Skip to main content

Full text of "ordua"

See other formats


ORDUA | ZER ORDl) DA? 1 

"ORDUAK" 
-AK 
/ 


T~MINUTUAK ETA... 


-AK 


-AK 


K ■ ~> 


-A (ordu...) 


f/r 


■ 


* 


ETA BOST 


-AK A 
A-AK(ordu...) 


i r 


A ETA HAMAR 


-ak(" 


■ 


■ J -AK 


\\i- 


■ 
■ 1 -A/-AK ETA LAURDEN 


I 


\ 
/ (0 eta laurdenak) 


-ak\* 
*/-AK 


vj 


\* 


*Veta hogei 


-AK^ 
ftK 


"V + 


■ 


• 


•TTA HOGEITA BOST 
-AK 


GUTXI(AGO) 


ETA ERDIAK 


ZER ORDUTAN? 

NOIZ kasuko atzizkia amaieran baino ez da jartzen, aurrekoa aldatu gabe: 

ORDUAK, ERDIAK eta LAURDENAK * -ETAN (bostetan, bost eta erdietan...) 
MINUTUAK * - (e)AN (bostak eta hamarrean) 

GUTXI(AGO) ■* GUTXI(AGO)TAN (bostak hamar gutxitan) 

| ZER ORDUTATIK / ZER ORDUTARA (arte)? (noizetik noizera) 

NOIZTIK kasuko atzizkia amaieran baino ez da jartzen, aurrekoa aldatu gabe: 1 ORDUAK, ERDIAK eta LAURDENAK ■* 
MINUTUAK * 

GUTXI(AGO) * -ETATIK (bostetatik, bost eta erdietatik...) 
- (e)TIK (bostak eta hamarretik) 
GUTXI(AGO)TATIK (bostak hamar gutxitatik) NOIZERA kasuko atzizkia amaieran baino ez da jartzen, aurrekoa aldatu gabe: ORDUAK, ERDIAK eta LAURDENAK 

MINUTUAK 

GUTXI(AGO) ■=> -ETARA (bostetara, bost eta erdietara...) 

■=> - (e)RA (bostak eta hamarrera) 

*> GUTXI(AGO)TARA (bostak hamar gutxitara) [ 1 NOIZ ARTE? NOIZ ARTE kasua egiteko ZER kasua + ARTE: 

ORDUAK, ERDIAK eta LAURDENAK => -ak arte (bostak arte, bost eta erdiak arte) 

■=> arte (bostak eta hamar / laurden arte...) MINUTUAK eta LAURDEN 
GUTXI(AGO) | Ordua adierazteko esapideak ■=> GUTXI(AGO) arte (bostak hamar gutxi arte) 1 Hiru-hirurak. 

Hirurak jota. 

Hirurak jotzeko. 

Zazpiak inguru dira / Zazpiak eta inguruan etorriko dira. 

Zazpiak aldera etorriko dira. ARIKETAK 

Idatz itzazu letraz honako ordu hauek: 

ZER ORDU DA? 

01:00 

01:10 

01:30 

02:15 

02:30 

07:45 

10:50 

19:14 

20:00 

22:30 

ZER ORDUTAN? 

08:10 

10:15 

12:30 

01:07 

04:20 

04:30 

16:25 

19:15 

21:00 

23:10 

NOIZETIK NOIZERA? 

01:15 - 02:15 

04:00 - 06:00 

05:30 - 07:15 

10:00 - 12:30 ARIKETAK 
ERANTZUNAK: 

ZER ORDU DA? 

01:00 ordu bata 

01:10 ordu bata eta hamar 

01:30 ordu bat eta erdiak 

02:15 ordu biak eta laurden / ordu bi eta laurdenak 

02:30 ordu bi eta erdiak 

07:45 zortziak laurden gutxi 

10:50 hamaikak hamar gutxi 

19:14 zazpiak eta hamalau 

20:00 zortziak 

22:30 hamar eta erdiak 

ZER ORDUTAN? 

08:10 zortziak eta hamarrean 

10:15 hamarrak eta laurdenetan / hamar eta laurdenetan 

12:30 hamabi eta erdietan 

01:07 ordu bata eta zazpian 

04:20 laurak eta hogeian 

04:30 lau eta erdietan 

16:25 laurak eta hogeita bostean 

19:15 zazpiak eta laurdenetan / zazpi eta laurdenetan 

21:00 berederatzietan 

23:10 hamaikak eta hamarrean 

NOIZETIK NOIZERA? 

01:15 - 02:15 ordu bat (a) eta laurdenetik ordu bi (ak) eta 
laurdenetara 

04:00 - 06:00 lauretatik seietara 

05:30 - 07:15 bost eta erdietatik zazpi (ak) eta laurdenetara 

10:00 - 12:30 hamarretatik hamabi eta erdietara