rtlil ^rft>«r, 
r. og n. 

forfvet-tH, (nat. o). adj, affoortn. 

fovifnai r. «.foifsnt. 3ffc mefltt bnigl. 

Sovvfttb, r btn fontøt X>hI «f « gi' fltftUTt, tttmlifl fn finter <Bmt i 

Sraab, Suorpaa Sregtn (angrim) « 

fæflct. ». og Sr. ©lift. (3«l- fcr**- 

daV). 3f. aiab. 
«orfrMi-, m. gorforgtr. SRctbre JBnfl. 
3or(elfl, f.efBqge; enffOflgtfulb^llaM. 

91orbit Scrg. og fl. iSil- fonel»). 

af @ol. aéføla bdegaer btt [om tr 

bodnenbtfrai^oltn; Soifvla bet fooi 

er btflpggd. 
focral'* (tg (tal', tat), paatagt fig fw 

mtget, anfttengt (igmtretnbmaniaaln. 
foittljfl, v. a. (-tel', -tnlbt), fortalle. 

.^trtil: 5ortt[, n. (fltlben), og 5oc» 

tcEjing, f. 
fotttitfl, (.tt)f ■'■ f- ttna. 
forttnfjit, v. e. fDTtcrntt, mf^tdnft. 
forttnFt, adj. foib^btt i lanfti, ncgtt 

tanfffutb. aim. 
foi-tma (aab. i), v. a. fcrtlnnt. (^A- 

btr eeb Ironbbjtm: fptlanm). 
fortfona (-tiona), v. a. forb»toe, gjnt 

(Sfabe paa. Eogn. 
foiti-jota, v. n. {'trpt, -trout), foittBbc 

forti-ottn (aab. o), fortnjbdig, Mrt. 
fovturffl, adj. fcttoriel. 
focraffttt, adj, forooxtn, for flor. 
foi-puFt, adj. uboaaqtt, ubmattd af long 

Saaqtn. SI. etift, og fl. 
5oi-p«nt, n. Setenbt. Wotbtt Strg. 

(SonnctbtBllfg et fremmcbi Orb). 
^orvrtf, (Od), n. f. unttr Bobi, 
forwaign, adj. fOTCDVtn. Uin foTOttgn 

Aropp: tn Sostbat». S. Stift. 
foi-reUt, v. a. baletogt, tiflavc Slob rltr 

^affemab eeb d linbt Cpfofl. ^dg. 

@bm. og H. 
focptnbij, v. a, forbvtit, giore ufitnbt- 

liflt. 
^orpti; (ee), n. tn mtget |i(tr( iStonx. 

». Slift. 3f. gmra Btr. 
forfiba, og forttibb (aab. i), ailj, fu» 

Ofbct, om ftnr bsoti Staotrnt tit (aa 

ftarlt fatnmenbTeone, al bt oeb Ztrtnin* 

qen gaae ub fm Sunbcn, X)cn Btob< 

fattf geil bebber: oantilbj (eanbtd). 
foititljfl, \. a, Dittf Sn iibt, „Vtn fo 

tin anntn forall, ban fjal forgitngH": 

ben fom bil tn anben ilbt, ftul ftl> 

fart ilbt. ffl. Slifl. 
fø IT inna, v. a. trtttioe; (. Pinna. 
(etpirtn (aub. i), nnSflferrig; vjbrbe* 

gittrlia. (OB. «. f<ir*ilinn). - il\ ^OP 

litta:Hti«: en Seife fem man fortM* 

(Itr biet for ot tilfrebfljliflt fin WM- 

gierrigbeb. S. Stift. 
forevth, adj. 1) teiolraabig. ubtlttit. 

^arb. (3f. Dflnootni og (toa (tnjBlt). 

2) 610, forlffltn af Unbftdft, Stt. ®tlfl 

(ifdi XtO.). 3f- saTlotUn, eTonniM. :(•• — ffCBH fli 


«offjc, m. f. galffic, 
Jofr, n. 1) { god, Sanbfatb. 92øglf ^tr? 
Uxijøté (^elg. @bim)« iS, W. fow. — 
2) éitrøni/ fhtmmenbe Sølger. £)« 99 
Soifen f9te S3cal'a: Saabe» gi!, faa 
at Sølgmie fEummebe fot ben. 

foøfft, ^. n. (a-^a), Øtømme, bntfe og 
flumiiie forn rn So«. 3 4elg* forfd. 

jø9(tfftØ, m. ©trom^étær (Giadiu), 
en 3fuøl forn fabDanlig o^^olber fig Deb 

. d»fne OA^anbfoIbfne. Nebber oafaat 
filtalL SlttftfaA, ©traumbefl (Sof^), 
2:ttdfentgl ((&o^). 

^fM^pr ■». en liben 3o9. i^ell. . 

joefitt ^m^Øfette, forfcat), ■($. fitlb of 
Soefer. S^fft*^ fK {fa^. jcw^ C8ci>^)r n. 1) gobrfna, SJinter^ 
fbbrinatC^Sobr). 9torbre IBerg. og fl. 
2) Ol^fo jhrhig. (eietben). 3) etgøfter. 
®« iSI. féstr. SSegrebetODfoftring 
htuaté M mtft i &aaimenfcetntng og 
^ oa almhibeHaS gormen Sofie (oe; ; 
faaleM: joiicfmn. (goflerfon, ^leie- 
fM); ^ftb^ttcr, ogf. ^fhøienta; 
og i %x.étift Sop!'<tfiit), 0: yiete^ 

. battet. £igffaa; ^flemor, eU gofU 

. morr.^yUiemober. 

fø^a, T. a. (a - a), o))foftte; ))le{e; og^ 
fia: fbbn, giot 9$toterfober. 

jo#ra, f. i 33et9bn. ^^leierinbe, fun 'i 
bet fammenfatte: t^orndfofhra i^atié^ 
■fofrpe)* 

jo^rtna (00), f. £)DfofWngi Sobring. 

Si»t (oi), n. (81» ^er), gob (beeie 
am ben faentlige Sob, beeU ogfaa om 
M fiele im inbtil ^ofterne). — oera 

{(aSotom(eI. Sotoi): oareoppe, ^Hta** 
i»b!C. X)CB feilte. b<rr ai ^Ve, .9: bet 

. Mfit»er ber neblagt; bet ani»enbeø etter 

. «bcteggef ber p^a ©tebet ^bnu Zt 
%oU (tefofd): tiffobd. ^an tofte 9ø«- 
lamie, o:^att begi^nbte aUobe, togtH 
at ftbRbe fig* 9« <Btift. (Den ftbfle 
9otm rr tt ganuneU gleertale ® enith)). 

fota, T. f. (fi^a), foae gebber unber* 
— ^fota feas faae Sobfcrfle, fomme tH 
at l^ruge Søbbeme. D<e oa flif 36, at 
eia ftmna ifie fote feg. 

fota, adj. fobet (il fett). S^an <e gobt 
fota: Hn fiaatt tabfgt (S>xt og flO) 
ogfaa: l^an bar gobe gobber. 

fot4(aal. ^, ftdj. flcebt, beberffet; if<xr 
paa gobbeme. %f:tL iU fata)« l^ertil 
®{ofot ®. 9}« fot eL mt, ieiaber« jota (aab. 0), f. f. JM|»la. 
jotbunab, m. 9obtof, efo og ®trom« 

totefar, n. 9<'bf))or. 

[Otcfeflc, (el. gotfefie), n. flfobfcffte. 

lotcfrofl, n. groft baa gobbeme. 
^tcf^r, r. ben ^aabe toort^oa man be« 
oceger gobbeme. ^albee ogfaa ^tebur 

(aab.n), m. (3eL fdtaferO, fétaburdr). 

^otfjøl (og gotafio!), f. gobWab. ©rf. 

fott>ar, ftdj. fiait tfl at løbe. ®bT. 

jotbf r, n. gobtoi 4^elg. (@* .^r). 
lotlag/ n. f. gotefor. 
»tmOf adj. trat, mat i Qobbenie. SDfteib. 
OQ fL (fOT fotmob). 

fot{tb, adj. forn rorffer neb tfl 9øben. ' 

jotfKor (aab. 0), f. gobftammel, 919L 
(B. 9{« Xdukdr. 

jotflon, n. taftmæøfig (^ng. ^batbe 
gotfiaa rna tin*' : (olbe ^fribt mcb 9n, 
gaot ener famme 2:aft, ligefom i Dtarf^. 
(IReget ubbrebt). 

S^tiptnnt, n. ben neberfte C^be af en 
^eng; Qobbrcet 

jotftoa, f. ^taonnim ienSaab; 9tum« 
met imellem ©tannen og bet normefle 
Stna eller 2:ocerbaanb i Saaben. ^elg. 
Sr. <&Hft 3 ®bm. ^o^ot>c (aab. o), 
Tttie i Softooinne: ftbbe oeb ©taonen* 
jDa bet paa anbre ^teber (ebber: Øtoing, 
betegner bet oel narmeft Soorbaanbet; 
oltfaa for gotfiob. 

fottlaue (et. fotfane, aab* 0), adj. een** 
fblbig, tungnemmet. 3<(berem 
TMt, f. gragt i^ttt Crb). 
*af, adj. fortrinlig, bbgtig, forn er f 
gob <Btattb. ^Ig. og %x. (Stift. Vttft 
meb en 9tegteffe, f. (Sr. X)«nn «t int 
frafe: be ere ifre f9nberlig gobe. 3 
anbre S)ial. (ebber bet: frafP (®bnu 
øg fiOf f UW (©nlbbr.), fr«F (^øgv; 
@bl.), .fr«ø, el. fttø (WD, øg ft)r«f 
(oeb ©taoanger), 

^^aPnai, pl. fregner rf. ffmfne. 

^aftor (00), pi. n. Slrift forn ligner 
trvfte 93ogllaocr (graf tur).— fraftora, 
▼. n. ffrioe meb faaban C^fdft. 

fram, adv. frem, fremab; fomb. ^^tø 
oanlig forttonet, fom framm (<B* 9^. 

framm; ®«.fram). 3f« fremre. Gam" 

menfat meb ^«)>ofitiøner betegner bet 
ogfaa: fremme, baa et forub betfg* 
gehbe 9iinft; f. ix. fram mer Stam« 
nen: forub 9eb ©taonem (3f* att, 
burt, inn, uf). — 9nbre afbigenbe Se« 
t^bninger ere: a) til et onf^ etter før» 
«entet VlaaL fm fram, fnv^^ from, 
flebba el« foma fravL b) pcta itotb* 
fetla fram Soitem c) o)Hib fra Goen 
etter fra S^gbend mbbel))unft Steget 
112 frammanbe — fromltnsJfS I brual. f ». ®tlfl. ,fta« f (Satarmt": 
til et (ftaOTbr fent Iffmt Icmdtrt Inbt 
f faltn. „fTain IX^altn": lanacit inb 
i t>aUtt. S. beint, d) inb 1 en 6)aaTK 
Sottt ftam, nar tu toer btimatt (Q)bT.) 
3: f« inb (11 ce naat bu rtfftr Sltm. 
e) Ub af tt lunet Kum. (Itppn frnm 
Smalen: luffe ®maaf("t ub, 9161.— 
Saltmdabti : «frdm n upp" a: frrmab 
i cpfliDcnbe SRctntnit. „fiain ta neb": 
fitmab i ntbfiaatnbe ^ctnlnH, fram 
Al flTuvt: foi^DDet meb IBrpflet nebab. 
(ta btt^biT ber paa). fram at baubt: 
toreotrmeb^ooebtl mcbSorbtn. fram 
01 ramt. f. Stam. 
fr(im<iRt>(t), Rdj. frtmmeb. ^rbbti fxb* 
oflullii: frammanbe (S. ©Hft). og ri- 
ler» : fi-amme nfee (fobliflt I>.), fretm- 
minb iZtVi. e. fl.). fr«tmmunb (gtbi.). 
frammunb (^elfl. 3nbr.)- ®. W. 
frainandi. 3 neulr. ofteR: framnntit 
(9. SiifO- f. 2r. ftamanbt Sol! a: 
3renimtbe. 3 frammanbe <&tab: paa 
elfrtmmfkteteb. 3 lett- fiflcS ^græm- 
minbnavn" Ofi .^itmminbmail'' om 
VtrrDncnasnc oa CtP, forn ifte Ulhen 

mnutt. 

jram:oai-, t. en flf be forreflc Harer i en 
Saab. 

frAm-oat, frem imob; e.qfaa: fitnlmcb, 
btniirb, naften. 

jrombui- (anb. u) , m. ptrEmbaren (for 
grambutb); Sremfatttlft af 9Hab i 
^iitiiebubene. «erHI .'^amburøiFatnn, 
Stut forn bcrtr 9nabeu fiim. £,@tifl. 

frambevnb, bHj. fremabbeitl. 

ji-A)nbtir%, r. Ofl jritm[iit(aab. u), m. 
ben forrefle titti. ®ielbtn. 

ji-am^enbc, m. ben fcriefte ffinbe. 

fcamattt, ftemab, lanflett frem. 

^«mfnr, m. SJpbbeltnlitnntr, mrub- 
(laiienbe (£tv<i(ie {=Soeing). ®bm. 

fram^faren, fldj- icrleben, tOTbiitiiacn. 
Ca foSara fram-faTa: faalcbrt iax 
bet altib gaaet; faalcbce er aierbcM 

^ainttorung, m. tn af be fonefte Sier- 

binaer i en ^ub eDcr Sm. 
l^amicit. m (31. -fpl'er), gorfob, gcr- 

been. (Sv. rramroi)- 3 '^V'9 cm Sn 
alttb eil gaae fcrub eier eare 

^(tmfiift fun), adj. mrbiq, briBift, frem- 
obilricbrnbe; e^f.: fremmfcnbe. Sean, 
e»nbrt»trii. Pfl fi. (ffi. 9t. Irnmrii.). 

frumfrrt (aob. 0), i) nairerb, (at fcrub 
tttr Unt fPT. 2) frem for, bcfltre enb. 

jramfNr, r. 1) Srcmftcib. apfcerbi — 
3) £iTfftiabeb. «it. etfft. Ca for Ii(c gramfar m(t'cn: ian et toi llbd 
om jtg, bat fbrlfbcnSt^tetaaelfeCaanb. 

fi-Aui^føbb, adj. fremfebt, foflrtt Stntt' 

■ - ftotrfi. 

„ _ - flong) , : 
gremme i pgfaa Stjlfe. 

framgjengb, adj. l) freniaaaenbe ; forn 
gaaci briilijit rrem 011 ific er unbftrlla 
éflcr ttlbafltbPlben. 'fBorbie fflerg. 3 
•Sbm. bebbcr bel: framgjengt). ~ 3) 
i neuir. framejennti om iDeirtt, naar 
Sesflet lan siit u^e og nraéfe tU 
langt ub patt .^sften. Sg. Stift. 

fc(tmcti-nt, adv. beitt for OPei, Inim. 
^an glelf fo A^amgrbtt. 8bm. V(. 
{lagtet mtb nniva, v. n. 

«i-rtmholrfl, f. ben foneflt ,&alBbtfl. 

Svambun (aab. u), m. gremabftrabtn, 
CSft tira( naae fremab. 

fl- Amt) 1100. adj. fremab|tTffbenbc. Stelben. 

fyami>ag, adj. boi i ben fonedc Snbt. 

fi-am-i, fffirb nieb (eg. fremme I). Qte- 
fttt trugl, f gbm. 09 Ir. ©tiftt f. 
•£;. ^aii ba nort fram-i bi: ban bar 
prseet be(', ban Ptcb bnab bel oil fiai. 
a oil if)( leggte ma fram 1 ba: vi 
nil iTfe Inbvitlt min 1 ben «Sag. Cg- 
faa uben Cbfeft. 5He satt fram \: ti 
fil en flem X)«ft, ^0 oa ilrenai fra» 
f: bun baPbf en baatb Batfelfeng. 

fram^iifrai, ubmarfet, Bpperlin, fortraf- ©bm. ^aa famme Waabt bragtii 

utiftoi (t91bl.), og mvanDBt (i9Jcf#). 
^camfjeip, m. foneftt Slaretolb. 
Tramfiem (el. 'fjerni), adj. 1) om Ver- 

fpner: flinf, briflig. 3aberen og flett. 

C'ftert om arbeibet. Ca ifjt framfjemt 

maban: bet gaatr iffc rlgtig fra^aaR- 

ben mtb barn. 2) om 9?cit: frtmToni' 

mtlig. Senbtnf^elbø. 3^ar ca Ifje froii' 

(tomt. 
^amfoma (aab. d), I. 1} tfrtmlomH 

2) {Itiltgbeb III at lomme fttm. t$. 

©Hft. 3) Sttmflribt, gprfttmmelft. 

9tbi. og fl. 
fram^^fomcn (aab. o), frtmfcmmtii; au- 

fommen (II flt 9tnemmtlfe»i)eb. .^oc 

framfoma" bttnbtr ogfaa : bun rt ntb- 

fommcR, forloft mtb et Vant. 
framlag, n. grtmlaai el taiiAom fm 

ntblaggei i toen til Sarflnina. Slant. 

3nbr.' 3 S)th btbber bet: 'Ztamlag. 

atLtit: Setja, Sag, Met. 
framlauptn, adj. btiDig, frcmfufenber 

ogfaa: nateli*. Sogn. 
fi-amlengies, adv. fotoptti ftemab. 3iibr. 

Wobfat bafltngjt*. gptajf - gpwtogo 119 ijfMr ▼. ■. fQeitbe paa, fige fp til. ^eu 
' fccBerg. ^craf: ffnr, adj. (£inf9nt*e 
4«ib: en 4^uttb forn man (ar fljienbt 
MA Ofi foiii berfQT et ff amfutb. 
MC^ ▼. n. ))arre«; om ^uqU. SSflerb. 
Heri: Miia, (iola og 0. 
IlBi, £ 9ftUf, ^itbe. ©bm. og fl. 
Mfaob. 9). m. 3iotbboer. ((j^gentl. 
"W, af morbl. Srugeø fun forn 
rwtt )Mia 3nb09ggeme af 9{orbflorb 

t8mibflorb. 3f. Sprffo. (Eflrrø un^ 
Ibm fommmfat, forn: (Eifprrr, o-, 
*^fMofblnger (i ^tbanger). 
i|(9il), n. 1. 5tarl, 9{anbøptrfon (ifær 
nMncb). fVeget brugL 
tjtlni, m. 2. et i3aal, en ftor 3Ib; 
«'lg|ia etS^rtaanu foiSpren^ca: faae 
•'tittt atbrænbefrifft. — *eraf: fyra, 
bL ■. fpre, brirnbe. 
fMnrø, og frrbAøe, f. unber fpm 
m (oaK 91, pr«p. for. i^ebber ogfaa: 
*lwe (I «fg. og Ær.), ^vt og fere, 
«olb. ®br.), fe (XcO.), fr' («arb. 
feofS). ®. 9^. fyrir, firir. 3 nogle 
-'Bct^btrinaer fbrbfnbeé bet meb SIffufa* 
N», i anbre meb1Datf«, forfaavibtl^i^ 
ibften (ar benne Sorm. <^aalebe^: 
iA,iieb Uffufatit). 1)iSet9bn.frem 
,)pr etvlft^nft, ben HL C^r. Deifom 
|flt fycc .^oimen. 2) for, tibligere enb 
'(avieSib). fpre 3ul*a (fcmin.). 3) 
m, for bt)er(iib, T^tti, ©t^ffe). (J(n 
Øoittg fpre Dagien; fpre SMre; fpre 
• WSa. 4) til (Biengjetb for. f^reUma* 

£; fpre Øleifa. 5) forn, lige meb. 
Mrt balben fpre ein rif ^iann. — 
I, meb Dativ. 6) f^tan, t>eb, fremme 
wu Dei foilte ut fpre «olma. 7) 
«nb for, fom 2:egtt eller 93arfel for. 
w ta fvreDattba bane. 8) i (Stebet 
for. «an foara fprc 33ror*a. 9) til 
foibeel eller ®fabe for. Dæ t>a gobt 
nve Qloretbrom. Dæ fom burt f^re meg. 
9 Sed. bntgee .fe^ ogfaa om at ar« 
kfbe for dn, b^or man ellerø ftger: 
ttt; f. dx. 4>an fftu giort ei £)U fe 
«eg. 10) meb «enfpn til, boab angaaer. 
Wt ben ®fulb. «an t)a rorbb f^re 
fengom (fbrfigtig meb fengene). 11) 
W, «eb «envenbeife til. Dei flaga 
ftre 8ar*a. 12) unber ^aai^irfning af. 
Stt foiif ^re Sinb*a. Dor brotna fpre 
ifotom. 13) ))aa®runb af, fbrmebelfl. 
Dei Mbbe fpre ®torm'a. 14) til Se^ 
ti^ggelfe for. Dei gicrte f^re Dbprom. 
15) HI kibbet imob. (ii fftaar> f^re 
9kfi*a (tetob Smerten). — (£nf ette %a^ 
kmaober. sera f^re feg: Oftre om fig. 
tfyOL 9 fot Ute føre feg''} i^ tar for libet iD^ob, er for meget Htbage(otben. 
Derfmob: „«an cempfje f^re feg'', om 
(En fom forfoger flg meget, gaaer bri- 
fligt og briftlgt frem. (®. 9^. mikill 
fyrir sér). „«an « ifje fpre bæ"; ^an 
unbfeer fig nof iffeberfor; han torvet 
gjore bet. ^bm. — »erta fijre: blioe 
ubfat for, plaget af. Java fpre feg: 
ha^e fore, fp^te meb. tafa feg f^re: 
foretage fig. fet}a feg fprej foref«tte 
ftg. (De øvrige Ubtrpf maae foged un^ 
ber vebfommenbe ©erber). 3 Stbg. og 
(Sbr. bebber Crbet HIbeet«: for. 

fyre (fore), adv. 1) foran, forub. 2) 
for, forub (i Siben). Den eine fom 
fpre, Ol bin tttt. 3) for, fore. 3 for* 
ffietlige3:atemaaber; f. (Er. batba foret 
bolbe for, mene. berå fpre: foregtve; 
unbf!p(be ftg. ©tunbom meb Segrebet 
af en 5orbtiven f. (Er. teggje feg fpre: 
vebblive at tigge, fetie feg fpre: veb« 
blive at ftbbe. ((Eflerø: fetja feg tit). 

fyre (fore, for, fp, fe), conj. tji; forbi; 
ba. ^Iminbl. Dei vitbe tfie goi; fpre 
bei foig at bot va for feint. 

fyremt (forcat), forub, forben, i Sor- 
veien. a:r. ©Hft. 

^reberinn, f. gorevcnblng,Unbffptbning. 

5yrebob (aab. o), n. gorvub, forubfenbt 
93ub. 

^rebjern, f. Sorbon. 

tyresbt, 1) forbi; 2) enbba, beéuagtetj 
ogfaa: enbffjont, uagtet. 

^Syrebuaur, m. «Worgenmab, frofofl. 
*att.^SPatb. Cgf. gorbugur, gorbur. 
Orf. £)% 3f. Dogur og 5Mbit. 

^refar, n. g^oget fom gdaer forub* 

tyrefaren, adj. forubgaaen. 

^Syrefcer, f. 1)gorvarfet, eller nogetfom 
gaaer forub. 2) gorraab fra forrige 
Siber. (£bm. (Eit 2Mr« Sprefoer met 
Stom: et §tar« 33ebolbning af Stem. 

5yregangar, m. SorgJccnger, gormanb. 

5yregmng (et. gang), m. 1) bet atman 
gaaer foran euer i 8pibfen. 2) noget 
fom gaaer forub for et anbet. 5yres 

FoiinQømann, m. ben fom gaaerforub 
et gotge. Sigefaa Spregoingøfaina, 
gpregoxngifgjenta. 

'reøiort, adj. forebpgget, forbinbret 
fyrenfcer, I. Sorebpggcife; ^inbring. 
I^rebaitb, f. Rorbaanb. fttja i Bpte- 
banb: fibbe forub i ffiabtn. SJlobfat 
©afhanb. 
.^rcFjegla, f. Wegta. 
^rela(b), n. gorlabning i ®eværer. ^atL 
Jrrelaup, n. gpretob, jforflcbraaber. 
5yreloøa (aab. o), f. 1) et nptj>aataat 
©tpffe; ifær paa ®xer. ©bm. og fl. 
3f« attoga* 2) et Strbefbe fom fEal frflfltrcgjcn — frib iftta: ftafiaae, ntatt. fejiia , — .,.. 
iftta): fiattfl, oarflt, aieit opnncrffom 
paa, ^flji Pfl fiai Ui- bf" »at fra 
gorjlanben, »ar gol. — fti» ftg fattciu 
niPtle*, forfaflt. ». giifL 

fi-ai:t>rttsjen, (-brtien), frfltragtn. 

ft-ai=fAU»t, frofalBcn; afgaatn. 

-■■-0 '? - - 

bflfb, adj. fraflill, nffønbret. 
fecttjEomen, fraffmrnen, frafilt. 
^roflftqn, f. Scafafln, gDttalllng. 
ft'(a>tfllb, adj. fraraobrt! f. teljn. 
fcm-ran&, adj. frniwtnntt, afoant. 
Hvt, n. f. ?«.-««, m. f. 3rib. 
^SctftoB Ctrtf ni. aitbag. ©«mbmfidbS 

cgfaa Srffbag. (rø. 9J. trjadagr). 
frtg, foilrinliBi f. fritg. 
frtga (oab. e), v. n, (a-a), ftjsrgt, 

Silte; ifitT om tu fliiifg (fl« oiiibufl- 

Bdlia ffiflctfpBtgdt. StDibieSttg. ebnt. 

OS V- 3 SnbctDcn: fi-mnæ. Siiibte 

ogfan i gDTnicn frmciA i Wbl. rg ^aU. 

«if. fretta. («3. 9t. f"i, pras. fr.-e( 

®B. fragå), 
^^'tgtiifl, f. Ubfrtttfit, noiafltig ffiftct- 

fpergfel. 
trcifto, v. B. cg n. (a-a'), 1) fprfegc, 

fioE Tig * Sftrt ineb nogtt for of (ce 
BOI b(l gaatr. (Ss- rrrsia). 2) frilk, 

f«Ht pad ^Tpot, feri i 3ri|tcl|>. (*S. 

«. fraisia). I)tn fBrjh ©ftpbiitng fin- 

brt hm Daa foa ©Kbtr; mcft i ©br. 

0(( i Bftnb. (i Somitrt frefie) -, anbie 

étrttr 6(bbtr tel frooa. ffiRalfreitlc 

Ita flal feifoflt. fflbr. 
fcriflm, Rdj. forn gjur mange gorfog. 
^«ihnn, r. arifteTfe; yroof. 5)leb ¥f- 

arcb of tn onb JilffBnbelfe feebtei bth 

.Si-tiUelft, n. 
<;i'(iftrta&, m. en frevt. d prfag. 
fi?dø, ndj. ninCbaatibct, ganmilb. 3*ors. 

(3f.afrel«). Eu mra ilft ona fi>t frels 

m* ba: w(tr iftc for obfd mcb Mt. — 

Vtn gamit Sttsbning er: fri (©. W. 

frpril»), 
frtlffl, v. ». Ca - 0). frelfe, btfrie. 
ft-tmbaft, v. n. forfremmti , gjere gobe 

grcmitrffct. 9!orbrt Strg. 

LSvtmbt, m. gTraig.ing, Sorbfbrtng, gor- 
abllng. <»aale»tl om (t 9arn: ,l£in 
fre ftor'< areinHn»o»bl'*! man b(in«r- 
ler tn fierila nbBintng tos Mt. 
^tmmcltn (frammelO. «dj- frugtfom- 
tittlifl. «61. eogn. Salb. ©if. 4"Ifl. 
ogflcTt. l£Tb<imtP ttbbrcblE og mao' ftee meft )M«f"i*r UbltOt for bcttr «. 
grebi te Dorige ere: biibnaleg (916I-), 
bonniat Onbr. og fl.), balta (Stm,), 
umftenbfr (SJofs, .featb. eta».)! og 
etterfl! bigei, tjult, fo sora, og fo fa- 
lanbe. 

fr(mmtnbt, f. framnitb, 

tt-tmrt, ndj. forn er langere frnmiit. 
Erleb. (boor ,bet fnboanlig ititai 
frcemmVr). 

frem|}, »dv. fontfl, IffngH fremme. Ultn. 
$an Ba baibe frmin oi fulane; ton Bnr baabe ben forjit og ben tagKgftt 

(egcntl. btn fonefte og ben fneOigHO- 

fremflt, sdj. forrefle, fom er Inngft fro»- t Stift. 

Srtnbt, m. Slttgtnfng t en €ibclii|kf 
ifitr Sfftter, ©abffenbebarn. ffitgin 
biiindint ( 9iorbrtfflerfl. og Sbm. sm 
fanes ellers al bitie fklbtnt C®. St 
frænili, ®I«gtning). 

,^1-tnFa, r. 3ctl"fle, Coufinc. 9Ioito 
Strg. (O. «. rrecndkunit). 

fctflflUe, f. mt. 

fl-Mtrt (te), v. B. (t-t)- ') UbftJHtflf, 
ubfrilte lin. Si. Stift (= frega). 9. 
91. fréiiB. 2) bore, fbBrge, fant9twrit 
om noget; if«r langoetsfro. 33. €lih- 
Wt ba frelt, at bet ce fea ^etnut^i. 

ftett«(l, -v. n. tpgtes, blioe betUnbt. 

fretten, ndj. tilbolelig til at fp»iflt tf 
fritte cftti StQbibcr. 

^retting, f. Sborgen, giitten. 

Scrttnafc, m. SRsgte, Xibenbc (om Sta- 
Btrrenbe). 9!orbte Berg. 

fri, Bdj. 1) frii ogfaa: beftfet, fiffnt 

2) nttolblg, fagie*. 4'an Beit feg fri 

3) lene, blottet for eit Sing (=aab). 
5»e CC teint friffijrebii! bet finMé ftle 
bot oe. Va oa t!jt fritt: bet tmtt 
itte ganfle ncgtes; man funbe ilte Sge 
at bet Bar albtleS intet 

frta, v. a. fa-a), frie, befrir; rgfMi 
forfoarc, {xtht eller betnjggt imob ai- 
net onbt. 

fria, v.n. (a-a), frie, beile. Of.belo). 
— Seraf: ^^t^af, m. SSeilrr, jriuii, 
f. grierfe. Stim. 

ji-ib (aab. i), m. Sreb. Sober atmii* 
beitgft fom gre, bog ogfaa Sri. (9. 
9i. friflr). 

ftib (li), adj. nafftr, fmut. Sorctcnwei 
af eg til t 9ibm. og €bm., men ofttt 
flin meb en Segtelfe; infie fti'! ff. 
ofrib. *an Ba ifje frtb'e te ti«, eun. 
Pigefao: „'£ia ba ftibt bitta" (itonf«t 
bet flulbe Dtert Bflffort bttte!) — 9 
@ogn flal Crbct ogfoa foretominc ti* grftb - fnrfntt 115 ■ be (Boatftt IfcfMnttnrtHtt Kff« Pn- 

b(« brt oftt. (S. n. fHlJr. 
jribb (in, f. ®TjenI)tb, Samrfctt. ebnt 

Ca ffjt ftoft griWa 'ti bi: btr (r 

{tft mtoct eiinm i bet. 
fribctcs laat. i, oafaa ficttc), "dj. ftt' 

brtlfl. 
frtblau* (fttlrafO, «di- fnble?. 
friblcitt 00. B^j- onner, talfrtfg af 

Ubftrabt. !»bm. (friltitt). Mbiit, f. gri6»b. («sm Crb). 

fH^uSaTadb. u), iilj. ftfmPbtfi, ufot' 
fuL 9tef. ÆtleMfrimoMg, fnm«tug. 

fnffajl {for fHbfoff), v. n. tDtnmt (iB. 
bllM btbn, fet ttbit vb. ®bm. 

5rin«, f. grill». (®. K. friftU). efri- 
ben^nbtii i Sammtnfirtninii, ^em^TlU 
tcbabn, ^Stfoin, 3rl[l'uii(tjr. 

fciflr, Bdj. frifl, funb; T«n, uforbctrttt) 
««UM: li»Ii|l, fbrfit, nxTf. 9I(umim 
tma btt» IrtO. becl« fdFll. 

M««,T.i. (o-o), opfrfiTt, forftfflt. 

|Hk«W, ». n. Hf»e frifftTf. 

Mffelft, n. gorfrilTdfEi ©ttjrlelft. 

fnfefcn, adj. rom ^ar {tabtg ^clbrrb, fTtt 
n fBagrilo. 9161. 

Mtma-f f. Stm-^bber, \. SliJtnc. 

miriFjftt, adj. ftitaflftt, iTflatwt, 

frftty «dv. 1) fiffétt, iiben gtttah 2) 
fftt, flMlia, ©. fri. 

Mof^, T. n.(frvB'; frauei froft.aab. 
.»>, ol fcuff; 1) føle Sr^li. lite af 
XVJbtj 2) ftisne of grofti bddgnrt 
mtb 3i« , t!Ifr?fe. 3mpttf. ^or I gl. 

tef6, 'Bob. u (fiflll. SSalb.). 3nf(n. 
ser frlofø og fcpfa (©enbrt SetgO, 
frofe, 00 iZtfL ©br.), ftlefe Coab- ») 
Bft ft»rt(®bm. og ff.)! tDers frijfaofl 
■fftft. 'C®. 9t. frjo»»)- Wofa atfe: 
■ tflfnpff (om Hiiei og aJanbe). ftjofa 
fønbti fWff* «f Stofr — 3f. frofeti/ 
aiDjl, fteijfa. 
Sc», f. Shinf. (^qIL). ®. ffraiL 
*«, n. gr». (®ulbbr.). ©. Rrd. 
fro(H, ■^. bffi , floa. (ffl- «■ fi^»0- 
ff t renclott Drb, foin finbrt t be (etle- 
mamftt Birer. og ffai efttt Seietnfita 
Bflfiia foTélomme f gtotbmet (Suren- 
baloO. ttbber pflfaa; Sf"^ (©■ ©W), Hj) 
r«l( tflet 5rj«(t OBflfteil). CflTttI 
OBrifle gtaont etf: Jraufl (TOanbal, 
3«.), Sajjpe (Ebm. «bm.), Smi 
(S(D. 4an.), oa *optj (9?amb.). 3f. 
^obba, 0(1 ©ro. 
Sro% m. 2. æiufletttlltt btnflebaatfM 
Vttl 1 4ie(tEtifi ^oofr, Soten oå fl. 

3f. ffoir. 

5rof», ni. la ^antat. Sbm. 9Ibm. — 3 
3nbr. JRamb. og ^dg. btbbet bett 
5i-e8. C3<1. ffeaO- 

5t<»(l, n. grofti «) Ulfnjfeni b) 3ot. nfmindfe af Sulfcc, c) (neiinboni, rt 

eiap« Ub(I(Et, foraarfoatt af groft. 

fro^all, *dj. 1) IuIb{Tt<», font flaftet af groi, f. on foin abiliUtt fia fra æatten 
rftffot bnt fprfle DJI (iHufa) et afta- 
gm. (Sulbbr. ror!, (.^xa SeBfoe er ftofic, r. Sreaner} f. gruTnE. 

froft, f. fdofa. 

froftn (aab. o), Bdj. ftoifen! ogfaa 

lol^ fnjfenbt, fea llber of groft. 
jrofr, m. 1. tngro, (Øratfrven ({tana 
-tiunpoHiri»).'!;. etiftv Cif. 3HbT. grofl. ». ettft. 2) f. frcfhurm.' 
5i'otH)evo, m. tn Etaffel, forn ilte tao- 

lEt gto^ ®br. 
fcojlfri, «dj. nv<[. (ifTer fot groft. 
^roftnup, r. f. greftroflf. 
Sroft$arfl«, f. n gorflætfeife of flul- 

ben; naar duften for en lort Xib bli- 

cnffqet, oflJtuIben bertfler blfvn flat' 

pere. 9?orbrt Cerg. 
fcoflbattt, adj. n. om et ©teb, font ct 

mfrtEt ubfni fot Stoft. Wbm. 3 ^ela- 

fropfttt, f. btttlETi. 
jroihnn, m. 3nbbDogtr af gtofltn sA 

Ætonbblem. 
frofH^tnr, adj. ubfat for Btoft. ^t\e. 
SvoHnavav, m. bruflt» CHflefem 3*1. 

froslnlcil) lepoq Om (t UbUEllot >S«tt. 

let, forn fun llenei HI at atbdbe Hg 

ootm mtb. 
frojhtam, adj. om eh fJJanib, OTatf ti. 

aflfT, forn ET mtfltt ubfat fovgroU, og 

((ir boor Sotntl itt frpftt bort. Cseialt 

otflenneibi; ottfaa ntb Zionbtttm; ti- 
' lere: ftofialt CS^t.), ftP|Ht(nt, Og ftop- 

bttttt. 
5vo(li'eyf, m. Damp Efltt Saagt, forn 

opfifger fraSJonbet I ftarl jtutbt. ^A' 

bet Peb Stonbfelemi groflgiiB (aab. ii) 

og gtoRgubb, r. 
Svaa, t. grut. ^tbbtt ogfaa: jrunc 

fSefl. ©ulbbt.), 5ru( cg ^Scu. Bet 

jtblit btugte fftbeanlia om Ziamtn t 

StOTtfpiL 
Jrugt, f. 3rugt. CSiIptttDrb). frugtofV, 

y. H. bcetE gtugl, Ipffté. 
jrufnt, 5cuFn»r Caat- u), pl. l.gtEB' 

ntt, ©oiplctter paa .^uben. *elg, Blbm. 

— Slitte: SraPtim, pl. (3nbt.), .fr«; 

Ftt (gttrtfogn) , S^utv {©bm.). 3«l. 

frekniir. 
frufntt, frufnrat, adj. frtgntt, plttttt. 

^(Ig. Crf. Wbm. — «Ilttet irtifnmt 

(Sitbr.), froflette (ffiofln), flufrrtt- 

(Stan.). 

8» It6 gnitolt - gub ^H ftcrn 

■ jr<en AfuFofl, m. f. SKbit, «Kibmoiqon. 

jriime, finllefebit; om ©Br, og iSDøg 
Djtfaki om 9tenn<iTer. l^alCtre, (^Dgn, 
^tfltt- 3 Soflii osf^a .Sninei t^tlg. 
debbErbehCi-uine. Brunte fom SuSit. 
f. Sr. tin Sturne $t|l (1 -fcdg. Stums 
*(|l)i tfn grums Ufff. 3 gortdUinaei 
pg fcodiinr ffol Mt btttnnt fBiRc af- 
tom fnaiwl nf J?iibcr fem OTcbtr, un- 
beilibtn tnbog igjcnnem Ut Vtt ttitt 
til tnblc @(nctaltDn, i itiittt Silfalbc 
btt anfet* forn tt Sibunbtt-Injr, bn 
tiin gif rf ftPH ogmartdlBt Sing- (®. 
1K. rriim, feiftc aflom). 

icunife, f. (iiSofom bat tant ctn ado. 
Sti 3 IDtdnbiil: tn golb So. 

5r«nB, n. ti. Sninft, pl. r, Srenbftr. 
SilOt Orb; f. Safe og etuu. 

frimfs, adj. ftonbfft. 

Si-itii, m. lllft (tn gijp. ®bm. 3 ^ttg. 
Sroft tflti jori-oÆ; f. Wdrulf. 

fi-y, v. n. Cr-»0. fvs.flte, Odte «nfifJ- 
lifl! Ifær for tn oi* Sinngtl eflttUoi. 
btn. WM. ?eg fr?bb( at ba oart fot 
Ilte jtg car baugt foi al bet (Tulbe 
bliM for libet. ®. B. fr«H, tBlBlt. 

fvye. Ofl ^vffl, f. frlofa, 

Srytlt (ti. gtsflO* '■ fHet Ofl bttbblabtt 

®rte« (ifftr fflrttn Liiitila maxinis). 

©bm. Stomebaltn. (Ubtad SiQirje, 

stifitit). 

Srtt, n. ftt gru. 

frwB, ti. freg (nab. 0. «'ij. boflHo, mc- 

fltl gob, fominlig. mi IDItft brufll. 

1 rvmp. ogeuperl. (ftctgart, fiCEgailt). 

®. 91. Irægr bttabtrr btVemt, omfpurgt 

(flf frtnn). 3i'. foKtftctg. 
fi-«tgn, f. frtga. 
fi-ctgtift (fttaafi), v. n. Tomme fig, bliot 

bebit. mi 
iv<tf. Rilj- I. forn bcbovcT mtflit, ctld 

forn borttagtt og obcTmtgetrgTaabig, 

om fig grfbtnbt (f. Sr. 'om en Snio 

(Otr Wawr, forn bar foi tonb @g og 

btifor Iralttr fig foi ftotrtt iitb i Itættj. 

Sitbt. 3f- Tpniftdf, Ofl froljtn. Cflng. tOtt fttam ©rnaji af gtbt; _... 

Std. ^aQ. 2) Rmt, flat)); om (smag 

(dtt l'uflt. ©fttrb. 
frorf', Biij. 3. i)friff,IiB«fl, bloiitfhtnbti 

omSarvt, IfvtStiFigtefam. f^lg. Sin 

ftffl famlet. — 2) bogtig. forltinlifl. 

©oflit, Sbl. f. fiat. — 3) praltnbt, 

ftoitaltnbf. 3nbr. 
y<cmbc, f. grtmbt. frctmcf, f, frcmtt. 
ttttnmtnbt, f. ftitmanbt. 
jrcui, m. 3Iina mtb fmaa Xnaabtr; etoDregti fom fttnibtiotSafCinb. Øift" 
3f. giftning. 

fr«ne, v. ti. Ttgitt tlItT btiot i fmaa 
Dtaabtr. £}tt. 

S<rxninif, m. Etto, Canb»tr(er forn pwOt 
tilbage fra SCartflabtn tfier fru Sortoi, 
naai bet rtflntr ftatfi, ebm. $an 
litgHbc fo bff (to gtBninaannt. 

^■«nFt, f. gHHk 

ti-«ft, f. frofa. 

5i-o, n. gT8 (boa aJffrttrnO- ÆAtn 
omaai 5r« (3«b. Sbg. ©tIgO, ått 
CWorbH Strg.), 5rø6 (Sbm.), jro 
((Bulbbi.). fe. 91. fr« og fijo. 

jrebc, f. ®fum, giaabc. &bm. (ntlW). 
3f. Srau, og Sto. (3«l. rroflu). 

fre'Fi(n, ndj. giaabig, forn btboD» mt* 
gen iStab. >ttbin. 3f. fr»!. 

5r«s, m. 4ian-Sat. f. gtofe. 

tvaffl, v. n. (r- te), 1) fptublt. jlrnmnt 
Ub forn til goe. 3)^tgtt ubbitbi; fan- 
bttifidb» oqfaa ft-afii, oa fv«fe. ®b. 
fniaa. 2) prujlt, bl((fe llitrft, (otu 4(. 
fiint. 

*-efi, f. 3voiT. 

Sr«(loFf, f. «Ktlbtftoff. 

frsry, ndj. 1) frobig, ftugtbar. ^tlg. 
„fi85tt Sanb' a: frufltbat 3ort. 3) 
faftrig, triutlifl, fom oortt ftartt; om 
Stfttr. Dgfaa: Iflor, fprob. (om mat 
%x<cti, ^tlg. @TunbbtgTcbtl uelft; if. 
gMu(b) Ofl ftoBbtn. 

Sverfa, f. eafltfgbeb 1 Sra, og btruf f*]. 
gcnbe ©tjotbtb tllti Soebtb. ^nlg. 

freiybtn (freden), kdj. fljoi, fpieb, W 
at fliuri og (lone; om txa. ^m 
almtnbtligl. 

ivoftj v. n. (t-bbt), (lummt, ftaabt. 
^al oflfl. Sgtntiigfropbii, afStaiib. 

fveyt, v. n. (f-bbO, globf, giott fA, 
gi«bflt. Morbrc Sronbbi. ®. 3rau. 

*irøf :C!i-fln, r. ung og fljor ®ran. 4>rifl- 
(3 3nbt. gtauttD'). Pigefaa: S"^' 
bjeivt, omungSitf.bootiOicbrncnbiui 
itU (t bltotn 'fall tfltr (iatl, 

fijøyfrt (ftOBft), v. ■ (t-tO- ubfatttfw 
grott, faac nogtt til at frpft ti. Ittui 
ubpftngc ®Iinb tQti ^ubtr for at M 
f!ullt frpfe tfMr ©arfningtn. «Bulbti. 
©il.3nbi. — fiODfcftg: fnaeStabtaf 
gioi). .&an bit fceijfi ftg paa 3<tomi 
ban# Zaa baot lagtt étMt afgroft. 
(fNtgdmitSfia batind fom Zranfttlo af 
friofa, fraue). 

^eyfl, adj. iientti forfroeftn. 

\uh\>a, v. n. Brifft frtm og tfltagt, SiU 
bttie nogtt obfcont. 

Sub (gu), f. 1) SagbttI, iSumpc. Rbj. 
Stil. $aIL Wtqtl biugl. ubcn ar an* 
ftet fom obfcent. 3 ^cø» ttbbti bti 8*»89 — 8wa 117 StfiOil. ti), øg fttbWattft titbeeté 
ibe bern» øg ben føtøenbe 9et9bning. 
2) ^unfiønnetd, ifctr ^utt^Dprenfø 
5riønébeI^ %ii\>ttH i 9[ø. ®tift; i 
©ønbnu fun øm $o)»)»er (3ub)* 3f» 
Sentlbe. 

^09, n. ®maaf9øler f fufet. S:ftL 

fuflØ^/ ^* ^- f9^1^ ^ $ufet, befHllf et tU 
ler anbet SelL (=ffu(Ia, bunna). 

jtrnoie, m. (plur. -gar)/ Svtt# 9><iWe. 
SfSetiL 

jnttl, m. Sttot; faat)el øm en ^ængbe 
CbfléfHøt)/ føm øm et Snbbib. 

JtiøIcbCoin/ m. et ®tagø fmaa Sreg 
ner CAspldiam fragile}. 9{bnu ®bnu 
((♦ 9tøm)* 3 ^atb. ^uglabutrtn* 

juølebtdA, f. en flør $ob gugle. ^elg. tigU (i iSanVefer Dpnb). 
lcfKo)«# >_ ^ ^«^^ gufileunger (f. $m(efar, n. øg S^nlt^, n. ©jjor efler 
ffttgle (i <Sanb euer 

^lcMb)e, m et 
Søbe, n.). SDfterb. 

5ii9(el>4m, m. briffet ^ub. £)m !KRen« 

• neffer, b»fØ ^ub iffe er ganflfe gtat, 
men befat meb fmaa regetmce^rtge ^unf- 
ter føm ligne j^aarrøbber, flgeé, at be 
io»t „gfttg!ebam''. ©rf. 3 @bm. bcb- 
ber bet ^ølet^olb, n. £)m glat ^ub 
flgeø Sifiebam. fZ>xt 

hifiebolb, n. f* forrige. 

[itøIeloetA/ t QfttgTeftemme. løbflfap, n. §ug1ei!iffc(fe. 
ifrUfl«ø, n. @l«gt efler 5Irt af 8ugle, 
|ufflct»tnba, f. en flor glof af 8«gle« 
Jufa (tttt), f. Uøefr«fl9, 3nng i *or{- 

?tønten« Wotbre «erg. ©bm. S^r. ©tlft. 
fttm* (fufoit), adj. om SBfiret, naar 
(htgeme følge burtlgt eftcr Jinanben. 
Cuu), adj. 4) mobb^betfg, af flet 
®mag eHer Sugt. B3ruge6 øeb 2:ronb' 
Wem, f. fe. om ®møn (3«l. fuH, 
^nfenbe). 2) fiem, fbrtrabelfg; om 
JDmP«nbigbeber. Dgfaa »anj!etig, inb- 
øiflet, føm let bringer Cn I gorlegen- 
^eb. Ulm. 3) liftig, forflagen, flem 
at beftille meb« ^eget bmgl. 4) øreb, 
l^fbflg, bitter, ^an oa ful ait ofø 
(9!orbrc Sronbbi.), etler: $an »a fure 
))flliofø(®bm.): ban i»ar obbragtimob 
øø; øere fure mce ein (©bm.): »(fe 
Sitterbcb imob (£n. (3«T. full, barjf). 
5) geil, barrelpften; om !D^r af ^un* 
fjønnet, ifctr popper. $arb. ©^l.[Rbg. 
Oafaa i ©bm. t 2:alemaaben ,Jau))e 
fure": gaaei«runft. M ob, 06, bøL 

ju(ttt9> m. en lifHa ^erfon. 

^(sfynt; adj. fnebig, o>)lagt til Sifi og 
ftneb. ®ulbbr. 

fttH, adj. fttlb, ø1)f9lbt; ogfaa: beel, 
fuM«nbig. Nebber i @ogn: fubl»; i 
eau ^bre* Stføigenbe Set^bninger: ») tigelig forfijnet. b) befengt, fmit- 
tet. c) bruffen, berufet. 3 enf elte Za^ 
lemaaber ogfaa: frugtfommelig. — 3f. 
99tla, 39lltng. %t futteø: tilfitlbe» 

fuUa, adv. no!, øel, øiftnof. ^an ba 
futta glort bet: ban baøbe no! gjort 
bet. ?Weact ubbrebt. «. ©tift, a:ell. 
®br. — 3 ®br. og ©flerb. bebber bet 
ogfaa: full, fell og fell. røel egent- 
lig futtelega). 

fuUbuen, adj. 1) gan|!ef<rrbig (fielben). 
2) ganffe mobem Olterb. 

full^r, adj. fulb!ommen iftanb til noget* 

fuUfera, v. a. (e-te), fulbfore. 

fulløo(b), adj. til|tr«!!efig gob eller 
b^gtig. 

fulll>uga, adj. fom bar en afgiort Spfi 
til noget, beflemt, fafl bejluttet. ZcU. 
og flere. 

rllromele(øe), adv. ganffe, albeleø. 
lUFomen, adj. fulb!ommen. 
ilUlegien, a^. ubb)>ilet, fom bar ligget 
lange no!. 5 ©bm. fulleøfle. 

fullmata, adj. om 5lornet, naar ternen 
^ar faaet (in fulbe ©tønelfe. 

jullnab (3ulna), m. Splbefl, faa meget 
fom ber beftooee. SJ^c^et ubbrebt. 

fiillfett, adj. opfplbt, béfat ooerolt. 

fulljlaben, adj. fom bar flaaet Icrnge no!» 

fuUferb, adj. ubfovet, fom i!!e føler 
3:rang til at fo»e mere. 5?(r|len alm. 
men bebber i be f9blig|le dimt fulU 
froerb; i ©bm. fullferrt' (fullføfte). 

fulltafa, adj. fi<rr! nof, fulbbogtig til et 
Slrbeibe. 9ibl. ©r!, og fl. 3 ©r!, og- 
faa: fulltafjen. 

fullrafftn, adj. fulbøoren. 

fult (futtt), adv. tilfulbe, ganffe. (95eb 
Sronbbjtm finbcø oaf.: fiiuan, i benne 
Sctpbning). gorffjettigt berfra er: fult 
(uu), ndir. af ful; f. dtx. ^dxi !øm fo 
fult met b<e. 

^unbr, n. Hbflugt, Soreøenbina. ©bm. 

funbra, v. n. fp^le meb noget t ©tilbeb. 
funbre fe(g) øc!: lifle fig bort. ©bnu 

J^unnaljorn, f. Sinbetøn. mt 

funnen, partic. fimben. 

tunnt»iø (if), adj. nem til at flnbe etter 
otJbage noget. 9lorbre S3erg. Slubre 
©t. Pnncn. (3«l. fundvfs). 

5unt, m. en ®r(r«art; f. 93unt.— v^un- 
taflrai, n. et jliøt ®r<r«fhaa. eogn. 

5iira (aab. u), f. gijt, Sure (a:r<r). 
i)ebber ogfaa: Juru (fønbennelbø), 
Sovet, aab. o (|ielg.), S^vo (9^amb. 
SZ)|lerb.), 5orai røbm.). ®. 9?. fura. 
- J&ertil: ^ii*ebar, n. gprrefoijle. 
5ureFottla (r!«ngel, -!iu!e), f. gprrc- 
rogle. Surefooa, f. jltøoba. ^urelat», 
n. Saø etter ^o$ paa 99rretr<rer (=: UB gura — fi)Ituna 5ure(toø, "I. gBirefloo. 3f. Ze]i. 
Sava Cuu), f. 1) Et Unter, en forunbet- 

Iffl linn. mi 3tbs- (®. 9!- 'i"'''»)- 

2) gotunbrinø. 3 ^aff*- brugeS btl 

ofte I gtEtrtartguto). 
fui-H, v. a. Ofl n, (l-a), O fB«, ttinflt. 

Ifcw f (ii'$a[li 2) ft^nbe fiø, bibf 

Pffrtt pan tt Strbeibc. ©bm. du fl. — 

fure i%ct : famU i ^>t{l, fafie rammen. 

fure li ftCsl: fluflt, (tbf TrtiTt. (3f. 

fora), — 4>mlt! jiinng, f. eipiibinii ; 

Sofien. (4iebb« Oflraa: Suranuntd). 

figtfafl! Jur, m. I)« fljclt ti du Sur 

Cl ta lier ®tBnbin(i). 3f. fu". 
furfl|i, v. n. forunbrcs, fottaurts, S6I, 

^<xn fiirafl pai ba. ®. SB- rurfia, 
furttig (furie), sdj. forunberlia. ©W. 
«ui-ing, f. fura. 

Surr, m. tn tsT Ofl frt Sari. ©bin. ©br. 
fuvPunn, Itetfei! f. forturin. 
fgrt (uiO, adv. furt, 6iirtfgt, rnjlt 

SomSb. Slbrn. Dr(. — eHerS: fert. 
«uct (aob. u), m. 1) iicrtr«be(fc! et 

ontt tune. .gan fei» tin 3urt. 2) fin 

forn let bli 9 er |tebt eSet forna rm et. 
fui-tiT, v. a. (a - a), bifoe ftobt eder for- 

nÆmtrt, e!fc t^ortrpbclfc eeb al tie ^i\it 

eller fnrfoic ftg liort, ffllm. 
^iirtefopt Caab. o), m. i S^og, cm et 

isteb tuortilmanfcrfelirfig naac man 

blicn XTfieiliq Itemt. 
furtelm, adj. fornarmclig, fommanfan 

blict ftabt oser. %it. 
fui-ttn, Bilj. 1) fPitt^bdifl, ftabt, for- 

natmet, (391. flrtino). 2) Btaiiten, 

forn let bliPir (iebt. 
^ui-ttng, f. $!rcb(, gortrBbelfe. 
fiie (uu), adj. Injlen, oittifl, tlltPielfg. 

Sogn, *R6I. Æel (O. W. fusa). 9Bct( 

alm. i ©aminenfatnina (forn frainfHf). 

3f. fpfa. 
ftitfa, v. n. et nbt Crb fom caabe bC' 

teqnei fufle Ofl forfft. 
jiieft, m. tn SaHbfitflner, gant; ogfaa 

3attc, aSJtrgtroIb. iCrt Sronbbjeni. 
fup (uu), adv. farigt, mcb Sx>fi\ cgfan 

flarlt, beftiat. gtftl- S^tfc. og fl. 
5ut(uu),m.3pfl(b. æaere ^aiii tObr.), 

cg Sot. aab. o (SyulMicu, Cftftb.). 

— ^uterifjt, n. goflbetle. 
<y (mtb aab. ij), f. faxt. præpos. 
tya, v. n, {a-a), fige fo. 3f. fijne. 
fyt, v. f. ffllaja.-fyra, f. fiufa. iVFjtn, adj. let, raft, burtiq. 9)6(. 
MOwf ^ ■" ■ "■' " ' 
yta (a 

«liogl» - . , . 
Svlbloin (goldMom), 

Seip (Apwgia). 3«b. M (Mb. s), n. et gol. (rø. 91. fjl). 
fyla ta<A. ^J, _v. n._ foHt, faac gol. 1 (iwb. s), 1 
' (,a<A. 5), v. n. 
)gl» ®t, fola (aab. c). jyle (SB), f- tn iibutliq, ubetpbdlft ainfl. 
Sett. (3aL l^la). fcflfaa: Irafloe. 

Svis» CBotb), f. gelge. 9(orbw Bttfl. 
balba gulb'a mcc tim ("'^^ -fritt 
meb Sn, fare lige burtigl. 

fjrlgja. v. n. (mcb I-atinj, felflt. 3"' 
mernt bannes j>aa ln forflJElIifle atao- 
bei. 3 bet !5c|lenfjelbffe bebter 3nfiB. 
f«IJa (fiHie)j 9)raf.fBrei 3n>Vf- isk 
og Stuperatis: føl (alt meb aab. g). 
3 ag. Ofl filbeels i Ir. ©lift bebbn 
9>raf. f9lflle(r), 3mpEtf. fsigbEffsIbe) 
og 3i]i))ci'atie : fvfg. 3 ffibf. og Zel 
falber I tort, alifaa: flater, fnttt, 
Satp. fsg! oqSnf. fBfljeffte). — ttftn 
be gamle btfltrgttbc ®prpg (tal Dibtt 
bane g, ligefom i ®, 9t. ryltua. 

fytøjaft, v.' n. felflcs ab, fommt tnu 
famme Sib. 3 ^etl. fonias. 9'r(iftiil 
bcbber fullt (8. ©tift), fslaje» («J. 
©tifi), foflfee (leO.). fuigjailaUi frt- 
ac# ab. iBruqe« ofte f Scntal; f. lb. 
tut fijlii mt goM n» BonM (»,^aft). 

jylStc f' ©tptdaant, gøIgtaanK Øfi* BoBie. 

A-lpiinn, f. æfterfelgeire. 

5rlia, f. en ung éoppei en OTor. Wl," 
unbEr Ire Slår eQer (om ittt (orlHl 
m. C3f. 5o!e). ©bL flr. &L 
Mtri: Ungmarr. (3 banftt Si» 

, geaie). 

f]rlj«, f. fulin.-.SylJe, f- 5»lgle. 
Ayll. f. B«Ib, bet boormeb nogct fefttl. 
ffUfl, v. «. (e-te), 1) fnlbe, opfcl^^ 

3) berufe. fotte fea. 3) befttnge, fmltlei 

f. futt. 3 ©rtl. frtibe. 
.%ll«, f. 1) gjlbe, bet at iioget er fulbt. 

2) Sslberic, EruHenflat. 3) itomme- 

foge; ufaboanlig Cpblafelfe I 3xb- 

oolbene. 
^IJflft, v. n, (e-tefi), M(Be fulbt. 
Sy]lti«nt, m. en forbruffen Dg bctMt 

fotatnicl ^Jerfon. 
^ylltFiimm' (aab. u), m. et 3nMt fbn 

t lin ^>uppciilflflnb finbtJ i Kleftnw» 

Sræerne oa Ivriiae« fem 9J(ibb(l baol 

Srommefmien (gslla). ©bm. dftn 

©tromi TLMithrcdo Betnlie- 

f)>Uc{?av, m. gulblfab, gulbeii. 
flltnct, r. O gnlbntng. at noget fglbt^i 

2) ^glbiitg EllEr ubffaame SoeuHeK 

)>aa tn Eor. 
fj-lliig (f»«ifl'f), adj. tbl, falbig. 
,Sylm«r, f. Ell brngtig ^obPe. 
^leowrt, f. a*abbcrot (Eqviacluiii). ^«b. 
trltcggjfl (-a, -f), ndj. f. om en^etpt 

font bar jiatttfol og btrfot er mager, 
fyltung, tay btagtig, meb Sel. AfUVrt, m. =B9l«(K. 

fyne, v. a. fKenbtliaa, fiac n ttl- ^"T' 

■ trtOetfl. 4nitf: fttit", adj- Sin font'» 
^tibt (Il ^unb forn man iax flitnbt 
t)aa og forn btrføi er titinifulb. 

tfntj T. n. pant*; pm Sugft S)fttTb. 
9an«t vina, flvla og ft. 

Jfntc, t gfnit, yitbø. ©bm. on fl. 

Jfr faab. pj^ ra. giorbbonr. (ægtnll. ' CfbfJsAtngtT (i ^ibanqEi). 
^(91)], ra. l.AoTl, VianblpcrfonClf(tr 
' frnmcb]. lAcgtt bTUfll. 
4fr C»)- m- 2. t( 33aal, ra ftor 3»; 
Dgfaa et^Ttaanu fatgarraboi: faat 

■ M HI atbrttnbtfrliil. — *traf! fyro, 
T. a. AfTC» brtcnbc. 

(fnttrø, og fvrboge, f. unbtr ^nr. 
fftt Caai. Q), prep. foi. ^tbbn ofiha: 

- fanrc Cf Slfi. on Ær.), «et dji jttt, 
Otalb. mr.-), ft (ItffO, ff' (^arb. 
«efO. ®. 91. fyrir, flrir. 3 non!( 

- øttQbninacT fortinbrt btt mtb SIRufa' 

■ tb, i anSTt mrtiEattB, forfaasibt I^i- 
«Ithra bat btnnc Bonn. ©aalrtrt: 

' A, mtb atlufatlB. l)ta3t(9bn.fttm 

■ fn rtBiftyiinft, im til. fit. t>tiUm 

■ tU fi^w «olmen. 2) fer, Hbligtrt tnb 
(« UW Sib). fpre 3ul'a (femin. ). 3) 
«m, fot botr catb, Dtd, ©toWe). ffiln 
(Boxng fsrt Danlot; føte 5Mr'(! fsw 

.'Clta. 4) ifXBjrastelb foT. føTcUma' 
flen; ført Meffo. 5) fom, Itflc mrt. 
4<iit sart balbtn fore fin ilf Vtatm. — 
B, tneb £)atle. G) foran, eeb, frrmmc 

fr. Dri tonte ut føre ^olma. 7) 
rnb ^T, fom Xegn tttt fSatitl for. 
<t oa foTC 3)auba b<in«. 8) f Sicbet 
fer. fian foara ftirt Srofa. 9) til 
fførbtti tin ©labe for. Va sa nobt 
fe» Sorelbrom. Dtt Tom butt fort mtg. 
3 5E(n. briitieg Jc" oiifoa em at ai- 
'Wbe for Sit, boor nian tflm ftfln! 
oatt f. Er. ^an bm sfort ei ©M fe 
nite. 10)meb$enfqnt!i,bbabanaaaei. 
BStt ben ©t«1b. §an Ba rabb fijre 
■yenflom (fotfigtfg meb «enntnO- HJ 
fes, «eb $eni3enbd(e til. X)ef flaqa 
~ ' , 12) uitberyaaoirfninfl af. txl blbbe fijre ®torm'a. 14) til 
tnggtlft for. Hei jiiatt ^re Cbgrom. 
J5) H! Snibbtl imob- ffii fflaab fure 
SmJ'a (fmob ©meiten). — CEntdte %a- 
Itmaobn. wra fsxt ftg; i>ttti om ilg. 
- ■4as «fot lltefgre ftg") ^on ^rfor 119 

libtt OTob, tt fot negct «ftaaefoTben. 

Xerimob: „$an cemijfle føw Kil", bm 
Sn fom foTfoarr fig aiegetr paei bii- 
jiigt Ofl briftlgt frem. (@). <R. aikill 
fyrir Btr). ,^an a iHf fijre bce"[ ban 
unbfrei iig nof iTttbtrfor; ban tor Bel 
eJert btt. ©bm. — Berta foret bliBe 
ubfat for, blagei af. fiaea fort ftgt 
baue fote, foSIe mtb. tala ftg firtj 
foretage fig. fit[a feg fort: fottfatte 
fig. (_Vi OBrigellbtTqfmaar fogee un- 
bn Btbfommtiibt tSerbtr). 3 Abg. og 
®br. btbbtr Crbet tilbcrtii for. 

fjre liexO. bAv. I) foran, forub. 2) 
foi, forub (i Siben). Tim rint (om 
fore, m btn ette. 3) for, fore. 3 for- 
flltnige lalemaabtTi f. Sr. balba ftrtt 
bolbe foi. ment. btra føre: fortgtKj 
unbflvlbe flg. ©tunbom mtb Stgrtbtt 
af en gorblioen f. Ær. leagft feg ftffei 
DtbbliBe at ligge, fetle ftg fort: fieb» 
bli-oe at fibbe. (ffitlera: felja ftg til>. 

f»re Cf»t(, for, fo, ft), conj. t^it forbit 
ba. aiminbl. 2)ti silbe {«e gaii fijre 
bel fng at ba va for feint. 

frrtftit (fotiot), fotub, forben, ( Soi* 
Bcien. Sr. ©tift. 

^yrebennn, t. 5orti>enbtng, Unbfforbnfna. 

SlJvtbob uab, o), n. 3ovBub, forubfinM 
Bub. 

*»«ben, r. iforbon. 

ffrcbi, I) forbi; 2) tnbba, bttuagtet} 
ogfaa: enbfllont, uagtet. 

,'^rtbuguc, m. SRorgtnmab, Stofoft. 
^aU. SPalb. Og(. getbugur, Smbur. 
©tt. ©(i. 3f. iogur og SSlbit. 

Jfycefor, n. 9(og(t fom gaaer forub. 

f «ref fl ren, adj. fonibaaatn. 

^^yrtfcer, f. l)3oioarfel, entr nogetfom 
gajcr forub. 2) Sortaab fra forrige 
aiber. ©bm. Sit 3MrS S^refitr rna 
Aonn: et Sari Bebolbning af Aom. 

^regflngac, m. 3org|anget, Qormanb. 

jyregtung Ctl.gang), m. 1) bet atman 
goatr foran tiler I ©pibfen. 2) noget 
fom gaaer forub for et anbet. Sy^t= 

Fiangemann, m. ben fom gaatrforub 
et gølgt. Siflefaa gHregoangrtwna, 
gortgtnngsg jenta. 
fvregjort, ai^j. fortbBggtt, forfiinbttt 
5rttiti«r, i. 5o«bogge(fe! ^inbiing. 
jyrtbftnb, f. Sorbaanb. filfa i Sb»- 
banbi fibbe forub i Slaben. Stobfat 
Saf^anb. 
.lyreFieBla, f. Æjegla. 

f^rela(b), n. ^orlabning i ©eborer. ^afl. 
vrelaiip, n. ^ortleb, i^orpebraabei. 
j^rtloqa (aab. 0), f. 1) tt nptpaalagt 
©t^lfe; ffat ^aa Cjttr. ©bm. og jl. 
3f- SUoflo. 3) et SitbHbt fom ffal 120 Jijrcmnnn — fprtn I 
I 


»ate ubfert til «i tit Sit. Stil. cg 

fL SDerS: Mnfl, Paflje, SafiBtfit. 
^rveniflnii, m, gormanB; fflnforcr. 
5fi-tmuii (BeKmoTp, ni. Scrfprinfl, cl 

©t^tfe forub; oi^faa gorttin, SottEcl 

frnnfor anbre. Slim. 
5yi'eot (S^rDr), n. pl. goiori?; fotrlB- 

6ift ærlnbrina (Her SØftintielfc. 
5yi*er«ni, n. gPifprlHci, Pciliflbcb Ut at 

tifeffc noflft fer tnVtn anbtn. Sbni. 

!)'« iicbt tE !ia 3o«i^»in'e. 
ffvt vott, tflft fflab; f. 3loI(. 
^«'eninft (iai-ttonn), pl. m. [?) gor- 

Bflifltt for tn ^cmitlit. Drf. 
frrefttt, flrij. forefat; oocrbrantt. 
.Syrcfptt, n. gorfpil. 
S;pi-e(liiiib«r , m. gorltanbet; gctftan- 

btrfft. 
5f rttnnfje (i>a -tranlie), m. 8f ttmffom- 

6eb, 6(t at man OBcrotifi ni S.ifl 

fotub cg betixnfei (oab bcT fan int- 

tiaffe. 
fyrtttnft', adj. betffnTfom, font oser- 

»(t(r Saflcn fotitb. 
Sfvttolt (<xab. D), f. gtaab, Sorm.inin- 

am SDBntaltlfr. ^an ipI tiifje So- 

«tole (an lob ffa itte ooainlc. ©. 

etift. 
fyi-ftratt Cføitfdi-t), adv. (fttt Stab, 

uben ttt fiaat noget forbi. Sr. ©tlft. 

SUciSi furtfinbe, fijrcaiofi;, anbfarts. 

<B. loarL 
fvref 18 (li), adj. forubotbcnbe, forn oftb 

titfommenbe Sing. 
.fri-tfit Coflb. 0/ n- fltofiflab, Soiub- 

' f((ii6tb. 
5¥i"tn5 CUD), m. en ^nat fpm befffttes 

mcB firt 9Riinb. gofen. (af fjore). 
5frfi«, r. tn ^lut, los. USenet brufil. 

i ®br. og Drf. (far i (SBog og nieb 

en minbrf fflrab of agtdft, 5>aa an- 

bit ®ttber anfees Oibct fDrnarnidigt 

og brufleJ om Ittfinbifle pg ublufterbige 

AcintifDlf. Wan bai oqfaa SBerbttt 

frtrfi*» ^= Isfl*. bt'M letfærbig ©peg. 

SHaafttf befldgfet meb gart (el. ogfaa 

gurl). 3f. ffiefia. 
5Ti-PI«&t Cg?rtl«')- n. Jforttdbe. 3 9)bt. 

pg ®bl. bebbfr bet: ^rvft (grDHel). 
fyrr. adv. («r, forbtn. 3 ormen f arr Rn- 

bfe fun i Stbg. og (nfeltegielbbggbeT; 

ftlera bebbK bet: føn-, el. fet (®. 

W. frrrt. -far i !P(ir'(n: foTbum, i 

gamlt Dage. S. ®tift. — (ar bruqcS 

ogfitafor: ferenb; f. ffir, (Eq beoc inflt 

ftl b« før I Eng. Eeng|e for 6an oa 

femen; o. f. o. 
5)'ri-.<ov(t), Slorct for ifjoti nttfifibUt 

aiar. 3 gsrrairV, tfltrs i BnrroirS 

tfot tenbcb tb Bar fiben). ^vrmre: font] : Æorn frn ntefifibllt Bnr. „. 
«i-enflen: SIfgreben i niT|tfib|)e Suu; 

ij-rrtiflBfen), nnjiribllt Uag. Bom Dfl. 
BJen, Igonbaq, el. igvirbag* 3= ifflr- 
gaars. 3 9tf|. (@tabtlanbct) flgei man 
ogfaa „i fv" furbogi" a; Eagta f« 
iforgaUT*. Set fone. 

f*i-i-t; fldj. 1) tibiigere. ©ri. (boor W 
bebber føri-O- 3 forrt i'aa'ei i bff 
tibligftc, t)(l llHig. — 2) forrige, fore- 
gaaenbt, SHbg. tell. fflbr. Cflfaa 1 
Ort. gofen, 9(ambalcn (ferre), ®. % 
fyrri; ©D. forre. g»Ite ®eangni! fCT- 
rige (Sang. «Jbr. tigefaa: fijrre ^t- 
jieni f»rr( Sunnbag; fijrrt ^tlfft. 
C3f. fin, fi). 3 fom Bitun (©br.), t 
feir-oufun (SDrf.) a: i forrige Ugt. 
(3 B. ettft: bi æifm, I 6ine EifMW). 
T>(8fe fsrrtCaganne: be forrige ©«(. 
SHbg. — 3) ben nærnwfte foran ben p(B 
forbigangnci bm ncrfiribftt. 3 bcniit 
Setijbning er Drbet langt mert almia* 
fceligt, nemlig i ©ammtnfcitnins nut 
SlarS- og t^agitibcrfl «Kabne, boet M 
ttlbeelfl bebbrr fyr (for) og ftrt. ©«. 
l(be«: fontIid9Jtn(f.3orrbag>. BW* 
loelben, eL i fpvrfeelb* (.j: ifotgaatl' 
af»a). goirjiattfl, ri. i gDmtalKSat. 
ttn til iforgaars). 3 S^tnnpTflim (1 
forgaarS om horgenen). EistfMl I 
gurt-mra (fee onenfor)! f ftjtrt iaiå 
Cnffflfibfie fie[l); f fsrrt ttUti fm 
©umar 0, f. D. 

fyri-tfJH^t, f. forli. 

fi-ccmdr (f»i-nieiiO , «dv. for, forblDNf 
i forrige Siter. %t. Stift. 

^rfta. f. (eaentl. gjorbboerffe), flsiiib. 
folf fra Koibfiorb dld ©onbfior». 
ere gnr. Ijiirir Ueir. 
"jvrii (aab. u], f. æioebrebi ©anbhtn» 

Iang« Slnelobet. Oitbr. 3f. SHfleiit. 
fyninfa?), adj. 1) friff, liolig, niunlct. 

C3r. fiorug). 2) tfl(, fer, fijlbig. £HI. 

(f!P>-flu). 
^vrrdb, n. galane-, f. giorelb. 
fvitt. v. n. og n. C( - te). IflUf- BaBe ttft 

til, laingce tfter. ©enbre ©erg. SfB. 

Eaib. &.%tp«. (affuO- altuflo. 

langa, 
fyfeitn, Bdj. brtngelig, buagelig. aJalK 

Dltil ironifl og ntrt «egtelfe. 
.Syftnnit, m. Enftemab, fjelben eUrt Ia(. 

fer <D(ab. Palt. og p. 3 ©ogn: Sf' 

fyfen, adj'. 1) l^nen, bcqjitrlig. @anbit 
Berg. (3 tennf Bet^bn. fielbcn), . 
tpflfltlia. bttiagelig, (om giotr T (lbcn).^J^ 
giotr t^H %9^M — gormann ISl 9. etifL Otobfdtt ttfiifrn. C» «a 
iflt fffr Ber (intet BoMfllgt Brir). 
Sj i in bunld Sctpbning (maalTK: 
9V, fifctni) braocC Orbtt mcgtt f @t>m. 
Pø fl. (ftn iicntli og mtb tn 91c(ittlfti 

.1 dr* 4an «'(fr ftfin; ^an tr ITft 
^Tfagt, (an nbvgtiacnaibmanfhilbt 
ttcnft. 

Mnt, f. {t»R, 9e6aetIIflVt>. Xifnt» 
HQfnn fa fnart Snbt; Hm» ^frlig- 
m fnif^lnbtr fnart. ©bm. 

f|rt(aab.8), adv. fnfl. Aan cflfaa flri- 
tM ,ftl^, mtnftol tfienilfa etbbtfvrfl 
i KiflW ntrt ftn og ftnt. «rue« 
ogfaa 1 Sitvbn. naar. Tun, Eeli, bti» 
forn. (©fft. ®l>r.). UnbfrHbm f gn- 
■mn: fvfla, (I. fj-flt ((aciltl. adj, n.). 
.bm føPc": ferf) ba, ti. jufi ba. .ne 
hfle"; nu ferft, jufi nu. 

tf^ Cfo» forftt). 8dj.førfit. Sulle ®ain- inamfen: 9&sttf(tflen af fBrfttwattfTati. 

Sf^scavt, r. ben furflc (i^iiDC forn Sn 
fliocr fin Sorlooctc. !Rba. ofl (I. 

fffkttbt, adv. t BMirnbVircn. $rbbfi 
*aa loolt ©ttbti fV^inbts, oa fy- 
itauit) (9nbr,). — Oflfaoj i Sfv^f" 
ft> Ci Su^nsJrnnO. ®. 91. l frnt- 

firtm (5B), adj. ffamfulb. fiarb. 

fet (a: faanr), r fen. 

jttsrc, f. tn Santblantt (Galinm bo- 
reale). ®bni. (flribm). 

fgd, adj. fftt, fnjgtdiat ogfaa; eofbfom, 
DMTRiecn, umaabtlig; f. falt. 3f. fo- 
Irn, n^tn, egiclta. 

firfu, v. n. (t-tf), bli« banflt, fot- 
Rrfffftt; pqfaa: angM. Ai^uc. ©en- 
brt 9tn. Stt. ©tift, «an. «a fal» 
ft ber; itct <;ntn btrfor, Xc(L (®. 91. 
ffciB. forftrirtO. 

^ln, f. Srpift, Stxbf^tl. .^an tof gale: 
tan bits rab. ©bm. og H. 

fatla nbt, adv. fr^iitdtg. ©oru. 

fctlaft, v. n. JT»ott, Hiet mb. 

fttltUs, 'dy. fall, frgatelfa- «»■ ®Hft. 
Dflfaaj ufi?rt, CBrnnaabes f. falt. 

fatlen, adj. frjittfom, fem let bUetr bange. 
Viere alm. ®. 97. felinn. 

Jdlfn C3«If'n), f. nogetfrpgttligt! og- 

Sa et Btbunbtr, noael ufabnanligt. 
il. Bof«. Hei oa fb moinge at sa 
. M ti Qalftn. 

fetU, adv. I)falt,ffrtfnelf9t; 3)ooen)t- 
btnllij), ooennaabei f. Sr. faltfntcatt; 
fttit letti falt Icnflfe; ban røt fo F<rlt 
». f. v. Vim. X)rnne fibfte Setpbning 
. HCofiAet ogfaa anbrt Orb, (om tgtnt- 
Ua btttfi« bet Snnttllgti faolcMt gnteeleg, fftltleg, talbles, «gidtfl, (tgs- 
fifeleg og fl. 

jcen, n. ©innti, Vtofc, SIfbmtrfom a 
eaniltlfa at Tomme ooer. Sabtiob 
(H). 91. fea]. SOcre Doa, X)iqt e. |L 

j«tnar, og jdtni»r, m. ©mEtafai 9cm 
og @i(btr. 9KanbaI, Hbg. a:tiLt fcc 
ganar. 

fansti, f. ftngb. ~ fwngje, f. ftnftfa. 

jttntt, f. genta. — f<ei- , f, foa og faro. 

5«r{ftw8trb), f. l) Rarb, 9te(fe, Bart. 
9. 91. rerØ. (iSf fara). ? ^elg. (tb> 
bet bet 5« (el. Sal, mtb tiiTt IJ, eg 
betegnet Ifar Stcifen til SGaarfifhtiSe- 
fobcn, faaoelfDin t^ifTcrid ftlo. «an »d 
ma 1 garen (i Saln) : ban sar tneb t 
aorl!(fi(Terfet. 2) abfttrb, ©etagelft, 
Staabt ttlcr «fanter at fare frem |>aa, 
U* oa bare ^ara: bet oar Tun 9b- 

Sierben eQerVlanereni ber oor l@run' 
tn tntti oibere oeb bet. Dteft ( ©am- 
stcnfatnfng: Stlfar, 9larrefffrt «an- 
befar, gotefar. 3} ®ang, ©Dstinei 
ben 9Kaabc boonaa ncgct farer, beftn- 
ber fig etter brbanblee (f. fara). Da 
beve fare farne gar'a (bar gaaet ben 
' imrne ©ang), «an for ingja go' Rat. 
,f. «Bflfar, Balfar, Ufar. 4) «ob, 
Jot, gelge. gfflefar (®tilm), gngK. 
far. 3f. Srubfar, ?lHor. 5) Iragt, 
£orbe{ bet forn man brfnget mcb |iji 
for fiser enTtIt ®an<\ etter Ubfttrb. m 
gat ma Satn: enBnrbe ellet to Set- 
tet mtb Banb. (Baféfor). «ebber i 
«dg. jar (gal), og oeb Slronbblem 
ogfaa: jor« (Sole, gol'). 
f«r« (fot ferta), v. a. (o-a), forfor. 
b(gc, fatte Itlanb, gjore faiblg. Vs. jdtrabug, m. fslliil at reffe; £«ft al 

romme v<fa Brien- 9?bl. og fL .3 ©og» 

ogfaa 5«ramoCbl, n. 
j«ral«g, n. Seifefelfllab; ogfaa et ®Hbf 

forn bcibei f SHnlebnfng af en fulbfert 

SJeife. Sorbre »erg. 
foerafluP, «dj. betijnoet af CmTorg og 

Silbeeebelfet fot en fcrellaaei^t 9tdft. 

©bm. anef) i ©pOD. 
f^tra(^, v. n. (a-a), farbel, reife, Mnfe 

om. 3 «elg. fara|l (falaft). ®. W. 

ferttaet. 
5cerfi(t CgarafliR, m. flfiH fom fommw 

i ©tiim etlet f ftoie Sobe. 
jctHns, m. en liben Saab meb to fat 

Starer. (Bel egentlig girarfng). «ti' 

til ,<ocrinnefarm, m. £abn(ng fet en 

ganng. Jeecingsnaufl, n. ©Tmrr Hl 

en faacon Baab. 
Jftrmanit, m. Sn fomtianciwtttmBa' 122 fcfrrc — Sure I Kt fra SnblanbH HI $artbel«fl£tbmic, 
(Iltr fraSiæbtvnE tilSanbct, Stg.etift 
(ifør ©ulbbt. 03 $tb(marfen}. 

fcctrrt, comnar, ai fw, adj. 

MvM, m. Sarbfd. {Sncmcqct bnml.). 

Soepti(b). f. SItcifftib; ifær ben Sib bn 
Siflttiet i Pcfobm trlofB. 3 Jidg. 
,'lrtrri CSalH). 

f«cug (tor ftrbufl), aHj. 1) ftnbifl, be- 
Tcbt, fftanbfat. Slltn. (bDfi rilb«l« i 
SMmen: f«rig«, falug, fulau). — 2) 
friff, førilfi, atb gpb .gerbrrt. aJJtft i 
^(ifl. (fanin, falug). TOtic ubbrtfit 
ti! uffrnift Cof<trig) I StrtDbnfngtn fM. 

f«j|, og faffjm. - f. feiff. 

««il cSmbinbing), f. Setl. 

febb, pHMic. 1) fDflrtt, opfpbh 2) fBb(. 

f«b( (føn, fBt), r. s. (c-bO. I) fubc, 
opfolhe; iwre, unberbPlbt. ffl.M.fæfla. 
3f. 3pIt, Scbnab, Softt (fom forub- 
fdHt en iilbtt gprm: feba). 21 febe, 
ÉrfntK et goftei: til Setbeit. ftun cm 
Sntnncffer. (Cm Hoi: uiigo, «tigja 
og jl.). febt fet); «noKfifl, finbeDp- 
■fieib. føbe ftflnt! foftn ooéi Binttrtn, 
fpbK ^oægd Inbtil brt fei» lan foqe 
9l(tring. — fabfinte, adj. cel oarb at 
opfPlheJ. 

,<t«&e (goa, Bee), r. gnbe, Kterlnn- 

^(b)t, a. (t Sule, gngd forn cpfoflTci 
paa («I fflangi tiur it Sutb gugleim- 
gev (SualefeO. Bfterb. 3r"- i'tgbe. 

^tbObelt. n.3Drb meb^enfon tilWff- 
ring. ®rt. æt( gDbt gpbele: tn flob 
Saatb, rt i^teb ^vot man fan nate 
iifl gobt. 

,'io(t'eiflfi5«. f- f- 5»bErib. 

jfrbtfltFF, m. ^RobennÆtle, mebfoH ^Jlel 
paa ^uben. 

,SebeIfln&, n. gobclanb! gebeepn (fielb.). 

^fienaut, a. Itøi forn foflrcs fot Se. 
laltng. 

je(^Ol■«(^), n- (f-), aftægt, SIfgfft til 
bm foiTigt»t(ibb« afenOaatb. fflbr. 
ficbtmarten, Eji«b. cgoetai). SBerij 
Sox, 3o(ga, $o!b, Eioaure 09 fl. 

.ijebti-ib, f. bet Tibfte «nfalb «rSebfds- 
fmtttetne; btn Stunb ba gebfdtn fo- 
Ttqaact. ©bm. (bopi bel bog oftere 
bcbbet EJBSrib). Sttet*: Sa'flagtt 
(.^elfl. cg fl-). ,S3'ingn:ri' (©cgnj. 
3«I. fæflingarhria. ©re SRib. 

tø&fftab, m. 3obeft(b [flelbtn). 

^ebtpit (aab. i), n. gDrfsnllgteb, Slog- 
^1 flab i at føge ■Itairini]. 

^H 5»'>"''* (gonnal, m. Cpfoftring af Soceg. 
^M Doet « fin flor' gonna a: ber febcS 

^H mangt ArtatttTt. 3 'Sbm. jobnnt 

^H (gonnab). 

■ .^bfl(Ss{I). I- l)3obft1. «ebber oflcre I P 5«bfe[ (SoSftO- m. 2) aKobtnr 

bing. gabfcieicm. ©bm. (ffllooiliflt eg 

lff( obfront). 
Sobila (gefle), f. Cpfoftrlna; æfntfrfo- 

bring. 9{t)i t 91g. Stift. i£i Æiffeflt; 

€aufefle (iTjfcfiim: gol og ^aW- 

©br. og fl. 
,Se'infta;H, f. fet goberib, 
iel, f gBL-følte. f. fBlgU- 
f«r, adv. f. furr. — S"^- m- f- Sot. 
Sev. I gBc( (paa Belene). ». £Hft. 

Srufiea ofte i gfeettal; f. itt. ta 

vart goM gBrcnna: bet blev et gobt 

Sm.' (Bofs). ©.,9i. færS. 
far, Dilj. D^emtotnmelig, [nm man lan 

btfate eller fonune<ootT. HArR i nealr. 

(fo(l). Ditt a flobt fert: man lan 

fiobt rdfe ber. (Sr. ©tift). Ttitbe. Aun i iSammenftttning: ftinfn, 
boqfOT, bitrfKr, einfor og fl', ^f fald 
(imp. for). 3) befaem, budig, fon n 
iftanb til itoget (eg. fom fan fan). 
Sfl a i!je fot'e te ba (®oiibre SmO- ttanfor. 4) 6ii'l»en, tfe nt mc» iw- 
flet. Jgan a ilfc foi' mx ba. 9U. 
ébl. ^ebber rgfaa fort'. 5) fet, 
fiitrf, frnftfulb. iotere alm. Cgfaa f»t. 
fplbig (fjdbncrc). 3f- ftjTUn. 

^va, v.B.fe-te), l)fere, bilnge.tTOiil- 
Bcrtere (ifcer tiloanb»): oflfaaj ffsW'- 
ftttte ooer en giort eOer Sa. ©. St. 
hcra. 2) flatte, ftiibe nogtt tiiilbe ubcn 
at lotte bet cp (f. ffir. et 8oib, en 
Seng, enSffte). Sf.ijW. Zwa. flijHa. 
3) frcmfiTe, fommt meb, faae pao ©arfl. 
gin ftal biUbe &oota rett m fora telt: 
man (Tal taabe bete rigiigt og foildit 
betrigiigt. foreHTPfe: lobemeb ©lab* 
ber. (fRorbenfielbe). fure 3oI( ftW' 
ftffte Ueniflbeb tnieOcm golf t». ©Hft). 
goroDtiat brugc* Cibet ber itfe t (iu 
mange gorbolbe forn i Danft. 

føvaiibe, adj. fom fan feree. 

føraft, T. n. bliot gore, bitoc flob ffiff. 
(Sielben). 

forblir, f. gijrebuflUT. — fere, f. ffte. 

S^rt, n. 1. Sei, aiarer (tlerSaqcT Cm 
man feter mrt fig. ^a 'Stat 01 gnt: 
mebSaab pqSnbnina, — ^ctijbninflni! 
ffltbflab, gjfibbd (W. 91. færO. er iHe 
fimbcn, men fotubfattel i Slbfon; 
tf. Winlfore. 

Seit, n. 2. 1) gort, SSeieneB Seilafiffl- 
beb, forfaasibt benne bcrotr paa SBeJitt 
og SlarSltben. Sinterfote, i^umaifnt, 
tungt gare, tatl gort c. f. ». Unbn- ©ortpne — ®aang 12T •iitpie, f. (Scaftattu 
iavib (««0» nu ® jcnrbefattg (fielben). 
5 Vit (BarvubU/ oa Utøarruu, f. 
Anv^r (00), m. 1) 9{i6fe efler !13cctte, 

^9p6o(ber fig ))aa en Q^aarb eHcr 
ftt fiabiae ^iem i O^aarbrn. @op, 
^. øg fC C(tfaa falbet (9ar8t»or 
(3f. Sot og Sunfall). 9{u mefi bru« 

8 ftt i @))øft. — 2) en ^trfon forn altib 
et ilmmt boft Qi)aarben« dier forn 
Ultlbct fig icri»n({g i famme $un«. 
M — 3) éit Cilaarbbunb, Scrnfebunb. 
tcknarteL (d^gentHg (Saatboarge). 

•Mfc, m. =®aafeftegg. 

§$$, m. 1) <&bøgelfe, Årolb, onb SB<rtte« 
efoga<|a$. Deiibegafl* 9{bg. SeH. (9}u 
filben). ®fal etter- verre 9{a9nft paa 
ft@Iai)6 Ugler, forn ere befienbte af 
tatcf toeiige efrig. 3f« Stopar, Ut' 
tar» 2) om 9{ennéf!er, i en ubeflemt 
Øct^bninø; beelø en R\ctnope, beel6 en 
lOb eg bibftg ^erfom ,,(£it ®afla 
Mffa'': en meoct ftærfDrif (omØI)« 
m &U (Kgentlig ffulbe vel (»afl 
bct^be ®\cttt, bortti borer bet n<tflen 
ilnfaibeliget <B<tit§ivKiv (©aføgieisar) 
9: (Øideftgieer; og øiiftcrera, v. n. 
klbe a»iarftebub. 

%t$^v<ir, m. f. forrige. 

fkt, n. 1) et fhtffet eller Ifaaret iE^uI. 
tet 2) en ^fure, en ubffaaren Said. 
mnn* 

§11^ nevnte; f« gita. 

pUi, Y. a. (a - a). ubfTiffre, Bule eller 
to meb en jtntbi IB. ®tif^. (3dU 
nti, bore). 

•014/ L en (9abe. 3f. (Sota. 

Øitbof, B. ^nopbul. £ell. 

foif, m. 1) Oitog (9ugl). ®. 9{. ffankr. 
3) en Saafer, C^n forn altib Tommer 
kfen meb bet famme (ligefom ^iegen). 
5) ben ooerfle forte ®b! i en (sia»U 
Mg. ^bm. 

fOBfa, ¥. B. baafe, gientage bet famme 
«beila. 

Øaufftire,. f. planten „(diogemab'' (Ox- 
ilifl). 2e1L (EClerø: Jtt)eIbf9Ct9C og fl. 

Ami (<9aad), f. (^agL 

(Bool, n. 9to1, ®!raal, ^njen. 

fttla, ▼. n. (a - a), brøle, ffraale, (u{e. 

•t tcmmeliø alminbL Crb. ®. 91. frmlR. 
ganU, ▼. n. 1) fee gulagtigt ub; f. gul 

og gula* 2) blorfe Itbt; f. gula. 
Øaukr, m, en^torffraaler, kreler. 
Oaolinø^ fl ibeligt <S!raal og ©fria. 
Øatm,. m. 9gt, Opmærffombeb. £ell. 

(Eg aM ifie nofon @^aum ette b<r: ieg 

irnbfebe brt iffe, tænfte if!e Dibereber* 

patu (Ø. 9f« faamr. 

lauMA, ▼. a. (a^a), gioe 9dt t><Ka# Icegge amorfe til. (Eg gauma *lie )Kia 
bce. Jefl. 

Satimlaue, adj. uopmcrtffom. ZtfL 
Haunr r. fee (øogn. 
(Baupa, f. 1) £o6 (et Øtoob^r). Ulm. 

— 2) en 5tarm eller 9{amme. 3 9IbI. 
^D9ragaupa\ om ben o»er#t Xeel af 
iDorfarmen. 3 i^ela. ^Cieregaupa^, om 
ben ei»erfle jtant af £ioren (eller £ugen 
paa 2:aget). 

(9aupet>tbe, n. So9fen6 ^ule. 

(Baupeflftnn, n. Soøfeffinb. 

(9aupn, r. ben (ule $aanb (naor 9in« 
grene ere (abt inbboiebe); ogfaa etl 
portion fom man fan bolbe i ^aanben 
eller imetlem begge {^«nberfammenflut" 
tebe. aKeget ubbrebt Drb. 3 ^elg. 
bebber bet: (Bawn* (®. 9{. gaupn; 
€«. ffdpn). 3f. 9lt^t og £ufa. 

øaupna, v. a. opfange etler famle meb 
.igaanben, faalebee at man (ber ®ang 
tager 9^<n>en fiilb. 3 ^elg. sauvntu 

gaue oa gaufe, f. gjofa. 

gauv (bampebe), f. g^va. 

(Båxwn og gauona, f. ®aupn. 

(Baoi, m. Stxrrfiel, C^nbefiel i itifter, 
^aøfer og beølige. S. ©tift. 

Qcct, T. n. fee ganga. 

øat, v. a. (r-bbe), mcnrfe, I(rgge 9?ftrfe 
til, blive var; 0(^faa fole, fornemme. 
Stx. ©tift, ©onire Serg. ^aH, ((I). 
m. gå, gioe ilåt paa). Sg (ev* ifie 
gmtt at ba (9lbg. 2:e1I.), elt $ttg (a 
ifie aoitt te ba (mt) r ieg (ar iff^ 
marfet bet. Da va ifie lengie for (an 
gotbbe ba. 9Sa goir fo te ba f[*«i (on 
reide (91(1.): ieg føler et @aini fibcn 
(an reifte bort* 

øoien, adj. opmærffom, agtfom. ^jelben. 
3 3^1 ømtø. 

(Øoatnø, f. bet at man- marter noget. 
Ogfaa (Bcatlit, n. 3f« 9)tiØg«ielfe. 

(Rcamca, f. ®aman. — (Bcan, f. ®anu 

(Bmna, f. et a3inbpuft. 3ftb. 

(BcctnQ, m. (^1. Okttnmcr), ®ana» 
enfelt eller glentagen. Drbet er Qemt« 
nin i jfr. ®tift, ^arb. S^ofé, ^alL 
altfaat ei (S^mng, Ma ^otngicr (^arb.) 
0. f. v. C^Herd 9Haf!u1. fcrbvanlig meb ol 

— G^oing Ol annen : en og anbenliang. 
©otng ttUiS^canat ben enegang efter 
ben anben. Svot(^mttg{en (nogle^t 
nm ©oittgiett): to ab i^ongen. 3 ete 
®aing: paaeenO^ang. 9K(eeitt^caiigt 
i eetvfff, uop(ørIig« $elg. 9lorbre2Cr. 
(3f- (Eining). De øvrige Setpbn. ere 
anførte unber ®ana* 

<5canQ, f. 1) meb ^U (Øjcnø^er: €^val, 
©ang eller Ubbbgning paa ®iben af 
4utt«. 9torbrc9erø.@bm«(3lUgitt^9 I m C9 i 124 galba 

ibelffl Setmbtrt. ©ogn. ^aH. 3 Sbm. 

galtfl, v. f, gjelba. 

nalbfA, v. n. 6m, fltertSrofbbPm. 3(pr« 
KnfidbS Cfidttn)- ®- 5(. ffBldra.- 
(Bnlfidnn, f. (Iltr fflnftr, n. ^(reTfc, 
(Siin f ©pBfi). 

EIAlbtf aFFa , adj. IlfiTit betrititbt, fam- 
ntfiitTambet, baatbtTaabt. 

^«[t (foT natet), adv. 1) gall, ur<<|ttgt; 
21 flH. (Ifmt, ulolfeligt. 55ot BJtff aaU. 
tæ fto gate til. CbmI< * 9lfl- ®"fO. 

jlflitn, adj. l)utifltig, ffiloatiB, baorHg. 
ffiin gakn tBtg. Ui galu 95(9 (tn tlftrt). 
2} taabdig, tantElee, ufcifiqtiqs un- 
bCTtibm ogfaa fcrisirrct, fom fne iweb 
dt rtbt flg ubafbet. Jgtan « 't)e galen 
fo ill Pttåft, 3: bcn^Jionb er iftebum, 
forn frsgtcr for tt llfctft. 93. ©tffl. 3) 
uftijrIia.ieilrtleSjfijmiEfcboIberffltaabe, 
tinn Oil fo galen U lirgia. Titi a fo 
galne ttte Droff fbc bast tu raftnbt 
tuft HI flt btiftO. Cgfaa DMigfiKn af 
Wimttrfirt. Biff a» galtn. dn gaTm 
Ungbom. 4) forbitret, srrb, ^ibfig. .&an 
earl gairn van Df6. Vei «art galne 
fere bæ. 5) gal, affinbig. 3«I. eslinn. 
®alnt'3clRt!b(®ale.C9torbre »erg.). 
6) frpgiclig, rafenbc ; om Sinb og Seir. 
<£tn galen Siortn. eit galr ^er. 

<BaU, m. r. @alb. 

«««, n. fflalbe. (®- <B. gall). Ti'a ©all 
i alle; Snbver bar libt SJalbe f fig; 
enboer fan blioe ojirret til Srebe. 

gaUleaitn, adj. ODcigioen, IsiHg. lefl. 

^AUfpreng^, adj. gulbefpnrngl. 

(Balnttftta. Ii}fligt, letfinbigt SninbfolT. 

<Sflititng, m. en ooergiocn, tnunlEi ffarl, 
en Injtfg Stttttr. 

<BaIf7ap, m. I) fflalflab, Iiaarftab; 2) 
DoergfoenDtunterbeb; Seg oa Stol. 3 
S. Stift cgfaa: (Bfllmnnspm, r. 

«Balt, og «Balte, m. Crne, ^anfolin. ®. 
M. gahi. 3f. Moite, ®oafe. — ©alhv 
tcttn. f. ®!)ineTot. 

gomnU (gamma de), adj. gammel. 9tog!e 
®teber"i f. «omot (aab. p). Sneerta! 
fifbber Rotnfé, cgfaa gamble, (3f. el- 
bre). (S«m((n, m. og iBomU, r. Se- 
naonelfe paa gamle Qclt. (St)ml<:m: 
rtitgicn, Bciraabet fra fotrfge 9lar. 
(Btimlcfnof TI , bet rtfberjie eflcr irlbfie 
i^neelag. (Bflinltrib'fl, el. OamleCa- 
panne: be fonige Itber; Clbtfben, 
<B<tmlf-'Rttvannt, fellene f Clbtiben. 
ÆamleiiEiriF, og <BnmIe=Siiir ; Wao- 
ne pao Sanben. 

(Boman, n. epog, ©((tfflt, ?i)f)lgbeb. 
$ebber fonbcnfgelbSi (Barna; t røbr. 
og Cif. (Bcnmot. ®. 91. gaman. Crbtl er enbnu meget bnigeligt, men bs^fl._ 
nogleSt. fitltnere eiib: ©pel, ®peH, 
ganttf, 5)loro. 

gamantau(l, adv. alpotligt, uben ©pea. 
(SJtlbenJ. 
imanfi 
fulb. '-.., .-. , .„ 

fflamlintj, m. Clclng. 

Æainma, f. 3orb6?ilt, SinnebbHe. 

(Øamp, m. (n^rft. SJleft brngtligt fm- 
benrielb*. 

(Ban, m. 1) et ©lage Jrolbbom, foB 
forbum f!ulbe exre' biiigelig ibianbl 
f^innerne. iZ-vnti ogfja at betegne tt 
©lag* Slutr, ort botlfe mantroebe m 
benne Srolbbom bite itbooet. (OBoR' 
flugn). CTeftnoTbenfjelbS. 3S-©rtft! 
(Banb. {3*1. gan). 2) et ©laga !(• 
gelofi en Sop forn breier (ig nmW, 
lirnge efler at ben n fat I SJriKrgelfi. 
5Elg. Stter»: ©orpbena, ©nottfal. 

«Bnit, n. O^ooeber pgSnbocfbe arSilb 
eOtr af anbre fmaa 3iffe, ^. ta it. 
©lift. 2) «((tneine t en Sift. mr. 
Cflerb. 3nbr. 9Iog(( ©teber: ©fint 
isner*: Sofn, Soltn, ©tjltr. 

gana, v. a. (a-a), tflolrfe ©ilb tta 
©maafiiToeb at aftagc ^ooebet cgSii»' 
Bolbcne. .fcetaf (Paiiinn, f. om 1(rb(i< 
bet, og Æanai-, m. om arbetbenie. 

(Banb, m. I. I) Irdbbom, f. (Sian. i) 
met) en bunfel, nbeflemt Sttobnlit^i 
moaflee: ©iil. 3^(e ea refttt "ta <?«• 
b'at bet oarfom befal; gaiiffefcmfbr- 
beret. ©bm. Txt oa fm (urt fm Stan» 
3: poerorbenlUgfurt. ©61. 3f.^aii>. 
eple. 

iSanb, m. 2. en Sirt tabeftft a*l>nH}. 
©bl. Oftere: (Banbarota (aab. f), 
f. fem beteaiter ben alminbelfge gnitM 
l'abcfifl (=iBtrgaolla). gorlTiclfrn (mel* 
lem (Sanb og ©anbarcta nnn eHert 
al Dirre iiteftemt. 

ftflnba, v. a. bete. (©(elben). 

(Banb-eple, n. et glogS megel fureSCHfi. 
©bl. 

(Bane, n. f. ®nn. 

■BanRuna, f. Irolbflue; f. ®an, m. 

(Bang ((Brting), m. 1) ®Qng, ©aanii 
at noget ganer etler er i Seoiifldft. 
gormen ®iting fone» al tKtrc meft «b* 
brebl. æi fflmngie: paafarbe. i Vt- 
»ægelfe. «Rrrtre 9?erg. 2) enWl elltt 
gtentagen Slang; f. Cr, anbre Won* 
glen, Nebber naflen olm. (Bmng, cg et 
i mange Tial. geminlnnm. ©. (Btait. 

3) ®j(tring, f. Sr. i Dl. C3*I. f*"»©- 

4) Wfeitnemgang, 3iibganfl, ScnufTtlfe. 
3 benneSetDbn. er gcrmm®angiM 
alm, 5) SunbcII(r©aaIeipaABobt»t. ganfla — (Skipar 125 

g^itøa, y. n. (øfctiø; øiefP; øjcngie), lefl) 3)(rcrttbe oD; om (Øaatberø. ^tO» 

at gaae* -formerne ere meaet forrøel- — gca »<b (oe) : øebøaae, tUftaae. 

liae. 3nf. janga (^arb. Sofø), ftoinfia (Battga, f. ©osnfia. 

(9{H Od nO» fioanae (Sbm. fielben), øattganbc, 1) gaaenbe. (9{eft forn adv. 

aanfte Ølbd* 2:etl. ipal S3a(b. £)rfeb. tilrobø; f. (£r» bef forn j^anganbe). .2) 

$elg0 , ga* (9{(I. ^arb. 9)bou £)r!. forn man lan ^aat paa^ i>ax a loTQe 

4(Id*)f 00 f)^ (m^fl alttu). (B* 9^. ganganbe elbe ribanbe. 

pnML — *rafen«: a|ena'e, ^«5J(^* <»«ngar, m. 1) Oanger; 3Pbfli«ngen 

@tift, ^aib* Bo\^, @bm.}# f)i<e (Sbm.), Sban a ifie nofon (hangar: f^an gaaer 

ooar (meø alnu), ®. 9^. genfrr. — me ret burtigt 2) et ^pi\ at gaac 

3mperf«i3Ieert.: diingo ($afi» S?alb.)» efterj et <&Iag« 9)?arf4. 

g{in<ic (9{iL ®bm. ^elben). — ^upin. nan^ttfdv, adj. iflanb til at i^aae. 

©«ngcførrc, n. gøre for Sobøiirngere. fiinøie og gienaie (5(r. etift, 92M. og 
fu)» fliee, el. giie (9}bl. ^bmO» d^tn** IL)» fliee, el. giie (9}bl. ^bmO» d^tn** 3 S. 8ttft: (Bmnøefør, f. 

gic (j>aao , g(ott (mefl alm.)* <S^* 9{. <Biingcf)cr («fiotr), n. Srpgaerlar, bvori 
freninft. — Smperatio: gatf! pl. gangje fi)let gicrreø. Str. ©tift. 3f. ®Ufau 

(SrlL ^alL og fl.); eHerø: gal goi! (Baitgclaø, n. VRaaU at aaat paa, 

— Setpbning: 1) gaae, i alm.Sett)bn. øaitøc(ioø (goptngeliøft), adj. faalpft, at 
Ogfaat a) ooere i Seocegeife (fom f. dr» man gobt fan fee Sjefene, 

cit ftloffe); b) gjære, omJE)I; c) gaae (Banøcrom (©cangerum), n. (Sjennem^ 

løé, funne fi^tM etter aftaaeé; om gang, 9ium til at gaae i (i S<rre(fer). 

ibaar, Sarf og Ifgnenbe. 3f. foaba, (Banøcrcn, m. ®angfli« 

flaga, laupa» — 2) ffribe fremab; om (BanaHotbc, f. Sgangøflæbe. 

JCib, Xrbeiber og Segioenbeber; ogfaa øanglc, f. gagnleg. 

løbe af, falbe ub. gas feint, rabt, tett, øang(tm (aab. i), m. (S^anglem, Sooer 

iflc 0. f. »• — 3) feile, gca unba: og ?aar af ^pr. 

breie af forSSinbem iDeigieff npp um (Bangfperra, f. ©tiobeb eHer Sambeb i 

9M*e: be feilebe faa bott, at be fif jobberne efter fictrf og langvarig (^ang. 

9{<r6fet i ia* fbfiaa meb Obieft, f. treget ubbrebt £)rb« Nebber ogfaa: 

(h* Sinben oa ifie fo at me funna (Z^mnofpctrr (8bm. og fL), (Banøs 

god lan Ol $$inben oar oø faa imob, fpttr O&ogn). 

at oi funbe iffe feite meb ben. — 4) (Banørerja, f. en5tl(rbning; ifar et^^ar 

naaecrfttfe. ®nøengienau))))oaiJhte*e. Coerflctber eller ^røie og ^urer. ^en^ 

Satn*e gieff upp eat ^utom. — 5) for^ bre Serg. (ogfaa (Bmnøpcrj4)« ®. 

foinbe, Torobed, bfioe mebtoget, Dot 9^. gan^^verja. 

gieff ette foart fom bot f om. t>ct gieng (Bann/ f. ®arn. — (Banne, f, ®onm 

meir elb* ein trur. — 6) foranbre Ttgi <Ban{?ot (aab. o), n. et ^lagé S^rplb^ 

antage en anben «Stilling eUer gorm. bom; Sorlftejrelfe. 9{bm.ogfI. ^, ®an. 

f Ol laufi: Mioe lofl. gca funbt: falbe øantap, v. n. gictffeø, bri»e <Spøg. ®en« 
©tøffer, gopi nt^ttt ubbibe ftg. goi benflelbø (fjelben). 3«I. fi^anta. 

te 9{orø: Mtoe norblig; omS^inben»— Qian:tvumma, f. fromme fom 4pe;reme« 
dnfelteXalemadber: goa åtte: 1) gaae fleme brugte at flaae paa unber ttb^ 
efter, blioe tilbage; 2) tilftoppeø; 3) øoelfen a(\in 5funft. ^elg. 

fbrfalbe, forfømmeø(f.attegaibb). J^elg. (5ap, m. 1) en ^aoer, en meget w^ø 
@bm. — gai ao: 1) blioe tilooerø; 2) aierrig og fremfufenbe J^erfon. ®en« 
braffeø, gaae itu. — goi frai: 1) blioe benfjelbø. 2) en 2:aabe, Xoøfe, jDum* 
Io«; 2) fragaa, negte; 3) frabrage^ booeb. 9J{eget brugl. iSB.^tift og «i-* 
bli»e uttbtagen. ,r9{mr boe gjengle froi'': bere. 3f* gapen, 

naar bet unbtaged. — gopi fpre (ga for; (5ap, n. (Bah, ^ul, $(abning. 

et ga for bft): omfomme, fcttte Sioet øapa, v. n. Cc^-a; el. e-te), 1) gabe, 
tiL steget brugl. i Zx. ®tift og i^elg. bolbe !D{unben aahtn. (gorffieuigt fta 

— g« Wt feg: foregaae, inbtræffe; gieifpa). 2) fline, gloe efter noget 
ogfaa: gaae an, labe fig giore. — gca meb 9{9«gierrig](eb. 3 Wx. og IDrf. 
inn pai: inbgaae, famtprjfe. — goi poi: gaipoa. — gape upp: aabne ^unben. 
taale, libe. — aco til (ga te): 1) gaae — ø^panbe: gabenbe. SW« gapanbe 
til. foie fig, tilbrage fig; 2) mebgaae, ^ictft^a: meb opfpctrret ®ab. 

hlm forebet; 3) omfomme, fcrtteSioet (5apa, f. en taabelig 5foinbe* S. @tift. 

ti!.-— gm upp: 1) ftige, foulme op (f. øap^leø, adj. bum, taabelig. XtH o.^ 

(fo.omSanbetiSTofl); 2) lodne, flibe^ S^ipat*, m. en nv^gierrig ^erfoiu 126 Qaiim — garift' Savtn, adjL 1) n^igtenig, fom ull ftt 
oa (fine paa ali mulfat. Sffl. og fl. 
2) aabcnmiiitbEt, foiti ittcfaii lie. S(ii, 
Stift. 3} bum, tanMig. Wffltt S>tu(i(. 
i ». ©Hft, 3f. (Sop, fflnwii. enirs 
flotaltg, flupui, ftuBfii, tPiTut ng fl. 

<Bflveff«P- •"■ StuSgieiridbcb; JaabEHg- 
brt. 9 «flcrbrf IPftg. pgfna ©aptngfli 
btit, r. tn tanbeltg ©tttg, (n JJumfrt. 

<B«p(froFF, m. ©nbcftof. 

©«piitEi, f. ®abtni utiWfl SJn^Htcnfgbrt. 

ttapiit (gapiot)' ailj. Dum, ubttxiitfoin, 
mi. og tilbtdfl i Ir. Slift. 

(Prti- (for ®art), m. 1) cl ®lctrbt, tt 
^nait. C®. 9t. gnrBr). Stfingnr, 
©traar, lorogar. 9Befi brugdfgt de- 
fttnmlb!. 3f. ®i(KE, ^afflle. — 2) 
S(t!I(, SjcrtE (n« fltEM, fom IfgnEt 
tt ffiltttbe. Æin Ciar tringum WmnEn, 
^JaHfiat, giEflBflr, Æanniiat. — 3) ^Mt, 
tt inbfwaiKt ©tBftf 3ortt, fiare. .^aO. 
fflbr.— Åcnlgat, ffiplsgar, «IMgoi.— 
4) Oaatbflviim, aaben l)IabS imfttenr 
j&ufttiE. aKEji i æ. ©tfft. (3f. lun, 
aXtn). Ut i fflfltcn: ub I Sacrbirum- 
mrt; EDEr Mot: ub i bEt gtie, ub af 
4uf(t. — 5) ®aQrt, bebpggrt og tf- 
eatt ®teb pan Enitbft, aim, mtn ub- 
M1c« tilbcElS rødl (ts!t oq <3tal. el. 
■fflwr (DEb SronbCj™ og ArljHnniii). 
— 6) ©antbbiug, Soibtpart, Ttibtrttet 
fot ecn S^imillc (tttr ^uuSbolbning. 
Dfttrt; 3or. ~ 3 ?<Beint, fioor bet 
Jrtbw (Bmr, om cnSamling af^ufc 
forn ubfljere en fa;T(Itl( eienbom. 911- 
tnfnbtligft bttcgnrr Ctbct bt« 'Dcel af 
ttt Soib- tDorpnn ^uftnE og ifcer ^0- 
Mbbpgningtn flnaer. ©aalebcS: teim 
i ffiafm: fra Snarfen Ifl ^ufenE. Sil 
®aifl! Hl G^antbE, i ^uue. aoWare: 
bort, iib, fra ©aarbeti. Sr. ©tift. 
©aranitt miflom; fra Waatb til ©aatb. 

(BflnbolF, m. ©tnffe af Et ®iarbe, 

tBarbtuf, f. Surtrut. 

(Bdrbyte, n. Cmtrtning af Olanrbe. 

(Satt, ni. i) en 3plb, d libtt inbbng- 
ntt 3o'bftBlft. éfltti 3f- ®jirre- Sr,i, 
%rat. 2) tn iufTct Våal; et f«rfTiIt 
Sum i et fflæfiUHé (for Saar eller S.il»0. 
5K»fl(t ubbreftt og naften alm. (3f- 
©iiifl, ©tenic). 3) gaar(meg(Sina- 
(a<|tire). ^bl. Silers tWel, £alle oa f1- 
5Dit flbfle tx nwaftee et (gtt Crb (= 
^ Ipbft (Slate)i be to fi'Tfi"t ftulbe «et 

^L (gentllg bebbe røarbe. 

^M <Xiavt, en ®pib«; f. @arre. 
^M gartminotn (-tmjSai), fra ben ene ©aarb 
^M tu bm «nPtn. 

^M (B(ir-f«TJ n. f. @t<n|lobt. 
^H garfIøyg^, «dj. om Jtmaturt, fi^m ere I 
I BQUfc tff 'dt 1Vriii||'e'iM)er C 
gtorbre Berg. 

©flrnjenrn, f. 3br!i)eiitii. 

©arfflup, n. fflaatbeftob. (3oraIaup). 

Æni-ltigfl, r. ftfc af en ®aflrb. Nebber 
oftcret Sorpaaiing. 

(Sarlcegic ti. (( ftitfe), f, @ta»Iit)i1e. 

(Brti-maitn, m. Giaarpmanb. f@l(lbtn). 

«nm, 11. Jraab, Oam HI Jpa» oa 
StTiftttot. 2) ®arn, *He( at lif!e meb. 
gormen ffinin finbeS (un paa ftxa ©te- 
ber (faalebrt i goftn]; berimop brtber 
bet ØAbn, meb plur. (Bobn, aah. o 
(Sonbrc Strg.), (Bitnn et(« (Ban, 
meb langt a og aSijtevel boPbeft tt 
(Sft. ®ønbm. Xr. Etfft), on (Somt 
(©enbenfjelbd. 381- og ®». B«ni. 
(Sun analogt meb BoVn). fertil; 
(Bflnbi-uf , ti. gifletfe meb ®atti. <B««» 
fiit, n. Sifl fom er fanget t San. 
CfflanioiT, ©anfilt]. (Bantnonn, w 
Siffer fom truger egne ®am iiKn,tt> 
lers er 1 gitHeéftab meb anbrt. QttMi 
fetninei, f. iit SRane af (Sam, fon 
iibr«ttej paa een @ang. (SanfVot, n. 
Soug fom foee fafl paa Aantcrnt af 
Oarnet for at ftprlf fammt. 

gai-pa, v. n. 1) rirbe, f. gurpa. ©61. 
2(11. 2) flrtjJe, fljere ftore Orb. Su* 
ffetiib. fertil (Borv, m. en Slrjfrfi, 
Crbgpber. 

(Barre, m. *ig, Sagge, Spibei tvat\t 
®til(c af tphg eller" @rir«. It. Stift. 
3 9iamb. ogfaa (Bai-t, og t £tUt. 
Qioavat. 

lBai:;ret (oo), f. ben neberftt Bte( af (t 
@J<rrbe-, ogfaa SttSet b«or et (Sjttrtf 
6ar ftaact. 

<Bars&i-eng, m. <9aatfa#TarI; ^øniiattptn 
for Sientilelarlene paa enOSaarb. Og- 
faa ©aregiit (f. felg.). Sliets : 3ta>W- 
Pretij, ^usbonbSbreng. 

iSnrotolF, n. golf fra ten oq famtne 
fflaarp. £aaleee« ogfaa Øfai-ebontt, 
tB ars [filta W , (Bafooictui'- — We 
fl; ©arsbonn: H ere fobte paa fammc 
Oaorb. 

(BarfSam, f. «oget fom tt til ©tinn frr 
en i^aarbi faafom et flet og bn^gttl 
?KennefTc. Pgfan ©artyn*. 

(Barfmetta, f. ©jcetbefmuite (gilflO- 
©ielben. 3 StS. ffiat^^mogu (oob. (i 
eHers folbet Wflbtpift, Inmtlittn ».:|, 

(Bai-ftawr, m, ©inrtbepwl, røjaitbeftpr. 

<B«r(l«rb« (.(inbe, -iloe), n. ©ttPH bW» 
tt (flftrrbe forben bar fhiatt. &m. 
SHers falbct i?1arfat, n, (oebStaBan* 
qer) og ©anot, f. (mere alminbellgO' 

gaVia, v. n. (a-a), ffitmte, fti»fli! 
ogfaa fnatfe, famiale, Stg. Stift. (Sottent —.(XkimQ 12T 

i^rtftit, f. ®axf!aou lam ^cttk HL (Eg gauma* '^t paa 

<Bawxb;(øH'), m. (S^iærbefang (Øelbeit)* bæ* Seil. 

3 l^rf. (Z$art»ubU/ oa Utøarvuu, f. øaumUuø, adj. uo^mtoetffonu a;eft. 

<B4rt»or (00), ro. 1) 9cidfe eller Scctte, (Øautt^ f. fee (Sogn. 

fom opbolber fig ^aa en ®aarb ellet (Øaupa, f. 1) Sod (et 9toob9r). Kim. 

iax f!t ^abiae ^im i O^aarben* ®ogn, — 2) en Jtarm etter 9lantme. 3 -9^61. 

{^arb. Dg fC Cgfaa falbet (Øarøpor ;^X)Qragaupa\ om ben 9»etfU Dee( af 

3f. 9)øx øg 3;unfafl)* 9}u mefl bru* Dørfarmem 3 ^elg* rr^iøregauba'', om 

aeligt i @beg. — 2) en ^erfon fom altib ben ooerfle itant af Sioren (efler Sugen 

fpølet: (iemme paa (^aarben^ elter fom H<i Sjaget)* 

ø)>tolber fig {ceDnlig i famme $uu9« (Baupebtoe, n. Sodfend ^ule, 

ØtL — 3) én ©aarbbunb, i^crnfebunb. (Øaupe^tnn; n. Sodfeffinb. 

^ebemarfe». (d^entlig ®aarb9(rrge). (Baupn, f. ben (ule $aanb (naat Sin^ 

(BaøfC/ m. :;= @^aafef!egg. grene ere ^aM inbbøiebe) ; oafaa eii 

9afk, m. 1) ©bøgeife, 3:roIb, onb Soette. 9)orHon fom man !an bolbe i ^aanbeit 

®f oga^^a^, ^eiibegafl* 9{bg« 2:elL (9{u etter imettem beagel^cmberfammenfluN 

fielben). ®fal etter- Dcere 9{a«net |)aa tebe. ^t^tt uborebt Crb* 3 ^elg. 

et ©lagø U$|Ier^ fom ere befienbte af bebber bet: <Baut>m (®« 9{. gaupn; 

bereø botølige ®!r{g. 3f« S^opar, Ut* ®d. ffdpn). 3f« 9{et)e oa Sufa. 

bitr. 2) øm Vtennefler, i en ubeflemt øaupna, ▼. a. obfange etter famle meb 

. Bet^bning; beeU en ^icrmbe, beelø en i^aanben^ faalebeø at man bi>er ®ang 

uflb øg bibRg 9)erfon. ^(Eit ®afla tafler ^ct^tn fulb. 3 ^tl^ øautino. 

Driffa'': en meget flcerrX)n! (omS)l)* øauø og øaufe, f« øiofa« 

9tfiU ®bL (2^gentlig flulbe oel Qdafi oouv (bambebe), f» g9«a. 

bet^be CS^iæfl, boortil bøter bet nctflen C5Aut>n og gauona, f. C^aubn* 

olminbeliget (Bitfløtpar ((S^afdgievar) (0<tt»(, m. 2:«arfiel, (Snbefjet i Itifter, 

0: <Biafigber; øg øaflerera, v. n. j(aøfer øg beøli^^e. IB* ®ttft 

)oIbe Ciliiéftebnb, øm, t. n. fee ganga* 

6«ikøio4r, m. f* forrige. øox, y. a. (r-bbe), mcnrfe, lægae WlctxU 

(Bat, n. 1) et fhtffet etter f!aaret ig)uL til, Mioe «ar; ogfaa føle, fomciRme. 

%tfL 2) en ©fure, en ubflaaren 3alø. 5tr. ^tift, ®ønbre iBerg« 4att« (^. 

@bnu 9^. gå, giøe 91at paa). da bet»' i^e 

sot, nceonte; f* gita. goitt at bce (0^. Æett.), ttt Sfig ba 

SAta, v. a. Cd' a) f ubffiftte, bule etter tfie gaitt te ba (92bt)r jeg bar ifh; 

lote meb en Stnhi $B« ©tift* (3^I« mcerfet bet S)a ))a ifie lengie før Ban 

irata, børe). gmbbe ba. 9Sg gmr fo te ba fl*ai øoit 

Øota/ 1 en (S^abe. 3f* ^ota* reifle i^}fl*^ : )eg føler et ^awn fiben 

Qktbol, n. ^na)>bul. ZtU, ban reifte bort. 

Ø«ur, m; 1) (S^iøft (SugO* ®. 9^. gankr. ømen, adj. o))mær!fom, agtføttu €jelben« 

2) en S^aafer, dn fom altib tommer 3 S^tt. ømtø. 

Iden meb bet famme (ligefom ©iøgen). (Bmtnø, f. bet at man- moerfer nøget« 

S) ben øøerfle forte ®to! i en (m^U Cgfaa (Sfate(fe, n. 3f* ^{iøgaielfe. 

JKTg. ©bm. <Ømm«t, f. ®aman. — (Ømn, f* C^anu 

paifa, v. n. t>aafe, gientage bet famme <5cana, f. et S3inbbuf!. 3crb. 

ibetig. (Bmnø, m. (^I. <Ekttnaic>r), C^ang, 

Ckufftire^ f. ^^lanten ^CS^iø^emab^ (Ox- enfelt etter gjentagem Drbet er Semt^ 

alis). Sett. (£tterø: jtøelbfi^æoe og fl. nin i itr. ®tift, ^atb. S^ofø, $att. 

Øaui ((^aaø), f. (^agt altfaa ; ei (^mctr Ma ® mngift (^arb.) 

Øoul, n. SBrøI,.®traaI, ^ujen. o.f.o. (S^tterø!0(af!ttl.f<ebøanIigm^«t. 

foiiU/ ▼. n. (a-aX brøle, f!raale,tuie. —Q$ain() ca annen: enøg anben^ng. 

Ct temmelig alminbL Crb. ®.9l. ganla. ®aing ette^aing: ben enetøang eftev 

g4ul4/ v. n. 1) fee gulagtigt ub; f. gul ben anben. a:øot®aingien (nogIe(Et 

og gula. 2) blcpfe libt; f. gula. um (^oingien): tø ab dengen. 3 ete 

i9au(ar/^m, en(Storf!raaIer, brøler. ®aing: b^een^ang. ^fffteind^mng: 

(Baultnø/ X ibeligt (^fraal og (&frig. i eetøcef, uobbøtlid^ -^elg. 9torbte!Cr. 

(Baum,. m. 8[gt, Obnuerffombeb. £ett. (3f. (2^ining). De øørigt Oetbbn. ere 

(j^g aa^ ifie nofon ^aum ette bce: ieg anførte unber ®ang. 

«mbfebe bet iffe, tænfte iffe øibereber^ (Botitø/ f. 1) meb %u <Bienø'etr: ®øal, 

paa* (S^. 9^« gaurar. ©ang etter Ubb^gnina }^aa ©iben af 

taumer r. ii,.(a-:a), gioe 9gt paa, . 4>ttn«« 9ørbrc8erg.^m#(3<l«ø«Mgf I I I n.) 3) mtb 31. (Eotnsjt: Ut forrine 

Ctb. 
anngn, v. n. f. aanaa. 
afcnnsn, f- 1} 3ait^, ^aait at gaae 

Sia. Sa ffennt bon poo fflMnRennE. 
1. ©titt. (3*1. enns»), ■^ttter oa- 
fa« (Bminp, f- —2) ibtlifl ®aiun, £IKi- 
ftr tllfcb*. fttciil SfellflMnøn, Warfe- 
aoinflo, Utcflinnoii. — 3) eiBltcr. »«[!. 
gHft. Sun f gktrtal. Vei fllett »« 
rømnfte. Ctbct fTuIbc tecntlig bcbbr 

<Bmngtfer, f. f. (BflnflefDtt. 

iBean^Um, fflamnfpen ». f. otb ffiang. 

ØAimits, m. 1) Opmarlfombcb (af qao, 
v. a.). @bl. C(i ftnGloinfnft Dm ba; 
be muTfcbc bel, bleee opmÆrffcmmc 
btTbaa. Sjciben. 2) Svffe, ^mag, 
BEfcag. ©onbrtSerg. Tia oa tlie Elte 
min "(Smtttng (iffe efter ntlt Sinb). 
381. gåninfrr. 3 banfff dal. OJanning. 

<Bmi', ra. f. &mTa, ®aT, Iftcac. 

B«i: (pne».), f. flM, H mSO- 

QSaxva. r. ©tribe, finit, Stare i Ztv tUtx 
Steen. ^Elfl. 3nbr. Slflefaa en Sort» 
mg, en Dbbeiel eder fDibpbet 1'inle ))aa 
^tuTcn; Djifaa en Selge paa 3?anbct. 
anbt. 3f. meit, S«nb,ffleina.efota. 
3 be fgbltgc (£gne btbber bet <Bmv, 
edcT (Biui'c, m. Dg beteqnn i^ax Slati' 
lingene i %xa, eUer be tag forn fommt 
111 fot boett Sår Dg forn ere mep føn- 
lige i ®ranen Dg guren. 
n. Uh ■ ■ 
tx Slare . 

Qhsm, m. STaab, Spibij f. fflarre. 

a(Br«t, idj. taabilig, Icifel. $clti. 

OSdtrt, m. 1. Xatibe, Xoffe. ^dg. (3el. 
gari, en 9taT). 

<BMVt, m. 2. aarc 1 Zxa; f. ffloata. 

gMrelAiie, adj. om Zxa, ^ocri aiamne 
eDfr Singenc iKe fees, 

gArut (-ette, -toO, adj. aaret, prlbet; 
bBlgefDrntfg. 

(Ødtø, r, (31. (Sj<xe'cr), 1) en Ifiaal. 
2) tt@lage Tntiia Ant tQ" <^teb mcb 
(t <8Iaft,' {Dm ligner en ffludfebale. 
®bl. IRogle <St<ber Dgfaa et ©ligRe 
©met. 3fi ftiuh. 

(Biafefjer, r. SaafeHceber. 

<Btaitvtgs, m. 61a»fe, J&angaaS. 

gmfl, v, n. blioe bemarfet; I- fla»- 

(B«tt, n. agt, Cbmæitfombfb. 9Iotbre 
Serg. (3^1. «'*)■ 7>u «fta ba C^mt 
pca bdi bu moa cogte neie taa bern. 
i"3f, gl<tta). Dflfoa om en ©emcer- 
ftlfe eder Cpbaaeife. ^unbenbeoe foott 
®(nt pa» til Dbor (bar Dpbaget et 
Ubst), Sbm. 

<B<BM, r. 1) @aabc, «ietnlng. &. % BHia. CSlf gita, gat). 2) tn 01>Hl„ 
eller fabtlagtig ^Drtfelllng, et<!&«nrvi 
Sogn, 9(bl. 

iBoaxibof, f. seuenlnrbpg. ©egn. 

goittKte (li), adj. nem lil al eplefe 
@taaber; ogf. forn setb mange <%aabtr. 

(Btatt (m.), tSjetn; f. ^unbegentt. 

(Bftttt, r i^alfcn I tn X)errann; brn 
Slamme (Iler6(ute fomomflutttrAaii- 
ttine af I-BTcn. 9iorbre Berg. m |I. 
SrugeS ifæt om golfen f 'DBrtffrfteltB, 
t- ffir. ffiaitra a fufl'e me £n». D'« 
lomen tin Reid inn-l @(att'a. 

(SoiKit, f. 1) (Saoe, RoTdring. ®. S. 
gåfa. 2) (Soner, anldfl, lalenirt. 
„6)ubé ®niDiir", fifiES it«r om IBi- 
ringsmibler af 3orbenB afgrBbt, Bi- 
ffene Dg btillgt. 3f. ®ooa. 

gmveriF, adj. beit begaoet, taltntfulb. 

gtbbrt, gtgna o. f. D. fee unbei g)e, 

«ibb (aab. i), m. en eifofi fet «IL 
(3 bctte oa alle be folgtnbe Crb ub- 
tales gt forn gfi, el li). 

Etbba (aab. 0, v. n. (a-a), teK lv> 
Ilt, bine. Snigl. i !B. Stift. 

iBibbtv (®|ibb'r), m. 1) tn ftt oø id» 
ntmfigtig Damp, fDm el(n fijt n« tA 
3orbftabtn i en bintnbe eSti bsMobt 
Seuiegtirt. Sttlltm. - Slitte: Øibi 
(@iibb'en), Soiqibn, Sfnraibn oft fl. 
2) en Bifol; fet"®il. 

©ibbinø, f. ænBtn, Dirren. 

(Bibn, f f. ®ibbtT. 

gifi' (part.), gift, ofgttoift. 

Biftfl, v. a. (e-t), giftt, gfee tRMk. 
3 (Senbre Serg. oipta; nogI« et 
ayvxa. gifte ibop »onn'a Jntt iriiti 
Tint -3arn fantmen (cm lo gamlllt^ 
Ranbtrt). gifte feg åtte (ti. u|>p-am)i 
Øiftt fig paanp. 

(Bifrn, r. ^gtefctllc. ta va ben tal 
ftO liliiti» fl froi! bet oar bcrfra bm 
5f lin ftont. B. Stift. 

gtrtanbe, adj. fem lan giftcA, mobtn tH 
Segteflab. 

<Btftni-mtnl, n. ffliftermaal. Eigtfaa: 
»Piftarb«gn(v) , pl. gorlooelfelbofit. 
<BlftartanF(t(f), pl. Xanftr om (Blf- 
ttrmaal, (ElfTonetanftr. mftarbltnb. 
adj. (i ©Hg), "m Æn jom et «egtt 
forelfiet, eDer fem itfe tanler paa on- 
bet tnb ®ifttnnaal. 

(Binjii ((ijjia), f. Siolin. (Sogn). B. 
w. eiRJH. 

(BiH, m. 1) tn ffllfti, Siaabc; ogfoa m 
t^iiUtT, Spotter. SM. og fl. S> ci 
Bifol. Sffb. Ste ®il. 

mtta. v. a. gftem, briat. CSItlbcn). 

«iFftI, rn. cnDcel af tnStgnbut. r' 

(Bit (iO, nu 1. tn Sifelj J ®fl — flifnt 139 M T«ftBbe flirt f Stetntt i Utaii&tn 
«f éeltn. Soitrc Scrg. Sbm. 3>l. 
v^ll (tfin AalborTon). SfltTø 6ebb» 
Sft: att» (9l»fl)IfO' Ofibbcr (3:tfl.), 
®trr (3<rb.), «Bifl tlitt ®itl (ørt.). 
3f. ©olbeoe, eoI6ii»u. DrttntaJifftl 
(®bi.), og (Bj(U (JSHtrb.) Uttent 
nofitt Itjtntnbt, ntmliq tn aftrubt fRt^n- 
but (nåar lun tn inlt (Otr en Httn 
tittl af Sttgnbunt oiftr fig). 3f. 

(Bil (ii), m- 2, (ifcEKnie Btlf, DI fom 
te iinbft ®|arinq. ». Slifl. .^erHI: 
<BiUf<a, m. cUtr ffiiUfnr, n. bet Star 
ÉDorl Diet qjitrts C^nngrfjf ri, 3 canfft 
Cial. ®iltar. ^otl. ei)! (nOiilimt 00- 

«il (iO, f. "1 ®ob(i f« «Ifeil. 

«il Caflft i), tL (Kitl (3«I), "■ (nbttb 
og Ianfl(iratt!8jergtleft{3»l-S'l); if«r 
OI tijb SRenbe fom er fremlpmmfn «b 
©tttnflrcb. 3 fønbrt Strfi. er bet Stml- 
nin (fi (iltil) oq batfSKtrtal ®ilia,r. 
3 ®b(n. (Bf i (®ii)1J, n., i det. pl. 
(Pvliat. 3f. iSitil. 

gtlb Cfltilb), adj. f) flplbia, gjelbcnbt, 
gpb not. Wtgtt ffdbcn. 3f. tvorflUb, 
tBfgilbt. a3tl'oiI Hje ta' b(t fw «HM 
(Qnfwbet ftirsblbfflO- ®bm. DrioHb' 
flfe (nt innta ufp fprtgUbt: bteilbe 
IRc Igbt iat», Dift barn ben fontebnc 
»(f»ttt. - 2) boattfi, butHg, ftarl, paa- 
IfbtHa. OTegtt ubbitbt dr biunl. f. Ur. 
rinaUb^Eft, flitbe ©toftaT, flflbefflainb 
0. f. B. ffl. W. «ildr. — 3) OPpfiUq, 
fBrttafftliii, Strlffl. Ea oa qilbt. miU 
Ma'n, «Sllbcqut, røilbetaue, t Strg. 
Sttft font fmignnbt Slaene paa Sont. 
— 4) ptctgtig, jiabfflfg, toftbar. ag. 
etift. gflbtftlcfCprttfltiqeftlabeO- — 
5) fliab, fotneitt, ©bm. 9fO. §an bu fo 
«w'c ta btt ban oaTfaaglabbcToetr, 

jlfotfP, T. n. DS Bil6« feCsJ, giffbt Pg. 
@biR. 

«ilbc, f. ®Iab(, Sotnefrift. ©bm. 

«rbr (ffllilfer), n. oq (Bilbra, f. 1) 
n 9(tttf, 9tottrf«Ibe, 3nbr. ffilltte 
ff»lr Sena. 2) @tIo(Tub, et glag« 
JMan Bitb labtbe ©tcttrn;, fom t<tg' 
«• uk for Slornt og anbrt Jftoobvr, 
«. «. øldra. 

jfilftra, v. n. (a - a), nbftiOc Snain ti. 
etloflub fDi £i)T. st anbft Orb gtl' 
bra 6ar fammt Sttobn. fom (ilbra. 

flNlbrtnø, f. n ©rillabe. $aa. (3f. 
«ifjA). 2) nbftflUng afSnacrr mm. 

(BtlbfCap, m. 2>9sttg^tb, Sortiinligbtb. 

gtlfr»lca. adj. bvgtfg, gob, fortraffdig. 
gtep t 9tba. oa Stil. (oot btt (ebbei gilbt, «dT. rtt goM, Jnflgt, ?))pfrtlgt. 

gtltttt, f. qilut. 

tSilja (3illc), r. tt @KIIab« paa Stranb- 
bTtbben, bnorfta man (an tagttagt^t' 
pnt !Bi langt mtb Hanbtt, og fom 
fbrntntmtllg biugt* otb Sartflfltrit. ». 
Stift. (3 It. ©tift: ^axa). Dtttt 
eg btl foianferlt CtSilbring fgntt at 
nsrmt fig til Ht% og bilbirit. 

<Bil=f«i, m. Ojdtinqifarj f. ffltl. 

smt, f. gitlfl.-Btlrttt, f. gflbilffl. 

gtlut (qtiltttc, aal. i), 'åy m girlbt 
fom 6ao(bBbtflIaft(i6a9fenber(®«). 

^m (aab. i), m. ft«ifI)Qmb (af nogrt 
fom gjctrtt tDtr togn). 9i6'. 3 9ttTC> 
fogn ttbbtr brtSjtim (3f.æim, 3m). et ungt Sant, fom tttt bar faattiiam. 

MoqI(®t. (Bymbr; f 3nbr. oa f. S mr 

(gmm-ttj. ffl. 91. ([imbr; f fotnUt 

Dfal. pymra. 3f, 9Iaonttpiinarr(.aJ(t. 

ber) i élalba. 
«imbrclamb, a. ?am af ^unTfønntt; 

mobfat Strlamb. 
«imlinfi, m. @ftl[ts<rg; f. iSQiming. 
(Øtmpc, f. (t flort og ^aift ftofnbfolf. 

@bm. 9Raa(I(t tgtntl. ^opbe, ba btt 

bnigtt fpotetia, Itgefom .(Samp" om 

BlanbTDl!. 
nttnt, Bdj. D. om iSIt ftaiTt, (truftnbt. 

«51- 3f- ®lm. 
ginfl (ii), v. n. fHrre, oart forgabtt 1 

nofltt. ©ogn (fldbtn). 3 ®6r. gynt. 

3*1. gint, (gein), at gatt. 
gtngjtn, part. gaaen (af ganga). $tb' 

btr of^tTt gjengttit, ogfaa gt""» «9 

mtf) alm. gMbb'. 

Snnt, f. gjemt. (Binte, f. ®tfTtta. 
ip (®fiip), m. lalbei i ©bm. tn giflftr 
fom inttt bat fanget, fom Tommer bttm 
mebinttt. ffittere feteitfar. 3f. flWpa. 

(Pir (ii), m. 1. ®titTttig fiftei t OTab- 
Bai(i); Cjlosning (Der OoeTgang til 
gonaabnelfe. 1>'a fomtn eln ffijft 'ti 
ba. Wbm. 3f. ®jotr og gferafl. 

(Bir (li), rn. 2. ©inbtbevctgtlft, Opbnit' 
ning, flcert Cpft eHer Jibtnftab. ©bm, 
fftcmlb. mm. !Def (a futt tin ®i(T 
'tt feg: be ett bleone fan 6'bflge paa 
btt. fete ©tir ti rint Baflt Sibenfltab 
boe ttn, fitttt banB ©fnb i Ststtgelft. 
3f. ®ain. ©ocnfl giri, Z. iSiet, ©tjnts 
ot fombfttttt et Serbum gira (btqj«re). 

Birug (aab. i), idj. 1) gttrria; beglei- 
lig. Dfte ogfaa f tn uftplbig Srtpbn. 
om tn Sofi til at famle og oppare 
nogtt — 2) traol, mtgttflitttg og ub' I ©ifl - 

forøebtlfi Dplening. aReqet ubbtebt. 
C3«l. Bisiim). 3f. fltefeii. 

øifl; tWro. m. «ifoli fit ®lt. 

gtsnA (anb. 1). v. n. blive [tet; omAai 
forn ere DBtenebe. 341. glana. 

giflfa, v. n. Ofl a. (a - a), flloH ®ia= 
ninaw, jtfttf, falte caa, FDtmobe. £». 
^Mi. æen forn giefa, (nu enten l^i; 
elter fegie fttnt. 

(Bieft. a. (Stenin!), Oljcmfiiq. (Sulbbr. 
Dg ft. (£ fa W poi (it i^life. eocie 
ffliefittn, f. 

Itistent, f. qTC#tfnt. 

giia Cflflb. ij Oflf. sUta), v. a. rg n. 
(øifi ffflti gifte. (1. gott, nnK o). 
llnitnne, omtnle, fterere. ^(cfift bmgl. 
Har i be nortiltqc ttgne. ®. >n. urt». 
*an flat ia fntje: ban talte itte et 
Cib bCTDm. 9»t 6a in()e bnuit nnnn 
ajttei ol baot iife fiert antet. læaaie- 
bea med mtB Wegtclfer. 3f- natnngte- 
len, ofbfljeten, fuigtcten. — 2) gjette, 
meone tftet (^leiting, plta (Stnitiii. git 
tor mange bæ va. — 3) ftrtte eller an« 
toge; f. Sr. ^g gat um bie oa albte 
fm Itaitgt, fitt f!u sg gaitt a: lab veen 
al bet Bar nut faa langt, tDeri beci 
lannt tet enb oar, faa flulbe (cg ganet. 
. fflofolte. 3 8. ©Hft! (Sg oa tefrrts 
«m bce ua altre fo Iinngt u. f, o. 

ttititnbc, nilj. font fan nacnee eQer glet- 
te*. Eæ Da ilje giitanbt COirrbt at 
n»ne), 

HHtifrn, r. ©letning, Øtelfe f at gjette. 

gitla (ntiltla), v. n. lure, fwetbe, paSfe 
CriligSet Hl nuget. fflortie a*fra. 3f. 
gj«ta. (^aafTee bet anfertt mH og- 
faa 6 orer 6 mil). 

©«=op{b), (Bfetoi-. n.fflnflte, Sb i Oiacn- 
funbigbeb, I^te gietl (Siitofe 'ta M: 
ber gi! rt ftort Mngte pm tem, Weget 
Utbrett. (3ca. SiijTr. 9(61. Sbm. eg 
fl.). ffiiniSitflts-mann; ennaenluiiWg 
OTant. 

gtn-iB, nrtj. nem Hl at g(flte. 

Biva (afli, 0, v, h. (gir'; gar ; pjepe), 
at gtoe. 3nf. rnfaa gleoa (anb. t) og 
fltt (gi). g)Tttfctt« bettei cgfaa; fjt 
C9ii)i Smpcrf. aai ©nptniim ogf. (tje 
Pfl fljftt, men i ©enbre Berg. go»e 
(aab. 0) og foilprttt: goe, go (aab. 
o>. — BflBbning! 1) gine, metttelc, 
late faae; otmnfte, uttele. 2) for- 
åre, Bise til ffiie lÆcn Beterlog. 3} 
afulBf, bringe, frembntt («w 3prbci(, 
«Qer om en !l( (Trina e oet , et «rbefte). 
4) af^aac. «be, erltegge Citfalft, Be- 
taling). 5) g|BTt at. late (Tet. m^ 
i Ouffet i gormcn: gio. eller alm. gfel 
Of. DnniTi gib). g. ffir. ©it at «on mta forna (el gii ban c. f. b.)i'„.. 
ban man fomme. @ii ba na glortl 
6) met feg; begioe, forfefe fig. giea 
feg (gie fe) bci»ter eOere: ») b»le« 
tiltage, foigte, ifte oirre fiotrl nei; h) 
fKUes, (agtiif, formllbei; c) gis c tatt, 
bolte op at gjore «Robftant; d) UM 
©late eller gotttfelfe (f. fir. ^an aao 
feg ille ftovt fare btr); e) iamrf fig, 
uaante fig, oife Segn Hl Smerte. ~- 
gle feg unta: gaae tilfibe, fol» flg 
litt. tSaalfbeS ogfaa: „aie teg ^ 
(fiut bin bit); „gie botf' tnnar ol 
!8or't" il. f 0. gie (eg fiM: (IfOe f!g 
fra. gtefeg alte: tlioe eftir. iffe f»Uf 
met. (DgC gle fea fsre). gioa fea (fl: 
a) nole, tpoc, blioe efteri 10 imlflh 
fig Bia, gtoe fig i S^erb met. gje flj 
te SJto! bcgioe fig til ©oile. — aiei 
ette: gioe cfttr, late aaot. gtoa iB»|i! 
forene; dgteBie. (^erlili iboDglonea; 
(egtecicte). gicaimillomi IteggelilMb 
el' Sntte for at utjxsne gbtffltBai. 
gisa inn; inbgioe, tnbfIsbe(en.!tAdb). 
gte pmi trioe paa, ^aat bggtfs-IM 
paa. gioa til (gie te}i tiMeatf^ 
ITnbe. ~ gina umi Itfollc om^ mm 
brsbc fig om. «Sogn, l^aU. tf.ifL-V 
4ielg, gfc fcCg) um. - gioa gobli Jht 
gott Crt, otrre blib og feieHft. m. 
3)tobfat: gioa Dontt: true eQer BiHiftt, 
oIfe Srots. — giBa Sangfc! tmiTinH 
fin, gina 5)iHnncnit!)9ff. gioaSritfft; 
gfof Die. .^ebber ogfoa «gioa fuga' 
(gie fue), om Vrjx og 3)lennefler. 

gtvAnbe, ndj. fom fan giBcø, (om nun 
tan oitrc betltnbt at glce ttn. 

(Bivav, m. en Deiser. „@isar ca ettda* 
tar"; (Sn forn frteoer filte (Jtaoet BI' 
båge. 

givafi, y. n. (gift); §avft; njewft), 
fectttes, bli^e affalblg og ffiobelia. S. 
Sifft, 3f. gioa feg, 

®tf iita, f. I) Wioen, Wettclelfe o. f. ». 
2) S^iiriering. £ian fett tte te (SiBtlfl 
o: fomffiaee, for intet, *ebbei pgfac 
„le givante'. 9) bet fom gisct dir 
ubbelee paa ten røang. Zto. Ire At- 
BingaCr). Sofie Siioingia o. f. o. 

gipmiib, adj, gaomilb. ©onbrt Jacig. 
(361. ^afmildr). 3t. gffe». 

(Stvndb, m. 1) fielb, l'9fre, Soittel. 

2) fflanbSgatrr, SnKeg, Salent. Oh- 
gel brugl. i Stm., ogfaa i iUM. og fL 

3) ®in'b, ©inttlan. Sogn (buer W 
iibtaleS ®iibna). 3f. WaiBa. 

gjuffl, og gjmroi! f. gtera. 

B)«. 1) a'D, flioer og gioetj f. glo«i 1) 

Saatt, f, qanga. 
: (for®teb), n.ginb, aanfer.Whibt iim — glana 185 rSnbmfietbe), WeUie etler Øjelfie 
(£r. ®Hfi). fertil: (Øfetteøut og 

Sftletauø: ^prbcbrenf), $9rbe))ige. 
!flmflelb4). 

1^, adj. 1) f^a«mitb, frm gieme til 
«Df. @bm. «[f i^ba, aai». 2) fofU 
MT, forn er af megrt £arb eller fan 
gbe meqen SorbeeL Hr. (^Hft, (Sbl. 
iM|fI. 3)(|0b, fortrin% b)»<)Hft« (Bøn^ 
Mifielbe. 3 ®oqn betegner bet ogfaa: 
fidDgob, inbbilbff. 

§f«va/ r. ®ob^br Sctrb, fVortritu ®{etb* 

Mvcicg, adj. «åffer, anftanbia. 9^bL 

Kitplctfic, ra. (Øavmilbbeb. ébnu 

0|ø, f. ben anben 9{9inaane efter9{9taar 
(ffer efifr Sulemaanen); ben noefle 
pIRaone^ efter 2:orTen, inbbefattenbe 
Kart* 9)aaneb, etter Slutningen af 
ffcbruar og 9e<n)nbe(fen af ^artø, ef* 
Hr Waaneffiftetd forfTietlige 2:{b« 5hin 
«beffemt 3orm: ®iø'a, %\9'noou rø. 
tt f^i og iræ). 

|i»bb, part 1) ntttffet, febet; 2) døbflet. 

rt«^ (gioa, giø), v. a. (e-be). 1) 
Msffe, febe, gjøbe (5breatitre forn ff al 
fftftteø); 2) gjøbfle, giobe Sorben. 
(St. b<e«ba, tebie, frø»a). ^en egent-^ 
%t Setobning er: fcrbebre, fatte i 
«Ob @tanb; af gob, adj. 

f øWitø, f. SRæffmng; fl^føbfling* 

i øbjlr f. fee !^b, ^<n»b, $^ran. 

Øføbfla, f. Wttffning, Rebning; ffeTb* 
lere: C)«giøbning. * Ubtaleø: C^jøfla 
(9g0/ ^iøtla, meb aab. ø ((^ønbre 
Berg.), ©jøttje, (R|ø!fje (««orbenfielbø). 
dertil: <5\^^S^tfa\v , gjøbet ^alD* 
Øiøbtltørtør giøbet ét^iin. 

Øjiøsfiøra, f. beit flore d^bbe, font fctb^ 
MRlfg inbtrcefer i ViaM ^aaneb. SB. 
©tift; oafaa t ^elg. (røjøfjera). 

^>rør, f. ®tJgr. — (Pjjøl, f. ®il. 

fjøU, v. n. fmigrc, fjæle for ®n. W* 
(9. 9^. iræla). 3f. bota. 

ØjefAt/ m. en Smigrer, ^iater. 

Øjiølb, f. (^ielb. — øjønot, f. gienonu 
p^etniø; f« giendt>centg. 
t«f f. jgpra. — gjjørrm, f. gjera. 
's(rictC f. et Slagø ftore !]U?uøIinger, 
finbed unber ^bbemaalet. $bm. 
(3f. ®iøfiøra). (Etterø: £)«bffiæl og fl. 

9m\<i, f. d^iøbfla. 

tØføtt, r. ^ttle, ®rube; f. (Skjota. 
rt«y« (alm. gjø»), t. n. (r - bbe), gjøe 

frat ^unbe. Sntberf. oafaa: ao, og 

@u)>{n« ømtt i (Sbnt. 906 be ®amle). 

€J. W. geya, impf. ff6. 

Wøfinø, f. (i^øen. df* ^unbegoitt. 
Møyf, ra. en egen (Blagø Sang, font 
øntgeø of ginneme. ^Ig. £)rbet ffal 

Mttt fiM. irføyPa (og giøf e), v. n. (I^e forn Sin* 
neme. 

<R\9y\, m. Strønt, Bølgegang. Sbm. 
fcafaa: g)<ob, griffjeb, fik D*« iffe 
nofen d^iopl 'ti*nai. 

øiørma, v. n. (e-be), gjewme, forbore. 
(S). 9^. freyma. (3f. gauma), gjøpma 
feg: ffiule ftg* giø9ine ao (et unba): 
j)utte tilftbe, forbølgc, iffe fomme frem 
meb. giø9me ibobs fammenfbare. 

øiøymanbe, adj. 9<erb at giemmeø. 

fgiaymtn, adj. fom gieme ffiuler ellet 
giemmer. 

^)idymxn$, f. ©iemmen; en Seg bøori 
dn ffjuler fig, og be Sinbre maa ojS' 
føge banu 

<B\tifym^{i, f. C^iemmefieb. 

(^iidvø/ m. en fremoctlbenbe Strøm; 
Sftat, Stænf. 3æb. og fL 

øjøyfa, v. n. (e-te), 1) fbruble, ffum- 
me, octlbc frem. 9x. Stift og fL 9lf 
giofa/ gauø. 2) brufe ob, fipbe oi»ec* 
9?orbre 33 erg. 

(Bløyfa, f. 1) Strøm, 93alb; ogfaaC))* 
bruøning. 2J £)oerbriDelfe, Srrpberte, 
flort fR9gte af fmaa 3:ing. 9{orbre 93erg« 

9iørt>a, v, n. (e - be), 1) bambe, rbge. 
^r. Stift. 2) foge ooer, gaae ooer 
©rebberne. 5?. Stift. Sfulbe egentlig 
bett)be: brit>e eller frembringe ibavxp, 
af g9t>e, gauo. 

(Bjøypc, f. Bpgen, ??og, Dret). (»br. 

g)øyt»en, adj. brufenbe, fom let f[9ber 
ober. 

øla (for glaba), v. n. (r -bbe; bebret 
a - a), gaae neb, om Solen og VHaa^ 
nen. Soqn, Sønbre I6erg. Sett. £)g* 

Sda i©rt.: glm ( for gtmbrø). SSbm. 
laoeø futt Subfl. Solaglab. 3f. 9[bj. 
glaen. 
ølab' (gla), adj. glab, fcmøiet. life 
glab: ligeg9lbig, fom iffe tager flg bet 
neer. ocra gla i: (aoe €9fl til, f9neø 
aobt om. 9Jbl. 
ølabelege, adv. meb ®lcebe, meget gieme. ttla(b)t»oerutt, adj. l9fHg, fom 9ar et 
S<ttb. ^^ '^ ' 

gladvær). muntert Smb. %t1L J&att. ©br. (SøL ølaen (for glaben), adj. nebgaaen, om 
Solen (gla'i), eller SWaanen. Sogn. 

(Blam, m. fiarm, 33ulber. Sett. 

øUma/ v. Tl. ia-d)f bulbre, larme, 
ffralbe. 2:ett. Sielbnere: glamra (3øl. 

glamra). 

ølamtren, adj.baarbog uiaon; omfl^eie. 

9lbg. 3f. ffranglen. 
(bUxi, n. Slabning i Sfpeme; et bflog 

flart 9{um imettem t9ffeSf9er. 33erg. 

Stift, (^tterø: ©lott, ©lette oa fL 
øUma» T. ti. (a-a), l) om Sfycmc: gjclbfl — ®jenta I ^ti lun cm 1>X)i, Oft i to ^ttoVntngrt, 
nemlfit I) om et I^gr af ^unliunnci: 
forn ifte febtr, pa a((faa ifft moKer. 
IWell om Aoct. Ixniie Su'a ba eore 
(tiflb I toQii 2Mv (6ut ifte Hot flato 
pac to aaO- 2) om Eor af *an- 
tiontKt! nilttt, iTaflr(n._ Ctnotofat: 
grat). 3t. fljdbfl. — 3 «ammentøt- 
nina IsbcrDtbtt farboonlfii forn ffijtU, 
f. ær. SittlDCtr (fliltft SJtrttr, Btbt). 

Bjtl&«, y.8.(t-e)-flilbf. (RJ. iB. geldn). 
3f. njelta. ^Erti! (Bftlbfli-, m. m 
®i(ttr, etiffrer. (Bjttbing, f. ®ilb- 
nin<t, fiafhtrinq. 

Bjtlba. v. n. (gittfti Bfllbf, golbe), 
15 fljaltt, OKie B?'big, 2) ubfrctoc*, 
lilbe nebscnbtflt. ^itn varl ræbb, nni; 
bff fwlbt Owav btttom lilStlODi). 3) 
(omme an paa fom nORtt forn tr i gnre, 
(laatr oaa ©pi')- 3D« oa fom bæ 
fiiibbe flolbe um Pi»'t (fom om fcioet 
Bat f gan). 3 æofe: g«l6a. Sor 
mgTie nal ba «talba (^doi meget {Tal 
bei (ittted paa '<gptl). 

(BjtlbbiiPF,™. flilbet »u(. ®antcbc« og- 
faa: ®ielbi>('i- (Stcbrr), oa (Biel&= 
vt\e. CUbtaIc* ©jcauf|». 3f. Oielf, 
(9j<Mng, 

(Sitlb'f(f n. flBiig forn ifle maltet etler 
W angel. 3el. «eUti: 

(Bidbtarve. n. ^impincBc (Url), ^arb. 

(BitlbFii (ætellFyr). f- So fom iHe 6at 
«alo i golB «0. (3?1. cclilkiil. 

Sitlbita, *- n. biloe flolbi —om .ftoer: 
PBbore al glue fflitttf. 9161. og jl. 

Qiitlbnfytt,' a. S^Ut, Sti>itt Ofl Sen 
fom itle BuDt flalo. ^arb. og fl. EI- 
leié: Ungno»», SauSfenob, Snigicnbt 

atjcIbunSi m. Stub, gilbtt Ore. ®fcr. 
ta jl. ((itlers ©IcfluIfO. 

«iiig, (. ©ielo. 

<Biel>f«(«"). pl. SftDnfige; ffammernter. 
iffltget ubbrebt tf«r f S3. og Sg. ®tlfr. 
Crbel itnti at D«re notfl; 'maaflee 
egcnilifl! ffijeblifU, a; iiqeiinbct (?) 

Øjtlf, m. gilbet $<(), Haifat. 3 «arb. 
oq 3Ibg. «j«lP, etter JalF (©■ *»• 
ialkr). 

g}tlFii, v. H. gilbe (ifir ^cfte). Sfienet 
ubbrebt. goroolbtt ocb bi«fe Crb tan 
beliaateepoa to Woabrr nemlig enten: 
forft 3a(t (eftet bet aamle æprog) on 
beraf laldi; etlet: foift gielfii (gielbta, 
o! gjore ufrugttar), cg* beraf ffljclt. 
Det fibftt ionee at poéft bebft til bet 
nu »(rrenbc ©progS gotmct. 

iBttn, m. (1 Slgeme), f. Qtil, m. 

(Bicltit, f. ©ictfla. 

Sfitlv. m. iSiiganfl, ^elgenang. (t^. 9t. 
ftjiirr, a.), «nfetej I ©nifter fra Morb- 3tl3. 

gicmcin, adj. 1) fabt>anl!g, a!m{nbtl(a; 
2) neblabenbe, eenlig, omgictngel^. 
UnoTfl Cib, men meget ubbrebt. 

BJtnAlt, ndv. ofteft, fxboanligH- ZtL 

Biene (gaaer), f. gangn. 

Bjengb', odj. 1) gaacnbe. Sun i €aK' 
menffftnfng! ff. frnmqiengb, tibtgiengb. 
Unbettiben i 59et«6n. gioenge. — 3) 
tftanb til at i^aae. TOJeD om titt. W. 
og fi. — 3} ittttm at gaae i^aa (m 
Seie og Sore). Sonbre Berg. Ttaita 
[0 gobt ar«nflt. 3f. bargiennb. 3 SUL 
'-bber bet gjcsi^ (ftnmgiengft, iw fei baa en Dor etter et Zaaa. 
Bjetigjeltg, adj. O gangbar; 21 g 
gitnBjen. a^j- gut»" Cpatt- flf W enSarneuogn. 2)sfruegflnaCf.« 

Far). iCofs. 
gitngft Ofl gitngt; f. gjengb. 
pjenne, arlv, f. glerne. j.. 

(Bjcnne (fot ©ierne), n. 3nb»olbfi™. 

iRotbre iøera. £bm. (3*1. ginu). «f 

©onn (®Drn). 

itnom (anb. o), 

Slttufatlo), ifljc , . .„. 

Sjanom (aab. ø), gi«t»o (6«an 
erg.), gienoi (^orbre Serfl). ClM 
«i g\tmmr, fom er en fulDfomntre SnA 
I9.~9t. Ic<^?niini. ^etliligitnmnlMuihi 
gjennembartet ; onfaa: fcerbtt, fnfMti 
broi>et. gjenomfiuf, gltnntmfMtfw 
^elbreb et albelee fotbtemet, Bindpi 
tun-, ter til bel inbeTfl^ gtcnemvat. 
giennemeaab. eigefaagjenotn|idR,|fc 
nomroten og fl. 

BitnBt>«i-ug (og givn^calug, meb Ult 
1), fiitj. forbtingsfiitb , anma»fcnbc 
©ulbbr. <£Iler«: exlearug; t>«l(I»lbii|u 
nolfføCifi. (3f- ©9- genvdrdig, «tfT* 
bebiii). 

(Bjentrt (3«ntr), r. en qjige; n) i »• 
minbcligbeb, f aBobfatnina til .«ime: 
b) syonbfpige; cj Sieneftepige. 3©». 
og 4eim. bebber bet (Bitntt. CrM 
er alm. bctjcnbt, men minbre bmgl. I 
35. og Xr. 6tifl, bvor man liger taai. 
3f. Øita og æ<tfia. 3 (senflc Df ald' 
len eilntii. 3<1. e^nu (meb minbre 
«bel Setpbning). tSjentet«ii-n (3«n- 
Icbittn), ^igcbarn. (^sonbenji). <Z^(n= &\tpt — glU)>ft 187 .(31 ertas 0. (ttgtntllfl flltfnt, mcb 

iX en. Elei. 
flMtmt, Cantttnt 
Km, m. 1) «lib, «Hbcn. (Sidtxit). 

1} en tita f Ut i ©tierne. 3f. (Blette. 
ffattA tfllrttt), T. B. (glttt; RiAtf, 

flotte), )|I'bt, lomme pM Qtin neb 

9>Meme. Rbg. ®h. Sri. ^tlf). (3f. 

tlettra). ttfn Olauifl fliatt ban, ax tfn 

naa^ batt ^lu Cgfaa »AlaTnlnft cln £ettclff f Euf- 
Im, et liket Obbolb i UMiiet. dittt: 
«lett, m. (». (Stift), Qllitl (CTt), 
•lott, «lotte Caq. ©tlft), Potte (Ørt.), 
^nttn, adj. e(at (om 3eret). bailt oa 
fUtte. %bt. @bm. o;t H. ^a (aab- i), ». ». (a-a), fllimre, 
(linbft. {«»en(! itlimmi). g|lm4Hbc, 
idj. glimecnbe. iBlimtnR, f. iJtliwien. 

#■11 (ii), v. n. I)ft HmTt, flinne faa 
OI tet blentn Dlnene. ZeQ. or fl. 

eiimii (it) , f. Sfin ellei tBénlnpi fom 
Hmtet Cineiifi f. (Et. naat ®olen 
fana ))aa @neen. (tSolflllme, Snø' 
«i»e). Sorbre Snfl. ^aO. Seil. 

nta, T. a. flifmtt. (Stelbeti). 

nip (if), M. SlxtU. 8t|Terebflab, bannet 
M en fioi Jtui» nttb Vant I ttuif 
kei. 9. etift 

øJKf sabe, iKrrt aabent f. (|l«DBa. 

lltea, T. n. (e-tt), 1) ente aaben, faa 
Il «un fon fee inlennein. 3<ib. (fee 
gllfa). 2) Inibe Øinene fammen, pliic. 
Seie dm. Oflfaa Kat, fpeiee eftrr 
■eget. 

W» (tt), III. Sntfen, ^aanlatter. aXeft 
IgBibfnbelftni 01t« at Sotlt. 

fik, T. n. (e-te), 1) Igfe ifllennem. 
ten ntat eVei aaben, (aa at man tan 
fcetdennemt omAae, Sffflfle Oflniele- 
Mif. Ca flltfle ut mgdom aUe ifiele. 
Xmtl» i S. oa Hg. ®tift. - 2) lee 
kanliA. fnife, belet noget (oel eftent- 
HOi vift Xtenbeme, =biinfn .ftitne"). 

S. ea @Hft, ^tlfi. VteR t Soebinbelfe 

■cb tottta. Tiri fe alflte « lof) «t bt. 
Afrn (aab. i), f. flieftn, orefen. 
elttr (Qllitfn), n. (SllmmtT} ffflaa 

•linbfenbe fletter, f. lEr. i Steen. 
|fin-4 (aob. i), v. n. fllinbfe, glimre. 

(3«L jJiin). 
|l}m, f. «ku — <Bilor, f. SIoi. 
^M (gu). r. B. (i-bbc, tU a-«), ■IM, toft, Hsbit. 3f. eHm, eø eloro. 

f3(I. (tl6.). 

Sloditbt (øiir. aiocfibO. ■4- alocnbt. 
flob (Slo), f (31. <15I*b't, <Bto,r), 
Qilet. brcenbenbe Aul. (9. H. flAfi). 
(Øiob^bungie, m. en^obafSIeberOMd 
«rneftcbei). 3 Sfl. <Stifl: Ølobouø. 

Sl»(b)l)nt, sdj. tricnbtnbt bet. 
Ilobtmng, f. ^^Ibinnit- 

(Blop (aal. D), n. ^il ®ab, fflabntno. 
Sefl. «f Blupa (glauB). 3f. ffll«. 

ølopa (aab. o). v.d. gabe, ftMtnewiin- 
btn Bp. €bl. Cgfiia Hirte, f. qloiya. 

«lepalt (fllotoilt), ndj. n. buQft, aobent, 
IRe Ittt en» luffet. Zet,. 

glo|)en (aab. e), flugt; f. glubo. 

ølopp, tun i Zaiemaabent ,b«> 4et)|i 
« tSIon))' o: ])aa Qtibbet, imctlem 
epftt og UlBlfe. ©bm. .C< es bm 
^obb 01 &leW, Hit naoT man tai 
Donct tiftr eeb et Ubclb, nen boa a 
tommen vel fra bel. 3f. 30l- kUpp 
(llbclb), mobfat happ; bneiaf XaJC' 
maaben hoppum oa iilappam. 

(Sloppc, r. ^ule, Sttrgtleft. (Sufti.). 

(91op:ur, f en Uib af fiort i£tcne meb 
mange ^uQcr etler Slabninger unbei 
®tenenf. ©61. Suftjlte. 9nbre®ttbef 
«Dftur. 

(Bloc, oa tBljor (oo), n. en aaben eBer 
bar f Ut i en Sfoo. «bl. 3f. OSleniia. 

aloM, v. ii.(a-a), Otinbte, li}f((3il. 
Klbra). 3) fant, gjere fiore Cfne. 

Bloffl (glofe), v. n. (e-te), fee *ft« 
Boget, fet Rg om. ®bl> (fttlbtn), ZtIL 
(mtgtl bnigl,). 3 ©bm. glafe. — 
glofe tta: fttpaa. glofe tttt: ftttfln. 
— Stnetgbtgt; gtana, glai))t, Ivpt, 
floa, Rvgna, fttra. 

(Slott, n. 1] aabning, !Ne1Iemnimi fee 
rølQtt. 2) en tlar ^let f ©Tgente. 
fcebrmarten. COera «lotta, f. (SSalb.). 
®. ©lettt. 

(SlOfc (aab. o), f. f. rølgere. 

eiugojc, m. (^. ISIugfla, r), SttftitH, 
en Ilbtn 9abning paa en ^<rg. Stim. 
bog noglt ©ttbtr: IBlugK. (®. 9t. 
e\iitcgf). — <Bluøgebott, m. en Si|I 
bnormtb tt faobant fu^bul Hlftobbec 

(Slunt, m. Drena, ®ut. $elg. (meget 
bmgl.). 3 ©bm. <Blynt (fitlbnert). 
©e. RlonL 

glup (uu), adj. 1) fllubfl. (ffiegtt flel' ben). 2) ftabfelia, praatlg, btrlla. 

9Ieget brugtligt i 9. og Hg. (Stift. 

(BIup (nu), n. Stab, Slabnfng. Qtulbbi „lopc OBb. 0), 1) T. n. gabt, fnapbt 

tftcr Mfltt mk IRwibnt (= tMM- 138 ølpa - ®naQ 

. %ttL ^an glaut) ette b(e* 2) griibemeb øloeøgaø (fof alcrgaft), t. n. WbinuB, 
^unben, ftta))))e/ rive til fi^, Seil* og tabe fm 5haft; om gføbetnibler* Sel 

9« ^unben alaiq)b<t frcameg* @!rub^ (Bloeme, f. blege ®f9er« ^btru 

. beo babbe fai mer gIo))e ein ^atu glabt t^Uå), t. a. (e-be), 1) antan^ 
3) flage, fixelge. ^((lupt i feg''. £)gfaa be, op^jufte (3!b)^ ®* 9^. fflæiJa. 2) 
i ©rt. tneb [oag SJøining (gifu|je, aluf- o)>bebe »eb Rieber (= elba )♦ Ogjd« 
.te)« ©D.i^lapa. ^eraf: fiøx^)pa,mop, ▼« n. gløbe, brornbe. X)<e »a fo beitte 
f(lopa, gl9ff^« Sigefaa adj. ^(upmtbe at bet glebbe. 

(glubenbe)* ^Uibt^, v. n. toenbeø, fatte 31b (ubeK 

Ølra, f. 1) en bleb og tijnb ^a^fe. Slamme), 

(^etpbningen noget ubeftemt). Da feer ø(eøø (aab. ø), adj. 1) ffar))f9tiet, fønt 
ttt forn ei (S(t9e. ®bm. 2) tionbe og let feer etter opbager itoget. 92(ejtøi 
Dibtfhafte ©f^er; et toageagtigt <Bf(i* alrtu 3 2:ett. og <Sbm« bebber bett 
b<ef!e. £ibet briial. men f^ned at Dctre 9le99'e. 2) f!ar)>flttb{g, inbftgtøfiA^ 
meget ubbrebt (Sofeit, (Sbm« Sofø)* nem til at forftaae og finbe bet ictlb 
m Utlotta m^tt bllbt og ftitte Seir Ørf.3nbr. SMorflgtig, nøiagHg, nøle' 
om horgenen, ^lioxpaa følger ©torm regnenbe* (®felonere)« 3 <®br« ogfaa: 
efter ^ibbag« tilbagebotben, unbfeelig. (3^l*gl^f 

ølycn^ adj. om duften, naar ben er fulb betænffom)» 

af tpnbe (Sfjjer, a5of« oa fl. (5toggfl?ap, m. ©farbfpn, 9?embeb ttt 

Ølyfø, n. (^ah, aabent ^ettemrum; f* at fee 0(^ bemcerfe noget. (Oftere 

• (jtx. imettcmSraabene i en SBttD* 9lor- (5løa9l>ejt). 

bre ©erg* øl&øgfrttt, adj. ffarbfpnet ®ulbbr. f. 

ølyffa, v. n. (e-te), 1*) gabe, ^aat aaben* 9{. gidg^rsynn. ^tterø gløgg, 

(©ielben). 2) om J&unbe; bjceffe, gføe (Rlem, f, ®ti)m. 

meb b«nn>et «pb. ©• ®tift. (©o. (BUrø, m. (Stirren. ©bnu !Dei feff eft 
rlftfsa). ®(øø: be bleoe obmarffomme, beg^ÉMe 

ØjyøSie/ ▼. n. (e-be), aabne fig, faa at fee flg om. 

at man !an fee igiennem. 9lorbre S3erg. QUfft, v. n. (e-te), fee efter eller fee j»««« 
f[f.@)lugaie. noget. ©bm. 9tom6b. (!Reget brvøl)* 

(5iym (aai. 9)1 m- Snlber, Drøn, ®len- 3 a:ctt. ølofe. 

. tub. Slf ttl^mja. 3f. ^iom. gleefr, el. gløfa, v. n. (e-te), obbtilfc 

glymen Cw, adj- barf!, frajtøbenbe. a:ett. bicefc i 3lben. Ogfaa: bluøfeøp, fpwfjr 

glymia^ v. n. (glym; glumbe; - aab. 3Ib. @ogn. (3^1* gloisa). 

uogu), bttlbrc, brøne, gicnl^be. 9lorbre øt^yma, ▼. a. (e-be), glemme. (•.!!. 
SBerg. Ogfaa i ©rieb. (meb 3niperf. pieyma). gløtjme attej glemme, fflftte 

. almm). (^. 9?. glymja. efter flg oeb Sorglemmelfe. glø9ine(» 

(Biynt, f. ©lunt Cburt,*oeg): glemme noget forn ttor 

(Plytt Caah 9), m. Slabning, J&ul. 3 bar lært. ~ gwymb, part glemt, fw* 
mt om en flar ^Jlet i ©fjerne. 3f. fømt; if. attegtøomb. 

©lott. C^ttere temmelig alm. i ZaU" øleyma, f. og (Bl^ymt, n. ©lemfeU 
maa^tn „ftcae bw ©l9tt" (om en Dør) : loma i ©løjjme. 33. ©tift (flelben). 

ftaae \iaa ^lem, bab aaben. 3 S^ett. ølørmanbe, adj. fom oel fan glemnel» 
„b«» ®rutt^. 3 ®bm. „(a lene''. Det t)a infic glø^manbe. 

ølytta, v. n. (e-e), 1) gjøre en 9lab- Qlefvmzn, adj. glemfom. tlnbertibenogfi: 
ning. glatte pot Dør'a: aabne Døren ninffmititn. 3 <^bm. boxglø^mflieiL 

. libt, ftttte ben H(i ^lem. ©ønbenf jelbø. øn^ymtnø, f. gorglemmelfe. 

— 2) titte, fige; ifcer igjennem et ^ul. (BløymfJa, f. f»ag ^ufommelfe. (@Je^ 
9»ere alm. «ftogle ©teber: glette. 3 ben). 

Ztti* er glt)tte ogfaa at ffotte til noget, gløvpa, v. a. og n. (e-te), 1) fUige, 

. ifar meb Soragt. ribe i ftg, «be graabigt. ^% og C 

(Blvvvt (aab, 9), f. ^ule, ©iergfløft. (®. 9?. gloypa). 3f. gl«ba (glaub). 
gfttrefogit. 39'lbg.®low. (3^l.gljufr, 2) gabe, t)cere aaben, iffe flutte ttft 
n.). fammen (om en ©ar etter enitlemme)» 

glflc, adj. 1) blegagtig, gulbleg. ©bm. 9torbre JBerg. 3 ®br. glipe. 

.(3«l» glær, Ijjé, Kar). 2) tpnb, »onb- (E^løype, f. en Ul^ffe; f. iexipcu 

agtig (om ^(t\t). ©ogn, 2:ett. 3) glør pen, adj. aaben, gabenbe. ©felbeit 

, flap, f9åg/ fraftlød (om^S^ab ogDri!* Ønag, n. ©naoen, IBiben. Dce gieff))» 
le), ^ett. — glce ^o|C glcctt £)l o.f. »« ©nag, a: bet gif møifomt, m^ ida» 

gloutft, v. n. bttæ t^nb og iHUibig« fleligoeb» iim — «lona 135 

C^øttbenfietbe), WeUie etler ®{e1fie frfi^r^a (og di^fe), v. n. (I^e forn Sin* 

(S:r. ©tift). {)erHl; (0{et(eøiit og tierne* 

(Øjctletaue: ^prbebren^;, 49^epi^e. (Øuøryl, m. 2>txøm, Sølgeaoitg* (Sbnu 

røefteiifjelb4)* fcafaat g)<ob, griffjeb, fik D*« iffe 

g)«et», adj. 1) (^a«mitb; forn ^Umt til noren d^iepl *ti'nai. 

ai»e. ©bm. «f (^it>a, fla». 2) fojU øi^rma, v. n. (e-be), piJetmne; fw»are. 

ifct, forn er af me(|et 93arb efler fan Q>. 9^. freyma. (3f. ()auma)« fijøpita 

ilit)e meoen i$<)tbeeL Hr. (^Hft, ©M. fegt ffiule (lg. giøpme ao (et unba): 

og fl. 3) gob, fortrinlig, bpgtig. (Bøn* 4)utte tilftbe, forbøtgc, itft fomme frem 

bcnflielbe. 3 ©ogn betegner bet ogfaa: meb. gjøpme ibo))} fammenf))are. 

febgob, inbbilbft. øjøymanbc, adj. i»<erb at gjemmeø. 

<ZH«va/r. ®ob(eb,S(erb,fVortrin. ®jetb* ^aymtn, adj. forn gieme fQuIer etter 

gf^evclett, adj. Daffer, anfianbig. 9thL (^iemmer. 

iøf4tt>lctric, ro. (Øavmilbbeb. ©bm. (9|i9ymtnø/ f. ©{emmen; en Seg boori 

iZKø, r. ben anben 9{9maane efter9{9taar (&n ffjuler fig; og be Sinbre maa oj^* 

(etter efter 3«temaanen); ben n<rfte foge banu 

'^VlaoM'' efter 2:orTen. inbbefattenbe <5\sfym\la, f. ©iemmefieb. 

iDlatt^ ^{aaneb, etter ©tutningen af (5)fdys, m. en fremoctlbenbe ©trom; 

flftbruar og ^eaipnbelfen af ^axU, ef- ©f»at, @t«nf. 3«b. og fL 

ter «?aanei!ifteW forfTJettfge a;<b. Sturt øi^yfa, v. n. (e-te), 1) f^jruble, fhmt- 

i beflemt gorm: ®iø'a, ®Jø'n«. (®. me, octlbe frem. ^. ©tift og f[. W 

9. g6i og fræ> giofa; gau^. 2) brufe op, flpbe o«er* 

øiø^b/ part. 1) m«f!et, febet; 2) giøbflet. 9?orbre 33erg. 

øf»^« (giøfif giø)# v. a. (e-be). 1) <51øyfa, f. l)@trøm, 83<elb; ogfaaCN 

■ tnæffe, febc, gjøbe (5breature fom ff al oruening. 2J £)»crbriDeIfc, ©friberte, 

flagtee); 2) gløbfle, gjøbe Sorben. ftort fRpgte af fmaa a:ing. 9^orbre S3erg. 

' >iSt biwba, tebie, frøi^a). J)en egente si^yva, v, n. (e - be), 1) bam|>e, rpge. 

fifte ©etpbnlng ert forbebre, fcette i ^r. (Stift. 2) foge ooer, gaae ooer 

Saob ©tanb; df gob, adj. ©rebberne. 5?. ©ttft. (gfulbe egentlig 

C^tøNnø, f. Waffning; (S^løbfling. bct^be: brit)e etter frembringe Ibamp, 

«tfL, f. fee 3:ab, ^«ub, gran. af g9»e, gau». 

ebfl«, f. Wtfffning, f?ebning; ffeTb- (Biøyvt, f. g^gen, gog, Dreo. (Rbr* 

nere: Cbgiøbning. Ubtaleø: (S^jøfla ø)j9yt>ctt, adj. brufenbe, fom let flpber 

(Stg.)/ ®jøtla, meb aab. ø (©ønbre o»er. 

Berg.), OføTtje, (Riøtfje («WorbenfJelbO* øT^ (for gtaba), v. n. (r-bbe; bebret 

fertilt O^jøbflefalt»/ globet ^ato^ a-a), gaae neb, om ©olen og Waa- 

• (Øio^lleørtø, gjobet ©t)iin. nen. ©oan, ©ønbre S3erg. Jett. Og* 

€^øsfim*4, f. ben ffore (£bbe, fom fab* faa i©rr.: ølm(forgtmbrø). 3 ©bm. 

«aiilig inbtrceffer i !0?art« ?Waaneb. 33. ba»e« fun ©ubjl. ©olaglab. 3f. SCbJ. 

©tift; ogfaa i ^cTa. (©Jofjera). glaen. 

O^Øør, f/®»gr. — (BjjM, f, (SJiL øiab' (gla), adj. glab, fomøiet. life 

^eia, v. n. fmigre, fj«Ie for ®n. 9?^t. glab: ligegptbig, fom iffe tager flg bet 

(®. W. gæla). 3f« bøla. n<er. ocra gla t: baoe fi^jl til, fpneø 

dUiøUr/ m. en ©migrer, dietter. gobt om. WL 

^øib, f. ®le!b. — øfønm, f. gjenonu ølabeleøe, adv. meb® Icebe, meget gjeme. 

Imøticeruø; f. gjen^t^cerug. øU(b)t>ceruø, adj. I^fHg, fom t^ax et 

\itfV4t, f. gpra. — øjørm, f. gjera. muntert ©inb. S^ett. J&att. ®br. (3«l* 

iøsftjoeC f. et ©lag« (lore ^Jhiéljnger, gladvær). 

fom finbes unber (Ébbemaalet. ©bm. ølaen (for glaben), adj. nebgaaen, om 

(3f* ®iøRora). (Etterat Dobffjorf og f[. ©olen (gta*i), etter SWaanen. ©ogn. 

ØfiiMU; f. ®jøbfla. (Klam, m. garm, 33ulber. %tU. 

(Btjott, f. JJuTe, ©rube; f. ®iota. ølama, v. n. (a-a), bulbre, larme, 

øføy« (alm. gjø^), ▼. n. (r-bbe), gjøe ffralbe. Slett. ©Jelbnerc: glamra (3«t 

fom i^unbe. Smberf. ogfaa: øo, og glamra). 

©ubin. ømtt i (©bm. (od be ®amle). ølamren, adj.baarbog ui<et)n røm f[$eie« 

tu. W. geya, impf. gd. Sllbg. 3f* ffranglen. 

Øijøryinø, f. ©jøen. 3f« ^unbegoitt. (5lan, n. Slabning i ©ft)eme; et I^flog 

^wyf, m. en egen ©lagd ©ang, fom Hart fftnm imettem t9ffe©f9er. IBerg. 

itn^ti of %innttnt. ^Ig« £)rbet ffal ©tift« (^tterø: ©lott, ©lette og fL 

MTf flttff. . øUma» T. ti. Cft-6>, 1) øm ©{«cnic: 13li gianljirn — gUpiJcii 
aaittti, abfpiebe Tig^ føa «i >>" blio« 
(11 flar yiet. (Ssl- elanO- 2) m 
aStnnefltt: (lint, fim, f« cfict nogjt; 
ffær Ittnnt og opmcciFrDmt. ^r. Dtjai). 
©lift. eaerSidleineCSuftttut) plrana 
(SpfBltc), glfflmt (Balb. ®bi.). fli(npa- 
(S61. iHbnO- 3f. Blo- fllPf«- - -^t^f 
untertibtn (Bl<in, m. og Sinna, I. 
om nB«a((trigt ^«fonct. 

Qlanbxtt, ndj. n. batt, aaitni, fad at 
man lan fce oibi omlring, ^arb. 

gloncn, adj. aaten, abfItU, font man fan 
f» Igjcnncin; om (aloo og ligrfaa om 
©tflerne. ^ari-. 

(BlrtntnB, f- n^sglerrfg Sigen og ©Hmn. 

(Blitne, m. (StanbS, &F<n. 

g|«nf«, v. n. (a-a), glinbft. (3*1. 

asranti-i, n. ©Html, !8ftig6eb. — slan^ 

irifam, ndj. morfom, luftig. Sttbl. 3 

Sbtti. Dpfaa t^laniTufamt. (ItnorlT). 
(Biav, n. «ul, ^taemrum. SDrf. @bT. 
glapp, f. gleppa. 
Slaa ClangO, ". 1) ®laS ff aiminbt- 

Hflbrt). :i) SinCut. (©to»cgla«, Æ)e(. 

larglai). aim.— 3l.<Blo6(aab. o) i 

Sogn, og fl. 3) Uilafl at ixittt ai; 

cgfia (n (fben Slafff. 
(BlaeattgoCcJ , pl. n. Briller. (Sulbbr. 

og fl. ©D. glaa(>gon. 
(Blåebot Coab, o), n. SPinbucSaabning. 
(Slaafourm, m. aJinfrufStarni. 
(BkøtuFa, f. fSinbutJfTaabe. 3f. ^fif- 
(Blaaveama, f. Stnbue^; ramme, 
glaBJIalltt, og nlaefolitxit, »<>']■ ITalbet. 

9tctbK Serg. Sbm. 3f. fleinftalta. 3 

3nbr. 6ebbn btt: flonmt. 
<5laetlotm (aab. o), f. en fiabfelig Stue, 

fom iEIe bTugeS ti! bagligt Cpbolb. 

9Iorbtf a«g. 
glas:^gb, nJj. om$t(te: Eoibuiet, uben 

Sing. t3f. riiigos.ib). Wbm. og f[. 
Blatra (ti. glabta), v. a. oftjtenbc, bprt- 

tuile. 3ttb. C®. 91. glam, fpllbe). 
glatt, f- gletta, —glnup, f. glHpa, 
glavKirug, f. uitber glab. 
glota, v. a. glinbff, fflnnt. Sogn, 3 

;Siarb. gt(i». (331. gljii). 3t. gloa. 
(Bltnin, m. Sn foin \)ar et blegt og fD- 

gdigt Ubfeenbe. i&trn. 
gloitn, f. ginmia. 

(Bleama, f. planten „$anc(ro" CGnleop- 
iiO. «Sogn (f. Da). @om Sgennavn: 

ffilommen. 
glmmc, v. f. glnpa og glana. 
&<antav, m. tn ©pegefucil, Isflifl 3or. 

^il. (@fal ogfaa betegne tnXIIflutr, 

Ofl fortlarea af ffloglt fom 6Jlan-fat, 

af glana), 
gloavo, v. n, fliiTc, fee tfttinoget. @6t. fflbg. (3«i. Blåpn). Ufltre øliw 
CCalb. Wbi.), og fl. f. glana. 

gle, og glca, f. glebje. 

asifbt (aab. 0, f- ffllabf. SRfi- ©buu 
æileis ffllta, ©lee (fæbo. mrt lufl e). 

gitbclcg (gleelc), adj. glabelig. 

gUbjt(fllta, git), v. a. (gltft; ccicfebt), 
atglnbe. C^J.glrdja. — nit&ft i.oab. 
e) !* glttbet, troftet. — nirtiafl (gleafl), 
v. n. glæbce, jlffbe fig. (glea feg). 

(BM\Sap, m. maiii, Spftigbeb. 

Slefe, m. ®Tami mcb ^unben, tt^it- 
(eg til at bibt; f. gieffa. Osl.eltp.). 

(Biers, cl. (BItffa, f- Sar toon fcjt 
fangeSi SRnDtfar. 3 OJuIbbr. eg pM 
flere «Stcbn b(bb<r bet <Bltt(t. 

gleffa, v. n. (c-te), gabe, fnauM «Bet 
gribc (ftei noget meb ^Hunbcn; jiiitr 
et goTfog 111 at bibc. 3el. giof*- 
Unbcrtibenogfaai biafft. afHotsfliige, 
live i Iffg. ^an gletflt b(e llf(g(® jtlbn). 
Drfcet bebbtr ogfaa: fUfft (tsUL), 
«Itpfa (9161. og f!.), gUfffl, itOk 
l^axt. Zti. ®br.). glepfo a fenM* 
bentlla rigiigH; ) f. glup a, @IIot>,4lWh 

glegg (ilarpf^ntt), f. alogg. 

gittb, adj. ufefpcertet, fom Itaatr tMlt» 
fra binanben (om en stioft, om grt* 
bet, Singre o. f. n.). ®bm. Ert 

gUi&t. v. a. C*-be), ubfpcerre, ubftrttt 
(f. fir. Singtfiie). Ebm. 3!t. ilrili, 
glcibe f((fl)! fatte Sobbernt eftt p« 
binanbcn. 3 SDxt. ogfna v, n. gitui 
ftaat ubfpairet, 3F. (pritia, 

gletbt, Hdv. 1 etl ubfpatiet (alifling. 

ælcinc, r. aabcnt SRuni, f. (Sienna. 

gleipa, v. n. (a-a), orange tKunben, 
forbrcie Snfigtei. SP, Stift. .Oltlpiiw 
01 ^«ming": natagtig ffifutiiben of 
SInbreS Stemme og <i3eb«ber. 

nUFffi. Bitte bibei f. gleffa. 

OkFfe f. i;»rtfat, f. RHef«. 

(Sienna, f. ?}Iellemrum, et bart og aabenl 
^uin i ©fooeni ogfaa: (^fennlng. 
<]i)rie«plet imeflem Stov og .•Jlivpet. 
5Jieact ubbrebt Crb. (9[bl. SetL SJoIb. 
0)br. Sbni. Drf.). Cgfaa (Bltint 
tøaH.). 3f. man. 

tBUrfhemavF, r. Sfoo etler Sltppnnatt 
meb enfelte gi(t«rige 9JI(ttet. 

ølennut, adj. afbrubt oeb icccnt (Oet 
aab ne 9Kerfemnim. 

(Bltpv, m. i) (Slip, baftig ®Iiben. 2} 
tn atfbrpbclfe, et SCieDfmrum (omtrent 
Ifgcfom eHenna). Sutt. 

gleppa, v, n. (glepp-, glappi gløppt), 
1) glibc ub, lomme aflaDc. rorti of 
©tebct. — 2) glippe, flgac geil (or 
noget fom man oentti). 

sleppen, adj. fom let gifbn tOtr siifipa. ®otattitttf — (Bofii 141 I lot <t aobt Cinbelaø* ZelL ^atL 3il 

gédiynar. 

Øo(6)i»ciine, n. et fagtmobiat, frebfom* 

leligt ^cnneflf ; dn forn tffe let blU 

m »reb. 93* ©tift. 

Øo(6)mølc, n. aobt Hm* ®br« <Sbiiu 
ØHb)natt, cR^iUen. ,,be(fa bonatt til 

éM": renbe(Eit enl^itfen. (3 bet Soe^ 

Sile bebber bet: (^^obao, belfa ®obaø). 

jloretomBKr ogfaa i ^leertal; f. Ctx. 

€g ba f mange &cncttt(x) te bclfa« 
0^» (®ofé), n. 3orbe{)obø. 
Ø^faub (®ofdu)r m. et (^ob6H{)t og 

fobtTPcnbe !ReniufIe forn let fan foto 

irettee. 

fi(b)ftnn«, adj. gobbiertet, «eltctnfenbe. 
fobelca, adLgobelig, oenlig; artig, be* 

|ag[eUg. Weft alm. øoflc^ i ^ettenu 

fojReø. 

toijbyfnaff, m. Denlig Samtale, 
fobt (aab. 0), adv. gobt, bebageligt; 

kt, bebemt; belbigt; upaatlageligt. 
fobtcttPt, adj. Deltoenfenbe. Sr. 6tifr. 
føbtruen, adj. gobtroenbe, troftvlbig, 

{nr ilte aner nogen ®i»ig. 
føbver ((9ooær), n. gobt Seir. <5os 

vtt^bøXt, m. en %ih meb ftabigt, gobt 

8elr« £igefaa (S^o^er^bag, (^oi^erø" 

Øobvettc, n. ^fptdaanb/ gob (^eniué, 

ML (meb t^beligt b). 3 ^elg« (Øo^ 

vettro^ om ^ulbrem 
Øobmb (Øo^oe), m. 5tiemeoeb, 9{alm« 

leb. Orf« og fL ligefom $(bel. 
€o(b)vtlic , ID. Selt)iflie. — øomliua 

(M go»iflig) adi. gobi^iflig. 009tU 

kcge)/ adv. gobvmigt, uben $tobflanb. 
9obvt^ (g09iiø), adj. oiEig, rebebon, 

«enftotiirg. Xefl. 9{bl. (3f* «ifa, y.)* 
Mb)oorcfi, a4j. gobelig, «enlig* Un** 

btrtiben ogfaa: felvgob, inbbilbff* 
Øoc, f. d^obe. — Øot«ry f. unber gob* 
Øofo, r. ^eftfgbeb; Dolbfom ^urtigbeb. 

ebou ^tale til ma ei (S^ofø^ 3f. Cffe. 
ØottR (aab. ol, t a3cr)>er{loL ^ogn, 

Al Ogfaa ScTDgogm (3 Sttrefogn; 

Øavn}* 3^1* vefffOini, pi. n. 3f*®agn« 

Brnt, f. (S^obfpnbe. (5ol, f. C^ul. 
9, R. 1) d^ulv. «lm. (if. Sile). 
9. 91. golf. fare i O^olo^e: lomme i 
Sorfelfena. liggie n*i ®oba: dore 
Uorfelr fobe. «orbre »erg. — 2) en 
Ifbeling ijtombefleme(f.^æd); ^tU 
Inttntmmet imetlem to af ^altnt eller 
^tmne i i^eflen, inbebolbenbe omtrent 
(t 2tt$ Jtorn. ©bm. (bi^or jtornboften 
MøttRlia ngnee efter .(^ob'') f. (tx. 
ftmteR tf oil» mce S9ft^* 

K% a^. 9Rl9lagt, forfinet meb <&ulo« 
v<M, m. ®ttfibittl!e. <Bolv*tre, n. be n^berlk ®tt)Ker i m 

(Øom (00), m. 1* (^coit, ^oæloingen el» 
ler ben ooerfle ^eel af aXunben iRb« 
oenbig. (®. 9e. gdmr). Unbertibni 
ogfaa Sanbfiobet, og brugel ba i 8Icer« 
tat (^omanne). 

(Øom (00), m. 2. 9ingerft)ibø, ben inb* 
aboenbte Deel af bet forrefte Singerleb 
(Sffobfat 9tagIerot). ^Itn. (unbtagex 
i en Deel af «g. ®tift$ jf. ®um|»). 

(Øomcnne, f. ®obmenne* 

(Øomor/ f. unber gob* 

(Bomvidrtt, f. et ®Iag6 €oagbeb efler 
S^mbeb i ^unbbt>ce()>)ngen. SetL 

Øonn (for ®om), f. (gi. (Banner), 
£arm, 9tor i 3nboolbene. 9{orbre9erg« 
<Bbm. (3«l. gOrn, Ifarnir). 3f. ©jenne. 
i^ertil (Øanncftav, n. (Sliim i 3Rb^ 
ttolbene. 

Øople (aab. o), t aXebufe (et ®laaé 
Slobb9r i ^aM\ 9^orbre Serg. (tl« 
lerø ^anncrta, jllpfa og fl. ^ ®bnu 
figee ogfaa (&e^U om ben ©iTim forn 
omgii^er Sroerneø ^g, og tidige om 
enboer bleb og geleeagtig ^ta^fe. 

(Øor (aab. o), n. 1) Dpnb, ©ole, bløbt 
SKubber. SDrf. fertil (S^orbotn, &ox* 
mpr og fL — 2) V^aoeoftflittg ((Sb9' 
muO/ ben babt forbeiebe Sobe i jDv* 
rened 3nboolbe. Xlm. ®. 9^. gor; 
®o. gorr; ogfaa i banffe Dialefter. 

øotra (aab. o), t. n. «be ibelig, |)rot)t)e 
i jig- (Soragteligt). 

SorbUut, adj. pber^ blob og raa. ^elg* 
Korbotn, ra. blob og bpnbet (S^runb i 
Sanbet. i^elg. S)r!. og fl. 
(Borf «øøic (Borpofe, m. foragteligt eg 
i @)>og/ om SVeRnejflfer fom fl)ife meget 
og eHerø ilte bue til noget. 
Q^ov^nt, r. og <5ovfim, m. en (iben 
8<rrfn>anb6fi{I af jtar^oegten (Cypri- 

nus Phoxinai). 8[g. ©tift. 

øorleypa, v. a. (e-te), rioe ^ul paa 

3nboolbeRe. 9}orbre 9erg. 
(Bormyr, f. en bleb <Sum)), beftaambe 

af bare X>9Rb. Sr. ©tift, ^elg. &vu 
øor-rox/ adj. meget raa eHerbleb* ^* 

ber ogfaa: gorenbe roi. 
<5ovvt, ID. jDreng, ^og. 9tomeb* 
øorfprcnøb, adj. reonet i 3itbeoIbene; 

eHerø: forfi^rongt, ebelagt eeb for fter 

Soang og SinfRtngelfe. 
<5øwcamb, f. ben ftore 9{aee i bcbree^ 

Stttggenbe Dpr. 
ofa (aah. o), v. n. tufte, |>u9e. (©{clbeR). 
^ofa Caah. o), f. fiuftiirem/ ^ufl; ifRt 
eu oarm Suging, f. djr. fra et 6«r« 
fdfe. Weit RorbcRflcIb^. 3 B>tL (Bm ©Ilja — ®iia3 I StiL $an slaup, ettebæ. 2) ddbetneb 
IDIuntieit, fitappc,' riOE Hl fifl. SeS. "3 
fl, ^imbtn fllauDbot framcci. Shub' 
bm tat>bt f.ti nm itlopf tin (Eau. (tloCa, dlDffa. Sigefaa adj. glupnnftc 
(alubtnSO- 

(Blvfl, r. 1} en bleb ofl Wnb OTasfe. 
(aetobnfngen noflrt ubEftrmt)- I>«ff" 
ut forn ei lyitoe. '®bm. 3) ftnbt og 
Btbtftratte SfflEn rt taaflcofltiRt Etp- 
baftc. Eibd btunl. men (oneS at sære 
mffltl ubbiebt (gofen, ©bm, SBoffl), 
ffiiUtlDfta ©Ifle: fclibt Ofl ftiae iftdr 
om Sforqenen, Soorpna felget ©tottn 
tft« mibbflii. 

given, aJj. om Saften, nant ben tt ftllb 
df tonbe Sfotr. !Gof* oq fl. 

Ølyfa, n. ©ab, aabeur aJlertemrum; f. 

■ ér. imeBemSraabenc i en iCaii, 91or- 
bre Sfrg. 

glyfffl, v, n. (t-K), 1) flate, ftaaeaaben. 
(©idbcrt), 3) om ^unbc! bjoiffe, am 
meb bctmbcl E?b. S. ®Hft. [«d. 

glf^gjcj T. n. (e~be), oabne fifl, ^an 
ai man fan fet igltnnent. WotbicSerg. 
af ®Iuqfl)c. 

Oilvm (adb. b), m. Bulber, Dren, ©((n- 

. lot), af fllpmla. 3f- Pfom. 

nlvmtn (sb), adj. barR, frnftobcnbf. lett. 

Slymio, v. n. (tjlfm; Blimtbt; - aab. 
X Ofl u), bultre, biene, flienlijbe. ^torbre 
Seta. Cqfaa 1 Brleb, (meb Snujtrf. 

ftlmm). ffl. 91. glynija. 
irnt, f. @Iunt 

ffllvtt (aab. 5), m. aabninfl, ^ul. 3 
S^if. m a flar ^(ct f Sfoetne. 3f. 
. ffllctt, Sttere tonmellfl alm. i lale- 
■ manbm .ftme bai fillijtr Com en Dor) : 
flaat i>aa Slem, bale aaben. 3 I(fl- 
,t>.^i ®rWt". 3 Sbm. „« lerrt". 

Btnt«, v. n. Ce-e), n glere en aab- 
nlng. gluttt pia 'Defa: aabne Dertn 
libt, ffftuben paaAIem. @anbtnf|elb6. 
— 2) littf, Kne; tfcer ifliennem et 4^1. 
aSett alm. Bioflte Stebtr: glette. 3 
ZtU. tr qimte otifaa at ITctte til noflct, 

, iftei meb Soraflt. 

(Blvvet (aab, o), f. *ute, SPtcralleft. 
gttrefofm. 3 fflbg- ®ioM- (3sl. sijufr, 

gloe, «dj. blegagtig, flulbleg. @bm. 
(3«1. Elter, Io#, '((ar). 3) tonb, nanb- 
ogiifl (cm 50iirlf). ®Piin, Sed. 3) 

, flav, Tvag, Traftlot (omannb oaDtit- 
It). 3:tB. — Rlit jtolt s<<itt S31 0. f. B. 

gItMft, T. n. blior ti}iA rg sanbig. gioeggne (for fllttflafl), r. n, bebai.-, 
tabe fin fliafti om gsbemibler. SeC- 

lølceme, f. blegt ®ti)ti. ©bm. 

glebe (fliøal, v, i. (e-bt), I) anlftn* 
be, oppiifte (31b). ffl. «. alæfl». 2) 
opbebe B(b ffliober (=elba). Cnfaa 
v. n, fllobe, btofnbe. I5« na fo BtW, 
at bii'gIobbe. 

glebefi, v. n. titnbe*, fatte Slb (ulw 
glamme), 

Bl«5g (anb. o), ailj. 1) (larpf^nrt, fom 
let TcEt ettee opbai^er noget. 9I<Tft(n 
alm- 3 Sett- Ofl 'Sbm. 'bebbtr brt: 
g[egg'e, 2) flarurinbig, inbfigtefiilb, 
neni til at foTllaae og fhtbe bet ttltt. tflbapcbotbtn, unbfctlig. l^iUf\6fp, 

beictnffont). 
(BlaggffflD, m. ®(,u|)fnn, 9((mb(b tR 

at (ee cii bemoirft noget. (Cftfie 

(Pl^ngheit). 
glaggfvnt, adj. fTarpffinet. ©iilbbt. 0. 

91. elopn^Vnn. l£UeT9 gløgg. 
(BIcm, f. fiVlpm, 
(BlBB, m. Stilren. Sbm. Del feff rin 

(éUdi be blcoe opmcFttfomme, bci^Bnblt 

at fet fifl om. 
jjløfe, v. n. (c-te), fee eftrrtBcr (efMo 

watt. ®bm. SRomsb. (IWeget bninl.). 

3 Seil. glofe. 
gl«ef«, el. fllofa, v. n. (t-te), PBBuflt, 

b1a'(e i 31bén. Cpfaa; Hii«feop, ftnige 

31b. Sogn. (3*1. eloisa)- 
glavmo, v. a. (e-be). glemme. (IB.B. 

K(pyiiia), glonme atle: qltmmt, fatte 

eftet fia Vti gcTalemmelfe. gI»BmtaB 

(butt, oeg): aicmme nogei fpm må» 

6at latt. — gtøirmb, pBri. glemt, fot* 

fømt! ff. nttégleomb. 
(Bleyma, f. ofl «Bldjune, n. fiHemfel. 

loma f ffllpome. 33. ©ifft (fjflbtn). 
gløvmanbe, ndj. forn sel fan glemmec 

Ba; Bd fnfje glODmanbt. 
glermen, hHj. grenifom. Unbtitibrn «gt 

ple^mfffen, 3 ©bm. bnigloijmflitii. 
(Bleymtng, r. npiglciitmelfe. 
iBIarmrtn, f. foag ^ufommelfe. {BM' 

teri). 
glavpa, v. a. og n. (e-te), I) fingr. 

Ilte i fig, «be gtaablgf. S6I. cg (I. 

m. V.'f-\6ypiO- 3F- glupa fglaupl. 

3) gabe, Pctre naben, ifte flutte tal 

fammen forn en ©ar tiler en blemme). 

SKoTbrt Berg. 3 Oibr. nlipe. 
<Bl»ypt, f. (ri niBfte; f. PoBPa. 
glevvt"' ■i<'.i' aabtn, qabenbe. ©itlbeiL 
®n«g. n. Blnaoen, Sfben. ©(t lUftHai ®nag, »: btt gtt maifomt, meb 

flellfl6(b. nebiSJMH B"'BiO. 1) »nflO(. 9. W. Ofl 
gQBgi. 3) grdtfc; «bt |gaa SRartcn 
, (om «oÆjil. 3f. nagnii. a^) flubt ofl 
(tibc, uBen al ubrctte flott; cgfoa: 
tisqlt, feie uafUbelia (ftti noflct. 3 
manqe Dfafdtei bar "Orbft ft)ag BeU 
ninit (a-a). 3nt. i ®t)T. ofl iZJit. 

Ineasat; berimDb: tnaga, i Wbl. og 
, Wtingc af be fefgenbe Oib base 
Døfaa Mele Fu betle gn, og bcelt n 
i ©ialtltenie. 

Qhtoging, t ^navtni ogfaa Xrjgleifc. 

BnAfffa, ». B. flæbe, flibe. ©bm. 

nnftltra, tnim, fTriaei [. gnella. 

ØttoHcfroll, 0. en ftort, blbenbt itulbe. 
Sbm. Dg fl. 3 $clg. (Snalltrfrofi. 

gnalltfAirt, adj. n. ^tenfiaorbt, obermaabe 
iaatiL !RorbTe Serg. <D)an Uger og- 
faai ngnaQenbt bort*, og Ifgelcbeøi 
,iaxt fo ffinaD"! men fioab beite ®nafl 
bttober, er ellere ubefUnbt. 3f. qntDa. 

Ønaeft, m. I3enaenelfe poo en tntng, 
Har tn fom eitneget urolig og briHig. 
Sogn, @btn. 

(Bnnur, m. m <BnirT. $e1g. 

(Bnone, f. jtnaue. 

gn«v{(, T. n. gna»c fmaot og langfomt. 
@bm. 

6nt^«,' T. B. (a-a), InarTe, latnw. 
9Iotbrt!8erg. (3«.gn.k.). 3f. snltffl. 

giii»(<, f. gittCta. 

gncgfen, psrt. gnaoet, Rrabet. £ell. og 
fl. SBerr olm. er giKtffA. 

gncifla, t. n. (a - a), gniflre, fl^be fflnlfter. 
noglt Steber: netfla; ogfaa gneiftra 
og neiftra. 

<Bnet|}e, m. 9)nifl, Sunfe. ((S. 91. gnei- 
M). .gebber ogfoa netftt (i mangt 
IDiot.) Ofl 'Bneifte crirlben). 3 ®bm. 
bruqcs 9ieifte mcb ©etnbninq af Sarn 
etter Sroing (otl egentlig en Spite el. 
nogct oboonnbc) ; f. £r. ti'a oonbt 
te Infje ia eln liten Weifte a: bet er 
onbt at vette bamloe, at fee fin Slugt 
ubbce. 

gntta, f. gniTa. gntltrc, f. gntSa. 

JBticK, m. ^btiit, Sfrig; fbelfg 3ainren. 
J^cbbei ogfaa (5n»il ogt^oU. Sigefaa 
<hnAil, om et tbtligt CoerbKng. 

snell, Hdi. flai», boinenbe, fiirigrenbt; 
om f (b. æett. SufTerub og «. 3f. loett. 

ØntHo, v. n. (gnell; gnall; gtitfUc), 
i) fliifle mcb en ftarp og buintnbe S^b, 
ligefDui Sunbcne naot be Ifbt ©mette. 

, æ. og ar.SHft! ffelbntie i «fl.Stifl, 
2) fioine, Initle, (hflite (om tont og 
(aarbe ©ager). t>a oa fo bart at bæ 
enaQ. (3f. gnafi^oit). 3) .talt nteb 

.,-01 flgt)): og \)mt»'ft.^ttimt^:Kriltt - ønog 189 

enfftmb. con* øglita at flMt o« 
giore farm, nubt ibelig ptut btt foimib 
9togle SttbcT Rii<nlc. CAtt Mbcr 
ogfaa: ntUe (©bnt. og fl.), fnca« 
(?t6l.?X gtitlbre (®f>T.) og gn«Iftrc 
~ Se. frnilli. 

gntOtn, idj. ftatV, (ointnbe (om ifV). 

«ØncUinff, f. jotnen, ©higen. 

BncDmcelt, ndj. forn bar en flatp og (sl- 
ntnbe ©tnmnt:. ZcQ. oa fl. 

gtictt, adv. flartit, bblntnbt. faitfn^ta 
fa» gnelt CSufftrub). 

<Bntrre, f. en ITotI) ogføIbOfnb. Sbn, 
3f. Watt. 

gnette, t. n. (gnett'; gnim; gn«tte) 
om en foag njb, og ligefaa om en feag 
aStotegelft.' (3f. tnetta). ©bm. ffbm. 
^f. Ha gnatt Ifte 'ti *ntn a: mol 
terte Ide en tnefte fQb af bam. D«e 
anett' ilje fram: bet fommrr iftt af 
fletten. (©. nila). X^ei a fo telte at 
ba gnett' IHtum beit be ert faa tatte, 
at ber fommtc ifh btn mfnbftr Craabt 
igjenntm bern. 

gni (ti. gnibt), v. f. gnila. 

aniffl (aab. i), v. «, (a-n), 1) gnibt, 
riee, (lure. aReget ubbrebt i forfneflig 
ilform: gntFn, gnefe; fnifa (WBI. 
«IKaxban, nift, nefe (®bm. 4afl. og 
fl.). 3f. gnura. 2) arbtibt fmaat og 
langfomt, bolbe lange oeb meb bel 
fanime. («DItft fpctofi*). 3f- gnago. 
3) gnie, btft rn gnteragiig Sorflgtift» 
bcb, føgt meb Ubbolbeiibeb eftcr fmna 
gprbele. ^. 09 Sla. Etift. 

ØntFing (iSneWng, Wtlinp), f. QtRibnt; 
Ubbolbenbeb meb ©maaling, ^Jnittin, 
«nierit. 

gntFfen, adj, gnieragtffl, forn oiftr en 
fmaalig ©parfombeb. 3 Batt. ncffcn. 

gniffa, -v. n. fnirfe, ffrabe (om en ior, 
et *jnl Ofl beiligt). Worbre ©etg. 
9Inbrc©tebtrgni|}Ta. 3f- tifta, gntSa, 
fnrtfa. 

gntfta (it), v. n. (e-e), Tlsnft, Soine 
meb tn fsanert tub (ligefom innbene 

. naar be sine baee Vlai (Der eiUc inb 
f fiufel). eflera gnijlra (9g. ©H|t), 
frtifta C3«b. og p.), nifle (©bm. 

. og flnO- 

gnifira, tu. l)IIonIe, bofne; f, gnifta. 
2) fnirfe, b»lnt, fhabt. ©onbonfleft*. 
(3«I. (tn(iu). (EOtre gnela, gnfffo. 

GJnit (aab. t); r. fflnib, SufeBnqel, Og- 
faas (Bn« (et), ffJnitc, !Rnit. 

gmtro (aab. i), ». a. gfare noget alt 
for fmaat etter flint, dfnitr, n. Sloget 
forn tr meget fmaat gnitrenbe fmaitt: 
eivnuabt fmaat (f. &.: ma Stti^}. 144 grflSDøn — (Dtctointg SteTtøttatfoit og rolig Sdttca^ttdnfi af 
fixtM^ttO* 9lotbte Sera» 
øraveii, adj. arbeibfom, flmfg. 9M^t. 0() 

5* derfra abfliHed partic. ørat»en: 
carbdbet Deb^raonina; 0()faa begra- 

i»ett (forn eHerd oftere oebber nebgraoen 

og nebfett)* 3 <Sbnu 9ibnu og £)rt 

Ibebber^artidbiet: grioin (aab. 0, ogf* 

gret>en og grcet^en. 
gvavft^a, v. a. fa|le Sorb );>a(i\ ogfaa 

^olbe fiigtale o»er» — (EfrarfefHng, f. 

el. (5r4pfeftelfe, n. a) Sorbpaafaflelfej 

b) Sigtale. 
(BtavinQ, f. 1) ©rat^ning; 2) <Stcrb, 

$lrbeibe; 3) 9tag; $6farelfe; ogfaa 

©mcrter i Segemct, fom ligne en (Sfra- 

ben etler Slbning. 9{ogle <5t* ^ra* 

velfe, n. 
(Bvavit, m. ®ra»ering, flulne ©frater f 

IRetaL SeH. og fl. 
<Brat»i(ab, m. ^raofleb» 
<ØrAt»(^etn, ^inbefleen J^aa en ®rat>. 
<Ehrat»::i9(, n. (Sliceflebub i $[nlebning af 

en »egra»elfe. 3f. (£rtje og Sf!f<tr* 
gr Od, adj. graa. — (&n $efl af benne ganje 

falbeet <Efr<»'en; en $o^^e berimob 

gtccta, v. n. (a-a, og r-bbc), 1) fee 
graaligt ub. Dce groxr ))ca b<e: bet 
feer graat ub. a:r. ©tift. 2) hietit, 
nile (faa at IBanbflaben blioer graa). 
®. ^roie. 

(Bvca^auv, m. ©ruu^iorb nteb en graa 
gart»e fom £eer. 

Ørmbetn, m. et ^wn ^aa Uloen* 

SrmbUFf/ adj. bleggrao. 
Sroibu, f. S9n!e (Årtemisia vnlgariO- 

©r!. 3f» Surot 
(Bvcabvv, n. S^ieendb^r. @bm. og fl* 
(BtccLt, ro. 1) en graa $let; 2) en rna* 

gelig Ser; S3inb fom frufer IBanbfla- 

ben (faa at ben blioer graa). ^eget 

brugL i ©. og Er. ©tift. 
atottfltffut, adi! graablettet. 
ørmgotø, f. (gl. -gi««»er), SSflbgaaJ. 
ørm^ctrt, adj. graapaaret* 
ørotstmet, adj. graaffimlet, fom (ar <Btxi* 

ber af en graa etter blanbet gar»e. ®bm. 
øtmfalbt, adj. n. !olbt mrb ffpet £uft. 
ørotflcebt), adj. flcrbt i ©raat. 
Ørml/ m. (^raabig^eb, flerr! W^pttiU 

J&ebber oftere ?Watgrail. 
ormltø, adj. graabig. ». og a:r.(©tift. 
Ørmlyftng, f. Daggn), ben allerførflc 

imim af Dagen. a»efl i Sig. @tift. 
(Ehrmmmfe, m. en 9lrt flore graa ^aa* 

ger oeb ^atjfpflen. 
Ørmtt/ f. (gl. (5r«n'cv), ®ran (a:rct). 

gormen d^raan er berfhnbe i åtte gielb- 

l&9dber fonbenfielbe (gleert (S^ræn'ar, ®rætt'a)) berfmob <5t«n (gl. <Øraite) 

i %x. 2>tift, og ligefaa i 9. <Stlft, i(»or 
bog 2:ingen er næflen ubeftenbt 3 
SSalb. (Efri^n (fom forubfcetter (^n>«^ 
tneb aab. o). fertil: <Bt€anh<tv, ■. 
©ranbifle. (5vcctnhø\t, n. en libei 
(^ranffoo. ^vatnfvo*u, f. flin ^ov* 
))ijr af ®ran. (Ørmnleøø/ eL iØrom» 
Pjepp, m. ^ranflamme. (Ørmnflfat^ 
n. ^xmtoppu (Brmni^oø, m.®rttn^ 
f!ot). 

ørmna (groinna), t.d. (a-a), l>graa' 
ne, bliDe graa. 2) Ipene, me af DO" 
gen (ba nemlig Suften biiber graa)* 
Der groina i ®tad*e: betlp^ttertSlir» 
buet. 3f. ®rail9rtRg: 3) falme, tobe 
fig, forfi^inbe; om Senffab etter ffou 
noielfe. Sr. ®tift. Der groina met bcest 
bet er forbi meb bered S3enflab. 

(BtoctnitiQ, f. Daggry, Dagbrorfning* 

QVdXvifftt, adj. araaflammet, tegnet tMb^ 
graae 2:ocrrftriber (f. (Sr. om jtatte). 
ftorbre ©erg. 

ørmftbet (graiffutte), graaTfHta &» 
berne. 

(Btmfmglel, m. en ^rt graae ©negk 

(Limax cinereus). 

(Broifletn, m. ben alminbelig^e graae og 
l^aarbe éteenart. 

(Rvcat, m. ®raab. 

^vcata, v. n. («rett»; gret [ee]; ørottc)/. 
at grcrbe. So. gråu; ®. 91* grtm, 
Supinum (ebber ogfaa ørtte (aob* 
etter grete. 5^orbre S3erg.— grcote fi|* * 
mett': grcrbe ub (faa atman iffelcn^ 
aere foler SIrang bertiO* 4o (eoegrfie 
fe turr'e (<5bm.)t f^un (ar grtfbt fot' 
Icrnge, at ^un røe mere (ar £aaret» 
3f. grota, groteleg, utgroiten* 

ørmtanbe, ad[. 1) grcrbenbe; 2) til at 
arcrbe for. D^æifiegraitanbef^refUftf 
faabant er i!!e at grcrbe for. 

^vcatdv, m. !19{ennef!e fom let grcrbee. 

groiten, adj. fom let lommer i d^raab. 

grmtfoerutt, adj. grcrbefcrrbig. 

(Bvcatntcal, n. ©temme fom border af 
®raab; (^rcrbeflemme. 

grmtmtlb, adj. grcrbenem. ©(L og IL 

(Efrm-trail, m. ben alminbelige graae 
Droefel (Turdus pilaris)* 

grmtfnaf f a, v. n. tale meb en stemne 
fom bcroer af i^raab. ©bm. 

(Prmtte (i en ?Wotte), f. ©rotte. 

groivoren, adj. graaagtig. 

(Brebe Caah. e), f. C^eiKeb^ 5taab(eb (of 
grab). 9lorbre Serg. glere ®t. Omc* 

(9re(b)tmg, m. en %^x, ugilbet Dn» 
(Sttlbbr. (i gormen: ^re^ung, 09 
(Bning); SZ)rf. (i gormen: (Brtum, 
og OMrtttø)* i&. 9t* fridwigr. 3^ flrria — ®iti)> 145 

Smtflfhtt CSot an'iilfe, Zlung/Xin, itab (Enbe brt nit faot. Smperf. «rifc> 

»oI. fctft. 

gttia, f. (Sntbc (Prnbc-ti-c, n. tl®IaD« Aam f tnfBat. 

inib Catrt)' *i)j- 1) "b'> i^ fiimmfn- grtt(&)f«r, idj. flint, btbanblit, fomub' 

tillet; faoltbtt om i^ax tlItT Xiiiab, rtttcr ftnc 3in^ mtb Crbtti' Oji g<n' 

(m fr lei at atHittt es ortnt (Int'^. bi(^te^. «r. «lirt.— 3c«tr. oreifarm, 

fat: tlotitxOi iigtfaa omXix, fombaT (Srcibing, f. Cibninit, llbaitltnø. 

U|V9am Dg ir Iciatfloee tUcTbPiiIr. ffiroCbJitip , m. tn flint «orl, iSn forn 

IlDL 0(1 mtfltt biuBl. («.S. creiao, « tpntia til al bilnflt fint Suflre i 

— 3) ftmpel, lifttirtm, Id at fptftaiK Crten. ir. «tift (Wrdinfl). 

eIct bfbanblt. Si flm(bj >£af. (£il grtibm<tli, adj. fem luUr mnt og Vt- 

«ribl flrbcib. Cgfaa Har, tcbtdq; f. b(Ii(|t. 

b. grtiet aKaal. — 3) em Wfnntfler: (BrttbflA, r. SHtbt CrbitinBi Cpfliøtdft. 

Bibfnllifi i at afqjore line «aper, paa- Uctaks r tiirtilla (ocb S^trfltn), «rdllt 

liktlig, bsqtid lil al brinqt trKn eg (I. røtdfit (9(orbre Strii.). 

Sibt i 3(ngcn(. Unbntlbcn cfliaa: gmbfhit, idj. om ^eiitr, fem (ant tn 

Hltfrtin, 1(1 at femmi tilrette mtb. xtm eg tvbtliit €trtft. 

(«■ <t (tit gret: ban er iltt al fpegt grctbt, artv. prtcnlii^l-, TIarl, tvbtlijil; 

L Hb; btt er nanfttltflt at btøputere mtb tfti. fimpdt, ItiitfTtm. Itfa greitt, Sg 
f.vi!i b« fo grtibt. Ea (ijfng fogrrfbt, 

rebd, erbnd, uboitltt. e. f. v. 

jnibt Cartta), v. ■. it- be). D rebe, grctbtolnnbt, f. {«rtibmctlt. 

«»ttlt, brlngt i Drbnt. aim. ((}l. «. ørdbtar, mlj. nem itl atgribebtl rrttt, 

IRidi). 2) erbne, affllert tn Sag, flint, fttrtig, fem ifft efl* tagrr fell. 

ffqiert rt Segnffab ellet et menem- Ebm. 3f. lot. 

tttinbt. 3) ub«ifl(, forlUre, gjort (Srtin, f. I. I) tn HIrttn. (i(. <R. srein. 

lat eg tsbdigt. .^an greibbe ba f 2) enSIrt, Slinnbring, afeigtnbe §OTtn, 

«I føreof*. — firdtftair't (rtbt^aa- lii (ftrdn au dn glufbom. 

i«). ateie ®a'n (IftBflt Warnent rtbt iBrtin, f. 2. «tit, CrCen, Slebt Ofl Sig- 

ffl IlbfiHnina). grda ftg: rtbe fig ut, ligbeb. (flMtgd brugl. notbtnfitlbe). 

tanu ub afbtt. srdafore ftg: flterc Tgfaai Stfgjertlfe, xiltnbtbilnptlft af 

lAc far [ifl. arde froi ftg £Iulb'a: tn >£ag. (StDtbrtStronDblO. Vigtiaa: 

. taale fin Qliitib. 3f. flrdbtfi. Sag, «niiggtnbt. Onbr. fjtlbntrt). 

fatte røida), f. DScbe, Ctben, or- Xa oa gjerl mtt ®rdn, a-, ethtnHts, 

Wiilig SiiQing. 81 ac («reit. Xa oa mtb aeb G(it. Z'ce fngia (8rdn pm 

iifda Qinii pta ta. '21 Crbnittg, SIf' b(e. fxt (^rein pm (faat ERebe Jjflil). 

iJirtelfe; CBgioiflff af et IMf mWrtn- 3f- 01. 9'. Itrein, Serflitl. 

h ojera @Tti( pm. gjcia tørtit rért grtinofV, v. n. fergrtnc fig, btit flg ]i> 

Ifj CKamt' for ilg). im fllrtio 'pi gefem (Hrrnc. Tufaa ørtinA fts- 

&iab'a(faatettalingtn|ltM). B)9ttb- grnnlaiia, xlj. uerbcntlig, foroimt, t 

Iriitr, €aatr, Jilbtbor. arbtibegtcit. Urett. Wctbtnfjtlb*. 3 Sbm. ortina' 

Mtflrtit e. f. 0. 3'. Seibt. Cgfao 1au«'t.aWfadbtu««at. -^etafæreiit» 

Snlnitning, anflnU; 9in!igittnbtr tdtr iay(t (t Sbm. rørtlnalopfO, !■ ller- 

Ei]acii9tlminb(liabtb;f.(£r.<£nfttgTtla ben, i^erelrrinfl, baarllg JilRanbi eg* 

(grifteoctftnd), ^fpt>Liitia(£I«bep(C' faa Sfiebteløebtb, llgtgplbtabeb. 

ett); bdit ®rtia (bru it\t «Sag), gctinltø, adj, I) rebr, etbtnllig, fotn n 

Ilt ®itiuT (fDttriiifeli.ic SnRalttr). f tilborlig Stanb. ^tlg. 2) neiagttg, 

itlohtifra. atfurat. ^clg. 9tamb. 

fttibt (<Brt<0, n. l)4tiltfclt mtbSIl' gi-dnltg, *dv. ganfle, noiagtig. 

IM*T. Vttqtt brufll. i 3r. €iifl og grctnug, mlj. punltllg, orbenllig. Xr. 

^g. 2) t^rtttltl (Qtr «laqltrnt Vm €tifi (grctnau). 

ta Iplw. Sbin. (i gormcti étrdbt). nrcinut, adj. flrtntt. 

erdt)cf4«b, m. Rtbtlan. «mp, r. l.(if(. <5rcipA, r), Vteggrcb, 

ynbcp {grriaff), «. n. l) blføc rtbt, Vl?qaafftl', ogfaa faa mtqd 3orb fon 

VBt fiø/ ubPlfItt (f. grtib). 3 inb- tan bolbtø paaenf^rcb. SRaaftttalm. 

flnnM geiflanb: flim ftfterburbfn <£o. grepi-. — iSrtipatma, f. fflrttn 

l=hufl). 2} tlart fifl, ubeltit fig, tdtr €pib« i tn ®Ttb. ørttpatatf 

tnnM ni nXfglntlft (om forvtfltbt (negle (attbtr -iartt), XncrrDpfttme 1 Qcgrt). 9a mU itjt for ba flrdtffi fanmi i»or JtmibtR fial Ufo, Orctp, f. 3. 1) ®ttbtt I foanbnt (f. 
10 143 ©offldn — ©ronnlcgg I f». — 3f. fllufa Cgaus) og 3«i. goit, 
bicrff. 

<Bo:ftxtn, f. uiibfT gpb, 

goffleg, f. pobelcR. ^ ^ , ^^ 

(Boafc, m. en ftoi oit føT StavU @bm. 
Brt og fl. 3 ©rt.* flJl bet ogfnii bd- 
ttgnt til ®ali tDiiit). 

(Bot Canb, o), n.glflcltg, iibgsbt Mogn, 
3el. Rot. (3f. BDla). 

aSoia Cfwb. D), /. (11 Bel, Slerreri. 
Vttatt ubbrebt Crb; ». pg Ær. ©tifl, 
Ætll. og fl. (®. 31. BBlB, nrc. estil). 
3f. ®ata. — 3fær «i Slotcoti meb 
ffijartf bM 6f gg* ©(ber. ©enbMifidba, 
Snor bet ficbbtr (Boto (©S«b.J og 
(Biitu. 

(BotborA (acib. o), r. Sntibul, Ubgange- 
oabrtfng (anua) paa giftene. 2Sf. <3ot 
eg gflia. ((^abbor tt urigtigO- 

gott CnfTont)' og gi)ttn(glmtl). f- gita. 

flOien (rtab. o). niij. fun t Scmra. jota 
{a,t), um gifhioqu! iibgubt, edn: ftrrbig 
-til Ubgnbning; aUm abffilt, ctilefl. 

BO>ti:iinjeR (ittt.), f, gotmien. 

øoti (aab. D). n. 2^(im|), SReq; ogfaa 
■'3)rCT, gog. Mbfi. af gflBt, gaut). 

(Botxa (aab. o), r. Sam)), f^nllgt Ilun' 
IttT rem oDltige fra varme Dg fuqHgt 
Sing. tRoibre tPtrg. og It. ®Hft, 
^(Ifl. og fl. ^(bbtr ogfaa: «Bofu 
Cffibr.), "og ÆatPOl [©tt.). Sal. gufa. 

SWrt, v. n. [fl -a), iampt, rfigc. 
o»« («db. e), f. (ftiotn. ®bm. Cflri- 
ben). Æottgouc: Ubbeling af ftort. 

©o=f e, f. Ooboib. — motxei-, f. Oobott. 

Rootn (aab. o), i^beii. ©enore SJerg. 

©«'pttro, f. ffioboette. 

øcrtC (gra), iit}. 1) aolebngtfg, fffe gil- 
t(t. OJiobfal fllelW. «lm. ®. 9t. 
«ofip, 2) (td!, pnrttlflflcn. ©aboati- 
lig cm-^an^ennrt, bon unbertiben og- 
faa om .^unHon. Cra «Otrnneftft fun 
i ©Dor og i Wftig©iiaf. ficraffSrtbe. 

(BraWf*, ""■ SJftbrr, Skutte og Orer forn 
itSe ere gllbcbc Tflfaa (lii'a'fi-vtec. 
t£iitentiii6: ærnbu^F (mobfat @|elb- 
bntf), ®f«'»er (cO, ®i'«'uffe Of- 
Øctbung). Jigefaa (Snigolt, og ©ra'- 
6tfl (Qirngamii}. 311m. 3^ Stungburf. 

(Brtim, ni. aSanbogle, et ©Ings Ba«b- 
gtirhrtn, bet bai ojkI anfed fem gif- 
tig. Sefl. 

gc4m (el. gramm), adj. «raerlig, fottnj- 
belig, nret. ?terbtnn. C»*. 'Jf- grHiiir). 

gtnwma, v. n. Hage. (iSbm. meget 
btugl,). gramme fe: bettage fifl. $on 
gramma fe fpte gafa (flagebe fin 
«eb fot gabetnt). 

<Bv<m, f. ®TMrt. 

(BMXbr '■■• tx ©mille, eii meget tibcn eSai> 
FnJB 

bTOjt 
TitiL 9)ogI(@tcbeTneulr. (eltOi 

391. graml, n. — (£iii ffiranb m« 
en Smule 5)(ab. 3 IBotbTelBetB. 
man oqfaai Stn (^itanb nwa^tet 
flcniiinbe goBI ffiefr). Sin Btoi . _ 
ffltattn ((11 ncfltt anftelig Sfanb). -^ 
■ Snar tilt WranB (buer ®mule). — ften»- 
IBbigt: ©iitul, ©mltte, Settet, I>tifi, 
turt, ©Bft. "Pilt og f[. 

Svnnb';, v. n. tapfe, fliappt III fig et 
tUcT aiibet, fmaafljiele. 9ibt. 

«Bi-anbe, m. Bante, «Hf; en (ibrn^Golb 
af ©anb eller ©maafieen oeb ©Iben 
af enSIa; unbertlben ogfaa om givt- 
beuorne Sletter lang* eioelobei. V. 
©tift. 3f. ©nr. ®, S. granrfi. ((!(• 
oene, 11, 134), 

(Branbenirti-f , r. laoe gmebeootne S(Bi« 
ter Dtb en I£1d. 

t;i-Dnbet, ailj. fulbt af terre fQatiMtt. 

®r«n«, pl. r. Peebcr; f, fflroit. 

grann, ticlj. 1)flin, Ipnb, (mal (om 
fefotmige Eing, f. gr. Sut, ©tr 
Zauf[, ^raab). 31m. og meget 
rø. 92. granor). 2) fiin eDer fcoJ! . 
©temme m Ioner, grant Vlcali flt« 
©lemme, soinbeflemme. Sfcbfat grw. 
3)ndagliq, ncteregnenbe. (Si), gninn). 
^ati a iffc fo giann um bæ: banreg< 
ner bet tffe m noie. ^aa nogle ©»• 
ber fan grann ogfaa betgbci ftabfettg, 
prttglig. 

nrannajt, v. n. hUtie iBnbere. CSfrtben). 

(Bvfinnc, m. I) beboer, DpfiOber. .Selg. 
■Dbi (t ijftre ein fiiranne pca ©afmi 
ber et tun een Cbfrbber, ber boer fun 
ten OTanb paa tilaatben. 2) Oitanbe, 
91abD. ai(m, (1^. 9i. gnnni^. 3 ©am* 
mcnftttnina beell (SSranne (-a), b((!S 
tyrann, f. <£r. (Kranngann røabv* 
gaarben). 

(Bi-AnneUg, n. ©elftab af 9taboeri Cfl- 
faa 9?aboftab, 

(Bi-anii;<nbe(n), m. ben finaltde ffinbe. 

iBranntitav, m. (n.) «aboftab. 

Øfcnneftifte, n. Omftiflning af 9tabon, 
btt at man foaet en no 9iabD. ^bbti 
ogfaa Q)i-aiinebvtc. 

Orannfoir, n. Wabofolt. ©aaltbci eg» 
faa : «Bt-Annf mnn CWabotont), (Brfliin- 
gfenta, ©rannplta tOer Wranntau» 
f jige af 9tabPgaatten) , tBranngut 
(Wabobreng). 3f fflrenb, ffirenbabonn, 

øranngjoi-t; »itj. om ffl(b(tabcr, (om (te 
glorte of fint eg lunbe ©tnlfer. 

m-nrnihevra, bJj. fom 6at ftotp ^orefft. 

grdnnFcil^a, sdj. forn bat tijnbe ftetjte. 

grannlogb, Hdj. tpnb, fmctttet. 

QSvannltng, m. ben fmaltjlc Xieel af 
©tiiinebenei oscnfot anflttm. 3t gnnba — ®ro 147 ©• «R. irrind). — 3) ct libet ®icerbe, 
CB Solb eflrr ^ebe af Ci^rinber, bocri 
tvftart inbeluffeø. 3:rll. ~ Scprcbet af 
CI Stcrffe eHer StxM finbe^ cc^faa i 
tcalgriiib (f- b.). — (»rinb falbe« 

Sifaa et 9tebf!ab forn bniAed «eb $crD« 
la af Saanb, o^ bannes af en tpnb 
€f»e ber er ubf!aaren i fmate (geiler 
Uqefom en ffti^ eder en luffct jtam. 
(éofebanb()tinb). 3f. Sdlanbff irrind 
(6l»nnfeb«r!) ; 9ln(<. grinde! ((^irter). 

frtiba, v. n. luRe t)eb (^rinber (fiel« 
tot; banne en Solb for jtt)ce()et. i:e(I. 

•rmbarhn (aab« i), f. f. fRxm* 

•rmberet(b)/ f. en fftctftt af feb eller 
•rinber Hl en Solb; fcrboanlif) 12 
€t9fftr« SelL 

imbcfaa, f. en (Bm meb ^bænbinf^; 
tal almtnbeligfle <&ao, boi< ^lab bcN 
kd nbfpcrnbt loeb en (^nor r(< etj^ar 
6^nbtrcter. Sonbenfielbé. gorffieU 
l|^ fra Æanbfag, ^infefa^t c^ fl. 

wkbt^ol, m. <^toI meb fammenfat 

^Ibd (i ?$onn af en 9tamme etter et 
•itter). ZtiL Sorjliefligt fra 5^ubbefloI 
•i tkre. 

iMen, adj. barf!, vranten. 

\miif, m. f. ©rebunf). 

•nmnn, f. Urinen, barfTe ^lintx. 

Ifrip Caah. i), n. 1) (iJreb, (S)riben; 
Qbertiben ogfaa^efnreb; 2) (^tebfom 
a]»aaaTrbet, etter forn Difer ^por af 
d^riben; 3) en&9f)bom, fomfcrbum 
t»ebe^ foraarfaget ben)eb; at et &Un^ 
fRb etter ®be(^elfe ^at)be berort (£m 
tter^ Xrottgrip. 

|R|M (aob. i), adj. flint b9(^t{g* ^on^ 
ktfidbø. i^oc(lt ®t. ørrpa). Nebber 
i^foa ørtpaleg* 3:ett. 3f. ()ref!, bru- 

[p|ii(«)r v. a. rørtp'-, ør ftp; gripe, 
'ilb. 0# 1) d^^^/ ^Age, faae fat paa. 
^ittbcde fønbenfielbø. (3 ». etift ^eb:: 
.te bet ta!a Of) trioa). &. 9). «rfpa. 
-gripa HI, i p<^urL gorflanb, er mere 
lin. — 2) omfatte, naae omtrtni^ meb 
rcRt etUr ^cenbeme. !Dce t>a fo 
F, at Hn funna *fie adpe bæ. 
mbt, adj. forn man ran omfatte. 
^e (aaK 0» "»• O Oirebet i ^aan* 
im, Awxmtt imettem 3:ommeIftn(^eren 
fg be imbre ginøre. 3 Orf. (Brctp, 
i— 2) en ^aanbfulb. (Sonbenfjelbe. 
IrtptBø (aob. i), ro. ^aanbfulb, faa 
mifift font man fan bolbe imettem ^m^ 
mm. »• ©Hft, ®br. ofl fl. — Slogle 
et iørtpunn. 3f. ^crminj). 
tfUjm, m. (gl. (Brtfc, r), 1) ©vitn 
(i luadiiMiglteb, uben ^enf^n HI til- 
ber etter ^jon). 9{(rflen alm. JO ©oi- 
neun^e røanj! (^vii^). 9?orbrc Xronb- 
bjemd ^. (£tterd (Efriosunøje. — <&om 
Ogenaon benti^ber ^rie beeld paaUreen** 
lif^beb, beelø paa S3rantenbeb og ibelig 
itnurren; bet anfee« iffe for faa grotjt 
fom „<^»in^ — ®rife (gl.) er ogfaa et 
9?at)n paa .£>pben!ierner. 

(Ørtfebdle, n. et ^ulb af ®rifc. Der- 
imob: (Efrifcbol/ n. ?eie|leb for <Soiin. 
33. ®tift. — ^nbre ^ammenfcrtninaer: 
(5rtfefoer, f. ft)iinf! 5lbfarb. (Bnfu 
l>uø, n. (^«inefiie. (EfrifeU^, n. ©oi- 
nenatur. <Efrifef¥<tp, n. (gmnejfinelfe. 
(Brtfcflag, n. SJlace af <St)iin. (5ri(es 
tonn, f. Jpuf^getanb af et ^Diin. 

ørtfa, v. n. 1) om en (So: faae Ungen 
2) fole etter robe fom ©oiin. 

ørtfen iaah. i), f. <^refcn. 

(Brijl, f. IBaaerflfot)!. (®o. prissel). 

ørifla, v. n. fo^Ie, beflitte. 33. <SHft. 

øHuø, flitHg, trat)I; f. gribbig. 

(^rtunø, f. (^irebung. — grioe, f. grat)a. 

ørtpcn (aab. i), grat)en (f. b). 

fer)on(oo), n. 1) ^ornttarer, ^eelmab; 
m bet fom Httaoed af hornet, i!D{ob- 
fcftninA HI (Suol o. fl. — 5llm. i for- 
ffjeflig gorm. 2) t)eig, HI at baqe af. 
33» ^Hft, og »ibere. 3) ®n^n. 4par- 
bander. (3«^ Rrjén). Orbet bebber: 
(5non (^onbre i^crg. og fl.), (Bron 
(a?efl. («br.), <Brt«n (9JaIb. ©bnt), 
(5vein (mtft alm.). 

øriona (grona), v. n. Ia»e Deig (fielben). 

(BrionFno(b)4, el. «Jronfnoa, f. en ftor 
DeiaHump. — (BfrionsemnC/ n. en II- 
ben Deigflump Hl et SBrob. 

ørionUuø, adj. fom mangler ^ommab 
(Weefmab). ^eraf (Brjonleyfa (®røn« 
lopfe), f. 

(Briont»4rc(r), pl. f. ^orntjarcr. 

éfriot(co), n. 1) (Steen, (Steenart, meb 
4)enf9n HI S3ef!affenbeb. D»ct gobt 
(»riot i benne^t)enn»en. (®.9?. jp-jét, 
(©teen). 2) ®anb|leen, S3rpne|leen. dU 
Ier«: 33rpnegriot, (©lipefteingriot. 3) 
^Iceberlleen. 3f* S3Iautegriot. — gor- 
men er forflfjettig: (Efrjot (©ønbre©.), 
(Rrot (3:ett. (5\br.), (Brøt (meft alm.). 

(Brfotsomn ((^røtomn), m. ^a!!el09naf 
©teen (5tlcrber|leen). 

(Bvioti^cal, f. (Sfaal, 5top af Jtloeber- 
fleen. 

(Brtotfloff, m. (Steenart. 

ørjupe (fiiufe), f. grupe. 

(Bro, f. (gl. (Br«r, r), ^abbe, a:ttbfe^ 
grø (Rana Bubo). £)t)eraUnorbenfieIb3; 
Itgefaa i (&bm. (i^br. og ^ebemarfem 
(3[f. 9)obba). (©». ifroda: (S)am. a:. 
krou. ©om ©fjcrlbøorb ^entpber bet 

10» 144 grouen — ®rctuiig I 9t(fisnalfott oit rtll^ smagtnfnn af 
gfcmtibtn). Morbre Scro. 
ttrnftR, adj. aTbcibfDQt, flittig. ^^1. otf 

f. ^exfia abfliUfS pnr^c. c|i-(tt:>cn: 
carbelbet Ufb (Sranniiiq; DEifaa btgrn- 

Ptit Cfom (Hers Dfte« É ebb rt ncbfltao tn 

øj) nrtfelt). 3 ®bm. *Bbm. Cfl Øi(. 

itiitt ^anMfittt gribin (aab. i), pgf, 

gr» en og grxoen. 
gi-Avfcflo, v. a. ta\tt 3orb pao! cflfan 

6oIb( Eigtalc ooer. — tPrai^fejitng, f. 

(I. Øt-attfeftelfe, n. a) SDrbpadtajlcIft ; 

h] fiiitale. 
(Srnfing, f. 1) ®taDnlns; 2) ©lab, 

aibclbt! 3) SUafl, aSrgrdft! o^roa 

(SmttiK f Pencmet, fora liqnt en ®tra- 

btn ett« gtioninq. «oflle ©t. ®ta- 

»elft, n. 
Qlrapfl, m- Oraistrlng, lluTiw ©irattr i 

QHttal. 3:(I1. do fl. 
(Brof ftflb, m. (Stjofteb. 
(BrftPtlein, aHinbelltcn pao ni ©rao. 
Oh-Av^vl, n. QlfEtMub i anlcbnino ttf 

(n B(f|rflBetf(. 3f. erne Pfl SKffef. 
gri», adj. gtaa. — iln ■&((! af bmnc gatnt 

falbeA: 'lSrAt'eni en ^cppt enfniDb 

(Bi-Mfl. 
gvata, v. n. Ca- a, og r-bbe), l) fte 

oraalif)! ub. litt girmT pax ba: btt 

t«T graat ub. Sr. >istift. 2) bifffe, 

hu (wfl at æanbflabcn blioei graa). 

©. (SrMf. 
(Brcoxtur, m. @ruudiorb tneb en graa 

gane forn Geer. 
(Broibein. m. ti 9tavn paa Ulven. 
weabiaff, adj. blcgaraa. 
Øtroibu, r. Sljnle (Ariemisia vulgaris). 

Brf. 3f. Burot. 
(BttubTr, n. 3t(en«bqr. ®bm. cg fl. 
Ørmc, m. 1) en groa ^Itt; 3) en rna- 

JtHg Bot; Binb forn frufer Banbfln- 
en'(ra(i al ben bllcer graa). ^flcgcl 

brugl. i te. o<i %t. ©tirt. 
nroifltrfut, adj. graapleltet. 
<Iti*(iigatø, f. Cøl- 'glir3'er), Silbgaaf. 
grAib«rt, adj. graabaaret. 
grtn^mct. ndj. gtaaflimlet, forn 6ai ©tri- 

btr at en graa eHer Hattbet Såret, ©bm. 
gnaffltfcr, adj. n. (olbt nwb fl?tt Juft. 
Brorfl^fcb, iJj. flatt I <Sxaal. 
VvMl, m. ©raabiqbtb, ff(((! appttit. 

4iebber oftere aXatatinl. 
CrAltg, adj. groabig. B. Dg 3T.©tift. 
Ærotlyftng, r Iijggrt), ben allerfoine 

evantng at t^ageii.' 3He|l i ag. ©lift. 
^oamoift, m. en Sirt ftort giåa ^taa- 

fitr Btb ^attpfttn. 
iSvcan, r. (81. (Br«n'ec), ©ran (Irct). 

ffonntn ©raati er btrffenbe i aDtgitlb- 

bijgbtr fenbcnfjtlba (glttrt, ©rirn'aT, 
©tan'a)i berimob <5caxt (3(. (Brat 

I Sr. ©fift, og Itgefaa t S. Stift, Sw» 
bog lingen er nijltn ubetlenbt. 3 
Bålb. <3\!en (fom forubfcetttr &nx, 
meb aab. O). fertil; iBvrnnbav, n. 
®ranhift(. tBi-otnbolt, n. tn liben 
(Slrnnflo!). (Pi-i»nFpo'ii , (. fiin ^ar- 
pir uf ©ran. «Brmnltgg, cl, <Bi'«ii= 
Pjtvv. m- 'Sianilamme. iBi'>nn)Toi, 
n. (itrantDppe. tBi-ain|Eog, m. iSron' 

flOB. 

gratn<i (giotnna), v.n. (a-a), 1} grao' 

ne, blibc graa. 2) l^sne, gret afBfl- 
gen (ba nemlig Cufttn bliuei araa). 
i>tt grcnna i Qt1a«'t: bet Icinti i 3(in' 
buet. 3f. Sroilprina. 3) falmt, tatt 
fig, foifoinbei ont Senftab eder Sot* 
neielfe. %r. ©lift. t)(t groina met tanx 
btt et forbi meb bcre* ajeii(!ab. 

(Braining, f. Daggrp, Dagbrcehrlng. 

grotfiFftt, adj. ataaflammct, icgnrlmeb 
graae Suærltritier (f, ffir. om SCatIt), 
«crbrt æerg. 

grtafibtt (grmrfuHe) , graai'paa ®i- 
berite, 

Æriafnigjet, m. en Sri graae ©ntalt 
(Limni dnereuO- 

<Srax{itin, m. ben alminbeligflc graat pg 
iiaarbe ©tcenarl, 

(Broit, m. ®raab. 

gr(uta,v.n.{acat'i gi-«[ee]! grairt), 
(it grabe. ©n, geiita; &. 'Jt. grtt». 
©upinum bebber ogfaa gmt (aab. (] 
tBet gi-fie. Siforbn Berg,— graile feg 
mett': grccbt ub (faa atman iflt lan- 
gere foltrXrang bertil). ^o btbtgiitt 
fe tiirt'e (©bm.) : 6un 6ar grabt faa 
Ixngt, al bun iffe mere tar Siaanr. 
3f. grotfl, gcolflrg, uigrotlen. 

gt-oitanbt, «'di. 1) gtabenbe; 2) tW al 
grabt for. ab'a ilje grcatanbefijre Hill; 
faabanl et iffe al nicebe fot, 

(Bvmtar, m. WJenneite forn let gtebet. 

gtimtcn, Hdj. forn let fommtr i (^taab. 

gpMtf«riin, adj, grabefarbig. 

(Bttatmaaf. n. ©temme fom baetr af 
(^raab; @rabeflemmc, 

nrottniilb, «dj. grabenem. ©bl. og H. 

ESi-m^trafi, m. btn almlnbeligt graat 
Z^TOSfel (Turdus pilaris). ^h 

gfCtttfnaff a, v. n. tale meb en @t(a|fl 
fom baoer af «Sraab, ©bm. 4^H 

iBmttt (i en meWe). f. ®relit, ^M 

arcavoetn, ndj. graaagtig, ^H 

«rcbe (aab. e), f. @etibtb, Jtaabbtb (sf 
grat), OTorbrt Berg. glere ®t. «Brw. 

tBvf(b)iiiig, m. en iBt. ugllbet Ort 
røulbbr. li i^ormtn: (Bi-c'ung, «■ 
Ctcunn); iSrf. (i Soimtn: tøriu 
og Ofring). I9. 9t. griduagr. ' i: tØniM^H gnta — ®røp ]4& 

Sutiaftut. CVa« ®ia'tilfe, Xims,Xijn, (eab (Enbc bet vil facu. SmUerf. gctib> 

Sol. bfp. 

grnn, f. ©nffec <Brtibt'Kt, □. et ®Iait« Aam t ta S]ctn. 

gctib Cgtri), adj. 1) wH ifle famratiT' Bro(&)fei-, aiij. flinf, bebanbtfl, fom ub- 

Kifirt; faoltbte om ^aat ea« Iraab, ictlct (int Einq mtb Crbtn ofl gar- 

[om fl I« at flbffiBt Ofl orbiw (meb- bigStb. fir, ©litt,— 3®br.ncttf«ren. 

fat: flolitn)! ligtfaa omstil, fcmbnr (Krttbing, f. Crbntnfl, Ubsltllng. 

KAc Stater og er Ittaltlo» (DerbBDlt. ^vtiWing, m. tn ilmt Satl, Sn fom 

Slim. Ofl mcgtl btufll. (@t. 91, ^reidr). rr bsfttiq til at brtnitc fme Saø» i 

— 2) llmpd, lifltfuin. Ut at fotftnut Crtfii. st. ©tift (©reilnii). 

(titr fctbanble. St grtiCb) <£al. (£it Brd^m>xIt, adj. fom taUi idlll Og 11}' 

«rttbl aibdb, Cgfaa tlar, tobclioii f. bili4t. 

«t. gmbt aXaal. — 3) om WcnnefleTi <9rttbfl<i, f. 9tcbt Oibninn; OPnlordft. 

erbtntlifi i at aFflterc fint Saflir, baU' Ubtalr« : QSrettla (ncb tønfltnj, ^reltjt 

Hbell9,'bl)fl(ifl (ii at brinflt Crbm 09 d. «irelflt fJiorbrt Bttfl,), 

Sltbe f Zlngetu. Unbntlbtn Ojtfaa: øectb^lt, adj. om iPoqtr, fom (ant tn 

lifltfmn, Itt at fommc tiltette meb. ittn og t^bclifl <£frift. 

^w (t tflt grtt: San » ilte al fpogt geetbt, adv. oretnlivtt; flart, ti]belij)t; 

mtbt bet neanlleliflt ot biaputeie meb ogf. fimptU, liqefrem. iefa grcibt. S9 

(am. foifl bl fo gretbt. Det gicirg fo greibt, 

ørtiM, part. rebtt, oibntt, ubviFlet. 0. f. ». 

grttttc (gitia), v, a. (t- be). 1) rebe, greibtolanbt, f. greibmalt. 

Bbsine, bringe i Dtbtn, fflim. (®. 9t. gteibtdf, arii. ntm til aløribebet tette, 

Iprida). 2) orbne, a^jere tn ©ag, flinl, fttrbig, fom ifle ofte tager feil. 

ot»gjere et Megnflab ellet et aBeflem- ©bm. 3f. tof, 

»<etenbe. 3) ubuifle, foillare, glere (Brem, f. 1. 1) tn ©teen. ®.9I. erein. 

- Bott og tobtliflt. .ftan greibbe ba fo 2) en Sirt, afanbting, afoigtnbe gotm. 

t>al fijte of». —greie ^aii'e (rtbe^aa. <£i ©rein as tin Stufbom. 

let). greie ISa'n (laggt ©arnene rebe <9rttn, f. 2. ©lit, Ctbtn, dtebt ett Siig' 

til Hbfatning). greia ftg: tebe fig ub, tigbeb. 0){tgtt brugf. notbtn^elbO- 

tonutlt ub afbd. grtiafsre fegi gjøre Dflfaoi afaiertlfe, Silenbtbrtngelft af 

Xebt-for (ig. grete frat feg iBtulb'a: en ©ag. Oiorbte Srcnbbj.). Jige|aa: 

tttale fin «Hcttb. 3f. grtibeii. ©ag, Snliggenbe. (Snbt. Oelbntre). 

Ørnbc (<9teia), f. l)3tebe, Ctben, or- Ca sa glort m<t Stein, a: otbentlig, 

btntlift ©tining. Si go' ®teit. Ds oa meb gob Sfif. J>'a ingja ®tetn pm 

iftftia Qtteie ^ca bz. 2) Orbninq, Slf' bet. ftn ©tein pm (faat 91tbe paa). 

tittelfej Opgletdft ofetiKellemintren. 3f. ®. 31. grein, goiffid. 

be. fliera ©reit pai. gitra ®reie fljre gretnaft, v. n. fcrgteni fig, btle jig It- 

feg Oloretei for fig), fra ©reia 'pi gefom ©rent. Dgfaa greina feg, 

4anb'a(faat©ttalirigtnftrai). 3)3teb- grttnlaus, adj. uorbentlig, foruirret, i 

ftabei, ©aget, ailbebet. airbdbegtdt, Urtbe. gjorbtnfitlb*. 3 ©bm. grtlna- 

Sfftegnte 0. f. e. 3f. 9t<ibe. Éma Iaue't. Wtaet brugtKgt. - «eraf (Srcin': 

Snbietntng. 9nftalf, SInliggtnbet eOer le^fc (i <^bm. ©retnaleQfe) , F. Hor. 

&afltii91rainbeligbeb;f.er.©fifttgrtia bra, Sornirring, baarlig S^iljtanbt og> 

(©tifleoofenet), ©fotegreia (©fsbéote- faa ©fiBbesloabtb, Slgegolblg&eb. 

fenet); beile ®Teia (ben Ijele (Bag), gretnleg, adj. 1) rtbe, orbtntlig, fom et 

ftMle ©reiur (fortrceffdifle anfialtei). i tilberlig ©tanb. ^elg. 2) nBiafltfft, 

Xefientarfen. affurat. .^dg. Slamb. 

Olretbc (røieit), n. 1) ^e^eføle meb XII' Bveinttg, ady. gande, neiagtig. 

bebør. $itegtl btugl. i Sr. ©lift og greinug. adj. punftUg, orbentltg, Zx. 

^dg. 2) Xircettet tQtr ©fagltrnt paa ©tift (grtfnau). 

en ^lOD. ©bm, (i gornien ©teibe). m-ttttut, adj. qrenet. 

<Brcibcf4mb, m. 3tebefam. ærctp, f. l.($l. (Brttpa, r), Vtoggreb, 

gtxifc*^ (gtriaft), v. n. 1) blfoe rebe, *Dlegga|td; ogfoa faa meget 3otb fom 

fftte flg, ubniflfS (f. greib). 3 inb- tan bolbte paatn®rtb. Staaftee alm. 

flnntlet gotflanb: flippe iftttbpiben ©0. grepe. — (Brhpototg, f. ©tetn 

(=6aa1t). 2) flare jig, ubsitit flg, ellet ©pib* i en ®reb. «retpaiart 

Iduum til enafaletrift (om fotofflAt fnoglt ©ttbet «iatte), aontllijnetne i 

@ttget). Sg oett tfje lor ba gttttil: fammt. 

'Itft .M^ wt, ^oor flnuben ftal løfte, <Bvdp, f. 2. 1) ®rebtt t ^aanben (f. 

10 146 flrapQ ®tfpO' ©rf. C®. 5t. Rwp). 2) ben 
6elt inboenbiflc ^annbflrtfac Cf- SDUt)- 
©rf. Dgfna gprfletttt i a?nnitr. 
(TrdpA, v. n. fomlf, B''il'* <f«r ncgrt. 

gHtn t epefl. 

gmfEa, T. n, 6Dlb( tt ^prtbwfl, for- 
flan Matt meb !BfbtIøfifgb(b. (Sbm. 

(Øreitin, f. fflrtfbfla. 

(Bvcift, m. ©reet. SlPtile St. (Br»vt>e. 

grtm (flKtm), adj, flrim, bæaiifl. 3(ib. 

gMmiii<((ffg),itngftefifl.barclimTi3(B0r9 
€Uer -Karine. .I^traf ærenimelfe, n. 

gueintneleg, mlv. fmflttllfi. g. 4j. Ea 
Ofl fo grtmmde falM, leB. 

<5i-cn&, f. Wabflloq, 91abot!ab. aim. 
(®.9(. pren.i). 3 IcU, oqfao ft SSfl- 
briiig, en Snctffe (if ©tiiitbt. .^etttl 
■fien abdiflific !P5nbenai>nc fom tnbe 
«leb „i5ritnn'i" (efttr Ubtalen 1 bette 
JMjlrfttl. 

(Bren&rtfi^lf ' "■ i^olf fiJ»" "c fra fammc 
fflnmb (Het !B»(ibi 9iitbD(r. Eigefna 
©«Bbabonn (i&OTn af KabclajieO- 
(Srtnbngutannc, og fl. ©. (Sianiie. 

(Bi-(iibflbrt'. "- '&<il> imtflfm Wabper. 

(B«nbrtl<ift, n. ©elffiib afiUiibofnll; ug- 
fflfl «flbbflflb, 9l.ibDlan. 

Iji-enfchÆfb, »Jj. fpm ba«f(t eHer fun 
baPE Steb i « 9?abolag. Spgn. I)ei 
æ fflf (irffiibfiwsbt a: be funne iffe ton - 
Xtt i 'Wabeftflbft (ifæt om ilrcaftire 
forn ofte sle« ©fnte). 

grenM, b^gflet, brtoet. Run i ©amnifn- 
fittning! 'tcttgrenbt, tunngwnbt, oit- 
fltenb». 

(Bwiifa, f.OSTtenbffCfieTben); 2)æ(in, 
Sonbftnb, Visitt. Wctflen alm. Wcft 
igieeital. ^an te ilje tomen poa bfflfe 
©Trafitnnc (( ben ne i£gn). 

gvtnitA (qrttnflO. *■ "■ fltanffe, forffe. 
». ©lift. 

<Svtp. f. ølrff. — (Brepe, f. Oriee. 

grtfcrt, adj. prPB, uti«, fiilb df a.ibne 
Sftilltmrum: omSsi, ffurve on be«Hfle. 
9H(flft irtbrebt Drb- 3 S. Stift ofl- 
fna gi-iftn faab. i). 3*(. fffiB»"»". 3f. 
fllrfen [>!( gifen. 

gresBi-tnbt, adj. tljnbt bebpflget. STfterb. 

BftfP, ailj,pT(r!ittfl, ypperlig. SRbg. ®bi. 
3f. flilM, bTiiflrifg, flaut. 

grtetfrtt, fldj. 6ni« amnbei ftnae Ul«t el- 
ler abfiflte neb ftptt Slettemrum. Sogn 
e(| fl. 3f. tomient, 

Btrtt (gtteb); f. fliatta. 

«Br*tt, m. t) «FTfldligbeb, onbt Pune; 
3> (n orantrn ^rfori. 

gcta*ft, v.n. bline frantfii. (Sielbfii). 

grtntn, a<lj. vranten, «rtterlig; libtftpbt 
cUtr misforneict. 9J?ai»tTce alm. (3»1. 
CroMnn, barfl). - ®rfllt 

(Srctinitf f. fflrebunø. — g«pr, (. 

gi-iaii, f. gribb i g. 

gi-ibben, arij. flrrslaben, nieb gioue og 
IlflTpe ainrifltStTaf. SKorbre Sttg. 

<BrtM., f. giittigeebi at man er tlbliji 
Baaftrrbr. a>cb XTOnbbiem (fjclbni), 
3f. 3sl- erlO (JfeftiabeBj. 

[)i-i&bt(T, aitj, mrgel flittig, forn dtbribct 
boabe feent cg Hbiigi unbertlttn pg- 
(nm flienrfg. ©bm. (ftelben). 3 lis- 
nenbe SrtBwiing btugesi pniig ((no 
Dulnnbene) pq gmii (i It. ©t(ft). 
flriug fiqee ifcer om 6in forn « tiMig 
ocpe. 3f. fltrug. 

Øi-illo, v, n. cm Snbfatb og 3nbbfTbi 
ninger, fora brloc (En til noget. Hg 
Mit ifjt foa forn grilla i ban. 

(Brilla (ii), f. (SJtinc, baarlig 3iib«it. 
ninn, mt[t i ^Icenal pm SInfal* tf 
eintefociflfieb elltr fire Sbeer, 

gt-illiit, adj. fem bai unbeilige ItøB 
(Her fire SS"!". (Sjelben). 

(3rima, t. I] ^let eller @l»i;, IfiRl 
fflnfigtet. (Slelbtn, f. nrimut). 3IL 
Rrinia, OTafEe. 2) ^Qp. glit paaCNi' 
((ftcrtt t g(o og ©teoler. 9. 01^ 
3) fflrimt, Saanb cmfring ^oBewyaii 
tn .fecft; forlTjeUigt fra SPibftl. 4)n 
SommeifiaaM. %. Stift. (ShMtt' 
grime). 'i' 

gi-imii, v. a. Ca -a), lappe SJe rfir 
Sieoltr B(b nt fatte nje ©tofht *ia 
Co erl «beret. 

gHinut, ndj. flribet cDer pletKt, iftfr at 
Smube i anfigtet, SeQ. og fl. 

(BHn (ii), ni. 1) et OJriiii, in baxR v; 
fnnr 'iDIinc, — 2) en cranttn eg fnti- 
fcenbe^Serfon; ten fpm let bliun mti 
— 3) {( ubliblSrir, UBefrfbaitgetttft. 

grina, v. n. fgHn'; ncdn; grfne, ut. 
i), grine, foibreie Sinrigia. naaeSjn- 
fti paa 9tcef(n. J^an grein int bi (gjorte 
fure SJtfner beitll). .^on grin Itfe ferr 
b(t (bet anffegter bam Iffc)! ^an ueait 
Stfber i *r. Stift ifigee gnnt eflfai 
om tn ulibigSatter (ligcfom i Can). 
3f. gr«nja. ■ ' 

grtnojl, adj. 1) barfT, faurftflAe. V. 
Stift. 2) om æelret: ublib, nMKtgt 
«fl. Jfa» oa fo grinalle m« am*. 
Sentmei. 

(Bvinfc, r. (31. ©nnfcfl, 1-), O fflantar; 
effht, Unbftbogiiing (cm beflWre el- 
let ubfulbcfl meb nonet anbet. Snål» 
bes: SnoreflTinB, Sflfngrinb; Hort- 
grinb, Eotegrinb C Stolp eo «rO . Wn- 
flrinb (Secnrab). — a:i tt itl i rt 
ffllterbc; fufft fot en Sntning ilir 
3^er, bannet af (malt 3tHe <f. WH), 
fem fammenfatlet I et ^ai t|BBi iropa i SM. oa fL (B* 91. frOypa. 9ingtr. ffic^. eiift)* fltgit &. 31' 

— 2) grutte, ffraae Jtorit C^aU)* bebranb. 3 <^bm« 3;inAt<nd« 

9{aiibal, %tt. dtitx^ m)fia, ørupe. (EfuUbituf/ m. s=G3ullbofie« 9{bm* 

-3)b(anbe, fammenfafte, tf(rr foriiif I- (Bu\il)\tffi<i, f. O^ulbfiabe* 

ttfte bertet af Ulb. 8odiu ^t^^efaa i (BuUmor, f. d^ubmober. ^eøet ubbrcbt 

C^cTb. ørjørpc, om at fommenfatbe 3f. (i^ubbotter. 

Hlb. miUflegtcn, adj. aulbbeflaf^etu 

(Icøyptiiø, f. 9aU» <S^te til at inb' ØuUfmib/ («fmeO^ m. 1) (^ulbfmeb; 

fotte en Stam f. forme. 3) (S^ulbbttte, etSnfeft, befjenbtafbetd 

Øiøyt»l, m. i&9in»el i SBanbet, ^foulp, fmu!!e Sarve. (Chrysomela). 

f»Bt naar nof^t )>luiiU)er neb* <Ebnu oulrta, v. n. blive f)uL 

Clubbe, m. ftarl, !D2anb. S)ft ^ebnu 0{) 95tilffur, m. Q^ulfpuro, <Eo^n^ S)rt 

i d^flere meft i ©poft og tUbeeU om (Bul(l^urre(tO, pl. f. et 81agd Ubflcet 

ftklagttge Safener (2:uftedubbe, Sle" H^i ^ovebet. ipertil øulflfunouf, adj. 

«itiibbe}. Si ^alb. flein{!urt>ut. 

fib, m. ber forn i be beflitgtebe (9)>rog (Efulfolete, r. 9{aion paa flere <&Iag« ((ule 

tUb ubeit 9(rtifel, unbtagen naar ber Slomfler, ifær ^abbeleie (Caliha pa- 

tale« om bebenfPe ®uber. ^.Q^ub^Srib''! Instrid) og (Eng'<9tanun!eL 

tilftt »eb Siibtrffbelfen i et <&uu«. 8. (Bulfpetta, f. Eræbiffer, ^affeOxet (Picus 

etift 00 fL (Cfteft meb Ubtalen O^ufd viridis). ^arb. Ztti. og ff. 

ire). ^®ub« Son^ en ^^aabe at taffe (Øulfporp, m. CDuIfpuro, sBerling* 

HBi. €>bQU og fl. (Øulttning (aab. i), m. ^a^felnob, of 

•ibbottcr, f. (S)ubbatter. Deiimob: ben bebfle øort meb gulbrun ^aroe» 

dhibøfoitt (® ubfen} ; Øubøfar ((^ub^ S. ^tift. 

fober, Sabber), og (BuUmov if&ulb* (Bulvtib), m. f. SroØbegg. 

■oter). (Efumma, f. S3eb|lemober. vlhh og flere. 

|ibf{«pt, i ^^lemaaben ir!oar gubflapte (Eflerø (Øummer, (Øummor/ (Bomo 

IDag": boer enefle ^ag. C^obmor); f. gob. 

liibesCatn, alminbeligft(Hgefom{X)an'* Øummt, m. et v^Iagd robfogt og fob 

■aiT) om 9l<ering etter gobemibler. 3 £% tiflaoet af farff 9)i(el!. ^r. éttft, 

^Igelanb Tun om ^orn og ben beraf éarb. €r!. og fl. (Sn lignenbe £)R Tal« 

:1flaofbe 9)2ab (Ugefom (Srfon). bee i Dflcrb. <Bubbo(^. C^tterø: ERaub' 

fMo?Or(b)/ Sætning etter Eale af gu« bravle, ^^^Ifa^ <^oft, ^agletta. 

^HgtSnbbolb. £fte9iSleertalC®ubd« (Bump, m. en fjobfulb Deel af legemet; 

tlf i). unbcrtibcn: gingerfpib* (= ®om). 

tbfo, f. Qinbbuft, Suftftrom (ifcer f olb). eonbenfjclbd. 

lø. 8tift. 3f. ®ofa. (Biirm, n. ftirumé, tWubber, SBærme. SBoIb. 

mt, v. o. pufit, blcffc. 3f* Ø«fta. (^br. 3f. (^i^rme. 

lu (aab. u), f. $I(eft, Suftning. ^on** gurme, v. n. ctbe, t^gge ibelig. (ibm. 

IreSerg. 3^bm.ftul (aab. u). 3^1» gurmen, ad., grumfct, mubbret. 

folå. (3f. ^aogul). gurmet, adj. mubbret. (33ui!erub). 

fil* iaah. u) , adj. gul. 3 2)rf. gaul. Øurp, m. rRcrben (ifcer af øvgbem). 

fiU (aab. It), v. B. 1. fee gulagtigt ub. gurpa, v. n. (a-a), rocbe. 9?orbre 33. 

t(t tula* poi b«. a:r. etift. 3 £>rf. mx. Crf. og fl. (Ettere garpa C^il 

I ttuiA. 3:ett.), roba og roiba. 

lua (aab. u), v. n. 2. blæfe libt. Tufte, gufe iaah, u), v. n. i a;alemaabcn „^an 

Soj^eSerg. $aa3o:b. gaula. (3^1* Aufa oi Mx>c mot bi'': ban fr^mber ftg 

folå). for bet, bar iffc gJiob bertil. 8bm. 

HlblaPf, adj. gitlbteg, bbibgul;om.&efle. (Efufl, f. 1) ^inbbujt, l'uft|lromning. 93. 

Wbnflelbø. (åttere borfut. og Sr. (Stift. (361. gusir, m.). 2) en 

ftribatr, n. phir. et fax (Sener fom ipubfoabcm, fcmogfaafalbeø^Ioguft 

liAge langd meb 9{9graben ubvenbig. (a: ^Ufeblcefl). 

fiflfa, v. d; Ca- a), gplpe, floge, tr«!fe guf^a, v. n. (a-a), btocfe libt, lufte, 

øb fra Vla^ttu 8. og %x. ©rift, 2;ett. bufte. (®. 9{. rusta). 

AiU, n. (S^ulb. 3 2;r. etift finbeø bet guflen, (og guilmt), adj. oinbig, i!fe 

øfte fom ^lantenavn; faalebeø ^refl^ ganffe flitte i vuften. Zx* 8tift. 

gott, ^tvmorautt, IBarbrogutt. <But(uu), m. Dreng, Drengebarn; ogfaa 

Øtfflboi^e, m. i!ooetanb (glante). ZtIL i ^Iminbeligbeb en ung og ugift !0{anb«' 

3nbr. (3f. Sibcl). perfon. 2(lm. og meget brugeltgt; fjjne* 

ØuObranb, m. et ^am paa ben fierbe at ocrre eget for bet nor|!é (Sprog. 3 148 sro - 

)faa arrigBeb pa Onbilab. — Vt minbre 
gren ftme: Sioff, iew, Sapvt. 

gi-p, v. n. (t-MO, I) jroE. fp'cfi (om- 
mt op (cm fflrcti). Kornet figc* tcr- 
itnob al grot, naar bet (uirtr i Utibe 
og btrotb foibatnts, ftnilfeE eftt ffter 
om iieftfn naar giiqitatcb 09 9)(auq(I 
paa JBTTfnn inbtratf". 3f. (ulo. 2) 
wxc, iDXt ni, groe fitmmcii. gio åtte; 
voce ramnien, blioc bedt. gro iboti; 
gtoc fammen, om be ntfplttlebt Iielc i 
ti gam. 3) lieges, bliscbed og ftifli 
om (aartiie lltmmer, lotrai gtobt; if. 
®ror. Jrafens bebber nogle ©tebet 
gear (@bm. og fl.)- ©■ W- (criBr, 

(5r»>=btab ({Srotabla", ©torablutte), en 
Ult beljenbt af bene Iitgenbe Æifcftcri 
Selbreb (l'IaniBgo majuO- !Oaiaa £<t' 
TfrtlaCb). 

gi-obb, artj. tilgroct, laflt. 

gi'Otn, Bilj. 1) tilDoren, fltoet. Sjefb' 
nere enb gtobb. 2) I gemtii. avoa, 
om Seer forn itfe lunne [al»t forme- 
belfl tn ufabDonlifl ®ammenrnicT))t1fe 
i Siobttfltbcn. 3) fpirct, om ftcrn fom 
er bebccTBCt eeb at fpire i Utibe. groe 
A onn. 

(Bi-ofø, f- enMpDefiule, Orao, ^iilnfnfl 
mtb bratte (Biber. Storbre 'Bfrg. 

<Bvo:i>olb, n. fijob, mcb -§enhn ttl bets 
Setoenibeb til at læges efter cnSefla- 
Wgelft, M^ait beoe elt gobt ®robclb", 
rtflcA om (£1 boiaSaar Itegeis burtlgt. 
3 8(1. Stift bebber bet ofttre: ffirofjet. 

(Brotna, f. @Toen-, Spiren i Som. 

(Beo-tyat, n. f, ©robolb. 

Oi-oit (00), n. 3)ttff 0. f. 0. — f. ©tjon. 

(BroR (oab. d), f. Wult, Sa&er paa ^Qr. 
Segn, iSefe. 3 @tm. lun t Sleerlal: 
(Bi-anc; f. Ur. omSatten: fian fleilje 
©idntnne. 3*1- ei^on. pi- grnnir, 

Brop, Bdj. f. qroB, 

ajrop (00), f. en libtn $ule cDcr Sor- 
bpbning i Sorten, .^clg. ©ulbalen. 
Cflb. 3 Eflcrbalen ttjr^bd giccrtal: 
<Bi-øp'«. 3 ®br. &£bbft brtøi-opo, 
f. — ©B. grop. 

(Bi'op (aab. 0), n. UbbHltng, Ubjirao- 
nfngi ifm Sanbet» i gloene. 3t. Sr- 
legiop, —3 „(Broproin„ foriibfcetie* S(- 
t$bningen: ^nuSnini;, ©TUtning. <B. 
flruBo. 

gropit (anb. 0), v. «. (n-a), 1) ut- 
gtaPe, «btult (Srunben; om aJanbtt i 
ttiotne. ». Stift. 3f. aura, eijra. 2) 
falft, ubflidte en Kamme. SeU. og fl, 
Se< gioapa. 

gropen ((tab. 0), gtODl tttaltl, Inufl; f. 
grtipe. 'v .-. ,' 1 (Bropo (00), r. ^uulning, Stenbef 
OJrop, f. 

«Broprom, n. i en floærn: bel inbre 09 
mere aabne %Qcaetnrum, ^eori SCentt 
tun bliBtr fnuft. Worbvt Btrg, 03 |L 
3f. ©rop, n. grupe, grspia. 

(Sropfmlb, n. toel caentl. ©ruttrfolb); 
(t meget fnatfomt og berboe ubttant* 
fornt 9)tenncfle. Sbm. iDgfan lEtop: 
bol, n, 

gropuT (oo), mlj. fulb af juller rlrr 
$uu(ningtr. Cgulbalen og fl. (gtopoii). 

(Bror (00), m. 1) SBsit, grcmfpirai 
ifcET ®i(r«fei8. 9tO(iI' fH" St. flJto, 
iflcbftfOT^robii jf. Srebc. &.^.gra»t. 
2) QlToen, Ziloorcn; naai ^ettl i å 
Saar blisei frifft, og ben noej^ubh. 
fl^nbcr ot banne (ig. 3f. ©fobol». 3) 
^nnbDfftter, ^anbplanter. (Stor 1 &t- 
en, Sloaror, a'afSgror. 4) nstoM 
<9r(ts, aiaarqrceS. fleppe jetlen t» 
eiroren. Su'a tol' ifle (SrOTtn. i) 
Spirer paa Acm (om ^oflen); tfldi 
abftraft om Bornets Spiren i Ulibt « 
bcraf fplgenbt gorbteraelfc. Stonffi W 
State 'ta" fflror. 

(Bi-oi-blof(e (©rorablotfe). r. StihA 
(S. ®roblat). 3«t. græflibliik». 

(Brorfvfja, f. Eiarrfiet, fomfteentefittt 
naar be forffe ©ang (^Itt |ig tntb Mf 
Boret filrttS, 

(Bror=t»er (el. oter), n. !B(ir fom er SU' 
ftigt for mamt 3!(ert. 3 6bni, ØnV 
ftaoeec (for ©rcflaoebr?). 

tBrot (Steen), f. fflTiot. 

(Brop (00), f. (gi. (Brei3'0, 3W 
Vanbflrom. ^torbre 9eTg. Sbm. SM. 
(meqet brugl.). (Bvora:baren, SHb 
ben oeb en ^at. Hl (SrovAfmtta 
liben rlilenbe Sat. 

(Brot> (aab. 0). r. t) en ubgraeet Atb 
i 3crben, en liben ÅjtelbeT. Sbm. SA 
og fl. 2) en Oroo. Sogn SBoft. (SØL 
gr6f). 3) en Sanfning eller j^uul»| 
paa «Karten. Ort. Slltr* DoH, ViOt, 
$ola. 

grof (aab. 0), adj. groo, ilte fiin. (Dlrt- 
fat; grann), grost 3taal: bgb StrW' 
me, Saeftemme. grcoe Singi nMtt 
Hort og frogleligt. ^aa nogfe @tt»n 
bar Crbet lutt b (00); i Sogn (ibfed 
Somparatf»:gr»pre. SnorbrtXnM^ 
blcn:.^ 3tmt gaacr bet ooer HI grop (pl). 

nropeleg (e], bJy. focttt, ubart nwjcl. 

nropb«rt, Biij. ftio&aaret, borftel. 

ærofleifje, m. CBropbeb, aofleKe. 

gropltitt, silj. gro&laben, fom6argro« 
anfigistrarl. «r. Stift 

grovlobb, udj. graabig. flugenbr. iW. ffmmalt — ©rpnna 149 

fgtovmalt, adj. jmt) i ^ctUU forn (ar (BvunnHan, m. Hnberfø, @øgan^ i bet 

bpb ©temme, 8adftemme« jDi^be, ftctT! 93et>crgflfe i Sanbet, ef« 

SrovitA/ v. n. bli»e grot>cre» terat en (Stcrm er fcrbigaaem SB, étift^ 

ørovfpøffettr adj. ufoTrt()tia i ®)>ø9, (Ørunttunø, m. en ^it 2:cr{T fem oj)*' 

føm brivet é>)ø9en altfor »tbt, Unber- bolber fig |5aa 95an!eme og er røbai* 

tiben cafaa om 33egi»enbeber, „!D<e »a titt afgarttc, 3æb, 3 (Sbnu a^aretoft, 

«roftfpølie'': bet i?ar farligt, etter fors (2t«l, grunnun^, a:orj!), 

fonrbeligt (Rrutint»offJr, m. Sunb)3lanter (^ral« 

gror^lt, adj. om S3øger meb flor 09 ler, 3oo|59i?ter)* 

gro» ©frift, øntnt, adv. nor «eb SBanbflaben/ paa 

fStcvt, adv. groDt; firtjgteligt; o.»ermaabe, IJøi ®runb etter S3an!er, 

øoerorbentiig (Ikefom fcrit), ørupe (el Qvjupt), v. a. (øtyp ; araup; 

Qku, f. noget rcrbfomt (= 9{9gb, Sælfn)* ørope, aab. 0), grutte, Tnufe, malt 

«rua, v. n. grue, fnjgte; f, gmt)a^ grotJt. SRbg. (£tter«: grpjjja, grøi^j^aj 

ørne, r. f* ®xw<L firfire. 3 be aflebebe £)rb (®ro)), gro))a, 

iØniøø, n. 8cerme, ^rumd, iSunbfalb, grø9))a) forubfcettee ogfaa Setvbnin** 

©leget abbrebt, 3@bm.:&ruø9, (3«U gen: «bgra»e etter ubbule* 

tnigg). 3^ ®rut, ®urm, ^org, ^ur, (Bnie, n. ®ruu«. 3f* 2Iur^ 

[ur. ørufcleø, adj. forfærbelig, 3f* fitt^fla. 

øntgøafl, v. n. Mit)e grumfet* Øtuil, adv. ubpre, ooermaabe* 

9i^99Kn, adj. grumfet. Ørut (uu), n. ^erme, (S^rum6. Stx, 

fgnm, adj. Metig, fortreffelig; ogfaa ©tift, $arb. og fl. (3«I. griitr). 

^ir«gtig, flabfettg. ©♦ og 8(g. ©tift. anstett, adj. uflar, grumfet. ^arb. 

<5rum\)tit, f. ^erligbeb; <^tabd, ^ragt« Q^vutt (9(abning), f. @)l9tt. 

§nimt, adv. 9))))erUgt; ogfaa: meget; f. ønstut, adj. grumfet, fulb af ^crrme. 

^r. Da «a ifje grumt langie. grut^a, v. n. og a. (a-a), 1) lube, 

gcunbaf v. n. ia-a), grunbe, ^ønfe, buffe, bøie fig foro»er. grua f<eg. 

tottfe ibelig J)aa noget. $eraf (Brun? <SbI. 3ceb. (Si^I. frrufa). 2) grue, 

btfiøy f. fit^gte. 3 ^elg. ørut*e, men etterø al- 

uprnbiQ, adj. arunbig. (3ffe meb nn). minbcligft grue (grua), b^oi^ttf ®tu, 

CIrong, S^tjr; fT ®rebung. f. (©o. grufva sig). 

Ømttr, m. gmten, @na!, gormobning. (Efrura (©rue), f. 1) ®rube. ©ønben- 

d^ ba baurt ein ®run! um ba. ©ogn. f}etb«. ((gtj.^rufva). 2) 3Meb, Sime, 

(Srunn, m. ®runb; 93unb. (£r unber- éforfleen, eller bet bele tWuurixer! forn 

tiben neutr. ifær i 23eti?bn. af S3unb i omfatter 3Ibftebet i et ^uu«. 33. og 

©anbet. 3f* 3«l* grunnr, m. Og a:r. (Stift; ogfaa tilbeele fønbenfielbø. 

grann, n. 3f, 52(re Og Cmn. 3 banffe Dial. 

grunn, adj. grunb, iffc bi^b. 5>logTe®t. ®rue; i f»enf!e grufva. 

grynn (@bm. og fl.). &. ^. grunnr. <Efrut*e (f.), funigorbinbcifen: ca<Bvus 

— grunt S5atn. grunn ?War! (b»or ber vt ^' forooer, neb»enbt, meb S3n)(let 

er iiben «Wulbjorb). ^eraf gronnaft neb ab. ^an loxg ca ©ruoe (33ufhr.). 

grunna, v. n. Ca^a), læage ®runb; ^an for fram ai*®rue (<£ogn), etter; 

if«ri?WaIing: grunbe, male førfle® ang. i ®x\m (9^bl.). (^. ^. å griifu. (£1- 

Ørunnsetgar, m. ©runbeier. ter6: m ^ame, at $aube. 

gntnnfaft, adj. arunbfajt, robfafl. (5rupel)ynna, f. ^{ørnet af ^xntxt. 

QfrnnnfL\t, m. giffearter fom attib o^- grupeleg, adj. gruelig. 

Jolbe fig Jfiaa ©unben i bet Di^be. (Brut*efletn , m. ben fonefle ©teen etter 

Ørunnla^, n. ®runblag, Unberlag. SJiuur foran 3tb|lebct. 

(Sruttnletfie, m. Iiben Dsbbe. grupfam, adj. fr^gtfom, bange. S^ronb- 

gmnnlenbt/ adj. om 3orb, fom ittt er biem« 8tift. 

-b^b. ?Wobfat biuj^Ienbt. gryla, v. n. (e-te), grj?nte; brumme; 

(Brttnnmml, n. 1) Dpbbemaal; 2) en ogfaa brote, gi)>e en bceMig langtru!'- 

t»i« Slfllanb fra 33unben, b»ori Cobbet fen ^^b. «Wcc^et brugL i 33. étift; 

paa et giffefnore f!al bolbe«. ogf. i 3:ett. 3 ®bm. rtjle. (3f^ ffnjia). 

<Ørun(n)nml, f. f. S^angnoil. <5ryltng, f. 33rummen, 33røl. 

grunnrtf/ adj. grunbrig, meget rig. grynafl, v. n. bliioe fomet. (©Jelben). 

grunnfiøa, adj. ub^bt, l^oor 23unben gryncn, adj. tornet, baglformig. 

ligger n«r S3anbflaben. grynn, adj. f. grunn. 

<Ehrunn«{lo, f. = ©runmnoil (2). <Sbm. (Brynna, f. (^runbing, 33an!e, bøitlig- 

grtmn^eb, a^j. flfferr grunbfaft genbe glabe i 33anbet« 152 ®u(ababn — &o Sammenffftnlns Sai bet oftej) formen 
Siutfl, (far i ffl.©t[ft. aJomc Drenfle, 
(om ere i Ijenrfh, bebbc (Hera Dreng 
Da Sndri! wnflre lalbeS: aJoof, ffllHnt, 
étBDinincgmcbminbrf agtelfc: Stril, 
^pBBt, SiUc", atcbb, ©orre, $an, ^x,l, 

(ButAbdbn, n. Erengeftarn. (j3. Stift). 

3 Scff. tebber bet ©utcboiii. — 3 min- 

brt (ilBorlig %aU fiReS Øutaungjti i 

B. Stift: (Suta-mi(|ie. 
©uMluB, n. l)2)i{iiflcrelffab; 3)I>reii- 

flemantrci, ©moabrtngea ®fit. 
gittcFjcci-, udj. om $igei fem åinnt vi! 

•aan boS XiTrngent. 
gii:tor (nab. o), et. giitoiL-, Ubtnjl boor- 

mcb niiiit tilfjpbcr Sn at brilfe. Cgfaa 

i ænerige. Eftct 36" tan bet forflo- 

tts fem: gobtSlatl os eUcTSfom: gDb 

2iwr! (f. flob). 
©utu, æd, Oijbe; f. Seta. 
©tmrf, o»?oi- 0. f. B. fee to, 
fflyt (3?(, el. 3eoel, f- ^jebclblitlte i 

isTDrjleiien t= ift.inbaaS). Scelerab. — 

3 allf be fetgenbt Orb Ictfta g? forn 

Bis (J«)- 
(BVHC (anb. »), f. Scctttfofnbe, Serg- 

'atiftne Stmt. ©ogn, SonWe Scrg. 

^lall. Ofl fl. 3 ad (BvPt) f ©bm. 

fim fum forielbet: IBturei i ^tlgel. 

Siegjm-a, (Itbtaleettlbtcle; ©i^gg-er, 

Ojnøaei). ffi. 91. gygr. 
®FØi'«f«P (eu), m. (It iBflUformifi Hb- 

soivtpaa t)i®c(en; en naturlig Æra nbS 

af aslfte.' ®ogn. fiOers : «IRarifop 

(SbmO, Simonfoipii (Ztti.). 
<Syl. m. Sicrqflefti f. 0)11. 
gylbiø, Bilj, gelbie; (f. nilb. 
ffivl&rd Ctl, ®Dlra, aai. 5), r. Canb- 

Itium tttit got i en fmal ^QjtTqfloft. 

«Roibfel. 
gvKa CgJBlIO. v. a. Ce-tO- forgblbc 

®.,9). bjIIh. *erafj gj-lt a: foigplbt. Benbig otb WeHemBiiggc. ®br. 

(Bylmins Oelming) , f. SftUcmBdii, 
StiDcBug imdlm to Sumi ogfaa et 
faalebea banntt Sum. (Sbr. mi. — 
3 ®bm. beboer tet tHimling [®iim- 
blinn), m. 

<Bvlt« Ccg. en So), f, Scrggflltn. 

(Jifrnbtn, f. ©tmbr. 

gfne (j»iie), v. n. flirte, gabe eftet no- 
net. ®br. Dllerb. 3 ©"ilit ginn. 

(Btf pling (Sfplfitfll- I'. SmitiibTfiig, 
tSrenffoning. SBuflctub. 

BTf« (fot flltOd), T. a.((-tt, c!. a-a). 1) omgjorbf, fiunmtnbiitbe, fnbpi(l._ 
meb et SReb, furre « Stea faR. 2) baantt. 
(laae Boonb paa et Sar. Ubta1e« i 
" ■ ■-■-■- j,. ,[[„j. ^ 

a.), 9?. girda, giuU, mcb t»(t 1 {^aS,). 
Kird«, - af ©lot. 

(Bvre Cfoi ®Brba), f. OJiotb, *aanb Cf- 
fonige), Sjdben, unbtagen i fflbn. eg 
Seil. booibetbebber: <Btui-t. Smuk- 
bal betegner ©jure ogfna SKalfefai 
(=fiotto). 

<Byi-tmun (@ioTcmon), m. tSmalnfug 
paa et Æar-, bet al .darret er fmalete 
i ben ene (£itbe, faa at Slnanbtiu fUr 
brises inb paa famme. 3 XeS. Mte 
betl (Bjureflmip, n. 3 €ibiii. V^ 
mgemiini i &>rf. dijedngsmMR. 

iB^iretog, n. 9ttb til at omUnbc^M 
mel;. Saliei ogfna (S«iing, esWf 
rtnfletog. 

tBydng t<»)ietinfl, tSjullngl, f. t) C» 
binben, Tmgf oVbnitig ; 3) 9tfl ot'M^ 
flierbe nogct meb. ' 1 

©vrfrt C3eTie), f. Beboaren^e »!(*'•( 
Uøcir, ifar af en inbtrcingcnbi Zugt 
fra ^laoet. SHorbre Serg. 3f. g*t " 

(Byrma Ootme), 1) tS)riim*, SntlluU 
tøurnOt ogfaa: Dpnb, StutiMr. 1^ 
etlft. 2) ItftaTl^eb t euftnt, Zuigl 
Dg iptte ©toet. ^larb. 

gTL-mn, v. n. trsne fig fammen, opftfet 
Cuften; om Stget og Zaafit. ^nk' 

gyffl fjsfe). fhomme ub; f. jiWo. 

gyw (ivte), v. B. 09 n. (fab». e-IO, 
ubgnbe Rognen, om Qifl. 3f. tiM M 
tia). Crbei ftat egentlig bcbbe tiiolit, 
meb gormernes nyt'i nauti "g«i 
Cbnille. faaBibl etintrri, (fal fctetcmim 
fiebSetqcn). ^erafi (Sot, n. goten tg 
©otbora. 

gvK (lobe, reiibc), f. fstt. 

(Brring, f. ®nbnfiig! gjiltns PcfltHbt 

(B»ji l3pti, aab. 0), n. Ellen, Xiamr; tit 
^Regning bi^oroeb man forbiiffcT Ut«l 
fra JfB(rget. leH. ©t«B etler ente. Slbg, a^uHr, og(M 
i SronbCi. ®Hft. $eraf: «tos, ffiooa, 
gieSBa. 
(Byfing, f. SRogen eg Suaen. 
(Byvv {aab. v), f. f. f. «bgr. ^Jerfflj 
(Bfwt^fhns, '"■ en ©teenart medr 
felte Sliibrr, b(r(ee ub fornem trP 
paatlinebe (boornf WnBnet). Xa% 
<Sxv, gcetfl, g«r> p. f. t. — f. g;' 
(B», gov, B«ymrt 0. (. ». — t 8 |>eTtn) 
t med «^ 
mt ^^I^^H 1^ — {Hdb 153 9^ h<t, fot ^a og (ai»be; f* (aixu 
ha, fL <t, o'. t^enbe; f« ^enne. 

^bbe (^an!); f* ^obba. 

l9<tbl<i, betpbelig, meget; f* (arte* 

i$a(b)na, f. en itnd ®ieb, forn i!fe enb' 
nu bar (a9t ^b. Orbet (ebber ^ana 
eL ^ane (i ^elg. og Zx. @tift), i<atne 
(^bm«<S^.)f i^aune(fRom^bO, Åatna 
(^ogtt). ®« 9^. hadna (et af ©Tebena 
9laotte i ©falba). S^L haudna. 

^(b)iicHb, n. (^iebefib (mobfat mV 
W«b). 3a:n®tift; tganerie'-, i@btm 
<<>atneftb. 

i^Afelle, f. et ®iærbe« ®nlbbr^ S)fterb. 

• (om ®ierber i UlminbL)/ <$ebemarteit, 
S3arbal (ifær om et ©iærbe af Srcrer 
etter lange 2:r<rflammer, fom ere fotflebe 

. »eb (Bi(rrbe))ælene faalebe^ at be ab* 
ffittee fra binanben Deb et libet ^tU 
lemntm. ^unbe fbrflared fom $as>fetta 
(af be^ia, bat>'-be) Ifgefom bet ^lOYan* 
bollle^ao'' ((S^iarbe); men ligner bog 
meget bet ®. 9}« hagfellugardr (£oDene 
II, 122). ®* fetta, 

}^aftUt, v. n. anlægge etter iftanbfætte et 
®i<rrbc mt. 3 SDrf. f eUe- 

l^a, adj. flin!, bebcrnbig^ nem til tun* 
^ge fitrbeiber. <B% ZtU. Snbn ^elg» 

®. 9{. hagr. 

h<tsa, v. a. Icemtje, inbrette, orbne« <&arb. 
r S:alemaaben ;,(aga oi laga'', Sel, 

haga. 
i^aittegar(b), m. 1) ^ateglarbe; 2) et 

©icerbe imettem to ©aarbed Ubmar«* 

fer etter ^r(ed()ange« Nebber i <&bnu 

^<iS'9<iv\ i ^ttre ®ogn: ^oigar* 

3f* !Dier!je«gar, 
i^aathnbt, n. Ggn fom er f!i!!et tU 

©rcedgang. £)gf« ^ageUnb, n. S3erg, 

@tift* 
't^aQtUyi<i, i. !D{angeI paa ^cedgang* 
•^ogefott, f. <S9gbom, fom ^aa nogie 

©teber angriber ^ocegct naar bet for- 

fte ®ang lommer paa ®rce«ning. ^arb. 
^aøfengt, adj. nem og flin! tit ipaanb** 

arbciben Snbr. 
i6«50«t, f. i^ageaar, 
l^a^l^tnbt, adj. fitnt bcbænbig. @(t 

Té«9i« (^«i«' ^<»9«' ^oagcn), ra. 1) 
4>a»e, omb«gnet 9)tatttning. (fjteertat 
4)aga,r)« 2)®r<tdgang. ^aaffeeatnu 
(Sf^^amn). ©.«nrJhagU gaii-^agje: 
gaae |^aa ©rceanina* 

t^tait, n.?rigtig(5!<! etter Otbem §arb, 
(ficlben), D*<e for!ie ^ug etbe J^agie 
mce Hn* ^rtøt, n. 1) i&aget, ^Jogelbeir; 2) ^a* 
getlom; 3) ^agl, at ff^be meb, 

b«gl4, v. n. ia-a), bagte (3f. btgla); 
ogfaa tritte etter fatbe fom 4>agL X)<e 
bagta Smrenne (Éaarerne trtttebe). 

t^aQlt, f. ^agtgetxer. (^utbbr« 

^49lebar,n.4)agetoeir,i^agetfatb« ®bm* 
©fi. 93ct egentt. ^agetjlag, ligefom 
S3an5e*r, af beria (bar^be). — igaglca 
hat^tlinQ, m. en 4)agelf!uur« 

^(tQltQ, adj. )>a6fenbe, be!oem, tienlig. 
«Ramb. (3f* bogteg). 

^aglcffur, og $agiefu!a, f. ^agelflhtttn 

^aøletta (aao. t), f. 9iøbo^, inb!ogt 
on af fob ?W<et!. (3f» iDravIe, ®um- 
me). <S>bL ^{anbal, 3:ett. og ft 

^agnytten, adj. nptfom, forfpnlig, fom 
benytter alt og i!!ei»it tabenogetgoae 
fbilbt. ®(t. Ogfaa l)aønyrit(c(ø). 

3dt. hagnytinn. 

i^aørc, og téagrtfle; f. $a»re. 

^<iQtonn, ra. ^pagtorn (et Sræ), Cra- 
tægns Oxyacantha. 9l(eDneø ogfaa ^a^a 
torn (00); bog f^nee 9la»net at »«re 
tibet be!ienbt. 

t^aint, f. ^abna. 

4^af (langt), n. en ©lure, et tibet (©!aat 
etter Snbfnit. Ort (3«t. hak). 

i)af<i, v. a. (a - a), forfine meb ^ager, 
lata Hop x flaae fammen t>eb $agen 

igaFeftff , ra. en giff, boi« Unberffaoe er 
er libt opabboiet i (Spibfen, faa at ben 
banner en tibcn $age. Sfcer om ^ar 
(igaPclaFø) og Oneber (^«Faiire). 
©ønbenfielbJ. 

'^aPte (^a!a, $m!(a), m. (gt. |)a!a, r), 

1) ^age, ^rog. Slim. (®. 9?. haki). 

2) épabe, ^gerf|)abe. gttrefogn, ^% 
@bL 

1;^4FFa, v. a. Ca -a), ba!!e, graoe, bugge 
ub. Ogfaa bugge fmaat; if. falfa. 

^aPFa, f. en $a!!e. 3f. ©rce». 

baPPafi, v. n. bugge^, bibe«; omguate, 

i^aPf egrcet», n. en ^a!!c fom man ogfaa 
fan gra»c meb. @bm. 

^aPPinø, f. og igaPP, n. daffen, Ruggen. 

^aPut (baloot), adj. 1) fuib af ^ager 
raf $a!ie); 2) futb af@!aar el.3«bf 
fnit (af i&a!). Or!. 

h<d<i, v. a. (a - a), bate, trcr!!e. 

l)aU<inntn, i^albygg, o. f. o. fee unber 
bal» fom i ©ammenfætning altib beib' 
ber: bal. 

i^alb, n, 1) i&otben; mejt figurlig og i 
©ammcnftftning; f. dtx, a:ingbalb, ^tU 
gabalb. Ogf. unber^otbning; f. bAtba« 
2) Sodg^ebr Ub(otben(^, éts^tU. ID*æ 156 |)al»ørenta — ^amn P I I ^alMgvt^ta, f. egwtl, en Wt Bæl- 
Ilng (tont ®ieb), of ©taut 3 Sogn 
cg ^aib. bctober bit: Sfffllefuppe. 

^al(p5l>«v>trt, adj. DtnSeg, fcmccftilo 
biflntel met ^hok. ©eiibrt Strg. 

i5a[(p)foring, m. fet ^alDJiprfiifl. 
^al(tt)lri», ni. tt 6flloi SlabbtBt. 
balfliben (aah. 0, adj. {lalv forlabtn, 

am 3:1b. Sftbønnlii; fun i neutrum: 
, ballic, balite. Xis »a alt baUit: ben 

ialvt ate oac forlBbcn. Sd or fl. 
bal»mi6t [talmilO, adv. til «Kibtfn. 

ffirfb. 
i$«l(p;imoir(, f. J&al»niarf (i ^unb). 
^Alvtitim, m..&aI»bMl. Sfl. Stift C^al- 

ninfl, Jpæinins). 3f. fielnilna, 
ti,a\v:pai% m. .^aibbrel. 
bitltipletib, adj. Ealbpldet. 
^flloring, m. ^lalinrtcl- 
bflKt^Jfoten Cmib. o), adj. finI»raobb(n. 
WUWtunb, adj. runbpitabenentSibe. 
ftfllCfJff"', adj Éalolflbtt; om Sanbc. 
balxilIcnTcn, adj. baloafflaaEt; cmSng. 
bcKr)(Iett«, v. n. ugne mtb tii Splan- 

blng af encc, flube. stell, og fl. 3 

Qat, tiaav^ttta. 3f. CaacMta. 
tjal(p)fliMn iaai. i), adj. taluflibt. 
b«lCf )fola, v. a. laiflflt ^alcfailler uabtr. 
^al(r>J(HH, n. ^al»fnub( (Bn EbKe, 

forn Ifat bnigie B(b Sorteining og 

Siffnic 
lértlvftoiing, m. tn Ijaloforntm ^Jerfon. 

Sønbcnfjeiee. Stuliei ogf. ^albcmpo 

i ©oan, on ^alFoi-ing (ooj i ®bm. 

J3tl fibftt ftrniobenllig af toar(6B(iJi 

altfaa En forn ei ^alobeltit af 6»m 

©lags LptlVa ta loroi''). 
^altvjfyffien, n. ^alofeftenbe. ©aa- 

Ieb(« ogfaa Jpa(broi, on ^alfaftet. 
IjolPt Cbalt), adv. &aht, balooei*. iJteu. 

trom af ftalo tar fammtgorm; Scttili 

b«lr<uregnmall' (et balot fflar flam- 

md), og ^alttavatenfla (.faloaai*- 

tlfnefte). 
b«l(r)tr<fe, f. femti. 
b«lCP)l"e ('Hibie), adj. Salottebif. Si- 

fltfno bnlf fjott (9i), b^li^Uintt (41) 

t^aKv^Kdvt. ta. Sornfiaf af 12 Sfeg. 

3«benit. 
^fllCf )tiinnii C-^altonnt). f- ^alutonbc. 
bulfvuffen, adj. balDDorcn. 
^itlrpng, r. en 6alB 5Sog (18 ST), 
balvrcntcør adv. 1) paaéalBSBci, mibt 

liaa Seitn; 2) balBode, iTte qanflf) 

3) nogtnlunbc, faa tnalellg. 
balt>t>orcn (aob. o), adj. laalelig, mit' 

bflmaaBtg, iffc aanflt uttenlig. 
igafepart, u. iam æctrb, ^alu ?lriii. ^fln ftfl i(it ^aloDitt f^tt b«. ' 
gct ubbrebt. 3 ©bm. tialwyvt (aab. 
B). ®. 9t. halfvirili. 

i^am, td. 1) feam, ^mbtHeiDalff. (®- 
9J. hamr), «lm. om aflagt etUr føl- 
bel ^ub ifffi ©langmtes. (3f. D«tt* 
bam). ©jdben i mcTe ubRraft Stisb' 
nirg. 3 ©r(- fiflte Sugkbam eg gl' 
ftebam om foritjettige teefT.ifffnJftn 
ueb aBeitneftet* $ub. 2) nbfecnbt, » 
Wtnneftca UboorteS, meb ^enfsn tit 
Uragt cg i-olbning (^abitas). ©Jri* 
ben on itiefl i Spog. 3f. ^amn, ^an- 
lit, bamlrg, bæma. 3) ©jenfaiTb, af- 
bebe 'Bfsnnefler* ©togt!' der iHgnelTe. 
ar. ©tift. 

tf,am, n. (foiÆlbet), f. Ufiom og ^aralits. 

ijamfli-, m. 1) en $ainmn, Dgfaa So- 
gen eQer Salten baa Brtr etttr liq- 
iieitbe JRebflaber. etfaSamat. 2) m 
brat fllippf, ^tergoag, «rædpire. 3f. 
Uf«. SJrct. Nebber rtlminttliafi: ^flnp 
mar, bog ogfaa ^amar (SHbn.) og 
^æmoti- {Sea. mt. Ct». 3nbr.). ®. 
91. hnmarr {i begg(3(tpbn.). Sletrtal 
nltib: i^amra, i-i DalfBplur. i ©bm. 
.^«mbr,» (fot J&omroffl), 

igamcrøfant, m. ^qtit, Aanien paa tu 
Slippeoæg. Cgf. ^amaveroi-, f. 

bambli, f. bamia. bambre, {. bamia. 

bamla, v. n. (a-o), loe baglæng», et- 
ler i ailminb(lig{)(b : roe ort at flsbt 
aarerne tilbage (ijJcbetfor ni treeOt 
bm til fig). 3f. ff«ta. (3«l- h»"'»)- 

i<ani1ebanb , n, Siibitbaanb btoifleb 
aarernt bolbee Kl JRpeipfnbtn. 3 9ttL 
i^iimUbaitb (3«I> htimliibnnH). 

bamltg, adj. oaTfer, tfcttelig af HbfKBbt. 
a?ofJ, .^aib. 3f. bttnta. 

i^amltfonn, n. X^lnnbforn, iPpg foni nr 
blanbet meb liblig-moben i-aoie. ©bm. 
©fnl ogfaa fcvtfonimt Bet Srtgfn i 
gormtn^Éummdtobn. (3f- b*l fonb' 
mcrlTe ^nimmel a; Spg). GDcrs ^al- 
bngg og flere, 3 banf!e Dial. flnbrt 
n^amniclfcTn", om Bog og Stua. 3 
be flamle norfte 'Ho-at foretommer Ub- 
tnjrtet! psvå Bf hamnl kyrne, gem «f 
bygBi" d'- f, 385, 401), bofl CT »(- 
ttVningcn iifittw. 

i^amlti-om, n. Sagriimitnfflaab. ^dg. 
ar. ©tift. 

*;amlit (nab. i), m. J&nbfatiie. Sliifigrt- 
faroc. ag. ©tift, Erl. Éelfl. l'9bCT 
HlbctlS fom: ^amlcet, ^amlat. 33itbi. 
^aml«t. 3f, Borlit, Dcam, Tiamt. 

^a*mn, m. Ubfeenbti ^ub, og Hlliae 
flla:bning(llnliragt. *elg. (3f.*am> 
eigefaa i ©Btiigt (efter 36re). 

^amn, f. (negle ©I. m.), l) j ire). «^g 
1) «mS j^omna ^ {xmbbogjic 157 ^UU^MtU (®i)« hamn; 3$t hAfn). 

^Atftna, v. n. Ca-a), Hwt, Icegge i 

^amnebfte/ n. ^aoneftifte* dera ^am* 
neb^te: fdle fra ett ^æon ni ett af be 
ttomnefle* 

^mncfiit, m. 4^at>nefogeb« 

•ÅammnanQ, m. (^rædgang* 9[a. ©tift 

n^amnelega (aab. e), f. Sigi^ett t ^as>tt* 

igamntnø/ f. (S^ra^nittg, ^Tædc^attg. 

'Mmnlayfa, f. ^{anael )>aa ^at>n. 

^amp, m. ^attt))* d 3:e1I. o() IBalberd 
bebber bet ^atrp. 3f« ^empa* 

i^Ampeflotve (aab. o), m. ett ^tetttnte 
meb ttbifaartte Sattber til at berebe 
^atttp tneb. 

^mpttcav, n. ^attt^etTet>Te« <Sbttt* 

^amv<t, v. a. at batnte (af ipatttat)» 3 
9lotbrc93er8,^4mbrc.— ^eiaf: ^am^ 
tinQ, t 

l^amvut (baittbrette), adj. fitlb af bratte 
itlipptt (f. ^aittar). 

^amø, m. 1) <B>iai, •&9lfler; f« dx* baa 
Stoxn. 9Jorbre aronbbj. 3 93- ©tift 
lun mtt ^afen eUer Srttgtbceffet paa 
9{øbber. 92atebatttd. 2) ett ^lafe af 
4&aefelttøbber, bt>id $afer ere fatntttett' 
wxnt. »• ©tift. 3) ©cerflafe, S3«r- 
frattbe. ^r* ©tift. dUtx^ Stcan^ti, 
Stant, Sttin^ og fl. 

j^mia, v. n. 1) afilattc (fielbctt); 2) 
fatitle cfter £)rb, »cerc forlegett for at 
«btrt^ffe fig. 3nbr* 3f. bætnfa. 

^am{lftfte, n. gcelbttiitQ eller Cittfflft- 
ttittg af ^attt; i @))øg: Ctttllæbttittø, 
Otitb^tttittg af ^læber* 

l)<in (batin), pron. 1) ban (betegnenbe 
et tttanbligt SScrfen, ttgefont i (^frift" 
f)>roget). $aa nogle ^teber oøfaa 
iftebetforbueKer ^bib^C^: 3)titSrem- 
tnebe. — 2) »eb ^Wanbenaftne forn en 
SIrtifel, b^ori^eb ogfaa ^^ai^netd ^afue 
betegnee. ^anSard, batt^munb, ban 
Ola» 0. f. »♦ gigefaa ;,ban gat" (ga- 
ber); Datl»: ^^bonom gar''; ®eniti»: 
^boit^gar^., el. baf« gar (p- min 3a* 
htxi\ Denne 93rug er næflen ganffe 
alnttnbelfg, og bet anfeee fceboanlig 
fottt ^benbe at ubelabe bet forfleOrb* 
(3f^ d^Tianu % 308). — 3) ben (otit 
tnf^^m %in^, W^ ^d^n er et ^an** 
fioneotb). (gin t^eit i!ie dnUn, fer 
ban Hem (forcnb ben fommer). ^ex^t 
a^inben !or ban bt<eø o.f.». — 4) bet 
Cow aJetret og Suften* goranbringer). 
fBeft* og norbettfielbø. ^an regne (bet 
tegner). 4^att « Talb (bet er lolbt)* 
.^att vx^xtna, timm, f oltta o* f« »« — 5) ttt an (beretbiiø nteb: eitt). Citt 
Tann it\t fm att forn batt bli. - 3 be 
a:Ufæ(be, bt)or ber iftt Icrggee S3(rgt 
baa Orbet, biber bet ofte forlortet og 
I»ber fotnt an, en, n; f. (gjt. 9lo 
!iem*an. Dcer ctr*en, el. bær a*n (a: 
ber er ban). Det fantnte er 2:{lfcrlbet 
nteb 'I>ati^ (f. bonont), og ^enitioet 
font paa nogle ©teber bebber l>an» 
(S5of«ogfI.), mere alminbeligt: l^afs; 
f« (Sr. <&akn bafd, ti^ ®ain*af8 (banø 
©øn). 

\)<in, for bana (benbe), f. benne. 

i^anb, f. (gl. igenb^cr), 1) ^aanb; og- 
faa Strm (etter bet bele Cern til @fulb- 
rene). Nebber ogf.:^ainb(5tr.®tift> 
©ønbre 93erg. og ®ogn), og t^nb 
(SBalb.), forn forubf«tter gormen *onb. 

((^.9^.hond, hdnd; @0. hand), gfeer- 

tal oafaa $cnb»ar (9lbg. JKefl.), ^enb»« 
($au. SBalb.), ^enb*e, og $enb. Da- 
tt» plur. ^mnbom rør!.), ^oinbai 
(®bm. @ff .).|3 ©ammenfcetnina^anba, 
^anbe og $anb (iffe ^mnb). — 2) 
(Bibe, ^ant. $ai bøgre 4^anba: ))da 
bøire ®ibe. 3n!ie pai nota $anb: 
iffe paa nogen ©ibe. — 3) Segne, 95eb- 
fommenbe; ogfaa Deet, ^art. ^oi ml 
^anb: paa mine Segne, for mig. J^ca 
ftjle $anb»a: I SBcgpnbelfen* Det « 
for fme pai 5tarmannd ^anb'a: ber 
ere for faa ^anbfolf. — 4) ^aanb- 
ifrift. (£i go» ^anb te lefa. — 5) ttn- 
berffrift; ogfaa et unberffreoet Dofu- 
mcnt, et ffriftligt Set)ii«. — Cnfette 
Salemaaber: 9{ofe i^anb: efterbaan- 
ben, libt eftcr libt. 5'lorbre «erg. D« 
gicff »<el i ^anb (bet gif belbigt)* 
^an feff b<e »^i ^anb*a (a: jhray og 
fontant). ^an feff bæ froi $anb*enne 
(fif bet fcerbigt). D« gjeff att br 

tanb (ber blet> attib Ubgift og iffe 
nbtcegt). £)r ^anb ai i fRnnn (iffe 
mere enb bt)ab ber fttax (fal fortcrrce). 
balba te $anbe: bolbe fatt eller fctxø 
bigt for <£n. ,,(£g Ifal balbe beg b<e 
te ^anbe'': jeg ffat bølbe bet fatt for 
big, bebolbe bet inbtil bu felo fan mob- 
tage bet. (®. 5fJ. til handa). 
if^atibahaf, n. ^aanbbag, benbbre^ibe 
af i&aanben. (!Wobfat :8o»c). ®. 9J. 

handarbak. 

tganbaPrifje (aab. i), m. ben frummebe 
etter inbbøiebe ^rm; albuen. $o tof 
S3an'e bca^anbafrifien: bun tog Bar- 
net paa $[rmen. 9{orbre Serg* 

v^anbalenø, m. Unberarm* 

^anbamiue; n. ben inbre @ibe af Un- 
berarmen* @bm. 

^anbbøøjc (aab« o), m. fttbue. gøfen. 158 ^ontttDgjc — ^ancfjc I I Stamt, (i Somen ^nbrngn), 3nbr. 
Ett. Cl gotmcn tganbmjjai). 3f. DI- 

tOfiit. 

^(tnSbogje (bPiO, m, gtebf!at; f.fflmtp. 
banbbtrfljn, v. a. fcaBr ibdiii t-Etantetiie, 

6(ET( ellet ititEff nonet bprt frn fin ^lati. 

•Keil om fflerii. gjotbre Søirfl. 
i<aii&&uf, m. ^aaubflcrte. 
igaRbebritgt), n. ^oanblan, ((ten SRanbe 

at arbefbe paa. ©rf. 
ii^anbebur (aab. n), in. SOtnAbe at beeffge 

^trnOfrne piia. t38l- hondHliurdr). 
^anttbytt, n. ^aanbfHftc, at man la- 

bet ben ene ^aanb ^nilc og ftrtOn li) 

meb ben anben. 
igdRbcbrMt) , n, et Stbribe forn angti- 

btt pfl fDitfftt ©itiibcmf. ®bm. 
^anbcfvi-, f. Slbiarb meb ^cenbemc; 

^aanbbeuttiielfe. 
^flnbtbof (do), n. 9K.iabebDlb t attniie 

ellet (ivibe til. Slotbte 8erfl. ^an beiie 

fntje iiQnbebPB! ban tager enten for 

meijet clUr for libet. 
^anbttltabt (-fta»), m. Sin i -&iin- 

bernt) ugfna Ssft 'W "t tåge "1 ellet 

tert Btb alt 6»ab man feer. 
liflnbtfrilb, f. .§Bl(e for .^iitnberne. 
igflnbtl (fianb'1), m. ftanbcl. 3 ^ati. 

^«nb'i(l, 
i^AnbeUti, n. ben VlaaBe bonrpaa ma:i 

btuflci i&itnberne. naar man nrbtiber. 

Æt flOtt §rabctog", bettgntr ogfaa 

gcerbiiibcb eflei gobt^ntieg til^aanC' 

arbeiber. Bllm. 
iganbemagt, f. ^annbtraft. 
I^anbtintllom, adv. fta ben ene ^aanb 

m ben anben. 
.g«nbtfrflm, f. (t arbribe fom 3I01 aKe- 

Rereii Sfarn (3^1. hBndsBkfiiniiO ; Dg- 

faa en Olaoc fem intet buer. 
i5«n&*p«F, m. Smerte i ^ccnbctne, 
^onbfollen, nlj. forsirtet, forn iftc veb 

bvab tan fTol qrlbe lit (Hulbbr. S^|l. 

(bannfaOtn]. @n. hnndfallcn. 
tjunbfoeo, 1. a. C-f«r; -fot), betore, 

itfelt, lufle ponmeb.&ffnbetne. ginflcit 

Ohn. (391. handlara). 
^nbft^t, n. laii, ®teb, et^unltboor 

man tan grtbt fnft. 
^«Rbfirtbt, sdj. DQfrett', net nforl (om 

^aanbnrbeibei). «61. .^eln. (3f. frlb). 
^anbffUing, m. ^aonbfnlb-, noflit fem 

et faa ftcrl at bel ffllber ^oanben. ftln 

^onbfpainqe ®teln. 
i^nbgrip (aob. f)- "■ ■^aonbarcb. 
t>anbt>«\>efe(s). adj. raefenbe til at btuge 

meb ^aaiiben. QtuMr. 
IjoRbitt, f. benbig. 3f- Saicmaabcn „atlt T^anbffcnn, f. ^aaitblnin.., 

tranbUi. v. II. (a-a), brlee ^anM: 3 

Boftfon^arb. beebcr bel: bolneii vcb 
^ronbbicni: lT<init'l. ^eraf : ^«tnbEar, 
m. i^nntsling, f. (tet fammt lom ^an- 
bel). — banbla bruges onfaa i SeloV 
nfnflcn: ombanblf, inbebolbe; f. (ic, om 
æpqcr. lennpeSetgbninn: glstr iBrr 
fiwtagc fig noget, et berimob ftemmcb 
fot golf.'fi>roget, 

banbleg, adj. 'pnefenbe, bthtm I 
btuge ellet bemtge meb .^ ■" — 
tales pfteli fom naittlt. 

^nnblt(b1, m. f. HoHb. 

^anblÆivfa, f. Ubcbanbfnbeb. ©ielbw. 

^anbi>tntfa(v), pl. m. Éaanbpenflf. 

6finbrerPifl(i, v. reo. befriefte ft goriig 
ener en ^anbel Deb at til» binaitben 
^xnbetne. ?. Stift, tist ^aiittafie|) beottge meb .^(enbetne. t)'tt fo fttti et 
eln fann ifje bnnbfame bte, IBiegtl w- 
brtbt. (3«1. hnndaamO- 1 ^ banbit ige eiag""; aHebaanbe Jtiig. 
i^MbFi^Gt(bc), n. .^aaubnftbt. „ :bjiumtnii> 

U(b), ra. ^laaiibleb. ©elg. 
«>anb(nelbt). f. ^aanbteen. 
ifanbipif, f. .^aanbfptg. Stop, Isi 

lunne Sager iBfteS ofl dutte». 
banbfl(i-F, adj. fi(erl i $((nbtmt 

SIrmtne. fflogle "Sl. Sanbeftetle. 
i^anbfyftt, n. Hteb i ©ellet, bootairt 

bet fammentrctnci i Stotm. !S. Stift. 

(3f. 3SI. andsvipl, ettoppe). 
^Biib^n-t, n. SBainittt Dtb m SrobPt. 

Kogle St. ogfaa: rfanb^rt (fotéonb' 

tib?) 
^anbtysH "■ "i ("" SEofe, tt Sibe- 

bitfel. ©r!. 
banbfalFn, v. a. flibe efiei tilfmubfe tet 

iDdifl Strøttlfe. Sbm. og fl. 
binbPttF (banbeectfe) , adj. fsagbaan- 

bel, fom bar fnagt ISrme. 
igrtnbftrF, n. iiaanbUftrl. (£i at fet- 

werlf meb ^nnbeotrt, m.). 
.gnnbfol (aab, 0). m. ^Itlclftaft. 
^«nbrptt, n. .^aanboætge, Sfctp eflet 

SteCfTab fom betocmt fan btuges neb 

^a^nbmtc. Waaffee alm. meii betbtt 

ogfan ^anbivU (1(11.), *;aiibifhi< 

(Sbm.), ifnnbbofk (®bi. boet bel 

falber fammenmcbbet f oran ferte bant- 

beoeleg). 3f- «la. 
t^ant, f. (fiJltb); f. *abra. 
i^anc, m. en ^ane. 3 ®br. ^tania. 
^«ntbfom, ni. SluielSblomfi (Lyehai* 

dioira). 3feb. 
^nite^fie, |. ^abnctlb. A battgA, T. tt. C^enø'; ^eFF^ ^enøie), $almtg« Stnged oøfaa 1 |l^« i 9^ 

atianc^t. Sn^n. o<)faa (oanf^a, Iccatat tpbninf^en: froøfe)i<Sttee,it<^atbfnrefom 

(^. ®ttft), (ange, oq nof^Ie ^t. ^en<){e« man fan gaae )»aanbm at f^nfe i* 3 

®«9thanga. 3nt))erf«noaIe^t.t>mn9, benne ^etpbning btbber bet i @bm. 

oaf. ^tW; gi. t>t«øo (f i&aft.). (Bu- :2(t»ratnø; forn »el egentlig er fomme 

pxnnm ogfaa l>inmt ($• ^tift), txutt^ £)rb, 3f. £ettaiM og ^fare* 

?ic ogbunsicCfielben). — S3et9bning: s^avavu^, f, ^raififro, 

) bcenae, Dcere t en (cengenbe ^titting* hctthaltn, adj. l^aarbfør, forn tan taale 

Det tilfbarenbe a:ran|tti» er l&engia (at meget cg iffe trampa ftg for at Ifbe 

vpictuai)* 2) (efte, bænge faft. Vet onbt. mttu i be fpblige (Sgne. S3eb 

beng' t iBotnen Cftbber fafti SBunben). ^ronbl^jem l^ebberbet barbar, fem og^ 

bange ii^op: bænae fammen. !D*æ fo faa bet^ber: baarb, ^eng, u1!aanfrm« 

mxAt bæ beng'e m*e ti ban, o: beter barbettt, adj. cm C^a meb baarbt Ci^ræd, 

fu^ faa meget at tfan Iet>er (efler: at bt)orpaa Seen i!!e btbergcbt* S*&tift« 

Sittet binger »eb bfttn). — 3) bcengc 3 ^arb. b<)t^re/ adj. n. 

Y>(b (figurlig); ocrre ibelig neer t>eb, el. ^arbunben, adj. baarbt titbunben* ^bar^ 

befatte flg {aonlig meb noget. Dor M bunbe'' Ttged ifcrr om Seiret^ naar 3o(w 

bange boi: bet r>U b<rnge t)eb (om en ben er |tær!t tilfro^fen o^ fneebaffet 

tllciligbeb, ©frobeligbeb, Ut)ane)- ^an ^arby(( (SBue), f. SCrmbi^fc 

beng^e fram i ba: ban befatter {tg ber* b^rbrøø, adj. baarbtbrogenbe; ifcrr om 

meb af og til. ^an be!! moe (fnlgte £efle, fom trce!!e fioern og oolbfomt, 

ibelig meb). Dei be!! 'ti l^on (be trfibe faa at a:oiet let brt>be«, %orbre »erg. 

- iffe fli^be l^am fra {lg). ^are (^ara, ^onrai), m. en ion. .<&« 

banganbt/ adj. b«ngenbe. D*æ fBcn i Safe* 

banganbe <^nore, o: ber er^aab i ben i^arefot, m. 1) ^orefob; 2) »£(be(£bia' 

t^cat^tnht @ncr; man fan faae Sif! bebdblomfter (Gnaphalium dioicum). 

naar man bar ©noret nbe, mtn ittt (I^Qerd3afaIam))(2:elL),^attaIabb(S:r* 

efler«. ©tift). 

tmtttla, T. n. femme nb meb <Bpax^ov^ t^areøjett, f. ^mt^are* 

beb, fllibe ftg igienncm, bi«lbe fig meb J^av^tlt (ti), adj. om SSeiret, naar ber 

Iibet« <^ulbbr« S)r!. ((St>. hangla). falber floer!e og ^rmenbe Stinøec 

D«m banala mæ bi te Saxrem 3 <^bm. 3f* ^^ 

fllntOy nefla. 3f* tigla« f)av€mynt, adj. fom bar^areflaac {£«•* 

iganfjc, f. ^ain!(e. berne. ©flerd: iafempnt. 

f^tiH^ffa, f. et ©lage flore a:orbiflet i^rtitg, ro. (gl. ti^dten^Hv), Snbbvg- 

etler Sitter (Carabus?) 3æb* ger af ^arbanger (farang)* i^r# 

^anittnø (et Maning), m. en ^ane. enøA (^orcenge), i Ibinbfbu fammet* 

9lamb« flebd fra« 

fg4nø, m. Driffegitbe, fom en 9ieifenbe ^arfenøt, adj. n. baarbt, fo<rrt(omlBein 

befoflex for fine 9tdfef ætter, naar ban ^ore, Sirbeibe). Sofen og fL 

førfte ^ang er an!ommen til et frem** bar^tmrA, f. barl^enbt* 

mebt^Steb. Sigefaa baiifa^ y. n. be- barfifrjen, adj. baarb, 9ca^, «olbfotfu 

værte fine Steifefætter i en faobon Sin- 9{orbre Serg« (Sbm« 

lébning; :^nfe. (^ott. haazen). b^^oflra, adj. graabig, ftor(»benbe> fom 

^anf^te, m. (81, |)anfla,r), et ©Iag« bebooer meget gober» 9torbrea3erg* og 

-d&anbffer «beii ginqre. 3f* S3ott. fl. (£tter« b^rfebb* 

'^attsfug, n. SjmiimL UtaC») i&an- })aviav, adj. 1) nlemfælbig, fom fiwer 

fllai^Je, etter: „f^n »ta <©lagie" o: af baarbt og ttolbfomt frem, nforggtig 

4|^anftøm meb noget fom er ft>agt og omt« 9Unu 

i$app (fotcelbet), f..4)0b^ og 4>tbbe* 2) om SBeir oa gore: baarbt, Ui^tr 

bdppttt, adj. fremfiifenbc, bafiig. 9lbt ligt. Dæ «a fo barfort te !bbra* 

put" (fot botb), adj, 1) baarb. ®. 9L ^arføre, n. et baarbt gore. (©ielben), 

barOr. 3) baarbfor, fom fan taahmt" l^Mmtn^b, adj. baarb at aaat^i^m 

l^et; ogf« briftig, uforfcrrbet. bar i S^eieoggorQ^ Dæ i>art fo bargieiigt 

4>ugjen, o: meget !oIbbIobtg ogbriflig. 3 ©bm. barøjengft» 

3) poorbbiertet, #reng, ufolfom. ^eraf barønuen, adj. baarb, »o&fom (egent*' 

bæra, b^erug og fL f,^<t baroi ^oxn^ ligfombarbaotbe^noer)* 9}orbreSer^ 

bai"t «olbfomt, meb ^agt. (^bm« })civi)tnbt, adj. fom bar l^arbe^ænber^ 

^arottøy m. fn>dfen 3otb« ^ott. Soten, ogfaa niemfælbig («= i(arfor)« 160 |)anng — {)a|lenniing i^rtnSr nLCtttaotbføTiCdrl; oafaa Sn 
fem a toarb "fl ftrtng. Sr. Stift 

igurf, n. 1) Dteie, Stfnurltgfieb ; ogfaa 
It ÉaaTbtogbtfDtttUgtSHrt. (3f.3»i. 
hark*, J^aaibbeb). 2) i£»ag&cb, ^n- 
gcligbtb; cfltr 1 Stiminbcliabeb en fict 
og taaxlii 3tlftaitb. 9. ^ttft. ^an 
oa tomen i til ^arla Sort (i en flcm 
©tining), gifel. 3) ghab, Sapl, 
ubttDbtlige ains- 3r"- ^ar(lt. 

^urFo, v. n. (tt-a), flate fig fiim. 
flflM fifl Igtenntm mtb OTeit. 9(61. 
Ebm. Dtl 6arla rna ba fama. (!i- 
fitfom bala, flta»a, fltaoa). 

i)avtaUst, og b*ii-faf<imt, adv. tneb 
<Roit, baatltgt, tummcrltgl. 

^uttatt, adj. C bOTftcn. 

rttfrfe, f. (It SSiBt ($arIO. Bfltrb. 

^«cfjt, m. ©frammtl, forfljtfltgr Sing 
forn ligge 6tntajltbtpaatt©ttb. ©bm. 
®ft. (£!f. «tote). *$arft&ue, n. et 
Stiim, boDri man bentofter faabaftne 
Xino fom fitlbtn brug t A. 

^arFten, adj. 1] baarb, (nubrtt, ufAsn. 
3 ©bm. barfailc 2) fhanttn, fnge» 
Itg. norbre Strg. 3 ©ogn ograa 
bArfit, adv. Da gieTI fo 6ar[je C^aarbt 
pg ufttonl). 

b(iTri«tfrii, adj. boarbmunbet. 

bar^eta, adj. gaarb i Ætebe^ 

bArU (for ^arlega) , adv. meget, bet^be' 
lig, ifte Ilbet. ^lall. „tD(r oa Sarit 
(annf. 3 Wbfl- og *fflonbaI: tjttvlc 
(f. ex. ^an « 6«rle gamaKe). S^aib. 
ogtSofA: ^abla C@.n. barln, tiardla). 

■^ai-Uihe (el. «tarleif), m. ^aarbbtb. 

narlciFien, adj. ulemMbig, uflaaniDm 
iS'tg. gStg. ©lift ofttre tmrltir«tib. 

badaéjl, sdj. iaarb ut tiflaafe ellet ott- 
luTfe; om Dore, ©hin c. f. o. 

i^onn, m. .giarmt, aJrEbe; iftir en biOlg 
Ofl Btl grunbft Sottrobelfe. 

burin, «dl. Soinfulb- foTtmbtHg. 

pttvma, v. a. (o-a), «rgtt, ojiitte, 
OffTfc Snt $ame. 

bdrmoft, v. n ^QtmM, blioe »reb. 

ifacmtlts. adj. fortrabtltg, forn er til 
at ianxti entr. 

^«rmdft, n. Sfirsrelft, iøitttibtb. 

barimilt (for (atbmint), adj. omftoer: 
tung at matte. ^elg. 3 »ftg. ©tift: 
tiotmqlt. 

boFmctlt, adj. forn 6iiT en baarb ©tttnme. 

havfta, v. n. (a-a), (xrbet.bliot baarb. 
(@. m. harflna). 

bartiaHn, adj. baarbnaTtet. 

^vp, f. ^amp. — ^arpa, f. $orba. 

Åtrpeiø, r. ^arptc. (3*1. harpeii). 

borpløgb, adj. tung at ploie. 

<^r, iii.©titl'< tnSøifbanMfifKThy- mallai Tnl|t«ii). ^AtttmtctL 3Mt 

«5orc. (©B. liair). 
ban-e, adj. n. =baibritt. ^oit. 
bnrfett', adj. trobflfl, baarbnaKet. Sbi. 
badinntt, adj. {Hu^nbet, ubeielig. 
i)av)iea, adj. omtl&ttb, (uorbcrjaui' 

Hg falber fturl ©ogang. ^ 

^arftavins, f. en (aaii Ofl «olbfm C 

©trababe, ifm tilfee«. ©bm. 
birfløg, adj. iaarb tiLtr tung at ilaatt - 

om eng. Worbre Stig. 
barfoft (00), adj. seirbaarbf, if« « ' 

faabamit ©ttber otb Saoto^cn, fti 

eie meget ubfatte for ®lorm og Sf> 

Song. §elq. 9?amb. 3 gofen og Bit 
ebbet bet bcrfart, og i ©bm. bw 

fottrt (00), f. ffii. tin taifotta fU.% . 

af fotja (mtb bet ftiiBlbebe ann»- r 

ftttum folle), 
^urfott (00), r. en Xottgfvflbom, fin 

lommer af 3orjlD)>|)tIft. ©bm. 
birfotta, f. fiorfolt. 
borfpunntn, adj. baarbfpunben, |bn9 

fnott unber ©pinbingen. 
burfltift, adj. baarbbaget, mtgtt Rt^ 
bac(t«rb, adj. fom foutt baatbt, mi - 

Ul lan efTtte*. ZeQ. og fL 
barfaFt, f. batfoft. 
bart, adv. 1) baarbt, Dolbfomt; 3) fM 

et fotilffttenbt Ubttjt tfttr n «»• 

tetft. ©bm. og ft. 3. Sj. .^oit w 

ifje bart oort bcer (^an (aobt «fS iA 

vtcrct ber). Txt na (Tic bart fo «tdi 

(bel oar nol iife fao meget). ^ 

bortaUtnbt, adj. baaibtaltnbt, fOKtilii - 

(Bit og flarpt. 3r. bannall. 
bartpinna, adj. ^aarbt Isunbtn. 
bartøF, adj. b<iaTb6«nbtl, fom grtllt 

^aarbttil. Dgfaab(irtar<tn6c(^iil.}. 
i^aritier (te), d. en flÆrI®torm. St^ 

©tift. ©aaltbtB; etn Surverlbos, il 

^anstrSnatt o. f. ». 3f. ©torser. 
bamiFt, adj. om^tfle. fomtTte tet «<Si 

iQfirt Sømmtnc, etltr fom ttanfttlii 

labe r<8 <>"*"- Slf siljfl. 
boi-voi-cit (aab. o), adj. ttogel iaoA. 
■Aaha, m. !Irtlb<eTtree; f, afalL < 

^afc, m. Anafentr, £alfene (3*1. Un- 

nar); eQer ogfaa ti&igt Jtnalebbct US 

Dgrenee tSagbetn. Stbg. ZtIL (©. 4)> 

fitl). 
i^afl, m. .&a«feltrit. Nebbet ogf.! ^H 

(©tao. og ©enbtt Serg.), i^alt (Cit), 

rfattj tL ^alfi (©fl. ©bra. og fi). 0. 

<». hasl. 
^afttFumar (aab. u), m. i(ia(fcniu)it 

ogfaa ^aeftlene^anMomAn. 3f<Si^ 

tebife. 
^nfttlaim (4^tlelau), n- ^aéftUn. 
^«lltrcnmiig, m. ui^ ^felRiin. 'Oftfmmn — ^ 161 i<aUcrunii, m. 4nef(I6u|T. 
i2atlcf1!«R, tn. $a«ftIjTDB. fs Rattileg). 
^a, r. *iift. 3 4iarb. ifo(t. 
boda T. n. (a - a), 6aji(. 
^pifl (09 6>i|lu(i), B^. Jofttfl; OBfflfl 

ttllmbtt, opbTut'(iit>(. 3 bcnnc Stlvb' 

tring it\A>tT tet cgfi'!: ^«(hn«6tg 

(naa taftmotuq). 
i^^crF, n. 9tcgtt forn Tan gjerei 1 

'ift; oflfaa: ^aH^iÆif, fpm ti øiort f W ^ Clmgt al, n. *ab. 

bota, T. 1. ia-a^, 6<tbt. «ealc Ste- 

bci: botra ('^esn, Sbm.)' 3ei. >»tr, 

«ab. 
i^ta, m. SBie, ®mntt; f. S^itt. 
botanbc, iiij- font man naa ^abt. 
botfrt, id}. u)KiiniR, fd før ^ab. 
b«us. •4j.bab(fulb,.9(itbtliflftttnt. $an 

M fe før batlgc poi ba. S. ©ctft. 
i$art. f. «AfL - i$«tlc#«tt, f. Sloitt. 
biitra, v. a. f. bata. 
b«tr«, v.D. rift, wat. .^eiaf ^omitg, 

f. tn føitcliit Aletn (Ktr JSiiDcn f fut' 

bnt. Brt. 3f. aRour. 
lAott, n>. tn $at. 3f. '^ttta. 
iAa»4i>Ioin, TD. €fabtpfe(^IantO. @bl. 
Juittebtit, f- featttflnfiat. ©bm. 
ig«ttcfof (aab. 0), n. im9,ti cotralt 

lorttnfldbt t Sttsbninatn: Zammtl, 

éoniTTine, «i floi ©ff nblnfl og Xrael- 

jifb. 
i^atttfoU, m. ^atttbuL Csfaa t^Mu 

fopp, v. 
^tnuAti^e, m. ^atttbloL 
^ortrtov, n. Qtlt, famBienbantt Ulb ttl 

m ^at 
^it, m. (. «auø, øa *Bfl. 

^ubcbur D. f. t). f« unbn ^Obub. 
iX«iig, m, 1) tn^bi, tnf!ioit>intno paa 

3oifent (®. n. haufr; <Sl). bOf;)- 2) 

tn ftob, C^nflt. aRtfl fenbenHtlbti f. 

it. Wclbbauø, ©anbbaug, SUftbaug. 
- Crbtl ^tbbn ogfaa iSau {'HDtou S.) 

09 ^OQ. mtb aab. c (Segn). 
baaita, t. ■. øbbbngt, fammtnJibbt. 
^«dgf>tr, B. UnbtTJDrbliTe, Satt» i 

4*»iu. Cm manbligt ^sfcnnri t^ana: 

benbe (3SI. hau^ui), ^auboFfic 

(@btR.), «g i^uøtufs. 3f. >&ulbi. 
bOHSut Aauflint, bautttt), ■<>]• ujirbnt, 

futbt af $0» tQn Sutr. 
•Aauf. m. tn ft»g. C®. 9t. hankr). 
^uf, n. Kaab, ^uftn. ©. føfti. 
b4ur«, v. n. (ujt, taabt. @bm. 9tbnt. 

fCiT. Sftnt: &ua, taua 09 lauTo. 
^uorum, f. ^DbubbTO. 
b<tutb (baufc), adj. 1) beit (part. af 

^9i«)t 2) Aflttt, Mitti, (biiaNnting man gjrmt ber». S. ®Hft. «an ft 

ntQltt bQur'c: (antStaab nmtgct an- 

fRt; man bertr ban giernt. 
^ua, m. fijwntffal; ben eoevfte Ctel 

af iiPbrtet. arm. f bet (BbHgt «orge. 

((0. «. hauu). 3 €bm. btbbn bet 

^iifc DU bnigts ffltø om Sifttnt* 

^Inneilal. 
baufAmt, adj. f, bugfamt. 
^ufc, m. 1] f. $aue. 2) tn t»t <»% 

tn ©Tubob. St. ©tift, mm. 
^auftt, f. ^nH*- ^Auftail, f- unbnr 

«DbUb. 

■^««(i, m. (noflle ©t. n.), *8ft (®. «. 
hauai, n.). 3 ^auft: 1 afstgtt S>t>tl. 
33ior.4aiift: iftotom^efltn. 3fi)nt 
$auft: nafifwrigt Rat om^eftnt, Ixt- 
bU S»(l tllbagt. 3 *ttuB Htmt I lit- 
ftunbtnbe «elt. Xe «aufits: til «e. 
fttn. Qtofllf 1^1. .tt «aujlannt". 

IT(>u|Ia, v.'n. (a-a), 1) libe mob «s» 
fttn, Miøt «pfi. Xia toft te baufta. 
®enb« Berg. (etlti* almetnforftaat- 
ligO. 3«1. hnuiln. 2) Dm ^IcD Dg 
?Hart(r: falme, bitgne met Slntmn. 
ebl- eg fl. 3J bo|lt> iniieftt. (iSlclb- 
ntrt). 

^auflarbtib, □. «e^arbtfbe. 

igauøbtttt, n. Qlraigang HI at btnnttt 
om «øihn. 

^duttbil (aab^O, >>- on^aufiboir, m. 
«alKibm tfler tn DttI af fammt. 

bau(lb«tr, adj. om en Ao, forn falvei 
am «eflen. 3f. bna. 

^Auftbttva, t. tnflb forn flal lalne em 
«eftm. @anbre Serg. 

i^aum^it, D. Sillerie om «e|ten. 

bou^bonnten , adj. bueftet om «eften. 

^attmolb, f. flbctgtte «ulb tOtt ^U 
btgDtb om «aUen. 

b«upl«5, adj. bBftlig (pm SBelret). MM. 

i^oufVltt (aab. 0' m- «pflfarbt, OJOT- 
ferneé Ubfrenbe pm «eflen. 

igaujtmatnar, pi. «aftmaantbtT. 

bauftfløBia, v. a. pleie om «sfltn. 

^aupfibt, f. «pfttiben (Ktr «aret* fibfte 
«alobetl. tUJeft fønbenfielb*. faa «aull- 
ii'fl! t ffifteraaret. «nbre @t. «aufl- 
Darttn, «aujibPlfitn, «aulltalt. 

i5auft=t«l n. «Bjitrten. «elg. Zt. ©tlft. 

bauftstibb, adj. btttgtig tmob «e|)en; 
om SetT. 3f- bauSbffi. 

bauftvttta, T. a. omoilte ^orbflaben 
veb^Ioining tI!ttSpabnlnaDm«eBtn. 

igauttine, f. «onubtennt. Åatitfnn, f- 
«DOubor. ^itutteltie, f. ^oouboetlt. 

^fip, n. 1. 0|)ttffl(nlng! Ifat Dpbraq- 

nlnfl af gffterebiTaber. ©b'- I5ei brog 

©et'en ma loart «au (»: meb 6»ert 

Staft, eL buer ffiaita Snettt blto Inif- 

II 152 ^iis — ^flijcrfn bt). «f Uvia, 6aB-be (Xi^i^m 3ef. 
hnf, Otleftelfc, ^iDcfl. 

i^av, n. 2. .^anl.^aatitfana (Soprmeb iio- 
act leftts cHer bftuss), gaalebte em 
^anfen paaiPBttet{®ci\n, asafb. ©tf. 
^KlaO; pea flogertbffaber (SulbbrO, 
paa flfftd («bmO; ofifaa bet fomme 
fuin DtBcIb (®br.). EtterS: éaOEl, 
^(tn, fcolb, Solp, ^Pbba. 

^af , n. 3. (I Cl|(trbe (5)fan6nl). .fpringe 
i^nDV: fprinRt purr ©ictrbenif, ffinten 
iflftttfOTi fenfl, elltr af fnmme ffiob 
jVm be fonigt, altfaa tn gortBtninfl. 
3f. ©00, n. on^flfcHf tfem Dcl (unbe 
Bert fentfl). 

^fli>, n. t. ©AB, Ctean. Do,faa J&at!- 
fibtn tdcT Suftdi eocr ^omM f. ffir. 
^an a tloti i ^M't (brt ci tiart over 
^tnofO- S. ©lift. Ic^flDa: ab^atet 
HI; ogftia »(b ^avtt. 

i^flp, n!" 5. Bcflbbtlfe (af booit). Da »a 
(fje npff ftan i ba: bti eai iife nofltt 
at Jaoc, b(t Dat itle af nogtt SBcetb. 
ScO. 3bm. 

^AVA, T. •, (l>tve; btsbt; huPt), nt 
tno(. Snf- oflfofl! t»i (mcft alm.), 
h<»t<ai, oa Ijm ((Sbr. ert.). IJmftne 
btbber! \}tvt, mtb aab. f (ftr. ®tifi, 
^aib. ©bm.), og ftrfortEti b* (®bm. 
9Ibni.), Iji, meé aab. f (©rt- 3nbr. 
9Iamb.}; mxt: bar, og l)<ii i be Bsiigt 
UffttlHfT. ®. 9t. Iiefl, heye). SmDtTf. 

bflt-bt (i be fobiwfiligt ffigne), babe 
C©bni.), 6ae og ba. 3 ^art. gjort* 
SmflirlimtnemanblfotiB! b«6be (»». 
(R. hardi) cg JtontiinlKo bobbt (Hl, 
9i. heffli). tisct ^Jtfff- pg 3mpnf. 
fiebben bot og babbe, bebber ©uvin. 
regdmaafig i i>ott. — Petobtiing : t) 
flaue, befibbe, oare fotfsnel mcb. Cg< 
faa at Bare foTbuRbrti eOer bebeftet 
mcbt faafcbtf om J^OTneinincIfn faavel 
cnbe fomgobe. bagobt; basebelgobl, 
befinbe fig »el. ba bonbli llbe onfci, 
føle ®mem. — 2) base 6ofl fig* bare, 
bolbe. ba t .&mnbpm. ba rna ftg, 
i>ta ftA P- f- >■ 3) bringe, fere, faae 
iipgtl ben til et <Sttb 'cOcr i en vil 
©lifling. $Ilm. og meget brugeligt; 
f. æt."6a »am upp i ett miat, a-. 
balbeSanb t et ®Ia9(baiiif! fommf). 
3f. lata. ba fnn ©tfteii: luf ^leftcn 
inb! — .^an tol Srooa oi babbe poJ 
feg (a: trafbenpaa fig)- Ba fegunba, 
forf*i( (ig bort, gaae tilflbe. 4) bane. 
fom ■^jabcbcrbum i gPTbinbcIfe tncb 
©llptniim, for at betegne bet Siilbfortt. 
I£g bese alert bo;, ^an babbe sort ba"'- 
— tfnttlte Salemaabtr: bo ftn: 1) 
baoe fig, foibolbe fig. ffig oelt ftjefor ba bcue feg. 3) forfotc figi f. <Sx. Ifo 

Seg beim; )^(gi»e fig bleni. ba (egucpt 
iaae op, tptimie paa Senene, bafegui: 
forteie fig ub. — baoa att-soe: I«g« 
poer, baTfc. Saoa mt: tugte, |ttaf! 
(Wbl. ©bm. og fl.). ■Crl ffuftt tnt 
MtSonno) fine noh, a-, be ftuttwteM 
higlet iineSern libi. (^traf oAMb). 
„ba note a:it ein", er ogfoa (ttMM 
nogel at ubfalKpaaSn. — boBSfrMi; 
fatle igfennem, faae frem. bava fni 
feg : flllle fig beb. - ba fsre fefli Mh 
fore, beftiQe mrb. ba ibop: fanu wi 
blanbti ogfaa baue 1 gafleeffab.-ih 
inn: bringe inb. ia ma: btfaltrit 
mcb. — ba poi feg: ») (foM RgrH 
bare, bane pa<i; <-) bctijbt, »iic tfn 
f. <£r. ^an veit Toa b<t beve MW 

— baoa uppi bringe Pp; »sf. tmk 
(en Ænubt). ba upv-aitt: opnNt 
gtentage. Daealfieupp-attetaifMRi 
man burbe iffe ba»t tall me» bfnm. 

— ba ut-l Cba 'ti): opfege, fatt W 
paa. 

^uPAib, n. <DaBfpII(. Saanb I faa alSbrmcn^aoalb tr(i{lbni(9kl>> 
Pg |t.). 3el. hnfald, hOfOld. 

t^npolba, v. n, biinge Saoganiet W I 
atosfvtlcmt. Stere alm. bovtfftto. 

I^otianbe, ndj, carb al base. Snm. Cd 
oa bavanbe (bern tunbe man ftint W 
babe). la oa itje baoanbee f ^Mt 
fman burbt iffe Baoe bet 1 4nftO' 
®. 91. tinrandi. 

bit^anbelatie, hJj. l)erIe41o», frnbdi 
intet at befliOe. @bm. og fl. 3) tom- 
btrnbtt, forn ilfe bar faaetnoget. 2A 
■Dti lom atle babaneianfe. 

<^t)I<an^eley^c. f. CrlealeSbeb. Cbtt. 

^atxtng, m. fflbtte, gprteel «rboi 6fl»( 
nogtt. ©rf, ti'a inf naien ftflDang i 
btt. 3f. Sao, 5. 

rinpflr, m. Befibbtr, Sbanbebaon. (i^el* 
ben). 

^atiboirfl, f. ©asbBlge; flore Sølgn. 

i^AVbi-u, f. Sanfe i ^aoti lang« mim, 
9tPTblanbene. 3 Sbm. Stor-rggJ^i. 

bat>b' (pert. af baoa), baut, bemtttl; 
rgfaa bragt, feri; f. Sr. Innbart, 
btimbavb. .&an eart i ^nntxi baobt 
(Sbni.)! ban ble» tbelig bruflt, Ban 
bieo \1tt t!aan(t- 

bavb' (pBit. afbcoia), Ppbofet, forbfht. 
Sta. og fl. (Ubtaice tncb et langret a 
enb bet forrige), ftiupp-baobcwmnti 
tn opboid ©tri be. 

bavtffMi-, ■<1j. btgladig Baoefgg, 

^avitvtn, (*apaVf(n), et ©lag* lote {HMfWe — {Hiag^IIittd 163 €<rl|ttrtbe, forn futt trorffee i S^wtU 

ehUU <9. 9^. orkn, f. 

(t»fcUc^ f» hafelle. 

f4i^t^. f. ett (Avfht* 3f. havmann* 
[«vøul (^aah. u), el. <^<it>aul<t, f. Sinb 
fta •&ai»et, ^as>o{nb font tnbtreffer re^ 
•gflttKrøffa om dEftermibbagen t flerr! 
Samte, ^enbre ^er^. ^oc^n, S^tioi, o^ 

6. (3eL hafgola). 3(&bm. (ebber bet 
tTøne« 
^vl^cft. ni. f!al ^aa no^U (Steber be^ 
tcgtte ^t>a(roøfett. 3 8bm. er ^aobefl 

en Sirt <StOrmM (Procellaria glaci- 
•lit). 

^vfant, m. ^9ft, ^a«f9fl. 
igopFatt, m. f* (Steinbit, ^orffiefllgt fra 

eiøTatt. 
i^^øifyl^, ("liølb), m. fclb og fugHg 

lEuft forn treffer Inb fra $at)et. 
i$4i:Mnann, m. 1) jtpflboer, (Stt forn boer 

»eb^ai»T9fteit, 2) ^at^manb (et fabe^ 
•ogtlgt Scefen Ilflefom ^atjfru). 3f» 

Vcarmcele. 
i^aofolb, m. etSIag^^itb. (£fter ©trotit 

Anas hyemalis. 

i^tmrt, m. ^a»re (^ont). Nebber og* 
faa: t^otvtt, f. ((5bm.)/ ^«ørc, f. 
(fielaeianb), ^ajre, m. (Snbr.). 4>er* 
til: ]&ai»re(alnt, i^avreogn, $at)rentiol 
•og fl. 3f* («»ert. 

i^vrtQtM, n. $eftegr(ed (Holens aTe- 
Bftcens). 9}ogte (St, ^eflbat)re. 

i^vreølc, r. ^aoretop; f)at)rené 9]r el. 
Uloff; BInbeé futt norbenf|eIb« meb 
ben færegtte llbtale af f! (etter tQ og 
fan berforf!rbe« paa forffiettlg Waabe. 
Det bebber: t^avrelfte, eL i&aoreltie 
•(9lb«0, i5«t»re(tle, -elfje ((gbrnj, 
igaørt{tte (Snbr.). Cprinbelfen «»t«; 
maaffec .^re^rl^la; f. 9ti6Ia. 

i^asov^t, m. ^a9tur; ett fort SHeife ub 
paa ^i)et« 

^ftvøbotit; m. £at>etd Sunb. 

i5«t»f|j9, Ri.^aMo; beit ficerfere ©ogattg 

ijAvflfm; f. et (STagø $?aager (graae 
meb forte 551etter |)aa 25litgertie). Wan* 
• bcil. 

i^vflfcr (aab. e), n. (5fi<er og ^oftitcr, 
font Tigge l(ntg^ ttbe t»eb i&a^et. 
7ø6ba, f. Sfcaage fra i&abet. 
raum, m. (Stront I ^a^et. 
tttUt, f. ®ttle, et (Stag« ^a^fitgl 

(Bassanns). 39t. hafsula. 
ii^vft»elCø); ro. ?WaIftrøtit, ^t)ir»e!fhfOiit 

i 4^abet (3:itbeeU fabelagtigt ont et 

^ttlg> lovott $a«et ffulbe lobe ttebi 

(Ebbettbeit)« 
i$«vt«ff4, f. en 911! 1 fbrmobentllg iBreb" 
^i^/e* «telbflirf*. 
i5at»stO/ r. langvarig Sfctfl fira ^at^et 
mrb !oIb og fugtlgSuft. ®ogn. (Itterø 
^aofplb, l^eftagprie og fl. 

^at>cett, og ^nt^ceøt, f. ^aofanten og 
JBefr font lommer berfra. S3. (©tift. 

^ca, f. Cftergræø, n^t (^r<rø fom oojrer 
op efter^øfifttten. gormen ^aa er maa^ 
flce med alm. ; berimob bebber bet f<o 
i (Sbm. aett. ©ufferub og fl. (®. vJ. 
hå), fertil ^mbette, ^mterre og fl. 

t^ca, m J^alfif!, almlnbettg ^al (Sqvalus 

Acanthias). ®, 91* håfr. 

t^ca, n. (for Saab), ©pot, 33ef!jofmmeIfe. 
aetl. ((5). 9i. had). gort)erIe6 unber- 
tiben meb bet n^ere Drb ^aan. — 
$eraf f^at, 

bot, v. n. (r-bbe), bnffe, Tomme l^u, 
9iorbre 23erg. ©bm. (meget brugl.). 
3 9?bl. og (Sbl. bmtta. 3f. buaa* 
®' batr Ifje ette bl Qeg erlnbrer oet 
Iffe). ©bm. $an forfjc Wr elbe bøpre 
(ban fanbfer Ingen 3:ing). !D« oart 
Ifie ettebattt (bet Met) glemt). 

l>m, pron. (t)ab. ©ee ft)a. 

hca (for botvat), f. batta. 

^mball (el. ^obbaU), m. !D{|bfontmer; 
a:iben Imettem JJlølnlngen og i>ø|læt* 
ten. ^anbal, Sitbg. 3:ett. I ben anførte 
8orm; berimob: t^obboH 1 9^bm. 5Z)rt 
ainbr. og r{^«tvon i Oflerbalen. (3 
33. ©tift f9ne« bet at txere ubefienbt). 
JDprlnbelfen «oi«. 3 f»enffe X)lal. beb* 
ber bet hogball og hofvill, (trillet 3(te 
paa et ©teb forflarer fom hibaldr, o: 
ben l^øle ©ol (©o. !DlaI. Serifon), og 
paa et onbet af hå, o: ®ræ9 ((BIoø" 
farlum ©»lo*®ot.). 

^m^beitc, n. ®r(e«nlng I ^ø|lgr<E«fet paa 
engene. (!Dan|f: ^eoreb). 

t^m^Dranb, m. en $al-?lTt (Sqvalug 
glaiicus). 93. ©tlft, $elg. 

^m^eøø, n. $alen« 5eg eller 9logm 

bmeleg (for botbleg), adj. flammellg, 
befpotteltg. a:ett* 3f. ^ai, n. 

^>ai'fat:en, adj. beffjcemmet, flamfulb; 
ogfaa baanet, l^aanllg bebanblet. 2:elL 

^oi^fleW, m. en X)eel $øflgrce«, fom er 
ubfprebt for at tørre*. 

bm^ruU/ adj. om feature, fom bfl»e 
«bt ftg fulbe af ©ftergræ* (i&aa), bt>II!et 
nemlig foraarfager Stung^eb og Dorj!- 
beb. 

hcan, adj. b^l (f. *o(!). ff(H^ 5D<I 5<»- 
gfe: be ©tore, Somemme» boi* batgt 
Ol Imgt: baabe belt oa labt. 

^msgar, f. ^ogegar — ^cctQca, f. ^agje. 

'^CHsQJ^ld, f. ^unbe^^Jat (Sqvalus Catu- 

' Ins). 9?orbre Sera. 
bmgmferfliett, adj. glemfonu ©bm. 
^^øyttinø, m. laiM i ©ogn ben 9^9, 

11* I 164 

fpin t Xt. 6l[ft bttitx tSfuTatt, oq t 

®bffl. 3«flalt. (Chimtpra monslwsu). 

i5;ai'itiBøof(b), pl. n. epptteiilpftr, Hl- 

ht i5rb. Sttt. Cf. *«. n). 39l. Mi- 

4,cataU. f.-&oaflErinB.— ^«F(n, f.^afje. 

^mftc m. (nldttøogmiia^fliop. Sbm. 
Cgfart 5ef)el. 

^«uFjcving, f. et Slaq* flDt ^lai (Sqva- 
las Carchariaa). iQeiin fflfdO ^mfs; 
f iocrtng. — ti,cataU, m. føntS al oære 
bet fanimc, mtn Kitt yiam « fjelbtnt. 
(3vM. hakall). 

bml, iiJj. glat, fittrig (om 3i8 cnftnaibe 
SflflEt! If. f(cip). 9lm. (3. «. hall. 
-filflurlifl: flu, fnebffl. 

^otltg', adj. ricm, Fnrtiabclis, bcfoxrltg. 
©bl. — tfdlifli: ficmt. 

^«Iffl, f. 1) rølat&eb; ifffi paaSdtne. 
3^1. hjlka. 2) et niat tUcr ftlbiii^t 
©tebi en 3f«. éfbtev tllcr« ^olfe 
teda. 3ubt.), ^mirc (flibr.l, ^«1- 
fte Csbm.), ^talfjt CJibl. adl. cg flO. 
af bml. 

,<«irit, m. (Sl. «Kulfd, 0, 3i8. 

bMlfut (-tttej, aJj. aUt, ifet. 

btalnA, T. n. bliue al''' (Her ifet. 

^mllTe, f. QKatfefb. Wprbre Sera. 

^»Ioffe, r. © lem forn bcb, Sbm. (JS. 
Bcrbel tre). 

^«m, f. §altn. — bdBinfl, f. fipina. 

.ji;«injaiin, m. 1) en gulbmttalia • ®" 
(om utfører gurretningit fut cii jogeb 
(fitr ©orenfhiBtr. Iv. ®tift, Sl)iii. 
,og fl. 2) en llnjfad. .^dfl. Cif^ir I 
fianile ©itan ca aSsentvt). 3) en ftolt 
oa Éetffeloa SBinbeiBetfon. 9iMbreffi. 

fbennc Betijbnlna ligtS Dflfon! „cil 
inmaniiefat". — 3 ftenfle S)ioI, te- 
IcgncT hamman en SReifenbc. Sl?aajTec 
catntlig ®tonnanb, af btl foralbebf 
Bas, «: 6ei. 3f. bma- 
i<>ntnAii', f. ^omar. 

igmsmMr, f. (n an ^aifiif. 
i^mnt). uita ^Wd; f. ^obnii. 
bmnm, og bmnomt f. bunotn. 
-^ftinb, (. -&anb. 
buantoge, f. barbaai. 
bfttnoA (ftanac), f. banfla. 
tfeant. F. CSlil. ^tnftvi, 1) .ffinlpBei 
fllonnt. i:rdqt, f. gr. af SffTe forn 
Bitiiae fammtii I « ©annb. gifieftianl. 
SBtlebainl, «pftebmn! (fammenburibne 
■^ 3Taabnea''0- Weget brugtlUit vefl- 

^B pa iiorbcnf jelbe i ogfaa i @ulbbr. oa 

^H fl-— 2) .^anl, iJlrtb, ^aanbfuna CpQit 

H .9ax). eonbenl^elbe. C3«I. haunk,Snip- 

■ pe, •ili>gl0. 

■ bmnFd, v, <i, I) fffftc Seilet i en ieitt 

m — ^aaffaiJ 

C5an!e) iSaabIanten.-2)binbtft_. 

men 1 knipper cDcr Alpnaei. ImiÆi 
fbop. 
^onnfje, m. (gi. Bmnfa, t), ©tTOPpe 
eUer Suffe til at fafie ncget f. (3*1. 

i^iup, n. ^aai (f. a^oit). b«p4^, <r. 

n. baabe (f. bona). 
bcwi- (6oert, f. fpar. 
^Mi; n. ^aar {faaoel toHrttiPt fo» n- 

lelioiis). Jéeraf^(^ra, Ogfiert- — Iw» 

«n&e iji'ant: fiint forn ^aoc. 
boira, v. n. berøie meaet foagt, 11b((Mi 

ntfb et .^aar. V-a tol' if jc bo, at ib 

bmra mt bi. ©bm. 
^oii-bfliib, n. 1) 93aanb af^un 9 

ajaant oinhlna .&aatet. 
i^ait:bxmt, n. .gaaretø ^ant egflk> 

feenbc. Seil. oa fl. *;i«i-flofje, ni. Æmmcnolflet ^arM^ 
^iwfgtir(l)), m.$aaigmnbffib«J^ 

omfiing ^ooebet, (ooTtil ^aanmAa 

rtefter. 
^cat-t^am, m. diareen eHciÆaarrihii^NU 

en ^iib. <£bl. og fl. ^ebbtr iSmi 

^miTtitn C©bm. .jiela. og fl.), ^m? 

reim, f. (lefl.). 
i^ati-FdH, m. en ^anb, røm ii atrt f 

9lSgt(fIabet. Sogn, Ctf. Oafao 9» 

net vaa en glante (fonttanb). Cit 
ÅaxrVamb, m. ^^uaifani. 
^rtti-l«B, n. pilarets aj«rl og StMN^ 

beb (paa ©^r). St. ©rtfl. 
boirlmie, adj. iaailel. — ^ea^b^^ 

f. tangel poa ^aai. . ., 

bon-luggn, v. a. rpfft t ^aaith 
^ftiireim, f. f. ^«tbam. 
ÅMtetFit, inab. e), m. .^aaTfarbndtg. 
^otvi-ot, r. ^aarTObbeinc i ^ubeo. 
bmfftni', adj, emilinPet, forn il(e laaln 

naget dløC i .^aaret. (3aL harrar). 
^«v(Viftt, n. ^aarfalbniiia «8 «B ©oai- 

Bnrt. 
t^tavfio, I. ^aarttS ©tining og fpon. 

(3f. .tmrlan). ffliilbbr. Erf. 3 ©Hr. 

bebbecbeti^Mfjlyb (aab. p) og^air> 

j>l>bt C^darftee), n. 
^rtii-tfm(b), in, Baonb onifiing ^.iMft, 

©onbrt Serg, 
boii-ut (bnreltO, adj. banTel. bt^e^tl 

mib (8fe ^aat. gorffltlliat fira bad. 
^lai-woFfti-, m. 1) ^narotKt. 2)5)IaB' 

tfll gfofcntOb (Khudrola), anDdlbl fPB 

afiibbel imob ^^aarfalb. ©bm. 3) h 

jlore ©cnci ubecnbig i Stvgaoi Ct*» 

Dbi). ©ogn. 3 «Wi- ©ulcK-nr. 
bme, adj. b<ei (3F. Toiin). Q». 9t. Um. 

*eraf $«fa. 
^aj:(«t«, f. tn Ifbm©taf iiffivRgto*. 
^m-ftap, II. ©fiKtlfe forn en ^ai. {)ftaf!{nn - {)ttb 165 

i^msiHnn, n. ^afffittb, ^rttfielfgt tit at ^aa en9le<fe)« ^eget trugt. iforr «efl" 

glatte 00 fhtnmeb. Ogfaa: ^mfetrob o(; norbenfielbø. (3et hefta). (]^n bart 

laa1». 0), n. 6fft»c: Jeg ble» o^bolbt, fotftnfet 

iMtrøen, adj. glentfotm ^ogn (f* "^oi, beftail, v. n. binbree, forflnfeø. 

v. n.). ^efte, n. gorfinfclfe, Ojjbolb; noget 

Jm«fl«tte, n. (Sfterfliet. bt)ort)fb man binbred i fit $(rbdbe. 

tcfpoT/ m. ^alen af en $ai« ^eftefamt, adj. n. forbunbet meb Øot' 

(oisftyria, f. en ^rt ©tør. (Accipcn- fmMfc; binberiigt, tib^fpflbenbe. Cf* 

ser Sturio). tere: j^eftafamt; oafaa t>ettalt, cg hefre« 

i^mtm (Sebe), f. *!te, ^^eg« (aab. c), adv. b<b, Jertil. 'mt 

^casttrtt, m. Ctftetgrcpéfet* a:ørTfn8. ^arb. beøatte (for bega åtte)/ <)tb 

l^am, o: ^t>ab. ietl, 9lbg. ®ee !oa. igjen. l>egafyrc, og bega poi, o: 

ig^mtt^ m. !• ©effaffenbeb. (a:r, etift). jpaa benne ©fbe* (éee (^ibt). ®. 9?. 

<Sitt ao* ^odtt i $er*e (en gob 2:{lflanb hingat, higat, hegat. 

< !?unen; gobt55eir). ©nlbaten. 3fcer: ^eøare, adv. ncerntere, langere bib. I>e* 

t8<rfen, Ubfeenbe, et 3)?enne1!ete Ubttor* gafle, adj. =bifetafle. ©onbre Serg. 

tf«. Orf. Snbr. Cin gofimtt: et t>en* ^egb, f. 1. Soffe, SBoile; f. ^cgb. 

ligt Ubfeenbe. Sin oonb^wtt: et fra* '^egb, f. 2. (Sparfomijeb, SRaabeboIb. 

Sebenbe JBafen. (3f* ^Wm). Cgfaa: l}tQba, v. n. og a. (a-a), t) fbare, 

tbre IBoefen, €>tnb, ®ent9t, 9{amb« ocere f^arfommeb en2:ing. ^arb.i^all. 

3!i!br« VRt9 i ©antntenf(etning; il og fl. Du moabegbamæ ba« 2) bolbe 

gobboatta, iffjoitta* (®. 9?. håur, Waabe, afbolbe ftg* Sbm. og ff. .^an 

©Kl). funna *fie begbe fe. (3 fenbre ©bm. 

i^catt, m. 2. TOttbe, 4^ufommelfe. ©on- bebberbet: ^^egne fe). — (Et anbetOrb 

bre S3erg. 3f* ^<»# v. n. irbegbe" ffal la^t oceret brugt i Stell. 

^mn4, T. n. og a. (a^Q), minbeø, forn* om at benrette etler bal^bugge, altfaa 

me ibn: ©ønbre Berg. og©taD.9mt. bet famme forn ^aob^t>ba^ 

(Sf* ^a)» Cg b<tttta *!Je ^cck ba; eHer btgben, adj. fparfom, afbolben. ©ietben. 

d^g ^oitta 'tie ba. "^egg, m. (31. '^eggje, r), ipceg (Strce). 

^ttA fc(g), ojjfere flg, geb«rbe fig. fertil ^eggjeblom, m. ^Keggeblomfter. 

^etgetanb. ^eggfebocr, n. ^otggebccr. tgeggjes 

i$mtte(ø, n. Saber, ©ebærbcr, Slbfærb. renning, m. ^æggeftire, ung Jpceg. 

^etgetanb. 'Seggjerofe, f. ^cegfjeblomft. (9?orbrc 

^tttg, adj. forn bar gob i&ufommetfe. Serg. og fl.). i^eggjefmaF, m. ^<pg* 

(=ni{nnug). ©onbre 8erg. gebdrfen* og ©Tabene* færegne©mag. 

^mttUuø (D^xittalaufe), adj. gtemfom. i^ettgtettel, m. kjertel i ©teen, ifcer et 

igmt», m. 1) et 3ifferebffab, bannet forn ©Inge fmaa og meget baarbe kjertler, 

en yofe af ®arn, til at bruge i (HU f. (£>. i ©libellene og SBrcner. ?Weget 

!>ette. ©bm. og fl. (3«t. håfr, 9lufe). ubbrebt (53. ©tift, tett. 2)r!. og fl.). 

3) et 9lebf!ab til at ofegiff afSBanbet 3f. <5itel. t>a bet baa nogle ©teber 

web, bunbet af a:raab og bannet forn flfat ubtale« „^eieitel", er «el ben ob* 

en ^nn meb ©faft. !Were atm. og rinbelige gormj ^egjettet. 3 ®. 9?. 

ttbtalee tilbeele $oo, aah, o (Sett. og finbc* hcgeitiU, forn f^neø at bet^be en 

flere). t)i8 ©teenart. 

hcav, f. ijalb. — h«tvca, f. Hm. i^eggiettelfletn, m. en ©teenart, fom er 

fycavat, adj. bit), unbfeelig. ®br. (Cg- fuft af baarbe 5!Jertler. ^arb. 

faa i fwnffe Diat. håvar). ff>^Qn, f. Snbbcegning. 2ibet brugt. 

}^vtvt, adv. Hax\>t, uffaanfomt. W* pegna, v. a. inbbcegne; ogf. af^otbe; f. 

^g »itb' ifie tafa*n fo b«it)ert. fegba. 

i$mvotb, f. ^o»olb. ^mroH, f. $«batt. -^egre, m. ijeire (S"gt). ®. 9?. hegri. 

bait»ra/ v. tebe, foge, forffe. .^etg. peil et Ubraab af ®Iabe etter Doerra- 

be, for be»e (o: bar), f. iwa. ffetfe. C33ruge« ijer iffc fom Slilraab** 

beb« C<»«b. e), adv. bcrfra. ©bm. ^tfi orb). 

i gorbinbelfen „beba m beba", »: fra beta, v. n. Jubte, xaaU bei! 

fotffjettige fanter. (®. 9J. hedan). «^eta, f. et tetfinbigt ^vinbfolf. SJrugcø 

t^ebbe, f. ^etta. — "^ebna, f. i&enna. tilbeet« i SB. og^g.©tift. „®i®alne* 

btfta, v. a. (e-e), 1) bilbe, b«fte, f. S^m\ 

fe. en fteft, »eb at tægge SBaanb baa ^etb (^ci), f. en fjjetbflette. en f!os)to« 

benø Øøbber. «Rbl. (f. «oft). - 2) l^in- gietbmart. S^æften alm. (3l 3«t. heidi, 

bre, ^rfinfe, afbr^be (i et ^rbeibe et. en SDrfen). Dgfaa: ©ierg, gietbr^g/ 166 )eib — 4)eim I lav Biwajlrortnfnfl. St. Slift. gletttal 
iax cptn a: .ftclnr, 4'(i*'>i- 

^db, n. ;^imineleit ; eQct maajTce ^orl- 
jontni. Stint, jtun i negle faa Ault' 
lnaa^(I. $nn <t tlcat i ^ctba (tlai 
ooeinll). ^an ræsne i (Imte ^eiba 
(bet uantt unbet flar ^limmd). 3fll. 
heia, tlntt ajtir. 

i^tibe, r. (?) utnboift Ifliianb. «.t^Dflieng 
i ©dbc", (Ifle* i Stm. om eit Sont, 
forn er frif! igjen eficr tparfelfcngeii, 
men <ffe enbnii bar gnaet 1 AtrFe. 

beiben (fitUn), b<1j. 1. 1) bibenjl. ((5S. 
91. hciainu). ^iepct (jclben, da tcbbct 
Hnbtrtiben bttbnift, font oqfan btt!)- 
bcT: Bilb, grufom. — 2) itte Itiftnet, 
ufnbsiet; om Sont, Inbttl be rn boble, 
Dfl om Barfeltonn Jnblil bt biioe giott 
(in ftitfeqanq. ffl. ©tift. — 3) ufpr- 
nufm, umfflenbt. Sit 6tie Bftft! et 
umitlenbe Dur. Cæ ilje ihoplifnanbe 
6dbe ra Irifte, 3: man flal iffc fam- 
menligne Uijr og aKeniwffei. @bm. oq 
Haeffln Pe« ®t. [@br. 91610. J&ewf 
£eibning. 

btiCWtn, Hdi. 2. um Euften: !?«, let 
ffvetj nnaretsemt m tonbe o)i foieue 
beit oppe. Sarb. [i Sctnicn neien). 
®. 91. heiflr, flat. 3f. Aeib, n. 

^ciMø, r. SRtgnpiber, en gugi font op- 
(clber [ig i be øbt gjclbmarrn. (Clia- 
r»llriui apricBriu»), 3 ©bm, i^dbtlo, 
anbre ©i. ifctlo. 

igeifininff, ni. Ofiebitiiifl. rø. 9I.heie- 
ingO- Cgfaa en ligegclb^ ^eTfon, 
fom ftjrfemnHt fifrfen Pj Seliflionen. 
2) tn iimnlente ©labmng, et Tiut, 
©bm. (meget brugeligO- D'! mpffe 
æu i (in^elbning, »: tfDijr fanoarc 
mtgct Ilogt. ©'«©snb 'li ^eibninnia, 
a: man mna ■^ntct docx bet (taittli 
t>tx. 3f. beiben. (3 ©fnlba n heifl- 
insi ct iJtaDn paa Ulben). 

i^cibntnssbatr, n. ^aaret paa et nb> 
fBM "Bants 4coeb. 

'^ribntngftop, D. ^(benflab. 

^«ie, f. ftefbe. — biirn, f. 6flb(n. 

^eil, (f.?), (n.ftilftu, fom nu er gani!e 
foralbct. 3 ftelg. forcfontmer „^(\\ 
Sonbcl" i SCotntorene. 3 SBm. „W 
Sffnnn!" fiin i en Pca, nemlig Slinbe- 
biif. iiertil borer oel ogfan Ut belfle- 
lanbiTe: „Pat 6a mæ .^eilo fiaiibn", a: 
gib bet fianc mtb SijIIe (em ct £>uu9). 

(8. 91. hei». ei)ffc. 

bdl, Rdj. 1) betl, fammenbcnaenbe, fTTe 
fplittctencrretmef. ffi.91. hciil. 2)bet(, (£in 6fil Ston: en anfeelig «øb. i„ 

teilt^it: en lang Slunb. $an M (Hl 
beil'e fliiv: ban »ar ter bMtia. fl i 
SSetijbninqen: funb, fiif! (®. W.fcdfl), 
finbe» bet fun i „mann6eiir. £m h ■ ifje bel!' i ^aubo j-. ban bor &k^ 
lig i ^Dbebct, el. Iffc riktig «bn. ^m, 
3f. ^elbrigb og *elf(i. bdlflg, adj. btHig, Sogn, ©61. 6c|. 
mm: b«Uig (bog ifte mA UMIn 
at bobbcit [). ®. 91. heitngr. «m 
alm. i 9teutt. betlagt. balbe idliiili 
bolbe .^efligbag. Sbra. ©t(. oa ,1L-^ 
urtt «1 beiliigt: ©oqnebagt OftlidHt' 
båge. (£in bellagt Cag: en ^eflMÉif. 
6ogn. ^tilaguZo&baat ftdfH 9lB> 
mtirart« Cag. IDtere alm. i %nm 
^dBJMoeb«B, og ^«Iwrtftff fli- 
st. \\e\gi ^uraåa^O. 

bdlbdna, »dj. beelbenct, ^i f« Sm* 
brub. 3 <Sbm. brunes forn ad*. ,)|(I(B 
BeinM" 3: mcb betle SJecn- 

bdlbvrfa, v. n. fprinae, iopDt Mett 
at begge gebber bolbcS htt faiHM. 
a'crg. ©lift. 

'^dle, m. ^jetne. <3unei at wn «IK 
unbtagen i Sig. ®lift, bvor bU ttlblA 
bebber fjernt. (9. 91. heili 09 Wfr. 

^tilefiilen, f. Coerfflen. 

^Hlepfn5(flirJ, m, pl. (Jon e«^n|l 
CDalert og 'TOatfftpfftr). ». @nfk 

btilniOf(&), adj. gjort af et «tdtrfla 
fnfelt Stflffc, iffe fammenfal. '. 

tjtilbenbt, ndj. fri for <3aai! fM^i^ 
bl' me. 

t^eilbiisn, ndj. t) befttmt, fom lot^ 
afgjort Soft (il noqet. eg betfOTjw 
ffiibfer nogen SSanileligbtb. ©bm. wc 
Sfflb. 3atil.oflfi. fHlibugfl.-2>»rt. 

ilig. uforftrbct. 9(61. og fl. — 3> tnv, 
itbefnmrtl. ©ogn. ©onbnSrrs. 9tt* 
bugbeil. 3f. ,?iug. #. 

bei1bi>Bl«(S^. ndj. iibetttnffotti, tttm» 
fom lober MinSt ben. JBtf. 

«i^eilleifie, m. ^eclbeb. (©itlbnij. 

e^dlo, f. f. iieiblo. 

bdlvenb, ndj. bcelftobt. 

bdlfForen, ndj. (faattn mcb tet ©nit el- 
ler af tet tnfelietptfc (ffcct pm€tP' 
SOTer). beilfEjerii, v. n, jljtere Ut 
et rnfelt Stiit. 

i^eiltoabag, f. b. bfilaa, 

bdlfibrt, (-Bca), fri fet ©pnxRn i 
iBcben. 

^eim, m. .Ejfrm. Sojtfb. C*^. n.^elnr). 
3 ben gamle Setubning: SPetbtn, fcn. 
fommer bet I be teSemattifTe Siftti f. 
er.5?rai bl ban fem i .-timen. ;>: ftit 
ben ©lunb ban fem til 93trbtn. Hat- ^m ^fim — {icimfjaa 167 

ntbe ^aa Srim. lém mt Sann: 

. _. BA ©larbrt poa b«n wbrt (fltr Bbre 

,_JM, adv. 1) (itai,ltl£ltmmtt. 19.V. @ibe. Wobfat ftammt, forn paa biefe 

heiM). Hibatibtti ogfaa fon bcime, SteCn l)flt)tntr dlctntngeit mei 3nb- 

luniU<|i3inttiibtlftn) ttim-t, itimta, tantet tUn bet Snbrc ai TiaUn. 

Vim^QM. 3) ubab, Rtbab tmob Setn fytimtbaypt, adj. (teinintbebt. €ttTb' 

tikl fnub 3)Mbn< Wibbtlbuntt (nob- ntre: ^ttmtbaitp, m. ^innnubaab. 

fot ftan). nerbRSng. Sbm. 399. beitntKtor(b), adj. tiemmcflioit 

Stiftt «t). @aaltbtt: brfn t Satan- tg(im(b«nie, m. ©rstgans i ^axiitta 

mt til it wtnuftt ®aatb{ ubcnfoi afUtaamn. Stcbfati OstcT, Ulbaojt. 

(iMVb @«CB). tcttn-ctttt ubab iSttt' ^nmebus, n. ®aatbebuft; I TloiittU 

mw» neb Søeiu ,itim m uW"'- nfna til ®<tt(r(uft, ©Toalabn 0. f. s. 

Vitaii i oMaatnbe Stttning. Mm oa i^dmcFonn, n. blcmmteont Stem. £{> 

Mb': vbae i ntbjtaarabt Stctnfng. gcfaa f itntbpgø, ^rimtru);. 

«Icliii 01 tuba-fgn": lanflnc ubt øs iSetTnd, m. .gmuAtei, %Røbln. XcII, 

.«(fec l^ctmtlts, «dj. fom CI iimmt, (clbtr fig 
(eima (fot btinon), «cIt. fittRinicfra. (3 tiontnc. Cgroa "d*- bj(innu> ^an a 

©•abw ». oflfaaj httmme, f. bttmc), jtimelc. 33. ©tlft. ORaalTtt enmiefoi' 

ICd fbnbcfma nt nifle fta .gfeimntl}. jlaaelSormafbelsamlcheimilifdnn). 

9IetbK ^nrs. &bm. ^dot bet o^faa ^ctmcftta, t ^icmmcfibbbtn. (®j(lbtn). 

bnigt* forn prcpoi. i SctBbnlimtn; igctmqUtne, n. Sna Dtb (Soatbtn; f 

Bbni- clnubCBftat f. St. (etmaSea- WobfalnJng til Qjtttilatle, cl. Ut-cng. 

bni«c,3:fr«bcnub<Bfi>T Hgflcnbc 9e9D- Cflfaa ^ctmcmarF, f. 

&ittt Ittstr bctoecraufanitntnfalmcb l>dnin:>crra, nåi. lUeiifct bimmc. 

U anbtt Crb; faaltbet*. btimiffri» ottmtvovcn (aab. o), adj. 6ittnmce«ft. 

<i iaxi. og Sofø: ^mamt^at), bttmifarcn, Bdj. (tnnrtift. 

iitinmtFra.3fainm(Sclqbn{nfl:bctm«' ^dmfiis, sdK fom iat Gafl Ml at Tom' 

til ifftiiiumitt). Tittiaei: bdiiM' me Htm. s-tL ®bu 

cttc,nbcafta,iicbenfiat cfl ^dmofvrc, ^dmfctr, adj. ^tdiii»fr<. ®.!R. heim- 

d. (dmaiKa a: Ifcnjtm ube iitob<Sotn TerA. 

tbr tub Xialen» Stabnfna. Sloibre bcimfctrug, adj. fmbig at fare Unn. 

Sng. ^nmføbtng, m. uctfaTtnt SRcnntflt, Sn 
iKnM^Aren, adj. rdfl bitntnicfta. fem ifft tan ftittc Tig f ©clfTab tflet 

i^iMfvIsia, r. Wcbgift, Ubftpt fra Cmflang ubenfor ^Jcmmtt. 

ttdnratt. S. @llfl. t®- 9t. heiman- t>dm:b<iTib, adj. bt^nbiagt. 

lyieja). Cqfaa ^dmasa>ti4, f. ^dmtjolt, adj. (n.), bjcmliflt, fortiD' 
i^M4f<er, f. 9tcite Mtnunefta. ®. 91. Itql, fomflifcrt (om Cmgang og Ob' 

keiManTerd. feifcl). £>it. Cgfaa om tn altfor brf- 

bciMogioKt), adj. ubfhjitt, ubnifitt flta Opferft]; ntrrgaacnbe, nx«9<f«. 

Unmntfra. Worbrt aserg. (f. nftra). Snberotn. (3 flamlc Dotumenttr fin* 
ftam^Altn, adj. uerfaren, taabellg af befl heimholi f tBctvbntng bttmlct). 

aRangel baaCmgang mcbScH. Sno. ^dmt»uø (aab. u), m. Vsft til at Dere 

eti^ Qlbr. Aan tt 'fit fo gapen foCin) bjcntme, Eangfcl cfter blemmet. IZti. 

%tn <e Smalen, a: (an et iftc bum <Sbi. og cflcrt almcenfcifiaatKgl). 

«f Satutcn mnt lun af tnangel patt bctmttugo, adj. fom lansce Uim. SZ)i1. 

Crfttdnit. i Sprmtn: \)dmbcaaea. 

i^oMltns/ ni. fte ^timfebing. fedmfjcer, adj. fomgfetne oil »ttrf biem- 
Mina'ttl, Sjtmmcfra; f. beimo. me, ilte n teifel?fien. . 

p«ims«tte, biemigjen. betmtittclxivbi t^timfoma (anb. 0), f. l) ^iemTomfti 

bragt Htm igicn. SaaI(be«ogf. b'fm- 2) 3:iltiÆbelfe til en @aatb; Snbflgt* 

otmaten, btimallrtomen, oq fl. ning. ^dmFom'«[, n. (Sjafiebub i 

^nlmb, f. ÆiiemftaBn, Sotetfln, anlcbntng af en 3nbfli)tn!ng. 

Octmc, adv. Dbtemmc, {.^ieinmct. ^cb- bdmloue, adj. bfcmlo*, omflantnbt. 

bet egfaa: bdmit (<Sogn, <Scnt<re S. -Atimldv, n. £dp til at fare btem. 

sg ©toe. Hmt) oa bme (^cbm. og ^dmrd(b), r. Stub paa ^uuefrebcn, 

fl.). 18. 9t. heim». '2) Ube, nebt, nttt- SJoIbfom&eb i anbtn 9Hanb8 ^uui. SeQ. 

nuie møbSeen eQet mob Salene Sab- i^dmcor, m. .^tentfarb fta et i^iflerie. 

. . _. - ,j^j ^^ j^ tfdmfi» fea! bef« fit till ommenbe 4ilem, 

mt f. Sr. (om Sn fom fTal ttlttabe tn ®aarb>. 
: Ube (Het vO/l. ^atL og fL $naf: ^ctmijoitng, 168 Iicimflcppcn — Iiela I 
P r. og ^itimtjmelfe , n. fem oflfaa be- 
tegner ti ©litlltbiib I btniK anlftnluii. 

l)nm=tIopt>fn, adj. ettmfdipptii. 

^cimftdb, m. Sofltb, ^) cm (laen. 

^timfff\a, r. ^ifmoee. 3 Sem. cgfo" 
*(imfnrfnfit. (JBD. hemsjuka). 

t^etmutt, f. ^eomiXa. 

^timvts. m, ^[cmod, ^iemrelft. 

^elg. Ofl fl. (®0. hemvisi). 

t^tin, ra. et ©lan* flin ^oMftftftn. 
iUcglt ©t. Scnilnlii. ff»' itoTknfieltie, 
iwc Sct pflfaa bfttiintr BnsndtMn. 3 
©bm. ^tiitn, filet «^enn, m- (3M, 
licin, f.)- 

beinn, v. a. fiBOeSfe poo en .?icin. 

^etnebtfu, n. ©tetn ftootaf .^eiitK ub- 
biigge*. 

■^eir. m. .©aber, sert. 3ttb. -farb. ©bm. 
®l)r. Ofl fl. (®. 9i. heiflr). Unbmiben 
oflfaa: ®tiib«, ^iiilibdigbeb. — ftolbe 
feCfl) K ^tirfl fote eln, »: biMt Hlba- 
grbclben nf agtelfe for en tilRebcDtt- 
renbe ^erfon, tatt unbfeelig i <int 
gifetoarelfe. ®bm. — Va Jfieifcn ti 

ritt! 3: bel (tulbe Bare nonen ^aber 
(lig abffftb. C3tonliT). 
ticii-fl, v. a, bdbre, cere (fielben). Un- 
bertibfii&rugeS&dTaijmat eoerffjenbe 
Sn; fnalebeS: ^aa ttfrte mcCg) (o til 
(ouerfufebe mig meb ©fjoslbsorb). SKor- 
breiPera. SKanffee Tun en IronfffSritg 
of bet fortige, 
^drebAft' "■ ■6«t"*l)og; ifoe» fSfgU 

lupStflfl. 

i^rirsplflSS/ "■ SlæbniitgSftuIfe (cm fun 
truges btb beitibtTfge SInlebninger. 

beit, flJj. IJ beb, (Sj. 91. heiir). *eraf 
^ite, blta, bitna. 2) feeftig, opbrnfcn' 
be; om en Pibenflab. — 3 ©ogn bru- 

Sti beit ogfaa for oami, lunten. Dtr 
em'c beitt i, a: ber fpmmer ^ebe i 
bet (f. er. t f«gtigt ^eX 
heitn, v. n. Ce - te), Éebbe, folbe*. SSor- 
menbeita, el. 6eite, betffer i flr. ©tfft. Er. ©tfft, -&t!g. ®br. dilb.); f. ffir. 
Son fifan (6bab tebber finn). D« 
(itle fo, o: bet 6eb, ninn fngbe ut o. 
f. 0. X)cc laut no fo elte: manmaatte 
nu liilce bet faalebtS (om et Soregi- 
oenbe 6ol« fflrunb er tolulfom). ®. 5t. 
heiiB, og 1 enbeel Dofumcnter: eiia. 
bettA, v. n. (meb on, el, pm), brfoe, 
Jlpnbe pao. fflbg. Tm m« beite b-u 
Ml. ©nmmeflete bruge* onfnn: beit! 
forn et Jilrnflbeorb boormeb man bri- 
oet fellene. (3f. ffl. 9J. hciur, true). ■5(ite, f. Slbning, Cpftebelfe; f. &. af 
3trn I ©mtbjen. ©r(. 3f. itlla. 

.^tite, n. giaon. Stuge* i ©ogn i §»t. 
men: iCite, f. (£r. elt unbale' «ile (tt 
befgnberlEgt 3tasn). &. 91. heiii. Hi 
oa elte teycuga, »: bet ear mtt 
fom funbe f>ilbee ^cngc, ti. beint 
man fige er ^.'enge (om en (lor Saf). 
3f. 9iamn. 

bcit-eten, adj. fom Un fpift ^eti SM. 

i^ettepess. m. SaOelatintbiøb. SflÉM 
ogfnn t Seeifge og £anmaif, amm 
egentlig ottre ^JIottBbff. 

beitfennb, rnlj. fom taaler ftenf&bt 
(Uer Tan rort otb brttnbenbe Snu, 
gjorbre 5?etfl. 3StI(. tebber belitwÉfc 

henbt. (3«1. l.eilfenKr). 

i^eitingfljor, n. pl. bittre, fonKttiniHiie 
Drb. ®bm, (3«l. heilingsr-yrti, XO' 
fler). 

beitno, v. n. blioe beb; f. bltna. 

btitt, adv. bebt; beftigt, glebenbt. 

1^(^(1 (oab. t). m. en boi og noftt 
Vcifon. StoTbrt ^trg. (Sri fg, Snv, 
engt). 

bePP, 0: bnngi F. tanga. i 

btPPen, f. bolfen. 1. 

\jtria, v. a. 1) begle; f. Sr. «aKDj>ffi 
fammtnfeic i^ifl paruiii eeb at iWt 
ben Sne« 4>ooeb inb t be» ÉnMlt 
6bm. og fl. ^ertfu .S«FI«(ltb, t- 

^ePia, r. en *egle. 

bePffl, v. a. (t-te), n«gf, att meb vi- 
nen *aft etler (Sraabigbeb. belft 'ti 
(eg. OTeget ubbrebt (». ©Hft, JBafti. 
3nbr. .&ela.). 

^ePftng, I. Surtig SCben og ©lugtn. 

btPtft, v. a. (a-a), 1) baqte. forblnbt 
Beb^fegler. 2) linte (=lcffi.i). «bt. 

IjeftA, v. n. 2. bafte etlet jctont gurtn» 
erter ^Jleintngen, Drt. 

i^ePte, n. 1) ^nrgtf. ^atil: ^eftcpor, 
.^lettetinq, .^cttetro! og ff. 2) tafla 
fom (aqges pfla et lag for at ft?tft 
bft mob etonnen. ©onbcnfielb* 111- 
bcels: ^ePta. n. — «^Jra ftttta", »: 
Ha ?ft|)pet, meget nsr. Seil. &aH. 

<^el, el. ^«1 (f.?), aneb. ^inbet (m 
f llbtrjftet! i bel (a: ifticl), og i *el- 
bimgi, .g-tlmaiir, ^tlfott. ((».«. W). 

<;eln (ee), r. Miim, fSiimftpll. «Wfget 
ubbrebt Drb {». ©rift, SEed. ©ulW. 
og fl.). ®. <n. heia. 

btfå, v. n. (.a-a). rimeB, riimfntfe.— 
belfl, adj. rimet, fioib af JSiim. fa 
belotWarfienne: pan rifmfro«r(R Sort. 

belfl Cnnb. e), v. n. (a-a). b«Ie (meb 
Spoe). ©felbent Drb. .fterlil: ^cl«r, 
m. i JJcrbinbelfen: ,^elar a ~ " * J {)flbrigb — ^Oebxti 169 bm). <S. 9I« heilbri^di. 

iKlbrurb, adj. frifl, funb. ®ielben« 

^b ((olber), f. i^alba. 

^ba^ v. «. (a-a), WU, Ma^^t nteb 

^clba, f. l)^nbf^SBaattb^at$øbbeme, 
IBeb Stottbbiem pebber bet: ^y(ba, e(. 
^ylb. — 2) ftaemeø d^fterbtjrb. Worbre 
Serg. 5eutt i gieertoL (3«I. hyldir). 

i$cCb49, f» ^el()baa* — t>elb<tn/ f.^elber* 

4tVbt, n. 2:iI(olb4i1f(u9t«fteb. $lf balba. 
2) ^Dlbem 3 Sammenratning forn 
UHfip^tht, ^oflarbelbe. 

bclbcr (JcIbT), adv. 1) beilere, tnerc gierne* 
C®« 9t. heldr). 2) ttoget, i nof^ett a$rab« 
Wl ®«t (belb»e, belb). 'Det »a 5elb'e 
ftint: bet i»arno()etfilbe. 3) (eKer (i»eb 
tn 9JegteIfe), 3n!ie ban Jelbet. gor* 
men er forffjcllig: ^e(b'ur, ^elb'o 
C^arb. 9$ofe), bclba, f^tlban (®br« 
SalbO^ bcUer (3nbr, og flO/ ogfaa: 
beile, beU. 

JHibtt (belbr), conj. 1) etter; fee elbet, 
2) enb; fee enn. 3 noA^e !DiaL ligt 
fortij^eOrb; i anbre forjljettlflt berfro. 

i$elbr, r. Søile af S^rcr; f. ^oc(b. 

^cUfrofen, adj. belagt nteb fftiim. 

^t\% f. (gL *elga, r), ^etligbag, ^øitlb 
cCer ^t^iletib; ifær Siben fra Set^erbage 
IRpen tU ©ønbage liften. 9((m. ca 
" rf 
JhHefunbelgje: ^tntfebagene. 3cia< 
Jelfiiæ; 3«Ubagene, 3ulén. 3fw Bel- 
gia: fibfl i fonige Uge. SWtt *elgj»a: 
om ^ettigbagene; i i^elgen. (§i ^etg 
(etter fijrre ^elgj*a): ncefl pbfte 4)elg. 
£)ttnor i^elg; paa ^enbag otte i)age 
rit. — 3 ©ammenfætning: ^ctaa (33. 
©tift oa fl.), -^elgie (Sig. (Stift). 

i^cføA^btl (aab. i), n. en^elg meb ben 
nttft fbregaaenbe og folgenbe 5lib. 

t^ctøabrinb, f. fee 4>etgaf!ifte. 

^øa^Alo, n. ^ettigbagened ^olbelfe. 

I^eløaflctbb, adj. flæbt t ^ettigbagéfltt^ 
ber (^eløafloebe, n. ^elg<ibanab, 
ni.). 

i^cløamat, m. ^ettigbagd ^ofl. (SaaTe^ 
be«ogfaat ^elgapjf, ^etgabrob, og fl. 

i^eløamun (aab. vi), m. goranbring forn 
en ^ing faaer «nber Sobet af en ^elg. 
(@. Wun). 9?aar ber taTe« om ;,ipel* 
aamun'' ^^a en 9lgcr, mener man Sor- 
fflletten imettem et Stoffe forn bleo faaet 
før felgen, og et anbet fom biet) faaet 
efter felgen. (33. ©tfft). 

i^cløAinyføf Sitte felgene Dag. 9{orbre 
33erg« 9{amb« og fu (Srøerd: ^(øe^ meefe, ^elmemifø, eg i ®o^$ M« 

belmyfø. ((». 9^. altra heilagra meaaa). 

^eløaittfte, n. Slfbigelfe fra ben bagliae 
ett! for ^elgenø ei^Ib. 3 ^bm. i&^ 
gabrfgb. 

^e(øAt>tø, f. ^ettfgbagø (Sflt 

igeløbaø, m. .igiettigbag. Nebber ogfaa 

^elgiebag, og meft alm. i(>el'bag. ((9. 

91. helgidagr). %t ^elbagøleget tit 

>ettigbagø Bntg. (9{orbre 33.). (Sfit 

>erbaaø fti»elb: en ^ettigbag4 Slftetu 

beføemtuom, adv. fra ben ene ^ettlø* 
bag til ben anben. (®ielben). 

^elbungr (^ælbungren), m. ubftfbban^ 
lig 9){abt99/ fom nogle ^enneffer faae 
fort forub for Doben. 9{orbre 33erg. 

^eltor<t, pl. (m.?), ®anbfeøMbebi ^tx^ 
oining. 33ruge9 fun i Datio mcb i (i 
i^elioro). ^aa^efgelanb betegner bet 
ifcrr Dobdfamben etter et Wenneffeø 
fibfte (^tunb. éan loig i ^eQoro, etter 
*eflforo (o: i fm flbfte ®trib). 3 Otf. 
bebber bet: ;,i Danorom''. — (Jtter« f<rb* 
vanlig om ben 33eboi»e(fe etter ^anb^ 
fedloebeb fom folger meb Neonen; ben 
^ilftanb b^ori man er i bet JE)iebl{f, ba 
man fooer inb etter vaagner o)). „Iigaia 
i 4>eUoro^ ((©onbre 33erg. Ste. ©tift, 
og fl.). 3 ® <et. ni ^eloro^ (Ettere : 
i&omnorom($Z)rf.), i ^imlorai(<^bm.). 
jDrbete ftbfle Deel er et forcrlbet: Ore 
etter £)rar (^oimmel, S3ebo»eIfe), ^»or- 
af : ora, oren. jørfla. Den forfte Deel 
er formobentltg bet foranforte ^el, el« 
bet gamle hclja (o: Dob). 

beil, fee :jelber, elber, fnn. 

i^ella, f. 1)enflabogt9nb<Steen$ Qlife, 
©teenffioe. Slim. og uombptteligt. Nebber 
cgfaa ^ebla (®ogn), i^ebbe (<åæt.), 
4yVi<^ og t^vH' (a:r. étift). ®. 9J. 
hella. — 2) en runb 3emj!i»e at (lege 
33rob "paa, (= S3af(lebe(Ia, Jaffa).— 
3) 33unb, ©runbmaéfe, et faft og fam^ 
menbcengenbe Sag. ^urbetta, 3^betta, 
^(obbetta; i^eirb^tt. SSofen betegner 
„^t)tt'' ogfaa; SBoer, @»ul|t etter it<nf 
iE)<e»eIfc t Wøbct. 

sgellar, m. e^rotte, ^libjjebule, ®fjul 
unber en ^Ii)>j?e. ^eget ubbrebt Orb; 
bebberetter«: ^tllar (i ®ogn), feller 

. (i (Sønbre »erg. og ^r. ©tift). ®. 91. 
hellir (meb bortfalbenbe r). 

i^elleberø, n. (©teenart fom laber fig floue 
i^Iaber ; 5tli)>))e :jt)orafa:agj!i»er or^be^. 

^euebrot, n. (Steenbrub; et @teb b»or 
a:ag-ipetter br^?be«. 3 ^arb. og @ogn, 
boor faabant ^ettebrub bri»e« XMc^ti, 
Jar man flere bertil borenbe £)rb, fom 
^eUefarm f Sabning), i^elleU' (®to- 
bel)/ ^eHefkø (©lagd, Sirt) o..f« 9« 170 ^ttte^ft — ^tnta i$dlefi[{t, m. £)etlef[9nbev (=s jbeita). Stx. htlftvtif, adj. fiHig af i^elbreK 

@mt (3^1. heilaBski, og heilagfiski; ^elitna, f. ij^ilfen, bet at man (flffr; 

@»* belgcflundra). eller ISaabe at l^ilfejKia. 2) oi i^Ufm 

i^tfef ara, r. et (Slagø tpnbe ^aqer forn (affenbt meb 93ttb eler 9rc»). $ fibfte 

fteae^ b<ia en 3emf!be (^efla). forben*- a3et9bnina bebber bet oof. ^cUniM, t 

flelbd. Seb 2:ronbbiem: t^yUfafit). ^elfott (^ælfott), f. 3)øb«o®lHIM«i, 

^cHeleøøja, t. a. belcrgae meb feller $elfot« (0$. 9}« heUétO* 

Sl Steenflifer)« ^eraf:&eaelaøb,adj. htlfi, adv. 1) Mft (af belbcr). 3) f» 

, c^ Ctttxi), U eflefl. <&teb og 2:ib« Ivarbelft naaibeKL 

leUetaF, n. a:aa af J^eller; 2>tunta^ belft (eflerø), f. efleft 

iClIettU (aab« i), n. (Steengulo« iKlfug (belftg^e), adj. firtff, 9^§tb^ 

^cBtveø, m. 3ortoø, (leenlagt S3ei. breb. &hx. ©onbre Serg* 

Jelleverø, m. Scefi af (©teenilioer. t<clt, f. f. *el»t, 

l^UiQ, f. beilaa. vgelta (^elte), f. ^aftbeb. 9{«ibif Sol. 

igclma, f. {>aim^ub, stillene efter bet og fl. (3^1. helH). 

afflaame ftom Ha 9tgeren. Stx. ®tift t^tlut (ee), adj. fHmlet af %ant, W^ 

oa ff* 3 B. <&tift: ^ylma; i Ofterb« agtig etter inbfprcrngt meb enfetteliibe 

^alma« ^aar (om $eØe)« SKeft i 9« Gtift 

^elmautr (el. ^eflimaur), m. jtloe eller (9[f $ela). (En ^ejl af fdaban 9am 

ftM^n, forn unbertiben inbftnber Ttg falbeø: ^eCctt. 

lort forub for Doben. ^elg. (forttlbet). ^elvtte , aab. i (et $el»ete), n. ^el- 

(KSere Stoilud. 3f« ^aur. oebe. (®. 9^. helvUi). £c ^dMti6: 

^elmtnø, m. ^alobeel; if<er ben baloe til ^ebebe. 

t>Ul af et !Iøt>et Zx<t. S3« <8ttfr« ((£». ^elrt, f. ^alobeet. Hbtalef olmlnbcliit 

9}. helminffr). $elt 0<gefom %}^l% haVt øg fL). 4^ 

fleipe, f. bielpo. ber ogfaa baa nogle ©teber igab (for 

^elfa, Y. a. (a^ai ogf. a -ti), biife i^alot). ®. 9^. helft ^It*a ta Utm 

(faaoel «eb iBnb eller $reo, fom oeb (røer: 'tai!«erio),9:4al»beIeiiaf|«cft 

@ammentr<eO* Ogfaa t. n. ^belfe til ®lagø. S. ®ttft. 

tinf* (meft brugl.) ; ^belfeboiein (ffelb" ^emn, m. ^cr^n. Nebber ogfaa 4^iiO§ 

nere og mere fornemt). ®. 9?. heilsa. (i @ogn) ^obn* 

i^elfa, f. ^elfe, ©unbbeb. (B. 9^. heilsa ^emna, ▼.a.(e-be), b<rt>ne. (®9.bte- 

(91f beil). Sruged unbertiben i C^eni^ na). bemne farmen fin; Q^^Ie fin^t^ 

tioé Sorbolb; faalebee: ^an beo* ifje me; ogfaa: tilfrebøflifle fin S9ft tigt* 

ein $elfe T>a^ (ban er iffe een Dag lig, mælte en Icenge ncrret Httrao* 

frif!). ^0 oart ifle ^elfe 9Rennef!ie hemnøitruø, adj. b«»ngierrlg, 

meir (bun ble» albrig ganfEe frifTTtben). t>empa, v. a. rptfe, rioe meb (ig« ^ 

ktlfait, Y. n. bilfe b^nanben. ((^ielben). tor ai ()otmba bei ut. ®bm. 

i^eifc, n. ^aUficebe, ^aløring (ifotr til ^empa, f. 1) Saanb, ^trobbe i S&ct* 

4unbe). ^ogn, (S>onbre ^erg. Ogfaa ber, boormeb be bænged ob eller fubt'* 

i $la. <&tift i Sormen ^«elfe (efler M til «Dreget ubbrebt^ ogfaa i «o. 

Salfe). 3øT. helst. etift. 2) heftet paa en 5tnab. •&aiL 

jebot (00), f. £ægebom, Sorfriffelfe og fl. (&Utt^t <Btttt, ^tUt, SpfQo. 

euer Se^rfelfe for ^elbreben. ^Im. 3) paa en Dor: en liben Semlaage 

og meget brugeligt. meb et S^ul fom ba^fer til en itrambe 

i^effcfar, n. ^elbrebd 2:ilflanb. <B% i ^(eggen. ®ulbbr. og ff. 3f* ^eftM» 

Sofø. ^or {lenb'e te mer j^elfefare? ^empe, f. ^ambelorrreb. S3albrrl. 

(3^1. heilsufar). 3 ^bm. brugeø et ^emfa, y. a. 1) famle / flrabe fammen; 

lianenbe Orb i en anben ^et^bning. 2) falbe baa, erinbre; f. b<nnfa. 

j^anfla fal$e!fefar^ o: banflal faae bemta, v. a. (a-a), famle, b^ulfe, fote 

obgtig ^frub. ^aafttt af en anben ob* 3 ®br. og S)r!. if(er om at plnm 

Oprinbelfe (belfa, y.) ligefom $el« Sær. (39)bLi>entA93ar). ^o.hintiu 

J ing, ber ogfaa brugef ironif! om en l^enba, v. n. (e-e), b^nbe, inbtrcrffe. 

farb 3tettef(ettelfe. Dce fann benbe: bet er iffe umuIM; 

l^elfelauo, adj. fom bar miflet fin ^el** ogfaa: bet mangler iffe, man ff al tffe 

breb, er beflanbig f9gelig. flåe anbet (om noget fom fIcerbbbiHgt 

^clfctøyfa, r. »eboarenbe ®9geligbeb, euer brioed i en iei <^ab). Unbenf' 

^b af 4^elbreb. Ogfaa om ©trababø ben: ^enbail, og f>enbe feø; f* Cr* 

oa 9^angler fom obel<egge ^elbreben. Dæ benbe feg eit til, o: naor Øigltai 

belfe^rf, adj. fom bar fmt 4elbreb« fhe, faa ffeer ber bel mtrc {)enba — i>tm 171 i^eøb«, t et SMp^t fem wait fan gr{6e 
om eler i^olbc i ^aanben* Ørt 

igcnbc, n. cn^cenbclfe; ogfaa ctfielbent 
Sifførlbf^ et ®<rrfoiu Nebber oafaa 
^^^ oft igenbetfe* (Sit floTt ^en- 
beife: tn f^x ^ielbenbeb; 92oøet forn 
iRbtr<r|fe¥ meøet fielben. 

(KMben, adj. bebcrnblg, fl{t|f« JDrf. 

^eitb'er, f* $anb* 

^bU. f. Sunbt, fttt{^)>e forn lan UU 
M i ^aanbeit; f. dv, af (&traa« 
3<rb* dUM i ®tai»« 9[mts ^«m(a, 
øa ^eltitA, ber o()faa lan bet^be et 
^Teg* 3f« ^enba, ^elma« 

iKnbt, adj. 1) beffaffen meb ^enfpn til 
^«nber* 3f* 9(^benbt, lettbenbt, miu!« 
boibt* 2) bebanbia, flint til «rbeibe* 
S)rt Of) fL 3) fliffet, befoem, o)>Iaat« 
Stere alm. (I() a '!|e benbt*e te ba 
(i!fe Wffet ber«0. «. ©tift. «an « 
benbt fobø9e^ 3: b^n fan nogetafalt) 
lan fan ffiffe fig faavel i bet ene forn 
i bet anbet. %x. etift* (3e(. hentr). 

J^bun, adj. flinf , nem, buelig til $aanb« 
arbetoe* 9(lm. men bebber ogfaa ^ceti^ 
biøe (9. (Stift) og ^anbtøe iZttLh 

@19« hSndig. 

benøb, part Optctn^L 

pcnøjiu Y. B. (e - be), 1) tetnett, bringe 
i en pctngenbe ^titting. (9orf!ie(liat fra 
bonga)* lengie ubb: o)>b<rnge« 2) f<e« 
Ve, l^rnge fa^ i>eb noget» bengie ibopt 
fommenpefte. 3 ® ogn og fL ®t. brugee 
egfaa bengia for banga; faalebeé og** 
faa: ^cnøiemmn, f. b^^^d^nbe Wilan\ 
if. B^auemoin* 

^9i<i9, y. n. Rbbe orfedlød og fiebe 
fig; f* dx* naar man oenter )>aanoget« 
ian fat b<er ca bengbeff beile Dagien. 
Korbre 9erg. (3^1 héni^a). 3f. %a* 
(emaaben ^bengfe fea neb": f<ette Ttg 
aeb, bøile libt« S. éHft. 

iJM^c, n. 1) |)«ngfel. ((SJelben). 2) 
ftogck forn be^er s>eb, b<enger faftmeb. 
Sigrfaa noget fom man ibelig bolber 
Rg til; faalebeø i @pog om en Stia* 
refke. 9* etift* 

ikn^itUoB, n. ^ængelaad* 

^eitmfv, f. ^ængebpnb. %x, (Stift. 

btnøicn, adj. fom let bænger fafl. 

iScnøtU, f. 1) ^(engfel, Snbretning fom 
toget bcrnger t. 2) en JHæbe af fam^ 
ttcnbnnbne ©toffe, l(9on»eb 3:ommeret 
o)»fdngeg i aloene. 9[g« (Stift. 3) 
Soanb bi^oroeb noget bæreO )>aa ®fnU 
brene; faalebee |>aa 9tanbfler el. ©frctp^ 
ber. 3f. 3atl, «etel. 

^cnVcr, f* li^oinf. 

^na, f. ©fittbet af et t>^xi ^o))eb. 
Dgfaa: ^anbe, ^ierneftot ®ogn (i flformen: ^ebmO) «'dftta i Oalberg og 
(^br. (Sliere ^aubtenne, ^ovnfkatt. 
(3 ^«enffe 1>ial hAaa). 9{aa{Iee fot 
^erna. 
bcnne, pron. benbe. CLati^ og STffttfa^ 
tio af 1)0). gormen er meget forffiel^ 
lig; faalebed: l>enne (meft alminbU, 
trinne (^bm. ®fiO# f}tnn<i (®ogn), 
bennar iZtHO* botna (<Bctt iSbixO, 
bcnn, tnn (3nbr.); forfortets ne 
(@bm.), an, han (ooerft i Sett.), <t, 
b«e r@iet.), 4, el. b4 (©ttiferub, flfo- 
fen, Snbr.ogfL), o,eI.bo, fom egent» 
lig er (Subieft ((Sonbre Serg.). 9*dx. 
„mæ 'ne"/ meb Spben af oobbcit n, 
eHer: m<e *nne (a: meb benbe). froi 
»nne, frai*enn, frai*a(3: fra benbe).— 

&. ^. henni, Datio; håna, 9lff. — 

Det tilf«arenbe (Genitiv (3). benbeO 
bebber: btnna (9. <Bm^, h^nna 
(9{ambO/ binna, el. ^nna (@bm.(Sfl.), 

Smnarø (%tiL), btnnao, h^nntB (t 
g. (Stift). (3. 9t. hennar. 
l^enta, y. a. (a-a), bente, tåge imob, 
borttage. 3 ^f>l ogfaa blulfe 0. djr. 
IBctr); fee bemta. 

^eppa, r. ^elb. ^eget fielben; f. Ube))b<u 

beppe, y. n. traffe, flumbe til, fomme 
til af en ^oenbelfe. ^g. ©Hft (fielben). 

beppen, adj. belbig, l^ffelig, fom fom^ 
mer til noget 9eb et ^lumbetr(ef. Vim 
alm. (®. 9{. heppinn). J^au^tppm" 
brugee ironif! fom ^enceonelfe baa (En, 
fom altib forfolgee af fmaa Ubelb. 

^epne, f. $elb; ifcrr ttoentet £elb, ^Inm* 
ptixctl 9{orbre 9erg. (0^. vi, heppni), 
3f* ^obP, fom egentlig er en Sorm af 
et forcelbet ^app, n. 

bepta, f. bcfta. — ber, f. b«r« 

beria, y. a. og n. ia-a), 1) pHa^t, 
trpffe, ubfuge. 9{orbre 9erg. 2) {Inge, 
tfioe i fig (=beffa). 3nbr. — Dgfoat 
rot>e, bortføre. (3 be teQemarfiffe Si- 
fer). 

^eriar, m. en Ubfuger, gierrig og 1^ 
øeføg 9)erfon. 9lorbre 93erg. 

berFa, og btrFie, y. a. 1) inbfnibe, 
rpffe fammen, ftranrate oeb et Saanb. 
ag. ©tift. 3f. bbrbe, og *ort 21 
(bramme dommerne paa en^efl, for at 
ben iffe flal groeefe. 9}orbre 9erg« i 
gormen berfje (e - te). 

i^erFje, n. U ^nibe, Srangbeb; f. dx* 
i et iaa9. ©ielben; if. barfien. 

^erPie, n. 2. Qolge, ©Iceng, 9af« Sg. 
®ttft. 

berUff, adj. berlig, bbbertig. 

t^erm, n. ©agn; Snefbote fom inbebol^ 
ber en €^amtale efler et @oar, ber al« 
tib forttittteø meb fomme £)rb« @ogn. 172 fornuft — l^fbe feg 9l(t 6e ficot 4^erm*es faa 9^ber bet 
eftet ^gnft. 
berma (^rme)^ v. a. oa n. (e - be), 1) 

ertæHe, anføre nooet faatebeø forn ^fn* 
e bave fagt bet. éagn. 9{bl. (£() odt 
iffe te btnna ba: itatan iffe fortitfle 

bet Otbl^benbe. (®. 9?. herma). 2) v. 

n, (meb: ette), efterabe ^inbree ZaU 
oa ®eb<ttber, dore Ttf) lid <2^n (ifær tU 
®bot). Dei fifetf oi bermbe ette *am 
9[(tm ((^«. hfirma). £)()faa efterligne, 
folge en «id ^fi! eder ^obe. 

i^ermar, m. en dfttxahtt, ©iogler. 
^aalebeø ogfaa: ^ermefugl, ^ehne* 
txoctlta, ^ermeaafl. 

i^erimng/ f. (Sfteraben* 

ijcrre, ro. $ene, 3 i&arb, ^erra (®, 
9J. herra). gotan gjrobtiet bebbcr bet 
fterr (eL ^«r) og fotbinbe^ meb ^^ban", 
f. dx. $an S^m ^anø. (Sin ^erre 
aiett (en fodelig ^ct ?Wab). !D*<e Tang 

Serre 8leibfle, »: Slnretning fot ftore 
errer ub!ræ»er lang aib. (3 biefe 

%i\f<tU>t abflilt forn (^eniHv). 
f^trrebøtnt; n. ^errebomme. 
^tvvticttt, n. ^crregaarb; .^enefæbe. 
i^errflfAp, n. ©clffab, Solge af ferter 

etlet fornemme ^elf, 
])tv\B, adj. bat{!« 9{euttum: t^er(l (t 

bottfalber iffe). @». hfirsk. 
l^erflfna, v. n. bli»e barff, (3 biøfe og 

be fottlge£)tbmeb xl, tm og tt, Iijber 

e altib fom or), 
^cfia, f. 1. ^Iceberlleen; f. (£fla. 3 

!»amb. ogfaa ^tfie edet ^ifj. 
^cfi«, f. 2. SRotffe af ©tcenget til at 

tøxxt &ø ^fida. %x. ©tfft og tilbeele 

fonbenfjelbø; i %tti, ^ef}u; men i 33. 

©tift ^«0. @ee ^æø. 
^efia, v. a. (a - a), fcette I ^efle, lotgge 

Ob til Motting. Dgfaa i S3. @tift. 
^ef]|eft<tben, adj. fom b<xt ftaaet lange i 

>efie. 

htn, adj. bibiig, graabijj. SB. (Stift. 
htyltitUQt, adv. fælt, frjjgtcligt. ®bm. 

og fli. (©». hiskli?). Oftere: ot)cr* 

maabe, ub^re; f. (£r. !Dæ »a b^ffiele 

lalbt. Cgfaai^afl. (bæfliele, bæfifle). 
tjcfpa, f. t) ^afbe, a:raabbaft)e. (®. 

W. hespa). 3 ^r. og ITg. éHft bcb* 

ber bet ^efpel, m. — 2) en libenSfrn* 

laage euer (Biaa ^aa en Dor; ogfaa 

boa ©friln, Inbrettet for |)ængelaa«. 

^a. ®tift og fli. 9?ogle @t. ^empa. 

(39t* hespa, ®)><enbe). 
l^efpa, v. a. 1) opbafpe, tjfnbe ob* 2) 

v. n. bftftf/ ff^nbe paa. Obm. 
9<c{f>el/ m. en ^afpe. (©. ^cfba. 
^fpe^re, n. Æafpetrce; ©atnoinbe. „I>*ct 

dt ^ort 4^efpe-tte*/ — Pge« ogfaa om noget fom er froget iflcr tKrrtøg fMU» 

lebeé obtaoer meoet HtMWU 

icfprei, f. ^tifbtet. 

e(l, m. 4^efc j&ingft. (3f. ©)>t Wær). 

^cfhbrcfta, m. 2;lener fom b^r Silftn 

meb heftene Cpaa flore ©aarbe)* 
^e((eftt»el/ m. Soberlei (Anrica moi- 

tana). ©bl. Og fl. (Sliere: (eflffoleie, 

9{tngbTom, (Snuøblab. 
^tfttmtlfAv, m. ^efteffjærer. 
^ejlebot», m. l)^efleboi»; 2) 9?a«R|Kta 

forffjellige ^Tanter; a) Tanrilaf^o (j^a 

flere ©teber); if. Seirfit>el. b) Caltkt 

palastris (®bm.); if. $oi»foIeie« c) 

Nrmphæa lalea (XelL); jf. ^aborblOlR. 

^eitemaur, m. en $lrt ^9rer, Suem^re 

(Forraica rufa). 9JogIe ©tebet Om «I 

ftorre og flelbnere 3lrt. 
[eflsemnt; n. ^oT, ung i^eft* 

ei^ef^ap/ n. ^efleffiffelfe. 
^ei^eflaø, n. Sirt etler fRau af ♦e^. 
leftefyrc, f. i en $lrt ^frorbpe (Rnmex). 
tg.'@tift. 
tf^tfivl n. ftingftfol. 
t>efr9ala, adj. r. geil, om ^obbft. 
^eflbavrC/ ^aoregrcrø (Holciu avtnt- 

ceiis). 

^efWar, m. SH^tttt, ^aDatletffl. 

^efløvrn (9)Iante), f. jh)itblab. 

^m cSare) og betten (farlig), f. *«tt. 

igetta, f. 1) ^ætte, ^læbningeft^Tfe ow 
4)0»ebet og ©fulbrene. ^eft btugl. i 
9lorbre ©erg. 2) en ^ue. XeH. og |L 

^era, f. bet)Ja. htot (bar), f. f^a^cu 

^et»el (4ooel), f. 4>bt>el. 

^ct»ia/ v. a. (bet>'; bat»be*, ^4rt)* 1) 
bcc»e, Jofte, (ette etler forboie. SffLog 
tilbecU i 9lg. etift. (©. ba»b). Og* 
faa i (gonbre 33era. < gormen bcpa, 
el. bcc»a (a-a). ®. 9?. helja (3mbf. 
hoQ. — 2) flcpttge, fafte. a:etL og fl. 
Oafaa i ^arb. meb Sntbftf. bettfa; 
f. dv. $an to! tin ©tein ai be»la bttrt 
i S5eggjen. SWere alm. et l^pa. 
3nbr. b^bber bet bøve, meb 3mj 
bot». — SlfS^loben ba» (i ba^be) rom* 
mer $at>, n. ipoo, n. (^olboD, ^tn, 

berla, f. b9»ta. — '^evrc, f. ^we. 

bi (adj.), f. bin. bl (p-, bar) f. ba«a« 

jibbet, n.Di9nb, ©ole; ogfaa et ffibbent 
og uorbentligt ^uuø. 9?orbre Serg. 

i^tbe, n. $ule eder ©fiul bi»orf »ilbe 
D^r fiwt {it Seie. ©ionnabibe, Sot*' 
gebibe. Slim. i Sormen ^ic; i ©bnu 

og 9if|. i&ibe. — ®.9f. hffii; ©O.hide. 
btbe feg dia feg), foge©f|ul; ifæt om 
©iornen naar ben lotgger fig til Sj^in* 
terbi^ile i fit^ibe. ^on J^t bfba f^« 
9?otbte S3etg. 
^iM — ^ 173 au, tdr. Kb, ierHL Itbtatel beell lonat 

Slit), bteU fort Oitt); i <Sønbre S. 
^brr bet: beaa ((^. 9). hingat; Sna. 
Wder). 3f. $eb<u — t>tbt3«nc: Wb 
igjciL btbtsettc: langere bib* ^tbt 
um: bib ot»er, til benne 8fbe. 
■ bibtaffrc, «dv. }fiaa brnne €ibe» 9(tm 
«es bebbcr i ©ønbre Serø. begaf^re 
(t %ttL ^ttafc). Ogfaa t>ibt«pau 

btbtaUøc, «dv. ncnr pebeb, i SVcrrbebnu 

(ibta^, adj. ttcermefl, ncrftberi^eb. Slltm 
unbtaaenbDorbetbebbert begafle. ^øn- 
benflelbe bar man ogfaa; l^ibtatt, 
fL bttrc om en afto; mobfat burtare* 

i^ffi, o. fiin dttan etter @nee; Xaaf^t' 
reqn. Sbnu 

(Hpar ▼. n. 1) trifle fomDraaber. ^% 
ittrr«bag(a« 2) omStegn; falbejeont 
eg langfcmt i fmaa Draaber. <^bm. 

^mra, v. n. lee (om en bcempet datter). 
Sftberem 

btP«, T. D. ({ge, (hinbe efter noget 

btfTa, T. n. bnlfe, trøtHe flotrft efter 
Seiret (forn i ®raab). ^an gret fo ban 
Mffa. 9{orbre ^tog. 

(#4, Y. n. biffe. Weget ubbrebt. 3 
&tiL bebberbet: biffe (Smperf. (ilfle)* 
^$L hixta. 

i^fprc, m. «iffe. (3 (Ebm. ^iPo). S^l 

knti. 
i^( rii), m. en mager 3if! (3:orf!,<Sei); 

egfaa ett ti^nb og mager f^erfon. Sbm. 
btU, v.n. trorffe og fire oejrebiie (igi^ 

fhrie). Sfofem 3 ®bm. brmtta* 
btibcn (boibt), partic. af bafba; fee 

balben* 
Wbva, ▼. D.b<roertg/ rageo)); omXing 

forn »lfe fig (tørre og Mere enb fcrb« 

oanlig; f. (Ir* naar man feer et9ierg 

SlicwtcmZaagm. SloibreSerg. ttnber^ 
ben (ebber bet ogfaa øilbra, etter 
jilbre. C3f. «ictt). S^U hylla. 

i^tlar, f« ^ettar. 

^Ua, L en fmal glabe i en brat StUplfit^ 
@bm. fee ^9tta. 

^tUntaim, f. ^eiL 

pilovt, Y. o. bøfe, gaae tigefom i ®øone. 
©bm. 6taaer nben Xoiol t gorbin* 
beife mcb bet fbranførte ^eQora. 

i$tm (iOf ■• e» ^inbe, et tpnbt Dceffe; 
(aalebcit a)9liuii, etter ettvnbt^nee* 
bcrffe. @bm. ^^aib* b) et t^nbt ©fp* 
bftfft (f« ^ima). ®6L ^arb. 

i^^«, t tt t9nbt og ttftfien gjennemfig- 
tigt efbbtitlfe; Qflarbeb i Suften nben 
egentlige ^fper. 6bt. (EflerO; (Slima, 
^tmibt (©bm.), 2:aim (S:ettO« 3f* 
(Bf9a og 9loL 

hiwM, adj. rimet, etter t^nbt belagt meb 
©nee. l^arb. ©bm. f^imtn, adj. uHar, tbnbfhet (©ielben). 

Mmia (bimble), y. n. blunbe, falbc i 
©oon. ©bm. 3f* ^immelora. 

\)m\a, adj. om et ^uuo: fbrfpnet meb 
£oft (gimling). 2:ett. 

^imltnø, a4j. 1) en 4^0(eIoing; 3)ane' 
Hng unber et 2:ag. 9{bg. 2) et ie% i 
KIminbeligbeb. 2:ett. 3)® ane; f.^im* 
mel. 

^tmmci/ m. 1) ^immel; unbertiben oa« 
jaa Saften, ben oi^re £uft. (Den gamle 
flform himin forubfstteO i bet 3ctberf!e 
j^imnaleite). — 2) en.&o<ebing, et bo«I« 
ut etter bueformigt Soft (fom finbei i 
enbeel ^irf er). Jt^rfi^bimmel. faa nogU 
©teber Ttged .^immel ogfaa om<Skinett 
i ^unben(^unnbimme(); if.d^om.— 
„3 dimmet fioi'', f. .^immelfone. %$ 

timmeU: til himmelen. 3 ^immeio 
oab, etter; „^immeld bogt'', 3: bim 
melboit. „Cit ^immelo Ser^ !albe« 
bet/ naar bet fiormer faa at Sanbet 
etter ©neen brioee boit op i Suftett; 
^bimmeUgafen'', om en fn}gte!ig©torm; 
ogfaa omWenneffer: rafenbe afSrebe. 

^immefora, fun i Datio: 4^an laig i 
^immeIorai(©bm.): ban i^ar neer oeb 
at fooe inb. dttere: i ©omnoroi (3f« 
J&eQora). 9ebre ^imlora; f. bimia. 

igtmmelobraab, f. Suften« Ubfeenbe. meb 
^enfon til bet Seir, fom beroeb bebn* 
ber ftg. Sett. ©bm. X)*a ifie go' ^tan 
meldbragb i Dag. (Stterd t^tmmeføfag. 

^tmmcløtoP, n. brioenbe Snee; ©nee« 
SHnger meb ©tomt. 9}ogIe ©teber i 
aXobfcrtning til 3orfof. 

^tmmeløPot» (oe), d. gog og ttoeir forn 
fbrmørfer Suften. Ibelg. 

^tmmefømerfie, n. Setrmcrrfer af ^f* 
tene Ubfeenbe; ogfaa ©tjemebitt^e. 

^immelfrne, n. ben øoerfte jtant af 
3oTbflaben paa en oiø ©ibe; ^unftet 
boor ^imme(bo<rIoinaen berører 3orben. 
3 $immelf9ne: i i^ori^onten, etter i 
bet boiefte ^unft baa mtlM, fom man 
fan fee nebenfra. ©ønbre Serg. oa ff. 
3 ©bm. bebber bet: „i ^immd^ffoi^ 

^immcrtPie, n. i^immerige (CØ. 9^. U« 
minriki. Og himnariki). 

^imnafette, n. 4^ori|onten/ ©9n0freb« 

fen. 3ceb. meb Ubtalen: ^ibnaleibe. 

Det famme fom ^immelfpne. 3f* ^t^^ 
t>impre/ y. n. minbeø bunfelr, fomme 

ibu oeb nogen (Eftertcnifning. ©bm. 

^an bimbra boa ba. (Signer 3^1. ym- 

pra). 3f. bcrmfa. 
^n, pron. adj. biin. Sormeme eret m. 

l^n (binn); f. t>t; n. |>ttt (aab. i); 

pl. ^tnc 3 S« ©tift ogfaa Datio: 

hinø, eL^incn, og bitte* — Setbbning: I (brit anben ^aonb). bitt 3o'ti'( (aii= 
b» aKennefltO- ait tint (oDt be OKf' 
ge). „Bin ?)(ann'en" talbts gonbtii. 
— 2) btn foTrigt, forfftaarnlx. fcf 
ætra (forriflt Hflt). f 6in( aiiTmitc. 
Silt SSr'» (Wt fotriflc Har). 3f. fin. 

iginb, r. fee ^inrlfoUii. 

^inbr C^infcr), n. ^inbnr; Sfanbentnp. 

l>mbrA, v. a. (a - n), binbrf, fcrtlnbrE. 
2) v. n. ftantft, teoE, bit llbl. ffltg. 9Kan- 
bdl. ^an binbra intit pco noltrt Sta'. 

bttigit WiJmat). f- taitflo. 

(►infi-a, v. d. 6tnh, balte Hbt. 

i«;ntna, f. tn ^inbt. (3?I. Iiimnn). 

binne ffeenbt), f, btnnt. 

bipen Ccn fcijiUen), adj. fprbibptt, nsJ- 

Stmifl. SBuIBfre. (Sd. hSpen, fprun- 
ctt). 
igtr cm. m- gctftanb, ®tjon. Crr. Æ 
Sl' fft^irpm i<t (itfiiliønnetbctirfe). 
btro, v. v. (t-(e), 1) bofe, flaaeeift^' 
iBi, nabe. mi. lEbm. Stålt ifjt biiT 
«5itl — 2') ITtantt, «ffw ftjgriia. lett. 
Cai'aa 1 Sbnt. om tn llbmalttiff. Dti ■ Miue nol fbaat efttr betlt. 
3f. 3r, Ofl irt. 
birtn, H(lj. bostn, bo|1q. 
bivra, v, I. tim, opblbft («i ^unb). 
bifen, tåy ITranttn, fuadifl. aefl. 
btef'» (.Mi. t), v, a. bibft, acigi en $unb 
HI at <iiet tflti iai^e. bciltet [(cbDanliø 
fleer mtb Silraabtt: btfe! 
igiftfe, f. pl. tt Boonb ooer Etiilbreite 
mtb tt 5>arShrat, til at bare Seltet 
mtb. Sbm. éertfl ^iofefcec, f. to fulbe 
Butter, 
biftcft (fnjfe), f. Éultta. 
_ ^it (II), f. (gi. i5"rt,rl, eniØ(ti(i etler 
^ ^ofe, tiQavel ai a <Btini, iaaUite at 

^1 halfen ttener til 9tabninti, Cf; SebbtTnc 

^1 til Sctrebaanb. Sruate' Dvéialt i ^. 

■ M Stt. ^tiff, i9u1b't)T. Ofl il- C3«l. 

■ hil). 3 Xttl. tor bel giecrtal ^itir. 

■ bH ' * 

I I c nmsB ...,.-., . (a-a), opbtbe, 

fiieire btb. 3 ®- ©lift Ofifao Dm at cp- 
tarme SGanb (Seg) til Raent. ,6'tfl 

i^ttrt (aab. i), f, Cpbtbtlfe, aibntniii 
ii<CT 3eTntie Cpbcbninii i (f^Fcn. SjeU 
ben. 3 *all. ^itui' t ©rt. «geite. 
$on flitre ba rna tre .^iiu (^ad.): 
ban aitit btt førbiqt ceb al iMt bet 
tre ®an(ic i 3Iben. (£fltTfl: Siling, 
Slblng. 3 Segn tnigeS „fcita" figur- 
ligl em en (!atp 3KticftWteIfe, en for- 
tiitmtKg tiltalt. ^i» (aab. Or n>. -^i^, IlarT Sor 
Hblalea cgfan: ^ite, ■^«ra (Hg.), 
i^ata (9)amb.), -^oitai, el. ^onm 
iCrt 3nbr.). Hl. 91. hiii. 

^iteflagA. r. einfalb af Ipttt ( Smfi 
(unbet ©Sflbom). 3f. glaati. 

igtrinft/ r. Cpbebning, ftiettOwav 

bitna, v. n. cpbebce, blice hv. ( 
beiina ((jtlbtn). @. 9t. hiuia.- 

bi" (biint), f. &in. 

■gitt, m. et Sifef faf 6itto). 
$itt; paa et Smf, paa i^hmi)». J 

bitta, v. B, (a-a), finbt, troffe, 
fpmmc, 3 eogn og^aib. em at,_... 
æeien; f- ®r. Bitta bu beimalle (Md 
bu at Rnbe Eeien iim igttn). 

bitten, mlj. nem til at finbe tUei: etiiV 
nogtt; cafaa em Sn forn (ac 3(iilsg 
HI at obflnbe nogtt. Ent. 

,$itu, f. ^ita. 

bif a, v. ». (a - fl), ftiingt, faft». i 
SHft og fl. 3 ©lao. Hmt (a" 
gonntriie; bif^e; beipj btwe. I 
inia, brtna og boee. 

^iptl (Sant), f. ^iffoel. 

^jaU, f. ^jtlL — bjalla, f. bitDa. 

^iaWa, n. (51. ijfartiir, «o), iWntfi 
Dg(aa: n) Mob, Etiftigbebi h) ^*i. 
mobigbeb, ©oBmilbbtb, (tbelt ®tnb^ 
lag. goTmtner: ^jarta (Sbf. Aort. 
atbg. Stu. .&al[. æaib.), '^iartc (Wt- 
b« Strg. ébm. Ørf.), fjerta (Segn 
og fl.). 3 Ell. er bet Semin, (ei ^iioif). 
Qi. 31. hjoriB, n. — 3 bttie (rm i tt 
folaenbe Crb ubtalt« iKe b men fM 
i (3aita)i at be imlbltriib bPT(!ii»« 
mtb bi, bebift* faooel of CTetaaniwi 
i Dialetltrne, fom af be bttdtjiebi 
©Btog- 3 iJtalclterue cotraaan ti 
btfis ti( ri og Fi, brel« til i uben 1; 
(. 4>ien. *jeta, ^iuring. 

bjai'ta, adj. btbiertrt, wobig. 

i^jartebiiBf n, ^iertt pung. ^5l|ltreiw ^iai-telag, n. ^tctttliig, ®inb. 

tT)artelaue, adj. ufølfom, arufoiit. 

bTartcltt;e, adr. b)erltltg, Inbetllg. 

^iartftmc, n. en bittet @ont. 

^(iartewerP, m. ©org, Senaflelfe. 

biartug (iartigt), adj. gobbietlet, flfl»- 
milb, ccbcimobig. 

bja», pripp. (mtb a^aiio), Bp8. 9ngH 
i be føblige (Egne i forfljettig Som, 
nemlig! ioi (gogn, «ftbl. StB. ^1 
a)alb.), tfjoa (.&arb. @SI. Sla». M 
gtbg.). fiw (i fflulbbt.). ®. «. U>. 
Ihja. 3 bt obrigt Egnt iiget ijleWW 
6|a»! ma (a: oeb, mtb) t *"---' — \)0i. H tdbMlM 'jpjmftow ■*— {tfupii 17ft ^tmfam>t, n. ©Mstanaurtt. 9tit(of- 

^tU, >. 1) tn ^Ibt CiHKi tn 9}<i(l tL 
viibn Seflet). 9lbL a:t<L Citfaa fltii 
©ttbct f fforntni! tgfaU (Bn 3aH 
(«ort.), ^irtb (®«t-)- BitU (®6t 
-S^f. Sob.)! tnrt« ÆijBa ofl (f gbm.) 
^tSt. — 3) tit ftnal glabt tOn XntnftI 
I tn intvet. «R ^(bbn 1 fiorb. ^jaU, 
sg f @bm. ^ille. Stt^bntngm: tn 
•»6elrt 9Iabc, m Sorteinina {3«I. 
Mali) f^atl at »«Tt fnslbtt, mm gtni' 
qntbtl f tnaimi ®a<itt<na»nr. — 3) 
tt eoft, (tStociMt ( SaitT oagnbnfci 

Ebsanllft <tf I*tt Stsnftn cnir gjtlt, 
n latttiti )iaa Sfalfrrnt. SlottqcII, 
btbjtC 9((nbrt StT)t. Xr. ofl an. 
CHfl. {>(bbn tt<ifaa: BjtH (ebcrU i 
anlbbr.) Dit HttU (i SRrlbalni), iM- 
fct fibfle Ogfaa brugrs om ®aflfri(( j 
«rfmit. 3f. Sam. irav. Sit, ©Tutl. 
l3(tttiVtJ>iat hjalt; I banjlti «tatt, 
Åilb). — 4) tt @ttnabt af iStantitT. 
m at tent 3if )iaa. gifftbftO. ^at- 
btnfidbe mtart bniq!. 3f. StibitQ, 
Xtin^tO. (®.ff.hiall).3f.tnbDibtrt: 

Slia 09 ^ilbia. 
a, T. a. 1) bptttgat rt Eoft tlti 
'©«Jab* Cfitlbm). 2) .«(Ha ftfl-ir- Éf^nb ^a ®nmbtn. 

Uditurfa, «dj. temt t)aa t>l(1L 
mcBvtb ('ttt), Dl. @t<inatT ba SMtttr 

4fdffl, ». 1) «liilm. tSf.^Ima, lur- 
tDlmoj. 3] tlbfttnbt, nbrttSafcn; ffsi 
lai-ct nbfnnbr fen DsTtn 3T«gt. @b«. 
«r. ©tfft. 3) 5«St, Sabfrt. ©rt. 
C3 «tibaitn : Sitlnt% S fcTf tla ^ttm, 
feoi e foig bet. (3f. Aalbbitlm). X)« 
flfc bonua dn 4jt!ni (©bm.): bn 
møn ^m negtt fem a)øT CEn banst; 
lon* Itbfttnbt nantr grøgt. 

^Ima^, v. B. em flentct: mDbnta, 
bMbnbt at bttct gnft. Sbtn. 

lAcfp, t.- 1) «fxfb, aSfttanb. Z) fflann, 

' mrbttlv getjlag; oflfaa; Staab, Sttb- 
tthM. 3) «tbtlbif|j<if}), Solf, 9(ibtibt> 
. fplt. ^b« oøfaa «telb og «folp. 

trfc{p«, T, n. nub £atie (t-tt), 1) 
«tttlbt, tmbcrftettt. 2) lebbt, frft af 
fR fftat. 3) itbttt, Bfftt til gotbttl. 
£ebbtroafaa; bjolpa C^ot^n, ^tla.), 
Meipc Clr. ©rift, ®br.), btlpt (>tb 

;-ilaibaO. ®. «. hjilp». 3 Smptrf. 

: tottfalto (abbatatft » taltfaa ^jtltt), 
aediim t frntaOt (tltlft). — lltlfa 
flg) ■) nbt flø ub, vatt Unipa mtb Xbaet; b) gj*n 99 Uma^, anftmtc 

(ia, bruflt |tiit *T«fttr, 
fleipa, adj. forfpntt mrt ttibtibfferT; 

manbfttrrf. titt a sol bjtlba: be rn 

manflt em SItbtibtt. 9. 6ti|i. 
^Iflpar, m. «t<tlbtr. «tbbtT egfaa 

^iclpfmann, oa i^itlpeemann. 
Ijitlpaft, T. r«e. Biaipt bfnanbni. bitl. 

paft oit: bl(t()it« ab. 
bjtlpifcr, udj, tftanb tjl at 6t«ll>t. bixlpt fig nieb. 
l>j([ptn, B'Ji. 1) Watnr™ Cfittbni); 2) 

Mulptn, tient mtb nøfltt. ScfHmmne 

Søm mb: bitit, fem edfaa bniatf; 

f. Sv. me a 'Ut iitltt ms bi. 
igielpesmaitn, f. «ttfpar. 
httlpfam, a,[. nalpiom, etlsiOfg. 
bitlt [for bjelpt), part. HuIbtlu 
fjernt (3ctniti, m. *)tnit. 3Ifl.®tfft. 

3ncirtrt fflufbbr. Stbbtrbrt: Starnc 

(V,, m. hjnrni. OAnt «tilt. 

^tort. m. «tott. 3f. fflflubbbr. 

ÅiortFoUo, f.«inb. (®. 9t. hiankoll*). 

Mul, n. tt «juL «tbbtt eflfaat Xtul 
(Brf.). ®.«. bjAI. {31*1 fertfem. 
mtr gttntalbt: «tullr). 

t^uld, T, a. (a - fl), ubjflttrt i ffenit af 
tn «atbdrld tOn £ue. «. i^Hft. «cr- 
«f ^julinff, f. butfiDimiat ®nU paa 
jtlsbtr, ifCT paa ^Rnemt^ 

^tii|.<aa, m. anl i fijul. 

Åiulfar, n. «julfpor t m Stt. 

lAtuIrtng, m-Srfbftn tiler 9(ils*nu i et 
4tnl. H&at 9«nastb. 

i<jultl(t>t, m. arbtTblffmrt. Sbw. 

«lulfpmng, f. Stmbtflaa paa «jol. 

^liin, n. tt $ai 3elt, SRanb tq Jtenc. 
«tlfl. Cflttttn). 3 ©51. 5Abtr bet 
Bjun; f ®uttbT. fInbteSoTmtn9rMr 
i tt $iar af^anncbc Oib. ®. 91. fajAa, 

hjdo. 

Munn, v. n. pant flg. Senbre Strå. 
lun^fEilnob Cubrugl.), m. @ni(mufc 
'-itlltm aSqttfolt. Øinbt* i ®ulbbr. 
t gonntu Qjonffijfno. 

tfimeUB, «dj. t«Rel)g, bi^AcIta; efttfl 
em a ^ar Rett, fem paafrr aobt fei 
btnanbtn. «elg. 3 fflulbbr. fébet bet 
fioneltfB). 

^iupa (Supe), f. «bbtn, grufltotaf 
AlunRtrtroet (f. filungi). S. @tfft. 
3 i^bL ea ©ta», amt (tbbti btt: 
%iupa. (anøelf. hiop; éng. hip). 
@mibtn^tlb< ta Crbet tn anbta gorm i 
Wjupt ea Sfpt (@ii. njupoD). Øør- 
fUtDtatarttrbtttmA Kbt ©ttfaøtulio, 
ti. €utttMiM>c (Rom mrainii), og©Pt- 
^tW(K. lUåat.). ' ^tei t76 {tiupefltitt — ^ofni 

^iuvtftein, m. *D»*n!ifiiif. fm 3»r. hoeld. 3f. 3, ^talfter; «Enj, 
^jurinø, m. gmcfltn, ^srbe. Mfifl- halwr (etriffc). 
SÆ 3S3ufferub ^yrinn, tt.^IiiiB i^OBB. "• -feug. Sntfnit. 3 Sanmlcn(tI^ 
ifet ^qTbini)]. Sure wjotar, ®iati nfni; en\aa: ^iia(tcTcb|!<tb (Xelbcnn, 
Ofl fitw. »rol6oa9) Ofl ^wflflfMcf (gjslboflfl). 
bjaipt, J. ftltiufl. ^oBsu, v. B. Ofl n. (bBB5'; t?og6()< 
^o, f. «fltrilaf. f. ^M. at Hm- 3iiip"f. trtber onf.! S<>BB 
^, pfOD. f. finn. gorflitlHn Somt. nmi* (fUIben], boggje (S. ©tir'/ 2.ity, 
Hfl: bun (5ilf|.), b<wi> (SdlKit), bo ifaafalb brtbtt ©ucin. boffglc; (fl- 
fmtii olm.), bil (S6I. ©tao. Stnt, faa bvønK. (i5.'«, hoeevn, pr. luVg, 
iliofta, 3nbr. oq fl.), ofl fortotttt: o, in. Iy6. — fipflac ow iu^^t ftu. bcoM 
u; øflfaa: o, tUtr bo (lilbnit f Xr. Ill: liUuflgt ()f. elttt. rvHt, ttlfljc). 
Ofl 9lB. ©lift). (S. at. han, hon. (St- ftcggt fuir'"- '■■-- ' ■^'-"- 
niliø: btnnoi I^atlv ofl STf. btnntf bOBØtnbc, 
forn K forfitnanfeit. — S«obntngi l) ^«øboi 
tun, om itoinbfolfi paa (iilcltt ©te» faa t» „ .„ ^ - 
b« oflfoa for ^Tit" f lil talt ril grtm- ^eønbtt (fi), in.^uøt|tjtnii itllt S'... 
mebt. 2) bm, em ^un-Dsi ojt om mti 3tTn af^uftflt* t ©mtbitn. SnI. 
cnbntTXtna ivftRasn er (t^unflenl' boøsfu», iijj, tuggtlfflrn, tilbøfdtg HI 
orb. S. (£r. Sg f^ng Sera bn (o at flaac. ©oait. 
tom uVf. D(n ea cf ©Iml, tn bo oa boggitn, adj. «uflflrt. Cgfaa bogb- 
ftiO. 3) forn tn aniftl etb iloltibet( pømtam. «dj. ntm tfl at tiafft et »i| 
«Raonts f. (£i bo ilnnc, bo Slagnltb. ^aal Uf. elf«brnbt}) oafaa: b)cn, 
(3f. ban), tllgtfaa: ,bo Wet" (min brilHg t at buggt ttl. I^Tf. 
3Robn)i (Stnttio: „itnaa <DtoT'; X)a' ^ooflall, m. m Snftmanb. ZetL (Uti 
tt»: .braiMtnor'. — Sorfortningnifin' i ©peg). Crbet gltnfitnbcf t flMtIt 
brt fftrT tficT tt Strbum, og boor bet hefrsiolcl, og ®am. Z. ha^italt, fow 
att Iaggc« nognt SBagt paa frono- bttgb» en ctnlig ftt\m, KgifomX. 
UT. fir- ^- "-"' ' '" — '■ "' "—"-'- flrø'a). Eigtfaa i Dbfefttt, f. Ei. Sg igoBin" {*oW«), m. 1) .(lUflfl. ^Mg* 
faig' Uta faat benb<). Sg Itnib' flcit; 2) tt ubbnggtt ©teb i ©fonn. 
tnnt. Sg fa' bs tt 'a Sioi, o. f. o. ©enbttifltlbl btbtei btt ^ogø. ,©. btttnO- „ . ..— - 

1^0. i ^BitQbn. bam; f. bonom. ttt). ^'bbtrbaa tnnUtSttbtirs^^ , 

kobboU (tOttbfommtr], f. fioibail. tlltrt i^of», tntb oo (@bT. 3ibi. 

^osbcttc, f.^mbtttt. — ^ol)ti,f.{>oinn. Wamb.), og ii>uFu (jZHrl.). (H.91.hikt. 

^obba, f. $onf , Soflt )taa ®ntn og i^ohbanb, n. ^astbaanb iiaa ^allf M 

«tbler. ». ©rtft Ofl p. 3- Ir.Slifti «utr. 

'utbbe, el. ^ibb'; i 3ea.i^one. ®. ^oFF, n.ettibttS«rtlft; Sftuftt, StRfl* w. h» ^obnU, f. Aotintab. tffiVI, f. «affeblol. ©(I- 3f> ^ 

i^oabyr, n. .^uk, Ugi af^unQon. Cfl- <)0Ff, m. f. ^olT. 

faa: ^o'ii, ^ofrvter, ti. „(d 'ta ^ofiMttn, adj. unbfttHfl, bb). Øslbbi. 

©logit'. 3 QtI. ottoni, 

i<oft, r. fioftt. 3f- iKIobm. b*f'«n (6on'n), p 

^ofl, «1. 4>Hbt, gobbaanb tit *f«t. «61. - '™'-— '-* 

(3*1. hafi, n.). 3f. tefta. 3 Sbm. _. .„._„ 

otuflte ^oft, r. 1 fammt Sttgbntnfl mtn: biffen, \ftVtta,^Htt,vmvt» 

fom 4cfti, 3: Sorrinttlft, ^inbrlng. ^oRtii ta bs: (ettn sat betl Jfilh 

bo^U, f. bufuO. font «*: i ttbDcrt Zflfitibt, (opibati 

^offb, f. tn tBuflt, eoTtc lOn Seilt of otttnb tt; ogfaa: ollfgcetl (=Toifem 

%xix, fom tr fodfat i Snbm of tIMeb Br). ffBtftf ©offtt"t boiWm ©nall — 

og er Ifccr ticniig naoi ttlai (tier en 3fotnRtDlaI. hockcn; falbre®«nAi Sijrbt fla! (ammtnilnbes. Sim. i for- holken oo hnlkin, fom («itet Hl Confl 
~' "la goOTt! ^ogb (Worbrt Berg. Soillen (3«. Wlikr). 

ff.), *ieg& (Dianbal), ^^gber, boff« (aab- o), t. n. Binle, goac Wfi» (Htttla goOTt! ^ogb (Worbrt Berg. Soillen (3«. bvIWkr). 

og fL), ^egb (Dianbal), ^egber, boff« (aab- o), t. n. Bi. .. „ 

girtpb*flbt (&t(tb.), ^otfb (Sbm.), foml Oflsatloibe, fom Sn bn iarnU *^OMl (Ktl.). ^tlbt, *;olb'tr, Stlp- i gebberat. SUortreBetfl. ^trafrfoTt 
itiitx (Ir. ©Hft), ii,t\bt. Btetobrlbe (*ontr), p.ofl»3*rrHifl, t t3f.3»t. 
<«g. ©tift). Ubtn Svivl bet famtne bokn). 
|)»I — ^ttm ITT 

"I I tnVtK tin i)aa tti latt btRct). 

jhibt.'3ffb. etat. «iKlbbT. bolbofi, T.D. MiM f(ti, Mt Itbn fun. 

.. I. ^'iy 39)uISbr. oqfaA om Cqfiiat t>oEbti fen. 

eiRttr, f&tatfUttn tUntttUUt^iinV tgolbti-, r. iPuitt, titT^ont afXrtt, aif 

ln fem frt onbtrtibté ub tnb btn mn* bragt f Hnbcn af et Ktb. @. ^oob. 

«..—w. «.. a m>_k.t.- -./.. „ i>o[^i4u9^ ,dj_ utniflqTft, iibtn ^ulo. 

, — ,-,---,. Ijolbfmr, flilj. emffinbft. fem jfTttaaln 

^I (oab. 0), Bdj.fiuT, Sabnfnat oflfao Butt Sfrerdft }>aa ^ubtn. ®bm, 

taft (i Sortm)! emuttul, «ftren. igolbefoir, n.Solf forn n?btt.olb(«f. 

W (<«rt. O. •dj. buBl Of. IrmboT). tttuO of tit mate. $tlfl. eaaltbrt: 

e.V. bolr. ,tol' cn^ctljcrt''; flT>iabt(}, fiolbMnrja, $D[»«f,nna, {lolbeinanit, ' 

Higen. ebm. 3f. fislrn. «olbffaU. i^olbebrtf, n. gltbferfna* 

^l«(«ab. p), f. ^nulnini), 3i>rbobnfnq, «ontratt. étt floT, JtorfoIT. 

ftrt?brt tOtT Hotfom tnbtrnft ^unft ljolb"B' "''J' W. Wbig, fom CTBcbsoU 

paa Wiarttit, i €ltni tffn Xt«, tQn $ulb. Ciit>ta holbig. 

æiaa ^a ^Mrmtr. {3f. STlntifboIo, ^olBbyvIt] n. TOubbtrijal, ?ube, m 

ilUitla). atm. »« mtfltt brugtElttl. <£umr. SrII. 

(rtbn ogfaa ^olo, mtb oo C^ulbbr. bohn (bBlln), adj. graabig, flust». 3nto. 

Crt-)» "fl "éwlw (Oit.). ©et bol, ndj. 

bola (oab. 0), ». ». Ca -a), Mt, ub- t>«lgic (for ficlaa), t. n. Wnbt^e fnm* 

tale. f®. ». hoU). (Ma at: nbftule. mtn I SSifttr (== uanblo). Snbt. 

talfl ftB Inn tt fltoBt itfl tnb I. ^siolRic, m. (31. ^olga), 4i«i|t («I m 

^amot, n. ©salget, btn fmalejte t>Ml Re). 3nbr. SlIeTet Sanbtl. 

of {lalftn. i£egn, Sanbic Sttrq. cfl ts^oIF, m. 1. ^c\t, 9{fR(t fom cmfatttr 

Sto». 9ml. (3»T|tt aabcnt). uaere tSnbcn af et ©faft og'beffttlee fammt 

*fll«met. for at rcone eflet ferfltbee. 3 OAet 

4olb, n. I. aftftgt, gotCTflflb. 9lDTbTan- efotboK betpbet bet maaflttSet tKtr 

bent. caf bJlba). tSHcr«! Sor, Sfo- ©fcbe. 3«!. hélhr, Ser. 

nrt, 3ofga. ^øberaab 04 f(. — ^tt* ^ølt. m. 2. .itar, af foTfHtlltfl Strt, nrm' 

tfl: ^olbSTOlf, ^olbfninnn oq ff. Ila: 1) tt Dert flar, btt fammt fom 

4oIft, ti. 2. Sorpant, Sficn. (Btleaent-- «itr oq ®aa. SBalbtr*. 2) et itbet 

(ta isirtb, af balpa). Sbm. ©ti to fniolt &ar til Smet, C|l tlitt 5)?«I(. 

m Aoie pM bet. e f(ri')fie*Olb tea {=9utt. ©(reH, etomb). ®bT. tion. 

be CJffl forRob bet mt rigtigt). i>atb. Mbq. 3 ©otnfbafen tebber bet 

^b. D. 3. Steb) ben «berfte I>rf( af ^ott. 3) et ©itanb meb Eaag, fnbretttt 

tjrtet tifcnntjl Utb ^nbtn. ZtS. Stbr. til at bterr baa fR«ga(R. XUbettf fvtt^ 

Sbm. 00 f{. mtn tun Ifbet bruadigt. benRelbf; ogfaa \''&1)t. ^ebbtr tucrø 

Cit gobf «olb te gro (f. «tobolb). ( %. lEttft: ^rlfi<l if- 4clfir- 

ttfja i 4elb't: mft, folt tn Sttfleife f IroIFa, ndj. forfonet mtbffiing tBtr^on, 

Ktntnit. 9. Stift. StiKom .^Olb a> cm €f.iftci cg lignenbe Sing. 

ennn, 9: mrlen ^b og Jtieb. (9br. ^olft (3(8), fee ^atlfa, 

Brt. Ws- 3 ©bm. ,m?flca *oIM m ^olFje, n. tn Sallit (= Stam})), ^rig. 

CfhiM*. 9tcTtBmfatttRbetrOtbtll9(' tt«Q. «ilj. 1) baalfbillg, fom dør (it 

ttbafng f h Itnemarnfh ajlftri f. <Ei:. aibtibc fulbfommtnl og mcb 8ltti. Stn 

«ItoTMint flo tftrt bitt ^olb" (9tao- bDQ't jtat tt oibtfa, tB. Sttfl. 2) 

untilulltaptcbt bitAtvb). ®.?t.hold, bief, TiqboIbJq. Sf (off Sunnai tn 

K»b. 3 'Sbm. btt^btr btt ogfao «u- lenbt fom botber fit Vfaal dgtKji. 3} 

tal, f VtPbftrtning til ^aorttt f. Ut. iPttDbntngcn : bulb, flunftig, finbti maa> 

^n (obt fo tfuft $011 at tlit fng (Tte f Salmaabfn; totl' m tru (bulb 

iR^t inn pM ^elVt. Efgtfaa ,.rtfn' i og tro), o<i forubfatleC f btt afltbtbt: 

ff»na' («tij paa *ubfn unbtr ftaa- tiilla. t?naft. C3f- 3*1. hollr, oprifltfg). 

TtM). ^otta, f. ^lobta. 

^«1», f. Onlb, gtbmt, 39fbfg6eb. Cennt poUt (for tofleltqt), idv. ombvee'^*fi*' 

Jtu'<tbtve H gø^olb C^: tr ftb og tri' mtb Sllb og Cmbu. nbl. 3<tb. 

Mllfl). «lm. C@v. bull). Vtl tgentltg ^oUfEov, m. fJaoIlbtdgbtb. 

fonmie OA forn fbrrist. @onbenfleIbi l>oIIt>trRlt(st>, Ȍr. nelagligt, om(tfg- 

MAet» Ktntnnn. gtllgt. mtb ØHb. ^elg. 

^«Ib, r. f. Anlbr, — bolbo, f. 6alba. ^olm, m. 1) Aoln, m Iibtn Cf. £ib' 

t>olba, >iij. }A, triotng, oeb gobt^ull). bn boo noglt Gttbtr: ^olmt (3*l> 

12 178 {)oInegr — ^optatbtib hélmi)* 3) ett fUt fom ab{!ittet flg 
fra bett omliggenbe ©runb; faalebrø: 
<»x(tWtt i rn 9(aer; et libet etpftc 
uflaaet (S^ng, cg Itgnenbe, 3 3:ellemar!. 

^oittctle, f. planten ^anefro (Galeopsu). 
^aU. dUMi Dæ, jtartnoile o* fL 

tgølopnbb4/ f. [Rumpetrott* 

l)o(renne, f, l^olffanga. 

^o(flm, T. a. kantre et Sernrcbffab faa- 
lebed at bet Mioer libt (uult etter for* 
b^bet !paa ben ene (Sibe. lOioien et for 
lite bolfie^en (for libet tnbbamret ^aa 
Di^erfiben). 

I^olf^anaa/ v. a. j!ange S^ul paa, gien« 
nemflitfe nteb .fornene. 

t>o(ilr4, v. n. ^aat faate og i^aKenbe, 
fom i !Wor!e* ^axb. 3f* l^ultra. 

i^o(f)^(, m. ^uulf9l/ 3em til at ubftiffe 
.futter i ^cebetei meb. 

i^olt, m. .^ei, f&attt, en ujcron etter 
ftenig Sor^øininf). 9{orbre SBerg. .^elg. 
36(« holt, n. ^ee folgenbe. 

t^olt, n. en liben <^U^, ^unb, ©amling 
af Eraer. 5lett. Sig. ©tift, Snbr.— 
tttterd fRufi, Stimt, St\oi, ^ (^ulbbr. 
brugen ^olt, m. om fmaa i59trej!ot>e, 
men fftuU om anbre 2;ræer« 

t^olumcvf, f. SItarf meb enfelte fmaa 
©foi^partier. 

boUut, adj. obf9lbt af fmaa 8!ot>e« 

6o(ut (aab. o), adj. 1) buttet, fulb af 
futter* ^f ^ol. 2) uiceon, fulb af 
^uulninaer. ^f ipola* Nebber ogfaa 
l^olette, bolcat, bolat. 

hølva, v. boælw, f. foeba. 

i^oltui, f. iC)abteeL 9Iogle ^t i^alva. 
rø. 9}« halfa). C^tterd; $elt (^el9t), 
galning, .$)elming. 

t^olvtita, f. en luftet !Renbe el. ®reft. 
8. (Stift. 

^olror, el. ^obore Caab. e), f. en til- 
bagevenbt ^aae, f. dx. paa en Siffer 
frog* Sett. (^tterl Slgnor, ^gnbalb* 
(yflaafttt J^aWm lU (B. 9{. dr). 

|>om4/ T. n. 1) gaae bagl(ena6, flatte 
tilbage; om l^efte. lifter. 3f. (opa, 
otra. 2) {l9tte Sagfobberne, t»enbe Sa*- 
aen libt tiirtbe. 9^eben<r« (^omme feg). 
3IZ)rf. I^iumc fcgCboim* fe). 3ban{!e 
a)iaL bumme ftd* 3f* 3^1» hom, £(enb, 
9Jaa. 

^ombot, el. ipaimbot (oo), f. ^n«Jafe, 
jhumningen bagenfor ^nceet. ^{ebenore, 
Ctter*: Ombot (Snbr.), igmmcarøs 
bot (a:ett.), i^ummeløbot (<©6l. og 
@tai». %mt), ;^umul6bot (S)r!.). Sing. 
ham, hom. Snbre SRamt ere: ^ne«- 
bot (melt beflenbt), «efabot imt), 
StatM (®ogn), itolbot ((Sbm.). l^omtit (00)/ adj. mot og bøfig; og« 
faa opfoulmet etter f^lbig (efm es 
flcrrf Oboarmelfe et. Ubmottelfe). @bm. 

^mme, f. (oma. t^ømn, m. fl ^eouL 

^omn, f. 3ofter, Imbn^iu ^gn(»eb 
Ubtalen ^obn). <^. 9{. holh, bdfii.— 
lo9fa^obn: fobe i Utibc fare ilbe. 5 
(Sbm. brugel .lø^fe nm" (etter Dm) i 
famme Setvbntng. 

t^on (^abplanfe), f. ^um 

^onbora^ f. et^ul ooerft i StafteniMb 
en 3:rib|e, btorover ©eilct beife^ •^ 
9{orbre 9erg. Ubtalef fcrbMuiIig ^oni' 
bora (oab. 0). 3^1. hunbora. 3 felg. 
Sløpta. 

^oncb«er, f. .^^nebcnr. 

^Oftn (forforn, aab. o), n. iom\ eg« 
faa en fpibd Sielbto)). (3 maiigfblMøe 
(S)tebdnai»ne). Ubtaled ogfaa ^eb» 
((Sonbre 93erg. og flO* ®* 9{. og €»• 

horn. 

^onna/ f. 1) ^iome; f* ^^nno* 2) 
(Elcebebicrlte; f. ^^nning. 

i^onnU(b), n. ^uur unber^joraet^KHi 
et ^uu6. (Soan (tlbt. ^obtt«la)« ^et* 
til jpobnla'ftemi a: i^ørne^em 

^onnrot, f. ^orneneø ^'labe paa it^ 
ut>tL 

t^onnf^ietb, f. 4^omf!ee. 

^onnfyl, m. ^unbe^eile, en meget libes 
Siff. <&bnu (3eL horBBiU). @* ®tiU 
ling. 

t>onnut (bonnette), a4j. (omct* (H^tob* 
fat lottut). <S(. 9^. hornéltr. 

t>onom (Datit) og Sff. af (an), boa 
Sorffjettig Sormt bottom, oo (2cl» 
^att). banom (®br. oa 0.), ^«iio* 
(£)rf.), l>aino (S$of«. i&ela.), l^At 
(92fl. ebm. 92bm.), fortortet: *ii« 
(@bm.), t>om, etter oftere 'om (CHr. 
JIZ)r!. 3nbr.), ^o oa o (©«et. «ore 2tl 
^afl. S3alb.), og ltat92om{natii»: ban* 
an, en (i 8. og «g. etift). S> Cr« 
m<e*nai, mtit*om, mct*n (a: nteb ^)» 
ett*mno, et£*o (efter l^am)*' «fom, 
aK^o (til .(am). (S^« 9L hoaom CDo* 
tio). 3f« iatL 

l^onome, a: (an$. Slett. 

^op (00), ra. iS)0b, glof. (<B. 9}, hépr). 

3 ^ob (ibob): tilfammem S^^opi^s 
fattet, i 3alleef!ab* 
^>op4 iaap. 0), v. n. ia-^a), 1) jaoe 
baglaingd, ftpttetilbage; meMmoefte* 
9lbg. !CRanbal (boba, (obba). (Eiere e 
apa (8u{!erub), mpm (S)rf.)} Jf. 
boma, otra. 2) vige, retirere, trme 
ftg tilbage. 2:efl. (S. 9^. hops. 3 bon* f!e Dial. f^oppt fxataaat Daglongt. 
l>opa(l (00), T. n. Som fig. (@ielbai: 
i^opcorbttb, n. Srbtibe i StfKeeØpk ^qmigtt -- ^fta 179 

^putijm, f. eamttc, at man eier itø« ^orø , od i^rfa , f. en ^o))|)e* 9{oitre 

%tt i mfitéftah meb anbre. Serg. (3 ®ogn og @6I. {)orfa). £{bet 

;opcfifrie# B. fcrflel fiffene. bruoeliat, ba bet alminbelige 9^0911 er 

^-ip^anbfl, m. ^anbel i 9æ1le$f!ab* Vl<ir\ % ffio$\a ((^, ^. hrosf ; 9[it^« 

^pcbavanbc, ■. 9leflrm9arenbe, («ab hom). 3 @bnu foragteKot om Ueaø- 

meit hm at o^iøre meb dm tige JT^inbfblt ^di gala ^orl'', ogfaa 

i^pcmarf , f. fVarf eller ®Tot> fom eieS ^eU ^cre''. 

ar 9Irre { 9«fleøffab; ufliftet Vlaxt l^orfa, v. n. fpringe meb jobberne; om 

De Drb fem beat^tibe meb ^obe, ere en^ngft. Cøfaa: føite omfriitg, qaat 

mft bnigeliae øefienflelbø; berimobbar paa letfcrrbige ^«entpn 

Manføttbcnfjelbø: ^ambeite, (Sameige l^orft, bvorlebeé; f. bofe. 

og fere. ^orfefvl (aab. 9), n. ^obbeføt. 9lor^ 

l^pamiiaoff, adj. inbfvinbenbe, fom trcef- bre $erg. 

fer flg fammnt og bliøer efterbaanbeit ^orr^ f. en ^an. ^aa lOofd forefom^ 

fmalere. fi)rT. mer gormen Sort». igort»abraø, n. 

tjopp, n. I) en grø (scgrof!, ?abbe). ©rriber eflei gurer efter^ar»en. ^øvs 

9amb. 2) Ortt^bobbe. Oftere ®rad« vattnb, m. ^arvetanb* dt onbet^ort», 

)obb« 3) et epogelfe eller efo^trolb f. fee iporg. 

•cb tun een Sob. €bm. (^enøe). ^otv, n. ^aøfeligbeb, £)rben, !Raabe« 

4^pp, n. et ^ob* ®onbenfie(b6 bet bolb. !Da oa infie^oromcr ba« (Bøn- 

fitmme fomSptø (»: (Sbring). (ct an- bre 6erg. 

brt ^epp fittbel i 2:alemaaben ^Tfca l^ort»a, v. n. (e-be), 1) baøfe, txere 

4obb «I <91obb'r 3: paa fHpptt, faa befoemt. ©onbre 9erg. 3<eb. Sltbg. 

Ktr fomet(<mgenbe.&aar. ®bm« (3f. Xefl. Dæ bort»e te: bet gaaer am — 

9Iob1», ød ®. 97* happ, 99He)« 2) lebe titnoget, bcereben. $of6, <RbI. 

^ppa, ▼. D. ia^-a), hoppt*^ a) lobe jD*<r oanbt oi oita Tort ba boroe (boor^ 

baa ectt 8øb« 9. étift. b) fbringe, ben bet oil fore). &. 91. horfa, oenbe 

gjøre et ©brina, f* djr. ooer en IBorf. tiU 

itr. og 9[g. Stift, (3 Serg. (Stift borva, ▼. a. (a-a), baroe (en Siger), 

tebber oet b9!fa). ^eraf «gorvinø, f. ^aroning, 

i$or (00), n. .^or. Stftften blot i gor- i^ortKlb, f. Croelb. 

Unbelfen "^ei n ^leri^y.— l^ova, l^otvtltQ, adj. )>aøfenbe, befoem. itr. 

T. n. ia-a), bore. ^ora, f. en^ore; @tift, ^arb. ^iU (^obfat uboroeleg), 

mbertiben om X)amen i JtortfbiL 3f* Cgfaa bpgtig, fulbfommem ®tU 

(aurfaCL borren, adj. padfenbe. 4^arb. 

^ (aab. 0), m. (for ^orb), 3nbb9a3 ^ofa, (aab. 0), f. ^ofe, ^trombe. Sru^ 

«er af 9lørbborblebtt eller ©ønbbotb- ged i be fieOe dgne afoejtlenbe meb 

1^ Sntgeø paa SSofø, liaefom og* ^off, faa at begge beelé ere eendt9bige, 

faa: «^orafanb^e, forbum ^orbalanb. beeU libt forffieuige. ^aa noale ^tebet 

J^, adr. boor, ^oorlebeø) l^oorbelft. brugen $ofe Tun om 9<anbfo1» @trøm« 

9lbg. ZtfL og fl. @ee for og foar. per (<Sbm. (Hbr. Ort). Nebber i Cs^br. 

^r§, f. 1* glof, ^ob, Stcengbe. Vltft og OrT. f^ofo (00). (S^. 9^. hosa. 

m X)9r, bog ogfaa om 0{ennefTer« i^oftbanb, n. (Strombebaanb. 3 «^ofe^ 

ale ^orgi*a: bet bete @T<rng. Sera. banbftab: t«t nebenfor jtncret. 

ifL 3 ^elg. i^oro og i^atv. 3f* ^ofelef^, m. ^trømbefbb. — bofelefla, 

8r|a, Srøte, ($-Ibe. ady. meb bare Strøinber, nben ®!o* 

i^orø, f. 2. etgielb, en Icnn eller runb« 3 £^rT. bofoleflom; i ®bm. l^ofeleftot* 

agtig Siergtop. Søf6. (3^1* b5rga). \}o(tn (aab. 0), adj. I00, foantbagtig. 1^! e (eL borgie), ad), n. fmaat, itbe« borøø (omSceber ogSøi). ^bnu dbr. 

tobeliøt. -Snberøe». hoita, v. n. tale et affefteret, fornemt* 
i^rP, t Baanb boormeb noget fammen^ labenbe (Sbrog (== Tnota). 93alberø. 

fnøreø eller inbfnibeø. Snfferub; fee S3el egentlig fmpffe, af bet gamle hotkr, 

l«fa* 3 9{orbre l8erg. figeø ^ei ga« el, horskr. 

matte ^ort', øm en gammel rpnfet ^offtaiivtia, f. Cf!erei«. 

Jfferltna. 90J6, adv. boorlebee. 9{bg. 2:elL Suffentb, 
i^otpA, f. en fiarbe, Wunb^arbe. ©9b- 

lige Ditr. «flerø igarpa, 
igorr, rn. 1. et ®Iap^ 8i<!) f. 4an« (9. 91. hversu, hvorau). 

i^orr, m. 2. ^ør, Sitt, fom iRe er tiCbe* ^oft, f. f. ^aft — ^øft, m. f. ^auft. 

rebct XOL •« 9L hørr. b<>#a (»Or ▼• »• (a-a), (o^e. Ogfaa: boofe, ^OBftn, boføban oa 
boføleio. daerø: torleiø, torfo, fofi 12» 180 .f)cft( -- £iijrublag ^ofte (CD), m. «iDfie. rø. «. i.uMi). 

^o|ltflagA, r. (t aiiifalb of ^oDc. 
bolte (nab. p), adv. etl nuflct, Kmine' 

lifl mtgct. Zti. en m<i. im^tt bTu- 

fld.). 6i'H( Innøt; 0([ Idngt, næfttii 

fur laiiiit- Hf liflnenbe Srtutnina er 

®. 9i. iioUii, cl. belsil. 
botn. v. n. (a-a), true ntec ^aant^R 
' (Her mtb et ■&at)iibt)(r^e. ^bl. Slnbre 

©tebet: l)ftta. (®. K. how). 
i<oto, fl. «BttB (OD), f. en Stflbbe. 

9himb. 3f. 3etn, ^tn. 
hott, ti. b«tti boabi f. foa. 
^*n, m. 1) g)cl6tDp, ainbe. «M. — 2) 

tn Sut fOft Sneri panSprben. 3ctb. 

cg fl. — 3) $aiutt tjiia ^oPtbet (= 

flott, fiuaa). Sett. (3f. ®. su. h6ttL-, 
^i)t). 

b«tttt, aJj. fulbt af luer rtler Æiiprter. 

bot», f. bBOe. — ^Ot>, f. iftiUD, 

^ov> iaab. o). ». (Satte, ^o*, gurSei- 
nlng Daa 3i)rben. ^all. SJiaaflct for 
^«; If. StDid PR ®olbi'B. 

^op C»o), n. 1) afuoéfclfei pa*f(iibc 
•fflrab af tit ois ©fitnfFenbeb. lerie^too 
|)a> titt Hat: iattt etter blebpjert en 
^ee, foa al ben faaer en øa^renbe ^aarb- 
ieb i lÉiDicit. Korbre 'fltrfi. ofl fl. — 
2) aRaabelielb. $tl(|. Sibni. $af!. on fl. 
C®. W. hei). SDtt ea tnfie .&D0 hut 
bi: ber aar inflen SRaabe meb. £>tI. 
(an i)(t' iiitie (dd i '^cenbinn: .ban 
laaei enten foi meaet etter for libet. 
*(lil. ^citt. 

i<op foo), m. I) .©flo, ^cMOB. MmIc 
@t. t gUertali ^epe. (rjsbr. ©bm.). 
21 SobftsTte, ffobtn paa&lai og bes- 
iffle. 3.ta. 

bovtt, v. a. (a-a), afpasfe. gjøre M*- 
fenbe; Ifoer al giee nogit eit batfcnbe 
^aarbbfb. bm>e (in ej.w: btrrbe ettct 
blobgiere tn iu (fte $ob). Kcibre ». 
SEr. ®Hft. .&(!fl. — 3f. 6*00. 

bop«, aåj. 1) btlTitifen meb ^xnjon lil 
^oeer. gobt bota (ont en ^eil). 2) 
afbaøfet. baSftnbe b^crbeti f. ^ca, n. 

^f b. f. 4togb. 

bovba, adj. af ^ovub, fan i ©amtntU' 
fftlning (om bitrboeba, ftorbobba. 

^ovbau'), m. pl. ^ouaniaTbti .^cbtb- 
Enbdi pM m ©eng. gogn. 

^ovbe, m- a fremrogenbt Sicr.T; en 
Biergrag, fiim flrÆftrt fig ub i et Cal- 
fere etter onfaa ub i Sanbet. Bpf*, 
®6t. (3*1- herai, Sorbtirg). 

^PtiNbrot P. f. ». fee iiBbér ^poiib. 

bovbefhip (UH), adv. fcpuebtulbfl, meb 
.JiOBebet ncbiib. B. ©lift. 9lo(ile ©ic- 
ber: borbcfVuit r ettere baiiftu)). 

^ovt, f. £>pvub. — ^<n>(l, f, ^pgb. bet>en (aab, o), adj. ouroulmet, in 
Evt. 7so\m mtxi: truten, bolen. 

bovni), v. n. =iTutnii, botna. 

^ovølti (aab. d), n. pl. SxntiiBer, 
araaocar! i Sitoerftplen, boormrbSo' 
oeit ortbnea for 3flattet. (bental *a- 
salb er fjelbent). 3el. bifald. håiM. 
3 fBcn«e Dial. hihalL 

^owltjtøEi . n. ^aaibufl poa ^(|le«e 
Rubber oucnwir ^ooerne. 

^ovfoUtc, r. Åabbcleie ((-'«(il» pil»' 
sirjs). Gtterfli (j)ulfoI(i(, SBiorfolttt, 
Coleblom (Xett.). 

<^ct>t>nng, r. en åntbctang. 

■govti-oiiijj , til. ©merte etter .§dtbrt 
font ^Client jlunbom angribté af og 
fpin for!laT(« af «i Snibeti etter ©no- 
Bctbeb i .^oecTnc. 

^ot>ub(aab. p), n. .^ootb. CrbeteBnn 
er tngenftebe ganfle Fulbfommtn; Kt 
bebbet nemlig: Aovn (Mbfl. 2*!.), 
'^ovt (fra Ciiier til ©ogn), ijiou (»«• 
bi'nficlbS), ■^aut»(SBin.Sfi.), <avii 
(.^lall, »alt,), i^iiBii (®t>r. *rtm. 
Cfterb.), ^iiu, og igu* OipmiiiCTtjK 
og il.). ®. 9?. hofud, hufuil, IraM. 
©0. hiifviicl. 3 ©atnmenfatningi ^e- 
BU, ^ooe, ^09be, .gaube, .^au, ^m. 
3 ©itt. brugee ben gomle Cailenm 
^oute ; „( ^cffbe" (i $ipoeb«). ■ 
^aube: bCii^oeebet, bPDcbtuIbd. ©tft 
Xtl .giaubs: til ^oocbel. fm .o» i 
^aub'e (bi^OBe), 3: bliM bniRrH'- 
3 be anbit gnmie ©preg barJMa 
en a^otal forn flarer til au (laUil 
hciirnd). ©frivemaaben^aueiihiWt 
faaltbeS onfaa forinaTtt, øg nioitgl fl 
I;jalefternc foiteS at forubfettte WV 
Sonn. 

i^et<ii(b)brot, a. ^oorbbrub, 9dM* 
anltrengtirt. Sflere ^aubrot D. fl. 

'^otitt(.b)buna(&), rn. £>PDctpi!ii>. tnuf 
paa ^obebtt. — eocr»: ^aubebUKot 
(®bm,). fiugiibona («Ibr.). 

^oviii(6)buctb), "I. ben IKaabf b«i- 
biw man bolbtr ^uotbet tttet inafp 
famme. 3 ©tim. ^autebiir (aoh s). 
(V>. gt; liDriiaimrSr. 

^0Pii(6)fi«iti, m, ©finbet af rt C»i« 
éoDi'f. Sett. 3f. ^funa. 

*;o»ii(!t)njar, f. .fpoebgjirrbe ( en ang. 
tiZtvi .faugl(tr, .?ipggl«r og fU 

^opiHti)f«mb, m. bnigeS f Scisbniitfl! 
dronen etter bet bebRc og upprrltriif 
all. 3 ©bm. .^^aubetamb. 

.^ot<ii(t>)r<ifi n. Aalt etter ©lang Mt 
.^oofbtr. 

«fdrufMlaB, n. 1) .ftcMbgjtrrbc, Bk- 
tointng unbrr ^ovrbei. (3él. hAraatw). 
2) betl 35(el af Sftfeltt forn cmfiit" {)umregatt! — ()ttfelb9t 18S flenbcøfM en cSer onbfR ^t^latW^M, 
(fenr efter fføber. .^Ig. Xr. og 9a. 
€>Hft. (Oaftia < Vanffc DIat. (uniTe). 
3 @hit Vbber bet «rbTOggc^ (gor* 
fjfHlilt fra rncødia)* 
t^trnircnauf, m. m 9udt, bcfjenbt af 
bfii6 é temme, forn tif^net ^eflenø^um* 

TilK)") ^ørfiKtiøa (Scolopax Gallinaffo) 

^etø. Zt. éHft dflerft 9toøfeaauf, 
erobbef^b, Vlptebnff, Sebeajdt, 3or- 

i$itmtif, f. ^mmnrl, og ^ø^mola. 

i$on(iiu), a. OeittSierneunge; f.^^n. 
2) ^alvblatih af en iaut ®toT; be 
9beTfle 9iele forn ere fhvebe paa ben 
me ®ibe og bat»e9arfen ba<t ben an^ 
ben. 9. ©Hft (Sterf ^øn, Safbon 
t«g. ©HfO 00 «af (ir. ©rtft). — 
i^unoUb, D. ®tabe( af .^uun. 

rijinab«r«, f. ^^nebcnr. 
4/mb, n. fiunb. Uttbertiben Tun en 
nbnnb, i 9{obf<etnind til «ifffa. 
fførbre Serg. oafaa en ^teen fom 
er ombnnbet meb ^Mtx og brugeø forn 
tnfer for en Saab. 9ruge6 unbertiben 
i®eniti«« gorbolb til at betegne noget 
kr^Hgt eller ub^ggeligt; faalebef ^^it 

Junbefl^er': et itbpggeHgt Seir. ^C^in 
ttttbeSionab": et forargeliat Sio. (£N 
Icrf meb e oø I i ©ammenfcrtning; f. 
fr.^unbcbit, n. ^unbebib. t^unbe« 
pin, n. ^unberace. — t^unbørova, 
i j^unbebafe. ^unbeunøie, ro. en li- 
kn ^unb. 

f^onbcømtt. f. j^unbegjoen. ®bnt. (3f. 
ri^PA)* ^tinbcfollr m. bet famme. 

NibeleøCr adT. ^gt, bftøligt. €>bm. 

eibcfteitøjCr f. 4>unbflø!ie. 
br (bunb*er), S^alorbet: bunbrebe. 
Nebber ogfaa bunbr« (®enbre9ergO 
oa bunbrcbc ((^bm.). ®. 9t, handrad. 
(3 anbregamu®)9rog; hund). 4^unbr 
m eitt: i^unbrebe og (Een (et ®lagd 
ftørtffHI). 9aa $unber«£a(, el. ^i 
^unber^Siø''^: bunbrebeviiø. 
i^nbHafjt, t en ©fiomnblante; Chæ- 

rophyilum •ylveatre. ®ønbenfie(b«. 3 
ebm. ^unbefltn^c. 3 SDrf. er i^unb' 
fiofie Of) t^unbf\tH en anben men 
noget lignenbe 9>Iante. 

ijnfibvib (-oe), m. f. 2:rolIbegg. 

bunøic rVtngt), f. banga. 

liimør (^uttg*er), m. 4»unger (i mifbere 
3orftanb); Vtablof^f Sfbbetit. Ijenna 
i^ttRgren: faae 2pfi til Wab. 

^uiiøra, ▼. n. blioe futten, fote S:rang 
til Wob. 3 towfere «etpbning etler 
om en )»iinlig -unger bebber bet 4oelta^ 

^mffttn, og biutgTUg, adj. futten. 

i^fpmmtti i cii ®mttle fXob, fom fffe fan m<ette men fun 0(effcr 1D?ab« 

I9flen. (&bm. (36t. hanirarvaka). 

^upp, m. ^tagftben ^^aa Streta, riter bet 
febe 5nob i Xpnbfiben. 97efl i Qleer- 
tat (^ubba, r), (©onbre 33erg. 3®bnu 
bebber bet t^ump. (3M. huppar). 

tgur (uu), f. en Dor. ©«terObaten. (®f al 
ogfaa brugeo i 4afL). ®. 9f. hurd. 

^urn, n. 1) ui«on 3i« etter froåfen 
3orb. Worbre »era. ((£aer« ^arf, 
@frangt, jtnofta. 2)^arfen/ ^norfen 
etter befocrrligt Stanbebrcrt. ©bm. 

})uvtla, v. n. ratte, om ben ^pb fom ^oreO 
af STanbebrcrttet, naar4batfen er meget 
titflojjpet (i ©pgbom). ®bm. 3f. rufla* 

t^urftet, adj. baarb og ui<ron, om 3or^ 
ben. 9. ©tift. dtUxi x glamren, f!rang« 
len. 

^urr, m. ^nurfiff. ©ogn. (f. Jilinalb), 

butrra, v. n. (a-a), gunare, bulbre, 
give en bumb og baoenbe ^pb. 9{otbre 
^erg. S)rf. og fl. (3^1* hurra, larme)« 
burl^/ om en ft>agere Spb. ©bm. 

^uø,ii.^uu6; ogfaa: herberge, £uu0l9) 
i^uuøbotbning; familie. Sigefaat et 
®iemme, ©fiut, goberal. 9}aalebtt0« 
9{aoardbud, $riltebuø; «teffbue, o. f. 
0. foK $u6: faaeiperberge. balbe^uO: 
beforge en 4^uuébotbning ; ogfaa boe, 
baoe fafl Cbbotb. (£it flort ^uO te 
balbe: en flor S^niitie at fbrforge. -— 
9f gamle gormerjinbed: ^ufe, 4^ufenø, 
4!)U|anne; f. (&x* baoa i ^ufe: ia^t flt 
^0 og ^crn inbe fom ^oflen). Z)ef 
gieff ^ann ao 4^ufe, o: be aif atle 
til^obe, bt>er 9?anb fom i $ufet oar* 
93. ©tift. ^ufenø Solf: ^uferø Søtf* 
((9. 9^. huuins). Zt ^ufannei til 
^uuø, til (9aarben. 9. ©tift. — ^uø 
i $uø, 0: bet ene i^nuø teet til bet 
anbet. Dæ bopr ilje ^ufoa tit, o: bet 
er ubaøfenbe, urimeligt. ©bm. 

bufa, v. D. (a - a) . bpgge i^ufe. Slogle 
©t. bebber bet pyfa. Ogfaa: ▼. a. 
fcette 4^ufe paa; f. (£jr. i^an bet>e l(ufa 
ubb OJaren. 

igttøarbetb, n. buuøligt Strbeibe. Sige* 
fom 3nni'arbeib, mobfat Utarbeib. 

«guøbienn, m. ^uuøtpran, en fhreng og 
berftefpg ^erfon. 

igttøbonb, og tguøbanb, m. ^uuøbonbe* 
SBrugeø )fiaa nogte ©teber af !^ieneme 
altib iflebetfor .^uuøbonbenø 9^aon; faa« 
lebeø i 9torbre 9erg. : „^an ^uøbanb" 
(oor ijuuøbonbe). 3f^ ?Watmor. — 
^uøbanbøfolP, n. ^uuøbonbeog Wab- 
mober. ^uøbanbøbreng, ro. ®aarbø- 
fart, førfte Sliener (s= (S^arøbreng). 

f<u6bunab, m. i^uuøtøi, 9?obler« 

igufebot, t Sobob, fufenee Sftonbfat» ^ugnalei) — liumra I I bugnflUg. "rtj- foTiiøifiiii, fllabdifl. 
biiaiiAft, v. n. fliabe*, pnbe Itøfl 'B"^ 

gorneiclff i noflet. SS. ©tift. 
bugMm, adj. beflia. Hbcnflnbtlig! mcfltt 

t>ujfa, v. a. i.a-a), 6uit(, fomiiK ibu. 

Sim. oa mett brugdigt tnb 6m, 6rat- 

ta og bugn. (Sb. hus»»)- 3 S'»». 

Slmt betcgnci: bugfø OflMa at^an^Ccfl 

li( noflct, ligefom 6ii9'i- 
bugfamr, adj. n. 68flndiflt, beSageligt. 

Zr. Stift i gormen baiirimt. 
^iigf<titbe, adj, fom iniiii fun bufle. 
^unft, n. ^ufotniRiIfc- 3Ct <i1nt, 
tnitrien, adj. forn bax 906 ^ulomindfe. 

d(> mtnnug, ftmttig. 
Ifuafiuf, ndj. bttvmrEt, forgmoHg, tung' 

RHbia. 3T. ^ufloctf. 

buBfpi-eitgfi, Bilj. fomblet, forn fiar 
labt alt woi. atll. tmeft i ®»øg>. 

t>ugDoltn (.aab. 0), adj. foiføgt, btro- 
vtt altlSIob, ligefom ecb en Sorgtrelfe. 
^avb. 3f. tofficidus. 

(guBii C^CBtb), f. .&DiMib. - i^iHBiibonrt, 
f. .?io»nbbunab. — ^iigulrtg, f. $0- 
Bublag. 

igugvtnbing , f. Ofl i^uginenbelfe , n. 
SlnbSfoTOflnbllnB . E^ft tU nogtt fcni 
man fer 6ar cartt Hgtgolbig foi. „6u!i* 
eenbclft" (T ogfaa^laDn poo en glante 
(.gornbtager, Orchi» HianilBi»), forbi 
bni (firt gammel Iro (tiiibt eatff (IcIflPO, 

^iittrci-F, m. ieEfomiing, SCnallligbtb, 
Uto i einbtt. steget bnigl. fenbeii' 
fittb*. ffiHtrt anf, ailclit,"3t. 3bua, 
3&buQ. 

igiiP Cuii), m. frfmraflcnbe SPifrgBUnl, 

ifftr s(b ^anet. .^clti. (boor btl ogfaa 

^cbbn ts^irFcrt). £)Uf ffal t<\iaa bc- 

ttnneX)rBb(lin i halfen (=1110), men 

B. bvKibelS bft brugtd, t)ibt« lm. 

^1 buFa. el. buFft, v. n. (e-tO, (Ibbcpaa 

■ Éuf, boie rig b«bl neb. æ.eHfl,«(]9. 

■ oa n. (3«i. hiiki). sr. bode. 

^H bnfjcn, ndj. hum, nebbaict. 

■ i«;uFu, f. ^Ota. 

^B tfuFuftoom, adv. mti bare <3To. ubtn 

^m ' ^tTember, Cif. HUm tippelTobb. 

^B igulbi- ($tt1b'eT). f. SUfCone, unberjor- 

^H bffT Jtainbr. aim. miti bebbcr ogfaa 

^H *;oIl» el. .tobb (.&rlg.), ^ulbCSognl, 

H i<ulbn («bl.). Ulbr (^aU.), Ubt« 

■ &.ci.-). 3f- 3:Dfla, SBilt, ^ouettro. 

■ ^ulbrtfblF, n. <£Qefolf, UnbtrtoTbiflc. 
H 3(1. haldnfdlk. I i^ulftrtbAiin, rn. ^ot. bfoil ^ulbret ef' 
ler ^olterai^net flulbe opbolbe fig. 

i^i:I&i'(FaI[, mi. manbligt æsfen af$ui. 
brcfolfct. 3 Éonbre S. t^nibata^l 
Aiilbamiinn. 

^ulbrefyr, pl. f. ^ulbren* ««t. 3 
StVi. xibbtffv. Ubbttvsemr. 

bulbrcn, adj. tosfet, foibfccl. (,<»ii.'.) 

^iil&«fvel, n. iMilbcr-Wufif. — ^"1- 
brttliwtt, m. -enfelt ®tpHt af BeiiiK 
5(«ri(i ffiHebonbe. 

biiHfl, v. n. (a -a», ngnnr, funge «bin 
Orb. røulbbi. og fl. iSHttf. tiaBa, 
fuQa. 

*iiiltr, n. =®nmatraaB. Slbg, 

hultra, v. n. trapt fmaat, <tdat (uTtigt 
uben bog at lebe. Sbg. .^arb. 

•^iilii, 1) for $oIa; 3) ror $>et!leb<i. 

i^iiinlo, r. æilbbie; Snfeft afSi((lfffll(n 
(Apis). 3 9torbre fflerq. e^umblt. 
@iD. humla, fertil: ^umltbelc, a. 
^iimlerebe, Stuii. (3 Slfl- Slifl: i<uffi- 
lebo!]. i^umltfiunii , ni. rUer .§iim-- 
letet, n. en eensfotmig fummenCttot, 
Hg Sicrnet. -^umltfiynø, in. j^umli- 
flif. — ^umi('Vin, n. .^onnlng, Sitb- 
bonning. 

biiTnU v. ■, tiDaBe El meb ^umlt. 

i^iimle, ni. .Ciumlc (giugt, glante). ^■ 
til: ^umUbAgic in. en ^utjtlebfl!". 
(Dafua ^umUgai-. £)if.). i^umle- 
FøU, ni. SopVen eUei <:piomRcn fa 
Æumlen. (%t. Stift og fl.]. — i^unii 
ItloB (aab. 0), m affog nf $un[i. 

^umlebflnb, f. J&amicbanp. 

^ummdf, m. ^nmmtt (<SebDi). ^u» 
marjtitic n. ^ummerfanglL 

Rummel, ni. 1. »i>g, €bm. Qvn.Ch- 
bft Pogg et fitlbenO. 3f. «Mttlefc». 
(3obfI: bommel, tjtrneftilb'). «m- 
melomFi-, m. Skoganer. i^uimncMlf' 
fing, ni. Segar, ^ummeleiRtøI< •' 
^ugmeel. ^iimmtlsogn, f. S>nn 
ener Sneipen paa et ^pgtom. ^B' 
mtlafupa, f. 3?9gfup])e. 

Rummel , m. 2. gammel i SlenMl <t 
Soartia (om paa ten forrfllt ftfc 
foibinbe? meb SfogTerne 04 VMh> 
bagefte Sibe meb Sliibtn (HnVIffM 
a3ulbtr. og tllbccle i Sr-Slfft it» 
menfmmmul. 3Sbm. bebberbetW- 
tummel. — ^trlfl : ^iimmclPrrtf ■. 
3ernhog bcorseb ^ummtlfn fcfef Hl 
g>lotien ellrt ei«btn. 3nbr. 

ÅummtlabM, f. ^oit; f. ^ombot. 

^ump, ni. en 8ieig(nolb. Sogn, «il. 
fielg. — Slnbre ©teber bet fa mine fr» 
*upp. 

^umr>i, v. n. (a-fl), gnugqt faalei W 
brn bffmpcbt Svb, ^pomib 4t|itM tu- {)umregauf — ()ttfeb«t 18S f|enbeg!t>e en cSer rnibeii SeøicrrffgM/ 
ifcrr efter ff^btr. .^I^* 2r« og 9a. 
€>Hft. (Cgfaa i Vanffe 'X>ial (umre). 

S@hit ffbber bet irbtogge", (got- 
fUtilt fra fncødia)* 
^umrtwuuf, m. m gugt, bcfjenbt af 
bfit^ Stemme, fom lianer heftene ^um- 

titti)'') $arfe<)iø<) (Scolopax Gallinaffo) 

4>r{d. Zr* eHn* Sliere t 9to«feaauf, 
eiobbefbb, 9l9reb]if(, Sebegieit, dor-' 
fijeit 

^umui, f« ^mmnel, og ^o^mota. 

i$tin(iiu), n. OeittSiorneunge; f.^^n. 
2) $aIio)>Ianfe af en fai»et ®toT; be 
9berfte giete fom ere fhoebe }^aa ben 
ene ®ibe og bai^eSarfen }fiaa ben an^ 
ben. 9. ®Hft. (2^11erd ^on, t3a!bon 
(flg. (©Hft) og «af (ir. ©ttft). — 
^unesUb, n. ©tabet af .^uun. 

ri^ttit4b«era, f. ^9neb<rr. 
i^tmb/ m. fiunb. Unbertiben fun en 
n^nnb, t ^Robfflttning HI «tffja. 
9{orbre «erg. oafaa en (Steen fom 
et ombnnbet meb Sibier og brugeé fom 
9(nfer for en Saab. Sruged unbertiben 
i ©enitiod gorbolb tit at betegne noget 
IbctøUgt efler tt(9ggel{gt; faalebeé ^^it 

tunbeSer^: et ub9ggeligt Seir. ^C^in 
unbegionab'': et forargeligt Cio. dl* 
lit$ meb e 00 f i (Sammenfatning; f. 
Cr.^unbebtt, n. ^unbebib. f^unbe^ 
fl«tt , n. ^unberace. — tj>unberot»a, 
r. j^unbebale. i^unbøunø^e, ro. enli^ 
ben $unb. 

i^unbeffom. f. ^unbegjoen. ®bm. (3f. 
gjopa)* i^ttnbefoU, m. bet famme. 

t^unbcleae, adv. ft9gt, bæ^igt. €>bm. 

i^unbtiCtnsit, f. ^unbflofie. 

$ittibr (bunb*er), 2:aIorbet: bnnbrebe. 
Nebber ogfaa bunbra ((SonbreSerg.) 
og bunbrebe (@bm.). (B. 9^. hundrad. 
(S anbre gamle (©Jjrog: hund), ^^unbr 
opi eitt: ^unbrebe og (Sen (et (Slagd 
ltortf)>il)* 9aa $unber«3:al, et. ^i 
^ttnber-Sié^; b«nbrebe»ii«. 

^unb{l»Pic, f. en ©fiomnplante; Chæ- 

rophyllum sylvesire. ©ønbenfielb^. 3 
©bm. ^uttbeflenpje. SS^rf. er^unb* 
fiøfie og t^unbf}tfB en anben men 
noget lignenbe 9>lante. 

^unbvtb (-»e), m. f. 2rottbegg. 

l^unøie (b«ngt), f. baiwa. 

^ungr (é«ng»er), ro. -unger (i mitbere 
gorftAnb); «Jlablpft, SCpbctit. fjenna 
i^ungren: faae $9fl til ^ab. 

I^unøra, y. n. bli»e futten, fote 8:rang 
til Wab. 3 fl«rfere Set^bning etler 
om en ^)iintig -unger bebber bet ^foetta"» 

l^wngttn, og bnngrug, adj. futten. 

i^9ørei9«cf|er f. eit &atat fXob, fom ffh lan m<rtte men fnn »(effcr 1Dfab« 

t9fien. (Sbm. (3^t hanirarvaka). 

f$upp, m. (Etagfiben )fiaa Streta, etter bet 
febe 5nob i 2:9nbfiben. Vltfi i Qteer^- 
tat ($u*)»>a, r), ^ønbre Serg. 3 ®bm« 
bebber bet ^ump. (3^t« huppar). 

fjur (uu), f. en Dor. ^«tter^balen. (®f al 
ogfaa bruge» i 4afL). ®. 9^. hurd. 

f^urn, n. 1) uiown 3i« etler fro^fen 
Sorb. Worbre »erg. ((gfleré ^arf, 
6frangt, jtnofta. 2)^arfen, ^norfeii 
etler befvcertigt Stanbebrat. (Sbm. 

t^urf la, v. n. ratte, om ben ^9b fom bøteø 
af ftanbebrcrttet, naar halfen er meget 
titflojjpet (i @9gbom). (Sbm. 3f. tufla* 

l^urftet, adj. baarb og v\ct^n, om S^u 
ben. 9. ^tift. (&tUxit gtamren, ffrang* 
ten. 

^urr, m. itnurfijl. ©ogn. (f. 9tinalb). 

t>urra, v. n. (a-a), gunare, butbre, 
give en bumb og bceoenbe £9b. 9^orbre 
SBerg. ©rf. og fl. (3«t» hurra, larme). 
})uv\c, om en fvagere ?9b. ®^m. 

t^vB, n. ^uu6 ; Ogfaa : Æerberae, 4ttu0l9) 
i^uuøbotbning; gamitie. iigefaat et 
®jemme, (©fjut, goberat. ^laaitHi, 
9{aoar6bud, Sriltebu«; Steffbu«, o. f. 
0. foK^uø; faae i^erberge. balbe^uø: 
beforge en 4^uu6botbning; ogfaa boe, 
bat>e fafl C))botb. C^it flort ^m te 
batbe: en (lor gamitie at fbrforge. — 
9f gamle gormerfinbeo: ^ufe, 4^ufen^ 
£)U|anne; f. (Er. baoa i ^ufe: b<^oe flt 
^0 og Itorn inbe fom .^oflen). Del 
gieff ^ann ao 4^ufe, o: be gif atle 
tilbobe, bt>er 9?anb fom i $ufet oar. 
33. (Stift. Jpufend golf: ^ufeto golf. 
(®. !R. hiissins). £e ^ttfannei til 
4>uu« , til aarben. 53. ©tift. — ^u« 
i $ud, o: bet ene i^uu^ tcrt til bet 
anbet. Dæ b09T* ifje^ufoi tit, o: bet 
er u)>a^fenbe, urimeligt (Sbm. 

|>ufa, v. D. (a-a), b9gge ^ufe. 9Jogte 
@t. bebber bet t>yfa. Ogfaa: t. a. 
fcrtte $ufe paa\ f. (£jr. i^an beve bufa 
ubb ®aren. 

igttøarbetb, n. buudtigt Strbeibe. Sige* 
fom Snn^arbeib, mobfat Utarbeib. 

^uebienn, m. $ttuet9ran, en fireng og 
berfTef9g ^erfon. 

^ttøbonb, og yguebanb, ro. ^uudbonbe. 
Srugeé paa nogte (Steber af tjenerne 
attib iflebetfor ^ttudbonbend ^Mn\ faa« 
tebee i 9^orbre Serg. : „^an ^vapavh" 
(oor ^uu«bonbe). 3f. ?Watmor. — 
iguebanbef olP, n. ^uudbonbe og ^ab^ 
mober. ^uøbanbebrenø, ro. ®aarbd' 
fart, forfle Seiener (= (Sordbreng). 

fguobunab, m. ^uusioi, SRobter. 

igufebot, t Sobob, fttfenee Sftanbfcrl' 186 ^0 — ifpna etter ^yllcrofc, f. ^jjftDlomfler. 
i^rUd, l en^9lbe* J&ebbet Ottfaa : ^iHc 

(eimt), iSicU Od »jcU (i be fpblige 

€jne). 
^ylla (2), eteenj!it)e; S3aae.3em o* (• 

»• fee *efla. ^ptt» i ^jøre": fl«rf 

*a»elfe, «nfate til en «plb. gofen. 
^Ua, y. a. (e-te), mobta<)e, M^, o))" 

tåge i fit $uu6 (ifcer omjheifenbe mie-' 

tflmfelifje 5olf). 9JW. Øttre <Søgiu (3«L 

hyfla, Jtfle). 3f, JoSl 
l)rU4ft, v. n. )>«ttnee ti! ^ufet etter ga* 

milten, Mis>e (uudt>ant; om D9r. 9{t)I« 
^yUc^, f. Oun», Sebittie, IJnbeft mr. 

91f bott. 
^rnfaft, f. 4>ette!afa. 
^ylma, f. !♦ ^almflub; f. ^tima. 
^ylma, t. 2. ©jjiler af gjcrberi^ilfe etter 

ipualbeen, fom inblægge* i giffefnorerne 

»eb ?obbet og ^roaen, for at (^jore 

©noren fli» og elafnf!. fJorbre SBerg. 

(!D?aofPee egentlig ®!}ul, D<effe, af 

4>ielm). 
^yltre, f. ^plfter, ©febe^ €bm. 
^ymc, v. n. (e - be), morfne af 9{atten. 

©bm* ®fi* Ogfaa: t^ymefl. (3«I. 

hiiina). 

^vmtnø, f. 9Wør!nina, ©fumring (om 
^Vinteraftenen). 3^i* hum. (Stterd ©fp* 
ming, ©l^mring, ©fumt. 

lg VII, m. en Siornennae. 9?orbre ©erg. 
3 9iM. og ©W- Nebber bet ^uti. é. 
9{. hunn. J^pn Ttged ogfaa om en Dreng 
(®uta*Jtjnen). ©bm. 3®ogn„ipi9ren''. 

igv!ieb«er, f. JBjamcmober, ipunbjom. 
9Jorbre S3erg. — (£tter«: ^utiabcera 
(®M.)f ^oncboer (2:eflem.)/ 23cer4 
(@ogn). i)e oDrige 9?ai»ne ere anførte 
ocb S3ctra og SBJønna. 

t^ynna (for é^ma), f. fijøme, ^ant. 
3 ©onbre ©erg.: i^ybna; )i>aa £)^^ 
lanbene: t^ynn, n. tø. 9f. hy rna; ©». 
hfirn). ©ee Jp^nning. 

i^rntieiarn, n. ^Jornebeflag. 

J^ynmff<tff, adj. flfjcei» i Jpiømerne, iffe 
ganite ret^inflct. 

^ynneil^r, m. ipiørneftolbe/ ^{ørnepitte. 

^^neflctti, m. i&iørnefleen. 

^ynittnø (for ip^rning), m. Xtxrrbjæife, 
ii^ærtræ t en ©læbe, faboanlig meb 
o))flaaenbe (2^nber ligefom ^orn, bi^oraf 
9lat>net. !«orbre33. 3 ®ulbbr. tgynnc 
og^ontie* (Stterd: S^ctuta, Sl<tutfto!. 

bynnut, adj. fantet; f. (£r. triljpnnut. 

bypfit/ v. n. (a-a), i^oppt, fyringe. ®bm. 

pyvia, f. btjffa. 

t^yv, n. jtlftbning, ©ebcefning; iforr©ø« 
^I(eber. ^elg* 9^amb. 

tf^yv, ro. 2^fi, SRob, 99rigl^b. ©bm« 9{tie ^r*en a pmt webene £9f}eii tKt^ 
rer, førenb Wobet fastner. 

hyvA, adj. I^flen, fom røler ^9(1 Dg f?øb 
til noaet. <Ebm. d «a i^ (vra pen 
b<r. (3f- 3M. hjr, glab). 

hy va, v. a. (a -te), forfpne, «bntfle, ifca 
meb jtfaber (f. ^9r, n.). ^eSg. 1^ 
feg te: fl(ebe baa fig, fcrtte flg iftaiib. 
(9^* ut: nbrufle, forene til en fftdH* 

t^yva, f. £øn; ogfaa ^eie» ^uu^Ieie. 8. 
etift; mefi bntgl. (o« ©øfolf* 

t^yvbav, f. Jppring. 

^yrø, n. H^aa^, nnpttig ©naf. WI. 
©bm. dn ubeftemt ©etpbninj) |ar M 
i Æalemaaben „^an « burt i ^9 
Ol ^eim**, o: Jan fnaffer ooer ffg, ta* 
ler ligefom i ©itbelfe. ©bm. 3 Sr. 
©tift bebber bet ,,bort i ^ør m ^ei»'. 

bytrøia (bprje), v. n. (a-a), wafe, 
fnaffe uben (S^runb. 

^Ti^Øi<t/ f' 3dbe(, I06 ©naf. 9?(t. 

^yVtnn (aab. 9), efler ^rtnø (fw 
^tjrbing), m. 4>9rbf, ©øgtrr. ©nfferBh 
(Ubtalee ogfaa {bøling). 3 tett. ^ju» 
ring; i ©. ©tift forefommer øgtaa: 
iéyrb4r (99)/ efter ©friftfjjrøget* 0. 

ve. birdingi, af hjOrd. 

t>yrpa, v. a. (e-te), traffe famnctii 

9lQnfer, inbfnibe, f. (£r. Jtanten ^a 

^Icebcr. 33. ©tift. (3«U harpa). 3f. 

berfa, 
byrpt' (Jprfe), rpnfet, fammenfnebeit 
byrt (99), n<ebt, ubruftet; f. bpra. 
byrtiø (aab. q), adj. flolt, fndfcnbe, føn 

bar en flit> {)Olbntng. 3lcr\>rt Serg. 
tgyrrc, n. f. ^9»re. 
^yrvtng, m. en Sirt ^abbe, fjenbellg 

af bend mange J[)igge paa ©fattni. 

(Cancer Maja). ©. ©tift; nogle @t 

^yrrtng. «Waaffeeaf^or». (3f.?l»9. 
hipfern, krabbe). 

igyfa, f. butter ($fif!), Gadns Æglefinos. 
feejt- og norbenflelbe. 3f- ^otg«. (3«L 
y»»)- ^yft^by ttb*a, et 9tMn pm ©øen 
etter Di^bet. ©bm. (i ©bøg)* 

byfft, v. a. (e-te), l) i^ufe, bat>ei^u«d. 
9(lm. (C?J. 9?. hysa). 2) bpgge ^vl% 
3 benne Set^bning oftere: bufo. 3 
i^elg. bet)9ber bt)fe unbertiben ogfaa: 
logere, obbolbe fig (bt>ilfet bettere bnrbe 
bebbe Waft etter bpfa feg). 

byfanbe, adj. fom man Tan bnfe. 

^yilfje, n. 1. et libet ^uud; SanbJunS. 
^arbanger. 

tgyflfje, n. 2. Samilie, gølge, ©elflfob. 
Ofterb. (®. 9?. hy«ki). 

igytt, m. Spfl, «Wob. ©bm. Sf* *9r. (Et 
anbet ^ptt (©lumbetrcen, f« 4itt« 

^ytt«, f. *9tte» 3f. *pH|<u 

^ytt4, T.n. Ca* a), tnit, løfte^ooiAeti Dva r- -OpHje 185 

om fmaat ■<&nt, tttntt ^aax fL Dnun ^rssitlot»/ mIj- 1) f(iitM«f > tibnfbftt 

oa btiliet. ». <Stifl, StU. M f(. 3 '2J Ile»/ borfl, uaetfont. ^a. 

Wanbal: ^^«, Din@IimintI. 3f. IRpe' bysstclAuf}, adj. n. ubt^fttii)tt, ubnt 

la. (3«t- W, fmaat ©()««). ""-■-- -"-- '^ — '-"- "*-" ' *- '-'- 

bv«, v. H. (fl-o), flftjfuttt, af6 

ifcci fmaot @TM. <sba. og fl. bys^jclce, adj. bc&agdifl, flIctMig, o]9' 

brCt>)a, br<i' *■ "- (c-bO. Pibflt, flai» tnuntrtnbt. sa ua fo (naftitlt tt flto. 

t>aa bm bare ^ub. 911)1. ^altxrt og — Oflfaa: eafltr, tdfTcUjt, bogqcKs; 

B. ©. i», bjfla (6«bfln)30. «f 4ub. liatfaa om^etfoner: bltb, «fnllg, om* 

^r(b)a. r. en ^ubftneTlna, m Diagl gfcMtjiclifl. alm. (bogDctbcn ( $tlft.). 

$i5t(I. B61. Cl goimen isa). «Oet*: ^VBBirif', n.aflfrtM6cb,B(Ib(|lnbtiibf; 

fctngfla, Cifa, .Siubbi!a. f.«S!iflit. .Stan bwt litt^sgøirtft brf- 

hfbb, nibflct, pivfllcti f. 6i}ba. mc i ban bm flfe mtgct al siatt ftg 

byffa, T. a. (t-tO. Uflt 0» 00 ncb, atb bJnnmt. 

bg«l>, eintfc mcb ncget Cf. <£r> nub tt tjvsøjtn, adj. agtfom, evnrøTlfotnt og' 

Sani). At. Sttft, iSbr. og fl. befft faa; lunt, (om let btgiibcr og lata 

fcq: Icttt flg oH, bobPt OD. 3}tb @|Q' nogct. .^tlg. f. bBggta, 1. 

vangci: bypfa; mtn maafEce cgtntlig bTS^B^J-i-bcbagdtdt. COJobfatmbbgO- 

bOBfa af btuja. aSobfat 6i)Ita- 3f. bøRt, fom unbwtibtii fotDwle* mrt 

iSvffiitg, r. Ei)«i'tn, ætmfen o» og ntb. b«te. ewcrebaldt. 

byBSf». v.a. 1. it-it), l)fanbfr, bart ^ytjt, y. a. Ct-10. beit fig nrt, futte 

b«i6|L Sogije ft: fanbft fiq. -tdfl. fig bflfl 4iu( Cl?T'i' f»B)- ©enbHtflrib!. 

i&.^. hygfii», tanft). 2) mffTlc, bi' H^^aa \. n. fttbt Daa ^at (=buT{i). 

mctrit, bllDcnatt, blloeoDniffTTfotnDaa. *~,yt]tl, m. iBagln», Ancricb D^a ii^tf 

.. t_..., ... ^.. ...... „.,... ijpj tøagbwrt. StD. og fl. Cgfaa I 

II. ©Hft. 

toa ban fa (ftg lagbt itle WvrU til ^yfPja, f. ivUt. ^tlg. fflaafftt bt- 

bvab ban fagbe). Ublake ogfaa bnRfc, ntgttt mcb ^off. 

barte (Btb (Il for Dialrttcn egtn baatb ^»l Caab. xf), m. (31. ^ylja, O, ei» 

Ubtale af gj). m aJanbDut, et libet Sjar eller fiffle 

brBBi». *■"• 2. Ce-bO, 1) Snbe, Soibt ajanb; oqfaa tn bob^uulninfl i ©un- 

af; funt* Del om. Erf. Den ban bugaJe ben flf en 41» eflti Stel. «lm. CllMa* 

meil (ben forn ban onbtrmeli). af^ug. Ut nogle ®t. forn ^el). 381. hvlr, 

2) meb f(fl: glube fig wb noget. De- Dub. 3 banfleDia!. ^leU- — 3f. *o- 

finbe |ig oel, finbe £ilfc(b«b(b efler la, ©etla, Dam. 

Xeefl f nogct. Sllmtnbtljgt og meget tryla (ss), v, n. Ct-te), bule. ^ebbtr 

bniiitligt; bog^elbntn t Worbinnbene, ogfaa: ylt og ula. .^eraf^vlins, f. 

b»oV btgpie baT ben oøenanfoTte Se- ifytba, Saanb/^ilbe; f. ^tlba. 

IDbntng. !D(i bsggte (cg te ban: be l>yM<* Caab. D), v. n. di-a), 1) om tn 

bolte iig til barn. finbe gomoitlfe I at ffilo; banne fmaae St\<tt tlltr ^'Ptttr, 

oare bo« bom, ^an b»gbe feg fogobt nemlig otb CucrfDKnimcife efltr Ub- 

1)ttt: ban f^ntcA faa gobt om at tan graening af (9tiiitbcit. Shl. af ^■st, 

btr. (3far om tt Steb boor man np- 2) fiobf fhommeBiifl , ffoflt, ofe neP. 

btr ifortTOttgbfb og iftt feler nogtn Sig. iBtift. Dfc icgnbe foa ha bnlja. . 

3oang>. egbeoebOfltmegtebttltnglt; 3) bilffe ftarft, bttlgt i (ig. ©bm. 

iift bar lange glcebtt mig Dertil, i gor* .^an beibt pot bQlia oi bram ^leraf 

stntnlngtn otraf. fylling, f. 

bygtri»^' *' »• gitbet, opmuntrti ttb byliui, ti. bvlet (aai. d), adj. fulbtaf 

noget (Hgefom bnggfa feq). SanbDDtteicfferiuutninger i®ninben. 

i^yngte, n. I. DSanbe, Scoibflbeb; 2) igvlf, m. Unberbuc, Cinneb boormeb et 

Iflgtfombeb, CDmttrffombeb. $clg. ^arni £>OBeb tilbitTfe#. Slltget ubbrebtt 

i^yggie. n. 2. Olcebe, Silfrebsbeb, 9)(I- nogle ®teber! rfylil" fnåb. ?) eSti 

bennbtnbt) ffcer btl al man finbrr fig ^IltF. Sinbei ogfaa i banfle og fotn' 

Dtl lilfrtba meb iit fijem oa fm Øa. (It Dialetter. 

mflfe. iOgfoa: Irell, Jilfluflt! tiler ^ylfje, n-tt Slage SKaHtfartllfrSDflnb 

nogtt fom man !an fiolbtfig tfl. SHe- foalebes inbttttet at bet fan bare* Dan 

gtl nbbitbt, mtn ifle ganfte alm. 3 J»Bggen.aneqttubbrebt;f eat.i^TFftei 

itlg. b»or mon bar HgelBbenbe Orb og noqle ©tebtr fonbtnf]elbat t^clt, 

af tn flnben BelnbBtng, er bet ubrugt- >«. dttti: loibptnfng, *oll, Danfar. 

iigt. 3 Xtn. fign-mait] «ugna(b}. X3«I. byiki, ti libet Aai). 189 |^<tra — Ifcto 

Hl at taalt mt^tt ictxt 3am: giøre . forn anfree fbraarfaf^et af et &aci9 

Sernet Jaarbt »cb Srffiølinji i 95aab. Snfcft (a:ro!l). @ønbcnfjelb« (tcftek 

l>oera (for Jerba), v. n. (e-te), tjolbc ub, ^atlingbal), 

»cbbll»e. (©». hardn). SWcget bru(tl. i ^ceø, n. (©tille, Obbolb i en ©ton». 

9la. ©tift i gormen bære, etter bale @bm* «(^entL iJjDile; if, btffa, v. n. 

(meb tvit 0; 00 enbnu mere i Zx. ber, ligefom blmfa o^ buffa, ogfaafan 

^tift, bt^or bet ubtaled bæle etter b<et' betegne at ftantU, bo<Ie eller pnftt itb. 

(meb t^belif^t I). — bære pca: bolbe tgoeø, f. ©tittabø eller ®)crrbe af ©torn* 

»eb, iffe øi»e tabt. SCg. <5tift. D'(e fo aer, fom bfnbe« til obreifle J?<ele, 03 

taibt at ein l^ctV Int (o: at man iffe brugeé tf! at ttrre ^0 oa xoxn paa. 

bolber bet ub). Zr. ©tift. ^a bæV ». ©Hft. (ifler« tgefia, ^eflu* Ctbet 

inte bopr b«> ber: iefj taaler iffe at ^««bar i gieertal: ^efl«(r) og faaer 

bore berbaa, bet er mig ulibellot. ^ox^ en lignenbe gorm i *©ammenf«tniiig; 

bre 3:ronbbiemd ^mt. faalebe^: t^cftalcnøb, f. f»(rfenø $(eiig« 

t^cerabUb, n. (Sfulberblab. be. ^eftafrab, m. (Btebet boor en^(r9 

^cetra(b), n. ^erreb. (®. 91. henid). ftaaer etter bar fiaaet. ©bm. ^efl<u 

^un i Dijlrif tenatne, fom: ^Mnnbcera, terre, m. forring i ^(t$. 3f. bejje- 

93obara, 5trpf«bæra. 33fboeme« 9iat)nc flaben. 3 ®bnu b^^or ^p(r« altib bru- 

enbe baa J&orring (33ob<ering, itr^f^- ge« til a:orritttt of ^orn, b<)»ee flere 

bæring). bertil b^renbe £)rb, faafom: (gfot (c» 

^cerail, v. n. bærbe8, bti»e mobfg og enfelt l^ængbe at opbunbne €>tanger), 

ttbbolbenbe. ®olo (et bal»t (Sfot), ^fat (overfle 

t^ctvatovp, m. ©futbrene etter 9^9ggen8 ®tang), Sic», cl. 8*0» (neberfte ©tang), 

gorbointng »cb Sot)bIabene paa et 3f. aerobe, ©taur, €>fore. 

Dpr. 3 banffe T)ial ^ocrbtob. t>«f«. v. n. 1. (e-te), 1) torre* (wb 

\)ctv<tu, f. bccrug. en ftcrrf og langvarig Xørfe, ifcrr af 

^cerbyrøie, n. herberge. (<5ielben). aJinb). <^onbre 8erg. 3 a:elL ^ft» 

boercbretb, adj. brebffulbrct. !Da bæfe reint uppi bet bl«t>er gonffe 

bcerelut (uu), nebboiet, lubenbe. aett. fortørret, g^bl» 2) v. a. tørre ^ctrft, 

baren , adj. ubbolbenbe , fom fan taale giennemblcefe. S3ujpferub (?) 

meget. %x. ©tift i gormen; boelen. boefa, v. n. 2. (e-te), pu^t, flønne,»<rre 

tgoercfmlb, n. etSolb bt)ori ^orn renfe« paf aanbet af Hbmattelfe. ^ei^et ubbrebt 

for ©tråa og ©titfe. SB. ©tift. Dgfaa (^r. ©tift, ©bm. og flO. é». hewja. 

i Slett, i gormen ^ørfatlb. 3f. •&««, n. og b«t«. 

^certng, f. 4>ærbelfe. (3 Stett, ^iorinø). '^«fa, f. l)a:ørbeb,a:ørfe; ifcrrafSinb. 

£)afaa Slenøning, af bæra, v. a. 1. 9?^I. 2) ^ce^beb (af b««). ©ogn,3:ett. 

boerlc(øc), adv. meget; f. barlege. Cg- 3^1. hæsi. 

faa temmelig, iffe faa ganffe libet. 9lb'g. -^ceøbanb, n. SSibier bt>ormeb igxeiftotn* 

boerme, f. berma. — b^i^fP/ f. berff. ' gerne opbinbe*. 

^cerfla, f. ^ærbelfe ((S. 91. herdsla); ^ctitriQ, f. pulten, ©tønnen, 

ogfaa ^aarbbeb. Denne ^ni»en be»e bæfja, v. a. fætte i ^æe; fee befla. 

et go* 4>ærfla (p-, en pa^fenbe Jpaarb- ^ceøflaur, m. ©tor, fal til en ip««. 

beb). ^oeetrobc, f. ©tang til en$æ«. ©bm, 

tgcerjleratn, n. 95anb bt)ori 3ernrebffa- Derimob t<oeøtrob, n. om ©t<fnger, 

ber ere bærbebe »eb SCffjoIing. (a:il- ^æle og ©tøtter tilfammen. Cgfaa 

beelø ani^enbt fom Sægemibbet). '^ceøptb, m. 

bcert, adj. 1) beDoret meb J&aar; ifær ^«tt (.^ett), m. gare, 35o»efbiT. W» 

om et goftcr, f. (Er. en ^ab. ^an et (®. 9?. hæita). ^a »a $ett um ba, 

fje bært enbcu (ben bar if fe faaet $aar etter: ba flo ^ett tttt ba, o: bet ftob 

enbnu). ®. 9?. hærdr. 3f. langbcert, paa 9?ibbet, ber »ar gare fot at bet 

tunnbært, tjuffbært. 2) renfet, dfbaa^ ffulbe ffee. !Da »a ein $ett met ba. 

rct; f. l^ctxa. ^igelvbenbe bermeb er: bcett, adj. n. farligt, »o»eIigt. a:ell. 3 

boert, 0: bcerbet. (3 Stett. l}Sfvt). 9?bt. b^tte, fietbnere bettcn. ®. «. 

bcerttø (bærig), adj. 1) baarbfør, ub^ hætt. 3f. frojibetten (a:r. ©tift), lit»* 

bolbenbe, fom taaler meget. S^amb. og bætt (a:ett.). 

fl. (i gormen bcerau og bceiau. 3f» bætten, f. bætt. 

bæren. 2) briftig, mobig, fom iffe let i^oet», n. $anf baciCaaget etter ))aa©i« 

bliver bange. 33\ ©tift, i gormen b«3 ben af et 5tar. ©bm. fee ^(rt>et 

rige (for b^bug). b«t», adj. 1) mægtig, føTmuenbc, forn 

i^oerult», ro. en m farlig $eflef9gbom, l^ax meget 3ttbr. 2) gob, fbrtrlniHør : ^ilMU — l^øglrMI 189 

b9attg; tienltd at (aoe efltr bntgr, 5tr. aienffenbed i mandfolblge ^tebånavnc, 

^Hft. ^i bft9*e 3or* (£in b(rt)*c ^e|l. f. (£r. $mned, ^oiDOlIem 

3) flinf, t9gt{()(om9?fnnefTer); opfaa b<»fT. adj. 2. ma()el<g, Uf^tm. ^xn^Hi 

fitttift, fhrcebfom* !DIeTe utbrebt. ^erø. écrtcrdbalen i 9^eutrum CbøaO/ nten 

€ttft, (dbr. ^clg. X>vi et boeo, fD(m) («nee eflere at «crre <)anffe ^fortrornot 

beiøe gcatt fo loinftt. SKc \^Vt ^txa fbrmebelft 9t^brben meb bet fcranferte 

bæ«e (j: flittige). Sogn. ^(£ ce 'fie fo JDrb. Q^.9i, hæ^r. fertil borer: bog- 

boeo'e at e fjenne be" (er i €bm. et leg; bogfor, bogvint* 

^efltgbebe Uttrpf tit Sremmcbe). ^i^gbara (bala), «Hj. bofborbet, cm Saa^ 

bcevalC f. ba»ert. be og gcerger. ©ulbbr. ®rf. (f. 5?ar), 

^cevb, r. 1) (£tenbom, 9{arf eller ^!09, l>øgbetna; ndj. f. bogfott. 

forn borer til en C^aarb. ^cgn (fiel- ^egb, f. ^oioeb, 4o)be (forn 93ef!afren' 

ben). iSf Ma. 2) S^(n\>, d^ettil^e^ beb). V^annebogb, ^ebogb o. f. o. 

fifebelfe. (».9?. he«. 31 SorbenO Durf- <>ebber i Sæterdb. ^oegb (af brøg'); 

■ing og gorbebring (««• hfifd); men i9?bL ^«bb. ((». 9?. hæd). 2)$otbe, 

ifdrr: t)9rfning6mibbel, G)iobfeI; 9)tog. obboiet Steb eller (gtifling. ^anfnova 

JtT.etift, (eonbre SJerg. ^all. ttUer^: i 4i)0gb'enne (bet fneer i 4>oiben). Dei 

2ab, Srau, ^o, ^ifla. fertil ^(n^be^ Tom feg i $ogb*a: be ft>ang jtg ob/ 

Iaf«, ^crobfbongia og ff. bleve obboiebe. 3) tforboining, ^lerg, 

b«t»b4, ▼. a. (a-a), 1) ba»be, faae RJelb. ?D?efl t 3[g. (Stift ($al C»br.)* 

i&ctt>b j»aa; 2) fjiobe, oDbprfe. Sf.&o. 4)(Etage, (Stoftxrrf i eti»un«. 

^«vbebrag, n. gjobenbe SPopbffe fom ub- «nbre 4»ogb'a: anbenC^tage. 3f. eln* 

frreber fig owr (Engen fra gæbufene, bog, t»ibog. 5) i ©eilabfen: Jut>art, 

Seil. Siltrd: Sabftg, ^ofig. $inbflben. Slltib \ ubeflemt gorm. (Bctt 

i<cn>beliOffa, f. tangel paa C^Jobning. beg i ipogb: feet bia til ?ut>art. (9?ob'- 

^«rbtnø, f. Cbbprfnittg, Øjobfting. fat ^e). 6) bet mefte, ben florfle DeeL 

i$«ticl, m. i^anf, ^aanbfang, »oiIe; Slltib i beflemt gorm. ^ogb'a na bi, 

tfcer JpacL aabne ^ar, f. ttjr. ©otter. o: bet mefte beraf. (9torbre93erg.). Dei 

^ønbre Serg. Stao. 9(mt. dttitti: ba foitt ^ogba (be bat>e faaet ben 

^cl (®br.), t^wtl (»alb.), ^av ftorlte Deel)/ 

(feogn og fL); Jf. ^<ro. De o»rigc l>øgfanna, adj. boit labet, bt)i«?abnfng 

9ta«ne tre: ^alb, ^oinf, 5t9lb^ Sat, rager boit o)). Cgfaa l^øgfermb. 

©ette. tjøgfieHa (-fieTt), adj. om et ilanbffab, 

bcevcrt (batt'rt), adj. om 33\)gi blanbet forn bar boie Rielbe. 

«eb ^aore. ^r* @tift, <s>onbre 9erg. i^egfoer, i. flabfelig gcrrb, bet at man 

og fl. 3 ^bm. l^ctoait, l)oer«Uf • leider }fiaa en flor Øob. iOcelfsra æ be*re 

i^«vre, ^«tpreflc; f. ^aore. enn $ogf(rra. 

^oevflfap, m. Dogtigbeb, ©obbeb; og- l^«gf«r, adj. f)>agf<rrbia, forn farer ma^ 

faa: glib, giinfbeb. ejelbnere: ^«et»- geligt affteb. ZtU. Slf bog, 2. 

Icifie, m. bciQføtt, «dj. boifobet, boibenet. ^an er 

^«f, r. en gorboining, ^oibe, ©affe; ifie bogfotfe: ban ^ar iffe meget at 

ifcrr H^i enSielbrpg; ogfaa en afnin- ftole )i>aa*y bet er fmaat meb f^am. 

bet Sielbtop. d^ulbbr. 1)i»gt>jarta; adj. mcbig, bebiertet. QS>ltU 

b^S» •<lj* !• ^Øi) opboiet; boitflaaenbe ben). 

rBttA, !Rang o* f. i». (@». hftfr). t>iOgia (boia), v. a. forboie, obboie. Sor- 

gWamb. t^eryg. 3<Sat og oorea:elI. nbfcrtte« i ^ubbbogb"; men er nctfttn 

bmø'c (®. W. hå'r), meb romp. bets ubrugcligt. 

gre; auperl. b«e^ « 9lbl. boefl); ^gienbc (i^oienbe), n. ^ijnbe, f^ube at 

ettcrt: biøgre oa pegf^ (®. %. hrn-i, fttbf }i>a(i\ ogfaa ^ooebj>ube. llbtaTeO 

heatr). Jog* efo: boit ©anbe, giob. alm. Jfoicnbe, t^openb, ^penb. ~@o* 

Z^ff oa boi bog'eSib: bet oar baaboi hvende; (V). 9t. hcr^indi, af bog, bf^ 

Sib, ber oar ingen 2:ib at f))ilbe. Dor foem. 

Sjef! fftt b«g'e ©mng: bet ftob baa bjcrgUg(c), adv. mageligt, bebemt, meb 

tibbrt; oar meget ncrr oeb. bogt9}^aiI: Vetbeb. ^cll. fHbg. ^anbal. ^f^U Du 

bot Stemme (forffiettigt fra: grant flcm'e bogle fram te ^elb«. 

9?ai1). ^iøge ©oro^enben: ben ooerfte b^glenbt, adj boit tiggenbe, om 9Xar! 

©orbenbe. bere b^aan ^eft: berre (£n og ^ger. tD^ef! fonbenflelbo. ®o. h5g- 

}^acL 9tafltn eller efulbrene (m ?eg). liind. 

@bnu Def bodgie: be ^tore, be Qfor- l>jerglit»a, adj. ftormavet, forn bar frem» 

«cmme. ttot-^IDfii gomlffllvnii baa ftaaenbe Vtaoe. 9tbT. I I L t88 I)ffra - 

ttl al Ifiaic mtitt. b«u ^am: glere 
3cTiKt baavit ueb SIffjolittft < %aiib. 

I>cecfl (for 6erta), v. n. ((-te), IipIK ut, 
Drttlioe. (®B, hflriin). «ffitgct bruni- i 
Sfl. ©lift i gpttncn ^axt, ellet fetcTe 
(meb tuft Oi 09 enbnu mere I Jr. 
®tift, buor bet uDtalea 6ælt cHtr 6æI' 
Cmtb twbcllflt 0- — bore piU! bolbc 
BEb, itfe s«i' tabt. Sg. Siift. Ca fo 
lalbt al eitt i<cV iiit c^: at man (fft 
Bolbcr btt ub). Sr. ©tift. aCfl 6(il' 
inte be^r' pm bæ-, jtfi tiialer Ifft at 
6or( bcrpaa, bel timfgulibeliat. Sttet- 
bre Ærenbticma Slmt. 

'^cci-Alilab, n. ©fulbnblab. 

^«l-aCb), n. .6«reb. (ffi. W. herse). 
Aun f SljhtEt^Raenc, forn: Æeinnbxra, 
SBbotra, fftofaficera, ©rbotmea «asiie 
enbt paa inring [-Bebaritig, Sr^H- 
bctrfnfi). 

t>«i'fl(l, T. n. biirbcS, blisE moblg oti 
ubljolbeiibt. 

^«Fc.topp, m, Sfiilbrtne eller SJi^flflfnS 
Sor^eiiting ofb æoDblabfne påå et 
■Djr. 3 banffc I^ial. ^arbtop. 

ifSi-au, f. fjcttnn. 

^ærbyrøtf, o. herberge. CSjdb(n). 

b«i-ebr»b, adj. bcebflulbtet. 

bcerehtt (uu), nrtbHUt, lubeiibe. IcII. 

b«r(n, adj. ubbolbfitbf, fpm (an taale 
megtt. Ir. Stift i gprmen: baitn. 

^etrtfcalb. n. et «db bnoriftDtnrenfc* 
for Slrna 09 ©til(e. SB. ©tift. Ogfao 
I Sen. f gurmen •^evfealb. 

^«riiig, f. §a:rbelfe. Oitetl. ^ering). 
Dafaa KenSning, af boera, v, n. 1. 

b«rle(Be), mlv. megtl; f. barltflt. Cg- 
faa innmeliq, <t(e faa ganffe libet. fflfcg. 

harme, f. berma. — b«i'ff, f- berft. 

^«rfla, f. .^atbclfc (ffl. K. herflsliil; 
ojifaa .&aarbbtB. Etnne Snréfn 6t»e 
(I flo' ^'(Erfla C^: tn pasfcnbt ^mj1>' 
b(bj. 

'é«i'|L«f «tn, 11. a!anb boori StmtebiTa- 
bcr ere barbebe ueb atfflPlinii. (Sil- 
beds anotnbt font Pffiienribbelj. 

bcei-t, «rij. 1) beocret mrt 6nar; ifar 
pm tt goftcr, f. ær. en .Siilo. .?i.in « 
ti( 6«rt enb.-fl (ben 6ar m* fnatt $aa( 
(nbnn). ®, 91. hfcr5r. 3f. lanabtrt, 
tunnfitrrt, Dnttfiitri. a) rcnfet, affcja' 
Tet! f. ixra. Siflebbenbe betnieb ert 
bart, 3: b(trb(t. (3 aen. beit). 

barug (bcerig'), 8<lj. 1) baarbfer, ub^ 
bBlbenbf, fom tanfir meget. 9?amb. og 
II. (i gDrmen barau og btclau. 3T' 
birren. 2) brtftig, niobig, fom ittt let 
6lloet bangt. ». Stift, i go"""! h«= 
rigr (fcr Wtbug). 

^«erult», m. ta m farlig ^cftcfpgbom, fom diifeca foroavfaget af el 5 
Snfett (Iroll). ©ønbcnfjelte (3(U 
.^nllingbol). 

^æe, n, Stifte, Opbolb i m '_.. 
Sbm. egentl. J^oile; jf. Sttfo. » 
ber, ligcjom bloifa og pufla, Dflfaffl 
bttegnt at lianbfc, bnlle tUtr pufttj 

^«9, t iSttSabS eOer ($i<irbe <if®ir 
ger, fom Hnbc* til oprdftc ^Mlt,^ 
truges Hl nt tent .&o 09 Rwn "" 
S.eHft. æiltia,^efia, ^fto. i_, 
^aabar f gicmai: '^(^«(r} og H 
tn Itgnenbc ^otm I SaDim«nf(>tn| 
faaicbee: tit^altn§b, r.^teftnefi 
be. '^eltajVnb, ai. Sitbtl booi mf 
naacr eQei: bai Haaet. Sbnr.- i$ii 
lerrt, rn. Sterrinq 1 ^oa. i^f^ t. 
flabtn. 3 Sbm. ^sor p<ta atnkll 
flta til Sorrino af Jlorn, ^Brt-i 
berti! bettnbt Crb, faofomi Stot^ 
tnfcit fangbe a) i>Bbunt>ne ^anw 
Solo (et baiBt Sloi), etui (m 
Slang), Sften, el. SHOB (nebtlUt S" ' 
3f. Sltobt, (Sid ur. Store, 

b^fa, v. n. 1. te-tt), 1) tom* ■ 
en ftatf cg langBarig Zettt, ifl 
aSinb). Sonbrc^ecrg. 3 StlL i: 
Sn btcft rtinl uppi btl blfser o 
fortørret, gibl, 2) v. «. lorrt jl 
giciintmblceft. Sufferub (?J 

Ijoifn, v. 11. 2, (f-tf), pujie, ftønni, oare 
iiafnntibctafUbmattdfe. lOttAttuPM" 
(Sr. Stift, Sbm. og fl.), é», : 
3f. ^(ta, n. on bmt. 

^«fa, f. i)3^meb,a:Br(ti if«»«1 . 
Wbl. 2)|(t£bebCa(bna). ®aaii;d 
3«1. hæsi. _i 

i^aal*anb, n. atibfer bBoriiitb ^«Ifi 
geine ppbinbee. 

^«finfl, r. JJiifttn, Elennen. 

bafia, v. H, ((fttt i ^leSi fec befjfl.' 

^oeeftDur, m, ©tor, fal tl( en J^««=' 

^«Bti-otie, f. Statig til tn^fts. @wt. 
J^erimob tixitvob, n. ora SMnqn. 
fteU og Sttttttr lilfniamtn. CgfM 
^«Oftb, m. 

^art (.^cit), m. g,ite, Posifpir. ftil 
C®, W, liieii»). iDa ».i *»t un bfl, 
ener: b.i )1d §ett «te bn, j: bel M 
paa 'Sippet, ber oar gare for at brt 
ftulbe ftee. Da ta cin $>ctl mo ba. 

b«tt, Biij. ti. farligt, BOsdigt. Ittt. ' 
9ibt, bettt, fjclbntrc btnen. «. ' 

hætu 3f. frofiMttn tSr. ©lift), ;■ 

b«(t (S(U.). 
barten, f. bwtt. 
i^ai:*, n. $anf paa Caagtt ell» fMM 

ben af ti Aar. Sbm, fet ^attU-f 
bat>, ndj. 1) mttgtlg, formuttiW, 

bar megtt. 3nbr. 2) 90b, fcrtn : ]^<mia *- l^egfiM 189 

bPAttø; tienlig at t^wt eUrt bntgr* 5hr; AienQmbee i mangfolfffgé ®tcb6na»ite, 

3) flint b9AH()(om9{enne{!eT)) o()faa ^i^c^, adj. 2. magelig, befoem« eru(^e<i 

fitttif), fhræbfont Stete ubbrcbt ^erg. éaterdbalett i 9{euttum ((øat), men 

^tift, (S^br. ^elg. I)tt <r bat>, fo(m) fpned ellerd at t)«re «^anffe fortrengt 

^e aoitt fo loin^t. ^e Ix^Vt »era fonnebelft ^icjf^tUn meb bet foranferte 

la^t ioi {littige). ®o<)m ^d^ æ 'fie fo Crb. @).9^« hægr. fertil bører: (øfi^ 

boro'e at e fjenne be'' (er i ^bm, et lea, bø^før, bøfii^fnt* 

^efliåbebe Ubtrpf tit Qremmebe). f^i^Qbava (hala), adj. bøiborbet, om 9aa* 

^ceoalC f. bæ»ert. be o<^ garf^er. Oulbbr, S>xt (f, 3?ar;, 

^otvb, r. 1) C^tenbom, 9{ar! etler (Sfot», ^øgbetna, adj. f. boafott* 

forn. bører til en <»aarb. Sogn (f jet* t^^b, f. ^øtbeb/ ^øtbe (fom 83ef!affett* 

ben), ^f baoa. 2) ^ævb, ^tettil^e* beb). 97ann<bøflb, jtnebøgb o. f. »« 

fibbelfe. ©•9?..he«. 3) 3orben« D©rf* Nebber i @<rter«b. ^cegb (af bmo»); 

«inf) o<) Sorbebrina i^^* hfifd); men i9{bt* ^cebb. (G). 9f. hæd). 2)$øtbe, 

ifcrr: i)9r!ntn<)<mibbet, ^jøbfet, ^e^* opbøiet <Steb etler (Stiltini^. ^anfnøDa 

Stx.^tift, (5ø*nbre9erø. ^afl. (Kttere: i ^ø^b'enne (bet fneer i ^øiben). Dei 

Sab, Srau, 2o, ^ifia. tertit ^crvbe* Tom fe() i ^øgb*a: be ft^ang (\a cp, 

laf«, ^(et)beb59n(jja og fL bteve opbøiebe. 3) gforbøinina, i?Jera, 

^vba, T. a. (a-a), 1) b«t)be, faae Sjetb. aWeft i «g. Stift (*atl. ©br.), 

4&a»b ^aa; 2) fjiøbe, obbprfe. Sf.^ø. 4) (Stage, ®toft>ærf i et^uu«. 

^cevbcbrag, d. gjobenbe a3æbfTe fom ub- Stnbre ^øgb'a: anben(£taae. 3f. ein* 

f)?reber ftg over (£ngen fra S^bufene. bog, ti>ibød* 5) { ®eitab|en: H^axt, 

%tt. dfittii %aW9, ^ofig. !Bfnb|Iben. $(ttib f ubeftemt^orm. (Sat 

lAcepbdøffa, f. 92angel ))aa (S^iobning. beg i ^ogb: fert big tit Sut>art. (^ob* 

4ioepbtit9, f. C)>b9rfntng, (S^iøbfling. fat Se). 6) bet mejte, ben ftorfle DeeL 

^r>cl,. «1. ^anf, ^aanbfang, t3oite; $((tib i befiemt Sorm. ^øgb'a 'ta bi, 

ifcer paa aabne ftar, f. (Ejr. Sotter. o: bet mefle beraf. (9torbre53erg.). t>ti 

^enbre 9erg. &a^* WaxU dtiM: la fcatt ^ogba (be bat>e faaet ben 

^t»cl (®br.), tirret (»alb.), t^at» ftorfte Deet). 

(^ogn og fl.); if. $æ». De ot)r{ge ^øgf<irma, adj. bøit tabet, bt>idSabnfng 

9ta^nt ere: i^atb, ^oinf, ^ptp, gat, Taqer boit op. €gfaa ^iørgfcrmb. 

Sette. ^iørgficllii ("flett), adj. om et ^anbffab, 

^cevert (bori$'rt), adj. om $9g: btanbet fom bar iøit gjetbe. 

nub i^at^re. ^r* (Stift, ©onbre 9erg. i$e($foer, f. Itabfelig gorrb, bet at man 

og fl. 3 ©bm. t>cet»att« t^oettiiUe. teiger baa en flor $ob. iBcrtfcera <t be're 

^«vtt, i§cet»refle; f. 4>a»re. enn ^)ogf«ra. 

i^cerf^ap, m. Dpgtigjcb, (»obbeb; og- ^øgfør, adj. f^agfcrrbig, fom farer ma^ 

faat gtib, glinfbeb. ejetbnere: ^«tt»= getigt affteb. Sett. Sff bog, 2. 

letPfe, m. hsfniøtt, adj. boifobet, bøibenet. ^an <t 

t^a, f. en gorbøining, ^øibe, SaTfe; ille bøgføtt*e: ian bar iffe meget at 

ifoer paa engletbn^g; ogfaa en afrun* ftote paa\ bet er ^rhaat meb barn. 

. bet gjetbtop. OJulbbr. b«fgl>J«rta, adj.mobig, bebJertet. (@{ct- 

^j&g, adj- !♦ boi; o)>bø<et; boitflaaenbe ben). 

. i Cttrb, «Rang o. f. ». (©». hO|r). ^^øgja (boia), v. a. forbøie, obbøfe. gor- 

3«amb. l^ers* 3<Sat. og ovreS^tt. ubfcette* i ^rWWbøgb"; mtn er nce|tett 

l><»ø'e (®. 9?. håV), meb comp. boes ubrut^cligt. 

øre; lopcrl. l>«tg^ (i 9lbt. b<«W) ^gienbe (^øienbe), n. ^^jnbe, 5>ube it 

eøcrf: t^øgrc og i)øg(l (®.g?. hærri, fi^be ?)aa; ogfaa ^ovebbube. llbtateø 

■ hæstr). bøg* ®føJ bø<t SSanbe, gtob. atm. ^oicnbe, ^^ØJJWib, ^penb. — ©»• 

T>(t »a boi bøg'eSib: bet Dar paahøi hyende; (^. 9^. hægindi, af bØg# be^ 

Zib, ber »ar ingen Xib at fpilbe. D<e !»em. 

gjel! ein bøg*e ®mng: bet ftob baa \}anUQ(i), adv. magetigt, beh)emt, meb 

StiWet, Mr meget neer tteb. bøgtSJJmt: fct^cb. %tti. !Rbg. !Wanbat. 9Jbt. ©tt 

bøi ©temme (foriflelligt fra: grant fjernte bøgte fram' te StMtM. 

9loa\). ^øge Sorø^enben: ben øverfle ^jøglenbt adj. bø4t tiggenbi, om liRaxf 

©orbenbr. bere bøgan ^eftj bare ®n og Siger. !We|l fonbenfielbø. ®D. hog- 

-paa Vlattm eller (&Tulbrene (tn i^eg). land. 

©bm. Det bopigie: be ©tore, be gor- \)i^sliva, adj. ftorma«et, fom l^ar frem* 

:iwmiite.<©<Bfc>^lDfn f«mltfl>mtt^<^<k ftaaenbe IDlat^e. 9tM. ^øglicb — ^«Bémimn P » I trøgiMrb, adj. ^eildTb. 

^egmctlt, f. I>etre(tct®nnl! Oflfaa: of- 
fentlig Cmtnle. SKottrt Strg. gibm, 
Dce !om t ^ogmalm, a: bet rsgletefi, 
maii bcflpnbK at talt offentliR betctn. 
C3*l. himieli, n.). 3 ©Ofln (irtbtr 
b«! ^aflllB CfoT éefllfDb). 

bmrnxU, Rilj. 1) beimaUt, forn Eat en 
oéi »n« ftiirf ©Iramt, 2) 6Bftø!itt, 
fem tnler Éwit. 

begnn, v. n. (a-a), forfteUe, bllix ftei- 
(t(. g^Ofllt Strter ogfan v. a. fetfiefe, 
fattt teUre, — fcoiltci tetttre jTulbc 6(bbe 
ie^xa eUeT begla. 

t)«BTAub, Bdj. oetTPb. 

^øji-t, adj bejce. (i&tDbfat singftrO- 
So. hO(jer, ©. 91. huigri. fim feøgie 
^anbM ! paa fenlre Sibe, — EtnrlnbEnbc 
er ^ompaiativeE af bcs: bc^ffcei i 
©at. b^cgi^c. 

i^øpfet, n. ^eifffie, É?ib(tii(. Sfier Ub- 
talett lUbeelS! >5eFfrt; f 9I6l.^aufet 
og ^4iifi, forn numcr fis til ®> 9t. 

tj»Bi>, adj. (sHperl. flf bog), 1) 6eie(t; 
2) meft. — ^Bøfte ^tarten: *en fiorfte 
2)tel. (3f. ^eab), 3 æbm. tebbet 
b« cgfaa; bøfiftai, ber otifaa briiflce 
forn et (»ub(l. r. Æi:- ^an 6«e f«» 
jeoliM 'ta bi (a: bet mefle berof). 

Saa Jlagen. SlDtbre Serq. «fiugft ta 
tatt" I oeb IDflbnat. Jigefaa: Nqft ai 
©omati bugft m Binter, 3 9t61, ftfttr 
mon: „6«ft tiflfl") i aa. Stift «ftogfl 
Daqs" (bøfiaflO, boornf ^flrgptiflge- 
&nu (9Bibbafl8tib). 3 Elgbcb beroieb 
figeB: „begR Stattcø", forn bog er en 
ftilagtig g'orm. 

togt, adv. 1. 6eit. (3 Sat. bågt). 
Søgt 5Hlbbag: fibji t aiJtbbagstluitbcn, 
Hot omOHJbbqg. fnaffj i bugti tale 
Mt Ci anobfatning ti! bEifle). ^elg. 
æilerfli ubPi bøfll, el. 'pi bøgt. 

bøRt, adv. 2. let, befpemt, nieb ^age- 
fiqbeb. SBbg. gee beq, 2. 

i^Øtib, f..6Bitlb. — b^B"'*' v.n. bru- 
ged i Sogn om at gjoTe meget 3l<ifen 
af Sn, gjete OpaaTtninit, tatt ubmpg. 

baismnt, ailj. DmSorb: let otbprte eller 
beatbeibe. Mbq, dllere letlpfnt. 

^tftl, m. «lifel. (9tainb.). <&. Ctla. 

■<;el, Bl. fee ^9\. 

be(«, v. B, oq n. (e - le), f-rigte, tlffle, 
rtlbrtttn mtb bebaqelige gorefKEinger. 
Sr. @ti(t, røbt. og fl. eQete: ola, 
qJBla. f®. W, hæla, rofe). 
M», adj. fmifirenbe, oenlig. 3«b, 

■^ifig, r. Smiger, ©ebtalenbeb. i^Itnø Cfor ^prbing), f. JDt)ting. • 

^øna, f. en §one, " artsnaenet ^' 
pl. n. brugeS Hgefom i X^anfL 

i^Bnfebcef, n. et Slag» ©« meb B 
og Boiibifl ©maq. (CurnDa stb* 
i£v. hfln^on. J(aJb(i oqfaa; SfniUi 
(Wortenflclbe) og ©lltiebat (S6I.). 

i^er, (n.), 13:a!emaaben„i$0Tiii$(hn', 
j: ben i Staagrt, i æilbelfe. .^elg. o« 
tilbeels ( Ir. SHft. 3 Sbm. tcMet 
bet „1 ^ijrg ra ^letm". 3f. ^mrg. 

if«i-, r. f. .^itr. — b»rt, v. fre iara. 

^«rtitn, f. .^prinq oq ^irrinfl. 

^rfmU^ f. ^iterefralV, 

bor, trÆtienbe; fet oifsboc. 

b«rp(i, v. a. og n. (e-be), 1) Itirjfe, 
mebe, f. ffir. eii 9Ranb Boa Selen. ^art. 
©bl. 3(ib. — 2) traife, ramme (nogd 
fom man fiflter til). Mbq. SeL *ait 
beobe Qlt ia, ban iTaui pm, (&. % 
hæfn). anbre «t. .treffa", fom er et njt 
Ctb. — 3) afpaefe, faae noget til at 
patfe eQei falbe fammen. ^alL og fl. 
(fielbtn). .^an boebe bel tbop. fSHaa- 
flu ben albfte Set^bning; jf. icea, t. 
a. og $CB, n. — 4) v.'n. falbe fon- 
men, paefe til binanben (om abfKttt 
Sing), inere alm. t)ei bece ibopi be 
paflfe til binanben. — 5) laue fig, ftit 

Siq, inbtrctffe; om famtibige Ontflffii- 
ligbcbet. Iice boo' Ifje fe fprt tpen 
(bet er mig iftr ret beleilig!). IDa 
baebe fo til (bet iiaf fig faalebe*). - 
6) meb "Zatiii pa*fe, uåre paiftBbe 
foi, anflaae, Ilabc. aim. og meget 
brugl. (3el. bnra; So. horvas)- Va 
booe meg infie. Dtt 6"' IflealtBon. 
nea fe boue HRonnoi (bet paffer Ub 
alt for Botn, fom paefer for ^ttrnb). 

bara(l, v. a. mobcfl, traffc binanttn. 
©onbborblebn, 

bevt, v. 8. fltenge, lafie. 3nbr. (UiibtT- 
tiben mebSmperf. bov'). diett beeja, 
bina. 

i^eæ. n. ]) Sraf, ©lump, Eonettof. 
fea eft ^eof: paa ©lump. Stbg.- 
a) SEilfælbe, Selllgbeb. SRbL ©6L CU 
ca anna ^eve: veb en og anbtn Sel' 
liqbeb. Dgfaa: Sammentmf «f f»- 
ffieflige Omfttenblgbeber. St. ®Hfl^"' 
unbefle ^oue: etbcfpRbctllgt^mi' 
trief af 'Segioenbebcrne, — 3) tn ■L 
feitbeSiitg, bet forn pasfer for Sr. ■ 
ea ifje m(tt.E<0De: bet patfebr ilT' 
mig. fertil :ffinfjel)09c, eg Sufiea 
bese. om albrenbe ugifte geit. r 
«e< (teboD«): tilpa«. ®ulbbt. 

b«v(Itg, adj. paøfenbei befsem, leU 
Slim. og me^ct brugL 

^øpem(tnit(ror$oinibtmaRR], : D«j-i 191 mtint» fior «Qfflnhtab tSn tt 3uML 
«orManbmt oo Ir, ©tift 

^«ya, v. n. (,a-a), atbtitt mtb ^ttt% 

tent an inbfamlc ^e. Slim. ^crlili 

^»y«r, n. Ofl 4«ytnB, r. 
^eyioir, n. Sai mtb ^etifttt til ^xu* 

len. Ut hbM ^ego». 
iSa-rbrti*, f, ^nftft. 
^vbrut (aab. u), m. ^ø.Stuinmtt I en 

{abc WoTbTC 9nra. og p. 

^øyAcFF, m. et £aq of $», fCOt CT Ub> 
flufbt Kaa SiaTfta foT at terrcA. Aal> 
brteilM ^«rbroe cair. ©rift), ^wv» 
r«f(( Onbv.). 

^eyfr^, o. Øie Dd Sffalb af ^øtt, 

W'?' f- tBfl. — ^rb«e«, f. *««. 

^^ør, f. 3»Tb mtb ^tnfgn HI ^øael. 
Si.flO' 4«viinc: tn Saarb frm gieff 

i<eyf, m. SaitqtR paa tn Stt. fitlg. 
^i«fftvf, m.XtOfl at nAtTct(ft£i« mtb 

i £abtn (bannet fom tn fptbf ætnhl). 
i^øTldbe, f. ^Blabt, ©iDBlabe. §tbbtr i 

WflDib. ^øvlobv.i^aylo i I SSrl.i^ulii. 
lÅvyløffA, f. Wtinsel paa ^e. 
^*VNicte, r. et 9Itt af ætbftr, (Dori ^e 

Milte* mb fia Sitlbtnt. Koibtnfltlbt. 

3 «W. ^>froWa. 
^^ymofc [aab. e), n. Slffalb of .^e. 
^eVmola Co), (. ft almlnbcligt Ufnib 

i 9Inrent, i^hiTSpc (Kumei crispus]. 

S. ©tift. ^ebbn (Deri; (^ytnmlu 

(Stil.), ^timtl (iffianbal), ^tinule 

(ffibiOi ^eimulu Onbi.). ^«ymul 

(Sbni.)> i^tmuU (.&tl)t.)/ '^"mut 
■ tSBrt.). 3 bet 3«tonbftE bebbet bet 

beiiDBDiAli (af njoli, Stilt); aHlfletiel 
. (I ODTinbtlfen ubiti. i£»y-«im,t. ^Bflot, Vdttbttintb^ttt. Sey-dmi, r. *Bfl«t, Vdi 
mat élnlt) tr- Oim. l)«yra, y. ». eg n. (f -bf), at bwe. 
3iiiptrf. btbbtr i B. os Sr. etift: 
bAutbcCftrbeanltabAuct), og<sntfn. 
ttbbti bourti Itfltiao Vartttfp; bourb' 
?6out't). 3nf. StbbtT i tnCetlafSn. 
hitt: baura. {©. S. hOyr»). aale- 
maabtr: ^ogrt «tt *) Itttt til; b) 
føoTdttfttrncget.— bvpttittt: O luttt 
til (if. Ipbe)! b) (enbft, oflte wa; c) 
fotbeit fifl om noflet, tfldrpei^t, bt- 
aicttt. — M»tt tir (te) tat bra 
lattgnt ©eHbninn:' tUbore, btnbBte 
ttl. ~ Cæ beqrtft: ntan fan (ere btt. 

bøyranbt, adj. forn Tan iettt, tOtr tt 
at fieic. £)'« fTfe ^«tonbt Voi bai 
man flal iffe anbfe btl. £)ce oa 1)e<f 
ranbt tt bi: btt car faa at toet, ai 
man maa (luttt btt tfttr fiuab mon 
funbt bort. (Bbt. ©bm. eg fl. 

^rfl («oDTfel, ^OBiila), I *OTtlffc 

^yrcthe, f. f. ^oijfifH. 

bøyfa, v. n. raabt til Sn (om tt langt 
bcTtt [fffboanlifl meb XiltaabioiMti 
b»TO — Kanbal, Sbfl. 

^oye«(t))t, m. éobunft. btt 0|>ftaMtb» 
tntr fammtnbaTfebt iit i iaita. ^oif 
ftat brugec i Ar. ©tift; cfleiAi ^evi 
flflbbt, m. ((gOBn, Kalb. «elg.), ^^ 
p(ttl, n. (®bm. .^Ifl. Ir. étffl). 

liertopp m. en libtn ^wiff. Ir, ©tift, 
eifttib. (©0. houpp). Cfltre ^eyt>on, 
og flttt. 

^erttrw, m. «B-torriag. B. ©Hft f jf. 
Setre). balba^obttrrt: tont^o. Sin 
éoBttnt8'S)afl : ra JJoj fom ti flua» 
IliB for ^objtiflninqtn. 

■Aaytuvt, to. bel famint, mtnmtTt alm. 
>»f«i-, D. s>iam' " ' ' " " 
nlngtn. ©enbtnni i, pnep. (. 3 be almlnbtlij^e Sttpbnfif 
9ti mtb «cgreb afeicb, i\b, Zllflaiib 
«. f. •. 3 bt IMalfftfT, (Dm abftiSt 
Ziall» fro aiftufaiiv, ItnrtT ktlt Crb 
jDalfs, Raar btt fTal bticnnt tn detten 
«lin gortltnen ; f. Sr. ^m fiU i ©oafa 
<Q,airc, ti. !Bait'(e). Dtrtntob fh)Ttr 
btt9mufaHe, naaibtlbtttantrtR^tt- 
etnbtlft, ffianfi, Steiti)tlft til etvtlt 
Vunlti f. Si; £ant)Un inn i æmftn. 
.^an f<ofl uftf t %tpp'tti. Hu forbtn- 
M «m P* ft. yaa^lømte i£iib|. t btn ubt^tmtt Som, faaltbtl at btflM 
Itirammtn fgnee at bannt tt Hbntrbi- 
nmj f. ær. i 4iPB, f *ug, i ©tab, I 
aat, i Eflfl 0. f. D. (3f. gJrepofitio- 
ntrnt: i mot, i fllenom. f ntiUotn). — 
Unbrrttben fammtnfitltte btt, ligtfom 1 
bet 3elanbf[t. mtb tt Slb)fItii)"fot at 
beteiint tn Slanbinfl efltr Ztifatntui 
aftnoiSStfiaffrabebt faaltbtO: iblao, 
ifbart, imoif. — VItb tt foiigaarabe 
Slbbtrblum forbinbt* btl oftt faaltbt*, 
at btggc fgnti at baniu tt famntnfal 192 

Ctb! f. <&t. fram-i, att-t, inn-i; 6«- 
Dcb (TEmfDinme bt fammdibtaiitit gpr- 
mer: rti fflt nrt-i, pi fomnp-j, tlfor 
at.t, 3 ciibecl DIalcder Øiorbre ». 
Si. Ofl «I?. ®ttfi) brugea btlle »tl" 
meget cftt iftcbetfoi brt ftmpit „i", f. 
Sr. H 'an {i banO, ti bi (f Mr), ti 
SIædht (iSIflbttnt). I;og briwa iTte 
„«' i be Silfulbf, 6doi Pel itoofolnenPe 
©itbit, aliib iidaer f b(n iibf IlHiite Si-rnt ; 
f. t£.c. I 9io, i eap, i aaitft! — faalc. 
bca alfirifl fotaii en fortrlbet IJntlofotiii, 
forn: I i!m. i ©Inne, i etobe. fiinc- 
faa bruflea i, og iOe H, nonr Cbfmet 
niiintllEr, m ©tttningens ajirfcimi fol- 
gci Eftet „!"; f. ffir. Poijl infje i utta 
(Eob fm om Sei fOe »ar noflft ' bet)- 

(, pron. 3- STuge» Tnn iftebPtfcr „Du" 
lom tn bwjitgete 2fltaf(. ?nn ^clgc- 
lanb biiiae# 'bet faiilebcs altib t til- 
tatt HI i^Dtalbie og HI gamle ifoll i 
aiminbfligllEb! bit tilfuirrenbt Cbjelt 
rti ar, (Uer «r (Jjelg.)i anbie ©t. 
i«t. «(nitlo: o«, ær«, Jar^. — 3f. 
bib Cbi, be). 

i, fw d («rtitel ( gfitiinfii)! f- tin. 

i, for (, (flir eg; f. eg. 

ia,- v. n. (fl- 0), HIMle mrb „i" iflebEt. 
'for «til", ^aa ia men. — ^elg, oflfi. 

ifl, Y. t.. Cfot iba, el. iBl,i), i) foufiiie, 
røres op, ectre I ©jariiifl ellet Seoct- 
gelft; pmBttbile. ©lai brugeS I ©onb- 
fjprb. 2) ii^iii^e, baiK, bu^ne imker 
gebbeme (=bi«ra)! om en ®iiin|i. 
^Elgeliinb. 

3« C'or Sbn), f. Strømnitifi ttltr ^»ir- 
»el f a3anb; ifit BagfttBm, ben tffba- 
ftegflaenbe iStremnråg i tSugterne nf 
en' 41». SBeget ubbrtbt Prb, men ,1 
foimtnig Sunn, ntniHa: -Ja (9161. 
*arb.),"3e (Sfi. Jtli. !Hbg.), iCfl, 
Saf=ce GSelgelitnb, srronbfejfm), (Cca 
(Wbni.), ©bo, for (iba [9?anib.), Ubu 
(Erf.), SuFiViibti , og Stinguubu 
{3nbt.) i ogfjia BnFeie fbref cmmer bcO 
æronbSjem. 3*1. 'Oa (««tter* Saga, 
Sflp. 69), ydu (bPS ^iilborfon). 3 
(ttenffe tHal. r», in. ier. ainadi 6(b- 

Iber eflet» ffioju i^<(. ®tifl) og Spe 
(§elg.). 3®bm. boov bet ffulbefitbbe 
3b((flab. t), ft belie9ta»n uberfenbt; 
if. fflthMfeTje, «tierdtne, SltttBtra. 3 
9Ibl. er 3*1 tn minMe ©Irum tnbSIi- 
IcbetLi. 
tnfiee, b. f. f. iflaaifoElb 
tair», fet oeb 9l.ir on Sliira. 
iblnnfi (tlltr oftere; iblnnftt), mk. rtf 
M til, H" " ■'« n">ff *Sleb! iinber- 
tiben. tbl«, adj. bka-ngtig, fnn faiter t 

aUrtfle. (Sonen paa i). 
3l)lcnbn, f. SblanWna, Jilfcttning, Bo- 
get forn bliinteS I (iftrr IWielfJ. C(or- 

brt 93 erg. 
ibelege, B'dv. ibcHg, bfftdHbifl. (Sleftre). 
ibefl (ie|t, <il), ». II. gibe, bille, UUm- 

me fig Hl. 9(orbre SBeifl. Sr. ©tffl. 

tPniflca fun i 5)tiifEn«. ian ibtfl (rt. 

ifl) iiille ro^ue fe («bm.), el, iankt 

inte rer' fag (Siibr.): ban gfb« iHi 

rere paa Hg. <æo. idtis. 
ibi^, «dj. Birffom, flt«bfoni. («Ipbfrt. 

mngen oibig er men biugellg). 
3enl> (SornfBirei), f. æienoe. 
5fa«. n- 3falb, Sfiftrimtniimi f. «r. i 

tn^iagt eUei en!Wetl(. £>'« fot Qtn 

SfQll: bet falbet for meg» t. 
ifiof, forrige aar; f. gforoir. 
ifrca, bet famn» forn fru (fra), t» 

ifrai: fraflaof, foor-lftai! boarfra. 
^fWIiiig, r. 3følbnlnji, UblÆOning. 
I fvrraii-e: Slaret fur ffjor. i fnv 

*«g«: rforgnare. @. fflite. 
3f«i-, f. Mobningen Ima RIabet oq ©tw- 

ler. arf aalemaaben! „fara i" (if»K 

fffl)- 
3g«nnBPIafce, pl. n, Qrngtiain. 1 

tre JJerg. og R, (3«. ieingtkW 

igoir, Briv.ignar. .^ebberogfadt '" 
(iKonbre Setg. ©ogn , ^aB. % 
mr.-). 3S1. iga-r. "©.5t. oafaa 1t,__ 
— .ferHI: „f flLnr-nalf (igiair nottjt 
Watten for tgaat. „i gatt-moTaon'' (I 
gioir maiio): igaotmoifiee. 

igcni-fptlb , ignarafte*. Nebber pafaa: 
igjtaofvelfc (4(alb. ®bt.), tgictrripttb 
(®Ofln, asofe. ^afct. 3«b-)- 3«t. ff»f- 
hveld. ttflets; „i «ftn" (^ad.). f of- 
te*, el. „i aftne", foi aftan* (®bis. 
Sr. ®tift), og ,i loelb" (Siiltrnib). 

■:iBeIFjei- (og 5r|UP)«i'), n. ge-Jinb- 
foin (Ethinus). Nebber ogfaa : JUrtott, 
Ullfitr, >lPiei- (©bm.), Jsfjor 
(eb!.). 381. igulker. 

fgitn (igien). "''v. brugee paa manff 
igtebeiafoeclcnbe meb: alte, i Sent- 
iting af a) atter, paanc, 1>) HIbagt; 
c) til, em- rn Stlulfelfe. 

tsjenotn Caab. e), prK'p. meb an. ■) 
Igtennm. (®. g(. i^eauai; s». tp- 
iiiim). — a) tenoper. Ben ab (i en Tang 
SttffTnlnii), f. i2r. frnm ifljcnom I«- 
leir, inuigiencmSnnfe, Nebber eDftt: 
tgfonø, it^«inPn(celt-ognoTb(nfl(IU). 

i<ti«i-rt<elt<, f. unber igwr. 

^nl, n. ajiimnielle, Ssalme. gbm. 

igla, v, II. ttttmme», fele jtealmé (Het 
STffmag, f. (gv. efiet featfl og ftbSJtat. 
Worbre^erg. .^lebber (Her* : lf<j (^«b. 


3flic - im 193 ®bL) . daia (9r(L) , øde ((Bulbbr.). 
Sf- HL f3«r. elgja, æla). 

3øU, m. Sgle, 93U)biale. — 3ølct>m», 
ra. et ^tt at fange dølet meb. 

^nlegrae, n. 2:rolburt CPe^iicularis). 

tølen, adj. forn føler S3<emmelfe eUer ^ol- 
me. 3n etftien, Dimlem 

igrot, adj. gtaolig, graaagtia. 

39rm(, m. et (&9b9r forn euere fdbed 
5(«tt(nl M ©leipma!!. ®ogn. 

iVl (i ^æl), iMeU rø. 9{. i hel), ^er^ 
til: t^celfrofeti: bøb af Srofl« tb«U 
fUøien (flien), if^ielflagem i^celfpols 
tett: beb af ^ult, 

i^op (iJgo))), l)fammen, fcrHed, iffæl** 
leefla^. 2) tilfammen, til Mnanben; 
ogfaa bo6 eEer i^eb iftinanben. 3) inb, 
fammen; om Zxriit, ^øining e, f* »^ 
Steoet brngL ot>eraU, ba OTbelfam an 
er mlbent. (®9« ihop). eiga ihoi^i 
tit i 3at(e«f(ab. eta ioop: fpife fanu 
mem braga ibo)>: fammeni^are. fnu 
iio)): Denbe til binanben. liggiaibo)»: 
liøge fammen, frøTia feg i^op: bøieftg 

Knmem fhuoeibop: fammenffrue. Dce 
r Hopt bet !om tiK^lagdmaal. (£g 
»a 1(0)) m<r (an ette bi: ieg »ar boé 
ham øg bab barn berøm, forbørte mig 
900 (am berøm. a:r. <&tift, <Sbm. 

il^øpbitnba, adj. fammenblanbet. Si^efaa : 
i^øpbvtmtn, fammenbragen. ibops 
fimtt, pl. fammenføiebe, (egte&iebe. 
i^øpørobb, fammengrøet it>opt>at(b, 
fommenbragt, ibopFomne, pl. fam** 
menlomne; øgfaa: gifte, ægteøiebe. 
it^pftoH, fammenbøiet, meb (£nbeme 
mob binanbem tl>oplaupen, fammen* 
lobett, inbflrumbet. tf>opfctt, \ammm^ 
fat; ø« f« «• 3f. bø))gaingø((. 
»ua: ibn; f. ^ug. — i^uøFomen, adj. 
[(ufommet, erinbret. 

^ua, m. Sef^mring, Urø, $Sngflligbeb; 
ogfaa Sctngfel. SZ)xt i Sørmen^bau; 
Snberøen, i Rønnen TfboctQca (føm før- 
ttbftrttert-Sbugie). 3f. 3ubua. 

i l^øøt/ adT. bøtt, Ipbeiigt, itfe 0))i{!enbe, 
4^eig. og fL <Eller6 upp-i ^j^gt, eller 
bløtrbøøt. ^an lad 'pi bøgt: han 
lafte meb l^belig 9i{øft. 
link, r. 9iørelfe, ipvirt>len; f. ia. 
[Fo^r n- 9}øget føm Tafled i. 
ic eHeriFfie, wegtelfeøorb: if!e» ®ee 
it^e. 

^rjeit, ©aalen, gobblabct; f. SW. 

]jfønn (før 3forn), n. (Egem, (Egbøm, 
©ønbenfjelbe titbeelø ^affulinum. 3 
^elg, bebber bet 3Porve, m. — (^. 9J, 

fkorni; ®ø« ikorn øg ekorre. 

i frioø^ (adv.)^ omfring* 3f* ^ng. IS 

Ti 3Ft, f. Oigt (®- 9t- iki). - trt«bro« 
ten, adj. ocerfbruben, frum af d^igt* 
— 3ftat»crF, m. (^igtfmerter. 

t Pr»elb, 1) i 9lften. Slim. 2) igaarafteø, 
SuØerub, $ebemarfen. 

31 (aab. i), m. (gl. 3lia,v), gøbfaa- 
ler; Unberftben af gøbblabet, eHer ifctr 
93uen mibt unber Søben. ^eget ub- 
brebt, men brugeé øftefl i Sleertal 
(3tianne); i @bm. bebber bet: SU 
iannc 3 ®bi* i (itntal Olje, m. 
ca>. <»• il, f.). 3f- 3W- 

iU, v. n. øcemmed; fee igla. 

pflag, n. 3Iag/ nøget føm læggeø i. 

t lag, fcrlleø, i <^elflab meb; f. Sag« 

"Jlcat, n. @(r!, ^ofe eller anbet^iemme, 
bvøri man famler eller borrer nøget* 
S3øfd, $alL øg tilbeeie i a)2anbal og 
Oulbbn (»• ^. ilåt («f lata), 3f. 
æ<er. 

3l<»te, f. a:arme eller ^at>er føm brugeø 
til yølfer. («un i gleertal). ©bnu %x. 
<Bm øg -^elg. 

3lbranb, f. OuUbranb. 

5lc, f. ^ilbe, ø))fbringenbe IBanbaare, 
aSeb 5trijtiania. 3f- Olle. 

3le, m. (Steen etler 2øb, fom binbe« til 
hjørnet >>aa et ©am for at bolbe bet 
til Sunben. ««orbrc ©erg. %x. <2>tift 
og ff. — 3Utoø, n. ©aanb bøormeb 
3*len fitjtee. 

ilen (ii), adj. ufmagelig, møbb^belig. 
(3f. ila). i)elg. Sofen. S3ruge« fun i 
«Sentrum (ile), falt^ile Satn: 93anb 
føm bar en ubebagelig faltagtig (5mag. 

ilen (aab. i) nærct, øpfojlret; f. alen. 
©bm. øg a:r. (©tift (elen, «len). 

ilenøiafl; v. n. længed ibelig. $ela, 

iltoe, adj. nøget 190 afgart)e. (©ielben). 

3lf, m. gøbfclab, gobfaale. ®ulbbr. 3 
øørc Sen. bebber bet: 3PF (3nien); 
if. 31 øg 3at!. 

ill (it), adj. 1) ønb, flem, flet. Ubtaleø 
øgfaa: tbPe (<5øgn), ibb'e (®æt.). 
(^. 91. illr. — dt !»art ilt: nøget ønbt, 
en eller anben flem 2;ing. ipan et %t 
anna ilt: iffe anbet enb onbt (cm en 
arrig og fortræbelig ycrfon). 2) øreb, 
bibftg, førbittret. 4>an øa fo itl»e fijre 
bæ. (®br. (©bm. og ff.). 3f. M, ftl, 
øonb, fint. 3) bitter, fmertelig. 2Keff i 
9}eutrum« Dce øa fø ilt: bet fmertebe 
faa meget. !Dce gjere ilt (giør onbt)» 
3f. Orbfprøget: ^an <e ilt rcebb^e, fø 
ilt giere, o: ben fom glør ønbt, fii)g- 
ter at man {fal giøre bam bet famme« 

illa, v. a. ia-a^, ørebe«, fatte Uøiflie 
møb dtn, babe. (&øgn« 97(1. Du moi 
ifie ibla meg f^re ba. 

tHajl, v. n. bliøe (ibffg. £)gf, ilffad* 

13 ^Ubnfie — inict I Mf laltmaaben «bpfia feg" (tdfe Sev- 
ftnitO- 
iUe, "dv. ilbe, (Icmt, fltt. 3 gBitbrc 
Scrg. fitbber b(t: illa, on ubtaleS ul- 
IcrS: ibU oa (f ©«(.") i&bt. ®.9i. 
ogSo, illn. — §ettU( ill(fa«n: bTBfi- 
tolben, nei tient meb fin Cob. Ide lO' 
men: fDTleficn, fcmmen f en nanfteliti 
©tiSino.— illf IcnKn: l)t(iifienbe, Hhti- 
ItnBti 2) In(lel, bablel. 9(6!. — lOt 
rmt tfor toobOi aurbenllifil , baatlig 
brftllt. Ørt. iDc rmtn (fcr rmbsn): 
fotltfitn-, betrwit, flb( fttbt. Ir. Stift. 
iDt oortn {flat. o): baarlig, llbe bt- 
Itafffn. 8. ©tift. — Sfl Bart fp iflt 
e((b>: jtg btca faa ubebaiicllftt oecr- 
laflet, en ubnnfltlls Si^Tneitimetfe paa» 
lom mig, (^cBbct tUtii; „ilt oe"). 
$an fer' iOe ut: ban bai et fDgeligt iUfint. adj. arrif,, botengierris , fomH 

I.in bftnipt 'in Srebt. Sbm, 
31111'flV, m. ^ibfigbtb. 3i. 3(fla. 
iUtolig (aab. o), «dj. omifintfi, (cin 

ifte iiialer noget. ^Stas. amt. 3f> ute- 

lufl. 
illtriPflff, v. n. Otf. ifltrfiBft), oanttlM*. 

Bitre utllftm. 9tbm. ©rt. 
3ilvilie, m. UofHte, ^ab. Senbtt» 

®. 9t. illvili. 
iflroren, ndj. srnnten, noiitt btbfiou 
Jl\y<xtr. n. UotU. ((ilbr.). ®. r 'Sffl I laaben „Iaila ide", »; tlagel. 

3ntl«t«, f. Saft, Eabtl, ©(brcibctfe. ffl. 
©tift. ^itbbei oqfao ^lIceK. *an fil 
3Il<rte JTjrt ba (man laftebc Jam fot 
bet). 

itlcrinbcn, f. uiiba iOc. 

iUftnfncir "ilj- ureblaben. Sbm. 

tUnjccrtX ndj. nrufem, oiibftatimib. ©rf. 

tUDMtla, ndj. blbiig, aitifli ogfaa: barff, 
^aftebcnbe. 9tatnb, og fl. 

OUbuB, m. Sctomiina,"9GnBficIff. leD. 
(mtff i gDimcrt Dbbtjog). 3f. 36up. 

iUituga, adj. betstntet, (tnglllig, iirplin 
i ©inbet. Sogn, Senbrt 8trp. og fl. 

tllbus>)(l, v. n, (tngftefl, uarc bcfnmttt 
og UToll.A. S)[(. i Soimrn lUbeastaa. 

ittbnit, adj. flsflt, ubnaaeligt. 9itm. 

3Uboer(It, f. tfltDunflet IBIob. Sbm. Uin 
laut gjete ia ma ci3KbKTf!c, o-, ntan 
maatte betoinne fin^atur, paatage ftg 
en unatuilifi Xriiiigbcb fur at gjefe 
bet. Dm nogct forn er betft mcbbobe- 
Ifgt. afSar. — 4o«^. UafS foretom- 
mn ogfaa: tllétir{ntn, adj. bibfig, 
blfler. 

3(lintt, m.tnBreblabtnSJcrfotu CSlefben'). 

5urj«r, (. Sgelfiet. 

31Imtnnt, n. bibficit, sreblabent "Wenne- 
(le. Worbre SStrg. (ft(Ibtn). 9Kobfat 
iSobmenne. 
^ -liner". "■ Hgtfom 3flb«fie om Cor, 
^L men figci ogfaa om 9>(ennciTei. 91ft. 

H ^llriFfc, r =>SlfrtbeRa. ®bm. 
■ 31It-ot, f. 1) UeeiiMuFt, tSinb fpmmeb- 
^M ferer et lanaoariat tloeir. 2) et 31(ige 

^1 onbariet llbilat. £>(bbcr ogfaa JUi-etc, 3ljfa, f. 1) itibfiflbeb, ØotHthrtlff. 2) 
Slbebcflnbtnbe. 31fTe i itioiitifn: ube 
bagelig gonirmmdfe i fegemet. 

itfFail, v. D. orms, bline brtfig (fid,- 
ben). 3ei. tllakasi. 3 (sbm. ogfaa ia 
famme forn buaft, om Siatr. 

ilsleB, ailj. b.<Tff, Breblabfn; ogfaa om 
atclret: uHibt, ubnaflfliflt. St. €tifl. 
3 9Ibg. og a:ell. tlftitti. 

i!t, adv. bittert, onbt. See itt. Cg Bfltt 
fo iltmce: jeg bien faa ubebageligtoBti- 
raflct, gifben, forflratfet. 3 Sbm. fi(ie# 
„ilt Bib"; fonbenfielM cflefl ^.ifle tu'. 
(€b. nia vid). — .fertil borer feraio- 
bciiilig: ilt enbc (el. ilt btnbc). ttt 
bruges i Sbm. forn Ubtn)t af Botbit- 
trclfc; f. Si. ilt ente flitt So»! 

Jm (ii), m. l^ugt. ^an fjenbe 3iii'tii 
■la bi (baobe qjeiret af brt). 9tbm. 
Qrf. og fl. æel egentlig =CEtin. 

ima, v. n. fa-a), 1) (ugle etter ubbunlh. 
giotbenfielbi Cfielten), jf. tima, 2) 
brijefe Hint, falbe i ftnna &tan ritt 
i^nug, ligtfom Stoa; om Sneen. fdii. 
^erafSming, 3) groe af Engen (naar 
Vuften granner af Eaaslofet). eogn. 

3mfl, r. ©tiibe etler ^Jiet meb en fiai; 
Currgang til en anben S^aroc. 9l0iblt 
Berg. (meget fjeiben). ©ee imtt. 

i mat. i Moiinfecb. Sce Tlal. 

i mahe, fagte, ftiSt. 3Reft norbenfjelH. 
<[M imnfie. lefn intafjt. S. mttl 

3mbi-(, ni. et U-taqi ftor Oanbfugl fm 
ligner en fem (Coljnibu»)- Cflfii» 
3mm«i', Smin'ev. Worbenfttlb». 

3mbrefuntfl5, Sonbagen far 3uu| (*te 
S. i 'JlbDcnt). 9Iorbre$erg.-bBormfflr 
oflfii.i figer; 3mbrelflui'b«g, op jw 
bi-<mittnb(ta om be nannefti £<i|it. 
3 bet gamfe Spiog forelommei «tt 
Crbtt inibriidaear, ber fcnea at beir^t 
Samiwtboge {91. g. Eooe, II, 2*8,380, 
og fl.). 3f. ang. ymbrcn, CmM, 
SlbSrtrM. 

imet'. pdj. ftrfbet tlln inbfprarngt at* 
^'letter af tn anben garot. Sbnt. ftttrønft — Mn 195 millMt, prep', fmettitt. ®tl}TK XxtKvt' 
f. Sr. Imflnn Aufpm. ^tbtcr tDnø: 

M jl.), iiittfno C®SI-). fmignjom ®. S. i miHum, 
^nwnS- ™- flttt ®nf(, b(r foTbtr ligtfom 

®t»ti. firifl. If. fma. 

imis CiO. iitj- l) afotrltni», ifft altib 
ligebon. fflbg. Slefl. $aD. ©bm. Dg- 
faa: maabfli^, iffrTtt gcb. 2} i Slett' 
tal: foTffitfligt. $ra tntifa ©iftfi paa 
fotffiriliaf ©lb«. (8. W. ymis. 

imift (H), idv. fotffitniflt, afogt". («e 
aldb Ijgtban. Xis gjffitg' ImTfl. XtO. 
JftflB. @bm. ^(bbet egf.! ymi(*C3ab. ©rift). ®. W. Jmisl; ©n. 6ms_ .. 

imi(t* (I Wm), idv. fdl, fetgfctDrt) 
Daa iirrtteétfb. ®tr. og ft. 3 Sbm. 
1](bb(T brt «I ^Rsr*''""- — ilin f Tniftt 
(tX. flåa i mseffit): (ij»rt tt Seilllaø, 
jloAt fdl, [aa at matt Iffc traffrr. 

tmfle, og itntm (af og Efl) f. Imift, 

imydo, f. (mtBom. 

tnMrrf, «di. msrtlabtn, ncgrt merf. 

iirtcft v. 0. Pvttt Ixnam fnb. («Dtobfat 
fltra). ©jribtnt Oib. 

inbtt, idj. fnbdii. Snbrt ?rib'ai beit 
inbn @eti(f. 

tn^cn, srfj. ingen. 33™'". tebbtrbrtt 
tngi* (©Djn), innidf^Jart.), ingja 
Cwbl. Ofl fl.), ingja (mtft almfnbl.), 
innor C<Sbr-). Ketitr. infjt. — gi«t. 
tflft tiigo (Srf. Dfl il.), ingjo (©bl). 
inni<£ (W61. og C). tnB" (®bm.), 
'iti&ft CScct.). 3 ®bm. ffnbe« ogfaa 
et 2)aliui ingroi; f. Sr. I)<t oa tn- 
STmlin (bel Mt mt ligl ncgen Sing). 
ngitnfinb, Intefflebe. 

inntaltiø, tdT.paalnflenOToobe. $aA. 

mile , «dj: intet. 3 ^a- Ofl ^r. ©tlft 
tilbeeH: intr, int'. ®. 9t. ekki (for 
rinki, el, eiuki). — fijTt intje! 1) fot 
fntet, gtatis ; 2) til ingen ^ptte. $an 
tt fift' infle (ei ubuefig, forbceroet). 
©bm. — H! infle* : til inteli til ingen 
•B^ttt. — inljeSIag: ingenting, tnfle 
setta t intet, el, føa gobt fpm intet. 
iamgDbt ma infje: faa gobt forn intet. 

infit,^t(iUl\t»ori: iffe;ingentunbe; al- 
btifl. «ormen inffe (inte, int) afotr- 
lermeb iffje tlltririe (iwt, itt); bog 
faaicbcf at inffe bruges altib, naai 
ber ligges mecjen aSagt paa 5tEgtelftn, 
Ofl bernnob itje i be eotige Jilfælbei 
f. dt. Mt>m litm ffle" (me'b Sonen t>aa 
Qm), 3; Um tommer ittti berimøb: „^aR fitttt infle'', o: ^os (omtnti not 
fllbiig. 3ff e et ((tboantig ganfle tont- 
left, føaatbctbobbrltef, fpm bet egent- 
lig ilnlbe iant, ifle lan m«i!eB, ba 
ben Hotfte 3i(tgt falbet pati Staeelfen 
Fje. -^ 3 monge ©ptogaKfr, ifii oOe 
beDeftenflelbile, fatlet Orbet .itie-fffb* 
vanlig nsrmeD veb Srrbrt i Sotniiigttt 
dg faalebej cfte foran SubieTtet ellet 
CbieWet! f. ffit. ©ce ofl lf)e me telber, 
0: bet oiHc ni bog iffe. Sg foig itle 
bæ, a: jeq faa bet IfTt. — fcrbet for- 
fortes eftei tnBotol til: fje, ofllmri- 
lem togjofalet til: f); f. æi. Du mai 
'Ile (bu maa iHe). Wca '(l'eg (mao 
ttg ifte). 

intov, oa Jnh:>ann; f. einToar. 

inn, adv. 1) inb (i alminbelig Srtob' 
ning). UblaleC alHb meb luTI i (it). 
Ofl nogteStebet enbog langt (fomitn). 
(». 9). inn. 2) inb, i SRttningen mpb 
bet 3nbre af ?anbet. 3 bet oeft- Ofl 
Korbenfielbffe bettjber bet faalebe* om- 
trent btt famme fom oft, i ofilig Met- 
ning. 3) inbe; nemlig for inne, i 
Snmmenfcetnlng meb ^idboiitionrT, 
forn: inn-i, inn-pot, inn-ma. — Jalt- 
maabcr: „inn ca nor', 3: inb ognoib, 
inb mob IJanbet i norblig Stetiiingt i 
Sotboll. Jnn ra fob", cm en ligncnbe 
fflblig dtetning. »lnn ra upjt": inbab f 
op ftlgenbe Setning, «innrane": inb- 
ob i nebftfgcnbe Metning, inn-ntte: inb 
igjen; tilba_g(. inn ette: inbab; lan- 
gere inb. tnn-fpre fprffp.): inb for, 
til, i BarSeben af. inn-(: inb i-, og- 
faa: Inbtntil, inboenbig. tnn-mat' 
inbab langj meb; ogiao inbe oeb. 
inn-um; inb om, ellei foibi. inn um 
ti5i*a: inb i §ufet. 

inn<i (inne, ine), v. a. (e-te), fortcele, 
lige. ©bm. (©ielben). Eei Inte bot 
ette 'nai: be fortalte bet efter (am. 
(®. 91. inn»), ginbes ogfaa, men me- 
flrt fjelben, i «etflbningen forefige, bll- 
teie. ^'an fnte fpre bei Tea bei flnlbt 
fftise. 

tntw (for innan), aåv. l) inbenfta, ub 
af. ®. 91. innsn. 3 9forbre Berg. 
bruge* btt fom præpo». meb Datio, f. 
æt, $an fom inna ©tooenne (»; itb 
afStuen). 2) fra ttstcb fom et tan- 
gere inbe i ?anbet; ubab mob ^aeet. 
3) tangere inbe. Sun i ©atnmenfat- 
ning meb til, pan, ftre, um og ft. 3 
.garb. SBofe og nogle flere ©teber (eb- 
ber bet i btnne gorbinbeife: innan. — 
innafsK (initan-ftj)! inbenfor. inno- 
ettt; inbenfta, ubab. (©arb. innan-te). 
JBinbtn ntnb inna a»: »: inben^a, 

13- I L 196 tuna — 

afCanbft. (3 ©bm. 6(bb« btt ogfaa: 
inna-D',fi)rlnnan-ot). innaim» ©Itnit- 
ttaat: iiibenfta lanje ntebSItantfn. 
— Xb b(tlfl Serentt Crb maae ittc for- 
BtXleS mtb ttin. (om (re fjoimeii fatte 
meb innar, tiBiIfet Cflfaa i manfie tiia- 
tdtcr bebbtr inna, feooiom nettnfpr. 

inna, ndv. langere inb; f. imat. tnna= 
«t, f. fnniii.it. 

innabtinå, adv. pna btn Inbabuenbtc <Si(( 
flf getbeine eHet armene. (OTptfat 
uttabeinO- ^(tflen afm. 3f. inna^enbefl. 

jnnitbors, adv. inben SDT^(. 

inno^m, inbenfra; jf. inna. 

tnnaføttcø, adv, jiaa ben inbr((£ibe nf 
Jlicben. ®br. Brt. 

tnnanjccrte, adv. inbengjarbe». 

inno^cnbce. adv, paa ben inbre Eibt 
af ^aanben eder 9lrmeii. (llbr. Ztt. 
anbre Stebtt inbbefiittea belte (aiisel- 
fom ^innaføtteS" i Ctbct inuabeiiiS. 

inWAnbe, adv, inbenivinbd. (Sjelben). 

innnlcae. adv. f bet ^ntxt; lan^t inbe. 
X)(t fiU)t fo innate' (faa laiti;! inbe). 

innnnapea. adv. inboenbiq i et .^nut: 
imtUem.^jeincrne inbnenbig. Sbm. 31f 

9lDI>. 

tnii(i'Or, priep. inbenfra, nb nf, 

innai-, adv. litnfltte inb i $ufct. eojin, 
Sonbic ^erø. op ft. (liim: inna 
(Sil. ®bm. 2t. €lift), innmir, og 
foirertEt: 'vtav fSltbfl, Sen.). ®, Bf. 
innar. — 3nnai i SIobd: inbnb mob 
SiignttHgert i Stuen, ^tbber cHcrS: 
inna i eicoai.CSbin.), 'nmx i SiiMia 
(Slbg.). 3iinat i Soren: ou i Sotet. 
i «t Airfe. Snnar rat aUeggSx: op til 
SSugiijgflen [3 Sat. 'nnit at Segflid. 
Smiai nm $OT'e: tl[ iSccbet imellem 
BcitbctogSflgoægaft-Sni^i^P^^^br'^ 
frem poa SBorbtt, 

;7rtn;<»i-lidt>, n. Stbeibe i ^ufet. 

iiin<if(jci.'a, ndv. inbenfot Sljftrrne, i 
bet inbte garnanb. 

tnnafoFnte, bJv, inbtn Segnet, Sjelbcn. 

innaitofta, adv. inbe i §ufet; Inben SoEg- 
qene. (3*1. itinnnsiokks). 3nnaftoft« 
arteibi airtxibe i $ufet. MurbuSeig. 

innafuitbe, adv. i bet inbre Banunb. 

tnn<i:ttl (innan-teX l)inbcnli[, inbncn- 
big. 2) inbenfra. 3 bennt SBttabning 
6cbb« bet oflfaa iniii!:tnt ('Korbfn- 
f](IbO DU innfln-at CSRbfl-). 

tnnActØgies, inbtnfprSSægqenf. Sjelben. 

innWllft, v. a. (e - te), inbbilbe. (Slt)txe 
Orb), 

^nnbvfft, n. Snbbrub. 

Jnnbu, n. 3nbbD, Se^ore. 

tnmbvegicn, adj. inbbragen, inbtrulttn. 

■ f. inna. inne, adv. inbe. 3 SammtnfatninglL 
Ma, i, nia, og fl. bilner bel lil: fa 
f. ffir. inn-pra Sor'e (inbe paa 9m 
betj, inn-niff iani (inbe oeb tanq 
3f- «te, uppe, framme, beime, — tMf 3ie. — inncgjixri, Inbtcgnet, e _ 

btt. tnnenngn, omringet, tnntfltfl 

inbcftnngl. 
innfeit, adj. feb inbBenbig. 
innful, adj. flu; 6emm(lifl6«b'fulb. 
innini-obb. adj. inbflroet. 
inn^nflpb, adj. inbbragt, inbfart. 
innbot (aab. o), adj, buuli inb^ulet. 
innbjfee. «"ij. inbt t ^ufet. giorbrt », 
3nnromn (aab. o), f. 3nbl(tgi, 3"*' 

fDmfl. 
inmFomen, adj. jnbfcmnien. 

Tomen ma ein: ocere afbolbt ttn I gunftiger 6r« ffin. 9tDr6re Sero. 
innFincevb, inblnebtn, tranq. $aa. j 
tnn^tdten, adj. inblabt, InblutltLf ^orbreB. bebberbtti innlircnCaaN 
3nnlfliip, n. 3nbl8b (fot SattBlerH 
innleg, adj. oftlip, fra 8onbe{; wo'*" 

^Elfl. 1D!ebfat nticq. 
Onnless, n. 1) gnblctg; 2) et <i . 

Ubmarf forn inbbngnea og laagee ta 

©aarbcn. ©ri, 
inn-loa, adj. inbteftet, inbbiergtt. >«. 

Stift, 
3nnnwr, og 3:nnm«t (aob, e), m. 3nb- 

mab i SiagietDctfl. ©o, inmåtc. 
innuoi^Fontcn, adj. forlegen, lomnnt i 

i ftnibe. *. Stift, 
tnnrotrn (aab, o), adj. roabbin tut' 

oentig. 
inni-ent, adj. om Sinben: efilig, foi» 

bittfer fra Sanb. .fcelg. 9iomb. boor bet 

bca ogfaa liebbcr: tnnremt, S. TM, 
Onnfig (aab. i). ■■, Snbf^nten, 3nbiiTei|. 

ningi Siffens 3nbroRen inicB Canbd. 
3rtnfole, ni. 3nbfaale, fflinbfaale, 
mnfprotren, adj. rtoncl Inbocnblg. 
3nn|lvbt C3n|løbe), n. 3nbtom|ler. Sb». 
3nntaf, n. Snbtagnii ogfaa 3nbflft, 

SiBeb af gremmtbe. St. Siifi. 
inn:titien(nab. i), adj. inbtagcni bleig* 

tagrn af be llnbcrtorbifTe. 
inn=iinbei-, adv. 1) f Stjul, i H\ S) 

Sia ben inbrt Sibt, {Her paa Unbtt- 
ben. 3 -^flfl- 9Iamb. og gofen Jrt- 
ber betr inn'punfr- 
innvenbte, add. inboenbig. 
innt^et-tee, adv. tnboorlca. (®5. iB»i^ 

le»). 
Innwih ( 3nBe), m. 3nb6o!tet I e( ga rtlJ, 
Jnnrol (aab. o), m. 3nbilDlbe. f*""" 3DlbC. CMH inf» — f opfta 197 

in<l, adv. inbcrjl, («ngft inbe. infl ca 3^iufcl(aab. u), m. 3i$ta)^. ©.Sufel. 

et>ft: Tænafi inbe oft bøie|l op))e. tefalb, cg tfenbe f<i(b: iidfolb* 

tnile, adj. tnbcrile. ®. 9J. insir. DeFiccr, n. (^øocblc; f. Sgelfler. 

tntc (o: intet, if!e), f. infje. ^efiafU, m. aiéjlpffe. mu ®M- 

Jt(ii), ni. 1. ®p<^elf(^beb, 31bebeflnben- tflfraft, v. n. j^pfe. (®oøn). ©, afftajl. 

be, f. dx. efter en afJuuø. 9ibnu 3f. t jl<tg; efter binanben, i 9^ab. 

^ire. tet«iipen, adj. (iébætfet, ot)erfro«fcn. 

3r (ti), m. 2. Uro f ©inbet, ^ngftlig- 3eleøgie(r), m. pl. S3ecn(!øitcr, 33een* 

^b (=$ug»erf). 3nbr, (See irafl. j)iber btjcrmcb man renber etter ffriber 

tr«, v. n. (e-te), 1) an^re, fwtrpbe. )i>aa 3fen. 39. (5tift. (3et islej^jrir). 

ire )>« ein ling. Seil. ^att. (®. 91. ^(fmotta, f. Slabning Hcl ^labcr. (Sfet- 

idra). 2) ømme fig for noget, t^itte ben; jf. ^ovubfmotta» 

nøbig til. fiarb* ^an irte ^aaba: tian tencem, adj. fom let frefer tit* 3«tt<rmt 

5a»be iffe 5pfl bertil. «3 er: 5roflt>eir, en tiljlanb i Cuften 

!ra(^ (ire«), v. n. «ngflee, befpmreé, bvori ber let fr9fer3i«, enbrøont Jtul- 

«ære urolig i ©inbet. £?gfaa l«nged, ben iffe f^neé ot »ctre ffar^. 9iorbre 

iforr til blemmet; ffle i&femt>ee. Snbr. S3erg. 

iren, adj. 1) ctrgerlig, miéfornotet; fom iefa iaah. i), et Ubraab af Uvittie etter 

angrer etter fortrpbtr noget. ^afl. 2) UffTp. ^eraf: tefa, v. n. ijttre ?Wob- 

HTOlig i einbet, «ngflltg, f. dr. for bpbeligbeb, fige ,,i«fa^ ©erg. ©tift. 

at man f!al forfomme noget; ogfaa i(l (»: giber), f. ibejl. 

«rolig af ^crngfel etter ^jemoee. Snbr. t (liU) (i &a) , 1) nijTig, for en libcn 

3) ffranten, upaéfelig. 9lbm* (©tnnb fibcn. «Weget brugl. i be flejle 

tring, omfring, runbt; f. Sfling. ®gne. 2) jlrar, fnart, om en libcn 

trfam, adj. urolig, «ngjWig. 3nbr. @tunb berefter. 9?ebenæ«, Snifemb og 

36 (ii), m. 3i«. ff- (3«1. «stad.) 

ffa, v. n. Ca-aX belæggeø meb 3i«- 3(^«r (3ft*r), r. ©ibiejjiil (= Sier), 
Jebrtbe Caab. i), m. 3i«brae, 3i«nta«fe 4>elg. ^fterfjerrc; m. SSibiefrat, m- 

)»aa et Slelb. biebuj!. jfierflfojj, m. SJibieffo». 

Jebrobb, m. biggebe 3ernfaaTer til at 3(Hg (aab. t), n. (Stig boile ^aaSSogne 

mt meb paa iH. 9)?eft i gleertal. og !Rtbefabler. <^onbenfl[elb«. 

Cgfaa falbet S^brobbe, og i (Sbm. 3ftrit; f. 3Ptr. (3«l- «sira), ^^vtfilb, 

Sébrebbe. f. 5cbfilb. 3(lret>atmb, f. Sftcrbug* 

36brune (aab. u), m. Si^branb (baa tfumpren, f. (^urnbr. 

Iraer). <Sonbenfjelb« i Sormen 3øs tfrart, adj. fortagtig, noget fort. 

brotta. JfereFFje, f. 3i«brnb. Jeu. ©. 3«fær. 3fe, f. ^Delfin; f. 9Hfa. jercer, n.9?eir b^ori ber let bliver 3i^* 

j]tU el. 3felje, m. gifTemtrlf; eceb i €onbenfJcIb6. 3f- i«ncem. 

tore giffe, ifær i a^orffen. 3 ^bm. ^taf, n. 1) ®reb, a:ag; 2) en oolbfom 

Sfel; i *clg. og ««bl. SfflJe. (3f. Slnfhengelfe. ©rf. 3f. Utaf. 

fWrtfje). — jftlfifF, m. i&anflff. utifitn, adj. rort, berort. 

i fent!, paa een ®ang; f. <5enn. itt (ii), for i!!je; f. infie. 

3sflaP, n. et flort 3i«ft^ffe. Cgfaa: ine (aab. i), f. ette. tttepm, f.etteboJ. 

J^fi^tfjt, m. og i ®br. 3efIoF (oo), m. i tunn, adv. ninbt, i en SRing. 93. ©tift. 

3»fogge, f. fee 5trat). (3 ^bm. i t^nn). 3f. tunna, 

jsfcer, f. 3i*brub, bet at3fett i (floene tt»a(l (ii), v. n. (e-b), fole Ulvft, om- 

hcrffee og jlijber bort. 93erg. <£tift. me fig for noget, «itte ugjeme. (= 

tnbre @teber: 3øbrot, n. 3øgmng, Itjibe). 3ab. 9(5g it>efimct te gjcrab<t. 

m. og Jsvtffjc, f. (3^. ct»a, og (^. 9?. ivast, totole). 

ynali, m. ^øfat (Chimæra). ©bm. tre iaci^. i), ot>er; fee ^oe. 

Teøaltlffe, n. a:ranen af ben« 2et)er. treøjen, ioeien, til i)inber; f. gjeg. 

jf. ©loTaft ir»va, v. a. obbibfe, obotc^ge. 9?orbre 93. 

'3thtU<t, f. Si^bunb. 3i«lag bao 95eiene. og ff. (3f. ooa). it»rtfr, adj. Jibfig, 

S a;r. @tfft: 3ehrn*. obbragt. 

fmg, m. fro«fen <Snee. 9Jbl. i «fta, i (Sftermibbag; ogfaa fgaaraf- 

1«, 3: bo«. (^arb. (^bl. og jtr. ©tift). te«. 4>att. og ff. 3f. igcatfoelb. 

^tt^(a. ^ifiaione'' (ifrotfe): boøoé. m 198 yx — jamna 3* (jtonfonant). ja, @t)ar3partifeIcR: Ja. 23ruAe« ofte 
ooerfløbtdt, og i^ar forn befjenbt mange 
Soranbringer i !93et9bntn()en, ber tun 
beflemmed t>eb ^onen og 'ere Danflelige 
at forflare. 

p[ag, n. 1) SaQtn, !Dri»en; 2) Sagt, 

^aga, v. a. Ca- a), brioe, iaae, bortbrive* 
Døfaa |)aa|!9nbe, frembrm. 3 ®br. 
cfi SZ>xt ica^ca. iaga a» (et. t^eg): 
forjoae, forbrbe. 

3«ttcflc>, m. en llben 9leifefl«be etter 
^Ifane. 2:ett. og fl. 3f* ^armjlebe. 

3«øtrtø, f. Sagen, Driven. 
aøt, f. Sagt, Itbet Sartol. Nebber tit- 

beeie: ^ctttt. i^aa nogte^teber gjo- 

re« enbog gorrøet paa Sagt og 3«gt). 

3aøtcf<irm, m. 3«gtelabning. 3<^g* 

tefeøl, n. Sag^efefl. 3aøten«ujr, n. 

Sagteffuur. 
jaøtA, v. n. giøreSagt Ha noget, treere 

om flg for at faae en 2:{ng. ZttL og fl. 
taFfrt, v. n. (a-a), beflippc, jceoneno- 

get, f. (Er. ^aaret. @bm. 
3aFlc, m. ^inbtanb. ©. <5tfft. (£t[eré: 

Ofarjle (©r!, og fl.), 3fcer(U (fon- 

benfjetbe). ®. 5'J. jaxl, jaxlar. 
3asFt»«ebe, n. (Samt^Hc, befrceftenbe 

©oar; ogfaa2ofte. S3. ©tift. ^an fet! 

ifie nole 3a!oce'c pca bi. ®. !R. jé- 

kvædi. 

jatt/ v. n. i^uje eller fijnge meb en S^b 

forn ligner gioitefpit. Slett. Sf* tirla. 
•Jair, SBaflaf, f. ©Jelf. 
Sall, el. Sabt, f. *jett. 
5amsalbrc, m. Sæonatbrenbe. $an a 

Samatbren min: f^an er tige gammel forn 

leg. ®. 9J. jafnaldri. (£5rbet iamn, et. 

jaon, blioer attib i ©ammenfætning tit 

jam; boitfet ogfaa ofte finbeø i bet 

gamte ®J)rog). 
iamhvtib, adj. tige breb o»eratt. 
j<imbvtibba, adj. futb, faa at bet gaaer 

iceont meb ^rebberne. 
jambtita iaah. u), adj. fptbig, afrunbet, 

meb Icpvn ^rop (om Djjr). 
^ambøger, n. et!Dogn. 'iO^eget ubbrcbt 

£)rb. 5^ogte ©t. (©amboger. 33et9b* 

ningcn Sa^nbogn fpnee iffe at fore- 

fomme. 
jam^eFjl (^onn), fom 5ar tige Hore 9tr. 
famftngien/ adj. jceon, ot)eratt tigeban. 

©bm. 
iiimfuU, f. iambreibba. 
jamfotteø, adv. meb gobberne »eb <©i- 

benaf^inanben, i tige Sinte. (<&ielben). iamøamalt, adj. icet>nalbrenbe* 
|amgtor(b), adj. tige mobcn ODeraU. 
jamaob/ adj. jæongob; li^e gob* 
lampar, adj. tige baarb ot^eralt. 
)<im\)ctva, adv. {(eonflutbret. got jon^ 

bcera rna tim gaae tige oeb Sibe» af 

(£n. (Sbm. 
iiiml)øg, adj« tige l^oi. jamhøgt me: 

tige Taa boit fom. 
3a-minne/ n. i^amt^Tfe, S^ittobetfe dbr 

Softe. Slett. Sf- Saborbe. 
liimPomeit, adj. i<r)>nt o^lommeit, iMnt 

«oren, om Slaer, 
jamtege, adv. loeontig. Dftere lamt 
3amtengb, f. famme2:ib i betnafteSfor 

(if. ^r^mot) ; ogfaa famme £ib i ben 

^tgenbe ^aaneb etter Uge (!D{aineniøt, 

tøttebagdmot) ; bog oftefl om Slar«tib 

etter ^ardffifte. X>a fiem' i Samlengbi. 

Da re!f'e te Samtengbi. ©ogn, og |L 

(®. 9{. jarnlengd. jamlengdj. 

'^amlifjt, m. S«ontige, Sigemanb. 

lamltta (aa^. i), adj. een^fan)et, tftil 
garoe er tige ficnt overalt* 

3ammcr (rettere 3amr),ni.l!arm, ©tølj 
ogfaa ibetig j^tpnfen og ^tagen. Vit' 
get brugt. t S. ©tift; i (Sbnu ogfaa 
3ummer. 

jammogjen (aab. o). adj. tige moNtt 
ooeraft, om ^ger. ZttL 

jamn, adj. 1) {ævn, ftet, f ab. UbtaW 
oafaa: t<^t»n (2:ettem. ^arb.), iabK 
(Sogn), jcemn (®br, Ojlerb.); i m* 
trum attib jamt (jcemt). ®. 9{. iifo; 
(^0. iemn. 2) tigeban overalt etter ol* 
tib; r. (Ejc. om £raab fom er overalt 
tige tpT, S3inb fom er attib tige M 
(9ang fom er attib tige l^urtlg. 3) o» 
!]D{ennei!er: flabig, i(evnt vebbotbenbe, 
ifær i Slrbeibe. Sin iamn'e ^ar te a^ 
beia. 4) i gteertat: tioe, lige ^tt, 
etter tigeban bef!afne. Dei a jamne* 
(^aatebed : jamflore, lamhefe, {amtatillt 
0. f. v. — 5) i Sentrum (lamt) : tige, 
cffen, om Slat fom tabe fig bete m 
to, faafom 2, 4, 6, 8, 10 o. f. »• (Sfiob* 
fat: obbe). ®it um b'ce jamt etb'obbt 
(gjet om bet erejfen etter ueffen). Sfta* 
jlen atm. 3 ^vL ftger man $ar og 
obbe. 

jamna, v. a. (a-a), jcevne, gjore {avv. 
— jamna feg: ubjcevne fig, fommel 
Drben. 

:p:amna, f. Jævn og flab ^arf. 

lamna, adv. jcevntig, ofte, ibetig. Serg. jamnofl — Oarti 199 Stcttrbcbbrr bttjamiKa. mi. jifaan. 

3f- ianu. 
tamnnft, y. n. favne flq. ntlffentS. 
jamna^t, adv. ofte^ fdbsanllqfL 
Ortmne, m. 1. SaonSrt, ?isfitb; Brt- 

bclMrtbtb i 9TbcJDet. 3itmntn biffg' 

fft): Stbbolbcnbcb fommtr lanst; ncb 

flabig glib ubTcttn: man tntgtt. 
^nnt, m. 2. tn Sirecplantt, Lycopo- 

Jinm conpliDttnm. Strg. <Stift, StCl. 

teu. jemna). 
>nning, m. 3sbn1iat, Kaflc. (S). 91. 

iar<iin)ci). 3>ntmob: Jamigttg, r.3Kti- 

Rinii, UbitTBntirt. 
fmra, t. d. Hagnft; eoraa lamu, fleic. 
tMrøbb, «dj. isnntbcfat; em ta Saab, 

naar bre lecS It<ic ftcnf t mA allt Sattr. 
jamfo, v. n. miait. om Aattc. ^tlq. og 

jl 9)ojtIr(S>t. iamtu 3®Dgn: tnioia. 

C£ll. jama). 
Hrtftn, adj. em Saabt 0(t ^arWiR! 

jisnt labct, lifie tunft fei og aglcr. 
jmfib, adj. liftt ftb enaalt. 
HK^bcs Oamfife), *dv. tacnfibcl. 
IMffjai-, adj. om aflti, fem tr evnalt 

■Dbrn HI arftlftdnq. Xtl. og fL Sonrt: ligt (mua Sem. 
iufptlt, adj. om fterlfptl, naai Ubfal- 

M a Itc|( fcT btqqc ^amr, faa at 

laqen baV nontn Élnbinif. 
JAMftor, adj. 1) \il^t flor ostialti 2) 

fffltntali Itqe ftotr. 
)Mi#roF(i (anfi. D), adj. ictOR baa Cscr- 

(ibin; tioai Sorbnbninqtntt ert faa- 

l*t« abfijlbtt, at be iKt martee.' B. 

Stift. 3 liart. enfoa inntflrova. 
Jwt, 1». 3«mttfønWit«. Ir. ©lift. 
hu, adr. 1) \amt. Hgc, f liqe Mæm 

iln £{>rit, 3f. famn. 2) ll<te faa mc- 

I», 1 Ifflt røTQb. 3) Innht, |labl<;t 

(SB.jemt); Katfaa ! fmnljq, fccbnan- 

S, ntatt ofte itrxif 3!alemaabfn 
mt ea fornt': nopberlift. norbrt 9. 
-3 IBbr. eg fltre ©ttber btbbre bel 
Wmt. 3 «bm. forlDinmre oflfaa: 
jotnt, f. 8;. b(t btnb* f(ie (ant (tet 
tenbfi Ifte ofte)t beilfti boti mnafl^e 
^acT i Sorbinbtlfc mcb bet Cirfebalfle 
>naftf" (el. fltmaft). — lamt ma: n) 
fi<tc mcb, liqe bott forn-, b) fannribce. 
«b Sibtn af. ®br. (t gornwn iamt). 
lamt u obbt, f. famn. 
iimtala, adj. pl. ligt ftonh, fem Tunni 
nbnttc liflt megrt. 3 ®bm. bebbet btt 

umttufl', sd). Ifge tol oorralt. 
entrccbb, •<{]. onmSoEb, booitZiaa- 
bm Ifggn Ittsit sfl tiøilmaifiat, cDtr (eoi Knibtftatntt jtaatt Itac tiai ttl 
bcjifit 6ibtr t SxbfamninL 
tamtremti, adj. brebfulb. Seig. @tift. 
UtttrS: lambrtibbo, JamfulL 

jumturr, adj. Ugt tet ootratt. 

lamfiltun, adj, taBnlffl itbtbon, be«b» 
villig. wulbbianbSbalen. 

f«mt>ot[, adT. enbog, cnboflfao. Stil. og 
fl. feu. jemval). 

3an, i Jtortfpili ben forn (fFt ehtbn faa 
mange Siien, at ban faati Stbøans tfl 
at foitfattt ©utilet. 

■jAr tfer 3aboi), m.Æant, Monb, Cit- 
hcbj. <neqci itbbrtbi Crb; btbbci ea* 
faa: 3«ii: (©bm.), 3«r (©tau. SUnt), 
TtMV (©r(.), 3atbair (3i*t.). ®. 
9l. jaJiarr. Xii Sormtn 3at fierre 
Sanbftobe navnet 3«cr'eit (3cebtitit); 
til 3aiT oa 3a)batr iext fitrt Sttft' 
nlnfiH) f. 3-nt. 

jara (foTt«bTa)v. a.(a-a), offliocitm- 
att i Jtanten. .fara 'ta*, (©ft&m). 
Ogfaa v. n. gifbt ben Iang< ftantcn. 
©ola jara lungA m<r SieQa (Solen 
felgrr Sielbtantm, aaaei totlanatmeb 
gjeltft). ©bm. 

fara (for fatba, v a. forbei f. Jota. 

jBrafctr (Sorbefaib), f. 3orf«r. 

5atbflnb, i,3am. 'Javbatt, f.3oitHZT. 

jjart, m. (11 'pHli. et bccgnri oa bSiTtt 
3prbMtE. 3ii6r. 

2«ct, pl. Oorbci), f. 3or. 

Jactgjot, (. 3orgltfl. 

JurfainB, ftt Samfang. 

larflo), arlj. flab i itantnnt, oncnSot). 
8. ©Hfr. 3 ©br. jarfltft Of. flWO. 
Dm bf potirtc f. jiuflat. 

3;arf, m. 1.) ttu brrbefle Ceel af ffob- 
blabet; ogTaa be gbtrflt Vttt paaSt' 
brrne af Sobblabet. aim. otQtnfldbl, 
men fjtlbnree fonbenfjelbt ; btbbet og- 
faa 3err (Zx. ©tfft) og «vet» (*tlfl.5t 
ff. 3". 3Hen, 3nfen. 3«l.j«rlii.-2) 
Stiettt eUer muiHeint vtb Moben af 
Zommclflnaerm; Aanten af ^aanbtn. 
«larb. (SSefl. garpebolb). 3) m ub- 
ftaaenbe, afftumpttftant; Ubfant,4Mer- 
ne, ©n(pi f. Ær. paa Eaber. ©ogn. 

fdrftbrttb, adj. forn bar brebcgobblabt. 

"Jarfebrtibb, f. ben brebe^e DttI af t» 
©fo. 

3«rn, n. t) 3tm. 2) SebiTab af3»ni; 
Arpg, Xana, o.f. v. tfcnbbaft9tebflab. 
Bittarn, CEaglarn, ærbfam. 3) *ftbfl- 
Irog; f. ©Rcerlng. Drbetbebber: jam 
(fiflg. aronbbf. Stift, ©bm.), 5abn 
(«-ort.), 3ebn C^aB. Salb.), Sffiin 
(lea. Dfl ff.), 3(nn og ^rtn (Kbl. 
®M.). ®. 91. jam. 3 ©ommtnfat' 
tdttå biitxt bet pAA noslE ettba til 200 jarna — 3ol 

gar (faalcbc« 3arctt«, 3atl>attb, 3ar- uttn Uftmt Setdbnftia; f. dtf, Ja», 

ing), etleté Sam, Senn, S^nm bor »art elt fint SBet* (itetdV)* 

Jarna, v. a. (a-a), bcflaac cUet bctagge jat»la, v. n. »aafc, fnaffe Ibella, tlji* @tfft 

meb 3em« @. lønne. Qjm, m. f. «Joi* — jca (bo«)# f. Mfl». 

3arnbanb, n. 3trnbaanb» joibatr (paa Streter), f. 3«t. 

ambrø(b), n. «Oaff er, ^ager forn flegeé 5<**f^^ (^I6»fabe0, f. «iofot, v 

I3erm Of^faa 3arnFaPe. ^elcj. og fli, lotla, v. n. fjafe, t>aafe; bare fiataaBe- 

^ertll bører bet i>elgetanbf!c Drbfølt: U^t ab. ?Weaet «bbrebt (^arb. tal 

;,3flrnfafc ca Sile æ ein bar ^ojl" 93uf!erub 09 fL). 

Cbttonjeb meneø SOafler 0(^ gløbe). Jcala, f. a:oefe, taabeligt Wenneflfe, fdå 

3arnfantt (3arf«n(^, Sønnfang), n. Sergen ogfaa 3aalc^ove^ (^øtjool). 

3emrebffaber; 3emtøl. J(av (for 3abar), m. 1) JTant; feeSw. 

farnprtnb, f. Scmgftter; Oittertxtrf. 21 ben opbøiebe Slanb, forn Dojtr ub 

famtntt (Sønnlng), f. 3ernbcflag. paa ^ro^ne omfrlng et Snbfnlt, eler 

rarnlcfPia (3arleffie), f. 3emlænfc. b»or Sarfen er af. ©r!. (3 3nbewei 

arnrePa (aab. e), f. 3ernf!o»I; ©babe. jrnboar). 3f. Cunbe, — 3)»pqbel«g, 

(3 9^orbrc S3erg. 3amfe). ffjerbing; 9l<effeof®aarbe, JØrtftiøt 

3aritfjum, m. 3crnføm, 3ernnagter. (Sognet er Inbbeelt i 3«rer), 

arnflfrap, n. Sernfhrab, gammelt 3ern- ie, fec: eg, giDa og ganga. 

tøl. 2^^*^' ^- ®i^^^ ^<^ *J^^ 

jarnflegien (larfleten, iønnfllen), adj. 5et(, f. ®iel!. — jjetpc, f. gjeiba* 

iembefiagen. (3«I. jåmslepinn). 3m, f. ® jel«. — Oeite, f. (HJelta. 

^arnfrmnø, f. Sernfflnne, 3crnbtabe. 3el, f. (5)}el. — ielb, f. gjelb. 

Jarnflaur, m. S3rce!flang, Semfblg at Jelg, m. en ftaxf (Strøm efier ©ølge» 

brpbe (Btttn meb. 9Jorbre SBerg. cg fl. gang; ogfaa l*uftflrøm. @ogn(flcttei). 

aUtx^ 3ennflaur og fl. ^unbe maafTee ffrloeé ®ielg, i £lgM 

arntettt, m. tpnb Sernjlang. meb bet foranførte „®iel»\ (3 ^^ 

4rnr»erP (3enn»ær!), n. 3em»<er!. fferub flnbe« ^Org" i llgnenbe 8e^ 

arpebolb, n. ^Jobet t>cb !Roben af nfng). 3f. S^i* e\ga, 

3:ommeIflngeren. Slett. (f. ^o(b). 3f. Jelfe, f. gjelfa. 3ell, f. ^ielL 

3ar! (fom Iffe brugeé I bette I)i|hft!t). ielmafi, f. bielmaft. 3cm, f. ®lm. 

IMgnenbe Overgang er: fnerjja (fnerfa), jenafJ, f. gjenaft 3eiin, f. 3am, 

b»rba (berfa), (Stropp ((Stro!!). ^enne, f. ($3ienne. 3erttc, f. ®iaika* 

iarjlaf, adj. flap etter buaet I kanterne, ^erma (jærme), v. n. (a-a), brcfge, 

om SSceve, a;øl, ^Iceber. Str. (Stift. omgaar og Rieber. 9Jorbre 53, ©^ 

©flere bebbcr bet: Jarfl.xitt («.Stift), (3«L jamia). ©flere: brcrfa, m«fwi, 

Jarflift røbr.), flobooibt (9?amb.), flø* iTtxrra. — i&eraf 3crm, n. og 3ermi«|, 

tjlnbt (4>elg.). f. SBrægen. 

3avtt, f. ipjarta. 3erpc, f. (?), 3«rbe, Sugl (Tetrao Bo- 

5art», ni. 3a?rtt, giclfrae. 9?orbre «erg. nasia). (Sønbenfjelbø. (©». hjerpe). 

@bm. 4>etg. (£tter«: Jerr» (fielben), itUn, f. glfen. — 3effe, f. ©jelflor. 

>£rt», 93jønn«ert) («Bofe og fl.), Sjett* iete, f. gita. — 3etlc, f. ®l«tfla. 

frof« (Sbm.). €t). jårf. Jtl, jtlb, 3tr — f. gl. 

jart»a, v. n. gnat)e, tpgge. (Sbm. 30, m. 9?a»n Ha en 8ugl, f. iWWi 

3afc, m. en ioare. (Stbg. 5tefl. ^ati. ^^. ,,glffe*Jo" er ogfaa ^amtt paa et ©lajl 

^bm.). ©tterd ^are. E)m. .^unbe maaffee f!ri»ee ®io(p) 

3afetttett, f. en ^unbare. paa ®runb af filgbeben meb bet gamle 

afeUbb, m. l)|)arcfob. 2) en ^^lante pjodr (63Iente). 30a, I gleertal, er I 

fom ettcr« falbeø .t»arefot (Gnaphali- (Sbm. et 9?at)n paa «Wabblfer I giff oa 

um). 3 ^ett. 3af«(«mp. ^iøb. (£tter« flnbe« „3o'', for «JcS 

jafemrnt, adj. fom bar ^areflaar I ?ce* (?t)b), og for 3on (3»anbénaDn), 

berne. ©bm. og fl. (£ttcr« barempnt. jog (lo), fee iau. 

fattn, v. n. (a-a), fanbe, ftge 3a til 30I (00), m. gjlanten ©foft^STngeHf 

noget. 3:efl. C)r!. og fl. (3^1. jala). (Angelica sylvestris). (Sbm^ ^arb. og 

3attar, m. Sabrobcr, !!Webbænger. fl. (3«l» njéli). £)rbet funbe moafkc 

i^u, io. 3 Sbt. og fRxifx^lft bebber bet ogfaa forflared fom *iol, paa®nnb 

)og Coo). SBrugeé ei alene fom behæf- af 93lom|lerfo|len« Cigbeb meb et^ittt 

tenbe (S»ar pda et ©pørg«maal ber Nebber eflerø: ®Jelteiol Of.^amnoQ, 

inbebolber en «Regtelfe etter en %^hl ©jeltaul (©ogn), ©Jeltafvonn C9ni), 

mtn ogfaa fom eit 3nblebnlngdpartl!el ^fog^t rørt), &ø^t (mtft nbbrcbt) 3ol — Sonplt aoi Od ^Tvetta (fbtbi ®^iUn hmt$ HI 

0^1 ioo)» f. Snut; i inbfftcMtfct ©eftjb- 
ning om %iUn imeHem juleaften og 
9{9taar; men i ben mere omfattenbe 
S9et9bnina ogfaa om ben folgenbe Z\!b 
Hl 13be Sanuar (a:jttaanbebaa). ^ex* 
mtn Sol er berffenbe t be føbiij^e (ggne 
(SBof«, *arb. Stbg* Sefl, ^att. 95alb05 
fotøftriatbebber bet: ^ful (uu). ®.9f. 
jél. (SlttS, sreol, gehol). Xe Sole: til 
Sunl- (®. *. til j6la). balba Sol: bolbe 
Sttul. brilfaSci: bolbe Sntegjæflebub» 
berå itt 3ol'a (eL SuPa) : c^aat bjem 
fra en Slabogaarb uben at oaoe faaet 
Sniebevcrrtninø (nemlig !D?ab og S)!). 
»era, 2>H% 

ØoUftan, m. Snieaften (24be December)» 
J&arb, (itler*: Solafta, Solcefta, Sul- 
afta* Den foregaaenbe Dag bebber 
^8itle Solaftan", Sf. ®iur«m9f«. 

3oUsret(b), f. et golge af fabelogtige 
S5cefener, forn efter ben gamle a:ro ffulbe 
ribe omfring imeHem i5ielbene i Snleo 
it<rtteme« ^arb. S5of«, 9?bL S ©ogn: 

SuUflfret; iSBalbere: Ofolcjtrri*, el- 
r* bebber bet fRci og Offeret. 
3øUft»dftar, pl. Unberiorbiffe forn for* 
bum fhtlbe befoge et eUer anbet $utt6 
i Suletiben. ^arb. (3 @bm. Swlebof- 

fa; f.»0!fle). S«l. jdlasveinar, 23tt«- 

femanb. 
Øolebaø/ Sulebag. S ©onbre 33erg, 

Solabag/ ligefom Solabelg, Solanott, 

Solafaing o. f. D. 
Joltbvyff, m. Swlegjaftebub. Driffen 

fei» bebber etter* ^ol^l, n. og 53rt>g- 

ningen 3olcbrygg, n. 
3fole^dt, f. og jolebuW, m. ?Waffe 

Cfom paa nogfe @teber bruge* i S»- 

lefelffabeme). 

folebelø, f. Swleboitib* 

Ifoleuø (Sulelag)^ n. Sulefelffab. 

(olentat, m. gob 'D7ab til Snlem ^aa* 

lebe«: 3olcbr<tu(b), 3foleflff, o.f.tt, 
3oleinmne, m. ben 9J^maane forn inb- 

falber i Stilen eller jlraj: efter famme. 

Sf. ^«ne. 
Jolevettla, f. 3«leAJ<rftebub. (Sonbre 33, 
5olott« (00)/ og ^fulotta, f. Sulebag* 

SRorgen; grobrcebifen* Sib. 
3om (?vb), f. Jjom. jome, f. ljoma. 
Jomfru, f. Somfni; ogfaa et9?a»nb«<t 

be ©totter fom bolbe ©nelben i en 

ffttt 
3foti6oFe (for 3on*t)o!a ? flbfle o aab.'), 

©anft <>an«» Dag (24be Suni). Slim. 

bog nogle ®teberj 3ønøoF. (®. 91. 

Jénsvaka; tiK Jonsvoku). 

'J^nøoftbv^lnff, au SKu*, £|^31b fom tirnbed om^anftfanrftatten. 4arb« 
®bm. (£tter« 3oneoMb o. C 
3onøoFebclg, f. ©anft^^anefeften, inb« 
befattenbe : 'Jon^ofahan (23be S«ni, 
(Krtermibbag), ^ottsofenatt, og3ones 

^ortøofPoH, III. planten ^Sctbelo*" (Aja- 

ga pyraniidalis). ©bOU Og fl. 

^oneoFlctte, n. ©iibfommer. — (ffg. 
©tift). ætter* Son*oTebil (aaK i), n. 
og Si>n*ofetib, f. 

3or (®|orb), f. ®ior. 

5or (00), f. 1) Sorben, ?anbet. «?ejl i 
beflemt Somt ©fulbe egentlig bebbe 
Sorb, mebaab. o. (®.9J.j6rd, jord). 
3f. ?Warf. — 2) Sorb, Wulb, Sorb- 
bunb. ^jelbnere. {>ertil l^alemaaben 
^fo ftart fo bettig Sor* : fort fom Sorb* 
83. étift. — 3) Sorb, ®aarb, ®aorb- 
brug, ifcrr meb ^enføn til d^runb og 
^arfer; meben* berimob ®ar bent^- 
ber paa 93ebijggelfe og Subbctgnina. 
S benne Setijbnfng bor bet i gfeertai: 
fare (gttre ©ogn), 3«ere(9JblO. og 
fore, r (mefl alm.). ®. 9?. jardir. 3 
jammenftttning: Sora, Sore ogSorj 
fielbnere Sara (®. 9t. jardar). 

jora, v. a. ia^a^, iorbe, begratte. 3 
2:ett. foiefommer ogfaa ben celbre Sorm 

jara (®. 9t. jarda). 

3orabyte, n. ifbjfiftnin^ af ®aarbe. — 

3orabftar, m. UbgiTtning*manb. 
3orabrentt, m. ung 9Wanb*berfon fom er 

Slr»ing tu en ®aarb. £)gfaa Øoregut. 
3or«gienta, f. 55ige fom er 9r»ing til 

en ©aarb. !Were alm. er Sorgjente; i 

SBerg. (Stift: 3[oratatt6* 
3foral>olt»a, f. $al»belen af en ®aarb, 

— '^orapart, m. Deel af en ®aarb. 

3oraraup, n. Sorbefjob. 
oratøyfti, f. 3nblo*ning afen^aarbj 

ogfaa ben bertil borenbe ^engefum. 83* 

étift. 
2orbruf, n. Sorbbrug; ®aarb*brug. 
jorboer, n. Sorbbctr. 3 norbre ®bnu 

bebber bet rfarboer. (3*1. jardarbcr). 
^orbun (aob. u), el. Jorbyn, (aab. 

j>) , m. SfJ^llelfe i Sorben , ^orbffial». 

2r. etift og p. (Ktter* 3orf^elt», m. 
3ore, n. (Jngmarf, ben inbb<egnebe ^ar! 

fom omgii^er en C^aarb. S^ett* ^att. 

®br. ((5t>ater til 33o, i 33erg. ©tift). 

Sf. Såre, m. (^©orttibt £)rbel lunbe 

ftaae i gorbinbelfe meb ® icer e, er t»{Dl- 

fomt). 
^oregobe (gof*), n. ®ob*, fa(l (Eien- 

bom. 
3or*etttar, ra. Sorbeier. Sf« ?<^nbbrott. 
5orsepie, n. 5lartoffel, ^Jotet. (^r. og 

9Cg« ®tift). @fal egentlig ib^be »«eret 3Miewing ~ 3e . at tstnVa Af 9etettt. 3 bafllfø Sale 
Ut* lus ItpU; faat(bt< oflfaa: Sple- 
mh (^otftoflff), (gpltflta* 0>otttleB3, 
tfitntt (^Dotttfial}, epltfjcllai o. f. 
». — Hnbtt ©t. ¥ottta,jJotn, a::ata, 

Soi-:trt)ing, m. ^aatbe-msinJ!. 
orfall, n. (sDRtning i 3i>titn, Ubftgrt: 
ttinn ecb Sanbftom. 

.forfnfi, atlj. iDrtfaft, fttftrt i 3Dtbm. 

3orfof (aaS. 0), n. DrwafSantKtttr 
@laø. OgFia: Sncc font Mitt oH 
fraSotbftn altfna tnobfal Æfmmellfof 
(om folbtnbe ©lut). 3 3161. ^tVtn 
brt Cfarfor. 

3orf«r, f. Sorttfærb, Stgtaetlft. 3 hi 
t>tti af ©ogn C^tfianitn:] bcbber bet 
3<>r«f«r (®. 9t.jartarfOr). 3f.!iff(". 

~ ^jeit, f. rt 9Ja»n paa ^orftalBfle banflt S)tal. egtl. Snø. gicéL C«|L 
icicle). ætiabnfitfltn af btt3<L jfltiU 
(3l«bin'^) mti b(T at udtit tibcRntt 

iuFlcfalb, adj. li«falb. 

luFlut, adj. bebcrnjit mcb 3iltaDpCT. 

Jul, 3u1<»fta 0. f. ». ftt 3oI, t 
)ul(t, v. a. fa -It), 1} i ZAlmtuia < 
„jula fcg"; lene Ivllt^t, Irvr f finrt ' 

Dg DuiiS. ®. (SHft. JJ banft, biMlt 
liifite. lulc iijtp efn. Stint. — 3) f-WlIt. 

3ulni(m, f. Solnrcib. 

Dultng, f. 9>r?(|(, Sugt. ®. ^)iilf»fr 

Julono, f. aplPHa. - 3un, f. ^n. 

Jimtlb (Conilb), f, Eicn. 

3ungje, m. ©ortfni», *])!obIniB, SBitat 
tPeru. SiD. pg fl. (3 f»»nflt EiaWttt (SBfRafiiKit). iSbm. eg fl. 3 ^atb. 

3aceBi"t- 3 ®bm. ogfaa Brttnltit. 

3i>rbola Caab. o), f. en ^ulc, et bigbf 3arcRi(tt. 3 @bm. ogfiia SScbcnitit. ©ettbmør, ^torbfJCTb i 

...../-_ ,_.^ _, . .._ .. ..... Stu8ellflH«etbIanbent.^fTt(l!3Mfr 

bnt, 3unelaRt, 3uiielieT{Rg cg |L 
iuvt iupltnbt D. f. e. fet biup. *ul i Sorten. 
3orbtitnl«, f. tt ©lapa ftcre Rumler, 

fom fiaDc line jtubei idDTben. 
3orFop (00), n. Dren, 'Sea. CCmtrtnt 

bet (amme font Sorfof)- $eln- 
3opf)'itb, f, 3''rtntt, 3ortbunb. Hi fio' 

3Drfi)nbjaob 3orb. 9Iorttt 53. og fL 
forltgittt, Gtien), «dj. fom bar liftttct 

langt 1 Sorten. 3f. marftltgjtn. 

3ornior, f. 3orteinobet. 3f. "i'lo*nn>T. 
omot (aab. o), r. gitert. 3oriiet'er 
(aab. t), 3ortnebbcr (Buaium). 

3orfti»ll>, f. Sortlblb, ®aartta«. 

Sorftaj, n, gortart. 

3««, f. Dres, gøbt font gst}>(8 op tfl 
en nj) a:?giilng. 3f. Urt. 

i«t:ta (ee). v, n. (a-a), tuflge ©reo. 
3^1. jortr*. £)tnne ^em finbel fun i 
be fsbliflt (Egnt til ©fi. oflg3alb.{i)( 
i bt nortltDt CEsnc 6 ebb er bet urta. 

3oti>tg, I», 3ort mtb .^tnfpn (il Sol 
Ofl Iiptfning; ogfaa Sortbrug. 

Jotvtria, f. Sorboftrge; ©PBb etter an- 
bet ^tøabcn frnt tilfører en (Saarb oa 
ittt afbccnbtS etter borttageS btrfra. 
©erg. ©tifl. 

Sorptfc* (ii), f. en eiaaibs Ubfirctlning. 
owxrt, n. fn®aarb*a?(rTbie; en^fn- 
ntfum 6t)crfor en (8aarb fan (iebcs. 
3 ®bin. 3or«r)'rt. 3f- Suotttc, 
©OfiEOftre. 

3oa, f. Ejoe. - 3o(tfi-, f. EtoftT. 

lot (nsg), f. llot.-3o«, f. ®jo(a. 

{ubbfl, v. n. bune, nTftt. (røanbal). 

iBtw, IpBtj f, Ijuga. 

^(liVtl (aab. u), m. (gl. 3ufta, r), 3f»- 
tap, froøftnt Sanbbtpp, f. Sr. unbtr 
tt SEag. (StaalTtt alm.). >RegIe ©le 
bn 3uriai oøfaa 3e^l. XtO. (3 ,. . ,. >. 8Mr. f- fe- W 
«Mt («u.tur). 3tu jufr, j*([t. H 
jLiFver. — feta ni 3ur'e: faae |M 

getr, bcgpnbe al afftttte StcIL 
3ur(i. r betfebtagtigcXjeb, fen band 

SHoben af goertt. 
turaj}, v. n. om JCeer, naargMrct MRt 

og «DIflfen blioer rlgere. 
3urt, f. fee ffljpt og «sar. 
Sutrinø (4i)rbe), f. 4ti"infi. 
)u)£a, v. n. talt i tn frtmmcb DiafeR) 

eaentllg tftttltflnt btn jqbfh UMdb 

Cgfaa: jrt^A- 3'. banjfa, iofa, 

?utt (uu), m. 35be, auBanber. 
utcf (aab. u), m. 3<cttt, »lfe (Of' 
gaul)- Cgfaa 3utul {(Sbr. ^tbn.}, - 
3ottI (BofS). m. 9t. jatanD, SUtlli 
Sift, ffloff, Sftsftl, StTfltrefl. 
3"», oa 3"' "■ el- f- ©(tnfninfl, ftof* 
ning I Sorttn. 'SiH Etus. 

3t'PP"^' f- ©OB'-— irnt. f- a»nt. 

Iflt, f. ganga. — 3«l, f. ® jar. 

j«mt u^oit' 0- r »•). fet Jamt. 

lotna, v. n. ftittti, fagtnt. 91(1. 

iant, f. famt. 3«ntt, f. ©jenta. 

3i»rbu, m. 3nbbiiflger af 3abtrtit. 3f- 
3ar, oa SGariaiionen! 3<tr. 

3art, f. 3or.-3«rfoF, f. 3oTfot 

3«ff, f. 3ar(. — jdtrmt, f. Itrmfl. 

){irft>abt, adj. n. glat, ftibrigtt om 8** 
ret, naai blot btn Bocrftt ©lorw of 
Jålen er fmeliet. WfcL 3 ©61. («bbft 
bet .berflfoabt"! If. foabtn. lEBtntlll 
torfsabti ff. Sart, 3(eifof. 

Jatt, f. (iJitta. — («o, f. fll«. 

3*(-«(».-3«f»fc*iwt jeie — &a\ sm løL adj. !(ar> reen, giennemflf^Ha; om 

éøeiu £)afaa: ^ølfiøa* (Soan (Relben). 
|øta, v. finert, fictle; f. giofa* 
3e(e, brugeø i $a(L om no()et flort oa 

b9øtidt; f. (£ir« (Ein jole Star. div mt 

©tamp. 
^elmtnø, f. ©plnting. - jenm, f. gienom« 
Jøttit, og 3»bn; f. Sariu 
|i9nne, v.n. anlobe, bibeenet; om®n^ 

ber C= eiraft). ZttL. dtiM v. a. U* 

flaae meb :^rn (tf^. iama). $atL ^er^ 

HI ^entttnø/ 3ttttbe|lag]^ 
3øn6øf, fee Soneofe. ^plins, [tt 

®9pnng« nrmc, f. ©vnna* — 3Jøw, {• <^ortj* 
^eban (iw^fobt Sam), f. Éio«banu 
?c («peøttmt), f. gjoffie* 
reta, f. en liben Stxx^ihe. W. få^U 

jala, jdtur). 3 S^omb. i^OtO. 3f. mcu 

Jøttl, (• SttteL — 3øtlc, f. ® Jebjla* 

lié^va CftfO, v. iamre, tipnte* ®bm. og 

fL SfUbraabeorbet jøye! ber betegner 

©merte, Ulpife, 2>ttat og tilbeel^ og^- 

faa Sorunbrino. 3 $arb* rtc! b^OP- af: eia feg. 3f* ^tia fea. 
yefyt, [. ©pe. — 3øy(, (T (BjopL 
wfC/ f. gle^fa* — J^T^e, f. Aima« ^. F4« for ha, 9:bi>ab. r<&tat)attger og 90* 

Ifobiba, v. a. fabbe, afbuage. 9{bLog^ 

Eabbe, m. 1, Itlobé, afbttgget ©tump. 
^tbnu S)xt &LM Stuhht. 

%eihht, m. 2. et IBaanb forn er fotflet 
mibt 4 ben neberfle ^ant af et @eil, 
og fom unber @eilabfen tntitM omfring 
^afitru ©bm. ^elg. og fl. 3f.$tian 

Babbel (^ab*Of m- et (&Iage ^ug$ 
forffiedigt fra Hal. 

F^betcra, v. n. en fors)an{!et Qfønn 
af ^^recapitulere^, om ©olbater. 

Jkahvttta, f. et <&Iag9 fob og meget 
tpnb £)fl, fom tittaoed af IBaHen af 
CdiebemaH. ©ogn, 9iaab9gbelaaet. 3 

gogn f!al bet ttfbeeie bebbe :aa(»re^a. 
brfnbelfen er Itgefaa uoie oeb m^ 
bretta {om oeb ^agletta. 

]Blab/ n. Aaglen, Snabren; en forvirret 
£9b af mange forffieflige (&temmer» 
@. folg. 

f «be, v. n. Ca -a), fagle, fnabre; om 
Suole, ifær ©ofugle, ^aa^tx, Ztxntx 
og % Ogfaa fnaffe, floie, om en ^æng» 
be !Wennef!er. ©bnu 3f» tjota, fogja* 

Uab( og %<ibb, f» HalL 

Uoø, n. Ji^iefaft; ifsr om en Higen eder 
•CTfterfeen, ber bringer Ubelb meb ftg. 
<8aalebe6 om en ^rpgning „£)a foin 
Hag bitt ba": ber !om onbe 6)ineo»er 
bet, faa at bet mielpHebeø. mi ((£gent« 
lig grunbet baa et <SIagd £)oertro, men 
brugeé nu meft i (B))og). 

FaR4, v. n. (a-a), fige, {fotte, venbe 
fiottebet for at fee efter noget. 9^bT. 
i&bnL Sed. ^ha. $an {!o faga m glofle 
(a:elL). DȾ ifje Ⱦrt te lage itte bij 
bet er iffe oærbt at !a{le et Sli! paa. %4tQit, m. (31. :Raø4), et Tatt og gre** 
nefuibt ^rct; ogfaaHrone eHer Q^xtnt* 
fxariH baa et Zx(t. ©bm* — dintta^lt, 
gurefagie. 

%<tQQit, m. (ST. Hagga, r), 1) en liben 
Sonbe; en Dun!, Simbel. ^^aaffee 
alm. (©9. kagire). 2) en fammenbaN 
let ^a^ft, en ©tabel, f. (&x. af ^o i 
Saben. ©ulbbr. 3)uegentlig: en©tor« 
mave, en tpf ^erfon. 

Aaøpsøl/ n. ©fcrftebub, bvortil Snboer 
mebbringer en t)mt meb JiZ)I. ©bm* 
(Oftere ©lotol). :Kaa9enatt, f. en 
9{at, ba et faabant O^Jcefifbub bolbed. 

^afa, r. Hage, Hlum)) fom er flab og 
noget tpnb. £)gfaa: Hager, et ©lagé 
tpne SBrob (^eflefafe). gjogle ©teber 
oafaa et ©(age !ogt !)Wab (=HIubb, 
Humla). 3 ®br. og Or!, bebber £)r- 
bet: %<ifu (uben at a gaaer over til 
0). 3f- Hofe, f. 

Fal^af^, v. n. løbe fammen i Htumber. 

Xlafeiarn, n. Hagejern; SSaffeliem. 

:K^fe(lab, m. i ©pog om ^aun. Det 
!ritla i Hafeflab: war>m Ircever^ab; 
man futter, ©bm. og fl. (3 ©wnf! 
la^ot^ et lignenbe Ubtrp!). 

faffa, v.n. ogn. (a-a), hanUi om en 
gjentagen og borlig SSanfen, f. fo* Ha 
et SBræt. 53. og Str. ©tift; ogf* ^clg. 
3 ©ogn figer man „!la!!a*, fom ogfaa 
bett)bcr at flaae. 

%<iffinQ, f. og :a4W, n. Sanfen* 

blaffe, m. en mægtig !Dlanb. Sig. ©tifi, 
om Sonber fom bave flore 3orber og 
mt<^tt at raabe i Spgben. (©». kaxe). 
Ogfaa SBiffe og Saufe. 

:a4r, m. l) 2:otta af bet atminbeligfle 
ilUr fimpltfle &am f^rffielUtft m I 304 talaft - 

flabbel. 9Iortre »tig. 3 ©bm. onfaa 
■Ratl, Kolttog {fDr Safcal, ti. Sabl]. 
2) (t Kcb, tn Streng. SBofs, i ^or- 
mili: EaU! f. (i):. motWaB (Slofff- 
flrtag). ®. 91. kndnll. 

lolflp, f-IaHiift- Brtlfluf, f, JtottSoBbt. 

SaTbet (00), r. ^afc, ftmmnfngtn bag 
ånaet. ^elg. «amt. 3 ®egn Balet 
hot', f ©bm. Solbot. CCm fce Borlgr 
WoDiw f(e $omboO. 3f- Sale. 

FfllV, »dj. lolb; Bameles; aftJBlet. ffl. 
9t. kaldr. gfmln. ( $arb. og a?pfe! 
folb, f. Sr. (ilcibgtott. $anafalb'ti 
brt ET tolbt i Sufttit. C!P(ft cg notben- 
flelbs). æn foræltet gorm fiiibeS t la- 
Itmaabcn .liflgjt falba-fiitflai", a: ligge 
HnlPfl, (Iltr cqfntliq; meb fclb 9Hiinb. 
®bffl. fflf falbbannf*! ^tlba, flciba, 
«uibt og flijlb (eaciSioIb). 3f- «ale, 
Aul, fuina, fjela. 

aalbt, m. Sulbe, folb tuft ((gtntlig (olb 
ailflanb, b(t at nogtt tt fo'lbtJ. 6tbr. 
©rf. tUbtafca i f9br. Stribt, d. ffttifle). 
3 SSfterb. Stbber bet cgfaa SaU. (©. 
9?. knldi). 

»flI^tflflg<^, f. Slnfalb af ftuTbe I ?eat- 
met.fftiri SogbDm! ®oftn, Scbfrtulbe. 
». ©Hft. 3f: ^fttflaga. 

"Rtilbtlttttt, m. folb Satt«, a: SatlerfpRi 
oitfn fr fremttuttgfii tDtr griinbtr (ig 
(laa (Il trob(ig og bitter Stemnliifl. 

Sfllbettfltn, n. tclbl iPanb. (Perg. iStift 
jDOt man ogfaa f flere © am men fa t- 
flingct bar talbe, f. Sr, Balbebaf 
aolbt Dmtlag), Knibcgvfliit (lolb 

©tBb). 

Xflltiflir (li), m. lolbt ©mill; ^aait- 
fmlll. Senne Berg. og fl, 

FAlbl^amrn, v. e. 6amrc'3fniet, metens 
bet er folbt. (3«I. kBlilhamr»). 

ZlAlbbtelm, tn, (Plb®?ftn; cgfaa noget 
fem Baner griigt. S2rf. f. élelm. 

f rtlbrieitn, adj. (olb, flBlig. 9)bm. Prf. 

Fftlbleg (fatle), adj. 1) noget folb. 2) 
ubo^grtifli ogfaa gjfelfg, forn oaffer 
®?|tn. glbfi. 'leB. 3 Sogn falbifrg. 

Halblcffc (EaDr), adv. ffflt, gofelig. •&an 
ta jra falle |lor'e. Mbg. 

Bnlbtnof, m. fplPDom» (=groitTBMf). 

Sfllbrib (if), r.«ulbe.2ib; en gttefft of 
folbe Daqe, eller et lilbngtfalb af 
ffulben ffter et milbt SJeii (.Ifctr om 
ipaaren). S. ffllb. 

Ffllbffteg. nrij. ubDfldclln, fing. Sogn og ft. 

Xfllbfitoa, f. en lolb gielbufnb. 

PalbfnctFien. adj. fplb ogbaijT, om Puf- 
fen. It. Stift. Sbm. " 

Bal&ffttit, m. folb Soeb, i SBrtbom. 

Balbwrfjt, m. en «^ugaelfg Bolelfe, 
©Vfcn. Sulbbr. og fl. Cgfai rt fra» ffobenbe !S(rfen, noget fm In^t^ 
Srpgt ellet mHM. 3nbr. T)'a eh 
ffalbtoffemfe 'om, a: ber er noael fliS 
uboggelfgl Beb bam. 3f. Æolbbleim. 

Balbtiii-P, m fpibt og tutt fficir. 

BfllbPtfi (uelH), n. «ilbe, bBorf Ban- 
bet er aitib lige fclbt. ETf. C3«t- li»l- 
davesl). 

FalbfOreti, adj. nonet Tolb. 

Hfllbrotta, r. fclba?(tbe iSoTben; ffug' 
tig6eb fem er til .?itnber for itornesi' 
ten. æ. ©tlft, Iffl. Ofl (i. 

Sflle, m. Sulbe. ijrcft. Cfterb. 

Fflle, f. fara. — Xtiicbor, f. Salbnt, 

faltn, adj. 1) ftoifen, el. froftig. «I- 
(3«l. kalinn). 2) fronnet, Itbt mat- 
ben; om Æi» fHer Barf. ©bm. Eif. 

ralf«trt, v. a. tnlfatre. (Keb Sagen). 

UfilF, m. 1. Sa;geT, «IterTalf. 

3alP, m 2. WJuuifalt (=eiin). 

rnlFaft, v. n. tl(tbc, fitrnge oeb. !P. ©tfft. 

-Rall, m. 1. en albrenbe iD?anb, Dlbliy, 
fi^ubbr. Sim. menubtalei ogfaa: %aii 
(ag.). Bal, meb langt a og ?obni flf 
bobbelt uebm.cflfl.l, Babl (Segr). 
Babb (Scet.). (».w; karl. k»ll. (Sf. 
flar), Setijber Hunbem ogfao! Wm», 
Segtemanb, ffallen <a Æiartngo. 

SflU, m. 2. 1) en Siaftumme, et Mti- 
meltlrte. (i)br. (fjclben), ^^ertil; ©ffr 
jnTiTll, fom fDrcfommer i en 93i(é «f 
gtorm. 2) gjipflearél; ben Icbrtlfla»- 
enbe Strei unber en a^anbmotle. (Sboi- 
nalaH). 93ltre alm. 

%aU, m. 3. Soug, 9tebs f. Saf. 

KaU, n. fialb; prafieTalb. 

Falla, T. a, (fl -a), 1) falbe, ben«iin(. 
m. 9). kalln. a) lorte, falbe 111 ji?. 
Scrbijanlig fun om at falbe Tor lil 
fig; bBOritnob nuin figer ropa om tt 
fdlbe et Wenneffe. falle ^'URten: lol 
^imKn bib ! — 3) ubffJBlbe , gioe fer- 
ntcimeligc 9iaBne. Cfle fem v. n. fn 
Sr. .^nti bm' talla ta banna (fljentit 
og banbebe). — Ti'ot fo te falla j n» 
moa falbe bet fnalebei (om noget fen 
ifte fnater aanffe lil Waenet). t)a «d 
firrfnt, tr fatle, -t: bel Bar fan gDblfta 
farbigt, (Slorbre Perg.). — fala ail 
feg; loffe Hl fig. laDn teim Stn«.'f- 
lafte floernebjem. faHa utib^atie: rp- 
falbe; f. Sr. 4o fada uttotte gar flu, 
3: bun goo Carnet 5iaon efter bratt» 
^abrr. 

Fallanbt, adj. earrbat falbeS; f.Sr.W 
Ba failflnbeifolf. a: bet fnn man falbe 
golf. (Ionen paa forfle og fibftfCrt)- 

Folldp, v. rcc. falbe, etlet ogfaa ubfflsl- 
be einnnben. 

FdllAtl (forfarlan), v. n. blict $d»BKl'' JtoVouga — Stapi aoQi Ubfecnbe af en Clbiim (ltafl)« 3 
. faU^ (meb gpb af bobbelt 0. 
løa, f. ^aflboobc. 
amn, n. So!fenat)n; f. (Sr, fodé 
Jaar), fitte (til ©jcbct). 
>t»^e, m. ben oprctflaaenbe 9lan!e 
•Stolpe i ^iørnet af en SruDe 
Icb). ^arb* 3 ©bm, ]Gla'Uaue 
jtatlauga). ^anelin^en paa ben 
(Stbe af Sfbflebet i dte^fluerne 
d nemlia meb en faaban ^(anfe, 
øoerfle (£nbe fæbt)anli() er ubffaa» 
en runb <3!toe meb et ^ul i ^ib« 
3f. Cmnbolf. 

5, f. 1) ^alben, fioffenj 2) Ub* 
en; (Efiælbdorb, 
v. n. frønne«, raabne; f. falem 
f, falbélea. 'RaltOQ, f, ^aU 
v. n. rutte, »æUe (=»aItTa), 
m. 1. en Jtab. 3 (^ctterøbalen 
» (3«l kalfr). X)atit> i gieertal 
r ^oI»o (^of«), ^ob« (<obnt). 
i haloen: opfofhe en Sta\^. tåta 
: blit>e brægtig. røota ^aben: 
for tiblig, 

m. 2. ben Seb forn nærmefl om^ 
S>{an>en i et^ræ, og forn let Ia« 
g ubflooe. 9{bl« oa ft« (Sfal paa 
©teber (ebbe Ital og ^abeb. 
m. 3. ^aglagaen, ben fiobrigefle 
af baggene. (^bU ZttL. (®, 9J. 
. 3 Danmar! Itatte. 3f- ^albot, 
v. n. faloe. (Oftere: berå). 
ya^it, m. en 3oIb etter £ø!fe for 
*• 3 S^rf. ^aloboigai. 
>ielm, m. ben ^tnbe forn omgit^er 
m inbe i So^erleiet, 8bm. 
t, f. en brcrgtig ^o. (^ogit ^t 
ir). — 3la(t»rp*tøa, f. ^o forn er 
®ang brægttg. 

>vtmit, f. et 8Iagé ^trampe forn 
ber boerne unber ^aloningen* JiZ)rf. 
. (i gormen ^aljhæmte), 3f^ 

iP/ adj. labfpg, om en ^o« 
o^e, n. ^efitxitiet i ^oer. (S^br* 
. og fl. (Ubtaled ^alelæje). 
ittøie, m. en liben ^alo. 
rtø/ adj. om en ^o fom er bræg^ 
3 beraf flio og tung i ftn ®anø, 
, m. et S3anbbuu9. ^r. (Stirt, 
kamar). 9{ogle <&teber : en !D^uIb'> 
om giobei meb iSfarn. (©bm. og 
hammar), £)rt (^camojr). Dgfaa 
©farn, (j&rfrementer. ^r. ©tift. 
;br. ^oimoar. 

m. 1) en ^am. (®. 9{. kambr). 

fiemba, — 2) ^arbc, Ulbfarbe. 
re «erg. og fl. (Stterø ^ara. — 3) 
rt Sielbn^ø meb uicton etter taffet Overffabe* tieSfamb« Øtt &m, 4a8* 
— 3f» itamp. 

%<imbthuB, n. Jtamme*SoberaL 

:a4mbef4g/ f. en 8a» $»ormeb ^ar^ 
famme {tjftred* 

'R^mhttinb, m. Sanb i en Stam* 

'Eamp, m. 1) stumper, ©tøffer, fom 
bugged af (Snbeme paa Somm^ofte* 
8bnu og fl. 2) fmaa runbogtige ®tene 
(if. Jtotopel) ; ogfaa baarb <&teen i 9LU 
minbeltabeb ; (Bxaaftttn, Sidbfleen. D'æ 
fo bart forn itamp, ©ielben. (3f« Itam^- 
pefieitt, fom er mere brugeligt). 3) 
SBiergfnoIb, en breb etter afrunbet 9{elb« 
top. ®br. ^ebm. (3<I« kam|ir, SrinO* 

f amp4, v. a. tilhugge en ®tof i (Snbtr* 
ne; tt>ar(ugge. Siorbre 93erg. 

I^ampa^, v. rec flaae binanben )Kia 
9{(t»eme* @bm. 

Slampe, eL :aampeørae, en Ørt Sd« 
breb (Plantatiro media). Sufferub. Stal* 
be9 oofaa ^jembe. 

%amft&an, ro. finaa runbagtige ^ene, 
(^abelteen; ogfaa baarb ©teen, be (aar^ 
be^e ©teenarter. Xlampfleinrupa, f^ 
en flor ©teenbob. $elg. 

:Eamø, ro. et (^lagé 93otter fom tittaveø 
af 9{flelet>er og ^ee(. Tkamid^^vt, 
el. %amBl}<iub, n. ^iffebooeber fom 
flobb^ meb faabanne Sofler og foaeø 
tilfammen meb bidfe* $• og Zx. ©tift, 

%<innti, f. ^oinget. 

:aanr, m. 93cernafe* i^arb* Xnbre ®te« 
ber itoin!; fee Jrmngel. 

:aann, n. ^ienbemærre; noget bt)or|»aa 
man fjenber en t>i9 (Sienbom. 9{M* ^t 
aamalt ftann: et ©teb efler ^unft, fom 
fra gammel ^ib er anfeet fom ®rænb« 
fepunftet imedem to (&aarbe etter Ub« 
marfer* 

IGlanna, f. 1) ^anbe; jtanbemaal) 2) 
!Dri!!e!ar, £)I!anbe; 3) ^ftt, ^m»x* 
lar meb Saag. 3 ZtiL :Ronne. 

f anna, v. a. Ca-a"), 1) fienbel »eb, 
fjenbe fom ftt eget. Sett. ®au'en M 
mt tamt 2amb't fttt (om et %aax fom 
jager lammet bort, naarbet ^ilpatti)* 

2) i ^lemaaben ,,Yanne til feg'', o: 
tilfienbe ftg, tilegne ftø noget Suflerub. 

3) tætte, opregne, efterfee. 35. @tift og 
oibere. (G). 9r. kanna), fanna éma« 
len: tcelle 8maafcret for at fee omno^ 
get er borte, ((egentlig : gjore flg fienbt 
meb, ffaffe fig ^unbftab om). 

fannafi, v. n. (fannaft met), fienbeé t>eb, 
erfienbe fom ftt eget. «Rbl» 3«b. og flL 

(®. 9^. kannast vid). 

:&anntnø, f. bet at man fjenbed oeb no^ 

get. ^an babbe banning Jpca bæ, 
%^M, m. £eilig(eb, befoem Xnlebning* ^m fanfelcg — Sart Pdnttit (for fann ftje), manlTet. ^cb- 

Ux eofaa ^fanit Stnte". 
Bunt, m. flant, ^iBrne. 3f- Mer, 

Apnna. 2) iRanb, IlMant, at-ertttl. 

3f. 3ar, arøm. 3) eibc; pgToa (ggn 

(Bfr ©Kb. ^ETtll giorfantcn, aStftfan* 

ttn, $avranien oii fl. 
"Smnt, n. DmvKllntiig, Dmtumlinft. turna 

(jotffanh b(qt!nbc al nslte tVh mZt. 

©oatetfB Dflton en cnMiDmBrelmng; 

f. ffit. SMinen (anla el fm ftfsftanl, 

0: oatlEbeftm (Her f tr (Slange omfrinji. 
tanta, v. n. (a-a), oiltf, falte om, 

fanite. ffleft fo tan fto, fo tanta 6an. 

(». ©lift PB fl.). 3f- ruU. hinta, 

oaltra. Ea (om tin ©ifin (antanbe 

(tn ©t«n (om odltenbe). — gjelbnfre 

v. B. omoalte eller rutte nuget; f. (Sr. 

fanta ftg- «(ante a|oiin"i fafte |!fl 

ootr tit ©ibeit meb ubfcairebt Slrme 

og gebber, ligefom ctiijul. 9?ovbr(®. 
Fanta, v, 8. Cfl-a), (ante, ftttte Sant 

>^aa. $«af 'Banttnsi, f. 
fanta, adj. 1) forfunet meb Sant eflet 

Srammer. 3) (antft, fiiornet. 9Re!t 

fammenfat (cm trifanta, iirtanta. 
fanevob. ndj. bBiceiet meb (ort Stinn i 

om W'- OTm. idtitti rtnsflBgt). ~ 

Dpiinbtlfeti ubc(Ir..M. 
Sflpp, n. flapftrirben, tet at man tat- 

m mcb (Sn. (®. «. knpp). DfteP 

meb 1, f. St. fprtnga i Saw- lobe 

ontla)!. 
r«ppfl, v. B. f. (abfra, (t«oa. 
%aTpva, f, SnpW. 3f. .floina. 
frtpB«1>. V. r*c. (appes meb fiinanben. 

3f: tftPBall og SUwa. 
tapp^viffa, v, n, ixitti omlap. 
Siipp(l«u(i:<), n. EoisEtanb (^Innte). 

■ ©8nbm»r. 
r«pf=«n. *■ "■ foife omfab. 
fapvfii», *•*}■ tegjttrliii efltr at (oppeS. 

4eU(mat((n. 
FapplTciibt, B<^. fom biugtrbcgflr^ffn- 

bet meb lige S«i*ifl6eb. eogii cg fl. 
%avviag, n. eij. 3aflen omfat; bet at 

man (aopM rtnrtt om et SiTbfibc. 
Bappfføyrint!, (. fljorencmfap; ogfao 

bet fflmnie fSm Jtapplag. 
fappro, v. n. roe omta». — Hupprcr, 

m. bet at man icer cmfap. 
Foppfiiifa, v. n. feile cmfap. ^eraf 

■Beppfigltng, f. 
FapprpriiiRa, v. n. tete omTaP. 
Bav, m. fflonb, Karl, oceent WanPfcIf. 

aim. og meget brugelfgt. i». 91. karl. 

— Cgfna tn bogtfg SRanb. en fulb- 

fommtn flatl. T)« oart flnr 'tai 'an; 

ber blteVtaRb ofbam. efnttireflar: « ifie flar te ba: t)an tr ifft i»a« 
bettil. (3f. anaim). teit Sai8 Smne! 
tn baabefulb Z^tcng. ^i Aaxi Utagt: 
en flfitnb* Stafter. flars *Bnf«r: moii' 
bjg ifffrb. $a> flara SU; let tsgliflt, 
paa fflaiibS »ii*. !B.®Hft. 3 fammt 
Selpbning btbber bet ogfna ^ponflnT', 
foilfet maafTee tr et anttl Orb. Va 
tart ^iorl pm flar, a: bpgtigt, rtt fet- 
fo a ril gt. 

%ae (ftar'tn), m. et ©lags !Ramme ti. 
Sarm (= ®rinb). .&aH. — ©leahti 
gabinq paa (Enten nf tn ©Irte. ©»!• 
(ar:®tolrBg. .fertil flarf(ea,ftatbt«t(. 

%av, n. fte flier, og ©ai. 

Tara, v. b. (.a-a), 1) rage, Urabe, Tfit 
< noget. «IRaaftee alm. 9Iogle €t 1 
Sg. ©tift: tmvt. (©o. kara)- t) 
farPe, rebeUlb (= ffemba). Sogit att-^De: (trabt obk, birffe lil. fota 

Semen: tilbitffe ffllebtme meb 9% 

4itbb(r ogfaa: raffl, 
Bara, f. flarbe, lllbfatbe. (©u. kaf*»). 

Oftcft * gittital. 3f. flamb. 
Baobenbe, n. SReb bBcrmcb et Ju» bfn- 

ttt til. ^att. ff. flor). 
Hflvtfitpp, m. flrcg t(l at rage i aili- 

bernt meb. GDcr»: Cmnfvet. 
Karfolf, n. gRanbfcII (fctttftiot). 
Farg, mlj. (arrig, (©jtlben). 
Ilai-m, m.ftarm, ^nbfatningi f.ihtitm. 
Bat-mattn, ni. *BIanbfoll, IDionbepftfML 

aim. og meget brugeligt. (®. ?l. Iiart- 

niHdr). "CrbelS fibfle^^tel tr ceigaBiIt 

«tann, fom tttjbtr Mcnneflt. 3f. 

fln inn mann. 
BarmannePtJtbt, n. pl. (ffianbettctbtt. 

BannannBplngg, n. om tt tirtdl 

fllnpningsftofft. 
Barmanndlevfa, f. TOIanciel paa 3Kaiit' 

fell ffler mdnblige atbeibere. 
Bafmannemml, n. OTantSftemmt. 
Bai-mflebt, m. flone, <£lffbt mtbSirti 

cg Anrm. 3 3nbc. %avHtA. CgfoA: 

irmmflte, 3iigefltf, ©ttjrflet. 
f arntfle, v, s. banfc, flaae meb Wttsemt, 
fniTfl, v. I). fnabre fom Svperne. 0*t. 

.tiaB. cg fl. (3*1. knrra). 
Fai-eleg, nH|. maitbig, fem feer ubtittn 

b»glig Surl. 9itil. og B. 
Hort, m. Snop, umobtn etter BantrtBOi 

Srugt; f. ffit, umcbnt 5Rulitb<tr. Wt- 

gct ubbrebt Crb (Senbre Strg. ©ogii, 

*nn. STrf. ^dn.). 3 Sed. B»rtl'< 

©bm. Snart. (éo. kart). 3f. f 

Snvttng. II. B«rtij 

3f.ffn^iH Afttt — j^ft^iiig uStWTtj Stmht, U\ctmUh. 9for- 

^CTg. (nclt>en). 3«I, karta. 3f. 

i, a. (a - a), iftt)ne, rpbbe, ^ugge 
og ^nDrtrr af et træ. trfl. 
;gl, m. (31. *nefller), fnubretel- 
nt^oren 92egL 3dL kartndfrl, f. 
v. a. (a-a), ITjare i fntaa^&tvl" 
af!e nteb en ^nb. ^t>. karfva. 
n. kummen (en ^bbenirt). 
r cc^iaa 'S^dvvt, %avv (%ttiO, 
avvif (©ulbbr.). 
Q, f. t>a!!en, <5øttberffi«rett. 
. a. (a-d), neblcrgae, nebbrpbe 
ii, ifctr Zxcttx. Ztti. egentlig 
i Donger (S^L kasa), f. ^oé. 
. en ^ibielurt) at betre baa 9{9g« 
sbm. 3f, ^iba, ^af«, 5rje«fa. 
idj. fuurnet, libt forbcrroet etter 
et, om gif!. 83. (Stift, (3«U ka- 

3f. fcnna, legna. 
:gL), Dpnaer; fee Ste^. 
Ij. rai!, fmtbtg, let; Ifær raff til 
ore. Jpe(g. (meget brugl.). 
en ^jebel i^cttO- ®ee Wetel. 
D. 1) en ^nolb, ^uRel, gorbøi" 
®bm. (meget brugl.). 2) Rwn 
re poa SRpggen (Jf* ^e«fa); og* 
t cnfelt Sprbe etter Dragt. ZtVL 
f. ^a«fe, («Rt)erc Crb). 
ten, n. Dragfifle; jtommobr* 
adj. pntltt, bnglet 
ffcn, adj. buHet, fom bar bøie 
Itarft ttlbagetrcrbenbe ®!ulbre« 
mør. 

. 1) ^afi, ^anblfngen at taftt, 
tit gobt ^afl (en béibig ^ebrift). 
i Staft mæ: binbe an meb, faae 
IHtte meb. 2) et ^ntal af fre 
er. Slbg. 3 (5<et. meb gieertal 
(aab. 0), f. C^jc. trju ^o|l, o: 
tpffcr. fiogo ^oft, J>: 16 (®tt)!* 
:®o. kaat). 3) et enfelt Staft, 
meb et 8tfTereb{!ab. !Dd brog 
n mot foart ^afi (3: boer G^ana 
tt bleo faitet i @een). dit ^ail 
Jot*enne (Ubfætning af et giffe* 
Ogfaa en enfelt ^ang etter 2:ib. 
j(ati*e: ben forfte ©ang. (£it oa 
«aft 4) (Spring, Suftfbring/ en 
Dmbreimng i duften. (S^tunbfaft, 
igfafl). 5) JBugt, Jøffe etter «nube. 
om tit åaft box (Bnore (8noret 
lg i en fiøffe). 6) et 5)?aal ^oor* 
an f after; unbertiben ogfaa ben 
)t etter Slfftanb b^ori man fan 
et <8teenfafi. 7) en obfaflet ^ob ; 
if ©teen. SHe alm. 8) en ^plbc 
gforftenen, boorpaa gprtøi og 
Ung (exUtitgge^. £)r!. 3f« ^an^ fet 9) tt 8W^b, fUH ^r mån 
ubfafler Biffeoobbet. 10) giffefon^, 
bengiff fom fangel paa een®angmeb 
et 93ob. t>ti (a felt (eile Jlaft*e Qbt 
baoe folgt ben (eie ©lump). 

fdHa, v. a. (a-a), 1) fafte, fl(mge« 
(Sgentlig og figurlig meb be almiitbe- 
lige goranbringer i Begrebet. 2) fornfe, 
ubfAtte gifferebffaber; faalebee at labe 
Siffefnøret løbe ub, liaefaa at fortte et 
IBob; berlmob fige« ^fetia", om at ub^ 
fortte (&am og (iner. 3) afifafir, fllpbe, 
tabe. fafte (itent tabe ^antn. 3f« 
lafte bcfl* 4) omSinben: nilbe ujon^ttt, 
fløbe ttlbage etter tit ®iben. 5) belorg» 
ge6 meb3td C^tn ben førfte tpnbeSi^- 
jforbe)* Stt. ©tift Væ (eoe fafta pm 
Catne. (3f. fraba). — fafta fegt a) 
gjøre Suftfpring, (oppe op og breie ftfi 
t duften; h) oriffe, giøre enfelte ©Tomø 
etter Sribnfnger meb $obf bet oø JD«er« 
froppen; c) om %xct: oribeø, blibe 
flfjof ot — f alte 5tonn: renfe Stom »eb 
iftafhting. faflei^øo (<Saitur)t ubfl^rcbe 
$0 tit Zørrittg. raffa ibopt famrnrn- 
fafte; lotgge Stem i Dbnger paa Øge^ 
ren, o. fTo. fafta ne're: fa|teooerno> 
aet faa at bet blioer ganffe tilborffet. 
fafta pai feg (3:onen paa førfle £)rb): 
oriffe etter ilornge meb -troppen. (Dleb 
3;onen paa bet anbet Orb betegner bet 
at tåge paa fig, fTorbe fig i en ^afO» 
fafla upp: flaae op i en 9og. fafa 
poet fpe faalebeø atman trorff er ^Craa* 
ben toære ooer ©ommen. — fafta oeg 
(el. burt): a) bortfafte; b) tabe etter 
fpilbe afUagtfomt^eb; c) glemme noget 
fom man (ar lorrt. (Eg oa fafta oeff 
b« eine g5er«'e. (9Jorbre 55erg.). fafta 
feg i»ea : fpilbe fin (pffe, fortte Pd i en 
ulpffeita(Stitting; ogfaa omfomme ocb 
Uforfigtigbeb. 

f<ift<tnbt, adj. fom man fanfafte. burt* 
faftanbe. oeg«faflanbe. 

Bafle, f. faa meget ^om fom faftee et* 
ler renfeø paa een (^ang i Soen. ®bn 
©rf. 3 S. (Srtft: goioefafl. 

%a^tf)tpp, m. jtaftefiorp (ubuelig og 
ringe aatet ^ing). 

f aften, adj. om 95tnbent ujcron, tilbage^ 
ftøbenbe. 

Xlaflenot (oo), f. et minbre S$ob fom 
fan trorffeé af Jre etter fem ^Jerfoner. 

'Ra^tplaQQ, n. Aafteflorbe, £)t»erbug« 

BaØeromy n. 9{um til at fafte i. 

Bailefpjelb, n. ^afteffool. 2)rf. 

:aaflertnb, m. S3inb fom flrpger uioront, 
breier ftg ub af ben lige Sinie. 

:KafHna, f. taften; ©ornfning; Øifferie 
meb Sob ø« f. 9* fee lotto* I 308 ^ate - 

Satt, m. (II libm iJrenq, <Smaagut. 

©fj. gttitfpfln. 
Satlflv Cffjtfclfr), f. Sictel. — Sflilebo- 

tav, m. Ell SUtelflimr. «Rftl. 3 SSm. 

Sotlttappac (jtalfjclappar) om tn 

Suflcr. 
Satt, m. en Stat; negle ^Icbtr ogfaa 

tantal, i gJiPBftnnina HlSjelta, (3j. 
rof*, Aaufc). 3 ©«mmenrslnlnq ftib- 
uanUs: Satta (for SaHar); faalrtfB: 
3atta:<tug<t : Satteuit; ffartc Øint. 
Xattabelc, n. (t Salb StMtuantr- 
%attat[or, n. SRibfe af en Satietlc. 
Kattarofn, (. ^attc^ole. Sattnftitp, 
n. AattcftiRelfe. JSatta-ungit/ f- Ajel' 

lina- 

Satto, r. cn^unfat. 3f.fljet[a, SienU- 

■Utogie @tit>n bctcgite): jtalta ci^faa en 

Sat i ailminbdigfcb. 
:StattAlal>b, ID. en ots glante (Cnaiilia- 

lium); f.^anfot. Ir. eiift. (egentlig 

Sattefpb). 
Sattetupn, I. et fS^lc^i ®<Mtit eQer 

Eoe, fnm ^ar ncden f igbcb nieb Satlen. 
SAttnofle, og :&<itrnoe iaai. o), r 

$1anten ^antho ((iRlcoptii»). leQem. 

3f. Tia. 
"SAtUuUt, r. Æalujile. 
taut, v. n. loHe, Idlbe meb en dW 6u- 

jenbeBpb! ogfaa tujt, luabe. Sufferub, 

^ebeniatTen. <£IletJ: iua, buga, foute. 
Xauf, a. fflnab, ^uien. SEr. etift. 
ffluTt, v. n. 6iije, raabe. Sr. ©tlfl. 3f- 

bauta, bua. SS^ft- Tigce baabe baute 

og faute. 
Sflult, f. en liben ffiftefliim. ©bm. 
Xaun, m. ©ijIB, Blfune mei ftitrt $«- 

■elft. Sogn, ©enbre S«g. C®- 9i. 

k«nn>. ^eraf ^pqna. 
:&aup, n. 1) StUb. 91bg. lefl. (.efleTJ 

Sjep^ @. 9t. kaup, le SM9i: lil- 

Ijeb*. attpm itauD'»: ooen f ftiøbet. 

2) gangit, Sotte. SJlortre Strg. ©bm. 

Dei ba glort eit bfl» Saup C^: en 

bOflttg ganflfi). 
foupa Claupe), v. a. (t-te), tiobe. SRbg. 

Stfl. (dUtri Fjeptt). @. 9t. kaupa. 

— XAupAi-, m. (ti Sleber. 
Xaupety, n. inbtiebl (Het ubcnianbfl 

^i. 6aalebe# ogføa '&auptf9nn, 

og flere. 
Saiipmnnn, m. Siebmanb. 
Baupffaal, f. fijsbilaali Beeartnina i 

anlebning of et Sjeb. Srugefl ogfaa 

i ®enbr( Snrgenbuu* amt Cboor fiawp 

itt( bmgea). 
:Rawpftab (fiiopflal. m. Sjobftab. 
Saupfvcin (ftiepfeein), ra. .gianbeli- 

betienl; Srambobfoenb. 
fauv4, v. n. flj!ir( Spaaner, fnbfljitre 
33ebflo[ler fot at be lette» funn( ob^ 
tfcnbea. ^dg. 

Fuuumt, mlj.IreUft, fombannn(KJtTaiM 
etter Satte af Srofler. ^ds. 

Snuet, m. I) SroDf, Cof, lf« flf nib. 
UQatauie. S. ©lift. 2) en Sttanbt af 
Spaanet; Ztx ber (r Iflltauirt fonten 
Sranb«. ^elg. 3) SDvriniaan. «Rsrbre 
Berg. Dg fl. ^ebtcr berimobi Sart 
i mr. og Ort. 3 fflbr. Sealaure, on 
en Sile fSlreber. 

Bauling, fet Sooilng, 

Ffliie (ealgtt, laarebe), f. fjofo. 

Fatifrt, v. B. (a-a), flappe, ti<ntt%u, 
IJoelt nieb. 3(Eb. 3 ©bl. flal bet ogfia 
beteane at toefr. 3f. ^oQ. lierkoicn. 

Bfluft, m. I. en,ffdt. C©aterSb.). ^twf 
bet norbenfirlblte Sievfa. 

Siiiift, m. 2. Ij en libm Slot ubei 
Jribfe (i ©eil og latttlagc). ©SL 
3of(n og fl. 2) en Deel of el «WL 
(t af ®t?[(trne i be fimplere Stiaat' 
b|u( (forn beftaae nf el ^ar Icrtlogti 
©totte), ©bm. 

f<iut, adj. rioll, inbbllbfT. Slegttubttdt 
jDtb. (Btuges ogfaa i DanmaiT). 

fAt>, adv. ganftt, albelee. (©«. U). 
Sun t gorbinbelfe mcb noglc Slb|tm- 
ser, fom: «tao roten": gienrtfrnwaSUB. 
„Iao open": ganpfe aaben. STetL Bs* 
flerub o<f ff. (3f. 381- kar-loAiM). 
3 Sea. ogfaa: Fflpenbt, f. ISi. tBMI> 
be r>ntt. laocnbc full. ^m ^obdMk 
(lai bet bebbe: foa», 

%av. B. I. £«bet, SIfgrunbtR. HoL 
©tfft. (©. 9!. kaO- 1)0 for WiOm 
Sao'!-, bet fant i Sanbet. $an w« 
fiag n'i SaD'e (j: neb i *DsbfO- 

%av, n. 2. 1) (!)ranif(n, Sambn, fM| 
Beuagelfe mcb ^(cnbemt. C ^tn |tl> 
Bing Cf. laoa). — a) Xunimtl, gOntt* 
Ting, Uro; tn aJIttngbe Irtettu '.f| 
Dmfoign. røtgetbrugLotftioswib» 
fidbs ; fielbncrefonben^ielb*. — a) &at, 
Sarmaf mange aitenntjTcT, fomuItlMC 
eenOlana. SKbeels ogfaa: «io, Iwt- 
te. 53. étlft. (3f. flab]. 

tavo, v. n. (a-a), i) gramfe, famle, 
beiMrge ^nnberne ibelig forn foråt ob- 
fpttbe (Otr (crtDifle noget. fasa rna 
^oiubo. laoa t Slatn'(: foemmc rin 
plabite i SSanbet. S. og St. ©«fl, 
^Blq. ®bi. og ff. C3il. knfs, boHe). 
3f.[mDa. ©aalebca ogfaa meb t(3tei- 
flabi f. gr. fasa rna cl ffiloai rage, 
ffrabe. Taoa mce ^roni: roe fagte.— 
2) ffrcebe. oære meget fpsfelfat, iau 
Uro og SffDotr mcb noget. ^an V~~ 

motU te faoa rna: ban bat i " 

bcferge, ban et oocrlffiftl n bat meflllgMd Stwt — itaangle 209 

ber. 3f. fctfawa (3«t kafinn). Jpo faunet. 9?orbre 93crg. ^bm. (3f. fa»*» 

fat)a ntÆ ^onno: ^un bar megert Uro ^uga)« C^tterd: flo, fpcanofeiu 

meb Sømrne. We fai^a ntft bet (ame: :&ml, n. 1) ^aal, tBIabe )fiaa Biott og 

Di flÆbe oé igienncm nu forn for« ^U* anbre ^aaloctrter. 3 <Sbm« ogfaa om 

get bntgl. øeflenfielbA; oafaa i ^afl. ^otetemee Sei». 2) ©aab (t^ori j^ob 

Oi) Sr. @tifr* 3 3nbr. rmPi». — 3) er fogt; Stlø^ful^^t, fæbtjanlifl meb 

fteie, larme, om en ^{ængbe 3oI!; og" j^aalrob. (i)br. fertil: %calQvytt, r. 

faa: trcrtte, fit^ed* (£g oeit ifie !t»a bi ^iobgrpbe. 

fa^a met: ieg ffionner iff e boab 3 {!ulbe fcala, v. a. afffiære StaaL 3f* ticria. 

giere faaban £arm for. $. (^tift. :amløar', m. ^aalbaoe, Urtebate. ®br. 

%<ivt, m. 3ting, ^t^^t, boon)eb ^oris bvor bet ogfaa bebber :&aill>atøm (for 

j^onten røulee ligefom i Zaa^e. Ztm^ ^calbagie). ®. ^. kalgardr. 

melig alm. om én^e*3Iinaer ((Snofa^ %<aivot (oo), f. ^aalrabi, ^aalroer. 

w); ficlbnere om ^Icgn-SHnger (Ølegn* ©rt (53br. 2:ea. og fl. (@o. kålrot). 

ftii^e. $atl.). 3<I« kafald og kafi (om CEr et bebre !)?at>n enb :Emlrabbe (fom 

!Reg). (Settere ^ot», Sufa, (Iling. 3f« bog er mere ubbrebt). 

f^ctoa, loun, fleta. fcahvQQitn, adj. fulbffiær, fom fnart 

f4nE»ientc (ganfie), f. fat). frpfer. (Sbm. $ebre folrpggien. 

lUnc»fuø(, m. Dpffere, bjjTfenbe S5anb* f mmai, f. f oma. — :Rmmair, f. jtamar. 

fttate. lilbeelø ogfaa om Sugle fom 'Rcana, f. 5tone, i^uftru. 3 ^g* ®tift 

fé^e meb en Sifle^Hm. @bm. ((Efter tilbeeU: :aone (oo), bog er 9^a9ttet 

'-talen ^^afngl'' minber bet ogfaa om ber fjelbnere, ba man i bet (Bonben» 

bet føromtolte ^ab). fielbjTe oftere ftger .Itjering. 3 ©bt 

P<iiil>uaa, adj. bibflg, uftprlig, oilb. ^e(g« forefommer ben ælbre 3orm :Glon4 (meb 

' (4^bber ogfaa fai^bugo). 3f* faibuga. aab. o), bog flelben. ®. 9{. kona. ®. 

Mivin^, f. $e9<egelfe, 3:ummel; f.^av. (^o. kuna. 

JUivlf m. glpbbclt, (Btx^tftx af let %xa BoinebrubCr), f. (£n!ebrub. 

eller Sari, fom binbed til et ®axn for :Glmnebunab, m. !£)ragt for ^oner. (^aa^ 

at b<)Ibe bet o^be i Sanbet. 92orbre lebeø ogfaa 5lcanebut>a og^cane))Iagg. 

Ø^trg. og norbenfielbø. C^Herd: ^Ica og :&mn(e)cmne^ n. en $ige (ifcrr om Ctn, 

■ 8f!»* fom fnart flal giftet). 

fnvla, v. a. 1) fatte Stwl paa (S)arn; FmneUtiø, adj. fom iffe bar jlone; og^ 

2) binbe ^nevel (^aole) i^aa 5lib. faa om (£n fom bar en ubuelig Jtone* 

%4ivlt, m. 1) SRufle eller SSalfe, bt^ormeb :amnelørfa, r. !D?angeI af ^one eller 

81abbreb bageø (rutlcd). ^ebm. (i)br. i^uu^niober. Der fpne fnart Samelov* 

lerø^ei^Ie og^eloe. 2) ^anglcflct fa: bet «ifer fig fnart at ^uuømoberen 

fflnUtttct. ®br. S^flerb. (iStlerø Stull). mangler. 

@o. kafle. 3) Stnrotl, ^funbbib fom :Kaineutfte, el. :amnebyte, n. bet at 

■ binbee ^aa 5Hbene for at be iffe ffulle ber rommer en np ^one i en ®aarb* 
^attc. Ml. (3 ®bm. Wobe). %cant9ol, m. ^tjinbeftol (i itirfen). 

favlefltotc (-fløte), v. n. om ®arn, fom :aainefyir, n. ^Jpnt for (Enfebrube. 

^acLt faa bøitat^aolen fipber iSSanb" 'RcartQtl, m. 1. (St jloingla), ittafe, 

flaben. 9{orbre 8erg« ^Ipnge, ifor af Serr. Sptebctrfam* 

føeølt^Ua, v. n. om C^arn: rcrife fra gel, ^eggiebærfotngel, dtognebftrfoin- 

Qnnbett til SSanbflabcn. gel. 9Jorbre ©erg. ©bm. m\>m. — 3 

kavring f m. S:t»ebaf. (£)gfaa i banffe £)rf. :aan9el; i 3nbr. Xlmnøml. 3 

og fvenfCe Diatefter). ^ogn og ©ønbre ©erg. beober bet 

favtifia, y. a. rpfte (&n bpgtiat. (Sbm. Bmnf og:aanf. (Sllerø: ^rand,^ring 

fAtifa (fttffe), v. n. ia-a), famle etler (®br. og fl.)/ ^»a|J (©«lft.), ^amø 

rote Mrtig wbnogct; ogfaa: rpfle el- (3æb.). 3 f»enf!e !£)ial. kan^ira, kåogla. 

Irr rage i i^øet (=fco»a). 9?orbre ©• 3lmnøcl, m. 2. grøfogle, grugten |)aa 

P««9famt, adj. n. uroltgt, befoærligt. (Bxan og gure. ©ønbenflelbø. Nebber 

Pm (pron. b^ab), f. foa. ogfaa %canQul (£)flerb.), %canQlt, f. 

Pm, v. n. (r-bbe), »enbe $øet unber (OJbr. ©uffr.), »unttle(©alber«). HU 

Xorringen. Øflerb. Qcllerd fnu. lerø ^ogla, 5lugla, %ofIe, ^ufe. (®« 

, et Bmfuøl, m. Stait, Milt. @!al 9^. kong^ull). bntgel norben^elbø. faa ^ebemarfen lamn^elpmg, f. jtaxnglevcet». 

bcbber bet %Mt* Xlmngle, f. <&|)inbel, €bberfo)). <&bm. 

UotouQa, adj. meget begioerlig, graabig, 9{bnuogfL i£llerø::amn9lø(9?amb.), 

ifttt tfUt iiøgel fom man l«mge |ar Bmngrø (S>ttO, :&inøc( QXtfL ©u^ 

14 210 ^oangl^^^^ — Knfa 

fferub). (3 ^bnL cftm: S^ævlome). ^runbfr {19 ^a et imbd £>ib fo» ie« 

3d(. kdnguJ-ld. 3 foenfle riaUhet n>ter ^ngel. 

kåDgro. ft(b)a, v. n. om ®)eber: fébe, faaeM. 

:amn9lcrctt», m. ^)>tnbeli>cr9. ^ebber: ^tft atm. Ftea oa f\ia (aaK i)* 3 

:Rmn9lO't»ceo (9{amb.)/ Hmngros (Etm. betbtr brt nic, meb Itft i, fM 

t>ctt» (Crf.)/ :Btn9elt»ctv (3:etltiit.)/ fcrutf(rtttr:ftbia(IidefomHefDTb{lia). 

:aainselt»m9 (etm.)* Cgfaa 9>(t9- 3 jCrL jtnbed Sonnm ftlio. 

lainet>Æ9 (3(m). 3^1* k6D?iiU6ancf. :Rtbtertb, n. ^tb af en aoTfgamoiel dA. 

3 (^. ^. ftnbed ogfaa kangahavo ref. 3 ebm. Mieljib. — Siaitmbc S^ni < 

(^arlaomø ^aga). :aitcFicr (e C'W^t), n. Xnrtebfd IM^ 

:Ra:nglo, oq :&mnQro, f. ^cangle* meb et ^tb btnbreø fra at )Mittc. 

'Rcant, m. tSitTflafe; f. ^canpel. :Rtbla, f. (9iebefib« mi oø fL Cfoi 

:amnrie, m. en liben og tpf ^erfcn; en brugen ftSe (meb ibaaxbt f, ibca D 

^Io^«. (Sbm« forn' et ^cffenaon til ®iebcnie. IHjnnle 

IKmpa, f. en 5taabe. (3^1 kåpa). Scffecrb ere; hefcbanit, ^g rb fi ft 

Faipoi, v. a. rutte, trille, !>æUe fammen. (i^-^tifr). åBeqgemebtaaibtfikii. 

Or!. ((Enten fcr Icpa el. fapa). Xltbltnø, m. et Atb. ^ooil 3 Wc lg 

:Raipe9r4ø, n. planten Set>efcb (Alche- jCfterb. Stitiinq (forn inigce iffiMfir 

milla). ^0(^U <Et. a^arifoipe. jttb). 3^- kidlingr. 

'Rcav («ftfltfti; Cpbol^), f. ^or, n. ftfa (ii), v. n. (a-o), flac, clcr frt* 

Potra, T.fi. 1. cm^fitlf: ofted, Rifle fig, «anlia: ftrceffe fig fbrat faae ittwHfL 

affcrtte Cft ?{bl. 3f. totren. 3^ogn meb ftcnf S^na: ftP; f|aP. 

Pmra, t. n. 2. bicrfe lii^t; om et fbagt FtFevtS (aab. i); f. titeoilL 

ai^inbpuft paa Sl^anbflaben. ^arb. fifjt, v. n. (e - te), tabe lanbcHHMi 

-Ecavt, m. 1. Stnbpufl, Sanboinb forn t>i- trcrffe oolbfomt efter Sdict M 

fer ftg ^^i^d $anbflaben. ^arb. (3f. bet ^c^t efler Satter). ^u log fé Hi 

gamle Kari, ^olud, S^tntguben). lifte, ^eft norbenfJeM. (69* lukM> 

TSiCCLvt, m. 2« en tpnb (8paan, S^euU %^ithoftt, m. JHgbeftc» 

finiam (®br. Drl. ^jterb.). ®.^aure. Bil (ii), m. en fmalSngtdlerllii, (ea 

:Rmre, m. 3. jtaarbe. (36L kordi). fhrcrffer fig inb i Sanbrt aUbg. Sel fmren, adj. om 9){Ælf (faara): ojlet el" S^alb. ^eraf abffiflige (Øaotbfi 

ler bruden. 9{M. enbcgfaa i be norblige Sgnc, |9fcOf> 

'RccLB, r. et Soffenavn til gaar. 3bm. bet eflerd er ubrugeltgt 

'Eca» (Dt^nge), f. 5toø. 'Ril (^ebel), f. JtieteL 

Fmfa, v. D. fuHe, flonne. S^efl. (bo9 be ftla (it) , v. a. (a^a), fette Mrt I 

®amle). Cgfaa v. n. ^file pok": fb^nbe fig, M«e 

fc&fa, adj. forfrtffet; f. fofa. paa retbpgtigt* file uppotte ds: II» 

fait', adj. munter, (oftig ((B. 9^. katr); me (Sn, gaae bpgtigt Ué paa (Ea 

ogfaa: urolig, faab, «ilter; iforr om %ilt, m. en ^ile, ^egle. 3 Mébai et 

Sem; ligelebe^ om Xsr, fom gjeme (malt ^tpRe fom er f|)ibfl f bCB m 

boppe og lege. $eraf ^ata, (Snbe. 

Bmttnø, m. en meget bftig ^arf. Btlevtnf, f. ^ifleim. 

:Rmtre, f. jhtogle, libet 93een (ifor i et %iUav, f. ^eflar. Biac, f. JHbla. 

Seb). €bm. 'Eifldm, m. Orefigem S)rf . 3 @»tau Rgil 

f mtporen, adj. urolig af 9){unterbeb. :atlertnF (aab. i), om et 9l9f i ^it» 

Ronv, fee Jtal9. ret efler et ^lao. Sigefaat ftIcvMt 

fcava, v. ir. Ca -a"), gramfe efler rore v. a. ruffe (En f Soppen. 

ibelig »eb noget, r»fle, ©crlte, f. (Er. ftlfie, f. fitla. — ftmc, f. forna. 

t ^0. fcaoe *H ^opa. 9^orbre S. ^bm. :atme (aab. i) , m. en liben ^fHM* 

Crf. (3f. f Ol). 33nbr. fcavca (fom ning. (Ein €foga-fime. fpneø at bore til fat)a). 3^1. kéfa. Btnb, m. et ^celenavn til Søtb. Øm- 

Bmrm, f. fto9e. Bmrrtng, f. ^oi^ring. f ommer ofte i ^uggefangene; f. fc 

%tif, Bctm, :Relba, 0. f. v. — fee fje*. Sig no fiifl, bu liten JHnb! 

Fem, og fen (uben i), fee foen. Utng (en 3emfrog), f. j^teno. 

%ib (aab. i), n. et^b. ^eftalnuHje, %in^t\, m. dbberfop. ®ee jtamglc» — 

%ii. (3 bette oa be folgenbe Crb ub' Btnøelvceo, m. ©pinbeltNMi* Zcfoi» 

tale« fi fom fji). Dati» gleertal i ©uffemb. 

€bm. Stiica (for 5fibjom). 3 3nbn ftnfa, v. n. da -a'), rpfte^m^bet Ing* 

flgee St\t, og ^mcafje, om baabe 5tib fomt. 9torbre 9erg* ^o» ttdd M 

Sam; if« £Vfie og Dfiø, ber mooffee ^au^, et p«i 4a«b*c» ihnn — fioafl 211 'Bsnn, f. C<>f) n.)f ^nb. — 'Zinnhdn, n. 

^nbbecn." 
ftnna (fbt firna), v. a. (a-a), fjtrne, 
\wt <émer. 3 ®ønbre 9er<). Ftbna. 
(36l« kirna). 3f. troifinna/ 

linna (for ^ima), f. en (^mørfinrne. 
3f. 3Bibe og ©troff. (3«I. kima). 

Imnabtte (aab. i), m. rt ^tpffe 93Tob, 
befmurt meb n^fiemct ©mør. 

ftiiie, f. fienna. 

XmnetvørA (aab. o), f. j^imteflao. "01% 
(Herd: Xbrrel, Sprei C() fl. 

Inmfifl?, m. j^øbet paa .^tnberne; eKer 
tinb i Sltminbel^beb. (3«I. kiimfiHkr). 

VmiM^t, r. en ©pqbom font mebfurer 
ttrf ^«oetfe i 5Hnbeme. 3r. ©tift 
€bm. dflere: ^udma. 

Kmitttra, el* Htttntng, m. j^a(i»t>cr(t, 
fnal Sffft beb ©iben af en Dør. ^^. 
lg Sr. €Hft. 3 SDrf. erjtinnun^fun 
« €tef i en $abbor(); berimob Stin* 
wnaa, pl. om 9eq<)en i bet ^ele. 

lip (H), m. et &d^^ Stext^pil, Iwxi 
ctSlab fltffed meb et af famme 9{nm« 
«er; f. (Sr. %i meb ZL ^. ©tift. 

Iip«, r. Sibiefurt) til at bare paa ^Ipf)" 
len; ^<rn(^fel!urb. ^eft alm. i ^erg. 
elift. Sflérd: Smpje, oc;^afe(©bm.), 
tle^fa (©ogn), kafø,* øf; ©frinbe 
atfL^, ^ox«i (®br. Cf; fl.). 

Ilpen, adj. ipfHg, o»er<;it)en, fbrinftf!, 
Kriig; om X)9r, fom lege eller bobpe 
meget of; iffe gjerne bolbe [xa jHlIe; li« 
gefaa om 9{enneffer, ifftr ^øm. T^ei 
ft fø fibne, at bei lann infie Tttia i 
Sto. „^an <r Tipen enbca" Ogeo om en 
ilbrenbe Vlanh, fom enbnu bar Soft til 
2)anbé eller mnnter ^eoctgelfe. C^t me« 
|et ubbrebt og nftflen alminbeligtCrb. 

Itpcr (WbW/ m. en ©obfer. — ftpra, 
T. B. dore jtar eller SDønber. 9. ©tift. 

Itona (ii), f. 9funterbeb, Silboieligl^eb 
til £eg og 2:ummel. @. fipen. 

Hpii«fl, v. ■. blioe munter, (©ielben). 

lipp, n. 1) Stpf, Sraf. ©onbre ^erg. 
fflefben). 2) ©frce!, plubfrlia ^pfén 
ifler Opfaren (f. dt. oeb Spben af et 
€hib); ogfaa ^nlag til en faaban 
Dbfaren ; ^fl^beb, 9(cebfet. ^^^eften bcoe 

eltchi5K))b*tifeg'' (naar ben engang 
r bctret ^crmt og berfor let blioer 
A). 9. etlf^. 3f- ^be!f, ©tøff. 
Rpp«, v. a. (e-te), 1) rvffe, fnabpe, 
ircrffelwrtigttilfig. «arb.SBofe. (3^1. 
kippa). 9fegle ©teber ogfaa Jippt pm 
ftg^: ttttffe paa fig i en ^afl. 3f* 
fippeflobb. — 2) tr^effe 9iff meb en 
Dtebeflang (JHpbetroba). ©bl. -(elg. 
00 9* (9 9ofbre Berg. bota). ^3) 
fittmm, fKttt €« imfclig i et etl, f. dr. oeb et itnalb, et ©lag eller lig" 
nenbe. 5?. ©tift. ^fibbe feg": fare op 
a^ ©frcrf. (3^1. kippast vid), ^an 
flo poa ©eqgjen fo me ftfte of«. (©bm.). 
(£Iler«: foeppa, foeffa, fioffia, ffoetta. 

ftpp^fl, v. n. rvffe«, trcrffeO meb. (©{el* 
ben). 

:atppe, n. Stnxppt, 33unbt; f. (£r. 95ibie* 
fip^je (3?ie!iHj))e). G3. 9?. kippi. 

Hppen, adj. fhj, let at ffrccrøme. ©erg. 
©tift. 3f. Utpptn, foeffjen. 

Ftppeflfobb, adj. fom gaacr i bare ©fo 
uben ©tromper. 53ufifcrub og fl. (Si- 
ler* adv. ftppf^ocn (©rf.), ftppes 
f^onm (©bm.); i JDrf. ogfaa ^b«f«- 
ftoom". 

IKtppetroa/ (for -troba), f. Webeflang 
(til ©eiflfle). ©bl. 3 ©bm. gjotatrobe. 

:atppmiitir, ^ormentille (Urt). %(I. 
(^eQere !D?aurblom). 

fipva, f. ^tper. 

BirFia, firfjebcrr o. f. o. fee ^9rfia« 

fi^t, f. fitla og fjetla. 

:atfø (uben i), et lloffenaon til ^atte. 
(3f- 3«l- kif a, ^at). 3 Seil. forefom- 
mer ogfaa „5tif« St^x** fom 2offeorb til 
^øcr, boilfft etterø bebber ^^fø^pr". 
berimob: ]Gltøftb<inn, oa:&t6falt, til 
(WJfber (33. ©tift). Diofe Crb og bet 
foraitførte ,,^ille'' ubtaleø meb (aarbt 
f uben \, og banne faalebeø en Unb- 
tåge (fe. 

»iila, f. ^ifte. 3 9?bm. »y(le («oft»). 

:at jlel, m. et libet ©frin. 9{bg. XttL id. 
9). kistill). 

fit<t iaah. i), v. a. (a - a), filbre, røre 
paa et filbent ©teb. S:ilbeele i Sg* og 
%x. ©tift, ©bm. og 9?orbre»erg* (fee 
fitla). Ubtaleø ogf. Utta, fjæta, lioitai 
(Orf. 3nbr.). 

fttall, oa Ftrta, adj. f. fitlug. 

Ilitl (5rjtfl), n. l)iilbren, gjining (fjel- 
ben). 2) ©fubben, fH^^tn iforr meb 
©fulbrene. ©bm. f. folgenbe. 

fitla, v. a. (a-a), 1) fiibre, berøre baa 
ømme ©teber. ^tH alm. i be fpblige 
d^gne; oflenfielbø: Ftøle. (£llrrø ftta* 
(3*1. og ©0. kitla). 2) ffubbe, rpfle 
fig, gnibe ©fulbrene eder armene* fitte 
fcg. 5?orbre SBcrg. ©bm. (5oor bet nb* 
taleø omtr. flilfje). 

fitluQ, adj. ftlben, pinelig, fomiffetaa* 
ler 33erørelfe paa omme ©teber, (ifcrr 
paa ©ibeme). Nebber: Htluøe og 
fttltøe (i be fpboeftlige (Sgne), ftølug 
(fønbenflelbø); eller*: FttaH, Qetorn 
(d^br.), ftttøe (©bm. og fL), fjcatau 
,(S)rf.). ©0. kitlig. 

3iv, n. jtib, Zxættt. 3f* Jfiefling. 

fiøaft, T. n. tibc, fMbe em noget. 3f. 

14» I I 212 ^i«' — 

fjoa, Tlcfla, hangla. 3 <Sbm. e^iaa 
Hatt Ofl !|fBic. 

Sirt, m. SnoItt'9)!aaiie, eduntjnflCT 
(LarUE iinrssilicus). 9. <eHft. .^ultrS 
pgfaaSD D(| Wdk-So (forti ten (imsgct 
bc£l((trtt(! tfttr 8i(iclectr>. 3«1. kjiii, 

:sittin£t, r. Mig Slo cg Inlft. 

nrfnm, ndj. Rtagtig, tritllttiicr. 

Bjoft, f. Sjaft. 

SjiiFtbein, n. SittBEtctll. 

■aicFie, m. ftJtEBC! SictoeÉfen. fifbbcr 
pcil". tCjflFie tSbm.l. ■Bjæfrt) (fflSr.), 
Bjrif C©rf.), %iftfit (Sem.), SjtlFje 
(.9t61.). 2»- kSke; 3Sl. kjalki., — 
SJmftn brimte f ©br. ligeroni fllffft, 
om ^(niicfttr cllrrCur, f Salfmaatirn 
„fi!t fll(n!.\in", 3: boEt «n ((fl. botr 
fltæfO. Dfl .infjt (in Stisilca" 3= tUc 
tn leixitbe Sjal. 
-Finpt, adv. raiTt, fiurtlgt. (Ir. ©tift). 

FinpM' *■ "- 6»iii(. fnwaffrine. ©ogti. 

Sjau, f. 3iufl. — Fjmif, f. tlu9(. 

Hiaiii- (« Soir), f. Sjor, d. 

FlAiirb, adj. fjort, treoeni f. Tjoora. 

XlmF, n.Strabflbfli f- Simt. (3btDrt 
forn b(gDRbt mtb ij, ubliiUe t(t nxflen 
a'niinb(Iig iDm li). 

ticafe, v. H. ftrabc, (TUM, nnlbt. Ijcnf 
ft C=f!ur(l ftp;). Ct!. Cgfaa v. ii. 
|l{(b(, jaoe Wolr, f. ttnifa. 

Si«Fat, f. aj(itj(. 

Fimtm, f. tito. — Fitatflii, f. lidufl. 

Ffotitd, v. n. fiqr, tilte. CSphh). 

afe, r. fltb. — Httbbinff, f. SiiTinn. 

-M.]tma. f. Stboinbe, ffldtflafltr-Scbnab, 
beftaatnbe af tt (Der fim fijul mcB 
tllb(f»bt fltoge, bworMb Mebet fnots 
(Ilti fpinbt». !P. eilft, ^<x\i. ta flere. 
SQrra Saumicqitic , Sogr^ffe (3(0.) 
og flcrf. fllcfllfrne (te fccbeanlig to 
©laga, tidnltfl: ^BtEljtgla, meb tr( 
fitul, ttt fpr iHJct af l!( tr( ^tarttt 
(Santter) I SoHgei; og Sttcflegla. 
mtb t(t $lul foi bet 6el( Æoiig. fiertil 
Si(glcbiul, n. Sliil i tnSjyie. Xj(gl(: 
fVcin, f. ^fln( at bnit flieglfti met. 

titgla. v. s. (a-tt), fnoc (Bi:: foiiibe 
meb cn^eglc. Cnfaa fbinbc lan.qfomi. 

Firit, adj. flte. (3gorbinbelffn: lei' oi 
lief). 

HitU (fot «ifbia), r. fliabe. ©. Stia^f- 

aitiP, m. f. Stnfit. 

Hictf, m. 1) Seinfng, 3i1tag»TibntRii. 
». ©tlft. „fai(iiiSi(it". 3f.*QlBfleit. 
- 2) Somlbning af el Eeb. 9i&l. 

rjtiF, adj. 1) tilbagebøiet. tjeff t Sog- 

gj(H! fom beitrfflBggeneHtrÆtulbrenc 

bflfl oBti. Ciqefaa om Sinnifnfj If. 

'- - "■"■ og fl. — 2) ftie, ranl. 

.g. «art. og fl. (3el. ■ falt. keikr). mtxi: «(ff, bratt, 

bnrg, Sflttig. 

FjeiFfl, v. s. (a-o), 1) bole (llbai 
let til Siben. SRbg. Seil. og (I. ■ 
felta). 2) forstibc (d g«n tUtrm 
bnitob). ©Ojitre Strg. S?(rg, eOMt 
brigbt, uitla, Kngla, «la. 3) ». n. 
aaii( fliiiol, gjoTc fitnmningti rOn 
Cmsrtc. SUcrtte Beta. 

:aj(iffl, r. a<ribnina; Stiufirt I ^(oi 
of langoarig Boining. Sogti. 

Pjtifiif», v. n. bliiM tilbagtboitl. 

SjtiFin^, r. a?Tibning, Stlbagebefitttig. 

'ajeii, f. s\t»i. 

:&)ttm, m. I) Slffmag, fomnbret Smg; 
faalebej om <éinng af H Xar pg bb 
en Cuerflang i i^magcn, f. (£r. naa 
Dl SfgDnbci at bliue fuurt. iptig. (ft 
Sr. ©lift. fflulbbi.oafl. (Jr : 

2) figurlig: ©Bor aF en ■^■ 
©i)gbom. etnSlcim taSi^J. 
(Siinbelfer flf(n3orfjeIcii"i(. - :. 

3) mant (Qcr S.ilbeicli>sbet m imi' 
onbt. 3nbr. 

Ft(imlituo, adj. fritt, fri for affmag. 

Si(fp, m. SHodiiinb, frum Snr-AliH 
Jsaa Santen af Saaben, boorBaa to- 
rernt ^eile, Ibct man roer. ®. 9t. kdpr. 

XtiHptnAoni-, m. etSoT af mibbelni' 
biiieteryelffj gtagleboi, 9iorbr(»(r(|. 

lajeipencer, n. ^ogcn (Qcr $iagtli H* 
er Sjeiv. ebiii. og fl. 

:S)(ip, m. feitbaanbet ^^erfon; oflfHaSt 
fem barer Hg ubebitnbigt ab, S.St^ 
Cm Selnbfolf: Bjctfa, (. 

'M.jtiva, t. 1} b(n eeiiDrr ^aaitb, Atftnt 
^Iffften alm. i be f»b]tg( ©tifttt. £' 
UTi: 2!lr6anba, SlnfijJifl. — 8) fw 
Aieis. 

Fitiva, v. n. (a -al, 1) biuge bmto- 
itre «aanb iflebetfPt ben 6oft(i i) 
flubre, arbeibe ubebxnbigt. 

Pi(ir(n. adj. ubebanbig, Teftet. 

F|(ii:>t)cnbt, adj. Teitbaanbet. TOtpet ub' 
brebt i be føblige Sgn(. ener»: vtoa- 
Itnbenbt (Ir. ®tift). orobenbr «irifl.), 
(orbenbl (Sbm,), aur&inbt (£fi.)j sg- 
faa rangbdibt. 

:Ej(it>in9, r. Ilobftt abfcnb. 

Fi(Ff , adj. rant, fjoil af «otbninft; (te 
[)eif. 

FjeFlii, T. n. Co -a), ftise*, tretm. Me- 
get btugl. fffcr i be norbltae Sgne. 

FjeFlefnm, nrtj. tratletjar. ^RorbenfKlbl. 

Bjtfling, f. Siteoleiit, IrsetK. 

KjeFe, m, el Stebllab bocrmtb man tf 
tager giff afBonbet. Sg. ætlfl. {3f. 

«(06). 

S}(Ffe, f. (t <Raen baa lTPb(ig( tflet 
(g(nflnbtgt jtolnbfolf. Dtotbrt Serft. Stitl " fjlrnb 213 

øtiibel egfaa (om yiantrnaon C^unb» ^«r a fea ^etni (eL Qømt): ber er 

^etfO Od 3{{lena«n (9{o<)nftcffe), men meget SnbnyY af ^remmebe. fRH. dU 

Crbete eaentlige S^etpbning er ube" Ier«: mannQemt, folfefiemt. 3f. fram" 

Qenbt, 3f. Stdtit, flemt — Dtt funbe maaifee ©ære bctte 

1^ (MebeOr f* St\tttV). Orb, fom bruaeé i Xalemaaben: ,,i 

l|db, m. (gttflO, (• iielb. SWorcjon fjem" 0: imorgen); ^yflwi* 

Iklb, R. écnoebctffe. ®ee Z\tth* baf^jen fiem" (o: nct^ommenbe V^an-* 

Ittlb (ellrr Itiell), n. blanbet, ureen bag), o. f. t». Smiblertib fanbetteDrb 

SorbfFe; ifcrr oanbagtigt Slob. (S^br. fnarere anfeeé fom et lOerbum, altfaa: 

Øfierb. femmer. 

Ijelba, f. i.Cronb, Sanbfteb; flelbnere f)tmba (fjctmbe), v. a. (e-be), fjæm- 

øm en Jtiloe* ©onbre Serg. 8ogn. me, rebe. ((S). 9{. kemba). IDgfaa farbe. 

Salber«, a^br.-SOrf. Utotbe. (3f. (9(f ^amb). fiemba Ufl: farbe Ulb. 

Smnn, Seff, Safønop^O* <^o. kftlla, "^emba ^09: rage ^0 fammen lagoiid 

tilbe* 3M. kelda, @ump, St\ctx. eder !ni))))et)ii9, faa at bet fan bctree 

IMbA, f. 2. en folb (S^pfen; (Efrotf. imeUem ^crnberne. 

4arb. (£llere jtiol. (9f falb). ]a)emba, f. et Stn\)i>H af $9 faalebed 

IkUHe, m. 1. Stict^t, Itiftoebeem 9{(L fammenraget, at (Straaene ligge i or« 

ebu (361. kjAIki). (åttere ^iafje. bentlige gag. 99. @tift, Orf. 

Ij^e, m. 2. (3L %it\fa, r), jtjceife, Ffcmbb, ficrmmet; farbet. 

tt liben ^Icrbe at trcrffe meb Actn» %\tmhinQ, f. jtjctmmen; ^arbning af 

bente, eller at {fribe baa i (^neen. tlim. Ulb. 

ftegle ®teber: HielFie*, i (Scrterøb. Bfempa, f. 1. Jljcempe, flor og ftorrt 

ijolfie. (DetSd.flledakjålki forfla^ ^anb; ogfaa en ta))ber 9{anb, enkelt, 

reé fom (Slctbetreer af ^oalend jlicr- ifcrr om Clbtiben» ^elte. fertil: 5ljem* 

wbeen). — fertil: :aielFtfere, n. gobt begrao, ^iembebaug, og fli. 

%$n at fTrtbe paa. Utelfemeib, ro. :&iempa, r.2.Sorbeteflerbeøt)erfie$Ian'' 

9^e eller Drag i en ^iælfe. fer i Qorrummet paa en Saab. 3<(. 

. XkO, m. (goft), i. ^jeL kempa. (3f. SRiW- Cgfaa om feloe 

i ]|dl, o. (^engebCEtfe; 3:elt), f. 3:ielb, n. ^orrummet og ben fonefle 9{oerbænf. 

fIdU, opfcette Selt; f. tjelba. fttje pca ^iæmpenne: ftbbe i 3onum* 

I ajcHar, m. en^icriber. 39}bm. ogJiZ)rf. met. Sftottfxt IBerg. ^bm. 

lebber bet Biillar. ®. 9?. kiallari. :aiempcmra(r). pl. f. bet forrefte ^a* 

; IjdUrlufa/ f. Qalboor paa enjqalber. re))ar. (Etlcre: $ramairar. 

IttUarfbctn, eLMellarmann:ben^anb la^emvefceriit^, m. en Siflerbaab meb 

(Dm ubfficmfer tZ)Iet i et 9n)1Iup. tre ^arepar. <Sbm. 

Xjelle, f. ftoinbe, ^Dinbfolf. (^bm. 9{bm. :Eiempcbau9, m. (^raoboi fra ben gamle 

Øtf. (meget brugl.). 1>ct fjem'e tt)0 a:ib. Tgfaa 'Ritmpt^vciv, f. 

©ella «k ttto Rjefle (ber fomme to HtcmpeFfetp, m. ben forrefte S^loerpinb 

«anbfoJf og to^inbfolf). Sbm. ^0 (jf. ^Jeip). Cgfaa Sramfjcip. 

t ei b^ir ^iefle: bun er ret bpgtio. laiempemann, m. bentD^anb fom roer i 

I di (©torefjelle : en fornem Dame. — 3 bet fonefle !Hum i en Sifferbaab. (©bm. 

I Sigbeb meb StaiX f!u(be ^{efla betegne :aiemperom, m. SRummet imetlem be to 

et gammelt jloinbfolf ligefom 3^1. forrefte dtoerbcrnfe; ^iæmpemanbenø 

kerla og . kella. 3f. ^jering. - ^tttt flaH, (3«I. krmpnrum). 

«Jefla"* fige* etleré ofte om forffiettige xfcmpereys, f. eteenbob fom er opfaflct 

(mbre 34ng/ (oie 9{aone ere^unQone* i Dlbtiben; gamle ^tcenb^nger, fom 

orb. tilbeele finbeé i aWcengbe oeb 3tranb- 

XkHcf(oebe, n. Jbinbeflæber. — fitUt: brebberne (ifcer oeb j&arbangerf|orben 

ncebb, adj. forflorbt fom 5h)inbfoIf. og 8ognefiorben). 

IfcKtita, f. JTlering. — Xfclm, f.J&ielm. Bjempetofta, f. ben forrefle 9loerb«nf. 

ajci-oii (ee) , ra. Oft af Slaamctlf. 3 FJena (ee) , v. n. (a - a) , oanfmægte, 

©bm. ogfaaWeilofl (aab. 0). ^el er blioe amtægtig. „Tiena upp''. £)gfaa: 

eJfr« en gorm af ^jetel. Ffenafl upp. «Rorbre 33erg. Sbm. ^efg. 

lie(pt (en Saife), f. ^jeoie. ©ceboanlig om at oanfmæate af a;orjt; 

Ik» (a«b. e), fommer; f. foma. i Sfj. ogfaa af -unger. 3<5ogn beb* 

fjcni, adj. I) fommenbe. ^un fammen- ber bet eØerd: ovfitn<t^\ i Sbm. 

fot: fnarffem, feinfjem. Nebber paa mrjonafl. 

nogle @leber fiem. — 2) i «Reutr. fjenb, adj. 1) befienbt meb noatt, be- 

ticmt: tiliiittngeltgt. let at fomme til. oanbret, fom (ar ^{enbfllab tifenSSei, 214 ii(fiibm«nn — (Kppaft I et ©tcS ener et ©clfTni. 2) lieatt of 
9nbr(, teTienbt; eq^aa Tjenbelip. 3f. 
aubfienb, mtitnb. 3J anftEt rucr et- 
litnbt fprnoqcti jf. liuotjdib. Iitnfom 
a fsre tit lienb, 6an a It Ut «nft, 
a; ben (cm tx bltstn btfjtnbt foi ttn 
SBtett, blioet mfsiirnlt foi ti antre. 

:Biui&mann (el. flitntmann), m æeU 
Biftt paa EB ©ertift, ifnt Daa Siff«- 
boabt ca Saqter. BetimDb „Si)fS". 
pna i£Ii»(. 

SienQ, Tn. StrnTrog, flrampc f Paas cfl 
^«nglltt. 9Ht3(I ubtrtbt t>i| maaftce 
alm. unbtaatn f Sr. Siifi (6»Br btl 
6tbbtr ©tol tDer Srampt). 3 Ætll. 
oaBuftcnibiXjingi tttti^Siang. [®. 
5i, keDf[t). 

Sfttiffii, r. tn DrtfEtffatil nKb^ganf jaa 
btgge Stbtr. ©ogn, ®onbre Borg. 
^tal paa nogltSttber btbbe :&ftnsa. 
(3otniob. af ^eng, ba ^anrcTiit fitb' 
eanllg ert betltfDTmigt). 

titnela. v- n. f5t loftlfgt, fljm laiigt 
©ting. Wctbre Serg. (3f. flmnglt). 

ajenn, (. Stimt, iBanbnøt; f, Sjxnn. 

fjcnn^t, v. a. og n. (c-be), Offlt. for- 
ntmint, nmrtt futb gelelfen, ©migtn 
tDtr Cugten). aim. iHoglt ©t. fjinnt 
(@bt. SSft.). 19. 9t. henna; ©D. kannB. 
—2) fltnbe, gieiitjtnbE; utrre bffjenbt 
WEb; ogfaa onfEe riler ctfltnbt (ln for 
nogel. 3f. farflenna, tjuBttEmia. — 3) 
T. n. ietft at t)Enbe cftet fornemmt nO' 
ett, Mnfcerfegt, iagttagt; f. gr. tienne 
in, 0: fi;(t vaa, ta<)e paanugttfor at 
unbtifeflc bel. — ttnfcltc lalcmaabtt: 
fJEnnt ^ungrtn: bfiee fnlteit. fjennt 
Sømnen: bline fBonfg. — fjeitiie ftg: 
oære fig tesibft. ^''in ra fo ban tjenbt 
ftg inffe »: ban tsnr renit ubt af fig 
ftltt. CBiDrbrt Sfifl.). (jtnnt fw Wagt 
ttl: fele »t>efltt til. Ijenneftg teStatS: 
felt Wcertclfe. fjennE feg åtte: gien- 
fjtnbe et ©teb boor man fiat Date"! lil- 
^m; ogfaa: ftnbe ncgct at t»a:re fig 
btllenbt^ mctrle at men 6ar fttt bet 
fomme fei. — (tenne ftg fsrei^folt fig 
fot. — flennt ratt u nbtrfe gt C®". ka ri- 
nn bO- fitnnt ette: unbetfoge, fegt at 
Hente; fele tBcr fmage i>aa\ egfaa 
lagge 9Jtfftte (il bniltet 3nbfri)I en oie 
Omftctnbiabeb tan njort. ©aalebeS: 
Sin f* itie fjenn' etle bi atb'ÆODnbt, 
3: man taacr iffe agte taa at bet 
frntrler, man maa vitrt afelfom imeb 
©merten. — fjenne til: fjtnbe til, ^aue 
Sunbffab Pttl. Dttimvb: (jennt til feg: 
rilReiibe Hg; licnte fem (it tfltt. — 
lienne 'ti (for ui-i): naae til, felt 
ntget afi f- <£r. Sg fjennE ti ffinbtn. 
Trangt): (JEnbt feU, tagc feitaf. — jf. 
tanna cg funna. 

Fjennanbc, ndj. forn fan fjtnbee rilti 
felefl; fjcnbelig, Dce »a litnnanbt le 
bi; man funbcfienbe bel, (Qer: betl» 
til, eftet 6»at man funbe fonterame, 

Fjtnnrtil, v. n. (eft-beftj, ij tfripMit: 
titnte feinanBen, njtnflcnbeé, Wbl, ®bt. 
og fl. — 2) mebniir etter Peb: trfjen- 
bt, tjenbti Dtb (Jf. fannajt); cgfaa: 
fele fig mifftn vit ncgel. Era fem 
iaVe ta til ftg, ban tiennef) nut bi 
(3: ben fem trott fig figtet, ban fdet 
fig truffen). — 3) iipetfonligi: giee fi 
tilfgcnbe, funne følt6 tatrmarfee. Sa 
fjenneft ettt-pra (el. alt'0 : man tttf 
met lil at fele bel efterat bet er fortt 

Sjenitt, n. Jttenbemcrrtr. (©jclbcn). 

:iljcnnt (for Kjerne), m. fljtrne (iSrrus- 
ler). ®. K. kjami. 

Bjennel>Iom (Nymphiea), f, vtbXlMn. 

fienneleg, adj. fjcnbtllg. COfteniOB* 
nanbe), 3f. aBtjennfltfl. 

Bi en nem er fje, ii, Ajtnbemttilct 

(jennefpaf. adj. nem ttl at fjrnbdMt 
Igtcn; ifirr em (£n fom let g|tnfje»et 
bt ^^erfoner, fem ban (ngan>:| iai IkL 
Dfeget ubbtebt og maajttt alm. (©i. 
kanspak). SeioÉningen af ber gdnlt 
spakr iaiit, flog) finbtt fun i betle Ctt. 

Bienmng, f. l)3agtlaflrife, gotfM srt 
at felt eller fmone paa noget. i)sttaf 
bemitrfe. tafa «jenning pra ttnStng: 
lage OTtitfe paa nonet for at [JMbf 
bet igttn. 

Bjennintt, ni. Aammerat, 9tfttnbt. 9am' 
lE ^tnningar: gamle Sefjenblt. 

Bjennffrtv, m. Sjcnbifab; Stlitnblflttb. 
baea j^tnnifap rna ein (el. til tin). 

Bjtnfcl (^enfl), f. I^ltnbflab, btt dl 
man fjenbtr nogtt. Sg tefte ig bti 
Ajenfel bra ian, 3: btt fnntee mia Ol 
jeg (tulbe fjenbt Bant. B. SHfl (3IL 
hpra kerwl r, n: fjenbt). 

Bjentla, r. J!jtnb{Tab, at man tjcnttt 
neget. 

Sjtnt, m. ©mule, fflran. 3nlit ttMfc 
ftjent: iffe en entltc ©mule. ©bm. 

Fjent, et tabjtflfu ai ubelttmiSiFtBbaiiiii. 
i froftficnl, fjeSfjent, aratfiEnt og IL 
(Ær. Stift). 

Bjei.<p, m. 1) Ajctb, libtn ©tof. 2) tx 
IrttllammE, en Semmtrftof. 

BjeppA, r RapftiabFn, at man fomtl 
om nfget. Sogn, «bl. (3f. Sapp). 

fjeppafl, v. n. 1) tabpf* mtbttn. (9. 
9t. kr|)ua). 2) ftrabe, ffsnbe paa. an- 
ftrenge |iS fei al faat et arbtibe f«t- titpptn — SitUa 215 Hot l)e|))Nrl met dn %\n^* ®ogn, 

9øL øgfaa %x. @Hft 

!)tppeti, adj. 1) fov^elpptit; cafaa fliiu 

n^, fhreMonu 2) floU, trobTtft, forn 

Wc Mjf»t cftet. ©ogn. $eraf 3lieps 

■a, f. inip^Ii^ft; ogfaa ©tb^eb, a:rob' 

1ig(eb. @øgtu (39l« keppni). 

Itcr (oab. e), n. 5lar. ((^. 9^. ker). 

1) Jh)p, eiaol, et libet ^ar i ^Imin^ 

beliabeb. ML SXere alm. i ^u«!ier. 

i 3f. MtxaTb, Sibne, «obp. — 2) et flort 

f tar, «TVggerfar. ®bt* ^r. (©ttft oft 

Cblanbene. (ttbtaled mtfi alminbL forn 

tjtfr). Were ^ar oq ®aa. — 3) 23ro- 

ter, Vbiwc uttber en^ro. (llbtaled of- 

teH 5tiorr oa 5tiæn). 3 ^i^beb bermeb 

^^ ^r^affenæt^, om be Cpbcemningrr 

j/mi ^areteiaeme ubfcrtted. 

Ijcrolb (aab. e), n. et ^ar. Nebber 

fsboanlig ^cnralb, og noale (^teber 

%)øvølb, %i9vtlb, :a|ørel (aab* e)/ 

koilfet eaentUa aruttber fig paa gleer^ 

tallet, forn ^ulbe bebbe ^ierolb. (3 

florbre Serg. bebber Q^ental ^icrralb, 

Sleertal Jtierelb). (^.9{. kerald; ^0. 

kfiri — Sntgel forn SaUeenaon tot 

oHebaanbe 9llebf!aber, b«ori noaet giem- 

mt$\ bog ifær om S^rcrfar, faafomilaø- 

|rr, t:øiiber, Sotter, 5C1!er, gabe o. (♦ 

' t. (3 ®ogtt tun om flore Star, ba be 

Såa bebbe 93ibne). dangler paa en- 
te kleber i bet ©onbenfielbffe, men 
er ellere ganfle olminbeligt. 
licriitø (aab. e), f. (Si* AJertnøa, r), 
i) en ftone (i ^Untnbeligbeb). 8on- 
bafjelbé (bt)or bet ofte træber iftebetfor 
Itona eL^oina). 3 Sielbbpgberne ub- 
ta(e6 bet beeU jtiering (aab. e), beeld 
Wffring. — 2) ^iærtinø, gammelt eller 
ttoget albrenbe ^t>inbroI!. ^Im. men 
«btalee )fiaa be flefte ©teber: ffiaring. 
3 Stbg. ogfaat %itllinQ, og i <2>ctt 

HiebbtflØ* (&. 9{. kerliDg og kelling; 

®tt. kiring). — 3 Sormen er ^ierfng 
fibeorbnet meb ^ar, ligefom gjetta meb 
ftall; men i Setpbmnaen ftbeorbned 
ftiertng meb jtall, og 5lie11a meb ^ar. 
Xiertngebrot, n. ^ærlhtg. 3 ^P^g el- 
ler ogfaa meb 9{mgeagt; ligefom ^al- 
lebrot, ©DeinfaHbrot og fl. 

Ifirin^tfnut, m, falbe^ paa nogle @te- 
ber en jhtube fom iffe er rigtig fnattet 
og berfor let oplofeé. 

Siertnøcleyfa, fanget af ftone eHer 
^uuémober (ligef