Skip to main content

Full text of "Res Publica Atheniensium ..."

See other formats


SUPPLEMENTUM 
ARISTOTELICUM EDITUM CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE VOLUMINIS III 

PARS II ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM BEROLINI 

TYPIS £T IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MCMIII ARISTOTELIS 

RES PUBLICA 

ATHENIENSIUM CONSILIO ET AUCTOR]TATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE EDIDIT FRIDERICUS G. KENYON BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MCMIII Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/p2respublicaathe03aris PRAEFATIO Aristotelis libellus de re publica Atheniensium cm- in hoc Supplemento j^^f^^^/^j"^ 
locum obtineat, facile sine verbosis argumentis quivis intelliget. Post cetera *eUci 
Stagiritae opera, quibus tempus edax pepercit, nunc sub finem saeculorum 
in lucem protractus, in editione Academica Berolinensi looum quasi de iure 
sibi vindicat, sociumque inveuit illum de re medica libellnm quem, ab 
harenis Aegyptiacis simul arreptum unaque in Musenm Britannicum illatum, 
abhinc decem annis felicissirae edidit Hermannus Diels^). de auctoritate 
huius Politiae hic nulla erit quaestio. Aristotelicum esse non miuore iure 
quam Menonia illa excerpta, nemo non concedet; immo opus idem esse 
quod ab antiquis scriptoribus Aristoteli ipsi una voce tribuitur, certissimis 
argumentis probari potest; itaque hic suum sibi locum postularet, etiam si 
ab ipsius Aristotelis manu et ratione alienum esse iudicaremus, — id quod 
tamen nos nuUo modo concedimus, neque sane adhuc a quoquam idoneis 
argumentis probatum est. 

Edendum igitur esse cum ceteris Aristotelicis libris in editione Aoa- 
demica hunc librum consentient omnes; de editore autem fortassc mira- 
buntm" nonnulli. cum autem multi sint, — quorum inter primos Hermannum 
Diels et Udalricum de Wilamowitz-Moellendorff houoris causa nomino, — 
qui rem maiore sollertia, acumiue, experientia, doctrina peragere possent, 
illis varias ob causas non contigit opus suscipere, praecipue cum papyrum 
ipsam sub oculis habere non possent; itaque mihi tandem, cui fors fortuna 
opportunitatem illis non concessam dederat, honos a collegio Academico 
oblatus est, ut qui quasi recens nato sedulus sed imperitus olim ministi-a- 
veram, idem nunc togatum inter adultos ponerem. quem laborem dum 
libenter idemque non sine timore suscipio, rationem huius uovae editiouis 
breviter exponam. 

Ante annum post Christum MDCCCLXXX de opere Aristotelico nlhil 
nisi fragmenta a lexicographis aliisque antiquis scriptoribus citata exstabat, ') Anonymi Londinensis ex Aristotelis latricis Menoniis et aliis medicis eclogae (Sup' 
plementum Aristotelicum vol. III, parS I; ilDCCCLXXXlIl). VI P R A E F A T 1 

CodexBero- q^ae post Neamannum in editione Academica optimc collftgit et edidit 

linoiisis l ' r o 

Valentiiiiis Kose '). lllo demum anno, cum inm terra Aegyptiaca divitias 
suas sepultas oculis nostris reddere coopisset, duo folia codicis papyracei a 
Museo Berolinensi conquisita sunt, quae postquam a viro doctissimo, 
Friderico Blass, ut fragmentum historici anonymi continentla edita sunt*), 
Theodorus Bergk, Academiae Regiae socius, ea pertinere ad Aristotelis de 
r. p. Atheniensium libellura acute conspexit'). cum autem fragmenta haec 
valde rautila sint et lectu difficiliima, multum inter se discrepabant lectiories 
a viris doctissimis e papyro erutae; tandem autem omnia quae legi potuerunt 
iegit, ordine vero disposuit, cum commentario edidit Hermannus Diels"*). 
B fragmentorum Berolinensium (quae in adnotationibus criticis B vocabimus) 
descriptio haec est. fragmentum primum ([) altitudinem habet 13-2 cm, 
latitudinem 13-8 cm; alterum (U) altitudinem 18 cm, latitudinem vero 10 cm. 
utrumque tam in fronte quam a tergo scriptum est, iia at facile pateat codicis, 
non voluminis, istas esse reliquias. scriptura tenuis, amplitudinis mediaej 
incompta, scribae non ita periti opus esse videtur; atramentum pallidum, idem- 
que saepe lapsu temporum evanidura. Aetas eius non omnino facile discernitur, 
sed quarti p. C. saeculi potissimum esse videtur. operis Aristotelici, quale 
nunc nobis pjenius cognitum est, partes has habet; cc. 12,4; 13,1-^5; 
21,4— 22,2i 22,4-7 (ia hac editione pp. 13,1 — 14,12; 14,29 — 15,15; 
25,1—26,1; 26,12—26). lectiones, quotquot quidem discerni poterant, in 
adnotatione critica citatae sunt. 
^'d^nei^r" ^^^ tamen nil nisi gustus epularum lautiornm fuit. initio enim anni 

p. C. MDCCCXC volumina nonnuila papyracea ex Aegypto (de loco quo 
inventa sunt nihil amplius publici iuris adhuc factum est) in Museum 
Britannicum adlata sunt, inter quae quattuor, non sine labore transcripta. 
de re publica Atheniensium agere videbantur; neque scriptoris nomen diu 
latuit, quia fragmenta illa paene omnia, quae collegerat Rose, illa quoque 
quae in codice Berolinensi exstabant, hic suis locis reperta suut. quae 
L voluraina (quibus signum L — Londinensibus scilicet — dedimus) cum 
quasi fundamentura totius operis nostri sint, paullo fusius snnt describenda. 
altifcudinem habent 28 cm, praeter ultimura, quod 25 cm tantum est; lati- 
tudinem habet primura 220 cm, alterum 166 -.5 cm, tertium 91*5 cm, quar- 
tum, ut nunc accuratius dispositum est, 79 cm. nec tamen haec pristina 
forma ])apyri fuit. in aitero enim latere quod prius ad scripturam recipiendam 
adhibitum est (quippe quod papyri fibras pronas, non transverso ordine 
stantes habeat), scriptae iuventae sunt rationes pecuniae acceptae et ex- 
pensae, a villico quodam Didymo pro domino Epimacho in annis regni 
Vespasiani decimo et undecimo (post Chr. 78 et 79) confectae. harurn ') Aristoleiis npera; ediriil Acadtmia Rejia Born.isica. Vol. V, Arislotetis qui /ere- 
bannir libroruin /Tagmcvla (MDCGCLXX). 
2) Hermes, XV, 366 (MDGCCLXXX). 
^) Rheirtisches Museum, XXXVII, 87 (MDCCCLXXXI). 
*) Abhandlungen der kgl. Akndemie der Wissenschajten zu Berlin, MDCCGLXXXV. PKAEFA.riO VII 

qiiidem rationiim pars prior ea est quae partem AristoteHci operis ultiraara 
(id est, volumen quartum) in tergo tenet; hoc tamen aliud iuisse volumen 
e mensuris quas supra dedi iiquet, decimique annl rationes reddit. undecimi 
anni computus in tria volumina divisus est. primum ad partem Aristotelici 
operis priorem recipiendam ita adhibitum est, ut initiura scripturae Didymi 
a tergo extremum scriptoris recentioris pensum habeat; quin etiam, cum 
papyrus scriptori Aristoteiis non sufficeret, foliuin aliud magnum addebatur. 
quod nunc pagina undecima Aristotelici operis occupat'). prius tamen 
quam rerum publicarum Atheniensium fortunae hic narrarentur, initium 
fecerat aliquis commentaria (argumentum et scholia) in orationem Demo- 
sthenis Midianam transcribendi, post paginas autem unam et dimidiam 
trauscriptas finem labori posuerat'). hoc deinceps deleto, Aristotelici libri 
pars prior in paginis undecim conscripta est, quae ita inter sese discrepant 
ut undecima latitudinem 28 cm, decima 12 cm, nona 21 cm, ceterae autem 
circa 14 — 16 cm habeant. voiumen alterum (littera B a scriba signatum) 
tredecira habet paginas, similiter dispositas, ita ut initium Aristotelici 
operis finem rationum Didyraearura a tergo habeat: pagina prima latitudinem 
habet 16 cm, ceterae autera (aliis manibus transcriptae) 9-5 — 12 cm. 
Tertium (cui scriba verba xop.o? 7 praeposuit) paginae paulo ampliores sex 
occupant, latitudinis 11-5— 16 cm, quarum una (octava et vicesima) mutila 
est; in hoc initium operis Aristotelici initium ratlonum Didymearum a 
tergo habet. quartum volumen, de quo supra diximus, septem paginas 
habet, latitudinis circa 11 cm; hae omnes lacerae et male habitae, ita ut 
verba multa sola coniectura lecta aut restituta sint, nonnulla adhuc obscura 
atque incerta maneant. 

De aetate codicis plura nunc siint testimonia quam eo tempore fuerant ^eu^^ 
quo primum in lucem datus est, sed idem iudicium. cum enim rationes 
quae in obverso latere papyri sunt annis post Christum natum 78 et 79 
scriptas esse certum neque veri simile sit scripta talia diu esse servata, 
facile evincitur opus Aristotelicum circa A. D. 100 in averso latere esse 
transcriptum. quod iudicium multis nunc testimoniis roboratma est, cum 
permultae eius aetatis papyri intra hos duodecim annos inventae et publici 
iuris factae sint^). unde papyrum Londinensem circa finem saeculi p. Ch. 
primi in Aegypto (fortasse prope oppidum Hermopolim, in qua regione 
rationes Didymeae confectae sunt) transcriptam esse constat. 

Arcbetypum e quo transcriptum est exemplum Londinense iTf^^tilum Arcbetypi 
fuisse inde patet, quod initium operis codex noster- omnino non habet, >) Cura hoc folintn tum prioiuin ad scripturam accipiendam adhiberetur, scriba recto 
latere (pronis scilicet fibris) usus est; aversum absque scriptura est, 

2) Textus in editione mea tertia impressus exstat. 

2) Confer praecipue papyros Musei Britannici 289 (anno 91 scriptam), 142 (a. 95), 
143 (a. 97), et Musei Raineri 215 (a. 83), quamm imagines phototypicae exstant (Greek 
Papyri in the British Museum, vol. II, Atlas of Facsimiles, pl. 34, 43, 44; Fapyrus Erzherzog 
Rainer, Fiihrer durch dic Ausstellung, Taf. IX). vui PRAEFATIO 

neque unquam habuit. incipit enim in medio clausulae imperfectae, quae 
in capite paginae primae reperitur, ante quam spatium paginae vacuura 
relictum est. hoc ideo esse factum ut initio voluminis quasi tutamentum 
esset facile creditur, cum in aliis quoque papyris (e. g. ea quae Herodae 
mimos servavit) simile inveniatur; sed quia in ceteris voluminihus huius 
operis nullum tale spatium relictum est, potest etiam illud conici spatium 
propterea relictum esse a scriba primo, quo initium deperditum, si unquam 
reperiretur, insereret. lacunas etiam alibi esse ubi exciderint partes 
Aristotelici operis suspicati sunt nonnulli , nec tamen satis demonstra- 
verunt. 
Lnjrarii ^^ scriptores librarios venimus, qui numero sunt quattuor. primus 

(quem L^ in adnotationibus vocamus) volumen primum totum transcripsit, 
idemque paginam primam in volumine altero, scriptura ille usus minuta 
sed crassiore eius generis quod cursivum nuncupatur, multis compendiis, 
de quibus infra tractabitur. errores ipse suos plerumque correxit, neque, 
quod videmus, multos omnino fecit; non indoctus enim fuisse videtur, 
licet scriba peritus non fuerit. sub fmem autem errores nonnullos correxit 
et litteras male formatas rescripsit etiam scriba quartus (L*). alter (L''), 
qui paginas septem et dimidiam (13 — 20) scripsit, unciali scripturae genere 
utitur, magnitudinis mediocris, visu non iniucundo, sed erroribus scatente, 
praecipue in orthographia. correctoris opere functus est scriba quartus 
(L^), qui menda permulta sustulit, nonnulla tamen reliquit. in medio 
paginae vicesimae opas incipit scriba tertius (L^), qui partem voluminis 
alterius (pp. 20 — 24) confecit, ideraque totum volumen quartum transcripsit. 
et hic quidem scriptura utitur interdum unciali, crassa atque deformi, 
saepius autem cursiva, tenui et rapida, ita ut nonnunquam verba vix legenda 
sint. quod cum accidisset, saepe scriba quartus eadem verba melius super- 
scripsit, idemque errores nonnullos sustulit. volumen denique tertium 
huius scribae (L'*) totum est opus, qui omnia transcripsit et suos ipse 
errores correxit. scriptura parva et oursiva est, manui primae non dis- 
similis, sed minor et tenuior; et quanquam compendiis plerumque iisdem 
utitur, non omnia similia sunt'). hunc autem scriptorem oum munere 
correctoris per totum librum (uonnunquam etiam in provincia scribae primi) 
fungi videamus, ueque qui scriptoriam artem profiteretur sed potius priva- 
tum aliquem hominem haec exarasse: faoilis est coniectura eundem huius 
libri possessorem fuisse, cui nos tot post saecula, totoque divisi orbe, opus 
Aristotelicum servatum debemus. 
Gompcndia Compcndia in hoo libro, quippe qui in usum privatum scriptus sit, 

ita multa ut in paucis aliis usurpantur; neque tamen eadem apud omnes 
scriptores. L' haec adhibet compendia: *). Da disorepantiis quibus L' et L*, uemou L"^ et L^ iuter ee distinguuutur, con- 
ferre licet (lune in bditione mca tertia (pp. XI'I, XIII) scripsi. PRAEFATIO IX 

S = a5xr^v (p. 9,8) o' = ouv 

-{ = ^ap 11;' = Trapct 

8' = 8e W = TTsp vel wepi 

^ = 8ia = cov 

V = elvai Ti- = Tai 

^ = iaXlV T = TTjV 

x' = xai t' = TTjC 

x' = xaTa T = Tu>v 

fx' = [jLev ^ = y povo» 

jj,' = [jieTa 
Praeter haec autern ccmpendia, verba saepe brevioribus forrais ita 
scribit ut iitteras finales omittat, eamque quam postremam retinet super 
versum aiiquantulo erigat; quales sunt 2oXu>v*^, 71^20 , o^p*", x. t. X. hoc in 
verbis plus quam centura triginia efficit I/; praecipue autem terminationes 
quae in -ov, -os, -ou desinunt per solum significat, e. g. TcoXefxapx , 
^uvaix'^, cfr^aet'^, T:Xr,f>*^, ^'^'^X^} ^^ circa quadraginta alia, etiam aXX° pro 
aXXon; semel habet. necnon to pro tov saepe usurp;. ., sicut uXoyoi^, pasiXs*", 
TToXX*", x. T. X. modus infinitivus mediae aut passivae voois saepe pro Oai 
habet, ut Yivea , xofjiiaaar , xXr,poua . praeter hoc non ita saepe in consonanti 
vocem claudit; exstant autem Apiatet , ap^*^, Atti"''', poat \ ^ao , 8t>va^, 0£(iiaTo\ 
6eiJ.iaTox , fio><^, vauixa"^, ovof^, SaXaf^, 2txe', ai>|ji}jioy-, <pi , <pu . si xt>p', pro 
xupio? et 9^ pro 'fr^aiv addas, omnia genera abbreviationis a L' usitata habes. 
In JJ nulla omnino sunt compeudia, nec multa in L^ hic tamen <; 
pro 8pa/(ir^v et u pro 67:20 habet, item ovop'^^ av6pa<;, aTro-jfpa»'-^ aTroYpacpds, 
8iL=6ta', Tpo'=TpoTra>v, -/top = x«"P«v, quae tachygraphici generis signa sunt; 
et xoi saepe ita cursive scribitur ut paene corapendium fiat. praeterea 
verbahaec abbreviata inveuiuntur: zo = ■iroXew?, TroXt'' = ■rtoXiToiv, t" = t^?. 
L* speciem eandem quae in L^ est plerumque reddit. compendia haec habet: a = ava 
^ = iicta 


Y = Yctp 
(x' = uojv (voia,UJV, p. 26, 


^ ^U 
30; aTa{){xrov,p. 26,32) 


8' = 6td 
v' =. vu>v (irevTaxoaiOjjLe- 


< ==: opa;^!J./j 
8i(xvu>v, p. 25,6) 


N. = etvot 
0' — ouv 


s: = eiot 
7c = Trapd 


^ = eoTi 
v:' = repi 


0' == Oa- 
0' = ouv 


0' = OuiV (xpiOuiv, p, 


,26, 


Tu^ = Tai 


36, ut videtur) 
T = T7JV 


x' = xot 
T = TT]? 


x' = XOTd 
t' = TU>v 


ji' = jiev 
= 6'^ X PRAEFATIO 

Ergo viginti septem compendiorum septemdecim scribae utrique L^ 

et L* communia sunt; sibi propria habet L' S = auTYjv et >k =7,povo^, L* 

autem a, <, 5:, %' (= 8ai et dujv), |j/ (= fioiv), v', u. verbis abbreviatis 

1/ minus saepe quam JJ utitur; in praecipue non nisi ter verbum desinit, 

u> pro tov in quiuque verbis stat, o^ pro ou? seraeL In cousonanti ex- 

ountia habet ^otai , ^o'j^, •(xmn'^, yuvoti^, xpi , vof^, ei3o , t^ (== Trpo?), 

ypqiia^^). Pro «tto exhibet etiam compendium singulare a<' (p. 27,23). 

Editoros Talis igitur est papyrus unde Aristotelis librum anno MDCCCXCI 

primum edidi, accuratius editione tertia anno MDCCCXCII. editiones alias 

:ilii curaverunt: Herwerden et van Leeuwen (MDCCCXCI), Kaibel et 

von Wilamowitz-Moellendorff (MDCCCXCI semel et bis, et MDCCCXCVIII), 

Ferrini (MDCCCXCI), Blass (MDCCCXCIJ, MDCCCXCV, MDCCCXCVIII; 

quarta nunc prodiit), Sandys (MDCCCXCIIl), Lowjagin (MDCCCXCV)^), 

partim etiarn Haussoullier') (MDCCCXCUI) et Hude^) (MDCCCXCII). 

papyrum ipsam contulit horum nemo nisi Blass. et pro editione Kaibelii 

et WilamoAvitzii tertia Wiicken, ceteris editio phototypica praesto fuit. 

Fraementa accedit ut decem post annos fragmenta alia eorundera voluminum ex Aegypto 

in Angliam missa sint, quorum textus nunc primum in lucem profertur. 

frustula sane sunt parva, ne dicam minutissima, quae paucas tantum litteras 

contiuent; neque ta.men omnino inutilia sunt. maximum inter haec est 

fragmentum quod iacunam in primis volurainis quarti versibus complet 

(p. 74,22sqq. huius editionis); cetera in pp. 53,3, 64,3, 71,22, 72,7, 73,6, 

73,10, 74,7, 78,7, invenientur (vide adnotationes criticas). his igitur novis 

subsidiis auctus, et novatotius codicis collatioue facta, editionem hanc paravi. 

Editionis fn textu constituendo cautus fui. cum enim nullus dubitem, iu me- 

nuius ratio . . ... 

moriam uno codice servatam quin plures quam scimus errores se insinuare 
potuerint, persuadere mihi nequeo nos, nisi manifestus sit error, coniecturis 
adhibitis non plus damni quara auxilii esse adlaturos. Ubi manifestus est 
error, aut hiat papyrus, inter supplementa a viris doctissimis proposita 
elegi ut potui; paucissima et levissima mea addidi. supplementorum primum 
quemque auctorem in adnotationibus semper nominavi: si nomen abest, 
meum est. omnino hoc in mente habui, ut textum Aristotelicum qualis 
in papyro Londinensi exstat, certissimis tantum amotis erroribus, quam 
accuratissime ante oculos haberet lector. ergo si quid in codice mutavi, 
omnia vel levissiraa in adnotationibus notavi. taedio fortasse nonnullis 
erit, omnia quae in orthographia peccavit scriba alter (L") ordine longo 

') Plura si quis velit, videat „observationes palaeographicas" Leeuweni in editione 
Batava (Lugd. MDCCCXCI), qui omnia ordice et numero disposuit. 

Aristotelis 'A0HNAIQN IIOAITEIA graoce et russice St. Petroburgi (hanc non 
ipse vidi). 

') La Conslitutton d'Athenes avnnt Dracon (cc. I — III), Revue de Philologie, toni. XVII; 
etiam cc. LXIV— LXIX ilid., tom. XV. 

*) APIi^TOTEAOrS AeHNAIQN nOAITEIA: den historiske Del (kapp. I-XLI) ud- 
givet med Fortolkning (Ilauniae; idern Germauice Lipsiae). PRAEFATIO XI 

exposita videre; sed in codice unico edendo operae pretium esse videbatur 
omnia semel referre; in ceterum eligat sibi quisque quod velit. 

Quod ad ceteras adnotationes attinet, non necessarium putavi semper 
indicare quis primum recte verbum hoc vel illud in papyro esse aut viderit 
aut divinaverit. scio equidem nimirum in editione principi multos irrepsisse 
errores, multa aliorum scientia et acumine postea restitata esse. textus 
autem, qualis nunc exstat, non unius hominis opus est; sed partera suam 
cuique in adnotationibus usque tribuere supervacaneum videbatur. itaque 
codicis lectiones, quales nunc esse iudico, imprimendas curavi, nihil ad- 
notavi, nisi ubi aut lectio dubia est aut aliquid quod in codice non exstat 
in textum rettuli. 

De quarto volumine plura nonnuJla sunt praefanda. in his laceris ,j,i,fequarto 
fragmentis laboraverunt multi: textum legere et restituere miro successa 
conati sunt Wikmowitz, Haussoullier, Blass, Wilcken; sensum iuvestigaverunt, 
maltis locis recte constituerunt Teusch ') et Photiades'). his nunc aliquid 
addidisse me credo, dum fragmenta ipsa papyri, antehac disiecta iacentia, 
suo quodque loco reddo; unde ut verba et iitteras nounullas legerem con- 
tigit, sententiamque hic illic melius, ut mihi videor, restituerem. omniuo 
contextus totius voluminis, omnium quos nominavi coniunctis laboribus, 
nunc ita sanus et continuus exstat (excepto extremo cap. LXVII), ut causa 
nuUa iam impediat quominus haec pars operis eadem sub forma cum 
ceteris appareat. itaque in capita et clausulas eam divisi, ita ut totus 
liber novem et sexaginta capitibus constituta sit; et quanquam dubitationes 
nonnullis locis adhuc manent et fortasse manebunt, nihilominus totum opus 
Aristotelicum nunc tandem continuo tenore et textu magna pro parte satis 
stabilito legere licebit. 

Testimonia amplissima e lexicographis aliisque scriptoribus sedula '^®^'^*"""" 
industria collegit vir doctissimus G. Wentzel; de quibus quae praefanda 
sunt ipse dicet. His addidi locos nonnullos ex eis scriptoribus — Herodoto 
scilicet et Thucydide et Xenophonte — quorum opera (praeter alia non 
servata) ante oculos habuisse videtur Aristoteles, necnon ex Aristotelis ipsius 
Politicis, ut eluceat quautum in utroque opere eadem sit mens, idem de 
rebus praeteritis iudicium. et hos quidem fontes a testimoniis a Wentzelio 
collectis ita distinxi, ut nomina scriptorum capitalibus litteris (velut Herod., 
Thuc.) imprimerem. 

Indices nominum et verborum (quales antea etiam Hervs^erden-Leeuwen ^^^"'^ 
et Sandys editionibus suis adiecerunt) sed uberiores et pleniores confecit 
sedulo iuvenis bonae spei E. Neustadt Berolinensis. 

Quae cum ita sint, quid restat uisi ut omnibus quorum auxilio hanc ^'^*'^""" 
editionem perfeci grates agara? omnes nominare non licet; multi enim 
laboraverunt. et nos in labores eorum iutroivimus. illos praecipue cora- ') De sortiticne iudicum apud Athenienses (Gottingae, MDCCCXCIV). 
6 'A&/)va, tomm. X, XI, XiV, XV. xir PRAEFATIO 

memorare iiivat qui tredecim fere antehac annis errores novicii editoris ita 
correxerunt ut si quid feliciter elaboratum erat, laudibus vel immeritis 
prosequerentur, sin minus, verbis amicis instigantes edocerent; quorum 
inter primos Kaibelium, quem immatura morte poremptum lugemus, et 
Wiiamowitz-Moellendorffiura summa observantia nomino. collegis Academiae 
Regiae Borussicae, qui mihi opus hoc tam honorificum detulerunt, grates 
ago; modo ne sit eventus tantae humanitati et benevolentiae impar. ante 
omnes autem Hermanno Diels pro beneficiis muUis debitas referre gratias 
velim; qui primus inter peregrinos editionem meam principem benigna voce 
accepit; qui papyrum illam medicam coniunctis mecum viribus edidit, et, 
dum ipse laborem maximum et sollertiam incomparabilem attulit, mihi 
plus quam debitam laudem tribuit; qui coliegam in Academiara singulari 
studio et benevolentia vocatum me amplexus est; qui ad editionem hanc con- 
ficiendam honorificentissime appellavit, et in conficienda consilio et scientia 
semper adiuvit. pauca liaec verba atque infirma; non infirma memoria et 
voluntas, quibus virum tantum prosequor. 

Datum Londini _ ^ _. 

Kal. Octobr. MCMIII. Fridericus G. Kenyon. Testimonia composui quaecumque repperi omnia: his addidi locos 
nonnullos qui utrum ex Aristotelis libello fluxerint necne homines docti 
adhuc disputant aut certe ambigunt, seclusi quae ab Aristotele aliena esse 
meo quidem iudicio certum est; qua in re largior quam parcior esse malui. 
verba scriptorum ita edidi, ut clare appareat, quid iibri mann scripti ex- 
hibeant; in lexicographis et gramraaticis et meis et Reitzensteinii et Bethii 
in Diogene Laertio Dielesianis copiis usus sum, ubi si quid discrepat ab 
lectione editionum adhuc pervulgatarum, id ex codicibus sumptum esse 
moneo; reliquorum auctorum verba ut ad fidem codicum recenserem, adii 
editiones et commentationes virorum doctorum eas, quae de libris manu- 
scriptis aliquid referunt. restat ut ego quoque Hermanno Diels gratias 
debitas agam: qui huic quoque parti libelli patronus extitit strenuus et 
indefessus, 

Datum Berolini _, 

a. d. VII Kal. Nov. Georgius Wentzel. APISTOTEAOrS 
AeHNAIQN nOAITEIA SttppL Arist. 111 2. Arist. r. p. Atheu. SIGNORUM EXPLICATIO IN TEXTU 

[ana] litterae coniectura restitutae pro oblitteratis aut lacuna hauslis 

[[aaaj] litterae delendae 

<aaa> litterae ab editore coritra papyrum additae 

[. . .] ... puncta intra unoos singula siugulas litteras lacuna baustas, extra uuccj posila 

oblitteratas litteras significatit 
aaa litterae non certo lectae IN ADNOTATIONE (aaa) litterue in papyro compendiis significatae 

[i Papyrus Eerolinensis 

]j Papyrus Londiueusis 

L* scriptura pap. Lond. ante correctionem 

L' soriba primus pap. Lond, (cf. praef.) 

L^ scriba alter 

L' scriba tertius 

L* scriba quarlus - 

m editio niassii Teubneriana (Bl* 1892, Bl^ 189.5, BP 1898) 

H-L editio Iferwerdeni et Leeuweni, Lugd. Bat. 1891 

K-W edilio Kaibelii et Wilamowitz-Moelloiulnrfii, Beroiinis (K-W et K-W» 1891, 

K-W» 1898) 

S editio Sondysii, Caatabrigiae 1893 

Wn lectioiies Wilckenii (in K-VV"'j APISTOTEAOr^ AeHNAlQN nOAlTEIA 

Pap. Lond. 

I. — — Muptovo? xa^' tc-paiv otjiocjciv-s^ dpi(JT''v3T)v. •Aa-Oi'(vioobivToz p. 1 
^k tou (XYOu; a[u]Toi pisv dx tcov xd<f(uv £;c^XTQf}-/jaotv, xo Ss 7=vo? auroiv 
ecpuYsv deicpuYiav. 'E^TriJjJ-svioyj^ 8' 6 Kp"/;? itil toutoi; s/.a'&-/)p£ tyjv ttoXiv. 

II. p-STa 5i TaoTa auvo'(3T^ (3Taa'.a'aai tou? ts 7va)pt'ao'j? xal to tcXtjOo; 1 
6 zoXov '/povov [tov o^jxov]. r^v ^^stp aoTtwv •?; -oXiTsta toi; t£ akXoi^ 2 

^Xqapyixr] itaat, xal otj xal soouXsuov ot ■^tsvrjTS? TOt''; irXouatot? xat autol 
xal T(i Tsxva xal at -pvarxc;. xai exaXouvxo TtsXa^Tat xal sxTi^aopor xaTOt 
TatStT^v Y^P TTjV |j.i'a8u)c;tv [T^jp^dCovTO toiv 7:Xou3''a>v touc d^pooc. vj Ss 
iraaa "y^ 8i' iXt^u^v rjV xat et [xtj xol^ (xia&wast, dKoSiooTev, d^toYipLoi 
10 xai auTOt xat oi iTOtSe; i-)ft'YvovTo. xai ol oavctaixol Ttaatv eTct toT? a<ojj.aatv 

■^aav jJ.e)(pC 26X(UV0?* OUTO? OS TCptOTO? i"j'£V£TO TOU Olf^fXOU TTpoaidTr^?. 

/oXeTrty-aTOv jxev o5v xal TTtxpoxaTOv r^v toi; koXXoT? Tuiv xaxd ttjv tcoX».- 3 

Titulus in L nullus est, nedum in B. extat ('AptaroTeXoui 'ASrjvaiwv 7roXtT£^c:jft|) in 
catalogo tert. p. C. saec. (Zundel, Rhein. Mus. 1866, p. 432), quem ex ipso titulo libri 
transcriptum esse verisimile est; plus quinquagies apud Hfirpocrationem, vicies et quater 
cum articulo ('Ap. h tt^ 'A9. tioX.), vicies et quinquies sine art. ('Ap. Iv 'A&. ttoX.), bis Ix 
xf^; 'AptOTOTe)^ou; 'A&. tioX. reperitur etiam cum articulo in lex. rhet. Cantabr. 667,28; 
670,30; 672,20; 674,7; lex. Dem. Patm. 152, schol. in Aristoph. Plut. 278, Zenob. 6,29, 
Etym. Mag. 468,56; sine art. in schol. in Ar. Ach. 234, Lysist. 666. semel occurrit 
'AptaTOT^XTjs £v r^ TtoXtTeta tuiv 'A()7]vai(uv (arg. ad Isocr. Areopag.); semel tv Trj Tiov 'Att. 
TCoX. (schol. in Ar. Av. 1354) 1 suprascripta est littera A, scriptura crassiore 

xarayvtBa&^vTo;] OapSev suprascr. L', sc. -/.aftapDEvTo; 5 tov Stjjxov] delendum, quasi 

emendationem ad t6 irXfiiJoi iu archetypo additam 6 7.(at) post Srj om. L*, suprascr. L^ 
10 EYtvovTo L; cf. Meisterhans ', p. 177 

Testimonia 6 sqq. Plut. SoL 13 a/tac fj.ev yap 6 OT^fxo; tjv \jrJ>y[jtiai xuiv TrXouaftuv. 
•^ 7ap lyeiopyojv Ixe/vot? exTa Tuiv y'^0[x^^u)v teXouvt£;, s-itTyifiopot (£xTrj[j.optot libri, corr. 
Koraes) iTpo5aY&pe'jo'|jLevot xai ^iycz^, '(\ y^ioL Xa[j.pavovTec Irl Toi; atutxajtv dycbYtp-ot T015 
Savti^ouatv /joav, ol [iev autou oouAeuov-s;, ol 0' ItCi Tr)v ^ivvjv 7rt-paaxd[xevoi (ultima ex 
Solouis verbis sumpta infra in cap. Xil ab Aristolele allatis). Phot. neXaxati (= schol. 
Plat. Eulhyphr. 4 C): neXarai (etatv add. schol.): oi Ttapa toI; TrXrjOtov ipyaCdfievoi. xai 
&iQT£C ol oi-coi {hi add. schol.) zai exTi/jfxopoi, eTreior) (^;rei schol.) extt}) ixepet Tuiv xopTrwv 
ttpyaCovro tt/v yt/v. Phot.n TiEXatai: oi (xtaJIct) SouXeuovTe;, ditet t6 r.iXoLi eyyu:, oiov 
i-^-^i^iXQL oia r.twla'f TrpoaitJvTe;. 'ApiaTOTeXTj;. (perperam Kaibel-VVilamowitz hanc glossaio 
ad Aristophanem Hyzantium referunt). Poll. IV 165 exTr^fxopot 5' oi ireXaTai Ttapd toi; 
'ATTixotc Hesych. exrrj|xopoi: oi exruj [j.epet t/jv yrjv YEiuoyouvTe;. Id. dirijxopTo;: £,tTriixopot 
ol x6 exTov xeXouvTe;. 

1* 4 ARiaTOTELiS RES PUBLICA ATHENIENSIUM III l--,') 

T£tav t6 oouXeuctv ^6 iir^v dkXcf. zcil s-t toic a.K//jis couc;;(.ioaivov our.tvb? p.l 

-yap, «)? S^irSt'/, STUYX*^^*^^ fAcTS/OVTS?. 

III. r^v 6' f^ Ta^i; Tr^s ap"/c(!,'a? TtoXitsta? tt); -po liSpy/.ovTOic Toiaos. I 
td? }Jiev ap/d? [xat)]iaTacjav aptiTivoifjv xal TcX6i*tivo/]v t^pj^ov 6e t6 jxsv 
5 TTpuiTov 8td [ptou], |j.STd 03 tauTa [SsJ-tasTS-.av. «xtf^tSTat 05 xal irpoiTat 2 

Toiv apj(«ov rjSav paatXsuc xat Ko/J}j.ap-/o? y,a' [d']p[/uj]v toutoov os TipwTTj 
jxev 7] Tou paatXsoj? (autrj -j-dp r^v Trarptoc), osuripa o' STttxaTeatr^ [roX]»- 
}iap)(ia 8td t6 -('evicj&at Ttvdc t(ov paciXstov td TcoXsata jjLaXaxou^* o})s[v 
xjat Tov "Itova [xsts^riJfAtl^avTo XP^''°'' xaTaXafiouar^i;. TeXsurata o' yj 3 

10 t[ou ajp^x]'"^''''^^^^' ^]' (*-^ T<^P ^Xitou; sttI Msoovtac, svtot 5' izt 'Axa'3tou 
cpotcjt -^svicj&at [tau]tr^v TEx.ur^ptov o' STtffspouaiv ort ot svvsa d'pxovTsc 
6}xvuouaft[v «oJaTrsp [^J^tt 'Axa'aTou td opxia TroiTjasiv, <o; iitt toutou tr,? 
paatXsia^ Trapa^topiiaa^vTtov tujv Koo[pi]o[o)v] atvTt t«)V SoOstsuiv Tfo d'pxovTt 
Btopstov. Touto (xev ouv oitotipu); Ttot' s^^st, {iixpov av TtapaXXattot tot? 

15 xpovoi?* ott o^ TsXsutata totjttov iY^vsto tojv apx«>v, a/jixsiov xat [to] 
|xr^8ov Tujv raTptwv t6v d'py[oj>T?fa: ^totxsfv, «oaTtsp 6 paatXsur xai 6 itoXs- 
(xap^o?, 6l}X dTrXo)[?] td eTrtOsTa* oio xai vswatt YS70V.-V tj oipx^ \itYJ.ki], 
tot; lTt[t]&iTot? au?r^{)E[t]aa. 0[Ea];.xoOetai oe. ^oXXot? uatspov steaiv 4 

fjpsOr^aav, r]5T^ xat' dvtautov atpoup.i[v(ov] tds d(jydq, OTtto^ dvaYpa^j^avtei; 

20 td Dsajxia (puXatttoai Trp6» tyjv tujv d}xcpt[a]pr(T[ou]vT«)V xpiaiv oto xal 
(xov/j T(bv dpyjxiv oix i^^evsTO TrXstoDv Iviauata;. tor? {xlv ouv xpovot? 5 
ToaouTov Ttposxouatv dXX-/^X(ov. r^aav 8' ou)( ajxa Travts? 01 Iwea d'p-/ovTci;, 
dXX* 6 |xsv paatXsu; sTys to vuv xoXoufievov BouxoXsiov rXr^atov toij Trpu- 
Tavstou (ar,txEiov 8i' STt xat vjv *,'dp t^^ tou SaatXiu); -fuvodxo; r^ aufxust^ic 

25 evToufta 7i'YV£tat Ttp Atovuao) xat 6 7a'ao;), 6 6s a.pyiti'/ t6 itpuTavstov, 6 
6* TtoXiiiopxo; t6 ' ETciXuxstov (0 Trpotspov fxsv exaXstto TroXEfA^jtp/siov, sTtei 
03 ' ET:t'Xuxo^ dv(pxo8o;x7ja£ xat xatsaxitjaasv a5t6 T:oXs;i.ap[x]r]aa? 'ErtXu- 
xstov ExXr^Orj)* OsajxoOitat 8' si/ov to OsafxoOstetov. irt os i'()Xo)vos 

5 p(ou K-W, Il-L 5E7a£Tiav L 7 f^v rarpto;] ita L, ut viii.; ratf-t? legit Wn., 
nou recte, ut opinor 8 yev^aSat K-W, YivEsOat L tiva; suprascr. L* 

11 Ta-jTTjV K-W 12 ofxvuouai . riiTa legit Wn., .spatio vix idonea; (Jtxvjooitv -^ (x}jv 
ta K-W^ 'Ay.a'aTou] too suprascr. L'? xa noa plane certuin 17 aTiXto; Wu, 
•ta del. Wilaai. (K-W^) 20 (^ix^ptaprjf^vTtov Wn. 22 aX/.irjtov L, corr. lackson et 
cett. 23 pouxoXio(v) L, corr. K-W (cf. testira.) 24 a(u(x){xtSts L 25 Ytvetat L 
2G 0] C16 Wn, (K-W^), non recte, ut opinor 27 eT-tXu-/to(v) L 28 0£(j,uo9e-io(v) L 

22 glossa Lexici Bekk. quarti 184,11 (appvTs; 0'" c-jtot rpo Ttov SfJXtovo; vo'(xtov ^sav) 
plenior servata a Suida s. v. apytaw et in Lexico Bachm, (p. 449,17 Bk.): ap/ovTec ol ^vve'a 
T<ve?' &£au.o8lTat e;, oipyw^, paatXeo;, ro?dijap/_oc. xal rpo pev t<I»v 2o'X««v&s vo'fx(ov «ox 
^;f(V auToT; a(xa Sf/.^Ceiv, (xXX' 6 fxev ^aatXeuc y.aBfjato Tt-^ip-^t Tiil xaXoyp.ivio po'j<toXe(<j) — 
t6 5e t^v zXr^aiov tou TrpuTavetou — , 6 de roXep.apyo; Iv ('Krt^Xoxstti) v.al 6 ap^tov irapfi 
t6 OeaixoSecitov, xupiof xe ■^aav (oare ta; Sty.a; auTOTeXet; TroietaSai. uctepov oi 2f5X(ovo; 
vjfjbf Etepov a(»T0t; TeXettai vj (xovov uroxpfvouat (lcg, tivaxptvouat) tou» dvTtofxooc 

24 Uesych. Atovjoou Yotjio;: ttjJ tou paai}.4«»{ Yuvaty.6s y-al (tou) Oeou -(hixai ya(xo;. 

26 Hesycb. 'Et:iXux(£)iov: cJp^jnov tou mXe(i.a'p)^ou 'A&rjvTrjOtv. 

28 Scliol. Plaf. Phaedr. 23-5 0: ol 6e ,()ca(xo9^Tat £$ eiat tov dpi9;xov, d»'' ojv 

xai 6 T(Jir'j?, OTtou auvTjeaav xat iattoiivTo, Ss,M.(aTiov (leg. 8e3{xoi)£Tetov) ixaXeTto ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM lU 5-V 2 5 

[a-Jayts; £i; to 0£7[i.oO£TSiov auvT,XOov. -/'jpioi 0' r^aav xat xci^ oixac p. 1 
«u-QTiXjr; [xpivjsiv xal ou/ <5a::;p vuv nf/oavaxptviiv, toc ;j.£y oov kSoI 
ta? ap/a> -ootov eiys tov tpoTTov. t; os xtuv 'ApEOTraYtTuiv PouXt) tt.v |jl£v 6 
Tot^tv slys Tou SiaT/jpsrv tou; v6[xo'jc, Stto/st ok xci. 71X210-« xal Ta tjLi-YisTa 
6 Tu)v £v T-([ TtdXst, xal xoXaCouaa xat CT^jatoOaa r.di'^xa^ tou; dxoafiouvTac 
xuptu)?. 7) "^ap aip;(jt$ Totv dp)^dv-iov dptaTtvOTjV xat 7:Xoutivot^v -^v, ez <i)V 
01 'ApcOTraYiTai xaOtaTavTO' 010 xat ixdvrj Tuiv d^ywj auT"^ p-sasvT^xe ota 
piou xai vuv. 

IV. 7) u£v ouv -iipfoTy) iroXiTsia TauTT^v z\'/z ttjv d-o';pa(pTiV. [xSTa 1 

10 02 TauTa j(pdvou Ttvb; ou TroXXou otsXOdvTo? i~' 'AptaTat)^[j,ou apyovxo^ 
Apd[x]u)v ToW Oeajxouc £OT/,tsv 7; os Td;t; auTTj tovos tov TpOTTOV eTjre. 
diTS§sooTO [xsv f, roXiTSia Toi? orXa Kaps)^o;xsvotc. -ifjpouvTo Ss tou; ixsv 2 
swsa dpy^ovTas xal Triu; Tayta^ ou^rav xsx-T^txsvou? oux cXdT-(o osxa fxvaiv 
IXsuOspav, Ta? 8* d^Aac dp/d; | (Ta?) iXaTTou; ex twv oTrXa iiaov/^o- p. 2 

15 ;xsvu)v, aTpa-/iY''^'-^» ^^ '^^^^ t-Trdp/ou; ouatdv duo^atvovTa? oux. sXaTTOv t) 
exaTov jxvuiv sXsuOspav xat Traioas sx "(afxsTTj^ •(wav/.oc -'VT,aLOu; u-sp 8sxa 
STTj YsyovoTa;' toutou; 0' s8si Ste^YYJudv tou? TipuTdvstc xat tou? atpaTT^- 
'(ooi xat Tou; tTCTrdp/ou; couc svoo; H-^ZP^ suOuvwv, sYYUT^Tac ex tou 
Oi^Tou TsXou? o£/o;xsvou; ou-sp 0? aTpaTT^Y''-''' ^^^ ^'- tTrTCap/oi. pouXsustv 3 

20 os TSTpaxoaiou; xat sva touc XayovTa? ix t^? TroXtTSia?. xXT^pouaOat Ss 
xat TauTTjV xal Ta; dXXac dp/d; tou; uTisp TptdxovT' Ittj 7*'^'''^*°'^? '^-^^ 
81» Tov auTov U.7J dp^stv TTpb Tou TrdvTas i^sXOsTv tots 6s T:dXtv lc urrap- 
/T,c xXrjpouv. st os tts tuiv pouXsuTuiv, oTav sopa ^ouXt^ t) sxxXTja''o; 
■i(), £xXst;:ot Trjv cjvooov, dTTSTivov 6 jxsv T:svTaxo3ioasottxvo; TpsTs opa/jxd?, 

25 6 8s ir-su; 8qo, Csuyit/jC os }xi7v. t; 3i pouXfj fj i$'Aps''ou Trd^ou 4 

cptjXa^ 7)v Tujv vduuiv xat 6tst>;p£t Ta,- dp/ds ottu); xaTa tou; vdaou; d'p/u)atv. 
i^^v 65 T(o doixoufxsvtp Tpb[; tf^v Tuiv] ' Apso-aYtTuiv pouXfjV etaaYYsXXetv 
dT:oc5at'vovTt T:ap* ov dotxitTat vdtxov. iTti os toi,- a(w[;x]aa'v T^aav ol 5 

oavstatxot, xaOdT:sp etoT^-at, xat fj /wpa 81' hXr^mv f^v. 

30 V. TotauTTjS os TT^; Tdcsu); ouaT^s iv r.^ T:oXtTS''a, xat Tuiv -oXXuiv 1 

6ouXsudvTu)v Toi; dXi-ot;, dvTs'aTT, ToTc -(vwp-rfxot; 6 of,;xo;. tOy^upa; Ss 2 3 ape'>r.afen{<sy\) L 5 r-xvTa;] navTz; L*, cof-r. L' 7 apsoTTic/stTat L 

11 auTT)] auTfTj?) L: Wn. legit auT^ sc. auToO 12 arrEOOTO L*, coir. L' 

U opx^e oiD- L*, add. in marg. L^ (ut recte vidit Wn.) tdc add. Richards et al. 

16 cXeuftsfxov L 17 S^c)8t£YYuav L'-', oei suprascr. L\ quod om. K-W 21 Tpta--tov9 L 
22 i^EXSslv] 5 paene totum peiiit: o[i]£X9£rv Wn. (K-W») 24 r]] rj L 27 aoEOTiayetT^ajv) L I Laert. Diog. I 58 vtal TrptLTO? ttjv o>vaY(t)YT)v twv lvv£a dpy^o'v-a)v i-oir^Zfi £tc To 
suveirelv, o)? 'ATroXXi^otoprj; 'fTjOtv h li^jrii^ui Ileot vop.&i)sTuJv. Akist. Pol. A 14. 
1298 ■■»28 T^TapTO; ck rp6~o', (sc. orj;j.oy.paTiac) th ravTa; rapt ravTOiv ,3o'jX£'i£39ai a'jvto'vTa;. 
Ta; V dp-/a; repl (xT^Sevo; y.ptvEtv dXXi por/ov rpoava/pivfiv, ovrrep r) TtXe^JTaa orjU.oxpana 
vjv 5toix£tTai Tp(5nov. 

II sqq. Arist. Pol. P 12. 1274 «^1.0 Ap'/'xovTO« 'A vojjloi fx^v ebi, :io>.tT£(a 5' uTtapyoJOfl 
Too; v^iixov; edTjxsv iSiov S' £v tois vtljxo'.; cu?f; eanv xt xai jxvemi; ajiov, jtXtjv i^ y.«Xe- 
rox/;; S'a t6 t^; C^i.uia; fxtyefio;. 6 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM V 2— VI 2 

T^; axdstax; ouovjs xai ttoXuv )(pQVov dvTixa&r/txevouv dXXi^Xotc siXovto xoiv^ p.2 
6to(XXaxt7]v xal apxovta w6/.cova xal t/jv TtoXitctav £7rstp£f|;av outm iroir^- 
cavt( fJ]v IXs-ystav ^c lattv dpy)j 

-|-fyva)ax(o, xat fioi cppevo; svSoOev dX-jsa xeitai, 
6 Trp£a|3uTdt7jv Itjopujv "-'alwv 'laovta? 

xatvofiEvr^v 
£v -^ rpo^ Exatlpou^ orSsp sxatlpiov iid/£tai xal otaix^Xftdf^r^tet xat fistd 
tauta xoivifj ■Kapatvsi xataTTaustv trjv svsattoaav cctXovtxiav. rjV 5' 6 3 

i'6Xu)v f^ }xsv [cpujast xat tq oogrj toiv Trpuutco"', trj 8' ouaia xol toic 
10 T:pd7p.aai twv tjLsamv, (b; ex te ttov dXXojv 6}ioXo7£rtat xal aitfcc ev toraoe 
toT^ TCOtr^fiaoiv fiaptupei, Tcapatvoiv tot; -Xooatot? [jlyj •jrXeovextsrv 
utiet'; 6' 7)au)^daavts? cvi cppsal xaptepov r^top, 

o" TcoXXtJov d^aOtJov ec xopov [TjjXdaate, 
ev {i.etp''otat ti^Osa^OJs (iSYav v6ov outs y^P TjfisT. 
Ib ireiaofisO', ouO' uatv dptta ta[ot'] eaetat. 

xat oXoj? atst trjv aftiav tr)s atdaefoc dvdirtei toT'; TrXooaiot;*. 8io xal Iv 
dp}(TQ t^? iXeYsta? Se^oixevai cprjai 'tr^v te <:pt[XapYtip]iav TrjV te uTrepij- 
cpavidv', o)? 8td tauta tYJ^ ej^Opas eveatcoa/jc. 

VI. xupto? hk Ysvofjisvo? Ttov 7rpaY}idt(ov SoXcov t6v ts oy)[jiov r^Xsu- 1 
20 Ospoias xat ev tto 7:[a]p6vti xal et; to us'XXov, xtoXuaa? o[avs]tCsiv e-rrt 
toi; aa>[xaatv. xat v6j.iou? eOy)xe xal ;(peujv dTr[o]xo7rdc Irotr^as xat ttov 
tottov xal to)v 6[r|]jxoai'cov, a? astad^^Ostav xaXouaiv, co? d7roa£tadu.svot to 
j^dpoc EV ot? Tretpcovtat tiv[ec] 5taj3dXX[et]v autov auvs[3r] ydp xo~) 2 

.!S6/.(oyi p-sXXovtt TrCisTv tr)v astad)jOetav irpostTceTv ttai toiv [Yv](opi[.t(o[v], 
25 £7tsi0', (<jc (isv o< §rjaotixoi Xs-couat, riotpaatpatr)Yrj[0]rjVat 6td twv cpiXojv, 
«'os 6" 01 ^[ouX^ousvot pXaa[cp]rjjj.£Tv, xat autov xotvtoveTv. 8avstadtjisvot 

4 yivdiaxaj L 6 xatvoafiiTjv] ita legit Rl., recte ut vid.: -/Xivop.^VTjv Wn. (K-W*), 

quod secuia esse potest, sed littera altera a potius quam X esse videtur 8 cpiXo- 

•rijjiiav L*. corr, L^ 9 cpuasi Richards, cett. 13 T^XcfcaTE Postgate 15 taut' 

HL, li.!., TaXX' ego autea, quod tuetur Ludwich {Berl. Phil. Woch. 1903, p. 700); sed est 
aiile e hasia transversa niagis litterae t quam X apta 17 cptXapyufjtev (fortasse -stav 

L)] cf. Pltit. Sol. 14: cp3 . . . eiav logit Wn., (pt[Xc!py]up£(av' Dieis, <p[tXo7:Xo'j]Tiav Bl. 
22 aaetaaySta L% 3 suprascr. L'; a cetaayOHia K-W^ a::o3toafi.(Ev)oi L 23 ttve^ 

Wyse, al, 26 i3o'jX($y.£vot 1. E. B. Mayor, al. 8avtaa(j.(ev)oi L 1 Flut. Arnat. 18,14 p. 7tJ3 D tjjarep ouv ^aav ::ots Tpet; ataaet; A&T^jvTjat, Ilapo^Acuv 
'Ei:a/.(:tt'jv neot^tov, yaXiKiix; eyouaat xal 6tatpep<5(X£vat rpo; ciXXi^Xa?* ir.ti oe TravTe; ^v xauTfij 
•^i-j>il-z'f'A •/ai T(i? 'i/Y.pO'j? XajiiovTe» T|veY7.av Trctaa? XcJXtovt v.ai to-jtov eiXovto xotv^ StaXXax-rijv 
xai ap/ovTa vcai vo^ao&^ttjv, o? eoo^e T^; ctpeTfjS eyetv d6r,pftto? t6 rpioxetov. 

10 Arist. Pol. A 11. 1290« 18 aTjfjietov Se oei vo(;.{Ce!v xai t6 tou? PeXTfatou; vo(jlo- 
9lta; etvat tiLv (j.^atov TroXiTiJov iloXcov te "jfdp r^v Touttov (StjAoi o' cx t^i; Ttotigaetos), xt\. 

22 Ilesycii. aetoaj^yeta: ZcIXwv Xpe<ov dTOxOTtrjv STjaoo^cuv xal i6ttoTtx<«v ivO(j.o8^- 
Tr;-7<v, TjV^rep aeiadyiJeiav exdXeae Trapd to droaefaaoDat -d PcipT) xiLv oavettov. Phot.-Suid. 
oetJ^j/iJeta: j^^Eov.or.ia 8r,p.oatojv xai {otojTtxuiv, Vjv eiaTjyrjCaTO i)o'X(ov. eipTjtat oe Trapi^aov 
eHo; f,v 'Ayr^vTjat too; dcpeiXovra; TtiJv Tievi^Ttuv au)pi.aTt ^pyotCeaHai Tot; ypi^OTOtj, dTioocJvTac 
fji otovei t6 ay9o; dTToaetaaaUai, dui <I>tX($j(opoi hi 5oxet, dKO^W/cptaS^vat to a'j^^oi. — Oyrill. 
\all. E 11 aetidydeia: /pe<ov duoxoTta^. ARISTOTF.LIS RES PUBLICA ATUJiNIKNSIUM VI'J-Vn3 7 

"j-ap ouTOi ouvsTipiavTo koXX.T|V yojpav , xat }ic-' oC> t:'Ao ttj; Toiv Xpi'T>v p.2 
aitoxorr^? •^evojxsvt^? ItcXoutouv oOcV cpaat '(z^jiaboLi tou,- JcTepov 6ox'jSvt7? 
sTvai iraXctt07rXouTO'j?. ou tiTjv ctXXa ;tiO[ava>]Tspo; 6 tojv oT^jj.o-txujv 3 
XoYos* ou -^ap e[u]o; sv fisv toi'; aXXoi; ouTto [XETpiov >j£vsQ;{>o[t xat xoivov, 
5 [«S]ot' I$6v auTo) Tou; l[T]spo'j? uTTOTrotTjarajisvov Tupavvsrv tt^ t:6aeo>c, 
ajx'.p'jTspoi; a7r£}([i)£]i30at xai Trepl rXstovo; roiT^iaj&ai t6 xaXov xat tt.v 
tr\^ r&Xsto; a(Dxr^p(>xv tj tt,v auTO'j ':rX=.ove«t'av , sv oGtco os ji.ixpor; xal 
«pavspot? xaTappoiratvstv &a'JTov. oti oh TauTT^v la/s -Irv eSoucftav, t<7 4 
T£ rptXYfxaTa voaouvTa [xapTupeT, xat ev toTi; TroiTjaaotv autoc Tro^X^yoO 

10 ftejtvTjTai xal oi aXXot auvcjxoXoYouai rdvTe?. TauT/;v jxev ouv ypyj vojxiCstv 
<|i£uS?j TTjv a?Tt'av eivai. 

VII. TroXtTeiav 8e xaTecjTT^ae xat vojxou; eOrjxsv aXXou?, toT? os Apd- 1 
xovTo; OeojxoT^ luauaavTO /ptGiisvot TrXYjv tujv 'fovtxojv. dva^pd-^otvTe? oe 
Tou? vojioui; eh tou; xup^ets eotT^aav ^v r^ otoi^ t-^ [5aatXsi'u» y.ai oSjxoaav 

15 j^pr^asoOai TcdvTec. ot 8' evvea tJtpxovTe; ojxvuvTe; upo; t(o XtOqj xaTs- 
'^dTiCov dvaBT^aeiv dvSptdvTa j(p'jaouv, edv Tiva rapapojat Ttov vojiojv oOev 
6Ti xat vuv ouTo); ijivuouot. xaTexXT{)asv Se tou; votxou; et; ixaTov 2 

ETTj xai otsTa^e ttjv iroXtTerav tovSs (tov) Tpoirov. TijxT],uaTi SieTXev et; .3 2 Yevo|j.^v7jc L, quod retinet Bl.; Yevo(j.evrj« K-W, al. 5 wax' Jack.son, cett. et^pooc 

Bl., al. tioXeujc om. L, saprascr. L* 8 cj/avepot;] lectio non omnino certa, sed 

vestigiis apta puTratvsiv L*, xata snprascr. L' 9 uapTupel] (j.ap-upo'jaiTO L* (ita 

Wd. recte ut vid., sed litterae ct perobscurae sunt), ei super ou scripsit L'; J8 tov 

suppl. Bl., cett. ante Tt|xi^(xaTi aut supplenduui est t6 zav rX^^o; (cf. testim. ex 

Harp. et Phot.), aut intelHgenduQi ttjv TtoXiTefav (cf. testim. ex flesych. et epit.) 13 Harpocr. s. v. xoppet?: .... 'Apiotot^Xt); 8' ev ttJ 'ASrjVotujv jioXtTeta ceT,o(v "ava- 
ypdJjavTj? hi too; vo'pou; e{; tou; xupPei; 63Tr,aav ev tiq ctoS tt^ paoiXeta" (Epitomen exsci. 
i'Jiot '. Suid '.). — Plut. Sol. 25 lc-ji^jy bi xoi; vo'[xot<: ra^tv et; exaTov ^vtauToy; eSw/.e. 
%a\ xaTe-)fpa'fTjc;civ tU SuXCvou; a^ova; ^v TrXatafot; zept£j(o'J3i aTp4<;(;o(As'vou;, tLv £Tt xalf if\i-^2i 
£v -puTave{ti> XefJjava (xixpd SteaoiCeTO, xal npoarjYopeuftrjaav, tb; 'AptaTOT^Xrj; <pTja(, xupSsi;. 
— Schol. Ar. Av. 1354 (V R.) x-jpPte; jraXxai aavfSe; ^v8a tou; v(5(xou; fpirfon^n-^. •■■.axu 
54 evtou; a^ove; TpfYtovot, iv oT; ^aov o\ tujv v:6)tiav vo(j.ot YeYpa(j.ij^vot xat a\ ?r>(xdotai 
lepoTTotiat (hic desinit R), xaddTiep ral 'ApiaTOT^r;; dv ttj t<Lv 'A9T,vai'u)v TCoXtreta tp»)ai xal 
'Aj:oXXo5ujpo;. 

15 Harpocr. s. v. Xi9o;: .... lofxaat 8' 'ASTjvatoi Trpcl; Tivt Xi9w tou; opxou; noteiaSai, 
u>; 'AptoTOTArj; iv t^ 'ASijvattov roXiTetot xai <I)tX<5yopo; cv Tijl y unoaTjaatvouatv (ex Epit. 
Phot. Suid.H) — Plut. Sol. 25: xotvov ixtw ouv «wjxvuev opxov •/) ^ouX)) tou; ^oXwvo; vo'tAOu; 
£ijr:cOti'jrstv. iotto; (fiic Seitenst., totov vulgo) f exaoio; T<ji>v SEOiJoOeTojv Iv dYopa rpo; Titl XtOti) 
xafyyaTt^uJv, et Tt 7Tap'j(^ai'r) tojv OeopLujv livSptdvta j^puoouv iao;x^Tpr,T'jV dvaii/joetv £v iieXtpot;. 

18 llaipocr. s. V. tr7:a';: 'AptaxoTiArj; o' ^v x-rj ■AO/)V<iuiv TicXaeta ^prjOtv oti 

i^iXujv liz T^Ttapa OtciAe xO.r^ to ::av irXijbo^ 'A*)rjvai'iuv, r.cvic/xoatop.eoijjvou; xal t--£'a; 
xol CeuYf-a; -/al SrJTa;. (et; anle ::EVTax. et ante binea; 3<l<ii» ivpitojiin, f|uam i-.^scr. 1'hot.ll). 
Harp. s. V. 7::vTa7.'>3'.o(xd5!(Jvov: . . . . OTt TEaaxpa t^Xtj ii:oli)ovt 'A-O^vjiujv d3ca'vT«ov SiJXtov, <Tiv 
^aav xal oi niiVTaxoato^jeotiJVot, hzo-fiXa>\Zi WptaTorO.Tj; jv 'y^ij.-^vaitov ttoXiTeia (Epitom'?n 
descr. Phot. Suid.). — Hesych. iv. Ti^r,ud-:u)v: Tiix/j(ja otovi(j.r,at; tTj; -:o/.tTeto;. oiT;pT,-o 
Y<ip /) roXtTita xoTd itiXtjjva et; Teacaoa, rcVTaxo3to;j^oi(j.vov (rftlhiua Uesiwit). — cf. Phot'. 
SuM. l<~rd;: iLdXwv tou; vd(j.ou; 'ADrjvafot; ypd'\iai et; (tl Fhot.) z^.it£ TeXr/ to rdv nXij-I>o; 
a{iT(uv SteToSe xol (om. Suid., leg. ix) Ttov xoTd Td; ouifa; TipiT,(xdT<uv. xol to rptotov 8 ARISTOTELIS RES PURLICA ATHENIENSIUM VII 3. 4 

xsTxapa TsXvj, xaQairep onijpr^tQ x-ai i:po-spov, £u TcavtaxostojxsStfiov xoti 
tr^Ksot] xat Cs^iTttiiv xat Ovjta. xal ta^ pis^v aXX]a; o.[t'/o.'i dTrevsijjtEv | 
ap;,r£iv ex ir£vtaxocrio}i£5t'(ivu>v xai tirziov xai Ceu^itoiv, tou; svvsa apyovta; p.3 
xai tob? tatxta; xai tcu^ ruiXrjtd» xai tou; £VO£xa xal tou^ xwXaxpsta?, 

5 £xa'atot? ctva^Xo^yov ttiji jisYsOei tou ttuTj,u.atoc aTCoSioouc tvjv apj^T^v. toi? 
6e to Or^ttxov teXoDatv exxXrjOia? xai otxasr/jpituv jietiStoxs [jiovov. iSsi 4 
Ss tsXsiv TrevtaxosiopteSijxvov jiev oj av ix tr^? oiXiia; Tcoifj revtaxoaia 
(Aitpa ta auvap.(p(i> ^r^pfi xai uypa', {:r7ra6a oe tob; tpiaxoata roiouvta?, u)? 
o' sviot (p-xai tou; tTrTrotpotpeTv ouvajxevouc. crj[j.eTov oe <p£pouat to ts 

iO ovoji-a tou teXoo?, a>; av «1:6 tou :tpa'7fAato; xEt'jj£vov, xai ta !3tva{)r][jLata 
T<ov dpxattov* dvotxettat -jap dv dxpOTcoXei eixtuv AtcpiXou, i'f' -^ iTti* 
7£7pa7rtat ta'6e* 

Aicpi^^^ou 'AvDsfiitov t7iv6' aL)/i%'r^v.z OeoT?, 
O/jttxou dvti tcXou? iTrTrdo' djjL£i<|.d}x£vo?. 2 vel fjteyicJTa? (Bl.') vel p.cv aXXa; (Diels et Wu.) in papyro legi possunt; litteras aliquas 
csso inter (Aj et a; (pro hoc ille quidem v logit), de quo dubitat BK^ certum est 
7 T^c] "pii Bywater 8 tr:raata (vcl 8ta: has litteras tres delevit corrector) 8(e) (etvat) 

8(e) L li Zit(j)t'Xou secl, Murray, al.; tuetur Ludwich, Fesischrift fiir 0. Hirschfeld 

p. 61 iT. ujvofjLaae (vtal t<jj TtpwToj ovo|x« ^v Suid.) 7:evtaxoato|xs8f(xv(Dv, xo Seutepov (ttp oeuT^p(]> Suid.) 
iJtTT^tuv, t6 TptTov (to7 Tpfxtii Suid.) CEuytT^Tjv, t6 TctapTov (tio T£Ta'pToi Suid.) ftrjT(5v. to 
TtlftnTov (toj rifXTCtoj Siiid.) i7r:tds ^icaXetto (Ix. om. Suid.) cf. schol. Ari^toph. iiq. (V 
det.) 6^7 tii Tpta 7«^ fxepjj t6 raXatov aa»v 'A9fjva{u>v 6i|jprjTo 6 ^vjfxos, si; rs tou; irevtu- 
xoctOfxeSifxvou; xaXoujj.^vou?, o'u; 8id t6 yeiopyetv Toaa^tct (x^Tpot out<os (ovofj.aC<>''» ''•ott Tou« 
Ijrrea; xal tou; S^ra;. ot fxev ouv 7:evTaxo3i'>|X£Si(j.vot i^aav euTrop';!. ol hi tTtTrei; ^ttov fiiv 
Tuiv irevTaxoatofxeoffxvtov, fX£')rpt 6e TdJv t i-(tii}^ic'ri fxitptov. irTret; 5i ouTou; <»)"K5,uaCov Sii 

t6 6uvao8at, eirote autot; /pefa y^-.otTo, i,'irrov ezaaTov o6t<wv Tpif-feiv ifj 3i Tpttri 

Ta^is fjijav ol &7jT£; rrap' auTot;, ot; 066J (i'pX''"' ^^''^'^'^ 'J 6f/aCeiv xal cXx).rjita'Cetv uovov, 'fv' iJx 
Te ToJ 6t/.a'3Tt7.ou xal ^/txXT,ata!JTixou TpecpoivTo (deser. Suid. ir;ret;). Hesych CEuyfatov -. tTj^ iv 
'Arti^vat; iroXtteia; Tt.arjfxa ouTto xaXoufievov. r^v 6e Str^prjjxevrj i^ TroXtrefa ef; T^aaapa Tijxrjfxata. 

2 Hesych. 8r)Ttx(5v: t6 ea^farov Tiixr^fxa ir-oi 'A)}r,va(ot;. Harpocr. s. v. Urj-e; xai 

&TjTtX(3v: e(; T^aaapa 6tr)prjfi£vTj; Trap'' 'A9r,vatoi; Tf^; zoXtTefa; oi iroptoTaToi iX^yovTO 

Sfjte; xal Stjtixov TeXetv. ouTot tii ouSeoia; fj£Tetj(0v apx^i») <"». '''''''^ 'AptaTOT^r^; 6r,Xoi ^v 

'A&rjvatHJV jtoXiTeia (Epitonien descrips. l'hotius [uode Elyir!. geii., ex quo Et. M. 

452,14 et Symeo (?)] et Suid.) 

7 Poil. VIII liSO TijxTQfxaTa 6' t,v T^TTopa, TcevToxo-itOfxeS/jxvtov, tjrireouv, Ceuytruiv, Sr,Tixdv 
(8r(Ttx(I)v codd.), ot fxev ex tou revToxtJaia p-eTpo h^fi^ xai uypa Trotetv •/Xr,&tVT£;* dvr.Xtaxov 6 
et; TC 6Tj[x(iaiov TctXavxov ot oe t}]v lirna'6a TeXouvTi; Ia. fxsv tou 6uvaa8at tpdtpetv ?7:7rou; 
xe-/X?,aS)at 5oxouatv, iTtoiouv oe p-eTpa TptaxtSuta, dvv^Xtaxov 6e r^ixiTaXavTov ot og t6 Cewyfstov 
(C^uyTjatov codd.) TeXouvTe; diTO 5taxoat'iov (j.eTp(iiV xareX^yovTO, «vyjXtaxov hl fxva; 6^/,a* oi hk 
t6 5}rjTix6v o05efiL{av dpyrjv rjpj^ov o'!)5e dvi^Xiaxov oOoev. (lol) 'AvOeftftov 6^ 6 iifffXou xaXXtu- 
TrtCttat 5i' £7tiYpd[x(AaTo; ott ir.b tou }Jr,Ttxou teXou; e(« Tf,v iTtTrdOa fieTeaTij, xat eJxtov gartv 
h dxpoTtdXei 'titro; dv6pt itapeaTTjy.to;* xai t6 tTrtypafJtixa ,.At«piXou 'AvSejxftov t(Jv?' (iv^flr^xev 
Seoi;, •8tjt[-/,ou dvTl teXou; trTrdo' d(jieii|'dij.evo;''. 

.A.RiST. Pol. r 11. 1282it29 ttj; fxiv sxxXrjafa; (xet^/ouat -/.a\ JBouXeuouat xat ?t-<tdC')uatv 
ctTto jxf/pdjv TtftrjfxdTtov xai TfjS tu-/ouotj; rjXi/ta;, Tai.i.teuouai hh. xat OTpaTTjYOuai xol Td; 
(xeYfata; <ipx°''' ^p^^ouatv dTrc p.eydXu)v. ARISTOTELIS RES PUBLECA ATHENIENSIUM VII 4-Vm 3 9 

xal irapeaTrjxsv rTc~o; kx\i<xo-'jp5iV, a>; ttjv iTTrao^ to'jto or^aatvooaav. otjp. 3 
jxTjV d)J/ suXo^wTspov toT? fi.£Tpoi; o'.((prjai)at X7.0a7r£p tou; iTSvTotxoato- 
(xs5i;jivoo?. Cst^^iotov 0= Tc^^siv Tob^ otaxoata ta aovaficpo) TrotoOvTa?* ~rjh<; 6' 
aXXoy; Or^Tixov, ouosuia-; p.str^ovTa; <^P"/.V- ^'^ ''''^' ^'^" ^''^si^ov spr;Tai tov 
5 fisXXovTa xX-/;po(j38ai Ttv' dp/yjv, -otov TeXo; xsXzX, ou8' c?v si; surot Or^Tizov. 

VIII. xa; S' dpj(a? kTzoir^jt xXvjptoT^i? Ix 7rpozpt'Ttov, ou; exdjTr^ zoo- 1 
xptvets T<J5v cpuXuiv. frpooxpivsv ^' eic tooc svvsa dpyjiJVZ0L<; sxdaTrj Sexa, 
xat (Ix) Touttov sxkiqpouv • oOcv £Tt ota|i.=vet Taic cpuXat? to Ssxa xATjpouv 
IxdcJTr^v, sTt' £x toutcdv xuaitcuetv. cr^;j.stov o oti YXr,pu)-a<; l7T0ir,a£v i-< 

10 Ttov TtaYj|i.dTu)V 6 Tcspt Tuiv Tau.it5>v vojxoc, (o ypiofisvot Sta^TsXJouatv 8ti 
xal vov xsXcuei Yop xXr^poOv tou; Ta}i.''a? ex 7tsvTaxoa»ojji£0''[xvo>v. [2oX]a>v 2 
}xsv ouv ouTu); IvofxoOeTrjOsv Trepi Ttov svvsa dp/ovTtov. to ^dp dp/aiov 
yj iv ^A^pei^Jip [udYtp Pou]Xyj dvaxaXsaatxsvTj xit xptvaaa xaO' auTTjv tov 
87rtTr^0£tov e^p' sxdarfl TtJuv dpya>v s::' [iv]ta[uT]ov [StaTd$a]aa diiiaTsXXsv. 

15 (puXai 0* T^aav S xaOdrep TrpoTepov xat cpuXopaaiXsTs TSTTapc^. [sx] oe 3 
[tt);] cpu[XTj]; sxda-r^; ■^aav v£vep./jU,£vat TpiTTu^s jxsv TpsT;, vau/papiat oe 
Stiocxa xaO' exdor/jv. f^v o iri Ttov vauxpapttov dpyr; xaOoaTr^xuta 
vauxpapot, TSTaYfisvrj rpo; te to; stacpopdc xal Ta; 3aTr[dva?] Tac ^tifvo- 
p.£va;* oto xat ev toT? vouoi; toTc loXtovo^ oU oux£Tt yptovTai iroXXa- 6 t(tq«) 8 ap/rjj L ;rpoxptvEi L, corr. Gerlz 7 evve L*, a superscr. L' 

8 Ix TO'jT(uv] Tou Xrjpouv L, supra versum (post to'j) aliquid additnm esse videtur, 

quod Tu)v potest esse, forlasse pro t' male a L* scripto. tou; &', quod legit Wn. (K-W), 
spatio non sufflcit. Ix to'jtu)v (X-W, Gomperz) dubitanter dedi, qiiippe qui lectioni dubiae 
coniectura subvenire noliin. sed correctura in papyro facta locum pravatum indicat. 
littt-ra post tou altera potest e esse, quam sequitur littera longior, ita ut l$ex>.j^po'jv legi 
possif, si verbura tale extiterit 9 eiroiTjiav L, corr. Hude 12 yap] V legit Wn. 

(K-W^) 14 8ta-:d;aaa] lectio non certa; -Ta legit VVn., unde apSovTa Kaibel, qund non 
omnino iroprobo; sed videlur potius -aa esse 15 Teaaapec L 16 vauxpat|pai L 

17 Tjv 8' izi] ita Wri. ; leciio incerta, sed hanc rnagis nunc quana antea probo: ir.i 8g Bl. 

18 vauxpaipot L 18. 19 Ytvopeva? L 19 tou aoXwvo? vofxois L*, corr. inter 
scribendum L' 4 Harpoor. s. v. Sr^TJC v.al OtjTix^jv: zU T^doapa otT,pr|fAevrj5 «op' 'ASTjvaiosc 

tffi T.olizdot^ r/i a7:opo)TaTot ^XdyovTO SrjTe? ■/.a\ OTjTtxov 'ceXeiv. o'jtoi oe 0'j8e,uia? fieTeTyov 

apyfii, u>; -/al 'AptcJTOT^XT]; OfjXoi dv 'A8yjvatu>v [loXiTeia (Epitomeu exscr. et Phot. 

[unile Et. genuiu., ex quo Et. M. 452,14 et v>ymeo (?)] et Suidas). 

15 Phot. vauxpapfall; to rpoT?pov cjtuj; txaXojv (lege cxoXetTo), va'jxpap(a xal 
va-jxpapoi; vauxpapto fxiv oTcoitJv ti if) cjfxfxopta -/ai 6 of^fAo;, va'j-/.papo; oh ottoiov ti h Sj^txapyo;, 
2dXu>voc ouTU)? 6vo[A«E3avTo;, tu; xoi 'AptctOT^Xrj; '?^t^^' '''" ^'^ toT; v(3};.ot; Se* "av Tt; va'jxpap(ac 
djxfftc^TiT^". xai "to'j; vauxpo'pou; Tou; xoTa vauxpopiav". oaTSpov oi diro KXeto!)evout 6^,aof 
£?aiv, xai ?Tj{>.ap}(ot ixXr,Sr,5av. £x ttj; 'Apiarot^Xou; r.oXiTeia; 8v Tporcv oteTo^e Tr,v 7:0X1- 
Te{av 6 Xo'X'j>v' ,'.puXat li -^aov Tcaaape; xaSajtep 7:poT£pov xai (fjXojiJaatXei; TEaaape;, ix tl 
xlii 9'jXrj; ky.dzrr^i 7^aav veve(AT](x£vot TptTtJc; |a^v TpeT;, va'jxpaptat hi otuoexa ■/.a&' exoaTTjv." 

Hesych, s. v. va'JxXapoi: .... TtvJ; ce d'st' exa'3TT^; <p'jXf); Stu^exo, o'i Ttve; dcp' IxdOTr,; 

^(opos To; sfacpopd; ^S^Xeyov, Ga-epov 6e bfi\i.'x(iyoi IxXifjdrjaav. Poll. Vlll 108 6i][xapxoi oi 
xaTO 5i^(x?iu; dp-/ovT£;. e/.aXouvTO oS tcoj; va'Jxp'/pot ote Tt.ai ot 8f,ij.ot vauxpapfat. vouxpopfa 
6' ■^v TEu>; tp'jX?(; otuoExaxov fx^po; /.al vajxfyapoi /(3av otu^exa, T^TTape; xatd TptTTuv fexdaT/]v. 
td; 6' eb'.fopa; tos xoTd 8^f>ou; 6ii/£ipoT($vou.' o-jTOt xot to e; a'jT(uv dvoXcufxaTo. 10 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENJENSIUM VIII 3 -IX 1 

yo[u •;i]'(pa7zxai ' too? vauxjoapou? sia-patTeiv' xat dvctXioxeiv ez toD p.3 
vauxpapixou ap7up[ro]'j'. p[ou]Xr^v 6' STTotV^as xsxpaxociou*;, sxaxov £15 4 

exaaxr^i; 'foXr^^, x>)v ok xtov 'ApeoTravixoiv sxojev SKt [xo] vojjiocpuXaxsrv, wdTrsp 
u7rrjP)^£v xal rpoxepov STttaxoTro? ouaa xy;? -iroXtxeia?, xal xa' xe aXXa ta 
5 itAeraxa xat xd ji-i^taxa xo)v ~oXix(tx)u)v S'.sx7Jpet xal xou? a;xapTa'vovxai 
TjuOuvev xupia ouaa xai [C7]],aiouv xat xoXaCeiv, xat xd? Ixxiaeis dvecpspev 
ek TToXiv, oux luiYpdcpouaa xtjv T^pjocpaaiv 61' 8 [xo l]xx[ivjca0ai, xal 
Tobs eTtl xaxaXuaei xot5 8r^;xou auviaxau,£vou? exptvev, SoXtovo? ^evx^oj] 
v6|j.ov efaa^-^-YjeX^ta]? itepi auxuiv. opuiv oe xyjv p.£v itoXtv itoXXdxic .5 
10 axaatdCouaav, xoiv Se TroXtxtov lvt'ouc otd xtjv pa.Ou[iiav [dYaJTroivxa? xb 
auTOfxaxov, v6;iov eOTjxev Ttpb? auTous iSiov, 8? av axaaiaCouarj; xt;; itoXecoi; 
p,[r)] Orjxai xd ^itXa iirfik (xeO* exe'p(ov, d'-taov eivat xat x^? TroXeous [xtj 

p,£X£y£tV. 

IX. xd [x£v ouv [Trepl xd]-; dp)^dc x[ou]xov zlyz xbv xp6:rov. ooxei 1 

15 tk x^? SoXtovos iroXixetas xpia xaux' eivai. xd b?j|xoxiy.u)xaxa' irpujxov ;xev 

xat [x£-^iaxov xb fxYj oavetCeiv £7ri xos? aujixaatv, ETCEixa xb iceivat xuj ^ouXo- 

[xEV(t> xt[xtt)p[£t]v uTrep xuiv dSixou^xsvujv, xpttov oe, (tp) [xdXiaxd (paatv 

i3yo'/.iva<. xb TrXr^Oo^, tj zU tb Stxaatr^[ptov] ecpe^ai];' xupfo? ^dp u>v o 4 xai Tct xe aXXa] de xat dubitat Bl., qui [V)] legit; sed compendii signum paene certum 
est 5 TToXttixoJv Richards, ah 7 01' 8 t6 ^xT^VEoSat] lectio haec, quamquam 

incerta, vestig^iis aptior quam ceter.ie est: Std t6 [e>!)]96[v]ea!)at legit Wn., del. Wiiam. 
ixTiveaOcti Tyrrell, Bl. 9 etaaYysX . . . legit Wessely; de). Wilam. jroXXaxtaTa- L 

10 dya7:(uvTa; K-W, quod verisiraile est, sed etiam TreptopcuvTac (Bury) non omnino abicieu- 
dum est 16 SavtCetv L 17 tu add. H-L, al., tp xal K-W 11 Gell. II 12 in legibus Solonis iltis antiquissimis, quae Alhenis axibus li^neis 
incisae sunl quasque latas ab eo Athenienses ut scmpittrnae rnanejent, poe.nis et religionibus 
sanxerunt, legein esse Aristoteles refert scriplam ad hanc sententiam: „si ob disiordiam dissen- 
sionemque seditio atque discessio populi in duas partes Jiet (sic deteriores; fierct VPR) et ob 
eani causam irritatis animis utrinique arma capientur pxtgnahiturque, tuin qui in eo tempore in 
eoque casu civilis discordiae non a/teiutrae parti (sic deteriores; alterutra parte VPR) sese 
adiunzerit, sed solitarius separatusque a communi malo ( ivitatis seccsserit, is domo patria for- 
tunisque omnibus careto, exul extorrisque esto." 

16 Arist. PoI. B 12. 1273 •'41 lor/.e 6s 2!'jXwv exefva |xev uTrcipyovxa TrptJ-epov ou 
xoTaXiJaai, T-/JV T£ j3ouXy)v xot xrjv Ttov ap)((Ji)V o7p£3(v, rov 11 Stjij.ov xa-oaT-^3at, To oixaaTi^pia 
TTOi^ao; iv. 7idvTU)v. Sicl xal [ji£(xcpoviai tive<; outio* X^iaat yip OGtTepov, xOpiov Trot/jaavTa ro 
otxoaTTTptov iravTtov, xXt]P(ut6v ov. iTrel yap to'jt' layuaev, (oarep Tupawvii Tiil oT^H-tp X'P^" 
Cou.£voi TTjv roXiTetav et; ttjv v\iv ST^jjioxpoTiav xoTeatrjaov. 

Arisx. Pol. B 12. 1274'il5 ioXtov ye coixs tTjV ovnYxaioTOTrjv d7:&ot5($vai Ttw $^pt(]> 
0'jva,utv, t6 toc dpj(di atpetaUoi xoi ev>5}jveiv {ii.-{fi& ydp toOtou yjpto; o)v 6 6^(xo; SoOXoc av 
eiTj xol roX^pttoi;), xd; 0' dp/d? tx to)v yv(opi'|j.ojv xat xcwv eujr6p'ov xor^acTpe Tio'ao;, ix xOuv 
irevTa/.oatO[Jie6i}xv(ov xol CsjytTtLv xol TpiTou tcXo-ji xf^i xoXowfjL^vTjS tTxrrooos" t6 bk TixapTOv 
8t,tix6v, oti ou6£{j.taj dpyTJ; fxeT^v. 

Arist. PoI. r 11. 1281 '»23 Ttvtuv oet xopio-j? eivot tov); eXeutJepou; xal t6 itXTjSoc Ttov 
iroXiTtiJv; ... (31) XetTreToi otj tou PouXeueai^oi xai xpNetv jjeT^jfetv aOtou;. otoirep xal ^Xo)v 
xot Ttijv dXXvtov Tivi? vou.oDeT(I»v TctTTOuaiv ird xe Td; dpyatpeato; xat tos iu8uvo« TtiJv dp^^ovttov, 
opj(2iv hh xoTo [iova; oux diootv. ^ ARBTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM IX 2 -XI 2 H 

S^fj.0? Tr^; '{^TJcpou z6fno? Yi^vexat -9;? zo^arei-xc. Ixt Oc vm otd xo jjltj 2 

■YSYpa^f^^ai to]u? v6[j.ou; arXaJr iiT,02 aa'i<t»;, dX/.' wottep o Kspt Tuiv p. 3 
xXr^fxov xai e7:ix).v]p(ov, dva^xY) [irojXXa? djji?pta|3Y)TT}(j£t; -^iYvesOat xal TcdvTa 
ppap=6£(v xai Ta xoiva xai Ta 'oia to otxacfTr^p[tov]. oibvTat jisv oijv Tivt? 
5 eiTtTVjSe? d(ja'fer? aoTov -iroir^cjat Tot»? vojiou;, otto)? -q ttj; •/.piatuK [o] 8^- 
[fjLO? x]'jpto?. ou (xTjv etxos, dXXd Sid to [jit] SuvaaDat xaOoXou TTEptXaPsTv 
t6 piXTtorov o'j ^dp [o]tx[atov] Ix tojV vuv -('f/vofisvoov dXX' ex t^; aiXtf^ 
TtoXtTeiac Osoipsrv ttjv sxstvou pouXr^atv. 

X. ev [j.ev ouv Toi? vojioic TauTa ooxsT Oeivat ovjjjiOTtxd, irpo os ttj<j 1 
10 vofjtnOeaias -ot^aat ttjv Ttov x[p]3o>v [dnO^xoTrrjv xat [xsTd TauTa ti;v ts 

Tuiv (jLSTpojv xat aTaO[Jt(ov xai t7]v tou vofitajiaTog au^r^atv. dir' exstvou 2 
•ydp i^EvsTO xal Td tJiETpa (A£tC«) tujv <I>£t8u)vet'(ov, xal r) [xva rpotcpov 
£y_[o]uaa [a]TaO[x6v epooiJLr^xovTa opa/^xd? dvs-Xr^ptoOr^ Tais exotov. | r^v p. 4 
0* 6 dpyaio? yapax-rjp otopayjjov. e-otrjae Se xat OTaO(xd Trp6; t[6] votjtajxa 
15 T[p];tc xai ecT^xovra [xvok to rdXavTOV d^ouaac, xat sittotsve^xTfjOrjaav [at 
T^psTc [xvaT T(u a-aTr^pt xal toT; dXXot? araOtJLoT?. 

XI. otardca; o^ ttjv TroXiTeiav ovrso eijprjTai rpoTrov, i-eioyj Ttpoatovre? 1 
a^Ttp Ttepl T(ov v6}A(ov ivtox^^ouv, Td ixev iTrtTtixwvre; rd bl dvaxptvovTsc, 
PooX6[xevoc \i.riTe Tauro xivetv |ii^t' dTreyOdvsaOot r.opwv^ d:roor/[xtav eTrotrj- 

20 aoTO xaT* eix-opiov Ofia xai Ostopiav sic Aqurrov, £[i7r](ov ib; ouy [t^^csi Se/o 
ixSiV ou -/dp oreaOoi oixoiov eivot tou; v6(xou? ecr^feTaOot iroptdv, dXX' Ixaarov 
To -/2-cpaixiiiva -oteTv. d^tJLa os xot auv£pc<tv£v aurtu T(ov re -,'V(opin(ov 2-- 

Stact6pouc -i^rccVTjOOai itoXXou? oid rd? t(ov yp-ujv d~oxo7rdc, xat rd; ardaetc 
dixcpoTspa? [xsToOsaOat Std "6 Tcopdoocov ouroT? ^sveaOot ttjv xardaTaaiv. 

25 6 [x£v -j'dp OT^fxoc (osro -ovt' dvdooaTa roivjaetv out^v, ot os -/v^optiioi 
irdXtv d: ttjv aUTr,v toc-.v duoo^oaeiv •?) [J-[f/.]p[6jv TrapoXXdJfstv]. (6 bi) 
16X(ov d[i'^OTspot? -i^vavTKoOTj, xal £$6v ourtj) }x-0' 6TOT£p(ov £j3ouXsto 
auaTd[vT]a TupavvcTv £?).sto jrpos dficpoTspou? d-jreyOsaOat, atoaa; ttjv Tro- 
Tptoa xat Td jBs^XTtJaTa vou.oO£rr|aac. 

1 YtvsToti L 3 ■)".v=o5}'Jtt L 6 -tpO.a^ti-j xctfloXou L*, corr. inter scribendum L' 

7 yivojj.svojv L 10 Ttoifjaai potius quara Ttotrj^i; (Wn., K-W^) habere videtur L; 

ncque xai, quod se dispexisse putat Wn. (de!. K-W^) videre possum 13 eyouaa 

recte Wn. craHixov Diels 19 xstvEtv L 20 ei-cjv tb; o6x i^^Set Wessely et Bi. 

24 . . aav Ta|tv L* (t . aav Diels, Wu., ouaav ego antea, v^av iwni. DieLs), xataOTaatv 
suprascr. L' 25 weto L 26 sk secl. K-W'-», 'q K-W-», B).^ TrapoX- 

Xo$[3iv] loXujv legitWn., quod vcstigiis foita.sse aptari pote*t; o S' suprasrriptum fuisse 
coni. idem 27 TjPouXeto L (K-W, Bl); cf. Meisierhans \ p. 169 28 arexde- 

adTivar. L, dzv/Jii<s%at Wyse, cett., aT:eyaavsa&at Aristides (v. testim.) 

1 Arist. Pol. r 11. 1282 »2 hil toy? vofAOu; Eivai -/.upio-j; xeiuiv-u; 6pSu);, tov apyovra 
8^, av xe eis ccj re rXefoo; ibat, :tepl to'jtu)V elvat •/upfou; repi oauiv i;aS'jvaTO'jctv oi vo',uoi 
X^yetv dxpiPco; ?ia t6 pir) f^afitov elvat xaOdXo/j Siopbat zepl zavTU)v. 

27 Arisiid. II 360 Di. Ixeivo; [jl^vtoi Ttapov 0674! OTaataCouaT); t^; TtdXewc iTtOT^pujv 
pO'j).otTO rpoatavTt Topovveiv, drtcyOave^ilat tAiXX-ov d;/'fOTepoi; eifXeto '\j~ip Tou 5ixo(oy. xol 
T<JL»v (xev TtXouattuv oaov xaXuj; el/ev dcpctXe, rol ot][xu) 0' ojx e6iu-t£v oaov ^PojXsto, ?aT7) 6 
iv pie9op((|) TtivTattv dvSpeKJTata xal Sixaidra-a. 12 ARISTOTELIS RES PUBLTOA ATHENIENSIUM XII 1-3 

XI f. TauTot 8' on toutov (tov) Tp'j7rov trr/t^j ul x dkXoi aoii'oot\fo^ai \ 
itavxe^ xal auTo; iv f^ roir^aet (iiavrjTai nspt autaJv ev Toiaos' p. 4 

8T][j.(p ji.sv "Ydp lotoxa to^cov '[ipoLi; oaaov aTrapxgi, 
ti}i^? out' acpsXcbv out' ^-■Tropc^ap-svo; • 
5 0*1 o' Etyov 8uva;xiv xat /pi^aaatv r^aav d^^r^oi, 

xat Toi'? s'fpaaa'^r^v [ir^osv dsixs; S)^£tv. 
laT/jv 8' au.'j?tpa>sa»v xpatspov aa'xo<; d[xcpoTE'poiat, 
vix^iv 8' oux stdo' o55sTspo'j^ dotxtt»?. 
ica'Aiv 6' d:ro'faiv6jj,svo; TCspi Toij TrXirj&ous, u)? aoTtjJ osi ypf,ai)af 2 

10 87;!J.o; 8' d>3' 5v d^piara auv fj^efiovcaatv sroito, 

|xi]TS Xiav dveilstc {xv]T£ ^taCop-svo?. ■ 
TtxTsi -,'dp xopo; Sppiv, oTav TtrAo^ oX|3o; srr^Toi 
dv&ptuTCotatv oaot? txr} voos d'ptto? fj. 
xat jtdX^v 6' ItsptoDt 7:o'j Xs-ysi irept tojv 8tavsi}jaaBat Trjv •jfr^v pboXojjgvwv* 3 
16 01 5' s'^' dpTta-iaraiv tjX&ov, eX«t8' elyov d'xivsdv 

xdSdxouv ixaOTo? auTtov oXi3ov eupr^astv ttoXuv, 
xat }is xtoTtXXovTa Xsito? Tpa/uv ex'fav£iv voov 
yauva jxsv tot' £<ppa'aavTO, vuv 8s [xot yoXoufisvM 
Xo$[<»v o]'f9aX[xora' opSat TrdvTs? waTS ovjtov. 
20 ou ^pstGv d [xev "^dp eTita auv OeoTatv fjvuaa, 

a[XX]a o' o[u] [xdTrjv Ispoov, ouoi [xot TupavvtSos 
av8dv£t pi'a Tt [psCjstv, ouos irtet^p^a; )(&ov6; 
TraTpiooi; xaxolaiv eatlXou; iaojxotpr'av £)^siv. 3 8t),uoi L Y^pa?] xpctTo; Plut. (vid. lest.) 4. .5 a7topeSafj.evo5 ooot L, corr. 

sec. Plut. 11 XfT]v Plut. ptaCcJjJ-evo;] TtteCfiiJS"'^? ^^^^- 12 TtoXu;] 

xaxoT Thfognis (vid. test.) 13 dvBpiuiii^i xal oTtj) Theogn. 3 Plut. Sol. 18 £rttorj[xatv£Tat S' auToT ttjv cc^/tusiv r/jTtos" "^(aw [^ev ^^ip sStuxa 
TO30V ypaTOc oaaov eTrapxel, | Ti[j.fi? o5t' dcpeXtov out^ iTtopeca^fxevof | ot o' elj^ov S-jvajjtv 
xoi jp-finaat\ r^aav eiYTjToi, | xal Tot; lcppaaajxrjv utjSev <ietxi; Ix^'"'' I £5Tr,v S' dfx®t,3aXwv 
xpaTspov adx&i; dfxcpOTlpototv | vt/2v 3' o6x eta^' o6?£T£pou; d8txto?.'' 

10 Plut. coinp. Sol. et Popl. 2 xal to\>to 5' eof/e cuvioiiv TrpoTepoi 6 ]^o'X«>v oti 
Sijfxo; "uj5' 5v dpiCTO c'jv r.yiixovsoatv ^-otTo ] fJi^Tc X(t]v dveSek .uTiTe zseC^^ixevo?." 

12 tif. Theogn. 153 Ttxtet TOt vyfoz oPptv o'Tav -/.a/o; oXpo; 2TtrjTat | dvSptoTtoj xol 
^Tij) li-y) voo; apTioj ;^. 

18 Plut. SoJ. 16 ^Tt "^' ouv npoaiy.pouoe toi; rrXetOTOt;, etepa rpooooxr^aaccv, auToc 
EtpT)XE irepl auTuiv, toc ^jfouva fjijv tot' F.tppdaavTO, vjv 8^ f/ot yoXcjf^evoi | Xojov ocpbaXpoi; 
optijai TtdvTe; toOTe Stjiov." 

21 sqq. AiistiiJ. 0;. 28, J37 II 186 Keil 6 U otj ^iXtov xal |3tpXt'ov l;eit?TT^8e; TOrofr^xev 
(OCiTip iPj|xet; ei; ttjv 'A&r,vav, ootoj; ^xervo; eJi; auTov /al ttjv iauTCJ roXiTefav, £v ip dXXa 
Te 3t) X^yet xat TouTa "ci (xiv yap deXrto auv fteoTofv /^vuoa, dXXo V ou fxdTr^v SpSov". 6p^i; 
<b; auSooio; xai ou rfjS oi^; oufi^ouXfj; ; xo) ToiJto [x^v eoTtv h TeTpctfjLSTpot;, iv 8e toi; 
idfiiSci;' "cuij.(J.apT'jpo(vj tauT"' av £v Sixv) ypovou | ti/|TTjp ix^YtOTTj 5atpjviov 'OXufxTrftov | 
dlptoro, yfj fxdXatvo, -/j; ^yto Tore | opou; dvelXov troJiXa/j]'' n£7cr)yoT«;, | j:p(ia&£V o^ SouXeuouoa, 
v«v iXeu8^po. j TioXXou; 8' 'AD/)va; 7:aTp{5' et; '&£!^/TtTov (OjdxTtaTOv ASU) | dvTJyayov rpa- ARlSTOTEDfi; RES PUBLICA ATHRNlENSIUU Xlt 4 13 

[TCaX.iv] §£ xai Ttspt Tq; d7r[ox]oir^^ tAv x[ps]«ov xal Tuiv oouXsuovTtov 4 
\ikv TtpoTcpov eXsu{);puj{}EVTu>v 8e ota ttjv 3ivjdy\H\.iv p. 4 

i';u) ok xfov [jisv ouvsxa ^[o^vTj-jaYov 

S^jjiov, Tt Tourtov Tpiv xp/etv sTTauoa^aTjv ; 
6 Oup.fi-apTUpotr^ Tau-' oJv Iv 6tVo yooT/w 

jir^TTjp [jiE^^iiaTVj oartaovmv 'OXt^iirtcov 

apiata, rr, |j,s').atva, tt^; k~(io j:ote 

opoo; dvstlov T^rAXayJri TreTC-/;76Ta[?], 

TrpooOev S? oouXe-jousa, vDv eXEtViJipa. 
jO itoXXou? S' *AyTr|vas, uaTpto' etc OeoXTiTov, 

dvT|-(a"fOv TTpabevTa?, d'XXov lx5t'x(o<;, 

dXXov Stxauo?, tou; o' dvaYxaryjc utto 

5(pstou; ou^ovTa?, -j-^.tociaav ouxet' 'Attixtjv 

isvTas, o>; av i:oXXay-?j rXavtofjievouc, 
15 Tot>b 8' svDdo' auToO SouXtrjV detxsa 

sx^vTa^, Ti^ri os(j7:oT(ov Tpoasujjisv[ouc], 

IXsuDepou; ei)r^xa. TauTa ijisv xpd-ei * 

v6u.ot>, piav te xat 8['xr^v auvap[j.6aa?, 

epsca, xai SiTjXOov w^ urs3)(^[6];jir^v. 
20 Ossuou? 0' 6{jioi(o^ T(p . xaxip ts xdYaOto, 

suOsTav d<; iixaSTOv dpjxoaa^ 5txr|V, 

eypa-^a. xevTpov o' dXXo? vj: i-^is} Xa^cov, I naXtv] lectio incerta, sed haec vestigiis non incongruen.s est; pofcst etiam littera uhitna 

{ Pyssc £1 iegit Wn., sed dubito ocroxoTcr^? xuiv ypeiLv legit et supplevit 

Wessely. ab azoxonrii (ut vid.) incipit frag. Birol. I a [B] 3 oOvexa ^ovfjoyov 

Platt, H-L, al. 4 bTjjxov xtX.] ita interpunxit Jebb (S., al.) iTrauaajjiTjv] aajjiav B 

5 au}.<,o.apTvpoiTjv B 6 oXu}jinituv] oX habet B (L deficit) 10 ^eoxTtiroy L 

II avTjYayov] ovtj habet B 14 TtXav(«;jisvooc] ttXov .... ooc L, ... v(o(xevoos B 
17. )8 xpaT£et'<o[j.oy L, xp3Tr|0fA0o B, xpotet (aL -tj) ojxou Aristides (K-W, BI.) 

IS ^inioyoiLr^', L 20 Seafjiov B 9'] ts L*, suprascr. L'; 8' (?) B (K-W, Bl.) O^vra?, aXXov ^<t5ixtu;, | 5XXov Stxattuc, tou; o' dvaYxoiT)? utco | ypTjafiov X^YOvrac YXtuaaetv 
oOxit' 'Attixtjv j t£VTas, (L; av noXXo"/^ rXavtoiJLevoos, | tovj; 5' Ivflao' 06x00 SowXefT)? dct/^o | 
eyovTos r)5T) Sea;roT(Iiv Tpop,£U|jt|vo'j; ) eXeuSlpoos e8rjxo. tooto piv v:pdTei J 6|jioo Piov Te 
7,al otxTjv a'jv:«pao'3a; | epe$a xoi 6tfjX&ov tb; j7r£aydjj.rjv. | Oeajxobs 8' 6[Jiotto; to7 xox-jj tc 
Y.u'(a9iu j toSetav ei? Ixostov «p|xoaas 8ty.rjv | eypaiLo. xivxpov 8' oXXvO; ilii lyto Xa;3«bv | 
xo/.ocppa5T]; xe xal cptX.cxT/jixtov dvTjp | oux 3v xoTla-^e o^aev." 

7 sqq. Piut. Sol. lo: aefxvuveToi yop ildXiov £v Tourotc, oTt ttjj Te TrpcjTtoxetfiivijc yfji^ 
"opcuc dvetXe iroXXay^ r.tzrii^roii | Ttp(>o8ev hk oouXeuouao vijv iXeu9^pa," xat t«uv dYtoy('-'(t^v 
Ttf<6? apyjptov y^T^^^''^"*'' iroXtTtov, tou; \>.bi dvi^yaytv dr.6 H'^r^i "^ yXioaaav ouxeT' 'Attixtjv | 
i^vxa? (b; dv TroXX^t)^^ 7tX«vo>fjL^voo; • | tou; 5' ^/9do' outoj SouXe^Tjv detxeo j I}(OVT«sc'* 
iXeuOdpou; tf>r;cl ftotf^aat. 

!8 Plut. Sol. 15 d hi y.a\ X^ytov -^ATrtCe re(})oaivot; xol Trpoadyiov dvayxTjv i>nofivoooi 
/p/^aa7i)ai, toOt' InpaTTZv, ui; cpr^civ auTos, "ofioii ^{tjv te xot Six/jv auvap;j.c'&fi^-." 14 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XFl 4— XIII 2 

[y]axo9pa6r]? xs, xal ^iXoxtt^jjkov avTjp, p. 4 

oux 5v xaT£(JXE SvifjLOv ei Yotp rjDeXov 

5 Tois IvavTio^tstJv -/^vSavsv tots, 

ouOt? 8* a Toiaiv oGxepot cppaaaiaTo, 
6 TToXXaiv 5v avSpoiv ^o' i-/Yjp(o[>rj ttoXi;. 

Toiv ouvsx' aXxrjV 7ca'vT0»}£v T:oto6tA£vo; 

u>c Iv xuatv TToXXatatv saTpa^jrjv Xuxoc. 
xai -aXtv ov£toiC<wv rpos Ta? uatspov auTuiv [xejxtj^tjjiotpta^ a[j.ccoT£pmv • 5 

OYjfxto }X£v £? )jp7; 6ia'fa6>)v ovstStaat, 
10 a vuv £}(ou3tv outtot' 'jcp&aXjj,oratv av 

suoovte^ sioov. 

oaot 6s (ji£t'Couc xat j5t'av dfjtetvove? 

atvoTsv av us xat cpiXov TTOtotaTO* 
st "j^ap Ttc aXXoc, cpvjai, xauTr)^ ttjs Ttpt-yj? stu/sv, 

15 oux av xaT£aj(s 8?,|xov ouo' ETcouaaTo, 
Tptv dvTapa'$a? ■jrtap lcsrXev -jdXa. j 

£•/0) Ss TouTtov warsp Iv {isTat}([xi<o p. 5 

opoc xaTEGTy^v. 

XIII. TTjv ^lv ouv dTTOor^|xtav sTrof/jaaTO 5id TauTa? lu^ aiTta?. 1 
20 26X(ovo; dTCGOr^jxTjaavtoc, Ixt Tr^? T:oXe«)? TETapa-Yfxsvvj?, sm ixsv sttj 
TSTTapa oir^yjv sv vjau/ta* Toi os Tisjx-Tfjj) jxsTa ttjv SoXtovo^ «pxV ^" 
xaTsax/^oav apyovm oti ttjv aT[da]tv, xat TrdXiv sxst TrsjxTCTfp 6ta ttjv auTTjv 
«^Tiav dvapjftav cTcoty^cav. jxsTd 5s xauxa 8td Toiv auTuiv ^povtov Aa- 2 
jjtaarac atpsOsk d'p)^(ov st/j Suo xai ouo jATjva; r^pSsv, itu^ iSrjXd&rj pta 
26 x^s apyjj^* ^^"^' E^^oJ^ev] auTois 8id to CTaatdCstv apjrovTa? eXsa&ai osxa. 2 Tj&eXov B, Arist.; t) . . Xav L, ut vid. 3 S, toTs B, Arist.; aytou L 

cl Tototv Arist.: auTotarv L 4 ouTspotJ dx^poic Arist. tppaoafoto] Spacrat iid 

Arist. 5 e5(et[pu>iJT)j B, quod hic desinit 7 roXXaiaiv] ita L, ut credo; 

TtoXXrjioiv Wn., K-W, Bl. ^atpa^yT^v Arist.: eTpacpTjV (aut eyp-) L 9 Sta- 

ippaorjv L, corr. Kontos, al. 10 ourtoxe L ]6 Ttuop L, ntop Plut. 

19 Taux(T)v) -cCyj^v L*, corr. L' 22 xoTEOTTiaav] hic incipit frag. Berol. I b 

oto (post r^jxTTToj) B (ota to6t/jv t^v, ut vid.), om. L 23 ovopjftov] opj(«!av L, corr. 

Campbell, cett. 23. 24 Aa(xo(Jtas B, A[.]|i-o[ ] L i.*i eSy^Aoa&i) BL 2 Aristid. I. c. 140 p. 186,15 K: elta ti cfrjaiv 6 I(5Xtov; "ei ydp fjUeXov | .3 toi; evav- 
T^otatv i^voovev xote ) ooDic 5' a Totaiv oT^pot; gpooot oio j r.o/^d»v 2v ovopoiv r^o' £;(eip(i)i}rj 
7t(5Xi;. 1 TuJv &'jvevi' ctpyijv TiovTobsv x'jx£.'jfj.evoi; | u>; Iv xoalv roAXotatv daTpdcpTjv ^oJxos." 
opo? OTt xot lo'X(ov vcaXXioTrtCeToi xol aou [xei^o'' ^'f' ouTcut cppovet. Vjyetro yo'p, olpiat, Td 
ei; ouTOv auTuit TaOTa ly/.(ii.)[xia KeTcotTjpLevo X'jatTeXetv toi; ciXXoi; fl^ysodai TrapaSeiyfxata. 

15 Plut. Sol. 16 xotTot cpTjofv, («{ ei' Tt; (i'XXo; zoyj. ttjv outtjv o'ivo{xtv, ''o'jt ov 
xoT^axe OT)(xov out"" t^TtojaoTo I Tjplv ov Topd;o; Tziap ^S^Xt) yi)a." 

17 Aristid. II 360 Di. (dc Soloiie) ecTTj o' h p.£8opt(.o TtdvTUJV (iv8pei^T«Te xol Zixaii' 
xaTo, (cf. test. 11,27) ARISTOTELIS RES PUBLIOA ATHENIENSIDil XIII 2— XIV 1 15 

7C£VT2 }J.EV SUTTOC-plOuiv, TpsTs ^S d["i']pO''xojV , 8'JO ok Or^U.tO'JpYOJV, XO(t OUTOl p.5 

Tov (A£T(i Aajxotstav T|P$av evtauTov. <u xal or/.ov ori ij,s-j-''5~7iv etx^v 
Suvajxtv apytov* oaivovtat 700 afst aTaataCovTe^ rept Tau-rr^? tTjs; dp/r^t. 
oXtoc Ss 5'-eTeXo!jv vocjo-jvtsc Ta -rrpo? ea^JTOuc, 0". ji£v ap/r;v >tat Ttfjo-jastv 3 
5 iyov-eq zr.j tuiv ypswv ditoxoTn^v" (3'jv£pe^r//(it -yap auTor? Ye-jovivat 
irevr^atv), ol oe tyj TroAtTcta oua)^spat'vovT£? 6ta to ^tyJXr^y Ys^ovs^vat (j.stoc- 
po>.r]v, sv.ot bk 5ta [ttjv] rpo? d)Arj/sOu; (^tXovixiav. Tjjav 0' at ardastc 4 
xpsXi' u''a jjisv Ttov -irapaXtuiv, div KpoetaTTjxst MeYaxXrj; 6 ' A/.x{j.iouvoCj 
otTTep ISoxouv ud/.taTa oifjxsiv t/)v asa/jv roXtTstav dXArj Ss rtov Treotaxuiv, 

10 o"i rijv bki^a.^-/J>x'j iC7JT0'jv, 71751^0 0' a'jTtuv AuxoupYO,-* TptTr^ 6' f^ tcov 
6'.axpta)v, l<p' -^ TSTaYixevos ^v nsiat'aTpaTo?, d/)uoTt[x]<oTaTO? eivai SoxSv. 
Ttpoaexexoajxr^vTo §s TO'JTOt? o^ Te d9[(jjpry[i.£vo'. Ta /psa ota ttjv d-op[t']av 5 
xat ol T(u Ysvsi }j.7j xa&apot Std tov cprjj5ov arj[j.etov S", oti asTd ttjv [tujv] 
Tupdvvcov xaTdXuatv i-o''r^aav 6ta^|<r/i>tau6v , <o; roXXuiv xotvwvotjvTujv rr^? 

16 T:oXtT£t'as ou Ttpoa7;xov. st^^ov Se exaaTOi Ta? s-ujvupLi.'a; d~h Ttov t^j-ujv 
iv 01? iYstopYouv. 

XIV. or^uoTtxcoTaTo? 6' sTvat ooxujv 6 IleiataTpaToc xat acpoSp' 1 
£uSoxi{j.riX<oc ev TtiJ izpb^ MeYapsa? TroXspnp, xoTaTpaujiaTtaa; sauTov auvs- 
Ttetje Tov 6t([j.ov, <o; uro t<ov dvTtaTaattoTuiv tauTa rerov&<o;, csuXaxTjV 

20 £auT(u Souvot Tou atoaaTOv, '.'\ptaTt'(ovo? yP'^^^'''"^^ "V T^'/'^'- "'"/''• Xaptov 
03 Tob? xopuvYfopou? xaXoujxevouc, iravaaTd; piETd toutojv t(ij oTJpKp 
xaxiays. ttjv dxporoXtv STSt oeuTepto xat TptaxoaTtp tisTa ttjv t<I>v vjutov 1 nevrej ita etiam H (. ..ts. non -a;, ut antea lectum est) uev om. L*, supra- 

scr. L' arotxtov B, otyp. L, ut vid., et cf. testim. 2. 3 elyev 0'jvo(j,iv] ouvofxtv 

«tj^ev B 3 aJei] aet R i voaoOvte; om. B 7 os] ;x£v B 

Ttjv B, ut vi(i. cptXovttx-.av B Seai B 9 aXXoi ].', r^ suprascr. L' 

12 Xpia] hic (iesinit B 14 6(ta)(prj|jLt(3(j,o(v) L 20 \^p(5T(ovos Plut. 7 Hy?ych. d-f()ot<.uTat; aypotxot. xai y^voc ^A8^vT,ctv, o't' dvxioieaTeXXov npd; tou; 
EuroTptoas. fjv Se ■/.ai to T«jiv YetopY^ov xai TptTov t6 t<iiv OTj(AioupY«i>v. 

10 Schol. Ar. Ve.«p. 1218 (V) xoTa yap to-j; ^tJXuuvo; vd(j.o'Ji Tpet; tjjov al Td;£i;, 
(j.(a (iiv T(ov irapo.Xt<uv (£v to7 rapoX{tu V, corr. PortUs^ «ov T:poe'5-7iy.£i MsYaxXfj;, E-epo 
ii Ttov reot^tov, u)v rpoeiiJT^xei AuxoGpYc.-, Tp^TTj 5e t<Lv ota-/,ptu)v (oto/pietov V, corr. Dindorf), 
cuv rpoetaTT^xet (rpoeoTiQxet V semper; corr. Diudorf) IlsicJia-paTo;. 

18 Hebod. I 59 (lliiatSTpato;) TptOjUOTfoo; I(uot<*v xe xai ifjjxto'vo'j; f^Aaae i: tt^v 070- 
pVjV TO Ce'JYo;, wi ix7t£'j>£'JY«b; to-j; ^-^Doou;, ot (j.iv ^auvovTo e; dyoov y^StXrjaav dTioXcaai ofjl^ev 
^8^eT<f Te Tou 5fj(A0u (pyXaxfj; tivo; roo; auTOu xopf^aat. rpcJtepov i'j§oxt;.».Tjoa; Iv t/J Ttpo; 
Meyopia; Y?''0f.'5V7) arpoTrjYtT), Niaatdv t£ eXtov v.ol d>.Xa dvioocrdfjevo; («YdXo £070. 6 Se 
S^pto; 6 T<«v 'A5)Tfvai(ov e;aT:aT7j&et: iiioxi 01 twv daT<ov -/.axuXi^ai dvopa; tojtou;, 01 8op'j- 
(f(5,'.ot p.iv oOx iiY^vovTO n^iot5TpdTO'j, xop'jvTj<p()pot 06 ' S'jX«ov Ydp 3t&p'jva; e^ovTe; e^rovTO oi 
ontafle. a^JveravaOTOJTe; 5e ouTot &[xa IletaiaTpdTtij eo^ov ttjV dxptJroXtv. 

ex narraliuncuH.s quae sat multac de his rehus circuuiferuntur, possunt ex Aristo- 
tele aliqua ratione sumpta esse, quae Aelianus scribit v. h. \III 16 loXww 6 'E;7)- 
xeoTfoou Y^p(Bv TjOTj (Juv un'i>7:T£'j£ IlctafaTpoTov Tupawioi ^-tdTjoeaftat, rjvtxa rapfjX&ev e; ttjv 
ixxXijoiav TtJiv 'Alhjva(tov xat ^^Tet cppoypdv it IIeiatCTj>aTo« optov 5e TO'j;'A}hjvo(ou; Ttuv (aev 16 ARISTOTELIS RES PUBLIOA ATHENTENSIUM XIV 2 

«uXaxriv atxoSvToc, avTiXsCai yal tlnEh oti tu>v jxkv £!>} crocr-coTEpo?, tojv p. 5 
5' av8psi6[Te]po»' osot [asv "fap aYvoou3t FIsisto-paTov ImTiOejj.svov 1 IliataTpaTou bic ct alibi L (exc. p. 15,17. 20,-1) o6to5 Xoycuv pa9-jp.(.os dxouovTa;, Tiporsiyyjxii 6e itiT nEtciaTpctTq) ilcpT) 5ti T(3v {jlev ^jti 
oo(p(i>T£poc, tAv os dvopst^iTepos. ^^r^Jcot \ii'r ]iT) irivwsxouaiv ort cpuXa/^v Aapcuv repi t6 
oojfAa Tupawo; EJtat, dX^a touto>v piv eoTi ccpidtefio;* oTroaoi S^ Yivwa/ovTe; u.ToaKDrtLai, 
TOUTtuv (ivopei&'TEp({; IflTtv. 6 hk ?v0ptjuv ttjv 5uvatj,iv, Tupavvos ^v. xa9eCo{xevo; 5e ^dXtov 
Trpo TTJ; otxia; ttjv donlha xal t6 6dpu napa&^jjevo; eXeYev OTt l^tu^iXiaTat xal ^OTjdei tr^ 
TtaTp^St -1^ SuvaTot, arpaTTjYo; fxev 5td ttjv rjXtxtav, euvou; bt oto ttjv YVto(j.Tjv. ojjno; ouv 
netaiaTpoTo;, etTE k^ooi ttq T:p6; tov av6pa y.all ttjv ao'ftav auTOu siTe xoi pi-vi^(iT] TtSv l<p' 
^jXtxfa? — XeyeTat yotp a'!)TOU T:at6txa yev^a&at — ouS^v ye eSpaae xa/.ov SdXtova. dubi- 
tandum est de Sosicrate apud Laertium I 49 tou 8tj Xotnou r.poatlyzw [B] outi» 6 6f,jj.o; xal 
TjOtto; xal Tupavv£ta8at tjBeXev [B^] Tzpo; auTou, 6 ?' ou^r s^Xeto, (xXAd xal rietataTpaTov xov 
auYysvfj, xa8a tpTjat XtoaixpdtTTj;, Ttpootaiiouevo; (adde TupavvTjaetovTo \el tale quid) t6 itp' 
sauTuj StextoXuaev. (J;a; yaa ei; Ttva exxXTjatav ixixi Sdpaio; xoi oaTtiSo; TtpoerTrev oiToic 
TT]v l7:(8$atv Tou ntiatOTpaTOu* xat ou at^vov (JXXi xal PotjOcIv k'TOtp.04 clvat, Xeytov toutw 
"(xvopc; ^A&r,vatoi, ttiiv (xev aotptuTcpo;, Ttov hi (3!v6pet!>T£pd; eJfxt' ao^ptoTepo; [lev t<ov t))v 
oTtctTTjv neiaiaTpaTOu p.T) auvt^vTiov, (ivopetoTepo; 5e Ttov ertaTaiA^viov (xev, 6ti 0^0; hi 
atioTitovTtov". . . . (50) tjSt) 5^ auTOu -xpaTOuvTo; oh reiStov l&Tjxe T(i o^ttXo rpo tou CTpaTTjYetou 
xal etnwv "<b naxpk, PePoi^drjXist coi xat >,dytp xol epyto" (ZTie^-Xeuaev ef; AtyujiTOv xal ei; 
Kunpov xtX. ex iisdem consuta est Solonis epistula apud La. Diog. I 60. aut Aristotele 
DOn usus est aut Aristoteleis aliena immiscuit Plutarchus in Sol. 30 j\p{aTtovo; 5^ 
Ypa^ovto;, oitio; ooOtoat TrevD^xovTo xopuvT,(pdpot tiu IlctatCTpa^To) (puXaxTj tou atoftoTo;, 
<xvTet:Tev 6 2c'Xiov i2vacT(ic xot roXXi Ste^f;?;Ocv ofxoto TOUTOt; 0^; 6td t<«v TroiTjfJifltTtov Y^ypot- 
^ev *ei; ydp YXtLaaav opotTe xal et; sn-q atp.uXou (iv6pd;". "ufAtov 5' el; fA^v exaCTo; 
d?..to:Texo; tj^vect potvet, cufiiractv 8' ufxtv ){auvo; evcart vdo;". opuuv hi tou; ftiv Tr^vrjTo; 
tbp(jLT)(Ji^vou; /aptreaBai to7 rietatCTpctTo) xai SopupouvTo;, tou; oe ::Xouai'ou; d7:o5t6paoxovTa; 
xot dno6£tXttovTa;, ort Ttov fjL^v lcTt cocptoTcpo;, Ttov 6* dv6petdTcpo;* aocptoTepo; fxiv TtLv 
(jiT) ouvtlvTtov t6 zpaTTdfAevov, dv6pEtdTcpo; 64 Ttov cuvt^vrtov fjiev, dvovTtoua&at hi Tif) Tupav- 

v{8t tpopoufjt^viov YcvofJiivou bi toutou xai t^; TrdXeto; auvTapa^^SetCT); 6 ftdv MeyaxX^c 

eu9u; e^fuye (Jte-d t<ov (3tXX<ov 'AXxfJiattovtSdiv, 6 hi SdXtov f;OTj (xev f)V cfdopo y^piov x(»l tou; 
pOT)8ouvTo; oux tlyt^, Ofxto; 5e TTpOTjXOev tii dyopdv xol oicXiyOT) Trpo; tou; TtoXtTo;, to 
Ikif xaxt^tov TT)v dpouXtav oUTtov xal (jLaXoxtav, to ti irapo;uvujv ert xat TropaxoXtov iit) 
TtpoEcO(xi T^v IXeuOep^av .... o'!)6ev6; 5e TrpoaexovTo; outijj 6td tov tpd^ov dn^Xflev di tt)v 
oixfov tt)v laurou xal Xa^tbv Td SttXo xat irpo twv Ouptliv O^fxcvo; eJ; t6v OTCvtoTrdv ''IfAol 
(xev" elTrsv ''<b; ouvatov f^v flcPoT^OTjTat ttJ TraTpfoi xat toT; vdjjLot;". Diod. IX 20,1 (Exc. 
Vat. p. 21) oTt 16}m\ 6 vOtJi.oOiTr'; rapeXOtbv st; tt)v ixxXTjatov rapExdXet tou; AOt)vo{ou; 
xoToXuctv t6v Tupovvov, Ttflv TcXeto; ta/upov yeviaOat. ouoevo; oi auroj Ttpoa^j^-^vTo; dvo- 
Xa^tbv TTjv TTOvorXfav 7:po^X9ev si; ttjv dyopdv yeyT^paxtb; xol tou; Ocou; l;rt(i.apTupd(i£vos 
ItpTjoe xal Xdytp xat 2pytj> t^ TroTpfSt xiv5uveuoua^ pePor^OrjX^^at t6 xa-'' outov yipoi xtX. 
ex Aristctole cogitari potest profectum esse eum qui hanc narratiuueulam sibi finxit 
servatam a Plutarcbo An seni sit gereuda respublica 21,5 (795 E) 6 li ^dXtov ttjc 
fUtatOTpotTOu OTjfjiaytjjyta; oti Tupovvfoo; fjV 4Jirjya'vT)|/a (pavEpa; yevo(i^vrj; fATjOev6; dfJuvEaOat 
(A7)5e xtoXuctv To>(A(ovToc ouTo; e;£veyxdiji£vo; td orXa xal Trpo tt); otxta; O£f.'.evo; f^^fou 
SaTjOetv Tou; t^oXto;* r^iAtl/avTo; oe tou netotaTpdTou Ttpo; outov xo) 7ruv0avo(>.^vou tfvt 
TriZOtOtj»; TOUTO TrpdTTet, "t(5 yV)pa'' etTrev. cf. Diod. IX 20,14 \ogel. ARISTOTELIS RES POBLICA ATnENIENSlUM XIV 2— XV 3 17 

Tupav[vt8i], GocpcuTspos cTvai xoutuiv, Zaoi 8' etoo-s? xataaKOTrtoejiv, dv6p£i-p.5 
oTspo?. izzi ol XeYtov [oux I]7:e'.i)ev, d?c(pa'a£VOs Ta orXa irpb Ttov Ooptov 
auTo? [Jisv Ecprj ps^or^Or^/.svat rfl 7:a-:pi'6i y.aO' o3ov ^v ouva-o? (-Jjor^ ^ap 
acpoSpa TcpeaPuf/js Tjv), d^.ouv 6s xal tou? a^Xous Tauto touto Ttoisiv. 

5 SoXtov [xsv [ouv o]u8sV "^vusev tots TrapaxaXuiv ristafiGTpaTOi; 6e Xap<ov 3 
TYjV dp)^);v oitpxct ta xoiva -oXitixuic jj.a}.Xov r^ tupavvixto;. ou7:to. 8s ttjS 
dp^C^C IppiCtoixsvr^; ofAO^povTjsavts? ol «epl tov MsYaxXea xal tov Auxoup"fov 
l^s^aXov autov extti) etei txstatTjv T^ptotr^v xata'ata3iv lcp' 'HYr^siou ap/ovtoi;. 
STst os otoSsxatto ueta tauta TrspieXauvojxsvo^ 6 Ms^axX^c tfl (jtdast, 4 

10 zdXtv snxr^puxEuadixsvo; irpos tov nsiai'arpatov icp' tp te t7)v Ou"|'aTEpa 
autou XYJ/£tat, xatrjaYsv aurov dpy(at'to? xat Xiav dzXui?. Ttpootaa-sipa; 
Yap X670V (o? trj? 'AOr^va; xataiouar^; nstat'atpatov, xai ^uvaTxa pLSYdXrjv 
xal xaX^v scsoptov, (u^ pisv ' Hpoooto; cpr^atv, ix tou oYjaou ttov Oatavtstov, 
<o? 8' evtot Xs-youatv ix tou KoXXutou ats^avortoXtv GpaTtav, -^ ovofxa Ouv], 

15 TYjv Osov dT:ojxt[xrjaa'(x£Vo? Ttp xoapitp auvstaiijYaYsv |xst' autou* xat 6 jxev 
neiaiatpato? i(p apfxato? sfavjXauve ■Trapatpatouayj? tr^? .ifuvatxo?, ot 8' ev 
Tt{> darsi Ttpoaxuvouvts? sSsyovTO OaujxdCovTs?. 

XV, f; usv ouv TrpfoTrj xdOooo? Iy^vsto TOiauTTj. jxSTa 8s Tauta (i)Z 1 
e^s-sas To osutspov stst fAdXiata ep56a(p (xeta tYjV xdOooov, (ou 7dp 

20 roXuv 5(p6vov Y.uxiayj.v, dXXd 8td to {xt; ^ouXeaOat x:^ tou MsYaxXeou; 
OuYatpt ou-f^rpeaOat cpopr^OeW dfxcpoTspa; Td? OTdastc uirs^r^XOsv), xal ^ 
irptotov |xsv a''V(i)xia5 Trspt tov ^spixaTov xoXtcov y^toptov 3 xaXsT-at 'Pai'- 
xr]Xoc, sxsTOsv oh, irapvjXOsv eic tous -epl HdYYatov toirou;, oOsv )^p/j[xattad- 
jxsvo? xat orpatitotas {xtaOtoad[xsvo? IXOtbv ei? 'Epstptav ev8sxdt(i> TrdXiv 

25 etst T6(te) 7:p(otov dvaatoaaaOat ^ta trjv dp^cJjv S7rs-/Et'pst, oupLTrpoOujxou- 
[xsvtov auttp roXXuiv [xsv xal dXXujv, [xdXtata 8s 0/;pai(ov xal AuYSdjxto? 
tou Na;tou, stt 8s tSv iTntstov tuiv l)(6vt(ov ev 'Epstptq^ tr)v T^oXttsiav. | 
vixr^aac 8s trjv STri naXXrjvt'8i it-dyr^v xal XaJ5(bv trjv [irJoXiv xai TrapsXo- p. 6 1 xa-aoi(urio"^t£; L 2 ov>/. Inei&ev Ilicks, al. e5atpa[i.evo; L 6 Siioxst 

(fort. correctuin) L 11 apyaixo); L*, (u; suprascr. L' 13 cprjatv] (p^ L 

14 xoX-Jtiu L*, T alteram (et fortasse alteram X) suprascr. L' 18 tu; xrX.] structura 

et sententia corruptae 20 xa-ssxcv] o-.axa-ea/ev BL, Wn. (K-W), at non A' habet 
L, sed signum y, ad spatia vacua sub fiaibus versuum complenda in aliis codicibus 

papyraceis usitatum 21 (i'r(ii.'itzd(ai) L 22. 23 paxtjSo; L*, corr. L' 

25 Toxe Bl., al.; to L avaau)3aa9ai L 28 TrdXtv Wu. (K-W^) recte ut vid. 6 Herod. I 60 (XETd 81 ou TtoX/.ov /pdvov t(o*!)t6 »pr/T;3avtc; ot re toj Mev^v.X^o; 
araaKLtat xal ol toj Ayxoupyou £;£Xa'!)vo'jai fj.iv. ouru) (jiev lhiai3Tpato; eT/t t6 -pwTov 

'Aih^va;, 7.0I TTjv Tupavvtoa ou/.to xapta dpptCto,u.£VT)v ej^tov dr.i^iXz TrepteXauvdiAEVo; 

5e tt} ardaei 6 MeyaxX^r]; ^jtexrjpuxeueTO rictatitpdTt)), et ^ouXottd ol t/)v {JuyaT^pa e/eiv 
Yuvaixa ^:ti tir] TupavvtSt, x. t. X ^v tiiJ oi^.-aw tiu [laiavtdi ^v yuvTj xij oOvofAa ^Jv 

OUTJ, X. t. X. 

28 Schol. Arist. Acb. 234 (R, Ald.) 5^ pouXctai etTrcTv, tojto eativ. iutotto; 
oiaxeiadai xal Tpa^^^to; l/et^ Trpo; tov a^eiadpievov Aa/eoatjj.oviot; (b; rdXat jrpo; rietatatpaTov 
SuppL Arist. I1I2. Arist. r. p. Athcn. 2 18 ARISTOTELIS RES PUBLIGA ATHENIENSIDM XV 3— XVI 5 

HEVO? To5 OT^uou ta oitXa v.aTzXyzv -^otj ttjv Tupcivvioa ^e^uOo^' xai Nacov 3 
k\d}v apyovca xaTsaf/jas Au^Sotfxiv. itopiiXsTo Ss tou St^jxou Ta oTcXa tovos 4 
Tov TpoTTov. i$orXa3tav iv Ttp Bfjasuo iToiTj(3a;ASvo; IzxXr^ataCsiv ii:s.yj.ip-i^ 
xol [)(^p6vov Tcpoi3r]"i'6]psu£v uixpov 01» cpaaxovTcov 6& xataxouetv sXiXsusev 
y auTouc 7:poaavapr//ai rpo; To TrpOTruXov t^? axpOTroXsa);, Tva Y£",'«)vfj jj.aXXov. 
iv (u 6' ixsTvo? Si£Tpip= 6r^ji.-/jYopa>v , dveXovTs; oi iTrt toutio TSTaYpivoi 
T[d 07r]Xa xat [xaTa^xXetaavTs; et? "a TrXr^atov orxr^fxara tou Gr^astou Stsarj- 
fxTjvav eXdovTc.; Tpo? tov rieiataTpaTov. 6 oe l::£i tov a^.Xov Xoyov 5 

iTreTeXeaev, zlrit xal -epi Ttov oTrXtov t6 •^^'(ovh^ u>s ou yjiir^ dat>(xdC£tv 

10 ou5' dOu[X£tv, dXX' dTrsXOovTas eTrl Toiv iSttov elvai, Toiv 62 xotvtov au[T6?] 
i7r[i]}xeXrya£a0at -jrdvTtov. 

XVI. 7) (xev ouv IlsiaiaTpdTou Tupavvic dc ^PX^i? '£ xaTeaTYj toutov 1 
Tov TpoTTOv xat u£Ta^oXd? ea/ev ToaauTa;. ottpxei 6' 6 neiaiaTpaToc, 2 

(oaKep eipr^Tat, Tot •jrejyi Tr)v TroXtv [xsTpito; xal (xaXXov roXiTtxto^ -15 Topav- 

15 vtxtoc* ev Te "cdp toTs ak\oi<; cpiXdvOptoTroc r^v xat rpao? xal Toi? dixap- 
xdvouat au"("(^vtojxovix6; , xai Stj xat toTc d[rc6]pot? TrposSdvetCe yjir^^iaia 
irpo? Ta; £p"(aatac, tSaTe ota-pecpsaDat "i^stopYQuvTa;. touto 8' eTrotet 3 

Suoiv yapiv, Tva ;.i.y)T£ £v tio daiet otaTotptoatv dXXd SteaTrapfxlvot xaTa 
TYjv )rtopav, xat 6'7ra)? euTropouvre; Ttov }x£Tpttov xat ■apo? toT; f6tot? ovTe? 

20 }at^t' iTriOujXtoat (xvjts a";(oXdC(o[at]v £7ctp,£X£ta&at Ttov "xoivtov. afxa oe 4 

auvepaivev a6t<b xai xds 7rpoa6oouc Y^T^^aiictt (xetCou? e$£pYaCo(X£vr|C t% 
j^topa?' eTTpdTteto "cdp aTto Ttov "/f/vojxevtov osxdTr^v. oto xat tou? xatd 5 
6)j(xou^ xateaxeuaas oixaaTd;, xai auT6? IS"(jSt. TtoXXdxt^ efs tt)v ytopav 
i7riax07ru)V xat 8taXuo>v tous Statpspojxsvouc, OTrto? (x')] xatapaivovTS^; eiv to 2 TtopeiXe L (non TrapetXero) : hoc e coai. leg. Bl. propter rhythmos; est alibi mediae vocis, 
setl cf. p. 28,29 et p. 29,0 (ante corr.) 4 x(ai) /p(o'vov) zpooTjYopeuev] lcctio vaiile in- 

certa; iitt. ultimae pos.suDt etiam asev esse. 5' eaTeyev Wn., quod non credo 
xataxoueiv plane L; Staxokiv Wn., (K-W'') G SieTpeipe L aveX&ovtes L*, 

9 del. L' 01 om. ]/% suprascr. L' Tour((uv) L, tout(i) Rutherford, B!., 

TotJTo K-W. sequitur littera A iu L, deleta 7 xaxaxXefaavTer] -xXTjtaavTe; L, sed 

cf. p. 2?»,L 30,8. et Meisterhans ^, pp. 36 — 38. 7:apa-/Xr^aavTe; Wa., wy- ego antea 
9 tb; ou yprjj haec legit Wn., fortasse recte 10. 11 aiTo; iiti- Bl., al. 

13 8ttoxet L*, t superscr. L' 15 xoic bis .scnptiuo L*, corr. L' 21 ytveaJ^ai L 

e|epyaCop.evo; L*, corr. L^ 23 e£r,ei L Tov Tupavvov rjv{7.a CJveaTTjaajxev ev llaXXi^vT] ttjv p-a/Tjv (hic desiuit R). (j.£p.vryTat Se tou- 
Tou "^al AvopoTftuv xal'ApiaTOT^XTj; £v 'AHrjVa^wv TtoXtTefa. 

2 cf. Polyaen. I 21,2 IletaiaTpaTOs 'ASrjvaftov Ta 6'jTXa ^ouXop.evo; rapeXea9ot Ttapr^Y- 
yetXev rjxeiv aTiavTa; Et; t6 'Ava'x£iov fxeTd twv oTtXtov, ot [j.£v fyxov, 6 bz jipoTjX&e 
PouXo'aevo; OTjijTjYopryOat -/.at aptxpa tt] tptuvT) X^yeiv T^pjreio. ol 5e d;azou£tv (jtj ouvd(xevot 
rpoiXOetv auTov -ffiiiwsoy ei; to Trponu^.aiov, Tva TrdvTe; e^axouaetav. iTtcl oe 6 (xcv ii<3\i-](ri 
?ieX^yeTO, ot 0' evTeivavTs; tA; dxod; 7:poaet/ov, ol ^7:(xoupot TcpoeXOdvTe; dpd(«.£vot to oj:Xa 
xaT^veY/.av ei; t6 iepov t7j; AypauXou. 'A&rjvaiot 6e Yu;j.vot xaTaXei<f8evT£; TOTe ^aSovTo t^; 
lletaiaTpdTOu ,3pa)(u(p(ov{a; oti dpa f^v liy -/a.(j[ia. xaTa Ttov ojiXtov. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATDENIENSirM XVI 6— XVII 2 19 

aaxu irctpaiisXwat Tuiv ipYcov. xoKzuTr^; Y^^V "'voc i^oSou rio niKJiaTpotrtu 6 

"ytYVOaivYj:? JUfJLpTjVOtr CpOtJ'. Xa TtSpt TCiV £V t(l) f TaJyjXTtp "IfetopifOOVTCl TO p.6 

xXtjOsv 'j3T£pov ytopiov dtsXe;. ictyv -'ap Tiva 7:avt£Xfo[; rJEtpa; a/a^-rrtovta 
xal epYoCofisvov, Sta tb Oat)|xa'aat tbv raioa sy.iXstjjav IpisQat ti Yt7Vctat 

6 Ex tou yuipioo' o' 'oaa xoxa xat oouvat' stpvj, ^xat toottuv tSv xaxtbv 
xat tojv oouvtov risicJts-patov ost Xa^erv tr,v oaxa^trjv', 6 [xkv oov avOpcoTro? 
ct-£xprvato tX7voa>v, b os riiicji^stpato; vjai^sk oia tTjv -app-/j3t'av xat tvjv 
tptXcp[7]''av citteX^ -txvttov iiTot'r^c>sv a'jtov. ouSoV hk ~b rX^yoc ou8' 7 

iv xrjiq tJtXXoi; ?:ap(r^v)a)/X£[t] xatot rrjv dpy-f^y, aXX' atei itapsax£[6]c.C£V 

10 e?pTfjvr,v xal itvjpsi trjv 7)3uj(tav otb xat ttoXXc). xX£[a i]&p[uXXo]uv (u; [rj 
n£i3'.atpatou tupavvl; 6 i~\ Kp6v[ou] pio? sirj* sovspifj ^otp uotcpov 
Sia^^io^c^ajfiivtov tuiv utstuv TtoXXtp YsvsaU^i tpa/utspav trjv otpj^v^v. 
[iSYiatov 02 Tjavtiov r^[v] ttov e[tpr.]a£V(ov tb OTjaottxbv etva» to) tj&S'. xat 8 
<ptXa'vi)p(07:ov. Iv te 70:0 toT? a/Ao[tc] £[3[ouX]£to ra^vta oioixEiv xata tou? 

15 vo}j.oo>r, ou5ctx''av Sautip TtXeove^iav otSou?, [x]ai [7:ot]s TrpoaxXr^Oilc tpovou 
8txr,v ci^^Apetov Trayov autb? [xev (z-ijvtrjaev ('o; a7ro[Xo]Yrja'iii.£vo;, 6 os 
7rpr)axaX£C!a'u£vo? (popr^&cl; iXtiTcV. otb xat iroXui^ ypovov ea£tv£v (sv) [r(j 9 

7p]/[-^] xal [o]t' dxtrsaoi TrtxXtv dvEXaji-PavE pcfoito?. ipouXovto yjlo x5tt 
toiv ■'cvaipi^nfiv xat ttov Sirjaotixujv ot ~o}Xr,(' tou? (X£v -'(ip Tczt? butX''a'.? 

20 tou^ 0£ Tai; et; Tot loia por]i)£''atc rpoa^TJ^YSTo, xat -Kpbq dutpoTspou? eire- 
fp'jx£i xaXto^. rjaav os xat toT? 'AOr^vaiotc ot Trspt t^ov tupdvvtov v6;xoi 10 

upaot xat' exefvGu; tous xaipous 0^ t' (i'XXoi xai otj xal udXiata xaSr^xtov 
irpb^ tr)v t^; tupavvioo; (xaTaaTaatv). vouo? 70^ atjToT; r^v o?^£' 'OeaiJiia 
Taos 'A&r^vai(ov lott xai Ttdtpia* idv ttvs; xupavvsTv eTraviattovxat [^^1 

25 Topavvioi| rj au-(xai}iar^ tr,v tupawida, dtiaov stvui xctt autbv xai ^ivo?'. 

XVII. rictai^arpatos ,u£v o'3v eYxaTrjTjpaos tfj '^oyjd xat aTts&^xvs 1 
voarjaa? ETrt <l>iX6v£to dp/ovtoc, d'S ou [i.£v xateatr^ tb '<rptotov tupavvoc 
etr, tptdxovta xat tpia Pttoaa?, «5 6' sv vq drjyjQ o'.£a£tvev evb? oeovxa 
sixoaf ecpetjYe "^oip td Xonrd. 8ib xai cpavspui; Xr^pouatv (ot) ©daxovte? | 2 2 post au|i^f,vat habet t:' (= itpos) L*, corr. inter scribendum L^ ta aut ti L 

vix To (H-L, Bl., K-W) ufifXTjxtot ut vid. L 4 ExsXejev L, corr. Frarikei 

7 r«f.Tj3iav L 9 -apr/^(i>}(>.et J. B. Mayor, aL ; TzipmyXei L 10 xXsa ^tlp6/.A.ouv] 

lectio non certa, sed vesligiis satis apta 12 6ia5£?a[>.^/a>v E. Bruhn, recte ut vid. 

13 -^v T(Lv E(f.rj|ji£vuiv legit et suppl. Wn. 14 s^iojAeTo Bl., Wn. 17. 18 ^v t^ 

ap/Tj Bl., K-W, al. 18 dveXa'p.|iJavE Richards, K-W, al.; eTrcXapjJave L; djreX- 

Wyse, al. 23 xataaTaciv oic. L, suppl. dubitaiiter K-W 24 ^otI v.ai] ita (yx) 

L, ut vid.; xai solum leg. Bl. et W^n.; -/.a-zoL ii K-W 26 evxaT6yr,paae L 

29 e(pj/ev L. ut vid., corr. J. B. Mayor, al. Xr^pouat L; ol add. K-VV, U-L, al. 15 Arist. PoI. E 12. 1315i'21 'fasl oe -/al neiafatpaTOv ujropetvat rroTe 7:po3xAr)8f/To 
ofvcTjV zU "Apetov nayov. 

26 A»;i!-r. Pol. K 12. KU.^^li^y ~r.'^r^ V ij Ttov llefjtaTpaxtStuv 'AS^vrjOtv, ou/. iyi-/sxo 
ok auvc-/-^?. 6k yap eouye neiaia-paro; Tupavvtov, loat' ev etesi Tpia'/.ovio xat Tptatv iTrta- 
xafoExa errj tovt^uv efjpavveuaev, ()/TU)"/atoc/,a oe ot ;ratOE;, «oaTe td TTOtvTa iy^veTO etr^ 
Tpidy.ovTa y.ci'. TTiVTe. 

2* 20 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATUENIENSIUM XYII2 — XVIII3 

IptutjLsvov sivai rTstaiaTpa^Tov] SoXwvoc xai otpa-yjsrv iv -tT 7:^0? MsYa- p. 7 
psa; TroXsfjLU) Tispi SaXajiivo;* oa YOip ivoa^^STat xaT? r|Xixiaii;, sa'v tis ava- 
XoYtCvjtat xov exaTspou Ptov xal I9' ou aTcs&avsv apj^ovTO^. teXsutiq- 3 
oavTO? 02 n£iat(jTpa'Tou xaTeij^ov ot tilets ttjV dpyr^v^ Trpoa-fOVTs? Ta rpa- 
5 *(\xoLXoi. Tov auTov TpoTTOv. ^oav os 060 asv ix T^? •ya[X£T93?, ^lTZTzCa; xat 
"iTz-apjo:;, 5uo 5' ex T^;'ApY£tac, 'Io<pSv xai ' HYyjataTpaTO^, tp irap(uv6}i.iov 
^v ©STTaXo?. e-pjuev -^ap neiatarpaTo? i^ "Ap^ouc av8p6? 'ApYeiou 4 

riwfcxxipai, (^ ovoaa f^v ^0^71X0;, Ttixoivaaaav, rjv TrpoTspov laj^ev Yovaixa 
'Apj^ivoc 6 ' AfiTrpaxttoTyj; Tuiv Ku^f^eXtStov oBev xal v; Trpo? tou^ ' ApYeiotJs 

10 IveaTTj cptXta, xat auvetxa^^iaavTo ^tXtot ttjv eTri IlaXXrjViSt fxaj^r^v ' tlYr^ai- 
OTpotTou xofxiaavTo*. 7^(xat Se (paoi tyjv 'ApYet'av ol \ikv ixTreoovTa t6 Trpw- 
xov, oi Zk yiaxiyovza. ttjv dpyriv. 

XVIII. ^aav os xuptot jxev Ttov irpaYixaTtov 5ia tA d^ttofxaTa xat 61^ 
xa? YjXtxtac "l7rTTap)(0s xai 'iTrTrias, irpsopuTepo? 83 a)V 6 'iTTTrta? xal t^ 

16 «ptSaei jroXtTtxo? xat e[x(pptov iTreaTGtTei Tr^s «PX^i^- 6s"l7r7rap5(o<; TratSttooYji; 
xal ip(oTix6s xat <piX6[xouao; t;v (xat tou; Trept 'AvaxpsovTa xat 2t[i-(ovt8rjv 
xal Tou; aXXouc TroirjTa; outo? rjV 6 [xsTarefnr6[x£vo?), ©STxaXos oe vetoTepos 2 
iroXu xai xtp Piip Opaau? xat uPptaTr^, dcfi' ou xal auveprj tvjv dpj(7jv 
a6Toic Y^veaOat TrdvTtov Tuiv xaxtov. IpaaBeis "^ap tou ' ApjtoStou xai 8ia- 

20 fxapTavtov trj; 7rp6s a6T6v cptXta? ou y.a-eXye tvjv 8pYvjv, dXX' sv ta toT? 
etXXot; sveayjfxaivsTo irtxpu)? xai t6 TsXsuTaTov [xeXXouaav auTou ttjv dSeXcpTjv 
xavr^cpopsiv riavaO/jvatot; extoXuaev XoiSoprjaa; ti tov ' Ap[x68tov (ijs [xaXaxov 
ovTa, oOev ouvepyj TrapoJuvOsvTa tov' Ap[x6otov xat tov AptatoYStTova TrpdTTStv 
tTjv 7rpa$tv (x£T£}(6vT(ov iroXXuiv. tjottj 8s 7rapaT7jpouvT£S Iv dxp07r6X£i 3 

26 toT? nava&rjvaiots 'iTTTriav (exo-fyavzv ^ap outo? \i.hv [8]£/6[xevo«, 6 8' 
"lTC7rap}(os dTrooteXXtov r/jv Tcofx^rvjv), ioovte? ttvct tuiv xotvujvouvttov t^? 
Trpd[^]£(o; cptXavOp(o7rto; evtuYXOtvovTa Tti) 'iTiTtta /at vofxiaavTe? jxyjvuetv, 
PouX6[x£vot Tt opaaai irp6 t^? auXXT^'{>£(o?, xaTapdvTe? xal TrpoE;avaaTdvT£f 2 aoXafjietvoc L 4 TcpooYayovtec L, corr. Bl., al. 8 ovo^ (i. e. ovojxo) L, 

ovojx' Bl., K-W 13 fi£v Tiov"] T(tuv) {ji(ev) L, corr. Bi., al. 

7 Plut. Cat. mai. 24 xauTTjv 6e tjjv Yvtup-rjv T-porepov elTrelv cpact lletcjiaTpaTov tov 
'Ai}-/)vai(uv Tupavvov sjrtYi^fxavTa toI; £vyjX(xoi; Tratoi ttjv 'Apyc/XiSa Ttfxtovaaaav, i^ ^c 'locptovT.a 
xal 9eaaaXov «ijTtp Xe^Youat feyia^at. 

24 .sqq. Tnuc. VI 56 Tjcav 5s 06 ttoXXoI ol SuvofxioixoxcjTe;, dta^oXeta; ^'vexa. ib. .57 xol 
(b; irrjXSev t^ ^''jpTi^, 'IvrTcia; |xlv e$u) &v Tip Kepafxef/iij y.oXo'J|x^v(p {).eTa t<Lv 8opucpo'p(jov 
8texda(xet, tb; e-/aaTa ^XP^'' "^^^ :iof).7tTi; Trpot^voi. I 20 u;:oT07t/jaavTe; o^ ti i/.e.hr^ xfi 
^fx^p^y. xat 7rapa)rpTJfi.o 'ApfidSto; xai 'ApiOTOYeiTtov i/. Ttov $uveiodTtuv a^^atv 'litirta (xcfirjVuaSat, 
Toii fiiv dr.^ayovTO t5>; 7ipOEi5dTo;, Po'jXdf>.evoi Se -piv |'j?;XTjcp8Tjvat 5pdoavT^; Tt xai •/ivSuveuaat, 
Ttu 'iTCTtdp/ijj ireptTUj^dvTes Tcepl t6 Aeioxdptov -/aXoufxevov ttjv nava9r)Vaix))v TrofXTtTjv StoxoaftoOvTi 
dTt^xTetvav. VI 57 tov XuTti^aavTa ouv c^a;, xot ot' SvTtep TtdvTa £xtvo'jvet)ov, ^Po-jXovto 
TtpoTepov, Ei 5'jvatvTO, Ttportfxtopi^aaaOat, xai wanep el/ov (opfiTjaov etato Ttov TtoXtov, xal Ttept- 
iTuj(ov Tty 'iTtTtdpjfiu rrapct t6 Aetoxdptov xoXou|j.£vov, eu8u; 6' . . . eTUTtrov xol dTtoxTeivouaiv 
oOTdv. ib. 58 ciYYeXd^^^To; li 'lititf^ I; tov KEpap.eix6v . . enl tou; TtOfXTt^o; tou; oTtXtra; . . . ARISTOTELIS RES PDBLICA ATOENIENSIUM XVIII 3- XIX 3 21 

Tuiv [aXX(u]v'Tov jxsv^^JrTzctp^^ov S'.ay.ocJuo5v-a ttjv 7:o}iT;r)v rapa t6 iAsaixo- p.7 
peiov d-ixTeivav, ttjv 8' oXr^v lXuii,V;vavT0 izpa^iv. ouTuiv 6' 6 [isv 4 

'Apuooio; suOiu)? aTcXsuTTjasv uro twv oop[o]'f6p(ov, 6 o' ' Api(3T0*^tTo>v 
usTcpov (3uXXr^'fOiU xat ro/.uv ^^povov ai/isUi''?. xaTr^YopYjaev 6' Iv TaT; 
5 dva^Yv.a'.; ToX/.tbv o" xat x^ otjjsi Tuiv isicpavuiv xal ©iXoi toT? Tupdvvoi; 
f^<jav. ou -^dp louvavTo 7:apa-/pr,[jia XapEiv oioev Xyvoi Tr^; Ttpd$£u>?, dXX' 
6 Xs-jOusvo? XoYo; uj? 6 ' I-t:''^; dT:o3nfj(ja? dT:6 Tuiv orXujv tou; 7:o[x7reuov- 
Ta? iotupaas tou^ Ta eY/eiptota zyrjvza^ o'jx dXr^Oy]? eaTiv ou Yap eT:e^7tov 
t6(t£) txei)' OkXujv, d)^).' ugtsoov touto xoTesxsuaSiV 6 Sr^pio?. xaTr^Yopei 5 

jO Se xu>v TO'j Tupdvvou (^Omv, uj; }jl=v ot or,|i.oTixot cposiv, iTrtTTjOES, fva 
daepTJaaicv aua xai YevotvTo daOevsT; dveXovTS? tou? dvaiTiou; xat cpiTvOU? 
lauTuJv, (i); 6' Ivioi X£yo'j3iv, ou"/i T^XoTTOfjtevo? dXXa touc auvstSoTO? 
IfiYJvusv. xat TsXo? uj^ o^x iSuvoTO TavTa -otujv di^oOaViiv, eT:aYY£iXd- 6 

jtevo? (jj; dXXou? ur^v'Ja(ov i:o)JvOuc xat 7:£iaa; auT(o tov 'It^t^iov 6o5voi 

15 T7]v o£$'.dv 7:t'aT£ujs /dptv, (jtj? IXoPev, 6v£t5''aa; oTt t(o cpov£t TaSeXcpou 
TTjv SeSidv ceoujxe 0'jtuj 7:ap(ij;uv£ tov 'iT^irtav (Sa&' 67:6 Tr^? ^p^r^? 06 
xaT£a)(£v iaoTov dXXd aTraad-xsvoc Trjv [xd)(atpav StecpOetpev a^Tov. 

XIX. }x£Td Se TauTo auv£j3atv£v 7:oXX(5 Tpa"/uT£pav eivot Trjv Tupavvioo* 1 
xat ^dp 8id t6 Tt}xu)p£vv Tdo^Xcsto y.oX otd t6 ttoXXou? dvCjpTjxevat xai k-A^z- 

20 pXr^xevoi 7:aatv f^v oTrtaTo; "xat 7:txp6?. eT£t Ss T^TdpTtp [xdXiaTO fxsTa 2 
t6v '^lr.-dpyoo OdvoTov, iTrel xoxujc.elyev xd iv t(jj daTei, xrjv Mouv.ytov 
ei:£)^£t'prja£ -ziyj.l^ziv, (jjc ixei [xeOtopuaojxsvo?* Iv to'jto'<; 8' u)V l;ez£a=v 
67:6 KX£oix£vou5 Toij Aax£oa'.;xovt'tov paatXeuj?, ^^pr^atxojv Yipojxsvtov del 
Tots Ad/.ujai xoToXueiv ttjv TupavvtSo otd TotdvS' o?Tt'av. ot cp^JYdSss, 3 

25 (wv oi ' AXx[x£ujv''ooi Trpo£taTrjX£aav, auTot {xcv 8t' auTujv oux eouvavTo Ttotry 1 cO^).u)v}. lectio incerta; taptov Wn., [itejpojv K-W, sed spatium magis 5 quam 6 litteris 
idoneum est; a('jv)(u|xoT((I)v) Diels 8 aX7)9e; L 9 tote Rutherford, al. 

xaTeaxeuaaEOTjxo; L*, vo suprascr. L' 11 ofxa suprascr. L' aG&evet; suprascr. 

L^ (aveXovTej a L*, a postea deletum) 13 TjSuvaro L, corr. H-L (v. Meisteriians ', 

p. 169) 15 post OTi, TaoeX scripsit L*, sed corr. inter scribendum '"20 OTctffTo; 

x(at) 7:iaT L 21 ev xaxiut L*, corr. L' Tiot suprascr. L' fxoavu- 

^tav L 23 •{aoi).{z'^){ii'i L 25 r/oyvav-o L, corr. H-L e'j8o; lytupTjie xal . . . Ix^^euaev auToi;, oei;a; Tt -y^u)p{ov, dneXSetv I; aOTO aveu Ttuv ozXiov. 
xai ol f(.ev dr£}(topTj3av, otofievoi Tt epetv av)To'v 6 St toT; iTttxoupot; 9pa'aa; Td oitXa uro- 
Xapctv, i^z)dfZ70 e'j8u; o^; iTtr^xia-o v.a'; ei Tt; eupeSrj lYxeip^otov e}(tov fxeTd ydp daitiSo; xol 
5dpa-o; e{io8esav Td; TrofxTtd; TTOteiv, 

24 IlEnoD. V 62 'iTiTrfeto tupaweuovTO; xal IfAirtxpatvoix^vou 'AflTjvafotat 81« tov 
'I:t-dp"/ou 8a'vaTov, 'AX-/.rxatiov{5ai, •ji-^o^ lo'vTe; 'ASrjvaiot xai (feuyovTe; IletatCTpaT^oa;, Ind 
xi a'^t (i'ti.a TOtat d^^v^jtat 'A9Tjva{tov cfuydat retptofxevotai xard t6 {aj(up6v ou npoe/topee xdTo8o;, 
d).Xd rpoaeTTtatov fieydXto; netptofxevot xaTt^vat Te xai ^?.eu8epouv Td;'A9i^va;, AcfI/u6piov t4 
o;:4p Daiov^T^; Tef/{aavTe;. 

25 Schol. Ar. Lys. 665 (L; exscr. Suid. Au/.oroSe;) 6 81 'AptaTCcpdvrj; ctfr^ vuv tou; 
(tou; vuv L, tou; Suid., corr. Wilamowitz) '.'\Xxfi.ai(ov(oa;* outoi ydp TrtJXefiov dpdfievot np6; 
'IrrTrtav tov fjpavvov xal tou; IletataTpaTiSa; iTet/taav Aet'I/'j5ptov (Xei']/'!)6ptov Suid., om. L). 
cf. Hesych. Pbot. Au/.d-ooa;. — Schol. Ar. Lys. 666 (RL, exscr. Suidas 1. i.) AefJ/i- 22 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XIX 3 --5 

oao^ai trjv xot&oSov, dtXX' aisl TcpoaszTaiov | ev ts -(ap toI? aXXoi? oF? p. 8 
^TrpaxTOV StsacpaXXovTO xai Tcij^taavtsc sv t-^ 7<«pa Aef^uoptov to uTCsp 
napvr^Oo*, £?? 8 auvs^rjXOov tives Toiv i/. toO aaTStoc, e^ETToXtopxrjiyr^aav 
uTTO T<I)v Tupavvtov, oOsv ua-spov !j,£Ta xauTr^v t>]v aufcpopav ifjoov ev xoTc 
5 axoXioti; afst* 

ciai Asti];uopiov TrpoSwasxatpov, 

otbus avopac aTTcoXsaac \id/ecsdcii.i 

ayaOou? xs xat suiTaTpioac, 

o't tot' sSct^av ouov Traxepfov laav. 
10 otuoTUYxa^vovxec ouv sv aTtaat xoi? aKkoiq sutaOcucavxo xov Iv AcXccoT^ vs(uv 4 
ofxooojjLSiv, oOiV suTToprjaav ^pr^jjLaxtov irpo^ xr-v X(uv Aaxtovojv ^o-i^Oetav. 
rj os riuOia Trposcpspsv atst xoT? Aaxsoat;xov!ots /_pr^axrjptaCo|i£voi? IXsoOspoGv 
xclis ' AOT^va? Ei$ xouO' Z(t)<; TrpouxpSfl^s xou^ S-rrapxta^xa?, xatVsp ovxtuv csvoov 
aSxoi? x(ov ristataxpaxtouiv auvspaXXsxo Ss o6x iXaxxio jioipav x9}? 6p|j.^? 
15 xot.; Aax«)atv v) Trpo? xou? 'ApYstous zoXi; risiataxpaxtoais urap}(ouaa cpiXia. 
xo }i£v ouv TTpoixov 'AyxiVoXov diTsaxstXav xaxot Oa'Xaxxav iy ov-a. axpaxtav. 5 
TjTxriOsvxo; o' auxoS xal xeXsox^^aavxos ota xo Kiveav porjOyjaat xbv 0sxxaXbv 
Ij^ovxa X'^^'^^^ iTnrsic, TrpoaopYtaOevxs^ x(u ycvo|j.ev(i) KXsojxsvyjv s^sirsfnj^av 
xbv SactXsa cxoXov s^ovxa [X£tC«> xaxa "j-^v, o^ iTrst xou? xuiv OsxxaXtov 2 XnJ^uopiov L (item in 1. 6) 4 |j.ETd] ek K-W, Bl., ex Etym. Mag. (axdXtov eic 

auTOu; ^OsTo); cf. infra, p. 24,6 5 aki del. Uude, K-W, Il-L, S 9 oi] oi 

legit Wn., male formata est liltera 13 eis tout euOetos L: ef; rouy Siu; BI. (K-W, 

H-L, S); cf. schol. Ar. Lys. 1150 17 aeocaXov L 18 xetXiou; L 
19 OsosoXtiiv L Sptov] ^«"p^ov TTjS 'ATTtxT}? t)-*p lIapvrj9o5 (to i). n. Suid.; t6 fjTtepavcu OapvrjSo? L, repi 
T7]v IlapvTjSov omisso t6 R) i<; 6 auvTiX9o'v t-.ve; xtov (t(ov Suid., om. RL) ^x tou acTEtoc, 
(u; cpYjoiv 'x\pti3T0TdXt)s ^v 'A&T)va{tuv TroXt-EiV.. — Et. gcn. (indo Symeo et Et. M. 361,31) 
i. 0. Phot. == Suid. ^iri A£i'|^uSpi<ij Itdy^Tj-. ytopiov urip t^; riapvrjOo;, 8 £Te{/taav oi ^uysoe; 
Ttov Tupavvtov, u)v (sic Symeo; ou Ei. gen., Kt. M.; om. Suid.) oi 'AXx(j.at(ov(5at KpoeaTi)- 
•/eaav. lx7:oXtooxr]0£vTtov 5' a{>T<I)v utco tiov Trspi HetataTpaTOv axoXtov ei; aixou; TJ^oeTo* "o? 
a\' Aei^iuSptov (sic Sym. et Suid., Aucpo^jptov Et. gen., Et. M.) Trpooioa^Tatpov, otou; avSpa; 
drtbXeaa; jj.a)(£ai}at (5' hic add. Suid.) CYai}o'j; ts xal eu;roTp{oa; okot' ISet^ov o7tov 
Tiax^ptov laav (sic Suid., laaav Et.)". 

10 Schol. Ar. Lys. 1L50 (R) 'AptaTOT^Xr]; ©Tjai p.eTd tov ''iTCTrap/ou da'vaT0v 
ypTjajJOv Yevdadat t'«; A«'7.(oatv v.aTaXuetv ttjv pjpavvtoa, ttj; IluSta;, cb; oi ''AA.>t[j.attov{oat 
£fxta!)(i)aavTO tov iv AiXcpot; vetjjv oi-/t')8o[j.eiv, auvsx")': touto XP"*''')^ oi)Tot; (J.avT£uo(j.£vot;, 
2(o; Trporeoov piev 'Ay-^{[j.oXov e7ce|.>.d/av -iCaTd SdXaaaav, d7to-<tpoua9evTo; 8' oOtou (JpyiaOevTe; 
oi Ad-A(ove; IvXeojtevT) tov paOtX^a ojv |j.e{Covt ^5^7tsfj.(];av aTcX^p, -/.al vf/.iQaa; tou; BeTxoXou; 
t{a^>.9ev ef; t/jv 'Attixtjv -aoX tov 'IjTTifav auv£'->tXetoev et; t6 ihXapyt/.ov Tetxo;, e<o; oi TtaiSe; 
Ttov TUpdvvtov d;tovTE; edXcoaav. 

16 IIekod. \ 63 AoxEOatatJvtoi U (o; atpt a[el Ttouto KpocpovTov eyivexo it^fJTrouot 
'AYXtJJoXiov Tov 'Aaiepo; .... KiiiJ.7rouat oe toutou; xoTd t^dXaaaov ;:Xotoiat . . . SeoaoXol Se 

o<ft oeo}xdvotat d7:e7tejj.'|<av . . . x^X^O^ "^s. 'ir.izo^ -/ol tov paOiXea tov 0'fe'Tipov Ktv^rjv 

il). 64: ;j.£Td oi Aa/.Eoai(j.dvtot p.eCto oxoko^ aT£t7.avTe; dire7re{j.'l'av ^ttI to; ""ASr^vo;, OTpoTT^YOv 
TT); OTpattTj; d7:o5^;avTe; ^aatX^a KXeo[j^VEO tov 'AvaSavop{5eto, oux^Tt -^OTtk ddXaaoov OTi;{XavTe; 
dXXd y.oT' TJTtetpov. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XIX 5— XX 3 23 

iTrirsT? Ivcxr^aev xtoXuov-as au-6v zh tyjv 'Ax-txyjv Tiaptsvoti, xatotxXeica; p.8 
xov 'iTritiav ef? t6 xaXouixevov lls.\ap'(r/.ov reXyoq cTcoXiooxei [izto. xoiv 
' ADYjvatouv. TrpoofxaBrjjxsvou o' aijxoij auveTceaev uTtsctovxos aXwvat xous 6 

TOJV riEKJKJXpaTtOoiv Utsl.;' WV XTjCpOsVTlOV 6}X0Xo"|ftOV £7:1 TT^ tojv Tratotov 

5 aojTr^pia KOtrjaa'(jievoi xat Ta sauToiv ev TtevO' riijepatc exxoutaaaevot Tzapi- 
otoxav TTjv dxpoTtoXtv TOt? 'A&rjvaroi? STri ^ ApKaxTtoou apyovxo;, xaTaa}(ovTSs 
T7]v Tupavvtoa |j.sTa xrjv tou 7raTp6; TeXsuTr,v sxrj txaXtaxa ^TCTaxaioexa, tol 
8s au|XTravTa auv oT; 6 Traxrjp vjp^sv evo? oet ttsvti^xovxc*. 

XX. xaxaXu&etarjc oe Tr^? Tupavvtooc eaTaoiaCov Trpoc dXXv^Xou; 'laa- 1 

10 "/opa? 6 Teiadvopou cp''Xo? Siv xcov Tupdvvcuv xai KXeta^evTj? tou ^evou? 
(ov Tojv ' AXx}X£(.ovt8ojv. TjTTojfxevo? 8e TaT? sTatpstot? 6 KXeia&svr^c Txpoarj- 
-'d7£T0 Tov 87]}xov, dixo8i5ous Toii TrXYjftet Trjv TroXixsiav. 6 6e 'lao^opa^ 2 
e^rttXetTroixsvoi; Trj 8uvd|xsi TrdXtv iTrtxaXsadixevos tov KXeofxsvr^v, ovto sauTci) 
Jsvov, auveTretasv sXauvstv to «xyo?, 8td t6 tou; 'AXxasojvtoo^ Soxetv sivat 

15 Ttov eva^ojv. 6Tte$£X0ovTos oe tou KXetaOevou? (dcpixo[x£vo? 6 KXeo|x£vrjc) 3 
(lex* oXtYtov rj^Tj.Xdxsi tojv ' AO/jvaiojv eTTTaxoaiac oixta^- TouTa oe 8ta7rpa- 
^dpisvoc T7]V fisv PouXr/v STreipaTO xoTaXuetv, 'laayopav os xai xpiaxooiou? 
ToJv (ptXojv ul£t' auTou xuptou? xa^iaTdvai ttj? roXsa)?. Tr,? oe pouXYj? 
dvTtaxdar^s xal auvoiipotaOevxo? tou trXiQOouc ot (xsv rept tov KXeojxsvr^v 

20 xat 'laoYopav xoTscpuYov d<; ttjv dxpoTroXtv, 6 oi 8r^[xoc 8uo \ikv rjjxspa? 
Tipoaxo&sCofxsvo; iTroXtopxst, tq Ss tptT-io KXeojxevrjv txsv xal xou? (isx' 1 xataxXefaas] -xaToxXy^aac K-W, H-L, Bl.; cf. ad p. 18,7 3 eTre^iovra? L, corr. 

Wyse, al. 4 TttoiGTpaxtSujv L 6 apira--ci8o'j (littera t: ante op deleta) L; x 

suprascr. L* 8 5ei (quod etiam in Rhet. B 13 habet MS. Par, 1741) retinendum 

esse videtur hic et in p. 30,7 (Bl., K-W^); Setv J. E. B. Mayor, S. 9 xoTaXuOefcjT)?] 

ante versum qui lioc verbo incipit coronis in margine depicta est 10 xtaav8po'j L 

cptX(os) om. L*, add. in marg. L^? 11 aXxfxeovtStov L 7)XT7]fx(ev)o? L, corr. Bl. 

sec. Herod. V. 66, al. 14 eXauveiv super rasuram (eX — , fortasse eXouvtiv male 

scriptum) L^ 15 dcpixo'(j.evo5 6 KXeopi^vi); inserunt K-W (Bl.) ex Herod. V 70 

18 (xet' ouxoO] fx(eTa)TO'j L 8 Schol. Ar. Vesp. (V) .500 ISdxei 6e i^ Tupovvl? xaToaxrjvo!, Sa cprjatv 'EpaxooS^vTjc, 
ini Itt) V, ToO d-xpt^ou? otofj.opxc(vu)v, 'ApiOToxlXoui (sic Bentley, 'Aptcjxofotvou; libri) [xJv 
xeTTopczxovxa xoi h [l. ^vv^a] cpTjoavxo?, "'Hpo8o'TOu 6e e^ xa\ Tpta'xovTO. 

10 sqq. HEr.OD. V 66 ouxoi ol avSpes daxaaiaac/v Ttepl 6uva'fxioi' ^aooufxevoc 84 6 
KXetaOevTj; tov 6fj(j.ov TcpoaexoipfCsTai. ib. 70 iv lol f^epet 8e ioooufAEvo; 6 'laoycJpr,; 

dvTtTe)(vaTat Ta'oe' iTtixaX^exat KXeofx^veo tov Aoxe6at[X(>viov, yevdfj.evov JiouTiij S^Tvov . . . to 
(jev OT) TrpOuTO r£(j.:t(ov 6 KXeofJ^vrj; ic, td; 'AOryvo; y./|pu-xa ^?er:la>.}ve KXetaO^vea, -/al fxeT' 
oiTOu dXXou; ito).Xou; 'ADrjvatujv tou; i\a-(iaz iTzikifUi^ ... ib. 72 KXeofxevr^; 6e (u; TrejxTttov 
£;ipaXXe KXetaO^/eo -/al tou; Ivoyea;, KXetaO^vn); fjiv aito; UTre^eoj^e* fxeta 6e ou6iv ■^ooov 
7tapT)v e; to; 'AOrjva; 6 KXeofxevr^; ou ouv fxeYdXir) yupi, drixdfj.evo; ot dyr,XoT^et iTtToy.data 
^TttaTio 'AOr^voftuv, xd ol uTteOtTo 6 'laaydpir);' xauxa 6s roti^ao;. 8euTepo ttjv PouXtjv xaxo- 
Xueiv ^reipaxo, xpirjxoatotct 8e Totai 'IcaYopeto aTaai(orf,at to; dp)^d; dv£-y^c!pi,^e. dvTiOTaOe^oij; 
6e xr^; ^ouXi); -<tai oi pouXo|j.evrj; TtetOeaOat, o Te KXeofx^yrj; -<at 6 'laaYopr,; ■a.oli ci 0Taai(UTOt 
ouTOu -/.ataXafipdvouat tt)v d-/pd-oXiv, 'AOr^vottov oe ol XoiTtot td oixd cppovrjOavTe; e7toXtdp-/eov 
aJTou; rjfxepa; 8uo, x;^ 8e TpiTT) UTtdaitovooi ^$ep/ovTai ix t»); /(opr^; ooot f/Oav auTdjv Ao-/£- 
8o((xdvtoi. 24 ARISTOTELIS RES rUBLICA ATHENIENSIUM XX3 — XXr4 

autoiJ TtaVxa? doEiaov uTcoazovSouCi KXstofOsyyj os xat xob? a>^Xou; ©•jy'^^'^'* P* ^ 
{xsTeiTejj.tJiavTo. xaTas/ovTO? Ss tou oy^aoo Ta TrpaYfiata KXEta&ivrj? 4 

Y(e{X(ov yjv xal tou 6rj[A0u TcpoaTaTT]?. aiTiajTatoi "cap a/eSov s^ivovto 
xr,<; ixPoXrj? tuiv topavvtov oi ' AXxji.£covioai xat aTaataCovTe; t^t iroXXa 
5 SieTeXeaav. Iti 8e irpoTepov twv ^AXx^jecoviojiiv Kr^Bujv iire&etd tor; 5 

topavvoic, 6to xat fjSov xai ei': toutcv ev toTs axoXtoT?" 
eY/st xai KV)5a)yt, oiaxove, ixrjo' iTrtX/^Oou, 
zl y^^ri tot? a7a0ot; avSpaatv oivo-/oetv. 
XXI. Sta [xev ouv tauta^ ta^ ai-ta? iTriateuey 6 or|}JLOC t(i) KXsia&evet. 1 

10 tots 8e Tou ttXvjOou; Trpoeatr^zw? Itet Teta'ptoj [xeta tfjv toiv Topawfuv 
xatdXuaiv eKl 'laa^opou ap/ovTo;, TrpdJTov }asv ouv auvsvstjjis itdvTag eh 2 
oexa cpuXd^ dvTt tuiv tsTTapujv, dya;xsr^ai pouXofxevo?, ottu)? [j.STda*/u)at 
TtXciou? Tri? TroXiTeio?* oOsv ^Xe/Qyj xat to p/}j cpuXoxpivsTv | Tcpo; tou; p. 9 
e^etdCsiv td •■'svtj (3ouXo(i.£vou!:. eTretta tyjv pouXfjv TTevtaxoafo^u]? ovtI 3 

15 TStpaxoarcov xaTeaTrjaev, revTr^xovTa i^ exdar/jc 'fuXv;?' tots 8' rjaav 
exaTov. otd touto §e oux eh ocoosxa cpuXds auysTa^sv, 07ru)[?] auTco jjtTj 
00|j.paiVo [ji.eptCetv xaTa Td$ TrpouTrap)(Ouaa? tpittu;- r^aav -fdp ex 6 cpuXcov 
8cooexa tptttus?, (Sat' ou [auv^ETtiTrtsv (dv) dva|j.ia7ea!}at to ttX^Oo;. 
8t£vei}js hh xat tfjV /cipav xatd St^^jou? TpidxovTa fJ.£prj, oixa [JcV tcuv 4 

20 TTspi to datu, Ssxa 8s tf^? TrapaXia?, osxa oe tfj^ [xsao^si^ou, xai tauta^ 
STTOvo[j.daa? Tptttu? ixXfjpcocfsv tpsTc sts tvjv cpuXfjv sxdatr^v, OTtcos s/datTj 
It-BTiyji Trdvtcuv tuiv toTrcov. xat Srjjxota; eTrot/jasv dXXT^Xcuv tou? ofxouvtac 
sv Ixdatci) Tuiv Sf^jxcov, Tva [xv] Tratpo-Qsv TrpoaaYopsuovTS? iSeXsY^coatv tou? 1 acfteaav L, corr. K-W (Bl., S) xXeia8eviQv L, quod retineut K-W, Bl., S; sed 

cf. p. 26,11 5 aXxfxeovtotov L 9 eTria-euev o ovjfxos L*, o super ev scr. L'; 

^Triaxeuov K-W, delentes 6 or^fxos 11 TipcoTov [x(ev) o('jv) evetp.e L, irp. fj.lv auvivetfig 

Newman (BI., S., al.), :rp. piev oijv auvlvet|xe cum lacuna ante TrpoJTOv K-W, sed cf. Bonitz 
Ind. Ar. p. 454*32 (Diels) 12 avajxilai L 16 o-j 7.(at) eit L 16. 17 autto- 

aufxpaivrji L*, t super co addidit L\ [xtj L*, ut vid. 17 xaxa] Trpos L*, y.(aTa) 

suprascr L* 18 a(uv)enet7rtev (compendii signura conspicitur, a periit) L, ov post 

o6x add. Ricliards, H-L. melius ante avajx- Ilude, al. 12 Akist.. Pol. r 2. 1275 b 34 dXX"" fato; Ixetvo (xaXXov l^et dnopiav, oaot [x^xeaxov 
[jeTaPoXTij yevo(x^vrj(; TroXiTeias, olov 'A9-i^v7)atv £jtof»]Ce KXeta&6/Yj? i>.zxa ttjv t(Ijv Tupdvvtov 
|-/.^oXi^v TtoXXou; fap lcpuX^teuae 5^vou<; xal SouXo-jc (xeTofxous. Z 4. 1319 b 19 ext 51 vm\ td 
Toiauxa -icaTaaxeudaf^.aTa j(p-^ai[j.a rpoc ttjv Srjfxoxpatfav ty)v toiauTr^v, oFs KXetaScVTj; re 
A8i^vTQatv iyp-q<sa-:o pouXopievo? aul^aat xrjv Sr)(xo7.paTiav, xai Ttepl Kupi^vrjv ot tov 5rjaov 
xaytaTCtvxej. cpuXat xe y«P ^xepat itotrjT^at TcXeiou; y.al tppaxpfat, y.at xd tojv iSicov lepiuv 
auvavcT^ov ef; ^Xiya AaX xoivd, xal rrdvTa cotptat^ov oit««; dv ott fxdXtc-ca dvafxty^licuai zdvTes 
dX)>i^Xots, a[ oc auvi^Setat 6taCeu)ji}tuatv al Ttpo^xepov. 

21 PselL 'Ovdfxata 5tx(ov p. 103 Boisson. ifj ol xptxTu; vetoT^ptov (leg. veibxepov) ovofxa 
itapd Tois 'ASrjvaiotj laxi. KXeio&^vT); ydp Tts, eis xpidxovxa p.otpa; xr)v 'Amxrjv (Sfjtoaav 
5tave((xas iTtetSrj xo ().ev outtjS l7ti9aXaxxi5iov f/v, t6 hi ItzI xou pi£aou xa9r;axo xr); ^^topa;, t6 
oi Ttapek t6 daTU auvecxpioTO, olxa piiv (jioipa; xrj KapaXttp auvT£xeu)re, oexa 5e y.atlaxrjaev 
inl TT)v [jeaoyeiov, 6exa 5i dcxuvdpioui; dTtoirjce- xal x6 xptxr,[xdptov xptxxu; tLvdfxaaxo. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATnENIENSIUM XXI 4 -XXII 2 25 

vso-oXiTac, dXXa toiv 5r^[j.a>v dvaYopsucosiv oOev x7i xaXouaiv 'AOrjVaioi p. 9 
a<pa; au-ou? xoiv OT^.atov. xaTlatr^ss oe y.al orjaap/ous T7)V aur);v ej^ovta, 5 

iiriusXeiav toi; -po-epov vauxpa'poi;' xal ^ap tobs orjjxou; dvTi xcbv vauxpa- 
piiov £-or/]3£v. Kpoar^YopEuas 62 xoiv Si^fituv Tob; [isv aTTO Tuiv t6t:u>v, 
5 Tobb 0£ aTco T(ov xTi(ja'vTU)V ou Yap aTravTE; 6TCr,p-/ov eti toi? tOTroi?. 
ta 0£ T^vrj xal ta? cppaTpiac xal tac teptosuva; eiajsv e/siv Ixaatou; xaT^ 6 
ta Tcatpia. Ta,r? 8a «uXai? i-noir^nev e-(ovjij,o'jc ex toiv -poxpiOevTtov 
Ixatov dc»yri'(B-(iiVy oS; dveiXev -fj FluOta, 0£xa. 

XXII. touTODV Oi Yevoalvtov or^aoTixtoTspa iroXu TrjC ZoXwvo; i^fivzzo 1 
10 T] iroXiTeta' xal Yap aovi^rf tous fi£v SoXtovo» voaou; dcpavraai r\v TupavviSa 
8ia To }JL7] /p^aOai, xoi[v]ouc S' aXXoos Oetvat tov KXsiaOevTj ato)raCoa£vov 
tou irXTJOous, ev oi? eTeOTj xal 6 Tcepl tou oatpaxiapLOu vopio;. rpwTov 2 
fisv o5v £T£t TripLTrTtp |X£Ta tautr^v tTjv xataataaiv lcp' ' EpfxoxpEovto; 
ap^^ovtos t^ PouX-(j tot; Ttevtaxoaiot? tov opxov eTtoirjaav ov Itt xat vuv 1 'A8rjvaTot] hic incipit frag, Berol. Ila 3 ErifieXiav L, -eiov B 5 Itt] ita L 

(nori £v, quod leglt Bl, sed v non posset esse nisi formae rt, in hac papyro non usitatae); 
ev B (Bl., K-.W) 6 cpa-pta; L, ^pa- B 7 ETroiTjCav L*, corr. L' eTttuvufAOu; 

B, eiriovjfi,..? L 11 -/paaaat B -xai-;o'j; K-W; y.atC B 13 Ep|i.o«j- 

xpeovTos L, corr. K-W, cett. 2 Schol. Ar. Nub. 37 (dett. Ald.) ad verba Saxvei [as o/jjJiapyd; Tt«] 

'ApKJToreXr;; 6e rept KXeto&dvou; ^Tjal "xoT^STTpe xal 8T)txo'p-/0'j; ttjv a'jTT)v exovTac im- 
fA^Xeiav TOt? 7rpo'Tspov vouxpapot; (va'jxXa'poi; Ald.). xal yap tob; 5-^|xou; ovtI tcuv vouxpa- 
pi(Lv (vauxXaptwv Ald.) eitotrjaev.'" ol rp<)Tepov vojxpapot (vo-jxXapot Ald.) eiTe 'Jiro SoXtovo; 
X0Ta3Ta8^vTe; ei^Te xal zpoTepov. ojtot hi ttjv Trojjir.Tjv twv riavaSrjvaitov exoaixouv KXetsD^- 
vou; xaTOST^aavTo; dvTl va-jxpdpwv (vajxXdptov Aid.). Harp. s. v. vauxpaptxd: . . . 

'AptOTOT^Xr,; S' Iv 'A^Tjvoftov noXlTeia cpr^oi "xoT^aTTjCav 51 STjixdp^oy; ttjv outtjv e)fovTa; 
ditifi^Xetov ToT; 7rp(>Tepov vouxpdpot; St)[xiou; (JvtI t<ov vouxpdptov e-otrjcov." Gf. Phot. 

vouxpopfo, Hes. vou/.Xapot (supra test. ad 9,15). Harp. ori\j.a(>yoi: toutou; 8e ^Tjctv 

'AptSTOT^Xij; Iv 'A&Tjvaitov jroXtTetqt {)Tr6 KXetoSivou; xaTaTra9fivat ttjv outtjv e/_ovTo; Irt- 
{ji^Xsiav ToT; Trpdrepov vauxpdpot;. llesych. Si^ptop/ot: ol Trpd-epov xaXoufievoi va6xpapot. 

4 Et. gen. (ex Photio) [exscr. Symeo et Et. M. 327,32] 'EXeeT;: Bf,[jio; ttj; 
'ATTtxi^;. (ovtJfAOCTot Ik 07:6 tou £v ov)Tio eXou;. ^XioSt]; ydp 6 T^Tro;. ol ydp 5^fiot tujv 
'A&Tjvattov jj djro T(57ru)v tj d7r6 tiov TrapaxetfjL^vtov outoT; ^ OTro t<ov Iv outoT; ©UTuiv t^ d:r6 
Tuiv iv ouToT; ^etpoTe^vtov ^ dTr6 Ttov o?XTjOdvT(ov dvBptov t] yuvotxdjv. 

7 Ad glossam.Lex. Bekk. quinti (BA 246,17 £7rtbvuii.oi : dpyovTe; Stccoi eictv, <il 
fji^v TeocafdxovTo ouc Ttov /^Xtxttov, ol B^ 8^xa tov dpt8[i.dv, dtp' tov ot cpuXai TrpocrjYopeu- 
8r,oav) olim pleniorem redeunt quae habent et (ex Photio) Et. gen. (descr. Et. M. 369,15) 

^TTtovuftoi: 8tTTo( eictv ouToi, ol fjiiv XeYdfi.£vot t<ov rjXtxttov, xal eJot o'io xoi Teooa- 

pdxovTo, oi. xaXouvTot xol Xi^feujv i7riuvu[j.ot, ol oe Btxo, d^' (ov al ^uXoi ^rpocrjYope-jOrjoav, 
©rov 'Epe/OE-J;, A^Yeu;, riavBiujv, Aeto;, 'Axd[j.fl; ('AXx|Jid; Et. gen., 'AXixa; Et. M.), Otve'j;, 
K£xpo'ii, 'Ir.T.o^ow/, Aio;, 'AvTto/o;. touto oe to 2£xa (5vd[jL0Ta dTro p 6 (oTropo 6 Et. M.) 
Iij8io; eZ/.ero KXeioSevr]; (leg. KXetoSevou;) o'jtu) otaTa;dfxevo; (ieg. otaToSofiivou) t6 ttov 
rX^Uo; e{; oexo cpuXd;, et Lex. Patm. p. 15: ^rtovufioi o^xa, d'f' <I»v exX/j»)T;Oav ot cpuXal tou 
Seou TouTo ^rpr/OovTo;. rjoav Be o'jTOf 'Ept/ye'!»;, AiYeus, 'ApYtootov (sic!), Aeto;, 'Axdtj.a;, 
0?ve'j;, K^xpotjj, 'I7rrd3u)v, 'A\xloyoi, Ahi. to-jtou; Ydp i^ dvofxoTwv exoTOv 6 9e6c ^teX^^OTO. 
Cf. Harp. iT:ibvuti.ot (Phot.i Suid.i). 26 ARISTOTELIS RES PDBLICA ATHENIENSIUM XXII 3 — 7 

opivuooatv. &TZ'.-ci Tou^ (JtpaTT^Y^^'^ flpoCvTO v.cf.xoL cpoXac, IJ exaOTTji? cpuX^? p, 9 
?va, TTj? §£ aua^ar^c STpaTiac r;Y£!J.o>v r^v 6 iroXEjiapyo?. stsi os [j.ETa 3 
TauTa 6(t>C£xa'Tu> vixTJoavTs; ttjv iv MapaOoivi [idyjiv e-rri <l)aivt7:TOu apyovto?, 

OtaXlTTOVTSC £T7j 56o [XETa T7;V VlXr^V, OappoOVTOS tJSy] TOU OT^JXOU TOTE TTpioTOV 

5 sypTfjcJavTo Tcn vojxu) T(j) TTepi TGV 6aTpaxi(3ij-fjv, o; eTeOr) oia ttjv UTTO'|itav 
Toiv Iv Tatc SuvapLsoiv, oti rietataTpaTo? ory[xc.-f(jr,'6? xai OTpaTyjo? <7)V 
Tupavvoc: xaTsaTY]. xal TrpwTo; (JaaTpaxia&Tj Tuiv ixeivou ouifYeVfov 4 

"Jirrap^^Os Xa'pjxQu KoXXuTeu?, 8i o'-' xat [xotXiOTa tov vofxov IOyjXoV 6 
KXetaOsvr/^, e^sXaoai pouXofxevo; auTov. ot -(orp 'AO^/ivaiot touc t(ov Tupa'vvo)v 

10 cpiXouc, oaoi }x7j ouveSaixapTavotev iv Tak rapa/aT?, euov ofxeiv ttjV TioXtv, 
yp^ojxevoi T-(j £i(o9uta tou SVjixou TcpcjLOTYjTi* (5v rj^e}X(ov xat -poaTar/jc tjv 
"IiTTrapxoc. suOuc Ss t(i) GaTsp^p eTet eri TeXsotvoo ap;(ovTo? £xua'|XF,uaav 5 

Tou; £vv£«. «p-^ovTag xata cpuXa? Ix T(ov TrpoxpiOevTcov u-o Ttov or^p-OTtov 
TrevTaxooiW t6t£ |X£xa ttjv Tupavvt'Sa TrpwTov ot 8o TrpoTepot TrccvTe? ^oav 

15 atpeToi* xal (oaTpaxioOyj M£YaxX^c'I:riTOxpa'Tou? *AX(OTrex7]0£v. eTrt [xsv 6 

ouv STTj "7 Touc T(ov Tupa'vv(ov coiT.ooc (o3Tpa'xiCov, eov "/dpiv 6 v6|j.o? eTeOyj, 
(xeToc 8c TauTa t«) TSTa'pT(o eTei xat tu)V aXXeov ei ti? Soxotvj [xeiC(ov fxeOi- 
CTavTO* xal rpcoTo; (oa-paxtaOT] Tuiv ocTr^oOev ttj; xopavvi^Soc Ea'vOt7r7ro; 
6 'Aptcppovoc. £Tei 8^ TptTcp [xexa xauTa Ntxo57;[j.ou ap^^ovToc, (o? £cpa'vT) 7 

20 Tot [x£TaXXa xa Iv Mapu)ve('cf xat TrepieYev&TO t"^ ttoXei Ta'XavTa exaTov Ix 
xoiv Ipycov, ao}xPouX£u6vT(ov Tivtov T(^ or^}x(i) 6tavet'[.'aaOat t6 dpYupiov 
QefxiOToxX^s lx(oXua£v, ou ki'(<ov o ti ypiQOETat toT? /pTjjxaatv olXXa 
SovsTaai x£Xeutov toTc 7cXouat(OTa'Totc; 'AOr^vat^ov IxaTov exaaTcp TaXavTov, 
sit' lav [X£V cxpeax-o t6 dva'Xu)[xa, r^? iroXsu)? elvat r/jv 5aTra'v7]v, s? 8^ 

25 }XiQ, xojxtoaaOai TOt yp-/^(xaTa iropa tojv 8avetoa(x£V(BV. Xap<i)V 8' ItcI TouTOts 
IvaoTCYjYryOaTO TptTQpeti; Ixot^v, £xa'aTou vauTrrjYoop-evoo xuiv exoTov fit'av, 1 [<pu]XTj? exaaT[T)]c B, (]ui hic (praeter litteras nonnullas incertas) desinit 4 -rjSr) 

om. L*, suprascr. L* 6 ote L, Stt Harpocr. (vid. testiiu.), 6 y«P K-W 

8 xoXuTTeus L 10 auvecafxapTovov L, auv£^ap.apTdvotev Poste, K-W, Bl.^, H-L 

12 "11:2:09-/0?] hic (praeter verbum unura in versu praecedente, quod non recte legebatur 

xia(x(u) incipit frag. Berol. Ilb uat^pti)] uoTepov K-W, Bi.=» 13 8t)(xot((ov) 

L (Bi., S), Stjjxojv (vel 6a(xu>v, sec. Diels) B, K-W^ 14 T^Te] Tot? L, corr. BI. 

(K-W, H-L, S) 17 50V.7J B 17. 18 (xe8taTaTo L*, v suprascr. L'; [xe&taTaTO 

retinet Bi. 19 v[txo]67)p.ou B, Dion. Hal. (S.); vtxopiTjSous L (K-W, H-L, Bl.) 

20 TciXavTO om. L*, suprascr. L* 20. 21 ex tcov cpY«"V exaTov ToXavTa B, ut vid. 

24 TTjv oaTtdvrjv om. L*, suprascr. L* (videtur etiam B habuisse); del. H-L, Bl. 

26 Tp. exoTov] hic dosinit B 8 Cf. Harp. s. v. "Iirirapyo;: aXXos U eaTtv "iTTTiapyo; 6 Xdpfxou, &<; cprjOt 

AuxoupYO? -Iv T(p v.0Ta Ae(o-/.pctTou? ■ Trepi 61 toutou 'AvopoTituv ev ttj p cprjaiv oti 
auYyevTji (aIv TjV rieiaiaTpdTou tou TUpdwou -xat TrptuTo; IStoOTpaxiaO/j tou Trepl tov 6aTpa-/tia(x6v 
vofxou TOTe ;rpu)Tov TeOevTO? 5td ttjv OTTO^Wav tiuv rrepl neiaiaTpaTov, oTt 6Tjp.aY(oy6s u)v xai 
OTpoTTjY«S lT'jpdvvT|Cev (Epitomen descr. Phot.u SuiJ.V). 

20 Lex. Beklf. quintum (BA 270,S2) Mapwvia (leg. Mapcbveta)- to'™; f^v zfji 'Atti- 
x^{, OTTOU Td (;.dToXXa eup^&Tj. ARISTOTFLIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXII 7— XXIII 5 27 

aU £vaL>[ji<z-/rji3av h SaXottjiivi itpo? tou; pcxpPaoou;. tocixpaxicjOy) 5' £V p. 'J 
TOOTOi? TOis xa'por? 'ApiaTsio/j? 6 Auaiiidyoii. xsTotpToi o' STSt xaTe- 8 
Ss^avTo T:a'vxas "ou? (oaTpaxiO|i£Voy^ ap^ovTO?'Y<ii)(ioou, oid tt^v HspSoo 
(jTpaTeiav zal ;o Xomov <S&icav xok 6aTpay.tCo|J-£vois £vtos ['epataTou xol 

5 SxuXXaiou xaxoixetv t^ aTrtjLOu? eivat xaOaTra^. 

XXIII. xoxe fjisv ouv jJt^XP^ xouxou irpOTjXijev f^ t:6>.i; «fia Tq orjfio- ] 
xpaxto: xaTOc [xtxpbv aiSavoasvyj • jjieTd 6e xd Mr,Sixd irdXiv layucsv tj ev 
'Apeitt) Ta^-j^o) ^ooXtj xal Sttpxet ttjv ttoXiv, ouoevt SoYjiaTt Xapouca xrjv rj^e- 
{j.ovt'av ciXXd otd xb ^evsaOat t9j; :T£pi SaXatitva vauuaytac atxia. xtov ^dp 

10 axpaTr^-ioiv £ca-op/;aa'vTujv xoi? TTpaYfjiaai xai xr,pu$dv-«)v a(o[C]£tv exootov 
eouxov, TTOptaoJa opajrad? &xa'aT(o oxxcb BtEOtoxe xai £V£pi|3aa£v s^ xos 
vau^. oid xouxrjv 57] xrjv otxiav irapexwpouv outTj? xoTi d$t(o[j.OTt, xal 2 

£TToXiTsui>rjaav 'AOyjvatot •/.'x\w<; |xai| xoTa toutou; tou? xotpou?. auvepYj 
"^dp auxoic TCipt xbv ^(povov tootov xd xe ei? tov -jtoXeu.ov daxr^aai xal 

15 Tcapd xots "EXXrjatv £uooxt}j,rjOat xot x>]v xr^? OaXdxTr^? f,-i'£fi.ovt'av Xopetv 
dxovxtov Aax£6aijxovt(ov. ■^aav Se irpoaxdxat xou o7][j.ou -xaTa xouxou; 8 
xou? xatpou^ 'AptaxstSTj? 6 Auat}i,d)(oo xai 6£[AtaxoxX^; 6 Nso-zXeooc, 6 [lev 
xd •nroXstjita Soxuiv (daxeiv), 6 8s xd ^Xtxixd Setvb? eivot xot otxatoaovrj xmv 
•/oO* eaoxbv Siacpep^tv otb xat i-/ptovTO xo) [j£v aTpaTTjYoli, Ttp oe ao[i- 

20 Po6X(p. XTjv [isv ouv xeov xety(bv dvotxoo6[xr,atv xoiv^ ot(i)x-/]aav, xaiitep 4 
Sia^epo^xevot Tpbc: oXXtqXou?, irl S^ xyjv diroaxaoiv Tt;v X(ov 'l(6va)V 0110 
T^? X(ov Aax£oai[iovt(ov au[x[xa/t'a? 'ApiaxeiSTfj? tjv irpoTpstj/a?, XTfjpT^oo? 
Tou; Adxtovo? Staj3£pXY][x£vou? Std riauaavtav. Sib xot xou? tpopou? 5 
ouTo? f,v 6 xd£o; xat? TroXeotv xous Ttpcuxou? exei xpixt^) [xsxd ttjv ev SoXa- 

25 [xTvt vaujxayiav ^tti TtfioaOevou; (xp-/ovxo?, xoi xouj op-xoo; (ofioaev xot? 2 xetdpTu)] -zoi-i^ K-W, Bl., cf. Plut. Ar. 8 3 ot^rjxtoou L*, t supra tj scr. L» 

4 5Tp<iTia'v l' ivTo?] ^at6« Wyse, Saudys, (cf, Philochor. fr. 79»» p./^ int^ahovxa ^vtos 

Tiepa Toij E-!)^ot'(i; dxpto-Tjpfou) ; (xrj ante xaTotXctv ias. Kaibel, BI.: textum retinent K-W, 
H-L 10 cwCeiv L ut vid. 12 aiTTJ?] aoT(Tjv) L, corr. B!. (K-W^); auTg too 

d?iu>p.oT0? J. E. B. Mayor, K-W', S 14 •x(aTa) L*, 7:£[pi] suprascr. L*; irept tov /pdvov 

ToijTov del. K-W 16 oxovt(«)v) Xax. L, non axovxujv tiov Xax., iil antehac ab om- 

nibus lectum est 18 oo-4(ov d^xslv] a5xo)v L', Soxiov Richards, K-W, al. 

TtoXtxixd] roX£(jif/.a L x(ot) om. L*, suprascr. L' 20 ovojtvcoooixr^^iv L 

21. 22 dTcA . . . ao!x,aa-/(a?] x(at) t(tjv) t(u)v) Xax. 3(u.ui)fjiaxtav L, corr. Bl., al. 23 xous 

Advttova? om. L*, suprascr. L' 24 fxETd] S(ta) L*, corr. L» 7 AnxsT. Pol. E 4. 1304» 17 [XcTa^dXXou^i 5^ -/01 th «3Xiyap-/tav xal tk S^jxov xol 
di TroXiTEtav i/. toj euoo-/.i(JiTiaat xt tj ou^TjSTiva: -i^ dp/etov 'q (xopiov t^; TTtJXeu);, olov ^ iv 
'Apetw Trdyu) fiouXT) E'joo-/t(XT,aaaa dv xot; -MtjSixoTj jco^e auvTovujTepav not^aat xrjv TToXtTeiov, 
xai TrdXtv vauTf/6; 07X0; -(V/^ixviOZ aiTto; ttj; Trepl SaXafxiva vtx-^jc y.at 8td touttjc t^! 
TjYE(tovta; 5td r/jv xaTd SdXaTxav ouvaixiv tt^v oTjao-/.paT(av ta/upoTepav i7:oiT;c:v. 

9 Plut. Thcm. 10 oux ovtujv U hrnj.oomw /pTjiAdTOJv toic 'A8T)vaiot; WptOTOTcXT); idw 
cpTjat TT)v iz 'Apetou ndyou ^ouXtjV -opiaaaav oxtuj opaypd; v/.dan» TtJuv aTpaTEuoaevujv oirtuj- 
tdTT^v ivdsQat Tou TTXTipu)9rjvai rd; Tpti^pci;, KXei6T;.[io; ok -/.al Touro tou 0e(xtaTOxXeoo5 

TtOtetTOl 0TpOTT)YT)(xa. 28 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXIII 5 -XXV 3 

"Itoj^iv] I (SoTS Tov auTov £-;(i>pov elvai y.at cpQ.ov, icp' OK xat tou; [jiuSpOfj? p. 10 
ev Tq> TTsXaYSi xa&iioav. 

XXIV. jis-a ai TauTa Oappousr,? -^Syj Tr,? tcoXsu); xal }(pv]|j.a'To>v 1 
•)^&potO}iEV«)V t:o)J.«)v, otivsPouXsDsv czvTtXa[j.pa'vsGiv)ai ttj? TiYStxovra; xal 

5 xaTaPa'vTa; sx tojv aypuiv otxsTv Iv toI acjTst.* TpocsYjv ifap soscOat Ttaot, 

TOl? \lhv OTpaTSt)0[XSV0l?, TOl? 8c OpOUpOUOt, Tot; 6e TOt XOlVa TTpa-TOOOl, 

£ii}' ooTtu xaTaovyjostv tTjV yjYspiovtav. TrsioOsvTs;^ 8^ TauTa xat XopovTSS 2 

Tr)V apjc/jv ToT? ts ot>a(ia'"/ots 8so::oTtX(oTspu>c e/pojvTO TrXrjV Xt'ujv xai 
AsoPt'u)v xat SaijLuov • toutous 8^ cp uXaxa? et/ov r^? «PX^/'^? ewvTe; toc; te 
10 iroXtTet^a? Tcap' auTOis xai ap/eiv (ov Itu/ov ap/ovTSc. xaTsoT/joav 8s 3 
xai Tots flroXXot? euuoptav Tpocp^c, uioTcsp 'AptOTsiSrj? sior^^vjoaTo. ouve- 
potvsv -^ap c/TTo Ttbv cp6po)v xat to)v TeXoiv xat Ttov oufJifxoc/wv TrXeiou? tj 
SiOfiuptou? «i'v8pa? TpscpsoOai. otxaOTat (asv Yop ^oav £;axto/iXiot, toSotoi 
8' l;ax6otQi xai "/iXtot, xal Tcpb; TouTOt? iTCTret? /iXtoi xat 8iax6oiot, [3ouX)] 

15 8s TtSVTaXOOlOl, X«t (ppOUpol VSOjpttOV TiSVTaXOOtOt, xol Ttpb? TOUTOt; Iv Tfl 

TToXei cppoupot v, fJp/ol 8' evor^fxot jjlsv stc sTtTaxootou; avSpa?, uTrspopioi 

8' tk f ETCTaxOOtOU?* TCpbc Sc TOUTOl? eTtSt OUVEOTTjOaVTO Tbv Tl6X£}J.0V 

uOTepov, orXtTat \ikv 8to/tXiot xat TrsvTOxootoi, VTJe? 8s cppouptos? etxoot, 

oXXai 6e vt,£? ol Tous cpopou? ayouoat touc; cxtco tou xuajiou 8ia/tXiou? 

20 «xv8pa?, ETt 6e TTpuTovetov xal opcpavoi xat 6sO[xu)tu)v cpuXoxec* OTraot ^fap 

TOUTOl? OLTzh TtOV XOtVCOV ■?) 8tOtXrjOt? 7JV. 

XXV. "/j jisv ouv Tpocpyj T(^ 5TjfiO) 5ta tout«)V e.YtYveTO. ettj 81 1 
ETrTaxatSsxa fia'XtOTa pLETa to M/j8txa SiEiietvsv yj TcoXtTEia Trpo£OTO)Tu)v 
T<!)V 'ApeoraYiTtov, xaiirEp uTcocpspojxsvyj xoTa (xixpov. au;avo(XEvou 8e tou 

25 TcXyjOou; 7£v6;xsvo<; tou 87J[iou TcpooTcxTr,; 'EcptaXTyj? 6 2o(f(ovi6ou, | 8ox(bv p. 11 
xal cic6u)po86xrjTO? eivat xat oixato^ Tcpbc Tyjv TroXtTstav, iTrsOsTO Tfl PouXtq. 

Xai TCptOTOV [J.EV CZVstXsv TTOXXOU; Tuiv 'ApSOTTaYlTtbv, CC-foivaC iTTlCpspwV TTSpl 2 

TO)V 8itpxr^[X£vu)v • ETcetTa Tr^s [5ouXr,^ iTci K6v«)V0? cxp/ovTO? a-avTO 
Tr£piet7.s(To) Tot iTciOsTa 8t' «Lv r,v rj tt^c TroXtTeiOs ^uXaxyj, xal to fi^v 
30 Totc TtsvTaxooioi; to 8e zto 8vj;ao) xal toi? Stxaor/jptot? «JtTrsowxsv. 
e7rpa[S]E 83 TOUTa ouvatTtou -CEvofxsvou GsjxtOTOxXsouc, 0; -^v }j.£V tSv 3 
'ApEOTro-ciTuiy, IfisXXe os xptvsoOot jxr,oiO(xou. pouXojxevo; 3s xaTaXuOr,vai 

4 KoXXtDv Tj8pot5(j.(£v)(ov L% ordiuera correxit litteris p, a superscriptis L^ 10 (xa?) irap? 
K-W 15 tt] del. K-W, Bl.; sed cf. notam ap. Sandys 16 Tjcjav post [x(£v) 

habet L*, del. pniictis superpositis L' 17 erToxosfou; falso iteratum notaut K-W 

18 onXsiTai L 22 eytveto L 24 t(wv) in L dubiura est 25 x(at) 5ox(ov L, 

corr. K-W 29 TreptetXe L, quod retinet Bl. (cf. p. 18,2); TrepteaeTO Richards, K-W, S 

25 Artst. Pol. B 12. 1274.a7 xai tyjv [t.h iv 'Ape^j nc<y<;) PouXt^v 'EcptcfXTr]; iv.6Xo^i3e 
7t.a\ neptx>.7jc. 

31 Argum. Areopag. Isocratis . . . 'EcpciXTr^; Tt; y.al Gc.ataToxXr/? /petoaxoOvTe; t^ 
Tt(5Xei /p/^tj.aTa -/.al tlhixti, ort dav 8tv.a'3(oaiv ol 'Apeo^taylTat, Ttdv-iu; (an 7ta'vTa?) iTto- 
otuaouatv, xaTaX-iaat a^jTou; l;:eicav tqv T:o?av, ouxoos ojnco; Ttvo; [AeXXovxoj xpi9r;vai. 6 ydp 
'AptaTOTiXr,; Xiyet £v TyJ [loXiTefe T(ov ■'A9T,vai(ov, ott xal 6 0£|xi3xoy.X^; aixto; Tf^ (j.t) Ttdvxa 
StxdCeiv Tou; 'ApeoitaYfxac ... eha ol'A()TjVaIoi dtafi^v»o; cixo6aavTe; xfj; TotauTTj; autx^ouX^; 
xaT^Xuaav a(»TOuc. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATnENIENSIUM XXV 3— XXVI 4 29 

XTjV PouXtjv 6 QsjJiiatoxXr^? 7rp6; [i.ey xov 'EcpiaX-r^v eXsiev oxi cfuvapiraCeiv p. 11 
auTov Yj |3ouXt; }i=X>.£i, rpb? 8s xou? 'ApsoraYixac Sxi oeiCsi xtvo? auvKJta- 
fievou? Iitt xataXii3ii xr,? roXitsta?. aYa^ojv 8k tou; otosOivta; Tr,i 
PouXt;? ou oiEtpiPev 6 'EcptaXtr^c, i-i/a oei^o tou$ dOpotCojxevou?, SieXe^sto 
6 fista a:rouSfj? autoT^. 6 3' 'Eota'Xt7]; (u? elSsv xataTrXaYst; xaOtCst fiovo- 
j^ttojv l~t tov [3oj}j.ov. Oaufiaaavttuv Ss Tidvttov tb 7eY0v[b;] xai fxeta 4 
xauta auvaOpoiaOeiarj? xf^s PouXfjC tojv irevtazoarojv xatvj-j^opouv tuiv 
*Ap£0-a7ttu>v t 'E^sidXr/]? xai (6) OeatatoxXfj?, xai irdXtv ev xtp Skjjxu) 
Tov autbv tpoTTOv, £u>; TreptetXovto autujv zr\v ouvautv. xai * * * dvflpeOTj 

10 Se xat 6 'EccidXtrj? ooXocpovTjOoi; }i£t* o6 ttoXuv )^p6vov 5t' 'ApiatoSixou 
tou Tava";pat'ou. 

XXA'^!. Yj |i.;V ouv tujv 'ApeoTraYttoiv PouXyj touxov tbv tp6:rov dirs- 1 
axspr^Oyj trjs i7ri|i.eX£iac. [xetd ok tauta auvepaivev dvi'eoOai {xaXXov f})v 
TToXtxsiav 8td xous TrpoOujxuj; OYjfxaYUJYouvxa?. xata ■(•dp xou? xatpou? 

15 xouxous auve-eae jxrjo' r^'(t\i.rym eyziv xous iiristxsaxcpou», dXX' a6xo>v 
Tiposaxdvai Kt'[xa>va xbv MtXttdoou, vetutepov ovta xai Trpb; tyjv TtoXtv 
ci<{;e TTpoaeXOovta, irpb? 8s xoutot^ lcpOdpOat touc rroXXouc xatd roXejxov 
XT]^ -ydp atpateta? '(r(vo\iirqq ev xoT; xoxs -/povot? sx xaxaXo^ou xat atpa- 
T)5")fu>v lcptatajxevojv dTC£t'po>v jxev tou TroXspierv ti|xuj;x£vu)V oe 6id xd; 

20 iraxptxdg 56?ac, aiet auv£p7iv£v xeuv sciovxojv dvd otaytXtous tj xpta}(iXtoo; 
dTToXXuaOat, <5axs dvaXtoxsaOat xou? s:rteixsts xat xou Sk^jxou xai xoiv 
euTTOpiov. td [xev ouv dXXa Trdvta Suoxouv ou^ bjxoio)? xai Trpotcpov 2 

totg vojxois Trpoa£j(ovte?, tfjV tk xwv ivvsa dp/6vto>v arpeatv oux Ixivouv, 
dXX' sxxo> exei ixexd xbv 'E'ftdXxoo fldvaxov SYvwoav xai ix ^eu'(i-ibv Trpo- 

25 xptvsaOat xouc xXr^pwaojxevou? xo>v evvea dpy^ovxtov, xat Trpuixo; fjp;ev s; 
autoiv MvijatOetorjc, oi 8^ Trpb toutou Trdvte; ec tTrTreo>v xai Trevtoxooto- 
[leStfivujv f^aav, oi (8e) Csu^ttat tdc lYxuxXtoug ^^PX'^'''» ^^ fJ^^ tt Trapeujpoxo 
xiov sv tot? v6jxoi?. erei Se Tre;j.Trto) jxetd xauta ent Aoatxpdtoug dp/ovxo? 3 

01 xpid/.ovta otxaatai xateatr^aav TrdXtv ot xaXoujxevot xatd ovjjxou?* xat 4 

30 xptttp (istd toutov eiri 'Avtt86tou otd tb TrXfjOo; tuiv TroXttuiv rieptxXsou; 
£?Tr6vtos s^Yvo^aav jxf^ fi£-£)(£tv tf^? TroXetog o; dv jxf^ 1$ d;xcpoTv dotoTv "5 

•/SYOVtOC. 

3 a!{)atp£&£VTC(; L 8 6 add. K-W, aL 9 TtepEiXov L*, xo superscr. L'; 

7raptt?vovTo H-L, Bl. lacunam inter xal et avTjp^OYj indicant K-W, Bl., S. 

13 avetes^ai L 16 vstu-spov] viu&potepov Kontos (K-W), alii alia 18 yivo- 

p.evrjs L 20 &i3/etXto'j; L 23 exetvo-jv L 27 o^ ocq. L post 

Trapeiopato habuit L* uro t(u>v) otjjxiov, sed del. Ll? 30 fxe- aurov L*, quod recipit 

BI.; p.£Ta TOUTov L* (K-W, S.) 31 y]] tjv L 

10 Plut. Pericl. 10 'EcptaXTrjv jxev oijv cpo,3ep6v ovtoi toT; (SXiyop/ixoi; xal Tiepl Tckj 
eiSuvac xat Sito^ct; t(Lv tov or^fxov d5txo6vTu>v d^Tapaftr^TOv l-t^ouXcusovTe; ol ^y^pol 5i' 
ApiOToSi/ou Tou TavaYpi/.ou -/pucpafcoc dveiXov, cljc 'Apt3T0TcXrj» ciprjyev. 

30 AnisT. Pol. r 5. 1278 "29 ou [/.r^v dXX' ir.d Si' Ivoetav twv Yvrjaicov TtoXtToJv xcoiouvTot 
TToXfTa; Tou; toioutou; (sc. tou; v(58ou;). . . . eu-opouvTe; 8' oyXou y.aTd ixtxpov iTopaipouvTat 
Tou; i-A 5ouXou zpuJTOv -^ 5ojXtj;, eIto tou; dro y'^^''''*'^'*'^) 'tjXo; 8^ (kJvov tou; i^ dfX'.poTv 
daxtliv TzoXtTo; rotouaiv. 30 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHKNIENSIUM XXVIT 1—5 

XXVII. fxEtoc Ss xauxct Ttpoc To or^iia-^(i)-^s.Xv iXOovto? rTsptxXloUs xat 1 
TTptoTOV euooxifjLTfjcJavxo? 0T2 xaTr^"(6pr^3£ ta? euOuvac Kiatovo? attpa-rj- p. II 
7oGvto? v£oc uSv, 8yj[i.0T:ty.(oT3pav ett ^uvsp/j -'EVEO&ai tyjv ^roXttctav xat 
"l'dp T(ov 'ApsoTraYitfbv svia trapstXeto xat jjLaXtata Trpo-jtpetj/sv t)]v ttoXiv 
5 eTrl trjv vauttxT]v 66va}i.tv, 1$ r^? (5uvs[3/) 9apprjC5avta? to'j? ttoXXou; aTraaav 
tr)v iroXttetav aaXXov ayciv eJ? autotjg. [i.£td oe tY)v ev SaXafiTvt vau- 2 

}jLayiav evo; osi irevtr^xoatto sxei STtt riuiloStopou d'p)(OVto; o rpb? FleXo- 
rovvi^atou; evear/j 7r6Xe<xoc, ev oSi xataxXsto&et? 6 orjjxo^ ev toj d'at£t xai 
ouveQtsOst? sv tats atpatctai? p,ta&o9op£rv, td jjiev exwv td os axcov •irpo-(j- 

10 peito tT]v TToXttetav StotxsTv autoc. eiroirjas 8^ xat }j.ia&o'f opa td Stxaatvjpta 3 
riepixX^S irptoto^, dvti07][xay(oYSv Trpb; tr)V Kijxtovo^ eu-opiav. 6 ydp 
Kt'atov, ate tupavvixrjv 'eytov ooaiav, ^rptotov jxev td? xotvdc X-^jtoupyta^ 
eX^^Qtoupyet Xafx-irpuic, eTrstta ttov or^jiottov etpsc:e ttoXXouc* I;TjV ydp to» 
^ouXoixsvtp AaxtaStov xaO' Ixaatyjv t>jv 7)jj.£pav iXOovtt Trap' outbv e)^etv 

15 td {xstpia, stt os td yjiopiOL Tcdvxa dcppaxta tjv, oirtoc s^-^j top pouXofxsviij 
TTjC oTTtopas aTroXauetv. irpb? 07] tautvjv trjv X'^P^<T'-°'^ l7ctXsi:r6asvo? 6 4 

riepixXrjC f^ oucia, auapooXeuaavtoc autm Aautovtoou tou OiTjBev (oc 
eSoxei ttov irnXXtov etar^Yr^trjc elvat ttp IlspixXet* 8ib xat toaTpaxiaav 
auTbv uatepov), stcsI tots tototc vjttdto, 5to6vat totc ttoXXoi; xd auttov, 

20 xatsaxsuaas (xiaOocpopdv toT? StxaataTs* dcp «ov attioivtat ttvs? X^^P*** 
YSveaOat. xXvjpoufxsvtov iTrifxsXo)? dsi [xdXXov toiv toxovttov r) ttbv ETcistxwv 
dv&ptoirtov. 7)pSato §£ (xexd tauta xai tb 8exa'C£iv, Trptotou xataost'$avto? 5 

'Avutou [xstd t7]v sv lluXto atpatrjYiav. xpiv6}i£vo? ydp utto tivtov oid tb 
diroPaXsTv HuXov, osxdaa^ tb otxaatvjptov direcpuYev. 2 nptM-roo L, TrpoTOJ Jackson, Trpuirov Bl., al. 3 ett I/, trA L' 5 uasav L*, 

o superscr. L' 7 oel] cl. p. 2;?,8 8 xaTaxXiaSet; L, -xXyja&eic K-W, al.; 

cf. p. 18,7 9 axpatic!-; L, corr. K-W, al. 13 xou; ante jroXXou; L*, del. Ll- 

15 e^rjv L 17 tiij ovi; L*, fortasse corrcctum, ut putat Wn. 20 ^reipou; 

Newmau, al., at cf. Cronert Philol. 61, 182 21 fiaXXov om. L*, superscr. L^ 

23 'AvuTOo] aoTou L, corr. ex Ilarp. (v. testiin.) 

4 cf. testim. ad p. 28,25. 

10 Ajti.^JT. Pol. B 22. 1214'^^' la Se oixaciTi^pia piia8ocp6pa -/aT^aTrjos nepixXri;. 

11 Plut. Per. 9 £v otp/f) ixev Yap, &^ztp eiprjTat, zpos ttjv K{{xiovo; SoSav dvtiTatTO- 
f/evos ui:£7:ocetTo tov 5fi(j.ov, i-AaTT&"jacVo? 02 JiXouTUi y.al ^rorjfxaatv, dcp' wv exetvoj <xveXci(x- 
Pavs TO'j; r.^VTjTas 5ci:TV()v rz xa{)' rifx^pav tip ^eofxevii) rap^^cuv 'AOrjvaiiov vcal tou; 
itpEa(3uT^pous dp^tcvvjoiv tdiv xe -/copfcov to^js 'fpayjj.ous cJcpatpaiv, ottcos oTicoptCcoatv ol PouXo- 
(xevoi, TOJToic 6 n£pt-/.Xf/S xoTaorj(j.c/y(oyojaevo; rplTreTai T:po; ttjv twv 8/)(xoattov oiavo{Ai^v, 
aufj.pouXeuaavTo; auTt;7 Aa(xa(vt'8o'j (6rj(j.ojvi6ou libri, corr. Sinfenis) tou Oir)&ev (sic codex 
Seiteustcttensis), tbs 'ApiaTor^Xr)? laTi^prjxe. ib. 4 dcDamonc: TtCi 6e f leptxXet auvfjv xa&cf^ep 
ci9Xr)T:Q Tuiv TroXtttxuiv dtXe^itTrj? xai 6i6aa/aXo{. 

13 Piut. Cim. 10 cb; S' '\piaTOTeXrj? cprjSiv, ouy_ ot^tavrcov 'A&rjvaiiov, ccXXa twv orj[XOTU)v 
aijTou AaxiaocLv itapeaxjuc^CeTO T<ii pouXoij.evtp to SeiTtvov. 

22 Harpocr. s. v oexocCtov: 'AptaTOT^Xvj? 6' iv 'Ai)rjvai(ov uoXtTeia "Avutov cprjai 

xaTa5eiSat to SexotCciv T'Jt 6ty.aaT^pic,. — Adde glossas Lex. Bokk. quinti (1JA 211,31) 
*AvoTO?' ouTo; rrptoTo; StxaaTrjpiov xa:^6Ef.^f.v (lege /'«Teoixaaev) et (ib. 230,3) oexaCef: ARISTOTELIS RES PUBLICA ATEIENIENSIUM XXVIII 1—3 31 

XXVIII. ftus [XEv ouv rieptxX^c icpfisiaTTjxei to5 onjjioo peXtiu) xa xata 1 
t};v uo).it£tav r^v, T£A.£'JTYJjavTO? 8s risptxXlouc tcoXu xetpto. irpoiTOv -(ap p. 11 
To:£ ^tpoatatr^v IXap5v 6 orjuoij oux Euooxtfjtouvta Ttapa toTs l::t£txiaiv* 
iv 81 toi? Ttpotepov j^povot? ast ot£t£A.ouv ot £7ti£ix£ts Sr^uaYfuYouvte?. s^ 2 
5 apX^? fJi^v yap xal Trpoitos £Y£v£-o TtpoaTctTTj? to'j or^uou ZoXtuv, Seutspos 
?£ nsiatatpaTO?, tuiv £'jy-^"^v '''*'' y^"*P'V^'->'''* xataXubsiar^c Ss t^? Ttipav- 
vtoo» KXstaOivr^;, tou •^i^^oo: u)v ta>v 'AXxjXitovtofuv, xal touto) (isv ouoei? 
r^v dvTtataatioTYjc, o)? s^^reaov ot 7r£pl tov 'laaYopav. ti£ta ol Tauta toS 
(iov oi^aou Kpo£iat7jX£t Eav&fitTtoc, Tuiv 6£ Y'''"*P'V<"^ MtXTtaor^?, sTtciTa 

10 QcfJttatoxX^; xat 'Aptat^toTj;* }i£ta 8£ toutouc 'EcpiaXTr^s ftsv tou ot;,uou, 
Kt}AU)v 6' 6 MiXTtc5too'j TU)V suitopuiv EtTa neptxXi^s [tkv Tou OTjuou, 8ou- 
xuotor^s os Tuiv £-£pu>v, xrjOsafTjC u)V Kt'uu>voc. IlcptxXiou? 0£ TcXeuTr,- 3 

aavTo^ Tu)v ix£v irrtcpavuiv TTpo^tatr^xet Ntxta? 6 ev Ztx^Xta T&XcUtT^aa;, t0'j 
82 or^p.ou KXsu^v 6 KX£atv£Tou, oc ^oxci [xaXtOTa oia^il^ipat tov oryjxov 

15 tat; opixatf, xat TcptoTo? sTct tou ^Tjjxatoc: dv£xpaY£ xat iXotSopvjaato xat 
Tt£piCu)adjx£Vog £orjp.ryYopr^a£, Tuiv oDXuiV iv xoatxtp X^yovtwv. ^lta [xstdt 
toutou; tu)V ;x£v 2tepu)v 0r^pa|X£v/j? 6 "AyvoiVo;, tou 0£ 8-k;[xou KX£0c5u>y 
6 Xupoitotog, oc xa'; t7)v oiu>p£Xt'av ETCptae itpu>Toc* xat )^povov [x£v Ttva 1 p£>.tetu) L 3 e'joox£(xo'j(X£vcvTa (jx aiterum snper v scriptum) L*, corr; L' 

G TU)V . . . Yvii)pi(xtov del. K-W; pO;,t eOYevJiv ius. tov Richarud (II-L, Bi.) 
7 aXx(xeoviou)v L 14 xXai£viTO'j L IS 6iu>poXtctv L. corr. K-W, al. t6 StacpSeipeiv too? StxaOTa? 7) £xxXT)ata; Tolc (lege ^^xXrjaia3Tds) /prjjxact xal Siupot;. 
i-/XTi8Tj 81 t6 TTpayfxa outu);, l;Tel xaTd o4xa oovat^potCo'(xevoi dXa'fx^avov Ta ouipa. 7:pu)T0( 
0' l§($xet Ssxdaai M^Xt,; (sic!) Td? eufluva; Stoous r?j; ev IJuXt]) aTpaTTjyta;, 5)v xaxcu; iszpa- 
T^yTjacv, quae glossa exscripta est [ex Photio] ab Etym. gen. (unde Syuoeo et Et. M. 254,28) 
oexdCetv: Stafi/Beipetv to'jc StxdCovTa; tj tojs Ixv.XTjsiaaTds -^pTj^xact xat 5<i)pot;. exX-^8ij 8e 
dro Tou xaTd 5^xo d9potCo(i^vou; XaiApdvitv tu Suipa. npcuTov 8^ '^aai oexdcat M^Xijta 

ix TOJ pTjTopixou. Schol. Aeschin I 87 ioexaCsv ouv 8tc-f detpev dpYOp''u,> ~ou; StxaaTdc 

^Jp^aTO 5£ TOU TOtOUTOU JtpioToc "AvuTO;. 

14 Scbol. Lucian. Tim. 30 (p. 47 sq. Jacob.) de Cleone i-£'aTT) ce xat rxl -p6; Aaxe- 
oai{iiov(ou; eipi^vTQ, to; <t>iX6xopoi %i\ 'AptaTo^dvT;'; rposOet; [TtpoOei; Diels] d'pyovTa E'!)8uvov- 
'ApiaTOTsXTj; hi xai -£ptCu)Gd(x£vov auTOV X^yet 6Tj(iTjY0pT)Cai, ti; tt)v t}paa'JTT)Ta a-jTOu dno- 
oxu)7:tu)v. Schol. Aeschin. I 25: Xeyetat oe KXetov 6 QTio.afutibi Ttapapdc to i; eftou; 

oyy^^xa rEptCtocd^XiVo; OT,(XT)Yopfjaai. Cf. Plut. Nic. 8: xol (j.£VTOt xai ttjv TrdXiv epXa'i*ev 
ou (xtxpd Tu) KX^u)vt TOCouTOv r:po3y£V£C&oi 6<J;/j; sdaa; xal Suvdueuj;, 'j^p' ^; e{; ^ap-j 
tppdvTjfta xoi &pdooc dfxTteawv dxddexxov dXXo; Te tt) TtoXei 7:poa£Tpt'!ioT 1 aj(i!popd;, oiv ou)^ 
fjXtCTa xal ouTo; drcXauce, xal tov iv\ toj ^T^iia-o; y''a(J.ov dvcXu)v v.at rptoTo; Iv Ttp 
8T,(XT)Yop£rv dvaxpaYU)v xat Tteptcjtdaa; t6 t(j.dTtov xol t6v jJTjpov 7:aTd;a; xol opopio) p.eTd 
Tou Xeyciv aao ypT)cd[x£vo; ttjv oXiyov uOTepov aTtavTa Td r.oifixarn CJY/^aaav eujf^petov xol 

(iXtYUiptaV TOU Ttp^TTOVTO; Iv£T:0'//)C£ TOlC 7lC>v*T£U0(X^V0tf. 

18 Schoi. Ar. Vesp. G84 (V, delt) toiiTO (scr. t6 Tptto^oXov) hi dXXoTe dXXto; ^8(ooto 
TtBv 8T)(xaYtoY(i)v Td TtXirjdT;. xoXaxeuovtuiv, u>; tfTjcrJ '.XpicJTOTeXTj; £v noXtteiat;. Proverb. Ath. 
III 151 (Plut. vulg. JI 11), Zenob. Par. VI -'^.», = Phot. S id. s. v. -J7t4p to KaXXixpd-o-j: 
(ex Pausania): . . . 'AptaTOTsXT/; oe cp/)atv iv t^ (dX>.ot f tpactv Plut. vulg.) 'A8T^va(u)v 32 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXVIII 3-XXIX 2 

5i3Si6oto, fJiSTa Ss xaijTa xaxEXuse KaXXtxpaty]? riaiavisu; Trpuito? uTTO-p.U 
a/ojxsvo? eriO/jaciv itpo? 8'JoTv ipoXoTv aXXov i^o^ov. To6ta>v ixev ouv 
ajxcpotspoiv Oavatov xaTs^vtocav uaTspov suuOev ^ap, xSv e^airaTrjO^ x6 
TrXT^Oo^, uatcpov jxtasTv xoo? tt irpoa-yaYovTa? ttoieTv aotoi;? toiv p./] xaXui; 
5 5)(6vt(ov. dTCo Ss KXsocpuivtos r^^ri oisSex^^vto ouvs^/a»; xyjv OYjtiaYtoYiav 4 
o{ [xaXtata ^ouXofisvoi OpaauvsaOat xat j^aptCcsOat toTs iroXXoTc, irpoc xa 
TTapautixa pXsTtovts?. Soxouat 8s peXtiatot ^E^ovsvat xoiv 'A0-/5vrjai 5 
TToXttsuaafxivcov fista tous" dp/aiou; Nixta; xat QouxuoiorjC xal ©r^pajASVTj?. 
xai TTspl [isv Ntxtou xai 0ouxuoioou 7ra'vte? a^eSov 6txoXo-)fouatv avSpa? 

10 7e70V£vai ou [aovov xaXou^ xdyaOou; dXXa xal iroXtttxoug xat ffl TroXei 
ira^a-^ Tcatpixw; '/p(ojj.£vou?, Trspt hk 0/jpajxsvou; 8ta x6 aujxpyjvat xat' autov 
xapa;((o8£t? xa? 7roXtx£ta? d[xcptaPi^xY]atc xr;; xpta£(oc saxi. 8oxeT jxevtot 
ToTs (x^ 7rap£pY«>s dTrocpatvofxsvoi? ou'/_ (SaTiep aut6v SiapdXXouai Trdaa? xa? 
TroXiteta? xataXuetv, dXXa Trdaa; TrpodYetv su); [xr^|8sv TTapavo[xoT£V, (j>? 

15 Suvdtxevo; TroXtTcueaOat xatd Trdaa?, oTrsp lattv dYaOotj TroXitou ep^ov, . 
■napavofxouaais Ss ou au7/o)[p](ov dXX dTre/OavopLEVo?. 

XXIX. su)? }x£v ouv laoppoTra td TrpdYfxata xatct tov TroXe^xov rjv, 1 
SiecpuXattov trjv Bvjixoxpattav. eiret oe jxetd tY)v £v SixeXicf 7svo|X£vrjV 
oufxcpopdv ?a)(up6t£pa td ttov Aaxsoatfxovitov £7ev£to otd f/jv irpo; ^aatXea 

20 aufxjxd-/tav, T^vaYxdaO/jaav xi[vT]aa]vx£i; t7]v 8Y)}xoxpattav xataatr|aai t^v 
Itti xSiv x£xpaxoat(ov TroXitsiav, e?Tr6vto? tov iikv Trp6 tou cj^r^^iaixaxos 
X670V Mr^XoPtoo, XTjv Ss 7V(op.r^v Ypdtj/avxo? FluOoScjupou xo[u 'AvacpXju[a]ttou, 
jxdXiata 'Ss auixTtetaOsvt^ov xoiv tcoXXwv 8td x6 vo[xiC£tv ^aatXsa |xa[X]Xov 
eautoT? au(XTroXetxr^a£tv, edv 5t' 8X1701^ Troti^awvxai xt)v TroXiteiav. j -^v 8s p. 12 1 Stsotoou L, corr. Wyse, cett. (ex schol. Arist. Vesp. 88,684); non tamen certum 
6 xd] xo legit Bl.; lectio iion omnino certa, sed videtur a esse 7 os] Soi L*, e 

suprascr. Ll? at)y]vrji3i L, sed cf. Meisterhans ^, p. 146 8 noXetTjoaa- 

[A(ev)(uv L U JiaTpiv.t5s] xaXto; superscr. L-1?; sed cf. Plut. Nic. 2 12. 13 (xevTOt 

Toii] p.(ev)xoi5 L, .ulvTOi sine xoi; K-W 17 laopoTia L 19 Siacpopav L, corr. 

Richards, cett. isppoTaxa L, corr. J. B. Mayor, cett. 20 xs vxe; L, 

xiv^oavTe; K-W 22 'Ava^fXyarfo-j Bl., quod cum vestigiis congruit 23 fxoXXov 

J. B. Mayor 24 hic incipit volumen alterum, quare in .summa pagina scripta est 

littera B tjv o(e) bis male scriptum L*, melius superscr. L* roXiTefa KaXXtxpdtT/jv Ttvd TcpdJTOv tou; otxaanxou; [xtaSou; (xoiv StxaaTuJv tou; fxtoOooc 
Zenob. Par.) lU 'J-EppoXrjv ay;Tiaat (hic. desin. Plut. vulg.), oDev xal T7]v 7rapot|i.{av etp^aSat. 

p. 81,18 AuiST. Pol. B 7. 1207 1^1 xal t6 TtpJiTov (jiev Ixavov StwpoXta fidvov, oTav 
S' fjSr) ToijT' 7] TraTpiov, dei o^ovTot tou TrXefovo;, 2o); di d'j:eipov eXStoaiv. 

8 Plut. Nic. 2 evesTiv ouv irepl Nty.iou TrpOJTOv cJTretv 6 Y^ypacpev 'ApiaTOT^XTj;, oti 
xpet; ^Y^vovTO peXTiaTOi tiuv roXiToJv xal TraTptxfjV e-/ovTc; euvoiav y.at (piXiav TTpo; tov 8^^».ov, 
Ntxfa; h Nf/.T]pczTO'j -Aat 0ouxuoi'5r]; 6 MeXv^atorj xal 0rjpafj.^vr]; 6 "Ayvtuvo;- ^ttov oe o5to« 
•J) ^xeivot. 

23 AfiiST. Pol. E 4. 1304^12 ofov ent Ttov TeTpaxoatcuv tov Srjfxov igrjTra^rrjaav, 
(petaxovxec xov ^aaiXca j^p^aaTa 7rap^?civ zpo; tov jrdXcfxov tov npo; Aaxeoatjxovtou;, <|/euactf».evot 
5J xoTejretv iTretpiovTO Trjv ■iroXtTciav. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXIX 2-5 33 

To ^r^oiaaa tou riu&ooaipou xotovoe' tov STjjjtov iXsaOat ueTa tSv irpo- 2 
U7:ap)jovT<ov oexa irpoPouXu» aXXouc 5^x051 ex Ttuv oTzkp TeriapaxovTa sttj p. 12 
YEYOvoTdov, otTtve? dijiOijavTc; -^ jxYjv cu-]f*j'pa<]/£iv a av vjvuiv-at peXTiOTa 
etvat TTQ TToXet auY7pa'c|^ooat Trepc tt,? aoiTTjpta;* l^eivai 5s xat tojv aXXmv 

5 Ttp pouXofievtj) "["pacpeiv, T/ e^ aTravTcuv alpoivTat -zh aotaTov. KXeiTocpoiv 3 
5e Ta fiev oXXa xaOa^Trep llu&oSuipo; eTwev, TTpoaavaCTjTTJaat 5s tou? atpe- 
OevTa; eYpa<{/ev xat touc -aTpiou; vojiou? ou; KXeta&ev?;^ eO/]xev ote 
xaStaTyj Tyjv 6r^(i.oxpaTtov, ottu)? (5v) axouaavTe? xat tqutu^v PouXsuaujVTai 
t6 aptaTov, uj? ou orjaoTixTjv dXXa 7:apa7rXr|atav ouaav Trjv KXeta&evou? 

10 iroXtTeiav ttj 26Xu>vo;. ol 8* aipedev-e? 7:p(otov }jlsv eYpa<j/av e7ta'vaYX£; 4 
eivat Tou; TrpuTavet? aTravTa Ta Xe'j'6,aeva Tcepl xtj^; cu>T7]ptav e7rn|/r^cpt'Csiv, 
£;v£tTa Tac tuiv 7:apav6uu)V ypacpa^ xal Ta^ etaaY^eXta; xai ta? TrpoaxXi^aet? 
dyelXov, o::u>; 3v oi eOiXovtec 'AOr^vai'ujv au,apouX£uu)ai 7:epl twv 7:poxet- 
fisvcuv eav H tic toutujv x^P'''' "*) C>3fiiot r^ rpoaxaXTJTai -i^ siaa^Yig st? 

15 otxaaTTjptov, evSst^tv auTou stvat xat dr.oi-^ai^jjV 7:p6; tous OTpar/jYOu;, tooc 
§£ aTpaTT^YOus 7:apaoouvat Tot? evoexa Oava^tu) C^^ijittaffat. jjLSTa 6s 5 

TauTa T^jV T^oXiTetav oteta^av Tovoe (t6v) TpoT^ov Ta jxsv }(prj[xaTa (ta) 
7:poat6vTa \iri l^stvat aXXoae 8a7:av9jaai tj st; t6v T^oXejjtov, Ta? 6' dpvdc 
d,uta8ou? apyeiv aTrdaa; ?u); av 6 7:6Xeuos -^, ttXtjv tu)v ivvea dpy6vTu)V 

20 xat Tujv TtpuTdveuiv o" av oiaiv toutou? 8e ^spetv TpsT? 6poXou? Ixaatov 
TTJc Tj[i.£pa?. TT)v 3' dXXr^v TroXtTetav l7:tTp£(];ai 7:daav'A0r;vai'tov toT? 6uva- 
Tu)Tdtot? xat ToT? aa)}J.aatv xal toT? y(p7;[jLaatv XtqtoupysTv (xy) eXatTOv t) 
Ttevtaxtay^iXtotc, eu); dv 6 ttoXsixo; f,* xuptou; 8' sivat toutous xai ouv- 
OT]xas ouvTiOsaOat 7:p6? ou; otv sOeXwoiv eXsaOai 8e xat ttji; ouXtj? 

25 exdoTTjc 6£xa dvSpac U7:ep TSTTapdxovTa etTj YSYov^Ta;, orTtvs; xaTaXe;oyai 
Tou; 7:evtaxiaj(iXiou; 6,a6aavte; xaO' ispuiv TeXet'u)v. 

1 Tou] xo Bl, K-W3 8 av add. K-W; cf. Meisterhans», p. 254 12 vo|j(,a)v 7r(i:pa)- 

Ypatpac L*, 7:(apa) del. et ante vo|xu)v suprascr. L4? TTpoxXrjcjsti L, corr. Bl, Wyse 

14. 15 7) ets 5ix. L 21 raaiv L, corr, Newman, cett. 22. 23 rj jrevToxt3;(tXi'ot;] ita L*, 
u)v suprascr. L*, qui fortasse r) non vidisset; hoc tamen recipiunt (•?/ deleto) K-W, BP 
24 Tta£a9(ai) L*, auv suprascr. L^ 8(c) «(at) L; 5' Ia Herwerden (H-L, Bl, S, 

K-W^); xa(, i. e. hos novos insuper magistratus fieri 

1 THtc. Vni 67 7:piIiTov fxiv tov ofjfiov 5uXXe$a>/re; elTrov yv^ufxrjv o^/o av8po« 
IX^c9ai ^'jf(pa.'j>iai auTOxpciTopa;, toutcj; 6e SuyypaiavTo; Yvujpnrjv etaeveyxetv ii tov of/(xov 
U iiiiipu-i ,^T,Tiqv, xo^' Tt aptaTO f, T:o'Xt; o^xT^acTat. cTreiTa, dTtetOTj V) r),ix^pa ^9f,x^» ^''"'^' 

-/.Xrjaav TTjv ^y^xXryatav i; tov KoXo>vo'v -/tal eiarjveYxov ol Suyypofpf,? aXXo piev o68^v, 

auTO Cii TOuTO, iceivai |xev 'A9r,vatu)v * dvetrelv yvtofxTjV ?jv dfv Tt; PouXtjtoi' ^v hi Tt« xov 
eizovTO rj ypa-iriTai 7:apavo'}xu>v t| a/^tp tu) xpoTiiu pXa-irj, (xeyaXo; Cr)|xfa; eT:d8eaav. evTOu&o 
8t] XajxTrpu); eX^ycTO ^otj w.rJTe <ip/rjV ap/etv (XT,oejxtav Iti Ix tou ajTOu xoaixou ,ui^Te [xtado- 
cpopetv, 7:po^opou; Te eXea^at 7:evT£ dvopa;, toutou; ce £A^a9at IxaTOV av8pa;, xal TtLv ^xaTiv 
2-xaaTov 7:po; eouTov xpci;- IX9o'vTa; hi outou; Te-poxoatou; ovTa; ^; to ^ouXeuTriptov, apyeiv 
27tT) av dptaTo Yt-/'vti)axu)atv ouToxpaTOpa;, xal tou; 7:evToxia;(iX(&u; 8e SuXX^yetv bizdzm 
aixot; 8oxt^. 

2 Schol. Arist. Lysistr. 421 (RL; exscr, Suid. s. v, TtptJpouXot) i:p<$^ouXot rtpo; toi; ouot 
?^xa (Trpo; Tolaoe omisso ouat RL; Trpo; toI; ouat Suid.; corr. H, Valesius) TJpdi^Tjaov oEXXot 
X, etaT)Yr|ao'fX£vot Ta 8oxouvTa ^eXTtaTo rg TToXi-eta [xeTd rrjv dv rg StxeXfo aupitpopiv, 

Snppl, Arist. III 2, Arist r. p. Athen. 3 34 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXX 1— XXXI 1 

XXX. ot fisv oov atpsOivTo? Tatjta <5uv£Ypai];av. xupwOevTfuv Se p.I2 
TOUKOv EiXovro aaojv auTu>v oi :T2v:axia)(i'Xtot too? dvavpa^ovta? ty;v iroX-- 
T£''av ixatov avopac. of o' aipeOevtsc dv£Ypa'}av -/al £^-if]vefy.av taSe. 
PouXeiieiv [xev xat' iviauTov tous uirep Tpia'xovTa etvj ^eyovoTac aveu 2 
5 uta&ocpopa?* to'jtcov 3' eivai tou? a^pazYi^^ooi; xat tou* lvvc'a ap;(ovTac xat 
Tov tepo[xvT^txova xat touc Tactap)^ou? xai tTtTra'p)^ouc xal cpuXa'py;;ous xot 
ap)(ovtac sk Tot <fpoupta xat Ta}ji.tac Ttov iepwv xpTjjjiaTtov t-^ ^£[h>] ^«i 
Toic aXXotg 8eorc Sexa xai iXXr^voTaatai; xat tojv aXXouv baiuiv j^pTyfiaTtov 
aTravTcov erxoaiv ol 6ia)(£tptouaiv xat ispoTrotou? xai eT:t|j.£XrjTac 5exa exa- 

10 Tepou?* atpeiaOat hh. •:ta'vTac: toutouc; Ex TTpoxptTfov, ex t«>v dei pouXeuovTujv 
TcXerou? TtpoxpivovTac, Ta^ 5' aXXac otp)^a; dTra'aa? xXTjpajTai; etvat xai |iT) 
ex T^c PouXt^s* tou? Ss eXXryvoTaixia? o" av otaxsipiCooai TOt /pT^fxaTa (i-Tj 
ooiJLpouXEoeiv. pouXd? 8k Troi^aai TeTtapa? ^x tt^? •/)Xixi'as tt^s efpyjfisvirjc 3 
£?? Tov Xotuov 5(p6vov, xai toutojv zb Xaj^ov jiEpo^ PouXeueiv, VEiiJLai Zk 

15 xai Tou; oXXouc Ttpo? tv)v Xr/$iv exdaTTyV touc 8' IxaTov avSpo;? 5iavEt(jLai 
C<pdc Te aOtou? xat tou? d'XXou? TETtapa (jepv] u>; toaotata xai oiaxXrjpuiaat, 
xal etc IviauTov PouXeusiv. (pouXsusadat) Se -fl av Soxi^ auTotc d'ptOTa 4 
f$etv Trept Te Tuiv )(p7j[jLa'T«jv, otto)? dv ocpa r^^ xai etc to 5eov dvaXioxr^Tat, 
xal Trepl to>v cD^XoiV (wc av 5uvo>vTat d'ptCTa' xdv ti OeXwoiv pouXeuoao&at 

20 (XEtd TtXeiovojv, iTreioxaXerv exaotov iTrstoxXyjTOV ov dv edeXiQ Ttov Ix t^? 
auT^C TjXixiac Ta? 5' sSpa? TtotsTv tT^ pouX^c v.atd Ttsv&T^jjLepov, lav (xt) 
oeujVTai 7rXe''ovu>v. xXrjpouv oe ttjv ^ouXtjv touc evveo d'p)(ovTa/;, xai; 8s 
yetpoTOVtac xptvsiv TtevTe touc Xa)(6vtac ex tt^c PouXt|C, >tat Ix toutoov eva 
xXrjpoua&ai xa&' exa'cT7)v -^fiepav tov lTrt'|;Tj'ftoovTa. xXr|poov 8e touc 5 

25 Xaj(6vTac TrevTS touc lOcXovTac TrpoaeXOetv IvavTiov t^c (3ouX"^c, TrptoTov 
[jev tepuiv, SeuTcpcv os xii]pu$tv, Tp^Tov T:p£cpet'aic, TSTapTov tu>v dXX«)V Ta 
oe Tou TtoXefxou OTav bi^q dxXTjpujti TrpooaYaiovtac touc OTparyjTouc XP^' 
(laTtCeabat. tov 8e (xt) tovTa sic t6 pouXsuTTjpiov tujv pouXeuovTmv ttjv 6 
u)pav T7)v TTpoppTjOetaav oipetXetv opa^[XT)v t^c Tffxepac £xdaTV)c, Idv (xt) 

30 euptaxoixevoc d'(psaiv t^c PouX^c "^^(I- I 

XXXI. TatJTrjv (x£v o3v efc tov «xsXXovTa /povov dvE7(>a«l^av ttjv p. 13 
rroXiTetav, Iv 6e tu^ TrapovTt xatpto ti^vos* PouXeoeiv (xsv TSTpaxoaiooc xaTa 7 9tw] vestigia litterae tertiae (o vel a aeque apta sunt 12 fivj eav L 

17 &fy'jXeu£tv L pouXsusaSat] ita S (pouXe6etv ego antea); (xob; XayovT«;. pouXeueaSdit) 

BI, <TOu; Xayjvrac npdizziv) K-W, alia alil 18 crtoa L avaXicxeTal L*, 

corr. L' 19 7.c5.v] eav L, e<iv 8e J. B. Mayor, al. 20 eTrciaexXr^Tov L*, x 

alterum super xX scr. L' 21 x(aO L*, y.(aTa) L' T:£v9r^(Atrj.e()ov L 

2,5 post PouXr^;, pouXa; 8e TOi7)<Jai Tettapac (e 1. 13) repetivit L*, corr. inter scriben- 

tlum L' ?G irpeopetat L 2'J TrpoprjSeiaav L 81 hic incipit scriba 

fllter (L''') ic To L*, corr. L* ovEypaij^av bis scr. L*, corr JA'' 32 TcoXirtav L 8 Harpocr. s. ». 'EXXT)voTafjiiat : oti ipx^/ tts ifi ol 'EXXy)voTao.fci, oV oie/eipiCov 

T<i /p/jfjLata, 7,al'Aptcr»<i£ATj; otjXoI £v ttj ' A07jva(ujv ^oXireia . , . (Epitomen exscr. Suidasi'). 
21 Hesych. 26f/Ki: ISpat flooXr;;, ai ^/ivovto xaT<i TT£Vta/)ixepov. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXXf 1 — XXXIIS 35 

Tjz raTpia, TeTTapaxovTct £$ ixolcj-r^? ^"^-^?? ^'^- TTpoxpiTojv [o]S; av sXwvxai p. 13 
01 cpoXsTai TU)V uTiep Tpta'xovTa sTyj ^eyovotcuv. tootou; Ss tocc ~z dpyii; 
xaTaSTTjSat xat ^repi Toti opxou ovrtva -/pf/ ofioaat 7pa'|/at, (xat) Trspt twv 
vdutov xat TuJv eu9u[va»]v xal tu>v aXXtuv TrpotTTctv ^ av Y)"j'(uVTat sujx^-pspstv. 
5 ToT? Ss voijLoi? 0? av TeOtojtv Tcpt Toiv ^ToXtTtxiJuv yp9)a{)at xat (jitj cCitvat 2 
jiSTaxtveiv jj-tjS eTspouc OiaOat. Toiv ok aTparr,-,'«iv to vuiv slvat tt;v 
afpsctv £c a:Tavta)V 7cotsro9at xuiv TievTaxio)^iXt'u)V, ttjv oe pouXrjv e-stoav 
xaTacr(j -n:ofi^3a<yav lcETactv (ev) ottX&i? eXscOat oi-Aa avooac xai ^patjLaaTia 
TouTot?, Touc oe aiptbiv-a.^ o^^X^'-'-' '^*'' =icidvTa sviauTov auToxpa'Topaf, xat 

10 av Tt 5£u>VTai cu|j,pouX£u£cBat jjisTd Tr^? ^ouX^c iXicOat Se xat . rTnrap)(ov 3 
eva xai (puX.«pyou? 8eKa* x6 hk Xoittov ttjv arp£Ctv TroteTc&at toutu)v T7]v 
pouXrjv xaTa Ta 7cYpap.[j.eva. Tuiv 8' oXXuiv OLpyoiV irX-rjv tt)? PouXt,? xai 
tuiv CTpaT"/)Yujv [xrj e^civat ^irjxs TotSxot? [xk^Tc aXXto a-Kjoevi TiXiov -J^ a-a$ 
dtpcai TTjv auT-j^v dpyriv. £t; o£ tov dXXov jjpdvov, Tva vsfiTjOiociv ot T£Tpa- 

15 xdciot eU xac TSTTapa? Xvjcstc, OTav "f toT? doTor? "^ftYvr^Tat [xstd Tuiv 
aXXu>v pouX£UEtv, StavsiixdvTujv aoTouc ot IxaTov avop£^. 

XXXII. 01 fiiv ouv ixaTov oE uito tu>v icevTaxtc^rtXtwv atps^svTE? 
TOuTr^v dveYpaiav x-Jjv 7roXtT£t'av. sTrtxupujOEVTajv os xoutujv utio xou 

ttXtqOou^, lT:n|<r/^tcavTO? 'Aptotoixct-^ou, -f) fx£v PouXr; (fj) ert KaXXiou Trptv 

20 8iapouXeocat xaxEXu&r^ \i-qvh<; Gap^yjXiuivoc xeTpdoi kn\ Sexa, oi oe TeTpa- 
xdciot E?c^jecav hdz-q cpOtvovTO? ©apYr^Xiuivo?. iSet 0£ xrjv stXrjyuTav xto 
xua'[xu> pouX^ijv £ict£vat o i~\ osxa iixtpocpoptuivoc. •?) [xev ouv ^Aviapyjri 2 

TOUTOV xaTeCTT) tdv Tpdirov eni KaX>.iou fji£v dp/ovToc, etectv 6' uorspov 
xfj? xo>v xupdvvujv £x[3oXf/? [xdXicxa ixaxdv, atTt'u>v [xdXtcxa YEvoixsvmv 

25 IletcdvSpou xfli ' AvtKpoJVTO? xai 0/)9aa£vooc, dvopu>v xai YcYEvirjtxivwv eu 
xat ouvEOet xctt 7v</>[x^, 8oxodvTu>v otacpspEtv, -j'2vo(x£vr|? | 8e TauTr^c p. H 

xrfi ■iroXtTeia? oi }X£v TiEvtaxtc/iXiot Xdyo) [xdvov fjpsf^r/cav, ot oe TcTpa- 3 
xdotot jxsTa Tu>v oexa tu>v auToxpaTdpu>v E^ceXOdvTSC ei^ xd pooXsuxfjptov 
■/jp)(ov x9j? ndXeu>c, xat Trpd? Aaxe5at[xoviou? Ttpecpsucdtxsvoi xaxEXiSovxo xdv 1 TEitapaxovTa L*, corr. L* sXovrai L*, corr. L* 3 xou ora. L*, suprascr. L'* 

4 eov L o ttoXeixixiov L 6 [xetaxstvEiv L xov v>jv L*, corr. L* 

7 eTiiSav L*, e suprascr. L* 8 xaxaaTrjcrjt (t adtl. JA'-) L Iv add. Wyse, 

cett.; o:tXu)v ego antea 9 iciovxa L*, e suprascr. L* 10 oeovtat L*, corr. L* 

oumP- L 11 la (to L*) Se xo ]. 12 ttXyjv] nptv L iS f>.rjT£vi L*, 

corr. L'* ttXiov L*, e (i. e. lOslcA siiprascr. L*; ttXcov scr. (Meisterhans \ p. 152) 

14 t; L*, e suprascr. I/, item L 15 15 xoTc <ioToi;] fortasse auTot; legendum 

•/]-)fv-^TOi L*, corr. L* 16 otavi}>.av:ujv U\ z suprascr. L* ovoopctj L 

18 TioXtTiav L 19 ii add. Rutherford, al. 20 6 e-t oexa L*, TexpoSt pro 8 

.suprascr. L* 21 ?p9ci>ov-oc L eSei] ext L tXrj/uiav, L*, e suprascr. L* 

22 lotevai L*, et suprascr. L^ 23 -/aXiou ]/*, X supraser. L* 25 TreTtaavSpou 

L*, E (scil. pro et) SMprascr. U 27 noXEtTia; L r,pe8r,aav bis scr. L*. altero 

loco delevit, punctis superpositi.s, in prirao atiteru t post tj inseruit, tum epT) super rjtpTj 
supra.scr. L'', ut vid. oi] v L 28 tc 1% e supr&scr. L'' 29 TtoXeoj L*, 

corr. L^ 

.3* 36 AUISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXXII 3 ~ XXXIV 1] 

7r6\e{i.ov etp' ou Ixocxepot xo-^ydvoosiv ejrovxe?. ouj^ uTtaxouovTtuv 6' exeiviov p. 14 
bI fi7) xal TTjv apxV "^^^ OaXaTrr^c dcprjoooatv, outwc drearTr^aav. 

XXXIII. fx^va? fiev ouv i'a(o? TeTTapa? oi=}Aeivev rj Ttov xeTpaxoai^tov 1 
TtoXixeta, xat r^pcev eS auToiv MvacjtXoj^o? Sijitjvov siri 0eoTr6}XTCOu dp^ovToc, 

6 (o?) rjp?e Tou? eiTiXotitouc Sexa fjir,vac. r^xxqMv-e^ os t:q Trspt ' F^peTpiav 
vau|xa)(ia xal t^^ EuPoias dTtoaTaarjs oXr^C TtXrjv ' Qpsou, yoLke-Kviyq eveYxovTe^ 
eTtl T^ (jujxcpopa fxdXiaTa twv «po^eyevTjp.evtov (TrXeio) Yap^Jlx Tr^c 'Eupotd? 
7) T>jc 'ATTtxrj? lTUY)(ctvov «^eXouixevoi) xaTsXuaav tou^j TeTpaxoaiouf xat 
xd itpdYfJiaTa TtapeStoxav toi? TtsvTaxiaj^tXtoi? tolc ex Tuiv oitXtov, ^r^oi- 

10 adfxevoi [xr^Sefxtov d^'/ri'^ Blvotn jxtaOocpopov. aiTttoTaTOt o' eYsvovTo xrfi 2 
xttTaXuaeto? 'ApiaTOxpdTTjc xai ©r^pafxevTj?, ou auvapeax6[xevoi toT? 6tc6 Ttbv 
xeTpaxoattov •yt'j'vojxevotc* aTtavTa '{OLp ot' a^Ttov eTtpaTtov, ouoev eTtava- 
tpepovTe? ToTj itevTaxtaj^tXtot?. ooxouai 8fe xaXwc TtoXiTsuOrjvat xaTa toutous 
Tous xaipou?, KoXejxou Te xa&eaTWToj xai sx Tuiv SuXtov Tr^^; TtoXi- 

15 Tewt? ouaTjc. 

XXXIV. TOUTou? fxev ouv dcpetXcTo t^jv 7EoXtTetav 6 o^jxo? otd Td)(ou5" 1 
ETEi 5* epSojxtp [xeTa ttjv Ttbv TeTpaxoaitov xaTdXoaiv, eTtt KaXXtou tou 
'A^YeX^&ev dp)^ovTo?, ^evofxsvv]? x^z ev^Ap^tvouaaats vaufxa/ta?, TtptoTOv jxkv 
Tou? Sexa aTpaTyj-^ou? tou? x^ vaxi^ayia vixoivTa? auvej^Tj xpid^vai fita 

20 j^etpoTovia itdvTa?, tous pev ou8e auvvau[xa)jrjaavTac, xou? 6' Itz dXXoTpta? 
veo)? atoOevTac, ISaTtaTrjOevTOC tou Svjfxou 5td tou? TtapopYiaavTai;* e^retTa 
PouXofxevtov AaxeSatfxoviiov ^x AexeXeta? dtttsvat xat icp' oTc ej(ouatv exd- 
Tepoi e?pTQVirjv ct^Yetv evioi jxev eCTtouSaCov, to 8s TtXTjOo? [ ou^ uTtr^xouaev p. 15 1 TJT) (vel la) ^/a.soM<ii-^ L*, oy fine prioris versus Scr. L"^, et t) delevit, ita ut maneat 
<cuy|)(avouaiv oox L 4 TtoXtTia L fjivaatfiajfos L'". corr. L- 

5. 6 Ti) ... vaufxajfia L*, t bis add. L* 6 Ttpyjv L*, corr. L* (upto-j L 

^vxovxe; L*, corr. L* 7 tyj auficpopa L*, t add. L* 9 napeojJcoxav L*, 

corr. L' 10 ^iax (a& suprascr. L^'-) ocpopuv L; fito&otpdpov J. B. Mayor, al. 

12 T£Tpaxo<jio€ L*, corr. L* Ysvofxevotc L*, yei — U 14 5e v.aTcCTWTcis L*, 

corr. L^ 14. 15 itoXtTiac L 16 o(uv) om. L*, suprascr. L* itoXtTiav L 

^Tjfioc 003. L*, suprascr. L* 17 eti L jpSdfttu] ita L, sed praestat exTtp 

legere fis L*, to suprascr. L* 18 avYeXirjSev L*, ayY- L* apYivooooc 

L*, -ouaaat? L* 19 post vixtuvTaj (a; rescr. L*) tous ooXt L*, sed corr inter scriben- 

dum L' 20 ytpovovia L*, corr. L* 21 veo; L*, corr. L* egajratr^- 

devTe« L entta L 22 ovievot L, au- schoL Arist. Ran. 1532 i^ oXi 

£-/. k%. xal efp. <i'retv K-W, Bl e schol. (v. testiin.) 23 tpijvTjv exoTepot L 

aytv L*, e suprascr. L* 3 Harpocr. s. v. TeTpaxo'atot: . . . ol TeTpaxootoi itpo ^TrTd Ituiv xaTlaTTjaav twv X TUpav- 
vojv itop' 'ASrjVafois, oiTive; TitTopa; fi.rjva? rjp^av xtjc TOXecu;; ws cpTjatv 'AptaTOTeXT); ev 
'ASrjvaftuv TtoXtTefa (Epitoraen exscr. Phot. Suid.). 

22 Schol. Ar. Ran. l.^iS^ (V, dett.) KXeocpdiv 51 fAayea&oi] itapo'aov tb? 'ApiaTOT^XTj; 
cpTjO^, p.eTd r))v h 'Apytvouaat; vaufAo/iav Aaxecaifjiovfcov pouXop.eva>v i-f. AezeXe(a; dcTttevat ecp 
oT? lyouaiv Ixctxepot xal etpTjvrjv ayetv ZKi. xoxi KoXXioo, KXecfdiv Ijteioe tov orjfiov fj.T) itpoa- 
5if?aa8at, £X&(1)V ef; tt)v f)x-/Xrjafav fxeOuujv y.al Oidpoxa IvSeSu/.w;, ou cpaaxcov d;:tTpitJ/eiv, dav 
(;.!] :c<foa; fltcpuiai to; itoXet; ot Aaxe8atf«.o'vtot. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXXIY 1~XXXV2 37 

ISairaT>]i>svT£? dizb KXsocpSvxo;, 8; lx(uX'j7g '(zviabai t^v sipTjvTjy iXdojv p. 15 
s,h xV exx^atbtv {xs&utov xott Otopaxa svSsoDxtoc, ou (cotaxcov l7rtTp£(|;siv, 
iav {17) Tzdaaq d^fiSai Aaxsoatfioviot Ta? Tc.dXsts. ou yprjaatxevoi 82 2 
xaXtoc TOTs Totj :rpa'Y[xaai p-st' ou ttoXuv )(p6vov sYVcuaav ttjv ap.apTiav. 
5 T<p -^ap uaTspov stsi stc' 'A^E;iot> apxovTO? r^vr/Yiaav ttjv iv A?7o^ 7:oTa- 
{101? vaujj.a/tav, s; r^ auvsprj xuptov "^svofxsvov tTj? iwoXscoi; AuaavSpov 
xaTaa-Tjaa^ tou? Tpia'xovTa Toonip ToitpSs. t^; stpTjVTj? 7svo}jisv7)i; auToT; 3 
ecp* to Ts TcoXiTsuaovTai ttjV TrotTptov TioXiTStav, ot [isv 8Yjp.oTtxot otaatpCstv 
liteipSvTO Tov OTjixov, Tu>v 8s 7V(opifJi(ov ot [lEV Iv TaT; ETaipstats ovtss xat 

10 T(ov cpu'^a8cov ot usTa tyjv etpTjvifjv xaTsXdovTS? dXiYap5(ta? sirsd-jp.ouv, ot 0' 
sv sTatpsta p,sv ouoep-ta auYxaOsaToiTS? [a]XX(o? o^ ooxouvts? ouosvo? iTzt- 
Xst'irsa&at Tuiv 7ioXtT(ov ttjv iraTptov TioXiTsiav eCtjTouv* (ov t^v fisv xai 
'ApyXvo<; /at"AvuTo? xat KXstTocptov xat <l>opp.iatos xat sTspoi ttoXXoi, Tipo- 
eiaTTjxst 6s [jiotXtaTa 0TypafiEVTj?. Auaa'vopou os rpoadstjtsvou toT? oXtYap)rtxoic 

15 xaTarXa-fsk 6 6Tjp.os Tjva-jxa^aOri x^^P^'^^^^^''' "V oXiYapX'^'^. Eifpa^/s os t6 
tlii5^tap,a ApaxovTt^T^? ' AcptSvaToc. 

XXXV. 01 usv ouv Tpia'xovTa toutov tov TpoTrov xaTsaTTjaav sTrl 1 
riuOootopou apyovToc. Y*^(jp,svoi ok xuptoi t^;: 'TtoXsco? Tot \ikv aXXa toc 
oocavTa rspl ttjs TroXtTsta^ Trapstoptov, 7:svTaxoat'ou; 6s PouXsuTac xai Tots 

20 (xXXa? ^•PX'^^ xaTaaxrjaavTs? cx TrpoxptTtov sx Ttov ytXitov, xat -rrpoaEXop.svot 
acpiatv a6ToT; tou Ilstpatsto? cx'p-/ovTa? 8sxa xat tou Ssa(xtoT7]piou cp^Xaxa? 
EvSsxa xat [xaaTiYOcpopou? Tpiaxoatou? u:ryjpETas xaTsT)^ov ttjv TtoXtv 8t' 
EauTtov. t6 [xev ouv TrpwTov fxsTptoi ToTs TToXtTat? ^aav xal Trpoas- 2 
TrotouvTo 8totxsTv ttjv 7ra'Tpiov TroXtTstav, xat tou? t 'E<pia'XTOU xat^Apj^e- 1 eSoT:a»rj&- L*, corr. L^ iprjVT)v . . i; L*, corr. L* 2 €7:tTp$d/£t L*, v 

suprascr. L'* 3 dzGtQi K-W, H-L, al, e schol. 5 t(o L*, t suprascr. L* 

£Ti L*, e suprascr. L* 7 rpoTtto Totto^e L*, t bis suprascr. L* 'P'')''^? L*, 

corr. L* 8 to L 7:oXtTiav L ^taaiuCetv L*, a super C scr. L* 

9 ETripovTO L*, corr. L* eTatptat? L*, corr. L* 10 fjieTTjv L*, corr. L* 

tpTjvTjV L oXiyapytav L 11 eTatpeia L*, t add. L* ouSefjita L 

ouvx- L a|XX(o? L (a amissum in junctione paginarum), non aXtos (K-W, Bl) 

11. 12 e7riXntea&ai L 12 TioXtTtav L 13 oXXuto? L*; X primum in v corr. 

L*, alterum non delevit xXtToatov L 13. 14 TrpoiaTrj-itt L*, -xst L* 

16 Tjvavxas&Tj L 17 xaTEOTTjae L 18 TtoXeo; L*, corr. L-* 19 7:0X1- 

Tta; L*, corr. L* 21 ^ttpatio? L*, -eto; L* 6e5;j.toptou L*"', corr. L^ 

22 xarixov L*, e suprascr. L* 24 Sttoxetv K-W, H-L, Bl, S, e p. 15,12; non tamen 

nunc petere sed habere antiquam civitatem prae se ferebant; cf. p. 30,10 TtoXt- 

Ttav L To; t ecptaXXTOu L*, corr. L^ 15 Schol. Arist. Vesp. 157 (V, dett.) ilpaxovTtorjc] Ttovrjpo; outo? xat TrXefarois 

xaTO?t'xat; dve/o'[j.evo;, (o; nXaTtov SocptaTaT;. KaXXiaxpaTo; 5^ ?va t«I)v X ^r^otv, si p.T) 

6fX(i)V'jao;. eart y^P outo; 6 xai t6 Trept tuiv X <\i-fi^i<s\J.a 7:epl 6XtYop-/(o; Ypdi}ja;, tb; 
'AptaroT^XTj; ^v IloXtTetai;. 

21 Lex. Bekk. quintum (BA 235,31) o^xa T^ve; etVv 8^xa fjaav nve; ejx rieipoet, 
ol ap^avTe; xord ttjv T'jpavv{5o Ttov TpidxovTo. dXXd xol 7:poo^Ta;av a'JToT; e'j9'jvo; Tf,; 
dpjr^; 5oi>vat. 38 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHKNIENSIUM XXXV 2 — XXXVI 2 

OToaxou vofjou? louc Trepl xoiv ' Aj:>eo7ta">itd)v xaHeiXov E^'Ap£iou 7tafo[tjJ p.l5 
xcd -coJv ZoXajvos U£a[j.(I)V ocroi 6ia;-i<piapr^Tr]os!.c £^X*^^> '''•^' '^'^ xupo? 8 tjv 
ev ToTs oixaSTGtT? xaTsXuoav, u)? sTtavopOouvtes xat noioOvTe; ava[i.(pi(jp">]T7]T0V 
TTjv 7:»iXiTeiav oiov ] TTcpi ToD (5ouvai Ta eauTou (o av s&eXio xuptov Ttoiyj- p, 16 
5 aa.VTc? xaBaTca^, tas Se Trpoaouaa; 5uaxoXt'ac ' etzv |xrj [xavi^oiv t) f r^puiv f/ 
"^uvatxt Trii}o|i£voc accstXov, ottu>? firj iq roTc coxocpavTai? ecpooo?* 6(xotu*s 
oe TOUT iSpujv xat irzi tu>v aXXcov.-. xaT «p)(ac [xev oov Taur eitotouv 3 
xai Tou? auxocpa'vTa? xal tou? Tti^ &T(]}j.(o Ttpo<; X.^9^'^ 6[i,iXouvTa? Trapd t6 
PeXTtOTOV xai xaxOTrpa'Y[xova? ovTas xat Trov/jpouc dvflpouv, eep' oii; Ijfatpov 

10 7) TroXt? i-fivofxevotc, 7)*|'oup.evoi tou peXTtoTOu y^dpi"^ TioteTv auTOo?. eTtet 4 
6s T7)v TToXtv eYxpaTeoTspov lo/ov, ouSevos dTiEij^ovTo tujv TtoXiTuiv, dXX' 
dTTexTeivav tous xal xaT? ouaiaic xat t(J> "jfevei xat toT? d$i(u|xaaiv Trpoe)^ovTac, 
u7Te$atpoujj.£voi Te t6v cpo^ov xai ^ouXofXEvot toc? ouaia? oiapTtdCeiv xat 
/povou oiaitcOovTos Ppa)^£oc oux IXdTtou? dvrip-ifjxeaav t) yikiou; irsvTa- 

15 xoatoo?. 

XXXVI. o5t(oc 0£ Tf^s iToXeto? uirocpepofxevy]? 0rjpa[xev>jc d-yavaxTuiv I 
£7tt ToTs -^f^vo[X£voi? tfj? [jsv da£X"^£ta? auToT? Trap-(jV£i Trauaaa&ai, [Xita- 
Souvai Ss Tujv Ttpa'([xdT(ov toT? peXTtaTotc ot Se TtpuiTov evavTiujOevTe?, 
ItteI oisaTtdpr^aav ot X6701 Trp6s t6 TtX^Oo? xai Trp6? tov 07jpa(x£vr^v otx£t(o? 

20 s^X^^ ^'^ TtoXXoi, (poprjOsvtec [xrj TrpooTdtr^? ■j-evop.evog too Stjjxou xaTaXuCfl 
trjv ouvaatEiav xataX£7ouatv tu>v ttoXitwv Tpioj^tXiou? (j>c [i£Tao(oaovt£c Tyjs 
TtoXiTeia?. Or^paixsvT)? Se TidXtv £TitTi[xa xat Touroic, TTpuiTOv jxev oTi 2 

pouXojxevot [xetaSouvat toT? ETtistxeat Tpta)(iX('oig [xovoi? jxsTaSiSoaat, w^ ev 
TouTu) T(p TtXfjOet tf,? dpsTfj? (optaiievYj?, iTtetO' OTt 860 Tct £vavtt<i»tata 

25 Ttoiouaiv, ptaiov t£ fijv Oif^yr^v xai tuiv dpj(0[X£vtov fjtTuj xaTaoxeudCovTS?. 1 vtafttXov . . . aptou L*, corr. L* 2 ota|x^tCPr)5(T L^^r^aEts L i^ov L*, e 

suprascr. L^* 3 ovavftCPTjTrjtov L 4 itoXiTiav L oiiov L*, corr. L* 

u> . . sSeXt] L 5 xa»}aTtavTa; L* corr. L* SuavoXtac L*, corr. L* 

6 acpiXov L Tj L 7 eSpov L*, corr. L* tat L*, corr. L* 

8 T(o Stjuu) L*, t bis add. L* op.iXoovTa; L*, e suprascr. L* 9 av/]p&uv L 

eyatpev K-W, S 10 ETtt L 11 ev/p- L eyov L*, corr. L^ 

12 dnexxetvav] of. Tbuc. VIll 70; dTtey.tetvov Bl, edd. cett. ooaia? L*, corr. L^ 

tto L*. t add. L* rpoe/0'/Tej L*, corr. L* 13 OrtOc;atpooij.£V9i L 

14 avr^p- L 16 -o^vEo; L*, corr. L* 17 yivofj.evott L naprjvet L 

18 nptoTot L 19 cTtt ]i*, corr. L* 9ir]po,u£VT,v L*, corr. L"* 20 Ysva- 

jxevo; L'\ corr. L^ 21 otayiXioo; L, sed cf. 1. 23 22 it&>.etTio; L 

23 enuxect L*, corr. L* TptaytXto; L*, corr. L* 24 Tooxtu Ttu L*", t bis 

add. L* £-ii& L 25 tvtw L*, corr. L* (j.£Taax£uaCov-£; L*, corr.L*- 22 Xen. Hell. II o,19 6 0' ao 6rjpa|/EvT|; y.at Trpo; T«iJTa iXeyev oTt ctTonov 6oxo(r, 
eauTo) ft ihoi to TiotJjtov (/iv pouXop.£vou; tou; peXttOTOu; Ttov T:oXiTti>v xotvo)vou; 
TtotT|Cao{>c<t Tpto/tXtoo;, «oonep tov dpt9[xov tootov eyovTd tiva ayd^xi]^/ xaXou; y.dYoSoo; 
elvai, xai o-ut' e;u> Toottwv OTtoooatou; out' ^vto; Touxtov novTjpou; ofo'v ti eiT) YEVEalkif 
ejteiTa 0', e-fT], 6pt7j eYOJYe Suo T)|xd; td ivavTfoTara TipctTTOvTa;, Ptatov te ttjv dpjr^i"' ''•^i 
TjTTOva Ttov dpyofievtov zataar.eua'^0(x^vo\>;. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHKMENSIUM XXXVI 2 — XXX VIII 1 39 

oi Ss xouTwv }i£v fhKr^ujpT^ayy, xov 6k xaxaXo-jOV Toiv xpta/i/.uuv roXuv p. 16 
rj.ev yjtovov uTTspspoc/.XovTO xat nap' otuTor? £c;'jXc<ttov touc Iyv(oJ[.isvoo;. 
oTe 6= xal oocsiiV auToT? extpEostv xoue jjlsv £;r,Xeia>ov -aiv (sYyieYpaixixevtov, 
to'j? 6' dvTsviypaoov tojv £;uji)sv. 
5 XXXVII. 7)8r] 6s To5 /eijxeivos svecTtoTO?, xaTa/vO^&vTo; (^^(xcj^mkon 1 

(xETa T(ov cpufaStov OuXt^v, xai xaTa ttjv ciTpaTtav r^v s^/j-^afov ot Tpia- 
xovTa xaxco? d7ro-/(op7}cavT£C, £7V{03av Tuiv u£v a/.Xtov Ta orXa TrapsXsaOa»., 
0y}pa(x£V7jv 06 oiacpdsTpoi Tovos (tov) Tcorov. vojxoo; stcjr^vs^xav th Tr/,' 
^ouXtjv ouo xeXsuovTS? | ETTiyctpoTovETv, (I)V 6 ptsv etc auTOxpdropaj p. 1 < 

10 eirotet touc TptdxovTa twv •rroXtTaiv aKOxTetvat tou? firj tou xaTaXo*^ou 
fxeTSj^ovTa? t«>v Tpt(jj(iX'-ojv, 6 6' STepo? IxcuXus xotv^uverv tt,? rtapoosr^g 
icoXtTsta? Saot Tuy^a'voua'.v to ev ' Hz-mve(a. TcTj^o? xaTaaxdv{/avT£c r, toT^ 
TSTpaxoaioi? svavTtov ti -pd;avTe$ [rj toTs xaTaaxsudaaat ttjv TrpoTspav 
oXt-jap)^tav • (ov i^ufxavsv dix'xoT5p(ov xsxoivcovr^xdus 6 Qrjpatxev/]?, (ooto 

15 auvepaivsv £T:txup(o8£VT(ov twv v6|x(ov sq^o ts ifi^vsaOai x^* TroXiTetax auTov 
xot Tou? Tptdxovxa xup''ou; slvat ^avaTO-jvTa;. dvatp£8svToc os 9/;oa- 'd 

(levouc Td Ts oirXa :rapetXovTO TrdvT(ov -Xyjv t(ov Tpicy_iX''(ov xat tv toTi; 
aXXoi? ToXu Tcpoc (ojxoTTjTa xat Trovyjpiav STre-Soaav. TrpEapsi? (Se) Trepnjyavxes 
E^^ Aaxeoaiixova tou ts 0/;pa;xsvou? xaTyjfdpouv xat j3oTr)i}eTv a'jToT'; :^$iouv 

20 <ov dxouaavTs; ot Aaxsoat[x6viot KaXXtP'.ov dTrscTeiXav dp{xoaTvjv xat OTpa- 
TttoTaj <b? STTTaxoarou;, of ttjv dxpoTroXiv iX&ovTe; scppoupouv. 

XXXVIII. [xera 5e TauTa xaTaXa^ovTtov T(ov d:To OuXr,? rrjv Mo'jvf/iav I 
xai vtxTjadvTcov jxd^iQ tou? jxsTa Ttov TptdxovTa ^or^i^rjijavra?, dTrava;(«op-(]- 
oavTe? jxsTa tov xtvSuvov ot ex tou aoTSto? xat auvaOpotaOevTs; d<; t7)v 

25 «"ifopav TJQ uaTspoict Tobs |x£v xptdxovTa xaTsXuaav, o!pouvTat Se oexa tcov 
TtoXiTuiv auToxpOTOpac iut Trjv to'j TtoXepiou xaTdXujtv. ot os rapaXapovTS» 
TTjv dp-/7iv e*' or? [xsv ifips&r^aav oux sjrpaTTOv, lircjxrov o si; Aax£6ai'ixova 2 \iizef>^a}lo-j-m L sYvtuCfisvoo; L*, corr. L* 3 5o$tev L*, corr. L* 

e^Tj^atpov L*, Cdrr. L* £-]fYe7p«jjLfi.|v(ov H-L, K-V7, Bl, S 5 /ijxouvo; L 

6 OTpaTcfav K-W 7 nopwoSa L*, e.^pra^cr, et i add, L'' 8 8ta'f9ipat L 

lorjvev/.av i<: L*, corr. L-* 9 i; L 10 a:roxTivai L 12 TtoXjiia; L 

oacot xuv/ovoucjtv L TjeTitovia ti/o; L*, corr. L* 13 rj del. Hude, edd. cett. 

14 ov L*, corr. L* etuvyavev L*, corr. L* 8T;j>op.evT|; I/', corr. L- 

IJ) Yipeoxai L*, corr. L* 7:oXiTta; L 16 ivai L*, corr. L* 17 n»iv I,*, 

corr. L* 18 oe suppl. J. B. Mayor, al.; lacuuam ante TtpsceeT; indicant K-W, S 

19 i; L% corr. L^ Toaoe L*, corr. L* "20 arEO-tXav L*, corr. L* 

22 jxouvu/tav L 23 jxa/r^ L 24. aoTeoc fpr, -uo;) L*. corr. L* 

ouvao9pot3?jvtes L t; L*, corr. L* 25 tt^ uoTspata L Ss om. L", 

suprascr. L^ 27 ev oi; L ^jpii^- i" lTce;x7:o-»] iectio non cevta sed 

probabilis t; L*, corr. L 25 Lex. Rekk. quintum (BAV 2o(^,l) s. v. or/fy, (xrj aYvcmjjiev li, or» wTtpoi 

eiciv T, 01»; 'A9Tjvai(o'.) eiXovTO j».eT(i tt^v tiuv X %ati/iuQiv (xaTaCTaOtvre; cod., corr. 
Bekker). 40 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XXXVIII 2— XXXIX 2 

PoTjOsiav fi,£TaTre}X7T6tievoi xal y^pr^^icnxa oaveiCofievoi. ^(aXsKG? 6e cpepov- 2 
Tu)v ird TOOTOt? Toiv ev t^ TcoXiTeia, <poPou[ji.evot fiTj xaTaXoOuiatv ttj? ap^^^i; p, 17 
xal pouX6}i.evoi xaTawX^^at tou? aXXou; (oTrep SYevsTo), ouXXaPovTe; [^]^" 
}ia'peTov ou8ev6? ovTa oeuTcpov twv TroXiTtov- direy.Tstvav, xat toc TtpotYtjLaTa 
5 PePoi'o>? £^X^^5 cuvaY(ovtCo[ji.evoo KaXXtpiot) te xat Toiv n£Xoitovvr,c5t'u)V tcov 
TrapovTtov xal 7:p6s toutoi? svitov Tuiv ev tois {TiTceucJt. tout(ov ^a^p Ttve? 
fjLOtXtGTa Ttov uoXtTuiv £Ci7rou6aCov |X7] xaTeXdeTv tou^ «7:6 OuXtj?. d>s o' 3 
01 Tov Iletpatea xat ttjv Mouvtj(tav ej^ovTe?, d7roaTa'vTOS ct^ravTO? tou St^jaou 
7:p6c auTouc, STcexpaTOuv Ttp TroXsfAto, t6t£ xaTaXuaavTe? tou? oexa tooc 

10 TrptoTous alpzbivxa^ aXXou? srXovTO oexa tous PeXTt^aTous etvat SoxouvTa?, 
ecp' (J)v auvip/j xat Tac otaXuaet? | ^svsailat xai xaTsX&eTv tov otjixov, auva- p. 18 
■YwvtCojxevwv xat Tcpo&upioujxevrjov toutu)V. 7:p0ctan]x£aav o' ctuTuiv fidXtcjTa 
*Ptvu)V Ts 6 riaiavtsu; xal <l>a'uXXo? 6 'A/epoouatoc* ouTot -yap Trptv te 
Ilauaaviav |t'| dcptxsaOai 5tei:e}XTCovTo 7:^6$ tous ev rietpaist xat dcptxopisvou 

15 oruvsaTrouoaaav Ty)v xdi)o8ov. l7:i ^repa? ydp rj*(aYe tyjv sfpr^vTjv xat ■za<; 4 
StaXuaets nauaavia? 6 Tuiv Aaxecaifxovrwv paatXeu; [xsTa tcov oe'xa otaXXa- 
XTuiv Tu)V uaTepov dcpixo[xs'vu>v Ix AaxeSatfxovoc, ou; a^To? saTrouoaaev IXOstv. 
ol 6e Ttspi Tov^^Pi^vwva 8td ts tyjv euvotav ttjv stc tov 6^[iov l^r^jveO-Tjaav, 
xat Xa^ovTec ttjv It^t^xeXstav Iv oXtYapy^ta Ta? euOuva? e6oaav Iv 57j[xoxpaTt'cx, 

20 xat ou8etj o56ev IvexdXeaev auTor? ouTe Tuiv Iv darei jxetvdvTtov ouTe Ttov Ix 
rieipotsu)? xoTsXOovTcov, dXka. 6td touto xot arpaTr^Yoc euOu? ifi psOyj ' Pivwv. 

XXXIX. Iyevovto 6' at StaXuaets lit' EuxXstoou dpj(0VT0^ xoTa to? 1 
(juv0>5xo? Tda66. touc PouXotxsvous ' AOrjvai'u)V tu)v Iv daTst [xetvdvTwv l$ot- 
xeTv sj(eiv'EXeuatva l7:tTt'[xou; ovtos xat xuptou? xoi auToxpdTopo? louTtov 

25 xol To ouTuiv xap7:ou[X£vou?. to 8' tepov eTvat xotv6v dfxcpoTeptov, l^rt- 2 
[xeXeTaOat 6k KT^puxa? xai Eu[xoX7:t5as xoTa TOt TrdTpio. fxTj e;eTvat 8e 
[XTQTS Tot? 'EXeuaivoOev ef? t6 daTu [xvjTe toT? Ix Totj darsto? ' EXsuaivdSe 
?evat ttXtjv [xuaTTjptots IxoTepouc. auvreXsTv 6s d7:6 Ttov 7:poat6vTtov e?g t6 

1 5aviCo|XEVot L ■/aXEftaz L*, corr. L* 2 tr) L*, t add. L2? iroXirta L 

|X7) . . . pouXofXEVot (3) bis scr. L*, corr. L? 4 aTrsxTivav L 5 -eXoTrovvTj- 

atov L 6 TtapavTCDv L*, corr. L* 7 o? L"*, corr. L* 8 Trtpaia L*, 

corr. L* fxouvuyiav L aTrocJTaTO? L*, corr. L* 9 auTTjv L, corr. 

Bl, cett. Tio 7:oX£[).ot) L 10 tXovto L*, corr. L* 8oxoovtej L*, corr. L* 

11 SioXuat; L 12 irpotaTrjxeaav L 13 ptvov L*, corr. L* iratvteus L*, 
corr. L2? a^^epoou; uto? L, corr. Bywater, cett. 13. 14 Trptv rj Ttauaaviav 
T acp- L, corr. Richards, Ilerwerden 14 Tttpai L*, corr. L* a^txvojxEvou? L 
15 iprjVTjV L*, corr. L* 17 ou;] tj L*, corr. L* 18 ttj bis L*, corr. L* 
e7r7)ve9- L 19 post e7rt}j.£X£iav, Ta? £u9 scripsisse videtur L^ sed inter scribendum 
(Jelevisse 20 aart (j.tvavTiuv L*, corr. L* 21 Trctpaty); L*, corr. L* 
T)pe97jtvu)v L*, p ins. L^ 22 StaXuais L*, corr. L* 23 o87)vattov om. L*, 
suprascr. L*; del. H-L, K-W p.tvavT(uv L*, corr. L'' . 24 auroxpaTope? L*^ 
corr. L* 27 eXeuaEtvoSEv L n L*, corr. L* aaTto; L*, corr. L* 
e>>euO£iva5£ L 28 in marg. 6 etai£v|er£t (t dubium est) scr. L*, quod interpretatus sum 
8 Etai iv Itei (sc. fxuaTTQpta), Wn. autem (quem secuti sunt K-W-\ Bl') S ctaiEv huc refe- 
runt (sc. 'EXeuaivcio' eiativat), ete autem ad ^xaTepou; (neque autem quo sensu liquet, 
neque hae litterae prope fexar^pou; scriptae sunt) ttXtjv] Trpiv L tj L*, corr. L* ARISTOTELIS RES PUBLICA ATeENIENSIUM XXXIX 2— XL 2 41 

a'j}i|j.c<^tx6v '/.'xddmp lobs aXKoo^ ' A{}-/jvaiou?, iav os tiva? t(ov aTti- 3 
ovttui' ofxiav Xaji.[5av(y(jiv ' EXsuaivt, au[i.7:£({>£iv xov xexTryfxevov • eav 8s ixtj p.l8 
aoit^aXvoiav/ aXXvjXois, Tijj,7jra$ eXeadat Tpsi; exa^Tspov, xat ^vtiv' av ouTot 
■rac<i)aitv T'.[jLr)v Xa<i.pav£iv. 'EXeucrivitov oe auvoixstv oDs av ouTot pouXtovTai. 
5 Tijv 8' aTTO^pacpTjv etvat Tot? potiXofisvot; l$otx£tv, toic jjiev eriSrjUouaiv dcp' 4 
f^c av 6}x63a>atv tou; opxou; 8[£x]a vjjxepuiv, ttjv 6' e^oixrjaiv etxoat, toT? 8' 
dTToSr^fxouatv erretoav emor^ixii^atoatv xa-a TauTa. [xtj e^eivai 6e apxsiv 5 
jxYjoefxrav dpxr,v Tuiv Iv tuj aaT£t tov 'EXsuaivt xaToixouvTa, irplv av dm- 
•]fpa''];r^Tat TraXtv iv t(3 (zaret xaToixsTv. Ta? 8s j Stxac tou cpovou elvai p. 19 

10 xttTa Ta iraTota, s.i r(q Tiva auTo/etpia exTstvsv tj sTptoasv. t«jv Se G 
TrapcXTjXuO^oTtov [xTjoevt Trpo; [xTjSiva [j.vrjatxax£tv e^eivat ttXtjv r^pbg tou; Tpta- 
xovTa xat tou? osxa xal tou; fvS^xa xat tou^ tou nEtpatsto? apjavrac, 
}xr,8s Tzph^ TouTouc, lav otooiaiv £u»)uvas. suOuvac 8s oouvai tou? jxiv 
h Ilsipatsr ap;avTo; ev TOt? Iv Heipatst, tou? 8' sv Tqj aaTst kv toi; Ta 

15 Tiixr^[j,aTa irapejjofxevoi?. elO' outto^ i^oixsrv tous s&iXovTa?. Tot Sc j^pi^- 
fxaTa a iSavstaavto st? t?>v TroXsfxov sxatspou? drooouvat yoypk. 

XL. •(•evoixsvtov 8e toioutujv tujv otaXuaetov, xat <popou[x£vu)V oaoi 1 
[xsTa Tujv Tpia'xovTa auvsTcoXsfiijaav, xat ttoXXujv [xsv SirtvoouvTcuv eSotxsiv 
dvaPaXXofxevtov oe trjv dTroYpacpTjv ei^ Tots ea)(dTa<; rj^xspac, 07i£p sitoOaoiv 

20 TtoisTv airavTsf, 'Ap](Tvo? auvt8<bv t6 irX^Oo? xai pouX6}x£vo? xaTaa^^sTv 
ot^Tou; urpsTXs tA? uiroXot'iTou; rjtxspa? t^? ditOYpatp^?, (Sate auvavoYxa- 
aO^vat [xsvstv iroXXouc d'xovTas ioi<; EOdpprjaav. xat SoxeT touto ts 2 

7coXtT£uaaa0at xaXoi? 'Ap)^tvo? xat }x£Td Tauta 7pa(];d}x£vo? t6 (|>r|(ytajxa t6 
6paaopouXou rapavofxtov, £v tp }X£T£ot'8ou Tr,c 7roXtT£t'a? ■iraoi toT?. ex rict- 

26 paiitoq ouYxaTeXOouai, u>v eviot cpavep<o? -^aav oouXot, xal iptTOV, eTrst xi? 2 outa? L*, corr. L^ eXeucsivt L ouvTteiOetv L 3 ouvpatvojaiv L 

exatepiov L, corr. Bury, al. 4 Xajjipavev L*, corr. L* pouXovxot L 

5 tvai L*, corr. L* 6 oficoaooaiv L Sexa H-L, K-W txoat L*, corr. L* 

7 aTroSTjfxouai L eutSav L 8 toj L*, t add. L* oaTi L*, corr. L* 8. 9 ono- 

Ypo-I/T) (j>T)Tat L*, corr. L* 9 xmt om. L*, suprascr. L* oCTt L*, corr. L* 

TTOvoy L*, cpovou suprascr. L* 10 t L*, corr. L* o'JT0)(tpa extioi o xptoaac L*, 

e ad y^ip et tta add. L*. idem ot del. et te suprascr. oixoxetp^a exTetvev t^ eTpiuaev K-W; 
eadem, sed auxo^yetp, van Leeuwen, Bi, S 11 TrapeX/jeXu- L (e post tj fortasse 

del. L^) 12 -tpotatu); L*, Titpaieto? L* ap?avT£; L"\ corr. L* 14 rtpatt 

L*, jtipoiet L'* (bis) apSavtas repetivit L*, del. L* o"" om. L*, supra- 

scr. L* Tto aa-t L*, corr. L* 15 etouTtos L*, corr. L-? e^otxev L*, 

corr. L* ante eSeXovTos suprascr. L^? 5, pro quo jx)] coni, Bl 16 eSuvt- 

aovTo L t; L*, corr. L* 17 Toteuttov L*, corr. L* (popou|viuv L*, 

fxe suprascr. L* 19 avoYpacpTjv L, corr. Jacksou, al. i? L*, corr. L* 

ftodoatv L*, corr. L* 21. 22 auvavovxoiaSTjvat L*, corr. L'' 24 to L*, i 

add. L'? TToXtTio? L 24. 25 Trtpototc L*, -e«i; L' 25 5ouXov L*, 

corr. L^ ejri L*, corr. L* 12 Lex. Bekk. quintum (BA 235,31) S^xo Tive? dab'- olxo ^aa'v Ttve; l|x Iletpael, 
o\ ap5ovTe{ xaTOt ttjv xupavvioa tiLv Tptctxovxo. ciXXdt xai Tipoa^Ta^av outoI; euSuva? t^c ^PX^i* 
Souvot. 42 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XL 2-XLI 2 

T^piaxo Tuiv xaTsXr^Xudoxtuv |j.vTjaixaK£rv dra^a^wv toutov STri ttjv PouXtjv p.l9 
xal TCStcai; axpiTOv diroKTeivat, XE"i'tov on vDv oeicouaiv ei pouXovxai ttjv 
SyjfjLOxpaTtav smCtiv xal toT? opxoi? ejjiixEvetv dcpevTa; jj-ev ^ap toutov 
7TpoTpe'I>eiv xai tou; aXXou?, sav 8' dvsXtuotv, TrapdosiYiJia ■notv^seiv aTiaaiv. 
5 oTiep xal auveirecev aTtoOavovTo; "yap ouoek ircuTTOTe uaTepov eixvrjatxdxYjaev. 
dXkoL Soxouatv xdXXiOTa 813 xal TcoXiTixcoTaTa dnrdvTcov xat foia; xal xoiv^ 3 
ypriaaa^ai Tat? iTpo-^eYev/jjJLevais au|j.cpopar<; • ou ^ap [jovov tcc uepi tQ)v« 
Trporeptuv atTia? £$>^Xet<j-av, dXXa xat Ta xPW^.xa Aaxe5ai[xovt'ot?, 5 ol 
TpidxovTa upoi; tov TTOAejjLOV eXapov, diTeooaav xotVT^, xeXsuouatov Ttov auv- 

10 i)r^x«Jv IxotTepou? d7:o8t8ovai X<jupk Tbu<; t ex tou doTeco? xat touc £X Tot3 
neipateo)?, riYoufAevoi touto TtpoiTOv dpystv oeiv xrj; oaovoia;* ev oe Tats 
dXXfli^ TToXeatv 06)^ otov ert TrpocTtSeaoiv tcuv o^xertov 0? or^fioxpaTTf^oavTS?, 
6}Xa. xal tt)v | j^topav dvd8aoTo[v] Trotouotv. SteXuOrjOav oe xat ■jtp^; p. 20 

Touc dv 'EXeuoivt [xaTo]ix>^oavTa? STCt TptTu) {xSTti ttjv i^oixyjoiv, inX 4 

15 E£[vat]v£Too dpjc^vTO?. 

XLI. T«t3Ta fiev ouv iv toTc uOTe[po]v ouvepyj Ysveobai. xatpoTc, tots 1 
5s xupio? 6 Sr^jiof fSvauEvoc tSv TrpaYiJidTmv svsoTT^oaTO ttjv [vjv] ouoav 
TroXaeiav, eTri riuOoStwpou ixsv apyoy-Q<;, f ooxouvto? os Sixattoc xoo oi^fxou 
XapsTv TTjv TT^o^XtTStav 8td to itotrjioaa&ai ttjv xdOoSov 81 auToD tov oij[iov f. 

20 ^v Se Ttov jxETapoXtov ev8£xdT>] tov dpiO[xov auTT]. irptoTrj jxev Ydp ^YevsTO 2 
(xeTdoTaot; Ttov ki dp^^rji;, "lovos xai tu>v (x£t' auxou ouvoixrjodvTojv tots 
"fdp TrptoTOV zk Ta? reTTapa? ouveveixi^OTjaav cpoXdc xat tou? cpuXopaotXeac . 
xaTeOTrjoav. SsuTepa 8^ xat irptoTrj \x&xa TauTr,[v], iyonaa TroXtTEta? Td;iv, 
rj eTTi 0>jO£to? *i'£Vo/x£vrj, [xtxpov Trape^xXtvouoa xrj<; ppiotXix-^. uSTa 6e 

25 TauTVjv rj iTTt ApdxovTOc, ^v -^ xai vofxoo? dve^^patj/av TtptoTov. TpiTYj 8' "Jj 
fxBTd TYjv otdoiv 7) £Trt iSoXtovof, dtp' % '^PXil 8rj|xoxpaTia? e-^eveTo. TetdpTrj 
8' Yj Im netctOTpdTOO Tupavvfc. irefxTCTyj 5' rj jxeTd (ttjv) Ttjiv tupdvvtov xaTa- 
Xootv rj KXeioOevouc, SrjfJtoTtxtoxepa ttj; }i!6Xa)vo?. ext/j 0' i^ \i&xa td I TjpSara L*, corr. L* 2 iricjac L*, corr. L* SiSouaiv L*, corr. L* 

ii 5u)C£tv L evfjijveiv L tootoutov L*, corr. L'^ 4 itapaSiyfxa L*, corr. L* 

5 ouoic L*, corr. L* 6 xaXiara L*, corr. L* xat8ia L*, xai tSiai L* 

xoivTj L*, t acJd. L* 7 ypr^QOOLS^ai L% corr. L? 8 t^r^Xv^iay L 

9 xoivTj L 10 T om. L*', suprascr. L^ arsztoi L*, corr. L* 

II Tripaiatou? L*, -eco; L* Sev L"', corr. L* 12 otxttov L 

ol 6r/(xoi xpaT^aavxe; Hude, vaa Leeuwen, K-W, S 13 ovoSaaTOv legi potest («va- 

60VTOV Wn, -ovTov BI) 14 ev om. L*, suprascr. L^ Yestigia xotoix. apta; 

-te; L*, corr. L^ ett tptTto L*, corr. L* 16 yeveaTat L*, corr. L* 

18 TToXtTiav L 5oxo'jvcoc . . . tov ofjjxov] est aliquid corruptutn, tov Srjfj^v del. K-W 

et lacunam ante fioxwvto? indicant 19 TroXttiav L, ut vid. (Rl, Wri) o{»Toij] 

w in fine super litteram dnbiam .scr. L^ 21 fietataat; L 22 t? L*, corr. L* 

Teoaapoc L tpuXoiLaaiXea'; L*, corr. L* 23 Tauto L*, ut vid., sed inler 

scribendum corr. L* exoooat (i del. L') iroXiTstav taSiv L; 'ijoacd tc 7ToAnefa« Ta$tc 

Wilam. coll. Pol. B 1272^9; alii alia 2i rcape-] Tipo L"', con-. L^ 25 r] L 

27 ntaiaTpatou L w^jxitTrj 0'] itefiTTTr^ L*, corr. L* 28 xXio9evoui L ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHE.NIENSIUM XLI 2— XLII 1 43 

Mvj^ixa, TTJs eC'Ap£iou Ttotyou poo),rj^ sTricTaTOuGrjc. epoofxr^ Se xai ;i£Ta p.20 
Ta6Tir|v, rjv ' AptCTEiOTj? a£v oTte^eiSev 'ErpiaATr^c 8' eircTe/.eoev xaxa>.uja? 
TYjV ' ApeoTia^iTiv pou/.TJv ev rj KXeTcTa cuve{5/) ttjv TroKtv ota tou? 8"ir](i.a- 
7C070U? afi.apTa'vstv 5ia xrjv x^; 9aXo'TTr|? «PX"']'''- of^^''i ^' "^ '^^'^ i&xpa- 
5 xoOt'tov xaraOTaat?, xai [Lsxa Taurrjv, evaTr) Se', 8r)fioxpoTt'a Tro'Xiv. 5exa'T7) 
8' r) Tuiv Tptdxovra xai r) Tuiv 8£'za Tupavvt'?. svoexdTr) 0' "^ tiera ttjv 
aTTo <t>\jKT](; xai ix IleipaiEcoc xdBo8ov, dcp' -^? SiaYeYEvrjtai [JLej(pt ttj? vuv 
del •jrpoceTCiXafipdvouoa Ttu TrXrjDet Tr)v i;ouctav. d-rTdvTujv -j^dp auTo? 
auTov TT€T:oir)xev 6 Srjfjioc xuptov, xal -jrdvta BiotxeiTai ilrjcptoii.aotv xal 5ixa- 

10 otrjptotc, £v ot? 6 0^(10? eottv 6 xpaTouv. xoi ^dp ai f^? pouXrjg xptosi? 
ek Tov Srjixov IXr)Xu9aOtv. xat touio ooxouct Ttoierv op&(L;' euSta^pBoptu- 
tepot fdp (ol) ^Xr^ot Tuiv xoXXuiv etotv xat xepSst xat ydpictv. p.tai)o^6pov 3 
5' 6XxXr)at'av to fiev Trptotov diteYvu^oav Tcoterv ou auXXs^yofxevujv 0* ei? 
trjv £xxXr)atav, dXXd itoXXd O0!piCo|j.evu)V tujv Ttputdveujv, 07cu)C Trpoot- 

15 ot^tat to TiXfjOo; -itpo; irjv eT:i|Xupa)0tv t^g xetpotovtac, upuitov pev p. 21 
'A^tjppto? oPoXov £7coptcev, (jLetd Se toutov *^HpaxXeiorj? 6 KXaCofxevioc 6 
PaatXeoc errtxaXotjjjLevoc Sito^oXov, TrdXtv 8' 'A^^uppto? Tptto,3oXov. 

XLII. exsi 8' r) vuv xatdotaots t^s TroXtteto? tovSe tov TpoTrov. 1 
aeTexouoty uev tr)? TtoXtTeto? ol e; d}jL(potepu)v ^£1'^^'^'^^^ dctuiv, £"fYpdcpovTai 

20 8' et? Touc 5r)u6T0c oxtujxaiSexa ETrj ■yE^f^ovoiec. otav 8' iy(pd.(pix)vxm 6to- 
t}*r)cptCovTat Trepi ouTuiv ofjtoaavte? 01 or^fiotai, TrptoTov jiev et Soxouoi 
"K^e-yovevat tr)v r)Xixiav ttjv Ix tou vofiou, xdv utj 56?u)Oi, aTrepxovtat TrdXtv 
et? TraTSoc, Seutepov 5' et iXetjBspoc eoTt xal •(■e-j-ove xatd tou? v6fj.oui. 1 p.T)8t-;(a L*, corr. L^ aptou L xai del. Bl, fj substifaunt J. B. Mayor, H-L, K-W, 
S. abundat sane xal fJExa Tao-njv (at non minus fj f*. r.), sed cf. 1. 5 et p. 42,23 

2 U7re8t;ev L 3 apeoTroiYtotv L*, corr. L* 7) L ttjv r($Xiv] hic opus incipit 
scriba tertius (L^) 3. 4 OTjfiayoYCUi L*, corr. L^ 4 SaXaXatTr^; L*, corr. L* 
oyJoTjv L 5 xaTataaxaatv L*, ra primum del. L^ ante 5T]|jioxpoTfoc r^ leg. 
Wn, quod potest verum esse; 8s i^ del. K-W 7 Ttstpaiu)? L 12 0X1707 
L; ol add. Kontos, cett. jjapeiotv L*, corr. L'? postea -/01 L*, del. L^ 
13 fiexXTjoav L* •/ et i suprascr. L*; ttjv praeponuut K-W Troteieiv L'*, corr. L*, 
ut vid. ouvX- L*, corr. L* 13. 14 6 ei« tt|V exxXT)(jtav male repetit L*, 
deL L? 17 Sr,otpoXov L*, corr. L* AYupio; L'', corr. L* TptopoXov L*, 
corr. L* 18 soet L*, corr. L^ TtoXEtTeta; L (itera L 19) 19 evypa- L 
20 oxTwxaioexaeret; L*, etTj suprascr. L' YeYovotac L*, corr. L-* SeypaffOVTai L*, 
tu suprascr. L*, 0' fYYpa- Bl, cett. 20. 21 oiaiLT)'^ eiCovtai L 9 ARisr. Pol. A 1292^34 aiat' eiTTep lctt OTffxorpatta }j.fo Tuiv TtoXiTeiuJv, tpavepov 
tu; Tj ToiauTT) xaTa'gTaai; ^v 75 <j^r,9taji.aat Ttdvta SioixetTot, ou5e 5T)fjLoxpaTt'a xuptio;. 

1(5 Hesych: KXoCofi^vio; outo;: 'H&axXef^T); 6 KXoCofi^vto; 6 (te cod.) xot paaiXgu; 
(Pou: cod., oorr. Blass) xaXoufievo;. 

20. 21 Schol. Ar. Vesp. 578 (V, rfett.): 'AptOTOTeXT]; 5c cpTjatv, oti d-rj^fo) ot ^/ypacpo'- 
fievot ooxtfjLd^ovToi, {jltj vemepot (ot veioTepot ijltj codd., corr. Kaibel-Wilamowits) t^ ^Ttov 
clev. 44 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XLII 1—4 

eTtoix' ctv |xev drzo^rfipiatuvzrni [xtj etvat eXsufkpov, 6 [xev ecpir^atv ef? xb p.21 
oixaaTT^piov, ot 5e ovjjxotai xat7j"|'6pous atpotjvtai Ttsvxs [av]Spa; e$ autoiv, 
xav {jiev [xy; 56^(1 Stxarco? i-^^pdi^>s.a\iai, iroXet toOxov tj ttoXi?' lav 5^ 
vtxy^a/], ToTs [^jTfjfxoTat'; ^7ra'vaYxss ifTP^'?^'^- F''^'^°' °^ TauTa 6[oxJi,- 2 

5 jiaCst Tou; ^'('(pa^tivzaz 7] pouXv], xav xi; 86$[Xi] vsttrcspo; 6xT«)xai6ex' Ixwv 
elvai, CT^ilJ^iot t[o]u? Srjfxota? tou? o^Ypa^l^avTa?. iTtov 8e 8oxt|xaaOaiaiv ot 
eoiYjPoi, auXXeYSVTSs ol Ttateps? auTcuv [x]aTa cttjXA? oixoaavTSs aipouvxai 
Tpst? ix Ttov ?poXeTu>v Ttwv uTtsp TiircapaxovTa sTr) YeYOvoTtov, ou; o?v fjuJVTat 
PsXtiaTou; etvai xai iTrtTr^osiOTatouc eTrt[j.eXsra&at tojv i(p7]p(ov, Ix 6e xouTtiuv 

10 6 Sr^fxos sva Tfj^ cpuXfj^ lxa'aT7jc jrsipoTovst acorppovtatTiv xai xoajxTjT/jv Ix 
Ttuv dtXXtov 'AO/jvattov litl TiavTa?. coXXapovTe? 8' outoi tou? IwT^pou;, 3 
TrpStov fxev ta ?epa TrepifjX&ov, elT* e?? rietpatsa Tropeuovtai xal <ppoupouatv 
ot {xev TTjv Mouvi)(iav ol 8s xtjv 'Axttjv. )rsipoT[o]vst 8e xal iratSoTptpa? 
auxoT? 8uo, xat 8i8aaxaXou;, otxtvec oTtXoixa^^erv xai To^sustv xal axovTiCstv 

15 xat xttTaTtaXTr^v dcpievat oiSdaxouatv. Stotoat 8s xal si^ tpocp^Tjv] xoti; jj.lv 
aoocppovtaTaTc 8pa*/[x7]v d sxdaTct), toTc; 8' l<p7jPoi? TexTapac 8^0X00; exdcTcp* 
xa 8s xtt)v cpuXsToiv t(jov auTou Xa^x^dvtt^v 6 aco^-fpovictT]? IxaoTo? aYopdCsi 
ta iTriTTjSsta Traatv eh xh xoivbv (aucatxouat Yotp xaxA cpuXd?), xat xu)v 
dXXu)v lirtjxsXettat Trdvxwv. xai xbv jxev upcoTov Ivtauxbv ouxcoc 6id"]f6uOf 4 

20 Tov 8' uatspov IxxXTjcta? Iv tcu dedTpcp ^evojxevr^c dTro8eiSd[xevoi xtp Sij^xtp j 1 OTt ETrtTav L*, oxi del. L? sTcnj^TjcptaujvTci L, corr. Wyse, al. 3 Y]av L 

evYpa- L (item 11. 4 — 6) 4 vetxTjOJ] L 7 auvX- L aurov L*, corr, L* 

8 Tpeis om. L*, suprascr. L^ TexTapaxota L 9 T^yovTat L*, corr. L* 

eTriTrjStoTaToui; L 10 oocpp- L*, corr. L* 11 6'] r L*, cOrr. L* 12 Jietpat 

L*, corr. L"^ 13 (xouvu^tav L x(at) om. L*, suprascr. L* nai5oTpeipa« L 

14 TOUTOts L*, corr. L* xatxovTtCeiv L*, a suprascr. L'* 15 xaTaTraXT7)v] 

xaTT]v L*, aT:eXT7]v suprascr. L*; -jraXTTjv Meisterhans * p. 14 18 dntT7)6ia L*, 

corr. L^ cusiToucti L 19 eTttjxeXTjfxat L*, t super (x scr. L* to L*j 

corr. L* 20 tov uOTepov L*, 8 suprascr. L*J; t6v Ik Seutepov ex Harp. K-W (sed 

apud Harp. SatEpov ambiguuui fuisset, quippe qui xov jxiv npuJTov non citavisset) 
T(o L*, t add. L* OeaTpio L tcu L 1 Glossa Lexici Bekk. quinti (BA 244,8 Ecpeat?: et'3o8oc ^ zk «XXo Sty.aOTyjpiov 
ecptefxevT] OTrep tou xpt^vat auBtc t6 a^To TipaYfxa) plenior et melior apud Phot.i, cuius 
glossam exscripsit Et. genuinum (unde Symeo et Et. M. 401,50) lcpeot^: ii eis aXXo 
oixaOT^ptov ecptcaEVTj 8{x-/] unep tou y.piOr]vat TtaXtv. ^y^vero oS 'A8i^vr|atv IttI xdiv ev toTi; 
OT]|j.oi? ci;to<LTj'fio&£VTiov. ^cpeia&at ydp aut^ts ^gfjv a^TOt; ei? 6f/taaT7]ptov Tcepl tt]? TtoXiTeta;. 
xat eJ (xev edXtuoav, ^ntoXcuvxo ws S^vot. ei Se fxi^, eTtovi^eaav ei; tou; i^ (ov aTttdir^tpi- 
o87]aav S/jfj.ous. 

10 Lex. Bekk. quintum (BAV 301,7) owcppovtatai: apj(OVT^s xtves j^etpoTOVTjTot, S^xa 
Tov dpi8fxo'v, IvcdOTTjS 'juX^c eT;. iTreixeXouvTO hi t?); otocppoauvT]? Tuiv icpifjPtov, (jitadov 
TTopa TTj; Tro'Xe(os XafApdvovTes exaOTos xay i?;(jiipav opaxfXT^v. Eandem glossam descripsit 
paullo pleniorem Phot., quem expilavit Etym. genuinum (unde Symeo et Et. M. 742,38) 
aiocppovtOTai: ap;(ovTe; Ttve; ^etpOTOvrjToi, Sexa tov dpt9(j.6v exdoTrii cpuXi]? (sic!). iytipoTo^ti 
(x^v 6 of/fxo;, iTtefxeXouvTO 6e oi yetpOTOV7)9evTes ttj; tcLv lcpi^ptov otocppoouvT]; (xtodov Xofxpd- 
vovte? exaOTo; Ttapcx xi^s itdXeto? xa&' ^-.'.epav 6pa)((j.7jv. 

20 Harpocr. s. v. TtepiTioXos: . . . 'AptaTOTdXr)? ^v 'A8T]voiiov itoXiTet'a Trepl tOjv dcpi^pcov ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIDM XLII4 — XLIII2 45 

w itepi tas Tacetc xat Xapovxe? da~t'Sa xal oopu Trapa xtj? tco'X£(u; itspi- p.'22 
coXoust xTjv ^(topav xat 8tarpt'pouotv ev toT? (puXa/.T-/)ptoi?. opoopoyot 5 
Ss td 8uo £xrj, )^Xajt(5Sac e/ovxe?, xat dxeXsu etat Tcdvxtov xat 8i'z[-/)]v 
oux£ oiSoactv ouxe Xaupdvouatv, tva jxy) T:p6[cp]aat^ Tj x[o]u dTrievai, 7r>.7iv 
5 uept xXr^poo xal iTTixXf;[pou], xdv t[i]vi xaxd t6 ^evo? teptoatSvY| YevTjxat. 
Sie[$]eX96vT(ov Se Tuiv ouetv Itcov -^Srj «xeTa Ttov dXXcuv e^atv. 

XLUI. Td }iev ouv irept ttjv xoiv iroXtTtov e-f^pacpTjV xat Toug ecpr^- 1 
Poi>? xouTov exei xov TpoKOv. xd? 8" dpyaq xa^ irept ttjv e^xuxXiov 6tot'- 
xr.aiv dTtdaa? irotouat xXrjptoTa? ttX-Jjv Tafitoo axpaTttoTtxiov xal Ttov STri xb 
10 Ostoptxov xai Tou twv xpr^viov eTCtaeXr^TOu. TauTa^ 5i ^etpoTovouatv, xal 
01 j^eipoTOVTj&evTe? dpxooaiv ex riavai^r^vafoiv et? ITaya^vata. [/Jsipo- 
Tovooai 8s xat Ta; Trpb? tov i:6Xs}j,ov^d7rdaac. 

PouXt] 6e xXvjpoutat ^, v dTro cf)uXy;v sxdaTTj;. irpuraveuei o' ev 2 
|j.epsi Ttov (fuXtov exdaTTj xa&' o ti ctv Xdytoaiv, at jiev rp&xai TexTapec 

2 SiaTpt,Sou(5tv L 4 StStoasiv L*, corr. L* i) L ~p7)v L*, corr. L* 

5 xaav L*, eorr. L? lepoouvTi L 6 -eX&oivxujv L 7 7toXEtT(tov) L 

evYpa- L e<pT] L*, ^ou; suprascr. L^ 8 ttjs svxjxXtou L*, ut vid., corr. L^ 

et L* 9 TcXT)ptoTas L 11 Trava&rjvea L*, corr. L* 13 TtXTjpouxai L*, 

corr, L* Xiytov «pTjoiv GUTto;* "t&v Seuxspov Iviautov exxXvjOia; Iv Ttu OeaTpo) Yevofievrj; (Ytvo{i£VT)c 
Epit. et G), diroSeSaiJievoi toj 5/j(i.(o ta Tcepi Tas Ta?st; xai Xap^JvTe; da7i£oa -/at So'pu Ttapa 
Toii ^fj.ou :Tsptr.oXouat tt)v ytupav xai Oia-ptPousiv ^v Tot; (puXaxTTjptotc" TrapaTTjprjTeov ouv 
oTt 6 fA^v 'ApiOTOT^XrjS evo cpTjoiv i-HVJXQW hj Tois TteptTidXotc ■(if^to^ai. tou; ^cpi^^ou;, 6 Ss 
AfaxivT;? ouo . . . (Epit. exscr. Pbot.^i et Suid. et schoL Beruard. Aescbin. II 167). Cf. 
Phot.l TiepiTroXo;: oi ecpTjpoi TTepiTtoXot tt); x*"P*» ^^'^ TyXaxij i-fiw^TO, 7:poYU(ivoCo'aevoi ei; 

xd TsoXi^o. 

13 Harpocr. TtpuToveiac: Sotj hi dptSfxo? ■:?j,aep(ov ^ TrpuTovefa -^toi Xc ^ Xs, xai Ixciott) 
cuXt) Ttpurzve-oei. SteiXcxTai U xrepi toutcov 'AptOTOTeXrj? sv t-^ 'ASrjVottuv TtoXtTeta (Epit. exscr. 
Pbot. Suid.). Giossas duas Lexici Bekk. quinti (BA 292,11 ; exscr. Et. M. 693,41): -puTavefo 
Ti ^Tt: xaSoXtxuJ; usv ^ irpuxavefa dptOuo; /jijieptjjv Xc /} Xs, 3; exdoxTj cpuXTj TrpuTaveueiv XeYSxai. 
^XTeTafi.Evtu; §£ xal thjXuxiiiic r) TrpuTavcta prjTEOv. — Trpu-dveta: dpYupidv Tt id-zt, 8 xaTSTtBeoav oi 
6txaCc>[>sv<it. ooSeT^pto; Se pTj-sov to TrpuTa^vsta pleniores habent Pbot.iv = Suid.i. 7:puTaveta: 
exTETafjiivtu; fjiv xai &rjXuxu); dpiSfj.cj; Tt; fjjjieptuv, ouoer^pto; os cacpoj; [jtev ouBei; eljrev xt orjXoi. 
TtvJ; ol dpY'ifncJv ti l^^aoov etvat o xaTtTtSeoav ol otxa^dttevoi i^ tov t6 StxaOTtxov eotooTo toi; 
i;axtaytXtot;. «tpUTOvstat hk. 6 Tuiv f^fieptov dpt8fjL<^>* ^^"''•a if^'^^,''''^^ ■*«t ivtaUTOv, ott xai 5ixa 
at cpuXoi. iviouTOv ol oi 'A>h)vaTot tov oeXTjvtaxov rjYCiv. ^7:^,3aX£v 6t sxdoTT) ^uXtj twv o^xa 
Xe fjix^pa; xai iTrsp tTXSuov ix tou osXr^vtaxou svtauxou fjtispat xEaaape;, c!; iTTSfxspiCov toT; TtptoTot; 
Xo^ouaat; TTpuTovsuetv Tdooapoi csuXot;. xai tiuv [jiev Tsoodptov rcptoTtov (TrpcoTov Phot. Suid., «)rr. 
Gaisford) IxdoTT) elye tt)v Trpuxaveiov d7tapTtCof«.ivT|v el; Xc f/fAepa;, ai 6e Xoirrai §£_c^va_Xe et 
Schol. Plat. legg. 953 C . . . TtpuToveia hi doTtv dpt9fj.«k Tt; •/jfiEpcov, t)toi Xc t^ Xtj tj Xe, di 
ixdOTT) cpuXT) TrpuTovEuetv liytxdi. i^ fisv ydp ol ftQve;, T o^ eiai r.puTovcTat xoi tpuXai T. xai 
otT- prjVTOi ef; TauTo; ai ■fjfi^pat Toij IvtauTou. xaTo Ydp aeXTjvTjV oYOuat toutov, tb; sxdOTr, tujv 
t" tpuX^ tTTtpd/J^etv XF fjft^po;, ^rXEovdCstv U CUyai. 5t6 xai to; XotTrd; dTr^otoxav ot 'ASrjVotot 
TaT; TrptuTot; Xaxo^jaat; T^TTopai tpuXot;, 'ifva Ixefvtov fiev ixdoTrj to; Xc /ifttoa; TrpuToveuTj, ol 
ok Xoitrai 2$ dvd Xe" 7rpuTaveTa 8i ouScT^pto; ou)( eupTjTOf Tivi; 81 dpYupidv Tt, S xoTaTtSeTot 
U7r6 T<Dv oixaCof«iv<ov xoi 6t5oTat SixooTtxov toT; sSaxtaxtXtoi;, depravatam et mutilataoi 
Lex. Patm. p. 141. SchoL Hermog. V 509 Waiz tbpia|j.^vat tjOov dxxXr^j'''.ii r»T6 TrpuTavetav 46 ARISTOTELIS RES PUBLIOA ATHENIENSIUM XLIII 2 — 4 

ec y.o.\ X -JjfjLspac Exacftyj, ai 8e q at oaTepai e Kat X rjjxipac exa'aT//' p.22 
xara 0£X7]vv|v -j^ap a^ou^iv to[v] eviauTov, oi Se TTpocavf.uoytec autuiv 3 

nptorov fiev ctxjcJtToDatv ev x-^ QoXtu, XnapotvovTcc apYupiov Trapa t^s 
TtoXeu)?, eiteixa cjuvaYouotv xai xrjv [:louX)]v xot tov STJftov ttjv \ikv 
5 oijv PouXyjv o<yat rjjxepat, TtXT)v eav xic «(cecifjLO? ■(], tov 6e 6rj|jLov 
TETpay.ic xrjC ■jrpuTavetac exctOTr^c. xat ocra 6ei )(prjfiaTtCeiv x-qv PouXvjv 
xat Ti ev exa'aTrj ttj r)fj-epa xat oTtou xa&iCetv ouxot TtpoYpacpouat. 
TtpoYpa^tpouai 6e xot Tot? exxXrjGiac ootoi* [xiav |xev xupictv ev -^ 6eT Tac 4 
dp/ots i7tt)'etpoToveTv et ooxouai xaXto? a.pyeiv, xai Trept otTou xat Ttepi 
10 «puXax^? TTjc ^((jupac /pvjfiaTiCetv, xal Ta? e^aa-y-feXra? iv xauTTQ vq ■»)}J.£pa 1 z L*, 8$ L* 7i£VTe L*, £ L* 3 auat (t super ras, 2 litt,) xooaiv L 

xr) L apyupia L*, corr. L* 5 ouv ora, Harp. (tyjv pdv codex N; cett. ?j ttjv) 

K-W, Bl, S; sed cf. Bonitz, lud. 540b42sqq. oCTjp.spat Harp. Idv] evav L 

6 teTpa^xi;] exaCTTj; L*, corr. L* ■^prjfj.aTtCet L 7 exoott) L*, i add. L* 

17) TQfJLepa L oTt 00 xai^tCet L, corr, K-W 8e post Tipo^paipooai L*, corr. 

inter scribendum L^ 8 npoYpacpouoi] cppo- L*, corr, L* t) L 9 x^^P"- 

Tovstv L*, zmyti- l^; dnoyzip. d (cod. N, cett. oi) oox. fjLT) Harp. e^etv L*, corr. L* 

oetTot) L 10 £ioa7Y£^etai L TaoTT) tt) TjfJtepa L extiSTrjV T^coape?. 8^xa 6' ouCiLv 'AS^vrjoi cpuXdiv i7:puTc'veuov al |;.iv irpoJTat Xajfouoat cpuXol 
T^ooapec ava rpiaxovTa 'i!z T^ptpac, at Se Xottiai 'i^ dvd TptchtovTO Tr^vTe* fAtTa ouv tbs topt- 
aftivo; ToO S^jj.ou auvo5ou< Iv Tai? ly,y.Xrjaiaic et Tt dvaYxaiov ifATteaoi TipoYpa, Ttept ou tov 
B^fjiov ^xp^v ouveX0(5vTa Yvtwvat, auYxXrjTo; ifiwtxo IxxXTjaio. 

2 Poll. VIII 95 r:poTa'v£t;: ooTOt ttjv pouXrjv auvdYOoaiv 6aT)p.lpat, TrXrjV d'v ttj 
ocpeTOi; T), Tov Zi 57)(aov Teipccxte £»tdaTr|C irpuTav£ia<;. xai npoYpdcpouat Trpo t^4 PooX^; xoi 
Ttpo TT); ^it/Xrjaio; 6r:£p (ov OEt ypT^jJLattCeiv. TtJiiv 8' ixxX7)Ctuiv ^ fA^v xupto, Iv /) tos 
dp)(d; l;tf/£tpoTovouatv, eijrep xaXto; d'p)(ouatv, t) dno)^etpotovouatv, iv i^ xai to; eicaYYsXia; 
6 PouXo'p£vo; etoaYYeXXet xat Td; aTioYpacpdc tOuv Br^fjieoopivtov dvoYivtocxouaiv ol Tipd; Toi; 
8<xotc xot Td; Xifj^ei; twv xXi^pouv, (96) ^i 8e SeuTipo ixxX7)C(a dvelxat Tot; ^ouXofxevoi; 
lxeT7)p{av Sepevot; Xey£iv doeui; Ttepf Te Tuiv i5twv xol Tuiv orjfxoaftov, ^ oe xplxr^ xi^pu^t xal 
TcpecPe^at; d$toI ^pTjfjiaTiCeiv, ou; Set TrpoTepov toT; npuTdveotv dTroSouvot to YpdfXfi.aTa, ij hi 
TerdpTT) TTepi iepuiv xal 6citov. 

5 Harp, s. v. xopia IxxX^jcio: Tive; 5i ot xuptai £xxX7)cfat, 'AptCTOT^XT); SeSi^- 

Xujxev Iv zfl 'A{}7)va(u)v TioXtTeio, X^Y'"'' '^°^5 TtpuTovet; auvaYetv ttjv ^ouX^v xol tov 8^p.ov, 
■}] T7)v (lege xat T7)v pfev) pouX7)v ^c^jaepot ttXtjv edv Tt; d'f^atfJLo; ^, tov hi 6i)f;.ov TeTpdxt; 
T^; TtpuTOvefa; exdcTT);. "TrpoYpdcpouct (TrpocYpdcpouct codd.) 8e, ^ryct, xal xupiav ixxX^jofav, 
iw r^ 8el To; dpyd; djtojfetpoTOVEtv, oi Soxooat |j.y) xaXto; dp^etv, xal Trepl ^uXox^; tt); ;(topa;.^' 
xal Td; etoaYYEXta; i-o TaoTTj tt] 7Jp.epa tou; pooXojx^vou; Ttoteta&af cprjOi xal to £;?;;, (Epi- 
toraen exscr. Phot.^ Suid.). — Lex. Cantabr. 672,3 xupio i^ iy.xky\<iloi.: AfjpT^Tptoc 6 OaXr)- 
peu; ^v T«j 8euT£po) Tiepl T7)t: 'A87)vat(ov vo|j.T)i)eoia; spatium 12 iitterurum TrXetOTo l/p7|f).«- 
TtCev 7) p^Y^^^t^ Ttov xotvujv dkX' evtjv tov OE2e|i.£7ov tprjcfv. efxoToj; 8' d\ Tt; ootcu eTri- 
TifJLrjoeiEV • Ei Ydp dv tiote xup{a; dxxX7)0ia; tou; 'A07)vatou; vofjLtcaL Iv spatium 8 litterarum 
£fjLtc9ouv spatium 10 litterarum oif;,etvov ouv 'AptTTOteXet • Td; y''-<P ^pyA^ ^^ '^'"'5 xup/ai; 
exxXTjcfat; ecprjae ^(eipoToveicSaf xat td; efcaYYeXia;^ xal Td dfXXa (xd; d\hoi cod., corr. 
Meier) tlov dvoYxofujv •j^p/jf).aTtCEtv xai 7r£pi c(too (xat irepl add. Meier) cpoXaicrj; tt); j^eopa;* 
xol To; dnoYpacpd; Tuiv OTjfieoop^vujv dvaYtvojcxeiv xai t«; XVj^ei; (oet^et; cod., corr. Dobree) 
T(Lv xXi/)p(ov erti hk t^; E-iCTrj; iTpoTavefa; Ttpo; toT; efprjp^vot; x/xi Tjept t^; (5aTpaxo(pop{a; 
^Tit/etpOTovfov 8iooo9at et ooxEt (jrotelv add. Blass) v) fj.T^. — Ilesyeii. xopifo «-/cxXrjCta: fito 
xup{a ^xxXT)o{a ^eTO 'A&r^vTjCtv Iv ■^ Td; dpyai iTttj^etpoTovetv e^ei. ARISTOTELIS RES PDBLICA ATHENIKNSIUH XLIII 4— XLIV 1 47 

Tou? ^ouX,o}X£vou? voioTahai, xal xa? aroYpacpas Tuiv oyj|i.i'jOjj.svtt>v dva- p.22 
7qva)ffxeiv xal t«; Xr^^eic xoiv xXi^pujv xat Ttov eTT-xX/jpcuv [dvafiv(i)ax£tv|, 
OTCu)? ixr^Seva Xa'OY) jjtr^Ssv Iprjfiov icsvof/evov. skI Se f^s fxTrj? TtpuTa- 5 

VEta? TTpo? Toic etpTjjjiEvoic xal TTSpl T?j? ooTpaxocpopias lKi)(ctporoviav 
5 6'.66actv 61 ooxeT iroistv 7] jnj, xal cuxotcavTtov TcpoPoXdc^^Tujv 'A{)r^vatu)V 
xat Tuiv jjLETotxujv pLSj(pi Tptuiv exaTspwv, xd'v T[t]; uTToa^^ojjLcVo? Ti [jiyi -ironfjoir) 
Tu> 67][xq>. STepav Se TaT? tx£ty|ptat?, ev tj] 9et? 6 PouXojxevo? txeTHjptav 6 
[uirep] «Sv dv Pou>.y)tat ] xat i5iu)V xal OT][jLO(yt'u)V otoXe^etat irpoc tov Stjjjlov. p.23 
ai oe Soo itepi tu)V aXXwv eiatv, Iv «rc xeXeuoucriv o? vofjtot T0t'c< [xev leouiv 

10 xprjnatiCeiv, tpia 8e xrjpu^tv xat TTpeapefat?, tpia oe bciuiv yp')(Jv7TtCouatv 
8' evioTS xal d'»eu TTpo^j^eipotovia?. TTpoaepyovTai os xat ot xv^puxe; xat ol 
irpeapet? toK Trputdvsatv Tpuitov, xai ot td? sTTiatoXd? «pipoviei toutois 

. dTToSiSoaai. 

XLIV. ecti 8' liTtatdtyj'; tuiv -KpuTdvewv ei? 6 KU'/^d>v outoc 1 1. 2 avaYetvwoxeiv L*, avaytv- L*; item I. 2 2 avaY'.vtoaxetv dei. K-W (cf. testim.) 

3 XaSir] L 4 irjprjfxevots L 7Tpo;(£ipoToviav K-W, sed imy- etiam lex. rhet. 

Gant. 5 8i5oaat L t) fXTjv cuv/o^p avxtDv L*, corr. L^ 6 Tt |i.T]] etfxai L*, 

TifxT]t L* 71017)07) L 7 ta) L £v Tj St)? L*, corr. L* 6] ou L 

8 Ltt^p] ita (ui*) recte H-L, ut vid.; Ttepl K-W, quod non capit lacuna StaSe^sTat L 

9 T) Se outo L*, corr. L* vo'fAot] txevfxot L*, corr. L* 10 xpta] xpiat L*, 
corr. L* rpia 6e 6at'u)v] oupaxoottov suprascr. L* 11 Trpo^rEipoTovEia? L 
eta£p](ovTot L*, corr. L'* 12 toIs] stj L*, corr. L* 13 diroStStoact L*, corr. L* 14 Poll. VIII 96 6 6"' iTTtCTa'TTjS xaXoufxevrfj ^OTtv et; tojv TrpuTa^vetov 6 xXi^ptp Xaj^tov* 
8U 6' oix eleOTt yevio&at xov auiov IjTtOTaTTjv. e^et hi outo; to; xXet; Ttov leptov, h oU 
Td •^prip.a-za. xaX xd ypdfXfxaTa. xaX otov ol 7tpuTd"«tc tov Sfjfxov ^ ttjv ^ouXtjv ouvaydYcuOiv, 
OUTo; l| ixdOTTj? ^uXt)c Trpoeopov eva -/Arjpol (xovtjv ttjv TTpUTaveuouoav dtptet;. — Harpocr. 
s. V. inicrdTT)?: . . . 56o eiolv oi xa9[CTd/j.£voi JTriCTdTat, 6 ftiv Ix TrpuTdvetov xX^jpoufxevo;, 6 hi 
Ik Tuiv icpoeSptov, wv ey.dTepo; Ttva Otoi/.T)Ctv Sioir.el, 0£B-/jXa»y.ev 6 'AptaTOTeXTji; Iv 'A8T)vai(ov 
TToXiTsia . . . (Epit. exscr. Suid.m cf. ex Photio Etym. genuin., unde Et. M. 364,41). Lex. 
Bekk. quint. (BA 244,31); iTttOTdTT]? ctpytov IttI ttj; PouXr); xXtjPcoto; (xXrjptoTtov cod., corr. 
Bekker) h e^feOTtb; toI; uito TrdvTtov pouXeuTuiv TtpaTTOfxivot;. e{ol 5e 8uo, ei; filv ix t(ov 
TTpurdveujv xXTjpoufievo;, eTepo; o^ ix t(Lv oixa Tipo£8ptov, u)v ixdTepo; StoixTjoiv xtva Siiijxei. 
Eadem glossa pleuior extat apud Suidam ^f eTriaTdTT];: tujv TtpuTOvetov el; b Xaj((bv ^Ttt- 
OTdxT); iXeYETo. 6t; 8^ tov outov iTttOTaTTJoat oux I;tjv. «puXdocet 8^ tou lepou to; xXel; ev 
tj Td STjftdota );p^txoTa, £Tt ftTjv xat tvjv oTjfxoaiav otfpaYioa. ditetodv 8e ol TtpuTdvet; aovayd- 
Y<oct TT)v PouX}]v q Tov 8r;fi.ov, 6 eTtiaTdxT]; xXtjPoI Ttpo^opou; Ivv^o, dTto tpuXf); ^xdoTTj; eva, 
ttXtjv tt); TtpuTaveuouCT);. xal TtdXtv ix t<ov ivveo xouTtov iTttOTdxTjv £va xXT^pot, xat t6 itpoYfto 
TtapaoiStootv • auTo; (lege outo?) 6e eiaoYet tt]V Six/jv xai ^TttjxeXelTat tou xotd v({fiov Ttdvxa 
Yev^odot xol p.T)oev TtapoXet<p8f)vat Ttpo; t6 oioax^^j^''!' tou; otxaoTd;, et ia Etym. geuuino 

[ex Photio], uude Et. M. 364,43 «puXdaoet 6e too tepou Ttt; xXel;, iv i^ to 5r)f«.(5oia 

jfpiHftaTa, eTt fj.>;v xot tyjv 07)pLooiav otppaYioa, et iu Lexico Patm. p. 13 ^TtiOTdTr);] outo; ix 
Tuiv TtpuTovetov dxXTjpooTO xai iTtectdTSi vuxto xol f/fitpav |x()vov, xai oux l$f/v oeuTepov (lege 
51;) Tov ouTOv Y»vEodat (leg ft^tiis^ai). to; 8e xXel; T(i>v lep(ov Iv 0^; iTtlxeiTO (lege iiti- 
xeiTo) To ypT)fj.aTo xol to YpdfXfxaTo Tfj? 7t(>X£(oc (niliil amplius iu codice). Eustath. ad p 
455 p. 1827,49 7tpooev9oixi)TE'ov 6e xa» TrjXeipou tou, tl); tOT lieiTot, ri£pY«f«.r]vou. oTt xoxd 
T*]v dxeivou Ttopdooctv vofxtxi^ Tt; f)V XeStc fj TC)(vtxT) iv t i; peS' 'OfxTjpov 6 ^7HCTdT7;«. 48 ARISTOTELIS RES PUBLIOA ATHENIENSIUM XLIV 1-XLV 1 

8' imGxarsX vuxxa xai Tjjjispav, xal oux Icjtiv outs TzKzim y[p6vov outs ok p.23 
t6v auT^v -(svsadat. Tr)pst 6' outo? Ta's ts yXstg ra<; twv kpoiv, iv oi? 
Ta )(pr]fiaT laTiv xal (Ta) 7pa(i.}xaTa t:^ ttoXsi, xal ttjv Sr^fxoaiav CfpaYiSa, 
xal fJiivsiv dvaixaiov sv x-q bokt^ toutov laTtv xai'TptTTuv t<&v TrpuTavsujv 
5 7)v av ouTO? xsXsuTQ. xal iTtstSav auva-ya^-ctoatv ot TrpuTavsi? tyjv ^ouXtjv 2 
t) tov Stjjjlov, outo; xXrjpot TCposSpouc svvsa, ?va ix T^c cpuX^? kmax-qq 
icX7)v T^? TcpuTavsuouaT]?, xat TraXiv Ix toutwv littOTaTr^v sva, xal irapa- 
Siotoat t6 7rp6YpaiJifi.a auTOi;' oi 8s irapaXa^ovTs; tyjs t suxoafiia? 3 
iTtijxsXouvTat xat u^sp u>v osT jfpr^iJiaTtCetv irpoTi&saaiv xai Ta? ^stpotovta? 

10 xptvouatv xat tA aXXa Tta'vta Siotxouaiv xal tou [t'J dcpsrvat xupiot siatv. 
xat iTttaTatrjaat [xsv oux sCsaTiv itXsov ^ aicac h tij> sviauT(^, itposSpsusiv 
o' E^saTtv ctTtac sm t^C Trputavsias sxa^axr^i;. 

Ttotouat os xal dpj^atpsatac: axpaxri-^wv xat t7:Tta'p)(o)V xai t(ov oXXtov 4 
Toiv Ttpo? Tov TroXsjjiov dp/oiv sv rjjj dxxXvjotqL, xai^' o Tt av t«]i ST^p-tp 

16 oox-(j' irotouat S' ot fJiSTa ttjv c TtpuTavsuovTss icp' (ov av suaTjfxta Y^VTjTai. 
Ssi 02 TtpopouXsufxa -csvsaOat xat Ttspi toutu)V. 

XLV. -^ 8e PouXt] TtpoTspov jXiV TJv xupia xai ^(prjjxaaiv C^jixiuiaai 1 
xai Svjaai xai dTtoxTstvat. xat Auai[xa'/ov autfjc d-^a-^ouar^c (b? tov Si^fxtov 
xa^Tjasvov rj8Y) [xsXXovTa dttodvTfJaxEiv EujxtjXiStj; 6 ' AXtoits-x^Osv dcpstXsTO, 2 TrXeiatas L*, corr. L* 3 ta e gramm. add. K-W (v. testiia.) acppayetSa L 

4 TouTov] t' add. K-W, S. 5 -/.eXeuT) L 6 -xacsrrji; L*, e suprascr. L^? 

8 euxoQjxiav L*, corr. L* 9 oel -/prjjjiaTiCeiv] ita L*; post -;(p., 8«t x(at) suprascr. L*, 

unde yprjfxaT^Cstv Sei K-W 10 y.petvouaiv L*, corr. L* t' deL Bl., K-W, 

S.; ante aXXa ins. K-W 11 rcXetov L, TtXdov H-L (cf. p. 35,13) t(o evtauttov 

L*, corr. L*; post xto Ttpo scr. L*, sed corr. inter scribendum 13 oexat8exap)(at- 

L, Sex alt. deL S, cett, 14 tr) exxXrjCfta L ev L*, corr. L* 14. 15 rto 

Srjfxto oQxrj L 15 6 om. L*, suprascr. L*J |x6TOTaTr)v L Trpuxave- 

SovTe; L*, corr. L*? Euarjp.cia L*, corr. L* 19 arroJ^vTjaxetv L Eu|xr)Xet8r)c 

L; corr. sec. Att. inscr. plerasque K-W, cett. AX(o;re&rjxev L YtveTat Ycep, (pr^atv, l7rtarotTr)s'A8i^vrjatv i-/, tuiv irpuTctvecov ef;, os iirtcyTaTet vuxTa xai ij[iipav 
f*(av, xol TtXeiio -/ptJvov oi)x e^eattv ov>Se 8ic tov a^TOv )fevea&at, Ta'; Te -/.Xetc <adde Td; tdiv 
Uptov), Iv oF; Ta y^pfnj.axd etat, «puXaTTei -Aat ta ypa.afxaTa trj; -&'Xe(juc xal ttjv or^fjioatav 
o^paYtSa. xXTjpoT oi -/al rrpoeSpou; i^ ky.daxr^z cpuXY); 2va, rrXrjv t^; rrpuTaveuouarj?, -/«1 rrctXtv 
ex TOUTtov iirtaTciTr^v 2va. 

6 Harpocr. TtptJeopoi IxXrjpouvro T(7)v Trpurctvetov xa9' Ixctatrjv npuTovetav, et; ^$ 
exaaTr); (puX^; nXrjv t^; rrpuTavsuouarj; otTtve; xa rrepl Ti)v l'iCxXr)aiav (Tct; ^xxXrjaiac Epit.) 

8i({)X0uv Stt 8' 6 xaXoufievoc irziQxdx-qi xXrjpot auTOu?, £tpT)xev 'AptatoT^Xr;? ^v 'A9r)- 

vo((ov rroXtTetot (Epitomen exscr. Pliot.n Suid.). — Lex. Bekk. quintum (BA 290,8): rrptJ- 
eopof -^tat Trpoeopeueiv xl lartv ol (xa.) 7t£pi Tctc lx-/Xr)aia; 'Adi^vT^at ototxouvTej rrpoeSpot 
ixaXouvTO, v.Xrjpoufxevot fA^v uito Ttov TrpUTavetov xay lxc/'aTr/V ixxXrjafav i^ IxctaTT)? ^uXfj;. 
tovofxoiadrjaav ot outio; dnb tou rrpoeoptav e;(£iv dv Tot; IxxXrjafat;. Eandem glossam habent 
Piiot.i -ptSeopol: ol to rrept to; Ixx^vrjafa; 'ASTQvrjat otofxouvTe;* eF; (of; cod.) exXrjpouTO 
uTto Ttov ■rrpuTovetov xa&' excfOTrjv ix-AXr)aiav £; ^xa'aT»); cpuXv);. TrptJeSpot 8e 8xi TrpoeSptav 
el/ov cv xat; ^>cxXrjat'ai; et Lex. Patm. p. 12 Trpdeopoi: ol StotxouvTe; xd Trepl to; IxxXrjafo; 
xai rr/; euTa^to; iirtfiieXoufAevoi, eF; -/.aS' ixctarrjv (fuXrjv uiro Ttov rrpuTavetov xXrjpc-ufxevo; 
(xoXoufxevo; cod.) cf. Schol. Aeschin. III 4. ARISTOTELIS RES PCBLICA ATBENIENSIUM XLV l — XLVII 1 49 

ou 'fotaxtov 6eTv avsu oi-Aaa-r^piou ■yvwasws o68sva xaiv 7:oXtxu>v czTro&viQ- 

axEiv xoil xpiasto; Iv otxaaxr^piu) 7svo}x£v-/j? 6 jxsv Auaijxaxoc d^s<f)U7Ev 

xat STTOiVujitav laysv 6 d::o tol» tutovoo, 6 os 07j|ao; dfpstXsxo x^s poyXr,; 

To Oavaxouiy xat 8stv xat ypVitiaatv C^|(xtouv, xal v6{xov e&sxo,. av xtvo? 
5 dSixstv Tj pouXr; xaTa^vto 7] C>jy-i(«3-{;, xa<; -/aTaYvwast? xat toc? l7:tCr^lJ.i(u3et? 

staaYsiv too? OsafioOsxa? eh x6 Qtxaaxr]ptov, xal o xi 3Jv oi otxaaxat 

<};7j'4)iau)VTat, TOUTO x6ptov slvai. 

xpivsi 8s I xds dpyds tj [3ouXy; Ta? uXsiaTa?, xai fxdXtaO* oaat yor^- 2 

jxaTa ota"^etpiCo'jatv ou xopta o' tj xptat^, dKX' s^^sotjxo; st>j t6 otxaaTVjptov. p. 2i 
10 sSsan ok xai xotc tSttuxatc £?aaY7sXXetv r^v dv pouXtovTat Toiv ixpymv jxtj 

^p^oOai ToTs v6(toti* Ecpsoic os xai TO'jTOt? ioTiv et? xb StxaOTi^ptov sdv 

auxtov vj pooX)] xaxa^vw. 

ooxtfxdCet 8s xal tou'; pooXsuTai; tou? tov GoTepov IviauTov pouXsu- 3 

OOVTa? xai tous Ivvsa dp/ovTa^. xal Trpoxspov jxsv i^v dKo8oxt{xdoat xopio, 
15 vuv oe xouxo'.; e(pzaU laxtv st? x6 6ixaaxTf]ptov. 

xouxtov jxsv ouv dxopo? soxtv rj [iouX/]' TrpopooXstSei 8' sic x6v Sr^jxov, 4 

xat oux E^EOxiv ou8cV aTrpopouXsuTOV ou8' o xi av (xyj Trpo^pd^j^aiaiv oi rpy- 

xdvst; t|^r/i)t'aaaOat xto Srjjxtj)' xax auxd ^dp xauxa £vo)^6; eoxtv 6 vixvjoa? 

7pa<f^ T:apav6}x«)v. 
20 XLVI. iTrijxsXsTTat 6s xat Toiv usTCOirjjxsvtov xptr^pov xat xcov oxeuaiv 1 

xat Ttov vstoootxtov, xat -otstTai xatvd? |o£| Tpnjpst? y) TSTpr^pst^, oTroTspa? 

dv 6 8rj(ioc /stpoTovrjo-o, xai oxeutj Tauxat? xal vswootxou?* ^(stpoTovsT 6' 

dp^txEXTOva? 6 8rj(xo? It^i -caq vau;. av os (xr) irapaooictv i$£tp*;'aa(isva 

xauTo Tfl vsa PouXtjJ, ttjV ^topsdv oux sOTtv auToT? XaPsTv et:! -j'dp t^; 
25 uOTEpov PouXt]? Xa[xpdvouatv. j TcotsTTai 8£ Ta? TpiVjpsi?, Ssxa dvopa? sc p- 25 

au[Tr^c] eXojtsvr^ Tpir]po::oiou?. ^gSTdCsi Sk ;:at Ta ofxooojxrjjxaTa to 2 

6rj(x6ata 7:dvTa, xdv Tt; doixsTv out"^ ^'^^XIj "^^H "^^ 8rj}xq> xouxov [dTtJo^aifvsi 

xat xaxaYvovxoc TCapaStotooi Sixaoxrjpup. 

XLA^II. ouvototxsT 6s xai toT^ dXXais dpxat<; xd irXeToTa. TrpoiTov (xsv 1 
30 ^dp 01 Ta(xtat Tr^; 'AOrjvd? siol (xsv Ssxa, xXr^^pouToJt 8' elq Ix T^s 1. 2 itoXetxtDv airoSv7i(JX£iv L 2 6t-/-a5T£pitu L* corr. L* 5 -/axaYvto tj C7i[xtu)aT] L 

xal om. L*, suprascr. (x) L'*, ut vicL 8 jxaXsioa L*, corr. L^ 9 lcplstjxo;] 

rasura 1 aut 2 litt. ialer s et 'f 12 ■/.axay/ta L 13 uarepo . vt L*, vs supra- 

scr. L* 13. 14 jBo-jXsucovTec L*, oorr. L* 16 tcutov L*, corr. L* 

17 (X7J oin. L*, suprascr. L--'' 18 xw L 19 ypaifT) L 22 8^{xo;] vojxoj 

L*, corr. I/ y£ipoTovT]<57j L 23 e^tpyaCiXEva L*, a pro C L* 24 ttj 

vea Po!)X7) L*, corr. L* 25 Ttoieaai] opus incipit scriba tjuartus (L*), in suinina 

pagina scribecs i Top.o? 2G aJjr/js Wu, K-\V\ (iauTf,; coui. Wayte) 28 xaxa- 

Yvousa L, corr. K-W (Bl., S.) 30 Harpocr. &. v. Tajxtai: . . . dpy// xt; Trap" 'A&rjvatot; ^v oi Tafxtot, oiy.a tov dpt9(^.<5v. 
TrapaXajApdvouat 3"' oSxot x6 xe ayoi}.[xu rf^i 'A^tjvS; xal cd? Nixa; xai tov dXXov xo'a|xov -x; . 
xd )^p^(xaTa IvavTtov T/y; poiiXrjC, (x>; <p7;atv 'ApiaTOT^XTj; ev ''AOTjvaftov KoXtxeta. etat oi Tive; 

y.a\ Tuiv TptTjptuv tajifat to; 6 aito; otX.^aocpo; ffTjatv (Epitomeu exscr. Phot.m [ex 

quo Et. geuuinuui, unde Synieo et Et. M. 745,18] et Suid.U). — Lex. Bekk. quintum 
Suppl. Arist. lll 2. Arist r. p. AtLeu. 4 50 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XLVIII 1—3 

(py^Cj ix irevTaxoaiOjjiESrjivtov xata xov SoXtovo»? vo|i.[ov (In -(ap 6] vojjloc p.25 
xapioc lcTiv), ap"/at 8' 6 Xot/uiv xav -avo ttsvy]? ■(]. 7rapaXa[xPa'vou[ai] 6e 
x6 Ts afaXjxa t-^c 'AO/iva? xat Taj Nixa? xai tov a>.Xov x6(J,aov xal Ta 
yp^TjtxaTJa IvavTiov tt)? pouXrj?. 
5 £7T£i&' ot TzoiX-qxal ^ fiev etci, xX-/ipoijiTai o' eic ex t^c 9[u]X'^>. 2 

[}A]ia9ou(ji 0£ Ta [xto&tuixaTa Tca'vTa, xat tA jxsTaXXa TrtoXoocJi xat Ta teXy) 
jxeTa Too Tajirou Tuiv OTpaTttoxixtov xai Toiv im xh Oetoptxov :|]p-/j}xev(ov 
evavTtov t9)c [PouXt/?], xat xopouciv otu) av 7) PouXy] /etpoTovT^cfTfj, xat Ta 
TTpa&evTa fieTaXXa Tot t epYotafijxa Ta ei? Tpia eTrj 7C£7rpa[x£va xat Ta 

10 aiu"jxe)(o>pyj|x£va Ta ef? — ^{."^'q] 'J^eTtpafxeva. xai Ta? ouaias tojv ec^Apeioo 
■^«•you (peuYovTcuv xat t<ov aXX(ov cvav[Ttov t^c] PooXtjc irtoXoucriv, xaTa- 
xopouflfi 8' ot ap/ovTei;. xai Ta tsXtj toc ets lvtauT[6]v 7re7rpa[x£va 
dvaYpa'<{/avTec e?c XeXeuxu>(x£va "^pajx^xaTeia tov ts irpidfxevov xai [oaou] av 
TcptrjTat t:^ ^ouX-fl 7rapa8i86aatv. dvaYpdcpouatv Se X*"P^'» H-^^ ^^^ ^^^ ^ 

15 xaTot 7rp[uT]av£tav exdaTrjv xaTapdXXetv zh Sexa YpaixjxaTeia, yjaplz hk o3; 
Tpk Tou [eJvtauTou, ^pajxfxaTeTov xaTa tyjv xaTaPoXvjv IxdoTYjv ^rotTjcavTS^, 
yuipU 8' ou^ [s^]' "c^i? ivdTTj? 7tpuTaveia<;. dvaYpdcpouat 81 xat ta yuypia 
xai Ta? otxta; Ta^roj-j-pa^cp^svTa xat Trpa&svTa Iv tt^" StxfitaTyjptqj* xat •^ap 5 ■re«i)XY)a5!t L*, corr. L* 8 xe'po'ro"^^<5''l L 9 tk t''] ita coni. K-W, leg. Wn; 

roihi quidem lectio incerta. postea ep scr. et dol. L 10 eU T ?ty)] numerus f aut t 

esse videtur 11 dfXXwv] aXX leg. Bl, quod potest verum esse; potest aXX/ (= dfXXmv) 

esse, quod coni. Kb., Bl* 13 YpafifxaTo L*, corr. L* oaou] [oa]a fortasse 

L, quod retinet Bl 18 fd dtTtoYpacp^vta coni. Wyse, K-W, Tonoyp. leg. Bl (BA 306,7) TOfxCot Tive« eJol xol «<5aoi: apjjovTl; eJaiv ■'A8i^vt)<«, hixa, dno TtevToxoatojxe- 
8{fxV(uv, xXrjpu>To^, 0? T<i Iv tuj lepijJ t^? 'ASt^vo? ^v (i%po7to'Xst ^fpi^fxaTa lepci t6 xal 5if)[xo'aia 
%a\ auTo t6 ayaX[xa vfji deou xal t6v -^cocfxov «puXoTTouaiv. Eandem glossam habent Phot. ^ 
(exscr. Etym. genuin. [unde Symeo et Et. M. 745,23]) et Suid.T Tafxfat: appvT^; eiciv 
'ASi^v/jotv -xXrjptOTol dr.6 Tuiv ;tevTaxoaio[xs8ff<.v(ov, ol Tii ^v tuT lepqJ t^? 'Aftrjva; ^v dxpo- 
TtdXst ypi^fxora lepa Te xal 67)fAo'aia cpuXaTTO-jatv, «tXXd xa\ outo to oYoXfxa t^« 'A&r,v5c. 
£{al 8i xol aXXot TOfxfai (Jp^ovTe? )retpoTOV7)Tol ^Ttl toc lepo; xal firjfxoafa? Tpn^pets, h fx^v iTtl 
T/)v ridpaXov, b 51 ini T7)v tou *AfXfxu)vo;. Poll. H 97 Tofxfai tt^; Seou xX7)pu)Tol fxSv ix 
TrevTaxoaiofxeSffivwv v)aav, xa. Zi -/pT^fxata 7tapeXd(xPavov ttj; PouXt); TtopouaT);. 

5 Harpocr. 7t(oXT)Tol xal itojXTjTT^ptov : ol fxev Tt(oXT)Tal apy^f) t(; dsTiv 'A8i^v7)ai, Sixa 
Tov (ipiftfxov dvSpe;, ef; £x tt); cpuX^; IxcJaTr,;. Siotxouai Sl to TttTipaaxdfxeva U7t6 r^; TtdXsu); 
7t«vTO, t^Xt) xol [xetoXXa xol fxia&(i)aei; xai to 8Tjf>.eu(jfxeva. TTtepeiST); £v tu> xat 'Aptato- 

7(Jpo'j P'. StefXexTot 5i Ttepl auT«i)v 'AptaTOT^X^); dv ''A97]vafu)v 7toXitei(x (Epitomen 

exscripserunt Phot.n et Suid."]. Lex. Bekk. quintum (BA 291,17) TtwX^jTol T(ve; thhi 
ipy^fl Tt; 'A&^vTjafv iaTtv ■}] (ol cod. corr. Bk.) T(i)v 7t(oXrjT«Lv (TtoXiTcuv cod. corr. Bk.), dnb 
Mx% dv8p(i)v 0? xal to Tf.Ttpaaxdfjeva ut:6 t^; TfJXecu; itfzvTO, t^Xt) xol fx^ToXXo xol [xia8(baet; 
xai -Ar^fxata OT)p.euo'(X6va, TtwXouat xal cppovT<Couatv Sitco; f; TtfXT) Tdiv itntpoa-/.oft£v(ov d7tooo8Tj 
T1Q 7t<5Xet (exscr. Etym. M. 698,56); eandom glossam exhibet Lex. Patm. p. 14 . . . TtwXTjTol 
o^ IsTtv dpyr, Ttop"" 'A&rjva(ot; 6^x0 ({v8p(i)v, ef; dno i-<ca'anr); cpuXT);, TtcivTa to 5T)f).(iata tAt) 
jttoXouao. iTttoXei oe xoi rd xn^fxaTa to 8r,p.suofxeva. Poll. VIII 99 TttoX^jTot to t^X7) TttTtpci- 
Gxouat |xeT(i Ttov eTtl t6 de(optx6v f)p-Qfiiv(ov xot Ta; Ttiv i^ 'ApdoM ndfo\j [xeto tov 7rp()- 
Tspov X^Y*'' <puy(5vT(ov oOa(o; xol T(i 5e8r,[xeofx^vo. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIDM XLVH 3— XLVIII 3 51 

Ta'3&' riUToi T:u>X[ouaiv. iari] oz Ttov jisv oixiuJv iv e eteoiv 6yd'[v.r[ ttjv p.25 
TIIJ.7JV otTTooouivai, Tujv 05 yu)pt'cov sv osxa* xaTOtpa^Aouaiv tk tayTa £jti tt^ 
svtZTr^c TtpuTaveta?. sia^epst Sc xat 6 Pa3iX.3t>; Ta? tj.i3i)ai<52is Toiv 4 

Teusvuiv dva7pa''|(ac iv Ypou.uaT£i'[oi? Xs]X£[u]xa)fxevoic. eCTt Ss xal toutujv 

5 Vj asv p.''c9ujci? et; stt] osxa, xaTapd/J.oTat 8' s~i ttj^ [d] TrpuTavsia?- 8tb 
xat TrXeTcjTa ypr^aaTa ETrt TauT/]? auXXeYcTat tTj? irpu^T^avsta^ efccpepsTat 5 

^ev ouv et? tt]v pouXrjv Ta 7pa(i.fAaT£Ta x[aTd] Ta? xaTa|3oXd; dvaYE7pa|j.[X£va, 
r/;peT S' 6 STrjuocto?* otav 3' fj ypr^ixdTujv [xaTa]^oX>;, •mxpaoiSwct toT? diro- 
SexTat? au~d TauTa xa&sX[(uv] d7r[o tujv] e7:taTuXi'u)v oiv ev TauTiQ ty) fjaepa 

10 SsT Ta )rpT^(j.ata xaTa3Xr,8[r(V]at x[ai d]-aX3tcp0r,vaf Ta 6' dXXa duOxeiTai 
}(U)ptc Tva jjiT] -poccotX£'[''.f)0(j]. 

XLVITL [etcl] o' dTrooexTat Sexa, xexXrjpu^asvot xaTa cptiXd;* outoi 1 
Ss :Tapo(Xa,3ovT£? Ta [-j'pa]fj.[jiaT£Ta dTtaXeicpouct Ta xaTaptzXXousva yprjjiaTa 
evavrrov T^rjf ^ouXtj;] ev Tui PouXeuTr^pt'»), xat irdXtv dTootooactv Ta Ypa|j.- 

15 fjOTeTa t[io 6rj]u.ooi'«>' xdv Tt? eXXtTcv) xaTajBoX-j^v, evTauft' i'{-^ii'{uot.'nxai, 
xai St7rXd[ctov 6^'^d'{V.T^ to [£XX]st'.p&ev xaTapdXXeiv rj oeoec&at, xai TauTa 
eiCTrpdT^Tetv r; po]uX/) x«i S^oat [xu]pt'a xaTa too; vdfxou; ecTt'v. r(j 2 

fjev ouv 7rpoTepot'a or^ovrai xa^ 7T[a'ca]c xat fieptCouct zoXc, dpyjxi^, t^ o' 
6oTepata tov tc fj.£ptCfx6v £tc['f£pou]ct YpdiyavTec sv cavtot xat xaTaXe^ouctv 

20 ev Tip pouXeuT7jpi'tp xat Trpo^TtO^eactv ev r-q pouXf,, ei' x<k Tiva olSev 
dtSixouvTa Trepi tov fjepiCfx[6v t) dp]yovTa r, lOtfjuTrjv, xat -^vuifia^ STrt- 
t}/rjtctCouciv, edv tic ti ooxf[ dSix^eiv. 

x]Xi7pouci oe xat Xo^iaTdc 1$ auTuiv oi pouXetJTai oexa tou^ Xo','tou- 3 I troDXouai fortasse L 4 T£fi€V(3iv] fievu>v L, corr. Wyse, al. yp. XeX. suppl. Jack- 
son, al. 6. 7 'fepeT(ai) fi(£v) o(uv) bis scr. L*, corr. L* 7 xaTa] ta coni. K-W 

9 y.aSeXwv ino twv U-L 10 xaTapA7)»^;vat xat K-W aTraXeKprjVot L 

II 7rpoe$a),E('fftTf] K-W 15 EVTsubevypanTat L, corr. Heiwerden cett. 16 StTtXo- 
aiov BI. [a^vayxTjt L 18 TtpoTepatSe^- L*, corr. L* -dsai K-W, 
qaod potest verum esse 19 to L*, v suprascr. L* eJrfepoust H-L, K-W 

21 tSiOTTjv L*, corr. L* 12 Harpocr. dTtoo^/.Tat: dp/iQ xU lari Trap' 'A&rjvaiot; ol dito5lxTat ^; roXXdxt; 
|j.vTjjj.oveoo'J3tv ol ^T^Tope? xal ot xiojitxot. 'AptaTOTeATjs 6' £v tt) 'AOt]vo(u>v TroXtTeta oe5j]Xu>xev 
u>; o^xo Te Tpav (Epit. ; etrjCav codd.) xai a>; 7:apaXaPo'vTE; td YpafifJiaTera dTraXetcpouai TO 
xaTa^aXXo;j.£vo yp7)u.aTa tt); pouXi]; evovtiov £v toj ^ouXeuTTjptu) xal TidXiv d:TOOiooaOt to ypopi- 

fjareta zo^> 5T,|>oa?u). -/.at d-"/u>; d TtpdTTouci oiaaa^pei (Epitomen exscr. Suid.). Lex. 

Bekk. quintum (BA. 198,1 ; exscr. Symeo, Etym. M. 124,41 et Lex. Bachm. p. 427,13 Bekk.): 
dnoB^xTot: «p/ovTe; xX7)pu>T0t 8^xa tov dptOfAOv xoTa ^uX/jv eiaiv, «rTtve; TropeXdfxpovov xal 
oTreo^/ovTo to •i^aiiiJ.fxxeia tu>v dtpeiXdvTwv tw STjUoatw. ?id touto ydp xoi droSlxTot 
^xoXouvTO. eTTO ijrjTaCov (i^TjToCov lex. Bachm.: d;T)TdCovTO cod.) to o-feiXdfxevo xol Td 
dTrootO(jL».cva ■/ornm-a. auv t:^ ^'^'■'Xt] xo'. e;i.^ptCov ei; d /prj dvaX(cx£tv. 

23 Harpocr. AOYiaTol xat Xo-ciCT^pta: dpx^^ ■^'* '^°'P' 'Adr,vatoi; o'jtu> xaXoufA^vr). eJat 
ik Tov dpt&fJLOv hiAi, ot To; eiDOva; tujv 8to)XT)fjL^vu>v ^-/XoYiCovTat Iv f,[A^pai; X, othv T«i; 
dp/d; d:ro9tovTat ot dpj^ovTe;. AT)fi.oa&evT); £v TijT UTrip KrT)C'.cf(I>vTOC. otstXEXTOi Trepl toutwv 
'ApiOTOTeXT); £v t^ 'A8t)voiu>v TToXtTeia, evOo SefxvuTot ot» 5ta'fipooai twv eu8uvu>v (Kpitomeii 
exscr. Phot.n Suid.»). Lex. Bekk. quintum (BA 276,17; exscr. Et. M. 569,32) Xo7ioTa(: 

4* 52 ARISTOTELIS RES PUBTJCA ATHENIENSIUM XLVIII 3— XLIX 1 

[isvoo? x{ctX^ '^p]/^^^ v.Oixa ttjv irpuTavsiav exaoTrjv. xXvjpoust 8s xai 4 
suOuvou? £va T^s fpu[XrjC sJxaaTrjC, xal TcapsSpou? P exa'aT(p Tuiv e6&uv«)v, p.26 
0^$ ava^xaiov lofTi TaT^ ct ..... ai<; xaTa t^v iTrtuvujiov tov t^? cfluXrjC 
lxa'5Tr,c xabrjsDar xav tis Po6X[rjTa(] Tivt tSv -ai; euQuvac h T<p Stxa- 
5 OTTjpttp SeotoxoTojv ivTO? "7 ^[m-^P"^^ ^?*] % eocDxe xai eu9uva? euBuvav 
av T iStav av t£ o[T]](xo[ait]a[v] kix^akiaiioLi, -^pa^fpa? eii; TCtvdxtov XeXeuxw- 
jxevov Touvojji.a t6 [D' auTo]u xat to tou (peu",'OVTo; xat t6 doixyjfi* o Tt dv 
eYxaXiQ, xai TtjxTjua l[ittYpa<j;]d[x£vo; o Tt dv auTw oox':^) oiStuatv Tti> ei&uvtp. 
6 8e Xa^tbv touto xat dv[a"cvou]?, edv [xev xaTctYvu) TrapaotStooiv Tot fiev 5 
10 loia TOis BtxacjTat^ toT? xa^d o-^\).[oo<; toT;] Trjv cpuX^v TauTr^v efadYOotJiv, 
Ta 8e OYjfioata toT? &ia|xoB£Ta[ts d^va^pdcpet. ol 6s Oeafxo^sTat, Idv Tropa- 
Xdptootv, TrdXtv eJadTouatv [TauTrjv tt^v] euOuvav et? ih SixaaTr^piov, xai o 
Ti dv ^vtoatv ot 8txaaT[at, touto xu]pt6v iaTiv. 

XLIX. 5oxiji.dCet 8s xai tou; iutcou? f/ PouXt^, x5v txev ti? xaX[6v 1 3 post a ' conspicitur; ante atc fortasse X; sed p quoque nonnumquam habet ligaturam 
(e. g. vv. 27, 55 huius pag.), unde oYopatc conieci. fortasse autem longius quid deside- 
ratur 5 y] potest etiam X legi; t Wn, quod incredibile est 6 av post eu9uvav 

om. L*, suprascr. L* 6Tj(xoa£ov Gertz, K-W 7 %'' autou Bl* 

8 xaX7]t L*, ey suprascr. L* £Triypadict[xevo; Herwerden 9 dvaYvou? Bl 

[xev del. K-W, Bl 10 xots suppl. Bl, o? ego etaaYo^^^tv] 8ixa'Couaiv Richards, 

K-W 11 auvavaypacpei legw Wn (K-W^), sed auv non video; spatium autem non 

obstat 12 Taux7]v suppl. Bl (spatii causa) 13 touto x6ptov H-L, K-W 

14. p. .53,1 -/aXov l'rarov K-W; aute tov, ■/ vel a vel |x 5p)jovTl; eiai xXrjptuxo^, cixa xov dpt%($v, icp' tov Ttavxes ol dtpSavTsc cipj(rjv t^vwvouv XcJyov 
dTricpepov Ttov 3tu)-/Tr)[i^viov (cf. Lex. Patm. p. 142. Lex. Cant. s. v. XoYtSTaf p. 672,20). 
Poll. Vlil 99 XoYiaTat. xat toutou; f) PouXtj xXrjpoi v.ax' cipyijv tbc TrapoxoXou&eiv tocs ototxouaiv. 

2 Harpocr. s. v. eiSiiuvat: . . . euSuvot (eibuvat Epit., euSuvT) codd ) 5vo{xa cip^^^s 
itop' *A97}vaio£;. 6lxa hi tov dpi&ixov ovSpe? ^aav, Tiap' oij i6{6oaav ol Trpeapeuaavxe? ^ 
ap$avT£? 7) ^totxTiaavT^i; xt tcuv OTjjxoatiov xdc ei)96vac. 8ietX£xtat nepl auTtov 'AptaxoT^XTjc 
iv T-ji *AOTjva{iov ^ToXtTeiiy. (Epitomen exscr. Phot.n [ex quo Etym. geuuin., unde Symeo 
et Etym. M. 391,53] et Suid.n). — Cf. Pbot.^ ex Boetho (exscr. Et. gen., unde Symeo 
et Et. M. 391,30) euSuvat: ol diToXoYtajxoi xtov dp|o'vTcov. xal euduvot ol toutou? dvaxpt- 
vovTEC. vdu.mv tp* ''ei 5i jx/) toutouc xoTeuBuvetv outou; xaTeu&uvovTa", xoi [xsx 6Xlya "5td 
8t) 6ei 7ra'vTU)C Touc eO&uvouc i)au(xoaTOu; zaaav cxpexjjv elvat." t^;[xeT; toutouc XoYtaxds 
X^YOfxev. 

14 Ilesych. TpuaiTTiitov: tov yopaxT^pa tov utto ttjc ^ouXtjc ^v toIc 8oxi[xaa(atc toi; 
d8uvaxotc xal TeTpu[A[(x]evotc (xuiv 'feTrtov ^7ripaXXc)[i.evov add. Petitus), tvo fxT/x^Tt aTpaxe6tovxai, 
t6 iroXotov exdXouv Tpuaiirntov. xpo^oc 6' r^v 6 ^nipaXX<5|xevoc ■/apaxTT)p x-j) y^^^^H» xui^v 
TTTTttov. Eustath. ad 5 762 (1517,8) ii ouxou (scil. tou xputo) hi xal TpuatTCTrov 8 
Toic T£Tpu(x[[x]^votc xoi dj^p-^aToic ?KTrotc ^TttpdXXexat. Ti xoTd AiXtov Atovuatov xpuafTr- 
7i[£]tov xeTpoauXXdptoc, 4'Yxaup.a ^jrjrou y^Ti^P"*^^'^^'^' ^'^^ "^^^ "{^dQoii ojxotov xpojftp. cp^pet 
hi o6x6c xal XP^'"'' E6jt(iXt6oc xauxTjV "ciAX' toairep ^TtTttp [xot ^TttpoXetc TpuatiT7r[e]iov'" 
(Glossam Aelii Dionysii descripsit Phot. s. v. xpua{7t7Tiov). Phot. ZjtTtou xpoxoc (l^tTtdxpoxoc 
cod., corr. Naber); x6 xpuateTtiov, 6td x6 xoi; 6id Y^iP^' lxTpuj(todetCtv fTrTtotc IxxuTtouadot 
(leg. ivTUTTOuaSat) Tpoyov d^roXeYOVTtov outouc Ttliv aTpotrjYiov. Hesych. ^^TTrou Toojrc^c: 
TOtc ^^'{ripax^ai'^ t7r7T0tc ^*/dpaTTov in\ xrjv YvdSov a7)[xetov Tpo)(ou Syrnj.a S^ov. IxoXetTO 6^ 
xfuadtTtiov. — Zenob. prov. III 15 (Ath. *= Zenob. Par. IV 41) ZTtittj» YT)poo*ovxi xd [xefovo ART-STOTELTS RES PUBLICA ATHENIENSIUM XLIX 1—4 53 

nrTTOv i'/^(siy xc(>.u>; oox^ tps^siv, Ci^JIJ-iot^ '^w <3iiu>, zo'.<; oz nrj Suvafi^evois 
dxoXjouOctv 7) uYj OsXouai iisvetv dXX' dyd^Youcri, Tpo/6v eur ttjv YvdO[o]v 
[iTrtpj.oXXsi, xal 6 TouTO TcotOtbv dooxtfjLOC s^Jti. 8ox'.}i.dCst 6s xai tou? 
'7rpo[S]p[6p.ou; or^Tivs^ dv cc'!>r(j ooxoijcfiv iTttTVjostot irpoopojjL£ueiv eivott, xdv p. 2iJ 
5 Ttv' dTto/sipoTovTjaTQ, xctTOtpe^r^xev oDto*. ooxtfjLdCet Ss xat tou^ daiUTrot)?, 
xdv Ttv dTTo/etpo-ovi^ijr,, TSTrotuTai fitaOocpoptov outo^. TOt>c 6' i-Treot? 2 
xotTaXeYoust {j-sv oi xctTcJ.o-jeTc, oS? ^.v 6 07;[j,&c )^£ipoTovT^(jT{) 8exa dvSpac* 
oys 8' dv xaTaXs^wct -apaotooaai toi; tT77rdp/oi« xat 'jJuXdp;(otc, ouTot 8e 
uapaXa^ovTsc efacpepouai tov xaTdXo^ov ei? ttjv pooXi^v, xai tov rtvax' dvot- 

10 ^ovTe?, Iv ci) xa-aaearjaaatjLeva Td ^vofxaTa twv tTrTretov iaTt, tou; fi^v 
ijofjLVJfievoo? Twv TrpoTspov eY7£Ypa[x(xe'va)v fx7) SuvaTOUs sTvat toi; awfiaaiv 
iTCTreueiv d^aXeicpouai, touc 8e xaTeiXsYfJLSvou? xaXouat, xctv fiev t»? e^ofjLoar^Tai 
fiT) ouvaaOat T(i5 aoifia-t tTrTceustv r^ tt) ouai'a, toutov dcciaaiv, tov ?A fjiTj 
i$ofxvufi.evov Sia/etpoTovouatv ol pouXeuTat TcoTepov lTrtT7)<5£i6<; laTiv iTrTreijsn/ 

15 T^ oo* x5v fjLfiv 5^£ipoTOVTja«)aiv, ivYpdcpouaiv eh tov T:t'vaxa, zi 5e fXT], xai 
TOUTOv d<piaatv. 

exptvev 8e TroTe xat Ta TrapaSeiYfJtaTa xai tov TrsTrXov i] pouXi], vuv 3 
os t6 SixaOTTjptov t6 Xaj^ov eooxouv -^dp ouTot xaTa)(apiCeaOai ttjv xptaiv. 
xai TTJc Tcof/jaeo); Toiv Ntxtov xat tojv dOXtov Ttwv et; Ta IlocvaOTJvata 
20 ouveTriiieXsrTai fieTa tou Tafttou tojv aTpaTta»Tixu)V. 

SoxtfjidCct 81 xat Tous dBuvdTot)? f, PouXy vofjuo? ifdp loTtv 8; xeXeuet 4 
xob? £vt6c xpitov fxvtov xexTTjfievoo? xat t6 atotjLa TceTTTjpcufievous uiare ^i-q 

1 5oxTj L 2 (ixoXojOsiv Wyse (e Xcn. Mein. III 3, 4) avaYouat L*, ?A super 

vo scr. L*; ivaYouoi K-W^ cI^.X"" dvdYouat Bl 3 ^TTt^dXXei] fragmentum novuin hiic 

attuli, qood liic litteras oXX£iy.ox babet, pro.ximo antem versu xtveaava. coniectnras priores 
afferre non est necesse o Ttva Trpo^retpo-ovTjaTji L, corr. J. B. Mayor, cett. (itftn 

L 6) avirzou; L, corr. Nenman, 10 x(aTa)3eOTjO[JL(ev)a L*, corr. inter scribemium L^ 

11 evYeypafjLu^ev) L*, (ov suprascr. L* 12 e^aXtsio-jai L ecofJTjaTjTat L; e^o- 
;j.vj7jTat K-W, Bl 14 rtoTTjpov L*, corr. L* lo evYpa^ouaiv L 22 Tre^rXTj- 
pwfxevou; L*, corr. L ? 

xuxX' £jti^a?^e' Tau-Tjs fisovTj-ot Kpdrrj; 6 r.u)jj.iy.6; Iv Safttot;. Ta^TTSTat 81 i-rii tu»v o>o 
■pjpa; oeoiJL^viov ^aaTcovTjs tivo; •/.ai dvaTrauXi}^. ueTf,y,tat oe drro iTpaTttoTtxdiv ir-cov of; 
l;r^[3aXXov t6 xaXouuevov Tpuat::niov. laTt ^: touto ai^Tjpov; -poj^iaxo? olovel o/jjjLcato; [tu;] 
)ropaxrfjp [■zfioyh-x.Oi], ov iy.-upouvTe; Ire^aXXov -ai; ctayoat tcuv ?;rnu)v. 

21 Harpocr, s, v. d^jvoTOi: ... ot £vt6; Tpiojv u.v(ov ([j.rjvujv codd.) y.exTTjfJL^vot (xat) 
t6 a(ufj.a 7:e:tTjpu)|xivoi (sic Epitome; -£7:T(pu)ij.£vov codd.). dXd{j.pavov 6e ouTot BoxiuaaSevre; 
u;i6 TTJ; pouXf^; ouo dpoXou; t^; Vja^po; e/.daTTj; tj oSoXov, (u; «pijatv 'ApiaTOTiXr^; sv 'A9tj- 
va(u)v ;roX[Te(a. (Epitomen exscr. Suidas). Lexicon Bekk. quinium (BA 200,3) douvaToi: 
ol fjepo; Tt pe^XafjLfjivot tou atofjaTo; xal douvaTot tou IpydCeaSat xai TTopiCeiv auToT; Tijl 
a(b[j.oTi To lr:tT-)f|Seia. Eadem glossa pienior extat in lexico Baclimanniano {■■. 345,15 
Bekk. douvoTOi: ol fj^po; Tt PepXo[j.;j.£vot tou atofxoTo; (b; {J.T,Si ipYdCeaSai. ot xal ^X^P^" 
youvTO To TTpo; t6 CfjV itapo tt^; Tr6Xe(o;, pna8o»opouvT(ov oiTot; tcLv evto; (ev t-^i; cod.) 
Tptcjv fivdiv Trsptoua(ov xexTTj(j.iVU)v. i6oxt(jdCovTO oe o't dSuvoTOt ut:6 t^; Ttuv 9 PouXtj; 
xot £Xd(j.^ovov TTj; ^j|[j^pa;, tu; fi^v Auata; XeYEt, ^^oXov eva, (b; 6e «I^iXo^^opo;, t, 'Apl3tot^Xtj; 
hi p ecpTj. — Hesycb. dSuvatoi: ol i-zTo; y.exTTjfievot Tpttov (Ltvdiv add. Schmidt) Tropd 'ATTtxot;, 
iXdfxpovov hi TTopa tt^; ^ouXf^; 860 6^0X06;. 54 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIDM XLIX 4-LI 2 

SuvatjOai jxTjSsv ep^ov ipYctCeoOai ooxtfiaCeiv fxsv -tjv potjXTjv, oioovat 6Ep.26 
Srjfxoota xpocpijv 860 0^0X00? £xa'(3Ttp xr^c rj[jt=pas. xal xafiias saxtv autoi? 
xXr^pcoTO?. 

auvSioixer Ss xai xaig aXXai? dp)^at? ta rXsiaO', ojc siroc etTcsTv, 5 

5 L. xa p.^v o3v oTzh xrj? PooXr^s otoixoufisva tauT lattv. xX»)pot)viai 1 

hk xai iepu>v eiriaxsuaaxai', 6sxa avSps?, 0*1 Xo}jL[3a'vovts? Tpta'xovTa 
jAvai; Trapa xSv dtroosxToiv dTrtaxsudCouatv xa [idXtaTa ^cofxsva tcov tspoiv 
xat doTuvofioi 6exa' totiTtov Ss s [xsv ap)^ouoiv Iv Oetpater, ttsvts 6' sv 
aoTst, xat xdi ts auXrjTpioac xat tds 'j/aXtpia? xal xd? xiOaptOTptdi; oStoi 

10 oxoTTOuatv ^TZiJi^ fiT) TrXetovos q Zoziv opaj^fiai? jxtjO<Joi)r;aovTat, xdv TrXetou? 
TT|v aoTTjv OTrouodotuot Xapsiv ouToi otaxXr)pouot xai t(u Xaj^ovTi fxtoOouotv. 
xat OTTcoj Ttov xoTcpoXo^j^tov jxTr)8£k ivTQi? T cxubitDV Tou TEi')(ouc xaTaPaXei 
xoirpov iTrtjxsXouvTaf xat Tas 68ou^ xojXuouot xaTotxo8o(xsrv xal SpucpdxTouc 
UTTsp Twv 68(uv uTtspTetvetv xat o^^stous ei? ttjv 686v expouv iyovxa<; iroteTv 

15 xat tds dupt8a€ et? ttjV 666v dvot^etv xai tous ev toTs 680T; dTro-^i^vo- 
jiEvouc dvatpouotv, s^^ovTe? ^rjjxootou? UTrvjpsxac. 

LI. xXrjpouvTai oe xai d^opavofxot (T), TrsvTS jxev sts risipatsa, £6' 1 
etV doTU. xouTOt? 8^ 6jc6 tojv vopnuv TrpooTetaxxat xoiv tovtcov eTrtjxsXsToOai 
TcdvTcDV, Sttwc xadapd xat dxip^TjXa TrojXijostat. 

20 xXr^pouvTai 8e xal jxsTpovojxoi (T), jrsvte (xsv stc aOTu, i 8e et? Ilst- 2 1 WAHJ.a(^ii 6(£) L*, corr. L'* 4 ouvoiXEt L*, corr. li^ 6 Xap.pavovTe; om. L*, 

suprascr. L^ 8 netpaet L 9. 10 outosxo- L*, i suprascr. L* 10 6pa-/p.aiv 

H-L, K-W, Bl, S; sed cf. Meisterhans -^ p. 201 U airooSoCtusi Bl, K-W 

12 EVTOCiSicov L*, OTo suprascr. L* 13 ejttpeXovxat L 17 I suppl. Papa- 

georgios, cf. 1. 20 et p. 55,3 19 ntoXrjxat L, corr. Kaibel (cf. p. 56,1.2.5 — 7} 

20 T Papag. (et ita optime explicatur error ap. Ilarp. ; v. testim.) 6 Harpocr. s. v. daTUvdfxos: . . . S^zo cprjitv elvai tooc dcrjvofious^ApisroTe^s h t-jj 
"'Ai^/;vaf(ov TToXtTeta, revTe u.ev ev lieipaicT, ti£vt£ 5' ^; aaTet. toutoi; 6e 'ji>)Ct }j.eXeiv nept xe 
Tcbv a'JX7]Tpt3(ov xal 'iiaXTpttov xat t<ov xonpoXdytov xai Ttov xctouTtov. (Epitoraen exscr. 
le.\. Bachmann. p. 455,24 Bekk. et Suid.) 

17 Ilarpocr. dYopavo'[Jiot : ot tcc xoto xrjv dyopdv tovta otoixouvTe; cfp/ovTe;. Atj[ao- 
aScVTf]; ev Tip xatd 'rt[).«pyoo. 'AptaT0T£).7)c ^j' ^v 'A&rjvattuv TtoXiTefo. -xAY)pouj8at' <pr|a[ nivTe 
|j.ev tii fletpata, ndvTe oe ei; oaTU. (Epitonien exscr. lex. Bachmanri. p. 330,18 Bekk. et 
Suid.) — Le.x. Bekk. quintum (BA 199,24, exscr. Et. M. 13,8) dYopavdpiot: ol (Td) xaTct 
TT]v dYoptiv oioixouvTes dp^fovTe;. Eantlem glossam pleniorem habet Photius Atheniensis 
(Nachrichten v. d. KgL Gesellsch. d. Wiss. zu Gottingen 189tS, 324) dyopavd|Aot: ot xu 
xoTo T7)v dYopdv 8totxouvT£« wvto dpxovTei;. o^y.a 5e rjaav, tov nevTe [xev td xoTd t6 ooto, 
Tie'vTe SJ To 7.aTd ttjv ^tbpav SteTOTTOv. 

20 Harpocr. s. v. peTpovdp.ct: rjaav oc tov dptSfAOV Te, ei; [liv tov lletpata 

8^Y.a, TT^vte 5' di daru, eI;^^ov 6e ttjv erTt[.'.£X£tav 67:10; 8t/.ata ei»] td [).iTpa tiov ntoXoovTtov, 
uj; xai 'AptatOT^Xrjc ev TijJ 'AOrjvattov TcoXtTeist OTjXot. (Epitomen exscr. Phot.u et Suid.) 
— Lex. Bekk. quintum (BA 278,25) fieTpovd[jiot : dpyi^ tt; 'AOy^vtjC. -/.XrjptoTTj t^ Ttov ;j.eTpo- 
vdfJ.(ov, 6e-/,a tov dpt9,a6v u>v 7t^/Te [jiev '^oav ^v t(J Iletpati, e ?e ev doTEt. outot 8i ttjv 
£7rt[jL^Xeiov etyov, o;:u>; 8(xoto ig to p.^7po Tuiv tiojXoovtujv. Eaudem glossam exhibet Phot.* 
[j.£Tpovd[jiot: dpyovTe; V(aav Se-xo tov dpiO[j.dv, tuv Ttevte [xev iv daTet, 716/Te 8' dv lletpatet. 
xc(t elyov t»jv iTrtiA^Xetav orrto; ot/.ato tj xd pieTpa Ttov ncuXcjvTtov. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LI 2— LII I 55 

paisa* xat outoi t«>v txixpujv xal xmv axaOfitov iTri|i,eXouvtai iravtcuv, Ctt«>;p.26 
01 7io>Xouvts? )(pTQ<iovTai oixaiois. 

f^aav 5£ xal attocpuXaxs? xXr|po)tol (T), Trivte jisv et? rietpaisa, 3 
Ttevte 6' ek aatu, vuv 8* eixoat fjLev et; aato, TrevtexatSexa 8' ei? Retpaiea. 
5 outoi 6' STttfjLeXouvtat irptotov \ikv ottco, 6 h d^opi. stto? dp^o? oJvtoc 
eatai Sixato)?, eTrsii)' OTrto? oi" ts jitjXtoOpot Trpo? ta'? tifxd? toiv xpiOtJov ta 
aXtptta TrcuXT^aouatv xal ot dptoiroiXat Trpo; xd^ tiijid? tuJv Trupoiv tobi; 
aptoo; xal tiv ota&jAOV ayovta? oaov av outoi td^ouaiv 6 •^ap vo{*oc 
toutoo? xsXsusi tdtteiv. 
10 e,aiTopiou8'iTrt[i,eX7)tdi; Ssxa xXr^pouatv toutot? 8s Trpootstaxtoi 4 

toiv t e;jL7ropio>v ^ittasXeiaOat, xat tou oitou tou xata^TXsovto; et; to 
aitix?)v e[x7T6piov td 860 \iip'q tou? ItxTropou; dva^xdCEtv ei; to aotu xojxtCeiv. 

LII. xa8[ia]taot 8s xal tou? svoexa xXv^ptp tou? iTTijxsXr^aotxsvooc I 
ttov Iv ttp 5£0{xa)-irip[t]«), xal tous aTraYojxgvouc xXeiTta; xai tou.? dv8paTro- 2 7p//<JojvTat L, corr. Rutherford, aL 3 T add. K-W, ex Harp. 12 omxov] 

dartxov Lex. Bekk, quint., Harp. (v. testim.); 'Axxixov Harp. (MSS. nonnuUa), quod 
recipit S. 3 Harpocr. s. v. atT0f6Xaxe;: . . . ipx^ ti; f^v 'A&i^vrjatv fjxtc ^jt£p.8XeTto oJto»; 6 otToc 
oixa(tu{ Trpa^aexat, xat to aXtpiTa xai oi apTOi. fjoav oe tov dfpiOfxov le" (id est T, T) jxiv iv 
dcTet, Ttevre 0' ^v risipatet, <«; 'Apia-OT^Xry; ev 'AOirjvaftov TroXiTetijt. Epitome (exscr. Siiid.) 
0tT0<puXa/ei: dpyiri ti? •^v 'ASi^vrjOtv, ijtis ^nefxsXetxo ojrio; 6 oito; Stxaiua; rrpaSi^aeTat nal to 
oXcpiTo xol 01 optot. f^aov hi xov dptO[x6v iF fxsv ^v daTei, e 6' iv rieipaiel. Photius cum 
epitoma usque ad dptOixov plane congruit, deinde ita pergit: t:o'Xoi (xIv TTcVTexatocxo iv daTei 
n^vTe 6e iv rietpotet, BaTepov X [xev i\ dcTet, e 8e £v Iletpatei. — Lex. Hekk. quintum (Bekk. 
An. 300,19) aiT0?puXaxe4 : dpjfovTe; ""AOT^vrjat xXrjptuTOi. ouTOt 5' eTrepieXouvTO, o;:u); 6 otTo; 
Sixaftos JipaO^^aeTat xol to dXtptta xai oi dpTot xoTd xdc ti)ptO[x^va; Tt[xd; xol tov ateO[xo'v. 

10 Harpocr. s. v. liti^xeXTjTTj; lp.7:op(ou: 'ApiaTOT^Xrj; "^[xjropfou 0' iTttpieXyjTd; 

6^x0 xXT)pouatv, TouTOt; 54 TtpoaT^ToxTai Ttiiv Te e(jL7top((ov i7tt[XEXeiaOai xai Toit aftou tou 
xoTaTtX^ovTo; zii t6 daTix6v ^(XTtoptov To 5uo [x^pT) Tou; £fX7topou; dvayxdCetv ei; t6 datu 
xopt^Ceiv." (Epitomen exscr. Suidas et [ex Photio] Et. genuin., unde Symeo et Et. M. 
362,6). — Lex. Bekk. quintum (BA 255,22) ^7:t(xeXTjTai: ifxitopfou dp^ovTe; Tjaov xXrjptoTof, 
S^xo t6v dptO[x6v ^xdaTou (fexdcTou; cod. corr. Bekker.) etou; xaOtaTdp.evot, oU TtpoaeT^ToxTO 
Ttjuv iuKopttov l7:t[xeXcta0at xol tou a{Tou (tou add. Bekk.) xataTrX^ovTo; tii xo ^[xjfipiov t6 
doTtxov To ouo pt^pT) Toui £fX7to'pou; dvo-j^xdCetv (et; t6 doTu vtojxi^etv). Eandem giossam habeiit 

Suid. s. V. em^xeXTjTot 'I = [ex Phot.] Et. genuin. [exscr. Et. M. 362,1]: dXXoi 5e 

Xeyoooiv 6'Tt l[x7topt'ou dpj^ovT^; eiot xXrjptoToi &xdaTOU eTOu; xofltOTdfxevoi of; TrpoaeTiToxTo 
^Ttip.eXetoOot tou xaTaTtXdovto; otTOu et; t6 ^fxTttJpiov t6 'ATTtx6v (sic!) xol tou; ^ixT:o'pou; 
dvo77.dCetv tii To doTU xopitCetv. 

13 Poil. VIII 102 de undecim viris disputans: lr:e(xeXouvTo 5e t<5v h toj 5ea[xtoTT]p(tp, 
xai dnr^Yov xX^rTo;, dvSpOTtoStaTdc, XtoTtoSoTo;, et [xev 6(xoXoyoIev, OavoTtooovte;, ti 6e jxt) 
e{od;ovTe; e{; to 5t-/.aoTTjpta, xdv dXtootv, d::oxT6vouvTe; (exscr. schol. Clark. ad Plat. Phaedon. 
59 E). — Lex. Bekk. quint. (BA 250,4) evoejto Ttve; e{at': xXrjptuToi dpyovTe; ^aov ia tov 
dpiO[x($v, 7:poi5Td[xevot tou SeOjxtoTrjptou, xoi tou; (d3t)oYO[xevou; ^7:1 xoxoupY>^f>.aat 7:apeXd[x- 
povov xX^7:Ta; xat dv5po7tootOTd; xoi tpovet;. xal tou; fjiev 6(xoXo70uv-a; OovoTtj) ^CT)[xtouv, 
Tou; 5S dntpia(3TjTouvTa; eJoTJYov eJ; oixaoTi^ptov. Eandem glossa habent ct Lex. Patm. p. 13 
Zvoexa: dp-yff^ ti; xXrjptoTi^, 7:potaTa(j[^vTj tou 5ea(xtoT/)ptoo xat tou; dTra-]fO|x^vou; ^Ttt xaxoop- 56 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LII 1—2 

otvj-a^ y.ai xou; XtoTroSuTotr, av |jisv [ofJLoXo^toJot, OavaTw C^Ju-itwfJoVTa?, av p-2G 
o' d[A9tapr;Tu)atv, e?aa'$ovTa<; tU t6 6i[x]aaTV5piov, xav [j.£v aTtocpoYmatv, 
dcp-/]aovTa?, eJ os fiT^, tote OavaTuiaovTa?, xat Ta dTro7{>acp6;j.£va ;((opta xal 
otxta? s^aa^fovTas zl<; t6 SixotaTTjptov, xat Ta 86;avTa §[■/]] [Aoaia eivai 
5 irapaSwaovTa? tois izoiXr^zaX';, xai Tac evSsiSei^ £iaa'qovTa;* xai ^ap TauTa? 
£tad"fouatv oi svoexa. stad-Youat 6s Tuiv Ivocicetov Ttva? xai oi OsaixoOeTat. 

xXiripouai 04 xat etaa^uiYsas i dvSpac, 0*1 Ta? Sfxfxr^vous efadYouai 2 
oixas, ouoiv cpuXarv IxaaTO?. etVi 8 efijiyjvoi Trpotxo?, idv Tt? ocpei^Xujv (x-)) 
dTco5to, xdv Tt? £1:1 8pa;([x'^ 6ctvetad|j.£voc dTroaT£p"{iJ, xd'v Tt? ev d^op^ 
10 PouXofxevos epYdCsaOai Savetar^Tat Trapd tivo? dcpopfjiT^v eti 6' a^xeia? xal 

1 6fxoXoY(o3i] restitutum e paraphrasi in Lex. Bckk. quint. (v. testim.) !^rj[im%ri- 

covTot; L av] Iv L 2 aficpiPrjTwaiv L 4 a;ovTa? L, ei; suprascr. L* 

6 ciaayouctv malc scriptum rescr. L* 8 cpuXav L exaOTOi; L*, corr. L* 

(j.rji L*, corr. L* 9 aTioSiSti) coni. Bl, K-W, H-L oavt(ja(j.£vos L 

OTToaTepTj L eav ayopat L 10 SaviOTjTat L yi^fxaai -xal afTtat? TiapaXa[j.pavo'J3a, xal tou; ftev 6(xoXoYoi3vTa; Ta ciOf/i^fjaTa xup^a ^v OavciTtu 
^rjfitoviv, TOii? 8' dixcpiciprjToOvTa? ecpoXoTTev iv tw oeOfJKOTrjptdJ (xe/_pt xptaeco;. xa\ touc f/.£v 
xoTaYvcooftevTa; ^apfActxiiJ dtvTjpouv, tous 64 Ttp Sr^fxto,) Trapeotoosav d;:oxTetvat. eta^yov oe xai 
To if{pa(f6^.tya j^copfo r^ oMai eii SixoaTi^ptov xal to §7]fioata elvot otjJavTO iropeStSoaav 
Toti; TccoXTjTots (TToXiTats cod.) IxTTpdTTetv et Et. gen. [ex Photio], unde Symeo et Et. M. 
338,31 (= Lex. Sabb. 19,22 = Lex. Vindob. 88), evoexa: xXrjptoToi dp^^ovTe; fjaav outoi 
TtpoeaTrjXOTss tou 8eC(AWTyjptou xal tou; dTraYo^xevous xay.oupyou; IttI bdvaTOv TiapaXa[xpdvovxes 
iCTjfxfouv, Tou? hk d(AtptaprjTouvTa; eJarjyov tk t6 StxaoTi^ptov xol t6 -(^(aoQiw Tiepi aiTuiv 
ETrpotTTOV. efarJYov 5e xol to dT:oYpocpo'(iicva )jo)pia xol oixta? xat xd 6rj(xc'ata Eivot 8c5cavTO 
TrapeSiSouv toT; rwiuXrjTat? (TroXitot? cod.), eiarjY"^ ^^ '^°'-'- ^'»'''^5 evSet^et?. ^r,Topixv^. Lex. Bekk. 
quintum (BA 310,15) ot evSexa tou; xXeTitas xai tou; XwTtoouTo; xol c^vSpaTTOOtatdi 61x0X0- 
YouvTos (x^v dTioxTtvvuouatv, dvtt}v£yovTas o^ etsdYOuatv eis t6 otxaaT^tov. Eandera glossara 
habent Phot.'!, Suid.I s. v. rjYe[j.ovia otxaaTrjpfou: toIs dpyouatv 06 Ttdao; T:daiv icpetto Stxas 

eiaoYetv, dXXo totc evoexo 6'aat (6'aot Suid.) Xrjtatd; xai XtuTioSuTos "/.ol dvopoTio6iaTd; 

eirsdyo'iGLV. Pbot. p. 49, 12 Pors. Tippl Tuiv SvSexo. evSexo d'v6pe; bizip TeTTopdxovTO eTij 
YCYovo'tes xXi^pip Trjv dp)^rjV TOUTrjv IXa'[xpavov. lj:e[xcXouvTO ti tcov Iv 8eafii(OTrjp{tp • xXeTCTo; 
8e xai X(OT:o8utas xai dvSpoTtootatd;, d f».ev Ik oxitocptopo) Xdpotcv, IxoXaCov i)avdTct)* ei oi 
dvTtXcYOtev, Et<; xptatv xaSfaTtov, Suid. ev8exa: dpyrj dv 'Ai^rjvat? ^Tcttj£Xo[x^vrj toiv ^v Tip 
8e<J(j.ioTTjp{ii) [xataxptTcov], i'f Sjv dvrjYOVTO (ieg. dirrJYOVTo) ol xXe-tat xat ot dvopaT:o8taTai. 
Schol. Ar. Vesp. 1108 (VR) t] tiov evocxa dp^rj tou; f).£V o^xoXoyouvto; {xXeitTo;) xot dvSpo- 
TtoStaTd; xoi XioitoouTa; &ovdTC}) ixcJXaCov, tou; 8' dpvou(xevou; ct; otxaaT^ptov etorjYov. day^yov 
6e xat To; evoef^ct;. — Schol. Luc. l\ p. 170 Jac. ot cvocxo dpyovte; fjaov Trapd 'A&rj- 
vatotc t<ov Iv tuj 0£a(xojTrjp{»i) dT:iixcXou[xevot xot tou; di^oYOjjevou; (cvoyo^xevouc codd.) [(o;] 
xX^t:to; '/j dv6paT:ootaTd; r/ XtoroSuta;, Oavdto) CTjp^touatv, Idv oe dixcptaprtuiatv, et; Stxoatrj- 
piov eiadYOuat xol OTt 3v xpt9rj T:epl ouTtov T:oiouat. xat ei' Tt; dX\oi xoToxptO^ {^avoTou, 
ol SvSexo TouTov ::opaXc(fjtpdvouatv. — Lex. Bekk. quintutn s. v. ?v5exa (BA 250,11): . . . 
T(ov hi Ivoeilctov e(a^cpepov ei; StxaaT-^ptov d; fiSv ol evoexa, d; hk oi 9eapio&e'tat. Lex, Sabb, 
19,19: . . . T(ov 6c IvSeiietov dc fi^v eiaecpcpov ci; t6 8txaaT^piov ol evocxo, d; hk 01 Oeafjio- 
S^tot. Lex. Patm. p, 16: Ttov 61 lvoei;eujv td; fndv ol cvSexo et'a^Y°''5 '^'^'' ^^ °^ 0£ap.o9etat. 
7 Poll. VIII 101 eiaaYtoYEi; ol to; qtixrjvou; 8(xa; eiadYOVTc;. fjaav bi r.poiy.6i, epa- 
vtxoi, i[XT:optxoi. Hesych. eiaayojYei; (eiaoYwyrj cod., corr, Kaibel-Wilamowitz): dp^Tj 
Ai)fjvrjSi T<ov To lY"*X^!xaTa eiaaY<5vT(ov. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LII 2 -LIII 2 57 

Ipavixai xat xoivwvixat xat avopazoStov xcti i>Tzo!^o*((uiv xat Tpnrjpap)^ixat p.26 
xai TpausCiTtxat. outot jj-sv oSv raoTa? oixaCotjatv eaijir^vou? sf(ya'-|'[ov]Tci?, 3 
ot 8' aTTOOsxTai toTc xeXtovai; xal xaTa twv teX«)V(ov, toc {J-sv }Jt£Xpt oexa 
opayjiuiv ovTS? x'jpt[oi], toc o' aKK' ek xo SixaaTv^piov £iaa'|fovT£c i[x\ir^va. 
5 Lni. xXrjpouat 8e xat (touc) TexTapaxovTa, TeTTapac Ix ttj? cpuXTjc 1 

exaoTr^?, Trpo; oS? ta? a>.Xa? 6txa? Xa7)^a'vouGtv • ol 7:p6Tep[ov] \izv -^aav 
Tpta'xovTa xat xata 8i][i.ou? TteptovTeig ^oixaCov, jxsTa Se xtjv Itci T«iv xpia- 
xovTa 6Xi7apyi'a[v] T£TTapa'xovTa Ye-^ovaotv. xai -a jxkv | [xe)^pi 8£xa 2 

opax[xaiv auTOteXsIc etat ^[txa^^Cs^ijv, Ta 8' uzsp touto x6 Ti[iYj|j,a xot? p.27 
lO 8iatTr)Tar? 7Tapa8i86aatv. ot 6e irapaXa^ovTec, [i]av fiY) SovtovTai oiaXuaat, L 2 spavtxa? . . y.oivu)vtxas . . TptTjpap-/iac . . Tpa;:eCtTtxa; L, quae retinet Bl, etiamK-W 
(sed TpiTjpap^txa?) ; conslructio scilicet ad sensum, quasi post eiactyoyst. corr. Bury, al. 
2 6txaCou(x L*, corr. L* 5 tou; add. K-W ex t»)? 9'jX(7)«) exaaTTj; L*, postea 

(pu casu oblitteratum rescripsit post ^xaaxT)? L* 7 li:l om. L*, suprascr. L* 

9 StxctCeiv recte, ut vid., Wn 3 Poll. VIII 97 dTtoo^xiat Se fj<3av 6exa, o? to'j; te (po'pous xal xa; eiacpopac xal xdt 
t^Xt) uireS^j^ovTo (leg. d7:e5ej(ovTo) xal xa repl toutuiv (ip.(ptapr)To6[j.eva ISixaCov, tl hi Tt 
(xetCov ttri, eiar^yov et; otxaatT^ptov. 

5 Harpocr. s. v. xaTa o%ou; otxoaTo;: Trepl xuiv xara 5t^|xou; Stxaaxiov w; 

7rpo'Tepov fiiv f|aav X xal xaTfit Si^jxou; TrepttovTe; io^AaCov, elTa iy^vovro [i, etprjxev 'Aptaro- 
t^Xt)? iv Tig TioXtTeia. (Epitomen exscr. Phot. Suid.). — Lex. Bekk. quintum (BA 306,15) 
Teaaapa'xovTa tivsj eJatv: dpx^ "^^^ ^'''^' xX"»)pu>Ti^, xeoaapdxovTa tov dptdfxov, rpo; oti; al iBiat 
6<xai tXay}(dvovTo xai to (x^xP^ ^ opay[i.tiiv. Td (t6 cod., corr. Bekk.) o' ujt^p touto t6 
'zip.Tiy.a Tot; otxaaTai; 7:apa6io6aatv. Eandem glossam habet Pbot. (exscr. Et. geuuin., unde 
Symeo) TerrapdxovTa: xXrjptoT^ Tt; f;V AOi^vrjatv dp/j^, jl (sic Et. gen.; (xera Photii codex) 
Tov dpi9(Jii!jv, oi xd; iSiioTtxds oixa; dotxaCov, d^Xd Td; (xev d/pt o^xa Spa^^fAuiv auTOTeXet; 
^aav otxdCetv, to; ok uitep Ta-JTa; toij 6iatTT)Tai; 7:ape5<8ouv. Lex. Bekk. quint. (BA 310,21) 
. , , o\ Teoaapdxov-a, ou; ^/etpoTovouv p.dXta-a cpuXdTxetv tov 5fj[Xov, ouTot eto; ^aav Tptd- 
xovTa, 6<o; 6exa Spa/fxdtv eotxaCov xoTd OTjfioui;. Poll. H 100 oi os TeaaapdxovTa 7:pt5Tepov 
fAEv f^aav TfidxovTa, ot 7:epito'vTe; xatd 6i^[xou; Td pte/pt opa/[x(Jiv 8exa eSixoCov, Td 8 uJtep 
TauTo ScotTTjTal; rapeo<5oOav, (AeTd oe tt)v tiSv TptdxovTO dXtyap/fav ijitaet tou dpt9f<.ou tou 
TptdxovTa TeaaapdxovTo ifiyovxo. 

10 Harpocr. s. v. otatTT)Ti^;: etat oe ot 8iatTT)Tal STepoi TtBv otxaoTdiv. cjTot 

(xev fap h StxaOTTjptot; ^otxo^ov droSeSetyfievoi; xai to; d-6 Tuiv 5toiTT)T(Lv ^tpeotfxou; <8fx«c) 
Ixptvov. ol oe otaiTT)Ta\ xXi^po) T^poTepov Xa/(5vTe; /; ertTpeidvTtov outoT; Ttliv xptvofjsvtov Tot; 
xptvofjtevot; otrjTouv. xat ct fASv fjpsaxe toI; dvTtoixot;, tcXo; ei/ev ■/) Stxrj- d U [t.7], xa ^yxXi^- 
fj.aTa xal -d; -poxXTjaet; xai to; [xapTupia;, ett oe xal tou; vo'[jlou; xat to; dXXo; T^foTCt; 
exotcptov ^[j.paXiivTe; et; xaotaxou; xat arjijLTjvd[jLevot -apeo(ooaav toI; ebayujYSuai Tdiv otxtov. 
X^Yct oi 7:epl ouTiov 'AptaTOTcXrj; h 'AOT;vatujv TroXtTeia. (Epitomeu exscr. Suidas). 
Harpocr. s. v. cJoaYYeX''a: . . . dX^.Tj 8e cfaayYcXta caTi xoTd t(ov 6tatTi)T(ov e{ ydp Tt; 07:6 
Tou StatTTjTOu dotxTjOEtT) (dStxTjOT) codices meliores ct Epitome : corr. deteriores), i$^v toutov 
eiooYY^XXetv rpo; StxaOTd; xal dXou; fjTtfiouTO . . . (Epitomen exscr. Suid.m, [ex Photio] 
Et gen. [unde Symeo], iex. Sabb. 15,27). Lex. Bekk. quinlum (BA 235,20) StatTTjTol 
T{ve; cJotv: xptTof. f^oov •(ap otatTTjTai Ttve; Ttiiv {5ttoTix(iJv xptTOt. d oi tivs; [xt) eretOovTO 
Tol; 8iatTr,0€latv a6Tot;, eta^YO'' outo-j; e{; otxoaTi^ptov. iyi^o^^xo 5c 5iaiTr|Tal Ttdvxc; 'AOt)- 
valot 0^; i^T^xoOTOv Ito; fjv. tov 6e dotxouvTO 6iatTT)TT)v iS^v etoaYY^X>veiv, xol ei Tt; idXui, 
(iTifxia ^v To £7:iT{fi.tov. (lude Et. M. 267,3). Eadem glossa exstat in Schol. Platon. Legg. 58 ARISTOTELIS RE^> PUBLICA ATHENIENSIUM LIII 2-4 

Yqvtuoxouai, xaw jjiev apKpoTspot? apecrxrj ra yvoiaDsvTa X7.l sixfisvaxsiv, Ij^si 
TeXo? Yj 8i'x7j. S-v 8' 6 eT=poc e^p"^ Toiv dvTtotxfjov e?5 io SixacrrVjptov, 
EfxPaXovTS? Ta? [xaprupia? xat xa^ TcpoxXT^oet? xal xouc v6|xot>c e?? k-^ivoo^, 
^((Dpk |J-EV Tac To5 8ta>xovTOc xtopts 8s Tac toG cpsuYOVTo?, xat toutouc 
5 xaTaaifj}i.rjva'|isvot xal ttjv Yvtootv to5 5taiT7]Tou 7SYpa{Ji[j.£V/)v sv 'jpa}i.[j-aTEt'(|> 
■jTpooapTKjaavTec •n:apaot86aat To[rJc 5 toi? ttjv cpu^Tjv tou (psuiovTOC oixa- 
Couatv. 01 os TcapaXap6vTsc e?aa'Youatv eic xb otxaoTr^piov, Ta jxev evToc 3 
ytXttov ef? £va xal 5taxoat'ouc, Ta 6' Girep y^tXta? eic sva xat TSTpaxoaioo?. 
oux e^sCTi 5' ouTE vofiotc ouTS irpoxXT^asai outs ijiapTupCatc aXX* i^ Taic itapa 
10 Tou otatTTjTotj j(pr;oOai Taiij sis tou? iyCvoo^ s^iPepXrjfjiEvatc. Statxr^Tal 4 
8' e?atv 0^; 5v £?rjxoaT6v stoc -^' touto 8e SrjXov sx Tuiv apj^ovTtov xal 
xSiV luwvufKov. efal ^ap i-tovufxoi 8exa [jiev ot tcov <puXa)v, 3uo 8^ xat 1 Yivu>taxou(Jt L*, Yty suprascr. L* opeaxTj L e}j.|xevouatv L*, corr. L* 

2 avTi5ix(o L*, corr. L* 3 tif/t- L*, corr. L* 5 Yv<oatv leg. Bl, Wnj non 
omnino video yv, sed <a satis certum est. post Yvtoaiv etiam ttjv K-W (? Wn), contra 

pap. 6 t(tj«) cpu L, corr. K-W, al. 920 D Stctirrjxat efatv h oU *A9i^v7)a(v ebi^YOVTO al ^SimTtxai 5(xat. e{ Zi xive? (ji?) ^7te{- 
Oovxo TOts StatTT/delatv autoti (aoTol codd.), efaiJYov auTob; tk t6 StxaaTi^piov xal nopa xouc 
StxafiTd^. eY^vovTO hh oiaiTTjxal irdvrec 'AOrjVoiot 0^5 e^rjxoflTOv •qv fxoc tov 8e d8f/.ouvTa 
8totT7)TT)V l^^v efaayyAXetv, xot ei' Tt; e-aXto, aTtfxfo rjv t^ iTitTfjitov et in Lexic. Patm. p. 13: 
oiotTTjTVji;, otatTTjTof* ouTot urtep eSi^xovra eTT) ^yeYovetaov. eo(xaCov 5e Ta; {SttoTtxd; Stxa;. 
ei 6^ Ttve; aoTot; Stxdvouatv oux ^irefOovTO. i^^v 6e xai tov ototTTjTTjv etaayy^XXetv Tcept oiv 
£8(xaae (leg. T)S(x7)ae), xal et edXto, dxtjxo; lyfveTO. Hesych. StatTTjTot: 'AOiQvrjatv ETepot xtve; 
TU)v 8txaOT«>v, of; inlTpeTrov ot dtJ.tpia{il»)TOuvTe; Td lyxXT^jjiaTa, xa\ auTol (leg. ouTot) SiiQTtuv 
(nonnulla exciderunt) et hi [x-f], dviTrgjXTrov e^rt tou; StxoaTd;. ol 8^ Ttepi l|//XovTa Itt) 76^0- 
vo'Te; 6ri|)Ttuv. Poll. VIII 126 sqq. Aristotelea cum alienia videtur coninnxisse. atque ab 
Aristotele quidem haec possuut sumpta esse: 126 otatTT^Tol 6' ix twv brzkp i$i^xovTa Ittj 
YeYOvo'T<ov dxXT^pouvTO xot litexXT)pouvTO ouToT; al SfaiTot xal dTtpt^a dtptdptaxo TtiT fiT) 8tat^- 
oovTi TT)v iTrtxXTjpiodetOov 8(atT«v, et 127 T) 6' etpeat; ouTtov ti e{; StxoaTi^ptov y^voixo, tii 
e/tvov To; ij^i^cpou; ^(jtPaXo^VTe; i8(a ^xoT^pe; Ta; Tou tpeuyovTo; xol 8ttoxovTo; xoTearjfJLotvovTO. 
Reliqua ab Aristoteje non pendent. 

3 Harpoer. e^tvd; iu-i fjtev ctyyoc Tt tii 3 Td Ypa(X!JiaT£To Td rpo; to; 8(xas iT^devTo. 
AT)fxoa6^vTj; ev toj npo; TiptdSeov. f/.vijpi.oveuet tou dyyou; toutou xol 'AptaTOT^XT)? ^v tiq 

'A&7)vot'tov TtoXtTeta (Epitomen exscr. Pbot.i [ex quo Etym. geu., unde Symeo et 

Et. M. 404,63] et Suid.iv). 

12 Ilarpocr. s. v. a-poTe^a £v Tot; exctovOfxot;: t{; ^v if) (;^ Epit., om. codd.) Iv 

Tot; ^ntovufjtot; aTpoxeto, 8e8i^Xio/.ev 'AptaTOT^XT); £v 'AdTjvattov TtoXtTeiqt X^yiov. "eial ydp imo- 
vufiot 8ixa fxev ol Ttov cpuXuiv, 8uo oi xal TeaaopdxovTo 01 Ttov i^Xtxfov. ol 64 ecprjpot iyypa- 
^oi^evot npo'Tepov f».ev e(; XeXeuxtofjieva ypafxfjLOTeia lveypd'fOVTO xai diceypdcpovTO auTot; t£ dpj^tov 
i'S)' ou dveypdcpTjaov (iTceyp. codd. corr. Bekker) xal Irt^ovujjio; 6 xtu TtpoTlpo) etet 8e8tattT)xto; 
(oi 8etxTtx(o; codd.), vuv 6e e{; ttjv PouXt;v dvaypdtpovTot*. xol fiet' (5Xtya' "^puivTat 6i toI; 
tTctovufxot; xal trpo; to; aTpoTeta; xol otov ^Xt/.fav IxTC^fxTCtoct, Tcpocypd^ouatv (sic codd.; to; 
yf.dtpouotv Epitome, corr. Valesius) dito vivo; dpxcvro; iztovu]u.ou fx^/P' f'^o? ^^' aTpoTeueaSat 

. . . (Epit. exscr. Phot. et Suid.) — Uarpocr. s. v. iTttovufiot: 8tTTo( eiatv ol iTttb- 

vupioi, o\ fjiJv 6exa tov dptSfxtJv, dtp' tov al cpuXoi, STepoi S^ ouo xol Teaaapdxeivto, dip' a^v at 
^Xtxfat TcpojayopeuovTot xtov TtoXtTtov xa&' ixaaxov Ito;, dico (JxTtb xol Sexa Itojv fJ-^XP'^ ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIDM LIII 4— LIV 2 59 

teTTapaxovxa ot tujv rjXixioiv ot 6e scprjpot e-fjfpacpofxevot Trpo-epov ij.sv ^h p.27 
XcXeuxtofisva -j-pajxjxaxsia £ve"]cpa<povTO, xoti sir£Ypa'cpovTO outok o t apX'j>v 
l<p' 00 iv£Ypa'cpr^aav xat 6 £Tr(t»vu[xoc 6 xu) 7rpOT=p(p £T£i 0£OtatTr|>:w^, vSv 
8' si? CTT^Xr^v ^aXx^v avaYpa'<povTat, xai TaTaTai yj ott^Xtj 7tp6 xou pouX^o- 

5 TT^ptou Ttapa Tou; iircuvujjioo?. tov §£ TsXsuTaiov tojv ETroavujitov Xa^ovxB^ 5 

oi TeTTapa'xovTa oiavetxouoiv auToT? Ta? 5taiTa? xat IrtxXrjpouciv 5.<; imsxoq 
StaiTT^aef xat avai^xaiov S^ av exaaTo; Xa'/jf) StatTa-; iXOiaiTav. 6 ^ap 
vofio?, av Tt? fxTj YSVTjTai SiaiTr^xrjS Tr^c TjXixtac auTtp xadr^xouar^c, otTtjxov 
cTvai xeXsust, tiXtjv lav tu/tq apxV <^PX'"^ Ti[v]a Iv cX£ivu> xtp £vtauTtp 

10 17 ctTcoSrjfxtov • ouToi 8' dTsXetc £tai [xovot. eaTiv Ss xat ^Jaa^YlXXsiv zh 6 
Touc StatTr^TQts, idv Tt? a5txrj&"(] utto tou BtatTTjTou, xav tivos xaTa-p/oiatv, 
OTiaoua8at xcX^uouatv ot voixot* essat? 0' soTt xat toutoi?. xptovTot 7 

Ss ToTc £-'juvuf40t? xat ■Kpo<; tos aTpateta?, xat otov TiXtxtav £x-£fj.:ta>at 
TrpoYpctcpouaiv, OTri Ttvo^ apxovTo? xai £7r(uvufi[ou] (X£xpi Ttvu>v SeT aTpa- 

15 TEusaOoi. 

LIV. xXrypouai 6s xot Ta'ao£ to? apxa?* oSoTrotoo? ttsvts ot? Trpoa- 1 
TSTaxTot 6rj(xoaiouc Ip-^ora? exouai tos 65ou? eztaxsua^Csiv. xot XoYtaros 2 
8£xa xat ouvr^^^P^^^ toutois oexa, irpo* ou^ oiravTo? dva7x>] tou? to? 1 ev7pacpcfj.^vot L 3 rpoTepwi L, Harp.; -pdtepov K-W, BI 5 rapd] it-, 

sc. TOpt, L x(at) Tov tcXeuToiov L*, corr. inler scribenduoi L* e7;(uvu(iu) L*, 

V suprascr. L' 9 ■vjyT] L II otatnrjTd^] hi-Aacxd^ Harp., Lex. Bekk. quint. 

(v. tesliin.); verba eadera inter se confundit et Lex Bekk. quint. 306,15; v. testim. ad 
p. 57,.o) a5ixr)8r) L 16. 17 TrpoTeTaxrat L*, corr. L* 17 eTitaxeuaceiv L*, 

ut vid., corr. L* e;i^xov-a. (Epitomen exscr. Phof.f et Suid.i). — Lex. Bekk. quintum (BA 245,17) iTtto- 
vu[xot: ap^ovTcC Sioaoi eiaiv, 01 piev xeaaapa^xovTa 060 Tuiv ^Xixidiv, oi ot Sexa tov dpiSfxdv, 
df iv ol (puXal TrpoaTj^opeudTjuav. Ad eandem glossam redeunt quae habet (ex Photio) 

Etym. gen. (unde Et. M. 369, L")) diitovjfjLot: 5trro< eiaiv ourot, ol fiev Xeyo'|xevot r<i>v 

f)Xi*xuuv, -^ai eial 660 xai TeaaopdxovTa, ot xaXouvTai xat X^Seojv ^TKbvufxot, ot Se 8exa. o<p* 
lov ol tpuXoi TTpoaTjYopeuSrjaav, olov 'Epey&eui;, Ai-jfeus xtX. (cf. supra ad 21,6). — 

10 Cf. testimon. ad p. 57,10 allata. 

13 Cf. tesfimoD. ad p. 58,12 allata. 

17 Schol. Ar. Vesp. 691 (V) xXrjpioTous 8e yevofx^vou; o^xa auvT)Yo'po'Js " ApiaroTeXr^? 
(frflb, Lex. Bekk. quintum (BA 310,6) s. v. Tive; Trotujv S:xaaT7)piwv eI;(ov ttjv Tj7C[».ov{av : 

ol XoYiaTol Td; eui^uva; oTtiaa; efariyov Phot.H = fcuid.I ^FjYefiovia 6ixoaTT)p{ou: toi« 

opjfouotv o'j Ttdaa; raaiv itpetro 5ixa; eiaa'Ye'.v, a>.Xd roi; hi XoYiOTai; rd; xora TdJv 

dp$dvT(ov euOuva;. — Lex. Bekk. quintum (BA 245,6; oxscr. lexicon Bekk. quartum, 
BA 187,3) = Lex. Bachmann. p. 240,10 (exscr. Suid. et Phot., unde Et. gen., ex quo Symeo 
et Et. 51. 391,56) eo9uva;: xupiu); 5; iiaoYouatv ol XoYtaTOt 7:p6; tou; o6;avTa; |xt] 6p9io; 
dpSat T^; ndXeto; /^ TrpeaPeOaai xaxdi;. -/.ol to StxaoT/jpia fxiv ol XoYia-al xXTjpouaiv, xarTjYcpel 
ht 6 §ouX6|xevo; xot TOi; OtxaaToi; i^fzXxai Ti|xaaOot Tot; aXouatv. Eaiidem glossam habent 
Lex. Patm. p. 142 euOuva: t)v eiofjYOv ol XoYtaToi xoTd t<ov 5o5dvTtov |xt) 6p9(o; dp$ai ^ 
TTOpajtpeapeuaat fj oX(o; ^Tjpioatdv rt xal xotvov 6ia-;(£iptadvT(ov. xarrjYo^pet hk 6 PouX(5fxevoc 
xot TOi; SixoaToT; l»elTo rtfiav ooov I^ouXovto, et I.^x. Cant. p. 670,12 = Scliol. Plat. Legg. 
945 D. eu8uva (eu&uvtj schol. eiSuvia iex. Cant.) cort xpiat; xard TtLv dpjdvttov f^ irpeaiSeu- 
odvT(ov fi Tt T(ov TT); TioXey); /e(piodvT(ov (yetptoadvTcjuv lex. Canl.) &X(o;. — Lex. Cautabr. 60 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LIV 2-4 

dpya^ apc[c(vt]ab Xo^ov aTrevs^jxsTv. o5toi '(rip ziai [xovoi (ot) tois uttso- p.27 
Ouvoi? XoYiCojicVoi xoti Tois £L)&6vac 6?? To otxasTTjpiov £?aaY0VTsc:. xo?v jjilv 
Tiva xXsittovt' i^sX£Y$«>3tj xXotttjv oi StxaOTal xaTaYiYvwoxouiJt xat to 
YvtuaOcv dTTOTt'veTai 8£.xaT:Xo5v' iav 8£ Ttva Stbpa Xa^ovTa irciSsi^ojanv xai 
5 xaTaYvwotv oi Sixaortat', Soiptov Ttjioiartv, airoTivETai ok xat touto SexaTrXouv 
av 6' dSt/.siv xaraYvuiatv, dStxtou TifAojatv, dTCotiveTat 8s touO' dTrXouv lav 
TTpb tf^? TTpuTavcta? exTeido xtc, et 8s {jlyj, StTrXouTai. t6 (Ss) SsxairXouv 
ou SticXouTat. 

xX-/jpouat §s xal yP°'H'H'°'''^^°' tov xaT^ irpuTav5t'av xaXoujisvov, 8? tSjv 3 

10 '{pa\x\idxa}v iaxl xupio? xat xd ^'^'f tO(J-aTa xd '(i-^voy-zva cpuXdTTet, xal tdXXa 
TcdvTa dvTtYpd^pexai xai irapaxdOr^Tai t^ PouXtj]. TTpoTspov \ikv ouv outoc 
fjV )(etpoTovy]T6?, xai tou? svSo^oTaTOUS xal TriaTOTdTou; ey^eiJpoTovouv xott 
Ydp ev Tai? axr^M^ ■K^h'; xaX^ <jujxjj.a)(iati; xat irpo$£vr[at]? xat TroXtTsiots 
outoc dvaYpdcpsTat • vuv Ss Y^Tove xXyjptoTo?. xXTjpoujt os xat iTci tous 4 

15 vojious fTspov 0? irapaxdOvjTat xq PouXi^, xai dvTtYpd^stai xai outo? 1 {Aovci I TOtc L, ol add. J. B. Mayor; eiaiv o\ [jt,o'vot Bl, K-W^ 3 xaTaytvwtffxouot 

L*, i post «j del. L*, puncto ^juperposito 7 t(t)s) male scriptum rescr. L* 

e7.Ti3r^t L 10 ypafi{jiaT(ov Harp., Pol!.; -Te(o(v) L. post yp., t' add. Harp. (exc. MSS. 

BC), quem sequuntur Bl, K-W^; sed iliic necesse fuit te inserere propter formam locu- 
tionis (v. testim.) Ytvopieva L, yevoiJLeva Harp. (exc. MS. B) 12 -airtaTOTO- 

tous L 14. 15 eTTt TOUTOic v[o]fj.ov eTspov L; corr. ex Poll. 

672,20 XoytSTal xat auvi^yopot: 'AptaTOT^Xrjc ^v t^ 'A9rjvat(uv TroXiTefa ouTto Xeyei "Xoytatal 
8e ai.pouvTot (xXyjpouvTai Blass) Uxa nap' ch oiaXoyfCovTai iraaat al dpxat Tct Te X-i^(j.fj.ata xal 
tdic yeyevTjfjL^/aj SaTtava; xal aXXotc Uv.a auvrjycjpoti' ot Ttve? auvavaxpfvouai toutoi? • xal 
01 Ta; £'!)i5uvas 8t8(JvTei; Trapd touTOt; avaxpivovTe; TtpcJJTOv, elTa ecpfeTOi ei? t6 Sixaati^ptov eic 
Sva xal irevTaxostoui;. 

6 Harpocr. s. v. dSixiou: «iTioTtvuTat 6i touto (iTtXouv, Idv jrpo ttjs 8 irpuTO- 

veioc dTioooS^i), ei hi ft^, BtiiXouv xaTo^dXXeTat. (Epitomen exscr. Phot.I, Suid., Lex. 
Bachm. 341,29 Bekk.) 

9 Harpocr. s. v. ypafJi,{j.aTeuc: 6 ypafj.f«.aTeu; nui? re xoOiaTato xot ti eTrpottev 

tbs TuJv ypafi{ji.dt(ov te iatt xupto; xal to ^'il^isiJiata td ytvo'fiieva tpuXdtTet xat to dXXo itdvTO 
dvTlypdtpeTOt, xal rapoxdSrjTot tt] PouXtj, 5e8i^Xtoxev 'AptaTor^Xrj; ^v 'ASrjvaitov TtoXtTeia. — 

Harpocr. s. v. dvTiypa^eus: 8tTT0i o"' -^aav dvttypa^fel;, 6 p.Jv tt)? Stotxi^aeoj;. tjj; cpTjat 

«PtXoyopo;, 6 8e tt); pouX^i;, tb? 'AptaroteXrjc dv 'A&rjvoitov 7:oXtTeia. (Epitomen exscr. Lex. 
Bachm. p. 410, 6 Bk. et Suid.). — Poll. VIII 98 ypafjifjiaTeui; i xoTa TrpuToveiav xXrjp(o0eIc 
UTTO TTj; [jouXfj; im Ttu tk ypdfi.ij.aTa cpuXdTTetv xol to '\iri<fiG[).axa xoi erepo; £7ri tou; vdfxouc 
UTTO Tfj; pouXfjC yeipoTovoufjievos. 6 8' utto tou oi^fj.ou alpeftct; ypafj.fJiaTeus dvoytv(baxei t(3 
Te 6i^fj.t{j -/01 TTj pou>vTj. — Lex. Bekk. quintum (BA 226,30) ypapLfAOTeu;: xol tov ypafAfjoT^a 
[6 8^10.0?] j^eipoTOvei 6 S^jjlo;. dvayv(oa<5|j.evov autoj xat T"^ pouXi^. xal outo; ov)8ev6{ to 
auvtJXov dXXou iarl xupto; tj tou dvoyviLvat. Suid. ypafj.fAaTeu; II : . . . xXT)ptoTol oe fjaov tov 
dpiSfiov TpeT;, ypdi;povTe; rd 6T)fX(5aia. cuSevo; 6e rjaav xuptoi dXX' tj tou ypdtpetv xot dva- 
yviovat. Lex. Bekk. quartum (BA 185,14) ypapifj.aTeu;: 6 dvoytvdjoxtov ttJ) pouXij] xoi ttjJ 
8i^fjii>) To TtpoaTeToyfj.^va (leg. Trpattdfjieva). xoTd yp(5vov (S') r^XXdaaeTO. 6 6e xataypa^d- 
fievo; (leg. dvtiypa?p<)|j.evo;) rd iv tig i3ouXt) yiv()fjL3va dvTtypacpeu; eX^yeto. Suid. s. v. ypap.p.a- 
TEucI = Lex. Sabb. 7,2: ypafji|jioTeu;- ouroc 7ipd;e(oc ftiv oOSefAid; ^v x'ipio;, Uiroveyiv^oaxe 
8i Ti^ ^ouX^ xal T(j) 8i^fji(u td Trpaxtdfjieva. 6 8' dvttypacpeu; xot outo; ojto tou ypd^et'»' td 
itepd rg PouX^g (ovdfAaatai. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIDM LIV 4-LV 1 61 

Tzdvmq. /etpoTovsT Ss xcti 6 8^ao? Ypajijxatea xov dvaifvoiaofiiVov auToT 5 
xal TTQ PouX'^), xai ouxos oooevo-? icxt xu[pt]o? ctXXa too dva^vwvai. p.27 

xXr^pot Ss xot UpoTTOiou; oexot, tou? ert xd lx&ujj.aTa xaXoojjievous, G 
[o?] Td Ti fi[av]T£UTd lepd Quouatv, xdv Tt xaXXicpTjSai oerj, xaXXtepousi 
5 jj.£Td Ttbv fjidvTc[oiv], xXr^poi o^ xat etspou? oexa, tou» xaT dviauTov 7 

xaXoujievou?, o1 Ouata.; ts xiva; Ououst [xai T]d; TrevTeTrjptoa? aTcdaa^ Stot- 
xou^jtv -kXtjv IlavaOr^vatwv. e[tcs\ o]k irevTcTr^ptSec fxta fi[£v tj ei]» Ar,Xov 
(eOTi §£ xal iTT^T^ETTjpi? £VTai5i)a), oeuTepa oe Bpauptovta, TptTYj [5' 
'HpdxXe^ta, TSTdpxT] [oj 'EXeu(j[iv]ia, e 5e ITa[v]ai)v^vaia' xat toutojv 

10 o68£fita Iv Tol auTO) i*c7 t^ve^Tat. vuv] oz TrpoaxiiTai [xal ' H]^ ata[Tta] 
diti K73'>|jtao<p(ovTO? dpj(ovTO?. 

xXTjpouat 6i xat et? SaXajxtva dp/ov|Ta, xai sU Het^pat^ea S 
8Vj}iap}(ov, o" Td Ts d'.ovu3ta Tioiouatv £xaT£pu)&t xai X^PTi'^'^^ /aOtSTdaiv. 
iv 2!aXa}ji[rvt] 6e xai Tou[v]oixa tou aijyovxoz dvaYpd-feTat. 

15 LV. auTat fjiev ouv al dp^ai xXTjpojTai Te xai xuptat Toiv £i[pyj]iievo>v 1 

[rdvT]u)v £{aiv. oi Se xaXoufiEvoi Ivvia dpx^^vTE? t6 jiev £; dpyrj^ ov 2 dX),^] dXX* rj Bl, cum Suid., et hoc apud Ar. maxime usitatur; cf. autem Bonitz, Ind. 
Ar. 33 b 8 eTr^xjr^pt? L*, corr. L* 9 'Hpctx/.sta e Poll. restitutum; relliquias 

cum hoc congruere negat Wn, sed dubito; ante o videtur t (et fortasse £t) fuisse, non t 
ut dicit Wn e nuuc clare legitur amoto frustulo papyraceo quod obscurabat 

10 oo8(e)a{xta L, ut vid. -^az . . . L*, ev suprascr. L* vijv suppl. Bl 
7t'xeiTai L*, po; suprascr. L^? xal 'HcpaiSTia suppl. BI; vestigia cum Tto congniunt 

11 KrjcpiaocpovTo; L*, corr. L* 13 7:oioiiGt L 16 Ttavtouv] aTravTuov Papa- 
georgios, BF; rpa^eiuv Kaibel (K-W) 

3 Poll. VIII 107 Upozoioi; 6f/o ovTe; o5zoi e8uov Ouaias Ta; itevTeTTjpf5a;, ttjv ei; 
AijXov, XT]V h Bpaupoivt, ttjv tujv 'HpaviXeitov (^^paxXeiSuiv libri, corr. Jungermann), ttjv 
'EXeuatvi. — Lex. Bekk. quintum (BA 265,22) lepo;roiof: xXT^ptutol op}(ovTes, efaV hi Sexo 
Tov dpi9p.ov, ot xa Te fjiavTeujiaTa tspoSuToOat, xav ri xaXXtepf/aai hii^, xoXXtepoOsi [xeTa xuiv 
[xavTetov xat 8uaca; to; vofxiCofi.£va; iziTeXoOat v.ol to; -evTaeTTjofoa; aTraca; oiotxoiiatv ttXtjv 
nava&rjvatu)v. Eaudem giossam Iiabet Phot. hporotot: xXTjpujTot apj(ovTe;, 5^^a tov dpn^^fto^v, 
o'i xd Te fxavTeiaaTo UpoDuToyat, xav Tt; xaXXtepi^ar), auyxaX^.iepoOat toT; fAavTS-jftaat, xal 
8uaf^t; xd; vofitCop.eva; ^TrtTeXoiiat xol to; nevTaeTT,p(5a; aTcdaa; Stotxoiiai itXijv navoOrjvafujv. 
eial hi xol dXXot lepoTrotoI Tuiv aefivtiiv Sediv ot tov dpiSfjLOv eJatv doptaTot. Item Lex. Patm. 
p. 11 lepoT:oto(: xXrjpuixot dpjfOVTe; oexo oi to fAef/.ovTiUfi£vo lepd i)6ouatv. eJal o^ xol dXXot 
Tuiv acpi.v(jiv 8eu)v. Photii glossam usque ad iTTiTeXoiiaiv exscr. Etym. genuin., ex quo 
Symeo; auctor Etymol. Magni loco glossae Photianae, quam ex Etym. genuino sumere 
poterat, e codice suo lexici Bekkeriani quinti eandem glossam deprompsit ifa ut scribcret 
xdv Ti xaXXtepTjaat hi-^, xaXy.tepoOat fxexa TtLv fjLavTe(DV,"et post ttXtjv navaiJryvattov sic per- 
geret: xoiiTa o' 'ApiaTOTiXT); taTopei i-i ttJ 'AOrjvaitov noXtTeia. ArjjjioaS^vT]; xtX. 

16 Poll. VIII 85 sq. dp-/ovTu)v Ot Ttiiv ^ASVjVTjatv (5vo'ftaTa ol Iw^a dp-;(ovTe;. eiat o^ 6 
ToO IvtouToii £7:ii)vju.o; dpycjjv, paatXeu;, TroXifiiap^fo; xoi SeaftoS^Tat e;* Ir. tojtcjv ydp ot 
ivvlo 3ujj.:TXrjpoiivTai. exoXeiTO o^ Tt; 8ea;i.o8eTu)V dvdxptat;, zl 'A3T/vaIo( eiaiv exoT^pto&cV 
dx Tptyov^ac xal Ttliv or^fiwv v.6^vi xol zl 'Ati(5XXiuv ecTtv o^toT; iTOTptiJo; xal Zeu; epxio; 
xa\ e{ Toi); yov^o; eu rotoiiatv, -/.ol ti iaxpdTeuvTot ur^p Tr^; 7:aTp(5o; xai ei t6 xffJLTjfAa l<i\vt 
oOTOt;. iTCTjptoTO o' i] pooXi^, (ofjivuov o' ouTOt 7:p6; T^ paatXefij) aTod iTtX Toii X{&ou, 0»* lo 
To roftteio, aufji',puXd;£tv tou; vJfjiou; xol piTj otopoooxi^aeiv t) ypuaoijv dvSptdvta d::oTiaetv. 
tlTo ivxeii&ev ef; dxp^JnoXiv dveXOcjvTe; (jjfivuov TaiTo. Lex. Cantabr. 070,14: ©EafioSeTtov 62 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LV 1—5 

TpoTTov xotOiOTavTo [sipJrjTar [vuv] 8e xXr/pouctv 0£a!xo8£Tai; {jiev Sc xat 
YpotjjtfxaTect TouToi?, Iti 8' txp/ovTa xal jBaaiX^eja xal 7roXEjj.ap5(ov xaTot 
jispoc: e$ £xa'aTyjc <puX^<;. SoxijJidCovxai 8* ouTOt TrpojTOV [ikv Iv z^ 2 
p[ouX]:{j ToTc 9 ttX7)v xou 7pafi[jiaTstoc, outo? S* sv BixaaTrjpto) (xovov «Satrsp 
6 oC ti'XXot ap/ovT^s?] (-ira^vTsc Y«p xal ot xX7)p(i)T0t xal ot j^sipoTovrjTOi 
SoxifiaaOsvTe? «p/ouatv), ot o' evvea a[p];^ovTe? Iv ts f^ PouX"^ xal 7ra'Xiv 
ev otxaCTrjpiw. xai TtpoTepov jxev oux r^pyzv ovT[tv'] dTroooxifxa^astev f^ 
PooX-j^. vGv 8' ecpeatc laxtv eU t6 StxaaTi^ptov, xat toCto xuptov eon t^? 
8oxt(x[a]aias. e7tspu)Ttoaiv 8', OTav 6oxt[xdC«)atv, TrpaiTOV ixev 'xtc | 3 

10 aoi TraTTjp xat Tro^ev twv Si^jxtov, xal Ttc uaTpb? TraTifjp, xai Tt'c {xiQTYjp, p. 28 
xat r(<; fXTjxpo^ TraTYjp xat TToOev twv Sijfxtov'; jxsTa o^ xauTa, el eanv 
auT«} ' AttoXXcov iraTpcoo? xai Zeuc spxeTo?, xat ttou Tauxa ta tepd eoTiv, 
sira T^pta et loTtv xat itou TauTa, iTreita •^ovia<; st e5 Trotsi, [xai] rot 
TsXif) {el) TsXsr, xat Tac OTpaTStac ei EOTpdTsuxai. TauTa 8' dvepwTr^aas 

l5'x[d]XEt', 97jat'v, ^TouTtov Tob<; (xdpxupac'. lirsiSav 8s irapdaj^rjTat tou? 4 

|xdpTupa?, sirepcuToE toutou PouXsTat ti? xaTTjifopsrv' ; xctv \ihv ^ Ti? xaTv^- 
-(opoc, 000? xaTrj^opiav xal aTroXo-ytav ouTto 8t8u)atv Iv [xsv x"^ pouX^ ttjv 
l7rt)(EipoTOVt'av, ev bk xo) Sixaaxrjpitj) ttjv ^r^^ov iav 8^ (xrjSstc PotjXrjTat 
xaTrj^opsTv, eui^uc oiotoot tyjv tj^^^ov. xat TCpoTspov (x^v st? Ivs^aXXs xrjv 

20 '{'^'f^v, vuv 8' dvdqx.ri Trdvxas eoti 6ta']<r^cptCea!)ai TTspl auTuiv, fva, ctv Tt? 
TTOvr^p?)? tt)V diTaXXdSr) tou<; xaTr)\6pouc, Im toTc 8txaOTaT? "{ivrfcat xoutov 
d7T[o]6oxt}xa'aat. ooxt[xaai)sv(Te?) 8e to(5tov tov xpoTrov paSiCouot Trpo? 5 
Tov Xtftov kro o[u] Tot t6[xi' eOTtv, l<:p' ou xat oi Statxr^xat SfioaavTSs dTio- 

1 erpTjxai] TiposfpTjTai Bl, Wn (K-W"), quod non capit spatium; neque enim litterae tprjta 
extant, sed clare xot, minus clare t) post etprjxat spatium 4 litt. idoneum, sed 

vuv sufficeret, sicut Xe}* in proximo versu 3 xoxt}x- L*, corr. L* tr) L 

5 ravTe?] ofTravTe? Diels, Bl, Wn; ligatura ante t: potest vel o vel a esse (sed melius 3), 
spatium autem magis 2 quara 3 litteris idoneum est de vc(at) ante ol nihii nisi 

vestigium compendii minutum relictum est 6 6oxtfii.aa8evTos L*, corr. L* 

Ivv^o] non Ivvd', ut Bl, K-W, cum o utrumque conspici possit 10 ttoxjjp TtoTpos L*, 

ordinem mutavit signis superpositis L* 14 zl add, K-W e lex. rhet. Cantabr. et 

Dinarch. 2,18 15. 16 iTtetSdv .. . ficipTupac om. L*, suprascr. L* 16 pou- 

XeuTot L TT) L 19 evePaXe L*, corr. L* 21 aizakXa^ri L ftvr^- 

vTjToi L*, corr. L* 22 6oxif;.aa&ev L, quod nescio an retinendum sit; ooxifxaaSevTe? 

Rutherford, edd. cett. 23 ecp potius quam u^ L (utmmque libri Poli.) posteti o 

potius quam w (de umbris litteraruui errat Kaibel p. 230, quippe qui ectypum solura 
vidisset): lcp' w K-W^ BI, lcp' ou H-L, S. 

dvdxptais: xoTd 'AptaTOTlXr^v o\ 0£O[x&&eTat ix tu)v dpy^dvTcuv outoI 2g ovts?* ot oJ XapvTec 
i>iz6 (bnip cod.) ttji; pouXrj? xtSv TTevToxoaftuv xot tou oixaaTTjpfoo 6oxt(ictCovTai TtXrjv tou 
IpafxjxaT^O); ipioTuSfjtevoi xivej «uTtiiv TroT^pe?" 6fio(u)S xa\ ST^fxwv t(v(ov £ta(* xol ei eSTtv 

oixoic 'AirdXXiov TxoTpuios -/al Zeu? (C cod) epxeto;* xal et Tout yov^a; eu rtoiooof xot ei 
To xdXr) TeXooot. xol e( Td? un^p ttjc TraTptoo? OTpoTEta? loTpoTeuaavTO • irdvTa ouv dvdxptatv 
eiXdyto; d)vd[iaaav. 

23 Harpocr. s. v. X(9oc: ^^(xoai 5' 'AftTjvoiot itprfc xivt X(3o,) tou? opxoo? 

Ttoieia8at, tJ); 'AptaTOT^XT); Iv ttj 'AOTjvattov TtoXiTe/a xol ^l^tXcixopo? h Tij) 7 ujtoaT)(i.a(vouoiv 
(Epitomen exscr. Phot. Suid.ii). ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LV 5-LVI 4 63 

'^aivovxat t«c oiaixcu; xcf». oi uapxups^ £^6[JLvuvTai ta; jxapxupra;' ava^avTs? p.'2S 
o' £-1 tooTOV ofj-vuouciv oixaitDC apfeiv xai xaTa touc vofiouc, xal otopa 
fiT] X7^<j)sai8ai t^? <^PX^i? Ivexa, xav xi Xd^ioai dvoptavTa dvai^TJceiv ypu- 
oouv. £VTeui>£v ouLooavTS? sk dxpoTToXiv paoiXouciv xai 7ra')av IxeT Taura 
5 ojjLvuouai, xai [xexol zaijx dq ttjv dpyf,v £?a£p}(ovTai. 

LVI. Xau.[3a'vou(j'. oe xal irapsSpouc o t apyojv xai 6 PatJtXeus xai 6 1 
7toX£p.ap)(0? Suo £xao'Toc oD; dv pouXTjTai, xal ouro'. ooxtudCovTai ev tuI 
Sixaotyjpia) TTplv TrapeSpsustv, xai euOuva? Siooaatv STrdv Trapeopeuscucftv. 

xat 6 [X£V d'py(ov suOuc siaeXOujv TtpuJTOv p-^v xr,puTTet, ocra ti? 2 
10 sTj^ev irptv auTov £ia£X9£tv eic tyjv dpyvjv, Taut' iyjiv xat xpaTeiv [liypi 
dpyr^S TsXouc. £T:stTa yop/^^ou? TpaitoSot? xa&iCT7}<3i Tpeis sS dirdvTtov 3 

'A&TJVarcjUV TOUC TTXouGKJJTdTOUC • '^pOTEpOV Ss xol XO)jJ.a>00t? xaOt'{3Tr3 Tr£VTe, 

vOv 5fe TOUTOt? at cpuXat (tepouatv. e/tsiTa TrapaXapojv tou? j^opYjpu? tous 
ivrjve^^Hevouc uirb toiv «uXtov eic Aiovuaia dvopdctv xai Tratctv xat xtopLtpooT?. 

15 xal etc 6ap7T,Xta dv8pa'atv xat Trataiv (eict o' ot jiev si? Atovucta xaTa 
cpuXdc, zk 6ap-crp.ta (oe) ouoTv cf-uXatv eU' Trapeyst o' ev [^[Epjst exaTSpa 
tuiv cpuXtov) TouTot^ Ta; dvTtoocst? TTOtet xat Ta? ax-)^cj^et? eto[dYEt, edjv Tt^ 
■i^ XeX-50Toup7r)[x£]v[ai] rpxi TrpoTepov tauTrjv ttjv XTQTOup^-i-iav, tj d^TeXTjc 
Etvai, X£X-/iT[ou]p7[r^xtl); ejTSpav XTfjToupYiav xat Ttov ypovtov auTto [tf,? 

20 dTeXjeia? jxy) e$sXrjXu9o[Ta>v, r| Ta] etvj jxtj ^efovevai* OEi ifdp tov toi? 
7tai[aiv yop]rjouvTa ujtEp T£TTapd[xov]Ta strj YSYovivat, xaOtaTTjci Se xal 
eh drjXov Xopr^Y^^u? xai dpy[i]HEUj[pov [toj] TpiaxovTopt'(i> tu) touc fj&souc 
d*covTt. TTOixTTuiv 6' STritxeXsTt^at xr^^ t]* Ttu 'AcxXyjirtoj •(i^^voii.ivT^:, OTav 4 

o^xouptoct pLuoTat, xai t^? Atovucr'(ov tojv p[£Yd]Xujv ix£Td tu>v ETriixsXTjTuiv, 

25 oS? TtpoTepov |xlv 6. €fjfxoc EXEipotovsi 5£xa ovtac, x[ai Ta] ei? tyjv TrofxirTjv 7 Ixatepo; Barp. (v. lestim.) 8 eav L 13 tojtou; Wyse (K-W, Bl, S), 

coll. Dem. 39 § 7 16 oe in L non exstare certum est 5ueiv L, corr. H-L 

(Meisterhans* p. 201) 17 t(7jO axr/j-ei; L*, Ta3-/.r,t^ci; L* 18 XeXTQTOupYrj- 

xdvat cfifj ^ipoTepov resfit. S f) ^ XsttoupY'^^ ^*^ ''1 sup^r ei ser. L* 

19 XeXTyT[ou]pY[T]xtoi] L*, ei super r\ scr. L* XoirrrjpYiav L*, corr. L* 

22 dp/t9£a)poij« Torr, II-L, ipxiSewpov Lipsius, al.; spatiura singulari numero aptius 

23 YlVOpLcVTj? L G Harpocr. s. v. Ttapsopo;: 'AptatoT^^.T^? o' Iv rjj 'Adrjvaiojv TroXiTeta «pT)ol 

"Xa(j.pavo'J3t o^ xal Ttap^opou? o te apj(u>v xal 6 ;roX^[jap/oi, Suo ixatEpo; ous av PouXrjTai, 
xal ouTOc Sox[|xa'CovTai Iv tijj 6txa3Tr,piu> irplv rapeSpeueiv, xal eiftuvai; 5(5oaaiv l«iv irape- 
8peua«)0tv'\ (Epitomen exscr. Phot. SuicJ.) — PoU. VIII 92 Trapeopot 6' 6vo|xdCovTat ou; 
olpcuvTai Spjrujv xal PafftXeu; xal 7ToX^jxap/o?, 8jo exaaTo; ou? ^ojXeTai. 5oxi(xaattrjvat o 
ouToiK ^XP^i"' ^^ '^^'* TrevToxoatoi4, elt' Iv SixaaTTjpttp. 

11 Lex. Cantabr. 670,4 Iztovuf^o^ ap/u>v: acp' o»j i^ tz61i<; /py)p.aTcC£f e/et 5^ iizi- 
(xiXeiav /opTjfou; xaTaar7j3a( ef; Aiovuara y.ol 6apyTjXta' eTrtfXeXetTat oe xal Tuiv et'; AfjXov 
xot Tuiv aXXa/o'ae 7re(X7ro(x£V(ov 'ASrjvrjOev /ooJjv Xay/a'vovTO( 8i irap' auTio xal -(pitfxi' xol 
ilxai zli t6 otxaoT^ptov eiaayet. 

21 Harpocr. : oTt v<5(j.oc dcxiv Oiiep jx Ittj yevfjijievov •jfoprjYeTv Troiatv, Aia^fvTiC Te ev 
Tip xoTck Tt(xa'p}(Ou xol 'AptCTOTcXrj; ev tq ""ADrjvafwv no/ e((ji. (Epitomen exscr. Pbot. 
et Suid.) G4 ARISTOTELIS RES PDBLICA ATnENIENSIDM LVI4-6 

ctvaXu)[i<zTa Ttotp' a6-:ui[v] dvr^Xi[a]xov, vuv o eva ttj; <f oXtj[s ex]a'at7j? p.28 
xXr^poT xal 5i8«)(Jiv bU xtjv xaTaaxsuTjv exaTov [xvac. £7riu.2X[etTa]i Ss 5 
xai Tr^? zU 0ap7r/A.ta xat t^; t(j) Ati tw ZuiTTjpt. oiotxct 8s xat tov 
aYuiva T(jo[v Ato]vuc»iu>v outo? xat ruiV ©apYVjXiuiV. lopTwv fxev o5v £::i- 
5 |j,£XeTTat TouTwv. "ipaoal 8[^ xat] oixat Xayyavovtat irpbs auTov, S; 6 
avaxptvac ei? "6 SixaatTjpiov siadi^t:, [^o^vetov xaxuxseu)? (auTai 6' efoiv 
dCVj(itot Ti5 pouXofxevm o[i]u)X£tv), ^p<cavu)V xax(6a£U)s (auTot o etVt xaT(i 
tu)V lTctTpoiru)v), e-ixXY]pou xaxu»a£[u); .... (auT]ai o' eiat xaTa [tu)v] 
ETCtTpoTwv xat Tu)V auvotxouvTU)v), o^xou opcpavtxou xaxiuaeu)? (sVt 0£ xat 
10 [auTOi xaTa Ttuv] £TrtTpo[Tr]u)v), Trapavoiac, idv Tts aiTtaTat tiva itapa- 
voouvTa To [ d]7roXXuv[ai], sk oaTYjTuiv arpecstv, edv Tt? \ir^ 3 novum frpgmentum litteras paucas trium versuum hic continet, 6 xo non certum. 

ot super rasuram earuudem litt. scriptum est 8 xaxu)JE[u)s auT]ai] nisi litura fuit, maius 
supplementum desideratur 9 opcpavou L*, tx suprascr. L* 11 uTtap^ovxa 

suppl. BI., spatio idoneura, sed cum vestigiis primae litterae parum congruit. nescio an 
superscriptum fuerit aliquid 6taiTrjx((i)v) L, corr. e lex. rhet. Cant. 5 Poll. VIII 89 6 61 ap/wv 5iaTt&T)5i (xiv Aiovuata %«^ Sopyi^Xta pieTd tcuv IntfisXTjTiuv. 
8(xal o£ Ttpo; auTOv XaY-/ctvovTat xaxtoaecj)?, Tropavo/as, ei; 6aT7]T(5Jv (ototTrjTuiv vuigo) atpeoiv, 
^jtiTpoTti^; 6p»av<7iv, i7itTpo'7:tov xtxxa^rdam, xXi^ptov xai i;:txXr]p(Dv iTrtoizaafoi. irt,aeXerTa 
81 xai T(iiv YUvafX(Lv ai 3v ^disiv iTz dv5p6c TeXeuT^ xoeiv, xot tou? orxou; ^icpiisOot T(i)v 

(Sptpavdiv. Harpocr. s. v. ^Yefjiovta oixcaTTjptou; aXXat Ttpo; aXXou; Tciiv dpxovTtov 

^X«YydvovTO 5(xat, to; 62 dreveyOeioa; ol dpyal xaT^ tov auTTJ; (out^c D; ou E: auT(5)v 
vel ouTOv reiiqui codd.) exa'3TT] vopiov eia^yov ei; BixaST^ptov :^You(i.^vT] xal rpoesxtLaa, orov 
irpo; ptiv Tov apyovTo ol xciiv (5p(pav(i)v xol ^irlxX^p^ov, 7rp6; hk tov paaiX^a ai ttj; daepefo;, 
Ttpoc 6^ Tov 7roX^|xap5^ov tou dTroOTaatou te xol dTtpoaTaaiou, rpo; 6e xou; ^JefffAodeTo; al t% 
$ev{o; Te xoi 6topo$£v{o; xol auxotpavTta; xal 6(optov xot (l/euoEY-jrpocpTi; xoi uppeto; xal piot- 
•/eio; xol ^ouXeuaeto; xoi oXXtov (Kpitomen descr. Phot.i [unde Et. gen., ex quo Et. M. 
418,29] et Suid.^i). Lex. Bekk. quintum (BA 309,33) T(ve; r.om\ otxoaTTjpttov elpv 
TTiv f]y£(j.oviav ; itpo; tov opj^ovTo xoxtoacto; IXa"]f)fa'vov(To) ypa<pot xol al t(ov Yovetov, ti 
TOUTOu; Tt; o(r{av e/ot xoxouv, xol (ol) T(ov (JprpavuJv, ext hi Tropovoto; xat dpyio;, (xal xXi^ptov) 
i7iiotxaa(at (i7rt5txactav cod. corr. Bekker) /.ol ejttxX/jpiov Yuvotxdiv OTtdao; Tauto; Tjyev 6 dp-/(ov 
e{; TO StxaOTi^piov :?jyepiov{av oiJTdiv e/tov. Phot.^I == Suid.l Tfjyefjtovto oixoaTTjpfou: TOt; 
(Jpyouatv ou 7rdaa; Trdatv lcpeiTO 6(xa; efadyEtv, dXXd toj [jiev dp/ovxt Ta; Tdiv optpovdiv xol 
To; T^; iropavoto; xoi xd; Tuiv i7rtxXT,p(ov (d7roxX'^p(ov et Phot. et Suid.) ^TriStxoaia;. — 
Lex. Cantabr. s. v. iTrtovufxo; 670,8 .... Xay/dvovTai os Ttap' ouTt]) xoi ypacpaf, xot 6{xa; 
tli To 6txaaTTQptov etadyet. — Lex. Bekk. quint. (BA 269,1); xoxtocsu); xol xoxd t(vo; 
^8{8oTO* 8(x7); ovo(jid iari xoTd xdiv dv8p(ov Tot; dTttxXi^pot; yuvat^t 8t6o(j(ivTj, xot xotd ttov 
l7ttTp(5;t(ov tot; uTtJp tdiv (5p<pavdiv Ine^touot xot xoTd Tdiv yovltov (sic!). xol ij totoutTj 8(xt) 
oSttu; dTtef^peTO yov^tov xoxtoaeto;, (5ptpav(ov xoxtoae(o; fi oi^tou dptpavixou xoxtoaeto;. — 
Phot.i'f xax(oae(o;: 8(xt]; ovotid fottv xatd tpKov Tatt(5ix£vov • fj ydp xotd tdiv dvopaiv TOt; 
yuvot|lv 7] xotd tdiv l7rttpo'7r(ov tot; UTrep tuiv 6p(pavdiv (dTr^E^touaiv, wv ii (Ji^v iXeyeto xoxto- 
aeto;, ii hi 7ra(5(ov v.oxfoae^o;. 

11 Lex. Canfabr. 667,28; e(; SotTjtdiv (SotrjTov cod., corr. Meier) <a7peatv add. Meier)* 
TrpoxXriOi; vefjtiQaEto; (veu^oecu; cod., corr. Naucli) /5 xXrjpovo(ji(o; f^ xoivou ttvo; dyopaa(AOu. l7tl 
T(5v 6tavE(A(JvTtDv To xotvd Ttotv, tb; 'ApiaTOt^XTj; iv TT) 'A()tjvoi(ov roXtT£t'a ''^(xat Xoy/dvovTot 
Ttpo; Tov dp/ovta dXXat te (dXX^ et tt; cod., corr. Dobree) xot £(; oaTTjtdiv aipeatv, otov (Tt;> 
jxT) d^X^Q xotvd Td c^vTo vd(jiea8ot. — Etym. genuin. (exscr. Et. M. 249,42): oottjto^* SoTrjTTj; ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LVI 6-LVII I 65 

M\-Q xoiva [xdt ovia vsaeaUot'], si? i:ri[Tf,]o'T,s xaxotcPTacrtv, elq iTinpoitr^i p.28 
otaStxaciav, £t; [Ificsavuiv xata^Taa^tv, l-t-:p[o7:]ov auTov iy(pd.>loi<., xAT^pojv 
xai cTrixXvjptov iTn[8txaaiai. s7:i}j.3X£tT]ai o^ xal tuiv [opcp]av(uv xat xtuv 7 
STrixXijptov xal ttov Yovaixoiv oaai av T£?,iUT[r]aavTO? tou dv5]po? axr][KTU)]vTai 

5 xustv xat xupid? iari toi*? dSixouaiv iri,8a'X[X£iv r^ £?aa'Y£iv eic] t6 otxa- 

[oTrJpiov. utaOot 8s xat lou? oi'xo'j? xoiv ^poavSv xal tujv iTtixX^Tjpujv, 

£u)C av t»; T£TTap]axai8£[x£]-i? Ysvr^Tat, xal Ta d-OTt[xr^fj.aTa Xap.pdv[si* 

xat Tou; ETriTpo-ou?], lav fxY] [6i]Su)at toi? Tiatal t6v aTTOv, outo? siaTTpd-Tsi. 

LVII. xat 6 [fisv apyuiv 1-tji.sXerT^at tout[u)v 6] 8s PaatXebc 1 

10 rptoTOv jjLSV jjiuaTr^pitov IrtfisXerT^at fistct Ttov iTrtjxsXrjTuiv (o]v 6 8r^ji[o? 1 8eX7)t L, ut opinor, non OeXrjT, ut Wn -zoi ovta v^[jt.ea!}ai suppl. e lex. Cant. (v. 

testim.) 2 jfji9«vuiv xataiTaatv suppl. K-W e PoU. svypaia» L 

4 ocozrj clarc L, non poaxT), ut dicunt K-W (?Wu) 5 vj EiViyeiv suppl. Lipsius 

7 eu)? . . TeTxapaxaiSex^Tt? restit. Bl.; -Tets L*, -ttj; L^ 8 xai xoui; ^mTpoiTO-JS suppl. 

Brooks, K-W 9 fAev apycov snppl. K-W, II-L 10 «uv B!.; v non certum 

est: o'j; Harp. •Kopd 'Atxixoi? 6 StavefirjTi^?. ^ApiatotEXTjc tive; ot oarjjTat . . . Harpocr. s. v. 8aTetc3ot: 
. . . To 6i ei; oaTTjTuiv aipeoiv etod; xt oixt.? eOTtv irroTe ydp xoivwvot^v Ttve; dXXi^Xoii xal 
ol ftiv poiXotvTO 6iave'f<.ea8ai -a v.oiva', oi ot fir), eotxdCovto ol po'jXo|j.evot toT; fji-)) pouXofju- 
vot? irpooxaXoufievoi lii 5aTTjTuiv aipeotv. Ayaia; h toj Trpo; 'AXeltorjpov, e{ yvT^ato;, xal 
'AptOTOt^TjS iv TTj 'AdY)vatu)v iToXtTeta. (Epitomen exscr. Suidas). 

2 Harpocr. tk efAcpavoiv r.aTa'aTaatv : ^vofta fitxrjs Iotiv oirJp too ra dfi^tap7)ti70tfi.a 
Ttoii^aat (sic Epitome; etvat codd.) Iv cpavepoj. 'laaTo; Iv Ttp Trepi too (PtXoxTT^fjtovoc xXTjpoo. 
6 ii 'AptaTOT^T)? £v T^ 'AStjvatiov TroXiTeta Trpo; tov ap^^ovTa a)r,at XayyaveoDat Taunjv ttjv 
oixTjV, Tov ?e avaxpfvovTa eiaa^yetv et; t6 6ty.aaTT,ptov. (Epilomen exscr. Suid.). Cf. Lex. 
Bekk. quintum (BA 2.54,24; exscr. Etyra. M. 357,.50) ira^oXrj xat ^ri^aXXeiv: CTjftias ovofta, 
t6 tov ipyo^xa tj tt)v pooXrjv ypi^fiaTa opiCeiv Ttvt CrifJ-tav 5o/oOvTt dotxeTv Ta SrijLoaia ^ 

dpcpavou; tj xaTE'/etv ra dXXoTpio xat fAf; ei; ifi.3>ave5 ayetv Eadem glossa plenior et 

purior servata est a Suida s. v. ira^oXr^ '^ : . . . (u; opiCop.^r^Tj l^rinCa toT; dXojoiv c^^TjfiapTT)- 
x^vai Trept 6p»avo\); iTzixpinon t^ ■Acti dXXot; ttat Tuiv to 6rjiji(5a!a fjiY) xaXco; 5ioiy.T)odvTu)v 7) 
TQi; xaT^j^ouat ta d)AoTpia xai ut) ei; cfjLcpavc; r.aSt-Taatv. tjv ot dpyovre; C7)fitav 6pt'Co'jaiv, 
irjfiol.ri xaXeTTot . . . (Suidam descripsit schol. Aldin. Ar. Vesp. 769). 

8 Harpocr. s. v. oTto; oiTo; xaXeTtat if StSofjivT) Trpt/oooo; et; Tpo'f t)v toT; yjvot^lv 

^ ToT; ^pcpavoT;, (b; IS d^Atov [j.a&£Tv eOTt xit ix to\> SoXtuvo; a d;ovo; xai iv. tt); 'ApiOTO- 
TiXo'j; 'A87jvaiu)v TroXiTcia; (Epitomen exscr. Pbot.i Suid.^^). 

9 Poll. VIII 90 6 oe paaiXe'j; ftjaT7)p(a)v 7rpo^OTr|XE fteTa tiov lirto.eX7jT(ov xat ArjVaiu)v 
v.ai dYiovtov Tojv ^ttI Xa[i.rd5t xai Td 7:ept ti; TraTpiou; fl'jaia; oioixeT' oixai 5e 7rp6; o-jt^v 
Xay/dvovToi dasfieia;, Upwo^jVTy; dfi^taprjTT^aiio;, xat toT; yeveat xal toT; lepe-jat Trdotv auT6; 
(leg. ouTo;) oixdCei, xal xd; tou <povo'j oixa; ei; ''Apeiov Trdyov eiadyet, xat tov OTi^ovov 
dTro9£fj.evo; ouv o-jtoT; SixdCet. irpoayopEuei oi toT; Iv oitia dTreyeoSat fjiuaTTjpitov xai tdiv 
dXXu)v voft(f).u)v. otxdCet ol xal to; t(ov d']>'j-/u)v otxo; (exscr. schol. Plat. Euthyphr. 2 A ) 
— Schol. Plat. Phaedr. 235 D: 6 5e ^aotXeu; fiuaTrjoitov TrpovoeTTat xot to; Ouoia; rd; 
TroTpiou; oiotxeT. Lex. Bekk. quint. (BA 219,14) paatXe'j;: PaatXeu; iativ ef; T(uv }f dp)(o'v- 
Tojv. 6 oe paaiXeu; ftuaTT,piu)v eTtifjeXetTat fjteTd tdtv IrttfieXr^Tdiv, ou; 6 5f)fto; eyetpoTOVT^atv. 
Ypo^ai 6e XoYydvovTot Trpo; a'jT6v daepeias xal dv Tt; leptoojvrj; dffftjj^rj-n^a^^, rpoaTifxd. 
StaotxdCet oi xai toT; yevEat xal toT; iepe-jat Td; dft^iOtSr^Ti^aet; Td; {jTrip tdiv yepdiv. Xayyd- 
vovTot hi xoi ot Tou tp(5vou 5t'xot -daat 7rp6; to'jtov. — Harpocr. s. v. drrtfteXTjTT); tojv fiuoTT)- 

StippL Arist. 111 2. Arist. r. p. Athen. 5 66 ARISTOTELIS RES PDBLICA ATHENIENSIUM LTII 1—3 

yjEipoTovsT, 56o jjl^v Ic ' A07)vai'(ov ciravctov, Iva 6* [i^ EujAoXjriStov, ?vo] 
6' Ix Kr^p[6xu)]v, STzsita Aiovuouov xojv lirl Ayjvatco' Taura 6c' lati [iioaTC>i 
TE xal oIyojv. t]y)V (xIv ouv iro[}i.Tr]>jv xotvfl TcijxJTCooaiv o ts PaaiXsu; p. 29 
xat o! lTrt}j,s^Tai, tov Ss a^jtova otaTt^Oyjoiv 6 PaatXe;S;. TtOyjari 5e xal 
f) Tou^ Ttt>v Xo}j.7:d5u>v d^^wva^ aizavxa^' un; 8' etos etiteiv xal ta^ TCOTptot)? 
Ousio; StoixeT ouxo? izdaoi^. Ypocpai Se Xa*,'j(dvovxoi Ttpos aixov dospera?, 2 
xov Tt? fepoauvY]*: d|xcpi5prjr^ Trpo? Ttva. SioStxdCet 8g xol xoT? 7£vsart 
xot ToT? tcpcuat To^ djj.cptapyjT7J.7ci? to? uirep xuiv tsptov dcTcdaoc ot>xo?. 
Xa7)(dvovxat 81 xoi al tou cpovou 8txot Tidaat Trpo? touxov, xol 6 TrpooYO- 
10 ps'j«)V eip^eaOot xfov vojiijxtov ouxo? laxtv. sfai 5e cp6v[ou] 8t'xai xot 3 
TpaupiOTo?, dv jxev Ix TrpovotOs dTroxxstvo tj Tptoaig, h ' Apsuo TrdY<t), xot 
cpapjxdxtov, edv dTroxxetviQ 8ouc, xot ■Kv^''ma^' xouTa ^dp fj PooXr) jiovo 
otxdCet* Ttov 6' dxouat'tov xai PouXeuaeto? xdv ofxstTrjv dTTOxtetvTQ xi? tj 2 8(e) XT]p L, S' ^x Krjp. Harp. (K-W, H-L, cett.); superscriptum x, quod vidit Wn, 
dubium est XrjvaioDv L, quod retineDt K-W-'' ('ETrtXrjvctttov), corr. Bywatcr, al. 

2. 3 mixnri -zt xal d|(uv Knibel (tt. 7.at dy. U-L); rj, qnod vidit Wn, potest etiam aliud 
aliquid esso 4 Tt&TjGt] SiaxtS^Jr^at Ricbards, R-W, H-L; scd cf. p. 60,3 y.axayq\to- 

oxouat . . . YV(Jua&ev (S, Bl.) 8 Upuiv L (coniecerat Richards) Phot.; yepuiv Lex. 

Bekk. quint. (p. 219,14), K-W (v. testim.) 11 yj Tpwar) rccle K-W (rj noa supra 

vers., ut Bl) 12 cpapixaxtov Poll., Dom. 23, 24 (K-W, S, Bl.); (papfxaxov L 

aitoxTetvT) L - p(tov: 'Apt5T0T^XT)c Iv 'ASrjVafcov TcoXixsiqt 'fTiaiv outo);* ''6 hi pastXeb:; rpdJTOv p.Jv 

(xuaTTjpftov IjTtixcXetTat ^j.z-zi tiov ^7rtfjL£Xr,Ttov, oxit o 5r,[xos lycipOTrfvet, 5'jo fxsv I? 'A87jva(tov 
dTtdvTtov, Sva 6' i^ E6(xoXrto(ov, eva ^' Ia KTipOx-ov." (Epitoraen exscr. [ex Photio] Etym. 
gen. [ex quo Et. M. 362,9] et Suid.) 

6 Harpocr. s.] v. i^ftii.o-jia Stxaaxrjpfou: aXXat Ttpo; aXXou; tiov dpj^ovTtov ^Xay- 

^(dvovTO 8ixai, to? hk d;tEve]j(8e(aa; al dp^ral xatd xov auTTJs ixdoTT) vc^jj.ov e^a^yov e{{ 6txa- 
OTi^ptov :?jyou(xivTj xai itpoeaTdiaa, ofov Ttpos p.lv tov apjfovTa al Ttov 6pcpav(7jv xal ^-txXi^ptov, 
Ttpo; oi Tov paaiX^ot al Tf^c dae^efa; . . . (Epitoiaen exscr. Phot.i [unde Etyra. gen., ex 
quo Et. M. 418,29] et Suid.^i). Lex. Bekk. quintum s. v. xtve; Ttottot 8ixaaTr|p{(ov elxov 
TT)v i^jyejxovfav (BA 310,7): ... 6 paatXeu; eJadyet T(i; cpovtxd; (Jitdaa;, iTtei xai itpooYopeuet 
Tov dvSpocptJvov eipyeaiJai tcuv vo'fxtov, xal Ttepl t(ov lepdiv xat TOt; fi^scsi StxdCei. Phot.l^ 
= Suid.l S. V. ij-(ty.Q\ia otxaaTTjpCou: toi; apyooca.w ou Ttdaa; jtdatv icpsiTO otxa; eJadyetv 

dXXi Tio |xev dp"/ovTt , Tip fxevTOt ye PaaiXei Td; te cpovtxd; xa\ Ta; t^; daEpe(ac xai 

fiv Tt? teptoauvT); Y)|xcptapi^Tet, upc^Tepov oe xal Td; jtepl t(ov lepciiv TOt; lepeuaiv dp.cpiapr^Ti^aEt;. 
TtpoTjYdpeue hi xal Ttov vo'fx(ov eipYeaflot tou; ^v aiTta (tvavTia codd., corr. Dobree). Phot. Suid. 

10 Poll. VIII 117 SixaaTTjpia 'A9T)VT)atv. "Apeto; zdyo;* loixaCe 8e ^tJvou xal Tpaufxaroc 
i-A Ttpovofa; xal Ttupxaid; xat cpap[^.a'x(uv, £dv ti; drto'xTe{vT) 8ou;. Lex. Bekk. quint, (BA 
311,9): Ttepl 'Apefou Ttdyou* auT/) xptvet Td; cpovtxd; otxa; xal cpapfxdxtov xat Ttupxata;. 

13 Uarpocr. pouXeuaeto;: lyxXi^fxaTos ovojxa inl ouolv TtpayfxdTOiv xaTTcJfAevov, t6 fih 
ydp IflTtv, otav i^ emPouXf,; t(; Tivt xaTaaxeudaT) ddvaTOV, Idv Te drco&dvT) 6 l;ttPouXeu»Vt; 
^dv Te [i.ri. t6 o' ^Tepov, OTav Ti; lyyeypafxix^vo; v>i (JcpefXtov Tij) 8T)fxoa((u aiTo; StxdCTjTaf 
Ttvt lo; o6 5txa((o; aiTov ifytfpa'.p6Tt. tou (Aev ouv TtpoTe'poo (idpTu; 'laato; i/ T»p Ttpoc 
EuxXe(5Tjv ini IlaXXaSfip Xey(ov elvat Td; 6(xa;, Ae/vap)fo; hi £v Tij) xaTa ntatfou Iv 'ApEt(j) 

rdyto. 'ApiatoT^Xr^; 6' Iv t^ 'A&Tjvattov TtoXtTefa tcu 'laaftp aufxcptovet (Epitomen 

exscr. Suid.). ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LVII 3-4 67 

jXEToixov 7] ^jvov, ot sttI riaXXaoto^' sav 8* d^iOXTeivat (lev ti; 6[xoXo"]f^, cpfj p. 29 
o^ xaTa Tou? vofAOoc, orov \iov/hv Xap«>v 7) Iv TroXsfict) aYvov^aa; r^ iv 
a&Xu) dY"*^^Cofi£Vo?, TO(jT[(p] £Tri AeXcpivuo otxaCouaiv iotv 8e cpsu^cuv 
^UYTjv (uv aioeai; ecjtiv oiTtav I/tq aTCoxTsrva'. tj Tpuiaai Ttva, TOUTip o' Iv 

5 ^pea^Tou 8txa'Coo!nv 6 8' aTroXoYEiTai Trpoaopaiaajxsvo; ev TtXoitp* 8txa'Cou<jt 4 
8' o! Xa/6vT£C Tau[T' ecpeTai] ttXtjv tu>v iv 'Apeitp -d'((a YiYvojj.£vtov, eioraYei 
8* paofiXeiji;, xat 8ty.aCo[t>]3tv h tep[u)] xal uTcaidptot, xai o pafftXsb? 
oTav otxaCiQ TCsptaipetTat t6v (3T£(pavov. 6 8£ ttjv aiTiav £j(«)v tov [xsv 
aXXov xpovov eipYeTat tSv tepuiv xal ou8' ek ttjv dYopav v[6[xo?] IjxPotXsTv 

10 auTU)* t6t3 8' ci? To tepov ebsXOcbv dTtoXoYetToi. oTav 8c fxyj etOTJ t6v 1 o{xoXoyrj cpr) L 4 atoeat; L*, p snper 8 scr. L*; puncta iuxta i8 (a.tS.eat;) posuisse 

correctorem, ut putant K-W, Bl (unde hic cum Weilio apegts legit), non verum est; id 
quod ante t punctum esse videtur, re vera pars litterae a est 6 xauT ] xa^ L, sed 

v> non certum est Itpitai supplevi ex Harp. etc. (v. testim.): Wn «....« sibi visus 

cst legere (unde ovSpe? K-W^); equidem a omnino discernere nequeo, et quae in fine 
versus a esse virietur potest etiam linea ad spatium supplendum esse, sicut alibi fit (e. 
g. vers. 36 huius pag.) tCwv) om. L*. suprascr. L* 7 iw Upul Bl (Wn, 

K-W), quod cum vestigiis incertis satis congruit 8 SixaC») L 9 vo'fAO« 

Bl, fortasse recte; ^[(xatov], quod post van Leeuwen accepi, spatio nimium est, nisi 
abbreviatum fuerit, et compendii nullum est vestigium 10 Stav U . . . C^^^^ (68,2)] 

locus, ut videtur, corruptus; desideratur enim nomen iudicii ItiI ripoTavefoj, quo tales 
caussae audiebantur (cf. Poll. VIII 120, Harp. s. v. ivX Ilp-Jtavefu), id. s. v. iffitat) 

6l57) L 1 Harpocr. s. v, iizi flaXXaSio): . . . 8txaaTT)pt(5v lattv o3tu) xaXo'j[xevov, tuc xal 
'ApiaTOT^XTjs iw 'A8r)va£u)v TroXtTeta, Iv w 5txdCouatv dvcouotou 90'vo'j xat pouXeoaeui; o\ Itplrat 
(Epitomen exscr. Suid. et [ex Pliotio] Etym. genuinum, ex quo Symeo et Et. M. 362,43). 
— Pcll. VIII 118 t6 0' ir:\ riaXXaSftp' Iv TOUTtp Xayj^dveTot zcpi TtLv dxouafwv tpdvu)v. — 
Lex. Bekk. quint, (BA 311,3) inl IlaXXaoftJj: ol dxo6atot cptJvot Iv ToOTtp IxpfvovTO. ... 
Giossa in lexico Bekk. quinto (BA 257,23) misere decurtata irpixat xal inX IlaXXaStti): 
otxaati^ptdv laTtv outu) xaXo6(xevov xai ol Iv a'jTi^) xptvovTe; xptxal l<plTat xaXoijvtat plenior 
exstat [ex Photio] in Etym. genuino [unde Symeo et Etym. M. 362,43] et in Lex. Patm. 
p. 137, unde haec apponenda: Et. gen. Itti riaXXaStti)* otxaaTiQptov 'A8i^vT)atv Iv tu Trept 
dxouafou <p(5vou ISfxoCov , . . et Lexicon Patm. Icpltat fjaav dvBpe; v IgetXeYpLEvot, IStxaCov 

64 Tou; dxouafooj ^tJvouc <xai) Idv ^lvoc Jj 800X05 fjV 6 dvatpsSe^j Schol. Aisch. 

II 87 (Vat. Laur. gim.); im flaXXa8ftp] Ijrl TouTtp IxptvovTO o't dxouatot tpdvot. ol 
ii Iv TOUTU) Tu) 8ixaaT7jpftp otxdCovTe? IxaXouvTO lcpltai, l8^xaCov 8e dxouafou «pdvou xal 
PouXiuaeu); xal oJxIttjv t) [xlTotxov tj $Ivov dTcoxtefvavTi (droxTeivat codd., corr. H. Sauppe). 

3 Harpocr. inX AeXtptvfip: 8txaaTi^pidv lartv outu) xaXoujjievov 'AS^vTjaiv. StxdCovtai 
64 IvTauSa ol optoXoYouvTec fJiev dTtexTovlvai, 8txaiu)s 8e reTioiTjxlvot touto XlYOVte;, tI)C Atjixo- 
odlvijc Iv ttp xat 'ApiaToxpdtouc BtjXoI xal 'AptaTOTeXr); Iv rj) 'A9TjVaiu)v noXtTeta (Epitomen 
exscr. Suid. et [ex Photio] Etym. genuinum, unde Symeo et Et. M. 358,56). — Lex. 
Bokk. quintum (BA 311,13) ivX Ae?vcptv(tp 6.u.oXoYou(jLevo; (po'vo; evvo(j.o; 6ixdCeTai. Lex. 
Patm. s. V. inl AeXtptvfo) p. 138 . . . o9ev xal ol Ivtau&a xptvtJfxevot iTtl «pdvot; 6fioXoYOu- 
|aIvoic (xIv, otxaftu; 64 ytyo^i^ai 8txdCovTat. 

6 Harpocr. s. v. ItplToi: . . . ot oixdCovTe; toc lip' aipiaTt xptaei; Int IlaXXoStcj) xal Inl 
npuTovEitj) xoi Ijil AeXff tvfo^) xol Iv «PpeoToI ItpcTot lxa>.ouvto (Epitomen exscr. Pbot.i'i Suid.^). 

10 Harpocr. IttI npuTove(<p: 8txaatTjptdv lan xol touto yovixdv, otxdCsi 84 ov tt TtSv 

5* 68 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LVII 4— LVIII 3 

Ttoirjaavtot, tio opaoavxt l.a'c/dvei. oixa'C£t 8' o PaatXeuc xat ot cpuXo- p. 2 
PaoiXsts xai ta^ tcuv dt}/u)(a>v xal twv aXXtov C«>«>v. 

LVIII. 6 8e TtoXsjiap^^oc Ousi fiev OtiOita? tr^v te r^ 'AptsjxtSt f^ 1 
aYpotepa xal tu> *EvuaXto), 8tatt9r^<3i 8' d'(Siva tov iTritacpiov [xai| totc 
5 tctsXsutr^xoatv Iv t(5 TroXejxtj) xal^ApjxoSttp xal 'ApicftoYsttovi lvaYi(3jj.ata 
iroisT. otxai 8e XaYj^ccvovtai Ttpos autbv iSiai jiovov, a.\ ts toT? [xstot- 2 
xoi; xal toTc fcotsXesi xat toTc Trpo^svoi? 7i7vopisvat. xal 8eT toutov 
XaPovta xal Stavstjxavta 8sxa fispr^ tb Xa^^bv exastij] tirj ouX"^ }i.epo; Trpoff- 
OsTvat, tou; 6s tY)v cpuXvjv 8txaCovta? toT? Stattr^taT; duoSouvat. autb? 3 2 C,tniav L 3 trjv te rrjt L*, tet casu oblitteratum instauravit L^; t'^ xe K-W, at 

cf. 1. 6 4 evuaXXuot primum scr. L, dein delevit et evuto supra scripsit, dein hoc 

quoque delevit et evuaXtw scripsit xal ante toI; xet. seclusi (H-L, Bl, S) secundum 

Pollucem; ret. K-W (BP) 5 Apistoyttovi L 6 aStat L*, corr. L* [jio'vovK-W; 

p.(ev) L 7 ante toi« Jtpo^. ins. al K-W yi^oiiiz^^^i L*, at rescr. L*, tum 

del. et ot; in marg. scripsit dt'L'jy«)v I|i4tea6v dtTZOxteivr) Tivot, touto hi Icstiv, idv X(8o; f^ ^uXov ■?) otSrjp';; r^ ti TotoOTOv, 
xai Tov |j.EV p«X(JvTa (ivvoY), o6t6 Si eioi^ xal iyji t6 tov cpovov cfpYas^/ivov. Epitome irX 
IJpuTavei^j: cpovtxov 8ixaaTi^ptov, Stkv t6 fACV ftro-/TeIvc(V ^i\oi tj X{8o; Jj ti toioutov cpavepov 
T^, 6 oe op73as |ji.rj. dp^jaiov yap lOo; fjV t6 xat Ta oiiiy/a -/p^vetv, eJ yprj ^^opi'Ceo8at (exscr. 
Suid. et [ex Pbotio] Et. genuinum, unde Symeo et Et. M. 362,.55). — Lex. Bekk. quint. 
(BA 311,15) iTzX ripuTavetui' ^av X(8o; vj atSrjpo; -^ ^6Xov cpavrj (sic!), tov 8e opa'aavTa aY^^oij 
(lex. Patm. 138,75). Cf. Poll. VIII 120 t6 eTti npuTavcuii StxaCet jrcpl tojv dTtoxTeivavTHJv, 
xclv (uatv dcpavel;, 8txdCet oe xal Ttept tojv d-Lu^ujv tojv ^fiTreadvTmv xal ds:oxTeiva'vT(i)v. Ttpoei- 
OT^^xeaav oi toutou tou Sixaatrjpfou ol cpuXoPaatXet;, oii; S6et t6 Ifjireaov ofilio^ov UTtepopioat. 
haec omnia vix ex Aristotele desumpta. 

3 Poll. VIII 91 6 81 7toX^p.^p/o; Ouet fidv 'ApTlfjiiSt 'AypoT^pa xai ttjj 'EvufxXtip, SiaT^- 
Orjat Se Tov iTttTdcptov dYtLva Tuiv iw ttoXe(j.ij) dTto&avdvTtov xotl TOt; Ttcpt 'AppidSiov IvaytCet. 
6(xat hi Ttpo; autov XaYydvovTot fj.cTo{-/«jv {aoTcXuJv 7tpo?£vtuv v.al otav^(j.et t6 Xayo-^ exdOT^ 
tpuXri [ti] fi.cpo;, t6 fxiv otatTrjTaT; 7tapa8t8ou;, eiadYUJv 6e otxa; dttoffTaafou djtpootaafou 
•/Xrjpiov fieTotxtov. Lex. Bekk. quinl. (BA 290,27) TtoX^fiapp;: dpj^tov eaTiv'AOfjvT)atv, TdJv 
Ivv^a dp-/dvTiov. xal Ttij 'EvuaX{(ij 8taT{&rjat tov d-jMwa tov ^TtiTdcptov. Cf. eandem glossam 
pleniorem apud Photli TtoX^fiap^o; : 'A&fjvrjaiv dp/tov, ef; Tdjv 0. outo; t6 fJiev TtaXatov 
Ttijv dv TtoXEftot; fjYciTo, a'£^ ou v.(x\ TTjv '/X^atv eyet (cf. Aristot. III 2), uaTcpov 8^ Tr); ^y^- 
fxovia; i-/e{vT); dcpatpe^e'.; TtpoetaTyjxet fxiv Ttov te ;^vtov xal tujv f«.eTOi'xu)v, o6x Tjftenlie 81 tJjv 
xX^otv et in Lexico Patm. p. 147 itoXefjtap^^o; : th tcmv cvvla dp)fdvT(ov. d7ti,u.EXerTo oe t(5v 
xoTd TtdXcfiov. uaTCpov 8^ dcprjpldT) xal 7:poet5Ti^xet TdJv ^evtov xai tcIjv fAeTOixcov, 

9 Harpocr. s. v. ^toX^ftapyo;: . . . 'ApiaTOT^Xi); o' ev tt) 'AOrjva{tov TtoXtTeiot Ste^eXOwv 
oaa SiotxeT o 7toXifj.ap-/o; 7tp6; TauTd cprjatv "auTd; tc etadyet Sixa; Td; Te tou drtoata» 
a{ou xal drtpoSTaatou xal xXi^ptov xal IjttxXTjptov toT; fi.eTo{xot; xal T(JXXa 6'aa toT; 
7toX{T(!ti; b d'p);ojv, TouTa TOt; fxeTo^xot; 6 TtoXcfjtapjfo; . . . (Epitomen descr. Phot.l, 
Suid.ii). — Harpocr. s. v. ditoaTaa{cu: . . . "AptOTOT^Xr,; h'' i\ 'A&rjva{ujv 7toXtTei(3t Ttepl 
Toii 7:oXefAdp)^ou ypatpei Taux^* "outo; 6e eiadYet otxa; Td; Te tou d;toOToaioo xat djtpoa- 

Taa{ou xal xXi^ptov xat ^TTtxXi^ptov". Harpocr. s. v. rjYefAOvta otxaaTr,ptou : dXXat 

Kp6; dXXou; tujv dp/dvTtov iXayy/ho^^ro 6{xat Ttpo; 6e tov TtoXdfjapyov tou dTtoaTaotou 

Te xal drpoataatou ... cf. ad p. 66,6 Lex. Bekk. quintum s. v. Ttve; Ttottov otxoatT)- 
ptojv sTjfOv t)jv fjY£f«.ov{av (BA 310,9): ... 6 7toX^fj.ap/o; dTtoataotou xol xXi^pujv xat ^rci- 
xXi^pujv ToTs fj.£Toixot; xal TaXXa oaa toI; daToT; 6 dpyojv, outo; toT; fieTo{xoi; Ttvp^^jcTot. 
Phot.^l = Suid.l fjYefiov{a 6ixaaTT)p{ou : toI; dpyouatv ou 7tdaa; Ttaatv i(pcTTO o^xa; eiodYetv, ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LVIIl 3— LIX 3 69 

S etoraiiei oixa; ta'? te tou d-o^ojTaatou xai arpoSTaa^iJou xai xXrjpojv p. 29 
xai eTrixXif^pcuv toT? jjiSTOixot?, xat toXX.' oaa toT? roXtTois 6 apj^tuv, TauTa 

TOl? JXSTOtXOt? 6 7C0X£JJ,ap}(0C. 

LIX. ot 8e &e5|xo&sTai TrpoiTov ixev tou TrpoYpa^pai Ta 6txa3Tr^pta 1 
5 ctai xupiot Tiatv rj<i.epat; 831 StxotCetv, eireiTa tou Souvat Taic apyaT^' 
xaOoTt ^ap av ouTot 8toaiv, xaTa touto ypa>VTat. ett Se Ta* etaa','7eXta; 2 

efaa^YS^vXooatv et? tov or^aov xat TOt^ xaTayeipOTovia? xai Tac TC&opoXac 
ctTraaac e?aa'Y003iv ou[T]ot xai Ypa^a; 7rapavo(j.u)v xai vo(jiov jjlt] ETrtTTQoetov 
Oetvat xai Trposootxrjv xai eTrtataTiXTjv xai aTpaTr^voT? euOuvas. etat oe 3 

10 xai Ypacpat Trpbc auTob» Jiv Trapa^araat? TiOexat, $£vta; xai otopocevta?, av 1 drocTaaioy] k super lituram scr. L^ xai oTrpoCTaotou om. L*, xat Trpoa-aotou suprascr. 

L*, xal ditposTaaiou Harp. 7 eiaayYjXXouatv ei? tov 67j(i.ovi del. K-W, sed confirmant 

Poll. et Phot. (v. testim.) %(aTo)y£tpoTovtav L*, corr. L* iXXd Toj TroXsfxdpyep 8e oaat dTtoaToatou •jrpacsY; eccepov, Iti (irjv xal osa 6 cp/iDv 

[rv] ToTs daToi;, 6 itoX^fjiap/o; toT; (AeTOtxoi; Sit^tei. Phot. AjxafipU dp/T^: tou Tro/.Efidp/o-j. 
<|;u/p(L;* iTtet iTroXeuLTjaev 'Ap/tXo/o; tu7 Auxd(ji^£i. izi Ih to'jto'j dTOjToaiou xot s7Tty.XT,pu)v 
(eTttxXVjpou cod.) at 5txai uTrfjYovTO. Hesych. Auxa(jL(3U dp/T]: 6 Kpa-Tvo; ^v No'(jLOt;j tov 
7:oXe{jtap/ov OTjXdiv, rpo; 6(v) ojreYpdtpovTO Td; tou dnoaTaaiou otxac Auxa(ijJi'6a oe etrs ttjv 
dp/TjV ... — Scbol. Arist. Vesp. 1042 C^') tu; tov roXe^Jiop/ov] ovojjia dp/Jjs. ou toI; roXiTot; 
TOUTO 7tpoafj'iev, dXXd toT? 5evoi;. al ydp Sevixai oixat irtl tou -oX£tj.dp/ou eta^YOvTO. ot 
5e xai pOYjStta; oeopievot iTzi tt]v dp/Tjv xaT^cpeuYov tou -oX£(j.dp/ou. d^-Xd xat (sic deteriores 
dXXtu; V) ot xaTTjyopouvTE; yoveiov xaxwaetu; rpo; tov TtoXsfjap/ov iotxdJovTO xdxetvo; exptvcv. 

4 Harp. s. v. deajxodeTot: ... 60' 'AptaTOteXTj; Iv t^ 'A8i5vatmv TtoXtTEta 5t£p/eTai 
oaa ourot rpdaaouaiv. Poll. VIII 87 iSta oe oi (j.Jv 9£0(Jio8£Tat TtpoYpdcpouat -cJt£ o£T otxdCetv 
Td oixaat^pta xai Ta; EtaaYyeXia; etaayY^^Xouaiv £1; xov OTjfxov xai Ta; /etpoTovia; xal Td; 
itpo^oXd; itaaYOuai xal to; toiv rapavd;jiujv ypaod; xat £t Tt; (xt) IrtTi^Setov viijj.ov ypdd^EtEv y,o\ 
aTpaTTjYot; euBuva;. ■{'fvovTat li -po; auTou; ypatpat ^evta; 8tupo;evta; Stuptuv auxo;pavT(a; •i/£uoo- 
xXTjTita; 'iicuStyypacpfj; PouXeuaEiu; dypacptou (xoi/£''a;. E')adyouat oe xal Soxifxaatav Tat; dp/ai; 
xai Tou; d-£'];T,cpia;x£vou; xat Ta; cx TJi; PouXf;; xaTayvioaet; xai oixo; c;j.7topixd; xat fj.£-aX- 
Xtxd; xai idv 5ouXo; xaxdj; dYopeuT) tov eXeuSepov, xat TaT; dp/aT; £nt/Xr)pouai xd Stxoarirpta 
To TE i5ia xai Td 5T,fxo'ota, xat Td aufj.j3oXa to rpo; to; -cJXet; xupouat xol otxa; Td; dno auix- 
po'Xcov eiadyouai xai to; Tdiv 6£uoo;jiopTupt(Lv tujv I; 'Apetou Ttdyou (exscr. schol. Aeschin. 
1,10). Glossa le.xici Bekk. quinti (BA 264,15, descr. Et. M. 448,10, a£auo9£Tat: do/r; 
dOTiv 'Ai}f/vT)atv dv5p(ov e;. xaXouvtat (ti 0'jtco; 5ti tujv v($fj.u)v ttv ^TttfXcXitav e7:otO'jvTo, 
yeajtov oe ixdXo-jv tov vo'ixov) pienior exstat apud Plwt.l Seafxo8£Tat: dpyjf] 'A&r,vr,3tv dvopuJv 
i;, 01 TTjv Ttiiv vcJfxiuv dTtt.uL^stav ^itotouvTO xai Ta; £iaayyeX''a; eiarjyyeXXov ei; tov of^ixov 
^at Ta; /etpOTOvta; xoi to; itpopoXd; drdoo; xoi ypa©d; 7tapavo',u.tov xat ^aav 5top9toTai Ttov 
vofiujv. Schol. Plat. Phaedr. 235 D ot 5^ {feafxodETat £; £iat tov dpt9fiL(>v, da»' ujv xai 6 
TOTto; Sitou auvTjEaav xai ^atTouvro, 6£fxiaTiov (sicl) exaXelTO* ei/ov oe ^;ouat'av tou 'jroypd-iai 
Td otxaaTTjpta xat xd; ctaayyeX-^a; eiafiyov xai to; ]fetpoTovfac xoi TtpopoXd; xoi ypaxd; itapa- 
vdfxujv xat dXXtuv Ttvdv. 

10 Harpocr. s. v. TtapdaToat;: 'ApiaTOTAr); 0' ^v 'Adrjvotwv «oXtTeia itepi Tuiv 

(tujv Epitome; om. codd.) iJeojAoScTiLv Xeyujv (?iy(uv Epitome, om. codd.) cprjaiv o-jtuj;' 
"^Eiai 5£ ypacpol Ttpo; a'jTou; (uv rapdaToat; TtOeTot, ;cvta; xoi Stupo^fivia;, dv Tt; 0(upa oou; 
dTtocpuyi) TTjv ^eviov, xal (J^cUOeyypocpfjC xai 'l/£UOoxAT,T£ia; xai ^ouX£'jaE(u; xai dypacpiou (sic 
Epitome, dpyjptou codd ) xai fj.ot/£'!a;" . . . (Epitomeu descrips. Phot.i' et Suid.i^). — Lex. 
Cantabr. 674,7 $ev(a; ypacptj xot 5ujpo5£via; 5jo'fdp£f '.'^ptOTOTAr); dv rQ^Adr^voitov roXiTr''-? 70 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LIX 3-LX 1 

m 5copa Sou? dTco(pu-yT( t7]V ^EVuxy, xal auxocpavxtas xai otipoiv xal 'j-euosY- P-29 
•/pacpTji; xal «['-^SoxXvjTsta; xal ^ooXeuacw? xat ccYpacpibu xal [ioi^eta?. 
e^daYOtjaiv 8e xal xd? Soxifiaorag xat; ap;^at; aii:a'aats xai tooi; drs^i^i- 4 
cpiajj.£Votj<; uuo Tuiv SyjjjioTwv xat xaj xata^vaiaeti; Toti ex t^? PouX^c 
5 efadYOuat Ss xal Stxas tota^, ejiTroptxds xat [le-aXXtxdg xal SouXtov, d'v xis 5 
Tov eXeuOepov xaxw? XeYio. xai eTrixXr^pooat "cari; dpj^at; ouTot xa Stxa- 
OT^i^pia Ta loia xai xd 8r/tji6oia. xat Td aujiPoXa Td irpo? xaq ■JioXetc 6 
ouTOi xupouat, xat Td? Stxas Ta? dito Toiv aufipoXcov eiadyouai, xat Ta 
<{i£o8o!J.apTupta (Ta) e$'Apet'ou 7:a'You. 

10 Tou? 8e BtxaaTd? xXr;pouat T.dvTcC ot Ivvea d'pxovTec, SexaTO? S* 7 

6 •ypaji.^aTeu? 6 Toiv &eo[xoi>eTtov, tou? t^i; autou cpuX^; exaoTO?. 

LX. Td }i,ev ouv zepi tous d'p)^ovTa? toutov iyzi tov Tpouov. xXtj- I 
pouoi oe xat dOXoOsTa? Sexa d'vopa?, eva t^;; «poX*^; exdoTTj;. ootoi 8s 
Soxijxaa&evTe^ oipjouai TetTapa ety], xat Stoixooat tvjv ts iropLryjv tujv 

15 IlavaOyjvat^tov xat xov aYtova ttj^ (jtoootXY;? xat tov pfjivtxov dYtLva xal 
TijV iTTTcoSpotjLiav, xat tqv ireTTXov irotouvTat, xat tou? d|jL5popstc uotoovtai 1. 2 ({'euoeypa^fTjc L*, ut vid., v soprascr. L* 6 Xeyt] L 9 xd add. Beina- 

dakis, al. 10 navtac L {pTjol repi Tuiv SE^suobetiwv StaXeyofJiEVO?' "dcsi oi xai ypacpal Ttpo; (nEpl cod., corr. Meier) 
outcj;, u)V Tzapdoxa.fJii (uEptatacetc cod., corr. Nauck) tOetai, ^evias xal ScupoSevia^* ^ev/at (j.ev 
£av tn xatrjYopTjTai ^svos elvaf 5ojpci$evias oe lav -tU Suipa SiSou; drtCfUYij ttjv ^eviav. Harpocr. 
8. V. Stupo^evta: . . . xa\ 'AptstottX/j? S" ev tiq ""ASTjvaiwv iroXtteia rept ttov &£aii.0'i}etujv X^Y"*'' 
Ypa''fet tauTi' "ddi Sc -itai ypatpal rpo; autol»; uiv Ttapccataai? tfOetat, ^evta? xal Sujpo;£v(a;, czv 
xi; Stupa Sou; dT:o(fUYVj trjv auxccpavTbv". (Epitomen exscr. Suid.) — Ilarpccr. s. v. yjy:fj.ovia 

SixaatTjptou: akXai rpoi oX)i.ou; tujv dp)(dvtu>v iXay^dvovTo Stxai 'rtpo; Se tou; 

8ea[j.o9eTii; al ttjs cEvtac ts 7.a\ SwpoSevti; xal auxorpavTiac xol Stopujv xftl '^iuhz-^fpa^ffi^ 
xal Cppeto; xal ixoi/ziai xal pouXeiiasuj; xal oXXujv (Epitonien exscr. Suid.li et Phut.^, ex 
quo Et. genuin., unde Et. M. 418,^9). Lex. Bekk. quintum (BA 310,12) ot %)e ;(jio8etai 
eiaiJYOV Sevfa; xai auy.ocpavTi'a; xat Sojpuiv xat iLEySeyypacp^; xat u^p.-(o; xol j.«.otj(Etai xoi 
[JouXeuaeuj;. Ptiot.i^ = Suid.l s. v. i^jYe}j.ovta Siy.aaT7)picu: . . . ol i}ca{j.o&^tat auxoffavTta; 
xal otupujv xai uppeuj; (u^peiov codd.) xal ixotyeia; xai %uXeuae(o;. Hesycli. Su)p&|ev{a: to 
^7:1 iev(a (Eevfav cod.) (^y^xaXoufxevov dno^uvdv ouipa 3o'vTa. Poll. VIII 44 Sojpo^evta; oe, ei 
Ti; levia; xptv6(Aevo; SiLpa Sou; dr.ocpuyot. 

7 Lex. Bachm. p. 436,1 Bekk. dr.b aufApdXujv SixdCei: 'A9T)vatoi dno aufipdXujv ^SfxoCov 
toi; uTtTjxdot;. outuj; ' Api(izoxi\t]z. 

10 Schol. Ar. Vesp. 775 (V): &ea|Jio8^Trj;] . . . iXXto;. iTteiSrj &ea(j.o9^tai xal Scxotoc 
Ypo^lJ-fJ^oteu; xX7]pouat tou; oixoaTd; tou; t^; autrj; <puX^; ExoaTo;. — Poll. VIII 87 xal 
xotvij) (iev e-/ouatv (scil. ol ewea dp)rovTe;) e^ouafav i^avdTOu edv Tt; xoTtrj 07:01 }j.t] e;eaTt xot 
xXTjpouv otxoatd; xol d8Xo8cTa;, eva xoTd (fuXrjv cy.daTrjv. xal atpaTTjYOu; jreipotoveiv i^ 
dirdvtujv xol xaS^ exdOTTjv TipuTavefov iTrepioTdv ei Soy.el xaAo»; dp/etv gxaato; — tov 5' diro- 
jfeipotovT)9evTa xptvouatv — , xat tTtzdpyou; Suo xai cpuXdpyou; Scy.a y.at taSidpyou; Scxo. 

13 PoU. VIII 93 d9XofteTai Scxa (j.cv eiatv, el; xoid cpuXrjv, 6oxt(j:aai}cvTe; 5e dpyouatv 
Itt) tettapa in\ ttjj Staftervai td riavadVjVota, t^v tc (xouatxov xal tov Y^JtJ^vtxov xai ttjv 
lnno8po(j.tav. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LX 2— LXI 2 71 

{leia trj? pouX^?, xccl t6 eXaiov xois adXrjTaTc a7To§i8oo(Ji. ouXXeYeTai 2 
os t6 eXatov dito ttov [xopiuiv eiaTrpaTxsi Se tou? Ta )<u>pta xex-r^jievou; p. 29 
Iv oi^ al {xoptai s^alv 6 apj^tov, Tpi" rj}j.txoTuXta otTro to5 OTiXi/ou; exa^axou. 
rpoTepov o' iTxoiXei t6v xopirov \ ttoXi?" xai ei.' Tt? e^opiS^etev eXaiav jxoptov 
5 ■>] xaTa'S£iev, expivsv 7] ec^Apsiou 1:01700 ^00X15, xai ei [t]ou xaxaYVOtij, 
Oav[a]Tu> touTOV IC>3Hliouv. Ic ou 6e t6 IXaiov 6 t6 j^cuptov xeixxvjijievo? p.30 
diroTtvet, 6 {lev v6[xo? ecjTiv, rj 6s xpiai? xaxoXsXuxai. t6 8e eXa[tov] Ix 
Tou xTifjaaTo?, oux d7x6 Toiv axekzy^uiv iaxi Ttj iroXet. auXXe$a? ouv 8 
6 ap}((uv t6 io eau^xouj •jft^vofievov toi? Ta|j.iatc TrapaStSojcJtv d~; dxpo- 

10 TxoXtv, xai oux ecjTtv dvapr;vat rpoTopov ek ["Ap£]iov ira^ov, irptv av aTrav 
TOpa5t|) ToT? Tap.tat?. 01 8e Tajjitai tov [xev dXXov j(p6vov TTjpouatv ev 
dxpo7:6Xet, toT? Se riava&Tjvatoti; dirofjieTpouat Tot? dSXo&STat^, 01 6' dOXo- 
OeTai ToT? vtxoiat Toiv dYtovtaToiv. ecxt "Yap dOXa toT? [Jiev ttjv jiouatxrjv 
vtxcbatv dp^upta xat /puata, toT? oe ttjv suavoptav daTCtSs?, toT; 6s tov 

15 7U|jLVtx6v d^uiva xal ttjv tuTcoSpoixtav sXatov. 

LXI. xetpoTovouat 8e xal Tot? irp^s tov TxoXsfxov dpxdc OTrdaa?, axpa- 1 
TTjYou^ Ssxa, irpoTepov {x^v d<p' (IxdaTr^?) cpuXrj? eva, vuv 3' l^ dTrdvTtov 
xat Touxoui; oiaxdxxouat t^ yeipoxoviaj eva {xsv S7rl tou? oirXtTo?, 8; rjYsTTat 
Ttov otrXtTtov dv £ctu)at, ?va 8' e7xi ttjv yuipav, os cpuXdTTst, xdv TroXejxo? 

20 Iv T-fl X*"P? 7'^^''^°"' TxoXefxet outo?* 6uo 8' IttI t6v rietpaisa, t6v {xev sic 
TTjv Mouvt/iav, Tov 8' et; ttjv 'AxTr]v, 0" Tr^? cpuXax^ l7rt{xEXouvTat |xai| 
Tuiv Iv IletpaieT' eva 8' lui Tot? au{x{xopt'a?, 8s tou? ts Tpir^pdpxoo? xoto- 
Xeyet xai to? dvTiooaei? outoT? iroieT xat Ta; StaStxaata; auxoT? siadYSf 
Tou; 6' dXXous irp^; to Txapovxa Trpd^ixaxo EX7r£|X7xouatv, ertj^eipoxovta 2 

25 S' auxtov saxt xaxd ttjv ixpuTavetav exdaxr^v, ct ooxouatv xaXuis dpj(eiv 
xdv Ttvo d7ro)^etpoxovr]au>aiv, xpivouaiv ev tuj 6txaax7jpt'<^, xdv {xev dXtp, 
Ti{itoatv Ti xpvj TcaOsTv rj dTroTsTaat, ov 6' d^rocpuYio, irdXt^v] apye:, xupiot 

2 U t6] to 5(0 L, corr. Richards, al.; x6 5e eX. ojXX. Hicks, K-W 5 x(aTa)5tev L* 

corr. L* 6 eCrj[xtou L*, corr. L* 7. 8 azo tou xt. L*, e-x suprascr. L* 

11 7r(apa)5u) L 14 afiyupta x(at) -/p-jaa L, corr. H-L, S, dpifupa xai ypu3(i Rutber- 
ford; dpYuptov 7.0I ypuod K-W, B* IG xat forta.sse delendum est; sin aliter, iacuna 
aute haec verba statuenda est (sed cf. Poll. VIII S7) 17 Uxa] o(t) -xfai) L 
a'^<puX7jc L 18 OTrXetta? L 19 07:Xeix((ov) L, ut vid. 20 Yf^^itat L 
j:cXepiei] V^Yeixai K-W 21 fxouvuj^tav L cuXaxTj;] cpuXTjs L xat del. K-W 
22 (j'j[xp.op(a(:] fragmentum novum, sed minimum, huc attuli (p. 30 in L, vv. 12 — 16) 
tpirjpapyo; L*, corr. L* 24 npdyit.atct om. L*, suprascr. L* 26 aXXwi L* 
corr. L* 27 anottaat L aTro^fuyTj L 1 Schol. Soph. 00 701: 6 5^ 'AptaTot^XTjc xal toI; vtx/jaaat td IlavaS^^vata ^Xofow 
Tou ex (iopiu)v Ytvoixevou 5t'ooa9a( ^T^atv. 

16 Pollucis locus (VIII 87) supia appositas cst ad p. 70,10. 

16. 17 Harpocr. s. v. OTpoTrjYot: . . . ol ■/.a&' ^xootov ^vioutov j^eipotovouixevoi atpatTjYol 
oi/.o r^aav (1); fxadeiv eattv ex te tou ' firepeiSou xaT' AutoxX^oo; xot ix tt]; 'ASr^vaitov 7:0X1- 
tefac 'AptaTOTeXou;. (Epitomen e.xscr. Pbot. Suid.) 

22 Pbotii = Suid.i i?j7e[xovfa iixoaTT,ptoo: toi; dpj(ouatv ot> ndao; TtSatv lysito §(%«; 
E^adYctv, d)vXd . . . Tij) aTpoTijYip irepl tpiTjpap^fo; xol dvTi5<5ae(o;. 72 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LXI 2-7 

02 dcsiv oxoiv ri"^«>vtoci xoti OT^aai xov araxxouvia xat (sx)x[rJptjSai xat p.30 
iTCtpoXvjv £7:i(ja'X.Xctv oux £t'a»Oaa!. 6s iutpaXXitv. 

)(£ipoxovot>5t §£ xat Ta$[t]apxot>? oexa, £va t^? ^oXt,?; £xa'axTjs' ouxos 3 
8' Tj*^£txat xoiv cpuXsxfiiv xat Xo)(^a-jOi)C xa&t0xrjatv. 
5 5(£ipoxovoOai 81 xai tinra'p5(ou; Suo l£ arcfvxajv outot S' fiifotjivxat 4 

xwv tTTTrEfwv, ot£X6p.[£vot] tot? cpuXd? £ exa'x£{>o;* xupiot oe x<I)V auxaiv 
eJaiv tSvTr£p ot atpatyjfot xatd ttov orXituiv. ETrtj^ctpotovta oe ift^vsxai 
(xai) xouta>v. 

/ctpoxovouat 6c xat <puXa'p-/ou<; (F), £va x^c 'fuXT^c, xov yj-)fTja6{ji£vov 5 
10 (twv Ir.T^iiav) wa:r£p ot xactapxoi xtov OTrXixoiv. 

j(£tpoxovouat oe xat £t; At^p-vov r-K7rap}(ov, o; EirijieXsTxat xoiv 6 
Eirireajv taiv £V Ar^fjivtp, 

^etpotovouai os xat tafjtt'av tr^s Oapa^Xou xat 8tj(a xtjs to[uJ 7 
'A ji li. a> V ; . 1 Tov] Ttv L, ut vid.; corr. K-W, H-L x[7]]pu^at L, corr. Bl (edd. cett.) 

2 iTtipctXXeiv prius] SJttPaXeiv coni. Diels 7 etccv ujvnep] ojvTcep (etatv) L o:rXeiT(u>v) 
L. fragmenta duo nova huc attuli (p. 30 in L, vv. 21— 2G) yiveTat L 8 xai 
add. H-L, K-W, al. 9 t" add. Richards, al. 10 xtbv i;iT:e'«>v add. e Poll. VIII 94 
13 5tya] lectio non certa, sed cum vestigiis congrua; o . . a Wn, vu[v] BI neque 
TYJ; ToO omnino certa. tt]; super lituram scriptum est 8 Lexicon Bekk. quintum (BA 30G,12) Ta^iapj^ot tive; ebl -/at :roaoi: apyovTes 
^,you{>.£Vot Tuiv iroXitdiv xara cpuXrjV, yeipoTOVTjToi, t tov dpittfAOv, oh u^reTeTaxTo to TrXYjSo? 
r.aii cpuXrjV. 

5 Harpocr. s. v. tirTrapj^os: . . . XeyeTat oe 7:ap' 'A&Tjva(ot; iirTtapjfOs xal 6 Tuiv Itttt^wv 
apj(U)v. 6uo 5'' fjoav outot, -bs ATj[j.oa8evrjc Iv 6 «I^tXtTrTrtxuJv ^rjat /al ''AptaTOTeXYjS h \\0r,- 
vaifov 7roXtTe(<ji (Epitomen descr. Phot.n. Suid.v). Lex. Bekk. quint. (BA 266,26) tirTrapyoj: 
6 Tou iTrrixou apyu>v. f^aav Se iTrjrapyot 5uo ^you}>.evot tu>v iTTTrixuiv Tay[j.aTu>v. Lex. Patm. 
p. 16 ?7r7topyot: ol tou tTiTrtxou dtpyovTe;. fjaav ok ouo, TrevTe cpuXuiv exaaro; dntpieXoujAevo;. 
Phot. ?Tr7rapyot: 8uo fjoav, ot Tuiv i7nreu>v VjyouvTC SteXdfj.evot Tdi cpuXcts exa'Tepos dvd Tr^vTe. 
^ittjieXTjTal 5e eJai Tuiv i7:7reu>v xa^a^Trep ol ra^^apyot 5f/.a ovTe; et« ecp' exdaTT)? ^uXti? Tuiv 
67tXtTuiv. Poll. VIII 94 ifTrnapyoi Se 5uo i^ dTrdvTwv 'A9r)vaiu>v atpe&ivres ^TrifJteXouvTat Tuiv 
iroX^pitov. 

9 Harpocr. s. v. cpuXapyo?: . . . cpuXopyo'i; iattv 6 xard cpuXrjv exdaTTjv tou lirTrtxou dpycuv, 
i);tOTeTay{j.^vo; oe za) tirTcdpycij, («« 'ApiaTOT^Xrji dv t:q 'AOrjvaftov iroXiTe(a cprjaf (Epitomen 
exscr. Suid.ii gt [ex Photio] Etymolog. genuinum, unde Symeo et Et. M. 802,19). Poll. 
VIII 94 ot hk cpuXapyot 5exa, ef; dTro ^uX^c IxdaTrjs, Tuiv t7c;riu>v ^rpotaTavtai, xaOdTtep ol 
taSfapyot Tuiv 67rXiTuiv. 

13 Harpocr. s. v. TOjx/at: . . . dpyi^ xtc Ttap' 'A8r)va(ot; -^v ol TOfj.tat, 5cxa tov dptOfjiov. 
TrapoXofipdvouat 5' ouTot x6 xc dyaXfj.a t^; 'ASrjVd; xal Tds N^-ta; xoi tov dXXov xcSajjiov xal 
xd yjjqij.aza cvavTicv xri; ^ou?.^;, (u; cprjatv 'ApiaTOX^Xrj; h 'A87)va(u>v iroXtTefcjt. eiat o^ Ttve; 
xal Tuiv Tpii^piov Tafj.i'at, u>; 6 ouxo; cpiXdaocpc); cprjatv (Epitomen descr, Phot.m [ex quo 
Et. gen., uude Symeo et Et. M. 745,18] et Suid."). — Phot.i (descr. Et. gen., unde 
Symeo et Et. M.) == Suid. s. v. TOfitat: . . . efai 5^ xol dXXot Tafj.iat dpyovre; yetpoTovr)Tol 
inX Td; hpd; xol orj[j.oata; TptT^pct;, 6 [xev ^Trt ttjv IldpaXov, 6 6e ^Tti ttjv tou "Aixiaujvo;. 
cf. Poll. VIII 116 Tixjjio; ^<tdXouv tou; TOt; lepal; Tpti^peat XeiToupyouvTo;, dXXou; vj Tptrjpdpyou;. 
— Lex. Cantabr. 675,28 IldpaXo; xoi 2aXa[j.tv(a : touto; rd; TptTjpet; ctyov 5td Ttavro; Trpd; ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIDM LXII 1-LXUI 1 73 

LXII. cd os xXr^pcutal dpy^oil TTpoT£p.ov fisv rjaav at [ji£v [xeT evvea 1 
dp5(6vt(ov Ix tfj? cpoX9;c oXr^s xXTjpoufAevat, at 6' iv Or^ofsiq) xXrjpo6[xsvat p.30 
Si^rpoijlvTO ei; tou; SiijfAOD;* siretoT] S £Tra>Xouv ot 6^;i.oi, xat tautas Ix tf^^ 
cpoX^? 2Xr]? xXyjpoucjt irXriv pouXeutGv xai cppooptov touxou; 6' eiq touc 
5 5t5(xou? aTCOotooacjt. 

fjiiaDocpopouat 6s TrpoJtov 6 of^txo; tais {xsv aXXai? exxXr,a''at; opa/[j.rjv, 2 
t^ oe xupta evvsa (0^0X06;). Irsita td 6txaatr,pia tpsi? o[3oXo6;. stO' 
•^ PooXr) Ttevte opoXou;* toT^ bh Tpotaveuouatv £t? attr^atv 0^0X0^ Trpoati- 
Oetat [Sexa 7vpoatiO£vtat|. eTrett ei; attr^atv XafxPavouaiv evve' ap/ovte; 
10 tettapa? 6^0X00; exaato? xat Trapatpecpouci xf^puxa xai auXrjtf^v, sTreit 
apx<ov gk laXajxtva SpaxfJ-rjv tf,s fjfiepa?. aOXoOstat 6' sv Trpotavsim 
OciTTVouai tov ' Ex[aT]oapaiu)va {xfjva, otav tq td riavaOif^vaia, dpcausvoi 
dTco xfj; t£tpa'6o? latajxevoo. djxcptxtuovss et; Af^Xov opayfxf^v t^c f^fxepas 
exdatrj; ex Af^Xou (Xafxpdvooai). Xajxpdvooai 8e xai oaat dTCoatsXXovtai dpxal 
15 et? 2d(xov fj 2xupov 7) Afjfxvov f, "luppov ek aitr^aiv dp^upiov. 

d'p)^etv 8e tds [XiV xatd tcoXsixov dp/d? eceatt TrXsovdxtc, tu>v 6 2 
aXXtov oooejxtav, irXf/v PooXeoaai 8tc. 

LXIII. td os 5txaatf^pia [x]Xr,p[ou]a[iv] 0? d'p-/ovt£; xatd cpoXdc, 1 

6 TtpuiTov 6 Srjfxo;] fragmentura novum huc atluU (p. 30 iu L, vv. 28—34). 7Tf.a»Tov (sine 
}/iv) . . . fS'' sicut Uif: Cwcuv (j.op. 1, 640» 14 9 U-/,a TipoaTi^EVTai ex signo 1, i. e. 

oboli, male intellecto natum esse docet BL; sed in papyris aegyptiacis signum oboli — est. 
est potius scholium interpretantis quod decem prytauibus decem numerabautur oboli 
10 TETTapa;] fragraentum alium pa; hic, et in versu proximo [atjv babet 12 otnvooai L 

14 Xaixpavouat e seq. verbo supplendum esse videtur; contra BI., K-W^ (qui clausulam 
de athlothetis ut ab hoc loco alienam summovent) 18 ta hie) xa L 

tac dit£iY0'jaa; wiT7)peatac, ecp' aU xal Ta[i.tat ttvs; lyetpoTovoOvTo . . . ttj? t>.ev iJapaXou y.ai 
i;aXa(jLivia; iv Tp(TY) p.v7];j.ov£'jei 0o'jy.u8t57]S xai 'AptaTocpavTj? dv "Opvtacv. 'ApiaroTeAT,; oe 
'A|xpwuvid5a ("Apiopidoa cod., corr. Meier) xot flcfpaXov ot§£. 

18 Schol. Aristoph. Plut. 277 (RV): Iv Tai; 'A^Tjvats zoXXa f^v Stxaar/jpia, xai h 
Ttal (xev lo{xaCov -epi cpovtxdiv 7:payp.dTU)v, iv Ttai oe TCepi OT,fi.oTt-/div. e-/ta3Tov ce to-jtwv 
etvev ev Tt Ttuv aTOi-/etu>v tSt-AOv ovo[J.a, oTov ^v Tt TOJv 6t-xaaTTjpiu)v /.£yoij.evov a, opono; 
dXXo P, dXXo oe f, --tot ^ifj; t6 5 -xai to e ews tou a. oiv.n yap fjv of/aaTi^pta to TidvTa 
^v 'Ab-^vot;. -/ai zpo 8upOuv oe e-xdaToo 8txaaTT,ptou ly^ypaTiTo Jioppiiji pdjx;xaTt t6 aTot/aov 
«{> Tivi t6 Sf/aaTfjpiov tbvofxdCeTO. Saot 8e otaaaTot -^aav h 'A&^vat;, ixoaTo; -/.a&' exaaTov 
StxoaT^ptov ei/_e SeXTOv (sequentia om. R) TouTeaTt irtvdxtov, h w ^yY^YP^f*I^^^°^ V '° ovo[j.a 
a-jToij xot Tovi ot/.aaTTjpto-j. er/e oe -«cat pd^oov apta (leg. 6[x6/pouv) Tijl irtvaxio), y.ai h 
o-jT^ Tifj ^dpSt^j f^v t6 dvo[j.a (leg. YP^^fxjAa) tou St-xoaTTjpioo iTftfpaixit.i^oy. Sxs ouv aovepaive 
xatpo; Too StxdCetv, fjp/ovTO TtdvTe; ol Sf/oaTat ei; ttjv oYopdv xdxei -/Xi^poi); ejSaXXov, xai 
oaTi; [dv] dxXr)pov>TO xXfjpov £-/ovTa t6 o, diifjp/eTO et'; t6 o 6txoaTf,ptov, 6(j.otu>; et; t6 P xoi 
td d-fe?^;. [oTtT^p/eTO SJ] xoi ;rp(LTOv (X£V dSetxvue to? -x^uxt tou StxoaTr|p(o'j t6v xXfjpov 
ToO aTOf/eiou, 6 Ss xf^p-j; XotTiov iSiSoo o-jtoj t6 Titvdxtov auTOu xat pdpSov, cIto o'jtu>; 
ISi-xoCev. zl S^Tt; StxoaTT); eiar-et (xt, -/.Xrjpujaet; et? t6 otxoaTYjptov, -/aTTjYopeiTO xol ^Ct)- 
pitoiJTO Stacpopu);. 

Schol. Arist. Vesp. 775 (V): ... dXXu);. intio^q aea(xo»^Tai xol S^/oto; 6 Ypap-- 
(xoTso; -xXrjpoiJat tou; StxaaTo; toj; t^; o-jt^; cpuX^; exoaTo;. Schol. Ar. Plut. 277 (Junt.) 
. . . elta ol &£api.o8^Tat xoto cpvjXfjv exoaTo; xai Sexoto; 6 YpafAfxaTeu; ^xXfjpouv td YP^a.u.fxoTo 
pi^/pt TOU X. 74 ARISTOTELIS RES PUBLIOA ATHENIENSIUM LXTII 2-LXIV 1 

6 8s 'ipa\i.\iaxe<j<; toiv Osof;j.o[8eToiv xf^c] SexaxYj? (puX9;s. eiaoSoi oe eiatv 2 
e[ts] ta oiyc(a;[r;][jtc/ Sr/.^, |xia -c^ 'foXfj ixctaxrj, xo;l xXrjp[(JU-:rjpt]a erxoai, p.30 
6[6o x]^ ^^^-^ sxasTifj, xat xtptoTia exaxov, 6s/a xiQ <puX-(j Exa'aT^, xal 
stepa xii3a>ti[a, zig 3. e][ipaXXetai tSv Xa}(6vtu)v otxaattuv td rivaV.ia, xal 
5 uSpiat 8uo, xat paxtyjp''at TcapattOevtat xatd tyjv £['.'aooov] exaatr^v 
oaotTTsp ot otxaatai, xai paXavot zl^ trjv uSptav ejxpaKXovtat Taat tar? 
PaxtYjpiats, s7[Y]£"i'paT:tai 3' ev tai? (5aXavot; toiv atoiysuov d.Tzh tou evos- 
xatou, tou X |tpiaxoatou|, oaa-2p av ixiXK-q td otxaatr^pia TrXr^poiiyr^ac- 
o&at. 6tx7'^£tv 6' sceativ toT? uTisp X stTj •[•sYovoatv, oaoi autoiv piT] 3 

10 ocpct^Xouotv tij) 8r^[xoat'u) t^ attfiot eiotv. edv os ti[?] oixaCxi f^is jx/i sSeattv, 
svSstxvutai xai si? to oixaatr^piov etaa'^£t[at]* edv o' dXol 7tpoati(xa)[at]v 
auttu ot Sixaotai o tt dv oox^ d';ioi; etvat TraOciv r^ dizotsTaat. edv Se 
dp^opiou tijxriU'^, ost autov 6eo£a[i)at], eo)? av £xt£ia-{) to ts Tupotspov 
ocpXTjjxa d^ <o £V£oet)/i>7j xai o ti oJv aut(p 7rpoott|x-j^a(j t[6 otxjaatr^piov. 

15 £Yst 6' sxaatos oixactri^ to 7:iva'xtov ructvov, £7tf|'£Ypa(x[x£vov to ovojxa to 4 
eautou TratpoOoV xai tou orjjxou xal -^^pdjxfxa Sv tuiv cJtotj(.£i'wv [xexpi t^o5 
X' v£V£[xYjvtat fdp xatd ouXds 8exa pLspv] o! Sixaotat', uapaTcXTjatoDC laot 
Iv exa'at(i) ttr Ypa';x[|xa]ti. ETreiodv 6= 6 OsatxoOstr^? eTrtxXTjpcLo^ td 5 
"(pa'[x[xata a SsT irpoaTrapatiOEaOat toTij oixaar/jpiot?, eiieOr^xe cpspwv 6 

20 UTCTjpet/i; £« exaat[ov] to oix[a]at>jpiov to Ypd,a[xa to Xa-/ov. | 

LXIV. td 63 [xip<i)]tta td 0£[x]a x[£Ttai e]v t[<p £(i.]T:poa05v [t]fj? p. 31 
e?o66ou [x^aO' exdctr^v t/jv <puX-/jv s-tve^-jp^aTrtai 8' eir' auttov td oto[t])(£Ta 1 
[xs/pt [tou] X. E[7r]£i5dv o' ijxpdXtoOtv ot oixaatai t[d] 7rtv[a']xia st'; to 

4 ei5 a suppl. Bl; U-aol of; (vel ei; a) eg() a&tea, ai., sed illud ot sensui et spatio magis 
aptum est 6 pa/.-rjpia L G oudotzEp L etoai L*, coir. L* 7 ^YYeypar:- 

Ttti] fragmenta duo huc attuli (p. 30 in L, vv. 42—52) litteras duo vel tres in singuljs 
versibus continentia. eiXYeYp- L'% ut vid., v suprascr. L"* 7. 8 evSexaxoyxptaxoaTou 

L*, Tpiaxoarou del. et tou X •Tptaxoaxoo* suprascr. L* (to-j /. quidem recte, TptaxoSTou 
autem pravam interpretationem tou X) 8 fiv] eav L 9 taot L*, corr. L* 

11 aXo) L 12 artOTtaat L 13 er.Ttar) L 14 iipoaTijx7]ar) L 

18 e7ri>tXT]pu)aTj L 20 ujrepeTTj? L*, corr. L* 21 ta ok'] hic incipit volumen 

quartum, et opus resumit scriba tertius (L^). de suprasciipto A, quod dispexit Wn, 
nullum vestigium video; neque omnino suporest margo superior. in marg. sinistra est 
aliquid quod A esse potest, sed valde dubium est, iVagmentum uovum (v. praef.) quiuque 
priorum versuum cum ceteris nunc composui -/tPioTeta L -/etTat suppl. Iv-W 

22 taooou L ttjV om. L*, suprascr. L-'' o' err aottov L*, oe Travxwv L* 

axot- L*, corr. L? 23 S' IjxpaXtuGiv] ^aptuatv L*, corr. L^ 

15 Scbol. Ar. Plut. 277 flnnt): ep/£Tat lY.as-oi et; t6 (otxaaTi^piov) :rtvd-/iov lj((uv ^Ttt- 
yE-)fj>a(x|j.evov x6 ovo|Aa a-jTOJ [-/.ai] TcaxpoSev -/.al tou ^ixou xal ypa'[x[j.a ev xt fx^"/pt tou x, 8td 
TO jiaXat OExa cpuXa; etvat ''Ayv^vrjatVj SnrjprjvTO yap -/aTct 'fuXa;. tlxa ot StajxoSexai /aTa cpwX/^v 
S/aaTOi y.al os/aTo; o yfja(j.;j.aTebs ^/Xi^pouv -i ypafxjxaTa (^■^/pi toO v.. Et. gen. ex Pbotio 
(usque ad tpuXr;; descr. Sj'ra.) /akwi-i 7:tvd-/iov: o zl'lo'» ot 6t-/a3Tat Trpoi tas -/XT^ptuacti ejrov 
t6 ovo(xa Tou Of/aaTOu r.axpodev xal oi^(xou -/al (-/al om. Et. gen., hab. Symeo) ttjc ^u?v^c. 
''ApiaTOTiXT^s {a.^, id est 'ApiaTapyo; cod. Flor., corr. Wilarnowitz) jrj^rvov. Hesych. yaX-/o5v 
TTtvdxtov: 'A&rjvaloi eI/ov e-/aaTOs invdxtov T:u;tvov dTttyeypa^xftevov t6 ovo{ia [tou] auTOU xal 
To5 8^(xou 7:aTp()9ev. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATDENIENSIUM LXIV 1—5 75 

xiPtoTt[oy] e'f o5 dv '^j £7r'.[-i'£Ypa];jL!J.c'vov -o ypmVLm-^'] ~^^ °'-^'^^ ott[s]p eTi[l p.3I 
x(p 7r]ivaxM;> eaxiv a[ut](p xtov aToi^^st^tu^v, -oxe] aeiaavTO? too 6[t:7]]p£tou 

fXxSl 6 [0£aiJ.o]l)£T-/); £? £Xaa[T]0U TOU Xlj3cDTto[u TClv]a'xiOV £V. 0UT0[c] 2 

oe xa).£tTa( £p[7xv^xt]tj;, xat kii.-r^-^wai xa Tttvaxta [Ta £x to](j xiiStoTiou £t» 

5 TViv xccvovioa [io rj? to a]uT6 Ypa'[xu.a STtsaTiv oTrep i-\ tou [xtP(oTi'o]u. 

[xXyjpouTat S"] outoc, Tvot ixq a£t 6 auTOC £p.7T[rjvutov] xaxoupY(j. £tat 6s 

XOVOVtOS? [ttEVTS k]v £xa'aT(p Toiv x).T|p(OTrjpCu>V, o[TaV OsJ £[l^a>.^j TOUJ 'i 

xtSpou?, 6 apyujv ttjv '^uXrjv x>//;p[oi xa-cc x]Xr^p(OTr;ptov. ciat oh xu^oi 
)<a[Xxor, (i.£JXav£; xal Xsuxoi* oaou; o av os[7) XayEiv] otxaaTd;, ToaouTot 

10 eu.pdXXov[Tat Xejuxot, xaTa -£vt£ rtvdxta sr^, oi os [jj.c'X]avs? t6v auTov 
tpoTTOv. iTi£t8av o' ^[;£X"(j] tou? xu^ou?, xaXsi tou; elkY/oxa^ 6 x[^pu$]' 
d-dp-/ei 5£ xat 6 £u.T:r^xTrjC £i^ t6v [dptOpoJv. 6 Se xXtji>£U xat uTca- 4 

x[ou]5as sX[x]it [pdXavo]v ex xr^^ uSpta^, xat opsca? auT7;[v, dv(o £X]<uv 
i6 -(pdp^a, o^st^^xvuaiv Trpoi^Tov pev] T(p apy^ovTt Ttp £cp£ar/)xoTt' 6 oe 

15 dpy(o[v £"i:£to]dv lorj supdXX£t t6 Trtvdxtov a[u]Tc[u zh t6 x]'.p(oTtov, ottou 
av q iTTtYeYpap^pLsvJov t6 aut6 aTOt^Eiov OT:£p £v r^ PaX[dvtp, tjv £t; otov 
av Xd/g efai^TQ xai |j.7j £''; [oto]v av PouXrjTat, (Jtr^oe tq auva7a7etv [et;] 
StxaaTT^ptQv ou? av pouXTjTai tic. Tta^pdxetjTat oe Ttp dp}(cvTt xtPtoTta 5 

1 oizep] suprascr. L^; L* fortasse amp (ita Wiij sed dubium est) 2 Kivaxt(o L 

a6T«S Bl.; a[ut]u) L, ut vid. 4 £v[:T7jxt]T^; et EVTrrjYVjat L xd ex tou Haussoul- 

lier, al. 5 xaviuvtoa L*, corr. L^ (item v. 7) ^f' f^i Ilaussouilier, al. xi^uitto'j 

HaussouUier, al. 6 xXr]f,ouTat o' om. L*, suprascr. L^, ut vid.; nam ante lacunam sunt 

vestigia litterae, quae potest x esse (ita Wn), potest etiam alia esse. o' compeudii ductum 
extTemum, quem vidit Bl., non video. TtXTjpoutat o' coui. K-W £;j.7TrjYvJ(ov K-W; 

evjt- L xa-xoupY^ L 7 irtvTe Bl. (nam sunt duo xXrjpojTVjpta); liv.(x cett. 

Exaatiu L otav 5e spatio magis aptum (si oe scriptum fuerit, non 6') quam e~etodv 

o'; 0, quod legit Wn, miuime certum est ev^aXrj L 7. 8 tou« x'j.3ou; om. L*, 

suprascr. L^ 8 xaxd Bl; ei; to K-W; o in papyro noa exstat 9 Xajrelv H-L, 

Haussoullier 10 evPaX- L 11 £?e/.7j Haussoullier x^qpu? Bl* 12 ev:rr^xtT)? L 

dpi9(x?5v BP; de priraa iittera fere nihil exstat 12. 13 unaxo^jaa?] lectio minime certa, 

sed cum vestigiis plerumqne congrua; uwax- L*, ut vid., corr. TA uTraxousa; dubitanter BP 
13 opoejac L, ut vid. dvco extuv] dv^yiuv Sandys, al., sed illud fortasse spatio 

magis aptum 14 toi> L (bis) 15 iTteioiv Papabasileus, aL torj L 

evpaXXei L outou et? to K-W xiiJtuoiov L*, corr. L* ott ante otiou 

L*, corr. L^ 16 dv] rjv L*, ut vid., corr. L^ t) L auroj L 

t7j L Tv' Haussoullier 17 Xa/rjetaecr) L oiov K-W paXrjxat L*, 

corr. L' •^j] et; L*, corr. L^ dz H-L, Bl, spatio magis aptum quam eis t6 

18 uapdxeixat Haussoullier, K-W tto L xt^tu-uiov L*, corr. L^ 4 Hesych. ^jx-Tjxr/js: 6 xd Sixa^Tixd YP^tjJ-jxattota (Ypd|J.{JLata otd cod., corr. Musurus) 
itapd Tou deopLoSetou (OeajjLopopou cod.) Xau.Sdvojv 'jTajpst^jC xal Trrjaoiov et; xavovtoa (xaveu- 
vioa cod., corr, lunius). Glossa Lexici Beltk. quinti (BA 258,21) sjj.7:7;.xr7js: 6 &£3|j.o{)etrj{ 
redit ad Aristotelis verba male intellecta. contra quae Lex. Sabb. s. v. efXTT/jxtrj; p. 19,6 
cx Cassio Longino affert, ad Aristotdem vix pertinent. 

7 et 10 Scbol. Arist. Plut. 277 (RV Junt.): 7:apd tosc 'ASTjvaiot; Sexa f^aav tfuXaf. 
l9o; C'jv diTO Traadiv tuiv '.puXujv Stxaatd; xaOfC^iv. eka d;i6 |jh5; exdaTrj; ^XijApavov dvopoc 
TievTe to'jC e7TiaTj|j.otipouc xai jrdXtv ix tiov ;:evTe evo tov xXr^ptp Xa/ovro Inotouv SixdCetv. 
cf. SehoL Ar. Plut. 972. 76 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LXIV 5— LXV 2 

osairsp [av [xJsUtq xa Stxaarxr^pia 7rXrjp«>8y](j£ai>a[t, e^^ojvxa axoixetov 
|y.aaiov o-nsp av [fj to] tou Sixa-jxr^ptou £xa'a|[Tou] etX/jyo;. p. 32 

LXV. auT[o; 6s Ss^a]? TraAtv t^oI uJtttjpstto £ta=[p)^£Tat, svto? uh]v xr^^ 1 
•/[t^-yxX^t^joo?. 6 oe uTrr^psTr^? [otoojaiv auT](M paxTr^ptav [6]p.(>)(p(ov T(i> 
5 otxaaT[-/]pt(») ou To] auTo [Yp]a'[i.[jLa e[aTtv oJTrsp sv x-q paAa'vw, Tv^a 
ava7]xatov fj auTt» [s^taeXi^eTv si? o sTky]yz [Btxaajxrjptov iav ^ap [e]lq 
hzpov zl[rsi]Xm], ^;£[X£YX£Ta]t utto too xpil)[irj,[T:]rj; [t]r^^ PaxTr^pia?. 
Tot[; -,'ap 6t]xaaTrjptotj 7p(I»[[x]a iT:i-(i^p<nT:xa\. [£xa'at](j> sTrt t(j) a9rj[x]t'axa> 2 
t^C eia[68o]u. 6 S[£ Xap(}j]v Trjv paxtyjpt^a^v paotCsi £t[; t]o otxaa[Tr;ptov] 1 oa-zv L; (ieletum esse v dicit BI, sed uoa video p.eXXT) L vts; L*, a 
supiascr. L^: l^ovxa Haussoullier, al. post cfTOtxeiov, v scr. et del. L 

2 ig t6] ^ iiti Bl, ^ (spatio non satis) K-W, al. 3 out] u (et fortasse a), a L* 
male scriptum, rescr. L* mox 8t . . vot . t[...] Wn. sed dubia haec 3. 4 xiyx^.ioo; 
(x . v/X- L) coni. Diels, idemque Ivto? iiuv; fort. elt' ^[vto? zhipysx]ai oio(oa!v «utuI 
K-W ouoj(p£v L*, corr. L* t«> L 5 icp' ou t6 oi)t6 B1, spatio nimium, nisi 
superscriptum fuerit aliquid o;:ep om. L*, ut vid., suprascr. L-^ ttj L 

6 dvoyxatov K-W; xatov cura vestigiis satis congruit tjv L, corr. K-W 

7 efcJsXaY)] efi^ti;)] BI, K-W (spatio noa satis, nisi etaeirji legitur), sed videtur X esse 
^^£>iY/eTat K-W , 8 sqq. suppl. e schol. Ar. (v. testim.) 8 StxocTrjpa? L*, ut vid., 
corr. L' X?^M schol. Ar.; yptopiaTa L itf £xa'aT(p schol. Ar., sed non 
capit spatium -zoi L 9 taooo-j L tt) poxTTjpta L 

4 Lex. Bekk. quintum (BA 220,17) ^a-/.xripla: 6(x()ypco[jL0t toic 5txaaTT)piots eotoovTo 
paxTT^ptot, iva 6 Xopdjv oiou otj ^^pdufxaTOs poxTTjptav ef; t6 6>j.dyp(op.ov eiajX&Yj (etaeXiloi cod.) 
5txaaTi)ptov xal (i.t] et; etepov TrXovaTot ota t6 TioXXa elvoi Td StxaaTi^pta. Lexicon Bekk, 
quartum (BA 185,4) [BaxTrjpta xal aojj.jBoXov : pa^oov xaTstpv r/t StxaCo^^te; v.al aijj^oXov 
£Xa[i.pavov dvTt§iodvT£S oid t6 xop.taaa&at t6v (t6v Marc, t6 Coisl.) Tptou^oXov. Eadem glossa 
paullo plenior est apud Suid.i. paxtr^pta xal a-jfjipoXov: ol XaydvTes oixdCetv ^Xdp.povov 
7:apd Tojv oT)p.oat(ov uTtrjpeTtJuv a'j|j.poXov xal paxTrjpfav vtai outtos iStxaCov. tyjv ypdav oj 
Ofxotav £t/_£ Tri i3a-/.TT)pt'a t6 otxaaTi^ptov. t6 p.£VTOi a'jp.poXov fJteTd ttjv xptatv dTioStSdvTes 
exofxt^ovTO TptiopoXov oirep xol 8txoaTtx6v Y^yovev (an gXeyov ?) item in Lexico Patmensi 
p. 144 Sakk. paxTrjpta: pdpoo? 6}j.d-/pou; to7 6ty.aa-/]pti.) tjv ^Xdijpave auijj^oXov tt)j x^'P°" 
lovta? 6 otxdCeiv Xaytov. Schol. Arist. Vesp. 1110 (V) eotSovTo bk xai paxTrjptat toT; 5f/.a- 
OTat; 6{Ad/poot TOti 6txaaTT,piots, oitou sxdaTOu; ^iaeXOdvTaj StxdCetv eoet, iva t6v Sia[j.ap- 
TdvovTo «TieXiY^^j t6 yp(o[jLa. 

8 Schol. Ari.stoph. Plut. 278 (om. RV0) -epl tou T:apaot5o[j.^vou TOt; eiatouatv eic 
t6 otxoaTT^ptov au(j.pdXou 'AptOTOTeXr^; Iv T/]"AbTjva((ov roXtTeia outcu Ypd'f.£f ''Tots y^P 8t7.a- 
aTT^ptots /p<ojJ.o entytypa-Tat [ecp"] exdaTtij Itci Tto a'frj-/.taxtij ttj? ebdoou. 6 oe Xa[i(i>v ttjv 
PaxTTypiav paStCet £t; otxoaTTjpiov t6 6[j.d/pouv (j.£v T-rJ paxTT,pt'a, e/ov oe t6 outo Ypd(J}Ja, 
6<x£p iv ttJ Pa}.dvqj. ezetodv oe eta^Xi)-/), TrapaXofjpdvet au{j.poXov OT((j.oat'a Tropd tou ctXr^/dTOi; 
TouTT)v TT)v dp/T)v," — Schol. Arist. Plut. 277 (0 Junt.) Tots Xa/ouat otxdaot eiaeXSouatv 
exdaT(o aufjpoXov o(5oTat OT,(7.datov -apd ttjS e;:i touto) etXrj/utoi dp-/T);, 'v' ol ^?tdvTe; xol 
TouTo rpoacfepovtcs ?.a(j.pdvot£v t6v 0txaaTtx6v [j.ia9dv. — Schol. Arist. Plut. 277 (Junt.) 
Sexa otxaar/^pta /jaav Tiop' 'AbTjvotots, t6 (j.ev cpdvou, t6 6e (j.oi/e''a;, t6 oe ST^pou Tivds* 
O'ja(ov 5e xat ocxa cpuXtov d^eXcYovTO i^ exdaTT); cpuXfj; evo dvopa xat etaTTOv o.jtou; et; to 
TOta-jTo StxoOTTjpia xptTa; elvof hXtjv eypocpov TrpdTepov to Ttiiv dv5p(ov ivd(j.0Ta xot xXiQpou 
Ytvojj.^vou 6 [jev d; touto 6 51 ei; ^Xttvo otxdCetv £XdY/av£v. l5i6ou oi 6 xf;pu$ o.jtoT; ^dpSov 
T)Ti; r^v o-jfiPoXov tou otxdCeiv, tva £zaaTo; xo^ saTrepov djrootoou; TuJ 7rp'JTdvet r/jv pdpoov 
Tpiio^oXov Xop.^dvT) [jttailov Tf^; 5f/.da£to;. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSirM LXV 2-LXVII 77 

To ouo-^poiv jj£V T^ ^axT^TjpQa sxE*^^ ^^ ']^ °^'^~^ TPC^J^jJ^'^ ^'^sp ^v [t]^ p.32 
pC(Xav[(i)]. £i:c[i6av 0' stcJ^sXOTg, rapaXaapofvst cjii^fAov OTj^fioata] 7:5tpa 
TO'j £f/.r,[y6] ro; TayT7][v] tyjv «[pj^vjv. sjrra Tr^v te [3]aAav[ov] xat Trjv 3 

Pax-Tjpiav (s.yovTS? xaSiCouctv) [ev tu5 o]txacfT7jpt(p toutg^v] {zov) TpoJtov 
6 £[i]asX[yjX'ji)6]-£S' Totc 5' otTroXa^^^avoua^tv] diroStS^oactv] ot ijjnrr^xTai Ta 
irivaxta. 0? oe u7r7j[psTai] 01 or^uoatot d-[6] ttj? cpuXr^s £xa'aT7jc T:[apaot]86aatv 4 
Tot x[t]3a)Tia, sv i-Ki t6 Stxo[ar>jp]tov IxaaTov, i[v] u) IvsaTtv Ta oy6;jiaT[a 
TTj?] (puX^c Tot ovTa £v £xa!aT(p twv otxaa[Tr,pi](DV. TrapaotSoaat Ss tou 
£iXr;X°[^'] '^'^["]^ [d7:o]6t86vai toT? otxaaraic ev exdarto Ttp otxa[aT7jpt](p 

10 dptOfjitp [-d nvdxta^ [o]-(o? Ix to'jtcov [x]aXouvT£? d-o[6t]6{uat tov jxi386v. 

LXVL i;:£todv 5c rdvTa T:Xr,[p]/j -5 td oixaaTTjpia, TiGsTat Iv Ttp 1 
TrptoTtp [TJuiv 6txaaTvjp[i]«)[v] p xXr^ptoTTjpta xal xuj3ot /aXxoT, ev otc STrt- 
"fSYpaTrTai Ta 5([p]toii.aTa Toiv [6i]x[aa]Trjpta>v, xat £T£poi x'j[j3o]t iv ots 
Io[t'.]v tu)V dp[j(u)]v Ta [6]v6[}x]aTa £7aY£[7]paii«ieya. Xa)^6vTe; [6^] ruiv 

15 0£a[;a]o9£Tu)v 6'jo X^P^'^ £xaTepu)V too? xu[p]o[us i;i]|3a'XXouaiv, 6 ijiev Ta 
)(p(t>;ia-a c[i$ to iv] xX[rjp]a)TVjptov, 6 Ss Tuiv apy^ihv Ta 6v[6]uaTa [s^? 
To] £T[epo]v 7j 5' 5v 7:[p]tdTry Xdj(io Ttov dp)(u)v, a[o]T[rj d]vaYopeu£Tai 
67:0 Tou xr^puxo? [o]-t -/pTjae^Ta]! [T](p 7:[p](oT(p | [X]aj(6vTt [6]txa[aT/^piu), p. 33 
■fj Se 6euTe]p[a T(p] 6soT£pfp xat oi)[aauT(o$ Totc dXXoi?, f]va [u.rjo]eu''o irpo- 

20 £t6[7j T''vt ouTtJav /pTjaerat], dXX' [oio^v dv Xd[yJ(j ixda^Tr^, TouTtp ypijaryTat. I oirep schol. Ar. ; 0' L 1. 2 tt) jSaXavu) L 2 -sXSr] L suvpoXov L 

3 tl-zT.] ira L, cum vestigio praecedentis e. tum t (male scriptum, quod rescr. L*), non 
at, ut Wn, Bl 4 super Sf/.aaTTjpfip nihil scriptum video (Wn) uisi fortasse in 

fine una duaeve litterae fuerint, quae per se locum sanare nequeant 5 sJoeXrj- 

Xu8(Jt£; Wd, K-W' ir.olihoaca Bl efATTcpT^xTai L, ut vid. (ita Wn) 

6 ■jnTjpjTai Bl orjjioaicc L*, corr. L*? Tr[apa6t]o(uaaiv L*, corr. L^ 

7 8txa[aTr,p]iv L*, snprascr. L* S xaaTTjpuov suprascr. L^, sed, ut vid., super 
idem vocabulum male scriptum 7:ap«oto<oa5t L*. corr. L' 9 Tauta] ita ut 
vid. L, sed lectio non certa: to raXiv SiS. Wn, xor.rjy otSovat K-W\ a~ooi5, Bl, utn>ffi(|ue 
spatio non satis sxaario (cnale scriptum, rescr. L^) t(o otxaair^ptu) opi8fi.(o L 

10 xd r'.vaxta seclusi; fortasse legendum dpt!}ft({j -^vte, cf. p. 78,8 a>{ L% ut vid.; 

ot: fortasse suprascr. L* xaXoiivTe?] ita L, ut vid., (gxot:ouvt£; Wn, sed axoTr videre 

nequeo); ministri tabelJas iudicum accipiunt, unde finitis laboribus iudicem quemque 
nominatim vocant, mercedemqiie ei reddunt aro safis clare L, ert Wn 

II jrXi^pr/ recte coniecit Photiades r, Ta L (tj satis roale scriptum) non xaTa 

11. 12 Tio rptoTto L 12 yaXoot L*, ut vid., corr. L^ 13. 14 /p(ouaTa . . . ir.i- 

Yeypaixfi^va restit. Bl- 1.3 ouo om. L*, suprascr. snper /(ope; L*- (ut vidit Wn 

quod super &eTtov scripfum est videtur potius %t esse quam 8uo, ut putat Vfn; noa 
tamen certum est) exarepouc L*, tov (non ijlev, ut dicit Wn) suprascr. L*; kxd- 

Tepoc K-W^ 15. 16 T'i ypwixa-za . . 6v(i(i.aTa] haec cum vestigiis apte congruunt; 

Jacuna in papyro, qualem ostendit Wn t6[v xu]^ov legen?, non exstat IC t[k] 

t[o] ev Wn; equidem non certo discerno IG. 17 ef; to sTipov] eT suprascr. L', 

cetera mutila 17 Xa/T) L 18 oti K-W' tiiT] ante rpto, u» conspi- 

citur, sed erasum; est aliquid suprascriptum, quod legere nequeo. rp(oT(o legi potest, non 
tamen certo; tt . wttj Wn 6txa{;tr(p((j)] ixa non certa suiit, sed vestigiis apta; tjStj 

duhifanter Wu: otxa5Tr,pf(p restit. Bl 19 o[3t{o tat; Xotirafs] Bl; (o an in papyro 

sit, incertum, sed videtur potius (o esse 19. 20 Trpoeio^Q . . . (Laiv (p. 78,1) restit, Bl 78 ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LXVI 2-LXVII 2 

£T:5]ioa[v 8' eX]9«)3tv xat v^svsfxTrjusvoi ecp' e/asTov tu]ciiv [oi otza]cfxat', tj 2 
ap/T] 7j [lcpsair/jxuta iv t](i) o[ixaa]T75pi'fo 5xa'aT(|) [eXxct £$ Exa'aTou xoG] p.33 
xiP[u)]ti'ou 7riva'xtov [Iv, fva ^svtovTai Slxa], zU [ki e]zaaTrj€ t^s cpo^Xr^c, 
xal TauTa Ta Tctva'x]ta [sti;] iTspov xevrjv /[tPtoTtov £[jiPa7.Xst, xat] tou^tcov 
5 i] TOUs irpfoTou? }^a[)^6vTac xXr^poT, a p.£v] £n-["t to u]8(op, TSTTapac 6s 
[(xXXou? £7rt Ta^ ^r^]'^oii?, [rva] [XTjoetj zapaa/.£[ua'Crj]t [li-rjTe] tov e[7rl 
To] uScop fir^Te xohlj; eTzl zjaq ^ri^foojc, ,ar^[o£. yQ^^vt]zai irspi TauT[a 
ya]xoup[-f/3fx]a uyjo[£]v. ot 8e ctuoXa)^6vT[es T:]£VTe K[ap]a tout[«>]v 3 

ttiroXa,apa'voua[i t6 7t]p6Y[paiji|x]a xaOoTt tov if.toOov X[Tj4">]vT[ai], xoi ottou 

10 £x[a]aTai ai cpuXai £v a[uT(p] tu) Six[a]aTyjptti), i[T:]£iO(zv otxaa(uai[v, 
^TTO)?] SiaaTCtvTe? fxa[aTo]t xaT 8X1700; [Xap](oat, xa[l] [irj TToXXo[t] d<; 
TauTo auY"/Xe[taOevTe? aX]XTjXotc ivoyXSi[oi]v. 

LXVII. xauTa 8e 7:oiYja[avTe; e?]axaXouat touc d^S)vaL<;, oxav \ikv xa 1 
f8ta [8i]xaCu>ai, tou? iSiooc, Ttp ap'{){ji(p 8 [l]£ [exa]aT(ov [t]5v oixSv 

15 t[o>]v Ix tou v6[xo[u], x[a]t o[to]jxvu[ouat]v ol avTi8txoi ek auxo to 
7rpaY(x[a] ipetv [oTav] oe Tot 6[rJ(x6aia, tou? 8r|jxooio[u]c, xai ev[a jxovov 
i]x6ixa'Couct. e^ai 6e xX£'];u8[pat] auX[iaxous] £)(oua[at (xt]xpou?, d<; S.<; 2 
t6 uo[a>]p i'(y^i[ouai, 7rp6]c 8 oet [X]e-|f£tv tA? otxa?. 8i8[oT]ai (pi) 
8£xa[)^ou; T]at; uTrlp TrsvTaxto/iXia?, xat Tpf)([o]uc Ttp 8[eoT£p(t>] Xo^-ytp], 

20 kTzmyoo; hh. Taic jx£)(pi 7r£v[Ta]x[i]o)([tXi'](ov xai 8i)(ous, [Trevjra^^ou? 5^ I StxaffTafj -totai Wn, unde [{St]totcti Bl ; littera ante rat potest ta csse, sed cf. a \n 
V. 9 (fi.to9ov) et alibi 2 icpeaTTjxoIa K-W t(o [otxaaJtTjpito L 6ixaoTi)pi(p 
. . . Ijx^a^XXet (4) restit. Bl. 4. 5 xoX TOjTtov e] tout(ov o^ K-W, B1, quod nimis 
in fine versus habet 6 Xa)^o'vTa; xXijpoc] fitciTtXTjpoI K-W, Bl, sed Xa vicietur habere 
L, non S (Wn, Bl) 6 oXkoui ij:i Tcti 'i>Ti'^o\Ji restit. Bl TtapacxeuaCia Wn, 
lacunae vix satis; axe et t non omnino certa sunt fxrjTe . . . 617^00? (7) Wn 

7 Tou«] Tou L 8 fXTjoev] fragmentum cum litteris finalibus vv. 15—20 huius pag. in 

papyro et initiis vv. 18—20 sequentis huc attuli 9 jtp^jypafxjxa etiam BI^; leetio non 

certa; lineola quae supra y cernitur, si revera ali<iuid est, ad litteras tres vel plures pertinet, 
non y solum. de symbolo iam ante (p. 77,2) accepto hic agi non potest X:^<j;ovTai] lectio 

dubia; Xa . . . . avovTt . L, sed suprascriptum est aliquid velut lat vel ti. fortasse scriptum 
fuit XafxPavovTttt, a correctore vero X7]'|/ovTat h tijj f>.^pet otcoo (Photiades) cum 

reliiquiis non congruit 10 a{>Tij>] a satis clare legitur Toa SixaaTTjptto L 

II ante xaT scriptum est 8ta sed deietum oXtyou; L*, yo^"»?] supra rescr. L'' 
«oai v.a satis clare leguntur 12 touto L, corr. Bl auYxXeto8evTe; (iXX^Xoi;] 
spatio nimium; aliquid suprascriptum esse videtur ouvxX- L 13.14 TrotrjoavTec 
. . .• 5txoC(oot restit. BI U rto aptSfxto L 6 £$] ita L, ut vid.; [S; S.]w ^ Bl, 
sed VTj non video exaartov Bl 15 otofxvuouotv Wn (-oviat Bl, sed at in 
capite litterae t ab hoc scriba plerumque ligatae sunt, cf. v. 19 huius pag. in papyro) 
IG ^pelv Wn, lectio non omnino certa oTav Bl xat (si verum) forma compressa 
scriptum est 17 oOXfo/oo; . . . oux eoti (p. 79,2)] pleraque et legit et restit. Wn; in 
sinistra parte paginae umbrae tantum litterarum manent fxixpou; Sakellarios 

18 ev)(e- L Xiyeiv] Xetou L*, ut vid., corr. L^ ante to; aiiquid scriptum est, 

fortasse x(at) 19 unep bis scr. L*, corr. L^ TrevTaxta^i^tXtac om. L*, suprascr. 

L*' ; 8pa-/f»ac (quod dat Wn) non vldeo (cf. p. 58,8) t(o L; tum S conspicitur 

(e:: . . . Wn, GoTepov K-W^) ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSICM LXVII 2—5 79 

Ta[r?] ^v[t^]s [ct] xat Sixou;, sSayou? 6e -ccr; oia5ix[a(j]c'[c]i^, (rdq) [GoT^epov 
X670? oox e0[xiv ou]o2i[?. 6] 0' l[cp' 5o]'op [!^t]^[/J<"^ emXa^ipavsi | 3 
t6v «[oXtaxov otav ^'^^cpistxa T;] vojjlov 'q (lajj^Tuptav 7) aiS(i.poXov 6 p. 34 
7pap.ti]aTsb? dvaYi^ywcuaxetv [xeaXy]* orav 6s] -fl [1:^0?] 6tap.£!Ae-:pr^[w.£V7jv ttjv 
5 fi(j.epa]v 6 [4*,'ttiv, Tot]^ oe oux i7riXaup[a'vei auxov, aXXa oi'6oTa]i to [i(Jo]v 
uotop -(i) T£ xa^T/jYopouvTt xal T<p d7ro]XoY[ot)]x]ev«). 5iap.eT[perTat 8a 4 

:cpos' xac "^^[Ji^s^pa^? '^0]'^ rioatoeSvo? [(avjvo; ]apo . . . vtwi 

j(p(ovT[at ]ta[. . jTEVTatc Ta xXi[ 

ctir^o . . [. . .]aatv 01 6![x]ac[Tal ]oX . . [. . e]k 8v sxatJTOi 

10 X[ ]t£ . [. .] '(0.0 ear£u6ov [ ]rt£T[. 

,]pos ico)&eiv Tou? [ ]X£i . . V u8a)p Xa(ipa[v 

] et[atv, 6] (x£v £T3po? tot? 6[t(oxouaiv, 6 oe etspoi;] Tor[i; «pjeo- 

7ou[o]tv. Iv 8e Tot? [ ]ato[. . .] i$£tXe ttj) 6tat|)>3- 5 

1 ea vel £v vel eX L; Ivtos x (= 1000) B. Keil (Anon. Argent: p. 238), sed 1000 a 

significat; ^(Ajjfi^voti K-W, Bl; ; ia frag. nunc deperdito (in ectypo pl. XX) conspicitur, 

sicut Xt) in ti\r(^iai ttf; (per baplographiam omissum) suppl. Wilam.; xctl Bl., Keil 

usTEpov K-W 2 Ea|TtouSe Wu; xiou discernere nequeo, de ceteris non dubito 

3 aiXtGxov Bl, otov t},»T^cpt3ixa r^ K-W (xapxupfav Bl tj . . . Yp«M-(xaTeu; (4) 

K-W 4 7]] in capite fragmenti hic a Wn recte locati tj ciare cernitur 

sensnm vv. horum dabant Bl et K-W, Yerborum ordinem ad veram (ut mihi videtur) 

huius fragmenti lectionem mutavi 5 ante 6 potest vel i (? ai) vel n esse 

6 x<D L xaTTjyopoijVTi . . . fXTjvo'; (7) restit. Bl^ (praeter 5e, quod addidi; 6ia{xtTpo'j- 

{xevov K-W, BP) [d7:o]XoY[o'jfx]£vu) L 7 TroaeiStovo? L*, -etovo; L* 

opo . . . vtat] lcctiones Wn dedi, sed orones praeter p et v dubiae sunt 8 tat;] « 

suprascriptum vidit Wn xXt] i super litteiam quae X sequebatur scriptum est 

9 «atv] a dubium est; tu Bl oXt) . . Taov Wn, sed de 73 non certas sum (potest 

a esse; fort. h >.a-^tuv) et i iigatum est cum littera (velut e) praecedente 10 X vel jx 

(fort. Xeyouciv; vel Xayo^vTcc, quod coni. Diels) Jl tos L*, corr. L' Xet(no]v 

K-W', quasi to ^ittXeTrov (Diels) 12 StiDxouaiv . . . tpEuyoustv BI 13 ato . . . e^etXe] 

lectio dubia; 5t . . 6$ etct Wn 61097]- L*, corr. l?; 5ia(}<rj<pt'j(xi« K-W 

4 Hurpocr. otau£(».ETp7)(i.sv7] fjpipa. (xiTpov ti 'j8aTo's ^ativ Trpos (xe(i.eTp7j(i^vov i^(iipac 
6tczaTT|ij.a pEov. iixcTpelTo ol -oj rioaetoEdivt ^t^-iL -rtpos 67] touto ^^^^'"^''Covto oi pi^YiaToi xal 
iiepl Tujv (iieYiaTiov dY<LvE{. 6t£v^(xeT0 oe Tfia (».£pr| t6 uStup, t6 (xev xtp 6tii')xovTt, to hk tw 
cpEVYovTi, To 6£ Tpfrov Tolc 8txc('Couat. TaOta 81 aacp^aTaTa a'!)Tol ol pi^TopES ^eS^jXtuxaatv, 
waTtip xal Ab/tvr^; Iv Ttp xaTd KT^jatcpuivTOS. 'ApiaTOT£?vTjS 6' h ttJ 'ASlTjvafcov TroXiTefa 

6t6ciax£t Trept to'jt(ov (Epitomen descr. scholion Bernardi ad Aeschin. II 126, Suid-, 

Lex. Sabb. 10,23). — Lex. Sabb. 10,18 ol to(vuv 6rj|x(5atoi xat (xeyctXot dcYdivec rpos touto 
To "jotup ^^^'""■"'CovTO. xat 6tev^(xeT0 efs Tp{a p.epr^ i] i^/fx^pa, f^ (lev 7:p(i)TTj fjaepa tcu xaTrjY<5pii') 
r, ScpcSYJs oe Toj xa-rjYopou(x£vo) xal V) TpiTTj toI; 6ixc(Couatv ets to ox£'jiaa!)oi ttjv (};Ti(pov. 
Hesych, ota.u.E^tetpr^pL^vrjV rj(i^pav: Itii t(Lv |xeYa'X(ov 8ix(IJv tt)v ^(x^pav e^teptCov eis 6toaT)^- 
(xato. — Schol. Aeschii!. II 126 (Vat. Laur. F gim.) yaalv Sti Tcis ^(xepos tou Iloaee- 
5£tIivo; (xTjvos ^Ae$cr{X£voi (^JTtXesxjxEvt codd.) ot 'A9r(VaIo( tos au(X(i.^Tpous xai 6uva(x^vas 
xoT^^Eiv gvoExo d(<.cpop'ias, Ttpos a'jTct; xai toIs 5XXat; fj(x^pats (Tcis (zXXos i^cipas codd., 
corr. Sauppe) iiivxw^^^no tJjv xXe^^^J^pav, fxeyciXou TtpdY(xaTos 6T)Xovo'Tt YOfxva^ojiivou. dre- 
v^(xovTO oe ot £v6£xa dfAcpopsI; xara to TpfTov toI; dvTi6t'xots "'cai toIs ^txaatal;. — Schol. 
Aeschin. II 126 (Vat. Laur. gim.) toIs Tiepl Ttov (leYfaTU) dY^ovtCofxEvot; 6tT,p£lTo i^ fjfJt^p* 
xal £5tooTO o-jT^; f^jxtau \t.bi tuI xaTTjy^pij», 7){xtau hi to3 ..-roXoYOUfXEvtp. xal 6t£(X£Tp£lTo to 
Oo(op 030V iiropxcl eJs tos cupas xou fjptfaous (x^pou; t^s vxjpaj. to&to hl irzo (xta« ujpa;. 80 ARlSTOTELrS RES PUBLICA ATHENIENSUM LXVIl 5-LXVIII 2 

['fKJfitp .]«o. 6i[aip]srTai S' [t; %i]2[p]'3t iirt toT? [ p.34 

d7tt>]va>[v o](jotc upoffsaTt 5sflf[jt.[6c fj &a'vaxos tj 'fu^i; •}) dT]t(xia t^ 

OTjfxsycfi? )^pyj}i,aT[u>v JjJ^^^i^ [0] '^' XP') ^a^stv ^l ^Tro- 

Tsr[(jat]. 

5 LXVIII. [toe 8e TToU^ot twv [Stx^aoTyjptcov ^oti <p [ I 

. . .](5o . . [. .]aaiv oTav Ss Se[^ Tac 8y^fi.oatac Ypa<p](ic e[J? a e?]aaYaYsiv, 

cuv[£p-y(£Tai p 5txaaTTj]pta £?[?] ttjV r^Xtatav. Ta . [ ]xva [.] . 

£i? 'f xat 5, Tpia [otxaaT/^pia. ^^iTjcpot M] statv [-;(]aXxar, auXtaxov [syouaai 2 
iv Ttr> jxEatp, at fi]s[v] yjixtaeiai TeTpu^iryjfisvat, cd Sk rjixiaeiat irXii^]pet[c. 
10 ot] 0!; Xa-/ovT£; [iTri T(jt? t{;if3'fou?, iTTEiSav £?p7j]ix£vot ttiaiv ot [Xoyo!, uapa- 
Siooaatv e]xaaTto xtov 8ixaaT[«iv Suo ^iq's>oo^, T£Tpt)Tryj]jx£v[yj]v xat TuXTjpyj, 
[cpavspdt; opav toT? dvTi5i]xo[tc, r]va fxT^Te T:X-/^[pet? fxTjTe TeTpUTt/jfxsvac] 
dfxo[o]T£pa? Xa[x|3(xv[o)at. TOTe 8' 6 inl toGto] eiX/j^^cuc dTroXa[fxP(3tvei 1 et [p]a suprascripta sunt 2 dywviov 6'(5ot4 Bl Tcpoae^jat L*, corr. L* 

7) &(xvaTo; 17 'fuyT)] vj ftavaTo; tantum Bl, t^ cpuyrj K-W, utrumque spatio non satisfaciens 
b xd §£ TToXXa Wn, spatio non satis, nisi fuit intervalium ante ra ^] vel ^ (Bl, 

propter liueolara longiorem super lacunam manentem) 6 ante aatv, a9e . . . habet 

L, sed erasum, et suprascriptum est ao; unde dnootoo^aatv (Bl) verutn esse nequit 
bi-^ . . . Tp{a SixaaxiQpta restit. K-W (nisi tU a, quae propter spatium addidi) 
7 xva dubia; -Ae Wn 8 non ^ (Wn) sed a habet L, formae ad numerum siguifi- 

candum in papyris alibi inventae 8- -13 ibri'fot . . . Xap.pavu>atv restit. ex Harp. 7 Harpocr. 7,Xtata xol 7|X(aat?: ^pvtafa p.lv iaxi x6 fx^yiaTOv otxaox^ptov ruiv 'A&i/jv^jatv, 
Iv «j> Tot 6Tj|ji({ata Tmv TTpayjxcJxiuv iypi'veTO /tXtwv 5txaaTtJiv tj ytXttov xat ^ C'jvto'vTa)v. 

a-jVT^eaav 5e ot fji^v yfXtot ex ouotv otxaaTTjp^tov, ot hi y(Xiot TtevTaxdaioi Ix Tptoiv 

(Epitomen exscr. Suid.m et Phot.ii, gx quo Etym. genuioum, unde Et. M. 427,37). — 
Lex. Bekij. quiat. (BA 262,10) fjXta(a: (x^ya St7.aaTTjptov 'ASi^vrjCtv, iv iji za lUyiaxa tu>v 
or,(xoaitt)v 7rpaY[xc(Tu>v dxpiveto. ^v 6i ytX^tov Trevxaxoattov xat evtJj. auvr^eaav ?l ol fjidv 
'/i\m TrevTaxdotot Ix xpiuiv ^uXuiv. — Plenior et miuus corrupta exstat haec giossa in 
Lexico Patm. p. 137 TjXiaia: xo p.^ya otv.aaTT^ptov, Iv tp ta fA^ytOTa Ttov OT]|xoat'(ov itpa- 
Yfi«tT(ov ixpiveTO. tjv 5e noTe ixh yiXluiv (ivopwv xat TrevTay.oaitov xal §vo;, (KO-:i hi ytXftov 
xai £V(js.) Tjaav 8e ol /fXtot xat rcVTaxrJatot Ix Tptuiv 5txaaTT)p(u>v, o't &e j((Xtot dtzb 860 
6ixaaTr,p(u>v. ^/Xi^&t) 5e ouTto; dnb too aX(seaBot. Cf. Phot.I ^Xta(a: to'ito; 'ASi^vTjatv e{; 
8v cjvayeTat 060 otxaaTTjpta, otov y(Xtot StxaCwatv (Lv rcpo^aTTjxev ef; •j-pafxii.oTeu;. — Schoi. 
Dem. 24,9 : iv toi; f>.eya'Xot; xal ^aTtouSaof^ivot; rpctypiaat auvi^pjfovTO ix 8uo 8txaoTrjp((ov, 
rXr^pouvTe; aptOfxov y_tXt'tov xai ev(5;. 5td touto 8^ 6 el; 7rpoaeT(8eTO (xel Tot; StxaaTat;, ?va 
[XTj ifaiov Y£vo,a^v(ov Tdiv 'Jy^rnwv I; i'arj; (itireXS^oatv ot 8t-<taC'>M.£V0t, dXX' Izeivo; 8o'E7) vixav, 
(w av 6 ef; TrpoaTci)'^. 

8 Harpocr. s. v. TeTpurcf/|x£vrj: 'AptaTOTiXrj? £v 'A8rjva((ov TroXtre^a ypctcpEt TauTf 

"irjcpot 6^ e(at yaXxai ouX(axov eyouaot Iv Ttu fieatu ot pi^v 7;(jL(aetat TeTpurrjfjie^vai al 8e TJfA(oetat 
rXi^jpet;. ol oe Xaj^tJvTe; erl to; <|»i^<pou5, Ir.etodv etprifjievoi toatv ol Xo'yot, 7rapaoi8({oatv ixa'aT«() 
TtFjv otxaaTtliv 8uo «iYf ou;, TETpuCTjfi^vrjV xal Tzkqpri, (pavepd; opav Tot; !ivTt8(xot; ?va fJn^Te 
TrXi^pet; pti^Te TeTpu:T7)fj.^va; Xafipa'vioaiv" (Epitomen exscr. Suid. et Pliot.i, ex quo Etym. 
genuinura, unde Symco). — Lex. Beiili. quintum (BA 307,18) = Phot.i TeTpu7tr,fxe'vT) 
«I^T/fpo;: T(ov '|;7J(ptov oiadiv -/oXxuiv xal oi>X(axov £)(oua(i>v ai fi^v ^oov TeTpuT:T)fx^vot oaot 
-iCaTetl^rj^^CovTO, ot 8e -Xrjpet; (xat> tiTpurr/Tot, oaat ry^pieaav tou; -/ptvofAevou;. Poll. VIII 123 
tjj^^ou; 8' et/ov yaXxa; 660, TeTpuTTTjfji^vrjv xal aTpuTir/TOv. ARISTOTELIS RES PUBLICA ATHENIENSIUM LXVIII 2— LXLK 1 Ql 

•cdtc ^axTr^ptac, avO'] a)[v] £k sxaGTo; (|tr/fiC[o(Aivoc Aa[i[5av£t cupii3oXo]v 
[xJ-zXxoijv I [jjLSxd] xou 7 (dTtooioou? [7]o(p y Xctii^divzi), i[va] •}-/j9i[Ca)VT]n p. 35 
ra'vTec* ou [y^]p ^'tJ'^ Xa^sTv a[6]apoXov [ooosv]'. eiv ijly] tj^r/^fCr^Tat, eial 3 

0£ d(jL'j;[rj]psrc [5'jo xsQucVoi sv -qj» oixaSTrjpio), 6 ijiev )([a]Xxoij;, [6 85 
5 ^ojXivo^, otaipeToi [ojTtco; {iyj X[a'0]-o tj7ro[pja'XX(uv [xiq ^{.Tjjcpou?, e?s ouc 
^J/r/ftLovTai 01 oixa3Ta[t'], 6 (lev [^^aXxoDj; xupio?, 6 os ^jX^iJvog axopos, 
e)^to[vJ 6 -/aX[xou; ejrtOr^^ia SispptVTjixsvo^vJ, aiaT aL)[T]r,v [;xovrJv )(fopsIv 
TTjv «j^-^/fov, iva fjLT] 0'jo [oj auTo? [ijj.|5a'XXj-o. e-sioav oi oia'\ir^<f>Xz- 4 

o[dJai }i£X[Xju)(5tv [ot StxaJiTat', 6 'Ar^^iui d.Yopeuei TrpGjrov, av e^rrjt- 

10 oxTQ^TCTtuvjTai 01 dvTtOixot Tau: {jtapTupiat?. [o]u -('ap [soTtvJ eTTtox-/^'j<act>at 
oTav apJiovTai otatJ;-/)['fiCeaJDat. errstTa TcdXtv dvax/;p'jTT£t* "tj Te[Tpunr]- 
fASvy; Tou irpOTepov X[£yoJv[tJo!;, •/) 6[sJ 7:Xr,[prj: toJu uOTSpov 'kiyrtVTo:;^ 
b os ot/a<jT-}j; Xa^Pcbv d[j,a] sx tou Xuj^vsiou Ta; tJ.Tycpo'jc, JcterCjtoV x^iv 
[auXtoxovJ TTJ? <\>fffoo xal ou oetxvutov [tJoi? d^YojviCoJfj-cvoi? o'iT£ th 

15 T3Tpu:rrj(ji='[vJov [ouTe tJo TrXr^pec, qjipdXXet tyjv uev xu^ptajv ek [tov •/aX^mbv 
d}jLcpops'a, r};v 8s axupo[vJ ei? [tov ^uXjivov. 

LXIX. Trdvrec 5' erstodv ujoi ots^tj/r^cptojfj.svot, XaiSovTS? ot urr^psrat 1 
[tov djacpopsa tov xuptov s[;Jspci>atv CTri d',3a[xa TpjuTCTjuaTa ej(ov,Tc; 
o[oJaiTr£p etolv ai ^rj^soi^ xat TjauTa o^Trtu;] ai xup(tai 7:po)xetasvat 1 xi? paxTTjpfos Photiades Ey.aa-os] oacr L Xajj.pav£t cjaPoXov Bl 

2 iitxa Bl, dvx'. Photiades f Xap.pavet] sc. 6[5o'Xo'j;; fortasse archetypus pro F f habuit, 
quod bjgnum trioboli est Xa,upavTji (vel -t,) L tva iTjftCt^vtat Photlades 

3 anle ravTsj, arz scr. et deL L a-jvpopov L, ut vid. (fort. autem X m.ale scriptum) 
oOSsvl . . . -/cetpevot (4) re.stit. K-W 4 a[j.(poT6pct; L*, corr. L* 4—7 oio . . . fj.ovT/v 
restif. e schol. Ar. Eq. 1150 tu> of/.aaTT,ptio L 8 d}j.3'iAXrj II-L (ev .suprascriptum 
fuerit, cum spatium nou plus quam ^a.}lq capiat) 9 oi otxaarat Bi 9. 10 eTrt- 
a-/e . . . Tat L, reslit. K-W 10 Ta; [jiap--jptc(s L, corr. K-W e Piat. Logg. XI 93Ti> 
o'j ... dva-/T,p'JTTet (11) restit. Bl 13 Xa^tov a(j.a Bl tou om. L*, suprascr. L* 
Tov] non Xu (Wn) sed n suprascr. esse videtur (cf. n in fine vv. 21 et '24 p. 34 iu papyro) 
14 a-jXtaxov Papageorgios; num caperet spatium dubium est otxvoujv L dytuvtCo- 
p.evoic . . . To (15) Bl 15 PaXXet L*, ev suprascr. L^ tov /aXxouv . . . Sii/.tvov 
(16) K-W 17 6tF.<jj/,cf;t^(j.evot Wn IS tov K-W e;eptuat B1 (-atv corr. li-W) 
«Paxa . . . ATJcf/ot (10) Bl 19 auTao ... a'.x'jpxe'.[j.evat L, ut vid. 1 Cf. ea qaae ad c. 63 et ad p. 76,4 apposita sunt. 

4 Schol. ..^r. Eq. 1150 (Y6) SaTepov oe d|j.9opEc; (dp.{po'Tepot ei; V, corr. Dobree) 
Suo ta-iavTO i\ Tot; otxaaTT;p(oi;, 6 fxev yahAo'ji, fj Ss 5-JXtvo;. xat 6 jjiev xopto; y;, 6 oe 
axupo;. I)(£i oe (ol xai V) 6 -/aXxoO;, oi; cpTjatv 'AptaroTeXjj;, oteppiVTjfievov £r:f8e[JLa, et; t6 
auTYjv (xovTjV Tyjv 'ivfov xaS^ea&at. St.-hol. Ar. Vesp. 087 (RV) ouo yip d[j.tpop£t; e^atv 
u)v 6 (iEv xupio; X£Yo'iievo; ^^aXxou; e?; ov trjv xupfav difj'fOV xaSfeaav ot otxaaTot ?( xoTa- 
otxdCovTe; fj dnoXuovTe;. 6 o' Srepo; ^uXivos, ei; Sv Td; dxupou; xaOfeaav. iTtoTe 8e TrctvTe; 
ottiTj^faovTO, £{; tov j^aXxouv xdoov otTjpid[j.ouvTO a\ <I/f^<fOt, xat xoTeot-<taC ov {a£v ot Terpy- 
7Trj[i^.'at, diT^Xuov Se ai rX-^pet;. Poll. VIII 123 i\)Tj<fQ'ji o' eixov /«Xxo; ojo, TeTpuTTTjiidvTjV 
xot uTpu-ijTov, xoi xdoov tu xt)[j.6; ^itexeiTO, ot' ou xaSiero ij <I^7,«o;. ou&t; o^ ouo do.-fopet;, 
6 (J.iv yftXx&iJ; 6 hi ^uXivo;, 6 (j.£V xjpto; 6 5' dxupo;. Tij> 6e X°^^^"-"? i~riw ^:it3Tj(j.a [t.ia. 
(J<]^<pii) ^tupav e^ov. 

SuppL Aiiat. 111 2. Arist. r. p. Atlien. g S2 ARISTOTELIS RES PUBLIGA ATnENlENSlUM LXIX 1.2 

s5apii>ar<[xot «ucjijv, xai -ca [TpJuTry^xa xctl xd TrXT^pYj, [or^Xovoxi [xoi? av]xi- 
[6t]y.[oi]c|. ot o[=] e::l xa; 'l-q^oix: [s^i^^X''^'^'^] 3ia[pii)ti.ot>crtv] aoxa; [l]iri 
xo5 «paxo^, [X"*P'0^ V-K^ ^"J^ TtXr^psi?, X*"[p^^ ^- '^* xs[xpt>TC]>j}A£vac, xal 
dvayopsuii 6 x^puc xov [apib]{jiov xtov «|^T]'i(ov, xou ji^v 8i(o[xov]xo; xdc 

5 xsxptiKr^fisvac, xo5 os «[su^yov^xos x]d? ::Xr^pei?* OTtoxspto o' 5v icXsitov 
•ysvr^^xai, ou]xos vixa, av 8^ icjat, 6 cp[£u]7tov. e[:r]i»xa 7ra|Xiv xijitosi, av 2 

Hq xtjir^oai, xhv aoxov xpo^ov tj^vj^^iCojxsvot, xo jasv o<j|xPoXov d:to5io6vxc?, p. 36 
Paxxr^ptav 8^ TrdXtv TCapaXafA^dvovxsc. r) 8s xt'jxr^cft'? saxtv irpoj f^fttxouv 
GSaxo; sxaxspip. eirsiSdv 8s auxou "fl 8s8ixaausva xd sx xu>v vojttuv, dTco- 

10 Xajj.pdvooaiv xov jtiaOov Iv xij» jispsi ou IXaxov fxaoxot. 1 ■icJuaptSaY) L*, aliquid (fort. eu) suprascr. L^; xal euapi9(jLTjT0i Wn, v.al del. K-W 
TpuKT^xa L, ut vid.; [Tp]ujr/,.uata Bi' quod uon capU spatintn; (xd) [xe]TpuJtTj|i.^vaWn(K-VV^) 

oriXoviJtt] OTj L*, del. L'?; OT^XovdTt— dvTtfi(xot« stholion esse vidit Diels 2 oioptSjiouoiV 
. . . xeTpyitTjulvac (4) Bl 4 dptOfxov K-W toO (idv . . , «pevywv] cf. lex. ihct. 

Cant. p. 670,30 5 otroTepto L 7rXetu>[.] L*, v suprascr. L*, ut vid. 

6 veixa L Tstixtoat L (item TeijjiTjaat, TetjxT^at;) 7 Sstj L 9 exaxeptuv 

L*, -eptoi L* t) L 10 tu) L 4 Lex. Canlabr. 670,30 rsai ai (J^f^tpot auTtuv: iY^vovTO hi taot tj^T/iot tu; 'AptaTOT^XT,? 
iv T7J 'A8T)vo{tov noXtTtfa' ■x.^i f^aav tou pev oitu/ovTo; (SituxovTe; cod.) ol TeTp-Jiriifiivat, 
Tov 8i ^eyyovTo; ai 7:XT,pets' iroT^ptp o" 3v itXe^ou; v^vtuvTat, cuto; ^vtxo, oTe S4 laai, 6 ^euytov 
<ini«peuYev, ti; xat eeo^exTTj; (eeoSexTO; cod., corr. Meier) h x^ Sto-/paT00s djroXoyfa. FRAGMENTA DEPERDITAE PARTIS PRIMAE 

1. 

Epit. Ileraclidis 1 : 'Ai)y,varoi to jxsv iz «PX^»' i/pa>vto j3asi)>cia, 
(j^votx"»5(javxoj 0£ "Itovo^ cturou? toTS irptoiov "Icovsc sy.Xrjf^/jGav. Ilavoituv 
5 62 ^a(3'.>.2U30!? [xsfi 'EpsyOsa Sisvsifis ttjv apxrjV toT? uioi^. xal Ststs^Xouv 
outot ara!3'.a'CovT£?. 

Harpocration 'A~o).Xa)V iraTpcooc: 6 IltSOtoc. rposrj^opra ti; sati Toy 
Osou, iroXXojv xal a).Xa>v otjsoiv. tov Oi 'A::6XXo)Vft xotvo)? TratpuJov 
TtfiGoiv *A&7)vaTo'. atto "lujvos* toiStou '(iip (auv)oix"/j<3avT0^ ttjv 'AtTixTjV, 

10 u>; ' ApiatotsXT^; ''■p^i'^'', "ou^ 'A&Tjvat&uc "Itovai; xX/ji}r,vai xat 'AroXXoj 
7caTp(oo'> auTot; ovotj.aai>r//at. Lex. I>ekk. quintum s. v. ra^tptoc 'A~oXX<ov 
(BA 292,3): . . . . tj on 'A:T6XXtov [ivieU Kpsoua/j t^ OuYatpi 'Eps-/i)suj< 
sYsvvr^asv tov "Itova, a'^' ou 'Iojvs», xat Sta touto Tratpto; sotiv 'AOr^vatots 
6 'ATtoXXvtov, Ex eodem lexico Lex. Patra. p. 143 zaTpujo?'A-6XX(ov: outo; 

15 'AOv^vT^atv Ettjiato, st.siotj 'AiroW.tuv ouYYsi/ofisvos Kpsoua/j tfj 'Kps)rOsaj? 
e^svvTjOsv "Iu)va, d<p* ou 'Iwvsf, et Sohol. Plat. Euthyd. 302 C: 'A:t6XXu)v 

Tratpuios] ot 5s ott KpsouoT) t(j 'Ep=yj)so); jxiysU 'AnoXXtov "lujva 

e*,'svvr,asv, dfs ou xat tou? 'AOr,vfttouc tzots "Itovas xXrjOr^vat xai 8ia TauTa 
iraTptoov «ijtou; 'ATroXXtova exstv. SclioL Arist. Av. 1527 Tratpcuov tipLtbatv 

20 ' ATr6XX«)va 'AOr^vaiot, eTrst 'Itov 6 7:oXs|xapxo» 'Ai)r^vat'(ov s$ 'AttoXXojvo? 
xal Kpsouar^s tvjc HouOou (Yuvaixoc) sYsveto. cf. Bekk. An. 291 = Schol. 
Plat. Euthydem. Plutarch. Thcs. 25 sti 81 (xSXXov ou;T,aat ttjv TroXtv pouXojxevo? 

25 ixaXst ■jra^vta? STrt tot; laois, xat to "osup' us 7ra'vts? Xe<p" x7)puY|Aa 

Or^aio); "jeveoOoi tsaot 7ravo7;;xt«v tiva xaOtotavtoj. ou jit;v cttaxtov olol 

^isjxtYficVTjV rsptetosv u-6 ttXt^Oou? eut/uOsvto? axpttou yevoixsvtjv tTjv 3 De Heraclide vide p. 87: hic citatur iuitium ut comparetur cutn verbis Ilarpocra- 
ticnis 4 cuvoixTJjavTo;] o^-tT,GavTo; codJ., scd cf. Ilcracl. et Arist. c. XLI (p. 42,21) 

20 TzoXiiiapyoc] cf. Arist. c. JII (p. 4,8) 24 Theseus 25 i-\ -ot; iioi;] 

cf. Heracl. 1 0r^(j£'j; o^ ^-/.i^pj;e xal cuvepiSacJt toj-ouj iz.'' iotj xat 6|j.ota 

6* 84 FRACrMENPA 1'EPERD1TAE PARTIS PRIMAE 

orjf».oxpicx-(.'av, d/Xa TtpfoTo; diroxptva,- yu)^\<; euTTaTpioa? xal "(ecutxopou; xai 
oy]aioup-j'ous, Eu-axpiSctic 02 (to) •('ytuay.ziv xa 0=1« xai 7rapEj(£iv ("lou;) 
cipyovxai aroooui xal voatuv oioaaxaXous sivai xat oaitov xai isptov e^vj- 
-('■/jxa';, Toi; aXXot^ TroXtxat;* (fiaTTSp zh (.oov xaTssxrjas, 5o$-{] fxsv eu7:aTpi5tov 
5 Xpsia 0£ -ceu)[xopu>v TrXryOsi os oyjjiioupYoiv uireps/eiv ooxouvTOiV. OTi 6e 
■irpcoTO? aTrexXive 77po; tov oyXov, lo; ' AptaTOTs'X-/j<j 9^31} '^^^^ acprjxs t6 
}iOvap/elv, eotxc [lapTuperv xat ''Oixr^poi; ev veuiv xaxaXo^u) [jlovou? 'AO/j- 
vatouc or^fxov TipoaaYopeuaas. 

3. 

10 Schol. iu Plat. Axioch. 371 D p. 465 (cf. Moeri.s att. p. 193,1G) 

s. V. ■jevv7}T"{): ' AptatoTeXr^? cpr^al tou oXou irXvjOouc ot^dprj^jevou 'AO"/jvrjaiv 
si'? xe Tou; ■j'ea)p"'(Ou? xal tou; 0"/j<i.toupYou; cpuXac auTuJy ervat Teaaapa;, toov 
8a C£uXtt>v sxaatTjc jxoipa? elvat Tpelc, a? TpiTxua? xe xaXouat xat cppaTpt*'?, 
exa'aTrc Ss toutcov Tpt7'xovT0t ctvat 7evrj, x6 os 'jfevoc sx Tptaxovxa exaaxov 

15 dvSptov auveaTa'vat. toutous hq tou; ei; Ta ■cevvj xeTa"C(xevou; -cevv/jta? 
xaXouat. 

Lex. Deraosth. Patm. p. 152 ecl. Sakkelion s. v. ^ewrixat: •:rdXai 
x6 xuiv 'AOr^vaiuiv TcXr^Oo?, Trptv rj KXetaOev/j oiotxvjaaoOai xa irept xac 
'fuXdc, otTfjpeixo ets -ceojp-cou? xat orjfxtoup-puc. xat cpuXat xouxuiV rjaav 0, 

20 Tuiv oe cpuXtov exdaxyj fxoipac ei)(e -7, 5.q cpaTptac xat xptxTuac exdXouv. 
xouxcov 8' exdatyj auvetaTTjxet ix xptdxovxa -(evaiv, x«t -(evo^ exaaxov dvSpa? 
eij^e TptdxoVTa xou; et; xd "ifevrj xsTa-jixevouj, orxivs^ 'Yevv^xai sxaXouvxo, 
(e£) (Lv at {spuiauvat (at) exdaxot? rpoavjxouaai exXvjpouvTo, otov EufxoX- 
Tt^ai xai Kr^puxe? xal 'ETeopouTdoai, <i); laToper ev ~-'q ' AO/jvatcov iroXtTeta 

25 'A., Xri'u)v ouxco?* rpuXds 8e auxuiv auvvevefxrja&at 0, d-uOfxtfx/jaafxevujv xd? 
ev X0T5 evtauTOt» copa?, exdatrjv oe otvjp^aOat et? Tpta fxeprj tujv cpuXoJv, 
oircui- -^evr^Tai Ta TcdvTa Scocexa |Xc'prj, xaOdiTsp ot [xrjve; ei; xov evtauTov, 
xaXeiaOai 8e auxd TpiTTuc xat cpaTpta^* eic oe t/jv cpaTptav TptdxovTa -/evrj 
SiaxexoaarjaOat, xaOd-sp ai ■?jp.epat et'; xov \ir^vc/., x6 oe -,'evo? eTvat xptd- 

30 xovTa dvopuJv. Eadem doctrina ex eodem lexico. Lex. Bekk. quintum 
227,9 (exscr. Et. M. 226,13) 7evv-?jTat xtve^ etat'v: -^evo? (-/evouc cod., 
corr. Bekk.) eati auax/jtxa ex TptdxovTa dvopuiv auveaToc, ou ot [xexe^ovxs? 
exaXouvTO ''(zvvr^xoit, ou xaTa -csvo;: dXXrjXot; TTpoarjxovts? ou8' d^Tto xou 
auTou araaToc, dXX' waitep ot S/jfxoTai xai cppdtopsc exaXouvxo vofiwv 

35 xotvu)V''av Ttvi eyoyiz<; outu) x/i 01 "cevvrJTat auYievtxujv opYiwv xat Oeuiv, 
dcp' cLv opYSfovsc u)vofxdaO"/;aav. Suid.^ y^^''*"^^^^- ^^^'/. ^'^ ^'^ ysvou^ xal 
dcp' a^xaTo; Trooa-rjxovrs;, dXX' 01 ex tu)v •{evisiv t(7)V auvvevea"/j(x5vu)V zU 2 articulos suppl. K-W 4 •rou; [aXXoi;] iroXtxas K-W 7 °OjXT,po?] B 547 

19 .V.xpr^to K-W zk (vjzaxrAoii xai) -(twpiohr. K-W 20 et 28 cparpta;] ef. 

Meisteihaus p. 8"2''^'; de vulgari forina cf. 1. 13 et Ari.st. p. 25,G 23 i^ et al suppl. 
ex Barp. MACtMENTA DEPERDITAE PARllS PRFMAE 85 

-«? ccparptot?. ouroi oe eisi, xaQorircp ot orjuofzi /at 'fparopsc, voaitj tivI 
£/pv-Ss xo;v(ov''ctv. To 6e yevo? e^^et avopac >.. at ok 'fpa-ptai s/.a/.oovro 
TpitTU'?, oti T£c>3a'po)V cpoXfLv GUJtov sic t-pii 5y.a3rr,v Stsr/vov uip/], Totc 
fjLSv cpuKa; Tsaaapac TotT^aavTcC c?.TCO|j.'u.TrjcraaEvot T'ic tou £viauTO'j (Spac, 
5 Ta; os (ppaTpiac xal TptTtUs tpl, xai)o'-£p ot p.r,v£c, ta 6s Ysvrj X (iv add. 
vulg.) sxasTTj cipaTp''a, xa8a-cp ai rjaspat, t: (t;s cod., corr. Kuster). 
Schol. Plat. Phileb. 30 D: -i-svvrjTat os ouy ot Ix '(i/ouc xat ao araaToc 

irpoaTf^XOVTeC, aXX' Ot Ix TtOV 'jSVtuV TUJV a'JVV£V£|XTjfi.SV(OV £tC TOtC 'irjOLXpioL:. 

ouTot os sfat, xaOaTtsp ot 6rjU.oTat xat cppaTopsc vrljjKo Ttvl s/uvtsc xoivro- 

10 vtav. To 6i Ysvos £/£t (xv6pac /.. at 6k cpoaTptat £xa/-.o'jvTo TptTToc, oti 
xeaaapfov cp'j).cov oua(ov sii Tpia sxaaTr^v otsTXov [xspyj, Tac p.sv cp-j/.ac £ 
(Ttotr,aavTEc) xaTa xi.q lopac tou £vta'JTO'j, tac ok cppatptac xal Tp^.tfja; 
oooxaiosza otov [xr,voc, ta os ysvtj X Iv Exa'atYj cppatpta, xalja-sp Tjpiipac t;* 
6(oO£xo'xtc vop J. Tc. Adde lexicon quo Eustathius usus e.^^t, qui iaudato 

15 Aelio JJionysio et altcro simili lexico (sv sTEpco ok 6[io'!p Xc;i/.'u) ita 
pergit p. 239,37: cz/.Xa/ou ^s (scil. cpip -Tat), oti T£aaa'ptov ouatov -ots 
cp'jX(Lv 'At)-/]vr|ai irpoc (i.tjxT,atv tcIjv tou £vio'jto'j <op(ov el^ Tpta £xcxaTTjV 
5i£i>.oy }x£p7], Y^oov £tc 'fpoTpiac, iatt TpiTT'jc 6u>6£xo, xai)' ouotoTTjta 
T«)v fxTjVoiv, exo^aTTjV 6s cppaTpt'av eU y-'-'^') TptcxxovTo, xai}a'7:sp Tjfispat, 

20 Tpioxoatot s^TjxovTo, oQsv xai Tjv tt a'Jat/)[x7. xotvtovtxov, ot Y^writat, o 
eariv oi ex t(Lv Ysvtuv tciiv atJvvsvEjxTifjisvcov s'fc -A; cppatprac, r^Tot tJjv ex 
to'j o'jTOti '^'svo^jc, x'/t T^aav ooTot xaOoi-sp o? o/juoTot xoi ot cppa'Tops; 
(fj673 6i xot ot TToXtTot xat ot Utaacotai xat ot 'fAixoLi xal ot Krt/J-rxi xot 
ot e&vttat xal ot ^attaXsIc) v6;xfi> ttvl Oeg. v^-jjx^ov ttva) iyjvtec xotv(ov''av, 

25 e/£i 61, cpTjai, to jxsv -'evoc roZoo.: tptcc/.ovto, sxaatr| os cpatp''a £'.'touv 
tpittu? "IfEVTj tpta'xovta. 

Harpocr. vswr/tat: ot toij o-jtoj -svo-jc xotva»vo'jvt£c. 8i(;pT;.[xsv(ov 
•((Jo (7.-avt(ov totv TToXttdv xota [xipT^ ta ;xsv •^tptota xat [xsYtata jJ-Spvj 
sxoXouvto cp-jXo'', lxo'atrj 6? '^'jXtj tpt/r, 5tT,prjto /ot ixoXstto ixoatov (xspo? 

30 Tout(ov tptttbc xot cpatpt'a. zaXtv 6s ttov cpotpKov szaat/j 6tf,pr|to £i* 

"j'£V7j X, cc (ov 01 tep(oauvat ot ixaatot; -poa/)xouaoi oxXTjpouvto 

'laato; 8' ev tu> :rspt tou ' A-oXXo6topO'j xXtjoou touc auY^evet^ *j'£vvT^Ta; 
a)v6[xaa£v. ou/ oi auYYSvsTc }j-£vtoi a-Xuic -/.at ot s^ aruoTOc 7£vvT,Ta'' ts 
xol ex Tou autoij 7£vouc sxoXouvto, dXX' ot iz ^{jyjt^ £''c ta xaXo'jixsva 

35 ■jivvj xatavetxTjOsvTs;. (Epitomen exscr. Suid.^^). 

Harp. s. V. tpitttj?: tptttu^ sati to tpttov [xspoc tT^c cpuXrp* oGtTfj 
700 offipTjtat £ic tpio [Jt£p7j, tpttfjc xot sdvr^ xai cpotptoc, (oc 'fr,aiv 'A. 
Iv TTj 'Av>. -oX. (Epitomen exscr. Suid.^ et Phot^ ex; quo E';. gon. 
[Sym., Et. M. 768,12J. Cf. Lex. Bekk. quint. (BA 300,24): TpiTtur 

40 to'Jtov fxepo? t7]c cp'jXTp, tpttfj-xpyof ot toJv tpttt'j"jv ap/ovt£?. Phot.^'^ 
tptttu?' yuXT)c uspo? tpitov, xot tpttfjop/oc 6 a'p/(ov. Schol. Plat. 
Rep. 175 A: 'AijT///jat 6sxa (xsv T^aav cpuXo-', ot/jpT^to 6* exa'atyj tout(ov di 
tp''a, £?c tptttuoc, £ic £»)v/j, £tc cppotptov. 01 ouv sxaatTjC tpittuos ap/ovte^ 
tptttuap/oi T£ xaXo'jvTa: /ot tpttrjap/ouatv. Similitcr Poli. VIII 108. 111. gg FRACtMENTA deperditae partis primae Schol. Vatic. ad Eurip. Hipp. 11: 'A. 'KSxopsX ott dXOcbv OYjasu? 
st; IxOpov i-zi xaTacxoKTjv sfxoxto; oia ttjv Aqeo; 5U77£v£iav ixsXeu-rjasv 
a)at)s'.s >t7.T(i •KSTpuJv, cpopr^OsvTo; toO Auxo|xt^oou? tou paatXetSovxoc « ^? * 

5 'A&r^votiot 6^ }i?Ta Tot Mr,oixa xaTot {iiavTstav c/.v£>.6vt£? -a 6ata outou 
et^a^av. 

Cetera fragmeDta quao ad Aristotelis rem publicam Athenien- 
sium a quibusdam relata suot (vid. Rose, ed Teubaeriana, dos. 382, 
38f5> 392, 394, 399, 401^ 415, 45G, cf. K-W, p. 87—90) nunc 

10 vidorrius ad hiinc libelium non pertinere; neque causa amplius exstare 
videtur cur hoc loco dehinc imprimantur. 4 woSsU] «u; 6r,5£'j? codd., corr. ex Heracl. Schwartz intercidit (a»j a^trepiarixai 

TT]V vrjoov cf. ireiacl. EPITOMA HERACLIDIS. Iq cod. Vatic. 997, Dunc Paris. suppl. gr. 352 (saec. VIII) et 
depeidito gemcllo codice, uude DODDulli alii sunt descripti, sub titulo 
ix tuJv 'HpaxXcioou rspt i:oXm(a; 'AOr^vaiwv (itenique de ceterarum 

5 nationum rebus publicis) servata est epitoma operis quod Aristotelicum 
hoc verbo tenus secutum est, nisi id ipsum fuit. aut enim Heraclides 
ille librum Aristotelicum ipse excerpsit, aut epitomator Ileraclidi sive 
Pontico sive alii opus tribuit quod sub Aristotelis nomine cognovimus. 
epitomam ediderunt C. Peruscus (a. 1545), F. G. Schneidewiu (1847), 

10 C. Mueller (Frag. Hist. Graec. II 208, 1848), denique V. Rosc, quera 
(ed. Teub., 1886) plerumque secutus sum. clausulas disposuerunt K-W. 

1. 'AO/^vaioi t6 |x£v 1$ aj>j(Tj? £j(pa>vTo paotXsta* oovoixrjjavToc 52 
*]<ovo? auTou; tots TrpioTOv "Iwvej sy.Xr]Oy,aav. 

riavoitov bk pastXstSoa; }i.£Ta 'Eps^^^^ 5isvst(is ttjv apxrjv tok oioif. 
>5 xai StSTcXotiv ouToi (3TacpiaC'jVTS^. 

0r^Ssi>; 8i IxKjpocs xat awi^i^ass. toutoos ir: id-Q xai 6,uot'a [uoipa|, 

ouTo; D.Owv 6?; Sxupov ersXs'jTr,<j3V tosOsts xaTa TrsTpoiv u;r6 Auxo- 

jAi]Oou?, cpo^rjOsvTOC jiTj 0'f£Tspt(Jr^Tai ttjv vr,sov. '.AOrjVaToi os uoiTSpov 

}j.£Ti ta Mr|8txa [iSTSxoftioav gutou Ta 8aT5. 

20 otTT?) OE KoSpiotov ouxsTt pafJtXsr? -(ipouvTO Sta xh ooxeiv Tpucpav xai 

{laXaxou; ^SYovsvai. 

*l(:7co}j.£vrj? 82 sr^ Toiv KoSptouiv pouXousvo; dtTra»5aoOai tvjv oiaPoXijv, 
Xa^tiiv [srt T^ OuYatpt Asiuto/Y] 'xoi/ov, ixsivov jxsv dvsTXsv unoCsuca? 
[{ASTa TTj? Ou^aTpo?] T<t) apjj.aTt, trjv Ss imno auvixXsissv Itoc (5v) d:ro- 
25 Xr^tat. 

2. Touf {isTa KuXtovo? 5ia Trjv topavvi^ja STtl tov P(ojj.ov tr,^ Oeou 
•jre'f£UYOTa? 01 Trspl Ms^axXsa dzsxTStvov. xai tou? 8pa'aavTa; ui^ evaYst^ 
•^Xaovov. 13 auTou; K-W, «utoTc oodd. IG fj.«.(p« del. Sclineid. 19 iteri K-W (e frag. 4) 

zepi codd. 24 {itxi tr^c SuYarpi; del. Kocler eio; 'i-6\T^--xi codd., OTrtut dn. 

K-W, ?«)« dlKto>.£TO Bl. BS EPITOMA HERACLIDIS 

3. SoXoov voixoOs-oiv 'AOr^vaiotc xal /psojv d7zoy.07r(ic eTrotrjSs, trjv 
aeiaaj^&ciav xaXoofjisvijv. 

<!>; h' ivt6)^Xouv auttj) tivs? Ttepl tuiv vopitov, drccSi^avjcrev si? Aquiitov. 

4. fleisictpatoc tpia'xovta xal tp''a It/j tupawvjaia? "^rjiyraoL^ ctitsOavs. 
5 'luTcap^oc r, ulo^ rictsiatpatou TratSituSrj^ t^v xal sptDttxoc xat cptXo- 

[X0U50C, ©saaaXo? ok vsocrspoc xat Opaauc- 

toutov tupavvouvta \iri Suv/jOiVts? dviXsiv "Ir^TzcLpyov aTCsxtsivav xhv 
dosXcpov autou. 

'I-zt'a? o£ -(xpotata etupdvv£t, 
10 xat tov Ttspt oatpaxiaaou vojjlov siarjYi^aato, 8; k-idq cia tou; tupav- 

viuivca?. xai dXXot ts toatpaxta&r^aav xal Sdv&iTTro; xai 'Apiat£t'STQc. 

5 [?]. 05[j.tatoxXr^c xat ' Aptatetorj?. 

xal -q k^ 'Apsiou irdYou PouXt) uoXXd iouvato. 

G [5]. 'E^idXtyjc * * *. 
15 (Ktutuv) touc loTou? aYpou? oraop(C,ziv TtapsTj^s xor? PouXojxsvotc, l^ 

ttlv TtoXXouc eoetitviCs. 

7 [6]. KXetov TrapaXoPuiV SiscpOsips tb TroXiteujxa. 

xat ett uaXXov oi (xet autov, o" itdvta dvoixta? evsTLXr^aov xat dvetXov 
oux eXdaaous 5(tXi'ufV <p. 
'20 toutojv 5a xatoXuOsvtwv 0paau[5ouXoc xot 'Pivojv irposiatiQxeaav, 8? 

TjV dv7)p xaXos xal dYoOo?. * * * * 

8. xat toiv 66(ov STrifXoXouvtot otto)? ixV] tivs^ xatoixoSojxuiatv autd? 
Tl Spucdxtouc UTTspteivwatv. 

ojaoroj; oi xaOiatdat xal tou^ Svosxa |tou?| eTrt[x£Xr^oo[xevou? ttov Iv 
25 tip o£auu)trpioi. 

etit os xal svvia dp)/ovt£?. OsatxoOstat q oI ooxtjxaaOsvtsr o[xvuouai 
oixat(o? dpceiv xal Stopa [xrj Xv^-lieaOat yj dvopidvta )^puaouv dvaO/jasiv. 

6 0? pacttXsuc td xotd td> Ouat'7? Stoixst. 
xat (6 TcoXsixapyo?) td TzoXsfxta. 3 6' tiiiy/Xrrj^ K-\V (ex Arist.), 6e oiio/Xouv codd. 12. 13 ia codti. post J. 21, ego 

ordinom depravatum ad Aristotelis normara restitui 14 'E^ictXTr); xol>; iSioy; xtX. 

codd. 18 Ttdvra; codd., corr. Bl. 22 xaTOf/.. K-W (ex Arist.), dvotx. codd. 

'24 Tou; del. K-W, xXrjptoTou; Bl. (ex Arist.) 26 q Coracs, xal codd. minoros (ob 

.siniilitudinem conpendii): om. Vat. I N D I C E S COMPOSUIT ERNESTUS NEUSTADT I 1 N D E X V E R B R U M Veiba asterisco notata desideruntur in lexicis a numerus unus 44,15 a numerus mille 
79,1 80,6.8 

dpa^, Xa^dvTEC ol bTn]piion tov afx'fopia 
Tov xjptov i^tpibsi^ eri o^axa TpurT^fiax» 
e/ovTO o5at-sp £i5iv ai d/fjcpot 81,18 82,3 

dyoOd; (opp. 6 vcaxii?) Solo 13,20 (7:0X1- 
TTjt) 32,15 (avope;) scol. 24,8 (eoni. 
ev)naTp{8a;) scol. 22,8 xaXou; xd7«9o-j; 
32,10 neutr. subst. piur. Solo 6,13 com- 
par. politice ^tav dt|j.etvov£; Solo 14,12 
superl. tv' I; a-avTujv alpiuvTat to apiCTOv 
33,5.9 adv. dptOTa Solo 12,10 13,7 
T^ av OOXTQ dpiSTo e;ctv 34,17 (u; 5v 
0'jvtuvTai dplSTa 34,19 comp. PeJvT^o) Ta 
xoTa t)]v -oXtTetav ^v 31,1 snperl. xa%6- 

XOU ZEpi)>a^£tV t6 P^XTtSTOV 1 1 ,7 ooxoOsi 

PeXTt3T0t Yeyov^vat 32,7 oy; av Tj-jftiJvTat 
PeXTtSTOu; 44,9 3 av rjYtBvTat p^XTtcTo 
33,0 et>>ovTO S^xa Tob; ^eXTtaTou; eTvot 
ooxoOvTo; 40,10 pteTaoojvat t«5jv i:pay[jLa- 
Ttov Tot; ^eXTiCT^t; 38,18 Toy; tu7 or;aii> 
npo; ydpi\ Ofjii^.o-jvTa; rapd t6 pdXTtcrov 
38,0 Too peXTfoTou -/aptv 38,10 to ^Al- 
TtCTo adverbialiter 11,29 dv5p<ov YeyevT}- 
(jLEvtuv eu 35,26 62,13 

dyaX|j.o simulacrum (ttj; 'ASrjva;) 50,3 

(iyavaxTeiv {im tot; '(V(^o\>.h'Az) 38,16 

070 -av (t6 a-jTdjAOTOv) 10,10 

0700801. dYr,T(5;. •/pfjfjLOOtv i-^r^i<ji (opp. 
of,;ao;) Solo 12,6 

OYeiv (AuotjjLayov tb; t6v or/(*tov) 48,18 tou; 
olpeSdvTa; tt,; ^ouXfj; o'J otiTf.tpav 6 
'FiCpta}.TTj; 29,3 tu^J TptoxovTop(t)) tio to'j; 
i^d^o'j; dyovTt 63,23 vfje; al to-j; 90- 
po*j; dY0'j(Jat 28,19 dfrocav tijv 7:0X1- Tetov tli ouTou; 30,6 — pendcre dpToyj. 
t6v CTa8u6v dYOVTo; 55,8 Tpet; xat eji^- 
xovTo (Ava; t6 TdXavTov ^70600; 11,15 
(eipi^vTjv) 36,23 ^rl re^po; f/Taye ttjv 
etoT^vr^v xal to; otaXuoet; 40, 1 6 xoTa 
oeXfjVTjV dyo'J3iv t6v ivtouTilv 46,2 

dyr; XoTetv (ezTaxosta; o{x(a;) 23,16 

d7T]T(5; V. dyocBai 

d-jfvoetv. ocot dyvoojct netaiOTpatov IrCTt&^- 
(jLivov rjpawtot 16,3 absoL 67,2 

dyopd forum, 6 iv dyopa otTo; dpyi; 55,5 
56,9 ei; t))v dyopdv 39,25 67,9 

dyopdCeiv (to entTi^oeia) 44,17 

dYopav(5(io; inag. att. plur. 54,17 

dyopeuetv 6 xfjp'j$ dyope-jEi 81,9 

«Yo; 3,2 iXauvtiv t6 dp; 23,14 

d7pd(8tov. (Ypa^vj) dypacpto-j 70,2 

dypotxo; plur. (coui. eirraTptoat BrjjjitoupYOi) 
15,1 

djpo; piur. (t(Lv TrXcjotojv) 3,8 (opp. dCTu) 
28,5 

dYp(jTepo;. 'ApTefxt; ij dypoT^pa 68,4 

aYtoYttjL 0; 3,9 

dYtov (Ttov Atovucitov) 64,4 (coui. 7:o(i;ri^) 
66,34 (t(wv XofATidoiov) 66,0 (^;:iTd(pto;) 
68,4 (Tfj; (jLOuctxf,; xol 6 Y'J!-«-vixd; 70,15 
(YU(ivtxo';) 71,15 iudicium 78,13 79,5 80,2 
(7:Epl T«ov oti;)xr,[xevtov) 28,27 

d Y to V t C £ c o t (^v d8Xip) 67,3 in iudicio 
81,14 

dYtuvtOTi^;. ol vtxtovTc; Ttov dYUJvtCTUJv 
71,13 

a5etv {h xot; cxoXtot;) 22,4 (sf; toutov) 24,6 

(ioeXcp/j 20,21 

dosXtpd; 21,15. 19 92 adtxeiv I II^DEX. dot/.Etv abs. av xivo; dotxelv t^ PouXt) xarct- 
yvw 49,5. 27 60,6 65,5 (tO 51,22 (recl 
Tov nepiaaov yj apyo\xa t] iStioTTjv) 51,21 
pass. Tio doi-/oy|ji^vip 5,27 rap"' 8v dot- 
xeiTat vJp-ov 5,28 Tiimwperv OTtsp tujv 
d8ixo'jfiEV(ov 10,17 Idv Tt{ «'itTTjS-^ oro 
tou oiatxrjTou 59,11 . 

do<7.if)fj.a 52,7 

dotxtov d5txioi> TtjjiSv 60,6 

aoty.o;. adv, dSfxu)? Solo 12,8 

ftodxif^.o? 53,3 

doivttTOS. 6o-/Ct(ji.dCet tou; do-jvdTOOs rj PouXttj 
53,21 

d8(i)po5({v.7]Toc 28,26 

det 21,23 30,21 31,4 43.8 75,6 ald 6,16 
15,3 19,9 22,1.5.12 29,20 Ia tcov ad 
PouXeuo'vTtov 34,10 

detXT^C (iTjSev deix^s Solo 12,G (8ouX(r)) 
idem 13,15 

deicpuyta. Stpu-jrev detcpuyiav 3,3 

dCi^p.to; 64,7 

dOXT^T^c plur. 71,1 

ddXoS^Tirj; inag. att. plur. 70,13 71,12 bis 
73,11 

«9Xov plur. 71,13 

d&Xo? plur. (ol tli Td flavaSi^vata) 53,19 
iv 5dXu) dYcovtCo'(i.Evo; 67,3 

dDpofCetv pass. 28,4 29,4 

dSujjietv (coni. SaufxdCetv) 18,10 

aiai AetcJ^uSptov rpoocoO^Tatpcv scol. 22,6 

oiSeots 67,4 

afy.eta (sic pap.). zhi oilxdai; (5(xat) 56,10 

«^xICeiv pass. 21,4 

oivetv, aivotev av fxe Solo 14,13 

olpctv occupare (Nd^ov) 18,2 med. creare 
(Tds dpjfd?) 4,19 (tou; dp/ovTaj) 5,12 
14,25 (tou; aTpaTrjyous) 26,1 (oXXou; 
etxost) 33,1 (5f/.a av5pa;) 33,24 35,8 
cf. 35,10 41,3 (t^vu; dvc/Ypd^^ovra; ttjv 
TtoXittfav JxaTOV civopa; 34,2 (irdvTo; 
TouTOU; ix Trpoxp^Tcov") 34,10 ou; av 
eXiovTutt ol cpuXdTsi 35,1 (xorTTjyo'pou; iz 
auTtov) 44,2 ('tpei; ex tiT)v ^fuXeTcov) 44,7 
cf. 49,26 tv' ^S drdvTtov atp<o'/Tat t6 
dfiinTO'') 33. .5 etXeTO rpo; dfx(po-.-'pou; 
dT:e/8iaSot 11,28 pass. creari 4,19 14, 
24 29,8 33,6. 10 34,1.3 35,9.17.27 
39,27 40,10 .50,7 oi os 7rpo'Tepji -dvte; 
Tjaov aipETof 26,15 

oipeat; (tcov dp-/c'vccov) 5,6 29,23 (t(7jv 
GTpaTTjycov) 85,7 (5aTrjT(ov) 64,11 aiTetv (ttjv cpuXoc/.r^v) 16,2 
atT^a ca-t«n (rr]; OTdiefo;) 6,16 (otd Tavjta; 
Td; KtTta;) 14,19 (5td ttiv auT/jv ahiT^) 

14.23 21,24 (oti TauTT)-' ttjv at-{av) 27, 
12 pliir. 24,9 c?iwen ('.1;f,uo)^;)7,11 plur, 
(ol Ttepl TtJjv TtpoT^ptov) 42,8 oiTtov exetv 
67,4. 8 

otTtaada t (TtvA TtapavoouvTO .... d::oXXuvat) 
64,10 C/etpuj Yev^a9at) 30,20 

oiTto;. aiTttov fj.aXiaTa YevofjLEvtov rietadv- 
opou xal 'AvTtcpcovTo; ■/.■xi 0rjpar.i.^vou; 35, 
24 (t^; Trepl 2aXa}j.tva vc<upia/_(a;) 27,9 
snperl. (t^; ex[3oXT); tcov Tup/xwtov) 24,3 
(tt); xaTaXuaem;) 36,10 

dxtPoTjXo; (coni. xa&apo';) 54,19 

dxXT)pu)T( 34,27 

dxoXouf^etv. tTrnoi ot f>.r) 8-jvrcfjiEVot dxoXou- 
Oeiv 53,2 

dxovTiCetv 44,14 

dxoaf>.Etv 5,5 

dxoueiv (toutu)v) 33,8 cf. 39,20 

dxoucto; 66,13 

dxpiTo; (dxptTOV dTToxTEtvat) 42,2 

dxpo'TroXt; Afhenarum. cura artic. 15,22 
18,5 23,6.20 39,21 sine articulo 8,11 

20.24 63,4 71,9. 12 vid. TrdXi;. 
axupo; (pouXv^) 49,16 (opp. Xupto;) 81,6 

dxupo; 'irjcpo; (0{)p. xupta) 81,16 
dxcov 27,16 (opp. Ixcov) 30,9 41,22 
dXyo; nnitni dolores akfza Solo 6,4 
dXri^J]^ 21,8 
dXtaxea&at capi, dXtovot 23,3 iudio. 

(opp. dTOcpeuyetv) 71,26 74,11 
dXxT^ auxiiium dX/.TiV TrdvToDev :rotou;j.evos 

Solo 14,6 
dWa. (praecedente iiPgatione) 11,2.7.21 

17.20 18,10.18 19,9 20,20 21,6.9.12. 
17 22,1 25,1 26,22 27,9 29,15.24 32, 
14. 16 33,9 38,11 40,21 42,0 43,11 49,9 
53,2 77,20 79,5 oh .a})v dXXd 4,1 7,3 
9,2 11,6 42,6 cu jxrJvov . . . dXXd xat 
32,10 42,8 0^1 ofov , . . dXXd xa( 42,13 
(i. q. dXX' Tj) -/.at outo; oOoevo'; laTi xupto; 
dXXd Tou dvoYvtovat 61,2 oute . . . ojts . . . 
0'jTe . . . dXX' T) 58,9 

dXX^Xu)v 4,22 24,22 dXX/jXot; 6,1 41,3 
78,12 Ttpo; dXXrjXou; 15,7 23,9 27,21 

dXXo; adiect. sing. iv. t^; a}X-riq, TiroXtTetac 
(opp. iif- Tcov viiv ytyvoa^vtov) 11,7 (tov 
oXAov XcIyov) 18,8 Tr)v dXXrjv ::oXtTEiav 

33.21 Tov dXXov xoojjov 50,3 tov fj.ev VERBORDM ava-,iYvtu3xetv 93 dXXov yf/ovov (opp. TOTt Se; 07,0 'cov iaev 
ofX?.ov yp<5vov (opp. tou !lova9Tjva(on) 71, 
1 1 eis Tov dXXov (i. q. (jieXXovTa) ■/pcvov 
35,14 plur. 5, 14 (dpyat, vdjioi, TTot/jTai, 
v7>-;cet.) oJl 7,12 8,2 11,16 20,17 24,1 

25.11 28,1'J 34,8.11 35,12 37,20 41,1 

42.12 44,11 48,13 49,29 54,4 57,G 62,5 
68,2 73,6. 17 Taafa; tujv tEptov ypr;- 
fidTtuv t:^ Sctu xai Totc dXAot; tisot; 34,8 
73,17 77,19 — subst. siag. aAloi tu; r/uj 
Solo 13,22 d Tdp.Tt; d)J'.o; idem 14,14 
(j.TiTe dXXu) ixTjoevi 35,13 plur. maso. oi 
dXXot 7,10 9,4 12,1 17,4 21,1.14 2C,17 
31,1G 33,4 34,15. 16.26 35,16 39,7 40,3 
42,4 45,6 50,11 71,24 -oXXtLv uev v.ai 
dXXiuv, (jLdXta-a oe 6ir;^attov 17,2G cl. 10,4 
o't t" dXXoi xat orj xai 3,5 19.22 cf. 18,5 
34,26 neutr. dXXa o'' ou jidTTjV eepSov 
Solo 12,21 i~{ ToT? a/.)o'.i Eouoyepa-vov 
4,1 cf. 6,10 7,4 10,4 18,15 *v Toi; 
dXXot; 18,15 19,9. 14 20,21 22,1.10 29, 
22 KXetToatLv Ta ['.ev cDCk-x •/aSd-ep 
n-jOdotopo; etrev 33,6 34, 19 35,4 37,18 
38,7 39,18 44,19 47,9 48,10 51,10 60,10 
-:i}X^ osa Toi; -oX(tat; 6 dp/fjv, Ta\JTa 
Toi; jjicTOt/.oii 6 TroXeiiapyo; 69,2 Td 
[jLev . . Td o' dXXa 57,4 numeris inuctum 
^rtt^r,0£iv -po; ouoiv (5^oXoTv d/.Xov o^oy.o-^ 
32,2 eXisBat (jieTd TtLv r.poj-apydvTiuv 
oexa zpo,jouXuiv dXXoj; cr/.o3t 33,2 c-XXou' 
etXovTO OE/.a tou; (3iXTt'aT0'j; elvai co-xoOv- 
Ta; 40,10 TeTTipa; iXXo'.-; 78, G ia 
enumerando (Jita aiv . . . il'/J.r- li . . . TpiTTj 
oe 15,9 bis pesitum d/Xc-v e/.o(xtu;, 
dXXov Stxattu; Solo 13: 12 — dXXto; in 
eeieris 37, 1 1 

dXXoae oa-avfjCat r^ et; tov zdXi;jLOv 33,18 

dXXdxptos. erf' dXJ.otpta; vetu; 36.20 

dXXto? V. au.oi in ^.n. 

dXfpiTOV. Td d).t5tTa (opp. 6 h dyooa sTto; 
dpYo;) .jO,! 

(2{jia adv. de tempore a,aa Ss -/.ai C'jve,iatvev 
11,22 18 20 21,11 81, \3 de loco /^aav 
o6y d,aa rdvTec ol dvvea dpyovxe; 4,22 
de modo -Aa-z' iurop^av &u.a xai tJetoptav 
11,20 praepos. c. dat. aaa ttJ oT,ao- 
'/paTto. 276 

d(jiapTdveiv abs. tou; daap-^dvovTa; T,jt)'jvev 
10,5 Toi; d;jLapTdvo'ja! Ci-^yito^xo^i-Afji 18,15 
ij-Jve^Tj TTjV -dXtv Sid TO'j;6T,;ia'/tuYol.; d[j.ap- 
fdvetv otd TTjv -zrfi yaXdTTTj; dpyT,v 43,4 it. apT^a. E-j-vtoJav ttjv d;xapTt'av 37,4 

d(j. eipeiv med. StjTixou dvti tAcj; tTtrdS' 
dfjtettl/dijievo; epigr. 8,14 

dfjLetvtov V. dfa%6i 

dijLt-ro; plur. 53,5 

d;j.ta!}o;. Td; doyd; dtjLia8o'j; dpyetv 33,19 

d[j.tpt^dXXetv (xpaTepov (sav.oi d^xcjoTep-Jtai) 
Solo 12,7 

d(jLtp txT'j'iJv. d(xtptv.T'jovi; ei; A^Xov 73,13 

dij.'jtaiiTjTeiv. abs. 4,20 56,2 (icpioCJVTj; 
rpc; Ttva) 66,7 

d;j.'f la^TjTTjat; (r?,;xpt'a£(o;) 32,12 plur, 1 1,3 
('jrso Ttjjv teptijv) 66,8 

dtji'.fope'j; usus iudic. 70,16 81,4. 16 (6 
x'jpto;) 81.18 

d.j.'fdTepo;. plur. 7,6 11,24.27.28 14,8 
17,21 19,20 32.3 40,25 08,1 80,13 
diJL^oTepotat Solo 12,7 tov (scil. vd|Jnov) 
atj.ciOT^ptuv 39,14 ol i^ dtxtsoTcptuv -{tyo- 
vdTe; -iaTtLv 43,19 cf. 29,31 

d[j.cpfo. o; dv (j.t] £; d(j.tpotv oaToTv tj Yeyo- 
vto.- 29,31 

dv. potentialiter 4,14 9,5 Solo 12,10 13,5 
14,13 irrea!. c. iud. imperf. 24,18 c. ind. 
aor. o'jx dv xaTeaye Solo 14,2 cf. 14, 
5. 10. 15 post relat. c. coni. o; av 
sim. 8,7 10,11 29.31 33,3.20.24 34,12. 
17.20 35,1.4.5 41,4.6 44,8 47,8 48,5. 
14. 15 49,6. 10. 17 50,8 52,7. 8. 13 .53,4. 
7.8 58,11 5tt,7 G3,7 75,1.8 77,17 post 
03Ti; 41,3 45,14 69, G 74,11,14 post 
oa-ep 76,2 post ondrepo; 49,22 81,24 
post oao; 50,13 55,8 65,4 75,9 post 
vjoar.ep 74,8 7G,i post oio; 75,17 77,20 
(i. q. et dv) v. edv post oro-j 75,16 posl 
ortu; 33,8.13 34,18 ux; dv cjvtovTat 
dpiaTa 34,19 eto; dv c. coni. 33,19.23 
66.7 Ttpiv dv c. coiii. 41,8 71,10 juxia 
part. tb; «v xei;j.evov 8,10 tb; xv -o)J*.a- 
yf, 7rXavtopL£vo'j; Solo 13,14 
<iyd c. acc. distrib. dvd oto/tXi-vu; ?j Tptoyi- 

Xioj; 29,20 
d V a 2 / 1 V e i v (ir.i xov Xt&ov) 63,2 (et; "Acetoy 

rdvov) 71,lO 
dvaSdXXetv med. (tt]v dr.oYpacpTjv ei; Td; 

eaydTa; rj[j.^pa;) 41.19 
dvdYetv reduceie iu patriam Solo 13,11 de 
equis toT; [jlt) o'jva[jL^ /ot; dxoXojileiv ^ (jit) 
iSeXojat [jivetv dXX' dvdYOuai, Tooyov ini 
TTjv pd})' j ^ripd?Xetv 53,2 
dvaytYvtbc / eiv (id; droypa-fd;) 47,2 52,9 94 amfi-^vu^T^tiv I INDEX (•|*t)<pia,u.«^ vd|Jiov 1] (xapTuptav Jj ouja^oXov) 
79,4 7pa[;i{AaTea tov otvaYvtuadfAevov auTij) 
(t.p 8i^,xi{.) 61,2 
avarxcfCetv c. inf. 55,12 pass. (-/ataaTTJaai 
TT)V iizl Td»v T2Tpo%oa(u)v jroXiT^fov) 32,20 
(j(EtpOTOvetv TTjv (5Xiyap5(tov) 37,15 
dva]fx<ztoc tnclestus. tou; d\a.fv.a(Tii ut:o 
^rpEfiviS «puY(5vTO; Solo 13,12 neces.sariiis. 
dvayvtoTov c. inf. 48,4 52,3 59,7 76,6 

tiv«7XT) c. acc. c. inf. 11,3 51,1.16 59,18 
62,20 ^v Tat; dvayxot; in tormentis 21,5 

dvoyopeuttv (t«5v S^fxtov) 25,1 (6 x^pu| 
Tov dpti)fi.6v Tuiv (j^iQcptov) 82,4 pags. 77,17 

dvaypdtpeiv (th Ssafita) 4,19 (tou; vdp.ou; 
£ii Toy; xup^et;) 7,13 cf. 42,25 (t»)v 
TtoXtTefav) 34,2 (Td8e) 34,3 (tt)v ttoXi- 
tetav) 34,31 35,18 (to •ziX/] za e{; evtau- 
TOv Tcenpafjieva ei; XEXEu-/.(op.^va Ypof^p^a- 
Teio) 50, 1 3 (ou; osl xatd rputavetov 
ixd3Tr,v xoTopdXXeiv ef; 6e7.a fpoLixi).^Tiin) 
50,14 (to /(upta xot Ta; oix(os) 50,17 
(t!z; [xta})ti)aet; tOuv TEfAEvdiv Iv ypofAfAa- 
Tgtot; XeXeuxtofA^vot;) 51,4 (Tct OTjftdoto 
Tot; deifioDetat;) 52, 1 1 pass. (TouvifAo 
Tou dpxovto;) 61,14 (e{; oti^XtjV yaX/^v) 
59,4 60,14 YpaixfAaTtia xatd Td; xoTa- 
PoXd; dvayEYpafj.pL^va 51,7 

dvdSoaTO; denuo divisus (tidvTo) 11,25 
(}(«opa) 42,13 

dvdd7]|xa plur. 8,10 

dvoipetv (to ottXo) 18,6 (opou;) Solo 13,8 
(to; Ttjjv 7rapavdf;.<i>v Ypa^d; xai td; etaoY- 
yeXia; xal to; ;rpoaxX/jaei;) 33,13 (tou; 
ouxotpdvTOc) 38,9 (tou; dvaiTtou;) 21,11 
(r.oXXou;) 21,19 28,27 (xtXtou; jrevta- 
xoo^ou;) 38,14 42,4 pass. dvTQpeST) 6 
'E<ptdXtT); 29,9 cf. 39,16 ejerre (tou; Iv 
Tott; oSot; d7toytyvofj.^vou;) 54,16 rcspon- 
dere oraculo (de Pythia) 25,8 

dva^Tto; 21,11 

dvaxoXelv vaQd. arcessere, 7] ev 'ApetojrdYtp 
PouXt) dvaxaXeaap.^vT) xal xp{voaa tov ^jrt- 
T/)5eiov 9,13 

dvoxetadot v. dvoTtB^vot 

dvoxTjpuTtetv 81,11 

dvoxpdCetv. dv^/.pa"/£ (Cleo) 31,15 

dvaxp{veiv sciscitari. td fiiv ^Trittfi^LvTe; ti 
oi dvaxpivovTE; 11,18 (ypoad; xal Otxo;) 
64,6 

dvaXofA^dvetv recuperare 19,18 

dvoXtoxetv (ex tou vouxpopixou dpppfou) iu Solon. leg. 10,1 (dvaXtutiaTo) 64,1 

pass. (ei; to 6^ov) 34 18 translate dvo- 

XfoxeaBsfi xou; ^itteixet; xal tou hijij/i^j 

xal Tiuv e6x:dpti>v 29,21 
dvoXoyfCeodot (tov Jxot^pou piov) 20,2 
dvdXoyo;. dvdXoyov (tnelius dvd Xdyov) Ttj) 

fiiyeSet tou TifiiyjfAOTO; djtooiSou; tt)v dpjfi^v 

8,5 
dvdXtufio 26,24 plur. 64,1 
dvofjieiyvuvoi. dvofieT^at pouXdftevo; 24,12 
dvafA^ayetv pass. cuvdjrtjtTev dvop.{ayeG8ai to 

nXT)8o; 24,18 
dvapi.tpi5pi^TT)to; 38,3 
dvojtXTjpouv. i^ pivd jrpdtepov ejrousa ota- 

fifxov £p8ofi.-^xovto 6poyfj.d; dvej:Xr^pt{)8<) 

tot; sxotdv 11,13 
dvdjrtetv. (trjv o{t{av t^; OTdaetu; ttXou- 

Ofot;) 6,16 
dvop)r{«, dv«p-;ftav l7:o{T)aav 14,23 
dvoatpCetv. med. recuperare (trjv dpyTJv) 

17,25 
dvoTapdoiaetv. dvtapd;':(; jriop l;eiX£v ydXa 

Solo !4,1G 
dvottS^vat (dvoptdvto) 7,16 63,3 (trjvS' 

dvd9T)xe #€01;) epigr. 8,13 pass. dvdxet- 

tat s{xtuv 8,11 
dvotpipstv (td; |xt{aei; e{; jrdXiv) 10,6 
dvodvetv. 2 toi; ^vovttoictv TjvSavev Solo 

14,3 dvodvet pta ti ^e^etv ideiio 12,22 
dvSpojrodtOTi^; plur. (coni. xX^JTTOt, Xtujro- 

SiTot) 55,14 
dvopdroSov. dvopojrdStov otxoi 57,1 
dvSpeto;. compar. dvopetdtepo; (opp. ao^tb- 

tepo;) 16,3 17,1 
dvopid; (/pucoii;) 7,16 63,3 
dveptoTdv in iudicio 62,14 
dveu praep. c gen. 34,4 47,11 49,1 
dvi^p. dvSpo; 'Apye{ou 20,7 tptXoxTi^pituv dvi^p 

Solo 14,1 dvopa; viros /orles scol. 22,7 

dyo&ot; dvSpdotv scol. 24,8 cf. 32, 9 in- 

colae, cives Solo 14,5 cf. 28,13.16.20 

33,25 34,3. 15 35,8.16.25 44,2 49,25 

53,7 54,6 70,13 viri adulti (opp. TtotSe;) 

63,14. 15 maritus 65,4 
dvOtatdvot. dvT^jTT) toi; yvtopifAOt; 6 ST)fjioc 

5,31 vgl. 23,19 
dvSpiojto; 19,6 plur. dvSptujrotatv Solo 

12,13 tuiv tU)rdvTtuv r^ Ttuv ^ntetxuiv 

dv})p(ortov 30,22 
dvtEvot pass. auvepatvev dv{eadat fiaXXov tT)v 
jroXtTe{av 29,13 dv£»£{{ Solo 12,11 VERBORIIM a<ro 95 avoiTfttv (tov «fiiax») 53,9 (Ta; djpt?a«) 
54,15 

dvotxooo}*eiv (coni. xataixe-jctCetv) 4,27 

dlvoixo$<i{iT]3 tc f-uiv titjfwv) 27,20 

dvTfiYYpa^etv 39,4 

■iyxl c. gen. epigr. 4,13 8,14 24,12. 14 25,3 
81,1 

«IvTtypdjpgtv med. (toXXo Ttdvra) CO, 11 
(rdvTa«) 60,15 

dvTt^TjfjiaycoyeTv (7:po« ttjv Ki{i.wvos euKO- 
ptav) 30,11 

dvT<8ixo« plur. 58,2 78,15 80,12 81,10 
[82.1] 

dvTt6o3tc plur, 63,17 71,23 

dvTtxa^^oBai (d>.Xi^Xot«) 6,1 

dvTiXa|xpdvetv med. (ttjc rjvefjiovfa;) 28,4 

dvTtXe7eiv absot. 16,2 

dvT»aTa3ttoT>5; 31,8 plur. 15,19 

dvoetv j)V'j3a Solon 12,20 (oWiv) 17,5 

dvtt» ejftuv To 7pdfX!JLa 75,13 

iitoi tlvat c. inf. 74,12 

diiouv c. acc. c. inf. (xal tou; dXXou; tauTO 
WJTo roielv) 17,4 c. iuf. (Potj&jiv) 3D,i;) 

a^lm[ia dignitait 27,12 plur. 20,13 38,12 

dzdyetv 42,1 pass. tou; dT:ai^'j;ji^v&'j; %).i- 
i:r«« 55,14 

dnaYniY'^ (7:po« T0u« otpaTTjjO'!»;) 33,15 

dnoXe^fetv 51,13 siioiliter pass. 51,10 

dnaXXdTTctv (toy; xaTrjy^pou;) 62,2^1 

dnavTav ad iudicium 19,16 

fiTtaS 35,13 48,11.12 

dnapxeiv. oaoov dnapxei Solo 12,3 

dna; attributive collocutura Tr^; o(i) dndOT); 
OTpaitd; 2G,2 drcaoi tcjtoi; 28,20 cuo» 
vi e.\tr«muiD Td; i\x.^\.z^T^-zi\'SUi T<i« uitip 
Tiiiv itpuiv irdaa^ C6,8 praedic. coUoc. 
iv dKaoi Tot; o^^vXot; 22,10 cf. 28,28 30,5 
33, 11 £5 (indvTtov Ttuv i;svTaxio/i).tu>v 
35,7 i^ ardvTtuv '.AHTjvaftuv 63,11 i^ 
'A8Tjvafu»v drdvTtov 66,1 dnavTo; tou 
^(lAV 40,8 td; revreTTjpWa; dTtdoa; 6L,G 
cf. 45,9. 13 66,5 69,8 70,3 71,16 cum 
Yi extremum rd; dp/d*; dfjitoSo-j; dpjretv 
dndticc 33,19 cf. 34,9 34,11 rpo; ou; 
dnavta; 59,18 subst. neutr. Trptv dv anav 
TcapaStp Toi; Taufat; 71,10 plur. subst. 
masc. diravTe; 5,1 25,5 41,20 42,4 ii 
dTrdvTtuv (i. q. i; drdvTu»v 'ADr,vafu)v) 71, 
17 72,5 neutr. i^ ardvTujv 33,5 anavTa 
iC auTuiv InpaTTOv 36,12 drdvTujv ydp 
a^ixii a()Tov rtm(i]%ev & ot^|jlo; xOptov 43,8 Arislotcles in Polilia aTta; Isocra- 
teo exemplo post consonantes dumtaxat 
posuit. igitur prouuntientur oportet eli.sa 
e littera Trj; o' dirdOT,; 26,2 et a simi- 
liter TToXtttxtuTad' drdvTojv 42,6 

drtlvat (t^; §ouX^;) 34,30 

diretpo; imperilus (tou T:oXt{«iv) 29,19 

dreX8ttv v. d;r^p5fEo9ai 

d^Kep^feo&at 18,10 metaphor. (rd).iv ei; 
raioa;) 43.22 

drt/Eiv med. (ouSevo; Ttiiv roXtTuiv) 38,11 

drt-/8dveodai (dfxcpcTepot;) 7,6 absolute 
11,19 (rpo; dfX5poTe'pou;) 11,28 (rapavo- 
(xouoat;) 32,16 

drt^vat (ix AtxeXeta;) 36,22 absol. 41,1 
•15,1 

drtOTo; sus/)iciosus (coni. rtxp^;) 21,20 

drXou;. droTtveTai Toi8' irXouv G0,6 adv. 
giwplieiter drXui; (coni. oa(}i<i;) 11,2 
apyi^aiuii xai X(av d!T:X<o; 17,11 dumiaxal 
drXtu; Td dri^eTa 4,17 

dTco 0. gon. loc. dT:ooTi?jOa; dro Tuiv orXujv 
Tou; rofxreuovTa; 21,7 drtJoTaoi; izh rrfi 
Ttuv Aa/cOatpiovtujv 3u(jLii.a)ria« 27,21 Vj dro 
OuXrj; xd8o6o« 43,7 d-6 U>uXf,; 39,22 
40,7 pouXr) xXrypouTai o, v drro <fuXi,; 
exdoTT,; 45,13 cf. 71,17 ^r.tuvujxiav eo^jev 
6 diTO Tou tuTcd^vou 49,3 xaHeXcuv dro 
Ttuv ^rtorjXituv 51,9 ouA^iYETai to IXatov 
dro Ttov pLopttuv 71,2 Tpt' r,(xtxoTuXta 
dro Tou CTeX^}(ou: exdoTou 71,3 cf. 71,8 
dp;d,uLevot dro ti^; Terpdoo; tOTaixivc-u 73, 
13 OTOt)feia dco Tou evSexdtou 74,7 
urr,p^Tat ot 6r,}x(5atot dro tt]; «puX^s exd- 
OTT,« rapaotooaoiv Td xtPtuTia 77,7 temp. 
drp' ou 19,27 dro K)a©»tuvTo; 32,5 dtp' 
fy; dv ifxdoujfltv tou; opv.ou; o^xa Vj(xep(MV 
41,5 ixETapoXri, ds' f^; i[y/r\ 6T,(xoxparia; 
£|£V£To 42,26 d'^' T]t otaYJYevTjTat {xi;(pt 
T'^; viiv 43,7 dvTo; Y i^\j.zp6i't d^* ffi 
eotuxi xd; eu3uva« 52.5 dro t(vo« dpjfov- 
To; -al ;rtuvufxou (Xc/pt rtvtuv oii OTpa- 
TEueotiat 59,14 caus. ovop.a . , . tu; dv 
dro Tou rpdY{xaT0« xeiixjvov 8,10 £i/ov . . . 
^riuvu|xta; dro Ttiiv torujv 15,15 drpdt- 
Teta dro Ttuv y'yvo(x^viuv oexdTr,v 18,22 
rpoarj-jfo'peuoe 6^ tiuv 6;^{xujv Toii: (xiv dro 
Ttiiv xTiodvTujv 25,4. h dro Tuiv ^t/piuv 
xal Ttuv TeXtiiv TpE«f Eo8at 28, 1 2 i}}.ii. 
vf,e; Tou; oopou; dY0'J0at tou; dro tou 
xudixou 6ia;(tXiou; dv6pa; 28, 1 9 TOuTot; 96 aizo I INDEX dno Tuiv xoivu)v ») 6to6tr;aic r^v 28,21 ouv- 
TeXetv ano TtJuv 7tpo3t<5vTtuv 40,28 al or/.ai 
ot ir.o Ttjjv aujjtp^^Xiov TOjS d^' ou (unde) 
20,18 dtp' «Lv-atTttuvTai Ttve; ytlpui fiwi- 
a9at 30,20 

aTtopdXXeiv (riuXov) 30,24 

diTOYtYveoSat /non (iv Tati 6oot?) 5-1,15 

d/ioy tYvtoay.etv c. iaf. 43,13 

djtOYpdtpetv tned. (iv tuj daTet xatof/eiv) 
41,8 pass. dvaypdtpouat Td /topfa xal Td; 
oixta; TdTroypocpevTa xat 7:po9^.'xa ^v tijJ 
StxaaTrjptqi 50,18 cf. 56-,3 

d:toYpa'fi^. ttjv drcypatpTjv etvat TOti pou- 
Xo|j.^vot« ^Sot/.eiv 41,5 cf. 41,19. 21 plur. 
(tiLv OTjpLeuofxevtuv) 47,1 

ditoSetxvuvai rned. (TtjJ Bi^fAO) to Trepi tos 
Td$et;) 40,22 

daoSdxTT)? plur. 51,8 54,7 57,3 (5exa) 
51,12 

d7:o8Tj[jteiv. SoXtovo; dT:o87]ji.i^aavTo; 14,20 
Tot; d7ro6T)|j.ouatv (opp. tcij d;tt8T)p.ouatv) 
41,7 59,10 

d7to8rjfAio 11,19 14,19 

d7to8t66vai (fj.ta&dv) 77,10 (fxtaOioaeti) 3,9 
(XpT^pLOTa) 41,16 42,9 (eiitaToXdO 47,13 
(Ypafj.|j.oTeta) 61,14 (n:ivd-/tta) 77,5.9 (t6 
IXatov TOt; d&XrjTot;) 71,1 (ey.daT0t; ttjv 
dpXTjv) 8,5 (Ttp 7tXTi»^Ct TT]V TToXtTStav) 23,1 2 
To fxev ToT; 7:EVTa7.catot;, to 6e ji^t 8i^|JLip 
xat TOtt 6t-/.ooTTjptoi; d7t£6ioxev 28,29 toj- 
Tout e{; Tcb; 6i^[Jtou; d7:o5toodct 73,4 (t6 
aupifioXov) 82,2 d7:oot6ou; to au,u.poXov 
.Y «J^oXou; Xop.pdvtt 81,7 xeXeucjatBv 
Ttov ouv&Tj-/tI)v ey.oTepouc d7:o6t6o'vat X^'?^^ 
42, 10 Tou; TTjv cpuXrjv Sf/.dCovTo; Tot; 
6tatTTjTut; dj:o6ouvc!t 68,9 ^dv Tt; ^'fetXtov 
|XT] dTtoSoi 58.,8 Jtdvva outov . . . ei; ttjv 
ouTTjv To^iv droSiLoetv 11,26 pass. dTte- 
5^6oto ^ 7:oXtteta Tot; 6'7:Xo 7tape-/_0|jLEV0t; 
5,12 de priviiegiis (td fjiev toI; TtcvTo- 
xoa(ot; To oi Ttu 87'jfj.ij) y.7t Tot; 5txaatTj- 
ptot;) 28,30 (tt]v Tt[j.i^v) 51,2 

djto8oxifj.d^tiv trans. ovTtv' d7to6oxtp.d'j£iEV 
i] pouX^ 62,7.22 abs. 49,14 

dTtoSvfjaxetv 20,2 21,18 42,5 (voai^ao;) 
19,2.6 inierjici 48,19 49,1 

dTtoxetoSoit V. d;:oTt8£vat 

d7toy.X(vetv (7:06; tov ojrXov) fr. 2 p. 84,6 

dTtOXOTtl^ (TtOV ypEuiv) 7,2 11,10 13,1 15,5 
plur. 6,21 M,'j;i 

dvtoxotvecJJat absol. 19,7 d7:oxTe(vetv cum obi. 21,2 38,12 39,10 

40,4 66,12.13 67,4 (dxpttov) 42,2 absol. 

67, 1 ((•/. 7rpovo(a;) 66, 1 1 )(pT^(j.aatv 

CTjfJ.tto3at xai 6^aat xat dTtoxTetvat 48, 18 
d-oXayy dvetv. TOt; d3toXaY-/dvouatv dTto- 

otSdoatv o't ^fXTt^xTot td Tttvdxto 77,5 ot 

dnroXo/tjvte; Tt^vte Ttapd TOUTtov djtoXafj.- 

pdvouat To 7:pdYpofjt(j.a 78,8 
dTtoXofJipdvEtv (to T:pdYpofj.fio) 78,9 (td; 

Pa-/Trjp(a;) 80,13 (tov (j.taa6v) 82,9 
d7:oXaueiv (tt); dTttbpo;) 30,16 
d7:oXXuvat. o'tou; dv6pa; d7:<oXeao; fj.dycoOat 

sool. 22,7 7:apavoouvTT td dT:oXA'u- 

vot 64,1 1 inecl. cict auvEj3atvev Ttuv ^$t&v- 

Ttov dvd otojriXtou; 15 Tptoj^tXiou; dr^6X\tx- 

tjaat 29,21 
dTtoXoyeta&ot abs. 19,16 67,5. 10 TiiT Te 

xoTTjYopouvTt xat Tto dTcoXoyoufj^vtp 79,6 
djtoXoYia. 5ou; xoTTjYOpiov xat dT^oXoyiov 

62,17 
d7tofj.eTpetv (to eXotov toT; d8?vo9^Tat;) 71,12 
d7tofj.tfxeto9ai (t^v 8edv) 17,15 
d7tov^fj.Etv (to; dpj^d; dpyetv ^x JtevTOXOOto- 

fj.e6i(j.viov) 8,2 
d7:opia inopia 15,12 
oTtopo;. ToT; d^tdpot; 7:poe8dvetCe XP'^!**^** 

18,16 
dicoaeietv med. (t6 pdpo;) 6,22 
dTtoOToatov. (oixai tou dTtoaTaotou xol 

d;:poataaiou) 69,1 
dnd oToatsi. £7:1 ttjv dTtdatoatv t>)v Ttov 

'Itoviov d;:6 tj); TtJuv Aaxc6atfj.cJvitov oufji- 

li.a/ia<; rjv 6 TpoTpeiJjo; 27,21 
d;:oaTiXXetv dimiuere. tov IriT^Setov ijt' 

dvtouTov oioTd^oao (?) djt^CTeXXev 9,14 

(tTjv 7:o.u.7:/jv) 20,26 ('AYXt>t>Xov) 22,16. 

(KaXXiptov) 39,20 pass. {dt; Sdfxov •)] 

ilxupov Ti A7i(j.vov rj MfiPpov et; oiTTjOiv 

dpYuptov) 73,14 
d-itoaTepeTv. xav Tt; ir\ 5po)ffti^ 6avetody.evoc 

drtoaTep-(J 56.9 pass. (T^^ErctiieXeia;) 29,12 
dTtoTtiJ^vat pass. to 6' dXXo dj^dxetTot "/lyi^^i 

tva fj.7) npG£ca».eitp8in 51,10 
d7:oT'(j.T)(j,o. Td d7:0T!f«.T)[j.aTa Xofxpdvet 65,7 
dizoiiyiiy conferre. (to eXatov) 71,7 poenas 

dure. (tpEtg 6paj((j.d;) 5,24 (7:0^61^ t) d7C0- 

teTaat) 71,27 74,12 80,3 pass. dr.OTiveTat 

cexanXo')v 60,4. 5. 6 
dTCOTUYXdv'. tv (ev ariaai toT; dXXoi;) 22,10 
dTtOtpoivetv prq/J^if^ii (oioiav) 5,15 oxlendere 

(jtcp' ov d6txetTot vd(j.ov) 5,28 (Ttp 6Tj|.(p VERBORUM 

TOUTOv) 49,27 med. di.tserere (rept to5 
rMi^oui) 12,9 Tori; fir) jrotpEpyco; dro- 
cparvofiEvot? 32,13 (rd:; 8t'-/.fTc<;) 62,23 
aTtoccEpetv ^XtJyov) 60,1 

c(n:oo£'jy£iv ahsolvi. Sexacai; to oiv.aoT^oiov 
«:tecp-jyEv 30,24 xptieio; £v 5txa3Tr,'pi,p 
7evoii.EV7); 6 uiv A'J3ifjLa)ro; d-£^'jyev 49.2 
xav drocpyytodtv, «{prjOovTa; 56,2 (opp. 
a)a'ay.£a»at) 71,27 (ttjv ?£viav) 70,1 
a^roxEipo-overv (tivb') 53,5.6 71,26 
«iiToxtopEtv (xaxtu;) 39,7 
a5T0'WjO(Cecj{}at (p.)] elvat eXeuDcpov) 44,1 
pa.^^s. Tvj; ire'l(7j'^i(jfjLivo'j; 'jtto twv 5t,(ao- 
Twv 70,3 
a7:po{3'iuXeyTo; 49,17 
aTtpoijTaatov (otxat to5 <J7:oaTaa<o-j xal 

drpoaTaatou) C9,l 
aTttoSev (t^; TupavvKo;) 26,18 
«py(5;. 6 ev ayopot atTo; apyo; (opp. Ta aXtpiTa, 

TO'j; dpTO'j;) 55,5 
apyjpiov 26,21 46,3 73,15 (vauxpaptx?{v) 
Sol. leg. 10,2 dpyjpio-j T.piaa^at 74,13 
plur. (coni. yp'Jt7ta) 71,14 
apiaxetv. lav tip^az^Q to avafXwxa 26 24 

cf. 58,1 
dpexi^. (o; h ToiTt.) ti.; v-)Ji%i\. xf,i ypeTrj; 

djptCfx^vT); 38,24 
dpt&f*o; 4^2,20 75,12 77,10 82,4 ti» 

dptafjKJI ? 78,14 
dptCTtvSrjv 3,1 (coni. TrXou-tvoTjv) dp-/d; 

y.oOtaTaaav 4,4 ef. 5,6 
cptCTo; V. dyai)'^; 
apfia. i<j)' ap;j.ato; eta/^Xauve 17,16 
apf/.o'Cetv. £'j9£iav ei; exaCTov o:pfA»iaa; 

?i'x7)v Solo 13,21 
apfioaTT;; mag. laceH. 30,20 
dpTToyi^ phir. Solo 12,15 
dpTto; aptus, coticimius. dpTia Ta^j-' eaetat 

Soio 6,18 vo-j; o^p-to; idem 12,13 
dpToztoXT^C plur. fi5,7 
'IpTo; plur. 55,8 

dpy alo; (roX-teia) 4,3 (/apaxTi^p) 11,14 
t6 dpyatov (adv.) 9,12 plur. subst. dva- 
OVoTo Tuiv dp/a{u)v 8, 1 1 (A£Td tou; 
dpyatou; 32,8 adv. dpyatto; (coni. Xtcv 
dTTX.Tj;) 17,11 
dpyotpeaio plur. (i^tpaTT^ywv xalirrdpyiov 
xal Tdiv dXXtov ttov rrpo; tov <r.^X£pov 
dpydiv) 48,13 
dpyetv act. iuitiuin facere (t^; ojjiovofa;) 42, 
11 magistratnm gerere (joLi dpyd;) 4,4 
SoppL Arist. 1112. Ai-lst. r. p. Atben. .'•,22. 26 8,3 (ri; eyxuxXtou; sii]. dpydg 
29,27 Cdfjtt'aao'j;) .33,19 dp/Tjv dpywv 
5!), 9 (tt,v a/jTYjv «^pyi^v) 35,14 {^xr^z- 
IJ-ia^ dpvTjv) 41,7 absc!. 36,45 45,11 
46.9 .50,2 62,6.7 63,2 70,14 71,25.27 
(jv i Ictpatei; 41,14 54,8 t'Jv ueTd Aa.xasiov 
v)p5av IvtauTov 15.2 rov eicfJvTa evtavTov 
a'JTOxpdTopa; 35,9 60,1 pruee.ise (t^; 
mXeuj;) 35,29 (rou rictpaieto;) 41,12 abs. 
imperium tenere 23,8 ot svveo dpyovte; 
V. dpytuv — pass. reyi ot or,^^6[i.i-^o\ 38,25 
raed. initium jacere dro t/,; TETpdSo; 'nTa- 
\).ho'j 73,12 7jp;aTo tu SexdCetv 30,22 
TU)v xoT£XT,Xu9dtu)v [j vT^atxoxelv 42,1 
(ota'iT,cp<Cea8at) 81,11 
dpyyj iiiitium (carminis) 6,3.17 (TrdvTwv 
TtBv xaxtov) 20,18 (ooni. Trpocpaatf) 15,4 
42,26 e$ dpyvj; 31,5 41,21 61,16 xai' 
apyd; 38,7 inipirium (t^; SaXdTTr);) 36,2 
cf. 40,2 43,4 (syn. Tjyejxov^a) 28,8.9 
(ptato;) 38,25 ::apaXaji,ivTe; Tr;v dp/r^v 
39,26 de Pisistrati et filiorum imperio 
17,6.7.25 19,9. 12. 17. 26. 28 20,4. 12. 15 
generaliter sitig. 8,5 9,4.5.17 15 3 35 
14 36,10 41,8 59,9 77,3 plur. 4,4. 6. 2l' 
5,3.7 9,6.14 10,14 28,16 33 18 34,11 
35,2.12 37,20 46,9 48,14 49,8.10.29 
51,18 52,1 54,4 59,16 60,1 61,15 69,5 
70,3.6 71,10 73,1.14.15 77,14.16. 
17 spec. arcliontis atlici muniis 4 17 
21.25 63,3..5. 10. 11 «t Ttepl tr^v eyU- 
xXtov ctoi'xrjatv 4.5,8 v. iyx-JxXto;. ai dpyal 
al ^XdTtou; (opp. oi ^.veo dpyovte;) 5 
14.21 
apyTiyeTrj; 25,8 
dpytdetopo; (t(.: TptaxovTopti.) TijJ tou; tSeou; 

dyovTt) 63,22 
dpytxixTtov 49,23 

dpywv magistralus (opp. toto'<trj;) 51,21 62,5 
Athenien.^ium mugiit.at.is xat ^;oyrjV 
antiquu.s 4,6. 10. U\ cpouymns rollejrii 
archontum 4,13.25 5,10 6,2 14 22. 24 
25 15,3 16,1 17,8 19.27 20,3 23, 6 ' 24 J ' 
25,14 26,3. 12 27,3. 25 28,2K 29^-j8 3«.,; 
3.5,23 36,4. 18 37,5. 18 40.22 42.1.5. IH 
59,2.14 61,11 (12,2 6:5,6.9 65,9 69,2 
71,3.9 75.8. 14. 15. IS ol tMcc dpyovte; 
4,11.22 5,(;. 12 7,15 8,3 9.7.12 26,13 
29,23.25 33.19 34, .5. 2'.' 49,14 .".oil^ 
58,11 61,16 ij-?,G 70,10.12 73,2.9. 
1« dpyovte: (£-•; tv -ppoupta) 34,7 toy 
7 98 apyjuiV I INDEX Utipiihoz ap)(OVTeC ctixa 37,21 apx«)v 

e{; Sa).a|jitva 61,12.14 73,11 Lygdamis 

archon Nasi 18,2 
alaffii (vi^aot) 11,5 
doepeto. ypotcfal d3ePe/ot; 66,6 
daepEtv 21,11 
iaiXfiia 38,17 
d(J»evi^; 21,11 
do*iceiv (xck ei; tov rrfJXefAOv) 27,14 (koW[aio) 

27,18 
(ior(« 45,1 plur. 71,14 
«axixiJ; (i[j.7:o'ptov) 55,12 adn. 
doTtJ;. i^ dfiicpotv dsToiv yeyovto; 29,31 ol 

i^ dptcpoT^ptov yeyovo^Ts; dlTiBv 43,19 toT; 

«aToi; [aijToTs?] 35,15 
drsxM Athenae 17,17 18,18 19,1 21,21 22,3 

24,£0 28,5 80,8 39,24 40,20. 23. 27 bis. 

41,8. 9 42,10 55,12 (opp. neipaie-i?) 54, 

9. 18. 20 65,4 bis. 
drTuvcJfio; mag. att. (Uy.o.) 54,8 
dTaxTetv. ^YJjai tov dTaATOuvTa 72,1 
&'tf c. part. 30,12 
dxilsia 63,20 
dteXi^; vectigali liberalns 19,3 59,10 63,18 

(7:dvT(ov) 19,8 45,3 
dxtjjt.t'a 80,2 

(jTttio; 10,12 19,25 27,5 59,8 74,10 
dTtixoiiv pass. 59,12 
<iT'j)(eiv (tijv ^v A{y6; roTajiOt; vau[Jia'/tav) 

87,5 
auat; Solo 14,4 
auXrjTT^ « 73,10 
a6X7)Tpf; plur. (coni. <j»dXTpia(, xtSaptaTptat) 

54,9 
auXtaxo;. ebi xXe-Wopat auXfaxou; ejrouaat 

fxiypou; 78,17 cf. 79,3 vj/fj^fot /aXxat, 

aiXtaxov e/ouaat Iv Ttw jji^aoj 80,8 cf. 81,14 
aucdvetv. pass. if) tz^Axz ajjia x^ 5Tjjji.oxpaTta 

xaTot |jLt/p6v au;avojji^V7j 27,7 o6$avo- 

jiivou Toij ttXt^Oou; 28,24 toi; ini^ixon 

aiSrj&elaa 4,18 
c5$rjOt; (t(ov [ji^Tptov xal aTa9[ji<3Jv xal tou 

voii.(aiJiaTo;) 11,11 
rtiToxpdTojp (lauTtliv) 40,24 ancorura 4i,l 

et 404 oiToxpdTopc; 35,9. 28 39,9. 26 
av>T(J(*aTo;. dyaTKLvTo; t6 auT(5piaTov {secu- 

tos rerum fortuilum cursttm) 10,11 
nbxiiipse 6,10.26 7,9 12,2 17,3 18,10.23 

19,16 30,10 40,17:61,1 68,9 76,3 78,10. 

15 81,7 ouTol fxiv . . ., t6 li Y^vo; 

o6tu)v 3,2 xol «ikTol xal Td T^xva xal o:l yuvotxe; 3,6 similiter 3,10 dTi|jtov 
elvoi xol ouTov xal yevo; lex 19,25 a^To; 
obTov TtertotTjxev 6 8Tj[jto; xuptov 43,8 
o^Tol [Jtlv 8t' otJTtLv oix ^8uvovT0 rot^ao- 
a&at TTjv xd9o8ov 21,25 outo Tauin 49, 
18 51,9 acpdiv auTtSv 34,2 acp(atv oiToi; 
25,2 37,21 acpd; oOtou; 34,16 

solus ouTjjv (jL(5vr)v (i. e. [Ji{av (jkJvtjv) 
yTtOpetV TTjV (Jjfjcpov 81,7 

o-kou cet. eius cet. 4,27 6,2.23 7,5 
10,9.11 11,5.18.24.25.27 12,2.9.16 
(Solo) 14,8.25 15,5. 10 17,11. 15. 26 18,5 
19,8.23 20,19.20.21 21,2.17 22,14.17 
23,1. 3. 18 24,1. 16 26,9 27,12. 14 28,10 
29,2..5.9. 15. 26 30,14.17.19 32,4.11. 
13 33,15 (lex) 35,16 36,4 37,7 38,10. 
17 39,3. 15 40,9. 12.20 41,21 42,21 43, 
21 44,7.14 46,2 48,8.18 49,12.24.27 
52,8 53,4 59,2.6.8 62,12.20 63,10.19 
64,5 66,6 67,10 68,6 69,10 71,23 bis. 
25 74,9. 12. 13. 14. 22 75,2. 13. 15 76, 
4. 6 77,20 79,5 81,7 82,2. 9 (jteT a'!>Tou 
ubi desideratur [jte&' outou 17,15 col.lo- 
catur ut cetera pronomina personalin 
quasi lyxXiTixdi; ita ut inclinet se aut 
1) ad verbum suum (haec norma Aristo- 
teli legitima, nisi ubi biatus fugiendus 
est) aut 2) ad substantiva verbalia (ut 
Ypacpa\ TTpc; a^TOu; 69,10 vel 7:at5oTptj3a; 
ouTot; i. e. TrotSoTptjSouvTa; oiTou; 44,13) 
aut aliter regentia velut ol TcoT^pe; oiTdiv 

44.7 cf. 22,14 23,18,21 aut 3) ad pri- 
mum quodque neglectis atonis voca- 
bulum sive enuntiati sive coli (qui est 
ceterorum pronominum personalium legi- 
timus ordo) velut itplv auTov etaeX&eiv 
63,10 Saot ouT(I)v n^ dcpefXouatv 74,9 
vcJfto; ydp oiTOt; ^v 68i 19,23 itpo; to; 
uCTepov o6t(J)v (jie[jL'l/t;jtotpta; d[JicpoT^ptov 

14.8 ot Ttve; 2v outq Soxdiatv iTiiTi^Seiot 
53,4 cf. 48,18 63,19 71,25 74,14 rara 
est gravissima illa in extremis positura 
ut 28,'J 29,4 40,9 rarissiraa in enuntiati 
prin ■ '" ut ouTuJv 8' 6 (aIv 'Ap[jic)8io; . . . 
6 8' 'AptaToyetttuv 21,2, ubi paene sonat 
quasi TouTtov 8' autdiv 

6 «6tc5; idem 5,18.22 11,26 14,22.23 
17,4 20,5 25,2 28,1 29,9 34,21 35,14 
41,7 48,2 54,11 63,4 72,6 75,1.5.6.10. 
16 76,5 77,1 78,12 81,8 82,2 iv Tt? 
a(>T(j> uno eodemque loco 61,10 VERBORUM pouXeuji? 99 aitoO adv. loc. ivSdo' ecjTO-i Solo l3,15 

ouTOTiXrjS. -zai Sixac auTOTeXEl; xpiveiv 5,2 
a^TOTcXst; et3i otxaCeiv 67,9 

axizoyeipia 41,10 

abrou v. lauToO 

dspatpetv (Ta; rpoaou^a; 8'jcfxoXta;) 38,6 
Tt(Af;; o-jt' dtpeXtbv o5t' lT:opE$d,u£vo; Solo 
12,4 med. /ifterare Au5i'fxa/ov rfiri fifXXovTa 
d7ro8v^jaxetv E'j}irjXiorjS dcpetXeTO 48,19 
privare (to'jtou{ ttjv roXiTetav) 36,16 
(t^S (jO-jXtj; t6 9avaT0'jv xai oeiv xai yprj- 
f*a(jiv C»lfA'o5v) 49,3 pass. o{ d'frjpT)[ji£vot 
Td •fjjloi 15,12 

(icpavi'Ceiv. 3'Jv^Ptj tov>; 2oX(ovo; vo'|i.O'j; 
d'fav(3at TTjv TupavviSa 5id t6 [jltj /p^- 
cj»ai 25,10 

Ct^^otfAO; (T^^fji^pa) 46,5 

«tpeai;. Idv fjtrj e'jpt<Jxo[j:£voc d'fc(Jtv ttj; 
pouXfj; dr:^ 34,30 ' 

dcpt^vat. dxovTtCfiv xa\ xaTa-dXTTjV d'ft^vat 
44,15 (to5tov) 42,3 53,13.16 (Td; 
TToXet;) 37,3 (t>jV dp/rjv ttj; OaXdTTr^;) 
36,2 (KX£Oij.cvrjV xai t'>'j; jjieT' a-JTO^i 
'jr.oaj:(5v8ou;) 24,1 absol. xav dro-fjytoatv, 
dtp^aovTa; 56,3 tou dcpetvai (sc. ttjv 
^xxXrjotav) x.'jpio{ efatv 48,10 

d'^)txveta9at <23,15> 40,14 (bis). 17 

d'f taxdvat (d-6 TuJv o::Xtov to'j; rrojjine-jov. 
Ta;)21,7 intr. cjy uiraxouovTcav Ixeivtov 
0'jTio; dTiEaTT^aav 36,2 Tf(; Eupofa; dso- 
aTdar^; 39,6 dKoaTdvTo; iSravTc; toj 
OT^fjio'j rpo; aC)TO'j; 40,8 

dtpvettJ;. IXriS' «T/d'' d'fvedv Solo 12,15 

dcpopfA^ caput. xiv Tt; SaveiarjTai rapd Tivo; 
d^opfi:^v 56,10 

«cppaxTo;. (yuipla) 30,15 

d(!;o^os C^Jtuv 5(xai Ttov d'li''j/(ov 68,2 BaStCetv (jrpo; t6v >a'8ov) 62,22 (s?; dzp^i- 

roXtv) 63,4 (ei; t6 itxaar^ptov) 76,9 
Paxxrjpfa iudicum atticorum 74,5.7 76,4. 

7.9 77,1.4 81,1 82 3 
PcrXavo; sortes iudic. xai pa^Xavot di ttjv 

y5ptav £apdX>,ovTat iflat Tai; ^axTTjpfat; 

74,6. 7 75,3. 16 76,5 77,2. 3 
pdp^apo;. rpo; tou; pap^dpou; (Persas) 

27,1 
pdpo;. droaeiadfjievoi t6 pdpo? 6,23 
PaotXefa. 'A97jvaioi t6 ft^v ^$ dpy^; iypoivTo ^'aaiXeia fr. 1 p. 83,3 Epit. ller. p. 87,12 
niagistr. att. 4,13 

,3aaiX£to; (aTod) 7,13 

^aatXe'!»; rex Atheniensium plur. Epit. Her. 
p. 87,20 Lacedaemoniorum 21,23 22,19 
40,16 Persarum 32,19.23 antiquus 
atticus magistratus 4,6.7.8.16.23.24 
arcbon paaiXe-j? 51,3 62,2 63,6 65,9 66, 
3.4 67,7 bis. 68,1 'HpaxXe^ISrj; 6 KXa- 
Co[j.^vio; Baa'.).ii>; i-txaXo^jfJtevo; 43,17 

paaiXtxtJ; (-oXtT£t'a) 42,24 

p.£,3aio; adv. (lyeiv) 18,1 40,5 

^eXTttov, |3^X-taTo; v. dyaStJ; 

pfjfio 31,15 

pia. pia ti p^Cstv Solo 12,22 ^iav ts xal 
oixTjV a'jvcipadaac idem 13,17 piav dfiei- 
vove; idem 14,12 ^iot ttj; dp/f/; 14,24 
dva3ujaaa9at (5i^ ttjv d^yji^^ 17,25 

^idCeadat pass. (opp. Xfav a^t^tli) Solo 
12,11 

Piato; (dpyrj) 38,25 

pios. 8td ,St'o'j 4,5 5,8 6 iz\ Kpdvou pio; 
19,11 idw Ti; dvaXcyiCrjTai tov exiT^pou 
piov 20,3 Ttp pioj 8paaj; 20,18 

pto^jv. Ittj TptdxovTa xai Tpia Pttoaa; 19,28 

3Xaa9Tj[j.£iv absol. 6,26 

pXfrciv (rpo; Td rapauTtxa) 32.7 

Pory8£ta (tujv Aaxtovtov) 22,11 40,1 plur, 
(£(; xd i:5ta) 19,20 

Po7j8etv absolute 22,17 (fj.eTa Ttov Tpid- 
xovTa) 39,23 (t:q raTpiot) 17,3 (a'JTOt;) 
39,19 

po'jXea»at. c. inf. 11,19 12,14 17,20 19,14 
20,28 24,12. 14 26,9 32,6 36,22 38,13. 
23 40,3.23 41,4.5.20 42,2 47,1.8 49, 
10 52,4 56,10 62,16. 18 63,7 64,7 75,7. 
18 ol ^ouXo'[j.£Vct pXa3cprjfX£tv 6,26 po'j- 
X<$fi6vo; xaTaXu9f/;a« ttjv pouXrjv 6 Sep.iaTO- 
xXfj; 28,32 elliptice d;6v a-jTiu fjLeft* 
6roT£'ptov i^o jXeto [yj^cjXeTo hic L] 1 1,27 
absolute I^o-jXovto ydp xal tujv Yvujpifjitov 
xal Ttov orjfxoTtxtiiv ol roXXoi 19, 13 6 
j3o'jXo'fievo; quivis 10,16 30,14.15 33,5 
47,7 

PouXe-JEiv senatorio munere fungi 5,19 34, 
4.10.14.17.28.32 35,16 49,13 73,17 
med. deliherare (to dptaTov) 33,8 (tq «v 
6oxt7) 34,17 (fjieTd rXettJvwv) 34,19 

Po-jXeuat; insidiae 66,13 /raudidenla in 
tabulas publicas relalio YpfffTj PouAe^jatt»; 
70,2 100 pouX£UTr,ry'/jV I INDF.X pouXEUT^piov ;i4,28 33,28 51,14.20 59,.') 

^ouXsuTiQC senator atticus h,'22 37.10 49, 
13 61,23 53,14 73,4 

pouXvj senatus atticus describitur c. 43 si|q. 
5,23 34,12. 21. 22. 23. 25. 30 35,7. 10, 
12.19.22 39,9 42,1 43,10 45,13 46,4. 
5. r. 48,5. 17 49,3. 5. 8. 12. 16. 24. 25 .50, 
4.8bis. 11. 14 51,7.14,17.20 52,14 53, 
9.17.21 54,1.5 60,11.15 61,2 62,6.7. 
17 C6,13 70,4 71,1 73,8 plur. pouXds 
rMr,:sai TETTapa; (a. 411) 34,13 (oi TeTpa- 
xocioi) 10,2 23,17. 18 28,14 {o[ -svra- 
xd-5[ot) 24,14 (fj jjouX^ ol KEv-axoatot) 
25,14 29.7 62,4 

Yj 'ApeonaYiTt; pouXTj 43,3 ifj xa^v "Apso- 
TtayiTwv pou>ii 5,3.27 29,12 i] h Wpdm 
TOYM) pouXif, !), 13 27,8 ifj po-jXVj i: i^ 
'A^jdo'j r.^ifOM 5,25 43,1 71,."> cf. 28,26 sqq. 
29,1 sqq. 

3o'jXT)3t; 11,8 

Ppa3sieiv diiudicare (iTa'vTa) 11,4 

Ppax'J« (x?'J'^oi) 38,14 

P(of*o;. xaO(Cet Inl tov Pu){j.o'v 29,6 cf. Epit. 
Uer. p. 87,26 r littera iudic 0'ju.poXcv ^aX/.oiJv oera toO 
T 81,2 

yaia v. yt) 

yaXa. Ttplv dvrapa;a; :Tiap l^ef.sv y-i/.a 
Soio 14,16 

Ya[A£iv 20,7. 11 fOLij.fCT' yuvi^5,16 y^^I-^^ttj 20,5 

jO[j.eT^ V, Yaueiv 

yaaoj (coni. a'j[jLpiEt;i?:) 4,25 

yap. viilgaria iioix relata. -/.al y'-'P 21,19 
25,3. 10 30,4 43,10 56,5 60,13 cllocatur 
tertio loco, quotiens encHticou sive 
alotioii sim., interces^it vel praccessit ot 
[isv yap 4,10 irA -£pa; fip 40,15 qnarto 
ETt xil vijv yrjp 4,24 

yjYtovetv 'u.aXXov) 18,5 

jcwrjrr;; plnr. fr. 3 p. 8K15. 22. 33. 35 
p. 85,7. 20. 32. 33 

levoc ori;/i} o\ Tnl y-'''^' l>-^ xaftapoi 15, 13 
Qeiis, /aiitHtu 3.2 X7l auTo; xal y-''^' ''^'^ 
19,25 cf. 23,10 31.7 38,12 45,.'j 66,7 
piur. 24.14 25,6 spoc. trice.ii viri, uona- 
gesiinn jiars tribus atticae fr. 3 p. 84, 
14. 21 . 22. 28. 31. 37 p. 85,2. 5. 8. 10. 1.3. 
l^. 21.26.27.31.35 Y^pa; Solo 12,3 

Yeto(j.dpoc pliir. 'coni, ej-aTp(oai, SijpitoupYOt) 
fr. 2 p. 84,1.5 fr. 3 p. 84,12 

YetopYeiv 15,16 ota-pe-speaJ^ai Y^wpYouvTa; 
18,17 trans. (t6 xXT)8iv uotepov )(u>p(ov 
aTeXi;) 19,2 

YetopYo'; plur. (coni.crj[j.ioupY<J't) fr.3 p. 84,1 9 

YTj terra'cuUa 3,9 Biavef(jLaa&at t/jv fy\\ 12, 
14 terra (opp. mare) xaTa fip 22,19 
yaiav 'laovfa; Solo 6.5 rTJ _u.jXatva idem 
13,7 

YTjpav. lav (jTj ii.avtiov T| YrjfoJv lex 38,5 

YtYveaftot (YtveaOat saepe L) nnsci (de 
bominihus) el ti(j.cpoiv doToiv YeY'*"'''^^ •^^» 
31 43,19 -lijo-it v.axi tou; vo'ij.ou; 43,23 
dvopuiv Y£Y^'^'^if'-^''"*'' ^^ 35,25 UTiio ^exo 
£Trj ftfo^u):. 5,17 cf. 5,21 33,3.25 34,4 
3.5,2 4,3,20 44,8 63,21 74,9 y^Y-^^^voi 
trjv -/jXtxiav TTjv ix tou vd(jLOU 43,22 to 
etT) (J.TJ YeY"''^'''*' 63,20 nasci, pcnipi (de 
fructibus) t( ytYveTOl sx tou /wptou 19,4 
t6 fiY)6<j.z'^0'i fructns 18,22 (t6 IXatov 
t6 I9' eauTOu yiy""'^-^'^^'' "''•* trausl. to; 
6azdva; to; '(fc^oiUMaz 9,18 (d[i.cpta3TjT^- 
oet;) 11,3 

aceidere, fieri ih Yevd(ASvov 22,18 Td vuv 
YtYvd(jieva 11,7 to otto tiov teTpaxoaitov 
YtYvd(j£va 36,12 cf. 38, 10. 17 67,6 t6 
Y£Y^"'0J Sauijd^Etv 18,9 29,6 fz-40\).i-i-t\z 
TT); ^v 'Apyt-jouaaai; vau(j.a)((a; 36,18 ttjv 
dpyVjv ^Tit Axdatou yeveai^at 4,11 ixxXt)- 
aio; iv T<>j i}idTp<o yevop.6jT|; 42,26 (itdXe- 
uo; ev 'crj •;ftijpa) 63,23 i, au[Ji.;j.et;t; £vTau8a 
Ytyvetat 4,25 IxtoXuae yev^aHat ttjv eJpi^vTjV 

37.1 rf. 40,11.22 41,17 tt); twv /pciov 
dTtoxoitTJs yevofjt^/T); 7.2 TcTTopdzovTa 
ycydvaatv 57,8 (jieydXTjV -(r^oyivai (jteTa- 
|3oXtjv 15,6 TOiajtT); e;d6r)j y'Y'*'°F''^^^» 

19.2 Tf)v dpy})v YiveaSat -dvTujv ttov 
xaxw/ 20,19 df ' ^; dp/i-j OTjiJOxpaTta; 
^Yeveto 32,26 /prjaij.tov ytYVoiievwv 21.23 
TOJTfov yevoij.^vtov 25,9 ttj; aTpOTeta; 
YtYvoaevr,; 29,18 (i.£td t/)v Iv StxeX^a 
yevoijLiVTjV auiJi^-p^pdv 32,18 y£VO(j.ivrj; tou- 
TT;; Tf); -oXtteia; 35,26 cf. 42,20. 24 
TouTO auvepT) yeveaJ^ai 42,16 Ecp' uiv dv 
euar([A{a yivTjTat 48,! 5 (-po,3ouX£Ufja) 48, 
16 (Irt/eipoTOvia) 72,7 (xp{'jt;) 49,2 
('l*rj'.pt3i/aTa) 60.10 ^ tw "'AaxXTiTtiuT ytyvo- 
(idvTj jtO(jL7t*j 63,23 (Ttepl TouTa xoxo-jp- 
YTi|jik) 78.7 piodir-' ^lUv Z7z\ yevE^jDat YERBORUM (/avciauo? 101 Tov»; 'jSTEoov 00/oiJvTa; zl/ct'. r:^?/j(ior/.o'J- 
TCJ; 7,2 cohlinrjirt C. dii;. xiv Ttvt Y.iza 
t6 y^vo; upw3'jvrj ys"'^/'^'^' ^''y^ otxat Oc 
AaY/avovTac tc;io; a'l>T'J v toia: fjiovov, ai t£ 
Toi; [^.iToi/.ot; v.at toi? tcoTE/.esi xai TOt; 
7rpo?r/ot; ytyvtifjiEvat G8,7 OTOTJpio av 
-?.£iVjv YcVT/Tai 6 aptSfxo; TtLv 'V/,<;pujv 82 5 
OTav Toi; d-JTOt; YtyvrjTai usTd Toiv dXXtov 
pouXeueiv 35,15 £7tt c. (.lat. (ettI TOt; 
6i7.aaTa:; to-jtov d~oooy.i|j.d3a!) 62,21 l;tu 
YtYVE^yat Tr,s TtoXtTsia; a'jTOv 39, 1j 

Tiericuu) adjeclivo vei substaritivo piao- 
(lioative i'jncturu dYioyii/oi . . . eytYvovTo 
3.10 — puiTO? ^Y-'*'''^^ TrpoSTdTTj; 3,11 t6 
YevsjSat . . . ;j.aXaxo'j; 4,8 (T£?>£'JTaiav) 
4. l.j (aEYdAr^) 4,17 aovr^ Tuiv dp/tl)v 
oux £Y^'''~^ Tt/.eiiuv evta-jata; 4,21 (xjoto;) 
(■>,19 IIJ 42,17 (aeTpio;) 7,4 siinilitfr 
11,12.23.24 15,5 17,18 18,21 19,12 
21,11 24,3 251) 27,9 28,25.31 30,3.21 
31,5 32,7.10.19 35,24 36,10 37,0. IS 
38,20 47,3 48,2 60,14 G5,17 78,3 

YtYV(i)axetv (Yivt))3x£'.v saepe L) inlblleyere 
Hbsol. Solo 6,4 trans. lYviooav ttjv d[jLap- 
T(av 37,4 cons/ituere c. acc. c. iiif. 29,24 
V. jnf. 29,31 39,7 dtctruere o Tt dv yvdiaiv 
oi otv.aaTat to'jto x"jptov iaTiv 52,13 tojs 
SYVtt>a(j£vo'j? </«".t lecipere deireluin eml 
39,1 (ie arbitiis: idv (jr; o-jvtuvTat ota- 
Xuaai y'Y''"J5"''-^'-'3'5 ''•^' H-^"' da^oTcpot; 
dp^a/.T) Td YvtuaOevta y.ai ^(j.,aevojatv e/ei 
T^Aos i\ otxrj 58, 1 -/.Xorrjv ot StxaaTat 
xaTaYtYV(oaxo'jat xai t6 ^''«"cSev d-oTtve- 
rat Sexa-AoOv 60,4 

YXtJiaaa ('Atti/.t,/ .^o!o 13,13 

YvdJ^o; eqiii. Tpo/6v £;:i Tf^-/ Yvd3ov £-- 
pa>.Xci 53,2 

YVTjcio; (-at5e;) 5,16 

Yv»i>}jLr^ (ooai. G"jv£3t;) 35,20 AoiaT^tuv.^ yP^" 
t{/avTo; TT.v '{'jiit^n-i 15.2L' itetH 32, 1.'2 
Yvtofxa; iv.vbifY-Vj^jfii.-* 51,21 

Yvtopifi.o;. •(■jiur^Wji noiilan (c')ni. eJYevet:, 
opp. t6 -Xfj8o;, 6 6f,u.o;) 3,4 5,31 6,24 
11,22.25 19,19 31.6.9 37,9 

YvtLai; (Of/.aaTTj(.to'j) 49;1 (oiatTr^TOj) 58,5 

Yovei;. •('jyitjtv xdx«j;r:; («2,13 64,6 

Ypd|jjjo Hlieru 74 l'.i. 18. 19. 20 75,1.5.14 
76,5 77,1 piur. dotuinenta publ. 48,3 
60,10 

Y paix(j.aT£ t ov 50,16 58,5 plur. 50,13. 15 
51,4.7. 13. 14 59,2 Y[ja;j ;jaT£'j; (o xaTa rp'JTavetav xaXou|A£vo;) 
Gii, '■* (6 £7:i TO'j; vo'ao'j;) 60,15 (toO 
ov;j.o'j) 61,1 (ti£au.o'd£Tt7jv) G2,2.4 70,11 
74,1 79,4 CTpaTTjYtov (a. 411) 35,8 
Ypd'j£tv. aci. pass. siribrre (eU rivdxtov 
X£X£Uxtu().Evov TO'jvo,aa) 52,6 (ev oavfot) 
51,19 (iV •([j'x\i\i.'3LZziw) 58,5 &ea,ao'j; 
£Ypa({^a 8olo 13,22 Iv Tot; vofiot; Toi; 
^rl/.iovo; YeYP^'^"^' l'')! ^■'''^ ''^ ^-^ T^YP^- 
^flai TO-j; vc![A0uc djrXdif xai aa^ to; 1 1,2 Td 
YeYP^-^l^-IJeva (sc. ev toi; v6,aot;) Tiotetv 11,22 
xaTd Td YEyp^l-^P-^va (i. e. tt)v dvaYeYpa;ji- 
[X£vr,v zoXiTe'!av) 35,12 fod^^zvj i. q. ouY" 
Yodietv 33, .5 35,3 ruyare AptaTttovo; 
Ypd-iiavTo; T/jv fJiM\}.y^s 15.,2'J ita 32,22 
33,7. 10 

med. iKcuxnre Ypa'{^dij.evo; t6 ']/Y.pt5(Aa 
To Bpaau(io'jXou rapavoaiuv 41,23 

YpacfTj. Y?^?^' *<*'^ oixot XaY/dvovrat roo; 
«•JTOv (an'l)!j:!ta) 64,5 (orjixoaiaO 8(i, 6 
(,7:poeopt/rj) G9,9 (eTTiaTaTtxTj} 69,9 (Trapa- 
v6;jojv) 33,12 49,19 C9,8 (vofxov fj.^ ir.i- 
TTjOuov Delvai) 69,8 (dasflifas GG.76 (xXo- 
nf/;) (j0,3 (dotxtou) GO, 6 etat oe xai 
Ypa'.f.at rpo; a'JTOu; (tliesmolbetas) tov 
TTcrodaraat; tiOeto!!, ;cv(a; xai otop'j;cvt'a; 
v.ai ajxo'favTta; xai ooiptov xat '^c^joey- 
Ypa'ifj; v.ai 'i.cu6o/XTjT£ta; y.al rjOuXejaeto; 
/di dYpa'.f.''ou xai [j.ot./eta; ();t,10 •^rjioiX 
XaY/dvovT'./t TTpo; a^JTOv (aichonta). ti; dva- 
y.piva; Et'; t6 otxaaT/;p!Ov EtcaYet. yovetov 
xaxtoaEto;, ^TrtxXTjpou xa-/.fua£'o; , otxou 
6p'favtxou xaxtoaeo); 64,5 -(-jp/atd;) 
66,12 (Tpa'j[iaTo;'* 66.10 v. oixrj 

Yu;j.vtx6; (dYtov) 70,15 71,15 

yuv^ mulifir 17,12. 16 y'-*"'^'"''-' "'"^dijcvo; lex 
38,6 plur. G5,4 iijo/- (Ya;j.£Tr,) 5,l(i -/cii 
a'JToi xai Ta 'i/.Ji v.ri: i''. YJvatxe; 3,7 
4.24 20,8 dat[Atov pjiir. ('OX'J(J-iot) Solo, l;";,!'; 

oavEiCeiv act. ynniuum (Utrr (toI; TrXo.ianoTd- 
Tot; 'ASr^vaitov £xaT6v exdaTio TdXavTOv) 
26,23 absol. (e-i Tot; ai'jij.aatv) 6,'JO 10, 
16 abs. 6,26 2G,25 56,9 tiieil. mutuum 
snwierc (ypT';(j.aTa)40,l 41,16 (rapd Ttvo; 
d'fop/JLrjv) 56,10 

5aveta(j(^; (plur.) o.lO 5.29 102 ictKCivav I INDEX oaravSv. xd •/prjjj.ctra Ta nfiOOtcJvT^y |j./) £;el- 
vai aXXo3e Sanctv^oai t^ ei? tov -oA£|j.ov 
33,18 
Sairetvr) 26,24 plur. (opp. 5^39015^1) 9,18 
SaiTjTi^C. eJ; SaTTjTuiv a^peatv 6-'l,ll 
Zi. vulgaria iicglocta. d7toSoTty.ov iu poste- 
riore parte bipartitae periodi coiulilio- 
nalis 67,4 y.ol rctXtv 0' 12,14 79,-5 v. ji.£v 
6s8oix^vai (trjv cpiXapYup(av) in Solonei 

versus paraphrasi 6,17 
?Sst-iivwvat (to'j; d[OpoiCou.£vo'j?) 29,4 avtu 
iyw^ t6 ■jpd}t.\t.a oefxvuatv tcj a[//ovTi 75, 
14 cf. 76,3 81,14 (Ttvas 'Ci'JvtaTa[j.£voijc) 
29j2 (oi'(uv raT^ptov laav) scol. 22,9 oei- 
Souatv (ei po'j?.ovTat ttjv 5r^iJiCixpaTtav ctoCEtv) 
42,2 
8e tv tji vincla conicere. v.a.\ "/py)(j.aatv Crj[J.t(Laat 
xot o^aat xai dnoxTEtvat 48,18 cf. 49,4 
51,17 pass. 72,1 SeSeadat 61,16 74,13 
carere Ivo; 5^ovTa elV.oaz 19,28 evo; oet 
7:svTiQ--tovTa 23,8 cf. 30,7 c. iuf. auTtjj oct 
XpTJaaat 12,9 simiiitei 46,8 48,9 59,14 
61,4 69,5 78,18 80, .5 82,7 abs. «Tav 
«^ 34,27 c. acc. c. iuf. 5,17 8,6 19,6 
35,21 42,11 46,6 48,16 49,1 50,14 51, 
10 63,20 68,7 74,13. 19 75,9 ef; t6 6iov 
dvoXiovteaSat 34,18 — v. oetaSat 
BeivtJc (to 7toXiTf/.a') 27,18 
SetTtveiv (^v irpuTaveitjj) 73,12 
oeioOat (rXetoviov) 34,22 -/at av Tt fiituvTai 
oup.po'jXeuea{)at p.eTd ttj; po'jX?i; 35,10 
To fj.dXiaTa 5eo'(j.eva. TtJbv leptuv 54,7 
lUa 5,13.16 9,7.8 il.lO 14,25 24,12.19. 
20 bis. 25,8 33, 2. 25 35,11. 20. 22. 28 
36,5.19 37,21 40,9.10.16 41,12 43,6. 
25 49,30 50,5. 15 51,5. 12. 23 53,7 51,6. 
8.12. 17.20 55, 10 57,3.8 58,12 59,18 
61,5 63,25 68,,8 70,13 71,17 72,3.9 
[73,9] 74,2. 3. \1. 27 78,3 

magistratus denorum viroruai extraor- 
diiiarii comme .ioorautur hi : aTpaTr^Yoi auTO- 
y.pdTope; a. 41 1 35,7 au-'J-/pdTope; a. 404 
39,25 41,12 rj tojv oev.a Tupavv{; 43,6 
aXXot o^/.a a.411 40,10 -ptiiiouXot 33,2 
xciTaXoyet; (Lys. 20,13) a. 411 33,25 
Ta|ji(at Ttiiv leptuv ypr][j.a'TUJv ttj; fleou xot 
Ttuv dXXo>M Odujv a. 411 34,7 'tepoTTOiot 
34,8 dTTtfj. ■eXr^Tai a. 411 34,9 ot tou Ile'.- 
pctttu; d j^ovtes (iuxta ssx tyraunos 
a. 403) 3 7,21 ol "1 SiaXXo-XTat a. 403 
(Xenoph on ie) 40,15 ordinarii: dyopovo'(Jiot 54,17 dOXoSETot 

70,13 duooixTat 51,12 daT'Jvo(j.ot 54,8 

Atovuaituv £::i(j.eXrjTaf 63,24 £(JiT;op(ot. iTZi- 

(jtsXrjTaf 55,10 e'jOuvot 52,2 leporoiof 

61,3 teptov iTTtaxeuaaTof 54,6 Irit^tuv 

xaToXoYet; 53,7 XoytaTaf 51,23 59,17 

XoytaTtlJv auvyjYopoi 59,18 (jLeTpovo(j.ot 54, 

20 ittoXrjTaf 50,5 otTotpuXay.e; (poslea 35) 

55,3 OTpoTrjYot 71,17 otucppovtaTof 44, 

10 TO(jit'at T?j;'A8r;va; 49,30 Ta^topxot 

72,3 Tptrjporotot 49,25 (puXap/oi 72,9 

6e-/oiTeta. "fl^yji^ • • • oexa^Tetav 4,5 

5e-xdCetv. origo moris explicatur 30,22 sqq^ 

oexairXoiJS. zb y^****'^^'' drtOTtveTat 8e-(to- 

rrXouv 60,4 sqq. 
SexoTO; 43,5 70,10 74,1 oe-/.dTT) decwna 

18,22 19,6 
5e-xd/ou; 78,19 

oeittJ;. Soijvat Trjv Se^tdv 21,15. 16 
SeofjKJ; 80,2 
5ea(j.(OTT]ptov. tou 8£a[j.(oTr)p(ou cfjXoxe; 

gv6e-iia 37,21 iw to} oeo^JtuJTrjpftj» 55, l4 
oeOfjLtbTr);. 6eau.(uT(I)v cpuXaxe; 28,20 
oeaTttJtrj;. r^Orj SeaTtoTtuv Solo 13,16 
oeoroTtxo';. toT; au(j.(j.d)rot; oeanoTixtuT^- 

pto; lyptovro 28,8 
oeuTepo;'4,7 15,22 31,5 42,23 61,8 77,19 
bis. 78, 19 o'J0£v6; 6'vTa 6e'JTepov xtov 
■j:oXtT(uv 40,4 t6 ^euTepov adv. 17,19 
nptuTov ij.£v . . . oeuTepov 8e 31,26 43,23 
o^XeaOoi (eYT'-*^)''^"^ ^»1^ oe^ofievo; Trjv 
TTOfXTtT^v (opp. ozoaTeXXtov) 20,25 (to; 
Tttjoo;) 51,18 abs. 01 6' i\ Ttj» ataTet Ttpoa- 
■x'JvouvT£; ihixo\xo Oao(j.dCovT£; 17,17 
0/). TOt; Te dXXot; . . • -/01 oi-) xo( 3,6 19,22 
otd touTrjV OT) T7jv oiTtav 27,12 itpo; 6r> 
Ta'JTrjV Tr)v y^^Tffla^ 30,16 8o'xouoiv 
-itdXXiOTo 6») xai TtoXtTtxtoTato ^pijooaOot 
xtX. 42,6 
6t)io; Solo 12,19 

0T)X0V(jTt [82,1] 

6t)Xo;. 6f)Xov iv. Ttov dpxov~<uv xal Ttuv 

eitujv'j(x(uv 58,11 (scqu. OTt) 15,2 
or))j.aYujYetv 29,14 30,1 31,4 
6r)[iaY(OYfo 32,5 
hr^\ia^ta-^6i (coni. aTpoTi)Y(>;) 26,6 pjur. 

43,3 
6r){jLap/o;. Clisthenis magislratus 25,2 

(et; ihtpatda) 61,13 
6r)(jie'jetv. to; dTtOYpa^d; T(i)v 6r)(Ji,euoix^v(ov 

47,1 VERBORUM faipeiv 103 Si^lAeuGi; (ypTjfJLaTiuv) 80,3 

orjfAT^Yopeiv. St^xpiPe SrjfATjYopuiv 18,6 (nepi- 
Cto3a(j.evo0 31,16 

6 j] (1.105 carnifex 48,18 

8T](AtoupY^s plur. (coni. eunaTpt5at, «ypotxoi) 
15,1 cf. fr. 2 p. 84,2.5 fr. 3 p. 84,12.19 

8T)|ji.oxpaTerv 42,12 

6r)(Ao-/.paTta 27,6 32,18.20 33,8 42,3.26 
43,5 (opp. 6XiTap/ta) 40,19 

5ij(Jioc pagus x6 ovo(ao t6 ectUTOu T:aTp(>flcV 
xal Tou Si^fxou 74,16 i-A tou o^fxou xdiv 
Ilatavt^tuv 17,13 SryfxoTat ir.olrioz^ (Cli- 
stheues) tou; oixouvTa; £v ^•<caaTii) Tuiv 
h-fi\i(a\, ha (j.?] 7raTpo'8ev TrpoaayopeuovTes 
i?eXeY]((03t ToutveouoXtTa;, a).)A t(I)voi^().u)v 
dvoYopeutoatv 24,22 tou; oi^piou; avTi Tuiv 
vouxpaptiLv l7to(rjaev (Clistb.) 25,4 'TtdOev 
Tuiv 6%u)v' 62,10 praeterea 18,28 24, 
19 25,3 29,29 52,10 57,7 73,3 (bis). 5 

populus, popularis pars cwkalis oux fiv 
xarisyz 6t)(».ov Solo 14,2.15 67)u.o; 6' 0)5' 
ov optaTo auv :?(Y^H^°''^'''"' ^^otxo idem 12,10 
(opp. oaot f<.etCove« r.a\ Piov d(iet'vove;) idem 
14,9—13 cf. 12,3—5 ouTo; (Solo) trp-JJTo; 
^Y^veTO Tou 6i^(j.ou TrpoaTdrrj; 3,11 (syn. 
To nXfjflo; 10,18) 11,1 23,20 24,2 (opp. 
o\ Yvu)pt(iot) 5,31 11,25 31,9 (opp. ol 
^Tttcpavet;) 31,14 (opp. o\ eSTropot) 29,21 

31.10 (opp. ot 6).iYapxt--co() 37,15 (opp. 
ol?Tepot) 21,17 31,11 "(opp. ^ouXV)) 29,8 

43.11 46,4.5 48,6 (opp. oi zevTaxoatot) 
28,30 cf. praeterea [3,5] 6,19 10,8 11,5 
13,4 15,19.21 18,1.2 21,9 23,12 24,3.9 
26,4.21 27,16 28,22.25 30,8 31,1.3.5. 
14 33,1 36,16. 21 37,9 38,8. 20 40,8. 11. 
18 42,17.18.19 43,9.10 44,10.20 47, 
7.8 48,14 49,3.16.18.22.23.27 53,7 
61,1 63,25 65,10 69,7 73,6 oi 67J(iLot 
(ceterarum urbium) xpon^aavTe; coniect. 
42,12 

87)(xdaio; publicus (opp. Kto;) 6,22 47,8 
52,6. 11 70,7 78,16 (atppaYi;) 48,3 (ol- 
xooofjii^fioTo) 49,27 ^pYOTot) 59,17 77,6 
(Yf^acpoi) 80,6 (oirY)peTat) 54,16 6 67)pid- 
oio; servtts publicus 51,8. 15 xd 6d;ovTa 
6r;(x(5ota elvoi 56,4 t6 6r)(i<5atov (aerarium) 
74,10 STjpLoota adv. 54,2 77,2 

5 7) (10X7); tribulis ' iplur. 24,22 26,13 30,13 
43,20. 21 44,2. 4. 6 70,4 (coni. ^pdTope;) 
fr. 3 p. 84,34 p. 85,1.9. 22 

6rj(jioxixd; /)o;)u?aM's. xouxa 67](i0Tix« 11,9 (TroXtxsta) 33,9 ot 6rjf).&Ttxot' (t^istorici) 
6,25 21,10 factio popularis (opp. ol Y''^" 
pifjLot) 19,19 37.8 (coni. tpiXdvdpwTto;) 
19,13 compar. (TtoXtTeia) 25,9 30,3 42, 
28 superl. 10,15 15,11.17 
8id c. gen. temp. 6td p{ou 4,5 5,7 5td tojv 
ouxtov );pdvujv [del. K-W] 14,23 posse.ss. 
7) Ttdaa Y^ 6i^ dXlfia^i ?)V (penes paucos) 
3,9 ef. 5,29 edv hC iXfY«uv itoti^aujvTot 
X7)v TtoXtTefov 32,24 auctor. 6td xtov 
<pt7.u)v 6,25 6i' ouTuiv 21,25 36,12 37, 
22 6t' ouTou 42,19 dv^p^flr] 'EcpidXxTj; 
6i' 'AptaTo6txoj Tou TovaYpafou 29,10 ia- 
strum. if) xpocfiT) xt» orjfjLo,) 6td toutiov i^l- 
YveTo 28,22 xd Intfleta 6i' ujv ^v ^ t^; 
TtoXtxeia; cpuXoxT) 28,29 mod. 5'd Td;(ou; 
36,16 

cum acc. 8td xr}v axdatv 14,22 6td ttjv 
auTr)v a?xtav 14,22 5td xaijTo 6.18 40,21 
cf. 10,7. 10 11,23. 24 13,2 14,19 15,7. 12 
13 19,7 20,13 21,24 24,16.29 26,5. 8 27,3 
12.23 29,14.29.30 32,19 36,21 40,18 
cuv^pT) Tr)V TtdXtv 6id Tou; hritxa-fiiifohi 
dfjiopTdvctv oid TTjv T^; flaXdtTT); ipyfi^ 

43.3 cum inf. 6td to -(eyiodai rivd; (jiaXa- 
xou; 4,8 otd xo fi^^if^^ai ttj; Ttept SoXo- 
(j.iva vau(j.ay(a; o(Tta 27,9 6td t6 dTto- 
PaXeiv IliiXov 30,23 6td to fj.T) -(eypdf^iai 
11,1; similiter 11,6 14,25 15,6 17,20 

19.4 21,19 22,17 23,14 25,11 32,11.23 
42,19 

6tapdXXeiv calumniari (autdv) 6,23 32,13 

pass. Adxu)va; 6taP:j3XT)ij.^vou; 6td fl«u- 

aovtav 27,23 
6iaPouXeuetv. r) PouXtj ti ^t:! KaXXiou Ttptv 

8taPouX£uaat xoTeXuflr) 35,20 
6tdYstv (iv T^ouyia.) 14,21 (outuj;) 44,19 
SiaYtYveaflat. (f) Tiohxtla) iiaftfi^r^Tai 

(leypt XT); viiv 43,7 
biahixta^af 6ta5e?a(j.^v(uv xuJv uteujv 19,12 

(xT)v 6T)(jiaYU)Yiav) 32,5 
8ia6t6dvat. 6pay(*.d; e-^daTo,) dxTtjj 6i^- 

6u)/.e 27,11 6tu)PeX^a ypdvov xtvd 6te5i- 

6oTo 31,18 
5ia5txdCetv (d(Jt<ptaprjTi^aet;) 66,7 
8to6txaaia {innpomfi) 65,2 Td; 5to5txao(u:; 

eJodYeiv 71,23 Tats 6ta5txoo(ai;, of; Cotc- 

pov XdYo; oux £axtv ou8e(; 79,1 
8totpetv dividere, dislinguere (ei; x^xxapc 

T^Xr^) 7,18 med. (xd; (puXd;) 72,6 pass. 

(xoi; (ifxpot;) 8,1 9,2 (ei; tou;_6i^(jiou;) 104 bicu r,r I INDEX i3.o oiaipeitat o tj v^;Ji£f.a c-' TOt; . . , 

80,1 0(C''f£io; ^djA'fofv£t;) 81, ^) 
?)icr(TC( arliiirium plur. .'iD,*! (ll),! cJ; cJv 'i/.a- 

oro; XctjTTj oiaita; IxotatTav h^,l 
5taiT(iv. ubsol. 6£0ta'T/(Xo')i; aO, 3 c. ace. 

T-i; otaiTa; 5; exqsto; o'.air^aet r'9,7 
ciatTT;-/;; iiii'.gis(r. attic. 57,10 58,5.10 59, 

8. 1 1 Gi;,2;i 68,5) 
ta /.XrjpoOv 34, IG .54,11 
otoxovo;. EY/ei "/-''-«l KrjOtovt, otc«/.ov£ scol. 

24,7 
Stay.ociot 9,8 28,14 58,8 
Biaxoajj.siv (ttjv Koy-TtTiv) 1'1,1 
ofiy.pto; plur.(coiii rsotaxot, ::ap';>,toi) 15,11 
oiaX^yeoOvt (auroTc) 29,4 (rcpo; tov 6Tjp.ov) 

47.8 
t't cXc^riiv (er/] o>>o) 2G,4 
'iiaXXoxT T)t; (Solo) 6,"J )»!ur. (S^/a ex 

j\7-/.£8a(|uiov(3; a. 403) 40,1 <! 
oiaX-JEtv (Toy; 5ia'-f£po|J.EVou;) 18,'J4 absol. 

57,10 pass. (Ttp(i; T&'j; ^v 'EXeuaivt -/.a-ot- 

xTjacivTa;) 42,13 
otaXucst;. EYEvovTO &'t oiaAuoet; in' IvjxXei- 

oou 40,22 ci". 40,11. IG 41,17 (ttj; Trp(5; 

o.'jTfiv oChia;) 20,10 
£ (■■/[.; £V£ tv. £Tt oi5:y.iv£i Tai; ff uXat; (t6 8:Xa 

•xATipoov exa'(3TTjv) 9,8 (cv ttj vpx^) !•), 

28 ETTj eTTTaxatoexa >i£(j.:tv£v tj zo/.treta 

28.23 siui. 3G.,3 
ota(j.£Tp£iv. OTav oe t] Tipo; oi^xaepLeTpTj- 

pivTjv T/jv T^y.Epav 6 ciytbv 79,4 pass. 

(:io6c Toi; /jacpo:; toj rioatoeiuvo; .'JTjvo;) 

7y,6 

6ia|j.cp taj^TjTEiv (coni. |j.a'-/eai)a() G,7 
oia}j.tptaj?Tj TTjai;. Ttuv )L6).ia'io^ i)ea}j.(jiiv 

oaot Biap.u-tapTjTTjait; etyov 38,2 
otave'[JLeiv (a'jT0'j;) 35,16 (oexa !j.EpTj) G8,8 

(Ta; oiaiia;) 59,6 c. dupi. acc. (ttjv ^(Lpav 

xaT(i SVj;j.o'j; Tpta'xovTa u.^pTj) 24,11' (a''f'5; 

T.- aiJTO'j; xal touc (itXXou; T^TTOpa pepT,) 

34,15 metl. j'«^C!- se (listribuere (tvjv yTjv) 

12,14 (t6 apyuptov) 26,21 
6ta-ejj.T:Eiv rned. (7:p6; to'j; ev ileipatet) 

40,14 
otaTtizTetv. ypovo'J oiarcOcvTOc fjpay^o; 

38,14 
i^itarpdTTeiv med. (TojTa) 23,16 
Ht'/ptt)p.elv (Tot; 'I/Tj'fO'j;) 82,2 
6tap7:o!'^e tv ftd; o'jata;) 38,13 
'■oiapptvav. £n!i)rj;xa ottpptvT((xcvov 81,7 
6!CiaT];j.o iv£( V (tov lleiataTpaTov) 18,7 onrar.cioetv pass. (xard tt]v -/tbpav) 18,18 

oieanapTjaav ot Xoyot rpo; t6 zXtOo; 38,19 
otaatpdXXetv. h Tot; dXXot; ot; CTTpaTTov 

6t£a-fa'XXovro 22,2 
8taa«pC6iv (t6v 5^fAov) 37,8 
6taTa'TTetv (ttjv roXtTefav) 7,18 11,17 33,17 

(t6v eiriTTjOctov ecp'' e/daT/j tiov dpytBv) 9,14 

(tou; GTpaTTjYou; tt] /eipoTovt'(3t) 71,18 
5taTeXetv. /ptbjj.evoi ^taTeXouaiv^^lO (voao">v- 

Tc;) 15,4 (axaatdCovTe;) 24,5 (oTjfxayto- 

YOuvTc;) 31,4 
5taT7)petv. (tou; \6u.o'ji) i!>,4 (td TtXetaTa 

xat Td (jcytaTa TtLv zoXtTtx'I»v) 10,6 Td; 

dp/d;, o-to; xaTd tov»; vo'{j.ou; d'p-/tuaiv 5,26 
6taTti)£vat (dytijva) 66,4 68,4 
otaTpecpetv |i;t.ss. 6taTpe'cp£a})at yetopyouvTa; 

18,17 
otaTpt^etv (ev Tip ctaTet) 18,18 (ev tot; 

<»'jXaxTrjptot;) 45,2 ou oteTpi|3£v 29,4 

(6rj(j.rjyop(JiJv) 18,6 
6'acpdcTjV clu)e, Utere ('jvetoiaat) Solu 14,9 
6tocpe'p£iv (otxatocuvr; TtiJv xa!)'' ea-jTOv) 27, 

19 (auv^aet x-zi yvtdij.T]) 35,26 med. 
StaXutov Tob; oiacprpofj.evcu; 18,24 (Trpo; 
■a/.X/jXou;) 27,21 

( a cp D £ 1 E '. V iorrumpere (t6v 6f)[j.o v Tai? 

6p;j.at;) Sl,14 inicrimerc (9r]pa{i.^v/jv) 39,8 

(a6tov) 21,17 
5tdcpopo; irfeslus (cjtoT) 11.23 
6iacpuXd't t£iv (tTjV 6r];jo-/paTtav) 32,18 
6iay Etpt^e tv (-^prjy.aTa) 34,9. 12 49,9 
5iayetpoTOVEtv. t6v (j.t] £|c;*.vj(iivov 5ia- 

jfetpoTovouaiv o't PouXeuTai ntJTepov ^irt- 

■zrioziui cOTtv iiTTTEuetv .75 ou 53,14 
ota(iT]cpiC£ai)at nba. 81,8. 11. 17 (Ttcpl 

a-jTwv) 43,20 62,20 
6ta'])rjcpta(ji<yc ■cennus 15,14 79,13 
6t6daxaXo; (^cpTJPoov, 01 ttv-; cTXofj.a-/_ctv 

-/.ai ToEcjetv xat dx'jv-.i'C£tv x'j.\ xaia,TdXTT,v 
dcpi^vat 8t8d3xo'j<.';v) 44,14 
6t6dax£t>> 44,15 v. oiodaxaXo;. 
oioovat (TcJaov y^pa; oaaov d^apxei) Solo 

12.3 (5t.bpa) 70,1 (9uXa-/.Tjv eauTtp) 15, 

20 (ttjv 5£;idv) 21,15. 16 (toT; roXXoi.; 
Td auTtuv) 30,19 (tA gauToO 10 3v iS^Xifj) 

38.4 (6pay,ur)v a exdaTn)) 44, 15 (rtvdxtov) 
52,8 (Tpocpr.v 5'jo63oXo'j;).')4,l (ttjv '|if,cpov) 
62,17.18.19 (ei; t/jv xataaxeurjv exat^v 
(j.vd;) 64,2 (toi; raial tov atTov) 65,8 auTtiT 
PaxTT)p{av 76,4 o'j5£f.'.iav eajTtll rXeove- 
^iav 19,5 oixTjv outc 5t6^a3tv o'jte Xaf>.- VERBUHUM Sioixstv 105 ^ivouj'.-; 4.3,4 (rd oi/.ciaTrpio) G!),5 (Td; 
eu8uvc:?) 41.13 (bis) 52,5 C3,8 iv.i-/j.ioo- 
-vtiai 47.5 abs. '^ccpiAa-iCUiV Six.ai. s-iv 
aroxTtfvT) oo-i; Gl5, 12 y.otildTi av oO-oi 
ctioiv, y.atd to\»TO ^piLv-ai C!*, G puss. 
4,13 Tt<,l8 7'J,5 

6 1 p a •/ ,u V 11,14 

StcYYudv. To*JTOu; eoet oieyy'-'^"' ~'^'->'^ ~p'-*" 
tavEcs 5,1 7 

5'.2X9eiv V. otEpyeaSai 

5 t£?Epy £0y ai. 0ls;£Xl)0VT(OV TtLv 0'J£tV EttLv 

45.G 

0'.6p/ec8ai toH/ioere. Sif//>5)ov dt; •jr:£<3/d;xTjV 
Solo 13.1 i) inlercedere. y[i'jWJ Ttvo; ou 
TroXXoO oteXSdvTO; 5,10 

otiaTctvot. OTTtu; 0ia5Ta'vT£? iy.oaTot y-at' 
oXfYoy? Xd^toai 78,1 1 

oi-/dCEiv ahsol. hl,l G7,7.8 G9,5 74,!). 10 
78,10 c. ilat. accusati (to-jtu)) 67,3. 5 
e. acc. (ttjv cp'jXtjv) 63,9 rf. 58,G (^06x0; 
8C. toc StV.a;) 57,2 cf. GG,13 67,5 G^^J 
78,14 (to p-£xpt OET.a opayutJuv) 57, i) 
pass. Eiretodv o-Jtot; f oeoixaafievo to ex 

TujV vd[JHU. 82 9 

fixato; ooxtiiv xal doiopood/.TjTo; eTvai xat 
ofxato; -00; TTjV roXtTEtav 2is, 2(; ot 
i:o»XouvT£; /piQaovTat otxatot; jj.£Tpot; xoi 
otc<b[AOi; 55,2 o'!> otxatov c inf. 11,7 
cj Y^P oi^EaUot 01x010; Etvat tou; vdaou; 
£5F;YEia8ai -optov 11,21 adv. otxatto; 4*2, 
18 44,3 (opp. £/.6ixto;)Solu 13,1'2 (coiii. 
xoTO Tou? vdixoj;) G3.2 o~tu; 6 cv iforiy. 
oiTo; dpYO? (juvto; eoTot Stxoitu; 55.6 

oixooTi^piov (Solonii>)8,6 10,18a,qq. (rdvTo 
Ppa^EUEi) 11,4 ordo posterior 44,2 49,1. 
■2.6.9.11.15.28 50,18 52,4 53,18 62,7 
63,8 25,5 dveu Stxoa-Tjptou y'"'*'^^'"» ^^i^ 
Sexdao; t6 6. (Anytus) 30,14 etaoYEtv 
£?« (ti) otxoaTTjptov 33,15 49,G 52,12 56, 
2.4 57,4 58,7 G0,2 64,G 74,11 a-jvoYo- 
Yeiv et; 5. 75,17 ^.fievot et; t6 6. 58,2 
Itpeit; ef; t6 5. 10,18 49,15 62,8 eipeai- 
(jLo; (xp(at;) ei; t6 0. 49,9 ^I^Yfo; tou 
oixaoTT]p(o'j 62,18 cf. 80,8sqq. 

plUr. TOt; t6 8TjTtx6vT£X'-'J3tv6tXOaTT,pi'tUV 

[i.eTe{toXi (Sijlo) 8,6 to ot •zi\> otj^jhi) xai 
Tol; 5txa3TT,pioi; drEO'j)X£v (Ephialttjs) 28, 
30 ^r:otr,ae (ji.ta8o'fdpa to otxaaTT.pto (Peri- 
cles) 30,10 rdvTO otoixeiTat 6 vuv 5fjfjLo; 
(}<T)9ta[jt.aCtv xai OtxaatTjptot; 43,9 £i:tx?.Tj- 
poOai Toic dp^oi; ot OeafjiofliTai to 6. to toia xot To OTy^Aoato 70, G (jita9o'fOp£t Tpci; 
Cj^oXoj; 73,7 to 6. xXrjpouatv o't tt dpyovTs; 
xatd tpuXd; 73, 18sqq. toI; otxoaTT,p'!ot; 
yptuijia £;ttY£YP^~'^i 76,8 ef. 77,13 to 
noXXd ttiiv ot/aatTipttuv ^OTt ip 80,5 (~Xtj- 
pouatfoi) 74,8 76,1 (hXt^ptj etvoi) 77,11 
nomina: r/Apeioj -dYO) 66,11 iri naXXo- 
oiiij G7.1 i-\ A£X'j/tvitu 67,3 sv OoEdTOj 
67,1 £"i npjTovEtoj (67,10) adn. 

otxaaTT,; (ExaaTo;) 74,15 plur. 30,20 74, 
G. 17.23 75,9 77,9 78,1 79,9 80,11 
£;axta/tXtoi 28,13 (01 xoXojjj.Evot xoto 
OT)(jLou;) 29,29 cf. 18,23 52,10 ^rti toI; 
Otxaatai; Y^^^^i"'" 62,21 t6 xupo; fjv 
£v Tol; SixoaTai; 38,2 Tt dv 01 oixoOToi 
'i*Y,ptatovTat 40,7 cf. 81,6 Tt av ^"'tusiv 
52,12 xaTaYtY''i"3/.ouat 60,3.5 -poatt- 
(J.tti3lV OUToT 74, 12 TtUV Xo/dvTtov ot/.o- 
OTtuv 74,4 cf. 70,10 

oixT, iudiciuin. ev otXT, yoovou So!o 13.5 
iusti/ia |3tav te -/.ai 5i'xt,v ouvop(j.dsa; itieni 
13,17 ejSeIov £!; exootov dp[j.daa; OtxT^v 
iilem 13,21 E-/Et teXo; t, ot'-xT, 58,2 oixtjv 
o'jT£ Stodoatv OJTE Xa[jL^dvouaiv 45,3 itpoc 
oj; (tou; TETtapdxovto) to? dX),a; oi--cos 
XoY/dvouatv 57.6 cf. G8, G EiaoYEi 5ixa; 
(6 -oXtiJ.ap/o;) 69.1 (y.ptviiv) 5,1 XfiYEtv 
(-po; t6 uotop) 78.18 

(al ex Tou vdfj.';^) 78.15 atxeia; 56,10 
avopondotuv 57,1 d-oaToatou xoi dTrpoata- 
atouGI^;! e(; ooTTjTiuv a'p£atv 64,1 1 oouXtov 
sdv Tt; Tov £X£'J{)£pov xaxtl)? X^yt, 70,5 
£i; £y.'faMijv xoTdoTOjtv G5.2 ei; irtToo- 
rfj5 otaOLxoatov 65,1 zk erttpozf,; xoto- 
OToaiv 65, 1 ^TtiTpoTtov ouTov i-j-;rji<l/ai 
G5,2 E(A(jir,voi 56,8 £ij.zopixat 70.5 epavt- 
xot 57,1 lotai G8,6 7U,5 op^ovtov xaxtu- 
Oiiu; 64,9 xXt|P(ov -jtai ^rtxXfjpiov 69,1 
of. 47,2 65,6 xotviuvixot 57,1 (jetaXXt/.at 
70,5 -ap2voi'a; 64,10 rpofxd; 5G,8 
Ttupxatd; 66,12 dno tcuv au(iPdXtuv 70,8 
TpoTteCtTtxat 57,2 TpaufioTo; 66,10 TptTj- 
pap7io«57. l uTToCuYituv 57,1 'fovou 19, 
15 41.9 6C,9. 10 il--joo}^.apTijptiov 70,9 
V. Ypo-fT] 

5i(»T, vo;. fjp^ev ot[j.T,vov 3G,4 

5i6 xo( 4,17." 20 0,1 6,16 9,4. 19 18,22 19, 
10.17.29 24.6 27,19.23 30,18 51,5 

ototxelv (uTj^Ev Ttuv 7:oTp(tuv) 4,16 (Td itXei- 
OTo -xai Td \Uiia~a Ttov cv t^ zdXet) 5,4 
(to xoivd) 17,6 (to Jtepi ttjv rdXtv) 18,13 106 SioixsTv I INDKX (ttjv roXtv) 27,8 (ttjv twv xEt/tov dvoi- 
xoSd.arjatv) 27,20 (ttjv noXtTe(av) 30,10 
37,20 (Tot; irevTETTjptSct; iTtasa?) G1,G 
(tov dydiva twv Atovu3tu>v) G4,3 (Ta; 
-a-p(ou; Su^tct?) 66, G (tt^v T:o[i.7:Tjv Tuiv 
rJava8T)v«ttov xai tov d-((xiJOi tt); [j:ou- 
atxTj:) 70,14 (TrctvTa) 19,14 29,22 48,10 
pass. ravTtt ototxstTat 6T,fp(a[^.a3tv ■/.olX 
8txaaTrjp(ots 43,9 (uro Tfj; pouXf;?) 54,5 
(iytijva; liatp^piov zEpl tu>v oKoxTjfj.^vwv 
(Areopagitis) 28,28 

SioixTjat;. (lyy.tixXto;) 45,8 araat toutois 
diTo TtBv xotvdiv ii 6. tjV 28,21 

Stofxvuvat (et; auTO t6 Trpayfxa Ipetv) 78,15 

otTrXaato;. otrXa^tov t6 IX?.eitp9ev xiTapaX- 
).«tv 51,16 

otrXouv pass. 60,7. 8 

8(; 5,22 48,1 73,17 

6tafi.uptot 28,13 

StaxiXioi 28,18.19 2,% 20 

Stya 72,13 

6(xou; 78,20 79,1 

ottoPeXfa. KX£0'f(Lv ttjv SttoiSeXfav li:dpiae 
TiptWTOS 31,18 

SitopoXov 43,17 

oitnxctv scgt<f (tt)v |A^aT,v TToXtTfiav) 15,9 cf. 
ad 37,24 accjsare Ttw PouXojj.tV(i) otxi>- 
xetv G4,7 (opp. cpeuYetv) 58,4 79,T2 82,4 

Q6yi).a decretum populi 27,8 

oo-<t£iv videri. c. inf. praes. 7,2 10,14 11,9 
15,9. 11. 17 23,14 26,17 (Corr.) 27,18 28, 
25 30,18 32,12 35,26 37,10 40,10 43,1 K 
21 44,3.5 46,9 49,27 51,22 53,1.4.18 
56,4 71,25 fiit. 7} av SoxTJ auToT; aptaTO 
e^etv 34,18 eotJxouv e/aoTO; auTtiiv dX^ov 
eupr,aetv 7:oX«V/ Solo 12,16 c. inf. aor. 31, 
14-36,13 41,23 42,6. 18 c. i. perf. 32,7 
43,22 S Tt 5v a^Tio oo/Tii 52,8 placere 
y.a8' o Tt Gtv tiiT Sirjfxo) Sovc^ 48,15 e5o$ev 
auToix; apyovTa; eXea&at o^xa 14,25 (i'/.'-fi- 
petv) 39,3 (roteiv ^^ \x-f]) 47,5 Td oo^avTot 
TTEpl TT)? roXtTeta; 37,19 

8o7.t(iciCEiv (tou; ap^ovTa;) 62,9 (tou; eyypa- 
9 ivTot;) 44,4 (pouXeuTa';) 49,13 (tou; rpo- 
opdfxou;) 53,3 (dij.iTt7:ou;) 53,5 (Tou;i5uvd- 
tou;) 53,21 (tou; ^vto; TpttLv (j.vtl)v 7.exTT)- 
|jtevou;) 54,1 (tou; irKOu;) 52,14 pass. 
(^tpijPot) 44,6 (dpyovTe;) 62,3 (Trdpeopot) 
63,7 (d&Xo8£TaO 70,14 rdvTe; xal ol 
xXTjpwTol xat ol j^etpoTOVTjToi 5oxtp.«adevTe; 
apxouatv 62,6 cf. 70,14 ooxt[j.aa(a 62,9 plur. 70,3 

BoXocpoveiv pass. 29,10 

ho^u fama T^j) 5d;i[j (coni. ti^ tpuaet, opp. ttJ 

ouata, Tol; TrpdyiJtaat) G,9 pliir, (raTptxaf) 

29,20 
Sdpu (coni. dant';) 45,1 
ooputpdpo; plur. salrllifes 21,3 
SouXeia. SouXtV; Sclo 13,15 
oouXeuetv. eSouXeuov ot revrjTe; toT; rXou- 

otot; 3,6 (Tot; dXtYOt?) 5,31 abs. 4,1 

13,1 Solo 13,9 
oouXi'r; V. SouXeta 

oouXo; plur. 41,25 oouXtov ofxat 70,5 
opav (Tt) 20,28 (touto, pro iterato vcrbo) 

38,7 abs. Tiil SpdaavTt Xayydvet 68,1 
8pax[jiT) 34,29 44,16 56,9 73,6."ll. 13 plur. 

5,24 27,11 54,10 57,4. 9 f) piva rpdTepov 

6X0>>5a aTa{)(j.6v £,35o(j.y/.ovTa 8payfJ.d; 11,13 
• eitl 8pax(A7J 6aveiad(j.Evo; 56,9 om. Ivto; 

."jrtX((ov si'.. 8pax(j.(I)v 58,8 (bis) 
oputpaxTo; plur. 54,13 
SuvofJii;. al eT/ov Suvafxtv (opp. ^Tjptos) Solo 

12,5 (vauTixi^) 30,5 ' ((j.ey(aTrj) 1 5,3 Ita- 

Xeirdfii>o; tt) o-r/djjtet -23,13 reptetXovTO 

otJTiov TT)V Suvafittv 29,9 plur, 8td tt)v 

oco^Mav Ttov Iv Tot; Suvdfieotv 26,6 
66voaliat c. inf. 8,9 11,6 21,6. 13. 25 32,15 

53jl.l3 54,1 57,10 ti); 3v ojvojvTot 

•(2pt3Ta 34,19 
ouvaaTEia (oligarchorum) 38,21 
ouvuTd; (Irneueiv) 53,11 xo8' Saov f^v 

6uvaTd;(sc. ^oTjOetv) 17,3 superl. (XTjToup- 

yeTv) 33,21 
8uo 5,25 14,24 bis. 15,1 20,5. 6 23,20 26,4 

38,23 39,9 44,14 45,3.6 47,9 52,2 54,2 

55,12 58,12 63,7.16 66,1 71,20 72,5 

71,3.5 77,12.15 80,7.11 81,4.8 gen. 

Suotv 18,18 dat. SuoTv rpuXaTv 56,8 63,16 

8uotv d^oXotv 32,2 Suetv 6paxfj.at; 54,10 

cf. adn. 
8uaxoXia plur. 38,5 
8ucxepaivetv (Irt toT; (JfXXot;) 4,1 (tiq 

TtoXtTeto) 15,6 
otboexa 9,17 24,16.18 
otoS^xoTo; 17,9 2G,3 
8u>ped (i. 6. corona senatoria) 49,24 plur. 

60,4.5 63,2 70,1 privilegia archontis 

4,14 
8u>po;evia. (ypacpT)) 8tupo;evto;, <?v tic Sdipa 

8ou; drotpuYTj tt)v $£v(av 69,10 VERBORUM eJosvai 107 'Ea'v cconi. praes. 19,24 20 2 26,24 33,14 34, 
19.21.29 37,3 41,1.2.13 46,5 51,22 
57,10 02,18 63,17 64,10.11 65,8 67,1.3 
74,10 81,3 c. coni. aor. 7,16 33,24 42,4 
44,3 49,11 52,9. 11 56,8 59,9. 11 60,4.6 
66,12 74,11.12 76,6 av 35,10 44,1 49,4. 
23 56,1.2 58.2 59,8 60,6 62,26 66,11 
69,10 70,5 71,19. 27 81,9 av te . . . 
av Te 52,6 x5v et si c. coni. praes. 52, 
4.21 56,9 58,1 61,4 62,16 66,7 66,13 

71.19 c.coni. aor. 32,3 43,22 44,3.5 
45,5 47,6 49,27 51,15 53,4.6.12.15 
54,10 59,11 60,2 63,3 71,26 bis elliptice 
ia\ fxT] {jLaviuiv f; Y']P<J'^'' ^/ yjvatxi t.i96- 
(X£vo( 38,5 av oh iwi, b cpeuytuv 82,6 
xav eliamsi c. coni. pr. 50,2 

^av, vixav 6' oux exa<s' Solo 12,8 (l/ctv 
exaOTOu; xata ta irdTpta) 25,6 (oixctv 
TTjv -o'Xiv) 26,10 (Ta'c TE TToXiTcia; -ap' 
ov»TOic xat ap-/£tv tov £T'jyov apyovTc?) 28,9 

€COToi>. 8t' a-JTOii (zoiTj3ao9at ttjv xdBoSov) 
42,29 sim. 6i' iauTdbv (a-jTuiv) 21,25 36, 

12 37,23 a^jTOxpdTope; sauTcov 40,24 
alpoijvTat i^ o-j-tijv 44,2 cf. 51,23 sim. (e? 
auTTi;) 49,26 -op' auruiv dvTj?.t3xov 64,1 
if' ^auToO Y(pd(i.Evov 71,9 eauToj 5ouvai 

15.20 19,15 21,14 ovTo sauTtji ?evov 23, 

13 eauTots ou(j.roXeijir,3etv 32,24 fioT]9etv 
auTots 39,19 TTop' outoi; 39,2 xo-ap- 
puroivetv eouTtJv 7,8 (xaTaTpauaaTtaa;) 
15,18 (o-j xaT^syev) 21,17 (anjCeiv) 27, 
11 £-iTponov auTciv ^Ypd^iot G5,2 a-dv- 
T(ov ouTo; ouTOv -eroiTjXev 6 5rj,u.o; xuptov 
43,9 voaouvTe; to Trpo; eauTou; (i. e. 
■jipo; dXXi^Xou;) 15,4 TtBv xo!)' eouTov 
Stocpepeiv 27,19 xpivoja xa&' ab-r.w 9,13 
TT]v TToXiTefav p.dXXov dyetv ei; auTou; 30,6 
(*eT' auTou, ubi desideratur (a£&' outou 
17,15 

possess. TTjv auTOu 7:Xiov£;t'av 7,7 (tou; 
cp(Xou; ^ouTtLv) 21,12 (to eouTou) 38,4 rd 
eauTwv (auTdiv) 23,5 30,19 40,25 (to 

TCJV tpuXeTtiiv TUJV OUTOU) 44,17 (TOUVOfAO 

TO 0' auTou xot t6 tou cpeuyovTo;) 52,7 

cf. 74, 16 (tou; t^; outou cpuXTJ;) 70,11 

V. o^ei; 
epSojJiiQxovTo 11,13 
e^5o|jioc 17,19 36,17 43,1 
iYytveadat. toutujv ouoeafa Iv tuJ outuI 

iYTiyveToi 61,10 lyypdcpetv abs. (de demotis) 44,4.6 (ei; 
Tov rivaxo) 53,15 (^^(Tporov outov) 65,2 
pass, Tou; iibi ^^V^Xeffov tujv ^yyeYpaiJt- 
[j.^vu)V, Tou; 6' civTev^ypa^ov Ttiiv e^ujOiV 
39,3 cf. 53,11 (di Tou; OT;|j.oTa;) 43,19. 
20 44,3 5oxt,u.d^£i Tou; ^yYpo-fevTo; Vj 
pouXiQ 44,5 t/-a\)%^ i-(fifpa--:ai 51,15 
(tv Tot; poXdvot; tuiv aToiyetuiv) 74,7 
(eU XeX£UX(ou.^va ypaau.aT£ta) 59,1. 2. 3 

eyypacp^ (tu>v TToXtTuiv) 45,7 

^yyurjTi^; plur. 5,18 

eyxaXiiv. ouSet; ouoev IvexdXeasv auTOl; 

40.20 t6 dotxT^fj."' oTt 5v eyxaXT^ 52,8 
iYxaToyrjpdoxetv (ttj dp/Tp 19,26 
eyxpaTTj;. ttjv ttcIXiv £yxpoTtaT£pov ea/ov 

38,1 1 
lyxuxXio;. to; dtp/d; td; r£pi ttjv lyxu- 

xXtQv ototxTjatv 45,8 to; lyxuxXtou; r^pyov 

29,27 
^yyelv. ey/et xoi K/,5iovt scol. 24,7 xXe- 

tliuSpat e(; 2; to u5u)p £y/£ou3i 78,18 
lyyetptStov plur. 21,8 
^ytb Solo 13,3.7.22 14,17 (jot idem 12, 

18.21 fjie idem 12,17 14,13 

EOpd sessio (^ouXtj; fy IxxXT^afo;) 5,23 34,21 

£i)£X£iv post cons. ouv8f;xa; ouvTt!)e39ot 
rpo; ou; av d8£'Xu)3tv (sc. auvTtyeaSoi) 
33,24 6v av ^OiXrj (scil. ejTei3xaXcIv) 34, 
20 «p fiv eSa-rj (sc. oouvat) 38,4 xXrj- 
pouv Tou; Xoj^ovTo; rd'f-i tou; I9cXovto; 
zpooeXOilv 34,25 el!)' outui; i^oiv.zl'./ tou; 
JOiXovTo; (sc. l?otx£Tv) 41,15 post voc. 
ot ^OeXovte; (sc. ouLtpouXeuitv) 'AOr,voiu)v 
decret. 33,13 trans. zl ydp fjOeXov a toI; 
IvovTtotaiv fjv5avev To-e Solo 14,2 

O^Xetv post voc. xdv ti O^Xcoatv pouXeuao- 
aOot 34,19 Tot; (jltj O^Xouat fx£V£tv 53,2 
edv Ti; ixTj O^Xt] xotvd to ovto vEjj.caOot 66,1 

eOvo; p!ur. (coni. TpiTTJ;, ^oTpiat) fr. 3 p. 8&, 
37 p. 86,2 

^OtCeiv. ertoOev t6 rXfyOo; uitaetv 32,3 sim. 
£((oOoaiv 41,19 72,2 t^ eiwOuio tou or,(iou 
ZporjTTjTl 26,11 

ei c. ind. praes. Solo 14,9 scol. 24,8 
c. ind. imperf. Solo 14,2 ei [x-q ti TTopeu)- 
poTo 29,27 c. ind. fut. 36,2 c. ind. aor. 
14,14 41,10 c. optat. iterativo 3,9 5,23 
26,17 71,4. 5 ei 5^ jtTJ ellipt. 26,24 53, 
15 56,3 60,7 interrog. 42,2 43,21.23 
46,9 47,5 51,20 62,11. 13 bis. 14 bis 71,25 

tihitai. Soot ei5e<TE; xoTaoiuirtoatv 17,1 108 dhivai I INDEX ei' tli Ttva oISev dotxoOvxa .')l,2i otav 
p.r; etorj tov TiotTjCavTa 07,10 

e t xos V. ioi/.evat 

eixoGt 1!V29 -28,18 'M],-> 31,0 41, (l o.'',4 74/2 

ei-x(uv (A'/ftXou) b.ll 

etvat cxislere eatt . . . IrtatdtT,; etg 47,14 
cf. ()1,8 (iG, 10 6 }xev vojjlo; esitv i^ 6e 
■<cpi(Jt; xataXeX-JTat 71,7 cupula 3,5. 12 
iuiniineris uliis locis aotia xwiz' eaetat 
Solo 0,25 KXeofA^VTjv ovta eauTiu £^vov 
23,13 vo[jio5 a'jToTs ^v ooe l!J,'23 peri- 
plirjistice cum suhi^tantivo vcrl.>ali vel 
partioipio evoit^tv eTvat -/.at draYtoY/jv 
7:p6s Tou; atpatrjyo'!); 33,15 cf. (jy.l) 7i),4 
(XT) -pdtpaats Tj TO'j diit^vat 4.%4 otav tj 
7PTj(AaTU)v xaTapoXri 51,18 ^AptaTeioT)? r^v 
6 -poTp£'Las 27,22 cf. 27,24 4:^10 um 
vp.nire Tas 6'-/.».; tovi cpdvou eivat v.aTd T^i 
-a^Tpt» 41,0 Too'JTjv e5eC()ai -oiat 2*^,5 
cinicessnm esse, liai.re [j.rj tj Tots a<y/.o- 
tpdvrcit; etpooo; 38,(5 t/jv drrjypa'c;;]v sTvst 
Tou [iouXo[Ji.evoit c^oixeiv 41,-0 e^fi^j'; eott 
TOJ-oi;4'J,l5 5LM3 cf. 19,11 67,4 Bttv 
eiaayyAXetv 59,10 ouv, eaTtv dva^Y.^ai 71, 
10 cf. 48,1 4i).24 81.3. 10 [-r^oe /^ auva- 
Yoyeiv 75,17 leii'.|noruli.er eio? dv 6 rdXc- 
[j.o: t] 33,19.2,". otav r td liavaD/,vata 
73,12 TTjV vjv o^3av zoXtre^av 42,17 
ciim dat. nossess. of; dv e^TjXOcrov eto; 
i^ 58,11 ei saf.v a-jTtii ArdXXtuv «aTpiuo; 
62,11 cf. 71,8 £3Tt d!)Xa Toi: vt/uiaiv 7), 
13 at; uatepov Xoyo; o'ja eaTiv o'j6et; 7!' 2 
c. gen. subject. tt,; TicXeto; stvat tt^v 
oandvTjv 26,24, c. geu. parlit. (tt [»cv 
cp'jaci 7.at TTj Sd^ifj ttuv rptoTtU', ttj V 
ouata xal toi; .Tparaaat tiuv (j.eacov) 0,1* 
cf. 21,6 0!'(ov Ttat^pwv caav scol. 22.9 
^T0'J yivou? Ttuv 'AXyjjLesovtSibv) 23,11 31,7 
ct. 23,14 tTtiiv'ApeoraY(t<ov) 28,31 to'j- 
Ttov elvot Tous atoatT^Tfiu? xa; tov; evvda 
dpyovTo; x. t. X. 34,5 tuv y^v 'Ap/ivo; y.ot 
KXetTOftiJv v.ot <l)op(j.iaio; •azi CTcpot roXXoi 
37,12 

etvoi praep. iunctum: draat . . . dro 
Tu>v y.o'.vtuv T) JioixTjat; tjv 28,21 t/j y?) 8t' 
oXtYtov fjV 3,*J cf. 5,29 td crti)eTa tC cjv 
fjv T) TTjt roXtTcta? ttuXa-/.i^ 28,29 fjaav 
o'jo (filii) i^ TTjs Y^H--*'i' 20,5 t6 eXatov 
^x Toii xTTTjjLaTO; . . . cotI ttj rdXet 71,8 
fjOov iyt. 6 «puXtwv otoSexa TptTtues 24,17 ol 
Ttpo TouTOu rdvTes e^ trretov xoi revTO- xoaio|j.e5i(j.vtuv f^aov 29,. 27 to /<op:'a dv 
01? «t p.opiat ehh 71,3 Ttov teptLv, Iv 
or? Ta /pT,[xaT' lattv 48,3 Toiv yvu>pi(j.u)v 
01 i'/ Tot; fc.Taipciat; ovte; 37,9 t6 xupoc 
fjv Iv Tot; otxaaTot; 38,2 ev Toutotc 
(ov d;ereaev i)r6 KXeo(».6vou; 21,22 s-f^ 
ou td tdut' ^ativ 02.23 drteXildvTa; ert 
Ttliv toitov civat 18,10 oi oavetatjity crt 
toi; at))p.aatv fjaav'3, 11 5,28 6te$eXi)dv- 
Ttov Tiiiv ouciv £Ttov fj5rj (j.eTd TtJiv dXXu>v 
eiaiv (ephebi) 45,7 o't 8'jo (£X7.XTjaiat) 
rcpi TtJjv dXXiov eiatv 47,9 ciai ypa-iiai 
rp6; ouTou; 69,9 

t6 viiv ctvai adv. 35,6 ^dv tic (jitj tiiXTj 
xotvd To ovto v£pLEa»)at 05,1 

eire ''v v. X^yetv 

ctpYctv pass. (Ttiiv vo[J.{iJ.(ov) 00,90 (Ttiiv 
'tcotjiv) 07,9 

cipf, vTj. eipr,vrjv dyctv 30.23 rapoaxeudCetv 
19,10 eri rtpo; fjyaye ttjv ctov^vTjV 40,15 
extuXuae ycv^aiJai t/jv cipi^vrjv 37,1 cf 37,7 
[j.=:Td tt)v eipifjVTjv 37,10 

e tpfjaSat v. Xcyciv 

et; loc. etaoooi ciaiv et; to 6f/caaTr]ptov 74.11 
rd; extiact; dve-.p£pcv ei; r.6X\.y lacrnpoiiu) 
10,7 of. 23,50 71,9. 10 xototjiaivovTc; di 
t6 aatu 18,24 ct. 40,27 44,12 55,12 
ti; TTjv dp)[TjV {orclfintntuni) ct-jcp/ovTot 
(j3,5. 10 04,0 65,5 rpopo'jXeuci zl-^ tov 
6fij.'>v 49,10 Tou attou tou xotarXeovto; 
ctc, -6 crtTtxov e(j.ndptov 55, 1 1 d-/£iou; 
et; tr)v ooov s/pouv eyovto; 51,5 4 cf. 54, 
l.' li;. TO icpov ciaeXiJcuv 07,10 cf. 75, 
10. 17 70,0s(.i<|. yp^JI-'-''"*'' ^ coaveiaovTo 
tU fov rdX£[i.ov ll,iO 6oravrj3ot et; tov 
rdXciJov 33,18 £»; to ofov dvaXia//jtai 
3-1. 18 -t. 03 25 o'o oat ei; Tpo'frjv 6pa- 
y\>\^ czdavi. 44, If/ 04,2 to'j; X'''?'^!^^'^» 
Tou; evTjVcyfj.Evou; tjro Tciiv cpuXtov et; Aio- 
vjoto siiu. 03,9 sqq. ct 01,3 73,8. 15 auv- 
TeXelv ei; to au(j.(i.aytxdv 40,28 ei; o-jto to 
rpdy^Jia Xeyctv 78,15 f,6o ' ei; to'jtov 24,0 
(cf. 22,4a(iu.) cvcpt,Soa£v et; to; vou; 27,11 
raTpi6' etc OcdxTttov dvfjyoYov iSolo 13,10 
droSrjaiav crotf^aato ei; Atyu-Tov 11,20 
ifx^oXciv (iuir.) Ei; tt)v dyopdv 67,9 (td 
rtvdxio ei; to xtpcjttov) 74,23 75,5 78,4 
81,15 d-; d; to j^ujp if/io-^isi 78,17 
d(jL'^opet; ei; ou; <i//j'£iCovtat ot otxoatoi 
81,5 rapfjX^ev ei; tou; rept ridyyaiov 
Torooc 17,23 (Juvf^Xtlov tii to StcjjLoSe- VERBORCM statevo:'. 109 xetov 3,1 of. 17,24 18,23 22,3 23,1 34. 
28 35,28 37,2 80,7 -psapet; -£p.'iavT£; 
tli Aatxeoai.aova 34,19.26 d-nipyowcoi 
raXtv cU -aloa; 43,23 -/XTjpoiJvTat «270- 
povofjoi . . . eis rictpr.i^a 54,17 sqq. .').3,3 
61,12 cf. 34,7 7l,20sqq. 72,11 73,14 
cf. 63,22 cTjvadpoi-jS^vTe; et? Tr,v dyopa^v 
39,24 cf. 43,13 75,17 otr,po-jvTo (d7:o6t- 
StJaat) eU too? oiQfxou; 73,3 sqq. 11,26 
(ei? TeTTapa tAt.) 7.18 8,1 24.11.16 
cf. 35.15 42,22 r/.Xy)pu>a£v Tpet; et; tcjv 
^uXtjv £xa5TT,v 24,21 rpo-jxpivev ei; to-j? 
ewea ap/ovTa; e-/.a3TT) Se/a 9,7 xaxa- 
xXetSavTe; £''; Ta -nXTjitov oi-/.Tq(AaTa 18,7 
cf. 23,2 78,11 epinQYvjsi Tck mvaxia ei; 
TTjv xavovtoa 75,4 afu^ e:; auTOu; ttjv 
KoXiTciav .50.6 eiaayeiv et; to oi7.a3TT|p(ov 
49,6 cf. 33,14 52,12 56,2.4 57,4 .58,7sqq. 
G0,2 TtpoaxXTjdit; ^ovo-j ot'xT)v etj^Aostov 
itayov 19,16 eiaaYy^XXeiv ei; toI»; oiat- 
rTixdi 59,10 (ei; tov Stjuov) 69,7 lcpe- 
ci; . . . IotIv ei; to otxait'r,piov 47,11 
cf. 10,18 44,1 49,9. 15 58,2 62,8 ejDelav 
ef; Ixaarov dppLo'aa; StxTjV Solo 13,21 
ii xopov VjXaaaTe idem 6,13 vojjiou; th-f,- 
veyxev ei; ttjv ^ouXi^v 39,8 cf. 51,7 53,19 
al Tii; po'jXf,; xpiaei; et; tov Sfjjxov ^XtjXo- 
&aaiv 43, 1 1 dvaYpd'|iavT£; ei; XeXeuxcoij.^va 
ypafjipiaTela 50,13. 15 cf. 52,6 53,15 59,1.4 
dii^aXo'vTa; Td; ,aaoT'jpia; . . . ei; tyivoj; 
58,3. 10 ij-dp/et <ji xal r;A7tf,/.TTj; ei; 
Tov dptttfiov 75, 1 2 

i^ eis A^Xov (TtevTeTTjpi;) 61,7 dp^tov ei; 
2iaXa(j.rva 73, 1 1 d{x;p'.xT'Jove; tU A^Xov 
73,13 Toiv d8Xo)v Ttiiv ei; nava8f,viia 
53,19 Tat; £■; Ta to'.a floT^S^iat; 19, 2U 
xd ei; tov 7roXe,w-ov dixf^aat 27,14 dyopd- 
Ceiv TdTTiTi^fieia tU t6 /otvov 44,18 (oixT,) 
tii 6aTT;Ttov aTpeaiv 64,11 sim. 65,1 sqq. 

teinpor. ei; t6 p-isXXov 6,20 xoT^xXetjev 
TO'j; vdaoo; ei; sxatov Ittj 7,17 ei; 
Toutt' £<o; {quoad) 22.1.'. ^vStAz Ttot^aat 
(ei; Tov Xo;-6v ^p'jvov; 34,14 et; Evia-jTov 
PcjXe-JEtv 34,17 ei; tov jxeXXovTa yryj^o^i 
dv£Ypa'|(av xtjv TtoXiTeiav 34,31 ei; tov 
afXo'* yptJvov 85,14 dva^aXXoaevtuv ei; 
xd; ^oydTo; ^f/ipa; 41,19 dp/o'jatv ^x 
IlavaOTjvaitov ei; [lavayqvala 45, 1 1 Ta 
£{; Tpia eTT, ;t£-pa(X£va 50.9. 10 cf. 58,12 
51,5 

circa lU trTaxocioi»; r/opa; 28,16. 17 er,- 5,20 23,8 26,2. 26 34,23 35.11 44,10. 16 
46,8 47,14 48.6.7 49,30 50,5 52,2 58,8 
62,10 63,16 64,1 66,1.2 70,13 71,17. 18. 
19. 22 72,3. 9 75,10 78,3. 5. 16 o?j5' fiv 
ef; 9,5 e'; exaOTo; 81,1 6 (xev eT; . . ., 
6 5^ ETepo; 39,9 niav (sc. ?pa/(j.fjv) 5,25 
(xta yetcoTovia 36,19 eiaco''.i eiaiv ei; Ta 
otxaa-Vipia Oc/.a, aia tt; o-jX^ JxdaTTj 74,2 
(jta (jiev . . . (/XXt) oe . . . Tpinrj 6£ 15,8 
sim. 61,7 sv (ypdij.fj.a) 74,16 (Tttvdxtov) 
75,3 7'S,3 (xifiti)Ttov) 77,7 t6 Sv xXTjptD- 
Tfjptov . . . ro irepov 77, 1 6 evo; Oaovxa 
cixoat 19,28 £v6; oei -evTTjXoaTuj eT£t 30,7 

siaaYi^eXia. vot/o; eiaayyeXia; 10,9 plur, 
33,12 46, 1(' -d; eiaayyeXia; eiaayYtW.ou- 
atv ei; tov 6f,(j.ov 69, (> 

eiaayy^XXeiv nomen accusati dKferre e^eaxt 
Oc xat Toi; iotcoTat; eiaayy^XXetv Vjv ov 
^ouXi-jvT-ai TiLv dp^tov (jltj ypTJaSot Totc 
'i6[irjiz 49,10 (rpo; ttjv TtJov 'ApeorrayiTtiiv 
pouXfjv) 5,27 {zU Tou; oiatTTjTd;) 59,10 
To; eiaayyiXia; eiaayyiXXo'jjiv ej; x6v of,(jiov 
(sc. o't {)£aao9£Tat) 6-3,7 

Etadyetv (xd; xaTayvioa;'.; xat rd; iztCTjiAito- 
aet; (ei; to otxoatfjptov} 33,14 cf. 49.6 52, 
12 56,2.4 58,7 60,2 64,6 65,5 toT; 
SixaaTot; toI; ttjv cpuXtjv to-jttjv eiadyouatv 
52,10 Ta; evoei^et; eiadiovTo;* xal yctp 
Ta'jTa; eiodyouatv ot evoexo 56,5 sqq. 57, 
2 sqq. (Td; axf,'I>ei;) 63,17 (ypacpd; xoi 
oixo;) 64,6 69,8 70,5 (to; xoToyetpo- 
Tovio; xai to; 7:po,^oXd; oTtdaa;) 69,8 (to; 
ooxifiaaia;) 70,8 (to; otootxoaid;) 71,23 
(to; OTjfjiooia; ypocpd;) 80,6 pass. evSei- 
xvjTot xal ei; to otxaaTf,piov eiadyeTat 74, 1 1 

e iaayioye'!);. ciaaytuyeo; e o'i Td; ^(JLtj.iqvou; 
eiadyouat oixa; 56,7 

eiacXo-jveiv intr. (e^y' i2p(jiaTo;) 17,16 

eioepyeaifoi (ei; t6 flouXeuti^ptov) 35,28 h 
dpytov eu^j; eiaeX9tov rpcoTov piiv xTjp-jTtet 
63,9 (et; t6 t£po'v) 67,10 (ei; ei7.Tj/£ 
otxaaTf,ptov) 76,6 cf. 76,3.7 77,2. 4 rneta- 
phor. (ei;Tr}v dpyfjv) 63,5. 10 — cf. eiatevat 

ei jTjye taHai. xaT£3TTjaav e-JTtopiav Tpotpf];, 
toa;t£p '.^ptaTeiOTj; ciarjy^aoTO 28,11 

eia/, yirjTi^; S; ^odxei t<ov TtoXXuJv eioTjyT)- 
tVj; elvot Tto lliptxXet 30,18 

eiat^vai (tov eiatv/Ta ivta-JTov) 35,9 ol 
TeTpoxdaiot eiaTJeaov evdTTj tpDivovTo; 0ap- 
yrjXitovo; 35,21 cf. 35,22 (ei; o:ov «v 
Xo/7) otv(aaTf,ptov) 75,17 1 10 sfaxaXctv I INDEX Eiaxc(>.£iv (Tobj dtyuivac) 78,13 

eiao8o5 {th to Jtxaati^pcov 8lx<z, {xfa t^ 

tpuX^ Ixcta-T]) 74,1 cf. 74,5.22 76,9 
eiaopav. ^oopuiv •('xXi^ xaivo{j.^vr]v (?) Solon 

6,5 
eiaTtpdTxsiv (tovjs vauxpcfpoy;) Sol. lex 10,1 

(Tauta) 51,17 (to'j; £;ttTp(i;TO'j?) 65,8 

(tOOS TCt ^topfa X£XT7)IJ.^V0'JS Xp{' l?i[J.tXOTU- 

Xta) 71,2 

etacp^petv (vdfxou? e{; ttjV ^ojXi^v) 39,8 (Ta; 
{j.ta&tua£is) 51,3 (Ta YpaiJ.!J.aT£ra) 51,6 
(tov pieptaij.<>v) 51,19 (tov xaxaJvOY&v eJ; 
T7JV pouX-/jv) 53,9 

zla^opd plur. (opp. al Saravoi) 9,18 

eUa 9,9 14,25 26,24 28,7 31,11.16 41,15 
62,13 77,3 cf. 76,4 adn. itptBxov piev . . . 
elTa 44,12 TtptuTOv piev . . . (jieTd hi Tauxa 
. . . eha . . . errstTa 62,13 wpiJJTOv . . . iTceiTa 
. . . eka . . . eretta . . . IreiTa 73,7 

e{u»8evat v. iOtCeiv 

^x loc. eXxet iz exa'aTou toj xtptoTfou ntv<£- 
xiov h 75,3 78,2 (sim. 4. 13) cf. 81,13 
i'A Ttliv Tctaxuv e^cpX^8T|aav 3,2 TOt? Ix 
rieipai^u}? a'JYxaTeX\)ouai 41,24 if) ^x Uet- 
patiu)? xa8o8oc 43,7 av)V£$fjX&ov Tivec 
Tuiv i-A Toij aaTeo); 22,3 ol Ix tou aaTeoj; 

39.24 40,27 (opp. oi Ix to-j lictpat^uj?) 
42,10 xaTa^avTaj ex TtiJv dypiov 28,5 
cf. 40,20 iv. AsxeXeta; imi^/ai 36,22 Ttuv 
15 'Ape(o'j Tzd^CJ cpeuyovTtuv 50,10 tou; 
v»5(j.ou; Tou; Trepl T(Lv'ApeonaYtTuivxa&etXov 
iz 'Apefou Trayou 38,1 Ix toutojv xaXouv- 
re; {nomina reiitantes) 77,10 if) pouXt) i^ 
I^^Ayetou 7ra'Y0u 5,25 43,1 71,5 xd ij^£u5o- 
fxapTupia Td £; 'Apefou ra^you 70,9 xd; 
xaTayvmaet; to; Ix ttj; PouXtj; 70,4 titptxo- 
fjLevujv ix Aa-/.e5at(j.ovo; 40,17 Tcat?a; Ix 
YapieTri; Yuvaix<5; 5,16 cf. 20,15 1$ dfxcpoiv 
dCToiv fzfo^m'; 29, Sl cf. 43,19 y''^'''** 
jj.eYdXrjV l^euptbv Ix Tou 07)|j.ou Ttiiv flat- 
avtlu)v 17,13. 14 cf. 20,7 ^pSev i^ auTtLv 

29.25 36,41 cf. 29,26 Ix t(Lv lizip TeTxa- 
pdxovTa £TT) YSYO^^^Ttov 33,2 I; drdvTiov 
t6 ctptaTOv 33,5 ol Ix ttj; auT^; r^Xtxia; 
34,20 cf. 34,13 44,8 Td; dpxd; Ix twv orXa 
::ap£-/ou.£vu)v (rfpouvTo) 5, 1 4 toi; JtevTa- 
xta^/tXiot; Toi; Ix Ttiiv 5t:Xu>v 36,9 Ix Ttov 
SitXujv T^; 7ToXtT£(a; ou(Jtj; 36,14 cf. 44,9 
8,3 xXrjpwxd; Ix 7:poxp(TU)v 9,6 cf. 25,7 
26,13 20,24 34,10 35,1 xd; dXXa; dpxd; 
xoToaTiQaavie; Ix 7ipoy.p(Ttov Ix tu>v ytXftov 37.20 I* iTevtoxo3tofie8(pivo)v 9,11 50,1 
xXrjpwTd; (opp. Ix t^; PouXt); 34,12) 15 
tov ol 'ApeoTraYiTat xaSiaxavxo 5,6 cf. 5,18 
et; I; exdaTr^; x^; tpuXi^; 78,3 Trlvxe 
dvopa; 15 auTdiv 44,2 cf. 49,25 51,23 
xXTjpouatv 15 Ixdgxrj; cpuX»); 62,3 cf. 9,8. 9 
10,2 24,15 26,1 34,23 35,1 48,6.7 49,30 
60,5 57,5 73,2. 3 ^etpoTOVouat itpiixepov 
jjSv d(f^ exdaxT); cpuX^; iva, vuv 6' 1? dTtdv- 
TU)v 7 1 , 1 7 cf. 35,7 15 oTCdvTwv * Adr^vafujv 
63,11 (opp. 15 EupioXrtStov , Krjpuxujv) 
66,1 Ix 8 cpuXiiiv 8to8£xa TptTTue; 24,17 
cf. 0, 15 To) dpt&(j.oj 8 15 lxdaTU)V Tdjv 

StXtiJV TtOV Ix TOU V<5(A0U 78, 14 Tou; 

Xa)(6vTa; Ix t^; TtoXiTeia; 5,20 34,23 
rzspif^jiysxo ttJ TtoXet ToXavTa IxaTov Ix 
Ttov SpYtov 26,20 to eXatov Ix tou xti^- 
piaTo; . . . laxt ttj TtoXei 71,7 tl yl^^txti 
Ix Tou /o)piou 19,5 Ix TT); Eu^oio; 
tl)'feXo'jjj.£vo; 36,7 5pa)f(jiT)v Ix Ai^Xou 
<Xa(jiPa'vouaiv> 73,11 8; dv Ix t^; oJxeio; 
roi-^ TtevToxoata ij.eTpa 8, 7 dva).iaxetv 
Ix Tou vauxpapixou dpYuptou Sol. lex 10,1 
teinp. dp/ouatv Ix [Iav«9Tjvaiu)V el; 
riava&^vata 45,11 15 dpx^« 18,12 31,4 

42.21 61,16 15 ()Ttapx^; 5,22 15 o5 post- 
quam 71,6 

caus. Ix Ttpovoia; oTtoxTeiviQ 66,11 8^Xov 
Ix Tuiv dpx6vTO)v 58,11 Ix Toiv aXXu)V 6[j.o- 
XoYetTat 6,10 tt^v vauTtx^jv 6uva(itv 15 
^; fldppTjaavTo; xtX. 30,5 swi\i.ecfiti I; 
^; auvl^Tj 37,6 

secundum xXT)pu)Ta; Ixoir^aev Ix Tuiv 
TipLT)[j.dTU)v 9,9 o6x Ix Ttiiv vuv yifvoixi^^ui-v, 
d/A' Ix TTj; dX>.T); roXtTefa; Oeojpeiv tt)v 
Ixeivou po'jXT)atv 11,7 ttjv f)Xtxiav t)jv 
Ix Tou voVou 43,22 cf. 78,15 82,9 
■xadTo;. slng. substantive siBetav ei; exa- 
OTov dp[j6aa; Uxr^'^ Solo 13,21 aujCetv 
ixaatov ^outcJv 27,10 8pax{Jid; Ixdatu) 
<5xT(b 5tl8o)xe 27,11 sim. 9,7. 9. 17 11,21 
34,20 54,2 59,6 78,1 tU Sxooto; 81,1 
3; dv exaOTo; Xdyji 59,7 81,1 xd86xouv 
cxaaTo; oiTtiiv Solo 12,16 oV eiadYOuat, 
8uotv cpuXaiv ?xaaTo; 56,8 cf. 63,7 70,1 1 
73,10 Toi; rXou3tu)TdToi; 'ADrjvaiojv kxa- 
Tov IxdaTti) ToXavTOv 26,23 sim. 33,20 
44,16 46,1 76,8 c. gen. partit. 9,6. 14 
24,23 26,26 4.5,14 62,2 75,7 77,8 80,11 
praedicative praeponitur substantivo xoO' 
JxdaTTjv TT)v •/jjjilpav 30,14 sim. 46,7 08,8 VERBORUM Sfiar^vo? 111 74,18.20.22 75,3 77,9 78,2.3.10.14 
postpou. TTj? 'fuXrj; IxaotrjS 9,16 52,2 4 
56,6 sim. 24,21 33,25.29 34,15 44,10. 
17 46,6 48,6. 12 50,15. 16 52,1 71,3.25 

73.13 74,2. 3 (bis). 5 76,2 77,6. 7 78,2 
sine artic. praep. Exaoto; Stxaa-rjs 74,15 
r.o&' exaatrjv ifjfji^pav 34,24 i; ey.aaxrj; 
cpuXr;? 10,3 24,15 26,1 35,1 62,3 71,13 
postp. dito cpuXtj; ^xaatrji 45, 13 otot- 
yeiov exaatov, 8r.£p av fi t6 too Stxa- 
OTT)pto'j Ixotatou 8iX7]](<{; 76, l TptttO; 
^xXVjpujasv tpeT; et; T7)v cpyXTjv exa^at/jV, 
OTTto; exaatT) fJ.tt^/7] Kavtiuv TtLv tdrtov 
24,22 plur. lxa'aT0t; dvi Xdyov 8,5 elj(0v 
ex^xOTOt Ta; ^TitovufAia; 15,15 sim. 25,6 
79,9 82,10 1= fexdattov tu>v Stxdiv 78,14 

Ixdtepoitiv exat^pou pfov 20,3 ttfATjtd; eX^- 
a8ot tpel; exdrep&v 41,3 SteXtJfJievoi td; 
cpuXd; e ixdtepo; 72,6 ij Tt(j.7)3{; eattv Ttpo; 
VjjjLtyouv uSsTC? ^xaTEpt)) 82,4 exoTepa 
Ttov^cpuXtLv 63,16 plur. 34,9 36,1. 22 40, 
28 41,16 42,10 47,6 77,15 Tipo; exoT^ 
pou; uTrep ^xat^ptov fjtd-^^etat 6,7 

exaT^pio9t 61,13 

ixctTtJv 5,16 7,17 10,2 11,13 24,16 25,8 
26,20.23.26 bis 34,3.15 35,16.17.24 
64,2 74,3 

IxpdXXetv act. (quTov) 17,8 (jtoXXou;) 21, 
19 pass. {i-A Ttliv tdcpajv) 3,2 

^x^oXt^ (tujv Tupdvvu)v) 24,4 35,24 

^xStaiTdv (StaiTa;) 59,7 

lxSixd/;eiv (iva [j.o'vov) 78,17 

IxStxos. £xS{xu); (opp. Sixafou;) Solo 13,11 

ixtt ibi 63,4 eo 21,22 

Sxel&ev loc. 17,23 

^xetvo; (qui supra commemoratus est)subst. 
11,8. 11 18,6 26,7 36,1 adj. 19,22 59,9 

Ix9up.a plur. expialio 61,3 

ixx7)putt£tv 72,1 

^xxXrjOta contio attica 37,2 43,13. 14 44,20 

48.14 (coni. pouXi^) 5,23 (coni. otxa- 
OT^pta) 8,6 (xup(a) 46,8 73,7 plur. 46,8 
73,6 

ixxXTjatdCetv 18,3 

lxxo{i.((eiv. dxxoti.tad|j:evot xa eauTtov 23,5 
^xXedreiv (ttjv ouvoSov) 5,24 
ixfAopTupelv. 7:ap^at7)xev iTtTto; IxfioptupJiv 

9,1 

ixTT^.aTtetv (KXeofievTjv) 22,18 (r^Xtx^ov) 59, 
13 (tou; dXXou; rpo« to TtopovTO rcpd- 
YtAOTo) 71,24 Ixr^TtTetv expelli 17,19 19,18 20,11 31,8 
^;£ii£aev u-6 KXeo;jivou; 21,22 

ixroXtopxeiv pass. 22,3 

Ixpou; (et; t7]v ooov) 54,14 

IxTTQfxopo; (syn. reXoTTj;) 3,7 

ix-tvetv act, Idv IxtetaT) tt; 60,7 (td itpt<- 
tepov 'j'fXr,iAa) 74,13 med. jooenas exigere 
10,7 

Ixttai; plur. 10,6 

exto; 17,8 29,24 42,28 47,3 48,15 

^x^otvetv. tpayuv lx'fov£tv vdov Solo 12,17 

ix'f ^peiv 2)1 vulgus efferre (td5e) 34,3 abS. 
39,3 

Ixtov (opp. dxmv) 30,9 

^Xoto (fj.op(o) 71,4 

IXatov 71,1.2. 6.7. 15 

iXdtTwv T. (5X(yo; 

iXovivetv expellere (tou; Spdaovta; cb; Ivo- 
Yct;) Epit. Her. p. 87,27 luere (to 070«) 
23,14 intrans. t:oX>.(ov dyo9tov k xtJpov 
yjXdaote Solo 6,13 

iXeYeiO carmen elegiacum Solonis 6,3. 17 

eXeu9epo; (opp. 5o'jXo;) TrpiiaSev 5i 6ou- 
Xriouao, vuv ^XruSepo Soio 13,9 IXeu- 
»^pou; E»rjXo idem 13,17 — 43,23 44,1 
T0,G ouaiov £X£u&£pav (aere alieno liberam) 
5,14. 16 

iXeu8epoi3v (tov Sf,tiov) 6, 19 (td; 'A8/,va;) 
22,12 pass. (opp. ttov 5ouXeu()vtuiv) 13,2 

IX&eiv V. lp-/£a8ot 

eXxetv (£; Ixdatou tou xi(3u)tiou itivdxtov 
h) 75,3 78,2 (pdXo^ov ^x tr,; uSpfo;) 
75,13 

^XXe(jteiv (xotaf3oXTjv) 51,15 pass. 51,16 

IXXT)voTafj.to; mag. att plur. 34,8. 12 

IXjtt';. eXrttS' elyov dcpvedv Solon 12,15 

^fjLpdXXitv (to; fi.aptup{a; xol to; «poxXi^- 
G£t; xai tou; v&'fj.ou; £?; l/ivou;) 68,3 
(tTjv -iYfov) 62,19 sim. 81,8. 15 (td 
rtvdxta et; to xiptottov) 74,23 cf. 75,5 
78,4 (tou; xupou;) 75,7 77,15 cf. 52,6 
meii. eoSuvov dv t' icitov dv te Sfj[ioatav 
^jx^oAEaOat 52,6 pass. (xuflo') lapdXXovtai 
Xeuxot 75,10 (td TTtvdxio) 74,4 (^'iXavot) 
74,6 tot; ef; tou; i/jvou; d[Ap£pAr,[A^vai; 
([Aaptupfot;) 58,10 intrans. intrare di 
tt]V dyopdv ^iipoXetv 67,9 

efipt^dCetv (el; to; vou;) 27,11 

£[j.ijidveiv (-01; opxot;) 42,3 abs. (scJl. toI; 
YvuiaUei' "i 58,1 

efi[j.r, vo; /.ixoi) 56,7 sqq. 57,2 sqq 112 Ejj-TnrjYvuvctt I INDEX efiTtTjy vjvai (ra 7:tva/r^ ri £-/. toO xt|5(o- 
Tiou ei; t))v -icotvovtoa) 75,4. (> 

£|jL7:i^--tTT)C mao^. att. l'},l. !2 77, n 

ifjijtopta. xat' i(i.Tropt'av 7jj.a 7.ai >}.-cofiiav 
11,20 

itxTToptxo; (8t-iCat) 70,5 

eu.Ttoptov Piraei. £[jii:opiou l-i(j.=^T,Tac oexa 
-/.XTjpoOcJtv 55,10 Tuiv t' ifir opitov ^tti- 
fjieXettjDai 7.al Toii aito-j tou -/.aTazXeovTOi; 
eU t6 (JtTf/.ov (d<jTtxov, aTTtxov?) l)j.7:t5piov 
55 12 

eanopo ; plur. 55,12 

^,u.7:poa&£v. £v T({j IfxTcpoa&ev ttj; efaoSou 
74,21 

efjcpavi^? nentr. plur. ets iy/ji^G}^ xaTd- 
CTaatv 65,2 

£(jLcppu)v (eoni. 7rpeaP'JTepo;, ti^ cpuaei 4:0X1- 
Ttxd;) 20,15 

Iv loc. iv jj.£Tat)f(jii«) Solo 14,17 h\ (ppeal 
idem 6,12 iv tiu reXdyei -/.oJ^etaav 28,2 
^v Ta:; oSoi? 54,15 ev (iyopa 55,5 56,0 
h T7i aToa 7,14 sim. 15,16 18,3 22,2 
44,20 46,3 48,2.4 55,14 67,7 73,2.11 
iv'E?£Tpta sim. 17,27 22,10 26,20 27,1. 
24 30,6.23 31,13 32,18 36,16 37.5 .39, 
12 42,14 54,8 61,14 71,22 72,12 Iv toj 
'Xy.TiZTo' 19,2 iv Mapa&iJovt 26,3 £v 
«Pp^aTO-J 67,4 h dxpoTToXit 8,1 1 7 1 ,1 1 —• 
xataxXcta&a; £v TijT aaiti 30,8 iv •zu') 
aa-et (SiaTpipetv) 18,18 cf. 28,5 42,11 
45,2 Ta £v T'.i) aatet 21,21 ol dv (-itj) 
ofaTet (opp. o't ^v IJetpaiet) 17,17 40,20sqq. 
(v. £xl) TO'j; otxoiJvTai; ^v l-icdaT^) TtBv 
5-^[j.ujv 42.22 iv T^ TTciXet cppoypoi 28,15 
■fj ev^Apeiti) -dyii) jBojXt) 9,13 27,17 66, 
1 1 67,6 Ttiiv h T7) 7:oXtT£ia 40.2 Totau- 
T7); tT|5 Td;eu); ouaTj; iv tt' roXtTeitx 5,30 
cf. 43,3 £v TdT 5T,rA(i) (opp. £v tt] PouXt;. 
syn. ^v r^ IxxXTjaia) 29,8 46,8 47,7.9 
48,14 ev 7T) PouXt) 51,20 62,3.6.17 
h (Tt.)) otxa^^xr^pi^.) 49,2 50,18 54,4 62, 
4. 6. 17 63,7 71,26 77,4. 7. 8. 9. 1 1 78,2. 

10 81,4 iv Tip pouXeuTTjpito 51,14.20 
cf. 75,7 ol Iv Tai; £Taipeiat5 ovts; 37,9. 

1 1 t6 xupo; fjv £v Tot; otxaaTat; 33,3 
e(ji£iv:v ^v T-/| dp/Tj 19,17.28 iziTaan; 
dv 6'r:Xott 35,8 ^v ou (sc. 'i/rjcfiafjiaatv) 6 
of/u'*; eaTtv 6 xpaTtLv 43,10 ti); tv TouTt.) 
Ttj) itXT)8£t TT,; dpeTrj; u')pta}j.£vrj; 38,23 — 
tu; h xuotv TtoXXatatv eoTpdcp/jv Solo 14,7 
£v fiETpiotat Ti3^:a8£ [jL^yav voov idem 6,14 r.f. 7,4 Iv cT; (sc. vi.jiot?) It^')^) xai 6 
Tiept (JaTpoxtafjiou 25,12 Evitov t<I»v £v 
Tol; lr7:euat 40,6 — -/.aTTjytJpTjaev ^v 
T«t; dvdyxat; 21,4 £v Tat; aTTjXat; dva- 
ypdcpeTOt 60,13 (at ei; aTv^XTjv yaXxTJv 
dvaypdcpovTat 59.4) £v TOt; vdijiot; y^ypa- 
TTTot 9,19 11,9 cf. 29,28 41,24 51,4 53, 
10 .58,5 60,8 74,7. 18 75,16 76,5 77,1. 
12.13 — Tjoov ev Toi; a/.oXtot; 22,4.6 
^v T0ta8£ Toi; Tron^fj.aatv [j,apTup£t 6,10 
cf. 6,7 7, 9 Ev dpyf TTJ; iXtyeia; cprjai 
6, IG £V TT) T^ltTjail pLEfJlVT/Tai Ttept auTtov 

iv TotaoE I2,i 

mocl. Iv xdap.ti) 31,16 ti (zm) [j.ipzi 
45,13 63,16 82,10 |v tv) efji7:po'a»Ev 74, 

21 ^v T1.7 p.EOii) 80,9 Iv Tot; dXXots 
{cetproqui) 18,15 19,4.9 20,20 22,1.10 
39,17 cf. 6,33 7,7 

temp. i'j TOt; TOTe ypdvoi? 29,16 sim. 
27,2 31,4 42,16 £v \ htsv* (Tjfiepot;) 
61,12 23,5 Iv ExdoTT) Tip ^JM^P? si"ri' 

46.10 51,9 59,9 dt;:aS Iv tw IvtauTtil 

48.1 1 Iv TtiT 7:p6; MEyapia; roXefJtt) 20,1 
cf. 30,8 67,2 68,5 £v rat; aTpoTeioic 
p.ta9ocpop£tv 30,9 Iv Tot; -apa;(at; 26,10 
Iv Vjauyicx 14,21 £v d/tycpyia .sira. 40, 
19 42,25 — i'j Ttj) ouTii) (sc. etei an 
Tdnto?) 61,10 fv TOJToi; tjuv 21,22 iv 
Tw TtapdvTt (xatpii)) 6,20 34,32 £v iu 
(duw) 18,6 

IvoyT); plur. 23,15 Epit. Iler. p. 87,27 

lvdyta[j. a 68,.[) 

IvavTio;. Tot; T£Tpa-/.oaioi; i/OL^^xloy ti 7:pd- 

$avT£; 39,13 plur. Soloii 14,3 5'jo to 

IvavTtwTaTo 7:oiojaiv 38,24 neutr. adv. 

IvavTiov TTj; PouAtj; 34,25 50,4. 8. 11 

51,14 
evovTtouabot (dfxcporlpot;) 11,27 ol -p<o- 

Tov IvovTtcoJ^Evre; 38,18 
EvoTo; 35,21 50,17 51,3.5 r0,7 
Ivoetxvuvat pass. t6 <:pdT£p&v 5cpXrjixo, lcp' 

ti) IvEBei/Hr) 74,14 evoeixvuTat xai ei; t6 

StxoaTi^ptov eiadyeTot 74,11 
evoeiSt; ''coni. dr^oytoyT)) 33,15 plur. Tds 

lv5etS-t; eiad;ovTa; 56,5. 6 
evocxo. Tou 6:aij.u)iT,piou ■•.pjXaxe; cvOiXO 37, 

22 indfc ot svocxa 8,4 33.16 41,12 55, 
13 56,5 

£v6£xoTo; 17,24 42,20 43,0 74,7 
Ivoejreadot impers. oux IvS^yrEToi Tot; i?)Xt- 
xiit; 20,2 VERBORUM e$w9£v 113 IvgTjao; (apyort, opp. br.ip^pwi) 28,16 

IvooSev (.ppevds) Solo G,4 

2v6o|o« superl. 60,12 

ivSueiv (Stopaxa) 37,2 

Ivetvai 77,7 

Evexa. T^c «^Py/i^ Evexa 63,3 tOuv ouvexa 
Solo 13,3 14,6 

iv%dhE. dvddS' aitou Solon 13,15 

lv{ V. Iv 

Ivtauato;. itXeftuv evtausfac (<^PX^^) 4,21 
xatd oeXi^vTjv ayousiv tov ivtauTo'v 46,2 
TpU TO'J lvta'JTOU 50,16 

IvtauTdc anni circulus, annus solaris Tjp?av 
Tov fjLETCt Aofjiaoiav lviauTo'v 15,2 cf. 35,9 
44,19 49,13 fiTtaS ^v to7 IviayTqJ 48,11 
Iv IxeNu) Ttjj IvtauTtJj 59,9 e{s evtouTov 
34,17 50,12 xat' evtajTfJv 4,19 34,4 61,5 
Ir* evtouTov 9,14 nuinquam iuDgiiur 
numeralibus (nisi tov |i|v TrpuJTOv Iviau- 
Tov ouTto: 8tdyou3tv [nota verbum] 44,19) 
cf. de differeutia iisus et notionis v. Ito; 

Ivtocplur. 8,9 17,14 21,12 30,4 41,25 hioui 
iuxta gen. part. 10,10 40,6 ol fxiv . . . 
fvtot ii 4, 10 ol p.4v ... 01 hi . . . evtot 
51 15,7 evtoi piv . . ., to oi :rX7j9o{ 36,23 

lv{oTe 47,11 

IviaTetvai incipere, insdluere (ttjv vOv oucav 
noXtTefav) 42,17 intr, aor. S&sv xai ^ 
rpo; Tous 'Apyefo-j; Ivestt) cpiXfa 20, 10 
6 itpo; neXo-ovvT)atou; IvIsttj TtdXepto; 30,8 
intr. perf. ttjv Iveartuoav tptXovtxiav 6,8 
T^C l)(Opac evecTioaTj? 6,18 ■^St) tou x^t- 
(xiuvoc IveaToJTo; 39,5 

Ivvla 4,11.22 5,13 7,15 8,3 9,7.12 26,13 
29,23.25 33,19 34,5.22 48,6 49,14 50, 
12 61,16 62,6 70,10. 12 73,1.7.9. 18 

ivoc. Touc Inndoyooz tou; I'vouc 5,18 

IvoxXelv (iTepl Ttliv vo'tj.iov) 11,18 (dXXiiXoic) 
78,12 

Ivo/oc (ypatpf) itapavi^fAtov) 49,18 

|v8T)fj.a<vEtv med. (Trtxpu);) 20,21 

lvTou8a 4,25 61,8 (ln^7pa;iTai) 51,15 

ivTeuSev loc. 63,4 

IvTtJc. IvTo; repataTou xa\ SxuXXatou xoTOt- 
xetv 27,4 IvTo; Tpttiiv f^jjLepiLv 52,5 touc 
ivTOCTpidiv fj.v(ovxexTT)f).ivou; 53,22 cf.58,7 
79,1 IvTo; 5^x0 aTaSfiov tou Tst/ouc 54,12 

ivTUYyovetv (tuj 'Imrfa) 20,27 

2$ 46,l'(bis) 62,i 

l^dyeiv (aTpoTtdv a[ rptdxovTo) 39,6 

Igofpetv med. (to ^itXo) 17,2 

Snppl. Arist. III 2. Arist. r. p. A.tcii. ISatpetv (tou; xu^ou;) 75,11 rtap l;etXev 
^dJM Solon 14,16 Tto Sia-irj^iafjim 79,13 

ISaxitrx^Xtoi 28,13 

ecoxo'atot 28,14 

lcaXefcpetv. tou; fjidv l$]^Xet<pov touc 8' dvtev- 
^Ypotpov 39,3 (tou; l$ofJivufi.£vou; [t^ 
Suvarou; eivot toi; odufiaatv tTtreuetv) 53,12 
(Td; -spl T(5v JtpoTeptov al-iai) 42,8 

ISaTroTav. pass. xSv e^artaTT^&TJj to ttXtjSoc 
32,3 cf. 36,21 37,1 

ecoTtoperv c. dat. (toT; -pd^-fjtaat) 27,10 

igdxouc 79,1 

ISetvat, 2$EaTtv, Ig^v sine persona c. infin. 
33,18 35,5 41,7 48 11. 12 58,9 73,16 
cum dat. pers. 5,27 10,16 30,13. 15 33,4 
35,13 40,26 41,11 49,10.17 74,9.10 
l$6v auTtf . . . cusTdvTa Tupavvetv 7,5 11,27 

l^eXauveiv (out<5v) 26,9 pass. (t^c dpxh^) 
14,24 

l^eXeyyetv (touc veoroXtTac) 24,23 (Ttvd 
xXiitTovTo) 60,3 pass. (uro tou ^pto- 
fjLOTO; TTj; ^axTT)pta;) 76,7 

ISepav (tov dfjicpopla) 81,18 

evepydCeaSat pass. £;£pYaCoftevT); TTjc^rtupa; 
18,21 l;£tpYa3fjL^va Tou-a 49,23 

i^ipyjd^ai. Ttpo Tou ^tdvTo; IIeXSeiv (sena- 
torio muaere fuactos) 5,22 tojv ^povtov 
auTtjj TTJ; (iTeXeiac fji)) l;£XT)Xu8oTtov 63,20 

eceTdCetv (Td ylvT)) 24,14 (to oJxoSofjilJ- 
fjLaTa To STjfjioaia -dvTo) 49,26 

IS^Toat; (Iv oTtXot;) 3.^,8 

l^eupfaxetv (pvatxa) 17,13 

l5T)Yeta&at (tou; vo'fjiouc) 11,21 

^CI^XOVTO 11,15 

e;TjxoaTo'; 58,1 1 

iicl^vot (eJ; TTjv ytopav) 18,23 in belhm pro- 
Jicisci auv^(3otv£v Ttiiv icttjVTiov dvd ottjyt- 
Xiou; droXXua^ot 29,20 tjy^^^^' '^*»»'' ^^^'- 
Ttiiv av iJ;{toci 71,19 

ECoSoc (ex urbe) 19,1 

l?otxetv abs. 40,23 41,5. 18 

l$oixTjatc 41,6 42,14 

ISoiAvuvot med. (fiij Suvotou; eTvot toi; 
atofAaatv iTtiteuetv) 53,1 1 sqq. (Td; fjiapTU- 
p(a;) 63,1 

l5ojtXoa{a (sic L) 18,3 

ISopuTTetv (IXaiav fdoptav) 71,4 

ISouofa poiestas 7,8 43,8 

e^tt» (YipE^Sat T^c TtoXtTe{a;) 39,15 

l5toȣtv 79,11 

IS«ju8ev. dvT£VEYpa;pov Ttiiv E;io9ev 39,4 114 soixsvai I INDEX doix^vat. tlxii 7,4 11,6 

ko pt ri plur. 64,4 

inayyAXstv med. (u); aXXou; fjnrjviiauiv 

TToUou;) 21,13 
£7:«tveTv pass. ota ttjv ejvoiav ttjv e^; tov 

5^[ji.ov lnirjvE9Y](3av 40,18 
tn«?v c. coni. aor. 44,6 63,8 
^nivayxes slvai Toy; TrpuTefvei? InnJ^Tjtpireiv 

33,10 xoXi-hrii).rjTaii eTTCtvayxe; i-cfpd^fzi^ 

44,4 
dTiavatpepeiv (o-joev toT? TrevTaxttij^tXfot;) 

36,12 
iTtavaxtopetv 39,23 
itcavtaTavat. Inava^Ta; |j.eTa to-jtcuv tuj 

S^fitj) -/.axisyt TYjv dxpo';ioXiv 15,21 ^av 

Ttvts Tupavvelv iTtaviCTuJvTat lex 19,24 
d~«vop&ouv. (bc lnavopOouvTec t)}v i:o>.t- 

tefav 38,3 
intt temp. c. ind. aor. 4,26 18,8 22,19 28, 

17 32,18 38,10. 19 41,25 cansal. c. im- 

perf. 17,2 21,21 30,19 
^retSaW c. coni. prs. 77,11 80,10 81,8. 17 

82,9 iter. c. coni, 9,4 35,7 41,7 48,5 

G2,15 74,19.23 75,1.15 77,2 78,10 

c. coni. aor. et perf. 78,1 
ilriEiBT^ qiconiam c. imperf. 11,17 23,3 
iTtelvai. i'-f^ "^C t6 auTO yp^zVf** e;:e3Ttv 75,5 
♦dTTEiOvtaXetv -iooptare 34,20 iixziT/MXziy 

2xo3T0v ^ireicf/tXTjTov tjv 3v i%0.ri TtLv ix 

TTJ: a'jTT)« TyXf/.ta; 34,20 
iTreira 6,25 31,9 44,1 82,6 irpwTov jjijv . . . 

iMtTa 24,14 26,1 28,28 30,13 33,12 36, 

21 38,24 46,14 50,5 55,6 66,2 TxpuJTOv 

p.lv . . . eTteiTa . . . ?ti M 69,5 TrpwTov 

(iJv . . . lueiTa . . . Tpkov 5^ 10,16 Trpui- 

Tov . . . iTietTa 81,11 itpuJTov jx^v . . . 

fneiTa . . . eTteiTa 63, 11.13 TipuJTOv . . . 

EKeiTa . . . elTa . . . eTceiTa . , . ^TretTa 73, 

7. 9. 10 TtpwTOV piev . . , [AeTd oe TauTa . . . 

elTK . . . fitetTa 62,13 — numquam InetTa 

coniunctum cum oe 
^TrepwTav (t(s aot TiaTi^p x. t.__X.) 62,9 (to'S- 

Tou PouXeTai tic xaTrjYopelv) 62,16 
SzeaSot. ouv i^yep.<iV6(3atv gnotTO Solo 12,10 

otav TtoXu? dXpo; srrjTai dvSpiuTOtaiv idem 

12,12 
iizl c. gen. loc. icp' apjJiaTo; 17,16 sim. 31,15 

35,20 82,2 X(9ov Itp' ou Ta Topii' Ist^v 

62,23 IntY^ypaTTTat in auTuiv 74,22 cf. 

75, 1. 5 ^Ttl Tuiv {o(«)v elvat 18, 10 ^Ttl 

tOuv vauxpaptujv dlp^)] xaSeoTrjxuta 9, 17 6,aot'<.o; tout' eopuiv xal iz\ TtJuv aXXuiv 38,7 
temp. & izl Kpo'vou pfo; 19,11 ttjv 
ivX Tuiv u TtoXtTEtav 32,21 T/]V iTtt Tuiv 
X (SXiyapytav 57,7 im Me5ovTo; yEv^aSat 
4,10 sqq.\f. 4,12.23 11,11 40,1142,24. 
25.26 48,15 iK 'Apiatai/.aou (sim.) 
ap/ovTO5 5,10 16,1 17,8 19,27 20,3 23,6 
24,11 25,13 26,3 27,25 28,28 29,29 30,7 
35,23 36,4. 17 37,5. 17 40,22 42,14. 18 
61,41 ^Tti 'AvTto^Tou 29,30 cf. 59,3 t6 
i<f' lauTou (sc. apjrovTo;) ytYvousvov 71,9 
il PouXt) 7) £7tl KaXXfou 35,19 eitl Tr^; 
SaTepov pouXr^; 40,24 ijzl t^; exTT]; itpu- 
Taveia; 47,3 cf. 48,12 .50,17 51,2.5.6 

c. dat. TTjv inl riaXXrjvtJi i^-dyr^^ 17,28 
20,10 Atovuatfov Tuiv iTtl Arjvaft}) 66,2 
iTtl liaXXaB((j) 67,1 cf. 67,3 tov iittT^- 
oetov ecp' exaSTiQ Tuiv ipyCov oiwiiaaa 
9,14 tf ^ TeTayjxevo; f^v 15,tt «txwv 
ecp' "5 l-tysYpa-Tat 8,11 cf, 75,1 76,8 iz\ 
Tol; ot/.aoTal; ylvTjTat 62,21 irA toI; 
aw|jtaatv f;trav ol oav£ta[jo( 3,10 5,28 cf. 
6,20 10,16 ^'fXT^jjta itp' ij iwtodydri 74,14 
caus. yaXentJii; sveyxrJVTs; Irl Tf <iufj.cpopa 

36.7 l:tt Tol; iXXot; l3uaj(lpatvov 4,1 cf. 
38,9. 17 ^0,2 

fin. 0? S"" iff'' (zpjtayalaiv f^Xftov SoJo 12, 
15 ezi TupavvtSt [19,24] litl xaTaXuaet 
TOu 8/)[jiou (ttj; TCoXiTe(a;) 10,8 29,3 ot 
ijd TOUTij) TeTay|i.lvot 18,6 i?p' of; xat 
Tou; {^.uSpou; £v Ttj) TteXstyet xaSelaav 28,1 

condio. Xapibv ItcI toutoi; 26,25 cf. 36, 
26 lcp' ot'; £7.a'Tepoi Tu-/ya'vou3iv e)^ovT£; 
36,1 cf. 36,22 l'f' t[) Te icoXtTeuaovtat 

37.8 IttI 6pa/(A.7] oavEiaapievo; 56,9, iiz\ 
Tri TtJiiv rat8(DV au)Trjp(a 23,4 ivX TOUTOt; 
2}raeterea? (cf, Bonitzii Inrl. p. ^^^^^G) 
3,3 Tetpotot izi U-ah 35,20.22 

c. acc. loc. xa9(C£t in\ tov Pioptov 29,6 
dvapavTs; IttI toutov 63,2 (ZJtayaYtbv iitl 
TT)V pouX^v 42,1 IttI Ttlpa; T^yaye 40,15 
Tpo/6v eitl TTjv Yva'&ov iTtt^o^XXet 53,2 t6v 
di).(fop(<x l;£puiaiv i-\ txpaxa 81,18 ini- 
dfjxe i'xi'' £xa3Tov t6 StxoaTTjptov t6 ypa^jjino 
74,20 * 

temp. en' evtouT^v otaTa';asa 9,14 iitl 
eTT) Tlt-opa Sir^yov 14,20 cf. 26,15 

fin. Areopagitas eta^ev in\ t6 vopiotpuXa- 
xelv 10,3 TtpouTp£'li£v inl ttjv vauTtxijv 
ouvoutv 30,5 cf. 27,21 olpouvTot Slxo 
ini TTjv Tou uo).i[i.o^ v.aToXu(Jtv 39,26 6 VERBORUM SiriiTaTsTv 115 6f((jio; 5(etpotov£T coucppovtaTrjv Irrl iravTa; 
(ephebos) 44,11 ol inl to Sewptx^Jv 45,9 
50,7 dp)(iT^xT0va; £-1 Tas v«ys 49,23 
«X7)pou3i l;:t T0U5 v(J[jio'j; e-epov 60,14 
Touc i-l ra |-/.8'Jix«T« xaXoufi^otj; 61,3 
nrchontes ^rt tou; brzXixai, iizi t)jv /topav, 
^7:1 Tov rieipat^o, in\ iTdc cu[AtJ.opt<i; 7!, 
18sqq. eva {aJv iz\ t6 uStop, reTTapa; 
8s a?.Xo'j{ £7:1 Ta; •j/r,cj>ou; 78,5 sqq. 79,2 
80,10 sqq. 82,2 

distributive Sv £;ri t6 oi7.aSTi^ptov exa- 
OTOv 77,7 vevepirjfjivot ito' exaSTOv ol 
5txa5Ta( 78,1 

IniPaXXetv (Tpo-/6v iizl ttjv yvdSov) 53,3 
(^jttfJoXi^v) 72,2 absol. (sc. poenam, Tot; 
doixoustv) 65,5 

ETttPoX^ jnuUa 72,2 

irtypacpetv (ttjv 7:po'faciv) 10,7 etxwv 
Ai<p(Xou icp' ■^ IrtyeypanTat Ta'5e 8,12 ^Tre- 
Ypa'^ovTO auTot; (toi; Ypa;jLfiaT£iot;) 59,2 
^Trty^ypaTTTat er:' aiToiv Ta aTotyeTa 74,22 
cf. 75, 1 Tot; otxacTT)p(ot; XP*"!^* ^~'* 
Y^YparTai 76,8 xu^ot yaXxoi £v of; ir.i- 
Y^YpaTTTat Td xpu»[jt.aTa 77,12 cf. 77,14 t6 
Tttvaxtov ru;ivov, l7tiYeYpa;7.(«.^vov t6 ovofia 
74,15 75,1 t6 xtPtoTtov o^rou Sv ^^ ir.i- 

YEYpapLfJL^VOV TO O^TO CT0tJf£t0V oitep ^v TTJii 

PaXavoj 75,16 med. (Tt,ur^fta) 52,8 
IrtSeixvuvai (Ttvd 5u>pa Xapo'vTo) 60,4 
^7ti87)j(jietv 41,5.7 
I7ti5tavefji.eiv. £jti5t£ve[Ar,9r,cav ai TpeT; jJivat 

Toj CTarrjpt 11,15 
I7ti8t6dvat intr. (tioXu Ttpo; tbfjioTjjTa xal 

rovr^p(ov) 39,18 
1 7t 1 5 1 X o c ( o (plur. xX^ptov xal iTttxXr^ptov) 65,3 
dTttetxi^; plur. (xal toij 8i^(j.ou xat Tuiv eujtd- 

pujv) 29,21 (opp. ol Tu/<5vT£;) 30,21 cf. 

31,3.4 ol £nteix£t; Tpic/(Xtot 38,23 cuv^- 

«ce fjLrjo' fjYefjLova f/siv tou; iTcteixecT^- 

pou; 29,15 
*l7ttCT)f«.(tuC£; plur. (coni. xaTOYVtuCEt;) 49,5 
^TttfleTo; V. £7ttTt9lvat 
iTtiflrjfxo (5t£pptvT,(j.^vov) 81,7 
l7tt&u[j.etv (Tuiv xotvuiv, opp. cj^oXaCetv) 18, 

10 (eXtYopxia;) 37,10 
£«txa9iOTa'vai. intr. iTzixaxiarri roXefJop- 

yta 4,7 
iTrixaXetv med. (tov K>.eojJcVT)v) ,';l 13 pass. 

h paciXeu; IrrtxaXoufuvo; 43, l 
ljtixT]puy.eu£cOot legare (jtpo; :< ' Ileicf- 

orpoTOv) 17,10 IjtfxXrjpo;. Ttept xXVJpou xat £7tt/.Xi^pou 45,5 
l;ttxXr,pou xaxwCeO); 64,8 xXriptov xal 
IjrtxXj^pwv 11,3 47,2 65,3 69,2 (coni. 
Twv <5p'fav<Tjv) 65,4. 6 

|jttxXir)pouv (to; StafTo;) 59,6 (toT; dtpxot; 
t4 StxoCTiqpta Td tota xal to OTjfjLocto) 70,6 
(to Yp«F','J-«Ta (2 OiT 7:po37:apflTt'&f.c&at toT; 
5txaCTr(p(ot;) 74,19 

iTttxpoTeTv (toj roXlfiu)) 40,9 

IjttXUpOUV. l7TtXUpUj8£VTU»V TOUTtOV U7:6 TOU 

TtXi^Oou; 35,18 (Ttov v<5fjiu)v) 39,15 
l7:txuptoct; (ttj; /EtpoTovia;) 43,15 
lrtXa[x^aveiv (tov auXicxov) 79,2.5 
IrtXei^retv pass. defici (TrJ Suvafiet) 23,13 
(tt)' oucfqt) 30,16 ooxouvte; ouSevo; Ijrt- 
?.ei'7:ec9ai Ttov TtoXiTdiv 37,10 
|7:iXi^9etv. med. fjiTjo'' £7tiXT^8ou scol. 24,7 
Ir^XotJto;. fjp$e tou; l^tiXoiTtou; olxo fJt^vo; 

36,5 
l^rifJieXeio viayistraluum provincia 25,3 29, 

13 40,19 
l7tt[JLeXeTc9at (twv iTtrlujv) 72,11 (Ttiiv 
ip'^av(ov) 65,3. 9 (twv xotvuiv) 18,10. 20 
(t«ov oXXtov r:dvTU)v) 44,19 (tt); '«puXavT);) 
71,21 (ttj; euxoCfjL^a;) 48,9 (Ttov TTSTtotJj- 
ftevtov TptJ)p(ov xal Toiv oxeuujv xal Ttov 
vetoco(xiov) 49,20 (tujv Iv Tor ScCfJtoTTj- 
piq») 55,13 (roiAT^tiiv) 63,23 64,2 (Jopniiv) 

64,4 (fJLUCTT;p{u)v) 65, 10 (T(0V |J.lTptOV 

xal Tuiv 0Ta9;j.(I)v 07:io; ol 7:toXouvT£; 
Xp/)CovTat otxotot;) 55,1 (kov lovtiov rdv- 
T(ov ojt(o; xo8apa xat dxt^SryXa rojXi^oeTot) 
54,18 absol. (scil. tou tepou) 40,25 (orw; 
T(ov xorpoXfjYtov fJTjOet; Ivto; t OToStmv 
Tou T£t'/ou; xaTajSaXEt xo'rpov) 54,13 (Srto; 
6 Iv dtYOpa oTto; dpY^; (ovto; ecTat oixofto; 
xtX.) 55,5 

/.rtpLeXi^; adv. IrtfxeXto; 30,21 

IrifxeXTjTi^; (t(ov xprjvdiv) ^.'S, 10 plur. 
(Ifxropfou) 55,10 (Atovuctmv) 6.5,24 ((xucrT]- 
ptojv) 65,10 66,4 (olxo a. 411) 34,9 

Ir tvoeTv (I$oixeTv) 41,18 

Ir iO*/.eudCetv (to txdXtcra 8£0fX£<a Tuiv Uptov) 
54,7 (to; ooou;) 59,17 

Ir tcxf.uoOTrj; plur. (tEpdiv) 54,6 

Irtcxi^rTeiv med. (toT; fxop-upfat;) 81,9. 10 

IrtoxoreTv abs. 18,24 

Irfcxoro; (tt); ro?aT£(a;) 10,4 

IriCTaTeTv 48,11 tj); l5'Ape(ou rdyou pou- 
X^; IrtCTOTOucT); 43,1 outo; (scii. 6 Irt- 
CTOTT); Ttov rpuTdvgtov) IrtCTOTet vuxto xot 
8* 116 eiri(JTaT£iv I INDEX .■^lli.ipi'j 48,1 iria-axTiyxi (eodem seusu) 
oux E^eativ iT^^ov vj aTta^ Iv Tcf IvtauTir 
48,11 (TTJs dpxrjO 20,15 
^TtiataTT]; (tujv TrpuTavciov) 47,14sqq. (tu>v 

irpo^Spiov) 48,7 
iTTtcrTaTtvids (ypacpT), coni. rtpoE§ptxi^) 69,9 
^rtSToXi^ plur. 47,12 
iTttOTuXtov plur. loculi 51,9 
iTtttrftpto? (iytbv) 68,4 
^TrtTsXsTv (Xoyov) 18,9 (jroXtTsiav) 43,2 
^TnT^Setoc. Tov sriT^Sstov scp' ^xa'aT7) TtLv 
dp-/ujv 9,14 ta iirtTr^Ssta 44,18 c inf, 
vtJfjiov fAT) £;:'.n^o£tov ^Eivat 69,8 (l7:7re6eiv) 
68,14 (Trpoopofjieuetv) 53,4 superl. (coni. 
P^XTtSTot) 44,9 
iTtftTjSs? consuho 11,5 21,10 
IjttTtSlvat act. addere (-p6; Suoiv (J^oXotv 
aXXov i^cf.ow) 32,2 impouere (i'^'' ^xaaTOV 
t6 Stxaati^ptov t6 Ypa'(jip.a t6 Xaj(o'v) 74,20 
med. c. dat. operam dnre (TupavvtSt) 16,3 
impetum facere (toi{ Tupctvvot;) 24,5 (ttjj 
pouXr)) 28,26 

e7:£9eTa (opp. Ta T:a'-pta) 4,17. 18 privi- 

legia 28,29 

iTrtTtftav. Td (lev lT:tTi[j.(i)VTe; ta hl «va- 

xp{vovT£; 11,18 (TouTOt;, oTt xtX.) 38,22 

lit{Tt[io;. l7ttTt[Ji.ot dvTe; (coni. xiptot xal 

aiToy.paTope; eaj-ifiiv xal Tct auTiov xap- 

Trouf/.evoi) 40,24 

iTttTp^retv (ty]v roXiTEtav auToT) 6,2 sim. 

33,11 abs. o'j cpaaxwv eTriTpe^^i/etv 37,2 
iTCtTpoTTT^. e{; ^TTtTpoT:?); xaTa'aTaatv, ef; 

irtTpOTrTJ; oiaotxafftav 65,1 
iTt^Tporo; tutor i7:ir{jOT.o^f ajTOv eyypaijjat 65, 
2. 8 oixai xaTtt t(7>v «TrtTpoTtUiV 64,8 sqq. 
iTtitpavrjs plur. nobiles 21, b (opp. 6 OT^fJio;) 

31,13 
Int^^petv. (TexjjiTjptov) 4,11 (aYiova; Tcept 

T(OV 6lO)XT][A£VlOV) 28,27 

iTttj^etpetv c. iiif. dvaa<;jaao<}at t/jv dpyVjv 
17,25 sim. 18,3 21,22 

littj^eipOTOvetv. vojjioi;; etV^veyxav ef; tvjv 
PouXtjv ojo xeXeuovTe; iTctjreipoTovelv 39,9 
(Ta; dp'/(i; e? ooxouat xaXtli; ap/etv) 46,9 

iTttxstpoTovia 47,4 62,18 71,24 72,7 

l<rtiT)YtCetv. Irdvayxe; etvat tou; npJTa'v£t; 
(aravta Td Xeyojjeva Ttept tt); a<oTrjp{a;) 
33, n eva Tov IrfjJTjcptouvTa 34,24 Irt- 
J^r^^taavTo; "AptaTOj^.dxou 35,19 yvtbfjia; 
erfiT)',p(Cou3tv (sc. o\ droolxTat), Idv t(; 
Tt 5ox-^ dStxeiv 51,21 lrovoij.dCeiv (TottTu;) 24,21 

lnope'Y£iv med. Tttji^; out' d^peXwv out' ino- 

pe5d[jievo; Solo 12,4 
ero;. td TrXeta&' to; ero; e?itelv 54:,.4 ti»c 

6' 4'Tto; etreiv . . . Ttdaa; 66,5 
irTaxatSexa 23,7 28,23 
erToxdatot 23,16 28,16.17 39,21 
erTdxou; 78,20 
ETttetTjpts 61,8 

IrtovufjL^a, IrtovufAfav eaxev 6 dro tou 
Turdvou 49,3 plur. (dro Ttov tdrtov) 15,15 
iro')vu(jLos. efal ylp Irtovufjiot 6lxa fj.Jv ol 
T(ov cpuXdiv (veIut'Ep6x9eu;) Suo hi xal 
tetrapdxovta ol ttov if)Xtxi(ov (scil. militum 
ab anno XVIII usque ad LX) 58,12 cf. 
59,5.13 sing-. (ttj; tpuXr); fexdaTT];) 52,3 
cf. 59,14 6 lrtbvuf».o; 6 Tti> rporlpi;) fTet 
6e8tatTT)xtb; (i. e. eponyraus eius anni, 
cuius cives arbitri fuerunt) 59,3 faTa- 
Tat i^ at^^Xr) rpo tou pouXeuTTjpfou rapck 
tou; lrtovujj.ou; 59,5 
Ipav. pass. lp(b[jtevov eivat netaiarpatov !SdX<o- 

vo; 20:1 Ipaa&el; tou 'Ap(x.o5(ou 20,19 
epaa&at v. Ipav 
Ipavtxdc (5(xat) 57,1 

IpydCea&at (tou; dYpou;) 3,8 ab?. 19,4 Iv 
oYOpa pouXdfievo; IpYdCeaSai 56,10 (p.T)oiv 
IpYOv) 54,1 
Ipyocafa plur. rpoeSdvetCe y_prni,<xxa rpo; td; 

IpYaata; 18,17 
IpYdatfjLo; ((jLltaXXa) 50,9 
IpYdtTj; plur. (6T](i.data) 59,17 
epYov (fjirjoev epYdCeaSat) 54,1 orep laTiv 
dYa8ou ro?aTou epYov 32,15 piur. agri- 
cultura 19,1 metalia 26,21 
epOciv. dXXa 6' ou f(.dTT)v eep6ov Solo 12,21 

V. f^lCetv 
Ipla&at (tov fJieXXovTa xXr;pouabat, rotov 
tlXo; TcXet) 9,4 (Tt y^Y^^''^''" ^^ "^^'^ ywpio^i) 
19,4 
?pT)(xo;. orto; firjSlva Xd8rj fji.T]5ev (sc. ttov 
xXi^jptov xal IrtxXi^pujv) ^pT)[i.ov YevofJievov 
47,3 
epx-To; (Zeu;) 62,12 

epxeaOat aor. IX9eTv (ecp' dpraYatciv) Solo 
12,15 (ek 'EpEtptav) 17,24 (rpo; tov 
lletafaTpaTOv) 18,8 (rap' a^Tov) 30,14 
(e{; tT)V IxxXT)a(av) 37,1 abs. 39,21 40,17 
78,1 meiaphor. (rpo; to 6T)(xaYH)Yetv) 
30,1 al tr^; ^o^Arfi xptjet; ei; tov ^tjJjCov 
IX7]Xu8aatv 43,11 VERBORUM ex2tv 117 ipwTf/.dc (coni.nottotcoorj;, ^iXdiJicJio;) 20,16 
ii V. di 

iabXo^ plur. (opp. xaxoQ Solo 12,23 
£3op 5v V. seaopav 

Eaya-ro;. e^; xd; iT/drai Tji/Epa; 41,19 
ixciiptia politica. xuiv 5e yvujpiiAOJv ol Iv 
Tau ^Tatpeiats dvtes 37,9 ol iv staipeia 
ouoepua ouY-iCaSecJTtLTe; 37,1 1 f^TTibftevoc 
Tai; eTatpetat; 23,11 
eT«po; substantivo 5 eTspo? Ttjiv dvTiot-/(ov 
58,2 tov 6 |iev E?; . . . 6 o' eTepoj 39,11 
cf. 6 (iiv £T£po; ... 6 5e eTepo; 79, 12 
xXr,poij(Jt hi v.al iTti tou; vd{xou; eTepov 
60,16 plur. oyTepot Solo 14,4 cf. tou; 
^T^po-j; 7,5 ETepoi TroXXot 37,13 cf. 61,5 
T«I)v ET^piov (praecessit toO o-:^fi.o'j) 31,12. 
17 fx)) dTJTai Tct OizXa 'ATjOe [jLe&"' eTepiov 
10,12 

adjective (y6p.oi) 35,6 (zp-JToveta) 47,7 
(X^Tooprfa)61,5.19 (xi^oi) 77,13 (xipu)- 
Ttov) 74,4 78,4 t6 Ev zXTjptoTi^piov . . . t6 
eTepov 77,17 
fcT^ptoftt 12,14 

Itt terapor. 4,24 9,8. 10 14,20 25,5 50,1 
iTt -/at vuv 7,17 25,14 elative 42,12 
iuxta comp. £TI 6e TtpoTepov 24,7 30,3 
enumerative ert o^ 11,1 17,27 28,20 30, 
17 56,10 62,2 rpui-ov [xev . . . IretTa . . • 
!tt oe 69,6 
£T0; annus naturalis, vulijarv; siog. 14.22 
15,22 17,8.9.19.25 21,20 23,7 24,10 
25,13 26,2.13.17.19 27,2.21 29,24.28 
30,7 36,17 37,5 42,14 58,11 plur. 4,18 
5,17.21 7,18 11,21 14,20.24 19,28 26,4. 
16 28,22 33,2.25 34,4 3.5,2.23 43,20 
44,.5. 8 50,1. 10 51,1.5 63,21 70,14 74,9 
TOt 6'JO Ittj (duos legidmos annos) 45,3. 6 
legitima est formula Itei TrefxTrTtp (piera 
Tauta), at invenitur non solum to> jrpo- 
T^ptjj eTti 59,3 Ttp u3T^p'u ('jsTepov) exet 
26,13 37,5 vel to7 5e neftitTtj) rjiETa ttjv 
SdXiovo; dpx^^ • • • "^otl TiaXiv eTet rfunTip 
sed etiam pieTd Ik TauTo toT zndpzi]^ Ini 
26,17 

semper Ito;, ut notio fert, cum numera- 
libus coniungitur (plane diversus est 
sensus et usus vocis ivtauTo';). confirmat 
regulara exceptio una ubi sonat aeiads 
an7ium: y) Tot stt] [jit] yeyov^vat 63,20 ellipL 
Iv Tuj o6Tip (sc. eTee?) 61,10 
e6avopia 71,14 £'japi9(xrjTo; 82,1 
euyevr,; plur. (coui. ot Yvtopifj.ot) 31,6 
e'jO£tv So!o 14,11 
£'joiacp&opo; compar. 43,11 
£'j5o-^iji£tv (Iv Toj zpo; Meyap^a; TroXlfxo)) 
15,18 (-apa toI; "EXXr,civ) 27, 1 5 (ots 
•itaTr^ydprjOe To; e'j3'jva; Ki[x«)vo; STpaTT]- 
jouvTo; veo; wv) 30.2 (iropa toT; ^Triei- 
•^^3tv) 31,3 
eu&uva. e'j9uvav otv t' iotav av re 5rj[j.oafov 
^fjiSaXEaSai 52,5 £t3a*/'0U3tv Ta'jTT]v ttjv 
e'j9uvav et; t6 5f<ta3T7]ptov 52,12 cf. 60,2 
fx£-/pt £'J9uv(JJv5,I8 -/aTTiYdprj^e T(i;£'j8'jva; 
K(fjL(ovo; GTpaT7]Yc>uvTo; 30,2 generaliter 
35,4 69,9 e'j&'j'/o; Stodvot 40,19 41,13 
bis 52,4 63,8 
e6&uvetv (to'j; a(j.apTavovTa;) 10,6 
euOuvo;. £'j»'jvot 5^/a 52,2.8 
e'jd'j;. euSetav e{; exaatov dpixdso; StxTjv 
Solo 13,21 c'j.%; adv. stadm 26,12 40, 
21 62,19 63.9 e'j&^uj; eodem sensu 21,3 
eu^-coafiia. tt]; ei-/.o3[j.ta; iTrt^AsXouvtat 48,8 
e-jXoYo; comp. £'JXoYd)T£pov c. inf. 9,2 
e'jvota (£t; Tov Sfjitov) 40,18 
euTraTpforj; plur. (coni.'aYpoixoi, orjfJito-jpYoO 
15,1 (coui "(tiMiioprA, OT)ft'.o'jpYoO fr. 2 
p. 84,1. 1 (coni. dYadot) scol. 22,8 
eiTTopetv (tujv [xeTptoav) 18,19 (•/prjfi.dTujv) 

22,11 
c'j-opt'a (TpO'.pf,;) 28,11 (Ki[J.u)vo;) 30,11 
e'jTLopo; plur. (opp. 6 Sfjfio?) 29,22 31,11 
eupt37.£iv. oXjjov £'jpiQa£tv -oX'jv Solo 12, 
16 med. iiv (atj £'jptaxd|j.£vo; acpe^tv ti^; 
pouXfj; dTTT] 34,30 
euor^ftfa caelum sudum aptum comitiis 48,15 
£ceEat[Jio; (■/pfoi;, opp. •/upto) 49,9 
E<p£at; {di t6 5f/oaTi^piov) 10,18 19,15 49, 

11 62,8 cf. 59,12 
^'fETTj; mag. att. plur. 67,6 
£(pT)3o; plur. 44,7 sqq. 45,7 59,1 
^tp tivoi (e{; t6 SixaaTiQpiov) 44,1 58,2 
^^taTovoft med. intr. atpaTr^Y'-**''' ^ft3Taiji£vu)v 
29,19 Ttu dpyovTi TojT ^'.pear/jxdTt 75,14 
il dpy)] T] l^e3Trj'/uta £v Tijj 5txaaf/]pf«i» 
er.dato) 78,2 
E'f o5a; ("j-r.isii f>.T] j^ tot; ajxo'.pdvTat;) 38,6 
£)(etv. a vuv £you3tv Solo 14,10 oouX{rj'» 
dzvAia id. 13, 16 6jvo[xtv id. 12,5 htt' 
[j.otp{av id. 12,23 IXr:(5' et/ov dtpvedv id. 
12,15 ii.rjO^/ dstxJ; £y£tv id. 12,6 (Y'Jvot-/a) 
20,8 (Ti £Yy.etpi8ta) 21,8 (rjinov) 53,1 118 exeiv I INDEX (yTrrjpexo;) 54, IG cf. 5^,17 (,8axTTjptav) 
77,4 (oiXfaxous) 78,17 80,8 cf. 81,7. 18 
(nivaxiov) 74,15 (xXofjiySoi) 45,3 (aroi- 
Xeiov) 75,13 76,2 cf. 77,1 (gxpouv) 54,14 
OTpattav 22,16 cf. 22,18. 19 V)Y£{*ova 29, 
15 ^9' oU lyouaiv eJpi^vrjv aYsiv 36,22 
cf. 36,1 63,10 ' (^Soudav) 7,8 cf. 15,2. 15 
30,12 Tck fA^Tpio (i. e. TaTttTVioeia) 30,14 
(tdgiv) 5,4 42,23 (Tao?) 58,1 (^n- 
(ji^Xeiav) 25,2 (ttjv TtoXtTeiav ohtinere) 
17,27 (tA 7rpdY[i.aTa pcflaiuj?) 40,4 (tov 
netpai^o) 40,8 (uitoypocpi^v) 5,9 (^Tttovu- 
(i.(av) 49,3 (pLETapoXds) 18,13 (Siajjttpig- 
PijTT^aets) 38,2 (o(Ttav i. e. oiTiao&ai) 67, 
4. 8 ^tpdcpaatv ej(0VTe« ttjv tujv ^^pedjv 
ojtovtOTfiQV 15,5 to6tou; cpuXaxaj elj^ov 
28,9 TTJV Tto'Xtv i'CA^(xxisxi.^Q^ 38,11 

servare to; Uptoauva; eraaav ej^etv k'/A- 
OTOu; */.aTd Td TtoTptot 25,6 

habitare (t6 BouxoXetov) 4,23 (t6 OeOfjio- 
OeTetov) 4,28 CEXeuaiva) 40,24 

amplecti t^ pivd Sj(Ouaa OToOpi^v I^So- 
{xi^xovta 8pa);p.dc 11,13 

intrans. iTtot^pujs eyet 4, 14 (toutov 
Tov TpdTtov) 5,3 cf. 5,11 10,14 12,1 43, 
18 45,8 70,12 (xaXoi?) 32,5 (dptora) 
34,18 (xoxcii;) 21,21) (oixefto?) 38,20 

ry&po 6,18 

I^Sprfj, t6v outov ^3(9p6v etvat xal ^(Xov 
28,1 

t)(Ivoc vas iudiciale plur. 58,3. 10 

eiuc dwn c. ind. aor. 14,24 29,9 41,22 e{{ 
tou&' eujc c. ind. aor. guoad 22, 13 eca; 
c. imperf. 32,17 c. plusquamp. (zpoei- 
OTiQxet) 31,1 c. opt. 32,14 Hws dv c. 
coni. 33,19. 23 65,7 74,13 ZtUYfotov tertii ordinis census 9,8 
CeuY(t7j«ordo att. (coui. TtevtaxoatopiStptvoc, 

iTtTteus) 5,25 8,2 plur. 8,3 29,24. 27 
Ctjjiiouv (tou; BrjpioTac touc ^yypdiliavTac) 

44,6 (touc dxoafxouvTa; coiii. xoXdCetv) 

5,5 10,6 abs. 33,14 49,5 (OavdTtp) 33, 

16 56,1 71,6 (xp^fJ.astv) 48,17 49,4 

Tiu aftto) 53,1 
C>jtetv studere (tyjv dXqa^jyJ.a'^) 15,10 (ttjv 

rdTpiov TtoXtTEtav) 37,12 
CqJov. tuiv d'Luxiov xal tOuv dXXtov C^V"^'' 

68,2 "H disiunctivo 5,23 11,26 lex 19,25 29,20 
lex 38,5 bis. 39,12 |39,13| 41,10 47,5 
48,6 49,5.21 53,2. 13 59,10 65,5 66,11. 
13 67,1.2 bis. 4 71,5.27 73,15 bis. 74, 
10. 12 79,3 ter. 80,1 quater. 3 TtoTepov 
. . . ri 53,15 ouTe . . . oute . . . oute . . . 
dXX' fi 58,9 7] ... •^ 51,21 Yj . . . vj . • • ^ 
33,14 63,18 si minus ^vtoc repotOTou xal 
SxuXXotou xatotxetv yj dTtfj-ouc elvai xa9d- 
7ta$ 27,5 StrtXdaiov dvdyxT] t6 IXXetifSiv 
xoTapdXXgiV 7} oeS^aSat 51,16 

post compar. 5,15 7,7 17,6 18,14 28, 
12 30,21 33,22 35,13 36,8 38,14 48,11 
54,10 pt)) dXXoae ^ 33,18 
T^ in iureiurando. djjttJaavTec ^ (at^v ouyYpd- 

dJEtv 33,3 
^YStaSat dticem esse (tcuv ^tcXitujv) 71,18 
sim. 72,4.5.9 (Ttov TceStoxtov) 15,10 
abs. Stav ;?jY(ovTat (quando dnces i« itn- 
perio sunt) 44,9 arhitrari c. acc. C. inf. 
33,3 (cf. 35,3) 38,10 42,11 44,9 
^Y6{iov(o 27,8 28,4. 7 (t?jc OaXdTTrjc) 27,15 
:^Y6|Jiti»v. 5^[Jioc • . . auv /jY^P-^^veaatv ejtotTO 
Solo 12,10 KXetat)^v7)c i^jy^H-"'^ 'h'^ ^*^ 
tou 8i^[jtou TtpoaTdT7)c 24,3 item 26,11 
(ttjc aTtdoTjc CTpoTtdc) 26,2 [Jirj8' i^-^z^t.o^ini 
Ijzvi touc iTtteixeaTepouc 29,15 
T^ S e 9 a t (5td trjv TtoppTjOiav xol trjv tptXepYfotv) 

19,7 
^8r) iam 4,19 17,3 20,24 26,4 28,3 39,5 

48,19 tum 18,1 32,5 45,6 
^Oeoc plur. Athenieusiutn sacra iuventus 

63,22 
7)0oc^ Srjpiotixov elvot tti) ^9et 19,13 fj9r) 

SeoTcotuJv tpofAeufitvou; Solo 13,16 
f^xetv reverti. oijr rjcet Ssxo ^tduv 11,20 
f)Xi«(a 80,7 

:?jXtx(a. ex t^c ^Xixfoc tr)c eiprj[jL^vr)c 34,13 
ttov i-A T^c auTTjc TjXtxtac 34,21 Soxouot 
YeYOvdvoi trjv ^Xtx(av tr^v ^x toij v(5(aou 
43,22 tr)c V;Xtx(ac auTtp xadrjxouarjc 59,8 
iuventus Stov ^jXtx(av ^xT:i[j.ittoat 59,13 
plur. o6 Y<^P ^voe/eTot Totc rjXtxiatc 20,2 
tdc if)Xtx(ac 20, 14 e(al iTttovjixot S^xa 
(jtev ol ttjiv tfjXuJv, o'JO ol xat tetTapd- 
xovTO ot TtiJv ifjXtxtiov (classes aetatis) 59,1 
fj(ieic (opp. u[xet;) Solo 6,14 
:fj(i.^pa Statpsttat 80,1 ttjC T,ij.^pac (cottidie) 
33,21 54,2 73,11 tt^c rjaepo; exdorrjc 
34, '29 73,13 ev Taurg tt^ :?j[x£pa 46,10 VERBORUM tepoc 119 51,9 h exc(3-{) "z^ wk^'^- ■^^'^ '^^^^ 
IxctctTTjv (Trjv) rj(j.£'pav 30,14 3-1, 24 Ita- 
axaTel vuxtci xai 7;|ji^pav 48, l otav y) 
rpo; 5iaa£jj.£-:pr^ij.evY)v Tr^v r^fji^pficv 6 dyiuv 
79,5 plur. a\ T,piipai £?; tov pirjva 8ta- 
xexds.aTjVTai fr. 3 p. 84,29 85,6 sqq. oaat 
Tjti.^pai (cottidie) 46,5 ^vto; y ^H^sptJ^^ 
52,5 Tbtv 7;ij.^pat; 69,5 ^v revft' -^jiji^pati 
23,5 tas b-oXoirou; Vj|x^pa? 41,21 o6o 
^fjLspa; r.poC(xa8eW|i.£vo; 23,20 cf. 46,1 
tU Td; iayd-rxi ifj.ajpa; 41,19 -pos Ta; 
^jfjL^pa; Toii IlosiOcdivo; 6'a;j.£TpeTTat 79,7 

:^(AixoTuXtov plur. 71,3 

■ijfjitouc. «l |J.lv T)[jiia£tat . . . al 8s -/j.aiaitat 

■ 80,9 

:fi[i.()^o'J5 82,8 

^piov plur. 62,13 

■;f)au"/dCetv. V)5uya5avTe; Solo 6,12 

Tfjcju)((a. 6tT)Yov ^v ^ay/ta 14,21 dn^pet ttjv 
^^ao/fav 19,10 

-^Top (xapTepov) Solo 6,12 

T^TTaa&at 22,17 (Tat; eTaipefat?) 23,11 
(toT; {otoi;) 80,19 (ttJ itepi 'Ep^rptav vau- 
It-^xyia) 36,5 

T^Txtov V, dXfyo; 9ea|j.o8£Trjs mag. att. siug. 74,18 75,8 plur. 

4,18.28 49,6 52,11 bis. 56;6 62,1 69,4 

70,11 74,1 77,15 
dcl.ao;. plur. (Apa'xovTo;) 5,11 7,13 8e- 

utjLOui; . . . eypadia Solo 13,20 (i!o'Xoivo;) 

38,1 
Qetopstv (tt)v ^xeivoj pooXr^atv) 11,8 
deiopia visilatio. xaT' ^{j.Ttop(av 4'.aa xal 

Oeiopfav 11,20 
Oetoptxo';. Tiov ItzX t6 Oewpixov 45,10 50,7 
^T); ordo att, 8,2 
SrjTixo';. fir^Tixou dvTt TiXou; epigr. 8, 14 

t6 8rjTtx6v TeXouatv 8,6 cf. 9,4. 5 
Oo'Xo? prytaneun atticum 46,3 48,4 
Opaau;. tiu ptu.j tipaau; xat u^piaT/;; 20,18 
Opaauvetv laed. ol jjLa'XtaTa {jouXo'fj.£vot ^pa- 

auVeaOat xal -/apfCesSat toT; roXXoT; 32,6 
OpuXXetv [sic L] (itoXXd xXea?) 19,10 
&uYdTTjp 17,10.21 20,8 
JJuetv (8uaia;) 61,6 68,3 (Td [j,avTJUTd iepd) 

61,4 
8upa. Ttpo T(ov ^upiov 17,2 
&upi;. Td; SuptSa; e(; ttjv ooov dvofysiv 5t,15 
Ouaia. yuata; Suouat 61,6 cf. 68,3 ;:aTp(ouc 

i)uaia; oiotxeT 66,6 
Otbpa?. Otopaxa dvSeouxoj; 37,2 edXaTTa 22,16 27,15 36,2 43,4 
8dvoTo«CI-7^^'PXO'"' sim.) 21,21 29,24 tou- 

Tiov (J.CV ouv d(j.'fOTeptov OdvaTOv xaTe- 

Yvtoaav 32,3 QavdTtu CT)[J.i(oaat 33,16 56,1 

71,7 6eO(Ji6s t\ OdvaTo; v) cpuYTj r^ dTt(xia 

7) oi^[j.euats ypTj(j.dT(ov 80,2 
SavaTOuv 39,16 56,3 6 8TJp.os d^efXeTO tt)s 

pouXr/? TO OavaTOuv xal Setv xal -/pi/i.aaaiv 

C7)(Ji.touv 49,4 
doppetv ab-s. 26,4 28,3 30,5 41,22 
^ou[jid(;etv absol. 17,17 19,4 (t6 if^o-iii) 

18,9 29,6 
OeoTpov. IxxXr^atas iv tio dedTpiiJ 'it^<j\}.i^i]z 

44,20 
Oaetv V. laeXeiv 

SeiJxTtTo;. ■naTpio' eJ; OeoxTtTOv Solo 13,10 
%t6i. dvdOrxe 8eoT; epigr. 8,13 auv OeoTatv 

i)vjaa Solo 12,20 rj de<j; Minerva Athe- 

iiiensis 17,15 34,7. 8 
diaii (Tuiv vdfjLtov) 16,1 
d^OfjLtos. To S^a;j.ta <puXdTTeiv 4,20 (coui. 

TidTpta) lex 19,23 
&ea(Jio9eT£Tov thesmothetarum curia 4,28 5,1 "IBto; (vo|j.o;) 10,11 (otxat) 68,6 70,5 i6ia 
(opp. xotvd, orj[j.oata) 6,22 11,4 18,10. 19 
47,8 52,6.10 70,7 78,14 toT; Wiots 
(aeutr.) -fjTTdTo 30,19 tat; e(; xct (Sia 
PoTjOciats 19,20 adv. t5(a (opp. xoivig) 
42,6 

tottoTT); plur. (opp. PouXVj) 49,10 'JtopP- 
dpj((ov) 51,21 

(dvat (£(; t6 jiouXeuTTQpiov 34,28) inf. (eJ; to 
(JEaTu) 40,28 

levat (YXdiaaav 'ATTtxi^v) Solo 13,14 

tepeu; plur. 66,8 

tepofj.vTJ[j.<ov mag. att. 34,6 

tepo7:ot<5; plur. 34,9 61,3 

lepd; adj. (j(piQ(j.aTa, opp. oaio) 34,7 subst. 
t6 tep6v /amtm Eleusiuium 40,25 Sixd- 
Couoiv Iv tepoj 67,7 plur. lepd sacra (opp. 
6'ata) 34,26 47,9 eipYeTat Ttov Uptov 67,9 
teptov £;:tax£uaaTai 54;6 Td (j.dXtaTa 5t(i- 
p.Eva T<ov tepdiv 54,7 cf. 66,8 tempia 44, 
12 48,2 62,12 hostiae xa{>' lepuiv ^fjio'- 
aavTe; 3,1 Td fJLovTeuTd Upd Ououatv 61,4 . 120 isptoJuvr^ I tNDEX Up (ooiJVT) 45,5 66,7 plur. (coni. y2vy|, ypa- 
Tpiot) 25,6 

IxeTTjpfa. Ir^pav 6^ Tai; iv.ETTjpfoi; , iv f^ 
dct? i pouXojJievoc lxeT7)p(av uTiSp uiv 2v 
PouXtjtoi -/cii i8t(i)v xol 8Tjii.oaio)v StoX^^eToi 
TTpoc TOV Siiixov 47,7 

tva final. c. conj. 18,5.18 24,23 29,4 33,5 
35,14 45,4 51,11 62,20 75,6.16 76,5 
77,19 78,3.6 80,12 81,2.8 c. opt. 21,10 

iTTTiopjfo? plur. (coni. aTpoTTjYotO 5,15.18. 
19 48,13 (coni. cpuXopxot) 34,6 35,10 
53,7 munus describitur 72,5 sqq. {tk 
A^ptvov tnTtapxo;) 72,11 

litTicts equitum census 8,8 ordo leqtiester 
epigr. 8,14 9,1 

iKTTEuetv miliiia equesfri /iingi 53,12 sqq. 

l:tfl:eu« ordo att. (coni. 7:evToxoato(j.^6t|Avos, 
CeyyiTTj?) 5,25 8,2.3 29,26 40,6 53,6.10 
72,6. 10. 11 ordo Eretriensis 17,27 
copiae Atheniensium 28,14 Thessaloruin 
22,18 23,1 

l;c«o8poji.ia 70,16 71,15 

711710? (xaX(5s) 53,1 plur. 52, 14 53,1 equi 
statua 9,1 

iTtroTpocpelv 8,9 

iaofiotp^a. Tiietpo; "/8ovo; TroTptoo; xaxolstv 
£<j9).ou; iao}j.oipt'av ex^tv Solo 12,23 

iadpporo; (Tipcty^AaTa) 32,17 

laoi numero vel mensura par 74,6. 17 79,5 
82,6 Theseus IxoXet ucivTa; IvX toi; 
taoi; fr. 2 p. 83,25 Ik' ia») xal ifAoi^ 
Epit, Her. p. 87, 16 adv. laio; /ere 36,3 
superl. adv. 8tav£"(Aat TiTTopo [J-^pT] u); 
taaiTOTa 34,16 

(aoTeXi^; plur. (coni. [jiTotxoi, TrpdSevot) 68,7 

laTavat. act. trans. eaTirjaav ev ttj aToa 7,14 
pass. yaTOTot ^ arqXr^ rpo tou PouXeutt)- 
piou 59,4 ined. intr. dno tt); TeTpd5o; 

taTO(J.^V0U (SC. (ATJVrj;) 73,13 laTTjV d(J.(pt- 

poXtuv xpaTepov actxo; Solo 12,7 
ia-ji_(iziw. TidXiv layuaev t) ev 'ApEi;;) T.df^M 

^ouXt] 27,7 ia/ux^vat t6 7rXr)»o; 10,18 
i(JXupd; (aToat;) 5,31 compar. 32,19 
ly^oi (ouoev t^; TrpdSeu»; Xa[5etv irJr/tcno) 2 1 ,6 K littera 74,17. 23 
xa9atpeiv. ixu9T,pe t»)v rdXtv 3,3 
xa8aip£iv (tou; vd(j.ou;) 38,1 (Tok ypojAjxa- 
Tela OTio Tuiv eTitOTuXtwv) 51,9 xo^oTioS ominno 21, b 38,5 

xaSdnep post voc. 5,29 8,1 9,2 post cons. 
9,15 41,1 formula legis Tct (jiiv df>.Xa 
xoSdTiep IluSdocopo; Btnev 33,6 

xa&apd; (tiu y^vst) 15,13 (coni. dxip^TjXos) 
54,19 

xaSi^xetv (6 vd(Ao;) & (jtdXtaTO xoOi^xtuv 
Tipo; TTjv TT/; TupovviSo; xaTdaToa.v 19,22 
av Tt; ().•>) Y^vT^Tai StatTTjT/); tt^; TjXixio; 

OUTti) Xa9TjXO'J5Tjt 59,8 

xo&T)aaai 48.19 52,4 

xa&tevot (tou; (Auopou; iv Ttj) TreXdyeO 28,2 

xa9iCeiv (ItiI tov Pti)(j.dv) 29,5 dnou xoOi- 
Cetv oet Tijv pouXi^v 46,7 (h Ttjl otxa- 
aT;)p{(i)') 77,4 

xo8iaTdvat constituere iu munere (dpyd;) 
4,4 35,3 (TioXtTctov) 7,12 32,20 (dpxovTo) 
14,22 18,2 . (t^v PouXtjv f) 24,15 (5T)fidp- 
Xou;) 25,2 (Tptaxcaiou; TtLv cptXiov) 23, 
18 (tou; TpiaxovTo) 37,7 OouXeuTd;) 
37,20 (tpuXoPootXea;) 42,23 (Tou;2v8exo) 
55,13 (yopTjYou;) 61,13 (TpoytijSoi;) 63,11 
(x«)[jt({)8oU) 63,12 (et; AfjXov) 63,21 
(Xoxayou;) 72,4 condere (eunopiav Tpo- 
<pfj;) 28,10 pass. (ol 'ApeoTiaYiTot) 5,7 
(ol ivvea dp/ovTe;) 62,1 intr. 9,17 eytu 
hi TOUTCDV tuar^ep iw (jLeTot/[j.i(p opo; xate- 

OTTjV SolO 14,18 XOT^OTT) TUpOVVO? 19,27 

26,7 i^ Tupovvl; xoTiaTTj 18,12 (:^ dXt- 
YapX'») 35,23 (V) PouXi^) 35,8 (ot Tptd- 
xovT» StxoOTai) 29,29 (ot TpidxovTo) 37,17 
^v in\ Ttov vauxpaptdiv dpxTj xaflEaTrjxuta 
vouxpopot 9,17 7:oXe'(i.ou xo&eaTtoTo; 36,14 

xdSoSo; 17,18.19 uotijaaaSat ttjv xd9o8ov 
22, 1 42, 19 ouvea-ou8aaav ttjv xd8o6ov 
40,15 (oTio OuXrj; xoi Ia Iletpotito;) 43,7 

xo^^dXou TrEptXofietv t6 piXTiOTOv i. e. legis 
praecepta oplima generaliter ej[ponere 11,6 

xa{)dTi- xa8dTi av ouTOt 6(ioatv, xoTd touto 
XptovTot 69,6 djtoXo(ji|3dvouat t6 Tipdypa(i,}jio 
xaBoTt Tov (AioDov Xi^'|;ovTot 78,9 

xai (vulgaris usus omittitur). xal ydp 21,19 
25,3. 10 43,10 50,18 xai . . . xat 3,10 
5,5.21 6,20.21 19,18.25 21,5 28,26 29, 
21 33,22 35,25 40,11 42,6 43,12 46,4 
47,8. 11 62,5 82,1 sim. xai ter ac quin- 
quies iteratum 37,12 48,17 49,20 72,1 
T^ — xoi semper diiuncta apud Aristo- 
telem secuudum morem aetatis praeter 
xXrjptoTat Ts xol xuptat 61,15 [et 06,3 in 
Kaibelii perdubio supplemento]. omues VERBORUM xa-a 121 locos harum particaiarum vel iunctarum 
vel diiunctarum posui sub v. ri. xat 
xauTo explicative 81,19 xcv v. av et tav 
xal a^To; et ipse 6,26 (v. aikTos) v.a( 
adv. xal to-j; aXXouc 17,4 £7X£t xat 
Kiq8(uvi scol. 24,7 transitus frequen- 
tissimus 5; xal velut ^EtpoTovoOai oe xal 
Taufav TTj; DaodXoj 72,13 iTt Se xat 11,1 
(2fjLa 0£ xat 11,22 13,1 75, xl S; xat 31, 
18 Srsp xal auviTreijs 42,-3 »5 xal or^Xov 
15,2 8i6 xat 4,20 5,7 6,16 9,19 18,22 
19,10.17.29 24,6 27,19.23 30,18 51,6 
o^Ev xal 20,9 25,1 da' ou xai tjv^tj 
20,18 xat irpdTjpov 8,l' 10,4 29,22 Iti 
xolvijv4,24 5,8 7,17 9,4.11 25,14 26,8 
ou |A<5vov . . . «iXXa xof 32,10 42,8 o-j^ 
oiov . . . dXXa xat 42,13 ou |j.tjv a^.Xd 
xal lirt ToTc aXvXoi; 4,1 

xofveiv (?). rpss^-JTaTTjv laopuJv Yaiav 'lao- 
vto? xatvofiivTjv (fort. xXtvoijLivr,v) Solo 6,6 

xotvdc 25,11 49,21 

xaiTrep c. part. 22,13 27,20 28.24 

xoipii;. iv T(u -apdvTt xatp(i) 34.32 £v toT; 
i53T£pov xotpoT; 42,16 Iv TOUTot; toT; 
xatpoT; 27, 2 xa-d to'jto'j; to'>; xaipo'j; 
27,13.17 29,15 36,14 xaT' Jxe{vo'j; to'j; 
xatpo'i; 19,22 

xoxoTcpcfY^ttuv plur. (coni. iiovTjpt);) 38,9 

xox();. politice 6[A0t(o; t<;J xa/iu ts xciYaOiiT 
Solo 13,20 -aTptoo; xaxot3tv £ai)Xo'j; 
iaofiotpiav fyetv idem 12 23 xaxd (coni. 
656%ai) 19,5 sqq. — adv. i-z\ xaxtL; el/ev 
To ^v T(i7 djTet 21,21 xoTd ttjv OTpaTtdv 
xoxtBc dT:o}(U)pfjaavTec 39,7 xa/.Oi); rpe- 
cpetv 53, 1 dv Tt? Tov iXe'j8epov xaxd»; 
Xifti 70,6 — compar. 7:oX'j /efpto 31,2 
aJTKJivTai Ttve; X£tpu> [sic iudecliQabiliter 
L = yetpou; (v. adn.)] Yeveddoi 30,20 

xox-iopyelv 75,6 

xoxo-jpYT](jia 78,8 

xoxo(ppao7); (coni. <ptXoxTT^ii.(ov) Solo 14,1 

xdxtuat; (Yovttov, dptpo-^tuv, ^-txX^po'j, oi/.o-j 
ip«pavtxoj 64,6 sqq. 

xoXetv (to'j; fxdpTypa;) 62,15 oitu); H to'j- 
Ttov xo).ouvTe; ditoodiai tov (jiic&efv 77,90 
(to'JC xaTetXcYfxevoj;) 53,12 (to'j; etXrj- 
yizni) 75,11 ypetLv droxortd;, S; sei- 
ai^^Seto'^ xaXooatv 6,22 (acpd; auTO-j; tiLv 
5i^iAU)v) 25,1 pass. 6 hl xXTjSel; xai 'jr:a- 
xo'jaa; Tf.xz\. ^dXovov ex tt,; uSpta; 75,12 
ixaXoijvTo TreXa-rat 3,7 sim. 4,26.28 17, 22 75,4 t6 vOv xaXo'j_u.evov BoyxoXeTov 
4,23 cf. 23,2 Toi); xop-jvTjtp&pout xaXou- 
fjLEvo-j; 15,21 0? xaXo'Jij.-vot ^vvea apyovTe; 
61,16 ot TptdxovTo otxaaTat ol xaXo6- 
fjEvot xaTd OTjiiou; 29.29 Upor.otou; touc 
irX Ta tx9'jaaT3 xaXo'j(j.ivo'j; 61,3 cf. 61,6 
To xXt,6^; 'jaTEpov /(uptov dTeX^; 19,3 

xaXXtcpcTv 61,4 bis 

xaXd; (pvi^) 17,13 (tTnro;) 52,24 xoXol 
xdyaSoi 32.10 t6 xaX^dv honestum 7,6 
adv. rpo; d(jL'.poT^pou; eTTssp^Jxet xoXtii; 19, 
21 xaX(L; dp/eiv 46,9 71,25 c7:oXtTe'j- 
«T,aov 'Aarjvatot /aXdi; 27,13 cf. 36,16 41, 

23 Ttiiv (jLT] xaX(jj; cydvTouv 32,4 ou 
ypTjad(jievot oe xaXdi; -OTe toT; -pdfita^ii 
37,4 superl, adv. xd>AtaTa (coni. roXtTt- 
x(i)TaTa) 42,6 

xdv V. dv et id'* 

xavTjtpopetv 20,22 

xovovic 75,5 plur. 75,7 

xap-r.oi 171,4 

xaproijv med. (rd o^jtcuv) 40,25 

xapTepd; (r^Top) Solo <),]2 

xoTd c geu. xa&' itpdiv dadaavTc; 3,1 33,26 
(otxd![o'jat) xoTa ttov TeXouvd^v 57,3 a-jTot 
(al YP^?^0 6^51 xaTo Ttiiv IntTpdntov 64, 
7. 8, 10 x'jptot Ttliv a'iT(uv etaiv ivTiep 
ol aTpoTTjYol xard T(ov o-XtTdiv 72,7 c. 
acc. loc. StcaTiapijivoi xoTd ttjV ytopav 18, 

18 xaTd 9dXaTTav 22,16 xoTd ytjV 22, 

19 xatd TT,v efcooov exdaTTjv 74,5 xard 
6rjaO'j; -epitdvTc; 51,7 -d xatd ttjv iioXt- 
Teiav 31,3 ci. 3,12 

temp. xaT^ Ivtaurdv (quolannis) 4,19 
34,4 Tou; xa-' evta^Jtov xaXouitivou; 61,5 
xatt' exdaTTjv (ttjv) i^jfiepav (coitidiej 30,14 
34,24 cf. 50,15. 16 52,1 71,25 xoTd 
— ev8Tj(ji£pov 34,21 xoTd ttjv aTpoTtdv 
(aTpoTetav K-W) 39,6 xaTd (tov) rdXcfAOv 
29,17 32,17 73,16 xaTa ttjv dp/f,v 19,9 
xaT' dpyd; 38,7 xbt' Ixetvou; to-j; xai- 
pou; 19,22 cf. 27,13. 16 29,14 36,13 
xaT' a-jTdv (eius aetate) 32,11 Tdiv xai^' 
MfjTOv Stccf^petv 27,9 xaTd (itxpdv gensin 
27,7 28,24 

distrib. SwSexa xad' exdaTTjv (ouXi^v) 
9, 17 [jepi^etv xoTd Td; 7:po'j::ap/0'jao; 
TpiTTj; 24, 17 ol xaTo 5i^f).o'j; JtxaaTot 
18,22 29,29 52,10 oifvetijtc ttjv ytopov 
xoTd ofjfj.ouc 24,19 57,7 xatd «uXd; 26,1. 
13 44,7.13 51,12 63,15 73, IS 74,17 122 xata I INDEX XK&' ^xaOTrjv T>5V «puXi^v 74,22 Tct ypapi- 
l).arti'x xardfc Tas xatapoXds dvayeYpai^ifjL^va 
51,7 xoxd fJi^po; 62,2 xara Ttivre Titvctxta 
eFs 75, 10 Sr.mi 8ia3TcivTe{ SxaSTOi xaT' 
6X(you; Xapujcn 78,11 

secundum xaTd TO'JTr]v ttjv jjiia9u)a[v 3,7 
xttTci Tou; vo>ou« 5,26 19,14 43,23 50,1 
51,17 67,2 xoTct Ttt TiaTpia 25,6 34,32 
40,26 41,10 TroXtTeueaOot xoTct nctaa; 
(itoXtTefa;) 32,15 xaTct Tct YeypofX(jL^va 35, 
12 xXtjpoi xaTO xXirjpdJTTjptov 75,8 xotA 
Tct; ouv&T^xo; Ta'aoe 40,22 xoTct tov 
l7ru)vu(A0v 52,3 ■^^a}x^OL-zvjz 6 xotct rpu- 
Tovefav xoXo'j|jLevos 60,9 xoTot aeX/jvr^v 
46,2 xoTO t6 yevo; 45,5 xa{}' oaov f^v 
8uvot6: 17,3 xo»'6' Tt Sv 45,14 48,14 

69.6 XOt' aUTO TOUTO 49,18 XOTOI TOUTCt 

41.7 XO&' ouTi^v (per se) 9,13 

final. xot' IfJiTtoptov ajjia xotl Oetopfov 
11,20 

xoToPoiveiv (eJ; t6 aaTu) 18,24 (Ix tiLv 
(iYpdiv) 28,5 (acropoli ia Leocorion) 20, 
28 xoTop^^Tjxev (equo i. e. eques esse 
desiit) 53,5 

xaTopdXXeiv (xdnpov) 54,12] pccuniam sol- 
vere 50,15 cf. 51,2. 16 item pass. 51,5. 
10 xd xaTo[3aXXdpieva )(pT^[jioTo 51,13 

xoTOpoXT^ •pecuniae solulio. Ypa(i.[AaT£tov 
xotd t}jv xaTa(3oXr)v 6xa'aTr^v TrotijaavTe; 
50,16 cf. 51,7.8 (suppl. yp7)[j:dT(uv) 51,15 

xaTOYetv reducere 17,11. 12 

XOTOYiyviuaxeiv cont/e7/i«are (toutiov djxcpo- 
T^ptov OdvoTov) 32,3 (ouTtSv) 49,12 sim. 
59,11 71,5 (dStxetv) 60,6 (tivo; dSt- 
xctv) 49,5 (xXonfiV) 60,3 abs. 49,28 52,9 
60,5 pass. xaTOYvioaO^vTo; tou oyou; 3,1 

xoTOYvuvot. et Tt; d^opu^etev dXoiov {jt.optov 
71 xoTdletev 71,5 

xoTdYvtoCt; plur. 49,5 70,4 

xoTooetxvuvot abs. 30,22 

xoTo8^yea8ot (tou; tuaTpoxiafjiivou;) 27,2 

xoToxXeietv [cf. adn. p. 18,7; Corr. 7,17] 
(ei; To ::XTjaiov otxi^ijiaTo tou Qrjaelou) 18,7 
tov 'lTr7:(ov ef; t6 xaXou|j.evov lleXopYixov 
Tetyo;) 23,1 pass. (ev toI datet) 30,8 
sancire xoT^xXeiaev tou; vd|j.ou; 7,17 

xoTOXouetv exaudire 18,4 

xoToxupouv abs. 50,11 

xoToXafji.pdvetv. abs. X^don xoToXaPouaT); 
4,9 ((PuXVjv) 39,5 cf. 39,22 

xatoX^Y^''*' deligere (tou; TTevToxiaytXfou;) 33,25 (Toiv TroXiTaiv Tpiaj^iXfou;) 38,21 
(iTiTr^o;) 53,7 sqq. (Tpivjpdpyou;) 71,22 
(tov fieptafjidv) 51,20 pass. rou; xoTit- 
XeYPivou; xoXouat 53,12 

xoToXoYEu; (li:;:^tov) mag. att. plur. 53,7 

xoTdXoYo;. OTpaTeio Ix xoTaXoYou 29,18 
(tcov TptaxiXfouv) 39,1. 10 (tnr^tuv) 53,9 

xoToXuecv. act. (ttjv StiopeXtov) 32,1 (ttjv 
Tupovvt8a) 21,24 . (tyjv ouvoaTe(ov) 38,20 
(t)jv PouX^v) 23,17 cf. 35,20 (TTjv^Apeo- 
TtOYtTtv jiouXi^v) 28,32 (ndaa; to; TcoXtTeta;) 
32,14 (tou; TeTpaxoaiou;) 36,8 (tou; Tptd- 
xovTo) 39,25 (tou; o^-to) 40,9 (t6 xupo; 
6 Tjv £v Tol; StxoaTat;) 38,3 pass. fj 
PouXtj ^ ^Ttl KoXXtou xaTeXuSrj 35,20 cf. 
28,32 xoToXu&siarj; TTJ; TupovviSo; 23,9 
31,6 ii xp{at; xoTaX^uTot 71,7 fjtr) xaTO- 
XuStliatv T^; dpyi^; 40,2 med. (t6v 7:dXe- 
fjLov) 35,29 

xoTdXuat; (tou S^fjLOu) 10,8 (ttj; TroXtTeto;) 
29,3 cf. 36,11 (Ttliv Tupdvvtav) 15,14 24, 
11 42,27 (tujv T£Tpaxoa(tuv) 36,17 (tou 
7:oXefj.ou) 39,26 

xoTaTcdXTTj;. xoTOTTdXTrjv dtptevot 44,15 

xaT07:ouetv (cpiXovtxfov) 6,8 

xoTOT^Xetv. Tou a(TOU Toij xaT07:A^ovTo; 
ei; t6 atTtx6v ^ftrtdptov 55,11 

xoTOTrXi^TTetv (tou; dXXou;) 40,3 pass. 
xoTaT^XoYef; 29,5 37,15 

xaTappu7:a(vetv (eauTOv) 7,8 

xoTaaTjfxaivetv. pass. xoTaoeaT)f«.oa;j.ivo td 
dvdfJioTa ,53,10 med. (tou; lyivou;) 58,5 

XOTOaitOTTOV 17,1 

xaToaxdTCTeiv (t6 Tetyo;) 39,12 
xoToaxe udCeiv (t6 7:oXefjLop-/etov, coni. 
dvotxooofxeiv) 4,27 (touto) 21,9 (tou; 
xoTa 8t)ij.ou; StxoaTd;) 18,23 (fj.ia9otpopdv 
Toi; StxoaTot; 30,20 (tt)v TrpoTepov 6\i- 
Yopy(ov) 39,13 (^iotdv te ttjv dpyrjv -Aoi 
Ttov dpyofx^vtov tjttio) 38,25 
■<caToaxeurj (T^ofiTrrj;) 64,2 
xoTaaxoTTi^. irX xoTaaxoTriQv fr. 4 p. 86,7 
xoTdaTaai; (ttj; 7coXtT£(o;) 11,24 17,8 25, 
13 43,18 (tt); TupovviSo;) 19,23 (tujv 
TeTpoxoa(uiv) 43,6 (iTtiTpoT:^;) 65,1 (Ificpo- 
vujv) 65,2 
xoTOTpou|i.aT(Ceiv ^iouT^v) 15,18 
xoTotpoT^Cetv. dfj.vuvTe; xoTetpdTtCov dvo- 

^J^aeiv dvopidvTO ypuaouv 7,15 
xaTotpeuYfiiv (e(; ttjv dxpd7:oXtv) 23,20 
xaTo^roptieadot (ttjv xp(otv) 53,18 VERBORUM XOIVCUVSIV 123 xaxaj^EipoTovia plur. 69,7 

•/aT^p^eaftai, T«i)V cpy^aBiov oi p.£Ta ttjv 
E?pi^vTjV xaTtX9dvTe; 37,10 (ol dro ^PuXii;) 
40,7 (oi i-A Ilsipat^w;) 40,21 (6 of^pio;) 
40,11 T<i>v xaT£XT|X'j8dT«)v 42,1 

xoTE^stv retinere. o'j--c 2v xaTtOy^s Bfjuov 
Solo 14,2.15 (a-jToO;) 41,20 "(eau-dv) 
21,17 (ttjv dpri]v) 20,20 obtinere (ttjv 
TrdXtv 8t' eauToJv) 37,22 (ttjv dxpdroXiv) 
15,22 (za TvpdYJiaTa) 24,2 (ttjv /jye- 
fAOv(av) 28,7 (ttjv Tijpavvtoa) 18,1 23,6 
(Tijv dpx^^) 20,4. 12 absDl. 17,20 

xaTTjyopelv (tujv 'ApeoTtaytToJv) 29,7 sim. 
39,19 (iroXXiov) 21,4 (tujv tou Tupctvvou 
cptXtuv) 21,9 (toutou) 62,16 (Tct; eiSuva; 
Kffiiovos) 30,2 absol. 62,19 Ttil t£ xaxr^- 
YopouvTt 7.al Toj <i-oXo70U|j.^vtp 79,6 

3toTT)Y0p(a (opp. dTToXoyta) 62,17 

xoTiQYopos 62,16 plur. 44,2 62,21 

xoTOixeiv (IvToc repotaTOu 7.ai Sv.uXXaioo) 
27,5 CEXeutJtvt vel £v 'EXeucfivi) 41,8 
42,14 (4v Tijj 5cT£t) 41,9 

xoTotxo5ofjierv (Ta; oBou;) 54,13 

xe taOai V. TiS^vot 

xeXeuetv c. inf. (xXrjpouv tou; Ta|j.(a;) 9,11 
sim. 26,23 39,9 47,9 (toutou; TOTTetv) 

55.9 sim. 18,4 19,4 (dnoSiSdvot) 42,9 ^jv 
ov cuTo; xeXeuTo (sc. p.^veiv) 48,5 53,21 
59, i/. 12 (plerumqiie subiectuoj est 6 
vdpto;, ol vdp.ot) 

xevd; (xi^tuTtov) 78,4 

xlvTpov o' d[X>iO; ti»; ifu} Xa^tbv Solo 13,22 

xepSo;. £uotatp9opiLT£poi v.al x^pSei xol 

^dptaiv 43,12 
XT^oeOTT^; (6ouxuo(3r); Ki|j.u)vo;) 31,12 
xVjpiiYfAa (Qr^aito;) fr. 2 p. 83,26 
x^pu^. «apaTp^tpouai xi^puxa xoi oOXtjt^v 

73.10 mag.alt. 75,11 77,18 81,9 82,4 
plur. 34,26 (coni. 'fr.ptzyiai) 47,10 
(coni. Ttp^apet;) 47,11 

XTjpuTTetv (atJjCeiv £y.a(jTov eauTdv) 27,10 
tjfpj^tov xT^puTTei . . . tout' £"/£1^ 63,9 
©rjoeu; ^Ai^po;e Epit. Her. p. 87,16 

xtptoTiov iudicum 75,1.3.4.5.15 78,3.4 
plur. 73,3. 4. 21 75,18 77,7 

v.tYxXU cancelli iudicii [ivTo; i(b]v tt^; x[i]v- 
xX[(o]o; suppl. 76,3. 4 

xtdapiaTpto plur. (coni. ouXTjTp(oe;, «};oX- 
Tpiot) 54,9 

*(v5uvoc 39,24 

xiveiv muiare (touto) 11,19 (ttjv Ttuv ^;v^a dp/dvTtov otpeaiv) 29,23 (ttjv ST^pioxpa- 
Tiav) 32,30 

xXei; plur. 48,2 

xXeo;. jToXXd xXeo (?) IflpuXXouv 19,10 

xXi-Tetv 60,3 

xX^-TTj; plur. (coni. dvSpo7:ootaTa(, XtoTto- 
OJTat) 55,14 

xXed/uopa plur. 78,17 

xXtjpo; sors. xa8taTa5t ^ xol tou; evoexo 
xX^ptij 55,13 (sed cf. Corr.) -ept xXi^pou 
xai iTttxXrjpou 45,5 xX/^ptov -/at ^nixXT^ptov 
11,3 47,2 65.2 69,1 

xXt;Pouv 5,23 (tou; Tapiia;) 9,11 (Tpei; 
s(; TTjv cpuXTjv exaOTTjv) 24,21 (tou; dvv^o 
ap/ovTo;) 34,22 similiter 34,24 48,6 51, 
23 52,1 55,10 56,7 57,5 60,9.14 61,3. 
5.12 62,1 64,2 70,10.12 78,5 (TctaSs 
Td; dpya';) 59,26 sim. 73,4 (to otxo- 
OTT^pta) 73,17 (ttjv ccuXi^v) 75,8 med. 
xXTjpouaSat To; dp/d; tou; unep TptdxovT* 
eTTj f^lQ-io-zai 5,20 tov piXXovTo xXtj- 
pouoSat Tiv' dp/i^v 9,5 abs. TtetXtv i^ 
Urtop/fj; xXtjpouv 5,23 Ix toutiov JxXi^pouv 
9,8 pass. ^x TOUTtov £vo xXTjpoua&ot 34,24 

xXTjpOUJjivtOV T<I>V TU/dvTtOV 30,21 TOUS 

xXTjpioaofjivou; tiLv dvv^o dp-^dvTtov 29,25 
xXTjpouTOt ei; i-A r^; tpuXfj; 49,30 50,5 
cf. 54,5. 17. 20 75,16 ^ouXtj xXt]poutoi f, 
V d-6 cpuX^; IxdOTT]; 45,13 xexXTjpto- 
fjiivot xaTo cpuXd; 51,12 ol xXTjptoTai 
(ip5(ai irpoTepov ij.ev ^aov at [j.ev fj.£T' Ivvio 
dp/dvT<ov ^x T^; 'fuX^; "oXtj; xXT/pouij.-vat, 
at o' Iv 6Tiaei<j) xXv/poufjevat StTjpouvTo di 
Tou; OTjfjou; 73,2 xXr,ptoTd; 9,6.9 34,11 
45,9 54,3 55,3. 13 (Corr.) 61,15 73,1 
(opp. /etpoTovTjTo;) 60,14 62,5 

xXrjpioTi^piov. xXtjPoI xoto xXT]ptOT1^plOV 
75,8 cf. 77,16 plur. 74,2 75,7 77,12 

xXoTTi^. xXoTTTjv (pecunjarum publicarum) 
ot StxoaToi xaTaYtyvtoay.ouat C0,3 

xoiv^ V. xotvd; 

xotvd; (coni. fjiiTpio; de Solone) 7,4 t6 
lepov elvot xotvov dfxtpoT^ptov 40,25 XioToyp- 
7(01) 30,12 xotva To ovto v^ij.ea&ai 65,1 
To xoivti (opp. To iSto) 11,4 18,10.20 
To xoivd npoTTouat 28,6 ottjjxet Td xoivd 
(rem publicam) 17,6 dno Ttbv xotv<Bv 
(ex aerario) 28,21 dyopdCet Ta ^T:(-i^5sia 
noaiv e(; t6 xotvdv 44,18 xotv^ coirmuni 
eonsilio 6,1.8 27,20 42,9 66,3 

xotvtovelv (ttj; noXtre(a;) 15,14 39,11 (ttj; 124 xoiy(ov=iv I INDEX :rpa'Se(os) 20,26 (dfxifOT^pujv) 39,14: •abs. 
6,26 
xotvwvtxoj. •/oivtovtxal 6ixat 57,1 
xoXctCetv (coni. CTipwOv) 5,5 10,6 
xtJXTTo? (9Epy.aTos) 17,22 
xofiiCEtv (milites) 20,11 CctTov dz t6 aSTu) 
55,12 med. (tot /pi^u.ata Ttctpdt tJjv oavei- 
aafxiv(ov) 26,25 
xoTtpoXo'yos plur. 54,12 
xeJTtpo? 54,13 

xtjpo?. itoXXtiiv dyaDtJuv ${ xopov i^XdaatE 
Solo6,l3 Ttxtet ydp xdpo; 'jj3ptv Solo 12,12 
xopuvTjtpdpo; plur. satellitesPisistrati 15,21 
xoafjiTjTTi; raag.att.(coni.a(0(ppovtati^?) 44,10 
xdapio?. TT)v 8e6v dTTOfAtfjLrjadpiEvot ttp xoapit^) 
17,15 TrapaXapipdvoyat to ts dYaXjxa t^? 
'A87jvas xat tds Nfxaj xat tov aXXo-^ xtJspLov 
50,3 Tujv dXXtuv Iv xdapt!) XeYtJvttuv 31,16 
xpatelv. TTdvta Stoixeitat 'LTjtpfajjLaatv xot 
StxaatTjptot;, h oic; b lf^u.Ci lattv 6 xpa- 
ttliv 43,10 (coni. ej^eiv) (iCjlO 
xpatepdj. xpatepov adxo; Soio 12,7 
xpdtoc (vdpou) Solo 13,17 
xp/jVTj. 6 TtiJv xp7]v(Lv d7rtp.cX7)rrjS 45,10 
xpiOiQ plur. (syn. 6 ^v dyopd atto; dpyd;) 55,6 
xp(vetv elir/ere (tov jTrtti^Octov) 9,13 iudi- 
care (td; otxa;, opp. Trpoavaxpivetv) 5,2 
(toy; ^Trl xataXuaet auvictajjievoui;) 10,8 
(td; xetpotovia;) 34,23 48,10 (td; dpyd; 
^ PouXtj) 49,8 (td Ttapaoetyfjiata xal tov 
Tr^-Xov) 53,17 dv rtva dTroyeipoTovi^aioctv, 
xp6/o'jaiv £v Tiu SixaatT)pt(i) 71,26 el' tt; 
diop'jietev dXatav . . ., exptvev r^ i; i\pet'ou 
Trdyou po'jXi^ 71,5 pass. -/.ptvdf>.£Vo; urd 
Ttvtov otd t6 dTropaXetv fluXov 30,23 xpt- 
STjvat ptta ^itpoTovta Trdvta; 36,19 (fAr^St- 
Ofjiou) 28,32 
xp{atc (Tdiv dp.tpi5^T]T0'jvT(ov) 4,20 dficpta^^- 
TTjCt; TTj; xptCEto; 32,12 rq; xptaeio; 6 
Srjpio; xupto; 11,5 xptaeto; iv otzaaTTjpto) 
yevofjLEVT); 49,2 (xupta, opp. itp^atfjio;) 
49,9 xata-^apiCea&at ttjv xpiatv 53,18 
if) xptct; xataXeXutat 71,7 plur. at ttj; 
PouX^; xptaet; et; tov oiifJiov eXT]X'j8aatv 
43,10 
XTaa&at. (^((optov) 71,2.6 (o'j3(av) 5,13 
abs. Tou; ivto; TpttBv p.v(Lv xEXTTjp.e'vou; 
53,22 aufiretSetv tov xextr,fifjov 41,2 
xTe(v£tv (ttvd «'jto-/sip''a) 41,10 
xT^fjia. t6 eXatov Ix tou XTTjfjiato;, oix 
«7:6 T(ov ateXe^tov eatt tTJj TrdXei 71,8 xtfC^iv. Trpoarjdpeuce ttiiv Si^p.ojv tou; fjiiv 
ditd ttov Tdntuv, tou; hl dno tiov xTtadv- 
Ttov 25,5 

xuafiEuetv. Sfxa xXr^pouv exdctTjv (tp-jXi^v), 
ett' Ix tO'jT(ov xuap.2'jetv 9,9 (tou; ivvda 
cfpyovTa;) 26.12 

z.'jafJios. TT)v eJXrjjfutav Ttj) xudatp ^ouXtjv 
35,22 Tou; dTro tou xud[j.ou 8ta)(iX(ou; 
dvopa; 28,19 

x'jPo; 75,8 bis. in iuclicio etal x'jpot yr^ah- 
xot, p.EXav£; xai Xeuxo( 75,9 lp.pdXXetv 
Tou; x'J^ou; 75,7 77,15 (d^aipetv) 75,11 
X'jpot -^aXxot sv ot; ^Trty£ypa:rtat td )(p<i- 
fiaTa t(5)v Stxaatrjpttov xal ETcpot xuPoi 
ev of; lctiv t(I»v dpy(L\ Td dvdpiata 77,12 

x'jetv. Ttov yuvatxuiv oaat 3v TeXeuTi^savTOs 
Tou dvopo; oxi^irTtovTat x'jetv 65,5 

x'jpPet; (Solonis) 7,14 

x'jpio;. (Td; dxxXrjCia;, f>./av piev xuptav) 
46,8 73,7 (d(i.tpope'j;, opp. dxupo;) 81,6. 
18 ('j^^^o;, opp. dxupo;) 81,15. 19 oTt 
3v ol Sixactal tJjTjtpfatovTat, Toiito X'jpiov 
elvot 49,7 52,1." ou xupta -f^ xpict; 49,9 
6 vd.ao; xuptd; eattv 50,2 xuptou; xat 
a'jTOxpa'topa; ^a'Jt(Lv 40,24 xupto; 6 
S^fjto; yevdfievo; tdiv irpayfidttov 42,17 
cf. 6,19 20,13. 19 42,14 60,10 (t^; 
TtdXeto;) 23,18 37,6.18 (ttj; xptasto;) 
11,6 (t/j; 'ljrjtpo'j) 10,16 (t^; ooxtfAaafa;) 

62.8 (t(Ji)v ypaijifjtdTtov) 60,10 (dirdvTtov) 

43.9 cf. ol,l5 (t(Lv a'jT(I)v (uvTtep) 72,6 
(ouSevd;, dXXd to'j dvayvtovai) 61,2 (tou 
dtpeivai) 48,10 sim. 69,5 (itepl tou 8ou- 
vat) 38,4 td fJtej(pt Sexa opa-/fJnBv ovte; 
x'jptot 57,4 c. inf. x'jptot T]aav xpfvetv 5,1 
sim. 10,6 33,23 48,17 49,14 51,17 65,5 
71,27 c. part. Tou; tptdxovTa xuptou; 
etvat 8avaT0'jvTa; 39,16 xupfto; suo arbi- 
trio 5,6 

xupo;. t6 xupo; 3 rjv ev TOt; StxaCTaT; xaTe- 

Xucov 38,2 
xupouv. xupouctv 1-z'n dv i^ PouXt) /etpoto- 

vi^ai[) 50,8 (td a'jfjt[SoXa td rp6; to; 

TrdXet;) 70,8 pass. xoptjoB^vttov Se TCJttov 

34,1 
X'itov. Iv xualv noXXatatv Soio 14,7 
xtoXaxpeTT); mag. att. plur. 8,4 
xtoX'jetv abs. cuftpouXeudvTtov Ttvtiiv Tto SiQfjLtp 

6tavetpiao9at t6 dpyjptov SefLtaTOxX^; ivM- 

Xucev 26,22 fieXXouaav «'jtou ttjv dSeXtpTjv 

xavrj^opelv llavaiJrjvat^Jt; ixtoXuaev 20,22 VERBORCil /a'ao? 125 c.infin.(Savet'C£tv) 6,20 sim. 39,11 54.13 
(auTov e<{ TTjv 'AmxTjv napt^vai) 23, 1 
(yevEcSat TTjv etpiQVTjv) 37,1 

xtopLU)8^{ plur. 63,12. 14 

xtoxiXXetv migari Solo 12,17 A littera. xuiv OTOtyeftov drto toO lv5ey.aT0'J, 
Tou X 74,8 

XaY^dveiv c. acc. (6(/a;) 57,6 (5iaita«) 59,7 
(StxaSTcis) 75,9 W ei; otov av (StxaoTi^- 
piov) Xa)(7] thir^ 75,17 cf. 76,6 ofov av 
Xc?}(Tj £--ca'aT7j, To-JT^) ^piQijTjTat 77,20 xa& 
^Tt av Xa)^io3iv 45, 14 5tx.a'Co"J5t ol Xa/dvTe; 
TaiJT' i^^Tat 67,6 ey^ovTa OTOtyelov s/.aJTOv 
OTTep av 7j To Tou 6tv.aaTr|p(ou e-xaOTOu 
e?XTj/o; 76,2 rapi tou eiXTj.yoTo; TaiTTjv 
TTjv ap-^yjv 77,3 d-oXaij.pdvo'J jtv tov pitaSov 
i\ Tij> jiepet o'j eXoyov exaaTOi 82, 10 
abs. 77,14 Tob; XaydvTo; e-c t^; TzoXt- 
Tetac 5,20 cf. 34,23. 25 74,4 tou; etXT)- 
jroTa; 75,11 77,9 6 i-ji' •jScup etXrjyto; 
79,2 0'. .\ayo'vTs; Iri Tis <|'^J?^'^^ 80,10 

82. 2 cf. 80, i 3 TO'j; zptoTous Xay dvTa; 
78,5 TO-jTiov t6 Xayov i/.^po; ^cjXeuetv 
34, 14 TT)v efXTjyjtav tiu xuctfAto PoOXt^v 
eiaidvat 35,21 eF; h Xay(ov]47,14 cf. 50,2 
54,11 To ot/.aaTT;ptov t6 Xa/dv 53,18 
cf. 68,8 74,20 \ V av :tpioTT) Xayr) Tuiv 
tjpjrijjv, auTTj dvaYOpeueTat U7:6 toO xf,puxo; 
oTt ypTiaeTai tuJ 7:pu)Ttj) \(ty6sxt. Stxctar»)- 
pit» 77,17. 18 otav 6e (itj eioTj tov Ttot^- 
aavTa, Tij7 opa'aavTt Xa-p/avet 68, 1 pass. 
Ypo^at xal 6ixat Xoy/dvovTat zpo; auTdv 
64,5 66,6. 9 6S,6 

Xoptpdvetv act. accipere (xevrpov) Solo 13, 
22 (daKioo xol 5dpu rapd r^; zdXe«>;) 
45,1 (cixtov) 41,2 (^axTTjpiav) 76,9 
(oufjLpoXov) 8],2.'3 (djxtpopda) 80,13 
(«{'Vjfou;) 81.13 (ttjv o£;tdv, opp. couvoi) 
21,' 5 otxTjv ouTe OtodaJt^/ autc XafjtpdvQuatv 
4.5,4 (xpT)|JtaTa) 42,19 sfm. 41,4 44,17 

46.3 54,6 65,7 73,9.14 («opsdv) 49,24. 
25 cf. 60,4 G3,3 78,9 (oexdTTjv) 19,6 
(Sexo fi^pr,) 68,8 (tou; ■xcpuvTj'fdpou;) 
15,20 (tt)v a'jTT)v o'jXT,Tptoa) 54,11 
(TtopdSpou;) 63,6 (£zwvu{iov) 59,5 (-po- 
OTOTTjv 6 hfiiJ.oi) 31,3 abs. 26,25 78.11 
in vxatrimonium ducere (tTjV yuyoTipa) 17, 1 1 occMparc (fj.of/dv) 67, 2 (ttjv TrdXtv) 
17,28 (t)jv ap/f)v) 17,5 28,7 (ttjv r^ye- 
[j^viav) 27,6.15 (t^v TroXtTeiav) 42,19 
(tt)v ^ irtpieXeiav) 40, 1 9 (o-joev ijfvo; t^; 
TCpdJeto;) 21,6 pass. 5>-* (sc twv uHtov) 

XT,t58£'vTU)V 23,4 
Xafirds. Tou; Ttov XofirdSujv dyoiva; 66.5 
Xa;a.zpdc. IXi^TOjpyei XoiiTtptl»; 30,13 
XavSdveiv. o-to; fiTjS^vo Xd37) (jltjoev IpTjijLov 
yevdpievov 47,3 ortu); [).\] Xd&r; •Jro^d).Xtov 
Ti; 6/;90'j; 81,5 
X^Y^iv. 3 fxev yap et-o o-jv OeoTatv T^vjaa 
Solo 12,20 X^vcov oix £t:£'»£ 17,2 ib; 
evtoi X^youaiv 17,24 21,12 sim. 6,25 ^v 
xda,a4j 31.16 (tov Xdyov) 32,21 ('&r,Tt- 
xdv') 9,5 eic o6t6 to rpoYfio 78,16 
rpo; 3 Sei X^yetv Tctc Stxo; 78, 18 (rtepl 
Ttiiv 6'jrXu)v TO yeyovd;) 18,9 cf. 12,14 
(o Ti -/pi^aeTat Toi; 7,of,[i.aatv) 26,22 sequ. 
tl»; 11,20 sequ. on 16,2 29,1 42,1 
rogationem ferre riEptxXeou; ef-dvTo; lyvto- 
aov 29.31 Td fijv dXXo xo9d7rep riuSd- 
ou>po; eiTrev 33,6 f; T£TpurT;U^VT) tou 
rpdTepov X^yovro;, f; 6e rXf;pT); tou usts- 
pov Xeyovto; 81,12 0'j8£v6; tb; etreiv 4,2 
TO rXeta&' tb; Ir.oi etrEiv .54,4 tb; 8' Iroj 
eJretv rdaa; 66,5 tov IXeiiSepov xoxuj; 
Xi-izv^ 70,6 pass. to Xeydfieva rspl t^; 
atoTT)pia; 33,11 6 XeyduEVo; Xdyo; tij; 6 
'Irria; . . . ecptupoae 21,7 XsyeTot c. acc. 
c. inf. 16,1 o&£v £Xey&T) xat to (jitj tpuXo- 
xpiveiv 24,13 eratSdv EipTjtJLevoi tbaiv ol 
Xdyot 80,10 xa9dr£p eipT^TOt 5,29 sim. 
11,17 18,14 62,1 T^; f;Xixia; t^; eVi" 
fjtivT,; 34,13 cf. 19,13 47,4 61,15 
Xsio;. xtJiTi).X.ovTa Xeiu)? Solo 12,17 
Xei-iiv. 6 5e rpoaxaXeaduevo; ^opr^Ssl; 

eXtrev (sc. tt)v 5ixt;v) 19,17 
Xeuxdc (x^j^ot) 75,9 sqq. 
Xeuxouv. X.eXeuxuiijivo Ypajji.fi.aT£ia 50,13 

51,4 cf. 52,6 59,2 
Xf;$t; 34,15 plur. 35,15 47,2 
XTjpelv abs. 19,29 

XTjTOUpyeiv (to; xoivd; XTTOupyia;^* 30,13 
(toI; oibjjiaaiv xol Tot; /pi^fiaaiv) 33,22 
Ctoutt^v tt)v XTjToupytav) 63,18. 19 
XTjToucyia plur. (xotvai) 30,12 63,18.19 
Xiav (dvcSsi;) Soio 12,11 Xiov drXio; 17,11 
Xi8o;. ol ^vvEo ap)fovT£; dfjivjvTe; rpo; tiu 
Xidu) 7,15 rpo; t6v Xf9ov ^f' o'j to 
To>^ ijTtv 62,23 126 XoYtCscfOat I INDEX XoyfCeo&ae. rouc XoytootjLevoyc tats oipjfaic 
51,23 (toTs u7T£u86vots) 60,2 

Xoyiaf;^;. xal XoyiGTiic o^xa xal ouvTjytJpotJS 
TO-jtot; 8exa 59,17 cf. 51,23 

Xdyoc. oraiio tov aXXov Xdyov Irer^XEaev 18,8 
Tov rp6 TO'j (liTf tfffiaTo; Xo'pv 32,22 Tip 
SeoT^pti) XdYu) 78,19 TaT? otaStxaafat?, 
ofc {Jfltepov Xo'yoc oux luttv oioefs 79,2 
plur. IrtetSav eipYjijivot tuctv o\. X6foi 80, 
10 -^ nan-afio, rumor rtSavtotepoc 6 Ttov 
OTjfjLOTixtSv Xoyoc 7,3 7tpootaa;:efpac Xoyov 
17,12 pass. 38,19 — species ol (xjv TrevTtt- 
xtajfiXtoi Xdytp fio'vov ir'p^0Tj3av 35,27 i-alio 
itpo? ou; a'jtavTa; avayxT) toos Ta? ^p^^a? 
opSovTa; X(5pv dTteveyxetv 60,1 proportio 
(ivdi Xdyov Ttp fjLey^flet to5 TifiVjpiaTOC ctro- 
8i8ob; t)]v ap^i^v 8.5 

AotSopeiv. IxibXuaev Xoioopi^aac Tt tov 
'ApfxdStov 20,22 med.abs. 31,15 

Xotrdc eJj Tov Xotrov j(pdvov 34,14 Ta 
Xot-« (sc. Itk)) 19,29 t6 XotTrdv (in reli- 
qxtum tempus) 27,4 35,11 

Xo5d;. Xo^ov dcpflaXfjLoTa' 6pdiat Solo 12,19 

Xo^fayd; plur. 72,4 

Xuxos Solo 14,7 

XufiafveaSat. Trjv SXkjv ^XufAT^vavto npa^tv 
21,2 

Xoponotdc 31,18 

Xuyvetov candelahro siuiile columen tesseras 
portans 81,13 

XtorootJTTjc plur. (coni. xXerttai, dvopano- 
8taTaO 56,1 M«'Xa corapar. yeytov^p fxSXXov 18,5 29,13 
(ayetv) 80,6 (cu|j.roXefjL-^a£tv) 32,23 ttoXi- 
Ttxd); fjiaXXov 75 Tupavvixm? 17,6 18,14 

fioXXoV Ttliv TU^dvttJDV 7j TtWV irtStXtOV 

tivflp(i)-(uv 30,21 supcrl. to fAa'XtaTa Sed- 
(leva Tuiv Uptov 54,7 p/<Xtata Jsyux^vat 
10,17 :rpoeiatY/.et [/.^'Xtata 9T)pa|j.cvT]; 
37,14 cf. 40,12 (6tti)xeiv) 15,9 cf. 30,4 
31,14 32,6.23 36,7 40,7 td; -Xet'ata; 
v.a\ fj.c(Xta9' 5aat j^pi^pLata 8ta)(etp(Cou5tv 
49,8 TToXXtov f;.ev xal d'XXtov, pidXtcta oi 
17,26 sim. 19,22 61' 8v xal pLdXtata t6v 
vdfAOv IflTjxev 26,8 — circiter l'tct fjidXtCTa 
ipodpLt.) 17,19 cf. 21,20 23,7 28,23 35,24 
fxaXoxd; (to roXefi.ta) 4,8 XotSopi^aa; tt 
Tov 'AppidStov (b; f).aXax6v (i. e. pathicum) 
«vra 20,22 fjtavidv. fiavtuiv lex 38,5 

p.ovTeuTd;. td fj.avt6'JTa lepi Siotjaiv 61,4 

(JidvTt; plur. 61,5 

fiopTupetv. «uTo; ev Totaoe toI; noti^fjLaatv 
piaptupeT 6,11 (ta -pdyfjLOTo) 7,9 

fjiaptupfo. OTOv <IjY.pia{jLa i^ vdfjiov rj jjiapTU- 
piav -^ 0'jpLpoXov 6 ypafjLfiateu; dvaytyvto- 
oxetv (i.e'XXTj 79,3 piur. (coni. TrpoxXi^aetc, 
vdfAot) 58,3. 9 o'l (j.dptup£; ^^dtJLvuvtat Td; 
(iapTup(a;63,l ijricxi^TtTeaflai toT; piapTO- 
piat; 81,10 

(AdpTu;, ol ijLdprjpe; ISdfJLvuvTat Td; (jiapTU- 

ptOC 63,1 'xdXtl, tpTjClV, 'TOUTtOV Tou; 

fidptupa;' 62,15 i;teiodv ««pdajfKjTot tou; 
(idpTupo; 62,16 

(iaCTtyotpdpo; (v)rTjp£Tai) 37,22 

(jLdtrjV. (idTTjv eepSov Solo 12,21 

fj.d)(aipa 21,17 

(/.dj^eaflat dyafloi; scol. 22,7 (upo; ixaxi- 
pou; ur^p exoTepiov) 6,7 

pLdxTj (Iri rioXXTjvtSt) 17,28 20,10 vtx^- 
cavTe; tt)v Iv Mopafltovt (xdjfTjv 26,3 
vixTjCdvttov (id)(Tj Tou; poT)9i^aavT«c 39,23 

p.£ya; 4,17 (yuvVj) 17,12 (^ dpxV)) 4,17 
plur. (pLeTopoXi^) 15,6 (Aioviiato) 63,24 
(Jieyav (superbum) vdov Solo 6,14 — com- 
par. maior to (jL^Tpa (jie(C<u xtov 'PetStoveftov 
11,12 (rpdcoSoi) 18,21 (cTdXo;) 22,19 
potenlior ocot oe pietCou; xal pfav dpLeivove; 
Solo 14,12 cf. 26,17 — superl. (ouyofjLtc) 
15,2 (pL-^tTjp) Solo 13,6 (ap)(aO 4,5 
rpuJtov xol (jL^ytatov t6 (jltj SoveiCetv irA 
Totc atopLactv 10,16 cf. 19,13 to pL^ytOTa 
(coni. Td rXeTcTo) 5,4 10,5 

(A^yefloc (tou TipL/jfjLotoc) 8,5 

fj.eai8puctv med. (IxeT) 21,22 

pie&taTdvat med. trans. eittc 8oxo{t) pLStCtov 
pLeOictavTO 26,17 

pie»uctv 37,2 

pLaac. r^ (JL^aiva Solo 13,7 (xupoi) 75,9. 10 

pLO.Xetv c. inf. praes. 6,24 9,5 20,21 28,32 
29,2 48,19 79,4 81,9 c. inf. fut. Saorcp 
av piiXXT) Td StxaCTyjpto ;rXT)ptofliQa£cflat 
74,8 76, 1 e{; t6 pL^XXov (opp. h Ttf 
ropdvTt) 6,20 iii tov pL^XXovTa XP^^°^ 
34,21 

fjLef/VTiaflat V. (jLtfJLVT^cxetv 

pLep.<|^tpLotp(o piur. 14,8 

pLiv vulgare omittitur. (i^v . .hi . .hi 5,24 
(jiev singulare non respondente hi (ubi 
dvoxoXouOto; continuatur) 21,25 (ubi VERBORUM fxsxpt 127 alterum [x^v — U intericitur) 52,9 fiev 
ouv narrationem continuans3,12 11,417,5 
19,6.26 22,16 25,13 26,16 31,1 32,2.17 
36,3 37,22 46,4 51,7.18 57,2 60,11 66,3 
narrationem claudens 4,14.21 5,2.9 7,10 
9,12 10,14 11,9 14,19 17,18 18,12 24,9. 
n 27,6 28,22 29,12 34,l.i3I 35,17.22 

36.16 37,17 38,7 42,16 45,7 49,16 54,5 
61,15 64,4 70,12 

jjL^vsiv. ftdvT] Toiv dp^uiv aO-r) ,u.£(ji^vr)xe 6»d 
Piou xctl v\iv 5,7 Tot; jxrj 9fXou3i jji^vetv 
aKK' avayoujt 53,2 (ito; ^Oapprj-jav) 41,22 
(ev adTci) 40,20.23 (Iv tiq ^o^H») 48,4 
(IV TT^ dpxfl) 19,17 

fx^vTot (emendatum) 32,12 

jxEptCeiv (xaxi Td; TrpoiJnap^o-JCia; TptTrj;) 

24.17 (td; vcaTapoXd? toi; dp-^al;) 51,18 
(jLEptafi-o; (tiov e^a^oXwv) 51,19 

fji^poc t6 Xaj(6v f«ipo; 34,14 68,8 :rpuTa- 
vriet Iv [dpzi TtLv tpuXwv IxdOTr] 45,14 
cf. 63,16 iv Ttu fJL^pst 82,10 xaTo: fji^po; 
62,3 plur. otlvetfAE TpidxovTa fi^p-») 24,19 
cf. 34,16 55,12 68,8 74,17 

fjLeaoYetoc. Trj; jieaoyeiou (opp. t^; zepl t6 
aaTU, TT^; 7:opaX{a;) 24,20 

fji^ao;. iLrjipot auX(axov l-^foucat £v tiu iiizw 
80,9 politice otibxeiv ttjv fi^arjv 7:0X1- 
TE{av 15,8 SoXtuv ^v Ttiiv fj.Ea(ov (opp. 
TtBv rptoTtov) 6,10 

{AeTd. InoXtdpxetfJieTdTuiv^ASrivoitov^^jSsim. 
10,12 11,27 15,21 17,15 23,16.18.21 
33,1 34,20 35,15.28 39,5 40,16 41,18 
42,21 45,6 50,7 53,20 61,5 63,24 65,10 
auf«.^o'jXe'ieo9ot iitra Trj; pouX^; 35,10 
71,1 73,1 ftc8'67:oTep(j)vipO'jXeToauaTdvTa 
rjpavveTv 11,27 p.T^5l fied' ^Teptov i. e. 
fxeTa [j.rjoeT£ptov 10,12 aupt^oXov ^aXxouv 
fjieTd Tou Y 81,2 06 ydp ezefiTCOv TOTe 
fte&' o7:).ojv 21,9 SteX^YeTo fAEra arrouo^; 
29,5 

c.acc. fiETa Tr)vSoXiovo;dp)^i7v 14,21 sim. 
15,2. 13. 22 17,8. 19 21,20 22,4 23,7 24, 
10 26,4. 14 27,7. 24 28,23 29,24. 30 30,6. 
23 31,10.16 32,18 36,17 37,10 39,24 
42,14. 26. 27. 28 43,6. 16 48,Sj57,7 fxeT' 
06 TToXuv -/pdvov 29,10 37,4, fjLaT' ou noXu 
7,1 zptoTr) fieTo TauTrjv 42,23. 24 sqq. 
fepodftr) 5£ xal fJieTo TouTrjv ^S",! cf. 43,5 
P^TtaTOt fjieTa tou; dp)ra(ou; 32,§ fiLeTd 
(8^) TouTa 3,4 4,5 5,10 6,7" 11,10 14,23 
17,9. 18 21,18 26,2. 17. 19 28,3 29,6. 13. 28 30,1.22 31,8 32,1 33,16 39,22 41,23 
44,4 63,5 7:pdiTov fiev . . . fieTa hi TauTO 
. . . etTa . . . 'iztna 62,11 

fjieTapoXTQ (fJi£r^'Xrj) 15,6 plur. 18,13 42,20 

fAETaotStJvat, tb; fxeTaotboovTe; t^; zoXt- 
T£i'a; . . . pouXofiEvot pieTaSouvai toT; £7:iet- 
x^ot, Tpta/iXiot; fitivot; f(.sTaoto'iaat 38,21 
sqq. cf. 41,24 (toT; to Or)Ttx6v TeXouatv 
lxxXr)aia; xat StxEGTrjptiov) 8,6 (toI; ^eX- 
TiOTOi; Toiv 7rpaYfjidTiov) 38,17 

fieTat)(fj.io; (t6 f)ieTat);fi,tov) ifCa hl toutouv 
tua7tep Iv fteTot}(fi(u) Spo; xaT^OTTjv Solo 
14,17 

fiETaxtvEtv (tou; vdftou;) 35,6 

fjLEToXXtxd; (otxat) 70,5 

fiETaXXov. Td fx.iTaXXa to iv Mapuivcfa 26,20 
To fidTaXXa 7:(oXouat 50,6 Td rpoS^vTa 
fiiTaXXa to t' ipydotfia to ei; Tpfo ^Trj 
7:£rpafj.lva xot to auyxey_(oprj(i.^va to ei; 
— ETT) 7:£T:patjiEva 50,9 

fj.ETa'7:£fi7:etv med. (Tov^ltova) 4,9 cf. 20,17 
(tou; 9^7060;) 24, 2 S7:e|ji7:ov e{; A«xe- 
Batfiova poiQ0£iov f«.£T07Tef«i7:dftevot 40,1 

fjtETdaTaai; (Ttiiv i^ «PX^») 42,21 

|jLeTaTt9cvat med. o/jtnione/n mutare 11,24 

fxeT£)f£iv (ouoEfJLid; dpy_^;) 9,4 (ouoevd;) 4,2 
(t^; 7:dX£uj;) 10,13 '29,31 (tt); roXcTefa;) 
24,13 43,19 (7:dvTU)v twv Toirtoy) 24,22 
(tou xoTaXdyou) 39,11 abs. ^xzyi-^-m^ 
7:oXXuiv (sc. T^; zpd^eu);) 20,24 

fiET^topo;. 6)(ETou; fj.eTetbpou; 54,14 v. 
Conigenda. 

fjt^Totxo; (opp. oJx^TT);, S^vo;) 67,1 plur. 
(opp. ol 'A9r)vatoi) 47,6 (opp. oi ::oXiTat) 
69,2.3 (coni. {ooTEXei;, 7rpd$evot) 68,6 
(o't T:pd$evoi) 68,6 

fiETpto; (toi; 7:oXiTat;) 37,23 (coni. v.otvd;) 
de Solone 7,4 ^X''"' '^'^ [J.£Tpto 30,15 

EU7:0p0UVT£; TtOV ftETpttOV 18,19 iv ft€Tp{- 

otoi Tt9ea&£ fjtEyov vdov Solo 6,13 adv. 

Stiijxet Td 7:ept tt)v rdXiv fiiTpiu); 18,14 
ft^Tpov mensura plur. 11,11.12 (coni. CTa- 

Ofjtot) 55,1 rttVTOxdata fji^Tpa Td auvdfjitpto 

$Tjpd xal uypd 8,8 toI; fx^-pot; otiQp^aSat 

9,2 
fjteTpovdfio; mag. att. plur. 54,20 
fj.^)(pt praep. c. gen. fx^xP' SdXtovo; 3,11 cf. 

27.6 fJLljfpt TTJ; vuv (sc. xoTaaTdsEto;) 

43.7 ft^xP' "^PX^^ T^Xoy; 63,10 fJi^/pt 
EuSuvdiv 5,18 p.^xP' t{viov (sc. dpxdvTUJV 
xol iTttovu ojv) 59,14 fJL^XP* tpttjiv exoT^- 128 ptlxP'- I INDEX puiv 47, fi td fA^Xpi 8£xa Spa^rfiwv ovrs; 
xupto* 57,3.8 78,20 ypcffifia gv xcLv trrot- 
jfgftov (ii^xpt Toy X 74,16 
}»T^ c. coni. (post veiba titnendi) <popT,8ivTe« 
(iT) xaTaXuar) 38,20 cf. 40,2 ?va fiTj ^Se- 
Xg7X">3tv 24,23 sim. 45,4 51,21 75,6. 17 
81,8 S7Ttt)« fjii) 18,24 24,16 38,6 54,10 
78,11 81,5 Idv ixTi 34,21.29 37,3 38,5 
41,2 43,22 44,3 47,6 49,23 56,8 57,10 
59,8 64,11 65,8 81,3' £av 6^ Tt; o^xaCrj 
ot; [ATj l5e<JTtv 74,10 xav Tt; ui:oi3j^ofji£v<5; 

Tt fAT) rOtT^OfTQ TIJJ 6T,ftO) 47,6 d fi^ OTO- 

6i5otev, dYcbytfjLOt iylfwoyzo 3.9 '^px<'''i ^^ 
HT] Ti ropetopaTO 29,27 06/ 'J7raxo!><5vTu)v 
ei f/.^ dcpT^oouaiv 36,1 tl ?>£ fxi^ ellipt. 
26,25 53,15 56,3 60,7 otov ji^ 67,10 
8; av jjiT] Of|Tat 10,12 cf. 29,31 5 ti av 
fXTj Trpoypd-iioaiv 49,17 osot; [at) v(5o; 
apTto; -Q Solo 12,13 Sjot au-uiv (jltj (5(pe(- 
Xoyatv 74,9 Saoi (iT) 0'jv«;afxapTdvotev, 
eiiov 26,10 

c. inf. nudo post verba (aroijSdCsiv) 40,7 
(^rapatvelv, vo'piov Tt&^vat sim.) 6,11 10,12 
33,18.22 34,11.12 35,5.13 40,26 41,7 
(Seiv) 5,22 (Soxetv) 47,5 (pdivat) 29,31 
(dro'iii)tpiCea9at) 44,1 e^aayy^XXetv 49,10 
cf, 69,8 (tpdvat) 63,20 ((5(jiv6vat) 63,3 
cf. 53,11.13 praec. articulo (velut to fj.T) 
SavefCetv) 10,16 11,1.6 17,20 24,13 

25.11 praec. a>aTe 53,22 

cum partic. praec. articulo (twv (xt) 
xaXtii; ^yrfvTtov) 32,4.13 34,28 39,10 
53,1.2.13 63,20 sim. ol to: y^vet fjLTj 
xa8opo( 15,13 

(jiTjo^ neve iuxta imperat. sco). 24,7 post 
tva 75,17 78,7 post infin. cura [t.-f] iunc- 
tum (neque) 11,2 35,6 item (ac ne 
quidem) 41,13 ante infin. o-JvdTreae (jltjS' 
;fjyeijidva ?/£tv 29,15 (h 5v aTaataCo-iCTj; 
Tf)S 7r(5Xe«); (jlt) SfjTat to orXa (j.t)Se fj.e9' kzi- 
ptov (i.e. fieTo (jLTjOeTeptov), a'Ti}j.ov elvat 10, 1 2 

(jLTjSef; post ?va 72,19 78,6.8 orto; 47,3 

54.12 ^iv 62,18 eto; 32,14 iuxta in- 
fin. fji.Tj l$eivat \>i{zz toutoi; (jii^Te oXXto 
(jtTjSevf 35,13 cf. 41,8 iirj(ptaa'(j.evot (i.Tj5e- 
(j.(ov dpyfjv elvat (j.iaOocp(5pov 36,9 £<ppa- 
adfjiTjV p.rj6Jv cietxE; 'iyt\M Solo 12,6 t6 
(/.TjSiv oioixelv 4,15 (isaxe \ui ojvacsSat 
(j.TjSev epyov ^pydCea9ai 54,1 

(i./)V particula in iureiurando rj (j.rjv 33,3 
eO (ji/,v 11,6 oj [j./)v &KU (v.al) 4,1 7,3 9,2 (jii^v mensis 0apyr]X((i)v 35,20 T.xaTOixpatiova 

73,12 rioaiSetuv 79,7 h'io (xfjva; v)pSev 

cf. 14,24 36,3.5 (opp. evtouTd;) fr. 3 

p. 84,27 p. 85,5. 13. 19 
(jtTjvuetv ((i^XXou; «oXXou;) 21,14 abs. 20,27 
(xi^TE . . . (j.iQTe. 6f)(jio; 8' toS' 3v aptaTo . . . 

^TTOtTO (xT^Te Xtov (xveSei; (x/jTe PtaC^JfJievo; 

Solo 12,11 (iuxta inf.) 11,19 35,13 40, 

27 (post o<i(o;) 18,20 (post ifva) 18,18 

78,6 
(jii^TTjp ixeyfaTT) Satfjidvajv . . . rij Solo 13,6 

t(; fJii^Trjp xal t{; (jiTjTpo; roTiqp 62,10 
(ji.ixpd;. 5(pdvov (jitxpdv (?) 18,4 oiXtaxou; 

2-/oooat (Jiixpoj; 78,17 £v ouTto (Atxpot; 

(ueutr.) xaToppuTiatveiv Ioutov 7,7 neutr. 

adv. (iixpov 5v -opoXXdTTot 4,14 cf. 11,26 

fj.txp6v TrapEYxXfvouca t^; PoatXtx^; 42,24 

xoTck f>.txp6v auJovofjUvT) 27,7 cf. 28,24 
fjit(j.vT^axetv. Iv tot; uot/jfjiaatv fjLi^jLVTjTOt 7,10 

iv T^ TtotT^aei (AE(i.vr)Tot repi aOTwv iv 

ToiaSe 12,2 
(jitaeiv Tou; Tt rpoayoydvTa; Troteiv aC>Tou; 

TtJiv p.f) xaXtii; IjrdvTtov 32,4 
(xtoSd; (SixaCTuiv) 77,10 78,9 82,10 v. (j.f.a»o- 

tpdpo; cet. 
fjita9ouv (to (j.ta&<i)}jLaTa TrdvTa) 50,6 (t«{j 

XajjdvTt) 54,11 (tou; oixou; t(5v docpavtov 

xal Ttjiv i;:ixXi^p(ov) 65,6 med. (OTpdTtto- 

To;) 17,24 (tov ev AeXcpoi; ve(i>v oixoSo- 

(j.eTv) 22, 10 pass. onto; pir) rtXeiovo; r^ 

6u£iv Spayfjoi; piiadto9j)aovTai 54,10 
(Ata&ocpopd. Pericles xoTtCxeuoae (jnoilo- 

cpopdv Toi; 8txaaTai; 30,20 pouXeuciv 

aveu }Jita&o'fopa; 34,5 
fjita&ocpopetv abs. (Iv Toi; aTpoTeioi;) 30,9 

(6 6fj(io; 6pay(j.rjv) 73,6 Tr^TtauTot p.ta&o- 

cpopiov ouTo; 53,6 
(jLtoSomcpo; (t(x 8txaaTf,pia) 30,10 (^xxXr)- 

cta) 36,10 43,12 
(i{o8io[jia plur. 50,6 
ji.t'ca(oat; 8,8 51,5 plur. 3,9 51,3 
(jiva pondus 11,12 plur. 11,15 nummus 

plur. 5,13. 16 53,22 54,7 64,2 
(JivTjotxaxetv (Ttov ropEXriXufldTtov (irjSevl 

irpo; (jir)6£va) 41,11 cf. 42,1. 5 
(jLOipa pars. ouvepdXXeTO oOx IXdtTto (xoipov 

T^; ^Pf'-']; 22,14 
(iotjjefa. ypctcpT) (jotyefa; 70,2 
fiot/d;. (Jiof/ov Xapiov 67,2 (e^l T^g SuyoTpO 

Epit. Her. p. 87,23 
(jtdvo;. c. gen. partit. (jidvT) Ttov dp}((i>v 4,21 VERP.ORDM vofxo; 129 5,7 Tptu^iXfot; fAovot; 38,23 outot art- 
XeT; thi {i«J>ot 59, 10 o5to{ tiat jAo'vot ol 
ToTc uz»u96votj XoYtCcfXEvoi 60,1 TaoTa 
■^ Po'jXt] fi.o'va ot/dCet 66,12 eva [io'vov 
lx5txaCouat78,16 «juax^ aOr/jv [jiovrjv -/lopctv 
TTjv dirjcpov 81,7 adv. ixovov graviter in 
extremo enuntiato collocatum 8,6 Xoyci» 
fio'vov T'p£9rj(5av 35,27 ^v 6t7.a!JTr,p''u) 
fji^vov 62,4 otxat os XaY-/dvovTat 7:po; 
auTov iStai |j.ovov 68,6 ou fidvov . . . liXXa 
xoi 32,10 42,7 

|xovoyiTUiv 29,5 

fiopta. £1 Tts ^^opuSstsv iXatav fxopiav 71,4 
plur. t6 fXaiov djio Toiv fjtopiuiv 71,2 sq. 

fxouatxrj. dY<bv t^c fioustx^? 70,15 Toi? 
T7]v fxouaixTjv vtxtuaiv 71,13 

fA i 5 p ;. Touc fjiiSpou; h tio reXdyet xa9 £ taav 
28,1 

{xuXto8po'c plur. 56,6 

[xuaTT^ptov. firj |f£Tvat'EXeu3tvdoe Uvat ttXijv 
fAuaTr^pfoti; 40,28 6 paatXeu; tj.uaTT,p(tt)v 
iwiieXciTat 65,10 

fxuOTT]; (Cereris Eleusiniae) 63,24 Nauxpapfa duodecitna pars atticae tribus 
9,16..17 25,3 

vauxpapixdc 10,2 (dpyuptov) Sol. leg. 10,2 

vauxpapoi; mag. att. plur. 9,18 10,1 25,3 

vctufi.o-;(etv (^v SaXafiTvi rpo? tou? ^appdpouc) 
27,1 

vatifta^ffa (7:epl ^aXofxtva) 27,9 (Iv 2aXa- 
fxTvt) 27,25 30,6 (nepl 'EpsTpiav) 36,6 
(dv 'ApYi^iouaaats) 36,18.19 (dv A^/6; 
TTOTaaot;) 37,6 

v«u7rT]Yetv med. (Tpi^pei; Ixotov) 26,26 
(pifav) 26,26 

vauc. Ik' dXXoTpfas veiu; 36,21 plur. ^vept- 
^aaev tU toc voO; 27,12 (cppouptoe?) 28,18 
(al Tou; tpdpou; OYOuaat) 28,19 ap/.t^re- 
XTOvac STCi Td; vau; 49,23 

vauTixdc (8uvaii.ti;) 30,5 

v^fjtetv (touc dXXouc Ttpo; ttjv X^;tv exd- 
OTTjv) 34,14 pass. (ei; to; TeTTopa; Xi^^etc) 
35,14 (ix TTjCcpuXrjc exdaxr,;) 9,16 (xoTd 
cpuXd; 0^/.a fAiprj) 74,17 jdv Tt; [jlt] 9eX{) 
xotvd To ovTO v£;j.£a9at 65, 1 (^cp' fxo- 
OTOV otxaaTriptov ot otxaaTat) 78,1 

veonoXtTTjc plur. 25,1 

veoc recens (^ouXi^) 29,24 <((fulescens (Peri- 
SupiiL Arist. III 2. Arist. r. p. Athen. cles) vEo; cuv 30,3 compar. vecMTepo; 
(Thetlalus) 20,17 Kfaiuva (?) vetoTepov 
dvTJt 29,16 veiuTepo; dxTUJxatoex' ItOuv 
44,5 

vetopiov. (fpoupol vecoptujv 28,15 

vetb; (ev AeXcpot;) 22,10 

vetwaotxoi (coiii. TptTjpet;, axeurj) 49,21 sq. 

veujaT((opp. TidXat, sed non nuperrime) 4,17 

vtxdv 6' o6x etaa' ouoeTipcu; d8{xu>c Solo 
12,8 (fj.dyT)) 39,23 (t^ vaufjLayta) 36,19 
(t7)v irt riaXXTjvtot jxd-/Tjv) 17,28 sim. 26,3 
ToT; vtxuiai Tujv dYUjvtatuiv 71,13 (t7]v 
f«.ouat>;T)v) 71,14 absol. in examine vel 
iudicio 44,4 49,18 82,6 trans. (tou; Tiiiv 
eeTTaXtiJv kreT;) 23,1 cf. 39,23 

vixT] 26,4 Y. NixT) Ind. II 

vofitCetv existvnare c. inf. 20,27 c. acc. c. 
iuf. 7,10 32,23 

V d fj. t fit ;. £ipYeai)at TtLv vo[j.ifi(ov 66,10 

vd[jLia[j.a. vofj.iaij.aToc aucTjai; 11,11. 14 

vo(j.o&ea(a It^lO 

vop.o8eTeTv de Solone (Trepi Tuiv ivv^a 
dp/&'vTU)v) 9,12 (Td partaTa) 11,29 

vd[j.oc. xuptdc laTtv 50,1 6 [xev vdtAo; laTtv, 
Tj Se xptat; xaToX^XuTot 71,7 xeXeuouatv 
ol vo'p.ot 59,12 xpdTet vd[xou Solo 13,17 
vd(xov dvaYiYVcoaxeiv 79,3 YP^'f^'v, dva- 
Ypdcpetv 7,13 11,2 42,25 e?i]Y£Ta9at 11,21 
vdfxoy (vdp.ou;) eSrjxev (Solo) 6,21 7,12 
10,11 11,9 7] TtLv vo'[j.ujv 9^3t; 15,22 
ol SdXuivo; vd[xot 25,10 TrdTptot ou; KXe£- 
c^z^ir^z %\>T-/.t 26,8 33,7 vdfxov l8eTo (6' 
OTjjxo;) 49,4 vd;xou; eia^veYxav e?c ttjv 
^ouXfjV 39,8 xoTexXctaev 7,17 toT; vdu.otc 

7:pOa£/£tV 29,23 ^TrtXUpUlS^VTUJV TUiv vdfXttJV 

39,15 Trap"' ov dStxeTTOt vdfxov 5,28 ota- 
TTjpeTv Tou; vd[xouc 5,4 dpLpdXXetv £{; iyi- 
vou; 58,3 cpuXa^ Ttov vdfxuiv 5,26 (^repi 
T(Lv 'Arj£07:aY'"^v) 38, 1 cf. 5, 3 sqq. 67, 9 

71.7 (cJaaYyeXia;) 10,9 (r:Ept tcuv 0^0- 
pavd;xu)v) 54,18 (nepi TtLv douvdTU)v) 53, 
21 (TTEpi Tuiv oiatTT)Tu)v) 59,8 sqq. 6 ^rept 
Toi daTpaxtaixou (tov daTpaxtafxdv) 25,12 
26,5. 16 (7:£pl Tuiv atTO(puXdxu)v) 55,8 
(Ttept Ttjiv TOixtdiv) 9,10 ol 7;ept Ttiiv Tupdv- 
vtuv vdixot 19,21 sqq. vdfiov fj.T) l7:tTTj5etov 

69.8 daacpet; 7:otrjaat tou; vdpou; 11,5 
TjXixta ^ t/. Tou vdp.ou 43,22 6(xat ol 
Ia t. V. 78,15 cf. Td ix Tuiv vofxujv 82,9 
xoTo t6v vdfxov (touc vd[Jou;) 19,15 43,23 
50,1 51,17 63,2 67,2 utto Tuiv vdfxu)v 

9 130 vo(io; I INDEX -poarixaxrm 54,18 rjpt toiv v(J(^.o>v 11, 
18 35,3 Tdk ^v Toi; v(5|xotc 29,28 ev toT« 
v«5(xo'; Y^YP'"^'^"" ^»^^ XP^''''^°^' ToT? •vo'|/.r)i; 
35,5 49,11 xXifjpo-joi int touc voVouj 
(YpafifAttT^o) 60,14 

vofAo^yXoxeiv 10,3 

Voaelv. dTi^&ave voa^aac 19,27 SteT^Xouv 
voaouvTEC Ta i:p6c lauToic (coni. ataowt- 
CovTes) 15,4 To rpaYfAOTa vooouvTa 7,9 

voOc. iv jieTpfoiot T(&ea9e ^j.i^^av vtJov Solo 6,14 
5aoi? {17] v(5oc dfpTioc t»] idem 12,13 Tpo- 
yuv lx<pav£iv vrfov idern 12,17 

vOv'4,23 5,2 7.17 9,4. U 11,7 42,2.17 43, 
7. 18 55,4 61,10 a vuv l^fouotv, oStot* 
<5tp8oX(AoTaiv Sv eOSovtec eI5ov Solo 14,10 
xal vOv 5,8 iTt xat vuv 4,24 25,14 t6 
vijv etvot adv. 35,6 vijv Zi (opp. TtJTe) 
Solo 12,18 (opp.TOTO 53,17 (opp. t6 
piv e? tipxTjc) 62,1 7:p(5a8ev B4 SouXeu- 
ouao, vOv IXeu&^pot Solo 13,9 rp^JTepov 
ildy) . . . vOv rA 49,15 59,3 60,14 62,8. 
20 63,13 64,7 71,17 

vuS- ouToc littaraTei vuxto xol i^fA^pav 48,1 Sevto. Seviac (Ypacp'/j) rctl 5(opo$ev(ac (quae 
explicatur (Jv Ttc Sdipa oou; dTrocpuYiQ ttjv 
5ev(av) 70,1 

S^voc. hospes KXeop.^vT)v Jvto iauT»{7 5^vov 
23,13 xofTrep ^-rzto^ $£v(ov ot^ToTc (sc. 
Toic 2-rapTtaTatc) tiLv netoiaTpetTiBtuv 22, 
13 peregrinus (opp. ofx^TTjc, ft^TOixoc) 
67,1 

^r^poc. fi^Tpo ^Tjpa y.al {)Ypa 8,8 

5uXtvoc 81,5.6.16 

Suvcfyeiv Y, ouvctYeiv *0 \ T(5 (non plenus index). articulus 
deraonstr. xoTc ^(ppaac{fi.7)v f^.TjSJv «letxSc 
?/etv Solo 12,6 2 toToiv oCTepo» (ppaoofoTO 
idem 14,4 t4 in\ (annos legitimos) fiij 
Yevov^vat 63,20 6 U 18,8 19,5 52,9 
67,5 ol U 38,18 39,1.26 48,8 57,10 
58,7 Etol o' ol fitv e?c Atovuoia, eic 9ap- 
YtqXio U efc 63,15 h ,u^v ... 6 U, ol 
[ji^v . . . ol 8^ etc. 27,17 44,1 77,15 81,4 
cet. ol fi^v, ol 5^ . . . ?vtoi 5e 15,4 T-i 
fji^v . . . Tct 8' aX?.a 57,3 adv. to fxiv . . , 
xa U 30,9 relat. Tfj fjiiXatva tt^c ^y*" ^^^^ ^o\o 13,7 
Ttwv f>iv ouvexa Suvt/yoyov ti toutiuv Ttplv 
TU^eTv ^7:auaa'(AT)v ; id. 13,3 

post substantivum articulo carens 
AuY5a'(jitoc tou Na$fou 17,27 Aenj^uSptov 
t6 urip ndpvT]9oc 22,2 'ASTjvoftov tujv 
iv oOTst fj.stvo(VT(ov 40,23 cf. 31,13 63 24 
66,2 -(^aixiiia-zia tov xot4 irpuTOvefov 
xaXoufJLevov 60,9 cf. 51,23 61,1.3.5 68,4 
69,1 S^xa Touc PeXTfoTouc elvoi BoxouvTa; 
40,10 post subst. articulo iunctura ttjc 
TToXiTefac TTjC 7tp6 Apay.ovTOC 4,3 fj pouXij 
^ irApefou TtotYOu 5,25 cf. 5,14. 18 7,14 
9,18 etc. Tti" Atl Ttp StoTiipi 64,3 t<j>v 
neXoTrovvTjoftov t(ov uop(;VTtov 40,5 if) (AeTa 
T7)v aTa'atv ^ i-n\ ^(JXtovo; 42,26 sqq. o{ 
hi C at uaTepai 46, 1 touc 5t)pi.<toc touc 
i-^fpa^ya^xai^ 44,6 

articulus pro repetito subst. ttjv %l 
T(ov 'ApeoTcaYtTtov (praec. PouXi^v) 10,3 
cf. 11,2 15,11 24,19 25,9 ete. itopo- 
•jtXTjoiov ouaov TT)v KXeto&^vouc itoXtTetov 
T7) SoXtovoc 33, 10 e^ol oi itevTeTTjp^Sec 
[j.(a ,fj.iv i\ eU A^Xov xtX. 61,7 etc. oinisso 
subst. supplendo MeYoxXTJc 6 'AXx(j.^tovoc 

15.8 26,19 27,2.17 28,26 29,16 31,11. 
14.17 

articulus iuxta praedic. 6 8t)U(5c Iotiv 
6 xpoTtov 43,10 loTi V lirtaTctTTjc etc h 
Xo)((i)v 47,14 6 TrpooYopeutov outoc Iotiv 

66.9 lT:tovu(jitav lo/ev 6 Atxo toO TUTtovou 
49,3 

articulus periphrastice velut ol «epl 
Tov MeYoxX^o xel t6v AuxoOpYov 17,7 
ol Iv Tt}) oOTei 17,16 cf. 20,16 22,3. 19. 
21 26,6. 18 27,18 31,8 34,20 fJL^re tolc 
'EXeuotvodev e{< t6 ootu \t-i\tt Totc t*. tou 
(i'aTe(oC 'EXeuatvaSe Jivot 40,27 Ttov ^Tti 
t6 9etoptx()v 45,9 (jn^Te tov IjcI t6 uStop 
(j.i^Te Tou; ini toc 4'^?®^* 78,6. 7 Ti 
repl T«lc apyac 5,2 10,14 TtiJv xotd trjv 
TioXtTefov 3,12 T<i Ttepl T7)v n(5Xiv 18,14 
To Ttepl Tov YetopYoOvTO 19,2 to ^Liftcxfi 
Tu»v Iv T^ rtjXet 5,5 Ta tou iioX^(j.ou 34, 
26 voooOvTec Toi Ttpoc feoUTOUC 15,4 TOt 
iouT<ov 23,6 38,4 td eic t6v 7t(5XefJiov 
27,14 T(i jji^xP' ^^■'*« 8paxfA«iv 67,8 ct 
58,7 To ix TiLv v(5fi(ov 82,4 etc. 

iuxta adverbia to TtopeuTfxa 32^6 to 
fjiiv lc apx^c (opp. vOv 8^) 61,16 iuxta 
infinitiv. 5,22 9,8 10,3.7.16 11,1.6.24 VERBORDM 131 14,25 15,6 19,^. 13 21,19 bis. 22,17 23, 
14 24,13 25,11 29,19 30,22.23 32,11. 
23 38,4 42,19 45,4 48,10 49,4 69,4.5 
t6 vuv elvai adv. 35,6 

in ponendo aut omittendo articulo 
variat scriptor aut sermonis historici 
ubertatem aut usus publici brevitatem 
secutus 1) raagistratus: [i^ytsxat tcuv 

npy<BV TOJTtOV O^ Ttpu>TT) 'piv T( Toi) pa<Ji- 

Xeu)?, 0£'JT^pa 5' iTTtxoT^STrj (nota verbum 
variatum I) 7roX£(j.ap/ta, reXeuTafa V if) Toii 
ofpyovTo; 4,6—10 contra piTjSiv Stotxetv 
Tov apjfovTa (lortEp 6 ^aaiXeuj %a\ h roXe- 
jtapp? 4,16. 22sfiq. TtpuTaveiov (i. e. ol 
i-9 TtpyTttvetti)) xat 6p!pavot xai oeajJnuTuiv 
tpuXaxe; sc. ^aav rpzv6[tz'm 28,20 — pou- 
Xtjv ^rtoCrjae TZTpaxoatoo; 1 0,2 ttjv PouXtjv 
izv/xaxodou^ xaT^a-Tjaev 24,14 toi; revTa- 
■/oa(ots 28,30, at solleinniter ttj ^ouXt) 
xoi: «evTaxoatoi; 25,14 £5pa pouXTjc 5,23 
at T^; poyXrj; 34,21 £y.yXTjata« xal 5f/.a- 
STTjpftov (xeT^StaxE 8,6 at r^c TtoXetu; 
jxeT^X^tv 10,12 cet. ave-j StxaaTTjptou yvtu- 
aeu>; 49,1 ^x -/aTaX<5Yoa tt]v OTpaTe(av 
Y^Tvea^ai 29,18 oTtp.ov au-6v •/.a\ ydvo; 
antiqua lex 19,25 ti; TiaTiQp xat t(; 
TioTpo; nar/jp formula 62,10 Xa.apdvouatv 
iwr ttp)rovTe; TETTapo; 6^oXo'i<; . . . ?T:etT 
ap-^(uv e(; SaXapTva Spa^i^v. d8Xo8^Tai 
8^ ^v zpuTave(i5> Senivouat. d{j.9txpjove; 
e(; At^Xov opay|j.T]v 73,9 sqq. xXTjpouaiv 
flea.aoBeTa; (i.ev i$ xai •{paiiu.axia tqutoi;, 
ETi 5' ap)(OvTa %a\ poatXia xal rtoXiij.opyov 
62,1 cf. 5 }i.ev poatXeu; elxe x6 ^ouxoXetov, 
6 6i dpvtov To itpuTavetov, 6 hi TtoXi- 
(;.op-/o; t6 'Ert^.uxeiov, 8ea[jto8iToi V el^ov 
To 0eo|xo8eT£tov 4,23 

2) crimina fere articulis carent Ypo«po{ 
dcepeta;, yov^ibv xoxtuaetoc, ^o'vou oixot 
xot Tpau(jLaTo; 69,10 contra al tou cpdvou 
o(xat G6,9 

3) classes: 6 plv 7:£vTaxoato(i^ot|i.vo; 
TpeT; 8p«^(X5'c, h 8e Inneu; 8uo, Ce^JT^"^^;» 
ii fi(av 5,25 seoaper £x irevToxoatoixeS^- 
{jvtttv xa\ iTtTtituv xoi !^t\i';iTiIi\ 8,3 ceit. 
cf. p. 137 TeXet'» Tt£VTaxoatopic5tu.vov . . . 
l7t«d8« . . . l^s^flaiO'* . . . 8rjTtx(5v 8,7 9,3 
apxovToc IXioSat Tt^vTE jjlev euraTptSaiv, 
Tpeic o4 dyxpotxtuv, 8uo U 5T)(xtoupY<uv 
15,1 historice ol 'AXx(xemvi6at, ol rieiox- OTpaTfoat (cf. lud. 11), at sollemaiter £Jit- 
(ieXeia8ai KT^puxa; xal Eu|<.oXr(5a; 40,26 
izipo-owil ouo (J.ev i^ 'A&i)vaituv dKOVTUJv 
£va 6' iz Ej{j.oX7tt5(uv £va o' i'A Kt)P'jxojv 
66,1 

4) deorum nomiiia variant 'Arto^J.iov 
TtoTptuto; xot Zeu; epxrto; 6-, 12 at Ttp 
'AaxXT)7tiiu 63,23 T7j;'ASTjva; :')0,3 toc 
N{xac 50,3 53,19 tuI Atl to|> Xat-f/pt 64,3 

5) personarum maxima varietas. in 
univcrsum articulo carent, praesertim 
cum inducantur. XtJXujv nude o,ll 6,2; 
tura ^v 5' 6 S-JXujv ubi accuratiu.^ |)ersona 
describitur. item Fkta^aTpaTo; ISjll.^qq., 
at 18,13 6 rieta., ubi iucipit eiiis inorura 
enarratio. MeYoxXT); nude 15,8; idcm 
6 MeYaxXf^C (is qni dictits est supra) 17,9. 
20 et propter hunc tov nEtatatpaTov ibi- 
dem. est ubi inclinet sc articulo atonon 
velut 6 (xev nEia(aTpaTo; 17,16 6 8i n. 
19,7 cf. praeterea 28,31 - 29,1 ; 23,10 - 
23,11 memorabile in historia t6v 'Apa(5- 
8i0v et Tov AptatoyEiTOva (celeberrimos 
illos viros) usurpari constanter 20,19 sqq., 
eosdem sine articulo sollemniter in sacria 
68,5 historici generis est Hdvbtitr.o; 6 
'Ap^-fpovoc 26,18; at sollemni usu desi- 
deratur "Irc^topxoc Xdp(Jou Ko>AuTt'Jc 26, 
18 MeyoxX^c 'Ir^toxpoTOu; AXajrexfjdev 
26,15 ApoxovTtSTj; A'f i5vaToc .'57,16 

6) populorum nomina nullo discrimine 
cum articulo vel nullo ponuutur ol Aaxe- 
6ot(xdvtoi 22,12 27,22 32,19 39,20 40,16 
eidem Aox£8at(x6vtot 21,23 27,16 35,29 
36,22 37,3 42,8 semper o'i Aoxujvec, <jI 
^rapTtoTot; nude'EXeuat'vtot, Xtot, A^a,3ioi, 
Id(xioi (v. Ind. II); 'A8T,vatot et orA&T)vatoi 
quid differant v. Ind, II IJeXorowTjatoi 
30,7 o't n, 40,15 singulis locis ot eeT- 
ToXoi, ol "EXXrjvec, oi 'ApYEtot, bis ol 
"Iujve; (v. Ind. II). 

7) locorum formulae: £v dxpoTtoXet (at 
^v TT) roXei [i. e. dxpoTtoXEt] 28,15), £v 
dyopa, £v lepuJ, ei; dxporoXtv (at ei; ttjv 
dxp()roXtv 23,10), e(c rjoXtv (i. e. dxpo- 
rcXiv), Iv oaTei 40,20 at plerumque iv 
Ttp datet, e(c t6 doTU et etc daxu; £x 
rhtpot^ujc iuxta Ix tou 11., ^v Ueipaui 
et e(c Iletpat^a constanter, at i~\ tov 
netpai^a 71,20 urbium nomina articulo 
careut Iv Mopo&tuvi, ^v 'EpeTpt^, 'A8t;Vjs 

9* 132 I INDEX Solo 13,10 at rac^ASrjvaj 22,13 scmper 

TTJV M0UVl-;(taV, T7)v'Axt/jV, TYJV 'AtTIXI^V, 

T^c Eu^ota; (v. Ind. II) 

8),festorum terapora Bapy/jXta 63,15. 16 
64,3 at Tov ciYtJiJva Ttov 6. 64,4 Ato- 
vuaia 63,14. 15 66,2 at tov dytSva Ttuv 
A. 64,4 Kpauptuvta, 'EXeuuivta, 'Hpa'xXeia, 
'Hcpa(aTia, HavaS^^vota, ix nava^Tjvatiov 
eic Hava^iQvaia, at ttjv 7ro[j.TrrjV t<I>v fJ. 70, 
14 nava&rjvaioic 20,22; at toTc H. 20,25 
71,12 eJcTalJ. 53,19 oiav f, Ta H. 73,12 
fAUGTrjptotc 40,28 — menses tov 'E-xaTOfi- 
Pattliva jjL/jva 73,12 tou noatSetJuvoc (atjVoc 
70,7 (ut tituli); at ia bistorica parte 
fjirjvoc 6apY7jXitLvo? 55,20.21 2;-/tpocpo- 
ptiovoc 35,22 — ludi TpaytjjSorc, '/11)1x11)- 
6ot?, dvopotot xat izaGb 63,11 sqq.; at tov 
Tots Ttatatv yopr^-fowzct 63,21 — anni iTst 
TrefATiTw sim. legitime, nisi quod iuxta 
eTet 5e TptTw {j.£Td xauTa sim. extat (jieTti 
Se TauTa Tij) TeTa'pTiu eTet 26,17 cf. 26,12 
Tti) 6e 7r£[Ji7tT(j) (suppl. eT6l) 

9) adverbialiter h xtJ3(iii) 31,16 Iv 
i^ot)Xi<? 14,21 h TroXlfjiij), Iv d9Xti) 67,2 
at Iv Tt{) noXljjitp (sc. illius anni) 68,5 
cf. 20,1 30,8 67,2 Iv dhyapila sim. 40, 
19 42,25 |JLd-/rj vtxav 39,23 xX^ptu 
xa&tOTdvat (at v. Corr.) 55,13 eTil 8pa/[XTJj 
SavetCeaSat 56,9 cet. Iv dpxr} ttjs IXe- 
Y£tac 6,16 ISlTaatc ev o:tXotc 35,8 Iv 
(j.lp£t et Iv Tiu [Jiipet variant 45,13 63,16 
82,10 V. exaaToc 

(5poX<5c 33,20 32,2 43,16 73,8 plur. 44,16 
54,2 73,6 bis 73,8. 10 v. 6ttopeXta 

^ySooc 43,4 

o8c. TTjvo* (hunc quem videtxs sc. equum) 
dvl9i]7.e 8cotc epigr. 8,13 insequentia 
iudicat TovSe tov TpoTtov 5, 1 1 sim. 'ffi' 
IXTjpioSr^ TC^Xtc (nostra) Solo 6,10 cf. 7,18 
8,12 12,2 14,5 18,2 19,23 lex 19,24 33, 
17 34,3.32 39,8 40,23 43,18 59,16 (falso 
a libraris interdum articulus omissus). 

6So;:oio'c plur. mag. att. 59,16 

iooc urbis et ruris 54,14.15 plur. 54,13. 
14.15 59,17 

iiSuvrj plur. (coni. ■/«-/«) 19,5. 6 

S9ev local. 17,23 causaliter 4,8 7,2.16 
9,8 20,9.23 22,4. 11 24,13 25,1 

oua^ai c. ac;. c. inf. 11,4.21.25 

otxeiv (cTjv vroXtv) 26,10 (ev l/.daTtj) Ttov 
8^p.ti)v) 24,22 (ev Ttp daTet) 28,5 oJxetoc. H T^c oJxefac (sc. y^c) 8,7 eti 
7rpoaTt8e'aatv Ttov otxeftov 42,12 adv. irpos 
Tov 072pajjLE'vrjv ot/etto; el/ov 38,19 

o^/Ittjc ([aItoixoc, sIvoc) 66,13 

oixTjfAa plur. 18,7 

oJxia. oixfav Xaft^dvtoatv 'BXeuatvt 41,2 
plur. 23,16 51,1 (coni. x">p(a) 50,18 56,4 

©{xoSoftetv (tov Iv AeXcpotc veo')v) 22,11 

otxo8o'(ji.rj(jta plur. (Srjfjioata) 49,26 

oixoc 64,9 

oixoupetv. 5Tav o^xouptoat (sc. inter fcstos 
dies) fj.u3Tai 63,24 

oJvoxoei'^ ("^ots dyaOoTc dvopdaiv) scol. 24,8 

oToc exclam. o?ouc dvSpac dTtioXeaac scol. 22,7 
interrog. I6itc«v o?(ov TiaTlpiov eaav scol. 
22,9 relat. 'tv' eic orov av "Ki.yr^ efa^D xal 
fj.r] eic otov dv pouXrjTot 75,16. 17 cf. 77, 
20 neutr. adv. velut 38,4 68,2 oux oiov 
. , . dXXd xa( non modo non . . ,, sfd etiam 
42,12 

ixTti) 27.11 

<5xTtoxai6exa 43,20 44,5 

dXpoc Solo 12,12. 16 

tJXtyapxia 15,10 35,22 37,10. 15 39,14 57,8 
Iv tiXtyapX!'? (opp. Iv SrjfjioxpaTia) 40,19 

6'k\.'i'xpy\.-/.6i; (TtoXtTeia) 3,6 plur. Atbe- 
nienses a. 404 7tpoa9efji.lvou toic tJXtyap- 
Xtxotc 37,14 

6Xiyoc. c-ex' tJXiyiov t(ov 'ASrjvaicov 23,16 
xaT' (JXiyouc singutos paucos 78,11 polit. 
ol ^Xiyot (opp. ot TtoXXoi) 5,31 43,11 V) 
YT} 61' tJXiytov TjV 3,9 5,29 8t' ^Xiytov 
Ttot^atovTat TTjv 7:oXiTet'av 32,24 

compar. IXdTTtov (ouaia) 5,13 ((Jiotpo) 
22,14 (dpxai) 5,14 ouaiav o6x iXdxxto 
(vel IXdTTov') olxa (Avtov sim. 5,13. 15 
oux IXdTTOUc dvTjp^xeaav rj yiXio\)i Ttevta- 
xoaiouc 38,14 adv. toIc ypr^]x(tiii.s XrjTOup- 
yeZv (j.)] eXaTTOv 15 TtevTaxtaytXiotc 33,22 
— corapar. rjTXtov 38,25 piato'v te ttjv 
dpxrjv xal Ttov dpxoiJilvtov t]ttu> xaT«- 
axeud^ovTec 38,25 

dXiytopetv (rouTiov) 39,1 

0X0 c. TTjv oXtjv IXu;j.:^vavTO TtpaStv 21,2 ti^j 
Eu^oiac dTtoaTdarjc oXrjc 36,6 Ix t^c 
tpuXTjc 5Xt]c 73,2. 4 adr. omnino 6,16 15,4 
V. xaSdXou. 

ofttXetv (to) 6%tii) Ttpoc yoipi^j) 38,8 

ofitXia. Touc }Jiv Taic optXiatc Ttpoa/jeTO 
19,19 

6(Avuvat (ouTioc) 7,17 (Spxov) 26,1 cf. 27) VERBORUM 0? 133 25 35,3 41,6 (TaiTct) 63,5 abs. d(Au3av- 
Te« 43,21 44,7 62,23 63,4 (rpn; to3 
X(aiij) 7,15 (xaa' lepwv Tcktwv) 33,26 
cf. 3,1 43,21 44,7 62,23 G3,4 c. inf. 
fut. 6{jiv'jouatv noti^setv 4,12 d»}j.05«v yp^- 
a£<j9at 7,14 63,2 ^ (jit)v auYypa-I/siv 33,3 
Touj opxo'J? u)(j.o!Jev ToTc *l(uctv (jujxe tov 
aOTOv I)f8p6v elvat xal ^^ov 27,25 

S(i.oeo; adv. 6(Aofto; Tiji xaxql ts vA-^z^vu 
Solo 13,20 o6}r 6fxo{u}c xol TrpoTepov 
29,22 6(jL0i(o; tovjt' eopcov xal ini T(i>v 
(JXXtov 38,6 

6(ioXoYerv abs. 3v (xJv 6ji.oXoy(Ju5tv, 9avaT(i) 
CTf)(xt(u50VTa; 56,1 ex tiov aX),u)V 6(i,o- 
XoyeiTai 6,10 c. inf. (d-oaTetvat) 67,1 
c. acc, c» inf. (avSpa; Yeyov^vot ou [x()vov 
"xoXob; xdyaOou; dXKa xot roXtTtxou;) 32,9 

6jxoXoY(a 23,4 

6(i(5vota. opjfetv 5etv ttj; 6[jiovota; 42,11 

6(xo9poveTv 17,7 

6(x.(5)(p<i);. PaxTr^fiav 6(jio'yp(i)v t(|) 5ixa3Tr]- 
pftp 76,4 vice versa 77,1 

<5vet5(Cstv. 6t^|A(i) (xev et ^p)) otacpctSTjv (Jvet- 
5t'aat Solo 14,9 (-p6; t4; uoTepov auTtuv 
(jie(Ji(Lt(xoip(a;) 14,8 (oTt Tip cpovel ToSeX- 
tpou TT,v 5£$tav §c5u)xe) 21,15 

5vo(jta 8,10 17,14 20,8 52,7 61,14 74,15 
phir. 53,10 77,7. 14.16 

6-Xt'TT); plur. 28,18 71,19 72,7.10 STpa- 
tt,y6; iz\ Toj; OTrXf-a; 71,18 

6irXo}JiaxeTv (coni. To^e-jetv xal dxovTiCetv 
xol xaTOTtdXTTjV dcpt^vat) 44,14 

SrtXov. ToT; onXo r(xpE-/o(x£vot; 5,12 cf. 5,14 
l$apd(jievo; Tct SizXa 17,2 Ttdeo&at to 
ojrXa 10,12 TropeXea&at, dveXes^ai Td 
ojrXo 18, Isqq. 39,7.17 dnoaTyjOa; dTio 
TU)v o7:Xtt)v 21,7 eireijirov (j.ed' ottXwv 21,9 
d$e'Taatv iv oixXot; 35,8 toT; TtevTaxtaj^i- 
Xiot; ToT; Ix TtSv onXtov 36,9 iv. t(Lv 
07tXu)v TTj; roXtTefa; ouatj; 36,14 

oTTOTepo;. (jieO' 6rot£'ptov i^o''Aexo CJSrdvta 
11,27 6roTEp(i) 3v 7tXe(u)v y^vTjTat 82,5 
6roT£pa; av 6 5fy(ji.o; yeipoTov^aT) 49,21 
6roTt()U); ttot' ej^ei 4,14 

frrou xoa^Cetv (de buleutis) 46,7 cf. 78,9 
6'ro'j 3v ij) lrfjfeYpa(.^(i.^vov 27,15 

(Jruifjo. TTj; (5rturjo; droXaOetv ,'iO,16 

«ru); final.c.coui.prs. 4,19 5,26 11,5 18,19. 
24 24,16.21 30,15 38,6 43,14 77,10 
81,19 c. coni aor. 24,12 47,3 78,11 81,5 
c. ind. fut#-axorovotv Srou; (JnaOouS/^aovTai 54,10 oru); (jLTjSet; xoTapaXeT xorpov Irt- 
(i.£XoiJvTat 54,12 cf. 54,19 55,1. 5. 6 oru)? 
av c. coni. praes. to; rpoixXv^aet; dveiXov 
5ro); ctv au|iPouXe'ju)ai 33,13 cf. 34,18 
c. coni. aor. 33,8 at cf. Corr. 

6pav. (2 vijv e)(ouotv ouroT' (5cp3aX(jioT5iv dv 
e'j8ovT£; elSov Solo 14,11 Xo;6v (5(p&aX- 
(xoTa' 6p<i)at id. 12,19 5'jo 'Lrjtpou; cpave- 
pd; 6pav ToT; dvTtoixot; 80,12 abs. 6 
'E<p{aXrr); to; etoev 29,5 cf. 75,15 c. part. 
TTjv r()Xtv aToaidCouaav 10,9 cf. 19,3 20,26 

(5pyett)V plur. (syn. Yevv^Tot) fr. 3 p. 84,36 

(5pyi^. o6 xaTeTxe tt]v (jpyTjv 20,20 Jjro t^; 
6pYf;;.o'j xoTea^ev ea^JTov 21,16 

6pifti\ (pdXovov) 75,13 

(5p9();. roteTv ^pOdi; 43,11 

optCetv (toT; 6aTpaxtCou£'vot; £vt6; FepataTO-j 
xat SxuXXatou xoTOtxeTv) 27,4 to; Iv 
TouTtp Toj rXi^det TT); dpetT); tbpiSfievTj; 
38,24 

opxtov. To opxto rof^aetv 4,12 

opxo;. t6v opxov IrofTjaav Sv cti xal vuv 
(5fi.v'JouGtv 25,14 cf. 35,3 to-j; Spxou; 
u)(jioaev 27,25 toT; opxoi; l|jL[jL£V£tv 42,3 

6p(i.^. o6x IXdtTU) (JioTpav t7); 6p;jif/; (non 
minorem impetiim) 22,14 sioi. CtatpSstoot 
Tov 8f|fjL0v ToT; 6p(Jiai; (de Cleone) 31,15 

opo; lapis pigner-aCicius. 6'pou; dvetXov Solo 
13,8 ierminus opo; xaTeatr^v id. 14,18 

6p9avtx(5; (olxo;) 64,9 

6p(pavo'; plur. 28,20 65,3.6 (Jpcpavujv xaxto- 
ceu); 64,7 

o;. 0? 5' el-^ov 5'jvo(/.iv . . . xol toT; lcppaad- 
(i/jv Solo 12,6 cf. id. 12,15 d (xev ydp 
elro auv OeoTatv Tjvuao id. 12,20 cf. 14,3. 
4. 10 TTJ; post voc. id. in iarabis 13,7 
item Ttuv 13.3 cf. 14,6 o? scol. 22,9 
Aristotelis' multa exempla non insiguia 
omisi; sufficiaut haeo: xpaJJv droy.oird;, 
5; aetad^^Detov xaXouatv 6,22 o'jx lyYp^" 
cpouao Tr)v rpo'(paatv St' 8 t6 IxTtveaOoi 
10,7 attr. (jL£-d Ttov lrt(i£XTjT<iv tuv 6 
8^(xo; x£tpoTOveT 65,10 Iv toT; dXX(«; of; 
erpaTTov 22,1 auv oU 6 rotrjp -^p^ev Ivo; 
5€T revTi^xovTo (?tt)) 23,8 

6; ctv 8,7 10,11 29,31 etc. rX))v t(ov 
rpuTa've(ov o? ov toatv 33,20 d;p' t^; 5v 
(^(A-Jfftoatv Tou; Spxou; olxa ifjtxeptov 41,6 
dtp' ou temp. 19,27 1$ ou poefqnum 
71,6 Iv lu dum 18,6 l(j)' tp T£ i:oXt- 
Teu-ovToi TTjv roTpiov roXiteiav 37,8 cf 134 S? I INDEX 17,10 o5 ubi 2f),4 Tj quo modo tJ av 
^YuivTai ao[ji9ipeiv 35,4 ^ av oox^q aixot; 
ofpwra 5$£tv 34,1.7 — v, «(JTrep, Scjtij 

Soioc (ypTfjfiaxa, opp. lepct) 34,8 6ata r^s 
pro/anae (opp. lepcz) 47,10 

Jrtoc Toaov fi^a.i osaov aTcapxet Solo 12,3 
Saot 64 (^.ciCou; id. 14,12 o3ou av npfrjTat 
50,13 Tov ata^pLOv oYovTaj Saov av ouTOt 
la^oatv 65,8 xa&' oaov ^v 8uvaT(5c 17,3 
plar. dvHp'i)UOistv Saoi; }Jt>, vo'os apTioc -^ 
Solo 12,13 extat 16,3 17,1 38,2 39,12 
41,17 46,6 49,8 65,4 73,14 80,2 5aot 
p.-fl 26,10 oao'j; av hit] XoxeTv Biy.aato'?, 
ToaouTOt 75,9 oaa xaxi xal (55'ivot 19,5 
5aa Ti; £T-/£V, Taur" s^etv 63,9 cf. 69,2 
Saat r^pipat (coUidie) 46,5 

oGoaKsp (propter hiatuin loco simplicis 
ouoc adhibitum): paxTrjpiat TropaTfOsvxai 
SootTtep ot SfiCaaTmf 74,6 oaa:rcp av iiiW-^ 
T<i StxaatT^pia 7TXT|pu)&-^aeoi)at 74,8 76,1 
Tpur^pLaTa Saatrep e?alv a\ i\>ri^oi 81,19 

Sonep. Svirep etpTjTaiTpo'i:ov 11,17 76,2 ouep 
^OTiv dYaSo-i TioXtTOu epyov 32,15 6'?cep 
iy^veTO 40,3 sim. 41,19 42,5 o?iTcp iZ6- 
xouv 8io)X£tv 15,9 post 6 autos 5,19 72,7 
75,1.5.6 76,5 77,1 o-tp Sv ^^ 76,2 
omnibus locis praeter prinoum vocalium 
concursus inserta partlcula itep vitatur. 

?oao« v. Saoc 

5aTtc. Yziporo\ti 7zaihorp(.^a? xal 6toaax«t- 
Xooc ohivec &todaxouatv 44,14 otTtvsc 
Sfif-ipi^bo^M 33,3 cf. 25 Ttepl tou opxou 
SvTiva ypy\ 6\i.6aai 35,2 S Tt iv Hd<ix-^ x^ 
TjfjL^pA {hsl ypTjjjLaTfCeiv) ouTot 7tpoYpd<pouatv 
46,7* 5 Ti xp^ ^-^^^'^ 71,27 80,3 (cf. 5 
Tt 'Sv 8o7,-jj d^toc elvat KoOetv 74,12) oi X^yojv 
o Ti yp^^aeTot toic ypi^u.aatv 26,22 'Jtupou- 
atv oT«) civ 7] Po-jXtj yetpoTOvi^oifl 50,8 
Tt[j.7][i.a S Ti av auttj) Soxij 52,8 sim. 41,3 

49.17 52,7. 12 74,14 ■/.«&' oti civ Xdyiuotv 
45,14 48,18 oux riPXe^' Svtiv' 01:080x1- 
(i.daetev ifj pouXrj 62,7 

^JTpoxiCetv (tou; Ttliv rjpdwtuv tptXouc) 
26,16 (Aa(j.tov(8Tjv) 30,18 pass. ("kTwp- 
yoc) 26,7 (MEyoxXiiO 26,15 (2dvat7:iioc) 

26.18 ('ApiaTeBrj;) 27,1 xoTeBeSavTO 
TrdvToc Touc toaTpaxta(X£vouc 27,3 tjuptaov 
Totc liaTpaxtCofj^votc 27,4 

^<Txpaxtap.6c- 6 Tiepl tou dsTpoxiOfAOu vtJjioc 

25,12 26,5 
datpaxocpopia 47,4 otav iter. c. cojii. praes. Solo 12,12 cf. 5,23 
34,27 35,15 43,20 51,8 59,13 62,9 63,24 
67,8. 10 72,1 73,12 78,13 79,3.4 80,6 
c. coni. aor. 75,7 81,11 ia ellipsi otov 
8fc td 8ifj(xo'ata 78,16 

Ste c. imperf. 33,7 c. ind. aor. 30^ c. optat. 
iterat. 19,18 39,3 

ott. Texfi^ptov lirffipouatv Stt 4,11 arjfjstov 
Sti 4,15 9,9 15,13 OTjXov Sti 15,2 post 
verbaquale Xlyetv, dvaYopeuetv, cu[j.<ptuvetv) 
12,1 29,1 42,2 (p.apTupet) 7,8 (avet- 
Sioos) 21,15 iim-ii>.5.) 38,22.24 caus. 
Sti IletafaTpaToc Tupovvoc xaTiotT) 26,6 

ou. ■jrdTepov intTT^oetdc ^otiv iTtne-ietv ^ ou 
53,14 litotetos fig. 06 toXuc, oux IXdtxtov 
sim. 5,10. ISsqq. 17,20 22,14 38,14 etc, 
jjiet^ouTtoXu^,! cf. 29,1037,4 oh)^iz\a-zx6- 
fjevoc, dXXa 21,12 ou |j.t)v dXXd (xoQ 4,1 
7,3 9,2 V. }xi^ et otoc 

o65i neque post neg. 12,21.22 14,15 stm. 
49,17 ne — quidem 18,10 19,8 36,20 

67.9 ou8' 5v etc etitot 9,5 

o68e(c adj. Xoyoc oix eottv ou8eic 79,2 ou8iv 
fyvoc 21,6 ou8e[j.iac «py^c 7,4 dv iTaipetot 
0'!>S2|xtf 37,11 o68ev\ SoypiaTi 27,8 oiSe- 
|j.(av itXeove^iav 19,15 subst. ouSelc rioitoTe 
Satepov e[Jivrjaixdx7)aev 42,5 Touxtp ou8elc 
^v dvTtOTaatojTTjC 31,7 oOSeU oiSev Ive- 
xdXtcstv auTotc 40,20 06 y<^P ^'^'^' Xopetv 
oufjpoXov ouoevt 81,3 ou8evdc (neutr.) 
lott xuptoc dXXd Tou dvoYvciivot 61,12 
ouSevoc pieTiyovTec 4,1 o68iv ijvuaev 17,5 
cf. 36,12 ouSev ditpopouXeutov 49,17 
c. gen. part. touTtov ou^ejife 61, 10 
ouoevoc iitiXeirtcaSot TtJiv TtoXitoJv 37, 1 1 
oi>8sv6c d'.re(xovTO TtSv TtoXtToiv 38,11 
ouSevoc ovTo 8euTepov tu>v TCoXtTtuv 40,4 
cf. 49,1 Ttliv dXXujv ouSepiiav 73,17 
adv. ouSev i. q. oC>x( 19,8 v. pnjfii 

ouu^Tepoc plur, Solo 12,8 

oux^Tt. YXoioaav oux^t' ^ttixtjv Uvtac Solo 
13,13 ob-Kixi ypuivtoi (toic SdXtovoc vrfjioic) 
9,19 

ouv. narrationem interruptam continuans 

22.10 71,8 jJi^v ouv narrationem con- 
tinuans 3,12 11,4 17,5 19,6.26 22,16 
25,13 26,16 27,20 29,22 31,1 32,2. 17 
36,3 37,23 46,5 51,7.18 57,2 60,11 66,3 
narrationem claudens 4,14.21 5,2.9 7,10 
9,12 10,14 1L9 14,19 17,18 18,12 24, 
9.11 27,6 28,22 29,12 34,1.31 35,17. VERBORDM TtoXl 136 22 3G,16 37,17 38,7 42,16 45,7 49,16 
54,5 61,15 64,4 70,12 

ouvcxa V. £ve%a 

oSnoTE. 3 vuv ej^ouotv outtot' (5^(faXj*oI(Jiv 
2v eS5ovTei eloov Solo 14,10 

outTU) 17,6 

ouata res /amiliaris (oux IXotTTto 8exa [jivtov) 
5,13.15 T^ o-jotot (coni. Tor; 7rp«ty{xaat, 
opp. TTQ <p'!>aei xal ti^ oo^t^ 6,9 K((Atuv 
aTe Topavvtxrjv e)(tuv &uo((/v 30,12 ^tti- 
XeindfJievo? 6 IleptxXTjc vn ouafa 30,17 
jXTj 5'jvoa8ot Ttu otupLOTt irtTte'jetv r) rg 
oiaia 53,13 plur. tou; xoi Tot; oiaiot; 
xa\ Ttj) Y^vei xal Tot; d^ttoiJiaatv npof/ovTo; 
38,12 Td; o'ja{a; 8iap7:aCetv 38,13 cf. 50,10 

oCTe. ojTe . . ouTe Solo 6,14 12,4 cf. prae- 
terea 40,20 45,4 48,1 81,14 o'jtc . . . 
o6Te . . . ouTe . . 4XX' fj 58,9 

oBTepoi V. iTepo; 

ouTo;. apTto toui' laeTot Solo 6,15 oupt- 
ftoprjpoij] tojt' av id. 13,5 toOto iiiw 
xpaiet epe$a id. 13,16 iyuj bk Touitov 
&a7:ep £v (ji6Tat)^|i.(ijj Spo; xaidaiTjv id. 14, 

17 usus anaphoricus: 3,8.11 4,6.7.11. 

14. 15 5,3. 7. 9. 11. 17. 21 6,8. 18 7,1. 8. 
10 9,1.8.9 10,14 11,9.10.19 12,1 bis. 
14,14.19.23 15,1.3.12.19.21 17,4.9. 

18 18,6. 12. 17 20,17.25 21,9.18.22 22,4 

23.16 24,6.9.20 25,9. 13 26,3. 17. 19. 25 
27,6. 12. 13. 14. 16. 24 28,3. 7. 9. 14. 17. 
21. 22. 31 29,7. 12. 13. 15. 17. 26. 28. 30 
30,1.16.22 31,7.8.10.17 32,2 33,14. 
17.20.23 34,1.2.5.10.14.23.31 35,2. 
9.11.13.18.23.26 36,13.16 37,17 38, 
7 bis.22.24 39,1.22 40,2.6 bis. 12. 13. 
21 41,3. 4. 13. 22. 23 42, 1. 3. 1 1. 16. 20. 
23. 25 43,2. 5. 11. 16 44,3. 4. 9. 11 45,7. 
10 46,7.8.10 47,12.14 48,2.4.5.6.7. 
16 49, 11. 15. 16. 18. 22. 24 51,1. 2. 4. 6. 
9. 12. 16 52,9. 10. 12 53,3. 5. 6. 8. 13. 16. 
18 54,5. 8. 9. 1 1. 18 55,1. 5. 8. 9. 10 56,5 

57.2. 9 58,4. 11 59,10. 12. 18 60,5. 6. 11. 
14,15 61,2.9. 15 62,2.3.4.8.11.12.13. 
14. 15. 21. 22 63,2. 5. 7. 13. 17. 18 64,4. 
5.6.7.8.10 65,8.9 66,2.6.8.9.10.12 

67.3. 4. 6 68,7 69,6.8 70,6. 8. 12. 13 71, 
18.20 72,3.5.8 73,3.4 75,3.6 77,3.4. 
9. 10 78,4 bis. 7.8. 13 80,13 — xal touto 
explicative: atque ic/ 81,19 — reus Ijiet- 
6dv H 7;apdaj(>jiot lou; ^apiupo;, iztpuix^ 
'towtou Po'jX£ia( it; xoirjyopelv' ; 62,16 — denoonstr. post sent. rela". lyoj hi twv 
(xdv ouvcxe Suvi^Yayov 6Ti|j.ov, t( to'jiujv 
Kplv r\jysh i7:a'jaafiiTjV; Solo 13,4 cf. 17,1 

19.5 49,7 52,13 63,10 69,2.6 77,17.20 

82.6 — post sententiam coDdic. xav Tt; 
dStxefv ouiij 5(5;7j, touiov dTiotpaive'. 49,27 
xal ef Tou xotbyvo(t), daviicjj louiov H^r^- 
(ifouv 71,6 — iU TOU&' eiu; quoad 22,13 
itd ToiJTO (sequ. ottuj^ 24,16 

indicans insequentia ooxel tt); SdXtovo; 

TtoXtTcfa; Tpfo Taui' elvai id OTjfjLQiixtuTaia* 

Jipdjiov fxSv . . ., eTTetia . . ., ipiiov W 10,15 
adv. ouito; ut modo explicatum esi ante 

voc. 7,17 9,12 36,2 41,15 ante conson. 

38,16 44,19 ouTu» ante cons. 28,7 post 

partic. Q'2y 17 (elative) i-* o-jiuj [j.txpot? 

7,7 ouTtu fjLiipiov tuaie . . . dfj.cpoi^pot; 

d7iejj8ea8ot 7,4 o-Jito raptuSuvi tuai' o'i 

xaita^ev £auTo'v 21,16 
ou-/( V. ou 
(JtpetXetv (Ttp Srjaoadj)) 74,10 (SpajrpLi^v) 

34,29 ^dv Tt; i-petXujv (sc. rpotxa) fx)] 

d7ro5(u 56,8 
(5^8oX[j.o';. Xojov dtpba^vfioi; optu^t Solo 12, 

19 outtot' (i:f8aXfj.otatv dv euSovie; el5ov 

ideua 14,10 
0'^XT)(j.a. £(u; av exietarj t6 Kpo'Tepov J:pXT](jia 

74,14 
iy^fzoi. iyzxobi e(; ttjv 6o6v fxpoav ej^ov- 

To; Tiotetv 54,14 
6'^^i 29,17 Ildyo; ("Apeio;) 5,25 9,13 27,8 38,1 43,1 
60,11 66,11 67,6 70,9 71,5.10 

7totSttb5Tj; (coni. IpujTixo';, (ptX(5}iouao;) 
20,15 

rat5oip(,3T); plur. 44,13 

irai; plur. /i6erj 3,10 23,4 (ix ya(j.ETTj; 
yuvatxt);) 5,16 pueri dTT^p^ovrai rdXiv 
e(; Kat5a; 43,23 (opp. iTttipOTiot) 65,8 
servus 19,4 

7toXat(J7tXouTo; 7,3 

TtdXtv 11,26 12,9.14 13,1 14,8.22 17,10. 
24 19,18 23,13 27,7 29,8.29 38,22 41,9 
43,5.17.22 48,7 51,14 52,12 62,6 63,4 
71,27 76,3 81,11 82,6.8 {i^ ouopxrj;) 
5,22 deest atticum ac vel Theophra- 
steum TidXiv au ut in ceteris ArisioteliB 
scriptis 136 TcavTcXi^c I INDEX ravTeXif',;. i5u)v yap xiva ravTcXoi; r^tpac 

(meras rupes) axaTtxovta 19,3 
7iavTo8ev Solo 14,6 
Ttcivu (TrivTjj) 60,2 

Tropaf c. gen. v.ofifsaaSat ta ypi^jxaTa Ttapi 
Toiv 5avei5a|xdvu)v 26,25 XapdvTe? daTifoa 
v.al 8o'pu rapa tt^; TOXew; 45,1 sim. 4G,3 
54,7 xav Ttj 5ave(a7]Tat rapa tivo; dcpop- 
[Aj^v 56,10 fiaptuptatc xaT; rcapd tou 8tat- 
ttjtou }(p^aOat 58,9 ei; ttjv ropiTt/jv dva- 
XibfJtaTa rap' ouTtuv dvT^Xiaxov 64,1 Ttapo- 
XofiPdvet C'jpi.^oXov Trapi tou 6tXT));oTo; 
Tau-Tjv t))V dp-/i^v 77,2 rapd Touttov 
droXajji^dvouai t6 TTpdypafjijjLa 7,8,8 

c. dat. Ttapd Tot; "EXXr^.atv £uooxtf*Tiaat 
24,15 Eu5oxi,uouvTa rapd toi; iTttef/^atv 
31,3 iuivTe; xd; Te KoXtref'/; rop' auToI; 
28,10 Ttop' ouTot; icpuXoTTOv tou; Iyvu)- 
aptevou; 39,2 

c. acc. loc. 8taxoap.ouvta ttjv 7to,arTjv 
napd t6 i\£u)yo'p£tov 21,1 iXQiivxi rapl 
ouTov 30,14 ?3TaTat ifj oti^Xtj rapd xou; 
^Ttiuvufioo; 59,5 contra rap' <Jv d5f/£ttat 
vo'{iov 5,28 Tou; Ttp Si^aip itpo; /dptv 
6fxtXoi3vTa; rapd t6 peXTtatov 38,8 
Ttopapaiveiv (Ttvd tujv vo'fi.u>v) 7,16 
itapd8etYp.a rot^aeiv litTtaaiv (exemplum sla- 
tuere) plur. aedificiorum cett. simulacra 
{Modelle) 53,17 
7tapo5t 5o'vat ttjv dxpo'roXtv toi; 'AS/jvatot; 

23.5 (tou; atpaTTjYou; toi; iv5£za Oa- 
vdTO) I^T^ixim:!<xi) 33,16 (t6 7tpdypaij.iAa 
ouTot;) 48,7 (t))v Yvuiaiv tou 8tattT)Tou 
Tot; 5) 58,6 (£^£tpYaa|j.£va tauTO ttJ v^a 
liouXTp 49,23 (toOtov o'.y.aa-rjpftp) 49,28 
cf. 50,14 (toT; dTtooextat; outd Tauta) 
51,8 (td lota Tot; Of/aatal; tol; xatd 
SVitJiou;) 62,9 cf. 36,9 56,5 57,10 71,11 
77,8 oli; 3v xaxaX^^coat «apa5to(5aat toT; 
i7t7tdp/ot; xat tpuXdpyot; 53,8 56,6 57,10 

58.6 (t6 lcp' eautou Y^YvtiijLevov xot; to- 
{jLtat; Ttapaototoatv ef; dxptJTtoXtv) 71,9 
(dro TTJ; ^uXfj; ^xdcTT]; xd •/ipiotia) 
77,6 (ixdatii) tujv otxaaTtiiv Suo 4*^'^ ou;) 
80,10 

TtJKpdSoSo;. 8td to TtapdSo^ov oiTot; ye- 

v^a9ai TTjv xatdataatv 11,25 
nopoipoTetv. llctafatpopo; lcp' (Sofjiato; 

e{a^Xauve TtapatpaTouaT); ttj; yuvaixo'; 

17,16 
Ttopotvetv (xoTorauetv ttjv i?veaTtT)aav tptXo- vix(av) 6,8 (toT; TtXouafot; (jtrj TtXcovexTctv) 
6,11 (daEXyeta; outoT; ^rauaaaOat) 38,17 
7tapotpetv med. (tou Si^fjtou to OTtXa) 17,28 
18,2 cf. 39,17 ('ApE07taYtTu>v Ivto) 30,4 
39,17 
7tapaxa8T)a&at (t^ PouXtj) 60,11 
7tapaxaX£ty abs. 17,5 
rapaXofj.pdv£tv (t/)v dpyVjv) 39,26_ (t6 
d'7aXfj.a t^; 'A9i)va;) 50,2 (xd ypofjifxa- 
Teta) 51,13 (tov xoTdXoyov) 53,9 (aujA- 
PoXov) 77,2 (PaxTrjpiav') 82,3 (tou; ^^o- 
pT)7ou;) 63,13 abs. 48,8 52,11 57,10 
58,7 
rapdXto;. tt;; ropaXfa; (sc. y^;, opp, t^; 
repl t6 datu, tfj; [i.£30Yefou) 24,20 plur. 
factio att. (coni. reSioxot, 5tdxpiot) 15,8 
repaXXoTTetv. e^; tt)v auT))v Td;tv dro- 
otiaetv fi fxtxpov rapaXXd^etv 11,26 fxtxp6v 
5v rapoXXoTTot xot; 5fpo'vot; 4,14 (cf. Ar. 
Pol. A6. 1254 b 24) 
rapafi.eXetv (tiov epY(ov) 19,1 
ropavoetv 64,10 
ropdvota. rapavoio; (5txv)) 64,10 
ropovofAelv 32,16 

ropdvo[j.o;. Ypa'f)) rapav($fx.u)v 33,12 49, 
19 Ypai|jdtj.evo; t6 dir;cpta|j.a t6 Qpoau- 
^ouXou rapav(5[j.o)v 41,24 69,8 
raporXT)aio;. ropoTtXTjafav ouaov ttjv KXet- 
a^^vou; roXtTefov tiJ) Xo'Xu)vo; 33,9 ropo- 
rXT)aiu); laot 74,17 
ropaCxeud.CeiV parare (dpq^r^^i) 19^9 cor- 
rumpcre (fJir)te tov Irt t6 uotop [i.i^Te Tobc 
^rt td; '^/fjcfou;) 78,6 
ropdaTaat; impendium litis (Geiiihr) eial 
Ypacpat rp6; a'Jtou; uiv rapdataat; TtDeTot 
69,10 
rapaaTpoTTjYetv. rapoaTpoTT)YT)8TJvot 8tdk 

Ttiiv tp(Xu>v 6,25 
r-JtpaTTjpeiv ('Irrtav) 20,24 
ropaTtSevat. Paxxr^ptat rapaT(8sVTat xatd 
TTjv etaoSov 74,5 ropdxettat ttp (xpjfovtt 
xtptotto 75,18 
rapoTpEcpeiv (xi^puxa xal ouXtjt^v) 73,10 
rapouTtxo. rp6; to rapa'jTtxa pXerovxe; 

32,7 
TCapa)(pTi{j.a 21,6 
rapaywpeTv (Tr^; PaatXefo;) 4,13 (a^vr^i 

T(j) d^ttj)p.aTt) 27,12 
r p e Y it X ( V £ t V. tj irt 0T)a^to; YEvoijiivT] (ro- 
XtTefo) [j.txp6v ropeYxXtvouao t^; paatXtx^s 
42,24 VERBORUM 137 irapESpE'j£tv. oy-roj 5o7.t|jLaJ[ovTat h t«j 
6ixaaT7)pf(o -piv rapcSpsuEiv 63,8 EuSJvac 
&t2da5iv l-iv -aps^pe^atoaiv 63.8 
irapeSpo?. plur. ?.a[x3avo'J5t rap^Spou; o 
t' Gp~((uv xat 6 paatXeu? xai 6 roXejJ.apyo; 
5uo l'xaaTos 63,6 (twv eu&uvojv) b2,2 
itopelvai. aTreyOdvea&at Tzaptov 11,19 tous 
viJfjiouc iSrjifeta&at 7:apu)v 11,21 rieXo- 
irovvrjattov tcuv TrapovTcuv 40,6 y.oivtovelv 
TTJ? irapouaT); roXtTefa; 39,1 1 Ta TtapcJvTa 
TrpdyfiaTa 71,24 sv Ttll Trapo'vtt (xatptil, 
opp. etc To fieXXov) 6,20 34,32 
KapeXftelv v. Trap^pj^eaSat 
«apevoj^Xeiv. (ouSlv t6 7:X7j9os ou5' £v 

TOts dXXoc; ropT,v(i)/Xei) 19,9 
Ttdpepyo;. toT; ut) Trap^pyu); dirotpatvofjt^voi; 

32,13 
«ap^pyeaSat loc. (Ixst&ev ef; tou; -ept 
ndYyatov toitou;) 17,23 temp. TtJov rape- 
XtjXu9<5tu)V fXTjoevl fxvTjatxaxEiv Ifetvat 41, 1 1 
wapl^etv (tou; ^^opTjyou; iv filpei) 63,16 
med. Tot; OitXa 7:ape}(o,u6vot; 5,12,14 
(Tct TtfXT^jfjtata) 41,15 (tou; fxdpTupa;) 62,15 
itapUvat et; ttjv 'Attixtjv 23,1 
TtaptaTovat. abs. itaplatTjxev 'trjto; 9,1 
TtapoSuveiv (tov 'l7::tiav) 21,16 pass. 20,23 
Ttapopav (Ta. 5d$avTa itepl t^; TtoXiTefa;) 
37,19 zl fjtiQ Tt TtapetBpaTO Tuiv ev toT; 
vdfjiot; 29,27 
TtapopytCEtv. ISaTtaTTjSlvTO; tou Si^fj-ou 5td 

TOu; TtapopYtaavtac 36,21 
TtoppTjata 19,7 
Ttopwvutj.tov. lu 7toptovufj.tov fjV 0£TTaXo; 

20,8 
no? post vocalem 3,6.9.10 4^22 5,5.22 
7,10.15 11,3.25 12,2.19 18,H,19,8. 
13. 14 20,19 21,13. 20 24,1. 11. 22 26,14 
27,3 28,5 29,6.22.26 30,15 32,9.11. 
13. 14. 15 33,21 34,10 36,20 37,3 39,71 
43,9 44,11,18.19 45,3 48,10 49,27 50,6 
54,18. 55,1. 60,10 62,20 66,9 70,10 77, 
11 81,3. 17 post consonantem 41,24 

51.18 (K-W3) 61,1. 16 62,5 66,6 cf. a~a? 
«o; o6x ISuvaxo •TtdvTa Ttottov a7to9avetv 
21,13 

ndajfeiv (u7:o tujv <ivTtaTaatu)T<ov taura) 

15.19 (touto) 53,3 ott yoii TtaSelv fj 
oTtOTetoat 71,28 80,3 cf. 74,12 

TtOTiQp 23,7.8 tf; aot roTi^p, xol ti; ^tatpo; 
roTi^p 62,10 ot ToV e5ct;av oTtov TtoTe'- 
pu)v eaav scqI. 22,9 (tujv lcpTyPujv) 44,.7 Ttarptxd; (5d;ot) 29,20 adv. Tf^ TtdXei Tto- 

Tptxto; )rpujfj.lvou; 32,11 
Ttatpto?. (dpyfj) 4,7 (vdfjot) 33,7 (TtoXt- 

Teta) 37,8. 12.24 (9uat'ai) 66,5 TtdTpio 
(coni. tt£'a!j.(a) 19,24 fiTjoev t(J5v 7:aTp((ov 

Tov d'pyovTa Stotxelv 4,16. to 5e yevv} v.ai 

td; (ppoTptas xal to? tepuiauva; eiaaev 

eyetv ixdatou; xoTa to TtdTpta 25,7 cf. 

35,1 40,26 41,10 
7:aTpt's Solo 12,23 id. 13,10 atoaa; tijv 

-atpt5a 11,29 PepOTj&r^xlvat tiJ TtatptSt 

17,3 
^tatpdSev. TtatpdSev TtpoaayoprjovTec 24,23 

l^ttYeypafjfxivov to . dvofjta t6 ioutou 7to- 

Tpd8ev xal tou 5rjfiou 74,16 
7taTp(|Jos CArdXXu)v) 62,12 fr. 1 p. 83,7.11 
Ttauetv med. Tt toutujv Ttplv xuyetv irauad- 

fXTjv; Solo 13,4 oix av -AariT/z of,fj.ov 

ou5' l^touaoTO, Ttpiv dvtapdioc Tttap l;etXev 

ydXa idem 14,15 (tt;; dJEXYefas) 38,17 

(fxta8oc(>op<ov) 53,6 (yptofxcvot) 7,13 
7te5iaxdc plur. factio att. (opp. rapdXioi, 

Sidxptot) 15,9 
Ke(&etv. retaac auT^o tov "^lrTtiav 5ouvai ttjv 

6e;idv 21,14 (d;iptTpv. droxtetvat) 42,2 

absol. .17,2 pass. TtetaBlvTe; TouTa .28,7 

med. oboedirp 7t£tadfXc8(a) Solo 6,15 yu- 

vatxi- 7tt9dfj.evo; lex 38,6 
retpaa^at cf. inf. (otaj3dXXetv) 6,23 cf. 23, 

17 37,9 
rlXoYos 28,2 

TteXdTTjc (syji. IxTrjfJ-opot) 3,7 
Tt^fjiTtetv (et; AaxE5a(fjiovo) 39,26, (ttjv 

rofxrTJv) 6G,3 abs. 21,8 
r^fxTtToc 14,21.22 25,13 29,28 42,27 61,9 
r^VTjC 50,2 plur. 15,6 o\ r.ivr^zz^ (opp. 

ol rXouatot) 3,6 
7tev8iQ[xepo;. xatd revSTjaepov 34,21 
TtevToxtaxt^toi 33,23.27 34,2 35,7.17. 

27: 36,9. 13 
revTaxdaiot 8,7 24,14 25,14 26,14 28,15. 

18.30 29,7 37,19 38,14 45,13 62,4 80, 

5.8 
revToxoatofx^Stfxvoc (coni. trreu;, C^uy^- 

TTjc) 5,24 8,1 TeXetv revTaxoaiofx^Sifxvov 

8,7 plur. 9,2 Ia revTaxoaiOfxeStfxvujv 8,3 

9,11 29,26 50,1 
revToyouc 78,20 
r^vTe 15,1 23,5 34,23.25 44,2 46,1 51,1 

54,8.17.20 65,3.4 56,7 59,16 63,12 

72,6 73,8 75,7. 10 78,5. 8 138 ft£vT£xai6exa I INDEX nevTexafSexa 55,4 

TrevTexrjpfc plur. 61,6.7 

itevTf^xovTa 23,8 24,15 45,13 28,16 

«evTTQxoOToi 30,7 

nlirXoc Mtnervae vestis 53,17 70,1G 

nipai. in\ rJptxi rjyoye ttjv e?pi^vr)v 40,15 

Trept. c. gen. 6 Trepl Tuiv Tafjiiakv vdfj-o; 9,10 
cf. 10, 9 11,2 19, 21 25, 12 38, 1 tois 
v(J[xou ot 5v TeScJoiv Trepl Toiv roXiTtxuiv 
jfpTJaQat 35,5 SoXtuv ^vojxo&^TTjaev Trspl 
Tuiv Ivv^a dp/ovTiov 9, 1 2 7:epl Ttuv v&p.(oy 
xat Tu»v euOuvtJuv xai Tciiv aXXtov ;rpaTTetv 
■g av ^^YtlivTat auficpepeiv 35,3 abri[> Tcepl 
Ttiiv vdfjLijuv i\<i)y\o'j'/ 11,18 ^v tt^ 7:0^1^]- 
uet irepl auTuiv 12,2 djro<patvdfi.evoc nepl 
Tou ttXt^Sous 12,9 aufjLpouXeutocJt Trept twv 
TtpoxEtfi^vtuv 33,13 cf. 34,18.19 X^ret 
Trepi Tuiv pouXo|i.^vti>v 12,14 cf. 33,11 

13.1 elre rspl Ttiiv ojrXtov t6 yiyo^oi 
18,9 irepi Ntx^ou OfioXoyouotv 32,9 aTa- 
ataJlovTe? repl t7)<; dpx^» 15,3 iv Ttu 
TTpo; Meyapea; roX^|xio Ttepl SaXafitvo; 

20.2 Td; Tiepl -uiv TrpoT^puiv atTtoc 42,7 
dyiiiva; eTrtcf^ptov repl Ttiiv ottpxTjfievtuv 
28,27 32,9 repl ©rjpafievou; dfxcptaprjTrj- 
oi; T^; xptaeti»; iori 32, 1 1 o^Tive; auy- 
Ypdij^ouat jtepl TTj; aujTTjpta; 33,4 cf. 35,3 
33,11. 13 To 5d$avTa repl t^; roXiTefa; 
37,19 Ttepl Tou oouvot xuotov Ttoti^aovTe; 

38.4 42,7 6tai^rjC{){J|ovTat repl auTtLv 43, 
21 62,20 6(xr,v Siodoatv repl xXi^pou 
xol iirixXi^pou 45,5 repl a(Tou xol nepl 
(puXax^; T^; X^P''^ yprii).axi!^ti-^ 46, 9 
itepl T^; ^arpaxoyopfa; in»xeipoTOviav 8t- 
StiaOiv 47,4 al 6uo rpuTaveiot repl Tuiv 
*XXu»v eWv 47,9 cf. 48,16 Trept rXefovo; 
zodfioLS^ixi. 7,6 

■C. acc. loc. Ttepl t6v GeppioTov xd?>.Trov 
17,22 Tou; Ttepl ndyYotov rdrou; 17,23 
T^; itepl iaXofjLtva voufAo)r(a; 27,9 cf. 

36.5 ol irepl tov MeyoxX^a xol tov Au- 
xoupyov 17,7 cf. 20,16 23,19 31,8 40,18 
fi^xa Ttiiv Trepl t6 ootu 24,20 temp. auv- 
i^ri airot; irept tov ^p^^^^ov toutov 27,14 
peripbrastice to repl to; dp-/dc 5,2 10, 
14 cf. 45,1.7.8 70,2 tcI -epl tt]v jtdXtv 
18,14 To uepl TOv ^v Ttii *rfi.T]Tt(p Yetop- 
youvTo 19,2 dStxouvra Ttepl tov fi.eptafji.dv 
51,21 fii.r,5i yi'('<i-qz6ii itepi TauTO xaxoup- 
pjfi.a fir^S^v 78,7 

ntpiatpe.Tv med. (tov or^fovov) 67,8 (ttj; Poo^^; To litiBeTa) 28,29 (auTtliv tijv 

86vafAtv) 29,9 
repty^Y ''*='»*<'" (tijJ rdXei TdXavTo exoTov ix 

Tuiv SpYtuv) 26,20 
TiepteXauvetv opprimere. rspteXauvdfxevo; 

6 MeyoxX^; t/j ardaet 17,9 
TtspteXSetv V. 7rept^p)rea8ai 
Tceptepxeadot. auXXopdvTe; 8' ourot tou; 

itpViPouc TcptjJTOv fiiv Tct lepA irepi^XSov 

44,12 
ireptC«i>vvuvat med. TreptCuiadfxevoc l8r)fjLT)- 

ydprjae 31,16 
Tteptf^vot, xo-a 5i^jji.oo; TteptdvTe; (sic L) 

^StxoCov 57,7 
TreptXofxpdveiv xoSdXou t6 pdXrtaTov ^en«- 

raliter circumscribere 11,6 
TteptTcoXsiv (ttjv x^pst'') 45,1 
TtlTpo. TtavTeXtLc TtiTpac axdrtrovTa 19,3 
TtTjyvuvot. Spouc dvelXov TtoXXajr^ TteTtrjYd- 

To; Solo 13,8 
TtTjpouv. Touc t6 atiifia itenr^pujft^vouf 53,22 
Trtap. 7:plv dvTopdJa; iriap ISetXev ydXa 

obscure dictura Solonls 14,16 
TTtiCetv (tov oiXiaxov tt); «I^^ou) 81,13 
Tr{etpa (/8tov) Solo 12,22 
TCi&avd;. TrtdovtoTepo; (Xdyo;) 7,3 
«txpd;. Ttdaiv ^v oTrtaTo; xol irtxpd; 21,20 

adv. evearjfio^veTo Trtxpuic 20,21 Tttxpd- 

TttTov •^v t6 5ouXe'jetv 3,12 
Tctvdxiov (XeXeuxuifi^vov) 62,6 (Ttu^ivov) 

64,15 cf. 75,2.3.15 78,3 plur. 74,4. 

23 75,4. 10 77,5. |lOj 78,4 
TtfvoS (Ttiiv iTcir^uiv) 53,9. 15 
TrtTrpctaxeiv. dv^^yayov TtpoO^vTo; Solo 13, 

11 Tii ynapia TditoypocpdvTo xa\ irpaS^vTa 

50,18 xol Td TtpoS^vTa fi^ToXXa to t' 

^pydatfi.o Td ek Tpto Itt) TreTtpafjif;a xal Ta 

auyxex««pT]filva to e^c • . . Ittj TrejrpofjiE'vo 

50,9. 10 Tcx t^Xt) Td tii ^viouTov TreTtpo- 

fxiva 50,12 — &ct. V. TttoXelv 
TttaTeueiv (6 0^0.0; ri^ KXetaD^vet) 24,9 
TrfaTic. 5ouvatTT)v 5e$tav Tt(aTeioc xopt"»' 21,15 
Trtstd; superl. 60,2 
TrXaveaOoi. TtoXXox^ TtXovujpi^vou; Solo 

13,14 
TtXdTTs IV med. cOxt TcXoTTdfxevo; dXXd (suppl. 

TdXrjillc X^yu>v) 21,12 
TtXeovdxic 73,16 
TtAeovexTslv 6,11 
TrX«ove$f«. irepl Tc7.efovoc Troti^aoa&at t6 

xaXov xai tT)v tt]; TtdXecoc cmTT)p(av ^ VERBORUM ir6X£}jio{ 139 TTjv autou 7:X£OV65'av 7,7 o'jhh fxiav ectuToJ 
aXeove;iav 6tSo6« 19,15 

KX^doc mairnuj numerus (tojv rtoXlTtuv) 29,30 
*I>S ^v TOUTio To7 ?rXfjd£i (sc. T(Lv tpia- 
)(tX{u)v) riis dpeT^; ujpt<ipi£VT]; 38,24 a-jv- 
i5u>v xo 7:X7i8o? 41,20 politice (expl. in 
schoHo h 87ifAo;3,5) 3,4 10,18 12,9 19,8 
23,12.19 24,10.18 25,12 23,25 32,4 
35,19 36,23 38,19 43,8. 15 

«XV c. genet. 7,13 28,8 33,19 35,12 36,6 
39,17 41,11 45,4.9 46,5 48,7 61,7 62,4 

67.6 83,4 ttX^v p.y3T7]pi'ot{ 40,28 t<I)v 
y aXXtov (dp}(<iiv) ouSejxiav (ap-^jiv l^zcxi 
7iXsovd/ic) ttXtjv pouXsjaat ot; 73,16 adv. 
TtXrjv idv vjyr^ dpj^tuv 59,9 

■jiXigpTi? (Td StxacjTi^pta) 77,11 (t^7)<po{, opp. 

TETpuKTjp^vT)) 80,9. 11. 12 81,12. 15 82,1. 

S. 5 xd TpuTiTjTd xal Td TrX/jOTj 82, 1 
nXrjpouv. SoaTtep av (a^JJIti Td 5tvtoat/;pta 

7:X7)piu&i^a£a8ai 74,8 76,1 
TtXTjofos. adv. BooxoXeiov itXTjafov toj Opu- 

Taveiou 4,23 rd TrXxjaiov ofxTjfiata tou 

07)06(00 18,7 

nXoiov 67,5 

TtXouotoc ol nXouffiot (opp. ol 7riv7)Te;) 
3,6 cf. 6, 11.16 superl. toT; TiXouatioTd- 
toi; 'ASrjvafiuv tY.ar6\ 26,23 xpjt; i^ 
dTtdvTtov '.'\8Tjva(tov tou; TtXouoieoTdTOu; 
63,12 

itXouTetv 7,2 

i:XouTiv57)v (coni, dptOT(v87)v) 4,4 5,6 

7i<58ev (TtlJv 8^p.tov) 62,10. 11 

Tiotetv ((5)feT0'j;) 54,14 (td opxto) 4,12 (tov 
5pxov) 25, 14 (6aTpoxo<f op(av) 47,5 (dp- 
^atpeata;) 48,13. 15 (6to'i7)tpta{Ji($v) 15,14 
(^SiTootv) 35,8 (Aiovuato) 61,13 {i^a-{i- 
opiaTa) 68,6 (ttjv oetcd;(8£tav) 6,24 (^(petov 
dTtoxoTtdc) 6,21 11,10 (otaSjAd Trpo; t6 
vofJita|xa) 11,14 (tot; tpuXat; inu)vu[xous) 

25.7 (PooXtjv TSTpaxoaiou;) 10,2 cf, 34,13 
(td; l5pos T^; pouX^; xoTd TtevSi^fxepov) 
34,21 (td; d-nt8(Jaet; ouToi;) 71,23 cf. 
63,17 (dvop/(av) 14,23 (Ypajj.fiaTstov) 
50,16 (IXeyetov) 6,3 (8uo xi ivavTito- 
TOTo) 38,25 TouTO (tauto) Ttotefv loco 
verbi repetiti 18,17 38,7 78,13 Sitep 
e{(o&aotv noteiv 41,20 (xl Ttov jji^ xoXtoc 
ijfovTtov) 32,4 tu; oox iSuvoTO TtdvTO 
Ttottov droOaveiv 21,13 (Sf^jxou; dvtl tiLv 
vouxpoptdiv) 25, 4 38, 25 (TtapciSetypio 
exemplum statuere) 42,4 48,13 cuBi dupl. accus. (to; dpj^d; xXrjptotd;) 
9,G. 9 45,9 (daacpel; tou; v(5u.ouj) 11,5 
(TtdvT dvdoaoTa) 11,25 cf. 42,13 (dteX^ 
TtdvTtov auT(5v) 19,8 (xuptov) 38,4 cf. 43,9 
(5T)fi&'Ta; dXXi^Xiov tou; oIxouvtoc £v ixd- 
OTip Ttiiv Si^fxiuv) 24,22 (pua3o<po'po xd 
SixoaT^pta) 30,10 cf. 43,13 (dva{Ji<ptop^- 
TTjTOv T7)v ;:oXtTe(av) 38,3 39,10 

fructus capere (ex t^; ofxeto; Ttevta- 
xoota fjteTpa) 8,7 cf. 9,3 

exequi (rd •jfeypafj.p^/o sc Iv toi; v(5fjit)i;) 
11,22 xdv Tt; uitooy/jpievo; Tt fjt)) itoti^o^ 
Ttu 5;^fjL(p 47,6 

((5p»co;) 43,11 (Yovea; eO) 62,13 (tou 
peXr^OTOu ydptv) 38,10 

absol. otav ixtj dhr^ tov Ttoti^aovTa, tio 
SpdaavTt Xoyj^dvet 68,1 

med. dXxY)v rdvTo9ev notoufjtevo; Solo 

14.6 tttXov TtotofoTO id. 14,13 (^;07;X«- 
fliav) 18,3 (d7to5r,!Jifav) 11,20 14,19 (ttjv 
xd»o8ov) 21,25 42,19 (6fxoXoYtav) 23,5 
(5t' ^Xiytuv TT)v TioXfTefav) 32,24 (xijv 
aZpeotv i^ and\-ui\) 35,7 cf. 35,11 (xd; 
etaayYeXia;) 47,1 (xatvd; xptTjpei;) 49, 
21.25 (tov r^TrXov) 70,16 TTepi 7:Xe(o- 
vo; 7:ot7)aoa8at t6 y.aXo'v rj t7)v auToo 
7:Xeov£;(av 7,6 pass. Ttov reTioiTjfi^vtov 
Tpt/;pojv (coni. T(ov axeutuv, Ttov veiooo{- 
xtov) 49,20 

7:o{7)[jio versu.1 plur. 6,11 7,9 

7:0(7) 5t; fahricatio (tdiv Nixuiv) 53,19 carmen 

12,2 
7toi7)TT^; plur. 20,17 

zoio;- i7:et8dv eprjTot tcoIov tiXo; TeXet 9,5 
7toXefjt.ap~/etv. 7:oX£,aap^i^oa; 4,27 
7toXefji.op;(etov 4,26 
7toXe(Aap-;(ta 4,8 
7:oXe!Ji.apxo; mag. att. 4,6. 16. 26 26,2 62,2 

63.7 68,3 69,3 ''Itov h ■noXiiJ.apyoi 'A^- 
va(u)v fr. 1 p. 83,20 

roXefAeiv. OTpaT^^yo; h in\ ttjv )(topov TioXe- 

jjtst 71,20 d.te(p(ov too itoXeptetv 29,19 
7:oX^fiio;. xd 7:oX£fji.ia 4,8 cf. 27,18 
TttSXefjio;. ito; dv h 7:o'Xefxo; r^ 33,19.23 cf. 
71,19 Iv Ttp jtpo; Meyapea; r.oX^fjiu) 7:£pl 
SoXafxtvo; 15,18 20,1 (6 7:p6; IleXoTtovvT)- 
0(00;) 30,7 cf. 35,29 ttjv xoo 7:oX^fjioo 
xaTd>.uoiv 39,26 ouveOTi^oavTO xov 7:<Xefjiov 
28,17 xoTeXuovTo tov n. 35,29 TtcX^fjiou 
xoOeoTtoTc; 36,14 l7:expdTouv Ttp T^oXepitp 
40,9 £v T\p 7ioXifjnj» 68,5 ev 7:vX^fA(p 140 TroXeuo? I INDEX G7,2 xata (xov) 7:dXe[jLov 29,17 32,17 
itpos Tov toXejxov IXaPov 42,9 oazctv^sat 
eJ; Tov :r(5Xg(iov 33,18 cf. 41,16 xa to-j 
TToX^jjtou 34,27 Td et; (x<zTd) tov. it6)^s~ 
fiov 27,14 al xaTdt 7To'Xe,u.ov apj^ai 73, 
16 oi rpoc Tov no'Xe[xov d. 45, 12 48,14 
71,16 

roXtopxetv 23,2.21 

ndXe«. uoXXiov av dvBpiiiv fjS' J^rTjpwSrj r(JXt; 
Solo 14,.5 £xa'9Tjpe ttjv roXtv (Atbeuas) 
3,3 Xa^pwv TTjv roXiv 17,28 oixelv ttjv 
TU 26,10 xipiov yevof^.Evov ttjj udXeou; 

37.6 arx Tac £xT(aet; dvscpepev et? rdXtv 

10.7 iv T^ rdXet tppoupot 28,16 res 
publica -poiiXSev i^ TtdXtc 27,6 TttuXei 
TouTov . T?) rdXij 44,3 cf. 71,4 XapdvTes 
d(J7t(6a xal Sdpu rapd TTjC/rdXeto? 45, 1 
cf. 46,4 TTjv TT^c TtdXeioc atuTTjpiav 7,7 
XTfi 7t. eivat TTjv oaTidvTjv 26,24 t^j rdXetoc 

UTtOtpepOfA^VTjC 38,16 ^V ofc Td ^pTJfiaT' 

Ssttv T^ rdXet 48,3 cf. 71,8 to repi. ttjv 
rdXtv 23,18 Td fieytata TtSv ^v t^ TtdXet 
5,5 yevdfievot xuptot ttjC rdXeiuc 37,18 
^jP^ov T^C rdXetDC 35,29 Tupaweiv ttjc 
r, 7,5 T^ rdXet ro'3in raTptxuic X?*** 
pi.£vo!>; 32,10 piXTiaTO tjj tzQ^zi 33,4 
reptey^veTo ttJ rdXei TaXavro ^xoxdv 26,20 
Stiijxet TTjv rdXtv 27^8 xatetj^ov tt)v rdXtv 
37,22 cf. 38,1 1 rpoyTped^ov t7)v r. ivX ttjv 
vouTtxTjv 6'jvafitv 30,4 rpoc ttjv rdXtv 
iiji rpoffeXadvTO 18,14 2&,ie civitas Itp' 
ofc l^atpov ii rdXtc ytyvofj.^voic 38,10 ttjC 
rdXeojc |J.t) fieT^x^'^ ^®^ 10,12 29,31 tijv 
rdXtv ctaaidCouaav 10,19 (TeTapctyfj^lvrjc) 
14,20 (dappojST];) 28,3 rXetaTo dfi.ap- 
Tovetv TT)v rdXtv 43,3 plur. al rdXetc 
generaliter 42,12 70,7 imperii attici 
27,24 37,3 
roXtTefo 'A&rjva(ujv (sic titulus libri 3,1) 
duodecim vicissitudinibus describitur 
quae enumcrantur c. 41 p. 42,20: 1) 
rpojTTj "lujvoc 2) SeuTepa xal rptoTT) e/ouaa 
roXtTefac Td$tv f^ £rt Qrjaeuic 3) V) im. Apd- 
xovTOC 4) ^j irX SdXcjvoc 5) i^ ijt\ flet- 
atatpdTOu Tupavvtc 6) r, KXeiaDevouc 7) "^ 
.fji.eTd Td MrjSixd tt); £$ Apetou rdyou ^ou- 
X^C 8) V) 'AptaTet^ouc xat^EcptdXTou 9) ■/) 
Tuiv TeTpoxoa(ujv 10) i^ SrjfJtoxpaTio rdXtv 
W) i^ TU)v TptdxovTo xal tujv Sexa 12) vj 
jieTd TTjv dro <PuX^c xd&^/Oov (audecim 
fiuat Aristoteli primam oaiittenti''i. stalus r. p. ii rptoTT) (sc. Ttjjv 2v5exa 
fieToPoXuiv Totv fieT' *I(ova) 5,9 tt)c 
dp5(^a(a; roXtTetoc t^c rpo ApdxovTOC 4,3 
T)v ydp ouTuiv 7] r. <5Xtyap^txi^ 3,6 ixTze- 
SeooTO ij rcXiTCto (Dracontis) Tot; orXa 
rapexofA^votc 5,12 (SdXujvo;) 10,15 (KXei- 
(j9^vouc) 5T)fxoTtxojT^pa 25,10 cf. 30,3 
roparXT)a(av ouaov ttjv KXetaS^vouc roXt- 
T£tav TT) SdXiovoc 33,10 5',^fAetvev i^ roXt- 
Tefo rpoeaTtoTiov twv "ApeorayiTtiJv 28,23 
Irtaxoroc ouaa (if) t. 'A. ^ouXi^) t^c roXt- 
Tefoc 10,4 To IrfSeTO 8i' «Lv ^v i^ ttjC 
roXttetac ^uXaxi^ 28,29 t) t<jjv TeTpo- 
xoafujv roXiTefa 36,4 cf. 32,21 35,27 ^ 
rdTpsoc roXtTcta (404) 37,8. 12. 24 ^ vuv 
xoTdaTaaic ttjc roXtTctac 43,18 cf. 42,17 
..irt xoTaXuo^et tt)c roXtTcfac 29,3 auv£- 
Poivev dv(eai)at fjLoXXov tt)v roXtTet'av 29,14 
Tr)v r. Siotxeiv 30,10 oyetv e(c ouToic 
30,6 8t' 6\lfta** rotT^atovTat ttjv r. 32,24 
TY)v roXtTctav IriTps^iov oUTtp (Soloni) 
6,2 cf. 33,11 roXiTetav xar^aTTjae 7,12 
oieraSe ttjv r. 7,18 11,17 33,17 Stotxetv 
37,24 Touc dvaYpd^jJovToc tt)v r. 34,2. 31 
35,18 rotoiJVTcc dvafjL'.ptapi^TT)TOv Tr)v roXi- 
Te(av 38,4 Ycvoji.^vT)c TauTT)c t^c roXt- 
Te(ac 35,27 xuptoc wv 6 5t)ploc tt)c tLi^tpou 
xuptoc Y^psTot TT^c roXtTeioc 11,1 rtxpd- 
TOTOv r;v T<uv xoTd TT)v roXiTe(av To 8ou- 
Xeuetv 3,12 cf. 5,30 PcXt^uj to x«t« 
T. r. -^v 31,2 plur. IdivTcc to; roXiTefac 
rap' ouTotc 28,9 xoTaXuciv 32,14 (Tapa- 
XtoSet;) 32,12 

administratio r.p. XaPeTv t^v roXtTCtav 

42.18 if. TT)c d'XXT)C roXtTc(ac (Solonis) 
Sewpelv TT)v iy,ti^o'j PouXr^aiv 11,8 roXXtuv 
xoivtovouvTtov T^c roXtTe(ac 15,4 cf. 39,12 
droSt5ouc Tm rXi^Sct Tr)v roXtTetov 23,12 
fjLgT^youatv TTjc roXiTetoc 43,19 cf. 24, 13 
fj.eTa5toaovTc; ttj; r. 38,22 41,24 eSu» 
ytYveaOat tt)c r. 39, 18 ix TtSv orXtov 
T^c roXiTeiac ouarjc 36,14 oi Iv T^jj roXt- 
Te((z 40,2 Ttuv irrltov tiov lydvTtov Iv 
'EpeTp((x TT)v roXtTe(av 17,27 5(xatoc rpoc 
TTjv r. 28,26 Td od^avTa rept ttjc roXiTe(ac 

37.19 plur. rpoc TOic roXtTCt'otc (decretis 
de civil.afe danda) 60,13 ol t^ roXtTe((X 
SuO/epoivovTec 15,7 summa civium (i. q. 
ot roXiTot, T) r(>Xt;) pouXeuctv TSTpflxoa(ouc 
xol evo T'>uc Xaydvxac Ix t^c roXi-c(fl(C 5,20 

roXtTcuea&ai med. ('A&^vrjat) 32,8 5uv(x- VERBORUM rpyoc 141 p.£voc ■n.ohrvjn^ai xaxi Ttaoot? (TroXtTefo;) 
32,15 (t}jv Tratptov TtoXtTsiav) 37,8 41,23 
pass. iTTO^vtTe-jDr^sav 'A8rjvatot xaXiL; 27,13 
36,13 

«oXfTrj;. dya!)oj noXftou IpYOV 32,15 plur. 
10,10 29,30 37,12.23 38,11.21 39,10. 
26 40,4.7 45,7 49,1 (opp. toZ; jjieTot- 
xon) 69,2 

iroXtTtxd; TTj 9'J3et {idoneus qui rem puiblicam 
capessat) 20,15 6[xoXo")foijaiv av5pa; yeyo- 
v^vat o'j pdvov xaXou; xaYaSouj oXXa -/ol 
TToXtTtxou; -ital t:q ttdXet rcfoTj rorptxdi; 
)(p(i)|jtdvou; 32,10 To roXtTtxo res pitblicae 
10,5 35,5 6 8e to jtoXtTixa' oeivd; (Ari- 
stides, opp. Tct noX^(Ji.to) 27,19 adv. TtoXt- 
Ttxoi; civr/i more (opp. fjpavvf/ui;) 17,6 
18,14 superl. xdXXtOTa xol •itoXtTtxtbTaTa 
ypi^aaa9at Tot; a'jpLcpopoT; 42,6 

TtoXXdxt; 10,9 18,23 

jroXXay(7j Solo 13,8 

iroXXaxovi [jt^pivTjTot 7j9 Y^YpoTrTot 9,19 

jroXu; (xpdvo;) 3,5 5,10 6,1 17,20 19,17 
21,4 29, tO 37,4 39,1 (saepe.cum lito- 
tete f«T^ o'j roXuv )rpdvov sim.) ttoXu; 
o>.po; Soio 12,12. 16 (xwpo) 7,1 TtoXb 
Ttpd; ib|idTTjTa xol Trovrjptav ^jt^Soaov 39, 
18 jAeT' 00 TtoXij 7,1 TtoXXuj iu.xta com- 
par. 19,12 item ttoXu 20,18 25,9 aoXu 
yetpio 31,2 plur. adiect. iroXXuiv aYoStuv 
ii xdpov rjXa'aaxe Solo 6,13 roXXtav 
dvopdjv SoJo 14.5 ^v x'jatv TtoXXalatv 
Solo 14,7 (dfACpia^rjTi^aet;) 11,3 (eTTj) 4, 
18 (xX^a?) 19,10 (xpTipLdTo) 28,4 

plur. bubstantive sine articulo: roXXoij^ 
o' /\»^rjva; . . . Miia-^0'i Solo 13,10 TroXXuiv 
xotvtowjvTiov rf/; TtoXiTeio; 15,14 cf. 17, 
26 20,24 21,15.19 41,18.22 78,11 TtoUd 
S99t!|o[j.£v«jv 43,14 eTepot roXXo» 37,13 
c. gen. pait. (xiLv yvtuptfiujv) 11,22 
(tu)v yVpeoroYtTuiv) 28,27 (Ttuv SrjptOTtuv) 
30,13 To roXXd Ttljv oixaarrjpitov 80,5 — 
item cum art. I^SdpOat t'/j; ro^Acj; xoTd 
rdXeaov 29,17 cum gen. part. toiv yvio- 
p({Aujv o\ roXXo( 19,19 praegn. oi roXXoi 
(i. q. t6 rXfjSo;,' 6 ofjpio;, opp. o\ dXtyot) 
3,12 5,30 28,11 29,17 30,5.19 32,6.23 
38,20 43,12 neutr. TtJuv roXXuiv eiaTjYrj- 
tV]; 30,18 adv. to roXXd 24,4 

comp. rXettov fi^^r^-za.i (sc. 6 dptSpLo; 
TtLv ({/•^jtptov 82,5 (*dvTj Tiov dpytliv oix 
dyeveTO ~\t(ix>\ ^vto-jaio; 4,21 rXeia» /pd- vov 48,1 orto; jjltj rXeiovo; •?! Suctv opa- 
XiJLot; pta8to»}i^aovTat 54,10 p'ur. oro); 
(j.irdaytoat rXetou; •zrfi roXtTeio; 24, 1*} 
rXetou; t^ 5tafj.upiou; tzvSpo; 28,12 iv. xdiv 
dei po'jXeuo'vTfuv rXeiou; rpoxpivovta; 34, 
1 1 ddv (ATj oeujVToi rXetdviov 34,22 fjtetd 
rXetdviov 34,20 3v rXeio'j; ttjv auTrjv 
arouoaaioat Xopetv 54,10 ol rXeio-j; 4,10 
repl rXeiovo; rot/jaaa8ai 7,6 adverb. 
rXeov ;/] aica; ap;at 35,13 cf. 48,11 rXeiu> 
Ix TTJ; E'jpoia; Yj T^fj; 'ATTtxfj? Ixuyx^vov 
(ocpeXo'j[j.evot 36,7 superl. rXeiaTO /pi^- 
p.aTfl 51,() (dp/oi) 49,8 to rXetaTa (copi. 
Td fA^ytaxcf) 10,5 cf. 49,29 54,4 jrXsiaTa 
dfjLOpTdviiv 43,3 

rofxreueiv 21,7 

ro{j.rT], rlfj.rEtv tt)v rofjirfjv .66,3 fdro- 
a-^XXctv, opp. 8exeaOat) 20,26 (8taxo- 
a(j.etv) 21,1 (Stotxetv) 70,14 (Atovuota to 
irv. ArjVai(p, coni. dytov) 66,2 to et; ttjv 
ro[j.7rT)v dvoXtofxoTa 63,25 rofArtiiv Iri- 
fjieXelTat plur. 63,23 

rovTjpio (coui. ti)(j.dTr)«) 39,18 

rovTjpd; plur. (conl. xoxorpdyfiova;) 38,9 
av Tt; rovTjpo; lov draXXdcTj tcj; xottj- 
ydpou; 62,21 

rope'j£a9at (ei; rietpat^a) 44,12 

r p i C £ t V (8pa-/[xd; exdaTa) dxTto) 27, 1 1 
(tt)v otujpeXtov rptoTo;) 31,18 (d^oXdv) 
43,16 

roTi. T^; ^Yti) roTe 5pou; dvelXov Solo. 13,7 
xai roT£ rpoaxXrjOei; 19,15 (opp. vuv 
6c) 53,17 oroTcpu); roT'' e-/.ei 4,14 

rdTepoj. roTCpov . . . ij oo 53,14 

rou ind-interr. 62,12. 13 

rt3u. £T£pu)8i rou 12,14 

rpay[j.a (opp. ovofjo) 8, 10 ei; anh to 
rpayfAo Ipelv 78,16 

plur. rerum condiao rpo; to rapdvTo 
rpdyfjtoTa 71,24 ou .xpTjadfAevot xoXto; 
Tcl; rpdyfAaat 37,4 Tuiv aTpaTTjytav d;a- 
roprjadvTiov toI; rpdy(j.aat 27,10 — for- 
tuna Tol; rpdyfjoat (coni. ttJ cjaio, opp. 
TT) (puaet xoi ttj 6d;T)) 6,9 iadopora Td 
rpdyfjLOTa xaTO tov rdXcfxov •r^v 32,17 — 
res publica x'jptoc Ttiiv rpaypLdTu)V 6,19. 
20,13 Td rpdy(j.aTO vooouvTa 7,9 cf. 20,4 
24,2 36,9 38,18 40,4 42,17 

rpc(;t;. rpoTTetv ttjv rpa;tv (de Harmodii 
coniuratioue) 20,23 cf. 21,2. 6 

rpoo; (coni. (piXdv9puj-o;, toI; d(j.apTdvouai 142 irpao; I INDEX (juyYVu)[/.ixos) 18, l'> fjaav oi ntpt xuiv 
Tupdvvtov v(5f«.oi Trpaoi 1L>,22 
npao'T7j«. ypio|i.E-.oi x^ et(oi)u(a tou SVjfjiou 

1Tpao'TT]Tl 26,11 

«paTtetv (tvjv rpa^iv) 20,23 Iv toi; aX.Xois 
oU InpatTov otsacpocXXovTo 22,2 (tolc 
Tetpoxoo(ot? evovTfov xi) 39,13 (to xotvo') 
28,6 (SnavTe 6t' ouToiv) 36,12 ezpa^e 
TouTO (pro repetitis verbis) 28,31 (ij^ 
ov yjymvTai aup.!p^pEtv) 35,4 lcp' of; r^pi- 
Orjoov oux SitpoTTOv 39,26 mcd. exvjere 
(SexflltTiv) 18,22 

Ttpeopeia. formula xr^puSiv xal Trpeapefats 
34,26 47,10 

rpeapeueiv toed. (7rp6sAoxeoat,u.ov(ou;) 35,29 

rpea^tutif^? plur. Trp^a^et; Tr^{At|iovte; tii 
AaxeSati/.ova 39,18 npia^ei; (coni. xi^pu- 
«;) 47,12 

Ttp^opuc. itp£oP'JTepo; MTtTtfa; 20,14 npe- 
oPuTOTTjv Yotov 'Ioov(a; Solo 6,5 V. •jrpe- 
opeuT^? 

npeapuTTj; (atpdopa) 17,4 

rtptv c. inf. t( toutodv Ttplv Tujfetv £itauad- 
piTjv; Solo 13,4 i] pouXr) nplv StapouXeu- 
Ooi y.aTeXu8-/) 35,19 ouTot SoxifJidCovTat 
nplv TtopeSpeuetv 63,8 Ttptv Te [tj L] Ilau- 
oavfov [tJ dtpix^aSot oteTc^ixnovTO 40,13 
5aa Tic eljjev jrpiv oitov eiaeXSetv 63,10 
c. ind. aor. ou8' iTtouaaTo, itplv dvTapdSa; 
Ttlap i^eiXev ydXo Solo 14, 16 irplv ov 
c. coni. aor. 41,8 fXTj ^$ervoi dp/etv, jrplv 
ov dnoYpdd^TjTOt 41,8 oix loTtv dvapTJ- 
vot itpt)Tepov, Ttplv 5v oTtov jxopa5o> 71,10 

sp(5 loc. «p6 TtLv Suptijv 17,2 Trpo tou ^ou- 
XeuT7)ptou 59,4 teuip. irpo ApdxovTo; 
4,3 Ttpo T^« vo(j.o9ea{a5 11,9 Ttpo t^; 
ouXXVj^jieu); 20,28 Ttpo Toii 4*^^9(01x0x0; 
32,21 irpo TTJ? 9 irpuToveio; 60,7 ol Ttpo 
TouTOU 29,26 rpo Toii TrdvTo; l^eXSetv 5,22 

TtpodYeiv adducere (jtoteiv TtBv {atj xoXdc 
IjjdvTtov) 32,4 Tcdaa; Td; TtcXttsfa; Stoc 
pcTjSiv jrapavofj.otev) 32, 14 iuvare (to 
Trpdyii.aTa) 20,4 

TtpooYopeuetv. h jtpooYopeutuv etpyeadot 
Tuiv vo{x((i.aiv outd; ISTtv 66,9 v. TtpoXlyetv 

TTpootpeiv med. (ttjv iroXiTetav Btoiy.etv) 30,9 

Ttpoovoxpivetv (opp. xpivetv) 5,2 

rcpo^oXi^ plur. 47,5 69,7 

rpopouXeuetv (e(; tov 8t)[j.ov) 49,16 

7rpopouXeu|jia 48,16 

itpdpouXo; plur. magistr. att. 33,2 itpoYtYveatjai. tt) ouficpopd tcuv TtpoYeYevT)- 
(AEvtuv 36,7 Totc 7tpoYeYevTjf;.^votc aufi- 
tpopoi; 42,7 

7tp(5Ypafj.fj.a 48,8 78,9 

TtpoY pdtpetv (td; exxXrja(a;) 46,8 (td Stxa- 
OT:^pto) 69,4 Tt dv fj.T) TcpoYpd(}^iuoiv ol 
7rpu~dvei; 49,17 (ooa Sei /pT]fj.aT(CEiv tt)v 
pouXr^v) 46,7 (dTTO xtvo; dp/ovtoc xat ^Trto- 
vjfAOU fJti/pt t(vt»)v oet atpoteueo&at) 59.14 

7rpooeve(Ceiv (toZ; d:rdpot; ypT^jiaTa 7tp6; 
td; IpYaaia;) 18,16 
*7tpootoajre(pEtv (Xoyov) 17,11 
*7rpo5pofj.Eueiv 53,4 

TTpdopofjo; plur. copiarum genus 53,4 

TtpoSioo^Tetpo; scoi. 22,0 

TrpoEopeuetv 48,11 
*Ttpoeopixdc. 7tpoe5ptxi^ (scil. yP^*'-?^! coni. 
^TttaTOTtxi^) 69,9 

Ttpdeopoc piur. (tdiv Ttputdvecuv) 48,6 

rtpoet5ivat (t^vt auTo} j^pi^aeTot) 77,19 

TtpoeiTtetv V. TtpoXeYSf^ 
*7tpoecaXe(cp£tv pass. 51,11 

Ttpoe^avtOTdvoi intr. (Ttuv d>.X(uv) 20,28 

Ttpoep/eoSat. y^i/fi^ toutou Ttpo^XStv i^ 
TtdXt; 27,6 

Ttpo^^etv (toic xpdvotc toooutov dXXVjXtuv) 
4,22 (TaT; oua(at; xoi tij) yi\ti xal toT; 
d5tt')!J>.«otv) 38,12 

Trpo&u(j.eTo&at 40,12 

TrpdftufjLo; adv. otd tou; 7tpo9u(A<o6 8T]fioYu>- 
Youvto; 29,14 

(TTpot^). c(ai e;).(j.rjvot (5txai) TrpoixtJc, idw Tt; 
dcpetXoJv (JLT) djroStjj 56,8 

7rpoiaTdvat intr. u)v TtpoeiOT^xei McyoxX^; 
15,8 cf. 21,25 (tou Si^piou) 31,1. 9 (Toii 
TtXT^flouc) 24,10 (t<uv Inttpovtuv) 31,13 
(ai)ttuv) 29,16 40,12 abs. TtpoetOTVjxei»^ 
ptdXtOTa 6r|pa[jiev7)c 37,13 TipOcaTtuTtov 
Ttuv 'ApeoTtoYiToiv 28,23 

Ttpoxeta5}ot V. itpottSevot 

TtpdxXTjatc iudiciorum. plur. (coni. fiap- 
tup(at, vdfdot) 58,3. 9 

Trpoxp(vetv. Trpojxpivev et; tou; i-r/ia dp)(ov- 
Toc exdatT) Uxa 9,7 (ix Ttuv del pou- 
XeudvTu)v TtXetouc) 34, 1 1 pass. (x«l ix 
CeuYttuiv) 29,24 ix tcuv jtpoxptd^vTtuv 
ixoTov dpxrjeTtov 25,7 (jL* ttuv TttvTO- 
xootu)v) 26,13 TtpdxpiTO; plur. 9,6 xdc 
dp)(dc iTto(T)ae xXTjptoToc 'Ix Jtpoxp(ttuv', 
ot>z exdoTT) 7tpoxp(vete t<ov ^uXtuv 9,6 baec 
formula invenitur etiam 34,10 35,1 37,20 VERBORUM rpooEpxs^y^^ti 143 «poXiyetv. Ttpoetnelv Ttat twv 7Vfopf|jitov 
fi,24 pass. TT]v wpav tt^v jtpoppTjSeTsav 
34,29 V. itpoayopeyEtv 

np^voia. £x jrpovo(a? droxTefvT] t^ Tp(<>!j7j 
66,11 

«poSevfa pliir. rpo^evfat (coni. (TJixiJLO/iat, 
roXiTetai) 60,8 

rptJSevoc plur. (coni. ot {i£Tot7.ot, oi iaoTE- 
Xet;) 68,7 

jtp^JjtuXov (t^c a/poTtoXetu;) 18,5 

zp<{; c. dat. f5f>.v6vTec rpoc tio Xfftw 7,15 
rp6{ Tot; {5iot; ovrei: 18,19 iv Tat; ot^- 
Xaic 7:p6c Totc a'J(t[Aay_(aic "-«at rpo;eviatc 
xol roXtTetatc ootoc dvaypa^^feTai 60,8 
rpoc TO'JTOtc (j)raeter hos) 28,14. 15.17 
40,6 (praetcrea) 29,17 rpoc totc etpT)- 
fiivotc 47.4 irtftr,aeiv rpoc o-jotv dpoXoIv 
d).Xov o^oXt^v 32,2 

c. acc. rpoaava^f^vat rpoc t6 rpii- 
roXov 18,5 rpoc ttjv ro'Xtv -pooeX^o^vta 
29,16 paofCouat rpoc tov Xt»ov 62,22 
lrt-/Tjpuxe'jaa'(j.evoc rpoc tov OetafaTpaTOv 
17,10 eX&o'vTec rpo; tov DetataTpaTov 
18,8 rpoc Aaxeoatp-ovtouc rpeaptyaa'|jievoi 
35,29 8ieara'p7)aav ol Xc^Yot rpoc t6 
iiXfjSoc 38,19 drjiaTivToc toO ?:^piou 
rpoc auTCj; 40,9 rpoc t6 STjij.a-yiuYelv 
eXfto'vToc neptxXio'JC 30,1 orto; rpoa- 
tOTTiTat t6 rXfiSoc rpo; ttjv irtx'jp«fiaiv 
T^c ^retpoToviac 43,15 rp6c Ta rapa'JTtxa 
pXirovTec 32,6 toO^ aXXo'JC rpo; Ta rap- 
dvTa -pdYjjtaTa dxri(j.ro'jatv 71,24 

draytoYTjv rpoc touc aTpaTTjyouc 33 , 1 5 
rpo; TT)v TtLv ^ApeoraYtTiov po'j.\T)v eiaoY- 
yiXXetv 5,27 rp6; ou; Tdc otxa; (vel 
Ypa'fa'c) Xay/dvo-jatv 57,6 64,5 66,6.9 
68,6 7pa<pat rpo; «'jtojc G9,10 rpoc ot>c 
i^tif-ATi Xo'yov drevey/.elv 59,18 rpoc tov 
'E'ftdXTT,v IXerev 29,1.2 cf. 24, 13 47,8 
a'jv9T)xoc a-jvTtSeaBat rp6c ouc av i&eXto- 
atv 33,24 To oufiPoXo to rp6; Tds raXetc 
ouTot xupouai 70,7 5teXjSr)aav rpo; tovj; 
£v 'EXfjalvt xaTotxT]aavTa<j 42,18 ttjv 
«p6; paotXia a'jp4J.ayrtav 32, 19 f^ rpoc 
Touc 'ApYeto-Jc tptX(a 20,9 cf. 20,20 22,15 
TT)v rpoc d?ATjXo'j; cptXovtxid*/ 15,7 npoc 
dfjLtpoT^pou; d-rf/^iz^at. 1128 oat^epti- 
ptevot rpo; dXXifjXouc 27,21 rpco d^^poT^- 
pouc eretpuxei xaXtl); 19,20 5(xato; rpoc 
TT)v roXtTE(av 28,26 vocouvTe; to rpoc 
ea'jTO'ic 15,4 rp6c ixoT^pcjc urip ixa- Teptuv (j.d/eTai 6,7 ev t<jj rpoc Meyapiac 
roX^(j.t),) 15,18 20,1 cf. 27,1 30,7 to 
Oeaata tpuXaTTtoat rp6c tt)v tiov dpitptopT)- 
TouvTtov xp(atv 4,20 vo'(jiov ISrjxev »tp6« 
auTou; 10,11 6vetoiCiov ttpoc toc (JLe(ji'{<t- 
(j.otptac 14,8 xdv Ti; teptoa^jvTjc d(Jt(pta- 
PtjTtj rpoc Tiva 66,7 ioTaata^ov rpoc 
dXXi^Xouc 23,9 dvTtOT)|j.aYtoYtov rp6c tt)v 
Ki(j(ovo; europtav 30, 1 1 (AT)5evi irp6; 
y.rfii<a }j.v7)atxax£tv 41,11 — 13 

^pTJp.ata rpoc tdc epYooiac 18,17 cf. 
22,11 42,9 /_eipoTovo'jat toc rpoc «v 
roXeu.ov drdoa; (dpydc) 45,12 /puivTai 
Tot; £r(ovu;j.oi; rpoc toc aTpaTe(ac 59, 1 3 
Tdc rpo; Tov roXeaov dp/d; 71,16 cf. 9, 
18 48, j 4 6 vojAOc 6 fidXtaTo xa^xtov 
rpoc Tf|V TT); rjpavvtoo; xoTdcTaatv 19,23 
rp6c To^JTTjV TT)v yopTjY^ov ^rtXetrcjixevo; 
o HeptxX^; ttJ o'ja(()t 30, IG roXu rpoc 
to(j.dTT)Ta xal rov7)piav iidhosT* 39, 1 8 
Touc Tojj 5i^|X(i) rp6c X^pt^ o(jitXo'jvTac 38,8 
secundum inoir^az aTa8jj.a rpoc to vojjit- 
a|j.a 11,14 ver(j.ot Tou; tJXXouc rp6c tt)v 
X^itv k-AdSTTj'* 34,15 rpo; Ta; Tt(jidc touv 
xpiDtov To aX^piTO rtoX^aouatv 55,6 cf. 55,7 
rpoc 0taij.e(j.eTpT)tJ.evTjv tt)v f^jjipav 6 dYtov 
79,4 otoixeTpeiTat rpoc toc Tj,«ipac Tou 
rioatoetjjvoc (AT)vdc 79,7 rp6; t6 u?top 
XeYctv Toc oixac 78, 1 8 ^ T^jjLT^atc doTiv 
rp6c ■^(J.tyouv Gootoc exaT^ptj) 82,3 

rpoodyetv ad senatum rtferre to tou roXe- 
(jtou, oTov o^Tj, dxXTjptoTt rpooaYaYd^JTOc 
Tou; aTpaTT^YO'J« /p7)[iaTtCea8oi 34,27 med. 
sibi fonciliare rpoarjYdYeTO tov OTJpiov 23, 
11 cf. 19,20 

rpoaoYope-jetv (roTpd&ev) 24,23 dro TtLv 
Tdrtov, dro Ttov xTiodvTtov) 25,4 contio- 
nari /pdvov rpoa7)YdpeuEv (?) (Jttxpdv 18,4 

rpoaotpelv raed. (a'£tatv a'jToi; tou netpotitu; 
dpyovTos Sexo 37,20 

rpoaava|3a(vetv (rpo; t6 rpdr-jXov) 1S,5 
*rpoaavaCT)TeIv (to'Jc roTpiouc vd(i.0'Jc) 33,6 

rpoaopTelv (T7)VYvu)Jtv tou 5totT»)T0u YEYpafA- 
}jt£vrjV Iv ypats.ixa-zelui) 58,6 

rpoaelvot. dYtovtov oaotc rpdaeOTt oeajio; 
/j SdvaTOc xtX. 80,2 tkc rpoao-iaoc 8uaxo- 
)Ja? d'feiAov 38,5 

rposeriXa(JiPa'vetv (toj rX^&et t/jv i$o\>- 
aiov) 43,8 

rpoaipyeaSot. rpoaeXOetv evovTtov t^c ^ou- 
X^c 34,2' rpoa^p-y^ovTai ot xi^puxec *<A 144 Ttpoai^x^^^^^ T INDKX ol rplipetc xoli npuTctvsatv 47,11 meta- 

phor. (npoj Trjv TcoXiv) 29,17 v. ■srpostsvai 
Ttpoa^^^etv (toI; vdjxot;) 29,23 
TcpdaSev (opp. viiv) Solo 13,9 
Trpoai^xetv. ib; ttoXXiov -iCOtviovojvTUJV Tr^; 

7:oXtTe(«; o-j irpoc^xov 15,15 
?:poat^Vat (a-jTuJ) 11,17 tk ypr^aaTa to 

TrpoatdvTa 33, ISsiin. dmo tu>v Tipoatdv- 

Tcov 40,28 
upoat<JTdvat med. intr. (rtpo; ttjv e^rtxupto- 

atv T^c jfcipoTovta?) 43,14 
rpoc-ta&iCe^^^ai. 7:poaxa9eCd,aevo; Itzo- 

Xidp7.et 23,21 
npoa-/,ai}5ia&at 23,3 
Trpoa^xaXctv tned. arccssere in iuduium 19, 

16 iav Tts TO'JT(ov ^dptv Ti t^riiiiol r^ 

TtpoaxaX^Tttt ri efadyr) di StxaaT^ptov 33, 

14 pass. («pdvou 6(xtjv) 19,15 
Ttpoaxeladat v. TtpoiTtSevat 
TtpdaxXTjats. plur. Td; tujv 7tapavo'}iu)v 

ypatfid; xa\ Ta; efaaYyeXia; xal Tdc Kpoa- 

xXiQaet; dveTXov 33,12 
TtpoaxoafAeTv adiungere pass. rpoaexexd- 

©[xr^vTO TO-JTOt; ol dtpTjprj^xevot Ta ^^pda 15,12 
rpoaxuveiv absol. 17,17 
TtpdaoSb; plur. t-'ec<('^a/i'a 18,21 
TtpoaopytCeaDat-^Tiu Yevopiviij) 22,18 
TtpoaopfxiCetv. med. 6 6' ditoXoyciTat rpoa- 

oppiiadacvo; £v rXofip 67,5 
TtpoaTtapaTtOevat pass. xd ypdpLpiaTa toI; 

8t:^aaTT(piot; 74, Ib 
irpoajtoteiv med. (oiotxuv) 37,23 
rpoOTtTafeiv adversa fortuna uli aid rpoa- 

^jtTatov 22,1 
TtpoaTdTTj? (toO 67'jfi.ou) 3,11 24,3 26,11 

27,16 28,25 31,3.5 38,20 
TtpoaTdTTetv pass. tojtoi; uro tiov vdfAtov 

TtpoaT^TaxTat Ttjjv tovtujv ^TttfJ-cXeraOat Ttdv- 

Tuiv 54,18 cf. 55,10 59,17 
TtpoOTtSivat (TiiJv o(xe(u)v) 42,12 (t6 Xayov 

ExdaTTj T7] 5p'jX^ |J.^pos) 68,8 med. (toi; 

oXtYapytxot;) 37,14 pass. toI; itp^JTavsioo- 

otv di atTTjOtv dpoXo; TrpoattDeTat 73,8 

TtpdaxEtTat xai'Hcpa(aTta e-l K"Qcptao'fa)VTo; 

dp}(OVTOS 61,10 

TtpoaTtfidv. jtpoaTt[JLuiatv a-JTtp ol otxaa-al 
Tt av 5oxr) d|toc elvat raSelv q droTet- 
aat 74,11 cf. 14,14 

TtpOTepato;. ttq rpoTcpata (sc. T^JAepa opp. 
tT) 6' uaTcoafa) 51,18 

TtpdTCpo; (dXtyopyta) 39,13 (o-fXrjpta) 74,13 Tij5 rpote'ptp cTet .59,3 o\ TtpdTcpot 26,14 
neutr. Td; Ttepi tujv TtpoT^pwv a^Tfa; 42,8 
adv. irpdTcpov 8,1 9,15 10,4 11,12 13,2 
20,8 29,22 53,11 63,12 71,4 antea (opp. 
uaTcpov) 81,12 TtpoTepov Ttov 'AXxptetovt- 
Stov 24,5 attrib. toT; rpdTepov vauxpdpot; 

25.3 cf. 31,4 TrpoTepov rplv dv 71,10 
TtpoTepov . . . vuv 6e 63,12 TtpdTcpov piiv 
. . . vuv oi 49,14 59,1 60,11 62,7. 19 63, 
25 71,17 rpoTepov |j.ev . . . (jLCTa hi t^v 
i~\ Ttiiv TptdxovTa dXtyap^iav 57,6 sim. 
4,26 48,17 73,1 

(tpoTt&ivat. (ol Trpdeopot) UTT^p tov 6eT /pr)- 
[AaTtCetv TtpoTt&iaatv 48,9 (ol droSEXTat 
£v -zf^ PouXt))- 51,20 aup-PouXcjtoai repl 
Ttiiv rpoxetpL^vtov 33,13 'i^tpot Ttpoxe^ 
p.evat 81,19 

TtpoTperetv (in\ t?)v dTtdaTaatv) 27,22 (ttjv 

TtdXtV ^Ttl T7)V VaUTtXTjV 5'jvaij.tv) 30,4 

(tou; ZjrdpTtdTa;) 22,13 (toutov) 42,4 
Tt p u 7t d p •/ e t V. iJi.epiCetv xaTa Td; TrpouTtap- 

youaa; TptTTu; 24,17 i«Td Ttiiv itpounap- 

ydvTUJv 8^xa TtpoPouXiov 33,1 
itpQ^aCt; (coni. dpx^) 15,4 (tou drtt£vat) 

45.4 ot' To ixTtveaS)at 10,7 
Ttpo^epetv edere. ^ nu&/a Ttpoecpcpev aiei 

Tot; Aaxe6at[xovi'rjt; yprjaTTjptaCoptivot; Aeu- 
yepouv Td; 'A&-^vas 22,12 

TtpoyctpoTo via 47,11 

rpuTaveto. ini tt); exTT^; Ttputavefac 47,3 
cf. 50, 17 51,3.6.6 djroS ^iri ti^; jtpu- 
Taveta; exdaTTj; 48, 12 TeTpdxt; ttj; rp. 
exdaTT); 46,6 xoTd (ttjv) TtpuTavetav exd- 
OTTjv 50, 1 5 52, 1 7 1 , 25 YP^i^M'*'^^*'' "^^^ 
xoTd TrpUTotvetav xaXoupievov 60, 9 Ttpo 
TTj; ^ Ttputaveta; 60,7 

TtpuTavetov curia Atheniensium 4,24. 25 
73,11 quoirjuoi in j>rytaneo altiniur 28,20 

itpuTavcuetv. TtpuTavEuct ^v (jipet rtiiv cpuXOuv 
exdoTTj xoO' 3 Tt dv Xdyujatv 45,13 ol 
TtpuTavEuovTc; ouaatTouatv iv t^ fldXio 46,2 
cf. 73,8 eva ix t^; tpuXf); exdatT); uXt)v 
T^; TrpuTaveuouaf/C 48, 7 o\ [xerd ttjv q 
rpuTavcuovTc; 48,15 

TtpuTavt; mag. att. plur. 5,17 33,11. 20 43, 
14 47,12. 14 48,4.5 

TrpuiTo; ((rpoaTdTTj;) 3,11 (dpyi^) 4,6 (jtoXt- 
TEia) 5,9 (xatdaTaat;) 17,8 (p.z-d-zzaaii) 
42, 20 oeuT^pa 51 xal TrptoTT) ,u.eTd tou- 
TTjV e/ouaa TroXtTcia; Td;tv, i^ int Qrja^co; 
yevofi.EvT) 42,23 tov rtpuJTOv ^vtauTov (opp. VERBORUM OTaOjxo; 145 Tcv SaTepo-/) 44,19 (tujv otxaaT>jp(u>v) 
77,12 (tu)v ap/iov) 77,17 (•ttjj -pwtii) 
XaydvTt cfx-xJTTjpttp) 17,18 plur. politice 
ol rpuiTot (opp. ot ficuot) 6,9 al 7:p<STat 
TuJv dp/tov 4,5 T^/us (jdpou; Tou; rpto- 
TCJf 27,24 at ij.£v npoJTat (cpuXaf) tct- 
Tap£C . . . al 0£ C ot iloTcpai 45.14 ^rpui- 

T0{ lO0Tpa7.ts87] TUlV ^XEtVOU C'J'C(f^iLw 

"Inrapxos 26,7 cf. 26,18 (npoOTaTrj; 

iysVcTO TO'J 0TJp.0>>) 31,5 (Tjp?£v) 29,25 

cf. 30,11.22 (im Tou [iv^fjLaTa; avixpa-ci) 
31,11 (ttjv StuijtieXfav enoptjs) 31,18 cf. 
32,1 Tou; bir.a toI; T:ptt.TO'j; atpii^evTa; 
40,10 TO'Jc TrpwTOu; Ax/ovtc:; 73,5 

adv. rpdJTOv (-pocep/ovTat) 47.12 (euoo- 
-/tptrjSavTo;) 30,2 (vofAr/u; civ^ypo<j>av) 42, 
25 ot TTpuiTov IvavTtoiS^vTe; 38,18 iifo^i- 

{/EVOt TOOTO rpCOTOV ap/ctV 8ctV TTj; i{XO- 

vo(a; 42,11 to ::pu>Tov 19,27 20,12 t6 
|j.ev ouv zptoTov 22,16 37,23 43.13 TOTe 
TrptSTOv 17,25 26,4.14 3L2 42,22 i:pui- 
Tov piev (oiiv) . . . eTTEtTa (numquam adi- 
ecto 6e) 24,11 25,12 28,27 30,12 33,10 
36,18 38,22 4G,3 49,29 .55,5 65,10 7:p<u- 
Tov . . . enstTa 81,9 TTpiuTov [jiev . . . liietTa 
. . . IrteiTa G3,9 TtpujTOv [xev . . . eTietTa 
. . . TpiTov 8^ ... 10,15 TipiuTOv piev . . . 
eTTCtTa . . . ETt 8^ 69,4 TtpuJtov [jlsv . . . 
elTa 44, 1 2 ■JipuiTOv . , . ejteiTa . . . clta 
. . . e:tetTa . . . eTretTa 73,6 TipwTov piev 
. . . oeuTcpov oe 4)3,21 TTpiJoTov piev . . ., 
oeutepov o^ . . ., TptTOv . . ., TSTapTov 34, 
25 t6 piiv itpfjutov . . . y.zTo. 6s touTa 4,5 
TtpdiTOv (j.ev . . . (jicTd oi TauTa . . . etTa 
. . . eTTetta 62,9 TtpiLtov jjiev 'Ayipptoc . , . 
fXcTa 8J Toutov 'Hpcty.XeiOTj; . . . TTCtXiv 8 
'Ayuppto; 43,15 TTpuiTov [j.ev . . . sequ. oi 
lifcerius 17,22 6-^,3 75,14 
«u^tvos (Titva/.iov) 74,15 
Ttt>pv. aict. TCJpxatar (r.t/.Y,) 60,12 
Ttwpds plur. 55,7 

TTU) V. OOTJUJ, TKUTTOTE 

TiwXeiv (toutov) -14 3 (rct ni-alXa) 50,6 
(td; oucta; Ttuv i^ Apttou Ttayou tpeuYflvTujv) 
50,11 (tA ofXcpita) 55,7 (tov y.apjtdv) 
7 1 ,4 abs. ol ■iKJiXouvTec 55, 2 dr.wXowv 
01 8fj(j.ot 73,3 pa.ss. 6'iruj; y.a9opd %al 
dv.fporjXa iTtu?.Tj<JeTat 54,19 v. TTtirpdaxetv 

TtojXTjTYj; mag. att. plur. 8,4 50,5 56,5 

TiwTtoTe. oioci; TtouitOTe 42,5 

Sappi. Arist ill 2 Arist. r. p. .Uhen. 'Paoto;. paoiuj; 19,18 

poa-jfjLfa 10,10 

piCetv. hp5ov Solo 12,22 epc;a Solo 13, 

19 V. ej.ostv 
ptCoyv. ouTTw T^; >i[y/ffi ipptC«)fieviij; 17^7 y.ixoi (xpaTepdv) Solo 12,7 
cav(;. '(pi/.'ba'/zii h aovtot 51,19 
cocprj;. adv. oatpui; (coni. d-Xui;) 11,2 
cetetv. <jci5avTo; tou UTtrjpeTO'j eXxet 6 %zzy.o- 

^i~qi i^ e-/.a5T0'j toCi xt|3uJTto'J :tlva'/.tov 

ev 75,2 
3ctad/9eta Solonis 6,22. 24 13,2 
or((j.aivetv. signijicare tu; ttjv litT:d?a touto 

Gijpiatvoua^av 9,1 
ar^(j.etov testimomum 4,15.24 8,9 sequ. OTt 

9,9 15,13 
attrjai;. e{; ofTrjatv 73,8.9.15 
atTixd;. t6 ottt-xov d(j.i:dptov 55,12 
aiTo; 46,9 65,8 ^^(^1101 tuJ afttJ) 53,1 55, 

5. 11 
otTo^^^iXac mag. att. plur. 55,3 
oxdrrTetv (rrcTpa;) 19,3 
oxejo; plur. ctrmamenla (coni. Ttuv itcitoti)- 

(jievwv Tpirjpcov, tdiv vetuoot/.ujv) 49,20 

49,22 
ax/jrTetv. tuiv ■yjvatxdiv Bl-v. dv oxtj-tojv- 

Tat xuetv 65,4 
ax^'i/t;. td; a/,Tji})Ct; ctcdyct 63,17 
axoXidv. ev ToT; G-/oXtoT? (sc. a^ti.aatv) 22,5 

24,0 
axoTteiv (Tdf; Te ouXTjTptoac xai td; ^oXtpta; 

xai Td; xtSaptaTpio; ortto; (xtj itXefovo; ?/ 

6uctv opa/ijLai; ij.toDujbTjOovTat) 54,10 
oo^iCsoSat. TtoXXd cou;tCoij.cVUJv tiuv itpu- 

Tovetjjv, oruj; npoctCTfjTat t6 TtXfjdo; 43,14 
aotpd; compar. (opp. dvSpctdTepo;) 17,1 
OTtav med. (ttjv ptd/ottpav) 21,17 
OTtcuSetv 79,10 
ciTouSdCetv c. iuf. 36,23 54,11 c. acc. c. 

iuf. 40,7. 17 
oitcjOTj. (jtcTd arouof,; 29,5 
OTdotov. £vt6; i OTa?t(uv 54,12 
aTo9(i.d; pondus 11,13 piur. ctai^pid (coni. 

(jitpa) 11,14. 10 ot dptortuiXat Ttpo; td; 

Tt(jid; Tuiv rupuiv tou; dptouc xal tov 

aTa9(J.6v d|OVTa; 2cov dv ouTot tdjujotv 

55,8 (ot (JctpovdjjLOt) tiLv u^tpujv xot tuiv 
10 146 <ita?y|J.d; I INDEX aTa9[i.t5v £n|i.EXouvTat zoivtujv 55,1 ata- 
aio/^eiv 3,4 14,25 (izept ti^; ^'pyj/?) ^^>^ 
(Ttpo; dX?a^Xo'Jc) 'laayopa; 23,9 (Td rtoXXa') 
24,4 ti]V 7:($Xtv T:oXXa'-/t; OTaatd^o-jaav 
10,9.11 
aTctots seditio ({ayupd) 6,1 ttiTia rrfi axde- 
aeto; 6,10 ota tijv OTdatv 14,22 TOpis- 
Xauvdfjievo; t/J OTdaEt 17,9 intxi ttjv CTdatv 
42,26 /acdo plur. 11,24 1.5,7 17,21 
OTaT^^p poiidus alt. 11,16 
aT^Xe^ros. Tp^ 7iu'.f^0T'iXta izb tou CTeXr/oy; 
exdOTOu 71,3 plur. t6 hi eXatov iv. tou 
xT^pLOTo;, oux dTto Ttiiv OTeXe/uiv lati ttJ 
•iroXsi 71,8 
aTetpav()7:(oXt ; 17,14 
aT^cpavo;. 6 ^aatXeu; OTav otxdCr) Treptatpst- 

Tat Tov at^ipavov 76,8 
aTi^Xr), e{; ot^Xtjv ^aXxf^v dvoypdcpovTai 59 
14 £v Tai; at/jXat; dvaYpdctetat plur. 60,13 
«Tod. 6v ttJ OToa t{] PaatXetw 7,14 
STotxeiov U'.tera 75,16 76,1 plur. 74,7. 22. 

75,2 
aT^Xo; exercilus 22,19 
atoj^dCea&at (tou -Xrj&ou;) 25,11 
OTpate^a 27,4 29,18 (atpaTta L) plur. 30,9 
(OTpaTtat; L) 59,13 v. OTpaTid Td; atpa- 
TEta; «t iatpdTeuTat 62,14 
aTpaTeiieiv raed. 28,6 59,14 (toI; OTpa- 

Tsta;) 62,14 
OTpaTTjYEtv (h Ttp Trp^c Msyap^a; TroX^fJio)) 

20,1 
CTpaTTjyia 30,23 

OTpaTTjyo; (neictiTpato;) 26,6 (SefAtCTO- 
xX^;) 27,19 plur. mag. att. 27,10 29, 
19 33,15. 16 34,5.27 35,6. 13 36,19 40, 
21 69,9 71,16 72,7 (coni. 'innapyoi) 5,15. 
17.19 48,13 
OTpaTtd 22,16 26,2 xaTd ttjv OTpattdv 
(aTpaTsfav K-W) r^v Ijrjyayov ol Tpid/.ovTa 
39,6 V, OTpaTefa 
aTpaTitoTr^; plur. 17,24 39,20 
OTpoTt(OTty.d;. neutr. plur. 6 Tajjifa; tdiv 

aTpaTtWTf/.div 45,9 50,7 53,20 
OTp^tpetv, (u; Iv xuclv ^o?.).aiaiv £3TpdcpTjV 

Auxo; Solo 14,7 
o6. t(c 001 noT^^p 62,10 
uyYev i^ c plur. 26,7 
OuifjffyveOt^^ai (ttJ toij MeyaxXeou; SuYaTpf) 

17,21 
a07yvto(j.ovix(5; (toi; (i[jiapTdvouat, coui. 
tftXdvSptuzo; xol Tcpaoc) 18,16 ouYYpd^eiv (2 cJv ^y'""'''^"^ ^IXTma sivai 
TT] TTiiXet) 33,3 (jiepl tt); otoTTjpta;) 33,4 
(xauTa) 34,1 

ouYxoi^iCTdvat (ttjv TupavviSa) lex 19,21) 
intr, ^v iTotpcfa auYxa&cCTtoTe; 37,11 

OUYxoTepyea&at. toi; Ix Ihtpat^tuc ouy* 
xaT£X9ouct 41,25 

cuYxXeietv (ei; toutA) 78,12 (duYotipa 
hnu)) Epit. Iler. p. 87,24 

auY"/top£iv (;:apavo,aouaat; TroXiTetat;) 32,16 
pass. T(i (jisToXXa Td GuYX£;(((opT}(jt^vo Td 
ei; — Ittj 7:e;:pafiiva 60,10 

auxotpdvTry; piur. 38,6.8 aOxo'xiavT(ov irpo- 
poXoi 47,5 

OuxocpovTia. YP'''-?'^ auxocpavTta; 70,1 

ouXXafipdvetv. cuXXa^o^vTs; (drj;j.dpeTov) 
d;:£XT£tvav 40,3 (tou; itprjPou;) 44,11 
pass. uCTepov ouXXrj<p8et'; 21,4 

auXXsYS''' ("0 ^?' lauTOu YtY''^^^"'^^) 71,8 
pass. (t6 iXatov dno Ttov [j.opi(ov) .71, 1 
(TrXeTaia jjprjfiara) 51,6 ou cuXXeYO(Jtev(ov 
e{; tt]v IxxXrjCiov 43,13 (xard a>uAd;) 44,7 

cuXXTjdjt; 20,28 

oufjipafvetv. i(iv (jit) aufjL|5atvtoatv dXXi^Xot; 
(si nitnus conveniat inter eos) 41,3 accidere 
nitaiarpdToj aufJtpT^vat cpaat to Trepl tov |v 
Tiij TfxTjTTuj Y^JtopYouvTa 19,2 Otd t6 
aufAjjTivai xot' outov TapayftoSet; to; JcoXt- 
T£ia; 32, 11 c. dat. pers. et itif , cuv^Pyj 
T(o ^/iXtovt T:poet::£tv 6,23 sira, 24,17 27, 
13 ouvcPip/jxet auTdr; yeY''''*''"' KevTjaiv 
15,5 c. acc, c. inf. touto h "CfJii uaTspov 
ouvEjSrj Y£"^^<^9«t y.at^joi; 42, 16 ouvc|3rj cto- 
ctdaat Tou; te Yptopi|xo'JC xal t6 TrXrjHo; 
3,4 cf. 19,11 20,18.23 21,18 25,10 28, 
11 29,13.20 30,3.5 36,19 37,6 39,15 
40,11 43,3 c. dat, pers. et acc, c. inf. 
ouvEpatvev auTu> Siocptjpou; Y«Y^^'i'^*'" '^^^" 
Xou; 11,22 cf, 18,27 — nota luxuriam 
verbi, quae iuventoris tou cufiPepTjxoTo; 
admonet. 

cufi.|3dXX£tv med. conferre (oux IXdTtto (i.ot- 

pav T^c ipjJ^; Tot; Adxtoctv) 22,14 
cufjL^oXov tessera iudicum 77,2 79,3 81,1.3 
82,7 pactum plur, la CJfJiPoXa T(i 7:p6; 
Toc j:(5Xet; 70, 7 Tti; otxa; To; d;:6 TtJuv 
ao;jii3o'X(ov 70,8 
OuiJLpouXeuEtv act, consulere (auToT) 30,17 
(t:ep1 t(ov 7:pox£tjj.EV(ov) 33,13 (dvTt^vOfJt- 
PdvEoBat TTj; rjY£fJ^ovias) 28,4 (tii* 6i^;xto 
otovEipiaaDat to dpY'jp'.ov) 26,21 senalorum VERUORDM cuvoixiCeiv 147 collcgio inleresse to-jj £),XTj'.OTa,u.!cz; o'i av 
rtiaytiyXiudi "zi ypT,ix:tTa ixt; ovfji^ojXtjitv 
34,13 ined. deiiberure ((Jtiti t^s ^ouXfj;) 
35,10 
au|jipoyXo; 27,19 

au[&[Aaptup3iv. oyuiJLapTUfyiT] taOT' av 
h otxT] /oovou (ATjTTjp (j.£YtSTT] Solo 13,5 
aupifjiay 2a8at (t/;v i:ii OaXXrjvtot (Aayrjv) 

20,10 
a'j(jL(xa/ta (t(ov ActxrSatij^oviiov) 27,22 (zpo; 
paoiX^a) 32,20 plnr. (coni, rpojiVtat, zoXt- 
T£ lat) C0,8 
OU(Jt(Jia/fxoj. t6 ouix(Jia/f/.ov sociorum aera- 

rium 41,1 
oufjifjtay o; plur. 28,8. 12 
0*j(i(x£t$fS (coni. Ya'(jto;) 4,24 
Cti(Ji(j.opfa. aTpaTT,y6; 6 £7:1 xa; a'j;j;j.op!a; 

71/22 
Oupira;. Ta auixnavTa cyv 0?; 6 zaTijp Tjp;Ev 

evo; Oit rcv-Tj/.ovTa (ett^) 23,8 
OU(i.-ef&£tv (tov XiXTTj;x-'vov) 41,2 (t6v 
OTiijLCv la-jTw ooijvat) 15,18 abs. c. infin. 
^Xa-jvctv t6 ayo; 23,14 pass. 0'ju.-eia9£v- 
Ttov Tujv noXXwv 32,23 
0'jpi:tt7tTEtv (i. q. 0'j|j.[j2tVi'.v) onep xot ajve- 
r.nvf 42,5 c. acc. c. inf. CJviTrjaEv ur.t^- 
idvra; aXiLvat tou; tuuv llstat^TpaTtodiv 
uUt; 23,3 cf. 24,18 29,15 
ou(ti:oX£(jL£tv ((xeTa TtJuv Tpiaxovta) 41,18 
otd t6 vo}j.{{|£tv paaiXea eauTOi; aujj.r:oXs- 
(jLTjasiv 23,24 
ou(j.-pic. ailat v. ouviuvefaSat 
au(jLirpoOu;j.e taS^ai (a-jTijJ) 17,25 
OupL!p(£p£tv (r, av TjYtiivTot 0.) 35,4 
oufjt^opo. (xeTo To-jTTjV tfjV au(Ji(popav 22,4 
(ieti TTjv ti ^txeXta Yevo;xivrjV oufjtfopav 
32,19 yaXenw; Iveyx^JvTs; i-\ ttq ouij.- 
cpopa (JtaXtOta Ttuv -poyiY''^^]!^^'^"*'' 3G,7 
plur. xa'?.XtaTa ypT,aa3i)at Tat; zpoYeyevr^- 
(A^vat; au{ji'j>opat; 42,7 
ou(ji'^u)vetv. aja'fu)voua; -avT£; 12,1 
Ouv ^jefi.o'v£Oaiv enotTO Solo 12,10 ouv 9eoi- 
oiv id. 12,20 — Arist. tantummodo utitur 
in calcuiis, ut fert sermo atticus: Td 
aja;:avTa ouv ot; 6 -aTTjp fjp;»v tv6; oet 
T:£VTfjXOVTa 23,8 ceteroqui ixi-i q. v. 
OUvaYeiv conciliare tdiv {x£v ojv£xa ;'jvfjYaYOv 
o^fxov Solo 13,3 convocare (xai tt)v pou- 
Xtjv xal t6v of,[xov) 46,4 48,5 (ei; otxa- 
OTTjptov) 75,17 
ouvaYU) viJleadat 40,5. 11 auvadpotCetv pass. ajva9poia&£'vTo; tou rXfj- 
Oou; 23,19 (tt,; ^o^jXtj;) 29,7 (si; ttjv 
dYopav) 39,24 
ouvaiTto;. a'jvattt'ou iz^o\xi'iO'j Biatato- 

xX^yj; 28,31 
auva'(xtpuj. TtevTaxtJata (x^Tpa X'x auvdix-.p(o 

Srjpd xai 'jYpd 8,8 cf. 9,3 
auvavaYxdCeiv pass. 41,21 
auvap£ax£tv med. (toi; 'j::6 Tuiv TSToaxo- 

attov YiY'"^;-'^^''^';) 3G,11 
auvopfio^etv (piav T£ xat oix/jv) Solo 13,17 
ouvaprtdCetv autov fj PojXtj ;x^X).£t 29,1 
auv6iotX£tv (tat; !?>.Xat; dpyal; to rXeJata) 

49,29 54,4 
ouv£&i!;Etv pass. (iv tat; OTpaTeiat; (xta8o- 

cjopcTv) 30,9 
auveioevat. toli; auveiotjta; efxfjvuev 21,13 
c u V £ ! a d Y £ t V (Yuvaixa (jiet' a'jto'j) 17,15 
ouviXSiiv V. cjvipyeaftat 
cuve;a(xapTdv£iv (ev toi; tapayal;) 26,10 
ouv£j£X&£tv V. auvE^fpye^jOat 
ouv£;£pyea9at. et; ouv£;fjXSov ttv:; 22,3 
auvertixeXEtaftai (tt); rotfjCeuj; Ttiiv Nintov) 

53,20 
cuv£py£c8a! (eJ; tt^v /jXiatav) 80,7 cjvfjX- 

^ov ei; t6 8£apLo3£T£tov 5,1 
cjveat; (ccni. •^^uirj.T^ 35,26 
ouveyf, ;. ot£6:yovTO Cjvsyui; t/jV orjuaYW- 

Ytav 32,5 
ouvTjY^jpo; pluf. (tiuv XoYtCTiiiv) 59,18 
auv9fjXT). xeXEuoujojv t(Lv auvSrjxdiv exate- 
pou; d-ootoovat ywpi; 42,9 xatd td; 
ouvOfjxa; Tdcoe 40,23 CJvSfjxa; CJVTt'- 
UzUi rp6; ou; dv ^mojotv 33,34 
GuvtOTiivat med. parare (t6v rtJXefjiov) 28, 
17 intr. coniurare (i-l xaTaX-JOet tou 
Sfjfxou) 10,8 ({xe9' oiroT^pujv ^^o'j?>eto) 
11,28 iin\ -xoTaXuasi Tf^; -oXtteia;) 29,2 
cuvvaufxayeiv 36,20 
Ouvv^(X£tv (zdvta; et; OiXa cpuXd;) 24,11 

pass. item 42,22 
Ojvooo; concilium (tcLv Po'jXe'JTtiiv) 5,24 
auvotr.etv aimul hahitare 'EX^uotviujv a'Jvot- 
x£lv o'j; av o'jTot ,3ojXajvTat 41,4 de 
colonis *Iujvo; xai tiLv (x£t' o^jtou cjvot- 
xT)advTu>v 42,21 cf.fr. 1 p. 83,4. 9 Epit. 
Her. p. 87,12 — maritum este cjTOt eialv 
xoTa Ttliv dwTp()rujv xal oovotxo'jvTtov 
(sc. tot; ^-tXi^.fjpoi;) 64,9 
OuvotxiJletv ('t£p't tov 9£p;xatov xcJXrov 
yujpiov) 17,22 

10* 148 a>Jvn\ioXo-\tiv J INDEX cuvo.uoXoyeiv 7,10 

cuvopav (t6 TTXi;&Q;) 4i,20 

auvTairetv (et; 0(b8£xa ^uXa';) 24,16 

OuvxsXeTv («710 aiuv irpoatovTiov sU t6 cua- 
fia^ixov) 40,28 

OuvTt&^vat ined. (cuv9rf/.ai Ttpo; o'6; av 
eSeXtuSiv) 33,24 

Cuv(i)V£ia8at. auv£7ipt'avT0 ttoXXyjv ^^topav 7,1 

CoCTrouSrfCeiv (~V v.a8o8ov) 40,15 

ouociTeiv (vMTa cpuXct;) 44,18 ol 7:poTa- 
vsuovte; Iv tijJ 0(jXi^ 46,3 

ctpei;. xaXouatv i\Dr]vatoi c^ac aii-ouG TtLv 
^•^[-Kov 25,2 eTXovto a^ojv auTOJv exaTov 
avopo; 34,2 StavsTfxat atpa; tc auTOu; v.at 
Tou; aXXoo; 34,16 rpocsXtjijsvoi Cffatv 
auTOi; ap/07ca; oexa 37,21 

otpeTepiC£tv naed. (Trjv vf,aov) Epit. ITer. 
p. 87,18 

Ocprjx (oxo; superciliiun iaituae 76.8 

otp<)8pa (suSov.tfirjxci)?) 15,17 (^rpeapuTK];) 17,4 

otppaYis (oT)[jtocia) 48,3 

o^eStJv. oiTttuTaTOt c^^eSov ly^^^ovTO Tfj; 
£x[JoXf/; TtLv Tupawujv oi 'AXxpLetoviSat 24,3 
7ravT£; cyeSov ojj oXoyouatv 32,9 

oyoXa^Cetv (ertjJieXEtcSai) 18,20 

Ot]»Cstv (sauTdv) 27,10 (ttjv orj[j.oxpaTtav) 
42,3 (ttjv TTaTpifia) 11,28 pass. (iiz^ 
dXXoTpiac veto;) 36,21 

otopia corpus. ixrj Suvac&ct T({) ciofj.aTi tTTTteuetv 
^ TTj] ouata 53,13 to cto[xa 7T£7Trjp«»[j£vos 
53,22 persona cpuXaxr)v lauTijJ ooovai tou 
otojj.aTo« 15,20 fi-f) ouvaroue eTvat Tote 
Otoptaaiv tTireuEtv 53, 1 1 toT; 5uvaTioTcc- 
TOic aat ToTs yprjjxactv X-/)TOupYetv 33,22 
personae ol 6av£t3fxot liti toT; ciij[j.aciv 
fjcav 3,10 5,28 6,20 10,16 

Otj)? (ypfjfjLaTa) 34,18 

OtOTT^p. Tti) Ait Ttil 2(DTript 64,3 

CtoTTjpio (rfj; rt^Xeto?) 7,7 (twv ratStov) 
23,5 auyypa'<l)ouot repi tJ); aioTTjpia; (sc. 
TT); rtJXeto;) 33,4 <:f. 33,11 

aoitppovtCT^; mag. alt. 44,10 plu»- 44,16. 17 TotXovTOv pondus 11,15 nuwmus 26,20 
Tu\i.{uz plur. generaliter inag. atl. (Dracon- 

tis) 5,13 (Solonis) 8,4 6 Tttpi tiov 

Ta[i.i(I)v vrjjio; Solouis 9,10sqq. Ta(j.(a; 

Ttov uptLv /prjjACiriov t-^ Seip xal toT; 

etXXot; OeoI; 5lxa 34,7 Tafj.{at T^c'A9rj- vac 49,30 cf. 71,9 sqq. 6 Ta[j.ta; Ttov 
ctpaTttoTixtuv 45,9 50,6 53,20 (tt/c [dou- 
Xfj;) 54,'^ (Tfj; IJapdXou xat ttj; tou 
':A[x|xiovo;) 72,13 

Ta^fapx»; uiag. att. piiir. 34,6 72,3 

Ta;t;. fj Tuiv 'AptoraytTtliv PouXrj ttjV TCtStv 
el^e Tou oiairjpetv 5,4 (ttj; roXiTeio;) 
5,11.30 42,23 £t; ttjv aitrjv Ta^iv tJro- 
otooeiv 11,26 To repl T<i; Ta$et5 (niilituoo) 
45,1 

Tapa'TT£tv. TTj; roXecos TETapoyfJi^VTr); 14,20 

Tapoy^ plur. (civium) 26,10 

Tapaj('j')5r^s (ri>XtT£T«i) 32,12 

Ta'TTetv. (touc rptoTou; tpopou;) 27,24 ttjv 
Ttiiv^ApEoroYiTtJov (BouXtjv ETo^ev IriTpvopto- 
tpuXoxelv 10,3 Tov 0Taf)fj.6v ayovTos 5oov 
av ouTOt Ta;(octv 6 ydp vtJfio; tootou; 
xeXeuet TccTTeiv 55,9 fjVTtv' 2v ouTot Tacto- 
ctv Ttf«.T)v Xapipdveiv 41,4 TCToyfievot Tcpo; 
Te Tct; eiccpopd; xai to; 6orctva; Td; f<:(\o- 
f).£vac 9,18 OTctat; ^tp' ^ xzxa-^\i.i\oz ■fjy 
llttCtCTpa-e; 15,11 ot ^ri TouTt)) tcTO- 
Y(A£vot 18,6 

Tcztpo; 3,2 

Tctyo;. otci tdj^ou; 36,16 

Te enuntiata iungens ut vulgare xat Solo 
13,20 nou item Aristotele.s. natn dtva- 
v.cXo6J}(u; ponitur 28,8 [38,103 t^ . . . Te 
Solon 6,17 tI xal coniunttiin Solo 13, 
17 14,1 scol. 22,8 Aristoteles ol dpyoi 
xXrjptoTOt Ts xai y.uptat 61,15 (ubi for- 
tasse rctoat post Te inserendutn cf. 45,9); 
nusquam alias (uam 66,3 in supple- 
mento est etiam alia de causa satis du- 
bio). iiomo hic constanter disiunctim 
pcsnit attico more: tou; T£ yvtoptfxou; xai 
t6 rX^ftoc 3,4 itemque 6,10 8,9 9,18 
10,4 11,10.23 12,1 15,12 18,12 19,14 
20,20 22,1 28,9 29,8 34,16.18 36,14 
37,24 38,13.25 39,15.17.19 40,13.18 
42,10 48,2 49,27 50,9.13 52,7 55,6.11 
59.,2 61,4.6.13 63,23 66,3 extr. 68,3 

74.13 77,3 79,6 xk . . . x<n . . . r.ot 6,19 
7,9 27,14 35,2 40,5 51,19 54,9 63,6 68,6 

70.14 71,22 te . . . xo( . . . xoi . . . 50,3 
69,1 TE . . . xai quater iteratum 48,8 
ot t' aXKoi xoi otj xa( 19,22 cf. 3,6 18, 
15 — ecp'' ip T£ \ri<i>zxai 17,10 sim. 37,8 

Tetyt^Etv (ttjv Mouvt;)^tav) 21,22 (A£t'];u- 

iiptov) 22,2 
TsTyo? (t6 v.oXouftevov JleXapytxdv) 23,2 (t6 VERBORUM 149 £v 'HcTiwvita) 39,12 £v-fi; '. STaoitov to-j 
TSt^ou; 54,12 Ter/tov avot%<;oo|J.Tj3u 27,20 

TeXtAT^piOV £-[Cp£C>OU<JlV 4,11 

T^xvov plur. xal ay-ro! •/ai Ta TEv.va •<cai at 

YUvatxEC 3,7 
TsXetv. peniUrt Ta teXt; ei TeXei 62,14 ce^. 

seri inter {'TxevTa-xoaiofjLeStfivov) 8,7 i^V-t- 

fiavt^) 9,3 (t6 8r)Tt7.iiv) 8,6 nolov teXo; 

TeXet S,') 
TeXeto?. t£f3tov -eXehov oc!,26 
TeXeoTato; 4,9 (toutcjv tujv apyuiv) 4,15 

cf. 59.5 t6 TeXcUTalov 20,21 
xeXeuTav. TeXeoTiQJavTo; IleictnToaTou 20,3 

cf. 22,17 31,2.12.13 65,4 (6n6 twv oopu- 

tpoptov) 21,3 otaTt9T,ct aya.va tov ir.\.-A- 

•f tOV TOT; T£T£XcU-7)7.03lV &V TtjJ 7:oX^[J.(J) GS,5 

teXiut^ (tou rraTpo?) 23,7 

TeXo; census 5,19 9,5 ordo 8,10 dT)T',-/oii 
dvTi teXous epigr. 8,14 plur. ordines 
Soiouis 8,1 vecHgalia 28,12 50,6. 12 02,14 
Jinis iyzi TcXos fj otxrj 58,2 fJ.e/oi 
«ipjr^; (archontatui^) teXou? (sic sine arti- 
culo iit iu formula) 63,11 adv. 7.at teXo; 
tb; ohr. souvaTO -/.tX. 21,13 

TeXioVTjC Toi; TEXtovat; xai xaTa TuJv TcXtu- 
vtov (otxaCouciv ot arooeXTai) 57,3 

TEfJievo;. |j.t39tooet; Ttov t£|jl£v<ov 51,4 

TETapTo; 21,20 24,10 26,17 27,2 42,26 6L9 

-ptioTOV [X^V . . ., SiUTepOV §£ . . ., Tp'T&V 
. . ., TETOpTOV 34,26 

xeTpctxt; (tt); TrpuTaveia; rxa'aT7j;) 46.6 
T£Tpax(5ctot 19,13 24,15 31,22 3-5,14.20. 
27 36,3. 8. 12. 17 43,4 % jiouXij ot TeToa- 
•/o3tct Solouis 10,2 TCTpaxoatot --tal iX^ 
Dracontis 5,19 ^ irX Ttliv TeTpr/octtov 
^toXtTeta (a. 411) 32,21 sqq. 5ixa3Tai [Sou- 
X^; TeTpaxo'3iot xat et; 58,8 
TETpo;. ,uT)v6; ©apYT^Xtdtvo; TEtpcwt ^irt cexa 

35.20 (ip;a'a£Vot arro ttj; T£Tpa'5oc bTa- 
fx^vou (sc {JTjvd;} 73,13 

TeTpfjpr, ; plur. (coni. Tp'.%et;) 49,21 
TexTapaxatOcx^Tt; 65,7 
TeTTopctxovTa 33,2.25 35,1 44,b 59,1.6 

63.21 ot TETTapdxovTo (xoTO 5/,|jtou; zept- 
dvTe; ^ot-xaCov) 57,5 sqq. 

T^XTope; 5,18 8,1 9,15 bis. 14,21 24,12. 

17 34,13. 16 35,15.22 36,3 42.22 44,16 

45,14 57,5 58,6 70,14 73,10 78,5. 14 
tr^pstv (xd; -AXei; to; tiLv tcptJJv) 48,2 cf. 

51,8 71,11 (t7)v f.iuxiav) 19,10 (tou; 

Aaxtovo; oiap£^Xr,{Advo'j;) 27,22 T'. •feva; ntl.fery de legum intoribus Dra- 
conte, Solone Clisthene: (SeiTfious/ 5,11 
(vofjLOui) 6,21 7,12 10,8.11 2.5,11 26,8 
33,7 fit genoraliter vofjtov u.^f] ir.nifino'* 
Seivat 69.9 statiwie £v TOt; voaot; touto 
ooxct Scivat Sr,|JOTtxd (Solo) 1 1 ,9 dcp-iw.re. 
(•XcTTjpiav) 47,7 reddtrh c. dupl. accus. 
Tou; o' ivlHc' . . . cXeubcoou; eStjxo Soio 
13,17 apparnre: Tov i^urii 0taTii)Tj3tv 6 
fiaciXcij;. Ttt^Tjat 0£ xat tou; t(I»v Xaiijtd- 
6'ov ciytTjva; a7;avTa; 66,4 uied. de 
jjODulo leges ferente toI; oe vdjj.ot; ot 
av TcStTjT.v jTEpt Ttjjv jcoXtTtxiov /p^sOat 
■jtai fj.Tj £;£tva! |jL£Tavtv£iv \i.i]h' eT^pou; 
&£59at (oligarchi a. 411) 35,6 6 6i);iO; 
vdjiov ebero 49,4 S; av [lv SfjTat to 
QrrXo [iTjOi [j.£!)^ etEptov {in acie cunsistere) 
10,12 i-/ ij<Tptoi':t TtflEjSe fjiyav voov 
Solo 6,14 

pass. TfSsTat ev Ttp 3tptoti|) Ttov otxa- 

3TTjp!tOV p ■xXr,p(OTTjpia 77,11 T« XtptOTtO 
■/.eiTat 74.21 cf. 81,4 jrapdOTaat; 'y&axdiv 
scil. drac:h'ua) TC^zxm 69,10 cfpcvo; evoo- 
&£v a'Xy£« xETTat Soio 6,4 (vifjio;) 25.12 
26,5. 16 35,5 indi t6 6'vo[j.a tou teXou; 
(tj; av dno tou Ttpa-^p.oTo; XctiJcvov 8,10 

TtXTStv. TixTEt -/(zp xdpo; u^ptv Soio 12,12 

Ttp.Kv aeslimare lilcin iudic. (6o'jptov) 60,5 
(act/.tou) 60,6 (o ti /pTj 7:ai>£iv r^ d;io- 
TEtcat) 71,27 abs. eTtetTa TtdXiv TtiitLat, 
av Zhj Ttij.fjCai S2,6. 7 pass. honoruri (6td 
Td; ratptxd; 6d;a;) 29,19 aesiimari (dpyu- 
ptcu) 74,13 

TtfjLTj. prelium 41,4 51,2 55,6 OTtio; ot te 
fj.'jXu»Dpot r:p6; to; T[fj.d; t(ov xptiliov zA 
dXcptTa 7ttuXi^cou3tv xal oi dpTOirtoXat -p6; 
Tac Ttfj.d; Ttov Tfjpiov tou; dpTou; 55,7 
honor Ttixf,; out' doeXtjjv oot' enopeidfjtsvos 
Solo 12,4 TouTT]; Tf,; Ttfj.fj; Stu/£v id. 
14,14 

Tifir, (io census dvd XoiO'* Tto licycOci xou 
TifiTjij.aT';; ditootoou; Trjv dp/T,v 8,5 Tifti^- 
fiaTt SteiXEv e{; xexTapa yevTj 7, 18 xXtj- 
pioTo; ex Toiv Ttfj.TjfjoTtov 9, 10 cv Tot; 
TO TtfifjfiOTa Ttape/Ofiivot; 41.15 poena 
aestimata 52,8 57,9 

xffiTjSi; aestimatio poenae iudic. 82,3 

TifirjTf^;. plur. edv Ss fi>, Gu[ipaiv(o3iv dW-f]- 
Xot«, TtfiTjtd; eXesOai Tpet; exdTepov 41,3 

X i ;j. Lo p e i V (uTtip xtisv dSixoufx^vujv) 1 0, 1 7 
(xdoEXtf^i) 21,19 150 TtC I INDEX TU interrog. dir. Solo 13,4 19,'i 02,9. 10 
i.ulir. 59,14 G9,5 77,20 

tI«. forroae to-j, Ttu, «tto non iuveniuntur 
nisi Et Tou 71,5 subst. ei y«P "^'5 oXao; 
Solo (?) 14,14 tthU p.ot Tupavv(5o; dvoavet 
Pta Tt p^Ceiv Solo 12,12 Tt 6p'lGat 20, 
28 TO'j{ Ti rpoayaYdvTa? Troietv auTOu; 
Twv fATj xaXdi; ^x'^^''"'' ^-'■^ ^vavTtov 
Tt ;:paiavTe; 39, 13 Aoi5op:^3a; Tt tov 
'Apfj.ooiov 20,22 cetera vulgaria: idw Tf« 
Tt 6ox^ <i6txetv 51,22 sim. 6,23 11,4 

19.3. 24 20,21 29,2 30,20. 23 33,5. 6. 14. 
14 41,25 44,5 45,5 47,6 49,4.27 51,15. 
20 52,4.14 56,8.9.10 59,8.11 60,3.4 
61,4 62,20 63,3.17 66,7 67,4 70,1.5 

71.4. 26 c. gen. part. d iii ti; Toiv pou- 
Xe-JTuiv 5,23 Tuiv xotviovouvTcuv) 20,26 
(tu)V vop.tov) 7, 16 zi. jJiT^ Tt zopeujpaTo 
Twv Iv Toi; vdiJiot; 29,27 cf. 4,8 6,24 22,3 
40,6 41,1 56,6 nota antiquo dicta: Irfv 
Ttve; TupavveTv d7:aviaTu»VTai -7] auyxaOtaT^ 
Tr|V TUpavv(8a, aTt{j.ov elvat xal auTOv xal 
Yivo; lex 19,25 cf. Trepl Toij 5o'jvai Ta 
iauTou ip av i^ilri (sc. ti;; lex a. 404) 38,4 

adj. Tiv' «tpx^v 9,5 -/pdvov Ttva 31,18 
cf. 61,6 Xpo'vou Ttvo; ou -oXXou 6t£XO(5vTo; 
5,10 cf. 19,1 TYjv PouXr^v 63T)uipat, :iXy)v 
^av Ti; d'fiatij.o; r^ 46,5 

collocatio variat, ut se inclinet aut 
ad prima quaeque enuntiati vocabula 
aut ad verbum, enuntiati pondus. fre- 
qtieuter collocatur ei Tt; Tiva ot6iV dot- 
xouvTa 51,20 oaa Tt; elyrev 63,9 £u>; 
dv Tt? 05,7 idv 6^ Tt; oixdCT) 74,10 
at est ubi magis placeat ordo £dv rpd 
TT^; i) TTpuTaveta; exTEiaT) Tt; 60,7 xav 
jxev 7) Tt; y.aTi^Y°P°» 62,16 ^dv 6' dro- 
•/.Teivat (x^v Ti; 6[j.oXoy7"I 67,1 ou; av pou- 
XrjTaf Tt; 75,18 oru;; ptTj l-i%r, uropdXXtov 
Ti; 81,5 £dv pj/7] dpyVjV dpyuiv Ttva £v 
lv.e(viji Ttp iviauTiij 69,9 inveuitur et t(s 
Tiv' IxTeivev 41,10 iuxta tdv Tt; aiTid- 
Tot Ttvo cf. de collocatione s. v. outo';. 

TiTpwoxetv 41,10 66,11 67,4 

Tot6a5e indicans semper iusequentia 4,3 
21,24 33,1 37,7 

TOtoijTOc superiora rcspic. 5,30 17,18 19,1 
41,17 

TOfJLto; (sc. Upeia) 62,23 

TO;suetv (coni. otTtvcS iTtXopiayetv, dxovT(- 
Ceiv, TtdXT/jv dtpi^vai) 44.14 T05o'Trj; plur. 28,13 

Toro;. Tou; Trept [IdYYotov t($7:ou; 17,23 
d-o T(Lv Torujv iy ol; ^^'♦"PY'*'-'"' 15)15 
(sc. Tu Ttcpt To dsTu, ii rapaXia, -^ p.iao- 
Yetoc) 24,22 rpo5rjYo'pcuae Tuiv 5i^{au)v 
Tou; y.ev dro Tuiv to't:(uv 25,4 ou Y'^? 
fi;tavTE; urrjpy^ov hi TOt; T^Jrot; 25,5 
T(>ao;. Trjaov li^jtti oaaov drapxei Solo 12,3 
ToaouTo;. fAE-apoXd; ea/ev ToaauTo; 18,13 
Saou; av 5er) Xayelv 6txaaTa';, ToaouTot 
ifjiPdXXovTat Xeuxot 75,9 ToaouTov rpo^- 
poaiv 4,22 
T()Te. 3 TOt; £vavT(ototv f^vSavev rorz Solo 
14,3 0? T(5t' £6et$av o7u)v TroT^ptov eoov 
scol. 22,9 praeterea: 5,22 17,5 21,9 24, 
10. 15 27,6 29,18 37,4 80,13 ■z6xe. Ttpiu- 
Tov 17,25 26,4. 14 31,2 42,21 e( oi fiVj, 
TOTE 8avat(LaovTo; 56,3 (opp. tov [j:dv 
dXXov )rpdvov) 67,10 (opp. £v toI; uoTe- 
pov -/.atpot;) 42,16 (opp. vuv) Solo 12,19 
in apodosi' (d); 6e in protasi) 40,9 cf. 
75,7 79,5 
TpaYti>6o'; plur. 63,11 
TpazeCtxt/. d;. TpoTtECt^i^^tat lUcri 57,2 
Tpoupia 66,11 
Tpo/u;. Tpa}(uv \6q'^ Solon 12,17 coropar, 

(dp//i) 19,12 (Tupavvi;) 21,18 
Tpei; 5,24 9,16 10,15 15,1.8 24,21 26,16 
33,20 41,3 44,8 47,6.9.10 50,9 52,5 
53,22 63,11 71,3 73,7 80,8 81,2 nota 
posituin e. g. Tpei; 7ot £;/jV.ovTa jj.va; 11, 
15 at eTT) Tptd/.ovTa v.al Tp(a 19,28 
Tp£'f etv (irrov) 53,1 (Ktpiiov) t(Lv orjfjiOTtLv 
iTpeffe roXXoj; 30,13 -Xeiou; V) oiafJiu- 
p(ou; dvopa; TpecpecDat 28,13 
TptdxovTo 5,21 19,28 24,19 29,29 34,4 
35,2 46,1 54,6 74,9 oi TptdxovTo (a. 404) 
37,7 sqq. 39,6sqq. 41,11. 18 42,9 43,6 
57,7 oi Tptdxov-a (ot xoTd oVjfAou; 8'.v.a- 
otai) 57,7 
TptaxovToptov (to tou; t^Oeou; oyov) 63,22 
Tpiaxdatot ('jTtr^pE^Tai) 37,22 (fAETpa; 8,8 

(t(I)v 9(Xu)v) 23,17 
TptoxoaTo; 15,22 [74,8] 
Tpirjpap/ixd; (o(xoi) 57,1 
Tpt^Qpopyo; mag. att. p!ur. 71,22 
Tpt^pT); plur. 26,28 49,20. 25 (coni. TeTpi^- 

pet;) 49,21 
TpiTjpoTtotd; 49,26 
Tp(; 50,16 
Tpta/tXtot 29,20 38,21.23 39,1.12.17 VERBORUM ur£;*£vat 151 Tpkos '-'3,21 26,19 29, :^.0 41,25 42,14.25 

61,8 pita [AEV . . . OiXXt] Oe . . . T&tTTj 02 
15,10 TtpuiTOV }liv . . . ETTclTa . . . TptTOV 

hi 10,17 TtpwTov (xev , . ., orjTEpov ofe . . ., 
Tp^TOv . . ., T^Taptov 34,26 
tptTTuap^^elv fr, 3 p. 86,3 
tptTfjapyo; fr. 3 p. 85,40.41 p. SG,3 
TptTTu; leriia pars (tiuv rpuTa'v£UJv) 48,4 
(t«5v cpuXtiiv) syn. cspaTpfaf fr, 3 (p. 84, 
13.20.29 p. 85,3. 5. 12. 18.26.30.36.37. 
39.40.41 p. 86,2) 9,16 24,17,18.21 
48,4 
Tptj(ou; 78,19 
TpiwPoXov 43,17 
TpojAsIv. t^8t) SsJTroTtuv Tpoij.eu{x^vou; Solo 

13,16 

Tpdtro;. Toutov tov TpoTTov 5,3 10,14 12,1 

18,12 29,12 35,23 37,17 45,8 62,22 70, 

12 77,4 tovSe tov Tp(5zov 5,U 7,18 18,3 

33,17 39,8 43,18 tov outov Tpdnov 

20,5 29,9 75,11 82,7 (numquam collo- 

catur T«v Tpdrov ante pronomina velut 

Tpd-ip Toitjjos 37,7) 6v Tpdrov 62,1 ovnsp 

Tpd::ov 11,17 

Tpo«/]. ii Tpoa>T] T<j) OT(|/i',> ota TOUTttiV iyi- 

yviTo 28,22 Tpo',sTjv IdeaSat nact 28,5 

eu-opia Tpocpfj; 28,11 otoiojt ei; TpocpTjv 

8pay(jLTjv ixaaTui 44, 15 oiodvat Tpo'^T^v 

6uo dpoXou; §7.a'aTw 54,2 

Tpoyd; nota equis inusta 53,2 

TpuTtav, J/fjSo; TETpurr^pLf^T) (opj). rXirpT;;) 

80,9. 11.12 81,11.15 82,3. 5 Ta Tpurr,Td 

xol Tst nAi^pTj 82,1 

TpOzTja.a. iTzi a^axa Tpurif,uara l/ovTa 81,18 

Tuyyavetv. ti toutujv -plv tu/eTv ^T:au3a';j.TjV 

(juid horum non (i. e, haec omnia') conse- 

cutus ego desii Solo 13,4 (t^; Ttufj;) 14,14 

c. part. ivjfyvio-i (xeTtyovTe; 4, 2 ^T-iy- 

^avev ouTo; [jiev 0£/d|j.£vo;, 6 6' "Irjtap^^o; 

dro3T£XXtDV TTjV T.o;i.zrjV 20, 25 apyeiv 

u>v eTu;(ov ap-/ovT£; 28,10 cf. 59,9 ^.p' 

oXz £-/.aT£pot TUY)ra'vou3tv Ij^ovte; 36,1 

^uY/avov (jjcp£Xoj}j.£vot 36,8 Tuy/avou3tv 

t6 ev 'HeTttoveta Ter/o; xoTaaxa'];avT£; 

39,12 ^TUY/avev «l;j.cpoT^p(ov xexotvtovTjXio; 

39,14 abs. Ttuv TuydvTtov (opp. twv ^-tet- 

xxLv) dv!}po')nujv 30,21 

tuTtavov. ijru)vujji(av ea/ev h dro tou Tuna- 

vou 49,3 
tupavvelv absol. 11,28 iex 19,24 (ttj; 
z(^e(o;) 7,5 Tupavvtxd; (ouata) 30,12 . adv. Tupavvtxu»; 
(opp. ttoXiTtxuJ;) 17,6 18,14 

xupavvi;. ouSe {j.ot TupavvtSo; avoavet ^ir^ 
Ti fjeCetv Solo 12,21 (TpayuT^pav) 21,18 
(KuXujvo;) Epit. Her. p. 87,26 (flstai- 
OTpaTou) 18,12 19,11 21,18.24 25,10 26, 
14 42,27 fj Tujv Tpta'xovTa xal /j Ttov 
OExa Topavvt; 43,6 ttjv tij; TUpavvioo; 
xaTdoTaaiv 19,23 xaTelye xijv xupavvtSa 
18,1 cf. 23,7 auyxaStjTTj ttjv Tupavvtoa 
Jex 19,25 £7:avi3T«I>vTat JirX TupawfSiJ 

• 19,25 xaTaXuOet^rj; tt,; \. 23,9 31,6 
TcJiv «-toJltV TT]; Tupavvioo; 26.18 

Tupavvo; xaTsaTTj (Pisistratus) 19,27 26,7 
ol Tupavvot i. q. oi Il£tai3Tpa7(5at 22,4 
23,10 24,4 sqq. ^tXot toI; Tupdwot; (tujv 
Tupdwuiv) fjoav 21,5.10 23,10 26,9. 16 
TTjv TUJv Tupdvvtov xatdXuatv 15,14 24,10 
42,27 Tf^; ^x^oXfj; t, t. 24,4 35,24 ol 

TtEpl Ttiiv T. vdfJlOt 19,27 T^pi;. tfxTit ydp xdpo; u^ptv Solo 12,12 

t),3ptaT^; 20,18 

uypds. [jL^Tpa ;r,pd xal uypd 8,8 

uopta iudicum 74,5.6 75,13 

uSwp horas actionis mctiens 78,5. 18 79,2. 

6.11 82,9 
old; 19,12 20,4 23,4 
u(X£l; (opp. ■/(Ij.eI;) SoIo 6,12, 15 
UTtaOpto;. otxd^ouatv uTtatOotot 67,7 
uTtav. ouetv. ouy i»7:axou(5vTtDv ixetvtov 36,1 

t6 7tXf;9o; ouy uTtfjxouaev 36,23 xXrjSei; 

xai u;:ax6J3a; 75,12 
uzdpyeiv. o6 ydo a-avT£; u-f,pyov eti toI; 

Td-ot; 25,5 ur:a'pyet 6 ^a--^xTT); tU Tov 

dpt9|jidv 75,12 i\ Ttpo; tou; 'ApyEtou; toI; 

riitataTpaTtSat; uzdpyouoa tptXfa 22,15 

toaTtEp Ui:fjpyev xai TtpoTepov Irrtexoros 

ouaa rf,; TtoXiTeta; 10,4 
u-ap/i^. -a'?.tv d; urapyf,; 5,22 (formula 

Aristotelica) 
ure;atpeiv med. •jZ£;aipou;jLEvoi. Tov «pdpov 

38,13 
u;t£$eX9£iv V. unejtpyiaSat 
U7:£;^p/£58at. 'fo,3r,{j£t; d;A'f OT^pa; Ta; OTd- 

a£!; uniSf^XScv 17,21 ure^iXbdvTo; Toi 

KX£ta8£voo; 23,15 
v)r£;tEvoi. auv^iteaev uTje^tdvTa; dX«uvctt 

Tou; T(Sv ri£tat3TpaTiO(iiv utel; 23,3 152 UTcep I INDEX ortip. - c. gen. Azt^yoptov to bri^ IIopvTj3o; 
22,2 opu^cfxTouc 'jzlp Tiov 65o»v urep 
TEiveiv 54,14 irpoi; tv.aT£poui: urdp ev.a- 
Ttpujv }A«/£Tat G,7 Ttutopiiv Ot:ep tiwv 
doty.ou;xEV(juv 10,17 \>zlp «ov av ^&'!»AT)T0t 
xoi i6(u)v yi<x\ 5T)(jL0Cft<uv SiciX^JeTat Trpo; 
Tov 5T.p.ov 47,8 UTrdp tuv Set )(p7)f)iaT:C£iv 
7TpoTi8£a<iiv 48.9 Td« dpicpioprj-i^ffet; Tci; 
i»7:£p itTjv ttptov Gri 8 

c. acc. ot ur.^p izxa stt^ ycYovoTg; 5,16 
(oi urep Tplctv.ovT' ettj) 5,21 o4,4 35,2 
74.9 (o! urrep tsTTapaxovTa) 33,2.25 44,8 
cf. 63,21 Ta uiilp toOto to Tta7];xa 57,9 
Tct uzEp ytXta; (sc. opay;ji7;) 58,8 Tat; 
ujttp 7t£VTaxtO/;^tXta; 78,19 

u nep^dXXstv. mcd. tov xaTaXoyov roXuv 
ypovov UTtEpjpaXXovTo 39,2 

drepTjcpavta (coni. cptXapyupta) Solo 6,17 

ujtEpopio; plur. (ap/_a( opp. £voT,|>.ot) 28,16 

OTTEpTEivetv (6puffa'xT0'J? bzip xuiv oouiv) 
54,14 

i>jteu8'jvo; plar. 60,1 

bTtTjpETT); 64,20 75,2 76,3.3 plur. (ptaoT'.- 
Yo^popot Tptaxi^Jtot) 37,22 (STjpiootot) 54, 
IG 76,6 8L17 

bjrtc/ VE lOiidt. Qt^XSov tb; 6-EO)^o|i.TjV Solo 
13,19 (cniti^joetv rpos ouotv opoXotv aXXov 
opoXiJv) 32,1 xav Ttc unoo)((5p.evo; Tt ,a7j 
Ttot/jOTj Tu7 5y^p.o^) 47,6 

bKO c. geu. Tou; avayxatT); iro ypstou; cp'jYo'v- 
To; Solo 13,12 iuxta passiv. 22,4 26,13 
30,2?. 35,17. 18 36,11 37,1 54,5. 18 59, 
11 63,14 70,4 76,7 77,18 br.6 Ttov dv-t- 
aTaoto)Ttov TauTa TtenovOtu; 15,19 ^re- 
XeuTTjOtv uro twv oopycfopiov 21,3 ^^e- 
Tteoev i)ro KXfoii^^oyt 21,23 Orto t^; 
opyrj; ou xa-^o/ev cauTov 21, IG 

bTtopdXXetv (\J(/^'.pou;) b]y) 

UTiOYpacprj uJumbrafio 5,9 

6no8etx.viSvat. TtoXtTEfa tjv 'AptctTetOTj; [aiv 
v)n£'o£'.';cv "EffriXTrjC 5' iiteTcXeoev 43,2 

bnoCtuy^^uvut (ttotyov Tij) ap;i.KTi) Epit. 
Her. j>. 87,23 

b7t(jCb)io^. 'jTzoZ^ifUwi 6ty,at 57,1 

b7ro'Xot7:o;. (^jM.cpat) 41,21 

bnoitoteiv. med. (tou; et^p&u;) 7,5 

bnocr.Ofhoi. TOiivTa; dtpeisav uTtoanovSou; 
24,1 

bnotp^petv pass. iitbilitcre (Katd ti.tvtpdv) 28, 
24 cf. 38,16 

brcWa (t(uv i\ xali ouvapEStv) 26,5 •jOTepoto;. TT^ uctrepata 39,25 (opp. tiq 

7TpOT£p(x{^) 51,19 
U(3T£po; T-^T uaT^plp ETEt 26,12 TOV U\5TepOV 

(sc. ivtauTov 6tdyou3i) 44,20 cf. 49,13 a't 
[AEV np«oTat TtTTape; (cpuXai) . . . at oe C 
at uGTepat 46,1 atlv. 7,2 14,8 19,3. 11 21, 
4,9 22,4 2S,18 30,19 32,3.4 40,17 42,5 44, 
20 79,1 81,12 TToXXoT; 'joTepov eTeoiv 4,18 
cf. 37,5 42,16 tjil TTj; uiTepov PouXij; 
49,24 c. gen. eTestv u3t£pov ttj; tcJjv 
Typdvv«)V £/^oXf]5 [j.dXiaTa E/.aT({v 35,24 
i>cpatpeiv (Td; brroXof Jtou; T;[j.^pa; tt^; dito- 
Ypa'fT^;) 41,21 «I>C('!vetv. tueil. cpo''vovTat det OTa^tdCovTS; 

15.3 ^cpdvTj To [j.iXaXXa Td ev Mapiovefa 
26,19 

cpdvat (formac 'f/)at, cpoci, cpTJ, £cprj ; de 
parlic. \. cpdoxeiv) 19,8 62,15 c. iuf. 6,17 
63,18 awTo; fjiev e^ r, Pei3oTj8/(-/.£'vai c. acc. 
c. inf. 4,11 7,2 10,17 19,2 20,11 Idv 
dTtoxTetvat p.Ev ti; oijioXoy:^, cpTj hz vtaTi 
Tou; v()fj.ou; 67,1 to; 'llpcjooro'; cpTjUtv 

17.13 sim. 8,9 21,10 

'-pavEpc);. cv 0'JT«) (Jixpot; xal '^avepot; 
xaTappuratvetv oauTcJv 7,8 (ii^tpou; «fave- 
pd; 6pdv Tot; dvTiotxot; 80,12 atlv. cpave- 
pdj; Xrjpoyatv 19,29 «avEpio; fj^av 6ou?.ot 
41,25 

Cfdpp.ay. ov. piur. cpapp.d7.tov btxat 66,12 

^dixetv (participio solo plerumquc nega- 
tive utitur v. cpdvat) c. inf. 18,4 37,2 
c. acc c. inf. 19,39 49,1 

fjEpEtv (IntOToX';;) 47,12 (yp.d;j.(jLa) 74,20 
(a^jij.elov t6 ovoaa rou teXou;) 8,9 (x^^pTj- 
you;, sy». xa-JiaTdvat) 63,13 itcm pass. 

63.14 stcvm /erre (Tptt; 0|3oXov»;) 83,20 
(•((aXejtto; ejtt tt) auficpopd) 36,6 cf. 40,1 

cce^YStv exularc (d£t'f"JY<av) 3,3 (dva-p.afrj; 
uTto "/pEtou;) Solo 13,13 EcpeoYE Td XoiJtd 
se. £T() 19,29 (Td XotT:d) 19,29 xd; 
ouai^x; TtJjv i\ "Ape-oi) jtdYOu cpcUYovTtov 
50,11 (cpuyTjv «.V aiSsot; loTtv) 67,3 
reum esse o cpeuYwv (opp. 6 6t{ov.(ov) 

58.4 sim. 52,7 58,4.6 19,12 82,5.6 

<f fleipstv. pass. ^fOdpilat too; tioXXo'j; xaTd 

ntJXEfxov 29,17 
cpSfvetv. £vdTT) 'fSivovTo; ^2^frfh(a-*ozdb,2d 
cpiXdvOp to jto; (coui. Jtpdo; xat Tot; djxao- VERBORUM ooXfi i5r xdvouat ouYYvcuatxo;) 18,15 (coui. 6»;[/o- 

Ttx<$;) 19,14 afJv. comiler 20,27 
«piXetpvupta (coni. unepTjcpctvta) Solo 6,17 
«ptXtfiyta 19,8 
«ptXta politice f/ rpc; tou4 Af.yeiou^ (piXia 

20,10 22. !i3 erotice ipacSei? t*5u 'Apao- 

oiou •xctt oiccjAapTvviuv tfjC irpo; aiiTOv (pi).ta( 

20,20 
«ptXoxT^IJLOJv (roiii. xav.fltcpaorjt) Solo 14,1 
<piXcji.o'jao; (coi-.i. -aiOKwoTj;, ^p(j)Ttx.o;;20,lG 
^tXovixfo. xaTaTtfitiJEtv ttjv evecTcJuOav tpiXos:- 

xiav 6, 8 T>jV Ttpo; dXXiqXot/; «ptXoviy.wv 

15,7 
tpiXo«. politice <pt?.ov ^totoiato Solo 14,13 

loSTe Tov autov i/Do6v elvat atX cptXov 

28,1 'loayopK? tpiXo; wv t«ov Tupavvtov 

23,10 sira. 6,25 plur. (Ttwv tt»pdvv(uv 

(sim.) 2(3,10. IG 21,5. 10 (eauxtov) 21,11 

Tp«axD0iou; tdiv cpt7.tuv 23,18 
(fo^Eta&ai ab.s. J9, 17 41,17 (d!j.90Tepa; 

Td; OTooet;) 17,21 ({xrj xoTaXuOT) tt;v 

SovooTciav) 38,20 sim. 40,2 
cpopo; tnelus 15,13 iiTttcatpouixevot tov cpd,3ov 

38,13 
tpoveu; 21,15 
tpovixd; (Seaijoi) 7,lo 
(pdvo;. itpoo/.X7)!)£i; (poiou oi/.rjV 19,15 itein 

plur. 41,9 66,9. 10 
tpt/po; plur. 27,2 28,1 2..! 9 
;ppd»etv. c. a. c. i. xai xoi; lcppaadnr^v 

(i.T,6£v «£•.-/*; eyttv Solo 12,7 d Toiatv 

ouTepot cppaoofato iclcm 14,4 /ajva |iev 

Td-^ i^pdaavTO idem 12,18 
«ppoTpia plur. (coni. Y^''^! 'tEptuaivoe) 25,6 

plur. (syn. Tpittue;) fr. 3 p. 84,13 p. 85,1. 

3. 5. C. 8. 10. 12. 18. 19. 21. 25 p. 86,2 

fr. 3 p. 84,20. 28 p. 85,30. 37 
^pdtwp plur. (ccni. 67j(j.otot) fr, 3 p. 84,34 

p. 85,1.?. 22 
(pprjv. (ppevi; Ev6ot)ev Solo 6,4 £vl ^peat 

itlem 6,12 
«ppoupetv abs. 23,6 45,2 (trjv dxpiynoXtv) 

39,21 (ttjv .Mouvi/iav, Trjv'AxTrjv) 44,12 
(ppooptov. (iipj^ovtac Et; td tppoupta 34,7 
9poup(; (v^e;; 28,18 
cppoupd;. cppoupol V 28,16 (coni. pouXeutoQ 

73,4 (vetopt(«v) 28,15 
cpuyd; plur. 21,24 24,1 37,1 39,5 
cpuy^ exilium (coni. 6eajj.o;, iJdvaTOC, dTtaia, 

6^(iEU(3t; /pT,(i.dTu)v) 80,2 «peiycov cpuyi^v, 

a»v atfieai; eattv 67,4 cpuetv. (llcir.icTpato;) r.po; d[i.-.poTEpou; ir.t- 

cpixEi raXtiJc 19,20 
cpuXaxV) (tou 0(o(iaTo;) 15,19 16,1 (tfj; 

noAtTeia;) 28,29 (Trj; J^topo;) 46,10 (ttov 

iv llEipatc-I) 71,21 
cpuXaxT /jptov. otaTpij^ouaiv iV Totg cfjXa- 

XTT/ptOtC 45,2 

(puXo; (t(Lv vofi.iov) 5,26 pliir. (Tfj; dpy^?) 
28,9 (oESaojTiov) 28,20 (tciu 0£0;a.toTrj- 
ptcu) 37,21 

cpoXcpyo; magistv. att. 34,5 35,11 72,9 
(coni. iTtrapyo') 53,8 

cfoXdTTEtv (to jU'auia) 4,20 siin. 60,10 
(ttoo' abtot; tol»; lyvo)0[ji£vou;) 39,2 abs. 
(sc. TTjv ytopav) 71,19 

cpuXeTTj; plur. 3.5,2 44,8. 17 72,4 

cpuXi^ att. antitiuilus TETTape; fr. 3 p. 84, 
12 p. 85,13 st]q. 9,7 sqq. 42,22 descr. 
cpuXai -^aav o, xaSdnEp rprj-epov, xol cpuXo- 
Poai)£r; TeTTope;. iv, 5$ tr,; ccuXtiS ixd' 
OTr); :^aav vev£}i.T)tAevoi TptTTUS; (Xev Tpets, 
vaoxpapiot 6e 6io6exo xoS' cxdaTTjv 9,15 
(cf. 86.1) sim. 10,3 

Clisthenica forraa: irptoTov (jiev ouv 
auv^v£t(ie JtdvTa; et; Bexo tpuXci; ovtI t(I>v 
TeTTdpojv 24,1 1 f-:qq. toi; cp uXot; enoirjoev 
£n(ovu(i.ou; iy. ttJiv rpoxpt9cVTiov exotov 
dp/rjY£t»«v 6£/.« 25,7 cf. 58,12 itpoTO- 

VcOEt £V (A£p£t Tti)V CpuXlOV EXC^CTrj Xg8' Ott 

av Xdyiooiv at (aev TrptuTat TETTope; g; xot 
X T)(iEpac ExdoTT), ot 6e c (x\ CatEpat e y.at 
X •.](jiepa; exixaTTj 45, 14 sqq. tot; 6txa- 
aTal? To»; xoTd 6i^,(jtou; tot; ttjv <p»jXt)v 
T«vitr)V eiadYooatv 52,10 Etaaytoyct; Sooiv 
cpuXalv Exaato; 56,8 toI; 6 (Ttuv tetto- 
pdxovTo) Tot; Tf)v cpuXfjv Toi) ^EiY^iVTo; 
otxdCouaiv 58,6 tou; ttjv tpuXfjv oixd- 
CovTo; 68,9 v£v£(i.T)vtat xatd cpuXd; oe'xa 
[A^pTj ol oixaatot 74.17 cf. 78,10 etoooot 
i (i.t'o ttJ cpuX:^ ^xdatT) 74,3 sqq. td dvd- 
(i.aTa TTJ; cpuXfj; 77,8 oi cpuXal cp^pouotv 
yop7)Y0u; 63,13 srq. (ot iTinapyot) %ouv- 
Tot Ttov iTtzEojv 6t£Xd(j.£voi td; cpuXd; i jxd- 
Tepo; 72, G 6 dpytov t/)v cpuXfjv xXrjpot 
75,8 6 Yp'','^!^-'*"^^» "^"^"^ 8ea(xo8eT(I)v t^; 
oexdTTj; cpuXfj; 74,1 xo-a cpoXd; (i^) ixd- 
OTT); cpuXf); eva 26,1. 13 sim. 33,24 35,1 
44,7.10.18 48,6 49,30sq. .50,5 51,12 
52,2 sq. 57,5 02,3 64,1 70,11.13 72,3 
73,18 78,3 dro cpoXr,; exdoTT); 45,13 
ef. 71,17 77,6 ix t^; cpuXf,; oXtj; 73,2.4 154 9"^°?'^'''^'^'^^ I INDEX (poXopptaiXeu? {■zivzapti) antiquus mag. att, 
9,15 42,22 (ot ev itpyTavsta) Zixifsxai) 
68 1 

^uXoxpiveiv 24,13 

tpuats natura x^ (fiaei 7roXiTf/o« 20,15 genus 
xf (liv cpyaei x«l xtj o<{$r] . . ., ttJ o ' oiaia 
xai ToT; vpd-diaoi . . 6.9 cf. 21,5 

^wpav (tou? Tct lyj^eipioiac v/o^xai) 21,8 Xaipetv. I'f' 0?; Ijratpov Yiyvo,uevot; 38,9 

Y^aXtn^i. yaXzrLUiZ hzfA^vzzi ii:\ Tijj auix- 
^opa 36,6 siDQ. 40,1 yaXertoTaxov 7.ai 
TOxp^TaTov ^v t6 SouXeietv 3,12 

X-xXxoSc (az-fiKri) 59,4 (x6pot) 75,9 77,12 
Cj-^ipoi) 80,8 (aVP«>>^ov) 81,2 ((ip.cpo- 
peu;) 81,4 sqq. 

/apaxTifjp modus cudendi (apxatoj) 11,14 

Xap{Cesdot (to!; zoXXot;) 32,6 

yapt?. tou; Tiil 8»j{Ji«> Trpo; /apiv 6(>.i).ouv- 
Tfti 38,8 eyStacpOoptuxepot ol ^Xiyot Tuiv 
:roXXtiiv etatv xal x^pSet xat /a^ptatv 43,12 
acc. adv. riaTetoi ya'ptv 21,15 Tori PsXti- 
OTou yapiv 38,10 0'jotv '/«'ptv 18,18 to'j- 
Ttov xa'ptv 33,14 ujv y/ipiv 26,16 

JjaGvoc ijanus. yjrria (jlsv tot' cCppaaavTO 
Solo 12,18 

)ret (Jiwv- ToO yetfAuivo; evsaTuito; 39,5 

XetpoTOVEtv (t7]v (jXtYap/fav) 37,15 (xaTa- 
Xoy^at) 53,7 (tTrrap/oyO 72,5 (et; ATit>.vov 
trtTtapxov) 72,11 (tTiTc^ac) 53,15 (toi»; 
ivooJotaTouj y.ai 7tiaT0Ta'T0u; -(^a\i.\>.a'zia<i) 
60,12 (ypaijifjiaT^a 6 SfjU,o;) 61,1 (Int- 
jxeXrjTd; 6 otjJxo;) 63,25 66,1 (xa$to'p- 
/ou;) 72,3 (cpuXa'p-/ou;) 72,9 (Tap.iav 
T'^; ropaXou) 72,13 (G(ucppovt3TT)v xat 
xoapiTjTT^v) 44,16 (TraiBoTpipa;) 44,13 
dpXttixTova; irX Ta; vau; 40,22 (dp/a';) 
45,10- 11 71,10 xatva; Tpi^pet; J^ TeTpi^- 
pet; iroT^pa; av h orjuo; /eipoTov/jari 49, 
22 pass. r>\ /eipotovr,i)£vte; d^yoM^Zi-i Iz 
IlavaSTjvaiojv th nava»)rjvaia 45, 11 (6 
ypafxpiaTeu; 6 xaT« -puTaveiav) f^v yetpo- 
TOVT^fJ; 60,12 Ttdvte; xal ol xXrjptoT&l 
xal ol xeipOTovrjTol ooxifAaaS^vTe; dp/ou- 
otv 62,6 xupouaiv otuj dv i^ ^ouXrj /et- 
poTovTja^jj 50,8 

XetpoTOvia. xpi9^vot |ji.ta /etpotovia Travta; 
36,20 (inxuptoat; tt^; xeipo^^^^vta;) 43,15 TOUTou; otatdttouat Tijii yEipOTOvia 71,18 
plur. Td; /etpotovia; xpivouatv 48,9 cf. 
34,23 

y eipu) V v. xax({; 

X»)poiiv. -oXXuiv Sv dvSpiJov fjS' IxrjptoSr) 
7:0X1; Solo 14,5 

/&tuv terra culta (rietpa) Solo 12,22 

/iXtot 20,10 22,18 28,24 bis. 38,14 58,8 
79,1 80,6.8 

XXofAu; (epheboruro) 45,3 

XoXouv. vuv 6^ (xot /oXoupLevo; Solo 12,18 

/oprjYeiv (toT; Ttataiv) 63,21 

/oprjyia metaph. 30,16 

/oprjyd;. /oprjYou; (ei; Aloviata) xoStaTaatv 
61,13 Tpayi{>oot;, xui^JnpSoT; 63,11 tou; 
/oprjyou; tou; ^/r^veyiJLevou; uni Tuiv ^uXdiv 
ei; Atoviata dvSpdat xol raiolv xal xtu(Jtu,)- 
601; xal ei; Sapyi^Xta dvjpdoi xal Tiataiv 
63,13 sqq. 

/psia. /peia; xaTaXaPouarj; 4,9 

/p^o; aes alienum. /peuiv djioxOTrrj (diroxojrai) 
6,21 7,1 11,10.23 13,1 15,5 ol dcprjprj- 
(jtivot Ta /pla 15,12 

/p£«) aes alienum. tou; 6' dvoyxairj; bto 
/petou; cpuydvTa; Solo 13,13 

/petov V. /pr^vai 

/ prj};.a /jecu«ia. /prj(Aaatv -^aav dyrjTOt Solo 
12,5 (lepd, opp! Sata) 34,7 cf. 48,3 (aola) 
34,18 /prjtAdTtMv 6T^(jL£uat; 80,3 (xata- 
poXi^) 51,8 xaTopdXXetv to /pi^(j.aTa 51, 
10. 13 (TcapoXa(j.pdveiv) 50,4 (ota/eipi- 
Cetv) 34,12 49,8 (dnoot5()vai) 42,8 (auX- 
X^yetv) 51,6 (d»^poiCetv) 28,3 td npoa- 
tdvta /p:^}jLaTa 5a7:av^aat 33, 17 Trpoe- 
SdvetCe /pi^ijata 18,16 (■/ofj.iaaaftat Ttapd 
Ttiiv Sav£tao(jL£vu)v) 26,25 oavciCeaSat 40,1 
41,15 eirdprjaav /pi^^jiaTtov 22,11 Tt 
ypTQaeTot toT; /pi^(.iaatv 26,22 xal toi; 
au)(Jiaaiv xal Toi; /pi^(jtaatv XTjTOupYeiv 33, 
22 /pi^(j.aatv C7)(J^iu>3at 48,17 49,4 

/prj(j.aTiCetv tractare in senatu cet. oaa 
6ei /pr^(j.aTiCetv Trjv pouXrjv 46,6 (Jtepl 
oiTOU xal Trept cpuXax^;) 46,10 UTi^p tov 
oei /p. 48,9 xeXeuouaiv ol vdfxot Tpia (aJv 
Upuiv yprjfjLaxtCe^.v, /pTj[jiaTiCouatv 8' £vioTe 
xal dveu rpo/efpoTovia; 47,90 med. «161 
pecuniam comparare 17,23 ad tractandum 
in sen<}.>u propouere (Ta Tou ro^.efjiou Tou; 
otpaTTjou;) 34,28 

/p^vat. yifi-q c. inf. (toTi; ufaQoU dvopdatv 
o?vo/oetv)^scol. 24,8 (vojiiCetv) 7,10 (8au- VERBORUM (j^rjcpos 155 (xaCeiv) 18,9 ((5tA03cii) 35,3 (TtaSelv i^ 
droxeraai) 71,27 80,3 o-j -/pEiuv Solo 12,20 
■/prjjOat (sc. ToTc v(:;(i.o[?) 7,15 9,19 35,5 
49,11 cf. 9,10 25,11 26,5 58,10 (toI; 
dcOiAOi;) 7, 13 (xol; STtwvjixot; -/al r.oh; 
xii CTpa-rEia;) 59,12 (tio 7:Xf,&ci) 12,9 
(Stxoiot; {idTpot;) 55,2 (xiu {jiV OTparTjytp, 
Tiu 6e 0'j[j.^ojXiu) 27,19 (tgT; 5u|j.(jLa-/ot; 
oearori7.(juTep(ju;) 28,8 (tt, TrdXst ~a'5ir] 
-OTctxd);) 32, 1 1 (xaXtli; toT; -paYuaat) 

37.3 (toT; rpoY£Ycvrj,uivat; a-jijffopat;) 
42,7 (ti!) -pwTtp Xa-/o'vTi ot/.aaTrjp{tp) 37, 
18 T7)' ettoflut^ rpo()TTjTi 26,11 t{vi auTtu 
-/piQaeTat 77,20 oti ^pi^aiTat toT; /p//- 
fiaaiv 26,22 absol. xafloTt av ouTOt otLatv, 
xaTo toOto ■/ptLvToi 69,6 

•/ p Tj (j. (> ;. ypTja(j.(bv y'P'-'H--"""'' (^et toT; 

A(2-/(jjai -xoToXjeiv TT)V T'jpavv(Sa 21,23 
^pTjOTrjpKzCeiv med. 22,12 
•/povo;. Iv otxT) -/po^voy Solo 13,5 roX-jv 

■/po'vov 3,5 6,1 17,20 19,17 21,4 29,10 

37.4 39,2 7:Xe(to -/povov 48,1 /povov 
Ttvd 31,18 (j.f/pov /povov 18,4 /povo'j 
Tivo; oteX9ovTo; 5, 10 repl tov ypcjvov 
toOtov 27,14 ef; tov ?»oi7:6v /po^vov 34, 
14 et; Tov pteW.ovTo ^rpovov 34.31 e[; 
tov (xXXov ^pfJvov 35,14 -/povou otoTreat/v- 
Toc ppa/eo; 38,14 tov (x^v aXXov /povov 
(opp. to't£ Se) 67,9 cf. 71,11 plur. (^txpov 
ov TropaXXdrcoi toi; •/ptJvoi; 4,14 (Trpoe- 
/0'jaiv (iXXTjXtov) 4,21 oti tiov ojt(Lv 
ypovtov 14,23 h ToT; To'Te (vel 7:poTepov) 
/p()vot; 29,18 31,4 Ttuv yp6'm^i tt,; oTe- 
Xeta; (i.T] £;£Xr,X'j8o-:<uv 63,99 

^puatov plur. (coni. dpyjpto) 71,14 

^poao-j; (dv5pio;) 7,16 63,3 

yp(B(j(.o ad distinguenda iudicia 76,7.8 plur. 
77,13.16 

/lupo tei-ra culta i;£p^^aCoij.£'vT,; tt,; /ojoa; 
18,22 fj -/tdpo ot' (iXiYtov f,v 5,29 ajve- 
rpiovTO 7:o?.Xtjv jrtopov 7,1 ttjv -/topov 
dvdooaTOv Trotojatv 42,13 rus -/.oto tt^v 
Xtopov (opp. ev Ttjj oaTet) 18,18 (atpo- 
TTjYo; 6) ItX TTjv -/topov 7l,19sq. ilr^ti 
7:oXXd-/.(; ei; ttjv -/topav 18,23 Tet/faovte; 
ev TiQ -/(opa AefVjoptov 22,2 ephebi ::ept- 
TtoXo-Jat TT]v )rtupov 45,2 Attica : oieveiae 
t7;v ytopav -xoTO §f,|i,o'j; Tpia-AOvTo [j.tpTj 
24,19 7:ept ^uXa-xfj; Tf,; /lopo; 4C,10 

/topetv L-apere (tijv '!/f/fov) 81,7 

-/(optov (o xaXetTat 'Poi-/TjXo;) 17,22 (t6 xXr^Slev uaTcpov dTeXe;) 19,3 /umlus t( 
YtYveTot i-A Tou /toptou 19,5 (olivetum) 
71,6 plur. TOL -/ojpio 7:dvTo dtppoxTo -^v 
30,15 71,2 (coni. otxiai) 50,17 (opp. 
oixiat) 51,2 56.3 
/tupi;. adv. exiXTEpcj; d-ooojvot /topi; 41,16 
42,10 ra dXXo d7:o-<tetTot ytopli 51,11 
•/topt; ;jlIv . . . /topt; oe 58,4 81,22 x*"?^» 
(j.ev . . . /topt; OE 50,14 praep. c gen. 
/topi; ^-/COTeptov 77,15 'FdXTpto plur. (coni.a-j^TjTpioe;, xtflapiaTptoi) 
54,9 

ilieuoeYYpatp^. 'l^euOiYYpa^f,; YP*'?^ ''0)1 

(jjeuoi^; (aiTta) 7,11 

'ieuooxXrjTeia. ({jeuooxXrjTeio; YP2'f ^ 70,2 

tl/euoofjiap-upiov (to i; 'Apeiou 7:dY0'j) 70,9 

ij^rjCpi^eiv med. oux e^eaTtv ouSev drpoPo'j- 
XeuTov ouS' OTi dv rxT) zpoypd-itoatv ot 
7:puTdv£t; <i/yj(piaaa8ai tuj St^(JJO 49, 18 
Tt av o't otxoaTai 'irjCpiatovTot 49,6 (fATjSe- 
(jiiov dp/T]v etvot [j.ia9oTo'pov) 36,9 abs. 
(de iudicum suffragio) 81,1 sqq. 82,7 
ei; o'Ji (sc. Tou; d(ji'.pop^a;) (!/T|Ct'CovTai ol 
SixaaToi 81,6 

dif,9t3!j.a (Peiiclis) 29,31 (t6 (j/fjcptapio tou 
IlufloStopou a. 411) 33,1 et-^svTo; tov 
(A£v 7:p6 Tou •irjCpia^j.oTo; (Pytbodori) Xo'yov 
MrjXo^iou 32,21 KXetTotptLv 5i Td (xiv 
dXXo xofldrep fJuflo^Oiopo; et-ev xtX. 33,5 
eYpatJ^e t6 'Lfjcpiajja Apa-,covTi5Tj; 37,16 
Ypa-Ldfjievo; to 6i^cpta(j.a 7:apav(i(ji(ov 41,23 
79,3 6 YpotifxoTcu; to 'l/TjtptafxoTa cpuXdTTet 
60, 10 oTov 'i(fjcpta(io xtX. 6 fpaimnTihi 
dvoYtYvtoaxetv (XcXXt) 79,3 TrdvTo Stot- 
xeiTat (!;rjcpiaiji.aatv 43,9 

'l/fjcpo; tessera iudicialis aenea ympetv rijv 
lijfjcpov (de urnae operculo) 81,8 descr. 
80,8 sqq. 81,13. 19sqq. suffragium 6 Sfjjto; 
Tfj; (l(fjcpou •/.•jp'.o; xupto; yiTJerai Tfj; noXi- 
Teto; 11,1 otxaatrjfiou 'iTJtpo;, opp. Pcj- 
Xfj; £7:t/£tpoTovia 62,17 oiStoat ttjv (1/tj^ov 
62,1 9 r.poxepov ;xev ei; ivi^aX).e ttjv (i^^pov, 
vuv o' dvdYXTj T:a'vTa; Sta-I/ij^iCeaSai 62,20 
[J.TJ Xd9rj u7:opdXXtov ti; tl^^^cpou; 81,5 
otxoaTol ot enl Tii; «l/ijcpou; 78,6 80,10 156 f>j6£ I INDRX VERBOHUM wcpcXsTv Qoe. (oo^ av apiaia cuv /(yejAovsaot ; eroiro 
|jLirj Tt Xiav dvciJe!'; xr/. Solo IL',10 

(o&elv pas.-<. (xsTa 7:ETc.tov) l'r, 4 p. SG,8 
Epit. Uer. p. 87 17 

tuiA'jTr)s (coni. «ovTjptct) ;W,I8 

ui^ieiaOst. avaYpst^JiavTe; vov te nfndaev^iv 
xat 050V) Mv TTpiTjTat TT) i>'j'jA-n Ttctpaoiooast 
50,13. 14 

tttvtos (circ.;) 55,5 inuuus tiov ayopavd- 
{jitov : Twv (bvuov £7rtjj.£Xtro3at o;tw; -/.oDotpd 
xal dv:i*ioTjXa JttoX^aEfat 54.1'^ 

w p a dii-i' constitiUa ttjv ojpftv ttjv (ip&pp-/j- 
fletaav 34.29 plur. (anni spatia quattmr) 
fr. 3 p. 84,26 p. .S5,4. 12. 17 

«0« sicut 5iT)).»)ov tt); OTreoyjfj.Tjv Solo 13,19 
-itevTpov aXXo; ib; ^y«i> Xajjtov idem 13,22 
toc iv xoatv roXXciiotv £OTpa''frjv Xuxo? itJ, 
14,7 <)>; aoTt|) (sc. TtjT TtXT/Oei) oei ypijsS&i 
12,9 «i; oiAoXoyetTat fi, iO 'o; XiYouc: 
6,25 sim. 6,26 8,8 17J3. 14 21,10.12 

post verb. declar. etrtov 6k cuv rjt". 1 K 
2U etKs TCipl Ttov orXiov t6 ■(t'(o\bz (j>s 
06 ypTj !}ao,o.dC£tv 18,9 cf. 19,10 c/no- 
tpotvdijievo; rEpl too zXigSoo;, cj? auTijj 
oei ypfpDai 12,9 post SpoXXctv 21,7 

ul pritnum (tempor. c. ind. aor) 17,18 

21,15 26,19 29,5 01,8 c. imperf. 40,7 

guia (c. imperf.) 21,13 

quasi (iuxta partic.) 4,12 6,22 20,22 

32,14 38,3 c. geri. abs. 6,18 15,4. 19 17.12 38,23 c. acc. abs. tuc tt^v tTtTrdoa 
TooTO aT([i.atvOo5av 9,1 rf. 33,9 01; av 
TtoXXcc/Tj 7TXava)(j.£>>ou; Solo 13,14 t6 
ovO(xa «0; «V «710 ToO TTpdj-uaTo; ■/e(i;.£Vov 
8,10 eo consi/io ut (c. part. ftit. 19,16 
21,14.22 38,21 

iuxfa etrtciv ad mitigandatn generalem 
sententiam oi)D£v6; to; EtTTcIv 4,2 Td 
itXEtcy (i)c cito; efretv 54,4 cf. 66,5 

preep. c. acc. 'lYctyouOTj; d>c tov otjjjiiov 
48,18 circiter tbc £jtrav.o<;t»jo; 39,21 
iuxta superL tij; tCaiTara 34,16 plene 
(I); cv oovio^/Tat (iipiCTa 34,19 

(ooaoTio; 77,19 

<o(J7tep iv (i.£Taixp.tq) Solo 14,17 utittir Ari.st. 
constanter post con.son. 4,12. 16 5,2 10,3 
11,2 18,14 28,11 32,13 62,4 72,10 v. 
-xa9ciTt£p 

(jjCTC lanquam Mxt i-l^io-i Solo 12,19 ita ul 
c. inf. (anteced. outo)) 7,5 (j)Ots \ii] c. 
inf. 53,22 c. acc. c. inf. 18,17 29,21 
41,21 81,7 Tob; opxou; (ofjosev TOf; 
*I«)Oiv t7)(JT£ Tov c'r6v 5j,-'Jp(|)v £lvat -/.ai 
tptXov 28,1 

c. iud. aor. outco Ttaptb^ove tov 'IjtTtiav 
(ji')ai}' bro TT,; (5pYTi; ou xaTecyev eaUTtJv 
21,16 c. imperf. 39,14 iuxta imperf. c. 
(i'v (supplejida condicione) 24,18 

«b^psXei^v. pass. -izKzlm ex ttj; Ebpofa; t] ttj; 
'ATTtxfj; ix^-(jot>iO'i tbtpeXobixevot 36,8 Jl I NMJ E X N xM I N U M Ayy eXfiaev 36,18 

"Ayvojv (Theramenis pater) 31,17 

'AYuppio; 43,16. 17 

\\T/llj.oloi 22,16 

^ASirjva cuin articiilo 17,12 40,30 50,3 

'AO^vat. 'A&rjVct; rarpio' £•; Sioxritov Solo 

13,10 -ca; 'Aiiyiva; 22,13 'AUrvTjc;'. 32,7 
'A&Tjvaio; in seraioa<i historico cum arti- 

culo plur. 19,21 23.2.6.16 26,9 tou; 

a>Aou; 'ASrjvaiou; 41,1 sim. 44,11 47,5 

in sermone publico aiticulo caret 19,24 

25,1 26,23 27,13 33,13.21 40,23 G3,12 

66,1 
AfYEu; fr. i p. 86,7 
AJ76; TtoTajioi 37,5 
Ar|U7tTo; 11,20 
"AxaoTo; 4,10.12 
'Aixv] (fj) 44,13 71,21 
'AX£;ta; ap-/tov (405/4) 37,5 40,5.14 
'AXy.aiujv (Megaclis pater) 15.8 
'AX-x|x£iuvt8ai (oi) 21,25 23,11.14 24,4.5 

31,7 
'A:'.un:e-/.Ti{}3v 26,15 48,19 
"Ai^ut^jv. T^; Tou "Afxf/.tovo; (sc. TpiTjfiOu; 

coni. Tr,; llapdXou) 72,14 
'A{i.i:pay, nI)T7]; (6) 20,9 
'AvaxpEtov 20,16 
'Ava^XuaTto; (6) 32,22 
'Avttea(tov Diphili filius 8,13 
'AvxfeoTo; ap/(i)v (451/0)29,30 
'AvTt^piuv (rhetor) 35,25 
"AvuTo; 30,23 37,13 
'A7i<SX/\(yv iratpipo; C'2,12 fr. 1 p. 83,7. 10. 

14.15.16.17.19 bis noTpio; fr. 1 p. 83,11 
'ApYsto; dv/jp 20,7 'ApYcio; plur. c. artic. 

20,9 22,15 VAp/i<a 20,6. 11 'ApytvouC3ai 3G,l8 

'ApYo; 20,7 

"Apeto; zotyo; 10,10 38,1 50,10 66,11 67,6 

70.9 71,10 ii h 'ApEtip rdYU) pouX^ 9,13 
27,8 Tj i^ 'Aoitou ndyou ^ouX:^ 43,1 71,5 
fj j?ou/.i; i I; 'Apztou TidYOu 5,25 

'ApioraytTat (o'i)'5,3. 7. 27 10,3 28,24. 27. 

32 29,2. 8. 12 30,4 38,1 
'Apeorcayitt;. tj A. pouXi^ 43,3 
'AptaTat /a 0; dp)r(ov 624 5.10 
'Aptats^or;; 6 Auai.u^xou 27,2. 17. 22 28,11 

31.10 43,2 

'Aptutituv (auotor custodiae 7.opjvTj(popuiv 

Pisistrateae) 15,20 
'Api<jTOYeiTU)v 20,23 21,3 68,5 
'AptGT^Oty. 0; 6 TavaYpato; 29,10 
'AptOToy pdtT) ; 36.11 
'Api3T(5^ia-/o:; :^a. 411) 35,19 
\\p((ppu)v 'Xanthippi iiater) 26,13 
'.\pii6fjioi (0) 20..19.22. 23 21,3 sine artic. 

68,5 
'ApTiar.Tiorj ; iipyui'^ ''511/10) 23,6 
'Ap-ceat; ri dYpoT=pa 68,*'' 
'Ap/ECtpoTo^ (cf. Wi!. Aristot. I 68,40) 

' 37,24' 
'Ap/ivo; h ' A|). TTpoTtKoTT^; 20,9 — Athe- 

nioi.sis 37,13 41,20 
'Ac--t).Tj7tt(5; (6) 63,23 
'AtTf/o; (YXtu^oa) So!o 13,13 (^tirdpiov) 

55,12 adn. 7,\\Tvixrt 23,1 36,8 
'A^ioviTo; 37,16 
'AyepJouOto; (o) 40,13 
BouyoXelov to vGv xaXouijievov 4.23 
Bpauptuvia 61,8 
rtpaiaTr; 27 4 
rfj Soio '3,7 158 FopYiXo; 

ropYtXo; Pisistrati socer 20,8 

Aafi.ao(af apxwv (582/0) 14,23 15,2 

AajAU)v^8r|S iOir^aev 30,17 

AexeXeta 36,22 

AeX^ptvtov, t6 iTzi AeXcptvt^) otxaaTrjptov 67,3 

AeXtpof 22,10 

AfiXo? 61,7 63,22 73,13. 14 

Arjp.dpeTo; (interficitur a. 403) 40,3 

Atovjota (Ta') 61,13 G4,4 tk Aiovu^ta 63,14. 
15 (Td fieYCtXa) 63,24 (toi ^tti Arjvattij) 66,2 

At(5vuao« (6) 4,25 

A^^uXo; 8,11. 13 

Apay.ovT{or;c 'Acpt5vatoc 37,16 

Apdxiov 4,3 5,11 7,12 42,25 
'ExaTop.poiu)v, Tov 'E. prjvo 73,12 
'EXeuofvio; plur. 41,4 
'EXeua{vio 61,9 

'EXetiois 40,24 'EXeoaJvi 41,2,8 ^v 'EXeu- 
otvi 42,14 'EXeuatvdSe 40,27 'EXsuatvo- 
aev 40,27 
"EXXrjves (ol) 27,15 
'EvudXio; (6) 68,4 
'EiTtXuxeiov (to) 4,26.27 
'EiriXuxo; 4,27 
'ETtijievfoKji; (6 Kpi^s) 3,3 
'EpeTpta 17,24,27 36,5 
'Eps/9eu? lonum rex, Creusae pater fr. 1 

p. 83,5. 12. 15. 17 Epit. Her. p. 87,14 
'EpfAOxp^tov apytov (.M)l/0) 25,13 
'ETeopouTdoat fr. 3 p. 84,24 
ESpoia (^) Sl},6. 7 
EoxXe(5T)5 dpywv (403/2) 40,22 
Eufi.rjX(6T); 6 'AXto7:Ex7j8ev 48,19 
E{»[xoX7r(oat 40,26 66,1 fr. 3 p. 84,23 
'E^idXTVjs 6 2ocptov(oou 28,25 29,1.4.5.8. 

10.24 31,10 37,24 43,2 
Zeuc ipxeio; 62,12 Ttili Atl Tij) }^u)TT)pt 64,? 
'HrTjofo; dpyu)v (559/8) 17,8 
'HYrjOtOTpaToc Pisistrati f, 20,6. 10 
'HeTtu)ve(a 39,^2 
'HpdxXeta 61,9 

'HpaxXe(8T]; 6 KXaCouievto; 6 BoatXe-i; 43,16 
*Hp()5oT0s historicus 17,13 
*Htpo(aTta 61,10 
0apYi^Xto (sine artic.) G3,15. 16 64,3 tcuv 

©apyrjX^tov 64,4 
0ap"i:TjXt(ov 35,20.21 
eeniOToxXrjc & NeoxXeou; 26,22 27,17 28, 

31 29,1.8 31,10 
BedTrojjinoc (d'p}(U)v 411/10 per deoem 
menses) 36,4 n INDEX 

0ep|xaioc xo'Xjro; (o) 17,22 

0£TTaXoc Pisistrati f. 20,7. 17 

©eTToXtJ; (6, Kiv^a;) 22,17 t<x»v 0£TTaX(Lv 

22,19 
0T)pato; plur. 17,26 

0rjpa[j.^vT); ^''Ayvwvo; 31,17 sine art, 32, 
8. 11 35,25 36,11 37,24 38,16.22 39,8. 
16 cum artic. 38,19 39,14.19 
0T)aetov (to') 18,3.7 sine artic. 73,2 
0T)ae6; 42,24 fr. 2 p. 83,26 f r. 4 p. 8G,6 

Epit, Her. p. 87,16 
0ouxu8(5t); Melesiae f. 31,11 32,8.9 
0paau^ouXo; 39,5 41,24 
0paTTO ri S'JO[ia <I>ut) 17,14 
'Ip^po; '73,15 
'lotptiiv Pisistrati f. 20,6 
"I^tropxo; Pisistrati f. 20,6. 14 21,21 26,12 

cum artic, 20,15.26 21,1 
— Xdpaou KoXXuTeu; 26,8. 12 
'In7t(o« 22,5.25 cum art. 20,14.27 21,7. 
'iTi-oxpdTrj; (Megaclis Alopec. pater) 26,15 
'lzjio[A^VT)« (ef; Tuiv Koopi5tl»v) Epit. Her. 

p. 87,22 
'laoYtJpo; 6 TeiadvSpou 23,10.17.20 24,11 

cum artic. 23,12 81,8 
"1^)^4,9 42,21 heros fr. 1 p. 83,4. 9 Epit. 
Her. p. 87,13 Apollinis et Creusae filius 
p. 83,13. 16. 17. 20 TToXe.uapyo; 'AAtj- 
vai<ov p. 83,20 
"Uve; (ol) 27,21 28,1 fr. 1 p. 83,4. 10 

Epil. Her. p. 87,13 
'I(ov(a, rpea^uTdTT^v yoIov 'laovia; Solo 6,5 
KaXXto; Sxaapu)v(5T);, dp^^wv (412/1) 3.5, 

19.23 
— 6'AyY£Xr)9ev a;iyuiv (406/5) 36,17 
K o XX i p 1 ; 6 dp-Jioa-r); 39,20 40,5 
KaXXtxpdTTj; noiavtsu; 32,1 
Ki^otov 24,5 scol. 24,7 
K^puxe; 40,26 66,2 fr. 3 p. 84,24 
Kr^cptaocptov d'p)(u)v (339/8) 61,11 
K(fi.u)v 6 MtXTtdSou 29,16 30,2.11 31,11. 

12 cum artic. 30,12 
Ktv^o; 6 0f.TTaXo'; 22,17 
KXaCop.^v lo; 43,16 
KXea(veTo; (Clconis pater) 31,14 
KXeta9evT); 23,10 24,1.2 31,7 33.7.9 42, 
28 fr. 3 p. 84,18 cum avtic. 23, 11. 15 
24,9 25,11 fr. 3 p. 84,18 
KXetTocpuJv .33,9 37,13 
KXeo[ji£VTj; Lacedaemoniorum rex 21,23 
22,18 23,21 c. artic. 23,13. 15. 19 NOillNUM ^WLlOl 159 KXeocpwv XoporoiiJc 31,17 32,5 37,1 

KXeiov b KX£ottv^Tot> 31,14 

Ko6rji6at (ol) 4,13 sine art. Epit. Iler. 

p. 87,20. 22 
KoXXuTeO; 26,8 
KoXXuTos (J) 17,14 
K<5viov aji/wv (462/1) 28,28 
Kp£o'j3a Erechthei filia fr. 1 p. 83,12. 15. 

17 Xutbi uxor 21 
Kp^c (6) 3,3 
Kpovoc 19,11 
KuXtov Epit. Her. p. 87,26 
KuieXi6ai (olj 20,9 
Ku>|x^a; apycov (560/59) 1<),1 
AavcEOO(|xoviot (ot) 22,12 27,22 32,19 39, 

20 40,16 sine artic. 21,23 27,16 35,29 

36,22 37,3 42,8 
AaxeJaifxiov 39,19.27 40,17 
AaxiaSat sine artic. 30,14 
Advciove; (ol) 21,24 22,11.15 27,23 
AetfxtovT^ HippomenisfiliaEpit.Her.p. 87,23 
Aei«!^i8piov 22,2 scol. 22,6 
Aia^ioi 28,9 
Aeujx(5petov (t(J) 21,1 
ArjpLvo; 72,11.12 73,15 
Ai^vaiov. Atov'jo(«ov Tu)v int ATjvaiw 06,2 
Auyoa.at; 6 Na';to; 17,36 18,2 
AuxotxT^OT); Scyri rex fr. 4 p. 86,8 Epit. 

Her. p. 87,17 
Au-/.oupYo; (pediacorum dux) 15,10 17,7 
Auaav6po; 37,6. 14 
Auai-/pdTTj; ap/u>v (453/2) 29,28 
Auciu.ayo; (Aristidis pater) 27,2.17 

— 6 d-6 ToO Turca'vou 48,18 49,2 
Mapa{}iov. ^v MapaOcovt 2G,3 
Maptoveta 26,20 

MeYaxXfj; h 'AXx|i.c<ovoi 15,8 Epit. Her. 
p. 87,27 cum artic. 17,7. 9. 20 

— 'I;r:roy.pa'TO'j;'AXo)i:£xf^9Ev 26,15 
Meyapet; 15,18 20jli 

M^6<ov 4,10 

Mt)6 f/d;. (Ti Mr^orAd) 27,7 28,23 43,1 

fr- 4 p. 88,9 Epit. Iler. p 87,19 
MTjX(5pio; 32,22 

MtXTtdor^; (Cimonis pr.ter) 29,16 31,9.11 
MvaatXoyo; dp^iov (411/10 per dnos 

menses) 36,4 
MvTjatBefST); (Zpxtov (457/6) 29,20 
Mouvtxia (T)) 21,21 39,22 40,8 44,13 71,21 
M 'j p (o V 3,1 
NdSio; (6) 17,27 Nd;o; 18,1 

NcOxXfj; (Theraistoclis pater) 27,17 

NfxTj. at Nt/.at 50,3 53,19 

Nixta; 31,13 32,8.9 

Ntx<i6T]'p.o; (sic L) (zpj^tov v. Ntxoa/j^T); 

Ntxopt^OTj; apycuv (483/2) 26,19 

Sdv»i7:;:o; 6 'Aptcppovo; 20,18 31,9 

SevatvsTo; dpytov (401/0) 42,15 

Sepir/; 27,3 

Soij>>o; Creusae maritiis fr. 1 p. 83',2l 

OrTj9ev (6) 33,17 

'OXupinto;' (8a((X()V£;) Solo 13,6 

IJdy-jfatov 17,23 

ilaiavt£'j; 32,1 (6) 40.13 ex to-j 6/,;xo.j 

T<ov rFataviitov 17,13 
riaXXdoiov (ol izl IlaXXa6t(o) 67,1 
IlaXXTjVt';. iTzX ilaUrjvioi 17,28 20,10 
rjava&rjvata 61,9 ei; 11. 45,11 Td 11. 73, 
12 et; Td fl. 53,19 na-/a»rjvai(ov 61,7 
T<ov il 70,15 73,12 riavaV^io': 20,22 
Toi; li. 'J2,25 71,12 
Ilavottov lonum rex fr. 1 p. 83,4 Epit. 

Her. p. 87,14 
IldpaXo; naius pullica 72,13 
fJdpvr,; 22,3 
Ilauaavia; Lacedaemoniorum dux 27,23 

Lacedaemoniorum rex 40,14. 16 
Iletpateu; (o) 37,21 40,8 41,12 71,20 t/. 
fletpateto; 40,20 41,24 43,7 (ex tou U. 
42,11) ev netpatet 40,14 41,14 (bis) 54,8 
71,22 et; nstpatea 44,12 54,17. 20 55, 
3.4 61,12 71,20 
flttaavopo; 35,25 
IletJtaTpaTioai (ot) 22,14.15 23,4 
rietataTpaTo; 15,11 16,1.3 17,5.12 18,12 
19,6.11.26 20,1.3.7 26,0 31,6 42,27 
c. art. 15,17 17,10. IS 18,8. 13 19,1.7 
IleXapYtxo';. t6 neXapYtxov T£i/o; 23,2 
rieXorovvTjatot 30,7 Tdiv 11.40,5 
lleptxX^; 29,30 30,1.11 31,1.2.11.12 

c. artic. 30,17. 18 
noat6eti;)v (6) 79,7 
nu!}ta (^) 22,12 25,8 
nu«)o'ou)po; dp-^u)v (432/1) 30,7 
— 6 'Av(r?Xj3Tto; 32,22 33,1.6 37,18 for- 

tasse idem (5p)(ujv (404/3) 42,18 
U'bXoc 30,23. 24 
ToixrjXot 17,22 
Ttvuiv 6 lldtavtE'j; 40,13. 18.21 
^iaXafjLi; 50,2 27,1.9.24 30,6 61,12. 14 73,11 
SdpLtot 28,9 160 2a>os n INDEX NOMINUM Qp^/!^ 

Sa|xoc 73,14 TcXeaivo; ap)(«>^ (487/6) 26,12 

IvAslia. 31,13 Tt[xoal>£v7js ctpxwv (478/7) 27,25 

^ip.(ov<57)s 20;16 Tt|j.duvaaaa 20,8 

Ixtpocpopicfiv 35,22 ''Yp.T)TT($j (&) 19,2 

ilxuAAcclov 27,5 'r4»i/J6T]c apytov (4SI/0) 27,3 

Xy.vipoc 73,15 fr. 4 p. 86,7 Epit. Her. a)atvt7:ro« ap^^ujv (490/8;)} 26,3 

P-8'<"!l'<' <lMuXXo; &'Ax£p8cu3to; 40,13 

2<J>.tov 3,11 4,28 6,2.19 9,11.19 10,8.15 (DeiStovEtoc. «PetSwveta [j^eTpa 11,12 

14,20.21 16,1 17,5 20,1 25,9.10 3),5 (piXoveto? «pywv (.528/7) 19,27 

33,10 38,2 42,26.28 60,1 cum artic. (Dopp.fctoc 3?',13 

6,9. 24 <11,27> <I>p£aToc heros (£v (DpeaTou St/.aOT^piov) 67,5 

2ocp(ovtoifj; (Ephialtis pater) 28,25 (Pur, 17,14 

iTCapTta-ai (ot) 22^3 (puX/; 39,6.22 40,7 43,7 

"^(oT-fip (Ttirdu T(p l^.toT^pt) 64,3 Xdp[..os Hipparchi Collytensis patcr 26,8 

Tavaypatoc (6) 29,11 Xiot 28,8 

T£(aav8po? 23,10 'Qpeo? 36,0 CORRIGENDA 
praeter accentos et spiritus preli vi elisos, 

p. 7,17 1. xarexXet^v, cum adnotatione xa-£x>.T]iO£v L, seJ cf. adnot. ad 18,7 

p. 8,1 1. 7:FVTaxoaiO{i.eot{i.vov 

p. 9,5 ]. eh 

p. 10,1 1. 'ivaX^3-/eiv 

p. 15,4. 6 1. ol [i.ev . . . ol ol 

p. 18,23 adde adnot. xateaxe-Saffe K-W, -oCe L 

p. 19,5 l.h V 

p. 26,17 post («{Cujv insere elvat 

p. 27,G 1. to6tou 

p. 30,7 1. 6 

p. 32,2 post -Kpoi insere toTv 

p. 33,8 dele <av> coUato Indice p. 133 

p, 38,4. 5 1. ::otr^(JavTes 

p. 54,14 post (5yeTo\); insere (xeTeiopoy? 

p. 55,6 1. T'!*? 

p. 55,14 pro /iTiom Tou; I. xX7J(kotou;, cura adnot. y.XTjfiWTou; L, (to-j;) add. H-L, xXi^pq) 

To-j; K-W'. cf. p. 88,24 
p. 55,45 1. dfx-fiG^TiToOvTa; . . . glossam 
p. 63,22 1. dpxW&dtorpov t]u' 
p. 64(adn. inf.),-S 1. irijJuXirTai 
p. 65,4 I. dv5p]6; 
p. 76,8 1. a^Tj/ia/t^» ADDEND A Plaguhs ed.tionis meae absolutis, venit ia manus Blassii editio quarla, in qua sat 
ille mulU mutavit, non propter lectiones novas e papyro erutas, sed propter numeros 
quos etiam in Aristotelis oratione agnovisse sibi videtur. omnia afferendi non hic est 
locus; neque en.m coniecturas enumerare huius editionis ratio est, neque ipse funda- 
mentum coniecturarum Blassianarum accipio. mihi enim persuadere nequeo Aristotelem 
stilo usum tam simplici tamque plano, syllabas digitis sedulo numeravisse. pauca tamen' 
quibus Bl. post editionem tertiam consilium mutavit, referre libet, quanquam ne haec 
qmdem omnia in textum recipienda existimo. 

p. 6,6 xXivofiivr)v nunc BI.'' (in appendice) 17 'ftXapyup^av 

p. 9,1 Ei; y.CtpTUptOV 

p. 17,9 4'Te( 5' 6v8e>caT4) fxeTa Ta.iTr)v (propter numeros et sensum) 19 ^isxA t6 

npuiTOv 25 (f<.£Td> t6 TrpdJTOv 
p. 18,2 napdltro (app.) 

p. 19,10 noXXaxes [eiXopviajtv (propter numeros, sed cum relliquiis non convenit 
p. 27,2 TSTa'pTu) 13 xal retinet BI. (item Keil, Kaibel) 
p. 32,1 SieSiSou 

p. 34,22 xXtjpouv S' ^x Tf,s pouX^; 
p. 42,18 EixXet'6ou pro rju9oot;,pou coni. Bl. 21 r/ xaTWTaa.s Tdiv i^ «pxr^, "Itovoc 

xai T<Bv nafomv aOrou coni. Bl. 23 TtpdbTi) ij.txdax<x:siw (ita Weil) iv. TtoXt- 

Te/as Tct|i< 
p. 43,1. 2 xal fi£ra TauTrjv secL Bl., item in I. 5 
p. 53,2 dyay(tx>T[oit;) oGat (post vaa Leeuwen) 
p. 66,12 cpopfwixov retinet Bl. 

F. (J. K. B 404 .B42 v.3,pt.l&2 IMS Anonymi londinensis ex 

Aristotelis latricis 
AKM-5492 (mcsk)