Skip to main content

Full text of "Origenis Hexaplorum quae supersunt; sive, Veterum interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum fragmenta. Post Flaminium Nogilium, Drusium, et Montefalconium, adhibita etiam versione syro-hexaplari, concinnavit, emendavit, et multis partibus auxit Fridericus Field"

See other formats

ORIGENIS HEXAPLORUM 

— *?<?*? 

QUAE SUPERSUNT; 

SIVE 

VETERUM INTERPRETUM GRAECORUM 

IN TOTUM VETUS TESTAMENTUM 

FRAGMENTA. 

POST FLAMINIUM NOBILIUM, DRUSIUM, ET MONTEFALCONIUM, 

ADHIBITA ETIAM VERSIONE SYRO-HEXAPLARI, 

CONCINNAVIT, EMENDAVIT, ET MULTIS PARTIBUS AUXIT 

FRIDERICUS FIELD, AA.M. 

COLLEGII SS. TRIN. CANTAB. OLIM SOCIUS. TOMUS II. JOBUS — MALACHIAS. 
AUCTARIUM ET INDICES. OXONII: 

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO. M DCCC LXXV. 


+\\r -"> % 36 

01 
IZIS 

■L 2 J B U S. IN LIBRUM JOBI MONITUM. lN colligendis libri Jobi variis interpretationibus et lectionibus, bi nobis codices manu- 
scripti et editi auxilio fuere. 

" Codex Colbertinus, num. 1952, recens quidem, sed ad antiqui et egregii exemplaris 
fidem descriptus, qui plura nobis suppeditavit, quam ceteri omnes MSS. Ibi asterisci et 
obeli notantur. [Hunc codicem ad Cap. v. 1 2 praedicat Montef., quasi exscriptum ex alio 
qui ad Tetrapla ipsa adornatus fuerat. Vide tamen nos ad Cap. ii. 9.] 

" Codex Regius, num. 1896, membranaceus, XI saeculi. 

" Codex Regius, num. 2434, membranaceus, X saeculi, ubi omnia, quae possunt pictura 
exprimi, depictis imaginibus repraesentantur. 

" Codex ER PP. Oratorii in vico S. Honorati, membranaceus, X saeculi ; commodante 
Viro doctissimo Jacobo le Long, Congregationis Oratorii Presbytero. 

" Hieronymi versio libri Job, secundum editionem t<ov O" hexaplarem, edita primo Tomo 
Operum Hieronymi a D. Joanne Martianaeo nostro. [Denuo edita post Vallarsium et 
Maffaeium a J. P. Migne in Patrologiae Tomo XXIX, pp. 61-114.] 

" Nicetae Catena in Job [opera et studio Patricii Junii] cusa Londini anno 1637. 
[Graecorum Patnun, ex quorum scriptis Catena conflata est, praecipui sunt Olympiodorus, 
Polychronius, Didymus, Chrysostomus, Apolinarius.] 

" Notae Editionis Romanae [anno 1587, a Flaminio Nobilio concinnatae, in quibus 
continentur ea, ut praefantis verbis utamur, quae, in libris manuscriptis reperta, vel ad 
indicandas antiquarum, tum lectionum, tum interpretationum varietates (sub scholii illas 
nomine, quod ipsarum incerta esset auctoritas, nonnunquam relatas) vel ad stabiliendam 
scripturam Vaticanam, et ejus obscuriores locos illustrandos pertinere visa sunt] et Drusii 
[Veterum interpretum Gh'aecorum in totum V. T. Fragmenta, Arnhemiae, 1622.]" — 
Montef. TOM. II. 

ty 2 IN LIBRUM JOBI MONITUM. 

Idem in Praeliminaribus, p. 63. — " In libro Jobi, praeter solitam sex columnarum 
operam, Origenes in editione t5>v O' plurima mutila ex Theodotione, et aliquando ex aliis 
editionibus, asteriscis praepositis restauravit, et hiatus magnos resarcivit, ut ipse supra 
memorat. Septingentos vel octingentos versiculos [h. e. o-riy^ovf^ ab Origene praedicto modo 
in locis ubi deerant repositos fuisse testatur Hieronymus, qui librum Jobi sic restitutum 
Latine transtulit. . . Haec supplementa ex codice quodam Colbertino, et ex editione Hieronymi 
mutuamur. Praeterea lectiones veterum interpretum longe auctiores et emendatiores damus, 
quam Drusius ediderat." 

De Appendice sua ad hunc librum Parsonsius haec : " Continet antiquorum inter- 
pretum, Aquilae, Symmachi etc. fragmenta, ex codicum marginibus excerpta, adjectis etiam, 
quae ibidem conspiciuntur, scholiis. Ex amplissima vero harum rehquiarum silva, quam 
mihi obtulerunt codices fere duodecim notis et lectionibus marginalibus instructi, ea seligere 
quae vel adhuc sunt inedita, vel digna quae denuo edantur, non nihil prorsus erat negotii ; 
nec me in tali materie vel nulla praetermisisse, vel utihora semper descripsisse spondere 
audeo." Codices quorum lectiones his conditionibus exscripsit Parsonsius, sunt fere hi : — 

137. Codex Bibliothecae Ambrosianae Mediolani, signatus B. 73, membranaceus, saeculi fere X. 

Adjunctaest huic et duobus codd. subsequentibus, Catena PP. Graecorum. 

138. Codex ejusdem Bibliothecae, M. 65, membranaceus, saeculi X. 

139. Codex ejusdem Bibliothecae, A. 148, membranaceus, saeculi X. 

161. Codex Bibliothecae Dresdensis, num. iii, saeculi XIV. Habet praeter textum Jobi, Proverb., 
Eecles. et Cant. Cant., lectiones Aquilae, Symmachi etc, scholia et lectiones in margine. 

248. Codex Vaticanus, num. 346, bombycinus, circa saeculum XIV. Continet Prov., Eccles., Cant. 

Cant. et Jobum, omnes cum notis Origenianis in margine, nempe lectiones Aquilae, Sym. 
et Theodot. 

249. Codex Vaticanus, Pii secundi, in Appendice signatus num. 1, membranaceus. 

250. Codex Bibliothecae Electoralis Monachii, num. 148, bombycinus, saeculi XIV. Continet librum 

Jobi cum lectionibus Aquilae et aliorum ; quae tamen maxima ex parte evanuerunt. Multa 
autem, quae apud alios codd. Aquilae, Symmacho, Theodotioni tribuuntur, in hoc tanquam 
explicationes, sine auctoris nomine, leguntur. 
252. Codex Bibliothecae Mediceae, num. xxvii, plut. viii, membranaceus, saeculi X, seu potius IX 
exeuntis. Continet hic codex (quem Jac. le Long insignem, Luc. Holstenius incomparabilem 
appellat) libros Jobi, Prov., Eccles. et Cant. Cant. ; omnes grandioribus literis (rrt\i]pm exaratos. 
Abundat lectionibus margini adjectis, ex antiquis interpretibus Aq., Sym. et Theod. Neque 
desunt alia, sive variantes lectiones, sive correctiones, sive scholia, nullo auetoris nomine 
apposito. Omnia autem haec marginalia scripta literis sunt ad quadratam formam aecedentibus 
exarata, idemque cum codicis textu aevum sapiunt. 

255. Codex Vaticanus, num. 338, membranaceus, saeculi IX. Continet librum Jobi cum argumentis 

ad marginem Olympiodori, variis leetionibus Aquilae, Theod. et Sym., sive in marg., sive inter 
lineas, et scholiis diversorum Patrum. 

256. Codex Vaticanus, num. 697, membranaceus, saeculi XII. Continet librum Jobi, scholiis diverso- 

rum Patrum adjectis. 

258. Codex Vaticanus, num. 749, membranaceus, character. uncialibus exaratus circa saeculum IX, 

cum lectionibus aliorum interpretum, et Catena Patrum uneialibus pariter literis in circuitu 
descripta. 

259. Codex Vaticanus, num. 230, membranaceus, saeculi XIII, cum sanctorum Patrum expositionibus. IN LIBRUM JOBI MONITUM. 3 

Bestat unus instar omnium, qui ad Hexaplorum reliquias augendas et corrigendas 
plurimum contulerit, Codex Syro-hexaplaris Ambrosiano-Mediolanensis, ab Henrico Mid- 
deldorpfio editus, ex apographo quem Matthias Norbergius anno 1778, dum Mediolani 
commoraretur, sua manu exscripserat. Jobi apographo bis usus est Editor ; primum in 
libello, cui titidus : Curae Hexaplares in Jobum, e Cod. Syriaco-hezaplari Ambrosiano- 
Mediolanensi, scripsit Henr. Middeldorpf, Wratislaviae, 1847; deinde in majori opere : 
Codex Syriaco-hexaplaris. Liber Quartus Regum e Cod. Parisiensi ; Jesaias, Duodecim 
Prophetae Minores, Proverbia, Jobus, Canticum, Threni, Ecclesiastes, e Cod. Mediolanensi 
edidit et commentariis illustravit Henr. Middeldorpf, Berolini, 1835. In quo opere Mid- 
deldorpfius plurima non tam ipsius codicis, qui diligentissime et accuratissime exaratus est, 
quam apographi Norbergiani menda sagaciter deprehendit ; alia aut non odoratus est, aut 
quasi insanabilia intacta reliquit. Quod ad textum pretiosissimi codicis attinet, exspectanda 
est editio ad ipsum archetypum expressa, omnibus numeris absoluta, interpunctione et 
punctis, quae vocantur, diacriticis munita, cujus particulam tantum, Threnos, Baruch, 
et Jeremiae Epistolam complectentem, edidit Antonius Ceriani, Doctor Collegii Biblio- 
thecae Ambrosianae, in Monumentis Sacris et Profanis, Tom. I, Fasc. I, Mediolani, 1861. 
Interea ne desideratissimi operis mora nostro incepto jacturam faceret, a Viro eruditissimo 
eodemque humanissimo facile impetravimus, ut lectiones marginales, maxime eas quae ad 
diversas Aquilae, Symmachi, Theodotionis versiones spectent, ad fidem codicis exigeret, 
corrigeret, expleret. Quantum vero utilitatis ex hac recensione nostro operi accesserit, 
nemini, opinamur, annotationem criticam vel cursim inspicienti, dubium esse potest. Unum 
tenendum est : ubicunque, non monito lectore, Syriaca nostra a Middeldorpfianis vel apicem 
discedant, discrepantiam istam non tam negligentiae, (nisi quid in exscribendo humani 
passi fuerimus), quam majori diligentiae, nec tam nostrae, quam optimi adjutoris nostri, 
imputandam esse. b 2 JOBUS. Caput I. 1. yiy-VJNl Tiyi tfW. Vir erat in terra Uz. O'. 
dv6pconos Tts r)v ev X^P a W AvtriTiSi. 'A.Q. 
dvr)p rjv ev yfj OSs. 1 ■ 
iQ® HVW. Jobus nomen ejus. O'. co ovofia'lco^. 
9. 'Iq>/3 ovofia avrcp. 2 

Dfl. Perfectus. O'. dXvdtvbs, dfiefinTOS. 'A.G. 
dirXovs. 2. dficofios? 

3. "fNp ?12n rriD,i?^. Et famulitium multum valde. 

O' . Kal vnrjpecria noXXr) acfioSpa. 'A. Kal Sov- 
Xeia noXXr) o~<p68pa. 2. Kal oiKCTta noXXr) 
o-<p6Spa, i 

D7j?"TEl ' 3tp TTT3. Magnus prae omnibus filiis 
orientis. O . eiyevr)s tS>v d<p r)Xiov avaroXcov. 
"AXXos' fiey as . . , 6 2. fieytcrTos ndvrcov tcov 
dvaToXtKcov. 6 

4. TCV ttPN. Unusquisque die suo. O'. Ka6' eKa- 

o-TTjv rjfiepav. 'A. eKacrros rr)v eavrov r)/ie- 
pav. 7 5. IS^jpn. Circumiverunt. O'. <rvveTeXecr6r)trav . 

"AXXos 1 ijpgavTO. 8 

DinV^ GW?»* «TfM m HHSH 'bm* Forsitan 
peccaverunt filii mei, et maledixerunt Deo in 
corde suo. O'. ftrjnoTe ot vtoi ftov ev tjj Stavoia. 
avrcov KaKa kvevovo-av npbs 6e6v. 'A. eincos 
fjfiapTov ot vtoi fiov, Kat r\vX6yr\crav 6ebv eni 
KapSias avrcov. 9 

6. D^riV^n Xfy. Filii Dei. O'. ol dyyeXot tov 6eov, 

AXXoy oi viot 6eov. 10 

^SVS^t Ut sisterent sese. O' ' . napaarrjvai. 
'A. 2. ofioicos} 1 

nin^ - vy. Coram Jova. 0\ evcontov tov Kvpiov. 
'A.2. . . tov Kvpiov. 12 

D^ni jBtpn Og Mfa^ Et venit Satanas quo- 
que in medio eorum. O'. Kat 6 StdfioXos rjX6e 
fier avTcov. A. . . Katye 2,arav ev fjtecrco avrcov. 
Q. . . Kat dvTtKeifievos . . , M Cap. I. J Sic Colb. ubi Ols cum tenui spiritu, teste 
Montef. Nobilius : *A. iv yj ovs. Syro-hex. in marg. 
*|jq^> •(. Middeldorpfius in Curis Hexapl. ad Jobum, 
p. i, tentat Loa^. iv yavla, frustra. " Codex ad |jo^ 
apponit €NrNOYC (sic). Ex corrupto Graeco videtur mihi 
orta lectio Syriaca." — Ceriani. 2 Sic Codd. 161, 248. 

Syro-hex. in marg. sine titulo : * o^. Ucui 00-./. 3 Nobil., 
Orat., Reg. unus. 4 Olympiodorus apud Nicetam, Orat., 
Reg. unus. 5 Sic Montef. Nobil. affert : Schol. uiyas. 

6 Chrysost. apud Nicet., Orat., Reg. unus. 7 Montef. ex 
Reg. affert : "AAaos' tKaoros k. t. i. Eadem habent in marg. sine titulo Codd. 161, 248. Nobil. quasi scholium affert. 
Olymp. : dXXiJXour, <pr)0-\v, ck BtaSo^s ovvfKaXovv, (kootos tt)v 
iavrov rj/iipaV ovra> yap'AK. i£i8a>Kev. 8 Schol. apud Nobil. 

Sine auctore afferunt Codd. 161, 248. 9 Nobil. 10 Sic 
Montef. Nobilio est scholium. Syro-hex. in marg. affert : 
* }■'-■ u Syro-hex. 12 Syro-hex. qui in textu quoque 
toO Kvplov habet. 13 Nobil. et MSS. apud Moutef. 

Hieron. Ed. Hex. : et venit 5S equidem '• diabolus cum eis. 
Ad tw fSia/SdXi» (v. 7) Syro-hex. affert : ■> \ 1. ^ m \ .(. 
14 e. avriKupevos. Sic Nobil. et MSS. ut ante, etiam Cod. 
248. Syro-hex. «bs^Jlocuisa yuso &( .1. [Cai>. I. 8-17.] JOBUS. 8. ^ - ?" 1 ^"''^' Super servum meum. O'. Kara rov 

natSos (alia exempl. 6epdnovTos w ) fiov. 'A.2.0. 
enl tov SovXov )10V. W 

1H03. Par ei. O'. Kar avrov. Alia exempl. 

Sftotos avrco. 17 

DrfrN m\ ■*£] Dfl tf»N. Fir perfectus et 
rectus, timens Deum.' O'. dvdpconos dpep.mos, 
dXr]6tvbs, 6eocre(3rjs. (A.) dvfjp dnXovs xal 
ev6vs Kal <poj3ovp.evos tov 6eov. ls 

9. i~ni"P~ri N. Jovae. O'. evavTiov tov Kvpiov. Alia 

exempl. t<o Kvpico} 9 

tTrhto . . . MT. Reveretur . . . Deum. 0\ <re- 
(3erat tov Kvptov. 'A. cpofieirat tov deov. 20 

11. -p-]T T5S _t "5? ^"OM- Sl raora contra faciem 

tuam maledicet tibi. O'. r/ pf)v eis npdcrconov 
cre evXoyr)crei. 'A. f) ovk eis npbcrconov crov 
evXoyfjcret <re. 21 

12. TViTV ^B DS^D. E conspectu Jovae. O'. napd 

tov Kvpiov. Alia exempl. dirb npocrconov 6eov. 22 

13. 1^ &rp) D^N. Comedebant et bibebant 
vinum. O'. .\< rjcrdiov Kal 4 entvov oivov. 23 

14. n^^- 1- ^ N3. ^«7^. Et nuntius venit ad Jobum. O'. Kal ISoi) dyyeXos f)X6( wpbs 'l<i>(3. 
'A. Kal [l8ov~\ dyyeXos f)X6e npbs 'Id>f3. u 

15. NlttJ h'BPi\ Et irruerunt Sabaei. 0\ Kal 

eX66vres ol ai^iiaXcoTevovres . 'A. Kal eneae 
(s. eneneae) Za/Sa - . 25 'O 'EfJpaios' Kat enine- 
<rov ol "ZafSairat.** 

-£> "^^ **£> ^Xyi ri-? l "'2W- Et evasi 
tantum ego solus ad nuntiandum tibi. 0\ 
a<o6ets 8e eyco /iovos f)X6ov tov dnayyeiXai aot. 
O 'E(3patos' ea<o6r\v tov dnayyeiXai aot. 27 

16. N"i rnn -GTD nj TiV. ^A MC ille loquebalur, 

et hic venit. O'. ert tovtov XaXovvros f)Xdev 
erepos. 'A. Q. ert ovros eXdXet, Kat ovros 
f)X6e. w 

DJBSfTrjQ rb$\ ZPTkn Vt*. I gn is Dei cecidit 
de caelo. O'. nvp eneaev eK tov ovpavov. 
'A.O. nvp 6eov . . , 29 "AXXoy nvp napct tov 
6eov KaTt]ve^6ri. 30 

D^ONffl. Et devoravit eos. O'. Karecpayev. 

2. a7T€/CT€'r€l'. 31 

pH. Tantum. OWacat. *• 'A. «cros. 38 

17. DftfM-J nCjVtp IQto D^-fto?. Chaldaei fecertmt 

tres turmas. O'. ot' imrets enoirjaav fi/xiv Kt- u Sic Nicet., Cod. Alex., alii. Syro-hex. in marg. 
* w^.» ).i... i v>, 18 Colb., Reg. unus. 1? Syro-hex. in 
marg. * cji. ksb»?. Lectio air£> Spotos est in Codd. 161, 248. 
Cod. Alex. : avQpurrros o/joios aira. Cf. Hex. nostra ad 
Jerem. x. 6, 7. 18 Sic schol. apud Nobil. "Puto esse 

interpretamentum Aquilae." — Drusius. Montef. ('A. e.) 
praemittit propter v. 1. 10 Sic Cod. 253. Syro-hex. in 
marg. *Uiaa\. 20 Nobil. quasi scholium affert, et sine 

auctore habent Codd. 161, 248. Sed Colb. et Reg. unus 
Aquilae tribuunt. 21 Sic Colb. et Reg. unus. Nobil. 
sine f/ affert. Idem addit : fj <pavepa>s, avaio-xivras, quod 
scholiastae debetur. Glossa <pavepS>s est in marg. Cod. 161. 
J2 Sic Cod. Alex., alii. Syro-hex. in marg. «J&0.3 ^ao. 
53 Hieron. : •)& comedebant et '■ bibebant vinum: quae imperite 
Graeca fecit Montef. : -X tyayov Ka\ 4 «n.i/ov oikoi/. Imper- 
fectum rjfo-oW est in Codd. 55, 68, 160, consentiente Syro in 
marg. ♦ &( 0001 « \o( K. il SicColb., teste Montef., sed 
suspectum est l8ov. 25 Colb. affert : 'A. nal eVtVfo-e. 

Cod. 255 : 'A. «n-eo-t 2a/3d. Nobil. quasi scholium affert : «V«rfo-« 2a£d. Tandem Syrus noster : «UajL^^Skio .(. 
20 Polychronius apud Nicet. et Reg. unus : avri pivrot roi, 
e\86vTcs ol al\pa\ti>T(vo-avTfs, inirttaov 01 2a/3^aiTa* (SajSairat 
Nicet.) ?x« to 'EfipaZKov, eXrow oJ 2apaKrjvoi. Colb. et Cod. 
255: 6 8e 'Efipaios, oi 2a#3aiTai (2a/3aiTai Cod. 255) ?x". ^* - ' 1 
toO, oi 'S.apaKtjvoi. 27 Polychron., Reg. unus: to d«, io-arfriv 

iya povos, Kal rj\8ov airayyel\ai o-o» [quae est lectio Cod. Alex. 
et aliorum] 6 'Eftpalos, io-a6qv, exet, tov arrayyeTXai o-ot, /10«». 
28 Sic Colb. Nobil. quasi scholium affert, et sine titulo 
Cod. 248. Minus probabiliter Cod. 255 legit : 'A. «ti toCto 
i\a\et, ko\ oiros t)\6tv. 29 Sic Chrysost. apud Nicet. et 

Colb. Hieron. : ignis ■& Dei. 30 Sic scholium apud Nobil. 
et Codd. 161, 248 in marg. Montefalconio videbatur esse 
Symmachi lectio. sl Colb. 32 Syro-hex. hic et v. 1 7 

in marg. habet : •> ^oo -X .1. Sic sine asterisco v. 19. 
(Vocabulum Syr. pro Graecis jtXiji», Svev, x a P' c > <' CTO s po- 
nitur; hic autem eVros ante iya povos legit Cod. 249. 
Aquilae vero eVn-os pro P1 tribuitur Psal. xxxi. 6. Jerem. 
xxviii. 19.) JOBUS. [Cap. I. 18- <f>a\as Tpeis. 'A. ol XaXSaToi eBriKav Tpets 
dpxds. 33 "AXXos' Tay/iaTa Tpia. 3 * 

18. 1?! CTUtf). Et bibentes vinum. O'. Kal irivbv- 

TOiV (>£) 'A. OIVOV. 35 

19. n TTT2 rPll. Ventus magnus. O'. -rrvevfia fieya. 

'A. dvefios fieyas. 36 

20. "i^ypTlM. Pallium suum. O'. t<z Ifidna eavrov. 

'A. evSv/ia . . 2. etpeo-rpiSa . . O. tw «rep- 

SvTTjV . , 37 

21. O'. — <bs Toi Kvpico eSo£ev, ovtcos eyeveTo 4. Ov 

KeiTai ev tco 'E/3pai'/ca>. 38 

22. CriV^^ n^Dn jnrfr&V Nec dedit insulsum 

Beo. O'. Kal ovk eScoKev dcppocrvvriv tco 6eco. 
2. oiSe r\<ppovevo-aTO rrpbs tov debv. 39 'O 
'Efipaios' ovk efiefi^aTO tco 6e<p. m 

Cap. II. 

l;DWWl'ia. FiliiDei. O'. ol dyyeXoi tov 6eov. 
AXXoy ol vlol tov 6eov} 

iTfrTJ^g S^nnV (in posteriore loco). Ut se 
sisteret coram Jova. O'. ^ 'A. 9. 7rapa- 
OTTJvai evavTiov tov Kvpiov. 2 2. "IQN^ (in posteriore loco). Et dixit. O' . Vacat. 

O/ Xonroi' Kal elirev? 

3. i^L 1 "^^- Satanae. O'. wpbs tov Std^oXov. 

"AXXos' £(• npbs tov HaTavdv} 
"iTOra pVtPtQ V?P\- Et adhuc adhaeret inte- 

gritati suae. O'. tri Se e^eTai aKaKias. 'O 

'EfHpatos' Kal fri eyeTaL tt)s eavTov TeXeibrrjTOS. 6 
D3n ^V^V tl ^npnV Et incitasti me in 

eum, ut deglutiam eum sine causa. O'. <rv Se 

ehras vrrdpy^ovTa avrov SiaKevfjs drroXecrai. 

'A. Kal dvecreicrds fie eir' avT<2 (s. ev avTf) tov 

KaTairovTicrai avTov Scopedv. e 

4."it»s2 t^j \w tiryh -w5m hz\ " rty T g a -to. 

Pellem pro pelle, et quicquid habet homo, dabit 
pro vita sua. O'. Sep/ia virep Se.pp.aTos (alia 
exempl. add. rrdvTa s. Ka\ -rrdvTa) ocra irrrdpyei 
dv6pcoTT<p, inrep ttjs ^rvyrjs aiirov eKricrei. 2. 
\pcora virep \p<orbs, Kal irdvra ocra eyei, ffporj- 
creTai vrrep Trjs tyvyjjs avTOV. 7 
5. 7Q~)y] ^2Q"7Sl K7~DN. Si non adfaciem tuam 
maledicet tibi. O'. r) /jlt)v eis irpbcrcoTrbv <re 
evXoytjcrei. ' A. ei ovk eis -rrpbcrcoTrbv crov eiiXo- 
yrjcrei cre. s 'O'li£f3paios' ei ovk eis Trpbcrwrbv 
crov PXao-cpTjfirjo-ei cre. 9 33 Sic Colb. Nobil. scholium affert : XdKSaioi e-ne6r\Kav rpeis 
apx&s [sic sine titulo Codd. 161, 248] et Aquilae tribuit : 
Tayuara rpia. Sed cum Colb. facit Olymp. : 'A. 01 XaXSaTot 
t8i)Kav \_Ka8* fjpav] rpcis apxas ; necnon Syro-hex. |u^a .(. 
♦ k»*» )^>.l asaxe. 34 Nobil. ut ante. Explicatoris 

esse videtur. Cod. 252 in marg. : XaXSaiot cdrjKav rpeh (Jp^as, avri tov, Tayuara rpla. Syro-hex. in marg. addit : ♦ Jwo- .('. 3a Colb., Eeg. unus. 3r Iidem. Nobil. 

vero : Schol. evbvpa. G. tov e'vev8vTr)v. *A. ecpearpida. 

" Lectio nostra asseritur ex Levit. viii. 7, ubi Aq. P^t? 
vertit evSvua ; et ex 1 Keg. ii. 19. [et xxiv. 12.] ubi Sym. 
eandem vocem vertit e<pearpiSa." — Montef. Cf. Hex. nostra 
ad Jesai. lix. 17. lxi. 10. Syrus hic affert : * otls^nsL .>», 
quod Graece sonat tam Tt)v ecpearpiha abrov quam to irepifio- 
Xaiox avTov. 3S Colb., Cod. 255. Obelum habent Syro- 

hex. et Hieron. 38 Nobil., Reg. unus, et sine nomine 

Cod. 252. 40 Polychron., Colb., Regii duo. 

Cap. II. : Schol. apud Nobil. Sic Codd. 161,248 inmarg. 
2 " Haec notantur asterisco in versione Lat. sic : -X ut staret coram Domino. In Colb. autem in haec verba, evavriov Kvplov, 

haec leguntur : 'A.6. oo-a rjore'pio-Tai ovk eaTi tu>v O', dXX' dcp' 
erepas eKboaeais eVeiOTj^ft), cbr 8r) tov 'Ej3pa'iKoii ovras f^oiTOt." — 

Montef. Haec, irapao-rrjvai — Kvpiov, desunt in Codd. 68, 249 ; 
et in Syro-hex. sub -^ (per errorem pro 3K) leguntur. 
3 Colb. Hieron. : 5K et dixit. 4 Sic Syro-hex. in textu, 
et sine asterisco Cod. Alex., alius. 6 Sic Apolinarius in 
Colb. et Polychron. in Reg., Orat., Nobil. Posterior om. 
Ktu en. 6 Sic " omnes MSS.," teste Montef. Didymus 

apud Nobil. : toCto 'Ak. o-atpe'arepov e'K8e'8<0Kev' aveaeiaas pe 
eir avrw K.T.i. Syro-hex. affert : (ev a\iT<i) 00 »j1^.«^-» o .(. 
« fc^o o)ln\->^.v^<.. Drusius suspicatur Aquilam edidisse 
anokeo-ai, et LXX KaTaTrovrio-ai, quia hoc apud illos ponitur 
pro y?3 Psal. lv. 10. Thren. ii. 5. etc. Frustra. Vid. Hex. 
ad Job. x. 8. Psal. xx. 9. xxxiv. 25. Jesai. xxv. 8. 7 Sic 

Nobil., Reg. unus et Orat. Post e^ei, (avr)p) tacite assumsit 
Montef. In textu Syro-hex. rravra habet. 8 Colb. 

8 Reg. unus. Schol. in marg. Cod. 161: to ev\oyr)oei dvr\ 
tov vfipiaei' 6 ■yovv 'Efipaios oacpios f?\ao<pripr)oei ?x €1 - -Cap. II. 13.] JOBUS. 6. "ifottJ itt*M _ nN. Animam ejus serva. CY. tt)v 

tyvyriv avrov Stacpv\a£ov. Q. rfjs tyvxfjs avTov 
oi>x <%?. 10 

7. Ttp\ ^S n^n. A conspectu Jovae. O'. dirb 

tov Kvptov. "AWos" drrb rrpocrcoTrov (tov Kvpiov 
s. Kvpiov). n 
JH pnir-l. Ulcere malo. O'. t\ K tt novfjpcp} 2 
"AWor t\t<pavTt} 3 

8. V? nj-^V a cepi/ *i6i. O'. Kal e\a@ev -^ «ain-oj. 14 
iH "H.^nrO. Ad scalpendum se ea. O'. tva 

tov lytopa ^ 0. aiirov •i £vi). i!i 'O 'K(3patos' 
Kvdo~6at kv avT<o} a 

"ity^ W). Et ipse sedebat. O'. Kal eKa6r)To. 
'A.O. (Kal) avrbs (tKd6r)To). u 

"'r^C"'^ inS. In medio cineris. O'. errt tt)s 
Korrpias. 'A. evrbs ttjs orroSov} 8 2. kirl 
arroSov} 9 

9. intt?N *b 1»N"11. £<? &i/ ei uxor. O'. elnev 

avTm r) yvvr) avrov. 'A. 0. Kal etrrev avrco r) 
yvvrj. 20 -J- xpovov Se iroWov Trpo(3e(3r)KOTOS 4. 
Ov Keirai ev tco 'E(3paiKcp. 21 
^jnSJ-Q p^tTO ?|"]3>. Adhuc tu adhaeres inte- 
gritati tuae? O'. pe^pt T "' ? Kapreprjo-eis; 
2. ert eptpevets tq drr^oTrjTi crov ; 22 9. &rh$ T%- Maledic Deo. 0\ tinSv n /%a 

tls Kvptov. Aitt\t} ypacprf tv\6yr)crov 6t6v. u 
"AXAoy Kardpa<rat rbv 6t6v. u 

10. ni712n. Fatuarum. O'. dcpp6vu>v. 'A. dirop- 

ptov<rcov u 

H.nStn. lloc. ©'.Vacat. Jg 9. ravra .» 

VppljtiJ. Themanila. 0*. 6 Qatpavwv &acrt\tvs. 
2. 6 QatpavtTTjs. 37 

TWtfTt. Swc/«7a. O'. d 2ai>x«w rvpavvos. 0. 

(<5) ^eofrjiy. 28 

'ffcJSJIft' Naamathita. 0\ 6 Mtvaicov Qacrt- 
\tvs. 2. (d) Nap:a6iTT)s. Q. (6) Ncopa6iTT)S u 

iQTO^ i^-n^ NinS T-rp wi. Et con- 

dixerunt simul ad veniendum ad condolendum ei 
et ad consolandum eum. O'. Kat rraptyevovro 
rrpbs axrrbv 6p.o6vp.aSbv, tov rrapaKa\ecrai Kal 
krria-Ktyacrdai airrov. 2. wvtrd^avTO ydp 
opov e\66vres crvp.na6T)crat avrco Kat irapapv- 
6rjo~ao-6at airrov. 30 

12. ntrntfrr UfUJKlly. Super capita eorum in 

caelum. O'. Vacat. "X* ©. «" rds Ke<pa\ds 
avrcov eis rbv ovpavov? 1 

13. Y"*^ inM OrtNl. £/ «erferwn/ cum eo in 

terra. O'. irapeKadio-av avrco ^ tis tt)v 10 Eegii duo et Cod. 258 Theodotioni ascribunt ; Theodo- 
reto (sic) Nobilius, Symmacho Drusius, Sym. et Theodo- 
tioni Montef. n Syro-hex. in marg. *]&o.;S ^o. 

Hieron. : -X- a facie Domini. u Schol. in marg. Cod. 

161 : jroi^pw 7rapo£vr6va>s, "iva o-rniaivt) to «jra^fler Kal fiapi. 
13 Colb. et Cod. 258 in marg. Ad verba e£a> rrjs 7rdX«<Br 
(v. 8) Colb. notat : ovk Havrai yap iv irokfmv opoblaiTOi Toir 

AXoif 01 (kcq>avTia>vTts (-TwvTff Montef.). 14 Sic sine 

asterisco Comp. et Codd. 161, 248. Hieron. : -X sibi. 
15 Syro-hex. in marg. * <£>«.» X «l. 10 Sic Nicet. ex 

Apolinario. " 'O 'Eftp. to Kvao-dai b avra. Sic Colb. ex 
Apolinario et Orat." — Montef. 17 Syro-hex. ♦oo> .1 .^. 
Hieron. : -X ipse. " Nobil. 19 Colb., Reg. unus. 

Nobil. : 2. im rr/s o-nobov. " In haec verba, ko\ avros tKa- 
b\ro, in Colb. notatur ad marginem, oJtos r)v iroXis : quae 
verba quorsum spectent, non satis assequimur." — Montef 
Spectant ad praecedentia, Iva t6v Ixwpa ^itj-; post quae 
Cod. 259 in textu, et Cod. 258 in marg. addunt : outojs r)v 
no\is. 20 Colb. S1 Colb. et Cod. 255. Syro-hex. in textU : — ff<0 T^S Tr6\(a>S. XpOVOV Jc JToAXoU TtpO^t^rjKOTOS, ^ 

tmev avrif f) yvvr) avrov' pcxP 1 rivos Kaprfpr)o-fis ; -p Xry»»' 
18ov — o-vve'xovo-iv- 4 a\\a flirov k.t.L 22 " Colb. et Keg. 

unus." — Montef Pro fppevris, quod edidit Montef., ippivas 
habet Catena MS. Jobi in Bibl. D. Marci n. 21, teste 
Schleusnero in Opusc. Crit. p. 1 5 1 . ** " In Colb. sic 

habetur : A*. yp. fv\6yr)CTov 6t6v. Illud vero A*., ni fallor, 
significat Tetrapla, ubi sic scriptum habebatur." — Montef 
Nobis vero aliter persuasum est, nempe notam hanc nil 
nisi 8i7rX>; ypacpr) significare. Cf. ad Cap. viii. 22. Syro-hex. 
in raarg. sine auctore : ♦ )o^.JJ »t». u Sic Codd. 161, 

248 in marg. Nobil. aftert : Schol. Karapao-ov (sic) t6p 6t6v. 
26 Nobil., Colb. Cf. Hex. ad Psal. xiii. 1. Prov. xvii. 22. 
Jerem. xvii. 1 1. Ezech. xiii. 3. u Syro-hex. ♦ (J\» -X .1. 
87 Colb. 28 Colb. Cod. 255 : e. 'IohV- ' " Colb. 

30 Nobi!. 3l Syro-hex. ♦ Ufti». yOo^? U-» ^ -X .1. 
Montef. affert : 5S «s t6i/ oipav6v; ex Hieron., ut videtur. 
Polychron. apud Nicet. : nva 8« /Si^Xia fxovo-i- «ai aVajSX»- 

■^avTfS fls ovpav6v. JOBUS. [Cap. II. 13- yfjv. 32 'O 'E/3/oatbs' kolI kKa6io-av irap' avrbv VJTl TT)S yns. 13. niSi 1 ? njntf). £* se^iem «octe*. O'. >*< *a2 
€7TTa wKTay. 3 * 

"Ill V?« "ttJTpHI. £< «emo locutus est ad 

t t t •• •• i •• : 

eum verbum. O'. Kal oiSels ovtSiv eXaXr/cre £j£ 
2. O. ?rpoy auTOf \6yov. 35 

Cap. III. 

1. '^SIl* Et exsecratus est. O'. *at KaT-npdcraTo. 

AinXfj (ypacprj)' k\oiS6pnarev} 

2. 3fcH \V_\ Et respondit Jobus. O'. Vacat. >£ 

'A.O. /ca* dn(Kp(6n 'Up? 

3. 113 rnh "VDN "'"TjVpTV £J «o# quae dixit : 

Gonceptus est vir. O'. Kal r) vi>£ kKeivn, jj 
etirav' ISov dpcrev. 'O 'JZPpaios Kal 6 2. Kal 
r) vii£ ev fi eKvf)6rj dv6pcoiros. 3 

4. Ninn DW. Dies illa. O'. r) vv£ eKeivn. 2.0. 

17 rjftepa eKeivn.* 

inttT)T"7^. Ne requirat eam. O'. pj dva£n- 
Tfjcrai avrf)v. [2. /tf/ dvTnroif)o~aiTO avTrjs.] 5 
Schol. fir) yevono ev Kara\6ycp vvktcov. 6 

5. in^NiV Sibi vindicent (s. polluant) eam. O'. 

eK\d(3oi Se avTi)v. 'A. fio\vvai (airrjv). 2. aV- Tiiroirjo-aiTO avTrjs. Q. dy^io-TevaaTm avrrjv. 7 

5. ""^t^. Nubes. O'. yvocpos. A. veabcocris. 2. 

ax^S. O. crvvvecf>eia. a 
Eflf ^T 1 ")*?? ^HSQV Terreant eam obscura- 
tiones (s. gttasi amaritudines) diei. O'. KaTa- 
pa6eirj (kv d\\cp dvTiypdcpcp, Karapayfieirf d\- 
\os, Kal Tapax6eir) 9 ) f) rjfiepa. 'A. »cat eK6au- 
fSrjcraicrav avTr)v cbs iriKpafi/ioc (r)fiepa$). 10 

6. 7DN ^nn^. Capiat eam caligo. O'. afl-evey- 

/cotTO ai/Yf/iv cncoToy. 'A. . . crKOTOfinvia} 1 At- 
wXr/ ypacpf)' dvaTeiXai krr airrjv (ctkotos). 12 

ih; VH. iVe gaudeat (s. we adunetur). O'. /tr/ 
e?r/. 2. /zr/5e crvva<p6ein } 3 

~iSp?p3. fr*l^"7N. iVbra wrait/i ira numerum. C. 
finSe dpi6fin6ein. IlaVTey ^ tXtfot . . , 14 

7. "Wafea. Solitaria. O'. o6wr/. 'O 'E/Spatbr 

ueuovcouevn. 2. eKf3\nT0$. ls 
nD2"V Jubilum. O'. evcppocrvvn pnSe yapuovri. 
"K\\o$' dyaWiafta} 6 

8. DV" ^")N 1!T?j?\ Maledicant ei qui diem exse- 

crantur. O'. aXXa Karapdcrano avTr)v 6 Kara- 
pcoftevos Tf)v f)pepav 'eKeivnv. A. /tr/ ovoud- 
o-aicrav airrr)v krriKaTapdifievoi r)p.epav. 17 

]^l? "^"P &TW!?' Qui parati sunt susci- 
tare Leviathan (s. serpentem majorem). O'. o 32 Montef. et sine asterisco Cod. 249. Hieron.: 5S in 
terra. 33 Orat. Polychron. : twto iftfyarutAnpor ?x f ' 

6 'E/3/jatos - ^ijo-i ■yap" icai (Ka6t(rav K. t. i. 3i Sic Syro-hex. 

in textu, cum scholio : " Non posita erant in exemplaribus 
Origenis (. m <,i,.^jo{? J^.op)." M Syro-hex. .1 .o» -)S 
tJfciMO otl^.. Hieron. : % ad eum verbvm. Codd. 255, 
258 : 6. 2. Trpos avrov Xoyox. 

Cap. III. J Colb. : A". c\oi8op>/o-€i/. Cf. ad Cap. ii. 9. 
1 Syro-hex. * ocu/ oOfio 5S .1 ./. Cod. Alex., alius : koX 

cmeKpLBr) 'lafi. 3 Eeg. unus. Nobil. : 2. iv $ iKvr)8rj av- 

dpamos. * Colb., Reg. unus. Cod. 255 : 6. 2. r/ ijpipa. 

Syro-hex. : 01 \omol' 7/ fip-ipa. 6 Colb., Reg. unus. Sic 
diserte affirmat Montef. contra Nobil. et Drus. qui notam, 
2. avrnrotrjo-atTo avrrjs, ad v. 5 referunt. 6 Cod. 255. Sic 
"AXXor apud Montef. qui Colb. appellat. Secundum Cat. 
Nic. verba sunt Chrysostomi. 7 Nobil. 8 Nobil., 

Orat., Olymp. Montef. per errorem, ut videtur, notam 
hanc ad Hebr. ^rt refert. Cum Nobil. facit Syro-hex. •:• HoaOfcM .j» « (ojai. .1 .(. (Vocab. |x>oi» deest in 
Lexicis ; alterum pro o-Korao-tios posuit Sym. Psal. lxxiii. 20. 
lxxxvii. 19.) 9 Colb. Cod. 253 habet KarapaxSti^ ; 

Comp., Ald. et Cod. 256, ko\ Tapax&ii/. Syro-hex. in 

text. Kai Tapax6eirj ; in marg. autem, Karapa6eir) (X^.l.fco). 

10 Nobil. Hieron. : -X- et conturbent eara quasi amaritu- 
dines diei. n Nobil., Olymp. 12 " Colb. : A. yp. 

avardKat. «V avTrjv (o-kotos)." — Montef. Cf. ad Cap. ii. 9. 
Syro-hex. sine auctore : *)oa»~ woto^. wL»j, h. e. avart- 
\ei tV avTiji' o-icoVof (s. (6<pos). 13 Nobil., Olymp., Colb., 

Orat. Eadem addunt in fine vers. Codd. 139, 147. 
14 Syro-hex. * JLJj Jl ..ooi^o. " Pro )LkoU vitiose scripto 
edidi )L)j Jl, pr) Z\6ot." — Middeld. 16 Colb., Reg. unus. 

Severianus apud Nobil. : 6 2. ?k/3Xt/toj ihrev, 6 8e 'E/jp. pepo- 
vapivrj. Syro-hex. * )^mv< .^0. 16 Sic, pro ^/io^, 

Schol. apud Nobil. et Cod. 248 in marg. 17 Sic Codd. 

138, 255, et sine auctore 137. Eadem habet, sed ano- 
nyma, Syro-hex. ♦ |oocu l^oj^. mowcoivhi V. -Cai-. III. 24.] J B U S. fieWcov to fieya ktjtos xetpcoaaaQaL}* 'A. ol 
napeaKevaafievot e£eyetpat AevtaOdv. 2. oi 
fieWovTes Steyeipetv rbv AevtaOdv. 0. ol erot- 
fioi egvnviaat SpdKovra} 9 

9. ^W TrtH^lgJ. Exspectet lucem, et non sit. O'. 
vnofieivat, koX eis cfxoTtafibv fir) eXOot. 'A. 
npoafieivat eis cfxos, Kal ovk eariv. 20 2. npoa- 
SoKrjOeirj cfxos, Kal /xr) etrj 21 

14. ^7 HtBVJ D^Iin. Qui aedificant solitudines 
sibi. O' . ot eyavptcovTO enl £icf>eatv. 2. oiko- 
Sofirjo-dvTcov epeinta eavTots. 22 

16. }1DD. Abditum. O' . eKnopevofievov. 'A. 0. 

KtKpvppivov. 2. Karopvyev. 23 

TflH WVN7 OrTfity. Sicut parvuli non vi- 
derunt lucem. O'. coanep vryntot o% ovk elSov 
cfxos. Q. efifipvov ftr) iSbv <f>cos. 2i 

17. Ui ^ '"lO* Cessant a commotione. O'. e£e- 

Kavaav (alia exempl. enavaav s. e£enavaav) 
Ovfibv opyfjs. 'A. enavaavro K\ovrjaecos. 2S 2. enavcravTo aetovTes. W. eKO iKonaaav opyfjs. 27 D^* Robore. O'. t<o acofiaTt, Oi Xotnor ICT)(VI 28 18. 133«tt) CJn^OM "TIT. Pariter vincti tranquilli 
sunt. O'. dfioOvfiaSbv Se oi alcovtot. 'A. O. &fia Seafitot evOrfvrfoav™ 2. ifiov StcrfiuiTai 
ao^XjjTO*. 30 

18. »Mj. Exactoris. ()'. <f>opo\6yov. 'A. tianpda- 
oovtos. 2. «TrafayKaoToO. 31 

19.V31NQ ^on -ajn. £/ ^^ /iAtt . Mt „ 

domino suo. O'. Kal Oepanaiv 8e8otKa>s (alia 
exempl. ov S.) Tbv Kvptov avrov. 'A. 2. «oi 

SoiXot (s. olKirris) i\ti6tpos dno roti Kvpiov (g. ftWnvroi) 
awroC. 3 O/ Xot7^0i• eXevOepos dnb t<ov Kvpitav 
eavTov. 33 22. OTlCten. Q M i laetantur. O 1 . nept X apels. 6. 
23. t^apijo-af, M 24 scondita cst. O' . (Odvaros) dvSpt dvdnavfia. 
(dvSpt) >% O. o5 j) 65oy dneKpvfirj dn avrov.** 

Vt^s» rri7N ^dji. xj ,^7 d^, cj rca ram . 

O'. o-W€(cA€to-e yap 6 Oebs kut avrov. 2. 
dn'e<f>pa\\ev 6 Oebs KaT avrov. 36 

Niri TITON ^n 1 ? ^"^. Qai« an/e panem 
meum gemitus meus venit. C. npb yap rai»' 
atTCov fiov areyayfibs rjKet. 'A. oti eis npba- 
conov dprov fiov arevayfios fiov eXevaeTai. 37 

"•pilMtt? D^03 'OTW. Et effunduntur sicut aijtia 
rugitus mei, O'. SaKpvco Se eyco avveyofievos 18 Pro x^p 1 » ''"''^'" Syro-hex. »^.|j^ dedit, cum scholio : 
" Quemadmodum ille, qui vincit hostem suiim in bello, et 
tenet eum manu ()**/ ^so)." 18 Nobil. Eadem in suo 

habuit Syro-hex. vertens: o^*&. .^A^aBf ^-^>/ J. 
.1 ♦ yl^i^. o^ac^. ^. v !s^.i ^iw/ .uoa •:• J^_o^. 
• l±oki>. yO^ioj ^« a n^wi ^-.('. 20 Sic Cod. 252, ubi 
wpoo-iivu scriptum. ■ 21 Nobil. Montef. autem: " 2. n-poo-- 

BoKr)6flr] <pa>s, KaL pr) t"r) xmopflvai iv o-Kora. Sio lectioneni 

plenam exhibent Orat. et Nicetas. Partem vero solam 
postremam affert Colb. : kuI pr) ctn vnopflvat ht okotw." 
Verba, {mopeivaL iv o-kotco, a Sym. abjudicanda esse recte 
censuit Kreyssigius. 22 Eeg. unus. Colb. et Eeg. alter 
olKo5opr)o-avTo habent. Moutef. vero haec ad v. 15, 01 «tXij- 
oav tovs oiKov? avraiv apyvpiov, perperam refert. ^ 3 Sym- 

machi lectionem affert Colb., quam Montef. ad ?W , eKrpapa, 
male apponit. Syro-hex. * i-so^U? .u» ♦ **»^»? .1 .A 
Middcld. vertit : 'A. e. Karopvyev. 2. KtKpvppivov. Sed 
praeter testimonium Colbertini, Syr. *aa^ ponitur pro 
Kar<ipv£c Jerem. xiii. 7. Ezech. xxxix. 12; et i.aftjlV pro 
KuTupvyr, Amos ix. 2. 24 Colb. Illud tpfipvov est in 

TOM. 11. marg. Cod. 255. M Colb., Eeg. unus. Pro kXov^oiuh 

Nobil. habet (cXov^o-ai, invito Syro-hex., qui affert : aw ./. 

♦ )lo*.o^«. ^o. 26 Colb., Eeg. uuus. Syro-hex. .jd. 

♦ ^A*Jbfc| ^» Oj»J. 2r Cod. 161 : 6 6« 0. aan\ rov i(i- 
Kavoav, iKonaoav opyrjs, cpnoiv. Syro-hex. ♦ ))^pi ^O bJ JL 
Montef. ex Colb., Eeg., [et Olymp.] exscripsit : e. iK&nao-av 
opyrjs dvpov. Idem est in Nobil. sub titulo Sym. Sed 
6vp6v e textu tw> O' irrepsisse manifestum est. a Colb. 
Syro-hex. a Norbergio non exscriptus: .|^>-^' ^ot 

♦ )L»s. ™ Sic Cod. 138. Nobil., Colb.: 'A. ipa «. .i- 
Sivrjoav. Cod. 255 : 'A. Spa 8. tvurjvnaav. Syro-hex. in 
textu post alavioL addit : -)S 'A. e. tvdr)vno-av (a—Ufcijk./). 
Hieron.: -X- abundaverunt. * Nobil., Colb. 3I Iideni. 
32 Syro-hex. ad codicem exactus : )»)-. •» l» 3 ^ • xo •(■ 

♦ o)S>-} Jv» ^o. ^ 3 Colb., Eeg. unus. Syro-hex. Tlieo- 
dotioni tribuit : diro rS>v mplav avrov. ** Syro-hex. .L. 

♦ o*~. Nisi forte sit pro Hebr. «yt^, quod in LXX vacat. 

36 Colb. M Olymp. apud Nobil., Orat., E^f. udub. 

37 Nbbil., Colb. Pronomen post ortvaypos deest apud 
Nobil. Montef. tacite poi dedit. 

c 10 JOBUS. [Cap. III. 25- 0o/Sa). ('A.) xal x^a-erai cbs vSara fipvyfl- 

ftard flOV. 38 0. ko\ ordt-ovo-iv i>s vbiop Kpavyai 
89 pov 25. ^riN^ ^"inS "inS ^S. JVa»j timorem timui, 
et supervenit mihi. O'. i/iojSos' ydp ov ecppovTiaa 

T)X6e UOl. 'A. oti rsT&notv inTor)8nv, Kai i)\8e pot. 
2. on <^o'/3or ov iqjOi3ovpr)V r)\8e pot. 0. ort <£d(3o» 
icpoL3r)8r)v, Ka\ r)\8e pot. 

26.^17$ "?. Nontranquillusfui. (J . ovre elprj- 
vevo~a. ' A. ovk ev7rd6vo-a. Q . ovk ev8r)vr)oa. 
W^. Commotio. 0'.bpyt). 'A. KXbvnais. 42 

Cap. IV. 
2. H^bn tTyN "Cn HKn. JVwwi si sustollamus 
(rtKn pro N|? t l!) ad te verbum, aegre feresf 
O'. fir) troXXdKis aoi XeXdXnraL ev Koircp ; 
'A. prjri eirapovp.ev XaXrjaai irpbs cre, Komdoets. 
2. eav dvaXdfia>p.ev Xbyov (npbs o-e), fioxdrjaeis. 0. ei Xn-tybfie^a XaXrjaai npbs ae, Komdaeis. 1 

4. tT?'? P^p? ^^3» Labantem erexerunt verba 

tua. O'. daOevovvrds re e^aviarnaas pr\y.aai. 

' A. OKavoa\t(ppevov (s. OKa>\ovpevov) i£aveorr)oav pr)pard 
oov. 2. TOVS a<paXevTaS ... O. do8evo0vTas 
e^aveaTnoav prjpara oov. 

5. ^HiiriT. .E£ territus es. O'. o-v earrovSaaas. 

(2.) e6opv^6ns. 3 

6. Tp?T^ D ^"! ^I^p^' Exspectatio tua et inte- 

gritas viarum tuarum. O'. /cai 77 t \7m aov Kal 
■r) KaKia (aliud exempl. aKaKia) rrjs 6S0C aov. 
'A. r) viropovt) aov koX r) dnXoTns to>v bScov aov* 
8. pN. Iniquitatem. O'. rd drorra. ' A. dvcocpeXes. 6 
ll/^tt"" 1 ?!?? "QN ^7. ieo adultus periit in- 
opia praedae. O'. fivpfinKoXecov coXero rrapd 
to fir) e\eiv fiopdv. A. Xis coXero irapd to 
fir) eyeLv 6rjpav. 6 2. dvvrrbaTaTOS Xecov drrbX- 
Xvrai . . . idnpevdr). 7 O. . . 6fjpav. 8 38 Schol. apud Nobil. " Videtur esse Aquilae, qui fUK?' 
Ppixir" 1 vertere solet." — Montef. Syro-hex. affert : 'A. ko\ 
. . . (ysofcoMj) &>s vbara fipvxnpd (L" SD °* J ) !"">• P'* <t s °k- ja '">J ) 
innitetur, Graece ipeto8r)oerat, imoTnpioeTat, dvaKkt8r)oeTai, 
etc. Boeckelius conjecit ^cojfco, effundetur, quod nimis 
remotum videtur. "Num pro "OrPl a ^n^ legit Uljr""! a 
H3I1, innixus estl Sed verbum HDR aliter interpretatus 
est Aq. Deut. xxxiii. 3, ut habet Masius in Crit. Sacr. ad 
loc." — Ceriani. 39 Graeca sunt Middeldorpfii pro 

Syriacis : .J^.» ksija Llso *+( .aa^o. 40 Syro- 

hex. iJs^??"^^ .^0 *C\ 'Uio VsLjLl? Jt^Oj^^io 
U|o l^l» )]>Swj» "^s^so «JSv 11/ ^.ob» "'^?» wo» 
* vX . " Primum et tertium fragmentum sine nota auc- 
toris affertur." — Middeld. Immo Aquilae et Theodo- 
tioni continuantur. 41 Nobil. affert : 'A. ovk eford- 

8>)o-a. Syro-hex. •:• !S-~L?'S-«.i' 11 .L ♦ j.q»? Ji. )oot Jl .}. 
In apographo Norberg. Theodotionis nomen excidit. 
42 Colb. Nobil. k\6vos quasi scholium affert. 

Cap. IV. J Aquilae lectionem affert Nobil. ; Symmachi 
et Theodotionis Olymp. " Sic omnes MSS." — Montef. 
Aquilae KOTrido-et.s, quod aberat, ex Syro-hex. ad codicem 
exacto restituimus. Cf. Hex. nostra ad Jerem. xx. 9. 
Syrus affert : . 9L0X o^tVmVN ^l^J^s. ys^o L^.? ,(. 
.1 •:-h~j! \\l .wLoX Jl^ao .iiimi ./ .j» ■i-h-ii jii.L 
*1^j/ ))i •tLoX o>vVCiNnS. ^taj ./. Quae Graecis satis 
accurate respondere videntur, nisi quod apud Aquilam 
iirapovfiev s. indpwpev sensu exsecrandi imprudenter cepit 
Syrus, ac si imipwp.e8a scriptum invenisset. 2 Syro- licx. ^»]l .j» •>^-» ILao ^ooJLo/ jj^jol^a^. ,(. 

<'^>-.? )L» ^0.10/ )1..j»,vi\ .L «o^J.i». Montef. tan- 
tum affert : 2. o-cpaXevras. 3 Scholium apud Nobil. Cod. 

248 in marg. : dvr\ (tov) i8opvf$r)8r)s' e"tpr)Tat be r) Xe^ts dnb tov 
cnrevhetv Toiir 8opvfiovpevovs. Cf. ad Cap. xxi. 6. xxiii. 16. 
Aliud schol. est in Colb. et Cod. 255 : o-irei&ets diropptyat pr) 

cpepa>v avrov. 4 Nobil., Orat. Colb. et Eeg. unus Theo- 
dotioni tribuunt. 6 Colb., Reg. unus. Colb. addit : A*'. 
yp. ra ivrona. Ad seqq. oi de o-jreipovres K.r.e. Parsons. e 
Cod. 248 affert : 2. 6 ydp oireipet dvSpaTros, tovto koi Beptoet. 
Est scholium ex Gal. iv. 7 huc translatum. 6 Nolril., Reg. 
unus. 7 *S. dinnrooTaTos X. aVoXXurat (dtraKeTo Colb.). Sic 

Colb., Eeg. unus. Disceptatio orta est de vocab. dwndoTa- 
Tof, Symmacho satis familiari, de eo cujus impetus sustineri 
nequit. Hinc alii vertunt insuperabilis, fortissimus, et 
dmm. Xeav uni vocab. t^v aptant, quemadmodum idem 
Sym. pro Hebr. "VM Xeav o\o8peva>v posuit Psal. xc. 13. 
ciii. 21. Cum vero dw7roo-raTos significare possit, substan- 
tiam non habens, alii opinantur verba, dvvir. \ea>v dnoWvrat, 
ad totam sententiam pertinere, ut dvra-do-TaTos dicatur leo 
cui substantia, h.e. alimentum, desit. Sic Montef. : Sub- 
sistere non potens leo periit. At aliud est, subslantiam 
non habere, dwirooTaros elvat, cui contrarium est iwrrooTaTos ; 
aliud, sustentatione egere, quae notio hic requiritur. Prae- 
terea notandum est, Syro-hex. ad fiophv haec afferre : 2. 
idrjpevBn ( r ».LL('). 6. 8r)pav ()*».) ; unde colligere licet, 
integram hujus interp. versionem talem fuisse : dwtr. \ea>v 
drroWvrat, p>ropterea quod nihil idnpevdn. 8 Colb., Syro- -Cap. IV. 21.] JOBUS. u 12. 3J^P "11*1 ^^NT. Et ad me verbum furtim de- 
latum est.. O' . tl Se ri pfjpa dXrj0Lvbv iyeyovtt 
iv Xoyois o-ov, -r ovOev &v aoi tovtcov KaKbv 
dnfjvTriael. 9 2. 7rpdy ipe Se iXaXrjOtj Xa- 
Opaicos cos ev kXott{j. w 
1H3?3 y^tt? "^M nj^JlT. Et suscepit auris meus 
pauxillum (s. susurrum) de eo. O'. norepov 
ov Se£erai pov rb ovs it-aiaia nap avrov. 

2. Kal e8e£aro rb ovs pov -^nOvpiapbv nap 

■ ~ ii 

avrov. 

13. H^7 NtaVjTEJ Df^Hta. 1« cogitationibus ex 

visionibus noctis. O'. <{>6(3a> 8e Kal r)-^cp vvKre- 
pivjj. 'A. ev napaXXayaTs dnb 6pap.aTLap.cov 

vvktos. 12 2. iv eKirXrj£ei dnb opapdrcov vvKre- 

-■ ii 
ptvatv. 

14. "^fcOp "inQ. Pavor occurrit mihi. O'. <f>piKri 

poi avvfjvrrjae. "AAAoy dvrinveti poi 6 

<p6(3os. u 

15. *\^JL s 2§"'?« Super faciem meam transivit. 

O'. inl npoaconov uov infjXOev. (*A.) Slcl tov 
npoaconov pov cp^ero. 15 

^ttH n^SNB ISpn. Horruit crinis carnis 
meae. O'. ecppi^av Se pov Tpiyes Kal adpKes. 
'O 'E/3pafos" Kal ec/>pi£av ai rpiyes rfjs Kt- 
cpaXfjs pov. w 

IS.VWnO "V3N-kV| -\by?_. StetU, et non ag- 
novi aspectum ejus. O'. dvearrtv, Kal ovk 
eneyvcov' eiSov. 'A. earriv, Kai ovk inLyvco- aopai ..." 2. io-rri ris, tv (fort. ol) ovk 
iyvcopiaa rb tJSot. 1 * 

16. VOUJM 7p\ ^W 1 !- Auram lenem et vocem 

audivi. O'. dXX' f) avpav ko\ <p<ovf)v t)kovov. 
2. fiptpias cfxovfjt t)kovov. 1 * 

18. nVnn Dflp; v^Smi pp*o vh vvyi ]n. 

En ! servis suis non credit, et angelis suis 

imputat stullitiam. O'. ti Karb. naiScov airrov 

ov martvtL, Karh St dyyeXmv avrov aKoXt6v 

ri inevorjat. 2. Spa, iv SovXoit aiirov a/9t- 

fiaLOTris, Kal iv dyyiXois avrov tvpftact pa- 

TaioTTjTa. 20 
19. "mrvm '•EW t\t*. Etiam habitantes domos 

luti. O'. rovs Se KaroLKOvvras oUias nrjXivat. 

2. noacp pdXXov iv rois KaraaK-qvovaLv oUiat 

nrjXivat. 21 
tTrtD^ 1B3E1 "TCJN. Quarum in pulvere funda- 

mentum est. O'. i£ <ov Kal avrol t/c rov avrov 

nnXov iapev. 2. <ov yrjivos 6 OepeXios. 22 
21. D^ Q^n 1 ; yprton. Nonne aufertur prae- 

stantia (s. avelluntur funiculi) eorum in iis ? 

0'. ive<pvar}ae yap avrois, Kai it-rjpdvOr/aav. 

"AXXos" avve>;fjpev to vnoXeipua avrcov iv 

avroTs. 23 
iniQ\ Moriuntur. O'. dnwXovro. "AAAoy 

i^eXinov. 2 * 
M^3ni ^7T. Et non in sapientia. O'. napa 

rb pf) eyeLV avTovs ao<piav. AmXfj (ypa<pri)' 

Siarb k.tJ. 25 hex. Colb. subjlingit : xm oi 8vi>aroi ovk els 8to8o^as rrapa- 
mnnovTai. Ad seqq. o-Kvfivoi' 8e (c.T.e. Parsons. e Cod. 151 
affert : 'A. 9. 6Vjper rae 01 dvvarol ovk eiy 8. Trapairiu.irovTai. 
Schol. o£>8e yap v.fd' ircpwv vopevovrai. Quae omnia ad ex- 
plicationem potius quam ad interpretationem pertinent. 

9 — oidh — aTn)VTt)o-( «t. Sic, sed om. Tovrav, Syro-hex. 

10 Nobil., Colb., Kegii duo et Orat. Eeg. alter pro 8e 
e'\a\r]8rt, SteXaXijo^ habet. In Nobil. et Orat. deest it. 

11 Nicet., Colb., Regii duo. Sic, sed om. rrap' avrov, Nobil. 

12 Nobil. 13 Sic Colb., Reg. unus. Nobil. : 2. iv eW. 
utto opaparos pov wKTtpivov. Parsons. e Cod. 255 affert : 

2. 6V (oTav Cod. 25^) ev6vprt8a> w(p\ 8eov, rrdvra p.01 cpojjtpa 

<t>alvfrai. Sic, sed omisso titulo, Cod. 256. Est scholium 
ad v. 14 pertinens. 14 Colb. u Schol. 8ta toC Tcpoa-arrov uov. Sic Nobil. et Codd. 161, 248 in marg. 
Deinde Montef. ex Colb. affert : "A. $x m - Postremo in 
marg. Cod. 252 legitur : & (sic) 8ta toO rtpoo-imov axrro. 
Cf. ad V. 16. w Colb. w Haec, e<m;i' axt oIk trrtyim- 

o-opat, Symmacho tribuunt Nobil, Ccnld. 161, 248. Cod. 
242: 'A. eo-Tiv (sic) «11 oiiK imyva>o-ou.at. Cod. 252: & (8ic) 
€ortv Kat ovk emyvao-opat. 18 Colb., Reg. Nobll., 

Cod. 248. 20 Olymp., Colb. In priore opa deest 

21 Nobil., Olymp., Colb., Reg. unus. Apud Nobil. eV 
deest. w Iidem. w Schol. apud Nobil., 

Cod. 248, et, om. avrS>v, Cod. 161. ** Nobil. Colb. : 

A". ijtkatm. Ad «d i>;r,pavb\io-av Syro-hex. in marg. 
notat: «11 efeXwrox (n ft-S^Uo). " Colb. : A'. 8« 

TO K. T. e. 

C 2 12 JOBUS. [Cap. V. 2- Cap. V. 

2. toW-^q^ h^vh vj. Nam stu i tum interficit 

ira. O' ' . koli ydp dcppova dvatpei opyrj. O. 
rbv yap atppova dvaipet bpyr]} 

nnDI. Et stolidum. O' . ireir\avripevov Se. 
'A. (tcal) 6e\yb/ievov. 2. Kal vrjwwv. 2 

3. DNHD 1iT]2 lipNT. Et exsecratus sum habita- 

culum ejus subito. O'. d\\' ei6ecos e/3pa>6rj 
aircov r) Siaird. 'A. Kal KaTr)pao-dy.r)v tt)v 
exmpeireiav aiiTmv napa^prjfia. 3 

4. INS^l. Et conterentur. O'. Ko\afSpicr6eir]crav 
Se} 'A. Kal emTpifirjo-ovTai. 2. Kal Kare- 
k\d<j6r]crav. O. Kal Taireivco6r]crovTai (s. ra- 
neivco6r]Tcocrav) . 5 

5. •T , 2j? "^to^' Cujus messem. O' . d yap eKelvoi 
crvvrjyayov. "AAAoy e6epicrav. 6 

^?^ ^Ti' Famelicus comedet. O'. SiKaioi 
eSovrat. 'A. treivcov cpdyerai, 7 2. TreivcbvTes 
cpdyovTai. 8 

^DrT. D^p-bN 1 ] . Et de mediis spinis capiet 
eam. O'. avrol Se e.K KaKcov ovk efcaiperoi 
ecrovTai. 'A. avrbs Se rrpbs evbn\cov dpdrjcre- rai. 2. ai/Tol Se rrpbs ev6w\cov dp6rjo-ovrai. 9 

5. D^PJ D"'132 f]^"\. Et absorbebunt sitibundi 

opes eorum (s. et inhiat exitium opibus eorum). 
O' . eKcri<pcovicr6eir] avrcov r) icryys. ' A. d<pei\- 
Kvcravro SitycovTes evnopiav avrcov} 2. dvap- 
pocfrrjcrai Siyfrcov tt)v Svvafiiv avrcbv} 1 

6. \$A T$JO VBtrtiO y». Quia non egreditur de 

pulvere calamitas. O'. ov ydp fir) e£e\6rj eK 
rrjs yrjs kottos. 2. ov ydp e£e\evcreTai dirb 
Kovecos oovvrj. 

7. tfiH ^2^ ^ttn. *%&. Etfilii alitis {s.fulminis, 

s. prunae ardentis) alte volant. O'. veocrcrol 
Se yvrrbs rd v\\rr]\d ireTOVTai. 'A. Kal viol 

irrrjvov . . } 3 2. rd reKva tcov nereivcbv v\jrovcri 

e 14 
TTTepa. 

10. V^ ^»? - ^* Super faciem terrae. O'. eni 

Tr)v yrjv. A. €7rl Trpoaamov rrjs yrjs. 

fTiS^n ^S^y. Super faciem platearum. O'. 

errl tt)v vtt ovpavbv. ' A. eirl npbo-anrov e£a>- 

e lfi 
Tarcov. 11.5WV In salute. O'. Vacat. 2. eis acorrjpiav 

s. ev crcoTrjpia} 7 
12. 12D. Irritas facit. O'. SiaWdcrcrovTa. 'A. Cap. V. ' " Unus" apud Montef. 2 Nobil. et Codd. 
248, 255. Colb. : 'A. dekyopevov Kai vr)mov. Cod. 252 : 'A. 
8e\y6jievov vr}mov. Reg. UUUS : 'A. 6(\y6fieda. 3 Nobil. 

et Codd. 161, 248, 255. Drusius mendose dedit alrov, 
quod recepit Montef., invitis, ut ipse fatetur, omnibus. 
Symmacho hoc fragmentum tribuunt Olymp. et Cod. 259. 
Vulg. : Et maledixi pulchritudini ejus statim. 4 Olymp. : 

K6\a^pio-0elrjo-aV tovt(cttiv, imTpi^lrjaav, et;(VTe\ia8flrio-aV k6- 

\afipos yap 6 piKpbs x°ip° s - L ex - Cyrill. Brem. : Ko\aftpi- 

o-deirjo-av, Tfepippayeitjo-av, ^Xeuao-flfiijirai'. Syro-hex. vertit 

yO>«3^j, dissipentur. 5 " Olymp. : av6' oi 6 pev "A., 

errvrpifirja-ovTaC 6 be Q., KareKkaa6r]o-aV 6 8e 2., TarretvaidrjTaaav, 
et;eha>Kav. Aliud schol. : 'A. Kal eniTpi.fir)o-ovTai. Q. Kal Tanei- 
v<a6r)o-ovrat. 2. rai KareKkaa-driaav." — Nobil. " 2. (tai rarrei- 
va>6ria-0VTai {Tarreiva>6rrra>o-av Orat.). 6. Ka\ KaTeKkaa-8ri<Tav. 

Sic omnes praeter Drusium, qui Symmacho noi KaTeKkao-8r)- 
o-av, et Theodotioni Ka\ Tarret,va>8r)o-ovTai tribuit." — Montef. 
Nos Drusium secuti sumus, maxime propter Syro-hex. qui 
affert : ♦ ^aaaaifcj X ♦ oi^ilV . jt> * ^au .1 Cf. ad Cap. xix. 2. 6 " Schol. e'8epi<rav." — Nobil. Syro-hex. 

in marg. * o»j*.. 7 Nobil. 8 Nobil., Polyehron., Reg. 
unus. Colb. affert : Treivavres (payovres (sic). 9 Aquilae 

fragmentum afferunt Reg. unus et Colb., qui habet evorrkov. 
Symmachi versio soli Nobilio debetur, et suspicione non 
vacat. 10 Nobil. Montef. post Drusium edidit ainov, 
invito Syro-hex. qui affert : )lo*.l>» vN U'ot. qsKj .(. 
* ,oov>-». n Nobil., Colb., qui ftiavoiav pro Svvap.iv habet. 
Syro-hex. ♦ .ooji».* JL*. U<?j «9o;mj .a». 12 Nobil., 

Nicet. et " omnes." 13 Nobil. : 'A. kcA vioi Trrr)vovs. 

" Colb. : Trrrivov olov yujivos. Lege 7rrr)vovs oiov yiflror." — 
Montef. Codd. 137, 255 : 'A. (2. Cod. 137) ttttjxoO ofox 
yvTros. Vix Graecum est Trrrjvovs. u Nobil. 15 Syro- 
hex. 1B Colb., Reg. unus, et sine auctore Codd. 161, 

248. Nobilio est scholium. Cf. Hex. ad Psal. xvii. 43. 
17 Syro-hex. * |o0»o&3 .■so. Montef. ex Colb. 5K-fV o-omjp/a 
dedit. Codd. 249, 254 eis o-arrr\piav addunt. Hieron.: 3S in 
salutem. (In editis Hieronymi puncta terminalia ad finem 
v. 12 prorogata sunt ; quae res etiam Grabio fraudi fuit.) -Cap. VI. 3.] JOBUS. i.i tov aKvpovvra}* 2. SiaXvad. 19 B. StaaKe- 
Sdaet s. 8taaKe8d£ovTa. 20 

i a, rnrrcs D^JflD?, mjn. js^ consiiium versu- 

torum praecipitatur. O'. t3ovXr)v 8e ttoXvttXo- 
kcov e>\eaTr)aev. 2. fiovXi) <5e aKoXtd Tapa\6rj- 

21 

aerat. 

1(5. '"["• Tenui. ()'. dSvvdTcp. 'A. drovth. 2. 
7rr<»x<3. 2:3 

18. CJSn^. Et fasciis obligat. ()'. *at 7ra'Xti/ 

diroKaOiaTrjatv. 'A. Kal uoTcoaet. 2. (fai) 
eTTt^jja-et. 23 

19. "f^! ^ 1 ^? *^« -f" se * anffusliis eruet te. 

O'. e£aKts e£ dvayKwv ae e£eXeiTat. 'A. ev e£ 
OXfyeat pvaerai ae. 2i 

^?to"^- Et in septem. O'. kv Se T<p e(386uo>. 
'A. 9. Kal ev eirrd. 25 

21.W3Tin flth BfaJ3. In flagello linguae ab- 
sconderis. O'. a7ro udartyos yXcoaarjs tre 
Kpvtyei. Schol. aKeirdaets yap axrrovs dirb 
dvrtXoyias yXooaarjs. 26 Schol. dirb ovKotpav- rias. 27 
w^l "^ TltBQ. A vastatione cum venerit. 
O'. arro KaKwv epyopevoiv. 'A. drrb nrpovopfjs 
errep-^opevcov. 28 

23. 3n"Hi rnten ^s^-dv "?. Q M ia CM m ^irfi- 

6ms a$ri foedus tuum. O'. Vacat. v AXXoy 6Vt /<er2: rtov XiOtov tov dypov r) StaOrjKtj aov. u 
v AXXoy ££• on rrpor roi» A/6W rijr jipor Jotiu <roi 
trvv8i)Kt) (g. «£««r avv8i\Kt)v) ^, 30 

23. ^-rraVcrr mterr nrn. £//era flf7ri ^. 

,/ica erit tibi. O'. 0;jpey yap dypiot eipnvtv- 
aovai aot. "AXXoy Kal ra Brjpta tov dypov 
etpt)vevaovai aoi. 

24. ~fe™ oty"9 nvr T n. a «^, ^ ,-, ^ 

sit tabernaculum tuum. O'. «Tra yvcoajj Srt 
eipnvevaei aov 6 oticos. 'AXXos* Kat yvdxrj) 
Sri ev eiprjvj) to OKrjvwud aov. 31 
**?™~ K7\ »T8 ni-t|7E1. £7 r wi /a 6j, habita- 
culum iuum, et non peccabis. O'. r) <5e Siana 
Trjs aKrjvrjs aov ov ur) audprn. 'A. Kat iirt- 
OKeyjrj) wpaiorrjTa aov, Kat ov SiauapTrjoj). 3 * 
*V\XXoy Kat eirtaKOirr) rrjs einrpeTreias aov . . .** 
"AXXoy ov SvaTrpayrjar). 31 ' 
26. ^ ,< 7?» Acervus mergitum. O'. 6r)ucovia dXco- 
vos. v AXXoy o"<»p6s. S5 

Cap. VI. 

2. ''toy? b&jr] bSpti 17. Utinam appendendo ap- 

penderetur ira mea. O'. ei ydp rts iaTwv 
orrjaat p.ov ttjv opyrjv. 2. d>s et$e earaOui- 
(erb pov r) opyrj. 1 

3. I^ ^"1^1 )?~^« Weo wr6a mea absorpta (s. 18 Sic, sed sine artic., Nobil., Colb., Reg. uuus. Syro-hex. 
•>^^aao? ooji. .(. (Syr.^^i plerumque vertit 8tao-K€- 
M£uv, interdum aKypovv, ut Matth. xv. 6 in versione utra- 
<iue.) Cf. Hex. ad Psah xxxii. io. 19 Colb., Reg. 

unus. Olymp. : 2. hidkiovra, invito Syro-bex. ♦ )i*j .^o. 
■ 8iao-K($uo-ct. Sic Colb., Reg. unus. Olymp.: e. Stao-Kt- 
Siifon-a. Syro-liex. «^y^aiO» .L, h. e. <5<ao-«8df<ov S. 8<a- 
o-Kf&dCovra. n Olymp. Interpretis nomen tacent Colb. 
et Codd. 161, 248. 22 Nobil. Colb. habet tttwx<? tan- 

tum sine auctore. 23 Nobil. Cod. 252 in marg.: juot<u- 
mi Ka \ «Vi8iJ<r«. 24 Nobil. ^ldem. 26 Colb. 

" Suspicor desumtum ex alio loco." — Montef. Est nota 
marginalis ex Psal. xxx. 21. 27 Colb. Merum scholium 
est. 28 Nobil., Polychron. et " omnes." 20 " Haec quae 
sequuntur in aliquibus edd., non reperiuntur in LL. W. 

qili collati Sunt : oti juto\ tu>v \18u>v tov aypov 17 bia6r}Kr] aov, 
Ka\ ra 6r)pia tov dypov dprivevo-ovo-l (tlprjvtwrti Alex.) <roi." — Nobil. Eadem leguntur in Ald., Cod. Alex. et Cod. 249, 
et Theodotionis esse videntur. x Syro-hex. in textu : 

*> |,ft.o ^. )oo<-> )»Lj» L9L9 Lt^.» ^>^so X> Idem in 
marg. notat : " Non positum est in Octaplis Origenis." 
Ad Syro-hex. proxime accedit Hieron.: 38 quia cum lapi- 
dibus agri habebis foedus. Fortasse Symmacho debctur. 
Restat tertia interpretatio, 38 6V» ^«to \i6av aypov aw6i)KTi 
erov, quam unicam affert Montef. notans : " Hunc versicu- 
lum cum asterisco affert [Hieron.] editio libri Job Latina, 
quia in LXX non legitur." Graeca, ut vidctur, ipsius 
Montef. sunt. 31 Cod. 249 in continuatione. Sic 

Cod. Alex., sed orrippa pro a-Kijvapa. * Nobil. 

(qui habet ov pr) a/iapnj<n;) et Reg. unus. w Codd. 

Alex., 249 in continuatione. M Montef. post Drusium 

Symmacho tribuit, sed Nobilio scholium est. " Reg. 

unus. 

Cap. VI. ■ Nobil. 14 JOBUS. [Cap. VI. 4- temeraria) sunt. O'. aXX', <uy eot/ce, ra /jjj- 
/tara /xou earl <pav\a. 'A. (ffl tovtco prjfiaTct 
pov KaTeTrodvcrav 2 2. Sia, tovto oi \6yoi fiov 
KaTairiKpoi. 3 Q. . . eyKOTroi. 4 

4. Y Sn ■»!, Q«ia «a^ifae. O'. /3e'Xr, ydp? 
^TUJ. Omnipotentis. O'. Kvpiov. To 'E/3pai- 

ko> /cat 2. craSSai. 6 

'v'ii Spiritum meum. O'. /_ot/ t6 a?/ta. 'A. 
Trvevfid (/-ou). 2. afaTrroTj (p-Of). "A\\os~ 
XoXoy. 7 

5. N T 4n~ , 7_'. fcOS pL^iT!' Numquid rudet onager 

ad herbam ? O'. rt' yap ; /i7/ SiaKevrjs /ce/cpa- 
£(Tai ovos dypios, d\\' r) tcl criTa {rjrcov ; 2. 
fir) oreVei \ip,S> ovaypos irapovcrrjs \\6vs ; 8 
TTV^] Ofc*. _4w mugiet. O'. et c?e /cai /s^ei 
<pcovr)v. 2. J7 fivKrjo-eTai. 9 

6. rno^bap 7p-~. ^Dfc^Vf. Numquid comedetur 

insipidum absque sale? O'. ei fipco6r)aeTaL 
dpTOS dvev d\6s ; 2. /t^Ti fipco6rjaeTai dvdp- 
tvtov tw pr) eyeLv a\a ; 10 

8. "'nipn. Exspectationem meam. O'. rr)v e\rriSa 

fiov. 'A. vrropovrjv. 11 

9. iP ""'"i.- Solvat manum suam. O'. ety reXoy 

6e. 'A. 2. e7Tij3a\wv tt)v yeipa} 2 

10. TTGni Tfer^nrfl, __* en. aaV.wc consolatio 

mea. O'. e»; 51 /.ot> 7roXty rdcpos,. 'A. O. /cat earat ert TrapdK\rjais fiov. 13 

11. ^p3 T1WW - !? ^HB*» _?f quisfinis meus, 
ut prolongem animam meam ? O'. r) t'ls fiov 
6 -^povos, otl dveyerai fiov r) -^rv^rj ; 'A. Kai 
tl to reXoy fiov, OTi paKpo6vpr)aco ; u 

15. VW. Fratres mei. O'. o/ eyyvraroi fiov. 
"A\\os~ dSe\<poi pov. 15 
O^^nD p^SfcjO. Sicut torrens convallium. O'. r) cocrTrep KVfia. ls 17. □DipE.ft. E loco eorum. O'. cwrep r)v. 

"A\\0S- OTTOV r)v. 17 'A. 2. O. « rdVou . . 18 

19 ioS-iip _a_. rtisbn xvn rfmtk mn. 
-__>. T i. T . . _. . T .. . T 

Respiciunt catervae Thema, commeatus Saba 
exspectant eos. O'. iSeTe oSovs Qaipavcov, 
drpanovs ^la(3<ov ol SLopcovTes. "Erepos" drro- 
(3\eTrovaLv els oSovs QaL/xdv, oSoL-rropias 2a/3a 
TrpocrSoKcocrLv eavTois. 19 

^U? . O'. Vacat. 2. 0. avrois S. cavrols. 20 

21. riri^^S. Quia nunc. O'. drap Se. ' A. 8ti 

vvv. Q. dWd prjv. 21 
25. ^^' 1 "' 1 "!P^ 1_:"!?22-nn . Quam valida sunt verba 

justa. O'. aXX', coy eo<>ce, <pav\a ( v AX\oy 

\virrjpd 22 ) d\n0Lvov prjpaTa. 'A. tl epo\6rj- 

pcodrjcrav \6yoL evQovsP 
28. ^"i-P. Respicite in me. O'. Perplexa est 

sententia. *& Q. o-xo\daaTe poi. 2i Idem, qui irn tovto p. fi. RaTciraTT)8r]crau habet. Scripsi- 
mus KaTeiro8t)aav juxta conjecturam Drusii. Vid. Hex. ad 
Prov. xx. 25. 3 Nobil. et " omnes." 4 Nobil., 

Colb., Reg. unus. 6 Syro-hex. in marg. addit : 

♦ joot-___*3, h. e. biairvpa (Dan. iii. 46) S. <p\eyovra (Sym. 

Psal. lvi. 5). e Sic Montef. " S. o-at)8at. Schol. dm\ 

tov Uavov." — Nobil. Colb. : dvrl roC Kvpiov, o-a85ai Ktvrai iv 
tm 'EfipaiKw, S ipprjvevtTai iKavov. Syro-hex. in marg. : " In 
exemplari Origenis («mjju^joi» 6ot_>) Kvpiov o-a88al posi- 
tum. quod exponitur iKavov." Vid. Hex. ad Exod. vi. 3. 
Ezech. i. 24. De Symmacho dubitari potest. 7 Colb., 

Pi.eg. unus. Syro-hex. : 'A. Trvcvpa. 2. dvairvor) ()jsq__. 
Vid. Hex. ad Eccles. iii. 19). Incerti x°W ad -non per- 
tinere videtur. 8 Nobih, Olymp. et "omnes." 9 Reg. 
unus et Colb. Mendose adhuc editum : r) /ii/KijcreTai. Cod. 

256 : et 8c Ka\ pr)£ci ei pvKr)o-eTai <pa>vf)v (sic). 10 Nobil., 

Olymp. et " omnes." Montef. ahas dedit. u Colb. Reg. unus : diropovr)v. Syro-hex. a Norbergio neglectus : 
« |_M_M .?. 12 Nobil. et " omnes." Minus recte 

Olymp. in Cat. Nicet. p. 171 : 'A. 8c ko\ 2. dvr\ tov, dpt-d- 

pcvos, irnfiaXaiv Tr)v X"P a , i^wKav. 13 Nobil., Olymp. et 

" omnes." 14 Nobil., Nicet., Colb., Orat. et sine auctore 
Cod. 248. 15 Colb. et Codd. 161, 248, 250 in marg. 

16 Syro-hex. in marg. scholium habet : •:•)-__.» Ji->^, h.e. 
Kvpa, daXdo-o-ris. 17 Colb. Sic Syro-hex. in textu. 

18 Syro-hex. 19 Olymp., Reg. unus. 20 Syro- 

hex. •>.ooi_. .L ._». Ponitur pro cai/Toir Prov. i. 18. 
21 " MSS." apud Montef. Ad kol tucis, quod in LXX 
statim sequitur, est scholium in Syro-hex. p__, \ok-7 
« k-l-.» y-Jot, h.e. tucis, nempe qui videtis. 22 Colb. 

23 Nobil., Colb. 24 Sic sine nomine Montef. ex Hieron. : 

•X vacate mihi, ut videtur. Syro-hex. ..»__, oxsojlf' ,2,-x- 
v___j_.^»ot» &-.|j__oL ..o..o.v-> y___s U. Hoc est : "31®. 
o-xoXao-aTc poi. Non positum est in Octaplis Origenis." -Cap. VII. 12.] JOBUS. 15 29. ITTg VTfr 1 ?»*. Ne sit iniquitas. O'. ko.1 
pr) eiT) SSlkov. 'A. fii) yivrjo-de irapavoftia. 26 

Cap. VII. 

1. V^"^ W2*b H22-*hri : . Nonne militia est 
homini super terra ? .0'. irorepov O&yl neipa- 
Trjpiov iariv 6 ftios dvdpanrov irrt rrjs yfjs J 
'A. /irJTi ov crTpareia tS>v dvQpd>ira>v iirl rrjs 
yijs; 1 

3. '7^30 bvy rrtT^I. Et nodes molestiae as- 
signaverunt mihi. O'. vvKTes Se 68vva>v SeSo- 

fievai ftOL etO~lV. A. vvktos kottov r)pi6pr)<rdv fiot. 
KJ. Ka\ vvktos u.o%6ov rjpi6pTj<rdv UMt. 

4. O^lpN ''tyo. Quando surffamf O'. 7rore r)fiepa; 
cbs S' dv dvacrTco. 'A. 0. iroTe dvacrTr/croftai ; 3 

(5. ^\ Dies mei. O'. 6 Se /3tos /iov. Oi Xonroi- 
ai Tj/iepat ftov* 

-Hj^"" 1 ^ 1'i2 "^?** Di es me ^ velociores sunt 
radio textorio. O'. 6 Se (3ios fiov io-Ttv iXa- 
tppoTepos XaXtds. 'A. ai r)/iepai ftov rfKacppvv- 
6r)<rav iwep vqbdo-uMTOs. 5 2. ai fj/iepat fiov Tayy- 
repat vtpdcrfiaTOS. 6 0. ai r)ftepai /xov eraxvvdrjo-av 
... i<pd<rp.aTos. 

hS?* 1 SZy* fcyfl. Et consumti sunt defectu 
spei. O'. aTToXodXe Se iv Kevrj iXiriSi. 2. [o/ f)fiepat ftov] dvr/XtoBnrrav fir) oCons iXtri- 

Sos. 8 

8. *!h p» '•T^ftT^. Non intuebitur me oculu. 
videntis me. O'. Vacabat %• ['A.l 6. ov 
7rept^XeyfreTai 6 6(p6aX/ibs dpcovTos ft(* 'A. 

oi huiKpivei pe. 10 AittXtj ypa<f>T)' 0VK dreVKt. 11 

*}$*!) ^ tifV* Oculi tui in me, et non ego 
sum. O'. Vacabat. >£ ['A.] 6. ol 6<p6aXftoi o-ov iv ifiot, Kal ovKert ei/ti. 12 'A. xal ot-x VTrapx<o. 9. "=T A Zll \ty '"'/?• Consumta est nubes, et abiit. 
O'. cocnrep ve<pos diroKaOapBev dtr ovpavov. 
2. Kaddnep dvaXa>6(i<ra v«peXr) diraXXayr)- 
creTai. u 

11. D5. Etiam. O'. drap ovv. 'A.0. roiyapow 1 * 

TPn. Spiritus mei. O'. Vacat. >& 'A. 2. 0. 

tov irvev/iaTos ftov. le 

1$B3 103 PltTtoH. Querar in amaritudine 
animae meae. O'. dvoi£a> niKpiav ^v^s /tov 
— crvve\6/ievos. 17 2. SiaXe^Orjcro/iai t5 ira- 
pa?TLKpacr/iSi ttjs tyvyrjs ftov 18 

la^pantJH. Aut cetus. O'. r) SpdKcov. 'A. r) 

KTJTOS. 19 

"IQffip. Custodiam. 0\ <pvXaKifjv. '0'Ei3paios' 
ttovovs. 20 25 Nobil. 

Cap. VII. l Colb., Keg. unus. 2 Syro-liex. ./. 

«wiK ojjo JloJJ» Jicii^o .1 «y^ ojso JLso-i.» jLai^ 
:i Nobil., Olymp. et. "omnes." * Colb. 5 Syro- 

hex. « )»cu3l ^so ^fc^» oSiv.oli' c^i-.» IkoocL. ./. Pro 
''T 1 ' P, r)\a<ppiv6r]v iuterpretatus est Aq. Job. xl. 4. 6 Syro- 

hex. «)»QuO| ^so )l2^o i^ts- <^>» Jl^ooi. .js5. Ex 
Colb. exscripsit Montef. : 2. raxvrepa (sic) i<pd<rpaTos. 
7 Syro-hex. *)»cus)j ^.fc*. amstsal «is-» J&oocL. .1. 
Pro fTaxvv6rj<rav SyTUS in apographo SU0 iTTaxvv6r)o-av ha- 

buisse videtur. (Constructio per ^k— , sequente j, con- 
firniatione eget ; sed ita est in codice.) Post Symmachi 
fragnientum Colb. affcrt : A"". yp. Spoptas, idemque tois 
\oarols tribuit Olymp. Syro-hex. in textu juxta apo- 
graphum Norberg. habet XaXiSs Spopeas ; sed in cod. 
fipou.eas est lectio marginalis pro XaXtar. Idem in textu 
habent Codd. Alex., 249, 257, e Cap. ix. 25, ut videtur, 
huc translatum. e Nobil., Nicet., Reg. unus. ° Sic Colb., sed delendum videtur Aquilae nomen. In Ed. 
Rom. tS>v O' legitur : oi ireptfSk. p.e 6<p6. 6pZ>vr6s /«. Syro- 

hex. in textu : SK oi rrepifiXtyeTai (? Lo^?) /if 6<p6. opaiVTOt. 

Hieron. : % Non nie cognoscet ocutus videntis. w Syro- 
hex. «w^. U-iSL» J) »1, n "In Tetraplis [vid. ad 

Cap. ii. 9] legebatur ovk drevtei, ut notat Colb." — Montef. 

Cod. Alex. habet, ovk arevoi px>i; Cod. 249, ov Karavoei /<oi. 

12 Colb., Syro-hex., Hieron. Pro oi«Vi Syro-hex. et Cod. 
Alex. oiK habent. 13 Syro-hex. ♦ Ij^ mtO m Jlo .(. 

14 Nobil., Nicet. et " tres MSS." apud Montef. Ac- 
cedit Syro-hex. ♦ U^>^> 'k3j» +0 Lui.» |j>s/ .^d. 

15 Colb., Reg. unus. l6 Syro-hex. in textu. Idem in 
marg. : " Non positum est in exeniplari Origcnis." 17 Sic 
Syro-hex. in textu ; in marg. autem : " In alio exemplari 
(lloJJaal^jfc») est: dvoi£a to ot6ua pov, b mxpia Tfrvx'1' <"**- 
x6u.evos" Sic solus Cod. Alex. 1S Nobil., Nicet. et 
" quatuor MSS." 19 ^\XXo S - f, 1^01. Sic Montef. ex 
Colb. Syro-hex. ♦ jdo^Lo .}. *° Olj-mp. et " omnes." 16 JOBUS. [Cap. VII. 13. 13. ^IDHin. Consolabitur me. O'. wapaKaXeaei 
fie. 2. Traprjyoprjaei fie. 21 
^lStpn "'H^to Nto\ Avferet de querela mea 
cubile meum. O'. dvoiaco Se rrpbs efiavTov iSia 

XoyOV Trj KOITT) fJLOV. 2. Kovcpul Uf t)ta rrjs dSo- 

Xfo-xias uou r) koitt) uov. 22 O. avfiiSaaTdaeL fie kv 
ttj dSoXeayfa. fiov r) koittj fiov. 23 

15. ,, tpp2 pTTO "lniijlT. _E; elegit strangulationem 

anima mea. O'. drraXXdijeis dirb irvevfiaTos 
pov tt)v ■tyvyfjv llov. 'A. Kal alpeirai dyyfvrtv 
r) yjrvxrj fiov. 2 * 

■'riiQ^iyO rfltt. Mortem prae ossibus meis. 
O'. drrb Se Oavdrov rd oara ftov. 2. Kal 
Qdvarov Sid rcov barecov fiov. 2r ' 

16. "tfffiN». Repudiavi. O'. Vacat. >% dirm- 

adfinv. 26 

^iy* 7^n _>, 3. Quia vanitas sunt dies mei. O'. 
Kevbs ydp fiov 6 f3ios. 'A. otl LiaTaiorns ai 
r)fiepai fiov. 27 - "AXXos (2.)" drfibs ydp al 

< t 28 

rjfiepai fiov. 

18. D v "!iJ?7 WjJBPfi. Et visites eum indies. O'. 

rj emo-KOTTTfv avrov Troirjajj ecos to irpcot. 'A. 
Kal eTriaKeiTTrj avrbv Trpcoias. 2 ® 

^niJjl D^^/. Singulis momenlis probabis 
eum. O'. Kal eis dvdiravaLv avrbv Kpiveis. 
'A. 2. iv tois alcpvi&lois eK8oKifid£eis avTov. 30 

19. "'p^- Salivam meam. O'. rb TrrveXov fiov — 

«j/ otoj. 20. vJ^SM JTO. Quid faciamf 0'.ti Svvrjaofiai 

irpa^ai; '0'E(3paws' ri ae efSXa-ijra ; 32 

TI7 5?3Dtp7. In occursum tibi. O'. Karev- 
TfVKTrjv aov. 2. evavTiovadat aoi. 33 

Sto^7« In onus. O'. cpopriov. 2. /3dpos. 34 

Schol. CpOpTLKOS. 35 

21. "WNfl ^FHD^") • ■£< quaeres me mane, et non 

ego ero. O' . 6p6pi£cov Se ovKeTL eifii. 2. k&v 

C r l T WH s uf > °^X vrrdpi;a>. 

Cap. VIII. 

2. "I' , 2l5 ITH. Ventus vehemens. O'. irvevfia tto- 

XvpprjfLov. 0. TTvevfia LSapvraTov. 1 

3. ESUJp rV^J ^Nri. iVww Dews pervertet jusf 

O". fir) 6 Kvpios dStKTJaei Kpivcov ; 'A. . . o-*e- 
XtVet . . 2 "Z. /ir) 6 KvpLos eis dSiKov fiera- 
arpeyjrei ttjv Kpiaiv f 

p"T£~rny\ Pervertet justitiam. O'. Tapdt^ei to 
SiKaiov. 2. eis clSlkov fieTaaTpeijreTai to Si- 
Kaiov* 
6. ilJ!"« "ft£}. £.* rec/ws /m. O'. *at dXrjOLvbs 

•Tfi?. Habitaculum. O'. SiaiTav. 0. eirrrpe- 
veiav. e 

9. I^ID^, Dies nostri. O'. r)//coj' . . . d /S/^oy. O/ 

Xoi7TOi'' ai r)fiepai r)fia>v. 7 

10. "I 1 " «Hbl^ Wfr Dr-"^^- iVowwe Ai doce- 21 Sic Nicet. et " omnes MSS." Mendose Nobil. kott>- 

yoprio-ei. 22 SjTO-hex. u^>» jii. ft» «-ii. ^flj . jd . 

* w^*? UftA». 23 Nobil., Nicet. et "MSS." 24 No- 
bil., Nicet., Orat., Eeg. unus. 26 Nobil., Nicet. et 

" omnes." Syro-hex. in marg. : tt)v t>( tyvxhv pov drro toC 
o-mparos. Sic Cod. 149, et cuiii pov in fine Cod. Alex. 
26 Sic Montef. ex Hieron., qui affert : -)S repuli. Syro- 
hex. in marg. * k«ai»? ■&. 27 Colb. et Orat. Aquilae 

tribuunt ; Nobil., Nicet. et Eeg. unus Symmacho. 
28 Nobil. et " duo MSS." " Prior lectio est forte Aquilae ; 
posterior Symmachi." — Montef. 29 Syro-hex. i^xoo ./. 
«]^_3 o»ii. k~i(. Eadem 3K\a> tribuit Montef. ex Eeg. 
uno. Paullo aliter Codd. 137, 138 : 'A. ko\ imo-KerTTr> alrov 
ea>s Trpat. 30 Montef. affert : 2. alcpviSiats f/c8oftiudffir 

(-dofis Nobil.) alrov. Sic Nobil. et " duo MSS." Syro- hex. ad codicem correctus : » \ ». ^so» ^X>|o .u» .(. 
*o»i>. ko/ i#^>. 31 Sic Syro-hex. Deest h dSvvy in 

Ed. Eom., invitis Comp., Ald., Codd. Vat. et Alex., aliis. 
32 Olymp., Colb., Eeg. unus. 33 Sic Codd. 138, 255. 

Syro-hex. vJLscta'^.» -i^ )oo,^aX .jo. Montef. ex No- 
bil. affert : 'AAAos- ivavTiovadai. 34 Syro-hex. ,.ao. 

»)yscu. 35 Sic Nobil. et sine titulo Codd. 161, 248 

in marg. 30 Syro-hex. o*oIs-*-is )) uXCvsL ^s/ ,^b. 

«Jj(. Montef. ex Eeg. uno dedit : 2. koX £r)T>)o-€is jm, ko.\ 

ovkcti imup>-a>. 

Cap. VIII. 4 Nobil., Olymp. et " tres MSS." 
Eeg. unus. 3 Cod. 252, qui Aquilae tribuit. 
Pro Tapd£ei, o-KfXio-fi in marg. habet Cod. 250. 5 Syro- 

hex. in marg. Hieron. : jg es tu. ° Colb., Eeg. unus. 

Symmacho assignat Cod. 138. r Colb., Eeg. 2 Colb., 
4 Nobil. -Cap.VIII. 21.] JOBUS. 17 bunt te, dicent tibi ? O'. f) ov% ovroi ae 
8t8d£ov<rt Kal dvayyeXovat f 

10. OSyDI. Et ex corde suo. O'. Kat eK KapSias. 

A. _-. fc/. avTuiv. 

H.iriN-NafeP. N um cyescet M / m (y. f) i,^<o6r)- 
aerat fiovropov. 'A. 2. 77 7rXr)6vv6fjo-eTat 

?Xo?. 10 9. «x''- 11 

12. *19i?! ^^ ^l ^fp* • Dwm arfAwc *■ "we 
8uo est, «0» decerpetur. O'. «rt oV .7rt /-tjfrjy, 
*cat oii pf) 6epto-6fj. 'A. ert airrov ev copa 
aiirov, oii irepiKXao-dfjaeTai. 12 

«£* "l^n-^3 ^S 1 ?!- * ante omnes herbas 
arescet. O'. irpb tov irtetv irao~a fiordvr) oiiyl 
^rjpaiverat ; 13 
14. ^nipin WlSy TV&. Et domus araneae fiducia 
ejus. O'. dpdxyn 8e aiirov dirofifjo-eTai f) 
(TKTjvfj. 'A. . . f) ireiroidrjo-ts. 2. . . f) e\rris. li 
"AXXos" fj 8e Treiroi6i)o-is avrov dpdyyrj diro- 
fifjo-erai. 16 

15. "»_-_!_ *V| MTf^ ^. Innitetur domui 
suae, et non stabit. O'. eav vTrepeicrr) rfjv 
oiKiav aiirov, oii pf) o-Trj. 2. epei<r6r)<reTai eir' oTkov, Kal oii o~Ti)o~eTat} % 16. OJTOtiTw? Nin 2101. Succosus ipse est in contpectu solis. 0\ vypbs ydp itrriv imb f)Xiov. 
'A. evtKpos eartv eis irpbacemov fjXiov. 17 

16. *A?_* , « Surculus ejus. O'. . pdSapvos avrov. 

2. 6 KXdSos avTov. 0. irapacpvas airroO. 18 

17. "^OTIO? 7_."7_\ jStoper acervum lapidum radices 

ejus. O'. «V2 o-.eayaryf)»' Xi6tov. (0.) «V< 
fiovvbv pi(at aiirov. 19 

njnj D^IN ITqi. Locmot lapidosum sentiel. 
O'. -r £. /_€_■<» x-XiVa)»' (fjaerai. 2. fV< tt/ow 
y# cpveTat. 20 "AXXoy crvpnXaKfjaeTai. n 

18. 12y ??"!• Absorbuerit eum. O'. Karairi^. 2. 
0. Kvptevo-et. 22 

20. djvdnd? ts 1 : ^N-jr». _? cce / ___«_ „„,, r«- 

probabit integrum. O'. . yap Kvptos ov ur) 
drroTroifjariTai (O. oiiK dncocreTai 23 } rbv &KaKov. 
Schol. napa. tov daefifj etr) av 6 eiiaefitjs. 24 
D^Q-TS piTTP tih). Nec apprehendet 
manum maleficorum. O'. irdv 8e 8<opov dae- 
fiovs oii 8e£erat. 2s 'A. ovot «ViXrj^fTai (s. Kptrn)o-u) 
X«/)os iroMjpcvoncvav. 2. o. 1 -- opefcet yeipa Ka- 

KOVpyotS. Q. ovSe dvTtXrr^reTcu x e 'P°~ rrovrfpevopivav. 

21. JT^TVI. Jubilatione. 0'.e£o/ioXoyfjiTe<os. 'A. 
0. aXaXay/xoO. 27 At7rX^ ypatpfj- dyaXXtd- crecos; 8 Syro-hex. in marg. : " In alio exemplari est : $ o£_ 
auTot o-f 8i8a£ovo-i prjfUXTa, „at ipovo-i (>Oj_>|jo) o-ot o-vveo-iv 
o-otpias" Sic Cod. Alex. sed aWyyfXoOai pro ipovo-i. Post 
axayyfXoi/o-i add. cot o-vveatv o-orf>ias Cod. 249. 9 Syro- 

hex. in marg. 10 Colb. Nobil. uni Symmacho tribuit. 

11 Colb. 12 Colb. Particulam en non expressit Syro- 

hex. vertens: ♦j-alfco Jl o___»» |_x__)L-> 00» ^-o .^. 
13 Syro-hex. in marg. : eav 8« p.f) nljj, frjpaiveTai. Duplicem 
lectionem habet Cod. Alex. : rtpb tov me~iv nao-av fforavr)V, 
e'av be pf) Trirj, £r)paiverai. 14 Syro-hex. ._» *)____) oL . (. 

+ )____>. Colb. affert : 'A. 2. i) ireirotb^o-is, unde Montef. ex 
ingenio, ut videtur, effecit : 'A. 2. o*«os dpdxvt)s r) tt. outoC. 
15 Schol. apud Nobil. Sic sine titulo Codd. 161, 248 in 
marg. 16 Nobil., Olymp. et " omnes MSS." Aquilae 

auctori refert Syro-hex. * ooj_j Jlo llS-_- ^__ ^_o_^__j . ]. 
17 Nobil., Olymp., Keg. unus. Pro eviKpos, aviKpos habent 
Colb., Orat., Reg. alter, et Codd. 255, 259. w Nobil. 

et " duo MSS." 19 Schol. apud Nobil. Theodotionis 

esse videtur. Vid. Hex. ad Hos. xii. 11. 20 Cat. MS. 

Jobi apud Schleusner. Opwc. Crit. p. 1 53. Idem V. D. 
TOM. 11. in Nov. Thesaur. s. v. iriW y~, ad priorem versiculum hoc 
fragmentum refert. Equidem scholium esse crediderim. 
21 Reg. unus. Videndum annon ad ^??^, implicentur, 
pertineat. ~" Sic Cod. 137. Cod. 138 affert : 2. ?<rra_ 

e. Kvptevo-ei. Hebr. 7JJ3 per Kvpttietv interpretatus est 
Sym. Jesai. liv. 5 ; Aq. Jerem. xxxi. 22. ^ 3 Reg. 

24 Reg. " Videtur esse scholium." — Montef. a Pro 

ndv Se Swpov Syro-hex. in suo habuisse videtur rtdo-au 6c 
Ttp,r)v (\iA*l k.? %a__.) ; deinde post oV£rra» atldit : «•__> 

Uo__k» )___>* __o . -y ovbev (i7ro tov bwpov tov dbUov. In 

Graecis libris nulla est varietas. M Symmachi frag- 

mentum ex Colb. edidit Montef. Trium interpretum ver- 
siones affert Syro-hex. •>)___)____» )•_•)>-> »__.)- Jlo . /. 

1^.11 ^__j Jlo .1 •:■!_--__> »_______ ]*>( ^-.o- Jlo ._» 

* )___.)____.». v Colb., Reg. unus. Didymus : O! 

aXXof dXaXaypov. ^ 8 " Colb. habet ad verbum yt'Xw- 

TOf, A". yo. dyaXXtdo-fc-f." — Montef. Pro e£opo\oyT)o-fa>s Cod. 

Alex. dyaXXido-f<-t legit, idemque, teste Parsonsio, est in 
marg. Cod. 250, cum titulo, -177X1; ypacpr) (sic). Cf. ad 
Cap. ii. 9. 
D 18 JOBUS. [Cap.VIII. 22- 22. 7PTN. Tentorium. O'. Siaira. 'A. o-Kent). 
2. 0. o-Krjvfj. 20 

Cap. IX. 

3. 122S£ Hv. jVem respondebit ei. O'. ou ^ 

imaKovar) aurcp, tva fjr) dvTeinr). ^ 2. G. oii 
fj.fj vnaKOvcrr) avTw. 1 AinXfj ypa<pf)' ovS ov 
fif) dvTeinr). 2 

*&$. Mille. 0'.2. x^W. 3 

4. D7tW. Et salvus evadit. O'. ime/jeivev. 'A. 

eipfjvevaev. 2. SieTeXeaev. 4 ' 

5. IJH^ ** ^ ^y? P^y®?- Transferens montes, 

nec sciunt. O'. 6 naXaicov oprj, Kal ovk otSaaiv. 
2. et-aipcov oprj, Kal dSnXonouov aiiTa. B 

6. p2 p?^\ Oontremiscent. O'. o-aXeiWrat. 01 

Xoinoi' neptTpanfjaovTai. 6 

9. ]»fi ''TTrn nrj^"). .E,; Phiadas, et penetralia 

austri. O'. *at ' ApKTovpov Kal Ta/jeTa votov. 
'0'E/3pa?oy Kal irdvTa to, daTpa to. KVKXovvTa 

VOTOV. 7 

10. M'i« , ?D2 , l. £f mirabilia. O'. »r- «^cSolia re«< 

/cat e£aioria. 8 'A. 6avp.daia. G. vnepp.eye6r). 9 

11. Y , ?y""' , % -E^ «ow intelligam. O'. oitf <%s 

eyvcov. "AXXoy oi)5e evvofjaco. 10 

12. f)nH2 in. £»/ ra^. O'. edv diraXXd^r). 

2. /cJoj) dvapndaei. 11 

13. 'iSN SPQp-fcO PJTO*. J)eus non avertet iram suam. O'. avTos ydp dneo-Tpamai opyfjv. 2. 
Tit 6 6ebs ov dvanoaTpenros f) bpyf) • 12 
13. ^lQ *yp ^tW irHlfl. Sub eo incurvantur 
adjutores elationis. O'. vn aiiTov eKd/j.(p6r)crav 
Kfyrr) Ta vn' oiipavov. 2. vnoKaTOa Se aiirov 
KafMpdfjaovTai ol enepeiSofievoi dXa£oveia. 13 
'O 'TZfipaios' vn' avTOV ndvTa dnoXXvTai. 14, 

14.^. Cum eo. O'. Vacat. 'A. G. >^ fier' 

> A Ifi 

09IW. 

15. WN tib tt^TOH T$H. Q„i «j y Mfttt 

fuero, non respondebo. O'. eav ydp S> SiKaios, 
ovk elo-aKovcreTai fiov. G. oaTis ei StKaico6f)- 
aofiai, ovk dnoKpiOfjaeTai fjoi. 10 

]$pJ?H ^P^pr» In jus me vocantem depre- 
cabor. O' . Vacabat. •% G. rov KpifiaTos 
avTov Ser)6f)ao/j.at.. 17 

16. "y *p. Vocem meam. O'. fiov. G. •>£• r^y 

(pavrjs fjov. 16 

17. rnyfcn. J ra teime. O'. yj>6</>a>. 2. 6Va 

/caraty/c?o?. 19 

D2H. $iwe cawsa. O'. SiaKevfjs. 'A. G. 6a>- 
pear. Z/. apairto)?. 

19. y^H D^f • Secundum robur validus. O'. 

iayuei Kpdret. Alia exempl. ia\vi KpaTe?. 21 
2. ev TJ) icryyi Kparaios ecrTi. 22 

20. VTSh! ^ P1SH - DM. gj jW<«* /«ero, o* 

meum condemnabit me. O'. eav ydp 63 SUaios, 
to aTOfia fjov daefirjaei, 2. edv SiKaioTepos 29 Colb., Reg. unus. 

Cap. IX. * Colb. Syro-hex. in textu habet : vKOKova-ft 
aira, tva /x^ dvreiirri ; in marg. autem : 'A. 2. 0. o&x S. ov 
tir) (Jl). 2 Cod. 250 in marg. affert : Aot. yp. oi&' ov /«7. 

Colb. vero: A n . yp. ov&' oi iifj dprdirri. 3 " Sic unus Cod." 

— Montef. * Nobil., Nicet. et " omnes." 6 Iidem, 

et sine auctore Cod. 256. Edebatur i^aipav, invito Nicet. 
6 Nobil. et sine titulo Codd. 161, 258 in marg. 7 01ymp., 
Colb. 8 Sic cum obelo Syro-hex., invito Hieron. 

9 Colb. 10 Idem. Symmachi esse videtur. Cf. ad 

Cap. xxvi. 14. xxxvi. 29. n Colb., Reg. unus. u 2. 
6 6e6s k.t.L Sic Nobil., Olymp., Colb. (qui ovv pro 0$ 
habet) et Orat. Tij accessit ex" Syro-hex. )oS\ oj^o .^. 
*<xj^p» ^So) Jl» ooi. 13 Nobil., Olymp. et " omnes." Colb. et Reg. unus habent d\a£ovelav. ll Olymp. et 

" omnes." 15 Syro-hex. Hieron. : 5S secum. " 'A. O. per 
airov. Colb., Reg. unus." — Montef. qui ad v. 13 incaute 
refert. ls Colb., Reg. unus. ir Colb. et sine aste- 

risco Reg. unus. Sic Syro-hex. in textu sub •)£ 'A. Hieron. : 
•X Judicium ejus rogabo. In exemplaribus rav O' omnibus 
hodie leguntur. 18 Sic Syro-hex. in marg. ; in textu 

autem, Sn elo-aKrjKoi pov. In Ed. Rom. legitur : Sn cio-ok. 
pov rrjs (pavrjt; sed rjjs <p. om. Comp., Codd. Vat., Alex., 
alii. 19 Colb., Reg. unus. 20 " 'A. e. Ka\ dapedv. 

Sic Colb. et Reg. unus." — Montef. Olymp. : oJ Xowroi dvrl 

rov StaKevrjs, dvaxTiais il-ihaiKav, Kai bcopedv. Sic Comp., 

Ald., Syro-hex. et codd. 22 Nobil., Polychron., Orat., 

Reg. unus. Reg. alter Theodotioni tribuit. -Cai>. IX. 34.] JOBUS. 19 dva<pavS>, aroua /jlov KaraSiKaad //e. 23 O/ 
Xoinoi KaraSiKaaa p( 2i 

20. ^ttfj?:?-! ^*?" ^' Si integer sim, pervertet me. 
O'. kdv t« <5 du(unros, aKoXibs dno(3fjaouat. 
('A.) dnXovs kya>, Kal kaTpkfiXwat /te. 25 

21.JHN""? ^M Ori. Si integer sim, nesciam. 

O'. eiVe ydp r)<re/3r;<ra, ovk oiSa. 2. *di/ 

dvairios <o, ov yvwaopai. 26 
22. W1.I ;m. f/wwm erf. O'. Vacat. 2. >£• " > 27 

ej> taTiv. 23. D?f?2 riDD7 DjsO?. Repente, ad tentationem 
innocentum. O'. k£aiaia>, dXXd SiKaioi. 2. 
0. dc/>j/<o . . . StKaioi. 28 

24.3rth""T$ ™n2 fjM. !T em z fraa^a es* m 
manum impii. O'. napaSkSovrai ydp ds x**P a s 
da(/3ovs. 'A. 0. >7 77 too&i e<r x*'/"* <»<r*/3a>i'. 29 
2. «r \fipas do-ef3a>v. , 

(WH5 iDN hVdM HD^ I P mi^" ». Fa- 
ciem judicum ejus operit : si non ita est, quis 
est (qui hoc faciat)? ^ O. Tp°o~ama KpnSv 
avTrjs <rvyKaXviTT(f (i S( pr) ai/Tos, tis kartv ; 31 
"AXXof npoaamov. 32 2. . . Kal vvv ris kariv. 33 

25. "%$. Et dies mei. <J. 6 8k ftfa uov. 01 
Xoinoi ai f/pkpai pov. 3 * 

rnilO 'IMTNv. Non viderunt bonum. O'. ovk dSoaav •% 2. O. aya66v. u 

26. ^H» tonr n©23 ms lltaMrqv vbn. 

Transierunt cum navigiii papyraceis, ricut 
aquila volat ad escam. O'. r) Kal ?<m vavaiv 
iyyos bSov, r) dtrov ntrouivov (nroCvrof fiopdv. 
2. dnfjXdov buoims vaval a~rrtv8ovaats, w dtrbt 
imdutvos ini fiopdv. 39 

27. 1?$. Querelae meae. C. XaXS>v. 9. dtJo- 

29. S^PM bin njTRgk. Quare «c t» lanum to- 
borabo ? O'. 5<d rt' owc diriBavov ; 'A. e/r 
t( tovto udrrjv /corrtco; 38 

31. , ^30W rin^l tt*. -T^nc in/oveam demerges 
me. O'. iKavSs kv pvnm /te e/3a\|ray. 'A. »ca< 
rore €»' Sia<pdopa fiamiatis /te. 39 
•Q^rtJ. ^/ abhorrebunt me. O'. e/9c5eXi5£aTo 
<5e' /te. 'A. /cac fi8(Xv£(Tai /te.* 9 

33. 13 ,, 2tt) v^. Super utrumque nostrum. O". dva- 

uiaov dp.<poTipa>v.* 1 

34. TDJ. Auferat. O'. dnaXXa£dTa>. O/ XotTroi'- dTrotrTr/ffdTCi). 42 itDlttJ. JTin/aw «wam. C. rf)v /5d/35or. 'A. 

2. O. avrov.* 3 
"^O^?^' Terreat me. O'. /ce o-rpo/Sen-». A. 

(KdXiptTO) p.(. 2. Tn-OfiVoi) /i€. 0. «{«rraTo» /«.** ^Nobil. 21 Nicet., qui «araSotdo-i/habet. 26 Schol. apud 
Nobil. et marg. Codd. 161, 248. Est alius interpretis, et, 
ut videtur, Aquilae. 2e Codd. 137, 138, 255, qui omot 

pro di/airtor babeut. Montef. ex Begio uno edidit : *A\Xor - 
K&v dvalrios S>, oi yvaicrofiai. 27 SyrO-hex. )«m 5K- ,>£D . 

♦ owl^—f . Hieron. sine asterisco : Unum est. 28 " Sic 
unus codex." — Montef. Post (£aio-la> Syro-hex. sub obelo 
infert dTroXoCvrot, ut Codd. Alex. et 254. 29 Syro- 

hex. «JiJi^ifcjj )»,jj> •^oov.L/ \±.i} .1 .(\ Hieron.: 
•X- Terra tradita est in manus impii; unde Montef. effecit : 
?S 6. irapaoVcWai r) yij eir x (i P as daefiu>v. Idem tres sequentes 
o-r<'xovr, a irpiio-ama ad dpoiitas, qui in Hieron. sub aste- 
risco leguntur, Theodotioni continuat. 30 Syro-hex. 

31 Colb. notat : 'E/c e. o< j3". Hos versiculos sub asterisco 
habet Syro-hex. In Ed. Rom. legitur : el 8« pi) alros iari, 
Wr ea-rtv; sed prius e'or< om. Colb., Syro-hex. et codd. 

32 Colb. 33 Nobil., Nicet. et " omnes." M Colb. 
Symmacho tribuit Nobil. M Sic Montef. ex Colb., ut videtur. Syro-hex. in textu : .1 ,jx> -X o)U. Jlo. 
♦ ^Jfcs^. Hieron. : %bonitatem. ** Nobil., Olymp. 

et "omnes." Versiculum priorem aifert Syro-hex. .^d. 
« ^MWUH )?^s» )Lojows <ii.l/. r Colb. Syro- 

hex. <']i^>_^ ,L. ^ 8 Nobil., Olymp. et " omnes." Cod. 
259 aflfert : 'AkiSA. c<r t< tovto pAttjv Kom£>; el dXwr iKpi$t)v 
elvat do-e&ris, fieXrwv r)v /io< npo rrjs doefieias reXevrrjo-at. Verba 
sunt Olympiodori. ^ 9 Colb., Keg. unus. *• Cod. 

252. a Post dptfwrepaiv in marg. notat Syro-hex.: 

"Auei»' 8e /jo< xP fla (♦l" J (' ^'^ ^»? <—'•»'• ^*»)- Hic 
versiculus ex alio exemplari (IL ntifiN « v ») est." \ 
siculus, qui etiam in Cod. Alex. exstat, ex Cap. xiii. ao 
huc immigravit. * 2 Colb., Reg. unus. ° Syro-hex. 

in marg. Hieron. : virgam -X- suam. Sic proculdubioColb., 
Reg. unus, quos appellat Montef. ad inDK, 6 <pofios ovtoC, 
ubi avToO in nullo exemplari ruf o' desideratur. " 'A. 

9. «cU</3/t<o pe. Sic Colb., Reg. unus. Sed Colb. uni 
Aquilae tribuit." — Montef Syro-hex. .jo ♦ «j JS^L .('. 
D 2 20 JOBUS. [Cap. IX. 35- 85.tfy?N tfh). Et non timebo illum. O'. nal 

OV /J.fi <pol3rj6a>. 'A. avrov. 4 * 

^"V2>y "OjN p"S7 -, 3. Quia non sic ego apud 

me. O' . oi ydp ovrao avveniarapaL. 2. ov 

; 46 i*i »_*_ yap eifii eyco o avros irap efiavTco. 

Cap. X. 

1. ^V' Super me. O'. «r' avrov. ' A. kir' kpe. 

e» » /i 

. eis efiavTov. 

2. ^^to^fwN • JVe condemnes me. O'. /.77 /te 

dae{3e?v 8i8ao~K€. 'A. pfj KaTaSLKaans fie. 2 

3. P^S^^S ^? ^^l!« Nutn bonum tibi, quod 

opprimas ? 0'. f) koKov aoi, kdv d8iKfj<rco ; 
"A\\os' prjTL dya66v aoi, orav avKo<pavTf)ans; 3 

4. nbnfl CfijN rrtMlSI»*. jvwm sicw/ vioJe/ 

Aomo, vioJeoi* ? 6'. Vacabat. % 8. ») Ka0<-.? 
opa dvOpwnos, LSXiyjrn; 4 ' 

5.113 ^3. Sicuf dies viri. O'.dv8pos. >£ 'A. 
O. ct>? f)p.kpai4 dvSpos. 5 

8. "^l-iy. Elaboraverunt me. O'. eir\aadv fie. 

"A\\os' fjToi/xaaav. 8 
^Vyin^ IVOp "TPP. Simul undique, et devora- 
bis me. O'. perd ravra pera^aXwv p.e etrai- 
aas. 'A. 0. dpa kvk\co KareirovTLads pe. 7 

9. N3"^5!- Recordare, quaeso. O'. pvfjaBrjTi >£ 

'a1'0. oSv. 8 10. ^flfl. Effudisti me. O'. /xe t)fj.e\£as. 'A. 

dneara^ds (/^). 9 
>1 ?^ ,, ?i?^J' Coagulasti me. O'. krvpcoads fie. 

'A. enn£ds (/«). 10 
ll.^tori. Contexuisti me. O'. eveipas. "A\- 

\os' avveppa^ras. 11 

12. "nttjy JTtojr. JPeci,« mecum, O'. "e6ov nap' 

kfiol. 'A. O. knoirjaas fier kfiov. 2. -rrap- 
eayes fioi. 12 

13. Tp?? 3. Ire corrfe tao. O'. «p <reai/Tcp. A.7rAf/ 

ypa<f>r)' kv kfiavTco. 13 

14. yJPJTi "Hv. Non insontem declarabis me. O'. 

ovk d6<26v pe nenoirjKas. 'A. 0. 01V aclcococretr 
/*e. 2. ow KaOapiaeis pe. u 

15. 'nftfrl HteH-H 1 ? W£?f}. 2B si justus fuero, 

non elevabo caput meum. O'. kdv 8e <o SiKaios, 
ov Svvapai dvaKv\jrai. 'A. Kal 8iKauo6els ovk 
dpa> Ke<j>a\r)v. ls 

16. V3WI /PltoS riHJfn. Jft si efferret se (caput 

meum), sicut leo venareris me. O'. dypevopai 
ydp manep \e<ov eis a<j>ayr)v. To 'EfipaiKOV 
kdv T€ ydp eva6evf)s d> <hs \ecov, nidaeis pe. 16 
"•I «7?nri 2ton% Et iterum mirum te ex- 
hibes in me. O'. ird\iv ydp pera^aXcov Setvcos 
fie 6\eKeis. 'A. O. Kal kntaTpe\fras kvavfid- arcoaas kv kfxoi. 17 17. , '7^ T7?> ^IID^ 1 - Renovas testes tuos contra <• uojoll .1 ♦ i» 1 N j|l. (Middeld. Aquilae vindicat, 
«7r\r)o-crar-o (sic) /xf, propter Cod. 252, ubi ita scriptum 
est. Sed Syr. -JSs^ cutn kfklfitt* permutatur Jud. 
i. 34. ii. 15. 4 Reg. xiii. 22, et saepius ; non ita cum 
eK%\i)<r<reiv.) 45 Syro-hex. •:• 00--0 . ^. Middeld. : 'A. 

an airov, Syrismum nimis premens. 46 Colb., Eeg. 

unus. 

Cap. X. s Colb., Eeg. unus. Lectio «r' iiiavrbv est in 
Cod. Alex., aliis. Syro-hex. J_>_-^. 2 Nobil., ubi 

scriptum KaraSiKao-Hs. 3 Nobil., Reg. unus, et Cod. 248 

in marg. Montef. edidit Srt pro Srav, juxta falsam Drusii 
scripturam. Quasi scholium affert Nobil. ; sed procul- 
dubio aut Aquilae, aut Symmachi, aut utriusque versio 
est. 4 Sic Montef. Versiculus exstat in Ed. Rom., sed 

deest in Codd. 106, 160, 261. In Syro-hex. et Hieron. 
asteiisco notatur. 5 Syro-hex. in marg. y} .1 ./ •)£. * J^oooJ'. Cod. 249: ws f)fiipai avhpos. Hieron. : ■& ta/n,- 
quam dies '• hominis. Perperam Montef. : -X a>s fjpipai 
dv6pa>iTov. 6 Schol. apud Nobil. et Codd. 161, 248 in 

marg. 7 Nobil., Nicet. et " omnes." 8 Syro-hex. 

in marg. ♦'^-.jcx .L .(%. Cod. 55 : pvrjo-drjTi oiv. 
9 Colb. 10 Colb. Sic Cod. Alex., alius. ll Nobil. : 

rjroi, o-wippatyas. Est lectio Complutensis. 12 Colb. 

13 Colb. : A 17 . yp. iv iuavry. Vid. ad Cap. ii. 9. Lectio 
iv iuavTw est in Codd. 257, 259, et Syro-hex. 14 Colb. 

DidymuS : Oi SXK01, ovk d6a>a>o-(is Uf, ov Kadaplo-fts pe, elirov. 

Lectio oi Kadaplo-ets ue est in Codd. 161, 248 in marg. 
15 Nobil., Olymp., Colb., Orat. Syro-hex. vero : yflo .1. 
««^-? L«-» U! yuiio Jl ISJ»?»)?. 16 " Sic [Polychron. 

apud] Nicet., Drus., et Reg. unus, qui habet mdgeis. Puto 
autem hic legendum esse, 6 'Efipaios, non to 'EftpaiKov." — 
Montef. lr Nobil., Polychron. et "omnes." -Cap. XI. 8.] JOBUS. ai me. O'. inavaKatvi(cov kn ipk rr)v traoiv 

fJLOV. A. O. dviKaivto-as fjtdprvpds aov Karivavri pov. 
2. Kai dvaKatvifcts o-tavro dvrtKttpnvov (s. vntvavriov) l"it. 17. N^. Militia. 0'.napaTr)pia. 'A. orpaTtds. 

9. Svvdpas. 19 
19. vliN. Elatus essem. O'. ovk aTrrjXXayj;»'. 

'A. 9. dnr,vi X 6r,v™ ■ - ■ 

21. "=r?N D"ltD2l. Priusquam abeam. O'. wpo toi) 

/<£ nopevdfjvat. "AXXor 7rpo tov p.( dn(X- 
6dv. 21 

rnEPSi. Et umbrae mortis. O'. *at yvo- 
cpcpdv. 2. (*at) oK(nopivnv 6avaTCp. 22 

22. 7D« - iE3 nnO^ y^« . In terram tenebrarum 

sicut caligo. O'. ds yrjv okotovs atcoviov. 'O 
'EfSpaTos' ds yrjv okotuvtjv vnep to okotos. 23 Cap. XI. 

2. njj^ *& B*^ ^ftn, Numquid multitudini 

verborum non respondebiturf O'. o ra 7roXXa 
Xiycov Kat dvTaKovcreTat. 2. /t?) o 7roXi!XaXoy 
dvavTtpprjTOS (orat j 1 

3. D?3D pHI. .E7 n o« es/ pudefaciens. O'. icat ov/c ?cmi/ 6 dvTiKptv6fi(v6t oot} 'A. *aJ ovk 
(ortv ivrpincov crt* 

4. TJT? 'TO TQ&. £/ roan«-«« tu m i H ocuHm 

tuis. Cf. Kal &fl(pnTOS >£ E'. ytrrfaot,,*» 4 

ivavrtov avrov* 

5. V&fV D7W]. Verum enimvero utinam. ()'. 

dXXd ntos dv. 'AXXoy d\X' u6( r)v Srrtos dV.* 

•5|T$y VnCto nriD^. Et aperirel labia ,uu 

tecum. O'. ^ <a2 dvoi£u \(tXn avrov fnrd OOV. 6. rra?n Hte^ft. Occu//a sapientiae. C. *y- 

pa/up ootpias. 'A. dnoppijTovs oocpias. 2. 
dnopprJTOv oocpias. 1 

*!?'3$?« Zte iniquitate tua. O". cov f)pdprnKas. 
"AXXos* nap(copafiiva. s 

7. NSOfl ^ 1 v : "^UTO* JVmj» investigationem Dei 

invenies ? O'. r) tyvos Kvpiov (vprjous ; 'A. 
prJTt ifcty(yiao~fibv 6(OV . . .* 

8. hg&PTTVZ Dinto VT12. Altitudines caelorum 

est (Dei sapientia) ; quidfacies ? O". vyjrnXbs 
6 oi/pavbs, Kat ri notrjoas ; 10 'A. fi(T«op6- 
rrjTas ovpavov n Kar(pydon j 11 2. . . dnoprj- 
oas, ncos dv icbiKoto. 12 
SrjQTT? ^iNEJp Plgt^. Profunda prae in- 18 Syro-hex. ..co ■ii.NirA h^>? ]»oh» LIm. .1 .(. 
«A ILsCTfiNf -ii. k~>! h~>! Lm^oo. Haec, fere ut 
Middeld., Graeca fecimus. Quae si vera sunt, Sym. pro 
TIV legisse videtur T"1J\ Montef. vero, Nobilio auctore, 
tantum habet : 2. (sic) pdprvpac oov Karivavri p.ov atfcdvav : 
ubi ai^dvav ad seq. vocab. 3^ni pertinet. Idem monet, 
Cod. Colb. hic deficere, amissis quatuor foliis. 19 Eeg. 

unus. w Codd. 137, 138, 255. Montef. ex Keg. uno 

affert : 'A. e. ovk dvrjvtx&rjv. 21 Reg. unus. Sic Ald. et 
codd. 22 Nobil., Polychron., Reg. unus, et Orat. Cf. Hex. 
ad Psal. xxii. 4. 23 Polychron., Orat., Reg. unus. 

Cap. XI. x Nobil., Nicet. et " omnes." 2 Syro-hex. in 

marg. : r) ovk tcmv 6 dvranoKptvvpevos ( \l°\ v>> 6ot) o-ot. Lectio 

dvrairoKptv6u.evos est in Comp. et sex codd. 3 Sic Codd. 

J 37> 2 55- P ro 'vrpeirov Montef. i»m pi r rm edidit, suo an 
Regii sui errore, incertum. 4 Syro-hex. in marg. aifert : 
E'. % yt vvTjOrjo-opat ( r ^.L('), mendosum apographum vertens. 
Hieron. : et sine crimiiie •)& fui ante eum '■ (rectius, -)S 
fui '• ante eutn) : unde Montef. dedit : •}$ ivavriov airov. 
4 Schol. apud Nobil. Idem habet Cod. 248 in marg. 6 Haec, quae hodie in omnibus rav O' cxemplaribus legun- 
tur, sub asterisco habent Syro-hex. et Hieron. 7 " 'A. 

drroppj)rovt a-otpias, si modo verba integra sunt." — Nobil. 
" 2. diroppr)rov oo<pias. Sic Reg. unus." — MorUef. Syro- 
hex. affert : •? imiffqrm (f^ v< "N M )l). Denique Comp. 
habet drropprjra aotpias, quod libenter tam Aquilae quam 
Symmacho vindicaremus. 8 Schol. apud Nobil. Sic 

Cod. 161, et Cod. 248 in marg. • Reg. unus. 10 Poet 
olpav6s Cod. Alex. infert : yrj &t fiadtia. Sic Syro-hex. in 
marg. ♦ \ n « va S ^.» L^>»('. u " "AXX. ptrtop6rjrras 

oipavov ris Kartpydarr ; Drusius [Nobil.] qui haec ut scholion 
affert. Sed est revera alicujus interpretis." — MorUef. Pro- 
culdubio est Aquilae, qui ptrtopdrns pro l^i iuterpretatus 
est Ezech. i. 18, teste Cod. 88. Ceterum ti pro ris scripsi- 
mus ex emendatione Kreyssigii. Vid. Schleusner. Optuc. 
Crit. p. 155. 12 Nobil. Drusius vertit : dubUationes 

quomodo attingas; Montef. : diffieuUates quomodo adieris; 
uterque diropr)o-tts pro nomine habens. Rectius Kreywi- 
gius : dubius haerebis, quomodo pervenias; ut haec verba 
tantum ad ^VSriTlO pertineant. Ingcniosam conjecturam 22 JOBUS. [Cap. XI. 9- ferno, quid cognosces f O'. fiaQvTepa Se t5>v 

kv aSov, Tl OlSaS ; 'A. Padirepa (s. j3a6irepai) 

»a ' - 13 

aoov, ri yvuxrjj ; 

9. D^ip nimi ITTO fJH§ IXfft. Longior 

est quam terra quoad mensuram ejus, et latior 
quam mare. O'. f) paKporepa perpov yfjs, fj 
evpovs OaXaacrns . 'A. p-r) ud o-repeapa ?£o> t^? y^r 

peTpf)0-(tc, Ka\ 7ii\aTvT(pa 8a\drrcrris ; — -. W. . . *ai 

7rXaTvrfpoy OaXtKroT/r. 

10. 7T^| "Vnp^ fprn-DH. Si invaserit, et con- 

cluserit, et congregaverit. O'. edv Se Kara- 

aTpe^rrj T(X irdvTa, ^ 2. fj avvaydyris Ka\ (KkXtj- aiao-rjs 

22V 16 12.^17') 21113 ttPNl. i?f Aomo inanw corde (in- 
tellectu) privatus est (s. cordatus fit). O'. 
dvBpayiros Se d\\m vfj\eTat Aoyots. 2. . . 
SiaKevrjs dpacrvveTai} 7 

13. T?? WM JlftnBI. 2?£ expanderis ad eum 
volas tuas. O'. inrTido-ets Se x«p«? ^s; 'A. 2. 
9. troi"< 7rpdy aurw. 18 'A. eKireTageis . . } 9 
2. air\d>o-et$ irpbs avrov Tas ira\dpas (tov. 20 

9> ' 21 

. eireTaaas . . . li.rfyg T^Hfcta JStiPT^WI. Et ne Aaoi/are 
facias in tentoriis tuis iniquitatem. O'. dStKia 
Se ev StaiTT) crov fif) av\t(r6fJTa>. 'A. /i?) otct/- 
vaxrdTO) ev crKeirrj crov ■trapavopia. 22 2. O. /x?) 
o-KvvaxraTa) ev crKrjvfj crov irapavopia 23 

18. 2?tpri nT327. Tuto quiesces. O' . dva<paveirat 
crot etpfjvn. 'A. ey e\Tri8i KotjinOfja^n 2i 

20. r^STl O^tth ^in. Et ocuU impiorum de- 
ficient. O'. Vacat, sed mox post d7rd>Xeta 
habet : 6(p6a\fiol Se d(re>3d>v TaKrjcrovTai. 25 
Q. 6(p6a\fiol <5e dcre(3d>v eK\ei\frovcriv 2a 
U»rnDE). Efflatio animae. O'. dnd>\eia >*< 
'A. 2. 6. yjr v X fls 27 

Cap. XII. 

2. nrsSn nittn 03Sjri. J^ vobiscum morietur 
sapientia. O'. ^ fieB' vficov Te\evTf)(rei crocpia. 
'A. Kal avv vfiiv re\eid>paTa ao(pias} 2. r) 
o-i>v v/jtiv r) Te\ei6rr)S ttjs aoqjtas. 2 0. . . 

airoBavdrai . . . 

7. Tpni. Et docebit te. O'. edv croi etiraxn. 'A. 
Kat (pcoTicrei aot. 2. Kal Sn\d>cret aot* protulit Valckenaer. Opusc. Tom. II. p. 181: iropdas 8(ov 
nS>s av icplKoio ; ut haec ad praecedeutia Hebraea, "ip.O? 
NVOPI ni?X (v. 7) aptentur. Certe iauKTai pro NVD Sym- 
macho tribuitur Eccles. ix. 10. l3 Syro-hex. t*k— ? ./. 
.^.»L \ ' ■« .^cxaj». ^s . n '.'\n \ . • 14 Syro-hex. 

Aquilae continuat : j^.*/ ^20 i^i. )&s^o9> •s/ ^>fiN» 
<• U&. ^so ^tss ^.ls-.?o :u»cl«2oL. Tam lectionem ipsam 
quam scholium ei appositum, " Firmamerdum terram 
vocat," exscribendo praeterlapsus est Norberg. Inter- 
pres, quisquis fuerit, non n 3"!?<, sed >T\?~}\} legisse videtur. 
15 Syro-hex. ♦ Laa- ^so )lS3 ^.V-.»o .L ,m. 16 Syro- 
hex. * fco/ LL^iw-soo h~j( .niaao o/ % .js. Hujus lecti- 
onis, quae in cod. ad v. 9, r) paKporepa k.t.4., minus recte 
apposita est, particulam tantum, - ■ aaa o( . *co X-, quasi 
post rrdvTa inserendam affert Middeld. Verbum LL.X, quod 
nescimus an aliunde notum sit, per (KKXrio-td&iv Graecum 
fecimus, secundum scholium codicis philologicum : LL«i>»o 
« )L»X ^ao Jsj/. Hieronymi versio hexaplaris est : Quod 
si everterit omnia JS aut congregaverit : unde Montef. 
edidit : ^npM. .)S tj trvvayayn. n Colb. " Schol. 8pa<ri- 

v(Tai." — Nobil. Sic Codd. 161,. 248 in marg. 18 Sic 

Syro-hex. in textu. 19 Colb. et Eeg. unus, qui iKmrd^ds habet. 20 Nobil., Olymp., Colb., Reg. unus. 21 No- 

bil., Orat., Reg. alter. 22 Nobil., qui quasi scholion 

affert. Aquilae vindicat Montef. provocans ad Cap. viii. 22. 
23 Colb., Reg. unus. 24 Nobil., Polychron., Orat., Reg. 

unus. Colb., Reg. alter, et Cod. 255 Koipuq8r)vax habent. 
Theodotioni tribuit Cod. 250. 26 Sic Syro-hex., qui 

insuper addit : V JL^o Jfco&au. i*^ otLoi». -1- . Neque 
aliter Alex. : nap' aira ydp aorpla Ka\ hivauis. Hieron. : 3S 
Oculi autem impiorum tabescent. 2a Colb., Reg. unus. 

Nobil. affert : O. ol drp8. airav iKKeiyjfovo-iv. Sic Reg. alter, 
ex Niceta, ut videtur. w Sic Syro-hex. in textu. 

Hieron. sine asterisco : perditio est animae. Montef. ex 
Colb. edidit : *)k 'A. 2. O. ij ydp ektr\s avTaiv diraXeia ; quae 
hodie in LXX exstant. 

Cap. XII. J Sic Montef. ex Colb., ut videtur. Nobil. 
affert : 'A. TeXeiapara aocpias. Syro-hex. « LyJ^oOA. ./. 
2 Colb. 3 Syro-hex. « jksJ^s .L .^o. Middeld. vertit : 
2. e. veKpd (r) o-ocpia). Sed jl^Jjo cum puncto est parti- 
cipium, et pro dnodavelTat ponitur. Symmachi nomen 
insititium videtur. 4 Reg. unus. Colb. habet (paTio-rj 

et 817X0)077. Parsons. exscripsit e Codd. 138, 255 : 'A. e. 
Ka\ epaTtaei <re, Ka\ drjXiocrei ae (ffoi 1). -Cap. XII. 24.] JOBUS. 23 8. T)P) f^ ^to i«. Vel loquere terrae, et 
docebit te. < O'. eKSirjynaai yfj, edy aoi <Ppa.au. 
2. r) 6ui\naov rrj yfj, Kat urivvaei aot? 

8 9 nWVm yrih *■** :n*r* vn **■- ra&n 

* *•* A" T * ~ ▼ * T — " * : : ~ * 

J-lNt nntpy nin^-r^ * , 3. j£/ narrabunt tibi 
pisces maris. Quis non scit in omnibus his, 
quia manus Jovae fecit haec ? O'. Vacabat. 
^- 0. Kal ei-iryrjaovTai aoi ot lyQves rrjs 6a- 
\daarrs. ris ovk eyvco kv TTa.cn tovtois, Sti x«p 
Kvpiov enoirrae Tavra; 6 

10. ttPM^TZn-TS . Omnis carnis hominis. O'. 
navrbs %'A. Kpicos^ dv6p<onov. 7 

H- ID"**"* T- ^ lt*^" - ^ •TJ' Nonne auris sermones 
probat ? O'. ovy //««/ ya/> prjuara SiaKpivet. 

A. 2. 0. /x>) ovxi o*s XaXtav 8oKtpa£ti ; 8 

V?-nytp\ Gustat sibi. O'. yeuerat ^- a6r<5 

(s. tavTi»). 

12. rTT2)*3n □* i tl? , 'to*'~l. J ra veteribus est sapientia. 
O'. ef 7roXA<5 ^povcp aocf>ia. 'A. ev na\aiots 
aocpia. 2. €P uaKpoxpovrjaaai ao<pia. 10 

14. tJ**'N- /J*. Super viro. O'. Kar' dvopconcov. 

'A. €7r' ^5pa. u 
16. rPtWn*l. .#; consilium. O'. /cat tVxtk. 6. Kat acornpia. 12 17.*"^i"J •"TSgrV' -iT^to. ^oa^cii! consiliarios 

, captivos. O'. Sidycov (3ov\evTas al)yj.a\<oT0vs. 

'A. dirdycov avp.fiov\ovs \d<pvpa. 2. Sidycov f3ov\evTiKoi>s ets dt3ov\iav. li 
17.7?irP nTflDWl. Et judices stultos argtut. 

O'. «piray 3« y»}r *£«'<rr-o-«. 2. «oS «pric 

if-urrciv. 1 * 
18. ni-nnm -liw -ibwi. £/ 4% a / ri«0«/ W m 

»w lumbis eorum. O'. *a2 neptiSnae {<ovrt 
oatpvas avroov. 2. Kat nept{<ovvv<ov airrovs 
a\oivico Kara \ayova>v. w %• Q. Kal nepti- 

S W e 4." 

20. n^nNJ 1 ? nCto •Y , DO. ^ M /w/ labium fidelibus. 

O'. SiaWdaacov \ei\ri ntar<ov. 2. nepirpincav 
Xe&V dn\avrJT<ov. 17 

n i".'! &%?. G -V?l- Etsensumsenumtollit. Cf. 
arjveatv S\ npea(3vrip<ov eyvco. 'A... \rjyfre- 
rat. 19 2. Kal emaTrjurjv yepovrcov dcpaipmv. 19 

21. U*V Ijf VJK nn *-Dit». ^IhmU ignominiam 

super principes. O'. Vacabat. •)£ 0. tVx*®" 

drcuiav en dpyovras 4. 20 

23. nwi niia 1 - nraW n-taMn n*i**? «^aton. 

Orescere facit gentes, et perdit eas ; expandit 
gentes, et reducit eas. O'. Vacabat. -^ 'A. 
O. n\av<ov eOvrj, Kal drroWvcov avrd' Kara- 
arpcovvvcov edvn, Kal KaOoSrjycov avrd. 21 
24. TDn. Aufert. O'. Sia\\daa<ov. 'A. d<pi- 
ar<ov. 2. irapaTpinwv. Q. ueOiariovS 1 
•fWPT3J#. Populi terrae. O'. yfjs. O* T'. 
Xaw» (y^y). 23 6 Colb., Reg. unus. 6 " Quae asteriscis notantur, ex 

Theodotione in textum LXX interpretum invecta sunt, ut 
notat Colb. his verbis : 'Ek e. oi y, i. e. tres arixot." — Montef. 
Sub %. leguntur in Hierori. et sub -X ©. in Syro-hex. 
Apud Montef. ko.1 in initio male abest. 7 Colb. Syro- 

hex. in marg. »)jjnu3-X .(. Hieron. : omnis -X- camis '. 
hominis. 8 Sic vertenda Syriaca : o^. jj>*?t « .L . jx> ,}. 
♦ iLco H*^ *A» o )j»/. Apud LXX pro o*s olim exstabat 
vovs, quae lectio est Codd. Vat. et Alex. et Syro-hex. 
9 Syro-hex. in marg. ♦ o»^. 5S. Hieron. : 5S sibi. 10 No- 
bil., Orat., Regii duo. u Colb. 12 Colb., Reg. unus. 

13 Nobil., Nicet. (qui Symmacho &y<*v tribuit), Orat., Regii 
duo. Aquilae versionem confirmat Syro-hex. **%M*«f ./. 
*)l^i» iLsnN-^iN,. 14 Syro-hex. •:• ♦ols^a |j_«^.o .woo. 
Montef. ex Colb. et Reg. edidit : 2. e. i^o-rS>v. 15 No- 

bil., Olymp. et " omnes." w Syro-hex. in textu habet : •SJ 6. km rrcptihrfo-tv (ju»{o) ^ avrois fcaw; 6oxf>iuv ()j->t) air°>*- 
E Cod. Alex. post Grabium incaute exscripsit Parsonsius : 
Ka\ rr(pi(a>wia>v airrois (<i>vfl ootpias airrav. Codex exhlbet 
fwi/x oo-cppvos (sic) ; unde fortasse colligi potest, Seniores 
vertisse, *a\ irtptfawiav avrois {covti oocpios airav, et wtpuorio-tv 
ex Theodotione invectum esse. Hieron. affert : -X- Et cir- 
cumdedit balteo renes eorum '• . v Nobil., Olymp., 

Orat., Reg. unus. Consentit Syro-hex. Lx^»jc« .-». 
* U^i h |Uif • " Colb. Pro iyva Cod. »49 a<fxi- 

Xo-o habet. 19 Nobil, Olymp., Orat., Reg. unus. *° Sic 
Syro-hex. in textu, invito Hieron. " Sic sub 5S 'A. 8. 

Syro-hex. in textu. Sub 5S e. affert Montef. ex Colb., 
qui notat : 'Ek e. oi Sio. " Olymp., Orat., R«g. 

unus. Colb. Aquilae tribuit a*t>iorrio-t. Nobil. : 'A. e. 
u.t0i<rrav. ** Syro-hex. ♦) v> ♦»*■ %f .«^- Hieron.: 

^kpopuli ' terrae. 24 JOBUS. [Cap. XII. 24- 24. ITJT""? 1PU"0. In vastitate ubi non est via. 

O'. iv o6\S $ oi)k fjSeicrav. 2. . . 6Y dvoSias. 24 

25. TOfi^. Palpant. O'. yjrn^acpfjcraicrav. "A\- 

\os' \jrr]\acf)covTas 25 
^ytyil- Et errare eos facit. O'. ~r\avn- 
6eir\<rav. "A\\os" ir\avcop.ivovs. 2f> 

Cap. XIII. 

1. FP )3riT "«ttN r^lptf, Audivit auris mea, et 

percepit illud. O' . <a\ dK-qKoi pov rb ovs. 

6. / > » * - > / i 

. aKTjicoe to ovs pov, Kai trvvriKev avra. 

2. ^«"Ctt *P%"P D ?^l?- Secundum scientiam 

vestram et ego novi. O'. Kal oTSa 6<ra Kai 

VfieTs effiaTacrde. Q. KaTa iwiarrjiirjv vfioiv ol8a Kal 

• ' 2 
eya. 

D3Q ''pJ^ vD3"lS7. Non inferior sum ego 
vobis. O'. Kal ovk dovveTcoTepos tifU vp.cov? 
2. Kal ov KaTaSeecrTepos el/ii vficov. 41 0. Kal 

ov% rjaacov (s. ovk e\aTTa>v) ey<o elpi vfiav. 

3. V?^ ^N~7N K^T1« Et arguere contra Deum volo. O'. i\iy£co c5e ivavTiov avrov, idv /Sov- 
\rjTai. "A\\os" idv 6i\oi, i\iy%co vfids. 6 

4. 05^3 hhto "'StST 1,^-^Db. CWmraafora? 

mendacii, medici nihili omnes vos. O'. laTpoi 
aSiKoi, Kal laral KaKcov rrdvTes %'A. 0. vfteTs. 7 
A. . . larpo\ cViVXaoroi ipels Travres. 2. ITpOCTTl- 
6ea6e TJrevafiaTi, Kal laTpol irrirr^aaToi fiov, 
\_KaTao-Kevd(ovTes aAoya]. 9 

5. !""??07 D ?V TlTft. -E^ <?ss<tf vobis ad sapien- 

tiam. O'. /cat dnofSrjcreTai vfuv aocpia (alia 
exempl. «s aocpiav). 2. /cat vo/j.ia6rjaea6e 
cppovipoi. 10 

6. «^VQtp. ^wrfi/e, owaeso. O'. a/covo-are >s< &'. 11 

7. 1"V3'Vl ' , ^??D« Numquid Deo loquemini (per- 

versitatem) ? O'. iroTepov ovk evavri Kvpiov 
\a\eTre; 2. dpa vrrep tov 6eov \a\eTre; 12 

8. pNEMH ^5?l!« Amot vultum ejus accipietisf 

O'. v vrroaTe\eTa6e ; 2. apa rrpocrcoirov avTOV 
vwoaTe\eTa6e ; 13 O. i} trpoaconov avTov \apf3d- 
vere; 1 * 'O 'EflpaTor 8vacoireTa6e. 15 Schol. 
apa 8vvaa6e Kpvijrai avTov 16 24 Keg. unus. Cf. Hex. ad Psal. cvi. 40. u Schol'. 

apud Nobil. et Codd. 161, 248 in marg. 20 Iidem. 

Cap. XIII. l Graece versa ex Syro-hex. ^. N y » .1. 
. Jo/ '^.i^ls.Bolo «^.» |j»/. 2 Ex eodem in continua- 
tione: .Lj/ ,3/ 1^.,-. ," a^ »> )iV^^ ^— /• 3 Ad 

verba icai ovk Syro-hex. in marg. affert : vea>T(pos ipim £>v 
(♦ -U-if .oiiy ) \.^» ^-^[ j_o). Pertinet ad lectio- 

nem Codd. Alex., 249: nal ye vetorepos vpav bv (£>v om. 

Cod. Alex.) ovk elpl aawerdTepos ipav. Praeterea pro 
elpl ipSiv Syro-hex. habet : vpS>v elpi %;eya4. 4 Reg. 

unus. s "Versio quae fertur LXX interpretum, 

Kal ovk dor. elpi vp,S>v, asterisco notatur in Ed. Latina 
Hieronymi, quia est forte Theodotionis." — Montef. Hier- 
onymi versio est : Et %. quidem '• ego non sum vobis 
insipientior ; quasi legisset, Kai -X ye 4 ovk elpl K.r.e. 
Praeterea Syro-hex. Theodotioni continuat : li—j-s Swo 

* . n 1 1 v> -lS— ./ \— 1/. ° " Colb. sine interpretis 
nomine." — Montef. Scholium esse videtur. 7 Syro- 
hex. in marg. * yok-j/ ■& .1 .}. 8 Syro-hex. 

♦ yo. 1 \ " 1 .ol^j/ JL.ii.j^ ILcLflo/ ./. Graeca sunt Mid- 
deldorpfii, qui ea ad priorem clausulam, DflN D/^? 
l^-^ab, male retulit. C(. Hex. ad Psal. xcv. 5. 
9 " Orat., Reg. unus, Nicetas [qui Polychronium com- pilavit] et Drusius. Colb. haec tantum Symmacho tri- 
buit, ko) larpol etc., quibus asteriscum praemittit. Drusius 
suspicatur illud, KaTaaKeva(ovre s Skoya, esse Symmachi [immo 
Aquilae] vel Theodotionis : sed reclamant omnes MSS. et 
Editi." — Montef. Haec, wpoo-rideaOe -^evapaTi, ad <3ym. 
pertinere nullus dubito, etsi Hebraea aliter verterit iste 
interpres Psal. cxviii. 69 : cetera suspicione non vacant. 
Verba, KaTao-Keva(ovres SXoya, explicationem esse potius 
quam aliam versionem Hebraeorum "'^"ySb crediderim. 
10 Colb., Reg. unus. n Sic Syro-hex. In LXX hodie 

legitur axovo-ai-e oe, sed oe om. Cod. Alex., alii. 12 Colb. 

Statim pro 1S, o'. evavri oe avrov, Montef. ex Colb. ex- 
citavit: *AXXor - evavrlov ra 6ea (sic). 13 Sic Codd. 137, 

255. Cod. 256 in textu legit: i) vnoTe\e'i.a8ai. (sic). i) 
np6o~<o7rov avrov XapfiaveTe ; apa irpoaiOTTOv avrov vrroreXetaBe 
(sic). tifMis Se K.T.e. 14 Nobil. ex Olymp., Colb., Orat., 

Reg. unus, et Codd. 137, 255. In Cod. 137 male legitur 
inoXapfldveTe. ls Nobil. ex Olymp., Orat., Reg. unus. 

16 [2.] apa hvvao-Be k.tA. " Colb. sine Symmachi nota; nam 
ex conjectura tantum Symmacho ascribitur." — Montef 
Cod. 255 Aquilae ascribit, quod falsissimum esse nemo non 
videt. Scholium est ad verbum v7rooTe\e~io-8e, et quidem 
Olympiodori in Cat. Nicet. p. 262. -Cap. XIII. 25.] JOBUS. 9. D3n« "VrT -,, 3 a^STT. Num bonum, ut inquirat 

vosf O'.- Ka\bv ydp edv e^t^vtdcrrj vptas. 
"A\\os" ptrjrt dyadov . . . "AXXoy crvpcpepet ptot 
ydp e{-eTao~6fjvai vpds. 17 

il iVnnri ttfljNa ^rt^-DM. Num sicut illu- 
ditur homini, illudetis ei f O'. ei ydp rd, 
ndvra notovvres npocrT(6r)cr(cr6( avrco. ' A. (i 
o>? napa\oytcrpc2 ev dv6pd>na> napa\oyi<^ea6e. la 

10. D?^N D"P <P 'IGin. Arguendo arguet vos. 

O'. oi/Sev tJttov eXey£et vpas. w 

jWtefl DttB "inD3 _ D«. & j ra occulto faciem 
susceperitis. O'. ti 8e Kal Kpvcpfj npdaama 
6avpdaea6e. 2. ptr) Kpvcpa npdaconov avTOv 
Svaamrj6r)aea6e ; 20 

ll.canM n?nn insto «Vrr. jv »«e msyef/M 

e/wtf terrebit vos f O'. ndrepov ov\t Suva 
avrov aTpoftrjaa vpas; 21 2. /*t) oi/^t r) Ktvrjcris 
airrov nror)a(t vpds' 22 'O 'E/3pa?or edv dno- 
crTptyr/ to npdaamov airrov, Tapay6r)a(a6(} 3 

12. Q3 ,, 3 i3T. Memoriae vestrae. O'. vptcov to 

yavpiapa. 01 \otnoi' pvr\pdavvov vptcov. 2 * 

13. ^HTnaTMI. Et loquar ego. O'. tva \a\rjaco 

15. s 35ttj5*"]TT. En! occidet me. O'. edv pe 

yetpd>ar]Tai. 'A. tSoi) Srj p.e . . , 26 

'Ul\* (p i'0 "^* Non sperabo (s. In eo sperabo). O'. errei Kal r)pKTai. 'A. <Ari» *,,»- 

pAvii) (g. oi/r<j) <r^oX(i<ru). ' 

15. "HM. JW«m. O'. f} y.t)v. ' A. w\(,v* 

l8.»BB)p ^nrw KJ-n£». fe/ ^,, , Wntri 

judicium. O'. /<5oi> eyeb eyyvj e//*i toO */><- 

ptaTOS ptOV. 'A. iooi or) tTa£a Kpipa. 0. l&oi oij 

rrpoo(6f)Ka Kpiun. 

19. jnaW ttf^tfTM ri^T^ • Q««a nunc obmutescam 
et exspirabo. ()'. Vacabat. ^K 0. or» iw 
K<o<pevaa> Kat e/cXen/ro). 30 '(yE/Jpaior «<a /xr) 
XaXr/o"Q>. 31 

20.*?$9 tD^n-bM Q^nttj-rj«. Verum duo ne 
facias mecum. O'. Svrfv 8( pot yj>r>crn.^ 'A. 
©. n\r)v Svo pr) notr)ar)s p.(T (ptov." 2. p6\a 
8« Suo fit) n-oiijo-j/r (fioi 

nnDN i?? TJ?'? *>• K<»c a/acie /«a no» 
abscondar. O'. ^ rore an-o toO npocrdmov 
crov ov KpVf3r)crop:at. 3S 'O 'Efipatos' ovk (k- 

K^tVCO. 3 " 

21. PIHl'- Procul amove. O'. dne\ov. 'A. O. 

pdKpvvov. 37 

22. ^l^rri 12TM. Loquar, et responde mihi. 

O'. \a\r)crets, eyd> 8e crot Scocrco dvranSKptcriv. 
Ot \otnot' \a\rjcra>, Kal dnoKpivn /zo*. 38 

25.yi"lVn f]l} ^VC- Num folium propulsum 
concuties f O' . r) d>s <pv\\ov Ktvovpevov imb 17 " Colb. Hoc postremum videtur esse scholion." — 
Montef. Illud, ni fallor, Aquilae est ; hoc Symmachi. 
18 Cod. 252. 19 Ante {klyfct Syro-hex. in marg. infert 

-)£ oti, cum nota : " Hoc 6V; rie apud unum quidem trium 
reliquorum (interpretum) positum est in Tetraplis." Apud 
Hieron. olim edebatur : Hic nihilominus •)£ quia '• arguet vos. 
Genuinum -X quia '• temere delevit Vallarsius. 20 No- 

bil., Nicet., Orat. 21 In Ed. Rom. est, oix y Slva airov, 

repugnante tam lingua, quae SiVi; clamitat, quam ipso Cod. 
Vat., ubi oixl 8«o/a avrov scriptum. Syro-hex. Jooi J) 
. o^? )U«j>. 22 Nobil., Nicet., Colb., Orat., Reg. 

unus. Consentit Syro-hex. )Lqj^m>iL^oo i\ )vi\? .^o. 
* .oaX )»imv> 0^.». 23 Nobil., Polychron., Colb., 

Orat. Mira interpretatio. 24 Colb. ** Sic Hieron. 

solus. 2e Colb. 27 Syro-hex. «)d^ ^kao ovi. .h 

28 Idem : ♦ «v» . }. 29 Graece versa ex Syro-hex. . I. 

TOM. 11. ♦ )j-? kSuoo'} *%+Oo> )o> .1 '/ \x.i h- ny\ £ V)» )o. 
30 Sic Syro-hex. in textu. Hieron.: 5K ut nunc obmu- 
tescam et desinam. Totus v. 1 9 sub asterisco jacet in Cod. 
248. 31 Olymp., Reg. uniis. 32 Pro x^TO cst xp"' a 

in Codd. Alex., 249, et Syro-hex. Cf. ad Cap. ix. 33. 
Montef. affert : Ttrp. pot xP"' a i cx Colb. ubi A*. yp. xP*" 1 - 
Vid. nos ad Cap. ii. 9. M Olymp., Colb., Rcgii duo. 

Adde Syro-hex. « >.,vi \ , 1 nI U ^iil y»i-3 .1 .f. 
34 Syro-hex. ♦ w^. j-a-^1. V ^-.L»L ^-? ^-OM?a«ik .jd. 
36 Sic sub aster. Syro-hex. et Hieron. In Syro-hex. et sex 
codd. oi abest. 36 Olymp., Colb., Keg. unus. " Colb., 
Reg. unus. Parsons. ex Cod. 248 anert : 'A. dirdXXa^oV p* 
ri)S irapovo-r)s o-vp<j>opas, ttjv rtuapiav anoo-rnoas X ,i P a > "* ^t" 
StKotoXoyiav ur) (h apapriav Xoyi'07;. Quod merum scholium 
est, non illud ineptum, modo pro TipMpia» rescribatur 
npapov. M Olymp. 26 JOBUS. [Cap. XIII. 25- dvk/iov ev\af3r)6rjcrr] • 2. apa (pvWov eKnimov 
crii KaTaSvvao-reveis ; 39 

25. ^ypJ?. Persequeris. O' . dvriKeiaai /iol. 'A. 
nepiSLcbgeis. 40 2. Sioi/ceis. 41 

27. \?3Hj "IEQ OiLTV). Et ponis in cippo pedes 
meos. O'. e6ov Sk /lov tov noSa kv Kco\vp.aTL. 4Sl 
'A. Kal eOr/Kas kv £v\onkSr) tov iroSa /xov. 43 
2. . . v7ro £v\ov elpKTrJs tov iroSa /iov. 44 O. . . 
kv Ta\aincopia tov noSa p-ov. 45 "AAXos* ev 
TroSoKaKrj. 46 

tlfiP^ ^?3 ^l 1 ?"^- Circa radices pedum 
meorum effodisti (s. circumscribis) . O'. els Se 
pi£as tS>v noScov pov dtpiKov. 'O 'T£(3pa?os' 
tol Se tyyr) tcov noSdov /iov TrepiyapaTTeis. 4,1 

28.n71"| 1 ( T}3 WfiTl. Et ille tanquam putredo 
veterascit. O'. o na\aiovTai icra daKop. 2. 
toO 6/x.otcos o-tjneSovL na\aLovp.kvov. m Cap. XIV. 

1, w i S^^P* Satiatus commotione. O'. n\rjprjs 

opyfjs. A. n\r)prjs K.\ovrjcrecos } 
4. NE3?a?p "YiJTtt JfVpi?. Qais dabit purum ex immundo ? O'. tls ydp KaOapbs eo-rai dnb 
pvnov; 'A. tls Sd>o~ei Kadapbv dnb /iep.ia- 
o-p.kvov; 2 

5. 'HttN. Penes te. O'. nap' ai/Tov. 2. napa. 

" aoi? 
tVEI# Vjjn. Determinationes ejus fecisti. O'. 
e/y xpovov edov. 2. opoi; avTov erat-as* 

6. ny^p. Oculos averte. O'. dnoo-Ta. O. aV<£?. 5 

7. "inp3i' , "1. JEV surculus ejus. O'. /cat d pdSapvos 

avrov. 'A. O. d Kop/jLos. 2. /cai a/ napa- 

(pvdSes avTov. e 
8.~\Qyy\. Etinpulvere. O'. kv Se nkrpa. 'A. 

kv X"'*. 2. kv Trj yfj. 0. kv t<5 y^co/iaTi. 'O 

'EfipaTos' kv anoSLa. 7 
9. "V^j") iltoyi. ift faciet messem. O'. noLrjcret 

Se Oepiapov. 'O 'E/S/saZby noLtjo-ei Kapnov? 

11. tT~' , 3E D"$5~T?tM. De/eci* aqua de mari. 
O'. XP° V< ? y"-P cnavi£eTai 6d\aacra. 2. &s 
eKpei iiSaTa dnb 6a\daarjs. 9 

"YTIX Fluvius. O'. noTa/ios. 'O 'Efipalos' 
Xeipidppovs. 10 

12.^|?^ *h Upti iph^ng. Usque dum non 
erunt caeli, non expergiscentur. O'. ecos c\v 39 Colb., Reg. unus. Etiam Syro-hex. "^x u^s .&. 
«fco/ t-a^fcoc h**j ^VaJ? M>j^. - "Cod. 252. 41 Syro-hex. ♦fc-i/ .sj» ,u». ts 2 Pro <fV Kakvfian Syro- hex. habet I^uocl^o, h.e. iv KoCkapaTi (cf. Cant. ii. 17 in 
Syro-hex.) quae conjectura est Ernestii ad Gloss. Sacr. 
Hesychii, p. 231. 43 Nobil., Nicet., Colb., Orat., Reg. 

unus. 44 Colb.,Orat.,Reg.unus. 45 Colb. 46 Schol. 
apud Nobil. Huc fortasse pertinet versio anonyma in 
marg. Syro-hex. ♦ |^, m cippo. Cf. ad Cap. xxxiii. n. 
" Has lectiones germanas esse non ambigimus. Aliae pro- 
ponuntur, sed vitiatae et mendosae ; nitairum in Ed. Rom. : 
'A. o)? a7ro £v\ov eipKTrjs. 2. iv TaXamapia. Regii duo et 
Orat. : 'Ak. 8e «at 2vp-., 6 p.tv, iv raKamuipia, 6 de, iiro £v\ov 
eipKTrjs. Unus tamen Reg. habet : <os awb £i\ov eipKTr)s. 
Nicetas vero ex Polychronio et Olympiodoro : 'A«. p.h Ka\ 

2vp., 6 piv, iv Ta\amapla, cbs vrrb £i\ov eipKTrjs' 6 8f, iv £v\o- 

TriSji, e|e'8coKfj<." — Montef. 47 Didymus apud Nobil., 

Polychron. apud Nicet., Orat., Regii duo. 4S Colb., 

Reg, unus. Olymp. : r), Kara toi/ 2vp., opoiais o-rjTreSovi. Cap. XIV. » Nobil, Olymp., Colb., Reg. unus. 2 Colb., 
Reg. unus. 3 Colb., Reg. unus. * Colb., Reg. unus. 
5 Colb., Reg. unus. 6 'A. 6. 6 Koppos. " Sic Drus. [No- 

bil. ex Polychronio]. Colb. autem : Oi Xootoi' - 6 KopposT — 
Montef. Codd. 137, 255: Oi Xoittoi* 6 Koppos Kai ai irapa- 
(pvaSes. Tandem Cod. 2 5 2 : 2. <cai TrapaCpvdSes avrov. 7 Po- 
lychron.: 'O 'E/3paior, iv orrobia, ?x el ' & K - &* Kai ©f»8., 6 piv, 
iv x°h ° ^*> *" T " X t ty" m > tiprjKe, avvaSovres Kal avroi t<b 

'E|3paiKc5. Symmachi lectionem affemnt Codd. 137, 255, 
et sine nom. Cod. 138. 8 " Duo MSS." Polychron. : 

7rdXci/ 8e o pev 'EWr/viKos, Troiiyo-ft 0epiapbv, chrb tov tc\ovs etprj- 
Kev' 6 Be 'Efipatos dirb tov npdypaTOs, rroLrjaei Kaprrov. Haec 
non cepit Montef., qui tc5 'Efipain perverse tribuit, drrb tov 
TrpdypaTos woir)o-ei Kaprrbv, pro Hebraeis, y^.^lOB "1'S^ HK^J?^ ; 
illum vero 'eXXt/mkov de aliquo trium interpretum intel- 
ligit, cum manifeste indicetur ipsa versio LXXviralis. 
9 " Sic [Polychron. et] omnes MSS. et Editi. Duo legunt 
iK 8a\do-o-r)s." — Montef 10 Polychron. et " omnes MSS." 
Nobil. quasi scholium affert. -Cap. XIV. 20.] JOBUS. 27 6 ovpavbs Ol) fir) OVppatpfj. A. ">r av KaTarpt^j) 
6 oipavlts, ovk if;(y(p8i)cr(Tai. 2. 0. ecOS TTaXaiCOOJj 

6 ovpavbs, ovk i£eyep6r)o-ovTaL. u 

12. DH3UJa VTj£ N 1 ?]. Et non excitabuntur e 
somno suo. O'. Kai ovk i{;vnvto-6r}crovTaL i£ 
vnvov avrcov. ^ O. ovk i£vnvio-6r)o-eTaL €K 
tov vnvov ai/Tov. 12 

U.njrm. Num vivett &. tfatreu. 'A. 9. 

/■"? rt {ij&eTai ; 13 
"•nc^q Ni!n:y 'rlTN. Exspectabo donec 
veniat mutatio mea. O'. vnofievco ecos ndXtv 
yevcofiai. 'A. 0. eXnico ecos dv e\6n to d\- 
Xayfid fiov. 2. . . ecos dv e\6r) r) dvdcpvo-is fiov. 1 * 

15. F|b3Jl. Desiderabis. O'. fir) dnonoiov. 0. 

ininodrjcreis. ls 

16. "HIP?. Gressus meos. O'. fiov tc\ iniTnSev- 

fiaTa. 01 \otnoi' rd 8ia^r)fiaTa fiov. 16 

17. ^^ 'V /Blflrn. Et concinnas super iniqui- 

tatem meam (h.e. peccata mea falsis crimina- 
tionibus auges). O' . ineo-rjurjvco Se, ei tl aKcov nape(3r)v. 2. inLocoptvotis yap rr)v dvofiiav 
fiov. 17 

i8,i9.mn«n rhw. a.Vacabat. *e. 

Kal n\r)v dncokecras , 1H 

19. D*""^ W*? *#• Inundat effurio 
ejm pulverem terrae. £K ©• Kal KartKXvotv 
CSara vnria tov ytofiaTOS Trjs yrjs. 2. _ol «oro- 
KKvcr6r)<TOvrai (s. iviK\va8r)0-ovrai) TOL napa\t\ftflfitva 

tou x 00 ' ■"?' yi r - 

19 20. tod 1 ? vropnn :miNn ttfi.N mprn 
innVrcni vas njBta VJ£_. £* ipem 

hominis perire facis. Praevales ei in per- 
petuum, et abit ; immutat vultum suum, et 
dimittis eum. O'. /j(* O. Kai vnofiovr)v dv6pco- 
nov dnco\eoas4' tooas airrbv eis ri\os, Kal 
<{>X eT0 ' iirio-Trjoas avrto rb npooconov, Kal 
i£aneoTei\as. 2. ovrcos npooSoKiav iKatrrov 
dvSpbs dno\eoeis~ roborans semper eum qui 
abiit, revocans vero faciem ejus quem dimi- 
sisti. 20 11 Montef. affert ex Colb. et Reg. : 'A. e. eo>r TraXaiaSjj 6 
ovpavos, ovk i^(y(p8J]o-ovrai. Rectius, ut videtur, Syrus Sym- 
macho et Theod. vindicat : e<or ira\atw8fj 6 ovpavos (L_».__>. 
•:• L.__j- JL_»?); Aquilae autem: J_xl_ ___.Js_-f v !» )_->.__ 
•:• i^Llio Jl, quae Graece sonant: eW hv KaraTpt(iij k.tJ. 
Scilicet huic interpreti Hebr. rpa est Kararpi^dv Gen. 
xviii. 12. Psal. xxxi. 3. xlviii. 15. Jesai. li. 6, Ezech. xxiii. 
43. Consentit Vulg., Aquilae haud infrequens imitator : 
donec atteratur caelum, non evigilabit. 12 Colb. 

Hieron. : •)£ et non suscitabitur de somno suo. 13 Colb. 

14 "Has lectiones habent omnes MSS. et Editi. Illud 
porro Symmachi, 5 Ayia cftvo-is, vitiatum prorsus videtur. 
An legendum fj 5Xka£isV — Montef. Semlero in JZpist. 
Crit. p. 55, legendum videbatur r) dXXoiWir, nescio an ex 
commentariis Olympiodori, qui ait : 'Ak. 8«, k<u O., ko\ Svp., 

oi piv, i\mS> (<i)S av (\8rj xo aWaypA pov' 6 8e, (as av (\8y rj 
ayia Cpvais pov. O de vovs ovtos' iav iv a8ov CpvXa^do), •jrpoa- 
Sokco T^v waXiyyf v(criav, Ka\ rqv iir\ t6 Kpdrrov aWayrjv Ka\ dXXoi- 

aatv. Verum vidit Kreyssigius, qui in Obss. Critt. in 
Graecos Jobi Intt. p. 14, ^ avdcpvcris, regerminatio, rescri- 
bendum censuit. Vocab. dvdcj>vo-ts deest in Lexicis, sed in 
Hexaplis incerto interpreti (quem Symmachum esse affir- 
mant Codd. 139, 255) tribuitur pro Hebr. NXfo, Job. 
xxxviii. 27. Nunc de Syro nostro videndum, qui affert: 

'A. (Xdn to aWaypd (J&^CU.) pov. Q. (rectius 2.) (Kdy )l^i.ajo pov. Syr. )k,.\fiv>, quod Castello est germen, 
in Syro-hex. commutatur cum j3Xa<TT6f, fikdo-rripa, pdoapvos, 
dvaro\rj (Jerem. xxiii. 5. Ezech. xvii. 10), dWJoo-it (Ezech. 
xlvii. 12); et hic proculdubio cum dvdcpvcns. u Colb., 

Reg. unus. 16 Colb., Eeg. unus. lr Colb., Reg. unus, 
teste Montef., qui tamen haec ad priorem hujus versus 
clausulam refert, 'JT? "tliva Dnn., h.e. obsignatum in sae- 
culo scelus meum: minus probabiliter. Supra Cap. xiii. 4, 
PSD Symmacho est Trpoorid(o-8ai. 18 Colb. : 'E* e. oi •', 

h.e. Ex Tlieodotione hi quinque versicuti, qui in hodiernis 
t£>v O' exemplaribus locum habent. Iidem in Ed. Lat Hier- 
onymi sub -X, et in Syro-hex. sub •& e. leguntur. w Syro- 
hex. *)^.»(? );°>n? ) 1 'iv 1» ^.9> .^ltooo .<a. Graeca 
nostra sunt, si excipias ra napa\(\(ippiva, quod ex Colb. et 
Reg. affert Montef. ^ " 2. out<o Trpoo-boKiav dvbpbs atro- 

\io-(is. Sic Colbert. Drusius vero [post Nobil.], rrpoa-ioKia» 
(Kao-rov dv8p6s dTro\(o-(is." — Montef. Olymp. : dv6' ol li/t- 
pa\os ovTa, Trpoa&oKtav «dorou dvbpos dn-oX^oTjr (sic), «<Vo<a«. 
Plenius Syrus noster, ad codicem exactus: Lo-oo. .j». 

.^|{? OoCi. ^j^ ISj('^~JO -3 .JiJk^^? Usaxo 

♦ Li,-»? 6oC_, Lso,____v _>_•/ )_-i ^-? -vJ(' y-»o». "2. 
ovras Trpoo-CwKiav (Katrrov dv8pos (ita Drusius recte) <nroX»ere<r 
iv wavri xpo^» ut abeat; iterurn vero voeas faciem ejus, 
quem dimiseras." — Middeld. Mirari subit, quo jure V. D. 
Syriaca l*->i ^____a »0, roborans, per d7roX«<r«r reddiderit, E 2 28 JOBUS. [Cap. XIV. 21- 21.^. Eis. O'. Vacat. •*• 2. nepl avrcov? 1 

22. ") Y^ n posteriore loco). Super eo. O'. Vacat. 
A. fc>. €7r avrco. Cap. XV. 

2. nwnjn i"toS£ ODnn. -^ rMW * sapiens responde- 

bit scientiam venti? O'. norepov crocpbs dno- 
Kpicriv Scocrei ovvecrecos nvevpa; 'A. prJTL cro- 
cpbs dnoKpiveraL yvcocrLv nvevparos ; 2. apa 
crocpbs dnoKpiveTai nepl yvcocrecos nvevfiaTOS; 

"i^tpS. D ,, "7|5 N??2 Y 1. Et replebit euro ventrem 
suumf O'. Kal evenXncre novov yacrTpos ; 
'A. 9. . . Kavcrcovos. 2 2. . . nvevparos f^Laiov 
yacrrepa ai/Tov ; 3 

3. D2 v^S/P fcs7. J» quibus nihil est utilitatis. 

O'. ofy ovSev ScpeXos. •%• 'A. 9. ev avTois.* 

4. nN"V) "IDri nnN"F|N. Immo tu irritum facis 

timorem (Dei). O'. oi Kai ov dnenoLrjcrco 
<p6/3ov; O. ov yap crii napyTrjcrco cp6j3ov; s 

7N-' , .2p7' nrrip Snjni. Et diminuis medita- 
tionem coram Deo. O'. crvveTeXecrco Se prjpara 
TOiavra evavTi tov KVpiov. 2. Kal dveSnv cbpiXncras evavTia tS> Oeco. 6 
5. *bw*&. Nam docet. O'. >£ Stl 4 tvo^os eU 
O^iynV. Jittfv ironj. Et eligis Unguamversu- 
torum. O'. oiSe SieKpivas prjfiara Svvao-Twv. 
2. Kal e£eXe£co yXcocrcrav navovpyov. 8 

7. £ rZ 1 '"'' Formatus es. 0'.endyns. '0'E/3paios' 

o-vveXrjcpOns. 9 

8. JftSttJn PTi7N TiDS"!. 2Vm»j arcanum Dei au- 

disti? O'. r) crvvraypa ('A. dnoppnra. 2. 
opiXiav. 9. /jLvo-TTJpLov 10 ) Kvpiov aKrjKoas; f) 
avfiftovXcp ctol e^prjcraTo 6 Oeos; 11 

io co" 1 ttunes Taa «a cr^-DH nttroa. 

*■ V. . T ' . T .. •- A t -T— T - 

Etiam canus, etiam vetus inter nos sunt, 
gravior patre tuo diebus. O'. Vacabat. •*£ 9. 
Katye npecrfivTns Kaiye naXaLos ev fjfiLv, f3apv- 
repos (2. rroXv^povLcoTepos 12 ) TOi) narpos crov K ' 13 

npepais. 12. tJji? ^ynjPI-nD. Qwid cajo^ te cor tuum? 
O'. tl eToXfincrev r) KapSia crov; 2. 9. t'i otl 
enrjpe cre rj KapSia crov ; 14 

Tp.'?' , y P^H! 1- '""?'' - -E£ quid innuunt oculi tui ? 
O'. r) t'l enrjveyKav ol ocpdaXpoi crov ; AXXoy 
r) t'l dvej3Xe\jrav ol 6cp6aXp.oi crov ; 16 ut nihil omnino habeat Syrus, quod vocabulo 1 n ?i?ni]l re- 
spondeat. Manifestum est verbum aliquod in Syriacis 
excidisse, idque in fine v. 14, non in principio v. 15, qui a 
^>*j!jo *a recte incipit. Hoc suppleto, locus conjectando 

verti potest : 2. ovtcos irpoaboKlav tKtioTov dvftpos (aTroXeWtf)' 
€Vio-xv(ov hiaTTavrbs rbv aTre\86vra, dvaKa/\£>v 8e to itpoo-amov a 
e|a7rt'o-TfiXas. 21 Sic Syro-hex. in marg. et sine nomine Colb. Hieron. : X de Sic Syro-hex. in marg. post t-nivQ-na-tv. Codd. Alex., 106, 249: fV avra iirevdqo-ev. 

Hieron. : super eum luorit. 

Cap. XV. l Cod. 252. Montef. ex Colb. tantum affert : 
2. Tttpl yviio-ems wtiparos ; unde praepositionem, quae abest 
a Cod. 2 52,assumsimus. 2 Codd. 138, 255. Cod. 137 : 
'A. Kavaovt. 3 Cod. 252. 4 Syro-hex. in textu: ofs 

ovk eartv 5S 'A. G. iv airois ^ ocp(\os. Hieron. : quibus nihil 
proderit -X- in eis. 5 Nobil., Nicet., Colb., Eegii duo. 

6 Sic " omnes MSS. et Editi." [dviorjv. Sic Orat., Reg. 
unus. dvalhr)v Nicet., Colb. In Ed. Eom. est dvaldrjv, 
calamo correctum ex dvi&rjv.] 7 Syro-hex. in marg. 

5S on. Sic sine aster. Cod. 249 et Hieron. 8 Sic Codd. 137 (qui habet o-to^ui pro yXaaaav), 255. Montef. juxta 
Colb. et Reg. unum Theodotioni tribuit. Hieron.: et 
elegisti linguam malorum. " Totum comma hoc [v. 5] 
cum asterisco aftertur in Syro-hex. (qui legit oiofv SiiKpivas 
pr)pa 8.) sed abest nomen auctoris. E Theod. desumtum 
esse nequit, si Montef. recte ad hunc versum ex Theod. 
attulit fragmentum a textu Syr. diversum." — Middeld. 
9 Olymp. et Polychron. et " omnes MSS." 10 Sic No- 

bil., Olymp. et " omnes." n Sic Ed. Rom. Haec, i) 

avp.ftovKa> aoi c'xpr)aaro 6 8(bs, desunt in Codd. Vat., Alex., 
aliis; nec in suo legit Syro-hex. " Est fortasse scholion, 
nisi sit Hebraei interpretis, qui liberiori modo vertere 
solet." — Montef. 12 Nobil., Polychron. et "omnes." 

13 Colb. : 'Ek 6. 01 /3". Sub 5S habet Hieron. Syro-hex. 
in textu : -)S S. Idoi Kaiyt np. Kaiyt tt. iv r)p.iv, bs fiapvTepos 
ianv r)p.ipats toO it. a. u " Hunc locum [Polychron. 

apud] Nicet. et Drus. [ex Nobil.] uni Symmacho tribuunt; 
Colb. et alter codex Theodotioni et Symmacho." — Montef. 
16 Sic " uuus codex." -Cap. XV. 27.] JOBUS. 29 14. ©i2MTTO. Quid est homo ? O'. ris yhp w 
iSporos ; O; ri ecrrtv dvOpconos ; Ifl 
n#N WJ pTW *y\. Et quodjustus sit natus 
muliere. O'. fj cos ecrofievos Si^atos yevvr/rbs 
yvvaiicSs. 'A. O. Kal 8rt 8iKaico6r)treTai . . . 
O Efipatos" Kat ncos SiKatco6r}creTai yevvr/fia 
yvvatKos; 17 

15. ^rtib D?otfj ppjjp n 1 ? vttnpn ;n. £ CCe / 

ira sanctis suis non credit, et caeli non sunt 
puri. O'. €£ Acara dyicov ov ntcrrevet, ovpavbs 
Se ov KaOapos. 2. /6oi) ev dyiots avrov oiiSets 
drpenros, oi/Se ovpavbs dcrntXos. 13 

16. ^"2 P|N. Quanto magis. O'. ea Se. 2. 7rdo-a> 
/wAAoj'. 19 

18. ariin^rp nTC tih) ^ wow celarunt a patri- 
oms szms. O'. Kat K eKpvyjrav narepes (alia ex- 
empl. narepas) aiircov. 'A. w) oi<c eKuikvo-av diro 

tS>v iraripoiv avritv. 2. Kal OVK r)pvrjcravTO dnb 
tcov narepcov avrcov. 0. xal ovk eKpv\jrav aVo to>v 

i » - 20 

naT(pa>v avrav. 

20. Nin. Jpse. O'. Vacat. 'A. 2. oirol b. airds. 21 

' , !?iT^r 1 ' Cruciatur. O'. eV tppovrtSi. 'A. 
ey oSvvn. 2. dXa^oveverat. 0. fiaTatovrat. 22 

V$h 13523 D*# nEDQI. J5^ WMwera * a W - 

norum qui absconditi sunt violento. O'. ern 

8e dpt6fjLrjrd SeSofieva SvvdcrTrj. 2. 0. Kat 
dpi6fibs ercov KeKpvfifievos icr^vpco. 23 o 21.TTitf. Fa»/a/or. O 7 . r) Kara^rT^. 
'E/3pa?oy r/ aAcvAet/o-jy.* 4 

22. l^n-^N tftl «$. Et prospectatus est fc* 

ad gladium. O'. ejTeraAraj yap ^i; «/y veipar 
crtSrjpov. 2. npoecrKonev6n yap tit ftdvai- 
pav. 25 

23. "TIj. Fa^wa est. O'. KaTariraKTai 8i. -. /cara- 

ninret 8e eis egdXetrjriv 4, KaTariraKTat 8i* 

25. "Oan\ «060^ «e. O'. erpa X »?AJao-€j/. G. 

/carto-^t/o-aro. 27 

26. IMga V^N p-P. Cfern/ m e«m c«m cmrice. 

O'. iSpa/ie Se evavriov avrov v\jret. 'A. 2.0. 

ihpapt np6s avr6v Tpa^rtXa. 

26,27.^03-^ ^m. O'. Vacabat. ^- 0. 

kv nd)(et €7tj rdjj' ftrjpicov. 29 

26. VriO "»33 ^3. (7 ttOT densitate dorsorum 

clypeorum suorum. O'. Vacabat. % 0. ej< 
nd\et vtorov dcrniSos avrov. 'A. avxivts Bvptav 
avTov. 30 Schol. Gappcov rots dfivvTTfpiois aii- 

T0V. 31 

27. HDrS. Quia texit. >*• 0. 6Vj UdXvtyt. 

2. eneKa\v<p6rj ydp. 32 

V2Q. Faciem suam. ^ 0. ro npScrconov ai- 
tov. 'O 'EfSpatos' TTfv KapSiav airrov. 33 

h05"hy nr^S tej^. £/ / eci< pi„guedinem 
super lumbo. ^ 0. /cat enoincre neptcrrofitov 16 Nobil., Colb., Eeg. unus. M Sic Nicet. et "omnes 

MSS." 18 Nobil., Nicet. et " omnes MSS." Hieron. : 

Si in sanctis -X ejus : non estfides etc. 19 Colb., Eeg. 

unus. 20 Syro-hex. «^eet^.» Jcii,' ^jc a3>3 JJo .('. 

^ao »**t5 Uo .1 ♦ ^ootiL? Jo^i/ ^o oj.a-0 Jlo ,^o. 
♦ yOot^>« J°>-3(. Graeca Middeldorpfii non mutamus. 
Symmachi interpretationem ex Colb. et Eeg. uno edidit 
Montef. 21 Syro-hex. affert : ♦ .oj« .jo .(\ Fortasse 
Aquilae tribuendum alTol, quod ad aa-c^ls pertinet; Sym- 
macho autem avTor sc. do-etSrjs. 22 Nobil., Nicet. et 

" omnes." 23 " Sic omnes : sed alii Symmacho, alii 

Theodotioni tribuunt." — Montef. Nobil. et Nicet. Sym- 
macho adjudicant. Montef. insuper affert: "AXXof h 
oklya Swao-Tevovo-tv ; sed unde exscripserit non declarat. 
Polychron. commentatur: n\r)v lv okiya XP°"V ^<">aorevo-as, tAos Tiuapla irepiniirTet, n Nobil., Polychron. et " tres 

MSS." * Nobil., Nicet, et " omnes." M Syro-hex. 

versum incipit : V Jloo— XV-ax» ^.» ^aj -r-, quae Qraece 
expressit solus Cod. Alex. 2r Colb. w Syro-hex. 

affert: ♦)).»-> «LoX ^oi» .('. Deinde Symmacho et 
Theodotioni Syriaca prorsus eadem tribuit. " Colb. : 

'Ek e. ol y. Tres versiculi asterisco notantur in Ed. Lat. 
Hieron., non in Syro-hex. ^* Syro-hex. Jtaa» J»o. ./. 
♦ o»i^». Versio Graeca prioris vocab. incerta est; sed 
avxvv pro 33 Aquilae tribuitur Ezech. i. 18, et prob. Psal. 
cxxviii. 3. 31 "Colb. : *AXXof 6app5>v k.tJ. Videtur 

esse scholion." — Montef. Scholium est Olympiodori. Vid. 
Cat. Nicet. \>. 293. n Nobil., Nicet. et " omnes." 

33 Olymp., Colb. 30 J.OBUS. [Cap. XV. 30- enl to>v prfpia>v. 'A. 2. kolI endyyve nipeXr)v 
KaTa rfjs ijrdas. 34 ' 'O 'JjjfipaTos' nLfieXrfv Kal 
SinXotSa. 35 
30. OElVl. Exsiccabit. 0'./iapdvai. 'A. <p\oy«i. 3e 

ran^. a m »,a. CX. &«/«*. 2. </>x6|. 37 

32. ^53^.1 "?. IVbra virescet. O'. 01/ /*r) nvKdav. 
'A. 9. onk d8a\r)s. 3a 2. oik ev6aXf)aeL. 39 

34.1^72 ?]2n ^"?^" ,, ?• Coetus enim impii erit 
solitarius. O'. paprvpiov ydp dae^ovs 6dva- 

TOy. A. U. oti erwaywyij xmoKpiTOv aKapnos. Zj. 

iKKKr/aia 8« ivoxQv aKapiros. 

35. pN *rV] 7Dy Hhrr. Concipere laborem et 
parere vanitatem. O'. ev yao-Tpl Se Xrj^reraL 
oSvvas, dnoj3f)aeTai Se avr<2 Kevd. ' A. avve- 
Xa(3e (ndvov) Kal ereKev dva><peXes. i2 Cap.XvT. 

2. D373 7CV 'WJ3G. Gonsolatores molestiae 

estis vo* omnes. O'. napaKXr/Topes KaK<ov 
ndvres. ' A. napaKXrjTOL ndvoov ... 2. naprj- 
yopovvres ndvres ena^Oeis eare. O. napd- 
kXtjtol Konwv . . } 

3. Y)?.« Finis. O'. Ta£lS. 'A. TeAos. 2. Q. nepas. 2 

[AinXfj (ypa<prjy napaTa£is.~\ 3 w# respondeas f (f. Vacabat. >x< G. ^ ri 
napevo-^XrjcreL ctol otl dnoKplvr) ;* 2... tW 
(dnOKplvf))} 

4. A. Si O'. e/. A. ScpeXov. 2. e$e. 6 

d?^ nrsriM "nitoa nnn a;?\pc* ttf; iS 

'tfri-1 to2 d3^ fT^aW D^Joa. flS e»; 
anima vestra pro anima mea, consociarem ad- 
versus vos verbis, et motitarem super vos capite 
meo. O'. el vneKeLTo ye r) ^rv^r) v/iwv dvrl 
rrjs eprjs, eif evaXovfiai vp.iv pf)/iaai, KLvf)aa> 
Se Ka& v/jlwv Ke<paXf)v. 2. ei6e vp.eTs toTs 
e/ioTs vneKeia6e ndOeaiv, erepois npoaeyevdprjv 
av ifiiv XoyoLS, Kal eKivrjaa ctv e<p' iipiv rr)v 
Ke<paXr)v. 7 

5. ? iDSl D5JJSNK. Roborarem vos ore meo. 

O/ rf o\ > \ » .-. / t ^\ \ 

. eirj oe La)(ys ev t<o aropari fiov. Zj. Kai 

eneppooaa av v/jl&s ev to> aropaTi /jlov. 9 

6. ^NS "n??0"~^^" Non prohibebitur dolor meus. 

O'. ovk dXyr)aco rb rpavfia -^ 'A. 2. 0. pov. 9 

2. ovk evSdaeL 6 ndvos pov. 10 

ipTP ^a-nO. Quid a me abmt? O'. tl 

eXarrov Tpa>6r)aofiaL ; 2. tl pov dno)(a>pf)a€i ; n 

7 s 3xbn. Fatigavit me. O'. KaraKondv pe ne- 

t. ^ ' ' ' 12 

noirjKe. 2j. eKon<oae pe. 

8 n^ rea *tira ^ op*i rrn i^S ■'aoopm. 

..-.- — t : • : - ■ Itt- a t t •• : • •• : ': * - 

Et constrinxisti (s. corrugasti) me, quod in 
testem fuit, et surrexit in me macies mea, in 34 Sic Nobil., Nicet., qui soli Symmacho tribuunt. Syro- 

hex. affert: 'A. 2. Kal inaxvve (■•->^ () irtpeXrjV (]^iV) Kara 
Tijs yf/oas avrov (otfe. in m*> ^i^). " 2. Ka\ indxvve mpekr)v 
Kara \j/6as (juxta lumbos). Sic MSS. Unus tamen habet 
Kara ijfvxrjs, male." — Montef. ^ Olymp. et " omnes." 

Olymp. enarrat : fiore Kal SnrXotSas ?x* iv «Vl to>v prjpaiv « 
Tr}s iro\vcrapKias. 3e Syro-hex. ♦oo»iijLl .}. 3r Codd. 

138,252,255. Syro-hex. «Jl^oiV ,<a>. 38 Syro- 

hex. * ))o» V .L .|\ Cod. 252 affert : 'A. ovk eida\r)o-ci, 
ut et Syriaca sonare possunt. 39 Nobil, Didym., Colb. 

et Reg. unus. Cod. 161: 2. ov u.r) eida\r)o-ri. Syro-hex. 
*)o»LJI .j». 40 Colb, Reg. unus. Syro-hex. .L .}. 

>> \i\s> Jl» Jsjo ciaJ» )]^*.oao> ^»^50. Ubi Jl^cuo» 
pro Jt^bCLa^.» est correctio Middeldorpfii a codice compro- 
bata. 41 Syro-hex. * J»)-3 Jlj ja*«i»an ^.? «L^ ,»a>. 
Graeca sunt Middeldorpfii. w " Sic [Nobil., Nicet. et] omnes. Vox autem n-oW excidit ; sed mox legitur in ver- 
sione Aquilae Cap. xvi. 2." — Montef. 

Cap. XVI. J Nobil., Olymp. et " omnes." 2 Montef. 

ex Colb. edidit: OJ \omo'c nipas. Sed Syro-hex. affert: 
*Jj3am .L ,*o •:■ JviNcu.. ,\. Cf. Hex. nostra ad Jesai. 
ix. 7. 3 " Colb. A"'. naTagis. Sic mendose pro jrapaTagis, 
ut liquidum videtur." — Montef. Lectio napaTagis non est 
in libris. 4 Colb. Sub aster. habent Syro-hex. et 

Hieron. 6 Colb. Vocabulum Iva ad HC is perperam 

refert Montef. 6 Olymp. et " omnes." 7 Chrysost. 

apud Nobil. [Olymp. in Cat. Nicet.] : "'Erepos tS>v cpu.rj- 
vcvto>v ovtus (K&cduKev' ei (sic) u^cif k.t.c. "2. eWe vpeis 
k.tA. Sic omnes MSS." — Montef. 8 Olymp. et 

" omnes." 9 Syro-hex. in textu. 10 Nobil., 

Olymp., Colb., Keg. unus. " Colb., Eeg. unus. 

12 Iidem. -Cap. XVI. 21.] JOBUS. 31 faciem meam respondet. O'. ^ Kal irre\dfJov 

• pov, tlt ftaprvptov iyevf)6n, Kal dveaTrj iv iftol 

rb yfrevSo? fiov, Kara, rrpoaomov ftov dvrarre- 

Kpior\. A. Kt>\ ippvribaads pt, (iairi yivtrai, xiii 

enaviarrj uoi dpvnais ftOV, iv TTpoadiTrCD flOV dnoKpi- 

ftjo-fTo*. 14 2. KareSnads fie dSta\eirrTa>s iv 
£vyS>, Kal dvearr) fiot Kara^evSofievos, Kard 
rrpoaomov ftov dvTt\ey'u)v fiot. 16 

9. *k VVV Vi^vhl *$$> Hostis meus exacuit ocu- 

los suos mihi. O'. /31X7; rreipaTcov avrov iir' 
ifiot erreaav. A. 6. 6 BXijiuv pt &i\vv( tuvi i<pda\- 
povs avrov tls ipe. w 2. ol ivavriov fiov agvvav 
Toiis 6<f>6a\/xov$ avrcov eKaaros eh ifie. 17 

10. " 1 ?"V? ^3<7 •"^"VT?- @ um P rooro percusserunt 

maxillas meas. O'. ofctl erratae pe eis ra 
yovara. 18 'A. dvetbto-pa} errato-av eis atayovas 

(fiov). 19 2. ov(ibi£ovr(s eirai&dv pe errl ras mayovas 
pov. 0. ovdSurpco (T-aiaav . . . 

ll.^tTP &¥&} y TJ J ?jn. Et in manus im- 
piorum conjecit me. O . irrt Se daefieaiv eppi-j-e fie. 2. (*a<) «/y x«'> a r a^«/S«f ivi- 
Pa\( fie. il 

12.*&flBf\ Vffl WTW. Apprehenditque cer- 
vicem rneam, et me confregit. (Y. \afiwv fit 
rfjs K6pr>s Stert\(. 'O 'E(3pator \afJ<ov ft* 
tov revovros Sterivaflev. 22 

14. "ta» "by Y*V. Currit contra me ut fortit. 

O'. eSpafiov rrpbs fte Swdftevot. 'A. 0. ibpapm 

(ir ipi S>arrtp bvvaroi. 2. ibpapiv «V ipi ixrrrtp yiyat.** 

15. ^ri^Eri. Consui. O'. tppa\jrav. 2. oi*«V- 

pa\|«ii>. 

16. J"nOy?. Umbra mortis. O'. o-/cta\ Alia ex- 

empl. o-Ktd •)£• oWdVov. 28 

18. "'DpfT""**. Ne tegas. O'. /^ imKaM^nt. 
01 \otrroi' ^rrpoa «X27- 28 
DipO. Locus. O' . Torros. 2. aTaats.* 7 

21.W$Pn ^l'?"^. Etfilius hominis cum socio 
suo. O'. Vacabat. ^ O. *cai i>toy dvOpojrrojv 
ra> rr\riaiov avrov. 28 13 " Quae asterisco notantur, ex alio interprete inducta 
fuere, puta Theodotione, ut alibi passim." — Montef. Sic 

Hieron. Paullo aliter Syro-hex. : 5S «u eV«Xd/Sou pov 

to yfrdSos pov "4 icara Ttp. pov dvraT!(Kpi8n. Ad vocab. dvrairt- 
Kpidn scholium est in marg. Syro-hex. : d-T(Kpi8n, rb \ff(v8os. 
14 Cod. 252 : *A. apvno-ls pov iv Txpoadnra pov. Reliqua 
Aquilae interpretatio e Syro petenda est, qui affert: .1. 
x^> |k—>n °i ■ »^>A» p— 00 .}o6) ooL«_s wot- ^V) po 
■:■ \ 1 °i sa ^» [^ao.j °i ->. Syriacum fcs^jfti, corrugasti, 
Graece vertimus ippvnbaaas, juxta scholium a Norbergio 
neglectum: « l^o-o ^» wjk^^saio. Deinde pro scriptura 
Norbergiana, )oo» 00L fA,-Middeldorpfio (t- &>v, in codice 
est, )oot ooL»s; ubi rarius compositum ooL»a accurate 
exprimit Graecum drrrt, Aquilae non ignotum pro "W. 
Vid. Hex. ad Psal. cxliv. 2. Prov. xxix. 14. 16 Sym- 

machi priora, KaTe8i;o-ar — £vya (quae ad extrema v. 7, 
, ^H5T' ! ? niQE^n, desolasti totum coetum meum, male retulit 
Montef.) habent Nobil., Olymp., Orat., Eegii duo; poste- 
riora Nobil, Olymp., Orat., Reg. unus. w Syro-hex. •> w^. o»^-.» \ i ,.,\. »/ oi»-.» Iio^ .L .1. Minus bene Middeld. : 1/ d\"t\>/ls pov 5. t. 6. avrfis ds ipi. Cf. Hex. 
ad Psal. xxvi. 12. Ixxvii. 66. ir Nobil., Olymp., Regii 

duo. Mallemus 01 ivavrioi pov, ut in locis mbdo laudatis. 
Syrus affert: 2. 6 ivavrios /xou («« -1 -iiNs-». Cf. Hex. ad Psal. Ixxx. 15) &(w( («o^»(', fulgere fecit, «|r)or/xr^«) tom 
o. aiToC tls (pi. 18 Pro tlt (s. <Vi) to ydraTa, quae est 

lectio codicum Graecorum omnium, Syro-hex. in textu 
habet Lafi "^s^, M aiayova. w Fragmentum compositum 
ex Syro-hex. «<wc |.in»-> .L .}. et Cod. 252, qui 
affert: 'A. ds atayovas. w Syro-hex. ~.m~y» «9 .^0. 

♦ u!^.* LaS ^yi> ojoLhOO. Parsonsius e Cod. 138 affert: 
2. (\k(i 6v(i8i(a> ; e Cod. 255 vero : Schol.cX«». z.dvtibifav. 
Scholiasta voluit explicare o|«, sc. «Xxf». n Nobil., 

Polychron. (qui habent ?/3aXf), et " omnes." a Olymp. 

et " omnes." a Syro-hex. ^—1 »N V °-^«* .1 ./. 

*)j*"^ yl > *^** ^* "*° ♦Pk > ^*-- " Syro-hex. 

in textu habet fi,,^...., eppatyav ; in marg. autem : . jd. 
« o^u^. "Discrimen quomodo Graece exprimendum sit, 
non habeo." — Middeld. Forma Pael, ni fallor, ov^poirrf»» 
sonat. Sic .^"- yf ponitur pro a-vppdirrovo-ai Ezech. xiiL 
18; et Js««>U> pro (rvppa<prio-(Tai Job. xiv. 12. Sic 

Syro-hex. Colb. ex Olymp. : irtpa dvriyparpa o-Ktar Savdrov 
e X ovatv. 20 Colb., Reg. unus. " Versio admodum inoom- 
moda." — ScJdmsner. Immo ne Graeca quidem. Linguae 
satisfaceret pt) Trpoaxas (™ aipart pov). v Colb. et Reg. 

unus:*AXXof ordo-ir. Syro-hex. ♦ L»o« .^e. a Sic 
Syro-hex. in textu, et sub aster. Hieron. In LXX hodie 
legitur : «ai via (vios Codd. III, 259) a»o><iirov ry »X. avrov. 32 JOBUS. [Cap. XVI. 22- 22. "^Spp Ff\2W. Anni numeri. C. ern dpiBfivTa. 
"AAAoy rb jrlpoy. 29 Cap. xvn. 

1. rT73TT Tm. Spiritus meus corruptus est. C. 

6\iK0fiai nvev/ia-i <pepbfievos. AXAor <po- 
vevo/iai toTs XoyiofioTs. 1 

2. DvrVT. Illusiones. O'. Versio prorsus ab- 

sona. 2. napaXeXoyiofiai? 

3. y^fl^ T 1 / NVi ^j. Qui* est qui manui meae 

complodetur ? C. Vacabat. >£• 9. rfr eortf 
of/ro?; 777 %eipi pov avvSedfJTCo. 3 

4,5. :Dpi-in n 1 : p-^y fejw n;?s 027""'? 

C^jn TIP p7lT?' Nam cor eorum abscondi- 
disti ab intelligentia, propterea non extolles 
illos. In praedam qui annunciat socios. C. 

Vacabat. 'A. on Kapoiav avrav (Kpv^as thtb «r«- 

orriiii}* ■ ■■* 5K 2. 0. oVi KapSiav avrmv eKpv- 
ilras dnb oppovfjoecos, Sid tovto ov fif) ityaxrr/y 
avrovr rg fiepiSi dvayyeXeT Kaxias? 2. . . I 
frrfdfjoeTai kokoTs. 9 
5. nrjpSfl V:i ""rjn. .Ef oculifiVwrum ejus con- 
sumentur. O'. 6<pQaXftol Se k<p' vloTs (alia ex- empL add. avrov') eTaKnoav. 'A. . . vlS>v ovroC 

owrfXfirf^romu. 9 2. 0. OCpOaXflOl Se TtKftOV 

avrcov eKXefyovaiv? 

6.7*207. In proverbium. O" . OpvXXvua. 'A.2. 
0. napafSoXfjv. 10 

7. «^?^» -E7 caligat. 0\ newdopoovrai. Oi Xoi- 

nov fffiavpooOnoav} 1 

8. T^W* HsC^? "'P31- ^ imtocens adversus 

impium sese excitabit. 0\ SUaios Se enl na- 
pavofioo enavaorairf. AmXfj (ypacpfj)' SiKaico 
irapdvo/ios enaveon). 1 * 

9. ^yi PT? TnN" 1 "). Et tenebit justus viam suam. 

O'- oypin Se niorbs tt)v kavrov 6S6v. 0. /ca< 
dvOk£erai SiKaios rfjs eavrov bSov. 13 

10. N; ^21 £ABtfl. Bevertimini et venite,ouaeso. 

0\ epeiSere <al Sevre Sfj. u 'A. O. kmorpd- 
<pr)Te . . , 15 
12. WtT OV7 iT7^7. Koctem tn rfte»» ponunt. 
(y. Vacabat. ^ 'A. 0. vvKra ei? fjfiepav 

eorjKav. 2. rincra as fjuipav tTroiifoav. 

":|UJM ^ISO 2V1J3 TIN. I^j? propinqua est a 
/acte tenebrarum. O'. Vacabat. ^- O. 0a>y 
kyyvs an-d npooconov ctkotovs. 1 '* 2. 0a>y kyyvs 
npooSoKtflOV avb tspoaimao oxotovs. "Colb. "Est forte scholion." — Montef. 

Cap. XVII. > Colb. Praemittit in texta Cod. 256. 
1 Colb. 3 " Colb. habet : 'E« e. oJ X. [sc. a rU io-n» 

usqne ad vudas, v. 5.] . . . Post illud. "Ejc e. o! tV. subjicitur 
H° «t a. quo significatur, ut puto, solum Theodotionem in 
prtmo versiculo haberi, poms ttpbs a. Symmachum deinde 
indicat pro secundo,tertio et quarto, hoc modo, -X C. -X -X- 56." 
— Mcmtef. Idem in Praelimin. p. 69 post C. duo tantum 
asteriscos habet. " Certo certius est, alterum siglum, ik , 
non wpos, sed ecodortw significare: sic vero enodantur 
omnes difficultates, e quibus se non potuit expedire ill. 
Hexaplorum instaurator, ut ingenue fatetur in Praelimin- 
aribus, necnon in nota ad Cap. xxi 21 hujus libri. Cf. 
infra Cap. xx. 23 et xxi. 21, 28." — Drach. In Ed. Lat. 
Hieron. asterisci quatuor versiculis praemittuntur, sed ver- 
siculus quartus usque ad voc. fraiaiaap extenditur. Svro- 

hex. habet: X 6. rit iorir— — ox*o*t^To)^. oVt KapSiav—^ppoyij- 
atas, X 8« toOto — Kaxias*. * Syro-hex. *^ ^. V .(. 

♦ Iho.j. ^a» U-*^ v ooi-? ),-»>s>>?. ' Sic Montet ex Colb. Fortasse Svmmachi nomen non nisi ad priorem 
versiculum, on — <ppovi)ofa>c, pertinet. e Svro-hex. . ^o . Sic Svro-hex. in marg. 8 S vro- hex. «^oigu ot^.* Lus» ./. * Colb., Eeg. unus. 
10 " Colb. legit 'A. e. Orat., Eeg. unus 2. e. Drusius [ex 
Polychron.] Ol Xoaroi." — Montef. Syro-hex. .L ,jo ./. 
♦ Jl^as. u Colb^ Eeg. unus, et Cod. 255. Cod. 252 : 

'A. tipavpa6riaav. n Colb., praemisso siglo &.*. Est 

lectio Cod. Alex. : htxala yap iraparouos cVaWon;. 13 Xo- 

biL, Olymp. et " MSS." " Syro-hex. in textu : ipi(rr€ 

( .cio/ u^^jo) X koi oevn oq4. Haec, koI cWvtc 6>), in 
marg.habetCod. 250. u Colb. Syro-hex. ♦ oisL/ .('. 
" Sic Syro-hex. in textu. In hodiernis exemplaribus r«» 
O' legitur: rvKra tls f\pipav ib\\Ka {(6t)Kar Cod. Alex. solus). 
Colb. notat: "Ek e. oi &, h.e. hic et sequens versiculus. 
17 Syrc-hex. ♦c r =^ \v\v\A T l L>^£s, .^». " Colb. 
" Cod. 252 : 2. <fii>s cyyvt irpooooKipav. Plenius Syro-hex. 
*L)QA.t Lsc.3 ^» Ltoaa laX Lstoj&s ]*o<oj .je. 
Middeld. vertit : 2. opas iyyvs vpos doau/uoy <mb wpooanov -Cap. XVIII. 14.] JOBUS. 33 14. nm qg 'jawjg nrrc&. Putredini ac- 

clamavi, tu es pater meus. O'. odvarov eire- 
Ka\e<rdpi]v irarepa pov eivai. 'A. 0. Bia<p6opav 
yun>\ (ir(Ka\«rap.r]v, rranjp fiov <ri. 

•TO"w. Vermi. O'. aairpiav. 'A. o-iJttjj»'. 21 

2. 0. o-KO)\rjKiao-Lv. 22 

15.Tfii?n. Spe3 mea. O'. pov r) e\iris. 01 
\oiiroi- r) imopovrj uov. 23 

spectabit eam ? 0'. t/ ra dyaOd uov Syjropai ; 
0. <cai ttjj' e\niSa fiov ris irpovof)aei • ** 

16. nm "iSjr^y "Tn^-aM. #i *imw/ smjmt pul- 
vere quies erit (s. in pulverem delabemur). O'. 
Vacabat. £•<• r) opoOvpaSbv eirl ywparos Kara- 
firfaoueOa. 25 

Cap. XVIII. 

3. JWTO. <&«•<?. O'. &A rf [&]. 1 'AXXoy 

ivari Se? 

4. 1QN21 TOD3 *p„D. discerpens animam suam 

in ira sua ! O' . Ke-^pnTai croi opyrj. 0. Siap- 
ird(<ov ^rv^fjv airrov ev Ovuco airrov? 

5. WM -VlttJ njP~N7l. Neque splendescet flamma 

ignis ejus. O'. Kal ovk dnofifjo-eTai avrwv r) 
<p\6£. 2. fievToiye Kal ovk diro/3rjaeTai airrmv 
r) <p\6{\} 0. ov \dfiyjrei to <pa>s airrov. 5 6. ^n«2 IJttn 1*1«. Lux obtenebratur in taber- 

naculo ejus. O'. rb <pa>s airrov <tk6tos iv 
Siairrf. 'AXXor rb Si <pojs ov fiaKpdv uoi 
<tkotovs? 

^y]- Et lucerna ejus. O'. 6 Si \vx*>os. O/ 
\oiiroi- avrov. 7 

7. ^nsy. Vtytyfrei. Et projiciet eum consilium 

ejus. O. a(pd\at Se airrov r) f$ov\rf. 0. Ka- 
Tappd£ei airrbv r) f3ov\r) airrov? 

9. DTO2 rky ,7j?T. Invalescet in eum laqueus 

(s. praedo, s. sitis). CX. ^ Karta\vaet eir 
airrbv SnjraivTas. 9 

10. S»J>J ^ ^n^QH. Et decipula ejus super 

semitam. O'. ^ »cat t} o-vXXrj\|/-ty airrov eirl 
rpifiov (s. Tpi/3a>v). 10 

11. vkirb *t3©tt} ninVi innja md. undi- 

quaque terrent eum terrores, et dissipant eum 
ad pedes ejus. O'. kvk\<o o\eaaiaav airrbv 
oSvvar iroWol Se irepl iroSa airrov e\$otaav. 
A. kvk\<j (£(<TTT)<rai> airrbv awirap>\-iai, Ka\ HuoKopmoav 
avrbv iv tois no<rtv avrov. t/. . . HtfaKopirKrav avrov f'v 

rois voaiv airov. 11 AXXoy iroWol irepl iroSas 
avTov (ev \iuip arrevcp). "AXXoy iroWcov Se 
irepl iroSas e\6oi (ev \ip<2 arevS). 12 

13. nTO T1321. Primogenitus mortis. O'. 6dva- 

tos. ^ 2. 0. irpdoifios 4 ddvaros. 13 

14. wnStO. A tabernaculo ejus. O'. €K Siairns 

airrov. 2. 0. aKvvrjs. 1 * <tk6tovs. Verum videtur, etsi superfluum, irpoo-hoKipov, 
quod ex&pectatur; quod Syrus prp duobus vocabulis cepit. 
20 Syro-hex. ♦fco/.wii-? U/ k-w> w^- ? U-,.V\ .1 .}. 
Prius w^.» insititium videtur. 21 Colb., Eeg. 22 Eeg. 
Theodotioni, Colb. Symmacho tribuit. ^ 3 Colb., Eeg. 

24 Iidem. ^ 5 " Haec notantur asterisco in Ed. Lat. 

Hieron." — Montef. Etiam in Syro-hex. 

Cap. XVIII. x Vocula abest a Comp., Cod. Vat., aliis, 
et Syro-hex. 2 Colb. 3 Nobil., Colb. Eadem ver- 

sioni tS>v O' praemittit Cod. 106. * Colb., Orat. et Eeg. 
unus, teste Montef. Potius crediderim particulam pevrotye 
ad Hebr. D3, immo, in initio commatis pertinere; reliqua 
autem ex versione t<ov O' male repetita fuisse. Ad 0770/817- 
otroi Syro-hex. in marg. affert <rL3e<r6ri<r(Tai. 6 Colb., 

Orat., Eeg. unus. 6 Eeg. unus. 7 Colb. Montef. 

ad Hebr. lvV, O'. ht avri}, refert, quod vix credibile est. 
TOM. 11. Lectio 6 \\>xvos avToi est in solo Alex. 8 Nobil. et " omnes." 9 Sic sub aster. Syro-hex. et Hieron. 

10 Sic sub aster. Hieron., non Syro-hex. «r» rpifiav est in 
Codd. Vat., Alex., aliis, et Syro-hex. n Syro-hex. 

. I •:• wa^^jjs wowjmo llS-s^i^i». «owo»oL/ )»»cu. .(. 
♦ wotCL^^s wowj»(3. " Vocula avvirapt;iai [Anglice, non- 
entities] usi sumus pro Syr. 1^-^«^*., i»ui</i>iationes 
falsae, quippe quod Aquilae sit vulgare pro Hebr. n'in?3. 
Vid. Job. xviii. 14. xxvii. 20." — Middeld. Idem pro 
..^ t w\,^y-> dedit, irp6s iroa\v airrov ; Eordamus vero ad 
Jud. iv. 10, Kara rrobas airov, invito, ni fallor, Syri nostri 
usu. 12 " Has lectiones mutuamur ex codd. et cx 

Niceta." — Montef. Prior est in Cod. 259; posteriorem 
habet Nicet. et Cod. Alex. ls Colb., Eeg. unus. Syro- 
hex. - ♦ lu*Oi_» . I .a». Hieron. : -X- matura '• mors. 
14 Eeg. unus Symmacho, Colb. Theodotioni tribuit. 34 J B U S. [Cap. XVIII. 14- 14. nirta ifah «rn¥?0?* ^ deducet mm 

ad regem terrorum. O'. ayoir) Se avrbv 
dvdyKi) airia (3ao-i\iKfj. 'A. Kal kTrifir)aeTaL 
avrco tov j3acrL\ecos dvvrrap£ia. 15 
15, 16. Vt«S(|3 — ftitff). Habitabit in tentorio non 
suo, spargetur super habitaculum ejus sulphur. 
Inferne radices ejus arescent, et superne ab- 
scindetur ramus ejus. O'. Vacabat. ■%• 0. 
KaTacxKrjvcoaei kv rfj o~KT)vfj avTov kv vvktl 
avrov (alia exempl. kv crcofx.aTL airrov 16 ), Kara- 
airaprjaovTat ra eimpeTrr) avrov 6eia>. inroKa- 
Ta>6ev al pi(ac avrov £r)pav6rjcrovTai, Kal errd- 
va>6ev kmneaeiTai 6epiafibs ai/Tov. 17 

15. iV-^P ^CJNSl V 13 ^. "AWor Karao-Kri- 

vcocreL ev ttj crKrjvf) avrov avvTrapgta. \J 
'Kfipalos' KaTaaKrjvcocrei kv VKrivaTs ovk av- 

TOV. 19 

rVTBi iHir^ fTtfj. "A\\os~ \LKfir,6f)o-eTai 
kirl copatoTrjTi avrov 6eiov. 20 

16. M*%. >£ 6. Oepur/ibs aiTov. 2. r) X aiT V . 21 

17. i^?t« Memoria ejus. O'. to fivqfioovvov aii- 

tov. "A\\oi- oi waTSes ovtov. 22 

Iprr^B-by *h D#-k*7). Nec nomen erit ei 
super faciem plateae. O'. Vacabat. ^ O. Kai vndpgei ovopa uvtS> krrl irpocramov k£a>- y « i \ f 91 ^ \ y yl y/ 

repco. Z>. Kai ovk ecrraL ovojia avrov e-rri 
TrpbcrcoTrov dyopds. 2 * 

18. VT^ ^iriDi. Et ex orbefugabunt eum. O'. 

Vacat. 26 

19. ittjft "f^-K^i i^ p tib. Nonfilius ei erit, 

nec nepos in populo suo. O'. oi)k earai kiri- 
yvcocrros kv \acp avrov. ' A. ov yoveTs ai/TCp, 

\ y y/ y ; \ "• y ~ 9A 

Kai ovk eyyovoi ev tco \acp avrov. 

20. D^rW ifttt» yft^htf. Super diem ejus 

stupebunt posteri. O'. kir' avrco kcrTevat-av 
ecr^aToi. 'A. kv rf) r)fiepa avrov dSrj/iovf)- 
aovcrLv varepoL. 27 Cap. XIX. 

2. C , ?Q1 "^iNSn^i. Et contundetis me verbis. 
O'. Kal Ka6aipeiTe fie \6yois. 'A. Kal kiriTpi- 
jSerl fif \a\iais. 2. Kal KaTa6\dcrere pe Xdyois. 
O. kcu TarreivaxreTe pe Xdyots. 

3. '•jnb^b o^ys -wy nj. b& ^ ecm ^cjj™ 

pudore affecistis me. O'. KaTa\a\eTre fiov. 
2. O. roCro SeKarov KaTr\cryyvaTe fie. 2 18 Sic " omnes MSS." et Chrysost. apud Nicet., qui ex- 
ponit : tovt((tti, irapa tov /3ao\ inehBoi airw 17 ra>v virapxdvraiv 
crreprjo-is. M Sic Cod. Alex. et erepa dvriypaqba apud 

Olymp. lr Hi quatuor versiculi siglo 5& 6. notantur 

in Syro-hex. Colb. notat: 'Ek e. o{ A™ (01 Xootoi ?), 
teste Montef., qui de tribus tantum versiculis intelligit. 
18 Olymp., qui modo exposuerat iv o-mpan alrov, p.(ra rrjs 
eo-xdrtjs rrevlas, prjdev hepov ix av *! T0 iavrov awpa, pergit : 
Taur?7 Trj evvoia Kai 6 0eoo\ o-uwrpe^ei, ovrcos tlpr)Ka>s' Karao-Kr]- 
va>o-ei ev rij o-Krjvfj avrov awrrap£ia. Frustra igitur Montef. 

suspicabatur, illud dwrrapi-ia translatum huc fuisse ex ver- 
sione Aquilae praecedentis versus; immo magis credibile 
est, Theodotionis nomen pro alterius interpretis, fortasfee 
Aquilae, nomine substitutum esse. 19 Colb., Orat., Reg. 
unus et Olymp. 20 Etiam hoc fragmentum Theodo- 

tioni vindicant Olymp. et Colb., repugnante Syro-hex. et 
ipso Colb., qui Theodotioni tribuunt versionem quae hodie 
LXXviralis est. Aquilam sapit apatoTrjs pro Hebr. nw 
positum. 21 Colb. 22 Colb. Scholium esse videtur. 23 Sic sub •)£ 6. Colb. et Syro-hex. Hic autem habet 
vrrdpxei cum Cod. Vat., aliis. 24 Polychron. et " omnes." 
Eeg. unus, ovk eari. 26 Mirum haec verba neque in 

versione LXXvirali, neque in Hexaplis versa esse. Com- 
plutensis ex ingenio, ut videtur, supplet : rai aVo -rrjs 
oiKovpJvrjs p.eTa>Kio-av avrov. Vulg. et de orbe transferet eum. 

26 Polychron. apud Nicet. et " tres MSS." Montef. tacite 
edidit eyyovoi.; Nicet., Nobil. et Drusius eyyovov habent. 

27 Nicet., Orat. et Keg. unus. Drusii emendationem 
vo-repoi recipere non dubitavimus. Nicet. habet varepov, 
neque aliter MSS., quantum ex silentio Montefalconii con- 
jicere licet. Idem mendose edidit avTav. 

CAP. XIX. 2 Cod. 252 : 'A. emTpifieTe. 2. KaTa6\do-craTe 

(sic). Reliqua conversa ex Syro-hex. qui affert : . ( . 
•:• JLcl=> u^. .ol^->/ ..tivivio . I » )l v^-> u^.. Cf. ad Cap. v. 4. " Regius unus et Nicetas [Olymp.], melius quam ceteri et Drusius, qui habent /101." — Montef. Immo 
Drus. p-ov habet. -Cap. XIX. 18.] JOBUS. 35 4. ^rWlttft? . Error meus. O'. n\dvos. O/ \ot■^■ol• 

dyvonpa? . 

5. ^SIO iby VTCrtnj. Et arguitis contra me 

opprobrium meum. O'. evd\\ea6e Se pot 
oveiSet. 'A. O. Kal e\ey\ere err epe bvet- 
Stapov pov* 

6. ^Pfpf. Pervertit me._ O'. 6 Tapd£as. 'O 

'EySpatby €Tr\r)£e. 6 

7. n^M nVj Dnn pjrasi ]n. # cce/ c / amo ™ _ 

lentiam, nec exaudior. O'. /cSoi) yeXco oveiSet, 
ov XaXjjcroj. 'A. /5oi> fiorjcrco en' epe dStKiav, 
Kat ovk eiraKovo~6rjo-opat. e 2. edv Kpavydcrco 
dStKOvpevos, ovk eicraKOvardrjcropat. 7 O. Idov 
ic/>d_a> (s. iceicpd£ouai) dttUws, xai ovk eto-aKouo-6Sycrouai. 

8. ^nil^nrbjn. Et super calles meos. O'. ent 
wpocrayrrov pov. O/ dWot- errt Se drpanovs 
pov. 9 

1 1 . "^V? • Tanguam adversarios suos. O'. cocrnep 

e)(6p6v. 2. (vel potius Schol.) tov det 6epa- 

' 10 

irevovTa. 

12. T 1 ^" 1 ? IN^ i_.'_;. Simul venerunt turmae ejus. 

O'. 6p.oQvp.aSbv Se r)\6ov rd netparrjpta airov. 

A. O. ofioBvfiahbv rjK6ov neiparai avrov. 2. duou 

eVeXoWei ol \6)(ot avTov. O. . . povofovot av- TOV. a 12. DJTfl ^y iVD^. _?/ itravenmt adternu me 
viam suam. ()'. «V ipol, rats d&ott pov. 

*>£ O. icai ifToifuura» (g. KaTf0-«<uao-_v) 4 in' ipol 

(tt)v 6S6v avrcov). 2. 0. . . «V «uoi tt)» iti» 

avri>v. 

VVl^r ^? *^5' #' castrametatae tunt 
circa tabernaculum meum. O'. eKwrXaxra»' 

eyKa6eT0l. 2. O. *ai irapfvJfjaXov Kv*\<f (». *>oi) njf aKT)vr)s /lou. H 13. pTlTl "7^72 TTN. .FVa.re* mco* a r»e e/cm- 
gavit. O'. aV t/toi) dSe\cf>oi pov dnicrrncrav. 

A. dftfkcpoi uou dn ipov anio-n)aav. 2. touc liJeAaWt 
uou irdppa iiroiricrav dir' euou. 

15. "^ltpnn in. Pro a/ie»o reputant me. O". 
Vacat. -^ eh dWorptov i\oyiaavTo pe. le 

^SJ. Peregrinus. O'. aXXoyei^?. 'A. 6. 

fcevos. 17 

17. "9»? "ga^ Tiarn. Et preces meae (fastidio 

sunt) filiis uteri mei. O'. npoo~eKa\ovpnv Se 
Ko\aKevcov viovs naWaKiScov p.ov. 2. . . vioiis 
naiScov pov. la 

18. "»3 iDHtt D^^Da. £te infantes (s. 

impii) despexerunt me. O". ol Se eis t6v 
aicovd pe dnenotf)o~avTO. O. Kaiye &<ppoves 
dircocravTO pe. 19 - Olymp. et Eeg. unus. * Nobil. et " duo MSS." 

Colb. : icai c\iyx*Tai cV c/xe oeeioWui». 6 Olymp., Orat., 

Colb. 6 Sic Cod. 252. Superfluum videri potest cV 

e'uc, sed confirmatur a Syro-hex. qui affert: «a^JL^: )ot .(. 

* A\ \-i}. 7 Olymp.; Cblb., Reg. unus, et Cod. 252. 
In Colb. est cVaieouo-dijo-ouai. Syro-hex. *s k^o/ 1' ,<£o. 
+ U,? U^ksjo Jl )j^ ^ci^». * Syro-hex. )« .1. 

* Jj(> luti.l^c JJo fcwllcLi.' Jj/ \±J>. «Colb.: A"-. 
eVt 8e dTpairois pov. Reliqui MSS. et Olymp., ut in textu. 
10 Sic Cod. 138, et sine nomine Cod. 137. Scholium esse 
videtur, ad voculam /ie pertinens. u Syro-hex. . L . /. 

* o»^.» J^a»*^ ol/ )r*o(. Sed Theodotioni vindicandum 
est uoxdfcoTO». Vid. notam seq. 12 Syro-hex. . *a>. 

* oki^» J-iJ. -f i n o-^m «_a )~^d?. Montef. e Polychron. 

et Codd. affert : 2. Xd^ot airou. 6. uoxdfcoroi auTou. Quae 

sine causa non nisi ccmjecturae Montefalconii deberi 
affirmat Middeld. in Curis Hex. ad Jobum, p. 51. 13 Syro-hex. in textu: .,.>> v V o_ual!o .L-X-. Idem in 
marg. 4.00*^» J—joJI >.Sv .1 .^o. Hieron.: X et 
/ecerunt per me viam suam; unde Montef. Graeca sua 
concinnavit : icai inoirio-av &C e'uoC rr)v ohov airwv. I4 Syro- 

hex. ♦ u^^l | 1 1 »v %iffm 0^0 .L .^o. Hieron. : 
?S et circumdederunt tabernaculum meum; h. e. vcrtente 
Montef., <cai Trc/jtcicuKXcoo-ai' tt)v aKrpiifv uou. Sed multo cer- 
tiora sunt ea quae ex Syro-hex. eruimus. ** Syro-hex. 

o.^. wJS^; JJlll .jo >> o f i ■*») — uo »^_? J— ./ •/. 
•:■ 1.1 v? Jfi,..o^. Graeca sunt Middeldorpfii. w Syro- 
hex. in textu: >» ttf^mm J-ysojii. X-. Hieron.: -X quasi 
alienum reputaverunt me. Graeca nostra habent in textu 
sine aster. Codd. 106, 249, 261. " Colb., Reg. unus. 

18 Polychron. Montef. e Colb. affert : 2. «cai Trpoo-cicaXou/ii;» 
(coXajccutoi' utous rraiSav uou. Eodem teste, Reg. unus habet : 
irpoo-eiroiovp.riv etc. (?). Hieron. : invocabam ■+■ blandien* : 
filios X- uteri mei. w Polychron. et " tres codd." 
F 2 36 J B U S. [Cap. XIX. 19. 19. ^iD ^F/ft. Viri familiaritatis tneae. O'.ol 

iSovres fie. 2. oi crvvojiiXoi pov. 20 

20. TOS# njgOT ^Ttofl •n^a. Cuti meae et 

carni meae adhaeret os meum. O'. ev Seppari 
fiov kcrdirr\crav ai crdpKes fiov. 'A. kv Seppari 
fiov Kal kv Kpea fiov eKoXXfjdr) rb oarovv pov. 21 

2j. 0. t<b hipparl pov Kai TJj aapKx iiov (KoWr\6r) Ta oord 

22 
/iou. 

^ttj 1"iV3. rTOpn]pM1. Et eripui me cum cute 
dentium meorum. O'. ra. Se oara, pov kv 

6SovcrLV eyerai. ' A. Kal (0-a>6r)V (s. h(o-a>6r)v) iv 
hippan to>v obovrav pov. 23 2. Kat k£eTl\\ov TO 
Sepfia fLOV oSovariV kfloTs. 2i 0. (yKaT(\(l(f>6r)V ajro 
8(ppaTos twv odovrcov pov. 

21. 1 ?^7« Miseremini mei. O'.. kXerjcrare /ie. 

v AAAos" kyyiaare poi. 26 

24. .n"ffiifi Tj^QtSgSi. J w styloferreo et plumbo. 

O'. ^ ef ypacpeicp criSr)pS> <_ Kal poXificp. ^ O. 

iv ifkaKL (s. nvt;ia>) triSi/pw /cai /ioXi^Sii/g). 

p-lSPP "fi5G "W7. /« perpetuum in saxo 
sculperentur. O'. i) ev nerpais eyyXvcpfjvai. 
^ 0. et? paprvpiov. 28 

25. -ftj* "l?y-Vy fnnNl T? ■«*?_£. Redemtor 

meus vivit, et postremum super pulvere stabit. 
O'. devvabs kariv 6 eKXveiv fte fieXXcov knl 
yfjs. 0. 6 ayxtoTeuy /*ou $7, *«J ea\arov eni ywfiaTOS avaaTrtcreL. 

26. ]"MT-iDj?2 *lty. (E^ awzm /?os<) cwtejra j»ea»* 

corroserint hoc (corpus meum). O'. rd Seppa 
(alia exempl. acopa) fiov rb dvavrXovv (alia 
exempl. dvarXcov) Tavra. 30 

27. ^pfSL ^O V? I'^. Consumuntur renes mei in 

sinu meo. O'. irdvTa Se poi avvTeTeXearai 
kv KoXncp. 0. kfceXinov oi vecppoi fiov kv tS> 
KoXnca fiov. 31 

28. 1V tyffy.il^ r«^f1 % Quum dicitis, cur 

persequimur eum? O'. ei Se Kal kpeire, tl 
kpovftev evavTL avrov; 2. Aeyere <5e, t'i kaTiv 
co Sicogofiev avTov 32 

^"HJOa tfl tthWl. » ratfi,* cawsae fc» 
«enta es^ in me. O'. Vacabat. ^ 0. Kal 
pic\av Xoyov evprjaopev kv avrco. 33 '0'E/3pafoy 
Kal dfidpTr\fia Xdyov . . 3i 

29. TST^yBQ OSh m, Timefe voiw a /acie 

gladii. O'. evXa>3i)6r)Te Sr) Kal vfiels dnb kin- 
KaXvfifiaTOS. 2. evXaf3eTcr6e iiirep eavTcov Tr)v 
pd-^aipav. 35 
JWjg p^n JjQ^ ^ scia ^ qm d judici ciurn erit. O'. *c:ai rore yvcocrovTai trov ecmv avTcov 
r) vXrj. A. oircos yvane otl Kpiais. 2. 0. 
otrtos yvcore otl eaTi Kpicris. 36 ♦ >. i »» )i ^,» v> ~> fc«_3)ol^_«.'(c 20 Colb., Eeg. unus. 21 " Sic omnes MSS. et Editi." 

— Montef. [k/>«4 edidit Montef., sed Kpia est in Polyehron.] 
Sic Syro-hex., nisi quod (KohXr)6r) ra oo-ra pov (_so_^ o_i3») 
habet. 22 Syro-hex. w-.m-^No <_-w» jft-jft^ .1 .xe. 
o_a_s». 23 Syro-hex. Aquilae continuat: 

24 Polychron. et 
" omnes." Syro-hex. Symmacho continuat : «u (^irCKa 
(t>,«N.'lo) to 8e'p/ja o8o0o-tv c/iolf. (" Verbum ___L, evuhit, 
eradicavit, discerpsit, apud Chaldaeos vulgare, in Lexicis 
Syriacis immerito omittitur. Videantur loca haec, in 
quibus respondet Gr. „n_kX<u>: Psal. li. 5. cxl. 6 in marg. 
Eccles. iii. 2. Jerem. xxiv. 6. etc." — Middeld.) Fallitur 
ergo Schleusner. in Nov. Thesaur. s. v. (KrlWdv : " Videtur 
haec versio Aquilae potius esse." M Syro-hex. Theo- 

dotioni continuat : •:• uJu_f \ 1 ■ vi ^ao V Q >h - 7 
20 Colb., Eeg. unus, teste Montef. Fortasse legendum, 
rjyyio-( /ioi, ut ad Hebr. ''B nj)33 referatur. 27 Hieron. : 5S in stylo ferreo '■ et plumbo. Non est Theodotionis, si 
fides habenda sit Syro-hex., qui in textu aifert: . I -X-. 
^ J__|»o Jl)i3» )_._-__. 28 Montef. ex Colb. et Hieron. 
edidit : -X rfs p.aprvpiov. Syro-hex. in textu : f) (in marg. 

0. (h pxipTvpiov) •)£ (V nirpa <t (yykvcprjvai. Chrysost. 

apud Nicet., Colb., Eeg. unus. 30 Lectio o-wpa est in 

Codd. Alex., 254; avarXwj' vel dvarkovv in Comp. et sex 
codd. Syro-hex. in textu : to 8. pov t6 avarXav (_a_m_o») 
TaOra ; in marg. vero : to o-a>pA pov to dvr}\rjo-av ("?») raura. 
31 Polychron. et " omnes." 32 Nicet., Orat., Eeg. unus. 

33 Sic Syro-hex. in textu. Haec, quae hodie in LXX 
habentur, etiam Symmacho tribuunt Orat., Eeg. unus. 

34 Nicet. et " omnes." 35 Nicet., Colb., Eeg. unus. 
Hieron. : Timete et vos -X- a gladio. 36 Syro-hex. . /. 
woto_->I» .o^_»L» Lm-i' .1 ._» * Lx«?» <<--^»L? )i^i/ 
« )-»->?. Montef. ex Colb. edidit : 'A. e. onas yva>T( Sn (o-tl 
Kplo-is ; quod rotr Xoiwoiy tribuit Olymp. -Cap. XX. 18.] JOBUS. 37 Cap. XX. 

TJT^JB? ftVTl n^trr. Castigationem igno- 
miniae meae audio, et spiritus intelligentiae 
mriif respondere facit me. Nonne hoc nosti 
a saeculo ? O'. Vacabat. ^ O. naiStiav iv- 
rponfjs pov aKovaofiai, .Kal nvtvpa (K rfjs ovvi- 
atcos dnoKpivtrai poi. pr) ravra eyvais dnb 
tov eri; 1 2. . . (pr)) tovto ol8a dn' aicovos ; 2 
5. 2i"lj?D D^tth fU0r\ ^. Quod jubilatio im- 
piorum ex propinquo. O'. evcppoo-vvr) Se dae- 
/3u)i> mcvfia i£aiaiov. 'O 'E(3paTos' r) yap 
dyaWiaais ra>v dcref3a>v npbs f3pa)(y. 2. oti 
ev6r)via dcre(3a>v in' 6\iyov? 

SWyTJ? ^O n ™?to"). .E/ /ae/i/ia hypocritae 
ad momentum. O'. yappovr) Se napavopcov 
dna>\eia. '0'E(3paTos- Kal r) y^appocrvvr) av- 
T<ov npbs ponfjv. 'A. Kal evcppoovvr) vnoKpirov 
ea>s dOpoov.' 1 

(). ifcOto. Elatio ejus. O'. airrov ra. Sa>pa. 'A. 2. 
O. enappa avrov. 5 

itt)N"Y]. Et caput ejus. O'. r) Se Bvaia airrov. 
Ot Xonroi- Kal KecjjaXr) avrov. 6 
9-13. Vid. notam. 7 
10. i2iN naitt?FI. Reddent opes (s. dolorem, s. iniquitatem) ejus. O. nvpcrtvcratcrav oSvvas. 
'A. imcTTpetyovcTiv ... 2. inoicrovcnv . . .' 

11. i^ivj?. Juventutis ejus. O". vttrrvTos airrov. 
2. napatSdcrecos . .' 

13. nsy»?). £* cohibebit. O'. «ai <rvwf{««. 

"AXXor Kal crvvefci. 10 

14. in"|i?2 D^nE rni-ID. Fel aspidum in inte- 

raneis ejus. O'. Vacabat. *j£ O. \o\i) dcrni- 
Sos iv yao-rpl airrov. 11 'O 'E(3paTos' Kal iyi- 
vero ibs daniSa>v iv iyKarots airrov. 12 

15. 1^,7)1 iH2 7?n. Ope» absorpsit, et revomet 

eas. O'. 7rXot)Toj dSUms ovvayoptvos ifctfitBf)- 

CTtTai. 2. TrXoDrop mariituv, dXX" ifcfpiau ovtok. 

7N latth 11 i2tpap. £# t>en/re t//tu* ej?pe//e/ 
eas Deus. O'. «£ oUias airrov i£e\Kvati aii- 
rbv dyyeXos. Oi Xoinoi iK yacrrpbs airrov. 1 * 
2. «/c yaarpbs airrov «£<X«trat aMv 6 Btos. 0. . . 
6 lo~xyp6s. 

16. p3^ O^STlStBtO. Venenum aspidum suget. 

O'. Ovpbv Se SpaKOVTa>v OnXdcrtitv. 01 Xoi- 
noi yp\r)v dcrniScav fiv£fjcrti. 17 

17. BOT "vna* Torrentes mellis. O'. vo/za? /i«- 

Xtroj. 2. fieTOpa fj.i\iTOS. 19 

18. ^nS. Secundum vim. O'. (2<nr«p cnpicpvos. 

Aliud exempl. cocrntp o~rpv\vov} 9 Cap. XX. l Colb. : 'Ek e. ol y. Secundum Montef. 
tertius versiculus est : itrj ravra fyycus drro toO ert, d<f> ov 
iridrj avdpamos «jri t^e yi)s ; repugnante usu annotatoris 
Colb. Etiam Syro-hex. cuneolum post ?rt ponit, sed 
verba airoKpiveTai poi non Theodotioni, sed roir O' tribuit. 
Idem pro a7ro roC ?i-t habet yx-.»-D . m?, a principio. 
2 Syro-hex. » n\v ^ao JLjf' ^»! )?oi . jo. Montef. 
affert : 2. oV aiwvos, ut Olymp., Colb., Orat. 3 Poly- 

chron., Colb., Reg. unus. 4 Iidem. Pro x a PH L00 ~ v '"> 

Polychron. x°pp°"') habet. 6 Colb. Syro-hex.: Oj Xoi7rot a 
iirappa (|lo \*f\ >i^o) aiiTov. Idem in textu -X «£ ovpavovi 
habet. 6 Colb., Syro-hex. ' In asteriscis ponendis 

auctores in diversa abeunt. Scilicet v. 9 Syro-hex. sub 
•5S 6., Hieron. et Cod. 248 sub X habent, invito Montef. 
V. io sub 5fc habet solus Hieron. V. n sub ->S est in 
Syro-hex., Hieron., Cod. 248, et Colb., quem imitatus est 
Montef. Totum v. 12 sub •)£ habent Hieron., Cod. 248, et Montef. ex Colb.; sed Syro-hex. non nisi versiculum 
posteriorem, 55 Kpitytt — yXio-o-av auroC^. Tandem v. 13, 
5S oi (oi om. Colb., Hieron.) (pfiarcrai aurfjr, «cat oi(t ryrara- 
X«'i^6t airiji; 4, Cod. 248, et Montef. ex Colb. * " Sic 

omnes." — Montef., qui haec ad Hebr. W}\, placabunt, O'. 
oXio-aia-av, perperam refert, cum diserte testetur Chrysosi 
apud Nicet. : dim ye px)v tov, irvpo-fio-aio-av 68vvas, 6 p*v A. 
iiriarptyovoiv, fiirfv' 6 hi 2., iiroiaovau). SlC Montef., 

omisso auetore. 10 Colb. Lectio oW£« est in Cod. 

Alex., aliis, et Olymp. " Colb., Syro-hex. a Poly- 

chron., Colb., Orat. 13 Syro-hex. ^*>a JUai. ..». 

♦ - r ~, .>-^- N ■ Jl/. 14 Olymp., Colb. 16 Syro-hex. 

«Jo^ «ota^jaj o»i>-f UoiO ^ao .^o. " Syro-hex. 

^). NN. „ .1. 17 Olymp., Colb. Eeg. unus: 2. x« Xl 7* 

aairiSav pvCr)afTcu. 18 Nicet, Colb., Reg. unua. " Sic 
Cod. Alex. Scholium in marg. Syro-hex., a Norbergio 
omissum: " In exemplari (Jlo iyiN«v). Cf. Ceriani ad 38 JOBUS. [Cap. XX. 19- 19 . °"Vi. dsl Tenues. O'. Svvarcov. Alia exempl. vvarcov •2(1 **y?. ^'"} '1% JT^- Domum rapuit, et non 

aedificabit eam. O'. Siairav Se rjprracre, Kal 

ovk ecrTrjcrev. 2. oiKiav r)pnacrev, Kal ovk 

dvoiKoSo/irjaei avrrjv. 21 0. oiVav rjpnao-ev, dXX' 
ovk avoiKo8op.r)o-et avrr)v. 

20. vkftl VO VnOn^. (7 MOT desiderabili suo non 

eripiet sese. O'. Vacabat. -^ 0. ev ern- 
6vp.ia aiirov ov crcoOrjcreTai. 23 2. cryaiv a ene- 
Ovfiei ov Stacrcoaei. 2 * 

21. V75N7 Tnto-J^H. Nihil est superstes vora- 

citati ejus. O'. Vacabat. >%■ 9. ovk ecrriv 
vnb\eip,p.a rois (3pcop.acriv avrov. 20 2. ovk 
dne\ipnavev e/c rrjs rpocprjs avrov. 26 

23. *'tp2 Njy? *'7*' -Eri£ ad implendum ventrem 
ejus. O'. Vacabat. Jj^ O. e? 7ra>? n\ripcocrai 

f i ~ 27 

yacrrepa avrov. ' 

*1B3Gn. Et pluet. O'. w'rf>at. 'A. /«u tfeTi'- 
trai. 28 2. 6. emPpeiei. 29 

25. V^V 'sfen ttTflfi» pnni. Etfulgor (gladii) 
rfe /*e?/e e/ws «oif; super eum. O'. dcrrpa 
(alia exempl. ao-rpaTrat 30 ) <5e ey Siairais avrov, nepinaTrjcratcrav err avrco. 'A.0. Kal dcrTpanr) 
drro npocrconov (s. niKpias) avrov nopevcrerai 25. O^PN * t^' Super eum terrores. O'. Vaca- 

bat. % 0. eV avTco cpofioc. 32 

26. VMBSV pt3$ '^llfc. Omrae tenebrarum 

genus reconditum in thesauris ejus. O'. 7rdi< 
Se ctkotos avrcp vnopteivai. 'A. O. . . diroKe- 
KpvrrTai roh eyKeKpvp.p.evois avTOV. 33 

nQ2"N7 ttJM VTOHM. Vorabit eum ignis 
qui no» sufflatur. O'. KareSerai avrov nvp 
dKavcrrov (alia exempl. acrfSecrTov 34 '). 'A. O. 
KarccWat ai>r6>> TrOp /if) cpvcrr]6ev? 2. . . dVef 
<7ii> o-r//iaTO?. 38 

29. OTO^ JTCTJ. Impii a Deo. O'. do-e/3ow 
7rapd Kvpiov. 2. dvriXoyias dnb 6eov. 37 Cap. XXI. 

2. Q^rtovon nrinnni. Et sit hoc consoia- 

tiones vestrae. O'. iva p.r) fj fioi rrap' vpicov 
avrrj r) napaK\rjcris. 2. Kal yevecrOco tovto 
pera(3ov\evp.a vpcov. 1 „ . .. , > , ctpi*noc ,...:.. 

(ien. xlvn. 6, p. 102) rS>v O ■*"" ">-i^" (sic) dicitur; rn 

CTPYXNON 

exemplari vero alio .axso^so (sic)." 20 Sic Syro-hex., 
Cod. Alex., alii. ^ 1 Nobil. et "omnes." Syro-hex. 

■:• ^an.m U D/ ^^-. )^~o . -oo; h. e. 2. oliciav rjfmao-ev, 
dXX' ovk oiVofio^ijo-fi avrrjv. "** Syro-hex. Theodotioni 

eadem ac Symmacho tribuit, nisi quod pro oi(co8o/jijo-fi, 
avoiKo8onr)o-(i (i^otn . t a i M ? '• Vid. Prov. xxiv. 2^. Hos. 
ii. 6. etc. in Syro-hex.) habet. 23 Sic sub 5S 6. Syro- 

hex. in textu. Hieron. : 5K In desiderio suo ncm salva- 
bitur. 24 Polychron. et " omnes." 25 Sic Syro-hex. 

in textu. In Colb. et Hieron. asterisco notatur versiculus. 
26 Colb., Reg. unus. Pro cmikijmavev Polychron. habet 
d7roXfi\^6i. 27 In textu tS>v o' juxta Ed. Rom. legitur : 

« 7tc»s el jrXr/pwo-ai y. avrov. Vocula «1 abest a libris plu- 
rimis, etiam a Syro-hex., qui habet: |aci_o JLcu tviN» -)K 
V o>\.», h. e. ft 7ro)s TrXijpcio-ai (s. 7rX?ipo>o-ei) y. avrov. "In 
Colb. notatur e, post sequitur 5S, et consequenter /x° 71I 
diT-i roC oVcof, quo forte sigrificatur solum Theodotionem 
««rcor pro o7rcof habere. Sed haec hariolando dicimus." — Montef. Cf. ad Cap. xvii. 3. 28 Cod. 252. Syro-hex. 
a ^ : t««\» ,}, h.e. 'A. icai verio-ai (infinitivum). Idem 
in textu iiraTvoo-re 'CKai et vtyat (infinitiva) habet. 29 Olymp. 
et Reg. unus Symmacho tribuunt; Colb. et Reg. alter 
Theodotioni. Nobil. affert: 2. (3pf|«. 30 Sic Syro-hex. 
et Cod. 253. ^ 1 Colb., Reg. unus, qui ano npoo-umov 

habent. Olymp. uni Aquilae tribuit. " Legerunt sine 
dubio iriNiBD." — Scldeusner. Sed Syro-hex. hactenus 
ineditus habet: * <^.ot-> o>^. j )loj_iio ^so Loioo .} ; 
quod verius videtur. 32 Sic Syro-hex. Haec, nepmar. 

eV aircp cp., sub X habent Cod. 248, Hieron. 33 Sic 

Colb., Reg. unus. Polychron. et Cod. 259 : 'A. anoKeKp. 
rois eyKeip-evots avrov. Nobil. : 'A. ey«'(cpV7rTai rocf eyKetpevots 
avra. M Sic Cod. Alex. Syro-hex. in marg. * lai.* Jl». 

35 Syro-hex. «'fc. .. 9i il? 11» )»o_i ^oto-J Va ll .}. Montef. 
ex Olymp. et "omnibus" dedit: 'A. 6. 7rCp pr) cpvoi)8ev. 

36 Olymp. et " omnes." Syro-hex. » )k* . »fi °tv< Jl» .^0. 
w Colb. 

Cap. XXI. 2 Olymp. et " omnes." Montef. ptMm edidit. -Cap. XXI. 13.] JOBUS. 3. ^IMto. Ferte me. O'. dpare /te. 2. dvd- 

ar-^eo6e. 6..vnr)veyKaTe. 2 

^V /O *H?!! ""-^1 • Et postquam locutus fuero 
subsannabis. O'. etr' ov /carayeXaVeTe pov. 
2. Kal fiera tovs \6yovs pov oTrftreTe? 

4. TPto n"lS(7 ^bNH. Num quod ad me attinet, 

ad hominem querela rnea ? O'. ti ydp ; pr) 

dv6pd>TT0V flOV r) eXey£iy ; 2. pr) rrpos Svdpamov r) 
Xaktd pov ; 

Itn ISgrrtih SWTO-pW). Et cur non ab- 
breviaretur spiritus meusf O'. fj Sid tl ov 
6vpa>6r)o-ofiai ; 'A. 2. r) Sid Tt ov Ko\o(3ovrai 
TO TTVfVfid /tot>; 6 O. et pr) . . ? 

5. ISQJn. Obstupescite. O'. davpaaere. 7 'A. e£a- 

noprjOrjTe. 2. a<j>6oyyoi yiveade? 

nE"7l^. Super os. O'. eVi oiayovi. Ot \oinoi- 
enl o-Topan. 9 

6. "'frpPClJ']. 2?/ attonitus sum. O'. eorrovSaKa. 

2. 6opvftovfiai. 10 8. 0^207 )i33 Ont. Semen eorum »<aMe eit 
coram ipsis. (Y. 6 anbpos avrcav Kard ^vx^*'- 
2. . . Siapevei epnpoaOev avrcav. 11 

10. vJf^P N7. A^ion respuit. O'. owc <ofior6Knat. 

'A. oiiK e£e'/9aXe. 2. owc e^eV/x»<r«. u 

ln^Q. Juvenca ejus. O'. eV yaarpl iyovaa. 
'A. Sdfia\ts avrov. 13 

73tt>n NTl. jE* won abortitur. O 7 . «at ov« 
ea(pa\e. 0. . <nWXa^«K. 14 

11. DirW J&Q inW|. £ ro i« MB * tanquam 

gregem parvulos suos. O'. pevovai Se m npo- 
/3ara aicovia. 2. npofidWovTai i>s noipvta ra 
fipffpr) airr£>v. lb ["AXXoy Tats e7rtyoi'at?.] ,a 

12. 33HS*. Organi. O'. \lra\fiov. 'A. opydvov. 

2. Kt6dpas. 17 

13. inrP TiNttJ W"V2i. J5* tn momenlo ad in- 

fernum descendunt. O'. eV 6^ dvanavaet aSov 
eKOifirjdvaav. 2. <cai Ta^fW avoo-oi /cat apaad- 
viotoi eh aSrjv KaTepypvTai. 19 2 Colb., Eeg. unus. 3 Olymp. et " omnes." * Syro- 
hex. 4u^~? H\v^vi (uki^ La^. )inN.» .^». 6 Cod. 

252. Idem addit, oi utKpo^/vxr)aa>, quod scholium esse 
videtur. 6 Colb., Eeg. unus. 7 Pro 6avpdo€T€ Comp., 
Ald. et codd. aut davpa a\€T€, aut 6avpa t\€T€ habent. 
Syro-hex., ut videtur, Bavpa <£ctc (.niN )oo»j Jj^so?). 
8 Nlcet. et "omnes," uno excepto Eegio, qui ad Sym. 
habet S<j>6ovoi. Parsonsii Codd. 137, 255: 2. S<j>6ovot 

yiveade. Cod. 138: 2. Scpavot y. Cod. 259: 2. S(j>6oyyot 

y. Denique Schleusner. in Opuse. Crit. p. 158 ex Catena 
MS. Jobi in Bibl. D. Marci n. 2 1 affert : 2. Scppovot (sic) 

yivea6e, dvaKoyt£6pevoi Ta Kar ipe ; quae pro Hebr. vK"UB 

MStPrn. posita esse contendit. "Se"d scriba compilavit Olymp. 

ad loc, CUJUS verba SUnt: <ear ipe 8e Kptrr)v €K€~tv6 <pr)o-tV 
avaKoytiftpevoi to. kot ip,€ 6avpaaaT€ k.t.€. 9 Nicet. et 

" omnes." 10 Olymp. et " omnes." Etiam Syro- 

hex. *\j( oori&oo .«ss. u Olymp. et " omnes." 

12 " Colb. et Eeg. unus : 'A. ovk «If/SaXt, ovk i^(Tpa>o-€. Pa- 
lam est priniam esse Aquilae, secundam Symmachi." — 
Montef. Nicetas: 2. ovk i£iTpa>o-€v. Cod. 138: 2. ovk 

i£ijia\€v. Cod. 255 : *A. ovk il;€fla\€V. 2. ovk i^€Tpa><T€v. 

Cod. 259: 2. i£(Tpa>o-€v. n Sic " omnes." 14 Sjto- 

hex. •:• '&*-l^? .*■ Hieron.: et peperit. ls Syro-hex. 

« . OO^.t JltL^. )lS.«N>V> y( . --■ ;~>>" .XO. Ad . ... ;>~%fi 

in marg. codicis ascriptum ni'BAAAONTAl (sic). Hieron. : % Et mittunt sicut (greges) infantes suos '• et permanent 
8icut vetustae oves eorum. 16 Colb. Post alavia Cod. 

256 addit Tatr imyovais. Est autem, ut Semlerus monuit, 
explicatio toO alwvta, quae in Cat. Nicet. plenior exstat : 

Tair imyovats Tr)v ddavaoiav p.tp,ovu€vot. Colb., Reg. 

unus. Codd. 252, 255: 'A. opydvov. Codd. 137, 138: 
'A. Spyava. 2. Ktddpas. Hieron. : -X- organi. 18 Syro- 

hex. affcrt: ^.n.»N \mjJL» Ho ]o*v> V &«~]LSoo .j». 

•:• ^—.l^— _i. Middeld. tentat: 2. «tai raxias (s. o-vrrouas, 
S. Koixpcos) oiiK appa>OTot (s. oi/ Kapvovr€s) neque excruciatl «'f 
981;» KaripxovTai. Kreyssigius (in Addend. ad Schleusner. 
Nov. Thes. T. V, p. 585) notam hanc e Catena Nicet. 
p. 365 explicandam suscepit, ubi ex Origene notatur: aWi 
tov, uixpt 6avaTOv dvarrav6p€vot xdi €v6vpovvr€s, df$ao-dvtorot «r 
a8r)v KaripxovTat. Itaque Syriaca nostra Graece sic resti- 
tuit : leai i£ai<pvrjs €v6vpovvr€s (cal dfiao: «r a. k. ; ut verba 
€l6vp. ko\ dpaa. ex Origene in SjTnmachi reliquias irrepse- 
rint. Hoc verum esse potest, modo Graeca magis ad 
veritatem versionis Syr. conformata fuerint; nam neque 
i£ai<pvr]s in ]^-)LXo, neque €v6vpovvr€s in )o«i3 Jl ullo 
modo latere potest. Vertimus : «a! raxiais avoaot <cai afiaad- 
vurrm k. t.I Parsons. e Cod. 255 exscripsit : A. liaaavurm tts 
a. Karipxovrat; ubi pro A. fiaaavtarot manifesto legendum dfia- 
advtarot: Obiter noto, in v. 14 post \iy€t ti Syro-hex. in 
marg. afferre «5 da€fir)s, quod in textum Codd. III, 254 irrepsit. 40 JOBUS. [Cap. XXI. 15- 15. ta-yaw ntf-rro. o'. Vacabat. >*< e. rt 

iKavos airavTr)<TOfiev avra>. 

5 12 - 12V5"' 1 3. C/t' serviamus ei. % 0. on cW- 
Xeucro/ief aiVco. 2. iva SovXevo-copev (aurco). 20 

3*222 Tjl. C/< (precibus) occurramus. %$ Q. 
oti diravTrjo-ofiev. 'AXXoy eaf (atravTr\o-<t>- 

IX€V). 21 

17. t2"T , N. Exitium eorum. O'. 17 Karao-Tpocpr) av- 

tS>v. 'A. eiriKXvcrfibs avrcov. 2. 1) Sia<p6opa 
avrcov. 22 

18. 0*1*1 'w?. .^wfe ventum. O'. vtt' dvepov. 

Alia exempl. 7rpd dvepov. 23 
JlDID. Turbo. O'. XaiXayjr. ' A. crvo-o-€Lap6s. 
2. Karaiyis. 241 

19. ItfN TO-^rjfeS? FlV?l*. Dew* recowtfji? Jfttu 

e/ws nequitiam ejus. O'. eKXeirroi v/oi)y ra 
inrapyovTa avTov. O. d oVdy KaTaKpv\jrei toTs 
vlois ai>Tov dSiKias avrov. 2s 

ST] T"7>N D?^% Retribuet ei, et cognoscet. 
O'. Vacabat. ^ 0. dvTairoScoaei irpbs avrbv, 

* ' 2fl 

Kat yi/cocrerat. 

20. i*1 , 3. Exitium suum. 0'.tt)v eavTov a<payr)v. 2. TTTCOaLV. 27 20. ""IH^» Omnipotentis. O'. Kvpiov. Q. tov 
6eov. 2a 

21. TnrtN ■«rroa tettrno ^. jv«m ?«*</ &- 

siderium ejus in domo sua post se? O'. Va- 
cabat. ^ 0. 6'rt rd 6eXr)pa avrov ev olkco 
avTov fier avrov. 29 2. r/ yap XPlifct- rfjs 
OLKiaS avrov uer avrov; ou 
122*0 VCrtn -iQDrj^ . J5Y o M0 «? atf numerum 
mensium ejus, abscissi sunt. *>(• 0. /cat dpi6poi 
fi-qvcov ai>T0v SirjpeOrjcrav. 'A. r)pLaev6r)aav? 1 

22. r,y*inB l ">*: hthn. Num Beum docebit (quis- 
piam) scientiam f O'. irorepov ovyl d Kvpios 
eo-Tiv 6 SiSdaKtov avveaiv Kal emaTr)pT)v', 2. 
fir) tov 6ebv Si8d£ei tls eirLo-rr\fir}v ; m 
TjiEtZr. D^n tWT). Jft jpse sublimes judicat. 
O'. aurd? 5« cpovovs SiaKpiveL. ' A. Kal avrbs 
vyjrrjXovs KpiveT? 3 O/ XoLiroi' v\jrr)\ovs? 4 ' 

23. vb-t\ '$$}?& i 1 ?*? ^ tssyz rmi rn. j 5 ^ e 

moritur in robore integritatis ejus, tolus ipse 
tranquillus et quietus. O'. Vacabat. % Q. 
ovtos diro6aveTraL ev Kpdrei drrXoavvrjS avrov, 
o\os 8e evira6<ov Kal ev6r)vcov? 5 

IHjl D^iyZL. A. (V oo-xfO)0"ft airkocrvvr}S avrov. 

Ol Xoiiror lcryycov dpcofios. 37 19 Colb.: 'Ek e. o£ &. Syro-hex. praemittit «'A. Apud 
Hieron. versiculi asterisco notantur. 20 Colb. Marg. 

Cod. 248: -X Tts cotu' o iKavbs, rJTOL 6 6Vor, Jra SouXfuo-co/ifi/ Colb. 22 Cod. 252. Sic Comp., Cod. Alex., alii. Syro-hex. in marg. ««»0. 24 Cod. 252. 

^Olymp., Colb., Eeg. unus. 26 Colb., Syro-hex. 

Hieron. : -X- redde ei, et sciet. 27 Olymp. et " omnes." 

28 Syro-hex. 29 Syro-hex. in textu : on to 6. airov h 

o1k<o avrov 5S O. ikt avrovi. Sed Colb. praemisso asterisco, 
'Ek e. ol &; h. e. hic et seq. versiculus. Auctoribus Syro 
et Cod. Alex. pro /xer' avrov, quod in hodiernis ra>v O' ex- 
emplaribus legitur, rescripsimus /10-' alrov. Hieron.: -X- 
Quia nvlla voluntas ejus in domo suapost eum. 30 Syro- 
hex. « ot»Ks ^20 o*i>-> )l^=> ^^. .n.iro ;■- } lv " .^». 
Colb. sine nomine affert: t/ yap ^PvC el tv s oiKias alrov iu6' 
eavrov. Etiam Cod. 256 post jkt avrov subjungit : tis yap 
XPTlfc Tr) s oIkLos avrov. 3l 'A. 6. r)aio-ei6rjo-av. " Sic 

omnes praeter Drusium, qui legit r)ixio-ivdr)o-eTai, minus 
recte." — Montef. Lectio r)iuo-(v8r)o-eT<u fluxit ex Olymp., qui COmmentando ait: 8taipedr)o-eT<u yap 6 xp°"°s airov ttjs 
CarjS, r) Kara 6. Kat 'A. r)pj.o-ev6r)a<Tai. S}TO-hex. Versionem 

r)uio-(i6r]o-av soli Aquilae tribuit (* cv^sL^ .(), verius, ut 
videtur, si Theodotionis nomen duobus versiculis recte 
praeponitur. Hieron. : 5S licet numerus mensium ejus 
dimidiatus sit. 32 Olymp., Colb. K Cod. 252. 

34 Colb. Syro-hex. « L^, Nv> .[oi*-* .qjo». Idem in 
marg. o-o<povs habet, quae lectio est Cod. Alex., aliorum. 

35 Colb. : 'Ek e. oj /3'. Hieron. sub aster. habet ; non ita 
Syro-hex. Pro arrKoo-vvrjs Schleusner. ex Catena MS. 
laudat: 2. d<ppoo-ivr)s, quae lectio est Comp., Cod. Alex., 
aliorum, et Syro-hex. in marg. 30 Syro-hex. .}. 
•:■ o>i>-.» Ilcx^ . «°if JLcj_soj^s, cum scholio: Jlo_soi^ 
« Jio JLcv&s-_wu»--.. Middeld. vertit: 'A. iv 6<rra. Sed 
per formam JLqjoj^, quam non agnoscunt Lexica, Syrus 
expressit vocab. pro re nata effictuiu, ooreao-ts, quod 
Aquilae dubitanter vindicavit Schleusner. in Nov. Tlies. 
s. v., necnon in Opusc. Crit. p. 350. Cf. Hex. nostra ad 
Jesai. xl. 29. xli. 21. *" Colb. -Cap. XXII. 8.] JOBUS. 41 24. rrjjttr: vnir^y nbi. Et meduiia -«*;«„, <>>* 

irrigatur. O'. /uneXor 5£ ovtoO StayetTat. 

A. kcjI u.vfXa> tA oora airov Ttmiau. 2. Kai T<0 
five\co Ta>v 6<nia>v avrov dpSopevos. 38 
26. nCTy. Vermis. O'. aanpia. 'A. o-fjnn. 39 

27. iDfrnn ^y niratpi Dirnintprra ""nyr jn. 

£w / novi cogitationes vestras, et machinationes 
quas adversus me violenter agitatis. O'. &o~t* 
otSa vpas 8ti toX/xt} eniKeto-6i fiot. 2. otSa 
t&s ev6vfir)crets vpcov, Kal ras ivvoias vficov t&s 
aSiKovs t&s KaT iftov.* 

28-33. "ISDD fgi i-ltpNn ^. O'. Vacabat. 

^ 0. 6Vt epetre dvaptOfirjToi.* 1 

30. "ntorP. Prohibetur. >£ 9. Kov<pi£eTat. 'A. 
vne£atpe6r)creTai. 2. o-WTrjpeTTat.* 2 

32. tfn|-75?. %>er <MmMZo (sepulchrali). •*• 9. 
«rt aa>pa>v (alia exempl. o-a>p(3 s. cra>pov : alia 
co/x2 s. o-opot;' 13 ). 'A. O. ent 6r\fia>vias.** 

34. ^gD-wttft Djfirtswirfl San ^a r u n t«1. 

Quomodo iffi/ur consolamini me vanitate, et 
responsiones vestras (quod attinet) relinquitur 
praevaricatio. O'. ncos Se irapaKaXetTe pe 
Kevd; to Se epe KaTanav<racr6ai dtp' vp<ov 

OvSev. 2. rru>s ovv napaKaXfiTf pe iv aTuidi ; av- 
Tipprjaets ydp iifuov e\et<p6rjcrav dventcrTf)- 
fioves.* 5 Cap. XXII. 

2. b^JO iQ^V ]3D^3. Quia prodest Mi in- 
telligens. (Y. 6 StSdarKoav crvveatv ko.\ imartj- 
pnv. ' A. 6. (6Vt) KaraaKnvdtaet i<f>' vfiat avveatv. 3. p^H "9 *wh \^ryi. X um vo lupta» Omni- 

potenti, quum justus fueris ? O'. ri y&p ftiXtt 
tco Kvpia), i&v crv r)a6a rots tpyots dfiffinros ; 
2. fir) XPVC U iKavbs tva StKaia>6jis •* 

1TR ^W 1 ? W°*|. Aut lucrum, cum 
integras reddideris vias tuas ? O'. Vaca- 
bat. £(• O. r) <o<pi\eta, oti &n\d>ans tt)v 
6S6v aov 3 2. fj KepSavei, idv dfuofios r) 
6S6s aov* 

4. ^lpM^Err. Num ex reverentia tui. O. r) 

\6yov aov noiovpevos. 0. fir) Std rbv <p6f3ov aov: Tfn , 3^. Disputabit tecum. CY. i\iy£ets (alia 
exempl. i\iy£et ae). *AAAoy Sta\e-)t6f)aeTai 
(s. Ste\eyy6f)aeTat) aot. 6 

6. v2tnn-' , 3. Nam pignoratus es. O'. f)ve\v- 
pa(es Si. 'A. oTt.. 7 

D3n« Sine causa. 0'.SiaKevr}s. 2. avatTiovs." 

8. rn ^j ow Nitoii fnwn i 1 ? yi-it «rw. 

At potenti (Hebr. viro brachii) terra (patebat), 38 Syro-hex. » t o ■ > o*i>_» |jo>^|> ..ovi ->c ,j> ./. 
Versio Symmachi est ea quam ex Colb. et Orat. protulit 
Montef., et ante eum Nicet. p. 369 : a7ro6Vi;ax«, ™ uve\& 

tuv ooriav apboufvos, tcara 2vuua)(0V. Proinde Middeld. 

Syriaca vertit : 'A. 2. nal t<5 p. tS>v 6. airov dp56p.cvos. Ac- 
curatior, ni fallimur, interpretatio est ea quam nos Aquilae 
vindicavimus. Duas autem versiones, utpote sensu non 
dissimiles, Syrus in unam contraxit. 39 Colb. 40 Ni- 

cet., Colb., Orat., Eeg. unus et Cod. 252, ex quo articulum 
ante kot euov assumsimus. . ti Colb. : 55 'E<c e. 01 »y. 

Sic sub aster. Hieron. Syro-hex. aftert : 3K 9. 6Vt cptire 

—— avrairo&wo-ei avrw ; 4 Ka\ alrds — rrypimvr\atv. 5S ryXu- 
Kav6r)0-av avapidurtroiA Cf. ad V. 32. *- Olymp., 

Orat., Eeg. unus. Syro-hex. in textu pro Kovcpi&rai legit 
o-vvrriptiTai (i^jfcoo). a In Syro-hex. pro o-mpbs s. o-ooos 

est |j&jk , vocab. incertae significationis. M Colb., Reg. 

unus. 46 Syro-hex. v <s 1 ^J(' ^.^a^» ^*aot 1>i t ./ .f. 

TOM. II. ■ ni\i> i-s^ Ibo lo >S ->n ft m (f. )^y»V:>) |^ o i \ j w^ 
't )Ki.i-. JJ . 1 n »Whi Sed haec Symmachum magis 
quam Aquilam referre quivis videt; et Montef. ex Colb. 
affert: 2. koi yap dvripprjo-fis vuav lKei<p6r}o-av (tkrf<pb\vaii 
Olymp.) dixmcmquovas. ' Kvfitiarripovfs jamdudum correx- 
erat Schleusner. in Nov. Thes. s. v. 

Cap. XXII. ' Sic sub nomine Aq. Cod. 252. Syro-hex. 
vero: ♦ Jlsaao ,m.\v )jju .L. Hieron. : Kethabitare 
facit super nos intelligentiam. * Olymp., Colb., Orat., 

Reg. unus. s Sic Colb. et sub aster. Syro-hex. 

4 Olymp., Colb., Orat., Reg. unus. Montef. edidit : «a» 
(k&v) Zuwuos. 6 Sic Cod. 138. Cod. 137 : Xe.&iri. 

<p. o-ov. e Colb., Reg. unus, quorum hic d««Xryx^.. ille 

SiaXcx 6 - habet. ' Cod. 349. Syro-hex. *^£jo ./. 

Hieron. : -X quia. 8 Olj-mp. Montef. ex Orat et 

Regiis duobus «V dvairiW edidit 42 JOBUS. [Cap. XXII. 10- et auctoritate praeditus (Hebr. elatus faciei) 
in ea habitabat. O'. kBavpacras Si tlvcov 
irpoaramov, coKLcras Se tovs kirl tt)s yrjs. 9 'A. 

Kal dvSpbs /Spa^tovoy, avrov r) yrj', Kal iynjkbs irpocraiirois 
Kadicrei iv a&TTJ. 2. dvdpbs yap lo-\vpov, airrov r) yr), 
Kai trcbvGaiirriuivos irpooamu KaToiKr)aei iv avrrj. Kj. Kal 
dvrjp ^pa^iovos, avrov r) yr), Kai TeOavuavuevos irpotrayrrai 
KaToiKr)aci iv avrij. 

10. DiNnS nnD ^Vrri -1 "!. Et terret te pavor 

subito. O'. Kal ko-irovSao-i txe iroXcpos ki-ai- 
crios. 2. Kal TapdcrcreL <re cpofios k^aicftvqs. 11 

11. TJEO^ 0?tt~nyBtth. Et copia aquarum co- 

operit te. O'. KOLprjdivra Se vScop cre e/ca- 

Xv^re. 'A. O. Kal irXr)6os vSdrcov KaXv\jreL 
cre. 12 

12. FT23. In altitudine. O'. vaicov. "A\Xos~ 

* fi 13 
OIKCOV. 

13-16. 0-?\0) TOVl' 0'.Vacabat. >£ 0. Kal ehras ol 6epiXioi avTcov. u 

14. U5??ni Opti aWTI. Et ambitum caeli obam- 
bulat. ^ O. Kal yvpov ovpavov Siairopc-vc-Tai. 
2. Trepiypa<pr)v &i ovpavov TrepioSeio-ei (s. ircpieKei- 
oeTai). 15 

15. pN^no vrn "i©« -rtDtin ohty mtin. 

Iv t •• : : t v -: a : • t - - 

Num viam saeculi observas, quam calcarunt 
homines nequitiae ? •%• O. pr) Tpifiov alcoviov 
cpvXdgeis, rjv kiraTno-av dvSpes SiKaioi; le 2. 

apa obbv Tr)v dir alatvos cpvKd^ets, r/v iraTovrriv avbpcs 
aStKot; A. . . dvwcpiheis. 

16. niTNTl WB{J"l$fc*. Qui comprehensi sunt, 

et non erat tempus. ^ O. ot crvveXf)cj)6rjo-av 
dcopoi. 2. oi aXcocrovTai irpb KaLpov. 19 

17. v37p*"TTO. Quid operabitur. 0'.tl krrdgeTai. 

0. ri kpyaTai. 20 

18. Nim. ^ ipse. O'. 8r 54. 'A. 0. Kal avrSs. 21 9 Syro-hex. in marg. : eWtutras (t> -i *> ■>■() 8c nrtD^oiif 
(L*Is>) «Vi tt}s y^» q uae lectio est Cod. Alex. 10 Syrus 

noster affert: «*»o .lAi/ c*X->» k.»»» Ji-a_^»o ./. 

0»X»» .&OW.» ^y^ jjAf^J .XO « 0(.i ok-l ^-30,V-S-S 

jo.»»» Jj-a-^jO .1 vot-s i-so-ij |uSo.j-a-s )*— o!o .U±*! 
*W j,xi,\ > Uo.^3 )o*-oolo .)-i»/ o*X_». "'A. Kat 
djr)p [Jj^v^p. Sic Norberg.] ftpaxiovos, avrov r) yrj, ieat o 
ai / ia)i' TTpocranrov KaToiKr)o~fi iv aiiTrj. 2. dvSpbs yap lo-)(ypov, 
avrov r) yrj, Kai dvoanovuevos (Montef. ad Gen. xix. 21. Job. 
xiii. io) t6 npoo-omov oiicijorft iv avrrj. Q. Ka\ dvr)p f$pa)(lovos, 
avrov r) yrj, Ka\ TeBavuao-uivos irpocranra [recte. Vid. 4 Reg. 

v. 1 apud LXX et Syro-hex.] olKr)oei iv a&r§." — Middeld. 
Locus Gen. xix. 21 est T.3f> '^^^J, 'A. r)pa t6 7rp6o-w7ro>' 
erov. 2. ihvo-a>irr)8rjv to Trpooamov oov. Sed in nostro loco 
D'32 sKW\ est participium passivum, vir spectatus, qui 
valet auctoritate. Quinetiam Syriaca ) ^",v °> - »»♦ ne- 
quaquam valent, 6 aiptoK Trpoo-tmroi', sed v^njXbs rrpoo-anrois. 
Etiam Symmacbum activum sensum dvo-amovufvos to irpd- 
o-anrov posuisse non crediderim, etsi fateor me formam 
)«~d( non expedire. — "Ad radicem m<j referenda mihi 
videtur, et fortasse corrigenda ).»n v>, adjectivum verbale, 
seu participium pass. sic usurpatum. Certum exemplum 
formae Pael vel Afel hujus radicis est 3 Esdr. viii. 71, ubi 
pro ivrirpapuai est )->(' ; »^v," — Ceriani. Magis mihi 
arridet conjectura amici doctissimi R. L. Bensly, quam 
in verteudo secutus sum, scilicet vocem notissimam 1«j*s/, 
simul, extrusisse formam rariorem )»**»3(', a )^ttS,jmde- 
/actus (Castell.), cum Olaf, quod vocatur, prostlietico, ut s»/ pro lk>3^>, quod vulgare est. u Colb., Reg. 

unus. Pro itjaicpvris Olymp. et qui eum secuti sunt, No- 
bil. et Drusius, it-aio-ws habent. 12 Colb., Reg. unus. 

Olymp.: 04 t5t aXXof xal ir\. v. KaXinp-ai ac. 13 Colb., 

Reg. unus. Syro-hex. in textu habet &ty, natans, viatv, 
ut a prima m. Cod. Vat.; cui appositum est scholium : 
♦ ■, nS v »_. » 0-10) .^'Lj. 14 Colb.: 'Ek e.oirj. In 

Syro-hex. et Cod. 248 asteriscis notantur. 15 Syro-hex. 
v ^isVo ),,«'o »» »_.» )»»n ..N .^e. Middeld. vertit: S. 
yvpov hi ovpavov ircpieKevcrcTai, notans : " Montef. [e Colb. et 
Reg. uno] habet: 2. ircpiypa<pr)v ; sed Syrus in contextu 
et in marg. ]»«a». usus est: idem igitur apud Alexan- 
drinos et Sym. in Graeco habuit vocabulum, yvpov." " 2. 
7rcpiorpacpr)v (forsan vult ircpio-rpocpr)v). Cod. 255." — Parsons. 
Proculdubio ircpiypacj>r)v scripsit Symmachus. Vid. Hex. ad 
Cap. xxvi. 10. Syro fortasse tam pro rrcpiypacpr) quam pro 
yvpos aptius vocabulum quam J»»o~ in promtu non erat. 
16 Pro t5«atot Syi - o-hex. in textu habet afititot (Jlax) ; in 
marg. autem SUaioi, quae lectio est codicum Graecorum 
omnium. 17 Syro-hex. y>\v, »jc» ot L.»o)J uo . j». 

.JltLi. )y •< ^ ^-»-!! «o»X fco/ j-^J. 18 Syro-hex. ,»U Cf. Hex. ad Psal. v. 6. 19 Nicet. et " omnes." Syro-hex. Symmacho continuat: .o_ioi 
•:• Us>) o*a .o^.Ltsj»; unde 01, quod aberat, assumsimus. 
20 Nicet. et "omnes." 21 Sic Colb., Reg. unus et Cod. 

2 55- Reg. alter: 'A. e. k-oi aiTor bi. Paullo aliter Nicet. : 

©. avrbs dc. -Cap. XXIII. 6.] JOBUS. 19. TO7"JJr?^ "'pj']. Et innocens subsannat eos. 
O'. dpepnTos 8e ipvKrfjpiaev ^ airovs 22 Q. 

Kal adans e/cyeXaVeTat airovs. 23 

20. en rtas» orin*] «gyp nnpa n^-dn. g| 

wora succisa est substantia nostra (s. adver- 
sarius noster), et praestantiam eorum consumit 
ignis. O'. Vacabat. ^ O. « /tr) f\tpaviavr\ 
r) irrroaTaats aiTcov, Kal KardXetppa aircov 
Karacpdyerat nvp. 241 v AXXoy «' ur)v r)cpd- 

2A 
VLLTTai . . . ° 

22. iT^ifl. Legem. O'. i^yopiav. 'A. vouov. 

2. e£o/j.o\6ynatv. 2e 
24. "TCrtN n»tth. O'. Vacabat. >*< 0. -7707? 

67ri \couaTi ev rreTpa, Kal cos rrerpa \etpdppov 

VSrtH 0^™ "^l. -E/ t» pe/ra torrentes 
Ophir. ^ 0. kou o)? ireTpa \eiudppov 2coc/>ip. 
2. K<z2 €i/ tco aKpoToficp cuy oxeroi)? \pvaiov 
irpcoTeiov? 9 

28. \7 DjTl "nsHnWni. 2_j decernes sermonem, 

et consistet tibi. O'. arroKaTaaTf]aet 8e ltoi 
SiaiTav 8iKaiocTvvr]S. 0. Kal optets prjua, Kal 
cTTaOfjcreTai aot. 29 

29,30. TBS ^aCJH"^. 0'.Vacabat. ^O. 

ort eraTreti/cocre»/ X € P°~ l (rov - 

29. rna "flDfr*fl_ ^Stpn-" 1 ?. Ciw» humiliatae fuerint (viae tuae), rftc«, c/a/to/ >£ 8. Jn 
iTaireivtoaai aeavrbv, Kal iptU, tmtpntpavtv- 
traTO. 2. idv Tantivo<ppovr)an rts, iptt iavrtp 
eis 86£av. 31 

30. TE>_> "69 ^P?> S/ eripietur propter jmri- 
tatem manvum luarum. O'. <ai SiaaciOrjTt «V 
KadapaTs \epcri crov. 2. *a2 Siatptv^trat KaOa- 
poTTjTt x«p<S" eKaCTTOS. 32 Cap. XXIII. 

3, 4. BBttto VfflV !"1?".^ »V70^nSf. Usqve 
ad stationem ejus : instruerem coram eojudi- 
cium. O'. eh reXor etirotut 8e iuavroii Kpipa. 
2. ecus tjJ? ecfyia? ai/roO* Trpoaofjaco iprrpoautv 
avTCv Kpiatv} 

5. DTO?. Feroa. O'. __/.ara. 'A. XaX_J r . 2. 

pfjpara. O. Xdyout. 2 

6. "'"JBy _VH^ '_ , -~2")^i_'. iV~0t copta roboris con- 

tenderet mecum ? O'. Kat 3 iv iroWjj ia\vi 
irre\evaeTai uot. 'A. /t»7Tt iv 7r\fj6et ia\vos 
SiKaaufjaeTat uer iuov} 2. . . StaSiKa^erai 
uot. 5 

13, DfeP Sin-H^ N7. _Vb«, «ea* ipse poneret in 
me. O'. €?ra eV a7retXj} /iot oi ^pfjaeTat. 2. 
povov avrbs uf] intTtOeaOco pot? 1 Sic Syro-hex. Pronomen abest ab Ed. Kom. 23 Syro- hex. ♦ .000 ^^' )u_s»o .1. Syr. .< oc*_> r^s cum Middeld. yfXd<m cV avrovs (.oi»->-.) vertendum; sed 
aut KaTa-yfXdo-fi air_K (ut Job. v. 22. xxi. 3 in Syro-hex.) 
aut «-'KyfXdo-frai (s. eyyfXdo-frai) airois (cf. Psal. ii. 4 in 
Syro-hex.). Hic quidem (quod fugit Middeldorpfium) 
Parsonsius affert: " e. fyyfXdo-frai. Cod. 137. 9. tVyfXd- 
o-fTai. Cod. 138." u Colb. : 'Eie G. ol /3\ Duo versiculi 
asteriscis notantur in Hieron., sed posterior tantum in 
Syro-liex. 26 Colb. 28 Olymp., Colb., Eeg. unus. 

27 Colb. : 'Ek G. ol /3'. Asterisco notant Syro-hex. et 
Hieron. 28 Olymp. et " omnes." Syro-hex. affert : 

S. xptWou rrpardov ().-■> )__>o)>j). 20 " Omnes." 

30 Colb. : 'Ek e. 01 cY. Habet quatuor o-rixovs sub -X e. 
Syro-hex. 31 Syro-hex. _ui' )^____a )_-jKo .(' ._». 

♦ |_-_»a « % o)--. oot i_b('. " Pro )bs__a__> edidi )^__-i_o. 
Vid. Syro-hex. Psal. cxxx. 2. [ubi pro haTravocppovv est K.001 )_-.>£>_-> |V_____-] " — Middeld. "Codex neutrum 
habet, sed )k___o. Bernstein. in Lexico ad Chrest. Kir- 
schii affert: (-a)__> s. |_-l_o, humilis, ignobUis, obscurus, 
infimus. Pl. l-jl-o , humilis et obscura midtitudo, ptebs . . . 
Ex his non audeo codicem errasse affirmare." — Ceriani. 
Forma k_>L___> pro t-.)a.,Ti) exstat in Mus. Brit. MS. 
Add. 14,558, fol. 12 rect.; ubi pro Graecis, ko\ priiiv r_- 
Trfii^i' imoTrrcvcTTjs (S. Chrysost. Opp. T. VII. p. 21 C) inter- 
pres dedit, .fc_.|-__o ^f-» )__»U Jlo. 3a Nicet, Colb., 
Regii duo. 

Cap. XXIII. * Nicet., Orat., Regii duo. Middeld. e 
Syro-hex. affert: 'A. (pnpoaSiv airov (wotc__>j_o); sed rn 
cod. nota anonyma est. 2 2. prmara. Sic Nicet, Orat., 

Regii duo. Syro-hex. affert: ♦ JLso .L ♦ JI_____-_o .}. 
3 ral] Syro-hex. in marg. add. tL l Cod. 252. * Nicet, 
Orat.; Reg. unus. Alter Reg. : otao«dcr« pt. * Nicet 

et " omnes." 
o 2 44 JOBUS. [Cap. XXIII. 8- 8. *h fQH-fc&] -rtr^n «c^ji ijbrii* dtjj ]n. 

En ! ante eo, et non adest ipse ; et retro, et 
non animadverto eutn. O'. ei ydp irpcoTos 
(alia exempl. eis ydp wpcoTa 7 ) iropevaofj.ai, Kal 
ovKeri tlfii' tcl Se iir kaydrois ti oTSa; 2. 
iSoii kdv irpoepyco/xai avrbv, dcpavrjs kariv kSlv 
aKo\ov6co, oiiK aiaOrjaoiiai. 9 

9. JWnW — Vtttolp. C.Vacabat. ^Q.dpiarepd 

— 6-^-op.ai. 9 

10. N22N - l 0'J- ^ 1 ?!^* Quum probaverit me, sicut 

aurum exibo. O'. SieKpive Se p.e coairep rb 
\pvaiov e£e\evcronai Se. 'A. kSoKifiaae pe, 
a>s xpvcriov i£e\evo-ouat. 2. i&oKlpaae fte, &>s xpwtor 
aTreftrfV. 0. ooKtfido-et p.e, i>s xpvcrlov il^e\evcrofxat. 

11. r^~\ ^Jtl^ i" 1 ^^?- Gressum ejus tenuit pes 
meus. O'. (e£e\evo-op.ai Se) kv kvTa\p.aaiv 
avTov ^ 0. eKpdrno-ev 6 novs fiov} 1 A. iv 

tXveortv avrov KaTeaxev ( S ' iire\df3eTo) 6 irovs fiov. 2. iv 
eidvrrjri pov iirepetvev (s. ivefietvev S. Steuetvev) 6 trovs 
fiov. Q. iv ixveo-iv airov iKpdrrfcrev 6 irovs uov. 15, u&Q **3®*\ Ht&W ^p|*J T3|D \s-by. 

Propterea ab ejus conspectu attonitus sum,per- 
pendo et paveo ab illo. O'. Sia tovto eir 
ai/Tcp ecmovSaKa, vovOeTovfievos Se kcppbvTtaa 
avrov} 3 ^ 'A. 0. enl tovtco drrb irpocrcimov 
avTov KaTacnrovSao-6co' KaTavorjaco, Kal tttot)- 
drjaofiai k£ aiiTov. 1 * 

' , '7?^' Attonitus sum. O'. karrovSaKa. ' A. 
KaTaanovSaaOco. 2. TeTapayfiai. 15 

16. ^lpniin. Consternavit me. O'. kairovSaae 
fie. 2. k6opvf3r)ae fie} 6 Cap. XXIV. 

1. DW. Tempora. O'. copai. 'A. 0. Kaipoi} 
VD^ WVN7. JVbre viderunt dies ejus. O'. 

Vacat. %• ovk elSov r)fiepas avTov? 

2. WtP. Transferunt. O'. vrrepefaaav. ' A. 

irpoae\d$ovTO? 7 Sic Syro-hex., Comp., Ald. et codd. 8 Olymp. 

et " omnes." Colb. mendose habet ovk al&eo-6rfo-opat. 

9 Colb. : 'Ek e. oJ (3'. Hieron. duos versiculos cum aste- 
risco affert : posteriorem tantum cum 5jj ©• Syro-hex. 

10 Syro-hex. y( .,.ici ~> . ^d . jbos/ L»oi» .W uin*> ./. 
.saa£( L^ot» ^>/ uiifl~ii . L «fcJMfc L=>oi». Montef. ex 
Colb. et Reg. uno edidit: 'A. iboKiuacrav, quod ex Syro- 
hex. et Cod. 255 corrigendum. Cod. 138: 'A. iooKiuao-as. 

11 " 5& ©. iKpaTTjo-ev 6 ttovs fiov ras oboiis ovtov. HaeC aste- 

risco notantur in Colb. Ed. Lat. Hieron. : -X- Tenuit pes 
meus vias ejus." — Montef. Post avTov add. iKpaTrio-ev (iKpo- 
Tifo-ev Cod. 249) 6 rrovs fwv Codd. 249, 253, et Syro-hex. 
in marg. 12 Syro-hex. in continuatione : )&>-in\*> (./) 
"3,»Js-o u^>? )Lo.-»!^s (. d») ♦ 1^.» IL^» 'ts i ^N, oCi-.? 
♦ v^_» JL^» 1^1 oii^-.» )t> 1 nN*> (.L) «A.) IL^» 
13 In hodiernis rS>v o' exemplaribus haec, Sia tovto — ecppov- 
Tio-a avrov, pro v. 14 habentur, etsi Hebraeis prorsus dis- 
similia: deinde illa, M tovtco — tf airov, pro versione 
LXXvirali v. 15 venditantur. Alii vero cum Grabio rec- 
tius statuerunt, v. 14, qui Latine sonat: Nam perficiet 
statutum meum (id quod in me statuit), et talia multa 
sunt cum eo, tam in versione LXXvirali, quam in cete- 
rorum interpretum reliquiis prorsus desiderari; quaeque 
hodie in editis leguntur pro.duplici interpretatione v. 15 
habenda esse. H " Colbertinus, praemisso asterisco, 'Ek 

t£>v 'AkvXo koi 0. oi iS'. Terapaypxu. Illud autem reTapayfuit videtur item esse Aquilae et Theodotionis, loco toC Kctra- 
cmovcmcrdS), quod hodie in versione tS>v O' legitur. Ed. 
Lat. Hieron. habet turbabor, et hos duos versic. asterisco 
notat." — Mcmtef. Syro-hex. in textu affert: •)£ 0. (non 
'A. 6.) iv Tovra ()»ot-s) airb np. avrov KaraoTrovoacrdS) 
(.aoiikji/) K.T.e. Cum vero KaTao-irov8ao-6S> Aquilam pror- 
sus referat (vid. Hex. ad 2 Reg. iv. 1. Psal. ii. 5. vi. 3, 10), 
magis credibile est, Terapaypat ad alium interpretem per- 
tinere. Vid. not. seq. 15 " Syro-hex. *)j/ -v^. .^0. 
2. Tap6.crcr<>>. Syriac. verbum vitiose scriptum videtur; 
offendit enim activa forma participii." — Middeld. De- 
fendi quidem potest \j( -v^, sensu intransitivo, tumul- 
tuabor, dopvf3r)cra> (cf. Hex. ad Psal. ii. 1. lviii. 15). Quo- 
niam vero in cod. diserte scriptum esse \j< ^,.^,» certior 
factus sum, non dubitavi lectionem anonymam TeTapaypat 
Symmacho vindicare. Praeterea notandum est, Nobilium 

ad io-rrovbaKa afferre : Schol. i6por)8riv Ka\ irapax6r)V (Cod. 248 

in marg. addit: dyvoS>v rr)s Trhrfyrfs rifv airiav); necnon ad 

illa, KaTacrirovbacr6S>, KaTavor)ara>: Schol. afirfxavS) Kat KaravoS>v 

irToovfiat, quod et Cod. 248 in marg. habet. w Colb., 

Reg. unus, et Cod. 255. 

CAP. XXIV. x Colb., Reg. UnUS. 2 Post ao-efSeis 8e 

Cod. 249 et Syro-hex. in marg. addunt: oiie elSov fffiepas 
avrov. Sic Polychron. apud Nobil. Hieron. habet: -X- 
nescierunt dies ejus; unde Montef. edidit: 5S ovk otdao-t 
ms fjftepas avrov. 3 Montef. edidit : O'. iirepetSrjcrav. 'A. -Cai\ XXIV. 17.] JOBUS. 46 3. "VK_n. Asinum. O'.vwo£vytov. "AXAor 8vov} 

4. Ty^? ET^N 1t_\ Beclinare faciunt inopes a 

via. O'. (£(K\ivav dSvvdrovs e£ 6Sov StKaias. 
2. wapeTpe\jrav ydp wevryrcov 6S6v. & 

rST^ ^lin ""-L-- U aWw»/ se pau- 
peres terrae. O'. Vacabat. •% 0. 6po6v- 
paSbv Se eKpv(3rjo~av 'wpaets yfjs. 9 2. ofiov 
acpavets ewoirjcrav wpaets yfjs. 7 

5. tPHTiB. Owa^n. O'. ot ^ _ w «h. 8 

"^?"!®?» Jw deserto. O'. eV ayp<3 i/7rep €//oC. 
'O 'E/Sparoy eV eprjpov. 9 

T$Bh **!&* ->^D3 *H2J. Egrediuntur ad 
opus suum, surgentes mane ad rapinam. O'. 
e£e\66vTes ttjv eavTov rd£tv (alia exempl. 
irpdfciv). 'A. e£ep\ovTai ev Karepyco avrcov, 
6p6pi£ovres eis a\cocriv. 10 2. wpoep-^ovTat eis 
ipyacriav avrcov, iwop6pi(ovTes 6-qpevetv} 1 

tJny« DnS i 1 " ninj;. SoZJ/«rfo est ei panis 
pro pueris. O'. Vacabat. ^- 0. r)Svv6rj avrco 
dpros els vecoTepovs. 1 ' 2 2. r)__-y (KdcrTco ai/Tcov 
dpros eis veavio~Kovs. 13 

8. ^E"^ E'Hn D>JD. _46 imbribus montium ma- 

defiuvt. O'. Vacabat. %■ O. aVd yjreKaScov 
opecov vypaivovTai} 41 

9. V-StT" <, 3V~?yj. Et super pauperem pignus 

accipiunt. O'. iKwewrcoKora Se iraweivcocrav. 2. Kal wrtoybv r)v()(vpa{ov. ]i 

12. 1p«£ DVTO Tyo. £* _r__ Aom.TU.. gemunt. 

O'. of (alia exempl. om. ot) ix w6\twt nal 
iSicov otKcov i£((3d\ovTo. 2. «'* „<&««* 5»<V-« 

OT«_£ai inoirjaav. 0. «7r noXfuc a»8/>«t MitpaforTa.. 1 * 

nVc-i wfr-ah niW £t d», ^ ^ 

jow/a/ (istis) absurditatem. ()'. ai>ro9 _« <5<a 
Tt tovtcov iwto~KOwf)v ov wewoir-rai; ' A. «oi 
6W ov 6tjo--i curam} 1 2. 6 6ebs Se ovk iuwvitt 

(s. ivfpyei) ficopiav} 9 0. . . -«^ooo-v*-"." 

13. "litO-nb-i VPT nan. Ipsifuerunt inter eos 

qui rebellant in lucem. O'. iwt yfjs Svrcov airrcov 
Kal ovk iweyvcocrav. 2. d\\' avrol yey6vao~tv 
dwooraTat cpcoTos.-** 

14-18. CFD-'3p-9y 1 fyf g & . a. Vacabat. 

*>£ O. Kat w<froy eVt wpocrcowov vSaros. 21 

15. D" 1 ^ EFMJ -inpl. _?/ iWamen faciei im- 

ponet. •><• 0. Kat dwoKpvf$r)v wpoacowov (6(to. 

2. o~K(wao~Tpov wpoarcowov weptTt6ep.evos. ii 

16, 17. ■©_. fwv "»s »"rtN wp-n 1 - ioSnDnn. 
nTOVa nin 1 ?:- w -3 nin^s io 1 -. ob- 

v t : - : - ... » AT . _ T 

signaverunt sibi, nesciunt lucem : nam pariter 
mane ipsis urnbra mortis, quia agnoscit quisque 
eorum terrores umbrae morlis. % 0. itrcppd- 
yto~av eavTovs, ovk eweyvcocrav cpcos' 8ti 6fio6v- 
paSbv avTois to wpcot crKtd 6avd\ov, Sti iwtyvco- irpoaKapftdvovrcs, notans : " Sic unus. Eeg. npoae\d/3ovTo. 
Colbert. npoa(\dfiou. Nicetas, i-poa\apfidvovTfs." Locus 
Olympiodori apud Nicet. est : koX opta \mepfSaivovres, t) t-ara 
tov 'AicvXai', irpoaXapfidvovTes.- Sed Cod. 256 post dpwd- 
o-avTfs add. rrpoo-fXd(3ocTo, quasi haec lectio non ad -^5", 
sed ad IV"', pascunt, aptanda sit. Et sic, ut videtur, 
Hieron. : Gregem cum pastore rapientes •)£ paraverunt. 
4 Colb., Eeg. unus. 6 Olymp., Colb., Reg. unus. 

8 Sic Colb., Syro-hex., non Hieron. 7 Olymp. et 

" omnes." 8 Hieron. : asini % feri. Syro-hex. in 

marg. ♦ )j__>» -x-, h.e. -X ayptot. Cf. Job. vi. 5. Jerem. 
xlviii. 6 in LXX et Syro-hex. In cod. vero index lecti- 
onis marg. est super JLc___», h aypa>. - Sic Nobil. pro 

Graecis, imep ipov, et sic edidit Grabius. 10 Olymp. et 

"omnes." u Cod. 252, ubi -rpooipxovrat scriptum. Cf. 
Hex. nostra ad Ezech. xxvi. 1 8. Colb. vero et Reg. unus 
habent: 2. iicnopfvovTai. -- Sic Colb., Syro-hex., et sub aster. Hieron. 13 Olymp. et " omnes." " Sic Colb., 

Syro-hex., et sub aster. Hieron. 14 Polychron. et 

: omnes." ls Syro-hex. U *> <«N )t> 1 ». v ^-0 .-»■ V ci_.n.i 16 Syro-hex. Js Syro-hex. * )ln\ » ^ -> y_. . L ♦ ____illSo___. 
_. Jl )Ao ./. (Syr. 
"Sic 
Syrus Jl____^_> est pro airovbi) Mar. vi. 25 in Pesch.) 
(cum ipnvifi, quasi a -^) Colb. et Regii duo. 
vero: «_____> Jl ^.» JoC-N ._». («Wpy«_ Vid. Prov. xxi. 6. 
xxxi. 12. Jesai. xli. 4 iu Syro-hex.) ♦ |L____u». "Syro- 
hex. ♦)Lo__J-*. .1. w Colb. et Regii duo. Consentit 
Syro-hex. •> )»ot__i ^_o J_i___.»_oo soo. yOuioi JJ) .^0. 
Ad ovk iniyvaiaav Schleusner. in Opusc. Crit. p. 1 59 e C*" 
tena MS. affert : 2. ov ovviJKav, quod ad Hebr. '"'I" tW per- 
tinere videtur. 21 " Hi novem versiculi asteriscis notan- 
tur in Colb., quemadmodum in Ed. Lat, Hieron." — Monttf. 
Accedit Syro-hex., ubi « e. praemittitur. B Olymp. et 

" omnes." 46 JOBUS. [Cap. XXIV. 18- <r(Tcu Tapa^os (alia exempl. Tapa^as) ovaay 
davdrov. 2. a>£ ev ocppayiSt Kpvtyovcriv iav- 
Toi>s, edv yivrjrai amois opOpos crKid davdrov 
rpcopaOels ydp dvvirapKTos eorai /3iao6els 6a- 
vdrco. 23 

18. D^Q-^S-Vv. Super faciem aquae. ^ 6. iirl 
npocrconov vSaros. 2. iirnrXia>v vSari. 

I8,i9.-hw Dh-Da rra «DipTfi th •"?»?-*&. 

Non se convertit ad viam vinearum : ariditas 
et calor rapiunt (aquas nivales) . O . dvacpa- 
vein Se rd (pvrd avTcov inl yfjs £npd' ayKa- 
XiSa ydp opcbavcov rjpTracrav. A. ovk fcxXim 

eis obbv dverrifiaTov to>v dpireka>va>v, Ka\ eis 6epprjv iKJSid- 
aovrai. 2. ovk dvaorptyei eis o&bv to>v dpireka>va>v tov 
8i\jrdv, Ka\ Kavpa rjprraoav. O. ovk iKKktvei eis 68bv Tav 
dp.Treka>va>v iv 8l^nj, Kal yap avrol ovXSax. 

21. HiDyN. Viduam. O'. yvvawv. 01 Xoinor 

' ' 26 
XVpav. 

22. p?n3. Pe vita sua. O'. *ara rrjs iavTov 

C^cofjs. 2. 7rcpt TJjs eavrov f<oijr. ' 

24.^3?. Sicut omnes. O'. cooirep poXo^v. "AX- 
Xos m a>o~rrep xXon. 28 

25. 'iOM tfV"BMf). Q M oc? « wora Mmc. O'. ei <Se 
/iTj. 2. dXXd vvvp 
"'rivD 7N7 Dto^"). Et rediget in nihilum ser- monem meum. O'. Vacabat. %• Kal 6rjaei 
eis oiiSev rd prjpard pov. 30 2. Kal rdijei 
irapd tS> decp tov Xoyov inrep epov. 31 Cap. XXV. 

2. v©72! - '. Bominium. O'. tl ydp irpooijuov. A. 

0. e\\ovcrias} 

DlvtB. Pacem. O'. tt)v o-vpiracrav. 01 Xoi- 
irob ttjv eiprjvnv? 

3. VTniT' "lEDtt -^H. Num est numerus turmis 

ejus? O'. pf) ydp tis vwoXdfioi oti eori 
rrapiXKvcris Treiparais; 2. pf) 'icTTiv dpi6pbs 
tcov OTpaTicov avrov; 3 

TiTTlN. Ziux ejus. O'. eveSpa irap' aiirov. 
2. eiriTayp.aTa. 4 ' 

4. H$N TY?1 rO^-mDI. Et quomodo mundus 

erit natus mulieref O'. f) rts dv atroKa- 
6apicrai ai/Tov yevvnrbs yvvaiKos; 5 2. Sid 
rivos dppviros ecrTai re^6els virb yvvaiKos ; 6 

5. D")^""^ |"7* JEcce ! vel lunam. O'. ei oeXrjvn 

ovvTdcrcrei. Oi Xonror iSoi) creXrjvn. 7 

'T*-! _ ^^ • Non splendet. O'. ovk errKpavoKei. 
'A. ov 8iavyio~6r}creTai. s 23 "Hunc Symmachi locum, cujus minimam partem 
afFert Drusius, plenum ex MSS. mutuamur." — Montef. 
Integrum locum jamdudum exscripserat Olymp. apud 
Nicetam; sed Nobilius, qui eum expilavit, haec, idv yivryrai, 
h — 6avaTa>, pro verbis commentatoris, non ipsius interpretis, 
cepit. Pro niflpa, terrores, dvv7rap>;ia interpretatus est Aq. 
Job. xviii. ii, 14; Aq. Sym. Job. xxvii. 20. 24 Olymp. 
Nobil. et " aliquot MSS." imirkiov habent. 25 Syro-hex. 
ll ovi . vi .. ^ o .|cso«s? |fcw» i_3»?!s»a II U»o.^ I^ffu U ./. 

UoiO? U.jo|^s |^mj Jl .1 * aa^.4. )^ocu> ^/ .Jcx^aX 
* ^.J^jlio .o-iot J-*^ &{ 4-.ot._i. Insigne fragmen- 
tum, de quo Montef. ovSe ypv. Middeldorpfii annotatio 
haec est : " 'A. ovk iacXat t fis 6$bv dverri>3aTov (Mal. i. 3) 
tS>v dprreXavav, Ka\ eis 6ipp.r\v (Job. vi. 17. Psal. xviii. 7) 
iKfiido-ovrai (PrOV. Xvi. 26). 2. ovk dvao-rpiyfrei cis 6Sbv to>v 
ap.7ri\a>va>v diyjra>8rj, Ka\ Kavpa apTrdtjivai. ©. ovk iKKhivei eis 
6&bv rwv dpireka>va>v ev 81^,7 (Psal. ciii. 12. cvi. 33. Jesai. 

xli. 17), Ka\ yhp airo\ o-vXwo-i." Graeca Aquilae et Theo- dotionis non muto. Apud Sym. scribendum esse rjpirao-av 

S. bir)(mao-av pro a/37ra£bvo-t quivis videt. PoiTO 8f^ra>8rjs 

sonaret ))^_>o). (Psal. cvi. 9. Jesai. xxxv. 6) vel J-jooi. 
(Prov. ix. 12). Quod hic legitur )ot_)o__ non potest esse 
nisi infinitivus, tov bitydv s. 8i\j/rjo-ai. 2e Syro-hex. 

*)&___>>/ .)_oj__j ^_-ot. 2r Syro-hex. ^fc-ao ._o. 

•lot^-.» )!*.. 28 "AXXos - a>o-irep x^-dr-. " Sic unus." — 

Montef. Sic hepa dvriypaqba apud Olymp., ut hodie Cod. 
Alex. solus. 29 Colb. 30 Sic sub aster. Syro-hex. et 

Hieron. 31 Colb., Keg. unus. 

Cap. XXV. - Colb., Eeg. unus. 2 Colb. 3 Nicet., 
Colb., Orat., Eeg. unus. 4 Nicet., Colb. 5 Post 

yvva-Kbs Syro-hex. addit: — - olpavbs (ovbavos Cod. Alex.) 

ov Ka6apos' 6 kiya>v To3 r)kia> p.r) dvarikkeiv, Ka\ ovk dvaTekkei 4. 

Eadem leguntur in Cod. Alex. et, omisso p-r) dvaTekketv, in 
paucis aliis. 8 Nicet., Colb., Orat., Reg. unus. 

7 Cod. 257. 8 Reg. unus apud Montef., qui frag- 

mentum hoc ad ^3t"N?, non sunt pura, O'. ov Ka6apa, 
refert. -Cap. XXVI. 14.] J0BU8. n 6. s ? *)_*• Quanto minus. O'. ea Se. 2. ir6o-a> 
paWov. 9 

njHifi D"*N"]li. Et filius hominis vermis. •^ 0. Kal vibs avBp&mov aKcb\r)£, 10 Cap. XXVI. 

3. fi2y\ Consuluisli. O'. avu(3ei3ov\evaai. 'A. 
2. avve,3ov\evaas. 1 

5-11. "irro?' ffWtl. O'. Vacabat. >£ 

G. /*j? ytyavres dnb rfjs eTTtTiurjaecos 

> n 2 

ai/roi>." 

5. DlTf^W) 075 nnrra ^VP D*ND-n. jif araes 

ipsi subtus tremunt, aquae et incolae earum. 
% 0. ur) yiyavres p.atco6r)aovTat {moKaTco6ev 
vSaros Kal tcov yetTovcov avTcov; 'A. pr)n pa- 

(paelfl cbSlVOVatV diroKaTa>8fV vbaTtav, Kal ratv CTKX]- 

vovvtcov avrd; 2. ur) 6eofid^ot 6opv/3rjoovatv 
imo tS>v xjodrwv, Kal ol yetTvicovTes avTois; 3 

7. VJrr7y. Super inane. % O. eri ovSev. 'A. 

kirl KevcbfiaTOS. i 

8. ^(.t-t - -** ' • Non finditur. % 0. ovk eppdyrj. 

"A\\os~ ovk eppave. 5 J). \_JJJ tfyf WhS. Expandit tuper eum 

suam. >£• 0. eKirerdfav iir' avrov vicpos av- 
tov. ["AAAor (6ero ctkotos dnoKpvcpov av- 
toC.] 

10. XI ph. Statutum velut circino definivit. >% 

0. irpdcrTayua eyvpcoaev. 2. Spov irtpiiypa- 
yjrev. 7 

11. iQDVV. Contremiscunt. •% 0. kirerd<T6naav. 

'A. 8teKivr)6i)aav. 2. o~rraipovcrtv. H 
IHOn^. Et attoniti sunt. >% 0. Kal i£i- 

aTrjaav. 2. (Kat) 6auf3ovvTai. 9 

12. 3_n Vrj"?* Percutit superbiam. (Y. earpco- 

Tat to KrJTOS. 2. ovyK\a d\a{oveiav}° 

13. CH? *- , C5* Serpentem fugacem. Q'.SpdKovra 

dirocrTdT-qv. 2. 701/ 6'oJ(«' to> o-i/yKAe/bjra." 

14. iS-^tp3— nVN-jrT. ^ tf _ TaCra— dKov- 

__ /1 ' >_" 12 

aopeva ev avTcp. 

-•_) -_Tr___ Djrn i_rj*_«__ ■-«_ vo^-rrai 

t : 1 a -:• tt *Tjt 

|2i"iri\ __/ ywam tenuis susurrus verbi, quod 
de eo audivimus ; et tonitru potentiae ejus quis 
intelligat ? O'. •% Kat kTTt tKudSa \6yov aKov- 
a6fte6a kv avTc24- a6evos Se (3povTr)s airrov 
tis oTSev; 2. ti Se \jri6vptcrua tcov \6ycov 
avTov aKovcrouev, oirov (3povrr)v Svvaareias 
ai>Tov ovSels kvvorjaet; 13 9 Cod. 255. Cf. Hex. ad Job. xv. 16. 10 Sic hodie 

LXX. Solus Syro-hex. Theodotioni tribuit. 

Cap. XXVI. l Colb. 2 Colb. : 'Ek G. ol m'. Montef. 

cuneolum ponit ad finem v. 10; sed Syro-hex. et Hieron. 
cum nobis faciunt. Neque aliter Grabius. 3 Integras 

versiones Aquilae et Symmachi"partim ex Cod. 252, partim 
ex Syro-hex. concinnavimus. Montef. ex Colb. et Reg. 
aftert tantum : 'A. paqbafiu.. 2. Stopdxot . . . koI o» ytiTvtayvTfs 
(yeiTovts Nobil.) aii-ois. Syro-hex. Aquilae vindicat: .('. 

•-._»•? ^-.-vio )_._3 ^_0 K_.^-__. y______ y__)-53js> )____.» 

* «Oot_ _; Graece: fxrjTi pacjiatiu. i>bivrjo-ovo-tv (aiSivovartv Cod. 
252) diroKaTadfV vbdrujv, Ka\ t&iv o-KrjvoivTav aird. (Middcld. : 
Ka\ 01 Karao-icrjvovvTfs ev avroh; Sed Cod. 252 affert: Kal o-ki- 
vovvtwv (sic) aird.) Deinde Syro-hex. ).nti X? ._». 
^ . i , a A> ^_^>{o l_io l^__*t .ni^n Jo&v ta_. __.Is->__o 

* yootii.. Cod. 252 Symmacho tribuit ea quae in textu 
nostro leguutur; sed wro t£>v iodrav, quod in hoc cod. 
aberat, ex Syro assumsimus. 4 Cod. 255 : 'A. M kivo,- liaros, dvTi toC, tls dmpavrov. Sic sine nom. interp. Codd. 
137, 138. Montef. edidit: 'A. eirl ««-«ifiaTi. Ita Olynip. 
et, teste eodem, " omnes." s " Colb. Suspectum." — 

Montef. Est lectio Ald. et sex codd. e Colb. Est 

merum scholium ex Psal. xvii. 1 2 depromtum. T Olymp. 
et "omnes." 8 Montef. ex Nicet. et " omuibus" affert: 

'A. buKivr]8r)aav. Syrus noster: *A. 8ifKivr)6r)0-a>' (o_-0. ^. 

I ■**• r !*", quod pro iiraipavo-tv jiosituin csse confidenter 
affirmarim, nisi verbum Hebraicum sensum transitivum 
respuerit. Tandem in auxilium venit Cod. 252 : 'A. iu- 
Kivrjdrraav. _. o-iraipovatv. Egregie ! Michaelis Supplem. 
p. 2262: "*iBSVV non, ut fieri solet, ad rndicem *P*l refe- 
rendum, sed ad "1?^, Arab. >_»., palpitavit." Syrus autem 
pro cnAIPOYSIN in apograjjho suo fnAIPOYSIN inveuit. 
9 Nicet. et "omnes." 10 Olymp. et "om 

II Nicet. et " omnes." Cf. Hex. ad Jesai. xxvii. 1. 
12 Sic sub asterisco solus Syro-hex. 13 Olymp. (qui 
orai' pro ottou habet), Colb., Orat. 48 JOBUS. [Cap. XXVII. 1- Cap. XXVII. 

1. 'fe} nSlip 3¥^ ycfa. Et addidit Job attol- 

lere parabolam suam. O'. eri Se irpoo-dels 
' IcbyS enre rS> Trpooifiico} ' A. Kal npoaedrjKev 
'Icb/3 dpai tt)v napa(3oXr)v avrov? 

2. ^EStptp "^pri. Hemovit judicium meum. O'. 

bs ovtco fie KeKpiKe. 2. fts napeTSe tt)v Kpiaiv 
fiov? 

3. "^ "^Dtpi TilT^p-^3 . Quod omni tempore quo 

adhuc halitus meus in me est. O'. ei pr)v tfrt 
rrjs nvorjs fiov evovarjs. 2. oti pe^pis ov r) dvanvor) fiov ev epoi} 5. * , |t3Q ''•pan *Y , pN"fc* b . Non removebo inte- 

gritatem meam a me. O'. ov ydp dnaXXd£co 
fj.ov tt)v aKaKiav fiov. 2. ovk eKO~Trjaofiai rfjs 
drrXoTriTos fiov. 5 

6. ^S"^ "^* Non dimittam eam. O'. ov pr)v 

(alia exempl. firj) npocopai. 0. ovk dcfyqcrco. 6 

8. y??? ^ 1 ?. Quod quaestum fecerit. O'. oti ene- 
yei. 01 Xomoi- oti nXeoveKreV 9. «Qrr ,, !p. Cum advenerit. O'. r) eneXOovo-rjs. 
Ol Xoinoi fir) eneXdovaris. 8 

13. Tlj^ "HgO DT1V n ^tJ9ff- Bt hereditas 
quam violenti ab Omnipotente accipient. O'. 
KTTJ/ia Se SvvaaTcov eXevcrerai napd navroKpd- 
ropos en' avTOvs. 2. 0. Kal KXrjpovopia r)v 
oi aKapneis napd tov tKavov Kopi^ovrai. 9 

17. " , p2. Innocens. O'. dXrjdivoi. 'A. Q. dBcooi. 

2. dvaiTioi. 10 . 

18. "iSb nto^ n3D5l. Et sicut tugurium quod 

fecit custos (67Tcopocf>vXa£) . O'. Kal cocrnep 
dpdyyri % 2. & crvveTrjprjae. 11 

21-23. "iDlpap VlNfcP. >s<e. dvaX^erai 

avTov eK tov tottov ovtov}' 2, 

21. D^. Eur v. >£ 9. Kavcrcov. ["AXXos- cbs 

K0ViOpTOS.~\ 13 

23. ^tt *Kih^ pSto\ -Complodet super illis 
volas suas. *j£ e. Kporrjaei en' airov \eipas 

avTCOV. A. COnstipabit «V axrrois rapoois avriov. 
2. (?) yjfo^prjoovmv irr airois rais \epo\v airav. 

pittJ^l. Et sibilabit. O'. Kal crvpiet. 2. Kal 
eKcrvpiei. Cap. XXVII. J Syro-hex. in textu habet: 5S 6. f« 6t 
TrpocreVis k.t.c., sed omisso cuneolo qui notet quousque vis 
asterisci se extendat. 2 Olymp., Reg. unus. Montef. 

falso edidit Spas, a Drusio deceptus. Syro-hex. in marg. 
affert : ©. apai (%a »^ x ) 3 Olymp., Colb., Orat., Reg. 6 Nicet. et " omnes." Colb., unus. 4 Colb. 

Reg. unus. Ad v. 7, O'. aKka «ijo-av oi e\6poi pov, Schleus- 
ner. in Opusc. Crit. p. 163 e Catena MS. affert: 2. an6X- 
\vvto (drroAXoivro) 01 i\6poi pov, quod scholium est Olymp. 
in Cat. Nicet. p. 419. 7 Nicet., Colb., Reg. unus. Cod. 
248 : 'A. Kol 2. nXeovcKTci. 8 Colb. 9 " Sic omnes." — 
Montef. Olymp. habet Kopia-ovrai. 10 Colb., Reg. unus. 
Cod. 250 in marg. : aoVijoi, aramot. u Post apd^vi; 

Colb. in textu add. & o-weTr)pr)o-ev, cum Ald. et libris non- 
nullis; deinde in marg. notat: 5sc « to>v 2. Syro-hex. 
vero in textu affert : 5S & 4 awcn^p-nocv. Hieron. sine aste- 
risco : quae servavit. Loco horum verborum Cod. Alex. 
et duo alii habent, ttKovtos airov. 12 " Colbert. cum 

asteriscis : 'Ek e. ol s', id est, Hi sex versus ex Theodotione. 
Notantur item asteriscis in Ed. Lat. Hieronymi, sed aste- 
risci quidam excidere." — Montef. Syro-hex. asteriscis notat versiculos 1, 2, 3, et 6, exemtis his: ck x"pbs — 
xcipas airaiv. 13 Sic Montef. ex Colb. Scholium esse 

videtur ad ea quae sequuntur, Kal drreXcvo-cTai. H Syro- 

hex. ..oot^.? [oS .oo>,.^.v. oo»|j .(. Middeldorpfius 
vertit: coarctabit irr' aiTois ra ixvr) airav. (Syr. )V ~» tt 
est pro Tapo-bs Jesai. i. 6, in fragmento Aquilae, qui hac 
voce uti solet pro Hebr. *!?. Verbum o») significat 
coarctavit, strinxit, inculcavit, constipavit, auctore Cas- 
tello, qui exempla non attulit. Id Syro-hex. Jud. iii. 23 
ponitur pro Graeco io$r)v<ooe (ras 6vpas). Cf. Hex. ad 
Jesai. ii. 6. In nostro loco pro pBB^ fortasse Aq. iuter- 
pretatus est o-vyKpoTr)oei, quod vocab. Syrus constipandi 
potius quam complodendi sensu cepisse videtur.) 16 Cum 
fragmento Aquilae Syrus nectit alius interpretis ver- 
sionem, nullo intercedente spatio: .oom^*» . o mS 9i> 
♦ .ootX) U^lo ; h.e. ^ocprfcrovaiv (Ezech. vi. 11. xxv. 6 in 
Syro-hex.) eV airois Tais x f po\v airaiv. Sic recte Middeld. 
18 Colb., Reg. unus. Sic sine nom. Codd. 255, 256, et 
250 in marg. Syro-hex. in textu habet woto_t^JO, Kal 
avpci airov, quae falsa lectio est Ald. et trium codd. Etiam 
Hieron. : et trahet eum. -Cap. XXVIII. 10.] JOBUS. 49 Cap. XXVIII. 

1. 1j?'P v Conflant. O'. o6tv Str]6tiTai. O/ Xotnoi- 

'66tv \CDV(v6fj} 

2. ff^K pW pNl. Et lapis funditur (ut fiat) 

aes. O'. yakicbs St to~a Xi6a> XaToptirai. 'O 
'E/S/aator xaAKo? °^ " 7ro Xl6cov ^mvfverat. 2 

3. Y£" Finem. O'. t<££ii/. 'A. rsAoy. 2. 7rpo- 

6ecrpiav. 0. iripas? 

8, 4. T|"Oyp— fP^arr^3^. O'. Vacabat. -^ 
O. /cat 7raV rripas — enrd Kortay.' 

3. rn7p7^"1 T>QN |1N. Lapidem caliginis et um- 

brae mortis. ^ O. At'0o? o-Koria Kat cr/cta 
6avdrov. 'A. Xi6os 0-KOTO/j.rjvrjS Kat o~Kia 6a- 
vdrov. 2. Atfloy (6<pos Kai o-Ktd davdrov} 

4. ^3TOJft2 /TO Y^S. Rumpit canalem ex eo ubi 

habitat (a superficie terrae). ^ O. StaKoirf) Xftpdppov dirb Kovias. 'A. . . *.iu<vyovt Arou 
itoi/ia. 2). StaKonr) (pdpayyos Strov Kovia* 
4. VJ. Agilantur. &. Vacabat. >^ 9. ia-aA«tf- 

6t]O w av. ii. iatiaffqaav H. iaa\ti6\aav} 

4-9. tl* rfctf W3. a. Vacabat. * e. 

«VaAeufr/traj'.. ifciTttvt \ttpa avroG} 

6. ^ nrn n^cjn. s/ ,,/ et w aB H «. >% G. «» 

X<op.a xP v<r ^ ov avrw. 'A. «al udAiflor xpwnit 

avrtp. i. ku\ uxtu udXi/3or xpvoovt atrroi. 

10. 5g3 D*^ nYYBB. Inpetris rivos diffindit. 
O'. 6Ypas (alia exempl. ^rfa? 10 ) 5« irorafuov 
Stippv^t. 'A. In occlusis (s. rigidis) ptiOpa 

itiaxtaav. 2. Ta pti6pa COarctata r<J» TTorauur 

oWxio-av. O. to 6xvpd>/xaTa . . . u 
■iry nnN-J. Firft< ocw/w* e/iw. O'. «(Je /iot/ 
6 6tp6aXp6s. Qi Xonroi- ttStv avrov} 1 Cap. XXVIII. « Nicet. et " omnes." 2 Iidem. 

3 Nicet., Orat., Eeg. unus. 4 Sic Syro-hex. et sub 

asteriscis Hieron. 6 E Cod. 252 exscripsit Parsons. : 

'A. Xitfoir crKorouijnjr koi o-. 6. 2. Xitfor aotpbs ko\ a. 6. Apud 
Aquilam correximus XiVJor pro X16W, nisi quis praetulerit 
Ac'6W o-ie. Kai o-Kia 0. Symmacho autem pro o-onjor indubi- 
tanter vindicavimus £6<pos, quod iste interpres posuit pro 
?SK Psal. x. 2. xc. 6, necnon pro IWBK Jesai. lix. 9. 
6 Syro-hex. ♦ Jjj&i.» \a.} Jk^s^jV • ('• Symmachi versio 
debetur Cod. 252. Uterque pro 13, inquilinus, inter- 
pretatus est Tp, calx, Kovia (Jesai. xxvii. 9). 7 Syro- 

hex. «oi-)l.l7 .^0. Middeld. refert hoc fragmentum 
ad Hebr. IjH, o'. i)a8ivr)aav; sed codex in fine versus addi 
jubet. Verbum iaaXtvdrjaav legitur in Ed. Eom., sed abest 
a Codd. Vat., Alex., aliis. 8 "Colbertinus ad verbum 

io-aXeib\)o-av haec notat, praemisso asterisco : 'Ek 6. rb ^ui- 
arixtov, ouoicos ko\ ol . . . . Hemistiehium autem dicitur vox 
iaakei6r)aav, cujus versio Latina, commoti sunt, asterisco 
signatur etiam in Edit. Lat. Hieronymi, ut et novem 
[immo decem, ad finem v. 9] versiculi sequentes." — Montef. 
In Syro-hex. abest vocab. iaa\d6r)aav, et v. 5 sine aste- 

risco legitur; deinde pergit: -X- toVos aanfaipov i£e- 

T-f 11/f x ft P a avTov*. 9 Syro-hex. » «X |oc*m Jt»|o .(. 

♦ o»^-* Jlaot»» )^>l ylo .a». 10 Sic Comp., Cod. 

Ephrem., alli. Ald. edidit: xa KOiXcouara tS>v vSdrav rar 
o-iXiyyas (iXiyyar), ffivas. Sic, sed SiVar pro ffivas, Cod. 68. 
Syro-hex. habet Jlwo., gurgites (hivas); Hieron. npas 
(ffivas). n Primum videamus quid ante nos Hexapla 

TOM. 11. afferant. Montef. edidit: ni")1V3. O'. cVW (SKK. ffiras). 

Q. oxvpapaTa. D , '^K , . 2. ptidpa. O' '. TTorapav. Idem notat : 

" 6. oxvpapara. Sic Eegii duo, Orat. et Drusius. Ni- 
cetas: O. oxupciuara. 2. ptidpa; male. Nam versio illa 
Symmachi ad sequentem vocem pertinet, ut in iisdem 
MSS. indicatur, et res ipsa docet." Scilicet Nicetas 
testatur : dvri bi rov c^ivar, O. piv d^vpuuara, 2. ii ptiffpa 
i£it}<oKav. Theodotioni oxvpapara vindicant Cod. 161, 255, 
259. Alius Cod. 250 in marg. habet: oxypapara, [*idpa. 
Syrus noster affert ea quae in contextu nostro partim 
Graece, partim Latine pro virili repraesentavimus. Syriaca 
sunt: |j'A|(ob J^i» .j» * o_o,_od U?» \*\ «<i ^"> •/• 
* J* ■■ -- . L »fli>|» JLoifcxJj. Quod ad singulas voces 
attinet, Syr. pinj Castello est, obturavit, obstruxit, clatuil, 
unde Jvi ■*n | j, opertus, occlusus, Adverbium k—J n ■ vi J 
commutatur cum Gr. arifSaaS>s Habac. ii. 6. Cum vero 
Hebr. ~\Vt Aquila decies vertit cn-fcwir, non improlwbile est 
eum in nostro loco scripsisse iv orifiapdis sive iv artptoit, 
etsi aTfpeos aliis locis cum Sjt. )a,.i>l, et cm/Sapor seniel 
(Ezech. iii. 6) cum »^-io permutatur. Sed nihil defi- 
nimus. Symmachus vocab. nn«f3 (quasi a "^V?, cohibuit) 
per Jjl^ihoo J-f», h.e. ra pttdpa ra avvtxoptva (s. artvox»- 
poiptva) interpretatus est; unde apparet, Montefalconium. 
Drusii vestigiis insistentem, immerito Symmachi ptWpa 
ad Q , "]K', quod interpres iste per t£>v jrorauw» expressit, 
retulisse. 12 Sic Montef. sine nota. Lectio ovtoC pro 

/iou est In Cod. Alex. et Hieron. 50 JOBUS. [Cap. XXVIII. 11- 11. mtl. Obstruxit. O'. dveKd\v^ev. 'A. 6. 

e£epevvr/aev. 13 

"rtM NS' 1 nn^n"). Et absconditum educit in 
lucem. O'. e8ei£e 8e avrov 8vvap.iv eis cpcos. 
2. dirb 8e inrepopcopevov irpofj\6e cbcos. 14 ' 

12. NJJSn. Invenietur. O'. evpe6r/. 01 Xoinor 

evpeOrjo-erai. 15 

13. nS"^. Pretium ejus. O'. oooi' avrrjs. 'A. 

ra^tj' avrf/s. 2. Tifirj/ia avrfjs. 0. avveaiv. 18 

14-19. nVpn «V l»M tfirW. O'. Vaca- 

bat. ^ 0. a/3vaaos ehrev ov avpfia- 

aray6r/aeTai} 7 

15. rPnnri "fap JfP-fc*7. Non dabitur (aurum) 

clausum pro ea. ^ O. ov Scoaei avyKXeiapbv 
avT avrfjs. 'A. ov Scoaei diroK^eiaTOV olvt 
avrrjs. 18 

16. "VEfiN Dn33 TTVOn N7. Non appenditur 

pro auro Ophir. ^ O. Kal ov avpfiaaTay6ri- 
aerai yjpvaicp 2a)0tp. 'A. ovk dva/3\r/6f)- 
aerai . . , 19 2. ovk dvTiSoOfjaeTai ypvaiov 
Trpcoreiov avrr/s. 

"^yTt EJT«&. Pro onyche pretioso. ^ 0. ev 
ovvyt Ti/xico. "AWos" aapSovvyicp. 21 

17. n^5t. (Jrystallus. >£ O. tfaAoy. Schol. KpvaraWos Siacpavr/sP 

17. TDyS nn^Dni. Et permutatio ejus vas 

obryzi. % O. Kal to dWay/ia avrfjs aKevr/ 
\pvaa. 2. ovSe dvTiKaraWayrjareTai aKeveai 
\pvao1s 23 

18. 1?f. K7 BJ^ niDN-J. Corallum et beryllm 

non memorabuntur . -!>x O. perecopa Kal yafils 
ov pvr/a6fjaeTai. 2. vtyr/^a Kal virepr/p/ieva 
ov pvr/a6f/aeTai. 2i 

UWSQ& HQ3n ytiXft. Et extractio sapien- 
tiae prae margaritis. % O. Kal e\Kvaov ao- 
cbiav inrep rd ead>Tara. ' A. y\vKv 8e crocpia 
irapd ra Trepi(3\eiTTa. 2S 

19. n^pn N7. Non appenditur. ^ 0. ov crv/i- 

{3aaTa\6f/aeTai. ' A. ovk dva{3\r/6f)aeTai. 2. 
ovk dvTiara6 p.r/6r)aeTai? & 

21. ^n-73 TJ^O H^TJ^. Et abscondita est ab 
oculis omnis viventis. O'. \e\r/6e irdvra dv- 

dpcOTTOV. 0. . . e£ 6(p6akpa>v . . 27 

21. 22. VTO$ rjW. O'. Vacabat. ^ 0. 

Kai arro nereivcov emav. 

22. nyptiJ. Famam ejus. O'. avrf/s rb K\eos. 

2. aKor/v avTrjs. 29 

23. p?n. Intellexit. 0'.avveaTr/aev. ~21.avvfJKev. 30 13 " Regii duo et Orat. Aquilae tribuunt ; Colb. et 
Nicetas Tbeodotioni. Puto utriusque , esse." — Montef. 
14 Colb., Reg. unus. Sic, nisi e8ei£e pro rrporjkde, codex 
apud Parsons. quem non nominat. 15 Nicet., Colb., 

Orat. et Regii. Sic, praemisso 'A. G., Codd. 137, 138. 
18 Nicet. et " omnes." 17 Colb. : 'Ek e. ol ff. Sic Syro- 
hex. et sub asteriscis Hieron. 18 Cod. 252. Cf. Hex. 

ad 3 Reg. vi. 20. 19 Olymp. et " omnes." 20 Cod. 

252. Olymp. : 6 8e 2. dirt toO 2a>(f)e\j), irpanelo), t£eda>ne ; 

unde Montef. : 2. x/ ,u<r 'V rrpaTela, ad " omnes" provocans. 
21 Nobil. : Scholion, o-ap8wwx l V (sic). Sic Cod. 248 in 
marg. Drusius suspicatur Aquilam ita vertisse, coll. Hex. 
ad Gen. ii. 12. Olymp. : ou8e ra ~keyop.eva> ow^i ~)\i8a>, eXrovv 
o-apSovvxi. Syro-hex. scholium affert : " 'O^toi» (. cuasu/) 
est lapillus (|^s)-o, non \ a m ", qui error est Norbergii) 
pretiosus." 22 " Hanc lectionem afferunt Colb. et Reg. 

unus sine interpretis nomine. Putamus esse Symmachi." 
— Mcmief. Est merum scholium, quale affert Nicetas : 
rj t& Siavyel (cpuordXXo) - tovtov yap eicdkeaev vakov. 23 Nicet. et " omnes." 24 Olymp. et " omnes." Syro-hex. affert : 
♦ ||m^Sj»0 jfjsac» .woo. Ad <ai ya/3iy (■ m « -> )^) Syro- 
hex. ascribit TABeiC, et in marg. * (jajccLi.o. Sic Sergii 
codd. apud Parsonsium : vyjrri /cai fSABrj ov p,vr>o-6r)o-ovTai. 
25 Nicet., Colb., Orat. 26 Montef. edidit: 2. ovk. dva- 

ffkrjdrjcreTai. "AXXos" ovk dvrirrTa8pio-8r)o-eTai, cum nota : " 2. 
ovk dva$krj8r)o-eTai. Nicetas. Sic eandem vocem vertit Aq. 
supra V. 16. *AXX. ovk dvTUrra8p,io-8r)o-eTai. Colbert." De 
Niceta fallitur; is enim tantum affert: 1-0 8e, 06 0-vp.fiao-T. 

dvri 1-0O, ovk dvrto-Ta8prj8r)o-eTat. Parsons. e Codd. 137, 138, 
161 exscripsit: 2. (2. om. Cod. 137) ovk dvrioTa6prj8r)aeTai. 
27 Syro-hex. « JJLi» ^ic .1. 28 Sic Syro-hex. Montef. 

edidit: •)& 6. kek-qde eKpvfirfi, notans : " Colb. cum 

asterisco : 'Ek e. 01 /3'. In Edit. Lat. secundus versiculus, 
et a volucrum caeli abscondita est, et sequens, perditio et 
rnors dixerunt, asteriscis notantur: sed ibi asterisci fre- 
quenter secus quam oportebat, locantur." 29 Parsons. 

e Cod. 252 affert: 2. okot)v avrr)t 1) aKor) vrrep avrfjs (sic). 

30 Nicet. et " omnes." -Cap. XXIX. 13.] JOBUS. 61 25. !"nm ]?J? DW»« Bt quum aquas libraret 

mensura. O'. vSaros pirpa. 'A. Kal vScop 
iaTa6fifjcraT0 (s. eaTa6ftiaaTo) iv KaTafieTprjaei. 
2. vScop 8e e£iacocre fiirpcp? 1 

26,27. rnBD^. ITJTj. O'. Vacabat. %■«<>■■ 

oSov KaX if-rjyfjcraTO airrfjv? 2 

26. JTivlp t^ri7. Fuli/uri tonitruum. %• iv ti- 

vdyfiaTi cfxovds (alia exempl. cfxovfjs). 'A. 2. 
eis ktvttov cfxovcov? 3 

27. * T T^J^n~D3'7 ^t^CI* Aptavit eam, quin et per- 

vestigavit eam. O'. iroifidcras efctxyiaaev. 
O. 8iera£ev avrf)v Kal i^npevvrjaev avrfjv? 4 ' Cap. XXIX. 

2. 730$ HiV« W3 Pjj^ljp y yVJF*}» Quis 

ponet me secundum menses antiquitatis, juxta 
dies quibus Deus me custodiebat ? C/. ris 
&v pe deirj Kara /xrjva e/inpocr6ev f)fiepa>v 3>v 
fie 6 6ebs icpvXagev ; ' A. 2. ris Scon fie Kara 
Toi>s fifjvas Toi>s irpcoTovs, Kara rds fjfiepas a? 
6 8ebs ecpvXaacre fie. 1 

3. 15TO. Quando splendebat. O'. chs 6're nvyei. 

2. eXa/nrev? 

4. Wl TO *r{«n 1#$5. Sicut eram in die- 

bus maturitatis meae. O'. ore fj/irjv eirifipiOcov 68ovs. 3 2. &<nrep ijfinv iv r)fiipais vtbrnrtn pov. 

4. ^™ *% 8^ *0f Om cuet famiUar, 

conaortium hei svper tabernaculo meo. Gf. 
8re 8 6ebs imaK<mf)v iiroitiro toD oIkov fiou. 
2. Snore neptecppaacrev 6 6ebs ti)v vkvvt-v 
pov? 

5. TSft 'itfQFyD, Cum circum me pueri mei 

essent. O. kvkXco 8i pov ol ndi8es. [*AA- 
Aor dyofievoi vn ipov.y 

8. O" 1 ")^. Pueri. O. veavicrKot. 2. 0. viot? 
ITpy Ittj?. Assurgebant et stabant. O*. wdV- 

Tey ecrTncrav. 2. napiaravro? 

9. D^to. Principes. O'. 46>o2 «5«. O/ Aowrof- 

ot dpyovres? 

10, 11. TjfMWJ WWfo. O'. Vacabat >j< 

/cat yXaxraa avrcov Kal ipaKdpiai /te?° 

11. ''PTV^]' -E* mtAi testimonium dedit. O 7 . 
i^eKXive. ' A. 2. ifiaprvpnae irepl i/iov. 11 

13. t*nj- ^" Tli« J-O-Q. Benedictio pereuntis 
super me veniebat. O'. Vacabat. >£(• 'A. 8. ev- 
Xoyia dnoXXvfiivov irr ifte eXdot. 12 2. tiXoyla 
d-roWv-uvov irf c-lc KarfjvTa} 3 

.?")** ^bi* !?}• -E/ cor riflW >&/are 
feci. O'. arofia Se xVP ai A 16 e^Aoyryo-e. O. 
*at KapSiav xqpas nvcppava. 1 * 31 Nicet. et "omnes." 32 Sic sub aster. Syro-hex. et 

Hieron., invito Colb. Cod. 248 habet : -X- ovras lotov 

iv TivayfiaTi cbavds 4. 33 Montef. affert e Nicet. et " om- 

nibus:" 2. tls ktv-tov <\>a>vS>v; Parsons. e Codd. 137, 138: 
"A. tlt ktv-tov -jxovwv. Syro-hex. tam in edito quam in cod. 
habet: JLs» )j^-ao .jd * JLo» |n»ni~> .]. " 'A. *ls \jf6cbov 
-bcovav. 2. £ei-oy -ba>vS>v. Sed hoc Symmachi itroy potius 
ad 10Q referendum est." — Middeld. Graecum \f-6cbos pro 
1_oj non est certum. Verbum jloj pro Kpoi-tv, Kporeiv, et 
compositis eorum usurpatur; nomen autem cum )»~o/ est 
o-iyKpovo-is apud Sym. Ezech. iii. 13. In loco parallelo 
Job. xxxviii. 25 Hexapla dant : 'A. (fa ktv-tov (Syr. ) v n °i) 
cjxovav. 2. tif iffo-bov /Spovrijr. M Sic Olymp., 

Nobil., Drus. Montef. tpevvi-a-v edidit, notans : " Sic 
omnes." 

Cap. XXIX. * Sic Julian. apud Nicet. Colb. et Eeg. 
unus priorem versiculum Aquilae et Symmacho, poste- riorem Theodotioni tribuunt. 2 Cod. 139. Montef. 

ex Colb. et Reg. affert : *AXXos - <f\ap.-rtv. 3 Syro-hex. 

o8oTf habet, cum scholio : " Justitia scilicet et abundantia 
opum (•:• L^otv-ao» )l,o-i_ot-— ao ]p-^. )l o n .f)La)." 
4 Olymp. et " omnes." Colb. et Reg. unus habent : &tnrtp 
Srt rjp.r)v. * Olymp. et " omnes." Drusius ex Nobil. 

Kvptos pro 6tbs habet. 6 Colb. et Reg. unus. Est 

scholium ex Olymp., cujus verba sunt : toit bi iraiAVii «ara 
Btiov tKTpicbtov fiov\t]pa, ayopJvovs iir' ipov K.r.i. I' e g- 

unus. Colb. autem deficit usque ad Cap. xxxi. s IUlt. 
unus, pro ^ij an pro VW?y incertum. * Olymp. et 

Regii. 10 Sic sub aster. Syro-hex. solus. " Nicet., 

Orat., Regii. 12 Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. 

13 Syro-hex. tIooi L>ty wJ^i» )?— »1* o»ks-o»o-A . ^o. 
Montef. ex Nicet., Orat. et Regiis affert tantummodo: 2. 
KaTf)vra.' u Olymp., Orat. et Regii. Eadem habet Cod. 
250 in marg. sine nomine. 
h 2 52 JOBTJS. [Cap. XXIX. 18- 18. W$ ^JTDy IBlh. Et dixi, cum nido meo 
exspirabo. O'. eiira Se, f) fjXiKia fiov yrjpdo-ei. 
2. eXeyov Se fierd rfjs voo-o-ids pov yr\pd- creiv. 19 , 20. tfbnn tq *xnm. o'. Vacabat. ^ 9. 77 /s^a eV X H P l avTOV iropeveTai u 20. v "JElJ7 ^"30 • "^* Gloria mea nova est mecum. 

•*(• 0. 17 c?6£a /iou Kati/r) (Ed. Rom. Kevf)) fier 
kfiov. 2. 17 S6£a fiov avavedcrei -rrapovo-d 

flOl} 7 

21. VPTFI. Et exspectabant. O'.irpoo-eo")(ov. 2. 

> / 1Q 

€7T77 fOW. 

24. VOW ^ DiT^N W£* Si forte arri ~ 
serim eis, non credebant. O'. kdv yeXaVco 
7rpoy avroiis, ov fif) TTicrTevcrcco-i. 2. irpoo-e- 
yeXcof avrois, 01 oe ovk eniaTevov. 

24, 25. OTEP ^B "rtMI. O'. Vacabat. >*<• O. 

Kal <pa>s tov ivpoo-umov fiov irapaKaXcov. 20 

25. D311 "^D^* Si quando eligerem viam eorum. 

>X< ©• k^eXe^dfi-qv 6£6j/ avrdav. 2. et irpoei- 
Xofir/v oSevcrai irpbs avrovs? 1 

"I^nSS.. /r» turma. ^ ©. eV fiovo£ct>vois. 2. 
eV crTpaTOTreSm? 2 

DTOJ D"71N 1$N3. tft qui lugentes con- 
solatur. % G. oV Tpotrov wadeivovs wapa- KaXcov (alia exempl. irapeKaXovv). 2. Katfcos 
dirdyei avroiis oSrjycov. 23 Cap. XXX. 
1. D^V ■'3SD DT3* ^V *PE*? n ?5H- -4' 

nwrac subsannant me minores me quoad dies. 

O'. vu^i 5e KareyeXacrdv fiov kXdyj-o-TOi, vvv 

vovOeTovai fie kv pepei. A. Kat vvv iythaa-av fV 

«f/tot fipa)(e?s irap' kfie TaTs f)fiepais. 2. vS» & 

p.vKrrjpi£ovo-i (s. xXeodfouo-t) /tf ot vfioTtpoi pmi to"is xpd- 
. Km vvv KartytKao-av pov 01 vecorepoi flOV 

fjfiepais. 1 
Drni^ "'flpNO "IfflN . Quorum patres sperne- 

bam. ^ coj/ kgovSevovv tovs iraTepas axi- 

tS>v? 
"0N2J t, !l73"Dy. Cum canibus pecoris mei. O'. 

kvvcov tcov kficov vofidSwv. 01 Xonror fieTa 

TCOV kvvwv t£>v TTpofldTCOV fiOV. 3 

2. n^3— PI3-D|1. O'. Vacabat. ^ O. «aiye 

lo")(vs- — avvTeXeia* 
2, 3. "lpra ?rft»3 12« < IQ >1 ^. Quibus periit 

perfectio (s. senectus). In egestate. ^ O. 

€7r' avTotis dncoXeTO o^vvreXeia^. kv kvSeia. 

'A. e7J-' avToiis dwcoXeTO wavreXes kv vaTepr)- 

crei. 5 2. a7rcoXeTO aiJrory wav to irpbs £<i>r)v. 6 15 Olymp., Orat. et Eegii. 16 Sic Syro-hex. Montef. 

asteriscum tantum praemittit, ut Hieron. et Cod. 248. 
17 Olymp. et Reg. unus. Syro-hex. w^.? Hk»fla*l .«£0. 
* u^. ).i.^o «s l»i.l. Montef. edidit avaveaa-ei, renova- 
bit, cum Nobil. et Drusio, sed Olympiodori avavedo-ei, reju- 
venescet, praeferendum videtur. 18 Reg. unus. In 

fronte versiculi Codd. Alex. et 249 addunt irpco-(2irepoi, et 
sic Syro-hex. in marg. 19 Olymp., Orat., Reg. unus. 

20 Sic sub 5S 6. Syro-hex. Sub simplici aster. Montef., ut 
Hieron. et Cod. 248. Parsons. ad haec, icat (f>S>s k.t.{.: 
" 6. 17 o6£a TTJs StSao-KoKias p.ov. Sic Cod. 139, et sine 
nom. Codd, 137, 138." Scholium esse quivis videt. 

21 Olymp., Orat., Reg. unus. 22 Sic Olymp., Orat., 
Reg. unus. Syro-hex. Theodotioni pro iv /io»ofd>i>oir tri- 
buit (abssjjas, iv no\ep.to-Ta~ts (Jes. iii. 2. Jud. xx. 17 in 
Syro-hex.). Deinde Symmacho vindicat \ ~ \.3?. quod 
Middeldorpfio sonat t5>v o-Tpartav ; sed in locis ab eo indi- catis Syriacum est )Lo-J^S, non 1»^°). Secundum usum 
versionum N.T. vertere malim tS>v arpaTtarav ; et in Cod. 
106 oTpaTtaTot superscriptum est tw /tovofdxvots. Srparo- 
nebov Nostro est JLw- tV-.; ■ v Jerem. xxxiv. 1. xli. 12. 
23 Olymp., Orat. 

Cap. XXX. x Montef. ex Olymp., Orat. et Reg. uno 

affert : O'. eXd^to-Toi. 'A. ^pa\fis irap e/te Tats f)pjpats. 6. 

vfwrtpoi /too (/tou om. Syro-hex.) fip.fpats. Integras trium 
interpretum versiones servavit Syrus noster: ]u*.c»o .(. 
L»0) .>o> •:• jl^oooua .. iv> i.JV— ^-iiik)» x^ A . on » ^ 
U.0.0 .1 ♦Ll=)o ^xao ^^? ^u? ua ^ . n . H» ^.? 
•> )!^»o_^> ^ N ^» <-^- 1 u-s > ' , o m. ^ . - Sic sub 

aster. Syro-hex. 3 Olymp., Orat., Reg. unus. 4 Sic 

Syro-hex. Versiculum posteriorem, eV airovs ani>\tTo otji>- 
TfXtta, asterisco notavit Grabius, auctore Hieron. 6 Cod. 
252. Syro-hex. legisse videtur: *A. wawrcXer iv <rrfpf)att 
()Lol*^^> otio ^»o). 6 Olymp., Orat., Reg. alter. -Cap. XXX. 24.] JOBUS. 53 4. rrto"7y : ryhl2 D^ptpprr. Decerpentes halima 
(plantas salsuginosas) juxta virgulta. O'. ol 
n(piKVK\ovvT(s a\tfia inl riyovvri. 7 'A. irtpi- 

kXwvth iu\ttpua int CpvTois." 2. dnOKvi£oVT(S 

qb\otovs qbvTCOV. U 

DEJT? Q^Jpn^ tZhfcn. Et radix genistarum 
cibus eorum est. O'. Pcrplexa sunt omnia. 

A. O. «ai pifar tu>v pa8au\v iadiovatv. 10 2. Kal 
fii£a £v\cov dypicov j) aiTwo-is avrcov. 11 

7. IpH^ UN.lMp pj. Inter virgulta rudunt. %- 

dvafiicrov (vr]ya>v fSorjcrovTat. 12 'A. . . qbv- 
t£>v . . , 13 2. fi€Ta£i> tpvTobv dypicov r/xotVrey 
\ifuo8(s (s. \ifico8tts). 1 * 

8. Dtt) - ' 1 /!. Sine nomine. O'. drificov. "A\\oc 

dvcovvficov. 15 

9. DJTJ^. Cantilena eorum. O'. KtOdpa avrcov. 

2. fie\a>8ia. 16 

10. p"\ Sputum. O'. 7rTueAo«/. 2. 7rnWTey. 17 

11-13. "WJVJ \ffy\. O'. Vacabat. Jg O. 

Kal \a\ivbv Tpij3oi fiov. 18 

11. IHyto. Laxarunt. ^ O. (>;anicrT(i\av (alia 

exempl. €£a7reo"TeiAei/). 'A. ofioicos rots O'. 19 

12. Idp? nmS jnaj ?y. ^rf dextram meam 

pulli (homines viles) insurgunt. % O. errt 
8(£tcov /3\ao~TOv knavicrTno-av. ' A. knt 8(£tcov 
fi\acTTcovTOS dvicrTrjcrav. 20 12. D-PN n1m ; N. Semitas perniciei suae. £g 6. 
rpifiovs dn<o\das. 'A. rpifSovs intf3\vaftoD." 

15. ^ni-12 m-13 fyrin. Perset/uitur sicut ventus 

nobilitatem meam. O 7 . px <T ^ /"*' 4 ^AirJf 
woTrep nv(vua. 2. tA KaraOvptd pov 8Urfv 
dvifiov 7^ap€A?;Xl/6 , 6Yo^. ,, 

^n^ rniy ay^. £, ^, nubes praeteriU 
salus mea. O'. Kal <oan(p vicftos f) amnpla 
pov. ' A. 0. naprj\6(v. n 

16. ^BJM "nsnton *^ nr\y). Et nunc super me 

effundit se anima mea. O'. Vacabat. Jj£ 0. 
/cat i/w €7r (fik (K\v6rjcr(Tat r) ijrvx 7 ) U0V - U 

17. Tlh-h. Noctu. a.vvKTi. "AMor wkt6s. u 

18.711*2 ^^ T>. Sicu* o» /un.cae roeae 
accingit me. O'. Vacabat. £j( 6. man(p t6 
n(pto~r6p,tov tov xitcovos pov n(piia\( /*«.* 

20. '•3 |2!annT 'tflTOy. Steti, et consideras me. 
O'. Vacabat. ^K ©. (arnaav [&] /cai kot«- 
vorjadv fi(. 27 

22. rWUJn ^OabTW. £/ liguefacis me quoad ra- 
tionem. O'. Vacabat. ^K 0. /ca« dnipptyfrds 
fi( dnb acorripias. 28 

24. T H^J Vqrtih ^t*. Interpretes in diversa 
abeunt. L. Cappellus, quocum faciunt Angli: 
Tantummodo in tumulum non miltet manum 
suam (Deus). Rosenmuell. et Gesen.: Sane 7 Sic Ed. Eom. Pro mpiKVK\ovvTts in Syro-hex. est 
.«°ifr riyt» (irepiK\a>vrts, ut Comp., Codd. 161, 248, 253), et 
pro S\iua (bis) ) i. «viN , S\tipua, cum scholio : " \ ■ ■ vt 
fortasse SXtpov ()u»nN v>) vocat." 8 Syro-hex. .^. 

.Il^al* ^^ ) ■» i vi i- a y««; (In loco Ezech. xvii. 
22 pro ^bipx Aquila interpretatus est ntptK\dcra> juxta 
Codd. 86, 88.) 9 Olymp., Orat., Regii duo. Hieron. : 

•X qui rodebant cortices arborum. Syrus per errorem 

Aquilae continuat : •:• ) fc> ii __> » |«Nn ^—.»^^0 «_a. 

10 Syro-hex. * ^io? ^ooiU»» )wai.o .1.1 "Olymp. 

et"omnes." Syro-hex. omI^-.i' )^>? ) m>>; )r nvo . ^o 
♦ .OoMiw.» J^Oi.ao)jc tooi, h. e. Kal pi£at £v\av dypiav r)v <r. 
alruv. 12 Sic sub aster. Syro-hex. Hieron. : 5g et inter 

arbores clamabant. 13 Codd. 138, 255. " Nicet. et 

"omnes." Sic Codd. 138, 139, 255; e quibus Cod. 138 
habet t£>» pro tpvrav, et Codd. 139, 255, B. pro 2. Porro 
XipaSts est in Nicet. et Montefalconianis praeter Reg. unum ; \tpa8tts in Reg. et tribus Parsonsianis. " Reg. 

unus. Olymp. vero ad verba, Svopa ral nXios io-&tafuw» 
arro yijs, explicat : dvwwpot Kai 58ofoi rjri ttjs yfjs. Codn. 

137. 138, i39. 255- 1T Codd. 137, 138, 255. " Sic 
Syro-hex. solus. l8 Syro-hex. M Cod. 252. Syro- 

hex. affert : *A. f3\atrr&vTos (li.aao»). n Olymp. et 

"omnes." n Cod. 259. Montef. ex "omnibus" [et 

Cod. 255] affert: 2. ra KaraBvuut pov; sed ad ">yi^\ per- 
peram refert. ** Syro-hex. ♦ jas* .L ./. Post 17 <rmr. 
pov add. irapr~j\6tv Codd. III, 23, 254. Hieron.: et sicut 
nubes X- transiit : saius mea. M Sic Syro-hex. et sub 

aster. Hieron. M Reg. unus. " Syro-hex. et sub 

aster. Hieron. Sjtus solus in textu hal>et irtputrxtai u* 
(■■",'»'); in marg. autem irtptio-xt pt (*j*~(). In v. 19 
pro ijryijo-ai idem in marg. habet ifytrrat, quae lectio est Cod. 
Alex. - 27 Syro-hex. et sub aster. Hieron. In utroque 
8i abest. ™ Iidem. 54 JOBUS. [Cap. XXX. 26- nihil, ubi manum ille extendit, valent preces. 
O'. ei ydp ocpeXov Svvacpnv ep.avTov ytipw- 
aaa6ac (^ ^ecpcoaaadac^ Syro-hex.). 'A. rr\r)v 

ovk cis to iKiropdrjoai (s. if;ava\a>crai) i£airoo-rfkii (j(eipd). 
2. aXX' ovk iv l<rxyl t£tntrm X"P' O. ttXijj' ovk tUrj 

1+1 - 29 

(>;eTeive xeipa. 

26 kta*i "ftvb tbrpvh sn to^ w aia ^ 

•""• t- : t-: — :- *t t- • •'• 

vQN. Quum bonum sperarem, venit malum, 
et quum exspectarem lucem, venit caligo. O . 
eycb Se ene)(<ov dyadocs, iSov avvf)vTr\adv pcoc 
pcaXXov r)pepai KaK<ov. 2. dyaOd TrpoaeSe^o- 
pr\v, r)X6e 8e KaKa. 30 

27. ^-^— *$Q. O'. Vacabat. %-G.r) KocXia 

pov — r)pepac iTTco)(eias. 31 
1?37"N7'1. Et non siluerunt. ^ O. Kai ov 
acanrrjaeTac. 2. Kac ovk eiravaaro. 32 

28. tlQn l^ba; Sine sole. (Alia exempl. vb* 

TV1T\, sine ira.) O'. dvev tpcpov. 2. d6v- 
ptov 33 

29. •"T3JP HijZl/. Filiabus clamoris (struthioni- bus). O'. arpovdfov. ^- O. 6vyaTepcov arpov- 
6<ov. 3i 2. aTpovOoKa/jcrjXcov. 35 

30. vJft? "^n?« Denigrata est desuper me. O'. 

eaKOTCvTac peydXcos. 39 Oc Xocrroc- ep.eXdvOrj 
els Pd6os. 37 
3inr*<2Q rTVr^ayj. ^ ossa ?nea exarse- 
runt prae ardore. O'. rd Se oara pov ^ 0. 
avvecppvyr) 4 drrb Kavparos. 38 

31. tyh. In luctum. O'. tls irev6os. 01 P. 

eis nevdos. 39 Cap. XXXI. 

-Jtna. O'. Vacabat. ^ 0. tfco- 
-e^apt^/ir/o-erat. 1 1-4. iteov 

^rj/cr/j/- 

1. nVtfia-Tg ]3i^nN noi. £7 9M irf considerabo 
super virginem ? JS; 9. Kac ov avvrjaco eirc 
trap6evov. 'A. Kal tc KaTavor)o-a> eirl wap6evov ; 

2. Ka\ o£S' ivevor/oa rrepl irapSevov. 20 Trium interpp. Graecorum versiones Syrus noster 
solus affert: 11/ . j» <■ ». » v> a B ^ | ^^ o^. e»j> tf« 

£*3 Jjl*/ Q^. «?i» .1 «)••/ Loa (j^sboc JL-O O^. 

« Jj-(. Middeld., qui ad Sym. Loo* non agnoscit, tentat : 

A. ir\r)v p.r) els rb eKiropdeioBai dirooTeWrj. 2. d\\a p.rr iv 
l<T)(yi eKTeivrjTai r) x«'p. Q. ir\i)v pr) elKrj iKTeivn X el P a ' Nos 

paullo emaculatiora exhibemus. 30 Chrys. apud Nicet., 

et Regii. Montef. edidit, rj\8e &e fu>c kako, invito Niceta. 
31 Sic Syro-hex. Grabius asterisco notat. 32 Olymp., 

Orat., Keg. unus. Syro-hex. •:• fcv— > J)o ,*a>. 33 Mon- 
tef. edidit : D , j>n? (v. 29). O'. <reipr)va>v. 2. a8vpS>v. Idem 
notat : " Reg. unus. Videtur autem esse vox corrupta. 
Forte al8via>v, meryorum \e\ fulicarum." Schleusner. (qui 
d8vpa>v, invito codice, scribit) in Nov. Thes. s. v. &8vpos, ad 
D^aa (v. 31) referendum esse putat. Semlero videbatur 
esse ipsum nomen Hebr. CSH Graece scriptum. Miror 
neminem conjecisse, Symmachum hac voce Hebraicum 
non X73 (Comp. avev 8vp.oi, Pesch. )io&» J)j) exprimere 
voluisse. M Syro-hex. in textu pro o-Tpov6a>v affert : 

•* Jlso^j* Jkujs? .L -X. Cf. Hex. nostra ad Jerem. 1. 39. 
Hieron. : filiarum struthionum. M Olymp. et " omnes." 
Cf. Hex. ad Thren. iv. 3. 36 Pro io-Korearcu in Codd. 

III, 23 est pepe\dva>Tai, et tsic, ni fallor, Syro-hex., qui 
jxjjcuso vertit. Vid. Epist. Jerem. 21 in Syro-hex. 37 Olymp. et " omnes." m Sic Syro-hex., sed cuneolo 

pOSt Kavparos posito. Vocab. <rvve<ppiyq (o...,ViiL/. Vid. 

Psal. ci. 4. Ezech. xxiv. 10) ante dirb k. add. 17 codd., 
post dnb k. Codd. III, 23, 249. Montef. ex " uno" edidit: 

"AXXos - ra oe ooTa pxrv Karecppvyn dirb K. 39 Syro- 

hex. * JLsJI . (^. (non, ut Middeld., •«■). Scilicet in 
quibusdam exempl. tS>v O' legebatur els irdQos, ut nunc in 
Codd. 55, 68, 160, 252, et, praemisso Aht. yp., in marg. 
Cod. 250. 

Cap. XXXI. * Sic Syro-hex. et sub aster. Cod. 248. 
Grabius juxta Hieron. cuneolum ponit post dvopiav (v. 3). 
2 Cod. 252 affert : 'A. rai ti o-vvr)cra> iirl irapdevov. Montef. 
autem ex tribus codd. et Niceta: 2. ko\ oiSev ivevonaa 
(evonoa Nobil., Drus.) rrepl irap8evov. Paullo aliter Syrus : 
'/ )l^ok»a ^A» IS-.OO.L'/ Jlslo .J» >,\jL2>U Jj-*>0 ./. 

Middeld., qui in Curis Hexapl. p. 82 Aquilae koX tL 
KaTavor)aa> rectissime tribuerat, postea ad normam codicis 
Holmesiani correxit : 'A. koI tL o-vvr)o-a>. Sed verbum Kara- 
voelv pro Hebr. I?13rin posuit Aquila Job. xxiii. 15. xxxvii. 
14. xxxviii. 18; idemque per JjaiL/ vertit Syro-hex. Job. 
xxx. 20. Psal. xciii. 9. cxli. 5, non ita, opinor, ovvuvat. 
Nunc de Symmacho dicendum. Quid, quaeso, significat 
fc^.ooiL/ 1 Middeld. silentio praeteriit, Syriaca vertens : 
2. ko\ ovt)ev evev6r)<ra irepl napSevov. Primuni indubitanter -Cap. XXXI. 22.] JOBUS. .',5 5. N"]ffi"Dy. Cum vanitate. O'. fttra yf\ota<rr<ov. 

2. 0. /iera, pLaratoT-qTos? 

6. pTSrWNOn "fe^. Appendat me in bilanci- 

bus justitiae. O'. earafiat yctp kv £vy<p St- 
Kaicp. 'A. araQfiiaet fte kv (vy<p StKaioi.* 

7. HtSri DH. Si deflexerit. O'. «' k£iK\tvtv. 

[2. ai/Tt tov, /cat yvotnA^ 

8. ICTjffi'; '•N2N21. ^ germina mea eradicentur. 

O'. a"ppt(os Se yevoifinv iirl yfjs. 2. Kat ra 
(Kyovd fiov kKpt£<o6ein. 

9. "'^"JN. Insidiatus sum. O'. kyKaderos kyevo- 

fivv. 'A. 2. kvtjSpevaa. 7 

10. jnon. JLfo/a*. O'. dpiaat. 'O 'Eppator 

d\iaat. s 

13. DNON. ^revi. O'. i<pav\taa. 'A. dirip- 

ptijra. (2.) virepe<pp6vT]aa. 9 

^T®¥ DIP21. Qawm i//i mecum contenderent. 
O'. Kptvofievoiv avrcov irpbs fie. 'A. iv t<2 
StKa(ea6at avrovs fter' iptov. 10 

14. ISl" 1 »^ rm "1p&-'>5'). Et quum visitaret, 

quid ei responderem ? O'. kav Se Kat kwt- 
o~kottt)v, Ttva diroKptaiv notTJaofiai ; 2. kav 
kirt^TjTfj, ti diroKptvovfiat avTw ; u 

15. "»nN DPnn 1j2W. Etformavit nos in utero 

unus. O'. yeySvaftev Se kv ttj avrjj KotXia. 
.% , : 2. (V dflOtCO Tp6-T(p.-* 

16. ^JT). Etoculos. (y.Tiv6<p$aXft6v. ['A\- 

\of tois SdKpvatv.y* 

17. n3SO Dln: h%p&r). El non eomederit 

pupillus ex eo. C. Kal ovy\ 6p<pav<p fttri- 
6Wa %■ i£ avToC. 1 * 

18. nsmM— -nW2p ^. Q-. Vacabat. * 6. Sn 

€K vtornr^s fiov — atSrjynaa. 1 * 

19. l^nwV niD3 fW. J?/ quod „ „ et ,et operi- 

mentum inopi. O'. Kal ovk t)fi<piaaa avr6v. 
% fii) e\ovra irtpt(36\atov}- 

20. v^n vpnp nV-dn. « ^ 4en<; ^ ca/i 

miAi siMj* /wrnii e;M*. O'. dSvvarot Se tl pi) 

ei\6yT)adv fie. 'A. Ka\ oU ti\&yrio-ai> u* al mnpvts 
avrov. ' 

DEniT ">tol3 WOI. Et ex vellere agnorum 
meorum calefaciebat se. O 7 . dnb Si Kovpas 
dfiv<ov fiov idepudvOnaav ol cofiot avreov. 0. 

k<u tmo Kovpac apvav pov idtpudvthjcrav. 

21. DiD^"7y. Adversus pupillum. O'. 6p<pav<2. 

^'A. O. kir' -i 6p<pav<p} 9 2. Karbt op^pavcov. 10 

Nv Manum meam. O'. X^pa. Xttpa -sj^ o/ 
r". Kat 6 'EfSpator fiov.- 1 

22. riMCJD. ^6 ^Mmero *mo. O'. tt)s k\uS6s. 

2. ToiJ aKpcofiiov. 0. toO avxej/oy. 22 corrigo, ^jjooiL'/ [" Sic codex." — Cericmii\ quod pro vo€u> 
ponitur Job. xx. 9. Prov. i. 2, 3. xix. 5 ; pro Iwofiv Job. i. 5. 
Jesai. xli. 20. et Sym. Psal. cxl. 4. Deinde verto : 2. xa\ ovb' 
ivev6r)o-a -r(p\ -rap8evov. 3 Keg. unus. Olymp. uni Sym- 

macho tribuit. 4 Olymp. et '.' omnes." 6 " Sic Colb. 

et Keg. unus. Nescio quid sibi velint." — Montef. Est 
merum scholium, et, judice Schleusnero, ad ^PpE^ (v. 6) 
referendum. 6 Olymp. et " omnes." Syro-hex. eandem 
versionem Tolr Xohtoij tribuit : \-'~- uJLao .Lav»? ^X». 
■:• yO;ja-S.lS-> i*i>-». r Sic"omnes." Olymp. : Oi Xoi7rot - 

(infiptvo-a, 8 Schol. apud Nobil. 8 Olymp., Colb., 

Orat. et Reg. unus habent: 'A. tmippitya 1) imep-cppovrjo-a. 
Nobil. : 2. dirippc^a, perperam. Versionem vtrcpccppotn-o-a 
Symmachi esse putat Montef. 10 Cod. 252. "Olymp. 
et " omnes." 12 Colb. et Reg. unus, teste Montef., qui 

ad Hebr. 1033 refert. Olymp. vero: iv rfj airjj koiXIq 
ytydvaptv, rovTitrriv, iv ouoia Tponto, Kara Hiupaxov. Cod. 

255 quasi scholium affert. Hieron. : et fuimus similiter in ventre. ls " Sic unus codex." — Mcmtef. Cod. 249 

in textu habet : XVP"' °~ T0V 0< t>^- °^ K 'i' Tr l^ a TO 'f &ut/n><r«». 

14 Sic Syro-hex., Hieron. et Cod. 255, oranes sub asterisco. 

15 Colb. affert : 'Ouoltos <k e. ol /3". Consentit Syro-hex., et 
sine nom. interp. Hieron. ■* Syro-hex. in marg. affert: 
, )y . ~ 11- o,\ 1^.1 Jl>, cum nota: " Hoc non positum 
erat in exemplari Origenis." Pro r)ucpiao-a avrov Cod. 23 
habet rjp.<ptao-apt)v ex ovTa i-tptftoXKiov, mendose pro r)a<pia<rn 
/i^ (xovra ircptfio\atov. (Syriacum )t- «rml est pro vtptffi- 
Xatov Job. xxvi. 6. Jud. viii. 26.) Etiam Hieron. habet: 
et non operui I non habentem velamen. 1T Syro-hex. 

♦ o^-? JJl wjvoa^ JJo .1 w Syro-hex. ^soo .1. 

♦ ^U, w^-? J*aolj ))^. " Sic Syro-hex. in textu. 
Cod. 23 : eV ofXpava. m " 2. KaTa opcpavoi. Sic omnes 
MSS. ut est in Hebraeo. Nicet. et Drus. koto. o/x^o«ir." 
—Montef. Pluralis est in Codd. 248, 259. n Sic 
Syro-hex. in textu. Hieron. : manum X meam. a Olymp, 
et " omnes." 56 JOBUS. [Cap. XXXI. 22- 22. TiSn. Cadat. O'. diroaTair). 'A. ireadTco. 23 

23. 731N N7 inNfcftyi. Et prae majestate ejus 

non valerem. O'. Vacabat. ^ O. Kal dirb 
tov Xr)fifiaTOS avTOV ov\ vnoiaco. 24, 2. Kal to 
fidpos avTov . . , 25 

24. vP? 3.ilt "•nQttTON. Si posui aurum robur 

meum. O'. Vacabat. -^ O. et era£a XP V0 ~(° 1 ' 
eis yovv /ioi. 26 2. et r)yr)adfir)v yjpvaiov dcpo- 
(3iav fiov. 27 

25. T3J. Multum. O'. dvapi6fif)Tois. 2. 6«- 

<W£oty. 28 

27. , 3-7 "!£©?/ ^ 1 ?^. 25* seductum est in occulto 
cor meum. O'. Vacabat. -^ 0. Kal el r)ira- 
TrjOr/ XdQpa r) KapSia fiov. 29 'A. Kal ei 
eOeXyfrj ev diroKpv<pfj KapSia fiov. 30 2. Kal 
eTrXaTvvdr/ Kpvcpa r) KapSia p.ov. 31 

"'S? """^ P^nV Et osculata est manus mea 
os meum. O'. et Se x"/ * f iov fwwejs «rt 
aTOfiari fiov ecpiXrjaa. 2. >cat npoaeKvvqaev 
r) yeip /*ov nepl to aTOfia fiov. 32 

29. n ifMSD-"'? WnjHVf). ^ aretoi me, 
gwia invenit eum malum. O'. /cat ehrev r) 
KapSia fjiov, evye. 2. Kai enaveaTrjv ore Kare- 
Xafiev aiiTbv KaKcoais? 3 

31. 11»« N7-DN. Si non dixerunt. O'. el 8e 
Kal noXXaKis elnov. 'A. ei fir) elnov. " AX- 
Xos' ei fir) TroXXaKis einov. 3 * 31. YvT^? *Kf&* Viri tabernaculi mei. O'. ai 

Oepdnaivai /xov. 2. 0. oi dvSpes Trjs aKvvfjs 
fiov. 3i 

SEtoa tkh T/dso ;n^- i n. Qui s dabit de 

carne ejus ? non satiabimur. O'. ris &v Scor) 
r)fiiv tcov aapKoov avTov nXr/aOfjvai ; O. ris 
ScAr) tS>v aapKcov ai/Tov, Kal efinXrfaOnao- 
fie6a ; 3i 

32. "w. Peregrinus. O'. £evos. 'A. npoafjXvTos. 

0. eTaipos. 3 * 

rnM7. Ad viam. O'. iravTi eXOovTi. 'A. 

oSoinopcp. 36 

35. 'h Viyti Ylfii "''? • Utinam guis me au- 
diat ! O'. Vacabat. •% 0. ris Scor) aKovovrd 

fiOV 37 

Hebraea incerta sunt. O'. Vacabat. ^ 0. 
X«ipa Se Kvpiov ei /j.f) eSeSoiKeiv. 38 Schol. fir) 
eKTeivai avTov (s. aiiTrjv) Kard tivos. 39 

39. f|P3 -, 72>. Sine argento. O'. dvev Tififjs. O/ 

Xonroi avev dpyvpiov. 40 

''nnsn rT" 1 !?^ 3 - ®??! ■ ^ animam dominorum 
ejus efflare feci. O'. et <5e /cat ^vyjjv Kvpiov 
Trjs yfjs eKXaficbv eXvnrjaa. ' A. «u tt)v ^vxfi» 

t£>v ixovrav avrrjv COHtristaSSem. 

40. nin N2^ ntSPT nnn. p ro tritico egrediatur 

spina. O'. dvTi irvpov dpa e£eXdoi fiot KviSn. 
2. dvTi aiTov /3XaaTr)adT(o aKavos. 42 23 Nobil. 24 Sic sub S5 e. Syro-hex., qui in suo 

habuit X^aror (|lIji.qx), ut nunc Cod. 138. Hieron.: -X et 
a pondere ejus non sustinebo. 26 Olymp. et " omnes." 

Nobil. : 2. jSdpovf. 26 Sic Syro-hex. et sub aster. 

Hieron. Pro «s x "" F ou Montef. ex Nobil. affert : *AXXoy 
la-xiv fwv, quae est lectio Comp., Ald., et quorundam codd. 

27 Cod. 252. Montef. ex Nicet. et " omnibus" edidit : 2. 
d(f}ol3iav fiov; quod tamen ad T^^^P perperam refert. 

28 Colb. 29 Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. 
30 Cod. 252, ubi iv dnoKpv<j)j]s (sic) scriptum. 31 Idem. 
Montef. ex Olymp. et "MSS." affert: 2. iiiKaTvvBii, cum 
inutili conjectura, «rXawjdi;. 32 " Sic [Nicet. et] omnes 
praeter Colb., qui habet npoaeKivrjo-e et oroparos pov." — 
Montef. 33 Olymp. et " omnes." 34 " Has lectiones 
suis interpretibus ascriptas singulatim afferant Colb. et 
Reg. unus. Nicetas autem et Drus. [cum Cod. 259] con- fertim attulerunt sic : Oi \omoi d ixt) n-oXXdxis emov ol 

av&pes ttjs (TK. p.ov, rls Sear) to>v a. avrov, Ka\ ipirKrjoBrjcropeBa ;" 

—Montef M Cod. 252. 36 Idem. «P» ff^ 

veteres omnes [LXX, Hieron., Chald., Syrus] legerunt 
nnNP, viatori." — Rosenmueller. 37 Syro-hex. ad codi- 

cem correctus: VA ^&ikf oot ^io ofso .1 3S. Ed. 
Lat. Hieron.: % Quis mihi tribuat auditorem? x " Hunc 
locum asterisco notat Colb. et Ed. Lat. Hieron. [invito 
Syro-hex.]. Colb. vero hanc notam habet : p° it\ k -X pr) 
iKrelvai alrov Kard tivos. Haec autem quo pertineant 
ignoro." — Montef 39 Cod. 139: 2. pr) ckt. airov k. nvos. 

Sic, sed sine titulo, Codd. 137, 138, quorum hic aiTr)v 
habet. Scholium esse videtur, sed incertae significationis. 
40 Colb., Reg. unus. 41 Syro-hex. ^i^l? Uax^o .1 

*1S— i-JS? ^oo^ qm U-l?- 42 Olymp., Orat, Reg. -Cap. XXXII. 12.] JOBUS. 57 40. rrin. c. kvISt,. 'a. &ko. v . 2. &Kavos. e. 

&Kav6a} 3 . 
ntpNl. Nqpellus. O'. (3dros. 2. drt\ta<p6- prjra u Cap. XXXII. 

1- ^T^? P' V! 7? **in "9« 0*"« ¥ se erat justus in 
oculis suis. O'. r)v yap 'Ia>/3 SUatos ivavrtov 
a\>T<ov. 2. Sta. to aiiTOv StKatov <patvta6ai 
iir' avTwv} 

2. ^«3^-;n. O'. 6 tov Bapa X tfj\. 01 Xoiiroi- 

vibs tov BapaxirjX. 2 

D"J. Ram. O'. Ta>. 2. 'Evpias. 3 

3. '"WO iNSQ-fc^. Non invenissent responsionem. 

O'. ovk f)Svvr)6n<Tav diroKpiOfjvat dvTt6tra 'Ioj/3. 
2. . . ivavriov.* 

li"«-hN VCTV)!. Et condemnassent Jobum. 
O . Kal i6tvro avTov ttvat datfifj. 5 

4. D' , ")57 : ? 1 3^*MV»N n3n. Expectavit Jobum in 

sermonibus. O'. imipttvt Sovvai diroKptatv 
'Ico/3. 2. tTr\v^t tov 'I<oj3 \6yots. e 

4, 5. /iQN O^T % O'. Vacabat. >K O. ort 

nptatSvTtpoi opyfj avTOV. 1 5. iEM "in^. £/ ^arn/ ira ejut. O". Vacabat. 

*j£ O. Kal i6vp<o6n opyfi ainov? 2. . . dvpbs 
avTov. 9 

6. ^V^}.' Scienliam meam. Of. tt)v ipavrov im- 

o-TTJfiT)v. 'A. O. yvaxrtv . ,'° 

8. ttfi2Nn Wn-TTII ]3N. Pro/ecto spiritus est in 
homine. O'. d\\a irvtvpd iartv iv (3porois. 
2. 6vt<os Se irvtvfia Otov iartv iv dvdpomots. 11 

Ornfl. Intelligentes eos facit. Of. ierrlv r) 
StSdo-Kovaa >£ 'A. 9. ainovs. 11 

11. M"H1T? WlTin \n. En! exspectavi verba 
vestra. O 7 . iv<0Ti(ta6i fiov ra fHjpara. Alia 
exempl. iSov fJKOvaa tovs \6yovs vpcov. 19 0. 
iSov i£tSt£dfinv Toiis \6yovs vfiwv}* (2.) Ibm 
imipAiva tovs \6yovt vp£>v. 

11, 12. : rV^ P^^JWTT? q^ni^nn— »y ptN 

)2iinS D^TSH* Auscultabam usque ad in- 
telligentias vestras, usque dum scrutati essetis 
sermones, et usque ad vos considerabam. O'. 
ipa> yap vfia>v aKov6vT<ov (alia exempl. f)v<o- 
Ttadfirjv fitxpt <rvviat<os vpa>v 13 ), >j£ O. &\pts 
o5 irdanrt \6yovs, Kat fii\pi vfiatv avvf)a<o. 16 
2. rfKpoaadfinv i<p' Saov i<ppovttTt, i<p' Saov 
i£tTa£tTt \6yovs, Kat piypt T °v i<ptKtadat 
i/fiiov ivtvoovv} 7 43 Cod. 252 : 'A. Skov. 2. aKavos. Theodotioili aKavda 

tribuunt Olymp., Colb., Regius alter. Denique Syro-hex. : 
'A. 2. e. axavdat (|l»oo). m Olymp. " Orat. vero haec 

habet : erf pot Se ovrtas r)pp.r)vevo-av' o£8e iiraxBfjS, <f>r)a\, Tais 

6tpaKau/iot yiyova. Quae quo pertineant reperire non 
potui." — Montef. Pertinent ad v. 31. Vid. Cat. Nicet. 
p. 478. • - 

Cap. XXXII. x Olymp. et " omnes." Montef. addit : 
"AXA. iavrmv. *AXX. ivavriov airov. Syro-hex. in textu : 
ivavriov avrov ; in marg. ailtem : ivavriov avrav. Hieron. : 
in conspectu suo. 2 Colb. 3 Colb., Reg. unus, et 

Cod. 255. * Colb., Reg. unus. Num forte scholium 

ad avriQna 1 5 Syro-hex. in marg. : «a! tBtvro airov uvai 

evo-efir} ()fc^«.» ; - ° i»). Sic Cod. 23. Cod. Alex. a prima 
m. (vo-ffyv (sic). 6 Sic " MSS." apud Monttf. 7 Sjto- 
hex. praeponit asteriscos quinque lineis, quarum ultima est, 
na\ i$vpa>6tj 6pyf/ airrov ; sed deest cuneolus in fine. 8 Sic 
Colb. et sub aster. Hieron. 9 Colb. l0 Idem. Tolv Xot- 
ttois tribuit Orig. apud Nicet. n Nicet. et " omnes." Sic 
TOM. 11. Codd. 255, 257,259. 12 Syro-hex.. in textu. ,3 01ymp.: 

"Ercpa avriypa<pa /i€Ta ro, ipS> yap vp.S>v aKovovrav, ?^<i xat Toi>- 
rovs tovs ari)(ovs' Ihoii rjxovaa Toiif /\Ayovs iipi>v, r)va>Tto-dprjv axpi 
o-vviocas vp.£>v. Sic Codd. III, 23, Ilisi quod ivartaaprjv 

p.f'xpt <r. v. in utroque legitur, et Uov yitp rjnovo-a in Cod. 23. 
14 Colb., Regii duo. Olymp. : 01 8« irtpoi ipprjvtvra\ ovrtos 

iKbtbwKaaiv 18011 ivtvoow. li Hieron. : 8S Ecce ! 

patiensfui in verba vestra. Graeca conjectando fecimus, 
et Symmacho vindicavimus propter sequentia, 8J et aiulivi 
etc. Vid. not. 17. Ie Haec vulgo Tolr O' tribuuntur; 

sed Syro-hex. inde ab «xp»s ov ad finem v. 12 i$ vpwv 
omnia Theodotioni vindicat. Idem ipS> yap om. in textu, 
sed in marg. habet: ipS> ydp. " Scholium (,■ *.\.r» « ~) 
In multis exemplaribus (|k«Jl.) ante vpS>v aKovovrav po- 
situm est avayyit\S> (\j} '«ivtajo) yop- Non positum erat 
in Tetraplis (Jla >.N»-ii>)a)." Lectio arayy<X<u yap repe- 
ritur in Cod. 55. lr Colb., Reg. unus. Olymp. men- 

dose affert : r)Kpoao-apr]v i<f> oaov i^rrrdo-rrTf Xoyovr K. T. i. 

Symmachum vertisse videtur Hieron., omisso in fine 
1 4. ." 58 JOBUS. [Cap. XXXII. 11- 11. POT. *c 9. iTdarrrt. 'A. ^x""^" 

11,12.030 I^TgM p^nO-li». C.Vacabat. 

%• 0. «XP' y °^ ^dcrnTe prjpara avrov e£ * ~ 19 
V/ICOP. 13-17. ^N - *^ VI ^°T ^' Dews exa ~ 

gitat eum, non vir. (14) Nec disposuit ad me 
verba, nec verbis vestris ei respondebo. (15) 
Consternati sunt, non responderunt ultra, ab- 
stulerunt ab eis verba. (16) Et exspectavi 
quia non locuti sunt, quia steterunt, non re- 
sponderunt ultra. (17) Bespondebo etiam ego 
partem meam, ostendam scientiam meam et ego. O'. Kvpicp irpocrOepevoi. (14) dvOpconco Se erre- 
Tpe^jrare XaXfjcrai Toiavra p-qpara. (15) ^ O. 
enTorjdvcrav, ovk dneKpidncrav eri, erraXaicocrav 
e£ avTcov Xoyovs. (16) vnejj.ei.va, ov ydp eXd- 
Xvcra, oti ecrT-ncrav, ovk drreKpi&ncravi. (17) 
v7roXa(3cov Se 'EXiovy Xeyer ndXiv XaXtjcrco* 
•fc (2.) 6 lcrxopbs drroppfyet avrbv, Kai ovk dvf)p, (14) 
ovSe erat-e rrpbs pe XaXias, Ka\ iv pfjpaatv vpa>v ovk drro- 
Kpt6f)aopat aircp. (15) irrTof)6r)o-av, ovk iirotovvro diro- 
Kpto-iv erC drrfjpdrjO-av (s. i^fjpdrjaav, s. dcf>r)pe'6r)crav) drr' 
airS)V XaXiai' - (16) (cai vrripetva (s. dvipetva) ort ovk eXa- 
Xtjo-a, ort ecm)aav, ovk iiroifjaavro drroKptatv ttV (17) 
diroKpidfjo-opai Kayit ro pipos pov (Zj. T0 pepos pov), 
dvayyeXS) Tr)v yvSmtv pov Kaya>4. ivevoovv : 38 et audivi vestram prvdentiam, usquequo discu- 
teretis sermones, et clonec intelligerem vos. 18 Colb., Reg. 
unus. Schleusner. in Opusc. Crit. p. 161 legendum censet 
i>;iXvtdaTyre. 19 Colb. : 38 'Ek 8. oJ 8. Montef. vero hos 

quatuor versiculos a xai pixpi vpS>v incipit, et usque ad 
rrpoo-Oipevot (v. 13) -continuat, invito, quem nos secuti 

sumus, Syro. 20 Haec, irrroffdrjirav- ovk drreKpi6r)0-av, 

quae hodie in LXX leguntur, Theodotioni sub asterisco 
ascribunt Colb. et Syro-hex. In Colb. vero versiculus 
postremus sic se habet : on earr)o-av, ovk direKp't6r)o-aV orrt 
dnoKptdS) 36 2. to pipos pov. Post djreKptthjcrav add. ort diro- 
Kpt6S> Kaya pipos Ald. et 14 codd. 21 Nobile fragmentum 
interpretis nescio cujus ex margine Syro-hex., ut in apogra- 
pho Norberg. exstat, versiculis tantum distinctis, exscribam. 
[Huic fragmento in codice, cum indice ad xvpia rrpoa6ipevot 
lectorem referente, praemissa sunt verba, * 1 w>v * N? > 
h.e. absona, quod de versione textuali praedicari videtur. 
In marg. autem inferiori cum eodem indice appositum est 
scholium : " In Tetraplis quidem legebatur ut in margine 
(i-ai».? ^Xot y(); in exemplari vero Eusebii et Pam- 
phili, ut in textu (a^*.? ^Ao *♦/)•"] 

.jin^Q^.0 oCi. ~*i Lj!^N~. 38 

. llNvfl.NB «LoX ■~"^2 Uo 36 

.Ji^JO OtX Jj(' JjAjO JJ yOflN.» JLo^SO 38 

. ool JtOsJO ojclS 0001 (-..-iV Uo-i.? 36 

.JlNviv* yOot-ias )B^»U/ -X- 

.lv N ^>.v> JJ» ^£-*> \ - "^" 3B 

.ooi Jk^iO uJO^ o. ^V Jl O^J_0» ^-^» ?5 
.w^.» JkUio )o(' ^/ J-j/ JjAas X 

>Jj/ ,3/ ^N»-.» Jfcsi.^ J-j/ ^.»0^0 X- 

4^.0) LaS>v .Jbo ^ao wfc^? ^^JlOwo» ^oiii. 

Middeldorpfius haec Graece.quidem exprimere non ausus 
est : Latina ejus, male divisa et Syriacis parum accommo- data, subjungam tamen. 38 Tyrannus occupavit ittum, non 
homo. Neque mihi verba opposuit; verbis vestris non 
obstitissem illi. Sermcme improbo usi sunt. Responsum 
iterum iis abreptum. Exspectwvi ita ut nihil dicerem, 
propterea quod adstabant; ja/m non amplius oppositionem 
faciunt. Et ego partes meas suscipiam, proferam et ego 
sententiam meam^. Nam verborum plenus jam ea sum 
prolaturus. Tantum addidit : " De auctore hujus inter- 
pretationis nil definiri potest." Mirum profecto Criticum 
optimum non animadvertisse, Syriaca sua cum Latinis 
Hieronymi a Montef. allatis ad verbum fere convenire. 
Haec autem sunt : 38 Dominus abjecit eum, et non vir. 
^HNecdum ad me locutus est: Ket in sermonibus vestris 
non respondebo ei. 38 Obstupueriint, non responderunt 
ultra: 38 defecerunt ab eis sermones. 36 Quia ergo ex- 
spectavi, et non sunt loquuti, 36 et steterunt, et non respon- 
derunt ultra : 36 respondebo et ecjo partem meam, 36 et 
annuntiabo scientiam meam. In versiculo primo Hebr. 
7S Syriace est LjfcOi—, Graece 6 lo-xvpbs, quod tralatitium 
est. Sed offendit verbum «*»/, apjrrehendit, quod neque 
Hebraeo ^HJ, fugavit, neque Hieronymiano abjecit com- 
mode aptari potest. Tentabam «»*,/, quod Syrus noster 
pro drripptifre posuit Psal. 1. 13. lxx. 9, et saepius, nisi hoc 
ab «*•( nimis remotum videretur. Ergo in medio re- 
linquo. [Tardius certior factus sum, in codice scriptum 
exstare I»*j, an-oppii^et.] Transeamus ad v. 4, ubi Mid- 
deld. jungens JIcl^.» cum praecedenti JlS-Ny, de sermone 
improbo intellexit. Hebraica sunt, "liJJ IjP N? WIH, quae 
luculenter expressit Hieron.: obstupuerunt, non respon- 
derumt ultra; nec deterius Theodotio : iirTof\6r)crav, ovk dire- Kpl6r)aav ert. Quid multa 1 Pro Syriacis 
ooot fidenter corrigo ooot f** o-i.» Jl o_i.i [sic in cod.], 

iirrofi6r)0-av, ovk irrotoivTO. Ponitur '«J pro iiTrof)b\) Job. 

xi. 16. xxiii. 15. Jesai. xxxi. 4, etc. Quae autem post -Cap. XXXIII. 13.] JOBUS. M 18. ^nj^n. Coarctat me. O'. oMku ydp p(. 

2. crvyKaiu fie. 22 

19. nriS 1 ) N7 )^3. Tanquam vinum quod no» 

aperitur. O'. axnrep daKos y\(VKovs {icov 
S(Se/j.ivos. 2. <&y oTi/oy i>eos dSidwvtvo-TosP 

20. n3y«Vinoto nnON. Aperiam labia mea, et 

respondebo. O'. dvoifcas ra x e ^V %i O. a7ro- 

Kpi6&. U 

Cap. XXXIII. 

2. "^ni. J» /ja/a/o meo. O'. Vacat. >£ O. eV 

t<2 \dpvyyi pov} 

3. T#\ Rectitudo. O'. *a0apa'. 'A. 6. ejtfera. 

2. a7rA?7. 2 
^VI' Scientia. O'. aweo-ty. 'A.Q.yvcocris. 3 

4. 7N~rm . Spiritus Dei. O'. rrv(vpa 6eiov. 2. 

irvevpa deov* 

6. 7N7 ~PQ3 ' , ]N"'|r~. Ecce ! ego secundum os 
(modulum) tuum erga Deum. O'. Kal kyco 
kotol o~i. 2. apa toiovtos (ifti oios cri), ovk 
uul 6(bs. s 6. O". -r «* tov avroO 8ii)pTio-pn6a4. Oi kutcu iv 

to) ' E/3pai7ca>.* 

7. ??nj?nn. Consternabit te. O'. <r« <rrpo0i)<ru. 

'A. (K6ap^TJa(t. 7 

8. "atNn n-)DN -fN. /v^ m / rfiri,/.; in auret 

meas. O". Vacabat. ^ 'A. 0. irXitv tliras 
iv cocri fiov* 

9. 'h )iy WT\ t Et non est iniquita» mihi. O*. 

OV ydp T)vbp\r\0~a. ' A. Ka\ <Ak dvopia fioi.* 

10. i • 2mMv. Pro inimico sibi. O". Sxnr(p vrrt- 

vavriov ^ O/ I". atV<j>. 10 

11. "TD3. 7« cyjpo. 7 . iv <f*vA<j>. n 

13. y tfl */) *} (s. ninn) nton v^m joto 

T^l "^* Quorsum adversus eum litigasli 
(s. lites) ? quia de omnibus factis suis non re- 
spondebit. O' . \iyus S(, Sid ri rrjs SUrjs fiov 
ovk iiraKrJKoi fiov rrav prjfia; 'A. ri'ovv rrpbs 
avrbv (SiKacrco ; Sti rrdvTa ra prjfiara airrov 
ovk drroKpivuTai. 2. t'i ovv avrco StaSiKafy j 
rrdvT(s ydp oi \byoi airrov dvavripprjToi. 1 ' 0. 
oti (s. W) irpbt avrbv Kpioit, ort rrdot roit pr]uao-u> (s. 
Aoyois) avrov ovk djroKptvttTat. cuneolum leguntur, quaeque divinando vertit Middeld. : 
nam verborum plenus jam ea sum prolalurus (/), non 
sunt nisi scholium Syri interpretis : " Ad illvd, irr\r)prjt ydp 
ft/u prtpArwv (v. i8),junge haec." Restat quaestio, cuinam 
potissimum trium interpretum insigne hoc fragmentum 
tribuendum sit. Theodotionis esse non potest, quia hic, 
testibus Colbert. et Syro, post «nroijo^o-ai/ pergit: ovk dire- 
KpiOrfo-av crf i-rakaiao-av i£ airav \6yovt K.T.i. quae hodie in 
versione LXXvirali leguntur. Versio tam scrupulosa est, 
ut Aquilae vindicari possit, si excipias locutionem aT-oKpto-tv 
nouio-Bat pro HJ^, quam vix admiserit istius interpretis 
usus. Superest igitur Symmachus, cui particulam t6 pipot 
ftou diserte tribuit Colbertinus, quemque in vertendis w. 
ii, 12 sectatus esse videtur Hieron. 22 Olymp., Colb., 

Regii duo. ^ 3 Nicet. et " omnes." M Montef. ex 

Colb. et Eeg. edidit : -X- ©. «ral arroKptda. Sic sub simplici 
aster. Syro-hex. et Codd. 249, 253. 

Cap. XXXIII. l Sic in textu sine aster. Cod. 23, alii. 
Syro-hex. VA.) )a*. i.vi»-» .1 -X-. Cf. Job. xxix. 9 in 
Syro-hex. Hieron. : -X- in gutture meo. 8 Colb., Eeg. 

unus. 3 Iidem. 4 Iidem. 6 Sic Reg. unus, et 

sine nomine Colb. 6 Colb. Etiam Syrus obelo jugulat. 7 Nobil., Colb., Eeg. unus. 8 Sic Syro-hex. Colb. soli 

Theodotioni tribuit. Hieron. : X- Verumtamen dixisti in 
auribus meis. 9 Syro-hex. ♦ u^. )fc^>£Daaaj Jl Jlo .(. 

10 Hieron. : quasi contrarium X sibi. Huc pertinet, ni 
fallor, nota in marg. Syro-hex. in initio v. 1 1 : Ol y. avri>v. 

11 Syro-hex. in marg. : " Hoc est, in cippo () 8 it> ■>)." 

12 " Lectiones Aquilae et Symmachi sic omnes habent : ad 
Aquilam Drusius legit «it8«ao-<u, male." — Monief. *E*o«- 
Kao-a> est error Nobilii. Aquilae Montef. tribuit noot 
alrovt, sed aurov habent Olymp. et Syro-hex., cujus inter- 
pretatio haec est : "^JO .\a»? otLoi». ^*9oi Ljjo ./. 
otloX? V)i»\Vs .u» *Usli£> II oC^» Ibo r o^=« 
♦ )-Ui- Jl? oOj-» JL» ^^^o»io .h~>! v i». "Syria- 
cum .oi/ proculdubio vitiosum est, ita ut legendum sit 
.o»l [vel yo»'/, si forte Syrus in apographo suo men- 
dosum otKao-a s. «Socao-o) invenerit]." — Midddd. Reapee 
in cod. est .0»?. Apud Symmachum pro fi interrogantis 
Syrus oTt s. otort legisse videtur: Graecam autem locu- 
tionem avra StaotKdCj ita vertit quasi esset wpbt avror outdfo. 

13 Syro-hex. ^oC^X» ^J» -U-? o»^? ^*-» X 
A ) . a w< J| c»i«.» JL». Hic quoque or» in initio frag- 
menti pro interrogativo falso scriptum esse videtur. 

1 2 60 JOBUS. [Cap. XXXIII. 14- i4. naniB* xh a^» **#*&?, noHysu 

Nam una vice loquitur Deus, et duabus vicibus, 
nec videt illud (homo). O'. kv ydp tS> ana£ 
\a\fjcrai 6 KvpLos, kv Se t3> Sevrepco ^jc non 
considerabit illud. u 2. oti airag \a\fjcrei 6 
6ebs, e< Sevrepov ovk aKvpd>crei avrov} 

15. '"'/'?- P^D D* 'D?« In somnio visionis noctis. 

O'. evvirviov f) kv fie\eTrj WKTepivfj. A. kv 
ej/uTri/ta) opa/iaTicr/j.ov vvktos. 
n»T|€l. /Sc»por. O'. 6Wds c/>6/3o?. 6. e*. 
crrao-ts. 17 

16. DrilT D^DDll. Et castigationem eorum ob- 

signat. O'. kv etSecri cpofiov tolovtols avrovs 
e^ecpo^rjcre. ' A. Kal kv iraiSeia, avTwv Tr\fj£ei 
avrovs. 

19. 3.iM302. Per dolorem. O'. e7Tt pa\aKia. 

2. &a 7r6fov. 19 
10^ i^??— 3VYJ. Et multitudo ossium ejus 
robusta. O'. Vacabat. -^ ©. /cat n\fj6os 
octtcov avTov evapKvo-e. 

20. «TlNri bpWQ itlJD^. JS< areima e>s cibum 

appetentiae. O'. Vacabat. ££ O. Kal r) ^x^ 
at/ro£5 fipcocriv kiri6vfifjcrei. 21 

21. '?% Consumitur. O'. eW a> crairwcriv. 'O 
'E/Spator ecoy ac eKXefyooo-ti'. 22 

22. rinCH. Jrf foveam. O'. ety 6dvaT0v. Oi 

\oiiroi- els Stacpdopdv. 23 dyye- 23. YyE ^^0. Angelus interpres. O 
\oi 6avaTt]cp6poL. 

25. V*0^ »0^ nitf\ Revertetur ad dies ado- 
lescentiae suae. O'. diroKaTacrTrjcrei Se avrbv 
dvSpcodevra kv dv6pdrrrois. 'A. O. diroo-TpeyjreL > t / / > « 25 

ety rjfiepav veoTrjTos avTov. 26. VT3"£1 nlVK-^St "VJ^, Beprecabitur Beum, 
et gratum habebit eum. O'. ev£dfievos Se irpbs 
KvpLov, Kal SeKTa ainco ecrTai. O. Sen6f}cr€Tai 
tov 6eov, Kal ei\oyfjo-eL avTov. 26 

iflin? T3S kn*1. .E* wrfeii* /aciem ejus 
cum jubilo. O'. eicre\evcreTai irpocrdnrcp l\ap<2 
(alia exempl. Ka6ap<p 27 ) criiv k^vyopia. 'A. . . 
kv d\a\ayfi£>. 2. . . kv vfivo\oyia. O. . . 
yttera e£o/*oXoyr)a-e<»s. 28 

®i2M7. Homini. O'. dv6pd>irois. 01 \oLiror 
dv6pd>ircp. 29 

28,29.^-0^ — ^33 n-TQ. O'. Vacabat. 
% 0. crmcrov ^rv^fjv fiov fieTa dvSpos. 30 

29. 7V&. Operabitur. >£ 0. epyarat. 2. 
irpd^L? 1 

29.30. Wea rpttJnrV :-oa-ny vhw dd^b. 

j : — • t : v|t • t » — — : — 

Bis terve cum viro : ut reducat animam ejus. 
O'. ^ 0. oSoijs rpels fieTa dvSpos 4 ' Kal kppv- 
craTO Tf)v ijrvxfjv fiov. 2. Sls Tpls irpbs e/ca- 
crrov, &o-Te fieTaKa\eo-ai Tr)v ^rv^fjv fiov. 32 14 Hieron. 15 Sic, sed airai pro avTov, Montef. ex 

Uolb. et Reg. uno; sed priorem clausulam Colbertinus, 
posteriorem uterque sine nomine affert. Cod. 139: 2. ort 

awa>- \a\ria-ai 6 Kvpios, (K Bfvrepov ovk aKvpaafi avrov. Codd. 
137) 138' ori airat; AaXijo-ai Kvpios, eK 8. ovk aK. avra (avTav 

Cod. 137). 16 Montef. ex Colb. et Eeg. edidit: 2. eV 

evviTvia opapari p.ov vvktos. Legendum esse 6pap.aTiap.ov, et 
Aquilae, non Symmacho tribuendum, acute vidit Schleus- 
ner. in Opusc. Crit. p. 162, ad Hex. ad Job. iv. 13 provo- 
cans. Cod. 1 38 affert : 'A. opapan pov wktos. " Colb. 

18 Colb., Reg. unus. Statim ad verba v. 17, airoo-rpfyai 
avBpamov arro a&iKias, Cod. 139 affert: 'A. 2. (mo-Tpe<pa>v irpos 
(sic) rijs ripwpias; Codd. 137, 138 sine titulo: emo-Tpecpaiv 
Trp6s(Trpb Cod. 137) Tijs t. E3t merum scholium. Olymp.: 
Lcras yap d p.rj eWorpei^e irpo tyjs Tipapias k.t.c. 19 Colb., Reg. unus. 20 Sic Colb. et Syro-hex. 21 Sic Syro-hex. 
et sub aster. Hieron. 22 Colb., Reg. unus. 23 Colb. 

24 Post haec verba Cod. 23 infert: ovk arroKpivovTai avr<p; 
Hieron. vero: -X- non respondebit ei. ^ 5 Colb., Reg. 

unus. Olymp. : Oi Xonrot' eVio-Tpe'0ei k.t. e. 26 Olymp. 

et " omnes." 27 Sic Comp., Cod. Alex., alii. Olymp. 

in textu habet KaBapm, notans : Oi \omoi Ikapa. E con- 
trario Syrus in textu affert -i- i\apa, et in marg. Kadapa. 
28 Sic "omnes MSS." Olymp.: 'A. e. ev d/\a\ayp<*. 2. iv 
vpvo\oyia. Lectio p-era c£opo\oyr)o-ca>s quasi scholium af- 
fertur in Codd. 250, 255. 29 Colb., Reg. unus. 

30 Sic Syro-hex. Colb. : -X- 'Ek e. ol 8. Asterisco notant 
Cod. 248, et Hieron. 31 Cod. 255. 32 Olymp., Orat. et 
Regii duo. Codd. 255, 256, 259: 2. wore ^ieraitaXeVat rr)v 
^r. pov. -Cap. XXXIV. 11.] 
30 JOBUS. 61 Ut reducaV animam ejus a fovea, ad illus- 
trandum eum luce viventium. 0\ Kal ippv- 
traro ti)v "tyvyfv pov ck 6avdrov, iva r) (corf 
pov iv cjxotl aivjj avr6v. (©.) tov imaTpi^jrai 
ijn>)(T)v avrov eK 8La<f>6opds, tov (pcoricrai avrco 
kv cfxorl (covtcov 33 

31-33. nT23n- tinnn.' O'. Vacabat. jg e. 

K<>xf>tvcrov crocpiav. 3 * 

l\3. nrOll ^St^l ^?nn. Tace, et docebo te 
sapientiam. % 0. Kcixptvcrov, kol 8i8d£co trt 
<jo<f>iav? h 2. criya, Kal 8i8d£co crt cppovncriv 38 Cap. XXXIV. 

2. , \?'?. Verba mea. O'. /aoi/. ^ rd prjpara^ 

pov} 

3, 4. ItoTTC) $T">3. O'. Vacabat. £g 6. 

f/ T f \ / 2 

ort oi/y OTi KaXov. 

5. "'ipStrp "VDn. Removit jus meum. O'. «ttjjX- 

Aa^e /<ov to Kpipa. 'A. dnioTricrtv dn' ipov 
to Kpifia. 2. napirptyjrev dir ipov to Kpifia. 3 

6. aWN ^ipSUftp-^Jf. Super judicium meum men- 

tiar. O'. i^rtvcraTO 8e t<£ Kpipari pov. 'A. 
O. Kal nepl tt)v KpicrLv pov \jrevo-pa* 6, 7. D?S3 ttWH. O. Vacabat. >£ 6. fitauw 

- Sxmtp vScop* 

6. ^tffT^. ^6*7«e **•/«*. X' 6- *"«* «*'- 

/«ay. 2. dvaniois? 
8. O'. — oi^x dfiaprcov ovSi dcrtfSfjcraf^. 1 

ytfT^N-Dy. CWm hominibuM improbu. Q\ 
^era ^ dv8pd>v4 do~tfiS>v. H 

9. cn^N-oy inina -ua-pD" 1 vh tsh-^. 

v: : • vat It : • - . 

Quia dixit i Non proficit vir, t/uando ribi 
placet cum Deo. O'. pr) yap tintjs, Sri ovk 
tarai inLcrKonr) dvSpbs, Kal inLcrKoni) atrrov 
napd Kvpiov. 2. . . oiiy). acodffatTaL dvr)p ; . . . 
0. otl tintv, ov KivSvvtvati dvr)p iv rcp tv8o- 
Kififj<raL airrbv fitrd 6tov. 9 

10. V$a V W) jrchp. bth rhhn. Abrit ■ Deo 

improbitas, et ab Omnipotente iniifuitas. O'. 
firj fioi tirf tvavTL Kvpiov datfifjaaL, Kal tvavri 
navTOKpdropoi rapdf-at rb SiKaiov. 2. dntirj 
rov 6tov dvofiia, Kal tov iKavov dSiKia. 10 

ii. tiM££ ctm mN3i iV-oWr d-jn Vyb "'S. 

Qwia opus hominis reddet ei, secundum viam 
viri faciet invenire eum. O'. d\\' dnoSLSoi 
dvOpconcp Ka6d noitt «Acaoroy airrcov, Kal iv 
rpifScp dvSpbs tvprjcrtL airrov. 2. Kal Kara 
ri)v 68bv avrov iKaoTCp ovfifSrjatTai, in avro- 
cfxopco iXtyf-ti avrov. 11 33 Post alvfi avrbv Codd. Alex. et 23 haec addunt: 

irtTokal&aiv 8e *E\touff X/yei' aKovffarc /iou, o~ocf>o\, tino^rafxfvot 
jva>Tt{ecr&ai t6 koXov' ort etpr)K(v 'icujS ('I<»3 om. Cod. 23)' 
i8ov TavTii Trdvra (iravra ravra idem) epyarat 6 io-\vp6s, obovs 
Tpfis {rpts Codd.) pera dvSpos' tov eirtOTptyat Tfrv)(r)v airov 
h 8ia0(9opas, toO aitoTio-ai ai™ iv (f>a>Tt ftiiTo)!'. Eadem habet 
Syro-hex. in marg. Versio, cui in Hexaplis nostris locum 
assignavimus, est fortasse Theodotionis. M Colb. : 

•)S 'Ek G. 01 ('. Hi quinque versiculi asteriscis notautur in 
Syro-hex., et quatuor posteriores in Hieron. ^* Deest 

o-ocpiav in Ed. Rom., sed legitur in Cod. Alex., aliis, necnon 
in Syro-hex. 38 Colb., Reg. unus. 

Cap. XXXIV. l Sic Syro-hex. et sine aster. Cod. 249. 
1 Colb. : % 'Ek e. oi 8'. Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. 
f Colb., Reg. unus. 4 Sic Colb. Olymp. Symmacho et 
Aquilae tribuit. 5 Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. 

Montef. juxta Colb. priorem tantum versiculum, fiiwov — 
aSiKiaf Tlieodotioni vindicat. 6 Colb. r Sic Syro- hex. Montef. ex Colb. affert : Oi^ Apapritv, ov Kttrat c'r ry 
'E/SpaiVta. 8 Sic Syro-hex. ct Hieron. * Sic " omnes 

MSS." Olymp. vero monet : dvayvtao-riov ii, to piv tov 
6. Kara dnocpao-tv, to 8« toO 2. iv rjOet, Kal jcara ipirrnot». 

10 Olymp. et " omnes." u Colb., Reg. unus. Mon- 

tef. edidit «V avrocpopu, facete vertens, in via piMica (r* 
avra t<o <t>dpa). Sed miramur nemiuem perspcxisse, haec, 

Kai Kard Tr)v 686v avrov <«ta<TT<a <rufij3r)<rrra», ad postcnorcm, 

non ad priorem clausulam pertinere ; reliqua vero, «»' 
avTooi. i\iy£et air6v, non Symmacho, scd scholiastae deberi. 
Olympiodorus : 2vp.pax os > a P «8oir, aneirj — diutia (v. 10). 
toCto <\>r\<rf pr) einotpt t6v 8e6v cuxptTas T« iroutr' «ara yap rrjr 
0801/ airov CKat7T<a tTV/i/3tj<7«Tai, (tat or' airrocpdptf (sic) «Ary<J«i 
atVoK. E quibus verbis si quis collijrat, etiam haee, «ai «aTa 
tijx o8o» — <rvpt3r)<reTat, Symmacho abjudicanda csse, no« qui- 
dem non vehementer repugnabimus. Hieron. vertit : Quia 
ndeUt homini 55 opus suum, et juxta viam suam uhuj- 
quisque reperiel '• . 62 JOBUS. [Cap. XXXIV. 16- 16. nNrnV»© nya-OMI. Et si intelligere (est 
tibi), audi hoc. O'. tl Se (Ed. Rom. tSe) fii) 
vovdeTrj, dKove Tavra. 'A. 2. ei ftr) crvvieLS, aKove. 17. tftarp tOE\pp kttfe Pjim. Num etiam qui 
odio habet jus, ligabit f O'. tSe ai> tov 
(iiaovvTa dvofta, Kal tov oWvvra rovs irovq- 
povs. 'A. 2. dpa 6 ftio~a>v Kpiaiv k-riSrjaet ; 13 

19. D"HttJ. Principum. O'. kvriftov. O/ \oiiroi- 

dp^OVTCOV. 14, 

22. p« ^ys de -inonV nio 1 ?? P**) ^ n T^- 

Non sunt tenebrae, neque umbra mortis, ut 
lateant ibi operantes iniquitatem. O'. ovSe 
etrrai (alia exempl. eori) tottos, ^ 'A. O. oi/Se 
etTTi ltklcl BavaTov, tov Kpvfifjvai Toiis itol- 
ovvTas tcl dvofta. 15 
23. 1& D^ tiWfhg & ^. Quia non super 
virum imponet amplius. O'. Vacabat. ^ O. 
ori oiiK kir dvSpa Orjaei exi. 16 ^ 2. oii yap 
kir' dvdpcoircp KeiTai eTt. 17 
Bgtf&| V«"b« IjSn 1 ?. Ut eat ad Deum in 
judicium. O'. 6 yap Kvpios irdvTas kcpopa. 0. 
Tot) irpoa)(6r}vai irpbs tov icryypbv kv KpiftaTL. 18 25. wsrq n^ 1 ? "sfDm ormayD ■^ ,, ^ ,, p 1 ?. 

: - • : t : - ■- t : »» »ti ~ • - i-t 

Propterea quod cognoscit facta eorum, et con- 
vertet noctem, et conterentur. O'. o yvcopi(cov 
avTcov tcl epya, ^ O. Kal tTTpeyj/et vvKra, Kal 
Taneivcodrjo-ovTai. 19 

26. D^Nl DipJpS. In loco videntium. O'. opaTol 
Se kvavriov — k%6pot 4 aiiTov. 20 

28-33. "»an «^n^. O'. Vacabat. >£ O. 

Tot) kirayayeiv \d\rfaov? 1 

29. SttTV TM ttptfl tWTJ. £* *> e sedabit, et 
quis perturbabit ? ^ 0. *at avroy r)ov)(iav 
Trape£ei, Kal Tis KaTaSiKacreTaL • 2. ai)Tov Se 
r)pefiiav SiSovtos ris KaraKpiveT ; 23 

■'iiTvJVl. J?£ super gentem. ^ 0. Kai /caTa 
e6vovs. 2. 7T€p2 tOvovsJ® 

3i. ViartN «b ^nxto: tohtj hve^ ^. Q M i« 

(par est) ad Deum dici : Pertuli, non prave 
agam. ^ O. otl rrpbs tov icryypbv 6 \eycov, 
et\r)cf)a, oiiK kveyypdcrco. 2. otl irpbs 6ebv prjtriv 
dve\a($ov, oii^ e£a> aKcoAvTcos? 4 ' 

32. "TjH nj-lN. T M rfoceifo »we. ^ O. <ri> Sei£6v 
jxoi. 2. crii Siacrdcpricrov fioi. 25 12 Sic " MSS." Olymp. rotr Xot7rots tribuit hoc et se- 
quens fragmentum. Idem cum MSS., ut testatur Montef., 
haec, el -it) trwieis — eVtSijo-«i, uno tenore legit, praeteritis 
verbis, eVomfou (j>a)vrjv prnidrav. w Olymp. et " MSS." 

Iidem in fine add. «s Wu', quod quasi scholium affert 
Nobil. " Nicet., Colb., Keg. unus. 16 Colb. et 

Cod. 255 notant : 'Ef- 'AkvKo Kai O. to iju.urv Kai 6 e£r)s. 
Hieron. : Neque erit locus, 5S et non est umbra mortis '• ut 
latitent quifaciunt iniqua. Syro-hex. in textu : o£8e eort 
tojtos toC Kpvfirjvai k. t. e. ; in marg. autem : *A. G. ov&e eort 
o-Kta Oavarov. Obscure Montef. : " Notat autem Colbertinus, 
in textu hodierno, qualem repraesentat ille, non haberi 
plenam lectionem, ut ab Aq. et Theod. restituta fuerat. 
Nam legitur ibi, olt)e eo-ri (vel «n-ai) towos, cum certum sit 
Aquilam et Theod. legisse, oit>e eort o-Kta Bavarov." Par- 
sonsius e Codd. 137, 138, 139, 255, 256, scholium affert: 

ovk eK tov Ka6' ev (eva Cod. 255) oyjrerai to (tov Codd. 137, 139)81« Sic Syro-hex. Hieron. : •)£ quia non in homine positum est ultra; quae Symmachi est versio. 

17 Colb. Codd. 137, 139, 24&, 255 : 2. oi yap <fV avBpimq 

(e-rdva Codd. 137, 139, et Olymp.) «fiTat en. Syro-hex. * ool Ufc*«M Uj^s ^i^ p^aX .u». 1S Colb., 
Reg. unus. 19 Montef. juxta Colb. et Hieron. vv. 25- 
34, ab 6 yva>pi£av ad jjiov t6 prjpa, quasi ex Theodotione in 
versionem LXXviralem inductos, siglo 5S 6. notat. Neque 
aliter Grabius, nisi quod post \d\rio-ov (v. 33) cuneolum 
ponit. Nos Syrum secuti sumus, qui w. 26, 27 sine aste- 
risco affert; id quod Oraeca cum Hebraeis conferenti 
magis probabile videbitur. 20 Sic Syro-hex. Vox 
e'x^pol abest ab Ed. Eom., sed Parsons. e Codd. 249, 
252 affert: evavrlov e'x6pol avrov. 21 Sic Syro-hex. 
22 Olymp. et " omnes." Syro-hex. oom oot ~»? *s . jc. 

* o^oj 0420 jLovJSjb. 23 Reg. unus. 24 Olymp. 
et "omnes." Praeterea Montef. ex Regio affert: "AXXof 

OTt v-r) To\pa Tts eiirelv tw icrxvpoTepco, oti uSlkcos etKrjCpa Ta (iid. 

Est scholium Olympiodori in Cat. Nicet. p. 508, ubi «X17- 
qbas recte legitur. Scilicet commentator evexypdo-a> pro 
secunda persona aoristi medii cepit, quod Syro quoque 
nostro accidit, vertenti, t>n*v J), cum scholio : " Nempe 
tu (* fcyj/ T^*-)" 25 Olymp. et " omnes." Syro-hex. in 
scholio inedito haec habet : " Symmachus vero sic vertit : 
on 7rp6s 6ebv prjcnv dve\a(iev (sic), ovx ef;u> dKco\vrcos, aii Suicrd- -Cap. XXXV. 16.] JOBUS. H 33. npNft. Aversatus es. >% 0. dncocrn. 2. 
dno8oKipdcrr]$. 2e 

35. ^Ston} ikb. Non cum intellectu. C ovk 

iv inLCTTquT/. 2. ov (ppovipos. 27 
37. 'N7, Deo. O'. ivavriov tov Kvpiov (alia ex- 

empl. tov Beov 29 ). Cap. XXXV. 
3. '•nNtsrra hyb nn •^-'[Spfrra na^n- , '3. 

Quia dicis : Quid prodest tibi f quid pro- 
ficiam magis quam si peccassem ? O'. Vacat. 
Alia exempl. f/ ipeis, ri noifjaco dpaprdiv; 
Alia : f) ipeis, ri Karevdvvei o~ot • f) rt noifjaai 
auaprcbv 1 2. einas ydp, otl ovSev avp^a- 
Xeirai aoi . . , 2 

(!. iS-bysn-nD nNtprrDN. Si peccaveris, quid 
facies contra eum ? O'. ti f/papres, t'l npd£eis; 
2. idv dpdpTiji, t'l eipydaco avrco ; 3 

7-10. "toS> rrh^ Tpra - ™? ^M. O'. v aca - 

bat. *>£ O. f) Tl * K X et P° J (T0V — ' — ° ^ 6 ° y ° 
noifjaas pe;* 

8. "JTJN^. Impietas tua. % O. f/ daefteia crov. 

2- V rrapavo/iia aov? 
!). O^jTlE^. Oppressionum. ^ O. avKocpavTOv- 

uevoi. 2. avKocpavTLcov. 6 9. S?V"rtp. Prae brachio. •£ 0. dirb Ppa X iovos. 

2. Sid piav. 7 

10. •T^ i ?n flfhp} |ni. Qui dat cantica noctu. 

O'. 6 KaTardaacov cpvXaKas WKTtpivds. 'A... 
peXmSias . . 8 2. 0. 6 SiSovs aiviatis iv rjj VVKTl. 11. H9 "fcpW «5^3. Qui docet nos prae 
bestiis terrae. O'. 6 Siopifav ut dnb rtrpa. 
ttoSodv yfjs. 2. 8i8daKO>v fjpas vntp rd kttjvt) rfjs yfjs. 10 13031T DrafTl tf&fr. Et prae avibus cae- 
lorum sapienies nos facit. O". dnb Si nt- 
reivcov oipavov >£ aocpi£ei f/uas. 'A. 0. Kal 
aocpi£ei f/pas xnrep ra Kard rbv dipa Siiirrd- 
ueva nereivd} 1 

12. n2J£ *h) V^ D^- O'. Vacabat. % 0. 

eKei KeKpdfcovTai, Kal ov pf/ eiaaKovar] , xl 

15, 16. "\3T nnin. 0'.Vacabat. >£• 0. Kal 

vvv Bapvvet. 13 

15. 1J2D. Visitavit. £§(• 0. imaKenropevos. 2. 

iniXoyL^opevos. 1 * 

1ND EJS3 in^"N7"1. Et non agnoscit scelus 

valde. 2K O- """ "^* «y <1> napdmatud n 

crcpoSpa. 2. /*»?<$€ yvcopi(atv napanrcopaTa 
acpoSpa. 15 

16. "fiy ^VP njn "^m. Sine sdentia multi- ^,0-dv /xot (Jl JLa? Jl .^ o «, )y.\^N JcJSs Iq-^.? 
.u^. .n » °> ho( .t~-»J t»Notoo). Quod vero intellexit 
Symmachus, hoc esf: quia sermonem pro Deo suscepi 
(t>\ n »), inquit Elihu, etc." Vid. Cat. Nicet. p. 508. 
26 Colb., Reg. unus. * Iidem. *> Sic Codd. 252, 

254, et Syro-hex. in textu. Idem in marg.: tov implov. 

Cap. XXXV. : Verba, !j ipils, ri itoii)o-a &papraiv ; quae 
desunt in "Ed. Rom., supplent Ald., Codd. III, 23, alii, cum 
Olymp. et Syro-hex. Sic, nisi Jn pro fj, Comp. et tres 
codd. Etiam sic vacant Hebraea, ^"JSp^nD^ nisi in uno 
Cod. 249, qui affert: ^ tp«r, ri KaTtvOvvu troi; r) ri n. A. 
Syro-hex. in marg. supplet : * «i» i»^-» J-t». Hieron.: 
•Sc Aut dicis, quid prod-est tibil aut quidfaciam, sipeccavi? 
1 Olymp., Colb., Reg. unus. 3 Colb., Reg. unus. 

4 Colb. : 'Ek G. ot 5-'. Sic Syro-hcx. ct sub aster. Hieron. 
1 Colb., Reg. unus. a Iidem. 7 Montef. e Colb. et Reg. affert: 2. 8« fiiay ppaxiovos. Recte Schleusncr. in 
Nov. Thes. a. v. /3ia: " Fortasse simpliciter iia pia» scripsit 
Sym., et Ppaxiovos e versione Alex. huc irrepsit." In 
Codd. 137, 139 mendose scriptum: 2. Siafiao-w. 8 Colb., 
Reg. unus. 8 Symmacho tribuit Cod. 139, Theodotioni 

Cod. 138. In Colb:, Reg. et Cod. 137 anonyma est versio, 
et iv vvkti sine artic. legitur. ,0 Colb., Reg. unus. 

Hanc versionem Olympiodorus cum sequenti, «a! oxxf>i(uv 
(sic) vnip K.r.i. nectit, et utramque roit Xotiroir vindicat. 
11 Colb., Reg. unus. Syro-hex. affert : "A. ao<pif« vpis 
(♦ ^. y p ■- <«) Cetera, imip ra — trfrtiva, solius Theo- 
dotionis esse quivis videt. Post oipavov add. o-o<p<f« w"« 
Codd. 23, 253. Hieron.: 9k sapientiorem mefeeit. "Sic 
Syro-hex. et sub aster. Hieron. " Colb. : 'E« 6. oj <Y. 

Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. " Colb., Reg. 

unus. u Iidem. 64 JOBUS. [Cap. XXXVI. 2- plicat sermones. >% 6. ev dyvcocria prjpaTa 
fiapvvei. 2. cos dvorjTos (s. dvaicrOnTOs) \6yovs 
fiapeis e7Tocrjo-aTO. le Cap. XXXVI. 

2. "V"=>. Exspecta. O'. petvov. 0. inropecvov. 1 

3. (Tirny?. ^4 longinquo. O'. paKpdv. 2. &a 

/xaKpot). 2 

4. ^P "^)?®"^^ D ?PN -,, 3. Qwja profecto non 

falsitas sermones mei. O'. «V d\r)$eias, Kai 
ovk dScKa prjpara. 2. 6'rt wtcot dtyevSecs ol 
\6yoc pov. 6. 6Vt d\ndcos ovk dScKoc ol \6yoi 
pov? 
""QJf riljH D" , Ki~l. Integer scientiis tecum est. 
O'. dScKcos crvvtecs. O. dp.wp.oi. yvcocrecs perd 
crov* 

5-9.^5^^- r\i T&3, 0'.Vacabat. >£• e.Sv \ » M ,y " > .jt- < 5 faToy tcr)(W otj tcrxucrotKm' 

5,6. 5^h ^W tib 5lS ni> Tf^, Potens ro- 
bore cordis, non vivificat impium. £»(• O. Sv- 
varbs cayvi KapSias dcrefifj ov pr) ^coonocrjo-r). 

A. rrafijroXvs lo~)(vi KapSias, oi pr) ^monotfio-ri do-f/3?). 

9. V133]T ^3 On ,, Sttp~A. Et praevaricationes eorum 

quod invaluerint. % O. *at rd -rrapairTcopaTa 
airrcov otc lcryycrovcrtv. 'A. . , orav Svvapco- 
Ococrcv. 2. oti KaTC-SvvdcrTivov Kard rd epya 
aiiTcov. 7 

10. "IDIS;" D3tN TW. Et detegit aurem eorum ad correctionem. 0'. aXXa tov SiKaiov eccra- 
Kovo-erac. O/ \oiiroi- Kal dnoKa\vyjrec to ovs 
avTcov eis iracSeias? 

10, 11. DWB TOlfrl. O'. Vacabat. gg O. 

— ev einrpeneiacs? 10. pHttJy"" 1 !". Quod revertentur. %• O. 6Vt em- 

crTpacprjcrovTai. 2. tVa peTavot)o-cocrcv 10 

11. (s. ^~0) VWV Absolvent (s. inveterabunf). 

££• 0. crwTeXecrofert. 2. 7Ta\aicoaovcriv. n 

D^p^SS. Injucundis. % O. ej/ eimpeireiacs. 
•)£ 2. /teT* ei>8o£cas. 12 

13. DTJ&N ^"Om. O'. Vacabat. ^- O. 

/cat tnroKpiTal KapSia eSncrev aiiTovs. 13 

F|N 1D' , ip\ Apponunt (sibi) iram. £K O. 
Ta£ovai Ovpov. 2. eiroirjcrav opyrjv. 1 * 

14. r>72f). Morietur. O'. diroGdvoc. 2. dava- 

TcodrjcreTai. 15 
D^lipz 1 D]~tTT). ^J/ j;i^a eorum inter sacerri- 
mos (cinaedos). O'. -7- 17 <5e ^coj) amcov rcrpco- 
crKopevn (alia exempl. add. ecV 6 ) virb dyye- 
\cov4. Oit KeTrai trap 'IZftpaiots to r)picrTi- \C0V. 16. W!r -~f^pn ^W. O'. Vacabat. •*• 0. 

, 18 Kai irpoo-eiri-qTraTncre cre- -TTCOTTjTOS. "UTPl! P]^") . Et etiam removit te. •%• O. Kal 
TrpocreTrirjTraTncre cre. 'O 'E/3pafor - Kal Trpocr- 
eYt rjwdTncre cre. "AXXoy Kal npbs errei rjrrd- rncre cre. "prnip rin] 1 ). Et demissio mensae tuae. %• 16 Olymp. legit dnorp-os ; Colb., Eeg. unus, avalo-drrros. 

Cap. XXXVI. J Colb., Eeg. unus. 2 Iidem. 

3 Iidem. 4 Iidem. 6 Sic Syro-hex. Montef. juxta 

Colbertini notam, 'Ek e. ol t)\ cuneolum post els Bpovov 
(v. 7) ponit; Grabius vero ad normam Ed. Lat. Hieron. 
singulos versiculos a bvvarbs lo-xvi ad iv fvrrpfrreiais (v. 1 1) 
asteriscis notat. Sed diversitas styli Syrum hic optimum 
ducem esse clare ostendit. 6 Syro-hex. wjy^s .}. 

♦ U^.^ J^ jl L-^ ? JL^ ^LiLcLO. 7 Colb., 

Reg. unus. Olymp. : 2. on KaTtdvvdo-rfvov. Reliqua, Kard 
rd epya airav, scholium esse videntur. 8 Colb., Reg. 

unus. Eadem leguntur in textu Cod. 147 post tla-aKoi- o-(rat, cum naiSfiav pro waihdas. 9 Sic Syro-hex. Colbi : 
'Opoias (k e. 01 &'. 10 Colb., Reg. unus. u Colli. 

12 Sic cum asterisco Colb. Montef. praeterea affert : "AX- 
Xor iv dirpayiais, quae lectio est Aldi et codd. 13 Sic 

Syro-hex. et sub aster. Cod. 248, et Hieron. De Col- 
bertino Montef. silet. M Colb., Reg. unus. 15 Colb. 

16 Sic Codd. III, 23. Syro-hex. in marg. t.ooot-j. 

17 Colb. Obelum non agnoscit Syro-hex. 18 Colb.: 'E»t 
e. oi y. Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. 19 Nobil. 
Syrus noster vertit : .^Jv-^ ^>^.ot nJx. a_oeolo. li.e. ni 
fallor, Kai rrpds irn rrndrqai af. -Cap. XXXVI. 29.] JOBUS. 0. Kal /caTe/Jr/ rpdnt(d trov. 2. Kal Qitris 
ttjs Tpani£r}s o-ov. 20 
19, 20. OJ?nri r h&\ . O'. Vacabat. >% 0. Kal navras- 20. o?rtfi B«np niVy 1 ? i fyjp.i ^Ntttfr 1 ?**. jv e 

anheles (cupias) noctem, quum abeunt gentes 
sub se. 2K 9- M ifcXKvcrfls tt)v vvKTa, tov 
dva/3fjvai Xaovs dvr aiiTcov. 2. pr) npo$v- 
prjOfjs vvktos, inavafSrjvai Xaoiis inl tov tojtov avrcov.' 21. '•jSflS ^na. ™"' 1 ^ "?• iVam Aoc elegistiprae 
affiictione. O'. Vacabat. ^ O. inl tovtcov 
ydp i£tiXco dnb nrco^tias. 23 'A. o« «VI rtArm 
«'|«X«'£o> drrd tlXtytas. 24 2. 'iva TavTtjv npoKpivns 
nTco^tias. 25 

23. 1jpC -,, Q. Quis injunxit. O'. Tt'y 8i itmv 6 
ird(cov. 2. ts i^tTacrti 26 
■>QN~ , K5 , I. £^ yyjs dixit. O'. r) rt'y d eincov. 
'A. r) tis ipel 27 
24,25. 'Orm «JN. O'. Vacabat. ^ O. -e< cWe ef eairrct) H 25. i^rnO iWl^ ^i-^. Homo intuebitur e longin- 

quo. O'. ocroi TiTpcocrKopevoi ticn fipoToi. 2. 
tKacrTOS dnofiXincov paKpo&tv. 29 

26. "«jTTlfo— ^jrpTI. O'. Vacabat. ^ 0. t'6oi> d lcr\vpbs — Kal dnipavros. 30 

26. JH3 A7), Nec scimus. >fc 0. «a2 oi yv<mr6- 

ftt6a. 2. irrep tt)v yvcotnv r)uwv. n 

V-®' Annorum ejus. •)£ 0. iriv avroO. 
"AXXos" dStov avToO. 9 * 

27. fWO ~W9B Ip^. Liquefaciunt pluviam pro 

vapore ejus. O'. Vacabat. ^ 0. xai imyv- 
OrjcrovTai vtTco etr vtobiXrjv. 33 

28. BfjpfBJJ ^F"-.tfN. Q«a/» »/i//a/i/ nutto. CX. 

Vacabat. •% 0. forjtrovrai naXaitbuaTa. 2. 

driva pvrjaovTai e/c toO aiOipos?* 
Y\ D~tN rjJJ IDJTV. &0fanJ «t/>er Aomtiie- 

multos. O'. icTKiacr* 8k vi<f>r) inl duvdrJTtp 

ftpoTio (alia exempl. «7n dpv&rjTtov /Sportov 3 *). 

5jJ 0. yvocpcoOrjcrovTai eV dvGpcimovs noXXoi. 3 * 
O'. — cupaiv efleTO — r) KapSia dnb trcouaTOS^. 

Ovtoi oi 8' ov KtTvTai iv tc3 'E/3paiVcc3, 8ib Kal 

cbfitXicrOrjtrav? 7 

29-33. rtycrbjt F|« fT * n^- CX. Va- 

cabat. £j( 0. /ccu ed«/ crw;; Kal ntpl 

dSiKias. 38 

29. ayftnBO prON *|N. /n*w/»er n«m tn- 

telligat (homo) expansiones nubis ? ^0. t at 
ea»/ ovvjj dntKTatris (alia exempl. ajre/fTao-ejy, 
intKTacrtis, dniKTacriv, iniKTacriv) vtcpiXrts. 20 Cocld. 138, 255. Eadem habent sine auctore Colb., 
Reg. et Cod. 250. 21 Colb.: 'Ek e. ol y. Sic Syro-hex. 
Grabius vero, auctore Hieron., non hos, sed alios tres ver- 

siculos, 1-0O avapijvai dffo Trra>xelas (y. 2 1) asterisco notat. 

22 Sic Olymp. Montef. ex " omnibus" edidit «VI toVovs 
alriiv. 23 Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. 24 Syro- 
hex. ♦ \sl~*. ^o k^Aj^ ^-i>.ot ^>i.? ^Jjo . }. Graeca 
sunt Middeldorpfii. (Syr. \ n .. * ponitur pro Skfyis Job. 
xv. 24, et Aquilae tribuitur pro 6\ips>t)fs Gen. xxii. 7.) 

25 Sic Cod. 139, et sine nomine Codd. 137, 138. Neque 
aliterSyrus: » Jlnnmv> ^as ^J icul )»o^.? ^>^> •>a>- 

26 " 2. f'|«Td^«i. Colb., Reg. unus." — Montef. Correximus 
«^frdo-fi. Nisi forte scripserit Sym. Mrnfi s. fVtTd|ft. 

27 Colb., Reg. unus. 23 Colb.: 'E»c e. o! /S 1 . Sic Syro- 
hex. et sub aster. Hieron. 20 Olymp. et " omnes." 

30 Colb.: "£.k e. 01 &. Sic Syrus. Hieron. vero affert: 
•X Ecce Deus multus super hoinines plurimos '• (v. 28). 

31 Sic Codd. 138, 255, et sine titulo 137, 139, 256. Est, 

TOM. 11. ni fallor, scholium Olympiodori, qui ait: bm tovto i<f»r, 
0« ttoXvs 6 lo-\vpos, *ai wrfp ttiv yv. tjfiwv. a " Sic 

unus." — Montef. Olymp.: Ttvd ii rdv avriypacjxov, apiduui 
6S£>v, ?x«t. Sic Syro-hex. et quinque codd. M In 

textu Syro-hex. vv. 27, 28 sic leguntur: apu9u>jrai 4« avry 
o^Taydvff ifToO - •)£ 6. »cai imxv9r)o-ovrai v(tS>v (sic) tls vtlpiiXiv. 
fivtio-ovrai na\ai<ouaTa (cf. Hex. ad Cap. XXXviii. 37), yvocpa- 
tVjo-ovTat fV av8pi>TCovs jroXXoi ^. -r- io-Kiaa-t 8f cnro oa>ua- 

ns< u Olymp., Colb., Reg. unus. M Sic Syro- 

hex., Hieron., Ald., Cod. Alex., alii. M Haec, y»»oWij- 
o-on-ai K.T.f'., leguntur in Syro-hex. ut supra, necnon in 
Cod. 23 ante «Wao-« 8«'. Syriaca sunt: "^-i. ^ ^ ift V » 
♦ Jjl^» ) - I '-' I ^ w Colb. Syro-hex. ut supra. Ad 
haec, a>pav (dtTo KTTjvto-iv, Montef. affert: "AXXot - uirpa *ai 
Spovs. Sic sine titulo Codd. 137, 138, et praefixo 2. Cod. 
139. Quasi scholium affert Cod. 255. w Sic Syro- 

hex. et sub aster. Hieron. Montef. ex Colb. affert : 'E* e. 
t6 r;/xiaTi'xio>' Kai ot /3"; h. e. « 6. (cai «di» ctvfj r/od» (v. 30). 6G JOBUS. [Cap. XXXVI. 29- A. eav avvn eKneTao-fiovs naxovs. _. Kat 
kvvorjo-rj kxTiivai veQeXnv. 40 

29. 'irOD niNffifl. Strepitus tentorii ejus. >£ 0. 

lo-OTnra crKnvr)s avTOV. 2. e£ to-r/s cbs oKnvrjv. 4,1 

30. VttN T^ fens J». Ew/ extendit super 

ipsam (nubem) lumen suum. ^ O. ISov eKTe- 
vei kir' avTW (s. avTr/v) f)Sd> 0~'' , N). 42 'A. 

i/ / » -\ . > » . j - »-43 X* ' 

eiereii/ei |J3. eicrei/et) e7r atrrjjv cpcos auroi/. ._. eKTTe- 

Tacfei €7r' avTrjv <pm avTov. 4,4 'O 'EfipaTos 

* ' / 45 

€^€6, COpCO. 

••#■$. flatiices. >£ ©. /-{»/_«_. 'A. 2, 

/JiYay. 46 

31. E.T" ,, 3. iVa»» ^?er i7/a. -^; O. ej> yap a>JTors. 

2. &a yap avTwv.* 7 

"V^SOy 73N"]ri\ Bat cibum ad copiam. 
•^ O. 5(»cret Tpo<pr)v T<o ioyyovTt. ' A. . . T<2 
TrafinXndvovTt. 48 2. nape£et Tpo<pr)v nafinoX- 
Xnv. 49 

32. Q^S3"7y. Ab utraque manu. •%■ O. kirl %et- 

p<ov. 2. naXdfiats. 00 

JPiBfta ?yhy l^l. Et injungit ei per inter- 
veniens quid. £j< O. Kal kveretXaTO irepl avTrjs kv dnavTwvTt. 2. Kat kniTa£ei aiiT<2 coore 
dnavTrjoat. 51 

33. iJH "Vy^ "P-C» Annuntiat super eo cogita- 

tionem suam. Aliter: Nuntiat ei tonitru suum. 

•£ O. aVayyeAer 7rept avTOv <ptXov avrov kv- 

ptos. 'A. dvayyeXeT vnep aiiTOv eraipcp ai/TOV. 62 

. anayyeXei irept tovtov eTatpm avTov. 

rni}T7^ ^N nQpip. Super pecude, etiam 
super eo quod ascendit (e terra). % O. KTrjots 
(s. KTr/crets) /cat 7rept dStKias. 'A. ktijo-cis Kainep 
eVi napavopiats. 6 * 2. £r}Xov nept dStKtas. So Cap. XXXVII. 

l_5.rrtH^M ]T^Ar^. O'. Vacabat. ^ 

0. Kat dnb TavTns Oavfidota. 1 

1. V? "TVTJ rHS^"?l«. Profecto ad hoc trepidat 
cor meum. ^ O. Kat dnb Tavrns 'eTapdy&n 
r) KapSia flOV. 'A. KaiVep iv Tovra . . . 2 2. /cat 
nept tovtcov nT-qooet r) KapSia fjtov? 

"V??1- — '£ subsilit. O'. fat dneppvn. 'A. Kal 
kXvOn. O. /cai KaTepeinet* 40 Cod. 252. «Idem 
Sj r ro-hex. in marg. affert : HAQ. 39 Cod. 252 : 'A. iav o-vvfj eWfTao-^ioivy. Paullo aliter Syro- 

hex. : 'A. iav o-vvfjs eWeTacr/ioif ndxovs (^— 1^. m.v . ( .(. 

» |.-— ao__» Ha. Z «t— — lb— 'i'). Idem ia- textu habet 

)I o » . ^Q, £T7£KTaO-lV S. dlT€KTa(rLV. 

m continuatione. 42 

•> jlV—js (to to|ok). Pro ^Sw, to Tdfoi/ habent Codd. III, 23 
Middeld. excitat Hesychii glossam: ^8co, Ipis, rjyovv to£ov. 
43 Syro-hex. « o*X»? J»o«_ o*___ _fcs_i .('. M Sic 

" omnes." Olymp. habet : X. eWerafei en-' aiTov to c/xSs 
auToC. 45 Schol. apud Nobil. ** Sic Montef. sine 

auctore. 47 Nobil., Colb., Eeg. unus. Syrus affert: 

« i«^ .oowJl^ •— >, h.e. 8ia ydp avrav, non, ut Middeld., 

eV ydp ^epcriv avrav. w Cod. 252. 4a Olymp. et 

" omnes." 50 Colb., Keg. unus. 51 Olymp. et 

" omnes." Montef. addit : *AXXos - a7raiT^o-at. 62 Cod. 

252. Syro-hex. . «__ ♦ )____ _oto___, _;<_» (./). 
63 Olymp. et " omnes," quibus addi possunt Codd. 161, 
2 55i 2 57- I n Cod. 259 est aVayyeXei pro a7rayyeXec. Minus 
probabiliter Syrus: 2. arrayyeXet jrept iraipov airov (._9. 

.o__? )«_— > ^>-^— o •_?—»). 64 Syi-o-hex. (Aquilae) 

continuat: * )_>o.-_j _»jq__ ^„ _^ ,_ )iV— •_. Mid- deld. vertit : KTtVecs o-<j>68pa im rrapavopois. Lectio (CTtcreir 
pro KT<)o-tis est mendum apographi, quo usus est Syrus 
noster. Deinde Syr. — 2 •— non est o-<p6Spa, sed Kaiirtp 
(e.g. Hebr. v. 8. a Pet. i. 12 in Pesch.). Cf. Hex. ad Job. 
xxxvii. 1, 11. Eccles. iv. 14. Postremo quod affirmat 
Middeld., vocab. Trapara/tots neque Aquilae indoli, neque 
Hebr. n?iy convenire, Syr. )_>__j* )-»—__ non sonat 
napdvopos, sed napavopla (Prov. V. 2 2. X. 27), quod Clim 
Hebr. Hpiy commutavit iste interpres Job. vi. 29. xi. 14. 
65 Olymp. et " omnes." Syro-hex. Symmacho continuat : 

• Ji«a__ "^_£_b )__-;. 

Cap. XXXVII. l " Hi undecim versiculi, utpote ex 
Theod. desumta, asteriscis notantur in Colb., itemque in 
Ed. Lat. Hieron." — Montef. Eosdem Theodotioni con- 
tinuat Syrus noster, exceptis Graecis, ku\ dmppvri e'/c toC 
Tdjrou avTTjs (v. 1), quae extra asteriscos jacent, fortasse 
recte. Hieronymus nescio annon Symmachi versionem 
ante oculos habuerit. 2 Syro-hex. * J»ot_ — l '£ ^o ./. 

Middeld. vertit : 'A. o~<po&pa dnd ravTtjs. Sed cf. ad Cap. xxxvi. 33. 

KaTepijrei habet. Olymp., Orat. 4 Cod. 252, qui -Cap. XXXVII. 10.] JOBUS. ..7 2. V?p W-ll jrmti W#, AudUe audiendo fra- 

gorem vocis •ejus. *& O. rf^cofe ctAco^c iv opyfj 
Ovfiov Kvpiov. 'A. rjKOvcra aKor)v iv kXovtJctu 
cpcovrjs avTOv. s 

•"^CH* ^t murmur. ^ O. Kal ptXtTrj. 'A. 

Kal cp&oyyrj." 2. rj^os \6yov. 7 

3. liTrttf). Din^7 i//atf. >*< 6. r) dp X >) «^ » 5 - 

'A. icpoStvcrtts avTov.* 

rnQ23 _ 7y. Super alas. ^ 0. «Vt iTTtpvycov. 
2. &Kpcov. 9 

4. ijiNS ^*P^« Foce elationis suae. % 0. ev 

f/ioji'^ v/3ptcos aiiTOv. ' A. iv <pa>vij VTTtpcpeptias 

avTOV. 2. oiiv »CTV7r<j) (s. i\r6<p<a) ivho^acrpov aiToO. 11 

fap yB^p? D3^ >&}, A^ c worato ea, 
quum auditur vox ejus. % O. Kat ovk dvraX- 
Xd£tt avrovs, otl aKovcrtt cpcovr)v avrov. 12 2. 
Kal ovk dv i£i)(yiacr6rjcrtTaL aKovadtvTOS tov 
\fr6cpov avrrjs. 13 

5. 5H3 fcOi ni713 ntr^. Faciens magna, nec scimus. CY. inoinat yap ptydXa a ovk fjSuptv. 
"AXXos" ttoicov fttydXa, Kai ov yvtecr6(it6a. H 

6. I&ft &$? % Nam nivi dicit. Qf. 'A. trw- 

rdcrcrcov %t6vt. O/ Xoiiroi' y^i6vi iptV* 
0,7. OiniT ■TOWft}. C.Vacabat. % O. 

Kal \ttfimv vtros KaTatrcf>payi(tt. w 

e. iw rtnqo □$■> -ma ojij). E t imbn v iu- 

viae, et imbri pluviarum roboris ejus. >J£ ©. 
Kal xtificbv iitrbs, Kat \tipcov vtrcov Svvatrrtias 

aVTOV. A. xal Suffpoi itruv, Kai 8uf)poi wtw Kparovt 
avrov. 17 2. Kat ytlflcbv VfTOtS \tlftdcrtl, 6p(3pois 

lcr-)(yos airrov. 18 

7. D"1N - 73~*P2 . In manu omnis hominis. >£ O. 

iv X €t pi rravrbs dvOpdnrov. "AXAor ra irdvra 
rov dvOpcowov. 10 

9. HDiD. Turbo. O'. oSvvai. 'A. crvaattcrpos. 

2. O. KaTatyisr" 
9, 10. rnrj CfnjBp^. a. Vacabat. ^ o. 

dnb St aKpcoTnptcov irdyos. 21 6 Cod. 252. " Olymp. et " omnes." Cod. 252 affert : 

'A. Cpffoyyr). Cod. 139: 'A. 2. Cpdoyyr). Syro-hex. . /. 

» )t- v>N »■ (Radix v-^->. Lexicis ignota, ponitur pro 
erpdeygaro Amos i. 2.) 7 Cod. 252. Similiter Jerem. 

ix. 10, Hebr. ""O, lamentationem, Symmachus irept<ppa(et 
per i)xos irevdovs. Sed contra assurgit Syrus, qui affert : 
■:• )fc*i>-ao» )kSn s. ,>ao, h.e. "xvr/ \6yov. In Graeco cod. 
rjxos fortasse corruptum in <xvos ()&>-> nv ), unde )h.Snv 
factum. Hieron.: 35 et strepitum. 8 Cod. 252 affert : 

'A. e<po8evo-et avrov (sic). Legendum videtur aut e<poSei<reis 

alrov, aut e<poSev<rei aM. Pro ~i~}P, observator, idem in- 
terpres e<poSeva>v dedit Psal. v. 9. xxvi. II. Montef. ex 
Colb. edidit : 'A. e<pedpevcrets airov, sessiones ejus, monens 
in Regio legi, ecpeDpevet els aird. Hieron.: drcuit. 9 Colb. 
Cod. 256 in textu: or» irrepvyav axpaiv. Hieron.: in fini- 
bus. Ad to <pS>s Cod. 248 in marg. affert: r) irpovta (sic), 
fortasse pro r) airopoia (airoppota). 10 Montef. ex Olymp., 

Orat. et Rcgio uno affert: 'A. vwepcpepelas airov. Plenius 
Syro-hex. «01^.! ILaJai "^s^»? W^ 3 ./(ubi notandum 
vocab. compositum )Lo_3» ^*-^" 5 P™ xmep<pepeui, alias 
ILqjo»). n Syro-hex. )Lo » -»■■ v<» )s fi 91 pJw .40. 

* ot^». (Forraam rariorem )Ln i.i»v, cujus loco in 
apographo Norberg. est JL<a^ji*ao, vrreprjcpavia, divinando 
vertimus eWogacrpos (|Lo l ..~>l^j^a Sym. Psal. xlv. 4), quod 
cum eodem Hebr. commutavit Sym. Psal. xlvi. 5.) Hie- ron.: in sonitu superbiae suae. li Ad <J»raXXd^fi 

(.?iN»i) Syrus in marg. affert: " Alii interprctati sunt 
Li.y (foa\\a£ei ])." 1S Sic "omnes." Olymp. ignorat 

av. Hieron.: 5K et non poterit investigari cum audila 
fuerit vox ejus. u Reg. unus. u Colb. et " alius." 

16 Colb. : 'Ek e. oi /3'. Asteriscum post verir ponit Montcf., 
invitis Syro-hex. et Hieron. 17 Syro-hex. )m.rr»{o ./. 

* o»^» )j»«oJ» Jii^o? Lai^o>!o Ji^JOr. 18 "Sic 

MSS. Drusius [juxta Olyrap.] lcgit SpPpovt, malc." — 
Montef. Eadem affert Syrus: )» .^ ifi N Jo&^-gdo .^b. 
« o*^.» JL-.» \ "~ - ^»11 Jks.BLj. » Colb., Reg. unus. 

20 " 'A. <rvo-<reto-pj>i. Sic Drusius [Nobil.]. At Colb. et 
Reg. unus habent o-vyKketcrpos. Iidem vero codiccs adji- 
ciunt : 2. e. KaTatyts." — Montef. Monente Schleusnero 
scripsimus o-vo-o-«o>ior. Vocabula ovyKKeurpos et cnxrtreuruos 
permutantur 2 Reg. v. 24, ubi vid. Scharfenl>erg. Hic 
quidem <rvyKkei<rpos, si genuinum est, ad <^"}i>,fngu», per- 
tinere videtur, ad quod vocab. Olympiodorus tam icoraryir 
quam ovyKkctcrpos refert. Ejus verba sunt : "Hr« yap rovro 
Xc'y«, oTt ai airb tov yjfvxovs oovvat, its « oSjvavpi)* «*•>», «f 
diroKpv<f>a>v eirepxovraf dV6 ie toiv ireparav Kat riui aKp»v, 6 
<rvyK\ficrp.os, Ka\ r) Karatyis, Kara Toit Xoifrotr, eirfurur. " Sic 

sub •« 6. Colb., invito Syro-hex. Hieron. posteriorcm 
tantum versiculum astcrisco notat. k 2 68 JOBUS. [Cap. XXXVII. 9- 9. D^HTBOI. Et e dispergentibus (ventis boreali- 

bus). ^- O. dnb Se dKpcoTtfpicov. 'A. xal 
dnb Ma^ot/p. 22 

10. H^JW; ^«-nntpsp. A fiatu Dei dat gla- 

ciem. •!*(• 0. Kal dnb nvorjs l<ryypov Scoaei 
ndyos. 2. dnb efifvarjpaTOS 6eov So6rjo-eTai 
ndyos. 23 

11. 12. DW "H?"*!*.. O'. Vacabat. ^ 6. 

Kal eKXeKTov evreiXrfTai avTOis. 2 * 

11. 2^ O 1 "!*?- ^^"^ftJ« Etiam serenitas amovet 

nubes. Aliter: Etiam in pluvia projicit nubem. 
^ O. Kal eKkeKTov KaTanXdo-creL (erepa dv- 
Tiypaqba' KaTanXrjo-crei 2S ) vecpeXrj. A. Kalrrep 

<7cX<Kr_v evox\r)o-ei (s. irapevox\r)o-et) iraxps. 2. a\\a 

Kal Kapnco enitSpicrei vecpeXr). 27 

12. ^snn» n_3D_J _WT). Bt illa (nubes) per 

circuitus convertit se. £K 0. koX avrbs kvkXco- 
para SiacrTpe^rei. 'A. Kai avrr) peTacrrpocpais 
nepLo-TpecperaL. 28 2. ai/Tos Se kvkXtjSov dva- o~Tpe<peTai. 29 

nhyzh T*l"tV__nn_i. Consiliis ejus ut faciant. •& 0. ev 6ee(3ovXa6a>6 eis epya avTcov. "Erepa 
dvTiypacpa- ev tois Kar<mdT<o 6els epya avrov 30 'A. ev oiaKcocrecTLv . . . 31 2. ev rfj Kv/HepvrjcTei 
avrov eis to epyd(ecr6aL avrd. 32 

13. iriM2t£— tgdrm* 0'.Vacabat. ^O.edv 

T€ eis naioeiav — evpr)o~ei avrr)v. 

^?^?7« Ad virgam. % 0. eis naiSeiav. 2. 
eis cpvXrjv. 3 * 

14. p^nn. Intellige. O'. vov6erovpevos. ' A. 

KaTavorjcrov. 2. ev6vprj6r]Ti. O. o-vves. 3S 

15. nrrby rrhH-awz _nm. Num sds cum 

Deus ponit super eis f O'. oiSapev otl 6 6ebs 
edero epya avTov. 2. dpa yvcocrr) nore era£ev 

I Zj. S * > — 3ft 

o oeos nepi avTcov, 
17. D^Sn TP7£T-<ttJN. Quod (s. quomodo) vestes 
tuae calidae fiant. O'. crov Se r) cttoXt) Oepfirj. 
'A. ov (s. onov) ipdrid o-ov 6epfid. 37 2. onore 
ifiaTLa ctov 6epfid. 38 

DVtTO yn« ttpttm. Q uum tranquillam red- 
dit terram ab austro. O'. r)crvyd£eTaL Se enl 
Trjs yfjs £*< 0. dnb votov 39 'A. ev tco r)av- 
\do-ai yrjv . . . 40 

17, 18. ^pnwb *\ny gytg i DVrro. Ab am- 

tro. Num diduces cum eo nubes ? O'. ^ 0. 22 Nobil. Syro-hex. affert : •:•*_.» o))_c ^_oo .L ./, super- 
scripto MAZOPIM. Cf. ad Cap. xxxviii. 32. ^ 3 Olymp. 

et " omnes :" avBpanos pro rrdyos mendose habent Codd. 
'37) J 39- Cod. 138 affert: 2. mro 8e f'p(f>vo-rjO-e<as 8o6. irayos. 
Symmachum imitatus est Hieron. vertens : ^efa spiritu 
Dei dabitur glacies. M Sic Syro-hex. Montef.juxtaColb. 

affert: -X ©. ta' atros hmOufrm airo'ts. ^ 5 Olymp. 

et Reg. unus. Colb. : A. KaTaifkrjo-o-ei. Syro-hex. habet 
%Jfc, sequente ^J»», quod Middeld. «araTrXijo-o-ft sonare 
affirmat, sine causa. Syrus Olympiodorum ante oculos 
habuit, cujus explicatio est: Sxrre to, «aTan-Xao-o-ei, a«Ti toO, 
eVto-Kiaftt, e1pi]Tai. 2a Syro-hex. J^j )— iN ^» ^ t f % 

•vjoOCL^.. Middeld. vertit: 'A. acpohpa e<\eKrbv KaTaTr\r)>;et 

irdxos. De locutione c^J «a monitum ad Cap. xxxvi. 29. 
Syr. (Ci. in Aphel commutatur cum iraprivi>x\rio-e Jud. 
xiv. 17. xvi. 16. Jerem. xlvi. 27. Dan. vi. 18; et nomen 
)l|i». cum eVoxXijo-ts 'A. 2. e. Jesai. i. 14, ubi in Hebr. est 
rnb. 2? Olymp. et Reg. unus. Syrusaffert: 2. aXXa 

Kaprrov Sao-et ve<f>ekrj, modo sanum sit editum: Jl/ .^. 
»1 1 1\ 'VU )»)LaX. An legendum ^U, inclinabit? 
["Codex «4J.L, adjecto scholio : •:• )^1>^_) *^o "•J.L." — Ceriani.] 28 Cod. 252 : 'A. Kai avrr) pera OTpocpdis (sie) 

rreptcrrpecpeTat ; ubi manifesto legendum peraarpocpals. Con- 

sentit Syrus : •:• ,. ^oill )Lo 1 ? ^oi^ vi -» w«o %(. 

29 Olymp. et "omnes," etiam Cod. 252. Syro-hex. .^0. 
« yAotrvj ) ■ b>< n^ »_^» oo). Hieron.: et ipsa per cir- 
cuitum vertitur. 30 Sic Olymp., Colb. Lectionem iv 

toIs KaTaTaTa (s. — Toir) tVis epya avru>v hodie habent Codd. 
III, 23, 106, 121. 31 Sic Codd. 137, 138, 139, 250, 252. 
Montef. ex Colb. edidit: 'A. h olaKao-et. Etiam Syrus in 
singulari : •:• ]lo___v__v_< ./. 32 Olymp. et " omnes." 

Syro-hex.: 2. ev tq Kvftepvrjo-et airov (« ot-__> JL_Ji_a«-___»). 
Hieron.: in gvbernaculis ad operanda. 33 Sic Syro- 

hex. et sub aster. Hieron. 31 Colb., Reg. unus. Hie- 

ron. : sive in tribu. 35 Olymp. et "tres" codd. 

36 01ymp. et "omnes." 37 Sic Syro-hex. )u___7 ./. 

* mOU-x . <*__-» )->L-o?. Montef. autem ex Nobil. affert : 
'A. ovx ipartd o-ov deppd. 38 Nobil. 39 Syro-hex. in 

textu : -X airo yoVou 4. Hieron. : -X- ab austro. Montef. ex 
Colb. affert : 38 ©. r)o-vxdCeTat t)e vnb (?) ttjs yr)s dno totou. 
40 Cod. 252. -Cap. XXXVIII. 7.] J O B U S. dnb vorovi. o~Ttpt<oo~tts ptr' avrov ety naXai<o- 
para . . 'A. . . avrbs io~Ttpi<oo~t rbv ovpavbv 
us Tponds. 11 2. i£ vyjrovs o~vvto~r) avr<o tv t<o 
OTtptcouaTi tis alOtpa.* 2 

18. pSTO ,, N")S n^Vl. Firmas, ut speculum fu- 
sile. O . Vacabat. ^ O. icr\vpal <bs opatris 
inLyyo~t<os. vi 'A. iviayyovo-ai a>? 8pao~LS ovy- 
Xycrtcos. u 2. io-yypal 6<p6fjvai im-cycrtcriv. 46 

20. iftfl *5 tfN -^NTDN. S ««otH/ rfr, sane 

absorbebitur. O'. ffa dvdpconov (o-tt)k<os Ka- 
Tao~i<onfjo~<o. AAAof *af efTr»/, ai/7;p Kara- 
Tro6r)o~(Tai. 4a 

21. D^PIBJB Nin TTn. Splendens est innubibus. 

O'. TrjXavyts icmv iv tols naXai<buao~iv. 'A. 
TT)Xavyr)s . . e'v ponats.* 7 2. o~vvvt<pfjatL rbv ai- 
6ipa." 

d 1l!^^!3 ft¥$ 0*"ty •#«* Tjeratas transiit et 
mundavit eas. 0'. axrntp rb irap' avrov inl 
vapcov. A. Kal nvtvpa napfjX6t Kai (Ka6d- 
piatv ai/ray. 49 

22. nriN']. ^CJ* Aurum (aureus splendor) veniet. 

O'. v(<pr) XpvcravyovvTa. 'A. 0. xpvaiov tJ£(l. m 

"fiH N^iS iJT 1 ''^-''^. Super Beum terribilis 
est majestas. O'. inl tovtols p(ydXt) r) 86£a 
Kal ti/jltj. 2. n(pi Sk 6(ov ciojSepdy aivos. O. «7r2 tco 6(<o utydXr) r) S6£a. il 

23. VUNSO-nV "nttj. Omnyo/«i/«n(quodattinet), 
non invenimus eum. ()'. navroKpdropos, kolL 
ov\ (vpio~Kou(v dXXov. 2. toc Uavbv ovk 
i£fvp{o~Koutv. 12 

nx" nV njrnrnTi toBWpi. js/ ./WtWo «/ 

copia justitiae, non affliget. Of. 6 tA iUata 
Kpiv<ov, ovk oUl inaKovtiv avr6v; ' A. Kal Kpi- 
criv Kal nXfj6os SiKaLocrvvns ov KaKov\f)o~tL. ta Cap. XXXVIII. 

2. HSy TCJnn. Obscurans consilium. C 6 
KpvnTcov pt fiovX-jv. 2. OTCorcteoy yv<buj}. 1 

4. Y*)«-' , "Tp^ n^n nfrt*. Ubi eras, rjuum terram 

fundarem ? (Y. nov i)s iv t<2 BtutXiovv pt 
tt)v yfjv; [2.] uf) <rvunapf)S Svuiovpyovvri 
tco 6«o tov koctuov ; 2 

5. "Ij?. Lineam. O'. anapTLOv. 'A. Kavova. 2. 

cjyoLviov utrpov? 

6. n 1 .?"^. Bases ejus. O'. oi KpiKot. 'A. 9. a/ 

fidcrtis avrov. 2. o/ Acara7r7jy€y. 4 

7. ""T. -Smtt/. O'. Vacat. 'A. 0. ^} 
D^rrr^ ^S-73. Omnes filii Dei. O'. «ra'»^€y 

dyytXoi uov. 'A. O. a//a viol 6tov. e 41 Colb., Keg. unus. Drusius per errorem Symmacho 
tribuit. Lectionem alioquin suspectam diserte testatur 
Olympiodorus : av6' S>v 'Ak. iK&ibcnetr alros — els rponas, 
eviaxyovo-ai K.r.e. as elvat rbv voiiv toiovtoV avror eK 7raXatoO 
to arepecopa KareipyaaaTo iV^vpoi», Ka\ orepeov eK rfjs pevarrfjt 
koX Kexvpevrjs qticreas toiv vftaTav. vl Cod. 252, ubi men- 

dose scriptum, o-vveo-ei airov. Correximus ope Syri, qui 
aiTert: » ^Ljca |AmU > »J otifi V jootL L^ooi ^aa .^d. 
(Pro DV o-vveip,i dixit Sym. Psal. lxxii. 23. lxxxviii. 22, 25.) 
Montef. ex Colb. et Eeg. edidit : 2. €ir aldepa. 43 Sic 

Syro-hex. Etiam praecedentem versiculum asterisco notat 
Hieron. vertens : -X Firmabis cum eo caelos, qui aequaliter 
ad videndum fusi sunt. 44 Sic per continuationem 

Olymp., Colb., Keg. unus, et, ut videtur, Orat. 45 Cod. 
252, ubi em xwco-tv scriptum. w Colb. Eadem infert 

in textum post KaTao-KOTnjcrw Cod. 249. 4r Montef. ex Reg. 
uno affert: 'A. n;Xavyi)s ; quae versio est rav CjuxtaCodd. 
23, 110,147. Syro-hex. vero: *A. iv ponah (*L^.fcoL3). 48 Syro-hex. ♦ *_LH ^N 1 *w . -co . Minus probabiliter 
Montef. ex Nobil.: 2. avwetpfio-et tov aipa. (Fonna Palpel 
. s. ■ v , quae in Lexicis non reperitur, retlonanda videtur 
Syro nostro Gen. ix. 1 4, ev t<5 o-vwecpelv p.e ; ubi scripturam 
codicis, Lj(' ^i i\y; -k^, fideliter, ut solet, expressit 
Editor.) 49 Cod. 252, qui mendosum Ka6apr\aev habet. 

Syro-hex. ♦ ^J<* "fc^o?o 'L*JlX L-o»o .}. Hieron.: tt 
spirilus transiens emundabit eas. m Colb. 41 Nicetas 
et " MSS." 62 Nobil. M Idem. 

Cap. XXXVIII. - " Sic [Nicet. et] omnes praeter Reg. 
unum, qui habet : 2. o-k. e'v Kapbia." — MorUef 
Orat. et Reg. unus. Scholiastam magis quam interpretem 
sapit. 3 Olymp. et " omnes." Paullo ante Hieron.: 

•X- si nosti, invito Syro. 4 Sic " omnes MSS." Olymp. : 
Ot 8e uXXot, ai fidoets, oi rarajrf/yff. s SjTO-hex. . L .(. 

♦ \~s>l . - Sic " omnes MSS." 01>-mp. : O! ti SXXoe, 

apa v'to\ 6eov. 70 JOBUS. [Cap. XXXVIII. 8- 8. irPSii. In prorumpendo suo. O'. ore e/iai- 

/xaaaev. Tivd toov dvTiypd<pa>v 6Ye e/iai- 
ovto. 7 'A. ev to> iraXaieiv? 

9. ^27 \yy ■'Tp^ltoS. In ponendo me nubem vesti- 

mentum ejus. 0'. eOe/xnv Se airrfj ve<pos d/i- 
<piaaiv. 2. oos ve<peXn rrepLeiXr/aa avrrjv? 

ifrprirT vQ"W_. Et caliginem fasciam ejus. O'. 
6f/.i)(\t) 8e avTr)v eaTrapydvaoaa. A. O. «« 

yvocpov ir\dvrj<riv (s. Tr\avrjv) avrov. 2. . . e1\r,ua airra. 

11. T , "3 pH33 n^l IfeU J5K Afc joona* (ter- 
minum) contra elationem fluctuum tuorum. O'. 
dXX' ev aeavTrj avvTpififjaeTai crov tol KV/iaTa. 
2, eW 3>Se TeTa-)(6a> to enap/ia t<2v Kv/iaToov aov. 12. tolpQ ""O^l' ^VT.- Num scire fecisti auro- 
rae locum suum f O'. eooa<p6pos Se elSe tt)v 
iavTov Ta£iv. 'A. 0. eyvoopiaas tS> op6pa> TOTTOV aVTOV. 13. Vl^C ^ 3 ??" 1 ' -Alas (extrema) terrae. O'. 
nTepvycov yfjs. 2. aKpoov yfjs. 13 

15.^TJ. Et prohibebitur. O'. d<pelXes 8e. 2. 
Treptatpe^o-erat. 14 

*Gj$]-|. Confringetur. O'. aweTpL\fras. 'A. 
2. avvrpfyeLS. 15 16. D^ ->, 523~*Ty. Vsque adfontes maris. O'. errl 
7rrjyr)v 6aXdaar)s. 2. eW avvo\fjs rrrjyfjs. 16 

Dlnri "Iprni. 2?^ i?j pervestigatione abyssi. 
O'. ev Se ly^veatv dfivaaov. 'A. kv e^L-^vLaa/iS) 
dfivaaov. 17 

18. J~lD3~lJ~irT. Num intellexisti. O'. vevov6ernaaL 

Se. A. /ir) KaTevorjaas. 2. /if) evevor/aas. 
Q. p.r) avvfjKas. 19 

19. ^. Habitat. O' . avXi^Tai. 'A.O.aKnvoT. 

2. t)pe/j.eT. 19 

20. iJ~i^ nll^rii. Semitas domus ejus. O'. rpi- 

fiovs avTwv. 2. dTpanovs oiKfjaeoos. 20 

22. T)5* Grandinis. 0'.xaXd(ns. 2. KpvardX- 
Xov. 21 

24. "rtM. i«a.. O'. 7to'x*"7- 'A. O. tfxSy. 22 
0^~fj~> Eurus. O'. votos. 2. dve/jLos. 23 

25. n^W~ ^f 1 - TPEniD. Q M is divisit inunda- 

tioni aquaeductum ? O'. tls Se f]Toi/iaaev 
veT<2> Xdfipoo pvaiv; 'A. t(s SieTXev . . . 'A. Q. 
■ Tis SieaTeiXe to> KaTaKXva/i<2 iSpaymyov ; 24 

~Vnp Vtrr" "n")"" 1 ). Et viam fulgetro vocum. 
O'. 6S6v Se KvSoL/ia>v. A. Kal 6t>6v eis ktvttov 
. <pa>va>v. 2. . . els ^r6<pov fipovTfjs. 25 7 Olymp. Lectio euaiovro est in Codd. III, 23, 249. 
Syro-hex.: epaLaBr, (^oll/). 8 Nobil. , 9 Sic Olymp. 
Colb. autem : 2. los ve<f>e/\riv tt. avT<p. Nobil. affert : 'A. ne- 
pLeiXrjo-a; et sic ex " uno" edidit Montef. Sed vix credi- 
bile est Aquilam Hebraea sic vertisse. 10 Syro-hex. 

•>ft\ Lsi-i .jo * oC±** )ln I «N^ v \ I ^ VlNO .1 ./. 
(In fragmento Symmachi pro \-o^b Middeld. dedit Ke<j>a- 
XiSa, provocans ad Zach. v. 1. Psal. xxxix. 8, quae loca 
ambigua sunt. E contrario l_9i-9 est eiXij/ia in Hex. ad 
Psal. xxxix. 8. Jerem. xxxvi. 2, 14. Idem monet, pro 
~?nn i, fascia, Aq. Theod. legisse "p" 1 ", cui cognata forma 
& , ? -| n, illusiones, reperitur Job. xvii. 2.) lx Olymp. et 

"omnes." Sic sine nom. Cod. 257. 12 Sic Colb. 

Olymp. Toij Xoi7rois tribuit. 13 Cod. 257. 14 Keg. 

unus. 15 Eeg. unus Symmacho, Colb. Aquilae tribuit. 

Ad haec, fipaxlova Se vTceprjfyavav, Parsons. e Cod. 138 affert: 
'A. tov dbUats cKTeivoiMfvov, quod merum scholium esse quivis 
videt. 16 Colb., Keg. unus. 17 Iidem. Parsons. e 

Codd. 137, 138, 139, 255 affert: 'A. eW <p6pov prjpaTav, quae ad priorem versiculum potius pertinere videntur; neque 
sic tamen expediri possunt. ls Colb., Reg. unus. No- 

bil. affert: 'A. pr) avvrJKas. Cod. 139: 2. avvrjKas. 19 "'A. 

o-ktjvoI. e. r)pfp.(l Sic omnes MSS. Drusius [post Ni- 
cet.] : Oi aXhoi- o-Ktivoi, rjptuci." — Montef. Parsons. affert : 
"'A. 0. <rKr,vo'i. 138,250,255. 2. r)p(p.ei. 137,138,139, 
255." Symmacho peculiare est ripepelv pro !~E\ Cf. Hex. 
ad Job. xxxix. 28. Psal. xxxvi. 28. lxviii. 37. 20 Nicet. 

et "omnes:" etiam Cod. 259. 21 Nobil. 22 Sic 

" MSS." Nobil. soli Aquilae tribuit. 23 Keg. unus. 

24 " 'A. tis dieTXtv. Sic Drusius [Nobil.] qui postea habet : 
Oi aXXoi* Tt? 8e eoreiKev etc. Colb. et Reg. unus : 'A. e. 
ns bi eoreikev etc." — Montef. Nicetas habet: OZ aXXoi - 
Tts Se KaTecrretXe k.t.L Nos Schleusneri emendationem 

SuoreiXe pro 8e eo-TeiXe recepimus. 25 'A. eir kt. qbarvaiv. 

2. eis ^. fipovTr)s. Sic ex [Nobil. et] " omnibus" Montef. 
Cod. 250 in marg. : els ktvttov <p&iva>v,^r6<pov f3povTa>v. Syro- 
hex. *JLc? )>N fi°i~> (uoioio ,/; -Cai>. XXXVIII. 37.] JOBUS. 71 2(5, 27. Ntth «2Q Ttp» n«7. 0'. Vacabat. -e£o6W xX6r/y. H 27. n , T2!?Tl7. Ad germinare faciendum. •*(• 0. 
toO tK^Xao-rfja-ai. v AXXoy eK(3\ao-ri)aet. 27 
N!ilb . Egresmm. •% 0. e£o<W. 2. dvd<pvatv?* 

28. 3M "IDE 1 ? B£tti JVmwi cjtf /tf«-mae />a/er? 
O'. Tty eori»' veTot) trarrjp; 'A. ujJti eartv verZ 
irarrjpi 2. apa eartj> veTiS 7raTjfp; 29 

29. rnjjffj. Glacies. O'. KpvaraWos. 'A. O. rrayoy 30 30. VttHlT ainri '♦JBI. Etfacies abyssi inter se 
cohaeret. O'. irpboamov daefiovs Wy eirri)^e ; 
'O 'EjSpatby rrpdaamov 8e dfSvoaov irrjyvvrai. 31 

31. riD ,, 3 ni-nyn -^nn. jvw?» % ao w wicM/a 

(s. delicias) Pleiadum ? O'. avvrJKas 8e Seofibv 
nXetaoW; 2. r/ ovvd-tyets fiopta IlXetaSoy ; 32 
32. Dron— «^nn. O'. Vacabat. ^ O. 8ia- 
voi£eis — a^ety avrd; 33 
inj?l nY>JQ N^nn. Num exire facies signa 
caelestia suo quodque tempore ? ^ O. 8ia- 
vot£ets Ma£ovpa>6 ev Katp<2 avrov; 2. 17 ara- 
<pvaets rd oKoprrtoQkvra Kard Kaipbv avrov 
eKao-rov ; 3 * 32. Dron rv^-hv Cnn. Et Arcturum cnmfiin, 

ejut deduces eos. X' ©• *al ttnrtpov iw\ k6- 
ftrjs avrov a"£ety avra'. 'A. «ol «Virroo» «VI oi». 
oouijr atroG Ka8o8r)yf)OftS avrow.** 

33. nipri. Matuta. C. Tpwrrfy. 'A. a*pij9«i'ay. 

2. 8tard£tis. O. ovvrdyfiara?* 

34. US'^i -E* copia atpiarum. C. Kai 

rpofim CSaros \df3pov. 'A. 2. 0. «ai 6ppr) 
t>6 , a'Ta>»>. 37 

35. D s p^2. Fulgura. O'. Ktpavvovs. OZ XotTror 

ao-Tpawrfy. 38 

i22n. 2?cce no». O'. t*' io-rt ; 'A. t'6w r)ftttt. M 
2. irdpeofiev. 40 

36. n^l ^fe 1 ? )np?3 Ytf. ^ ou f, aVdi/ cordi 

(s. r<2 (paLvofievca) intelligentiam ? O'. fj rrot- 
Ki\riKr)v emorr)fir)v. 2. r) Tt'y e6We fitfitopa- 
fievoi evvotav;* 1 

37.^ erarc t has\ rrosra oormJ- ibd^-^o 

• • - t •• : • : »t : V : '• t : •• - : 

yjCJ^. Quis enumerabit nubes cum sapien- 
tia ? et utres caeli quis inclinabit ? O'. Tty 
8e 6 dpi8fiu>v ve<f>r) oo<f>ia, ovpavbv 8e ety yfjv 
tK\tve ; A. TiV i^rryr)<TCTat (s. 8iiryi)<r«T<u) porras aocpui; 
leai drsoppiavra ovpavov tis Koiuijo-f i ; 2. Wi a^itJurjo-fi 26 " Hi quatuor versiculi asteriscis notantur in Colb. 
[Cod. 248] et Ed. Lat. Hieron." — Montef. Sub -X e affert 
Syro-hcx. 27 Colb., Reg. unus. 2S Montef. ex iisdem 
edidit: 'AXXof dvd<pvo-w. Symmacho lectionem tribuunt 
Codd. 139, 255. Cf. ad v. 32, et ad Cap. xiv. 14. 
■° Montef. edidit : 'A. prjTts iariv v. n. 2. apa iariv v. w., 
notans: " Lectionem Aquilae habet Drusius; Symmachi 
vero MSS." Drus. post Nobil. habet: 'A. pr)ns Zvcoriv 
(non eo-Tiv) v. w. Parsons. ex Cod. 255 affert: 'A. e. i«;ri9 
Spa. Nos Syrum secuti sumus, qui affert : ^.f I^^T •/• 
* U»/ !t^- v»N ,. Pro l! interrog. uijti habet Aq. Job. xxiii. 
6. Jesai. vii. 13. ^ Colb., Reg. unus. 31 " Nonnulli 

libri habent, tij irrjgcv. [Sic Comp., Ald., Cod. Alex., alii. 
Syro-hex. . n„ t », iii» , Hieron.: quis tabefecit.] Schol. 
O 'E^oaios' TTpoo-amov &c ajSto-oou vr)ywrax ; unde aliqua Ed. 
[Comp.] habet: rrpoowrrov de dfiio-o-ov tis hrj^cv. Sed magis 
Hebraeo res])onderet, si Wr cirrj^cv legeretur." — Nobil. Ex 
sola Nobilii conjectura, ut vidctur, Montef. edidit : *AXAos • 
Trpoo-amov Sc djivo-o-ov tis cTrr/^cv ; 32 Aquilae hoc frag- 

mcntum tribuit Nobil., Symmacho Olymp., Syro-hex. et Colb., qui legit « pro rf. Syro-hex. h-jf lciNv o^ ,xe. 
■:■ tyi.i? oila-uo. Aquilae HD'3 est"AoKTot/oor Amos v. 8. 
33 Sic Syro-hex. et sub aster. Hieron. M Nobil. et 

" omnes." Syrus affert : «.«..N .11 .0^-)/ ^ ■ 1 v> o/ .('. 
« o»^»» Lt=.ks fm "^aii. o»,_»LIt, h.e., si quid video, 'A. 
r) aSiKeiTf ra a-KopmoBcvra k.t.c. Pro . . TP libenter legerini 
~j±.<xx> , dvafpvo-cTt, et Syntniacho auctori tribuerim. Itlent 
in marg. notat: " U»o)Ljo (subscripto MAZ0PQ6) quidnni 
dicuut esse canimlum Orionis (); ~» 1 ^» 1 ~<N o ) : alii 
dicunt esse signum zodiaci (Lo.oNv»)." * Syro-hex. 

•:• .o-ji 7 |»oiL «^>! t 1 . 1 -» ^Sk. |,,«^i L-O(xo^.o .(. 
Montef. ex Colb. affert: 'A. Ka6ohrryr]acis. Hieron.: 58 et 
vesperum super aedificationem ejus induces. Colb.. 

Reg. unus. 3r Sic Cod. 137. Montef. ex Colb. et Reg. 
edidit : 'A. e. koi 6. i. ^ Colb., Reg. unus. " Iidem. 
Nobil. affert : 'A. l&ov io-piv. m Colb., Reg. unus. 

41 Olymp. et "omnes." a Syro-hex. )Ji.!s-«-> 04» ./. 
.^jc^so O.J.X» [ ■'B»,; i\q»o h aatW Li>^-». (Aquilae 
solenne -est drroppiav pro Hebr. «J, stultus, quod Syrus 
noster per o'Itt vertit Jerem. xvii. II. Syr. ) s»« est 72 JOBUS. [Cap. XXXVIII. 38- tov aWepa crocpla; fj opyava ovpavov ris ovvOrj- 

0~ei * t/ . tls dpi8pr)aet iraXatapara aocpiq ; Kat 

opyava ovpavov tis Kotprjaet ;** 
38. ^»T D^QTW pjnaS IBy hgga. Coffi<7«e- 
scendo pulverem in massam fusilem, et ut glebae 
agglutinenlur. O'. Ke-^yrai 8e cocmep yrj Kovia, 
KeKoWrjKa 8e avrbv cocnrep XiOco KvfSov. 'A. 

iv rm iKxeicrdat yi)v KaTaxvaet, Ka\ x f puddes (s. x f PP a 8ia) 
KoX\r)dr)crovTat. 2. orav Kexvrat «s Kovtv yrjs €7Tt- 

X 1 ' " 1 *'» 2Va ficoXoi yevcovrai lv crvyKoXXrjaei. 46 0. 

iv Ta eKxelcrdat yijv Karaxvaet, Kal /iiwXoi o-uyKoXXijtfij- 

47 
aovrat. 

39.^. Praedam. O'. fSopdv. 2. 0. Orjpav. 48 
40. 1PKt^~ >, 5. Qmm?» subsidunt. O'. SeSoUacri ydp. 
"AXXos" ort ^ouXeuovo-t. 49 
!"I2DX Jw umbraculo. O'. eV t/Xaty. Schol. 

€V KOLTCCtS. 

Cap. XXXIX. 
1. vbvhT. fti? ™ ®m. An nosti tempus parturitionis rupicaprarum ? O'. Va- 
cabat. O. %• el eyvcos Kaipbv TOKerov Tpa- 
yeXdcpcov ireTpas. 1 [0.] . . . vefSpcov ev irk- 
Tpa? 

2. H-N vftft 1TTTV "YiED.n. Numerasne menses 

t v - : • t : : • 

quas implent f O'. r\piQpr\cras 8e pr)vas avTcov 
wXrjpeis TOKeTOv avTcov. 2. r)pi6p.rjcras 8e ae- 
Xrjvas TrXrjpcocrai avrds. 3 

3. njrrppri ftfH^ rWtDfi. Incurvant se, natos 

suos findere (prorumpere) faciunt. O'. e£e- 
Opeyjras 8e aiiTcov Ta iraiSia e£co cpofSov. 2. 
O. evScoo-ovcri ra 7rai8ia airrcov, Siacrcocrets 3,4. avra. 

ich taiy-^Ti arrVin. O'. Vacabat. ^ O. coStvas 8e Kal ov pr) dvaKdpi-tyovo-Lv 

aiiTois. 5 

3. rtirHWn On^bin. Bolores suos emittunt. -^ 
O. coSivas 8e avTcov efcairocrTerXeZs. 2. a d>8i- 
vrjcrav dTroXeirrovcri. 6 Jluxio aqicae,flmntum,flumen, auctore Bernsteinio in Lex. 
adChrestom. Syr. p. 537, qui nostrum locum non neglexit). 
13 Syro-hex. J-x^JoJJ o/ )t>,vn..-> j-LJl J_l-6 o_l_o .«30. 
,cOi_i o-fao J . vi j>». Montef. ex Colb. et' Reg. uno 

edidit: 2. t) opyava ovpavov tLs avv8r)aet; Sic Codd. 138, 

255, et cum titulo 2. e. Codd. 137, 139. Hieron.: -X et 
organa caeli in terram declinavit. 44 Syro-hex. X. 

O-L-0 J, .VI »? J_L^«oJlo )t> Vl 1 .. % JU-ul^X ) I VU OfiO 

.u__9aj. Nobil. affert: 2. (corrige ©.) Kai Spyava otpavov ris 
Koo-ui)o-ei (sic) ; 45 Syro-hex. in continuatione : J__> 

> ^_0_.'>_v-)0 )_-;/ M.SO ]lo ;->-_. J-3 Jj °l V yi|k)5) 

Middeld. tentat: OTav eKxverat yr) Karaxvo-et, Kat . . . Kara- 
XauPdvovrat ; (quasi scriptum esset ^_o>?lis__o, cujus tamen 
formae exemplum non habeo.) Pro .o_>';&oo legendum 
videtur ^aijfcoo. Tum Syriaca ad verbum sonant: xal 
Ovyarepes x tl pbs KoXKrjdi)o-ovrat ; quae quomodo cum Hebraeis 
concilianda sint, non video. — Haec prius scripseram quam 
mihi in manus venerint literaeA. Ceriani, quas nunc cum 
lectore communicabo. "Codex: ♦ ^o._i»lS--o Jj_«/ fcJi->o, 
superscripto scholio charactere medio inter Estranghelum 
et Maroniticum: Jl_o ^jo» J-sJ-s .^ot-.is-.! ).■.(' lS-ii>. 
* Jj-(. Locutio \f»( t_> Nostro est iyxetpihtov Jerem.l. 42. 
Epist. Jerem. 15 ; sed ipse noscis quam lata sit significatio 
hujus Syri idiomatis." Hujus scholii ope, incidi in voca- 
bulum Aquilae, Homericarum formarum imitatori, bene notum, x f P ua s s. x f PP a0 ' l0V > ita dictum secundum Gram- 
maticos, quia manum tenentis implet. Sic Zonaras : Xep- 

pdStov, 6 x^pcrXrjdrjs Xidos, napa to T17V x (l P a irfypovv. Con- 

jecturam meam certo certiorem facit ipsius Aquilae usus, 
qui ad Deut. xxi. 21 pro Hebr. ^"i, o'. \t8o^ot\r)o-ovatv, 
teste Holmesii Cod. 108, x ( PP aolo ^" TLV interpretatus est. 
46 Syro-hex. Symmacho continuat : Jl » a }.■>-« |? ->V--o|' 
f )__>_>{{ J-o--o«_> ^ooov) J-V_vC-o» J-La-i' JLo,^-,/ J;°iN? 
Hic venit in auxilium Cod. 252: 'A. yi)s irrixvats Iva /3wXot 
yevavrat avyKoXKrjdetaat ; quae manifesto non Aquilae, sed 
Symmacho vindicanda sunt. v Syro-hex. in con- 

tinuatione: )w*s/ J__-_.cloo JLo«_j.Jo ]3_. <_w{l^_o> J-_> 
♦ j-n-ajk-J. 48 Colb., Reg. unus. 49 Iidem. 

60 Schol. apud Nobil. Sic Codd. 161, 248 in marg. 

Cap. XXXIX. x Sic sub e. -)S Syro-hex. (ubi in edito 
ante k--**/ supplendum ex cod. . /), et sub -X Hieron. 
2 " Colb. et Reg. unus, qui hoc scholium adjiciunt: dvri 

tov, atyaypwv (atydypav)" — Montef. 3 Nobil. 4 Codd. 

137, 138, 255 : ^. ivhaaovat K.T.e. Cod. 139: 2. ivSaaovai 
Tct 7r. avriov. 'A. Staadiarjs avrd. Colb., Reg. UnUS : 6. ivbco- 
aovat K.T.e. Cod. 259, Reg. alter: 9. «u» Bdraovat K.r.e. 
Orat.: &. idv daaaat k.tJ. Postremo Nicetas ex Chry- 

SOSt.: ^acpearepov 6 Q. i)ppr)vevaev, elrrdiv' idv ddyaovat rd rratoia 
avrwv, 8taad>aets aird ; 6 Colb. : 'Ek 0. 01 (Y. Sic SyrO- 

hex. et sub aster. Hieron. 6 Sic Olymp., Cod. 138, et -Cap. XXXIX. 15.] JOBUS. 73 4. Dn^l iOyrP. Robusti facti sunt filii earum. 

•% 0. drropprj£ovcri ra Ttxva aiirwv. 2. dno- 

ftdWovTat ra TtKva aiircov. 7 

"Ql 1S"1\ Adolescunt in agro. ^ 0. ir\r)6w- 

6r)crovTai iv ytvvrjpaTt. 2. ir\r)6vveiv ev dypto- 

TTjTt* 

Vj? i2tL*"N7i iN!P. Egrediuntur, nec redeunt 
ad eas. •%• 0. t£e\ivo~ovTai, Kal ov pr) dva- 
Kapyjrovcriv aiiTOis. 2. i£e\66vra oi>\ inro- 
aTpiyjret rrpbs avrds. 9 

6. nin>% JDesertum. O'. eprjfiov. ' A. 6pa\f)v. 

2. doLKVTov. 0. dpa(Sd. w 
irVQ. Domum ejus. 0'.SiaLTav avTov. 'A.2. 0. 

OLKOV . ." 

TTOti Vni23tppn. Et habitacula ejus salsugi- 
nem. O'. Vacabat. J^ O. *at ra ctKnvcopaTa 
airrov aX/ivpiSa. 1 * 2. yiji' ai)Tov . . , 13 

7. ©3*2. Exactoris. O'. <popo\6yov. 'A. elo-rrpd- 

KT0V. 1 * 

8. tt^-lT ftTP. O'. Vacabat. ^ O. Kttrtmd- 

yjrerai — £r)T(i~. 16 

9. D v ?.. Bubalus (s. oryx). O'. povoKepms. 'A. 

pLvoKepcos. 19 

10. T™ CJTOI l^lr; LM. 2V M m occaoi/ va/fes /w»/ «V. O*. i) i\Kvtrti aov aff\axat «V irtSitp. 
2. 17 6pa\iati Koi\dSas dKo\ov6H>v troi." 

11. ^tyni. £/ derelimjues. O'. ivatfvtit 8*. 

O. /*») e'y*araX<('^tty. 18 

12. i^ fPttCTJ. Xum credet ei. O'. martfottt 

Si. TldvTtr >£ avT<S. 1B 

S^fc. Reddet. O'. aTrooWt*. 2. d7ro*aTa- 

aTrjatt. 20 

tpffi* Comportabit. O'. e«Wo-«. 2. av\- 
\i£u. O. crvvd£ti. n 

13. n ?!?£3 Df^rrfBI. ^/ a «/ru//,»onKro exsuUat. 

O'. irripv£ Tepnofiivcov vti\aaaa. ' A. irrt- 

piiyLOV aiVOVVTCOV crwavaTrXfMTa». 22 2. ITTtpov 

dy\aiapov TrtpL<f>vtTatP 
18-18. tajh^ m T 2«-DM. C.Vacabat. ^ 

0. eap avWdfin Ka< to£> imfidrov airrov. u 

13. rrcin n-ron rnnN-DN. ^ w a / a dconiae et 

pluma. % O. idv avWdfSji daiSa Kal viaaa. 
'A. alis epcoSiov Kal lipaKos. 25 2. tl eVay/ca- 
\icreraL 6 kvkvos ittl\ovs airrov. 20 
15. rnim 7jV"»3 TOEni. Et obliviscitur guod 
pes ea comprimet. ^ 0. Kai iire\d6ero Stl 

1T0VS <TKOpntet. A. Ka\ iirikd8tTO Sri noiis Xur^cm 
avrd. ^. Kai iir(ku8tTo oti rrovs kucfirjaei airro. (cum (earaXfiVovo-i pro a77oX€OTouo-i) Codd. 137, 139. Mon- 
tef. ex Regiis duobus edidit : 'A. 2. a>8iw;o-a>/, aVoAfiVovo-i. 
Schleusner. in Opusc. Crit. p. 163 : " Verba, i>Sivas 8e airav 
i£airo(TTt\(is, videntur esse Theodotionis, qui ea posu- 
erat pro verbis t&v O', Mivas t)e airrav eXvaas, a librariis 
alienum in locum (v. 2 nempe) collocatis." In v. 2 pro 
?Xvo-as Cod. 157 habet f|a7roo-reXfir. 7 Sic Montef. ex 

Colb. et Reg. uno, sed minus probabiliter ad Hebraea 
I5*!J? ^JD? 1 ! 1 (v. 3) refert. Cod. 255: 2. djro^aXAowTm. 
Codd. 137, 138, 139: 2. aVoj3dAo(Tai. 8 Colb., Reg. 

unus. Pro dypaiTtyri, quae vox nulla est, correximus dyptd- 
tt)ti. 9 Colb., Reg. unus. 10 Nobil. Codd. 250, 

255: 2. doucijTOi'. u Codd. 250, 255: 'A. 0. ohcox. 

Colb. : 'A. 2. e. ooeox doUr)Tov. n Sic Colb., Syro-hex. et 
sub aster. Hieron. 13 Reg. unus. u Sic Drusius. 

Nobil. affert: 'A. fWpdxTov. Vid. Hex. ad Exod. v. 13. 
Ad vocab. dieoiW Parsons. e Cod. 139 affert: 2. d7roXa)3fii' 
d<p86va>s to>v eVi 77)5; et sic sine auctore Codd. 137, 138. 
Est scholium manifestum. 15 Sic Syro-hex. et sub 

aster. Hieron., invito Montef. ia Nicet., Reg. unus. 

TOM. 11. Cod. 256 : apwoKtpas (sic). 1T Colb., Reg. unus. 

18 Iidem. 19 Syro-hex. in marg. Apud Hieron. pro 

his, et credes ei -)S quia etc, corrigendum : et credes 38 e» : 
quia etc. *> Colb. S1 Idem. M Nobil., Orat., 

Reg. unus, qui omnes owavairXtKti habent. Syro-hex. ./. 
«"^>J«^.Ux> )?— a/ | 1 ■■ 1 1 y; \ ft ^. Syrus videtur 
Graecum o-vraraTrXfWai vertisse, favente forma Hebraea. 
Versio totius v. Hieronyniiana est : •& Penna struthionum 
mixta est alis herodionis et accipitru. " Nicet., Orat, 

Reg. unus. Paullo aliter Cod. 252 : 2. 7rr«pvyior <upa<o>u>v 
ntpKpitTai. 24 Sic Syro-hex. Montef. juxta Colb. 

Theodotionis supplementum ab 6Vt d<pr)o-ti (v. 14) incipit ; 
Hieron. vero a rrripv^ (v. 13). M Sic Codd. 248 (qui 

habet ipuhibs), 252. Syro-hex: ♦|-a-.)L3;o Ifoioif ./. 
Supplevimus alis ex Hieron. modo allato. Montef. ex 
Reg. uno affert : 'A. ipa>8i6s. Polychron. : «ot» «V «coi r) 

daiSa imjvov piyiorov, 7r\r)v tvqdts, r)v 'AkvXos tpaiibv Kai iipaKa 

kMium M Nobil. * Syro-hex. Jl^j? %-^o .«'. 

♦ ^ot^. lui*?. Eadem Symmacho tribuit, nisi o^i. pro 
■ »»\ 1 74 JOBUS. [Cap. XXXIX. 16- 16. i^.55 T*Pi?'7* Duriter tractat pullos suos. 

^ 0. direcrK\ripvve tol TeKva eavTrjs. PAA- 
Xos' KaTanovrjcret tj) veoTTOTpocpia.l 28 

17. nt$n. ObUvisci fecit eam. ^ O. Karecrm- 

irrjcrev avTrj. 2. 7raperAej'. 29 
i"!2 ,, S!l rlT> p7n~N7i. Et non impertitus est 
ei intelligentiam. >£ 0. koi ovk efieptaev 
avrf) ev tj} crvvecrei. 2. Kal ovk evetfiev avrfj 

' 30 

ovvecrtv. 

18. ^"jE]"! Dil^n ny3. Quo tempore in altum 

sese extollit. Jj^ 0. Kard Kaipbv ev v\jret 
vyjrcoaet. 2. TreTOfj.evr]. 31 

19. nttin. Tonitru. O'. <p6/3ov. 2. K\ayyf)v. 

0. •ypepeTto-povP 

20. ilQVf. Terror. O'. rSKftg. 2. 9. <p6^os. 33 

21. pDJO. In valle. O'. ev ireSico. A. O. ev 

KOlXdSl. 341 

pffi l 2~,nfcOp7 . In occursum armorum. O'. o~vv- 
avTcov >3acri\ei (alia exempl. /3eXei 35 ). 'A. 0. 
ets dirdvTrjcrtv ottXov. 2. ets dirdvTno-iv Kara- 

(ppaKTWV? 6 

22. l^rr^Qp. A conspectu gladii. O'. dnb crtSr)- 

pov. 2. O. . . payaipasF 

23. irh. Ilamma. O'. Vacat. O. <£Xo'£. 38 23,24. «J?"ffl tflTS) ttOn. (Flamma) toto 

e£ lanceae. Cum strepitu. O'. to£ov Kal 
pdyatpa- Kal opyr). £& 0. \6yyjjs Kal do-iri- 
Sos cretcrpcp. 39 

24. f^TMB?) Whfl tt5jTO. Cum motione et con- 

cussione sorbet terram. O'. xal opyr) dcpavtet 
rr)v yrjv. 2. ev crd\cp Kal opyfj cos KaTarri- 

40 
VCOV . . . 

"IBW ^ip— '3 pDH" rV|. A^we credit quod 
sonus tubae sit. O'. Kal ov pr) TrtcrTevcrei 'icos 
dv crnpdvrj ad\inyfc. 2. kol ov Sn\co6r)creTat 
irrrb r)yovs adXntyyos.* 1 

25. "T?0r^ tTTJ P* 111 ")^' Et eminus odoratur 

pugnam. O'. Tr6ppco6ev Se ocrcppaiveTat iro\e- 
fiov. 2. Kat iroppmOev d\a\d£et TroXefitKov. 42 

26. ]DV~7. Versus austrum. O'. dKtvr/Tos •% Ka- 6opcov Ta irpbs votov. 43 28. \PIff\ pW Y7$. Petram inhabitat et per- 
noctat. O'. KaOecrOets av\i(erat. 'A. O. iv 
irirpa . . .** 2. ev Trerpa r)pefi<ov av\tcr6rjo-eTai. i5 

rnwy* y?D-]Xl5-by. Super dentem rupis et 
artis (s. arcem). O'. Vacabat. % 0. «r' 
t£°XV Terpas Ka i diroKpvcpa). 4 ' 6 'A. . . Kat oyv- pcofiaTos 17 31 Colb., Reg. unus. Est scholium, ut 
32 Colb., Reg. unus. Cod. 250 in marg. : 28 Sic Montef. Nobilius quasi scholium recte affert. 
Pertinet autem ad verba S>o-tc ar) iavn)v. Olymp.: 071-0- 
crKkrjpvvacra rr)v rrcpi ra tckvo (pvo-iKr)v crropyr)v, iva ur) iavrr)v 
KaTarrovr)crri vcoTTOTpocpovoa. 29 " Omnes." Nescio an 

Olympiodoro debeatur : iiTeihr), <pr)o\v, io-tiarrjo-cv, avr\ toC, 
avio-x* Kai irapiCKev air airrjs 6 ^eos o-ocpiav. Olymp. et 

" omnes." 
videtur. 

XpcptTi.o-p.6v. K/\ayyr)v. Olymp. Symmacho tribuit Kpavyr)v. 
33 Colb., Reg. unus. Montef. minus probabiliter ad "lin 
refert. M Colb., Reg. unus. Syro-hex. : 'A. 2. e. iv 

KoCkahi (^a^so^s). ^ 5 Sic Cod. Alex., alii. Syro-hex. 

in marg. ♦ ]>l_^2>. Olymp. legit i3c\ci, notans : ko8' crcpa 
8c tS>v avTiypacpav, o-vvavrwv fiao-tkcl. 39 Colb., Reg. unus, 

quorum posterior Aquilae tribuit wvavTjjcnv. Olymp.: i) 

Kara tovs Xot7roif, cls drr. Srrkov, KaX cls drr. KaracppaKTiov. 

37 Colb., Reg. Nescio quid sibi velint Codd. 161, 248, 
qui afferunt : 2. r)pi6vov. 38 Syro-hex. ♦ |^o«^«, .L 

39 Syrusaffert: ♦ )^a»?o ))^.cii.? k>ojA X- .1. Deinde notat : " Nonpositum erat apud Origenem." Pro JJ^mo^.? 
Kreyssigius ingeniose conjecit Jb^soX?, et sic reapse 
codex. Eodem pertinere videtur Cod. 249, qui post pd- 
xaipav addit : Xoy^i; (sic) ko\ ao-iri'Sos ocio-pos. Propter 
rationes autem grammaticas ordinem verborum mutavit 
Syrus. Totum v. sic vertit Hieron.: Super ipsvm autem 
gaudet arcus et gladius, -X lanceae hastaeque tremore. 
40 Olymp. et " omnes." 41 Colb., Reg. unus. Kreyssig. 
tentat hcCka>8r)o-cTai. 42 " Reg. unus, qui habet aXaXa£ w, 

male." — Montef. Chrysost. apud Nicet. : okovci, cprjo-l, crdk- 

myyos, Kai oit)c tov 7rokcpov t6 avv8r}pa f Kal 7r6ppa>8cv aXaXdffi 

nokcptKov. 43 Hieron. : immobilis 5S et respickns ad 

austrum. Copulam expunxit Vallarsius, invito Syro- 
hex., qui sine aster. habet: dx. Kal Ka8opS>v (s. koi 6pS>v) 
k.tA. M Syro-hex. a Norbergio omissus : .1 ./. 

«)j>>o ■ •>. u Colb., Reg. unus. M Sic Syro- 

hex., qui <cat drroKpvcpav ()t..'«'«^.yi»o) legit. Hieron. : 5S in 
summitate petrae et in caverna. 47 Nobil., Colb., 

Reg. unus. -Cap. XL. 7(i3).] JOBUS. n 89. W*! VJf^ P^-JOV. O'. Vacabat. * 9. 

noppco6tv ot ■6<p6a\fi.ol avTov aKontvovcrt^ 

:!0. t_n~iy r i^. Sorbent sanguinem. 0'. cpvpovrat 
kv aifiari. 'A. ko-TOfitcrptvoi . . . w 2. Karap- 
pocpcocrtv alfia. 60 

i//a (aquila). O'. o5 5' cJf _5<r« retWcSre? napa- 
\prjpa evpicrKovrat. 2. 07rov Se crdpKet Ttrpco- 
ptvcov ndpetcrt. 51 

81, 32 (Hebr. xl. i, 2). "t&. JJgJ. O'. Vaca- 

bat. 6. % Kat dneKpidn tKK\ivif > si 

32 (xi. 2). nagsn rh^« irrrta -rt^j ' M^uy ahry. 

iVwm contendens cum Omnipotente castigator 
(ejus erit) ? arguens Iieum respondeat ad illud. 
O'. 0. £& /-») Kpicriv perd tKavov eKK\ivet 4 ; 
eAeyx<t>j' <Se <5eof dnoKpt6t]creTat aiiTrjv. 2. 
apa 6 8tKa(6fievot irphs tov tKavbv neptyevr)- 
aerat; 8te\eyy6fievos 6eS> dvTt(p6£y£eTat rt; 53 
34 (xl. 4). O'. •— Tt ert — aKovcov Totavra; 6i 

^n^jp ]rj. Ecce ! vilis sum. O'. oi>6ev cov. 
'A. tSoii r)\acppvv6nv. 2. iSoii Kovcpcot knoinaa. 65 

35 (xi k). n^i tPFwh n_x»N «Vi ■vnsn nnn 

FpDiN. Semel locutus sum, sed non respon- 
debo ; et bis, sed non addam. O'. arra^ AeAa- \vKa, kwl 8( Stvrtpcp oi npoo-Orioco. 2. h pt) 
dvacpdtytaifinv. [a (r6\pnaa imb dtcaxiat, 
fi(Tapav6dvm imb 7rat8tiat.] M Cap. XL 

3 (Hebr. 8). \gob ^jnBhfl T&fa -icri r]Nn 

|7"2~1. tfum etiam solves judicium meum '* 
damnabis me ut justificeris ? ()'. fii) dirorrotov 
fjtov to Kpifia. ottt 8t ftt dWcot aot Kt\prffiart- 
Ktvat, f) tva dvacpavfjt SUatos ; 2. fifrrt Kai 
napaKvpcocrttt Kpicrtv fiov; dStKOv notfjatts fit 
tva 8tKaico6{jt ;' 

4 (9). T? 7N3. Tanr/uam Dei tibi. O'. «cara tov 

Kvpiov. 2. a>t 6tov imdpxflt. 1 

5 (10). " t ~! i ~0 "^ 11 !' -E/ majestatem et decorem. 

O'. -o^av Se Kal Ttpfjv. 9. (vnptiraav xai 

vyjrot (s. <$6 < fa«'). 3 

7 (12). ""NJH73 ""N"]. Intuere omnem elatum. (Y. 

vntprjcpavov. 'A. 0. »801/ 7ravra . . .* 

brjnn cy&h tfrro. #/ con/ere impio* in 

/oco s«o. O'. afjyjrov Se ao-e/Sefy irapayj>rjfia. 
'A. Kal knipptyjrov . . .* 2. Acara6 , A<S»' a<re/3efy 
ifTTncrov airrovt. a 48 Sic Syrus, et sub aster. Hieron. 49 Nobil. 

60 Colb., Eeg. unus. 61 Iidem. Sic Cod. 255, et prae- 

fixo 2. e. Cod. 256. 62 Sic sub 6 % Syro-hex. solus. 

53 Olymp. et "omnes." Syrus bifariam affert: J»^ . a». 

; *> N » .<X0 «JLfl ,fl q rr« Oot Lo^. ^_»ll^_so» \. I ./ 
•:• ^p*-ao )lic_^!s-3 oow JotXjl jla. 1 miv. " Sic Grab. 

JUXta Hieron. Colb. H- ri fri «y_> aTroKpixoftat (sic)^ ou 
itftTai _» ra 'Efipaiiew. Syro-hex. -r ti eri — npos ravra 4; 
56 Nobil., qai^Xacppiverjv scribit. ** Montef. ex Colb. 

et Reg. uno edidit: 2. pjf/ dveCpBey^dprjV & eTSKprjo-a K.T.i. 
notans : " Sed haec interpretatio non consonat cum He- 
braeo hodierno." Parsonsius affert : " 2. pr) dvecp6ey£dp.r)v 

("1 fVdX. vrro aKOKias, \afte7v perapavBdva) vnb rr. Cod. 139. Sic, 
sine Xa^fiy, Codd. 137, 138. 2. 6 p.r) dveq>dey$alpr)v [dva- 
Cpdey£aipr)v ?] . a croX. vrrb dx. \a\eiv peTapav6dva> pera naiSav. 

Cod. 256. Cod. 255 legit cum Montef." Verba quae in- 
clusimus scholium esse videntur. 

Cap. XL. l Ex Nobil. et Drusio edidit Montef., sed -al 
post pryn perperam omisit. Parsons. e Cod. 252 affert: 

2. prjTi Kaiirep aKvpacets Kpiatv pov. 'A. dSiKOV iCT.e. Unde irapaicvpacreis pro -<r>;r rescripsimus. J Montef. pro He- 

braeis ^ b»3 ^"1?"°^ ex Colb., Reg. affert: 2. dxvfwo-eis 
. . . &>s 6eoi vjrdpxjis. Vocab. <wv<)<i<r«t ad v. 3 pertinere 
videtur : pro vrrdpxgs autem fortasse legendum (mdpxei <r«. 
Syrus noster in textu pro «taTa toO -vp/ov habet -u 6eov 
(jot__s» *.('), apposito in marg. Jui__> (•_<'), -aTa «vpioi-, 
ut Codd. III, 23. 3 Colb., Reg. unus. Pro v^or, bo(a* 

habet Cod. 137. 4 Syro-hex. ♦^_____ |ot .1 .<'. 

Montef. ex Reg. affert : "AXX. dpxeKaxov. " Forte scholion." 
6 Montef. ad Hebr. ^njPJan, deprime eum, affert: 'A. «a« 
drrdppf^rov (aXX. emo-rpe^rov), notans: " 'A. arrdpptylrov. Colb. 
et Reg. unus. Apud Drusium legitur ewiarpe^nv." No- 
bil., quem imitatus est Drusius, ad otjiiVo»' 6« affert: "A. ori- 
orpe^rov, et sic, teste Parsonsio, Cod. 248. Sed idem Par- 

SOns. ad Kpinjrov Se (v. 8) exscripsit: 'A. «ral errippt>frov. Cod. 

138. 2. *a« emppi\jrov. Codd. 137, 139; ubi in Hebr. esj 
D3pt_ ; absconde eos. In re incerta mediam lectionem, -at 
eiripptijrov, probavimus, et Hebraeo 'T^TTl propter copulam 
aptavimus. * Cod. 253. L 3 76 JOBUS. [Cap. XL. 8(13)- 8 (13). TtV "105?^ OMtt. Absconde eos in pulvere 
simul. O'. Kpvijrov 6e eit yrjv 6fio6vua86v. 
2. KaTaycacrov avrovs ei$ koviv. 7 

10 (15). rtWtS. Behemoth. O'. 6r,pia. 'A.O. 

KTTJVr). 8 

Wtt^TtfH. Quemfeci. C.Vacat. -*-'A. 
O. a enoirjcra. 9 

11 (16). VOnCl. J» ZwtoJw e/w$. O'. eV oo-^i/i'. 

'A. eVi vcotov. 2. 0. eVi AayoVoy. 10 £j£ IlaV- 
rey ai/roO. 11 

uiNl. j?,? rooMr e/ws. O'. 17 Se Svvapis ^ 
O/ F. avrov. 12 

12 (17). nM"^D!3. ^icu^ cedrus. O'. oby /W7ra- 

piaaov. 01 \01nor d>s KeSpos. 13 

13 (18). TTja ^t?»?. «cm^ «crfes /erreae. O'. 

aiSrjpos \vtos. 2. a>y avp.f5\f)p.aTa aiSrjpa. 14 ' 

14 (19). 'N" , 5'VT rPffifcO. Principiumviarum Dei. 

O'. apX'? n\daparos Kvpiov. 01 d\\or Kecpd- 
\aiov 6Sa>v ia\vpov. 15 
i"inn ffiiP 'itojfil. Factor ejus applicavit ei 
harpen (dentes falcatos) ejus. O'. nenornpevov 
eyKaranai(ea6ai iinb t&v dyyeXwv avTov. 2. 
7Toirj6ev npoaa)(6rjvat ttj payalpa. ai)Tov. le 
16 (21). •~l££l. Coeni. O'. fSovTop.ov. 01 Xoinoi- 
Ka6vypov. 17 17 (22). O^yK^ 1i"l3D\ Tegunt eum umbrae (um- 

brosae arbores). O'. aKid^ovrai Se ev avTa> 

SevSpa UeydXa. A. aKcrrdaovaiv avrbv aKiai alrov. 
2. o-Kia aKid^ovrai. O. aKiai Umbrarum aurov. 19 

"17 72. Umbra sua. O'. o-iiv paSduvois. 2. 
aiiv TaTs napacpvdaiv. 19 

vn^ZTiy. Salices torrentis. O'. /cai K\d>ves 
dypov (s. dyvov 20 ). 'A. keai yeipdppov. 21 

18 (23). fiBrP tib. Non trepidabit. O'. ou pr) 

aio~6r)6fj. 2. ot) KaTan\ayrjaerai. 22 

18, 19 (23, 24). H^ n "^- O'. Vacabat. >£ 

O. n'enoi6ev piva. 23 

18(23). '?. Q»»«- ^ ©• o". 'A. 6'xar. 24 
19(24). ^n^. Capiet eum. ^ 0. ^erat. 'A. 

Ajj \|/-erai. 25 
*]N~lj?2'] Q^pTOS. In laqueis perforabit quis 

nasum f ^ 0. evaKo\ievopevos Tprjaei piva ; 

2. eV nepovr) Tpvnrjdrjaerai Tr)v piva- 28 

20(25). nsni K£& *|Wbn. fc / ra / ies ze- 

viathan hamo ? O'. a^ety <5e SpaKovra ev 
dyKio-Tpco; ' A.. e\Kvaeis Aevia&dv iv dyKio-Tpc-; 
2. fkicvo-et Aevia6av bpaKovra iv dyKiarpa; O. e\Kvaei 
hpaKovra iv dyKiarpeo ; 

WttH yptin h^ny\. Etfune demerges lin- 7 Sic Colb., Reg. unus. Nobil. et Drusius: 2. Karax<<>- 
vevaov avrovs els kcvov, mendose. 8 Cod. 257. 9 Syro- 
hex. in marg. « l.,a.^,» u\oi .1 .} 5S. Cod. 249 in 
textu : drjpia & iiroiTjaa -rapa aoi Hieron. : bestia quamfeci 
apud te. 10 " Sic ex MSS."— Montef. Olymp.: <5 8« 

tottos iariv rj oacpvs, rj Kara tov 'A. 6 vSyros, rj <os 6 2. iKbibayKcv, 

fi \ayav. Minus probabiliter ad 1; laxis Parsons. e Cod. 
161 affert : 'A. 6 vS>tos. 2. fj Xaymv. u Syro-hex. in 

marg. * ou^.» .ochXs 5S. Hieron.: in lumbis X ejus. 

12 Syro-hex. in marg. •:• c*^.- .^JH. In Cod. Vat. deest 
avrov, invita Ed. Rom. Hieron. : et potentia 5S ejus. 

13 Nobil., Colb. 14 Sic " omnes MSS." Olymp.: i>s <r. 
aihfjpov. Paullo ante ad xoA"^"» (l*»^?) Syro-hex. in 
marg. habet mrpivai ()ii.aikj). 15 Sic Olymp., Reg. 
alter. Colb., Reg. unus habent: 'A. Kc<pd\aiov (K-<pa\f) 
Colb.). e. 2. oSSv laxvpov. 16 Olymp. et "omnes." 
17 " Colb., qui hanc vocem ad -rd-rvpov versionis to>v O' 
refert." — Montef. 18 Syro-hex. ]^-i\j ^o^iJosli . ]. « o>^~; 1^^-^- 19 Olymp., Colb. Syrus noster: 2.avv 

Tals n. avriiv (.OOtJs^aj <f ^- ) 20 Lectio ayvov, viticis, 

est in Comp., Ald., Cod. Alex., aliis. Syrus noster habet 
fa\ n..y apposito in marg. ArNOY. Middeld. in Curis 
Hex. ad loc. : " )o.\^.. in Lexico redditur variatio, mu- 
tatio [cf. Hex. nostra ad Ezech. xlv. n]; sed perspicuum 
idem esse quod )A^£ , germen, surctdus." Conferenda sunt 
vocabula Chald. *(?f},juncus, et ^SP^n^ salix. 21 Olymp. 
et"omnes." 22 Nobil, Colb., Reg. unus. 23 Sic 

Syro-hex., silente Montef. Cod. 248 affert: ■& idv yivrjrai 

plva; et sic edidit Grabius. 24 Colb. 25 Colb., 

Reg. unus. 2e Olymp. et " omnes." 27 Syro-hex. 

', )\nN^"> Lj-^jL f^ .1 ■:■ |An\ii |lwL. Montef. 
affert : *A. 2. ih-vaw &<\ \-via6dv. Idem in notis : " Colb. 
habet: 'A. 2. \cvia6dv. Regius unus, ut nos posuimus. 
Drusius [juxta Nobil.] id uni Symmacho tribuit. [Olymp.], 
Orat., et Reg. alter : o! \onroi- \cvia6dv." -Cap. XLI. 2.] JOBUS. 77 guam ejus ; ()'. nept6rjo~ets Se tpopfiaiav nepl 

fSiva ai/TOV ; A. Kal o~xotviots o-vvbr)trtis rr)v yXwtrtrav 

• - 28 
aurou ; 

21 (26). *iESia ]b2St □"'toJVt. Num pones juncum 

in nare ejus ? O'. Vacabat. ^ 0. r) Srjo~eis 

KplKOV iv T<2 /JLVKTTJpl aVTOV J 29 

Vn^ 1 Ipfl ninii . 2?/. annulo perforabis max- 
illam ejus ? O'. ^eXXti» Se Tpvntjo-ets rb 
Xei\os aiiTOv; ©. Kal -^aXivZ Tprjaets o~ta- 
yova avrov ; 30 

22 (27). T^J "^T" ** 6J?^70 VJpH •"fcTn 

nlS^. _^« multiplicabit ad te preces? num 
loquetur tibi mollia ? O'. \a\rjo~ei Se arot 
Serjcret, iKeTrjpta fia\aKo>s; 'O 'Efipaios' apa 
n\v6vvet npbs cre Serjo~ets (s. iKeTqpias) ; apa 
\a\rjtret npbs cre fia\aKa; 3 ' 

ni3i, Mollia. O'. p.a\aKa>?. 'A. 0. ana\d. 

2. ^oxxd. 32 

23(28). r^LJ. Numquid feriet (pactum). O'. 
6r)aeTat Se. ©. pr) StaBrjcreTai. 33 

24 (29). PC^nn. An ludes. O'. nai£y Se. 2. 

/ir) e/j.iratf-ets. 34 ' 

25 (30). B^TSn V75*" V>3% Epulabuntur super eo 

(s. insidias ei struent) socii f O'. evanovvrat 
Se iv aiiTa> eOvr) ; (. .) 8iayo>yio~ovTat airrbv 
Kotvcovoi; 35 

tt$ft J" 1 ? VTWP. Bivident eum inter Ca- 
nanaeos (negotiatores) ? O'. fiepnevovTai Se 
avTov <t>otvtKcov edvv; 'A. r)fito~evo~ovatv avrbv pera>\v Kavavaicov; 2. Stafnpto~6rio~ovTai (1. 
Siafiepio-drjaeTat) fjterai;v fteTaf36\tov ; 9. <fyo- 
pdaovatv avT^v . . .** 

26 (31). W nistrn «Wn. #„„, ,- mp /^ ,„,,. 

silibus pellem ejus ? O'. ttoV 5J ;rXa>roi' <n;i/- 
eXfldi' ov ftr) iveyKCoai (Jvpaav fiiav ovpas 
airrov. 'A. firJTt n\r)pd>o~ets iv dvatpoptvatv 
Sepfia airrov; 2. fifi n\r)pdxrets iv o~Kr)vais 
Sepfia airrov; 37 

0^7 '^?^ 1 * Et in harpagine piscium. ()'. 
Kal iv n\oiots a\tet»v. 2. Kal iv i\6vo<p6- pots N 27 (32). ^Din-^N rrcn^ ibt. Memento praelii, 
ne addas. O'. pvvo~6ets n6\ep.ov Tbv ytvo- 
/jtevov iv o~d>fxaTi ai/TOv, Kat fir-KeTi ytvea6u>. 
'A. fivrjadrjTt no\efiov, fir) npoadfjs. 39 Cap. XLI. 

1. Hlpp in/nin - ]!!. Ecce! spes ejus mendax est. 

O'. Versio absona. 'A. iSov r) npoaSoKia 
aiiTov Statyevo-eTai} O. iSoij 7) dp)(f) airrov 
Steyfrevo-aro. 2 

bW i , t<(")?5"7S> 0X1. Nonne vel ad conspectum 
ejus prosternetur ? O'. Versio absona. 2. 
aXXcz Kal 6 6ebs Tr)v iSeav airrov Kara{ia\ei? 

2. irftJP '»3 1WN-N 1 ?. Non est quisquam ita 

saevus, ut excitet eum. O'. ov SeSotKas ort 28 " Hunc versiculum Latine tantum [sine auctore] 
affert Drusius : A. et funibus colligabis linguam ejus." — 
Montef Graeca, ut videtur, sunt ipsius Montef. 20 Sic 
sub 3S ©. Syro-hex. Hieron.: -X- Sigillabis (si ligabis) 
etc. 30 Olymp. et " omnes." 31 Schol. apud Nobil. 

32 Montef. ex Colb. affert: 'A. e. fara\a. Eeg. unus habet 
dn-Xri. Syro-hex. * JLJlI^b .^d ♦ Jko^s» .1 .}. Post 
naXaKiiis add. 7roXXd Codd. 23, 254. 33 Colb., Reg. unus. 

34 Iidem. 35 Sic Cod. 252. Aut legendum Stayavi- 

trovrat, aut Suryw-yifeo&H est Aquilae figmentum, a 8ta- 
yoyfj, oblectamenlum. Utrumlibet eligas, aira pro airoK 
corrigendum videtur. -* Nobil. " 'A. «<ot i)iuo-ev- 

trova-tv K.r.i. Sic Orat. et Eeg. unus cum Drusio, qui non habet f<os. Secunda versio StaiupurOrio-ovTai tt.r.i. etiam 
Aquilae ascribitur a Drusio, sed est Symmachi." — Montef 
Etiam Nicetas et Nobil. damnant ias. Symmacbi ver- 
sionem confirmat Syrus, qui cum Bosio lUaiupta6ifo-tTtu 
habet: ♦ J»«^t. fc«a«» ^a^-a» .uo. " Sic Cod. 252, 

qui tamen Aquilae uip-e 7rXi)ptio7;r, et Symmacho ia) rrXi;- 
pd>oT;s tribuit. Drusius post Nobil. affert: 2. w irXi7p<icr«r 
tTKrjvah to hipaa avrov ; queni expilans Montef. aitpa pro 
8ipua perperam scripsit. w Nobil. . " Idem. 

Cap. XLI. • Cod. 252. '"Omnes." Cod. 252: 

2. l&oi/ 1) opxt) avrov. Olymp.: thtri yap rov, uriKin ya-itr6tt, 6 
6. r) apxr) airoC Sit\j/tvo-aro, tfciSaKtV 6 (V 2. arri rof, oij( 
iapaxas aMv, dXXd Ka\ 6 6tot k. t. i. ' Olymp. et " onmes." 78 JOBUS. [Cap. XLI. 4- r)Toi/jaaTai fioi. 'A. 0. ovSe pr) dairXayyvrjaco, 
orav e£eyeipco avTov* 

4. i3-|S?— ©nnS!-^ 1 ?. O'. Vacabat. •£ 6. ov aicoTTr)ao\jai — tov taov aiircp. 5 I^S. Membra ejus. ^ 0. oV airov. 'A. 
irepl avTOv? 

^")V r^ tf\*Y*Q*t *Wt. Et sermonem ro- 
borum, et gratiam structurae ejus. -% O. Kal 
Xoyov (s. Xoyos, s. Xoycp) Svvdpecos eXerjaei 
tov taov atiTcp. 'A. . . xal Scopf)crc-Tai Ta£ei 
avrov? 2. Verbum autem etiam valde potens 
non opponet se mihi. 8 

5. Nil*; * , Q i2p") vB3*i. In duplicaturam freni 

ejus quis ingrediatur ? O'. els 8e tttv£iv 6co- 
paKos airrov ris &v eiaeXdoi; 2. eis iirroSi- 
irXcoaiv cpoXiSos aiirov rtt iirroSvaei; 9 

6. "*?/"2. Valvas. O'. irvXas. Oi Xoiiroi- 6v~pas. w 
VStp rtilTlp . . Circuitus dentium ejus. O'. kv- 

kXco oSovtcov aiiTov. 0. irepl tovs oSovras 
(aiiTov) . u 

7. D' , 2aD ^SN rtl^a. Elatio ejus sunt robora 

scutorum. O'. ra ey/cara airrov dairiSes X"^~ 
Keat. 'A. avS/ia aiiTov inrepeK)(ycreis Ovpecov. 
2. virepcppoveT irpoep\6fjevos ev 6vpeoTs. 12 

12 Ornn "VUD. Clausum est s^j/Zo arcfo. O'. 
crvvSecr/JOS Se aiirov coarrep apvpiTr/s Xi6os. 
{'A.) diroKXeiarov acppayls aTevr). 13 8. Drrrn &p-tib rrni itfr inN-a nr-N. ^. 

w - ... .... T - : »*• t > 1 t v ■"' 

terum alteri juncta sunt, et ventus non veniet 
inter ea. O'. % Q. «'? tov evbs KoXXcovrai "4, u 
Trvev/ja (A. dvairvor) 1 ") Se oii pr) SieX6r/ avrbv. 
'A. 2. els tco evl rrpoaeyyiaovai, Kal SidaTrj/xa 
oiiK earai . . . 16 

9. rnsrV]— #»M. O'. Vacabat. >*• 6. dvr)p — 

drroaTraa6coaiv. 17 
*p3T VTlT^tPK. Vir fratri suo adhaere- 
bunt. £j£ O. dvr)p tco dSeXcpcp aiiTov irpoaKoX- 
XrjdrjaeTai. 'A. eKaaros tco wXrjaiov ai)Tov 
irpoaKoXXrj6f)aeTai. la 

10. *T1M 7*"tf"l VnttPDJJ. Sternutationum ejus una- 

quaeque splendescere facit ignem. O'. ev 
nTapfjcp aiiTOv emcpavaKeTai cpeyyos. 'A. nrap- 
p.bs aiiTov cpeyyos irvpos. 19 
"intT-^QVSJ**" . Tanquam palpebrae aurorae. 
O'. elSos ecoacpSpov. Oi Xoiiroi cos elSos ecoa- 
cpopov. 20 

11. ©N "HiTS. Scintillae ignis. O'. ea\dpac 

rrvpos. Oi Xoirroi' SaXol Trvpos. 21 

13. Di"T7]"l D^na itfM. Halitus ejus carbones 

succendit. O'. r) ■v/t'X'7 aiiTov avdpaKes. 2. 
O. . . (dv6paKas) cpXeiei. 22 

14. rQN" 1 !. Sollicitudo. O'. drrcoXeia. ' A. eKXi- pia™ 

15. Di^-V*: v-?y 9&. Compactum est super 4 Colb., Reg. unus. Olymp. (in Cat. Nicet. p. 584, ubi 

avnXayxvicra) rolt Xot7rots tribuit. 5 Colb. : 'Ek 6. 01 ft, 

consentiente Hieron. Syro-hex.: 5S 6. ol o-ianrrjo-ofuu 6Y 
avrov 4. e Reg. unus. r Reg. unus Aquilae tribuit, 

Colbertinus Symmacho. 8 Syro-hex. ^.» )&<J^o .u». 

♦ i.N -i no^. p i mll )1 luoV.N^ us^m? )»-^/ a/. Mid- 
deld. vertit : 2. \6yov 8e «at abrbv TroXkrjS la^iios ovk avriari]- 
o-fis fioi. Tentabam : 2. Xdyor 8e icai 6 bnfpio-xvpos ovk avri- 
Kfio-tTai p.oi. Parsons. vero ex Cod. 252 affert: 2. Xdyos 8t 
iKavov oStdn-TiBTor. Ceterum neque ovk dvructia-tTai p-ot, neque 
d8id77To)Toi ad Hebraea pertinere, sed potius explicatoris 
esse suspicor. 9 Olymp. et " omnes." 10 Colb. 

Ad 7rpoo-d)7rou Syrus noster in marg. affert : o-to/xotos. 
11 Sic Olymp. et Codd. 137, 138, 139. Colb. : OJ Xomtoi- 
7Tfpi Tois d8dwar. 12 Olymp., Colb., Reg. unus. " Sym- machi lectionem pleniorem edimus." — Montef. Nimirum 
post thptols addidit ra eyrara abrov, ex male intellecto 
Olympiodori loco. 13 Sic Schol. apud Nobil. a Monte- 

falconio praetermissum. Est genuinum, ni fallor, Aquilae 
fragmentum. Cf. Hex. ad 3 Reg. vi. 20. Job. xxviii. 15. 
14 Versiculum Theodotioni vindicant Colb., Syro-hex. 
Grabius ex Hieron. edidit: -X «r « toC ivbs — ob /ir) d7ro- 
o-Trao-dmcriv 4 (v. 9). 16 Colb., qui habet dvaTrvo^r. 

10 Cod. 252. Aquilae nomen delendum videtur. n Sic 
Syro-hex. Posteriorem tantum versiculum asterisco notat 
Colb. 18 Nobil. 19 Idem. 20 Colb. 21 Idem. 

Nobil. uni Aquilae ascribit. Fortasse versio erat, <»s 8aXol 
C*!^?) 7rupds. Vulg. sicut tedae ignis. 22 Syro-hex. 

* ootNJkl X .*eo. Post SpSpaKtr add. <pXe|« Cod. 23. 
Hieron. : anima ejus carbones accendet. 23 Nobil. -Cap. XLI. 25.] JOBUS. ri eum ut non dimoveatur. O'. Vacabat. ^ O. 
Karayitt in- avrbv, ov ffa\tv6r)fftTat?* 2. 
irfptKt\yp.ivai avTcp a/cXcyefy. 2 * 

IT.ch^ VflSJ intett. Ab elatione ejus formi- 
dant fortes. O'. ffrpacbivTos St avrov c/>6/3oy 
Orjpiots. 'A. . . viroo-TaXrjoovTai icryypoii M 2. 
£7ro' TJjy Ktvrjfftais avrov tv\a/3rjVTJffovTai icryy- poi ■27 18. rr-)uh ycra n^n ci£>n *bz 2W ^^- 

Aggredientis eum gladio, non consistet (gladius), 
lancea profectionis (s. lancea, sagitta) et lorica. 
O'. €««" crwavTr/craxn»' ai/rcp Xoy^at, ovSkv ptr) 
iroir)cnvcrt Sopv Kal 6d>paKai is 2. KaTaXafSovcra 
avTov ptdyatpa ovy VTTOffTrjfftTat, ^ oi/St \6y- 
yrjs dpais Kal QcopaKosP 

19. ]^"V~« Pro palea. O'. dyypa. ' A. 0. e/y 

dyypa. 2. coy dyvpa. 30 

20. nttj|7-)l WPT^W. A r oM /«£aii7 ewm /fii« 

arcus. O'. oi> ptr) Tpcacrrj avrbv to£ov yd\Ktov. 
2. oi (pvyaStvcrti avrbv dvr)p to£6tt)?. 3 ' 

^7~T , :?t 1 N • Lapides fundae. O'. irtTpofiokov. 
01 \otiroi \i6ovs aabtvSovrjs. 32 

21. nnin lltpn^ ®i"3. Tanquam stipula repu- tatae sunt fustes. O'. Vacabat. % 'A. 6. «* 
KaXdfin i\oyiffdr)<rav trtpvpatP 2. «W «aAo/wj 

ikoyiaOr) avrra atpvpa. 

21. pT3 tTjn?. Vibrationemjaculi. Ot.aua^ov 
■trvpcpopov. 'A. . . dffirtSos. 2. ffttouivov 6v- ptov 3i 22. fenn "''Tnn. Acumina testae. O'. <5/3tA«V<to« 

d£efy. 'A. 6£vvTrjpts oo-TpdKcov. 2. 0. trttJij- 
pta Te/crofoy. 

23. TnT. Fervefacit. O'. ara^r. 'A. *cay X A<£- crti: ;i7 *"^7i"~)®?« /81««/ i>as unguentarium. O'. oxrtrtp 
i£d\tmTpov. 'A... ptvpf^rnTrjptov. 2. coy dva- 
^paffffoptivnv dpTVfftv." 

24. ni^toV ainn nfcrn. o'. Vacabat. » e. 

t •• ; ; ; - ••x 

i\oyio~aTo dfZvo-ffov cby irtptrraTov. 39 
25. i^tpD 1D^ _ ?yTSI. JVb» es/ swper /erraro 
comparatio (s. dominatio) ejus. O'. ot/« «o-rti' 
oiWey e7TJ TJjy yjjy opotov avrZ. 2. ov/c ccmi' 
e7n yobs i£ovo~ta at/ToC.' 10 

nn- |l "17 itoyn. Quifactus est defectu ter- 
roris (h. e. ut neminem timeret). O'. [•)& 8.] 
Treiroir-ptivov iyKaTanai^tffOai inro t6~>v dyyi- 
\a>v pov.* 1 24 Sic Syro-hex., et sub aster. Cod. 248. 2S Olymp. 

et " omnes." Hieron. : -X circumfusae ei et immobiles. 
26 Nobil. 27 Olymp. (qui habet d-ro rijs k.) et " omnes." 

28 Post Sopv add. i-rr-ppivov Comp., Ald. et codd. plerique. 
Syro-hex. )*»<?>. r>) U o o oi. 29 Olymp. et "omnes." 

Cod. 255 habet: 2. ol8c Xoy^r/f apats nal ddpaKOs. " lllud 
autem, oMe Xoyxis k.t.L nomine Symmachi asterisco no- 
tatur in Colb., et in versionem LXX hexaplarem inductum 
fuerat." — Montef. Hieron. : Si occurrerint ei lanceae, nihil 
facient ei 5S hastae elevatio et thoracis. 30 Colb. 

31 Colb., Orat., Reg. unus. 32 Olymp. (non -reTpovs 

o-cpeMii-is, ut Nobil. et Drusius), Colb., Orat., Reg. unus. 
Pro -TtTpo^oKov Syrus noster vertit |ls|l9 !^_l.-a.. cum 
scholio: " Hoc est, a-ptvftow) (X^^o)" 33 " Hic versi- 

culus, qui in LXX legitur, ex 'A. e. cum asterisco notatur 
in Colbertino." — Montef. Neque Syro-hex., neque Hieron. 
asteriscum agnoscit. Ed. Rom. legit o-<pvpa (sic) : sed Colb. 
et Syro-hex. cum Comp., Ald. et codd. oipvpai tuentur. 
:l S\ri)-U<\. •:• JJsSlj/ ot^. ).-»»■» IuJlo y-! .^0. (Juxta 
Syri interpretis usum >-»»,«.!■/ sonaret iXoylo-dri, et \(\6yto-Tai s. rjyrjTat, quod posterius vocab. pro passivo per- 
peram cepit idem vv. 20, 21, 23. Sed non crediderim 
Symmachum soloecum ifyijrai avru scripsisse; altera autem 
versio IkoyLa-Ot) avra acpOpa in Codd. III, 23 reperitur.) 

36 Nobil. et " omnes." Cf. Hex. nostra ad Jerem. vi. 23. 
Olymp. affert : "Er«po<> - oti.op.ivov dvptov. M Olymp. 
affert: 'A. <>,*. oaTpaKav. 6. atbr)put tIktovos. Montef. etli- 
dit : 'A. 01*. oarpaKtov. 2. at8r)put T('ktovos. O. o-br)ptov 
t{ktovos, notans : " Lectiones Aquilae et Theod. habent 
quidam cum Drusio [immo Drusius Olympiodorum ad 
verbum exscripsit]: Symmachi Orat. et Reg. unus." 

37 Sic Nobil. et " tres MSS." Olymp.: *A. KayxXaC". Pro 
draffl, dvaKa X >\dCet habet Cod. 256. w Olymp. et 
" omnes." Pro (£<xk(t-TTpov Syro-hex. posuit )fe..«« o • ie >, 
cum scholio : " Vas quoddam ex quo aliquis ungat." 

39 Sic Colb., et sine nom. interp. Syrp-hex. et Hieron. 

40 Nicet, Colb., Orat., Reg. unus. a " Hic versiculin 
G. cum asterisco notatur a Colbertino." — Montef. Non 
consentit Syrus, neque Hieronymus; nec Theodotionem 
interpretem sapit Cf. Cap. xl. 14 in Graeco. 80 JOBUS. [Cap. XLI. 26- 26. nyy! nirVs r\N. Omne altum videt. O'. 
Trav vtyrfXbv opa. 0. irdvTa virepr)cpavov kfj- 
(3XefeTai.- 2 

v3"7^. Super omnes. O'. irdvTcov. 'A. O. 
€7Tt (TrayTow) . 

yntf"' , 2il" vS Omnes filios elationis. O'. irdv- 
tcov t£>v kv toTs vSacrtv. 2. iravTos fipofjco- 
8ovs.*- O. . . vtcov fiavavcrias.- 6 Cap. XLII. 

2. TTftXO ^TSQ "tSS^m. Et non prohibebitur a te 
cogitatio. O' . dSvvaret 84 o-oi oi>8ev. Ot dWor 
Kal ovk d<f>atpe6f)creTat dnb crov kv6v/jrjfja. 1 

3. p« fh\ ^mxi ph ny-phz. Absque 

scientia; propterea indicavi nec intelligebam. 
O'. tpetSopevos 8e prjfjaTCov, Kal cre oterat 
KpviTTeiv; ris 8e dvayyeXei fjot a ovk fjSeiv. 
2. . . eyvcov, 8id tovto kXdXrfcra dvofJTCos. 2 

5. TIHN-J lyy nriJTl Tfly&tf; Audivi te, nunc 

autem oculus meus vidit te. O'. Ijkovov crov 
to irpoTepov, vvvl 8e 6 6<f>6aXfj6s fiov ecopaKe 
ae. Oi Xonrot' r\Kovov o~e, vvv 8e 6 6<f>6aXfj6s 
fiov ecopaKe o~e? 

6. DNftN ]3"7y. Propterea aversor (verba mea 

priora). O'. 8ib kcpavXtcra kfiavTov. 2. 8id 
tovto KaTeyvcov kfiavTov* 

^P^I "l?*?? VTOTlJf}. Et poenitentiam ago super pulvere et cinere (sedens). O'. fjyrjfiai 
8e k/iavTov yfjv Kal cnroSov. 'A. Kal irape- 
K.Xr)6rjv k-rl yt-ot Kal o~7To8co s ■ 

7. TH ^mi 33 ^ESt mn. Exarsit ira mea 

in te et in duos socios tuos. O'. rj/japTes crv 
Kal ol 8vo cpiXoi crov. 2. ccpytcrdrj 6 6vfi6s fiov 
o~ol Kal toTs Svcrtv eratpots o-ov. e G. k6vfi<o6r\ 
r) opyf) /j.ov kv o~ot Kal kv toTs Svcrt cptXots o-ov. 7 
TOi33 ^H DBhai Vlb % Quoniam non lo- 
cuti estis ad me rectum. O'. ov ydp kXaXrj- 
craTe kvtoirtov fiov dXr~6es ovSev. 2. . . 6p6<os. a 
O. oi) ydp kXaXr)craT€ ev6vTrjTa. 9 

8. D^rp. Sumite vobis. O'. Xdf3eTe. 2. O. 

^V eavTois. 

Tlbty an-hyrr\. Et offeretis holocaustum. O 7 . 
Kal -roirjcrei Kdpircoaiv. 'A. (Kat) dvaj3t/3dcreTe 
oXoKavTcoftaTa. 11 'A. O. . . oXoKavrcoaiv. 2. . . 
dvacpopdv. 12 

D^ZJN Pro vobis. O'. irepl v/jcov. "AXXos" vnep vficov. ^^ V2S"DM " l 3. Nam/aciem ejus suscipiam. 
O . ^ oti et fir) -Tpocrco-Tov avrov Xr)yjrofiat. u 
Ot dXXor -Tapa8e£ofiat. ls 

^ 33 V*?« Ad me rectum. O'. dXr-6es. 'A. 
0. irpbs fie. 2. kir' kfiov. 16 

TW ^"^DJ^D . Sicut servus meus Jobus. O'. 
Kard tov depdirovTOS ptov 'Icofi. 0. Ka6cbs 6 
SovXos fjov 'Ia>/3. 17 42 Olymp. et " omnes." 43 Syro-hex. Sic Cod. 249 

in textu t&v O'. 44 Olymp. et Eeg. unus. Alii habent 

BpoftaSovs, teste Montef. 45 Olymp. et " omnes." Mon- 
tef. vertit: filiorum illiberalium. Sed $avavo-ia est mol- 
lities, socordia, teste Olympiodoro : Tovreo-riv, tS>v tov vypbv 
Ka\ Siappeovra icai tj&ovikov periovrav fiiov. Cf. nos ad S. Chry- 

sost. Opp. T. XI, p. 167 E. 

Cap. XLII. x Olymp. et "omnes." 2 Nobil. " Sine 
dubio legendum, ovk eyvav." — Montef. Aliter dvofjTas ad 
njn'73 referripotest,quemadmodum eadem Hebraica trans- 
tulit Sym. Job. xxxv. 16. Sed tunc legendum : dvorjjas ; 
8w t. fXaXr/o-a a ovk eyvcov. 3 Olymp., Reg. unus. 4 Reg. 
unus. 5 Nobil. 6 Idem. 7 Olymp. et Codd. 255, 259. 
Symmacho ascribit (cum ArJ pro h in 2 do loco) Cod. 138. 8 Olymp., Colb., Reg. unus. 9 Nobil. 10 Syro-hex. 

« . oa^. .oi>-»/ ■& L .000. Hieron. : 3S vobis. u Nobil. 
12 Olymp., Colb., Orat., Reg. unus. 13 " Colb. habet : 

A. v-rep ipwv, i.e. Tetrapla, ut saepe dictum." — Montef. 
Est alia lectio, quae nunc legitur in Codd. 70, 252. Cf. 
ad Cap. ii. 9. 14 Sic sub asterisco Syro-hex. 15 Nicet. 
Montef. ex Colb. et " aliis" affert: O» aXXoi - -rpoo-anrov 

avrov -Tapabe^opaC el p.rj yap 81 avrov, d-rcbXecra av vpds. 

16 Syro-hex. post d\r)8es in marg. addit: « wLoX .1 .^. 
♦ u!0fA .«£0. Montef. e Colb. affert: 2. dXr]6es eV eftov. 
(Sic Syrus noster Cap. xxxviii. 12, <^oo>j3 pro «ri 0-0O 
dedit.) Cod. 249 in textu affert : -rpbs>p.e dXrjdes. Hieron.: 
•X- ad me : verum. lr Colb., Reg. unus. Nobil. affert : 

Schol. i>s 6 ISovkos p-ov 'Icb/3. -Cap. XLII. 16.] JOBUS. 81 9. • , m#n. Suchita. O'. 6 2ovx"-i?r. 2. ri 2gh. 
O. 6 Zmrr,!. 18 

^K^SO' Naamathita. O'. 6 Mivaios. 2. 
~Na/ia6iTT]s. G. Noj/fa&Tryy. 19 

3*M ^E-nw n*|T w£i. ^ ««g»/ Jo™ 

faciem Jobi. 0'. /cat eXvae tt)v dfiapriav 
avrois Sid 'IaJ/3. 2. /cat irpoarJKaTo 6 debs rb 
irpoacoirov 'Ioj/3. 20 

io. lyz i^snnri ni"N nntp-nst nti nin^ 

in^"|. 2?/ Jova reduxit captivitatem Jobi, 
postquam orasset pro socio suo. O'. 6 Se kv- 
pios rjv£rjae tov 'Ioj/S' evf^apevov Se airrov Kal 

ITepl TCOV (piXcov ailTOV. 2. icai 6 levpior erreaTpe^e 
Tr)v tvrroo~rpo(pr)v rov 'l<u/9, ev Tf2 TTpoaev£aa6ai airrbv 
rrepl tcoi» eraipaiv avrov. W. Kvpios erreoTpaCpr) rrpor 
peravoiav Tr)v Sia tov 'iwiS, <£P T<S TrpoaeVf-aa6aL ai- 
TOV rrepl tS>v eralpav avroO. 

11. D^ED. ^ntea. O'. e*c irpcoTov. 'A. els irpda- 
coirov. 22 2. irpiv. O. euirpoadev. 23 

in* 1 !^ Drn irs^ TO*fc5. JS/ comederunt cum 
eo panem in domo ejus. O'. (payovres Se kol 

ITLOVTeS Tfap aVTCp. *^£ aprov eva ev ru ouc<f avrov. 

i^D^l- Et consolati sunt. O'. Kal e6avuaaav. 2. /ca2 irap(uv6r)aavro^ 

11. nv-jn _t :3 *3J*. Su/jct- 07,.»* malum. (Y. iwl 

iraaiv. 2. irepl irdarjs rfjy Kaxias. n 

-inN nnt a: tf^i nriN nrrfcp irhM. 

▼ V TT V» 't - - T • I; . 

Unusquisque numum unum, et unusquisque tn- 
aurem auream unam. O'. «Vaoror duvdia 
uiav, Kal rerpdSpayjiov yjpvaov koX darjfiov 
(alia exempl. Kal rerp. \pvaovv davuov). 'A. 
0. . . (vcotiov xpvaovv ev. 27 2. oy ukv vSfuafia 
«V, os Se eirippivov tv ypvaovvP 

12. *intt)N"*i*3 . Prae principio ejus. O'. r) to iu- 

irpoa6(v. i9 2. 0. imip to iftirpoa6tv. 30 

14. rrcra*-. / m i m o'. "H/*^. 'A. 2. 

'Ie/u/xa'. 31 

ny"?";. Tfeiam. O'. Ka<n'a»>. 2. Kiaiav, 

s. Keaiav. 32 
"HiSn J"jj3. Keren-happuk. (f. 'Afia\6aias 

Kepas. 'A. 2. K.apvacpovK. 33 
16. O'. — to <S<= irdvTa eVr/ tfaatv, SiaKoaia T(aaa- 

paKovTa (alia exempl. add. o/ct«). Ov Kurai 

ev Tto 'EfSpaiKco. 3 * 

nil'"T— «1*1 . O 7 . Vacabat. -X- O. Kai uSev 
— yevedv. 35 18 Colb., Eeg. unUS. Codd. 250, 255: 6. 6 2<arn;s. Cod. 

138 : 2. Sourr/s. » Colb., Keg. unus. 20 Nobil. 

et "omnes." 21 Syrus affert: »JLS/ |^.^-soo .j». 

. jo •:• ot^? j^=u. ^^-20 uX| »9 oo.|| o(l(i 1 ^Qioitoo 
•9 ocx./ f*>| wo) JLaj_oL&oo Lcx^. >-J_3L/ Ui^O .(L) 

♦ ot^f jwv». ^^-so w^.j. In Syriacis post Middeld. 
convertendis, praeter alias correctiones necessarias pro 

evf-apevov airov bis dedi ev T$ rrpoo-ei£ao-6ai aiirbv, propter 

Hexapla Montefalconii, qui ex Colb. et Regio affert: 2. 
(2. 9. Colb.) (V tw rrpoaev>;ao-8ai air6v : etsi hoc fortasse 
Syriace magis sonaret: u*i.|* [20. ^ 2 Cod. 248. 

23 Reg. unus. 24 Syro-hex. in marg. ._*» f '>"-\ -X- 

♦ •^•f )t.» -»?> . Middeld. falso vertit: R SpurTov «ao-Tot 
h ra ouao aiTov ; notans : " Idem in uno cod. adjicitur." 
Nimirum post Trap' avrw Cod. 249 addit: apio-rov ev tco o"k<o 
airov. 25 Reg. unus, qui alii interpreti tribuit. Est 
proculdubio Symmachi. Cf. Hex. ad Job. ii, 11. Jesai. 
lii. 9. lxvi. 1 2. 20 Olymp. et " omnes." 2J Olymp. 
28 Codd. 248, 255, 259. Pro errippivov Cod. 248 mendosum 
rrvpanov legit. Montef. ex Olymp. affert : 2. errippamv. C£ 

TOM. II. Hex. ad Ezech. xvi. 12. ** Pro r) Syro-hex. in textu 

dedit o^ ; in marg. autem : " r}, hoc est, vrrip." ** Colb. 
31 Sic Nobil. Colbert. vero : 'A. vep,r)pa. 2. IpijpA. Reg. 
unus: 'A. vo-prjpa. 2. vpr)pa. Syro-hex., qui in propriis 
nominibus Peschitam imitari solet, in textu habet \ v» v» .i 
in marg. autem: 'A. r)pipav (L^oo^). ** Codd. 248, 

252: 2. Ktcriav. Nobil. affert: Schol. Keo-lav; ubi Schol. 
scribae error est pro 2. Synis noster in textu L00--0 (sic * 
Pesch. Li.o-0) habet. ^ 3 " 'A. 2. Kapi/aoW. Sic Dru- 

sius. Colb. autem Kapvacpipovd ; Reg. Unus KapvaCp(poi6." — 

Montef. Immo Drusius exscripsit Nobil., qui affert : 
Schol. KapvacpovK. Codd. 137, 139 exhibcnt: "A. 2. copra- 
cpovd. Cod. 138 : 'A. 2. Kapvacp : cpovB (sic). Cod. 252 : 'A. 
Kapvacpova. Syro-hex. in textu habet KapKKfouic (^aajio). 
et in marg.: 2. vaoiouie UoAj). m Sic Colb., ut videtur. 
Reg. unus: Oi ie<iTat rrapa toU \01rroU. Montef. edidit: 
O'. ra o< rravra trq (\ k"(r)o-e» ^p!. Ov «itcu ev ry 'E&paUy, 
oioi rrapa tois Xoiiroir. ** " Hi duo versiculi asteriscis 
notantur in Colb. et in Ed. Lat. Hieron." — Montef. Syrus 
noster habet : Wt *a\ etbev r)ptpiv 4. 82 JOBUS. [Cap. XLII. 17, 18.] 17. 3>lte. Sa^r. O'. ir\f)pr,s. 'AXXor €/«re- 

irXr/cr/ieVor. 38 

18. O'. — yey paiTTCU 8e k.tA. 'ItTTeov 81 Sti 

fteXP^ T °v> irpeo-fivTepos Kal n\rjpr)s Tip.epcov, 
'AkvXcls kcu ^vp.fiayps e\66vTes, crvveire- 
pavav to (3if3\iov, cbs Sr) tco 'EfipaiKcp clko- \ovdovvTes' 6 8e QeoSoTitov avfmepaivet 

TOtS O'. 37 

18. 'E\t(pa£ Ttov 'Hcrav vitov. 'O 8e QeoSoTitov, 
vibs, e£e8coKev, 'IcoaatpaT. 38 
Ha\8d8. IlaXii' 6 Q. vibs 'A/ipcov tov Xa>- 
/S6p. 39 38 Nobil. affert : Scbol. ipTTeirW-no-ptvos. 37 Sic sine obelis affert, casu, ut videtur. ^ 8 Sic Nicet. 

Olymp. et Orat. Quae sequuntur usque ad finem libri PosfEAupaf add. vlos Saxpav (2<»<pap Cod. 23) Codd. III, 23. 

obelis notantur in Ed. Lat. Hieron. Sic quoque Syrus 39 Sic Nicet. Idem additamentum exstat in Codd. III, 23, 

noster, nisi quod haec, <a\ oJtoi 01 Pao-iXcis — rjp£c x<»P as ; u ^i scriptum vlos 'Apvav ('Apfivav Cod. 23) tov Xoj3dp. ADDENDA. Cap. xxii. 20. KaTaKdp.p.a] Sic Montef., sed reponendum 5S \iyav «ri irpoo-airav vSaros ^. 

to KaraKeiiipa, ut in LXX. Syro-hex. in plurali, UafNo 5S, Cap. xxviii. 16. Pro iv Svvxt Syro-hex. habet ya*3aj)o. 

teste A. C. et in marg. ONYXION. 

Cap. xxiv. 14-18. Syro-hex. affert: X e. ko\ wktos Cap. xxix. 13. Syro-hex. praemittit X 'A. e, non -X e, 

(orai o>£ (tXfWi/s •■ Ka\ 6(p8a\p.6s poi\ov ((pvXafce o-kotos, teste A. C. APPENDIX A. Praeter loca, quorum in Hexaplis nostris notitiam dedimue, haec, quae sequuntur, 

in Cod. Ambrosiano obelo insignita sunt. Cap. I. i. — rty "^. — dfiefimos ■*. — npdyfta- 

tos 4. 3. — 6rj\etat 4. 5. — Kat fiocryvv 

t5>v yfrv\wv avT&v 4. 6. r) r)fjtepa — avTrj 4 f Kat 

— 1806 4. 7. — - tt)v vn ovpavbv ndpetfit 4. 8. dnb 
t navTos 4 novrjpov — npdyfiaros ■». 9. — evav- 
Ttovi. 12. — SiSa>fit4. 14. — iSov4. — avra>4. 

— #7;Xeiai «<. 16. — dyyeXo? 4. — 7rpo? 'IcS/3 «^. 
17. — dyyeXoy «<. — npbs'Id>fi4. 18. — r£ 'Ico/3«<. 
19. t toO dnayyetXai crot4. 20. — outco? «^. 21. 

— avr6s {l>!) < 

Cap. II. 1. — coy "^ 17 r)fiepa — avrr) 4. 2. — fa- 
petftt4. 3. — navros 4. 10. — efJtPXeijras 4. —rots 
crvfJtfiefirjKoo-tv avrw 4. •)£ evavTtov 4 toO 6V01) (fort. 

— ivavTtov tov 6eov4), 11. — npbs avTov 4. — fiaat- 
\evs4. —Tvpavvos4. — fSacrt\evs4. 13. T^eti"?!"^. 

Cap. III. 6. — et? r)fiepas 4 fi-qvwv. 7. — /*»ifle 
Xapfiovr) 4. 10. — fjLrjTpos /jiov 4. 16. — e/c /irJTpas 
/xrjTpos 4. 

Cap. IV. 2. prj/JidTcov — rai «^. 

Cap. V. 1. — dyyeXcoi/ "f. 4. — r)o-aova>v 4. 9. 

— /cat e£aio-ta «4. 26. — /caTa Katpbv 6ept£6fievos 4. 

— dXcoi/oy «t. 

Cap. VII. 2. — SeSotKcos tov Kvptov ai>T0v4. 16. 

— t'i/a ftaKpo6vfj.rjo-a> 4. 
Cap. VIII. 9. — eorti/ «*. 

Cap. IX. 10. -r evSo/-d [non, ut in textu nostro 
mendose exaratum est, kvSofcta^ Te4. 17. — 7re- 
noirjKe 4. 
TOM. 11. Cap. X. 1. -r avvexoftevos 4. 
Cap. XI. 3. —tvXoyrjfitvos— -6Xty6f3tos4. 14. 
20. TaKrjo-ovrat — nap avrm yap (Sic sine obelo Cod. III 
(Sic sine t o.no o~ov ' 

aocpia Kal Svvaftts 4 

solus.) 

Cap. XII. 12. o-oqbia t (vpiaKtTai 4 
obelo Codd. III, 106, 261, Theodoret.) 

Cap. XIII. 6. t t°v crTOfiaTos fiov 4. 

Cap. XIV. 4. -d^ ov6ds4 (fort. -dX\'4 ov- 
tfffe). 

Cap. XV. 23. t Karaninret Se eis e>-d\ei^riv 4. 

Cap. XIX. 4. t «y<*> eTrXai/r/fljii/ «< (per errorem, 

ut videtur, pro t \a\rjaai enl Kaipov 4 y u t 

apud Hieron.). 

Cap. XXI. 22. —o-vveatv Kai4. 

Cap. XXIII. 12. 00 tva 4 fir) dno6dva> (fort. 
co tva fir) dno6dva> 4 t quae verba non habentur nisi 
in Codd. III, 249). 

Cap. XXIV. 19. — ent yr)s £ypd4. 

Cap. XXV. 4. Vid. not. 5, ubi pro t corrigen- 
dum 00 . 

Cap. XXVII. 7. t *) KaTacrTpotprj 4. 

Cap. XXIX. 17. e/c -fieaov4 Se (sic) to>v 6S6v- 

TCDV. 

Cap. XXXI. 32. -navri4. 
Cap. XXXII. 2. t rr)s AvairtSos x&pas 4. (Pro 
^a^t in cod. est >o-i>?.) 7. toti ovx 4. tTeatv 

— ovk 4 otSao~t. 

M I 82* APPENDIX A. Cap. XXXIII. 23. — edv vor)o~r\ npbs kv- 

piov < — ttjv Sk dvoiav avTOV Se[£r/ 4, 27. t av- 
tos iavrw (absente metobelo). 

Cap. XXXIV. 15. -odev ko.1 br\d<r6i)< 18. 
t do~e(Sr)s 4. 20. — dvSpos 4. 34. aKrJKoi t pov 
to pfjfia 4 (fort. fiov — to prjfia 4). 

Cap. XXXV. 2. -ro~v tis ei4- 

Cap. XXXVI. 12. -r /3ov\fo-$ai < 22. t «o-rt < 

Cap. XXXVIII. 1 . t 6 Kvpios < 2. t If* 

Kp\mT<.iv 4. 6. t eo-Ttv 4. 1 7. T <po(3a> 4. Cap.XLL ii. 

\<ov — pov 4. 

Cap. XLII. 3. 
t /J.eyd\a Kal 4 
aKovaov — Si 4, 
(Lsjt^js, non, ut 
in Syro-hex.). 
t k al wiovTes 4. 
3 ■ ■»», om. a t Kaiofievai 4. 25. i>7ro rco»' ayye- 

— fj.eyd\a r)ino-Tdfi.r\v4 (fort. 

Qaviidcna a ovk r\rno-Tdfir]v). 4. 

7. t ovSkv 4. 10. t &7rAa «•$ 

in edito, LsUL. Vid. Exod. xvi. 22 

11. t irdvTa 7rpo? avTov 4. 

16. —to. Sk irdvTa eTr\ egr/o-ev 
Middeld.) SiaKoata Tio-aapaKovra APPENDIX B. In Hieronymi versione hexaplari adhibenda, non animadvertimus exemplar Vallarsianum 
a J. P. Migne recusum plurimis locis emendari posse ex collatione textus Martianaei cum 
Codice Bodleiano 2426 (NE. F. 6. 7), quam olim instituit J. E. Grabe in Dissertatione De. 
Vitiis etc. pp. 104-108. Hujus codicis ope, loca a nobis allata sic emaculanda sunt : — Cap. VII. 8, not. 9. 
IX. 23, not. 28, 

XVI. 10, not. 18. 

XXI. 11, not. 15. 

19, not. 26. 

XXIV. 5, not. 11. 

XXVIII. 18, not. 25. 

21, not. 28. 

XL. 10, not. 9. 

21, not. 29. Pro cognoscet in MS. est cognoscit. 

Adde : " Hieron.: Quia nequam homines in magna morte pereunt (sic in 

MS. pro erunt)" 
Adde : " Hieron. : Acriter percussit me in genas (sic in MS. pro in 

genibus)" 
Pro Et mittunt in MS. est Emittunt. 
Pro redde in MS. est reddet. 
Adde : " Hieron.: Suavis factus est ei (sic in MS. pro eis) panis in 

adolescentes." 
Adde: "Hieron.: Et tbahe (sic in MS. pro trahes) sapientiam de occultis." 
Pro volucrum in MS. est volucribus. 
Pro bestia quam in MS. est bestiae quas. 
Pro sigillabis in MS. est si ligabis. P S A L M I. IN LIBRUM PSALMORUM 
M O N I T U M. IN eraendis et emendandis Psalterii lectionibus hi libri tum manuscripti tum editi • 
nobis adbibiti sunt. 

" Codex Reg. num. 1807, egregiae notae, X saeculi, cui prorsus similis in Vaticano 
exstat eadem manu scriptus; ita ut non modo paginae, sed etiam lineae singulae eadem 
voce desinant. [Vaticanus ille est, ut videtur, Parsonsii Cod. 264.] 

" Codex Reg., num. 1876, X saeculi. 

" Codex Reg., num. 1877, XI saeculi. 

" Codex Reg., X saeculi, num. 1878, elegantissime descriptus cum depictis imaginibus. 

" Codex Colbertinus, num. 646, recens. 

" Codex alter Colbertinus, arixvp^, sive distinctis versiculis exaratus, num. 5995, 
scriptus anno 1070. 

" Codex Vaticanus, num. 754, X saeculi, unde sexdecim dumtaxat Psabnorum lectiones 
nancisci potuimus. [Ceterorum Psalmorum lectiones ex eodem codice exscripsit J. G. C. 
Adler, in Eicbhornii Repertorio etc, Tom. XIV, pp. 183-204. Codex est nitide exaratus: 
in mediis paginis est textus LXXvirabs, hteris cursivis scriptus, cui utrinque appositae sunt 
charactere unciali reliquoram interpretum versiones.] 

" Codex Coislinianus, IX vel X saeculi. 

" Codex altcr Coislinianus, vetustus. [Hic est, ut conjicere licet, 'Coislin. bombycinus, 
XIII vel XIV saecub,' quem Montef. alicubi memorat.] 

" Codex tertius Coislinianus, X saeculi. 

" Eusebius in Psahnos [i — cxviii] a nobis editus [in Collectione Nova Patrum etc., 
Tom. I, Parisiis], anno 1706. 

" Hilarius in Psalmos unam tantum lectionem suppeditavit [ad Psal. lxv. 15]. 

" Chrysostomus in Psalmos [iii — xii, xli, xhii — xlix, cviii — cxvii, cxix — cl] editus a 
Saviho [Tom. I, pp. 521-910] et Frontone Ducaeo [Tom. III, pp. 8-554 ; postea ab ipso 
Montefalconio, Tom. V, pp. 1-503] ; manuscriptis etiam ad lectiones asserendas usi sumus. 

" Hieronymus, maxime Epistola [CVI juxta Vallarsii numerationem] ad Sunniam et 

u a 84 IN LIBRUM PSALMOKUM MONITUM. 

Fretelam; itemque Breviarium ejusdem nomine editum [Opp. Tom. VII, pp. 821-1270, juxta 
edit. J. P. Migne]. 

" Theodoretus in Psalmos editus a Sirmondo [Parishs, 1642; recentius vero a J. L. 
Schulzio, Halae, 1769 (Opp. Tom. I, pp. 601-1586)]. 

" Catena a Daniele Barbaro edita Latine in L Psalmos [Venet., 1569]. 

" Catena [s. Expositio PP. GG-.] a Corderio edita in totum Psalterium [Antverp., 
1643-1646]. 

" Agellius in Psalmos. [Romae, 1606. Opus eruditissimum, sive interpretationem et 
rem criticam spectes, sive excerpta amplissima e commentariis PP. GG. tunc temporis 
ineditis; quae partim ex Bibliotheca Vaticana, partim ex MSto Cardinalis Sirleti libro 
hausisse profitetur. Etiam in fragmentis Aquilae etc. describendis, non omnem eum a 
Nobilio pendere, insigne documentum est lectio SieSrnjLaTio-avTo, quam ad Psal. xxi. 13 ex 
Aquila profert; quaeque apud Nobihum et Eusebium a Montefalconio editum in SieSeiyfiaTi- 
o-avTo depravata est.]" — Montef. 

SS. Patrum operibus a Montefalconio adhibitis annumeranda sunt Origenis Selecta in 
Psalmos (Opp. Tom. II, pp. 513-849); Eusebii Demonstratio Evangehca, ad Psalmos xxi, xl, 
liv, xc; et Epiphanius adv. Haereses, semel ad Psal. cxix. 3 advocatus. 

Hieronymi versio juxta LXX interpretum editionem, quae Gallicani Psalterii nomine 
gaudet, a Montefalconio ne memorata quidem, (nam versio tam ab eo quam a nobis sub 
Hieronymi nomine passim laudata est ea quae in Divina Bibliotheca, quae dicitur, includitur, 
juxta Hebraicam veritatem elaborata) asteriscis et obelis munita est; illis quidem rarissimis, 
quippe quibus in hoc libro nullus fere locus esset; horum vero amphssima segete, cujus 
spicilegium tantum exhibet interpres Syro-hexaplaris. Nos autem, asteriscis dihgenter 
notatis, obelos, quasi ad propositum nostrum minus pertinentes, et, ut nostra quidem opinio 
fert, maximam partem ab ipso Hieronymo, non ab Origene profectos, fere negleximus. 

Nobilius in Notis ad hunc librum solito amplioribus praeter Chrysostomum et Theo- 
doretum, schoha et interpretationum varietates in libris manuscriptis repertas affert, quae 
cum lectionibus Vaticani 754 supra memorati arctissimam cognationem habere videntur. 

E subsidiis quae antecessori nostro defuerunt, primum locum teneant lectiones a Par- 
sonsio in Appendice ad hunc hbrum repositae, de quibus ipse ait : " Horum quidem [frag- 
mentorum et scholiorum] messis forsan exilior est quam pro mole collationum ahquis 
auguraretur; at satis tamen ampla pro numero codicum quibus suppeditantur ; quoniam 
ex iis omnibus quos manu tractando nuper occupabar, vix duobus vel tribus plures eo nomine 
commendati venerunt, quod istiusmodi reliquiis, aut aliis quibuscunque notis criticis mar- 
ginahbus fuerint instructi. Codices in quibus servantur lectiones Origenianae, sunt Vati- 
cani 40 [Parsons. 273, olim Christinae Reginae Suecorum, charta bombycina, saeculi XIV, 
continens Psalmos cum Catena Patrum], 2057 [Parsons. 268, membranaceus, circa saec. XII, 
continens Psalmos cum Patrum expositionibus, itemque Cantica Vet. et Nov. Test.], et prae- IN LIBRUM PSALMORUM MONITUM. M 


cipue 398 [Parsons. 264, membranaceus, continens Psalmos cum Catena Patrum, sed defkicns 
a Psal. liv. 15 usque ad Psal. lviii. 9]. Quodcunque igitur, vel ut antea ineditum, vel ob 
alias causas, notatu dignum esse videbatur, ex horum unoquoque excerptum pro more 
descripsi." Ceterum nescio quo casu, a Psal. xxiv usque ad PsaL xxxiv lectiones Cod. 264 
tam numero quam pondere eas quae ad ceteros Psalmos universos ex eodem codice excerptae 
sunt, fere aequiparant. 

Inter codices Psalmorum, qui versiones veterum interpretum in margine habent, Par- 
sonsius non recensuit Cod. 13 (vel potius XIII), Bodleianum, signatum NEB. 2, 120, ex 
quo nonnullas lectiones in opere Montefalconiano non inclusas jampridem excerpserat P. J. 
Brunsius in Eichhornii Repertorio etc., Tom. XIII, pp. 177-182; ubi idem V. D. e schedis 
Usserianis in eadem bibliotheca asservatis paucula eodem spectantia delibavit. 

Specimen lectionum e duabus Catenis nuperrime in Bibliothecam Parisiensem ab 
oriente invectis in usum nostri operis humanissime excerpsit Emmanuel M 1 1.1.1:1: ; unde 
unam Symmachi antea incognitam ad Psal. lxxxviii. 18 lucrati sumus. 

Commentarii Eusebiani partem deperditam (Psal. cxix — cl) aliquatenus recuperare 
conatus est A. Maius in Patrum Nova Bibliotheca, Tom. IV, pp. 65-107, ubi excerpta 
quaedam hujus operis, non quidem contemnenda, sed quae ad Hexapla augenda nihil aut 
parum novae materiae suppeditant, e tribus Catenis ineditis concinnavit. Percucurrimus 
quoque S. Cyrilli Alexandrini Explanationem in Psalmos (P.N.B., Tom. III, pp. 144-434), 
Theodori Mopsuestensis Commentarium in Psalmos (P.N.B., Tom.VII, P. I, pp. 391-393), 
et Didymi Alexandri Commentarium in Psalmos (P.N.B., Tom.VII, pp. 131-311); pari 
eventu. 

Euthymii Zigabeni Commentarios in Psalmos e Graeco in Latinum convertit, et Veronae 
anno 1560 edidit P. Saulus, Episcopus Brugnatensis, cujus operis Montefalconius quoque 
hic illic mentionem facit. Graeci operis lectiones nonnullas a Matthaeio exscriptas, prae- 
sertim quae aliquid novi ex Aquila, reliquisque interpretibus suppeditare videbantur, Par- 
sonsius in Appendice ad Psalmos condidit. 

Versio Psalmorum Syro-hexaplaris prodiit Mediolani anno 1820, sub titulo: Psalmi 
secundum Ealitionem LXX interpretum, quos ex Codice Syro-estranghelo Bibliothecae Ambro- 
sianae Syriace imprimendos curavit, Latine vertit, notisque criticis ittustravit Caietanus 
Bugatus, S. Th. I. V. et Collegii Ambrosiani Doctor. Opus ab ipso conditore ad umbilicum 
perductum, quin prelo jam commissum, cum tamen non nisi post ilhus obitum lucem viderit, 
praefatione destitutum est, ita ut edendi conditiones a Versione Daniehs ab eodem auctore 
anno 1788 edita petendae sint. Hae autem sunt: primum, ut textum Syriacum accuratis- 
sime ad codicem exprimat, retentis etiam, quae paucissima sunt, archetypi sui erratis; deinde, 
ut puncta tam diacritica quam ea quae ad membrorum interpunctioneminserviunt, exhibeat; 
denique, ut scholia omnia, in primis Aquilae, Symmachi et Theodotionis lectiones (quae quidem 
in Daniele rarius, in Psalmis vero frequentissime apparent) in ima paginarum ora subjungat. 
Has conditiones (si excipias scholia philologica non integra, sed cum delectu edita, et Patrum 86 IN LIBRUM PSALMORUM MONITUM. 

expositiones satis frequentes penitus omissas) fideliter observavit; in annotationibus autem, 
paucis quidem, sed doctis et diligentibus, linguae Syriacae, pro istius aevi in his studiis pro- 
fectu, haud mediocrem cognitionem ostendit*. Quod superest, praeter unum gravem errorem 
ad Psal. lxi. 4, nihil invenimus nisi maculas nonnullas leviores, quales in Daniele suo ipse 
Editor ad calcem libri in Ernendandis recensuit, idem fortasse, si vixisset, in Psalmis quoque 
facturus. 

Praeter codicem palmarium Ambrosianum, quem, praeeunte Ceriani, litera A. notabimus, 
in Museo Britannico asservantur duo codices Nitrenses in unum compacti sub indice, " Addit. 
MSS. 14,434," uterque charactere Estranghelo non recentius saeculo VIII exaratus. Horum 
prior (B.) continet Psalmorum particulas, quas nunc indicabimus: Psal. i. 6 — iv. 9, vi. 1 — 
vii. 7, viii. 7 — ix. 12, xv. 4 — xvii. 39, xxv. 4 — xxxvi. 12, xxxix. 6 — xl. 2, xlii. 1-11, H. 1 — 
Lxiii. 5, lxiv. 9 — lxxi. 5, lxxi. 18 — lxxiv. 3, lxxv. 10 — lxxvi. 13, lxxvii. 8-25, lxxvii. 43 — 
lxxviii. 8, lxxxiv. 12 — xciv. 7, c. 5 — cii. 2, ciii. 31 — cv. 9, cxviii. 96-114, cxli. 4 — cxliii. 9, 
cxhv. 21 — cxlvi. 6, cxlix. 4 — cli. stich. 4 (^ ■ \J n l) Codex alter (C.) continet: Psal. ix. 34 
(x. 13) — xx. 6, xvi. 29 — xxxii. 16, xxxiii. 22 — lviii. 16, lx. 5 — lxxii. 3. Horum duorum 
codicum varietates, leviores quidem, sed ad textum Ambrosianum utroque accuratiorem tam 
confirmandum quam hic illic emaculandum haud inutiles, Ceriani noster intra hos paucos 
menses exscripsit; e quibus selectas lectiones Vir officiosissimus, qui amicis suis eruditis nihil 
non commune habet, in amplificationem nostri operis contulit. 

Restat Gregorii Bar Hebraei Commentarius in Psahnos, cujus specimina tantum ad 
hunc diem edita sunt. Ex his nobis tractare contigit : I. P. J. Brunsii Excerpta ex Codice 
Bodleiano in Eichhornii Repertorio etc, Tom. XIII, pp. 184-197. II. Bar Hebraei Schoha 
in Psalmos I, II, XXII, edidit Tullberg, Upsalae, 1842. III. Bar Hebraei Scholia in Psahnos 
VIII, XL, XLI, L, edidit Schroeter, Vratislaviae, 1857. * Fas sit nobis specimen quoddam tam scholiorum a manum non habemus; sed non possunt longe abesse ab 

Bugato praeteritorum, quam eruditionis Syriacae tunc his: "Erepa (Jfc_j,\— 7) yap nep\ airaiv fHefSovkevrai. Toir pev 

temporis parum provectae, apponere. In codice ad Psal. yap SiKatots fiaaCKeiav olhacn' tois 8e dpaprcnXoU Xeyef arroo-rpa- 

i. 5 scholium adest, cujus notitiam Joanni Bernardo de cpr)ra>crav oi apapraKol «V rdv S8rjv. Rursus ad v. 6, 6V. 

Bossi in Eichhornii i?eperforio etc, Tom. III, p. 2ii,debe- yivao-Kei k.t.c. Syrus affert: ~t 1lS> ■- ■>?>.._? .c*_»-? _-oL 

mus: )Lo Mnvii ),. ft ■• ILs/ i#< » ■ ji( | ■ ■; f . « ).*v. m j.o .v>», h.e. vertente eodem: " Ejusdem. Quia 

00 (__.♦»_>. .ot.il/ .oot &•__£__> ^^ )lv»«Ji— >/ .)a_>»l» rwvit immutationem ejus qui colit (s. honorat) thesaurum 

|_£_> .c__>c»fco .;_o/ ^-? )-^_. X .oom )lo iVp j_^ (s. pecuniam) :" nullo sensu. Pro ;n.v<? o»^w proclive 

»^(V.,»N . De Bossi vertit : " S. Athanasii. OvBe apap- erat corrigere, tft.y? •»©• ."iN..; quo facto, sensus evadit : 

T<aXoi ev /SouXjj oWiW. Postreino enim de iis cogitabit. " Ejusdem. Novit pro honorat positum est." 
Nam justis de regno suo dat etc." Graeca S. Patris ad PSALMI. PSALMUS I. ifen tik 1tt?W Bh«1 *3$J. Beatitudines viri, 
qui non ambulat. O'. paKapios dvr)p 8y ov/c 
knopevOrj. E'. S'. TeAetoy 6 peeoTepoy 8y ovk 
dnr)\6ev} AXAoy dfiepnros 6 dvr)p 8y ov 
ntpitndrrjatv (kv avvtSpicp napavofLcov)? 

D^tt/1 nSJJS. J« consilio impiorum. O'. eV 
/3ov\rj datficov. 'A. kv avvtXtvati datficov? 
E'. S'. ev (3ov\fj aAAoTpiW. 4 

IttP VO 0^7 nCJDll. J5^ in sede irrisorum 
non sedet. O'. Kal knl KadtSpa Xoipcov (A. 
2. G. xXfuaoraiv 5 ) oi;/c tKa6iatv. ' A. Kal kv 
KaOeSpa ^XtvaaTcov ... 2. Kal kv KaOeSpa 
km6eTcov ov KeKoivcovrjKe? E'. S'. Kal knl Ka- 
6eSpa napavopcov ov^ evpe6rj. 7 

rqsv irnirqi issn rrirrj rnira dn ■»;> 

f"V^-T OOi 1 . At vero in legem Jovae est 
propensio ejus, et de lege ejus meditatur dies noctesque. O'. oXX' r) kv r£ vopcp Kvpiov rb 
OeXrjfia avrov, Kal kv t£ vopco ainov ptXtrrjati 
i)ptpat Kai wkt6s. 'A. 2. E'. S'. aXX' iv 
vofico Kvpiov {JovXrjfiaTa avrov, Kal kv vopm 
avTov cp6ey£eTai r)peptvaiv Kal vvKra? 
3. 7iriQ? Y2?3 rPPn. Et erit sicut arbor plantata. 
O'. Kal earat <2>y to f-v\ov rb ntcpvrtvfitvov. 
A. Kal earai o>y £v\ov ptTant<f>vTtvpevov? 

^^ -,, ^7-" - ' Super rivos aquarum. O'. trapa 
ray Sitr-oSovs tcov vSdrcov. A. rn-1 buupiaus 
vSarav. 10 2. eiy Tas Sie£6Sovs tcov vSdrcov. 11 

]F)1 inS "lttJN. Quaefructus suos reddit. O'. 
8 rbv Kapirbv avrov Scoati. 'A. 2. 8 Kaprrbv 
avrov Scorj. 1 ' 1 

7i^"N7 in_?yi . Et folium ejus non marcescit. 
O'. Kal to cpvWov avrov ovk dnoppvr/atTai. 
'A. kciI cpvWov avrov ovk dnoneaeiTat. 13 Psalm. I. ' SicVat. apud Montef. Nobiliuse.E'.S'. prae- 
mittit. Parsons. affert : E'.S'. «aTijXpV. 2 Schol. apud No- 
bil. Vat. sine nomine affert : apfprtros 6 avBparros hs ovk irre- 
ptenarno-ev iv avvebpta napavop.av. 3 " Unus" apud Montef. 

4 Nobil. etiam Tbeodotioni tribuit, invito Eutbyrnio, qui 
ait.: " Vel aliter, consilium impiorum pro concilio et con- 
ventu intelligendum, quemadmodum Aq. et Theod. inter- 
pretati sunt." De Vat. suo silet Montef. 6 Syro-hex. 

«I n . m i S ? .1 .,£d .}. Cf. Hex. ad Prov. xiii. i. xxii. io. 
* Nobil., Vat. Hieron. in Divina Bibliotheca : in cathedra 
derisorum. 7 Nobil, Vat. 8 " Cod. Vat. sic habet : 

'A. 2. E'. S'. (v vopa Kvpiov <p6iy£tTai rjpipevo-tv Kat vvKTa : ubi 

quae media intersunt, ob similitudinem praetermisisse vi- 
detur." — Montef. V. D. non dixit unde media illa acces- serint, neque nos dicere habemus. In vocem autem 
rarissimam quipevo-tv tot interpretes incidisse non credibile 
est. Syro-hex. tantummodo affert: "A. <pdiy$erai f^Swaj). 

9 " Sic unus Keg. ex Origene." — Montef Hieron. : trans- 
plantatum. Syro-hex. in textu c*.-jf U+l habet; in 
marg. autem: JLfc**. [m.fi ^l ./. Cf. ad Psal. xci. 14. 

10 Syro-hex. in continuatione : ♦ Jwjso» l^^dd ^x. Cf. 
ad Psal. xlv. 5. Origen. Selecta in Psalmos (Opp. T. II, 
p. 531): TloOfv yap rb £i\ov, irepl of 6 Xoyot, )UTairf<pvTtvTW 
iirl Tais tSjv v&arav biaipiatcnv ; Motltcf. eX Vat. affert : 'A. 
«rl tt($68ovs v&drav, 6 Kaprrhv avrov oyi;. 2. tts ras o\<£6iovs 
rav voarav, K. avrov &a"r). Vftt. Idem. 

13 Vat., et sine nomine Colb. unus. 88 PSALMI. [PSALM. I. 4— 4. D^tprj ]5""~« Non sic impii. O'. ov X ovtcos 
ol do~e/3eTs, -f- ov X ovtcos. To Sevrepov, ov X 
ovtcos, Trap' oiSevl KeTrat kv tS> k£a-T\S>. u 

V^?« Sicut ffluma. O'. tos 6 X vovs. "AkkoF 0)9 KOVLOpTOS. 15 5. n^Sn. J n coetu. O', kv j3ov\fj. 'A. kv cruva- 
yoyyfj. 2. kv o~vve\evo~ei. O. kv av\\6yco. le PSALM. II. 

1. ajQ Mu3n n^v>. Qware tumultuantur gentes. 

O'. tVaTt k<ppva£av e6vr~. 'A. Ivari k6opv(3rj- 
o~av (s. k6opv/3rj6r)crav) edvrj. 1 2. ety t/ <(6Vj7 

kvkS. 2 

■ 

pfT^TJ D^QSpi . .£7 nationes moliuntur vana f 
O'. /cai XaoJ kfj.e\eTr]o~av /cefa; 'A. /cat oiOXa 
<p6ey£eTai KevSs; 3 

2. V^^" 1 '?. ? ^'^-^* Consurgunt reges terrae. 

O'. irapkaTrjaav oi /3ao~t\eTs Trjs yf}S. 2. offt'- 
aTavrai (3ao~i\eTs rfjs yfjs. 4 ' 
tiJi-iiUS} 0^ffX\, Et principes consultant pariter. O'. /cat ol dpyovres o~vvr) x 6r\o~av knl 

TO ai>TO. 'A. Ka\ filii mysterii iirapprjotao-avTO 

aua. 5 2. Kal virapyoi o~vo~Ke-novTat 6fio6v- 
fiaSov. 6 

2. irPtWp-vS?"! . Et contra unctum ejus (regem). 

O'. Kal KaTCL TOV X ptO~TOV avTOV. 'A. (cai Kara 
tov rj\fippivov (avTov). 

O'. -f- Sid\lra\fia. B Td 8td^ra\fia irapa roTs O' 
KeTrat, ovKen Se Trapd QeoSoTicovi Kal 2v/t- 
fid X co.\ 

3. nj^ri32. Dirumpamus. O'. 8tappfj£cofiev. 2. 

SiaKo-^co/iev. 10 

TvrPBJt. Funes eorum. O'. tov £vyov airrcov. 
'A. 2. laqueos eorum. 11 

4. Ittri" 1 . Qwi setfe*. O'. o /caTot/ccof. 'A. 8. 

o KacNjuevos. 

iD^~^7% Subsannabit eos. O'. eKfivKTr-pteT 
aiiTovs. A. fW X 6io~et avTovs. 2. KaTaye- 
\do~et avTOVS. 13 Aliter : 2. KaTaXaXqo-M avraiv. 1 * 

5. "^—"1% Loquetur. O'. \a\fjo~ei. 'A. k-rt<p6ey- 

ierat. 15 14 Nobil. et Eegii duo. Origen. 1. c. p. 532: OSYe to 
'EfipatKov dvflSiirKaxTf tt)v X«£ii', ovtc t5>v (ppr)v(vra>v ovoeiV. 
Syro-hex. obelum non habet. 16 Vat. sine nomine. 

Parsons. e Cod. 179 affert: Schol. Kovwpr6s. 1B Nobil. 

Syro-hex. * lUnni .1. Montef. ex Euseb,, Theodoret., 
et " duobus MSS." edidit : 'A. e. iv o-vvaywyfj. 2. iv o-vvf- 
\fio-fi. Praeterea Montef. ex "altero MS." affert: 2. iv 
ouiXoj ; necnon ex Colb. cmjp^&t scripto lectionem anony- 
raam, iv 68<Z ; quae nihili esse videntur. 

Psalm. II. J Nobil., Theodoret. et Vat., qui omnes 

i8opvfir)8no-av habent. Origen. 1. C. p. 539 : 'A. idopvpr)8rjo-av. 

2. kvkS. Alteram formam tuentur Cod. 264 in marg. : 
Ivari i8opifirio-av fdvr/, /rai oSuXai (sic) ; et Origen. secundum 
Reg. unum. Etiam Syro-hex. affert : 'A. idopifirjoav (a ^ , 
non oot^jsjk./). 2 Nobil., Theodoret., Vat. Praeterea 

Nobil. affert : Schol. vntpr)<pavfio-avTo. 3 Nobil., Vat. 

Hieron. : tribus. Syrus vero affert : 'A. 2. «u oJOXa <f>6. 
Kfvas (fcs_)j__.;_oo .NS vi 1 ]h-->i ao), contra Origenis 

effatum : ToCto 8« T-aparripriTfov, on oi ptv O' Kai 6 Btob. 
navra tls tov Trap(\riKv86ra xpovov, 'Ak. Sf a piv fls t6v trapf- 
KrjKvdora, a ti fls tov piWovra, 2uu. df ijavra fls t6v ivfo-rnKora 
(Ta$av. 4 Nobil., Vat. 6 Syro-hex. ))|» »_tio ./. •> j^— o? ^-ooli^-s .6>a>. S .. (Syr. ))I» wJb> fortassc sonat 
pio-Tat; certe ))!» Ij^ est uvorts Sap. Salom. viii. 4, 
Hebr. *lpfa Aquilae est iirapprja-iao-aTo Psal. xxx. 14.) 
6 Nobil., Vat. 7 Syro-hex. ♦ U .-jp ^o .1 Cf. 

Hex. ad 1 Keg. ii. 25. Dan, ix. 26. 8 Aiayj/a\pa est in 

Codd. III, 21, et sub obelo in Psalt. Gall. 9 Euseb. in 

Psalmos, p. 13. Idem ad vv. 3, 4 notat: npos tovs -rpa>Tovs 

oti\ovs tovs npo tov Sta^/dXuaTos r)yovpf8a tovtovs a7Too'io'6o-8ai, 

h. e. responmm, d-roSoo-iv, continere. Montef. vero per- 
peram vertens, adjectos esse, praesentem notam hexaplarem 
post v. 4 rejecit. 10 Vat. u Syro-hex. .^o .?. 

* .eot^.» | ni.".. Fortasse fipSxovs avrav. Vid. Hex. ad 
Psal. cxxviii. 4. Jesai. v. 18. Ezech. iii. 25. (B/jo^os Syro 
nostro est \^mj Prov. vii. 21; Jfc^aooi». Psal. cxxviii. 4. 
Prov. vi. 5; et )l^>oni»vi Prov. xxii. 25.) 12 Syro- 
hex. * ot->; .1 .h lz Vat. Scripturam codicis 
pvx8r)ofi correxit Montef. Nomen pvx8io-p6s pro 'V? posuit 
Aq. Psal. cxxii. 4. Hos. vii. 16. 14 Syro-hex. . >ro. 

♦ .oo>A^. %«_i. Cf. ad Psal. lxxix. 7. Idem interp. 
XoXm (JL_v___ao) pro -j? adhibuit Ezech. xxii. 32. Fieri 
tamen potest, hanc Symmachi versionem ad v. 5, "I3T 
IDvK , o'. XaX^o-et irpos alrovs, pertinere. 15 Vat. -P8ALM. III. 4.] . PSALMI. 

5. toVrn\ Terrebit eos. O'. rapd^et. 'A. Kara- 

anovSdaet. le 

6. ''SpO 'flSpJ *%$* Ego autem unxi regem 

meum. O'. iyco Se KaTeard6r)v @aat\evs inr' 
avTOV. 'A. E'. Kal iyco iStaadpijv (3aat\ea 
pov. 17 2. Kayco e\ptaa rbv (3aat\ea pov. 18 
S'. Kayco Steacoaa tov /3. fiov 19 

7. prrbi* rnQDW. Narrabo de decreto. O'. 

StayyeWcov to Trpoaraypa Kvpiov. ' A. dvay- 
yeWcov iayypov aKpi\3aap6vP O. . . iayypov 
irpoaraypa. S'. KarayyeWcov eis 6tbv Sia- 

6t]KT]V. 21 

SfW^ 0^0 VM n £l* "9? ^ nbH rrjrr;. 

i/bva rfm^ arf me : Filius meus es /m, e.ao Aorf/e 
genui te. O'. Kvptos ehre npbs fie, utoy /zov e? 
cw, eycb arjpepov yeyevvrjKd ae. 'A. xvpios 
etire rrpbs fie, reKvov fiov ei ait, eyco arjpepov 
ereKov ae. 
9. DJpfl. Conteres eos. O'. irotpaveis avrovs. 

2. o-vvrptytts (s. o-vvBKaatts) avrovs. 

^??^« Diffringes eos. O'. avvrpiyfreis avrovs. 
'A. irpoapfifceis avTovs. 241 

10. ^sipn mSo nnpn. ^ MMWC , re ^ e5 , j*. 

telligite. O'. *cat j/w, (3aat\eis, avvere. 'A. 89 

KaJ rPi/, f3aat\tis, imaTnfuo6nTt. u 

1 1 • mnH "'OHpfj • Oiculamini filiutn, ne forte 
irascatur. O'. Spd£ao6t mttStias, pfrnort 
6pyta6fj. 'A. KaratptXrjaaTt eVAeKTeif, prjjrort 
dpytadfj. 26 2. irpoaKwr)aaTt KaOapws, prrirort 
6pyia6fj. 37 "AWos- im\d{3to6t imarTffins?* 
TJI» Viam. CY. i£ 6S0D + StKaias. Otfrt 
iv tc2 ' Kf3pa'iKco TTpoaKfirai, ovrt iy rats \ot- 
irats ipfirjvfiats rb StKaias. 29 

PSALM. III. 
1. Ttojp. Canticum. C \fra\p6s. 2.^.' 

2,7^0^ B"?>1« Multi sunt insurgente» ad- 
versum me. CX. iroWot i-rraviaTavrat iir' ipi. 
A. iroWot inaviaTavTO iir ifii. 2. O. 6fiouos 
toTs Qf? 

3. DTnHJ,, I» Deo. O'. iv t<2 6tco. 'A. iv rm 
6eco. 2. Stix. tov 6eov. O. opoicos jois O'. 8 

nVD. Se/aA. O'. Std^a\pa. 'Ef3p. <re'A. 'A. 
ae£ 2. O. Std^lra\fia. E'. Stairavros. S'. 
e/y reAoy. 4 

4. " , "!^? ]3^« Clypeus es «Vca »»e. O'. dvrt- 

\rJTTTCop flOV el. 'A. Bvpios rttpi ipi? 16 Nobil, Vat. Consentit Syro-hex. ♦ 001;. «\ » ./. 
17 Nobil., Vat. " Colb. vero codex unus, rai eyo» 8ifo-<a- 
o-dfi^i/." — Mcmtef. Unice verum est ihtaa-au-riv, et sic Syro- 
hex. •:■ uS^t ItNmS fcs^_a> .(, cum scholio: " Intexui 
(l^^j»), quemadmodum qui orditur telam (JIqj oujace?)." 
Hieron. : orditus sum. Cf. adPsal. cxxxviii. 1 3, et, si tanti 
est, nos in Otio Norvic. p. 22. 18 Nobil., Vat. Syro- 

hex. * w^-» \ i\.y> % .. «y> .^,. 16 Nobil, Vat. 

Parsons. e Cod. 264 exscripsit: 'A. <cat iyi> idtao-aixriv (17 S'. 

Kaya Siio-aaa rbv) (3am\ia pov. ^ Sic Scholium apud 

Nobil., et sine nomine Vat. Syro-hex. affert : 'A. axpi- 
Pa<ru6v ()lofc-fc-.). 21 Nobil., Vat. Cod. 264 : r) 8'. 

KarayyiWav els 8tov 8ia6t)Kr)v loxvpov rrpooTayua. S2 Regii 

duo. Eusebius Aquilae frtKov vindicat. 23 Syro-hex. 

j3cu»ji.L .jb. 24 Nobil., Vat. Syro-hex. ./. 

( ^-^—l- 26 Nobil., Origen., Eeg. unus, et siue 

nomine Vat. Syro-hex. ♦ ojoal/ .}. Cf. ad Psal. xxxi. 
8. cxviii. 99. M Nobil., Vat. Syro-hex. « « l ■ ./. 

•i L-Ui^. Pro w\*\ . t^ Bar Hebr. habet \ ■ m -^, 

TOM. II. ♦ v oj/ 

♦ . OJ iKXcicrov. S7 Nobil., Vat. Syro-hex. o;ol^cd .j». 

•:• !^-Uo». Hieron.: adorate pure. ** Sic sine titulo 

Colb. duo. Scholium esse videtur. Hesychius : Apa£ao~v\ 
rratSftas' irrtka^eaBf rratodas Kai irrtoTrjprjs. Parsons. tameii 
ex Bar Hebr. citat : Aq. [LXX ?] apprehendite eruditionem 
(disciplinam), ne quando irascatur Dominus. ** Ori- 

gen. Opp. T. II, p. 546. Obelus non cst in Syro-hex. 

Psalm. III. ' Syro-hex. in textu )»ojc)lsd. Idem in 
marg.: Canticum (J^seol). 2. o>8ij ()^» n -> » 1 ). Nobil. 
affert : Schol. [2. ?] oJJr/, icai 8»' oXiji rijs (iifiXov ouoias. Huc 
pertinet Origen. Selecta in Psalmos (Opp. T. II, p. 523): 
Kara toi/ 'A. di anao-ns tt)s /3t/3Xou, iv oo-ots irrtyiypawrai «aro 
rovs O' \fra\pbs, iv tovtois p(\t£br)ua iKoi&orat' koto. i>€ TO» 2., 

0J81) t) 4<rpa. 2 Vat. 3 Idem. • Nobil., Vat,: 6. m< 
2. StdyjraKpa' ij 8f rrtprrrr) tKooo-ts, Starravros' «u <V oXf)» 8« ri)s 
/3i'/3Xou Arl toC 8ta\^oX/iaTor iftoiat <V8«8«iicao-u'. Cctcroniiu 

versiones ex Origene 1. c. p. 515 collegisse videtur Mon- 
tef. Cf. Hex. ad Psal. lxxiv. 4. lxxv. 4, 10. Habac iii. 3. 
Hieron. passim: Semper. s Syro-hex. ♦ -»«. )i*£o .(. 90 PSALM-I. [P8ALM. III. 5- 5. WJJSH. Clamabo. O'. UeKpa^a. 'A. KaXecrco. 

2. if}6T]<ra. Q. K€Kpd^ofj.ai. e 
?.35?li« ift exaudivit me. O'. Kat eirrjKovcre 
pov. A. E'. S'. Kat erraKovcreTai pov? 

■ 'f¥ *®"7|? ^J^« -De mowfe sanctitatis suae. 
Selah. O'. 2. e£ opovs &yiov avrov. SidifraX/jLa. 
A. e£ opoi»? r)yiacrpevov avTov. dei? 

6. ??9?^* Sustentat me. O'. dvnXrj^eTai (alia 

exempl. dvreXdfieTO 9 ) fiov. 'A. ornpiofi ue. 10 

7. D5f iTbfl^i ^ myriadibus populi. O'. a7rd 

pvpid8a>v Xaov. Q. dnb nXrjOovs personarum, 
s. praefectorum} 1 

8. TT^p "«l^-^-nN Wlrti Q MJ - a percussisti 

omnes inimicos meos in maxilla. O'. ort o-i) 
erraTagas rrdvTas tovs kyOpaivovTas fioi fia- 
Taicos. 'A. ort krrdra^as o-vfirrdvTcov eyOpatv 
fiov aiayova. 2. on errdra^as rrdvras tovs 
e^dpovs fiov Kara. aiayova. 12 
utyw j« Impiorum. O'. dpaprcoXcov. 'A. ao-t- 

9. H^D. O'. Vacat. ^ SidyjraXfia 141 PSALM. IV. 

1. TH 1 ? "rt»}B rrtS»^ rBOO-?. PraecentoH in 

Neginoth (instrumento pulsatili) canticum Da- 
vidi. O'. eis tb reXos kv ifraXpoTs coSr) Tcp 
Aavi8. A. r<3 vlkottolco kv *JraXfioTs peXcoSrj/ia 
tco AaviS. 2. emviKios Sloc. ■yjraXtrjpicov cpSr) 
tcZ AaviS. Q. els tb vTkos ev vpvoLS yjraXpbs 
tco AaviS. 1 

2. ^??^. Exaudi me. O'. eicrrJKOVcre fiov. Oi 

rrdvTes' krraKOVcrov fiov? 
"^l^- Propitius sis mihi. O'. oiKteiprjcrov ue. 

A. Q. 8d>prjoai uoi. 

3. UrM^JS. Fllii viri. O'. viol dvOpcorrcov. 2. 

O. vlol dvSpos? 

7TET?y? "'T'---? -"TC)~"Ty. Usquequo gloria mea 
in ignominiam erit ? O'. ecos rrbre (3apv- 
KapSioi; ivari. 'A. ecos rrore oi ev8o£oi fiov 
«r (vrptmrp>; a 2.. ecos rrore r) oofca fiov . . . 

i,*h iw rrtn; nfearns njn-t, &«■ «d/o/e 

yMoc? segregavit (insignem fecit) i/owa />&m»» "Vat. Syrus affert: 'A. (caXeW ()**?). T Vat. 

8 Vat. Nobil. affert: 'A. fryiacruivov. 2. dyiov iavrov. 
Syro-hex. in textu habet Sim/raXua (J »"\~a-;); in marg. 
autem: «o^ot. J_ai*JJLoo ctmitn " Hebr. Scdaisa Sion. 
Hebraeus, ni fallor, hic loci est Eabbinulus Hellenista 
nescio quis, qui vocem Hebr. Selah accipiendam esse voluit 
de ejulatu (Graece o-dKats) montis Sion, ex quo Dominus 
exaudivit clamorem prophetae David . . . Vocem j^cwJJJu», 
Lexicographis prorsus ignotam, nos Graecae originis esse 
autumamus, nempe a verbo oakatfctv, lamentari, plangere, 
et o-aXais [potius, o-a\a'io-u6s], ejulatus, ploratus, deductam: 
de quibus vide Hesych., Suid. et Etym. M., itemque Sal- 
masium in notis ad Lampridium, Historiae August. Scrip- 
tores, p. 181." — Bugat. 9 Sic Cod. 210. Nobil. 

appellat Justinum M., Paraphrasin Chald., Psalterium 
Aethiop. et Arab. 10 Syro-hex. « taJH» «/, u Bar 

Hebraeus a Brunsio exscriptus in Eichhorn. Repertorio, 
T. XIII, p. 184: JjocLu»» L^ub ^» X. (In codice 
quodam Musei Brit. olim legebatur |lsocuo», sed nunc a 
seriore manu Jjooooj.) Lectionem incertam facit Syro- 
hex., qui aiFert: * LsboAis* X, consentiente etiam Cod. B. 
Bugat. vertit, adstantium. s. permanentium, sed l^cus 
Noster commutare solet cum «rioTan/y, rrpoo-raTr]t, Trpofonj- 
<co>r, ofoTroTT/s, et sim. Syr. booxo, substantia, persona, ponitur pro vnSoraois Jerem. xxiii. 22. Ezech. xix. 5. xxvi. 
11. Neutra lectio contextui Hebraeo ita accommodata 
est, ut altera altcri praeferatur. 12 " Lectiones Aquilae 

et Symmachi habet unus Begius." — Montef. Syrus affert : 

* Las u^? |ii,V\-> .001^-0» "^-i^ 3 >h Euseb.: 

Ovras t6 'Efipaiicov ovk ?x el » i" oTaiffli, aXXa, otayova' 01 bi O', 
p.aTaio>s, i^ibtaKav, r) Kara ra dp^aia dvnypacpa irepcos io\T)KOTa, 
Ka6d cpaoi Tives Tffli* 'Eflpaiav, tj tt)s Xt^fffls t6 eiTfXtt airoa>ev- 
yovrfs. 13 Syro-hex. * L^»>> .(. u Hieron. in 

Psalt. Gall., et sine aster. Cod. 23. 

Psalm. IV. ' Sic Nobil., Vat. (qui tou A. ad omnes 
legit), et " alii codd." Euseb. : tovs &i toiovtovs iJufouy fj 
ifra\uovs, fis to vikos, Q. iiriypatytv, 2. 8i, imvuciovs. Paullo 
aliter Theodoret. : dvri tov, fis t6 rikos, 6 uiv 'A. Kal 6 0. tco 
vikottouo, rjpuTjVfvo-av 6 oe 2., imvuuos ; consentiente Athanasio 
in Collect. Nov. PP. GG., T. II, p. 7 6. His accedit Syro-hex. 

* f«epk> Jiojsojas .jjJojojLa&a JLoo) ,S,\\ X .{. Cf. ad 
Titulos Psalmorum xvii — xxi. 2 Nobil., Vat. Unus apud 
Montef. : 'A. Ka\ 01 Xoi7roi' - imiKovoov uou. Bar Hebr. ^-s .(. 

* w ju i v . Jj/ )i£. Syro-hex. «..i.i V .u» .(.. 3 Syro- 
hex. ♦ w^. .t» X .}. Cf. ad Psal.xxxvi.26. I.3. 4 Vat. 
6 Syro-hex. « )^.o i ■*. »^.? J..,^ «vi w&ooj) J^o.^ ./. 
Ex Euseb. et Colb. Montef. affert : 'A. ias rrorf oi ?»8o|oi 

uov. " Schol. evfio^oi uou, 01 7rajTes." — Nobil. 6 Euseb. -PSALM. V. 4.] PSALMI. 91 suum. O'. £j£ Kal 4 yvSrre 8ti i6avudcrTcoae 
Kvptos rbv oatov avrov. "AXXos' dXXd yvcore 
5ti idavpdarcoae Kvptos rbv oatov avTov. 7 

v : - : • - v : - : • : • tv:v -: t • 

fyfD WTt. Contremiscile, et ne peccetis; 
dicite in corde vestro super cubili vestro, et 
tacete. Selah. O'.opyi(ea6e, Kal pr) dpap- 
rdvtTe a Xeyere iv TaTs KapSiats vpav, irrl 
TaTs KOirais vpcov KaravvyrfTe. StdyjraXfia. 'A. 
KXoveTade, Kal fir) apaprdvere- Xeyere iv Kap- 
Siats vpcov irrt Kotrcov vfiwv, Kal atamrjaaTe. 
dei. 2. opyiadrjre, dXXd pr) dpdpT-nre- Sta- 
Xe^rjre ev KapSiais vfiS>v, irrt TaTs Koirats 
vfLutv r)avyJtaaTe. Std^raXpa. 9 0. . . atcoiraTe. 
StdyjraXfia. 9 

6. Wttn. Confidete. O'. iXrriaare. "AXXor ire- 

Troi6aTe. w 

7. HD3. Attolle. O'. iarffietcodr). 'A.Q.firapov. 

2. irriarjpov iroirjaov. 11 

8. ^l DttJWni DD^ nyn. A quo temporefru- 

mentum et mustum eorum multiplicata sunt. 
O'. drrb Kaprrov crirov Kat otvov -f- Kal iXaiov «< 
airrwv errXr]6vv6r]o-av. A. 2. 0. drrb Katpov 
xciiMTos . . . u 0. In tempore uniuscujusque eorum frumenli et vini multiplicatorum** 
9. Wfl« npiS TnV. Solu, in fidueia hahi- 
tare facis me. (X. Kara u6vat irr' iXnidt 
KarcoKtads fie. 'A. xar' t8iav eit ireiroi6natv 
Ka6icreis ue. 1 * 2. . . «V KnroaVto-u unouuU tu. 1 * PsALM. V. 

i. -n-jV -rtotD n^Trrr^M TO3n|?. p raec «- 

^ort arf Nehiloth (tibias) canticum Bavidi. 
O'. e/y tc) TtAof irr**/> T»;? KXrtpovopovarft 
yjraXfibs t£ AaviS. 'A. tS> vtKonroiS> M «Xijpo- 

ioo-tS>v yjraXpis tov Aavii. 2. yAj roO Aavio irrtvi- 
KtOS VTTtp K\jipovj(ti>v. 

2. ^«. Feroa meo. O'. t<\ prjpard pov. 'A. 

tovs Xoyovs fiov. 2. 0. tc\ prjpard pov} 

3. ^l^. Clamoris mei. O'. ttjj &J7o-«a>? pov. 

A. Tt)s fSoiji flOV. 3 

77BnN. Precabor. O'. Trpo<rev£ouai. Oi Xot- 
iroi ev£o/j.at* 

4. HBSNT Sfrnnffj yfr. Mane dirigam ad te 

(verba mea), et exspectabo (auxilium). O*. to 
irpcot irapaarrfaopai aot, Kal inotyofiai (alia 
exempl. iirS^ei fie 6 ). 'A. 2. t6 rrpai to£« <rot km 7 'Ertpos ippijvevTTis apud Chrysost. Montef. ex uno cod. 

affert : "AXXor* aXKa yva>rc oti idavpao-raac. Apud LXX 

*al deest in Codd. 210, 288, et Theodoreto; et asterisco 
notatur in Psalt. Gall. 8 " Has Aquilae et Symmachi 

lectiones mutuamur ex duobus Codd. Eegiis." — Montef. 
Nobil. affert: 'A. icXomo-oV. [Sic Euseb., et Origen. Opp. 

T. II, p. 56 1 •] 2. opyio-b\rrc, ak\a arj. Et mox : 'A. rfcrvxa- 

o-arc Syrus noster, sensum magis quam voces attendens, 

anert : A. 2. G. XaXetre cv KapSlais vuSav in\ koito>v vaayv, ko\ 
o-iamr)o-aTc (yto 1 » -\ >\ ii v> '^>_S» .Q_alo,S2s^a ■ N-N.<w 
•» aisofcv».o). 9 Sic Montef. sine auctore. 10 Nobil. 

ex Chrysost. : crcpos cptjcri, ncTroiSarc (Montef. rrcnoiBcTC, men- 
dose). " Nobil., qui cnapov soli Aquilae tribuit. Sed 

Syro-hex. ♦ «ai» Il^-». . jd ♦ p-»(' .1 ./. 12 Syro- 

hex. «lu.»»» |li_=>| ^ao .L .»» J. Vertit Bugatus: a 
tempore decursus. Cf. nos ad Hos. ii. 22, in Otio Norv. 
p. 68. Ceterum in hac versione trium interpp., vocabulum 
xcvpa ad Aquilam solum pertinere manifestum est. Tres 
interpp. Katpov pro Kapnov vertisse testatur Vat., notans: OJ l v opjoias, h.e. Toir O', qui, teste Origcne (Opp. T. II, 
p. 574) drro Katpov posucrunt. Syro-hex. tamen in textu 
habet, anb Kaprrov. ls Syro-hex. |^a ^o? |j->J_> .1. 

» .«<-wi? ]i_cw»o l^-.? .oofcL-o. Graeca fortasse erant: 
O. c'v Kaipu CKao-rov avTwv airov Kat otvov n\rith)v6vTa>v. " No- 

bil., Vat. Hieron. : specialiter securwm habitarefecisli me. 
Aliam lectionem habuisse videtur Syro-hcx. [9i.ni Jl .(. 

♦ uj po-wL , h. e. 'A. non adhaerentem KaroiKtcis at. u Syro- 
hex. « wj;ifi\'l lAssbo ._». 

Psalm. V. J Syro-hex u^Ncia ^-o )Ioai .iVN ./. 
UcLSl '^-v» f->0?» Hs-mO---wL .o» ♦ f->0»» li-aool Uj-A 

♦ jLoL^. lo^ n n"r^ _-_v-. . (Pro itXi;povx«a Noster inter- 
pretatus est J-r-9 Lo-—^ in Hex. ad Psal. lxxvii. 6a. 
Jerem. iii. 19.) Montef. ex Vat affert: 'A. ry vtxowouf. 
2. cmviKtos. Deinde post Drusium falsocitat: 'A. 2. O'. e. 

imcp Tt)s KXripovoaovorjS Tfsakuos ry Aavii). Vat. oyro- 

hex. «w---» Jls^j .1 *Vat. Nobil. affert: oi X. 

cvxopat. 6 Ita testatur Chrys., consentientibus Theo- 

doret., Cod. Alex., aliis. Syro-hex. ~x.JU.Lo. 

K 2 92 PSALMI. [PSALM. V. 5" (TKorrfutro) (s. aitoaKontvaa). 0. (ro nptot) erotpaadri- (ro/iai . 5. #"7 "Hf! !F?« -ZVbra habitabit tecum malus. O'. 

ov<Se napotKrjcrei croi novrjpevofievos. A. ou 
npocrrjXvTevcreL croi novnpos. 9 

6. ttaTOT**l$7 . Non stabunt. O'. oi/<5e Staftevovcri. 

A.. 2. ovSe orr)crovTai. 

P^« Neguitiam. O'. dvofiiav. 'A. dvacpe- 

Xeta». 10 

7. Hfintft, £^ fraudis. O'. /cat <S6Xioi/. 'A. ef 

frattdvlentiaeJ 1 

l??n\ Abominatur. O'. fiSeXvcrcreTai. "AXXoy 
a7roo-Tpe0eTat. 13 

8. SW^TfS t| l tf { {/ b ' J f t\ h* tTWPti». Proster- 

nam me in templo sanctitatis tuae in timore 
tuo. O'. npoaKvvrjaco npbs vabv ayiov crov ev 
qboficp crov. 'A. npocrKwrjcrco npbs vabv rjyia- 
trftevov crov kv <pof3a> crov. 2. npoo~Kwrjcrco t<3 
vaS> tg> ayicp crov kv <p6(3a> crov. 13 

9. v Yl1tt) ]_"?"?• Propter inimicos meos. O'. eVe<a 

tS>v kyOpSv fiov. 'A. Sia tovs kcpoSevovTas fiot. 2. Std Toiis dnoOXifSovrds /»e. u 

9. *PTi! ^?? "V-^Lf* Dirige in conspectu meo 
viam tuam. O'. Karevdvvov evcontov crov tt)v 
6S6v fiov (alia exempl. kvcontov fiov tt)v 6S6v 
crov 15 ). A. KarevQvvov els npoaconov fiov 6S6v 
crov. 2. oftdXicrov efinpocrOev fiov ttjv 6S6v crov. 10. n2i32. Sincerum. O'. dXrjOeta. 'A. eVot^ao-w. 17 

Hiin DS"!i?* Intimum eorum scelera. O'. r) 
KapSia axiTcov fiaraia. A. evrepov airrmv ktri- 

tSovXov. 19 Aliter: A. 0. «V roir evre'pots (s. iyna- 
rots) aiirov fVt/3ouXiy. 2. ra evrepa avrwv perturba- 

tores. 19 

iVvLjI D2'^r* Linguam eorum levem fa- 
ciunt. O'. Tais yXcocrcrais a&Tcov eSoXiovcrav. 

A. (rjjv ■yXaio-o-ai' aiVa)») ptvfjo-ovo-iv. 

11. D' , n7« Dn^tp^rr. # eo5 ^era^re eo«, Dew*. 

O'. KpiVOV aVTotlS, 6 6e6s. 'A. 2. KaraKptvov 
avrovs, 8ee, 

"^,? 1*W. Rebelles sunt in te. O'. napeni- 
Kpavdv cre. 'A. npocrrjptcrav kv croi. 22 - Syro-hex. * -soflo ^- «*oa,J? )i9i-> .--> .(. Mon- 
tef. ex Chrysost. affert : "AXXos" «u o-kottt)o-o> ; ex Vat. autem : 
'AXXos- Kai diroo-KOTrcvo-a. Cf. Hex. nostra ad Jerem. xlviii. 
19. 7 Syro-hex. * o^L? -L. Codex, ut videtur, 

notam hanc ad Hebr. naVX refert, minus probabiliter. 
Cf. Hex. nostra ad Jesai. xl. 18. 8 Nobil- Vat. Syro- 

hex. affert: ♦ -X oLoLfco Jl .(*. (Alias «_>LoLfc>-» pro 
■KapotKTfo-ct, et jo-^Jsj S. »a_-^ lootJ pro 7rpoo-r;Xtrr«vo-ft 
ponere solet Syrus. Cf. Hex. nostra ad Psal. xiv. 1. 
Jerem. xlii. 15. xliv. 14.) 9 Syro-hex. Jlo .__> .(. 

•> .ajoo.ti .>. Aliter Montef. : *A. 2. O'. e. ov8e fStapevovo-t, 
auctore Vat., qui sic habet: Oi O'. oi r'. olSe foauevovat. 
10 Syro-hex. * .ila_. Jl_iv .]. Cf. Hex. nostra ad Jerem. 
iv. 14. " Syro-hex. « )lc-Uj-5__o?o .}. (Syr. I^/ 

ponitur pro ifwaTno-e Jesai. xxxvi. 14. xxxvii. 10; semel 
pro e'p.vKTTipio-e Prov. xv. 5. Nomen |_i_. r _^__o legitur in 
Hex. ad Prov. xiii. 1, ubi vide. Pro Hebr. i""3"ip Aquilae 
usitatum est emdeo-ts s. emBeo-la, quod Syro nostro Jof. 
sonat.) 12 Vat. 13 Idem. u Idem. Sic Nobil., 

sed apud Aq. pronomen male abest. Syro-hex. affert : 
♦ _--v.-v. ^__-iv__5? .0-J01 ' > ^>_^__o ./. Cf. Hex. ad Psal. 
xxvi. 11. 16 Ita testantur Theodoret. et Bar Hebraeus; 
et sic quinque codd. apud Parsons. 10 Nobil. et " tres MSS." apud Montef. qui edidit : O'. e. Karevdwov (fowrioV 
o-ov tt)v 0S0V pov ; nescio an ex iisdem libris, certe repug- 
nante Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. : " Pro quo 
habetur in Graeco, Karevdvvov evamtov crov ttjv 686v pov ; quod 
nec LXX habent, nec Aquila, nec Symmachus, nec Theo- 
dotio; sed sola Kotvr) editio." Theodoret. affert: 2. 6pd- 
Xiow. Syro-hex. ♦ ]o_-v? .js>. a Syro-hex. .(*. 

« )lo->.^--o. Cf. ad Psal. 1. 12. 18 " Sic unus cod." 

— Montef. w Syro-hex. affert : Jo^ -uj_-x_> .L .1. 

•:• L-vCv-_«. yOos-v_» 1°-^ "^U& .,_-> •:• |ln i.iv ot-i-.? 
Graeca non satis expedita sunt. Pro Hebr. Dhn Aquilae 
solenne est «rijSovXjj, Syriace JL_u (cf. Hex. ad 4 Eeg. xvii. 4. 
Psal. liv. 12), vel )-u_w (cf. ad Psal. li. 4, 9. xc. 3); Sym- 
macho autem lm)peia, |u_co-_v (cf. ad Psal. xciii. 20. 
xcviii. 8). Vox )Lo-ua_->, Bugato detrimentum, a rad. Lswi, 
nocuit, non legitur in Syro-hex., sed aeqiie ac ) ■ - * ■ 
sonare potest, cVi/SouXi;, ut J i,,.a v s. Ljl-oL-o ponitur pro 
«Vi'|8ovXos 1 Beg. xxix. 4, teste Masio. Pro L_-vc-_-_--> 
Bugatus insidiosa dedit. 2 " Syro-hex. * , -■ o. . - . ,(. 

Bugatus vertit, inungent, s. emollient. Hieron. : levifcant. 
Cf. nos ad Jerem. x. 5, iu Otio Norvic. p. 40. 21 Syro- 
hex. * )ot-_\ .qj? w__-- .-» .('. 22 Vat. ^-Psj VI. 11.] PSAEMT. 12. 132?]. Jubilabunt. C/. dyaXXtdcrovTai. 'A. mvfcrovat. "in ,| 7J> ^piy). Etproteges eos. O'. Kal xara- 
crKnvcocreis iv avroTs. 'A. 2. ko\ irrunudtnu 

> ' 2* ' 

avrovs. 

1^7^. Exsultabunt. O'. KavxfjaovTat. 'A. 
yavptdo-ovatv. 2i 

13. WB!p5 fGH n$». Tanquam scuto benevo- 
lentia circumdabis eum. O'. cby orrXco eiSoKias 
ecrTecpdvcocras fjftds. A. 2. «v <%«<{> ticWar 
crTetpavcocrets avrov. 2e PSALM. VI. 

1. n^y^a 0?^97. Praecentori in Neginoth. O'. 

eis to reXos ej' vfivots. 'A. t<3 vikottoico ev 
yjraXfiois. 2. emviKtos Std ^raXrrfpicov. O. 
€ty to ^r/coy «V vfjtvots. 1 

JV2' , ?plprr7Jf. Super octavam (vocem imam et 
gravissimam). O'. vnep tt)s oySons. 'A. M 

■ ■ rijs oyOorjs. 2. irtpi rrjs oyfldijr. 

"Trh Tmftp. Canticum Bavidi. O'. faXfibs 
t<3 AaviS. 'A. fieXcfSnfia t<3 AaviS. 2. <a<5>7 
t<3 AaviS. G. yjraXfjibs tco AaviS. 3 

2. ^-TPi^ ^f^^"^ -TfP. Joua, ne ira ira taa 

arguas me. O'. Kvpte, fif) t<3 0i///<3 <tou eXeygys 
fie. 'A. Kvpte, /xf) ev 6vfico crov eXey^rjs fie. 2. ^cvp.t, fir) Tfj 6pyfj uoi/ iXiytnt fU.* 

2. TffC^ Tinona-^MI. jvv^ ;„ excandescentia 

tua castiges me. O. finSi rg <Jpyg <row ira«- 
Sevcrns fit. ' A. Kal fir) iv \6Xcp aov iraiStvcnt 
fie. 0. jirJTf Tcp Ovftoj crov watdtvtrns fit.* 

3. ^PT. Misereremei. O 7 . iXino-6v fu. 'A.Sw- 

pnaal fiot? 

'■'lP? ^. Quoniam trepidant. O". tm ira- 
paydrf. A. Srt xar«nrov<Via<9r/. 7 

6. *T)2rt' Memoria tui. O". 6 fivnfiovtwov crov. 

'A. fivfifin aov. 2. dvdftvnais trov,* 
btefl. In orco. O'. 6. iv Se tcS &8n. 1> 

7. nntottf. Natare/acio. Of.Xovcra. 'A. *\vp*. w 
HD»N. Dissolvo. O'. &pe£a>. 'A. n)$m. 9. 

o-jp/fo). 11 

8. DWO rraJUJ^. Collapsus est (marcuit) prae in- 

dignatione. O'. iTapd\6n dirb 6vfiov. 'A. 
nv\fJtco6rj drr6 rrapopyttrpov. 12 2. i(f>Xeyfiaivev dirb 
rrtKpacrfiov} 3 

""Tp^/?? l "'i?*?V* Insenuit in omnibus adver- 
sariis meis. O'. erraXatcoOnv iv iracri rots 
eyQpoTs ftov. 'A. fieTr\p6r]v iv trdcrtv ivSt- 
crfiovcrt pte. 2. eTpttSavcoOrjv Stct tovs 6Xi- 
f3ovrds fie. u 

9. ftN. Nequitiam. O'. rf)v dvofiiav. 'A. dvco- 

cpeXes. 15 

11. 1ND ^rta% Conturbabuntur valde. O'. ra- * .op.Vb. Syro-hex. » .cimS«i .^.- 24 Idem: ^^lo .^a ./. 
26 Nobil., Vat. 26 Syro-hex. .u» .}. 

% ^ot c i. Ov ^al )1« i . -> j s^« ) ■ ^'^ Nobil. afiert: 'A. 
o-T<f<^ai<o)o-ftE auToV ; et sic Vat. et Reg. unus. Deinde Reg. 

unus : 2. av\x\).a-x}a KaKKtoTT) tVei^io-at r/fiar ; quod, Monte- 
falconio ipso judice, merum scholiuni est e Chrysostomo 
desumptum. 

Psalm. VI. ' Sic Montef. Syro-hex. )la3) .-.S.N ./. 
.)i-ts w^> ]lo_3i» (<j**Otf )^»»0 i«l) .^o Jiioootvi ->. 
2 Syro-hex. Aquilae continuat: .llo . i « y>i ~^»-i.; Sym- 
macho autem : Jlo— l^bL ^-^jo. Montef. affert: 'A. O'. 
imip Tfjf oySo'r/f, non memorato auctore. 3 Sic Montef. 

Syro-hex. Aquilae continuat: ««.o*^. )i<xaojjo. Idem 
Symmacho tribuit : <Zor) tov (sic) A. 4 Vat. 6 Vat. Pro 6\K<f, ut Montef. edidit, nos, praeeunte Fischero in Clavi 
Verss. GG. p. 69, correximus x6~K<f, quod pro eodem Hebr. 
posuit Aq. Psal. lviii. 14. Jesai. li. 22. lix. 18. Ezech. iii. 14. 

6 Vat. affert : *AA\. oi>pr)<rai /ioi. " Videtur omnino Aquilae 
esse; nam sic vertit ille Psal. ix. 14, et alibi." — JJontef. 

7 Syro-hex. ♦ OLasUi? "^o^-ao .1 Cf. ad v. 1 1. * No- 
bil., Vat. Syro-hex. affert: ♦ ^-? Jjfo.as* .1 *Vat. 
10 Syro-hex. ♦ ^*? .1 " Syro-hex. .1 ♦ **W .1 

♦ )m^>7. 1S Syro-hex. ♦ JlajL^jo »jo t»^ Tft> . ./. 
Montef. ex Nobil. et Vat. edidit: 'A. aixH^i (sic). t'f. 
ad Psal. xxx. 10. ls Nobil., Vat. Syrusaffert: .j» 
+fi ■-»> V; unde fortasse iqVKiypavt» rescribendum. l4 No- 
bil., Vat. Syro-hex. ♦ w^. ^ixbi? yOa \fi-> ItyjV*.'! •«'• 

♦ -jaSls "^ii^ *N-l^i> ..». u Nobil. 94 PSALMI. [PSALM. VI. 11- paxOeiTjvav >£ 'A. 2. 0. <r<f>68pa, 16 'A. Kara- 
<TTrov8a<r6eit]<rav <r<f>68pa. 17 

1L:S33* Subito. 0'.8iaTdxovs. 'A.d6p6a>s. 2. 
i£ai<pvr]s. la PSALM. VII. 

^T^T]^- Siggaion (carmen dithyrambicum) 
Davidi, quod cecinit Jovae super verba Chus 
Benjaminitae. O'. ifraXpbs tco AavlS, tv fiae 
r& Kvpia» vrrep to>v \6ya>v Xoval vlov lepevei. 

A. dyvorjua ra AaviS, bs rjcre t<5 Kvpica irepl ra>v \6ya>v 
Xovai vlov 'leuevei. 2. 0. inep dyvoias tov AaviS, bs 
jjcre t<3 K.vpia> irep\ t&v /\6ya>v Xovirl viov 'leuevei. 

3. p~)p. Dilacerans. O'. p.r) ovtos \vrpovpevov. 

2. dilacerans? 

4. ''BSS. In manibus meis. O'. €P x e P<" / i0U - A. 

• - 3 

«k rapcrots uov. 

5. Dj?n *¥"*& HsVnW . © spotoi (s. Zi6erai>i) 

adversantem miki immerito. O'. drrorreaoipi apa drrb tcov ix^pcov P ov Kevos. ' A. imk ippv- 

crdurpi tovs ivbecruovvrds ue uaraias. 2j. et avrjp- 

iraaa Toiis 6\i(3ovTas pe paraicos. 41 0. opoicos 
toTs O'. 6 

6. nVD. Selah. O'. 8idfa\pa. 'E/3p. ai\. 'A. 

ilf* 

7. "►Tjtt f^^JS? Ntol. J5/er te jarqpjfer indig- 

nationes adversariorum meorum. O . v-tyco- 
6r\TL iv toTs rrepaai tcov ix^pcov pov. *E/3p. 
f3eyaj3pd>6. 'A. vyjrd>6rjTi iv dvvrrep6ecriais 
ivSeo-povvrcov pe. 2. . . iv X° K<0 T <° v 6\if36v- 
tcov jie. 0. . . iv 6vfi<2 irrl tovs ix^povs fiov. 7 

KEttJO. Judicium. O'. iv irpoo-TaypaTi. 2. 
iv KpipaTi? 

8. 0^^. Populorum. OWacov. ' A.2. cpvXS.v. 9 

^lliDi]! . Circumdet te. O'. KVKXcoo-et cre. 2. 
KVK\a>adT(o <re. 10 

TTIW DtW? rr^S^"! . JE/ s^er eam in altum 
revertare. O'. Kal vrrep Tavrrjs els {tyo? irri- 
crTpeyjrov. 'E/3p. ova\ea . . . 'A. /cat eVt Tavrrj 
els v^ros inroaTpeijtov. 0. Kal irrdvco avrrjs eis 
TO CllroS VTTOarpeyfroV. 11 2. Kai eVaew avTqr . . , 12 16 " Vat. habet : 'Ouolas ko.1 o! r\" — Montef. Deest o-<po'- 
8pa in Comp., Ald. et codd. plurimis. Hieron. in Epist. ad 
Sun. et Fret. 5 : " Dicitis in Graeco vehementer non haberi. 
Scio ; sed hoc in editione vulgata. Ceterum in Hebraeo 
habet mod, id est, vehementer; et omnes o-cpobpa similiter 
transtulerunt." w Nobil., Vat. Syro-hex. affert : 'A. 

KaX KaTao-irov8ao-dfit]orav (.(1 -> ol'fcoo). 18 Vat. Nobil. 

affert : 'A. i^ahfmit. Schol. a6p6as. Syro-hex. ^ao .(. 
* w^jb. Cf. Hex. ad Psal. xxxiv. 20. 

Psalm. VII. x Syro-hex.: abi* 6« .-Oj^. UoU^/ .^. 
... i. ifi .» ot^s ujkO-M» wo)o\v> ^^20 .U i M^ • Idem 
Symmacho et Theodot. vindicat: j—oj» )ls^>.»- H &X»; 
cetera ut Aquilae. Hunc manifestum testem secuti sumus, 
posthabito Montefalconio, qui sine idoneis auctoribus edi- 
dit : 'A. ijfaXuos vjrep ayvoias r^ A. (hucusque aXXos apud 
Chrysost.) bv fio~e tw k. tmep r. X. Ai&Wos viov 'I. 2. ayv6rjp,a 
rcp A. (sic SKKos apud Chrysost.) bv jjoe t& k. vnep t. X. Xovo-t 
viov 'I. Nobil. et Cod. 264 afferunt : Schol. AWioiros. De- 
nique valeat quantum valeat Pseudo-Hieron. in Breviario : 
A. Pro ignoratione Da/vid, qui cecinit Domino pro verbis 
Aeihiopis. S. Pro ignoratione David, quod cecinit Do- 
mino pro verbis Ghusi fdii Jemini. Cf. Hex. ad Habac. iii. 1. 2 Syro-hex. ♦ uis; . jo, Graece fortasse 8iaorro)«> 
(Jud. xiv. 6 in Syro-hex.) s. SiaoTrapanw. 3 Syro-hex. 

* ul^.» ,iti9>-» J. l Syro-hex. «i^J' fc>^-» tf .«». 
•> K_.)ji_.^oo w^. ^-ijil» .a-(oV^> £L>|So .{ •:• ls-)ja-.w» 
Montef., de Symmacho tacens, ex [Nobil. et] Vat. affert: 
'A. ti ai^p7racra tovs 6\. ue uaraia>s. Sed vid. ad V. 'J. 

6 Vat. «Nobil. Cf. ad Psal. iii. 3. 7 " Hae lectiones 
prodeunt ex Drusio [Nobil.] et MSS. Drus. [Nobil.] et 
Vat. habent, 'A. iv dwirepBeo-iais, quam lectionem firmat Hebr. 
textus. Duo legunt, iv dvwrepdeo-ia." — Montef. Nobil. 
ex Chrysost. affert: 'E/3p. fiejiapiod (s. Peppi>6). "AWos 
cprjoiv' iv 8vpa> k. t. e. "Erepos' iv dwrrepdecriais k. t. e. 'Erepos' 

iv xoX« K.T.e. Theodoret. : 2. iv x°^ a - &• f " 6vuia. 'A. «V 
dwrrepdecrla. Tandem Syro-hex. ]Lox.otL^io Jl» y^jii/ .}. 
t, M famff Vide nos ad Thren. ii. 2, in Otio Norvic. p. 56. 
8 Syro-hex. * |a-._=> ,^a. Nobil. ex Chrysost. affert: "AXXor - 
iv Kpiuari. 9 Syro-hex. « JUsj*.» .*a> .}. Hieron. : 

tribuum. 10 Sic " unus" apud Montef. Chrysost. aXXa> 

tribuit. n Chrysost. sine nominibus interpretum, quae 

Colbertino uni debentur. Montef. ad Aquilam edidit «r 
to v^ os, et ad Theod. iirdva> Tairns, invito Chrys. 12 Syro- 
hex. •> 01 iv> ^,^>,o .,«0. -PSALM. VII. 15.] PSALMI. 9. D^Dl* pP nirP. Jova judicabit populos. C. 
Kvptos Kptvti \ao\js. "AXXor Kvptos Si<d- 
att . . , 13 

S |?"J??' Secundum justitiam meam. C. 2. O. 
Kara rr)v StKatoavvrjv pov. 'A. Kara. rb St- 
Katov fiov. 1 * 

S ^V ^^?^* ' Et secundum integritatem meam 
super me. C. Kal Kara rr)v aKaKtav pov iir' 
euoi. 'A. 2. Kal Kara. rr)v anX6rr]ra, uov rr)v 1 ' * '15 

tir tpot. 10. O^JNTh JH &y-~\r&\ Besinat tandem malum 
impiorum. O'. avvre\eadf]TOi Si) irovnpia auap- 

ra>\<ov. A. drtapTto-6r)o-(Tat (s. drrapno-oSjTco) . . , 18 2. 

drTapTia6r]Toa KaKcoats Karot, tS>v a<re/3coc. 17 

pn^a 03TW. Et stabilias justum. O'. Kal 
KarevOvvels SUatov. 'A. 2. Kal eSpdaets Si- 
Katov} 8 Q. Kat KarevOvvet SUatos. 19 

n^by^ ntab Tnil. Et explorans corda et 
renes. O'. erdfav KapSias Kat ve<ppovs. O. 
erao-Tr)s KapStSov Kal veaypaiv. 20 "AXXoy Kal 
SoKtp.d£a>v. 21 

10,11. ^Q .pTOffpfcH. Deusjustus. Cly- peus meus. C. 6 6*61. StKaia r) por]dttd u*v. 
'A. . . 6vp*6t /i<w. M 0. 6 $tot oUatot 6 inrtpa- 
<rm<rrtjs uovP S'. 6 6tbs SUatot . . .** 

12. DV-^pn D?n. Irasceru in omni die. C. ui) 

6pyr)v iirdymv Kaff lKd<rrr)v r)uipav. 'E/?p. 
(oxovi) (fort. (oxou). u 'A. iufipiuJifnvos Kara 
naaav r)uipav. "AXXor diretXovuivos . . .*• 

13. tt^tS^? iTfJ afflj* nV-DN. Nisi se ctm- 

vertat, gladium suum acuet. (Y. iav ui) im- 
(TTpaabfjre, t^v pou<f>atav avrov art\fiU>att. 'A. 

T<p /ir) fltTOVOOVVTt Tr)v U.d)(atpaV aVTOV OKOtnjOU. 2. . . 

rr)v pdyatpav airrov aKOvriati. 1 * 

TTl» Tetendit. C. ivirttvt. "AXXor iicrtvti 

s. ivTtvu. 29 

14. D^ppiy. Ardentes. (y.rots Katoftivots. 'A. 

roit i r trrvpi(opAvots. 30 2. e/f rd KaitlV? 1 

15. VaiT. Pepen7. (y.AStvtjirtv. 'Ef3p.lt(3d\. n 

"t$ 13?] ^V rniTl. £* concepi/ ioAwm, 
ef peperit mendacium. O'. avvi\a(3t rr6vov, 
Kat ertKtv dvouiav. 'A... Kal ereKt yfrtvSos. 
2. /cat Kvrjaas . . .** 13 Chrysost. u Sic " tres codd." et Chrysost., qui 

<*AX<j> tribuit. Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 6 : " Se- 
cundum justitiam meam. Pro quo habetur in Graeco, 
ttwa ttjv 8. oov. Male, in Hebraeo enim sedeci habet . . . 
Sed et omnes interpp. justitiam meam voce simili trans- 
tulerunt." 15 Syro-hex. «^.j JLo;-*» ^*|o .jo .}. 

♦ ^n N - N ? -01 . Nobil. afFert: 2. airXqTrrrd pov tjjv (tijk casu 
om. Montef.) en iuoi. Montef. nescio quo auctore Aquilae 
tribuit : icai K<iT<t ttjv aKaKiav /jov in iui. 16 Syro-hex. 

♦ JL>ok_«.L .1 Montef. ex "MSS." Aquilae tribuit 
lectionem twi/ O', o-v(t«X{o-5ijt<o k.tA. 17 Sic Montef. ex 
" MSS." Apud Nobil. praepositio aberat, invito Syro, qui 
affert : * U**.* ^x JLcu»U*> iLdjL^L .u». 18 Sic 
aXXoy apud Clirysost. Montef. edidit : 'A. xa< iSpao-nt 8. 
2. <tai KarevBvveh 8. Rectius, ut videtur, Syro-hex. .a» .{. 

♦ Ll^joL. 19 Nobil., qui minus bene habet: 'A. 2. e. rai 

KaTtv&vvti 8iKatos' ao-avrtos 8c Ka\ 'Qpiyivrjs iv ttj ifcrryri&d. 
20 Colb. unus. Chrysost. : *AXXor - 6 iTao~rr)s k.tA. 21 " Cois- 
lin. bombycinus, XTII vel XIV saeculi. Est, ut videtur, 
lectio A<iuilae, qui jna ita solet vertere." — Montef. Chry- 
sost.: orrep 6 aXXor einf 8oKiua£a>v. Syrus noster in marg. 
sine nomine affert : ko.1 8oKipd£av (Jloso). !2 Syro-hex. ♦ «^-? )iA£D .('. 23 Chrysost.: *AXAot - eVaor^t *. «ni r. 

6 8(os 8Uatos 6 i. pov. Montef. ex Colb. affert : ©. 6 6W 
KpiTrjs (T) 8iKau>s 6 i. uov ; quae tamcn ad v. 12,6 Bios «ptr^t 
8Uau>s Ka\ laxvpas, mide refert. M Colb. Sic rr«por apud 

Chrysost. K " Coislin. bomb.: 'Wp. {oavr). LegefoM»M-" 
— Montef. Chrysost.: 'O 8«'Ej3pa<ot, {ar)v. *• Chrysort.: 

"AXXot ^>r]o-iv' iuiip. Kard rrdaav r)uepav . . . Ka\ aXXof air«<Xow- 

pfvos. Montef. post Drusium <i7r«X<n'u«")s Aquilae tribuit, 
maxime propter Ezech. xxi. 3 1 , ubi pro 'P?! Hexapla dant : 
*A. djrciXiji' v.ov. 2. iufipiurjcriv /iov. E contrano Syrohex. 
diserte testatur: *A. ip,i t nuwp<vos (ijLi.hoo. Vid. Dan. xi. 
30 in Syro-hex., et Joan. xi. 33 in versione utraque). 
27 Syro-hex. «ao^j o»^-? \*~a> <o\l H^ J. Hieron.: 
Non convertenti etc. Fortasse est Symmachi. n Vat. 

Chrysost.: "Erepor 8i cpno-f ttiv a. avrov aKovrjo-tt. " Aliud 
schol.: 2. dxovijo-f»." — Nobil. " Chrysost ** Syro- 

hex. in textu habet ^. b»\; in marg. autem: .i 

♦ ^.^fcsjo^.. M Nobil. Syro-hex. ♦ oyo n . xiN .xo. 
32 Chiysost., Colb. unus. M Chrysoet. affert : *AAW 
ko\ Kvr)<ras. Et mox : *AXXof ^«voot. Montef. ex triluis 
MSS., ut ait, Symmacho vindicat : *a< «v^rot a>\ mm <m>- 
uia» ; quae lectio vix vera esse potest. 96 PSALMI. IPSALM. VII. 16- 16. hy& r\n»3. Infoveam qu&m fecit. O'. e/y 
(io&pov oV elpydaaTO. 'A. ev Siacp6opa i)v 
eipydtraTO. 2. eis 8iacp6opav r)v eipydo-aTO.- 4 PSALM. VIII. 

1. ri^itrrby n25D7. Praecentori super Gittith 

(instrumentum pulsatile). O'. «V to TeXoy 
vnep tcov \rjvcov. 'Ej3p. \apavacrcrr) aX dye6- 
616} 'A. tS vlkottoico imep ttjs yer6iTi8os. 
2. eniviKios virep tcov Xrjvcov. 0. ety to vikos 
vrrep Trjs yeT&iTiSos? 

TIT? TiDtD. Canticum Davidi. O'. ©. yjraXfibs 
t3> AaviS. 'A. ne\<68r)pa tco AaviS. 2. ©iSt) 
t5 AaviS. 3 

2. tJP® T^MTTO. Quam magnificum est nomen 

tuum. O'. <iy 6avp.acrrbv to ovopd crov. AX- 
Xoy t i p.eya to ovopd crov* 

^"lin n2f"i T&?i>»! . Qwam gloriam tuam pone. 
O'. 6Vi errr)p6r) r) p.eya\onpeiveid crov. 'A. . . 
to vweppeye6es aov. B 2. 8y erafcas tov erraivov 3. D^Tiy '"51?. Ex ore pai-vulorum. O'. 

p.aTOS vnnicov. A. e/c oroyuaroy fipecpcov. 7 

ijf PHQ\ Fundasti fortitudinem. O'. KaTnp- 
Ticrco aTvov. 'A. e6epe\icocras KpaTOS? 2. 
avvecrTt)-rco Kpdros? S'. crvvecrTrjcrco icryyv. 10 

TpTYil? |^7« Propter adversarios tuos. O'. 
eVexa To>f ey6pcov crov. 'A. O. 5ta Toi)y ej/<5e- 
o-povvTas o-e. u 

DjMnp-l rryiN rfattSh?. [ft cessare fatias ini- 
micum et se ulciscentem. O'. to£) KaTaXvaai 

kyfipbv Kal eKSlKr)Tt]v. 'A. toO eXaTTwai . . , 12 
2. a><7Te iravcrai e%6pbv Kal Tip-copovvTa eavTco u 4. TD® n^1^ -l, 3. f/Ji contemplor caelos tuos. 

O'. 6Vi orjropai tovs ovpavovs •>£ O. «rovi. 14 
S'. o/x» yap Toivy oipavovs (crov).- 5 

nn23i3. Formasti. O'. e6epe\icocras. 'A. 0. 
r)Toip.acras} e S'. fjSpacras. 17 

5. i2")3m -,, 3 ©i2«"nD. Q M jd est Aomo, owod re- 

corderis ejus ? O'. Ti' earii/ dvdpcorros, otl 
pnpvqcrKr) avTOv; E'. Ttf 6 /caT dvSpa, oti pvnfLoveveis avrov; 18 34 "DuoMSS." Nobil. affert: *A. <rV hiacpBopa. Chry- 
sost. : "aXXos - fii 8. ^v «pydo-aTo. Syro-hex. ._c .(. 

*)«-^ )tw<\-».Aw*> 

Psalm. VIII. x Clirysost. Colb. unus: 'O 'Efip. Xaua- 
vao-o-r). 2 " Ex Chrysost. et duobus Regiis." — Montef. 

Chrysost. Aquilae tribuit, imcp -njs ycT8'mios ; Syro-hex. 
)kw>k-i_^»°i\..; et Bar Hebr. JI^l&L^ J »____> .°iN... 
Vid. Schroeter. ad Greg. Bar Hebr. Scholia in Psal. VIII, 
XL,XLI,L,\>.2^. Cf. ad Psal. Ixxx. 1. lxxxiii. 1. Syro- 
hex. Symmacho vindicat JIoo)», h.e. imvUws, sive ut Chry- 
sost. et Theodoret. habent, hndmm. Theodoretus: 'A. 2. 
t<5 viKcmoia. 3 Sic Montef. Cf. ad Psal. vi. 1. Syro- 

hex. : 'A. fieXcidrjpa rov A. 4 Chrysost. 6 Montef. ex 

Vat. edidit : 'A. t6 imcpp.cyc86s o-ov, quod non Graecum est. 
6 Chrysost. et Colb. unus. Syro-hex.: 2. 6V1 cra£as k.t.L 
(* >JS_? \ m\tu8 Is it» D j» >! >V^j5o). Bar Hebr. affert : 
,.,<««S,« r» }. *** '} .Sao, sed ad v. 3, IV PT[W., male refert, 
quod etiam Schroeterum fefellit. 7 Chrysost. affert: 

"AXXos - « a-Toparos ftpccpav fdcpeXiaaras Kpdros. 8 Sic 

SXXor apud Chrysost. Beg. unus: 'A. cdcpt\iao-as lo-xvv, 
refragantibus Syro-hex. et Bar Hebr., qui habent : ./. (Lhio/ iu-o&Ji.. 9 Sic idem Eeg. Lectio non satis 

certa esse videtur. 10 Nobil. Chrysost. aXXw tribuit. 

11 Sic "duo MSS." Chrysost. crcpm tribuit; Syro-hex. 
soli Aquilae, notans : .^»dao(' ^^ao .}. 12 Syro-hex. 
Aquilae continuat : « o».->ii-tN. Montef. ex marg. Chrysost. 
Ed. Savil. falso edidit : 'A. tou 7raCo-<u ; quod Chrysost. t<» 
crcpa, h.e. ei qui interpretatus est, <uor<; -raOo-af k.t.c., tri- 
buit. 13 Colb. Sic SWos apud Chrysost., ubi Savil. in 

marg. C. appinxit. Cf. ad Psal. xliii. 17. Nobil. vero 
non Symmacho, sed Vltae ed. tribuit. Syro-hex. affert : 
•:-o»^.» y-.? \-»-.i^> ■otLcoo .«cd, cum scholio: <k_.» a_>ot. 
•:■)>-«_ ^> f>\-a> d i°i 1 ^.^..ao oot». Syriaca sonare 
videntur : 2. Ka\ Tipapovvra cls cavrov (s. c'aur<5)" tovtcotim, 
oti atrbs rrcpl cavrov Tipapcl. (Ad 01— v? <*_ •( cf. Hex. ad 
Eccles. ii.15, necnon Ceriani ad Thren. iii. 12.) Praeterea 
Montef. ex Corderio affert : "AXXos - S>o-rc KaTdKvaai c\8pi>v 
Ka\ npapovvra aiirov. Scilicet Corderius Chrysostomum 
male exscripsit. 14 Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 7. 

16 Nobil. Aquilae tribuit Colb. 16 Colb. Nobil. 

Aquilae tribuit. " Nobil. 18 Sic " unus codex." 

Chrysost. ex alio exscripsit. -P8ALM. IX. 5.] PSALMI. 97 B, 12"1ppn. Visites eum. ()'. kmaKiiTTn avr6v. 
"AXXoy kniaKityr) avrov. 19 

6. &&%£ ttytt VT^Dnrn. Et deficere fecisti 

eum paululum a Deo. O'. f)XdTTa>aas avrbv 
(ipayy tl trap dyyiXovs. ' Ef3p. ovOaapnov 
fia.T pntXcotifl. 20 Oi V. Kat (XaTTuaas airritv j3pa^i 
(s. okiyov) napa 6(6v. 

VntpyW "Wn tlajfl, Ej! ^/or/a e< decore 
coronas eum. O'. 56|j/ *at rt/x^ kaTtrpdvcoaas 
avTov. 'A. (Kal) 86£r) Kai a£«»//ari o-ri^rtis 
avTov. 

7. T"£ iP^53 VTTljfapii Dominari facies eum 

in operibus manuum tuarum. O'. *at /carl- 
o-Tt)o-as ambv knl tol tpya to>v ytipSav aov. 

A. ifcovo-uiaras ainov iv (pya (fort. tpyois) x el P^' v cov. 

Q. kf-ovaid^tLv knoinaas avrbv tS>v tpycov tS>v 
ytipS>v aov?* 

8. *W JTtonS. Bestias campi. O'. tc\ kttJvv 

TOV ntOLOV. A. ^_. (ra KTrjvrj) ra aypia. 

10. "VWTTO. Quam magnificum. O'. &>s Oav- 
fiaarov. A. rt vTr(pp.(y(6(s. 2a Psalm. IX (Hebr. ix, x). 
1. "rtOW ]nj? (Masora, rfW^) rtiohg DSS©^ 'J3f« Praecentori Almuth-labben canticum 
Davidi. O'. «r r6 riXos inrip r&v KpvAuuv 
rov viov \jra\fibs tS> AaviS. 'E(3p. dXpa>6 /3«'v.' 

A.tco vlkottolS) vtavi&rnTOS toQ viov fitXtfSnfia 
tov AaviS. 2. tnivUiov ntpl tov Oavdrov tov 
vlov io-fia tov AaviS. 6. E'. r£ vLKowoiip vnip 
dKfirjs tov vlov TJraXpbs tS> AaviS. S'. tit rb 
riXos vtaviKorns tov viov . . } 

2. TnlNbD?. Mirabilia tua. O'. tu Oavpdatd 

0~OV. Z.. to. r(paarti <rou. 3 

3. rtsbvN). Et exsultabo. O'. koX dyaXXtdaopat. 

'A. 2. Kal yavptdaco.* 

PY^ ^E» HnHW*. Cana»» nomen ruum, ^ftu- 
sime. O'. ^aXco ra> ovbfiari aov, fyiaTt. 2. 
ao"a> to> ovofiari crov, ityiore. 8 

4. T3PO »natm iSir-p ninw rriN-nira. c«». 

' V T • * • T, T • AT — I vwr#» 

reversi fuerint inimici mei retrorsum, impingent 
et peribunt a facie tua. C. kv to> dnoarpa- 
(prjvai tov k)(6p6v pov ds rd 6rria<o, daOtvtj- 
aovai ( A. irpoo-Kotyovo-i^) Kal dnoXovvrat dwb 
Trpoadmov aov. 2. dvaarparpivrrav (s. afa- 
TpanivTCov) tS>v k\6pS>v fiov \tis ral rmiam, 
Kai TrpoaKo^rdvTiov Kal dTroXofiivwv t/c Trpoado- 
nov aov. 7 
5. V tf /]• Et causam meam. O'. Kal rr)v SUnv 
fiov. "AXXor virtptSiKaads fiov? 19 Chrysost. 20 Idem. !1 Syro-hex. .j^ .ojm 

•:■ |oC^\ (-so "^ « 2^a uoia-ijilo. Idem subjungit: .«^^. 
•:• q-oio.^\ ^o. Montef. affert: 'A. 2. 0. E'. fipaxv tl napa 
6(6v. S'. 6\iyov irapii 6(6v ; monens, codices in nominibus 
interpretum mire variare. . ' 22 Colb. et sine nom. Cod. 
-7.5- Syro-hex. .^oi o .^^ j L JIol^). °i r»o U^n « -.o ./. 
23 Syro-hex. Aquilae continuat: I. ~» n -> »»m» - I x - * 
* 7^**' U.^!» Q.ia S..7»). (Verbum (i-ovo-ia£av transitivo 
sensu gaudet Eccles. v. 18. vi. 2, ubi Syrus noster ■^ s *».(' 
vertit.) 24 Colb. Sic SKKos apud Chrysost. 2S Syro- 
hex. ♦ Jj_a? .jd .(. Bugat. vertit, agri, quod Syriace 
sonaret Jia»?. Chrysost. affert: "AaW to aypia. 28 Syro- 
hex. ♦ o» i_&^_ l^s ./. Cf. ad Psal. xv. 3. lxxv. 5. 
xcii. 4. 

Psalm. IX. ' Vat. 2 " Hasce varias tituli interpreta- 

tiones afferunt quatuor MSS. cum tantillo discrimine." 

Sic Montef., qui tamen Nobilium ad literam exscripsit, 

nisi quod ad Sym. hraUum pro hrvrtuet, et ad Vltam ed. 

TOM. 11. v^avtKOTris (cf. ad Psal. cix. 3) pro v(avt6nis etlidit. Uterque 
n(p\ 6av6rov sine artic. legit, invito Theodoreto. Chry- 
sost. affert: "AXXos" (mviKiov inrip tou oVifarov k.t. «. "AXXot' 
i/(ai/io'niTos toO vioO. Origen. (Opp. T. II, p. 518) Aquilae 
vrrip rrjs wotijtos, et Symmacho vtrip tov BavaTov vindicat. 
Denique Syro-hex.: A. t6> v. wawortjTor (IIo-^.Nn») tov 
viov p. tov A. 2. ao-pa ()!.»■ Vl) rov A. (VtWnov (jLadl*) 
Tt(p\ (^>Aao) tov davarov toC vlov. Ad ©. E". Regius unus 
lirip aixprjs habet. 3 Syro-hex. ♦ A.| )Lol./ ,xo. Cf. 
Hex.adPsal.lxxxvii.il. 4 Nobil. "AXX01 apud Chn- 
sost.: Ka\ yavpidaw 8. yavpiaaouai. Syro-hex. affert: 2. m»i 
ao-u (ijoijo), quod ad HiBtK pertinere videtur. 6 Theo- 
doret., Reg. unus. Chrysost. : "AXXof 90-0» to oro/u o-ov. 
6 Syro-hex. ♦ -\.^ . .}. 7 Chrysost., Theodoret et 
Reg. unus. Clirysost. et Theodoret. avarpatnm>v legunt. 
Mox ds ra om. Chrysost. et duo codd. Theodoreti. Co- 
pula ante wpoo-Ko^avrcoi» (jrpoito^aVTo»' Nobil., Montef.) abest 
a Chrysost. et Nobil. e Chrysost. Perperam Montef. 

o 98 PSALMI. [PSALM. IX. 6" 6. l*HSMi Perdidisti. O'. drrcoXeTO. 2. dirco- 
Xeaas. 9 

7. rittjnj D^nin mh rrtrnn wn n^arr. Q UO d 

ad inimicum attinet, consummatae sunt vasti- 
tates in perpetuum, et civitates destruxisti. 
O'. tov kydpov k£t\LTrov al poficpaTai ('E/3/>. 
dpfiood) tts TeXos, nal noXeis KadeTXes. 'A. 
ToO ix6pov consummata sunt epr/fta els v'ikos, ku 
jrdXfir c^fTiW. S'. 2. Consumpta sunt kpeitria . . . 

Kal irokeis i£eppi£a>vrat. ' 

HSn. Ipsis. O'. fieT ifxov. 'E/3p. ep.. 11 'A. 
2. oiiv avroTs. 12 

8. 3ft'. Safefti*. O'. /*k«, 'E/9p. 6pnf/J» 'A. 

Kafc&rTai. 14 

1ND3 D5tt)Q7 ])rtS. Paravit adjudicium solium 
suum. O'. rjToifiao-ev kv Kpicrei tov Opovov 
avTov. 'A. rjSpaaev eis Kpiaiv tov dpovov 
avrov. 1 * 2. rjSpaaev kv Kpiaei tov Opovov 
avTov} 6 

io. nsnyh natoD ^h natop. locus editus tenui, 

locus editus in temporibus. O'. Karacpvyfj t<2 

TrevTjTl, fiorjdbs ev eilKaipiaiS. 'A. VTreperrapo-ts ~ > ' i / i / V* » / 

TO) eTriTpLTTTCO, vnepeirapo^ts (is Katpovs. — . oxvpa>p.a 

T<3 Te6Xaap.eva>, (o\vpa)pa) eTTiKaipcos. 17 

11. intpi^. Et fiduciam ponent. O' '. Kal kXinad- 

T(oo-av. 'A. 2. /cat TreTroiOrjaovaiv. 18 

rQty~fc*7 *2>. Quoniam non dereliquisti. O'. 
on oi//c €y/caT€Xnr€S'. "AXXos - ov yap kyKare- 
Xnres. 19 

12. ntt" 1 . Habitanti. O'. t£ KaTotKovvTi. "AX- 

Xos' tc3 Ka8vpeva>. 20 

^ l, ^ i| ' , • 5? D^Qjn. /ra populis facinora ejus. 
O'. €«/ Tor? eOveaL t<z kiTLTrjSevfiaTa avTOV. 
'A. . . kvaXXayds avTov. 2. . . p.n\avds av- 
tov. 21 AXXoy eV Tor? Xaor? t<x p.r\yavr\paTa 
avTov. 22 

14. *# n«") rtfrP ^3311. Miserere mei, Jova, 

vide afflictionem meam. O'. kXerjaov fie, Kvpie, 
iSe ttjv Taireivcoaiv fiov. 'A. kSa>pr)aaTO poi 
Kvpios, elSe KaKovyiav fiov. 23 

15. TT" , n?" 1 ^ 1 ' Laudem tuam. O'. 

aov. 2. Tas vp.vr]creis aov. Q. 
aov. 2 * Tas aiveaeis tovs eTraivovs ex Regio uno Aquilae tribuit. Fortasse rescribendum 
vrrepebiKticras, et Symmacho vindicanda haec versio. Cf. 
ad Psal. xlii. i. lxvii. 16. cxviii. 154. 9 Codex unus 

apud Montef., qui hanc lectionem ad "?X (v. 7) refert, 
invito Chrysost., qui a\\co tribuit. In fine hujus v. Syro- 
hex. in textu habet: nai eis rbv aicova — twv alavav. 
10 Syro-hex. .JLo_a^-» L_-><_-. (^-■•«.N-. ). 1 >Vn ->? .]. 
)t- 1 mVio .)!i^-sj_- i-^^ •-» -° •'•• h- «Nl )t- 1 '.'.yo * («sjai.1/. (Syriaca ]b-3«*. i-so^ Bugatus vertit, con- 
sumpsit solitudines. Sed iJfi^, ni fallor, est verbum 
singulare cum plurali nominis subjecti conjunctum, et hic 
intransitive ponitur, ut in Hex. ad Psal. xxx. 11 pro ire- 
\(o-6t), et in Syro-hex. Jesai. xxxii. 10 pro avjj\arat. Ad 
epeima cf. ad Psal. ci. 7.) Montef. affert: 'E/3p. apfii>6. 'A. 
fprjpa,- 2. ('pdma. Idem notat: " 'Apfioid [Chrysost. et] 
Colbertinus, qui postremam lectionem, in Vat. et Drusio 
2. signatam, Theodotioni tribuit." Ad nV3? Montef. e 
Coislin. affert: O'. ds tov alava (sic). "AXXos* 8ir)veKa>s; 
quae fortasse ad "yil?? (v. 8) pertinent. n Chrysost. 

Sic o-«X pro HPD. Montef. ex correctione Drusii edidit tp.Ha. 
sost. 12 Syro-hex. Sic oXXos apud Chrysost. 13 Chry- 
14 Colb. Syro-hex. * o^» .1 u Colb. et Reg. unus. Chrysost. affert: *AXXos - rjbpao-ev els Kplo-iv. 
18 Montef. ex Regio uno edidit : 2. fjSpao-e Kpio-et. Cor- 
reximus ex Syro nostro, qui affert : *Lj->*=> Lfcsjo ,^o .('. 
1? Chrysost. : "AXXos" ra imrpiiTTtp. "AXXos" t<3 reBXaapeva. 
Unus Reg. has lectiones Aquilae et Symmacho tribuit. 
Deinde *A. els mipov. 2. imKaipas, ex uno Reg. et Theo- 
doreto edidit Montef. Plenius Syrus noster: 2. dxvpapa 
(\ ' ■ ■-) t<» redXao-peva. (Pro [ l .\ ;N corrigo f^ • n. j\ 
Vid. 4 Reg. xviii. 21. Jesai. xxxvi. 6 in Syro-hex. " Cod. 
A. reapse ).-\ . v ^N , licet sic scribatur V, ut facile sit con- 
fundere cum j. Cod. B. aperte ) \ . \ -.N ." — Ceriawi.) 
'A. vrrepemipo-is ()Ln vi .^ao i.-fc-~». Vid. ad Psal. xlvii. 4) 
t<3 imrpirrTio () n ». ■ ViN), virepiirapo-ts eis Kaipois {} ' •*>/ "-) 
18 Theodoret. Sic aXXoy apud Chrysost. 19 Chrysost. 

" Sic unus." — Montef. 20 Chrysost. Aquilae vindicat 

Montef. 21 Theodoret. et " quidam MSS." Syro-hex. 

affert: 'A. 2. ras ivaXKayds (L 9iN ..cl-jl^.). 22 Chrysost. 

23 Reg. unus, et Theod. Mops. apud Mai. P. N.B., T. VII, 
P. I, p. 391. Syro-hex. affert: 'A. KaKovxiav p.ov (L-3>o_^ 
u^-.«. Cf. ad Psal. cxxxi. 1). 24 Colb. unus. Chry- 

sost. sine nominibus interpretum affert. -Psalm. IX. 25 (x. 4).] PSALMI. 16. IJHtt. Bemersae sunt. O' . ivtirdyr]aav. "A\- 
\os~ iftanTia6r]aav? 5 

^'^ 1 ^' In reti isto. O'. iv rrayiSt Tavry. 

A. 2. iv rjj aayTjvji tiwtj). 

17. nbjr nsur) rrtm jn\n. Abft» estjovajudi- 

cium fecit. O . ytvcoaKtrai Kvpios Kpiuara 
irotcov. "AXXoy kyvaxrdr) (Kvptos) Kpipa irotrj- 

27 

aas. ' 

VD3. Manuum suarum. O'. tcoj' yetpwv avrov. 
A. rapawv avrovP 

Jfllh B)gl3. Offendit improbus. O'. owe- 
\rjcpdr} 6 ap.apra>\6s. A. <rK<o\a>6r)o-eTai (s. o-<cai<- 

SaXicrfl^a-fTai) 6 do-fjSijs. 

■"v? ) t^* Higgaion Selah (signum musi- 
cum). O'. c»(5^ Sta^rd\paTos. 'E/3p. iyyaoov 
ereX. 30 A. o55r) ae/. 2. pi\os Sta^dXpaTOS. 
O. <p6oyyr) dti. "AXXoy pt\a>Sr]fia dti. 31 E'. 

UfXfTcoi» fl« Tovr alavas. S'. ufXfT&v SiaTrairds. 32 

18. mittP. Mevertentur. O'. diroaTpa<pr)Ta>aav. 

A. dvaaTpi^rovatv. 33 

19. n5#; TO37 tO *$. Q M j a wow {« aeternum 

oblivioni tradetur. O'. otj ou/c e/y TeXoy e7n- 
XrJcrflrja-eTa'. "AXXoy ov ydp e/y TeXoy [17 
irpoaSoKta tu>v irpda>v\ iirt\r]a6riatTai 3i 

^??^. ^P^' Exspectatio inopum. O'. r) 
imopovr) tS>v irtvrJTav. 'AXXoy r) irpoaSoKia 
Ta>v irpaa>v. 

20. »3^~<-N. Ne praevaleat. O'. fir) KpaTatova6a>. "AXXoy fjiT) 6paavvia6a>.** 

20. TJErVy. Coram facie tua. &. ivumtt» aov. 
"AXXoy Kara •npoaambv aov.* 7 

21. drr) (irtto) rnto rrtrn nmtjj. cwime, 

/ora, doctorem (alia exempl. timorem) ii*. Cf. 
Kardarrjaov, Kvptt, vopo6irr)v in airrofa. 'A. 
6ov, Kvptf, <f>6(3r]fta avrots. 2. r££ov, Kvptt, 
v6fiov avrots. O. Kardarrjaov, Kvptt, <p6(3ov 

avTOtS. E'. «^d/Si/ua. 38 

22 (Hebr. x. 1). rnS3 niwV. Ad tempora in 

anguslia. O'. iv tvKatpiats iv 6\fya. 'A. e/y 
Katpbv 6\i^r«os. 2. «1» Katpois 6\fyt<os." 

23 (x. 2). P?"f!« Incenditur. O' . ipnvpi(trat. 'A. 

iKKaierat. 2. <p\iytTat. m 

! K2?n\ Comprehendentur. O'. av\\ap.(3dvov- 

Tat. A. 2. O. <rv\Xrj(f>&T]Ta>a-av, 8. oaiXXirc/^croiTai.* 1 

24, 25 (x. 3, 4 ). jttil i®D3 mwr--3> ytrh fe 
tf f p v# feM nnis jnth inlrp ysi? "--jg. 

Quoniam gloriatur improbus de desiderio ani- 
mae suae, et rapaci benedicit, et contemnit 
Jovam. Impius secundum fastum spiritus sui 
non requirit (Deum). O'. ort inatvtirai 6 
aftapTa>\bs iv rats iiri6vfiiais rfjs ^X^ av ~ 
tov, Kal 6 dStKa>v ivtv\oytiTat. irapcof-vvt rbv 
Kvptov 6 dfiapTa>\bs, Kard rb n\rj6os rrjs opyfjs 
avrov ovk iK(r]Tr)ati. A. Sti vpvrjatv datf3r)s 
irrt tt66o> '< T r v\r)s avrov, Kat 7rXeoj/e(CTr/y tv\o- 
yr)aas Stiavpt Kvptov. dati3r)s Kard ptrta>- 26 Chrysost. " Videtur esse Symmacbi, qui vocem ^J^t?, 
ipairTia-Btiv vertit Psal. lxviii. 3." — Montef. M Syro-hex. 

♦ Ijo» ]l^_sa_» .u» .1'. Cf. ad v. 30. 27 Chrysost. 
28 Sic aXXor apud Chrysost. Est proculdubio Aquilae. 
Vid. ad Psal. vii. 4. lxxvii. 72. cxviii. 108. 29 Syro- 
hex. ♦ U>^j>> , <^_3iw .1 30 Chrysost., Colb. 
31 " Aquilae et Symmachi lectiones habent Vat., Colb. et 
Drusius [Nobil.]. Theodotionis vero Colb.,ut et sequentem 
HfXaiSiiua." — Montef. Chrysost.: "AXXos - cpSoyyri idf SK- 
Xot - ntXaSijiia dti. Syro-hex. Aquilae tribuit: l^a^jks 

* ^3j,\-i ->, quod non sonat »817 d«), sed potius <f>6oyyri 
ae\, coll. Hex. ad Psal. xviii. 15. Hieron. vertit: Sonitu 
semper. 32 Syro-hex. .0 ♦ ^ .viN\\ J-^otis^? .ot. 
» <^aji Ni~» li^otl^»». M Colb., et sine nomine Chrysost. 34 Chrysost. ** Idem. ** Chrysost., Euthym. Zigab. 

Montef. ex Corderio Aquilae vindicat, frustra. v Chry- 
sost. ** " Trium lectiones exhibent Vat, Colb. unus, 

atque Drusius [Nobil.]. Sed Colb. eam quae Theodo- 
tionis est Aquilae ascribit." — Montef. Chrysost. : "Er*oor 

Kardo-TTjooy, <ci;pif, c/>d/3i;ua airoit. Syro-hex.: 'A. E". <p6{3riiia 
(JLioj). 2. i/ouok. Nobil. insuper affert: 'AXAof <hri- 
Xau^ai ; quod nescio quo pertineat. In fine v. oun/mX/u» 
deest in Comp., Ald., et libris plurimis, invito Syro-hex. 
Psalt. Gall.: « Diapscdma. ** Vat. Nobil.: 'A »«t 

Kaipov. 2. iv Kaipoh c5X. *° Sic Nobil., Vat. Montef. 

edidit: 'A. xatfrai. al. fiocdrrai (sic). Scilicet hoc est scrip- 
tura Vaticani; illud error Dnisii. u Syro-hex. .^0 .(. 

♦ .o^Uo .L. Chrysost.: 'AXXof avXXij^ftiToxra»'. 

O 3 100 PSALMI. [Psalm. IX. 25 (x. 4)- ptapbv Ovfiov airov ov pr) «at^tjJctjj. 2. Sti 
aiviaas 6 napdvopos Kara Tr)v iirtdvpiav Trjs 
yjrv^rjs aiiroO, Kal 7rX(ov(KTr]S (vXoyrjaas Trapoj- 
£vv( rbv Kvpiov. (6 napdvopos) orav vtya>6jj 6 
6vpbs airroO, ovk tKfyTfi.* 3 

25 (x. 4). VrvtoTCrVs LTlfjfl p«. Non est Deus 

otnnes cogitationes ejus. O'. ovk (o~tiv 6 6tbs 
ivdmiov avrov. *A. 2. oi/K to-rt 6tbs iv 
trdaats ivvoiats aiiroO. "AXXos" St 8Xwv t5>v 
iv6vpr]paT0ov avToO. 43 

26 (x.5). V?TT. Firmae sunt. O'. fStfSrjXoOvrai. 

A. E'. tiStfi/oouo-i»'. 

Ti^BttJO OilD. Sublimia (remota) svtntjudi- 
cia tua. O'. dvTavatptiTai to, Kpifiard vov. 
'A. E'. fyaua, S. tyor . . . W "AXXoy ffpTat r) 
Kpto-ts o-ov* "AXXor d(pavi(tTai . . .* 7 

D!~Q ^T , D' , VTYi2~73. Omnes hostes ejus 

¥ T - • T T ; T J 

(quod attinet) flat in eos. O'. irdvTa>v tS>v iyfipcov avroO KaTaKvpttVO-tl. 'A. irdvras tovs 
ivbtapoivras auToi» ii^t(pdvn iv airotr. 2. TTavTaS 

tovs tyfipoiis ai>T<ov tKtpvafij* 9 

27 (x. 6). "titfM TTJ "I"" 1 ? DiDN J -~i *eh3. 1DN 

JH.-1 N /. Dixit in corde suo 1 Non movebor 
in generationem et generalionem, qui non in 
malo ero. O'. tTnt ydp iv KapSia avroO, oii 
fir) o~aXtv6S> dirb ytvtas (is ytvtdv &vtv KaKov. 
2. Xiywv iv KapSia aiiroO, oii ntptTpanrjo-opai 
tis ytvtdv Kat ytvtav, oii ydp to-opat iv Ka- 

KOiO-ft. 60 

28 (x. 7). NvD 1!TB "T"-*. Exsecratione os suum 

implet. O'. ov dpds to aropa aiiroO yifiti. 
"AXXoy o&tivos Kardpas nXfjpts rb aropa. 61 

""^"J. iTDTDI. Et fraudibus et oppressione. 

O'. Kat WlKpiaS Kat SSXoV. 'A. Ka\ ivc&pav Kai 
rrtpunraauov. 2. itai imaiatwv Ka\ faptas. 

JiN. Nequitia. O'. n6vos. 'A. dvaxbtXis.** ** " Hunc locum, ante lacerum et interpretum nomini- 
bus carentem apud Drusium [Nobil.], cx Regio uno, Col- 
bert. uno. et Vat. restituimus. Clirysostomus vcro primam 
lectionem Symmacho, sccundam Aquilae tribuit." — Mon- 
te/. Fallitur. Chrysostomus habet: "AXXor 8« tpt)aiv on 

atvcVar ovk citfirrci. "AXXor" 6Vt vpvrjafv (om. doc|3r)r) 

oi pr) «VfijT^oTj. Savil., ut solet, in marg. prioris loci 

a appinxit, posterioris autem c'. Ex Syro nostro mox 
appcllando constat postcriorem lectionem Aquilae esse, 
lcctionem integram dico, non ut Montefalconio placuit, 
qui secundam partem ejus, Koxa pmaptauov k.t.{. Sym- 
macho, Symmachi autcm secundam partem, orav tya&fi 
it.r.c. Aquilae tribuit. Syro-hex. non nisi Aquilae ver- 
sionem exhibet : 'A. 6Vt vuvrjatv (■■■ *> -) datffr)s «V ir66cp 
()boa_»i_->) ^vxrjs aiirov, Ka\ irXeoWimjt (\ -*n\. v ) cuXoyr/oar 
Siiavpt (^.otf) Kvptov. d*cr«/3^t iv fitTfnpio-uat ()LcLaou*>) 
yfivxiis (la^J, fort. L-v&Jf, scd ilcsiilci ;ilur Jl^i».») aurot). 

Nunc de siugulis videamus. Apud Aquilam ao-c^ijt post 
vuvrjo-tv, a Chrysost. et Nobil. male omissum, supplevit 
Montef., conciuento Syro. Mox Stio-vpt t6v Kvpiov Nnbil. 
et Montef., invito Clirysost. Apud Sym. jrapoVo/iot sine 
artie. exhibent Nobil., Montef., repugnante eodem. Mox 
Tr)t ylivxijs aiiTov iidem male omittunt. Deinde 6 jrapdno/ior, 
quod in onmibus deest, ex Hebr. assumtum. Paene obli- 
tus sum nionere, Eusebium ud h. 1. unicum vocab. Stia-vpt 
ex lectione Aquilae exscripsisse. M Montef. ex Chry- 

sost. edidit: "AXXof ovk ?ort 6tos iv («'» tacite assumsit Montef.) Trdcratr ivv. avrov. "AXXot - 81' oXoik k.t.{. Syro- 
hex. affert: ♦ m^m| ]b~-^>.»L ( -^o.Vi~> .jo .(. Sed veri- 
simile est, Syrum utramijue versionem iisdem verbis con- 
clusisse, et Symmachum vertisse 8t* oXoik tS>v ivdvuripartnv 
aiirov. Nam ivdvpt"tadat et derivata cjus frequentat iste 
inteqires. ** Syro-hex. ♦ . o\ -> .. 1 .01 .^. Bugatus 

vertit, destruentur. Sed cf. ad Psal. lxxvi. 17. w Syro- 
hex. ♦ Ljoo* .o) ./. w Chrysost. Huc pertinere 

videtur Syro-hex. ♦ ^soiao .^0. 47 Colb. oTt^ijpir 

scriptus. ^ Syro-hex. )u.fco wotoi'cia>/ .ochNiN ,(, 

♦ . oou*> . Bugatus vertit : omnes alligantes se despiciet, 
qui sensus iu Syr. )l—fco non videtur inesse. Nos i>-f<pavti 
posuimus, maxime propter locum Psal. xxvi. 12, ubi vid. 
Hex. * 9 Reg. unus, et Theod. Mops. npud Mai. ibid. 
Chrysost. : "AXXof Trdn-at Toit ixOpovs airrov iKtpvaif, Xcyoie 
iv xapdia airrov k.t.c. m Colb. et Reg. unus apud Montcf., 
qui ovTf iaouai edidit. Theodoret. et Theod. Mops. habeot ! 
ow rrfpiTparrriaopat ctr y. ko\ y„ ovrt ianpat tv k. Alternin 
scripturam, oi> yap taopat, tuentur Chrysost. et Syro-hex., 
qui affert: )oot? t-^s^ H J»--i>.o )»^ »ja? Jl .j». 

♦ L-rt-aoict *>. Cf. ad Psal. xlv. 7. " Colb. aTtxnpSrs 
scriptus. M Syro-hcx. affert: 2. nvu imoiatoiv ()o*|'. 
Cf. ad Psal. xlii. 1. liv. 12) ko\ Cipias flLji*.. Cf. ad Psal. 
liv. 12). 'A. itai ivfSpav ( \j ),. lft o ) kiii nfptarraapov (Ls>Lcu. 

Vid. Eccles. i. 13 in Syro-hex.). »* Sic aXXor apud 

Chrysost. Cf. ad Psal. v. 6. vi. 9. -Psalm. IX. 35 (x. 14)] PSALMI. 101 29 (x. 8). ^lH P"npppa D^-ran ywpa aa£ 

^pj. Sedet in insidiis villarum in latibulis, 
ut interficiat innocentem. O'. iyKd6r-Tai ivi- 
Spa. fifra ir\ovai<ov iv diroKpv<pots, tov diro- 
KTtivat d66>ov. 'A. . . iviSpa. av\6~>v . . .** 2. 
iyKadvrat ivtSptvcov irapa tcls av\cts iv diro- 
Kpxxpots, diroKTtivat .dvatTiov.* 6 "AXXor iyKpv- 
irrtTat fitTa S6\ov. M 

DfcP nf?rb Vry. Oculi eju» adversus 
miseros insidiantur. O'. oi 6tj>6a\uol airrov 
tis tov irivvra dirofi\iirovaiv. A. (oJ o^AiX^oi 

avrov) nj» tvnopuir aov Kpinffovaar (s. o-vy*pv T -ovo-u'). 

2. . . tis tovs do-Qtvtts aov . . . M 

30 (x. 9). "~'2p2. In lustro. C. iv tj} udvSpa. av- 

tov. "AXXor iv t6> irtpi<f>pdyp.aTi airrov. 59 

i£l**J"Q i2W22l. 7« trahendo eum in rete suo. 
0\ iv t<2 i\KV<rat airrbv iv rg irayiSi airrov. 
2. «Xitwrar avro» eV rrj aayrjvn airrov. 90 "AXXor 
eV i\Kvafu2 airrov. 61 

31 (x. 10). p^? 1 ?" i"'P , i2jD Vcri ntr n|-n. m 

contusus corruet, et incident in ungulas (s. 
catulos, s./ortes) ejus miseri. O'. Tairttvdxrti 
airrbv, Kv^tt Kal irtatiTai, iv tS airrbv Kara- 
Kvpttvaai t6>v irtvqTcov. 'A. Et frictum Kuu-y-ei 

avrov, k<u irtatirai . . . 2. 6 St 6\aadttS KafL- 

<p6r)atrai t iimrtaovros airrov fttTa tojv iayypwv 
airrov Tois aa6tviatvP 32 (x. 11). hH. Deus. 0\ 6 6t6t. 'A. E'. !•*»- 

/*.** 

n?: 1 ?. Prorsus. 0\ tl$ ri\os. 'A. «.» »m*. m 

33 (x. 12). ^N rrtTT TOip. Surge, Jova Deus. 

0\ dvd<rrn6t, Kvptt 6 6t6s. 'A. 2. dvdarr>6t, 
Kvptt iayypos fiov.** 

t!'V NP^. Lera manum tuam. 0\ injrto- 
6rrT<o r) x<'P aov - "AXXor iirapov rr\v \tipd <TOV. • 7 34 (x. 13). onnn nS taVa -tcn. z*d/ «« «w<fe 

««>, non requires. O'. e?7re yip eV KapSia 
airrdv, oii {\r\Tr\att. "AXXor Xty«i' iv KapSta 
airrov, ovk 'tKt\nTr\<Tti K 

35 (x. 14). B" , ?0 P??J ^V ^i ?y , ■ , ? ni ?^« Fi- 
t/is/i, nam tu molestiam et iram respicis. ()'. 
fi\iirtis, oti ov irovov Kat 6vfibv Karavotis. 
A. tiSts, OTt <rii irovov Kal irapopyt<Tfibv iirt- 
fj\tirtis. 2. opas, &ri <rv p.6\6ov Kat trapop- 
ytaubv iiroirTtvtts!* O. ouoicos rois O'. 70 

t1V2 ^V?/- ^a* tradendum in manum tuam. 
Of. tov irapaSovvat airrovs tis \tipds o~ov. 'A. 
tov Sovvat iv \ttpi <rov. n 2. iva So6dxriv 
(a. Tt66xrtv) tis \tipds o~ovP 

TO7n "iX2\ T/V* & u P er te relinquit hoc 
miser. C aol iyKaTo\i\ttirTai 6 irrco\6s. 
'A. iirl <re KaTaXtiirti . . P 2. o~ol iyKara- ** Vat. "Aquila et Sym. transtulerunt, avXar." — Agellius. 
-* Nobil., Reg. unus et Vafc Montef. edidit irtpi ras aiXat, 
et sic Nobil., favente Reg., qui legit irtpt tos irvXar. Sed 
Chrysost. testatur: *AXXof trtopeuwp irapa tot aiXas, acce- 
dente Vat. et Syro-hex., qui affert : 2. Tropi tck avXar (La^. 
|L»»). ** Coislin. unus. Fortasse scholium est. 

* Syro-hex. ♦ ^fia^-i ^.* )Lo— ItmM .1. Cf. Hex. ad 
Job. v. 5. Psal. xlvii. 14. M Vat *• Chrysoet 

** Syro-hex. .ov^->» )L^. v> -> a^ ►» . ^o. Chrysost. 
affert : *AXXw «V rj aayipn). n Chrysost. ** Syro- 

hex. V^&jo ->2-^9aaj a.« ,No ./. Bugatus vertit: 
et /rictum incurvabit eum, et cadet. ** Sic 3Wos 

apud Chrysost. Montef. juxta marginem Savilii hanc ver- 
sionem Aquilae tribuit, a cujus stylo prorsus abhorret. 
Rectius Syro-hex. Symmacho continuat, vertens : »»? 6et f_9 ..ft ft tbmi >»-i.»L/ «9 

£rgo Syrus in suo habuit, 
ptra tu>» taxyporipov avrov. SyrO-hex. .et .(. 

♦ JjfcO* P Syro-hex. ♦ JLoajC^. .1 ■ Vat 

67 Chrysost ** Coislin. bombycinus. • " Lectiones 

Aquilae et Symmachi ex Vat., Regio uno, Theodoreto, 
Corderio et Drusio. Vat ad Aquilam habet SoVt." — Mon- 
tef. Chrysost. ad Aquilam tvtf&ii^tis habet, invitis Tbeo- 
doreto et Nobil. Ad Sym. Montef. woVor pro p/o^a» edidit, 
repugnantibus iisdem. n Vat. n Chrysost. affert : 

'AXXos* «J8*r, oVi o-v irowvw au irapopyurpow «ViSX^nt, rov 
ioiivat «V jftujl trov. Lectionem nostram Montef. silentio 
praeteriit. n NobiL, Vat., quorum hic «fcm habet. 

Chrysost. 'AXX01 • "t*a dovWv tls x- <"»• n V* 4 - 102 PSALMI. [Psalm. IX. 35 (x. 14)- Xei-neL 6 ao8evr)s <rou. 74 O. knl ae KaraXeiire- Tai 75 35 (x. 14). "\1iy iy*$ nnN qftn*. p up uium tu 

fuisti adjuvans. O'. 6p<pavco av r)a6a fiorjdos. 
"AXXos- av kyevov. "AXXos- av ear]. 76 'A. 0. 
E'. S'. po V 6&v. 77 

36 (x. 15). N^n-Vl iyt!n-ffii-|-jn. Si quaeras 
impietatem ejus, non invenies. O'. C T I T V^ 1 1- 
o~€Tai 1) dfiapria avrov, Kal ov fir) evpedfj. A. 
2. eK£r\Tr}6r\o-eTai r) daefieLa avrov, cva prr 
evpe6fj avTOS. 78 0. kKgr)Tr]6rJTCo r) daifieLa 
avrov, Lva fir) evpeOy."' 

38 (x. 17). 3?W ^WtfjW D? 1 ? P0« Confirmabis 

cor eorum, attentam reddes aurem tuam. O . 
r^ eToifiaaiav Trjs KapStas a&Tcov irpoaeaye 
to ovs crov. 'A. eToi/idaeis KapSias avrcov 
TrpoaeyeLv ovs aov. 2. ti)i' irp66ecriv Trjs Kap- 
Sias avrcov rjKpodcraTO to ovs aov. 80 

39 (x. 18). ?}} Qi^ Bfettn. Jd judicandum pu- 

pillum et tenuem. O'. KpTvai opcpavco Kal 
raneivcp. 'A. KpTvai opcpavco Kal Te6\a- 
apevcp. l Psalm. X (Hebr. xi). 

1. TH? D?5P!?« Praecentori Davidi. O'. </» t£ 

tIAo? ■jfaXpbs t<3 AaviS. 'A. t<3 vlkottolco tov 
AaviS. 2. erTLViKLos tov AaviS. 6. tco vlko- 
iroico yjraXfibs tco AaviS. 1 

"n22J C?"^l' TP^' Confuge ad montes vestros, 
passer. O'. peravaaTevov krrl tol oprj d>s aTpov- 

6l0V. 'A. avaoraTOO eis to opos i>s ircr(iv6v (s. 
opveov). E'. fieTaKLVOV . . ? 

2. *W'vjJ E5ttl i-?i3« Aptaverunt sagittam suam 

super nervum. O'. rjroi/xaaav jHeXr] eis cpapi- 
Tpav. 'A. 2. rjSpaaav fiiXos avTcov kirl Tr)v 
vevpdv. 3 "AXXos' tit t3eXo6rjKr]v. i 

'ir^lffy ^BkiOS n^n^. Ut jaculentur in 
caligine in rectos corde. O'. O. tov Kara- 
To£evaai kv aKOTOfirjvrj Toi>s evdels Trj KapSia. 
2. . . <&? kv (ocpco ... S'. eis to krnSeL^aL to 
aKoros eis to cpcos. 5 

3. pmrT] nin^H ^. Quoniam fundamenta de- 

struentur. O'. otl a KarrjpTiaco Ka6eiXov. A. 
otl ol defiiXioi Ka6aLpe6r)aovTai. 2. oti oi 74 Syro-hex. ♦ -^» H,x»v ,n --i »■ yj^A. ,jx>. (Idem 
Graeca tS>v O' vertit : |u*Jo ift»a»> >»*_v^.) Vat. affert : 2. 
<roi iyKaraXeivci. 7b Vat. 76 Chrysost. ' 77 Vat. Par- 

SOns. e Cod. 273 aifert : "Erepos' av povos opcpavav ku'l tttox&v 

irpoo-TaTTis. Scholium est ex Chrysost. (Opp. T. V, p. 1 1 1 E) 
assumptum. 7S Theodoret., Nobil. et " tres MSS.," qui 
omnes Symmacho uni tribuunt. Syro-hex. vero : .a» .('. 
« oot u^sI^a-) U? lii.} .0»^.? I^jioi .^fi\V-j. Ex 
his eorrigendus Bar Hebraeus apud Eichhorn. Repertor. 
T. XIII, p. 185, exscribente Brunsio: &^>jubo>o .^Ios/ 
.uots^j U? \ 1 Da/ o»^*.o> (.1 fi.Nl^-» \ »«n;e) >-» fi S. ; 
ubi vocab. | « . ->»o, Hebr. JHl, ad posteriorem versus 
clausulam secundum distinctionem Masoreticam, non ad 
priorem Aquilam traxisse notat Brunsius. 79 Vat. Sic, 
addito in fine koI alros, aXKos apud Chrysost. In textu 
autem LXXvirali post (vptOi) Syro-hex. et Codd. III, 55 
addunt Di' airfiv. 80 Duas versiones aXXw et aXXa> 

tribuit Chrysost. Priorem Symmacho, posteriorem Aqui- 
lae ex Colbertino vindicat Montef., repugnante utriusque 
interpretis stylo. Quin et Theodoretus diserte testatur: 
rriv Se froipao-lav, t>)v irpoBeaiv 6 Sippaxos etprjKev. Apud Aq. fortasse reponendum, jr/)oo-/x«s oJs o-ov, ea constructione 
qua quis dicatur 7rpoo-ex"v rbv vovv. 81 Colb., et, tacito 

interprete, Chrysost. 

Psalm. X. x " Ex Colb. et Eusebio in Psalmos." — 
Montef. Pro t<3 A. Syro-hex. Aquilae vindicat toC A. 
Cf. ad Psal. xv. 1. xvi. 1. Chrysost. et Euseb. 'A. t<5 vlko- 
7to«5, tantum afferunt. 2 Chrysost. : "AXXos" awHrraToi! 

els ra opr; as orpoi&iov. "AXXof pfraKLvov. His lectionibus 
Montef. tacito auctore titulos A. et E'. praemisit. Ad 
Aquilam emaculandum adhibuimus Syro-hex., qui affert: 
*]1V— i3 <**] )»°^>> »*!*. .}. (Syr. uljt. tam pro perava- 
o-Tfiov quam pro drao-TaToO adhibet Noster.) 3 Nobil., 

Vat. Syro-hex. affert: .oc».N .» Ij^-s^ oLlS—fio .a» .(. 
•> JjlV-. ^-i». Aut tSeXr) legit, aut /3e'Xoy quasi nomen mul- 
titudinis vertit. 4 Colb. orixnpSs scriptus. Est scho- 

lium, ut videtur, vocis cpaptrpav. 8 Nobil., Vat. 

Chrysost. : "AXXos - cbs iv fo'</)<». Syro-hex. <+— .{ .^0. 
*]""*- - -.. Montef. subjungit: 'AXXos - aoeXrivta vvkti ; 

quod merum scholium est vocis crKoroprjvrj. Sie Syrus 
noster tam hic quam ad Aq. Psal. xc. 6 oKoroprjvr) vertit, 

jjot-O II» |uSC -PSALM. XI. 3.] PSALMI. 103 6(crpot KaTe\v6r)<rav. S'. ort ai 8ia8o\al . . . 
"AWos' oti al 8i8ao-Ka\iai avvTpit3r)crovTai. 6 

;]. VyQ-rTO ,7*13. Justus quid fecit ? O'. 6 81 
StKatos ri knoirjat ; 'A. StKatos ti Karupyd- 
aaTo ; 2. StKatos Tt eSpacrev ; 7 

4. WV. Respiciunt. O' '. -f- (is rbv irevrjTa 4 drro- 

/3\(ttovo-i. 'A. 6pauaTt£ovTat. ©. kmfi\(- 
irovat? To, (is tov nevrjTa, kv ae\i8t r<ov O' 
Zkuto uovov du<pt(i6\a>s? 

13ni^ VB^py. Palpebrae ejus explorant. O'. 
rd (3\e<papa avrov k£eTa£et. 'A. Ta fi\e<papa 
avTov 8oKtpd£et. 10 

5. VVfy\ yjy 1 . P^ HVfJ, Jova justum explorat 

et impium. O'. Kvptos k£eTa£ei tov StKatov 
Kal tov dcrefiij. 'A. Kvptos StKatov 8oKtpd£et, 
Kal do-efif}} 1 "AWos" Kvptos StKatos k£era- 

' 12 

OTTjS . . . 

i©B3 HN2to DSn inN"). Et eum qui violen- 
tiam amat, odit anima ejus. O'. 6 8e dyarr<ov 
dStKtav ut<r(T rf)v eavrov ^rvyrjv. 'A. Kat 
dyairaivTa dStKa kpi<rr)o-ev f) ^rv^rj avrov. 13 

6. CPnB D^ttrr^y TOD.. Pluet super impios 

laqueos. O'. kirt(3pe£et krri apapT<o\ovs irayi- 
8as. 2. vcret knt irapavouovs dv&paKas. 1 * 7. TOT2B WV nt£. Rectum videt faciet ejut. C. 
(vOvrrjTa eT8( rb npoaamov avrov. "AWos" 
(vQvrrjTas 6^(Tat rb np6<ramov at/roO." Psalm. XI (Hebr. xii). 

l.rrh ntorcj n y%*pi_i t»y nssp 1 ?. p ra ecm- 

tori super octavam canlicum Davidi. O'. O. 
(is rb T(\os vnep rfjs oySorjs ('E/3p. d<r(utvid l ) 
\jra\ubs t<o AaviS. 'A. t<o vikottoico vn(p rfjs 
6y86rjS pe\a>8r)ua T<2 AaviS. 2. kntvtKtos 
<p8f) t2> AaviS... 2 

2. TDH. Pius. O'. Scrtos. 'A. iyv6s. 3 

Q"J« ^M? BfgWM -lDB~-5. Quoniam desierunt 
fideles a filiis hominum. O'. oti d>\tyd>6r)<rav 
ai d\f)6etat dnb t<ov vi<ov r<ov dv6pama>v. 'A. 
oti knepdv6r)o-av ntarot dnb vicov dv6pdma>v. 
2. ori k£e\tnov ai nicrrets dnb tcov vifov t<ov 
dv6pdm<ov. i 

3. V&V ^21 afe n^^n nBto. Labia blandi- 

tiarum cum corde et corde (duplici corde) 
loquuntur. O'. X f ^-V 86\ta kv KapSia. Kat kv 
KapSta. k\d\r)o~av. 2. X*^-*) ^" a *•* K<*-p8ia 
d\\r) Kat dWrj \a\(i. s 8 " Has lectiones sinceras affert Vat. Drusius et alii 
mutilas habent." — Montef. Aquilae, Symmachi et Vltae 
ed. lectiones affert Nobil. Chrysost.: "AXXor - on ol deo-fioi 
K.r.i. "AAAor oti ai SiSao-K. k.tJ. Versionem, Sn ol oW/iol 
KartKvdrio-av (o_»l>^«.(' t-aen _•«...)» , ^ > _^__>) Syro-hex. non 
Symmacho, sed Vtae ed. tribuit. In Vlta versione pro 
Staboxal Schleusner. conjecit HiDaxai. Hieron. Symmachum 
secutus est, vertens : quia leges dissipatae sunt. 7 No- 

bil., Vat. 8 Nobil. 9 Scholium apud Nobil. et Vat. 

Pro els to» nivriTa (Psalt. Gall. ■+■ in pauperem) Theodoret. 

et Cod. 184 legunt rr\v o\KOV\iivr\v % Syro-hex. els tt)V oIkov- 

\J.tVTjV. 

sost. 

sost. 13 " Agellius Vaticanis MSS. usus notat hanc 

interpretationem sequi post praecedentem Kvptos &Uau>v 
SoKifidf« K.r.i. [Sic apud Chrysost.] Itaque liaec pos- 
trema pars perinde atque superior Aquilae est." — Montef. 
14 Sic aXAos apud Chrysost., ubi Montef. : " Cujus sit haec 
inteqiretatio ignoratur." Nos Symmacho auctori vindi- 10 " Sic MSS."— Montef Sic 5AAor apud Chry- 

11 Colb. Sic oAAos apud Chrysost. 12 Chry- cavimus, qui solus trium interpretum, quantum sciamus, 
napavoixos pro VKh adhibet. Vid. Hex. nostra ad Psal. 
xxvii. 3. xxxi. 10. c. 8. cxxiv. 3. Prov. x. 2. Ezech. xxxiii. 1 1. 
Mox ad Hebr. J"liSV?T C1" 1 , O'. r:vevpa KaTatyi&os, Montef. ex 
Vat. affert : ("AAAos") nvevim Karaiyidos. O'. Karaiyiba ; vere- 
mur ut satis certe. 16 Chrysost., qui notat : to irp6o-amov 

avr£>v, Tovrio-n, tu>v SiKaiwv, r) avrov, tov 6(ov. Coislin. bom- 
bycinus, ra ■np&o-uma avrov. 

Psalm.XI. x Chrj-sost., Colb. Coislin. ao-p*vi6. «Vat 
Syro-hex. affert: 'A. ru viKortotu imip rf)s dyooris (_--_-_ 
} . l.Ofil.) u.eXu&rifia (]><__oJL_s) toO Aau/8. 3 Nobil. et 

sine nom. Vat. * Sic Regii duo, Vat., Colb. Montef. 

ad Aquilam edidit o{ jrto-ro!, invito Chrysost, necnon ad 
Sym. e>-iXemov al w. dno tu>v viav av6p<ima>v. Syro-hex. 

affert: «)li____o»_» *Jub .('. 6 Montef. cx Nobil. et 
Vat. edidit: 2. x e &V &>?ua ev k. aAA B <cat aAA.7 X. Chrysost: 
'AAAof ev k. HuWt, Ka\ 5AA B A. " In Breviario Hieronymi 
sic legitur: S. labia lubrica, in corde aliud est, et aliud 
loquitur." — Montef Proculdubio Symmachus scripsit 104 PSALMI. [PSALM. XI. 5- 5. "V2D5* Robusti erimus. 0'. peyaXvvovpev. "AX- 

Xos~ SvvaaTevaopev? . . 

vh fm '•O Vm KPrtto. Labia nottra no- 

biscum sunt ; quis nobis dominus ? O'. ra 
\eiXv fjpSv irap' r)fiS>v (alia exempl. irap' r)/uv) 
kari, tis f)fiS>v Kvpios eari; 'A. X 6 *^ 7 ? "rrdpe- 
ariv r)p?v, ris SeoTTOTrjs t)/xS>v; 7 "AXXor avv 
fjfjLiv TrdpeaTi. 8 "AXXos" ris Kvpievaei ffficov ; 9 

6. D^VriNi n^MQ U*ty TtiZi. Propter vasti- 

tatem affiictorum et propter gemitum inopum. 
O'. dnb rfjs TaXaLircopias tcov TncoySv, Kai drrb 
tov arevaypov tS>v TrevfJTCov. 'A. dirb irpo- 
vofifjs TrevfJTcov, drrb olficoyfjs rrTcoyJov. 2. Slo. 
KaKonddeLav rrTcoyJov, Slol olpcoyfjv TrevfjTcov. 10 
T? \T& ?$& JV 1 ©^. Ponam in salute, in 
quem sufflat (invehitur) . O'. Ofjaopai ev acorn- 
picp, TrapprjaidaopaL ev ai>Tcp. 2. Ta\\co acoTt/pLOv 
e/icpaves. 11 "AXXos" ev acoTr/pia aov. 12 

7- V*!^x ' r^« In officina in terram. O'. Sokl- 

piov Trj yfj. 'E/3p. (3aaXiX Xdaps. 13 'A. X* - 

povv rfj yfj. 14, 
PkV^' Fusum. O'. KeKaOapLcrpevov. 'A. Siv- 

Xiapevov. 16 
uY^Dtj/. Septuplum. O'. eirTairXaaicos. 'A. 

€7rTOKlS. le 

8- D"VOtt)n. Servabis eos (s. ea). O'. <pvXd£eLS 

V/ias. 'A. 6. cpvXd£eis avTa. 17 "AXXos- cpv- 
\d£eis avTovs. ls 8. DTlJH *ft TiirT")P . A generatione hac in sae- 

culum. O'. dirb rfjs yeveas ravr-qs, Kal els tov 
aicova. AAAoy apa ttj yevea. ttj aicovLa. 

9. V^pnn 1 ; D^ttT) 2QD, Circumquaque impii 

ambulant. O'. kvkXco ol daefieTs irepnraTovcriv. 
"AXXos" irepiTraTfjo-ovariv. "AXXos" kvkXco dcre- 
^Sv e/j.TrepLiraTOvcrLv . 20 

D"JN *KBb nvVt W)5. Quum exaltantur,vilitas 
(s. terror) est filiis hominum. O'. /cara rb 
vyjros ctov erroXvcopnaas tovs vlovs tSv dvBpco- 
ttcov. 'E/3p. \dpfi £oXXS> (fort. (oXXcod) Xefivf) 
dSdft 21 'A. Kard to vtyos evcovLapevoi tols 
vlols tS>v dvOpcoTTCov. 2. orav vtycoOSaLV oi 
evreXeTs tS>v vlcov tcov dvdpconcov. 22 S'. e£ov- 61 evvaas 23 Psalm. XII (Hebr. xiii). 

1. "07? "^Jt? 0-!£3rn. Praecentori canticum 

Davidi. O'. els to reXos yjraXpbs tS> AaviS. 
'A. Tco vlkottolS) ^raXpbs tco AaviS. 2. eirLvi- 
klos coSf) tov AaviS. O. els vlkos ^raXpbs tco 
AaviS. 1 

2. mj ^nSllJn rVin^ n$«"IJ\ Usquequo, Jova, 

oblivisceris mei prorsus f Cf. ecos rroTe, Kvpie, 

eTTLXfjarj pov els reXos; A. ecos iroTe, Kvpie, 

eiriXfjar) pov reXeov; 2. ecos rrore, Kvpie, 
eKXavOdvr/ pov els reXos; 2 jffftij \eta. Cf. Hex. ad Jos. xi. 17. Prov. v. 3. xxvi. 28. 
Jesai. xxx. 10. 6 Chrysost. r Nobil. 8 Chry- 

sost. 9 Idem. 10 Nobil., Vat. Syrus noster tantum 
afFert: 'A. dno irpovo/jirjs (JLjo kio). " Nobil., Theo- 

doret., et sine nom. Chrysost. Apud Chrysost. et Theo- 
doret. memoratur alia lectio (Kcpaves. Cf. ad Psal. ix. 26. 
Syrus noster affert: ♦ \ -\ - } « ^j" » ~- a tf .%a>. 
12 Nobil. 13 Chrysost., qui. fiaaXlv habet. In Colb. est 

fiaaKidp. Hebraea enarrat Chrysost.: tout/o-ti, to x aVfv °- 
p.evov, to ptov iv rjj yfj ; unde Montef. post Drusium extudit 
ifotam hexaplarem: ^IIV. o'. mnvpapivov. 'AXXos - x wvfv °- 
pcvov. u Nobil., Vat. Sic SWos apud Chrysost. Hie- 
ron.: separatum a terra. 15 Nobil., Vat. Hieron.: 

colatwm. 16 Syro-hex. * ^osl ^»^*. .\. v Vat. 

18 Chrysost.: "AXXoy - cpvkd^is airois. "AXXos - <f>v\d£(is aiird. 19 Chrysost. Parsons. e Cod. 273 affert: "AXXos- cpvXdgtts 

airovs xai (pvXdt-tts aira dpa rrj ytvta ttj alaviq. Chry- 

sost. Vat. affert: Oi Xoin-oi - irtpmaT^a-ova-i. 21 Chrysost. 
22 Sic sine nominibus Chrysost. Versionum auctores ex 
Vat. profert Montef. Quod ad Symmachum attinet, con- 
sentit Syro-hex., qui affert: .o_a3;_soik — 1» »»k-W .^o. 
♦ Ui.^t U^- 23 Nobil. 

Psalm. XII. ' Reg. unus. Syro-hex. affert : ,%eo. 
«wOM Uclsj? )S --" •> - • Chrysost.: "AXXos" itrivUios 
0)817 tov A. "AXXos - fis vUos. 2 Sic Montef. ex eodem 

Regio. Scrupulum injicit Chrysost., qui affert: "AXXos - 
tKKavddvr] iiov TtKtov. necnon Parsons., qui ex Cod. 273 

exscripsit: *AXXos" tmXavddvri pov TtXtov. "AXXos" fls vIkos 
(djroo-Tpecpfis). Pro HV3 et nX3p Aquilae proprium est «s 
vIkos. Vid. Hex. ad Psal. ix. 32. xliii. 24. Jerem.xv. 18. -P8ALM. XIII. 4.] PSALMI. 105 2. V|Q T3T«U "I^Dn n2«-TV. Usquequo ab- 
scondis faciem tuam a me? O'. «oy 7t6t€ 
drroaTpeyfreis rb Trpocromov aov drr' kfiov • 'A. 
2. 0. e<o's tt6t€ Kpvyjreis rb irpoaomov <rov dir' .3 3. rii^V tVVfo, Ponam consilia. O. 6r,aofiai 
(3ov\ds. "AXXoy rd£<o yvcouas* 
□Dr "^^pS, ]u\ Dolorem in corde meo in- 
terdiu. O'. 66wa? kv KapSia uov i)uepas. 
'A. 9. ouoicos tois O'. 5 2. pepifivav kv tj} 
Siavoia. uov Ka6' f,fiepav. e 

weos, we dormiam somnum mortis. O'. ^ko- 
Tiaov tovs 6<p6a\uovs fiov, pryrroTe vrrvcocrco eis 
6dvaTov. 'A. 0. ofioicos toIs O'. 7 
6. O'. -r *at yjra\a> t<o ovofiaTi Kvpiov tov iiyjricrTovi. 
Ovk €/c€£to irap' oiSevl kv t<o TeTpaoe\i8<p, 
ovre kv t<2 Ei>ae(3iov tov llau<pi\ov, ovre kv 
t<o ' EfJpaiKw. 8 Psalm. XIII (Hebr. xiv). 
1. TJ? r??5P7. Praecentori Davidi. O'. eis Tb TeXos ylraXubs to} AaviS. 'A. ry viKorrotco toO 
AaviS. 1 

!• ^?5 ""?^?' JXxit insipiens. CY. tiirtv d<pp»v. 

'A. etirev diroppecov? 2. vrti\afi,v (g. ivouur,») . . } 

^T72, ^Vrtn. Abominabile fecerunt facinut. 
O'. Kal k(iSe\vy6r,aav kv kwiTr,Sevfta<riv. 'A. 

(&bt\ifcavTo iva\\ayr)v (b. ivaWayua).* 

2. rpp^' Prospectavit. O'. Siexvfev. 'A. m- 

3. V^V^, ~\D 73H. Numquid omnis defiexit una? 

O'. irdvTes kfceKXlvav aua. 'A. «aoror arriarr, 
Sua. 6 

O'. -f- Ta<pos dvecoyuevos tcov 6<p6a\u<ov av- 

T<Ov4. 7 

4. p« ^S" 1 ?? W£ ^T\, iVoniie *«««/ owtne, 

operantes iniquitatem ? O'. ov)(l yvdxrovTai 
irdvTes oi epyac\6fievoi Tr)v dvofiiav; ' A. pr) 
ovk kweyv<ocrav trdvTes oi kpya£6fievot dv<o- 
<pe\es; 2. ftr, ov yvdxrovrai irdvres oi kpya- 
{ofievoi Tr,v dvopiav; 8 

^Cv ^?^' Comederunt panem. O'. fSpdxrei 

dpTOV. ('A.) ecjxryov aprov. 2. E'. G><rei &pTOV? 3 Vat., Keg. Chrysost. affert: "AXXos- Kpvrrreis. Nobil.: 
'A. 2. e. Kptyeis. * Chrysost. Symmachi esse videtur. 

6 Nobil. 8 Nobil., Reg. unus. Sic aXXor apud Chry- 

sost. Denique Syrus : •:• U^t= Jfc-J«as .^o. 7 Vat. 

8 Scholium apud Nobil. et Vat. Hesychius monet, hunc 
versiculum Iemnisco notandum esse, quod fecit Psalterii 
Gallicani conditor, invito Syro-hex. 

Psalm. XIII. x Syro-hex. ♦ »_o?? Jlo-a) .-..Vx 7. 
Montef. Hebraea sic dedit: Vfjfr "itoro PlW»f); Graeca 
autem trium interpretum eadem ac in titulo Psalmi prae- 
cedentis. 2 Reg. unus ad i Reg. xxv. 25 hanc notam 

habet : 'lo-reov 6Vt iv ra r/ \jra\ua Kal T(p j>/3" «t to, elmv 
acppav, vdfta\ «irm iv ra sfipdbA Itapa 8i 'Akv\av, diroppiav. 

3 Syro-hex. ♦ iAeof .^0. Fortasse xmi~Kajifv praeferendum 
est propter similem locum Eccles. x. 3, ubi pro "IDK Sym. 
vrroXapfidvetv posuit. Cf. ad Psal. lxxiii. 8. * Syro-hex. 

♦ )lo I9i\..boo o»j/ .}. Cf. Hex. ad Psal. ix. 12. Jesai. 
lxvi. 4. 5 Syro-hex. ♦ i*. ,<\ Fortasse dn-e^Xf^f. Vid. 
ad Psal. xxxiii. 6. 6 Syro-hex. A-~i} *_ ^_a .1. 

♦ )»«o^. 7 " Vaticanus [h.e. Vat. 754, non iro\v6pv\<rros 

TOM. 11. ille Vat. 1209, qui error est Brunsii in Kennicotti Dissert. 
Gen. p. 204 : " Commata sublestae fidei Psal. xiv adsunt 
tantum in margine Codicis Vatic, teste Montfauc. in Hex- 
aplis"] in haec verba, quae sunt ad marginem, et non in 
textu conscripta, haec notat: OvSapov Ktlvrai tS>v iffa\ui>v 
■troBev fif o djrdoroXos (l\t)<ptv airrovs {rrnrrfov." — MorUef. Sub 
obelis leguntur in Psalt. Gall. ; Syro-hex. vero, quod mi- 
reris, sine nota distinctionis affert. Hieron. in Praefatione 
libri XVI Commentariorum in Jesaiam (Opp. T. IV, 
p. 668) : " Denique omnes Graeciae tractatores, qui nobis 
eruditionis suae in Psalmos commentarios reliquerunt, hos 
versiculos veru annotant atque praetereunt, liquido confi- 
tentes in Hebraico non haberi, sed in editione vulgata, 
quae Graece koivt) dicitur, et in toto orbe diveraa est" 
Fusius hanc quaestionem tractavit Jo. Theoph. Pliischke 
in libello cui titulus: De Psalterii Syriaci Mediol. pecu- 
liari indole etc. pp. 29-39. 8 Colb. o~rixnp«* scriptus. 

Nobil.: 'A. ur) ovk iiriyvaaav. 2. ur) yvaoovrai. ParsonS. e 
Cod. 273: *AXXos- pr) ov (sic) tywaa», ur) ov yrwromu. 
9 Nobil. affert: 2. ioVi Sprov. E contrario Syro-hex.: 
p 106 PSALMI. [PSALM. XIII. 5- 5. O'. -r oS ovk rjv oboiSos^. Ovk eipr)Tai toTs 

&\\ois Tptai. 10 

6. W3PI. Pudefacitis. O'. KaTrjcr^yvaTe. Alia 

exempl. KaTat<r)(yveTe. 'A. KaTj]<r)(yvaTe. u 

Psalm. XIV (Hebr. xv). 
1. "n"J7 ">"l^tp. Canticum Davidi. O'. ^a\fibsT<2 

Aafto. 2. o!8ij tou Aaui'8. 

Tl/rr^^ "V)5\ Commorabitur in tabernaculo tuo. 
O'. irapotKrj<rei ev t<2 <TKr)va>paTi crov. A. 
irpowrjkvrevofi ev vmhrg <rov. 

V2. Qmw. O'. icat Tty. Alia exempl. r) Tt?. 3 

4. "tt^ AW ^C? 5^?- Jurat ad malefaciendum 

(in damnum suum), raec mutat. O'. d o/ivvav 
t<2 ir\i)<riov avTov, Kal ovk ddeTa>v. 'A. O. . . 
toO KaKaxrai . . .* 2. 6 ofiocras eratpos etvat, 
Kal pr) dWayeis. 6 

5. WIQ") «?. iVore movebitur. O'. ou o-aAevfJrf- 

o"€Tat. 'A. 2. ov <r<pa\fj. e 

Psalm. XV (Hebr. xvi). 
1. TT? ^O??* Scriptum (carmen) Davidi. O'. oTT)\oypa<pia t<2 AaviS. 'A. tov Taireiv6<ppo- 
vos Kal air\ov tov AaviS. 2. (tov) rairetvo- 
<Ppovos Kal tov dfi&pov AaviS. 0. dfioicos toTs 
O'. E'. S'. fiayQhfL tov AaviS. 1 

1. Tfl S.»m '' 3 -?M Tjr»» (Worfi me, Detw, 

guoniam fiduciam reposui in te. O'. <pv\a£6v 
fte, Kvpte, oti eirl <rol r)\irtcra. 'A. 0. <pv\a£6v 
fie, lcrxype ... 2. <pv\a£6v fie, 6 6ebs, ort 

T]\lTt<Ta £7Tt 0"€. 2 

2. -fl yV vS "TQItt. Bonum meum non est sitper 

fe. O'. 6Vt t5>v dya6a>v fiov ov ypeiav eyets. 
'A. dyadocrvvr) fiov ov pr) eirt o~e? 2. dya66v 
fioi ovk ecrrtv dvev o"oi>. 4 

3. nai-T yn«s-|tf« Q^Tlph. Sanctis, gui in 

terra sunt. O'. to?s ayiois toIs ev rfj yfj 

aVTOV. 2. els rois ayiovs tovc ev rjj yfj, eis airovs. 

D^SQnrbs * r t n &\* -#* nobilibus, omnes deli- 
ciae meae in iis. O'. e6avfid<rTa><re, irdvra t<\ 
6e\r)ftaTa avrov ev airrois. 'A. (Kal) inrep- 
fieye6e<ri fiov irav 6e\r)fia ev avroTs. 2. Kai 
els tovs fieyd\ovs, irav to 6e\i)fid fiov ev 
avToTs. 0. Kal 6avfia<rTov fioi, irdvra t<\ 
6e\r)fiaTa fiov ev avroTs. 6 

4. TiTra iriN Dryi32J> WTjJ. Multiplicabuntur A. E'. i>o-e\ aprov (\ M •• ^ f-*?)- 2. e<payov aprov (oN *>/ 

)■ v< .« >. ,). Posterior versio Aquilae videtur. 10 Vat. 

Obelo notat Psalt. Gall., invito Sjrro-hex. u Syro- 

hex. in textu habet Karaio-xvvere (.oi^j/ *— lo> *> v>) cum 
paucis libris; in marg. autem: 'A. Karricrxvvare (.oLLoo(). 

Psalm. XIV. * Syro-hex. ♦ »-»e?» ]}-. aOJ>jJ .«ao . 
Idem in textu : «r to tcXos ^0X^6? r<a A. 2 Syro-hex. 

* ^>j-.» )>fe. mi jo^-jj^lso ./, apposito scholio : »o_^|s-i 
.Uoa^ )oo»j. Cf. ad Psal. v. 5. 3 Sic Comp., Ald., 

Cod. Alex., alii. Syro-hex. in marg. * o}. 4 Nobil.: 

'A. O. rov MiKaxJui. " Vaticanus 'A. 0. rov KOKaoai, et con- 

sequenter, 'A. 2. ot o-<pd\ri. Illud autem, ol <r<pd\ri, haec 
Hebraica verba proculdubio respiciunt, "IDJ tty, quae supra 
a Sym. sic vertuntur, «u p.}] aWayeU ; ita ut duae Sym- 
machi versiones eodem loco afferantur; nisi fortasse 'A. 2. 
pro 'A. 9. positum sit." — Mcmtef. Proinde edidit: 'A. 9. 
o/ido-as tov KaKu>o-ai, Ka\ ov <r<pahr>, vertens : qui jurat ut se 
affligat, et non fallit. Sed talis sensus omnino requirit, 
ko\ <n> o-<pa\\av (s. o-<prp\as). Praeterea forma o-cpdXri nulla 
est, et o-<pa\fi, quae vera scriptura est, passivo sensu gaudet. Mirum profecto neque Montefalconium neque successores 
ejus verum vidisse, nempe notam hanc, 'A. 2. oi o-<f>a\fj, ad v.5 
pertinere. 6 Nobil., Vat. Agellius : 6 6p. tov er. eivai. 

Syro-hex. affert: (ra trwlpf) ); i»\ l v> ..? \-j—>( .^0. 
♦ oN.:.^ J| . 6 Vat., ut supra. Legendum videtur, 

oi pt) o-<pa\rj. Cf. Hex. ad Prov. x. 30. 

Psalm. XV. * " Has omnes lectiones mutuamur ex 
Vaticano Codice." — Montef. Syrus tantum affert: A. 2. 
roO Taveiv6<ppovos ()l^i.»L .. ■ iv;), Euseb. ad h.I. notat, 
pro t<5 A. reliquos interpretes rov A. vertisse. Hieronymus 
Aquilam sequitur : Humilis et simplicis David. 2 Sic 

duo Kegii. Nobil. affert: 'A. e. lo-xvpe. Vat. vero: 2. 
opoias Tois O'. 3 Nobil. et, ut videtur, Vat. 4 Nobil. 
Vat., Euseb., Theodoret. Consentit Syro-hex. ]fco^g .^0. 
•> y^aSia h~l Jl M&k. '" Syro-hex. W>Ls? U^^Aa .^0. 

..oop. 6 Nobil., Vat. Ad Theodot. Tran-a abest a 

textu Montefalconii, invito Nobil. Psalt. Gall.: mirifi- 
cavit -X omnes '• voluntates meas in eis. Syro-hex. Sym- 

'i 

yOOt-3. macho continuat: »X.t [ 1 ■ •<) o> ,\iQ ,\— s>o -PSALM. XVI. 2.] PSALMI. 107 idola (s. dolores) eorum, qui aliormm festinant. 
O'. kn\r}6vv6r\aav ai da6evetat avrmv, fitrd 
ravra krdyvvav. 'A. n\r]6vv6r)aovTat Sta- 
novrjfiaTa avra>v, oj aXXous (s. aXXov) («uwa». 7 
2. noWal ai KaKonddetat avrwv aKo\ov6ovaat 
rayecos. G. kn\v6vv6rjaav rd et8co\a avrcov, 
eis rd oniaco krd\vvav? E'. . . ra <(5a>Xa avrwv 

aXXot i£e\(i;aVTO. 

4. OTO prr»§95 TW?|« Non libabo libamina 
eorum de sanguine. O'. ov fir) ovvaydya> rds 
avvaycoyds avrcov k£ atfiaros. 'A. ov fir) 
aneiaco anovSds avra>v k£ aifiaTwv. 10 2. o£ 

o~rr(io~ta ras orrovBas avra>v . . . 

6. , 7" , 17D: C^in. Funes ceciderunt mihi. O'. 
ayptvia kneneadv fiot. 'A. 0. ofioicos tois O'. 
2. . . kvtntadv {fJtoi)} 2 
D^O^VSS. I n amoenis (locis). O'. kv toTs Kpa- 
tiotois. A. kv tois evnpeneat. 2. kv tois 
KaWicrTois. 13 

9. V T^?' Gloria mea. O'. r) y\S>aad fiov. Hdv- 

res" 86£a fiov}* 
11. nirop ySO. Saturatio gaudiorum. 0'.n\n- 
pd>aets fte evcppoavvvs. 'A. 2. n\rjafiovr) ei- 
cppoovvcov. O. enrd evcppoavvas. 15 
*T.5?~ J " | N. Coram facie tua. O'. fierd rov 

npoadmov crov. 2. napd t5> npocrdmcp aov. le 
'"'?3 '~'^^?' , ~ l JTiOy]. Jucunda sunt in dextera tua in perpetuum. / . Tfpnvorrtrtt (alia ex- 
empl. Tepnvorrts) kv rfj 8t£to} crov tls riXos. 

( A.) (imperrr) iv o«£«i ooo vikos. Psalm. XVI (Hebr. xvii). 

1. "nT? i" 1 ??^ Oratio Davidi. O 7 . npoatxrxh 

tov AaviS (alia exempl. t£ A.). 'A. 2. . roG 
AaviS. E'. S'. ofioim toTs O' (r«j> A.). 1 

Pl? rT 5 n ? "W?tp. ^m^*, «^wa, justitiam. 
O'. tiaaKovaov, icvptt, rrjs StKatoavvrjS fiov. 
A. tiaaKovaov, Kvpte, StKatov. 2. 0. . . Kvptt 
StKaioovvrjs? 

"j~ , |") ~~"- Y tP~'~'«- Attende clamorem meum. O". 
npoayts tj) Strjatt fiov. 'A. npoa^ts rjj aive- 
aet fiov? 

nma vjtto n 1 -:-. N<m i„ ^w« ,*>«. a. 

ojJ/c «f xetXeo-t 8o\iots. 2. ow &a x 61 ^'*"' 
tSoAiW. 4 

2. N£ ^SttJp T3?Vq. ^ facie tua judicium 

meum exeat. O'. kK npoadmov aov to Kpifta 
fiov k£e\6ot. 2. dnb tov npoadmov aov Kpiats 
fuov k£e\evaeTai? 
O rypQ TOnnri ^y. OcuU tui respiciant 
rectitudines. O'. oi 6<f>6a\fioi ptov i8era>aav 
ev6vrr]Tas. 'Oftotws oi V? 7 Montef. ex Nobil. et Vat. affert: 'A. iri\r)8vvdr)o-ovTai Sta- 

irovr)uara avrav. Syro-hex. ..Oot^) U»SQJ3 .Q^otu ./. 

Cf. ad Psal. cxiii. 12. Eeliqua Aquilae Syro soli debentur, 
qui pergit : » o*.)o/ (corr. a pr. m. )a^JJ») |j«v»1I;. (Pro 
nnD Aquila legisse videtur Vion ; qfflixerunt.) 8 No- 

bil., Vat. " Hoc item modo legit Agellius, eodem forte 
Vaticano cod. usus. At duo MSS. Regii antiquissimi, 
itemque Daniel Barbarus ex Theodoro Antiocheno, tertiam 
lectionem, quae ab aliis Theodotioni tribuitur, Symmacho 
ascribunt; et quidem recte: is enim DH^Vj; vertit to «SmXa 
airwv Jesai. xlvi. 1." — Montef. E contrario idem Sym. 
Jiasy vertit ica/co7rd5fia Gen. iii. 17. v. 29; necnon Dn? 
^ < ?y?'!0> "P T0V KaKoiradovuwav Psal. cxxvi. 2. Certo cer- 
tiorem rem facit Syrus noster, qui affert : <-^[ « ^ i in .^o . 
•^s^» ^.«rici,»? yoot^ia^. ' Syro-hex. \is\^S .«. 

♦ OJ^ |j»-/ yOotX.?. 10 Nobil., Euseb., Keg. unus. 

11 Syro-hex. Symmacho continuat: \ >, no i \ n i( V. •:• .ooiX.?. 12 Vat. 13 Regii duo. Syrusaffert: 'A. 
('v tois (virpario-t (\—\ 9> ->)■ 14 Vat. Cod. 273: 'Ev 

uXXoir- r) 86f;a uov. SyruB affert: ♦ 1. V.f 1 -> o-«v ./. 

15 " Sic Vaticanus, melius quam Drusius [Nobil.] qui pri- 
mam versionem Aquilae et Theodotioni tribuit, secundam 
Symmacho."— Montef. w Nobil., Vat. ■ Syro-hex. 
in textu pro T(prrv&-rns habet ]Lo._?ot, splendor, gloria; in 
marg. autem sine auctore : « )lo3) ^i>-» )i. v> . -> )hJ)a»; 
quae Aquilam interpretem sapiunt. Cf. ad Psal. cxxxiv. 3. 
cxl. 6. 

Psalm . XVI. J Vat Etiam Syro-hex. rolt O' tribuit 
ra Aauid. 2 Reg. unus. Schol. apud Nobil.: O! «IXXo» 

TO, uov, ov npoo-i&riKaV aXX' 6 p.(v 2. «tai 6. Kvptov SiKaioo-ivrts 
tov 6(bv i>vouaKaaiV 6 8«; 'A. «toditooo-oK 8uta«oi>, dW« tov outaiox. 

Eadem habet Theodoret * Vat Nobil. affert: 'A. 

wW« pov. * Theodoret et " codd. duo." 6 Vat 

Nobil. : 2. (g(\(vo-(Tat. 6 Vat 

F 2 108 PSALMI. [PsALM. XVI. 3- 3, 4. rffamh . , »-T_B__-i& vrot N^n-^n 

> ■. . . . t-:- - - at : • - 

O^N. Non invenies (malum); cogitatio mea 
non transiit os meum: propter opera hominum. 
O'. kcu ov\ evpeOn kv kfioi aSiKiw oircos ttP 
/ifj \a\TJo-r) to arofia pov ra epya tS>v dvdpdo- 

TTCOV. A. 2. kcu 01/% eHpes ras <rvve<reis pov, 6V> (ou) 
Sirj\6e to oropa pov Kara ra epya tS>v dvdpd>no>v. 

4. flf rfimN 1trVB$ VH. Ego observavi vias 

violenti. O'. kya> k<pv\ai\a 68oi>s crK\rjpds. 2. 
kya> k<pv\a^dfj.r]v 68oi>s irapaf3aTOV. 8 

5. ""JEJ"". Sustentando. O'.. KarAprurat. 'A.dvri- 

\a/3ecr6ai. 2. crvyKpdTr\crov. 0. TfXewBow. 9 

7. •T?2r". Insignes fac. O'. Oav/ido-Tcocrov. 2. 

Trapa86fcao~ov}° . 

8. 115?"^ pWWS. Sicut pupillam filiam oculi. 

O'. COS KoprjV 6<p6a\flOV. 'A. i>s Kopriv dvyarepa 

6<p6dkpov. ( v AXXoy) o)s Koptjv 6<p8aKpov quae est. 11 
'A. 2. 6/ioicos tois O'. 12 

9. " 1 3 ! 1' : TO? 1T. Qui violenter egerunt mecum. O'. 

tS>v ra\anrcopncrdvTCov fie. A. t£>v -rpovo-uvo-dv- To>v p.e. l.s faf -W^fil tiSEl 'VJA. Hostes mei contra ani- 
mam circumdant me. O'. ol k%6poi fiov tt)v 
yp-vyfjv fiov irepieo-yov. 2. ol eyBpoi fiov nepl 
"^v^rjs kKVKXoicrdv pe. u 

10. V\3p TOSyn. Adipem suum (cor pingue) 
clauserunt. O'. to areap airrSv avve.K.\eiaav. 2. t<3 crreaTi airrSv dire<ppdyT)crav. 15 
10. -"fiNjn ^^! i^S. Ore suo loquuntur superbe. 
O'. to crTopa aiirSv k\d\rjcrev imepn<paviav. 
2. tZ crTOfiaTL aiircov k\d\no-av vnepncpdvcos. 19 

11. rft&fc wtf; omfjf won? nw wn^ 

Y^NS. Gressus nostros (quod attinet) rewne 
circumdant nos; oculos suos ponunt ad decli- 
nandum in terra. O'. kK(3a\6vres pe vvvl 
TrepieKVK\a><rdv fie, rovs 6<p6a\fiovs airrSv eOevTO 
kKK\Tvai kv tt) yfj. 'A. . . tov kKK\Tvai kv tjj 
yfj. 17 2. fiaKapi(ovTes fie irapa\pfjpa irepit- 
kvk\ovv fie, Toiis 6<p6a\fiovs avrwv erafcav ert- 
poK\iveTv kv ttj yfj. 19 

12. uWOT. Similitudo ejus. O'. vire\af36v fit. 

A. opoioxris avrav. 

"VB33. Sicut leo juvenis. O'. <bael aKvpvos. 
"AWos- o-Kv^ai. 20 

13. injTHSn V3D rTO^I^. Praeveni faciem ejus, 

prosterne eum. O'. irpo<p6aaov airovs, Kal 
viroaKe\iaov aiirovs. A. irpo<p6aaov to irpocr- 
anrov avrov, Kafi-tyov airrov. 2. irpocpdaaov 
to irpoaayirov aiirov, Kal oK.\a<Tov avrov. 21 O. 
ofioicos toTs O'. 22 

13, 14. Tir-cno» ''^"V- Gladio tuo: ab 

hominibus manus tuae. O'. fSofupaiav aov dirb 

kyjdpSv TTJS yeipos O~0V. ' A. popcpala (s. pa\aipa) 
<rov, arrb Tf8vT)K6ra>v x fl p6s trov. 2. eiS fldyaipav 24 7 Syro-hex. i^^.? >u2k*| ILodmX i^.^.} JJo .^s .}. 

* j ■ i » V ~>? I; ~i\ y-.l u^_> )ooo_S. Farticula negans 
in secundo loco excidisse videtur. 8 Sic Colb., Euseb. 

Nobil. et Regii duo : 2. 6&ois i<pv\a£apriv Trapa^drov. SjTO- 

hex. affert: 2. irapafidTov (■»» - 1 -; »;) 9 "Trium 

lectiones exhibet Vaticanus." — Montef. Aquilae et Sym. 
versiones affert Nobil. 10 " Sic MSS."— Montef. 

11 Syro-hex. Jfc»aj> ^} ♦ U . V » Jl.j_=> JlV--»--» y-/ J. 

* -*-.*w 1? J-j_-_i>.?. 12 Vat. 13 Syro-hex. .}. 
♦ -_jo)L_>» ^-J_>-_j». Cf. ad'Psal. cxxxvi. 8. 14 Sic 
Corder. in Catena PP. GG., T. I, p. 289, ubi irtp\ tixns 
mendose scriptum. Cf. Schleusner. in Opusc. Crit. p. 177. 
16 Nobil. et "tres MSS." Syro-hex. v oo»__-.* )_»»_<-> ..». 

* o^_s^«__b^. Corderius mendose dedit dmo-<ppdyri<rav. 

Mendosius SCriba Cod. 268: t<3 SKan airmv dir«ppdyio-av. 

16 Corder. 1. c. lr Nobil., Vat. 18 " Lectionem Sym- 

machi plenam efferunt quatuor MSS., sed pro ?ra£ai/ unus habet Z8evro, alter irdpa^av, male." — Montef. Montef. edi- 
dit TTcpL<;KVK/\a>o-dv pe, invitis Nobil., Corder., Euseb., et 
Syro nostro, qui affert: ) > -.. v Jw»o-^ w^«. ^om ?-3 •-"• 
« i__v 000» «. - k i -*■ Pro (Tai;av stant Corder. et Theo- 
doret.; Eusebii autem verba, Kat rois 6<p8aXpois 8e airwv, 

<prj<nv, idevTO Kar' epov tov rrapaKKtvai pe, non SUnt Symmachi, 

sed ipsius auctoris in versionem tS>v 0' commentantis. 
19 Syro-hex. * .001--.; L__o; .}. 20 Coislin. unus. 

21 Nobil., Vat. 22 Vat. 23 Syro-hex. ^io .y-i_-_ 7. 

« ..\ -; Jj_>{? Jk«J-_o. Montef. affert: 'A. O'. pop<paiav. 2. 
els pAxmpdv aov ; ex Tlieodoreto, ut ait, sed Theodoretus 
Aquilam non memorat. Aliter Theod. Mops. apud Mai. 

P. N. B., T. VII, P. I, p. 393. Tives, pop<pala <rov, dvayivw- 
o-Koviriv, eTTi Tijf doTiKrjs irr<i><Teu>s \eyovTes' e<mv Se ovx ovras, 
dXKa, pop<paias <roV ovreos yap 'Ak. enre, paxaipas <rov. 
24 Theodoret. Cod. 268 : 'Svp.p.. els pAxaipdv o-ov, Kvpie, diro- 
\vo>v drri Tr)s yijs. In marg. Cod. 292 scriptum est: pilo-a» -P8ALM. XVII. 5.] PSALMI. 108 u. Df*£9 D$n ihm DfJrajt? rrtrp. j w _ t aA 

hominibus de mundo, quorum portio in vita. 
O'. Kvpte, dno\va>v (alia exempl. dnb 6\iya>v- 5 ) 
dnb yfjs, Stapepto-ov avrovs kv £a>fj airrcov. 'A. 
Kvpte, dnb Te6vr}K0T(0v eK KaraSvo-ea>s pepos 
avrcov kv £a>fi. 26 2. Kvpte, dnb tS>v veKpSv 
dnb kvSeSvKorwv r) pepts avTwv kv {coo-iv. 27 

tfpjFTi qjjb wa^! Qjtai M_efl TT^pin 

OC^r" 1 ^: a "^* •#' thesauro tuo adimples 
ventrem eorum. Saturantur filii, et reponunt 
residuum suum parvulis suis. O'. Kal to>v 
KeKpvppevcov o~ov kn\fjo-6rj r) yao-rf)p avrcov. 
e\opTaa6r)crav veicov (alia exetnpl. vlS>v), Kat 
dtyrJKav Ta Kard\otna tois vrjniots avrSv. 'A. 
Kat tS>v KeKpvfifievoov <tov n\rjp<oaets yaarepas 
avrwv kfin\r)a6fjaovTat [8e] vtS>v, Kat d<pfj- 
aovatv ai/TO. neptovaiav tois /3pe<peatv avrcov. 
2. Kat tS>v dno6eT<ov aov n\rjpcoaets ras ya- 
arepas avrSv. yopTaa6r)aovTat viol, Kat d<f>rj- 
aovat ra \etyava avrSv tois vrjniots avTcov. 28 
15. TinjlDfl y s jprT2. fa evigilando imagine tua. 
O . kv rS> 6<p6fjvat rr)v 86£av crov. 'A. kv tS> 
k£vnvta6f}vai 6pota>aea>s aov. 2. k£vnvta6eis rfjs 6pota>aea>s aov. 0. kv tS> 6<p6fjvai y_p 
rf)v Sef-tdv aov. 20 Psalm. XVII (Hebr. xviii). 

1. Tf^ tfft "9? 1 ? ™?h. Praecentori ,ervo 

Jovae Bavidi. C. «V rb re\os r<p naiSl 
Kvpiov tS> AaviS. 'A. tS> viKonota) tS> Sovkcp 
Kvpiov tS> AaviS. 1 2. kntviKiov tov SovXov 
Kvpiov tov AaviS 2 

2. tPPCH^* Diligam te. O'. dyanr)o-<o <rt. 'A. 

2. 0. 6fioia>s. a 

3. "'VvD. Petra mea. O'. arepecopd fiov. 'A. 2. 

nerpa fiov* 

"H12 yN. Deus meus, rupes mea. O'. 6 6e6s 

l*0V, /3or]66s fiOV. A. Iaxvp6s pov, <rrtpt6s /iov. s 

wB, Clypeus meus. O'. vnepaaniarfjs fiov. 
A. 6vpe6s pov. 

<i.yy7V2. Laudandum. 0'.aivS>v. 'A. 2. viunrro», 

> /7 
8. atvcTov. 

5. i Wt^ /JJ« Funes mortis. O'. «o&Vts Oavdrov. 

A. cr)(oivla Bavarov. 2. rpwatts . . /if otto toO corai', Kai ^ popcpaia aov eVt rovy €%6povs rS>v x ( <pS>v 

o-ov. ^ 5 Sic Comp., Ald., et codd. Psalt. Gall.: apaucis. 
Theodoretus in textu twv O' legit aVo oXtyo»', sed in com- 
mentario ■naparrepTrav davara, h.e. aVoXvW, habet. Psal- 
terium vetus, teste Nobilio, habet, perdens, aVoXXuwv, quod 
in nno codice Graeco se reperisse testatur Augustinus, 
quodque in apographo suo invenit Syrus noster, vertens : 
0000 f». 26 Sic Nobil, Euseb., et " omnes MSS." 

SjTO-hex.: 'A. niptc, cmb rav TfSvrjKOTaiv (^*fc«j>0>} . OJOi >so) 
e< KaraSio-cas (|jL_i ^_sc ; alioquin KaTaSuo-ty Nostro est 
|__-v^, I fi y>a->» vel i iNa-.. Vid. ad Psal. xxxviii. 6. 
xlviii. 2. lxxxviii. 48) pepos airav eV (Ǥ, 2? Sic " omnes 
MSS." et Euseb., qui cmb v(KpS>v sine artic. legit. Nobil. 

affert : 2. k. aVo ra>v v. (v&fSvKOTav r) p. iv (a>ij. ^ 8 " -Lecti- 

ones Aquilae et Symmachi plenas mutuamur ex quatuor 
MSS. Agellius ad Sym. habet x°PTao6rfo-ovTai Se vlol, simi- 
literque Euseb., Theodoret. et Drusius [sed hi omnes testes, 
XopTaa6rjo-ovTaA. vlo'i, sine particula]. Sed Reg. unus habet 
vioiv, erasis prioribus : nam prima manu videtur habuisse 
vioi. Ad finem versiculi notat Vat. : 'A. 2. 6. ra KaTaXoma 
toTis vrriTiois. At duo priores longe diversam interpreta- 
tionem habent, ut vides." — Montef. In textu rS>v O' Syro-hex. legit vlav, non Mwm, In lectione Aquilae, quae 
Montefalconii testimonio tota inniti videtur, pro aira 
irtpiovo-iav Fischerus in Clavi Verss. GG., p. 73, tentabat 
tt)v irtpu>vo-iav airSiv. E Symmachi vereione Euseb. affert, 
Ka\ tS>v diro6(Tav, et ^oprao^ffoiTai — vrrrriois avrS>v; Syro- 
hex. autem : 2. ^oprao-ftjo-owai vJot, «tal d<pr)o-ovo-tv ( . __v2l_oj 

•i ,c__»jo I . i.->). ^ 9 Nobil., Vat. Syro-hex. affert : 

4 u->->? |-_oc! ^_o Lj/ ___vLfcoc» |_o \\ t m'< .(, h.e. 
XopTao-6fjo-opai e'v to> e^vTrvta , 6fjvai K.r.i. 

Psalm. XVII. x Sic ex "duobus MSS." Montef., qui 
vtKOTToiS> sine articulo affert. Paulo aliter Syrus: *A. ry 
viKOTTot<p rov SovXov xvpiov Aavio (j— «o? |_*i_— 3? t» . ^^ 1 
2 Euseb. 3 Vat., teste Adlero apud Eichhorn. Repertor. 
T. XIV, p. 184. * " Cod. unus, Reg. et Euseb."— Mon- 
tef. Syro-hex. ♦ »___? )____..__.('. 6 Syro-hex. .}. 
♦ __W| > -• - s «*_>-? |_»V____.. Cf. ad Psal. xx\-i. 5. xxvn. 1. (Syr. \ 1 . - V pro o-rtptbs adhibet Noster Psal. 
xxxiv. 10, et ad Aq. Jerem. xlix. 19. Cf. Hex. nostra ad 
Jerem. xviii. 14.) 6 Syro-hex. ■:■ ... N .» '. -1 , -r .(. 

7 Syro-hex. ♦ )_--__- .__ .('. Cf. 2 Reg. xxii. 4 in LX V 

8 Syro-hex. ♦Jl.-_9f.__ ♦ Jt__o? J_a-_ J. Ad Sym. 
cf. ad Psal. lxxvi. II, 110 PSALMI. [PSALM. XVII. 5- 5. '__?^. Nequitiae. O'.dv0fltaS. 'A. diroorao-ias. 9 

"•JtflJQ^, Conturbarunt the. O'. e£eTapa£dv 
fie. 'A. obstupescere fecerunt me. 2. <>Tdijo-dv /it. 6. ''^Jto. Laquei. C iraytSes. 'A. o-KwXa. 11 

7. ^ ^TJP. • -® palatio suo. C «k vaoi) dyiov 

avrov. 'Ayiov avrov, trap' ovSevl KeTrat kv 
tZ e£a7rA<£. 12 

8. TWO ^-H^- $8%?!' Et conquassata est et 

contremuit terra. O'. xal eaa\ev6r) Kal evrpo- 
p.os eyevrjOr] r) yrj. 'A. Kal eKtvrj6r] Kal eaeia6i) 
r) yr). 13 
WH\ Contremuerunt. O'. eTapdy6r]aav. A. 

iK\ovr)dr)o-av. _.. «VaAeuc^crae. 

It-WOI-. Et concussa sunt. O'. Kal eaa\ev- 
6t]aav. 2. (Kal) TrepieTpdirrjaav. 15 

9. ^?k^ "PQp"_W. Et ignis ex ore ejus con- 

sumit. C Kal irvp dnb irpoadyrrov avrov 
KaTetpXoyiaev (alia exempl. KaTa<p\eyrjaeTat le ). 
'A. /cal rrvp dwb aTOjiaTos avTov (pdyeTat. 2. 
koI nvp eK aropiaTos avTov dvaXio-KOv. 17 0. 
OflOlCOS toTs O'. 18 

10. D^Dtt). Caelum. O'. ovpavdv. ' A. 2. ovpa- 

vovs. 19 

'?"?_>! T)*l. © descendit, et caligo. O'. /cai 
KaTefSi), Kal yvbcpos. 2. xal jcanjSi; 8»' d/«'xXfjs. 20 11. f]3£_ _V13~7_*. Swper cherub, et volavit. C 

«7rt yepovfilp., Kal eneTda6r]. 2. M x*pov$ 
wero/tl^ou. 21 
HP|_V. .Ef volavit. O'. Kal eireTdadr). S'. 

f'j3aoTdx6V 

12. CipnttJ "Qy D^TOffin. Caliginem aquarum, 

nubes nubium. O'. aKOTetvbv vScop ev ve<pe- 

XaiS aepcOV. A. CfKOTao-pbs vbdrav iv ira)(yTT]Ti ptmav. 
2. yvotpaais vSdratv iv naxyTr)Tt dipos. 

13. VOy V2^ ?T"3 n__D. ^4 splendore qui co/_»» 

eo est nubes ejus transierunt. O'. dirb ttjs 
TrjXavyrjaecos evwrtov avrov al ve<peXat StfjXOov. 
2. Prae splendore qui est coram eo, per levi- 
tatem (s. velocitatem) nubium suarum transit. 2 * 

_W ^jpTUfl TJS, Grando et prunae ignis. O'. 
X-Aa_a Kat dvOpaKes irvpbs. 'O 'Efipatos, 
'A. 2. 6. E'. S'. 6p.oicos. 2B 

14. tf& r ' , __W| tjb V-p |w; fpVjn. ^ __«„,,*. 

r»ws vocem suam edit, grandinem et prunas 
ignis. O'. Kai 6 v-^riaros eScoKe (f>a>vr)v avrov, 
££ O. )(d\a£a Kat dvOpaKes nvpos^. 26 2. Kal 
6 vyjrtaTOS eSaiKev r)-^ov eavrov pterd ya\d(r)S 
Kat dvQpaKoav irvposF 
15. 0>?rr! _n D^Tai. Etfulgura multa, et con- 
turbavit eos. C Kal daTpaTrds eir\r]6vve, Kal 

avverdpa£ev avTOVS. A. /cat Tt\r)6os darpanav, KaX 
icpaye&aivaaiv avrovs. 9 Syro-hex. .)ln i n ■■>_—-> .}. Cf. ad Psal. _1. 9. 

10 Syro-hex. •:■ >oci ,%..)/ ._o *_-eoc--/ •{. Aquilae 

fortasse vindicandum iddpjirio-av, S. i£eddpj3t]0-av, S. i^io-rqadv 

pt. n Syro-hex. ■:■),. q I». ./. Cf. Hex. ad Prov. xii. 13. 

12 " Haec nota habetur in duobus MSS. Eegiis." — Montef. 
Rectius in Psalt. Gall. notatur: de templo •¥■ sancto '• suo. 

13 Euseb. Parsons. vero ex Euthymio Zigab. aflfert: d 
'AxuXas tlrteV iKivr)6t) Ka\ io-aKev&r). u Syro-hex. .(. 

) .0» * . . ■ ^JS-W- Cf. Hex. nostra ad Jesai. 

16 Euseb.' ie Sic Syro-hex. cum 

" Nobil., Vat. Syro- v. 25. xiv. 9. 

Euseb., Theodoret., et codd. 

hex. ^jsb j>o_)o .>«B «^o-aU oooo_3 ^o |»o_io ./. 

«Uii^x)'? c»aoa3. 18 Vat. ' 10 Idem. 20 Syro- 

hex. « JtSiiw »*s iw>js .uso. 21 Syro-hex. '"^s. .»». 

«t»»S« |_=o,-3. Bugatus vertit : super clierubim volans; 

sed Vat., ab Adlero collatus, opportune affert : 2. Treropivov. 

Verum vidit D. Abr. Geiger in Jiidisohe Zeitschrift etc. p. 43. 22 Syro-hex. ♦ »-^»{^ -o. 23 Graeca con- 

jectando eruimus ex Syriacis: JL^-ab? )lo_3o » .. ,f. 
]lo__k__> |L— o* )Lo_Jo__J_ ._o « I— kWf ]lo_ _ _ _ _- 
* )&_>!/. 24 Syro-hex. Jl_o_u_» oot k^_) »-— > .— »• 

■•> j_a_ _ _oto. ——-—.* )lo_____> ^__ ,o__.v Latina sunt 
Bugati; Graeca non tam difficilia quam incerta sunt. 
26 Montef. ex Regio uno affert : 'O 'E/Spalos, 'A. _. O'. e. 
E'. S'. x°X a C a *•*"•_ In Syro-hex. sub asterisco legitur hic 
versiculus, per errorem, ut videtur, pro v. 14, ubi tam 
apud Syrum quam apud LXX abest. 26 Psalt. Gall. : 

•X grwndo et cavrbones ignis. Hieron. in Epist. ad Sun. et 
Fret. 9 : " Et quaeritis cur Graecus istum versiculum 
secundo non habeat, interpositis duobus versibus. Sed 
sciendum, quia de Hebraico et de Theodotionis editione in 
LXX interpretibus sub asterisco additum sit." 27 Regii 
duo. 28 Syro-hex. ♦.o_>/ V<-?o )-_i_» J!o)_^oo ./. 

Syriacum f^—?, Lexicis fere ignotum, vertit Bugatus, -Psalm. XVII. 30.] PSALMI. 111 16. D^O ■ 1, j?' , BN. Alvei aquae. O'. ai n-qyal to>v 

v8dra>V. 'A. (Kxva-tK v&draiv. 29 

JlDtMO. Prae flatu. O'. dnb epnvevo~ea>$. 

2. dnb ip<j>var)paTos. 

17. ^PS?! trt^? rhv' 1 .- Misit (manum suam) 

de excelso, et accepit me. O'. e\\aneo~rei\ev 
k£ vtyovs, Kal eAajSe /te. O. . . e/c toO ovpavov 
ffmTTjpiav (iov? x 

Oiyijj}. Extraxit me. O'. irpoaeXd^ero pe. 
'A. operuit (s. circumdedit) me. 2. exsuxit me :« 19. ■ , "T , N"OY , l. Jw «iie calamitatis meae. O'. eV 

fjfiepa /ca/ccocrecos /toiv. 2. eV r)p.epa Ta\aina>- 
pias pov. 33 

20. 2rnQ7. iw spatiosum. O'. «V n\aTvo-fiov. 

. ety evpv\a>piav. 

"'S ycn ''S. Quoniam complacuit in me. O'. 
6Vi r)6e\r]cre p.e. 'A. ort efiov\f)6rj ev e/<oi'. S5 

23. ^tt "fpN-N? "^npn. SMwta e/ws wora ntoreo 
a »ie. O'. ra SiKaid>fiaTa avrov ovk dneoTrj- crav (alia exempl. djreo-Tr/cra 36 ) cirr' e/ioC. 'A. 

aKptfiao-povs avrov oi ptri<rrr)0-a att' ipoi.-** 

25. "7 >ljl P m>$. -E7 repenrfi/ /ora m»Ai. C 

/Cat dvTanoSdxrei fiOl KvpiOS. 'A. *al anoorpr^tt 

(s. imo-rpi^tt) pot . . . 

^T$ "^??* I n conspectu oculorum ejtu. (Y. 
evdmiov to>v 6<p6a\pa>v airrov. 2. tt)v dvriKpv 
t5>v 6<f>6a\pa>v avrov? 9 

26. Ipnnn TpPTD}>. Cum benigno benignum te 

praestas. 'A. O'. O. E'. perd ocriov ctcrica- 
6t)<tt). v> 2. 7rpoy Saiov 6cria>s npdf-eis.* 1 
DQrin D^fl ina-DV. Cum viro integro in- 
tegre agis. C. /cat /iera dvSpbs d6<pov d6a>o? 
ecrfl. 2. /cat perd tov Ke^apiTa>p.evov \apiTa>- 

28. v -ty L^. Populum afflictum. 'A.\abv nevr-ra. 
2. Aaop irpaov.* 3 

30. fc' w Y^v^? *P ^?- .ZVcwn j»er fe incursavi in 
turmas. O'. ort er o-ot pvcr6r)<TOfiai d-rrb netpa- 

TTfpiov. A. ort iv <to\ dpapovpat eij^atvos. 2. Srt 
tts \tipas <rov bpapoiiuat dnb Xd^ov. hi . . .fortis. fulgv/re confecit, iKepaivato-ev, quod Nostro est % ■ j Jesai. 
xxx. 30. Omnino conferendus est Jerem. li. 34, ubi pro 
Hebr. VDDH Syrus Aquilae tribuit .. ivj, h.e. vertente 
Norbergio, ero«r< wze; quo sensu de tinea dixit Ephr. Opp. 
T. II, p. 319, 1. 28, et p. 391, 1. 25, indicante Bernstein. in 
Lex. ad Chrestom. Syr. p. 79. Equidem nullus dubito 
quin utrobique Aquila dederit i-payebaivato-e, consumsit, ut 
pro eodem Hebr. interpretatus est Deut. vii. 23. 1 Eeg. 
vii. 10. Posterior locus est: xal ifipovrqo-t Kvpws iv <pa>vjj 

peyd\g iv rjj fjpipq iKeivtf M Toi/s ak\oq>v\ovs, Q?r' , l; ubi in 
Hexaplis est: O'. o-vvexv8ijo-av. *AXX. iq>ayeSaivvo-av. *AXX. 
i£iarno-av. Secundum Cod. 108 i£eo-TT)0-av ad Theodo- 
tionem pertinet; altera lectio sic emendanda videtur : 'A. 

iq>aye8aivtoarev (avTovs). w Syro-hex. ♦ |uOO> )> §k n .(. 

Cf. Hex. ad Cant. Cant. v. 1 2. Hieron. : effkswnes aqua- 
rwm. 30 Syro-hex. ♦ JiV— ^_-o_a_» . >" ._o. Cf. 

Hex. ad Job. xxxvii. 10. 3l "Unus codex."— Montef 

Glossam sapit, qualem Theodoret. affert: _— ) tov, irineiKev 

iiravras &>s ovpavoBev pot tt]V iirtKOvpiav trapeo-xe. 32 SjTO- 

hex. <r .. 1 n too ,_a ', <__ yi-a ./. Graeca valde in- 

certa SUnt. Varie SOnat <»<-?, e.g. etkrjo-e, irtpteiXriae, iverv- 

\tf;t, iKvK\a>oe, nepteKVKkuio-e, et sim., quae ab Hebr. 'I^D, 
traocit, aliena videntur : Symmachi autem >etV_o, suodt, semel, ni fallor, in hac versione obviam fit. Etiam Bar 
Hebr. affert: __sls— 00 ._a, sed, teste Bernsteinio ad 
Chrestom. Syr. p. 163, ita ut ad ^n^, non ad ^VPl, minus 
apte referatur. M Nobil., Theodoret., et Colb. ortxripu>s 

scriptus. M Euseb. M Euseb. et " codex unus." 

36 Sic Comp., Cod. Alex., alii. Syro-hex. . t .. n ..»? Jl. 

37 Syro-hex. ♦ .. 1 v> li___v? Jl o _-_? JLo.V»_iVw_ .}. 

38 Syro-hex. ♦ __* 1_i___io .1 Cf. ad Psal. lxviii. 5. 

39 Euseb. et Agellius. *° Regii duo. u Nobil. et 
iidem Regii. Eandem lectionem minus probabiliter Aqui- 
lae tribuit Syro-hex. * *cl__b1. tV-J— — — _ \m _W ■ Lo_v .( . 
42 Regii duo. Nobil. quasi scholium affert. c Euseb. 
et " duo MSS." Syro-hex. affert: 'A. vpaov ()_-—_»). 
44 Syro-hex. ._e 4 L-)^~« i-__- ^«»V ^_>f ^-&-*> J- 
* Jl-J_-9 ^_> ^ot»? ^-♦-J-»» "^-.V-o. (Syriacum J_»Jj_- 
usitatius pro Graeco ive&pa s. evthpov ponitur ; quoties vero 
Symmacho pro Hebr. """U tribuitur, per \6xos vertendum 
esse contra Middeld. ad 4 Reg. vi. 23. xxiv. 2 vehementer 
contendo, maxime propter locum Job. xix. 1 2, nbi Syrus 
affert: 2. 6po6vpabbv iirrpXBov J_>)__3 auroO; Hexapla autem 
diserte testantur: 2. \6xot avrov.) w Syro-hex. juxta 
Cod. A. affert : Jo-o-»' .04, Graece oxipapa. Sed Codd. B. 
et C. non )■->- sed Jx— — » legunt, quod verius videtur. 112 PSALMI. [Psalm. XVII. 30- 30. "VlWiTIN. Transilii murum. O'. vnepfifj- 

crofiaL Tei^/OS. 2. imftr)o-ouai reixovs. 

31. !"1DTT2 rrtJTTTTpM. Sermo Jovae igni pro- 

batus est. O'. tcl Xoyia Kvptov nenvpcofieva. 

2. firjcrLS TOV KVpiOV SoKlflOS.* 7 

33. TTIi Robore. O'. Svvapiv. 'A. eimopiav. 4 * 
DfDR. Perfectam. O'.dpcopov. 'A.TeXeiov. 4 ® 

34. ]Ti7*M| "^Q iTttJp. Ponens pedes meos tan- 

quam cervarum. O'. 6 KarapTi^opevos tovs 
noSas fiov cocrel eXdcpov. 'A. 2. i£io-5>v (s. o-vw- 
ow) tous TrdSaj fiou ctwre (pedibus) cervarum. 50 
[01 Xoinoi' cocrel eXdcpcov .1 61 

"•ypK^T». *ntoa TSTl. 2ft mper excelsa mea 
stare mefacit. O'. Kal eirl tc\ vyfrrjXa Io-tS>v 
pe. 'A. Kal enl t<\ v^rSpard fiov o-Trjo-eis 
pe. 62 2. Kal enl tcl vyfrnXd fiov . . , 53 

35. ntpj5 nriroT. Et depressit (tetendit) arcum. 

O '. Kal eOoV To£ov. 2. icat cdpafct cos Td£oe. 84 

36. SRW! )??• Clypeum salutis tuae. O'. imepa- 

crnicrpbv crtoTTjpias fiov. 55 Ot ndvres' vnepa- o~rricrfibv crcorrjpias crov. m S'. vnepacrnLCTTrjpa 
TOV crcoTrjpos crov. 67 

36. "^in 7ylT13$fl. Et benignitas tua multiplicavit 

me. O'. Kal r) natSeia aov dvcopOcocre pe eis 
TeXos. 'A. E'. Kal TrpaoTrjs crov enXrjOvve /ze. 68 
2. Kal to vnaKoveiv o-ot av£rjcrei pe. m G. Kai 
r) naiSeia crov avrr) fie SiSdgei. 90 

37. ^rnn. miatasti. O'. enXd-rvvas. 2. evpv- 

ycoprfcras. 

" , .?E r )£ ^"W^ «?% Et non vacillarunt tali 
mei. O'. Kal ovk rjcrOevrjcrav tcl iyvr) fiov. 2. 
tva p.r) ocpaXao-iv oi dorpdyaKoi pov. 

40. ^il $TH?0» Prostravisti eos qui adversus me 

insurrexerant. O'. crvvenoSicras ndvras tovs 
enavLo-Tafievovs en' kfie. 'A. Kapyjreis enave- 

CTTVKOTa flOV. 83 2. cr/cdfet» eVotijcras . . . 64 

41. t\~p ^? nriri3 ^■J&fj. Et hostes meos dedisti 

mihi quoad cervicem. O'. Kal tovs e^Opovs 

flOV eScOKaS flOl VCOTOV. A. 2. Ka\ tcov ix6pa>v fiov 
ecWds poi avxeva. 65 "AXXoS' vno^eipiovs. 86 46 Syro-hex. ♦ J»o*. qo»'/ .jo. Cf. Hex. ad Soph. i. 9. 
Bar Hebr. affert: ♦ j.o-n. %J». c^»? .^o. 47 Nobil. 

48 Syro-hex. ♦ jWJLj » » .1 Cf. ad Psal. ix. 29. 

49 Euseb. 60 Syro-hex. y>x A.; JL^» )qu»jo? .u» ./. 
♦ JLTJj. Nescio an extrema verterit Aquila, tois ekacpivais, 
a nominativo eXacpivqs, hinnulus (vid. Hex. ad r Reg. xxiv. 
3) : Syrus autem tois iXacpivois, cervinis, in apographo in- 
venerit. Hieron. vertit: coaequans pedes meos cervis. 
61 Sic Montef. ex Epist. ad Sun. et Fret., ubi tamen 
Hieron. tantummodo affirmat, omnes interpretes pluralem 
numerum transtulisse. 62 Nobil., Vat. 53 Vat. 
^Syro-hex. ♦ %jt» *++} It-.m.wo .0». Syrus alter vertit : 
)\^jlo ~+( »»».o, etfrmavit sicut arcum. 66 Sic Ed. 
Rom. et Syro-hex. In plurimis libris pov abest; in uno 
aut altero o-ou pro pov legitur. Adlerus ex Vat. affert: 
virfpaomo-pov o-iorrjpias crov, et in marg. : 'A. 2. 6. opoias toie 
O'. 66 " Sic duo M.SB. n —Montef. Hieron. in Epist. 
ad Sun. et Fret. 9 : " In Graeco vos legisse dixistis, -rijs 
oarnpias pov. Sed in Hebraeo jesacha, salutis tuae, sig- 
nificat, non meae; quod et omnes interpretes transtu- 
lerunt." • Sic Vat., teste Adlero. Nobil. affert : 2. 
VTTcpao-Tno-TTJpa tciv oaTTJpd pov. Montef. vero e " duobus 
MSS.:" 2. {mepao-moTrjpa <ra>Tr)plas o~ov. M Sic Montef. 

ex Agellio, consentiente Didymo Alex. apud Mai. P.N. B., T. VII, P. II, p. 187. Euseb. Aquilae tribuit: «at trpaa- 
ttjtos o-ov iirt\r)6wi p.e, invito Syro-hex., qui affert: .01 .(. 

♦ wwit-.^in^ JLa ...io. Hujus auctoritate Quintam ed. 
cum Aquila consociavimus. 69 Syro-hex. u«o .jb. 

♦ »i>-»»l -^. o\^Is«v>N?. Cf. 2 Reg. xxii. 36 in LXX. 
Montef. ex Euseb. [et Did. Alex. 1. c.] edidit : 2. «at to 
vrraKoveiv pe ai^rjoai px. 60 In versione tS>v O' hodie 
legitur, Kat f) 7T. o-ov avd>p6a>oi /xe eis rfKos, (tat 1) jr. aov avrr) 
p.e bibai-ei ; et sic Syro-hex. sine nota. Nobil. vero scho- 
lium affert: t6, Ka\ 17 n. o-ov avrr) fie Si8d|et, GeoSoWcofds «OTt»', 
dvrt tov, Kai r) tt. oov avi>p8a>oiv pe eis reKos, elprjpivov to'is O'. 
Psalt. Gall.: ■+■ in finem, et disciplina tua ipsa docebif.. 
61 Theodoret. 62 Syro-hex. et Bar Hebraeus: .«ao. 

♦ A.ioa .aiAjj )J» \ 1 1 .(. (Fro . o. m A ^-> Brunsius 
ad Bar Hebraeum iKTpairacnv dedit, ad locum Hebr. xii. 15 
in Pesch. provocans. Haud ineptum foret irepiTpanmoiv, 
vocab. valde Symmachianum, et ab eo pro eodem Hebraeo 
positum Psal. xxv. 1. Sed in duobus locis, ubi Syrus 
noster ,«.\ j exhibet, 2 Reg. xxii. 46, teste Masio in Syr. 
Pecul., et 1 Esdr. iv. 27, in Graeco est ocpa\ovoiv et io-cpd- 
\rio-av.) 63 Nobil. 64 Syro-hex. qj-^^viN. .^e. 

♦ !;.-> v. Cf. ad Psal. xxxvii. 18. 66 Syro-hex. 

♦ V*b u^k. t>3M. «&•! )>~»->.NS.->»o .xo ./. M Coislin. 
duo. Nisi forte scholium sit. -P8ALM. XVIII. 2.] PSALML 113 41. DZVf^fM. Silere eosfeci. O'. k£co\66pevcras. 

'A. 2. d<pa>vovs (noirjcra. 67 

42. Wt&. Voxiferati sunt. O'. kKeK P a£av. 'A.2. 

(ttckoXovvto. 

43. BgftM ni^Fin 13^3. fi-jcM/ / M / Mm platearum 

effudi eos. O'. <uy 7777X01; nXaTucov \eavS> 

avTOVS. A. . . f£o>repav (s. «|<BTaTo»') «miwi» 

» ' fiA 
avrovs. 

44. , ? >, ")Q "'^tOyOip . Eripis me a contentionibus. 

(y. pvcrat (alia exempl. pvcrri) fte e£ dvTi\o- 
ytcov. 'A. Stacrcocrets fte dirb StKacrtcov. 2. 
/3vo-?7 fie dnb dvTi\oytcov. 70 O. 6/j.ouos tois 
O'. 71 

''SYTnS^. Servierunt mihi. O'. kSov\evcri uoi. 
'A. 2. kSov\evo~dv /loi. 72 

45. "'V WDtf% Obediverunt mihi. 'A. 2. 0'. iJttjJ- 

kou(T€ /zot. O. E'. S'. inrrJKOvadv ftov. 73 

"*?.? "':.?• -FSJm regionis peregrinae. O'. v/oi 
aWorpioi. A. vlol toO ^«Vou pov. 

46. D^niiapQp ttTTF] Y21\ Conciderunt, et 

trepidaverunt e claustris suis. O'. e7raAat<»- 
6no~av, Kal kym\avav drrb rcov TpifScov aiiTcov. 
A. (Kirtoovvrai (s. d-Toppvr)o-ovrai), ko\ wroo-raAijo-oiTai 
«c twv ovyK\tio-pa>v avTa>v. 7S 2. aTlflCo6r]0~OVTat (s. 

aTiuacr6r]crovTai), KCtl kvTparrr\o~ovTat . . , 76 S'. Trfo-owra», koi tKpayf)oovrai cmo iipdouaros ai-ruvP 

47. *¥« THll. £/ benedicta sit rwpc* m«a. C, 
Kal ndvres' Kal (i\oyrtTbs 6 $(6s fiov, n 

48. -b Mqgg jnisn f»rr. ^, gd «/„/ CT v 

rfic/as miAi. O'. <J 6(bs 6 StSovs (kSikt)ctus 
(ftot. 2. 6 6(bs 6 napaayiov rifuopias ipoi. n 
WIPI DTC# 13T*1 . Et subegit gentes sub me. 
O'. Kal {rrroTagas \aovs im' ipi. 2. xat inro- 
Tdcrcrcov \aoiis inr' ipi.* 

49. ^MQ "WBO. Q«i TOe enjp,-/ e<r &„/#„, 
wiei«. O'. (5 fkfOTTjs fiov t£ iy6pcov 6pyt\cov. 
UdvT(S' 6 pvcrrrjs fiov k£ iy6pS>v fiov. m Psalm. XVIII (Hebr. xix). 

1- "T37 "^F? D?5^!?. Praecentori canticum 
Davidi. O'. e/y rb ri\os yjra\ftbs tco AaviS. 
'A. tco viKonoicp ft(\cpSr]fia tS> AaviS. 2. int- 
vtKtos cpSr) tov AaviS. 0. (is rb vikos yjra^pbs 

tco AaviS. 1 

■ 

2. YH^ n2?J^Qi. Et opus manuum ejus. O'. iroi- 
■ncrtv Se yetpcov avrov. 'A. Kat noirjpa yetpS>v 
avrov. 2. Kal Ta, epya tS>v yeipS>v avrov. 
O. -Toirjcrtv Se yeipcov avrov? 67 Syro-hex. affert: 'A. 2. dcpavovs iiroir,o-as (Ifa^. JL> Jlj) 
mendose, ut vidctur, pro l.iv. Adlerus e Vat. ex- 
scripsit : 2. drpwvovs. Cf. ad Psal. c. 5. ^ 8 Syro-hex. 

* 00» ^.^6 .jo .}. 69 Idera: ♦ .oj(' "^^/ Lsa? .A 
Ad Graecum f^aTarav cf. Hex. nostra ad Jesai. li. 20. 
Ezech. xxvi. 11. '° Nohil., Vat. et " quidam MSS." 
Syro-hex. affert : ♦ |_ij;» ^so ./. n Vat. Coislin. 

unus hahet : 2. 6. 6poia>s tois O', pvor, pt f£ dvri/\oyia>v. 

72 Cod. Bodl. signatus NEB. 2. 120 (Parsons. 13). Vid. 
Eichhorn. Eepertor. T. XIII, p. 179. 73 Coislin. Syro- 
hex. in textu : v-rr)Kovo-dv pov (s. p.01). 74 Syro-hex. ./. 

♦ ». t m o {? 60»» )i . j ->. 7 - Syro-hex. aO«1so .('. 

* .yOo»^»t L^». ^ ~> .. ^ao .fim?i ptoo. Ad .«"» j t>% l, 
vn-ooraA?}o-ocTai, cf. ad Psal. xxxii. 8. Hieron.: defluent, et 
contrahentur in angitstiis mis. 76 Nobil., Reg. unus, 
et Theodoret. Scriptura ariuao-elijo-on-ai est in S. Cyril. 
Alex. Explan. ia Psalmos apud Mai. P.iV.B.,T.III, p. 204. 
Alius Reg. et Nohil.: 2. r)Tiudo-6ri(rav. 77 Syro-hex. .0. 

TOM. II. * .00»^*; )lolt> mvi 00 .oi^-o^-jo .yftXa, >. (Syria- 
cum ; °> *> in Pael sonat, abstersit, abolevit, ajundamento 
diruit, et cum Graeco «uao-o-ft» commutatur Epist. Jerem. 
w. 13, 24 in Syro-hex.) 78 " Duo MSS." n Euseb. 
80 Idem. 81 " Duo MSS." Hieron. in Epist. ad Sun. 

et Fret. 9 : " In Hebraeo nihil aliud habet nisi hoc : Libe- 
rator meus ab inimicis meis. Septuaginta autem, iracundis, 
addiderunt." Immo LXX arcte jungentes siN-^Np, ver- 
terunt i£ f'x8pi>v 6pyi\av: deinde pro 'PiJT? 'l^» etiam ab 
insurgentibus, posuerunt tantum, airo t£>v firavurraufva». 
In Psalt. Gall. legitur: -r- iracundis :, 55 et '• ab insur- 
gentibus; nec dubitari potest, interpretes praeter LXX 
copulam expressisse. 

Psaxm. XVIII. - " Tituli interpretationes eruuntur ex 
Cod. Colb., itemque ex Eusebio et Theodoreto." — Montef. 
Euseb. affert: 'A. ra> v. p.t\ufir)ua. 2. iTT. alir) tov A. Theo- 
doret. nihil habet Syrus affert : 'A. 2. r^ vtKowoia psalmus 
(jiooojjo) toC Aavio. ' Vat. 114 PSALMI. [PSALM. XVIII. 3" 3. 5T2P. Evulgavit. O'. epevyerai. A. 2. dva- 
/3X#ei. 3 

^jy. • Indicat. O'. dvayyeWei. 2. ostendit.* 

4. oVip yorc:i ^a cnm ww -,on-tn. jvow 

t I t : • ■ : a-t : I •• : ••• " •• 

est sermo, et non sunt verba, nort auditur vox 
eorum. O'. ovk eicrl \a\ial oiSe \6yoi, oov 
oiyl aKovovrai ai cpcoval aircov. A. ovk ecrri 
\6yos, Kal ovk ecm pfjpaTa, ov pf) aKovcrOfj 
cpcovr) avTov? 2. oi prjaecriv, oiSe \6yois, cbv 
ovk dKovovrai ai cpoovai. 6 0. opoioos toTs O'. 7 

5. Dip NSJ V".M!Tv23. In omnem terram exivit 
chorda (sonus) eorum. O'. eis iracrav Tt)v yfjv 
e£fj\6ev 6 cpOoyyos avTmv. 'A. . . 6 Kavcov 
airrcov. 8 2. dW' eis irdcrav rr)v yfjv e£fj\6ev 
6 rj-^os aiTcov. 9 
n^pll . Et in finem. O'. kol eis tol irepaTa. 

A. <a\ eis tc'\os. 

DPQ ^n^-Dto OJ^fb. Soli posuit taberna- 
culum in illis. O'. ev tS> r)\ico edeTO to o-Krj- 
vcopa airov. 'A. tco r)\[cp edero crKrjvcopa ev 
aiToTs. 11 2. tco r)\icp eTafce crKrjvrjv ev airoTs. 12 
O. E'. tco r)\icp eOero crKrjvcopa ev airoTs. 13 'O 
2upoy ev airoTs edeTO tov r)\iov to cTKfjvcofia. 6. iprb "rtass fertp^ insrro ms 1 » ]nro Nirn 

rn_N . IUe autem, sicut sponsus qui procedit 
e thalamo suo, gaudet, herois instar, currere 
viam. O'. Kal airbs &s vvpcpLos eKnopevo- 
pevos eK iracrTov aiTov, dyaWidcreTai cos yiyas 
SpapeTv 6Sbv -_- aiTOV ^, 15 2. avTi» oe i>s mucpico 
cKrropcvoucvtp €K TTavTov airov, dyaWtcoucvcp (s. bs dyaX- 
\iaTat) cos laxypos bpauciv 686v. Oi TTavTCS' Spa- 

ueTv 6S6v. 17 

7. p^rtSjrbj* inQipni ^Sto D.n»|n n^v. Ab 

extremo caelorum egressio ejus, et circuitus 
ejus ad extremum illorum. O'. dn' aKpov tov 
oipavov r) t£o8os airov, Kal to KaTavrrjpa 
aiTOV ecos ccKpov tov oipavov. 'A. drtb tcKovs 

tS>v oipavcov f) e|oSot airrov, Ka\ t6 vIkos airov eVl reXot 
airrcov. 2. . . f) rrpocKeviris airov, icai )j KvK\a<ris 

aurou . . . 

8. nm?n. Perfecta. O'. dfioopos. 'A. Te\eios. 

"A\\os' dpLepTTTos. "AWos' KaOapos. 20 

^nS. Simplicem. O'. vfJTna. 'A. 8e\yop.evov. 
2. vfJTTLa. O. ofioioos toTs O'. 21 

9. 1, "T1pQ. Praecepta. O'. tcl SLKaioopLaTa. "A\- 

\os' dKpLf$dcruaTa. "AWos' TrpocrTayy.aTa?' 2 3 Syro-hex. ♦ \\->v> .^oo ,\. Idem Syr. aliquando pro 
cpevycTai ponitur; hic autem in textu \ ■> ^ legitur. 

* Syro-hex. » {py»jo .»oo. Montef. affert: 2. O'. r)u4pa rg 

Tjucpq ipcvycrai prjua, Ka\ vi>- wkt\ dvayycWci yvSxriv. Aliter : 

2. avayycKct. " Sic unus Regius." Etiam Theodoret. Sym- 

macho tribuit: Ka\ vv>- vvktl dvayycXKci (s. dvayycKcl) yvaxnv. 

Syr. ) <i ..vi pro Graeco dTrayytXXei adhibet Noster Prov. 
xii. i>i. Dan. v. 8; nusquam, quod sciam, pro dvayycWci 
(■^jclsc). 5 Sic Vat., teste Adlero, nisi quod pfjua pro 
pfiuaTa habet. Montef. ex uno Regio edidit: 'A. ovtc yap 
Xoyous, oCtc pr)uaTa, k.t.c.' 6 Sic Theodoret. in textu, 

necnon ex duobus Regiis Montef., omisso articulo ante 

(pwvai. Cod. 264 habet: 2. oi prjaiv, oic)c \6yovs, a>v oiK 

aKovovrai ai <p., et sic Theodoreti codex unus. 7 Vat. 

8 Theodoret. Syro-hex. * yOoCs-» \->oao ./. 9 Theo- 
doret. Syro-hex. * .00»^*»; |uio» .jo. 10 Syro-hex. 

♦ U^ow»=>o .1 " Nobil., Vat., Euseb. 12 Euseb. 

et Cod. 264, qui notat: o-ui/o>8ia bc ko\ Oeofi. cpur)vcvac, Ka\ fi 

¥.' cKCtoo-ts. Syro-hex. •:• .000 tn»v .m^ij t« v i« N .j». 
13 Euseb. Theodotioni vindicat: t» fj/\i.a> k.t.c., addens: ouoicos 8e xa\ fj rrcuirTr/ e(t8oo-if c^cScokcv. Vat. autem affert : 6. 
ri> b (h.e. 17X11») crai-c o-KT]vr)v auToir. 14 Drusius ex Quaesti- 
onibus quae Justini M. nomine circumferuntur, Quaest. 63. 
15 Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 10: " Et dicitis quod in 
Graeco, suam, non habeat : sed hoc nos sub veru additum 
reperimus, et in Hebraeo non esse manifestum est." Pro- 
nomen ignorant Syro-hex. et Psalt. Gall. 10 Syro-hex. 

)l.«V <W )0'? .ofcJQJ^^o jaiL)». )..ik~ y*( ^>» o>X .uao. 
* Lio? tfo-jjsaN.. 17 " Duo codd." 18 Syro-hex. .?. 
~%±. oti>-? ]lo£)o .ot^.» )t>n°i>o |i.,?m>>» tiftNfi». ^ao 
'1 .ootN^» )" x tta. 19 Syro-hex. o>^>» l^okOQA. .j». 

« c»jopo. Cf. ad Psal. lxiv. 9. 20 Sic Montef., notans : 
" 'A. TeXetos. Unus codex et Eusebius (?)." Syrus affert : 
'A. TeXeior ().^vi«'«i). 21 Sic Vat., teste Adlero. Par- 
sons. ex marg. Cod. 264 affert: 6c\y6acvov vfyma (sic). 
Syro-hex. : 'A. 6c\y6ucvov (ji-^ts ia>9f. Cf. nos ad Hos. 
vii. 11, in Otio Norvk. p. 69). 22 " Coislin. unus. 

Videtur autem prima versio esse Aquilae, secunda Sym- 
machi." — Montef. Etiam Cod. 190 in marg. sine titulo: 
(iKpi/3(io-/iura, npoordyuaTa. -PSALM. XIX. 7.] PSALMI. 116 9. "^3. Pura. O'. Trj\avyr)s. 'A. (k\€kti). 2. 

Kadapd. ri 

10. rnVTO. ilfwratfa. O'. ayi/6"y. "AXXor oVioy. 24 

12. DtTS Vtt3. Edoctus est illis. O'. <pv\d<rcru 

CLVTa, A. fttaKplvtt iv airols. 

^P)?' Merces. O'. dvTairoSocrts. 2. |?ro- 

13. JnN^Jlip. Errores. O'. irapanTcoftaTa. 'A. 

dyvoias. 27 2. dyvorjftaTa. 29 

14. TH2V ^Tton DHJ9 D2. £« aOT a protervis 

abstrahe servum tuum. O'. Kal dirb d\\o- 
rpicov <p(T<rat tov Sov\ov o-ov. 'A. Kaiye dwb 
VTrtpr\<pdv<ov <rvvTr)pr]<rov tov Sov\6v ctovP 
y\ JN2BQ. ^ delicto magno. O'. dirb dftap- 

Tiay fieydXrjs. 'A. drrb d6W>;Tor (s. ddetas) 7roXXijs. 30 

15. ^STf}. Jft meditatio. O'. >cat t; /*«X«Yt7. 'A. 

(tat <p6oyyr). 31 

^ylfwfl V V)2 • ni i •« Joua, rupes mea, et vindex 
meus. O'. Kvpte, (3or)6e fiov, Kal \vrpcoTa pov. 'A. xvpte, crrepet pov, icai ayxtoTtvmv uov.' Psalm. XIX (Hebr. xx). 

1. TJ7 "™^P ^r?;P!?' Praecentori canticumDa- 
vidi. O'. (is to t(\os i|/aX//dy t<2 AaviS. 'A. t<2 vtKonoim p(\<fSrjfta t<o AaviS. 2. iirivi- 

kios cf>Sr) tov AaviS. O. tls rb vikos ^raX/ior 

t<2 AaviS. 1 
2. ^2to% Exaltette. O' . imtpacrrricrat crov. "AX- 

Xoy irpoo-Tadfir) croi (fort. crov). 'AXXor o-*«- 

7rao-at o-«. "AXXor cj>v\d£ai crt. 2 
4. tJ rln^Q" /3 . Omnium oblationum tuarum. O". 

irdcrrjs 6vcrias crov. 'A. 2. rrdvrav t£» ft«p«» 

o-ov. 3 

™f?1 Tin^yi. £/ holocaustum tuum pingue 
habeat (s. i» cinerem redigat). O'. Kal rb 
6\oKavrcofid crov irtavaTco. 2. Kal tt)v dva- 
cpopdv crov niova notrjcrr]* "AXXor tpatSpv- 
vaT<o, <rT€a<TaTco. 5 

ttft. Selah. '0'E/Sp. o-«'X. 'A.dti. 2.0'. 
0. Sidyjra\fxa. E'. StanavTos. S'. «i'y TtXoy. 9 

6. nj|^2. Jubilabimus. O. dyaWtao-Ofit&a. 'A. 

I ' 7 

aiwo-o/nfiv 

""Jt« Vexilla erigemus. O'. fitya\vv6no-6ftt6a. 

A. erimus propinqui? 2. Tay/iaTa Tdyuara ita- 
trrtXovpLtv. 

7. ttWJ Wft JlVTIOjaL Potentia talutis dexterae 

suae. O'. kv SvvacrTtiats r) acoTvpia tt)s S(£tas 

aVTOV. A. 2. ev lo-\vi (s. Svvdufi) rrjs crarrnpias Tijr 
8f£ids airov. 23 Syro-hex. •:• U-s» .j» *| ■ ■ ^ ,( 24 Coislin. 

55 Syro-hex. ♦ .oot-s jc; 9i v .(. 26 Syro-hex. .jo. 

♦ l^-.XX-^., Syriacum sonat npdo-oSos Prov. xxviii. 6. 
27 Nohil. Syro-hex. ♦ (I^-T-. U ./. 28 Coislin. unus. 
29 Euseb., Colb., Keg. unus. Syro-hex.: 'a. d7ro vvepr)- 

cpdvcov o-vvrrjprjo-dv ue rbv 8. o~ov (" ' - ; | j M fl t t> f-^O • ( ■ 

♦ y. ^nN). Nobil. autem et Bar Hebraeus (qui legit 
you^j), etiam Syro-hex. juxta Cod. C, hanc versionem 
Symmacho, non Aquilae, tribuunt. 30 Syro-hex. et 
Bar Hebr. «JLU^c jLoo^. J) ^aa .(. Cum vero idem 
interpres alias pro l'B'B d^fcna (JLa^soJb^) posuerit (e.g. 
Psal. xxiv. 7. xxxi. I. Prov. xix. n), crediderim hoc loco 
Syrum in apographo suo falsam scripturam dBetav pro 
ddeoiav invenisse. Eadem confusio est 1 Macc. xv. 16, 

eiroirjoev dBerriav (Cod. Alex. ddetav) ueydktjv. 31 Syro- 

hex. * Jj£l^s-9o ./. Cf. Hex. ad Job. xxxvii. 2. Jesai. 
Kz.II. 32 Syro-hex. et Bar Hebraeus: L-^o .]. 

♦ ujsl^^sio A.; ),.i •« v. Cf. ad Psal. xvii. 3. 

Psalm. XIX. • Montef. Syrus affert: JU-eiajkL .xo. ♦ j->o»j JLoa);. 2 " Coislin. Hae vero trium lectiones 
videntur esse 'A. S. e. [seu potius glossae toO vnepaorrio-ai. 
Hesych.: iirfpao-7ria>' 7rpoiorauai\. Coislin. alius mo\oy(- 
o-nrai : est forte scholion [ad mawiTu, v. 4 t Sed vocabu- 
lum Graecitas ignorat]." — Montef. 3 Syro-hex. .wss .(. 

♦ ■ ■ 1 ->»q-o .ooC^3. 4 " Sic unus codex. Alter [cum 
Cod. 264 et Theodoreto] legit n\tiova, minus recte." — 
Montef. 6 Sic Montef. Nobilio scholium est, quod 
verius videtur. 6 Montef. Syrus affert : .01 .(. 

♦ ts-U->^)/- r Syro-hex. ♦ ,..->») J, * Syro-hex. 

♦ )^=L^iuo Joo»j .(. Sic Noster vertere solet Graecum 
irapto-opfBa, quod ab hoc loco alienum esse videtur. 
9 Syro-hex. ♦a.^j U^J t^^j •-»■ Bugat. vertit : 
acies ordinatas (\ -» ^ 1 10f) segregabimus. Cf. Hex. ad 
Cant. vi. 3. 10 Syro-hex. J^usjo-a* 11 — .. •» .^o ./. 
*i'-« ■[ Montef. ex Coislin. uno edidit: S. fV AWj- 
o-Tfia Tf;r <rarTr)pias r) 8f|ia. Idcm ex " uno cod.," seu 
potius ex Agellio male iutellecto, exscripsit : 2. irapaoofwt. 
Cf. ad Psal. lxxxix. 10. 

Q 2 116 PSALMI. [PSALM. XIX. 8" 8. "^SW . Commemorabimus. O'. fj.eya\vv6rjo-6fie6a 

(alia exempl. eiTLKa\eo6fie6a 11 ). 'A. 2. O. 

pvrjcr8r]cr6pc8a. 

9. "n>3^r , ?l» Et erectos nos sustinemus. O'. Kal 

dvcop6co6rjfj.ev. 2. Kai vrropcvopcv. 13 

10. «3£ I^lJ TTp&n TfSV. J 0V a, serva (nos), 

rex exaudiet nos. O'. Kvpie, crcooov tov (3ao-i\ea, 

Kai kiraKOVO-OV rjflcov. A. 2. Kvpios owet r)pds, 
Ka\ 6 fiacrCkeis d7roKpi£r)creTai fjpiv. 

Psalm. XX (Hebr. xxi). 1 

3. rh$ fgSQrhl Vn?to PqfoQ. Et petiUonem 
labiorum ejus non denegasti. Selah. O'. Kal 
tt)v Serjcnv (alia exempl. 6e\r)o-iv 2 ) tcov )(ei\ea)v 
avTov ovk eo-Teprjoas avTov. i\id-^a\ii.a. ' A. 
icai t<» K&rrca tcov xfiXewp airov oi pJpffu (s. pepyfnj). 
aei. 

5. "tjyi Ovw. Saeculum et in perpetuum. O'. «V 
aicova aimvos. 'A. O. E'. €ts aicova Kal eri. 
. >ca - ety anepavTOv. O . ofioicos tols U . 

7. ^BVIN HTOtol ^TTtfl, Exhilarasti eum 
laetitia vultus tui. O'. evcppaveis avTov ev 
X a pd fieTa tov vpoo-corrov crov. 2. \aporroirj- 
aeis aiirbv ev evcppocrvvr) irapd tov irpocrdoirov 
crov. 6 8. t0it2^ _ v3. Non commovebitur. O'. ov fir) aa- 

\ev6fj. A. (oi /xi)) crcj>a\ij. 7 

9. T«3to Nsnn ww T-pyN-W? tJT Nsnn. 

v : t : • : • : a ••• : t : : t t : • 

Inveniet manus tua omnes hostes tuos; dextera 
tua inveniet eos qui oderunt te. O'. evpeOeirf 
r) yeip crov Trdcri tols e\6poTs crov, r) Sefcid crov 
evpoi irdvTas roi>s fiioovvTas cre. 2. Kara- 
\rjyfreTai r) X 6 '/* <rou TrdvTas tovs ey6povs crov, 
r) 8e>-id crov evprjcrei tovs fiicrovvTds cre. 8 

10. DV75% Absorbebit eos. O'. <rvvTapd£ei av- 

TOVS. A. 2. KaTairovTiet avrovs. 

12. Hjn T^% * 5 J -, I' Quia tenderunt contra te 
malum. O'. otl eK\ivav eis oe KaKa. 2. otl 
ovvecppa£av Kara oov eis KaKov. 10 E'. dv6' 
2>v eK\ivav . . . u 

•feW^a TOtO -OtfTf. Cogitaverunt machina- 
tionem quam non possunt (perficere). O'. Sie- 
\oyioavro (3ov\r)v, r)v ov fir) SvvcovraL orrjo-ai. 
'A. . . superbiam . . P 2. eXoyioavro evvoias 
dSvvaTovs. 13 

13. avyfbs jatofi T-w?? D ?B? ^PCT^ ^- 

Quoniam pones eos in humerum i in nervis tuis 
aptabis (sagittas tuas) conlra facies eorum. 
Qf. otl OrjoeLS avTois vcotov, ev tols 7repi\oi- 
itois arov eTOifido-eis to Trpoo-coirov avTcov. ' A. 11 Sic Comp., Ald., cum libris plurimis, Theodoreto et 
Syro-hex. Montef. ex Daniele Barbaro affert: 6. «rucaXc- 
o-opcda. 12 Syro-hex. ♦ i«j U» .1 .«» .^. 13 Syro- 

hex. « fcJ->>t- BJCO .ooo. 14 Bar Hebraeus : . jo .^. 

♦ jlS^J» ^. [ i °i » |i i\vio ^-o^a-i L. ;_so. Syro-hex. 
tantummodo affert : •:• IbJioo ^. [isu (.i\vi .jo .('. 

Psalm. XX. ' In fronte Psalmi Montef. notam hexa- 
plarem, quae ad Psal. xix. i legitur, ad verbum revocat. 
Syrus affert: 'A. ™ viKonoia p.ckcoSrip.a ()»qjoJlso) t£ AavlS. 
2 Nobil. Recepta lectio est in Codd. Vat., Alex., aliis. 
Pro altera stant Comp., Ald., Theodoret., Syro-hex., et 
Psalt. Gall. 3 Syro-hex. Jl «^» )Uai» ? ILcvo .1 

* .~.)\^-n fco(* > ^.»i». In priore clausula ad verba cbaKas 
avra Syro-hex. in marg. affert: oix vo-rcprjo-as avra ()l 
<>\ )•«««■*■ ) quae varians est pro oiK ccrrcprjo-as airov. Sic 
unus Mosq. apud Parsons. in Append. 4 Nobil., Vat. 
5 Vat. 6 Sic Euseb. et Cod. 268. Montef. ex " MSS." 

edidit, pera tov itpoctimov crov. Theodoret. affert : 2. rrapa tw irpocrama crov. Tandem Parsons. ex Euthymio citat : 6 
2vp. cmb tov irpoo-i>irov crov. ' Syro-hex. * A> .(. Cf. 

ad Psal. xlv. 3, 7. 8 "Sic Theodoretus, duo MSS., et 

Drusius [Nobil.]. Unus codex habet irdvras rois picrovvrds 
o-c." — Montef. Apud Theodoret. rrdvras edidit Schulz., 
notans abesse vocabulum a Cod. Aug. Cod. 268 mancam 

lectionem habet : 2. KaTaktycrai r) %. crov irdvras rois picroiiv- 

rds crc 9 Syro-hex. * •oj(' *^^-» .<£o .(. Cf. Hex. 

ad Job. ii. 3. 10 Euseb. et " omnes MSS." Nobil. 

quasi scholium affert. Parsons. ex cod. quodam (268 ?) 
exscripsit : 2. 6Vt o-vvccppa^av «ara crov KUKa. Montef. inonet, 
Agellium ad Psal. liv. 3 Symmacho tribuere, o-vvccppdo-avro 
Kara crov cls kokov, quod Fischero quoque in mentem venit. 
11 Montef., ex MSS., ut videtur. 12 Syro-hex. .1 

« )io\n«jo, Graece irrcpricpaviav, quod alibi respondet He- 
braeis ilN3, |VlJ, et similibus; nusquam, ni fallor, ra nero. 
Cf. ad Psal. cxxxviii. 20. 13 Theodoret. et " omnes 

MSS." -P8ALM. XXI. 3.] PSALMI. 117 Stl 6-qaeis airrovs coftov, iv tols KaXois <rov 
eSpdaeis €77t npoawrrov airrwv. 1 * 2. Sri rd>\eLS 
airrovs diroaTpocpovs, tols 7repi\eL7TOfievoLS aov 
iSpdaeis kutu rrpoawwov uirrwv. 15 Psalm. XXI (Hebr. xxii). 

i. thV "^t?? X&n rfop-bg r\xych. p ra e- 

centori super cervam aurorae canticum Davidi. 
O'. eis to re\os vnep rfjs dvTL\rj*lrews rfjs 
iwdivfjs ■tyaXpbs tw AaviS. 'A. tS> vlkottolw 
inrep rrjs i\d<pov rfjs opOpivfjs fte\wSr)fta t<2 
AaviS. 1 2. iniviKios vrrep rfjs f3or)6eius rfjs 
opdpivrjs wSr) tov AaviS. 2 

2. vN yN. Deus meus, Deus meus. O'. 6 6ebs 
6 6e6s ftov. 'A. ia^ype fiov, lcryypi ftov? 2. 
O. o 6e6s ftov, 6 deos ftov.' i 

*rty^$. '~"?7 • Quare deseruisti me ? O'. -r Tpo- 
<r\es ftot^, ivari iyKare\mes fte; 'A. lvutl 
iyKaTeXnres fte; 5 IJpoaxes ftoi, ov rrpoaKeiTai iv tco 'EfSpuiKw, d\X' iv ftovois tols O'. 8 
2. VttNtf ni 1 ! VWBrp prtm. Longimjuu» es 
a salute mea, et a verbis rugitus mei. O'. 
fiaKpdv dtrb rfjs crcorr\pias ftov ol \6yoi twv 
napanrwftdrwv ftov. 'A. /xaKpuv drrb rfjs 
cr<oTT)pias ftov fHjiiaTa (3pv)(TJiiaT6s ftov^ 2. 
dcpeaTTJKacriv dirb rfjs crcorrjpias ftov ol \6yoi 
tcov oSvpftcov fiov? 0. E'. fiuKpdv dirb rfjs 
acorripias ftov ol Xoyoi rfjs tSorjaecos ftov. 9 S . 
ftaKpdv drrb rfjs acoTr/pias fiov oi \6yot tS>v 
Serjaewv ftov. 10 

3. nagn \jh\ afi* tnj?» ^rhn. ueus meu», 

clamo interdiu, sed non respondes. O". 6 6e6s 
fiov, KeKpdfcoftaL r)ftepas irpbs ae, Kal ovk eiaa- 
Kovarj. 2. 6 6e6s fiov, fiorjaw fjftepas, Kal ovk 
eiaaKovar). 11 

fo rnniTN^T Tlfofo. Et noctu, neque silen- 
tium est mihi. 0\ Kal wktos, kui ovk eis 
dvotav iftoi. 2. Kal wktos, kul ovk eari aiyrj 
Itoi. 12 Oi Xoiiroi kul wktos, Kal ov aiyrj. 13 14 " Aquilae plenam lectionem exhibet Coislin. unus." — 
Montef. Nobil.: 'A. e'i> toit «dXoir — airav. Syrus affert: 
'A. e'i> tois tcaXotr (sic) o~ov idpdctis eV e'ue npoo-amov avrwv 
(yoofii-» (^so.iS iAL>> l!s-ool .«^? )ly .?>■->); ubi pro 
s. \ . > i . rescribendum videtur ^Li-. 15 Nobil, Vat. 

Theodoret. et Colbert. <rrtxipS>s scriptus Orjo-eis pro rd&ts 
exhibent. Syro-hex. affert: 2. airoo~rp6<povs (|naSoifc«»). 

Psalm. XXI. ' " Tituli lectiones ex MSS. eruimus."— 
Montef. Paulo aliter Syrus noster : 'A. t£ vtKonota M tov 

i\d(}>ov tov 6p8pivov (UtSj JL( ^i».) /xtXoiSr/ua tov A. (Pro 

JLl/ r , cervus, Bar Hebraeus a Tullbergio editus affert JLLi7, 
uuxilium. Vid. Gesen. in Thes. Ling. Hebr. p. 46.) 

Montef. edidit: 2. eV. vrrep i-rjs dvri\ri\jrfws Trjf iaBivrjs, 

credo, ex male intellecto Eusebii loco, Dem. Evang. p. 492 : 

Kai -npOiTov ye hia\d$u>p*v ttjv (paGKOVGav irpoypa<pr)v, (ls to 
T«Xof, (rj Kard tciv 'AicijXaj>, tw viKcmoiw, fj Kara tov 2vuua^oi», 

emvlKios) xmip rrjs aWiXr/^fojs ,• ubi lunulae in editis absunt. 
Idem notat, Agellium habere : 2. imep tt)s @or)$(ias Ttjt 
dpBpivrjs. Ab utroque discedunt, sed huic propius acce- 
dunt Syrus noster et Bar Hebraeus, qui Symmacho con- 
tinuant: *)fc*->;_9! )*V >- -^ -aS, - h.e. imip tt)s /3or}t Trjt 
dpdpivris (s. ew&i/rjs) ; ubi |3or)f pro (3or?6War error est, ut 
videtur, ex compendio scripturae ortus. Nam Homeri- 
cum Potjtvos nollem cum Tullbergio Symmacho attribuere. 3 Sic " MSS.," et Euseb. Dem. Evang. p. 494, qui addit : 
to 8' dxpifiis icrriv, lo-\is uou, iVjfur uov. 4 Drus. et 

Montef. 6 Euseb. ibid. Obelum, quod mireris, non 

agnoscit Syro-hex. 8 " Hanc notam [omisso articulo 

toIs] eruimus ex duobus MSS." — Montef Similia habet 
Euseb. ad Psalmos, p. 79. 7 Sic Euseb. Dem. Evang. 

p. 496. Pro pfjpara L3p. pov Montef. edidit, ot \dyot toC j3p. 
uou. Syro-hex. tantummodo affert: 'A. ffpvxfjpards nov 
(♦ nN.; Loicw?). Theodoret.: 'loriov bi, i>s to>v jrapajrrw- 
p.dra>v oiSfis to>v aXXa»> ipp.r)V(VTuv ipvrmovtvafV aXX 6 piv 'A. 
/Spu^rjuaTor p.ov, 6 8i 2. dSvpuav uov, 6 ii 0. ffofjofas uov. 
Hieron.: longe a salute mea verba rugitus mei. 8 Eu- 
seb. ibid. Montef. post a^eorrjrao-» infert /uwpa». Vat. 
affert : 'A. (sic) dcpforfiKaai rfjs o-amjpias /ujv. Syro-hex. 
♦ wS^t Jl^^i? .jd. 9 Sic Montef. Theodoret.: e. 

j3or;o-e<ir pov. Nobil.: E'. Tr}r /9or)o-ecir pov. 10 SlC Mon- 

tef. Nobil.,Vat. : S'. rfjs Serjo-eoir uov. Euseb. ibid. affert : 

paKpav twi> 8. pov, sed Quintae, non Sextae lectionem 

tribuit. u Euseb. ibid. Montef. 'A. 2. praemittit, 

notaus : " Sic in cod. Dem. Evang. Eusebii." " Euseb. 
in continuatione. Pronomen accessit ex Syro-hex. .^. 
« A ILol^ik. t-Ao. Montef. edidit : 'a. rat wtcror, «at 

ovtc eoTt o-tyr;. 2. ©. «dt imxror, Ka\ oi oiyf) /tot. u Tlieo- 

doret. 118 PSALMI. [PSALM. XXI. 4- E'. . . o-iamrj. S'. . . o~iyr\ /toi. 1 * "AXXoy ovk 
eis d<ppoo"vvnv. 15 
4. "JtiV ti/Tlj) •"*$*?)• Et tu sanctus es, qui ha- 
bitas. O'. cri> 8e kv dyiw KaroiKeTs. 2. o-0 8« 

kv dyioiS KaroLKels. 16 

fVlwW. Laudes. O' .oeiraivos. OiXonroi' v/ivos. 17 
8. V IW? 1 .. Subsannant me. O'. kge/iVKTrjpicrdv 

fie. 2. eirc<p8ey£avr6 poi. 

10. ""hi i"WN~' , 5. iVam to es </m extraxisti me. 

O ' . oti <rv ei 6 eKOTrdaas /ie. . A. or» <xv jraXaiW 

V7F€p (flOV (s. V7rep7TakaicOV pov). 

11. ItteD . De i>en*re. O'. U Koikias. 2. 10 ivripcov. 20 13. D" 1 "!"). Juvenci. O'. fiocrxoi. 'A. Sd/iaXoL. 21 

W>«3 1©! T* 1 *?. -Fortes (tauri) £asan rir- 
cumdederunt me. O'. Tavpoi irioves irepieo-yov 
/le. A. SvvdaTaL Hacrdv SieSrjfiaTicravTO /le. 

2. TaCpOl CTLTLCTTol ircpiioTx)o-av poi. 22 

14. ^ttJT *T?.tO rTHH, (Tanquam) leo dilanians 

et rugiens. O' . <hs Xea>v 6 dprrd^cvv Kai d>pvo- 
/levos. A. oos Xeoov dXicrKoov Kal ^pv^m/ievos. 
2. (hs Xeoov 8vpeva>v fipvy&nevosP 

15. VOfttfr. Effusus sum. O'. kiexvOnv. Alia 

exempl. k£exy6rj. 2i 
^"nsnrTI. Et disjunxerunt se. O'. Kal Sie- 14 Nobil., Vat. 15 " Duo Coislin." Scholium esse 

videtur. w Syro-hex. * k-»/ >. vi \ )■■■ »•> ^.» IW .^o. 
Montef. post Nobil. affert : 2. b dyiois. v Theodoret. 

18 Syro-hex. « ^ c£Osj*> .uo. Cf. ad Psal. lviii. o. 

19 Syro-hex. « >. e i\«. .«.I^s&cb ©en &«->{? '^jo .(. Cf. 
Hex. ad Job. xxxviii. 8. 20 Syro-hex. * jJL^o ^jo .xs. 
21 Vid. not. seq. 22 Montefalconius hic magnam copiam, 
seu potius colluviem, interpretationum praebet : 'A. Sapd- 
kaioi ravpoi Trioves Trepcio-xov pe. Al. ravpoi Xmapol 7repieo-\ov 
pe. Al. hvvaarai Baaav hieheiypaTicravTO pe. 2. ravpoi o~ltl- 
o-rol rrepieo-\ov pe. Q. 8vvaarai Baardv hieSeiypario-avTo pt. 
Idem notat : " Hasce varias Aquilae lectiones exhibent 
MSS. nostri. Prima, ut jacet, non videtur Aquilae esse 
posse; non enim unam vocem ,| ~ , ?K tribus ipse vocibus, 
hapakaioi ravpoc rrioves, transtulerit. Secunda lectio sin- 
cerior videtur; tertia in duobus exemplaribus Aquilae tri- 
buitur, in aliis Theodotioni. Lectionem Symmachi sic 
habent duo MSS." De codicibus nihil habeo dicere, nisi 
quod Adlerus e Vaticano exscripsit : 'A. \mapo\ ttXovo-u». 

Nobil. affert: 'A. knrapoi. 2. OLTLO-Tr) (sic). *AXXos' Svvdo-TOL 
Bao-av bieheiypaTio-avro pe. Euseb. ad loc. haec habet : 'Avt\ 
toO, nepieKVKkcocrdv pe pocr)(Oi TfoXXoi, 6 'AkOXos (Montef. COr- 
rigit 'S.vppaxos) Sapdkaioi Tavpoi Trioves oi atTioroi Trepiiaxov pe, 
cprjcriv, Ka\ Trepceo-roixio-avro pof Kard 8i tov 'AkvKov, bvvdcrrai 
Bao-dv SuSeiypaTio-avro pe, eiprtrai. Locus, ut videtur, COr- 

ruptus est, sic fortasse restituendus : 'Airi tov, TrepieKVKkcoo-dv 

pe poo-j(OL 7roXXoi, 6 'AKvkas, bapdkatoi, TavpoL rrioves, rj ltltl- 
o~to\, 7repteo-\ov pe, <pr]o\v, Ka\ TrepteoToixtoavTO poi' Kard 5e tov 
'AKvkav, 8vvao~ra\ Bao-dv die&rjpaTlo-avTO pe, eiprjTai. Vocabu- 
lum SapdkawL (fort. bdpdkoi) pro Hebr. D^S Aquilam posu- 
isse testatur Eusebius : deinde ad alteram clausulam transit. 
Pro SiedeiypaTio-avTo, traduxerunt, quod non est hujus loci, 
Fischer. in Clavi Verss. GG. V. T. p. 69 reponendum cen- 
suit SieSrjpaTio-avTo, cinxerunt (ut ante eum Drusius eStaSrj- 
pario-avro conjecerat; Drusio autem ipso anterior Agelliua hiebr)paTio-avTo e libris, ut videtur, non ex ingenio ediderat) ; 
quam vocem a SidSijpa P??)) quemadmodum 6papaTi(opm 
ab opapa, dyvor)paTi£a> ab ayvo<qpa (vid. ad Psal. cxviii. 10) 
effinxisse videtur Aquila, " contentiosus interpres," ut Hie- 
ronymus ait, " qui non solum verba, sed etymologias 
quoque verborum transferre conatus est." Hanc lecti- 
onem mirifice confirmat ipsius Eusebii contextus, qui sic 

habet : tov Xdyou aiviTTope'vov Tr)v toO HikaTov o~rpaTia>TiKr)v 
rdt-iv, rjv Baadv covopao-ev, 01 ore<j>avov ei; uKavBav irke^avres, 
avr\ AIAAHMAT02 eire6r)Kav avrm. Postremo Syrum noS- 

trum appellemus, qui affert : ♦ ■■■«N...» ..o; ^ j.s«,v .(. 

• wffM ctaajs Ut^li 1 .tcs. Aquilae Syriaca sic sonant: 
Swao-Tai Bao-av terrefecerunt pe; h.e. ni fallor, SceSeLpaTi- 
o-avTo, quod pro SiedrjpaTio-avro in suo apographo Syrus in- 
venisse videtur. Idem Symmacho minus plene tribuit : 
ravpoi (vid. LXX ad Jesai. xxx. 24, et Sym. ad Psal. lxviii. 
32, in Syro-hex.) . . . rrepiia-Tr)o-dv poi. Hunc autem inter- 
pretem ravpoi o-mo-Toi vertisse, praeter testes supra allatos, 
arguit locus Amos iv. 1, ubi pro Hebr. JK , ?l' HilB Hexapla 
praebent: 2. al ^6es evrpo<poL; Syrus autem: )l»ol .«£o. 

* ifcjB i »*°; quod vel ai (3. al evrpocpoi, vel ai fi. ai o-tTtorai 
(s. o-iTfUTai) sonare possit. Cf. Hex. ad Psal. cxliii. 14. 
Prov. xv. 17. Etiam Pseudo-Hieron. in Breviario: " Pro 
pinguibus Sym. altiles interpretatus est." Haec de pri- 
mariis hujus versiculi versionibus sufficiant ; ceteras Mon- 
tefalconii quisquilias praeterire fas sit. 23 " Has 
Aquilae et Symmachi lectiones habent Colbert. et Euse- 
bius." — Montef. Ad Sym. Montef. edidit : <os 6 kicov k.t.4., 
invito Eusebio. 24 Montef. ex Cod. Keg. antiquissimo 

edidit : et;r)xv8r)v [?] perd toO t; KecTaL iv tco it;a7rkco rrapd iracnV 
ovtco be Ka\ 'Arrokivdpios Kal E0o"c/3tos ypdcpe:. Idem scholium 
Nobil. sic affert: ro 8e it;e)(v6r)v perd tov fj Kecrai [h.e. i£e- 

X^i] K-T.i. Lectio ifrxidr) est in Comp., Ald., et libris 
plurimis, invito Syro-hex. -Pbalm. XXI. 28.] PSALMI. 119 a-KopTria-Or]. 'A. et divisa sunt. 2i 2. (/cat) 

SliOTT)} 6 0. OUOICOS tois O'. 27 

16. pS*7Q. Adhaeret. O'. /ce/coAAr/rat. 'A. «koXXij- Hcvos. 17. D^^-p * t ?*'"* l "2D "O. Quoniam cinxerunt me 

canes. O'. 6'rt e/cwcAcocraV /te Kvves ttoXXoi. ' A. 
2. 6'rt eViv/cAcoo-aV /te Orjparat. 0. . . /cwey. 29 

'$-Pj£! D"*jftQ rnj 4 . CWws maleficorum cir- 
cumdcderunt me. O'. crvvaycoy-r) irovripevo- 

pevcov Trepiecryov Ue. A. . . iKVKkaaav fit. 30 2. 
o-wa-yayyi) KaKovpyav iievKkaaav p(. 

*}¥§ y* , H_j3. Sicut leo (alia exempl. f^, 
foderunt) manus meas et pedes meos. O'. 
copv£av \eipds uov Kal -rroSas. 'A. irreSriaav (s. 

o-vvcitobioav) x*i-pds uov Ka\ rroSas fiov. _,. _r fijToiWf r 

Srjo-ai x ( 'P<*s M ou *<" TOtW uov. 32 AHter : A. 
# . in . 

ycryyvav . . . 

18. T***T ^"^- rT ? i ? T^P S y * ?3 "WDH. Nu- 

merabo omnia ossa mea; illi intuentur et vident 
me. O'. e^rjpidurjcrav irdvTa tcl octtS. uov, 
avroi , Se KaTevorjcrav kcu eirelSov pe. 'A. 
•fyrnpiaa . . . 2. dpiBpovvros ipov ra dora fiov, avrol 

kot(v6ovv Kai ivefSXerrov els ipi? 

19. TtUl l 1 ?'"?^. 5or«« swn*. O'. efiaXov KXfjpov. 

2. Ady^avoi/. 20. ritthn. Propera. a. jrpoVxtf. 'A. 2. E'. ,37 21. ''0'7^'T» Unicam meam. CY. rr)v uovoytvr) uov. 

A. povayrjv (uov). 2. Tt)v uovoTTjTd uov* 

22. "OJTp^*. Exaudi me. O'. tt)v Tawtivaxriv uov. 

A. (iarjKovads fu. 2. tt)v xdxaaiv /lov.'* 

25. Yf_tf N7. iVo» abominatus est. O. ovo"} jrpoa- 
_>x6"tcr€. "AAAoy oi)/c dnefSSeXv^aTO.* 

S ?V ^^* Afflictionem (s. clamorem) afflicti. 
O'. rjj oVijcret rov rrrcoxoO. 'A. nj» irpadnrra rov Trew/Tor. "13SO. __6 eo. a. aV e>o0. 'A. E'. <k" 

> - 43 
awou. 

26. *l*"l ^"""i^* ^ n concione magna. O'. eV eV 

KXrjcria. ueydXrj. 'A. 2. . . rroXkjj. 43 

27. Q""")^. Pauperes. O'. TreVr/rey. "AAAor oi 

rrpaas. 

^"?r% Saturabuntur. C. epTrXricrdr]crovTai. 
2. KopeaOrio-ovTai.* 6 

"*5*7* ira perpetuum. O'. et'9 alcova aicovos. 

2. cSttjwxwr, 8. d«, S. «tr d«. 

28. D?*ia n^nstrp-ba. Owne* /amiliae gentium. 

O'. iracrai ai naTpial tcov eOvatv. 'A. 2. 
Trdcrai ai avyyeveiai tcov e6va>v.* 7 25 Syro-hex. ♦ a^\°iljo .(, h.e. xal iu.cpio-6ri, s. 8«f/«- 

plcrBri, S. 8ir)pidri; non 8uo-Kopnio-dri (oi»_iL/), quod Vat. 
Aquilae tribuit. 26 Vat. w Idem. 28 Syro-hex. 

♦ . n * a ?? •i'. 28 " Sic Martianaeus, qui ad 6. habet 

kvvcs. Drusius vero, 'A. e. Kvvrryi rat." — Monte/. "Vereor ne 
utriusque lectiones pendeant a Pseudo-Hieron., qui ait: 
" Pro canibus in Hebraeo habet chelabim, quod Aq. et 
Theod. venatores interpretati sunt." m Syro-hex. 

.-^-jo-d^oI/ ./. ■'■' Idcni : wy S. m? |t» i.n I •> .jo. 

.„_ia_ot_ol(' )v » " -y M Syro-hex. Aquilae 

continuat : ,■- *_ -f~ w»_i(' ■> : B - ; Symmacho au- 
tem: .«.i^o _t-i/ __o|__x__ >w___*H ^_.('. Hujus 
versionem affert etiam Bar Hebraeus, unde ^ . *v s>? 
pro ^.,. „a correximus. Hierou. juxta codd. anti(iuiores : 
innxerunt manus nieas etc. ^ 3 Sic solus, ut videtur, 

Nobil. VV. DD. /oedanmt, sanguine cruentarunt, intel- 
ligunt, et Syriacum »)_> , pude/ecit, appellant. Si vera est 
lectio, ad duplicem Aquilae (K&oo-tv confugiendum erit. 
Paene oblitus sum monere, Syro-hex. in textu tS>v O' juxta Syrurn seniorem vertisse o_-JL_», quod commutatur cum 
Graecis «rpijo-ai», (Tpoo-av, (ppr)£av, Siepprj^av ; nunquam, ni 
fallor, cum &pv£av. M Syro-hex. Aquilae continuat : 

.;. ___.('. ■"■ S\ro-lic\. •>«__.? |_3i^l>/ I— -O r° --° 

Eadem habet Bar 
*Syro- » 1 i .-o 00« » .n — _ >— o hex. ♦o«»l>w_)/ .o) ._o ./. ^ 8 Nobil. affert: 'A. 

povaxrjV. 2. povarrrra. Vaticanus : 'A. uovopiixrj''- (D* 

hac confusione cf. nos ad S. Chrysost. in S. Pauli Epi- 
stolas, T. VII, p. 410.) Syro-hex.: 2. Tr)v itovorrrrd im 
(_Lo^___a_v). Cf. ad Psal. xxxiv. 17. M Syro-hex. 

♦ ..^onviS ._o ♦ w-ls---. ./. * Colb. u Syro- 
hex. ♦ J____o__>» otL_______ ./. ** Idem : .01 ./. 

♦ oa_o. * 3 Idem : ♦ )L)_-^b ._o ./. Ad vereionem 
t~v O', d (rraivos /iou, Parsons. ex Cod. 273 affert : "AXXof 
(rraiv(6r)a(Tai r) yjn>xr) um> ; quod non illtelligo. Syro- 

hex. in marg. sine titulo : ♦ l. «..«■' . ** Euseb. 

46 Syro-hex. ♦ ls*)-u_-/ .-»• iT Euseb., Colb. No- 

bil. affert : 'A. 2. m avyyiv(uu. 120 PSALMI. [Psalm. XXI. 30- 30. yjy9$|"7|. Omnes opulenti terrae. O'. 
irdvTes ol nioves rfjs yrjs. 'A. 2. trdvTes ol 
Xnrapol ttjs yfjs. 48 

TS» i-n^-bl W^ V3B 1 ?. Coram eo in- 

t x •• : x : : • x x : 

curvabunt se omnes descendentes ad pulverem. 
O'. ev&rnov avTov TrporrecrovvTai Trdvres ol 
KarafiaivovTes eis tt)v yfjv. A. eis Trpoo-co- 
•trov avrov Kap.yfrovcri irdvTes ol KarafiaivovTes 
eis x ^- 2. efnrpocrBev avTOV oKXdaovai 
trdvTes ol KarafiaivovTes els koviv. 46 

rffll N7 "ittJBll. Et animam suam vivam non 
conservabit. O'. Kal r) ^rv^rj /j.ov avrco vO) 
(fj. ' A. . . avTo) (fj. 2. ov r) tyvxr) (f)aei. 
G. Kal r) yfrv)(T] avrov (fj. E'. S'. Z'. r) yfrv\r) jJLOV. 50 31. W33£ SHJ. Posteritas serviet ei. O'. Kal to 

crrrepjia pov SovXevaei avrcp. 2. awepfia Se 
Xarpevaei avrcp. 51 

"^N? ~)Ep\ Annumerabitur Domino. O'. 

dvayyeXrjaeTai t£ Kvpico. 2. dvaypacf>r)aeTai 

ev fiifiXim t<£ Kvpia>. sz 

31, 32. *T»$*j *to* S "trfyi Generationi. Ve- 

nient et annuntiabunt. O'. yeved r) ep^op.evrf Kal dvayyeXoDai. A. etr yevtav (\fvaovrai Ka\ 
dvayyfXoOo-t. 

32. "^^ ^?» Quia peregit. O'. 6V eiroirjaev 6 
Kvpios. 'A. O. ort eTroirjae. 5 * 2. l)i» «rotr/o-e. 56 

Psalm. XXII (Hebr. xxiii). 

1. TVT? Tifttft. Canticum Davidi. O'. ifraXpbs 

t» AaviS. 'A. peXcpSrjpa t<2 AaviS. 2. ffi5^ 
t5 AaviS. 0. yfraX/ibs t<£ AaviS. 1 

2. ^CreW NttH ftiMSB. In pascuis graminis facit 

me accubare. O'. eiy toVoj/ x*-°'7 s ' **" /* € 
KaTeaKr/vcoaev. A. eV wpaiOTrjTi rroas KarcK\a4 

(s. dfficXti/f) /i€. 2 

N 1 !?!??!. -Dwci/ ?»e. O'. k£e6petye p.e. 'A. 8ta/3a- 

ord^fty ut. 2. irr]u(\r}0-e ur. 

3. ^itt?] t|*3« Animam meam reducit. O'. t^ 

\frv\r)v p.ov erreaTpeifre. 2. dveKTr)aa.TO /xe. 6 

Yil^QX /n orbitis. O'. e;ri Tpii3ovs. 2. 6Y 
aVpanw. 6 

4. filE/S N^G. Per vallem umbrae mortis. O'. 

eV /ieo"a) 0~Klds davaTOV. 2. 8ta cpdpayyos OKtno- 

t A * 7 

fievrjs oavaTio. 48 Colb. Euseb. affert: 2. of Xnrapot rrjs yrjs. Nobil.: 
'A. 2. \mapoi. 49 " Aquilae et Symmachi lectiones sic 

plenas habent Colb. et Eusebius." — Montef. Ad Sym- 
macbum Euseb. aVaw-fs pro ndvres legit. Quod ad singulas 
voces attinet, Nobil. affert: 6. mptyovo-iv. 2. dicXdo-ouo-ij' ; 
et mox : 9. x ovv - 2 - *6n (sic). Vaticanus autem : e. 
Kdpyjfovo-iv. e. ^oCi/. Tandem Syrus noster: 'A. rfs x ^" 
(j,9i\\). 2. «r a&i» (U— A)- ^ Nobil., Colb. 

Symmachi lectionem affert etiam Euseb. 61 Iidem. 

Adlerus ex Vat. exscripsit : e. Kal to airepfia pov. 'A. 
o-nippa SovXdo-fi. 2. ut supra. M Nobil., Euseb. 

63 Syro-hex. * yCu^.Qjo ^oLIlj Jjj^. .(*. M Nobil., 

Vat. M Vat. Cod. 264: *A. 2. «' tntfmm. t)v hnbyrm. 

Psalm. XXII. x Montef. SyroThex. affert : 'A. ufXa>- 
hrjpa tov A. 2 Syro-hex. * ..i-ivi iy/ ]{«L. jLcuLa» ./. 
Montef. ex Nobilio minus probabiliter affert : 'A. 2. h 

iopaioTrjri noas KaTeo-Kr)va>o-f pe. SjTO-hex. ♦ ' • ' ' v J ' •( • 

Cf. ad Psal. xxx. 4. 4 Montef. edidit: 2. dv(KTr)o-ar6 ut ; 
quod ad v. 3 recte refert Nobil. Syrus affert: . jx>. 
♦ nXJMt/, quod Bugatus vertit, subtraxit rne, sine sensu. Pro <+2coi( Lexica praestant : aversus est, svitraxit (ocu- 
los), connivit, neglexit, non curavit. Graece dXty<Dpfti<, 
■tTapiheiv, vrrtpi&fiv, et sim. sonat verbum; nomen autem 
]).n 1 . v^~, -^ dpc\cia (Sym. ad Psal. lxxxix. 8. Ezech. 
xxxix. 26), et adverbium tx|,i «■yiooo, dufXSs (Jerem. 
xlviii. 10). Collatis quidem locis Psal. xxx. 4 (ubi in 
Hexaplis est: V.?^?'! , • O'. oiaoptyeis pt. 'A. 8iafiaoTd£ets 
ue. 2. TT)p(\r)o-eis ue) et Jesai. xl. 1 1 (ubi pro '[}}], O'. Trapa- 
KaXeVft, Cod. 88 affert: 2. T-r)U(\r)crei. 6. npafcos e^ft (fort. 

a|ft)), crediderimus in nostro quoque loco Symmachum 
eodem modo vertisse; Syrum autem interpretem voca- 
bulum paulo reconditius rnufXfiV cum usitatiore, sed con- 
trariae notionis, dufXftv, imprudenter miscuisse. Nam 
sensum parcendi s. curandi in Syriaco u*aoot/ inesse, quod 
nos in Otio Norvic. p. 13 astruere conati sumus, veremur 
ut probari possit. 6 Nobil. 6 Idem. 7 Syro-hex. 
■:■ )Lo vi ^ ^>^o» )1-M.i j_^= .jc. Bugatus apte confert 
Hex. ad Job. x. 21. Bar Hebr. affert: 11...-' |*t .j». 
*^^jo»; quae minus recte verterat Brunsius, m raZfe 
fossae; alius autem V.D., o> cpdpayyi o-Kupa. -PSALM. XXIII. 7.] P8ALMI. 121 5. ^T.5 "133. Coram adversariis meis. C €*£€- 

vavTtaS TCOV OXlfioVTCOV flt. 'A. . . ivSca-poiivrav /"• 5, 6. -tftt "HM ! fTT] '«ptil, Poculum meum uber- 

tas. Trofecto bonitas. O'. /cat ro noTrjpiov 
o~ov 9 fieOvaKov (alia exempl. add. /i«) <&y Kpa- 
Tio-rov. 'A. O. irorqptov /xov. 10 2. irorrjpiov 
fttOvo-Kov 77X7)1/ dyaOov. Aliter : 2. KparuK 

irurrjpiov pcBioKov irairi ayaCw. lii . /cat TO 7TOTT)- 

ptov fiov fitOvcrKov irXr)v dyaOov. 12 S'. to iro- 
TTjpiov fiov fitovcrKOv cos KpaTicrrov. 

6. "'OlttTl. i5< habitatio mea. O'. Kat rd kotoj- 

K€t«/ /*e. 2. (Kal) r) KaroiKvo-is fiov. 1 * 

D^D^ "ip.^y. Jra longitudinem dierum. O'. €t'y 
fiaKpoTVTa r)fitpcov. 2. eis* firJKOS \povov. ls Psalm. XXIII (Hebr. xxiv). 

1. mOjQ "'.I?» Davidi caniicum. O'. ^raXfibs 
tco AavtS rrjs fitas aafifidTov (alia exempl. 
tcov crafSfSdrcov). A. t<£ AavlS fitXcoSrjfia. 
2. t<5 AavlS coSr). 1 Ev iviots fitv dvriypd- 
cpots tvpov, ttjs fiias t£>v craftfidTcov ev Se tS> i^anXcp tovto ov irp6vKttTat} 

2. TlXfCP rfanybw rrtD^ a^-hy wrrs 

T)V : t : — : at t ; • — * . • 

A^w w y«-r/a maria /undavit eam, et juxta 
ftuvios firmavit eam. ()'. airrbs irrl OaXaatrarv 
iOefieXicocrev avrr)v, Kal int norauwv r)roifiacrtv 

avrrjv. 'A rJopao-ej/^ai/Trji/). 3 2. ovrof itrl 

OaXdcrcras iOtfitXicocrtv avrr)v, Kat triiv irora- 
fiois rjSpacrtv avrrjv} 0. dfiotcos rots O'. 5 

3. ^"Jjp B^OS. In loco sanctitatis ejus. (Y. iv 

TOircp dytcp avrov. 'A. iv Ttmcp dytdcrfiaTos 
avrov* O. . . dyido-fiaros. 7 

4. •"Itnpb. In fraudem. O'. iirt SoXcp. 'A. h 

imdcoti. 

6. 2p¥?_ tT^?* Faciem iuam, Jacobe. CY. rb npoo~- 
corrov tov Otov 'laKcofi. 'A. 2. <LY. E'. S'. 
npoaconov crov, 'IaKco(3. 9 

7. oW TinB -iNtorn osnSm o*nw. -mto. 

t •• : • : t • : t«t • t : 

Attollite, porlae, capita vestra, et elevamini, 
fores aeternae. O'. dpart nvXas, oi dpyovrts 
vficov, Kal indpOryre, rrvXat alcovtot. 'A. dpare, 
nvXat, KecpaXds Vficov, Kal indpOr\Tt, dvotyfiara 
atcovta. 10 2. fierdpare irvXas, oi dp\ovrts 
ificov, v^coOrjTcocrav Se ai TrvXat ai aicoviot. 11 
Q. OflOlCOS T01S O'. 12 8 Sjxo-hex. ♦ u..^. ^-.^-coi? .^0. Sic Bugatus juxta 
Cod. A. Aquilae probabilius tribuit Cod. C. Cf. ad Psal. 
vi. 8. vii. 5, 7. viii. 3. 9 Hieron. in Epist. ad Sun. et 

Fret. 13: " In Graeco legisse vos dicitis, calix tuus; sed 
hoc in Kotvij errore obtinuit. Ceterum et LXX, et Hebrai- 
cum, et omnes interpretes, calix meus, habent." 10 Hie- 
ron. Nobil., Vat.: e. Trorr)pt6v pov. " Nobil., Vat.: 

2. TroTrjpioi/ /x. nkr)v dyadov. Montef. autem, ex Colbertino, 
ut videtur: 2. rat t6 noTrjpiov o-ov (sic, invito Hieron.) p($i- 
o-kov nc 8ioXou aya66v. Confusionem pejorem facit Syrus 
noster, Symmacho tribuens : ' > ^_-i_-> ]o;_-o? } *~ p t-__»i> 
♦ )^«__-jJ, h. e. vertente Bugato, tenens calicem inebriantem 
omnino bonum (SioXov dyadovf). Nobis quidem Syriaca 
sonare nequeunt nisi TravTi dyada. 12 Nobil., Vat. 

13 Iidem. Sed pro 8'. Vaticanus 2. habet. " Nobil. 

16 Euseb., Colb. Ad vocab. Kvpiov Adlerus ex Vat. ex- 
scripsit : 6. tb Kvpico. 'A. S'. tov Kvplov. 

Psalm. XXIII. J Montef. Syro-hex.: 'A. toC &. iu\m- 
S-pM. 2 Scholium afferunt Nobil., Vat., Cod. 258, et ex 

TOM. II. Eegio antiquissimo Moutef., qui particulam fuv non agno- 
scit. s Montef. ex Corderio. Syro-hex. in marg. sine 

titulo: fjSpaatv avTrjv (otLV_oo); sed .xo praemittit Cod. C. 
4 Nobil., Vat. Eadem fere habet Cod. 264, sed &£Wo-a» 
pro -'aXao-o-ar, et <Vt TroraiJ.o>v pro oiiv TroTapots. * Vat. 

8 " Unus codex." Nobil. affert : 'A. e. ayiao-^aro.. 7 Vat 
8 Syro-hex. ♦ Joj-s .1 Cf. ad Psal. ix. 28. » Schol. 

apud Nobil., qui notat : " Hoc tamen nusquam in collatis 
codd. et edd. repertum est." 10 Nobil., Vat. Syro-hex. 
affert: 'A. E'. aparc (o_so-_V), TrvXat, K«pa\as itiiiv. Hieron. 
in Epist. XVIII ad Damasum, p. 52, Aquilae tribuit: 
attollite, portae, ca/nta vestra. u Nobil., Vat Drusii 

operarum o-oiaX/ia, p.cTa&arc pro pcTapaxc, fideliter imitatus 
est Montef., etiam in Latinis transire facite pro levate 
corrigens. Syrus affert: 2. pcTaparc (o> t » m ) ttuXo» ol 

apxovrcs vpaiv, vijrioSriTmo-av (yO---_-.*l.^— ») *«'. Articulum 
ante aiuvm, quod facillime excidere poterat, supplevimus. 
u Vat. Nobilius notat: " Th. et Vte editio ut LXX ;" 
invito Syro-hex. 122 PSALMI. [PSALM. XXIII. 10- 10. niNlS. Exercituum. O'. tcov Svvdfiecov. 'A. o-rpaTiav. ^V 1 ?' &• -X* SidtyaXfta 1 * Psalm. XXIV (Hebr. xxv). 

1. Tn?. Davidi. O'. ^raXfibs t<2 AaviS. 'A. 2. 

E'. S'. roC AaviS. 1 
N&N '•ttJM. Animam meam levo. O'. r}pa t^ 
iIn'X'7'' /iou. 'A. irapairinTco ^rvyrjv /xov. 2. 
irpo(nrtTTT<o rr)v ^xrjv fiov? 

2. nttfillSrVsi W»3 Tfn tJHfj, Dew* mews, M 

jfe speravi, ne erubescam. O'. o deoy /xov, eVt 
crol ir'etroi6a, fir) KaTaicr)(yv6eirjv. A. 6ee fiov, 
kv crol eireiroi6eiv, fir) alcr\vv6eirjv. 3 

«7^1« Exsultent. O'. KaTayeXacraTCocrav. 'A. 
yavpiacr6S>cnv. 2. eTTL\apeincrav. 4 ' 

3. 1©2]| K7 tfJjT^J DS* -E^am omwe* owi ea?- 

spectant te, non erubescent. O'. /ca2 ydp 
•trdvTes ol vrrofievovTes cre ov fir) K aTato-\vv- 
6<oo-iv. 'A. E'. Katye ndvres ol vno/ievovTes 
(s. npocrSoKcovTes) cre ov K aTai<ryyv6r)crovTai. 
2. dXXd Kal irdvTes ol anoSeyofievoi (fort. 
irpocrSeyofievot) cre ov (fir)) K aTaio-yyv6co<riv. 6 

D^j CTriari Wl\ Erubescant qui perfide 
(a Deo) defecerunt sine causa. O'. ai<Tyyv6f)- 
Tcocrav (alia exempl. add. -J- irdvres) ol dvo- 
fiovvres SiaKevrjs. ' A. alcryyv6eir)trav ol d6e- 
Tovvres ... 2. K aTaicryvv6eirjaav ot dderovvTes ol dnoaraTovvTes . ." eiKt). !5 . 

4. ^IQ? TpnirnN. Semitas tuas doceas me. O'. 

Kal Tas TptfJovs crov SiSagov fie. 2. Kal tols 
iropeias crov SiSafcov fie. 7 S'. Tas fie66Sovs 
crov . . . 8 

5. TJJTON2. In veritate tua. O'. enl tt)v dXrj- 

6eidv crov. ' A. ev aXr\6eia aov. 2. ev Trj 
dXr)6eia aov. 9 

EfaT^TS *&"& t]P!SsA. Te exspecto quotidie. 

O'. Kai ae xmefieiva oXrjv tt)v r)fiepav. 2. cre 

dvafievco oXnv rr)v r)fiepav. w 
7. ''JHhH . Et delictorum meorum. O'. Kal dyvoias 

fiov. 'A. Kal d6ecriS>v fiov. 2. Kal napanrco- 

fidrcov fiov. 11 S'. Kal dcrefteias ftov. 12 
nJfj)N" ,1 7""^ ^"IDTO. Secundum benignitatem 

tuam memento mei tu. O'. Kara to eXeos crov 

fi.vr)o-6r\Ti fiov (alia exempl. addunt av). 2. 

Kard tt)v eXerjfioavvnv crov fivnfiovevaov fiov av 13 Tp^ltO ]Sft?7. Propter bonitatem tuam. O'. eve- 
Kev Trjs XpvcrToTnTos aov. 'A. 2. Sid rr)v 
dya6oo"6vr]v aov. u 
8. "^"riilD. Bonus et rectus. O'. yprfarbs koX 
ev6f)s. 'A. E'. ayafloy ... 2. ayafloy K al 
dnXovs. 15 

fTfl| WVtm mV ^'7J?. Propterea insti- 
tuet peccatores in via. O'. Sid tovto vop.o6e- 
TTjcrei dfiapTavovTas ev oSco. A. Sia tovto 
cjxoTicrei dfiapTcoXovs ev 6S<2. 2. Sid tovto 
vrro8ei£ei dfiapTavovcriv 686v. le 13 Syro-hex. * JLq-m^Vs» .}. Hieron. 1. c: " Dominus 
sabaoth, quod interpretatur Aquila, Dominus militiarum? 
14 Psalt. Gall. 

Psalm. XXIV. x Sic Cod. 264, ubi Psalmus inscribitur, 
AiSucrKuXia i^ofioKoyr](T(a>s. Ex Eusebianis, Ttapa rois \omois 
epy.r)vevTais tov Aav\8 Trpoyeypairrai, male intellectis, Montef. 

Tois XoOToir tribuit \j/a\p.6s roil A. 2 Cod. 264. Sic 

diserte testatur Parsonsius, sed nescio quid erroris hic 
irrepsisse suspicor. 3 Cod. 264. 4 Idem. 6 Idem. 
Montef. vero ex uno cod. aifert: 'A. oi irpoo-hoKmvris o-e ov 
fir) Karato-xvvBaai. 6 Cod. 264. Ad Symmachum tiKi) 

pro e«t emendavimus. Montef. ex Eusebio (01 \omo\ ko.\ 1) E' ?icSoo-i£, aTTOOTaTovvTes, i)pprjVtvKacriv) et Colb. edidit : 'A. S. 
6. E'. alo-xvvBrjTaxrav ol dnoo-TarovvTfs ; sed Agellius testatur 
tam adfTovvres quam anoo-TaTovvrts pro Hebraeo dici. In 
contextu tS>v O' Hieron. affirmat vocab. trdvTes sub veru 
olim exstitisse, quod hodie non legitur nisi in Cod. Alex. 
et uno alio. 7 Euseb., Colb. 8 Cod. 264. 9 Idem. 
10 Colb. n Nobil. et " alterum exemplar." 12 Cod. 264. 

13 Idem, sed pro pvr/pdvfvo-ov mendose pr/ pvrjpofivtvcrov (sic). 

14 Cod. 264. 15 Syro-hex.: 'A. 2. E'. dyaSds. Symmachi 
lectionem pleniorem affert Cod. 264. 1C Colb. et Reg. 
unus. Nobil. affert : 'A. cjxorio-ei dpapTa>\ois ; idem et Theo- 
doret.: 2. inMfl dpaprdvovo-iv 68dv. -PSALM. XXV. 1.] PSALMI. 123 9. *3TT. Viam suam. O'. dSovs avrov. 'A. 2. 

6Sbv iavrov.- 7 

10. "H.?^. tis qui servant. O'. roTs iK(r)Tovo~i. 

A. 2. (tois) Siarqp-qcrovcri. E'. S'. (tois) <f>v- 
\d<ro~ovo~t.- 8 
Wvfl* Foedus ejus. O'. tt)v 8ta6r)KT]v av- 
tov. *A. 2. tt)v o~vv6r)KT]v avrov. 19 

11. ^ftptp-jJttS?. Propter nomen tuum. O. tvtKa 

tov ovofiaTos o~ov. A. Sici 6voftd o~ov. 2. Sia 
rb Svofid crov. 20 

''•i'P/2 ty?/&1- Et condones peccatum meum. 
O'. Kal i\do~D Tj} aftapTta ftov. 'A. Kal 
i\do~6r]Ti Tt)v dvoftiav ftov. 21 

12. "^OrP "^m? Wy • Instituet eum in via quam 

eligat. O'. vofto6tTrjo~tt avrto iv 68<o fi itptTt- 
o~aro. 'A. cfxoTLtrtt avrbv iv 68<o r) «/cXe^erat. 
2. e» ir-roSti^tt oSbv r)v i-TL\iytTat. 2i 
14. VNT? iTirP TiD. Familiaritas cum Jova est 
timentibus eum. O'. Kparaiojfta Kvptos t£>v 
qbotSovftivoov avTov. A. diropprjTov Kvpiov toTs 
■pofiov/ievois avTov. 2. 6fti\ia Kvpiov tois <f>o- 
fiovfievois avTov. 0. E'. ftvo~Trjpiov. Kvptov toTs 
<f>o(3ovfiivoLS avrov. S'. KpaTaia>fta Kvpios to>v 
<po/3ovfi(va>v ai/Tov. 23 

Dy-TinV ^TFtSl, Et foedus suum ad notum /aciendum iis. O'. Kal r) 8ta6fJKr- avrov roQ 
8r-\SxTat avroTs. 'A. Kal tt)v <tvv6t)kt)v airrov 
yvcopto-ci avroTs.-* 2. 0. Kai tt)v ovv6t)KT)v 
avrov 8r)\<ixTU avToTs. u 

16. TTP. Solitarius. O'. ftovoytvrjs. 'A. fio- 

vayjbs. 2. ftSvos. 29 
™- Ego sum. OT. tifti iyci. 'A. 6. iyd>. 
2. 6ftoia>s toTs O'. 27 

17. 1 ^rnn. Dilata,et. (In Masora est ^rnn, 

dilatatae sunt.) CX. in\r]6vv6r]o~av. 2. ir\a- 
■Tttai. 'A. E'. bftoims toTs Cf. S'. 0. «VXri- 

6vv6rj<rav. 2s 
'■ly.pWSQ. Ex angusliis meis. (f. fa w 

dvayKwv ftov. 'A. €K Ta>j> owoxoui' ftov. 29 

20. T2 Vrprp?. jVW, «p«-ari fa te. O'. 6V« 

rj\-Ti<ra iirl o~i. 2. 6Vt -riiroi6d crot. 30 

21. ^n^l T^VOh. Integritas et rectitudo ser- 

vabunt me. O'. dKaKot Kal tvdtis iKoWmvro 

ftOt. A. im\ovs Kai tv8!js BiaTrjprja-ovai ut. 2. TfXccd- 
Tijt xai cSffXdrijr rpi\a£(t pt. Psalm. XXV (Hebr. xxvi). 
1. ^BttJ. /«rfjca me. O'. *pu>6V /«. 'A. 2. 0. 

OflOKOS TOIS U . 17 Colb., Euseb. w Cod. 264. 19 Syro-hex. .1 

»o) Vi . x) „a>. Cod. 264affert: 'A. <rvv6r)Ki)v. 20 Cod. 264. 
21 Idem. Syntaxis postulat tjj avo/na uov. Nisi forte 
scripserit Aquila, <a\ "ao-at rrjv avouiav uov. Sic Jesai. lv. 7 
pro n^p!? H3T Codd. 86, 88 habent: *A. r^qAwn toO 
iao-ao-i9ai. 22 Nobil. Syro-hex. tantummodo affert: 'A. 

0<»Tiorfi auTdK (^otcujoiJj). 23 " Ita nomina interpretum 
distinguuntur in Colbert. Ad Vltam editionem Corderius 
legit Kparaiaua Kvpiov: ad Sym. vero Colbert. ari^pSs 
scriptus, Reg. unus, et Theodoret. [qui affert : 2. ©. uvarrj- 
piov Kvpiov] uvo-rijpiov Kvpiov. Sed alii o/itXia Kvpiov . . . quae 
lectio confirmatur etiam ex aliis locis : e.g. Job. xv. 8. 
Psal. liv. 15." — Montef. Eusebius affert: 'A. a-ropprjrov 

Kvpiov. 2. ouiKia Kvpiov. O. E'. pvarrjpiov KVpiov. VaticailUS 

ad Aq. legit Kvpios, ad Sym. vero 6p.CKiai ; cetera horum 
interpretum, ut Montef. Denique Syrus noster: 'A. dVdp- 

prjrov (lloiNN.vil^aa Jl). 2. d^iXia (f ■ ■ ■ v ) E'. uvo-n)piov 

()){»). 2 * Nobil., Vat. Pro yvopio-ei Montef. legendum 

eenset yvapio-at. 26 Theodoret., Coislin. unus. " Coislin. alius ad vocem avTocr habet : 'A. 2. E'. avroU. 6. B. airriv. 
Quid autem sibi velit illud B. ignoramus." — Montef. 
Syrus noster affert: 'A. 2. «cal tt)v 8ia6rjio-v avrov; minus 
probabiliter. Cf. adv. 10. ** Nobil. Syro-hex. affert : 
2. oti u6vos (♦ Jn.\i; ^^»). v NobiL, Vat. 

28 Sic Vat., teste Adlero. " A. et V ut VI et VII [Nobil. 
VII pro LXX non raro ponit]. e. er-\i-L%v6r)o-ati. 2. «rXa- 
Tfiai. Cum autem eirXrjdvvdrjo-av Theodotionis interpretatio 
sit, dubium esse potest, idne a LXX sit editum, an aliquid 
aliud, ut ii-\arvvb\aav." — Nobil. Psalt. Rom. et Augus- 
tinus: dilatatae sunt; h-\aTvv6\)o~av in char. min. edidit 
Grabius. Idem tamen in Prolegom. Cap. IV, § 7 : " Nolui 
juxta conjecturam Nobilii ejrXaTvvtfyo-a»' exprimere, quim 
LXX pro 13'mn forte OT legerunt." " Nobil., Colb. 

Colb. alter et Coislin. unus crvwx«" pro o-vpoxi>* habcnt. 
30 Cod. 264. 31 Syro-hex. ♦ wOjo^ )j-»Lo \^m» J. 
♦ uJ^JL ILo^&So )l a .Nv> * v ..». 

Psalm. XXV. ■ Coislin. et Colb. unus. " In aliis libris 
est, xplvov /»oc Schol.: 'Ev Tcp efcnrXcp jrapa tois O' icai rolt 
R 2 124 PSALMI. [PSALM. XXV. 1- 1. "^J^SL. In integritate mea. O'. kv dicaKia fiov. 
'A. ev anXoTrjTi fiov. 2. kv d/icofioTrjTL ftov. 2 

E'. h> Tfj TiXeiOTTjTL flOV? 

'flHBS rnn , 11. Et in Jova fiduciarn posui. 
O'. xal kwl t<2 Kvpico k\iri£a>v. 'A. kv 111111 
TreiroLOa. 2. Kal t£> 111111 neTroiOa. 4, 

"TJ7QN fcO . Non vacillabo. O'. ov fifj o-a\ev$co. 
Alia exempl. ov fif) dcr6evr]crco? 'A. ou/c dro- 
vqcrco. 2. ov irepiTpairrjo-ofiaL. S'. oy /(77 
o"aXeuflw. 6 

3. TJfipNQ ^JjVjpnPiTl. Bt ambulavi in veritate 

tua. O'. Kal evrjpeo-Tncra kv rfj d\n6eia crov. 

2. («ai) dvearpdfprjv iv Tg akrfin\ trov. 

4. D^71>3 DVT. ijtf cum hominibus tectis (astu- 

tis). O'. Kal fieTct irapavofiovvTcov. 'A. et 
cum negligentibus, s. dissimulantibus. 9 

6. l^j^f • 1« innocentia. O'. ec ddcoois. 'A. <£c 

dOcpOTrjTl? 2. fV KalJapoVijTt. 10 

7. iTTfal 7ipHl JJDttJ?. ^4^ audire faciendum voce 

laudis. O'. ro£i aKovcrai cpcovfjv alvecrecos. 2. 

aKovoT^v 7rotoGiTos ipov t^v /xcto (pavrjs f^opokoyrja-tv. 

T i n i lN,G2. Mirabilia tua. O'. ra 6avfidcrid 2. Ta repaaria aov U 8. pXft?. Domicilium, O'. evTrperreiav. 2. to 

dj>d/CTo/>oe. 13 

9. ^D^rrvN. JVe colligas. O'. /«7 o~vva?ro\ecrris. 

A. pr) OvWi/^TjS. 

D^P"! >I £MN~DJJ. Cwm vim sanguinum. O'. 
//€Ta dvSpcov alfiaTcov. 2. /«rrd dvSpcov ftiai- 
cpovcov. 15 

10. nfil. Scelus. O'. dvofiiai. 'A. cVxota. 16 

11. "^:?"^ - -Ei* miserere mei. O'. /cat kXenaov fie. 

A. Kal oaprjaai /tot. 

12. uUrtS. /» rectitudine (s. i» plano). O'. eV 

ev&VTrjTi. 2. ec d/(aXc3. 18 

Psalm. XXVI (Hebr. xxvii). 

1. TiT?. Davidi. O'. to5 AavlS ■+■ 7rpo toC x/"- 
cr6fjvai 4. TavTrjv kv t£> e£aTr\co tt)v eTTiypa- 
cpfjv o^x evpov, dXX' ec eWot? dvTiypdcpois. 1 

I, 5W , ]'1 V Y1N. £«# jnea e/ sa/ws mea. O'. c/>co- 
Ticrfios fiov Kal crcoTrjp fiov. ' A. 2. c/jcuy /tov 
Ka( acoTtjpiov fiov? 

NTN tSJ. .4 ^mo metuam? O'. «ca (pofir)- 
6rjcrofiai; ' A. dirb tlvos <po^r]6a>; 3 XoiTroif jrao-ti/ ipprivevTais, Kpivdv fie, Ketrat. 'EvravBa ovv, Kptvov 
pot, Kvpte, dvrl ToO, 8tKaarov ipot (tat Toir Ba^uXtofiots* 6Vt «ya> 
/iev 7rdoT7 aKaKia KfxpW m f ' s avroiis, avro\ 8e ftr f /te wdoT/ iro- 
vrjpia." — Nobil. 2 Nobil., Coislin. unus. Syro-hex.: 'A. 
5ti iya> iv dTrXoTi/Ti QIol^ .«9i-v) pov. 3 Cod. 264 affert: 

G. ti> dirkoTTiTi pov. E'. «V T3 teX. /tou. 4 Cod. 264. Ad 

mni in Graecis codd. pro nin" posito (quod redibit in 
Hex. ad Psal. xxvi. 4, 8. xxvii. 1. lxxi. 18) digna est quae 
legatur Ceriani nota ad Gen. iv. 1 5 (Monum. S. el P., T. II, 
p. 106). Cf. Hex. ad Jesai. i. 2. 6 Sic Comp., Ald., 

Cod. Alex., alii. Syro-hex. !V**wL? H. 6 Nobil. 

Cod. 264 affert: *A. ol Karavor]o-a> (sic). 2. ov TttpiTpairr)- 

o-o/tat. 7 Syro-hex. et Bar Hebr. ♦ *)««a fc>j»Soili' .•jd. 
Oscitanter vertit Bugatus : convertar in veritate tua. Cf. 
Sym. ad Gen. v. 24 juxta Cod. Mosq. et Syro-hex. 
8 Syro-hex. » jul . v>o>jp 0^.0 .}. Latina sunt Bugati, 
praeeunte Castello, cui \ '-«1« dissimulans, incuriosus, 
sonat. Nescimus an scripserit Aquila, xat perd tS>v irapo- 
pavrov, S. imepopd>VTu>v. 9 Nobil. 10 Syro-hex. .t«o. *JLcua«=>. " Syro-hex. o»^. \j} *i^. It- N . vi ». *o .}. 

♦ Jk-jokX ILo f v Eadem exscripsit Bar Hebraeus, 
rectius, ut videtur, Symmacho tribuens. 12 Syro-hex. 

♦ ^lall .j». Cf. ad Psal. ix. 2. 13 Nobil., Theodoret. 
Montef. ex Eegio uno, Coislin. et Theodoreto, hanc notam 
ad v. 6. ^inatp, o'. t6 dvo-iao-rripiov aov, falso refert; cum 
Theodoretus diserte testetur : dVi tt)s eiirperretas 6 ~S,ippaxos 
dvaKTopov e8r>Kev. Errorem detexit Schleusner. in Opusc. 
Crit. p. 183, sed ante eum Bahrdtius. 14 Syro-hex. 

♦ *±flL Jl .1 u Nobil., Theodoret. Syro-hex. affert: 
2. pMtt<p6va>v (JL^. n_=> v_».o_^soj). 16 Syro-hex. .^. 

♦ JLojuooiU». Cf. Hex. ad Prov. xxi. 27. Jerem. xiii. 27. 
(Pro Graeco «Wota Syrus noster nunc Jkw-is»L, nunc (Prov. 
v. 2. xvi. 22) JLcajooikoo adhibere solet.) B Syro-hex. 

♦ w^. ^aJkO .]. Cf. ad Psal. iv. 2. 18 Nobil. et sine 
nom. Cod. 264. Syro-hex. ♦ Jk>-. ei « ~> . jo. 

Psalm. XXVI. x Theodoret. Verba rrpb tov xP l<T ^ r ) vm 
desunt in quinque libris, invito Syro-hex. 2 Cod. 264. 

3 Idem. -Psalm. XXVI. 6.] PSALMI. 125 1. n3?73. Munimentum. 0'.vrrepa<Tm<TTr)s. 'A. E'. 
Kparaicofia. 2. <r6evos. 4 
"TnDM ^Sp, A quo pavebo? O'. dirb rivos 
SeL\id<ra> ; A. (dirb rivos) irTor\Qr\o-op.ai; 2. 
TLva TTTrj£a>; 5 

2. ^itorn* ^?b &v~>v ^v ahjJ*. i n apP ro- 

pinquando contra me malefactores ad devo- 
randum carnem meam. O'. iv tco iyyi(eiv 
irr' iue KaKovvTas tov cpayeTv rds crdpKas fiov. 
2. kv tS> kyyi£eiv kir kfie KaKovpyovs eis rb 
Kara<payeTv Tas crdpKas fiov. a 'A. E'. . . wovn- 
pevofievovs . . ? 'A...TO Kpeas fiov? 
"^N. Inimici mei. O'. ol iyjdpoi fiov. 2. 
kvavTioi fiov. 9 

V7D2"] V?tt)3. Corruerunt et ceciderunt. O'. 
r)cr6evT)crav Kal ewecrav. 'A. kcrKavSaXcodncrav 
Kal errecrov. 2. crcpaXevTes eirecrov. S'. ep- 
pevaav Kal neTrTcoKtcrav. 10 

3. njrTD . Exercitus. O'. irapep.(3o\rj. [2. iroXe- 

fios kftirapdo-Kevos. "AAAor aTpar&rreSov, ira- 
pdragis.] 11 

lltttl 1JM n«n. J M hoc ego confido. O'. kv 
TavTTj kyco k\ni£a>. 2. kv tovt<o a(po(36s tifii. 12 

4. " i ni©. Habitare me. O'. tov KaroiKeTv fit. 

'A.to Ka6fj<r6ai fie. 13 

^Vjrja -iga^* nji^oj^ nitn 1 ? Adconspi- 

ciendum pulchritudinem Jovae, et ad visitandum 
regiam ejus. O'. tov 6ea>peTv fie tt)v Ttprrvo- rqra Kvpiov, Kai intoKiwTto6ai rbv vabv airroD. 
A. tov 6paftaTi(to6at kv timptwtia Kvpiov . . .'* 
2. Sxrre 6pdv rb KdXXos IIIIII, Kal roD iirt- 
crKorreTv iv vaco avrov. 1 * 

5. y?n$, rrjn DV^ i3Da ^izt ^. jf am ab- 

scondit me in tugurio suo in die malo, latitare 
mefacit. O'. Sti tKpvsfri fit iv <TKnvj) avrov 
iv r)fiepa KaKcov fiov, ioKtwaoi fie. ' A. 6ti 
ovyKpvyjrei iv <rvoKiacrfi<2 airrov iv r)fiipa, Kai 
drTOKpvyjrei fit. 2. tKpvtyav ydp ue iv <tkt)vj}, 
iv r)fiepa KaKcocrecos ioKtwaods fit. E'. Srt 
OKtTrdcrti fit iv oKtwji avrov, iv r)fiipa . . Kpv- 
ifrtt fit. S'. . . iv T)fiepa. iroXifiov OKtwdott 
fie. 1 * 

^m^ TWS i^nN VK». J« latibulo ten- 
torii sui, in petra exaltat me. O'. iv drro- 
Kpv<fxp rfjs oKTjvfjs avrov, iv werpa. vrfroxre ut. 
'A. iv dwoKpv<pa> <TKe-irT]s avrov iv OTfpf<2 
v^rScrei ftt. 17 

6. ''niTiD ^n hy i&n dyv nw. Et nunc 

elevabit caput meum super hostes meos circa 
me. O'. Kat vvv iSot) ytyaxre tt)v Ke<f>aXr]v 
fiov iir' iyjBpovs fiov iicvKXaxra. 'A. (Kai vvv) 
v-tya>6r)oeTai r) Kt<pa\r) fiov irri tovs iyjBpovs 
fiov tovs kvkXcb (s. TTepiKVKXcp) fiov. 1% 2. Kai 
vvv iirrjpav tt)v KetpaXrjv fiov iirl roiis i\6povs 
fiov Toi>s kvkXo> ftov. E'. Kai vvv ir^rcodriTO) y) 
Ke<paXrj /jlov ini tovs iyjdpovs fiov . . .'* 
i^n^l nnSlWT. Et sacrificabo in teniorio ejus. 4 Cod. 264. Ad Aquilam cf. Scharfenberg. in Animadv. 
adJud.vi. 26. 5 Cod. 264. 6 Euseb., Colb. r Cod. 
264. «Idern. "Idem. 10 Idem. u " Has 

lectiones exhibet Coislin. unus." — Montef. " Ex hoc loco, 
quo napaTa£is incerto cuidam tribuitur, petita est glossa 
Suidae : napara^is - 7roXf/JO£ ipirapao-Ktvos. Sic Kreyssig. 
Symb. I, p. 11." — Schleusner. in Nov. Thes. s. v. ip.wapa- 
o-«vor. Nobis quidem magis credibile est, has omnes 
lectiones a glossatorum prava sedulitate profectas esse. 
12 Sic recte Syro-hex. ♦ -fc— .? )1— .? )l? )?«-» .jo. Cod. 
264 mendose habet: 2. oi <poj3ijo-€t /xot iv touto). l3 Cod. 

264. " Syro-hex. et Bar Hebr. c^\- a.Is. vi N .('. 

•:• L^sc? o<La_|^3 1,~ ; . a - -> Cod. 264 affert : 'A. roS opapaTifcaBai iv txnrpentlq. u Sic Cod. 264. Montef. 

ex Nobilio edidit: 2. ro koXXos. Syro-hex. affert: .xo. 
vUi-^? a^ScLk. ))«.t? Ua-?- " Lectiones quatuor 

interpretum juxta Cod. 264 ad literam exscripsimus. Ad 
Aquilam post ovyKptyu supplendum videtur p.*, et pro o> 

iiuepq ko\ air. ut legendum eV <)pf pq kokov dir. ut. Cod. 

264. w Sic Montef. ex Regio uno. Theodoret. affert : 

'A. {nfra&rio-tTai 17 K. uov. Nobilius : OJ Xoiwo» - rovt kvkXv 

uov. Syro-hex.: 'A. 2. tovs kvkXiu jmw (.«»Jj--? yo>-» o >. N ). 
Distinctius Cod. 264 : 'A. wtptKVK\<p uov. '* Lectiones 

Symmachi et Vtae ed. mutuamur ex Cod. 264. Montef. 
affert: Oi Xowroi- vfixrtt r^» *. fiou tV' t'x6poCs uov row 

K. ftOV. 12(5 PSALMI. [Psalm. XXVI. 6- O'. Kal e6vo~a kv rfj ctktjvtj airrov. A. Kal 
6vo~id<r<o iv o~Kirrr/ avrov. 2. 6vo~ido~co kv rfj 
o~Kirrrj avTov. 20 

6. >, niT. Sacrificia. O'. 6vo~iav. 'A. 2. &W.W. 21 

nVlin. Clangoris (tubae). O'. dXaXaypov. 
Alia exempl. aivicrecos; alia, aivicrecos Kal dXa- 
Xaypov. 22 2. pera o-rjpacrias. 23 

TTVSIWn TTftflA, Canam et psallam. O'. ao~o- 
fiai Kal i|/-a\<S. 'A. 2. aarco Kal peXcpSrjcrco. 24 ' 

7. N"JpfSt v^P. (Quum) voce mea clamavero. O'. 

rfjs <pcovijs fiov fjs eKiKpa£a. 'A. rrjs <f>cQvfjs 
fiov XaXovvTos. 2. tt)v cfxovqv fiov j3ocovTOS. 
E'. Trjs cpcovfjs- fiov K€Kpdf-ofj.ai. 2S 

^VH *2$3) ' Et miserere mei, et responde mihi. 
O'. kXir/crov pe, Kal elo~dK0Vo~6v fiov. E'. S'. 
Scbpr/crai fioi, Kal eio~aK0VO~6v fiov. 2e 

XSi 1\2?P : 5 ~*f7 TOM "jb. Tibi dicit cor meum, 
quaerite faciem meam. O'. crol eirrev r) KapSia 
fiov, ef-e^rJTTjo-a to rrp6o~corr6v crov. A. . . k£rj- 
TTfaav Trpdcrcorrd /iov. 27 2. crol irpoo~eXdXei r) 
KapSia fiov, o~e k£rJTei to rrpocrcorrov fiov. 29 E'. 
S'. ofioicos Tots O'. 29 

EjfUN nin^ TJQTlN. Faciem tuam, Jova, quaero. 0'. rb irpocramov o~ov, Kvpie, £r)Tt)<T<o. 

A. irp6aam6v aov, Kvpic, jj,Tr)aa>. 2. TO ir poacoiTOV 
o~ov, Kvpie, k£e£rJT0vv. 31 S'. Kal tt)v S6£av o~ov, 
nini, Cnrncrco 32 

9. "iripfr7N. JVe abscondas. O'. fir) drroo-Tpi^rfs. 

'A. 2. pr) drroKpv^T/s. 33 

^yilV *]N!l I0f|-7N. Ne declinare facias in ira 
servum tuum. O'. pr) eKKXivrjs kv opyfj drrb 
tov SovXov o~ov. A. fir) KXivr/s kv Ovficp Sov- 
Xov crov 3 * 

H^n "'rHTJJ. Auxilium meum fuisti. O'. /3or/- 
66s fiov yevov. 'A. fiorjdeid fiov kyevov. 36 

^IHGFwN. JVe deseras me. O'. pr) kyKara- 
Xiirr-s (alia exempl. d-roaKopaKLo~T)s 36 ) /te. 'A. 
pr) kdcrrjs fie. 37 2. E'. fir) drroppiyjrris fxe. 38 

10. ^Sp^. Recipit me. O'. rrpoo-eXdfieTo pe. 

'A. S'. <rvviXe£i fie. "AXXor irepiiXaPi fie. 39 

11. t13~H '"^T ""IHP""'' Doce me, Jova,viam tuam. 

O'. vo/io6iTTjo~6v p.e, Kvpie, kv rfj oSco o~ov. A. 
<jxoTL<r6v fie, Kvpic, iv ttj 6Ba aov.*° 2. vrroSeL^ov 
fHOL, Kvpie, tt)v 6S6v aov.* 1 Q. -pcoTLcrov fie . . . 42 

*Y»D 13^*07. Propter oppressores meos. O'. 
eveKa tcov k\6pcov fiov. A. Sict Toi>s kcpoSev- 20 Sic Cod. 264. Montef. ex Regio uno affert: 'A. xal 
6iaa>. Syro-hex. Aquilae et Symmacho continuat: nat 
6vaa> (s. 6vaiaaa>) iv rij aicrivjj airov (w ' B «ja> u»3»jo). 
21 Syro-hex. in continuatione : «[u<3). - a Lectio aW- 

acas est in Codd. 184, 210. Sic Syro-hex. )v -n ■> -.1» 
Alteram, alvcaccos na\ akakaypov, tuentur Comp., Ald., et 
libri plurimi. 23 Cod. 264. Syro-hex. n V ,*o. 

•> |^.»oa».. Bar Hebraeus notat, Aquilam et Symmachum 
6vaias tantummodo posuisse, non addito alvcacas, quia Ju- 
daicam mentem habebant. u Cod. 264. 25 Idem. 

26 Idem. In codice pro pot est pxm. 2r Nobil. Syro- 

hex. .w^»l )k3o.)i3 <x^> .(*. 28 Sic Nobil. et Euseb., 

consentiente Syro-hex. ) ^ ^ )oot ^ M ~m yl? \, .«^So<^3 )oot )^3 ^. i--\- -J Cod. 264 minus pro- 
babiliter napc/\d\ci et c^rqac habet. 29 " Codex unus." 

Nobil.: "V et VI editio, Theodotio ut VII [h.e. LXX. 
Cf. ad Psal. xxiv. 17]." 30 Syro-hex. Aquilae continuat: 
♦ U*-*} Uoi ^..? )u9o.iS. 31 Cod. 264. Syro- 

hex. : 2. to irp. aov, Kvpic, c&itovv s. c^c^tovv ( &«_» o 01 y. \.->). 32 Cod. 264. M Idem. Syro-hex. •» U-^X Jl ..» .1 

34 Cod. 264. Syro-hex. ).-.V\ (* ipyf,) )^0i=> ty Jl .)■ 
♦ ^,?. ■ Cod. 264. ^ 6 Sic Comp., Ald. et codd. 

Idem in suo habuisse videtur Syro-hex., vertens : Jl 
■ - 1 ■ ■■«> , ne rej-ellas me. 37 Regii duo, Colb., Euseb. 

38 Iidem et Nobil. habent: 2. /u) anoppi^s p-c Cod. 264 
vero: 2. E'. fu) auop. pc Sic Syro-hex. » ^u^L Jl .01 ,jo. 

TheodoretUS : to, pi) drroaKopaKlarjS pc, prj d?roppfyris pc, curov 

ol SXK01 cpprjvcvrai 39 Syro-hex. et Bar Hebr. afferunt : 

'A. o-vvc\c£c pc (ultli). Cod. 264: S'. avvckc^c pc . . . 
ircpic\af$c pc. M Syro-hex. * ^*,»oL=> U^so oO^joij/ .(. 

Euseb. affert: 'A. cfxoTiaov ; Nobil., Theodoret. et " quidam 
MSS.:" 'A. e. -pconaov pc. Schleusner. in Opusc. Crit. 
p. 184: " Aquilae versio -pcoTtaov pc . . sine dubio mendosa 
est. Certe apud Euthym. laudatur versio Aquilae, doce 
me." Graeca Euthymii sunt : dvri tov, vopo6cTr,aov, avvmaov 
cirrcv 6'AKv\as. Sedcf. ad Psal. xxiv. 12. a Theodoret. 
et "MSS." Syro-hex. ♦ y-.»o/ L_.j_so «Ji». )o—. .jo. 
42 Nobil., Theodoret. -Psalm. XXVII. 2.] PSALMI. 127 ovrds pe. 2. Std tovs dnoTei\i(ovTds pt.* 3 
E'. S'. eveKtv tcov irapantKpatvovTcov /_e.** 

12. ^J WBSl ^^TFT^J. Ke des me in animam 
(libidinem) adversariorum meorum. O'. pi) 
napaScps pe tlt yjrv^ds 6\t(36vTcov /»e. 2. ur) 
k^Scps pe rfj ^fv^rj tcov kvavricov fiov* 5 

"^"'IDj?. Surrexerunt in me. O'. inaviarrrfcrdv 
(loi. 'A. dvicmfcrav iv ipoi. 2. dvTicmfcrdv 
pot. 46 

12. 13. Vhh 5 DOn npn ^»2¥ « Testes/al. 

sitatis, et efflans injuriam. Nisi. O'. udp- 
rvpes dSiKOi, Kal iyjrevtraTO r) dSiKia iavTrj. 
'A. pdprvpes tyevSovs, Kal ifcecpdvrf r) dSi- 

Kia . . . 41 2. ^rfvbopAprvpfs dSlKOl, Kal tKCpfpoVTts 
cpvcrrjfiaTa dSiKa . . J® S'. . . ifcecpdvTf dSt- 
Kia . . 4S> 

13. nvratto niK-l 1 ? ^M^ri. Credidi videre 

bonitatem Jovae. O'. nicrTevco tov iSetv rd 
dyadd Kvpiov. 'A. inicrrevcra tov iSeiv kv 
dya6cp Kvpiov. 2. knicrrevov iSetv tt)v dya- 
Bocrvvrjv Kvpiov. 50 

14. ^S 1 ? Y^H-1 PKJ* ^ fortis, et roboretur 

cor tuum. O'. dvSpi£ov, Kal KpaTaiovcrOco r) 
KapSia crov. 'A. kvtcryyov, Kal Kparatovcrdco r) 
KapSia crov. 2. Kparvvov, Kal tTTepeovcr6co r) 
KapSia crov. 61 

T!i_1« Et exspecta. O'. Kal vnopetvov. 2. 

*• > S fi2 

Kai avapeve. Psalm. XXVII (Hebr. xxviii). 
l. n*#n rrtrn y^. ^ rf /e> j W(Jf clttmo & 

wpbs tre, Kvpte, iKeKpa£a (alia exempl. KtKpd£o- 
fiai 1 ). 'A. inl (ae) III III KaAtW 2. M 
ve nini €/9oVa. 8 

"T-t. p e tra mea. (Y. d 6t6s fiov. 'A. E'. 

arepei fiov, 2. 6 tpv\a£ fiov? 

"•SSn ^nnn-Vsi. JV_ obmutescas a me. CT. 
fir) napaatconTJarfs krr kfioi (alia cxempl. drr' 
kfiov). 'A. fir) Ktotpevarfs k£ ipov. 4 2. fir) 
trtyrjcrTfs k£ ipov? 

ifla Tfr ua. ^n^rtori ••____. rrcjnn-is. *_ 

... . ...... . Av . vt!T lr' A,c 

forte taceas a me, et assimiler descendenlibus 
in foveam. C/. prjnore napaatam-qtrrjs iir' 
k/iol (alia exempl. drr' kfiov), koi 6potco6t)aopat 
rois KarafSaivovatv eis \dKKOV. 'A. prjnore 
crtyrfcTTfs k£ kpov, Kat napaf3\rf6r)aopat perd 
KarafiatvovTcov eis \aKKOv? 2. fir) r)av)(d- 
travros crov dirodiv /iov, 6potco6co rots KarafSai- 
vovatv eis \aKKOv. 7 "AWos" eis fi66pov? 
2. "WrTr, 7ip y?QJ. Audi vocem supplicationis 
meae. O'. t-icraKovcrov rijs cpcovffs rfjs Strftretbs 
ftov. A. dKovtrov tfxovr)s StTftretbs fiov. 2. 
eitraKovcrov tt)v tjxovTjv ttjs tKfcrias fiov. 9 

1^5 s Vj^' In vociferando me ad te. O'. kv 
Tto Skttrdai fjte irpbs tri. ' A. kv Ttp dvafSoTJaai 
fie irpbs cri. 2. XtravevovTos crt. E'. S'. kv 
Ttp KfKpayevai fit npos cre. 43 Cod. 264. Cf. ad Psal. v. 9. liii. 7. lviii. 11. Dis- 
sentit Syrus noster, qui affert: 'A. Sia rois mroTtixiCovras 
P* (♦ «Ji». ^_^_*_a>» ^o-j'©! ^-J-ao). 2. propter inclu- 
dentes me (♦ .. »0 aJl ^^_ao). Non negamus Syr. 
. - r»->- pro Toir anoT(ixl£ovTas poni posse, coll. Hex. ad 
Psal. xci. 12; sed tum pro ^^^ao aliud vocab. requiritur. 
44 Cod. 264, ubi mendose scriptum irapfmicpcvovTav. a Sic 
Cod. 264, qui Aquilae, Vtae et Vltae versionem tS>v O' 
tribuit. M Cod. 264. Montef. ex Theodoreto affert: 

*A. avrtcmio-dv aoi. 4T Theodoret. : 'O 8e 'Ak. tovto o-acpt- 

arepav (ipr\Kev' a.vrlo-n\aav pm pdprvpes tytvhcis {-tyfvhovs Codd. 
1, 2) ko\ i&cpavr) 17 118. Montef. ex Colb. o-rixopus scripto 
edidit: 'A. pdprvpts tytvbovs. Nobil. minus probabiliter 
affert: 2. /*■ tytvbtis, Kal efrcpdvi) r) ab. Cf. ad Psal. ix. 26. 48 Syro-hex. affert: 2. ■^evhopdprvpts 3. ko\ iKtptpoms tp. 
(♦ | ■". > I . . il 9iv>?o SiS. !»Of_ao .. N 4>.' • Jsh ' : ' 
fine Sbuca supplevimus ex Cod. 264, qui mendose habet: 

2. doucot, Ka\ icptvpovTts Cp. abuca. Cod. 264. Colb., 

Euseb. M Cod. 264. M Idem. 

Psalm. XXVII. l Sic Comp., Ald., Theodoret,, Cod. 
Alex., alii. Sj-ro-hex. )_b_o?. * Cod. 264. s Idem. 

4 Idem. Syro-hex. ♦ *_____ fi| -* Jl .?. Nobil.: 'A. w 
Kaxptio-jis. 5 Euseb., Nobil. et Cod. 264. * Cod. 264, 
qui mendose habet jraptwXrjvJSjcro/--, Cf. ad Psal. cxlii. 7. 
r Nobil, Colb. Cod. 264 habet: 2. pt, r^v X iamn6i < mv *( 
tliov, o/ioio>(9u K.T.t. * Coislin. unus. Sic Cod. 190 in 

marg. Cod. 264. • l0 Idem, qui Symmacho tribuit, XiTavtvovTfs (sic) crt. 128 2. xjtfTp "VIT^N TP "Wtoa. In elevando me 
manus meas ad adytum sanctitatis tuae. O . 
ev tZ aipeiv fie y^eipds fiov eis vabv ('A. 2. 
XprjfiaTio-Tfjpiov. 0. Safieip 11 ) ayiov crov. A. 
ev t£> alpeiv yeTpds fiov irpbs \pripaTio~rfjpLov 
r)ytacrpevov. 12 

3. ftt? ^trtj^j hf^&rap ^atforrVN. Ne 

trahas me cum impiis et cum patrantibus pra- 
vitatem. O'. fif) ovve\Kvo-r]s fieTa, dfiapTco\cov 
tt)v •tyv)(fiv fiov, Kal fiera epya^opevcov dSiKtav 
fir) <rvva7To\eo-r)s fie. 'A. fir) e\Kvo-r]s (pe) peTa 
dcrefitov, Kal fieTa KaTepyagopevcov dvto<pe\es. 
2. . . fiera irapavoficov, Kal peTa epya£ofiev<ov 
dSiKiav. E'. -S'. . . fieTa dcrefiav, Kal fieTa 
epya^opevcov Tr)v dvopiav. 13 

QY7w TQT Loquentibus pacem. O'. tcov \a- 
\ovvtcov elprjvrjv. 2. tcov \a\ovvTcov elprj- 

t 14 

viKa. 

O-JSySl ^VT 1 - Pj T CJi"i"'5?« Cum proximis suis, 
sed malum in corde eorum. O'. fieTa tS>v 
Tr\r]criov aiiTcov, KaKa Se ev TaTs KapSiats av- 
toiv. ' A. fieTa tcov eraipcov avTcov, Kal KaKtav 
ev KapSla. avTcov. 2. napa toTs eTaipois av- 
tcov, dSiKiav Se eyovTcov airrtov . . , ls 

4. 073723. Juxta factum eorum. O'. /cara ra 

V y « "V* \ \ y. J ~ lfi 

epya avrcov. 2.. Kara Tas rrpageis avrcov. 
OITT i~Npy?25. Juxta opus manuum eorum. 
O'. Kara, tcl epya tcov yeipcov aiircov. 'A. 
KaTa. TTCirjfiaTa yetpcov . . 17 

DH7 IJVVbSl 2, WH. Redde retributionem eorum 
ipsis. O'. diroSos to dvTanoSopa avrcov aii- 
toTs. ' A. eirio-Tpetyov dfioif3r)v avrcov airroTs. 18 
2. dvTawoSos avToTs Trpbs 8 eTTOirjcrav aiiToi. 19 P S A L M I . [psalm. xxvn. 2- 

5. rriiT rfeyS-^N WT K 1 ? ^. Nam non at- 
tendunt ad opera Jovae. O'. otl ov ovvfjKav 
els tcl epya Kvpiov. 'A. otl ov crvviecrav irpbs 
KaTepyacriav . . 2. ov ydp crvvfJKav tcls irpd- 

tm . 20 

ill^grjW. Et ad opus. O'. Kal eis tc\ epya. 
'A. Kal rrpbs TToirjo-LV. 2. ovSe tcl epya. E'. Kal eis Ta TroifjfiaTa. 21 6. "^i^nri 7ip 3?ftffi '•S . JVarn exaudivit vocem 

supplicationum mearum. O'. otl eicrfjKovae Tfjs 
cpcovfjs rfjs Sefjaecos pov. O. erraKovo-as rfjs 
(pcovfjs Tfjs 'iKeaias fiov. 22 

7. ^ftl ^)V. Fortitudo mea et clypeus meus. O'. 

f3orj66s fiov Kal virepao-rrLcrTfjS ftov. 'A. Kpdros 
pov (kcll) dvpeos pov. 2. iayys ftov inrep Ke- 
<pa\fjs pov. 23 

npi i2. In eum confidit. O'. en' avTco r)\?ri- 
crev. 'A. ev avTco ireTroiOev. 2. avTm eire- 
TroiOrjo-ev. 24 ' 

^Y r?JJ*!, Et exsultat cor meum. O'. Kal 
dve6a\ev r) crdp£ fiov. 'A. Kal r)yavpido-aTo 
f) KapSia pov. 2S 2. Kal l\apvvdr] r) KapSia 
pov. 2e O. Kal dve6a\ev r) KapSia fiov. 27 E'. 
eKpaTvvBrj r) KapSia fiov. 29 

WtVlH ^^^pi. Et e cantico meo celebrabo 
eum. O'. Kal eK 6e\fjpaTos fiov efcofio\oyr)- 
aofiai avTW. 'A. Kal dirb aapaTos fiov ego- 
fio\oyf)o-ofiaL avTco. 29 2. Kal ev a>SaTs fiov 
vfivr)crco avrov. 

9. OSto']. Et extolle eos. O'. Kal eirapov airrovs. 
'A. Kal eirapov airrovs. 2. Kal v\frcocrov av- TOVS. 31 11 Nobil. Syro-hex. et Ear Hebraeus: lo-^. .^0 • ( '. 
♦ U-^-^, fc-, ... -v 12 Cod. 264. 13 Idem. 

14 Idem. 15 Idem. 16 Idem. 17 Idem, ubi nai ra 

pro narci mendose scriptum. 18 Idem. ie Colb. 

o-rixripcos scriptus. 20 Cod. 264. 21 Idem. 22 Idem. 
23 Idem. 24 Idem. Codex habet cmTV(i(hiB(v (sic). Cf. 

ad Psal. xxxii. 21. 26 Euseb., Colb. Montef, post 

Nobil. iyavpiao-aro scripsit, utrumque bene. 26 Nobil., Colb., Vat. Euseb. affert : 2. avdiia-ai (dvtHiaci Corder.) v 

k. /iov. Sed pro IKapivdt] stat Syrus noster: u»_&Lio .jo. 

-->\ 27 Euseb. Cod. 264 affert: 6. r) Kaphia /xou. 

28 Euseb. ^ 9 Idem. Cod. 264 affert: 'A. E'. ko\ ano toC 

io-fi. fiov e£op.. croi. Nobil.: 'A. Kai anb ao-fi. ^iov. 30 Euseb., 

Cod. 264. Syro-hex. Symmacho continuat: ]!s »» 'n ttoc •:• uoi * yCl-»/ yjJO» 1 ^». 

O .t£S. Colb. duo. Syro-hex. affert : -Psalm. XXVIII. 9.] PSALMI. 129 Psalm. XXVIII (Hebr. xxix). 

1. TYT? itoJQ. Canticum Davidi. O'. faXfibs 
T<2 AaviS. 'A. fieX(pSrffj.a tov AaviS. 2. coiSr; . .' 
O'. efcoSiov (alia exempl. e£68ov) okvvtjs. Oi/Se 
Tavrrjv evpov ev tS> e£anX£> rr)v eniypa<pfjv, 
dXX' ev tlolv dvTiypdcpois. 2 

\zshvi rja rrirrj? nnrr. Tribuite Jovae, fiiu 

Deorum. (In quibusdam libris est Oy , N, 
arietum, s. fortium.) O'. — eveyKare t<2 
Kvpicp, viol Oeov 4, eveyKare t<3 KUfitf vlovs 
Kpicov. 3 E'. . . vioiis ioyypcov. S'. . . viovs f *p*f" 
TeiXoj»' (sic). 4 

ty^. Et fortitudinem. O'. Kat Tifirjv. 'A. Kal 
Kpdros. 2. Kal Svvafiiv? E'. S'. /cat ioyyv? 

2. Ifttt? TQ3. Gloriam nominis ejus. O'. S6£av 

ovofiaTL avrov. 01 Xoinor evnpineiav 6v6- 
fiaros. 7 

^P~^TTfQ. In decore sanctitatis. O'. ev avXjj 
ayia avrov. 'A. ev Sianpeneia r)yLaofievrf? 
2. ev eimpeneia dyia.. 9 E'. ev eimpeneia 

* f CV * < ' t / Irt 

ayiov. a . ev vnepr/pfievrf ayiOTVTi. 

3. TQSn - ,^. Deus gloriae. O'. d 0edy Tf/y S6£ns. 

'A. E'. d ioyypos . . , u 

4. TT~Q. J ra decore. O'. eV fieyaXonpeneia. 'A. iv Sianptntia. 2. «V tvnptntia. 11 
5. "GtiJ. Frangit. O'. ovvrpifiovTos. 2. avytta- 

TtdfcovTOS. 13 

6. ^n 1 - Sajrtor. trrirm . ^/ «,6«-«« /a«*/ 

eas sicut vitulum, Libanum. Qf . Kal Xtnrvvti 
avrds a>s rbv ft6oyov, tov AifJavov. 'A. Kai 
OKipTcoon airrds . . }* 2. Kal 6p\tio6ai imr^tt 
avTOLS oxrti povxov AiL3avov. li E'. »ca« tTKLpronoit)- 
crti airrds cbotl fiooyov . , 16 
P 1 "!^» Et Sirionem. ()'. Kal 6 r)yannuivos. 
A. E'. S'. Kal jLtpicov. 2. /ca< tov "Zaptwv. 17 

7. 22h. Diffindit. O'. oWoTrroin-oy. 'A. E'. exci- 

dentis. 18 2. KaTaSiaipovvros. 19 

8. vYP. Trepidare facit. O'. ovootiovTos. 'A. 

dSivOVTOS. 2. eKTOKi^OVTOS. 20 

/TT\ Trepidare facit. O'. ovootiou. 'A. 

dSLvrjoei. 2. eKTOKioei. 21 

9. nV?*N 77irP. Parturire facit cervas. O'. 

KaTapTL^ofievov eXdcpovs. ' A. dSivovros iXd- 
<j>ovs. 2. TrXr/flwoyToy ntSia. E'. p.aLovfiivov 
eXd<povs. 22 6. 6>o/W ™y O'. 23 
~)&TP. Denudat. O'. aVoAcaAt/ii/ft. 'A. aVa- 
ovpei. 2. yv/tpowToy. 2 '* 

TON n73. Unusquisque dicens. O'. flray riy 
Xlyet. 'A. 7ray atfrdy . . 2. wacra pfjois.^ Psalm. XXVIII. J Cod. 264 affert: 'A. /xfXyS^. 2. 
o58ij. Syro-hex. ->»_o»? jiooojkso .^. * Theodoret., 

qui «£dSou legit, et sic fortasse Syrus noster, qui in textu 
habet, In^yt [ 1 .1 °i-p? : in margine auteni: " Hoc est, 
super die octava festi tentoriorum." 3 Eusebius: Kal 

TaOrd <Pr)fu kotu ttjv 'Efipalav avajivrjmv, KatV r)v ovk (K<pf'p(Tat 
to, (vtyKare ra Kvpia, vloi dfov' 810 Kal (OiSfXiarai 7rapa roiy O', 
wt pr) K(ip.(vov prvrt iv t<5 'E^paixa, pr)T( napa TOir Xoittois (pp-r)- 

v(vrah. 4 Cod. 264. 6 Nobil. 6 Cod. 264. 

7 Schol. apud Nobil. Vat. affert: Of XoiTroi' ovoimtos. 

8 Euseb. et " duo MSS." ' Sic Cod. 264. Vat. sine 
titulo: (iarpardq. Montef. ex Euseb. et " duobus MSS." 
edidit : 2. «V humptmia dyla, et ita quoque habet Agellius, 
invito Syro-hex., qui affert: |Lo_.Us> lo; . 9i ■ -> .^0. 

♦ )k^-H>- Cf. ad v. 4. 10 Cod. 264. n Idem. 
12 Idem. 13 Idem. Cf. Hex. nostra ad Ezech. vi. 9. 
14 Nobil. et "MSS." Syro-hex. ♦ yo—»/ -— ►_ »0 .). 
15 Syro-hex. IL^^ «->/ ..o_ »/ . ->\ 1 o»-p, yiNo .jc. 

* ^ 1 ->N >. Montef. post Nobilium affert: 2. nai opxda-Sat 

TOM. 11. (■noir)tT(v avrdt. le Nobil. lr Cod. 264, qui Sym- 

macho ascribit, »cai tS>v Sapidv. Montef. ex Eusebio affert : 
Oi Xo«roi• 2ap«i>'. 18 Syro-hex. ♦ »)^? .01 ./. ■' No- 
bil. 20 Nobil.. Theodoret., et " unus codex." Con- 

sentit Syro-hex. ♦ ^CLSoj ,jo ♦^a-l? ./. n Nobil., 
et " unus." n " Ex Drusio [Nobil.], et uno codice." — 

Montef. Ad Vtam Montef. paiopivov edidit, invitis ante- 
cessoribus ejus. Ad Symmachum Vat. habet irotiia pro 
7rf8ia, concinente Syro nostro, qui affert: ,m a ^ v» .^o- 
♦ )■'->. h. e. rujroCiror (s. f'<frv7roii»Tot) TraiSin. " E<midem 
ambigendum non puto, quin pro ndia Syrus legerit rraiiia . . 
An vero pro jrXiifJilroiiTos legerit »rXdo-o-o>Tot, fiitgtntu, 8. 
formantis, aliis discutiendum relinquo." — Bugal. Pro 
n(bia stat locus Psal. xli. 2, ubi pro Hebr. -?K, cervus, Vta 
aut Vlta ed. vertit 7r«8iV Quod ad alterum vocab. attinct. 
rejecto TrXdo-o-oirof, quod Sjtus noster constanter jxt^a^ 
vertit, non habeo conjecturam probabilem, qua Syriaca 
cum Qraecis componi possint. n Nobil., Vat. ,4 Cod. 
264, ubi 2. yvpvoiivras (sic). u Cod. 264. 130 PSALMI. [PSALM. XXVIII. 10- 10. 3S£ TOSb HjTfj. Jova ad diluvium sedit. 

O'. Kvpios tov KaraK\vapbv KaroLKLeT. 'A. 
Kvpios eis KaraKkvapbv eKa6iaev. 2e 2. Kvpios 
Trepl tov KaTaKKva/iov eKadiaev. 27 S'. . eis tov 
KaraK\vapbv eTrave\6rj} 9 
^.- Sedet. O'. KaBiehai. 'A. KaQeSeTrai. 
2. Kadio-ei. 29 

11. CI7E72. In pace. O'. ev eiprjvrj. 2. Slcz 

eiprjvns. Psalm. XXIX (Hebr. xxx). 

1. TT\h ni?n nSTT" VI» Titttp. Canticum car- 

men dedicationis domus Davidi. O . eis to 
re\os yfra\fibs cdSfjs tov eyKaiviapov tov olkov, 
tov AaviS. ' A. fie\(6Srifia aafiaros ... 2. cjapa 
coSfjs inrep eyKaLviapov toG olkov, tov AaviS. 

2. ^n^jn ^S. Nam hausisti me ex puteo (libe- 

rasti me). O'. otl vire\a>3es fie. 'A. (otl) 
dvefiifiaads fie. 2 2. otl dvLfirjaco fie. E'. otl 
e|etAa> /ie. S'. otl dvTe\df3ov pe. s 
4. "ftl^^TVQ ^jJT^n. Vivificasti me, ne descen- 
derem infoveam. O'. eacoads fie dirb tcov Kara- fiaLvovTcov (juxta lectionem textualem " , Tv !, P) 
eis \d<Kov. 'A. e£cocoads pe drrb tov KaTa- 
fifjvai fie eis \aKK0v. 2. dve(cocoads fie rov 
fir) KaTeve\6fjvai fie eis \aKK0v} O. ofioicos 
tols O'. 6 

5. ™|. Canite. O'. •^■aAare. 'A. pe\coSr)aare. 

(2.) aSere. 6 

i©"TjP "I3t7 VTiiTI. Et celebrate memoriam 
sanctitatis ejus. O . Kal e/-opo\oyeTa6e Tfl 
fivrjfir) Trjs dyLCocrvvns avrov. 'A. . . tS> pvrffio- 
avvcp . . . 7 2. Ka\ enaiveTre dvapipvf)aK0VTes 
tov ayLaafibv avrov. 8 

6. iENI S^ ^"2. Nam momentum in ira ejus. 

O'. Stl opyr) ev tco 6vpcp avTov. 'A. otl 
d6poiafibs ev tS> 6vpS> avrov. 9 2. otl ew' 6\i- 
yoarbv f) opyf) airov} E'. otl avvre\eia ev 
tco 6vfiS> avrov} 1 

"ijiiHS, Q^jn. Vita in benevolentia ejus. O. Kal 
£corj ev tco 6e\r)fiaTL avrov. 'A. . . ev evSoKia 
avTOv} 2 2. far) ev Trj SiaWayfj alrov} 3 

^t^ "'iv -1* $ e ^ mane ovalio. O'. Kal eis rb 
■trpcoL dyaWiaaLS. 2. eis Se tov opdpov dpera- 
\oyia}* 26 Nobil. Syro-hex. ♦ ols- . Majift-aft-s .1. Pro oV«- 
Cod. B. o'k-, Cod. C. ofc- legit. 2r Vat. Syro-hex. .a». 
♦ (Codd. B. et C. ols-) ok«/ Jloaftso ^ao. Montef. ex 
Nobilio em pro irtpl habet. 28 Cod. 264. w Idem. 

30 Syro-hex. * \ • ■ - >^o .j». Cod. 264 affert: 2. 8ta 

flprivris Ka\ fier elpr)vr)s. 

Psalm. XXIX. ' Syro-hex. jfe». ..0 -« tX\ \i^n» .j». 
•:• ucm jlSxOf n?d<. -oN. .. Cod. 264 affert : 'A. pe\<i- 

hrjfm arrpaTos. S. qcrfxa aldrjs. 2. imep eyKaiviapov. Kar ei- 
Xapto-Ttav £>s e>;opo\oyr)o-ei. 2 Nobil., Vat. Montef. 

insuper affert : 'A. aveo-ao-As p.e, ex Regio uno [et Origen. 
Opp. T. II, p. 640] ; et 'A. aveveacrds pe, ex Corderio. 
Posterius nihili esse videtur. 3 Cod. 264, qui ad Sym- 

machum mendose legit : 8™ avauvr)o-a> p.e. Indubitanter 
correximus, dvipr)o-o>, hcmsisti ex puteo, per metaph. pro 
liberasti. Sic S. Chrysost. Opp. T. IX, p. 613 D: k&v ev 
KaKia SiaTplfiav tvxVi ov irtpuxpBr/o-trai, d\\a Taxeas avrbv dvi- 
ur)o-eTai 6 ndvra el&as 6e6s. Etiam Origenes 1. c. in loco 
nostro exponendo ait : evxapio-reX toLvvv ra dea, oti ur) crvve- 
X«>prjae tois exOpots e<pr)0-8r)vai avrov tois kokoIs, dvipr)craTO 8« avrov dvakafiwv tov jTTojparos. * Cod. 264, ubi mendose 

ecriptum Karevax6r)vai. Cf. ad v. io. Montef. post Nobil. 
tantummodo affert : 2. dve£aa>o-ds p-e. 6 Nobil., Vat. 

6 Cod. 264 affert : 'A. pe\adr)o-aTe, a&ere (sic). 7 Nobil. 

8 Syro-hex. )lfi«..fi s > yo^o/ ^.^ojlioo *a fimNn o .o». 
« oi>->. Cod. 264 affert: 2. fcwwfti. Nobil. autem : 2. dva- 

piuvr)o-KOvres rbv dytao-pov. e " Sic MSS. Drusius [Nobil.], 

'A. 6 ddpoio-ubs, tantum." — Montef. Cf. ad Psal. vL 1 1 . 
10 Cod. 264 habet : 2. 0« airo\iyoo-rov (sic) dpyr) avTov. 
Emendavimus en' oKiyoo-Tov, favente Syro-hex. ^>^so .j». 
.oCi-? JJm^o» ^ 8 *-^* loivj. » Nobil. 12 Cod. 264. 

13 Syro-hex. in continuatione : «01l.ajV.ilSo \*J1. Nobil. 
affert: 2. ev tj SiaWayfi. 14 Cod. 264. Pro H3"! Sym. 

usitate adhibet evcprjpla, a quo vocabulo dpera\oyia sensu 
non distare videtur. Sic in loco Sirac. xxxvi. 14 a nobis 
edito : ir\r)o-ov 2tux dperakoyias crov, kcu drrb rrjs Sogrjs crov rbv 
\a6v o-ou. Vocem aperdkoyia aliter cepit Syro-hex., qui 
affert : 2. els 8e rbv opOpov )\\ to 10 lo ~» . m ,», acceptio 
eloquii. -psa lm. xxix. 1 3.] P S A L M I . 

7. ^wtin. In tranquillitate mea. O' . ev rfj evdnvia. 
fiov. 2. ev r{j r)peftia fiov} & 

t0iSN"75l. Non nutabo. O'. ov fir) oa\ev6S>. 
'A. (oi ftr)) acf>a\S. 2. (ov) nepiTpanr)aofiat}^ 

8. tf *T*r^ n ffiu^n "t ft r ft hjnh. j«, i» 

benevolentia tua constitueras monti meo robur. 
O'. Kvpte, ev tS> 6z\r)fj.aTi o~ov napeoyov tS> 

KaWet flOV SvvafLtV, A. xvptf, e'v Tj} eiBoKta oov 
eoTrjaaS TO> opet ftOV ivvaptv. 17 2. Kvpte, ev Trj 
evSoKia arov eoTTjoas tS> npondropi fiov Kpdros. 19 
S'. . . eoTTjoas tS> Spet fiov Svvafttv} 9 

~rj9 "?"£"?■?• Abscondisti faciem tuam. O'. 
dneoTpeyfras Se to npoaconov aov. 'A. dne- 
Kpv\jras rb npoaconov aov. 30 

8, 9. r ttr hw \ vr$M rftrr xhto : hmi tpvt 

t : v : at 1 : v t : v •• it : • • • t 

liT*"^. Perturbatus fui. Ad te, Jova, cla- 
mabo, et ad Jovam misericordiam implorabo. 
O'. Kal eyevr)6r]v Terapayfievos. npbs ae, Kvpte, 
KeKpafcofiai, Kal npbs tov 6eov ftov 8er)6r)aofiai. 
2. ev toTs KaKois yevofievos e\eyov irpbs ae, 
Kvpie, ftorjcrco, Kal oe tov SecmoTriv fiov iKe- 

/ 91 

revoco. 

io. isy t^V. nryti-hx "irj-@ ~arc| y g a ng 

~fJ~"?£? "P-^l!- Quid lucrum in sanguine meo, 131 in descendendo me ad foveam f num celebrabit 
te pulvis ? praedicabit veritatem tuam f Of. 
Tts 0Mpe\eia ev tS> aluaTt ftov, iv tS> Kara>3r)vai 
fit els Sta<p6opdv ; fir) e*;Ofto\oyf)oeTai aot \ovs, 
t) dvayye\et tt)v d\f)6etdv aov ; 2. ti KtpSos 
ev tS> atftari ftov, Kareve\6evTos fiov eis Sta- 
<p6opdv; ftr) e£ofio\oyr)o€Tai aot kSvis, r) dway- 
ye\et tt)v d\r)6eidv oov; 22 
11» '?3~"] rrirp-yr^UJ. Exaudi, Jova, et muerere 
mei. O'. r)Kovae Kvptos, Kat r)\enae ue. 'A. 
&K0vaat . . Kat Scipnaat . . 0. &kovoov . . xal 
e\er)oov . ,* s 

rrn. Esto. O'. *y«*fi» 'A. E'. S'. yevov. 

2. eyevov. 24 

12. ^inQ^. In choream. O'. eis \apdv. 'A. 2. 
E'. S'. els xopov. 9. (eis) avMv™ 

■'JPJD i-nriS. Aperuisti (solvisti) saccum meum. 
O'. Steppr/£as rbv oaKKOv fiov. 'A. irepte- 
\vaas ... 2. dne\vaas . . . M 

13. dft\ Oh) YO- TlDr : Pff^. Ut canat tibi 
gloria (cor meum), nec sileat. O'. oncos iv 
\^<£Xr/ aot r) S6£a ftov, Kat ov ftrf Karawya>. 
A. 01TC0S /ifXuSijoTj aot 86£a, koi fjirj auairT)0->j. 2. 
tva aSjj ae Sofca, Kat ftr) Trapaotamriori. 29 0. 
tva aSrj aot Sofca, Kat fti) dnoatojurrjarf} 9 


15 Nobil. Syro-hex. -tcu^*a ..*». "Cod.264. 

Syro-hex. Synimacho continuat: »p\v\ ^o)? Jl, quae 
verba non differunt ab iis quae in textu ri>v O' sonant, ol 
pT> o-a\ev8a> fit tov alS>va. Cf. ad Psal. ix. 27. lr Syro- 

hex. •> IL*. J^>? 1'^-^- fc* 'B? ^-? llol.-tj-a&a L^o ./. 
Nobil. affert : *A. E'. ry Spa. Vat. : 'A. E'. r<j> i>paUi (sic). 

2. tw npoTraTopi. Origen. Opp. T. II, p. 642 : 'A. ev t^ opei 

p.ov, quod edidit Montef. Tandem Cod. 264 : 'A. «onjcraf tijS 
opei pov Kpdros (sic). 18 " Symmachi lectio ex Drusio 

[Nobil.] eruitur, et ex MSS., quorum unus habet earqo-a." 
— Montef., qui to Kpdros edidit, repugnantibus Nobil. et 
Theodoreto. Syro-hex. affert : 2. tonjoar ™ npon. r)p£>v 
Kpdros (•> L>~.0| ? Lio*i3 v ojsJJ fcjo^o/). 19 Cod. 264. 

!l) Nobil. 21 Euseb., Colb. " S2 Iidem. 23 Cod. 264. 
24 Idem. " Idem. Syro-hex. et Bar Hebraeus: ./. 

■> lE-^-ift vN .o) .d». (Cf. ad Psal. xxxviii. 12. Alias 
pro x°pos Noster adhibet Ija^et tcn, 1 »)). 29 Cod. 264. 

Has lectiones ad Hebr. ^"fKril, et einxisti me, O'. rat nepte- 
fuodf pe, perperam refert Pai-sonsius. Cf. Hex. ad Jesai. lii. 2, ubi haec, 'A. ireptkvo-ai. S. dirdXvo-at, non ad -^"Jn 1 -, qui 
error est Montefalconii, sed ad ,, nrifiU7in ) juxta Curterium 
et Drusium pertinent. w Cod. 264 habet: 'A. 

OTTO>s pe\tfhr)o-<o oo» &6t;av, Ka\ oi aiowr^ofi. CorrexiniUS ad 

instar Syri nostri, qui affert: 7-^. i__ial_)» \ 1 t .< .(. 
♦ doiuu Do L^>o-a.. (Distinctio inter j_sol, cecinit, et 
jjol, psallit, hic quidem negligitur: nam in textu est 
>^o)-> pro tyakr); in marg. autem hoKj pro /«Ayoqo-i». 
Similem confusionem notavit Bugatus ad Psal. xii. 6.) 

28 Nobil., Theodoret. (qui dnootarmjo-ri habet), et " MSS.'' 

29 Colb. o~rixr)pS>s scriptus. Aliter Cod. 264, qui affert: 
6. E'. S'. ital oi pr) o-taTTr)o-et. S'. (sic) itat oi novo-rrat. Prae- 
terea Montef. affert: "AXXoy oi tu) tiera)ie\')6a. "AXXoi - 01 
ui) fieTayva) ; notans : " Binas postremas Iectiones sine in- 
terpretum nomine affert Agellius." Verba Agellii gunt: 
" Quidam alius interpres vertit, *al oi u^ urrau«Xi76W . . . 
Et quidam antiquus Graecus interpres, qui inter Euscbii 
commentaria mixtus «st, in eandem sententiam exponit, 
oi nf) ufTayvw." Utramque Iectionem cxplicatoris potius 132 PSALMI. [PSALM. XXX. 1- Psalm. XXX (Hebr. xxxi). 

1. TYT? TiQTQ nS3Q7. Praecentori canticum Da- 

vidi. O'. ets to re\os yjra\pbs rS> AaviS. 'A. 
E'. S'. TCp vtKOnOtcp . . . x 2. AmAtmi aaua tov 
Aat/id. 

O'. eKcrrdoecos. Ovre ev Tfj 'Eftpaicov ypacpfj, 
ovre napd toTs \otnoTs eppvvevTaTs r) npoypacpr) 
neptexet, eKordoecos. 3 Td, eKOTacrecos, fJtf) Kei- 
lievov irapa. tois dWots, irpocreOrjKe Tts, cbs 
eoiKev, Std to \eyecr6at, eyco Se eina ev rfj 
eKordcrei pov* 

2. tWTj>-^*. In justitia tua. O'. ev ttj SiKato- 

ovvrj crov. 2. ev rf) e\er)fiocrvvr) crov. 6 

"OiOyD. Eripe me. O'. pvoai fie, Kat e£e\ov 
fie. 'A. 2. Stdocooov fie. e 

3. "^Z^n ITjrTO. Festinanter libera me. O'. rd- 

Xyvov tov e£e\eo6at fie. 'A. raxecos pvcrai 
fie. 2. E'. Tayju e£e\ov fie. 7 
tij*?2 "VfTp '"y n]|rT. Esto mihi in petram pro- 
pugnaculi. O'. ye^oO fioi els 6ebv imepaont- 
crrrjv. 2. ecro fioi eis aKporoftov ioyypdv? 
O. yevov fioi eis cf>v\aKa KpaTaicofia? E'. yfvoG 
(s. Zcro) jioi KaTotiajTrjptov la^vpov. 

4. ""VrP* Petra mea. O' '. KpaTaicoftd fiov. 'A. 2. 

nerpa fiov. 11 Q. bfioicos tois O'. 12 
."-tflN 'JTTOEI. Et arx mea tu es. O'. Kat 
KaTatpvyrj fiov et arv. 'A. Kat oy^vpcofid fiov 
crv. 13 4. , ?A?5*T'« Et ducis me. O'. Kat Sta6peyfrets fie. 

'A. (Kat) StaftacrTafcets fte. 1 * 2. Kat Tr)fie\rj- 
crets fie. is 

5. V 120tD tt r.ttTVO. E reti quod absconderunt 

mihi. O'. e.K nayiSos TavTr/s fjs eKpvtydv fiot. 
'A. dnb StKTVov, tovto eKpvyjrav ev e/ioi. le 
"'•f^Q r?riN *3. Quia tu es munimentum meum. 
O'. oti cri) et 6 vnepaontorffs ftov, Kvpte. 2. 

» i < i/ / 17 

ort crv to arvTTrrrov pov. 

O'. Kvpte. Tb, Kvpte, ovre irapa, toTs O', ovre 
irapd toTs dWots eKetro. 18 

6. M>9« 7N. Deus veritatis. O'. 6 6ebs tt)s d\r)- 

6eias. 2. icr)(ype d\r)6tve 6ee. 19 

8. "RED^ nnotoS. Laetabor de benignitate tua. 

O'. evcppav6rjcrofiai ent tco e\eet oov. 2. l\a- 

/ » /i / f tr\ 

pevcrofiat ev tt/ X a P lTt oov. 

^'V"^" 1 *? 0^~» "^?-* Quod respexeris miseriam 
meam. O'. oti eneTSes ttjv raneivcooiv ftov. 
'A. ts eTSes Trjv KaKovyiav fiov. 2. oti eTSes tt)v 
KaKcocriv fiov. E'. ort elSes Tr)v nrcoxeiav fiov. 21 

"'ffiD^ ni"l2"l £l?H\ Agnovisti in angustiis ani- 
mam meam. O'. ecrcocras e.K tcov dvayKcov rr)v 
yjrvxrjv fiov. A. eyvcos ev 6\i\jret -^rvxrjv fiov. 
2. E'. eyvcos Tas 6\fyets Trjs ijrvxfjs fiov. 
O. S'. eyvcoKas e.K tcov dvayKcov tt)v yjrvxrjv 
fiovP 

9. "'^jn^a.DrT STH. Et non conclusisti (tradidisti) 

me. O'. Kat ov ovveK\etods fie. 2. Kal ovk 
e£eK\tvds fie. 23 quam interpretis esse crediderim. Sic Syrus noster in 
marg.: "wri ol ur) Karawya; h.e. non paeniteat me ()) 
)oU?)." 

Psalm. XXX. l Cod. 264. 2 Syro-hex. juxta Codd. 

B. et C. * *-o»« )Lo_3l? )Ij.-joJ .j». Vat. affert: 'A. t6 
viKonota. 2. Awtjuo*. 3 Euseb. 4 Schol. apud 

Nobil. 6 Euseb. et " codex unus." 6 Cod. 264. 

1 Idem, qui duplicem lectionem affert : 'A. raxeas e|fXov ut. 
8 Sic Cod. 264. "Syrus noster: Hcro uot tt» Spos ()»a^.) 
lcrxvpov. Nisi legendum (j;^X, quod pro aKporouov posuit 
Noster Aq. Sym. Hos. ix. 13. Sym. Psal. lxx. 3." — Haec 
olim scripsi in Otio Norvic. p. 1 4 ; nunc video Bar He- 
braeum in Eichhorn. Repertor. T. XIII, p. 191, )>— '»— ^ 
legisse. Sic quoque Syro-hex. juxta Cod. C. 9 Cod. 264. Cf. Hex. nostra ad Jesai. xxx. 29. 10 Syro-hex. 

■:■ ) 1 . » s. ]iti\v &^£> uJ^ wom .ot. u Nobil., Vat., 
Theodoret. 12 Vat. 13 Cod. 264, qui aifert: 'A. km 

6x. uvv o-ii, Kal Karacpvyr) (sic). u Colb. uims. Syro-hex. 

sine nom. affert: ■> <« 1 1 n jio. Sed Codd. B. et C. prae- 
mittunt .(*. 16 Nobil, Theodoret., et " omnes." Cf. ad 
Psal. xxii. 2. 16 Cod. 264. lr Syro-hex. "^^jo .^o. 
■> wJ^f )1" ■ - afja> Jl oo) is->!». Cf. ad Fsal. lxvii. 36. 
lxxxviii. 8, 14, 18. Syriacum )ln 1 «^fjJB sine negatione 
ponitur pro rJTTr/ua Jesai. xxxi. 8. 18 Vat. 19 Cod. 264. 
20 Idem. Syro-hex. affert : ylo-i.fra .j». 21 Cod. 264. 
Apud Aquilam f?8f<; pro eJSt correximus. 22 Cod. 264. 

23 Idem. -Psalm. XXX. 18.] PSALMI. 133 10. "'V"^? , ? ! " r T ? T "^Sn. Miserere mei, Jova, 

nam angustia est mihi. O'. t\tr)o6v pt, Kvptt, 

6n 6\i(3ofiat. 'A. &u>pr,aai poi, Kvptf, 6ri OTtVOV 

fiot^ 
*ffl DV?2 ntWpy. Contabuit aegritudine oculus 
meus. O'. (Tapd\6r] kv 6vp.S> 6 6<f>6a\ft6s fiov. 
'A. 7]v^p.a>6ij kv Ttapopytopm 6 6<p6a\p6s fiov. 26 
2. k6o\d>6r) Std Trapopytoptbv 6 6<p6a\p6s fiov?* 

11. " I T! |iyn V?3 ^S. JVam consumpta est mae- 

rore vita mea. O'. 6ti k£e\nrev kv oSvvtj r) 
(<of) fiov. ' A. oti eTe\to6r)oav kv fiepifivr) £<or) 
pov. 27 2. dvr)\<o6r) ydp kv oSvvr) r) (<or) fiovP 

T}2 ^iJQ 7Q?3. Corruit in calamitate mea 
fortitudo mea. O'. r)o6evr)oev kv TrT<oytia r) 
io)(ys fiov. 'A. koKavSa\<o6i) kv dvofiia. fiov . . , 29 
2. . . Std tt)v KaK<o<riv fiov r) io\vs ftov. 30 0. 
r)o6evr)oev kv dvoftia fiov . . , 31 

TOtpj/ '■pjgn. Et ossa mea contabuerunt. O'. 
Kal Ta oara fiov eTapdy6r)oav. 'A. Kal rd 
oord fiov r]vyjt<o6r]. 2. Kal rd oord fiov evp<o- 
riaoav 32 

12. "H^2"/.30. Prae omnibus hostibus meis. O'. 

irapd irdvras tovs k^6povs fiov. ' A. dirb rrdv- 
tcov 6\tfi6vT<ov fte. 33 2. 7rapa irdvT<ov t<ov 
ky6p<ov ftov. 3i E'. 7rapa irdvras tovs 6\i- 
(3ovrds fte, 3b 
yira. Foris. O':ei<o. 2. kv d/i<p6Scp. 36 12. , 3SQ VTC. Aufugiunt me. (Y. Itpvyov dn' 
iftov. 'A. fi(TT)va<TTtvovTO «.£ kfioO. 2. dirt- 
X<bpovv dir' kfioO? 7 

14. mbo "rtsg tra-j rtfi , nyo» "3. Ar flm 

audivi infamiam mullorum; formido circum- 
quaque. O'. 5ri rJKOvcra ^oyov iroWcov ira- 

pOlKOVVTCOV ('A. OVCrrpOCpTJS 3 *) KVK\66tV. 2. 

r/Kovov ydp Sta(3o\r)v rroWcov, congregationem in 
circuilu. 39 

"'Z? ""■■•'- ^IPt*^ 1 ' I n consultando eot una 
contra me. O ' . tv t<o ovvayfh^vat avrovs dfta 
iir tfie. ' A. (kv tco) Trappr)oidoao6at ... 2. 
6-rroTt ovoKtirrovTat tiri rb avrb Kar tut. 
" AWos' (kv T<p) tTrtf3ov\tvto6ai.*° 

V2DJ. Machinali sunt. O'. k(3ov\tvoavro. 'A. 
kvtvoT}6r)aav. 2. kvt6v/iovvTO. E'. tKaKoyvco- 
fi6vovv. il 

16. ^JflWy T]^3l« In manu tua sunt tempora mea. 

O'. tv Tais X 6 /-"-" °~ ov °' K^ypoi ftov. 'A. 2. 
tv rats Xtpoi oov oi Katpoi pov. 40 Q. 2. E'. . . 
Katpoi ftov.* 3 

17. tIIPD-?. In misericordia tua. O'. kv tco k\ttt 

oov. S'. tt)v \dptv oov. u 

18. 1ttn\ Erubescant. O'. aioyvv6tir)oav. 2. 

KaTatoyyvdriTcooav.* 6 

^NUJy 1CP. Conticescant ad infernum. O'. 24 Syro-hex. ♦ wJik )-^? ^ 5 ^-» 1-^so wi». ^» ./. 

Nobil. affert: 'A. 5n artmv /jo». Euseb. et "MSS.:" 'A. 
6Vi o~rtvbv fpol. Cf. ad Psal. lxviii. 18. M Euseb., No- 

bil., Colb. Montef. post Euseb. avxp*>6r] hic et v. n 
scripsit : rjixpaidri bis habet Nobil. ex correctione manu 
facta. Cf. ad Psal. vi. 8. M Iidem et Theodoret. 

Syrus affert : •:• .. i . v )!.o — > X^j-^> ^»^-» W* ^ » >y •>»< 
27 Cod. 264. Sic Syro-hex. ♦ «!*• |W>JtJ> -> ffc^ .(■ 
^Cod.264. Montef.exNobil.affert: S. avr,\i>6\. 20 Cod. 
264. ^ Euseb., Nobil. et " duo MSS." 31 Cod. 264. 
^Euseb., Nobil. et "duo MSS." Syro-hex. affert: "A. 
r,vxpa6ri (oj » »,, quod ponitur pro (iri\ia6ri Thren. v. 10). 
2. tvpaTiaaav {■>\>f-. r. Vid. Middeld. ad Joel. i. 1 7 ; cujus 
exemplis adde }lttZV«tvai o, dpa>s, Sym. Psal. xxxviii. 12. 
Hos. v. 12). M Cod. 264. Montef. ex Nobil. affert : A. irapa navrav. 84 Syro-hex. yO ♦ .. •> -.j s, v ^, Huc pertinere videtur locus Athanasii 
Alex. T. I, p. 1049, a Schleusnero excitatus : ovra yap Xry« 

Kat 'AKvXaC rtapa vavrtav tS>v f^flpi» pov ry.njAj» Svttiot. 

"Cod.264. «Idem. * Idem. * Nobil. 

39 Syro-hex. )\ . ^nfi? | ...N , \ «-^^ l—>oot win i. .jb 

♦ ]>t>o-»^d; )uwj>.o_u. Graeca ex parte affert Cod. 264 : 
2. "iKovaov (sic) yap 8ia@okr)v -rroWav ; cetera fortas8e sic le- 
genda: <rva-rpo<pr)v (cf. ad Psal. liv. 16) mpud>K\tf. **Cod. 

264 affert: 'A. napprjo-ido-ao-dat. 2. (fort. S'.) «ri^ovXcwo-Aii. 
Idem tamen subjungit : 2. oirort ao-Ktirroptvoi (sic) «trrroavro 
kot' tpt. Collatis Hex. ad Psal. ii. 2, Symmacho vindi- 
cavimus : ottot* avo-Ktjrrovrai. 4I Cod. 264. Syro- 

hex. ♦w^-? luLii -^»^U .-» .1 Montef. ex " duoboB 

MSS." affert : 'O 'EjSpaior ra» 0« Xoijroi- tv rj x"P* ™ "t 
Kaipoi pov. Theodoret'. autem : Oi X«»ro«- iv ralt x- < rov "* 
Kaipol pov. * 3 Cod. 264. ** Idem. tt Idem. 134 PSALMI. [Psalm. XXX. 19- Kal KaTay6eino~av els aSov. 'A. 2. o~Lconr}trd- 
Tcotrav eis aSov.* 6 
19. PW. Protervitatem. O'. dvopiav. 'A. pe- Tapatv. 17 20. T«tV 5JEp$1 53»fl Sl rTO. Quam 

magnum est bonum tuum, quod abscondisti 
timentibus te. O'. d>s woXi) to nXr)6os Trjs 
XprjcrTOTVTos crov, Kvpie, r)s eKpvtyas tols <po- 
iSovpevois cre. 'A. 2. tl noXv to dyaOov crov, 
8 eKpvyjras dno6erov tols cpofiovpevoLS tre. 48 
©. S'. 6p.oicos tols O'. 49 
DHW m T0 Tp ZPD^rh rhy*>. Parasti 
m gwi ira te fiduciam ponunt coram hominibus. 
O'. k£eLpydo~ox tols kXni(ovo~Lv knl o~e kvavTiov 
tS>v viS>v tS>v dvdpconcov. 2. eipydtrco toTs 
npoo~8oKwo~iv (o~e) dvriKpvs . . , m 

21. tt/ , M " , p3'"l'0. A conjurationibus virorum. O'. 

dnb TapayTJS dv6ptoncov. 2. dnb napaSeiypa- 

TLtrfiov dv6pd>ncov. 51 
n3D3r, 1% fugurio. O'. kv crKnvfj. 2. kv o~Kenv. 52 
VyS, .4 contentione. O'. aTro afrtXoyiay. 

A. a7ro SiKatrias. 53 

22. "rtso Tjm ^ "ncn n»Wi ^ nrirr ipn-n. 

t • : • : - • : • • at : ' t 

Benedictus Jova, nam mirabilem fecit gratiam 
suam mihi in urbe munitionis. O'. evXoyvTos 
Kvpios, otl k6avpdo~Ttoo~e rb eXeos (©. to \d- 
pitrpa. E'. oclov 54 ) avrov kv noXei neptoyfjs 
( A. armata 55 ). 2. evXoyrjTos Kvpios 6 napa- 
So£do~as to eXeos avrov kp.oi cbs kv iroXei nepi- 
netppaypevv. 56 23. ^Cni WDS ■»}!£. Ego autem diwi in tre- 

pidando me. O'. 0. kyio Se elna kv tjj eK- 
crrdcrei p.ov. 'A. Kal eyob elirov kv 6ap(3rjo~ei 
/ioi». 2. kyto 8e ehrov kv ttj kKnXrjgei pov. 57 

t^T}? ^ "^n^?* Excisus sum a conspectu 
oculorum tuorum. O'. dneppipp-ai dnb npocrw- 
nov tcov ocpdaXpcov crov. 2. kfceKonvv k£ ep.- 
npocrOev tcov otpdaXptov crov. E'. kKfiefiXvpLai 
dnevavTL tov 6<p6aXpov o-ov. 5s 

^i^ T^??" In vociferando me ad te. O'. 
kv tS> KeKpayevai pe npbs cre. 'A. kv dva- 
ftotjo-ei fiov ... 2. kniKaXovpevov tre. m 

24. Hin^ ^p D^IDN. Fidelitates custodiens est 

Jova. O'. -f" otl ~t dXv6eias kKt^vTeT Kvptos. 
A. nio-Tovs SiaTr)pei Kvpios. 2. nitTTeLS tpv- 
XdcrcreL Kvpios. 60 

25. V?^"] ^PTD ■ Confortamini, et roboret sese. 

O'. dv8pi£etr6e, Kai KpaTaLovcr6co. 'A. kvio-yy- 
eo~6e, Kal KapTepovadco. 2. KpaTvvetr6e, kol 
tTTepeovo~6co. 61 

rnrP7 D^rTOrVT^. Omnes qui exspectatis 
auxilium Jovae. O'. ndvres oi kXni£ovTes knl 

KVpiOV. A. iravret 0L nepLpLevOVTeS tox Kvpiov. 62 

2. E\ . . npotrSoKtovTes . . 63 

Psalm. XXXI (Hebr. xxxii). 

1. T^StoD T]"3Y. Davidi (carmen) didacticum. O'. 
ovveo-ecos Ttp AaviS. ' A. tov AaviS knio-Trj- 
povos. 1 *" Sic Nobil. Euseb. affert : 'A. 2. o-utmaraxrav (tf a&riv. 
Vat.: *A. 2. atiu>nrfa>o-av. Cod. 264: 'A. S'. aiaTtT\6ryTa>aav «s 
afyv. 4r Syro-hex. »)u«jQjk, ,1. Cf. Hex. ad Jesai. 

xxiii. 18. 48 Sic Vat., Theodoret. " Duo MSS." et 

Nobil. Symmacho soli tribuunt. Certe illud anooerov 
Symmacho, non Aquilae, debetur. Cf. ad Psal. xvi. 14. 
49 Nobil., Vat. 50 Cod. 264. 5l Idem. 62 Nobil. 

Syrus affert : ♦ Jfc^jaaJ}^» .j». Cf. Job. xxiv. 8 in Syro- 
hex. 63 Cod. 264. M Idem. 55 Syro-hex. 

♦ lbv-L-JL» .1 56 " Sic quatuor MSS., Theodoret. et 

Drusius [Nobilius]." — Montef. Eusebius 6 irapabel£as pro 
d napaSo^daas affert, quod scribae imputandum est; nam 
in commentando alterum exprimit. Pro «Voi Agellius iv epoi habet. 57 " Sic MSS. Drusius [Nobil.] vero 

Aquilae et Symmachi lectionem habet; alii etiam Theo- 
dotionis." — Montef. ~~ Cod. 264. 59 Idem. 

60 Idem. Ad Sym. ttiotms pro mo-rfi correximus. Cf. 
ad Psal. xi. 2. Syrus vero, concinentibus tribus ejus codd. 
t]i*jJ0 i^J 1 1 n> ,n v>N .j»; quod Aquilae versionem 
referre videtur. In textu tS>v O' Syro-hexaplari, meto- 
belus post Kvpios male rejicitur, notante Bugato. 61 Cod. 
264. (1 - Syro-hex. . . 1 m v>» ^-Os-./ . n n \ o .}■ 

■:• U ; fi N . Cod. 264 affert: 'A. oi Trepipevomes. ~~ Cod. 

264. 

Psalm. XXXI. * Syro-hex. et Bar Hebr. »-.o?» ./. 
♦ Jjfc^o^. Cf. ad Psal. xliv. 1. -Psalm. XXXI. 6.] PSALMI. 135 1. yCJQ-^fcO "P.tfN. Beatitudines absoluti a cri- 

mine. O'. paKaptot <ov d<pe6r)<rav ai dvopiat. 
'A. paKaptos 6 rjppevos d6ecrias. 2. paKdptos 
o2 d<f>r)pe6r) r) d6e<ria. E'. paKaptos ov d<f>r)- 
pe6rjcrav ai dcrefSeTai. S'. paKaptos o5 kne- 
\rjcrdr] r) dpapria? 

•"N^D ^PS* Operti quoad peccata. O'. Kal 
2>v (TTtKa\v<p6rio-av ai dpapriat. "AXAor Kal 
6 knecrKenao-ftevos 6<p\(rjfiaTa). 9 

2. fW. Iniquitatem. O'. dpapriav. 'A. 2. 0. E'. 

avoptav. 

rTO") lrTnS ^NT. Et non est in ejus spiritu 
dolus. O'. ovSe ko-Ttv kv t<2 aropart (O'. 'A. 
0. E'. S'. nvevpart 5 ) avrov S6\os ('A. Kareni- 
6eo-ts 6 ). 2. Kal ovk eyet ev tS> crropaTt airrov S6\ ov: conticui, marcuerunt ossa mea rugitu meo toto 
die. O'. 6Vt kcriyno-a, kna\atd>6r) tcc oo-rd ftov 
dnb tov Kpd(etv pe 8\r)v rr)v r)pepav. 'A. 8ti 
eK<b<f>ev<ra, Karerpifir) rd ocnd pov kv fipvyj)- 
fiaTi fiov . . . 8 2. oti dneo-tcimr)o-a, kna\at<b6r) 
ra ocrrd pov dnb tov 6Svpeo~6at ndaav r)fte- 
pav. 9 0. 8ti eKoniacra. 10 0. kn\avf)6r) . . , n 

4. »g ■gtorana mfo ^ro. f«-«» m swccw* meus in siccitates aestalis. O'. k<rrpd<pr)v fis 
ra\atn<opiav kv t<2 kpnayfjvat &Kav6av. ' A. 
kcrrpdcpr) els npovoprjv pov kv kpnpdxret dtptiq.} 1 
2. pereo-Tpdcpr) poi eis Sia<p6opdv <bs Kavoros 
6eptv6v. 13 0. k<TTpdcpr) \eis Ta\aiirwpiav\ eis 
rh 6nio~a> r) onwpa kv kpvuia. pov. 1 * E'. 
k<TTpd<pi) els Ta\aina>piav kv t£> kpr)p<o6f)vat 
6nd>pav. is S'. kcrrpdcpr) r) dpapria <bs 6rj\ao-pd 
pou, <bs Kavcrwves KavpaTos noWov. 19 

5. rftrrb ywo "bv rrrts vnnN. mxi, con - 

fitebor delicta mea Jovae. (Y. tina, «^a- 
yopevcrco Kar' kfiov rr)v dvopiav ptov ('A. d6e- 
criav pov 17 ) t<£ Kvpia>. 2. Dixi, confitebor in- 
justitiam meam Domino. 1 * 

VtH^n |$ nwtoj nr*n. Ettu abstuiuti ini- 

quitatem peccaii mei. O'. Kat <ri> dcpfJKas tt)v 
dcrefJeiav rfjs KapSias pov. 'A. Kai <rv fjpas 

I t. J t 10 V 1 " \ J j '\ 

avopiav apapTias pov. 2.. tva <rv a<pe\r)s 
rr)v dvopov d/xapriav pov. 20 0. Kat <rv d<pr\- 
Kas tt)v dvoftiav rfjs dpaprias pov. n 

6. pi ^2jo nvh TfhtA "PDn-^3 bksrv nwrVj? 

*&£ & T^M BttR D^ H^V- Prop/w 
Aoc suppliciter orabit omnis pius ad te in tem- 
pore inveniendi ; tantum (quod attinet) ad 
inundationem aquarum magnarum, ad eum non 2 Cod. 264. Ad Vltam ed. pro orXijcrtfij rescripsimus 
cnt\t)o-6r), cum respectu ad Hebr. nB^ oblittis est. 3 Cod. 
264, sine nom. interpretis, fortasse Aquilae. 4 Syro- 

hex. »110 . mo \n > 11 .o) .1 .j» .(*. 6 Hieron. in 

Epist. ad Sun. et Fret. 19 : " Pro quo in Graeco vos legisse 
dicitis, tv t<5 moiJLaTi airov, quod solus Symmachus posuit. 
Alioquin et LXX interpretes, et Theodotion, et Quinta et 
Sexta editio, et Aquila, et ipsum Hebraicum, in spiritu 
ejus, habet, quod Hebraice dicitur brucho. Sin autem 
esset, in ore ejus, scriberetur, baffio." Syro-hex. .}. 
■> om.o;-=> .01 .L .^o. 9 Cod. 264. Cf. ad Psal. cxix. 3. 

7 Cod. 264. 8 Euseb., Nobil. et " MSS." Syro-hex. 

vero affert: |^oo> 1 -> KJBfi^ «xjwkfc? fcv-l)'? "^-^-» •?• 

♦ u.^..?, h. e. 'A. oti eKotriaa-a, KaTtTpifit) K.T.i. 9 Euseb., 

Nobil. et " MSS." Colb. unus, et Euseb. in uno loco 

habent dTrfa-iyrjaa pro aTreaiimrjaa ; sed cf. ad Psal. xxix. 13. 

liii. 7. Deinde Montef. edidit drro rov ohvpeo-Bai iit, invitis 
Nobil. et Euseb. in uno loco. Syro-hex. affert: 2. «nro 
tov obiptadai (♦ JILsaX» i-ao), cum scholio : t-ao llJLae^. ♦ Ifs-^o/. 10 Colb., Euseb. " Cod. 264. (In loco 

Dan. vii. 25, ubi Ed. Eom. roi/s Ayiovs tyiarov vaXauKret 
(".??'), in Comp. et aliis nXavifa-ti legitur.) n Sic 

Montef. ex Drusio et " MSS." Nobil. tarpaajjjv scribit. 
"Nobil. et "MSS." Syro-hex. *^. r -So.L ( ' .u». 
•:• L^-^o L^scl^. j-i )Ln iN-> ..t>^\. u Cod. 264, 

ubi delendum videtur dt TaXatrraipiav. Montef. affert : O'. 0. 
io-rpacpr/v — &Ka»6av. " Nobil. et " MSS." Syrus noster 
affert: ♦ Oi-— +£> ]Lo_o r X -_3otL<' .«. Itaque onwpav 
non vertit. w Cod. 264, qui in fine habet n-oXXii'. 

Mutavimus ex Syro-hex. -_*^ Ik^. V. r> 9> «L/ .0. 
«]U^s Ljocu>? Lj«Ji_ ^: ,£\»1 JLcloclu. 17 Cod. 

264 mendose legit: 'A. 6vo-iav pov, quod Parsonsius ad 
fi| refert. Cf. ad v. 1. 18 Agellius. '• Nobil. et 

"MSS." " Nobil. et Cod. 264. Montef. ex Euseb. 

edidit, tt)v do-ififiav tt)s apaprias pov. Vat. habet, T17» dvu- 
piav Tijs dp,. pov, quod et Montefalconio in mentem venit. 

21 Cod. 264. Nobil. affert : G. «Ti o-i d<p!jKas Apapriai/ ttjs 
dcrtfifias pov. 136 PSALMI. [Psalm. XXXI. 7- pertingent. O'. vrrep Tavrrjs irpoaev^eTai irpbs 
ae iras oaios ev KaipS> ev6eTCp (E'. evpiaKOfievco. 
S'. eiipeaecos avTOv 22 )- rr\r)v ev KaTaK\vapS> 
vSaTCov ttoWSv irpbs avTov ovk eyytovat. 'A. 
. . . els Kaipbv evpeaecos avTov, eKTos tov KXvaai 
vSaTa TroWa. rrpbs airbv ov KaTavTrjaovaiv. 23 
2. irepl tovtov irpoaev^eTai was oaios <roi 
Kaipbv evpcbv, coaTe eTriK\v£ovTa vSara noWa npbs avTOV pr) eyyiaai. 24. 7. ^TSfc "^P? "V y&9 r,J 3'N. Tu latibulum mihi 

es, ab angustiis defendis me. O'. av fiov ei 
KaTacbvyr) dirb 6\i^re<os ttjs irepieyovarr]s fie. 
'A. . . aTTOKpvcpTJ ftoi, dirb 6\i[3ovTOS SiaTrjpr)- 
aeis fie. E'. . , . d-nb 6\if$ovTos <pv\d£eis fie. 25 
■'JlliDJ^ 5_j?B """jn. Cantionibus liberationis cir- 
cumdas me. O'. to dyaWiafid fiov, \vTp<oaai 
fie dnb t<ov KVK\a>crdvTcov fie. A. aivecris fiov, 
Siaa<o(<ov TrepiKVK\d>creis pe. 2e 

8. "fe • »' V )'ff TfW sty&&*. Erudiam te, et 

monstrabo tibi viam qua ambules. O'. crvve- 
Tico cre, Kal avfifiifSS> cre ev 6SS> TavTrj fj no- 
pevarj. 'A. eTricrTrffLciaw cre, Kal <pa>Ticra> ae 
ev 68S> TavTij fj TTopevar]? 7 2. crvveTicrco cre, 
Kal vrroSeifcco croi 6Sbv r)v oSevaeis. 28 

T9 T^ nSSPN. Consilium dabo (et dirigam) 
in te oculum meum. O'. eTTiaTTjpico eirl ae tovs 
6<p6a\fiovs fiov. ' A. (3ov\evaofiai errl cre,.. 29 2. 
(3ov\evaofiai irepl aov t<o 6cp6a\p.S> fiov. 30 9. P?0 r^* (ftuibus) non est intellectus. O'. 
ols oxjk ecrTi avveats. 2. dvorjTOi? 1 

Tfkyt n"np bz tzrtfib vn^ jD^aTos. 

Cujus ornatus (s. maxilla) freno et capistro 
compescendus est, ne accedat ad te. O'. ev 
ya\ivS> Kal KTjfico Tas criayovas airrcov ay£ai 
tS>v fir) eyyi(6vTcov npbs ae. A. 2. cV ipf}o\r)s 
Krj/iov Kal xoXcoO KaraKoaprjaiv avTov TrepLcrTpe- 
yjrat, ov fir) eyyiarf rrpbs ai.? 2 2. . . irepi6e- aecos, iva fir] eyyiarj irpos ae; 
eyyiei . . 10. yajrfo DrStoCpO D^l. Multi dolores impio. 

O'. iroWal al fidaTiyes tov dfiapT<o\ov. 'A, 
(TroWd Ta) d\yrjfiaTa tov daefiovs. 2. (no\- 
\al) KaTaTTOvrjaeis tois Trapavo/j.ots. 3S 

11. 1^-f!. Et exsultate. O'. Kal dya\\ida6e. 

E'. Kal d\a\d£aTe. 3e 

^^"irn. Et jubilate. O' '. Kal Kavyaa6e. ' A. 
Kal alvorroirjaaTe. 2. Kal evcprffieiTe? 1 Psalm. XXXII (Hebr. xxxiii). 

1. O'. ^a\fibs tS> AavlS, dveiriy pacbos Trap"E(3paiois 
Kal irapa tois Tpiaiv. E'. S'. tco AaviS. 1 

123T. Jubilate. O'. dya\\ida6e. ' A. aiveTre. 
2. evcprjfieTTe? 22 Cod. 264. 23 Idem. 24 Euseb., Theodoret., 

Nobil. (qui inrep tovtov habet). In duobus posterioribus o-oi 
abest. Syro-hex. a Kaipov dpav incipiens, affert: ^-o .^. 
II «Lo^. .)) . ^m U» .°i,. ^*y» |n./ ... 1 « v> |a_=) 
•> o^J3^_>. Haec a Graecis non recedunt, sed Syrus intel- 
lexisse videtur, quasi scriptum fuisset, Sxne tov eVocXvfoira 
K.r.i. 25 Cod. 264. Syro-hex. «uj^JL Ko^ ^so .}. 
26 Cod. 264. 2r " Lectionem Aquilae mutuamur ex 

MSS. Apud Drusium [Nobil.] omittitur tch/jt;." — Montef. 
Syro-hex.: 'A. E'. fmonipwoa o-e (mifiof. Usitate ponitur 
pro Aey^o), S. vovdertiaa, et h.l. in textu tS>v O' pro o-vp.litfiu>. 
Sed cf. ad Psal. ii. 10) Ka\ <pa>rlaa> <re (^»o»j'|o). 28 Eu- 

seb., Nobil. " Unus legit o-vvfriafis. Alius postea otScieis, 
alius 68 ( v a s."—Montef. M Cod. 264. 30 Euseb., Nobil. 
et "duo MSS." Syrus affert: t K^-^c ^ju.1/ .*o .('. ♦ u^>? |ii..^->. 31 Cod. 264. 32 Syro-hex. .u» ./. 
oi-ol^— 1 V : n ■ 1 qviN ]L»o_^s»o |ooL_o? L_oc» «— => 

* .^Lo-X. Quae sic conjectando verterim : *A. 2. 84' ipPoXijs 

Krjpov Ka\ xa\tvov iiri(TTptyai, ov pr) iyyloy rrpos fft, Sed haec 

manca esse videntur, cum nihil iis insit quod tco 1 ,- iy res- 
pondeat. Hic in auxilium venit Cod. 264, qui affert: 'A. 

Kara Koo-prjcriv (fort, KaraKoo-prjo-iv) avrov n(pio-Tpi\jrat, oi pr) 

iyyio-r) npos ai. 33 Cod. 264. Haec quoque hiulca 

videutur. M Idem. M Idem. In cod. est KaTanovr)- 

o-is (sic). 36 Idem. 3T Nobil. et " MSS." Syro-hex. 
affert: 'A. et laudate (ct..-n».o). Cf. ad Psal. xxxii. 1. 

Psalm. XXXII. x Nobil., Vat. Similia habet Euseb. 
2 Nobil. Eegius unus et Theodoret.: navraxov to, aya\- 

Aic5cr6V, 6 piv 'A/cvAar, alveire, 6 hi 2iippaxos, (v<pr)pciTe, r)ppr)- -PsAI.M. XXXII. 13.] PSALMI. 137 1. rhnn rTJMJ Dfn^. Eectos decet laudatio. 

O'. rofy evdeai rrperreL aiveo-LS. 'A. rofc ev6e- 
o~iv dopaiofiTai vfivr-<rLS? 

2. 'b-TVSIl -rtby bsn. In nablio decachordo 

psallite ei. O'. ev ^aArr/p/c!) SeKayopSco y^d- 

XaTe avTCO. A. iv vdfi\a 8eKa8os \ffd\aTe (avTa). 

3. ]23 ^lTtp^rr. Benefacite pulsare. O'. KaXrn yjrd- 

Xare. 'A. ayaflwart --jrdXaTe. 6 2. em/ieXcos 
■^rdXare. 6 
ITJpnrfi. Cfotfj clangore. O'. «v dXaXayfiw. 
'A. 2. /lera <rnfia<rLas. 7 

4. , li"TOlft3~73 . Omne opus ejus. O'. irdvTa ra 

epya avrov. 'A. irav iroLr-fia (avTov)? 

5. ^1?> Justitiam. O'. eXerffioovvnv. 'A. E'. 

&Ka<o<rwr/j/. 9 

"'PO* Gratia. O'. roC eXlovj. E'. ttjs ^a- piTOS, 10 6. 1to5^2. .Factfi sw»<'. O'. eo-TepeSOrjo-av. 'A. 

eTTOLrj&rjo-av. 2. «yeVopro. 11 
rTn_l. Spiritu. O'. TcpirvevfiaTi. ~2,. Trj irvofj} 2 

0^5^" ?• Omnis exercitus eorum. O'. 7ra<ra 
r) Svvauis avTcZv. A. irdcra orpaTia ai>Ta>v. u 
2. (irdcra) r) SLaKoo-firjcrLS avT<7>v. u Q. 6/j.oia>s 
toTs O'. 15 S'. nao-aL al Svvdfieis avTOV.™ 

7. DV~ "''■? ^? DD3. Colligit quasi cumulum aquas maris. O'. <rvvdytov axr«l a<r*di' MaTa <9a- 
Xdacrns. 'A. diredero d>s x^ a • • •" ^- f -1 "")- 
yayev d>s ev daK<f> CSara rfjs daXdtrtr-ns.'* E'. . . 
coy crwpov ..." 

8. H^ 1 ?'^? ^T 1 ?? *nf!« Tiwea/ Jovam omnis 

terra. O'. oio/Sr/flr/ra) ro> Kvpiov rrdaa r) yr). 

A. (poffijdriiTOVTm to» Kvpiov (g. ottA toC nvpiov) lxaoa 

VTlJ^ ^2Qp. £«m revereantur. O'. dir' airrov 
Se 0~aXev6rJTa>crav. 'A. dn avrov bi vrrooTaXr)- 
<rovTai. n 2. . . evXafieio-Owo-av. 22 

9. TtoSgl m2 N1H. Ipse jussit, et stetit. C. 

ayro? evereiXaTO, Kal eKTLO-Orjaav. 'A. . . ivt- 
TeiXaro, Kal eo~Tr)o~av. 2. airrov irpoaTd£avros 
€<rrr/ /cei/. 

10. TWl. Irritum facit. O'. SLa<rKeSd(ti. ' A. > S 24 

fjKvpaxre. N^H. ^a" nihilum redigit. O'. dBerei Si. 

'A. fJLeTrjyaye. 2. dvaTpeirei Se. E'. a*ci/- 

por Se'. 26 
O'. •— Kal dBerel flovXds dpyovratv. S'. . . Xo- 

yLcrfiovs dpyovTaiv? 6 

11. "Ttoi»ri. Stabit. O'. fievei. 'A.E'. <rrr)<reTai. 

2. SiafieveT. 27 

13. nsi-j rnn 1 ; ta^nn o^^p. u c caeio intuetw 

Jova, et aspicit. O'. e£ ovpavov eire/3Xe\lrev 6 3 Euseb. Montef. post Nobil. f/ vuvrio-is edidit. * Syro- 
hex. et Bar Hebr. ♦ oj-sol jin .; . m y | ->} I -^ ,<\ 
6 Cod. 264. 6 " Unus codex." 7 Idem cod. et Nobil. : 
2. uera cnjfiao-ias. Syrus autem: 'A. ufra o-riuaatas (p-^> 
♦ )ti.»ocu».. Cf. ad Psal. xxvi. 6. xlvi. 6). 8 Cod. 264. 

9 Idem. 10 Idem. » Nobil. 12 Cod. 264. 

13 Nobil., Vat. Cod. 264 affert: 'A. 7rS<ra r) <r. a. u No- 
bil., Vat., Cod. 264. Syro-hex. ♦ yOo.-N-.» )V— s. .<at. 
16 Nobil., Vat. ie Cod. 264, qui praeterea affert : E'. wSo-a 

r) Svvauis auTav, rjroi r) SiaKoo-utJO-ls. 17 Vat. affert : 2. avvr)- 

yayt. 'A. dirfdero. Hoc rectius videtur quam quod legitur 
in Corderii Cat. PP.GG., T. I, p. 567: 'O bi 'AjeiXas to 

avvayav Ka\ Tt8(\s, crvvriyaye Ka\ direBcTO elnev, en\ vapaKeiuevov 

xpdvov. Deinde Cod. 264, et Syro-hex.: 'A. i>s x^ a (<♦-»' 
\lo~~».}). 18 Nobil., Vat. Syrus affert: ^ .u». 

*U)^ ? . 19 Cod. 264. "Syro-hex. ^jo yo^w .<'. 
.\±.j( 0^0 U^c. 21 'A. ir7rooTaXijo-ovrat. Sic Theo- 

TOM. II. doret. et " duo MSS." Syrus Aquilae continuat : 
« . n <n ft oto k_f. (Syr. ,m 9i f>l/. sulUraxit se melu, 
apte respondet Graeco virooT«'XXfo-<5a<, quo<l non fugit Bern- 
steinium in Lex. ad Chrestom. Syr. p. 452. Perperam 
Montef. iWooTaX^iToiTat, coercebuntur, vertit.) Nobil., 

Euseb., Theodoret. n Cod. 264 : 2. outoO jrpooTa£axror 

earriKev. 'A. Ka\ ecm-o-av. Vat. mendose affert: 2. ovroC 
npoard>;ovTos. 'A. ivereixaro (sic). Cod. 264. Cf. 

Hex. ad Job. v. 12. ** Cod. 264. Ad Aquilam cf. ad 

Psal. xc. 10, ubi pro Hebr. n |^n, obtinget, a radice f 1 », 
idem interpres posuit /wrax6^o-€Ta<. Syrus hic affert: .(. 
♦ ^».» % | ^^ .sto; quod Symmachi magisquam Aquilae 
versionem exprimere videtur, siquidem ^k-^-s cum ararpi- 
iretv commutatur Prov. x. 3. xxi. 14. Nisi forte cogi- 
tandum sit de duabus Aquilae versionibus, -tenryayt et 
riKvpao-e, quorum posterius pro Hebr. t?-\} edidit Aq. Num. 
xxx. 9. w Cod. 264. " Idem. 138 PSALMI. [Psalm. XXXII. 14- Kvpios, elSe. 2. e£ oipavov inonTevcov KvpLos 
6pa.™ 

14. toUttJ"|i3Ql? . De sede habitationis suae. O'. 

e£ iroipov KaTOLKrjTrjpiov avrov. ' A. dnb iSpd- 
o-fiaTOS Ka6eSpas avrov. 2. dnb eSpaias (s. 
eSpas) KaToiKias avTodp 

y-)Stn ,| 5ttH 1 ?3 Vn IT2Bfrf. Prospicit ad 
ornnes incolas terrae. O'. kirefiXe-tyev enl ndv- 
ras Tois KaToiKovvTas tt)v yfjv. A. ineKv^fre 

\ / A ' v E 30 

napa navTas Kaarjpevovs Ti)v yrjv. 

15. 02/ "trP "lirn. Quiformat pariter cor eorum. 

O'. 6 n\daas Kara fiovas Tas KapSias aircov. 

A. d 7r\docroiv dpa Kaphiav avTwv. 2. n\aaaC0V 

* t t / G/ > ** 32 

Kara fiovas eKaaTrjv Kapdiav avTcov. 

16. ''!'~'~^" t t 1, In muUitudine roboris. O'. Sia 

no\\i)v Svvafi.iv. 'A. iv n\f)6ei einopias. 33 

$3"3"ja ?^"K7 "1133. Fortis non eripitur 
multitudine potentiae. O'. Kal yiyas oi aco6r)- 
o-erai iv n\r)6ei ia^vos avTov. A. ko\ hwarbs 
(s. 8wd<rTT]s) ov pva6r)aeTai . . 3i 2. ovSe dv- 
SpeTos Sia<pev£eTai Sid nXfjdos (fort. n\r)6ovs) 
ia\vos avTOv. 

17. "$$. Falsitas. O'. -tyevSrjs. 2. dmaros. 39 

WVEP i*b r7T\ iftW. i?< multiludine roboris 
sui non liberabit. O'. ee 5e 7rXi7#ei Swdpecos 
axnov ov crcodrjcreTai. 2. Sid ydp n\r)6ovs 
icrxios airov oi SiaacoaeL. 37 S'. iv n\r)6ei 
einopias airov oi nepicrcocrei. 39 

18. ■'nplj? D^WW. Ad exspectantes gratiam ejus. O'. Toiis i\ni(ovTas inl to eXeos aiTov. 
S'. tovs nenoiOoras Trj %dpiTL airov 39 

1 9 1SV~i"1 DnVn^l . Et ad sustentandum eos in 

J. */. ^. TT T .. j 

fame. O'. *cat SiaOpe^jrai airovs iv \Lfico. 
'A. Kal tov {cococrai airovs ... 2. Kal Sia- 
crcocrai airovs Kal SiarpecpeLv iv Xt/xa>. E'. Kal 
SiaacoaaL airovs . . .*° 

20. i"liT3n. Exspectavit. O'. vnopevei. 'A. S'. 

napeSoKrjcre. 2. dvafieveL. i} 

21. 12ntQ"l. Fiduciam posuimus. O'. f)\niaafiev. 

' A. inenoL6r)aafiev. 2. inenoidafiev. i2 

22. ""T? ^7>I"P "WN3. Quemadmodum speramus in 

te. O'. KaOdnep r)\nicrafiev inl ae. ' A. Ka6d 

nepiefieivapev ae. 2. 6V Tponov npocreSoKr)- 

/ 43 
crapev cre. Psalm. XXXIII (Hebr. xxxiv). 

1. intrcn ^ft;y&. ^xh ^yu-rw* "inism T)-jV 

^T!?. ! !!• Davidi, quando commutavit saporem 
(rationem) suum coram Abimelech, et expulit 
eum, et abiit (David). O'. tco AavlS, onore 
r)\\oicocre to npocrconov airov ivavriov 'AjSi- 
/leX^x, Kai dne\vaev airbv, Kal dnfj\6ev. 'A. 
E'. tov AavlS, ore r)\\oicoae to yevfia airov 
eis npoaconov 'Afiifie\ex, Kal i£e(3a\ev airbv, 
Kal dnf)\6ev} 2. tov AavlS, onore peTe- 
popcpcoae rbv Tponov tov eavTOV efinpoadev 

Afilfie\e)(, Ka\ iK{}aku>v avrbv dinjWdyriS 28 Cod. 264. 29 Euseb., Nobil., qui Symmacho dwb Zo-pas 
KarotKias abrov tribuunt. " Alii habent idpaias, quam lecti- 
onem praeponendam putamus." — Montef. 30 Cod. 264. 

Mendum codicis intKpvtye correxit Parsonsius. 31 Syro- 

hex. * .ooiiN \-^o} "^jL^ 6« .}. 3Z Euseb. et 

" codex unus." E contrario Nobil., Vat. habent : *A. E'. 

dua. 2. d/ioC ; Cod. autem 264: E'. d jrXao-as d/ioC. 

33 Cod. 264. ^Syro-hex. affert : * U-^lo .1 Cod. 

264 : 'A. E'. ov pvadrjo-tTaL. K Regius unus. Nobil. 

affert: 2. Sia yap ir\r)8os ; quod ad v. 1 7 pertinet. 36 Cod. 
264. 37 Idem. Vat. affert: 2. hib yap n\r)8ovs. 38 Cod. 264. 39 Idem. *° Idem. 4l Sic Cod. 264. 
Pro irapfo6KT]o-(, quod vix reperitur, scribendum videtur 
aut irpoofboKrja-f, aut (KapaooKrjoe (Aq. Psal. cxxix. 5). 

42 Cod. 264. 43 Idem. In codice est irepLfpdvapiv o-ot. 

Psalm. XXXIII. ! Euseb., Nobil. Syro-hex. affert: 
'A. to yevpa avrov ("1 ^* ^- J) 2 Euseb. affert: 2. toO 

Aav\8- 'A[iip.i\ex- Syro-hex. .°i\.'.» -kooi' ;-o»? .^b. 

o. n °>/ 00 ..'f \*f\ «■■>/ fr-a .<> N .» L»i» )lo-ao* 
* ook^/. Minus probabiliter Nobil.: 2. ptpopcpaKe rbv 
Tporrov avrov. -Psalm. XXXIV. 8.] PSALMI. Itl 3. ?!?nnn. Gloriabitur. O'. enatve6rjo-tTai. 'A. 

KavyftcreTat? 

4. TTP. «w«/. ()'. inl rb avro. 'A. 6po6v- 

uaSov} 
&.*¥&?} *rtnWD-7^. Et ex omnibus pavori- 
bus meis eripuit me. O'. ical e< 7racrcoi' tcoj' 
napoiKtStv (alia exempl. t9An/r«oi> 6 ) /tou eppi;- 
o~aro pt. 'A. (Kal) airb naacov crvo-Tpo<pS>v 
(pov) dvtppvaaTO pe. 6 2. Kai c-/c naaa>v twv 
ntpto-Ta<rt<ov pov i£ei\er6 pe. 7 E'. . . t£>v napot- 

Kt£>v pov . . . 

6. ^i!751 ^t^ 'ItO^Siri . Respiciunt ad eum et exhi- 
larantur. O'. npo<re\6aTe irpbs avrbv, Kal 
<P<oTi<r6rjTe. 'A. dnofiXeifraTe npbs avrbv, nm cjxo- 

Tl<Tt?I)T«. 9 

10. liDTO. Inopia. O'. vo-rep-qpa. 2. ?WS«a. 10 

11. 12H O^VCS. Leunculi egent. O'. n\ov<rioi 

inTCoyevcrav. 'A. E'. CTKvpvot r)Ttapr)8rio-av} 1 

15. inDT^ 1 ]. Et petsequere illam. O'. Kal Si<o£ov 

> ' %* ^ m » » > ' 12 

avTTjV. Zj. Kai amvaov eir avrrjv. 

23. "Q. In eum. O'. en avrov. ' A. ev avrS>. 
2. 9. en' avTco} 3 Psalm. XXXIV (Hebr. xxxv). 

1. TTO, Davidi. O'. tS> AaviS. 'A. 2. tov 
AaviS} i. Vp.JiJ njrn rnn. m^ j^ CMIB /,,,_ 

gatoribus meis. O'. SUaaov, Kvptt, rovt d8i- 

KOVVTaS jXf. A. iutao-ai, Kvpu, roif outa{o(Utmt pot} 

2. "122. Scutum. ()'. dvptov. 2. Kovrapiov} 

3. ''c-h nfrnpS -iipi n^n p-vn. /.;. „„.,., 

lanceam, et occlude (viam) in occursum perse- 
cutorum meorum. O'. tKytov pop<paiav, Kai 
o-vyKXetcrov e£ ivavrias tS>v KaTaSitoKovrcov pt. 
A. 2. G. E'. Kal yvpvoxrov \6y\r]v, Kal ntpi- 
<Ppa£ov e£ tvavrias tS>v KaraStcoKOVTcov pt} 

5. nn 1 !. Impellens. O'. tK6\ip<ov. 'A. npo*6i>p} 

7. DrittTl nnUJ J?VBft UTt^. Qttontam «m- 

merito absconderunt mihi foveam retis sui. 
O'. oti Scoptav eKpvyjrdv poi Sca<p6opav nayiSos 
avrSv. 2. Sti dvairi<os KareKpvtydv pot Sta- 
<p6opdv StKTixov avrcov} 
■ , tpQ27 npi D2n. Immerito foderunt (foveam) 
animae meae. O'. pdrnv coveiStaav tt)v tyvxw 
pov. 'A. dvatTim Stipp-nfcav tt)v ^rvx^ A tov - 
2. dvairicos vn<6pv£av tt)v \frv)(rjv pov. 7 Aliter: 

A. Staptav £>pv£av tjjv ^fn>\Tjv pj>v. 

8. i^?. «^. A T o» cognoscat. O'. ^ ov ytvdxrKovo-t. 

'A. oxj yivdxTKOvTi. 2. 8 pfj otSev? Q. opoicos 
TOIS O'. 10 
n^-vS^ nMiUJS. Cum pernicie incidat in illud. 
O'. Kal ev rjj nayiSt ne<rovvrat ev avTjj. 'A. 
iv o-vvrptppw Ttto-iiTai (s. Trfcrrrtu) iv avrtp. 8 Corder. in Catena PP. GG., T. I, p. 592. 4 Nobil. 

6 Sic Comp., Ald., Cod. Alex., alii. Syro-hex. iwAo/. 

* " Unus codex." 7 " Alter codex, et Drusius [Nobil.]." 
— Montef. Syrus, ni fallor, affert: 2. tS>v irtptoirao-pav 
()i_3Lq_j) pov. Vid. Eccles. ii. 26. v. 13 in Syro-hex. 
8 Syro-hcx. * .^Ji»_j Jics-aiol .0». 8 Syro-hex. ./. 

* 0»o»-»Lio oiLol^. oio-j.. Nobil. affert: 'A. anof3\i\jraTe. Syro-hex. ♦ )!■■■> 1 -> - « "Idem: L-s .!■ ♦ o-Oi^./. '- Idem : v.ncu^. ooit^coio .o». 

13 Nobil., Vat. 

Psalm. XXXIV. > Sic "MSS." Nobil.: 'A. toO Aavit). 
1 Syro-hex. ♦ ,.«f».s> ^ ■ ■ -«« t-^.../ jo-i. L.w>o yO» ./. 
3 Cod. 190 in marg. Hujus vocabuli meminit Eustath. 
p. 1641, 8, quasi vnoKopio-TtKas effictum a kovtos, tlSos Soparos, 
quod ipsum pro Hebr. H3V posuerunt LXX Ezech. xxxix. 9. 
Nisi forte pro 2. Kovrapiov rescribendum o-Kovrapiov, quod glossema est in marg. Cod. 281. Hesych. don-ir, oirAo» 
woXtptKov, t6 o-KovTaptov. 4 Sic Nobil., Vat., Reg. unus. 

Syro-hex. affert: ♦ (^jso^. >*X^p .js. * Syro-hex. 

•:• ^j_-« o. n vi« ./. * Sic Euseb. Nobil. affert: 2. 

dvatrla)! a>pv£dv pot S. 8. avri>v. * " Sic Euseb. DrusiuR 

[Nobil.] vero Symmachi solum lectionem afTert. Duo 
MSS. [necnon aliud schollum apud Nobil.] ad Sym. ba^ 
bent: awunW Stipprj^a» K.r.i. Nempe Symmachum pro 
Aquila posuerunt." — Montef. Cod. 268, et sine nom. 
Cod. 264 : 2. dvatTtas v7ra>pv>;av. Aquilac versio est valde 
suspecta; nam nec Eusebius istius interp. meminit, et 
Syro-hex., si quid video, affert: 'A. Swptdv mpv£av (s. iir«»- 
pv£av; non Std>pv£av, quod Syro nostro est n »\» ) rr)» 
tyv\Tiv pov (♦ 1. » 91 iN OtJfc m t^^o)- 9 Nobil. Vat. affert ! 'A. ov ytvd>o-KovTt. 
11 Syro-hex. ♦ o^> ^>jaJ )■ -> ..» •> ./. Vat. 140 PSALMI. [Psalm. XXXIV. 12- 12. iTii_3 rinri. Pro beneficio. O'. dvrl KaXcov. 
'A. . dyadocrvvqs. 2. . dya6ov. G. . dya- 
6cbv. 12 

^ffiQiy 7'iDU?. Orbitatem animae meae. O'. 
Kai dreKviav rfj r t v\fj r L0V - 'A. aTeKvcocrtv 
rfj "faxfl f iov - 13 2. dvTecrTpafipeva Kara rfjs 
jfv^fjs fj.ov. u 

13. pto "#qS orrtVna •wi. m ego , cum uu 

male habebant, vestis mea saccus. O'. kycb Se 
kv tS> avrovs irapevoyXelv fiot kveSvo/irjv craKKOv. 
'A. Kal kycb kv dppcoo-Tia avrcbv, evSvcris /xov 
craKKOS. 2. kfjtov 8e kv raTs dppcoo-Tiais avrcbv 
to evSvpta aaKKOS. 15 0. E'. kyco Se kv tco 
irapevo)(Xeicr6ai avTovs . . . 16 

lltBH. Revertebatur. O'. aTrocnpacpr\cTeTat. 
2. imkoTpe^rev. 17 

14. ^37rrnn V} )"tN3 }Tl3. Ac si proximus, ac 
si frater mihi fuisset, incessi. O'. cbs nXrj- 
criov, cos dSeXcpbv r)fieTepov ovtcos eiirjpeo-TOVv. 
2. cbs irpbs eratpov, cbs npbs dSeXcpbv dve- 
crrpdcprfv. 18 

Vrtntt) yip QK-^INS. Ut qui luget matrem 
pullatus incurvabar. O'. cbs nevdcbv Kal ctkv- 
6pamd{\cov ovrcos eTanetvovfirjv. ' A. &>s rcevdos ptlTpis . . . 19 2. cbs Trev6cbv dfiofirjrpiov crKv6pco- 
ircbs eKvcprjv. 20 

15. 1BDN3'] WlQte yhpb. Sed in claudicatione 
mea laetati sunt et convenerunt. O'. Kal Kar 
kfiov ev<ppdv6r)o~av Kal crvvr]^6r]crav. 'A. Kal 
kv o-Kao-fico fiov r]vcppdv6r]aav Kal crvveXeyrjcrav. 
2. crKa(ovTOS 8e fiov rjvcppaivovTO Kal r)6poi- 
£ovto. E'. Kal kv Trj dcrdeveia ftov rjvcppdv- 
6rjcrav . . , 21 
VqrT tifa t«EJ 'hy «D», Convenerunt 
adversus me percutientes (lingua), et non cog- 
novi. O'. avvr)y6r)aav ktr kfie fidartyes, Kat 
ovk eyvcov. 2. avvrjyovTO Kar kfiov nXrJKTat, 
Kai ovk fjoetv. 

^IZTV'!*;') Wyi- Proscindunt (dictis), et non 
silent. O'. Steayiadr/aav, Kal ov KaTevvyrjcrav. 
A. eppr]£av, Kal ovk katcbnriaav. 23 2. dirop- 
prj£avTes ovk rjpefiovv. 2 * 

16. *&& -hy p-\n ftyv ^vh isna. Cumpro- 

fanis sannionibus placentae (parasitis) frendent 
contra me dentibus suis. O'. kneipaadv fie, 
k£efivKTrjpio~dv fie fivKT-qptafibv, e/Spv-fav kir' 
efie tovs oSovras avrcbv. 2. kv vnoKpiaet 
cp6eyfiaat nenXaaftevots enptov Kar kfiov 686v- 12 Nobil., Vat. Sed in hoc scriptum : X. dya6oavvrp>. 
13 Nobil. et " duo MSS." " " 2. o-weo-rpappeva, et in 

alio cod. dvreo-rpappeva Kara rrjs ^. pov. Eusebius autem 
dveo-rpappcva." — Nobil. Montef. ex Euseb. et Colb. edidit 
dveoTpappeva. Vat. habet trvvaveo-Tpappeva. Syro-hex., ut 
videtur: 2. dvreo-rpappeva (|±^i&3, retributiones) rai-a t^s 
if-. pov. 16 Euseb. et " MSS." Aquilae lectionem affert 
etiam Nobil. Syro-hex. utriusque interp. versiones con- 
junxit: l».o i\ ,.oo> ^» > l-joii o -i i ,_»» ia^» .^s ./. 
* \ a f Hinc ad Sym. copulam, quae in Hexaplis aberat, 
assumsimus. 16 Euseb., Nobil. 17 Nobil. 18 Idem. 
Cod. 264 in marg. sine nom.: a>s irpos tTaipov, los -rpbs dt)e\- 
(pbv dveo-rpecpoprp). Pro dve-rrpacprjv stat Syrus noster, qui 
affert : 'A. 2. as npbs erepov (p^./), i>s rrpbs d8e\(pbv dve- 
o-rpaCpr)v (l^ASaL/). 19 SjTO-hex. * Lioj» JL»/ y-*t .}. 

20 Sic sine nom. interp. Nobil., Montef. Cod. 264 haec 
cum prioribus, i>s -rpbs eralpov k.t.L conjungit. Vat. autem 
ea diserte Symmacho tribuit, ut et Syro-hex., qui affert : 

»vO» (o-Kvdpmjrbs) ) j. » Ifl 1 .OfJO( i^> '%>-'*. "%>+=>( <**( .«fio. .lS-»oot. 21 Euseb., Nobil., Colb. Posterior o-Korao-pm 

pro o-Kao-p& perperam scribit. Syro-hex. Symmacho con- tmuat : * ooot «r« J. -Lc >0, h. e. Kal ev aKao-p.tt> pov Tjvcppalvovro. (In fine Cod. C. addit v»X.) 22 Theodoret., 
Eeg. unus. Nobil. et Syro-hex.: 2. 7rX^»:Tat (\ •, "■■ ») 
Bar Hebraeus : 'A. 2. -rXrjKTai, Ka\ ovk JjSeiv. 23 Nobil. et 

" MSS." Syro-hex. ♦ o_ols* Jlo «-o^ ./. S4 Sic 

Nobil., et sine nom. Cod. 264. Euseb. et Colb. habent 
d-Toppr)o--Tovres, Vat. autem aT-opr)o-avTes. Denique Syro-hex. 
♦ ooo) ^__s_v J) fc_?;__o» ^-io .«_), h.e. vertente Bugato, 
d-Toppevo-avTcs ovk r)pepow. Nobis quidem Syriaca sonare 
videntur, d-rb peovruiv oIk r)pepovv. Euseb., Colb. 

Pro cpdeypao-i Nobilius pi)pam habet, quod deterius est. 
Cf. Hex. ad Hos. vii. 16. Idem memorat variantem inu- 
tilem e'-rrrypiovv pro eirpiov. Syro-hex. affert : o)mTii ._». 

•:• ]l^_-t.lS_>)_---0 li_C_~> L.S|__>. Ad J-SUi 0L--OO, V-TOKpiariS, 

cf. Hex. nostra ad Jerem. xxiii. 15. Obscurum, nec Lexi- 
cographis notum, )t- . 1 ■_>--)-> v (in Cod. C. )k-~->L),- -on 
scriptum) Bugatus dubitanter vertit, familiaribm, a verbo -Pbalm. XXXIV. 24.] PSALMI. 141 1 7. HbOn !T33 "^'"'^ • Thmine, quouaque aspicies ? 

O'. Kvpie, iroTi inoyjrfl ; O/ Xoinoi- Kvpie, 
iroo-a o-fy; 26 

TH" 1 ^" Solitariam meam (animam meam). 
0'. tt)v fiovoyevr) fiov. ' A. tt)v fiovayffv fiov. 

2. TTjV flOVOTTjTa fiOV. 27 

18. T?7'_'_? Ol- 1 ^ Djn. In populo numeroso lau- 

dabo te. O'. ev \a<2 j3apei aiviaco ae. 'A. iv 
Aaa> oo-Tiiva> aiveaa> ae. __. tv \aa> irafi- 
nXrjOeT aiveo-a> <r<=. 29 

19. D3n *'N2tt). Qui me oderunt immerito. O'. oi 

fiio-ovvTes fie 8a>pedv. A. eyfpalvovTes fie avaiTioos: flg"*__^F. (Ne) nictent oculis. O'. /cat &a- 
vevovres 6(p6a\fioTs. ' A. Kwfoirf,- d<£0uX/i<}). 31 2. 
iVbw respicient in me? 2 

]l_U_?n^ rT1D"ip. Etenim non pacem loquuntur, 
et contra quietos terrae verba fraudum cogi- tant. O'. 8ti ifiol pev eipriviKa i\d\ow, Kai 
iit 6pyfj 86\ovs 8te\oyi{ovTO (alia cxempi. xal 
iv' 6pyr)v yfji i\d\ovv, 86\ovs 81 8tt\oyi- 
(ovto 33 ). 'A. . . Kai iiri d6p6a yfj? f>f)paTa 
iniOeo-iaiv \oyio-ovTat. 34 2. ov ydp tis tipt)vr)v 
\a\ovatv, d\\d TTtpt o-vvapnayfjs iv rj) yjj 
\6yovs 8o\iovs ^oyi^ovrai. 35 E'. Sri ovk tiprj- 
vtjv \a\ovat, Kat iirt auvTt\eia yfjs prjpa-a 
86\ta \oyifovTai. 39 

21. r\HTl nNrT. Eja, eja. OT. tvyt, tvyt. 'A. 

dd, dd. 37 

22. ttnniiJ"7M. Ne sileas. O'. pf) Trapaaiamr)aT}s. 

'A. p-r) «aioVuoT/f. 38 2. flf) r)(TV)(do~r}S?* 

23. nS^prn rrVS?n. Expergiscere et evigila. O. 

egeyep6r)Ti, Kvpte, Kal wpoayes. ' A. i(*yip0rrri 
Kai dvdo-rrfii. 

" I ? 1 ^f. Ad litem meam. O'. ets rf)v Siktiv 
fiov. 2. eis tt)v 8tKaia>aiv fiov.* 1 

24. ^KlDttJ. Judica me. O'. k P Iv6v fie. 'A. 8i- 

Kaarov fiot.* 2 _-.^~=>, s. u^|ls, domesticum fecit, suum fecit, sibi vindi- 
cavit (Gr. outctoCo-dai), ex quo fit verbale \ ■ -S r|_____>, 
domesticus. Sed difficile est intelligere, si TrorXaoyieVots ante 
oculos habuerit Syrus, cur non proprio vocab. }h- _i - - - 
verterit. Ceterum Synimachum hic imitatus est Hieron. 
vertens : in simulatione verborum jictorum. 26 Euseb. 

Syro-hex. ♦ k__i|' Jj-. - \ -o D .ot .ji> ./. 2r Euseb., 

Theodoret., Vat. (Vat. scribit: 'A. povopdxrjv uov. Cf. ad 
Psal. xxi. 21.) Syro-hex. ._» ♦ u \ .? )lS-.?<i i.\.\ .]. 
♦ w^-j )lov-euoaX. 28 " Euseb. et MSS."— Montef. 
Euseb. affert : 'A. ocmivw, tovtio-tiv, to-xvpa ; et sic Nobil. 
et Codd. 264, 268. Syro-hex. ♦ |.iv>^ ./. 2! * " Duo 
codd." et Theodoret. Nobil. : 2. nap.Tr\r,del 30 Reg. 

unus. Euseb.: 'A. dvairlas. 31 " Syrus noster, vertente 
Bugato, affert: 'A. maesti oculo (» [ 1 « v *> ^ . ». o « v» |). 
Parsonsii Cod. 268 haec habet: 'Akv\. ral vtvuan Sito-vpav 
6q>dakua>v ra tovtov vatSeipaTa ; quae non tam. pro ipsis- 
simis istius interpretis verbis, quam pro explicatione eorum 
habenda esse quivis videt. Etiam hoc posito, haereo in 
vocabulo . «n-^j»». quod cum . .n. vivl. Siao-vpovres (cf. 
ad Jerem. 1. 45) permutanduin esse suspicor." — Haec olim 
scripsi in Otio Norvic. p. 14. Serius me docuit Vir harum 
literarum peritissimus, R. L. Bensly, Syriacum ^n.w; 
non vertendum esse maesti, sed vexantes; Aquilam vero 
in locis Prov. vi. 13. xvi. 30 pro HiJ, tatf/m» posuisse. Suidas : Kvi£av, atTtaruaj, \vn£>v r) ripvav. Pnori seiisu 
ccpit interpres Syrus. ** Syro-hex. ♦ wd \0l>*> H ••»• 
33 Sic Cod. 184, quocum ad literam conspirat Syro-hex. 
Schol. apud Nobil. et Cod. 264 : To, yr)s i\a\ovv, laroprtTai 
rrapa Tots O', (V oc toi; arr\ois dvTtypd<pois oi KtWai. In Psalt. 

Gall. habetur : Et in iracundia -X- terrae loquentes • dolos 
cogitabant; unde sua finxit Grabius: Ka\ ttr' 6pyr\v *Skyr)s 
\a\oivTt s 4, SdXous 8ifXoy<fo»To ; quae in nullo Graeco libro 
leguntur. M Nobil., et " uuus codex," qui Xoy<fo»Ta» 

scribunt. Mutavimus e Syro nostro, qui eadem Graeca in 
suo habuit, sed aliter cepit, vertens: .00» )loo '^.i.o .(. 

♦ . n -1 « ■'■ ls_> Jo»i? ]s.i\i ■■■\«, h.e. et super verba rt- 
pentina terrae illusionum cogitabunt. ** NobiL, et 
idem codex. Cod. 264 sine nom. interp. corrupte legit: 
oi ydp tis jjtjuaTa \a\ovatv, d\\d rrpos o-vvdprraypa iv yj K.r.t. 
Accurate Syro-hex. IV .. .\\v> v \ i.»\ i-^ o^. .jb 

♦ ^. -. «.mIsoo )iV\ « * > )L» \-±iU> )_-Sot^ , ^4-ao. 
36 Nobil.,et "unus codex." w Syro-hex. ♦ )ot(' ]o>( .(. 
Cf. ad Psal. xxxix. 16. w Syro-hex. ♦_._-.•. B .1- 
Cf. ad Psal. xxvii. 1. w Nobil. " Syro-hex. ./. 

♦ «o_oo t_^.Ll/. *' Nobil. Pro <WuW.r, quod hic 
non quadrat, legendum videtur oucao-ia», s. 3Mo_ta<r_u>. Sci- 
licct huc pertinere videtur lectio Cod. 264: 2. 6_z o-nurua- 
(8<aS«a<r.'av), quam ad Hebr. Ifffl (v. 24) affert Pareonsiui. 
Cf. ad Psal. liv. 10. 41 Cod. 264 : 'A. «utaao» pw (sic). 142 PSALMI. [Psalm. XXXIV. 25- 25. 1ffi3SH31. Absorpsimus eum. O'. KaTeniouev 

CLVTOV. A. Ka.TenovTLO-ap(v airdv. 

28. D^n-^S. Omni die. O'. oXnv tt)v f)uepav. 
2. ndaav fjfiepav.** 
"^ry^Tjn . Laudem tuam. O'. rbv enaivov o~ov. 
' A. vfivf)aeL ae. 4,5 

Psalm. XXXV (Hebr. xxxvi). 

1. ffiijO;?. Praecentori. O'. eis to reXos. 'A. 
r£ vLKononf} Ovre ^raXfibs, ovre a>Sf), ovre 
tl toiovtov eniyeypanTai. 2 

2. urbn nns-r» "ab rea yv~b ytos-DN3 

«" • ri I •• *• • v'v : t tt -v •-. : 

V3^3/ "'53? ■ Dictum (afflatus) sceleris est 
tmpio in interiore cordis sui (alia exempl. 1S7) ; 
raore e*< pavor Dei in conspectu oculorum ejus. 
O'. cpnalv 6 napdvofios tov dfiapTaveiv ev 
eavTcp' ovk eo~Ti cp6(3os Beov dnevavTL to>v 
6<p6aXfia>v avTov. 2. cpnal nepl dovv6eaias 
rov daefSovs evSodev f) KapSia pov ov npo- 
Keirai <p6(3os 6eov dvriKpvs tS>v 6<p6aXfia>v av- 

TOV? 

3. «3toV *&% timb V3"j?a ybvt pVn n - & . 

Nam blanditur sibi in oculis suis, ad inve- 
niendum culpam suam ad odiendum. O'. otl 
eSoXcoaev evcomov ai)Tov, tov eiipeiv tt)v dvo- fiiav avTov, Kal fiiafjaaL. 'O 'EfipaLOS' ev 
6<p6aXfio?s avrov SeSoXooKev, tov evpeiv K.T.e.* 
2. otl et;oXia6aiveiv tcl nepl avTov SoKei, tov 

evpedfjvai tt)v dSiKiav avrov eis to pian6fjvai 

» ' 5 
avTfjv. 

4. l^nV ^Stort 1 ? h~Tn. Besiit intelligere ad 

bene agendum. O'. ovk e(5ovXf)6rj ovvievaL rov 
dyaOvvaL. 'A. ivavo-aro . . . 6 2. dnefyeTO tov 
evvoeiv evnpayfjaai. 7 

5. 23MV. Sistit se. O'. napearn. 2. perstitit? 

DNp 1 ] is7 JH. Malum non aversatur. O'. rfj 
Se KaKia ov npoaS-^OLae. A. KaKov ovk dirop- 
ptyei. 2. KaKov oiiK dnoSoKiudaei. Q. KaKov 
ovk dncoaaTO. 9 

6. D^rrcr-Ty ^niftON. Fides tua usque ad nubes 

(pertingit). O'. f) dXf)6eLa aov ecos tcov vecpe- 

XS>v. 'A. . . e<as rtbv ponav. 10 2. f) (SefBaiOTrjS 
aov fie^pi tcov aidepcov. 11 

7. 'N _,, "nn3 TT-0li?~7? - Justitiatua est guasimonles 

Dei. O'. f) SiKaLoavvrj aov d>s opn 6eov. 'A. 
SLKaLoavvn aov cbs opr~ ioyypov. 12 
rT^DStpp. Judicia tua. O'. tcl Kpifiard crov. 
"AXXos" tcl aKpi(3dafiaTa. "AXXos" ra npoa- 
Tdyfiara. 13 

8. Tf-pr" "^i"J~rTD. Quam pretiosa est gratia tua ! 

O'. d>S e7rXf)6vvas to eXeos aov. 'A. 2. E'. ri 
TifiLOv to (\(6s o-ov. 14 43 Syro-hex. ♦ «ova^ii^ .?. *» Theodoret. M No- 
bil. Montef. ad ".^^ 1 , O'. ntXi-n-crei, perperaru refert. 

Psalm. XXXV. ' _1 Syro-hex. - Euseb. 3 Euseb., 

Nobil. Apud Euseb. Montef. edidit 6 cpofios 6W. Syro- 
hex. 'affert: ^so .IlX»»» «La^ai^ ^s^» <-»? .^» .('. 
♦ )oS>«? «1^*.» ). v< > (d )l oOi-? )oi». ^^-i quasi legis- 
set, iv&oBtv napSlas avrov ov TrpoitctTai cpoftos 8eov. * Eu- 

seb. : At6 ifara rrjv *E[3pa'LKr)v avayvwoiv, iv ocpBaXpoLS airov 
(IptjTai 8e8oXco/teVat, tov tvptiv K.T.i. b Euseb., Nobil., 

Colb. Pro tls to p,io-T)6i)va- Nobil. habet toO pio-ri&fjvai. 
8 Syro-hex. * JL*, ./. 7 Colb. utlxopw scriptus. 

8 Syro-hex. « jp— .U> .^o. - " Has omnes lectiones 

afferunt quidam MSS. et Drusius [Nobil.]. Regius autem 
unus [cum Theodoret.] habet drrt&oKlp.ao-f." — Montef. No- 

bil. affert: 'A. ouk aitippi^ft. 2. kokov oiK aTToSoKipda-a. ©. 

Syro-hex. Jl .*> ♦ J^jj Jl J y - - -> .1 ovk anwaaro. 't U mj. Hujus auctoritate dr-opptya pro dvippi^ Aquilae 
vindicavimus. 10 Syro-hex. et Bar Hebr. (qui i^Sj^. 

habet): •> l_a_9iix )^>»x ./. " Syrus interpres vocem 
potras modo reddidit )°i °ti. uti in hoc [solo] loco, modo 
)J^.1^_), uti Psal. xvii. 12. Jerem. li. 9 etc." — Bugat. Cf. 
nos in Otio Norvic. p. 26. u Euseb., Colb., Reg. unus. 

Nobil. affert : 2. r) fi. aov Zas al6tp'u»v (non, ut Montef. ait, 
(<os tS>v al8(pia)v), et sic Codd. Vat. et 264. Syro-hex. .40. 

*t i_»lD ).^c.^. 12 " 'A. DiKaioo-vvn aov ms opr\ icr-ypi. 

Legitur etiam iaxvpov." — Nobil. " iaxvpov. Sic aliquot 
MSS. Sed duo Colbert, unusque Reg. io-xvpd ; et sic etiam 
legit Dan. Barbarus [et Euseb.]." — Montef. 13 " Coislin. 
[et Cod. 190] ad vocem Kpipara in marg. ponit: aKpifid- 

0-p.ara, Trpoo-TaypaTa." — Montef. Cf. ad Psal. CXviii. 23. 

14 Nobil. affert: 2. W tl/uov. Syro hex. )oo .01 .a» .(. -Phalm. XXXVI. 10.] PSALMI. 113 8. PTOW? ^ W *&• Etfilii hominum 

in umbra alarum tuarum confident. O'. oi Se 
viot to>v dv6pd>na>v iv crKtnn ra>v mepvya>v crov 
t\movcrt. 2. viol Se to>v dv6pdnrcov imb crKtdv 
tcov nrepvyoov o~ov duepipvovcrt. 16 

9. tP3"35? AMH\* Et torrentem voluptatum tuarum. 

O'. Kal tov yetpdppovv rrjs Tpvcprjs o~ov. 2. 
Kai to ptidpov rijs nayKUjmias aov. 16 

Dj?pn. Potare facies eos. O'. ttotius avrovs. 
'A. 2. 0. E'. S'. avToits, 6/j.oim. 17 
11. 'ipTD. Protrahe. O'.napdretvov. 'A. «Xkvo-ok. 18 

3?^^ ^01^1?% Et justitiam tuam rectis 
corde. O'. Kai rr/i' StKatocrvvnv crov tois ev- 
6ecrt TJj KapSia. 2. Kal tt)v eXevuoovvnv o~ov 
tois dn\ots tt)v KapSiav.- 9 

13. wp femfcn vfsi hm -hvh -ba utf, mu 

ceciderunt patrantes iniquitatem ; impulsi sunt, 
et nequeunt surgere. O'. tKtt enecrov ndvres 
oi tpya{6pevot tt)v dvouiav et;d>a6n<rav, Kai ov 

ui) SvvOOVTai CTTTJVat. 'A. . . (oi ipya£6ptvoi) dva>- 

oicXcr . . ^ 20 2. onov ntnrovcrtv oi epya(6uevo- tt)v 
dSiKtav d>6ovvrat, Kal ov Svvrjo^ovTat arrjvai. 21 

Psalm. XXXVI (Hebr. xxxvii). 

1. Tfr?. O'. to> AaviS. "A\\oc tov AaviS. 1 1. D^Qa "^nnn-?M. jf e exardesca» ob malignos. 

O'. ur) napa(r)\ov iv novnptvouivots. 'A. uf) 
8taud\ov iv novnptvouivois. 1 2. ur) <pt\o- 
vtUtt KaKovpyots? O. ur) naptpt6i(ov . . .* K'. 
ut) ipt6i(ov iv novT)ptvouivots} 

2. y$ft • Sicut viror. O' '. cocrtt \d\ava. 2. (wrti) 

X\wpd. a 

3. njlEN nSTVl. Et paice (sectare) veritatem. 

O . *a« notpav6r)<rn int to> n\ovra> atrrrjs. 
A. S'. Kal viuov nioTtv. 7 2. /cai* notfiaivov 
StnvtKWS. 8 E'. Kai jroin (s. jroirjo-oi>) nitrrtr. 9 

5. vtSi Devolve. O'. dnoKa\vtyov. 'A. Kv\tt. 2. 

«77£»v;i/Xja-OI'. 10 ex- specta eum. O'. vnordyn6t to> Kvpioo, Kat Ui- 
Ttvcrov avrov. 'A. aiyncrov rat xvpicp, Kat 
dnoKapaSoKet airrov. 2. r)crv-\a(t rS> Kvpicp, Kat 'tKerevt avra). 11 "^nnn~7N. Neexardescas. O'. ut) napa{rj\ov. 

2. f*r) <pCKovtiKa. 

n^TD nUJV ttMtt. Invirumfacientemfraudes. 
O'. iv dv6pdmcp notovvrt napavouias. 2. . . 

cl «v^v/ieirat. 

10. tolpO^ n^Sinm. Et altendes locum ejus. 
O'. Kal £r)Trjcrets rbv T&rrov avrov. A. . . 16 "Sic quidam TAS8. n —Montef. Euseb. et Nobil. ha- 
bent : 2. i7r6 o-Kiav K.T.t. l - Syro-hex. |_t» ^soo .xo. 

♦ m^->? )»^3 Lo-J^.cus>. Idem in textu habet, Kai Toir 
Xtipdppovs (11 .«.j ►-aoo) ; in marg. autem, toi/ xnpdppow 
(JLj). n Schol. apud Nobil. 18 Syro-hex. ♦ ^ J. 
19 Euseb., Nobil. so Syro-hex. ♦ v »Icl- 11» .1 

21 Theodoret. et " duo MSS.," qui omues oi t'pya(. tj)v ivo- 
piav habent. Euseb. affert : 2. orrou — Tr)i/ ahtKiav. 

Psalm. XXXVI. L " Sic uuus." — Montef. Vat. vero 

affert : to AavicS' 6poia>s oi r 7 , r) E', Kai r) S'. 2 Euseb. 

Nobil. et Syro-hex.: 'A. pi) Stapaxov (jk.hoLL JJ). 3 Eu- 

seb. Nobil. affert : E'. S'. 2. /jr) <p. k. Theodoret. : 2. pt) <f>. 
■ Theodoret., Nobil. 6 Euseb. ° Sic Nobil. Mon- 

tef. ex MSS., ut ait, affert : 2. or* «uo-ei x^ w P"> quod ad 
Hebraea TVru "'S aptat. 7 Aquilae lectionem afferunt 

Euseb., Nobil. Syro-hex. » )Ln i v> .ot <*_^.»o .o ./. 
8 Euseb., Nobil. 9 Syro-liex. ♦ ) l . -i i yi . o ,S\ o .«. 

10 Nobil. Syrusaffert: ♦■^p» .j». n ""SictEu- seb., Nobil. et] omnes praeter unum, qui ex versione Syni- 
machi ad Aquilam posuit, Kai «fTfvt avr6v. Ad Sym. vero 
Euseb. legit a£r<», Drusius [Nobil.] aMv." — Montef. Syrus 
tantum affert: •> l-. ; vi N ^soUjk .}. " Syro-hex. .m> 
♦ Ji_~LL Jl. ■* Adverbn iv dvdpar-n K.r.t. Syrus noeter 

ascripsit : * J-_.»ls--.» »->--»/ .-». Bugati versio est. 
qui pascuntur; quae non uno nomine contra linguam 
peccat. Nimirum u_-k>L/ in conjugatione Ethjwel pastm 
est, w-a.»L(' vero in Ethpaal, cogitavit, meditatus est, sonat. 
et cum Graecis vocabulis, \oyi(tadm, PovXtvto-dai, <ppovf'u> 
(Zach. ix. 2), tvdvptia6ai (Jesai. x. 7) permutatur. Prae- 
terca in loco Psal. xxx. 14 pro ^OOJ Parsous. e Cod. 264 

aflVrt : O'. «'/SotXtucrawo. *A. ivtvoJ]dr)<rav. 2. ivtfivpovm. 

His perpensis, Syri notulam, quam non ad totam clausu- 
lam, sed ad unum vocab. niBTD pertinere manifestum est, 
sic vertendam censeo: 2. _. ivffvpurai. Etiam Hieron. 
vertit : adversus virum quifaeit quae cogitat. 144 PSALMI. [Psalm. XXXVI. 12- fjn Tcmov avrov. 2. (tai Karavorjo-ds rrepL tou ronov 12. vattJ v^y p-ini pnsS yoh de 1 .*. M flC Ai- 

natur impius adversus justum, et frendet contra 
eum dentibus suis. O'. napaTrjprjo-eTat 6 dfiap- 
rcoXbs tov SUatov, Kal (3pv£et eV avrbv tovs 
oSovTas aiiTov. 2. evvoet 6 do-e/3r)s rrepl tov 

StKaiov, Kat (ipvyet kut avTOv tovs oSovTas 

> ^ iK 
avTOv. 

13. "i7 - pntp> 'tfW. Dominus ridet illum. O'. 6 

Se Kvptos e/cyeXaVeTat avTov. 2. Kat 6 Kvptos 
KaTayeXdcret avrov. le 

14. TVJ -, "Up\ Rectos viae. O'. tovs eii&ets Trj 

KapSta. 'A. 2. . . «j «58<5. 17 

16. D^IH. Plurimorum. O'. 770X1;»/. 'A. 2. n-oX- 

\S>v. w 

17. "=ft?'D. Sustentat. O'. viroo-Trjpi(et. 2. oWi- 

Xa/if3aVeTa<. 19 

18. DW?n njj n^ }HV. Mwtt Jova dies in- 

tegrorum. O'. ytvwcrKet Kvptos tcls oSoiis ('A. 

2. O. ras fjpepas 20 ) TCOV dfltoflQiV. 2. TTpOoTSev 

o Kvptos Tas r)fiepas toov aficoficov. 

19. Jto^. Famis. O'. Xtfiov. 'A. crtToSeias. 22 

20. Vn^ DW1 i3. iVa m impji peribunt. 'A. 

2. O'. 6Vt ot dftapTcoXol dnoXovvTat. 23 
1 1 M i ■ uWi Et inimici Jovae. O'.ol Se e^6pol 
tov Kvpiov. 'A. 2. /cat ot e%6pot tov Kvpiov. 2 * 20. D^l "'i?'?» Sicw^ pretiosum (pingue) ovium. 
Aliter: Sicut decus (gramen) pratorum. O'. 
afia t<2 8o£aa6r}vat avrovs Kat vyjrcodfjvat. 'A. 

tof Ti/xij apvav (8. apvmv). Z^. . . o>s povoKepa>Tes. 

22. V3"1D.tp. Benedicti ejus. O'. oi evXoyovvres 
avrbv. 2. ot evXoyrjftevot vn aiiTov. 27 

"* T T i?^ # Et maledicti ejus. O'. ot Se KaTa- 

pcofievot avTOV. A. 2. oi 8e KarapaBevres VW avTOv, 2S 23. V^n^ \3rrn. Et viae ejusfavet. O'. Kat Tr)v 
68bv avTov 6eXrjaet (alia exempl. add. o~<j>6- 
Spa 29 ). 2. Kat r) 6Sbs at/TOv evSoKetTat. 30 

25. , »r0grt3a ^n^ri 1W. p Mer f u i, etiam senui. 

O'. vecorepos eyevofirjv, Kat yctp eyrjpaaa. 2. 
veos eyevo/jtrjv, dXXd Kat eyrjpaaa. 31 

26. Trhai\ \fm DVn-^3. Quotidie miseretur et 

dat mutuum. O'. oXrjv tt)v rffxipav eXeet Kal 
Savei£et. 'A. oXrjv Tr)v rjfiepav SwpetTai Kat Savei£e n 27. O7W7 l^tth. Et habita in saeculum. O'. kui 

Karao-Krjvov ets alcova -7- alcovos. 2. Kat f)pe- 
fir)creis ets atcova. 

28. VT/pn. Pios suos. O'. tovs oaiovs avrov. 

"AXXoy Toi>y dyvovs avTov. 3i 

n^33. Exscindetur. O'. k>\oXo6pev6r)creTat. 
2. ei;ap6r)crovTai. 3S 14 Syro-hex. \ n -»'Uo .j» * o>.'S-»f jLsoi ^>-X .^. 
• o^? )^o» ^oo. " Colb. unus. " Colb. 

duo. lr Syro-hex. et Bar Hebr. * L~» o)u» .^r> ./. 

18 Syro-hex. « JUs^co? .a» .('. 19 Nobil. 20 Syro- 

hex. «JlVaocL^K .L ..a> .1 21 " Sic Euseb. et MSS. 

Drusius [Nobil.] vero, 7rpo«8e Kiptos." — Montef. 22 Syro- 
hex. juxta Cod. A. Aquilae tribuit )■ ' » *y quod ipsum 
vocab. in textu tS>v O' pro \ipov posuit. Idem habet Cod. 
C, sed superscripto Graeco ACITCOAIAC (sic). Cum vero 
scriba hujus cod. saepe confundat A et A, vix dubium esse 
potest, sub hac scriptura latere notam hexaplarem : 'A. 
o-iToheias. 23 Reg. unus, Coislin. 24 Theodoret.: 'Ak. 

8c Ka\ 6 "S.vp. dvrt tov, Se, t6v, Ka), o-vvheapov redeiKOTes, Tois 
avrovs ?Sei|ai/ apapraKovs, Ka\ tov Kvptov ej(6povs. 26 Syro- 

hex. *]wo|» )jji-/ y*? J. 26 Idem: t )-sd_» ^ .^>. 
Hieron. vertit : gloriantes ut monocerotes. 27 Nobil. 28 Syro-hex. « c» i-o t w^^.l&oo» ^» t-^-/ .xo .1. 
Nobil. affert tantummodo : 2. vri avrov ; unde Montef. post 
Drusium edidit : 2. Karapapevot vw' alrov. 29 Sic Syro- 

hex., Cod. Alex., alii. Hieron. in Epist. ad Sun. et 
Fret. 21 : "In Graeco volet nimis vos legisse dicitis; quod 
additum est, nec apud quenquam habetur interpretum." 
30 Nobil. " Corderius legit fio8oi>rat." — Montef. Fortasse 

ex Euthymio, qui ait : 'O 2iift. 8e, avr\ tov 6e\i>o-ei, eiodmo-et 

elnev. Sed cf. ad Psal. cxlvi. 10. 31 Euseb. Nobil. 

affert : 2. dWa xal. Syro-hex. * t- •> ) rin &? Jl^ .,». 
32 Euseb., Nobil. *> Euseb. Nobil. aiTert: 2. u& ,)pe- 

prjo-eis. Syro-hex. ♦ t-— ») I »^Q( .»OB, fort. BinveKas, S. els to 

binveKes. Montef. ex Euseb. mendose edidit : 2. «ai t)p. els 
alava alavos. u Coislin. Cf. ad Psal. xi. 2. M No- 

bil., Vat. -Pbalm. XXXVII. 1.] PSALMI. H5 31. "^"^N "^P^ 1 * Non nutabunt gressus ejus. 

O'. Kai ov^ vnooKe\to6rjaeTai rd Stafir)fiaTa 

aVTOV. A. ouk drovr)(T(t (s. aa6tvi]a(C) . . , S8 2. 
Kai oi n(ptTpairr)cr(Tat ra imopdovvra airov. 

32. nc*^« Speculatur. 0'. Karavou. 2. nepi- 

<TK0TTfl? H 

33. teDtjna mwy_ xb\ N ec ,,,,,,;„,„ ,,,,„ de- 

clarabit, cum judicat eum. 0'. ovSe fir) Kara- 
StKaaai avrbv, orav KpivrjTai avrcp. 'A. . . iv 
tS> Kpiveadai avrov. 39 2. oiiSe KaraStKaoei Kpt- 

f AJ) 

vopevov. 

35. $n rn|«| rrypych yn^ sroh vym, vidi 

impium praepotentem, et dilatantem se sicut 
arbor indigena viridis. O . etSov tov daefif) 
vnepvyjrovfievov, Kal enatpouevov cbs rds Ke- 

SpOVS TOV AlfidvOV. A. . . KaTio-xvp(v6p.(vov, Ka\ 
COrroboratum i>s air6x8a>v fitfaXqs. 41 2. . . «u i>s 
iv bpvpca 6 airoparos dvar(i\as (i8d\r)s. S . etSov 

daefifj Kal dvaiSr) dvTinotovfievov iv aK\r]p6- 
ttjti, Kal XeyovTa, eipi <hs avroyjdcov nepinarcov 
iv StKatoovvn .** 

36. ISFN I-ITT) "&%__. Et transivit, et ecce! non 
fuit. O'. Kal napfj\6ov, Kal ISoi) ovk r)v. 2. 
irap(\66vros 8e auToG itpdvrj Sti oiK (trrt. 37. tifow tirvb nnnN-^ -«♦> rwv\ on-ve«J. 

* ■ ;*■*▼▼ •• » » i 

Custodi integritatem, et vide rectutn; nam tunt 
reliquiae (posteritas) viro pacii (s. nam pot- 
trema viri pax). O'. <pv\aaat aKaKiav, xai 
tSe evOvTrjTa- Sti eariv eyKard\ttuua dvOpdmw 
eipnvtKCp. 'A. . . Sn eayarov dvip\ «Jpijwi. 4 * 2. 
<pv\aaae an\6rT)Ta, Kal opa ev6v 6ri eart 
ueWovra dv6pcimcp eiprjviKco.^ 

38. nmaa dwi rmriM rtrv rratfa twcv 

t : : • • t : •-;- *t : - : • "■ . 

Peccatores autem perdentur pariter; posteritas 
impiorum exscindetur. O'. ol Se napdvouoi 
e£o\o6pev6r)aovTat ini rb avro- ra iyKara- 
\etuuaTa twv daeficbv i{-o\odpev6f)aovrai. 'A. 

. . . Kai eayaTOV da(fia>v (KKOirr)cr(Tai. V 2. ol 8i 

dderovvTes i£a\et<j>6t)aovTai ipoxr rd ea\ara 
rcbv dvopcov eKKonrjaerai. 46 

39. DWQ. Munimentum eorum. O'. Kai imepa- 

ani<TTr)s aVTcbv ioTlV. 'A. Ka\ lo~xis avru*. 4 * Psalm. XXXVII (Hebr. xxxviii). 
1. "TT? Ito??. Canticum Davidi. O'. faXpbs 

TCp AaVtS. A. UfXoifiqua tov Aau('3.' 56 Syro-hex. * < ^.v.t-> Jl .1 Cf. ad Psal. xxv. i. 
v Syro-hex. » o»-ii. V ,»L» v ■ S> -/ . , °\ > Jlo .^. 
" Vocem D , l^ alibi Sym. expressit per to KaTopdovvra. 
Cf. Psal. xxxix. 3. xliii. 19. lxxii. 2, cum in versione Syro- 
hex. tum apud Montef." — Bugat. Ad rct imop8ovvra airov 
Syrus interpres notat : " De pedibus ejus dicit." ^ 8 Vat. 
Nobil. quasi scholium affert. 39 Nobil., Colb. 40 Eu- 
seb., Colb. Ad oiSe ur) KaTa8iKdo-ai airov Syrus noster in 
marg. supplet 6 ixdpos. u Syro-hex. . - vK %«« ./. 

♦ lo» i. . 9> « » )»L/ io y*/ ^^.feooo. Hieron. vertit: 
Vidi impium robustum, et fortissimum sicut indigounii 
virentem. (Pro TIV Aquila dedit KaTto-xyp(v6p.(vos Psal. 
lxxxv. 14, et fortasse Jerem. xx. 11. Deinde Syriacum 
)»L/ j_s sonat aiTox6a>v Jerem. xiv. 8, et, tcste Masio, Jos. 
viii. 33. Ad (i9a\r)s cf. Hex. nostra ad 4 Reg. xvii. 10.) 
42 Syro-hex. 01 1 v> o<m» oot )-,>»-.» ^^(o .-r 
.)o» i ■ °\ » » ^.c_«v. Locutio Syriaca o> 1 v> oo> pro 
Graeco airouaTos reperitur in Syro-hex. Job. xxiv. 24,. et 
Philox. Mar. iv. 28. Act. Apost. xii. 10. Bugatus minus 
recte vertit, qui est de ea, h. e. indigena, quo sensu ponitur 
TOM. 11. oi-ljso» oo> Exod. xii. 19 in Syro-hex. u Nobil. affert: 

Schol. >; o (Kboats ovras (tx^v d&ov k.t.L Eadem habet 
Vat., nisi quod ao-r/3>j dvatbr) sine copula legit. Paulo aliter 
SyruS noster: ft, (loov dvat&rj [\ ■, »a . ) dvrmowvuoov 
(>ovai^ ■ v», glonantem) k,i\ (oruna «V o-kXij^ottjti, ko\ X<- 
yovra, dp\ i>s ai6(vrr)s () ^,.'Lo/) Tfcpi rra»To»' ("^J '%^J0 
»»-so) «V StKauxTvvr). Ubi rr.pi ndvra>v est falsa lectio, ut 
videtur, pro TKpmaTav. ** Syro-hex. iu continuatione: 

♦ wo>o&....N» ~y—?l? > >. V »— ? ?-». (Pro '~>3<!< Sym. 
«(/)««; adhibet Gen. xxxiii. 1. Exod. iv. 6. Amos vii. 7.) 
"Syro-hex. ♦ U— . jj-.^ )Li-.» '«i»^» J. Xobil. 
affert : "A. ?o- X aTo>.. 46 Euseb. et " MSS." Nobil. affert : 
2. <pv\a<r<T( — utXXowa. " Euseb. et duo MSS. haWnt 

dvSpama (IprivtKtf ; duo autem alii MSS. avipi «p>)rw»»." — 
Montef. Cod. 268 affert: 2. (pvXao-o-f airXcrnrra, «aJ SW 
(idvTTrra. n Syro-hex. ♦ «amsLL Li-*.»f )Lj—o . jd ./. 
Nobil. affert : 2. tq ttrxara. *A. >ca! io-xarov. " Theo- 

doret. et "duo MSS." Priorem clausulam affert Nobil. 
49 Syro-hex. ♦ ^oo*^»' U*.ai.o .i\ Cf. Hex. ad Jud.vi.26. 
Psalm. XXXVII. ' Syro-hex. ♦ ,-of» liaaoVao J. 
v 146 PSALMI. [Psalm. XXXVII. 3- 3. "Q iriTO. Bemissae sunt in me. O'. kvewdyv- 

crdv fioi. ' A. firmatae sunt in me. 2 2. Ka6i- 
KOVTO fiov? 

Jirorn. Et descendit. O'. Kal kweo-Trjpi£as. 
Schol. kweOvKas, kwecrKewacras.* 

4. Dnp. Sanitas. O'. iao-is. 'A. 6\oK\ripia. s 

TfDJrt ^QE). Propter indignationem tuam. O'. 
dwb wpocrcowov tt)s opyfjs o-ov. A. 2. dwb 
wpocrcowov Tr\s kfifipifirjo-ecos o-ov. 6 

"•JlNtfln ""2QD. Propter peccatum meum. O'. 
dwb wpocrcowov tcov afiapTicov fiov. 2. 8id ray 
dfiaprias fiov. 7 

Q. 1p03. Sawie diffluunt. O'. xat ko-dwvcrav. 2. 

xat erdKr)oav. 

7. ^rip vH "1"|p . Atratus incedo. O'. crKv6pcowd(cov 

kwopevofivv. 2. crKvOpcowbs wepiewaTOvv. 9 

8. rnj?2 INy'? ,| 7DD" ,, 3. jVam iZza mea joZeraa 

«wra/ adustionis. O'. ort 17 ^t>X'7 /W» kw\rjo-6v 
kfiwaiyficov. Alia exempl. ort a/ ■v/ft/ai (s. ■v/z-oat) 
/tou kw\rjcr6vcrav kfiwaiyftaTcov. 10 A. ort at AayoVey /toi> kw\vpco6vcrav drtfiias. 11 2. ort 
a< ^iJat /tou kw\f)cr6vcrav aTifiias. 12 2. O. 
bfioicos toTs O' (at ^rvat /tov). 13 

9. "TNQ-ny ,| n' , ^1D , ) ""n^D]. Bebilitatus et con- 
tritus sum valde. O'. kKaKcodvv Kal krawei- 

vcodvv ecos CTCpoSpa. 'A. i$e'vr)\jra Ka\ ovveTpi^r/v 
eas ocpdbpa. 2. itkiyotyvfflcra (s. (Kctiroyjni)(T)cra) 

Ka\ ovve6\do6r)V ea>r ocpoopa. 

"•ST? ncn2T2 1, n3N|p. Rugio prae fremitu cordis 
mei. O'. copvofivv dwb o-Tevayfiov Trjs KapSias 
fiov. 'A. kfipvydifivv dwb fipvyfiov tt)s Kap- 
Sias fiov. 18 

11. "in^np. Circuivit (palpitavit). O' '. krapdy6v. 

A. eppep^ero. 17 

^nN pM Dn - D3i. Etiam eorum non est mecum. 
. ovk eort /ter e/tot/. 2>. oi/oe avTo ovk ecrri 1 * ~ iR 
/t€r efiov. 12.Vlb%L ^ "W? ^H] ^KP* -4mi« e< *o- 
rfa/e* wtei stfaraf e regione plagae meae. O'. o/ 
oiiAot /tov /cat o/ w\vcriov fiov k£evavrias fiov 
rjyyicrav Kal ecrTVcrav. 2. ol <pi\oi Kal ol 2 Syro-hex. ♦ i^» ojjjU/ ./. 3 Drusius: " 2. Kadi- 

Kerai (sic) pov. Transcripsi ex Basilio, Homilia in hunc 
Psalmum. Apud interpretem Euthymii legitur, attigerunt 
[apud ipsum Eutbymium a Bongiovanni editum, Kadr)- 
kokto]." Pro KadUeTat, quod non Graecum est, scripsimus 
KadUovro. Locum S. Basilii frustra indagavimus. 4 Vat. 
Corder. in Catena PP.GG., T. I, p. 700 affert: 'A. koI erre- 
dr/Kas. 5 Syro-hex. ♦ llo .Nv< « v> .('. Cf. Hex. nostra 
ad Jesai. i. 6. 6 Euseb., Nobil. Syrus affert : .jo ./. 

v ^—? ]Lo)_io>.?. Cf. Hex. nostra ad Jerem. xv. 17. 7 Euseb., Drusius. 
9 Drusius. Syro-hex. ♦ >Llc f7raroui'. Eeg. unus habet nepieirarovv, correctum ex 
10 Sic Comp., Ald., Cod. Alex., alii. Syro- 
hex. in textu habet, al yjruai uov («j*») err\r)a6r)o-av ; in marg. 
autem, wto^sjo, lumbi mei. n Montef. ex " MSS." 

et Nobil. edidit: 'A. ori e'ir\r)p. al X. pov anpias. Cod. 268 
affert: 5Vt at X. p.01 e7rr\T)p. avouias. Vat. : 'A. \ayoves uov. 
12 Nobil. affert: 2. oti al yjr. pov err\r)o8r)0-av (Montef. post 

Drusium edidit euTr\r)o8r)o-av, et in Corrigendis eveTr\r)odr)- 

oav) euTraiypdrav, rjroi anuias. " Unus Reg. ^toi dripias, 
quod est quasi scholion ex Aquilae versione desumptum : 
quamobrem has voces, fj dWiuias, ex Symmachi loco ex- punximus." — Montef. Nos e'uiraiypdTav expunximus, quasi 
ex versione rav O' derivatum. Etiam Vat. habet: 'A. 2. 
dnpias. Minus probabiliter Euthym.: rds ^oas 8e, Xaydvas 
elirev 6 2. 13 Vat. " Syro-hex. f> w -»? .1 

♦ u^&\ {u»<^. t- o ..k-~».'lo. Syrus noster, monente 
Bugato, pro e£evrr<\ra mendose legit i^evitya, cui, suadente 
contextu, passivum sensum tribuit. Hebr. JB^ Atmila 
it-evr)\jre vertit Gen. xiv. 26, ubi recte Syro-hex. •> -Suil .(. 
Hieronymus, Aquilam exprimens, vertit: evigilavi et af- 

Jlictus mm nimis. u Syro-hex. Is. °> ^ — ol'( .^0. 

♦ J^_^_i>»i'|o. Plenius Bar Hebraeus : k O ^ fil/ .^0. 

♦ u^mN )jo«^. fco>.i^»Uo. Brunsius vertit: 2. i\ei- 
7ro\jrvxr)oa Kai ovve6\r)6riv (!) ems ocpobpa, provocans ad Gen. 

1. c., ubi Hexapla dant: 2. «Xftn-o^vxT"- Sed S)To-hex. 
ad eundem locum affert : • oi « °i 1 ]^3o/ . jd ; et Grae- 
cum Qi\iyo\jrvxr)oe, Psal. lxxvi. 4, Nostro est •s^ol(. Nec 
tamen in nostro loco i\enro\ r 'ix r l ~ a plane re]>robamus. 
16 "Sic MSS. et Drusius [Nobil.]. Duo codd. habent 
ifipvxdurjv [Euthym. e/Spux "]-" — Montef. Syro-hex. affert : 

♦ v*ii-? l^».» Ik^-^, ^» IS-oot ipou ./. u Syro- 
hex. ♦ ]oo» )o>9 ./. Hieron. fluctuabat. Vid. Rbrdam ad 
Jud. ix. 4, et nos ad Psal. cxviii. 1 10, 176. 18 Vat. -PSALM. XXXVIII. 1.] PSALMI. H7 iralpoi ftov igevavrias iv r{j TrXrjyfj pov dvri- 
o~TT]o-avP 

12. VTCiy pftyi '9*^. -E/ propinqui mei e 

longinquo consistunt. O'. Kal ol eyyiard pov 
fiaKpodev eo-Tncrav. 2. Kal ol tyyiora fiov 
fiaKpav eaTTjcrav. 

13. lOJjp^l. J5J/ %weo/f ^owmm/. O'. koI e£e/3ta'- 

£ovTO. A. Kai lyivovro o-KwXa. 2. c/ erant tnl- 

versus. 21 

rtm wa^ vijn ^rrn. ^ ,,„„,,. ,„/,,, 

malum meum loquuntur scelera. O'. *at o/ 
(nrovvTes ra /cajca //ot e\d\no-av fiaTaioTnras. 

'A. . . KaKiav flOV . . , 22 2. (icai oi) iKfoTOvvTtc Ta 

KaKa pov verba insubsistentia. 23 

15. niniin VBS J^. £7 non habenti in ore 

suo reprehensiones. O'. Kal ovk tycov kv tco 
crTOfiaTC avTOV i\eypovs. 2. . . Std o-TOfiaros 
avTov e\eyyeiv. 2 * 

16. "'fpnin. Exspectavi. O'. f)\mo-a. 'A.wpoo-c- 

8dW 25 

17. Vfffi ^y. Contra me sese efferunt. O'. 

eV epe efieya\opprjfi6vno~av. 2. Kare/teyaAv- 

VOVTO flOV. 28 

18. p32 1^27 >, i^-' 1 3. Nam ego ad claudicationem 

(lapsum) paratus sum. 0'. 6rt ey«b ety //a- 

OTiyas eTOlflOS. A. ori iyo> ds n\cvpctv irapto-Kcv- atruat.* 7 2. 6Vl iyi, tlt TO <TK&(uv irafHtTKtt- 

ao~fiai. u 

18. *$£ 'Q.ifcOEi. Et dolor meut coram me. Qf. 

Kal r) d\ynScov ftov ivarrri6v fiov. 2. cai 17 «oro- 

ir6vrto-'ts fiou i£cvavrias uov. 29 

19. "nMEinn. Prop/er peccatum meum. iY. imip 

TTJS dfiapTias flOV. ' A. m& tt)s auapriat uov. 10 

20. iQ^V ^ 1 ?- Vivunt, et roborantur. O'. ^&ri, 

/cat /ce/cparatWrat irrrep ifii. 2. ^tSfrer wrep- 
tcrxvoi/o-tp. 81 

21. 3te VH n ^ '^ 1 ?^. .4</t;«-«.n/««T m.Ai 

^ro co yworf consector bonum. 0\ ev&e- 
f3a\\6v fte, irrel KareSicoKov SiKaiocrvvnv. 'A. 
2. dvTeKeivr6 fioi, avr\ toC oTr»£o-ai «it dyaOocrvvnv 
•loi. 32 Oi Aot7rot' dyaOoavvnv 33 
23. !~npn. Propera. 0\ irpoo-^es. 01 \oiiroi- 
o~rrev<rov. 3 * Psalm. XXXVIII (Hebr. xxxix). 

1. Tvh Tta» pnmV Dg^- Prtwcen/ori r£ 
Idithun canticum Davidi. O". eis rd reAoj ry 
ISiOovv a-Sr) r£ AaviS. 'A. tZ vikoitoiw inrep 
'ISi6oi>v fie\-oSnfia tov AaviS. 2. imviKios 
imep 'ISiOovv cpSr) tov AaviS. O. eis rd vikos 
inrep '\Si6oiiv coSr) tco AaviS} 19 Theodoret. Montef. e duobus Eegiis edidit : oi <f>. uov 
Kat (Taipoi uov K.r.i. Nobil. affert: 2. oi <p. Ka\ ir. pov i£ 
ivavrias rjj wX. pov (o-rqaav. 20 Reg. unus. 21 Syro- 

hex. » )Lso fiN» ooo< ^ooio ,^o •:■ ) • °i » oooio .(. 
Symmaclio fortasse tribuendum, icai fVaw-ioCn-o. n No- 

bil. affert : 'A. kokiuv pov, kokov uov. " Forte, *A. KaKtav pov. 
2. koico»' pov." — Drmhjs. 23 Syro-hex. . .-^nS.jo; .a». 

♦ ^•w . n JJ» Jbo .u^*f )ls.« »->?. Nescio an Symmachus 

scripscrit, pripara awT-oo-rara. Cf. nos ad Job. IV. II. 

Nomen (iTroVTao-ir Nostro est ) -n «o— o Psal. xxxviii. 6. 
Jud. vi. 4, etc. 24 Vat. Cod. 264 Aquilae tribuit. 

K Syro-hex. «fcwooi U^> .}. M "Sic Colb. unus, 

melius quam Drusius [Nobil.] icaTafifyaXiiTOiTai." — Montef. 

27 Syro-hex. ♦ l_i|> o-^ v I itt.N pl? "V^-so .1 

28 Nobil. affert : 2. «s rb o-mCciv -rapeo-Kcvao-pxit. Syro-hex. V-t o^x> o^.m.v\N, |j|t ^4-^° '- eo - Syro- hex. in continuatione : ♦ ..N~» na\ ^M Uaofio. Cf. 
ad Psal. xxxi. 10. De Syriaco Usod vid. Bugat ad 
Psal. xv. 4, et Middeld. ad Thren. i. 18. w Syro-hex. 

♦ «ik.» )c>^-. ,jo .1 a Nobil. w Syro-hex. .1 
«o-aoi»t> m »» u« aV ^ ■- i.\ -» oA 0001 . .fi .m .jb 

♦ wi>. )Ua^.. Nobil. affert : 2. d*T«'«iiTo pou 3t " Bfa 
unus codex. Coislin. vero hanc notam habet : 'Optyir-}s 

Ka\ O'. 6. E'. S'. ayadotrivrjv. Evtrifftos Kat A. Sucaioo-vnT». — 

Montef. In fine hujus v. Syro-hex. in textu subjungit: 
.«**!» Je^oo y*} |.-».->..\ Of*.o. Sic Parsonsii Cod. 13 
in marg.: otj (o-rjudao-ov) ivrai6a -rpoo-8rrioV iuu a*ippt\\rar 
rhv iyairriTov iofi vtKpov ijibikvypivov. Kadem in suo Ieglt 
Theodoret., exponens : ok yap tryamp «oVi koto tovs tt)s $i- 
attos vouovs, tovtov ojf 8vcro3c)rj vtKpov iuvttat itio. Schol. 

apud Nobil. 

Psalh. XXXVIII. l Euseb. Ad Aquilam Syro-hex. 
u 2 148 PSALMI. [Psalm. XXXVIII. 2- custodiam vias meas, ne peccem lingua mea. 
O'. etna, <pv\d£a> rds oSovs fiov, rov fif) d/iap- 
rdvetv kv y\d>aan fiov. 2. etnov, <j>v\d£a> rds 
oSovs fiov, fif) dfiapretv 8id tt)s y\d>aavs ftov? 
Q. . . tov fif) dftapTetv ev y\d>aan fiov? 

OiDnjS "'B7 rppCJN. Servabo ori meo capi- 
strum. O'. eOefirjv r<3 oTOfiaTi fiov <pv\aKrjv. 
'A. 2. <f>v\d£a> to o-TOfia fiov <f>tfi5>? 

" r UQ7 SNjn "Tiy^. Dum adhuc impius coram 
me. O'. ev ra> avaTrjvat rbv dfiapT<o\bv evav- 
tiov p.ov. 'A. 2. ert ovtos daef3ovs e£evavrias 

/JtOV? 

3. lit-tt ^ttJm Wf " , np l ?N2. Obmutui silen- 

tio, conticui de bono. O'. eKa><f>d>6nv Kal 
eranetvd>6nv Kal eaiynaa e| dya6d)v. A. 
t)\a\f)6nv, atamfj eaiynaa dnb dya6ov? 2, 
d\a\os eyevbfinv, <riyfj eatamfj6nv, fif) a>v ev 
dya6S>. 7 
"13^5 . Commotus est. O'. dveKatvia6n. ' A. 2. 
dveTapdydn? 

4. ttJN~iynn WT& "«SnpS >l $rOn. Incaluit cor 

meum intra me; infervore meo exarsit ignis. O'. eOepfidvdn f) KapSia fiov evros fiov, Kal ev 
tj) p,e\eTT) fiov eKKavdfjaerat nvp. 2. e£e- 
Oepfidvdn f) KapSia fiov evrbs fiov ev t<o dva- 
no\eiv fie dveKaiofxnv nvpi? 

6. *& nnnj ninctp nrr. E C ce t paimos dedisti 

dies meos. O'. iSov na\atds (alia exempl. 
na\ataTas 10 ) edov rds f)fiepas fiov. 2. iSoii 
d>s ant6ap.ds eSa>Kas rds fjfiepas fiov. 11 

■d""^ 1?$? ^TPOI' Et aevum meum tanquam 
nihil coram te. O'. ko\ vnoaraais fiov <baei 
ov6ev evdmtbv aov. A. Kat KardSvais fiov d>s 
ovk eartv evavriov aov. 12 2. Kal f) (Siwais fiov 
d>s oiiSev dvTLKpvs aov. 13 

35M O^N - ^ 73n~73 'TjN . Certe universa vani- 
tas est omnis homo consistens. O'. n\f/v rd 
avfiiravTa fiaTaioT-ns, nas dv6pamos (a>v. A. 
. . . nas dv6pamos eaTn^oifievos. 1 * 2. fibvov 
ydp dTfibs nas dv6pa>nos eard>s. 15 

n7D. Selah. O'. Stdyfra\/ia. 'A. dei. 2.0. 
6fioia>s tois O'. E'. SianavTos. S'. ets re- 
\os. 16 

7. ttFW^TJTnfP. Ambulat homo. Of.StanopeveTat 
dvdpamos, 2. dvaarpeobeTai dv6pamos. 17 pro vrrip 'iSiflow habet tov 'l8i8oip. Ad Symmachum pro 
tmviKiov, quod est iu Eusebio, Vat. affert hwUtot. Schol. 
apud Nobil.: 0« Xowroi- vrrip 'lhidovv. 2 Euseb. 3 Vat. 
4 Symmachi versionem afferunt Nobil., Euseb. Eandem 
Aquilae, non Symmacho, tribuit Syro-hex. Ua3 j_J? ./. 

♦ tviN-i-i kJ^-.». 5 Sic sub Symmachi nomine Euseb. 
Syro-hex. autem: ),^... ■ i «oto^/ "^>_*_d^. ,_o .^o .1. 

♦ uA^eoA. 6 Vat. : 'A. r{Kdkr)8j>v. Colb. oTixyp&s 

SCriptUS mendose affert - . 'A. mortr)s o-iyr)s a7ro ayadov. Cor- 

rexit Montef. 7 Euseb. Vat. affert : 2. SXakos iyev6u.r>v. 
Syro-hex. JJ^ IsjsL^-».? L-o&ok^> .^_ooi Jlioo JJ .jx>. 

♦ Jfc*_a-£-a «k-.?. 8 Syro-hex. ^ao a^ls*./ ._» .}. 

♦ -wi». Nobilius affert: 2.. averapaxBri. Montef. pro He- 
braeis "133W ''axai, et dolor rneus commotus est, Symmacho 
continuat «al avfTapdxd^v, Eusebium auctorem falso appel- 
lans. 9 Theodoret. Montef. edidit faneoulpg», notans : 
" Ita Symmachi lectionem efferunt MSS. Duo autem 
Colbertini [et unus codex Theodoreti] habent dvcmo\av pro 
dvano\fiv." Nobil. ex Chrysostomo affert : 2. <V to> dva- 
rroXuv iie iven. nvpL Tandem Syro-hex.: 2. quum recor- darer (ls-oot j_o?lS-c» L_o. Suidas: d»a7roXfi, dvap,ip,vr)- 

o-K(TOl) dvcKaiopriv Ttvpi (]>0_-_> ^-.0« .. C\ '.). '" Sic 

Comp., Ald., Cod. Alex., alii. " In libro Vaticano utrum- 
que est; sed prior scriptura est TraXatas, postea additum 
fuit ot." — NobU. De recentiore scriptura silet Maius. 
Syro-hex. in textu habet )L»), palmos. n Euseb., Theo- 
doret., et Chrysost. apud Nobil. Syro-hex.: 2. i>s o-m8apds 
(]L»(. Cf. Middeld. ad Thren. ii. 20). Corder. in Catena 
PP.GG., T. I, p. 721, pro o-m6ap.as, o-rrt6auialas habet. 
12 Euseb. (qui <«u f, kot. affert), Nobil. et "duo MSS." 
Consentit Syro-hex. «oiok—i' Jl -_/ >_»-.» J.s.^q^o ./. 
•* yje^ji. 13 Euseb., Theodoret., Nobil. et " duo MSS." 
"Euseb., Nobil. 16 Sic Montef. Nobil. affert: 2. 

aTpls. 2. ioras. Euseb.: 2. Trds av8pa>nos ioTas. Tandem 

Syro-hex. : 'A. 2. p.6vov ydp drpbs (L^p»-i.) irds av8pa>rros iaras 
(«"Loj, quod etiam iorrfKapAvos sonare potest. Cf. ad Psal. 
xliv. 10). 16 Sic Montef. Syro-hex. Aquilae et Sym. 

continuat, »*_», ^-0, quod pro dd ponitur Jesai. xlii. 14. 
17 Vat. -Psalm. XXXVIII. 14.] PSALMI. 149 7. jViprP'. Strepunt. O'. TapdcrtreTat. 2. o-vn-- 

' 18 

~1-".-2\ Cumulat. O'. Oncravpifei. 'A. oWxaxw. 19 
□DpN -,, p. Qaj^ colliget ea. O'. T«Vt ovvdfcu 

avrd. 'A. O. r/V eruXXe^et avrd. 20 2. bpoicos 

toTs O'. 21 

8. «vi "n 1 ? "-n^rrtn <tf*i "■n-ip-rno nnjn. e/ 

: • : - «» -; • •'• - t - : ■"* 

nunc quid exspecto, Domine ? spes mea in te 
ipsa. O'. Kal vvv ris t) viropovr) pov; ovy\ 6 
Kvpios; Kal r) inrotrTatris pov irapa o-oi ktmv. 
'A. . . r) KapaSoKia pov perd crov. 22 2. vvv 

ovv Tt rrpotrSoKco, Seanora; r) dvapovrj pov eis 

t * ■ 

<T« etTTlV. 

9. ■'3o , 'ton J ?M hzz n~nn 'J/yi ^ ytoB bx) . Ab 

..... — TT — :••• "A"* - - t : t* ■"■ 1r 

omnibus delictis meis libera me, opprobrium 
insipientis ne ponas me. O'. drrb iratrcav tS>v 
dvopicov pov pvtrai pe, ovetSos dtppovt eStoKas 
pe. 'A. . . ovetSos diroppeovri pr) 6fjs pe. 2 * 
2. dirb rracrcov tcov dOetriwv pov k£eXov pe, 
krroveiSttTTOv dtppovt pr) rd{;VS pe 25 E'. . . 
SveiSos dtppovi pr) Sws pe. 26 

io. n^toy nn« "3 '■B-nn-.N tfh waV«3. ob- 

t . T t - • a- " : ••• • : - v;v 

mutui, non aperui os meum; tu enim fecisti. 
O'. kKcotpco6rjv, Kal ovk rjvot£a to trrbpa pov, 
ori trij et 6 noirjaas pe. 'A. TjXaXrjdwv . . f 
2. dXaXos kyevopnv, ovk dvoifcco cnbpa pov tri) yap knointras.** 

11. T? T TTOFfO -~ty£. piagam tuam; a cotUen- 

tione manus tuae. (Y. ras fidcrrtyds trov dwo 
Ttjs itrxvos Ttjs x«poj trov. ' A. 2. tt> ty-p <nv, 
a contentione ttjc x*<por o-ov.** 

12. pJ/~7J7. Ob iniquitatem. O'. inrip dvopiat. 

2. St' dSiKiav. 30 

iTlQn tojtt "»"11. Et dissolvis sicut lineam 
desiderabile ejus. O'. Kal k{\erri>;as cos dpd\vvv 

rfjV ■< r 'V\r)v avTOV. 'A. nai «oS-irar as aitriira tq 
(irtthiirtTa aiirov. 31 2. /cat 5taXv€ty tbs evptora 
rb kiriQvpvTbv avrov. 32 "AXAor dvrjXcotras, 
"AXXos" kTaTreivcotras. 33 

t- , "JN"v>3 ^•"■'7 "W« Verumtamen vanitas est 
OOTMi» ^omo. O'. 7rX^v pdrnv —• Tapdtrtrerai «i 
7ray avOpconos?* 'A. ttXtjv pdrnv irds dvOpco- 

1TOS. 2. fiovov ar/ioc irat avdpamos. 

nVp. gfe/aA. O'. SidfaXpa. 'A. E'. can^i- 
/ena. 37 

13. to"infwN. JVl? sileas. O'. /x^ irapaaiamTJtrns. 

'A. //t) Kcotpevtrvs. 38 2. /i?) TrapaKovtrvs. 39 O. 
/tj) irapao-icoirrjtrvs. 10 

"tj| ^3. iVar» peregrinus. O'. 6V« irdpotKos. 
A. Sti irpoaijKvrot. 

14. ^^7rl« , ) '•l^Q yton. i? e «pice a me, c/ exAi- 18 Syro-hex. ♦ »a-.»l^»^s ] ! ^0|' . j». Cf. ad Psal. xlv. 4. 
10 Syro-hex. « • >A j .^. Cf. Hex. ad Exod. viii. 14. 
10 Nobil. 21 Vat. 22 Sic " MSS." Theodoret.: 7^1/ 

ic vrroarao-iv 'AKuXas KapaftoKtav dprjKfv. 23 Euseb. Nobil. 

Kai vvv pro vvv ovv habet. Syro-hex. affert : 2. /cal 17 dva- 
uovr) (U*jq_oso) uov rfs o-i (trriv. 2i Euseb., Nobil. 

Syro-hex.: 'A. 2. (dele 2.) <moppiovrt (■•>'{?- ^) ut) 6ije ue. 
K Euseb., Nobil. •» Euseb. 27 Vat. affert : 'A. ^Xa- 

\a8r>v(aic). Cf. adv. 3. 28 Euseb., Nobil. Prior habet 
aW£«f. Montef. male edidit to oTdfia f»ov. ^ 9 Syro- 

hex. •> »•-.{» l^-io-^ ^jo ! *^->? IIsj»-^ .«00 ,f. Vocab. 
Uii.^ Bugatus vertit contentio, et sic Hieron. Castell. 
affert : l^ici^, irritatio, Sap. xvii. 9 [ubi pro o-vpiyubs 
nescio an Syrus o-vpuos invenerit]. m Nobil. 31 Syro- 
hex. ♦ o>N .? JU^^iill ]»ot». y->/ ^ooljdo ./. Ad 
)»o.»., aKvty, vid. Exod. viii. 16 in Syro-hex. 32 Nobil. 

Consentit Syro-hex. llo-Xo vi o y-.( h~->( li— »0 .^0. ■o) \ .» 1.-^ . -^j]). M Colb. orixnpas scriptus. 

34 Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 22: "Et dicitis vos 
in Graeco non invenisse, conturbcUur. Sed et hoc in LXX 
sub veru additum est." Deest rapdo-o-rrai in Comp., Ald., 
Cod. Alex., aliis; sed legitur in Syro-hex. sine obelo. 
36 " Sic unus codex." — Mcmtef. Suspecta versio. C£ ad 
v. 6. M Syro-hex. Symmacho continuat : » n .. \ *> 

«U--^ "V« .^ »-^'- 3T Syro-hex. ♦ ]b^»o>. .o» .(. 

Sic Syrus noster Psal. xliii. 9. xlv. 7. xlix. 6. lxxiv. 4. 
lxxv. 4. Syr. I^jo^. respondet Graeco \opos in Hex. ad 
Psal. xxix. 12. Hic fortasse est aaua (Origen. Opp. T. II, 

p. 5 2 2 : iv ols ra StaiffdXuaTa tpcperat, (v ToiVoir 6 'Ak. avrl roi 
0ia\j/d\uaT0S irerroir)K(V, aaua), vel etiam wroxo^, re*pon»%0, 

Gallice refrain, ab lo.^., vnaKovav. Sed haec nimis in- 
certasunt. » Vat. w Nobil., Vat " V»t. 

41 Syro-hex. ♦ ]»o-^ i » ,, «>v^ .1 150 PSALMI. [Psalm. XXXVIII. 14- larabo (vultum). O'. dves /iol iva dvayjrvgco. 

A. eKKktvov ait ip.ov, <al dvaTcvevrra>. 2. aiTOO")(OV 

" £ t 43 

/iov iva fieioiacrm. 

14. ^W IJyM O^ESL. Antequam abeam, et non 

ego. O'. irpb tov fie drre\6eTv, Kal ovketi fir) 

vnapfcoi. 2. wplv dire\6eiv fie, Kal fifj virdp- Psalm. XXXIX (Hebr. xl). 

1. Tiftftt TVT? n^2^7. Praecentori Davidi can- 
ticum. O'. els to Te\os tS> AavlS ^ra\fi6s. 

'A. TCp VLKOTTOLCO ... 2. klTLVLKLOS CpSr) TOV 

AaviS} 

2. ^njnw ygti*\ ^ b»i nrtrrj wg rrfg. ^. 

spectando exspectavi Jovam, et inclinavit (au- 
rem) ad me, et audivit vociferationem meam. 
O'. vtrofievcov imefieiva tov Kvpiov, Kal npocrecrye 
fioi, Kal eio-rJKOvae ttjs Serjcrecos fiov. 'A. 2. . . 
*cai ?K\ive repbs pt . . ? (2.) dvafievoiv dvefieiva 
tov Kvpiov, Kat irpoo-K\i6els eicrf)Kovcri fiov? 
E'. . . Trjs Serjcrecos fiov* 

3. TBD. E fovea. O'. e/c Mkkov. "AXXoy e* 
f366pov. B 3. pN^« Strepitus (s. perniciei). O'. Ta\aiir<o- 

t ' \ M 6 

pias. A. t)x ov - 
''TttJN |2i3. Stabilivit gressus meos. O'. /cai 
Karei50i/j/e ra 8iaf5r)fiaTa fiov. 'A. 2. «al rjSpao-e 

ra inropdovvra fie. 

5. nj3 ^to"] □nriT^ TOQ-^Tl. ^ non re- 
spicit ad fastuosos et declinantes ad menda- 
cium. O'. Kal ovk eTrei3\e\frev els fiaTaLorrrras 
Kal ftavias ■^revSeis. 'A. ital ovk eKktve (s. iKk!6r)) 
rrpbs opprtjiara Ka\ Trpoo-Kkiaets yfrevSovs. 2. (tai ovk 
i£eKktvc rrpbs dka£6vas Ka\ vevovras y\revoos. 

6. Tn^H] tjVn nin"! nnn n^toy nin-\ 

fecisti tu, Jova Deus meus, mirabilia tua, et 
cogitationes tuas erga nos non est ordinare 
ad te. O'. 7roXXa eiroirfcras crv, Kvpie 6 6eos 
fiov, tol 6avfidcrid arov, Kal tols Sia\oyio~fioLS 
crov ovk eaTi tis 6fiOL(o6r)creTai croi. 2. ndfj.- 
no\\a etroino-as cri>, Kvpie 6 6eos fiov, tol Tepd- 
aTid crov, Kal tovs 8ia\oyicrfLovs crov tovs inrep 

t ~* » V > A' A > * ~ 10 

rjficov ovk ecrTiv eKOecroai em crov. 
"IBBO »S" rn3L-«l rrpa«. Annuntiabo et 
loguar, numerosiora fuerunt quam ut narrentur. 
O'. dirr)yyeL\a Kal e\d\rjcra, en\r]6vv6vcrav 
virep dpi6fiov. 2. eav drrayyeWcov KaTay- 
yeWco, ir\eL(o ecrrl tov 8Lr]yn6r)vaL. n 42 Syro-hex. ♦ «.ojtlo »1M l^a} .}. 43 Nobil. 

Colb. orixtp^ scriptus : air6o-x ov h m - " Marg. Cod. 264: 

atr6tTXOV p.e tva pr) Sida-oo. a(pes o-vyxi>pr)0-tv dvairavcriv ; duplici 

sc. lectione." — Parsons. Immo corrigendum ex Nobilio: 

Scpes, o-vyx&pricrov, dvarravo-ov ; quae SUnt glossae rov aves. 

44 Nobil. 

Psalm. XXXIX. x Syro-hex. jlo_si> j^. ..^. ^ -) ,^9. 

♦ ^-.o»>. Vat. affert : 'A. ra vikottolm. 2. tirtviittos. 2 Syro- 
hex. ♦ «La^. ^»!o .jo .}. 3 " Sic Colbert. o-rixnp&s 
scriptus, sine interpretis nomine : videtur autem esse Sym- 
machi." — Montef. Cf. ad Psal. xxiv. 5. xxvi. 14. Pro 
irpoKkrideh, quod edidit Montef., Schleusnerus perspexit le- 
gendum esse ■npoo-KktBets. Hieron.: et inclinatus est adme. 
4 Vat. 6 Coislin. Sic Cod. 190 in marg. 6 Syro- 
hex. ♦ k^>o»? .('. Cf. ad Psal. lxiv. 8. r Syro-hex. 

* w^. vj'""' > A >^ Ll^coo .^0 .(. Idem ad » -"^^^ 
y.»Lj notat : * ^o( JL-^>. Cf. ad Psal. xxxvi. 31. 
8 Syro-hex. )Lo 1 . \ ir*" ^ 3 ^ ^°— ^ ***W ^ •/• ♦ jLo-^^»?. (Syr. jLo, 1 «\ ^—ao. Castello aberratio a 
recta via, ponitur pro irpoo-Kktats 1 Tim. v. 21 in Philox. 
In loco S. Basilii apud Bar Hebr. Prooem. in Psalmos, pro 
Graecis, hia rb irpbs r)Sovi)v emppeires, Syrus interpres dedit, 
)Lo)uuo« LoX» )Ln 1 .N ^yio "^^-vi. Graeca rcpooKktms 
et entppeTreta tanquam synonyma jungit S. Chrysost. Opp. 
T.XI, p. 105A.) 9 Syro-hex. Loiv *^a>! Uo .uo. 

♦ )Lo ^- y^» ^Usoio ,— i»o> ~> >.. (Pro vevovras fortasse 
scripsit Symmachus alvmopevovs, quod vocab. eidem inter- 
preti vindicaturi sumus Ezech. xvii. 2. Nomen Jjoo» in 
Syro-hex. tam vevp,a quam alvtyim sonat.) 10 Sic Euseb. 
Nobil. et Vat. habent: 2. tovs btakoyto-p.ois o-ov (rrov om. 

Vat.) roiis imep i)pa>v oiiK eortv eK6ea6ai crot. Sed Eusebium 
firmat Syro-hex., qui affert: .. N .» \ -1 >q.,m. No ,j». 
v^La^ y>-»>^\ Is-/ U ^.QiN..?. a Euseb. et " duo 

MSS." Paulo aliter Nobil. : 2. eav dtrayyeika> Kat iav kiya, 
K.r.c. Vat. : 2. iav dnayyetka> Ka\ a keya>, K.T.e. Cod. 264 
m marg. sine titulo : iav dTrayyekko) Koi keya>, k. t. e. Hic 


-Psai.m. XXXIX. 15.] PSALMI. 151 7. *b jrn3 D?3TN. Aures/odisti (aperuisti) mihi. 

O'. a&pa Se KaTTjpTio-eo fioi. ' A. &Tia Se 
ecTKayfrds fiot. 2. &Tta 8e KaTeo-Kevaads ftot. 
O'. O. E'. S'. &rta Se KaTqpTtaca fiot. 12 

8. WDM TN. Tunc dixi. O'. t6t€ elnov. 2. 

6Ye ehrov} 3 

" 1 ??"'^T»'P^' /« volumine libri. O'. €j/ /c€^>a- 
At'(Si (3i(3\iov. 'A. ep eiXrjftaTi /3t/9At'ov. 2. 
*V t<2 T€vx et T0 ^ optafiov aov. 1 * E'. «V ro/np 
/3tj3X.'ov. 15 

9. ^n ^nn arntttt s rasn. vom, et iex tua 

in medio viscerum meorum. O'. t)(3ovXtj6t>v, 
Kat tov vofiov aov ev peam Trjs KapSias (alia 
exempl. KotXias 16 ) fiov. 'A. 0. . . Kat tov vofiov 
<rov ev fiecrcp tt)$ KOtXias fiov. 2. npoe6vfirj- 
drjv tov voftov o~ov evSodev t&v iyKartov pov. 17 
11. tTJPO. Benignitatem tuam. O'. rb eXeos crov. 
2. ttjv \dptv o-ov, 18 11 hnpb 

t 't : In coetu frequenti. O'. dnb ovva- yo>yr)s noXXfjt. 'A. 9. iy iKKXncria peydXjj. 
2. iv nXr,6vi . . 19 
12. TTDn. Benignitas iua. O'. rb «A«5y aov. 2. 

t t 20 

r) xapit oov. 

' , 3 , n5P . Cuslodiunt me. (f. dvTtXd(3ovr6 uov. 
2. Tre pKppaao-eTO) fie. n O. bftoicos rois (.Y. n 

13. rrtN-|V ••rfap-fcfo. #* no „ ;>«,„„,» h^^. 

O'. /ca< oiiK t)Svvdadr)v tov fiXeiretv. O. &trrt 
fir) Svvaadat fiXenetv. 23 
14. rnn. ^e/w. O'. eitfoKrio-o»'. "AAAoy 6iXr,- aov. z\ HWn ■'fnTjjrp. ^ auxilium meum propera. 
O'. «'? to $0T)6r)crai ftot npoayes. 'A. eit rb 
fioTf6r)o-ai fiot crnevaov. 26 
15. WW IttJT. Pudefiant et erubescant. O'. 
KaTata^vvdeirjo-av Kat ivTpaneirjaav. 2. «V- 
Tpaneirjaav Kat do-yrffiovrfaatev. 20 

nriiSpy. Auferre eam. O'. to{! ifcapat av- 

TTjV. A. tov ovoovpai avrr)v. quoque lectionem Eusebianam in suo habuisse videtur 
Syrus noster, vertens : .JLi/ Jjl )_>/ xx « n v< ^ ./ .^. 

♦ a^yis« y>N > ^ao ^/ yt-k— . 12 Sic Montef. ex 
Coislin. " In conimentariis Graecis legitur: &rta Se pot 

Karr)pTioto. Scholion : btio 8e toKa^ds pot. ana df Kare- 

oKeiaoas poi." — Nobil. Syro-hex. in textu : ^» 'i-^ 3 
.»^s ksj_oL Idem in niarg. affert : l»JU« »_.* Lj'?7 ./. 
■w \| notans: "Omnes interpretes () ■ a - a ») aures 
dixerunt, et in Hebraeo p-laj»/, 02NAIM." 13 Nobil., 
Coislin. M Sic Montef., notans : " Hic variant MSS. 

et Editi. Nam tres MSS. illud iv tiKr)pari k.t.I Aquilae 
pariter et Symmacho tribuunt. [Etiam Theodoret. ad 
loc, et Didyinus Alex. apud Mai. P.N.B., T. VII, P. II, 

p. 2 20: tijw Kt(pa\iba, tiKrfpa tlprjKaoiv 'AkvKus Ka\ 2vppa)(os.). . . 

Eusebius [?] autem utrique, Aquilae nempe et Symmacho, 
suam peculiarem versionem ascribit, qualem nos edimus; 
quem sequuntur aliquot MSS. etiam ex iis qui priorem 
lectionem attulerant." Nobil. affert: *A. iv tlKr)paTi. 2. 
iv ™ Tt v\tt K.T.i., cui adstipulantur Syro-hex. et Bar He- 
braeus: |^ea-~L» )v - « < » » .jo '■> U>Ua? U>a=> ./• 

♦ ^>->»- Ad Symmachum cf. Hex. nostra ad Ezech. ii. g. 
15 Syro-hex. et Bar Hebr. afferunt: ♦ |Lsfco* Lflo»m-> ,ot. 
Syriacum L-coio-o. quinternio chartarum, quinque foliis 
conntans (cf. Ceriani in Monum. S. et P., T. II; p. 115) 
nescio an recte ropos <}**->** J. Jesai. viii. 1, et Sym. ad Jerem. xxxvi. 2) verterim. Certe Nobil. hic affert: "AX- 
Xos- iv Topa. w Sic Comp., Ald., Cod. Alex., alii. 

Syro-hex. .L^oiS*. Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 23 : 
" In medio cordis mei. Pro quo in Graeco reperisse vos 
dicitis, in medio ventris mei, quod et in Hebraeo sic 
scriptum est, batthoch mkai. Sed propter euphoniam 
apud Latinos, in corde, translatum est; et tamen non 
debemus subtrahere quod verum est." 1T " Lectionem 

Aquilae habet unus codex ; Symmachi Eusebius." — Montef. 
Ad Sym. Syrus affert: 2. rrpotdvpr]b\v (k_o_«.Li'); Nobil. 
autem: 2. Tav iyKarav pov. ls Nobil. w Nobil., 

Theodoret. et "MSS.," quorum duo habent «'» trXi)6Vi. 
20 Syro-hex. ♦ y lo •> . j .u». n Nobil. Syro-hex. 

affert: 2. rrfpt<ppaootT<oodv pt (n 1 »fi^»m>). Vat. 

23 Idem. ** Colb. orixripas scriptus. Vat. in marg. 

habet : 6iKr)oov, em6vprtoov. * " Unus codex." Hieron. 
in Epist. ad Sun. et Fret. 23: " In adjutorium meutn 
respice. Pro quo in Graeco reperisse vos dicitis, owtvoor, 
id est, festina. Sed apud LXX rrpooxts, id est, resptce, 
scriptum est." Lectionem orrtvoov videre est in Cod. 
Alex. et aliis, necnon in versione Syro-hex. ** Euseb. 

ad loc. : 'Evrp<Trro>/rat 8« icat aoxopovovour' ovnos yap «'(«oWf» 
6 Svppaxos' 01 fTvroGiT*!: Tr)v ^vxh" T0 ^ oUKalov, firftiaw K.T.i. 

Dan. Barbarus ex Symhiacho nffert, pudefiant. BjfM 

hex. ♦ »^<i\ 1,-fll» .1 Cf. Hex. ad 1 Reg.xii. 25. 152 PSALMI. [Psalm. XXXIX. 15- 15. T^H- Malum meum. O'. /ioi Ka<d. ' A. iea- 

Kiav fiov. 2. KaKcocriv /jlov. 28 

16. D^tpa 3jpy~7V *lDtiJ\ Obstupescant propter 

pudorem suum. O'. KOfiLcrdcrQcocrav rrapayjprffia 

aicTYVVTjV aiiTCOV. A. dcpavicrdeiricrav in\ irrepvav 

• / > - 29 

ai<r\vvrjs avratv. 

T V T V * * : T ^- 

Eja, eja. O'. ol Xeyovres fioi, evye, evye. 'A. 
. . . dd, dd. 2. ol Xeyovres irepl efiov, evye, 
edye. 30 

Psalm. XL (Hebr. xli). 

1. TH? "TiDTD' TO2P7. Praecentori canticum 

Davidi. O'. eis to reXos yp-aXfibs tco AaviS. 
'A. tS> vikowolco fj.eXcpSr\fia tco AaviS. 2. eiri- 
viklos coSfj t<£ AaviS. 0. eis to vTkos ^raXfibs 
tco AaviS. 1 

2. TT7N ^SftTQ ^Jttftj. Beatitudines attendentis 

ad tenuem. O'. fiaKapios 6 arvvicov eirl irTcoybv 
-j- Kal irevvTa 4. Tb, irevr\Ta, ovre ev rco 
'EtSpaiKco, ofae napa toTs XolttoTs epfinvevTaTs 
eficpepeTai. 2 

njTj DvS.. In die malo. 0'.ev fjfiepa irovnpa. 
2. ev ■fffJ.epa KaKcocrecos? 

3. VITn IJTflO!^ STjPP. Jova custodiet eum, et 

vivificabit eum. O'. Kvpios cpvXdgai avrbv, 
Kai £rjo-ai avrov. A. 0. Kvpios <pvXd£ei av- 
tov, Kal (cococrei ovtov. 2. icupios cpvXdi-ei avrbv, Kal Trepicrcocrei avTov* 

3. Y"lN3i T$N\ Beatus erit in terra. O'. Kai 

fiaKapicrai avrbv kv Trj yfj. 2. fiaKapio-Tos 
ecrrai ev rfj yfj. B 
VTN ttJpja VOntfrTWl. Et non trades eum 
animae (libidini) inimicorum ejus. O' . Kal fifj 
irapaSoT avrbv eis \eTpas e\6pov avrov. 'A. . . 
ev ^rvxfi *X®P°v { avrov ). 2. Kal ovk eKScocrei 
avrbv eis "^rvyds eyQpcov (avTOV). 0. . . eis 
fvxw ■ ■ . 6 

4. ^"IJ^D^ rTiPP. Jova suffulciet eum. O'. Kvpios 

fionOfjcrai avTcp. 'A. 0. Kvpios (3or\0fjo-ei aiiTcp. 7 

5 viNDms itfra riNEn "»an nirr won n« 

•»■ • tt • :- tt : -a"t t ; • :-t •-: 

T?. Ego dixi, Jova, miserere mei; sana ani- 
mam meam, quia peccavi in te. O'. eyco elna, 
Kvpie, eXencrov fie, tacrai rf\v yjrvxrjv ftov, ori 
ijfiapTov ctol. 2. efiov Xeyovros, Kvpie, OLKTeL- 
pov fie, iacrai rf\v yjrv)(i]v pov, Kal ei rifiapTov 

0~OL? 

: -t; t-ta* - : - : 

Inimici mei dicebant malum de me: Quando 
morietur, et peribit nomen ejus ? O'. oi e-)/6poL 
fiov ehrav KaKa fiov rrore drroOaveTTaL, Kal 
dnoXeTTai to ovofia airov ; 2. oi e^OpoL fiov 
eXeyov irepl efiov KaKa- -rroTe dnoOdvr], Kal 
drroXeTraL to ovofia avrov; 9 

"^rHI V^- ^??.- Et si venerit ad visendum 
(me), vanum loquetur cor ejus : colliget ini- 28 Nobil. 29 Syro-hex. ) -. n V ^J>. V <a-»W> .1 

* .OOtLLotuS». 30 Euseb.: 'Av8' S>v 6 'AkvXos ^piiijvfutrev, 

aa, aa, avrfi crvyxprj&afievos ovras i^/ova-ri ttj 'E/3pa'«7 cj>a»>rj . . . 
Kara 8e rois O', Kal tov 2vp.u.a%ov cprjcravTa' ol Xtyovrfs irepl 

cp.ov, eSye, evye. Nobil. minus bene aifert : 2. da, dd. Cf. 
ad Psal. xxxiv. 2 1 . 

Psalm. XL. J Sic Monttf. Syro-hex. affert: *A. Ttp 
v. p. tov A. (»^o?j). 2 Euseb. Obelo jugulat Psalt. 

Gall., invito Syro-hex. Montef. ex Corderio affert: 2. 

paKaptos 6 ivvoiav d wpocrrjKe irepl tu>v ntvrjTav. Quae scho- 

liastae deberi quivis videt. 3 Euseb., Theodoret. et 

Reg. unus. 4 " Hae lectiones prodeunt ex Euthymio, 

Eusebio et Dan. Barbaro." — Montef. Integram Sym- 
machi lectionem habet Euseb. Nobil. affert : 'A. ko\ fato- <r<u. 2. Ka\ rrfpicraxrei avrov. Euthymius: 'AicvXas 8e Ka\ 
Qeob. ov to evKTLKov elSos, aXXa to toO p.eWovros iir\ tS>v prj- 
devrcov iKSeSaiKacriV olov SLacpvKd^et, Ka\ tr)aei, Ka\ Ta roiavTa. 

5 Euseb. et " MSS." Nobil. affert : 2. paKapio-Tos ecrrai. 

6 Symmachi lectionem affert Euseb. Nobil.: 'A. «V tyvxd 

ixBpov. 6. els tyvxrjv. 2. ^i>x a ' s - Cod. 264: 'A. iv ipvxfl- 
6. els ipvxds. 2. iv ijfvxdis. Postremo Syro-hex.: 'A. 2. e. 
iv yjrvxfj, s. els tyvxnv - °* ■ -) 7 " Sic MSS. et Dru- 

sius." — Montef. * Ex Euseb. Dem. Evang. p. 446, ubi 

Gaisfordius edidit oiKTeiprjo-oK, male. Cf. adv. 11. Nobil. 

affert : 2. ipov Xeyovros. Theodoret. : imar\u.i\vacr6ai de irpoa- 
r\KeL, i>s 6 2. oiic elirev, otl rjpaprov croi, dWd, Ka\ el rjpaprdv 

0-0L. 9 Euseb. ibid. Nobil. et Vat. habent : 2. eXryo» 

KaKa wep\ ipov. -Psalm. XL. 12.] PSALMI. 101 quitatem sibi, egredietur foras, loquetur. O'. 
Koii ti ticrtnoptvtTO tov iStTv, fidrrfv k\d\ei r) 
KapSia avroxr crvvqyaytv dvofiiav kavrZ, e£e- 
noptvtTO e£a>, Kal k\d\eL. 'A. (Kal) kav e\6rj 
tov iSeTv, eiKtj XaXrjaei . . . 10 2. Kal eio~ep)(6- 
fitvos eTTio-Konrjo-ai, fiaTaia eXdXei r) KapSia 
avrov, rjdpotgev dSiKiav eavTrj- k£ip)(6fitvos Se 
«£_> KaTeXdXei. 11 Q. dfiotcos toTs O'. 12 

8. njn latfm "by , »t«ttr l ?3 wnbrv* hv irf 

t t ::- -t at: t -:-: • -t 

V« Inter se contra me mussitabant omnes 
odio habentes me, contra me cogitabant malum 
mihi. O'. knl to avTo Kar k/iov kifridvpigov 
ndvTts oi eyjdpoi fiov, kot kfiov eXoyigovTO 
KaKa fioL. 2. ofioBvfiaSov e-^TLdvpi^ov kot 
efiov ndvrts oi fiLaovvTes fie, ntpl e/iov ev- 
voovvTts KaKa fioi. 13 
9. 13 p1_P •1^73"~Q >: T. Verbum nequam infusum 
est ei. O . Xoyov napdvofiov KaTt6evT0 Kar 

ifiOV. A. 1_ . Xdyos diroo-raoias eKKexvu-evos etr airdv. 
2. Xoyos napdvofios kKKt)(VTO evSov avTcov. 15 

ZPph rpOVn^ 33ti T$«. Et qui decumbU, 
non addet surgere. O'. fir) 6 Koifid>fievos oi)(l 
npoo~6t)o-fL tov avao~Tr)vaL ; A. Kal 8y &v 
K0ifiT]6rj, ov npoaOrjcrei tov dvacrTr)vaL. w 2. 
Kal ntcrdiv ovkctl dvacrTrjo-tTai. 17 10. 13 , 'rinp3--|^N ^bti CrN-C3. Etiam vir 
pacia meae, cui fidebam. (X. Kal yap 6 dv- 
6pamos tt)s eiprjvrfs fiov, i<f> bv t)\m<ra. 'A. 
0. Kaiye dvr)p eiprjvrjs fiov, a> intnoidrftra}'' 
2. dXXd Kal dv6pamos os tiprjvtvi fioi, <o int- 
no(6eiv. 19 

3PV ^V H?7 yrh VsiM. Comedetu 
panem meum magnificavit contra tne calcaneum. 
O. 6 io~6ia>v dprovs fiov ifitydXvvtv in' ifii 
mtpvKTfibv. ' A. 0. . . KaTtfieyaXvv6r) fiov 
irrepva? 2. <rvvto-6ia>v fioi dprov ifihv, Ka- 
Tefieya\vv6r) fiov aKo\ov6a>v! n 

11. urh rrc&mi wsm , --n rrim nnN\ 

v t t : :- •„••'•-:- * " T T : t - : 

Tu autem, Jovq, miserere mei, et erige me, ut 
rependam iis. O'. oi> Se, Kvpie, i\tr><r6v fie, 
Kal avdcTTTfaov fit, Kai dvTanoSdxra) avroTs. 
2. <ri> Se, KvpLe, oiKreipov fie, Kal aveyetpov 
fit, tva dvTanoSdxrO) avroTsP 

12. ^n jm^-N 1 ? «a ^3 nssrr«3 vijm nwn. 

•: --t -a-t:-t • -:-t : 

*¥' I n h° c ognovi quod faveas mihi, quia 
nonjubilat inimicus meus de me. O'. tv tovtw 
eyvoDV otl Tede\r)Kas fie, 6ti oi fir) km\apjj 6 
kx6pos ftov kn kfii ('A. kn kfioi. 6. 6/ioia>s 
toTs O' 23 ). 2. Sid tovto yvd>o~ofiaL otl 6t\r)- 

O-iLS fli, kdv fir) KaTaXaXalj) 6 ky6p6s ftOV cV e/ic'. 21 10 Nobil., Vat. Montef., auctore Mai-tianaeo, edidit 
tantum: 'A. xa\ iav fXdjj tou Ittat, n Euseb. Dem. 

Evang. pp. 466, 469. In priore loco Euseb. eVto-Ke^ao-^ai 
pro eVto-Kowijo-ai citat, et sic edidit Montef. Nobil., Vat. 

afferuilt : 2. Kai elofpxoiitfos (mo-Ko-rrjo-at, ■la.Taia \aKti. Cod. 

264 : 2. toO KaTao-Kop-rrjo-at (sic). Deinde Euseb. utrobique 
habet, rjdpoifcv <iS. cavrr) ; quein negbgenter exscripsit Mon- 
tef., r)8p&o-tv (sic) ah. eavra. Restat Syrus, qui ad Kai eXdXet 
affert: 2. Kat KaTeXdXet ()ooi »ksfl»o). Cf. Bugat. ad Psal. 
xliii. 17. 12 Vat. Montef. affert : e. E'. S'. ko\ et (cto-e- 

Tfopcucro k.t.c.) Vocula et deest in Comp., Ald., -Syro-hex., 
et libris plurimis. Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 24 : 
" Et dicitis quod si in Graeco non sit positum : cum mani- 
festissime et in Hebraeo, et in cunctis iuterpretibus scrip- 
tuni sit, et LXX transtulerint, koi et eloe-Topevero tov ISeTv." 
13 Euseb. ibid. 14 Syro-hex. )l.ciu»~»fcsSo? JkJ^o .01 .]. 
•ow3 )►**.{?. 15 Euseb. Dem. Evang. p. 466. 16 Sic 

Bueb. Dem. Evang. p. 469, a Montef. praetermissus. 
Paulo aliter Nobil., Vat., et Cod. 264 : 'A. ot Koip.r>8j) k.t.c'. 
tom. 11. Syrus Aquilae et Vtae continuat: ajoaj V m •} » >-oo 
«ojubA; quod Graece sonare potest, ko! i»s tKoipi>6ij 
k.t.L 17 Euseb. Dem. Evang. p. 466. Pro oiKcr» ara- 

o-Tr)o-eTai iidem tres ovk e-ravao-rrio-eTai. Sed cum Eusebio 
facit Syrus noster : ♦ co n 1 «aol. )> * \ 9 » 1 «-ao . j» 
18 Theodoret. Euseb. in Comment. ad loc. tantummodo 
affert : 'A. eVeirot'^o-a. 19 Euseb. in Comment, necnon 

in Dem. Evang. p. 466 J et Theodoret. Syrus affert : 2. 
e-re-ToiBeiv ( h- , _S M'}) *° Sic Montef., quonam auctorc 

incertum. Euseb. in Comment.: 'An-t dc ni, TmprurtM», 
rrapa tois O' elpr>uevov, fj 'EppaiKr) dvayvao-K, rrripva», wipuxei. Outojs ovv SovXevo-as tw 'EfJpaUa 6 'Ak. e>£e&u>Kev. Sir 

Euseb. in Comment. Idem in Dem. Evang. p. 466 «o- 
Xov6W scripsit. Nobil. affert: 2. Kare/iryoXwAj ium <wo- 
Xo.-_v. Integram lectionem, ut nos edidimus, exscripsit 
Syrus noster: ___-_. ^ioiU < : f -^ "^ v ^--ir •-»■ 
« .- A . ,__. « luiseb. Dem. Evang. p. 4 66 - " Vat - 

M Euseb. ibid., ubi tamen p.t et cV e>« absunt, et «oroXa- 
\r)<rr, 8ine suspicione editum. Audiamus Schleusnerum in 154 PSALMI. [Psalm. XL. 13- 13. dW? Tpsb '•fiMtfn ti nson ■nsra mni. 

j?f »ie (quod attinet) in integritate mea sus- 
tentabis me, et collocabis me coram te in aeter- 
num. O'. kjiov 8e Slcl tt)v aKaKiav ('A. 8td 
tt)v air\oTi)Ta i5 ) dvTeXdfSov, Kal e/3e/3auWay 
pe kvamibv crov eis tov aicova. 2. efiov 8e 8ta 
ttjv airXoTrjTa dvrecrypv, Kal napacTT-qcreis fie 
eftnpocrOev crov 8i' aicovos. 26 
^ftN"] ]£?N. Amen et amen. O'. yevoiro, ye- 
volto. 'A. nentaTcofievcos KCU nenicrTcofievcos. 

2y \ * / 27 

. apr)v, afirjv. Psalm. XLI (Hebr. xlii). 

1. rnjrrn 1 ? h^pl na3?pS. Praecentori (car- 
men) didacticum filiis Core. O'. eis to tcXos 
eis crvvecriv tols viols Kope. A. tco vikottolco eniaTTjfLovos tcov vlcov Kope. 2. . . tcov vlcbv 
Kope} 
2. t yy^g y^ &8$ fw*S; Tanquam cerva 
rudit (desiderat) super alveos aquarum. O'. 
&V TpoTrov eninoQet r) eXacpos errl tccs nr/yds 
t&v vSdrcov. A. cbs avXcbv nen pacrLacrpevos 

eVi (Kxyo-eis ihdrav? 2. COS crnevSet eXacpOS eVi 
ras S«£o8ous rav iSdrav. E . OV TpOTTOV neStOV 
Trpacriacrdfj eVi ras Trr)yas to>v ibdrav. 

OV 1 ?*! T^N Sh^rj *$2 ]3. Sic anima mea 
rudit tibi, Deus. O'. ovtcos eninoBeT (2. 
ifieipeTai 6 ) r) ■yjrv^rj ftov npbs cre, 6 8ebs. 'A. 

ovras Kai ^v^tj pov ireirpaoiaorat trpbs oe, #ee. 

3." , n s**J DTDMki Ad Deum, Deum vivum. 

O'. irpos tov debv ^ tov icryvpbv <4 tov (covra. 7 
4. H^b"! DD^ Orh. Panis die ac nocte. O'. 

dpTos f)ftepas Kal vvktos. 2. cbs dpros crvv- 

Tafcecos fJLOV ht rjpepas Ka\ vvktos. Nov. Tlies. s. v. KaToXaXea : " Qui jubilat et triumphat de 
alicujus infortunio, is raraAaXei [?]. Semlerus legit koto- 
AaAuo-ei [!] non male." Pro KaraXaXdt;;], quod sensus om- 
nino postulat, testatur Syrus noster, vertens : ./ Jl( .__>. 
♦ w-_A ■• a -.,\ v-. '^sxaj. Cf. Hex. nostra ad Hos. v. 8. 
Nobil. aifert : 2. yvaoopat. 2. iav jxri. 25 Euseb. ad loc. 

26 Idem Dem. Evang. p. 466. Nobil. affert : 2. Trapaorr)- 
oets pe. Syro-hex. '/ <f* 2k ^^ U--VI4-O u Ifi ■ f>lo . j». 

27 Sic Euseb. ad loe. et Nobil., sed omissa copula uterque. 

E contrario Vat. affert : 2. ■nvnio-rap.ivas ko\ mmoTapivais. 
Syro-hex. : 'A. E'. dpr)v, dpr)v. 2. mmorapivars (t~^M V* »Q)-c) 

xa\ mn. Sed cf. Hex. ad Num. v. 22. Deut. xxvii. 15. 
Psal. lxxi. 19. Jerem. xi. 5. 

Psalm. XLI. x Euseb. affert: 'A. 2. tS>v vlav Kope. 
Syro-hex. * «.jo-o? [ . 1 y )_jlsJ-.o r _» Jlo-af pSN ,(. 
Praeterea Montef. ex Psal. iv. (immo xliv.) huc trahit: 2. 

imvi.Ki.os ovveoeas r. v. Kope. 0. eis to vIkos tois rryaTrrjpevois 
Tois vlois Kope. Saltem debuerat pro toij rryaTrrrpevois, ovve- 

aeas reponere. Vid. ad Psal. xliv. i. 2 Montef. ex 

Nobil. affert: 'A. i>s aiXav nenpaaiaorai. Plenius Syro- 
hex. : 'A. i>s aiXav mTTpaoiao pevos (_->>_3) |uc_\5| f () 
eVi eKxvoeis ()_____».. Vid. ad Psal. xvii. l6) vhdrav. A 
nomine ^ 1 ^" 1 ??, areola in lwrto, irpaaid (Aq. ad Cant. Cant. 
v. 13. vi. 2) Aquila more suo extudit verba KpaoidCflp.ai, 
Trpaoioopai, unde ■nenpaoiaoTai h. 1., et enpaoiaBr] Joel. i. 20, 
quae Schleusnerus ad unicam formam Trpaoidopai imperite 
refert. Syrus noster pro irpaoid (Anglice, bed) jfcs___v_oo adhibet Cant. Cant.v. 13, ut hic pro mirpaoiaopevos, ____«_i>». 
Montef. notat : " Hieronymus Aquilam de more secutus, 
ai\av vertit, areola praeparata." Immo Hieronymi versio 
est : sicut areola praeparata ad irrigationes aquarum; ut 
praeparata ad Trenpaoiaopevos referatur. 3 Nobil. affert : 
2. i>s onevtiei eXacpos. Plenius, sed sine nom. interp., Syro- 

heX. * |_y_-)t ) ' ■ a ^ ^l-V» iL./ 0)»l-_0-.-_l? -_./. Cf. 

ad Psal. i. 3. Non audiendus est Euthym. ad loc: to Se 

emiroBei orjpaivei to onevbei Ka\ emiyerai, Kard tov 'Akv\ov. 

4 Syro-hex. affert: ^__. ) ~> it. - v> )fe. \ n °>? L>>--> .«. 
.L--b> ) ■ iJ-oe Hexapla autem inde a Nobilio Vltae, 
non Vtae, editioni tribuunt: ov Tpdnov moiov irpaotaodg. 
Etiam Vat. habet : r) S'. ouoias. 5 Eusebius ait : 'Qpo- 

\6yovv re hi^reiv oi rois oapaoi Ka\ rats oap£t Tct? rovra CpiXas 
r)hovds' dXK' airr) 17 ijwx'1 TroBeiv Ka\ iueipeodat, Kard rbv 2ip- 

P-axov, rrjs rrpbs toi/ 8ebv nopeias. E quibus minus intellectis 
Montef. notam hexaplarem condidit: O'. irpbs oe, 6 6eds. 
2. Trjs irpbs tov 8ebv iropeias. Verum vidit Schleusner. in 
Opusc. Crit. p. 194. Cf. Hex. ad Psal. lxii. 1. ° Syro- 

hex. Aquiiae continuat: »La__. )-•-.->-. __«-__io |_i_9oi 
•> )o»_-n. Hieron. : sic anima mea praeparata ad te, Deus. 
7 Sic sine aster. Comp., Ald., Cod. Alex., alii. Psalt. 
Gall.: ad Deum 3g fortem '. vivum. 8 Montef. post 

Nobil. pro dpros rjpepas Kat vvktos affert : 2. as apros ovv- 

rd£eas pov. Sed versio Symmachi est unius vocabuli Qn?, 
ut nos docuit Syro-hex. vertens : ) vi .. \ *— .} ._». 

«L W q L-v-o-./ ►>._> u_i_» ]lo_____^--5». -Psalm. XLI. 7.] PSALMI. i.vi 5. "WD? ^ roBttJw rr$lM nVw. /r orM >» n*. 

cordor, et effundo in me animam meam. O'. 
ravra kfivf)cr6rfv ; Kat kgeyea * n ' */** Tr V ^XV" 
fiov. 2. raOra aVa7roAeoj' Steyea kir kfiavTov 
(ttjv "tyvyrjv ftov). 9 

orrkit rfgpj* dttn tflpi -ftjw. y, N am 

transibam cum multitudine, incedebam iis ad 
aedem Dei. O'. Sti SteXevaoftai kv tottco ctkt)- 
vt)s Oav/iaaTrjs ecos tov oIkov tov 6eov. 'A. 
oti kXevcrofiat kv ovo-Kicp, irpof3tj3d<^cov avrovs 
ecos oikov tov 6eov. 10 2. 6'rt kgeXevaoftai tis 
Tf)v o-ktjvtjv, Staf3a<TTa\6f)aofiat ecos tov oikov 
tov 6eov. n 

xf\n ftori rrrini rnryfrtpa. cum vqce jubi- 

lationis et gratiarum actionis, turbae festum 
agentis. O'. kv cpcovfj dyaXXtdaecos Kal k£o- 
poXoyfjcrecos, r)yov eopTa(6vTcov. A. kv cf)covfj 
aivecrecos Kal evyapicrTias SyXov eopTa(ovTos. 12 
2. fieTa cpcovrjs evcprjftias Kal e£oftoXoyf)aecos 
irXrjOovs Travrjyvpi^ovTCOv. 13 

6. "hy tonm ■njteg ^nninttjn-rra. cur depressa 

es, anima mea, et strepis apud me ?■ (f. ivari 
trepCXvTros et, r) "d/vyff ftov; Kal ivari crvvra- 
pdcrcreis fte; A. t'i KaraKVTTTeis, V' <; X'7 M "» *<" 
dxXdfWs; or' <?ue ; 14 2. Tt KaTaKdfiTTTr), r) ^rvyr) /xov; Kal ri 6opv/3j) Kar' t/ioO; 1 * 

6.^5 niw Vtfm -rans arfcvb •hrisn. 

Spera in Deum, quia adhuc celebrabo eum, 
salutes faciei meae. C. tXmcrov tirt rbv Otbv, 
Srt >% ert ^ 16 k£ofioXoyt)aofiat airrcp, trarrtjpiov 

TOV TrpOacoiTOV ftOV. 'A. amiuimv tov 6(dv, 5r« <trt) 
uuoXoyr/o-uuui airry TaiS aCOTTfpiatS TOV rrpoadrrrov 

avrov. 17 2. dvdfieivov rbv 6tbv, Sti StrfvtKW 
k£oftoXoyf)aofiai avrco tc\s atornpias rov trpocrco- 
ttov avrov. 19 

^MfJ ^S (Masora, Vffy I V3B). Faciri 
meae, et Deus meus. O'. tov trpoadmov fiov, 
6 6t6s fiov. 'A. (tov) npocrcorrov airrov, 6t6s 
ftov. 2. O. (tov) irpoadnrov airrov, 6 6t6s ftov. 
E'. tov irpoaconov ftov t Kai 6 6tos ftov. S'. 
irpoaomov ovtov, Kat aeos ftov. 

7. \T£ yyjQ T^fH )3-bir nninajn "ntfea -•^rv 
lysp nnp D^imrn. j n me an i ma OT «a 

dejecta est, propterea quod tui recordor de 
terra Jordanis et de Hermon de monte pusillo. 
O'. irpbs kfiavTov r) "^v-yr) ftov eTapd\6n, Sta 
tovto fivr)a6r)aofiai crov eK yfjs 'lopSdvov, Kat 
'Epfj.covieifi dirb Spovs fitKpov. 'A. . . «amutv- 
yjfti . . . 20 2. krr kfie r) ^v\r) ftov KaTarrj- 
Ktrat, Srav avafiiftvr)aKC0fta't aov dirb yrjs 'lop- 8 " Sic MSS. et Drusius."— Montef. Nobil. affert : 2. 
dua7ro\cljiJ. 10 Sic Theodoret. juxta Cod. 3 ; naru textus 

ejus offert: 'A. e'£fXfvo-o/«u cV o-. napalii{Safav k.t.L Etiam 
Nobil.: 'A. ('v o-vo-icio) rrapafiifiataiv k.t.L Syro-hex. ,%£D. 

) k .» l\ JjO;^. .^OoCir. ]j} O^QiO »3 llNftv^ )L'J» ^s^S 

« |ov^?. Seilicet hic interpres Symmacho tribuit, quae 
Aquilae propria sunt, et vice versa. Gesen. in Tlies. Ling. 
Hebr. p. 322 : "Sunt qui legant OIHN in Piel, ducebam 
eos, nec spernenda haec scriptura, quanquam facilior. Ita 
Aq. npofiiftufav." Hieron. taceho {p^). ■ n Euseb. 
Nobil. affert : 2. hiafSaoTaxOr)<ropat (gestabor per midti- 
tudinem) cws tov oikov. Mendose Cod. 264: 2. Siafias o-radr)- 

o-ouni «i)f t. o. t. 6. Syro-hex. (cKdo-opat) )l{» "V^JC .(. 

♦ Jo^» )1^.-.N, U^. ^jLi' .hT*v»>y. " Euseb., 
Theodoret., Nobil. Syrus affert: 'A. piera <paivr)s d<pr)pias 
(L,mXo_o» JLa tt.^.); quod Symmachi est. Cf. ad Psal. 
cxxv. 2,5. ■ ; lhiseb., Nobil. Syro-hex. JLoJu^e? .^0. 

♦ Jj^^kio», h.e. rrKr)6ovs iopfa£6vraiv, ut videtur. u Syro- hex. .ia^ V «LCvjboo <■ ■ 9i 1 wk°i.°i..'>&-ao i 1 vtN .}. 

Nobil. affert: 'A. ri KaTOKvmtis; Ad o;(Xdf««r cf. Hex. ad 
Psal. lviii. 7, 15. Jerem. iv. 19. (Syr. >\X«' usitate com- 
mutatur cum Graecis oxXfiv, «'«ro^Xc»», naptvo\\(u>; sed in 
loco Prov. vii. 1 1 pro ox\d£ovo-a Noster )t~«-))Nv> dedit) 
16 Euseb. Nobil. affert: 2. t« KaraniKr,; Cf. ad w. 7,12. 
Sed pro KaTaKapirrri stat Syro-hcx. J.9i 9i 0IV00 J iv^N . ^o. 

.«..^.^ wk-l/ Ju^JSj^C J iviNc i.»9|» wVj('. " Sic 

Psalt. Gall., invitis libris Graecis. 17 Syro-hex. Aquilae 
continuat: ♦ o> \ J»o'i? ^ ^ v> Jo»-^ll .. 1 n> . Nobil. 

affert : 'A. dvduttvov r. 6. on 8trjv(K£>s duoX. auny. Sed VIX 

credibile est, tam Aquilam quam Sj-mmachum 1? pro lip 
vertisse. Reliqua, Tair (non, ut Montef., raiir tV) o-«mjp«'q«r 
r. r. a., Eusebio debentur. 18 Euseb. SjTO-hex. Sym- 

maeho continuat: .o»^ Jjoj' «V-Jxooi? ^» Jo«^.JJ 
♦ o.^-.? J^o.i^? L-Lo»o-a. " Vat. 

•:• .=> °i oLL ./. Syro-hex. x 2 156 PSALMI. [Psalm. XLI. 8- Sdvov, Kal dnb 'EpfJ<ovLelfj, opovs fJiKporaTov} 1 

Ej . . . TaneLVovrat . . . 

8. T~p2* h^ph brrtp Dinn-VN-ainn. Fiuctus 

adfluctum vocat ad vocem cataractarum tuarum. 
O'. dfivaaos dfivaaov kmKaXeLTai tls <jxovr)v 
tS>v KarappaKTcov aov. 2. dfSvaaos dfivaacp 
dnrjvTa drrb rj^ov tcov Kpovviov aov. 23 

V\2$ "bv T^?| TTlfO^. Omnes fracti- 
ones (fluctus) tuae et undae tuae super me 
transierunt. O'. irdvres ol fjeTecopiafioL o-ov 
Kal tol Kvy.ard crov kit' kfje SirjX6ov. 'A. ■naines 
ol avvTpififJoi crov . . 2i 2. Trdcrai ai Karai- 
yiSes crov Kal Ta KV/jaTa crov kirdvto fjov ira- 
pr)X6ov. 2S 

9. YIDn iTin" 1 m!r Dtoi\ Interdiu mandabit 

: - t : v - : t 

Jova benignitatem suam. O'. rffjepas kvTe- 
XeiTai Kvpios to eXeos avrov. 2. Ka6' r)fjepav 
kvreXeiraL Kvpios to eXeos avrov 26 

^lpy TTV® n^^ni. Et noctu canticum ejus 
mecum erit. O'. Kal vvktos SnXcbaei irap' 
kfjoi. 'A. Kal ev vvkti acr/ia avrov iieT kfiov?" 
2. Kal Kard vvKra cpSr) irap' atiTOv. 28 

10. ^VrP» Petrae meae. O'. dvTiXtJTrtcop fjov ei. 

'A. 2. werpa fjov. 29 

a*M \nbz T&H -inp-n^V. Q U are atratus eo in oppressione inimici ? O'. ivari o-Kvdpco- 
ird(cov nopevo/iai kv Tto eKOXifieiv tov ky6pbv 
pov ; 2. ivaTi aKv6pconbs irepLiraTU) 6Xl(3ovtos 
k X 6pov;™ 
11. "nit^ys nS^il. Cum contritione in ossibvs 
ineis. O'. kv tS> KaTa6Xaa6ai Ttz oard fiov. 
A. kv tG> cpovevaai /je kv bareoLS fjov. 31 2. 
a>? a<f>ayr)v Sid tcov oo-Tecov fjov. 32 Q. kv r<2 
avv6Xda6aL ra oara fiovp 
v Tp2 "OiD^n. Probro affecerunt me inimici 
mei. O'. coveiSiadv fie oi 6Xi(3ovTes fie (alia 

exempl. oi ky6poi fJ0V 3i ). 'A. . . oi ivheapovvres 
pe 3S 2. covclSl^ov (fie) oi kvavTLOL fiov 36 

12. "by ififg nm ^2 ^nninrcn-n??. o'ut 

v. 6. 'A. tl KaTaKVWTeLS .... 2. tl Kara- 
Tr ) K V> t *r~ v xy / xou • Kal Tl @°p v ftli KaT ' ip° v ; 

i2ni« "rty-^3. o'. fa y&tn*" k^noXoyf)- 

aofjai avTco. 
"^S nyitt)\ O'. 0. 17 acoTr\pia tov npoaconov 
/jov. 39 Alia exempl. acoTrjpLov tov irpoadmov fJOV. rfam. o'. •* Kai 4 6 6 eoy fiov H Psalm. XLII (Hebr. xliii). 
1. O'. -f- yjraXfjbs tco AaviS^. Q. oljolcos tols O'. 1 21 Euseb., Theodoret. Syrusaffert: )tas ]; » ci\.-«o .^. 
*^X \->l i^sjl^as». 22 Syro-hex. «),tivi1^*> .ot. 

23 Euseb., Theodoret., Nobil. Pro amjn-a Euseb. airavra 
habet, iuvito Syro-hex. v>^3 (ooootls-o JojsooI .jd. 
« ^imi ) (usoi ^20 .')ooi. M Syro-hex. .oo^a .(\ 

•:• .1 \ .» ) o «« ». Nobil. affert: 'A. oi a-uvrpijiiuii o-ov. 
25 Euseb., Theodoret. Nobil. : 2. ai KaratyiSe s a-ov. Syro- 
hex. (eV ipe) ^V , yi^^ >t^? U^N>>, ^.oCi-3 .j». Vat. 2f Euseb. 28 Nobil., Vat. 

Apud LXX pro 817X0)0-1=1, ddfj avrov (s. airoi) est in Comp., 
Ald., Cod. Alex., aliis; Syto-hex. <•, N. .» [K. ..<> -> .1 

29 Euseb., Nobil. Syrus affert: 2. mrpa pov (w^» )^"i) 

30 Euseb. 31 Nobil. Syro-hex. vero : 'A. iv tc5 <povev- 
eaQai pe ()_!(' ^-^.J>koo +J>) K.r.e. (Sic Codd. A. et B. 
Cod. C. habet, \j( .n.\.^&ob ^.o. quum consumerer, quod 
scribae imputandum videtur.) Hieron. vertit : cum me 
interficerent. 32 Sic Nobil. Euseb.: 2. ws o-cpayrjv rav OOT(OV pOV. Vat. Sic Comp., Ald., Cod. Alex., alii. Syro-hex. ■- -.->,\ ,; >.-> Hieron. in Epist. ad Sun. 
et Fret. 25: " Qui tribulant me. Pro quo vos invenisse 
dixistis, oi e'x6poi pov, id est, inimici mei; cum et apud 
LXX scriptum sit, oi dXifiovres pe, et apud Hebraeos soro- 
eai." ^ Syro-hex. « »^». (|_.j.jo!» .o_»oi .<\ Cf. 

ad Psal. vi. 8. Montef. Aquilae continuat : wveiSjfdv p.e oi 
ex^poi pov ; de auctore nihil certi afferens. 36 Euseb. 

37 Nobil. affert : 'A. H KaraKVTTTeis ; 2. Ti KaTarrjKTj ; Ple- 

nius Syro-hex. |_i____o w - _> ■ -l; »°i^oo ) 1 v>\ •-»■ 
•> >___._. --V - ^>s -^ 38 Sic Syro-hex. et Psalt. Gall., 

invitis libris Graecis. " Dicitis, adhuc, in Graeco non 
inveniri. Quod sub asterisco additum est." — Hieron. ibid. 
Montef. Aquilae vindicat, 6V1 en i£op.6\. aira, sed vereor ne 
sine idoneo auctore. 39 Coislin. 40 Sic Comp., Ald., 

Theodoret., Cod. Alex., alii. Eandem lectionem Aquilae 
tribuit Montef. 41 Syro-hex. V wo__\o -X-. Eectius, ut 

videtur, Psalt. Gall. -X et ■ Deus meus. 

Psalm. XLII. > Vat. Obelo notat Psalt. Gall. -P8ALM. XLIIl. 1.] PSALMI. 157 'Avtniypaabos nap' 'KfSpaiots 6 yjraXpbs, Stb 
ovSt napa toTs XotnoTs tpfinvtvTaTs intypafflv 

e x«- 

li N^??®- Judica me. O'. KpTvov ftt. 2. KpTvov 
ftot. 3 

W ^"ll- #/ «<%a /i/em meam. ()'. *rat 
StKacrov ttjv SIkvv /xov. 2. *at vmpSiKTjaov 

TT]S SlKTJS ftOV.* 

^D^Cn n^T! WV ***&' Avirofraudis 
et iniquitalis libera me. O'. airb dvdpconov 
dStKov Kat SoXiov pvaai pt. ' A. dnb dvSpbs 
(nt6ia«os Kat napavo/tias fiiaowctr u«;. 6 
2. "''fJ/D. Munimenti mei. O'. Kparaicopd fiov. 
2. acoTnpia fiov. v AAXor ia\vs ftov. tt 

-V.'^ VD??' J« oppressione inimici. O'. «V 
r<5 (KQXtftdv tov kyOpoV pov. 'A. iv npoa- 
6Xtyjr(t (\6pov. O. (v tS> (k6X[(3(iv (\6p6v. 7 

3. "^n *-*Hn'; »»!£ nan ^n??«T TpiN-n 1 ?» 

Tni33U?p-^T Tl^nn. M itte lucem tuam 
et veritatem tuam; illae ducant me, adducant 
me ad montem sanctum tuum et ad tabernacula 

tua. O . (£aTT0CTT(lX0V to <f>a>s ctov Kal TTJV 
dXrjOddv crov avrd pt cbSrjyrjcrav, Kai ijyayov 
fit tts opos dytdv crov Kat (ts rd aKTjvcoftaTa 
<rov. A. 2. 0. E'. dnocTTdXov to cfxos crov 
Kat rr)v dXrjOddy crov, artva bS-nyrjad p(, Kat 
dgd fi( ds to opos to aytov aov Kai ds Tas 
CTKrjvcocrdS crov. 8 4. ^l nrroto Vn-^n D s rr?N totct^n nNinw 

1i35l TITiM"!. Et introibo ad altare Dei, ad 
Beum laetitiae exsultationis meae; et celebrabo 
te cum cithara. O'. Kat tiatXtvaoftat npbs rb 
dvataaTrjptov rov 6tov, npbs rbv Otbv rbv tv- 
cppatvovra tt)v vdnnrd fiov i£oftoXoytjaoftai 
aoi tv KtOdpa. 2. Tva tX6co npbs rb dvata- 
arf)ptov tov 6tov, npbs rbv 6tbv rr)v tvcppo- 
avvnv ttjs (v6vpias (s. eib\)vias) ftov, Kat i£o- 
fioXoyrfaoftai aot fitrd ^faXrrjpiov. 9 

"•PHN DVHN. Deus, Deus meus. O'. 6 6tbs 
6 6t6s pov. 'A. &it f/iov] 6ti pov. 2. 0. 
ofioicos Tois O'. E'. 6 dios fiov 6 dtos fiov. 10 

5. "by ' !» » M i B J i«tog ^nmnctfrr' 1 ?- a ut 

Psal. xli. 6. 2. ri Karappitts, ' T r v\'n f*ov; Kai 
ri 6opvf3tts (n ipi; 11 E'. (ti) rantivov- aat 12 ••3B njn^ i2Ti« -iiy-^3 ovbvh ' hy f i i 

''n/MT. 'A. avaiittvov rbv 6(6v . . , 13 2. dvd- 

pttvov tov 6tbv, tiaaii ydp i£ofioXoyTJaopai 
avTco, rjj acoTTjpia tov npoaconov pov, xai tco iCp flOV u Psalm. XLIII (Hebr. xliv). 

1. 7»3*JQ n^p-"']n i 7 TO2dV. Praecenlori filiis 
Core (carmen) didacticum. O'. tis to riXos 
to?s viots Kope iis avvtatv \tyaXftbs\} ' A. 2 Euseb., qui insuper notat : aXka xal 5n pipos (oucev dvat 
tov npb avrov, 8(OTj\wTai ck tc tv>v bpLolatv iv dfiCpoTipois \6ytov, 
ko\ (k ttjs eftcfxpovs btavoias. 3 Idem. 4 Idem. Nobil. 

affert : 2. xa\ im(p8Urjo-ov. Agellius et Vat. virepviKrio-ov, 
male. Cf. ad Psal. cxviii. 154. 6 Syro-hex. ^ao ./. 

<■ »±. j» )ajt.l Ijoqjsqj ^ki.»o jo?<? Ita^. Nobil. affert: 
'A. «770 — Ttapavoplas. 6 Coislin. Alim fortasse est 

A(|iiila. Cf. Hex. ad Jud. vi. 26. 7 Vat. Cod. 264 

artVrt: 'A. iv to> npoo-ffKfy(tv ixdpov. Symmachi versionem 
e Psal. xli. 10 repetit Montef. 8 " Sic unus ex Col- 

bertiuis, qui tres tantum priores interpp. commemorat. 
Theodoretus vero ait oj Xoittoi [immo ol <TXXm]. Agellius 
demum hanc versionem Vtae etiatn editioni tribuit." — 
Monte/. Vat. affert : 2. ariva 681)7170-61 p,e ko\ o£t. pe. 'A. E'. dcra^ova fie (sic). 9 Theodoret., Reg. unus, et Colb. 

o~rixip£>s scriptus. Syrus affert : [ ft tnn -> N .-d 
* u^.? )Lo_l_.ot-3j; h.e. rr)v evcppocTvvriv rtjt evBrjvias pov. 
10 Vat. u Euseb. Paulo aliter Syrohex.: 2. W xarep- 

pevaas (*.k___j) i/r^^ uou; ku\ ti idopifirjaas (— t ■ <^ > ) of' 
eue; Nobil. affert : 2. Karappeis. u Nobil. 1J Syro- 

hex. ♦ jo»_>.JJ ____> ./. M Euseb. Syro-hex. affert : 

2. r^r o-a>TT>pias (|_l_»»o_>}) toC Trjjoo-jrov uov, <ta< 6 c?foV umi 
(_o»Sino. Cod. C. habet _o»Sls?o). In textu LXXvirali 
Syro-hex. affert : Sn 5S «t< * «<*ouoXoyijo-oj_u ; Psalt Gall. 
vero : quoniam 5S adhuc '. confilebor; et mox : 5R et ' Dew* 
iii' ut, 

Psalm. XLIII. l V6x ^aXfuis; est in Ed. Rom. et Syro- 
hex., sed abest a Comp., Ald., et libris plurimis. Euseb. : 158 PSALMI. [Psalm. XLIII. 2- t<3 vlkottolco tcov vlcov Kope eiTicTTrjpr]S. 2. 
ernviKios tcov vla>v Kope CTVVeCTLS? 

2. D*"T|? ''P^. Jre diebus antiquitatis. O'. ej/ 17/xe- 

paty dpy^aiais. A. eV rj/jepais Tais dp^ijdev. 
*AXXoy ei> rjfiepais TaTs irpiv. 3 

3. D^BN? JTtf). Jf a / e /«(i ^opw/w. O'. e/ca- 

Kcocras Xaovs. 'A. eKaKcocras (pvXa. 4, 

DrTpttJ/jVl. j^/ emisisti eos. O'. /cai e£e/3aXes 
avrovs. 'A. Kal efcaireo-Teikas avTovs. 2. /ca2 
e^rjXaaas avTovs? 

4. DSnni. Gladio suo. O'. eV t# po/j<paia av- 

t$>v. " AXXos' ev tt) payaipa avTcov. 9 

■rtNI; 2?/ te.^ O'. /cat c» cpcoTio-fios. "AXXos- 
Kal to cpcos. 7 

5. D^tib^ ''S/D tWSTTlMjt. Tw i^se re# meus es, 

Dews. O'. cri> ei avTos 6 fiacrLXevs p-ov Kal 6 
6e6s fiov. 'A. o-i> el 6 j3acrLXevs pov, 6ee pov. s 
2. crv el (3acrLXevs (Jov, 6 6e6s. 9 ©. ofioicos 
toTs O'. 10 
^pT. ntylttP rPl^. Praecipe salutes Jacobi. 
O'. 6 evTeXXopevos tcxs crcoTrfpias 'IaKco/3. 2. 
evTeiXai wepl rrjs crcoTrjpias 'Ia/caS/3. 1 * 

6. ^ v "*i'2. Adversarios nostros. O'. tovs e\6poi>s r)ficov. v AXXoy tovs 6Xi(3ovTas r)pas. 12 

6. Dl'"!}. Conculcabimus. O'. e^ovSevcocropev. ' A. 

2. ovfnraTrjcrofiev. 13 "AXXos' KaTaKpaTrjcro- 
pev. 1 * 

7. HtOlM. Fiduciam pono. O'. eXmco. "AXXos- 

irerroLda. 15 

8. 13TOCin ' 1 3. Quoniam servasti nos. O'. ecrco- 

cras yctp r)pas. "AXXoy otl ecrcoaas r)/jds. 16 

9. BfrTrhi «Wl DT^Ha. Deum laudabimus 

quotidie. O'. ev tco 6ea> kiraLve6ncr6pe6a SXrjv 
Tr)v r)fjepav. A. ev tco 6e<o Kavyr>cr6fje6a . . . 
2. tov 6ebv v/jvov/jev KaTa rracrav r)pepav. 17 

Dyiy?. Jn aeternum. O'. eis tov aicova. O. 

Sl aiS>vos. la 
TT&. Selah. 0'.Sid^raXfja. ' A. cantilena. 19 

10. f)n2t""*]M. Adeo repudiasti, O'. vvvl Se dncocrco. 

( A.) Kairrep dircocrco. (2.) dXXd irpbs tovtols 
diref3dXov. "AXXoy Kaiye dncocrco. 20 

WrtKaSa «^n - ^^. .27/ non egrederis in 

exercitibus nostris. O'. Kal ovk e£eXevo-rf ev 

Tais Svvd/jecrLv rjfjcov. 2. Kal 01) irpoepyr> ev 
tols CTTpaTevpaTLV r)fjcov. 21 

11. 'tab id& wtKtoxpi isr»aD ^n» in^njn. *AX\' oi8c 01 TrpoKeifJ.evoi Xayoi •^•aXftoj» itara ttjv irpoypa<j»)v irtpu- 
Xovatv, ovde <oC)t)v, oiSc vp.vov, ovdf tl tS>v toiovtwv. Vat. 

Syro-hex. affert: 2. imvtKtos tois vlols Kope ovvto-cus. Cf. 
ad Psal. xli. 1. 3 Chrysost.: *AXXos tppr)vfvTJ]s cprjo-tv iv 

r)ii. Tais irpiv. "AXAos 1 tois apyr\6tv. Proculdubio hic est 
Aquila. Cf. ad Psal. lxvii. 34. lxxvii. 2. cxviii. 152. 
4 " 'AXXos - (KaKao-as oiOXa. Sic Reg. unus." — Mcmtef. 
Syro-hex. ♦ )&•■->►,,» ./. 6 Nobil. et Regii duo. 

6 Chrysost. 7 Idem. 8 Vat. 9 S. Cyril. Alex. 

apud Mai. P. lV. B., T. III, p. 312. Vat. affert : 2. S'. <ri> 
€t /3ao-iXfC (sic) piov 6 6i6s. Euseb.: 2. oi> 6 l3. p.ov, 6 6. 
10 Vat. u Euseb., Theodoret., Cyril. Alex., Nobil. 

12 Chrysost. Cf. ad Psal. vii. 5, 7. 13 Nobil. Syro- 

hex. •:• jl^*-> .u» ./. 14 Chrysost. : "ETf/)Of cp/i?)i/fuTij9 

eXtyt, KaraKparrjcropev' rr)v koto KpaTos vUrjv, Tr)v )(a>p\s ayarvias 

7rapa.Tai-iv . . Shkvvs. Sic edebatur ante Montef., qui ex 
ingenio, ut videtur, KaTarraTi)o-optv rescripsit. 16 Chry- 

SOSt. 16 Idem. 17 Euseb. : 'Ev to> 6ta iiratvc6rjo-6pe6a 

o. t. r)p.epaV rj Kara tov 'Ak., iv T&J 6ecp Kav}(rjar6pe6a' f/ Kara Tof 2., tov &eov vp.vovp.ev' SXrjv Tr)v r)pepav, Kat iv tw ovofiart K.T.e. ; 

quae imperite tractat Montef. Etiam Schleusner. in Opusc. 
Crit. p. 196, Aquilae pariter ac Symmacho tribuit verba 
SXrjv rr)v rjpepav. Theodoretus vero Symmacho diserte vin- 
dicat KaTa rrao-av rjpipav, et Chrysost. affert : "AXXoj" tov 6e6v 
vpvovjiev Kara ir. >). Ceterum non magni faciendum scho- 
lium Euthymii Zigab., quod mutilum edidit Parsonsius : 

T6, eTratve6r)Q-6pe6a, Kavj(i]cr6pe6a, etirev 6 2u/i. . . . to 8e, o\rjv 
Tr)v rjpepav, Kara iracrav T17V rjpepav 6 'Ak. eKSiSaxrt iravraxov' 6 

8e 2ip., ko6' oXi/v t>)v far)v. Cf. ad Psal. lv. 3, 6. lxx. 8, 15. 
lxxii. 14. 18 Vat. 19 Syro-hex. * Jts-jaJ^ .1 Cf. 

ad Psal. xxxviii. 12. (In Cod. C. pro Jk_^ja_s» habetur 
tV~.J,i.-v>( ) .) Chrysost. affert: "AXXof aei. 20 Sic sine 

nominibus Chrysost. Ad Aq. cf. nos ad Job. xxxvi. 33. 
Ad Sym. cf. Hex. ad Psal. lxxxvii. 15. Ixxxviii. 39. cii. 12. 
21 Sic aXXos apud Chrysost. Nobil. affert : 2. koa oi irpoo-- 
epxv (sic) iv t. o\ r)pS>v. Euseb. : 2. rots orpar. r)pa>v. 
Etiam Syrus noster: ♦.>..» Jlo... N.°>.r< .u». Minus 
probabiliter Euthym. : 2. ko\ ov o-wet-epxri t. 0-. r). -Psalm. XLIII. 18.] PSALMI. li!< Reverti nos fecisti retrorsum propter hostem, 
et qui odio nos habent diripuerunt sibi. O'. 
dniarpe^/as f)pds eis rd bniaco napd tovs 
k\6povs r)p<ov, Kal oi piaovvres fffias Sifjpna- 
(ov iavroTs. 2. era£as f)pds iaydrovs nav- 
tos ivavriov, Kal oi ptaovvres f)pds Stapnd- 
(ovatv iavroTs. 22 

12. vnnt d^2Q1 \oyfo ]tiq «3&fi. Dedisti 

nos ut gregem comedendam, et in gentibus dis- 
persisti nos. O'. eScoKas r)fias cbs npbfiara 
(ipmaecos, Kal kv toTs edveat Stianetpas fffids. 
2. eScoKas i)pds cbs f3oaKf)paTa fSpcbaecos, Kal 
eis ra edvrj iXiKpr/aas fffids. 23 

13. D i T yrf pa jra^Vi prr*rt^a ^t^niion. 

Vendidisti populum tuum sine opibus, et non 
niultiplicasti pretia eorum. O'. dneSov rbv 
Xabv crov dvev Tipfjs, Kal ovk f)v nXfjOos kv 
roTs dXaXdypaatv (alia cxempl. dXXdypaatv 2 *) 
avTcov. 2. dniSov tov Xabv aov ov\ fsndp£ecos, 
Kal ov noXXf)v inoirjaas Tr)v Ttpffv avrcbv 25 
O. . . . Kal ovk f)v nXebvaapa kv tco dXaXdy- 
part fjficov. 26 "AXXor ninpaKas. 27 "AAAoy iv 
ovy vndpget. 29 "Erepos" iv rfj Tifir)aei avTcbv. 29 

14. WnteWD^ ohp^ #h. Irrisionem et ludi- 
brium iis qui circa nos sunt. O'. pvKTr/ptapbv 
Kal KarayeXcoTa (alia exempl. \Xevaapbv 30 ) 
toTs kvkXco f)fiS>y. • 2. nponrjXaKicrpbv perd 
yXevaapov tols kvkXco fjfxcbv. 31 Q. E'. yXev- 
acrfibv. S'. KarayiXcoTa. 32 "AXXos Xeyer 
no/infjv toTs kvkXco f)pcbv. 33 15. CDN 1 » ttN"\-rt30 Q^-Q ^TO Wtofl. 

• •• : - : a - » t 

Fecisti nos proverbium in gentibus, agilationem 
capitis in populis. O'. eOov fjpas tis napa- 
f3oXf)v kv toTs eOveat, Kivnatv Ke<ftaXrjs iv rois 
XaoTs. 2. knoincras r)pds napaf3oXr)v iv rots 
eOveat, Kivrjatv Kecf>aXf)s iv raTs <pvXaTs.** 
"AXXos- eis Stffynatv. 36 
Tl*!3. Agitationem. O'. Kivnatv. 'E(3p. fia- 
vovS. "AXXos" fieTaKivvfia. 36 

16. ^nDa ■»a| rtfan *im viaSa u > nl»| . 

•;t- -t V A - :v • T • : - T 

Quotidie verecundia mea coram me est, et 
pudor faciei meae operuit me. O 7 . oXvv tt)v 
fjfiipav f) kvrponfj pov ("AAAor f) da\r)po- 
crvvrf pov 37 ) Karevavriov pov . icrri, Kai i) ai- 
a\vvi) tov npoadmov pov iKaXvtyi pe. 2. Si 
oXns fjfiepas f) da\r)pbvqais pov dvrtKpvs fiov, 
Kal b Karata\vppbs tov npoaconov fiov Ka- 
Xvnret pe. 3s 

17. Dginw a$H tjed njgcA »nno Vipo. a 

voce eotprobrantis et contumelia afficientis, a 
facie hostis et ulciscentis se. O'. dnb cpcovfjs 
6veiSi(ovTos Kal napaXaXovvros (A. 2. /3Ao- 
acprfpovvTOS 39 ), dnb npoaconov iyjdpov Kal €*f- 
Sicokovtos. 2. dnb cpcovfjs 6veiSi£ovros Kai 
PXaacf>r]p.ovvTOs, dnb npoadmov iyQpov Kal 
TipcopovvTOS iaVTCp. 40 

18. SNTP-Oa Vg^W). Et non mendaciter egi- 
mus in pacto tuo. O'. Kal ovk r)8iKi)aapev iv 

SiaBfjKJf aov. ' A. Ka\ o£k tytvoaptSa . . * l 2. 

ovSe napeXoyiadpeQa rf)v avvdfJKrfv aov.** 22 Euseb., Nobil. 23 Iidem. M Sic Comp., et 

Montef. in textu, invitis libris tantum non omnibus. 
Syro-hex. U^iLo. "Aliquot libri habent dWdyvLacriv : 
sic Apolinarius legit, et S. Ambrosius, cui Arab. Psalterium 
consentit." — Nobil. ** Euseb., Theodoret., Vat. Sjtus 
aftert : 2. oix imdp^tas ()) n...n. J|o. Cave vertas «V olx 
vrrdp£a; si(juidem Syr. ^al regulariter construitur cum o 
pretii) xai ov noKKi/v tirolr)o-as rr)v npr)v airov (o»i^.» It.Vi.^N ). 
26 Nobil., Vat. Pro aXaAay/iart Agellius affcrt dWdypart. 
Cod. 264 sine nom.: icai ovk fjv 7r\eovao-p.6s iv roif aKa\dypao-iv 
airav. 2 " Colb. Cod. 281 in marg.: weVparas. Cod. 190 
in marg. : irerrpaKas, errwXrio-as. 28 Chrysost. : *AXXof 

(Aquila, ut videtur) <prjo-iv ev ovx vrrdp£et. "AXXos - oix \mdp£c<os. w Chrysost. ^ Sic Comp., Ald., Cod. 

Alex., alii. Syro-hex. |u*>ols, quod pro ^Xma<r/iM jwnitur 
Psal. Ixxviii. 4. 31 Euseb., Nolul. M Nobil. affert : 

VI ed. ut VII (i. C. LXX), <earay«'X<»ra. Montef. post Dru- 
sium edidit : S'. Z'. KaTayeXara. M Chrysost. M Euscb., 
Nobil. ^ 5 Sic Montef. Cod. 281 in marg.: eis ourpr 3 **- 
els rrapdbetypa. Videtur esse scholium. * Chrysoat. 

37 Idem. M Euseb., Nobil. " Euthymius : ri «aro- 

XaXoCtTos (sic) 8i, ^Xao^prjpovvTos, »0«»' 6 'AjnjAar. Syro-hex. 
* 3»^_^3»o .a» .(. Idem in textu «taTaXaXoCrrof (JKaoi 
habet, quae lectio est Comp., Cod. Alex., aliorum. *° Eu- 
seb., Nobil. 4I Syro-hex. ♦ <a^! Ho .^. a Euseb.. 
Nobil. Sic aXXor apud Chrysost 160 PSALMI. [Psalm. XLIII. 19- 19. ^2? ^HM iiDa"^7. Non recessit retro cor 

nostrum. O'. Kal ovk dnearr] eis ra bniaco 
f) Kapoia fjpcov. 2. ovSe dneaTn eis ra bniaco 
f) KapSia fjficov. 43 v AXXos' ovk dneyu>pnae. 
"AXXos" [/cat] ovk anearpdcpr) eis rd bniaco f) 
KapSia r)pa>v.* i 
^rn.N '•Sia 131©« &PQ. Nec declinavit gressus 
noster a semita tua. O. Kal e£eKXivas rds 
Tpifiovs f) pcov dnb ttjs bSov aov. 'E/3/d. ovader 
daovpevov pevl opay. 46 2. ovSe peTeKXiOn ra 
vrropdovvTa i)fias dnb tt)s bSov aov.* 6 Aliter : 

2. Kai e^eKkivav ra dia(3f)paTa (s. fifjpaTa) r)pd>v and twv 

Tpifiav o-ov.* 7 E'. Kal ovk e£eKXivav ra Siaflfj- 
fiara rfpcov ano ttjs ooov aov. 

20. D^fl DlpDSl ^O^T ^" Quoniam contrivisti 

nos in loco draconum. O'. oti eTaneivcoaas 

fjfias ev TOnco KaKCOaecoS. 'A. ort avveTpi\fras r)pds 

ev rbncp aeiprjvcov. 2. ort avvedXaaas f)pas 
ev Tonco doiKfJTCp.* 9 

TftvTXl ^yhv Dlni. Et operuisti nos umbra 
mortis. O'. Kal eneKaXv^jrev ffpds aKid Qavd- 
tov. 'A. Kal eneKaXv^ras r)fids ev aKid 6avd- 
tov. Zj. hi . Kai enencofiaaas f)piv aKiav 

6avdrov. 51 
22. " , pD\ Explorabit. O'. eK(r)Tf)aei. 'A. e£i- 
yvidaei. 2. e£epevvf)aei. S2 Q. eK(r}Tf)aeiP 22. ^2 rtf&fflfi» Recondita cordis. O'. rd k P v- 

cbia Trjs KapSias. A. Tas Trapaftdo-eis rr)s KapSias. ai 

23. liJliil. Occidimur. O'. OavaTovpeOa. Ot 

Xoinor reOvfJKafiev. 65 

D^H /5. Quotidie. O'. oXrjj/ tt)j/ f)pepav. 
'A. O. 0X771/ T771/ fjfiepav. 2. ofioicos tois O', 
ndaav fjpepav. 56 

24. "^^ I^T^ ^^t* Quare obdormis, Domine? ivari invoTs, Kvpie 2. £ tj/aTt oos i/ttj/cwi/ 25 O'. & 

e^, 8eanoTa; S7 

TOD7 n2WV7N H^pn. Expergiscere, ne re- 
jicias (nos) perpetuo. O'. dvdarnOi, — Kat •< 
/ut) dncoarf eis reXos. ss 2. e\\vnviaov, Kal pr) 
dnofidXrf els reXos. m 'A. E'. egeyepOrjTi. 60 
"AXXos- egvnvtadrjTi. 61 'A. «r mot. 62 

TjnDII tT3D"!TS7. Qware /aciem ^warn a6- 
scondis ? O'. ^VaTt' to npbaconov aov dno- 
arpecpeis ('A. icpi/n-T€« 63 ) ; 2. fVaTt' to npbaco- 

' ' fl4 

7701/ o"ou Kpvnreis , 

135D.71 ^C^? nSQJJ^. Oblivisceris afflictionis 
nostrae et oppressionis nostrae. O'. €7TtXaf- 
^aj/r/ TJjs nrcoyeias f)pa>v Kal Trjs QXfyecos 
ffficov. 2. eniXavddvr) rfjs KaKcoaecos (s. Aca- 
Kou^tias) 77/ucoj' Kal OXfyecos. 65 AXXoy T7jy 
/ca/ctas fjpcov. 66 43 Euseb. 44 Chrysost., qui posteriori interp. con- 

tiliuat, iccu ovk (Kkive Prjpara r)pS>v. 43 Chrysost. 

46 Theodoret. affert: 2. oi p.(TeK\Mr] k.tJ. Euseb. : 2. oi&e 

peTeTcQr) (sic) Ta vrr. r)pds. ChrySOSt.: *AXXos - oit)e pereKKiOr) 

k.tA. Cf. ad Psal. xxxvi. 31. Solus Cod. 264 Aquilae 
tribuit: oibe pereKt6ri (sic) rd tm. f/pds. 47 Syro-hex. 

■:• y » ?V -» a « . (_5o .Is nN o) . . . ^ iyiJo .jx. Symmachi 
nomen cum alio, fortasse Vtae ed., commutandum videtur. 

48 Coislin. unus. Alius Eegius, rai oiK e£eK\ivas, habet. 

49 Sic Syro-hex. )k oo»—3 ^Jik Is. fi ~ »? ^_£_aa ./. 

U lis—oo^ ^. Is. V >. V »» ^, ^.?o .w» ■:• ,m 1 ., . i»| 
♦ |lS->-ii v^ \Is-ao- Euseb. et Nobil., quos secutus est 
Montef., Aquilae vindicant : 0™ o-vvtdXacras fjpds h t. d. ,■ 
quae illius interpretis esse jure negat Schleusner. in Nov. 
Tlies. s. v. dotKrp-os. Chrysost. affert: *AXXos- oW>jt<». 
"AXXos - ev T07ro) aeipr)va>v. (Ad KaKa>crea>s in LXX Parsons. 
affert: " Syr. Bar Hebr. colaphizationis [h. e. Usu)]." 
In Syro-hex. habetur U«3cto», SianovripdTwv (cf. ad Psal. xv. 4). Cum Graeco KaKao-is Noster )1Lcyi »),-■> yi et l^aojo 
commutare solet, monente Bugat. ad loc.) 60 Nobil. 

Vat. affert : 'A. rai eire Ka\v \jrev r)pds ev a. 6. 61 Euseb. 

Aquilae [Symmacho] continuat: ko.1 eireir&pao-as r)ulv cr. 6. 
Chrysost. affert : *AXXof end>pao-as (sic) r)pds. Nobil., Vat. 
et Cod. 264: E'. Kai eweTtapao-as r)piv. Denique Syrus nos- 
ter: * )letsc» JlX^ ^^.^. fc... m <>o .^0. Cf. Sym. ad 
Psal. lxviii. 16. cxxxix. 10. 52 Nobil. 63 Vat. 

64 Syro-hex. ♦ UX» JLojs^i.fcoo .1 56 Cod. 264: 

Oi Xonrot* TeBvrjKao-iv (sic). 60 Vat. 67 Nobil., et sine 

nom. Chrysost. Eusebius i>s 6 vrrvav legit. 68 Sic 

Psalt. Gall. Minus bene Syro-hex. in utroque cod.: -r- ku\ 

pr) aTfao-ri els TtXos •<. 69 Euseb. a0 Vat. 

01 Chrysost. affert: "AXXos - e^imvio-drjTi. 'AXXos' et\vnvio-ov. 

02 Syro-hex. ♦lloojCik. ./. ° 3 Syro-hex. La^o ..» .}. 
* \fj\. ° 4 Euseb. ° 5 Euseb., qui raiccio-fcos habet. 
Nobil.,Vat.: 2. KOKovxias. ° 6 Chrysost. 


-Psalm. XLIV. 3.] PSALMI. 161 26. ti$f3 ")wh W# ""3. Kam depressa est ad 

pulverem anima nostra. ()'. 8tl iTairtivtb6rf 
(2. KaTtKdfi<p6r)) e/y y^ovv r) ^jrv^r) r)pcbv. 'A. 
oTt KaTtKVyfrtV ews tJ/s yrjs r) ^vxr) r)pi>v. 

27. VW Vb nm^ TTV^p. Surge in auxilium 

nobis, et redirne nos. O'. dvdara, Kvpit, ftorj- 
6rjaov r)fiTv, Kac XtJTptoaai r)fids. "AXXoy aTr)6i 
dvTLXafifSavoptvos r)ptbv, Kal pvaai r)p.ds? s 

^IPD tJrt?7- Tropter bonitatem tuam. O'. 
eVeKei/ tov ovofiaros aov. 'A. 2. &a rd eXeoy o-otv Psalm. XLIV (Hebr. xlv). 

i. vw htypa rng-rnV a^ww-by nsaoV 

f^T!» Praecentori super Sosannim filiis Core 
(carmen) didacticum, carmen deliciarum. O'. 
ety to riXos inrip Ttbv dXXoLtodrjaopivtov rois 
viois Kope tis avvecnv, cpSr) iiirip tov dyairr}. 
tov. 'Efip. &X acoaavtip. '181666} 'A. 

Ttp VLKOTTOLtb ilTL TOIS KpivOLS TtOV VLtbv Kope 

iirLaTrjpovos, dapa irpoatpLXias? 2. eiriviKiov imip tcov dv6cbv rtbv vicbv Kopi, avviattot 
tjapa tis tov dyairr\rov? 0. tit rb vixot 
imip Ttbv Kpivtov .... rofy r)yairr\pivois? 

2. 3TO tfl ^b OJrn. Ebullit cor meum verbum 

bonum. O'. i£rjptv£aTo r) KapSia pov \6yov 
dya66v. 2. iKLvrjdif r) KapSia ftov Xoytp dya- 
6tb? "AXXoy ifctiprrvatv . . ? 

•*^3 "3N "VDN. Dico ego opera mea. O. 
Xiyco iyto tol ipya fiov. ' A. 2. e£ayyeXa> ra 
8iKaid>fJ.aTd pov. Q. . . Ta iroirjpaTd pov? 

TTTO IDiD DV Vfafy. Lingua mea stylus 
scribae expediti. O'. r) yXtbaad pov KaXapos 
ypapparicos ofcvypdtpov. ' A. r) yXtoaad pov 
a\oivos ypapfiaricos rayj.vov? 2. r) yXtbaad 
pov tbs ypatptiov ypatpicos rayjvov? 

3. D"TN \BO K?^$& a PuMer fuisti prae filiis 

hominum. O'. copaios KaXXti irapd Toiis viovs 
Ttov dv6ptoirtov. 'A. KdXXti eAcaXXioSflr/y (s. 
e/raAAcOTrttrdr;?) dnb vicov dv6ptbirtov. 2. KaXXet 
KaXbs ti irapd tovs viovs Ttbv dv6ptbircov}° 
E'. KaXXtL cbpaico6r)s irapd tovs vioiis Ttbv 
dv6ptbirtov. n 67 Syro-hex. ♦ **jk 1 |l^.»JI L*;,^. k'°i°nli? ^jo ./. 
Nobil. affert : 'A. KareKv\jrev. 2. KaTCK.aii^>dr}. M Chry- 

sost. m Nobil. Syrus affert : * .j.tv..» '^jo .u» . 

Psalm. XLIV. l Chrysost. Savilius a\ o-coo-avvi edi- 
dit. Pro l&idaB Montef. liit)o6 scripsit; Hieron. ididoth. 
2 Nobil. Chrysost. affert: "AXXoy t<5 v. — Kopc; et niox: 

*AXXos - cV. qo-iia irpbs <f>t\ias (sic). Euseb. : 'A. cVt tois Kpi- 

kois. Tandem Syi - o-hex.: 'A. ra vtx. inl rols Kpivots ("%^. 

\ I o.cL». ! raf vioo» K. emo~rr)povos ()kjlS-i.Ow) tlwf"! 7rp6f (ptKias 

()t nvi . ' .> ^so )2.j_oci). Scripsimus cum Nobil. et Mon- 
tef. una voce npoatpt\ias, etsi puriorem Graecitatem aut 
npoo-cpiXiias aut Trpos tptXias postulare non nescimus. 3 Sic 
Nobil., et sine nom. Chrysost. Euseb. : 2. inrcp tS>v dvdav. 
Hieron. in Epist. LXV ad Principiam : " Symmachus more 
suo manifestius, triumphum pro fioribus, interpretatus 
est." Syro-hex.: 2. cV«vimok ir7rcp t£>v d. (J^aot .9>N ..) ri>v 
v. K., OTJvtaecos qapa eis tok d. {)->■-»--> )l; «V)). 4 Mon- 

tef. affert : 0. eis to vIkos <fSfj ToTf rfyairqpevots, rois vlois Kopc, 
ovveo-eas aopa eis toi> dyarrnTov ; vereor ne ingenio nimis 
indulgens. Nam primum Theodoret. affirmat : to6s 8c 
oXXoKooVjo-operavj 6 pev 2. av6r) KeKKrjKeV 'A. 8c Ka\ 6 0. Kpiva. 
Deinde Toir rryawnpivots non cum D'*3B'"b'"?J? 7 sed cum ri fc l , ~t > ; 
commutandum esse diserte testatur Chrysost., qui ait : 

TOM. II. 'AXXor - Toit rryairr)pivots' 6 8c 'E/3paioj 'lht8a>6 tprftrtv. Vcrum 
est, Montefalconium ad tituli lectiones praeter Euseb., 
Drus., et Hieron., etiam ad "MSS." provocare; sed, more 
suo, quinam sint codices, aut quid singuli afferant, ne 
verbo quidem monuit. 5 Euseb., et sine nom. Chry- 

sost. Syro-hex. ♦ Ih» *> |{ )^N •**■ *» <> ^N •*—lU(' ,jb. 
6 Chrysost. ' Euseb. : Toirra yap, tpnot, ra epya pov ioryri- 

o-opaC r) Karct t6v 'A. ko\ tov 2., ra StKaiiopard pov cfoyycXi. 
Etiam Cod. 264 affert : 'A. 2. ttKatapard /iou. 0. rmtrnund 
pov. In contrariam partem Vat. noster : 'A. 2. t6 lrotfipara 
pov ; cui aliquatenus accedit Agellius : " Opera autem car- 
men hoc vocat, itaque clarius Sym. vertit, rh froi^pord p.ov, 
poemata mea; sed idem pro verbo, dico, posuit e'$ayye\m." 
Chrysost. affert : "AXXot - ra iroi^pard poo. * Euseb. 

Nobil. affert: 'A. o-xoivos. Syro-hex. ); a m * ) » 1 f * ./• 
♦ JL^-o. • Euseb., et sine nom. Chtysost. Apud 

Euseb. autem i>s male abest. Syro-hex. Uso^ y*( . jo. 
+ P-N f lool^af . 10 Euseb., qui ad Aquilam cVnXXuiATt 

habet. Cf. Hex. nostra ad Jerem. xlvi. 20. Nobil. affert : 
'A. xdWet cKaXXa«rio-6V drr6 v. d. [sic sine nom. Chrysoet]. 
2. Kd\\et ko\6s el Etiam Vat. : 'A. <tdXA« e'KoX\o*io-6tTi. 
Cf. Hex. ad Cant. iv. 10. " Colbert. unua. 162 PSALMI. [Psalm. XLIV. 3- 3. TninOtoQ \<J P?'!'"'. Diffusa est gratia in 
labiis tuis. O'. egexvdr/ X^P iS iv X € '* €0 ' t ' 
crov. "AXXos" dveyyOr) \dpis tois xeiXecri crov. ]3"by. Propterea. O'. Sid tovto. "AXXos- 

€7T{ TOVTCp. 

4. ",i32 XP^V ^TfTJ *^i' Accinge te gladio 

tuo super femur, heros. O'. irepigcocrai Tr)v 
po/icpaiav crov eirl tov pvpov crov, Svvare. 
2. irepidov <os pd\aipdv crov eirl tov pnpov 
trov h av8peiq. u v AXXoj- {Sxrai p.dyaipdv <rov 

t \ / 15 

€7T£ (ITJpOV . . . 

Tpl^Ln. TT^' Splendore tuo et majestate tua. 
O'. ttj (hpaioTTjTi crov Kal tS> ndXXei crov. A. 
kmSo^oTriTi crov Kal SianpeTreia crov. 16 2. tov 
eiraivov crov Kal to d\\icop.d crov. 17 AXXoy r) 
S6£a crov Kal r) einrpeTreid crov. 19 

5. 33*1 "T?? tI"!"JlT1' Et in majestate tua felix 

esto, vehitor. O'. kol evTeivov, Kal KarevoSov, 

Kal fiacriXeve. 2. Kai iv ra a^taaari aov TTpOKOTTTe 
Ka\ aKo\ov6ei. 

p^-nVW rSS^nOrh^ 2T). Vehitor propter 
veritatem et mansuetudinem justitiae.- O'. fia- 
criXeve eveKev dXr)6eias Kal TrpavTr/Tos Kal St- 

KaiOCTVVnS. ' A. fV#J»)t7i «Vi Xdyou akifieias Ka\ rrpao- 
rrrros btKaias. 5. ^O'" nMrtp T$n\» Et docebit te terribilia 

dextera tua. O'. Kal 68r)yt)crei cre 6avpa<TT<os 
r) 8e£id <tov. ' A. Kal cpcoTicrei cre (s. croi) eni- 
<po)3a r) 8e£id crov. 21 2. Kal irrroSei^ei croi cpo- 
pepd r) 8e£id crov. 22 

6. ttSUtf tTW. Sagittae tuae acutae. O'. rd 

\3eXr) crov TjKovrjfieva, Svvare. 23 

""*7*2>n """".^ifr*! 3721. In cor hostium regis. O'. 
ev KapSia tcov e%6pS>v tov /3acri\ecos. AXXos - 
Kard KapSias oi eydpol tov r 3acnXecos. 2i 2. 
Kard KapSias r5>v ix6pa>v tov (3acrt.Xecos. 25 

7. "Tjn oVij* D"1T?H **t|JD|. Solium tuum, Deus, 

est saeculi et aeternitatis. O'. 6 dpovos crov, 
6 6ebs, eis aiStva aiavos. A. o 6p6vos crov, 
0ee, eis aicova Kat eri. 2.. o vpovos crov, o 
6ebs, aicovtos Kal ert. 27 0. 6 6povos crov, 6 
6ebs, eis tov aiSva tov aicovos. 28 

^iniiVn tOlttJ l^n t23ffi. Sceptrum rectitu- 
dinis est sceptrum regni tui. O'. pdftSos ev- 
6vtt)TOS r) pdfiSos Trjs (3acriXeias crov. 'A. 
crKrjiTTpov ev6vTT)Tos aKrjirTpov rfjs fiacnXeias 
crov. 29 

9. QT17M TTntra p-7ir yuh «3toni pna nnn^ 
T"33nn )itoto jrito TnV«. Diiexisti justi- 

tiam, et odisti impietatem: propterea unxit te 12 Chrysost. 13 Idem. 14 Syro-hex. v\ . m . ^o. 

.jlo; -< i^ yJfty*» ^-^ ^—? r°> »"> ^A Chrysost. 
affert: 'AXXos' ntpiBov as p..o-. in\ toO prjpov (non, ut Mon- 
tef. edidit, nfpidov tt)i» fi. c. cVi p-ipov, omissa particula <»j, 
cujus ope iraxvrepa ovouara mitigare solet hic interpres). 
15 Chrysost. 16 Chrysost. affert : "AXXos* «ViSo^ott/ti 

(non, ut Nobil., Drus., Montef. perperam exscripserunt, 

eVi 8o|o'ttjti) K.T.i. Tam €Vi8o|drj;s quam biawpirreia Aqui- 

lam interpretem arguunt. Cf. Hex. ad Psal. ciii. i. Ezech. 
vii. 7. n Sic sine nomine Chrysost. Syrus Sym- 

macho continuat: * <*^>->? \ » ^ No »\ o ,■ m~\ ociN. Cf. 
ad Psal. xcv. 6. 18 Coislin. bombycinus. 19 Syro- 

hex. y&jo ^_».ol^_j>,^ y 1 ^.No « ->o .^0. Chrysost. 
affert : "AXXos - irpoKowre. Ad ko\ (vreivov Cod. A. affert : 
• >a-o> .1, quod in Cod. C. rectius abest. 20 Syro-hex. 

.Jfcui*») Jlcb*«j»o hiM.* Jfj-^ao ^s^ «a?» .?. 21 Syro- 
hex. Aquilae continuat: ♦ 1 . 1 . vi . Jk«N»»j!i», A »o»Jlo. 
Chrysost. affert : *AXXos" ko\ <pa>Tio-ei ae cVi cpojiepa r) 8e£id aov. Schleusner. in Nov. Thes. s.v., in«pof}epa (imcjioflepa), vocabu- 
lum non Graecum, corrigit. Ad eirtcpofla, quod nos edidimus, 
cf. Hex. ad 2 Reg. vii. 24. Jesai. lxiv. 3. 22 Chrysost. 

sine nom. Syro-hex. « . ■ 1 . v> . Jk N » .".» ^N. Jo-»lo .^>. 
23 Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 27 : " Pro quo in 
Graeco legisse vos dicitis : acutae, potentissime. Sed hoc 
male, et de superiori versiculo additum est." 24 Chry- 

sost. Montef. ex Nobil. et Coislin. affert : 'A. 2. Kara Kap- 
bias K.r.e. 25 Syro-hex.: J -< ->.Nv->» J iN ^-S. .a». 
* J ^\^« 26 Euseb. Hieron. in Epist. LXV ad 

Principiam : " Unde et Aquila eloim verbum Hebraicum, 
non nominativo casu, sed vocativo interpretatur, dicens 
8ei." 27 Nobil. et " MSS." Sic iXXos apud Chrysost. 

Theodoret.: 2. 6 Bpovos o-ov, 6 ^tds, alavios. 28 Montef. 

ex Martianaeo. 29 Montef. ex Drusio, qui Eusebium 

auctorem nominat. Locus est Dem. Evang. p. 181. Syro- 
hex. affert: 'A. 2. o-Kr)rrTpov (.oj^sJjub). -Psalm. XLIV. 12.] PSALMI. iii Beus, Deus tuus, oleo laetitiae prae sodalibus 
tuis. O'. r)ydirrioas SiKaioovvrjv, Kal iftiorjoas 
dvoftiav Sia tovto eypto-e at 6 6tbs, 6 6(6s 
crov ('Eplp.'K\coelft'K\codx 30 ) e\atov dyaWid- 
crecos (Kfip. craow 31 ) irapa tovs fteToyovs oov. 
'A. r)ydtvr)oas SUaiov, Kal iftiorjoas doefinfta' 
iirl tovtco rj\(i\jr( o( 6 6(bs, 6 6(6s crov, e\aiov 
•yapas dirb iraipcov oovr 2. . . . iXaico ayXai- 
oftov irapa tovs eratpovs crov. 

9. Wffljp ^J TtW%> lHbnjfnb, JfyrrAa e* 
xylaloe et ca*ia omwia vestimenta tua. O'. 
trfivpva Kal oTaKTr) Kal Kaoia dirb tcov l/ia- 

TLCOV CTOV. 'A. opvpva Kai d\a>8 Kaala iraVTa TCt 

ifidrid oov. 33 2. . . . eis tov lp.aTtop.6v oov. 3 * 

\$ ' , !?? ,, D~^? • -£"# palatiis dentis (eburneis). 
O'. dirb (3dp«ov i\«pavTivcov. 'A. dirb vacov 
oSovtos. 35 2. an-o vacov i\ecpavTivcov 30 

"finQto ""3TP . Fides (concentus musici. Vid. Psal. 
cl. 4. " Aliorum interpretationes, quibus ''3'? est vcl Armenia, vel ma^ii gj/am ^o, vix me- 
moratu dignae sunt." — Qesen.) laetificant te. 
C (£ 2>v vitppavdv trt. 'A. i( dpoi ifiQpmb 
at?~ 2. 66(v (Hcppavdv trt™ 

10. Trt^l, In pretiosit tuis. CY. iv t£ rtftjj 
<rov. 2. iv rtp Tifidv trt. 39 "AXXor iv rois 
ivS6£ois oov. 40 

•VDiN onjn gjmrt *"$ pqju. ^rf, <fl/ r<> . 

jina ad dexteram tuam (ornata) auro Ophir. 
O'. irapiorn r) fiaoiXiooa «'< 8(£ia>v trov iv 
ip.aTicrp.cp Siay^pvoco -7- Tr(pifi(fi\rifiivn, ircirot- 
KiXpivn 4* 1 ' A. io~Tn\co6i} ovyKoiros [e*c Stfcuov 
trovj iv fidftftaTt 'Q.cpdp. 4 * 2. napitrrn r) 
rraWaKr) «ac 8t£icov oov iv ypvoto irptortitp. 
O. iraptoTrj r) fJaoi\iotra iK Stfcicov oov iv 
SiaSrjpaTt \pvocp «k ~S.ov<ptip. 4A E'. iraWaKr).** 
S'. fiacriXitroa. 46 E'. S'. ep \pvocp 'Qtpttp.* 7 

12. 1Mn^"J. jg/ concupiscet. O'. oti iir(6vfino(v. 
"AXXoy tva iiri6vfir}on.* 8 30 Chrysost., Euseb. 31 Chrysost. 32 " Lectiones 

Aquilae et Symmachi partim ex Eusebio in Psalmos, 
partim ex MSS. mutuamur." — Montef. Euseb. ad loc. 
affert : 'A. iftiar)oas (sic) SiKaioavvriv (sic), Ka\ e/iurr/o-ar dcre- 
flr/ua ; et mox : 'A. eXatco (s. eXaeoi») xapas. 2. e'Xai'co (s. 
eXatOf) dyXatayxoi! ; et p. p. '. dXX' 6 airrbs 'A«c., o iw #ee «017- 
(ccos, irpoiav i£i)s heirepov etpr]pevov tov 'EXcofi^, e'v xcp, 8ca toCto 
expicre crt 6 debs, ovKert 8ee rjpprjvevcrev, a\\a. 8ei>s, elirav' cirl 
touto rjXetyj/e cre 6 8ebs, 6 8eos aov. I".t itmi Hieron. in Epist. 

supradicta ait : " Quod satis miror, cur Aq. non, ut 
coeperat in primo versiculo, vocativo casu interpretatus 
sit, sed nominativo, bis nominans Deum, qui supradictum 
unxerit Deum." Idem tamen Eusebius in Dem. Evang. 
p. 181, Arianizans, ut cum Theologis loquar, diserte tradit, 
Aquilam juxta Hebraeam veritatem vertisse: rrydirrjcras 

RiKaiov, Kal epiar/o-as aaefirjua' errl tovtcu rjXetifre cre, 0EE, 6 
6e6s crov e\atov x a pas awb eraiptov trov. (Sic cnim ex uno 

cod., suadcnte, immo jubente loci contextu, restituit Gais- 
fordius.) Ad Sym. Theodoretus affert : 2. irapa tovs erai- 
povs o-ov; Syro-hex. autem: ♦ ^>^» ^jo .wco. 33 Syro- 
hex. .^_»&JL> .oo»io .[.mo lc^.0 joi ^vim .(\ Chry- 
SOSt. affert : "AXXor - 7ra'»a-a Ta iparta crov. 34 Syro-hex. .jd. 

...\i» |j>.n~i\,?>. Chrysost.: "AXXos" cir rbv ipartap6v aov. 
36 Euseb. et " tres MSS." Syrus Aquilae continuat : ^ao 

-U*.» )Lx>oi. 36 Theodoret. : 'A. 2. cntb vauv eXeepavrivav. Syro-hex. Symmacho continuat: « Jla.01 ^ao. Chrysort.: 
*AXXot [2.] cprtaiv artb vaav e\ecpavrivu>v, o8ev tvcppavav at. 
37 Syrus Aquilae continuat: ♦ »1.» waao. : " Cfajfmk 
30 Sic Montef. Sine nom. affert Chrysost. *• Chr)- 

SOSt. a Euseb. ad loc. : Tc\ 8c, iteptfiefiXripivTi axi mrtot- 

KtKfievrj, ovre ev Trj 'EjSpaiic^ dpcryvcocrci, ourc Trapa tocj Xotirois 
eppTjvevrais cpeperaf 810 cojScXcoTac. Psalt. Gall. -i- circunt- 
data vctyrktate '.. ** Sic Montef. Chrysost. affert : 

"AXXos - eorrjkatrri. Hieron. ibid., et Vat.: *A. ovyicoiTot, pro 

quo Agellius legit orvyicocTis. Nobil.: 'A. cV (Sappart 'Ocptip; 

quod Hieronymo est, n tinctura Ophir. Denique lecti- 
onem integram sic vertit Syrus : \ -» m ■ v> L«^ *S v> p .(. 
« ^ao|* t-Vao-ji ■■■•«■^ Quo auctore Aquilae resti- 
tueudum videtur c» t^ 8c|«i o-ou, s. c2r t^» &e£tav aov. 
43 Sic Montef. Hieron. et Vat. afferunt : 2. TroXXcunj. No- 
bil.: 2. e'v xp v < t 'P Trparela ; Hieron. in auro primo. Cf. 
Hex. ad Job. xxii. 24. xxviii. 16. Tandem Syro-hex. .ux>. 

*)***• |l30)»3 ., I • VI . ^3 JfcsJ>0>» So&x> .01. " M<»> 

tef. Hieron. ibid.: " LXX, Theod. et Sexta rtginam in- 
terpretati sunt." Nobil. affert: e. iv ita8. xp- «'* Zovtptip; 
et sic ciXXor apud Chrysost. " Hieron., Vat, Syro-hex. 

46 Hieron., Vat. • Hieron.: " Aquila, QuinU et SexU 

editio, M tinctura, vel in auro Ophir" unde Montef. per- 
peram edidit : E'. S'. iv'f3dpuaTi 'Qcpeip. Syrus autetn, ut jam 
vidimus, Quintae tribuit, eV xp v<r V Ttpartitf. ** Chrysost. 

Y 3 164 PSALMI. [Psalm. XLIV. 12- 12. '=H5"'_? fcWl _,, 3. Ipse enim est Dominus tuus. 

O'. OTL aVTOS kaTLV 6 KVpLOS aOV. 2. CLVTOS 

ydp Kvpibs aov. i9 

^"^nrTOrVI . Tu vero adora eum. O'. Kal 
■npoaKvvrjaovaiv avrco (dvyarepes Tvpov). 'A. 
0. Kal irpoaKvvqaov avrco. 2. Kal trpoaKvveL 
avrZ. m 

I 

13. riTOS "\_rn^. Et filiam Tyri (quod atti- 

net) cum munere. O'. 6vyarepes Tvpov ev 

ScopOLS? 1 'A. (icai) dvydrrjp lcrxvpov. (V bi>pois. Ali- 

ter: 'A. ko.1 6vydrr)p 26p. 53 2. -f) 5« tfuya- 
TJ/p 77 KpaTaLCL Swpa oiaei. 53 O. E'. OvyaTTjp 
Tvpov (s. 26». S'. ^yaV^p 26p. 54 ["AX- 
Xor 6vyaTT)p <VpaTto-T77.] 55 

1?n\ Deprecantur. O'. XiTa^evo-ouo-tj/. 0. 
Tt/xjjcrouo-t. 56 

14 15 niop-ib sntm 1 ? am nftatca». ^ 

1T j -■■«-'• Jt : • it : tt : : • • 

ocellatis auri vestimentum ejus. Vestibus acu 
pictis. O'. ev KpoaawroLS xpvaois TTepif3ef3Xr)- 
/j-evr), ireTroiKiXfievr]. 2. Sid avacpiyKTrjpcov 
\pvawv r)/icf>Lea/ievr) iroLKiXa. 57 ('A.) . . evSv- 
ais avrrjs eis ttoiklXtcl. 58 

15. OT^"}* Sociae ejus. O'. al irX-qaiov av- ttjs. E'. ai cptXc 59 15. nwniTS. Adducentur. O'. aVej/exflT/o-oi/Tat. 

"AXXoy aKo\ov6rjaovaiv. "AXXoy dveve\6rj- 
aovraL.® 

16. n^SQn. Introducentur. O'. d\6f)aovTai. 'A. 

2. (lo-eXevo-ovrai. 

17. T.5? WT 3V£_* n ^' ^™ patribus tuis 

erunt filii tui. O . dvTi twv irarepwv aov 
eyevvr)6r)adv aoi vioi. 'A. olvtl t£>v irarepwv 
aov eaovTai aoi vloi. 2. clvtl Trarepwv eye- vovto vlol aov: ■ 18. cbp isrhs "Vn "ir^sa tTqoJ rrv.w 

•- I- - A t t: : • t . : - 

"T^J ^7^7 ^ "'T* Commemorabo nomen 
tuum in omni generatione et generatione ; prop- 
terea populi laudabunt te in saeculum et per- 
petuum. O'. pLvr)a6r)aovTaL (alia exempl. 
pvr)a6f)ao/xai) tov ovb/iaTos aov ev ndar) yevea 
Kal yeveq,- Slcl tovto Xaol e^op.oXoyf)aovTaL 
aoL eis tov aiwva, Kal eis tov aiwva tov aiwvos. 
A. 2. 0. dva/ivrjaco to ovo/id aov Kad' e'/ca- 
OT77j/ yevedv Sid tovto Xaot v/ivrjaovai ae eis 
aicova 5i77i/e/c<£y. 63 "AXXor eVt tovtcp Xaol 
e^o/jLoXoyrjaovTaL aoi. 9 * 49 Tlieodoret., et sine nom. Chrysost. 50 Theodoret., 

qui ad Sym. avrdv in textu habet. Chrysost. affert : *AX- 
Xot' Kal wpoo-Kvvei airra ; Nobil.: 2. Kai npoo-Kvvrio-ov aira ; 

Vat., Colb. : 2. irpoo-Kvvd. Denique Syro-hex.: 2. /ral irpocr- 
Kvvr)o-(is aira (o»__> ^.»^oLo). 51 Syro-hex. in textu : 

Ka\ irpoaKvvr)crovaiv airui •& 8vyaT('p€s Tvpov iv h&pois 4. Alia 
exempl. Graeca habent : rai Trpoo-KvvrjO-as aira. icai dvydrr/p 

Tipov h 8. 52 Syro-hex. » |>i=>»aa^ )als^^» )l«s .1. 

Aliter Nobil., Vat.: 'A. 6. S'. icai Bvydrrip 2o'p. Ab utroque 
discedit Hieron. ibid. : "Aquila enim, et LXX, et Theod., 
et Quinta editio Tyrum interpretati sunt; Sexta verbum 
Hebraicum posuit sor." 53 Nobil., Vat., et sine nom. 

Chrysost. Articulum ante kparaid ex Vat. et Syro-hex. 
assumsimus. Hieron. : " Sym. Kparaidv, id est, fortis- 
simam." Syro-hex. )a_3»'o-0 l^,i.»v Jot »-? JLi^ .^. 
«)jV-L. 54 Vid. not. 51. 55 Montef., qui ad Mar- 

tianaeum lectorem remittit. Scilicet ante Martian. apud 
Hieron. pro Kparaidv edebatur KpaTicrrrjv. 5U Montef. ad 

Hebr. fiPUCS affert: 6. Tip,r)o-ovo-i, ad Eusebium auctorem 
falso provocans. Rectius Drusius ad 1?rP notat: "Th. honorabunt. Euthym." Graeca Euthymii sunt: f) rijiij- 
o-ouo-tv, £>s 6. flnfv. Sed videtur scholium esse Chrysos- 
tomi, qui commentatur : Tt (o-tl, Xiravdo-ovo-i ; Tipr)oov<n, 
hol-do-ovo-iv oi fi(yd\oi Ka\ {njfrjXoi vvv. 67 SjTO-hex. ,o». 

•> )JWi^k>-3 [ ■ ■ ~»N i-soi?» )_J »3 »3. Chrysost. affert : 
"AXXof fiia o-vacpiyKTf)pav k.t.(. Bar Hebr. eadem Syriaca 
affert, sed minus probabiliter Aquilae tribuit. (Pro J_JL 
Cod. C. ). « m exhibet. Vid. Bugat. in Annot. ad loc.) 
58 Scholium apud Nobil. et Cod. 264 in marg. Est Aqui- 
lae, ni fallor, qui -^3? per (vbvo-is interpretatus est Psal. 
xxxiv. 13. lxviii. 12. 59 Nobil. 60 Chrysost. 

61 Syro-hex. * *---^-> .^0 .1. 62 Euseb. Chrysost. 

affert : "AXXos' (O-ovrai o-ot vloi aov. Syro-hex. : 2. (oovrai 

vioi o-ov (■■ q ■ 1 -. ,ooot->). 63 " Sic MSS. et Drusius 

[Nobil., qui dvvp.vf)cra> dedit]. Unus autem codex ad Sym- 
machi versionem Kard txdo-av ponit pro Ka6' (Kdo-rriv." — 
Montef. Chrysost. aXX&> tribuit, omisso tls alS>va. Vat. 
affert : 'A. 2. dvap.vf)aa>. 6. opoias Tois O. Hieron. ibid.: 
" Quod nos interpretati sunius, confitebuntur tibi, Sym. 
transtulit, laudabunt te." 6i Chrysost. -Psalm. XLV. 7.] PSALMI. IM Psalm. XLV (Hebr. xlvi). 

l. -vtp ntoSjHw rnjp:nV myob. p ra ecen- 

tori filiis ' Core super Alamoth canticum. O'. 
eis to Te\os vnep tS>v viS>v K.ope imep tSv 
Kpvcpicov ^ra\pos. 'A. tS> vtKonotZ tcov viS>v 
Kope knl vtaviOTrjTcov p(\co8r)pa. 2. kntvi- 
Ktov tS>v vicov K.ope virep tcov aiwvicov coSfj. 1 

2. "tNE) N^?} nVlSp. In angustiis repertus est 

valde. O". kv 6\iyfrecri rais evpovcrats fjpas 
0~<p68pa. 'A. 2. . . evpe6r) crcpoSpa. "A\\os" 
ev 6\iyfrecrtv evptcrKopevos. 2 

3. V^.N "VDnS. J n mutando terram. O'. kv tS> 

Tapdao~(a6at ttjv yfjv. 'A. 2. iv ru d\\dtrtretr6at 

Trpi yrjV. 

D^in DV221. Et in movendo se montes. O'. 
Kal p(Tari6(o~6at opi). 'A. Kai iv t<5 <r<pd\\«T6at 

rd opn. 2 Kat iv t<3 K\tV(0~6at Tct oprj. hj . . 

<Ta\(V(o~6ai* 

4. tora*» cynr ysB&r y "wyo ttotp vsv. 

(Etiamsi) fremant, exaestuent aquae ejus, con- 
tremiscant montes prae elatione ejus. O'. yxi- 
o~av Kal krapd)(6r)CTav t<\ vSara aiircov, kra- 
pdy6i)o~av tc\ opi) kv tt} KpaTatorrjTi ('A. E'. S'. 
irrrepr)<pavia r ') ai-Tov. 2. r)yovvT<ov Kat 6o\ov- pivcov t<ov vSdrcov airrS>v, koX cretopivuv iptwv 
iv to> kv8o£ao~p.S> avroG." 

4. H^D. Selah. O'. 8tdyjra\pa. 'A. E'. canli- 
lena. 7 

5. trrfc^Ty inafer vfa y$. Fluvium (quod 

attinet) rivi ejus laetificant civitatem l)ei. XY. 
tov norapov t&, 6pp.fjp.aTa ('E/3p. <pa\ayaG*) 
tixppaivovcri rf)v no\iv tov deov. 'A. 2. tov 
norapov ai 8tatpeo~ets evqbpaivovat rf)v ir6\tv 
tov 6eov. 9 

Pvy \2?tttt? tthjp. Sanctum habitaculorum 
Allissimi. O'. r)yia<re rb o~Kfjvcoua airrov 6 
v\jtio~tos. 2. to dytov rfjs KaTacrKrjvdxrecos 
tov v\jrtoTOV. 10 

6. "^j~^l riiiDy. In inclinando (appropinquando) 

mane. O'. tS> npocrdmcp. Alia exempl. to 
irpos npcot irpcot} 1 'A. tS> vevcrai npcotav}- 
2. confirmando irepl rbv 6p6povP 0. tS> 
rr/xBt npcot. 

7. OVJ IDPT. Fremuerunt gentes. O'. kTapd\6r)- 

crav e6vr). 'A. 2. ow?Jx6 1 -io-a>' e6vr/. u 

ni3T>aD -H3B. 3Io*a «wf r<#na. O'. eK\tvav 
f3ao~i\eiat. A. kcrcf>d\r)crav fiao~t\eiat. 2. 
nepteTpdnr/crav f3ao~i\eiai} 9 Psalm. XLV. • Colb. iinus. [Pro imtp to>v v. ex Chry- 
sost. iifi v. rescripsimus.] Nobil. affert: 'A. vttanoTrrrav. 

S. tS>v aiavlav. ChrySOst. : "AXXos - to) vik. tS>v v. Kopi. 
"AXXot - iiri vfoTtjTuv (unus veavioTrjTav) acrua. Tandem Syro- 
hex.: 'A. Tia vik. tu>v v. Kopi. 2. imvUtov (s. imviKtos) tS>v v. 
K. vncp tS>v alaviav <o8r) ()^ -■-■ a - I n N \\ti .91 N ■■)■ 

2 Syro-hex. ♦ -v^ ks--5l^Jk.(' .>a> ./. Syrus, ut videtur, 
mendosam lectionem evpidrjs o-cpuhpa secutus est. Chry- 
sost. affert : "aXXos- iv 6\. fvpto-Kopevos. Nobil.: " Scholion. 

Oi XotTToi" cvpi6r) cvpto-Koucvot" (h. e. cipi6rj vel cvpicrKoucvos). 

3 Syro-hex. .U±i} |>°i\..'.too? bc .jx> ./. 4 Nobil. 
affert: 'A. tr<pdi\\ccr6at. E'. craKcvco-dat. Vat. et Cod. 264 
addunt : 2. K\ivco-6at. Syro-hex. in continuatione : <eal iv 
ra o-<pd\\ccr6ai (►*?")♦ )^>0. Cf. ad V. 7) ra opr/. 6 Nobil. 
Sic Euseb., nisi quod pro evSo^acrpS), irapa&ottao-uSt habet, 
calami lapsu; nam statim subjungit: ivdoi-aaubs Si r)v tou 
tru>Tiipos k.t.c. Chrysost. (qucm secuti sunt Nobil., Mon- 
tef.) omittit avrStv post vhdrav. Syrus avrSiv utrobique 
legit, vertens : |uoo . >.«.>>?Ujoo . ■ -> .iiltoo fM .jo. ■:■ .eoi^.; )l,(i 1 .. ->&« >ift -» ]>o^ ^o ^ -ll&oco .^on^.;. 

7 Syro-hex. «Jbw-io.^. .« .(. Cf. ad Psal. xxxviii. 12. 

8 Chrj'sost. ' Euseb. et Colb. duo. Theodoret. et Colb. 
trTtxnpSis scriptus etiam Theodotioni tribuunt Chrysost. 
affert: "AXXof btaipio-eis. Nobil.: E'. Statpio-eis. Syrc-hex.: 
*A. 2. t)tatpeo~ets ()l,^.o»S»). 10 Euseb., Nobil., et sine 
nom. Chrysost. Colb. unus habet rijs tritrivo>creas. " Sic 
Comp., Ald., Cod. Alex., alii. Syro-hex. !«-»> y v ** 
.|i3.->. ia Nobil., et sine nom. Chrysost. Syro-hex.: 'A. 
tS> v. irptot (s. npatas) ()t3i=« (OJO^iJ Jop). " Syn>- 
hex. ♦ 1^2>: loii. "^.^,.)? Jo»--. .xo (Num forte rm 
dvoKTatrdatl Pro dvaKTiouevos Noster ' ^»— » t> posuit ad 
Sym. Thren. i. 16.) Chrysost. affert : "AXXof wepl toV 
Spdpov. u Vat. u Syro-hex. a.ti oU •«» •< ? - 
. j v> v> \ . Chrysost.: *AXXo t - o-vvrtxfyo-av €fcV-. Nobil. 
affert : " Schol. "AXXof o-vvr)x6no-av edvn ; et in alio libro, 
'AXXof trvvr)x6r, e6vr," w Nobil.: 'A. io<pd\r,*ar. S. 
neptcTpdirriaav. Euseb. :' 2. ■ncpterpdirrjo-av (iaatKttat. Syro- 
hex. Aquilae et Sym. continuat: ♦ )l n oSia «— r-3 166 PSALMI. [Psalm. XLV. 7- 7. y^N aiErt ibipa, ]f)3. Edidit vocem suam, 
liquefacta est terra. O'. e6We <pcovf)v avrov, 
eaa\ev6r) f) yfj. 'A. . . eversa est terra. 17 
(2.) StSovTOS (fxovfjv avrov Sie\v6r) (f) yfj). 
Q. 6/jloiods toTs O'. 18 

9. rri!T niv^Qp. Facinora Jovae. O'. to, epya 

tov Kvpiov. 'A. KaTfpydo-fiaTa Kvpiov. 2. 
(a) Sierrpd^aTO Kvpios. 19 

yytZ niatt? Dto~ltiJ«. Q uas posuerit desola- 
tiones in terra. O'. a edeTO Tepara e7rt Trjs 
yfjs. 'A. oo-ovs edrjKev dcf>avicrp.ovs . . . 20 Ali- 
ter : ' A. So-as ffltjw- demonstrationes im tt)s yf)s. 21 
2. &s imbfn» abolitiones im r^s yi/s. 22 

10. n^StpQ. Cessare fatiens. O'. dvravaipwv. 

'A. Karcmavaiv. 23 "A\\os' dcpavi^wv. 2 * 

Y^pl . Et praescidit. O'. Kal ovyK\dcrei (alia 
exempl. o-vv6\dcrei). AXXoy crwe/cXao-e. 25 

BJHQ Jflte^ rfivBgf. Cw/rws comburit igne. O'. 
/cat dvpeovs KaraKavarei ev irvpi. ' A. 2. du<j|as 
ifnrpr]<rei iv irvpi. 2e AXXoy ap/xara KaTaKavaei 
ev irvpi.' 

11. W7 !| I2"irr. Besistite et agnoscite. O'. crxo- Xacrare Kat ypcore. 'E/9p. ovap<pov ovaSov. 
'A. IddrjTe KCtl yvSre. 29 2. edcraTe tva yvcoTe. 

12. hVd. O'. Vacat. •£• Sid^aXfia? 1 Psalm. XLVI (Hebr. xlvii). 

1. "YiEtp mp-^n^ h|3l&. Praecentori filiis 

Core canticum. O'. eis to tcXos iarep tcoV 
vlSv Kope ■tyaXp.os. 'A. tS> vikottoico tS>v 

vlmv Kope /leXcoSrjfia. 2. . . o>8ijs tcSv vla>v Kopi 

» l 
cio-uo:. 

2. fp~iyp.Fl. Plaudite manu. O'. KpoTrjo-are x«- 

pay. "AXXoy x^P 1 ' 2 
n3~l Tlj» n* , r-f l -«S ijrnn. AcclamateDeovoce 
jubili. O'. d\a\d£are tS> 6eS> ev cpcovfj dya\- 
Xiacrecoy. 2. crrj/idvaTe (tS> 6eS>) ev tpcovf) 
ev(pr)fiias? "AWos" ev(pr\\i.r)craTe . . .* 

4. D^y. Populos. O'. Xaovy. 2. i3a<ri\eis. s 
Z™h. Nationes. O'. etfcr/. 'A. ^DXa. 6 

5. l^nbro-riN. Hereditatem nostram. O'. 7-f)p 

K\r)povoiiiav avTod. ' A. rfjv K\r)povo/j.iav f)p.<ov. 
2. Tr)v K\r)povyiav f)p.S>v. 7 17 Syro-hex. « L-^. »/ 'fcs-a-.lvW J. Syriacum vocab. 

COmmutatur CUm Graecis Ka6rjpe8r), dveTpdirrj, Karrjpdxch), et 

sim. Hieron. juxta Aquilam vertit: prostrata est terra. 
18 Vat. 19 Schleusner. in Opusc. Crit. p. 200 : " Male 

omissa est a Montefalconio sequens nota hexaplaris, quam 
e Catena PP. GG., T. I, p. 872, avri t)i roO repara, 'AKvkas 
KarepydcrpaTa, 6 2vpp.a%os, a 8t«iy>d£aro, ita restituo : O^ 'BW 
nitSB'. O'. & edero Tepara. 'A. . . . KaTepya.o-p.aTa. 2. a Sie- 
irpdgaTo." Fallitur. Nam Cod. 264 diserte affert: *A. 
KaTepyao-p.aTa Kvplov. 2. SieTrpa>-aTo Kvpios. Praeterea Aquila 
pro niPJ?SD KaTepydcrpaTa. interpretatus est Prov. viii. 22. 
20 Vat. Cf. Hex. ad Jerem. ii. 15. iv. 7. 21 Syro-hex. 

•:• \±.i( ~%J±. )ln 1 .cuiiltoo o_co> ^_«^>.ct .(. Syriacum 
Y " 1 .n ..K ^ Bugato ostentum (1), ponitur pro evSeit-is 
Rom. iii. 25 in Philox., et pro dcd8ci|is apud Lagarde 
Reliq. Juris Eccles. p. as, 15; quae vocabula Hebraeum 
rflBB', res stupendas, languide reddunt. 22 Syro-liex. 

*U»? '^ (Cod. C. JL^is) ]Li^> fA^i ^^-^ ..x». 
Ad JL^o_s (KaTapyrjcns 1 Ponitur pro dderr)<ris Heb. vii. 18 
in Philox.) cf. Hex. nostra ad Thren. i. 7. 23 Syro-hex. 

*^£-k» ./. 24 Colb. o-Tixip&s scriptus. 26 Chry- sost. 28 Syro-hex. (Cod. C. »jsaac) »acu JjyX^i» .^0 .(. 
« ]»axa. 27 Coislin. bombycinus. 28 Chrysost. 

29 Syro-hex. ♦ a_»|L/ ./. Chrysost. aifert: "AXXos" IdchjTe 
ko\ ycwTf. 30 Sic aXXos apud Chrysost. Syrus affert : 

* Oi^p> .^; pro ido-are, ut videtur, mendosam scrip- 
turam ao-aTe vertens. Montef. addit : "AXXos" iKdtrBrjre ; 
quae est var. lect. pro IdBrjre in exemplaribus Chrysostomi. 
31 Psalt. Gall. Sic sine aster. Codd. 27,262. 

Psalm. XLVI. J Syrus affert: LvjJi>» )iV—si^*,L» .j». 

* )L;,.V) mifi O». Euseb. ad loc. : AoKel poi Ta.rris rrpo- 
yparprjs fVc/jaXutVws exetV ov ydp inrep twv vlav Kope, dXXd rois 
utois Kopi, f) to>v vla>v Kopi ixpV" imyeypd(j>8ai Kard rds epirpooSev 
imypa(j)ds. Ot ■ydp Xootoi ipp.r)vevral Kai ro 'EfipaiKov opoias 
exovo-i rols eprrpotrBev . . . l^aXuds 8« dir/\a>s etprjrat, f) pe\ribr)pa, 
1) ao-pa Kard roi)s Xoi7rous. 2 Chrysost. 3 Chrysost. : 
"Erepds (j>r)o-t' OTjpdvare iv <j>a>vjj ev<pr)pias. Est proculdubio 

Symmachi. 4 Nobil. et Reg. unus. * Theodoret. 

Versio suspecta. 6 Syro-hex. ♦ ]&*3«->v •('• Syrus ad 

D^tsy refert; sed cf. ad Psal. xliii. 3. 7 " MSS. et 

Euseb." — Montef. Euseb.: 01 Xowroi, t>)v K\rjpovopiav ripa>v, 
f) ti)v Kkr)povxiav r)pa>v, iKbeba>Kaat. -Psalm. XLVII. 4.] PSALMI. 167 5. i-TD nnN-im« 3p_T_ pKJ m. Decw* Jacoii, 
t/wem diligit. Selah. O'. T»)e KaXXovf)v 'la- 
/cco/3, »)i/ r)ydrrr)aev. SidyjraXfia. 'A. rd i/7rep- 
c/>epe? 'IaVcco/3, 6 Tydmjo-*!» de/. 2. tcV kv8o£aafibv 
'Ia/cco/3 . . . E'. to Kavyrjfia 'Ia/cc6/3 . . . 8 

(5. Hjn-\m. Cumjubilo. O'. fe dXaXaypw. 'A. 

ciid o-rjparrtas. 

7. Tlft_. Cawi/e. O'. ^Xctre. 2. frar.. 10 

8. 7 s 3to?_i 11Q_. Canite (carmen) didacticum. O'. 

•v^aXare crweTcoy. 'A. S'. tyaKart kiriarrifiovoiS. 11 

9. D^jT^V. Super gentes. O'. eirl t& eoVr/. 

'AXXoy eTrctVco rmv k6va>vP 

io. orrpb. tjVn oy ttBM) d^dj> ■■arjj. pnn- 

cipes populorum adjungunt se populo Dei Abra- 
hami. O'. dpyovTes XaS>v avvr)y6r)aav fiera. 
tov 6eov 'A(3padfi. 'E/3p. ep 'EX<otAf3padp. 13 

'A. «ovo-tafditei/oi . . }* 2. dp^OVTeS XaS)V f)6p0l- 

a6r\aav, Xabs tov 6eov Af3padp. 0. apyovres 
XaS>v avvfj)^6rjaav, Xabs tov 6eov A(3pad(i. 15 
n^_>_ "IND Y"lN -,, 3;^ OTjfcwfe ■$. JVar» Dei 
sunt c^ei terrae,plurimum exaltatus est. O'. 
OTi toO t9eoC o/ Kparaiol Trjs yrjs a<f>68pa krnjp- 
6rjaav. 'A. oti tov deov 6vpeol yfjs a<f>68pa ivt(3if3da6r)aav. 2. 0. Sri roD dtod ol imtpa- 
airiafiol tt)s yfjs. E'. inrtpaairi<jfioi tt)s y»jf." 

Psalm. XLVII (Hebr. xlviii). 

1. Tlp^V "rtBfP "Vti< Canticum pialmi filii* 

Core. O'. ijraXfibs o}8fjs (alia exempl. <pSr) 
yjraXfiov) tois vlois Kope — Sevrepa. aa(3(3d- 

TOV •». 2. aapa tya\p2>v Ttor vl£>v Kopi. 

2. ^\?™?. Laudatus. O'. a<V«T(5y. O/ Xoirroi- 

VflVTfTOS? 

8.YT#7"^I Wto 9 *W n ?:« -P«/cAer e/a/ion*, 
gaudium totius terrae. C. eipifav (alia ex- 
empl. evpi£a>*) dyaXXidfiaTi -rrdans tt)s yf)s. 
A. KaXco ftXaarfjfjiaTi, ydpfiari irdarjs tt)s 
yfjs. 5 2. aV' dp^fjs d<fxopiapeva> dyXataftaTi 
irdar>s rfjs yf)s. e 6. eipi{a>. E'. ei5*XacW 
pQS ""Ol")! p^nrt. Jlfo^ Sioni., latera sep- 
tentrionis. O'. cTpr; 2ja»v t<\ nXevpa ('A. 2. 
E'. ol /jtrjpol 8 ) toD f3oppa. 'E/3p. ap aiwv 
lep)(6f) aa<povv. 9 

4. istoa^ jnti fTrtaaP]i_a oytVn. Deus i» 

palatiis ejus notus est pro refugio. O'. 6 6ebs s Syro-hex. c^»I; Jm isna^) HaLAa » ^.iV^^. .}. 

♦ Im») i • v/. Euseb. affert : *A. t6 (mcpfapis 'I. 2. tov 
ev8o£atrp.6v'l. E'. to (tau^ijjixa 'I. " Theodoret.: 'A. to \mtpi\- 
<pavov 'la(td>(3." — Montef. Sed idem Theodoret. paulo post 
to imfp<ptpes bis habet. Parsons. ad nji> (caXXov^i' ex Cod. 
264 affert: 'A. ieal rj S'. rjuiov ras alvio-tis (1). " Syro-hex. 

♦ |u5k»oa*. *^> .}. Cf. ad Psal. xxxii. 3. l0 Syro-hex. 

♦ ojjol .^10. u Syro-hex. ♦ iV-.)ljiV-^o.— Oi-so> .}. 
Cod. 264 affert: 'A. S'. imarrjpovas. Vat.: 'A. 2. itno-ni- 
p6vu>s. n Chrysost. et Cod. 273. Cod. 264 : 2. iirl to>v 
iOvav iKadr/0-tv. Vat.: 'A. e. iK\d8r)o-tv (sic). 13 Chrysost. 14 Syro-hex. ♦ UxJLa. ./. Cf. Hex. ad Cant. Cant. vi. n. 
vii. i. 16 Euseb. Idem subjungit: Aid ii &i oJ O', ptra 

toO dtoi) 'A(3paap, flprjKao-iv ; 'ErrfiBr) r) 'EfjpaiKr) <pa>vr) Toif aoToir 
o-Tot^etoit ypa<pti to, ptra, Ka\ to, Xads' fipryrai yap, ao. eX&it/x. 

10 " Has interpretationes exhibent duo MSS." — Montef. 
Theodoret. affert: 'A. Bvptoi. 2. 6. vntpao-mo-iioi. Nobil., 
Vat. : 'A. dvptol. E'. imtpao-mo-poi (oi irtpao-pol mendose 
Vat.). Dcnique Syrus noster: )ua> |o*^?? ^>-&- 50 h« 
■:• . « n N Is-co l u^js |Lb.»l». Idem affert: 2. imtpao-no-poi 
()»IV-pb. Cf. ad Psal. lxxxiii. 12). Psalm. XLVII. • Sic cum obelo Syro-hex. et Ptolt. 
Gall., qui ahr) \f/a\pov legunt. 2 Syro-hex. )!,; -y> ,xe. 

♦ o.»ojs» Iuuls» )»o-ao)joj. s Euseb. 4 Sic Conip., 
Ald., cum libris plurimis, invito Syro-hex., qui |V » «■ 
dilatans, habet. Chrysost.: tv pt(£>v, rovrio-ri, ko\us pt(iv. 
ku\u>s TTTiyvvs K.r.i. Psalt. G&\\. funilatur. * NobiL, et 
sine nom. Chrysost. Syro-hex. .)!■; .a». )ls..\fijc» > \ ./. 

♦ ]Lom«. Aquilam imitatus est Ilieron.: speciaso germini, 
gaudio etc. 6 NobiL, et sine nom. Chrysost., qui in 
marg. anapxr) liabet. Syro-hex. (eV apxns) L*«» "^a. .u» 
»)lo .. .. 1 -> L«».i_af. (Ad )-*.<_»? (sic in Cod. A.; in 
Cod. C. ^jktAj) d<p<apto-p.fvos, quo sensu usui niagis con- 
sentaneum foret \ - - i a T, cf. Hex. nostra ad Thren. iv. 9. 
Alio loco, quem mihi indicavit Ccriani, Hos. iv. 14 in 
marg., in Cod. Ambrosiano est )IS » v 4, non, ut Norberjjf. 
edidit, )^ > -y «»; sed Cod. Mus. Brit., Add. 14,668, cun> 
edito facit.) r NobiL, Vat. ro-hex. .jd .}. 

♦ )iVvi_.S.. Nobil. affert : E'. oi iuipoi. Clirysost. cum Coi8- 
lin. bombycino : 'AAAor opri Stav oi pripoi roO /3. Integnun 
Symmachi lectionem affert Cod. Bodl. NER 2. 1 20 : X. SfH) 
2«ov ot prfpoi toC ^.,prrrp6no\ts toO /3ao-. toO p. Chrysost. 168 PSALMI. [Psalm. XLVII. 5- kv raTs ftdpeatv avrfjs ytvcoaKeTai, orav dvri- 
\afi{$dvnTat avrfjs. 'A. . . . eis virepeTrapatv. 10 
2. 6 6ebs kv toTs @aat\eiots avrfjs yvcoa6fj- 
aeTai eis o-yypmfia. 11 "AXXoy 6 6ebs kv TaTs 
fidpeatv avrfjs kyvcoa6r) eis to k£e\eadai av- 

Tijv. 12 

5. Vrn'' VOy TRrta D"obsn rtSTE. Namecce! 

t : - : x />-; • t : - 

re^e* convenerunt, transierunt una. O . otl 
iSov ol /3aat\eTs avvf)y6r)aav, fj\6oaav (alia 
exempl. Stfj\6oaav 13 ) knl to avro. 2. iSov 
ydp ot Pao-iXeTs avverd^avTo, rjXdov 6/iov. u 

A. 2. . . crvveTo^avro, hirjKBov opoi. 

6. ttert] i^ma irron p itn nan. ^z/f v ide- 

rwratf, towc obstupuerunt, conturbati sunt, tre- 
pide fugerunt. O'. avrot iSovres ovtcos k6av- 
paaav, €Tapdy6r]0-av, kaa\ev6r)aav. 'A. . . . 
k6an(3fj6riaav. ie 2. avTot iSovres ovtcos k6av- 
paaav, €Tapdy6r)aav, k^eTrXdyrjaav. 17 

7. rrhfi brt axti ontnN rrrjn. Tremor «»- 

t"— • at — tt-: tt: r 

prehendit eos ibi, dolor tanquam parturientis. 
O'. Tpofios eTreXdfieTo avTwv kiceT clSTves a>s 
TiKTOvarjs. 2. cppiKrj KaTeayev airrovs, coSTves 
Ss TiKTOvar/s. 19 

8. ttpchn ni"a« -fityn D"Hj3 mna. Terc.o «*■ 

entali conteres naves Tharsis. O'. e^ irvev- 
fiari fiiaicp avvTpfyeis ('Ej3/). 6eaaaf3ep 19 ) vXoTa Qapaets. 'A. kv irvevpaTt Kavacovos 
avvTptfiets vfjas Qapaeis. 2. St dvepov fttaiov 
KaTedt;€is vavs Qapaeis. 20 

10. tTJPD DYHN 1_' 1 Q'7. Assimilavimus (recordati 
sumus), Deus, bonitatem tuam. O'. inreXdfio- 
pev, 6 6ebs, to eXeos aov. 'E/3p. Sepprjvov. 21 
'A. i>nota>o-an(v . . , 22 2. ei^daapev, 6 6ebs, to 
eXeos aov. 23 

*1"?5' , '7 ^"viv^* I n medio templi tui. O'. kv 
fieaco tov Xaov aov. 'E/?o. f)\a\d\ 2i 'A. 2. 
O. E'. S'. kv fieacp tov vaov aov. 25 

11- T!?!- - '_* • Super fines. O'. kirt tol nepara. 
"AXXos' km Ta TeXrj. 29 

12. n-rmi rrtaa rnkan rvs-n rrato\ z« e /«- 

ter »woras Sionis, exsultant filiae Judae. O'. ev- 
<ppav6f)Tco to opos 2icoj', dyaXXtdadcoaav al 
6vyaTepes Tfjs 'lovSaias. 2. G. evcppaiveTat 
to opos ~Z,ta>v, Kat dyaXXtcoatv at 6vyarepes 
Tfjs 'lovSaias 27 

TP^EUJO ]5???. Propter judicia tua. O'. 
eveKa tS>v KptfiaTcov aov, •— Kvpte. AXXos' 
Std Kpiaets aov. 28 
13. niD^JpiT) . Et circumite eam. O'. Kat irept- 
XdfieTe avTfjv. 2. Kat TreptTetyJaaTe avTfjv. 29 
"A\\os- Kal irepte\6eTe?° 10 Nobil., Vat. Cf. ad Psal. ix. io. n Chrysost.: 

*AXXoj- (Nobil. : f/ E'.) 6 <3eor — 6xvpa>iia. Euseb. affert : 

2. d 6. iv TOts &. avrrjs yvao-driofTai. SyrUS noster : 2. iv 
toIs p. airris (o)\ »> } "S. w ^._.„-,). Idem rursus: . jo. 
v ]>^fiin>, quod Graece cir o-Kerrrjv, S. vTtepaoTTi(ru.bv, non els 
6xvpu>p,a, sonat. Cf. ad Psal. ix. io. Cod. 273 affert: "AAXor 
<pr)o-i pryrpoiroKis (cf. ad V. 3)' rai aXXos - iv tois /3aoiKftots. 

12 Chrysost. 13 Sic Comp., Ald., Cod. Alex., alii. Syro- 
hex. o^x^. 14 Euseb. Chrysost. affert : "AXXos- Idob 

01 0. o-vveTagavTo. 16 Syro-hex. f\ V, cun^l/ .tco .(. 

* ] 1 ---3(' o;1\ .J?»-i. ' 16 Nobil. affert: 0'. iSavpao-av 
[immo, iaake vb\)crav] . 'A. i8ap^r)8rjcrav. 2. i^etrXaynirav. 

Etiam Montef. ad WDFI male refert. Cf. Hex. ad 1 Eeg. 
xxiii. 26. Psal. cxv. 2. 1? Euseb. 1S Idem. 

19 Chrysost. 20 Euseb. Chrysost. affert : "AXXor- 8»' 

dvepov /3iai'ou. *AXXor - Kavo-avos. Et paulo post : "AXXos - 
KaTta^eij. Syro-hex. **j» ,>a> 't ]_/j_q-» |u_>o^-> .ot .^. 

* ]^_.i J _^_o )«_o». Minus recte Bar Hebr. apud Parson- sium : 'A. 2. uredinis. 21 Chrysost. 22 Syro-hex. 

« . 1 .v>» ./. 23 Coislin. unus antiquissimus. Sic 

oXXos apud Chrysost. Mendose Cod. 264: 2. rjKovo-auev. 

24 Chrysost. Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 28 : " Pro 
eo quod nos de Hebraico et de LXX interpretibus ver- 
timus, templi tui, in Graeco vos legisse dicitis, populi tui, 
quod superfiuum est. In Hebraico scriptum est echa- 
lach, id est, toO vaov crov, et non ammach, quod populum 
tuum significat." Etiam in Syro-hex. est tov Xaov o-ov. 

25 Nobil., Vat. w Coislin. idem. 27 Nobil. affert : 
Schol. O'. 2. e. elcppaiveTai K.r.i. 2S Chrysost. Obelus 
est in Psalt. Gall. 29 Euseb., Reg. unus, et S. Cyril. 
Alex. apud Mai. P.N.B., T. III, p. 340. Paene suspicor 
Symmachum scripsisse irepurToixLo-aTe ; certe Syro-hex. af- 
fert: 'A. 2. et circumite eam (Cod. A. «asjoaljo ; Cod. C. 
«o-JisLjo. Syr. »»al/ commutatur cum Graecis 7repie\8elv, 
7reptoSevo-at, KviiXao-ai, rreptKVKXSxrat, et sirn.). ^" Chry- 
sost. -Psalm. XLVIII. 5.] PSALMI. m 13. CTT^D ^nsp. Numerate turres ejus. O'. 

8iT)yrjcra<r6e iv toTs rrvpyots airfjs. 'A. yjrrj<pi- 
<rare nvpyovs airfjs. 2. dptO firio~aTe Toir nip- 
■your airr^f. 31 "AXXoy enatvecrare . . , 32 

14. 7T?VY D ?f? ^ -1 ®- Powite cor t?e*/rwm ad 

antemurale ejus. O'. 6ea6e ras KapSias vfiSav 
eis tt)v Svvafitv avrfjs. 'A. . . eis eimopiav 
avnjs. 33 2. rdgare ras KapSias vfiatv eis rbv 
neptfioXov avrfjs. 3 * 

rTTti.Q^N liDS. Dissecate (perambulate) pa- 
latia ejus. O'. Kal KaraSteXeo-de rds fidpets 
aiirfjs. 2. StafieTprjaare rd ftaatXeta airfjs. 35 

p^n^ "VTP. Generationi posterae. O'. eis 
yevedv erepav. 2. yevea fieTayeve<rTepa. 36 

15. rffiD-7$> 12an3' , ! HWT. l pse ducet nos usque 

ad mortem. O'. ai/rdy notfiaveT r)fias eis tovs 
aicovas (JTiO?!**). 'A. atVor ofiij-yijo-" w<w> e/ 
*Mj»<?r mortem renovabit. Aliter : 'A. . . d$a- 
vaaia. 37 2. . . eis to SivveKes. 38 

Psalm. XLVIII (Hebr. xlix). 
1. StoTO mp^3lV D^O 1 ?. Praecen/ori JtBf Core canticum. 0\ ds rb riXot roit vioit 
Kope yjraXfi6s. 'A. r<p viKonotip t&v viuv 
Kope fieX<oSr]fia. 2. imvtKios rav vimv Kopi 
a>Sr). 0. eis ro vikos . . .' 

2. nW-VnC>. Audite hoc. O 7 . -*otW« ravra. 
"AXXoy aKovo-are tovto? 

V 1 ? ' l 3 T *« Qut habitatis mundum. O'. o«* 
/caToiKowrer tt}«/ oUovfievvv ('E/9p. 6X8). 'A. 
2. o/ KarojKowTts tt)»/ KardSvotv. 9 "AXXoy 
tt)»/ iyKardSvaiv. "AXXor rf)v KardSvrov.* 

3. "nr «hjrtjrta d-tn ^-d?. £„•„,» /m 

hominis, etiam filii viri, simul. O'. oi rt 
ynyeveTs Kal oi viol twv dvOpconiov, irri rb 
avro. 2. r) T£ dvOpamorns, npoairt Se Kal 
oi viol iKaoTov dvSpbs, bfiov? 

4. rtoafl "^? IWm. £* meditatio cordis mei 

(proferet) intelligentias. O'. Kal t) fieXirn 
('E/Sp. oiayiO*) rfjs KapSias fiov avveatv ('A. 
<pp6vno-iv. Hl.Q. ovveatv 7 ). "AXXos" Kal fiiw- 
piaet t) KapSia fiov <rvveo~tv? 

5. ^N '$¥? n ^^* Inclinabo ad parabolam 

aurem meam. O'. kXivoj eis napa/3o\i)v ('E/9p. 31 Euseb. Syro-hex. utramque interpretationem con- 
junxit: 'A. 2. numerate (n lv») turres ejus. 3i Chry- 

sost. 33 Nobil. affert: 'A. tis ttrropiav. Syro-hex. ,(. 

* »>__.• )lo-.U-v-->. Cf. ad Psal. ix. 29. M Euseb. 

Nobil. affert : 2. tls tov ntpifiokov. Syro-hex. |k^.fn-> ,^o. 
.o^v 35 Euseb., Nobil. Agellius tentat Staptpio-aTt, 

invito Syro-hex., qui Symmacho continuat: k^»s o ■ ■ v 
4 o. \ -< 1 1 \ v. M Nobil., et sine nom. Chry- 

sost. (non, ut Montef, tv y. p.). Syrus affert: 2. novis- 
simae (Ui*./). Huc pertinere videtur Parsonsii nota ad 
tv ToTt 7rvpyoif (v. 13): " Sym. vltima. Syr. Bar Hebr." 
37 Syro-hex. ♦ Lf_i_> ]Lc__5 ^__o ^--v )?©>_> 001 .}. 
Mira interpretatio, seu potius enarratio, quaeque a stylo 
istius interp. plane abhorret. Rem per se satis obscuram 
perplexiorem facit altera interpretatio, quani primus, ut 
videtur, protulit Buxtorf. in Lex. Cliald. et Talmud. p. 250, 
et post eum Lightfoot. in Hor. Hebr. et Talmud. ad Act. 
Apost. etc. p. 280. Exstat in Talm. Hieros. Moed katon 

fol. 83, 2 : rriD « rxtr zbw n^mm o^pv -j-in, h. e. 

" Aquila interpretatus est (nempe vocem Hebraeam rHDpjf, 
Psal. xlviii. 1 5) aeWo-ia, hoc est, mundus in quo non est 
niors." Quod si sumamus Aquilam dedisse, atror oj-yijo-ci 

TOM. II. f)pas fir d^arao-iaw (s. «rioJ><»i~.finT«oJf, aBavaaia !), tunc tenen- 

dum, Syrum nostrum aut per periphrasin, eamque aatis 
incommodam, contra morem suum vertisse, aut diversam 
Aquilae interpretationem, xa\ iir\ 6avarov avavtaati (s. ava- 
Kaiviati) ante oculos habuisse. Unum addam; in duobus 
aliis locis (Psal. ix. 1. xlv. 1) ubi in Hebraeo est rnDpF, 
Aquila wavior-f interpretatus est. ** Nobil. Ct ad 

Psal. xxx vi. 27. 

Psalm. XLVIII. ' "ExduobusRegiis. "—Montef. V«t 
habet : e. 2. rS>v viS>v. Aquilae versionem affert SjTO-hex. 
2 Chrysost. 8 Euseb. Syrus affert: .|__-9o_v-> ._o .(. 
Cf. ad Psal. xvi. 14. 4 Chrysost., qui et Hebraeam 

vocem Graecis Hteris affert. 6 Euseb., Theodoret., 

quorum ille icai wpoatn na\ vUi, hic autem koi npoa-in vioi 
legit. Nobiscum faciunt Chrysost. et Syrus noster, qui 
minus probabiliter tam Aquilae quam Symmacho con- 
tinuat: * )«--_(' .Ji-^^o? )___=>o ^.f ool .)Lo-_jJo 
8 Chrysost. T Vat. Montef. e Coislin. edidit: 'A. O'. 

E'. 8'. o-vviat ir. 2. 6. orWii'. 8 Chrysoet EdiU 

S. Patris exemplaria inter pivvpiatt et /ui»w«i fluctuant, 
sed ptvvpia-tt ipse enarrat, £o-«toi, ^faXpov to_ ipti wptvpa- 170 PSALMI. [Psalm. XLVIII. 5- XafiacrdX 9 ) to ovs pov. "AXXoy K\tva> irapa- 
(3o\fj to ovs /j.ov. w 

5. TI.DS. Cum cithara. O'. kv yjraXrrjpLcp. "A\- 

\os' kv KiOdpa. v AXXoy 8id \jra\Trjpiov. 11 
^OT^* Aenigma meum. O'. to TTp6t3\r]pd p.ov. 
"E/Sp. iSaOei. 12 'A. aivtyfid fiov. 13 

6. WHNM nQ7. Quare timeam. O'. ivari <po($ov- 

fiat. 'A. eis Ti ^otSr/Orjo-ofiat. 1 * 
JH ""P"^, In diebus mali. O'. kv r\p'epa iro- 
vrfpa. 2. kv r)pepa KaKcbcrecos. 15 "AXXoy kv 
r)pepats Trovrfpov. v AXXoy KaKov. 'O Se 2u- 

i _ ifl 
pos' pa. 

1, 22D' 1 "Qp-*. ,'_?• Iniquitas insidiantium mihi 

circumdat me, O'. 57 dvofiia tt\s TTTepvrjs fiov 

KVK\cocret fie. 'EjSp. aa>i> aKovfifiaei icrov(3- 

(Sovvei. 17 2. 17 dvo/jtia tc2v iyvecov fiov . . , 18 

7. ^'?D0% Oloriantur. O' '. Kav-^cofievot. "AXXoy 

d\a£ovev6fievot. 19 

8. ttPN mD"; n'"70 - N7 H«. Fratrem non redi- 

mendo redimit vir. O'. dSe\cpbs ov \vTpovTai, 
\vTpcocreTat dvOpcorros ; 2. dbeXcpds ov hrrpovrcu, 

iva (s. 07ra)f) \vTpa><rr)Tai dvrjp. 

9. p , 15 "1)T\ Et pretiosum est redemptionis pre- 

tium. O'. Kat Tr)v Ttpr)v Trjs \vTpcocrecos. 
[*AXXoy Kat dvri\vTpov.~\ 21 

9, 10. nsa^ -rtr^jM. ' d 1 ^ 1 ? ^CH- ^ «**a- 

6i< in saeculum, et vivet adhuc in perpetuum. O'. Kat eKOiriacrev eis tov aicova, Kat (r)aeTat 
eis Te\os. 'A. Kat krravcraTO eis aicova, xal 
(\r)cr€Tat eis vikos 22 2. d\\d Travcrdpevos tco 
aicovt TovTco, £cov eis altova StaTe\ecretP O. 
ofiotcos tois () . Hi . Kat eKowtacrev ets tov 
atcova, Kat £r)creTat ets vlkos. 

10 11. Q^Din nw *j : nn$n mrv «V 

^PiKP. Non videbit foveam (sepulcrum). 
Nam videt sapientes morientes. O'. oti ovk 
oyfreTat KaTacpOopdv. orav tSrj crocpovs aTrodvrj- 
(TKovTas. 2. ovk oyjrerat tt)v StacpOopdv. orav 

(3\eTTT) O-OCpOVS aTToQvTfCTKOVTaS. 

11. Vn^"» lyiT ^DS in\ Simul stultus et 
brutus pereunt. O'. eTTt to avrb dcppcov Kat 
dvovs aTro\ovvTat. 2. ofiov dvorjTos Kat dpta- 
6r)s aTTo\ovvTat. 27 

^/D« Opes suas. O'. tov it\ovtov aiiTcov. 
Q. (tt)v) icrxyv (avTcov). 29 

12. ortstpp oSiyV ■to^ (s. cn^) DS-ip 

"TTJ "yiTy . Intimum (s. sepulcrum) eorum do- 
mus eorum in saeculum, habitationes eorum in 
generationem et generationem. O'. — Kal 4 oi 
Tacpot avTcov oUiat axncov eis tov aicova, ctkt]- 
vcofiara avTcov eis yevedv Kat yevedv. A. to 

(vtos avTav oiVitu (s. oticias) avrav €ir alava, . . . «r ytveav 
xal yevtdv. 29 2. Ta kvTOS TCOV o'tKtcov avTtov eis atcova, Tas KaTaaKrjvcocrets avTtov ets yeveav . 30 9 Chrysost. 10 Idem. n Coislin. 12 Chrysost. 

13 Syro-hex. « *»_>_> Jjiso» .(. Cf. Hex. ad Psal. lxxvii. 2. 

Chrysost. : "AXAos • alviypA uov. 14 Vat., qui CpofiriBrio-apai 

habet. 15 Agellius. Vat. : 2. KaK&o-eus. Syro-hex. 

affert: 2. iv rjpJpais irovrjpov (\ ■ * *>»). Fortasse Aquilae 
est versio. 16 Chrysost. n Idem. 18 " Sic duo 

Regii ex Origene [Opp. T. II, p. 719]." — Montef. Nobil. 
affert: 2. tS>v Ixvecnv pov. Syro-hex. •>____» )1^_b»3» .,_o. 
19 Chrysost. 20 Syro-hex. )_____.,' .««_* J) U^ ._». )i---«^-5 0»-_-J». : Coislin. unus, qui addit dva- KkrrrLKdv." — Montef. Lectio suspecta. Cod. 281 ad voc. 
efiXao-ua (v. 8) in marg. affert, aWiXuj-poi'. 22 Nobil., 

Cyril. Alex. (Mai. P.N.B., T. III, p. 343), et sine nom. 

Chrysost. Origen. 1. C. : 'A. Ka\ dvfnavcraTO fls tov almva, 

K.r.e. 23 Cyril. Alex. Sic Montef., sed cum Nobilio 

solo d« pro f is almva edidit. Pro dXka navo-dpevos Chrysost. et Origen. 1. c. dvarravo-dp.evos habent. Paulo aliter Euseb. : 

2. ak\d tt. ra alavt, £a>v els ala>va DiaTeXeorei (6 toioOtos) ; Cui 

aliquatenus accedit Syro-hex. )___i__> ^o -3 o l/ .-»■ 
♦ )euaj p^A-fc L>cx .jUc______ . h. e. dXXa ir. £a>v (s. toC ^v) 

tb alwvi, ovtos els alava diareXeoei. Sed legendum videtur, 
,)_JO) )____>-___,, Tfti alavt TovTa. 24 Vat. 25 Cyril. 

Alex. 26 Idem. 27 " Theodoret. et codex unus." — 

Montef. Mendose Cod. 264 : 2. 6 p-ev dvdrrros k. t. e. 
28 Vat. 29 Syro-hex. jOo*--fc-_> yOo»----.? Jo-^ .1. 

.^««--o J»«--w ><-> vS " Post els alwva excidisse videtur 
oKr)vi>o-eis (s. aKr)va>pMTa) ovtwv. Hieron. : Interiora sua 
domos mas in saeculo, etc. 30 Syro-hex. Jk«_» 0-^.^0. 
» .coi--! Jl_v,-v< «\-_..\N % yOo*_---». Chrysost. affert : 

*AXXos cprjo-t* rd evros tcov olklwv ai>Ta>v els atatva. AXXos' tos 
KaTao-Kqvdtoeis avTa>v els yeveav, dvopdoavres K.T.e.; quorum 

utrumque ad Sym. pertinere videtur. -Psalm. XLVIII. 19.] PSALMI. 171 12. niE-TM -hv DniDtth Wrfc, Vocaverunt no- 

minibus suis super terras. O'. intKaXioavro 
rd ovofiara avrcov inl tS>v yatcov avrcov ('Ej8p. 
dXrjaSaficoO 31 ). 'A. iKaXeoav iv ovofiaotv av- 
tcov tnt ^Oovas. 2,. ovofiaoavrts tn ovo- 
fiaoiav avrcov ray yaias. 33 0. intKaXeoavro 
ra ovofiara avrcov eni yatcov avrcov. 

13. jy^ /3. JVbra pernoctabit. O'. ou o"vi>?/K€. 

_.. owe aiX/.ero^o-fTat. 

14. iDv 7D3 D^H"' HJ. flaee via eorum spes eis. 

O'. avTTf f) 68bs avTcov oKavSaXov avrots. 'A. 
tovto 68bs dvor/oias avrois. 39 2. avrrj f) 6Sbs :(7 avTcov avotas avrots: 

rho i_-v arrsa Dnnnw. #, ^«.i 

eorum os eorum approbant. Selah. O'. Kal 

perd ravra iv tS> orofiaTt avrwv evXoyfjoovotv. 

Sid^raXua. 'A. . . 6>a/io€xTat aVi. 38 2. ol 8e per' 

avrovs Xoyov avrS>v tvSoKfjoovotv . , 39 *AA- 

Xos~ 6eXfjoovotv. w 
15. IWttJ ^iNUjS )N_*3. Sicut oves in inferno 

positi sunt. O'. cbs npofiara iv aSrj eQtvro. 

2. cos j3ooKfjfiara aSov eragav eavTovs.* 1 A. 

6/ioicos tois O' (eBevro). 42 
"■^H? ^l^* Mors pascet (s. depascet) eos. 

O'. Odvaros notfiavet avrovs. 2. Bdvaroi 

vefifjoet avrovs. 4,3 
U2. VP"!. Et dominabuntur in eos. O'. *at KaraKvpttvoovoiv avrS>v. ' A. (xat) irriKparff- 
aovaiv (avrcov). 2. (Kal) vnord^ovotv airrovt.** 
0. Kara^ijaovTai.* 6 

15. i 1 ? ^» ^iNtf ni^ bto. £, ^ ra 

eorum consumelur in orco ao habitaculo quod 
«ttW. O'. Kaj r) Porjdeia avrS>v naXatcoBfjotTai 
iv tS> aSr) eK rfjs S6£t]s avrS>v. 'A. Kal %a- 
paKTr)p avrS>v KaTarpiyfrai aSriv t< KarotKn- 
Ttfpiov airrcov. 2. rb Si Kpartpbv axnS>v na- 
Xatcoott aSr/S dnb rfjs otKfjotcos rfjs ivriuov 
ai/ra)»'. 

18. i"t03 V-jn« -n.r^^^ iVbn descendet pott 
eum ffloria ejus. O'. oi/^^ ovyKaTafdrjcrtTai 
avrco r) 86>\a avrov. 'A. oiSt ovyKaTafjfjotTai 
oniaco avrov S6\\a avrov. 2. ovSt ovyKara- 
fifjoeTai aKoXovdovoa ainS> r) 86£a avrov.* 7 
'A. O. E'. 2. aKoXovdovoa. 48 

19. ^h i^n-^s aTtn tny vnn ics^-^s. 

JVfli» (quamvis) animae suae in vita sua bene- 
dixerit, et laudaverint te (alii) quando tibi 
benefeceris. O'. 6Vt r) yjrv)(f) avrov ev tjj (cofj 
avTOV evXoyr]8fjoeTai, e£ofioXoyfjoeTai ooi Srav 
dyaOvvjjs avrS>. A. E'. oti tt?» ^u^ij»' avrou ev 
Trj £cofj avrov tt\oyfi<T(t . . .** 2. aXAa rffv 
yfrv)(riv avTov ev tco £fjv avrbv tvXoyfjott, Xi- 
ycov iv iavTcp, inatveoovoi oe idv KaXcos notfj- 
ojjs oeavTcp. 81 Chrysost. 82 Nobil. affert : 'A. cKaKea-av lv owfyiau 

k.tA. Correximus avojiaatv ex Syro-hex., qui Aquilae 

continuat: Ka\ovoiv (s. itaXco-ovo-H', ^_.^-b) A> ovojiao-iv airrSiv 

M x^ovas ()io>.>7 ^i».)- ^ 3 Sic Montef. ex Agellio. 

Cf. ad Psal. lxvii. 5. Chrysost. in continuatione : ovopd- 

aavrcs «V* ovofiaatv ovtwv Tas y. Nobil. Syro- 

hex. ♦ Laaj V .^0. 36 Coislin. unus. 8r Reg. unus. 
Nobil. affert : 2. ayvoia ; unde fortasse corrigendum avoia 
airols. ** Syro-hex. <■ b—U^o/ \*i*** ••« Hieron. : 

et post eos jwcta os eorum current. Sempeb. 39 Reg. 

in continuatione. Syrus legisse videtur: 2. o» 8« •mt* 

airroiis leaTa X. a. ev8. (.aA^Jj .OOtt-.\ V ■«*()• *° Mon- 

tef. ex Regio, ut videtur. 41 Euseb., Theodoret., quorum 
hic wp(i(3aTa pro ^oo-K^aTa affert. Syro-hex. |o_i- y( ._». 
♦ .oot-v •. - J « ° "\ 1 |{ ^o-w».?. Idem in textu pro 
■KpafiaTa \ ->v ^- habet. ** Vat. affert : ©. (earax&jo-oin-aj. 2. tra^av favrois. 'A. ofioias tois O'. Sed Theodotionis lectio 
ad Hebr. W1J| pertinet. ** Theodoret, ** Euseb., 

qui Aquilae tribuit iv\ KpaTfja-ovo-w. " Suspicor illud in 
invectum esse pro koX vel «Vi." — Montef. Correximus rir«- 
Kparliaovaiv. Cf. Hex. ad Gen. i. 26. Psal. lxvii. 28. Deinde 
apud Euseb. edebatur : 2. i-rora^oucru' avrois. Syro-hex. 
affert : •> .e^ ->'%■-■ ._». ** Nobil. *• Euseb., qui 

ad Sym. in fine aiVoC habet. Nobil. affert: *A. xopo*"^ 
k. t. i. 2. to Kparatov avriov ■naXaiaioti ^itjs. Euseb. et " tres 
MSS." Kpartpov tuentur. Syro-hex. &_••> I 1 - n^N ._* 

)iJ-_00 1 ; VI N y fcw_-> ^.O .^ J --.-. U_->- yC o . \ .? 

♦ yoo-v-?. * 7 Regii duo. M Vat. *• Syro-hex. 

«^;a > xoifi . .". -> <>-9i iN> '^-§--5 .01 .(. Montef. e 
Regiis duobus cdidit : 'A. ori r; ^Xi) avroC «V tj f«*j avroti 
fiXoyrrrdt. Altera lectfo Hebraeo propior. ' iU_ii 

duo, quorum unus ciraiWem habet. Theodoret. affert : 172 PSALMI. [Psalm. XLVIII. 20- 20. t»rt^J "l^-ny MtoFI. Venies (tamen) ad 
generationem patrum ejus. O'. eioe\evoeTai 
ecos yeveas iraTepcov avTov. 2. e\evor) ea>s 
yeveas iraTepcov. 'A. 2. 0. e\evor). B1 S'. 

^?-?"^» Usque in perpetuum. O'. ecos aicovos. 
"AAXoy «d? riXofs. 53 

11W JS7. Non videbunt. E'. ovk 8-tyerai. 
' A. O. S'. O'. ovk tyavrai. 2. o£ B\ewovTes. M Psalm. XLIX (Hebr. 1). 

1. *l?v? "Viftft?. Canticum tco Asaph. O'.^ra\fios 

TCO 'Aodcb. 2. qcrpa toO 'Ao-dc/j. 1 'A. 2. ©. E . S . 
ofioLcos 'Aodcp. 2 

yjM-MW -ot nrtsr orfrN ^n. #««? #«,. 

rw?», Jbt>a locutus est, et convocavit terram. 
O'. 6ebs 6ea>v Kvpios e\d\r)oe, Kal eKa\eoe Tr)v 
yfjv. 'A. 2. O. loyypbs 6ebs {Kvpios) \a\-qoas 
eKa\eoe Tr)v yf)v? 
Wltp-iy. Usque ad ingressum (occasum) ejus. 
O'. p^XP L ^ vcr l l S>v. ' A.. i>*xp l ( s - '<"*) "<r°8°v 

> - 4 
avrov. 

2. JpErtT! &&$. ^"tyZQ fWQ' De Sione,per- 

fectione pulcritudinis, Deus splenduit. O'. e.K 
2(a»/ f) emrpeireia rfjs thpacoTr/TOS avTOv. 6 
Oebs epcpavS>s {rj£ei). 'A. e.K ~2icbv Tere\eop.e- vr/s KaWei 6 Bebs eirecpdvr)? 
3. t^!7!?. ''fr?')' Et non silebit. O'. Kal ov irapa- 

0~lCOirrjO~eTai. A. kiu ov Koxpevo-et. 

VJQ?. Coram eo. O'. evavriov avrov. 'A. 

epirpooBev avrov. 2. eis rrpoocoirov aiiTOV. 7 
"Ttsp rnyt?2. Procellosum erit valde. O'. Ka- 

Taiyls ocpoSpd. 'A. e\ai\airicr6ri ocpoSpa. Q. 

Z'(?). KaTaiyicrdri ocpoSpa? 2. bfioicos tois O'. 9 

Convocabit caelum desuper, et terram ad judi- 
candum populum suum. O'. irpooKa\eoeTai 
tov ovpavbv dvco, Kal Tr)v yfjv SiaKpivai tov 

\aov avTOV. A. KaKeaei 7rp6s rbv ovpavbv ava>8ev, 
Kal rrpbs rr)v yrjv Kplvai . . 2. iTvyicaAeVfi rbv obpavbv 
avadev . . . 10 

5. TPD Y"*W** Colligite mihi pios meos. O'. 
ovvaydyeTe airco tovs ooiovs avrov. To 
'ESpaLKov Kal ol \onroi' ovvaydyere fioi Toiis 
ooiovs pov. 11 'A. ov\\e£are fioi tovs oo-ious uov} 2 
2. ovvaOpoiaaTe fioi ... 0. ovvaydyeTe flOL "A\\os" tovs ayvoiis avrov. ] >, JT"?? V?")^' Pangentes foedus meum. O'. 
Toiis SLaTiOe/ievovs Tr)v SLadfjKrjv avTOv {01 

\0lTT0r Tr)v SLa6rJKt)V flOV 15 ). 'A. (c07rroi/Tas avv- 

OffKriV uov. 

6. "vP?* Selah. O'. Sidyjra^fia. 'A. cantilena. 17 

7. ^2 ITT^MI. Et testificabor in te. O'. Kal Sia- 

fiapTvpofiai ool. 2. {Kal) fiapTvpofiai ooi. la ejraiveo-ei (duo codd. erraLveo-ovo-T) ae eav k. rs. airols (unus eavra). 

Nobiscum facit Syro-hex. ..wiix) u*. »o < » » °i iN V( .jd. 
h~>i i -).\l j .°> » ./ .1^. . . IT»\ ovi rn ■ °i i * yi/ »a 

♦ ^.. 51 Eegii iidem. 52 Cod. 264. Vat. affert: 
2. eXevo-Q. S'. »;|e.s. 53 Coislin. unus. M Nobil., 
Vat. Apud LXX hodie legitur ovk Syp-erai. 

Psalm. XLIX. » SjTo-hex. (Cod. C. jlt*»)) jliwo» .u». 

♦ >a_a>{j. 2 Vat. 3 " Eusebius, Drusius [Nobil.] 
et MSS. Theodoretus vero: Oi Tpeis" lo-xvpbs 8e6s." — 
Montef. Apud Euseb. et Nobil. Kvpws abest. Syro-hex. 
affert: 'A. lo-xvpbs 6e6s. 4 Syro-hex. [ i\\v>>> Uo^ .(. 

♦ ou^>?. Cf. ad Psal. cxii. 3. 5 Coislin. bombycinus. 
Hieron. : De Sion perfecta decore Deus apparuit. 6 Syro- 
hex. * jk.i*>j Jlo ./. Cf. ad Psal. xxvii. 1 . r Cod. 264. 8 " Drusius et MSS."— Montef Nobil. affert : Aq. eXat- 
AaTTio-cfy Th. et VII (LXX?), KaTaiyio-th,. Syro-hex. ./. 
« w^ V^lA 9 Vat. 10 Syro-hex. ioX Jja* .}. 
]w«s/ liju .^» •:• «oc^- I>^>n I0X0 .^t^k. c-2c t. vi ii 
•> "VaHV fcjc |> >vt « *>. Ad Sym. Cod. C. rectius, ut vide- 
tur, ) tM -^ affert, omisso tamen ||mm o}. xl Euseb., 

Nobil. 12 Syro-hex. \ ■ m ■'. wi»> (fort. mn) u^xa .<'. 
•w2k>*Y< Cod. 264 affert: 'A. o-i;XXe'|aTe'/ioi. 13 Cod. 264. 
14 " Coislin. unus. Sic vocem fon vertit Aq. Psal. xi. 2." 
— Montef Eepugnat Syrus, ut supra. 15 Reg. unus. 

16 Syrus Aquilae continuat : « ..fi.o . .nm°i?. Cf. Hex. 
nostra ad Jesai. lv. 3. Jerem. xi. 10. xxxi. 31. 17 Syro- 
hex. ♦ ]ls*JO^. ./. Cf. ad Psal. xxxviii. 12. 18 Coislin. 
unus. -Psalm. XLIX. 23.] PSALMI. 173 8. T??n vqjf ?f»*jW*. Et holocausta tua quae 

sunt coram me jugiter. O'. ra St 6\oKavrd>- 
fiard o~ov tvdnrtov fiov kart StanavTOS. 2. 
ovt>( ai dva<popat rrpoKavrai pot iv8(\(x(t,. 19 

9. O^Tiny. Hircos. O' . \tfidpovs. Alia exempl. 
• rpdyovs. 20 'A. 2. E'. Ktptivovs. 21 

io. ^"T^i 1 ntora ■^jrinjcH'© ,,, ?"' , ?• 

Mihi enim est omnis bestia silvae, jumenta in 
montibus mille. O'. oti kfid kart ndvra rd 
6r/pia tov Spvftov (alia exempl. tov dypov 22 ), 
KTrjvn kv tois 6ptat Kat /36ey. 'A. Sn ipot ndv 

££>ov tov Spvpov, KTTjVTJ (V &p(at ^iXicav. 

11. , HE>y "Hto m. Etfera agri mecum. O'. m) 
(hpatorns dypov fitr' kftov kartv. 'A. icai irav- 
ToSaira. (fort. TravToSairia) \d>pas ptT ipov. 2. 

(Kat) TTArjuOS ... E . Kal ovaypos ayptos p(T ipxiv 

> 24 

(0~rtv. 

13. C^SN. Taurorum. O'. ravpcov. 'A. owa- 

- 25 

OTU)V. 

14. iTT^in D^nVN? nnT. Saa-ifica Deo gratiarum 

actionem. O'. 6vaov t5> 6tco 6vaiav aivtatcos. 
A. 6vaov t<2 6tS> tv^apiariav. 26 
16. **$£}• Statuta mea. O'. rd StKatdfiard fiov. "A\\ oy ra TrpoaTayfiara fiov: 17. ^®rn. Etabjeculi. &. Kal i£ipa\tt. 'A. 

2. «tai ippiyfras. 2 " 

19. rqna nn^to. Mi^ in ^^^, q, <irX<< _ 

rao-e KUKtav. 'A. dniordka, (h. i^anicn,ika,) h 
(caxio.. 29 

20. ■'p^rin. Derfw/t perniciem (s. uj/amiam). 

O'. m0€ty o-/caV6aAoj'. 'A. E'. /cVcW ^oyor." 

21. ^IM rrn«-nrrT JVSH. Existimasti me eue 

tui similem. O. imi\afits dvoftiav, ori tao/iat 
<rot Sfiotos. 'A. imi\afits icroutvos taopat 
S/iotos aoi. 0. ouoicos tois O'. 31 2. ivopiaas 
iata6ai fit cbs ai. 32 ["AXXoy dvoftt.] 99 

T^h nrWN"). Et ordinabo (scelera tua) 
ante oculos tuos. O'. Kat Trapaarrjaco Kari 
■trpoaomov aov. 'A. et demittam te in oculos 
tuos. 3 * O. Kat o-Tot/3dcrco . . , M 

22. K3"W?. Intelligite, quaeso. O'. avvtrt 8t). 

"AWos- vorjaart Sr). 36 

f P l ^~\f' Ne discerpam. O' '. ftrjnoTt dpirdan. 

A. 2. p.r)iror( Brfpevaa (s. oypfvo-<o). 3 ' 

23. *%ft&\ JTjin nit. Sacrificans laudem honor- 

abit me. O'. 6vaia aivicrtcos So£datt fit. ' A. 
. _ 2. 6vaid£<ov irrrtp aiviatcos Sofcdati fit. m 18 Syro-hex. « JaJoc/ ^ ^ » vi * n> [ i -.»o_o Uo . j» 
(Ad 7rpd«ft>Tai cf. ad Psal. xxxv. 2. Ad «VSeXcxcis cf. ad Psal 
1. 5-) 20 " Sic MSS. [et Schol. apud Nobil.] Ed. 

autem Rom. xti-apovs." — Montef. Lectionem rpayovs non 
affert Parsonsius, nisi ex Chrysost. Opp. T. VI, p. 9 B 
sed ita legisse videtur Syrus noster, vertens, ]■. ■ .1 
21 Nobil. affert: 'A. 2. E'. K<p(tvois. Cod. 264: 'A. 2. E' 
Kptois* Cf. nos ad Psal. lxv. 15. Jerem. 1. 8. 22 Sic 

Comp., Ald., Cod. Alex., alii, invito Syro-hex. Cod. 264 
affert : Oi r". dypov. Rectius Vat. : OJ r\ <ca« oi O'. 8pvuov. 
23 Syro-hex. ]j^s> .\i\.i JLo^. o»2^ A; ^^ao ./. 
♦ l-a^S^? )»'fi ^ ->. Bugatus vertit, in nwntibus mille; sed 
nobiscum facit Hieron., qui Hebraea vertit, in montibus 
millium. 24 Agellius ad loc. : " Non longe diversus est 

ab hac interpretatione (apatorrjs aypov) Aquila, cum dixerit, 
TravTodana x°>P a 't varium agri proventum, quem B. Hieron. 
imitatus edidit, et universitas agri mecum est; neque item 
Sym., qui vertit irkr\6os, copiam cujri; itaque eleganter 

Apolinarius, dvdocpopov o\(3ov dpovpr/s." Pro rravToharra repo- 

nendum videtur 7ravTo8airia, quod cum eodem Hebraeo per- 
inutavit Aq. Jesai. Ixvi. 11; vel 7ra«-o8ajrov, quod eidcm tri- buitur in Hex. ad Psal. lxxix. 1 4. Conjecturam nostram con- 
firmat Syrus, cujus nota est: jitjj (varietas) )Lqji_K9o .1. 
iuinoU-i' ».,in V ]«-3? l?^o .01 ♦ i.v> v . Ad Vtam 
ed. Bar Hebr. habet );_=>?? )li-±-, quod eodem redit. 
26 Syro-hex. ♦ Lti^».? .('. Cf. ad Psal. xxi. 1 3. * Agell. 
affert : 'A. (ixapto-riav. Coislin. bombycinus : 'A. dwrov t. 0. 
(vxaptarias. w Montef. 28 Syro-hex. .jb ./. 

♦ k^-«.o. ^ 9 Syro-hex. ♦ )ln«.->-> U^*. .}. " Syro- 
hex. ♦)i.^>, V f^ooi oom .01 V. 31 Vat. Nobil. 
notat: "Th. ut VII (h.e. LXX). *A. iniXa^ts ia^uvo, 
K.T.i." Unde perperam Montef. : 'A. e. i. vrriXapfs iaoptvot 
K.T.i. Cf. ad Psal. 1. 1. w Nobil., Colb. unus. Syro- 
hex. ♦ yLoai' Lj,' )6ot? LjA»(' .^0. w Sic Montef., 
tacito auctore. ;;l Syro-hex. ♦ ,. . i,«.n\ ^^— \o .(. 
Bugatus vertit : et ordinabo te in oculos tuos; invita, ni 

fallor, lingua. Syr. h>— .'(, Kardt-a, «-crra/Si^do-u, «rac^fXv, et 

sim., qua ratione cum Hebraeo conciliandum sit, non con- 
stat. M Nobil. M Coislin. unus. w Syro-hex. 

♦ ?Oj<> (Cod. C. La^??) Latt^r .-> .1 * Theodoret. 

et Iteg. unus: 2. Bvaedfav owrripto» cJcov. Syro-hex. 

affert: ♦ )Lv— o^a.L a\. «i^»! ■-*> •!■ 174 PSALMI. [Psalm. XLIX. 23- 23. Ofty V&& MWhM tQJ tiO). Et quiponit 
(curat) viam, ostendam ei salulem Dei. O . 
Kal eKeT 68bs 77 Seifcco aiiTco to crcoTf)piov 6eov. 
2. Kal t<2 evTaKTcos oSevovTi 8ei£a> acoTrjpiov 
6eov. 39 

Psalm. L (Hebr. li). 

1. TJY *^°?? D?iP?« Praecentori canticum Da- 

vidi. O'. ety ro reXos yjraXfibs tco AaviS. 'A. 

Tcp vtKonoia ue\a>Sr]ua toO AriuiS. 

2. SQ#*fl5. Bathseba. O'. Br,paa(3e'e. 'A. G. 

j3e6aa(3ed. 2. ofioicos tois O'. 2 

3. TJDTO Ll^TJM ^TT. Miserere mei, Deus, se- 

cundum bonitatem tuam. O'. eXenabv pe, 6 
6ebs, KaTa. rb fieya eXeos crov. 'A. 8copnaai 
/jloi, 6ee, KaTa. eXeov <rov. 2. oiKTeipov fie, 6 
6ebs, KaTa. rb eXeos crov. Q. ofioicos tois O'. 3 

4. "^Pr-S TO/lll. Multiplicando (multum) lava me. 

O'. eTTinXeTov trXvvbv fie. 2. iroXKdias nXvvov pe. 

5. "T^ri. Semper. O '. StairavTos. ~Z. evSeXe\cos. s 

6. 5pCn3 P5SW ]3??7 • L7 justus sis in loquendo 

te. O'. 07ra>y Sf 8tKaico6fjs ev toTs Xoyois crov. 

2. eveKev tov SiicaKaOijW cre €i> TOif Xcfyoiy o-ou. 

^tODffil TOW. Purus sis in judicando te. O'. 
Kal viKrjarjs ev rco Kpiveadai ae. A. imep- 
Kpidfjs . . 7 2. viKav Kpivovra. 8 0. vtKrjar/s . 9 "AXXoy viKfjcrais . . w 

7. ivh *anorfj KmM vjffi l n ft i^yj . £« / 

iw iniquitate genitus sum, et in peccato con- 
cepit rne mater mea. O'. ISoii ydp ev dvoftiats 
avveXf)cp6nv, Kal ev d/iapTiais eKiaanae fte r) 
fJ-rjrnp fiov. 2. (tSoii) els dSiKiav coStvr)6nv, 
Kal ev afiapriais eKv-qae fie r) ftrJTnp fiov. 11 
"AXXoy* eyevvqaev. 12 

8. fEfflH. Desideras. O'. f)ydirnaas. 'A. efiov- 
Xr)6ns. 2. 6eXeis. 13 O. ofioicos toTs 0'. u 
0-?D3. In occulto. O'. Ta Kpvcpta. "AXXos" 

^ J! 15 

ra ayvcoaTa. 

"^ 11 pf • Scire facies me. O'. eSrjXcoads fioi. 
"AXXos' ecpavkpcoads fioi. ie 

io. ft^ ni?_fy n&jpi npofoi ptoto ^jpaaJn. 

Audire facies me gaudium et laetitiam; exsul- 
tabunt ossa quae confregisti. O'. aKovTieTs fie 
dyaXXiaaiv Kal evcppoavvnv, dyaXXidcrovTai 
ocrra TeTairetvcofieva. 2. aKovaTrjv Troinabv 
ftoi ev6vfiiav Kal evcppoavvnv, TXapvv6rJTCo oara 
a. ovveffkao-as. 

11. "^pn. Absconde. O' . aTroarpeyjrov. 2. Kpi- 

+ov. 19 

12. in|i Crea. O'. KTicrov. 'A. dvaKTicrov. 19 
p33 ni"Y). Et spiritum firmum. O'. Kal 

TTVeVfia ev6es ( A. lli . Htoiuov, S. rjTotuacruevov. 2. 

iSpaiov 20 ). "AXXoy Kal trvevfia dXndes? 1 39 Theodoret., Reg. unus. S)tus minus probabiliter Aqui- 
lae tribuit, vertens : Ja_~? usj-.-. _>-»). mi^ v» J_j._.Uo .(. 

Psalm. L. J Syro-hex. 2 Vat. Nobil.: " Symmachus 
ut VII (LXX). Aquila, Theodotio, Bt6o-aPi8." Nobilium 
non ceperunt Drus., Montef., qui notant : 'A. 2). e. Z'. Bjj^- 
o-a$id (Montef. ex ingenio Brido-aPte). 3 Nobil., Vat. 

Syro-hex. affert: ♦)o»_-\ <-^. . n ». .(. 4 Syro-hex. 

*r ■ - — -I JiJ--^-- Jfc-J-->l .-». 6 "ItaMSS."— 

Montef. 6 Syro-hex. . .....N v» ,-< _3??)L» ^-J-_o ._». 

(Praetulimus fv«ev tov S. o-e, non oti SiKaio>8rio-ri, vel iW 
S«ato)^5s, propter alteram clausulam, vocav Kpivovra. Sic 
Dan. ii. 30 juxta LXX, pro Graecis, «Wkc-v toD SijXacl^i/at tc5 
/WtAri, Noster dedit, |i\vi\ Jc__ho» ^^__>.) 7 No- 
bil. Versio suspecta. Drusius : 'A. vTteprjpiB^s ; quod merum mendum esse videtur. 8 Nobil. Syro-hex. 

Symmacho continuat : «fc>_j/ Ai. «-_> J-3)I. 9 Nobil. 

10 Coislin. unus. u Euseb. et Colb. unus. Theodoret 

affert : 2. eKvrjo-e. Syro-hex. VN S ,.V{ Jlo — ___> Jot .__>. 
•:• ■■ -V ■ ^ - (e» auapTia) J_s__^_«__>o. Minus probabiliter 

Euthym.: t6 yap eKio-o-rjo-ev, eyevvrjcrev elirev 6 2vppaxos. 

12 Colb. <TTtxr)pS>s scriptus, et Coislin. unus. 13 Nobil., 

Vat. 14 Vat. 16 Coislin. unus. Fortasse est scho- 

lium. 16 Idem Coislin. 17 " Primam versus partem 

ex Colb. uno mutuamur; alteram vero ex altero o-rixripas 
scripto." — Montef. Correximus o-vve8\aaras pro avveffkuo-ev 
ex Hebr. et Syro-hex., qui affert: * t_ V ^->»? » « _^.o> ._». 
18 Syro-hex. <■ J_i_^ ._». Cf. ad Psal. xii. 2. 19 Coislin. 
unus. 20 Syro-hex. et Bar Hebr. ._» * J-~~^-° •« -h 
♦ Jt r> ~»^ Cf. ad Psal. Ivi. 8. 21 Alter Coislin. -PSAI.M. LI. 6.] PSALMI. 175 1B. ^SISa nptrbil. Ne auferas a me. 0'.ur)dv- 
TaveXr)? aV epov. 'A. pf) Xd{ir)s e'£ epov. 2. 
pf) dpfls drr' epov. G. pf) a^tXj;? aV epov.* 1 

14. ni'H3 nWj. Et spiritus spontaneus. 0'.Ka\ 
nvevpart f)yepovtKw. 'A. («u rrvevua) «ioo/erjroi'. 23 

16. TjnjTJ? "«aW^ [JV». Celebrabit lingua mea 
justitiam tuam. C. dyaXXtdo-eTai r) yXwaad 
pov tt)v StKatocrvvqv aov. 2. 8ia\a\rjaei f) 
yXcoo-crd pov rf)v eXerjpoavvTjv aov. 2i 

19. n"Y2tL2 rTH. Spiritus confractus. 0'.nvevua 

ovvTeTpipLievov. 2. (irvevua) ovvTe6Xao-uevov. K 

n3"T3"] "iIHZJ2~l7> . Cor confractum et contritum. 

O'. KapSiav crvvreTpippevnv Kal Teraireivcope- 

vt]v. 2. (KapSiav) Kareayviav Kal avvreOXa- 

t 2fl 

o-pevnv. 
nj^n «N7. Non aspernaberis. 0'. ovk e£ov- 

Sevwcrei. 'A. 2. E'. oiic «'fouSfiwfts. 27 

20. pTTW ^ffSra ftSWrt, Benigne fac ex 

benevolentia tua Sioni. O'. dyddvvov, Kvpte, 
ev ttj evSoKia aov rf)v ~2.id>v. ' A' dyddvvov 
eiSoKia. aov tt)v ~2,id>v. 2. evepyer-ncrov . . .* 8 
"AXXoy ev rfj 6eXrjo-ei croi>. 29 21. Ww n^y jrrr-ra yfenn tm. tw av- 

lectaberis sacrificiis justitiae, holocausto et inte- 
ffro. O'. T&re evSoKrjo-tts Qvtriav SiKatoovvr)s, 
dvatpopdv Kal dXoKavrauaTa. 'A. . . . oAouvrMpa 
Kal oXor«X«'f. 2. rore wpooSifcj) Ovaiav StKato- 
o-vvns, dvatpopav Kal SXoKavTtouaTa. 31 

Psalm. LI (Hebr. lii). 

LT37 ^?^ 1 ? OISp^ Praecentori (carmen) 
didacticum Davidi. C. «V tJ rtXor avviatw 

TCO Aai/iO. A. Tq> VUCOTTOIU «ViOT^/iOKOf Aavto'. 1 

2. ^TW. Ahimelech. 0'.'Af3iueXe X . 'A.'Aet- 

peXe X . 2. 0. Ax<A«X<x- 2 

3. "^ipn. Bonitas. O'. dvopiav. 'A. E'. trtiiot.* 

DVn"73. Omnt dte. C. SXrjv rf)v fjuipav. 
2. /ca0' e.Kao-TT)v ijuepav* 

4. Itnnn nVin. Injurias meditatur. C a&- 

/ctai' eXoyicraTO. ' A. «Vi/3ot>Xar Xoytf«Ta». s 0. . . 
e<f>6ey£aT0. 6 

5. "^Jt» Mendacium. C dStKiav. 'A. invoos. 7 

6. STW-HyrTj nnn«. Di/tyj* oronia »er6a ae- 22 Aquilae lectiouem habet Colb. unus: ceteras inveni- 
mus in schedis Usserianis apud Eichhorn. Repertor. T. XIII, 
p. 1 8 1 . 23 Syro-hex. * JLaj j*> . }. (Pro 3"7J Aquila «'«ou- 
o-tntfpfms (Lxo..) adhibet Psal. xlvi. io. Cant. Cant. vi. r i.) 
24 " Sic omnes MSS., Theodoret. et Drusius." — Montef. 
Etiam Syro-hex. affert : *«^»? )k-fi?> i » » «N '^Jia > .^o. 
26 Montef. ex Euseb. affert : 2. o-vvreTpiii)iivov irvdua ; et ex 
Coislin. uno : "AXXof ovvrtffhao-uAvov. Eusebius- ait : ical 

avrt tov crvvTeTptuucvov irvtvuaros, Kara ^vpua^ov, «Xfyoi»' Kat 

iTvevua tl6ks k.t.«. Ubi o-vvrtTpiuuevov, ni fallor, est calami 
lapsus jiro ovvre Skao-ui vov. Vid. not. seq. w " Euseb. 

et tres MSS. : 2. Kareayuta yeyovev 17 KapSla uov." — Montef. 

Nobil. tantummodo affert : 2. KaTeayutai» ; quod- et in tri- 
bus istis codd. exstitisse suspicor. Eusebii enarratio est : 

E7r«t5ij KaTcayuta yeyovfi/ f) k. uov, Kara ^vpua\ov, etKoTtiis ev£d- 
prjv, Kapolav KaQapav (ktio-ov) ev euo\, 6 6eos, dvrt rf/s KaTeayvias' 

Ka\ dvri roC o-vvreTptuuevov, cetera ut supra. Deinde Syro- 
hex. affert: * )^o>.»o .jo. Montef. ex Coislin. edidit : 

"AXXot' o-vvreffkao-uevt)v. 2T Syro-hex. )l ,ot .j» .('. 

♦ ^*.l. 28 Nobil. ** Coislin. unus. 30 Syro- 

hex. *h>+\ 1N0 p ..Nvi «vio [ .viJ\ m l^-a-. ./. Idcm interpres pro ?v3 adhibet oXor«X£t Deut. xiii. 16. Etiam 
Lev. vi. 23, ubi Hesych. ait Aquilam vertisse integrum, 
credibile est Graece exstitisse non oXoVX>ipo>>, quae Monte- 
falconii est conjectura, sed dXoT«X«r. S1 " Ex Colbert 

uno et ex Dan. Barbaro. Coislin. unus : t6V« ^«X^o-ftc iXo- 
Kkripa Ka6ayta(6ueva mipl ; quae videntur scholion esse." — 
Montef. Euseb. affert: 2. 7rpoo-o«£i7. 

l's u.m. LI. l Syro-hex. |bj^.o^t It-o-sf . ^vN J. 

♦ r— o?. Cf. ad Psal. xli. 1. * Nobil. Syro-hex. in 
marg. affert 'Ax««'X«x (■i N - ***•--?) s Syro-hex. .o» .(. 

♦ ). m ... * Theodoret, Nobil. " Euthymius Aquilae 
tribuit." — Drusim. Immo Euthym. ait: " Quod vero 
ait, tota die, Sym. dixit, per sbujulos dies." Neque aliter 
in Graeco. 6 Syro-hex. ♦ o^.fcoo ]^l I"\ i .(. Cf. 
ad Psal. li. 9. xc. 3. 6 Montef. post Drusium edidit : 
G. e\d\r)o-e; Drusius iiutem ita vcrtit Latina Euthymii: 
" Pro cogitwoit, Theodotio reddidit, locvta est." In Graeco 
est e'(p6ey£aTo, quod et ipsum suspectum. Theodoret enar- 
rat: "frtv&ivt, </»>o-t, Xoyott MoXuxttt tt)V yXSrrra»' ro yif> «"Xo- 
ytcraTo, dvrl tov, e'q>6ey>-ato, ridttKtv. Syro-heX. .(. 

♦ ILo^sssJ. 176 PSALMI. [PSALM. LI. 7- vorationis (exitii). O'. f)ydirr}aas irdvra ra 
pfjpara Kara.rrovrLap.ov. 2. f\yd-rrr)aas irdvras 
Xbyovs eis rb KaraTTieTv. 8 

7. n^D. In perpetuum. O'. eis reXos. 'A. els 

vIkos. 

rho o*n fwa tTEt^i Vns» ^no^ HFtP. 

Terrebit te, et evellet te e tentorio, et eradicabit 
te e terra viventium. Selah. O'. eKriXai o~e 
Kal peravaarevaaL ae drrb aKijvcoparos, Kai rb 
ptgoofid aov €K yfjs (covrcov. SidtyaXpa. A. 
TTToijo-a cre, kcu cKTiXei ae cmb o-Kejrr/s, ko\ eVcpiftuo-ei cre eK 
yf)s immcov, aei. 10 2. KadeXei o-e, Kal aTro£vaei 
cre dirb rfjs o-Krjvfjs crov, Kal eKpi£d>crei ae eK 
yfjs (covrcov eis dei. 11 

8. Ipnto'; vfyfi. Et de illo irridebunt. O'. Kal 

en avrbv yeXdaovrai. ' A. Kal err' airbv yeXd- 
ctovo-lv. 2. Kal ravra yeXdaovaiv. E'. Kal 
eir avrbv eiriyeXdaovaiv. 12 

9. D^ip^. !S7 TjSri *Vft* En! vir qui non posuit. 

O'. iSov dvdpcoTTOs os ovk eOero. 'A. iSoi> 6 
dvf)p ovk eOero. E'. bpoicos rois O'. 13 

f$\ Roboravit se. O'. Kal eve8vvapco6n. 'A. 

eKparaiddr]. 2. evLa^ypiaaro. 14 ' 0-. bpoicos 

tols O'. 15 
"irflrni. In injuria sua. O'. errl rfj p.araibrr\ri 

CtVTOV. A. 2. ev rfi emftovky avrov. 

io. d^n n^rn tt^n m| rjnr». ^ e ^ S i CM * 

o/ea virens in domo Dei. O'. eyco Se coael 
eXaia KardKapnos ev rco oikco rov 6eov. 2. 
eycb 8e coaei eXaia ev6aXf)s ev rco oikco rov U. ! T pT , pn TJ3 l^ta"" 1 !) Tpl-'. Nomen tuum, quia 
bonum est coram piis tuis. O'. to bvopd crov, 
otl ^prjcrrbv evavriov rcov bo-icov crov. 2. brt 
dya6bv rb ovopd o-ov dvriKpvs rcov baicov crov. 18 
"AXXos - rcbv dyvcov aov. 19 Psalm. LII (Hebr. liii). 

1. TVT? ^StoO nSna- 1 ?^ nS2C>!?. Praecentori 

super citharam (carmen) didacticum Davidi. 
O'. ets to TeAo? V7rep MaeAe# avveaecos rco 
AaviS. 'A. rcp vlkottolco e-rrl yppeia. eirLO-rrj- 
povos AaviS. 2. eirLviKLov Slcl yopov trepl 
avveaecos rov AaviS. 0. eis rb vlkos xrrrep 
rf)s \opeias avveaecos rov AaviS. E'. irrrep 
rfjs x°P ei ' a s- 1 

2. h)V CpnTT] in^ntpn. Corruperunt, et abo- 

minabilem fecerunt iniquitatem. O'. Siecp6ei- 
pav, Kal efiSeXvyOrjaav ev dvopiais. 2. Sie- 
<p6dpr}aav, Kal (38eXvpiav eirerrjSevaav p.erd 
dSiKias. 2 E'. S'. bjioicos rois O' (8Le<f>6eLpav)? 

4. ^^j^^ ^lfil ^? ^?. Unusquisque eorum de- 
flexit, una corrupti sunt. O'. 7raVTe? egeKXivav, 

dp.a fj\peico6rjaav. A. war avros dirc-o-Tpdcpri, apa 
crvverrXaKricrav (s. mptCTrXdKrjcrav). 

5 itnp xh avh* orb iVdn "ttssf >b%*. 

"■ :'t • v: ■.•(!■•■ : x • - •■ : 

Comedentes populum meum, sicut comedunt 
panem, Deum non invocant. O'. o/ Kareadi- 
ovres rbv Xabv p.ov fipcoaei dprov, rbv 6ebv 
ovk eireKaXeaavro. A. 0. KaTecrdiovres (s. io-dl- 

ovrts) tov XaoV pov ccpayov aprov, tov 6ecv ovk cVikoXou- 

5 

pcVOL 8 Colb. unus. Syrus noster affert : 2. «s rb Ka.Tam.elv 
(\\ \ -^ ■» N » Jo»-=>). 9 Syro-hex. * Jlo-sJL^. ./. 

10 Syro-hex. ^ ^jj^jo .)lfc«ji> ^jo .■ «\ fe*-> o *f±-U .}. 
•> k*jut*3 » < IJ^» 1^.»/. u Montef. ex Chrysostomo, ut 
ait, Ioco non memorato. 12 Cod. 264. 13 Vat. 

14 Nobil. 15 Vat. 16 Syro-hex. |),n-> .*e .1 

♦ otis-j. ir Euseb. 18 Idem. w Coislin. unus. 

Psalm. LII. x Sic Montef., ex Eusebio, ut ait. Ad 
Aquilam AaulS pro toO A. juxta Syro-hex., et ad Theod. 
toC A. pro t<5 A. rescripsimus. Euseb. affert : 6 p-ev *A. tni X°P e i a f)ppr)vevcrev' 6 8e 2. fiia ^opoC" 6 8e S. i>7rc/) T^y x°P e ^ as i 
Ka\ f) E' ck8oo-(j wo-avriBr. Et mox: 8to irapa tois Xootoie cp^iij- 
vevrals, tov A. emyeyparrTai. Theodoret. : 2. 8ia x°P°v. Syro- 
hex. *»*o> (.-ils^-o^.? )iri i . i\>o ^^ }La9f . f a N\ ./. 
« «-.o»? )Lo_il^. o_a_flo ^-^io )?°-«s, •-^ 3 Ro-sl? •-£»• 
2 Euseb. Vat. affert: 2. dieqlddpricrav. 3 Nobil., Vat. 

4 Syro-hex. •> oXlji».)./ J»-»3(' ^Soi oot %o ./. 6 Syro- 
hex. »J5 .)pf» ...\ o\a/ »X} ).vis\ ft-*^i/ *o X .}■ 
* r U Jl JoCiKjJ. -Psalm. LIV. 3.] PSALMI. 177 6. tnD i"^rrN7 "irtS-VTnS DEJ. Mic timuerunt 
timore, ubi non fuit timor. O'. eKet etpofir)- 
6r)oav ('A. e-TTorj6r)aav. 2. cpo{ir)6t)0-ovTai' i ) 
<pof3ov, ov ovk fjv cpofios. 0. . e6apf3rj6r)aav 
6dpf3tp y ov oi/K rjv 6dpf3os. 7 

-"3 nnforan ieh niosy tw OTCifeN-S 

» • ••• :, JiT : - - • • v : • 

DDNE) DT17N. Quoniam Deus dispersit ossa 
obsidentium te; pudore affecisti, quia Deus 
sprevit eos. O'. Sti 6 6ebs SteaKopmaev 6o~t5. 
dv6pamapeoKcov KaTr)o)(yv6r)aav, Srt 6 6ebs 
e£ovSevcoaev avrovs. A. Sti 6 6ebs eoKopmoev 
dora -Tapepl3e(3\r]K6Tcov aov jjo)(yvas, Sti 6 
6ebs direppftyev avrovs. 2. 6 yap 6ebs Sta- 
CTKopmaet oara tcov Trapepf3a\\6vTcov rrepl tri' 
KaTaiaxyv6rjcrr} J Srt 6 6ebs direSoKipaaev av- Psalm. LIII (Hebr. Hv). 

1. mt T> 1 ? ^StoQ rrt^aja pffloV. Praecenlori in 
Neginoth (carmen) didacticum Davidi. O'. eis 
rb TeXos ev vpvots avveaecos t<£ AaviS. 'A. 
Tw viKo-TOtcp ev yjraXpots emaTrjpovos tov AaviS. 
2. emviKtov Sta ^ra\TT]picov irept avveaetos tov 
AaviS} 

3. ^rTTn. Judica m,e. O'. Kpivov pe. 'A. E'. Kptvets pe. 2. StKdtrut (jtot). 6. 6poim 
tois O'.* 

5. BT.^Ji Et praepotentet. O'. Kat Kparatoi. 

2. Ka\ aKaTapdjcrrot. 

6- ^P^- In sustentantibus. O'. dvTtkrrrmop. 
2. imepetapa* 

7. arypsn TinnNa ^vph snn yt£. Repenaet 

malum oppressoribus meis, in veritate tua ex- 
scinde eos. O'. d-Tocrrpe-^ei rb KaKa tois 
e)(6pois pov ev TJ) d\r)6eia trov e£o\66pevoov 
airrovs. 2. dvTairoStooet KaKa, tois diroret)(i- 
(ovoi pe' ev rfj d\r)6eia. aov dirootdmr)oov 
avrovs. 5 
8. ^"nrQW ninSl. Prompta voluntate sacri- 
ficabo tibi. O'. iKovoicos 6voto aot. 'A. ev 
iKovotaopZ 6vatdato oot. e Psalm. LIV (Hebr. lv). 

1. ~iyf? ^SfcpO ni2^]n TO:oV. Praecentori in 
Neginoth (carmen) didaclicum Davidi. CY. eis 
to re\os ev vpvots ovveoetos tZ AaviS. 'A. 
tZ vtKorrotcp ev ^ra\pois emorrjpovos tov AaviS. 
2. emviKtov Sta yjra^Trjpicov [irept] ovveoetos 
tov AaviS. 1 

3. "'TttJS TTU« Vagor in querela mea. (Y. e\v- 8 Nobil. 7 Idem. Drusius casu omisit ddpfiip, Mon- 

tefalconium in errorem inducens. 8 Euseb. " Theo- 

doretus vero : 'A. 2. o yap 6tos SitoKopiriatv dard irapfp&a- 
\6irrav -repi tri. Ambas scilicet simul posuit, quia parum 
erat inter utramque discriminis." — Mcmtef. Etiam Cod. 
268: *A. Kai 2. -Tape-i^aXovrwv -r-p\ ai. Syro-hex. affert: 
■> .. \ ->n nS »_^_fc» ./, h. e. i-aptp.$-$h-)Karu>v (ut | ■■;-»>■, 
-Tap-p(3(f3\r)Kvia, Gen. xxxii. 1) adversum te; unde in Gmecis 
fortasse legendum, T-ap-pft-ftXriKOTav koto o-ov, aut saltem 

iraptp,fi(fi\r)K6rru>v cot. 

Psalm. LIII. l Euseb. Syro-hex. affert: )la-o)f .^s. 
♦ »-o»j JIqj^q^»? .fcW (Cod. B. \uS) )j-i-o »-^a 
"Quid autem Syrus legerit pro rr-pi, quod verterit j-so/, 
dicens, vel dicit, incompertum mihi est; nisi forte error 
sit librarii, qui scripserit «Jo/ pro '^^-a», quod habetur 
in titulo Psalmi superioris ejusdem Symmachi." — Bugal. 
TOM. 11. Vocab. <-W> quod testantur etiam Codd. B. et C, jun- 
gendum videtur cum nomine interpretis, Symmachus dieii, 
quod in Commentariis Bar Hebraei non raro est videre. 
Praepositio rr-p\ abest in Syro-hex. etiam Psal. liv. 1, ubi 
vide. 2 Sie Nobil. Vat. affert: 'A. E'. k/mkk -u. e. 

opolas Tolr O'. Euseb.: Oi \onroi' &uaiatts pot. Montef. ex 
" duobus MSS." edidit : 'A. 2. CHKaatis /*o«. E". Kpa-tis -mt, 

Idem ex Coislin. affert : 'A. 2. ■un. E'. Kpatis -it. s Syro- 
hex. ♦ )Lua?L» J)o ,js>. Cf. Hex. nostra ad Cant Cant. 
viii. 6. Ezech. xxviii. 7. xxx. II. * Euseb. * Idem. 

Syrus affert: 2. toij a-rartixiCovai ut (u^> ^.x ^ «.n n ? ^ .- V «l) ; 
et 2. d-roata-rr)aov avrois (»oj/ jbIS-»)- tuseb. 

Psalm. LIV. ' Sic Montef. Euseb. affert : 'A. «V V°V*«. 
2. Sta faXrriplav. Syrc-hex. ut Montef., nisi quod ad Svm. 
jrepi non agnoscit. Cf.'ad Psal. liii 1. A a 178 PSALMI. [Psalm. LIV. 3- Trr)6r)v iv Trj dSo\ea\ia fiov. 'A. . . iv 6/j.i- 
\ia fiov. 2. KaTrjve^dnv Trpoa\a\a>v ifiavTm. 2 
"A\\or kv Tfi fiepifivr/ pov. 3 

3 4. sroh nrar *»o rrna hrSm .wnN*,. Et 

v, _. T T '-T •• : • •• i • T I' T : 

perstrepo, ob vocem inimici, ob pressuram im- 
probi. O'. Kal irapdyfinv. dirb (pwvfjs i%- 
6pov, Kal dirb 6\fyea>s apapTa>\ov. 'A. <a\ 

TJxqaa d-rb (J>a>vrjs ix^pov, drrb 7rpoo~d>irov dvdyKrjs ao-ej3ovs. 

2. Kal avveyy6nv virb (fxnvfjs iy6pov, virb 
ivo~(\rjaea>s daeftovs. 6 

4. ipiattto] t)#y\ ftN ty WDJ , *'3. Nam de- 

clinare faciunt super me iniquitatem, et in ira 
odio me persequuntur. O'. oti k£eK\ivav irr 
k/ie dvofiiav {'A. dvcoa>e\is. Q. bfioim toTs 
O' 8 ), Kal kv opyfj iveKorovv poi. 2. otl 
ijrippi^rav KaT ifiov \_els~\ dai/Setav, Kal fier 
opyrjs r)vavTid>6r]odv fioi. 7 

5. ^"jlpSi 7^!"P T37. Oor meum contremiscit in 

medio mei. O'. 17 KapSia fiov irapd)(6r) iv 

ifioi. 'A. r) KapSia fiov doSivrjaev iv iyKaTO) 

pov. 2. r) KapSia fiov SieaTpoqbaTO evSov 
pov. 9 

*by ^bpl ITO H\l_P*fy Et formidines. mortis 
ceciderunt super me. O'. koi SeCKia Qavdrov iiriireGev iir ifli. 2. Ka\ uepipvai (j>ofiepa\ (s. i-rl- 
(pofioi) Bavdrov iniTnirTov irr ipe. 

6. rffirpS. Tremor. O'. o-kotos. 'A. ei\ivSnais. 
2. (ppiKr). 10 

I ,KJ. T | I » I T T «T " V " • I V • * " » 

■vrns-i r 1 ?** "rt. pvnN narr. _?* rfm.- 

t .._|.t a: ' •:- 

Qwis «?aW wu^i pennas instar columbae f avo- 
larem et conquiescerem. En! elongarem fugere, 
commorarer in deserto. O'. Kal eiira- ris Scocrei 
UOl TTTipvyaS ( A. perdqjpeva 11 ) d>aei irepiaTepds ; 
Kal ireTaadrjaofiai Kal KaTarravaw. iSoij ifid- 
Kpvva ajvyaSevcov, Kal nv\io6r)v iv TJ) ipf)pa>. 
2. Kal ehrov rtt Sd>o~ei fioi WTepvyas Sael 
irepiOTepas, ireTaodrjvai Kal iSpao6r)vai- iroppco 

&v inoir)0~a tt)v dvaya>pr)o~iv fiov, r)v\i£6fir)v &v 

> - > f 12 
ev Tj) epr)fia>. 

9. "tgso nyb nrw -h sjjpwjs ntfhriM. Acce- 

lerarem evasionem mihi a vento currente (ra- 
pido), a turbine. O'. -rpoaeSexofinv tov ad>- 
(ovTa fie dirb 6\iyo~J/V)(ias Kal KaTaiyiSos. 
'A. 0. a-revaa> Siaaa>afibv ifiol dirb irvevfiaTOS 
\ai\aird>Sovs, dnb \ai\anos. 2. igaiqjvvs iiroi- 
naa dv ttjv eK(f>ev£iv fiov dirb Trveij/J.aTos iirai- 
povTos \ai\awos. 13 2 Nobil. Syramachi lectionem etiam Theodoret. affert. 
Syro-hex. tam Aquilae quam Symmacho tribuit, • mt - wixPw 

npoo-\a\S>v ipavra (_.!___. ]—>{ \~>( ^w <- »_3 ^_fc__.LL'( ). 

3 Coislin. unus. 4 Syro-hex. Aquilae et Symmacho con- 
tinuat: )_-o,;_- ^_o .} -\ ->.\\~.» ot2__s ^_o K__-»LL'!o. 
•:•)__-_».?* I---j!?. Sed ut prior pars lectionis solius Sym- 
machi est, sic posteriorem hanc ad Aquilam solum pertinere 
manifestum est. 5 Theodoret., Nobil. et Reg. unus, qui 
postremus habet dnb ivo-)(\r)o-ca>s, ut edidit Montef. 6 No- 
bil. 7 Theodoret., Nobil. Deest els in uno cod. Theo- 

doreti. Euseb. affert : 2. Sti irriypayjfav kot' ipov do-etSeiav 

k. t. i. Syro-hex. in marg.- sine nom.: r)vaima>b\)ardv poi 
(«_i. ooo) ^--i ci m). Ad iveKOTow Nobil. affert: Schol. 
ipvrjo-iKdKow, iprivia^ov ; quorum prius est in marg. Cod. 281. 
8 Euseb. Ad Aquilam Montef. iv iyKarois pov edidit, in- 
vito Euseb. Syro-hex.: 2. Sieo-Tpoqjdro evSov pov (^_So)is_o 
)oo»). 9 Syro-hex. Symmacho continuat: -___£_. U __■_>» lv-_»_ )>\~->~ * i.iN..S, .ba 

10 Euseb. Athanasius in Catena PP.GG., Tom. II, p. 51 Aquilae tribuit belvrims {hlvqo-is), probante Schleusner. in 
Opusc. Crit. p. 206. " Syro-hex. );—=>(' ./. 

♦ (Cod. C. )i^i). Syr. k-i->( pro perdeppeva ponitur Psal. 
lxvii. 14. xc. 4. Pro l??? autem Aquila t_ uerdqjpeva inter- 
pretatus est Ezech. xvii. 3. 12 Euseb. ad loc. Idem 

ad Psal. lv. 1 (Comment. p. 240) Symmacho tribuit, Ka\ 
neTao-8r)o-opai. r) Ka\ ih~pao-6r)o-opai. Priorem lectionem tuetur 
Syro-hex.: ^-.oot *___. )___.oi__ .^■■yiN o _.;A____ ._». 
« >. \ i? L__j__»,. (Graecum r)8pdo-6ri alias Syriace sonat 
LLk-»/; hic autem liberius, sed ad rem aptius, vertit Syrus 
noster per »?_•,, quod de avibus insidentibus ponitur Epist. 
Jerem. 7°> *4> V s ~~av opveov imKdSrjTU ()»*-); necnon 
2 Eeg. Xxi. 10, Ka\ ovk e8a>Ke ra ireTeiva tov ovpavov KaTairavaat 

(^__jf_____, teste Masio in Syr. Pecul. p. 49) eif alrovs.) 
13 "'A. e. cr-revo-a> K.T.i. Sic unus Regius, optime. Theo- 
doretus [?] hanc interpretationem Symmacho etiam tribuit, 
cui tamen tota competere nequit, ut arguitur ex serie. 
In hoc tamen consentit Sym. cum aliis, quod nVlD verterit 
-77-0 irveipaTos ; in ceteris autem in sensu tantum convenit -Psalm. LIV. 15.] PSALMI. 179 10. -vm onn vpfcrr"^ atfnh Ab ^in j&a 

•: tt • • t • at — t -: — 

"^T?* Degluti, Domine, divide linguam eorum; 
vidi enim violentiam et rixam in urbe. O'. 
KaTairovTiaov, Kvptt, Kal KaraSit\t ras y\d>craas 
avrcov, 8ti tiSov dvopiav Kal dvri\oyiav kv rfj 
iro\tt. 2. KaTairoOrjvai iroir)<jov, Sicnrora, [<a/l 
davpcpcovov iroirjo-ov tt)v y\cocrcrav avrcov, 8ti 
k6icopr)cra fiiaiov dSiKiav Kal StaStKaaiav ev rfj 
tt6\u. u 

ii. h&yn ohpj rvrtnrhv nniiD"' rfah\ an^ 

t t : lv t : t /,:• - t \ : t :- t t 

n3n|?n. Dies noctesque circumeunt eam super 
muris ejus, et iniquitas ac moleslia sunt in 
medio ejus. O'. r)pepas Kal vvKrbs KVK\coatt 
( A. KvKKbvvra 15 ) avTfjv kirl ra Tei^n avrfjs, dvo- 

flia Kal TTOVOS ( A. Ka\ dvaxpiXaa (s. ava>(f>(\(s) Kal 

Kchros 19 ) kv peacp avrrjs. 2. r)pepas Kal vvktos 
KVKXovvTa avrfjs rd Tiiyr), oSvvnv Kat ra\ai- 
rrcopiav evSov avrrjs. 17 

12. nrnsi ^n nnrno BWj-irfo nn-ipn niin. 

Pravitates in medio ejus, nec recedit a platea 
ejus oppressio et dolus. O'. Kal dSiKia ('A. 
imf}ov\r) ls ), Kal ovk k£t\nnv tK tS>v rr\artt<ov 
avrrjs tokos Kal S6\os ('A. 8<p\r)pa Kal krri- 
6eats 19 ). 2. krrrjpiias evSov avrfjs, d^coptarov 
dirb rcov ir\aretcov avrfjs faftiav Kat krridtaiv. 20 ["AXXor k6ttos Kal 86\os.] u 

13. *r$ ^iizn-vb Ntew ^cnrp i^ih-m 1 ? "S 

13QD nnDN"! h^Xl. JVon enim hostit pro- 
bris affecit me, et sustinuissem ; non odio 
habens me sese extulit contra me, et abscon- 
dissem me ab eo. O'. Srt ti k^dpbs coviiStai 
fit, vrrrjveyKa &v KaX ti 6 ptacov kir' kpt tfit- 
ya\oppr>p6vT)o-ev, iKpvfirjv dv drr avrov. 2. 
ov ydp k\6pbs irpotirT)\&Ktai pt, tva f3aaT&£or 
ovSe Sia piaovs fiot (f. ftov) krr' kftt kpty&\vvt 
irrtpvtapbv, iva KpvfScopat avr6vP 

14. tyt& ^m *ras o^a» nnm. At tu 

t\: • — a* :v i v: v — : *~t 

homo secundum aeslimationem mei (quem mihi 
ipsi aequiparabam), familiaris meus et notus 
tneus. O'. av Se, &v6pcoire ia6yfrv)(t, r)ytpcov 
pov Kal yvcoari pov. 2. d\\d <ri>, &v6pomt 
oporporros fioi, avvrjdrjs Kat yvcoptpos fiotP 

15. ^OJ &vh$ n^nn -rip p^npj rvrv -\un 

®?"3?* Q«i u na dulce reddebamus colloquium, 
in domo Dei ambulabamus in turba. O'. 8r 
tiri to avrb ky\vKavas kStapara, kv r£ oikco 

TOV diOV tTTOptvdT)p.tV iV OflOVoia. 'A. 0? 6pOV 

ty\vKdvafiiv dnopprjTOV . . .** 2. oiTivts tKoi- 
vo\oyovpt6a y\vKuav 6fu\iav, kv tco oikco tov 
6tov dviorpi<p6fii6a ovvSiaiTovptvot. 25 cuni illis, dum vertit ex eodem Reg., i^atyvrjs «Voir/<ra av 
rrtv (K<j>v£iv [sic edidit Montef.] k.tJ. Et ita intelligendus 
est Hieron., ubi ait in Epist. ad Sun. et Fret. [31]: ' Sed 
sciendum quod pro dXcyo^u^ia Aq. et Sym. et Theod. et 
Quinta ed. interpretati sunt, dn-o ■Kvdwaros, id est, a spiritu, 
et in Hebraeo scriptum sit merua; omnisque sensus ita 
apud eos legatur : Festinabo ut salver a spiritu tempestatis 
et turbinis.'"' — Montef. Euseb. affert: 2. (^aicf>vr)s av «roiijo-a 
ttjv (K<p(v£iv fiov cmb itvdfWTOs (iraipovros. I4 Ex Eusebio, 

qui (caTaTrovncr^rat et dSiKacrlav babet. " Colbert. unus 
KaTaTrovdrjvai, perperam; alter o-tixip^' scriptus, itaTa7ro- 
6r)vai ; quae lectio non spernenda." — Montef Etiam Syro- 
hex. KaTarro8r)vai in suo habuit, vertens : o n \~. }s n ^ N. .^ao. 
«oX; \ 1 «\ > ->S> p\.i«. U? .*>«as r-^- Cf. Hex. 
nostra ad Thren. ii. 8. Deinde pro dfincao-iai», quae vox 
non alibi fertur, ex Catena PP.GG., Tom. II, p. 49 &aSi- 
Kao-iav assumsimus. Cf. ad Psal. xxxiv. 23. 15 Syro- 

hex. in textu habet kvkKu>o-ovo-iv (.a_s^9^-i); iu marg. 
autem: 'A. KvKKoivra (l^ial^oo?). 18 Syro-hex. Uo .}. ♦ JLai.o Ij»Io-. Cf. ad Psal. v. 6. lv. 8. 17 Euseb. 
Nobil. affert : 2. douvr/ k<u TaXatTrapia. 18 Syro-hex. ./. 

♦ Jlaj. 19 Euseb., Colb. unus. Syro-hex. I^so,. ./. 

♦ )o»,o. ^Euseb. 21 Coislin. Est falsa lectio Cod. 
Vat., teste Maio. B Euseb. Vox jrrfpwo-^o»' nescio au 
ex Psal. xl. 10 huc advectum sit. M Euseb. in Com- 
ment. p. 236, ubi d/iojdrpoTrof editum. Idem vero ibid. 
p. 229: ofrVf yap 2aoi X lo-6^n>x ot ovtov i) <f)i\os, t) «cara to» 
Svpuaxov, opdrporros r)»>; et in Dem. Evang. p. 472: o-v 4V, 
av8pwrr( oporporri uoi. Nobil. affert: 2. d\\a <ri livBptrrros 
d/idrpojror, KaX crwr)6r>s pov Ka\ yvaptuos. Denique SyrO-hex. 

: m^» I^.Ok.0 )..>^ : w^. (jjw> )oJk .j»; ubi locutio 

)l_l|L3 )CL_V SpOTpOTTOS, 11011 OpOtOTpOTTOS ()-j)L-< l-JO») SOIiat. 

Vid. Masium in Syr. Pectd. p. 48. M Nobil., Vat. 

25 Euseb., ubi male dvao~rp«p6p(6a editum. Nobil. affert : 
2. otTiws «oiv. yX. optXiav. Syro-hex. in continuatione : 
oi^_--3 .)____. | i.iv JLsb 1 s-)-a SS;( ^0« f-.-=-V? yovo» 
« ^__. ^-i-yio )?f-> y-x' ,a .^.00. ^----v<>_oo |o-_^«. 

A a 2 180 PSALMI. . [Psalm. LIV. 16- 16. teh$ (p fl» HftfJ) r\S^^ : . Vastationes 

super eos (irruant). Aliter: Mors decipiat 
(subito opprimat) eos. O'. eX0e'ra> 6dvaros 
kir' avrovs. 'A. kndgei 6dvarov hr avrovs. 20 
2. ai(pvi8icos ddvaTOS kneX6oL avrois. 27 
WWIOTX JTlJH - ^. Quia mala in habitaculo 
eorum. O'. otl novripia kv Tais irapouciais 
avrav. 'A. otl novrjpiaL kv crvcrTpocprj aiircov. 28 
2. ort irovr\pia kv crvcrTpocpfj aiircov. 29 

17. WP^ f^TH *W U \$ M h» "»»». Ego 

ad Beum clamabo, et Jova servabit me. O'. 
kya> irpbs tov 6ebv eKeKpa£a, Kal 6 Kvpios eicrr\- 
Kovcre fiov. 'A. kyco wpbs tov 6ebv KaXecrco, 
Kal Kvpios crcacrei fie. Q. kyco npbs tov 6ebv 
KeKpd£ofiai, Kal Kvpios acoaei fie. 30 'A.0.2.E'. 

r /~\/ o/ v / 31 

crcocrei fie. t ) . o . ecrcoaev /te. 

19. ^"TJjpD. A bello quod mihi. O'. dnb tcov 

kyyic\ovTCOV fioi. 2. (airo) t5>v eyyvBev (fiou). 

"HSJ? VH D s _""G -, 3, Quoniam in multis erant 
mecum. O'. ort eV 7roXXor? r/o-ai/ <xw/ e/tot'. 
2. 7roXXoo-TOi yap kyevovTO npbs kfie? 3 

20. ^7? ^ 1 » ^ — ' Quippe qui sedet ab antiquo. 

Selah. O'. 6 vndp-^cov irpb tcov aicovcov. Sid- 

ijraXfLa. 2. Kadrjfievos aw' apxrjs, aei. 

Dvi 1 ?» %rr tih\ *tah rfwhn pn ic?m. 

v: :v : /,-r • -: I ■• v -: 

Quibus non sunt mutationes, nec timent Deum. 
O'. oii ydp ko-TLv avrois dvrdXXayfia, /cat oiik kcpoL3rj6rjcrav tov deov. 'A. ois oiiK eiaiv d\- 
Xayal ai/Tois . . . 35 2. oii ydp dXXdaaovTai, 
oiiSe cpofiovvTai tov 6eov. 3e Q. ofioicos tols 
O'. 37 ["AXXor 6'rt o SoXos dvTaXXayfia av- 
tois.Y 9 

2i..ttfna bkn vrihm vn* rhti. Misitmanus 

suas in pacificos suos, prqfanavit foedus suum. 
O'. k£ereive Tr)v \eipa airrov kv tco dnoSiSovai' 
kfSef3r)\coaav rr)v SLa6rJKriv aiiTOV. 'A. dne- 
crreiXe X e 'P a aiiTOV ev eiprjVLKOis aiirov . . , 39 
2. k£ereive rr)v \eTpa aiirov eis tovs eiprjvev- 
ovras irpbs aiirov TrapefSr/crav crvv6riKr)v.'' 

22. |»«to ra T3n 'ehrxypi vs n«nnn ^phri 

rv\nr\p nsriT. Leviora sunt butyro ora ejus, 
et bellum cor ejus: mollia sunt verba ejus prae 
oleo, et ipsa evaginati (gladii). O'. SLeftepia6r)- 
crav dirb opyrjs tov npoacoTrov aiirov, Kal r\yyi- 
crev r) KapSia aiiToxr ryrraXvv6r)aav ol Xoyot 
aiiTov iirrep eXaiov, Kal aiiroi etVt (SoXiSes ( A. 
Xoyxat 41 ). 2. XeLorepa fSovrvpov tol crTOfiara 
aiiTcov, iroXefiei 8e r) KapSia eKaarov aiircov 
dnaXcoTepoL oi Xoyoi aiirov kXaiov, ovres dva- 
TfirjTiKoi.* 2 

23. Tp>7? • 'J? ' ' s$ Wp??' Conjice super Jovam 
quod dedit tibi (sortem tuam). O'. kirippL-^rov 

kjTL KVpLOV TrjV fiepifivdv aOV. 2. aves cVi Kvpiov 

to ayaTtrjo-ai o-f. 43 'A. 2. E'. S' dyanrjaeL o-e. 44 26 Euseb. et Colb. unus. w " Sequentem Symmachi 

lectionem duo Colbertini Aquilae perperam ascribunt." — 
Montef. 28 Euseb. et Colb. unus. 29 Colb. duo. 

Syro-hex. affert: 2. iv o-vo-Tpocpals airSiv (\ ■ « o i_a » 

v oo,^-.>). Cf.adPsal. xxx. 14. 30 Euseb. 31 Vat. 
Syrus affert : 'A. 2. e. eaaa-i pe (>»ii)oji.). 32 Syro-hex. 

v|^>OlO ^j .jb. M Euseb. Theodoret. et Nobil. : 

2. 7roA. yap eycvovTO irpbs p-e. Syro-hex. »j-^ )\ ' •)^<t> .«£0. 

•:• wLo^. oo.o). 34 Syro-hex. |^.*a*. ^o >=^!S->? .a». 

* k-4-i.«W. Montefalconii ad hunc locum oscitantiam, 
Symmacho tribuentis quae manifesto sunt ipsius Eusebii 
verba, merito castigavit Schleusner. in Opusc. Crit. p. 208. 

35 Nobil., Vat. Montef. addit : «ol ovk ecpo^r)8rjo-av tov 6e6v. 

36 Theodoret. Nobil. affert : 2. ov yap aSXao-o-ovTat. Syro- 
hex. ♦ )mi%* ^-» y^j» t Do J<; .Oi N.".too <-a^H .xo. 

37 Vat. 38 Montef., ex " MSS.," ut videtur. Nescio an legendum, or« oiS* oXor avraWaypa airois. 39 Euseb., 

Nobil. *° Euseb. Theodoret. et Cod. 264 : Oi rpeh- 

et-eretve — npbs airov. SjTO-hex. affert: 2. €<? rois elprjvev- 
ovras rrpbs airov (otlo^. . » I » ■ V? .oJot-s). Nobil.: 2. 
rrapeprjo-av o-vvdr)Kqv. 41 Theodoret. Hieron. lanceae. 

42 Euseb., cujus Cod. Colb. cmoru.r)TiKo\ habet. Theodoret. 
affert: 2. Xeiorepa — eKaoTov airav. Syrus noster accurate 
vertit: ojnv ..oom-sscLs ]Lo|u> ^o ^O/ M i-h~* .>£o. 
woio^o fcO>Dl ^IV-. .^o •:• . oou_2o f ^so» [ -iN ^-? 

♦ )»ls^s ^.o)-iV-(' »3 .U,»m »Jo. Minus probabiliter 
Nobil.: 2. \ei6repa /3. to. crr. airav, Ka\ i) Kapdia airav TroXf/ifi. 
Idem affert: Schol. Ka\ o-vveKKeia-drjo-av al KapSiai airav. 

43 Syro-hex. ■■ -> -- ■« Joi L_j_:o ^_x L— 3u ••— >• 

♦ (Cod. C. -. a - -«) ** Colbert. unus. Pertinet ad 
1?^) non ut Montefalconio videbatur, ad 1.f|??|. Hieron. 
charitatem tuam. -Psalm. LV. 4.] PSALMI. 181 23. p^jh -Bta OV^V RT^. Non dabit in 
aeternum vacillare juslo. O'. ov Scoaet eis rbv 
aiSva adXov t<o StKaim. 2. oiik iKSd>aet eis 
aiSva KXetaOrjvat (fort. /cAiflipaj) oY/catop. 45 
[*AXXoy ety peTaKtvrjatv ets re rapaxrjc.] w 

24. nrnri "wa^ crnta d^Vn rwwj. i^ »«-0, 

De«j, descendere facies eos in puteum sepidcri. 
O'. ot) 6*e, d 0edy, /cara£eiy airrovs eis d>piap 
Sta<p6opds. 2. cn) <5e, 6 #eoy, Karej/ey/cety au- 
To£y ety XaKKOv Siatpdopas. 4,7 

dtvw ^n""-^ 1 ? rroioi oro-r "*_h. Fin 

...... v:v t : * • t •• | - ' * 

sanguinum et fraudis non dimidiabunt dies 
suos. O'. dvSpes aiftdrcov Kal SoXiotvtos ov 
pf) r)fitaevacoat ray fjfiipas avrSv. 'A. dvSpes 
aifidrcov Kal errtOiaecos ov)( r)fuaevaovatv r)fii- 
pas ai5r<£j'. 2. fitaicpovot Kal SoXtot oi>x r)ftt- 
aevaovat ray fjpipas avraiv. 48 

Psalm. LV (Hebr. lvi). 

i. D£0p -rn^ or^tn d^n ntf^^g mroV 

ri» Cyjntt^S frrtM ThNH. Praecentori 
super columbam obmutescentiae remotorum (lo- 
corum), Davidi scriptum (carmen), quando 
tenebant eum Philistaei w Qath. O'. eis to riXos vrrep tov Xaov tov drrb tS>v ayicev (itfia- 
Kpvppivov, tS> AavtS els crrnXoypacpiav, Srrbrt 
eKpaTrjcrav airrbv ol dXXbcpvXoi iv Tid. 'A. 
r£ viKorroiSt vrrep nepiarepas dXdXov pa- 
Kpvapmv tov AavtS Tarretvov reXeiov, iv tS> 
Kparfjaat airrbv ( l>vXtartaiovs iv TiB. 1 2. 
imvtKtov vrrep rf/y irepiarepas, im6 toC <pC\ov 
avTov arrmapevov tov AavlS tov Tarretvbcppovos 
Kat dfj.cip.ov, ore Kariaypv avrbv oi ^vXtariaioi 
iv Ti6? Q. eis rb vikos imep rrjs ireptare- 

pas 3 E'. tco viKorrotco vrrep ttjs irept- 

arepas rijy poyytXdXov KeKpvppivcov tS> AavtS 
eis aTijXoypacpiav, Srrore eKpdrr/aav axrrbv oi 
dXXocpvXoi iv TiO* 

3. BftlJ- 1 /) *TYW IBtW. Absorbuerunt me ini- 
mici mei quotidie. O'. KaTerraTr/adv fte ol 
i^Opoi fiov oXr/v tt)v r)fiipav. 2. iirirptfiov 
oi OXi/Sovris fte Kara rraaav f/pipav.* 

3, 4. dv :arro *h orori 1 ? d^s. Quia 

multi sunt bellantes mihi, Excelse. Die. O 7 . 
drrb vtyovs f/ftipas, oti iroXXol oi iroXeftovvris 
fie. Alia exempl. oti iroXXot oi iroXefiovvris 
fie drrb irtyovs. r)fiipas. 'A. Srt 7roXXoJ 7roXe- 
povai pe, vtyiare . . 2. 6Vt 7roXXot oi rroXe- 
povvTis fie vyfrnXoTepot (s. tynXortpt) . .• 45 Euseb. Pro (cXeto-^rjrai, quod ab Hebraeo nimis re- 
cedit, Semlerus conjecit K\i8rjvai, coll. Psal. xlv. 7 juxta 
LXX. Majoris momenti est testinionium ipsius Sym. ad 
Psal. xlv. 3. Jesai. liv. 10. 46 Colb. ortxnp^ scriptus. 

Est merum scholium. 47 Euseb. Syro-hex.: 2. & 

XdxKov (|oa~^.). 48 Euseb., qui ovx fjfitatvo-wo-iv bis 

habet. Montef. ad Aquilam negligenter edidit, oi /i^ fjpi- 

o-fiaovo-t rar f)ncpas avrav. Syro-hex. affert: 2. piaitpovot 

Psalm. LV. l Euseb., Nobil., quorum hic KpaT^o-ai auroC, 
uterque autem *uXio-Tai'ous habet. Cum Graecis omni ex 
parte consentit Syrus noster: a ^ -- .)lo_oi ■ *> \ N .(. 
j.Nfi -vi [fljfljB »-o?» )lcMn..ttoo? ]l^_-_oo V |dc_. 
* ^- . -» ) -K. ^\o> „o,c______ ►->. Hieron. vertit : Vic- 

tori jrro columba muta, eo quotl procul abierit David 
humilis et simplex, etc. 2 Euseb., Nobil. Montef. 

juxta Euseb. edidit, fmep toC (/)uXoi; anuo-ptvov tov &., ver- 
tens, pro tribu rejmlsa ipsius David. Pro his Syrus affert : 
.».0? Joot (Cod. C. __»_.») ___*» oiff-j-i*. ^-o j_>, quum a tribu sua repitlsus esset David; Graece, wro rou cpi\ov 
avTov airao-ptvov tov A., quae Eusebianis emendatiora viden- 
tur. Ab utroque recedit Nobil. : 6 8i 2u^. «Vinmoi- (sic) 
virip ttjs ir. virip tov aWocpvXov airtoaapivov tov A., probante 
Schleusnero in Opusc. Crit. p. 209, qui notat : " Montef. 
edidit qbv\ov, quae est lectio aperte vitiosa. Davides h. 1. 
ak\6<pv\os appellatur, quia tunc temporis inter exteros, 
Philistaeos nempe, versabatur .... An autem _/?* hanc 
significationem habere possit, aliis dijudicandum relinquo." 
Non sollicitandum oiiJXou, quod, teste Syro nostro, Sym- 
machus pro _/X dixit Psal. lvii. 2. Quod ad nostrum 
locum attinet, integra Syri versio haec est: ]La_9l» ._». 
ii.nv obt »_oj )oo» __-_.» otfssi* ^_o r* Mo_. _---> 
♦ »o.0y_»|» »*n_o^ .f>a__ JI?o ]k___»l. 'Euseb.: 6 ii 

S. dvrl Toi, vrrip tov Xaov — ptpaKpvppivov, vrrtp Tns *tpujTtpas 
opolas tois XotTTotr igiBaKtv. Montcf. male edidit nr« t$t w. 
4 Euseb. Nobil. affert: E'. t^ v. vtrip Ti)s w. tjjs fioyiXaXow 
KtKpvppiva t^ A. tls <rr. ' 6 Euseb. et Colb. unus. Theo- 
doret., Nobil.: 2. »Tao-a»> fipJpar. ' Nobil. Syro-hex. 182 PSALML [Psalm. LV. 4- 4. IT$aM !T^M S 3N MTfM Di\ Diequotimebo,e ff o 

in te fiduciam ponarn. O'. cpof3ri6fjaovTaL (alia 
exempl. fjpepas ov cpof3t]6fjaopai), eycb 6*e eXrrico 
€7r2 cnn. A. fjpepas (po(3r]6f]aop.ai kycb, irpbs 
ae ireTTOL6fjaco. 7 2. [c-f] $ dV f]ftepa cpof3r]6co, 
aot Treiroida. 8 Q. r)pepas cpo(3r]6fjaofiai } kyco 

n\ > \ \ >\ "* „ 

oe errt cre eX7nco. 

5. ViijPT ■ '':?'-'-? DVHN3. Jm Deo laudabo verbum 

ejus. O'. ei> tco 6eco kiratveaco tovs \6yovs 
pov. ' A. ef tco c^ecp iipvfjaco pfjpa avrov. 2. 
5td tov 6eov vfivfjaco tov \6yov aiiTOV. E'. kv 
t£> 6ecp knatveaco tov \6yov ai/Tov. 10 

6. 12-2^ "n&l D^l"%. Quotidie res meas affli- 
gunt. O'. oXjj»' Tr)j/ ffpepav Toiis \6yovs pov 
k{38e\vaaovTO. 2. &d irdans fjftepas \6yovs 
irepl kpov ecppovTigov. 11 

jnj Qn-ttLtTCrVs ^. CWra me om»m 
eorum consilia in malum. O'. >caT kpov irdv- 
Tes ol 8ia\oyLapoi avTcov els KaKov. 2. KaT 
efiov iras 8ia\oyiapbs avrcov eis KaKov. 12 

7. npM «jj i©s5 nbw? "Ojpy rrorr uw rw. 

Commorantur, delitescunt, ipsi calcaneos meos 
observant, quandoquidem exspectant dnimam meam. O'. irapotKfjaovai Kal KaTaKpvijrovaiv 
avrol, tt]v TTTepvav fiov cpv\d£ovai, Kaddnep 
irrrepetva Trj ijrv)(rj (alia exempl. vnepeivav Tr)v 
yvyfip) fiov. 2. avvfjyovTO \d6pa, Kal tcl 
i)(yn fiov napeTfjpovv, npoaSoKtovTes Trjv ■tyvyrjv 
fiov. 13 

8. dttVn TTftn cay P)«2 to^-o^p ]iN"^??. 

Propter nequitiam liberatio illis ; in ira gentes 
deturba, Deus. O'. vnep tov pnOevbs acoaets 
(alia exempl. cocrety 14 ) avTovs' kv opyfj \aoi)s 
Kardfcets, 6 deos. 'A. e7Tt dvco(pe\es Steacoaev 
avTovs' ev opyfj \aoi>s KaTaf3if3aaov, (6ee.) 15 
2. 8id Trjv dSiKiav pvaai an avTcov, kv opyfj 
\aoiis Kardyaye, 6 6eos. le 0. bpoicos tois O' 
(cocrety avrovs). 17 E'. vnep tov pf) etvat 8ta- 
aeacoapevov avrois . . . 

9. xbn Tftfcn *rwtn rra^to nm nn-»DD ^ 

-: liv : ■ x : • x x x x :- x 

tI^?"^P??* Vagationes meas numerasti tu,pone 
lacrymas meas in utre tuo ; nonne in libro tuo ? 
O'. rf/v £cofjv fiov e£fjyyei\d aoi, e6ov tol 8d- 
Kpvd fiov kvcorrLov aov, cos Kai kv rfj kirayye\la 
aov. 2. tol ev8ov pov k£npi6fir]aas ai), e6ov 
tol 8aKpvd fiov ev8ov aov fifj oi))(l orav e£a- 
pt6pfjs, (rore K.T.k.) 19 •>l_so» «__.&—. ._» » |__- ._-_> .ot ,/. (SicBugat.; sed 
pro )*_->» in Cod. A. habetur |_«) (sic), favente Cod. B. 
In tertio autem cod. est )__>», sine puncto diacritico.) 
7 Nobil., Vat., Reg. unus, et Colb. unus. 8 Euseb., 

Theodoret., Nobil., Vat., Reg., Colb. Apud Theodoret., 
Nobil., Vat. h abest. Cf. ad v. 10. Colb. habet, h> crol 
irciroiffa, Syro-hex. ^.._ V - V . , ^_.*t» 60» |_»c---t .ot ._». 

* ]j} ^__>L 9 Nobil., Vat. Lectio a Montef. prae- 
terita. 10 Euseb. et unus Regius. Ad Aquilam cor- 
reximus pfjpa pro p^ara, et ad Vtam airoC pro pov, 
utrumque juxta Syro-hex., qui affert: )&■_-__> .« ._» .1. 

* o»--.». X1 " Euseb. [Nobil.], et Colbert. unus, qui sic 
habet: ovtio 8ca itaa-qs K.T.V-.-Montef. Syro-hex. affert: 
•> ooat ^~3r* wt---^-9 ^-o )-->-- tiNii ._». Schleus- 
ner. ex Catena PP.GG., T. II, p. 84 affert: e. icjiTrfaav, 
tovtcoti, napfTrjpow, Toiis Xoyovs p.ov ; quae versio parum fida 
esse videtur. 12 Euseb., Colb. 13 Euseb., Theodoret., 
Nobil. et Regii duo, quorum unus irapeTrjpoOiro. Syrus affert : 01» _>_> nNoto L--.0 ^ •» ooot » ) ■ °i iN . . t mv> •_) .ooot. __J_-1^._0 .__. 

14 Sic Ald. cum libris plurimis et Theodoreto. Syro-hex. _>___jl. 
15 " Aquilae leetionem mutilam affert Euseb., itemque 
Coislin. unus." — Montef. Euseb. affert : 'A. KaTafilfiao-ov. 
Coislin. et sine nom. Nobil.: 'A. orl dvacpeXh 8. ovtovs. 
Difficile est dicere quid in suo habuerit Syrus, notans : 'A. 
«rl dva(pe\es direxit avrovs (»_-J( *_5>» «»!.--• Jl ^-V.). 
Certe pro ->?B Aquilae proprium est hLeaaaev. 16 Euseb. 

et Regii duo. Nobil. affert : 2. bia rr)v dBiKiav piari dif 

avTtiv. Syro-hex. Symmacho continuat : (__--•» ) - °i iN) 
* .oo»-__o (pvaai) )'-3> ,))a__. ^^__>. Hieron. in Ep. ad 
Sun. et Fret. 32: "Et apud Latinos pro eo quod est, 
dejicies, id est, Kard£ets, male error obtinuit Kared>;ets, id 
est, confringes; nam et in Hebraeo hoeed habet, id est, 
KaTapi^ao-ov, quod nos possumus dicere, depone; et Sym- 
machus interpretatus est, KaTw«o-ai." Sed pro KaTaa-elcrai 
unus liber apud Vallarsium Karayaye habet. 1? Coislin. 

idem. Praeterea Montef. ex Martianaeo edidit : e. fcara- 
/3a\eif. 18 Nobil. Huic proxime accedit Hieron. : qui 

nullus est salvus in eis. 19 Euseb., Reg. unus. In 

medio membro edebatur ivurntov aov pro evhov aov, quod ex -Psalm. LVI. 2.] PSALMI. 183 10. tnpM- dvq -linsi igrtn «oatf; tw. Tunc 

convertentur relrorsum hostes mei, die quo in- 
vocavero. O'. intarpe^ovatv ol i\6poi pov 
(is rd cnriaco, iv fj av r)pepa intKa\eacopai ae. 
2. rore dnoaTpacprjaovTat oi kyOpoi pov oniaco, 
fi av r)pepa intKa\eacopai ae. 20 'A. 2. G. E'. 
Tore (intaTpeyjrovatv). 21 

'h mfwni ''JJiyTjTTJ. Hoc scio, quia Deus 
est mihi. O'. ISov eyvcav 8ri 6e6s pov et av. 
2. otSa ort eart 6e6s pot. 22 'O 'EfSpatos, 

E . OTl 6tOS pOl «'o"T<. 

ii. "in hhnx rrtrra tn ^rw oTfVNa. j ra 

tt •• --: T - A T T •• - -: 

Deo laudabo verbum, in Jova laudabo verbum. 
O'. int tw 6eSi aiveaco prjpta, int t<2 Kvpico 
aiveaco \6yov. A. iv 6eco Kav^rjaopat pfjpa, 
iv Kvpico vftvrjaco \6yov. 24 2. tov 6ebv vpvo- 
\oyrjaco, Std tov deov vpvonotrjaoftat \6yov. 2s 

12. DT« nfcJ^-TTO NTN *<h •WTB& DVJ^KB 

t t v -:- - at • ■ : - T 

V« J» -Eteo confisus sum, non timebo quid 
faciat homo mihi. O'. eirl tco 6eco f)\ntaa, ov 
abo/3r]6rjaopai ri notfjaet pot &v6pconos. 2. tco 
6eco nenot6a, oi <po(3r)6rjaop.ai ri notrjaet pot 
&v6pconos. w 

13. ^ riiiin ohm t^ Bn ^H ^- %*r 

wze, Dews, vota tua, reddam gratiarum actiones 
tibi. O'. iv iftot, 6 6ebs, ai ev^at, as dnoScoaco 
aiveaecos aov. 2. dvaSeyopai, 6ee, a nv^dpnv, dnoScuaco alveaets aot.* 7 

14. BWI liN2 DT^H "^V ^P^. ^d 
ambulandum coram Deo in luce viventium. 
O'. toO evapearfjaat evcontov tov 6eov iv tpunl 
£covtcov. 2. aSore dSevetv tpnpoadev toD 6tov 
Std cpcoTbs rrjs (cor)s. m 'AAAor evapeaTTjcr».** Psalm. LVI (Hebr. lvii). 
1. -«ajso irrm nrpi? -rn 1 ? nrron-^N raspj? 

rnym ?1N0J. Praecentori, Ne perdas, Da- 
vidi scriptum (carmen), quando fugit a facie 
Sauli in speluncam. O'. ds rb re\os, pr) Sta- 
cpdeiprjs, Tcp AaviS eis arr)\oypa<piav, iv rtp 
avrbv dnoStSpdaKdv dnb npoaconov 2aoi)A (is 

TO ann\aiOV. 2. imviKiov Ttfp\ tov, u^ iuKpdfiprjs, 

tov Aav\d tov raneivocppovos Kat dpcopov ('A. ra- 

ndVOV T(\etOv), rjViKa dncbpa djro Trpoaanrov SaotX «if 
to orrrjKaiov. 

2. ^Sn CJTnM ^an. Miserere mei, Deus, mise- 
rere mei. O'. i\enaov pe, 6 6ebs, i\erraov p(. 

A. Sapr/crai /joi, 6ei, iaprjo-ai poi. 
HDnW. Covfugiam. O'. «AtTJOJ. 2. tiOapo-rjO-a* 

niiPI 12^-^^. Donec transierit pernicies. O". 
ecos ov nape\6rr r) dvop.ia. 'A. ecos dv nape\6rj 
r) int!3ov\rj. 2. «o? ai/ nape\6rj 6 inrjpea- 
aTT/s. Nobil. et Syro-hex. (* ^cu^» .»ao) correximus. Idem 
pauloante: *lS-»f h ■ j W "Q^. *»j|bSO .^», li.e. to fvSoi' 
fiou f£r}pidprjcras ai; non, ut Nobil., Theodoret., et Cod. 268 : 

5. ra tvbov pov i^rjpiQprjrai <roi. Et mox : fiN |.V>N» .u». 

: t^jf t 1 v> wl^.afi/, h. e. (x^ oi^i otov t'£ap<,6p.?js. Nobil. 
affert: 2. t6ov — i^api6pf,s. 20 Euseb., Reg. unus. Syro- 
hex. Symmacho continuat : ■■ ^ »t^3> » .0 iSaJ ^-><->ot 
*)i^ ^»-s\ 21 Nobil. ■ Euseb., Reg. unus. 

23 Syro-hex. ♦ ^ «N. J«S^ .« .i.. u Euseb. 

Montef. qui Regium quoque unum appellat, edidit: 'A. «V 
ra 6. k. p., iv ™ 6V<j> ip. \6yov ; invito Euseb. 26 Euseb., 
Reg. unus. w Iidem. 2r Iidem. 2S Euseb. : S. 

«t t6 68eveu> K.T.i. Correximus ope Syri nostri, qui affert: 
«Uii jicxo-i pta joC^x y>«-o >o)-«« v>\ ? !■ 1 -1 .( .^0. 29 " Colbert. oTixvpws scriptus." — Montef. Est lectio Comp., 
Ald., et librorum plurimorum pro Yaticana, toO tiapt- 

o-rrfo-at. 

Psalm. LVI. l Syro-hex. Jlf -« ^>-i-» )lo-o)? .j». 
j»i>.j wh^s/ .lootxaB Jljo ),x..V» .^ .*>v --o?f .^auil 
» )l.;Nf>N \eU; )so.iS y«o ^so. Euseb. affert: 'A. 

ranfivov TtKfiov. 2. toO TarrtivoCppovos <tn! apaaov. OJTO- 

hex. et Bar Hebr. ♦ »Oi. ^o Jo^ «J^ ej-a-» .}. 
s Syro-hex. ♦)-j<' .-. -^ N too .js. Cf. ad Psal. lx. 5. 

4 Euseb., Theodoret. Ad Aquilam Theodoret. legit, Im 

05 Trapi\6tj ; ad Sym. Euseb. «njpfa<nr;r sine artic. Nobil. 
affert: 'A. r) ini&ovXr). 2. 6 ir^pta<rrr}t. Syro-hex. .^D. 

♦ JfoJL». (Interpres Philox. Mattb.v. 44 pro «jnj/Kdfowt 

habet ^Jusv i 184 PSALMI. [Psalm. LVI. 3- 3. "v^ "^?2. Qui perficiet pro me (causam meam 

aget). O'. tov evepyeTrjcravTd pe. A. w 

aTtrjpricrjxivov (s. o-uiffTfXto-ucVoi/) in ipe. 2.. t6v im- 
Tiprfaavra imep euov. 6 

O'. 8id\fra\fia. 'A. E'. cantilena. 7 

4. FITP. O'. Vacat. 'A. E'. cantilena. 7 

5. o^rb nnrupst oniV ij^na Cttto). M«ima 

mea) in medio leonum : cubo (inter) homines 
flammas spirantes. O'. (/cat eppvcraTO tt)v 
■tyvyfiv pov) eK pecrov crKVfivcov eKOiprjOrjv 
Terapaypevos. 'A. ev pecrco Xeaivcov koiut]- 
Orjvofiai \d(3pcov. s 2. ev pecrco \eovTCov ev- 
0apcrc2v eKoifirjOrjv peragv cpXeyovTcov. 9 Q. (s. 
E'.) . . . eKOifirjOrjv fieTa dvaXicrKOVTCOv. 10 

^?D- Lancea. O'. oirXov. 'A. Sopv. 2. 86- 
para. Q. to£ov. E'. S'. ofioicos toTs O'. 11 
7. nrPffi. Foveam. O'. 060pov. "AXXor Xuk- kov: H7D rTDini. In medium ejus. Selah. O'. eis 

avTOV. Sld\jraXfia. 'A. iv uecrco avrov, dei. 13 

8. ^7 ]iD2. Firmum est cor meum. O'. eTolfir) 
ff KapSia fiov. 2. eSpaia r) KapSca pov. 1 * 9. "li33T 72311. Nablium et cithara. O'. ^aAT??- 

ptOV Kal Kt0dpa. A. 2. i>d|3Xa icai (ci^apa. 16 

11. D^ncriSn. Et usque ad nubes. O'. Kal «or 

TCeV vecbeXcov. 2. Kai «or (s. uixP 1 ) T °v attftpos. Psalm. LVII (Hebr. lviii). 

1. Dri^D TTjV rintrn-^S nSgD^ . Praecentori, 

Ne perdas, Davidi scriptum (carmen). O'. els 
to TeXos, fir) Siacp0eipr)s, tco AavlS els crrrjXo- 

ypacpiav. A. tco vikottouo, ur) Btacpde lp;)S, (toC AauiS) 
TaTrcivov TfXeiov. 

2. pnSjri pT| D^N D3DN11. ^n rewera nfat- 

tium justitiae (justitiam quae tam diu siluit) 
proloquimini ? O'. ei d\r)0a>s dpa SiKaiocrvvrjv 

AaX€JT6 ' A. ovk dXrjoVos dXaXia 8iKaio<rvvr)v eXaXT/o-ai/; 2 
2j. apa cu\r]6a>s, <pv\ov, 5Uata \a\e iTf ; 

3. pDTQfl DD^T) BQn. Violentiam manuum ves- 

trarum appenditis. O'. dSiKiav al x e ^P es vfwv 
crvfiirXeKovcriv ('A. 8iacrTa0pt^eTe. Q. E'. Sta- 

CTTa0fll£ovcriV ). 2. dStieiai/ eV ^€po-ic vp.5>v epevvdre. 6 Syro-hex. * ^i^ ,.\ vi »v,\ ./. Cf. ad Psal.vii. 
io. Eadem fere Hebraica, 'IJG *Qf.t rectius vertit idem 
interp. ad Psal. cxxxvii. 8, imTe\i<rei xmep ip-ov, ut in nostro 
quoque loco Bugatus dedit, perficientem super me, repug- 
nante participii passivi usu. Quod vero testatur Heid- 
enheim {Deutsche Vierteljahrschrift etc. T. I, p. 275) in 
specimine lectionum Cod. Mus. Brit., nobis B., descri- 
bendo, in isto cod. pro iAyi iv>\ haberi r» \ «v ,\ 
egregie fallitur; nam legit omnino ut Cod. A. Etiam 
ceteras lectiones ab eodem V. D. ex dicto cod. excerptas, 
aut oscitanter descriptas, aut, quod verius videtur, ope- 
rarum incuriae imputandas esse, pro certo affirmare pos- 
sumus. 6 Syro-hex. * ,. Q|\ m J|iaj ooC^. .j». Pro 

101 Sym. videtur legisse 1J>3. 7 Syro-hex. .01 .}. 

* ]l^*ja-i. . Cf. ad Psal. xxxviii. 12. 8 Euseb. Theo- 
doret. affert : 'A. uera \dPpa>v (Cod. 2, ut Nobil., Xavpcov). 

9 Euseb. affert : 2. iv uiaa \t6vTu>v (v6apcra>v iKOipr)6r)V. Sic 

Colb. unus, sed (v6apor)s t>v pro (v6apo-S>v. Nobil., Vat.: 

2. eiidapo-av iKotui)6r)v UfTa|i> (pXcyovrav. Theodoret. : 2. ueTa 
(j>\ey6vra>v. Tandem Syro-hex. : 2. iK0iui)6r)v pera^i <p\eyov- 

twv (|o-sot\ «,v ^. ii>^> fcojb»). Haec inter se conciliari possunt, si sumatur Symmachum, verbosiorem interpretem, 
ci6apo-a>v iKoiur)6r)v pro uno vocab. nriSl^K posuisse, et ante 
Q, PlP, quod etiam interpretes hodierni fecerunt, ellipsin 
toC ufra s. utTa£i statuisse. Montefalconius Symmachi 
lectionem ex conjectura sic restituit : 2. u*Tafu \e6vra>v c'<coi- 
p.T)6r)v cp\(y6vra>v. 10 Theodoret., qui Theodotioni tribuit. 
Syrusaffert: « \ 1 n\& A u^. Is-slso» .«. u Nobil., 
Vat. Montef. ex Agellio, ut falso affirmat, edidit : 'A. dopv. 
2. hopara. O' . O. E'. S'. on\ov. Aliter Syrus noster: 2. 
t6£ov ()&•••). 12 " Unus codex." 13 Syro-hex. .1 

• |^)q*Ja/ qt- \ . » •>■ 14 Theodoret. Syro-hex.: 
2. iSpala (oot ik.frivi). 16 Syro-hex. ]L=)_) ,jx> ./. 

* )»l^*oo. 10 Syro-hex. et Bar Hebr. * i*LJJ Joo*.^.o .^». 
Psalm. LVII. x Syro-hex. .^j^.1 )J jloa) pS,\ ./. •:• ) .\ vi iv Lj Idem: Js-|j-i-* U .1 t. oW>^ ]Lq_iL^ .)L\vi v> )Ls>. 3 Idem: u^o .js>. 

*. v ofco(' ^^ \ - v i v j )k>-»Lo 'Jl^siJk, fc«*li*jjv. 4 "Sic 

unus Reg. ex Origene." — Montef. Pro Siao-Ta^uifon-ai, 
quod edidit Montef., Schleusner. iu Opusc. Crit. p. 211, ex 
Origen. Opp. T. II, p. 734, Stao-Ta^uifovo-t legendum monuit. 
6 Syro-hex. * v o^-i(' ^.^» yoa*wL» Jlcu»» .jjo. 


-P8ALM. LVII. 11.] PSALMI. 185 4. -IJ5 \5?' Q"» loquuntur mendacium. O. «X<£- 

\naav ifrevSfj. 2. o/ AaAowres ■^•ei'5^. 6 

5. l»H DDif_ ttJ-in ]nD-iD3. J„_/ar aspidis sur- 

dae, quae obturat aurem suam. O'. «wet 
daniSos Kcocfrjs, Kal tSvovans ra. 5>ra airrijs. 
2. cbs daniSt Kcocpfj, ftvovcrr) cotiov avTrjs. 7 

6. -NtfnSo h^h ynw-xb "WN. Q« ae n0 „ 

audit vocem incantantium. O'. jjfm ovk etaa- 
Kovaerat cf>covr)v knaSovrcov ( A. 0. opotcos toTs 
O'. 2. yjri6vpt£6vTcov a ). 2. tva ptr) aKovar) 
cf>covr)v ■y\ri6vpi£6vTcov? v AAAoy knaotScbv. "A\- 
\os' cpappaKcbv. 10 

D3ITD D^")in "Oin. Fascinatorisfascinationum 
periti. O'. cpapjxaKov re (alia exempl. cpappa- 
Kovrat 11 ) cpappaKevopevov irapd aocpov. 'A. 
knaeiSetv knaotSr)v aeaorptapkvov. 12 2. kna- 
crrov kncpSds aeaocptaftkvov. 13 0. cf>appaKov 
cfapp.aKtvop.kvov napd crocfov. E'. cpappaKev- 
ovcra cpappaKovs ... S\ opotcos toTs O'. 14 

7. '"''J'-^ V"^?* Comminue, Jova. 0\ (rweflAao-ej/ 

KVptOS. A. iKpifacrov, Kvptf. 15 

8. iDS-ID^rtfT; 0**103 iDNQ% Liquescent sicut 

aquae quae decurrunt sibi ipsis. 0\ e_oi'- 
Sevco6r)aovTat cos vScop Stanopevopevov. 2. 
5iaAf^77TO)o-aj' cby li&op napep^opevov eavTcp. 10 

■bbhlV iDS 15in Sf^TtJ. Intendat sagittas suas. quasi praecisae (sine cuspidc) »in/. O'. ivrt- 
veT rb t6£ov airrov ecos oi da6evr\aovatv. 2. 
6 retvcov rb to£ov avrov 6opvf3n6r)Tco cbs ra 
6pvm6peva} 7 

9. lirr^s nujw bn ifcn* dd/i b-kzti ios 

®D&*« Sicul limax liquefactione abit, abor- 
tivum mulieris, non vident solem. O. cbaet 
Knpbs 6 TaKets dvTavatpedrjaovTat, tneae nvp, 
Kat ovk etSov tov r)\tov. 'A. dpotcos yrjs kv- 
repco TaKev nopeverat, eKTpcopa yvvatKbs ov pr) 
6pauaTia6cbatv r)\tov. ls 2. cbanepel ^optov 
Sta\v6ev StacpcoveT, r) eKTpcopa yvvatKos, tva ptr) 
tScoatv i}\tov. 19 O. cbaet Ktjpbs TaKets dvra- 
vatpe6rjaeTat, cbs eKTpcopa yvvaiKbs ovk etSev 
r)\iov.*- 

io. |iin-in3 trtas "ton oyjjhrc KfQ cnea 

i2"Jl*ti7*. Priusquam persentiscant ollae ves- 
trae rhamnum, sic vivum, sic ardorem (arden- 
tem) turbine rapiet eum. O. npb rov avvtevai 
Tots aKav6as vpcbv Tr)v pdptvov, cbaet {cbvras, 
cbcret kv opyfj KaTanterat ('A. \at\antcret. 0. 
KaTanterat 21 ) vpas. 2. nptv r) avf-r>6cbcriv ai 
&Kav6at iipcbv, coare yeveadat pdptvos, ert £cbvTa 
cbs 6\6£r)pov \aT\ayjr dpeT. n 

li. orra yrn" vdjts d"jj nrn-*s p^ rrotri 

">'®"*j" T *' Laetabilur justus, cum viderit ulti- 
onem; gressus suos lavabit in sanguine im- • Nobil. Syrus affert: ■ .SNti ~^? .o_Jot .jo. 

♦ (\^e08os) Jloli^». r Euseb. 8 Nobil. Syrusvero: 
'A. 2. yjn6vpt(6i>Twv (\.i i.Ny;). ° Euseb. 10 Coislin. 
unus. u Sic a 2 da manu Cod. Vat., alii. SjTO-hex. 
K»^.too OA^^>o t fiscinandofascinata. 12 Nobil. 

13 Idem. Euseb. affert : 2. «dorov (sic) eirqi&ais <r(o-o<pio-pf- 
vov. Theodoret. : 2. tTracrrovTcu (sic) «naomr o-taocptapfvov. 
Duo Colbert. habent iirao-Tov re iirahais ato~. Vat. iiraarovv- 
rat (sic) inaSas a-fo: Postremo Syro-hex. ). ■ ■ Ntoo . jo. 

♦ )*>> •*•» 1 »» V> )*» ■ ■"■oJ^., h. e. Ut videtur, iirqa-Tov fVwonr 
0-fo-ocpio-p.cvas, juxta Hieronymi versionem, nec incantatoris 
incantaliones callidas. (Justin. M. in Apol. II. 6 jungit, 
iiropKio-Ta>v Kai inqarav Kai CpappaKtvTtov.) u Nobil., Vat. 

15 Syro-hex. et Bar Hebr. ♦l-wo ioji^. .]. w Euseb. 
" Regius unus habet SiaAuoV/o-on-ai." — Montef. Syro-hex. 
•:• ^oofc^. .cl_ )oi ,_.; i m \ '.'.vi v— -( tyOiV «-' ._e. 
TOM. II. 17 Euseb. Syro-hex. a^>_u .< > --.? )i--o _.&-->* o'oi .__ 
♦ ^rssk-. 1 ^--.? r ___.<> ^^. 18 Nobil. w Idem. 

Mendose Euseb.: <ur nfptxoplov tttaXvSiv itacfxuvfiri fKTpwpa 
K.T.i. Syro-hex. nNti D« ._L.ih-*.|? l_-_c« ^_ ( ' .__. 
■ ) _____ .Ol_o D» )--_•/ .)Li_i(> 1^—. h.e. <_OTrf/)f( x a pi ov 
biakvtUv, biacpaveirj fKrpwpa K.T.i. Nobil. Montef. edi- 

dit: i>af\ (cijoor 6 thkiW k.t.{. Nobil. Pro XaiAanr/o-M, 

quod edebatur, correximus XaiKairurtt. Cf. Hex. ad Psal. 
xlix. 4. Jesai. liv. IX. ** Euseb., Theodoret, Nobil. 

Euseb. affert: irp\v r) ai<f rjo-ao-tv K.T.t. Theodoret.: «ot* y. 
papvov (hoc Nobil.) frt (wvras (sic Reg. unus) K.r.i. A*at.: 
irpiv av>-ri<rov<riv k. t. f. Idem Regius : wpiv f) av£r)o~ovo-i*. 

Alius Reg. aiptt pro apti habet. Syro-hex. Symmacho 
continuat: .|^-^oi .eeo_ i « !_-_>( .!____><__ . ___> __ • y_o 

•:■ joot -_.D o___3 ________• yi ifa "^..o. v 0. (In fine 

pro XalXoip- dpti Syrus legisse videtur tXanr».) 

Bb 186 PSALMI. [Psalm. LVII. 12- piorum. O'. ev(ppav6rjaeTai SiKaios, orav lSv 
eKSUr/aLv [dae(3d>v], tcls \eipas (O/ Xoinor 
tovs noSas 23 ) avTov vtyerai kv ra> ai/iaTi tov 
dpapTO>\ov. 2. yapr)aeTaL StKaws i8d>v e/c6Y- 
Kvaiv, Toi>s noSas ai)Tov vfyeTai a'i/j.ari dae- 
/3oC?. 24 

12. fjH^ cipottf nyiVN-cJ; ^j p^sA *njpjN. 

Vtique fructus est justo; utique est Deus judex 
in terra. O'. el dpa karl Kapnbs r<3 8iKaia>, 
dpa karlv 6 6ebs Kpiva>v avrovs kv Tr) yfj. 'A. 
n\r)v Kapnbs tS> SiKaico . . . 2S 2. d\r]$as etm. 

Kapnbs T<f SiKaito, dXrjda>s eltri 6to\ Kpivovrts iv rjj yfj. 

0. n\r)v i(TTL Kapnbs ra> ScKaico . . , 27 Psalm. LVIII (Hebr. lix). 

i. onap tYff nntpn-b« mych. p rae centori, 

Ne perdas, Davidi scriptum (carmen). O'. eis 
to TeXos, pr) 8ta(p$eipr)s, t3> AavlS eis arr]\o- 
ypacpiav. A. to viKorrom, pr) biatpdtipjis, tov AdulS 
Tantivov TtXtiov. 

^?'^ 1 )' Non ob delictum meum, neque pec- 
catum meum, Jova : absque culpa mea currunt et praeparant (mala). O'. ovre r) dvouia uov, 
ovre r) d/iapria /iov, Kvpie' dvev dvo/iias eSpa- 
fiov Kal KaTevOvva. 2. iuov toO dvaniov KaX 
dva/iapTr/Tov, Kvpie, pr) ovarjs d/iapTias kniTpe- 
yovai px>i iva naTa\\a>ai /ie. 2 

5. ^ntOJPT". In occursum meum. O'. eis arvvdv- 
Tr/aiv uov. 2. k£ kvavTias vnep kpov? 

7. ""Py V23SD*\ 3^|3 *&T£ 2")vh SaSttJJ. Rever- 
tentur ad vesperam, frement sicut canis, et 
circuibunt civitatem. O'. kwiaTpe-^ovaiv eis 
ianepav, Kal \iud>£ovaiv d>s kvcdv, Kal kvkXS- 
aovai no\iv. 'A. . . . Kal 6y\aaaTa>aav d>s 
Kva>v . . .* 2. dvaKa/i^ovaiv eanepas, Kal 
avvr\yfiaovaiv d>s Kvves KVK\ovvTes tto\iv. & 0. 
. . . Kal r)yf)aovaiv d>s kvoov . . . E' Kai r)yfj- aovaiv a>s Kvves 8. V? on^ninEtos. nirnn orrtn jwa* n|n 

5?OQJ. Ecce ! eructant ore suo, gladii sunt in 
labiis eorum ; nam quis est audiens f O'. 
iSov dno(p6ey£ovTai kv r£ aropari avTatv, Kal 
po/jL(f>aia kv tols -\ei\eaLv avTa>v, otl tls rJKovae ; 
2. avTol /iev dno(3\v£ovai tols aTouaaiv aii- 
to>v, d>s payaipas rois \ei\eaiv avra>v, d>s oiiSe- 
vbs aKovovTOS [e/36W]. 7 23 Euseb. Pro do-tpwv, quod abest a Comp., Ald., Psalt. 
Gall., Codd. 13, 21, etc, in Syro-hex. est do-cj3o0s sine obelo. 
24 Euseb. S}'ro-hex. ♦ ^. « 1 wotQ^^^. .^0. 2S Vat. 
26 Syro-hex. U.|^.jj». .'|-a-»J^. ]»)^3 l*~} k-|j_j_«, .j». 
■>|^»|_=. « lUitfl )o)J^ oot kw.f'. (Pro ]o»J^ oot >\~l 
Cod. C. male affert Jo^ l^j.) w Vat. 

Psalm. LVIII. J Syro-hex. Jl jlo_9) ,jiA .1 
♦ |ulVo «.v \a ■'ivt wof! ."^i^L. 2 Euseb. affert: 

2. p.rj ovotjs apaprias tntTpi)(0voiv tva ehKvotoari pe. Theo- 
doret. et Cod> 268: 2. pr) oijorjs dpaprias ovrto Tpi\ovoiv tva 
iraTa£too-LV. Nobilius: 2. pr) ovrrrjs dvopias imTpi)(OV(nv Iva 
irara^aoi pt. Syrus noster haec habet: fcw/ Jl «_s .jd. 
twv^joi» .Ui^o oi^— JI?o J&J^. h 6«> u^» JW^. 
» k-uioN^ f> >» Jiiif u^b.. Bugatus vertit: S. quum 
non sit peccatum meum, quod sit absque altari et absque 
expiatione, Domine : incurrunt adversum me ut interficiant 
me. Notandus est error optimi Doctoris, qui discrimen 
inter )t-^>,S. , altare, /3w/xos, et )^J\J^, causa, ahia, non 
satis attendens, absque altari et absque expiatione, pro^ his, 
absque causa et absque peccato, interpretatus est. Meis quidem auribus Syriaca sic sonant: 2. pr) ovo-ris apaprias 
•ipov tov dvatriov (cf. Hex. ad Job. xxxiv. 6, ubi J?B'S"73 

Symmacho est dvavritas) Ka\ dvapaprrjTov, Kvpit, imTpixovoi poi 

Iva naTa^tooi (cf. Exod. ii. t 2. Jud. xv. 1 5. 4 Reg. iii. 23. 
Jerem. xxxiii. 5 in Syro-hex.) pt. Etiam Nobil. scholium 
affert, a Montefalconio silentio praeteritum: dvavriov ko\ 
dvapaprrjTov. Haec si recte habent, Syrus verba, pr) ovorjs 
ipaprias, perspicuitatis causa transposuisse censendus est. 
3 Nobil., Reg. unus. 4 Euseb. Cf. ad v. 15 6 No- 

bil., Vat., quorum hic dvaKaairrovoiv legit. Euseb. affert: 

2. Ka\ trvvr))())crovoiv i>s Kvvts. Syro-hex. J« JtjJt « .^°>o> .a». 
♦ )t> I .jVlN ^3;_i» J ->,N 5 *-.( (r)xr)oovoiv) .n ~> .j^lp. 

6 Euseb. 7 " Ex duobus MSS., Agellio, Drusio, et 

Eusebio." — Montef. Nobil. affert: 2. oOtoi piv — okov- 
ovtos. Sic Vat., Agell., sed tois bi x- pro toij x- Prae- 
terea Agell. i>s paxaipais habet. Euseb. : 2. i>s oiStvbs 

aKovovros ifiotav. Theodoret. : 2. a>s pr/oevbs aKovovros. Syro- 

hex. : 2. o>f oiotvbs aKoiovros (->*joj», m ju(* "♦*/)• Tandem 
Euthym. Zigab. : dvri yap, ris, oiSf \s i£eo"t»Kev 6 Svppaxos. -PSALM. LVIII. 15.] P S A L M I. 

9. o^ia-Va 1 ? whn io^-pnton nin^ nn«i. Et 

• t : - : • at 1 - : • t : t - : ■"" 

tu, Jova, deridebis eos, subsannabis omnes 
gentes. O'. Kal ai>, Kvpte, eKyeXdaj) airrovs, 
e>-ov8ev<oaets rrdvra rh e6vrj. 2. ai> 81, Kvpte, 
KarayeXdaets avrtov, ent<p6ey>-ri rraat rots 
e6veatv. s 

11. ^ysf^t, i^on vpN. j) eum meum ( quo d at _ 

tinet), benignitas ejus praeveniet me. O'. 6 
6eos pov, rb eXeos avrov rrpo<p6daet fie. "AX- 
Aoy 6 e<popos /iov rb eXeos avrov aKeirdaet 
fie. 9 
■nTllin 'ONT. Videre nie faciet (interitum) 
oppressorum meorum. O'. Sei\\et pot ev tois 
e%6pots pov. 2. eirtSetv rrot-qaet fie tois diro- 
reiyiQovai fte. 

12. ^lpV in3ttT - ]E. Ne obliviscantur populares mei. 
O'. prfirore errtXd6<ovTat rov vopov aov ( 'A. O. 
Xaov fiov). 2. pryrrore eiriXddcovrai 6 Xaos 
ftov. 11 

ip$ imo to pr fl rn ^f? toJP£i> Com- 

move eos in fortitudine tua, et deturba eos, 
clypeus noster, Domine. O . StaaKopntaov av- 
tovs ev rrj Svvdfiei aov, Kal Kardyaye avrovs, 
6 virepaairiarris fiov Kvpte. 2. dvaardrcoaov 
avrovs rfj Svvdpei aov, Kal Ka6eXe aiirovs, 
VTrepaatrLard r)pcov Kvpte. 12 187 

13. io^reto-nrj io^ErnnDn. Peccatum oru 

eorum, verbum labiorum eorum. (Y. auapriav 
ar6paros airrcov, X6yov ^etXicov airrwv. 2. rj} 
afiapria rov aroftaros airrcov, t£ X6y<p ran> 
^eiXecov airrcov. 13 

>rw ojnao^ hVmoi osifcm naV*.. Et 

: - : • t t •• *t : • : » • : "■ 

capianlur in fastu suo, et propter maledicliones 
et propter mendacia quae enarrant. O. Kal 
avXXr)cp6r)Tcoaav ev rfj imepricpavia. airrwv, Kal 
ef- dpas Kal \jrev8ovs SiayyeXfjaovrai. 2. avX- 
Xr)cf>6rjrcoaav fierd rfjs imepqcpavias airrcov, dpiv 
Kal yjrevSos XaXovvres. 1 * 
14. iO.r^i n73 norn n??. Consume infurore, 
consume, ut non sint. O'. avvreXetat, ev opyg 
avvreXeias, Kat ov pr) inrdpfcovat. 'A. reXeaov 
ev X° A ?> reXeaov, Kat ov^ inrdpfcovaiv. 1 * 2. 
avvreXeaov ev 6vftco, dvdXcoaov, tva ftr) toatv. 19 
Tr7D Y^Nn ■ , pDN7. JJsque ad fines terrae. 
Selah. O'. 6. rcov nepdrcov rfjs yfjs. Std- 
\jraXfia. 'A. ets rrepara rfjs yfjs dei. 2. eis 
rd rrepara rf\s yfjs . . 17 

15. *vy miD , n nVsa ion> yvh into^. Et 

revertentur ad vesperam, frement sicut canis, 
et circuibunt civitatem. O'. eirtarpe^rovaiv eis 
eawepav, Kal Xtftd>£ovatv cos Kvmv, Kai kvkXco- 
aovat rroXtv. 'A. . . 6\Xdaovatv a>s kvcov... 19 8 Euseb., qui pro tmQBrytj), im<f>pa>-fi habet. Mendum, 
quod suspicabatur Montef. in vocab. im<f>pd£<ts (sic), ex 
Gatena PP.GG., T. II, p. 160 correxit Bahrdtius, rescri- 
bendo im<p6fy>^j). Consentit Syrus noster: ^ooLo .^o. 
■:■ |,.-a v< v .oot^s "^.s.. Cf. Hex. ad Hos. vii. 16, ubi 
pro t i<p8iy\avTo Syrus habet o\\ v>». 9 " Sic unus 

Regius, qui interpretem tacet. Videtur esse Vtae, vel 
Vltae, vel Vllmae, quae liberiori interpretandi genere con- 
cinnatae sunt." — Montef. 10 Euseb., Reg. unus. Syro- 

heX. T u^>. ^ fflj ^.\,j/ '^^. u^. . ~> M \}\m Vl\ ,JX>. 

11 Montef. e duobus MSS. edidit : 'A. 6. pifnoTf inikd6<ovrat 

rov \aov o-ov. 2. prynoTf im\d6avrai 6 \aos /iou rov vopov oov. 
Nobil. affert : 'A. 0. XaoC pov. 2. inthd6avTai 6 X. o-ov tov 
v. aov. Cod. 264: 'A. 0. avrikapjiavopfvos (?) \aov pov. 2. 
«ViXd/SoPTai (sic) d Xadj pov. Syro-hex. in textu habet, pf)- 
7rore im\d6a>vrat tov nvdpaTos aov ; in marg. autem : 'O 'Ejip. 
E'. utique po]>ulum tneum (w>^»f tv^N\ )»/). 2. pi)nort 
im\d6r)Tat ()c^->) d \ads pov. Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 33 : " Ne occidas eos, ne quando obliviscantur populi 
tui. Pro quo in Graeco scriptum est, legis tuae; sed in 
LXX et in Hebraeo non habet, pojndi tui, sed, populi mti, 
et a nobis ita versum est." " Theodoret., Nobil. Colb. 
unus pro Ka6(\t habet Kardyayf, male. Euseb. affert : 2. 

dvaordTaaov aiirovs ttj 5. aov. Syro-hex. : 2. avaararwrov 

(^—.l/) avrovs, Kai Ka6e\f (»0^ oo) airovr tt) tvrdpfi am>. 

13 Theodoret. Euseb. affert: 2. dpaprla r. a. avrSiv, ko\ ry 
\6ya K.r.f. Syro-hex. [t>^v»-> yOo»Joaa? )k^— a .jd. 
4 . oo.laa«j. M Euseb., Theodoret., Nobil. et Cod. 268 ; 
e quibus Theodoret. et Cod. 268 legunt et distinguunt: 
XaXoOiras- o-vvrf\taoV iv 6vpa K.r.t. Syrus affert : 2. apa» 
Koi ^€u8or XaXoCin-*r (.„.,\Sv>io )Lo_X^»o )^o^. •*). 

16 Euseb., a Montef. praetermissus. " Euseb., Theo- 
doret, Nobil. et Cod. 268. Syro-hex. Symmacho con- 
tinuat: ♦ .oocw )l» ).i i »/ 'a- \ j .1^ ^> r *» • ^ ^- 

17 Nobil., Vat ' 18 Euseb. Montef. nescio unde, edidit : 
'A. avoKapnriTaaav iarripas, 6x\daovaw in ««*»', wtpupxdptvoi 

B b 2 188 PSALMI. [Psalm. LVIII. 16- 2. dvaKafiTTTeTCoaav eanepas, 6opvf3eircoaav cbs 
Kvves, Treptep^ofievot iroXtv. 19 0. opoicos tois 
O'. 20 

16. 13^1 fratp tfV-oN hbyh pswj nan. 

2]»si vagabuntur ad edendum, si non saturati 
fuerint, et (famelici) pernoctaverint (s. et mur- 
murabunt). O'. avrol SiaaKopwia6ovTat tov 
cpayetv, eav Se pf) yopTaa6S>ai, Kal yoyyvaov- 
atv. 'A. avTol aaXev6fjaovTat rov cpayeiv, 
eav fif) efnrXrja6cbai, Kal yoyyvacoat. 21 2. 
pep.fi6p.evoi, iva fif) d\6praaT0t avXta6cbaiv. 22 

17. tpW3W "^p^b ]2"___-" Et praedicabo in mane 

benignitatem tuam. O'. Kal dyaXXtdaopai to 

irpcot to eXeos aov. 2. Kal vpvfjaco Kar op- 
6pov to eXeos aov. 23 Psalm. LIX (Hebr. lx). 

i -ra 1 ? 1 ? trh ufoq miy yfa&hy re.-n 1 ?. 

~' ..-. . T . t : • A" I- "~ _.._.- 

Praecentori super Susan testimonii, seriptum 
(carmen) Davidi ad docendum. O'. els to 
reXos tois dXXotco6rjaop,evots ert eis arrjXoypa- 
cpiav tS> AavtS eis StSa-^r]v. ' A. r<2 vikottoico 
eirl Kpivcov paprvpias rairetvov TeXeiov tov 
AaviS . . } 2. kinviKiov vrrep tcov dvOcbv pap- 
rvpia tov Tanetvocppovos Kal dpcbpov tov AavlS 
eis StSa^rjv. 2 2. 3w ircte o"i«-ri« , i Dfnro cn_t- pm T t ee j fy 

- T •• : -„■•• •• : *•* : *• T 

*)?*?• Quum bellum gereret cum Mesopotamia 
et cum Syria Soba ; et reversus est Joab, et 
percussit Idumaeos in valle salis duodecim 
millia. O'. oirore eveirvptae rf)v Meaonora- 
fiiav Hvpias, Kal rf)v "Evpiav 2o/3c_V Kal e-rre- 
arpeyjrev 'IcodfS, Kal eiraTa^e rfjv cpdpayya 
(alia exempl. tov 'EScbp: ev Trj cpdpayyt) tcov 
dXcbv, ScbSeKa y^tXtdSas. 2. oTrore eprrprjaas 
Tr)v ~Z.vpiav rfjs MeaonoTapias, Kal Tr)v ~Z,vpiav 
HcofSdX, [*£«] dviaTpe\lrev, Kal erraTafce tov 
'EScbp. ev Trj cpdpayyt tov dXbs, ScbSeKa x 4 ~ 
XtdSas. 3 
3. ttJjBnO linrtit DVPN. Deus, rejecisti nos, 
dirupisti nos. O'. 6 6ebs, drrcbaco f)fids, koX 
KadeTXes f)fias. 2. 6 6ebs, direfSdXov r)pas, 
Kal SieKO-tyas f)fias^ 
^b -H^fl JJQSN. Iratus es, reficies nos. O'. 
ccpyia6r]S, Kai cpKTeiprjaas f)fias. 'A. 6vpco- 
6els peTearpeyfras f)fids. s 2. cbpyia6rjs, Kal 
irepirjyayes fjfids. 6 E'. . . Kal irepteKVKXcoaas f)pas. 7 4. nJrlU?y-)rT. Concussisti. O'. avveaeiaas. 2. 
discerpsisti. 9 
nOO"^. Nam vacillat. O '. otl eaaXev6rf. 

'A. oti (jpSl) (s. enfjpBr]). 9 ■nokiv (peplioiievoi). Quae ex Symmacho interpolata esse 
quivis videt. 19 Euseb. (qui pro co-ncpas, els fjpepav 

habet), Theodoret., Nobil., Vat. Montef. nullo, ut videtur, 
auctore ris io-rrepav edidit. Syrus affert: ._____>o»_i ._». 
•:• )t«l..v>N ^_-i_-'t__-? ], i\'i j^i V c_a_-_AJ .)____) ;__.. 
20 Nobil., Vat. 21 Cod. 264. Nobil., Vat. tantum 

afferunt: 'A.cav p.!] cpirX^adao-i. 22 Euseb., Theodoret., 

Nobil. Syro-hex. ^N.^im JJ f_> Jl» |__i-7 ^-*s *s ._». Bwo~iv. Mendose Cod. 268: 2. tva prj axoprao-Toi evpc- 

23 Euseb. Syro-hex. : 2. vpvfio-a txar opdpov 

-vf). 

Psalm. LIX. • Montef. ex Euseb. et ex uno Eegio edi- 
dit : *A. ™ vuc. Tois aWoTpm&rjo-opevois cwl Kpivav Taneivov 
k.t.L, omisso paprvplas, quod Euseb. diserte agnoscit, et 
assumto, nescio quo auctore, i-oir aWoTpiadrja-opevois, quod 
ex versione LXXvirali rois aXXoia>8no-ope'voi.s huc migi-asse videtur. Cf. ad Psal. Ixxix. 1. 2 Euseb., qui els bta- 

8oxt)v perperam scribit. Hic quoque Montef. post Nobil. 
et Drusium paprvpia omisit. 3 Euaeb. Pro ipirpj]o-as 

Schleusner. in Opusc. Crit. p. 215 iveirprja-as corrigit, in- 
curia, opinor, pro iveirprjo-e. Cum vero Joabi nomen, casu 
an ex proposito, tacuerit Sym., potius delendum videtur 
Ka\ ante dveorpe^rev, ut Davidi ipsi Idumaeorum clades 
vindicetur, juxta narrationem sacram, 2 Reg. viii. 13. 
4 Euseb., et Origen. Opp. T. II, p. 737. " Sic Colbert. 
unus ; alter vero Colbert. exo^a.." — Montef. 6 Euseb., 

Origen., Nobil. et duo Eegii. 6 Euseb., Nobil. 7 Eu- 
seb. affert : E'. ko\ nepteKVKkaia-av (sic) t)pds ; sed paulo post, 
Ka\ ireptfiyayes fjpds. Correximus 7repteKVK\coo-as. 8 SyrO- 

hex. •> o)ls____l ._». Vox Syriaca commutatur cum eppt)£e, 
eoxto-e, et sim. Vid. Job. xxxi. 37. Jesai. xxxvi. 22. Ezech. 
xxxviii. 20 in Syro-hex. 9 Syro-hex. *fco__.jii? ^>^-- _f« -Psalm. LIX. 12.] PSALMI. M«l 5. ?lhy"\n f* UJI^rt, Po/are fecisti nos vinum 
titubationis. O'. inortaas r)uas oiVo»' Kara- 
vv£ecos. 'A. inortaas r)pas oTvov Kapcoaecos. 10 
2. . . otvov o~d\ov. n 

6. wtip "»3bo DD^nn^ D3 spHrvS nnn3.- D e . 

v r •• : • f," : • : •• «•..... T - T *-**> 

afo/j timentibus te vexillum ad elevandum se 
(s. ad conjiciendum se in fugam) propter veri- 
tatem. O'. eSa>Kas rois <pofSovfievots ae arjfiei- 
<oatv, tov tpvyeiv dirb Trpoadnrov to£ov. 'A. 
eScoKas rois tpofSovpevots ae avaarjpov, tov 
ar~fieiova6at d-rb npoadrjrov fSefSatOTrjTos. 2. 
eSa>Kas tois <pofSovfievots ae aijfietov, els to 
eKobvyetv dnb npoadnov TO\\evfiaros} 2 

S. ^"Tj33 "^^ ^''H. Deus locutus est in sanc- 
titate sua. O'. 6 6ebs iXdXrjaev iv t<2 ayico 
avTOV. A. 6 6ebs iXdXrjaev iv tu> r)ytaafteva> avrov u DDttJ ngVriN rtp$#- Exsultabo, dividam Si- 
chem. O'. dyaXXtdaofiai, Kal Stafteptco 2t- 
Ktfia. 'A. yavptdaoftat ... 2. yavptdaco, Kal 
Siavefirjaa> ^.iKip.a. 1 * 

TTOH ni2D pOy% £/ »a7fem Succoth dime- 
tiar. O'. /cat tt)*' KoiXdSa tcov aK-qvcov Stafie- 
rprjaco. 'A. (*cat) KotXdSa avaKtaafuov Kara- 
peTpr)aa>} 6 

9. ^tpHI Trj?0. Robur capitis mei. O'. Kparai- cocris rfjs KetjbaXrjs ftov. 2. laxvs rr}t ipx^t 
ftov} 6 

9. ^pnD rTjn». Judas est legislator tneut. Qf. 

'IovSas fSaatXevs ftov. 'A. 'lovSas dxptfSa- 
arrjs ftov} 7 2. 'lovSas npordaacov 6 ift6t}* 
0. 'lovSas aKpifSa(6ftev6s ftov} 9 

10. "^rn TD 3Hto. 3f oao //a fotiomt ra«w. 

O'. M<oa/3 Ae'/3r/y Tf}y «A7n'<$oy /*oi/. 'A. Maxi/3 
XefSrjs Xovrpov ftov. 20 2. M«a/3 XefSns dfie- 
ptfivtas ftov. 21 'O 2i»poy /ca<5oy T^y nXvo-eios 
fiov. 22 Aliter : 'O 2«/poy* Xe/caVr/ rr)s Kara- 
naTrjaeds ftovP 

^ tV®« UVlH, by. Super Edom pro- 
jiciam calceum meum. O'. ini rr)v ISovfiaiav 
eKTevco rb inroSrjpd fiov. 2. ini tt)v 'ISov- 
paiav intfSrjaoftat t<2 vnoSrjftaTi ftov. 2 * 

^V^i"inn nttfef -by. De me, O PhiVistaea, 
clamorem ede. O'. iftoi dXX6<f>vXot vnerdyrj- 
o~av. 'A. iir' ifie ^VvXtartaia r)ratprjaaTO. 
Q. iftoi dXXotpvXoi icpiXiaaav. 26 

11. "VI272 "Vy '. In urbem munitam. O'. eis iroXtv 

ireptoxfjs. 'A. . . nokiopKias. 26 2. eis iroXtv 
Tre-f>payfievi)v (s. neptrrecppayfievi-v) 27 

12. dt^tn K^n tfb\ i3nn3t a-rhtji nn«-HSn 

ISVVIfrOJQ. Nonne tu, Deus, rejecisli nos? 
et non egredieris, Deus, cum exercitibus nos- 10 Theodoret. et unus Regius. Apud S. Athanas. Opp. 
T. I, p. iioi pro oTvov legitur o"v<p. Euseb. affert: *A. 

otvov Kapaio-ea>s. Nobil. : 'A. Kapaofas. SjTO-hex. . /. 

♦ )»?o.». Cf. nos iu Otio Norvic. p. 67. u Euseb. 

Nobil. et Syro-hex.: 2. o-akov ()j».o»t). u Euseb. 

Syro-hex. affert: 'A. ^f^atorrjTos (J»»aA.»). 2. roi-cipaTos 
(l^_*j)»). I3 Euseb. l4 Idem. 15 Idem. 

Syrus affert : 'A. o-vo-Kt.aap.aiv ()l N. t >^«) 18 Euseb., 

Colb. unus. Syro-hex. * wJb-» Jloxa.»» JLu» .*o. Par- 
sons. e Cod. 268 affert: 2u/j. 6 irpopaxos pov, ex interpreta- 
tioue, ut videtur. Sic Theodoret. : avrl 8« Tijr ™ <pa\r)s pov, 

6 2vp. apxijs pov Tc'8(tK(' avr\ toO, Trp6pa\ov airrbv <ur irciXai 

KaruoTr)o-a>. » Euseb., Nobil., Vat. K Nobil., Vat. 

Syro-hex. affert: 2. aKpc$r)s ()&-»&«-.) pov. Est Theodo- 
tionis, ut videtur. 19 Nobil., Vat. Nobil. subjungit : 

" Ceteri, ut LXX." Bectius Vat.: (O.) ra «|^r opoias rolr O'. 20 Euseb., Theodoret. (qui tov Xovrpov habet), Nobil. Syro- 
hex. : 'A. E'. XovrpoO ()k^»ao») uov. a Euseb., Nobil. 

Syro-hex.: 2. aptptpvia uov («*^-* )h^i^so V). Cf. ad Psal. 
cvii. 10. n Theodoret. Nobil. affert: 'O 2v/wr' «ddot 

T-\r)ati)s (sic) pov. a Sic Montef., ex Agellio, ut videtur, 
qui Theodoretum auctorem falso appellat Nobil. tantum 
affert : Aliud schol. o 2upor' XtKavri. -* Euseb. Syro- 

hex. sine titulo: » >..\ .» \->o\ m -» ^o»»,' -»o-< ^-i.. 
Hieron-. : super Idumaeam incedam calceamento meo. 
^Euseb., et " duo codd." Syrus affert: ^>_». .1 

♦ )'j ■* - too. ls .\ft (Cod. B. wJ^i.). Hieron.: mihi 
Palaestina foederata est. M Syro-hex. Laa-u>? .h 

♦ |oiX>. Cf. Jerem. xix. 9 in Syro-hex. v Euseb. et 
Theodoret.: 2. r--cppayuivnv. Nobil. : 2. inku- wtp*xt<Pp<rf-u- 
vriv. Syro-hex. ♦ ItS^ ^ ' mv> . jb. 190 .PSALMI. [Psalm. LIX. 13- tris ? O'. ov)(i av, 6 6ebs, 6 d7raxra.1j.ev0s 
fjfjas; Kal ovk e£e\evar}, 6 6ebs, ev rais Svvd- 
fjeaiv fjjiS>v } 2. ei fifj aii, 6 6ebs, 6 diro- 
(3a\\6p.evos fj/jds, Kal /jf) irpoae\6cbv ev rais arpaTevaeaiv fjfjcbv; 28 13. dth nxntin wtf» "«o trsrs *JrWon. Da 

v * tt - : :t : a t • t : v t tt 

nobis auxilium ex angustiis, nam vana est 
salus hominis. O'. Sbs fifiiv fSofjOetav e/c 6\i- 
yjrecos (A. dirb Ghifiovros 29 ), Kal /jaTaia acornpia 
dv6pdmov. 2. Sbs f\fuv fSofideiav eK 6\fyecos, 
fjaraia yap crcoTrjpia dvdpdnrov. 30 
14. D11\ Conculcabit. O'. e£ovSevcbcrei. 'A. 2. (TV/lTraTT/O-ft/ Psalm. LX (Hebr. lxi). 

1. TVT? TSFXFy$ rfiCO?. Praecentori super Ne- 
ffinah Davidi. O'. eiy rd re\os ev vfivois tco 

i\aviS. 2. irrivUiov 816. tyakTqplav tov Aavi'8. 

3. »"3*1 tT^n n^D n ^- A fi ne ierrae ad te 

clamabo. O'. dnb tcov irepaTcov ttjs yfjs npbs 
ae eKeKpa£a. 'A. dnb Te\evraiov rfjs yfjs irpbs 
ae eiriKa\eao/jat. 2. drrb irepaTCov ttjs yfjs ae 
eTriKa\ovfjai. E'. dnb irepaTcov rf/y yfjs irpbs 
ae KeKpdfcofjai? 

^/ H^5??' Dum languescit cor meum. O'. ev 
tco aKTjSiacrai tt)v KapSiav fiov. 2. ev tco dSrj- 
fjoveiv ttjv KapSiav fiov? 

3 4. h riDno rflrr+b : ^ron rgsa mmm 

**»***' v : - T -t ..... .... T 

l^N "'pSO Ty^^. In rupem quae elevatur 
prae me, duces me ; quia fuisti refugium mihi, turris fortitudinis afacie inimici. O'. ev ireTpa. 
v-^coads p-e, cbSfjyrjads fje, oti eyevfjdrjs e\nis 
fjov, irvpyos iayyos dnb irpoacbnov ey6pov. ' A, 
ev aTepecp v\lrco6r]Ti nap' e/je, Ka6o8rjyfjcreis fJe 
. . . irvpyos KpaTovs ... 2. OTav crTepebs KaTe- 
■traipeTai fiov, oSrjyfjaeis fie' eyevov ydp dcpofiia 
fjov, irvpyos i>\jrr)\bs (s. oyypbs) dnb npoacbnov 
ey6pov? 

5. tPthty Tl^nSll roVWNt. Commorabor in ten- 

torio tuo perpetuo. O'. napoiKrjaco ev tco crxr/- 
vcofiaTi aov ( A. iv o-Kirrrt o-ou 5 ) eis tovs aicovas. 
2. napoiKfjaco ev Trj aKrjvfj aov 81 aicbvos? 

TS33 "^npl HDnN. Confugiam in latibulo 
alarum tuarum. O'. aKenaa6fjaofjai ev aKeiry 
tcov TTTepvycov aov. A. e\niaco ev drroKpvcpcp 
TTTepvycov aovj 2. ei6apafjaco ev Tjj aKerrrj 
tcov mepvycov aov? 

6. ^rh IWyti D^N n^«-^. Nam tu, Deus, 

exaudisti vota mea. O'. otl av, 6 6ebs, eiafj- 
Kovaas tcov Trpoaevy5>v fjov. 'A. oti aii, a> 6ee, 
f/Kovaas tcov eiymv fiov. 2. av ydp, cb 6ebs, 
elaffKovaas tcov Trpoaevyjbv fjov? 

7 8 fTiasi Y»rrt3BJ ►VDto ^hv>why WG< 
&rh)A *>y?h dW» a^j i "tfr}. mes diebus 

regis adjicies ; anni ejus erunt secundum gene- 
rationem et generationem : sedebit perpetuo 
coram Deo. O'. fjfjepas ecp' fjfiepas f3aai\ecos 
npoadfjaeis, rd err] avTov ecos fjfiepas yeyeds 
Kal yeveas' SiapeveT eis tov aicova evcoTriov tov 
6eov. 2. fjfjepas Tais fjfjepais tov f$aai\ecos 
Trpoa6fjaeis, err] avrov ecp' oaov yeved Kal 
yeved' oiKfjaei aicovicos eprrpoa6ev tov 6eov. 10 ;us 
30 Theo- 28 Euseb. Syrus affert : S. koI ^ir) irpoo-e\8a>v (Jl f-so 
fc»_»tj>). 29 Syro-hex. * J.cl^, ^_ao .^. Bugati 

vertit, de angustia; sed cf. ad Psal. xxxi. 7. 
doret., et " MSS." Nobil. affert: 2. paraia ydp. Aliter 
Euthym. : 2. o-i 86s fip.lv /3., paraia yap r/ irapa avBpimov a. 
31 Syro-hex. * jkO^j .^o ./. Cf. ad Psal. xliii. 6. 

Psalm. LX. * Syro-hex. * »*o»? )»ia **» Jioa)? .^o. 
2 Euseb. 3 Euseb., Eeg. unus. Syro-hex. affert : 'A. 2. 

iv T<j> aSr/povfXv Tr)v K. pov (<■ ~»N jjajL/ «-»). 4 Euseb., 

qui Symmachi versionem bis adducit, prima vice ui^ijXor, altera vero oxvpbs legendo. Syro-hex. tam Aquilae quam 
Symmacho continuat: OTav arepebs KareiraipfTai (s. Karerrai- 
pr/rai) pov, oSjjyf/o-fis uf iyevov yap acpofiia poi. Syriace : 
Jl **^ k—ooi .uJ-»oit ^ AA jj-.»1.1^so J °i . o l» «koo/' 
• uii. JfcO»»-.?. 5 Syro-hex. * ^»fc«xa-» .('. 6 Hera- 

cleota in Catena PP. GG., T. II, p. 197. 7 Cod. 

264. 8 Heracleota in continuatione. Cod. 264 affert: 

2. cvdappr)o-a> rg o-Ktirr) rav trr. crov. " Euseb. Euseb., 

Reg. unus. Syro-hex. affert : 2. iqV 00-ov ycvta ko\ ■ycvea 
OUOJO-ft (o^J J»??o J»?? Jtojo»-»). -Psalm. LXI. 6.] PSALMI. 191 8. VVffi \0 nOMl fCti. Qratiam et veritatem 

fac eum tueantur. O'. e^Xeoy kolI d\r)6etav 
avroO ris . (K^TjTTjo-n airrcov ; 'A. eXeoy Kal 
d\rj6eta StaTrjprjcrovaiv avrSv. 11 2. eXeoy Kal 
d\r)6eta neptcppdget ai>Tov. n E'. S'. eXeoy Kal 
d\r)6eia dnb aov <pv\d£ovatv aiirov. 13 

9. D^ DV Tnfi 'Vfyfff. Ut reddam vota mea 

per singulos dies. O'. tov dnoSovvai ue rds 
eii-^ds pov r)uepav e£ r)pepas. 2. dnoStSovs 
ras ev^ds pov Ka6' kKd<JTr\v r)p.epav. u Psalm. LXI (Hebr. Ixii). 

1. T\-h KtalO (VWt^? D^D^, Praecentori 

super Idithun canticum Davidi. O'. (is rb 
reXos vrrep 'ISt6oiiv >jra\pbs t£> AaviS. 'A. tco 
vikottoiS) nept tov 'ISt6oi>u pe\o}Srjpa tov 
AaviS. 1 2. emviKios Sid 'ISiOovu, ciSr) els 
AaviS? 

2. '«ttSpa TfffP} UVfaveh^ ^. Profecto ad Deum 

(dirigitur) silentium (exspectatio) animae meae. 
O'. oi)(l tS> 6eco vnorayrjaeTat r) yjrv^rj pov ; 
2. ttXijv 7rpor tov 6eov r)ptpti t) ■fyvx^ P- ov - 

3. "H12 fcWTTjN. Pro/ecto ipse petra mea. O'. Kat ydp airrbs 6eos UOV. 2. pAnt yap airrot Kpa- 

Tllltiipti (uov). 

3. rQ^ ttMMTM?. JVb w wweoor tnu»um. O 7 . E'. 

ov //t) <ra\ev6a> ent n\eiov. 'A. (ov) o~cpa\t)o~ofiai 
noWrjv.-" 

4. tfW"-» inrtfnn n$N-TV. Qkoujok* irrwi/i. 

tn «irwrn ? O'. ea>y 7rore enni6ea6e en dv6pco- 
ttov ; 'A. ea>y TtVoy ent(3ov\eveTe . . .' 2. ea>y 
TtVoy uaTaicmovrjaeTe ivr' (s. icar) dvSpds ; 7 

riyrni TQ "«IE3 -Pj?3. Quasiparies inclinans 
et murus subversus. O'. d>y To(xa> K(K\ipiva> 
Kat cj>pay/xS> coapevco. 2. a>r roi^ot iacpaKpAvos, nu 
<!>r tppaypbs claoVir. 

5. nja «rtj nnr»S «^J mMtop ttn. Mioue «r 

dignitate ejus deliberant depeUere eum, diligunt 
mendacium. O'. 7rXf)j/ ( v AXXor Bucos 9 ) tt)>/ 
Ttur)v pov efSov\evcravTO dncoaaadat, eSpauov eV 
Sl\fret. 2. ir\>)v (s. ou.a>s) dirdpavrts if}ov\tvaavTO ottu- 
o-ao-6at o-vvtvtoiaio-tv ev •tyevapaTt. 10 "AXXoy* ir\t)v 
(s. o/ia>r) 0776 iirdpa-tas (s. irrdpparos) pov ifiov\fvo-aVTO 
arri>o-ao-8ai ... 

ItD. Mendacium. O'. e* 5t>€t. 12 'A. eV 5ta- 
■jrevo-p.aTt. 2. eV ■tyevap.aTt. E'. eV ^ev^et. 
'Erepa eKSoo-ts' ev S6\co. 13 

6. ! ^flff. Si/C. O'. vnOTdyr-6l. ' K. vlyi-o-ov. 1 * 11 Euseb. Syro-hex. •> ^om-ioi ^ 1 > )»i-*.o )vi ..»' .f. 
Symmacho, non Aquilae, tribuunt S. Athanas. (Opp. T. I, 
p. 1254), et Cod. 268. 12 Euseb., Reg. unus, et 

Cod. 264; itemque Colb. unus, qui habet rrtp-cppd^ovo-iv. 
13 Euseb. 14 Euseb., Reg. unus. Montef. edidit, <ca6" 

fjpipav. 

Psalm. LXI. J " Duo MSS. et Eusebius."— Mcmtef. 
Euseb. affert : 'A. 'irtp\ rou 'lbi8oip. Syro-hex. f.ANX .(. 

♦ *-o?» J»ajojjo oolS—j-^ ^^ao )lo-o). Montef. bis 
edidit 'ibidovv, invito Euseb. 2 Euseb., Theodoret., 
Nobil. (qui 'lbi8ovv habet), Vat. 3 Syro-hex. «j_» .j». 
■> .. » °i 1 \ . \ a )ot-S\ loJ^.. 4 Syro-hex. .^o. 
••■ )lo,°i . cL oot ^^ woto»o-M^3. Cf. Hex. nostra ad 
Jerem. xlviii. 1. 6 Euseb. e Idem. Hieron. insi- 
diamini. • Syro-hex. ^ jav w&ooU |oo<-^. .^0. 

* )■ ** ^^- v V -)"-;"" .ok>j('. Euseb. affert: 2. eas 
rlvos paTaioirovr)o-fTt ; 8 Syro-hex. )^— aoC f-»( .«BB- Bugatus, vertens Sic oscitantius edidit 
Sicut parie8 effossus etc. Sed pro L.^ »yi, quae, ni fallor, vox nulla est, tres codd. | | . .ao» 
habent (Pesch. k^ooj), a ^ao, declinavit, quod cum Graeco 
o-^oXXftv commutavit Noster Job. xviii. 7. 9 Coislin. 

unus. "' Syro-hex. 9 ~- * »J f o~^ n.»/ «-o »^*> .«oo. 

•:• )lo\.^ja |,-«^al» )Lo 1 -•*& r x> ,n ,..y\. Bugat 
vertit: Ferumtamew quum sxMevartnt, cog-itaverunt re- 
pellere beneplacitum, quia (vel ut) sirnul in mendacio. 
Sed arcte jungendum Ij^ai» )Ln 1 . -> j ao, Graece forteaae 
o-weudoiojo-tr, ut apud Sym. ad Psal. lxiii. 2 ovo-kf^-is sonat 
) ; .. *\. \ ^N.%^ u Syro-hex. sine nom. interp. : fi^. 

« .n...v> N v n -» « .'.L/ A.| )Lo iv>.iv> »Jo. " Euseb. 
notat : So^iiXua ti ypacpinov ytyovivai iv Ttwr ptra ravra o-wtfir/ 
Xpovois, S>ort avri tov, iv ■tfnvdtt, iv Sfyti ytypatpivm. Solus 

Syro-hex. iv ^0,8« ()LoX»^fc->) legit " Euseb. 

14 Syro-hex. ♦ w«olU .}. Cf. ad Psal. xxxvi. 7. 192 PSALMI. [Psalm. LXI. 7- 7. DiDN ik?. JVore movebor. O'. ov fif) fierava- 
o-revcra). 'A. 2. oi o-cpa\rjcrofiai. is 

8. DTfrna ^dto ^-tb "nta3«i w DTiW-^y. 

Super Deo salus mea et gloria mea ; petra for- 
titudinis meae, spes mea in Deo. O . kirl tS> 
6eS> to crcoT-qpiov fiov Kai f) 86£a ftov 6 6ebs 
rrjs fior)6eias fiov, Kal f) k\rris fiov kirl tS> 6eS>. 
'A. kirl 6eS> o-corrjpiov fiov Kal 86£a fiov crrepebs 
Kpdrovs p-ov, k\iris fiov kv 6eS>. w 
9. DV ny - 731 ta VWl. Confidete in eo in omni 
tempore, populus. O'. k\iriaaTe kir' ai)Tov, iracra 
ovvaycoyf) \aov. 'A. 2. dfiepifiveiTe kv avTco 
kv iravTi Kaipa>, \aos. 17 
W-JlMlb. Refugium nobis. O'. @or)6bs fjficov. 

2. dcpofilai qp.£>v. 

io. Q^Twna tthrra aja cnipga bsn y& 

ni/5?7. Utique vanitas sunt filii hominis 
(ignobiles), mendacium filii viri (nobiles), ita ut 
in bilance ascendant. O'. ir\f)v fiaTaioi ol vlol 
tS>v av6pdmcov (A. rov dvBpdirov 19 ) , ^jrevSets ol viol 
tS>v dv6pcoircov kv {\vyols tov d8iKrjcrai. 2. 

(lT\r)v) aTflOS . . . ijrfv&fis vioi dvSpos t)id tjtyiov defid- 

entium. 20 0. irXfjv drp-ls viol tS>v dv6pd>ira>v y 
■\jrevSeis viol dvSpbs cbs poirf) (vyov. 21 

Mj^ ^anto i 1^*,!« Ipsi prae vanitate pariter. 
O'. avTol 6ac fiaTaioTrfTos kir\ to avro, 2. avTol 
fiaTaiovvTai ofiov. 22 

11. P$yi intpnn~7N. JVe confidatis in oppres- 
sione. O'. fif) k\ni(eTe kir dSiKiav. 2. /«/ 

iTfnoWaTf in\ ir/\fovct;iq dbtKtp. 11, «narWjl/M <W3^. Et in rapina spem vanam ne 
collocetis. O'. k al kirl apirdyfiaTa fif) kirvrro- 
6eTre. A. kcu kv fiia fif) /j.aTaiovcr6e. 2i 2. 
Kal kirl aprrayfia fif\ yivecrde drfiis. 26 Q. Kal 
kirl ap-rrdyfiaTi fif) fiaTaiovcrde. 2 * 

lh in^n-^N »3^3 £*1. Divitiae si creve- 
rint, ne apponatis cor. O'. it\ovtos kdv pei), 
fif) irpocrTi6ecr6e KapSiav. 2. it\ovtos kdv Kap- 
iro<pop7J, fif) rdcrcreTe Tfjv KapSiav. 27 

12. Ys> '•? ^V™ vr>ayp& o^bvi nsi nn« 

DY17N7. Semel locutus est Deus, bis hoc 
audivi, quod fortitudo est Deo. O'. aira\\ k\d- 
\ncrev 6 6ebs, Svo Tavra i)Kovcra, oti to KpaTOS 
tov 6eov. 'A. (ev) k\d\r)crev 6 6ebs, Kal Sev- 
Tepov kirr)KOvcra, oti f) icryiis tov 6eov. 28 2. ev 
k\d\vcrev 6 6ebs, Kal Sevrepov rJKOvcra . . , 29 

13. wvb aWn rrnN-VD nDn '♦Jw-q^ 

J '"" • : •• - : t - • vat t -: 

'''MP^^? • Et iibi, Domine, benignitas, quia 
tu reddis unicuique secundum opus suum. O'. 
Kal aov, Kvpie, to e\eos, oti crti diroSdocreis 
eKacrTcp KaTa tol epya avTov. 'A. Kal aol, 
SeairoTa, to e\eos' crv 8e diroSos KaTa. dvSpa 
eKdcrTco KaTa ra epya avTov. 30 2. ral aov, oto-Kora, e Kttiv . 31 Psalm. LXII (Hebr. lxiii). 

i. rrn^ ^am srfm -rnh Ttoro. canticum 

Davidi, dum esset in deserto Judae. O'. i//-aA- 
fibs tS> Aavl8 kv tS> elvai avrbv kv Ttj kp-qp.co 15 Euseb. Syro-hex. « ,sV ^ .«» .('. 16 Euseb. 

17 Euseb., qui soli Aquilae tribuit. Syro-hex. vero: .}. 
<>'\t\\ ^>) %ao> «-= oot jhwj^o Jl? .jx>. 18 Syro- 

hex. * ^» )lc^>J»t Jl .^o. Cf. ad Psal. lx. 4. 19 Syro- 
hex. rUipt .}. 20 Euseb. affert : 2. driios. Syro-hex. : 
2. ^evSels k.t.L (^>.»» JlJ^ttao j*a J^a^? |-Jls Jl«^»). 
21 Theodoret., qui ■fyevha.s legit, non tyevhos, ut edidit 
Montef. Nobil. affert: 9. 7rXijK drp.ls. G. ponfj £vyov. 
" Hanc interpretationem, n-X^e drpAs k.t.I. non sine scrupulo 
Symmacho [et Theodotioni] tribuimus : nam Theodoretus 
et tres MSS. eam Theodotioni [soli] ascribunt, ac Euse- bius ex Symmacho unam vocem drpbs affert." — Montef. 
22 Theodoret., Nobil. Syrus Symmacho continuat: •cuoi 
* )««a(' ^oilsmio. 23 Syro-hex. ^i. . 0X0LL JJ .^o. 

.JfclXcLi. )Lo_»o^. 24 Nobil., Vat. 26 Iidem. 

Pro drpXs Vat. mendose scribit anpoi. Syrus Symmacho 
continuat: ral nep\ dpndyparos k.t.(. (Jl J^So^*. ^joo 

J^oCi. v oooiL). 26 Nobil., Vat. 2r " Euseb. Syro- 

hex. affert: 2. iav Kapnotpop^ ()»)-3 *-^J «')• 28 Euseb. 

29 Colb. unus. 30 Euseb. " Syro-hex. ^-»0 .^>. 

•:• ovi,..i viN y_ic. -PBALM. LXIII. 1.] PSALMI. IM Trjs 'ISovfiaias (alia exempl. 'lovSaias). 2. 

<j>8ij toG Aau'<8 iv T<p elvai airbv iv tjj iprjpa 'lov8a. 
'A. 2. 'Ioitfa. 6. 'ISovfiaias. 2 

2. ^N DT^N. Deus, Deus meus. C 3 6ebs, 6 

6e6s flOV. A. 2. 6tt l<r\vpi pov? 

TtV ™$$* <8W»tt *e. O', *ca? ol Xomot- iSi- 
■tyno-e croi. Alia exempl. iSfyncre tre.* 

"HtoLl 7J7 !TO3. Desiderio confecta est in te 
caro mea. O'. iroo-airXcos croi r) <rdp£ pov. 'A. 
iTrerddr) croi r) crdpfc fiov? 2. ifieiperai crov r) 
o~dp£ fiov? O. 7Tocra)(£>s (<xot) r) <rdp£ fiov. 7 
E . iroXkaxas. 

D ^^V? ^JST! n £Tl t S?' '« '«to «cca ef Za«- 
ffuescente absque aqua. O'. ei/ ^ yfj ^ 9 eprjficp 
Kal dfSaTO) Kal dvvSpcp. 2. d>? eV yfj SiyjrdSi 
Kal eKXvcrei, fir) i>Trdp\ovTos vSaros. 10 

3. 7J$ ffl-W? Timq ttrj'p3 g. Sic insanctuario 

spectavi te, ad videndum potentiam tuam. O'. 
ovtcos ev tg> ayico cocpdnv croi, tov iSeTv tt)v Sv- 
vap.LV CTOV. 2. ovras iv Tcji dytdcritaTj r6 opapa (s. 
r) opaois), toO IStlv rr)v dvvaplv <rov. 

6. Jftton. Satiabitur. O'. efnrXr)cr6eir). 2. ipm- 

jrXaTai. 12 

■f^W ni23-| '•JjOtol. Et labiis jubilorum lau- 
dabit os meum. O'. koI \eiXr) dyaXXidcrecos 
aivecrei to ovofid crov (alia exempl. rb crrofta pov n ). 2. Kal Sia xeiXicov ev<pt)ficov vfivtjtju 
<rt rb ar6fia fiov. 1 * 

7. ywfa 'tTWJ^ m. Dum recordor tui tuper 

stratum meum. O 7 . (i ifivr)ft6v(v6v trov iirl Ttjt 
crTpcofivffs fiov. 2. dvafitfivr)o-K6fi(v6s crov iirl 
rrjs aTpcofivfjs fiov} 6 
•^rnanSI ni"OSNl. J n vigiliis meditor de te. 
O'. ev toTs SpOpois ifteXeTeov eis <T(. 'A. iv 
(pvXaKals (pOeyyofiai iv croi. 16 2. Kaff iKdcrrtfV 
cpvXaKr)v ifieXertov cre. 17 

8. ])P_N TT^DJ? v!£li. .Et* in umbra alarum tuarum 

jubilabo. C. Kal iv rjj tTKenr) rtov nTepvytov 
crov dyaXXidcrofiai. 2. Kal o~Kew6fievos iv raTs 
TTTepvfciv o~ov dvevtprjftovv. 19 

10. ,| tt»3 i^l?? 1 ! HSiCrp. Ad perniciem quaerunt 
animam meam. O'. eis fiaTnv i(t)TT)o-av tt)v 

■^rV)(rjv /jLOV. 2. dpirdo-ai (s. ScapTrdoai) ^«Xijo-a». 18 

12. i^ y3tp3rr73 v?nn\ Laudabitur omnis qui 
jurat per eum. O 7 . iTraive6rjo-eTai •trds 6 hfivvtov 
iv avTco. 'A. KavyfjcreTai (iras) 6 ofivvtov iv 

> ~ 20 

avTcp. 
"^J?\P« Mendacium. O'. <?5ixa. 'A. 2. ftvir)} 1 Psalm. LXIII (Hebr. lxiv). 
1. TW "li^lP r^gD?. Praecentori canticum Psalm. LXII. ' Syro-hex. *o »-o»» )!^.o -»»!■ .*co. 

♦ )»oom? l.-t.vi,^ wotot>»(. 2 Vat. s Syro-hex. .^. 

* wi-.» Lj^Ow. JcxS^ .^». 4 Sic Comp., Ald., et codd. 
Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 37 : " Sitivit tibi anima 
mea. Pro quo in Graeco sit: Sitivit \in~\ te anima mea. 
Sed in Hebraeo non habet attha, quod significat, te; sed 
lach, quod ostenditur, tibi: quod et omnes interpretes 
transtulerunt." Vat. aftert : 6. iStyrjo-tv p. [1] 'A. d/iouos Toir 
O'. 6 Euseb. Theodoret., Nobil. : 'A. iwtTdfh,. ° Vat. 
Montef. ex Eusebio edidit : 2. tfttipmd o-t r) o-. u. Theo- 
doret., Nobil. : 2. iptlptrat. Syro-hex. -^. «^» . m* 
f 1 m *>. ' Vat. affert: ©. irws dirXwy (Troo-aTrXcos) r) o: p. 
Theodoret., Nobil. et Cod. 268: G. jroo-axair. Cod. 264: 
6. rroXXa^cis. Diserte Euthym. : t6 7roo-airX<»s', Troo-a^iis c £e- 
5aKtv 6 e. 8 Syro-hex. ♦ .L-^-ao . . 1 ->j ,o». 9 Sic 
cum aster. Psalt. Gall. 10 Euseb. Pro eo quod ede- 

TOM. 11. batur 8i^dS«, 8i>lrd8i vel <?»^d>8ft rescribendum esse monuit 
Schleusner. in Nov. Thes. s. v. Syro-hex. Symmacho con- 
tinuat: ym**m U <-s .')lo9i««\^e )1s»oi. Li.»L^>» ^, 
« |w»ao. n Syro-hex. jcU )bji.»<xo tsLs Li_ocx .*o. 

« (..N.»») »2^.» 1L«. |o>viN. 1J Syrohex. . jx. 

♦ L\r»m. 13 Sic Comp., Ald., cum libris plurimis. 
Syro-hex. wooo^. 14 Euseb., ubi <rt abest. Syro- 
hex. « uooguS . f m -1 ■ > )Is...i ..-»•*> )l n ° i. t «*ao . ^c 
16 Euseb., Reg. unus. Theodoret., Nobil., et " duo MSS." 
habent dvapipvrjo-Kopai, invito Syro-hex., qui affert: .^d. 

♦ \-jI ««\5,v) *s>. u Euseb. u Euseb., Theodoret 
Colb. unus, ipeXirav «<s <r«f. SjTO-hex. affert : 'A. 2. naff 
indorr)V <p. ipe\erav <re (J^. «S-.O01 L^ot&OO )L«^JO ^fta). 

18 Euseb., Theodoret., Nobil., quorum duo posteriorea ctyij- 
pow legunt. w Syro-hex. ♦ o-a, . a^ <~ i < S\ .^b 

20 Euseb. 21 Syro-hex. ♦ Jls-^? .«» .1- 

c c 194 PSALMI. [Psalm. LXIII. 2- Davidi. O'. eis to reXoy \fra\fibs t£ AaviS. 

A. t& viKoiroua pcXabr/pa tov Aavit). 

**!10- -^wrfi, Xtews, vocem meam in loquela mea, 
a terrore hostis serves vitam meam. O'. eicrd- 
kovctov, 6 6ebs, Tfjs Trpocrev^fjs (alia exempl. 
cpcovfjs 2 ) fiov kv T&> Skecr6ai fie rrpbs cre, dirb 
cpofSov eyOpov e£e\ov ttjv ^rv^fjv fiov ('A. 
hiaTTjpT)o-ci.s tt)v ■tyvx r ) v "■»")• 2. eicraKovaov , 6 6ebs, 
Ttjs cpcovfjs fiov irpoaXaXovvTOS, dirb kKn\fj£ea>s 
k^6pov irepicppdt-eis tt)v (cofjv ftoy? 

3. |W 'b$ HttfcjTQ B^fiQ "^BD TyWMn. Oc- 

cultes me a secreto malignorum, a turba operan- 
tium iniquitatem.' O'. kcrKeiracrds (alia exempl. 
o-Keirao-ov*) fie dtrb crvcrTpocpfjs ('A. dwoppfJTOv. 
2. crKeyjrecos 5 ) irovrjpevopevcov, drrb Tr\f)6ovs kp- 
ya£ofikvcov dSiKiav. 2. Kpv\jreis fie dirb crvcrKe- 
ijrecos KaKovpycov, dirb KVKtjaecos kpya£ofieva>v 
dSiKiav." 

4. ^C?» Sicut gladium. O'. a>s poftcpaiav. 01 

\onroc cbs fidyaipav} 

"M? "^ E-2TT ^TJ* Tendunt sagittam suam, 
verbum amarum. O'. kveWeivav to\\ov irpdyfia 
irtKpov. 'A. . . . pfjfta TTiKpov. 9 2. eTr\fj pcocrav 
to to\\ov avTcov \6yco iriKpco? 0. . . . \6yov 

/ m 
TTlKpOV. 5. D^flDHjl. In absconditis. O'. kv diroKpvcpois. 
2. Kpvcpf}} 1 
DFI. Integrum. O'. dficofiov. 'A. dir\ovv. 12 
QNHS. Subito. O'. kgdinva. ' K. Trapaxpfipa} 3 

6. D^pio ipaeh msD; sn w to Vyp Tj. 

Obfirmant sibi verbum malum, consultant ad 
occultandum laqueos. O'. eKpaTaicocrav kavTois 
\6yov irovrjpbv, SirjyfjcravTO tov Kpvtyai irayi- 
Sas. 2. eKpaTvvav (eavTois) \6yov irovripbv, 
eicrrjyfjcravTO Kpvrjrai irayiSas} 4 ' 

7. nS") ttr»M T$t\ tosnt? tosrr *c®n rfrtjrHBBPC 

pDX^. Excogitant pravitates ; consummavimus 
(inquiunt) inventum excogitatum, et intimum 
viri, et cor profundum. O '. k^rjpevvrjcrav dvo- 
fiiav, k£k\nrov k£epevvd>vTes k^epevvfjcrer irpocr- 
e\evcreTai dv6pamos, Kal KapSia /3a6eTa. A. 
. . . crKa\evcrei CTKaXevopevoi, (Kal) eyKarov dvSpbs 
Kal KapSia /3a6eia. is 2. kt-ripevvrjcrav it;cvpr)paTa 
CrVfmavTeS i£cpcwr)ocC fl-epfvvrjo-et pcv €(■ eyKarcov 
avrov eKacrTOS Kal KapSias (3a6eias. la Q. ■ . 
k£epevvcovTes k£epevvfjcrei . } 7 Sidvoia dvSpbs 
Kal KapSia f3a6e?a} 8 

8. oniSD vn Dkne yn Dfrftw u*fa. sedja- 

culabitur in eos Deus ; sagitta subitanea erunt 
plagae eorum. O'. Kal vyfrcodfjcreTai 6 6eos' 
j3e\os vryrrioDV kyevfjdijcrav al ir\r]yal avroov. Psalm. LXIII. x Syro-hex. J»os>L*> JLqjj ^aa^ ./. 
<• »*oj?. 2 Sic Comp., Ald., Syro-hex., et codd. Vat. 

in textu habet cpa>vr)s pov, Clim nota : O» O'. irpoa-evxrjs p,ov. 

3 Symmachi lectionem affert Euseb. notans : Oi> yap i>s n-epl 

Trapo>xi K ° rav i °^ A ' «T ircpi pcKkovTwv Ta o\a clprjTai' Kai Kara 
Toiis /\oirrovs cpprjvcvras opolas. Syro-hex. affert: 'A. 2. 8ta- 
■rqprio-cis tt)v yfrvxrjv pov (..« || \ omJ^JL). * Sic Comp., 

Ald., et codd. Syro-hex. u-ijts-co. 6 Origen. Opp. 

T. II, p. 744. 6 Euseb., qui o-vo-Ktycav habet. Lectionem 
o-vo-Kc^ca>s, non o-Ktycws, diserto testatur Syrus : ^s ,js>. 
* Ifcojli iA^iiaj ]«*o|» |n\ao. r Euseb. 8 Theo- 
doret., Nobil. s Euseb., Nobil. (qui t6£ov sine artic. 

habet). Theodoret.: 2. cwXfipao-av TOi\ov cavrav \6yov TriKpov 
(Codd. I et 2, \6ya>v TriKpav). Syrus affert : 2. Xoya mKpa 

(|Li*i*> Ifc^saa). 10 Theodoret., Nobil. n 'lidem, 

et " cod. unus." 12 Origen. 1. c, Euseb. 13 Syro-hex. * )«j» .1 u Theodoret. et " MSS." Nobil., Euthym.: 

2. clo-r\yr)o-avTO. 15 Nobil. affert : 'A. o-KaXcvrrct o-koKcvo- 

pcvoi ; et mox : 'A. cyK. avopos Kai k. t3. Montef. post 
Drusium o-Ka\cv6p.cvos edidit ; et mox, tacito auctore, rap- 

Siav fiadclav. Vat. vero : 'A. o-koXcvo-ci. co-KaKcvpcvr) (sic). 

16 Graeca ad literam fecimus Syriaca : )^.,»ii> o-a ,<£o. 

L^k.0 .«~ '^3 OtO^wjLjO ^20 ^O \'f>^> .Rr^ yOoC^S 

♦ }«.<wv Montef. membratim attulit: 2. c^cpcvvrtoav avo- 
p.ias oipvavTcs, ex Eusebio. Deinde : 2. cl-cpcwav (ex emen- 
datione Drusii pro c^cpcvva>vrcs) i£cpcwr)oci, quam versionem 
non Symmacho, sed Theodotioni vindicat Nobil. Pos- 
tremo : 2. f'| iyKarav ckootos Kai Kaphias fiaBcias, ex Nobilio, 
apud quem copula male abest. Vat. mendose affert : 2. 

0-vp.TravTos i{\cpcwr\oapcvos. 17 Nobil., Vat. 18 Nobil. 

Montef. ex Colb. edidit : 6. Kai hiavoiav dvdphs k<u Kaphiav 
fiadctav (KaraTol;cvcrci 6 dcos). -Psalm. LXIV. 7.] PSALMI. 195 'A. Kal potfaoet avrovs 6 debs, /S«Arj napa- 
y^pfjpa eyevr)6r)oav al n\rjyai avrcov. 19 2. 
dKovrioei pvv airrovs 6 6eos' /9eAoy aicbviStov 
eoovrat ai n\t)yat ai/T&v. 20 0. KaTaTo£evo~et 
avrovs o Oeos . . . 

9. Ofttb ^wby wtftfB*. Et impingere facient 
in semetipsos linguam suam. O'. kclI e£ov6e- 
vr\oav avTov (alia exempl. Kal e£t)o6evt)oav 
en' avrovs 22 ) al y\S>ooat avrcov. 'A. Kal 
koKavSd\toav avrijv en' avrovs ai y\coooat 
avTcov. 2j. Kai nratoovot Kav eavT<ov rats 
y\coooats airrcov. 24 0. opoicos tois O', Kat 
efcrjovevrjoav avTov? 5 

9, 10. oin-^3 <*tywi : on nav^ rrrijn' 

9 ■***■ TT T : ■— t •• t : : • 

^•7 '£? s)}Q IT^T. In fugam se conjicient 
omnes qui viderint eos ; et timebunt omnes 
homines, et annuntiabunt opus Dei. O'. erapd- 
y6r)oav ndvres ol 6ecopovvTes avrovs' Kal ecbo- 
fiijdr) nas dvdpconos, Kal dvqyyeiXav rd epya 

TOV Veov. 2. TaKTjo-ovrai (s. lcaraTaidjcroi/Tai) irdvrts 
oi opwvrts airois' Kal opavres trdvrts avdpamoi dvayyt- 
XoOo-i rds 7rpdt-(is toC 6eov. Psalm. LXIV (Hebr. lxv). 

1. "Vtt* Tfh ■rtOte nS3D^. Praecentori canti- 
cum Davidi carmen. O'. eis to re\os ^jraXpbs t<2 AavlS ^jc coSrj. 2. iitwUu» aapa canlici roC 
Aavii. 1 Ec eviots Se dvrtypd<pots npooKetrar 
coSrt 'lepepiov Kat 'Ie£«Kif)A Kal tov XaoO Trjt 
napotKtas, Sre epeXXov eKnopeveovai. Tavra 
otire rb 'KfipaiKbv e%et, ovre oi dXXoi ippr)- 
vevral, oOre ol O' ev t<o i£an\co* 

2. ffo^ &rh$ rrVnn rnp-i yb. nbi (debetur) 

exspectatio, laus, Deus, in Sione. O'. ool npinu 

tf/ifO?, 6 6ebs, ev ^LlCOV. 'A. o-ot oianrwoa aiWit, 
6ti, tv 2i<i)v.'' 

3. *ta? "iton-^3 TJf rbpn jrafc. Qui audu 

orationem, ad te omnis caro veniet. C. eiod- 
kovoov npooevyfjs pov, npbs oe naoa oapf- 

T)£et. A. E . <5 tlaaKoitov npoo-tv^s ttos jrdoijt aapnos 

4. ^30 1"ina nb^ "TSyf. F<ria iniquitatum prae- 

valuerunt mihi. O'. Xoyot dvbpcov vnepeSvvd- 
pcooav ■fjp.as. 'A. \6yot dvoptcov eSvvapci>6r)oav 
nap epe. 2. Xoyot dvoptcov KaTeSvvdorevodv 
pov. E'. . . eKpaTaico6t)oav vnep epi? S'. 
dpotcos tois O'. 6 

5. p^!» Habitabit. O'. KaraoK-qvcooet. ' A. oki)- 

vcooet. 2. KaTaoKT)vcooet ydp. O. KaTOtKrjoet. 7 
^7?^ TP« Templi tui sancti. O'. tiytoy 6 

^aoj 0"OV. 'A. raoO dyiou o-ov. 8 

7. "inbS D^rr l^pn. StabUiens montes robore suo. 
O'. eTotp\d£cov opt) ev TJj io^yi oov. 2. 89 
rjSpaoas opn tjj Svvdpet eavrov. 9 19 Nobil. 20 Idera. Syro-hex. affert : 'A. 2. dKovrio-tt 

ovv avrovs 6 6tbs f3t\os" altpvlRun K.r.i. (.ooo ^OM <aaj)j 
. oold—^s ^.ow J^*. ^o .UU^ jo£^). -' Nobil. 

22 Sic Comp., Ald., Syro-hex., Psalt. Gall., cum libris plu- 
rimis. 23 Nobil., Vat. 24 Nobil., Vat., quorum 

uterque irraiovo-t habet ; hic autem ko6' iavrois. Syrus Aqui- 
lae et Symmacho continuat: >o_iot (nraio-ouo-t) ico n . . . 10 
« yoofi^.» \ • -^-> .00*3. 26 Vat. - 6 Syro-hex. 

^U. «J90 ..Oat^. (-.1— » (-^y-i .Oot^ J) yOj-iSfco .or. 
<■ |o*^» lloio N m ^^.?ooo .Ul»Ji~> yOot^d. 

Psalm. LXIV. J Syro-hex. ]yoo)? Jli-oo) jLos)? ./. 

♦ »*o>>. Symmachi, non Aquilae, esse quivis videt. In 
textu LXXvirali Psalt. Gall. habet 5K canticum; Syro-hex. 

* ffis ()k—cui»l.f ). 2 Theodoret. 3 Syro-hex. 
'■■ ycuoj lot^ts llS-0-.tS-». )ly^.o i « l ^. ./. Bugat. vertit : Tibi laus silet etc. Hieron. : Tibi silet (s. sikns) 
laus etc. * Syro-hex. )lf>\. w v> »■< o'o> .» .(. 

•>)L(_i ).m~. ^i\ |oo»^. •"' Sic Montef., notans: 

"Lectionem Aquilae habent MSS. et Drusius; Symmachi 
Eusebius, Theodoret. et Drusius. Sed ipsi legunt aropav. 
Coislin. autem unus dvopiav, recte." Drusius post Nobil. 
affert : 'A. thvvapadno-av irap' iui. 2. »aT€8v«iOT«vo-d» pov (ut 
Vat.). E'. iKpar. vntp iui. Eadem habet Vat. Theo- 
doret. : 2. Xdyoi dvapav KaTfovvdo-rtvo-d» pt. Euseb. tantum- 
modo affert: 2. icaT«8vvdo-T«vcrav. • Vat. T Idem. 

8 Syro-hex. ♦ ^f U*.js JLsuoif .1. * Nobil., Vat. 

" Sic Kegius unus ex Didymo, Agellius et Drusius [No- 
bil.]. Theodoret. vero habet iipd(m>; cujus lectionem 
confirmare videtur Euthym., qui sic vertit : Quod vero ait, 
praeparans, Sym. dixU stabiliens. SubinteUigitur autem 
c c 2 196 PSALM 
10. I. [Psalm. LXIV. 8- 8. W&fa |^fl DH^l pN$ ' ,, ?- P*? 0'^'?. 

Compescens strepitum marium, strepitum fluc- 
tuum eorum, et turbam gentium. O'. 6 avvra- 
pdaacov to kvtos ttjs BaXdaarjs, rj-^ovs KVfiaTcov 
avrfjs, Tapa^OfjaovTaL tcl e6vn. A. /caraareX- 
Xmi' ^X 0I/ QaXdaarfs, Qopvfiov KVfiaTcov avTfjs, 
Kal oyXov cbvXa>v. 10 2. . . kcu irXi/oV <puX£i/. Q. 
KaTairpavvcov . . } 2 E'. 6 KaTanpavvcov . . . 13 

9. fyVI 3T^ 1|p "WSrtD. Ortus mane et ves- 

perae jubilare facis. O'. k£68ovs irpcotas Kal 
iairipas Teptyeis. 'A. . . . aivoiroifjaeis. 1 ' 1 ' 2. 
ras TrpoeXevaeis tov opOpov Kal ttjs iairipas 
vpvoXoyovaas Troirjcreis. 15 

io. ngpWrn y-jsiri jnr^e. Fwt/o» fm-am, et 

irrigas eam. O'. kirecrKtyco tt)v yfjv, Kal kpi- 

Ovaas avTf)v. 2. kiriaKe^aL tt)v yfjv, koX 

ttotius avTrjv. le 
!"!3"}©l>ri n2H. Copiose ditas eam. O'. kirXf)- 

Ovvas tov TrXovTiaat avrrjv. 2. iroXvKapTria. 

irXovTiaeis avTfjv. 17 
EPQ vbft tyrnM 373. Rivus Bei plenus est 

aquae. O'. o Trorapbs tov Qeov kTrXrjpd>6rr 

vSaTwv. 'A. Siaipiaeis deov TrXfjpeLS vSaTcov. 18 

2. 6)(eT0is Beov pearoTs vSdrcov. 19 11 11 WJfl P" s ? D^t^ V?''?* Paras frumentum 
eorum, quia sic fundasti eam. O'. r)Toipaaas 
tt)v Tpocpfjv avrcov, oti ovtcos r) iroLfiaaia. 
2. TeXeacpopfjaeis tt)v Trava-nepfiiav avrfjs, ori 
ovtcos fjSpaaas avTfjv. 20 

. JT^n rPft7.Pl. Sulcos ejus irriga. O'. tovs 
avXaKas avrfjs piOvcrov. 2. tovs fiowois avrjjs 
peoiaeis. 21 E'. tovs Xocpovs avrfjs fieOvaeis. 22 

Ttsspm uw yy y rnris nm. Depnmendo 

sulcos ejus, guttis liquefacis eam. . 7^X17- 
Qvvov tcl yevvrjfiaTa avrfjs, kv TaTs aTayoaiv 
avTrjs evcppavOfjaeTai. 2. irrb tS>v pei8pa>v airfjs, 
TaTs yjreKaaiv \avv6aeLS avTrjv. 23 'O 2vpo?' 
toTs Spoaois. 24 * 

, 12. ^niita ro^ rntsy s iftan nrtrn 

TttH |Wgrr» ^^f». Germirai ejus bene- 
dicis : coronas annum bonitate tua, et orbitae 
(viae) tuae stillant pinguedinem. O'. dva- 
TiXXovaa. evXoyfjaeis tov aricpavov tov kviav- 
tov Tfjs XprjaroTriTos aov, Kal tcl ireSia aov 
TrXrjaOfjaovTaL ttl6tt]T0S ('A. TnoTrrros 25 ) . 2. TO 
(3XdaTT]fia aVTTjS evKoyfjaeis' are(pava>aeis tov eviavrov 

Tois ayadols o-ov, et ex densitate nubium tuarum 

opi^\a>8r)o-ovrai' XiVos. mbstantivum verbwm, est." — Montef. Graeca Euthymii 

SUnt : T6 be , eTOipa£a>v, eSpdfcov e't;e?Sa>Kev 6 Ivpp.axos' o-vvet-a- 
Koverai Se to, eariv. Sed Euseb. quoque afFert : 2. rjSpao-as 
&pj); et loca Theodoreti et Euthymii nihil definiunt. 
10 Euseb. Syro-hex. affert : 'A. KaTao-TeXXt»» ^x '' 6a\ao-o-a>v 
(IjojiL» U^ JLi^»?)- n Syro-hex. )|^qj»o .j». 

♦ ]fco>»*.j. 12 Euseb., Nobil. et Cod. 268. Inepte 

Cod. 264 : e. Kivav. 13 Euseb. u " Sic Euseb. qui, 

ut videtur, putavit esse nomen plurale; sed, ni fallor, est 
verbum, laudabis." — Montef. Etiam Syrus affert: 'A. 
laudifactiones ()k„M-»i>.l lo,. ~iV ). Singularis est idem, 
in textu legens : e£o&ot npa>tas Kai eo-rrepas rep\j/ts ()Io-»)l3). 
15 Sic ex Colb. o-Tixipwr scripoo et Agellio edidit Montef. 
Consentit Syro-hex. u*3D( \jnailo )i3|» ) 1 n°iviN .^o. 
t, , ->> ), )fc n, n ^- l Euseb. affert: 2. ras np. tov o. ko.1 rrjs 
e. ras ipvoXoylas. Theodoret., Eeg. unus, alii, quos me- 
morat Schleusner. in Opusc. Crit. p. 2 2 1 : ras irp. toC o. ral 
rf)s i. (rfjv eawepav Theodoret.) ipvo\oyovo-i. le Theo- 

doret. lr Euseb., Theodoret., Nobil. Syro-hex. hanc versionem Aquilae tribuit : * o^ifcs^.1. Jj^S lo^^m-t ./. 
18 Colb. o-nxyp&s scriptus. 19 Idem, et Theodoret. 

Syro-hex. )ujo ^o; lot^? J^V-s .^0. 20 Sic 

Theodoret., Nobil. (sed hic iravo-nepplav sine artic. legit), 
quibuscum facit Syro-hex., Symmacho continuans : j vn>l 

* oiUV-ao )-LJo)» %>tt ^.JP .opk>) l o . ^ . o . lN . Fro rrav 
o-ireppiav Euseb. et idem Colb. oireppaTiav legunt. 21 Syro- 
hex. .Joi'1. ott- v^vN ,<£o. (Syr. JV-ao» ponitur pro /Sowo» 
Luc. iii. 5. xxiii. 30 in Pesch., et semel (Ep. Jerem. 63 in 
marg.) a Syro nostro pro usitatiore JIS.L. Praeterea M 
^owmi' pro , ??'i!"i'J' interpretatus est Sym. Hos. xii. n, ubi 
vide.) 22 Colb. 23 Syrus in continuatione : fe>-., ^l 

* o»*3»i J^oAa ot^<? )-»»». Euseb. affert: 2. tois yjfeKaaiv 
[aCi-^s] x avva " TUS oirr)v (koI to ^Xdo-Trjpa airrjs). " Reg. 

unus ex Theodoro." — Montef. 25 Syro-hex. .^. 

* Jlox»ot»». (Cod. A. ad dvareWovo-a (v. n) ascribit, in- 
vitis Codd. B. et C.) 26 Syro-hex. )ts-*>>ov> .^o. 

I a ■ - •> b ^SO .yk.-l ^..~> JtS I iN '^t>^L •rfi-^' oCb— ? 

'!'■«"■ . yiwi xi ,« \ ts-> .i.ru. (Pro vocab. com- -Psalm. LXV. 6.] PSALMI. 197 13. "^"TO fVlN] *5fT' SMtont pascua deserti. 
O'. irtav6r)aeTat ra Sprj rrjs eprjpov. 'A. yvo- 
<pco6r)aovTat rd cbpata rfjs eprjfiov. 2. 6fit)(Xco- 
6r)aovTat ai vofiai rfjs epf)ftov! n 

14. Wtvt IM BTOJl ]**%? Bf£ vrqb 

Wt2^~F)N. Vestita sunt pascua gregibus, et 
valles opertae sunt frumento, conclamant et 
cantant. O'. eveSvaavro ol Kptoi tG>v rrpofld- 
tcov, Kal at KOtXdSes nXrjdvvovat airov (2. tt)v 
Tpocpf)v. 0. atrov 2S ), KtKpd£ovTat, Kai yctp 
lifivrjaovatv. A. ivhiaiTat apvovs (s. Hpvas) noipvia, 
Ka\ lco*Xd8fr t)(VT(poyovf)<rovo- tvtKXiKTOV, iTatpto-6r)o-ovrat 
Kai o-vp<pa>vr)o-ov<rtv. Psalm. LXV (Hebr. lxvi). 

1. "Vifttt? "CQ? I~I2£2?P;". Praecentori carmen can- 

iici. O'. eis to reXos cpSr) yjraXpov -f- dvacrrd- 
<rea>y4. OvSe Tavrr\v Tf\v trpoa6r)Kr]v To'E/3/aai- 
kov e\et, oiiSe oi dXXot epprjvevrai, oiiSe oi O' 

kv tS> ifaTrXco. A. T<3 WK07rot<j> acrpa p(\ui8r)paTos. 

Wnn. Acclamate. O'. dXaXdgare. "AXXos- 
ar\pdvare. "AXXos - KpoTrjaaTe. 3 

2. *in?n~1 n33 ICto. Ponite gloriam laudem 

ejus. O'. S6re 86£av aiveaet avrov. 'A. 6ere 86£av vftvfjcra avroO. 2. rdf-aTt fit Ttfir)v 
rbv vfivov avroO.* 0. S'. bftoicos rots O'. 4 

3. T? 1W"?'. Mentientur (simulabunt) tibi. O". 
■tyevcrovTal cre. ' A. f)pvf)aavr6 (trt).* 

Omnis terra prosternet se tibi, et canet tibi, 
canet nomen tuum. 0\ iracra r) yfj npoaKVvt]- 
adrcoadv crot, Kai yjraXdTcocrdv crot, y^raXaTuaav 
tco ovofiari aov. 2. ndvres oi erri yr)s npoaxv- 
vrjaovai aot, fieXcoSovvres aot aaovat rb Svopd 
aov. 7 'A. 2. 8. E'. S'. aoi? ' 

^l^? "^* Venite et videte opera Dei,formi- 
dabilis actione super filios hominis. C Sevre 
Kai iSere tc\ epya tov 6eov- cpofSepbs ev flov- 
Xats xmep roiis viovs tcov dv6pdnrcov. 2. eX6ere 
Kal iSere npd£ets tov 6eov, cpofiepd firjyavf)- 
para vwep vimv dv6pdmcov. 9 O. . . cpofiepbs ev 
fiovXats inrep Toiis viovs tc2v dv6pamcov. 10 

6. Vro roK "in^ nm^? & ~j-n. cmvertit 

mare in aridam; per fluvium transierunt pede. 
O'. 6 pteTaaTpecpcov Ttfv 6dXaaaav eis ^i)pdv, 
kv iroTaftco SieXevaovrat: noSi. 2. fierefiaXe 
Trfv 6dXaaaav eis fapdv, iroTafibv StefSr/aav posito, |jJLfc * ■ - - "", fortasse Graece dicas irvKvoviqlxia, 
quae tamen notio ab Hebraeo aliena esse videtur. Deinde 
p y> ■ \ 1 ( cujus loco Lexica dant jJLLi^, derivatur ab 
[>"•>- oplxXr), Job. xxxviii. 9. Amos iv. 1 3. Joel. ii. 2.) 
27 Montef. post Nobil. aifert: 2. yvotpu>6r)o-(Tai (-aovrai No- 
bil.) k.tJ. "AXXos - (" Aliud scholium." — JVobil.) 6p,ix\<o6r)- 
o-ovrai k. t. i. Sed Agellius habet : 'A. yvorpa>6r)o-ovrm. 2. 
opix^.a>6r)o-ovrai ; et Heracleota in Catena PP.GG., T. II, 

p. 264 : 'A. yvo<pa>6r)o-ovrai. 2. d/ii^Xw^ijo-oiTtu al v. tt)s ipr)- 

pov. Etiam Syro-hex. affert : 'A. yvocpa6r)o-ovrai (^ •t\\ \>~)). 

88 Nobil. affert: 'A. (kK(Ktov. 6. o-itok. 2. Tpo<pr)v (rr)v rpo<pr)v 

Euseb.). 29 Syro-hex. (Cod. B. ^.itN). ^.«^N .}. 

lo i ■ il |»ix>aojKO .)t- *- •> « ; ..>o jjjo/ (Cod. C. ^«.iN ) 
« .>to\. i o .otwa^ho .[.^.a^S. ^c^S^j. (Fro l o l. il 
.o^j, Bugato regenerabunt, tentavimus 8(vr(poyovr)o-ovo-iv, 
a 8(VT(p6yovos, quod cum Hebr. ^ti^ commutavit Sym. 
Qen. xxx. 42. Ad iTaipto-6r)o-ovrai cf. ad Psal. cvii. 10, ubi 
pro Hebr. VViiriX, acclamabo, Aquila dedit <rvv(Taipi<r6r)- 
o-opai, quod Syro nostro est ]t~o} ojj»*.L('.) Aquilam hic imitatus est Hieron.: Vestienlur agnis greges, et vallcs 
plenae erunt frumento, coaequabuntur, et canent. 

Psalm. LXV. l Theodoret. * Syro-hex. on\ .1 

♦ (Cod. C. J»o^s)L>oj) )»cl*>J^b? Jt^as» )laa>. * Cois- 
lin. unus. Cf. ad Psal. xcvii. 4. xcix. 1. Prior interpres, 
ni fallor, est Symmachus. Vid. ad Psal. lxxx. 2. * Eu- 
seb., Vat. Ad Aquilam Euseb. 66™ affert, invito Vat. 
6 Vat. "Montef. ex Corderio. T "Sic MSS., 

quorum unus habet t£> 6v6pari o-ov. Ita quoque [sc. ut 
MSS.] Theodoret. et Coislin. unus, qui non habet [habent] 
o-oi post ii€Xo)8oCiT(t." — Montef. Euseb. et Euthym. affe- 
runt : 2. navr(s 01 ori yr)s. Nobil. : 2. TrdiTCf oi iv tj yjj wp. 
crot, p(\. aoi aaovo-t t& ov. aov. Vat. Luseb. 

Theodoret. et Nobil. habent : 2. cpo^tpa p. iirip vlS>v a*6pm- 
7ro)v. Minus probabiliter Heracleota in Catena PP.GG., 
T. II, p. 285 : 2. <po;iepa pr)xavi>ptvos vnip tovs viois ri>» 
a.; liecnon Euthymius: iv prjxavats i£ilk»Ka> 6 Svppaxos. 

10 Theodoret., cujus codices pro inrip, irapa et orJ exhibent. 

11 Euseb., S. Athanas. (Opp. T. I, p. 1 1 1 1), Theodoret (qui 198 PSALMI. [Psalm. LXV. 7- 7. th\y ttninaa bm. Dominans fortitudine sua in aeternum. O'. tco Se<nr6£ovTi ev rfj Svva- 
meia avrov tov aiwvos. 'A. t5> e£ovcridgovTi 
ev tjj Svvaoreia airrov Si aiavos. 12 

t x - • : - T /,:• : • - T •' 

OcwZi ejus gentes observant, contumaces ne 
efferantur sibi. O'. ol 6<p6aXpol avTov eirl 
Ta. edvrj eTrifi\eTrovo-if ol irapatriKpaivovTes 
('A. dcpicrTafievoi. Q. eKKXivovres 13 ) pr) vyjrov- 
crOcooav ev eavrois. 2. ol oabOaX/iol avTOV rd 
eBvrj enio-KOTrevovcTiv ol direiOets p.r) v^ovtco- 
o~av eavT0vs. u 

8. in*?nn Vip Hjn^n, Et auditam facite 
vocem laudis ejus. O'. Kal aKovrioaTe Tr)v 
<pcovr)v Trjs aiveoecos avTov. 2. (Kal) aKOvoTrjv 
noietTe tt)v <pa>vi)v tov vpvov avrov. 16 

9. wfwn taio 1 ? jnrri^ Djra 12»Q3 nton. Q U i 

posuit animam nostram in vita, et non dedit 
in vacillationem pedes nostros. O'. tov 6epe- 
vov tt)v ^jrvyrjv / uot ' el ' s fav^t Ka ^ i 17 ) ^ovtos 
eis crdXov tovs noSas pov. 2. Ta/-avTos tt)v 
y l rv X T ) v V^ v «'? faw, *°" H-V Sovtos crobaXrjvai 
Toiis TroSas r)p5v. 16 Oi Xonrol irdvTes- . tt)v ijrv\r)v r)/iS>v . . . Toiis troSas r)fi5>v. 17 "AXXos" 
els fieTaKivrfcriv tovs noSas r)p5v. 18 

11. nTCTCfl WJTttQTT. Induxisti nos in rete. O'. 

eiorjyayes r)fids eis Tr)v irayiSa. ' A. eicrrj- 
yayes vpas ev 6)(vpd>p.aTi. 2. eicrr\yayes r)fias 
evTos iroXiopKias. E'. eiorjyayes r)fids eis 
7repi0)<fjv. 

XfWOl n^iQ npto. Posuisti pressionem 
(onus grave) in lumbis nostris. O'. eOov 6Xi- 
yjreis errl tov v5>tov r)p5>v. 'A. edrjKas Tpicrpbv 
ev to> v<ot<o r)fi5>v. 2. WrjKas kvkXcoolv tjj 
ocrcpvi rj/uov. 20 

12. n^V")?. In abundantiam. O'. eis dva-^v^cfiv. 

2. eis evpv)(<opiav. 21 v AXXoy eis dvdiravcTiv. 
" AXXos' eis rrapapvOiav. 22 

14. "'nQtp ^Q~"1tpN. Quae aperuerunt (prolocuta 

sunt) labia mea. O ' . as SieoretXe ra yeiXr) 
fiov. 2. as r)voi£e Ta X e ^V P°vP 

15. Tho DW^ ">j» nWN. Sacrificabo 

boves cum hircis. Selah. O'. iroirjoco <roi 
/Soay /J.erd x l f i( *P a > v - Sid^aXfia. A. 2. ■nou\<ja 

fioas (s. ji6o~\ovs) /J«ra ipc<j>a>v aei. Ol XoiTTOl' 

Tpdycov Kaipicov. 25 Bakao-arav sine artic. habet). Euthym.: 'O ptvroi 'S.ia. hi\- 
oT]<rc tov xpovov' i£ftmKM yap, 6 p.€Ta(Sa\a>v t. 8., koi i<aht.v, noTa- 
fubv Sufao-av. u Euseb. 13 Theodoret., Nobil. 

14 Euseb., Origen. Theodoret. aifert : 2. o< cmeiBus p.f\ 

v\)fovo-8a>o-av iv eavrols. 16 Euseb. affert: 2. f|aKouo-Toj/ 

noiciTe K.T.i. Nobil.: 2. aKouoT^i' TroiciTf. Theodoret. : 2. 

aKOvno-rr)v (aKovo-TTjV Cod. i) 7701170-0«. Codd. 264, 268 : 2. 
aKovarrjv iroir)o-aTe. Tandem Syro-hex. \ > '•' w -■ .»co. 

♦ Oj-aJi» (Codd. B. et C. [ \ . vi ■■). Cf. ad Psal. 1. 10. 
16 Euseb. ir Idem. 18 Colb. o-rtx^pwj scriptus. 
19 Euseb. Syro-hex. affert: cu^s ,jo « [ 1 m .. N .(. 
■■■ )k 1 ., v> ^ v« \ , >( i -| „. Hieron. vertit: Intro- 
duxisti nos in obsidionem. 20 Euseb. Symmachi ver- 
sionem confirmat Syro-hex. jiV»nnrmN )Lso«s iVvifn .tco. 

• kd»f. Aquilam secutus est Hieron., vertens: posuisti 
stridorem in dorso nostro. 21 Euseb. Syro-hex. .^0. 
'1 }1V~uO>1J. 22 Coislin. unus. 23 Colb. TO^pSs 
scriptus. 24 Syro-hex. jJt^jpjJS» j»oL fxx/ .a» .}. 
*t \? -| ' ■*} u " Hilarius in Psalmos, p. 185 : Gon- 

firmat autem spiritalis intettigentiae sensum aliorum con- sonans sibi et concors translatio, qui pro x<iuappovs (sic), 
rpdyovs Kaipiovs transtulerunt. Tpayoi Kaipioi autem signi- 
ficantur, qui ex ipso tempore editi sunt: x f ^ a PP oi autem, 
quos hiems genuit. Mirum sane videatur, si omnes reli- 
qui interpretes Tpdyoi Kaipioi verterint. Quid enim affmi- 
tatis habeat vox illa Kaiptoi cum Hebraica O'?''*? 1 [Immo 
vox Hebr. est DHVIJ?, cui affinis est T i nj' (s. I^), promptus, 
paratus, futurus, qui sensus a Graeco Kaipios non longe 
diversus est. Certe pro mny, futura, Aq. Kaipiats posuit 
Deut. xxxii. 35.] Eusebius vero legit koX ipr\poi, quae 
versio corrupta haud dubie est. Aquila, Sym. et Quinta 
Psal. xlix. 9 hircum [*1W1V] Ktptivbv vocant, unde fortassis 
suspicio oriatur, Kaipwi et ko.1 ipnuoi substitutos fuisse pro 
Kepeivoi; immo vix aliam lectionem admittam." — Montef 
Verba Eusebii sunt : Xiuapoi &i 01 dpnyeveis, koi t&) Kaipat 
toC ^fiucoKor yeyevrjpevoi elev aV Sto Kara tovs Xoi7TOKS epprj- 
vevras, Kai epr/pot, i>s toj/ toC Stayuov Kaipbv Uxfniyimt, aivo- 

pAo-8no-av: ubi pro vitiosa lectione ko\ ep-nuot., non Kepeivol, 
sed Kaipun, vel, si mavis, Kaipip.01 (cf. Hex. ad Levit. xvi. 21, 
ubi pro Hebr. ^ B^, O'. dv8pd>nov eWuou, in marg. Codd. -Psalm. LXVII. 5.] PSALMI. im 17. ^ittjV nnn nni-n TiN-ip-^s vSm. a& 

• : . - - t : a t 't ' ▼ " "»* 

ipsum ore meo clamavi, et exaltatus fuit sub 
lingua mea. O'. npbs airrbv tco aTOfiari fiov 
eKeKpafca, Kal v^cocra vnb tt)v yXtocrudv fiov. 
2. airrbv Ttp crTOfiaTi fiov ineKaXecrdfirfv, Kat 
v^rcoOr] napaj/pfjfta r) yXtocrcrd fiov} 6 

18. "^tn ynttr tjh raSn ^mrrtMj jjn. m- 

quitatem si intuitus sum (cum delectatione) in 
corde meo, non exaudiet Dominus. O'. dSi- 
Ktav tt eOetopovv iv KapSia pov, fif) eiaaKov- 
a-drto Kvptos. 'A. dvcotpeXes iScbv (fort. ei 
elSov) iv KapSia fiov, ovk elcraKOvcreTai Kvptos. 27 
2. dSiKiav ei npoeiSov ev KapSia fiov, fif) eicra- 
KOVtTTj Kvpios. 28 

19. DVON JfntE J3N. Sedprofecto exaudit Deus. 
O'. Std tovto eicrrjKovae pov 6 6eos. A. dpa 
eio-rJKOvo-e 6eos. 0. 2. ofioicos tois O'. 29 Psalm. LXVI (Hebr. lxvii). 

l.-WJ Itatl? n5^33 nxych. Praecentori in 
Neginoth canticum carminis. O'. eis to reXos 
iv vpvois yjraXpbs tco AaviS (alia exempl. 

yjraXflbs coSfjs 1 ). 2. intviKtov ota yjfdXTtjpiov can- 
tid aaparos. 

2. 12riN "P3D "1N\ Illustret faciem suam nobis- cum. (y. inttpdvat rb npStramov avrov itj>' 
r)fias. Alia exempl. add. Kal iXtrjtrai r)fids.' 
Tb imXeyopevov i£fjs, Kal iXefjtrai r)fias, fif) 
Keipevov prjre iv t<2 'KfSpatKtp, firJTf iv roff 
Xotnois ipprjvevrais, dvayKaitos cbf3eXitrrai.* 
5. i2jn v ). Et jubilabunt. O '. Kal dyaXXtdcrvojcrav. 
'A. Kal aivetrovat. 2. Kat evtpnpeiTcocrav? 

7. Tha^ H3n: y^N. Terra dedit proventum 

suum. O'. yfj eScoKe rbv Kapnbv avrfjs. 2. 
yfj Scocret rf)v tpopdv airrfjs. 9 

8. ''DBN. Ftnes. O'. rd nepara. " AXXos' rd 

TeXrf? 

Psalm. LXVII (Hebr. lxviii). 

1. 1-nD -)il2Tn Trh mmh. Praecentori Davidi 
canticum carminis. O'. eis rb reXos Ttp AavtS 

yfraXfiOS CpSfjS. A. ™ vtKOtrotcf tov AavtS pc\cfor)pa 

t 1 

aaparos. 

3. D^jroh. Impii. O'. ol dfiapTtoXoi. Oi dXXot 
ndvres ipprjvevral, Kat 6 'EfSpaios, Kal 6 2iJ- 
pos' dcrefSeis. 2 

5. nil^S SJhJ Y?D. Complanate (viam) e» yat 
vehitur per deserta. O'. oSonotfjo-aTe rtp em- 
f3e{3r)KOTt int Svo-ptbv. 'A. dnocrKoXonicraTe . . . 3 
2. KaTacrrpcocraTe [d5o>] Tto ino^ovfievco iv tj) 

doiKTfTCp.* Coislin. et Lips. est Kaiplpov, TcXainjTfvovTos) sensum postu- 
lare quivis videt. Praeterea in loco Deut. xxxii. 14, ubi 
Montef. ex Coislin. Keptivmv eclidit, in cod. est 'A. ptpav, 
quae scriptura si una syllaba augenda est, facilius foret 
Kaipipav quam Kepcivav reponere. His perpensis, erunt 
fortasse qui a Schleusneri sententia, etiam in Hex. ad 
Psal. xlix. 9 pro Ktpctvovs (sic apud Nobil.), vocabulo vix 
aliunde noto, rescribendum esse Kaipiovs [s. Katpipovs] , non 
abhorrebunt. In alteram tamen partem restat locus diffi- 
cilis Jerem. 1. 8, posthac, Deo favente, a nobis expen- 
dendus. M Euseb., Theodoret., Nobil. et " tres MSS." 

Svro-hex. )» .. yi o.^oiL{o 5s^^_o >oofi t> •> o^. .jo. 
♦ i.i,«\. 2T Colb. unus. Pro i&av Schleusner. legen- 

dum censuit ci "8ov. 28 Colb. orixqpcos scriptus, Theo- 

doret., et S. Cyril. Alex. apud Mai. P.N.B., T. III, p. 379 
(ubi vnaKoiar) editum). (Theodoret. in textu iv tjj k. pov 
legit; sed rij abest a Cod. 1. Deinde pfj daaKovari pov Cod. 2; p.r) daaKavaaTco pov Cod. i.) Syro-hex. affert: 2. 
€»' npocibov (fcwj^ fc^»^i yi). K Vat., qui, teste Adlero, 

habet : 'A. apa clar)Kovacv 8cbs (pavjj. 

Psalm. LXVI. j Syro-hex. intextu : Jk-.OA«.L? lioacjjo. 
2 Syro-hex. J»aoo)j (Cod. B. Jsa») )oa ♦-*» jLo-o)? .j». 

♦ )L^oo)*. Ad Jjjoo) (quod commutatur cum \^a\^6s 
Zach. vi. 14) cf. ad Psal. lxxxii. 1. xcvii. 5. s Sic 
Comp., Ald., Theodoret., et codd. Psalt. Gall. •*■ et tnite- 
reatur nostri. Sic sine obelo Syro-hex. ' Euseb. 
5 Idein. e Idem. T Coislin. unus. Cf. ad Paal. 
xcvii. 3. 

Psalm. LXVII. l Syro-hex. ^-.o»? JLo_d) . S , \ . \ .h 

♦ JLj-^s)? J»o»)L». 8 Theodoret Syro-hex. in textu : 

— outus airoXotvTO — dcoii*; male pro -:- ourws ^ oiroXooro 

k.t.c., ut in Psalt. Gall. * Euseb., Nobil. Cf. Hex 

nostra ad Jesai. lvii. 14. * " Sic ex MSS., Theodoreto, 

Eusebio et Drusio [Nobil.], qui postremus omittit 680V" 200 PSALMI. [Psalm. LXVII. 5- 5. tow H^il. In Jah est nomen ejus. O'. Kvpios 

Svofia avrco. 2. Sia tov 'IA r) bvofiaaia 
avTOv. 5 E'. e*' r£ 'IA to ovofia avrov. e 

V2S7 irTyi. JEJf exsultate coram eo. O'. *ai 
dyaX\iacr6e kvdmiov avTov. 2. Kat yavpiaaOe 
els irpocromov avTov. 7 

6. JTiittbw JfT]. © i>m«fe# viduarum. O'. Kat 

Kpnov tcov yj]p5>v. 'A. (Kal) SiKacrTov yr>patv. 
2. Kat imepSiKOvvTOS \rjpmv? 

*UH|? |ilft32. J« habitaculo sanctitatis suae. 
O'. et- T07ra> dyta> airrov. 'A. ev oiKr>Tr)pia> 
i)yiacrfieva> avTov. 2. ev (3aai\eiois ayiois 
avrov. 9 

7. nn^ D^TPP ^iD. Eabitare/acU solitarios 

domum. O'. KaroiKi^ei fiovoTpcmovs kv oikco. 
'A. Ka6i£ei fiovoyeveTs olKovSe. 10 2. SiSwaiv 
oiKeiv fiova^ois oiKiav. 11 Q. KaTOiKi(ei fiova- 
Xoi>s kv oikco. 12 E'. KaroiKi£ei fiovo£a>vovs (s. 
fiovo(a>ovs) ev oikco 13 

FfPi$8Z D^DN M^Sto. .Etfwcens amcifos ira 
prosperitatibus. O'. e£dymv ireneSrjfievovs ev 
dvSpeia. 2. e£dyei SeSe/ievovs els dnoXvcnv. 14 ' 
G. k£dycov TreireSrj/ievovs ev ev6vTrjcnv. ls 7. nfPTO 133» D^liD-llW. Contumaces autem 
habitant regionem aridam. O'. bfioims tovs 
irapairiKpaivovTas, roiis KaroiKovvras ev Tacpois. 
'A. Tr\r)v dcfSicTTdfLevOL ecrKrjvcocrav \eameTpi- 
avSe. ie 2. ol Se dnei6e?s KaTOiKrjcrovcn Kav- 
cratvos ^rjpoTrjTa. 17 O. ir\r)v eKKXivovres KaTe- 
(TKrjvcoo-av nerroidoTes. 19 

8. Jimira ?T$$a ^ ^pV ^n*«& dtt^n. 

Dews, ira egrediendo te coram populo tuo, in 
incedendo te in deserto. O'. 6 6ebs, kv tZ 
eKiropevecr6ai ae kvdmiov tov \aov crov, ev T<p 
Siafiaiveiv ae Tr)v eprjfiov (' A. r)<paviafievrjv 19 ). 
2. 6 6ebs, npoepyofievov aov npb tov \aov crov, 
(3aivovTOS Sia. Trjs doiKrJTOv. 20 

9. ro dvtVn ■sso wss: DMj^Hhj nwsn y^ 

bxnty ViStt BSpH '»380 ^D. SPerra 
contremuit, etiam caeli stillaverunt a facie Dei, 
hic (mons) Sinai afacie Dei, Dei Israel. O'. 
yrj kaeia6r\, koI ydp ol ovpavol ecrra^av dtrb 
npoaomov tov 6eov tov 2tcd, drrb npoaomov 
tov 6eov 'laparjX. 2. yfj kaeiero, ovpavbs Se 
direaTa£ev dirb trpoo-dmov tov 6eov tovtov tov 
"Eiivat, Kal drrb trpocrdnrov tov 6eov, 6eov 'la- 
parjX. 21 — Montef. Euseb. quoque ofiov non videtur legisse. Sta- 
tim Tij> tVepxo/ifVo) male legitur in Catena PP. GG., T. II, 
p. 323. Syrus affert: 2. h rrj doiKrjTa ()]***>■, v>\ioo Jlo). 
6 Euseb., Vat., Nobil., quorum hic 6vofiao-la sine artic. 
habet. 6 Euseb. Nobil. affert : E'. h> ra ld. Vat. : E'. 
h tg> ld r) ovofiao-la airov. Apud Nobil. et Vat. affertur 
scholium : To fiiv (add. nipios Nobil.) o-wi)6Vr nap' 'Efipaiois 
d8a>vat' ivraxiBa Se Xeytrai irap 'E/3pai'ois ia o-f/id). * Euseb. 

8 Idem. 9 Sic Euseb. Nobil. vero : 2. h r)yiaa-pev<f 

oiKrfTrfpla airov. 'A. h fiacriXeiois dyiois airov. Cum Eusebio 
facit Syro-hex., qui affert: 2. h /9ao-iX«W (\ iN>b fc»*a). 
10 Sic Euseb., secundum usum Aquilae, quem indicavimus 
in Otio Norvic. p. 2. Cf. Hex. nostra ad 3 Keg. xxii. 49. 
4 Eeg. xvi. 9. Pro of/coVoV Montef. post Nobil. h oIkco 
edidit. u Euseb. Nobil.: 2. 81'oWt povaxols oIkciv 

oiKiav. Syrus affert : * \* f *JL* . j», cum scholio : I— ^ 
« ux>l J-»»-JL» ) . 1 '-» '"^Jo. Masius in Syrorum Pecul. 
p. 21: " IwLog.». Syri sic vocant povaxbv, quia solitarius 
est." 12 Colb. o-nxnpfc scriptus. 13 Euseb. Nobil. dupli- 
cem scripturam, fwvo£a>ovs et fiovo£<avovs, affert. 14 Euseb. " Alter codex habet ds dndkavo-iv, male." — Montef. Syro- 
hex.: 2. els ditokvo-iv ()lo-j<-5ot>-».v^N). 15 " Codd." 

16 Euseb., qui XeoireTpiavbf scribit. Nobil. affert : 'A. ol d<f>. 
eo-Krfvaxrav Xt oneTpiav ; ubi enclitica perperam abest. Syro- 
hex. ♦ |to*A» )sUs ojj». )ifi..>tsio fi^ .1- n Eu- 
seb., Nobil. Syro-hex. x o;. v i.. n i ^,? Iim^jl^ Jl .&>, 
« )■;"-« ))« - ■ -s ■ -. 18 Colb. o-Ttx>ipS>s scriptus. No- 

bil. affert : e. hKkivovres. 19 Sic Montef., ex Hex. ad 

1 Reg. xxiii. 19, ut videtur. 20 Theodoret. Montef. 

ex Regio bi doiKr)rov edidit. Nobil. affert : 2. 6 6e6s — XaoO 
o-oii. 21 Euseb. Theodoret. affert : 2. yr) eo-eio-Srf, oipavbs 
be eo-ra^ev. Schleusner. in Opusc. Crit. p. 2 2 3 : " Versionem 
hanc, verba Hebraica pede prementem, . . rectius Aquilae 
vindicavit Anon. in Catena PP.GG., T. II, p. 346." Vat. 
affert : 'A. Sivat. (In textu LXXvirali pro tov 2iv5 solus 
Cod. 55, qui cum Vat. 1209 in singularibus lectionibus 
saepe conspirat, tovto 2ica habet. De ipso Vaticano Maius 
prorsus silet; Agellius vero notat : " In vetustissimo Cod. 
Vat. manifesta sunt signa lectionis alterius antiquioris, tout-o 
2ira." Ibidem Psalt. Gall. affert: « afacie Dei Israel :.) -Psalm. LXVII. 15.] PSALMI. 201 10. rn^*72 Dtt?2. Pluviam largitatum (largam). 
O'. Ppoxf)v Ikovo-iov. 'A. Sfifipov iKovcrtov. 
2. verbv Ikovctiov. 2 * 

*V?^. Spargebas. O'. dcpopieis. 'A. 0. dcpo- ptets. 23 nri33i3 nm rwta firhn. p OS sessionem 

tuam, eamque fessam, tu stabilisti eam. O'. 
rrj K\rjpovopia crov, Kat f)cr6evricre, cri> Se Ka- 
TrjpTLcrco avTrjv. 'A. Tr)v KXrjpoSocriav aov Kal 
pefio^rjKVtav, crv fjSpaaas avTrjv?* 2. . . r)v 
efceirovnaas Kal fjSpaaas 26 
11. ^irQitOil. Per bonitatem tuam. O'. ev rfj 
yjprio-Torr^TL crov. O/ \otiroi' Sid Trjs dyaBco- 
avvvs aov. 29 

i2. an ni? rrt-tegoh iQjryp. "tfw. Dominus 

dedit carmen (epinicium), laeta nuntiantes (mu- 
lieres) exercitui magno. O'. Kvptos Scoaet pfjpa 
tols evayy e\t£opevots Svvdpet rroWfj. 2. kv- 
pios eScoKe pfjaets evayye\L(op.evn crTparid 

TToWfj. 27 

13. fPrn fHT ni«n2 ^bv. R ege s exercituum 

fugerunt, fugerunt. O'. o (3aaL\eds tcov 

Svvdp.ecov tov dyanwTov, ^ tov dyanr/TOv. 

2. f3aai\eis tcov crTparicov f]yanf\6riaav, dya- nr)Tol eyevovro. 19 

13. hby pbnn 113 njp. #, A ao ,7aMx </<»>.«« 

(materfamilias) partilur spolia. (Y. Kal capat- 
oWr/Tt tov oikov Ste\eadat o~Kv\a. 'A. Kal wpat6- 
ttjs oikov pepi(erat (s. pepiaerat) \dcpvpa.** 2. 
Kal f) Siatra tov olkov Stavepet \dd>vpa.*° 

14. D^riDtp p3 p23t»n-aM. 8t recubuerilis inier 

caulas (s. canales, 8. chytropodas). O'. «ii> 
K0Lp.r)6rjre dvapeaov tcov K\rjpcov. 'A. 2. . . 
nerat-i t£i' dptW. 31 2. «a" dvanearjre fieTof-ii 
tcov K^fjpcov. 32 

Y^C P¥T* FWQl' Et P ennae y™ 

pallore auri. O'. Kai tol perdcftpeva avrrjs ev 
\\copoTrjTL xpvcriov. 2. rd bi p.e\n avrfjs 
X\wpi(ovra xpvcria irpareia. 

15. poVsa Atfn rra D^sfop "ntf fcrj||. c«»» 

dispersisset Omnipotens reges in ea, albescebat 
ut nix in Salmone. O'. ev tco SiaareWeLv tov 
enovpdvtov /3aaL\eTs ^ 0. en' avrfjs ^, 3 * x ( °- 
vcoOfjcrovTat ev 2eX/ic6j' (O. ev aKta 3 *). 'A. 

iv To> dvoiyeiv (s. Stavoiyetv) tov tnavov /3ao~tXetr eV avrj, 

Xiotxaa-o eV 2eXua>». 36 2. Snore Karep.ept(ev & 
tKavbs t3aat\evetv avrfiv, cbs \iovta6eiaa f)v 
~2e\p.cov. 37 22 Suidas s. v. eKolaia, indicante J. C. G. Ernesti in 
Gloss. Sacr. p. 40. . 23 Vat. M Euseb., qui rf)v (pro 

koI) pepo^B. legit. Theodbret. affert : 'A. «u pepoxd. <ri 
fj8pao-as. 25 Euseb. Montef. post Theodoret. f\v i£eirolr)- 

o-at Ka\ fjSpao-as edidit. SjTO-hex. affert : S. fjv i^enovr/o-as, 

ij8pao-as (LL^£a ts^°ic>» wo>X). (Ad ■■■6" conferendum 
est LmSolO, SWow/ua, in Hex. ad Psal. xv. 4.) 8e Mon- 

tef., qui Drusium testem falso appellat. 2r Euseb. 

Theodoret. et Nobil. pro eiayye\i(opevt], tois evayye\t£opevots 
habent. 28 Montef. edidit: 2. ^. tS>v o-Tpariwrav k.t.I. 

notans : " Sic Euseb., Theodoret., [Nobil.] et duo MSS. 
Euseb. habet, tj dyamjrot iyivovTo." Iinnio Euseb. legit 
arparemv ; Theodoret. autem in textu arparimv, cum var. 
lect. arpaTtaiTStv. Syrus juxta Cod. A. habet )Lo\ . ».y 
tS>v Swapeav, quae versio est LXXviralis; sed Codd. B. 
et C. ILoJ^a», tS>v arpaTtlbv, exhibent. Propter Eusebii 
lectionem, r) ay. iyivovro, Scldeusner. suspicatur haec verba 
non a Symmacho profluxisse, sed meram interpretationem 
praecedentis r)yaTrf]6r)aav continere. Sed agnoscit ea Syrus, 
cujus nota mox exscribenda est. (In textu rS>v O', toC dya- 
TOM. 11. ttijtoO semel tantum habent Comp., Ald., et pars codicum. 
Psalt. Gall. affert : Rex virlutum 3* dilecti ..) M " Reg. 
unus ex Theodoro." — Montef. Theodorus in Catena 

PP. GG., T. II, p. 349 affert: 'A. «at ipatorTrror otxov 

p.epiaerai \a<pvpa. Hieron.: et jndcritudo dornus dirndet 
spolia. *° Reg. unus, Theodoret., Nobil., quorum duo 
posteriores 8taveu«t legunt. Symmachi versionem v. 13 
integram affert Syro-hex. (Cod. C. \ ">N v»i ^n\v> .-» 
U^ftAtP o .00« \ -t.-^.. .o^*.iL/ (|Lfi.»\q»' )L o\ .. " .; 
•:• }lkz> t^Vfty 1jS-^>». 31 Syro-hex. fc..i . -> .*o J. 

♦ (oooJlL. Hieron.: inter medios terminos. Cf. Hex. ad 
Gen. xlix. 1 4. M " Euseb., et Reg. unus ex Theodoro, 

qui legit dnaueVov pro peraf;i." — Montef. M Reg. unus 

affert': 2. ral to ue'Xij avTrjs. Plenius Syro-hex. |oo?et ..». 
•:• Uk.» L^>ot^> ^o«cl» oA_* m(. Cf. Hex. ad 
Job. xxii. 24. Psal. xliv. 11. "Coislin.unu8.et 

Vat. Deest eV avr^t in Cod. 279. * Nobil., Vat. 

3a Syro-hex. ^.tio o»^> LaXab AflJsf 001 M.fc*»f L» ./. 
57 Euseb. v .OV>\ I* Dd 202 PSALMI. [Psalm. LXVII. 16- 16. imnn eais^aspn ^a*>n onhurn. 

Mons Bei, mons Basan, mons gibborum (cacu- 
minibus abundans), mons Basan. O'. opos 
tov 6eov opos ttTov, opos TeTvpcopevov, opos nTov. 
2. opos 6eov opos evTpocpias, opos vtyr>\oTaTOv, 
opos ei>Tpocf>ias. 3a 

17. mh» *ron nnn _y___ia tmn nrerua nnb 

diose observatis, montes gibborum, montem 
quem desideravit Beus ut habitaret in eo ; 
etiam Jova habitabit in aeternum. O . ivari 
V7ro\ap.f3dveT€, opi) Tervpcofieva, to opos b eiSb- 
Krjaev 6 6ebs KaTotxeTv ev avrco ; Kal ydp 6 
Kvptos KaTaaKrjvcoaei eis reXoy ( A. E . els 
v~ikos 39 ). 'A. eis Ti epi(ere, oprj chcppvcofieva ; 
to opos o erre6vpr]aev 6 debs tov KaOicrat 
avro . . . 40 2. eis T r t Treptarrov8d(eTe Ta opn 
Tot v\frrj\d ; to opos orrep eiroOvcrev 6 6ebs eis 
to KarotKeTv ev avTco, Kat Kvptos KaTaaKijvcoaet 
eis reXoy. 41 0. ivaTi 8tKa(ea6e (s. epi(ere) . . . 
irepl tovtov tov opovs . . . 

18. i«2tp iff* D?rj_n avfjN aan. curms Bei 

sunt duae myriades, millia iterationis. O'. to 
ap/ia tov 6eov pvptonXdatov, ^tXtdSes evdn- 
vovvtcov. 'A. . . . vociferantium. 43 2. o^rjats 
tov 6eov fivpidScov, yjXtdSes r)-^ovvTcov. 4A 

19. ^nj27. Accepisti. O'. e\a(3es. S'. ^yopao-as. 46 19. ppb D^iD P]Nf]. Et coniumaces quoque ad 
habitandum. O'. Kat ydp drreidovvTes tov 
KaTao-Kvvcocrai. 'A. Kaiirep drret6eTs tov KaTacrKrjvcocrai: 
KaraaKrjvcocrat 2. ert Kat ev dnei6ovat 47 20. rho wn^ bxri vfyvgfc. (si quis) oms 

imponit nobis, Beus salus nostra. Selah. O'. 
Kat KarevoScoaet r)pTv 6 6ebs tcov acorrjpicov 

rjfiCOV. Sld^aXfia. A. fiaorao-ei rjpas irrxvpos Tr)s 
o-amjplas r)pa>v, aei. 2. /3aordo-« r)pas 6e6s 6 tt)s 

aarripias r)pu>v . . 

21 m®b *?m nin^i nijrtriaV bx vb Vnn 

F+- vt- at -:•■■: t : ■• t •• t 

niH^in. Beus nobis est Beus ad salutes, et 
Jovae Bomino sunt mortis exitus (liberationes). 
O'. 6 debs r)ficov 6 6ebs tov aco^etv, Kal tov 
Kvpiov % Kvpiov «^ ai 8te£oSoi tov 6avaTov. 
2. 6 6ebs r)ficov 6ebs eis acoTtfpiav, koX tov 
Kvpiov tov SearroTov ai eis 6dvaTov e£o8ot. m 

22. VO-W? *|W?nQ "$3 1py T . Verticem pilo- 
rum ambulantis in delictis suis. O'. Kopvcpr)v 
Tpt^bs Stanopevofievcov ev TrXrffifieXeiais ai)Tcov. 
2. Kopvcj>r)v evTpf%ov dvaaTpecpofievrjv ev TaTs 
ir\r}fifLe\eiats avTrjs. 51 

23 w> rfbstso a^M a^oJM «tjao ^in "iom. 

— ". T •-. :• -t a*t itt» t-: -t 

Djot^ Bominus: Ex Basan reducam, reducam 
ex profundis maris. O'. etrre Kvptos' eK Baaotv 
eirtaTpe\jrco, etrtaTptyco ev fivdoTs 6a\daans. 38 Euseb. Syrus affert: 2. eirpocpias k.tA. (to; . °i »» 
|^cb>oL iot-. °i »? )»cs_<J .Ljo> ow ^flo )ia-l .L-joiol). 
39 Syro-hex. * JLcusJJ^. .« .A 40 Montef. edidit 

6(ppva>piva et mox Ka8r)o-ai airra pro tov Ka6io-at airo, notans : 

" Lectionem Aquilae sic exhibent Drusius et Eeg. unus 
[et Vat.]. Duo alii habent Ka8r}o-m «V afird." Drusius post 

Nobil. tantummodo habet : 'A. els ti epifcre, oprj ocppvapeva ; 

Theodoret. affert : *A. rfs ri ipi£m, 6pri wcppvcopfva ; t6 opos o 

fV. 6 0. tov Ka8io-ai cV avr6. Lectionem tov KaSio-ai aiiTO 

assumsimus ex Catena in Bibliothecam Parisiensem nuper 
invecta, quae o-Trjpi^re pro ds ri iptCtn mendose legit. 
Syro-hex. t \ i i ~i^j)oo ]ia^ yok~i{ ^-.i— ISso \ iv^N .}. 
41 Euseb., ubi irepi.o-irovhafcTai. scriptum. Nobil., Vat.: 2. 

ds t'l 7repto-TTOv8a£(Te ; Montef. edidit : 6. ivoti ('pi((T( 

rT(p\ t. t. Spovs, ad Theodoret. ad Ezech. xxxiv. 13 pro- 
vocans. At Theodoret. 1. c. diserte legit 6Wfeo-6V. Vat. tamen affert: e. ikoti ('pi((re ; 43 Syro-hex. .(. 

* r — - ;>"« Graece verterim r)\ovvrav, nisi hoc ad Sym- 
machum per aliam formam, \ ■ -■ ■"*"*, expressisset Noster. 
44 Euseb. Syrus affert: 2. pvpiahav xtkiafcs r)xovvra>v 
(L 1 -^.yvi» )Lo^»» 1 „ tS^\). 46 Syro-hex. * &-!_=>) .0. 
46 Theodoret., Reg. unus, et Nobil. 47 Euseb. 

48 Syro-hex. 2i-.» L_i_oja-3> L-b- ->-•-- ^. ^-^-> •(• 
« %*\ 1 «yi/. 40 Syro-hex. oot )o3s ^. » > ^ -> .^d. 

<• .N, .« L-|_D»0_3». Euseb. vero : 2. toO o-arrjpos r)pa>v. 

Hieron.: portabit nos Deus salutis nostrae. 60 Euseb. 

In textu LXXvirali alterum Kvpiov est in Comp., Ald., et 
codd., invito Syro nostro. Psalt. Gall.: et Domini -X- 
Domini '• exitus mortis. 51 Euseb., Nobil. " Duo 

MSS. hLaTtop(vop(vriv pro avao-Tpecpopevrjv." — Montef. SyruS 
affert: 2. evrpixov ())^.i___i). -Psalm. LXVII. 29.] PSALMI. 203 2. ttnt Kvptos' dnb Haadv kntarptyat notrjaco, 
dvaarpti^at notrjaco dnb (3v6cov 6a\daans. il 

24. Df^foe T&3 pttfc D-ja ^an ynpn ]jfl? ! ? 

insp. Ut agites pedem tuum in sanguine ; 
lingua canum tuorum ex hostibus ex unoquoque 
eorum (bibet). O'. oncos dv fiacpjj 6 novs aov 
kv atpart, r) y\coaaa tcov kvvcov aov k£ ky6p5>v 
nap avrov. 2. oncos avyKaTtdfcn 6 novs aov 
ptrd atpaTos, Kal \dyfrrj r) y\coaaa tcov kvvcov 
aov diro eKaarov tcov kydpcov aov. M 

25. ^ha *h& pfcrkn mfm TFterhn wn 

• : - • •• • -: *• v: ' ••• • -: t 

ttHp^. Viderunt incessus tuos, Deus, incessus 
Dei mei regis mei in sanctuario. O'. kdecoprj- 
6vaav al nopeiai aov, 6 6ebs, ai nopetat tov 
6eov pov tov f3aat\ecos tov kv tco dyico. Qi 
Xoinor kdecopr/aav ras nopetas aov, 6 6ebs, 
(ray) nopetas tov 6eov pov tov (HaaiXecos 

flOV ... 2. i6(d>povv ras 68ovs o~ov, 6 6ths, ras oioiis tov 6(ov u.ov rov ^aariXicos tov ayim. K 

26. Bf^ in« O^ttJ **fl?« Praecesserunt can- 
tores, post eos fidicines. O'. npoetp6aaav dp- 
XOVTes kyopevot ^ra\\6vT<ov. 2. irpoicp6ao-av ol 

<pbo\ drriaco ifrdWovrts. 66 "AAAof aKo\ov6a TaiS 

fj.e\cpSois. 1 ' 7 
28. DTh TW IP^J Dttj. Jfc est Benjamin pu- 
sillus dominans in eos. O". tKtt litvtapiv 
vtcortpos kv kKardaet. 'A. iKtt Btvtaplv @pa- 
\vs kntKpaTwv avrcov. 1 * 2. chrov Htvtafitv 6 
fitKp6raTos . . . M 0. . . . natStvTr)s avr&v. 80 
E'. natStvcov r) StSdaKtw. ei 
t3TB$f) nillTJ """Ito. Principes Judae et ca- 
i?m>a eorum. O'. dp^ovres 'lovSa r)ytpovts 

avTCOV. 2. . . . irpop.axovvrts avrcov. E . *ai ap- 

Xovrts 'lovSa Kparovvrts ra 8ia8i}/xara T^t /SaajXnar. 83 

29. w% rh^ it dtiVn nw ?iw *ffal rwt. 

t t ;- t /,• v: t 'v"\ ' t v: T- 

Praecepit Deus tuus, robur tuum ; confirma, " Sic [e«r« <c. djro B. imcrrpi\jfco t Ka\ dvacrrpfyai K.T.i.] 
Euseb. et quidam MSS., quorum unus habet, dno B. Art- 
orptyat. TToiiio-a, avao-Tptyai noirio-<j>." — Montef. Theodoret. 
hiulce : 2. (ln( Kvpios" drrb B. imo-Tpfyui, drro jivdwv ddkdaaris ; 
sed Codd. i et 2 pro cVto-Tpc^o) habent imo-Tptyat 7rotijo-<a, 
omissa, ut videtur, propter homoeoteleuton altera clausula, 

dvao-rpfyai ttoiijo-c». Ceterum Euseb., qui llic (lrr( Kvptos 

Symmacho tribuit, paulo ante dixerat : Ovras ovv Ka\ ivravBa 

rjhri Tpirov [w. 20, 21, 23] <5 ue^pis aSou Karafids, Ka\ Sk^o&ovs 
6avdrov ircjroiiipivos Kvptos, <5ia twv rrap % *E/3pat'oij kolvws ypa<po- 
pivav o~toi)((lcov V%'$\ covopaaTai' bLtrrr(p 6 2vLLu.a\os b(0"rr6Tr}v 
r)ppf)v(vo-(v airdv. Hoc parum caute dictum ne quis ad 
alios locos trahat (quod Schleusnero in Opusc. Crit. p. 250 
accidit), tenendum est non nisi in v. 91, ubi conjunctim 
ponitur ^N nin^, Symmachum Hebr. ^""W per fcarrdrqv 
extulisse, probari posse. Certe in w. 12, 23 hujus Psalmi, 
ipso Eusebio teste, Kvpcos, non 6W7ronj?, iuterpretatus est. 
53 Euseb., Theodoret., Nobil. Duo posteriores Siras &v 
crvyK. lnibent ; Vat. et Coislin. unus, ottoji Kardi;ti ; alius 
apud Montef., ias dv ovyK. SjTo-hex. juxta Codd. B. et C: 
.'|l*3? jp^ t-^-^J »o-=ll. ]— *■ =!? [f\.j (Cod. A. /) .j». 
■> ■■ .ii,\s-i ,00 . .«>>.o ^sc .. .*»Nr>» \ 1 « \ ^o^-io. 
64 " Sic unus. [Symmacho aliam versionem vindicat Syro- 
hex.] Vide et Hieron. in Epist. ad Sun. ct Fret. [41]." — 
Montef. Hieron. ait : " Viderunt ingressm tui, Deus; 
pro quo in Graeco scriptum sit : Visi sunt ingressus tui, 
Deus. In Hebraeo ita habet, rau alichothach ; quod Aq. et Sym. et Theod. inteq>retati sunt : Viderunt itinera 
tua, Deus . . . licet et in LXX et in 'E<fa»rXoir ita repererim, 
id«opr)o-av al iropuai aov, 6 6(6s ; et pro eo quod est i6(a>- 
prio-av, h. e. viderunt, in multis codd. habet id(apr)6i)aav ; 
quod ct obtinuit consuetudo." Ex hodie exsistentibus 
libris Graecis ne unus quidem i6(i>pr)o-av habet, uti nec 
versio Syro-hex. M Syro-hex. ~^» »oJI 0001 ~l.~ .*o. 

♦ (Cod. C. U-»&s) Ljl.»* Lai>» »<m^» ^io? .')«S\ 
Montef. ex Coislin. affert : "AXXor n<' <58o«. M Syro-hex. 
f-s (Graecc 01 <a8oi, 4 Reg. xi. 14) ) uaI» o ^, <\ aUB . 

♦ ^w^iLao ]»^.mj>. w Montef. affert: 'A. onio-a i/raX- 
\6vtcov. 2. aKoKovda rait p(\a>Soit ; notans : "'A. diriirui ^aX- 

\6vTcov. Sic Regius unus ex Theodoro, qui haec Symmaclto 
tribuit." Ergo Aquilae nomen praemisit Montef. proj>ter 
Nobil., qui affert : 2. dicoXou&j rais piXabots. Pro 2., aut 
S'. aut Schol. rescribendum videtur. K Euseb. (qui o 

Ppaxvs habet), Theodoret. Syro-hex. oC^. **.'{? ]»oi.) .}. 

♦ (.001^.). Nobil. falso affert: 'A. V(J>r(pos Kparav avrcov. 

69 Euseb. Montef. pro orrou edidit bcA. m Euseb., 

Theodoret., Nobil. el Euseb. 62 Syro-hex. **^.£» .jb. 

♦ .ootiv ^«a.^o&oo. Cf. ad Psal. lxxiii. 22. (In loco Sap. 
Salom. xviii. 21 pro vpotpdxia^ in Pesch. est jk.koL/ v+o.) 
Bugat. male vertit, primi proeliantes in eos (.©o»»i*, s. 
yOOM^. ^ .). M Syro-hex. ^,,— ^l» ]?oo-.» Ll*»o .0». 
v Jl mNx j» L^L. Conferri jwtest Hieronymi versio, in 
purpura sua. 

D d 2 204 Deus, id quod fecisti nobis. O'. «reiAat, 6 
6ebs, Trj Svvd/iei crov Svvd/ia>aov, 6 6ebs, tovto 
& KaTripTLaco kv f)p.Tv. 2. npoarafcov, 6 6ebs, 
nepl ia)(vos crov kviaytyaov, 6 6ebs, tovto 6 
enoir/aas tj/xiv. 

30. i» mzhto *b*ifr "fc chtiwby ^hsrrto, 

• t : : • A t t : - V T •■ •• 

De templo tuo quod est in Jerusalem: tibi 
afferent reges munera. C. dnb tov vaov o~ov 
kni 'lepovaaXfjp: crol oiaovai /SaaiXeTs Srnpa. 
2. Sid tov vaov crov tov kndva> ttjs' lepovaaXf/p. 
<ro\ irpo<roi<rovai jiaaiXcts <popov. 

3i. _ra& , b#a a*rm rng haj? nyi tga 

nP?" , r?^ DE^np. Increpa bestiam arun- 
dinis (crocodilum), coetum taurorum cum vitu- 
lis populorum, prosternentem se cum frustis 
argenti. O'. knLTi/ir/aov tois drjpiois tov ko- 
Xdpov r) avvaycoyfj tcov Tavpcov kv TaTs Sapd- 
Xeai tcov Xacov, tov /ifj dnoKXeia6r)vaL tovs 
SeSoKL/iacr/ievovs tco dpyvpico. 2. eWi/f/o-ov ™ 
6r)piw in ponderibus ftryoO, avvoSat nap.p.eye6a>v 
/ierd avaTpocfxov Xaa>v, toTs SiaXaKrigovaL Toi>s 
eiSoKrJTOVS, d>S SoKL/ifjv dpyvpiov. 66 'A. . . b 

Tpo^oij dpyvpiov. 

32. CTn»? '»10 JMDttfrl Vmj. Venient magnates 
ex Aegypto. O'. fj£ovaL npeafieis k£ Aiyv- 
ittov. 'A. oiaovaiv kanevapevcos k£ Aiyvnrov. 
2. k\6eTO>crav k^cpavevTes oi k£ AiyvnTov. es P S A L M I. [Psalm. lxvii. 30- 

32. D^n'^1? VT fnj-l ©15. Aethiopia festinare faciet manus suas ad Deum. O'. Ai6ionia 
npo<p6daei \eTpa avTrjs tS> 6ea>. ' A. Aidioyjr 
Spo/icoaei \eTpa avrov tS> 6ea). 2. AidLoiria 
cnrevcrdTa> SiSovaa \eTpa to> 6e<o. m 

34. D"]^." ,, ^ t ?' 'V& l?b. Ei qui vehitur in 

caelis caelorum aeternis. O'. to> kniPeftrjKOTi 
eni tov ovpavbv tov ovpavov Kard dvaToXds. 
A. tS> knLfSe/SrjKOTL kv ovpavco ovpavov dp\rj- 
6ev. 2. tS knoyovp.eva> knl tov ovpavbv tov 
ovpavov e/c npwTr/s. 70 

35. D^jpncfo. j n caelo. O'. kv TaTs vetpeXais. 

2. b> tu aWepl. 

36. T^aQ CD^rh^ N^3. Formidabilis es, 

Deus, e sanctuario tuo. O'. 6avp.aarbs 6 6ebs 
kv toTs bcrioLS avrov. 2. <poj3epe 6ee kv dyid- 

72 <rp.aTL aov: 
nta^rjm. Et vires. 

2. Ka\ TO d^TTlJTOI'. O'. Kai KpaTaLcjoo-Lv. Psalm. LXVIII (Hebr. Ixix). 

1. Trh D^W Vy <?2xb. Praecentori super 
Sosannim Davidi. O'. eis to reXos vnep to>v 
dXXoia>6riao/Leva>v t<2 AaviS. A. ru vucoirouo 
knl Kpivaiv rov Aavib. 2. . . i>nep tcov dv6a>v . } 64 Theodoret., Nobil., et duo Eegii. Cod. 268 mutile affert : 

2. irpoo-ra^ov, 6 8(bs, tovto 6 eiroirjo-as r)piv. 65 SyrO-hex. 

m^. .fi. ^ -»>o/ ^_sc "^s N N» o'ot ii.N t »ot ^.^.vi .«fie. 
«JUtS» JusXso ^ds^fiu. Nobil. et " tres MSS."habent: 
2. 810. — 'Upovrra\r)p. m Syro-hex. affert : «)>_d . »od. 

Jl)_-v_o u-__9ls^> .'JLu. (Codd. B. et C. lo . .».->) Io_>_~_> 
yO_o»_> .| -ft--_W | J--.-^-*. «_t. .%__> uj1^___j_» U"Hi 
•> J_____J 1j___ . . ^n -»v*». Idem subjungit: *-.} l._o). 
•:• J__>J__>» JJ_^L^_> ./ •> Jl_oJ_cb» J__jjo__. In primo 
versiculo, quein solus affert Syrus, haec, JLJ____> -___->_C-_>, 
in ponderibus (vyoi (cf. Jesai. xlvi. 6 in Hebr., LXX, et 
Syro-hex.) nescio an uno vocabulo o> £vyoo~rddu.ois vertenda 
sint. Quae sequuntur, <rw68<o — dpyvpiov, in Hexaplis edi- 
tis cum varietate quadam leguntur. Scilicet Nobil. affert 
Toif tvDonipovs pro Toir dSoKrjTovs (quod tamen in alio codice 
legi testatur), et _s dboKipov dpyvpiov (cum Heracleota et 
Theodoro in Catena PP. GG., T. II, pp. 333, 368) pro i>s 8oKipr)v dpyvpiov. Montef. ex uno Kegio et Euseb. edidit : 

tols StaX. tovtovs avrovs evdoKTjTovs ovras, <os &OKip.r)v dpyvptov. 
Semel quidem Tourovr ovtovs eu8. ovras habet Euseb., sed 
alio loco tantummodo tovj cvSoktitovs. Syrus, ut vidimus, 
Toiy fiSoKr/Tovs o>s BoKtpr)v dpyvpiov confirmat. Syro- 

hex., ut supra. Hieron. vertit: calcitrantium contra rotas 
argenteas. 6S Euseb., qui ad Symmachum eKcpavdvres 

legit. Correximus ex Syro-hex. ^___^k__> •_> .oljj .__. 
.^_»__9 ^so» .QJot. Aquilam imitatus est Hieron.: Offe- 
rant velociter ex Aegypto. 69 Euseb. Syro-hex. Symma- 
cho continuat: (x^pas) J-.»-? |--«Wj *-° ooiJisasL agu- 
* lo__vll. 70 Euseb. Syrus affert: 'A. dpxijdtv (^--> 

jL.»a_»,). n Syro-hex. * i—LJ__ .__. n Colb. 

<mxripS>s scriptus. 73 Syro-hex. * JLo__9»Jbo Jlo ._». 

Cf. ad Psal. xxx. 5. 

Psalm. LXVIII. x Syro-hex. 'V». )Lq__> ,S\\ .}. 
■:•(__- 01 <____ ._» •:• _>o»» J-Uw— _.. Euseb. affert : 'A. «V« -1's.vi.m. LXVIII. 11.] PSALMI. 20.-, 2. ®E2~T^ D?D 1N1 "'3. Nam venerunt aquae 
usque ad animam. O'. 8rt eio-r)\Oocrav vSara 
ecDS ylrvxfjs fiov. 2. 8ti eirr)\Oev vSara ecos 
^fv^s fiov? 

^HDDto rni-lto'1 D^. Demersus sum in 
coeno profundi, et non est statio ; veni in pro- 
funda aquarum, et flumen obruit me. O'. eve- 
rrdynv eis i\i>v (HvOov, Kal ovk eortv virooTacrts' 
r)\Oov eis tol pdOrj ttjs Oa\doo-ns, Kal Karatyh 
KaTenovTtoe fie. 2. e$aTnicrOr)v eis drrepdv- 
tovs KaTaSvoets, Kat ovk eo-ri o-Tdcris' eiofj\Oov 
ets Ta ftd6r) tSjv vSaTCov, Kat petOpov e-reK\vcre 
fte. 3 'A. . . Kai povs eneK\vo-e /xe.* 

4. ^llil ^n?. Arefactum est guttur meum. O'. 

efSpayyfacrev 6 \dpvy£ fiov. 'A. igr/pdvdrj <f>dpvy£ 

pov. 

'Vkvh brVO *$% &S. Tabescunt oculi mei, 
dum exspecto Deum meum. O'. e£e\errov ol 
6<p0a\poi pov drrb tov e\7ri£etv fie eirl tov Oeov 
fiov. 'A. eTe\ecrOr)crav ol 6<f>0a\fioi fiov irept- 
fievovres rbv Oeov {ftov). 6 2. . . rrpocrSoKavTa to» 
0(6v pov. 

5. D|i"T "'NittJ. Qui oderunt me immerito. O'. ot 

•fitoovvTes fie Scopedv. 2. oi fitcrovvTes fie dvat- 
Ttms. 

T©M t« WW-fcO ,Ttt$M. Quae non rapueram, 
tunc reddebam. O'. o\ ov% rjp-rao-a, rore dire- 
Ttvvvov. 'A. a (s. ooa) ovk efitao-d/xi-v, rore 
erreo-Tpecpov. 9 stullitiam meam. O*. 6 Oebs, <ri> tyvcos rr)v 
dabpoovvnv fiov. 2. 6 Oebs, <n> otSas tt)v airet- 
ptav fiov.- 

7. TJP "U IttJl^M. Ne pudeflant per me qui 

sperant in te. O'. ftr) aio-yyv6eir\<rav iir' ifil 
ol vrroftevovTes <re. 2. ur) KaTato-yyvOeintTav 
in ifiot oi npocrSoKcovTes cre. n 

HiN12 Tt~V .*pl*. Domine Jova exercitnum. 
O'. Kvpte (alia excmpl. Kvpte, Kvpte) rcov Svvd- 
fiecov. 'A. Kvptos 6 Oebs a-Tparicov. 2. Kvpte 
Oe\ t<ov Svvdfiecov. O. Kvpte 6 Oebs tS>v Svvd- 
ftecov. 12 

hvrpi ^rjhn Ttoi??*? *} id'? t 5,j ?n. A T e pu- 

dore afficiantur per me qui quaerunt te, Deus 
Israelis. O'. ftr) evTpaTreit-o-av e-rr efie oi fa- 
Tovvres <re, 6 Oebs tov 'I<rparj\. 2. fir) do-yr-- 
fiovqo-atev err' efie oi eK^rjTovvTes <re, Oee tov 
'lcrpar)\}~ 

8. '■'£) rYuV^ nrtD3. Operuit ignominia faciem 

meam. O'. eKd\v\jrev evTpcmr) rb irpoa-omov 
fiov. 2. eKa^vyjrev do~)(T)fi6vr}o-ts rb irpoo-amov 
fiov. 1 * 

10. ^n^DN. Consumpsit me. O'. Kare<paye fie. 
2. KaTi~vd\coo-e fie. 1 - 

ii. -b rft^rh "^ing ^tosa Dtta rooH). Et 

flevi, injejunio erat anima mea; etfactum est 
in opprobria mihi. O'. Kat <rvveKap.^a ev 
vrfOTeia. rr)v 'y-vyfiv fiov, Kat eyevrjOr) eis ovet- 
Sto-fioiis ep.oi. 'A. Kat eK\avoa ev vr\o~reia Kplvav. 2. vnip Tav dv8S>v. 2 Euseb. Montef. edidit ?<as 

rijs y\r. p. - Euseb., et Regii duo. Theodoret. affert: 2. e'@a- 

nrlo-Qrjv — o-rdo-K. Syro-hex. «Acu. Jlj t\V>^> li.V^Sw .jd. 
•:• )ooci_i5 Is^l JIo. (Pro U,yi S. , habitavi (Cotl. C. primo 
I.JOJO vel l. vi s. ; deinde ai™ manu l.ja^), Bugatus 
legendum vidit t ; <« <■ , (^awrio-6r]v) Idem affert: .jo. 

♦ wJ^. A* r 5(' Lj»o. 4 Euseb. 6 Syro-hex. .(*. 

♦ u^*>? jka». jL^i(. e Euseb. 7 Syro-hex. ^o .^o. 

♦ uot^.11 ^. n mvi. Cf. ad Psal. xxx. 25. - Euseb. 
Pro dvairias Montef. dva£las oscitanter edidit. 9 Montef. 
dedit: & oIk iji. tot( dn(ctTp«pov, notans: " Sic Euseb., Drus., et Colb. unus." Immo Euseb. irricrrpecpo», non <W- 
o-rp«pov legit; Drusius autem, praeeunte Nobil.,o<ra ovk ifi. 
t6t( ii-(o-rp«pov. Cf. ad Psal. xxvii. 4. Syro-hex. affert: 
•:-k_o'oi \.\ <?i vi I; . ^.n -» t> -» m » II; ^ .. V -i .j» .(. 
omisso t6t(. -" Euseb. Nobil. affert : 2. amipiar. 

11 Euseb. Montef. cV iai edidit. 1J Nobil. Sym- 

machi lectionem affert Euseb. u Euseb. M Idem, 

qui ro rrp6o-u>-Tov avrov perperam legit. " Unus codex habet 
daxripoo-vvri." — Montef. Sic Nobil., necnon Heracleota in 
Catena, PP.GG., T. II, p. 391. " Theodoret, Origen. 

Opp. T. II, p. 756. 206 PSALMI. [Psalm. LXVIII. 12- •tyvyfjv /iov, Kal kyevrj6r) eis oveiSLafjLOvs kfioi. 
2. Kal KkaiovTi fiera vrjaTeias Tf)v yjrv)(r)v fiov 
kyeveTO eis SveiSos kfioi} e 

12. bvxb anb vrNi pto "v&cb narim. Et 

T x : V T • v;t IftT • : T : V T 

feci vestimentum meum saccum, et factus sum 
eis in proverbium. O'. Kal eOe/irjv to evSviid 
fiov craKKOv, Kal kyevbftrjv ai/ToTs els irapa- 
fioXrjv. 'A. Kal eScoKa evSvaiv fiov aaKKOv, 
Kal kyevbfinv avTols els irapaf$o\r)v. 2. Kal 
rdaaaiv to evSvfid fiov aaKKOv, Kal kyevbfinv 
avrois els napafioXrjv. 17 

13. i3tf vrttf rf&xh w ' , -- ,,, ■_. vr<to*. c<m- 

t •• . : - A t •■ : • • t 

fabulantur de me qui sedent ad portam, et 
cantilena (factiis sum) potantium temetum. 
O'. Kar kfiov rfSoXeaypw oi Ka6f)fievoi kv 
irvXr/ t Kat eis kfie e^jraXXov oi irivovTes tov 
olvov. 'A. mfiiXovv kv kfiol Kadrjftevot irvXrjv, 
Kal ■^raXfiol nivovTCov fie6vafia. 2. Sir/yovvTO 
fte Ka6r)fievoL kv irvXn, Kal eijraXXbv fie oi 
irivovTes ftedvafia. 18 

14. z&hyi ps^ fij? rrtrrj ^b-^rhzn *)m. Ego 

autem, oratio mea est ad te, Jova ; sit tempus 
benevolentiae, Beus. O'. kya> Se tt) Trpoaeyyr) 
ftov 77730? ae, Kvpie, Kaipbs ei/SoKias, 6 6ebs. 
A. Kal kya> npoaevyf) ftov aol, Kvpie . . . 19 2. 
kfiov Se r) npoaevyr) crol, Kvpie, Kaipbs SiaXXa- 
yrjS, o aeos. 0. eftov oe r) irpoaevyj) npos 
ae, Kvpie . . . 21 

15. !"Ty2ipb$~ /Nl . Neque demersus sim. O'. iva 
fir/ kinrayS). 2. ut non submergar. 22 20, 
21. 16. r^B -iSQ Ifl -a g N M * * tl> Neque claudat 
super me puteus os suum. O'. firjSe ava\eTa> 
krr kfie (ppeap to arbfia avTov. 'A. ^i/Se m-t- 
(jmvacrdTco . . 23 2. ftrjSe kirnrcoftdaaL liol (ppeap 
to aTOfta avrov. 241 

18. ^V. ">'!"'? v""*."'!. Qwk angustiae sunt 
miAi, ci<o exaudi me. O'. 6Vt 6Xi/3o/xaL, ra)(v 
krraKovaov fiov. A. 6Vt aTevbv llol, Tayi) kird- 
Kovabv fiov. 25 

>, *5~rt-. Inimici mei. O'. oi 6Xi(3ovTes fie. 
'A. kvSea/xovvTes fte. 2e 

nttfl3Nl ''27 rni» nsnn. Opprobrium fre- 
ffit cor meum, et male affectus sum. O'. oV«- 
Siafibv TrpoaeSoKr/aev r) yjrvyr] fiov, Kal TaXai- 
iraipLav. 'A. oveLSia/ibs avveTpi^re Tr)v KapSiav 
fLOV, Kal aTreyvd>a6nv. 2. oveiSiaiibs KaTea£e 
ttjv KapSiav fiov, Kal rfvL&finv? 1 

tt ; •-:-:-: I-a-t t v' — :- 

Et exspectavi ad commiserandum, et non erat; 
et consolantes, et non inveni. O'. Kal vire- 
fieiva avXXvirovfievov, Kal ovy irrfjp^e, Kal 
irapaKaXovvTa, Kal ovy efipov. 'A. . . «r aakd- 

ovra, Ka\ ovk toriv . . , 28 2. Kal dvejlCVOV avXXv- 

wovfievov, Kai ovy vwfjpfce, Kal napnyopovvTa, 
Kai ovy vvpLaKov. 29 

22. v? h ^ptp. ^?Vi ti&\ ^tyr^ W*H- 

Et dederunt in cibum meum herbam amaram, 
et in siti mea potum dederunt mihi acetum. 
O'. Kal eStoKav eis to (Spwfid fiov yoXr\v, kol 
eis Tr)v Sfyav fiov kiroTLadv fie o£os. 2. Kal .1 man 16 Euseb. Syrus affert: Ijco-s *- ■ ^^ . 
♦ w.« 9\ iN . n Euseb., qui ad Aquilam tbaxtv, 

18 Euseb. Syrus affert: .^. festo errore, legit. *]lc • &L*.? 19 Nobil., qui irpoo-evxfj scribit. Montef. edidit r) irpoo-evxr}. 20 Theodoret., 

Nobil. Euseb. affert : 2. Kaipbs hmWayrjs. 21 Nobil. 

22 Syro-hex. « ■«sjft-^Jf JJ? \ 1 n .( .jo. Fortasse, Iva p.r) 
KaTadvcraipai. Nomen Jsvi ^ Graece sonat KaTaSvcris in 
Hex. ad Psal. xxxviii. 6. lxviii. 3. 23 Syro-hex. ad /ai)8« 

KaTameTw affert: "^&iiL JJo .(. " Haec lectio non ad verba, 
neque absorbeat, referenda est, sed ad sequentia, neque claudat [sic Codd. B. et C.], docente Hieronymo, qui ita 
vertit ex Aquila postremum hoc hemistichium : neque 
coronet [quasi legisset "ltayri] super me puteus os suum." 
—Bugat. u Euseb. 25 Idem. Cf. Hex. ad 

1 Reg. xxviii. 15. Psal. xxx. 10. Syms affert: 'A. S. 07-4 
orcvd p.01 («^i. . _1^> "^_J-_s). 2G Syro-hex. J. 

* v__. ^_4__'|?- Cf. ad Psal. vi. 8. ^ Euseb. Utram- 
que versionem coalescere fecit Syro-hex. ), m ■. ._o .(. 

* U_o'o, ,n . slU-oo uJ-_- j_=>l. (Pro ____ Bugat. 
conj. ______ et sic Cod. C.) 28 Syro-hex. '«*_JL— «yi .('. 

* _«olS>_(' JJo. 20 Euseb. Montef. avepuvov mendose 
exscripsit. -Psalm. LXVIII. 37.] PSALMI. 207 ivifiaXov tis rr)v rpocprjv fiov X°M*'> * a * *'•' T V 
8i\fret pov enoTtadv pe Sgos. 30 

23. tijpin 1 ? a?o^W?i nzh ar\^b D-rrSorvr». 

i" : • : • : at : ••• •• : • t t : A • : 

Fiqt mensa eorum coram ipsis in laqueum, et 
securis in tendiculam. O'. yevr>6rJT<o r) Tpd- 
nt£a avrcov tvcontov avrcov tis nayiSa, Kal tis 
dvranoSoatv, Kal tis aKavSaXov. 'A. . . . fis 
irayiSa, Kal tis dvranoSoatts, tis aKcoXov. 31 
2. yevoiro r) rpdnt^a avrcov epnpoaOev avrcov 
tts nayiSa, Kal eis ripcopiav, coart avXXr)<p6fj- 
vat. 32 0. eis nayiSa, Kal eis dvranoSoatts, 
Kal eis aKavSaXov. 33 

24. TJDTl TDfl earrWQ*. Et lumbos eorum 
perpetuo fac vacillare. O'. Kal tov vcotov 
avrcov StairavTos avyKap-tyov. 'A. Kal Toi>s 
vcotov? ai/Tcov ivStXt-^cos drovcoaov. 2. Kal 
Tas oacpvs avTcov StanavTos egdpdpcoaov. 3 * 

26. rrott)2. Vastata. O'. f)pr)pcofxivr). 'A. f)<pa- 

vtaftevr). 2*. aotKrjTOS. 

IttJ" 1 • , n^-?« DSTJ?JJHa. In tentoriis eorum 

non sit habitans. O'. Kal ev tois aKrjvcopaatv 

avraiv fir) ecTTco 6 KarotKcov. 2. iv rais aKf)- **> \ V vais avTcov pr) taTco 6 KaTOiKcov. 38 . 
27. *fE* Thbr] 3^C^-f?M1. Et de dolore vul- 
neratorum tuorum narrant. O'. ko.1 knl to 
dXyos tcov TpavjidTcov fiov npocredrjKav. 'A. . . Ttrpavuariaufvav aov Siqyrjaovrai. 2. («o5) wtpl 

KaTanovnafas rpavpartuv aov i£r)yoVVTO.~^ 

31. ITTirD. In gratiarum actione. CY. iv aiviati. 

'A. iv (vxaptaTia. 39 

32. D^DE pj3D 13 "rtirJD TTph -OYn. Et 

placebit Jovae prae bove juveni cornua et un- 
ffulas habente. O'. Kal dpiaei tco 6«o imtp 
pSaxov viov Kepara Ucpipovra Kat dnXds. 2. 
Kal dpiaet tco Kvpico ftaXXov r) fiovs ravpos, 
8i-(r)Xcov, KepdaTTjS. 39 

33. D???7 tHi Et vivet cor vestrum. (Y. Kal 

£t)aeave. Alia exempl. Kal (f)atTat f) - T r u\r) VfiCOV. 34. rtn vh ryp_fn$. Et captivos suo» „■„, 

despicit. O'. Kal tovs ntntSrffiivovs avrov 

OVK e£ovSivcoatV. 'A. Kal Dtauiovs avrov ovk «£ov- 

oYwmw». 41 2. Kat tovs SeafjtcoTas tovs eavrov 
ovk e^evTtXiatiJ- 2 

35. CS toOh-SpT D^Q^. Maria et omne quod 

reptat in eis. O'. OdXaaaa Kat ndvra ra 
epnovTa tv aiiTots. 'A. . . Kal nav Ktvovptvov 
iv avrois. 4 -- 2. OdXaaaa Kal nav ipntrbv iv 
avToTs. 4 * O. ofioicos toTs O'. 45 
37. rTD.-^aDtp'; . Habitabunt in ea. O'. KaraaKrf- 
vcoaovatv iv avrjj. 2. r)p€ufiaovo-iv b avrj. 46 30 Easeb. Pro cpepaWov, ivfftaKov rescripsimus. 31 Vat. 
Montef. ex Nobilio edidit : *A. ti$ o-kwXov. 32 " Sic 

Regii duo ex Theodoro, [Vat.] et Theodoretus. Colb. 

vero anxrjpas SCriptus pro av\\rjCp6rjvai habet av\r)8r)vat" 

— Montef. Euseb. affert: 2. «ai Ws rtpapiav. Nobil.: 2. 
«ir TraytSa — avKkr>(p8r)vat. Aliam lectionem, sed minus 
probabilem, indicat Syro-hex.: 2. Kal th ripapiav £>arf avva- 
<pdr)vat (oLq^.1^. v>N? Ua*(' U-i^> P"«\") n Vat. 

34 Euseb. Symmachi versionem affert Syro-hex. . «ao. 

(Codd. B. et C. . oo<K m m -1 N o) .ocnt> m m -i N o 

* )<_«. «-aj N i ->. Cf. Ceriani ad Exod. xii. 1 1. M Eu- 

seb. 36 Idem. 37 Syrus affert : 'A. irep\ Karawovr)af<os 

TpavuaTta>v (cf. Psal. lxxxvii. 5. Soph. ii. 12 in Syro-hex.) 

aov f^riyoi-VTo (0OO4 (^J^OO -l^-* V" »1TOj ju^SCLO ^Xjo). 
2. TfTpavuariapfvav aov htriyr)aovTat (.culio .A -» p - \ pf) 

Nomina interpretum invertimus propter Eusebium, qui 

habet : 'A. 8tr)yr)aovrat. 2. f^r/yovvro. Ad KaTanovr)ats cf. 

Sym. ad Psal. xxxi. 10. (Syr. )-»-9io-o commutatur cum Sia-rovrjua Aq. ad Psal. xv. 4. cxiii. 12; et ■-- tt ~* cum «'£«- 
-r6vr)ae Sym. ad Psal. lxvii. 10.) ^ 8 Euseb. " Idem. 

Haec, paKXov r) k.t.L, confirmat Syro-hex. .!s— !_^!s~_ .^s. 
■:-i_i_ii_o oi^__)j_3 JI-t-S? t-Si--»»/ )»oL oA *° Sic 

Comp., Ald., cum libris plurimis et Syro-hex. In aliis 

est, jmu (. r) \jrvxr) r)pmv. Montef. affert : O» Xonrot' - «cat {r)af- 

rai r) KapSia ipS>v, incertum quo auctore. u Syro-hex. 

♦ fc_, II wo.os_a.Jlo .1 "Euseb. 43 Vat. Cf. Hex. 
ad Gen. i. 30. ** Vat. et Cod. 264, recttus quam Mon- 

tef., qui ex Agellio edidit : 'A. 2. tfaXao-o-a ko'i ndvra ra «'/mt«to 
f'v avTois. Sed Agellius tantummodo ait : " Et omnia 
reptUia in eis, maribus nempe, quae in Hebraico plurium 
numero sunt h. 1. posita. Sed Aq. et Sym. quia singulari 
numero dixerunt 6a\aaaav, et postea subjunxerunt «V aurotr, 
non modo maris, verum etiam terrae intellexerunt rep- 
tilia." 45 Vat. ** Syro-hex. ♦ d»-_> ^o N » > ._o 

Cf. Hex. ad Job. xxxviii. 19. 208 PSALMI. [PSALM. LXIX. 1- Psalm. LXIX (Hebr. lxx). 

1. •l^^nT» ivfa D^D?. Praecentori Davidi ad 
revocandam memoriam. O'. eis to tIXos tco 
AavlS eis dvdpvrjcriv, •$■ eis rb crcocrai fie kv- 
piovi, Tovto kv kviois fiev dvTiypdcpois 
edpov, kv kviois Se oti' ir\r)v oiSre irapd t5> 
'EfSpaico, ovre napd toIs dWois evpiaKerai. 1 

A. t& viKOnota tov AavlS tov dvapifivr)o-Keiv. 

2. rrarin w^ rrtm *h*sb trrfa». iw 

"' t • t;v : t : -a" • - : v: ' 

ad liberandum me, Jova, ad auxilium meum 
festina. O'. 6 6ebs, els ttjv f3or)6eidv pov 
-T-irp6o")(es4. Alia exempl. add. Kvpie, eis to 
f3orj6fjaai poi arrevaov? 

3. ^P^ " 1 ®i??P« Quaerentes animam meam. O'. 

ol (rjTOvvres tt)v \jrv)(r)v pov. 'A. oi gnrovvTes 
yjrv)(f)v fiov. 2. O. oi (rjTOVVTes Tr)v ijrv)(rjv 
pov^ 

Oyl^ Tin« »Clb?. Cedant retro, et pudore 
afficiantur. O'. dTroaTpacf>eirjaav eis Ta orriaco, 
Kal KaTaia)(Vv6eirjaav. 2. aTtoo-Tpafyrrracrav, iva 
aKo\ov8rjOj] r) alcrxvvri avrav. 

4. ffltfn n^il. Eja,eja. O'. evye, evye. 'A. da, 

T d'a. e 
6. "•yTTCftn □^iTTN. Deus, succurre mihi cito. 
O'. o 6ebs, r 3or)6r]a6v fioi. 2. Beus, subito 
effundere pro me. 7 

"inM~ - 7N. JVe cuncteris. O'. fir) xpovio-ys. 

2. fir) ppadvvrjs. Psalm. LXX (Hebr. lxxi). 

1. O'. r-T(p AavlS (alia exempl. add. yjraXfibs 1 ) vicov 
IcovaSdfS, Kal tcov npd>TCuv ai)(fia\ooTia6ev- 
tcov 4 (alia exempl. add. dverriypacf>os trap' 
'EfSpaiois 2 ). 

3. ^winV $"*? TO$ «in^ fixna *Yi2 1 -. i« 

petram domicilii ad veniendum (confugiendum) 
semper ; mandasti servare me. O'. ety 6ebv 
vrrepaarriarr)v, Kal eis Tonrov oyypbv tov acoaai 
fie. 2. els aKporofiov lcxvpav, 8>o-re irpocr<pvyelv evde- 
Xcx&S' evereiKa tov o-a>6rjvai pe. 

!~f]"N TVTlJJEJi l, JV-p~' , 3. Quoniam rupes mea 
et arx mea es tu. 0'..6Vt arepecopd pov Kal 
KaTacpvyf) pov eT av. 'A. oti ireTpa pov Kal 
oxypcopd fiov (av). 2. oti nerpa fiov Kal 
Karacpvyr) pov crv e?. 4 

4. Y?2in\ Et violenter agentis. O'. Kal dSi- 

kovvtos. 2. et nocentis. 5 

5. " , i"3I?^* &P es mea - O'. 77 vrrofiovrj pov. 2. ^ 

irpooSoKia fiov. 6 

6. Tia Jrta nriN "«teH ^ap psan vobdii "i^y 

l^p]" ^n^ni". Tibi innixus sum ab utero, e 
visceribus matris meae tu eductor (s. bene- 
factor) meus ; in te laus mea semper. O'. kirl 
cre kireo-Tripiyfi-qv dirb yacrTpbs, eK KoiXias fin- 
Tpos pov crv pov ei crKeTracrTr)s' kv crol r) vfivn- 
ais fiov SiarravTos. 2. o-oi kTreo-Trjpix^rjv drrb 
yaarpbs, drrb tcov kvSocrdicov tt)s fir/Tpos fiov Psalm. LXIX. l Nobil. ex Theodoreto. Psalt. Gall.: 
•X (sic) eo quod salvwm me fecit Dominus :. Sine obelo 
affert Syro-hex. 2 Syro-hex. 5--0?? JIojs) yrtSN ,<\ 

♦ ojoiN^N . 3 Sic Comp., Ald., Theodoret., Syro-hex., 
et codd. fere omnes. Psalt. Gall. : -f- intende '• Domine, 
ad adjuvandum mefestina. 4 Sic Vat., qui addit: O'. 
ol £qTovvTes pov tt)v tyvxijv. • Syro-hex. iCl B ft ^t * ..£0. 

* .ooC^>» )Uo»i «a^l? (Cod. C. .oLo^aj). Cf. Sym. ad 
Job. xxiii. 8. Ezech. xxix. 6. e Syro-hex. « Jot/ 'Joi^ ./. 
Cf. ad Psal. xxxix. 16. 7 Syro-hex. ...v> jo>^ .o». 
•> 1« °>N .. wJ^»-V x^, j>.. Latina sunt Bugati. Forma 
u^^.;)/, quantum sciamus, non fertur in Lexicis. 8 Syro- 
hex. ♦ t*.ok>jk,L JJ ..£0. Psalm. LXX. x Sic Comp., Ald., Theodoret., cum libris 
plurimis. Syro-hex. : tls t6 tcXos ^aKpos tw A. Psalt. 
Gall. : -f- Psalmus David,filiorum Jonadab, et priorum cap- 
tivorum '.. 2 Sic Comp., Ald., Theodoret., alii, invito 

Syro-hex. 3 Syro-hex. -_.(' J. 1 . ■ v \— 1; .^. X .ux>. 

♦ js^sj.'!? I. n? A^JJaUM»/ ojBQ-^Is v<N?. Cf. ad Psal. 
xxx. 3, ubi in Hebraeo est HVO "H^>, w petram propug- 
naculi, quod hic quoque in quibusdam exemplaribus repe- 
ritur. 4 Euseb. 6 Syro-hex. * )u»; m y vi»o .jd. 

Graeca vox incerta est. Cf. nos in (9<io Norvic. p. 46. 
6 " Ex duobus MSS. Regiis." — Montef. Idem ex iisdem 
affert : "AWos' 6 vrrepao-mo-Tris ; quod ab hoc loco alienum 
esse videtur. -P8ALM. LXX. 19.] PSALMI. Mg ai) ineiSes fie- eis o-e r) dvafiovr) fiov ivSe- 
Xex<~>9. 7 

7. ttrwjg iwm BKpfo 'Wi nctos. Quasi 

pradigium fui multis ; tu vero refugium meum 
robustum. O . cocret repas iyevf)6r)v rots noX- 
Xots, Kal o-ii j3or)6bs Kparatos. 2. cocret repas 
iyevoffnv tois noXXois, ai) Sk nenoi6t)ais ftov 
io"xypa? 

8 9. -, ?N » ^mMDf» DWr^S ^nVnn ^ vhw 

v^, --. _ ',.,. . _ . _ _ I A „ T . . . .. T . 

njjpt ny7 ^Tffin. Impleatur os meum 
laude tua, quotidie splendore tuo. Ne projicias 
me in tempore senectutis. O'. nXr)pcodf)Tco rb 
crTOjia fiov aiveaecos, ■—oncos vfivrjaco rr)v So^avi 
aov, oXr)v tt)v fjftepav tt)v fteyaXonpeneidv aov. 
fir) dnoppfyys fie eis Kaipbv yrjpovs. 2. nXn- 
a6eii) to crTOfia fiov atvov aov /cara naaav 
r)fiepav iv ttj eimpeneia, crov fir) dnof3dXr)s /xe 
Katpcp yrjpcos. 9 

9. ' , ??^n-7N. Ne derelinquas me. O'. ftr) ey/ca- 

TaXinrjS fie. 2. pr) Ka\v\jrjjs (s. icaTa/caXityi;r, s. 
ovyKaXvyjfjis) p.€. 

10. V' De me. O'. ifioi. 2. n€p\ «/.oC. 11 

" , U)S3 v V2t_T). .E£ insidiantes animae meae. O'. 
/ca? ol cpvXdaaovTes tt)v -tyvyfiv fiov. A. (~al) 

ot irapaTT]povvT€s . . P 2. /Cat 0. eniTT)pOVVTeS Tr)v 

■tyvyfiv fiov.- 3 
13.^33 TJZpto -hy\ , *tth_,. Pfu/ore afficiantur, 
consumentur adversarii animae meae. C. 
aio-)(yv6T]Tcocrav Kal eKXineTcocrav oi ivSia- 
fidXXovres tt)v , tyvx- < i v r- ov - 2. Karata-tyv- 
OrjTCOcrav, dvaXcodr)Tcocrav oi dvTtKeifievot Tjj ^ V XV r tov - 1 * 

14. - Vf l fty bj h$ *PBO\TT\. Et augebo omnem 
laudem tuam. O". Kal npoa6f)a<o inl ndaav 
Tf)v atveaiv crov. 'A. Kal npoa6r)oa> inl ndaas 
vfivfjaeis aov. 2. Kal npoa6f)a<o tois Cfivott , l* 15. "I?P?. Narrabit. O'. e£ayyeXer. 2. Strjytj- aerai. Tinjnwn n^n-73. Quotidie salutem tuam. 

O'. SXtjv Tf)v f)fiepav tt)v a<orr)piav aov. 2. 

/cara naaav f)fiepav tt)v a<orr)piav aov. 17 
JTnbp ''njn^ N7 VJ. Quia non novi numera- 

tiones. O'. 6rt ovk eyvcov npayftareias (alia 

exempl. ypafifiaTeias la ). 2. oi) yap otSa e£a- 

pi6firjaat.- 9 

16. ^M n^niin KilM. Introibo i» (recensebo) 

facinora Domini. O'. eiaeXevaofiat ev Svva- 
areia Kvpiov. 2. eXevaofiat ev Svvaareia 
Kvpiov. 20 

xinnS ^nirrc T?^. rnrr : . (Domini) Jovae-, 

commemorabo justitiam tuam solius. O . Kvpte, 
pvT)a6fjaofiat ttjs StKaioavvrjS aov fiovov. 'A.2. 

Kvpu, avap.vr)aa> T_ Su-aidpara crov p6vav. 

17. ^maV WT\hx. Deus, docuisti me. (X. iSi- 

Sa£ds fie, 6 6e6s. Alia exempl. 6 6e6s fiov, & 
iSiSa&s fieP 'A. 6ee, iSiSa^ds fie. 2. 6. 
bfioicos tois O'. 23 
TSN. Annunciabo. O'. aTrayyeXc». 2. 0. 
ofioicos toTs O'. 24 

19. rtfehej n^toy-i^M «_nio-iy cn^M. 29««, 7 Euseb. 8 Idem. 9 Idem. Theodoret. affert: 

2. Ka6' (Kaa-Trpi fjpepav. Euthym. : Ka\ ovx 8.Tta£ vp.vt]0-a>, aWa 
ft-anavrbs tt)v p. crov' ovtio yap T0, 0X17V T. r)., fippj-vtvcr-v 6 2. 

Sed cf. ad Psal. xliii. 9. 10 Syro-hex. ♦ ■. 1 .9i..l ]i ._». 
11 Syro-hex. ♦ _,_0_^-o ._». 12 Syro-hex. ^-_>_7 .h 

♦ r i»f. Cf. ad Psal. lv. 9. u Euseb. " Theodoret., 
Nobil., qui xa\ ava\a6i)T-oo-av habent, et sic edidit Montef. 
In duobus Theodoreti codd. ~ai abest. Euseb. affert : 2. 
o! dvriKfipfvoi r.yfr.p. Syro-hex. . . v> » « etf . »N ■( .-9. 

♦ .. - 9i 1 "«^-..jscl-. (Cod. C. ^-____*_o?). 1S Euseb. 

TOM. 11. 18 " MSS." lr Euseb. " Sic Comp., Ald., 

Theodoret. et codd. Syro-hex. ypapparda» ()lo; ft m ). 
Psalt. Gall. litteraturam. 10 Theodoret., Nobil. 

Syro-hex. .!___-?_____. Ul %t* «--^.J 1 •-»• " Theo- 

doret. Montef. edidit, iv bvva-ui Kvplov, ex MSS., ut 
videtur. Syrus Symmacho continuat: t\fv\ropm ()-'c). 

21 Syro-hex. ♦ r f__-_- ^__J )k-*?C-- ?<»--? Uwd .^» .1 

22 Sic Comp., Ald., Syro-hex., et codd. In Theodoreto .'. 
abest. ^ 3 Nobil. M Vat. e e 210 PSALMI. [Psalm. LXX. 19- usque in excelsum, quae fecisti magna. O'. 
6 6ebs, ecos vyjriarcov, & eTroinaas /j.eya\eTa. 
'A. 2. S'. 6 6(b$, ecos vrjrovs, a eiroi-naas /ie- 
yaXeia. 26 
19. ?fiP3 ^ B' , '? l;, N. Deus, quis sicut tu? O'. 
6 6ebs, tis o/ioios croi ; v AXXoy 6 6ebs, tis 
d>s<rij; M 

20. fiinj nin-i nvre ^TOnrr ■ro*j. Quiostm- 

disti mihi angustias magnas et malas. O'. 
oo-a? e8ei£ds /jol 6\fyeis 7roXXay Kal Kaxds. 
'A. ocra? e8ei£as rjfiTv 6\fyeis TroWds Kal 
KaKas. 27 2. bs Seif-as /jol 6\fyeLS iroWds Kal 
KaKcocreis. 28 Q. 6/ioicos tols O'. 29 

21. "TvJHS ^"1^« Augebis magnitudinem meam. 

O'. eTrXeoVao-ay Tr/i/ SLKaioavvnv crov. Alia 
exempl. «rXeoyao-a? err e/ie Tr)v /j.eya\coavvr]v 
crov. 30 'A. rr\n6vveTs /ieyaXeioYr/ra /iov. 31 2. 
av£rjcreis Trjv /ieya\eLOTr]Td /jov. 32 (G.) 7tXt;- 
6vveTs Tr]v /ieya\coavvnv /iov 33 
"OESTOri HDni. Et circuibis (versa vice) conso- 
laberis me. O'. Kal eiTLaTpeyjras TrapeKa\eads 
/ie. 2. Kal TrepiKVK\cocreLS /le irapa/w6ia. 34 ' 

Aliter : 2. Ka\ irepiKVKktoaas rrapapv6r)ari pe. 

22. ^M ^nn« f?33*^Sb TTiN *&ra&. Etiam ego celebrabo te instrumentis nablii, veriia- 
tem tuam, Deus meus. O'. Kai ydp eyco e<fo- 
/xo\oyr]cro/ia( croi ev aKevei tya\/iov, Tr/v 
d\rj6eLav crov, 6 6eos. 2. Kayco ovv e^o/io- 
\oyr]0-0/iaL CTOl e'v dpydvois ifsd\p.ov' r) dKr)6eid aov, 
6 fcdr. 36 

22. W$P ^"'i? tfp? ^? rT^H%. Psallam tibi 
cithara, sancte Israelis. O'. ijra\co croi ev 
KL6dpa, 6 dyios tov 'laparj\. A. /ie\cpSt]aa> 
croi ev Ki6dpa, dyie Iaparj\. 37 

23 nns ittJM *wsy\ irV-nna.N ^s ^ncto roarv.. 

v x • t v -: • : - : 'at t : — ; • - t : t- — : 

Jubilabunt labia mea, cum cantavero tibi, et 
anima mea quam redemisti. O'. ayaXXia- 
aovrai ra \ei\n /jov orav ■tydXco ctol, Kal r) 
"tyvyj] /iov fjv eXvTpcoaco. 2. evcpnfirjaei ra 
\ei\n /iov oTav /ie\cpSi]aa> croi, Kal rj yfrv^rj /iou 
fjv e\vTpcoaco 38 

24. ''njn *#330 WPJ ittJl-^3. Quia pudore 
affecti sunt, quia erubuerunt qui quaerunt malum 
meum. O'. orav aia)(yv6coai Kal evTparrcoaLV ol 
(nTovvTes Ta KaKa fioi. 'A. oti KaTnayvv- 
6rjaav ... ol {tjTovvTes KaKiav /jlov. 2. otl 
KaTna\vv6naav, oti Karcopvynaav ol {wTovvTes Tr)v KaKCoaiv ftov M 25 Theodoret. Aquilae et Sym. tribuit ; Colb. autem 
unus Vltam ed. adjicit. Euthym. notat : Ttves be pera t6, 

kciI Tr)v 8lk. aov, (TTiljtvTes TeXeiav, to, eas to>v v^j/., tov (t(5), a 
(rroirftras p.., o-vvarrrovcriv, 'AkvKq ireiBopevoi, Colb. 

aTixrfpas scriptus affert : 'A. 2. O'. e. E'. S'. 6 6e6s, r& opoios 
aoL ; 6 deos, ris a>s ai ; indicans, ut Montef. putat, omnes 
interpp. altemtram versionem habere. 27 Vat., juxta 

lectionem textualem WI*ITOT. 28 Vat., Cod. 264, 

quorum hic oaov pro 6s habet. Nobil. affert : 2. k<u kokw- 
aeis. 29 Vat. 30 Sic Comp., Ald., Theodoret., cum 

libris plurimis et Syro-hex. 31 Agellius. Nobil. affert : 
'A. 6. iri\r\6vvels. 32 Nobil-., Reg. unus. 33 Sic sine 

nom. interp. Vat. Agellius tam Theodotioni quam LXX 
vindicat, peyaKaavvrjv aov. 34 Nobil. et idem Keg., qui 

irapaKVK.\<i>aei.s habet. 35 Syro-hex. i»^. j-oo ..fie. 

* ■■ ■ \ ■ -~1 Syrus hanc lectionem ad v. 20, y\".nn aiCH^ 
refert, minus probabiliter. Cf.adPsal.xvi.11. 36 Syro- 
hex. \iirn. .1*a»lf jo^jioLa ^. )?o<' ^oot \-)( £>! .jo. * Jot^s. <«i-«?. Reg. unus ex Theodoro: 2. Kaya ovv e'i;opo- 
/\oyrjaopai aoi. 3r Euseb. w Idem. 39 Lectiones 

Aquilae et Sym. sic exhibet Euseb.: 'A. Sn Karria-)(yv6r)aav o\ 

f. KaKiav pov. 2. orri KaTr)a\vv6r\aav Ka\ oti airtopvyriaav ol f. 

Tr)v Kwcaaiv pov. Duas versiones in unam contraxit Syro- 
hex. *+±L»f .6i-ifi &\U ^-h^ 9~°*-^1 ^» ^ v> .jb .(. 
« Ji-.» (KaKwaiv) \ -1 -la-ao ^ ,»V,3}. (Ad KaTapvyrjaav vid. 
Jerem. xiii. 7. Ezech. xxxix. 11. Amos ix. 2, et Syni. ad Job. 
iii. 16 in Syro-hex. In exemplari Eusebiano vocab. drrtopi- 
yr/aav, quod vulgo vertunt effbssi sunt, mihi quidem valde 
suspectum est. Si Graecum est drtopvTreiv, nihil aliud 
significare potest nisi canales (dirapvyas) ducere, quod hic 
prorsus absonum est. Praeter hunc locum Montef. ad 
Jerem. xvi. 6 e Cod. Jes. exscripsit, 01V diropvyr)aovTai, etsi 
diserte testatur Parsonsius, in dicto libro legi, ov KaTopvyr)- 
aovrai. Denique in loco Jerem. 1. 12, ubi Hebr. ^Bri, o'. eve- 
Tpdirrt, incertus interpres, a Theodoreto expressus, Karapiyri 
legit.) -Psalm. LXXI. 14.] PSALMI. 211 Psalm. LXXI (Hebr. lxxii). 

1. r~u~t">7. Salomoni. O'. ety ?£a\a>fxd>v. 01 
\omoc tov 2,o\o/j.d>vTOS. 1 

4. i~~~lV N~"t v l. Et conteret oppressorem. O'. 

KCU TantlVOXTtl <TVKO<f>dvTT)V. 2. Ka\ <rvv6\d<r(i 
<rviaxf>avTr)v. 

5. rn^ ^Vl BtottTDV *»«*. Fenerafanfor *e 

cmto so/e e< coram luna. O'. Kal ovfinapa- 
ptvei ra> r)\ia>, Kal npb rfjs <reXr/i/r/y. 'A. . . 
<rin> f)\l<o, Kal eis npooamov tt)s ae\r)vr)S. 3 2. 
<f>of3r)6rio~ovTaL <rt ecp' ocrov 6 fj\tos, Kal epmpo- 

<r6ev Tr)s (re^TJvnS.* E'. . . 6 \a6s tov f)\lov . . . s 

6. W~^y 1DD3 ~n\ Descendet quasi pluvia super 

detonsum (pratum). O'. KaTa(3r}crtTai d>s vtrbs 
tnl itokov. 'A. [*at] KaTa^r)crtTai cby verbs 
ent Kovpdv. 2. KaTafirjartTai d>s Spoaros enl 
ttokov. 01 \otnot ippvvevral d/totcoy. 6 

Y"}*? TT? "M~}J . Sicut guttae, irrigationes 
terrae. O'. koi dxret crrayoVey ord^ovo-at (alia 
exempl. Kal dxret crraycbf r) ord£ovcra 7 ) ent rr)v 
yfjv. Oi \onroi' ^e^aSey. 8 

7. D^ttj ~ni ~*~K WaTniy». Florebit in die- 

t : I /,■- tt : -: • 

iws ejus justus, et multitudo pacis. O. dva- 
re\ei eV rafy r)p.epats airrov StKaioovvn, Kal 
n\r)6os eipr)vr)s. 'A. /SXacrrTjcrei iv r)fiepats 
avrov SiKaios, Kal n\f)6os eipfjvns. 2. dv6r)a-et 
ev rais r)fiepais avrov SiKaios . . . 9 7. TDt rr 1- " - ^. Vsquedum non sit luna. O". 

ecoy o5 dvTavaipt6jj f) <Tt\r)vrf. 'A. «»? o~ 
^ »} ereXr/»>r>. 10 2. ea>y 7raXatd>crea>y Tf)s 
<Tt\fjvr]s. n 

8. ~)~"2p. Afluvio. O' . dwb irorafiov. Alia exempl. 

dirb norapmv. 'A. O/ 0\ dnb norafiov} 1 

9. DP$ ISn^ ^W?" Coram eo incurvabunt se 

deserticolae. O'. ivdmtov avrov npontorovvrai 
Al6iones. 'A. tis npooamov avrov Kapyjrovo-iv 
Ai6ionts. 2. tfinpoo-6tv avrov OK\do-ovo-tv 
Ai6iones} 3 

10. NIDI tOtf ^Vd. iJe^e* Sabaeorum et Aethi- 

opum. O'. /SWtXety 'Apd(3a>v Kal 2a/3a\ A. 2. 
f3ao-t\eTs 2a/3a Kal 2a/9a\ l * 

1" l,, "!i~^ ~ , ?"?N. Bona afferent. O' '. SS>pa npood- 
f-OVOl. 2. <j>6pov irpo<rolo-overa>. 

12. STCto flfQli V^" 1 ?. C?wia servabit pauperem 
clamantem. O'. Sti ippvoaro nrmybv eK Svvd- 
otov. 2. oti e|eXetrat nevnra oifid>£ovra. la 

14. DffiM 7^ D72nD , l ~p~lD. ^x oppressione 
et violentia redimet animam eorum. O'. e/c 
roxov *cat e£ dStKias \vTpd>areTai ras ^xas 

ai/ra>V. A. «^ 6<p\f)fi<rros xa\ aOiicias ayxurrtvati tt)v 
tyv)(r)v avra>v. 

V:py~i DD~f "Ij"^."). j&^ pretiosus erit sanguis 
eorum in oculis ejus. 0\ /cat evri/iov to Svofia 
avrcov evdmiov avrov. 'A. Kal Tifir\6r)tTtTai 
(s. Tifiia>6r)<TtTai) to aifia aiira>v ev 6<p6a\fj.ois Psalm. LXXI. J Euseb. s Syro-hex. ji«-»« •«">• 

<, } ^r» .\\ 3 Syro-hex. affert: 'A. <riv f)\uu («ii. 

\. «fi » ). Euseb. autem : 'A. Ka\ els rrp. rr)s <r. * Nobil. 

Montef. addit iufmm, ad Euseb. provocans, qui affert : 2. 
koa ipnpoo-6(v ttjs <r. Siapevd. Sed biaptveX ad commentato- 
rem, non ad interpretem pertinet. Syro-hex. sine nom. 
interpretis: '/U^&t |dM ^» -_Lao y<a^. »j, h. e. c/>o3?)- 
6f)o-ovrai o-( ('<f>' oo-ov 6 fjXws. 5 Syro-hex. ) \r> v. .ot. 

♦ \ *a> «?. * Euseb. r Sic Comp., Ald., et codd. 

Syro-hex. in textu : )Lsi^L>» J^/ 1^0^ y»l«- Wem in 
marg. : o-ray6v(s errdfovo-ai. 8 Euseb. * Idem. 

Syrus affert: v|^o—»l wVaocuJ» (f}\aarf)o-(i) i±.o-j ,jo .(. 
10 Aj)ud Euseb. legitur : «or ov f) (sic) <r(\f)vr) ; unde Mon- 
tef. soloece edidit: las ov (sic) f) o-(\f)vr), provocans ad Hieronymi versionem, donec non sit luna. Etiam Syrus 
affert: * jiot-os )oo»-> U? |jc<^, ./. Tandem in schedis 
Usserianis apud Eichhorn. Repertor. T. XIII, p. 181 
reperimus : 'A. «<os ov pf) fj o-. u Euseb. Sic Syro-hex. 
vj»oM»> )ln ■ .t-^ 1^3^ .«». Bar Hebr. affert: 2. 

Tra\aua6r)<T(Tai S. rra\a«o6fj (-"fr ^- 'f), quOCUm C0n8pirat 
Cod. Bodl. NEB. 2. 120, qui affert: 2. (<as rra\aia6f)<r(Tai 

f) <r. 12 Nobil. 1S Euseb. Syro-hex. affert : 2. 

oVXdo-ovo-iv (.upu). -14 Euseb. 16 Syro-hex. III .j». Cf. ad Psal. lxvii. 30. 10 Euseb. Syrus ad irra>x6v affert : 2. olpa^ovra ( «jlfcooi». ). 
17 Syro-hex. ..or» ■ i 1 . .,,■. 1 Do_i.o Jts^o*» ^20 ./. 
Cf. nos in Otio Norvic. p. 47. e e 2 212 PSALMI. [Psalm. LXXI. 15- avTOv. 2j. Kat Tip-iov eaTai to ai/ia avrcov 
kvcomov avTov. 19 Q. nal (-vti/jiov to ovofia 
avrav kv 6cp6a\p.oTs avTov. 20 

15. NlttJ. O". ttjs 'ApafSias. 2. tov dirb 2a/3a. 

OIXoittoi- 2a/3a. 21 

16. D^n BWrffl ^f^tt -l^-riDD VP. Erit abun- 

dantia (s. manipulus) frumenti in terra in ca- 
cumine montium. O'. earai aTrjpiypa kv rfj 
yfj kir' aKpcov tcov opecov. 2. co-rat "ixvos rpocprjs 

>-->v- .- ../22 

€V T17 yrj em tu>v Kopv<pa>v to>v op(a>v. 

S"HB Jtoyl ttj^tj. Perstrepet sicut Libanus 
fructus ejus. O'. virepap6i]aeTai virep tov 
Aifiavov 6 Kaprrbs avrov. 2. Sia-Tpe^eL cos 
Aifiavos Kaprrbs avTov. 23 

17. iDffi ^rP. JErit nomen ejus. O'. earco to ovofia 

avTov -7- ev\oyr\fievov 4. 'A. 2. earai to ovofia 

> /* f~\' r\ x \ v » /■> 24 ^T*\ 

auroi/. U . W. eoTco ro ovofia avrov. 1 0, 
ev\oyr]fievov, rrap' ovSevl KeTrai, ovre kv tco 
e£aTr\c2, ovre irap' 'Eftpaiois. 25 

totf flT 2tott) _,, 5D7. In conspectu solis sobo- 
lescet nomen ejus. O'. irpb tov t)\lov SiafieveT 

_\ v » ~ * A "V » / /\ / 

TO OVOfia aVTOV. A. —. «s -rpocra>-rov r/Ktov yevvr]- 

6r)aeTai ovopa avrov. 

18. b*rttri *rbx d^Vn nirr; tpna, Bmedictus 

Jova Deus, Deus Israelis. O'. tvAoyT/ros Kvpios 6 6ebs tov 'Icrparj\. 'E/3p. (Sapovx 111111 
k\coelfi k\coel 'Iapar)\. ' A. 2. O'. 6. E'. S'. 

ev\oyrjTos Kvpios 6 6ebs (6 6ebs) 'Iaparj\ 27 

19. $?y v ) PS?V» -^wew e/ amera. O'. yevoiro, ye- 

voiTO. A. TreirLcrTcop.evcos «ai TrerrLaTa>u.eva>s. 
. ap.r]v Kai ap.r)v. 

20. ^ri^ fn riiVcn A|. Ckmmmmatae sunt 

orationes Davidis filii Isai. O'. kt\e\Lwov oi 
vfivoi AavlS tov vlov 'leaaai. 'A. eTe\ea6n- 
aav irpocrevyal AavlS vlov 'leo-aai. 29 2, kire- 
Te\eo-6r]o~av Trpoaev^al AavlS vlov 'lecrcrai. O. 
E'. aveKe<pa\aLco6r}crav nrpoaevyal AavlS viov 'I €o-o-at M os Psalm. LXXII (Hebr. lxxiii). 

1. H£v? nDW. Canticum tc2 Asaph. O'. yfra\p. 

TCO Acracb. A. u.-/\<ib'ripa roO 'Aoaoi. 

117 *$£? D^riVx ^«■lto ,, .V 3ta "?JN. Profecto 
bonus est Israeli Deus, mundis corde. O'. cos 
dya6bs 6ebs tco 'Icrpar)\, tols ev6ecri KapSia. 
2. 7rA?)j> ovtcos dya6bs 6 6ebs tco 'Iapar)\, toTs 
Ka6apoTs tt)v KapSiav. 2 

2. 'neJN IDSt» ]^5. Propemodum effusi (lapsi) 

sunt gressus mei. O'. irap' 6\iyov k£eyy6r] 18 Euseb. Nobil., Vat. afferunt : 'A. tta\ Tipuodrjo-eTai k. t. i., 
quod ab Aquilae indole non alienum videtur. Syro-hex. 
eidem continuat: •:• ^otci 1 '■' n, ~» .oot_»? i— V u a — .1^ — 10. 

Cod. 264 : 

20 Vat. et 

21 Euseb. 

: 'AVTI TTJS 18 Euseb. Vat. affert: 2. xa\ Tipuodrjo-eTai k.t.L 

2. Ka\ Tipr}6r]o-eTai to alpa evamtov airov. 

Cod. 264, quorum hic to ovopa atrov legit. 
affert : To 'E^paVVov ko\ 'A. 2. e. Safia. Theodoret 
'Apa/3t'as7 2a/3/3a T(6dKa-nv 01 Xootoi (pp.r>v(VTai. Montef. edidit : 
To *E/3p. Ka\ 'A. 2. O. bo6r]o-(Tai avra aVro (sic) roC ^pvciou r^s: 
2a/3d, ex Drusio et Euseb., ut ait; sed Drusius tantum- 

modo habet : 'A. 2. 6. So&jotTa» airoi (K tov xp. Trje Saftd ; 

quae lectio est t£>v O', substituendo 2a/3a pro 'Apa/3i'a$. 
Syro-hex. affert: » \ -\ »■ *jo? ootj .^b. 22 Syro-hex. 

)1V. <=> ov o ^-^ ).Jb.>|u3 I^cdsoL» )t>-i nv )ootl ,^s. 

*)»ar5». 

unus. 23 " Sic unus codex." — Montef. 
26 Theodoret, Nobil. •:■ aYii. »X^y-> ) »t\ ■>» |u3o.i °i a .^30 .1 24 Coislin. 
26 Syro-hex. 27 Colb. o-TixqpSis scriptus, ubi 6 6(bs excidisse videtur. Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 43: "Dicitis in Graeco bis 
Deus non haberi ; cum in Hebraeo sit, et apud LXX." 
28 Syro-hex. ^/ .^3 « lS-) 1 v..c»v>o 1V~.) ivi.oivi ./. 

♦ . . y(o. Euseb., Theodoret.: 'A. i-(-no-Tapiva>s, Tsemo-Tc-- 
p.(va>s. Nobil.: 'A. -r(mo-T(vp(va>s, i-emo-r(vp(Va>s . Deinde 
Euseb.: 2. dpr)v ko\ apr\v. Cf. ad Psal. xl. 13. 29 Catena 
ab Usserio descripta apud Eichhorn. Eepertor. T. XIII, 
p. 182. Syro-hex. ot«^ «->o»» )lcLX. . >v.\li^V •/• 

♦ ■■«•{{. Bar Hebr. pro ..viNkJL/ habet o-^o^.*./, 
quod eodem redit. Etiam Origen. Opp. T. II, p. 521 
affert : 'A. (T(\(cr8rio-av -rpoo-(vxa\ A. 30 Euseb. Origen. 

1. C affert: 2. (-r(T(\(0-6r]-rav irp. A. E'. dv(K«pakaia>8r]o-av irp. 

A. Catena Usserii ad Symmachi lectionem notat : on-tp o» 

arrapoi (£a>6(V 7rapay(ypd(p8at vopi^owt' to 8« E^pa'Uov Kat ai 
XoHrai (pprjvdai aacpa>s t)rj\ovatv ort p(pos (0~t\ tov yj/aXpov. 

Psalm. LXXII. x Syro-hex. ♦ .q mj> )»o_soJUso ./. 
2 Euseb. Syrus affert: » ).-»\.-> ^s»^. .^o. -Psalm. LXXII. 9.] PSALMI. 213 Ta 8ta(3fjuaTd uov. 2. nap' oi/Stv iXvdr) r_ 

VTTOpOoVVTCC Uf. 3 

4. DniD? ni3^n PN »S. tf am non mn t vincula 
(dolores) in morte eorum. O'. Sti ovk tcntv 
dvdvtvcrts iv tco BavaTcp avrcov. 'A. (Sti) ovk 
tiat Svcmd6ttai tco Qavdrcp airrcov.* 2. Sti 
ovk ivtQvpovvTO ntpt Oavdrov aircov. s 

Ot")N N"H2i. Et pingue est corpus eorum. O*. 
Kal crTtpicopa iv rjj pdcrrtyt aircov. 2. crrtpta 
yotp fjv rd nponvXa avTcov. 9 

:\: tt • : A" •• v: --:- -"■ 

aerumna hominis non sunt illi, et cum homini- 
bus non pircutiuntur. O'. iv Kcmots dvOpco- 
ttcov ovk (lcrl, Kal utra dvOpconcov oi pacmyco- 
6rjcrovTat. 'A. iv novco dvOpconcov . . J 2. 
ev TaXatncopia dvSpbs ovk iyevovro, oiSe perd 
dvOpconcov inXfjcrcrovTO. 8 0. iv pticrco dvBpcb- 
ncov . . . 9 

6. toh onn wti-tpy fnw toHKS P 1 ?. ideo 

T T T • 'T— ;— AT~;~ ; '— T— : I" T ■_--,_•*_■ 

cingit eos torquis instar superbia, tegit (quasi) 
veste violenlia eos. O . Sid tovto iKpdrrj&ev 
airovs r) vneprjcpavia, neptef3dXovro dStKiav 
Kal daifietav avrcov. 2. Sia tovto iv thto-avpois 
airwv vneprjtpaviav r/pcfndcravTO, dnoOfJKas i£ 8.1 9. dSiKias txpvrts} 

^yv ihm H2\ p ro dit ex adipe or_/_* 

eorum. Aliter: Prodit e corde scelu» eorum 
Wftj). Qf. iitXticrtTat «Ly U crriaTos r) 
dStKia avTcov. 'A. i(;fjX6ov dnb trriaros ocpdaX- 
pot avrcov. n 2. npointmov dnb XmapSrrtTos 
ol 6<p6aXpo\ avTcov, Aliter : 2. i£r}tcrav inb 
Xinovs ot 6cp6aXuo\ avrmv. u 
2X? ni"3tp?D TOi». Transgrediuntur cogita- 
tiones cordis. O'. StfjXOov tls StdOtcriv Kap- 
Sias. A. napfjXOov erKonids KapSias. 13 2. 
napefiatvov rd <f>atvoptva rfj KapSia. 1 * 

i-a-p Di-»ap ptzjy jna TSfT] yn^. sub- 

sannant, et loquuntur in malitia oppressionem, 
ex alto loquuntur. O'. Sitvotjdr)<rav, Kal iXd- 
Xrjaav iv novqpia, dStKiav «V to ttyoy iXdXtr- 

CTav. A. . . <rvKo<j)avTiav «'£ vyfrovs \aXovvrtt. 2. 

KarapcoKcoptvoi iXdXovv iv noXXfj avKocfiavTia, 
tov vyjrovs KaTtXdXovv. 1 * 

^«s ^brjn mimVi dppb D^D^n vra$. p - 

nunt in caelo os suum, et lingua eorum am- 
bulat per terram. O'. tOtvro tls oipavbv rb 
tTTopa avrcov, Kat r) yXcocrcra avrcov StfjXBtv 
int Trjs yfjs. 2. tTacrcrov tis ovpavbv rd crroua 3 Theodoret., Nobil. " Reg. unus ex Anonymo ad 
Sym. legit, nap 6\lyov." — Montef. Alterum tuetur Syrus : 

« u^. M*^ t > No) . » ..'ils-*.? fr-*> Jlo ^___s ._s. 

Cf. ad Psal. xxxvi. 31. * Theodoret., Nobil. In 

Vatena PP. GG., T. II, pp. 490, 499 Aquilae tribuitur, ort 
oCk IWi dva-nddeia. 6 Euseb., Theodoret., quorum hic 

avrav, ab Eusebio non lectum, supplet. Consentit Sjto- 
hex. H___s ^_^_so 00« ^ ■ -< - ..ls-o Jl» "^ ^. v> ._o. 
..oot-wt. ° Euseb., Nobil. " Colbert. et Eeg. unus, 

<rriap yap r]v t_ Trp. avTav, minus recte." — Montef. Etiam 
Syrus arepfa agnoscit, Symmacho continuans: )»_____> « .oo____ 0001 V •u»l Symmachum imi- tatus est Hieron.: Quod non recogitaverint de morte sua, 
etfirma sunt vestibula eorwn. 7 Vat. 8 Euseb. 

Syro-hex. affert: 'A. S. iv Ta\am<opia k.t.4. (]l___o.__> 
.ooot ^_____ |l__ ___!__ «__. U_-/ .0001 II )i ■ ^?). 
9 Nobil., Vat. l0 Euseb. affert: 2. \mtpr)cpaviav k.tJ. 

Syro-hcx. Aquilae et Sym. continuat: |».o|__ )»o»__^__i 
Uo__ ^_o \.tn.9i ei &>___ fS .n _-»N ]L-__-t-__o yOo_-_» 
♦ yOo__. £>_('. ll Euseb., Colb. unus. 12 Euseb. et " MSS.": 2. irpcemTrrov k.t.(. Nobil. vero: 2. rrpoimrrrov 
arrb \. 6<p6a\pi>v avrav. Prorsus alitcr Origen. Opp. T. II, 
p. 763: i^leaav dno XiVovt oi 6<f>0a\po\, Kara 2vppa\ov (ubi 
i£ieaav est mendum scribae usitatissimum pro i£yto-av, non 
pro i/;iaa-iv, qui error est Schleusneri in Opusc. Cril. p.232). 
Syrus noster, qui Symmachi versionem w. 7, 8 uno tenore 
exscripsit, affert: ]L______o___ . -» _ea . | N 9i ._o 

..001 ■ 1 . V ; ubi )L ______•. Graecum \inapatrqs, non XiVnt 

(|l______? Cf. Sym. ad Psal. Ixiv. 12), et _oot ^____. 

evadebant (iMvet Prov. xi. 8; dni&pa Jud. ix. 21) rrpoi- 
rriTTTov potius quam i£rjeo-av, referre videtur. Nihil mora- 
mur EuthjTiiii dictum: <£«A«uo-«_i, dvri tov i(r)\0ev ovr_ 
yap S.Svp. emev. y Sic Montef., qui Eusebium auctorem 
falso appellat. 14 Euseb., NobiL Syro-hex. ^_____- 

.)___-_> ^jL-f^-o* ^_-_oi 00«. 1S Syro-hex. «_> .(. 

* ^NVta x> Laoo» ^__ )__.____.. u Euseb. Syro- 

hex. ])__ > _xe |_________ .00« y -. N ift v> ^ . n . in vi o ♦ ooot ^.»ts_- LiOO» ^_3. Syrus i{ C^yovt, 8. «V tov vyois 
legisse videtur, quod paene necessarium est. 214 PSALMI. [Psalm. LXXII. 10- avTcov, Tj Se yXSaaa avTcov TrepteTraTet ev Trj 
yrj. 17 G. ofioicos tois O'. 18 

10. 1^7 ISQ' 1 . N7t3 '•SH, Et aquae plenitudinis 
sorbentur ab iis. O'. Kal rffiepat nXrjpets evpe- 

6t}o~OVTai kv aVTOlS. 2. Ka\ 8ia8oxr) TrKrjprjS evpedr)- (TfTal ev aVTOLS. 1!) 11. ^frOT TWH VttpNi. Et dicunt: Quomodo 
sciret Deus ? O'. Kal etnav rrSs eyvco 6 6e6s ; 
A. Kai enrav ttcos eyvco ta\vpos; _-. 01 oe 
eXeyov ircos eyvco 6 6e6s; n O. Kal epovat' 

^ v » '22 

rrcos eyvco tayypos, 
]V7lD nV^ Btfj, Et esset scientia in Altis- 
simo f O'. Kal el eari yvSats ev tS> vyfriaTcp ; 
. (Kai) ei eo-Tiv errtyvcoats T<p vytaTCp, 

13. ^17 ''-TST iT-TITN. Profecto frustra mun- 
davi cor meum. O'. -r- ko.1 etrra4- dpa fia- 
Taicos eStKaicoaa Tt)v KapSiav fiov. A. 77X771' 
Keva>s eKaOdpicra Tr\v KapSiav /xov. 24 2. tacos 
ovv Kaym jidTr/v eKaOapa Tr/v ■ J rv^fjv ftov. 2B 
0. wXrjv eis Kevbv eStKaicoaa tt)v ■ J rvyifl v fiov. 26 
""S3 \^^ Vn-J«T. Et lavi in innocentia 
manus meas. O . Kal evi^dfinv ev ddcpois tols 
\etpds ftov. 2. Kat evfnTQfirjv ev dvafiapTrjcria 
Tas x^P&s r^ ov - 27 

14. ansah ""finnini b^mVs && twi. Et 

■*■■*" -W; - • : - : „- T - T • v;t --• tamen sum percussus omni die, et castigatio 
mea singulis matutinis erat. O'. Kal eyevofinv 
fjtefiao-Tiycofievos oXrjv Trjv rjftepav, Kal 6 eXey^os 
fiov eis Tots rrpcoias. 2. Kal SteTeXeaa fivKTri- 
pt£6fjtevos Kad' eKdo-Tnv fjftepav, Kal eXey^p- .28 ftevos Kaa eKacrTov opapov. 

15. tT22 "tti nsn to_> msDM wdn-d« 

-™" ' v t •• • a : t : : • : - t • 

"-TT32. Si dicerem : Loquar ita, en ! genera- 
tionem filiorum tuorum perfide desererem. O'. 
ei eXeyov, Stnyriaonat ovtcos, iSoii Tjj yevea tS>v 
vixov crov r)crvv6eTr]Ka (alia exempl. r)avv6eTr]- 

Kas 29 ). 'A. (fort. 2.) O. el ekeyov, 8ir)yi)cropai toi- 
avra, l8oi> ttiv yeveav T&p vl£>v aov eyKaTe\vnov. 

16 "wsa Nin bny ntit rarh nit^n^i. Et 

J - v ^*— ••: tt t* — — t t:- -;— **• 

meditabar ut hoc intelligerem, labor erat in 
oculis meis, O'. Kal vrreXafSov tov yvwvat 
tovto, kottos eaTtv evavriov fiov. 'A. (fort. 2.) 
O. Kat ei eXoyt(6ft.r]v erriyvSvai, tovto fioyOos 

kcpaiveTO flOt. 2. (fort. A.) xat e\oyt£6fir]V yvcovat 

" 81 

TOVTO . . . 

17. Dn ,, -inN7 rffON TM-^ttripo-VM NiiN-is?. 

J- • T ._. _ . T • t A" •• :': • t - * 

Donec ingressus sum sanctuaria Dei, animum 
adverti ad exitum eorum. O'. ecos eio-eXOco 
eis to aytaaTijptov tov 6eov, avva eis Ta 
ea^aTa. 2. ecos eiaeXOco eis Ta, dytdafiaTa 
tov 6eov, avveTta6S> Ta ea\ara ai)TSv. 32 17 Euseb., qui TrepmaTr]fiaTa pro TrepienaTet legit. Quod 
nos edidimus, habent Agell., Vat. Etiam Syrus afFert: 

'A. 2. ■nepieTrctTei (]o« <■ ,N o»--o) ev rjj yfj. ls Vat. 

19 Syro-hex. * yOo»__. -_-o^-*-» L » N _- JL_>o__.o ._». 
Ad vocab. JJ__>__ idem notat: ■- ■/ ^ a " ■« Jo <*_.^ 
•> »MO._ t _jt . ,.Not ^_-c f ' | -> 8 - o(' JLol*__», h.e. 
" Quemadmodum quum quis accipit hereditatem vel domi- 
nationem ab antecessoribus suis." Quae explanatio ad 
Graecum 81080x1) optime quadrat. Porro in versione Philox. 
Act. vii. 45 pro 8ia8e£dpevot interpres dedit tt _>> a »-9 
JI__._-*_>. 20 Vat., Cod. 264. 21 Theodoret. Vat. 

pro eyva, ol8ev affert. 22 Vat., Cod. 264. 23 Theo- 

doret., cujus codex unus iv ™ vi\rlo-T<a legit. M Vat. et 

Colb. o-TtxiP^ scriptus. Nobil.: 'A. eKa8apio-a. 26 Eu- 

seb. Nobil. affert : 2. ?o-a>s ovv. e. trKr)v. Vat.: 2. lcrm 
oiv e'yi> p. At, r7)v KapSlav pov. Catena PP. GG., T. II, p. 503 : 
2. to-as ovv p. eKaBripa tt)v k. pov. Tandem Syro-hex. ,^o. «k-*J>?. 26 Vat. 2f Euseb. 28 Idem. Syrus 

affert: )__j__ c*___o Vj( ja_oolS--> *-> fc> . \ vi ».0 ._». 

« (oXt/i' tt)v 17/i.). Idem sine nom. interp. * J»_.. *%j -> 
29 Sic Ald., Theodoret., et codd. Alii vitiose rjo-vvredrjKas, vel 5 
crvvTedriKas, ut Syro-hex., qui in textu habet _oa__o» bc*__. 
et in marg. 2YNTE6HKA2. 30 Syro-hex. j_so^ ^ .1 .('. 

.t> n -> » ii . I ->« J>«--k Jot .«, ..Not -_i,__s r~>ll( IJN-OO) 

31 Syro-hex. iisdem continuat: i__.ooi m> - -'-S -B »'° 
« ___. locx J_-l__ts_o Jlvi ,v J«ot .q__.»ots _ xiN . Haec 
cum Graecis Symmachi, quae apud Euseb. et Nobil. legun- 
tur, accuratissime conspirant. Deinde idem affert: 2. Kal 
e\oyi£6priv yvavai tovto (Jjot >».«.V>N li>_.Ooi ______ koco). 

Itaque tantum non certum est, Aquilae et Symmachi 
nomina a Syro invicem permutata esse. ^ 2 Euseb. 

Auctor apud Catenam PP. GG., T. II, p. 505 ?<-s ov et els 
t_ ecrx. avrcov habet. "PsALM. LXXII. 28.] PSALMI. III 18, 19, 20. anVsn iob rvwi rfthrm ?f« 
isn iod yro notfS «m IPM : niNiran 1 ? 

T -AT*. T - : T ' » - ; 

pp!T$ oiVn? jninVo-]*. p r0 /^ i» 

lubricis (locis) />onw eos, praecipitas eos in 
ruinas. Quomodo facti sunt in desolationem 
subito ! de/ecerunt, consumti sunt subita per- 
nicie ! Sicut somnium post evigilandum. O'. 
n\i)v Std ras SoXiotwto.? e6ov aiiroTs, Kark- 
f3a\es 33 avrovs kv tco k~rap6fjvat. ird>s ty ivovto 
eis kpf/po>atv k^diriva k£k\tnov, dira>\ovTO Sia 
tt/v dvofiiav avra>v. a>aei kvinrvtov kfceyetpo- 
ftevov. 2. Svtoos kv 6\ia6a> eVa£a? avrovs, 
/care/3aAey avrovs eis drpavtapovs. . . . k£ai<pvns 
k£k\tnov, dvn\d>6vaav cby ov^ vndpfcavres. d>s 
oveipov k£vnviaavTt. 3 - 
21. pinUJK ^ni^pT T3^ \nr\W ^. Nam exa- 
cerbatum est cor meum, et in renibus meis con- 
fossus sum. O'. oti Tjv<ppdv6v (alia exempl. 
k£eKav6n 3 ~) r) KapSia fiov, Kal oi vetppoi ftov 

TjWoiWOVCav. A. ort irvpoi/TO KapSia uov, Kat vt- 
~bpoi uov napm^vvovTO. 36 2. crweoreAAeTO Sf r) 
KapSia fiov, Kal kvTos tO>v ve~bpd>v pov Sie\ey6- 
ftvv dvTt\kya>v. 37 

22, 23. : "noy 'iro niono snw rf^) ^ar! 

"^Oy T»?n ^NI . P/ e^ro cWoms, et non intel- ligebam ; (instar) bestiarumfui tecum. Ego ta- 
men semper lecum. Cf. Kayib i£ovS-va>ftkvos, Kal 
ovk eyvmv ktt-vcoStis eyev6pi-v irapa aoi. Kayi» 
Stanavrbs fierd aov. 'A. Kayio davveros, Kai 
ov yvciaoftai . . .-- 2. f\pvv Se dventarfjfitov, 
Kal pf) eiSdos- ktvvcoSvs SieTk\eo~a irapa aoi. 
Kat o-vvrjfivv o~ot Stanavros. 39 

24. s :n,?n Yoo -ih|*| •sron ^rnm. CotuWo 

tuo duces me, et postea cum gloria suscipies 
me. O'. kv rjj (3ov\j) aov coSfjyvads fie, Kal 
perd 86£ns npoae\d/3ov pe. 2. tjj avftf3ov\ia 
aov i)Srjyvo-ds fie, m\ varepov rtfir) StiSkfcajo 
pe. 40 

25. ywo ,, n:ffln-« l -j sjb^i o^otfo. 'h F *Q* Quis 

mihi est in caelo? et sicut te non deleclor 
(ulla re) in terra. O'. tt ydp fiot vndpyet iv 
too oi/pavS), Kat rrapd aov ri f)6e\vaa kni tt}s 
yfjs ; A. ris fiot kv rm ovpavio ; Kat fierit 
o~ov oiiK kf3ov\ff6vv kv ttj yfj.* 1 2. ris ftot 
ko-rtv kv T<p ovpavoo; Kat fierd aov ovk r-6k- 
\vaa kv ttj yfj.* 3 

28. TnirJN 1 ???- 1 ?!). Omnia opera tua. &. ird- 
aas rds aivkaets aov -f- kv rats irv\ats rfjs 
6vyarpbs 2tcoi/ ^, 43 'A. irdaas rds dyye\ias 
aov.*- 33 Schol. apud Nobil. ,et Vat.: 'E» ra T(Tpaae\i8a, Kari- 
Xafifs, (tx* v " I/T ' tov, KaT«'/3aXff* dWa prjirorf o-tpaKpa io-Tiv' oi 
ydp Xootoi, Karifld\es, \iyov<nv. In versione S)TO-hex. pro 
koo-»v, siistulisti, corrigendum videtur k^op»(', dejecisti, 
(tare'/3aXfr. 34 Euseb., et Reg. unus apud Montef., qui 

ovtipos edidit. Ideni V. D. non animadvertit, in versione 
Syinmaclii excidisse vocabula, jtws iyivovTo tU d<f>avtcrpbv, 
vel similia, propter homocoteleuton, ut videtur. Syrus 
tantummodo affert : 2. tfa d<f>avio-povs (liuiuA). -- Sic 
Comp., Ald., et codd. Syro-hex. ^ji^ii. 36 Syro-hex. 

yj^j «U-Xaso .<*^->» .. ->X )o« ^a^JSso» ^>^Jo .^. 
*»c«. Ad posterius vocab. varietas notatur: |»o_» .(. 
♦ |o_iLhoo», h.e. 'A. 7-vp Kairvitfipt vov ; quae diversam scrip- 
turam i?.in E*X repraesentat. Etiam Hieron. vertit : et 
lumbi mei velut ignis ftvmigans. 3r Euseb. Syro-hex. 

aftcrt: ^o ci ^Na .o, -» N ^— .» )oot *^> .. 'yt^-ao .^o. 
X->( ];_-^_» |_s ts-.oo) ^. •>» v >.1S »No-a. Ubi pro 
Jooi^^oo^oo, infirmabatur, fortasse rcponendum^ao^.fc»», 
Jooi, contraliebatur (ntptto-TiWtro Ezech. xxix. 5). Cf. Hex. ad Psal. ciii. 22. M Colb. otixopSk scriptus. Cf. Hex. ad 
Prov. xxx. 2. Parsonsii Cod. 13 in marg. habet: «u iy*> 
do-vvtros, Ka\ oi yvapat (sic). ~~ Euscb., qui KTTjvtoiiot 

legit. Theodoret., Nobil.: 2. ^1171» 8i dvtrrttrnjpuv, koa pii 
ti8<as. Syro-hex. Symmacho continuat: ^» hs-oo» -!^-, 
^-.001 (KTTjvaSrjs) Uh^s .^0 ■:• ^_ )l»o )yIS_.n -\m V 
» 1 ■ v> V k>o« whw^o .«,Lo_v (SifTfXjo-a Jcrcm. xx. 18). 
40 Euseb. Copula accessit ex Syro-hex. 1 1 ; .. N e .^r 
♦ .. iN^o Jjxu^. 4l Nobil. *- Reg. unus. Syro- 

hex. affert: 2. «cai ptra 0-0C k.t.<. (W»La Is— •>'. JJ y^ftNo). 
43 Euseb. : M17 Ktiutvov hi iv t^ 'E/ipatKm, utjSi trapa roir Xoiirott 
ipprjvtvrais, ro, iv rais TruXair TJjr 6. 210)», jra^M udvois 0« Tolr 
O' (jxpdufvov, a>[ii\io-Tat bta ro (tai TTtptrrov ftvat. Hieron. 

in Ej)ist. i*d Sun. et Fret. 45 : " Ut annuntiem omnes prxu- 
dicationes tuas. Pro quo vos in Graeco legisse dixistis, 
Tar aivio tts oov, id est, laudes tuas. Et sciendum quod in 
Hebraeo malochochah (malochothach) scriptum habet, 
quod Aq. dyytXiar oov, id est, nuntios tuos; LXX, tot 
iirayyt\ias oov, id est, praedicationes tuas, vel promista, 216 PSALMI. [PSALM. LXXIII. 1- Psalm. LXXIII (Hebr. lxxiv). 

1. ^£^7 ' )>1 ?'P^' (Carmen) didacticum tS> Asaph. 

O'. aweaecoS Ttp ' Aadcp. A. imo-rrjuoavvrjs toC 

'Amii^i. 

n$}h JnnSJ OVpVt TT^b. Quare, Deus, reje- 
cisti (nos) in perpetuum f O'. Ivclti drrcoaco, 
6 6ebs, eis TeXos; 'A. eis t'l, 6ee, dwcoaco eis 
vTkos; 2 2. ivari, 6 6ebs, direfidXov . . . 3 O. 
ivari . . . drrcoaco eis TeXos;* 

^jnn JtiSa ^BM \tiy\ Fumat ira tua 
contra gregem pascui tui f O'. copyia6v 6 
6vpos crov errl irpofiaTa vopfjs aov; 'A. 2. 
Kcnn>L£(Tai (s. KaTTVicr6r)creTai) 6 6vuos crov iv ttoluvIols . . . 

2. ^nTTO 03^ J?f^5' Redemisti virgam here- 

ditatis tuae. 0'.'A. eXvrpcoaco pd/3Sov KXvpo- 
vopias aov. 9 2. eXvrpcoaco aKfjrrTpov KXrjpov- 
yias crov. 7 E'. aafiaT. cpvXfjv. 8 

i3. J^2tt? ^v l <|!, ?"" , t'' Montis Sionis hujus in 
quo habitasti. O'. opos 2tcbi> tovto 8 KaTe- 
crKf]vcocras ev avrtp. 2. Kal rjyayes eis rb 
zlitbv opos to dyiov crov tovto. 9 

3. naa TtWQob W&yD nO*in. Attolle gressus 

tuos ad vastationes continuas. O'. hrapov tols yeTpds crov errl tcls imepvtpavias avrcbv eis 
TeXos. 2. rb v-tytopa Ttbv ttoScov crov fjtpaviadv > ~ 10 

eis VLKOS. 3. tiHpljl. In sancto. O'. ev toTs dyiois crov. 'A. 

kv r)yLacrpevcp. 2. O. ev Ttp dyico. 11 E'. ev 
tco dyico &s ev 'lepovaaXijp. 12 

4. Tf^ 3^353 STTrt* **f?« Rugierunt adver- 

sarii tui in medio (loci) conventus tui. O'. xat 
eveKavyricravTO oi pLaovvres cre ev peato Trjs 
eoprfjs crov. 'A. efipvyjicravTO oi rroXepioi crov 
ev pecrco Trjs avvrayfjs aov. 13 2. iuvKrio-avro oj 

evoecruovvres cre ev peato rrjs crvvaywyrjs crov. 

4 5. rhych kraoi sw : nin« DnniN ioto. 

*» **• t : - : ■ •• : -t* t t 

Posuerunt signa sua in signa : videbatur quasi 
qui tollit sursum (secures). O'. e6evro tcl an- 
fieia avrcov ar/peTa, Kai ovk eyvcoaav, cbs eis 
ttjv eiaoSov vrrepdvco. A. edevTo tcl arjpeia 
ai)Tcov anpeia' eyvcoa6n cos eiaoSos eis avco. ls 
2. edr/Kav tcl anpeia avTcov eTTLar)pMs yvco- 
pLpa KaTa, tt)v eiaoSov endvco. w 0. e6r]Kav 
Ta avp-eLa avpeTa, Kal yvcoadrjTco tbs eiaoSos 
vrrepdvco. 17 

5,6. in» rr^nins nyi '.nia^j? w^idz 

^rbni nisS^i Wfoa. In densis arborum interpretati sunt : licet et laus, et praedicatio unum utrum- 
que significat." Hodie quidem in universis t&v O' exem- 

plaribus habetur iracras ras alvecreis crov. Solus Grabius Ta 

anayyekjiaTa aov edidit, Agellii, ut videtur, auctoritate fre- 
tus, qui diserte affirmat, in Vaticano probatissimo cod. legi 

a7rayye\fiara. 

Psalm. LXXIII. : Syro-hex. * >am{? Jlo_>iV-i.o»*j .('. 
Cf. ad Psal. lxxvii. 1. Pro bnari\\um Syrus noster (ul^.0,- 
posuit in titulis Psal. xxxi, xliv, etc. juxta versionem 
Aquilae. 2 Vat. Montef. post Nobil. edidit : 'A. ri, 

dee, K.r.e. In Catena PP.GG., T. II, p. 522 male aifertur: 

'A. els Ti, 6 deos, direfiaKov els vlkos ; 3 Vat. Cf. ad Psal. 

xliii. 10. 4 Vat. 5 Syro-hex. (.j-ilis^o .^0 ./. )%. » \i vi » ^iV -vi ... 6 SicVat. Nobil. affert: 'A. pd/iSov k\. crov. Euseb. vero : 'A. m^urpen Kkr^povouias. 
Montef. ex Corderio dubitanter edidit : 'A. fnvrio-drjTi rrjs 0-. 
0"ou, rjv ii\vrpwcra> dif dp^s, iKTr\crixi o~K. k\. o~ov. ' Nobil., 

Vat. Euseb. affert : 2. o-k. K\t)povxias o-ou. 8 Nobil., 

Vat. 9 Nobil. " Si autem sincera sit lectio, para- 

jihrasten egit Sym." — Montef. w Euseb. Accurate Syrus: »jlo_9jLX u->«ls— -_>r .^.«-i-^»? |lsoo» ._». Sym- 
machum imitatus est Hieron. : Sublimitas pedum tuorum 
dissipata est usque adfinem. H Vat. Nobil. affert : 

'A. iv rjyiao-pevco. Theodoret. : 'H 'EfipaiKr) Kal oi XoijToi, iv 

t& &y'm crov. n Cod. 264. 13 Euseb. Montef. post 

Corderium Aquilae et Symmacho lectionem tribuit. Idem 
pro o-vvrayrjs, quae Eusebii est lectio, perperam crvvayioyrjs 
edidit. Cf. ad Psal. lxxiv. 3. 14 Syro-hex. oi_o^._». 

•:• i.^,-» )k_*.o I D t> N . v . > ^-V ^-.^ml» .o_>ot. (Syr. 
s-n^ reperitur in Hex. ad Psal. ciii. 21. Jerem. ii. 15, ubi 
Graecum non fertur. In Apoc. x. 3 ponitur pro p.vKao-6ai, 
quo vocab. usus est Sym. Job. vi. 5.) 15 Vat. Nobil. 

affert : 'A. iyva>cr6r) — ava>. le Euseb., Vat. Pl'0 yvapipa 

Nobil. yvapLo-pa habet, invito Hieron., qui vertit: mani- 
festa in introitu desuper. Cf. Schleusner. in Opusc. Crit. 
p. 234. Syro-hex. )&«__.'«- l^-l^-v^ .ool,bl/ fivim ._». 
.^_>__. r^-O )l^Ji>-_-0 ^>_X (yvapiua). w Vat., ut ex 

Martianaeo edidit Montef. Nobil.: 0. Ka\ yvacr6rrra — 
vriepdva. -PsALM. LXXIII. 14.] PSALMI. 217 secures, Et nunc sculpturas ejus pariter ascia 
et malleis contundunt. O'. &>s kv Spvfiio £v\a>v 
dgivats kfceKo-tyav rds 6vpas avrfjs knl rb airrb, 
iv ne\eKet Kal \a£tvTnpia> Kareppagav avrrjv. 
2. kv dp/jtevots {-v\ivots d£ivais. vvv Se Kal rds 
nv\as avrfjs 6/j.ov kv fioy\ots koI StKpdvots 
Kareppirjrav. 18 

7. ^Hj?? ^Nl inytt?. Miserunt in ignem sanctu- 

arium tuum. O'. kvenvptoav kv nvpt rb dyia- 

OTrjptOV 0~0V. A. e'{ajr«'o-T«iAai> iv rrvpi tA ayta<rrr)- 
ptov (s. aytao-pd) rrov. 

8. ~*<T_ Dy? DSba ITDM. Bixerunt in corde suo i 

Saeviamus in eos pariter. O'. etnav kv rjj 
KapSia avT<ov r) ovyyeveta avrwv knt to avro. 

2. vjrVXajSoi' iv Tats Kap&iais avruiv oi vioi avrav SiJtov. 20 

f$J$ f?M-nSTto-V§ VPto. Combusserunt om- 
nia loca sacra Dei in terra. O'. Sevre, Kara- 
navoaifiev (ndoas) rds koprds Kvpiov dnb rfjs 
yfjs. 'A. kvknpnoav ndoas ras ovvaya>yds 
ioyypov knt rfjs yfjs. 21 2. kvenvptoav (s. kvi- 
npr/oav) ndoas rds o-vvrayas tov 6eov h tjj yjj 
(s. '«« njv yrjv). 22 O. kvenvptoav (s. kpnvpi- 
oa>fiev) ndvras Katpovs io)(ypov kv rfj yfj. 23 
E'. KareKavo-av. 2. KaraKavoojfiev. 2 * 

9. ^niflN. Signa nostra. O'. rd orjfieta r)pa>v (alia exempl. avrS>v w ). O'. 'A. 2. 9. t£ on- 

peta r)fiS>v. 29 

9. TTK-IV YfP V^fTlfh^ Nec est apudnos qui 

sciat quousque. O'. Kal r)fids ov yvd>a(Tat ert. 

2. oiii iv r)uiv ytvatrxav eas TiVor ; 

10. V^* Spernet. O'. napof-vvet. 2. nponrj- 

\aKioet. 28 

TO37. In perpetuum. O'. eis rk\os. 'A. 2. .28 11. !T?D ^liTn ^j?P. E medio sinus tui consume. 
O'. kx peoov tov Ko\nov oov eis re\os. 2. E'. 

«V ptio-ov tov koKttov aov avvrekeoov avrovs. 

13. O; !J$Q STPfa nj 3^- Tu fidisti fortitudine 

tua mare. O'. <rw kKparaiwoas kv rfj Svvdfiet 
oov rf)v 6d\aooav. 2. ov SteoKeSaoas rfj 
io\vi oov tt)v 6d\aooav. Q. ov Stkornoas 
kv Trj Svvdfiei oov tt)v 6d\aooav. n 

Oynrhp 0W|Q '•Bfrtt J-ftgtf. Fregisti ca- 
pita monstrorum marinorum in aquis. O'. ov 
ovveTpt^ras rds Ke<pa\as tS>v SpaKSvrojv knl 
tov vSaros. 'A. ovveTpftyas Ke<pa\ds kt>tS>v 
knt to>v vSdraiv. 32 

14. ]rn.V ^WI f)25p. nflM. Tu con/registi capita 

Leviathan. O'. <ri) ovveTptyfras rds Ke<pa\ds 18 Euseb. Montef. ex eodem edidit, aiivats TavSe, ko.1 rar 
rriXas airSv (oscitanter pro airijs). "Loco tt)v 8« [immo 
tuvSc] conjicio Iegendum esse vvv He." — Schleumer. Acce- 
dit Syro-hex., qui Symmaclio continuat : l^f-Ls Li_:o1»Ijs 
•> \ m . n »; deinde affert : .os^.»Kii.o (yiv bi) m| U-c» .jo. 

♦ Ojjl )uiJj_»^o ILao.,^.-. (jy^o/). Nobil., Vat.: 2. tV 
apuevots (sic) £v\iVo«. 19 Syro-hex. )to i a oi^*. ./. 
• : - ^-? t »■» c> - v> . '-'" Idem : .oc»lo.->\-» o; -hti/ ,^d. 
.)»— »(' yoo . i ». Cf. ad Psal. xiii. i. n Nobil. 
Eadem habet Vat., excepto cmb pro M. Mendose Cod. 
264 : 'A. ivenpto-av (sic) jrao-ar lo-^upar arrb rfjs yr)s. Hieron. 
in Epist. ad Sun. et Fret. 46: "In Hebraeo scriptum est, 
sakphu ciiol moedac el baares, quod Aq. et Sym. ver- 
terunt, iveTtipio-av [Erasmus et Victor. ivivprjo-av^ nao-as ras 
o-wayaycts [iidem iopras] toS deoi, id est, incenderunt omnes 
solemnitates Dei in terra." 22 Syro-hex. Symmacho 
continuat : Jot-^f (owrayas) ) ■ PQ j . or» \ ■ o»jo/ 

♦ U»tU. Cf. ad Psal. lxxiv. 3. Vat. et Cod. 264 : 2. (E\ 
pro 2. Cod. 264) iveTrpr/aav Ttaaas ras avvayayas tov Beov tls 

TOM. II. yijp. M Nobil., Vat. Hieron. ibid. : " Theodotion 

quoque iprrvpio-topev [alii iverrvptaapev, unus iverrvpio-av] ver- 
tit, id est, succendamus." u Hieron., Nobil., Vat. 

25 Sic Ald., Syro-hex., et codd. * Nobil. Coislin. 

unus Vtam ed. addit. v Syro-hex. •<&.«? ^a Jlfl/ ,^o. 

♦ («o)t Tirar) p.vn\ |oo»X. ^ 8 Nobil. Reg. unus rrpo- 

TrrjkaKiiet. 2S > Syro-hex. ♦ jtoaj^ .jd .}. M Syro- 

hex. •:• . o.j/ icoo^ *^>o-i. l Ay» ^jo .01 .^o. Cf. ad 
Psal. lviii. 14. sl Euseb. Syro-hex. affert: 2. o-v ite- 

o-KiSao-as (lij* U>j). 32 Montef. ex " Euseb. et MSS." 

affert : 'A. avveTptylras ras k. tuv bpoKovrav irrt tS>v v&. 2. 
trvveTpf^ras Tas K. toii' Kirrav «VI ri>v iS. Eusebius in Com- 

ini nt . ad loc. prorsus silet. Nobil. affert : 2. Krrrav. Vat. : 

2. crv avvirptyjras Ke(f>a\as Krrrav «VI Tcii' v8. Sed praeter 

absentiam articulorum ktjtos pro P'^ 1 Aquilam magis quam 
Sym. interpretem refert. Vid. Hex. ad Jesai. xxvii. I. 
li. 9. Quin et Syrus affert : *A. Krrrav «VI ri>v iSarav (tylo* 
U>o%^). Ff 218 PSALMI. [Psalm. LXXIII. 14- rov SpaKOVTOS. 'A. o~i> o~vve6\ao~as Ke<pa\ds 
Aevia6dv. 33 

14. 0*!h Oyh. Populo deserticolis. O'. Xaois 
toIs Al6io\jnv. 'A. Xa<5 toTs e>-e\evo~o/ievoLS. 
G. (\a<2) tS> eo-y&T(p. E'. (\aa>) t<o e£e\r)\v- 1oti.° 15. ?n21 £5>D. Fontem et torrentem. O'. irrjyas 

Kal yeipdppovs . 'A. 2. 0. irr\yf]V Kal \ei- 
■lappov, 3 - O'. E'. irnyfjv . . . 3e 

jjtn nVtfu r«J§Vi nm. t u exskcasti 

fluvios perennitatis. O'. ^ w egfjpavas irora- 
fiovs'H6d/j.d. 'A. . . iroTapiovs o-Tepeovs. 37 2. 
ot> e£rjpavas rroTa/jiovs dp-^atovs. 38 

16. tfOttft I^MO O^n nriSt. Tuparasti lumen 

et solem. O'. <ri) KaTrjpTtcrco rj\tov Kal o~e\fi- 
1'j/j' (alia exempl. cpavcriv Kal ij\iov 3 -). A. o~u 
r]Toi(j.ao-as (pcoarfjpa Kac i]\iov. 2. o~i> Sie- 
Ta£as (pcoo-Tfjpa Kal ij\iov. Q. cri> f]Toi/iacras 
<pSs Kal fj\iov. E'. crii KaTrjpTtcrco cpSra Kal 
i]\iov. S'. <ri> KaTTjpTicrco cre\fivr}v Kal f]\iov.-° 

17. fQSTT. Constituisti. O'. eiroino-as. 'A. 9. 

eo~Tfj\<oo-as. 2. eo-Trjcras.-- 

*)*)P1 Y1i_. Aestatem et hiemem. O'. Oepos Kal eap. 'A. 2. 6epos Kal yjrvxos. E . to 6ipos Kai 

i - 42 

tov ^€t^i<ara. 

18. DfcVnit. Memento hujus. O'. \ivf]0~6~]Ti Tav- 

Tns \tt)s KTio~ed>s o~ov~\. 2. . . Tavra. E'. 

p.vr)0-6r)Ti Tovrav (s. TavTa). 

19. tT)^ ®?3* Animam turturis tui. O'. ^x 7 )" 

e^o/j-o^oyov/ievrjv trot. 2. (V^xM §" «8t8agar 

TOV VOpOV. 

r0tpfi~7N T*??. ^HD- Fiitae miserorum tuo- 
rum ne obliviscaris. O ' . tSv ~jrv~(Sv tS>v ~revf\- 

TCOV (TOV p.f) e-Tl\d6rj. 2. ttjs Ca>f)s fjv iKOKao-as pr) 
im\d6j). 

20. DOrT rtlllta ^W r i fl ftljj wharT}. Namplena 

sunt tenebricosa terrae habitaculis violentiae. 
O'. oti e~r\r\p<o6ncrav ol ecrKOTCop.evoi Tfjs yfjs 
oikcov dvofiicov. 'A. oti e.-r\f]o~6r]0~av eo~KO- 
Ti<r\ieva yfjs <opaioTf]T<ov dSiKias. 2. SVt iir\f)- 

<r6r)o-av tov cncoraayxoC rrjs yf)S al Siairai (s. icaTooeijo-fis) 

» r >& - 46 
ev ais aOLKei. 

22. -, _a "in_nn -ot snm n_f. dtt 1 ?» moip 

: x :•.• :!>•.•• x • v: t ■ 

CVrTvS '55' Surge, Deus, litiga litem 
tuam; memento probri tui ab insipiente quo- 
tidie. O' . dvdcna, 6 6ebs, SiKacrov tt/v Sikvv 
crov, (ivfjo-6r]Ti tcov 6veiSio-p:cov crov tcov vrrb 33 Sic Symmacho (Aquilae) continuat Vat. Nobil. aifert : 
Schol. A-via6dv. Syro-hex. autem : * .^_.oi>.> uoia*.ii .}. 
34 Syro-hex. 4 . ■ « a ■« .a_io^ ) ■>" vX ./. Euseb. 

affert : *A. Tots ft-eX-vc-ofievois. G. tco io~xaTtf. E'. ra e^eXr/- 

XufloVt. 35 Drusius. Euthym. : Iit\r]6vvTi.KS>s 8« ap.<j>w, 

Kara o~wr)6-iav Tr)s 'Efipatdos Sia/\cKTOv' 6 ydp 2. icat 'A. eviKu>s 

i>;eha>Kav. -~ Nobil., Vat. : Ot O'. i) E'. w-yipi. Syro-hex. 
in textu habet -n-yr)v Kal x-ipdppovs ; in marg. autem : -rryyds. 
37 Euseb. Nobil. affert : 'A. o-r-ppois (sic). Syro-hex. .(. 
'■ [ i . » v. 38 Theodoret. Euseb., Nobil.: 2. d/jxatour. 
Syro-hex. « J_Q_.ts_ik. ._». Theodotionis versio videtur 
esse ea quae hodie in Ed. Rom. legitur, sed, teste Maio, 
a Vaticano archetypo abfest; quamque asterisco notant 
Psalt. Gall., et Syro-hex. juxta Cod. B. ^ 9 Sic Comp., 

Ald., Theodoret. et codd. Syro-hex. |___a _o )loi_ot_i. 
Psalt. Gall.: auroram et solem. 40 Sic Vat., plenius 

quam Hexapla edita. Nobil. affert : S'. -rtKijm-v rat rjfXtoy. 
'A. <f>ao-rr}pa rat rjXiov. 6. <p£>s (tat tJXioy. Euseb. : 'A. arv 
r)Toipao-as K.T.e. Syro-hex.: 'A. o-v &UTa£as ((— __1^) <pu>aTr)- pas (]«-_p) (cat ^Xtoc,- quae Symmachi est versio. Montef. 
Vtae ed. tribuit lectionem quam Vltae esse affirmant No- 
bil., Vat. 41 Theodoret., Nobil. ** Syro-hex. ./. 

.jot- mNo l^..ii\ .o* • )»c_Do )^—o ._». 43 Eu- 

seb.: avri 8« toC, Tavrrjs, Tavra 6 2. r)pp,r)v-vo--v. Syro-hex. 

Vtae ed. continuat: « ^_>-_ot i-_?l^. 44 Syro-hex. ._». 
v l__>a____j fc____!j>.» i', n \ Hieron. vertit : animam eru- 
ditam lege tua. ~~ Syro-hex. «-______( \ » •_ N ._». 

• |_v,}L J) Is-a-yao?. 40 Syro-hex. affert: Hs_5o___; .('. 

^y ^ M ._» ♦ (dvopiwv) )L____9-_-_J D? )Lo_.')_3? |_-v>i* 

(o-Korao-pov. Cf. ad Psal. lxxxvii. 19) )Lo-an - ■■ ____-oL(> 

♦ . 000 ^.o-___>j j__a___9 )-_»!•• Montef. post Nobil. 
tantummodo affert : 2. oti iifi\r)0-6r)0-av io-KOTurpiva yi)s (non 
t^s yfjs, ut Montef.) o>/>aioTt7T_>i' dSticiar. Ex hac versione, 
quae ad Aquilam proculdubio pertinet, dStxtas pro dvopui>v, 
quae Syri lectio est, assumsimus. (Pro HU, in plur. OiNJ, 
Aq. interpretatus est a>pai6---s Job. v. 24. Psal. xxii. 2. 
lxvii. 3. Prov. xxiv. 1 5 ; Sym. vero aut 8iWa, ut in duobus 
posterioribus locis, aut KaroUr)cns, ut Jerem. x. 25. 1. 19.) -Psalm. LXXIV. 5.] PSALMI. lll &<f>povos 8\t)i> rf)v f)uepav. 2. orf)6t, 6 6ebs, 
Trpofidyr)o-ov rfjs pd^rjs crov, Kat fivr\fidvevo-ov 
tov oveiSovs o~ov irapa. dcppovos tov Sta. wdcrr/s 
r)fiepas:" 

23. rtay wq% ptw TjnS hftp nj^rbn 

"T^ri. Ne obliviscaris vocis hostium tuorum; 
strepitus insurgentium contra te ascendit ju- 
ffiter. O'. fif) kTnXddr) rf/y cfxovfjs tcov Ue- 
TO>V O~0V ( A. tq>v ivbtapoivrav <rt. S. tS>V 

kydpcov o-ov 4,9 )' r) {meprjcbavia to>v fitcrovvTCov cre 
dvaf3airj ('A. dvef3rj. Q. dvaf3fJT<o w ) Siarrav- 
rbs npbs cre. 2. fif) kwi\d6r) rfjs cfxovfjs tS>v 
Tro\efiicov crov, r)yov t5>v dv6ecrTr)KcWcov aot 
fie-^pt crov dvaf3aivovros d8ta\eirTTCOS. 61 Psalm. LXXIV (Hebr. lxxv). 

i. -nd tpvh -rtttra nmJn-^N nssah. p ra e- 

centori, Ne perdas, canticum tco Asaph carmen. 
O'. eis to TeXos, fif) Sia<b6eipr)s, ^raXfibs cpSfjs 
tco 'A<rd<f>. 2. kmviKios nept dcf>6apcrias \\ra\- 
fibs tov 'Acrdcp.- 

2. TTrtiN??? ilSD TTT2tp 3VTCT. Et propinquum est nomen tuum ; enarrant (homines) mirifica 
tua. ()'. Kal kwiKa\(cr6iie6a rb Svoud crov 
Sa-yrjcrouai [Trdvra] tc\ Oavudcrtd o~ov. % 2. 

ort iyyvt to SvopA aov rov i£rryuo8ai airri ivtna (». wtpi) 

l 3 

rav Ttpaartav aov. 

3. "^t^ ^ffi *?« Cum accepero tempus constitu- 

tum. O'. 8rav \df3co Katpbv. 'A. Srav \df3m 
ovvTayr)v. 2. 8rav \df3co rr)v crvvaycoyr)v.* 
BDttJN DnttTQ ^N. Effo recta judicabo. O'. 

kyco ev6vTT)TaS KptVCO. 2. iyi» roit tvBtit ttpivi. 1 

4. iTl^-^51 \n.N-D^b?. Biffluunt (metu) terra 

et omnes incolae ejus. O 7 . krdKn r) yfj, kcu 
irdvTes ol KaroiKovvres avrrjv. 2. ovoroflij- 
aerat f) yfj crvv tois KarotKovcrtv avrfjv.' 

^D rr-TiQV "^Sn "OlN. Ego ad libellam 
disposui columnas ejus. Selah. O'. kyco kcne- 
pecocra tovs o~rv\ovs avrfjs. StdijraXua ('E/9p. 
dfiovSd cre\). 'A. kyco kcrra6fiiadfir)v tovs 
cttv\ovs airfjs det. 2. kyco fjSpaara tovs crrv- 
\ovs avrfjs. Stdyfra\fta. O. . . Stdyjra\fia. E'. 
kyco eifjtt &s fjToi/jtacra tovs crru\ovs airrfjs dei. 
S'. kyco kcrrepecocra tovs otv\ovs avrfjs Sta- 
navTos. 7 

5. -Vn cyuhSi iVnn _ b« a^irrV vnsn 

*" - "» t :t : a x - • i - • : - t 47 Euseb. Syrus affert: 2. -rpoitd-flo-ov rijr pdxrjt o-ov 
(yjkokol «}js jfcfsaL/). M Syro-hex. ^iisi? yCL»'ot? .(*. 

♦ -^,. Cf. Hex. ad Psai. vi. 8. vii. 5. etc. Hieron. in 
Epist. ad Sun. et Fret. 46 : " Inimicorum tuorum; pro 
quo in Graeco twv IkctSiv o-ov, id est, deprecantium te, 
scriptum dicitis. In Hebraeo autem sorarach legitur, 
quod Aquila, lwstium tuorum, Symmachus, bellantium 
contra te, LXX et Sexta ed., inimicorum tuorum, inter- 
pretati sunt." Hieronymi, ut videtur, solius auctoritate, 
Montef. post Martianaeum lectionem recepit: 'A. pt) ori- 
XdoSj -ijs cpavrjs twv ix8pa>v <rov. 40 Hieron. 60 Agellius. 
51 Euseb. Pro ijyovv ex marg. Eusebii ijxov recepimus. 
Deinde ante nos edebatur, p*xP ls °^ dvafjalvovrot, nulla syn- 
taxi, pro quo m«XP' s "$ dvaftaivwvrai imperite conjecit Mon- 
tef. Syro-hex. affert : 2. tS>v noXepiav aov (...i -v i ny ?). 

Psalm. LXXIV. ' Euseb., Theodoret. " Theodoret., 
Agellius et Reg. unus, ru 'Ao-doS." — Monte/. Syrus affert : 

♦ )lo t,\ ~. ,.^oo Jl "^s^jo jiaal? .jx>. a Vox l-dvra abest 
a Syro-hex., Psalt. Gall., et Codd. 310, 282. 3 Syro- 
hex. •:• yi'ii} ^&» otLcuJboo^. ijvi» <&<ii»;^^Jo .^0. 4 Syro-hex. .)*». «fi 1 *.N t^a>'{? -fcoo/ .<a>, subjungens: 
'|~ 1 '"/ ./.+ Euseb. affert: 'A. otov \d$u> o-vvraydt. ~. 
orav \di3w rriv ooiwryo>yijv. Nobil., et Graecus anonymus ab 
Agellio laudatus : 'A. o-vvraydt. 2. o-vvrayfiv. Deniquc Theo- 
doret. et Cod. 268 : 'A. 2. orav /\djlw o-vyayaryfjv. Similis 

est confusio in Hex. ad Psal. lxxiii. 3, 8. 6 Syro-hex. 

Symmacho continuat: ♦ .of? )_.»IS-^. L_ >h Bugatus 
vertit, «70 recta judicabo, contra linguam. * Euseb., 

et Reg. unus ex Theodoro. Schleusner. in Nov. The». s. v.: 
" Montef. male reddidit, constabilietur terra; potius, etm- 
citabitur, una insurget . . . Aliquando opinabar, o-wrraX^- 
orrat legendum esse." Si sincerum est avoTaftjorrat, nihil 
nisi coaffmentabiturjirniiter constituetur, significare potest ; 
qui sensus, etsi Hebraeo fere contrarius, cum iis quae se- 
quuntur apte cohaeret. Non male tamen haberet «tvotoX^- 
errra», metu se conirahet. Cf. ad Psal. Ixxii. 21. T Sym- 
machi versio Eusebio debetur; ceteras exhibet Origen. 
Opp. T. H, p. 515. Ad vocab. otdfoX/ja Syro-hex. affert : 
'A. cantilena (JV-JCL*.). S'. o«nravrdt (»>a> \ . ^ •> )■ 

F f 2 220 PSALMI. [Psalm. LXXIV. 6- pi? 1_V"in . Dixi insolentibus : Ne glorie- 
mini ; et impiis : Ne exaltetis cornu. O'. etira 
toTs napavofiovcri pf) irapavofieTv Kal toTs 
dfiaprdvovcri, fif) ir^rovTe Kepas. 2. etrra toTs 
crracrtd^ovai, fif) crTacrtd(eTe m Kal toTs irapavb- 
fiots, fif) ewaipere Kepas. 8 

6. pni> iMi2i iinri orcnp nW? _ynn J rN. 

' t t t- : : — : A": . T ~ • t — 

Ne exaltetis in excelsum cornu vestrum, (ne) 
loquamini cum collo (erecto) protervum. O'. 
fif) eiraipere els vyjros to Kepas vfiSv, pf) Xa- 
Aefre Kard tov Oeov dSiKiav. 'A. E'. . . . 

Xakovvrcs iv Tpa\rjKa> ■na\ai&. — j. flfj eiratpere 

els vyfros to Kepas v/iwv, XaXovvres TpayrjXcp 

' t 10 

avofiiav. 

7. cmn ia,"Hsp-iAn n-jy^ Nsisp tib % 

Quia non ab oriente, neque ab occidente, neque 
a deserto montium. O'. ort ovre drrb e£6Scov 
(E'. drr egoSov 11 ), ovre dirb Svo-fiwv, ovre dirb 
epfjftcov opecov. 2. ov yap dirb dvaroXfjs, ovSe 
dnb Svcrecos, ovSe dnb epfjftov opecov. 12 

8. d v v nn V __>• n, DDto m b k " b , Quia 

— ■■ , T VJ • : - v a" ••••:• ~" 

Deus estjudex ; hunc deprimit, et illum elevat. 
O'. oti 6 6ebs Kptrfjs ecrrf tovtov ranetvoT, Kal 
tovtov irtyoT. 2. dX\' 6 6ebs KpiTfjs tovtov 
pev raireivoT, tovtov Se vijroT. 13 

9. "W ^TP^ n*?q -nai jwj r rt p T_a Di_ ^ 

fnt-*j«h ^. v«£ __n? .rnLwJ i|« rao. 

JVam ca& est in manu Jovae, et vinum rubet ; plenus est mistione, et effundit ex hoc : pro- 
fecto faeces ejus exsugent et bibent omnes impii 
terrae. O'. oti -rrorffpiov kv yeip\ Kvpiov, otvov 
aKpdrov ('A. avo-rnpov li ) rrXfjpes Kepdo-fiaTos' 
Kal eKXtvev eK tovtov -j- ets tovto 4, wXf)v 6 
rpvyias avrov ovk e£eKevd>6r)- niovTat ndvres 
ol dfiaprcoXol rfjs yfjs. 2. norfjptov yap ev 
yeipl Kvpiov, Kal otvos aKparos nXrjpSv eK\v- 
dels, cocrre eXKetv dn' avrov nXf/v ras rpvyias 
avrov eKo-Tpayyiovcri nivovres oi cpavXot rfjs 
yfjs. 15 E'. nXfjpijs evpv\copias. 16 

10. "P-lN. Annunciabo. O'. dyaXXido-ofiai. E'. 

dnayyeXco. 17 

11. S^!3^?« Succidam. O'. O. crvyKXdo-co. 'A. 

TreptKoyjrco. 2. fieTaKXdcrco 18 

p" , '7? ni3^p_. Cornua justi. O'. tcl Kepara 
tov SiKaiov. 'A. 2. Kepara SiKaiov. 0. Kepas 
SiKaicov. 19 Psalm. LXXV (Hebr. lxxvi). 
1. "VttJ KDvb TtotQ n^aa mxh. Praecentori 

' t t : : • /, ■ : • - •• - : - 

in Neginoth canticum tS> Asaph carmen. O . 
els to reXos ev vfivois ^aX/ioy tS> Acrcicp, cpSf) 

~1Tpbs TOV AcrcrvpiOV'*. A. ra viKonoia ivtyakpals 
p(\a>8rjpa tov 'Ao-aq> (idr/s. 1 To, TTpbs TOV ' AacrV- 

piov, ovk eKeiTO ev tco TerpaaeXiSco, ovre irapd 
toTs O', ovre irapd toTs XotwoTs, oine ev tS> 8 Euseb. 9 Syro-hex. yok~i/ ^.NNv^vi »fl .w .}. 

* \ fi .lS~^. j>o_s. Hieron.: loquentes in cervice veteri. 
Vat. afifert : E'. w 8« Xa^rrre (sic). 10 Euseb. n Codex 
unus apud Montef., qui praeterea ex Colb. amxvpas scripto 

afFert : E'. dvaToX&v fprjpa, oprj t€ voria Ka\ fiupfui rpfjpara ; 

notans : "Haec lectio nescio quid peregrini habet; eam 
tamen repraesentare visum est." Est revera Theodoreti 
enarratio mire depravata, quae in editis sic habet : 'E^oSous 

ras dvaroXiKas fiprjKcV ovtw 8e xa\ rj ■nip.TTTq exSoo-is - ipr/pa 8c 
opr), ra ^opeta Kai ra voria Tpr)para' Tavra yap 81' aKpav ij/vxpo- 
ttjto Kai BfpporrjTa, doiKrjTa pepcvrjKe navrihas. l Euseb. 

SyrUS affert: 2. apa ol yap dwb dvaToXrjs (^io «j-%^ O^. ]i( 

\ v *. v) 13 Euseb. Syro-hex.: 2. dXX' o 6e6s. 

14 Syro-hex. «|nn ./. Cf. Hex. ad Deut. xxxii. 14. 
16 Euseb. Nobil. affert : 2. 2>are eKKctv dn avrov. Idem : 2. ttKt)v ras rpvyias rrjs yr)s. Paulo aliter Syro-hex. .j». 

^X ■ - " m £ ^»^-»- S vOt»-) uttO^j^. ipv-s • fH IV 

* I^OUU; h. e. 2. na< 0^0? aKparos . . eKxvdels, &o-re 

mvovres 01 irapavopoi. (Junximus »jk.jfc«SO j-3, inxv8e\s, non, 

ut Bugatus, ^.N.vi ^s, replentes. Illud autem ^-^ao 
quomodo Graece efferendum ignoramus; nisi forte legen- 
dum ^^101, plenorum, ut Syrus ir\tjpS>v non ad 7rXr/pria>, 
sed ad 7rXijpi)s referendum putaverit.) 16 Colb. o-Tixripa>s 

scriptus. Lectio suspecta. ir Nobil. 18 Idem. 

19 Nobil., Vat. Iidem : OJ O'. T<i Kepara rS» SiKalav. 

Psalm. LXXV. x Syro-hex. )lo_»» . -, N N. .1 

•:• )U . y)? .SL„,fri|? )>o vi). , v .)»a_aoJ^_ao_3. Cf. ad 
Psal. iv. 1. -Phalm. LXXV. 10.] PSALMI. 221 f3t/3\ia> Evcre(3iov tov Ylafi<pi\ov, otire ev tco 

6KTaae\i8<o? 

■ 

3.D^1. InSalem. O'. ev eiptjvn. 'H 'EBpaiKr) 
Ae£t? /cat o/ \otnoi' ev 2aAf//.. s 

4. nO^Wh "fittJ naUJ. /jj con/hpi. / M /mi«a 
(sagittas) arcus. O'. eKet ovveTptyjre rd Kpdrn 

T<ov To£<ov. 2. (Kel avvrptyd rovs olovois, r_ 
Tofcdpara. 

n ;£ TVSnbrft yym \W2. Scutum et gladium 
et bellum. Selah. O'. O. SnXov Kal poftcpaiav 
Kal rroXe/iov. Sidyjra\fia ('E/3p. ovfiaXafid <re\). 
A. dvpebv Kal ftdyaipav kou no\efiov, dei. 
2. dcrniSa Kal fidyatpav Kal n6\e/xov. Std- 
y^a^fia. E'. on\ov Kal pofupaiav Kal n6\ep.ov, 
dei. S'. on\ov Kal fioficpaiav (s. fid\atpav) Kal 
iro\efiov, eis Te\os? 

5. ^tp-nrro ym rwttj -rtiq. niustris tu es, 

magnificus prae montibus praedae (latronum). 
O'. cpcori^ets o-i> 6avfta<TT<os dnb opecov aicovicov. 
A. tpcoTtcrfibs <rv imepfieyeOns dirb opecov a\<o- 
crecos. 9 2. ent<pavr)s et, imeppeyeOns dirb opecov 
Orjpas. 7 Q. (poBepbs el, davfiacrTOS dnb opecov 
Kapnipcov? 

6.^7 "T3M iVVintpN. Spoliati sunt fortes corde. 
O'. erapd^Oncrav rrdvTes ol davverot tjj KapSia. 
2. (o-KvKfvthjo-av oi vweprjcpavoi tt)v KapSiav. 9 6. Di^T ^CPtt^" 1 ??. Omnes viri strenui mamu 
suas. O'. ndvTts ol dvSpes tov nXovrov 
( A. 2. ol laxvpo\ 10 ) rats \epcrtv avrwv. 2. 

7raVr«r ol dvSpes ol icryypot t&s \eipas 

> b n 

avrcov. 1 

7. didi 2_m dti. npi* ttVn Tirnyira. Ab 

increpatione tua, Deus Jacob, sopitus (attonitus) 
fuit et currus et equus. ()'. dnb entTturjcredrt 
crov, 6 8ebs 'laK<o(3, evvo~Ta£av ol entf3ef3nKores 
Toiis tnnovs. ' A. dnb eniTifirjcrecos crov, dei 
'IaKa>j3, KaTecpepero Kal apfia Kat tnnos. 12 2. 
dnb efi/3pifirjcreci>s crov, 6ee '\aKcof3, eKapcodn Kat 
ctpfia Kat tnnos. 13 

8 ^ten tno aparf? ' iLar» ' ia n nm n-n_ nm. 

' : _ T •• V t : _;- • T - T T - 

Tu terribilis es, tu, et quis stabit coram te ex 
tempore irae tuae ? O'. <rv cpo(3epbs et, Kat 
Tis dvTicrTrja-eTai crot dnb ri/y opyfjs crov (alia 
exempl. arot ; dnb T&re r) opyr) crov M ) ; 2. 

<rv <j>of}€p6s tt, Ka\ ris vttoottio-^tm t6 ■npoaumov aov Srt 
(6vpo>6r)s ; 

9. p"! J-|yQl2Jil. Fecisti ut audiretur judicium. 

O . rjKOVTto-as Kpiatv. 2. aKonor^i' notrjaets 
Tr)v Kpiatv. 16 

10. i"HD y^M"" , '12y~7D . Omnes mansuetos terrae. 

Selah. O'. ndvras tovs npaeis tjj KapSia. 
Std^ra\fia. 'E/3p. dvin dps cre\. A. ndvTas 2 Schol. apud Nobil. Theodoret. : t^i/ 8« 'Aao-vplov 
■npoa&i)Krp> oi)( (ipov iv t<» (£air\£, aXX' iv iviois avrtypa<pois. 
3 Euseb. * Syro-hex. ♦ Jt-4--- ---- , -- t- 3 '' •-»• Cf - 

ad Psal. Ixxvii. 48. Idem ad oifkov k.t.L notat: 2. -a to- 

(■(ipaTa, T17» iicTriSn, Ka\ riiv to|uk (} ■ ■ M -I | \ - D ^ 

]t> ■ nNo). 6 Origen. Opp. T. II, p. 515, quem 

compilavit Hieron. in Epist. XXVIII ad Marcellam. 
Aliam Symmachi lectionem affert Syrus modo laudatus, 
qui pro M Aquilae vindicat )!b^__JQ_iw. Cf. ad Psal. 
xxxviii. 12. a Nobil., Vat. 7 Theodoret. Pro 

(in<pavTis d codex unus iincpavr)<r(i habet, quod et Syrus 
legisse videtur, vertens: ]lo_>^-> AA» ^->^-> — j?L ._». 
.)»-.? ]»o_J ^__3. (Vox vTT(pp.(y(b\)s hic Syriace effertur, 
]ld— >_— > -~-._v._3 _^_w, elatior in magnitudine ; sed in 
Hex. ad Psal. viii. 10. xcii. 4, 01 _.__.. s. _>»o» i*__*.) 
Parum probabiliter Nobil., Vat.: 2. cpuTi&is <ri 6avpao-rHs 
airo o. 8. 8 Nobil., Vat. ' Syro-hex. Symmacho continuat: •>]_____=> | n ■_■ ol)L_>l7. Euseb. affert: 2. 

vTT(p!)<pavoi ttjv k. '" S\ r. i licv •:• )_._>_.___, ._» ./. 

11 Theodoret., Nobil., et S. Athanas. Opp. T. I, p. 1137, 
indicante Schleusnero. M Montef. edidit: 'A. airo 

ip0pipr)<r«i)s (om. o-ou) -.T.^. notans: " Sic MSS. Duo 
tamen ad Aquilam habent, mro imTipr)a«os K.T.i." Sic 
etiam Vat., et Catena PP. GG., T. II, p. 565. Cf. Hex. ad 
Deut. xxviii. 20. Nobil. affert: 'A. Kar«p('p(To. ' X"- 

bil., Vat., sed hic pro 6V, o dds legit. Euseb. Symmacho 

vindicat arro ip^pipr)a(as, et iKapa>b\)<rav (s. impioth)). SjTO- 
hex. ♦ |l__9>0 ]____Oj__JO _»»-i|i^ •_->> n - e - "apu6T)<rap 
(vid. Jerem. li. 39 in Syro-hex.) -aJ 5p/*a mi r-rrot (non 
i-rrot. Vid. Schaaf. Lex. Syr. p. 551). " Sic Comp., 

Ald., et codd. Siugularis est Syro-hex. legendo, 0-0. np<> 

irpoawrrov aov ; _jr6 tot» t) opyr) <rov. Syro-nex. ._s. 

__0 aJo,_- ;-■-—■> __l__JO »____i !____.♦ -S- — > 1 

_ ) fr.s* - 1 / W Vat. Nobil. affert : 2. a_ovo-T>7»' irou)<r«s. 222 PSALMI. [Psalm. LXXV. 11- tovs irpaeTs rrjs yfjs dei. 2. irdvTas tovs 
irpaeTs tt\s yfjs. Std^ra\fta. E'. irdvTas Toiis 
irpaeTs ttjs yfjs dei. S'. tovs irpaeis ttjs yfjs 
eis re\os. 17 

11. -&nn nfan rtrwtf ^fm d-jn rarp?. 

Nam ira hominum laudabit te; residuo irarum 
(extrema ira tua) cinges te. O'. ort ev6v/itov 
dv6pd>irov e£ofto\oyfj<reTai crot, Kal ey/cara- 
Xetfi/ia ev6vfiiov eoprdaet crot. 'A. 6Vi 6pyr) 

dv6pa>irov il-opo\oyrjo-(Tai croi, Ka\ KardXdpua 6vuov iT(pt- 

fao-8rjvai. ls 2. Ovfibs ydp dv6pdnrov et-ofio\oyfj- 
aeTai crot, ko\ \ei\jravov 6vuS>v ir(pt£d>o-(t. 19 E . 
. . . adduces. 20 

12 13. -^hvh vrte a*vs: rrn ■&S' $ vn^vh 

Ylr* m Terribili. Abscindit (frangit) spiritum 
principum, terribilis regibus terrae. O'. t<o 
(potSepS) ixal d<patpovfievcp wvevfiaTa dpyovTCov, 
<po>3epS> irapd to?s (3a<ri\evo-i Tfjs yfjs. 2. tS> 
vofioSoTT), dcpaipovvTi ftev irvevfia r)yefi6va>v, 
<f>of3epS> Se tois (3acri\e£o-t rfjs yfjs? 1 Psalm. LXXVI (Hebr. lxxvii). 

1. Tto» *)Oi<h yW T P Vy W^. Praecentori 
super Idithun tS> Asaph canticum. O'. eis rb 
reXos irrrep 'ISi6oi>v ^jraXfibs t<2 'Acrdcp. 'A. 
tS> viKOtroiSi eirl 'IStdov/i fie\a>8r)pa tS> ' Acrdcp. 2. hrtvtKtov Std 'ISiOov/j. d>8f) tov ' A<rd<p} 

\-*$ n« — • ^ oa? mea a d D eum (dirigitur), 
et clamo ; vox mea ad Deum, et aures advertet 
ad me. O'. <pa>vfj ftov irpbs Kvptov eKeKpaga, 
Kal f) <pa>vrj fiov irpbs tov 6ebv, Kal trpocreo-^re 
fioi. 2. <pa>vrj fiov irpbs tov debv, Kal (3ofj- 
cravTos ftov irpbs tov 6ebv, irapeo-\e ras aKods 
airrov? 'A. 0. 7rpoy Kvptov. 2. E'. S'. irpbs 
tov 6e6v? 

3. ifiSn iS7*i m*t* TVVh *"f* t Manus mea nocte 

t ; f : * T . — * t 

expansa est, et non cessat. O'. TaTs \epo-i fiov 
vvktos evavTLOv ai>T0V, Kal oiiK fjiraTrjOrjv. 2. 
r) %eip fiov vvktos eKTeTaro StrjveKSs? 
''CJM Dn2f"T n* ! N*2. Renuit consolationem ad- 
mittere anima mea. O'. dirr)vr\vaTo -rrapaK\r\- 
Bfjvai r) yfrvxfj ftov. 'A. dvevevae napnyopeT- 
cr6at r) -^v^fj ftov? 2. ovk eirei6ero iraprjyo- 
peTcrdat f) yjrv)(fj ftov? 

4. n*nr*N*i wfM iTam, Becordor Dei, et in- 

gemisco. 0'. epvr)<r6r)v tov 6eov, Kat eixppdv- 

6r)V. 2. ev T<i> avaptp.vr]o-K(0-dal px (s. arrav avapxpvr]- 
o-KatpaC) tov 6tov idopvffoipriv. 

rho *rrn ritaynn 1 ] nn*to«. Meditor, et defi- 

cit spiritus meus. Selah. O'. r)So\io-)(r)cra, 
Kal a>\tyo^v)(r)cre rb irvevftd fiov. 8tdyjra\fia. 
'A. . . contristabatur t6 irvevpM pov . . . 8 2. 17 Origen. Opp. T. II, p. 516. 18 Syro-hex. .}. 

jlS-Vl ..? \ I Oj.-.O ..^. ]*a_> |-__l^3« OtlL^p»* S ^v-^.-V3 

/, o_s)u.lio-_-. 19 Montef. edidit: 2. 5u/i6f yap d. i>-opo- 
Xoyrjo-ei, /\(t\>/avov 6vpov TT(pi£a>cr6(v ; notans : " Sic unus Eeg. 
et Drusius [Nobil.], qui omittit ydp." Correximus ex Syro 
nostro, qui affert: ..■<_>. J*ol |l__^_>* j_^ cxJsa__ ,_p. •> _)J_-J )V_— w_* |_U>i_.C Syro-hex. ♦ _>^o°L .«. Bugatus vertit, oppugnabis. " Ex usu punctorum diacri- 
ticorum codicis potius quam Afel puto esse Pael, et tunc 
vertendum esset, adduces." — Ceriani. 21 Euseb. Syrus 
bifariam aifert: ^_o \ 1 v< .; viN .)__)__-. _>oi-— - .__. 
•:• (_v»l> ) ^S . viN ^_> IL-.* ._o * )____»» )__o»>. 

Psalm. LXXVI. x " Partim ex Eusebio, partim ex 
MSS." — Montef. Euseb. affert: 'A. eVi 'iSi6ovu. 2. 816 
'l8i6ovu. Syro-hex. )l>_,___,L .jpo__>»*/ "^^» )L_-)» .__. 
« _u_!>. 2 Euseb. 3 Nobil. 4 Euseb., Theo- doret., Nobil. Pro iKriraTo Theodoret. iKTiraKTat (sic, sed 
«TcVaro Cod. 2), Nobil. iKT(Tapivri habet. Syro-hex. affert : 

2. T) -)((ip /iOU VVKTOS iKT(TOT0 (Loo» L^___>), dt,r]V(Ka>s ovk ind- 

6(to (Looi )___&,{,__ )J ls-.)___o/). 5 Sic Montef. 

sine teste. In Catena PP. GG., T. II, p. 582 legitur: 'O 

t)( AxvXar" dviv(vcr(, TovTiart, rrapr)yop(io-6ai dirrjpvrjo-aTO r) \jr. 

u. 6 Euseb. 7 Syro-hex. >c*_.fco~> L_o ,_o. 

.-_oo) __^ls-_._ )ot-_)I __>oo>. 8 Syro-hex. affert: 

'A. contristabatur (L001 )_>«_>__-) to rnxvud uov. Cum 
vero prorsus eadem locutio Hebraica 'nil 'IByriri exstet 
Psal. cxli. 4. cxlii. 4, in quibus locis Noster Aquilae 
vindicat Loo> )_94_>___, involvebatur, suspicio oritur, idem 
hic quoque apud Syrum, etiam invitis codd., legendum 
esse, Graece autem 7repieiXeiTo, quod in posteriore loco 
Symmacho minus probabiliter tribuit Montef. -Psalm. LXXVI. 11.] PSALMI. tti 8u\d\ovv kv kpavTf, Kai k\tmo6vpovv ohj- 

VeKaS. 

5. "W Tftvyti ntnN. Tenes custodias oculorum 
tneorum (palpebras meas). O'. irpoKaTt\d- 
fiovTO (pv\aKas \ndvTts~\ oi kyfpoi /jlov (alia 
exempl. ol 6<p6a\uoi fiov 10 ). 'A. KaTtayts 
<pv\aKas 6<p6a\p<ov fiov. n 2. tK<o\vov rds 
dvaf3\kyfrtis tcov 6<p6a\fi<ov pov. n ©. tKpd- 
Trjaas <pv\aKas 6<p6a\p<ov /jiov. 13 

-OnN tih') *Ptl2$tp. Turbatus sum, et non 
loquor. O'. tTapdyfrjv, Kal ovk k\d\va-a. 2. 
Sinnopovv, Kal ovk «XdXovy. 1 '* 

6 7 rrdm .tmViy n^tij mpn uw ^natfn. 

w j t: : v • t : v'av • t ■ ; - • 

Reputo dies prisci temporis, annos saeculorum ; 
recordor. O'. 8ie\oyio-dfir)v rfftepas dpyaias, 
Kai (Trj almvia kpvr)o-6r]v. 2. dve\oyt^6firjv \ V V t ras r)fiepas ras npmras, ra errj ra aw at<ovos 
dvefiifivrj<rK6fir)v. 1B 

7. rrrtoN •na^-ny nV^a "•na^aa. p* a zmi m« 

T-T *t: • t : t — 't»: 

in nocte, cum corde meo meditor. O'. Kai 
kfxe\eTrjaa, vvktos pera rrjs KapSias fiov r)8o- 
\eaxovv. 2. [aXXa] yfra\fiovs fiov vvktos irpbs tt)v KapSiav fiov 8tt\d\ovv}* 
7. ''rm toSrn. Et scrutatur spiritu» meus. 0\ 
Kal Zo-KaWov (alia exempl. evKaWtv l7 ) to 
irvevfid pov. ' A. Kai <TKaXtij<rtt rb irvtvud 
fiov. 1 * 2. Kai dvrjpevvcov rb irvtvfid uov} 9 
O. (Kai) eaKaWov rb irvtvpd fiov. 20 

9. DDNn. Num desiit. 0'.t).. diroKtyu. 2. Ipa. V 
-ni ~T\b lEN "VDa. De/?c« verbum ad gene- 

rationem et generationem. 0\ drrb ytvtas Kal 
ytvtds. Alia exempl. <rvviTe\to~t pvpa dirb 
ytvtas Kai ytvtds? 2 2. <rvvtTt\t<rt f>r)<nv 
irtpi ytvtas tKao~Tr\s?* 

10. nD©n. Num obliviscetur. 0\ r) (alia ex- 

empl. fir)) kirt\f)o-tTat. O'. 'A. pr) kiri\f)<TfTai. 
Oi \onroi ei km^tjo-tTai. 2 * 

11. fihy ptf» ntotf nv» vrt^n -raio. £/ 

rfixi .• flbc aegrum me facit ; sed mutatio est 
ira dextera Altissimi. 0\ /ca2 «?nra* w )7p£a- 
finv, avrrf r) dWoiaxrts rrjs 8e£ias tov vifrioTOV. 
'A. Kal tlna' dppoxrria fiov avrrj, dWoiaxrts 
8e>-ids vyjrio-Tov. 25 2. *»a e"ma, rpaxris fiov kariv, 

inl hevrepaatv 8(£lds TOV vifriaTOV. 2 * O. Kai 9 2. 8ie\a\ow — i\enro8vpow. " Sic Euseb. et Keg. unus 
[necuon Syro-hex.] . Drusius legit, 8u\d\ow ipavra, atque 
ita etiam Coislin. unus." — Montef. Nobil.: 2. oKXdXov» 
ipavrw, Ka\ i\mo6i}Lovv (sic). Syro-hex. Symmacho con- 
tinuat: <« » <fi i loot )i-S.)o .«*_= ]—>( k-.oa%x-<o 
♦ fr— l i->a»/. 10 Sic Comp., Ald., Theodoret., Syro-hex., 
et codd. ° Nobil, Vat. Syro-hex. (t,-^) l^-.? .1 

f--l->it !'■ u wX 12 Nobil. Euseb. vero: 2. «<a- 

Xuov Tar d. oi 6<pda\ito[ pov ; invito Syro-hex., qui affert : 
.i.i'.'V (( 'od. I'.. )jp'o^X) )>o-^, ^_oot Jij .jo. Sym- 
niachum imitatus est Hieron. : Prohibebam suspectum ocu- 
lorum meorum. 13 Nobil., Vat. Montef. falso edidit, 

Tds <f>. tS>v 6. p. 14 Syro-hex. Symmacho continuat : 

•:• fcwoot ^oqjo JJo IS-^oo» ^itos. Montef. ex Eu- 
sebio edidit : 2. hapropovv, ku\ oIk i\d\r)o-a. . 16 Euseb. 
Syrusaifert: .1S— oo» ^s?^o p,\_v ^o; \ ■ i ' ■>■ .^e. 
18 Euseb. Particulam adversativam non agnoscit Syrus 
noster, contiuuando : w^>? lo^. LoJ^. [^ 'V . V-» wiGLiojbo 
.fcs-oa ^^y>. « Sic Comp., Ald., Theodoret,, Eu- 

thym., et codd. Vat., a Maio descriptus, (o-ko\ov (sic) a 
juia manu, «ricaXXtv a 2^ habet. In Syro-hex. est 
K. n ~Q I gravatus est, fortasse pro ^o-xaXf, quac lectio est paucorum codd. 18 Nobil., Vat. Montef. male edi- 
dit : 'A. xa\ io-Kd\tvo-e t6 m>. p., juxta Theodoretum, qui 
notat : to 8« eo-Ka\\ev, 6 pev O. i£r)pevvr)oev, 6 8i 'A. io-KaXewrew 
elprjKe. 19 Nobil., Vat. Apud Euseb. corrupte legitur : 

Kal avrjp crvvav to irv. p. Syro-hex. in continuatione : ]|^o 

♦ (Spa) u^o woi IWsot. Hieron. in Epist. ad Sun. et 
Fret. 49 : " Pro eo quod nos diximus, scopebam, LXX 
posuerunt, «o-KaXXov ; quod Sym. transtulit, amjpevrov, id 
est, perscrutabam, sive quaerebam; et Quinta similiter . . . 
Et sciendum quod e o-xaXXov non semel, sed frequenter sig- 
nificat." 20 Nobil., Vat. Montef. ex Theodoreto edidit: 
6. ko\ i£ripevvr)o-* tA irv. p. Euthym. vero: eo-xaXXo', dww- 
pvnev, dvrjpeiva' ovto ydp i£e8u>Kev 6 6. Syro-hex. 

22 Sic Comp., Ald., Theodoret., Syro-hex., et codd. n No- 
bil., Theodoret. et Eeg. unus. 84 Coislin. ** Euseb., 
qui juugit aCn; dXXoia>o-tr. Nobil. aflfert: 'A. appaoria /i« 
at5n;. Syro-hex. ♦ |joi oot t*joi»ao liic'lo .?. * Mon- 

tef. ex Eusebio dedit : 2. «u tiira- (tcat »t»ra de suo assumsit 
Montef.) Tpwo-ts pov io~riv, itri&evrepaois oet-uis toC i. NobiL 
affert: 2. im&evrepaoeis. Syro-hex. i-aotf \ » ^ »l •>»• 

♦ \™ -j >"T oU-on .» )-«_»l '^-i» .JotolS— / v^_« Jijif 
Cum vocab. imHevrepaois non alibi repertum sit, practu- 224 PSALMI. [Psalm. LXXVI. 12- elira' ooSTves elcriv, d\\oicoo-is 8e£ias vtyio-TOv. 27 
E'. Kal elna' dSTves pov elcrlv, dWoiaxris 8e£ids 
tov i>^r(o-Tov. 2a 

12. tjsiVs ^IW ^yy-^ ^T 1 ^» "Ytem. 

Recordor operum Jah, immo recordor a prisco 
tempore mirabilium tuorum. O'. epvr)o-6nv tS>v 
epyoov Kvpiov, oti p.vncr6f)o-Ofiai dtrb Trjs dpyr)s 
tS>v 6avfiacri<ov crov. 2. dvefiifivncrKOfinv ray 
nepivoias Kvpiov, dvairo\S>v tol dp^aTa Tepd- 
o-Tid aov. 29 

13. nrrtoM wrfhbstt ihyB-hn wm. Et 

coffito de omnibus operibus tuis, et defacinori- 
bus tuis meditor. O'. Kal fie\eTf)o-co ev wdai 
tois epyois o-ov, Kal ev tois eTTiTn8evfia<ji crov 
d8o\eo-)(rjo-(o. 2. Kal 8iep.e\eTcov irdo-as tols 
npdgeis crov, Kal Ta finyavf)fiaTa aov Sinyov- 
finv. 30 

14. t,3"H HTTpn CrnM. Beus, in sanctitate est 

via tua. O'. 6 debs, ev tS> ayico r) 686s o-ov. 
'A. (6ee,) ev r)yiao-fj.eva> ... 2. d 6ebs, ev 
dyiao-fiS> r) 6S6s crov. 31 

15. tT-T^ DISjQ JjJ^Hfrl. Notam fecisti in populis 

fortitudinem tuam. O'. eyvdpio-as ev toTs \aoTs 
ttjv 8vvap.iv crov. 2. yva><TTf)v eiroino-as ev 
toTs eOvecri tt)v io-yyv aov. 32 

17. V?YP. Tremuerunt. O'. Kal e<poj3rj6no-av. 

A. li . km wbivrjo-av. 

nTOnn ^f^ W • Etiam trepidaverunt abyssi. 
O'. Kal e.Tapdy6no-av df3vo-croi. 'A. <ea« ydp cK\ovr)6r)<rav a^v<r<roi. 

18. JTinjT D1Q Wtt. Effuderunt aquas nubes. 

O'. n\f)6os TJyovS vSaTCOV. 'A. cppdvrurav vbara 

□^jpntp WJJfl Tip. Focem dederunt aethera. 
O'. (pa>vr)v eScoKav al ve<pe\at. 2. ^X 0,/ I6V- 
/c«' al6r)p. 36 

19. 7iran tF^JH Tip. Fo# toraifrwi tui (audita 

est) ira turbine. O'. $<Bi/f/ rf/y (3povTf)s <rov ev 
tS> TpoyS>. 'A. O. cfxovr) f3povTf)s crov ev tS> 
Tpo)(m. 2. 7/X°y fipovTrjs (tov ev toTs rpo- 
Xotr. 37 

®3H^!!» Et contremuit. O'. /cat evTpouos 
eyevf)6n. UdvTes' Kal eo-eio-6n. 39 Psalm. LXXVII (Hebr. lxxviii). 

1. *1?^7 ''?'??• (Carmen) didacticum tS> Asaph. 

O . (TVVeo-eooS T(0 ' A(Ta(p. A. cirio-rrjpoo-vvrjs tov 
'Ao-d0. 

•"T— ?• Ausculta. O'. Trpoo-eyeTe. 'A. 2. 

ivari^ov. 

2. vCton. 7« carmine. O'. ev trapaf3o\aTs. O'. 

'A. «v irapaf3o\f). 2. &a wapot.fiias. 3 

Dlp-^D rrtTTI njr^n^. Evulgabo aenigmata 
a prisco tempore. O'. <p6ey£ofiai irpoj3\f)paTa 
dw' dpyf)s. 'A. 6fif3prjo-(o alviyfiaTa e£ dp)(ij- 
6ev. 2. dvaf3\vo-(o npo(3\r)fiaTa dp^aTa* limus cum Syro legere «VI b(vrcpa>o-iv, quo infinitivum 
riUB' ajjte exprimitur. 27 Reg. unus. Nobil. afiert : 

e. a>8iv«'f «Im». 28 Euseb. ra Euseb. et Regii duo, 

quorum unus mendose avairkav babet. Pro ncpivoias (cf. 
ad Psal. lxxvii. 7) Nobil. rrpovoias afiert. Hieron. vertit: 
Recordabor cogitationum Domini, reminiscens antiqua 
mirabilia tua. 30 Euseb., Nobil. Syro-hex. affert : 2. 

Kal ra p. crov biriyuvpriv (l^_ooi | v^. «v« :)"'"" j n ) 

31 Theodoret. Nobil. affert: 2. «V ayiao-u.m. Aliter Eu- 

thym. : 6 be 2vp. avr\ Toii, iv T<a dyito, ev dyiorrjri «'^«'ScoKf. 

32 Euseb., Colb. 33 Syro-hex. * n\^..o .0. .,'. Cf. 
ad Psal. xcv. 9. 34 Syro-hex. o-a-^ls-j»,/ ♦ -> -^ b ^ 3 » •(> 
•looooil. Cf. Hex. nostra ad Jesai. v, 25. xiv. 16. 35 Syro-hex. Aquilae continuat: « \, ■ fcaJk U-00 o_Sl», 
cum nota marginali : ♦ jts^oiiaj», in tempestate vetiementi. 
Ad rrdxn cf. Hex. ad Job. xxxvi. 29. xxxvii. 11. (Pro 
cppdvrure Noster ponere solet .m m», uti et interpres Phi- 
lox. ; semel vero, 4Reg. ix. 33, pjo cppavrio-Br) in Syro-hex. 
est A)»U/.) 30 Theodoret., Nobil., Colb. unus, et Cod._ 

248. Cod. 268 affert: 2. <puvr)v cbmKcv al8r)p. 37 Euseb.; 
qui Symmacho tribuit, i)xos (3. <r. iv tw t/jo^u. Nobil. 
affert : 2. «V tois Tpoxoij ; et sic Catena PP. GG., T. II, 
p. 586. 38 Euseb. 

Psalm. LXXVII. • Syro-hex. Cf. ad Psal. lxxiii. 1. 
2 Syro-hex. ♦ lo. . *co .}. 3 Vat. Montef. ex uno 

cod. affert: O'. e. «V irapafioXfj. 4 Euseb. " Aquilae -Psalm. LXXVII. 26.] PSALMI. m 4. ^D^? «F^, Oenerationi posterae. C. ets 

yeveav erepav. *AXXoy aKoXovOova-av. 6 

5. 2pT* W!J? D^ T 1. Et constituit praeceptum 

in Jacobo. O'. Kal dveo~TT)o~e paprvptov kv 
Ia*<w/3. 2. Kal ecnrjae StapapTvptav t<3 'Io- 
kco/3. 8 

6. .'"^D^ ^rf* Generatio postera. O'. yeyecb 

erepa. 2. (yfKa) iax°- T 1- 

V^Sp^). ij/ narrabunt. O'. /cat a7rayyeXot><rt. 
'A. 2. /cai Sir)yi)o-ovTai? 

7. V^V^. Operum. O'. t5>v epycov. 2. iw n-fpj- 

» 9 
POKUK. 

8. "TJO'' tTtiO TtT. Oeneratio contumax et re- 

bellis. O'. yepea oTfoXia xat napantKpatvovcra. 
2. yerea dnet6r)s Kat npoo-ept£ovo-a. 10 

irrn Smtim roDNrcsVi "qV reii t tfe irtn. 

v t : v v :*•>••• 

Qeneratio quae raora direxit cor suum, nec fidus 
erat Deo spiritus ejus. O'. yepea rjrts ov 
KarevBvvev kv rrj KapSta. avrrjs, Kal ovk knt- 
kttooot) perd tov 6eov to nvevpa avrfjs. 2. 
yepea dnpoaiperos ttj KapSia., Kat aj8e/3a<oy 
npbs tov debv tco nvevpaTt tZ eavTrjs. 11 

13. 2 - S|J5. Et consistere fecit. O'. eorrjo-ev. 'A. 

2. o-Trio-as (s. orrjXaxras). 

"TyTQS. Tanquam cumulum. O'. c!><ret do-Kov. E'. sicut molem quadratam. 11 
15. -irjon tP% m\ Fidit petras in deserto. 
O'. Stepprjge nirpav kv kprjptp, ' A. ?«rx««rf 
nirpas kv kprjpcf. 1 * 

17. n*U pf^ nVlD 1 ?. Adretistendum Altissimo 
in deserto. O'. napenUpavav tov {fytarov kv 
dvvSpeo. 'A. tov npoo-eptaat v^jrto-TO) kv a/9ara>. 
2. oiiXoi/eiKeu' to> v^to-Tcp kv 8tyti. u 

20. INtp. Carnem. O'. T P dnt(av. 'A. 2. ^fa.* 

21. "I???n^. £f traftw est. O'. *a2 dvt$d\tTO. 

'A. Kai - dvvnep$eTT>o-ev. 2. Acat exoXcoflr/. 17 

24. tol? ]02 B^)3*n. £<? frumentum caeli 
dedit iis. O'. Kat dprov ovpavov eScoKev av- 
Tott. 2. Kat nvpbv ovpdvtov napeayev ai- TOIS ls 25. tfW ^?N P^TWJ anS. «6«». principum 
comedit unusquisque. O'. aproi/ ayyeXcoi' e<pa- 
yev dvOpconos. 'A. Sprov Svvaorcov eqbayev 
dvrjp. 2. SpTOv peydXcov ecpayev dvOpconos. 
0. E'. dprov SvvacrTcov . . , 19 

26. I^n ttj» anatt o^m n^p T s»R. Trofi- 

ciscijussit eurum in caelis, et adduxit inforti- 
tudine sua austrum. O'. dnfjpe votov e£ ovpavov, 
Kat knrjyayev kv rfj SvvaoTeta (alia exempl. Sv- 
vdp.et) avTOv Xtfta. (' A.) &pp.r)ae Kavo~a>va . . .** pariter ac Symmacho avoiiflprjo-a tribuitur in Catena PP. 
GG., T. II, p. 632 ... In eadem Catena praepositio «'£ 
ante apxrjfcv, et, ut equidem opinor, recte, prorsus omitti- 
tur." — Schleusner. Fallitur. Nimirum apud istum in- 
terpretem ™ D"ljp constanter respondet apxqdtv ; bic autem, 
ubi in Hebraeo est D^p ^D^pro sua d»tp</3oXoyta et Homeri- 
carum formarum affectatione «;'| dpxrjdfv posuit. 6 Syro- 
hex. in marg. sine nom. •:■ .^ n_it. • Euseb. Pro 

(a-njo-t Nobil. et Catena PP.GG., T. II, p. 619 avio-nfo-t 
habent. Ambigue Syro-hex. •:• )Iq->?o, mvt n.. n|o .^0. 
Praeterea Schleusner. ex Corderio 1. c. affert : *A. naprv- 
piov avea-TTjo-aTo tm 'iaxti^ ; quae lectio vix genuina videtur. 
' Syro-hex. »|.^./ .*so. 8 Hieron. in Epist. ad Sun. 

et Fret. 50 : " Aquila et Sym. narrabunt, transtulerunt." 

9 Syro-hex. « % . s. tK. \ .^. Cf. ad Psal. lxxvi. 12. 

10 Colb. o-Tixr)pa>s scriptus. n Euseb. 12 Syro-hex. 
♦ \ %+M { t-o ..m ,1. w Sic Bugat. Syro-hex. .«. 

TOM. II. ♦ lt«-V.«j>» --( , . Vocab. Syriacum non recurrit nisi 4 Reg. 
xxiii. 17, ubi pro o-Kcmtkov, petra excelsa, cippus seputcralis, 
ponitur. Hic fortasse est o-ap6s. Cf. ad Psal. xxxii. 7. 

14 Euseb., qui ■nirpovs legit. Alterum Corderio debetur. 

15 Nobil. Euseb. affert: 2. <f>. Ta tyiora iv t)ty(t ir atSartf ; 

quem tacite imitatus est Montef. w Regii duo. 

17 Euseb. Nobil., Euthym.: 2. ixo\u&r). Syro-hex. .j». 

* J-7^» - Pro * a ' aWj9aX«To idem in textu habet, woiLKe, 
et distulit; in marg. autem: ♦ A^.L|o, et amictus est, 
notans: " Dktulit, hoc est, de adjutorio eorum; amictus 
est, hoc est, accinxit seipsum adversus eos." Priorem 
sensum Graecus quidam apud Agellium sic explanat : cJrri 

toC, vnfpidfTO pucpov, Ko\ oiovfi dwiofi tt)v (v*py*Tun)V \(tpa. 

Aquilam secutus est Hieron.: et non dUtuht. " Euseb. 
19 Idem. Syrus affert : *A. 6vva<rrS>v (LjIs^-.»). " No- 
bil. affert : Scholium, Sp/*ij<r€ itavcr<»i«. Montef. ex Coislin. : 
'AXXof appr\a( Kavrjava. Aquilae interprctis e»se probabile 226 PSALMI. [Psalm. LXXVII. 27- 2. 8? rjpev evpov e| ovpavov, kcu knrjyayev kv 
tt) Svvaareia avrov votov. 21 

27. *1t? *)*& &&1 ^in^. Et sieut arenam ma- 
rium volatile alatum. O'. 2. koX cbael dfi/j.ov 
6a\aaacov ireTetvd nTepcord. 22 

28. vrttifgfch a-op wirra n-ipn bw. #/ 

cadere fecit in medio castrorum ejus, circa 
habitacula ejus. O'. Kal kneireaov els fieaov 
rfjs irapep.f3o\fjs aiircov, kvk\co tcov aKrjvcofid- 
tcov avTwv. 2. Kal eirefiakev evSov els tt)v 
irapefif3o\r)v avrcov, kvk\co tcov aKrjvcov (aii- 
Tcov). 23 

29. nrh nt DmMm "t«n wato*i ^3ri*i . .e* 

v t • t t t - : - : a : : : • - : 

comederunt, et saturati sunt valde, et deside- 
rium eorum attulit iis. 0'. Kal kcpdyoaav, koI 
kveir\r)a6r)aav acpoSpa, Kal rr)v kiri6vfiiav aii- 
tcov rjveyKev aiiroTs. 2. Kal cpayovres eve- 
ir\r)a6t]aav acpoSpa, Kal tt)v kirt6vfiiav airrcov 
rjveyKev avToTs 2i 

30. Diraa o^dn "fQf omNfra Tft'*fc&. jy » 

v • : t:t att-:-" t 

recesserant a desiderio suo, adhuc esca eorum 
erat ire ore eorum. O'. oi//c kareprjOrjaav dirb 
Trjs km6vfiias avrcov, eri rfjs (Spcoaecos avTcov 
ovar/s kv tco aTOfiari aiircov. 2. oi/K direaTT)- 
aav Trjs kirt6vfiias aiircov, eri rfjs fipcoaecos 

> *• >/ > ~ > n ~ > ~ 25 

avrcov ovarjs ev tois ooovaiv avTcov. 
31. DTD iT$ DVDM PjHf}. » ira Dei ascendit in eos. O'. Kal opyf) rov 6eov dvefir) eir av- 
tovs. 2. opyr) ovv 6eov kirfj\6ev aiiroTs. 29 

31. E3T|DtttoS #tfp. JSY occiflJi-* pinguedines 
(nitidos et robustos) eorum. O'. /cat aVe/cret- 
vev kv toTs irioaiv (alia exempl. jrAetWiiv 27 ) 
avTcov. 'A. . . e»' \iirapoTs aiiTcov. 28 2. /cat 
dneKTeive tovs \nrapcoTepovs avrcov 29 O'. O. 
E'. . . kv toTs irioaiv aiircov 30 S'. . . to ir\fj- 
6os avTcov. 31 

g-nan ^W 'TP PlQ *. £* «fe/ec/e» Jsrae/fe 
prostravit. O'. /cat rowy e/cAe/croi/y roii 'Io-pa^X 
avveiroSiaev. 2. /cat toi»? veaviaKovs tov 'la- 
paf)\ coK\aaev. 32 

33. rfcnsa on^tpi on^ Vnrn-Vrn. ^ con . 

sumpsit ire vanitate dies eorum, et annos eorum 
in terrore. O'. /cat k£e\iirov kv fiaTaLOTrjTi ai 
r)fiepai avrcov, Kal ra err) avrcov fierd airovSfjs. 
'A. Kal avveTe\eaev cos drfibv rds f)p.epas av- 
tcov, /cat ra e7r; ai/rco/' /caTeo-7rei'a-e»'. 

35. D^N-l 1^7^ WJ, Et Deus altissimus re- 

demptor eorum. O'. /cat 6 ^eoy o vtyiaros 

\vTpcorf)s avTCOV kart. A. . . dyx'o-"^s auroii'. 34 
. . . o t/yfOToy virepep.ayr)aev avrcov. 

36. DmCl inmp^l. J5< lactaverunt eum ore eo- 

rum. O'. Kal i)ydirrjaav avrbv kv tco aro/iaTi 

avTCOV. 2. (tai o>f napa\oyt£6iJifVoi abrbv imeKaji^avov 
(s. movro) iv rfi KapiMa avruiv. facit Syro-hex., qui affert: *A. navo-ava (IlSoq^). Cf. Hex. 
ad Job. xv. 2. Psal. xlvii. 8. Etiam 2>pp.i)o-e usu transi- 
tivo, et, ut ita dicam, Pielico, eundem interpretem sapit. 
21 Euseb. Syro-hex. ad Hebr. D''1iJ affert: * jk-ivi.l .,», 
h. e. 2. (ventum) australem (yoriov ?), quod ad JD^n potius 
pertinere videtur. 22 Euseb. 23 Idem. M Idem. 

26 Idem. 20 Idem. 27 Sic Comp., Ald., Theodoret., 

Syro-hex., et codd.; etiam Vat., teste Maio. 2S Nobil. 

29 Euseb. Nobil.: 2. tovs ~hmapa>Tepovs avTa>v. Syro-hex. 
male affert: 'A. tovs \mapa>T<!pnvs (. »i«.vi.i>. t.ts-.* .cuotisk). 
Nec magis Euthymio credendum : t6 Si, iv to7s irXeloo-iv, 6 

fifv 2., iv Tols irioaiv, it;ida>K€v' 6 5e 'A., iv toIs \iTrapots. 

30 Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 50 : " Et occidit 
pingues eorum. Sic habet et in Hebraeo, hoc est, bamas- 
mnehem, qu*od Aquila interpretatus est, iv \tnapots airav ; Sym., tovs Xtiraparepovs airav; LXX, et Theod., et Quinta, 
iv rots nioo-tv airmv. Quod quidam non intelligentes, pro 
TTtoo-tv putaverunt scriptum nKdoo-tv." 31 Cod. 264. 

32 Euseb. 33 Idem. Syro-hex. affert: 'A. 2. icai o-vveri- 

Xeaav i>s a. r. >/. airu>v (.ontS^OQ-*. I^^piii. y-*' Oi Ift ^^)- 

34 Syro-hex. ad D"}"IX affert: 2. 6 ay\tanvs (\.m 1 ^ > o-.^o. 
Cf. Euth iv. 3, 6 in Syro-hex.) avrHv. Lectio Aquilae, 
non Symmacho, tribuenda videtur pro Hebraeo E?KJ. 

35 Reg. unus, et Nobil., qui ttytoros sine artic. habet. 

36 Syro-hex. 0001 ^— .; ^ m yi o^s> ^ A^J W ^_(o .jd. 
* l Om a^ > Versio liberior quam vel Symmacho moris 
est, nisi sumatur, hunc interpretem a notione Dei av8pu>- 
ironaBovs, v. c, qui fraude cireumveniri posset, quam lon- 
gissime abhorrere. Vid. D. Abr. Geiger in Jiidische 
Zeitschrift etc. p. 45. -Psalm. LXXVII. 45.] PSALMI. 227 37. .^ITN 7. Non firmum erat. O'. ovk eiiOeta. 

A. oi% r)hpao-pivrt. 

38. npp\ ivri&rifh\ ,iy ^t. oinn wtrr\ 

irran-Vs Tflpywi ie« ^tynV. jpm «ero 

misericors condonavit iniquitatem, et non per- 
didit ; et multum remisit iram suam, nec sus- 
citavit omnem furorem suum. O'. aiirbs Se 
eanv otKrippcov, Kal iXdaerai Tals auapriats 
aincov, Kal oii StacpBepet' Kal TrXnOvvet tov 
diroo-Tpeyfrai tov Qvubv aiirov, Kal ov\l eKKav- 
crei iracrav ty)v 6pyr)v avrov. 2. (koi) avrbs 
eXerjuoov, egiXdaKcov a/j.apTias, Kal pr) StacpOei- 
pcov Kal ewl ttoXv direoTpe-tye rr)v 6pyr)v aiiTov, 
Kal ov Str)yetpev oXov tov Ovubv avTOV. 38 

39. "n^in. Abiens. O'. iropevouevov. 2. airdX- 

XaTTOUfVOV. 

40. "G"TO1 inTTO\ Bestiterunt ei in deserto. 

O'. irapeiriKpavav aiiTov ev TJj eprjucp. A. 

I >->->/ 40 

npoo-rjpto-av avria iv rfj tprjpno. 

41. iinn. Irritaverunt. O'. napco^vvav. 'A. 

transire /ecerunt.* 1 

42. ■fip.ffi PT jp tfH W\i Vr/T.N rfcrW?. Non 

recordati sunt manum ejus, diem quo redemit 
eos ab adversario. O'. ovk euvrjaOriaav rfjs 
%etpbs airrov, rjuepas fjs eXvrpcoaaTO avrovs eK \etpbs OXtfJovTos. 2. oiiK dveutuvr\<jKOVTo riiv 
\etpa avrov, tt)v r)uepav kv fj ippvoaro atrrovs 

(K TOV SXifSoVTOS.* 2 

43. ~rntoa vnoiEi vninw unzaz cferntrN 

^S. Quifecit in Aegypto signa sua, et pro- 
digia sua in agro Zoan. O'. m eOero ev Ai- 
yvnTCp rd ariueta airrov, Kal ra repara airrov 
ev ireStco Tdvecos. 2. tov irotrjaavTos Ta o~n- 
ueta avrov Kat tc\ Tepara avrov ev Aiyvrrrm, 
ev neSicp Tdvecos. 43 

44. p^nttr;-^ DrrVrirn Drrn>r mb ^brrn. Et 

convertit in sanguinem rivos eorum, et fluenta 
eorum ne biberent. O'. Kal peTearpe^frev eis 
atua Toiis iroTauovs aiircov, Kal Ta 6p.fipTJp.aTa 
aiircov orrcos ur) iricoatv. 'A. . . Kal Tas Karap- 
poias aiiTCOV iva ur) niao-tv.** 2. tov perafia- 
Xovtos eis atua toi)s irorauovs airrwv, Kal ra 
petOpa airrcov tva ur) iricoatv.* 5 

45. Drrrrtfni v^p^ ^fe^S lU, V D C? n ^- 

Immisit in eos tnmcam caninam (s. muscarum 
mixturam), et comedit eos, et ranam, et per- 
didit eos. 0\ e^aneo-retXev eis airroiis kvvo- 
uvtav ('A. irduutKTov. E'. mixturam 46 ), Kal 
Karecf>ayev aiiTovs, Kat fSdrpayov, Kat StecpQet- 
pev ai/Tovs. 2. tov eirnrepyjravTos airrois kvvo- 37 Syro-hex. ♦ oo. jllWso U .1 x Euseb. Theo- 
doret., Nobil. afferunt: 2. m. «ri iro\i — tov Bvp&v avrov. 
39 Syro-hex. « \ -"t^"? .^b- Cf. ad Psal. xxxiii. i. (Sic 
oooi | -i> ^a*)] anTjXAdTTowo, Act. Apost. xix. 12 in Phi- 
lox.) 40 Syro-hex. »)^a>^-> o,Lo_^ o-^-L^ .?. 

«T^r..- *« ; ->^|> 7 «Euseb. 43 Idem. 

44 Syro-hex. * .o>V~a-< U? .oo>— ?s^.o .('. Euseb.: o6tv 
Kal Ta 6ii^pi)p.aTa aiTwv, t) xara tov 'KkvKov, ai Kardppoiai airav, 
rj Kara tov 2., to peidpa aiTaiv, peTefidXkfTO (ls alpa. Eu- 

seb. 4e Montef. ex Drusio affert : 'A. nditfivtav. Idem 

ad Exod. viii. 2 1 edidit : 'A. nappviav (sic). Fons hujus 
Iectionis est Hieronymi dictum in Epist. ad Sun. et Fret. 
86: "Kwopvta, non ut Latini interpretati sunt, mmca 
canina dicitur per v Graecam literam; sed juxta He- 
braicam intelligentiam per hi<f>8oyyov debet scribi ol, ut sit 
Kowopvtav, id est, omne muscarum genus. [Immo Koivouvta, 
sicubi inciderit, est vulgaris scribae lapsus pro Kvvouvta. 
Vid. Scharfenberg. in Animadv. ad Exod.viii. 21.] Aquila irauuviav [sic edebatur ab Erasmo usque ad Martianaeum], 
id est, omnimodam muscam, interpretatus est." Pro nap- 
uviav, seu potius irduuvtav, (quod non ex codicum lectione, 
sed ex Erasmi ingenio, Graeca vocabula, more suo, ad 
Hieronymi Latina temere aptantis, profluxisse credibile 
est) Martianaeus edendum curavit irduutKrov, omnimodam 
mixturam, quod de muscis intellexit Hieron. (In MS. 
Bodl., Canon. Lat. Pat. btxxviii, invenimus ■trdvuucrov.) Ad 
nostrum locum Syrus commode affert : .ot ♦ LjfiN... ^a .< . 
» L-jn \ ... Bugatus vertit: A. omnigenam muscam. 
Vta, muscam; sed haec notio vocis Syriacae non nisi con- 
jecturis incertis inniti videtur; et idem V. D. ad Psal. 
civ. 31, ubi Aquilae tribuitur Utt^a Lo^.ol9, rectius 
interpretatus est, omnigena mixtura, h. e. ndnpucrov. Res- 
tat locus archetypus Exod. viii. 21, ad quem pro Kwduvia 
(\ ^^ ■ os;), Syrus noster in marg. affert: ♦ Lj oN »^, .(. ♦ I^A- .L ^a. *. --/ ubi ad Aquilam olim exstitisse Ijc.\,m.^-.N probabiliter conjecit Ceriani. 
og 2 228 PSALMI. [Psalm. LXXVII. 46- /iviav cpayetv avTovs, Kal /3dTpa\ov SiacpOeipai avrovs 17 46. r\wh twri tfan* hvrh tfw. m dedit 

*»»• v :-t T • • at : • T V I 

brucho proventum eorum, et laborem (fruges) 
eorum locustae. O'. Kal eScoKe rfj epvcrifSrf 
('A. t£ /S/oovx® 48 ) w Kapnbv avrcov, Kal tovs 
irovovs avrcov rfj ccKptSi. 2. tov Sovtos tco 
/jcvgrJTt) tcl yevvrjfiaTa avrcov, Kal tovs K&irovs 
avTcov Tjj a.KpiSi.'® 

47. Voaia Dniopcri d3D5 Tffls 3hn\ oc«rf« 

tt — :— t i; • : at : — tt - — :— 

grandine vites eorum, et sycomoros eorumpruina 
(s./ormicis). O'. direKTeivev ev \a\d(rf ttjv 
afmeXov aiiTcov, Kal tcls avKafiivovs avTcov ev 
Tfj irdyyrj. 'A; . . Tas avKop.6povs avTcov ev 
Kpvei. 2. tov diroKTeivavTos ev xaXdgr/ ttjv 
dfnreXov aiiTcov, Kal Tcts crvKOfjLopovs avTcov ev 
CTKCo\rfKl. m 

48. D^Stf-lS DPP313Q1 mW Tfi 1 ? *W3"\. Et 

• t :t v ••!: • at • : tt— •• : — 

tradidit grandini jumenta eorum, et pecus eorum 
fulguribus. O'. Kal napeScoKev ev xaXdfy to. 
KTrjvt] avTcov, Kal tt)v virap£iv avTcov r<2 nvpi 

('A. tois Trrrewois 61 ). 2. TOV eKSovTOS \oL/lCp 

rd KTrjvq ai/Tcov, Kal rd KTf]fiaTa aiircov 
olcovoTs. 62 

49. Cjn ''SMW nnbtyp. Legationem angelorum 

malorum. O'. d7rocrToXf)i> & dyyeXcov novn- 
pcov. 2. €7ra7rocrToAT)i/ dyyeAcoi/ Ka/coiWcoi'. 63 

50. iBM? ^nj D?D^. Complanavit semitam irae suae. O'. coSonoivae rpifiov rfj opyfj ai/rov. 
'A. coSonoirfaev drpanbv t<o 6v/iS> ai>T0V. M 2. 
otecrrpcocre»' arpanov Tfj opyfj avTOV. 

50. THfbn 1TW D ^D1« Et vitam eorum pesti 

tradidit. O'. Kal tol KTrjvrj avrcov eis Qdvarov 

OVVeK\eiCTe. 2. dXka ttjv £a>r)v avrav Xoipw <?£«'- 

* se 

OCDKeV. 

51. Dn-HniSG D^TiN n^tpS^. Primitias virium 

in tabernaculis Cham. O'. dnap\f)v novcov 
avTcov ev tols cTKnvcofiacrL Xa//. A. Kecpakaiov 
\vrrS>v ev tols aKenais Xd/f. 57 2. npcoreiov 
Svvdfiecos avTcov ev Ta?s aKnvcoaecrL Xd/t. 58 

52. D -iny^. Et duxit eos. O'. rfyayev avrovs. 

A. Koi rjka&ev avrois. 

53. V1TT2 «7 1 } nDlS DTO^. ^ rf Mir « eos secure, 

et non timuerunt. O'. Kal coS-qyncrev avrovs 
kv eXiriSi, Kal ovk eSeiXiaaav. 'A. Kal KaBco- 
Srjyrfcrev avrovs eis ireTroidrjaiv, Kal ovk emor]- 
6rfo-av. 2. coSrjyrfo-ev avrovs dcpofiovs Kai 

l t flO 

a7TTOT;TOt;s'. w 

54. i^Q"] nn2J? nt - " ^n. Ad montem hunc quem 

acquisivit dextera ejus. O'. opos tovto 8 e/cTr/- 
o~aro r) 8e£icL aiiTov. 2. opoj o eKTr/o-aTO t) 
8e£id avTov. 91 

56. TTIDJj}. i?^ restiterunt. O'. xat irapeiriKpavav. ,62 A. «ai rrpoaripio-av.' 

57. lliQ^i. £^ perfide egerunt. O'. /cat f)crvv6e- 4r Euseb. 48 Idem. Syro-hex. tJL—JLX .^. 

49 Euseb. Syro-hex. ♦ )l^.| n \ ,^o. Idem scholium 
affert: •• J^-^-b scarabaeo (jfe. «oa-iMN) parvo similis est, 
et exsugit [uude nomen /iuf^n/s, a u.v{ao>, sugd\ spicam, et 

non producit fructum." M Euseb. affert : 2. toG 

iv o-KukrjKi ; et mox: S. t<3 0-kwKtiki. 'A. iv Kpvei, Nobil.: 
2. ra CTKaKriKi (hoc male pro rfi aKpiSt V. 46). 'A. iv KpifL. 
Theodoret. testatur : ras iiivroi o-VKafilvovs 01 oXXot epu^KfVTat 
avKOLLopovs r)pp.r)v(vo-av. SjTO-hex. affert: .Oovlol .kflo .(. 

♦ )<^^J-2> .1 1 * UXofc^» t. 61 Syro-hex. ./. 

♦ Jfcs-it3. 62 Euseb., Theodoret., Nobil., et Codd. 
264, 268. "Duo MSS. Kegii [et Cod. 268] habent X.ucp." 
— Montef. Pro KTr)p.aTa Cod. 264 o-KT/i/touara legit. Syro- 
hex. ."yO o ) N .» )j . s ~i L-jIo vi N <n N.«?f oot? .40. 

♦ )^-^-X yoo) 1 . 1 fio. ■ Euseb. Theodoret., Nobil.: 2. ayyikuv KaKovvrwv. Syro-hex.: 2. KaKovvrmv 
{\ ' *) ^^t) m Sic Montef, non memorato auctore. 

65 Euseb. 66 Syro-hex. )oIct.vi,N yOOMw^l )!«' . jo. 

« p2> -7 6r Euseb. : 'A. eV toij o-xeVait Xdu. Versionem 

supplet Syro-hex. ♦ lfc.fi \? Lj»_» .f ) . Cf Hex. ad Gen. 
xlix. 3. 68 Euseb., qui habet 8wdueo>v. Syro-hex. 

affert: ♦ .ooiN.,^» )lo . ■ ■» .a». 69 Syro-hex. ./. 

* .q-ji' a?»o. 60 Euseb. 61 Hieron. in Epist. 
ad Sun. et Fret. 50 : " Pro quo apud LXX legitur, Spos 

tovto iKTrjO-aro rj S. auroO, et non, ut VOS putatis, 8 iKTr)o-aTO, 

hoc est, quem acquisivit dextera ejus. Melius ergo secun- 
dum Hebraicam proprietatem interpretatus est Sym., mon- 
tem quem acquisivit dextera ejus." 62 Syro-hex. .(. 

♦ «-»^>o. Cf. ad Psal. civ. 28. -Psalm. LXXVII. 66.] PSALMI. 229 Tr/aav (alia exempl. t)6eTT]oav' i ~). Ot wdvres' 
Kal t]avv6eTr]aav.-* 

57. ~TP~) ^i??' Ut arcus deceptionis. O'. (ls 

Tq£oi> OTpcfiXov. 'A. it rdfov imdiotas. 2. 
it Ttifov do8tvis. 

58. DHiDlS. Jm sacellis suis. O'. «7r2 Tofy /Soi/- 

vofy avTcov. 'A. «y ToFy ityr/Xory avTco»'. 66 

59. TRttlJl. J5tf iratus est. O'. /cat vwepdSe. 

'A. /cat a.vvncp6cTrjo-cv. 67 2. /cat exoXojflry. 98 

Vw^toia INn DKO*l. .E/ reprobavit valde 
Israelem. O'. /cat 1 e£ov8evcooe a<p6Spa tov 
'lapar)X. 2. Kal dweSoKipaoc o<p6Spa tov 
'loparjX. 69 

60. V?tt> )3ttfo BJlflft. ifr repudiavit tabernaculum 

Silo. O'. /cat dwcoaaro tt)v okt]vt)v 2r/Xc6/t. 
2. Kal dneppi^rc tt)v aKrjvcooiv tt)v 2ryXa>/u. 70 

D"1NS ]3tp vHN. Tentorium quod collocavit 
inter homines. O'. 0. oKrjvcopa — avrov m ov 
KaTcaK-qvoio-cv cv dv6p<owois. 71 2. /cat tt)v 
oktjvcooiv tt)v ISpvdeioav cv dv6p<owois. 72 

61. "WV. Robur ejus. O'. t^ lo-^vv avrSov. 'A. 

TO Kparos avrcov. 
VnMCT>, Splendorem ejus. O'. tt)v /caXXo- 

Iflp» ai/rco»'. A. E'. ro Kavxiiw (s. r^f Kavxw'") 
> - 74 62 63 64 65 66, 1SJ> innS "OCW. £/ tradidit gladio popuium 
suum. O". Kal avvcKXeiaev cis pou<paiav rbv 
Xabv avToD. 2. Kal e£eScoKtv cis pdya.pav 
rbv Xabv avrov. 7t 

"iS^nn 'irnrm'.. Et tn hereditatem suam 
iratus est. O'. Kal tt)v KXr-povouiav airrov 

VWCpeiSc. 2. Ka\ Kara ttjs itXijpou^taf avTov i\oKit6t\. 

V/jWt N /. 2Vb» celebratae sunt (epithalamiis). 
Aliter: Non lamentatae sunt. O'. ovk ewiv- 
Qrfoav (alia exempl. cwcv6r]6r]aav 77 ). 'A. oi>\ 
vpvqd-qaav. 2. 0. E'. ovk ewnve6qoav. S'. 
ouoicos toTs O'. 78 

rO^in & Vnin^l. £f rirfuae ejus nm 
fleverunt. O'. /cat" ai XVP al avrcov ov KXavoSrj- 
oovrai. 2. Kal al )(T]pev6eioai avrcov ovk 
cKXavoav. 70 

P5P l^inp "VQ33. Tanquam heros victus a 
vino. O'. 'A. coy cWaroy KCKpatwaXqKcbs (alia 
exempl. /cat /ce/cpat7raXr//cojy 80 ) «£ ofpov. 2. ojy 
6Wardy SiaXaXcov e£ oivov. sl 

"Tin^ V^2£ "^l. 2?/; percussit hostes suos re- 
trorsum. O'. /cat ewdra^c tovs eyflpovs airrov 
eis t<\ bwiooo. 'A. Kal ewXr)£e 6X(fiovTas avrbv 
owioco. 2. /cat ewdrafce tovs evavriovs avrcov 
owiao). O. /cat ewdra^c Toiis 6Xif3ovTas avrbv 
awioco.* 2 63 Sic Comp., Ald., Theodoret., et codd. Syro-hex. 
.c\ v>\ go. 61 Hieron. in Epist. ad Sun. et Fret. 50 : 

" El non servaverunt pactum. Scio quod pactum non 
habeat in Hebraeo ; sed quando omnes voce simili trans- 
tulerunt, rjo-vvdiTqo-av, et apud Graecos avv6r)ia) pactum dici- 
tur, ex uno verbo significatur, non servaverunt pactum; 
licet LXX rjSiTTto-av posuerint." M Syro-hex. ^.l .}. 

■■■■ \h^-~~a \)±~m-i~ ^_/ ,jo «)o?.t |U«. M "In 

libro, De locis Hebraicis, Bama Aquila semper ityrjAos red- 
dit." — Drusi-is. 6r Euseb. 68 Celb. cmxvp^ 

scriptus. SjTo-hex. .JL^io .^9. Cf. adv. 21. ™ Eu- 
seb. Syro-hex. Symmacho continuat: ~-^a° ■,. \ m (o 

» Euseb. 73 Idem. 
rs Euseb. Comp., Ald., Theodoret., et codd. Syro-hex. m A ^ iw 9. 
78 Nobil. (qui l-u>T)o&T)oav habet), Vat. Euseb. affert: 'A. 

oix v-Tt)ivr)o6T)oav (sic). 2. ouk i-TT)vi&qoav. Idcm Vero 
enarrat: Oiierrt yap •itra vpvwv Ka\ irraivav ovvr)6as tois ya- 
•■ovpivats Trapt&i&ovTo dvopdoi, Kara MJff rav \oitt£>v ippiprtua, 
K.r.i. Denique Syro-hex. ♦ ..mNoli' JI . jb. n Euseb., 
Reg. unus. Syro-hex. affert: 2. oi KXavoovra- (^aa Jl). 

80 Sic Comp., Ald., Theodoret., et codd. Syro-hex. i?f»?o, 
cum nota marginali, KAI K6KPenAAHKct)C (sic). Mire 
Parsonsius : " Syr. Bar Hebr. tanquam potens caupo (I)." 

81 Euseb. Syro-hex. ♦ )jje— ^ao jj>,? )■ " ■ '^y*< ••«•• 70 Euseb. 
74 Syro-hex. ♦ v oot»o«. -ifi ■ N .ot .(. n Reg. unus. 76 Syro-hex. [ m.9> Lo^— / "^i-o .^0. 
Montef. ex Eusebio male intellecto Sym- (Nota